Cabinet medical individual de medicină de familie Dr.

Sabadâş

Cabinetul medical individual este unitatea cu personalitate juridică, furnizoare de servicii private de asistenţă medicală umană preventivă şi curativă. Serviciile de sănătate ale cabinetului medical se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, şi alte categorii de personal medical autorizat. Cabinetul medical de medicină de familie Dr. Sabadâş are ca scop stabilirea cu eficienţă a unui diagnostic. De asemenea, oferă servicii de medicină ocupaţională si medicina asigurărilor de viaţă. Consultaţiile se fac pe baza de programare, serviciile adresându-se cetăţenilor aflaţi in municipiul Satu Mare, firmelor contractante, societăţilor de asigurări, etc. Medicul de familie este furnizorul de îngrijiri de sănătate care coordonează si integrează serviciile medicale furnizate pacienţilor de către el însuşi sau de către alţi furnizori de servicii de sănătate. Medicul de familie asigura accesul in sistemul sanitar pentru pacienţii săi la nivelele de competenta cele mai adecvate nevoilor acestora. Organigrama Cabinetului medical individual de medicină de familie Dr. Sabadâş este prezentată în figura următoare:

Medicul titular de cabinet este medic de familie şi acordă îngrijiri persoanelor în contextul familiei şi respectiv familiilor în cadrul comunităţii fără discriminare. Caracteristicile asistenţei acordate de medicul de familie sunt următoarele:

1

Pune la dispoziţie documentul de observaţie clinica medicala (Fisa de consultaţie medicala). . puls. respiraţie). şi anume a medicului titular al cabinetului medical individual. se bazează pe comunicarea directă medic . in condiţiile prevăzute in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate . edeme. Asistenta medicală are următoarele atribuţii: .Pregăteşte pacientul pentru examinare si asistă medicul in realizarea investigaţiilor. oferind acces nediscriminatoriu pacienţilor si ocupându-se de toate problemele de sănătate ale acestora. . reţetarul. concedierul medical. alături de medic.- constituie punctul de prim contact în cadrul sistemului de sănătate.Prezintă biletul de trimitere medicului. formularele de bilete de trimitere speciale si formularele de scrisoare medicala (documente tipizate) in 2 . la consultaţie (iniţială. rezolva problemele de sănătate acute si cronice ale pacienţilor.Participa. care conduce in timp la stabilirea unei relaţii interumane de încredere in care pacientul devine un partener responsabil al medicului pentru menţinerea / restabilirea propriei sănătăţi.01.la cerere sau a bolnavilor incluşi in programe de sănătate). colaborează cu ceilalţi furnizori de servicii din asistenta medicală primară si asigura legătura cu celelalte specialităţi. culoare. Medicul stagiar aflat în practică supravegheată/asistată are dreptul să asiste si să ajute la examinarea pacienţilor. urmăreşte rezolvarea problemelor de sănătate ale comunităţii. .Îndeplineşte prompt şi corect sarcinile de muncă.de control.Se ocupa de programarea pacienţilor pentru consultaţie si întocmeşte liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. . . registrul de consultaţii. iar in cazul consultaţiei de control pune la dispoziţie si fisa de consultaţie a pacientului.Respecta „Drepturile pacientului“ conform Ordinului MS 46/21.Solicita documente justificative care atesta calitatea de asigurat. promovează sănătatea si starea de bine a pacienţilor prin intervenţii adecvate si eficiente.Comunica cu pacienţii si aparţinătorii acestuia printr-un limbaj adaptat nivelului lor de înţelegere in scop psiho-terapeutic. foloseşte eficient resursele sistemului de sănătate coordonând asistenta medicală acordata pacienţilor. Actul medical pe care îl prestează în timpul practicii este sub responsabilitatea medicului cu drept de liberă practică si are drept scop menţinerea si dezvoltarea abilităţilor profesionale si cunoştinţelor dobândite pe parcursul facultăţii. . .Îşi exercita profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale. este orientată către individ. familie si comunitate. asigura continuitatea actului medical si îngrijirilor determinate de nevoile pacienţilor. daca este cazul.Consemnează datele pacienţilor in documentele specifice de îngrijire si răspunde de corectitudinea lor .2003 . să efectueze investigaţii si terapie sub stricta supraveghere si responsabilitate a medicului cu drept de libera practică. postura. TA.Deserveşte medicul cu materiale sanitare in vederea consultaţiei si ajuta la manoperele care necesita asistenta. . .Efectuează evaluarea primara a stării bolnavului (aspect general. . stare de agitaţie) si face măsurători ale constantelor biologice (temperatura.pacient.

Medicul titular al cabinetului. . Efectuează tratamente (per os. .Respecta regulamentul de ordine interioara. pentru păstrarea igienei si aspectului estetic personal. si raportează lunar numărul de tratamente in dosarul statistic.Îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea si supravegherea medicului şi asistentului medical. . dezinfecţia zilnică a mobilierului din cabinet. ploştilor. medicul stagiar 1. Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului: 3 . percutanat. C) De colaborare . regim de viata.Poarta echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioara. la indicaţia medicului sau asistentului medical. etc. .Nu este abilitata sa dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului.Ajuta la pregătirea bolnavilor in vederea examinării.Colectează materialele sanitare si instrumentarul de unică folosinţă utilizate in recipiente speciale si asigura transportul lor la spatiile amenajate de depozitare. .) la recomandarea medicului si in limita competentei si le consemnează in registrul de tratamente sau in registrul de pansamente.cu angajaţii din cadrul Cabinetului medical individual.Efectuează dezinfecţia curenta a pardoselilor pereţilor. importanta respectării graficului de control). in vederea neutralizării.cu personalul mediu sanitar din sectii. după caz. Sabadâş Loc de munca: Cabinet medical individual Dr. . Sabadâş Aprobat FISA POSTULUI Numele ___________________________ Prenumele_________________________ Denumirea postului: asistenta medicala Nivelul postului: de executie RELATII: A) Ierarhice – Medicul titular al cabinetului.Execută. . . D) De subordonare – profesionala . Promovează masuri de prevenţie efectuând educaţia pentru sănătate a pacienţilor (dieta. Fişa postului de asistent medical este următaoarea: Unitatea sanitara: Cabinet medical individual Dr. . grupurilor sanitare. medicul stagiar.cu personalul auxiliar si de ingrijire. care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie. Atribuţiile infirmierei sunt: . urinarelor si păstrarea lor corespunzătoare.Va respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medico-sanitar. automedicaţia.- vederea finalizării actului medical de consultaţie si raportează lunar consultaţiile in dosarul statistic. injectabil. B) Functionale .

1.tehnici speciale de ingrijire a bolnavilor din ambulator in functie de nevoi .utilizarea calculatorului si a programelor din cabinetul medical 4.maxim ATRIBUŢII: 4 .3.1. Pastrarea confidentialitatii. Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale cabinetului: . Dificultatea operatiunilor specifice postului: 3.2. Efortul intelectual .2. 4. 4.5. 4.minim 5.in raport cu complexitatea postului . 3.calificarea (medie sau superioara) _____________________________ .autonomie in cadrul activitatilor ce decurg din rolul autonom si delegat 3. posliceala. Necesitatea unor aptitudini deosebite: -abilitatea de comunicare.superioara: de scurta durata (colegii. facultate de nursing. Pregatirea de baza .1. 4. Complexitatea postului in sensul diversitatii operatiunilor de efectuat . Vechime in munca: 1 an 2. facultate de moasa) 1. Gradul de autonomie in actiune . Gradul de solicitare din partea structurilor externe ale cabinetului: .3. Responsabilitatea in ceea ce priveste acordarea ingrijirilor in functie de nevoile bolnavului.2. munca in echipa..1.1. Responsabilitatea luarii deciziilor in ceea ce priveste functia autonoma.4. Gradul de solicitare din partea cetatenilor si /sau subiectilor serviciilor oferite de cabinetul medical: . Responsabilitatea implicata de post: 4.1. Pregatirea de specialitate .perfectionarea (specializarea) _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 2.medie (liceala. 5. Raspunde de organizarea administrativa a activitatii din cabinetul medical. liceala + curs de echivalare) .3.minim 5.5.4.2. Experienta necesara: 2.2. Sfera de relatii 5.corespunzator activitatii de ingrijire in functie de nevoile bolnavului. atentie si concentrare distributiva. acorda primul ajutor in sistem de urgenta si cheama medicul. rezistenta la stress.organizarea activitatii de ingrijire a bolnavului in functie de nevoi -cunoasterea legislatiei care reglementeaza ambulatorul si a raportarilor statistice cerute de ASP si CAS 3. puterea de a lua decizii (conform Ordinului MS 560/1999) 3. Responsabilitatea actiunii in cadrul urgentelor. promptitudine.utilizarea aparatelor din dotarea cabinetului medical . Perioada necesara initierii in vederea executarii operatiunilor specifice postului: 6 luni 3. Tehnologii speciale care trebuie cunoscute .

23. Efectueaza stocul cantitativ la materialele sanitare pe care le foloseste in cabinetul medical.) . comprese.la cerere sau a bolnavilor inclusi in programe de sanatate) . formularele de bilete de trimitere speciale si formularele de scrisoare medicala (documente tipizate) in vederea finalizarii actului medical de consultatie si raporteaza lunar consultatiile in dosarul statistic. dupa caz si raporteaza lunar numarul de tratamente in dosarul statistic. la consultatie (initiala.. TA. 22. 20. ata. 8. Pune la dispozitie documentul de observatie clinica medicala (Fisa de consultatie medicala). prelevarea probelor biologice. 13.conform competentelor si responsabilitatilor sale si deciziilor medicului.). concedierul medical. in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate .verifica biletul de trimitere si asigura transportul in siguranta a acestora la laborator. 5. 18.orice activitate pentru a evita punerea in pericol a vietii pacientului. la recomandarea medicului si in limita competentei si le consemneaza in registrul de tratamente sau in registrul de pansamente. eticheteaza corect recipientele. In cazul pacientului care se prezinta la consultatie la cerere. Face pregatirea psihologica a pacientului pentru efectuarea explorarilor functionale. Pregateste pacientul pentru examinare si asista medicul in realizarea investigatiilor. percutanat. 9. Efectueaza recoltari la indicatia medicului.) si il pregateste pentru sterilizare.de control. 6. 4. Pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii.. Confectioneaza materialul moale (tampoane. Efectueaza diverse explorari functionale in functie de specificul cabinetului. culoare. stare de agitatie) si face masuratori ale constantelor biologice (temperatura. Pentru obtinerea acordului scris. pacientului i se solicita acordul scris.. Completeaza cu rigurozitate documentul de observatie clinica medicala cu rezultatele investigatiilor paraclinice si parametrilor biologici. 12.1. 2.diagnostic si tratament cu potential de risc. 21. 5 . alaturi de medic. Depoziteaza materialele consumabile si instrumentarul cu respectarea conditiilor specifice necesitate pentru fiecare produs in parte. 10. Comunica cu pacientii si apatinatorii acestuia printr-un limbaj adaptat nivelului lor de intelegere in scop psiho-terapeutic. Efectueaza tratamente (per os. etc. 16. regim de viata. automedicatia . efectuarea explorarilor functionale.daca este cazul . 17. Se ocupa de programarea pacientilor pentru consultatie si intocmeste liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. edeme. 14. verifica dovada de plata a consultatiei. 11. Efectueaza evaluarea primara a starii bolnavului (aspect general. postura. respiratie).importanta respectatii graficului de control). 7. Se obliga sa indeplineasca. 24. Deserveste medicul cu materiale sanitare in vederea consultatiei si ajuta la manoperele care necesita asistenta. puls. respectand normele igienico-sanitare in vigoare si caracteristicile obiectului de sterilizat. 15. Identifica procedurile de sterilizare in functie de obiectul sterilizarii. injectabil.asistenta medicala este datoare sa prezinte pacientului informatii la un nivel stiintific rezonabil pentru puterea de intelegere a acestuia. 3.. retetarul. Promoveaza masuri de preventie efectuand educatia pentru sanatate a pacientilor (dieta. Pentru a fi supus la metode de preventie. Solicita documente justificative care atesta calitatea de asigurat. registrul de consultatii. Participa. Efectueaza planificarea activitatii proprii prin stabilirea graficului zilnic de lucru in functie de prioritati (identificarea urgentelor. 19.

34. 29. Afiseaza la loc vizibil programul medicilor din cabinetul medical si il actualizeaza ori de cate ori este nevoie. introducand datele culese din registrul de consultatie in aplicatiile informatice utilizate. 43. Respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical. 31. efectuarea sterlizarii si pastrarea obiectelor si materialelor sanitare. Respecta « Drepturile pacientului » conform Ordinului MS 46/21. 26. Respecta ordinea si disciplina la locul de munca.2003 . precum si intimitatea si demnitatea acestora. 41. Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi de sectie.astfel incat sa nu existe discontinuitate intre data expirarii si data eliberarii noii autorizatii.2007. Asistentul medical are obligatia sa-si reinoiasca Autorizatia de Libera Practica in momentul expirarii acesteia.numar fisa. pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal. Raspunde de curatenia si dezinfectia cabinetului respectand Ordinul 261/06.nume/prenume pacient. retetare. 27. 38. Respecta programul de lucru de 6 ore si programarea concediului de odihna. bilete de trimitere speciale…).gestioneaza si arhiveaza fisele de consultatie in fisierul cabinetului. 33.02. 47. Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MS nr 994/ oct. 48. folosind formele cele mai eficiente de tratament. Respecta confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati. 28. 46. Conform Ordinului MS nr 219/ 2002 privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale. Dezvoltarea profesionala in corelatie cu exigentele postului: • autoevaluare • studiu individual • cursuri de pregatire/perfectionare 6 . Respecta regulamentul intern al cabinetului. urmareste realizarea igienizarii in spatiul de lucru si verifica respectarea planului de curatenie al personalului abilitat. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara. care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie. Organizeaza. conform normelor in vigoare (OMS 1753/2004). Asistentul medical care acorda asistenta medicala in sistemul public este obligat sa incheie o asigurare de malpraxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala pentru prejudicii cauzate prin actul medical. 45. Completeaza un repertoar cu. Raspunde de modul de gestionare. Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MSF nr 185/ 2003 privind asigurarea curateniei.2004 si Ghidul practic de management al expunerii accidentale la produse biologice privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale. 32.01.data intocmirii fisei. 30. Raspunde de aplicarea regulilor generale de curatenie si dezinfectie. Acorda servicii medicale asiguratilor fara nici o discriminare. 39. foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca. 49. 35.25. 40. 44. Raspunde de gestionarea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe existente in cabinetul medical. dezinfectiei. indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul.evidenta si pastrare a formularelor tipizate (concediere medicale. 42. Acorda cu prioritate asistenta medicala femeii gravide. pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri in vederea completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor. Utilizeaza sistemul informatic instalat in cabinetul medical. 37. aplica procedurile stipulate de Codul de procedura si metodologia de investigatie-sondaj. Respecta codul de etica al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania. 36.

locul. 52. Recrutarea şi selecţia pentru ocuparea postului de asistent medical sunt subcomponente ale procesului de recrutare şi selecţie de personal. cunoştinţele. .pregătirea interviurilor. data şi ora desfăşurării concursului. .condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii în concordanţa cu cerinţele postului. 51.alegerea şi adaptarea testelor specifice la situaţiile reale. angajarea de personal competitiv care să răspundă cât mai bine cerinţelor postului scos la concurs şi a locului de muncă respectiv. Are obligatia sa isi insuseasca si sa respecte normele PSI prevazute in Legea 307/2006.nivelul studiilor dovedit prin diplome sau certificate de absolvire a diferitelor forme de învăţământ. .analiza postului. aşa cum este prevăzută în Legea nr. atragerea unui număr cât mai mare de candidaţi pentru a obţine necesarul numeric şi calitativ de personal care să poată fi selecţionat.postul ocupat anterior . Respecta si isi insuseste prevederile legislatiei din domeniul sanatatii si securitatii in munca (Legea 319/2006).vechime şi experienţă în muncă necesare ocupării postului. 53. Recrutarea personalului în vederea angajării presupune următoarele aspecte: 1. MEDIC TITULAR CABINET …………………………………. Luat la cunoştinţă Data…………….fişa postului..50.perioada de înscriere. c) anunţul la sediul cabinetului medical. .persoana de contact. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. În cadrul Cabinetului medical individual metodele folosite pentru recrutarea personalului sunt: a) anunţarea posturilor vacante la Agenţia Municipală a Ocupării Forţei de Muncă. 7 . Publicaţia de concurs cuprinde următoarele elemente: .modalităţile de informare privind tematica pentru concurs. . . Calitatea acestui proces depinde de modul în care se realizează: .specificaţia de personal.analiza CV-urilor. Posturile vacante se scot la concurs în funcţie de necesităţile cabinetului. Selecţia personalului se bazează în principal pe următoarele elemente: .calităţile. Declara imediat medicului orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei sale. aptitudinile şi deprinderile candidatului. 2. . b) publicarea posturilor în presa locală. Are obligatia sa isi insuseasca si sa aplice normele de protectie a muncii conform specificului locului de munca si in corelatie cu aparatura si instalatiile folosite. . . . .

După depunerea dosarelor. .de competenţă. . Se utilizează curent mai multe tehnici şi metode de selecţie a personalului: . .de personalitate.etc.compararea specificaţiilor postului cu experienţa şi aptitudinile celui care va fi angajat. .atragerea unui număr suficient de candidaţi calificaţi. are loc desfăşurarea concursului propriu-zis. relaţii. Pentru recrutare există trei tipuri de agenţi externi: . la data stabilită. Interviul de selecţie. .experţii în probleme de depistare a candidaţilor. Tehnicile de recrutare şi selecţie sunt alese în raport cu scopul stabilit.cercetarea referinţelor şi calificativelor candidaţilor – comportament. în raport cu criteriile de specificaţie. este corelat cu componenta obiectivă a activităţii de selecţie (setul de teste): . . Fiecare dintre metodele enumerate poate fi folosită singură sau combinată cu celelalte. Pentru buna desfăşurare a procesului mai sunt necesare: . .judecarea candidaţilor după realităţi nu după aparenţe. .convorbirea cu candidaţii recrutaţi – interviul.experţii în probleme de selecţie.analogice.testele.agenţiile de plasare.alegerea unor tehnici adecvate şi a unor modalităţi de aplicare. componentă subiectivă a activităţii de selecţie.probele de verificare a cunoştinţelor – examen. . . . Lista restrânsă se stabileşte după validarea CV-urilor primite. 8 . . Pentru a fi motivaţi angajaţii trebuie să fie pregătiţi şi să ştie ce aşteptări are organizaţia.satisfacerea unor criterii formale de către candidaţi. comunicare .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful