P. 1
asig maritimie

asig maritimie

|Views: 1|Likes:
Published by Veronica Bubuioc

More info:

Published by: Veronica Bubuioc on May 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

Asig transport terestru; Asig autovehicolelor:de avarii , pt riscurile speciale.

CARGO: riscuri:pagube provenite prin deterioare sau distrugere completa a volumului de incarcatura sau a unei parti ca urmare a actiunii fortelor naturii, ca urmare a accidentelor a mij de transp, provenite din accidente in timpul incarcarii asezarii sau descarcarii, toate chelt necesaren si opportune effectuate pt salvarea incarcaturii, minimizarea pagub. Intra in vigoare de la data solicotata de asigurat cind paraseste depozitul pina la sosirea la destinatia indicate in CA . SA: valoarea bunurilor potrivit facturii, costul transportului si costul asigurarii daca nu sunt incluse in factura, cheltuieli si taxe vamale, alte chelt legate de transportare. PA=SA*ct. Raspunderea Sas la bunurile trans pe cale ferata- de la primirea bunurilor de catre transportator, la bunurile transp cu vehicule- din momentul incarcarii in vehicule, trans pe caile fierate din momentul eliberarii bunurilor de catre destinatar, trans cu vehicule-din momentul descarcarii acestora la destinatie. Constatarea pagubei are loc în urma sesizãrii organelor de poliţie şi înştiinţãrii societãţii de asigurãri cu privire la producerea pagubei asigurate. La opţiunil de constatare participã:inspectorul de daune al societãţii de asigurare; -cãrãuşul; -organele de poliţie;-asiguraţii sau reprezentanţii lui;-martorii (dupã caz). CASCO Validitatea asigurarării încheiate cu: a)persoane fizice se extinde numai asupra asiguratului, soţului (soţiei lui), sau persoanei care deţine din partea asiguratului o procură vizată notarial, însă nu mai mult decît o persoană;b)persoane juridice se extinde pentru orice persoană, care este angajată în serviciul asiguratului şi conduce autovehicolul cu autorizarea în scris a acesuia. Nu pot fi obiecte ale asigurării: a)autovehiculele la care lipseşte numărul caroseriei şi aş motorului;b)autovehiculele cu deteriorări ale geamurilor, cu avariei sau corozie evidentă a detaliilor caroseriei. Riscurile acoperite prin asigurare: 1)avarieri sau distrugeri provocate de riscurile cu caracter natural: trăsnet, furtună, uragan, cutremur de pămînt, inundaţie, grindină, prăbuşire sau alunecare de teren, avalanşe de zăpadă, incendiu, precum şi de efecte indirecte ale acestora. 2)ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu alte corpuri mobile sau imobile aflate în afara sau în interiorul autovehoculului asigurat, căderi (în prăpastie, în apă, din cauza ruperii podului), căderea pe autovehicul a unor corpuri ca: copaci, blocuri de gheaţă, de zăpadă, bolovani, răsturnări. 3) furtul autovehicolului, al unor părţi componente; pagube de orice fel produse autovehiculului ca urmare a furtului sau a tentativei de furt al autovehiculului, precum şi în urma acţiunilor premeditate ale altor persoane. Dosarul de daune va conţine, după necesitate: 1)aviz cu privire la producerea accidentului rutier;2)aviz cu privire la despăgubire;3)confirmarea valabilităţii contractului de asigurare (poliţa de asigurare);4)avizul poliţiei rutiere (altor organe competente);5)proces-verbal de constatare a pagubelor;6)devizul costului reparaţiei;7)proces-verbal privind estimarea costului autovehiculului;8)alte acte necesare. Devizul estimativ de reparaţie a autovehiculului avariat – este un alt act care se include în dosarul de daune. Acesta cuprinde cîteva mari compartimente: I – costul manoperei, II – lucrări de vopsire, III – costul părţilor componente, pieselor, accesoriilor necesare a fi înlocuite, precum şi al materialelor de vopsire şi expluatare şi însăşi calculul sumei despăgubirii. 4. Asigurarea aeronavelor Obiectul asigurării sunt navele aeriene aparţinând companiilor de transport şi asociaţiilor sportive care se asigură pentru: 1)pierderea şi avarierea navei;2)răspunderea faţă de pasagerii sau bagajele acestora şi pentru mărfurile transportate;3)răspunderea civilă faţă de terţi.

Riscurile asigurate: 1)pierderea fizică directă sau pierderea totală constructivă ori avarierea navei în timpul zborului, rulării la sol şi al staţionării la sol;2)dispariţia aeronavei;3)avarii pricinuite aeronavei de măsurile de salvare; 4)cheltuielile făcute pentru salvarea şi conservarea aeronavelor;5)cheltuielile de judecată şi arbitraj făcute de asigurat cu ajutorul asigurătorului în scopul formulării pretenţiei faţă de terţi. Suma asigurată Aeronavele se asigură la sumele declarate de asigurat şi agreate de asigurator şi aceste sume nu trebuie să depăşească valoarea de înlocuire a aeronavei la data încheierii asigurării. Răspunderile se asigură la sumele declarate de asigurat pentru pasageri, pentru bagaje şi pentru mărfuri, în limita prevăzută de legislaţia naţională, de convenţiile internaţionale la care ţara noastră este parte sau în acordurile încheiate între asigurat şi partenerii săi externi. Despăgubiri: În caz de pierdere fizică directă sau dispariţie, asiguratul este despăgubit cu suma asigurată. În caz de pierdere totală constructivă, despăgubirile se acordă astfel:1)dacă aeronava poate fi reparată, despăgubirea este reprezentată de costurile necesare, din care se scade valoarea reperelor care pot fi întrebuinţate sau valorificate; 2)dacă aeronava nu poate fi reparată sau dacă reparaţia nu este justificată, despăgubirea este reprezentată de suma asigurată, din care se scade valoarea reperelor care se pot valorifica. Perioada asigurată Asigurarea aeronavelor se poate încheia pentru:1)o perioadă determinată de timp;2)pentru o călătorie determinată.Răspunderile asiguratorului În asigurarea pentru pierderea sau avarierea aeronavei, la asigurarea încheiată pentru o perioadă de timp, răspunderea asigurătorului începe şi înceteazaă la date precise stabilite în poliţa de asigurare. La asigurările încheiate pentru o călătorie, răspunderea asiguratorului începe în momentul începerii reparaţiilor de îmbarcare a călătorilor sau de încărcare a mărfurilor sau în momentul pornirii motoarelor, în cazul unei călătorii fără pasageri sau mărfuri şi încetează în momentul încheierii operţiilor de debarcare sau descărcare a mărfurilor pe aeroportul de destinaţie sau în momentul opririi motoarelor, în cazul călătoriilor fără pasageri sau mărfuri. Asigurarile maritimeRiscurile maritime produc daune cu o probabilitate mare de apariţie, în nici un caz certe. Asigurarea maritimă este destinată acoperirii pagubelor posibile, nu a celor inevitabile. Ex.: evaporarea lichidelor, uscarea cerealelor, moartea naturală a vietăţilor sunt rezultatul unor procese fizico-chimice interne, care ţin de natura bunurilor, sunt proprii acestora şi din acest motiv nu sunt riscuri asigurabile. Un alt risc în asigurarea maritimă este expedierea navei în stare de nenavigabilitate. Un alt capitol de riscuri este cel produs de fisiunea şi fuziunea nucleară, a căror efecte pot fi extrem de distrugătoare. Toate aceste riscuri sunt excluse atât din contractul de asigurare a navelor, cât şi din contractul de asigurare a mărfurilor aflate la bordul acestora. O altă categorie de riscuri excluse din asigurarea maritimă sunt riscurile de război. Cheltuielile extraordinare pe care le-ar ocaziona armatorul în legătură cu avaria comună pot fi asigurate. Printre aceste cheltuieli se numără:a)cheltuieli portuare efectuate în portul de refugiu;b)reparaţiile la navă efectuate în portul de refugiu;c)salariile şi retribuţia aferentă orelor suplimentare cuvenite echipajului navei;d)întreţinerea echipajului şi combustibilul consumat;e)remorcarea până la al doilea port de refugiu sau până la destinaţie ;f)închirierea pompelor pentru voiaj;g)cheltuieli de dispaşă;h)costul asigurării Nu pot fi asigurate cu titlu de cheltuieli ce intră în avaria comună: a)pretenţiile pentru sacrificii şi daune la cargo şi navlul aferent; b)orice altă cheltuială

suportată la destinaţie;c)întreţinerea echipajului şi combustibilul consumat care nu a fost înlocuit în timpul voiajului;d)comisioane şi dobânzi . Asigurarea bunurilor transportate cu nave maritime: Obiectul asigurării. In practica asigurărilor acest tip de asigurare se mai numeşte şi cargo; ea cuprinde bunurile care fac obiectul transportului internaţional de mărfuri. Asigurarea se încheie la valoarea de transport a acestora, inclusiv cheltuielile de transport, taxele vamale şi alte cheltuieli asemănătoare. Suma asigurată. Intr-un contract de asigurare maritimă, suma asigurată poate fi formată din:a)valoarea bunului potrivit facturii sau în lipsa acesteia valoarea de piaţă a bunului la locul de expediere al mărfii în momentul încheierii asigurării;b)costul transportului, al asigurării, precum şi alte costuri legate de transportul bunurilor şi necuprinse în valoarea facturii;c)cheltuieli şi taxe vamale;d)supraasigurare de 10% din valoarea bunului pentru acoperirea acelor cheltuieli care nu pot fi prevăzute la încheierea asigurării; Durata asigurării. se aplică principiul duratei transportului de la depozit la depozit. Răspunderea asigurătorului. Răspunderea asigurătorului începe în momentul în care bunul asigurat părăseşte depozitul indicat în contractul de asigurare şi încetează în una din următoarele situaţii: 1)când bunul asigurat este livrat la depozitul destinatarului; 2)când bunul este livrat la alt depozit sau loc de depozitare, pe care asiguratul se decide să-l folosească pentru depozitare, alocare sau distribuţie;3)când contractul de transport se termină în alt port sau loc decât destinaţia specificată în contractul de asigurare, sau transportul se termină în alt fel, înainte de livrarea bunului la depozitul destinatarului;4)la expirarea a 60 de zile de la terminarea descărcării bunului de pe mijlocul de transport maritim în portul final, intermediar sau de refugiu. Locul asigurării. La asigurările de transport, locul asigurării este oriunde se află bunul asigurat în timpul perioadei de asigurare (în timpul transportului). Despăgubirea. Pentru compensarea pagubelor materiale cauzate mărfurilor prin producerea unui risc asigurat, asigurătorul plăteşte o despăgubire care însumează atât prejudiciul direct cauzat prin distrugerea sau avarierea bunurilor, cât şi cheltuielile judicios făcute pentru salvarea bunurilor, păstrarea resturilor rămase după eveniment, precum şi cheltuielile în vederea recondiţionării bunului avariat. Mărimea daunei se determină în funcţie de următoarele elemente care, după caz, se adună:1)valoarea bunurilor distruse în întregime;2)volumul cheltuielilor ocazionate de recondiţionarea bunurilor avariate parţial;3)volumul cheltuielilor pentru salvarea bunurilor şi păstrarea celor rămase; se scad:1)valoarea recuperărilor care mai prezintă o valoare şi pot fi valorificate;2)franşiza, potrivit condiţiilor de asigurare; C . Asigurarea navelor maritime şi fluviale: Obiectul asigurării. In practică asigurarea navelor maritime şi fluviale este denumită asigurare casco şi cuprinde navele comerciale, navele de pescuit şi alte ambarcaţiuni, instalaţii şi utilaje plutitoare asimilate navelor, şalupele, şlepurile, etc. Suma asigurată – Nava se asigură pentru suma declarată de asigurat şi agreată de asigurător şi nu trebuie să fie inferioară valorii de înlocuire sau să depăşească valoarea din nou a unei nave similare la data încheierii asigurării. Durata asigurării. Asigurarea casco se poate încheia pentru o singură călătorie sau pentru călătoriile pe care nava urmează să le efectueze într-o anumită perioadă de timp; Răspunderea asigurătorului. Răspunderea asigurătorului pentru orice daună la navă se limitează la suma asigurată.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->