You are on page 1of 2

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR Programul de studii de LICENŢĂ MANAGEMENT

LUCRARE DE LICENŢĂ

Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Guga Lucian Absolvent

Petroi I.Daniel

Braşov 2012