You are on page 1of 18

Versiunea 1.

0 martie 2013

FIA DE DATE A ACHIZIIEI MODEL APLICABIL ACORDURILOR CADRU DE PRESTRI SERVICII DE TRANSPORT AERIAN

SECIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT I.1) DENUMIRE, ADRES I PUNCT(E) DE CONTACT


Denumire oficial: Adres: Localitate: Punct(e) de contact: n atenia ....... E-mail: Adresa/ele de internet (dac este cazul): Adresa sediului principal al autoritii contractante (URL): Adresa profilului cumprtorului (URL): Fax: Cod potal: Telefon: ara:

Alte informaii pot fi obinute la: Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior Altele: completai anexa A.I Caietul de sarcini, documentaia specific (pentru concesiuni) i/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv i sistemul de achiziie dinamic) pot fi obinute la: Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior Altele: completai anexa A.II Ofertele/proiectele sau solicitrile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior Altele: completai anexa A.III Numar zile pn la care se pot solicita clarificri nainte de data limit de depunere a ofertelor/candidaturilor Zile : ___ (se va completa prin corelare cu termenele limit stabilite de legislaie)

I.2) TIPUL AUTORITII CONTRACTANTE I ACTIVITATEA PRINCIPAL (ACTIVITILE PRINCIPALE) (se bifeaz att n cmpul din coloana stnga ct i cel corespondent din coloana dreapta)
Minister sau orice alt autoritate naional sau federal, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora Agenie/birou naional sau federal Colectivitate teritorial Servicii publice generale Aprare Ordine i siguran public Mediu

Versiunea 1.0 martie 2013

Agenie/birou regional sau local Organism de drept public Instituie/agenie european sau organizaie european

Afaceri economice i financiare Sntate Construcii i amenajri teritoriale Protecie social Recreere, cultur i religie

Altele (precizai):

Educaie Altele (precizai): da nu x

Autoritatea contractant acioneaz n numele altor autoriti contractante

Sau, dup caz


Producere, transport i distribuie de gaz i de energie termic Electricitate Prospectare i extragere a gazului i petrolului Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi Activiti portuare Activiti aeroportuare Ap Servicii potale Servicii feroviare

SECIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumirea dat contractului de autoritatea contractant/entitatea contractanta SERVICII DE TRANSPORT AERIAN II.1.2) Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor a) Lucrri Executare Proiectare i executare Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrri, conform cerinelor specificate de autoritatea contractant Locul principal de executare ........................ Cod NUTS II.1.3) Procedura implic Un contract de achiziii publice Punerea n aplicare a unui sistem de achiziie dinamic (SAD) ncheierea unui acord-cadru X Locul principal de livrare ........................ Cod NUTS Locul principal de prestare ........................ Cod NUTS B) Produse Cumprare Leasing nchiriere nchiriere cu opiune de cumprare O combinaie ntre acestea c) Servicii Categoria serviciilor: Anexa 2A categ. 3 X

Versiunea 1.0 martie 2013

II.1.4) Informaii privind acordul-cadru (dup caz) Acord-cadru cu mai muli operatori economici X Acord-cadru cu un singur operator economic

Numrul 3 sau, dup caz, numrul maxim de participani la acordul-cadru preconizat

a.

Autoritatea contractanta va incheia un acordcadru cu cel putin 3 operatori economici, (numarul maxim fiind nelimitat) atribuind ulterior, prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern si international de pasageri pentru destinatiile / clasele / durata / conditiile deplasarii stabilite de catre autoritatea contractanta in etapa de reluare a competitiei; Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor / conditiilor prevazute in acordul-cadru, prin reluarea competitiei ori de cate ori va aparea necesitatea organizarii unor deplasari in tara si/sau strainatate a personalului sau delegatilor autoritatii contractante.

b.

Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru da X nu Dac DA, Reluarea competitiei se va face in SEAP: da nu (se va bifa potrivit opiunii autoritii contractante i (se va face trimitere la clauzele acordului cadru sau la caietul de sarcini, acolo unde se regasesc precizrile suplimentare referitoare la modul de desfurare a relurii competiiei ntre semnatarii unui acord-cadru) Durata acordului-cadru: Durata n ani: sau n luni: Justificarea unui acord-cadru a crui durat depete patru ani: ......................... Estimarea valorii totale a achiziiilor pentru ntreaga durat a acordului -cadru (dup caz; numai n cifre): Valoarea estimat fr TVA: _________________ intervalul: ntre _____________ i _______________ Moned: ________ sau Moned: ________

Valoarea estimata a serviciilor de transport aerian care vor fi achizitionate pe intreaga durata a acorduluicadru (____ luni/ani) este de: _______ RON fara TVA, sau, dupa caz, intervalul: intre _______ RON fara TVA si _______ RON fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de :

Versiunea 1.0 martie 2013

_______ RON fara TVA Calendarul estimativ de atribuire a contractelor pe durata acordului cadru (frecvena) : / saptamnal / lunar ( se va preciza de ctre autoritatea contractant n funcie de istoricul contractelor anterioare sau, dac este aplicabil n funcie de proiecia evenimentelor la care urmeaz s participe n perioada derulrii acorului -cadru) Se va face trimitere ctre anexa cu destinaiile de zbor

II.1.5) Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor Servicii prestate de ctre entiti juridice specializate n vederea achiziionrii de c tre Autoritatea Contractant a biletelor de avion pentru zboruri interne i/sau internaionale, n funcie de necesitile concrete ale acesteia. II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziiile) Vocabular principal Obiect principal Cod CPV 60400000 - 2 Servicii de transport aerian Obiect(e) suplimentar(e) Nu este cazul

II.1.7) Contractul intr sub incidena acordului privind contractele de achiziii publice (GPA) (se va bifa n funcie de valoarea stabilit pentru DST) Se va completa DA, in urmatoarele situatii: pentru autoritile de la nivel central: dac valoarea contractului este 130.000 DST pentru autoritile de la nivel local: dac valoarea contractului este 200.000 DST pentru autoritilecare desfoar activiti relevante: dac valoarea contractului este 400.000 DST da nu

DST = Drepturi Speciale de Tragere (moneda virtual a FMI) (se va consulta www.bnr.ro) II.1.8) mprire n loturi (pentru precizri privind loturile utilizai da nu se va bifa dupa caz anexa B de cte ori este necesar, pentru fiecare lot n parte) Dac da, este necesar s se depun oferte pentru (bifai o singur csu): un singur lot unul sau mai multe loturi toate loturile da nu X II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea total sau domeniul (inclusiv, dup caz, toate opiunile) (se va completa de autoritatea contractant) Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale serviciilor care ar putea fi solicitate: 1) 2) Pe durata ntregului acord-cadru, pentru servicii de transport aerian intern i internaional de pasageri (dup caz), se estimeaz achiziionarea unui numr minim de ______ bilete i maxim de ________ bilete; Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz s fie atribuite pe durata acordului -cadru, pentru servicii de transport aerian intern i internaional de pasageri (dup caz) se estimeaz achiziionarea unui numr minim de ____ bilete i maxim de _____ bilete; Moned: __________ Moned: __________

Dup caz, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): __________________ sau intervalul: ntre _______________ i _______________

Versiunea 1.0 martie 2013

II.2.2) Opiuni (dup caz) Dac se cunoate, calendarul prevzut de aplicare a respectivelor opiuni: n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)

da nu x

Atenie! Aceast seciune nu se completeaz ntruct potrivit legislaiei nu exist opiuni de suplimentare/prelungire aplicabile n situaia n care AC ncheie un acord cadru.

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


Durata n luni: sau n zile: (se va completa corespunztor de autoritatea contractant)

II.4) AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI


II.4.1. Ajustarea preului contractului da nu X

SECIUNEA III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE III.1) CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice i garanii solicitate (dup caz) III.1.1.a) Garanie de participare da x nu Ofertantul va constitui o garanie pentru participare n cuantum de ................ lei. Garania de participare se constituie n conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. Garania de participare poate fi constituit i n alt moned dect lei, la un curs de reconversie afiat de BNR, la data publicrii invitaiei/anunului de participare. Perioada de valabilitate a garaniei pentru participare: ......... zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleas va fi cel puin egal cu perioada de valabilitate a ofertei). Dac garania se constituie prin instrument de garantare emis in condiiile legii de ctre o societate bancar sau de ctre o societate de asigurri, se va putea utiliza Formularul 12 sau orice alt model agreat de ctre instituia emitent, cu condiia respectrii prevederilor art. 86 alin. (2) (4) din H.G. nr. 925/2006. Dac garania se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat n contul ________________ al autoritii contractante, deschis la ______________. Mod de prezentare dovada constituirii garaniei / instrumentul de garantare se prezint n original. n cazul depunerii de oferte n asociere, garania de participare trebuie constituit n numele asocierii i s menioneze c

Versiunea 1.0 martie 2013

acoper n mod solidar toi membrii grupului de operatori economici. Garania de participare emis n alt limb dect romn va fi prezentat n original i va fi nsoit de traducerea autorizat si legalizata n limba romn. In cazul ofertantilor care se regsesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (fcand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Formularul nr.9)
Note: cuantumul garantiei de participare trebuie sa fie cu 2% valoarea estimat, dar cel putin egal cu suma ce va trebui sa fie n cazul n care procedura se desfoar prin mijloace electronice garania de participare se va depune pn la data limit de retinuta in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006; depunere a ofertelor nscris n invitaia/anunul de participare (ataat documentelor de calificare i propunerii tehnice). Garania de participare constituit printr-un instrument de garantare emis de o instituie bancar sau de o societate de asigurri se va depune i n forma original la sediul autoritii contractante pn la data limit de depunere a ofertelor.

III.1.1.b) Garanie de bun execuie

da nu Se va bifa dup caz

Avnd n vedere modalitatea de derulare a contractelor subsecvente acordului-cadru, nu este fezabil solicitarea constituirii unei garanii de bun execuie, valoarea acestora nedepind pragul stabilit la art. 124 din OUG nr. 34/2006. III.1.2) Principalele modaliti de finanare i plat i/sau trimitere la dispoziiile relevante Se specific sursele de finanare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse) ___________________________________________________________________________________________________ ________________________(se va completa de autoritatea contractant ) III.1.3) Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici cr uia i se atribuie contractul (dup caz) Asociere n conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 - (model orientativ Formular nr.16) III.1.4) Executarea contractului este supus altor condiii speciale (dup caz) III.1.5. Legislaia aplicabil Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Gu vernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; Ordinul 314/2010 al Preedintelui ANRMAP Ordinul 509/2011 al Preedintelui ANRMAP Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. Hotararea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. Hotararea de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcio nare al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor. da nu x

Versiunea 1.0 martie 2013

Ordonanta de urgenta nr. 74 din 29 iunie 2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ Legea nr. 215/2001, Legea administraiei publice locale, publicat n Monitorul Oficial nr. 204/2001, modificat. Legea nr. 500/2002, privind finanele publice, publicat n Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale. Hotararea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii.

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare.

www.anrmap.ro ( si alte reglementri internaionale din domeniul serviciilor de transport aerian)

III.2) CONDIII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele referitoare la nscrierea n registrul comerului sau al profesiei III.2.1.a) Situaia personal a candidatului sau ofertantului: Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor 1. Declaraie privind nencadrarea n prevederile art.180

Condiie de calificare: Ofertantul nu trebuie s fi fost condamnat n ultimii 5 ani, printr-o hotrre definitiv i irevocabil, pentru fraud, corupie, splare de bani, activiti criminale. Modalitatea de ndeplinire : Declaraie pe proprie rspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.1 ) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general 2. Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181

Condiie de calificare : autoritatea contractant nu va califica ofertantul care nregistreaz datorii la bugetul co nsolidat precum i la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie s ateste ndeplinirea obligaiilor scadente n luna anterioar celei n care se depun ofertele . Pentru persoanele juridice romne documentele se prezint n original, copie legalizat sau copie conform cu originalul iar pentru persoanele juridice strine documentele se prezint n original sau copie conform cu originalul i vor fi nsoite de traducere autorizat i legalizat. Modalitatea de ndeplinire: Declaraie pe proprie rspundere semnat de reprezentantul legal (Model - Formular nr.2 ) Persoanele juridice strine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituiile autorizate ale rii de origi ne (certificate de atestare fiscal, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care s dovedeasc faptul ca i -au ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor ctre bugetul de stat i bugetul local.

Versiunea 1.0 martie 2013

3.

Declaraie "Certificat de participare la licitaie cu ofert independent" Documente de confirmare : Declaraie pe proprie rspundere (completare Formular nr.3) Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 69 1 Modalitatea de ndeplinire: Declaraie pe proprie rspundere (completare Formular nr.4) Pentru aceast declaratie, persoanele ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii n ceea ce privete organizarea, derularea i finalizarea procedurii de atribuire n sensul articolului menionat sunt urmtoarele: ........ (In ceea ce priveste persoanele cu functie de decizie la care trebuie raportat conflictul de interese in sensul art.69 indice 1 din OUG nr.34/2006, mentionati persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, nu va limitati doar la factorii de decizie importanti); Persoanele menionate la aceast seciune se vor corobora cu cele din declaraia anexat conform art.33 indice 1 din OUG 34/2006.)

4.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate: Pentru persoanele juridice romne documentele se prezint n original, copie legalizat sau copie conform cu originalul iar pentru persoanele juridice strine documentele se prezint n original sau copie conform cu originalul i vor fi nsoite de traducere autorizat i legalizat. Pentru persoanele juridice romne 1. Modalitatea de ndeplinire: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Teritorial, din care s rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informaiile cuprinse n acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice strine 2. Modalitatea de ndeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o form de nregistrare / atestare ori apartenen din punct de vedere profesional, conforme legii rii de reziden a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do) - prezentarea Certificatului de Reziden Fiscal (evitarea dublei impuneri) sau o declaraie, valabile pentru anul calendaristic n curs. 3. Acreditare I.A.T.A. pentru ofertant, ca persoana juridic (Asociaia Internaional de Transport Aerian / International Air Transport Association) Se vor prezenta documente care atesta calitatea de agent autorizat I.A.T.A. al ofertantului.

III.2.2) Capacitatea economic i financiar Informaii i/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate Cerina nr. 1 Declaraie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani n domeniul obiectului contractului Condiie de calificare: Pentru conversia n RON, dac situaiile financiare sunt

Modalitatea de ndeplinire

Modalitatea de indeplinire Completare Formular nr.8)

Versiunea 1.0 martie 2013

Cifra medie de afaceri n domeniul obiectului contractului n ultimii 3 (trei) ani trebuie s fie cel puin egal cu______________lei (se va completa de autoritatea contractant n funcie de valoarea estimat a celui mai mare contract subsecvent)

ntocmite n alt moned, se va lua n considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Naional a Romniei

Documente relevante: bilanul contabil sau extrase de bilan nregistrat la organele competente, raport de audit, dup caz sau orice alte documente echivalente.

n cazul n care ofertantul i demonstreaz ndeplinirea cerinei minime privind situaia economic i financiar invocnd susinerea acordat de ctre o alt persoan (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se consider a fi calificat dac terul susintor demonstreaz ndeplinirea n integralitate a cerinei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor nsoi angajamentul ferm ncheiat n form autentic al persoanei respective care trebuie s garanteze autoritii contractante faptul c, n cazul n care contractantul ntmpin dificulti pe parcursul derulrii contractului, persoana susintoare s eoblig s asigure ndeplinirea complet i reglementar a obligaiilor contractuale prin implicarea sa direct. n cazul n care ofertantul este un grup de operatori economici, cerina minim privind situaia economic i financiar poate fi ndeplinit prin cumul. Dac grupul de operatori i demonstreaz ndeplinirea cerinei minime privind situaia economic i financiar invocnd susinerea acordat de ctre o alt/alte persoan (e) modalitatea de ndeplinire a cerinei este similar ofertei individuale menionat mai sus, cu precizarea c susinerea va fi acordat asocierii i nu unuia dintre asociai.
Not : Persoana ce asigur susinerea situaiei economic i financiare nu trebuie s se afle n situaia care determin exclu derea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.

III.2.3.a) Capacitatea tehnic i/sau profesional Informaii i/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate Cerina nr. 1 Lista principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani din care sa rezulte c: Ofertantul a prestat cel puin: ( se va selecta dup caz): un contract avnd ca obiect servicii de transport aerian n valoare de cel puin............................ lei fara TVA sau maxim ___ contracte avnd ca obiect servicii de transport aerian a cror valoare cumulat s fie cel puin egal cu ___ lei fr TVA (se va completa de autoritatea contractant n funcie de valoarea estimat a celui mai mare contract subsecvent) Confirmarea ndeplinirii cerinei de calificare referitoare la capacitatea tehnic se face prin : Prezentare certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de ctre clientul Completare Formular nr.10

Modalitatea de ndeplinire

Dac documentele sunt ntocmite n alt moned, pentru conversia n lei, se va lua n considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Naional a Romniei pentru anul respectiv.

Versiunea 1.0 martie 2013

privat beneficiar.

n cazul n care ofertantul i demonstreaz ndeplinirea cerinei minime privind capacitatea tehnic invocnd susinerea acordat de ctre o alt persoan (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se consider a fi calificat dac terul susintor demonstreaz ndeplinirea n integralitate a cerinei minime solicitate prin prezentarea listei de servicii prestate n ultimii 3 ani nsoit de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de ctre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor nsoi angajamentul ferm ncheiat n form autentic al persoanei respective care trebuie s garanteze autoritii contractante faptul c, n cazul n care contractantul ntmpin dificulti pe parcursul derulrii contractului, persoana susintoare s eoblig s asigure ndeplinirea complet i reglementar a obligaiilor contractuale prin implicarea sa direct. n cazul n care ofertantul este un grup de operatori economici, cerina minim privind capacitatea tehnic poate fi ndeplinit prin cumul. Dac grupul de operatori i demonstreaz ndeplinirea cerinei minime privind capacitatea tehnic invocnd susinerea acordat de ctre o alt/alte persoan (e) modalitatea de ndeplinire a cerinei este similar ofertei individuale menionat mai sus, cu precizarea c susinerea va fi acordat asocierii i nu unuia dintre asociai.
Not : Persoana ce asigur susinerea capacitii tehnice nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din pro cedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.

Declaraie privind partea/prile din contract care sunt ndeplinite de subcontractani i specializarea acestora

Dup caz, Completare Formular nr. 17

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitii Informaii i/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate

Modalitatea de ndeplinire

Cerinta nr. 1 Implementarea Standardului de Management al Calitii n conformitate cu SR EN ISO 9001 Condiie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atest c acesta are implementat i menine, conform ISO 9001un sistem de management al calitii pentru activitile care fac obiectul contractului ce urmeaz a fi atribuit. Operatorii economici care nu dein un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care s confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitii.

Modalitatea de indeplinire

Prezentare certificat emis de un organism independent n copie conform cu originalul, valabil la data limit de depunere a ofertelor.

n cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie s dein un astfel de certificat.

III.3) CONDIII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor n cauz este rezervat unei anumite profesii Dac da precizai actele cu putere de lege i actele administrative aplicabile: da nu X

10

Versiunea 1.0 martie 2013

III.3.2) Persoanele juridice au obligaia s indice numele i calificrile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

da nu X

SECIUNEA IV: PROCEDUR IV.1) PROCEDURA


IV.1.1) Tipul procedurii i modalitatea de desfurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfurare a procedurii de atribuire (se va bifa n funcie de opiunea autoritii contractante) IV.1.1.b) Tipul procedurii (se va completa de autoritatea contractant n funcie de valoarea estimat a contractului) Licitaie deschis Licitaie restrns Licitaie restrns accelerat Justificare pentru alegerea licitaiei accelerate: _________________________________________________________________________________________ cerere de oferte Negociere Au fost deja selectai candidai Negociere accelerat Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: _________________________________________________________________________________________ IV.1.2) Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte oferte sau s participe (licitaie restrns i negociere) Numr de operatori economici preconizat sau Numr minim preconizat i, dup caz, numr maxim n situaia n care autoritatea contractant bifeaz selectarea procedurii de negociere cu publicarea unui anun de participare se vor avea n vedere urmtoarele : Dac AC nu dorete s limiteze numrul de candidai selectai/preselectai se va completa rubrica aferent Numr de operatori economici preconizat i se va meniona expres la nivelul prezentei seciuni faptul c toi candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare vor fi selectai/preselectai; Dac AC dorete s limiteze numrul de candidai selectai/preselectai se va completa rubrica aferent Num r minim preconizat i, dup caz, numr maxim (! Nr. minim va fi cel puin nr. minim prevzut de legislaie) si se vor completa criteriile de selecie/preselecie;
Not : ntrucat formatul standard al anunului de participare UTILITI (n cazul autoritilor care desfoar activiti relevante) nu permite vizualizarea informaiilor cuprinse la aceast seciune, AC va cuprinde aceste informaii i n cadrul seciunii VI.3 .

Offline

On line

da nu

Dac da, indicai numele i adresa operatorilor economici selectai deja n seciunea VI.3) Informai i suplimentare

11

Versiunea 1.0 martie 2013

n cazul autoritilor clasice informaiile cuprinse la aceast seciune se preiau i se vizualizeaz integral n anunul de participare !

IV.1.3) Reducerea numrului de operatori economici n timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv) Aplicarea unei licitaii care s se deruleze n etape succesive pentru a reduce progresiv numrul soluiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate da nu se va completa dup caz

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de soluii)


IV.2.1) Criterii de atribuire Cel mai mic pre X Clasamentul ofertelor va fi realizat n funcie de nivelul cel mai mic al Tarifului de Serviciu (TS) sau Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic n ceea ce privete criteriile menionate n continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate mpreun cu ponderarea sau n ordine descresctoare a prioritii, n cazul n care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) criteriile enunate n caietul de sarcini, n invitaia de a prezenta o ofert sau de a participa la negociere sau n documentul descriptiv Criterii Pondere Intra in licitatie electronica /reofertare SEAP 1. Financiar (F) Nu Da

2. Tehnic (T)

Nu Da

Nu Da

Intra in licitatie electronica / reofertare (

Direct proportional (

Invers proportional

Punctaj maxim component tehnica

IV.2.2) Se va organiza o licitaie electronic Dac da, informaii suplimentare despre licitaia electronic (dup caz)

da nu

(se va bifa n funcie de opiunea autoritii contractante corelnd cu informaiile cuprinse la seciunea

12

Versiunea 1.0 martie 2013

VI.3.) IV.2.3. Numele participanilor deja selectai ( n cazul unui concurs de soluii restrns) _______________________________________________________________________________________ ____________

IV.3) INFORMAII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numr de referin atribuit dosarului de autoritatea contractant (dup caz) _________________________________________________________________________________________ IV.3.2) Anunuri publicate (anun publicat) anterior privind acelai contract Dac da, Anun de intenie Anun despre profilul cumprtorului Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa) Alte publicri anterioare (dup caz) Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa) Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa) Anun de intenie Numrul i data publicrii n SEAP IV.3.6) Limba sau limbile n care poate fi redactat oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV x Altele: _________________________________________________________(se bifeaza de ctre autoritatea contractant conform opiunii) Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E.) IV.3.7) Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s i menin oferta (n cazul unei licitaii deschise,cerere de oferte) (se va completa de autoritatea contractanta) durata n luni: sau n zile: (de la termenul limit de primire a ofertelor) da nu

IV.3.8.2) Detalii privind plile ctre toi participanii (dup caz) ___________________________________________________________________________________________________

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice Se prezint informaiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel nct aceasta s permit identificarea cu uurin a corespondenei cu specificaiile tehnice din caietul de sarcini. n acest cmp se vor indica, dup caz formularele ce trebuie completate (completare Formular nr.14) Se vor oferi detalii pentru executarea fiecrei cerine din caietul de sarcini susinute de documentele solicitate.

13

Versiunea 1.0 martie 2013

Elementele propunerii tehnice se vor depune n plic separat, cu meninea Propunere tehnic i vor fi prezentate detaliat i complet n corelaie cu prevederile caietului de sarcini. n cadrul propunerii tehnice ofertantul are de asemenea obligaia de a prezenta i: Declaraie prin care operatorul economic declar faptul c la elaborarea ofertei a inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii *)(model Formularul nr.11)
Not : Actele cu putere de lege, normele administrative i acordurile colective, att la nivel naional, ct i la nivel comunitar, care sunt n vigoare n domeniul condiiilor de munc i proteciei muncii, care se aplic n timpul executrii unui contract, cu condiia ca asemenea norme, precumi aplicarea lor, s fie conforme cu dreptul comunitar. n situaiile transfrontaliere, n care lucrtori dintr-un stat membru presteaz servicii n alt stat membru n scopul executrii unui contract, Directiva 96/71/CE prevede condiiile minime care trebuie s fie respectate de ara gazd n privina acestor lucrtori detaai. n cazul n care dreptul intern conine dispoziii n acest sens, se poate considera c nerespectarea acestor obligaii este o abatere grav sau un delict privind conduita profesional a operatorului economic interesat, care poate duce la excluderea acelui operator economic din procedura de atribuire a unui contract de achiziie public.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare La ncheierea acordului-cadru, elementul principal al propunerii financiare l reprezint Tariful de serviciu (TS), care se va nscrie n Formularul de oferta (Formularul nr.13) Note:Dac AC opteaz pentru derularea unei proceduri prin utilizarea integral a mijloacelor electronice, se vor face precizri concrete n legtur cu valoarea ce urmeaz a fi criptat. ( tarif de serviciu moneda). Actul prin care operatorul economic i manifest voina de a se angaja din punct de vedere juridic n relaia contractual c u autoritatea contractant, l reprezint formularul de ofert. Avnd n vedere c acest document reprezint partea esenial a ofertei (care conine inclusiv termenul de valabilitate a ofertei impus de AC) acesta este obligatoriu de ncrcat n SEAP pn la data limit de depunere a ofertei. Tariful de serviciu (TS) reprezint valoarea maxim a comisionului pentru prestaiile de servicii (rezervare i emitere de bilete de avion), pe care operatorul economic l va putea percepe pe ntreaga durat a acordului -cadru. Tariful de serviciu (TS) nscris n formularul de ofert reprezint elementul care va guverna contractele subsecvente viitoare i nu va putea fi depit pe toata durata acordului -cadru. Tariful de Servicii poate fi mbuntit n procesul de reofertare pentru atribuirea contractului subsecvent.

Propunerea financiar TS va fi exprimat n lei i/sau euro calculat la cursul BNR din data de ___________ IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei Oferta trebuie s conin urmtoarele documente, completate n mod corespunztor: - Scrisoare de naintare (model orientativ Formularul nr.5) - mputernicire (model orientativ Formularul nr.6) - Formularul de Ofert (Formularele nr.13 i 14) - Garania de participare (model orientativ Formular nr.12) - Toate celelalte documente solicitate potrivit fiei de date.
Nota: Potrivit art. 11 din H.G. nr. 925/2006, pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare prevzute la art. 176 din ordonana de urgen, ofertantul are dreptul de a prezenta iniial doar o declaraie pe propria rspundere semnat de reprezentantul su legal, prin care confirm c ndeplinete cerinele de calificare astfel cum au fost solicitate n documentaia de atribuire. Declaraia va fi nsoit de o anex n care ofertantul trebuie s menioneze succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a respectivelor cerine - inclusiv, dac au fost solicitate, diverse valori, cantiti sau altele asemenea.(Formularul nr.7)

14

Versiunea 1.0 martie 2013

Dac procedura se desfoar off line : Ofertele (inclusiv anexele la acestea i documentele doveditoare) vor fi naintate ntr-un plic (colet) sigilat, avnd nscrise urmtoarele: a) adresa Autoritii Contractante; b) denumirea contractului pentru care se depune oferta i numrul de referin SEAP al anunului de participare la procedura de atribuire a contractului; c) precizarea A NU SE DESCHIDE NAINTEA EDINEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR, DATA ...., ORA ..... d) numele/denumirea Ofertantului. Oferta se depune ntr-un singur exemplar, ORIGINAL
Not : Dac procedura se desfoar on - line cerinele referitoare la modul de prezentare a ofertei se vor ajusta corespunztor prevederilor art.17 din HG 1660/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

SECIUNEA VI: INFORMAII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dup caz) VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finanat din fonduri comunitare da nu x da nu

Dac da, precizai perioadele estimate de publicare a anunurilor viitoare: _____________________________ Dac da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) i/sau program(e):_________________________________________ Tipul de finanare: Cofinanare Dac da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibil) Credite externe cu garania statului Fonduri europene Alte fonduri.

VI.3) ALTE INFORMATII (dup caz) Dac la ncheierea acordului cadru dou sau mai multe oferte conin acelai pre(acelai tarif de serviciu) toi ofertanii calificai i a cror propunere tehnic a fost declarat conform cu cerinele caietului de sarcini, vor deveni semnatari ai acordului-cadru.
Not: n cazul n care, autoritatea contractanta decide organizarea unei etape de licitaie electronic nainte de finalizarea evalurii pentru ncheierea acordului cadru, dac ulterior acestei etape, dou sau mai multe oferte conin acelai pre (acelai tarif de serviciu) toi ofertanii vor deveni semnatari ai acordului-cadru.

1.

Oferta n cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente:

n etapa de atribuire a contractelor subsecvente prin reluarea competiiei ntre operatorii economici semnatari ai acordului cadru, elementul principal al propunerii financiare l reprezint preul cel mai sczut al serviciilor de transport aerian (bilete de avion) aferente destinaiilor solicitate (calculat ca pre bilet + valoarea taxelor de zbor aferent + TS )n condiiile respectrii cerinelor specifice de ruta direct/indirect, n urmtoarea ordine de prioritate: __________________________(dac este aplicabil, se vor enumera). Propunerea financiar va fi exprimat n euro iar plata se va realiza de ctre Autoritatea Contractant n echivalent RON, la cursul mediu afiat de B.N.R. din data emiterii fiecrui bilet de avion). Propunerea financiar va fi insoit n mod obligatoriu de istoricul rezervrii, ca o condiie de validitate a acesteia.

15

Versiunea 1.0 martie 2013

Istoricul rezervrii este documentul electronic generat de GDS (global distribution system sistem computerizat

de rezervri) care conine informaii privind momentul generrii rezervrii i toi paii necesari efecturii rezerv rii cu date i ore.

VI.4) CI DE ATAC VI.4.1) Organismul competent pentru cile de atac Denumire oficial: Consiliul Naional de Soluionarea Contestaiilor Adres: str. Stavropoleos nr. 6 sector 3 Bucuresti Localitate: Bucuresti E-mail: office@cnsc.ro Adres Internet (URL) www.cnsc.ro Organismul competent pentru procedurile de mediere (dup caz) Denumire oficial: Adres: Localitate: E-mail: Adres Internet (URL) VI.4.2) Utilizarea cilor de atac (completai rubrica VI.4.2 SAU, dup caz, rubrica VI.4.3 ) Persoana vtmat poate sesiza Consiliul Naional de Solu ionare a contestaiilor n vederea anulrii actului i/sau recunoaterii dreptului pretins ori a interesului legitim n condiiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. VI.4.3) Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea cilor de atac (se va completa de ctre autoritatea contractant cu adresa serviciului propriu de unde se pot obtine respectivele informatii) Denumire oficial: Adres: Localitate: E-mail: Adres Internet (URL) Cod potal: Telefon: Fax: Cod potal: Telefon: Fax: Fax: 0213104642 Cod potal: 030084 Telefon: 0213104641 ar: Romnia

ar:

ar:

16

Versiunea 1.0 martie 2013

ANEXA A ADRESE SUPLIMENTARE I PUNCTE DE CONTACT I) ADRESE I PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBINE INFORMAII SUPLIMENTARE
Denumire oficial: Adres: Localitate: Punct(e) de contact: n atenia: E-mail: Adres Internet (URL): Fax: Cod potal: ar: Telefon:

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)
Denumire oficial: Adres: Localitate: Punct(e) de contact: n atenia: E-mail: Adres Internet (URL): Fax: Cod potal: ar: Telefon:

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE


Denumire oficial: Adres: Localitate: Punct(e) de contact: n atenia: E-mail: Adres Internet (URL):

LA

CARE

TREBUIE

EXPEDIATE

Cod potal:

ar: Telefon:

Fax:

17

Versiunea 1.0 martie 2013

ANEXA B INFORMAII PRIVIND LOTURILE


Se va completa dup caz LOT NR. DENUMIRE _____________________________________________

1) DESCRIERE SUCCINT ___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIIILE PUBLICE) Vocabular principal Obiect principal Obiect(e) suplimentar(e) ...- ...- ...- ...- ...- 3) CANTITATE SAU DOMENIU _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Dac se cunoate, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): __________ Moned: ___________ sau intervalul: ntre _____________________ i _______________________ Moned: ___________ (Valoarea se va exprima obligatoriu n moneda n care va fi exprimat valoarea estimat total) 4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE (dup caz) Durata n luni: sau n zile: 5) INFORMAII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garania de participare) Valoarea garaniei de participare (numai n cifre)_____________ Moned: (Valoarea se va exprima obligatoriu n moneda n care a fost exprimat valoarea estimat) Vocabular suplimentar (dup caz) - - - - - - - - - -

___________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Utilizai prezenta anex pentru fiecare lot -

18