You are on page 1of 11

Investeşte în oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

UNIVERSUL STIUT

“Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”

Def. Modul de desfasurare: pe clasa.gr II Rat Dorina. I-VIII .).I Scoala cu cls. Propunator: Cheregi Carmen –Biologie.Petőfi Sándor” LIVADA Locul desfasurarii: sala de clasa..36 ore (1h/ sapt.matematica.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/1. Crt Numele si prenumele elevului clasa “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” . loboratorul de informatica.Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. in teren Grupă tintă: clasa a VI-a Tabelul elevilor participanti: Nr. Seer Anna – Chimie-Fizică – Gr.3/ S/ 62534 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Documentatia optional Denumirea optionalului: Universul stiut Aria curriculara si tipul de optional: Matematica si stiinte – integrat Durata: Pe parcursul anului scolar.

capabili de interconectarea cunostintelor din diferite domenii. la intrebari ce tin de realitatea înconjurătoare Motto: . Acest curs optional îmbină noţiuni din fizică.. matematică. gânditori. Metodele active “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” . biologie.prin argumente stiintifice . Pentru a educa viitori adulti. tehnologia informaţiei şi comunicării. afective şi psihomotorii ale elevului.Cum ar fi dacă am putea să controlăm lumina si să călătorim prin intermediul acesteia?” Alfred Einstein Argument Secolul XXI.3/ S/ 62534 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Nota de prezentare Scopul Cursul îsi propune sa înzestreze elevul cu un set de competente. Conţinuturile organizate transdisciplinar se axează nu pe disciplină. caracterizată de explozia informaţională are nevoie de oameni creativi. chimie. de o învătare inter si transdisciplinară. ci pe demersurile intelectuale. ecologie.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/1. valori si atitudini pentru a-l face capabil sa dea raspunsuri .Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. o lume dinamică şi complexă. avem nevoie de o învăţare dincolo de discipline.

Încredere în adevărurile ştiinţifice şi apreciere critică a limitelor acestora. implicarea educabilului în activităţi de echipă este “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” . într-un mod asertiv. Competenţe cheie: Competenţe cheie Comunicare în limba maternă Descrierea competenţelor cheie Activităţile de învăţare asociate programei implică educabilul la nivel participativ. Dezvoltarea curiozităţii faţă de mediu. centrată pe elev. critic şi argumentat.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/1. Dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile celorlalţi. dar şi ca membru în echipă.3/ S/ 62534 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor de predare în abordarea transdisciplinară transformă elevul din obiect în subiect al învăţării. cu încurajarea exprimării propriilor opinii. Conştientizarea şi implicarea în problemele interdisciplinare. Valori si atitudini: • • • • • Dezvoltarea interesului pentru informare şi documentare ştiinţifică. Acest curs optional este în totalitate participativă. bazată pe experienţe anterioare. îl fac pe elev coparticipant la propria sa educaţie şi asigură elevului posibilitatea de a se manifesta ca individ.Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1.

găsirea unor oportunitati de îmbunătăţire a vieţii colectivităţii legate de tema studiată. oferirea de sprijin în rezolvarea de sarcini.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/1. toleranţă. platforme educaţionale etc. baze de date. prelucrarea şi prezentarea conţinuturilor reprezintă secvenţe care pot fi optimizate prin implicarea tehnologiei informaţiei şi comunicării: PPT. responsabile şi adaptabile la nou. fişiere media. interculturale. Asumarea de roluri şi sarcini în echipă. Competenţe matematice.Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. Acordăm atenţie acestui domeniu cheie prin activităţile de învăţare propuse în prima temă a cursului. activităţile de învăţare favorizează dezvoltarea atitudinilor pozitive: respectarea opiniei în relaţia de comunicare.  a învăţa să faci (learn to do). forum. selectarea.3/ S/ 62534 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor premisa dezvoltării abilităţilor de comunicare interpersonală şi interrelaţionare. impactul temei asupra colectivitatii. Temele propuse implică dezvoltarea în sistem integrat a competenţelor matematice. secvenţa de colectare şi selectare a informaţiei va fi utilizată în procesul de instruire în vederea dezvoltării competenţelor de comunicare în limbi moderne. e-mail. internet. critice şi autocritice. ştiinţifice şi tehnologice. Identificarea. implicând diferite metode activ participative reprezintă premise ale dezvoltării unei personalităţi independente. Bazate pe comunicarea asertivă şi pe asumarea de roluri şi responsabiolităţi în echipă. în ştiinţe şi tehnologii Competenţe digitale Competenţe metacognitive (a învăţa să înveţi) Competenţe interpersonale. asumarea reuşitelor/nereuşitelor. Comunicare în limbi moderne Faptul că una dintre variabilele programei este reprezentată de conţinuturi. dublate de dezvoltarea de competenţe de învăţare care presupun:  a învăţa să înveţi (learn to learn). recunoaşterea muncii coechipierului. sociale şi civice Competenţe antreprenoriale “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” . activităţi care au la bază abordarea sistematizată a cunoaşterii şi înţelegerii ştiinţifice. Identificarea legaturilor dintre tema studiata si zonă.

• Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii pe baza relaţionării cunoştinţelor interdisciplinare din aria curriculară matematică şi ştiinţe. • Comunicarea orală şi scrisă utilizând limbajul ştiinţific specific în formularea explicaţiilor.Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1.3/ S/ 62534 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Sensibilizare şi exprimare culturală Variabilitatea conţinuturilor este factorul de implicare a specificului cultural al grupului de educabili cărora li se adresează cursul. în prelucrarea şi comunicarea lor. • Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în culegerea de date. Prelucrarea informaţiilor şi conceptelor utilizând metode specifice matematicii şi ştiinţelor. “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” . • Rezolvarea de probleme şi situaţii problemă prin utilizarea de raţionamente inductive şi deductive. • Dezvoltarea personală prin formarea gândirii interdisciplinare şi gestiunea propriei învăţări. în conducerea investigaţiilor interdisciplinare şi în raportarea rezultatelor. Competenţe generale: • • Identificarea unor fenomene. procese şi procedee întâlnite în activitatea cotidiană.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/1.

Comunicarea asertivă şi cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice (Structura universului.1.3. Observarea fenomenelor fizice si chimice din viata de zi cu zi 1.planeta albastră Nimic nu se pierde.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/1. chimie. matematică. Aerul si “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” .1 Formarea deprinderilor de documentare 1. Terra. Organizarea demersurilor de cunoaştere şi de explicare a unor fapte. Omul şi vremea. totul se transformă deşeurile şi materialele reciclabile. Ploile acide. evenimente. Formarea deprinderii de utilizare a calculatorului pentru prelucrare de date experimentale şi analize de site-uri dedicate ştiinţelor naturii Conţinuturi asociate Pamantul-planeta oamenilor (metode.Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1.) Cosmosul vazut de pe pamant 3.2. mijloace de comunicare) Despre universul nostru (fizică.1. si mijloace de documentare. procese din viaţa reală prin folosirea conceptelor specifice legate de soare.3/ S/ 62534 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Competenţe specifice şi conţinuturi asociate: Competenţe specifice 1.2. ecologie soarele . Efectul de seră. fenomene optice 2. Realizarea unor transferuri interdisciplinare pentru explicarea consecinţelor fenomenelor studiate 2.sursă de energie si viaţă.

desene. “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” . problem practice. în cadrul unor grupuri diferite 3. Proba practică în care elevul va trebui să aplice cunoştinţele teoretice însuşite anterior.3.Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1.Sustinerea propriilor puncte de vedere prin observaţiile făcute privind fenomenele studiate sănătatea) Constructia unui telescop (Primul telescop constuit de Galilei 4.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/1. prin itemii stabiliţi fiind urmărit modul de asimilare şi înţelegere a acestora.3/ S/ 62534 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor şi/sau practice. Familiarizarea cu aplicaţia Power Point Surse de energie) Calatori si calatorii in univers (Informatii despre OZN-uri) Viteza luminii (Calcule. cum ar fi: • • Portofoliul care va cuprinde referate. Formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a procesorului de texte MS WORD 4.1.2.Utilizarea TIC pentru stimularea creativităţii şi inovaţiei 4.grafice) Metode de evaluare: În cadrul activităţii de evaluare se vor utilize metode alternative de evaluare.2. imagini.

de a transfera cunoştinţele accumulate dintr-o zonă de studio în alta. Sugestii metodologice: • Programa are drept obiectiv crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi dezvolta competenţe într-un ritm individual.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/1.Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. • Este util ca profesorul să-şi orienteze demersul didactic spre realizarea unor activităţi de învăţare precum şi transferul de informaţii prin conexiuni intradisciplinare.I.A.3/ S/ 62534 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor • Metoda R. interdisciplinare şi transcurriculare pentru studierea fenomenelor şi proceselor studiate. de ore 6 “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” . metoda are în vedere atât învăţarea cât şi evaluarea.se exersează abilităţile de comunicare interpersonal. • Competenţele specific vor fi concretizate în cadrul fiecărei ore prin activităţi de învăţare selectate potrivit conţinutului şi opţiunii profesorului asupra tipului de lecţie. Pamantul –planeta oamenilor Nr.. Conţinuturi: 1. capacitatea de a formula întrebări şi de a găsi cel mai potrivit răspuns.

Primii paşi în informatică. 2007 Contribuții personale: Cheregi Carmen: Argument. 2007 5. ”Sănătatea” 4. Aquila. Oradea.3/ S/ 62534 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor 2. Curriculum Resource CD – Master teacher. Knighton K. Bucureşti. Cosmosul vazut de pe pamant 4. Mandell M.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/1. “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” . Nota de prezentare. “Evrika!”. Ed. Constructia unui telescop 5. Teora. Calatori si calatorii prin univers 6.Poenaru.10 3. 100 de experimente ştiinţifice. 365 de super experimente ştiinţifice cu materiale uzuale. 1001 de întrebări şi răspunsuri. V. Calculatorul.Coresi. “Terra”. Despre universal nostru 3. Metode de evaluare. Ed. Ed.. 2005 6. Edition v. Viteza luminii TOTAL 8 4 6 6 6 36 Bibliografie: 1. Ed. Aquila. Reviste: “Arborele Lumii” . Breckenridge J. Andrews G. 2005 2.Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1.. prietenul nostru. Oradea. Vreau să ştiu mai mult.

Bibliografie Raț Dorina . Sugestii metodologice “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” . Competenţe specifice si conținuturi asociate.Descrierea temelor.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/1.3/ S/ 62534 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Șeer Ana: Munca de documentare.Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. Tehnoredactarea.