You are on page 1of 14

Istoria psihologiei= Istoria psihologiei ca demers ştiinţific?

Înţelegere. nondeterminism parcimonie . raţionalism. Predicţie.Demersul ştiinţific  Observaţii empirice+teorie (Raţionalism+empirism)  Legi ştiinţifice corelaţionale şi cauzale  Determinism  Parcimonie  Descriere. Control Vocabular: empirism. indeterminism. determinism.

Metoda ştiinţifică  Metoda ipotetico-deductivă: Observarea regularităţilor  Dezvoltarea teoriei  Dezvoltarea predicţiilor  Testarea predicţiilor  Evaluarea teoriilor  .

T. 1755. Goclenius din Marburg1590-97  Ch. R. Wolff . Hartley. J. psicologia Rationalis (1734).psicologia Empirica (1732)." P.psyche logos.psychologia (psicologia ) psihologie  “studiul sufletului. D. Melanchthon. 1748. Bonnet. Freigius 1575. .

Mecanicism. Empirism. Vitalism .Probleme perene ale psihologiei formulate înainte de instiuirea acesteia ca ştiinţă  Legătura minte corp  Nativism-Empirism  Mecanicism-Vitalism  Raţionalism-Iraţionalism  Diferenţa uman-animal  Originea cunoaşterii umane – experienţă vs. raţiune  Obiectiv sau subiectiv  Problema Sinelui Vocabular: Nativism.

activ-nemuritoresenţe) .simţuri.ANIMISM-explicaţii naturale  Aristotel De anima Categorii de fiinţe: suflet vegetativ. senzitiv şi raţional (pasiv.

Toma din Acquino) . Augustin metoda introspecţiei  Credinţă-raţiune (St.Ce este o viaţă bună?.problemele etice.problemele religioase  Etică-religie  Sf.

Renaştere-Ştiinţă  Descartes (1596-1650) problema minte-corp (dualism-interacţionism)  Antidogmatism .

Locke (1632-1704)  D. Emotions fiziologie-psihologie  Pozitivism A. Hume (1711-1776). Comte (1798-1857) .Empirism-Scientism  J.asociaţionism  Alexander Bain (1818-1903) The senses.

Kant (1724-1804)  J.Raţionalism  I. F. Herbart (1776-1841) – psihologie educaţională – descoperitorul setting-ului mental – fondul aperceptiv al învăţării .

Romantism-existenţialism  J. W. Kierkegaard (1813-1855)  F. W.Rousseau (1712-1778)  J. Nietzsche (1844-1900) . von Goethe (1749-1832)  S.J.

David Kinnerbrook (1795).Originile psihologiei experimentale  Astronomie – diferenţele individuale Nevil Maskelyne. Friederich Bessel – diferenţa individuală între observatori. măsurarea timpului de reacţie  Interesul oamenilor de ştiinţă pentru fiziologie  Temă de investigaţie procesele care convertesc stimularea la nivel fizic în experienţa conştiinţei .

nervi motori  Johannes Muller noi suntem conştienţi de senzaţii şi nu de stimulii fizici  Sistemul nervos intermediar între obiecte şi conştiinţă  “nimeni nu poate fi psiholog dacă nu devine mai întâi fiziolog” .Fiziologia  Legea Bell-Magendie Nervi senzitivi.

Vitalism Johannes Muller . Hermann von Helmholtz (1821-1894) Materialism. mecanicism Materialism Hermann von Helmholtz vs.