You are on page 1of 10

Augstks izgltbas un zintnes sadarbba ar enertikas industriju

Konstruktoru biroja vadtjs: Kristaps GRAUZDULIS

5/23/2013

AS KOMFORTS Liel iela 59, LV-3101 Tukums, Latvija

Tel.: +371 63125057 Fakss: +371 63181203 komforts@komforts.lv www.komforts.lv

Dibinanas gads: 1991 Darbinieki: 124 Vadoais uzmums siltumenertikas nozar Latvij ar vairk k 20 gadu darba pieredzi Industrilais sektors - atjaunojamo energoresursu (biomasas) katlu mju un siltumtehnisko iekrtu projektana, izgatavoana, monta un apkopes serviss Siltumjauda: 0,1-25 MW Katlu mjas pilnga automatizcija (vadba, izmantojot internetu vai GSM) Spiedieniekrtu atbilstba ES direktvai 97/23 EC (PED Pressure equipment directive) Kopj saraoto iekrtu jauda ldz im brdim: ~1900 MW
5/23/2013
AS KOMFORTS Liel iela 59, LV-3101 Tukums, Latvija Tel.: +371 63125057 Fakss: +371 63181203 komforts@komforts.lv www.komforts.lv

Zviedrija: Anglija:
1 katlu mja 1.2 W

Somija:
Baltkrievija:
7 katlu mjas

LATVIJA:
190 katlu mjas

Polija:
3 katlu mjas 6.6 W

20 katlu mjas

Ukraina:
3 katlu mjas 3.2 W

39.9 W

2 katlu mjas 1.1 W

Lietuva:
6 katlu mjas

27.1 W Igaunija:
36 katlu mjas

280 W
Krievija:
22 katlu mjas

14 W

Spnija:
2 katlu mjas 2.7 W

45.8 W

52.8 W

5/23/2013

AS KOMFORTS Liel iela 59, LV-3101 Tukums, Latvija

Tel.: +371 63125057 Fakss: +371 63181203 komforts@komforts.lv www.komforts.lv

8 6 2 6 7 5 4 4 3 2 1 3 1

1 6 6 2 5 1 3 3 9 6 7 5 7 2 1 3

Priekkurtuves biomasas sadedzinanai

Dmcauruu dens sildmie katli

Vtveida\Lentes\u kurinm padeves transportieri

Kustgs grdas un kurinm noliktavas

Pelnu izvadanas sistmas

Dmgzu attranas sistma multiciklons Hidraulisk apsaite un hidrostacijas

8 9
AS KOMFORTS Liel iela 59, LV-3101 Tukums, Latvija

Dmei, dmejas, gaisa vadi Procesu vadbas automtika

5/23/2013

Tel.: +371 63125057 Fakss: +371 63181203 komforts@komforts.lv www.komforts.lv

Uzmuma sadarbba ar izgltbas iestdm (RTU, LLU, RTK) Studentu prakses Diplomdarbi Jaunu produktu attstba Laboratorijas
5/23/2013
AS KOMFORTS Liel iela 59, LV-3101 Tukums, Latvija Tel.: +371 63125057 Fakss: +371 63181203 komforts@komforts.lv www.komforts.lv

Produkti sadarbb ar RTU (1)


Kondenscijas tipa ekonomaizeri

5/23/2013

AS KOMFORTS Liel iela 59, LV-3101 Tukums, Latvija

Tel.: +371 63125057 Fakss: +371 63181203 komforts@komforts.lv www.komforts.lv

Produkti sadarbb ar RTU (2)


Dmgzu kataltisk attranas iekrta

5/23/2013

AS KOMFORTS Liel iela 59, LV-3101 Tukums, Latvija

Tel.: +371 63125057 Fakss: +371 63181203 komforts@komforts.lv www.komforts.lv

Produkti sadarbb ar RTU (3) Tvaika katls

5/23/2013

AS KOMFORTS Liel iela 59, LV-3101 Tukums, Latvija

Tel.: +371 63125057 Fakss: +371 63181203 komforts@komforts.lv www.komforts.lv

Kopgi attstmie produkti


Gaisa attranas iekrtas Koenercijas sistmas Verdo sla tehnoloijas Gazifikcijas iekrtas Mrierces agresviem apstkiem Esoo produktu pilnveidoana
AS KOMFORTS Liel iela 59, LV-3101 Tukums, Latvija Tel.: +371 63125057 Fakss: +371 63181203 komforts@komforts.lv www.komforts.lv

AS KOMFORTS Adrese: Liel iela 59, Tukums, LV-3101, Latvija Tlr.: +371 63125057 Fakss: +371 63181203 komforts@komforts.lv www.komforts.lv
AS KOMFORTS Liel iela 59, LV-3101 Tukums, Latvija Tel.: +371 63125057 Fakss: +371 63181203 komforts@komforts.lv www.komforts.lv

5/23/2013