You are on page 1of 2

REBUS – BOLI GENETICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1= maladie determinată de mutaţia unei gene situate pe autozomi 2= sindrom determinat de lipsa unui cromozom x la femei 3= maladie manifestata prin incapacitatea de a deosebi roşu de verde 4= maladie manifestată prin prezenţa unor degete suplimentare la mână sau picior 5= maladie determinată de mutaţia unei gene situate pe cromozomul x sau y 6= maladie manifestată prin atrofierea ireversibilă a musculaturii 7= maladie cauzată de lipsa unor factori ai coagulării 8= maladie manifestată prin degete lipite 9= sindrom cauzat de prezenţa în plus a unui cromozom x la bărbat 10= maladie manifestată prin lipsa melaninei din piele, păr şi iris

RĂSPUNSURI 3 5 H 6 E D 8 T I S D E S 7 I 2 A 4 R T H N 9 T L P O R E D K 10 1 A U T O Z O M A L A R O L O F O C I L N N I M I F T N B E I D A E I I E I R S A L L L F N M C A I I E I T E E L S I L I E T M E R .