You are on page 1of 18

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE FIŞA DE EVALUARE Examenul pentru obținerea certificatului de calificare profesională nivel 3 Sesiunea: iunie 2013

Centrul de examen: Colegiul Tehnic“Andrei Şaguna”, Oradea Calificarea: Numele şi prenumele candidatului _____________________________ Unitatea de învățământ absolvită: Colegiul Tehnic “Andrei Şaguna”, Oradea Tema proiectului: ______________________________________________ Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: Partea I: Monitorizarea progresului proiectului 1. Data începerii activităților de realizare a proiectului: 2. Competențe vizate / implicate în realizarea / execuția proiectului ( care se referă la tema proiectului conform standardului de pregătire profesională) 2. Stabilirea planului activităților individuale ale candidatului pentru proiect: - Data: - Semnătura candidatului: Semnătura îndrumătorului:

3. Stabilirea planului de redactare a Proiectului – suport scris : - Perioada: - Revizuit: - Forma finală acceptată de către îndrumător: 4. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel pu țin 5 întâlniri săptămânale): Nr. Crt. 1 2 3 4 5 Observaţii Data Semnătura elevului

În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a făcut dovada implicării şi angajării personale. Soluțiile pentru situațiile-problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect 9. a imaginației şi creativității în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor 10. Activitățile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. originalității soluțiilor propuse. Soluțiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice sunt aplicabile şi în alte contexte practice OBSERVAŢII . Documentarea pentru proiect a fost făcută cu sprijinul şi sub supravegherea îndrumătorului de proiect 6.Partea a II-a: Aprecierea calității activității candidatului CRITERIUL DA/NU 1. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării ini țiale 5. candidatul demonstrând reflecție critică 3. Activitățile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a persoanelor autorizate 4. Referințele bibliografice utilizate la redactarea părții scrise a proiectului au fost preluate şi prezentate într-un mod personal şi nu sunt o compilație de citate 8. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. Identificarea şi utilizarea bibliografiei recomandate pentru redactarea părții scrise a proiectului a fost realizată integral 7.

CERCETĂRII ŞI INOVĂRII FIŞA DE EVALUARE Examenul pentru obținerea certificatului de calificare profesională nivel 3 Sesiunea: iunie 2013 Centrul de examen: Grupul Şcolar “Andrei Şaguna”. Data începerii activităților de realizare a proiectului: 2. 1 2 3 4 5 Observaţii Data Semnătura elevului . Stabilirea planului de redactare a Proiectului – suport scris : .Semnătura candidatului: Semnătura îndrumătorului: 3. Competențe vizate / implicate în realizarea / execuția proiectului ( care se referă la tema proiectului conform standardului de pregătire profesională) 2. Stabilirea planului activităților individuale ale candidatului pentru proiect: . prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: Partea I: Monitorizarea progresului proiectului 1.Revizuit: . Oradea Tema proiectului: ______________________________________________ Numele. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel pu țin 5 întâlniri săptămânale): Nr.Perioada: .Forma finală acceptată de către îndrumător: 4. Crt. Oradea Calificarea: tehnician mecatronist Numele şi prenumele candidatului _____________________________ Unitatea de învățământ absolvită: Grupul Şcolar “Andrei Şaguna”.Data: .MINISTERUL EDUCAŢIEI.

candidatul demonstrând reflecție critică 3. originalității soluțiilor propuse. Activitățile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării ini țiale 5. Documentarea pentru proiect a fost făcută cu sprijinul şi sub supravegherea îndrumătorului de proiect 6. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. Identificarea şi utilizarea bibliografiei recomandate pentru redactarea părții scrise a proiectului a fost realizată integral 7. Soluțiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice sunt aplicabile şi în alte contexte practice OBSERVAŢII .Partea a II-a: Aprecierea calității activității candidatului CRITERIUL DA/NU 1. Soluțiile pentru situațiile-problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect 9. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a făcut dovada implicării şi angajării personale. Activitățile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a persoanelor autorizate 4. Referințele bibliografice utilizate la redactarea părții scrise a proiectului au fost preluate şi prezentate într-un mod personal şi nu sunt o compilație de citate 8. a imaginației şi creativității în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor 10.

Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel pu țin 5 întâlniri săptămânale): Nr. Oradea Tema proiectului: ______________________________________________ Numele. Stabilirea planului activităților individuale ale candidatului pentru proiect: .MINISTERUL EDUCAŢIEI. Competențe vizate / implicate în realizarea / execuția proiectului ( care se referă la tema proiectului conform standardului de pregătire profesională) 2. 1 2 3 4 5 Observaţii Data Semnătura elevului . prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: Partea I: Monitorizarea progresului proiectului 1.Data: . Crt.Revizuit: .Semnătura candidatului: Semnătura îndrumătorului: 3.Perioada: .Forma finală acceptată de către îndrumător: 4. Stabilirea planului de redactare a Proiectului – suport scris : . CERCETĂRII ŞI INOVĂRII FIŞA DE EVALUARE Examenul pentru obținerea certificatului de calificare profesională nivel 3 Sesiunea: iunie 2009 Centrul de examen: Grupul Şcolar “Andrei Şaguna”. Oradea Calificarea: tehnician în activităţi economice Numele şi prenumele candidatului _____________________________ Unitatea de învățământ absolvită: Grupul Şcolar “Andrei Şaguna”. Data începerii activităților de realizare a proiectului: 2.

originalității soluțiilor propuse. Soluțiile pentru situațiile-problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect 9. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a făcut dovada implicării şi angajării personale. Documentarea pentru proiect a fost făcută cu sprijinul şi sub supravegherea îndrumătorului de proiect 6. Activitățile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a persoanelor autorizate 4.Partea a II-a: Aprecierea calității activității candidatului CRITERIUL DA/NU 1. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării ini țiale 5. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. Activitățile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. Soluțiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice sunt aplicabile şi în alte contexte practice OBSERVAŢII . Referințele bibliografice utilizate la redactarea părții scrise a proiectului au fost preluate şi prezentate într-un mod personal şi nu sunt o compilație de citate 8. Identificarea şi utilizarea bibliografiei recomandate pentru redactarea părții scrise a proiectului a fost realizată integral 7. a imaginației şi creativității în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor 10. candidatul demonstrând reflecție critică 3.

prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: Partea I: Monitorizarea progresului proiectului 1. 1 2 3 4 5 Observaţii Data Semnătura elevului . Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel pu țin 5 întâlniri săptămânale): Nr. Oradea Tema proiectului: ______________________________________________ Numele.MINISTERUL EDUCAŢIEI. Stabilirea planului de redactare a Proiectului – suport scris : .Data: .Perioada: . Data începerii activităților de realizare a proiectului: 2. Stabilirea planului activităților individuale ale candidatului pentru proiect: .Semnătura candidatului: Semnătura îndrumătorului: 3. Crt. Oradea Calificarea: tehnician în industria textilă Numele şi prenumele candidatului _____________________________ Unitatea de învățământ absolvită: Grupul Şcolar “Andrei Şaguna”.Forma finală acceptată de către îndrumător: 4. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII FIŞA DE EVALUARE Examenul pentru obținerea certificatului de calificare profesională nivel 3 Sesiunea: iunie 2009 Centrul de examen: Grupul Şcolar “Andrei Şaguna”. Competențe vizate / implicate în realizarea / execuția proiectului ( care se referă la tema proiectului conform standardului de pregătire profesională) 2.Revizuit: .

Identificarea şi utilizarea bibliografiei recomandate pentru redactarea părții scrise a proiectului a fost realizată integral 7. Referințele bibliografice utilizate la redactarea părții scrise a proiectului au fost preluate şi prezentate într-un mod personal şi nu sunt o compilație de citate 8. Soluțiile pentru situațiile-problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect 9.Partea a II-a: Aprecierea calității activității candidatului CRITERIUL DA/NU 1. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. Activitățile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a persoanelor autorizate 4. originalității soluțiilor propuse. Activitățile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. candidatul demonstrând reflecție critică 3. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării ini țiale 5. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a făcut dovada implicării şi angajării personale. Soluțiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice sunt aplicabile şi în alte contexte practice OBSERVAŢII . Documentarea pentru proiect a fost făcută cu sprijinul şi sub supravegherea îndrumătorului de proiect 6. a imaginației şi creativității în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor 10.

Revizuit: .Forma finală acceptată de către îndrumător: 4.Data: .Semnătura candidatului: Semnătura îndrumătorului: 3. Oradea Tema proiectului: ______________________________________________ Numele. Stabilirea planului de redactare a Proiectului – suport scris : .Perioada: .MINISTERUL EDUCAŢIEI. Competențe vizate / implicate în realizarea / execuția proiectului ( care se referă la tema proiectului conform standardului de pregătire profesională) 2. Data începerii activităților de realizare a proiectului: 2. Crt. Oradea Calificarea: organizator banqueting Numele şi prenumele candidatului _____________________________ Unitatea de învățământ absolvită: Grupul Şcolar “Andrei Şaguna”. 1 2 3 4 5 Observaţii Data Semnătura elevului . CERCETĂRII ŞI INOVĂRII FIŞA DE EVALUARE Examenul pentru obținerea certificatului de calificare profesională nivel 3 Sesiunea: iunie 2009 Centrul de examen: Grupul Şcolar “Andrei Şaguna”. prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: Partea I: Monitorizarea progresului proiectului 1. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel pu țin 5 întâlniri săptămânale): Nr. Stabilirea planului activităților individuale ale candidatului pentru proiect: .

Documentarea pentru proiect a fost făcută cu sprijinul şi sub supravegherea îndrumătorului de proiect 6. Activitățile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a persoanelor autorizate 4. candidatul demonstrând reflecție critică 3. originalității soluțiilor propuse. Activitățile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. Soluțiile pentru situațiile-problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect 9. Referințele bibliografice utilizate la redactarea părții scrise a proiectului au fost preluate şi prezentate într-un mod personal şi nu sunt o compilație de citate 8. Identificarea şi utilizarea bibliografiei recomandate pentru redactarea părții scrise a proiectului a fost realizată integral 7.Partea a II-a: Aprecierea calității activității candidatului CRITERIUL DA/NU 1. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a făcut dovada implicării şi angajării personale. a imaginației şi creativității în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor 10. Soluțiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice sunt aplicabile şi în alte contexte practice OBSERVAŢII . Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării ini țiale 5.

Oradea Calificarea: coafor stilist Numele şi prenumele candidatului _____________________________ Unitatea de învățământ absolvită: Grupul Şcolar “Andrei Şaguna”.Semnătura candidatului: Semnătura îndrumătorului: 3. Oradea Tema proiectului: ______________________________________________ Numele. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII FIŞA DE EVALUARE Examenul pentru obținerea certificatului de calificare profesională nivel 3 Sesiunea: iunie 2009 Centrul de examen: Grupul Şcolar “Andrei Şaguna”. 1 2 3 4 5 Observaţii Data Semnătura elevului . prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: Partea I: Monitorizarea progresului proiectului 1.Revizuit: .Data: .MINISTERUL EDUCAŢIEI. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel pu țin 5 întâlniri săptămânale): Nr. Crt. Stabilirea planului de redactare a Proiectului – suport scris : .Perioada: . Stabilirea planului activităților individuale ale candidatului pentru proiect: .Forma finală acceptată de către îndrumător: 4. Data începerii activităților de realizare a proiectului: 2. Competențe vizate / implicate în realizarea / execuția proiectului ( care se referă la tema proiectului conform standardului de pregătire profesională) 2.

Referințele bibliografice utilizate la redactarea părții scrise a proiectului au fost preluate şi prezentate într-un mod personal şi nu sunt o compilație de citate 8. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a făcut dovada implicării şi angajării personale. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. Activitățile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a persoanelor autorizate 4. Documentarea pentru proiect a fost făcută cu sprijinul şi sub supravegherea îndrumătorului de proiect 6. Soluțiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice sunt aplicabile şi în alte contexte practice OBSERVAŢII . candidatul demonstrând reflecție critică 3. Identificarea şi utilizarea bibliografiei recomandate pentru redactarea părții scrise a proiectului a fost realizată integral 7. Activitățile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. Soluțiile pentru situațiile-problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect 9.Partea a II-a: Aprecierea calității activității candidatului CRITERIUL DA/NU 1. originalității soluțiilor propuse. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării ini țiale 5. a imaginației şi creativității în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor 10.

Oradea Calificarea: tehnician electrotehnist Numele şi prenumele candidatului _____________________________ Unitatea de învățământ absolvită: Grupul Şcolar “Andrei Şaguna”. Crt. Competențe vizate / implicate în realizarea / execuția proiectului ( care se referă la tema proiectului conform standardului de pregătire profesională) 2. prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: Partea I: Monitorizarea progresului proiectului 1.Forma finală acceptată de către îndrumător: 4. 1 2 3 4 5 Observaţii Data Semnătura elevului . Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel pu țin 5 întâlniri săptămânale): Nr. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII FIŞA DE EVALUARE Examenul pentru obținerea certificatului de calificare profesională nivel 3 Sesiunea: iunie 2009 Centrul de examen: Grupul Şcolar “Andrei Şaguna”. Data începerii activităților de realizare a proiectului: 2.Semnătura candidatului: Semnătura îndrumătorului: 3.Perioada: . Oradea Tema proiectului: ______________________________________________ Numele.Data: . Stabilirea planului de redactare a Proiectului – suport scris : . Stabilirea planului activităților individuale ale candidatului pentru proiect: .MINISTERUL EDUCAŢIEI.Revizuit: .

candidatul demonstrând reflecție critică 3.Partea a II-a: Aprecierea calității activității candidatului CRITERIUL DA/NU 1. a imaginației şi creativității în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor 10. Soluțiile pentru situațiile-problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect 9. Identificarea şi utilizarea bibliografiei recomandate pentru redactarea părții scrise a proiectului a fost realizată integral 7. Activitățile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. Referințele bibliografice utilizate la redactarea părții scrise a proiectului au fost preluate şi prezentate într-un mod personal şi nu sunt o compilație de citate 8. Documentarea pentru proiect a fost făcută cu sprijinul şi sub supravegherea îndrumătorului de proiect 6. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării ini țiale 5. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a făcut dovada implicării şi angajării personale. Activitățile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a persoanelor autorizate 4. Soluțiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice sunt aplicabile şi în alte contexte practice OBSERVAŢII . Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. originalității soluțiilor propuse.

Data: . Stabilirea planului activităților individuale ale candidatului pentru proiect: .Forma finală acceptată de către îndrumător: 4. prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: Partea I: Monitorizarea progresului proiectului 1.Semnătura candidatului: Semnătura îndrumătorului: 3. Crt. 1 2 3 4 5 Observaţii Data Semnătura elevului . Data începerii activităților de realizare a proiectului: 2. Stabilirea planului de redactare a Proiectului – suport scris : . Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel pu țin 5 întâlniri săptămânale): Nr.Revizuit: . Competențe vizate / implicate în realizarea / execuția proiectului ( care se referă la tema proiectului conform standardului de pregătire profesională) 2. Oradea Calificarea: tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Numele şi prenumele candidatului _____________________________ Unitatea de învățământ absolvită: Grupul Şcolar “Andrei Şaguna”.MINISTERUL EDUCAŢIEI. Oradea Tema proiectului: ______________________________________________ Numele. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII FIŞA DE EVALUARE Examenul pentru obținerea certificatului de calificare profesională nivel 3 Sesiunea: iunie 2009 Centrul de examen: Grupul Şcolar “Andrei Şaguna”.Perioada: .

Partea a II-a: Aprecierea calității activității candidatului CRITERIUL DA/NU 1. Identificarea şi utilizarea bibliografiei recomandate pentru redactarea părții scrise a proiectului a fost realizată integral 7. Referințele bibliografice utilizate la redactarea părții scrise a proiectului au fost preluate şi prezentate într-un mod personal şi nu sunt o compilație de citate 8. a imaginației şi creativității în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor 10. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. Soluțiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice sunt aplicabile şi în alte contexte practice OBSERVAŢII . În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a făcut dovada implicării şi angajării personale. originalității soluțiilor propuse. Activitățile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. candidatul demonstrând reflecție critică 3. Documentarea pentru proiect a fost făcută cu sprijinul şi sub supravegherea îndrumătorului de proiect 6. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării ini țiale 5. Activitățile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a persoanelor autorizate 4. Soluțiile pentru situațiile-problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect 9.

Proiectul / produsul poate avea aplicabilitate practică şi în afara şcolii 9.Partea a III-a: Aprecierea calității proiectului CRITERIUL DA/NU 1. conform planificării 4. conform S. scopul. o solu ție practică personală. Redactarea părții scrise a proiectului respectă cerințele de structură impuse de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare profesională Semnătura candidatului____________________ OBSERVAŢII . Realizarea proiectului / produsului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unită ți de competențe. Proiectul / produsul reprezintă.P. obiectivele şi metodologia abordată 2.-ului pentru calificarea respectivă 10. în sine. cu elemente de originalitate în găsirea soluțiilor 8. Elaborarea proiectului şi redactarea păr ții scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. Proiectul / produsul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport de tema aleasă 3.P. Prezentarea scrisă a proiectului este logică şi demonstrează o bună argumentare a ideilor 7. Opțiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contextul proiectului 5. Proiectul / produsul are validitate în raport cu tema. Redactarea părții scrise a proiectului demonstrează o bună consistență internă 6.

Candidatul a realizat o comunicare orală clară. modele. Admis 2. aplicaţii. Respins Examinatori: comisie: Data: Preşedinte de . coerentă şi fluentă 2. Aprecierea răspunsurilor candidatului la întrebările Comisiei: INTREBARE DA/NU OBSERVAŢII OBSERVAŢII Rezultatul final stabilit de Comisia de examinare pe baza evaluării globale a activităţilor realizate de candidat şi consemnat în fişa de evaluare : 1. candidatul a utilizat în prezentare strategii eficiente şi mijloace de comunicare potrivite: elemente de grafică.Partea a IV-a : Aprecierea prezentării şi sus ținerii orale a proiectului CRITERIUL DA/NU 1. În scopul accesibilizării informaţiei şi a creşterii atractivităţii prezentării. facilităţi audio-video ale TIC etc. Candidatul şi-a susținut punctele de vedere şi opiniile într-un mod personal şi bine argumentat 5. Prezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu tema proiectului şi cu obiectuvele acestuia 3. Candidatul a demonstrat putere de sinteză şi adaptarea prezentării la situația de examinare 4.