You are on page 1of 2

LAM-PT-05-06 REKOD KEHADIRAN PELAJAR

PROGRAM: PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PJ) Nama Pensyarah Kursus : DR. MADZNIYAH MD. JAAFAR : PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU SEMESTER : 3 Jabatan Kod TAHUN : 2013

: JABATAN ILMU PENDIDIKAN : EDU3104

Tandakan (√) bagi hadir, (0) tidak hadir, (R) rasmi, (K) kebenaran, (S) sakit Bil Nama

Jum. Kehadiran

Analisis Peratus Kehadiran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AHMAD AS SIDDIQUE BIN ABDULLAH ANGELINA LOW MIN NEE DEBAGAR A/L ANUMUNDAN DHURRISWARY A/P MANIKKAM GOBINATHAN A/L LOGANATHAN HENG YUN JIA KAVITHRRA A/P WASU DAVEN LEE EONG PIN LEE WEN SHUANG LING HEE KIEW

Tandatangan Pensyarah Nama Tarikh
Jan 2013

:________________________________ : DR. MADZNIYAH MD. JAAFAR : _______________________________

MADZNIYAH MD. JAAFAR : _______________________________ . (K) kebenaran. Kehadiran Analisis Peratus Kehadiran 11 12 13 14 15 16 17 18 19 MOHAMAD ASRUL BIN DAUD MOHD AFIF BIN SAIDON MOHD AMIRUDDIN BIN ISMAIL ROZANNA FELIX JIPONY SIA LEH CHING SITI NURIMAH BINTI YUNUS SUHAILAH BINTI OSMAN TAY KIAN MIAN YEE ZHUANGZI Tandatangan Pensyarah Nama Tarikh Jan 2013 :________________________________ : DR. (S) sakit Bil Nama Jum. JAAFAR : PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU SEMESTER : 3 Jabatan Kod TAHUN : 2013 : JABATAN ILMU PENDIDIKAN : EDU3104 Tandakan (√) bagi hadir. (R) rasmi.LAM-PT-05-06 REKOD KEHADIRAN PELAJAR PROGRAM: PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PJ) Nama Pensyarah Kursus : DR. MADZNIYAH MD. (0) tidak hadir.