You are on page 1of 1

Suverenitetas nepriklausomyb, teis savo nuoira tvarkyti vidaus ir usienio politik Legitimumas vyriausybs valdios teistumas Ordinas karin

rin katalik vienuoli-riteri organizacija Magistras ordino vadovas Federacija valstybs santvarkos forma, kai kelios valstybs ar teritoriniai junginiai yra susivienij vien valstyb Kapitalizmas visuomens ir ekonomini santyki sistema, pagrsta privaia nuosavybe, asmens laisve Domenas paveldima tv em, pereinanti i kartos kart Hanza vokiei pirkli miest sjunga Vaivadija - pagrindinis teritorinis vienetas LDK Vaivada kunigaikio vietininkas Katelionai vaivadij pili tvarkytojai Reparacija karo nuostoli atlyginimas neukariautai valstybei Kontribucija karo nuostoli atlyginimas ukariautai valstybei Separatin taikos sutartis taika, sudaryta su savo prieu be savo sjunginink Rekvizicija produkt nusavinimas karo naudai Pyliava jav duokl Mandatas - galiojimas veikti kieno vardu arba tok galiojim rodantis dokumentas. i svoka vartojama:Politikoje. Mandat gauna mogus, kur rinkjai irenka atstovauti j interesus. Valdyme. Mandat gauna mogus, kuriam valdios institucija suteikia tam tikras galias atlikti vienas ar kitas funkcijas. Mandatu kartais vadinamas ir dokumentas, patvirtinantis tokius galiojimus.