You are on page 1of 21

Codul Familiei actualizat

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro -------------------Prezenta versiune cuprinde inclusiv modificarile aduse de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului Lege nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Legea 202/2010, Mica reforma a Justitiei Important Decizie nr. 1345/2008 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei -------------------ATENTIE Incepand cu 1 octombrie 2011, prevederile aferente Codului Familiei vor fi incluse in Noul Cod Civil Art. 1 In Romania statul ocroteste casatoria si familia; el sprijina, prin masuri economice si sociale, dezvoltarea si consolidarea familiei. Statul apara interesele mamei si copilului si manifesta deosebita grija pentru cresterea si educarea tinerei generatii. Familia are la baza casatoria liber consimtita intre soti. In relatiile dintre soti, precum si in exercitarea drepturilor fata de copii, barbatul si femeia au drepturi egale. Drepturile parintesti se exercita numai in interesul copiilor. Art. 2 Relatiile de familie se bazeaza pe prietenie si afectiune reciproca intre membrii ei, care sunt datori sa-si acorde unul altuia sprijin moral si material. Portal partener: Divort

Titlul I - Casatoria

Capitolul 1 - Incheierea casatoriei

Art. 3 Numai casatoria incheiata in fata delegatului de stare civila da nastere drepturilor si obligatiilor de soti prevazute in prezentul cod. Art. 4

Vârsta minima de casatorie este de optsprezece ani. Pentru motive temeinice, minorul care a implinit vârsta de saisprezece ani se poate casatori in temeiul unui aviz medical, cu incuviintarea parintilor sai, ori, dupa caz, a tutorelui si cu autorizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in a carei raza teritoriala isi are domiciliul. Daca unul dintre parinti este decedat sau se afla in imposibilitate de a-si manifesta vointa, incuviintarea celuilalt parinte este suficienta. Daca nu exista nici parinti, nici tutore care sa poata incuviinta casatoria, este necesara incuviintarea persoanei sau a autoritatii care a fost abilitata sa exercite drepturile parintesti. Art. 5 Este oprit sa se casatoreasca barbatul care este casatorit sau femeia care este casatorita. Art. 6 Este oprita casatoria intre rudele in linie dreapta, precum si intre cele in linie colaterala pana la al patrulea grad inclusiv. Pentru motive temeinice, casatoria intre rudele in linie colaterala de gradul al patrulea, poate fi incuviintata de Comitetul Executiv al Sfatului Popular al municipiului Bucuresti sau al judetului in cuprinsul caruia cel care cere aceasta incuviintare isi are domiciliul. Art. 7 Este oprita casatoria: a) intre cel care infiaza sau ascendentii lui, de o parte, si cel infiat ori descendentii acestuia, de alta; b) intre copiii celui care infiaza, de o parte, si cel infiat sau copiii acestuia, de alta; c) intre cei infiati de aceeasi persoana. Pentru motive temeinice, casatoria intre persoanele prevazute la lit. b si c de mai sus poate fi incuviintata potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (2). Art. 8 in timpul tutelei, casatoria este oprita intre tutore si persoana minora ce se afla sub tutela sa. Art. 9 Este oprit sa se casatoreasca alienatul mintal, debilul mintal, precum si cel care este lipsit vremelnic de facultatile mintale, cat timp nu are discernamintul faptelor sale. Art. 10 Casatoria nu se va incheia daca viitorii soti nu declara ca si-au comunicat reciproc starea sanatatii lor. in cazul in care, prin lege speciala, este oprita casatoria celor suferinzi de anumite boli, se vor aplica dispozitiile acelei legi. Art. 11 Casatoria se incheie in fata delegatului de stare civila al Consiliului popular al comunei, orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, in cuprinsul caruia se afla domiciliul sau resedinta oricaruia dintre viitorii soti. Art. 12 Cei care vor sa se casatoreasca vor face, personal, declaratia de casatorie la serviciul de stare civila la care urmeaza a se incheia casatoria. Daca unul dintre viitorii soti nu se afla in localitatea unde urmeaza a se incheia casatoria, el va putea face declaratia de casatorie in localitatea unde se afla, la serviciul de stare civila, care o va transmite, din oficiu si fara intirziere, serviciului de stare civila competent pentru incheierea casatoriei. Art. 13 in declaratia de casatorie, viitorii soti vor arata ca nu exista nici o piedica legala la casatorie. Odata cu declaratia de casatorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege. Art. 13^1

Art. Cu toate acestea. acela dintre soti care nu avea virsta ceruta pentru casatorie a implinit-o ori daca sotia a dat nastere unui copil sau a ramas insarcinata. la sediul serviciului de stare civila. eliberat pe baza actului intocmit in registrul actelor de stare civila. cu respectarea conditiilor prevazute in alineatul precedent Art. in termen de sase luni de la incetarea violentei ori de la descoperirea erorii sau a vicleniei. 21 Casatoria poate fi anulata la cererea sotului al carui consimtamint a fost viciat prin eroare cu privire la identitatea fizica a celuilalt sot. hotararea declarativa de moarte este anulata. care se semneaza de catre soti. in cazurile aratate de legea speciala. 4. intre timp. Art. 14 Orice persoana poate face opunere la casatorie. in registrul actelor de stare civila. impreuna in fata delegatului de stare civila. prin afisarea in extras. . 15 Delegatul de stare civila va refuza sa constate incheierea casatoriei daca. cu aratarea dovezilor pe care ea se intemeiaza. luind consimtamantul viitorilor soti. va intocmi de indata. 19 Este nula casatoria incheiata cu calcarea dispozitiilor prevazute in art. in fata ofiterului de stare civila. precum si instiintarea ca orice persoana poate face opunere la casatorie. 17 Ofiterul de stare civila. daca exista o piedica legala ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. 18 Casatoria nu poate fi dovedita decat prin certificatul de casatorie. Acestia sunt obligati sa fie prezenti. Art. 22 in cazul in care sotul unei persoane declarata moarta s-a recasatorit si. 9. la sediul primariei unde urmeaza sa se incheie casatoria. intr-un loc special amenajat. 5. 16 Casatoria se incheie prin consimtamantul viitorilor soti. in mod obligatoriu: data afisarii. casatoria cea noua ramane valabila.Nulitatea casatoriei Art. dupa aceasta. 7 lit.in aceeasi zi cu primirea declaratiei de casatorie. prin viclenie sau prin violenta. delegatul de stare civila va putea incheia casatoria si in afara sediului serviciului de stare civila. pentru a-si da consimtamantul personal si in mod public. Art. Art. Prima casatorie este desfacuta pe data incheierii noii casatorii. ofiterul de stare civila va dispune publicarea acesteia. 6. datele de stare civila ale viitorilor soti. Anularea casatoriei din aceste cauze poate fi ceruta de cel al carui consimtamint a fost viciat. 20 Casatoria incheiata impotriva dispozitiilor privitoare la virsta legala nu va fi declarata nula daca. a. Art. gaseste ca cerintele legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face numai in scris. in termen de 10 zile de la data afisarii. Extrasul din declaratia de casatorie va cuprinde. in temeiul verificarilor ce este dator sa faca. actul de casatorie. al opunerilor primite sau al informatiilor ce are. de cei doi martori si de catre ofiterul de stare civila. Art. Capitolul 2 . 13^1 si 16.

c) bunurile de uz personal si cele destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti. la cheltuielile casniciei. 29 Sotii sunt obligati sa contribuie. 26 Sotii hotarasc de comun acord in tot ce priveste casatoria. Tot astfel. . numele pe care s-au invoit sa-l poarte in casatorie. Art. in ce priveste drepturile si obligatiile dintre parinti si copii.Art. Art. se vor aplica. 24 in cazul prevazut in art. viitorii soti vor declara. care isi pastreaza situatia de copii din casatorie. Daca sotii s-au invoit sa poarte in timpul casatoriei un nume comun si l-au declarat la incheierea casatoriei potrivit dispozitiilor art. cererea de intretinere a sotului de buna-credinta si raporturile patrimoniale dintre barbat si femeie sunt supuse.Drepturile si obligatiile personale ale sotilor Art. b) bunurile dobandite in timpul casatoriei prin mostenire. pana la data cand hotararea instantei judecatoresti ramane definitiva. prin asemanare. ci bunuri proprii ale fiecarui sot: a) bunurile dobandite inainte de incheierea casatoriei. fiecare din soti nu va putea cere schimbarea acestui nume. Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita. Sectiunea a II-a . sant. 2. de la data dobandirii lor.Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor Art. 25 Barbatul si femeia au drepturi si obligatii egale in casatorie. 27 La incheierea casatoriei. 23 alin. prin asemanare. dispozitiile prevazute la divort. Orice conventie contrara este nula. legat sau donatie. 31 Nu sunt bunuri comune. 28 Sotii sunt obligati sa poarte in timpul casatoriei numele comun declarat. in cazul prevazut in art. pe cale administrativa. in raport cu mijloacele fiecaruia. sa ia numele unuia sau altuia dintre ei sau numele lor reunite. de oricare dintre soti.Efectele casatoriei Sectiunea I . Art. in fata delegatului de stare civila. Art. bunuri comune ale sotilor. (1). Declaratia nulitatii casatoriei nu are nici o urmare in privinta copiilor. dispozitiilor privitoare la divort. afara numai daca dispunatorul a prevazut ca ele vor fi comune. 23 alin. Capitolul 3 . Art. 23 Sotul care a fost de buna-credinta la incheierea casatoriei declarata nula sau anulata pastreaza. 30 Bunurile dobandite in timpul casatoriei. decat cu consimtamantul celuilalt sot. 27 din codul de fata. Sotii pot sa-si pastreze numele lor dinaintea casatoriei. Art. situatia unui sot dintr-o casatorie valabila.

insa numai dupa urmarirea bunurilor comune.Desfacerea casatoriei Art. nici unul dintre soti nu poate instraina si nici nu poate greva un teren sau o constructie ce face parte din bunurile comune. b) atunci cand. 35 Sotii administreaza si folosesc impreuna bunurile comune si dispun tot astfel de ele. dupa urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor. c) obligatiile contractate de fiecare dintre soti pentru implinirea nevoilor obisnuite ale casniciei. f) valoarea care reprezinta si inlocuieste un bun propriu sau bunul in care a trecut aceasta valoare.2010). 32 Sotii raspund cu bunurile comune pentru: a) cheltuielile facute cu administrarea oricaruia dintre bunurile lor comune. bunurile atribuite prin impartire fiecarui sot devin proprii. 38* Instanta judecatoreasca poate desface casatoria prin divort atunci cand. daca prin aceasta au sporit bunurile comune ale sotilor. precum si alte asemenea bunuri. Pentru motive temeinice. Cu toate acestea. Art. datorita unor motive temeinice. se pot imparti prin hotarare judecatoreasca si in timpul casatoriei. Casatoria se poate desface prin divort*. incepand cu 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial (26. . Art. b) obligatiile ce au contractat impreuna. Bunurile neimpartite. 36 La desfacerea casatoriei. schitele si proiectele artistice. modifica alin. raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila. Bunurile astfel impartite devin bunuri proprii. la cererea ambilor soti. 34 Creditorii comuni vor putea urmari si bunurile proprii ale sotilor. Art. manuscrisele stiintifice sau literare. 33 Bunurile comune nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti. potrivit invoielii acestora. sunt bunuri comune. Art. e) indemnitatea de asigurare sau despagubire pentru pagube pricinuite persoanei.10. Capitolul 4 . raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila. insa numai in masura necesara pentru acoperirea creantei sale. Art. c) la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei Art. In acest din urma caz. 37 Casatoria inceteaza prin moartea unuia dintre soti sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre ei. d) repararea prejudiciului cauzat prin insusirea de catre unul dintre soti a unor bunuri proprietate socialista. va hotara instanta judecatoreasca. din cauza unor motive temeinice. este socotit ca are si consimtamantul celuilalt sot. ---------------------* Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. daca nu are consimtamantul expres al celuilalt sot. precum si cele ce se vor dobandi ulterior. Daca sotii nu se invoiesc asupra impartirii bunurilor comune. exercitind singur aceste drepturi. bunurile comune.d) bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa. Divortul poate avea loc: a) prin acordul sotilor. Oricare dintre soti. creditorul sau personal poate cere impartirea bunurilor comune. Cu toate acestea. in intregime sau numai o parte din ele. 2: Casatoria se poate desface prin divort. bunurile comune se impart intre soti. proiectele de inventii si inovatii.

2010). ofiterul de stare civila sau. notarul public verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca. Daca sotii nu se inteleg asupra numelui de familie pe care sa il poarte dupa divort. In cazul depunerii cererii la primaria in a carei raza teritoriala sotii au avut ultima locuinta comuna. La solutionarea cererilor accesorii divortului. in acest sens. Art. o copie certificata de pe acesta la primaria locului unde s-a incheiat casatoria. ---------------------* Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. dupa emiterea certificatului de divort. modifica art. dupa caz. instanta va tine seama si de interesele minorilor Art. o copie certificata de pe acesta la primaria locului unde s-a incheiat casatoria. 38^2 Cererea de divort se depune de soti impreuna. ofiterul de stare civila sau. 38^1. spre a se face mentiune in actul de casatorie. . La expirarea acestui termen. face cuvenita mentiune in actul de casatorie. potrivit legii. notarul public elibereaza certificatul de divort fara sa faca vreo mentiune cu privire la culpa sotilor. 40 alin. 38 si adauga articolele 38^1—38^4: Art. acesta emite certificatul de divort si inainteaza. potrivit prevederilor art. consimtamantul lor este liber si neviciat. 2 raman aplicabile. referitoare la incredintarea copiilor minori. 38. ofiterul de stare civila. incepand cu 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial (26. dupa caz. nascuti din casatorie sau adoptati. dupa caz. 38^1 Daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori. de indata. In cazul constatarii divortului de catre notarul public. Solutionarea cererilor privind alte efecte ale divortului asupra carora sotii nu se inteleg este de competenta instantei judecatoresti.10. notarul public respinge cererea de divort. obligatia de intretinere si folosirea locuintei. daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) pana la data cererii de divort a trecut cel putin un an de la incheierea casatoriei si b) nu exista copii minori rezultati din casatorie. spre a se face mentiune in actul de casatorie. ofiterul de stare civila emite certificatul de divort si inainteaza. Divortul prin acordul sotilor nu poate fi admis daca unul dintre soti este pus sub interdictie. ofiterul de stare civila sau. eliberandu-le un certificat de divort. de indata. 38^4 Daca nu sunt indeplinite conditiile art. Instanta este obligata sa verifice existenta consimtamantului liber si neviciat al fiecarui sot. Art. ofiterul de stare civila ori notarul public de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor. instanta va tine seama si de interesele minorilor. Dispozitiile art. 38 Divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat de catre instanta judecatoreasca indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie. 1 se aplica in mod corespunzator. 38 alin. obligatia de intretinere si folosirea locuintei. dupa caz. Oricare dintre soti poate cere divortul atunci cand starea sanatatii sale face imposibila continuarea casatoriei.Divortul poate fi pronuntat si numai pe baza acordului ambilor soti. Daca sotii staruie in divort. referitoare la incredintarea copiilor minori. 38^3 Cand cererea de divort este depusa la primaria unde s-a incheiat casatoria. Art. Dispozitiile art. notarul public emite o dispozitie de respingere a cererii de divort si indruma sotii sa se adreseze instantei de judecata. Ofiterul de stare civila sau notarul public inregistreaza cererea si le acorda un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divort. ofiterul de stare civila sau. La solutionarea cererilor accesorii divortului.

In cazul prevazut la art. in acest scop. impreuna cu intretinerea datorata copiilor. 41 Pana la desfacerea casatoriei in conditiile prevazute de art. educare. chiar in lipsa unei invoieli intre soti. fiecare dintre fostii soti va purta numele ce avea inainte de casatorie. efectele patrimoniale ale casatoriei inceteaza de la data cand s-a facut mentiune despre hotararea de divort pe marginea actului de casatorie sau de la data cand ei au cunoscut divortul pe alta cale. Aceasta intretinere. sa poarte acest nume si dupa desfacerea casatoriei. Pentru motive temeinice. dar sotii se pot adresa cu cererea de divort instantei de judecata. Intretinerea datorata potrivit dispozitiilor alin. . 39 Casatoria este desfacuta din ziua cand hotararea prin care s-a pronuntat divortul a ramas irevocabila. efectele patrimoniale ale casatoriei inceteaza de la data cand s-a facut mentiune despre hotararea de divort sau. pentru motive temeinice. pe care de asemenea ii va asculta. daca se afla in nevoie din pricina unei incapacitati de munca survenite inainte de casatorie. nu va putea depasi jumatate din venitul net din munca al sotului obligat la plata. (2) poate fi stabilita pana la o treime din venitul net din munca al sotului obligat la plata ei. daca au implinit virsta de zece ani. Art. Totodata." Art. 38^1. acesta nu va beneficia de prevederile alineatelor (2) si (3). Fata de cel de-al treilea. a purtat in timpul casatoriei numele de familie al celuilalt sot. cu consimtamantul acestora. va hotara. potrivit art. pentru a dispune desfacerea casatoriei prin acordul lor sau in baza unui alt temei prevazut de lege. Daca nu a intervenit o invoiala sau daca instanta nu a dat incuviintarea. In toate cazurile. 42 Instanta judecatoreasca va hotara.2010). Instanta judecatoreasca va lua act de aceasta invoiala prin hotararea de divort. pe cale separata. dreptul la intretinere inceteaza prin recasatoria sotului indreptatit sa o primeasca. caruia dintre parinti vor fi incredintati copiii minori. ori in timpul casatoriei. Art. sotii se pot invoi ca sotul care.10. 39* Casatoria este desfacuta din ziua cand hotararea prin care s-a pronuntat divortul a ramas definitiva. despre certificatul de divort pe marginea actului de casatorie ori de la data cand ei au cunoscut divortul pe alta cale. Art. odata cu pronuntarea divortului. modifica art. tinand seama de interesele copiilor. casatoria este desfacuta pe data eliberarii certificatului de divort. incepand cu 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial (26. Instanta. 27. Sotul divortat are dreptul la intretinere. instantei competente. Pentru repararea prejudiciului prin refuzul abuziv al ofiterului de stare civila sau notarului public de a constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor si de a emite certificatul de divort. poate sa incuviinteze acest drept. dupa caz. pentru fiecare dintre copii. Cand divortul este pronuntat numai din vina unuia dintre soti. 40 La desfacerea casatoriei prin divort. ori unor alte persoane. sau unor institutii de ocrotire.Impotriva refuzului ofiterului de stare civila sau notarului public nu exista cale de atac. daca va fi incredintat tatalui sau mamei. educare. Fata de cel de-al treilea. invatatura si pregatire profesionala a acestora va produce efecte numai daca a fost incuviintata de instanta judecatoreasca. oricare dintre soti se poate adresa. insa numai daca incapacitatea se datoreaza unei imprejurari in legatura cu casatoria. 39: Art. ---------------------* Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. decat timp de un an de la desfacerea casatoriei. instanta judecatoreasca va stabili contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere. invatatura si pregatire profesionala a copiilor. instanta va asculta parintii si autoritatea tutelara si. Invoiala parintilor privitoare la incredintarea copiilor si la contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere. sotii isi datoreaza intretinere. copiii pot fi incredintati unor rude. 39. el are dreptul la intretinere si atunci cand incapacitatea se iveste in decurs de un an de la desfacerea casatoriei. potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati.

44 in cazul schimbarii imprejurarilor. br> Capitolul 2 . (1) si (2) se va face cu paza cerintelor prevazute de acele dispozitii. Recunoasterea se poate face fie prin declaratie la serviciul de stare civila. 43 Parintele divortat. caruia i s-a incredintat copilul. daca acesta a implinit virsta de patrusprezece ani. educarea. exercita cu privire la acesta drepturile parintesti.Art. iar in al doilea in linie colaterala. Art. 42 alin. dupa numarul nasterilor. Parintele divortat. Ea se dovedeste prin certificatul constatator al nasterii.Dispozitii generale Art. Art. astfel. precum si de a veghea la cresterea. verii primari in gradul al patrulea. Cand copilul a fost incredintat unei alte persoane sau unei institutii de ocrotire. Titlul II . fie printr-un inscris autentic. caruia nu i s-a incredintat copilul. In primul caz rudenia este in linie dreapta. a autoritatii tutelare sau a vreunei institutii de ocrotire. urcind de la una dintre rude pana la ascendentul comun si coborand de la acesta pana la cealalta ruda. Persoana sau institutia de ocrotire careia i s-a incredintat copilul va avea fata de acesta numai drepturile si indatoririle ce revin parintilor privitor la persoana copilului. instanta judecatoreasca va stabili care dintre parinti va exercita dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta sau de a-i incuviinta actele. Art. 47 Filiatia fata de mama rezulta din faptul nasterii. unchiul si nepotul in gradul al treilea.Filiatia fata de mama Art. 46 Gradul de rudenie se stabileste astfel: a) in linie dreapta. Rudenia in linie dreapta poate fi ascendenta sau descendenta. fie prin testament. b) in linie colaterala. fratii sunt rude in gradul al doilea. astfel. dupa numarul nasterilor.Filiatia Sectiunea I . .Rudenia Capitolul 1 . 108 se aplica prin asemanare. 48 Daca nasterea nu a fost inregistrata in registrul de stare civila ori daca copilul a fost trecut in registrul de stare civila ca nascut din parinti necunoscuti. nepotul de fiu si bunicul sunt rude in gradul al doilea. 45 Rudenia este legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un ascendent comun. instanta judecatoreasca va putea modifica masurile privitoare la drepturile si obligatiile personale sau patrimoniale intre parintii divortati si copii. mama poate recunoaste pe copil. pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu acesta. invatatura si pregatirea lui profesionala. la cererea oricaruia dintre parinti sau a copilului. Dispozitiile art. Modificarea masurilor luate potrivit dispozitiilor art. fiul si tatal sunt rude in gradul intai.

termenul curge de la data la care a luat cunostinta de nasterea copilului. Art. Dispozitiile art. Actiunea pentru stabilirea filiatiei fata de mama poate fi pornita si impotriva mostenitorilor pretinsei mame. in fata instantei judecatoresti. ori in cazul in care se contesta realitatea celor cuprinse in certificatul constatator al nasterii. Copilul nascut dupa desfacerea. 56 . Mama copilului va fi citata in toate cazurile in care nu formuleaza ea insasi actiunea Daca sotul este pus sub interdictie. 51 Copilul nu poate reclama o stare civila contrara aceleia care rezulta din certificatul de nastere si folosirea starii civile conforme cu acest certificat. Art. precum si de catre copil. Actiunea in tagaduirea paternitatii poate fi pornita de oricare dintre soti. ea poate fi pornita de reprezentantul legal. Sectiunea a II-a Filiatia fata de tata Art. ei pot continua actiunea pornita de acesta. din orice imprejurari. dovada filiatiei fata de mama se poate face. daca acesta este decedat. in conditiile legii. dovada filiatiei fata de mama nu se poate face prin certificatul constatator al nasterii. Art. 51 sunt aplicabile si situatiilor prevazute in prezentul articol. Art. nimeni nu poate contesta starea civila a copilului care are folosirea unei stari civile conforme cu certificatul sau de nastere. Actiunea nu se prescrie in timpul vietii copilului. ea poate fi continuata de mostenitori. acesta o poate porni intr-un termen de 3 ani de la data majoratului sau. insa numai cu incuviintarea autoritatii tutelare. actiunea va putea fi pornita de tutore. declararea nulitatii sau anularea casatoriei are ca tata pe fostul sot al mamei. Daca titularul actiunii este pus sub interdictie. in cazul in care copilul este minor sau pus sub interdictie. actiunea va putea fi pornita de tutore.Recunoasterea. 53 Copilul nascut in timpul casatoriei are ca tata pe sotul mamei. Art. Actiunea se introduce de catre sotul mamei impotriva copilului. Mama sau copilul introduce actiunea impotriva sotului mamei. 55 Actiunea in tagaduirea paternitatii se prescrie in termen de trei ani de la data nasterii copilului. Daca actiunea nu a fost introdusa in timpul minoritatii copilului. 54 Paternitatea poate fi tagaduita. Dreptul de a porni actiunea pentru stabilirea filiatiei fata de mama nu trece asupra mostenitorilor copilului. 50 in cazul in care. mama copilului va fi citata. daca a fost conceput in timpul casatoriei si nasterea sa a avut loc inainte ca mama sa fi intrat intr-o noua casatorie. Art. Pentru sotul mamei. In toate cazurile. daca acesta este decedat. 52 Actiunea pentru stabilirea filiatiei fata de mama apartine numai copilului. actiunea se porneste impotriva mamei sale. Reclamantul poate fi repus in termen. daca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului. Art. nu se poate revoca. chiar facuta prin testament. De asemenea. prin orice mijloc de proba. actiunea se porneste impotriva mostenitorilor lui. 49 Recunoasterea care nu corespunde adevarului poate fi contestata de orice persoana interesata.

odata cu nasterea copilului. 61 Timpul cuprins intre a treisuta si a o sutaoptzecea zi dinaintea nasterii copilului este timpul legal al conceptiunii. termenul de un an va curge de la incetarea convietuirii ori a intretinerii. Daca parintii nu au nume de familie comun. Daca. Art. chiar facuta prin testament. un copil a pierdut calitatea de copil din casatorie. El se socoteste de la zi la zi. (1). Art. aceeasi situatie ca si situatia legala a unui copil din casatorie. va curge de la data cand acea hotarare a ramas definitiva. Recunoasterea se face prin declaratie facuta la serviciul de stare civila. 60 Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita de mama intr-un termen de un an de la nasterea copilului. 64 Copilul din afara casatoriei dobandeste numele de familie al aceluia dintre parinti fata de care filiatia a fost mai intai stabilita. pentru pornirea actiunii in stabilirea paternitatii din afara casatoriei. Art. prin efectul unei hotarari judecatoresti. 62 Copilul din casatorie ia numele de familie comun al parintilor. fie odata cu inregistrarea nasterii. Art. in afara de cazurile prevazute in art. . recunoasterea poate fi facuta si prin inscris autentic sau prin testament. fie dupa aceasta data. de cel recunoscut sau de descendentii acestuia. Dreptul de a porni actiunea in stabilirea paternitatii nu trece asupra mostenitorilor copilului. 59 Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei apartine copilului si se porneste in numele sau de catre mama. 54 alin. dovada paternitatii este in sarcina autorului recunoasterii sau a mostenitorilor sai. 57 Copilul conceput si nascut in afara de casatorie poate fi recunoscut de catre tatal sau. copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. ascultind pe parinti. acesta poate fi recunoscut numai daca a lasat descendenti firesti. Recunoasterea. In lipsa unei asemenea invoieli. Art. dupa moartea copilului. Sectiunea a III-a Situatia legala a copilului Art. numele copilului se va stabili prin invoiala parintilor si se va declara. ori de reprezentantul lui legal. nu se poate revoca. termenul de un an.Filiatia fata de tata se stabileste. autoritatea tutelara de la domiciliul copilului va hotara. ei pot continua actiunea pornita de acesta. 63 Copilul din afara casatoriei a carui filiatie a fost stabilita prin recunoastere sau prin hotarare judecatoreasca are fata de parinte si rudele acestuia. Actiunea apartinând copilului nu se prescrie in timpul vietii acestuia. la serviciul de stare civila. in acest caz. prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca. Daca recunoasterea este contestata de mama. chiar daca este minora. In cazul in care mama a convietuit cu pretinsul tata ori daca acesta din urma a prestat copilului intretinere. 58 Recunoasterea care nu corespunde adevarului poate fi contestata de orice persoana interesata. 53. Art. in cazul prevazut in art. daca copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. Art. Actiunea in stabilirea paternitatii poate fi pornita si impotriva mostenitorilor pretinsului tata.

instanta judecatoreasca va putea de incuviintare copilului sa poarte numele acestuia din urma. 87 Sotul care a contribuit la intretinerea copilului celuilalt sot este obligat sa continue a da intretinere copilului. 88 Abrogat de la 1 ian. 89 sunt obligate sa intretina aceeasi persoana. cel in grad mai apropiat inaintea celui mai indepartat. 42-44 inclusiv. Copilul va putea fi obligat sa dea intretinere celui care l-a intretinut timp de 10 ani. daca sunt mai multi descendenti sau mai multi ascendenti. 90 In cazul in care mai multe dintre persoanele prevazute in art. ele vor contribui la plata intretinerii. parinti si copii. 272/2004 Art. se aplica dispozitiile art. are drept la intretinere oricare ar fi pricina nevoii in care el se afla. 2. Art.85 Abrogate prin OUG nr. precum si contributia parintilor la cheltuielile de crestere. iar. Capitolul 3 Adoptia Art. Art. 65 Daca filiatia copilului din afara casatoriei este stabilita fata de ambii parinti. proportional cu mijloacele ce au. b) descendentul este obligat la intretinere inaintea ascendentului. 89 Intretinerea se datoreaza in ordinea urmatoare: a) sotii isi datoreaza intretinere inaintea celorlalti obligati. cat timp acesta este minor. Art. 62 alin. In cazul in care copilul a fost recunoscut in acelasi timp de ambii parinti. astfel cum se arata in alineatul precedent. 86 Obligatia de intretinere exista intre sot si sotie. sa porneasca actiunea numai impotriva unuia dintre ei. Art. cat timp este minor. care se aplica prin asemanare. 25/1997 Capitolul 4 Obligatia de intretinere Art. Art. Legea nr. Are drept la intretinere numai acela care se afla in nevoie.In cazul in care filiatia a fost stabilita ulterior si fata de celalalt parinte. insa inaintea bunicilor. educare. insa numai daca parintii sai firesti au murit. bunici si nepoti. in caz de urgenta. cel care infiaza si infiat. strabunici si stranepoti. 91 . Daca parintele are drept la intretinere de la mai multi copii. invatatura si pregatire profesionala se vor hotara potrivit dispozitiilor art. din cauza incapacitatii de a munci. sunt disparuti ori sunt in nevoie. el poate. c) cel care infiaza este obligat la intretinere inaintea parintilor firesti. precum si intre celelalte persoane anume prevazute de lege. incredintarea lui. Cel care a platit intretinerea se poate intoarce impotriva celorlalti obligati pentru partea fiecaruia. frati si surori. Descendentul. neavand putinta unui cistig din munca. d) fratii si surorile isi datoreaza intretinere dupa parinti. 66 . 2005.

din orice imprejurare. celalalt parinte exercita singur drepturile parintesti. din afara casatoriei. Art. 93 Obligatia de intretinere se executa in natura sau prin plata unei pensii in bani. Art.In cazul in care cel obligat in primul rind la intretinere nu are mijloace indestulatoare pentru a acoperi nevoile celui ce o cere. a celor cu capacitate restransa si a altor persoane Capitolul 1 Ocrotirea minorului Sectiunea I Drepturile si indatoririle parintilor fata de copiii minori Art. 98 Masurile privitoare la persoana si bunurile copiilor se iau de catre parinti. pus sub interdictie sau. 94 Intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati. prin moartea debitorului sau a celui indreptatit la pensia de intretinere. obligatia este solidara. decazut din drepturile parintesti. . instanta judecatoreasca va putea obliga pe celelalte persoane indatorate la intretinere sa o completeze. daca parintii minorului au murit. ori infiati. Daca unul dintre parinti este mort. modul in care se va imparti intretinerea intre persoanele care urmeaza a o primi. Art. Art. este tinut. in acelasi timp. 96 Mostenitorul persoanei care a fost obligata la intretinerea unui minor sau care i-a dat intretinerea fara a avea obligatia legala. tinand seama de imprejurari. fiecare dintre ei contribuind proportional cu valoarea bunurilor mostenite. insa numai cat timp cel intretinut este minor. sa continue intretinerea. Art. fara a deosebi dupa cum acestia sunt din casatorie. intretinere tuturor celor care sunt in drept sa i-o ceara. ea se stabileste pana la o patrime din castigul sau din munca pentru un copil. instanta judecatoreasca. fie ca intretinerea sa se imparta intre mai multe sau toate persoanele indreptatite sa o ceara. se afla in neputinta de a-si manifesta vointa. totodata. Cand intretinerea este datorata de parinte sau de cel care infiaza. Art. Instanta judecatoreasca va putea mari sau micsora obligatia de intretinere sau hotara incetarea ei. poate hotara fie ca intretinerea sa se plateasca numai uneia dintre ele. tinand seama de nevoile fiecareia dintre aceste persoane. 92 Cand cel obligat nu poate presta. in acest caz. o treime pentru doi copii si o jumatate pentru trei sau mai multi copii. 97 Ambii parinti au aceleasi drepturi si indatoriri fata de copiii lor minori. dupa cum se schimba mijloacele celui care da intretinerea sau nevoia celui ce o primeste. sunt disparuti sau sunt in nevoie. 95 Obligatia de intretinere se stinge. 89. In cazul in care sunt mai multi mostenitori. 96. in ordinea stabilita in art. Ei exercita drepturile lor parintesti numai in interesul copiilor. in afara de cazul prevazut in art. Instanta judecatoreasca va stabili felul si modalitatile executarii. de comun acord. in masura valorii bunurilor mostenite. Titlul III Ocrotirea celor lipsiti de capacitate. instanta va hotara.

107 Copilul minor este intretinut de parintii sai. in conformitate cu telurile statului (formulare initiala: socialist). Daca parintii nu locuiesc impreuna. in ceea ce priveste sanatatea si dezvoltarea lor fizica. Art. Legea nr. Art. de comun acord. 104 Abrogat. Art. 108 Autoritatea tutelara este obligata sa exercite un control efectiv si continuu asupra felului in care parintii isi indeplinesc indatoririle privitoare la persoana si bunurile copilului. 99 De cate ori se iveste neantelegere intre parinti cu privire la exercitiul drepturilor sau la indeplinirea indatoririlor parintesti. educarea. Instanta judecatoreasca va respinge cererea. precum si pe copil. 103 Parintii au dreptul sa ceara inapoierea copilului de la orice persoana care il tine fara drept. Art. 3/1970 Art. tinand seama de interesele copilului.Art. 106 Parintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor parintelui. la care dintre ei va locui copilul. instanta judecatoreasca. . invatatura si pregatirea profesionala a acestuia. 105 Parintii au dreptul si indatorirea de a administra bunurile copilului lor minor si de a-l reprezenta in actele civile. intinderea obligatiei de intretinere datorata de parinti minorului. ingrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica. 100 Copilul minor locuieste la parintii sai. potrivit cu insusirile lui. felul si modalitatile executarii. daca acesta a implinit virsta de 10 ani. In caz de neantelegere. sa-si schimbe felul invataturii ori pregatirii profesionale stabilita de parinti sau sa aiba locuinta pe care o cere desavirsirea invataturii ori pregatirii profesionale. Daca minorul are un venit propriu. 101 Parintii sunt datori sa ingrijeasca de copil. Art. hotaraste potrivit cu interesul copilului. acestia vor decide. pana la data cand el implineste virsta de 14 ani. invatatura si pregatirea sa profesionala. va decide. daca a implinit virsta de 10 ani. daca inapoierea este contrara intereselor copilului. dupa ce asculta pe parinti. poate da incuviintare copilului. spre a-l face folositor colectivitatii. in afara de dreptul la mostenire si la intretinere. Dupa implinirea virstei de 14 ani. insa numai cu incuviintarea prealabila a parintilor spre a-l apara impotriva abuzurilor din partea celor deal treilea. la cererea acestuia. In caz de neantelegere intre parinti. de educarea. 102 Autoritatea tutelara. Art. Acesta va fi ascultat. parintii au indatorirea sa asigure conditiile necesare pentru cresterea. minorul isi exercita singur drepturile si isi executa tot astfel obligatiile. Ei sunt obligati sa creasca copilul. care nu este indestulator. Art. ascultind autoritatea tutelara. precum si contributia fiecaruia dintre parinti se vor stabili de instanta judecatoreasca cu ascultarea autoritatii tutelare. autoritatea tutelara. educarea. Art. Delegatii autoritatii tutelare au dreptul sa viziteze copiii la locuinta lor si sa se informeze pe orice cale despre felul cum acestia sunt ingrijiti. dupa implinirea virstei de 14 ani.

decazuti din drepturile parintesti. de catre cei aratati in art. precum si orice alta persoana. 115 Au obligatia ca in termen de cel mult cinci zile de la data cand afla de existenta unui minor lipsit de ingrijire parinteasca. Citarea parintilor si a autoritatii tutelare este obligatorie. educarea. 111 Autoritatea tutelara va ingadui parintelui decazut din drepturile parintesti sa pastreze legaturi personale cu copilul. ei vor da indrumarile necesare. precum si biroul notarial de stat. d) organele administratiei de stat. institutiile de ocrotire. invatatura sau pregatirea profesionala a copilului nu se face in spirit de devotament fata de Romania (nn: forma veche: Republica Populara Romana). daca au incetat imprejurarile care au dus la decadere. Art. necunoscuti. procuratura si militia. prin asemenea legaturi. prin redarea acestor drepturi. 112 Instanta judecatoreasca va reda parintelui decazut din drepturile parintesti exercitiul acestor drepturi. Art. Art. precum si administratorii si locatarii casei in care locuieste minorul. cresterea. Art. la cererea autoritatii tutelare. in conformitate cu telurile Statului (nn: forma veche: statului socialist). 115. copilul este lipsit de ingrijirea ambilor parinti. precum si in cazul prevazut in art. 113. . Art. sa instiinteze autoritatea tutelara: a) persoanele apropiate minorului. luarii sau executarii unor masuri privative de libertate. educarea. invatatura. 110 Decaderea din drepturile parintesti nu scuteste pe parinte de indatorirea de a da intretinere copilului. 109 Daca sanatatea sau dezvoltarea fizica a copilului este primejduita prin felul de exercitare a drepturilor parintesti. Art. b) serviciul de stare civila. 113 in cazul in care ambii parinti fiind morti. pusi sub interdictie. in cazurile prevazute in art. Art. astfel incat. 116 Numirea tutorelui se face de autoritatea tutelara. cu prilejul pronuntarii. cu prilejul deschiderii unei mosteniri. disparuti ori declarati morti. pregatirea profesionala si interesele patrimoniale ale copilului nu mai sunt primejduite. 85.invatatura si pregatirea lor profesionala. b) cel decazut din drepturile parintesti sau declarat incapabil de a fi tutore. invatatura sau pregatirea profesionala a copilului ar fi in primejdie. cu prilejul inregistrarii mortii unei persoane. va pronunta decaderea parintelui din drepturile parintesti. la nevoie. 114 Tutela se exercita numai in interesul minorului. organizatiile obstesti. Sectiunea a II-a Tutela minorului Art. c) instantele judecatoresti. 117 Nu poate fi tutore: a) minorul sau cel pus sub interdictie. prin purtare abuziva sau prin neglijenta grava in indeplinirea indatoririlor de parinte ori daca educarea. Art. pentru o activitate folositoare colectivitatii. cresterea. afara numai daca. din oficiu sau la incunostiintarea acesteia. copilul va fi pus sub tutela. instanta judecatoreasca.

va putea modifica sau suprima aceasta remuneratie. e) cel care. Drepturile si indatoririle tutorelui incep de la primirea comunicarii. Cu toate acestea. Art. va putea acorda acestuia din urma o remuneratie. Art. insa numai cu incuviintarea prealabila a tutorelui. Art. fie in temeiul legii. care nu va depasi zece la suta din veniturile bunurilor minorului. c) cel care creste si educa doi sau mai multi copii. Art. 103 si 106 se aplica in mod corespunzator si in cazul tutelei. 118 Cel numit tutore nu poate refuza aceasta sarcina. e) cel care din cauza bolii. in conformitate cu telurile Statului (nn: forma veche: statului socialist). spre a-l apara impotriva abuzurilor din partea celor de-al treilea. potrivit imprejurarilor. poate refuza sarcina tutelei: a) cel care are virsta de 60 de ani impliniti. nu ar putea sa indeplineasca aceasta sarcina. Dupa implinirea virstei de patrusprezece ani. Cu toate acestea. precum si cel cu rele purtari. El este obligat sa creasca copilul. d) cel lipsit. 123 Tutorele are obligatia de a ingriji de minor. a felului indeletnicirii. d) cel care exercita o alta tutela sau o curatela. potrivit legii speciale. f) cel care. tinand seama de munca depusa in administrarea averii si de starea materiala a minorului si a tutorelui. tutorele poate cere sa fie inlocuit. 124 Tutorele are obligatia de a administra bunurile minorului si de a-l reprezenta in actele civile. spre a-l face folositor colectivitatii. a infirmitatii. a departarii domiciliului de locul unde se afla bunurile minorului sau din alte motive intemeiate. Art. din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului. Daca vreuna dintre imprejurarile aratate in prezentul articol se iveste in timpul tutelei. a cerut inlocuirea. tutorele va fi indepartat. 125 Dispozitiile art. potrivit cu insusirile lui. este obligat sa-si exercite aceste atributii pana la rezolvarea cererii sale de inlocuire. de dreptul de a alege si de a fi ales deputat. .c) cel caruia i s-a restrans exercitiul unor drepturi politice sau civile. Art. 102. Numai cu incuviintarea autoritatii tutelare. minorul isi exercita singur drepturile si isi executa tot astfel obligatiile. Autoritatea tutelara. ingrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica. Cand vreuna dintre imprejurarile aratate in prezentul articol se iveste in timpul tutelei. 120 Tutorele care. autoritatea tutelara. Art. 122 Minorul pus sub tutela locuieste la tutore. 121 Tutela este o sarcina gratuita. invatatura si pregatirea profesionala a acestuia. exercitind o alta tutela. autoritatea tutelara poate lua masurile provizorii cerute de interesele minorului. minorul poate avea o alta locuinta. b) femeia insarcinata sau mama unui copil mai mic de opt ani. nu ar putea indeplini sarcina tutelei. 119 Autoritatea tutelara va comunica in scris tutorelui numirea sa si va afisa decizia de numire la Starea Civila (nn: denumire veche consiliul popular) de la domiciliul minorului. fiind in exercitiul atributiilor sale. Intre timp. de educarea. fie prin hotarare judecatoreasca. Art. insa numai pana la data cand acesta implineste virsta de patrusprezece ani. a fost indepartat din aceasta.

numai daca actul raspunde unei nevoi sau prezinta un folos neandoielnic pentru minor. de unde nu vor putea fi ridicate decat cu incuviintarea autoritatii tutelare. 132 si 152 lit. 126 Dupa numirea tutorelui. Art. o ruda in linie dreapta ori fratii sau surorile tutorelui. la o casa de pastrare de stat. Acestea se vor trece intrun cont separat si vor putea fi ridicate de tutore fara incuviintarea prevazuta in alineatul precedent. de o parte. Incuviintarea se va da pentru fiecare act in parte. va fi necesara si prealabila incuviintare a acesteia. Art. Art. fara prealabila incuviintare a autoritatii tutelare. care va fi supus aprobarii autoritatii tutelare. pe numele minorului. In caz de vanzare. sotul. aceasta suma. 131 Sumele de bani care intrec nevoile intretinerii minorului si ale administrarii bunurilor sale. Tutorele nu poate. potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. un delegat al autoritatii tutelare va verifica la fata locului toate bunurile minorului. Art. 129 Tutorele nu poate. autoritatea tutelara poate indica tutorelui modul in care se intrebuinteaza sumele de bani obtinute. pot fi platite numai cu aprobarea autoritatii tutelare. In toate cazurile. Art. potrivit imprejurarilor. Cu toate acestea.Art. care nu sunt dintre cele care trebuie sa duca la inlocuirea tutorelui. autoritatea tutelara va cere Directiei judetene sau a municipiului Bucuresti pentru probleme de munca si ocrotiri sociale sa contribuie la intretinerea lui. sotul. intocmind. Creantele pe care le au fata de minor tutorele. 133 Minorul care a implinit virsta de 14 ani incheie actele juridice cu incuviintarea prealabila a tutorelui. cu incuviintarea prealabila a curatorului. 132 Ori de cate ori se ivesc intre tutore si minor interese contrare. renuntarea la drepturile patrimoniale ale acestuia. precum si hirtiile de valoare. precum si sa incheie orice alte acte care depasesc dreptul de a administra. vor fi depuse. Art. sa faca donatii si nici sa garanteze obligatia altuia. fara prealabila incuviintare a autoritatii tutelare. . Ea va putea modifica. in numele minorului. Actele facute cu calcarea dispozitiilor de mai sus sunt anulabile. Art. daca valoarea acestora din urma nu depaseste suma de doua sute cincizeci lei. 127 Autoritatea tutelara va stabili suma anuala necesara pentru intretinerea minorului si administrarea bunurilor sale. tutorele poate instraina. tot pe numele minorului. Daca actul pe care minorul urmeaza sa-l incheie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate incheia decat cu incuviintarea autoritatii tutelare. bunurile supuse pieirii ori stricaciunii. sa faca valabil instrainarea ori gajarea bunurilor minorului. autoritatea tutelara va numi un curator. autoritatea tutelara va dispune vanzarea bunurilor minorului. 128 Este oprit sa se incheie acte juridice intre tutore. in cazul in care veniturile minorului nu sunt indestulatoare. Cheltuielile necesare pentru intretinerea minorului si administrarea bunurilor sale se acopera din veniturile acestuia. Tutorele poate depune si sumele necesare intretinerii. precum si bunurile devenite nefolositoare pentru minor. Daca minorul este lipsit de bunuri si nu are parinti sau alte rude care sunt obligati de lege sa-i dea intretinere. incuviintarea va arata daca vanzarea se va face prin buna invoiala sau in alt mod. un inventar. si minor. iar in cazurile prevazute in art. o ruda in linie dreapta ori fratii sau surorile tutorelui. c. de alta. 130 Autoritatea tutelara va acorda incuviintarea. si in prezenta acestuia.

Art. In afara de darea de seama anuala. Darea de seama se va prezenta autoritatii tutelare in termen de 30 de zile de la sfarsitul anului calendaristic. 115. nu poate fi schimbat de acesta. El are aceeasi indatorire si in caz de indepartare din tutela. sa prezinte autoritatii tutelare o dare de seama generala. 139 Pana la intrarea in functiune a noului tutore. Chiar daca autoritatea tutelara a dat tutorelui descarcare de gestiune. Capitolul 2 . autoritatea tutelara va numi un curator. Art. nici chiar cu incuviintare. precum si despre administrarea bunurilor acestuia. autoritatea tutelara va da tutorelui descarcare de gestiune sa. tutorele este dator ca. precum si daca nu isi indeplineste multumitor sarcina. la cererea autoritatii tutelare. donatii si nici sa garanteze obligatia altuia. o neglijenta grava sau fapte care il fac nevrednic de a fi tutore. tutorele este obligat. daca sunt regulat intocmite si corespund realitatii.Minorul nu poate sa faca. mostenitorilor acestuia sau noului tutore. 141 Dupa predarea bunurilor. verificarea socotelilor si aprobarea lor. Art. Actele facute cu calcarea dispozitiilor de mai sus sunt anulabile.Interdictia Art. va da descarcare tutorelui. autoritatea tutelara va putea cere colaborarea organelor administratiei de stat si institutiilor de ocrotire. pot face plangere autoritatii tutelare cu privire la actele sau faptele tutorelui pagubitoare pentru minor. 108 alin. 138 Minorul. dispozitiile art. 140 La incetarea tutelei. Bunurile care au fost in administrarea tutorelui vor fi predate. 137 Felul invataturii sau pregatirii profesionale. 142 . Art. Tutorele care inlocuieste pe un alt tutore are obligatia sa ceara fostului tutore repararea pagubelor ce acesta a pricinuit minorului prin culpa sa. decat cu incuviintarea autoritatii tutelare. precum si toti cei prevazuti in art. 2 fiind aplicabile. acesta raspunde pentru paguba pricinuita prin culpa sa. ce minorul primea la data numirii tutorelui. Pentru inlesnirea controlului. 136 Autoritatea tutelara va exercita un control efectiv si continuu asupra modului in care tutorele isi indeplineste indatoririle sale cu privire la persoana si bunurile minorului. fostului minor. in termen de cel mult 30 de zile. 134 Tutorele este dator sa prezinte anual autoritatii tutelare o dare de seama despre modul cum a ingrijit de persoana minorului. Art. Art. dupa caz. precum si despre administrarea bunurilor acestuia. Art. Tutorele va fi indepartat daca savarseste un abuz. Art. sa dea oricind dari de seama despre felul cum a ingrijit de persoana minorului. 135 Autoritatea tutelara va verifica socotelile privitoare la veniturile minorului si la cheltuielile facute cu intretinerea acestuia si cu administrarea bunurilor sale si.

al municipiului sau al sectorului Bucuresti. precum si de toti cei prevazuti in art. potrivit instructiunilor Ministerului Sanatatii si Familiei. se afla sub ocrotirea parintilor. in masura in care legea nu dispune altfel. in acest scop. autoritatea tutelara va hotara daca fostul tutore al minorului pastreaza sarcina tutelei sau va numi un nou tutore. de acord cu serviciul sanitar competent si tinand seama de imprejurari. Art. hotararea de punere sub interdictie ramasa definitiva va fi comunicata medicului sef al comunei. Dupa ce a ramas definitiva. hotararea se va comunica. 146 in caz de nevoie si pana la rezolvarea cererii de punere sub interdictie. 115. autoritatea tutelara va putea numi un curator pentru ingrijirea persoanei si reprezentarea celui a carui interdictie a fost ceruta. 149 sunt aplicabile si situatiei prevazute in prezentul alineat. instantei locului unde actul de nastere al celui pus sub interdictie a fost inregistrat. in copie. precum si pentru administrarea bunurilor. In cazul in care la epoca punerii sub interdictie minorul se afla sub tutela. din cauza alienatiei mintale ori debilitatii mintale. Art. Art. spre a-i grabi vindecarea si a-i imbunatati conditiile de viata. spre a fi transcrisa in registrul anume destinat. se vor intrebuinta veniturile si. De asemenea. Daca la data cand minorul devine major el se afla inca sub interdictie. Art. afara numai daca cel de-al treilea a cunoscut interdictia pe alta cale. de catre instanta judecatoreasca ce a pronuntat-o. 145 Hotararea de punere sub interdictie ramasa definitiva va fi comunicata de instanta judecatoreasca autoritatii tutelare. instanta de recurs va face ea insasi comunicarea prevazuta de acest articol trimitand. la nevoie. 144 Interdictia se pronunta de instanta judecatoreasca cu concluziile procurorului si isi produce efectele de la data cand hotararea a ramas definitiva. Art. Incapacitatea celui pus sub interdictie nu va putea fi opusa unui al treilea decat de la data transcrierii hotararii. Art. va hotara daca cel pus sub interdictie va fi ingrijit la locuinta lui ori intr-o institutie sanitara. Cand sentinta judecatoriei prin care s-a pronuntat interdictia a fost atacata cu recurs si acesta a fost respins. 148 Tutorele celui pus sub interdictie este in drept sa ceara inlocuirea sa dupa trei ani de la numire. Dispozitiile art. 143 Interdictia poate fi ceruta de autoritatea tutelara. Pot fi pusi sub interdictie si minorii.Cel care nu are discernamint pentru a se ingriji de interesele sale. Autoritatea tutelara. 150 Minorul care. autoritatea tutelara va numi un tutore. pentru ca aceasta sa instituie asupra celui interzis. Art. dispozitivul sentintei. toate bunurile celui pus sub interdictie. care va desemna un tutore. la epoca punerii sub interdictie. va fi pus sub interdictie. 151 . fara intirziere. 147 Regulile privitoare la tutela minorului care nu a implinit virsta de patrusprezece ani se aplica si in cazul tutelei celui pus sub interdictie. Art. Art. o supraveghere medicala permanenta. va ramane sub aceasta ocrotire pana la data cand devine major. 149 Tutorele este dator sa ingrijeasca de persoana celui pus sub interdictie. al orasului. fara a i se numi un tutore.

152. nu poate. spre a fi de asemenea transcrisa in registrul prevazut de art. Capitolul 4 Autoritatea tutelara . a sotului sau. o persoana. pe marginea hotararii care a pronuntat interdictia. ascultind concluziile procurorului. nu a lasat un mandatar general. e) daca o persoana a disparut fara a se avea stiri despre ea si nu a lasat un mandatar general. instituirea curatelei nu aduce nici o atingere capacitatii celui pe care curatorul il reprezinta. a celui reprezentat. 115. sa-si administreze bunurile sau sa-si apere interesele in conditii multumitoare si. Autoritatea tutelara poate institui curatela si din oficiu. Hotararea care pronunta ridicarea interdictiei isi produce efectele de la data cand a ramas definitiva.Daca au incetat cauzele care au provocat interdictia. ridicarea ei. potrivit dispozitiilor alineatului precedent. din motive temeinice. a oricaruia dintre cei prevazuti in art. 144 si totodata spre a se face in acelasi registru mentiune despre ridicarea interdictiei. din cauza bolii sau din alte motive. b) daca. c. o persoana. 153 in cazurile prevazute in art. Art. 156 Curatorul este in drept sa ceara inlocuirea sa dupa trei ani de la numire. Curatela nu se poate institui decat cu consimtamantul celui reprezentat. Art. c) daca. afara numai daca cel de-al treilea a cunoscut ridicarea interdictiei pe alta cale. Art. nici personal. din cauza batrinetii. in cazul prevazut in art. personal. nici prin reprezentant. in toate cazurile in care acesta din urma nu este in masura sa o faca. Art. 115. 154 Curatela se poate institui la cererea celui care urmeaza a fi reprezentat. nu-si poate numi un reprezentant. in locul celui reprezentat. Capitolul 3 Curatela Art. de tutore. precum si a tutorelui. a fost facuta mentiune despre ridicarea interdictiei. in afara de cazurile in care consimtamantul nu poate fi dat. instantei locului unde s-a transcris hotararea de punere sub interdictie. din cauza bolii sau alte motive. 152 in afara de alte cazuri prevazute de lege. Ea se va comunica. a celor aratati in art. d) daca o persoana. nu poate. de catre instanta judecatoreasca care a pronuntat-o. sa ia masurile necesare in cazuri a caror rezolvare nu sufera amanare. Art. precum si de toti cei prevazuti in art. 155 in cazurile in care se instituie curatela. autoritatea tutelara va putea institui curatela: a) daca. se aplica regulile de la mandat. parintele sau tutorele este impiedicat sa indeplineasca un anumit act in numele persoanei ce reprezinta sau ale carei acte le incuviinteaza. 115 ori din oficiu. instanta judecatoreasca va pronunta. desi capabila. a bolii sau a unei infirmitati fizice. desi capabila. Cererea se va putea face de cel pus sub interdictie. aceasta va fi ridicata de autoritatea tutelara la cererea curatorului. fiind obligata sa lipseasca vreme indelungata de la domiciliu. 157 Daca au incetat cauzele care au provocat instituirea curatelei. Incetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu va putea fi opusa unui al treilea decat de la data cand. Autoritatea tutelara poate da instructiuni curatorului. a rudelor. 152 lit.

Ordonanta de urgenta nr. c) pentru curatela prevazuta in art. cea de la domiciliul persoanei reprezentate sau al minorului de patrusprezece ani. 152 lit. Art. 42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 158 Atributiile de autoritate tutelara apartin organelor executive si de dispozitie ale consiliilor comunale. municipale sau de sector al municipiului Bucuresti. avand la baza texte publice preluate de la: Consolidare proprie DreptOnline. 42/2013 HG 1156/2012 privind aprobarea Strategiei nationale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2013-2017 si a Planului operational pentru implementarea Strategiei nationale pentru prevenirea si combaterea fenomen Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei republicata 2012. exercita atributiile de indrumare si control.frame Poate fi de interes si: OUG nr. a se vedea art. e) pentru curatela prevazuta in art. fie autoritatea tutelara de la domiciliul persoanei reprezentate. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie . precum si pentru modificarea Legii nr. potrivit legii. 277/2010 republicata 2012 Legea nr. 161 Prezentul cod intra in vigoare la data de 1 februarie 1954. cea de la domiciliul acesteia. Cu privire la notiunea de domiciliu. DISPOZITII FINALE Art. Divortul Avocat divort ------------------------------------ Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale. 152 lit.ro. surse: http://www. 25 din Legea nr.cdep. Linkuri utile -----------------------------------Divort Rolul Avocatului in procesul de divort Divort Online Divort. 159 Autoritatea tutelara competenta este: a) pentru ocrotirea parinteasca si tutela minorului. b) pentru tutela persoanei pusa sub interdictie. d) in cazul prevazut in art.ro/pls/legis/legis_pck. Art. fie autoritatea tutelara de la locul unde trebuie luate masurile urgente. 416/2001 privind venitul minim garantat. 160 Deciziile autoritatii tutelare pot fi atacate la autoritatea ierarhic superioara care. orasenesti. a sau c.Art. 152 lit d sau e. cea de la domiciliul minorului. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate. Lege nr. cea de la ultimul domiciliu din tara al celui lipsa ori al celui disparut. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. b.

277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. Hotararea nr. Lege nr. 25/2012 Noul Cod Civil. Divort de comun acord Divort. Legea 276/2010 Avocat pentru divort. Ordonanta 7/2011 OUG 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza carora se realizeaza potrivirea teoretica. Desfacerea casatoriei prin divort . 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 416/2001 privind venitul minim garantat. (2) al art.HG 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 233/2011 Ordin nr. Mica reforma a Justitiei Legea 117/2010 pentru completarea alin. Codul Civil. Hotararea 50/2011 HG 38/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. Legea 202/2010. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei. Ordonanta 2/2011 HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Divortul prin acord. 38/2011 Legea 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. Lege nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie. Criterii pentru adoptii Legea 25/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. republicata 2011 Legea 158/2011 pentru aprobarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Avocat divort Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Legea 287/2009 privind Codul civil. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. Lege nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare de pe langa Oficiul Roman pentru Adoptii Legea 233/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 158/2011 OG 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta.