Curs practic de Java

Cristian Fr˘ asinaru

Cuprins
1 Introducere ˆ ın Java 1.1 Ce este Java ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Limbajul de programare Java . . . . . 1.1.2 Platforme de lucru Java . . . . . . . . 1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat 1.2 Primul program . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Structura lexical˘ a a limbajului Java . . . . . . 1.3.1 Setul de caractere . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Identificatori . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Literali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Separatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Comentarii . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tipuri de date ¸ si variabile . . . . . . . . . . . 1.4.1 Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Controlul execut ¸iei . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Instruct ¸iuni de decizie . . . . . . . . . 1.5.2 Instruct ¸iuni de salt . . . . . . . . . . . 1.5.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor 1.5.4 Alte instruct ¸iuni . . . . . . . . . . . . 1.6 Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Crearea unui vector . . . . . . . . . . . 1.6.2 Tablouri multidimensionale . . . . . . 1.6.3 Dimensiunea unui vector . . . . . . . . 1.6.4 Copierea vectorilor . . . . . . . . . . . 1 11 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 19 19 20 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays . . . . . . 1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni S ¸ iruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a . . . 1.8.1 Transmiterea argumentelor . . . . . . . . . . 1.8.2 Primirea argumentelor . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Argumente numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 37 38 39 39 40 41 42 46 49 50 50 52 53 56 57 58 59 59 61 62 63 64 64 66 66 67 67

1.7 1.8

2 Obiecte ¸ si clase 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Crearea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Folosirea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Distrugerea obiectelor . . . . . . . . . . . . 2.2 Crearea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Declararea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Corpul unei clase . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Constructorii unei clase . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Declararea variabilelor . . . . . . . . . . . . 2.2.6 this ¸ si super . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Implementarea metodelor . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Declararea metodelor . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Tipul returnat de o metod˘ a . . . . . . . . . 2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a . . . 2.3.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente . . 2.3.5 Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor 2.4 Modificatori de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a . . . . . . . 2.5.1 Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . 2.5.2 Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.3 Utilitatea membrilor de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.4 Blocuri statice de init ¸ializare . . . . . . . . . 2.6 Clase imbricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Definirea claselor imbricate . . . . . . . . . . 2.6.2 Clase interne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Identificare claselor imbricate . . . . . . . . 2.6.4 Clase anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clase ¸ si metode abstracte . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 2.7.1 Declararea unei clase abstracte 2.7.2 Metode abstracte . . . . . . . . 2.8 Clasa Object . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Orice clas˘ a are o superclas˘ a . . 2.8.2 Clasa Object . . . . . . . . . . 2.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri . . . . 2.10 Tipul de date enumerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 68 68 71 71 71 74 75 77 77 78 82 85 85 87 89 90 91 92 95 95 95 96 97 98 99 99 100 101 103 105 107 108 109 110 110 111

3 Except ¸ii 3.1 Ce sunt except ¸iile ? . . . . . . . . . . . . 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor . . . . 3.3 ”Aruncarea” except ¸iilor . . . . . . . . . . 3.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor . . . . . . 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea 3.4.2 Propagarea erorilor . . . . . . . . 3.4.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor . 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii . . . 3.6 Except ¸ii la execut ¸ie . . . . . . . . . . . . 3.7 Crearea propriilor except ¸ii . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Ce sunt fluxurile? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Clasificarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri . . . . 4.1.4 Metode comune fluxurilor . . . . . . . . . . . . 4.2 Folosirea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Fluxuri primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Fluxuri de procesare . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Crearea unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere . . . . . . . . . . 4.2.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer . . . . . . . . . . . . 4.2.6 Concatenarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor . . . . . . . . . 4.2.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream 4.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Intr˘ ari formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4.4

CUPRINS Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard . . . . . . . . . . . 4.4.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) . . . . . . Clasa File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 112 113 115 117 119

4.5 4.6

5 Interfet ¸e 5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ce este o interfat ¸˘ a? . . . . . . . . . 5.2 Folosirea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Definirea unei interfet ¸e . . . . . . . . 5.2.2 Implementarea unei interfet ¸e . . . . . 5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive . 5.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte . . . . . . . . . . 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e . . . . . . 5.5 Utilitatea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Crearea grupurilor de constante . . . 5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri 5.6 Interfat ¸a FilenameFilter . . . . . . . . . . 5.6.1 Folosirea claselor anonime . . . . . . 5.7 Compararea obiectelor . . . . . . . . . . . . 5.7.1 Interfat ¸a Comparable . . . . . . . . . 5.7.2 Interfat ¸a Comparator . . . . . . . . . 5.8 Adaptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Pachetele standard (J2SDK) . . . 6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet . 6.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e . 6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet 6.1.5 Importul static . . . . . . . . . . 6.1.6 Crearea unui pachet . . . . . . . 6.1.7 Denumirea unui pachet . . . . . . 6.2 Organizarea fi¸ sierelor . . . . . . . . . . . 6.2.1 Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

121 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 124 . 129 . 130 . 132 . 132 . 133 . 134 . 137 . 138 . 139 . 141 . 142 145 145 145 146 147 148 149 150 151 152 152

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.class) 6.2.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor . . . . . . . . 6.2.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) . . . . Arhive JAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Folosirea utilitarului jar . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 154 155 156 157 158 159

6.3

7 Colect ¸ii 7.1 Introducere . . . . . . . . . . 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii . . 7.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor . . 7.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor 7.5 Algoritmi polimorfici . . . . . 7.6 Tipuri generice . . . . . . . . 7.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

161 . 161 . 162 . 166 . 168 . 170 . 171 . 172 177 177 179 180 180 181 183 183 184 187 188 193 194 196

8 Serializarea obiectelor 8.1 Folosirea serializ˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Serializarea tipurilor primitive . . . . . 8.1.2 Serializarea obiectelor . . . . . . . . . . 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream . . . . . . 8.1.4 Clasa ObjectInputStream . . . . . . . 8.2 Obiecte serializabile . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable . 8.2.2 Controlul serializ˘ arii . . . . . . . . . . 8.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor . . . . . . 8.3.1 Controlul versiunilor claselor . . . . . . 8.3.2 Securizarea datelor . . . . . . . . . . . 8.3.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable 8.4 Clonarea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Modelul AWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Componentele AWT . . . . . . . . . . 9.2.2 Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container) 9.3 Gestionarea pozit ¸ion˘ arii . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

199 . 199 . 200 . 202 . 204 . 206 . 207

6 9.3.2 Gestionarul FlowLayout . . . . . . . . . . . 9.3.3 Gestionarul BorderLayout . . . . . . . . . . 9.3.4 Gestionarul GridLayout . . . . . . . . . . . 9.3.5 Gestionarul CardLayout . . . . . . . . . . . 9.3.6 Gestionarul GridBagLayout . . . . . . . . . 9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) . . . Tratarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor . . . . . 9.4.2 Tipuri de evenimente . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime . Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Clasa Window . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Clasa Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Clasa Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4 Clasa FileDialog . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri . . . . . 9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri 9.6.3 Meniuri de context (popup) . . . . . . . . . 9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) . . . . . Folosirea componentelor AWT . . . . . . . . . . . . 9.7.1 Clasa Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.2 Clasa Button . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.3 Clasa Checkbox . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.4 Clasa CheckboxGroup . . . . . . . . . . . . 9.7.5 Clasa Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.6 Clasa List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.7 Clasa ScrollBar . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.8 Clasa ScrollPane . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.9 Clasa TextField . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.10 Clasa TextArea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 211 212 214 218 219 221 224 227 232 232 233 236 239 242 243 246 247 250 250 251 252 253 255 257 259 261 262 263 265

9.4

9.5

9.6

9.7

10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare . . . . . . . . . . . . 10.1.1 Metoda paint . . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Suprafet ¸e de desenare - clasa Canvas 10.2 Contextul grafic de desenare . . . . . . . . . 10.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

269 . 269 . 270 . 271 . 274 . 275

CUPRINS 10.2.2 Primitive grafice . . . . . . . . . . Folosirea fonturilor . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Clasa Font . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Clasa FontMetrics . . . . . . . . . . Folosirea culorilor . . . . . . . . . . . . . . Folosirea imaginilor . . . . . . . . . . . . . 10.5.1 Afi¸ sarea imaginilor . . . . . . . . . 10.5.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor 10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” . 10.5.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG 10.5.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie . . Tip˘ arirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 275 276 277 279 282 286 287 289 291 291 292 293 299 299 299 300 301 304 305 307 310 310 314 316 316 316 319 324 329 332 335 336 336 338 340

10.3

10.4 10.5

10.6

11 Swing 11.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1 JFC . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2 Swing API . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3 Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT . . 11.2 Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ferestre interne . . . . . . . . . . . 11.3 Clasa JComponent . . . . . . . . . . . . . 11.4 Arhitectura modelului Swing . . . . . . . . 11.5 Folosirea modelelor . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tratarea evenimentelor . . . . . . . 11.6 Folosirea componentelor . . . . . . . . . . 11.6.1 Componente atomice . . . . . . . . 11.6.2 Componente pentru editare de text 11.6.3 Componente pentru selectarea unor 11.6.4 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Arbori . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Containere . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Dialoguri . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Desenarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Metode specifice . . . . . . . . . . 11.7.2 Considerat ¸ii generale . . . . . . . . 11.8 Look and Feel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12 Fire de execut ¸ie 12.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Crearea unui fir de execut ¸ie . . . . . . . . 12.2.1 Extinderea clasei Thread . . . . . . 12.2.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie . . . 12.3.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie . . 12.3.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” . 12.3.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie . 12.3.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie . . 12.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator 12.3.6 Monitoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.7 Semafoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.8 Probleme legate de sincronizare . . 12.4 Gruparea firelor de execut ¸ie . . . . . . . . 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” . . 12.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask . . . . . . . .

CUPRINS 343 . 343 . 344 . 345 . 347 . 352 . 355 . 357 . 358 . 362 . 362 . 367 . 369 . 371 . 373 . 376 . 378 383 . 383 . 385 . 387 . 388 . 393 . 397 401 . 401 . 402 . 404 . 406 . 408 . 410 . 412 . 416 . 420 . 421 . 421

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Lucrul cu URL-uri . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Socket-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Comunicarea prin conexiuni . . . . . . . . . 13.5 Comunicarea prin datagrame . . . . . . . . . 13.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i 14 Appleturi 14.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Crearea unui applet simplu . . . . . . . 14.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet . . . . . 14.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul . . . . . 14.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor . . . 14.6 Tag-ul APPLET . . . . . . . . . . . . 14.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi 14.8 Alte metode oferite de clasa Applet . . 14.9 Arhivarea appleturilor . . . . . . . . . 14.10Restrict ¸ii de securitate . . . . . . . . . 14.11Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .2 JDBC . . . . 15. . .1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor 16. . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . 456 . . . . . . . . 460 . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 . . 15. . .3. . . 16. . . . . . . . . . . . 442 . . . .2. . . . . . . 15. 440 . . . . .3 Lucrul dinamic cu vectori . . . . . 15. . 437 . . . 434 . . . 15. . . . . . . . . . . . 431 .2 Manipularea obiectelor .2 Specificarea unei baze de date . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData . . . . 15.1. . . 428 . . . . . . . . 15. .2. . . . . .1. . . . . 15. 16. . . . . . 430 . . . . . . . . . . .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL . . 15. 15. 452 .1 Introducere . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . . . 445 .4 Lucrul cu meta-date . .1 Interfat ¸a Statement . .2 Interfat ¸a PreparedStatement . . . .6 Exemplu simplu . .3. . 15. 432 . . . . . . . . .1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie . . . 16 Lucrul dinamic cu clase 16. 9 423 . .1 Interfat ¸a DatabaseMetaData . . . . .1 Generalit˘ a¸ ti despre baze de date .4 Realizarea unei conexiuni . . . . 443 445 .2 Mecanismul reflect˘ arii . . . . . . 425 . . 15. . 442 . . . .2. . . .3 Interfat ¸a CallableStatement . 15. . . . .2 Conectarea la o baz˘ a de date . 15.4. . . . . . . . . . . . . 423 . . .3.3.CUPRINS 15 Lucrul cu baze de date 15. . . 423 . . . . . 427 . . . .2. . .3 Tipuri de drivere . 438 . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 . . . . . . . . . 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Interfat ¸a ResultSet .3.2. .4 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor 15. . . .1 Inregistrarea unui driver . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . . . 438 . . . . . . . . . . . . . 424 . . . . . . . .

10 CUPRINS .

care a avut un impact remarcabil asupra ˆ ıntregii comunit˘ a¸ ti a dezvoltatorilor de software. interfat ¸˘ a grafic˘ a. tehnologia Java este format˘ a dintr-un limbaj de programare de nivel ˆ ınalt pe baza c˘ aruia sunt construite o serie de platforme destinate implement˘ arii de aplicat ¸ii pentru toate segmentele industriei software. care l-au transformat ˆ ıntr-un interval de timp atˆ at de scurt ˆ ıntr-una din cele mai pupulare opt ¸iuni pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii. indiferent de domeniu sau de complexitatea lor. baze de date.elimin˘ a sursele frecvente de erori ce apar ˆ ın programare prin renunt ¸area la pointeri. administrarea automat˘ a a memoriei ¸ si elim11 . impunˆ andu-se prin calit˘ a¸ ti deosebite cum ar fi simplitate.Capitolul 1 Introducere ˆ ın Java 1. robustet ¸e ¸ si nu ˆ ın ultimul rˆ and portabilitate. Denumit˘ a init ¸ial OAK. • U¸ surint ¸˘ aˆ ın crearea de aplicat ¸ii complexe ce folosesc programarea ˆ ın ret ¸ea. 1. • Simplitate . etc.1 Ce este Java ? Java este o tehnologie inovatoare lansat˘ a de compania Sun Microsystems ˆ ın 1995.1. mo¸ stenirea multipl˘ a ¸ si toate ”facilit˘ a¸ tile” ce pot provoca scrierea unui cod confuz. s˘ a amintim caracteristicile sale principale. fire de execut ¸ie. • Robustet ¸e .1 Limbajul de programare Java Inainte de a prezenta ˆ ın detaliu aspectele tehnice ale limbajului Java.elimin˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.

Mac OS.comportamentul unei aplicat ¸ii Java nu depinde de arhitectura fizic˘ a a ma¸ sinii pe care ruleaz˘ a. etc. impunerea unor reguli stricte pentru rularea proceselor la distant ¸˘ a. • Complet orientat pe obiecte . trecerea de la C.12 CAPITOLUL 1. Linux. • Neutralitate arhitectural˘ a . • Este modelat dup˘ a C ¸ si C++. 1. folosite pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii sau componente destinate unei anume categorii de utilizatori. Solaris.elimin˘ a complet stilul de programare procedural. furnizˆ and mecanisme stricte de securitate a programelor concretizate prin: verificarea dinamic˘ a a codului pentru detectarea secvent ¸elor periculoase. C++ la Java f˘ acˆ andu-se foarte u¸ sor. lucru care aduce economii substant ¸iale firmelor dezvoltatoare de aplicat ¸ii. inclusiv grafic˘ a 3D.Java este un limbaj independent de platforma de lucru.2 Platforme de lucru Java Limbajul de programare Java a fost folosit la dezvoltarea unor tehnologii dedicate rezolv˘ arii unor probleme din cele mai diverse domenii. • Portabililtate .este un limbaj de programare foarte sigur. aceea¸ si aplicat ¸ie rulˆ and f˘ ar˘ a nici o modificare ¸ si f˘ ar˘ a a necesita recompilarea ei pe sisteme de operare diferite cum ar fi Windows. astfel ˆ ıncˆ at viteza de lucru put ¸in mai sc˘ azut˘ a nu va fi un impediment ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii oricˆ at de complexe. compilatorul Java asigur˘ a o performant ¸˘ a ridicat˘ a a codului de octet ¸i. ce reprezint˘ a seturi de libr˘ arii scrise ˆ ın limbajul Java.1. etc. • Este compilat ¸ si interpretat. INTRODUCERE ˆ IN JAVA inarea pierderilor de memorie printr-o procedur˘ a de colectare a obiectelor care nu mai sunt referite.de¸ si mai lent decˆ at limbajele de programare care genereaz˘ a executabile native pentru o anumit˘ a platform˘ a de lucru. aceasta fiind solut ¸ia eficient˘ a pentru obt ¸inerea portabilit˘ a¸ tii. Aceste tehnologii au fost grupate ˆ ın a¸ sa numitele platforme de lucru. etc. animat ¸ie. ce ruleaz˘ aˆ ın fundal (”garbage collector”). • Securitate . . • Performant ¸˘ a . precum ¸ si diverse programe utilitare.

Probabil cel mai cunoscute limbaj interpretat este limbajul Basic.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat In funct ¸ie de modul de execut ¸ie a aplicat ¸iilor. cu informat ¸iile memorate ˆ ın baze de date distribuite.sun. bazate pe componente cum ar fi servleturi. Dezavantajul evident este viteza de execut ¸ie redus˘ a. etc. CE ESTE JAVA ? 13 • J2SE (Standard Edition) Este platforma standard de lucru ce ofer˘ a suport pentru crearea de aplicat ¸ii independente ¸ si appleturi.1. limbajele de programare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • Interpretate: instruct ¸iunile sunt citite linie cu linie de un program numit interpretor ¸ si traduse ˆ ın instruct ¸iuni ma¸ sin˘ a. • Compilate: codul surs˘ a al programelor este transformat de compilator ˆ ıntr-un cod ce poate fi executat direct de procesor.1. De asemenea. pagini JSP.1.5 SDK (Tiger). numit cod . etc. oferind cea mai comod˘ a solut ¸ie pentru distribut ¸ia ¸ si actualizarea aplicat ¸iilor Java. Toate distribut ¸iile Java sunt oferite gratuit ¸ si pot fi desc˘ arcate de pe Internet de la adresa ”http://java. • J2ME (Micro Edition) Folosind Java. Avantajul acestei solut ¸ii este simplitatea ¸ si faptul c˘ a fiind interpretat˘ a direct sursa programului obt ¸inem portabilitatea. 1. vom folosi termenul J2SDK pentru a ne referi la distribut ¸ia standard J2SE 1.com”. • J2EE (Enterprise Edition) Aceast˘ a platform˘ a ofer˘ a API-ul necesar dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii complexe. platforma de lucru J2ME oferind suportul necesar scrierii de programe dedicate acestui scop. formate din componente ce trebuie s˘ a ruleze ˆ ın sisteme eterogene. programarea dispozitivelor mobile este extrem de simpl˘ a. aici este inclus˘ a¸ si tehnologia Java Web Start ce furnizeaz˘ a o modalitate extrem de facil˘ a pentru lansarea ¸ si instalarea local˘ a a programelor scrise ˆ ın Java direct de pe Web. In continuare. Tot aici g˘ asim ¸ si suportul necesar pentru crearea de aplicat ¸ii ¸ si servicii Web.

Codurile de octet ¸i sunt seturi de instruct ¸iuni care seam˘ an˘ a cu codul scris ˆ ın limbaj de asamblare ¸ si sunt generate de compilator independent de mediul de lucru. Limbajul Java combin˘ a solut ¸iile amintite mai sus. 1. INTRODUCERE ˆ IN JAVA ma¸ sin˘ a. Prin ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM) vom ˆ ınt ¸elege mediul de execut ¸ie al aplicat ¸iilor Java. codul compilat ˆ ıntr-un format de nivel sc˘ azut nu poate fi rulat decˆ at pe platforma de lucru pe care a fost compilat. Avantajul este execut ¸ia extrem de rapid˘ a.out. pe acesta trebuie s˘ a fie instalat˘ a o ma¸ sin˘ a virtual˘ a Java. Codul de octet ¸i este diferit de codul ma¸ sin˘ a.2 Primul program Crearea oric˘ arei aplicat ¸ii Java presupune efectuarea urm˘ atorilor pa¸ si: 1. A¸ sadar vom avea la dispozit ¸ie un compilator responsabil cu transformarea surselor programului ˆ ın a¸ sa numitul cod de octet ¸i. } } . codul de octet ¸i este interpretat de mediul Java ¸ si de aceea poate fi rulat pe orice platform˘ a pe care este instalat˘ a mediul de execut ¸ie Java. Codul ma¸ sin˘ a este reprezentat de o succesiune de instruct ¸iuni specifice unui anumit procesor ¸ si unei anumite platforme de lucru reprezentate ˆ ın format binar astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi executate f˘ ar˘ a a mai necesita nici o prelucrare. programele Java fiind atˆ at interpretate cˆ at ¸ si compilate.println("Hello world!"). In timp ce codul ma¸ sin˘ a este executat direct de c˘ atre procesor ¸ si poate fi folosit numai pe platforma pe care a fost creat. precum ¸ si un interpretor ce va executa respectivul cod de octet ¸i. dezavantajul fiind lipsa portabilit˘ a¸ tii.14 CAPITOLUL 1. Scriererea codului surs˘ a class FirstApp { public static void main( String args[]) { System. Acest lucru este realizat automat de c˘ atre distribut ¸ia J2SDK. Pentru ca un cod de octet ¸i s˘ a poat˘ a fi executat pe un anumit calculator.

Apelul compilatorului se face pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine clasa principal˘ a a aplicat ¸iei sau pentru orice fi¸ sier/fi¸ siere cu extensia java. 2. S˘ a presupunem c˘ a am salvat exemplul de mai sus ˆ ın fi¸ sierul C:\intro\FirstApp.class ¸ si vom apela interpretorul astfel: java FirstApp Rularea unei aplicat ¸ii care nu folose¸ ste interfat ¸˘ a grafic˘ a. de¸ si acest lucru nu este obligatoriu.java. Deoarece interpretorul are ca argument de intrare numele clasei principale ¸ si nu numele unui fi¸ sier. se va face ˆ ıntr-o fereastr˘ a sistem.class ¸ si implicit sunt plasate ˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierele surs˘ a. PRIMUL PROGRAM 15 Toate aplicat ¸iile Java cont ¸in o clas˘ a principal˘ a(primar˘ a) ˆ ın care trebuie s˘ a se gaseasc˘ a metoda main. nici o alt˘ a extensie nefiind acceptat˘ a. Salvarea fi¸ sierelor surs˘ a Se va face ˆ ın fi¸ siere care au obligatoriu extensia java. Compilatorul creeaz˘ a cˆ ate un fi¸ sier separat pentru fiecare clas˘ a a programului. 4. . Compilarea aplicat ¸iei Pentru compilare vom folosi compilatorul javac din distribut ¸ia J2SDK.2. ne vom pozit ¸iona ˆ ın directorul ce cont ¸ine fi¸ sierul FirstApp. javac FirstApp. Rularea aplicat ¸iei Se face cu interpretorul java. apelat pentru unitatea de compilare corespunz˘ atoare clasei principale.class. fie ˆ ın mai multe.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fi¸ sierul FirstApp. Este recomandat ca fi¸ sierul care cont ¸ine codul surs˘ a al clasei primare s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu cel al clasei. Acestea au extensia . Clasele aplicat ¸iei se pot gasi fie ˆ ıntr-un singur fi¸ sier. 3.1.

• \u0030 . Japonez.) • \u4e00 . INTRODUCERE ˆ IN JAVA Atent ¸ie Un apel de genul java c:\intro\FirstApp. ∃. unde era posibil˘ a reprezentarea a doar 256 de caractere. 1.\u9fff : litere din alfabetul Han (Chinez.org”. Mathematical. . Currency.9 • \u0660 . Arabic. referirea la celelalte f˘ acˆ andu-se prin \uxxxx. spre deosebire de ASCII. etc.class este gre¸ sit! 1. cˆ ateva exemple de blocuri fiind: Basic Latin. etc.1 Structura lexical˘ a a limbajului Java Setul de caractere Limbajului Java lucreaz˘ aˆ ın mod nativ folosind setul de caractere Unicode. Acestea nu pot fi folosite ca nume de clase. O alt˘ a caracteristic˘ a a setului de caractere Unicode este faptul c˘ aˆ ıntreg intervalul de reprezentare a simbolurilor este divizat ˆ ın subintervale numite blocuri. Musical.\u03C9 : simboluri grece¸ sti α − ω • \u2200 . cu cˆ ateva except ¸ii.9 • \u03B1 . Primele 256 caractere Unicode corespund celor ASCII.unicode.3 1. Acesta este un standard internat ¸ional care ˆ ınlocuie¸ ste vechiul set de caractere ASCII ¸ si care folose¸ ste pentru reprezentarea caracterelor 2 octet ¸i. Coreean) Mai multe informat ¸ii legate de reprezentarea Unicode pot fi obt ¸inute la adresa ”http://www. ∅. Gothic. Mai jos sunt oferite cˆ ateva exemple de caractere Unicode. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a se pot reprezenta 65536 de semne. Greek. unde xxxx reprezint˘ a codul caracterului.3.16 CAPITOLUL 1.\u0039 : cifre ISO-Latin 0 .\u22FF : simboluri matematice (∀. Arrows.3. cele din C++ ¸ si au fost enumerate ˆ ın tabelul de mai jos.\u0669 : cifre arabic-indic 0 .2 Cuvinte cheie Cuvintele rezervate ˆ ın Java sunt.

mai exist˘ a¸ si cuvˆ antul cheie enum.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1.3. .4 Literali Literalii pot fi de urm˘ atoarele tipuri: • Intregi Sunt acceptate 3 baze de numerat ¸ie : baza 10. false. variabile sau metode. null nu sunt cuvinte cheie. 1. dar nu sunt folosite.se reprezint˘ a pe 8 octet ¸i (64 bit ¸i) ¸ si se termin˘ a cu caracterul L (sau l).se reprezint˘ a pe 4 octet ¸i (32 bit ¸i) – lungi .5. Dup˘ a cum am mai spus.3. ˆ ıncepˆ and cu o liter˘ a. abstract boolean break byte case catch char class const* continue default do double else extends final finally float for goto* if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while Incepˆ and cu versiunea 1. dar nu pot fi nici ele folosite ca nume ˆ ın aplicat ¸ii. identificatorii nu au voie s˘ a fie identici cu cuvintele rezervate. 1. Cuvintele marcate prin ∗ sunt rezervate.3 Identificatori Sunt secvent ¸e nelimitate de litere ¸ si cifre Unicode.3. STRUCTURA LEXICALA 17 interfet ¸e. true. baza 16 (ˆ ıncep cu caracterele 0x) ¸ si baza 8 (ˆ ıncep cu cifra 0) ¸ si pot fi de dou˘ a tipuri: – normali .

respectiv D sau d pentru valorile duble . apostrof.reprezentate pe 64 bit ¸i. s˘ a fie ˆ ın notat ¸ie exponent ¸ial˘ a sau s˘ a aib˘ a sufixul F sau f pentru valorile normale . Atent ¸ie Spre deosebire de C++. respectiv fals.valoarea logic˘ a de fals.0. Secvent ¸ele escape predefinite ˆ ın Java sunt: – ’\b’ : Backspace (BS) – ’\t’ : Tab orizontal (HT) – ’\n’ : Linie nou˘ a (LF) – ’\f’ : Pagin˘ a nou˘ a (FF) – ’\r’ : Inceput de rˆ and (CR) – ’\"’ : Ghilimele – ’\’’ : Apostrof – ’\\’ : Backslash . literalii ˆ ıntregi 1 ¸ si 0 nu mai au semnificat ¸ia de adev˘ arat. Exemple: 1. • Logici Sunt reprezentat ¸i de true . • Caracter Un literal de tip caracter este utilizat pentru a exprima caracterele codului Unicode.valoarea logic˘ a de adev˘ ar.reprezentate pe 32 bit ¸i. respectiv false . Reprezentarea se face fie folosind o liter˘ a.18 CAPITOLUL 1. etc. 2e2. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Flotant ¸i Pentru ca un literal s˘ a fie considerat flotant el trebuie s˘ a aib˘ a cel put ¸in o zecimal˘ a dup˘ a virgul˘ a. Secvent ¸ele escape permit specificarea caracterelor care nu au reprezentare grafic˘ a¸ si reprezentarea unor caractere speciale precum backslash. 4D. 3f. fie o secvent ¸˘ a escape scris˘ aˆ ıntre apostrofuri.

%. orice ¸ sir este de fapt o instant ¸˘ a a clasei String. Caracterele care formeaz˘ a¸ sirul pot fi caractere grafice sau secvent ¸e escape. cu mici deosebiri. definit˘ aˆ ın pachetul java. n--. ^ (xor). ~ (not) • operatori de translat ¸ie: <<. Dup˘ a cum vom vedea.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. ||(or). >>. Este permis˘ a notat ¸ia prescurtat˘ a de forma lval op= rval: x += 2 n -= 3 Exist˘ a operatori pentru autoincrementare ¸ si autodecrementare (post ¸ si pre): x++. ==. <=. • operatori logici: &&(and). |(or). -. ++. Instruct ¸iunile unui program se separ˘ a cu punct ¸ si virgul˘ a. In Java separatorii sunt urm˘ atorii: ( ) [ ] . . !(not) • operatori relat ¸ionali: <. != • operatori pe bit ¸i: &(and). Dac˘ a¸ sirul este prea lung el poate fi scris ca o concatenare de sub¸ siruri de dimensiune mai mic˘ a. >>> (shift la dreapta f˘ ar˘ a semn) . 1. ++x.3.. ca ˆ ın exemplul: "Ana " + " are " + " mere ". concatenarea ¸ sirurilor realizˆ andu-se cu operatorul +. .3.5 Separatori Un separator este un caracter care indic˘ a sfˆ ar¸ situl unei unit˘ a¸ ti lexicale ¸ si ınceputul alteia. . >.3.lang. --n Evaluarea expresiilor logice se face prin metoda scurtcircuitului: evaluarea se opre¸ ste ˆ ın momentul ˆ ın care valoarea de adev˘ ar a expresiei este sigur determinat˘ a. *. <=. cei din C++: • atribuirea: = • operatori matematici: +. Sirul vid este "".6 Operatori Operatorii Java sunt. -. STRUCTURA LEXICALA 19 • S ¸ iruri de caractere Un literal ¸ sir de caractere este format din zero sau mai multe caractere ˆ ıntre ghilimele. 1. /.

20 CAPITOLUL 1. //narrowing conversion 1. • Comentarii pe mai multe linii care ¸ tin de documentat ¸ie. int x=10. String s2="mere". Textul dintre cele dou˘ a secvent ¸e este automat mutat ˆ ın documentat ¸ia aplicat ¸iei de c˘ atre generatorul automat de documentat ¸ie javadoc. . ˆ ınchise ˆ ıntre /* ¸ si */. //widening conversion long l2 = (long)200. • operatorul + pentru concatenarea ¸ sirurilor: String s1="Ana". • Nu putem introduce comentarii ˆ ın interiorul literalilor caracter sau ¸ sir de caractere.7 Comentarii In Java exist˘ a trei feluri de comentarii: • Comentarii pe mai multe linii.out.println(s1 + " are " + x + " " + s2). Observat ¸ii: • Nu putem scrie comentarii ˆ ın interiorul altor comentarii. System. long l = (long)i. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • operatorul if-else: expresie-logica ? val-true : val-false • operatorul . y=1. char c = (char)96. int i2 = (int)l2. int i = 200. care incep cu //. • operatori pentru conversii (cast) : (tip-de-data) int a = (int)’a’. La fel se ˆ ıntampl˘ a cu secvent ¸a // ˆ ın comentarii care incep cu /* sau */. z=2.3. (virgul˘ a) folosit pentru evaluarea secvent ¸ial˘ a a operat ¸iilor: int x=0. • Secvent ¸ele /* ¸ si */ pot s˘ a apar˘ a pe o linie dup˘ a secvent ¸a // dar ˆ ı¸ si pierd semnificat ¸ia. • Comentarii pe o singur˘ a linie. ˆ ınchise ˆ ıntre /** ¸ si */.

Valoarea unei variabile de acest tip este. Acestea sunt: pointer. In Java acest lucru nu mai este valabil. Vectorii. prin urmare tipurile de date ar trebui s˘ a fie de fapt definite de clase ¸ si toate variabilele ar trebui s˘ a memoreze instant ¸e ale acestor clase (obiecte). long (8) – reale: float (4 octeti).1. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE 21 1. double (8) • caracter: char (2 octet ¸i) • logic: boolean (true ¸ si false) In alte limbaje de programare formatul ¸ si dimensiunea tipurilor primitive de date pot depinde de platforma pe care ruleaz˘ a programul. pentru usurint ¸a program˘ arii. clasele ¸ si interfet ¸ele sunt tipuri referint ¸˘ a. spre deosebire de tipurile primitive.4.4. In principiu acest lucru este adev˘ arat. iar struct ¸ si union nu ˆ ı¸ si mai au rostul atˆ at timp cˆ at tipurile compuse de date sunt formate ˆ ın Java prin intermediul claselor. Pointerii au fost eliminat ¸i din cauz˘ a c˘ a erau o surs˘ a constant˘ a de erori. short (2).4 1. Java porne¸ ste de la premiza c˘ a ”orice este un obiect”. locul lor fiind luat de tipul referint ¸˘ a. . struct ¸ si union. mai exist˘ a¸ si a¸ sa numitele tipurile primitive de date.1 Tipuri de date ¸ si variabile Tipuri de date In Java tipurile de date se impart ˆ ın dou˘ a categorii: tipuri primitive ¸ si tipuri referint ¸˘ a. Exist˘ a trei tipuri de date din limbajul C care nu sunt suportate de limbajul Java. o referint ¸˘ a (adres˘ a de memorie) c˘ atre valoarea sau mult ¸imea de valori reprezentat˘ a de variabila respectiv˘ a. care sunt cele uzuale : • aritmetice –ˆ ıntregi: byte (1 octet). int (4). ˆ ıns˘ a. orice dependent ¸˘ a de o anumit˘ a platform˘ a specific˘ a fiind eliminat˘ a.

Indiferent de tipul lor. vizibile pentru toate metodele clasei respective cˆ at ¸ si pentru alte clase ˆ ın funct ¸ie de nivelul lor de acces (vezi ”Declararea variabilelor membre”). In funct ¸ie de locul ˆ ın care sunt declarate variabilele se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoatele categorii: a. c2=’a’. • variabilele care nu sunt constante se scriu astfel: prima liter˘ a mic˘ a iar dac˘ a numele variabilei este format din mai mult ¸i atomi lexicali.. • Declararea variabilelor: Tip numeVariabila.4.22 CAPITOLUL 1. Variabile membre.14. long numarElemente = 12345678L. exist˘ a posibilitatea de a declara ¸ si init ¸ializa mai multe variabile sau constante de acela¸ si tip ˆ ıntr-o singur˘ a instruct ¸iune astfel: Tip variabila1[=valoare1]. • Init ¸ializarea variabilelor: Tip numeVariabila = valoare. variabila2[=valoare2].2 Variabile Variabilele pot fi de tip primitiv sau referint ¸e la obiecte (tip referint ¸˘ a). Exemple: final double PI = 3. String bauturaMeaPreferata = "apa". c4=’a’. eventual. c3=’v’. . int valoare = 100. Convent ¸ia de numire a variabilelor ˆ ın Java include.. atunci primele litere ale celorlalt ¸i atomi se scriu cu majuscule. Evident. urm˘ atoarele criterii: • variabilele finale (constante) se scriu cu majuscule. char c1=’j’. declarate ˆ ın interiorul unei clase. pentru a putea fi folosite variabilele trebuie declarate ¸ si. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1.. MAXIM = 10. final int MINIM=0. init ¸ializate. printre altele.. • Declararea constantelor: final Tip numeVariabila.

Parametrii de la tratarea except ¸iilor (vezi ”Tratarea except ¸iilor”). Variabile locale. vizibile doar ˆ ın blocul respectiv. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE b. vizibile doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. for(int d=0.println(e. 23 c. public void metoda(int b) { a = b. Parametri metodelor. declarate ˆ ıntr-o metod˘ a. int c = 10.4. d. } } } Observatii: • Variabilele declarate ˆ ıntr-un for. i++) { //domeniul de vizibilitate al lui i } i = 101.//incorect • Nu este permis˘ a ascunderea unei variabile: . i<100. vizibili doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. d++) { c --. e.getMessage()). declarate ˆ ıntr-un bloc de cod.1. class Exemplu { //Fiecare variabila corespunde situatiei data de numele ei //din enumerarea de mai sus int a. d < 10. } catch(ArithmeticException e) { System. } try { a = b/c.err. Variabile locale. r˘ amˆ an locale corpului ciclului: for(int i=0.

} else { .. label: 1. return... } if (expresie-logica) { .....5. INTRODUCERE ˆ IN JAVA int x=1. } switch-case switch (variabila) { case valoare1: . switch-case • Instruct ¸iuni de salt: for. break.. { int x=2. //incorect } 1. continue.24 CAPITOLUL 1.1 if-else Instruct ¸iuni de decizie if (expresie-logica) { . do-while • Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor: try-catch-finally. while. case valoare2: . throw • Alte instruct ¸iuni: break.5 Controlul execut ¸iei Instruct ¸iunile Java pentru controlul execut ¸iei sunt foarte asem˘ an˘ atoare celor din limbajul C ¸ si pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın urm˘ atoarele categorii: • Instruct ¸iuni de decizie: if-else.

} while (expresie-logica). pas-iteratie) { //Corpul buclei } for(int i=0.2 for Instruct ¸iuni de salt for(initializare..5.1. i++. break... i < 100 && j > 0. default: . } 25 Variabilele care pot fi testate folosind instruct ¸iunea switch nu pot fi decˆ at de tipuri primitive.. } do-while do { . expresie-logica.. CONTROLUL EXECUT ¸ IEI .... } Atˆ at la init ¸ializare cˆ at ¸ si ˆ ın pasul de iterat ¸ie pot fi mai multe instruct ¸iuni desp˘ art ¸ite prin virgul˘ a.5. j=100 .. j--) { . 1... . .. while while (expresie-logica) { .

returneaz˘ a o valorare. • numeEticheta: : Define¸ ste o etichet˘ a.out. De¸ si ˆ ın Java nu exist˘ a goto. } i++.5.26 CAPITOLUL 1. 1.println("j="+j).3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor Instruct ¸iunile pentru tratarea except ¸iilor sunt try-catch-finally. if (j==5) continue eticheta. • return [valoare]: termin˘ a o metod˘ a¸ si.6. eventual. j=0.6 1.println("i="+i). INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. se pot defini totu¸ si etichete folosite ˆ ın expresii de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta.4 Alte instruct ¸iuni • break: p˘ ar˘ ase¸ ste fort ¸at corpul unei structuri repetitive. respectiv throw ¸ si vor fi tratate ˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. ca ˆ ınexemplul de mai jos: i=0. utile pentru a controla punctul de ie¸ sire dintr-o structur˘ a repetitiv˘ a.5. System. eticheta: while (i < 10) { System.1 Vectori Crearea unui vector Crearea unui vector presupune realizarea urm˘ atoarelor etape: . while (j < 10) { j++. if (j==7) break eticheta.out. • continue: termina fort ¸at iterat ¸ia curent˘ a a unui ciclu ¸ si trece la urm˘ atoarea iterat ¸ie. } 1.

sa-l declar˘ am. sau Tip numeVector[]. In urma instant ¸ierii vor fi alocat ¸i: nrElemente ∗ dimensiune(T ip) octet ¸i necesari memor˘ arii elementelor din vector. v = new int[10]. ca ˆ ın exemplele de mai jos: int[] intregi. .1. VECTORI 27 • Declararea vectorului . //aloca spatiu pentru 10 caractere: 20 octeti Declararea ¸ si instant ¸ierea unui vector pot fi f˘ acute simultan astfel: Tip[] numeVector = new Tip[nrElemente]. ˆ ınainte de toate. Operat ¸iunea de alocare a memoriei. • Instant ¸ierea Declararea unui vector nu implic˘ a¸ si alocarea memoriei necesare pentru ret ¸inerea elementelor. //aloca spatiu pentru 10 intregi: 40 octeti c = new char[10]. se realizeaz˘ aˆ ıntotdeauna prin intermediul operatorului new. Acest lucru se face prin expresii de forma: Tip[] numeVector. numit˘ a¸ si instant ¸ierea vectorului.6. Instant ¸ierea unui vector se va face printr-o expresie de genul: numeVector = new Tip[nrElemente]. unde prin dimensiune(T ip) am notat num˘ arul de octet ¸i pe care se reprezint˘ a tipul respectiv. unde nrElemente reprezint˘ a num˘ arul maxim de elemente pe care le poate avea vectorul. String adrese[].Pentru a putea utiliza un vector trebuie.

ˆ ın care este ret ¸inut num˘ arul maxim de elemente al vectorului. int []a = new int[5].28 CAPITOLUL 1. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se doar prin intermediul opearatorului new. matrice[i] este linia i a matricii ¸ si reprezint˘ a un vector cu nrColoane elemente iar matrice[i][j] este elementul de pe linia i ¸ si coloana j . 24. Primul indice al unui vector este 0. 6. int v[10]. "Galben".length are valoarea 5 int m[][] = new int[5][10]. acesta poate fi init ¸ializat. deci pozit ¸iile unui vector cu n elemente vor fi cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si n − 1.length are valoarea 10 Pentru a ˆ ınt ¸elege modalitatea de folosire a lui length trebuie ment ¸ionat c˘ a fiecare vector este de fapt o instant ¸˘ a a unei clase iar length este o variabil˘ a public˘ a a acelei clase. crearea ¸ si instant ¸ierea unei matrici vor fi realizate astfel: Tip matrice[][] = new Tip[nrLinii][nrColoane]. In acest caz instant ¸ierea nu mai trebuie facut˘ a explicit. De exemplu. //ilegal //corect 1. // m[0]. adic˘ a elementele sale pot primi ni¸ ste valori init ¸iale. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se automat ˆ ın funct ¸ie de num˘ a rul de elemente cu care se init ¸ializeaz˘ a vectorul.6. String culori[] = {"Rosu". "Verde"}. // a. int v[] = new int[10]. 1. int []factorial = {1. 2. 1.2 Tablouri multidimensionale In Java tablourile multidimensionale sunt de fapt vectori de vectori.6. Nu sunt permise construct ¸ii de genul Tip numeVector[nrElemente]. 120}. . INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Init ¸ializarea (opt ¸ional) Dup˘ a declararea unui vector. evident dac˘ a este cazul pentru a¸ sa ceva.3 Dimensiunea unui vector Cu ajutorul variabilei length se poate afla num˘ arul de elemente al unui vector.

length). ca ˆ ın exemplele de mai jos. . // Varianta 1 for(int i=0. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1.4 Copierea vectorilor Copierea elementelor unui vector a ˆ ıntr-un alt vector b se poate face. 4} • binarySearch . // Nu are efectul dorit b = a. // Varianta 2 System.clasa Arrays In Java s-a pus un accent deosebit pe implementarea unor structuri de date ¸ si algoritmi care s˘ a simplifice proceseul de crearea a unui algoritm. 2. 4}.arraycopy(a.Arrays. 2. o atribuire de genul b = a are alt˘ a semnificat ¸ie decˆ at copierea elementelor lui a ˆ ın b ¸ si nu poate fi folosit˘ aˆ ın acest scop. 3. 1.c˘ autarea binar˘ a a unei anumite valori ˆ ıntr-un vector sortat.1. 0. a.length. 1. 4. i++) b[i] = a[i]. java. int a[] = {1. int v[]={3.6.6. 3. fie element cu element. VECTORI 29 1. de complexitate O(n log (n)). Dup˘ a cum vom vedea.Arrays ofer˘ a diverse metode foarte utile ˆ ın lucrul cu vectori cum ar fi: • sort . b.5 Sortarea vectorilor .util. Clasa java. i<a. 0.arraycopy. fie cu ajutorul metodei System. programatorul trebuind s˘ a se concentreze pe aspectele specifice problemei abordate.sort(v). int b[] = new int[4].util. folosind un algoritm de tip QuickSort performant. 2}.6.sorteaz˘ a ascendent un vector.

Uzual.util. String s = new String("abc"). ’c’}. cum ar fi: append. insert. Diferent ¸a principal˘ aˆ ıntre aceste clase este c˘ a StringBuffer pune la dispozit ¸ie metode pentru modificarea cont ¸inutului ¸ sirului.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni Implement˘ ari ale vectorilor cu num˘ ar variabil de elemente sunt oferite de clase specializate cum ar fi Vector sau ArrayList din pachetul java.30 CAPITOLUL 1.de altfel. ¸ si vor fi studiat ¸i ˆ ın capitolul ”Colect ¸ii”. altfel va fi declarat de tip StringBuffer. ’b’. String s = new String(data). ale c˘ aror elemente au tipul Object.testarea egalit˘ a¸ tii valorilor a doi vectori (au acelea¸ si num˘ ar de elemente ¸ si pentru fiecare indice valorile corespunz˘ atoare din cei doi vectori sunt egale) • fill . 1. Dac˘ a un ¸ sir de caractere este constant (nu se dore¸ ste schimbarea cont ¸inutului s˘ a pe parcursul execut ¸iei programului) atunci el va fi declarat de tipul String. cea mai folosit˘ a modalitate de a lucra cu ¸ siruri este prin intermediul clasei String.atribuie fiec˘ arui element din vector o valoare specificat˘ a. Exemple echivalente de declarare a unui ¸ sir: String s = "abc". un ¸ sir de caractere poate fi reprezentat printr-un vector format din elemente de tip char.7 S ¸ iruri de caractere In Java. reverse. cea mai folosit˘ a . INTRODUCERE ˆ IN JAVA • equals . char data[] = {’a’.care prezint˘ a o particularitate a clasei String fat ¸a de restul claselor Java referitoare la instant ¸ierea obiectelor sale. care are ¸ si unele particularit˘ a¸ ti fat ¸˘ a de restul claselor menite s˘ a simplifice cˆ at mai mult folosirea ¸ sirurilor de caractere.6. . Astfel de obiecte descriu vectori eterogeni. un obiect de tip String sau un obiect de tip StringBuffer. Observat ¸i prima variant˘ a de declarare a ¸ sirului s din exemplul de mai sus . 1. Clasa StringBuffer va fi utilizat˘ a predominant ˆ ın aplicat ¸ii dedicate proces˘ arii textelor cum ar fi editoarele de texte. delete.

append("b"). cum ar fi Mac OS. Aceste argumente sunt utile pentru a permite utilizatorului s˘ a specifice diverse opt ¸iuni legate de funct ¸ionarea aplicat ¸iei sau s˘ a furnizeze anumite date init ¸iale programului.8.toString() Atent ¸ie ˆ ıns˘ a la ordinea de efectuare a operat ¸iilor. String s3 = s1 + s2.1 Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a Transmiterea argumentelor O aplicat ¸ie Java poate primi oricˆ ate argumente de la linia de comanda ˆ ın momentul lans˘ arii ei. Mai jos.append("a"). ceea ce execut˘ a compilatorul atunci cˆ and ˆ ıntˆ alne¸ ste o secvent ¸˘ a de genul String x = "a" + 1 + "b" este: String x = new StringBuffer(). 1. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA Concatenarea ¸ sirurilor de caractere se face prin intermediul operatorului + sau. operatorul de concatenare + este extrem de flexibil. String s2 = "123".append(1).8. String x = "a" + 1 + "b" Pentru a l˘ amuri put ¸in lucrurile. deoarece unele sisteme de operare. folosind metoda append. String s1 = "abc" + "xyz". cel de concatenare a ¸ sirurilor. ˆ ın sensul c˘ a permite concatenarea ¸ sirurilor cu obiecte de orice tip care au o reprezentare de tip ¸ sir de caractere. sunt cˆ ateva exemple: System.˘ 31 1. . primul + fiind operatorul matematic de adunare iar al doilea +. S ¸ irul s=1+2+"a"+1+2 va avea valoarea "3a12". nu au ˆ ın mod normal linie de comand˘ a.length + " elemente").8 1. In Java.print("Vectorul v are" + v. ˆ ın cazul ¸ sirurilor de tip StringBuffer.out. Atent ¸ie Programele care folosesc argumente de la linia de comand˘ a nu sunt 100% pure Java.

txt vectorul args va cont ¸ine un singur element pe prima s˘ a pozit ¸ie: args[0]="persoane. . ˆ ın cazul ˆ ın care exist˘ a. fiind specificate dup˘ a numele aplicat ¸iei ¸ si separate prin spat ¸iu.txt". pentru a afla num˘ arul de argumente primite de program este suficient s˘ a afl˘ am dimensiunea vectorului args prin intermediul atributului length: .8. formatul general pentru lansarea unei aplicat ¸ii care prime¸ ste argumente de la linia de comand˘ a este: java NumeAplicatie [arg0 arg1 . Evident. Acesta este primit de aplicat ¸ie ca parametru al metodei main. Pentru a ordona fi¸ sierul "persoane. transmite programului argumentele specificate sub forma unui vector de ¸ siruri. 1. atunci el trebuie pus ˆ ıntre ghilimele. s˘ a presupunem c˘ a aplicat ¸ia Sortare ordoneaz˘ a lexicografic (alfabetic) liniile unui fi¸ sier ¸ si prime¸ ste ca argument de intrare numele fi¸ sierului pe care s˘ a ˆ ıl sorteze. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Argumentele de la linia de comand˘ a sunt introduse la lansarea unei aplicat ¸ii.txt". . argumentele trebuie separate prin spat ¸ii iar dac˘ a unul dintre argumente cont ¸ine spat ¸ii. o aplicat ¸ie poate s˘ a nu primeasc˘ a nici un argument sau poate s˘ a ignore argumentele primite de la linia de comand˘ a. In cazul apelului java Sortare persoane. Vectoru args este instant ¸iat cu un num˘ ar de elemente egal cu num˘ arul argumentelor primite de la linia de comand˘ a. argn] In cazul ˆ ın care sunt mai multe.2 Primirea argumentelor In momentul lans˘ arii unei aplicat ¸ii interpretorul parcurge linia de comand˘ a cu care a fost lansat˘ a aplicat ¸tia ¸ si. De exemplu.txt A¸ sadar. Reamintim c˘ a formatul metodei main din clasa principal˘ a este: public static void main (String args[]) Vectorul args primit ca parametru de metoda main va cont ¸ine toate argumentele transmise programului de la linia de comand˘ a.32 CAPITOLUL 1. aplicat ¸ia va fi lansat˘ a astfel: java Sortare persoane. A¸ sadar.

out.8. if (args. ˆ ıns˘ a acestea nu au fost transmise programului la lansarea sa. System.length >= 1) prenume = args[1]. } } Spre deosebire de limbajul C. vectorul primit de metoda main nu cont ¸ine pe prima pozit ¸ie numele aplicat ¸iei. ca ˆ ın exemplul de mai jos: public class Salut { public static void main (String args[]) { if (args. s˘ a afi¸ seze un mesaj de avertizare sau s˘ a foloseasc˘ a ni¸ ste valori implicite. adic˘ a a clasei ˆ ın care se gase¸ ste metoda main. Din acest motiv. //exista sigur String prenume. i < args.out.out.˘ 33 1.exit(-1).println(args[i]). //valoare implicita System.length. S˘ a consider˘ aˆ ın continuare un exemplu simplu ˆ ın care se dore¸ ste afi¸ sarea pe ecran a argumentelor primite de la linia de comand˘ a: public class Afisare { public static void main (String[] args) { for (int i = 0.println("Numar insuficient de argumente!"). else prenume = "". //termina aplicatia } String nume = args[0]. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA public static void main (String args[]) { int numarArgumente = args. vor ap˘ area except ¸ii (erori) de tipul ArrayIndexOutOfBoundsException. i++) System.length . ˆ ın caz contrar. . ˆ ıntrucˆ at ˆ ın Java numele aplicat ¸iei este chiar numele clasei principale.length == 0) { System. este necesar s˘ a test˘ am dac˘ a programul a primit argumentele de la linia de comand˘ a necesare pentru funct ¸ionarea sa ¸ si.println("Salut " + nume + " " + prenume). } In cazul ˆ ın care aplicat ¸ia presupune existent ¸a unor argumente de la linia de comand˘ a. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”.

etc.parseDouble(args[0]). c˘ a aplicat ¸ia Power ridic˘ a un numar real la o putere ˆ ıntreag˘ a.34 } } CAPITOLUL 1. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”.5" "2" //ridica 1. System.8. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Un apel de genul java Afisare Hello Java va produce urm˘ atorul rezultat (aplicat ¸ia a primit 2 argumente): Hello Java Apelul java Afisare "Hello Java" va produce ˆ ıns˘ a alt rezultat (aplicat ¸ia a primit un singur argument): Hello Java 1.5 la puterea 2 Conversia celor dou˘ a argumente ˆ ın numere se va face astfel: public class Power { public static void main(String args[]) { double numar = Double. argumentele fiind trimise de la linia de comand˘ a sub forma: java Power "1. In cazul ˆ ın care unele dintre acestea reprezint˘ a valori numerice ele vor trebui convertite din ¸ siruri ˆ ın numere.3 Argumente numerice Argumentele de la linia de comand˘ a sunt primite sub forma unui vector de ¸ siruri (obiecte de tip String). . putere)).out.pow(numar.println("Rezultat=" + Math. de exemplu. Acest lucru se realizeaz˘ a cu metode de tipul parseTipNumeric aflate ˆ ın clasa corespunzatoare tipului ˆ ın care vrem s˘ a facem conversia: Integer. Double. Float. int putere = Integer. S˘ a consider˘ am.parseInt(args[1]). } } Metodele de tipul parseTipNumeric pot produce except ¸ii (erori) de tipul NumberFormatException ˆ ın cazul ˆ ın care ¸ sirul primit ca parametru nu reprezint˘ a un numar de tipul respectiv.

numeObiect = new NumeClasa(). crearea obiectelor se realizeaz˘ a prin instant ¸ierea unei clase ¸ si implic˘ a urm˘ atoarele lucruri: • Declararea Presupune specificarea tipului acelui obiect. cu alte cuvinte specificarea clasei acestuia (vom vedea c˘ a tipul unui obiect poate fi ¸ si o interfat ¸˘ a).Capitolul 2 Obiecte ¸ si clase 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect Crearea obiectelor In Java.1 2.1. ca ˆ ın orice limbaj de programare orientat-obiect. • Init ¸ializarea Se realizeaz˘ a prin intermediul constructorilor clasei respective. ˆ ın sensul c˘ a imediat dup˘ a alocarea memoriei ca efect al operatorului new este apelat constructorul specificat. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea apar sub forma: 35 . Mai general. Init ¸ializarea este de fapt parte integrant˘ a a procesului de instant ¸iere. • Instant ¸ierea Se realizeaz˘ a prin intermediul operatorului new ¸ si are ca efect crearea efectiv˘ a a obiectului cu alocarea spat ¸iului de memorie corespunz˘ ator. Parantezele rotunde de dup˘ a numele clasei indic˘ a faptul c˘ a acolo este de fapt un apel la unul din constructorii clasei ¸ si nu simpla specificare a numelui clasei. NumeClasa numeObiect.

int inaltime) Rectangle(Point origine.0). init ¸ializarea se poate face ¸ si cu anumit ¸i parametri. int latime. ˆ ın care declar˘ am ¸ si instant ¸iem dou˘ a obiecte din clasa Rectangle. 200). int latime. int inaltime) Rectangle(int x. definite de coordonatele colt ¸ului stˆ anga sus (originea) ¸ si l˘ a¸ timea. int y. . int inaltime) Rectangle(Point origine) Rectangle(Point origine. 0. new Dimension(100. 100. 100. clas˘ a ce descrie suprafet ¸e grafice rectangulare. r2. caz ˆ ın care etapa de declarare a referint ¸ei obiectului nu mai este prezent˘ a: Rectangle patrat = new Rectangle(new Point(0.36 CAPITOLUL 2. r1 = new Rectangle(). De exemplu. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. 100). instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea obiectului pot ap˘ area pe aceea¸ si linie (cazul cel mai uzual): Rectangle patrat = new Rectangle(0. Fiecare clas˘ a are un set de constructori care se ocup˘ a cu init ¸ializare obiectelor nou create. respectiv ˆ ın˘ alt ¸imea. Dup˘ a cum observ˘ am ˆ ın al doilea caz. Obiecte anonime Este posibil˘ a¸ si crearea unor obiecte anonime care servesc doar pentru init ¸ializarea altor obiecte. In primul caz Rectangle() este un apel c˘ atre constructorul clasei Rectangle care este responsabil cu init ¸ializarea obiectului cu valorile implicite. r2 = new Rectangle(0. Dimension dimensiune) Declararea. 100)). cu condit ¸ia s˘ a existe un constructor al clasei respective care s˘ a accepte parametrii respectivi. OBIECTE S ¸ I CLASE numeObiect = new NumeClasa([argumente constructor]). Rectangle r1. 0. clasa Rectangle are urm˘ atorii constructori: public public public public public public Rectangle() Rectangle(int latime.

˘ AL UNUI OBIECT 2.y = 20. (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) Apelul unei metode se face prin obiect. //schimba originea Accesul la variabilele unui obiect se face ˆ ın conformitate cu drepturile de acces pe care le ofer˘ a variabilele respective celorlalte clase.1. Rectangle patrat.x = 10. 100. 200).origin = new Point(10. 200). y.variabila De exemplu clasa Rectangle are variabilele publice x. CICLUL DE VIAT ¸A 37 Spat ¸iul de memorie nu este pre-alocat Declararea unui obiect nu implic˘ a sub nici o form˘ a alocarea de spat ¸iu de memorie pentru acel obiect. In schimb.x = 10.println(patrat. 100. 20). pentru fiecare variabil˘ a care descrie starea . Referirea valorii unei variabile se face prin obiect. patrat.width). el poate fi folosit ˆ ın urm˘ atoarele sensuri: aflarea unor informat ¸ii despre obiect.metoda([parametri]). //afiseaza 100 patrat. respectiv prin apelarea metodelor sale. //schimba dimensiunea Se observ˘ a c˘ a valorile variabilelor pot fi modificate indirect prin intermediul metodelor sale. 20). //schimba originea patrat. schimbarea st˘ arii sale sau executarea unor act ¸iuni. Alocarea memoriei se face doar la apelul operatorului new. patrat. Rectangle patrat = new Rectangle(0. 0. Aceste lucruri se realizeaza prin aflarea sau schimbarea valorilor variabilelor sale.2 Folosirea obiectelor Odat˘ a un obiect creat.1.lipseste instantierea 2.setSize(200. width. origin. height. Programarea orientat˘ a obiect descurajeaz˘ a folosirea direct˘ a a variabilelor unui obiect deoarece acesta poate fi adus ˆ ın st˘ ari inconsistente (ireale). //Eroare .out. System. patrat. Aflarea valorilor acestor variabile sau schimbarea lor se face prin construct ¸ii de genul: Rectangle patrat = new Rectangle(0. 0. //schimba originea patrat. 300).setLocation(10.

Acest proces pus la dispozit ¸ie de platforma Java de lucru se nume¸ ste garbage collector (colector de gunoi). • explicit. Cum funct ¸ioneaz˘ a colectorul de gunoaie ? Colectorul de gunoaie este un proces de prioritate scazut˘ a care se execut˘ a periodic. respectiv getVariabila. Practica a demonstrat c˘ a aceast˘ a tehnic˘ a este una din principalele furnizoare de erori ce duc la funct ¸ionarea defectuoas˘ a a programelor. prescurtat gc.setSize(-100. cele care au r˘ amas nemarcate sunt eliminate automat din memorie. OBIECTE S ¸ I CLASE obiectului trebuie s˘ a existe metode care s˘ a permit˘ a schimbarea/aflarea valorilor variabilelor sale. atunci cˆ and variabila respectiv˘ a iese din domeniul s˘ au de vizibilitate.getter ¸ si au numele de forma setVariabila. scaneaz˘ a dinamic memoria ocupat˘ a de programul Java aflat ˆ ın execut ¸ie ¸ si marcheaz˘ a acele obiecte care au referint ¸e directe sau indirecte. de exemplu la terminarea metodei ˆ ın care ea a fost declarat˘ a. . In Java programatorul nu mai are responsabilitatea distrugerii obiectelor sale ˆ ıntrucˆ at.width = -100. sau metode setter .1. Un obiect este eliminat din memorie de procesul de colectare atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a la acesta. dac˘ a atribuim variabilei respective valoare null. simultan cu interpretorul Java. Acestea se numesc metode de accesare. ruleaz˘ a¸ si un proces care se ocup˘ a cu distrugerea obiectelor care nu mai sunt folosite. Dup˘ a ce toate obiectele au fost parcurse. //metoda setter //metoda setSize poate sa testeze daca noile valori sunt //corecte si sa valideze sau nu schimbarea lor 2. //stare inconsistenta patrat. patrat. ˆ ın momentul rul˘ arii unui program. cu alte cuvinte s˘ a administreze singur memoria ocupat˘ a de obiectele sale. Referint ¸ele (care sunt de fapt variabile) sunt distruse dou˘ a moduri: • natural.38 CAPITOLUL 2. -200).3 Distrugerea obiectelor Multe limbaje de programare impun ca programatorul s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a obiectelor create ¸ si s˘ a le distrug˘ aˆ ın mod explicit atunci cˆ and nu mai este nevoie de ele.

Ace¸ stia sunt: . Codul pentru finalizarea unui obiect trebuie scris ˆ ıntr-o metod˘ a special˘ a numita finalize a clasei ce descrie obiectul respectiv. Finalizare Inainte ca un obiect s˘ a fie eliminat din memorie. Metoda finalize nu are rolul de a distruge obiectul ci este apelat˘ a automat ˆ ınainte de eliminarea obiectului respectiv din memorie. ˆ ın timpul finaliz˘ arii un obiect ˆ ı¸ si inchide fisierele ¸ si socket-urile folosite. procesul gc d˘ a acelui obiect posibilitatea ”s˘ a curet ¸e dup˘ a el”.2.2.2 2. cealalt˘ a modalitate fiind prin intermediul interfet ¸elor. Interfata2 .. (vezi ”Clasa Object”) Atent ¸ie Nu confundati metoda finalize din Java cu destructorii din C++. CREAREA CLASELOR 39 Apelul metodei gc din clasa System sugereaz˘ a ma¸ sinii virtuale Java s˘ a ”depun˘ a eforturi” ˆ ın recuperarea memoriei ocupate de obiecte care nu mai sunt folosite.. prima parte a declarat ¸iei o ocup˘ a modificatorii clasei.2. distruge referint ¸ele c˘ atre alte obiecte (pentru a u¸ ssura sarcina colectorului de gunoaie). etc. Declararea unei clase respect˘ a urm˘ atorul format general: [public][abstract][final]class NumeClasa [extends NumeSuperclasa] [implements Interfata1 [. 2. f˘ ar˘ a a fort ¸a ˆ ıns˘ a pornirea procesului.1 Crearea claselor Declararea claselor Clasele reprezint˘ a o modalitate de a introduce noi tipuri de date ˆ ıntr-o aplicat ¸ie Java. Uzual. ]] { // Corpul clasei } A¸ sadar. apelˆ and metoda de finalizare a obiectului respectiv.

de unde rezult˘ a c˘ a mult ¸imea tuturor claselor definite ˆ ın Java poate fi vazut˘ a ca un arbore. o clas˘ a poate fi folosit˘ a doar de clasele aflate ˆ ın acela¸ si pachet(libr˘ arie) cu clasa respectiv˘ a (dac˘ a nu se specific˘ a un anume pachet. Object este singura clas˘ a care nu are p˘ arinte. . ceea ce ˆ ıneamn˘ a c˘ a o clas˘ a poate avea un singur p˘ arinte (superclas˘ a). A¸ sadar. indiferent de pachetul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste. faptul c˘ a respectiva clas˘ a este subclas˘ a a unei alte clase cu numele NumeSuperclasa sau/¸ si c˘ a implementeaz˘ a una sau mai multe interfet ¸e. ˆ ın felul acesta nu s-ar mai putea realiza obiectivul limbajului Java ca un program care a trecut compilarea s˘ a nu mai fie susceptibil de nici o eroare.2. Declarare claselor finale are dou˘ a scopuri: – securitate: unele metode pot a¸ stepta ca parametru un obiect al unei anumite clase ¸ si nu al unei subclase. – programare ˆ ın spririt orientat-obiect: O clasa ”perfect˘ a” nu trebuie s˘ a mai aib˘ a subclase. fiind foarte important˘ aˆ ın modul de lucru cu obiecte si structuri de date ˆ ın Java. 2. Java permite doar mo¸ stenirea simpl˘ a. fiind folosit˘ a doar pentru a crea un model comun pentru o serie de subclase. O clas˘ a declarat˘ a cu public poate fi folosit˘ a din orice alt˘ a clas˘ a.40 CAPITOLUL 2. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) • final Declar˘ a c˘ a respectiva clas˘ a nu poate avea subclase. ale c˘ aror nume trebuie separate prin virgul˘ a. O clas˘ a abstract˘ a nu poate fi instant ¸iat˘ a. • abstract Declar˘ a o clas˘ a abstract˘ a (¸ sablon). Evident. dar tipul exact al unui obiect nu poate fi aflat cu exactitate decat ˆ ın momentul executiei. o clas˘ a poate avea oricˆ ati mo¸ stenitori (subclase). r˘ ad˘ acina acestuia fiind clasa Object. Dup˘ a numele clasei putem specifica. toate clasele din directorul curent sunt considerate a fi ˆ ın acela¸ si pachet). dac˘ a este cazul.2 Extinderea claselor Spre deosebire de alte limbaje de programare orientate-obiect. OBIECTE S ¸ I CLASE • public Implicit.

Cont ¸inutul acestuia este format din: • Declararea ¸ si. // C++ class A { void metoda1(). Implementarea metodelor unei clase trebuie s˘ a se fac˘ a obligatoriu ˆ ın corpul clasei.2. int metoda2() { // Implementare } } A::metoda1() { // Implementare } .2. 2. urmˆ and ca implementare s˘ a fie facut˘ aˆ ın afara ei.3 Corpul unei clase Corpul unei clase urmeaz˘ a imediat dup˘ a declararea clasei ¸ si este cuprins ˆ ıntre acolade. CREAREA CLASELOR Extinderea unei clase se realizeaz˘ a folosind cuvˆ antul cheie extends: class B extends A {.. eventual. • Declararea unor clase imbricate (interne). • Declararea ¸ si implementarea metodelor de instant ¸a ¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca metode membre).. • Declararea ¸ si implementarea constructorilor. init ¸ializarea variabilelor de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca variabile membre). Spre deosebire de C++.} // A este superclasa clasei B // B este o subclasa a clasei A 41 O subclas˘ a mo¸ stene¸ ste de la p˘ arintele s˘ au toate variabilele ¸ si metodele care nu sunt private.2. nu este permis˘ a doar declararea metodei ˆ ın corpul clasei.

class NumeClasa { [modificatori] NumeClasa([argumente]) { // Constructor .42 // Java class A { void metoda1(){ // Implementare } void metoda2(){ // Implementare } } CAPITOLUL 2.2. void A() {}. 2.4 Constructorii unei clase Constructorii unei clase sunt metode speciale care au acela¸ si nume cu cel al clasei. f˘ ar˘ a a exista posibilitatea aparit ¸iei vreunei ambiguit˘ a¸ ti din punctul de vedere al compilatorului. nu returneaz˘ a nici o valoare ¸ si sunt folosit ¸i pentru init ¸ializarea obiectelor acelei clase ˆ ın momentul instant ¸ierii lor. OBIECTE S ¸ I CLASE Variabilele unei clase pot avea acela¸ si nume cu metodele clasei. // Corect pentru compilator // Nerecomandat ca stil de programare } Atent ¸ie Variabilele ¸ si metodele nu pot avea ca nume un cuvˆ ant cheie Java. Acest lucru este ˆ ıns˘ a total nerecomandat dac˘ a ne gˆ andim din perspectiva lizibilit˘ a¸ tii (clarit˘ a¸ tii) codului. care poate fi chiar numele clasei. dovedind un stil ineficient de progamare. class A { int A.

class Dreptunghi { double x. System.2. w=w1. w=w1. CREAREA CLASELOR } } 43 O clas˘ a poate avea unul sau mai mult ¸i constructori care trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a difere prin lista de argumente primite. In felul acesta sunt permise diverse tipuri de init ¸ializ˘ ari ale obiectelor la crearea lor.println("Instantiere dreptunghi"). w=0. S˘ a consider˘ am ca exemplu declararea unei clase care descrie not ¸iunea de dreptunghi ¸ si trei posibili constructori pentru aceasta clas˘ a. Dreptunghi(double x1. y=y1. y=0. w. Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a atunci cˆ and sunt implementat ¸i mai mult ¸i constructori pentru o clas˘ a.println("Instantiere dreptunghi"). f˘ ar˘ a . h.2. h=h1. Mai eficient. double w1. } Dreptunghi() { // Constructor fara argumente x=0. ˆ ın funct ¸ie de num˘ arul parametrilor cu care este apelat constructorul. care apeleaz˘ a constructorul corespunz˘ ator (ca argumente) al clasei respective. double h1) { // Cel mai general constructor x=x1. System. } } Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. h=h1. double h1) { // Constructor cu doua argumente x=0.out. y=0.out. double y1. y.println("Instantiere dreptunghi"). pentru a nu repeta secvent ¸ele de cod scrise deja la constructorii cu mai multe argumente (mai generali). } Dreptunghi(double w1. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a apel˘ am explicit constructorul unei clase folosim expresia this( argumente ).out. System. h=0.

double y1.out. y=y1. w. // Apelam constructorul cu 4 argumente } Dreptunghi() { this(0. double d) { super(x. double h1) { // Implementam doar constructorul cel mai general x=x1. w=w1. // Apelam constructorul cu 2 argumente } } Dintr-o subclas˘ a putem apela explicit constructorii superclasei cu expresia super( argumente ). S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clasa Patrat. double y. clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: class Dreptunghi { double x.44 CAPITOLUL 2. h. d. d). double h1) { this(0. // Apelam constructorul superclasei } } Atent ¸ie Apelul explcit al unui constructor nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-un alt constructor si trebuie s˘ a fie prima instruct ¸iune din constructorul respectiv. . y. 0. Dreptunghi(double x1. derivat˘ a din clasa Dreptunghi: class Patrat extends Dreptunghi { Patrat(double x. h1).println("Instantiere dreptunghi"). } Dreptunghi(double w1. 0). w1. double w1. y. OBIECTE S ¸ I CLASE a repeta acelea¸ si secvent ¸e de cod ˆ ın tot ¸i constructorii (cum ar fi afi¸ sarea mesajului ”Instantiere dreptunghi”). System. h=h1.

w. 0. } S˘ a consider˘ am acum dou˘ a instant ¸ieri ale claselor de mai sus: Dreptunghi d = new Dreptunghi().. Din acest motiv. Dac˘ aˆ ıns˘ a scriem un constructor pentru o clas˘ a. CREAREA CLASELOR 45 Constructorul implicit Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. instant ¸ierea unui obiect din clasa extins˘ a implic˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa p˘ arinte. r.2. double y. atunci constructorul implicit (f˘ ar˘ a nici un argument) nu va mai fi furnizat implicit de c˘ atre sistem. // Constructor cu 3 argumente Cerc(double x. // Nici un constructor } class Cerc { double x.2. }. ca exemplu. // Eroare la compilare ! c = new Cerc(0. // Corect (a fost generat constructorul implicit) Cerc c.. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o eroare la compilare. S˘ a consider˘ am. Deci prezent ¸a constructorilor ˆ ın corpul unei clase nu este obligatorie. sistemul ˆ ıi creeaz˘ a automat un constructor implicit. double r) { . h. 100). // Varianta corecta In cazul mo¸ stenirii unei clase. fiecare constructor al clasei fiu va trebui s˘ a aib˘ a un constructor cu aceea¸ si signatur˘ a ˆ ın p˘ arinte sau s˘ a apeleze explicit un constructor al clasei extinse folosind expresia super([argumente]). y. c = new Cerc(). In cazul ˆ ın care scriem o clas˘ a care nu are declarat nici un constructor. . care nu prime¸ ste nici un argument ¸ si care nu face nimic. care are mai mult de un argument. y. urm˘ atoarele declarat ¸ii de clase: class Dreptunghi { double x.

• protected Doar ˆ ın subclase pot fi create obiecte de tipul clasei respective. controlˆ and ˆ ın felul acesta diverse aspecte legate de instant ¸ierea clasei respective. O astfel de clas˘ a poate cont ¸ine metode publice (numite ”factory methods”) care s˘ a fie responsabile cu crearea obiectelor.x = 2.5 Declararea variabilelor Variabilele membre ale unei clase se declar˘ a de obicei ˆ ınaintea metodelor. protected.x = x. OBIECTE S ¸ I CLASE Constructorii unei clase pot avea urm˘ atorii modificatori de acces: public.2. de¸ si acest lucru nu este impus de c˘ atre compilator. • implicit Doar ˆ ın clasele din acela¸ si pachet se pot crea instant ¸e ale clasei respective.} B(int x) {super. A(int x) { this.} } class B extends A { // Corect B() {super(2).} } CAPITOLUL 2. • private In nici o alt˘ a clas˘ a nu se pot instant ¸ia obiecte ale acestei clase. • public In orice alt˘ a clas˘ a se pot crea instant ¸e ale clasei respective.} C(int x) {super. private ¸ si cel implicit.x = x.46 class A { int x=1. 2.} } class C extends A { // Eroare la compilare ! C() {super.x = x. .

transient. o variabil˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] Tip numeVariabila [ = valoareInitiala ]. protected static int n. Variabilele declarate ˆ ın cadrul unei metode sunt locale metodei respective. final static long MAX = 100000L. 10). private (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. private Point p = new Point(10. protected. public String s = "abcd". CREAREA CLASELOR class NumeClasa { // Declararea variabilelor // Declararea metodelor } 47 Variabilele membre ale unei clase se declar˘ aˆ ın corpul clasei ¸ si nu ˆ ın corpul unei metode.2. fiind vizibile ˆ ın toate metodele respectivei clase. } .2. unde un modificator poate fi : • un modificator de acces : public. volatile Exemple de declarat ¸ii de variabile membre: class Exemplu { double x. Declararea unei variabile presupune specificarea urm˘ atoarelor lucruri: • numele variabilei • tipul de date al acesteia • nivelul de acces la acea variabila din alte clase • dac˘ a este constant˘ a sau nu • dac˘ a este variabil˘ a de instant ¸˘ a sau de clas˘ a • alt ¸i modificatori Generic. final.

OBIECTE S ¸ I CLASE S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o variabil˘ a. • final Indic˘ a faptul c˘ a valoarea variabilei nu mai poate fi schimbat˘ a. dup˘ a care ea nu va mai putea fi modificat˘ a. cu alte cuvinte este folosit pentru declararea constantelor. final double PI = 3. static int variabilaClasa.141.. // Eroare la compilare ! Prin convent ¸ie. Test() { MAX = 100. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) int variabilaInstanta . ˆ ın sensul c˘ a valoarea unei variabile nu trebuie specificat˘ a neap˘ arat la declararea ei (ca ˆ ın exemplul de mai sus).14 . Folosirea lui final aduce o flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu constante. class Test { final int MAX. (vezi ”Serializarea obiectelor”) . // Corect MAX = 200. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o variabil˘ a este variabil˘ a de clas˘ a ¸ si nu de instant ¸˘ a. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratati ˆ ıntr-o sect ¸iune separata: ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. // Eroare la compilare ! } } • transient Este folosit la serializarea obiectelor. .. pentru a specifica ce variabile membre ale unui obiect nu particip˘ a la serializare. numele variabilelor finale se scriu cu litere mari. PI = 3. ci poate fi specificat˘ a¸ si ulterior ˆ ıntr-un constructor.48 CAPITOLUL 2.

out. } void metoda() { x ++.2. Sunt folosite ˆ ın general pentru a rezolva conflicte de nume prin referirea explicit˘ a a unei variabile sau metode membre. } void metoda() { super.metoda(). .x = x. } B(int x) { super(x). System. ˆ ın cadrul unui obiect. } } class B extends A { B() { this(0). A() { this(0). CREAREA CLASELOR 49 • volatile Este folosit pentru a semnala compilatorului s˘ a nu execute anumite optimiz˘ ari asupra membrilor unei clase. Este o facilitate avansat˘ a a limbajului Java.6 this ¸ si super Sunt variabile predefinite care fac referint ¸a. Dup˘ a cum am v˘ azut.2. 2.println(x).2. respectiv la instant ¸a p˘ arintelui (super). utilizate sub form˘ a de metode au rolul de a apela constructorii corespunz˘ atori ca argumente ai clasei curente. la obiectul propriu-zis (this). } A(int x) { this. respectiv ai superclasei class A { int x.

TipExceptie2. Intrucˆ at Java este un limbaj de programare complet orientat-obiect. abstract. private (vezi ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. .50 System.. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) void metodaInstanta().] { // Corpul metodei } unde un modificator poate fi : • un specificator de acces : public. Generic. metodele se pot g˘ asi doar ˆ ın cadrul claselor. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o metod˘ a este de clas˘ a¸ si nu de instant ¸˘ a. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) . O metod˘ a abstract˘ a este o metod˘ a care nu are implementare ¸ si trebuie obligatoriu s˘ a fac˘ a parte dintr-o clas˘ a abstract˘ a. protected. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratat ¸i ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a.3 2. • abstract Permite declararea metodelor abstracte. o metod˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] TipReturnat numeMetoda ( [argumente] ) [throws TipExceptie1.out. synchronized S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o metod˘ a. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. native. static void metodaClasa(). } } CAPITOLUL 2. final..3.println(x).1 Implementarea metodelor Declararea metodelor Metodele sunt responsabile cu descrierea comportamentului unui obiect.

.3. (vezi ”Fire de executie”) .. Are ca efect construirea unui monitor care nu permite executarea metodei. acestea pot fi refolosite din programele Java. cum ar fi C. De exemplu. float ponderi[]) { return 10.00. la un moment dat. } class StudentInformatica extends Student { float calcMedie(float note[]. decˆ at unui singur fir de execut ¸ie. student ¸ilor unei universit˘ a¸ ti trebuie s˘ a li se calculeze media finala. class Student { . indiferent de facultatea la care sunt. Acest lucru este util dac˘ a respectiva metod˘ a are o implementare care nu trebuie schimbat˘ a sub nici o form˘ aˆ ın subclasele ei. Tehnologia care permite acest lucru se nume¸ ste JNI (Java Native Interface) ¸ si permite asocierea dintre metode Java declarate cu native ¸ si metode native scrise ˆ ın limbajele de programare ment ¸ionate. • synchronized Este folosit ˆ ın cazul ˆ ın care se lucreaz˘ a cu mai multe fire de execut ¸ie iar metoda respectiv˘ a gestioneaz˘ a resurse comune..2. C++ ¸ si limbajul de asamblare.. } }// Eroare la compilare ! • native In cazul ˆ ın care avem o libr˘ arie important˘ a de funct ¸ii scrise ˆ ın alt limbaj de programare. } . fiind critic˘ a pentru consistent ¸a st˘ arii unui obiect. ˆ ın aceea¸ si manier˘ a. float ponderi[]) { . IMPLEMENTAREA METODELOR 51 • final Specific˘ a faptul c˘ a acea metoda nu mai poate fi supradefinit˘ aˆ ın subclasele clasei ˆ ın care ea este definit˘ a ca fiind final˘ a. final float calcMedie(float note[]... ˆ ın funct ¸ie de notele obt ¸inute la examene.

.2 Tipul returnat de o metod˘ a Metodele pot sau nu s˘ a returneze o valoare la terminarea lor. care trebuie s˘ a apar˘ aˆ ın toate situat ¸iile de terminare a funct ¸iei. return.out. In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu returneaz˘ a nimic atunci trebuie obligatoriu specificat cuvˆ antul cheie void ca tip returnat: public void afisareRezultat() { System.println("rezultat"). valoarea returnat˘ a la terminarea funct ¸iei trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu acel tip sau un subtip al s˘ au..3. int metoda() { return 1. } private void deseneaza(Shape s) { .2.52 CAPITOLUL 2. orice atribuire care implic˘ a pierderi de date este tratat˘ a de compilator ca eroare. Tipul returnat poate fi atˆ at un tip primitiv de date sau o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. altfel va fi furnizat˘ a o eroare la compilare. } Dac˘ a o metod˘ a trebuie s˘ a returneze o valoare acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul instruct ¸iunii return. // Eroare } int metoda() { . double radical(double x) { if (x >= 0) return Math. else { System.sqrt(x). In general. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. // Eroare la compilare // Lipseste return pe aceasta ramura } } In cazul ˆ ın care ˆ ın declarat ¸ia funct ¸iei tipul returnat este un tip primitiv de date.out.println("Argument negativ !").

if (. Tipul de date al unui argument poate fi orice tip valid al limbajului Java.. . Patrat t = new Patrat().. Poligon metoda1( ) { Poligon p = new Poligon(). // Corect } Patrat metoda2( ) { Poligon p = new Poligon(). atunci clasa obiectului returnat trebuie s˘ a coincid˘ a sau s˘ a fie o subclas˘ a a clasei specificate la declararea metodei. // Corect } 53 Dac˘ a valoarea returnat˘ a este o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. De exemplu. fie clasa Poligon ¸ si subclasa acesteia Patrat..3.. atˆ at tip primitiv cˆ at ¸ si tip referint ¸˘ a..) return p. IMPLEMENTAREA METODELOR return (int)1. // Corect } double metoda() { return (float)1. Tip2 arg2.3. // Eroare else return t.2.) return p.]) Exemplu: . Patrat t = new Patrat().. // Corect } 2. if (.2. TipReturnat metoda([Tip1 arg1. // Corect else return t.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a Signatura unei metode este dat˘ a de numarul ¸ si tipul argumentelor primite de acea metod˘ a.

Cˆ and argumentul este de tip referint ¸˘ a. Pˆ ana la aparit ¸ia versiunii 1. public Cerc(int x. float salariu) // String este tip referinta // int si float sunt tipuri primitive Spre deosebire de alte limbaje. class Cerc { int x. A¸ sadar. ˆ ıns˘ a pot fi trimise referint ¸e la obiecte care s˘ a cont ¸in˘ a implementarea acelor metode. int varsta. } } In Java argumentele sunt trimise doar prin valoare (pass-by-value).x = x.54 CAPITOLUL 2. Acest lucru ˆ ınseamn˘ a c˘ a metoda recept ¸ioneaz˘ a doar valorile variabilelor primite ca parametri. modific˘ arile f˘ acute ˆ ın cadrul metodei fiind pierdute.5. . Numele argumentelor primite trebuie s˘ a difere ˆ ıntre ele ¸ si nu trebuie s˘ a coincid˘ a cu numele nici uneia din variabilele locale ale metodei. ˆ ın Java nu pot fi trimise ca parametri ai unei metode referint ¸e la alte metode (funct ¸ii). Vom analiza ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a modalitate de specificare a unui num˘ ar variabil de argumente pentru o metod˘ a. dac˘ a dorim ca o metod˘ a s˘ a schimbe starea (valoarea) unui argument primit. this. ˆ ıns˘ a poate apela metodele acelui obiect ¸ si poate modifica orice variabil˘ a membr˘ a accesibil˘ a. caz ˆ ın care diferent ¸ierea dintre ele se va face prin intermediul variabile this. this. metoda nu-i poate schimba valoarea decˆ at local (ˆ ın cadrul metodei).y = y.raza = raza. la revenirea din metod˘ a variabila are aceea¸ si valoare ca ˆ ınaintea apelului. pentru a fi apelate. atunci el trebuie s˘ a fie neaparat de tip referint ¸˘ a. OBIECTE S ¸ I CLASE void adaugarePersoana(String nume. y. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a apelul unei metode trebuia s˘ a se fac˘ a cu specificarea exact˘ a a numarului ¸ si tipurilor argumentelor. raza. metoda nu poate schimba valoarea referint ¸ei obiectului. Cˆ and argumentul are tip primitiv de date. int y. int raza) { this. ˆ ın Java o metod˘ a nu putea primi un num˘ ar variabil de argumente. Pot ˆ ıns˘ a s˘ a coincid˘ a cu numele variabilelor membre ale clasei.

public void aflaParametri(int valx. Pentru a rezolva lucrul propus trebuie s˘ a definim o clas˘ a suplimentar˘ a care s˘ a descrie parametrii pe care dorim s˘ a-i afl˘ am: // Varianta corecta class Param { public int x.y = y. } class Cerc { private int x. valy = y.raza = raza. . raza.x = x. public void aflaParametri(Param param) { param. // Varianta incorecta: class Cerc { private int x.3. de¸ si nu ˆ ıi schimb˘ am valoarea (valoarea sa este adresa de memorie la care se gase¸ ste ¸ si nu poate fi schimbat˘ a). } } Aceast˘ a metod˘ a nu va realiza lucrul propus ˆ ıntrucˆ at ea prime¸ ste doar valorile variabilelor valx. IMPLEMENTAREA METODELOR 55 De exemplu. raza. y. valy ¸ si valr ¸ si nu referint ¸e la ele (adresele lor de memorie). In concluzie. valr = raza. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a le poat˘ a modifica valorile. int valy. y. y. s˘ a consider˘ am clasa Cerc descris˘ a anterior ˆ ın care dorim s˘ a implement˘ am o metod˘ a care s˘ a returneze parametrii cercului. int valr) { // Metoda nu are efectul dorit! valx = x. metoda nu realizeaz˘ a nimic pentru c˘ a nu poate schimba valorile variabilelor primite ca argumente. raza. } } Argumentul param are tip referint ¸˘ a¸ si. param.2. param.

"Java". ˆ ın funct ¸ie de apelul metodei.x = x. sintaxa unei astfel de metode fiind: [modificatori] TipReturnat metoda(TipArgumente . args) args reprezint˘ a un vector avˆ and tipul specificat ¸ si instant ¸iat cu un num˘ ar variabil de argumente. metoda("Hello". OBIECTE S ¸ I CLASE putem schimba starea obiectului.. raza.5).... Noutatea const˘ a ˆ ın folosirea simbolului . care pot fi de orice tip: void metoda(Object .. i<args.. } 2.56 CAPITOLUL 2. } . 1.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente Incepˆ and cu versiunea 1. Pentru a afla ˆ ıns˘ a valorile variabilelor care descriu starea unui obiect se folosesc metode de tip getter ˆ ınsot ¸ite de metode setter care s˘ a permit˘ a schimbarea st˘ arii obiectului: class Cerc { private int x.. i++) System. Tipul argumentelor poate fi referint ¸˘ a sau primitiv. metoda("Hello"). y.. exist˘ a posibilitate de a declara metode care s˘ a primeasc˘ a un num˘ ar variabil de argumente.println(args[i]). adic˘ a informat ¸ia propriu-zis˘ a cont ¸inut˘ a de acesta. public int getX() { return x.. } . args) { for(int i=0.. ..5 a limbajului Java.out. Varianta de mai sus a fost dat˘ a pentru a clarifica modul de trimitere a argumentelor unei metode.length. } public void setX(int x) { this.3. Metoda de mai jos afi¸ seaz˘ a argumentele primite.

2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR

57

2.3.5

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor sunt dou˘ a concepte extrem de utile ale program˘ arii orientate obiect, cunoscute ¸ si sub denumirea de polimorfism, ¸ si se refer˘ a la: • supraˆ ıncarcarea (overloading) : ˆ ın cadrul unei clase pot exista metode cu acela¸ si nume cu condit ¸ia ca signaturile lor s˘ a fie diferite (lista de argumente primite s˘ a difere fie prin num˘ arul argumentelor, fie prin tipul lor) astfel ˆ ıncˆ at la apelul funct ¸iei cu acel nume s˘ a se poat˘ a stabili ˆ ın mod unic care dintre ele se execut˘ a. • supradefinirea (overriding): o subclas˘ a poate rescrie o metod˘ a a clasei p˘ arinte prin implementarea unei metode cu acela¸ si nume ¸ si aceea¸ si signatur˘ a ca ale superclasei. class A { void metoda() { System.out.println("A: metoda fara parametru"); } // Supraincarcare void metoda(int arg) { System.out.println("A: metoda cu un parametru"); } } class B extends A { // Supradefinire void metoda() { System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } O metod˘ a supradefinit˘ a poate s˘ a: • ignore complet codul metodei corespunz˘ atoare din superclas˘ a (cazul de mai sus): B b = new B(); b.metoda(); // Afiseaza "B: metoda fara parametru"

58

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE • extind˘ a codul metodei p˘ arinte, executˆ and ˆ ınainte de codul propriu ¸ si funct ¸ia p˘ arintelui: class B extends A { // Supradefinire prin extensie void metoda() { super.metoda(); System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } . . . B b = new B(); b.metoda(); /* Afiseaza ambele mesaje: "A: metoda fara parametru" "B: metoda fara parametru" */

O metod˘ a nu poate supradefini o metod˘ a declarat˘ a final˘ aˆ ın clasa p˘ arinte. Orice clas˘ a care nu este abstract˘ a trebuie obligatoriu s˘ a supradefineasc˘ a metodele abstracte ale superclasei (dac˘ a este cazul). In cazul ˆ ın care o clas˘ a nu supradefine¸ ste toate metodele abstracte ale p˘ arintelui, ea ˆ ıns˘ a¸ si este abstract˘ a¸ si va trebui declarat˘ a ca atare. In Java nu este posibil˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.

2.4

Modificatori de acces

Modificatorii de acces sunt cuvinte rezervate ce controleaz˘ a accesul celorlate clase la membrii unei clase. Specificatorii de acces pentru variabilele ¸ si metodele unei clase sunt: public, protected, private ¸ si cel implicit (la nivel de pachet), iar nivelul lor de acces este dat ˆ ın tabelul de mai jos: Specificator Clasa Sublasa Pachet Oriunde private X protected X X* X public X X X X implicit X X

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

59

A¸ sadar, dac˘ a nu este specificat nici un modificator de acces, implicit nivelul de acces este la nivelul pachetului. In cazul ˆ ın care declar˘ am un membru ”protected” atunci accesul la acel membru este permis din subclasele clasei ˆ ın care a fost declarat dar depinde ¸ si de pachetul ˆ ın care se gase¸ ste subclasa: dac˘ a sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul este permis, dac˘ a nu sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul nu este permis decˆ at pentru obiecte de tipul subclasei. Exemple de declarat ¸ii: private int secretPersonal; protected String secretDeFamilie; public Vector pentruToti; long doarIntrePrieteni; private void metodaInterna(); public String informatii();

2.5

Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a

O clas˘ a Java poate cont ¸ine dou˘ a tipuri de variabile ¸ si metode : • de instant ¸˘ a: declarate f˘ ar˘ a modificatorul static, specifice fiec˘ arei instant ¸e create dintr-o clas˘ a¸ si • de clas˘ a: declarate cu modificatorul static, specifice clasei.

2.5.1

Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Cˆ and declar˘ am o variabil˘ a membr˘ a f˘ ar˘ a modificatorul static, cum ar fi x ˆ ın exemplul de mai jos: class Exemplu { int x ; //variabila de instanta } se declar˘ a de fapt o variabil˘ a de instant ¸˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a la fiecare creare a unui obiect al clasei Exemplu sistemul aloc˘ a o zon˘ a de memorie separat˘ a pentru memorarea valorii lui x. Exemplu o1 = new Exemplu(); o1.x = 100;

60

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Exemplu o2 = new Exemplu(); o2.x = 200; System.out.println(o1.x); // Afiseaza 100 System.out.println(o2.x); // Afiseaza 200

A¸ sadar, fiecare obiect nou creat va putea memora valori diferite pentru variabilele sale de instant ¸˘ a. Pentru variabilele de clas˘ a (statice) sistemul aloc˘ a o singur˘ a zon˘ a de memorie la care au acces toate instant ¸ele clasei respective, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a dac˘ a un obiect modific˘ a valoarea unei variabile statice ea se va modifica ¸ si pentru toate celelalte obiecte. Deoarece nu depind de o anumit˘ a instant ¸a ˘a unei clase, variabilele statice pot fi referite ¸ si sub forma: NumeClasa.numeVariabilaStatica class Exemplu { int x ; // Variabila de static long n; // Variabila de } . . . Exemplu o1 = new Exemplu(); Exemplu o2 = new Exemplu(); o1.n = 100; System.out.println(o2.n); o2.n = 200; System.out.println(o1.n); System.out.println(Exemplu.n); // o1.n, o2.n si Exemplu.n sunt

instanta clasa

// Afiseaza 100 // Afiseaza 200 // Afiseaza 200 referinte la aceeasi valoare

Init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a se face o singur˘ a dat˘ a, la ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei respective, ¸ si este realizat˘ a prin atribuiri obi¸ snuite: class Exemplu { static final double PI = 3.14; static long nrInstante = 0; static Point p = new Point(0,0); }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

61

2.5.2

Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Similar ca la variabile, metodele declarate f˘ ar˘ a modificatorul static sunt metode de instant ¸˘ a iar cele declarate cu static sunt metode de clas˘ a (statice). Diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a tipuri de metode este urm˘ atoarea: • metodele de instant ¸˘ a opereaz˘ a atˆ at pe variabilele de instant ¸˘ a cˆ at ¸ si pe cele statice ale clasei; • metodele de clas˘ a opereaz˘ a doar pe variabilele statice ale clasei. class Exemplu { int x ; // Variabila de instanta static long n; // Variabila de clasa void metodaDeInstanta() { n ++; // Corect x --; // Corect } static void metodaStatica() { n ++; // Corect x --; // Eroare la compilare ! } } Intocmai ca ¸ si la variabilele statice, ˆ ıntrucˆ at metodele de clas˘ a nu depind de starea obiectelor clasei respective, apelul lor se poate face ¸ si sub forma: NumeClasa.numeMetodaStatica Exemplu.metodaStatica(); // Corect, echivalent cu Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaStatica(); // Corect, de asemenea Metodele de instant ¸˘ a nu pot fi apelate decˆ at pentru un obiect al clasei respective: Exemplu.metodaDeInstanta(); // Eroare la compilare ! Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaDeInstanta(); // Corect

62

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

2.5.3

Utilitatea membrilor de clas˘ a

Membrii de clas˘ a sunt folosit ¸i pentru a pune la dispozit ¸ie valori ¸ si metode independente de starea obiectelor dintr-o anumita clas˘ a.

Declararea eficient˘ a a constantelor S˘ a consider˘ am situat ¸ia cˆ and dorim s˘ a declar˘ am o constant˘ a. class Exemplu { final double PI = 3.14; // Variabila finala de instanta } La fiecare instant ¸iere a clasei Exemplu va fi rezervat˘ a o zon˘ a de memorie pentru variabilele finale ale obiectului respectiv, ceea ce este o risip˘ aˆ ıntrucˆ at aceste constante au acelea¸ si valori pentru toate instant ¸ele clasei. Declararea corect˘ a a constantelor trebuie a¸ sadar facut˘ a cu modificatorii static ¸ si final, pentru a le rezerva o singur˘ a zon˘ a de memorie, comun˘ a tuturor obiectelor: class Exemplu { static final double PI = 3.14; // Variabila finala de clasa }

Num˘ ararea obiectelor unei clase Num˘ ararea obiectelor unei clase poate fi f˘ acut˘ a extrem de simplu folosind o variabil˘ a static˘ a¸ si este util˘ aˆ ın situat ¸iile cˆ and trebuie s˘ a control˘ am diver¸ si parametri legat ¸i de crearea obiectelor unei clase. class Exemplu { static long nrInstante = 0; Exemplu() { // Constructorul este apelat la fiecare instantiere nrInstante ++; } }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

63

Implementarea funct ¸iilor globale Spre deosebire de limbajele de programare procedurale, ˆ ın Java nu putem avea funct ¸ii globale definite ca atare, ˆ ıntrucˆ at ”orice este un obiect”. Din acest motiv chiar ¸ si metodele care au o funct ¸ionalitate global˘ a trebuie implementate ˆ ın cadrul unor clase. Acest lucru se va face prin intermediul metodelor de clas˘ a (globale), deoarece acestea nu depind de starea particular˘ a a obiectelor din clasa respectiv˘ a. De exemplu, s˘ a consider˘ am funct ¸ia sqrt care extrage radicalul unui num˘ ar ¸ si care se g˘ ase¸ ste ˆ ın clasa Math. Dac˘ a nu ar fi fost funct ¸ie de clas˘ a, apelul ei ar fi trebuit f˘ acut astfel (incorect, de altfel): // Incorect ! Math obj = new Math(); double rad = obj.sqrt(121); ceea ce ar fi fost extrem de nepl˘ acut... Fiind ˆ ıns˘ a metod˘ a static˘ a ea poate fi apelat˘ a prin: Math.sqrt(121) . A¸ sadar, funct ¸iile globale necesare unei aplicat ¸ii vor fi grupate corespunz˘ ator ˆ ın diverse clase ¸ si implementate ca metode statice.

2.5.4

Blocuri statice de init ¸ializare

Variabilele statice ale unei clase sunt init ¸ializate la un moment care precede prima utilizare activ˘ a a clasei respective. Momentul efectiv depinde de implementarea ma¸ sinii virtuale Java ¸ si poart˘ a numele de init ¸ializarea clasei. Pe lˆ ang˘ a setarea valorilor variabilelor statice, ˆ ın aceast˘ a etap˘ a sunt executate ¸ si blocurile statice de init ¸ializare ale clasei. Acestea sunt secvent ¸e de cod de forma: static { // Bloc static de initializare; ... } care se comport˘ a ca o metod˘ a static˘ a apelat˘ a automat de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a. Variabilele referite ˆ ıntr-un bloc static de init ¸ializare trebuie s˘ a fie obligatoriu de clas˘ a sau locale blocului: public class Test { // Declaratii de variabile statice

64 static int x = 0, y, z;

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

// Bloc static de initializare static { System.out.println("Initializam..."); int t=1; y = 2; z = x + y + t; } Test() { /* La executia constructorului variabilele de clasa sunt deja initializate si toate blocurile statice de initializare au fost obligatoriu executate in prealabil. */ ... } }

2.6
2.6.1

Clase imbricate
Definirea claselor imbricate

O clas˘ a imbricat˘ a este, prin definit ¸ie, o clas˘ a membr˘ a a unei alte clase, numit˘ a ¸ si clas˘ a de acoperire. In funct ¸ie de situat ¸ie, definirea unei clase interne se poate face fie ca membru al clasei de acoperire - caz ˆ ın care este accesibil˘ a tuturor metodelor, fie local ˆ ın cadrul unei metode. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaImbricata1 { // Clasa membru } void metoda() { class ClasaImbricata2 { // Clasa locala metodei } }

2.6. CLASE IMBRICATE }

65

Folosirea claselor imbricate se face atunci cˆ and o clas˘ a are nevoie ˆ ın implementarea ei de o alt˘ a clas˘ a¸ si nu exist˘ a nici un motiv pentru care aceasta din urm˘ a s˘ a fie declarat˘ a de sine st˘ at˘ atoare (nu mai este folosit˘ a nic˘ aieri). O clas˘ a imbricat˘ a are un privilegiu special fat ¸˘ a de celelalte clase ¸ si anume acces nerestrict ¸ionat la toate variabilele clasei de acoperire, chiar dac˘ a acestea sunt private. O clas˘ a declarat˘ a local˘ a unei metode va avea acces ¸ si la variabilele finale declarate ˆ ın metoda respectiv˘ a. class ClasaDeAcoperire{ private int x=1; class ClasaImbricata1 { int a=x; } void metoda() { final int y=2; int z=3; class ClasaImbricata2 { int b=x; int c=y; int d=z; // Incorect } } } O clas˘ a imbricat˘ a membr˘ a (care nu este local˘ a unei metode) poate fi referit˘ a din exteriorul clasei de acoperire folosind expresia ClasaDeAcoperire.ClasaImbricata A¸ sadar, clasele membru pot fi declarate cu modificatorii public, protected, private pentru a controla nivelul lor de acces din exterior, ˆ ıntocmai ca orice variabil˘ a sau metod˘ a mebr˘ a a clasei. Pentru clasele imbricate locale unei metode nu sunt permi¸ si acest ¸i modificatori. Toate clasele imbricate pot fi declarate folosind modificatorii abstract ¸ si final, semnificat ¸ia lor fiind aceea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul claselor obi¸ snuite.

. class ClasaInterna { . } } Diferent ¸ierea acestor denumiri se face deoarece: • o ”clas˘ a imbricat˘ a” reflect˘ a relat ¸ia sintactic˘ a a dou˘ a clase: codul unei clase apare ˆ ın interiorul codului altei clase.class ¸ si care cont ¸in toate informat ¸iile despre clasa respectiv˘ a.6. Pentru clasele imbricate aceste unit˘ a¸ ti de compilare sunt denumite astfel: numele clasei de acoperire.6. o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a imbricat˘ a ale carei instant ¸e nu pot exista decˆ at ˆ ın cadrul instant ¸elor clasei de acoperire ¸ si care are acces direct la tot ¸i membrii clasei sale de acoperire. care sunt fi¸ siere avˆ and numele clasei respective ¸ si extensia . } static class ClasaImbricataStatica { . o clas˘ a imbricat˘ a poate fi declarat˘ a static˘ a sau nu.66 CAPITOLUL 2.2 Clase interne Spre deosebire de clasele obi¸ snuite.. 2.3 Identificare claselor imbricate Dup˘ a cum ¸ stim orice clas˘ a produce la compilare a¸ sa numitele ”unit˘ a¸ ti de compilare”.. ˆ ın sensul c˘ a o instant ¸a a unei clase interne nu poate exista decat ˆ ın cadrul unei instant ¸e a clasei de acoperire. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaInterna1 {} class ClasaInterna2 {} } . cele mai folosite clase imbricate sunt cele interne. • o ”clas˘ a intern˘ a” reflect˘ a relat ¸ia dintre instant ¸ele a dou˘ a clase. A¸ sadar.. O clas˘ a imbricat˘ a nestatic˘ a se nume¸ ste clasa intern˘ a.. urmat de simbolul ’$’ apoi de numele clasei imbricate.. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. In general. class ClasaDeAcoperire{ .

vom folosi ˆ ın schimb subclasele sale.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna1. ce implementeaz˘ a obiecte pentru descrierea numerelor de un anumit tip. Integer. etc. clasa Number reprezint˘ a un concept abstract ¸ si nu vom putea instant ¸ia obiecte de acest tip . Number numar = new Number()... De exemplu. Clasa Number serve¸ ste ca superclas˘ a pentru clasele concrete Byte.4 Clase anonime Exist˘ a posibilitatea definirii unor clase imbricate locale. Fi¸ sierele rezultate ˆ ın urma compil˘ arii claselor anonime vor avea numele de forma ClasaAcoperire.. ˆ ın pachetul java.6. ClasaAcoperire.$1..class 67 In cazul ˆ ın care clasele imbricate au la rˆ andul lor alte clase imbricate (situat ¸ie mai put ¸in uzual˘ a) denumirea lor se face dup˘ a aceea¸ si regul˘ a: ad˘ augarea unui ’$’ ¸ si apoi numele clasei imbricate. Long ¸ si Short. utilizate doar pentru instant ¸ierea unui obiect de un anumit tip. Intr-un program nu avem ˆ ıns˘ a nevoie de numere generice ci de numere de un anumit tip: ˆ ıntregi.$n.lang exist˘ a clasa abstract˘ a Number care modeleaz˘ a conceptul generic de ”num˘ ar”. A¸ sadar. Exemple de folosire a claselor anonime vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfet ¸e”.2. unde n este num˘ arul de clase anonime definite ˆ ın clasa respectiv˘ a de acoperire. Double. 2. // Eroare Integer intreg = new Integer(10). 2. Float.7. f˘ ar˘ a nume.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna2. // Corect . Astfel de clase se numesc clase anonime ¸ si sunt foarte utile ˆ ın situat ¸ii cum ar fi crearea unor obiecte ce implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a sau extind o anumit˘ a clas˘ a abstract˘ a. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE Pentru exemplul de mai sus vor fi generate trei fi¸ siere: ClasaDeAcoperire.7 Clase ¸ si metode abstracte Uneori ˆ ın proiectarea unei aplicat ¸ii este necesar s˘ a reprezent˘ am cu ajutorul claselor concepte abstracte care s˘ a nu poat˘ a fi instant ¸iate ¸ si care s˘ a foloseasc˘ a doar la dezvoltarea ulterioar˘ a a unor clase ce descriu obiecte concrete. precum ¸ si extensiv ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. reale.

o clas˘ a abstract˘ a poate pune la dispozit ¸ia subclaselor sale un model complet pe care trebuie s˘ a-l implementeze. accesul implicit fiind la nivel de pachet. In fat ¸a unei metode abstracte trebuie s˘ a apar˘ a obligatoriu cuvˆ antul cheie abstract.68 CAPITOLUL 2. Metodele fara nici o implementare se numesc metode abstracte ¸ si pot ap˘ area doar ˆ ın clase abstracte.7. dar nu poate specifica modificatorul final..de altfel. altfel va fi furnizat˘ ao eroare de compilare. .f˘ ar˘ a nici o implementare. la care se adaug˘ a declarat ¸ii de metode abstracte . OBIECTE S ¸ I CLASE 2.7. 2. // Corect void metoda().1 Declararea unei clase abstracte Declararea unei clase abstracte se face folosind cuvˆ antul rezervat abstract: [public] abstract class ClasaAbstracta [extends Superclasa] [implements Interfata1. O clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine acelea¸ si elemente membre ca o clas˘ a obi¸ snuit˘ a.2 Metode abstracte Spre deosebire de clasele obi¸ snuite care trebuie s˘ a furnizeze implement˘ ari pentru toate metodele declarate. Interfata2. // Eroare } In felul acesta. furnizˆ and chiar implementarea unor metode comune tuturor claselor ¸ si l˘ asˆ and explicitarea altora . abstract class ClasaAbstracta { abstract void metodaAbstracta(). combinat ¸ia abstract final fiind semnalat˘ a ca eroare la compilare ..] { // Declaratii uzuale // Declaratii de metode abstracte } O clas˘ a abstract˘ a poate avea modificatorul public. o clas˘ a declarat˘ a astfel nu ar avea nici o utilitate. o clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine metode f˘ ar˘ a nici o implementare.

Un exemplu elocvent de folosire a claselor ¸ si metodelor abstracte este descrierea obiectelor grafice ˆ ıntr-o manier˘ a orientat˘ a-obiect. .x = x. cum ar fi desenarea iar cele obi¸ snuite pentru comportamentul comun tuturor..color = color. } .. cercuri.7. dimensiunea. Metodele abstracte vor fi folosite pentru implementarea comportamentului specific fiec˘ arui obiect. // Metode abstracte abstract void draw().. curbe Bezier.. } public void setY(int y) { this.2. private Color color = Color. etc. redimensionare. y. • Obiecte grafice: linii. . etc • St˘ ari comune: pozit ¸ia(originea).black. desenare. etc • Comportament: mutare. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE 69 fiec˘ arei subclase ˆ ın parte. colorare. cum ar fi schimbarea originii.y = y. } public void setColor(Color color) { this. } . Pentru a folosi st˘ arile ¸ si comportamentele comune acestor obiecte ˆ ın avantajul nostru putem declara o clas˘ a generic˘ a GraphicObject care s˘ a fie superclas˘ a pentru celelalte clase. culoarea.. dreptunghiuri.. // Metode comune public void setX(int x) { this. Implementarea clasei abstracte GraphicObject ar putea ar˘ ata astfel: abstract class GraphicObject { // Stari comune private int x.

. Writer: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe caractere • InputStream.. • Orice clas˘ a care are o metod˘ a abstract˘ a trebuie declarat˘ a ca fiind abstract˘ a..70 CAPITOLUL 2. Dintre cele mai importante amintim: • Number: superclasa abstract˘ a a tipurilor referint ¸˘ a numerice • Reader. AbstractSet. Implementarea claselor pentru obiecte grafice ar fi: class Circle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . mai trebuie ment ¸ionate urm˘ atoarele: • O clas˘ a abstract˘ a poate s˘ a nu aib˘ a nici o metod˘ a abstract˘ a. OBIECTE S ¸ I CLASE O subclas˘ a care nu este abstract˘ a a unei clase abstracte trebuie s˘ a furnizeze obligatoriu implement˘ ari ale metodelor abstracte definite ˆ ın superclas˘ a. In API-ul oferit de platforma de lucru Java sunt numeroase exemple de ierarhii care folosesc la nivelele superioare clase abstracte. } } Legat de metodele abstracte. OutputStream: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe octet ¸i • AbstractList. • O metod˘ a abstract˘ a nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-o clas˘ a abstract˘ a.. } } class Rectangle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . AbstractMap: superclase abstracte pentru structuri de date de tip colect ¸ie .

O clas˘ a poate avea o singur˘ a superclas˘ a (Java nu suport˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a) ¸ si chiar dac˘ a nu specific˘ am clauza ”extends” la crearea unei clase ea totu¸ si va avea o superclas˘ a. Cu alte cuvinte. • notificarea altor obiecte c˘ a o variabil˘ a de condit ¸ie s-a schimbat. Button.2 Clasa Object Clasa Object este cea mai general˘ a dintre clase. • specificarea unei reprezent˘ ari ca ¸ sir de caractere a unui obiect .2. .8. Fiind p˘ arintele tuturor. Evident. orice obiect fiind. Object define¸ ste ¸ si implementeaz˘ a comportamentul comun al tuturor celorlalte clase Java. numit˘ a superclas˘ a. etc.8.1 Clasa Object Orice clas˘ a are o superclas˘ a Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a modalit˘ a¸ tii de creare a unei clase.8 2. • etc. descendent al acestei clase.8. Clasa Object este ¸ si superclasa implicit˘ a a claselor care nu specific˘ a o anumit˘ a superclas˘ a. Aceasta este clasa Object. • returnarea clasei din care face parte un obiect. 2. CLASA OBJECT 71 • Component : superclasa abstract˘ a a componentelor folosite ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii cu interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). cum ar fi: • posibilitatea test˘ arii egalit˘ a¸ tii valorilor obiectelor. direct sau indirect. cum ar fi Frame. clauza ”extends” specific˘ a faptul c˘ a acea clas˘ a extinde (mo¸ stene¸ ste) o alt˘ a clas˘ a. etc. ˆ ın Java orice clas˘ a are o superclas˘ a¸ si numai una. Label. trebuie s˘ a existe o except ¸ie de la aceast˘ a regul˘ a¸ si anume clasa care reprezint˘ a r˘ ad˘ acina ierarhiei format˘ a de relat ¸iile de mo¸ stenire dintre clase. Declarat ¸iile de mai jos sunt echivalente: class Exemplu {} class Exemplu extends Object {} 2.

• finalize In aceast˘ a metod˘ a se scrie codul care ”cur˘ a¸ t˘ a dup˘ a un obiect” ˆ ınainte de a fi eliminat din memorie de colectorul de gunoaie. . orice clas˘ aˆ ıi poate supradefini metodele care nu sunt finale.println("Obiect=" + obj. Este util˘ a pentru concatenarea ¸ sirurilor cu diverse obiecte ˆ ın vederea afi¸ s˘ arii.out. aceast˘ a metod˘ a compar˘ a referint ¸ele obiectelor. atunci apelul metodei hashCode pentru fiecare din cele dou˘ a obiecte ar trebui s˘ a returneze acela¸ si intreg. pentru a testa consistent ¸a obiectelor: acela¸ si obiect trebuie s˘ a returneze acela¸ si cod pe durata execut ¸iei programului.72 CAPITOLUL 2. Dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale conform metodei equals. finalize. toString. supradefinite ˆ ımpreun˘ a. equals/hashCode. fiind apelat˘ a automat atunci cˆ and este necesar˘ a transformarea unui obiect ˆ ın ¸ sir de caractere. Implicit (implementarea din clasa Object). Clonarea unui obiect presupune crearea unui nou obiect de acela¸ si tip ¸ si care s˘ a aib˘ a aceea¸ si stare (acelea¸ si valori pentru variabilele sale). Metodele cel mai uzual supradefinite sunt: clone.println("Obiect=" + obj). • equals.out. In metoda equals este scris codul pentru compararea egalit˘ a¸ tii cont ¸inutului a dou˘ a obiecte. System. de obicei. (vezi ”Distrugerea obiectelor”) • toString Este folosit˘ a pentru a returna o reprezentare ca ¸ sir de caractere a unui obiect.toString()). Metoda hashCode returneaza un cod ˆ ıntreg pentru fiecare obiect. • clone Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a pentru duplicarea obiectelor (crearea unor clone). Uzual este redefinit˘ a pentru a testa dac˘ a st˘ arile obiectelor coincid sau dac˘ a doar o parte din variabilele lor coincid. hashCode Acestea sunt. //echivalent cu System. OBIECTE S ¸ I CLASE Fiind subclas˘ a a lui Object. Exemplu obj = new Exemplu().

vom scrie un mic program TestComplex ˆ ın care vom testa metodele clasei definite. 0) . return a + semn + b + " i " . a = this . } } .8. } public Complex () { this (1 . b ) . b . return suma . this . 0) . suma . ¸ si ˆ ın care vom supradefini metode ale clasei Object. } public String toString () { String semn = ( b > 0 ? " + " : " -" ) . Complex comp = ( Complex ) obj . } public Complex aduna ( Complex comp ) { Complex suma = new Complex (0 . ˆ ın care implement˘ am part ¸ial clasa numerelor complexe. a + comp . } public Object clone () { return new Complex (a . Listing 2. if (!( obj instanceof Complex ) ) return false . De asemenea. } public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj == null ) return false . return ( comp . b = b .1: Clasa numerelor complexe class Complex { private double a . suma . a = a . b + comp . CLASA OBJECT 73 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. b == b ) . a . b = this . // partea imaginara public Complex ( double a . // partea reala private double b . double b ) { this .2. a == a && comp .

Complex c3 = ( Complex ) c1 .intValue(). equals ( c2 ) ) . Conversia explicit˘ a va fi facut˘ a de c˘ atre compilator.3) . . respectiv auto-unboxing. Boolean obb = new Boolean(true). println ( c1 . out . aduna ( c2 ) ) .0 i // false // true 2. boolean b = obb. clone () . } } { // 3.0 + 5.booleanValue(). println ( c1 . out . byte short int long float double char boolean Byte Short Integer Long Float Double Character Boolean Fiecare din aceste clase are un constructor ce permite init ¸ializarea unui obiect avˆ and o anumit˘ a valoare primitiv˘ a¸ si metode specializate pentru conversia unui obiect ˆ ın tipul primitiv corespunz˘ ator. out . System . equals ( c3 ) ) .5 a limbajului Java. println ( c1 . Incepˆ and cu versiunea 1. int i = obi. System . de genul tipPrimitivValue: Integer obi = new Integer(1).9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri Dup˘ a cum v˘ azut tipurile Java de date pot fi ˆ ımp˘ art ¸ie ˆ ın primitive ¸ si referint ¸˘ a. acest mecanism purtˆ and numele de autoboxing.2) . Pentru fiecare tip primitiv exist˘ a o clas˘ a corespunz˘ atoare care permie lucrul orientat obiect cu tipul respectiv. atribuirile explicite ˆ ıntre tipuri primitve ¸ si referint ¸˘ a sunt posibile. OBIECTE S ¸ I CLASE public class TestComplex { public static void main ( String c []) Complex c1 = new Complex (1 . Complex c2 = new Complex (2 . System .74 CAPITOLUL 2.

int i = obi.5 a limbajului Java. boolean b = obb. 75 2..GALBEN).10 Tipul de date enumerare Incepˆ and cu versiunea 1.5 ! Integer obi = 1.. GALBEN...culoare = CuloriSemafor. public static final int VERDE = 1. Boolean obb = true. // Exemplu de utilizare if (semafor. . VERDE }.. Acest˘ a solut ¸ie simplific˘ a manevrarea grupurilor de constante. if (semafor.culoare = CuloriSemafor. . Clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: public enum CuloriSemafor { ROSU.GALBEN)...culoare = CuloriSemafor.. . Compilatorul este responsabil cu transformarea unei astfel de structuri ˆ ıntr-o clas˘ a corespunz˘ atoare. public static final int GALBEN = 0.ROSU) semafor. // Utilizarea structurii se face la fel .10. dup˘ a cum reiese din urm˘ atorul exemplu: public class CuloriSemafor { public static final int ROSU = -1.2.. exist˘ a posibilitatea de a defini tipuri de date enumerare prin folosirea cuvˆ antului cheie enum. ..culoare = CuloriSemafor.ROSU) semafor. } . TIPUL DE DATE ENUMERARE // Doar de la versiunea 1.

OBIECTE S ¸ I CLASE .76 CAPITOLUL 2.

. programul se va opri la instruct ¸iunea care a cauzat except ¸ia ¸ si se va afi¸ sa un mesaj de eroare de genul: 77 ."). In momentul cˆ and o asemenea eroare se produce ˆ ın timpul execut ¸iei va fi generat un obiect de tip except ¸ie ce cont ¸ine: • informat ¸ii despre except ¸ia respectiv˘ a. Except ¸iile pot ap˘ area din diverse cauze ¸ si pot avea nivele diferite de gravitate: de la erori fatale cauzate de echipamentul hardware pˆ an˘ a la erori ce ¸ tin strict de codul programului.out. v[10] = 0. //Exceptie ! System.Capitolul 3 Except ¸ii 3. • starea programului ˆ ın momentul producerii acelei except ¸ii. cum ar fi accesarea unui element din afara spat ¸iului alocat unui vector.. } } La rularea programului va fi generat˘ a o except ¸ie.1 Ce sunt except ¸iile ? Termenul except ¸ie este o prescurtare pentru ”eveniment except ¸ional” ¸ si poate fi definit ca un eveniment ce se produce ˆ ın timpul execut ¸iei unui program ¸ si care provoac˘ aˆ ıntreruperea cursului normal al execut ¸iei acestuia.println("Aici nu se mai ajunge. public class Exemplu { public static void main(String args[]) { int v[] = new int[10].

Atent ¸ie In Java tratarea erorilor nu mai este o opt ¸iune ci o constrˆ angere.lang. Dac˘ a sistemul nu gase¸ ste nici un analizor pentru o anumit˘ a except ¸ie.78 CAPITOLUL 3. In aproape toate situat ¸ile. Secvent ¸a de cod dintr-o metod˘ a care trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie se nume¸ ste analizor de except ¸ie (”exception handler”) iar interceptarea ¸ si tratarea ei se nume¸ ste prinderea except ¸iei (”catch the exception”).main (Exceptii. 3. la aparit ¸ia unei erori este ”aruncat˘ a” o except ¸ie iar cineva trebuie s˘ a o ”prind˘ a” pentru a o trata.. In momentul ˆ ın care o metod˘ a genereaz˘ a (arunc˘ a) o except ¸ie sistemul de execut ¸ie este responsabil cu g˘ asirea unei secvent ¸e de cod dintr-o metod˘ a care s˘ a o trateze.. o secvent ¸˘ a de cod care poate provoca except ¸ii trebuie s˘ a specifice modalitatea de tratare a acestora. atunci programul Java se opre¸ ste cu un mesaj de eroare (ˆ ın cazul exemplului de mai sus mesajul ”Aici nu se mai ajunge.” nu va fi afi¸ sat). O secvent ¸˘ a de cod care trateaz˘ a anumite except ¸ii trebuie s˘ a arate astfel: try { // Instructiuni care pot genera exceptii } catch (TipExceptie1 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 1 . EXCEPT ¸ II "Exception in thread "main" java. C˘ autarea se face recursiv.ArrayIndexOutOfBoundsException :10 at Exceptii. catch ¸ si finally.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor Tratarea except ¸iilor se realizeaz˘ a prin intermediul blocurilor de instruct ¸iuni try. ˆ ıncepˆ and cu metoda care a generat except ¸ia ¸ si mergˆ and ˆ ınapoi pe linia apelurilor c˘ atre acea metod˘ a.java:4)" Crearea unui obiect de tip except ¸ie se nume¸ ste aruncarea unei except ¸ii (”throwing an exception”). Cu alte cuvinte.

F˘ ar˘ a a folosi tratarea except ¸iilor metoda responsabil˘ a cu citirea fi¸ sierului ar ar˘ ata astfel: public static void citesteFisier(String fis) { FileReader f = null.println("\\nInchidem fisierul " + fis).2. // Deschidem fisierul System. Mai jos este codul complte ¸ si corect al unui program ce afi¸ seaz˘ a pe ecran cont ¸inutul unui fi¸ sier al c˘ arui nume este primit ca argument de la linia de comand˘ a.out. Tratarea except ¸iilor este realizat˘ a complet chiar de c˘ atre metoda citeste.3. f = new FileReader(fis). Folosind mecanismul except ¸iilor metoda citeste ˆ ı¸ si poate trata singur˘ a erorile care pot surveni pe parcursul execut ¸iei sale. f. .close().out.read()) != -1) System. // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c.out. } Aceast˘ a secvent ¸˘ a de cod va furniza erori la compilare deoarece ˆ ın Java tratarea erorilor este obligatorie.println("Deschidem fisierul " + fis). // Inchidem fisierul System. finally { // Cod care se executa indiferent // daca apar sau nu exceptii } 79 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: citirea unui fi¸ sier octet cu octet ¸ si afisarea lui pe ecran. .print((char)c). while ( (c=f. . ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR } catch (TipExceptie2 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 2 } .

print (( char ) c ) . err . length > 0) citesteFisier ( args [0]) . out . " ) . EXCEPT ¸ II Listing 3. println ( " Exceptie : " + e . printStackTrace () . println ( " Fisierul nu poate fi inchis ! " ) . } catch ( IOException e ) { System . getMessage () ) . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) .80 CAPITOLUL 3. } catch ( IOException e ) { // Tratam alt tip de exceptie System . System . } catch ( File Not F o u n d E x c e p t i o n e ) { // Tratam un tip de exceptie System . io . while ( ( c = f . else . out . e . System . println ( " \ nInchidem fisierul .1: Citirea unui fisier .corect import java . } finally { if ( f != null ) { // Inchidem fisierul System . close () . try { f . err . e . f = new FileReader ( fis ) . read () ) != -1) System . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c . out . printStackTrace () . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . try { // Deschidem fisierul System . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) { FileReader f = null . } } } } public static void main ( String args []) { if ( args .*. out . exit (1) . err . println ( " Deschidem fisierul " + fis ) .

// Totul a decurs bine.. de exemplu atunci cˆ and fi¸ sierul mai este folosit ¸ si de alt proces ¸ si nu poate fi ˆ ınchis.. responsabil˘ a cu ˆ ınchiderea unui fi¸ sier. ˆ ınchiderea fi¸ sierului ar fi trebuit facut˘ aˆ ın fiecare situat ¸ie ˆ ın care fi¸ sierul ar fi fost deschis. // A aparut o exceptie la citirea din fisier f... Except ¸iile provocate de aceste instruct ¸iuni sunt tratate ˆ ın cele dou˘ a blocuri ”catch”.2. // cod redundant } O problem˘ a mai delicat˘ a care trebuie semnalata ˆ ın aceasta situat ¸ie este faptul c˘ a metoda close. cˆ ate unul pentru fiecare tip de except ¸ie. catch (IOException e) { . f. out . ˆ ın funct ¸ie de except ¸iile provocate de acele instruct ¸iuni sau (opt ¸ional) de un bloc ”finally”. } . Inchiderea fi¸ sierului se face ˆ ın blocul ”finally”. println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . } } 81 Blocul ”try” contine instruct ¸iunile de deschidere a unui fi¸ sier ¸ si de citire dintr-un fi¸ sier. try { . ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR System ..3. poate provoca la rˆ andul s˘ au except ¸ii. Deci.close(). pentru a avea un cod complet corect trebuie s˘ a trat˘ am ¸ si posibilitatea aparit ¸iei unei except ¸ii la metoda close.close(). ambele putˆ and produce except ¸ii. ceea ce ar fi dus la scrierea de cod redundant. Atent ¸ie Obligatoriu un bloc de instruct ¸iuni ”try” trebuie s˘ a fie urmat de unul sau mai multe blocuri ”catch”. deoarece acesta este sigur c˘ a se va executa F˘ ar˘ a a folosi blocul ”finally”.. .

82 CAPITOLUL 3... io . f = new FileReader ( fis ) . In exemplul de mai sus dac˘ a nu facem tratarea except ¸iilor ˆ ın cadrul metodei citeste atunci metoda apelant˘ a (main) va trebui s˘ a fac˘ a acest lucru: Listing 3. EXCEPT ¸ II 3. f . TipExceptie2. read () ) != -1) System . Acest lucru se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ın declarat ¸ia metodei a clauzei throws: [modificatori] TipReturnat metoda([argumente]) throws TipExceptie1. la rˆ andul lor. } .*. urmˆ and ca acestea s˘ a implementeze tratarea lor sau. while ( ( c = f . out ... { . . } Atent ¸ie O metod˘ a care nu trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie trebuie obligatoriu s˘ ao ”arunce”.3 ”Aruncarea” except ¸iilor In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu ˆ ı¸ si asum˘ a responsabilitatea trat˘ arii uneia sau mai multor except ¸ii pe care le pot provoca anumite instruct ¸iuni din codul s˘ au atunci ea poate s˘ a ”arunce” aceste except ¸ii c˘ atre metodele care o apeleaz˘ a. print (( char ) c ) . close () . s˘ a ”arunce” mai departe except ¸iile respective. IOException { FileReader f = null . int c . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) throws FileNotFoundException .2: Citirea unui fisier import java .

} } Observat ¸i c˘ a. println ( " Exceptie : " + e ) . inchiderea fi¸ sierului nu va mai fi facut˘ aˆ ın situatia ˆ ın care apare o except ¸ie la citirea din fi¸ sier. while ( (c=f. int c.read()) != -1) System. System . nu mai putem diferent ¸ia except ¸iile provocate de citirea din fi¸ sier s de inchiderea fi¸ sierului.print((char)c). println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) .3. printStackTrace () . err .out. try { f = new FileReader(numeFisier). ambele fiind de tipul IOException. } catch ( File NotFo undE x c ep ti on e ) { System . e . } catch ( IOException e ) { System . err . } } else System . ”ARUNCAREA” EXCEPT ¸ IILOR 83 public static void main ( String args []) { if ( args . } finally { if (f!=null) f. } } . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . out . Este situat ¸ia ˆ ın care putem folosi blocul finally f˘ ar˘ a a folosi nici un bloc catch: public static void citesteFisier(String fis) throws FileNotFoundException. IOException { FileReader f = null.3. println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . out . ˆ ın acest caz. length > 0) { try { citesteFisier ( args [0]) . De asemenea.close().

} Tratarea except ¸iilor de c˘ atre JVM se face prin terminarea programului ¸ si afi¸ sarea informat ¸iilor despre except ¸ia care a determinat acest lucru. dac˘ a va arunca except ¸iile ce pot ap˘ area ˆ ın corpul ei. Pentru exemplul nostru. metoda main ar putea fi declarat˘ a astfel: public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException.length) throw new ArrayIndexOutOfBoundsException(). Aceast˘ aˆ ınl˘ ant ¸uire se termin˘ a cu metoda main care. EXCEPT ¸ II Metoda apelant˘ a poate arunca la rˆ andul sˆ au except ¸iile mai departe c˘ atre metoda care a apelat-o la rˆ andul ei... } public void metoda2 throws TipExceptie { metoda3().. . } public void main throws TipExceptie { metoda1().. astfel ˆ ıncˆ at codul s˘ a fie cˆ at mai clar ¸ si identificarea locului ˆ ın care a ap˘ arut except ¸ia s˘ a fie cˆ at mai u¸ sor de f˘ acut. va determina trimiterea except ¸iilor c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java.84 CAPITOLUL 3. } public void metoda1 throws TipExceptie { metoda2(). public void metoda3 throws TipExceptie { . } Intotdeauna trebuie g˘ asit compromisul optim ˆ ıntre tratarea local˘ a a except ¸iilor ¸ si aruncarea lor c˘ atre nivelele superioare. IOException { citeste(args[0]).. Aruncarea unei except ¸ii se poate face ¸ si implicit prin instruct ¸iunea throw ce are formatul: throw exceptie. if (index >= vector. ca ˆ ın exemplele de mai jos: throw new IOException("Exceptie I/O"). . ..

S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: o funct ¸ie care ˆ ıncarc˘ a un fi¸ sier ˆ ın memorie: citesteFisier { deschide fisierul.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor Prin modalitatea sa de tratare a except ¸iilor. (vezi ”Crearea propriilor except ¸ii”) 3. aparent simpl˘ a. • Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor. inchide fisierul.˘ 3. aloca memorie.out. } Problemele care pot ap˘ area la aceasta funct ¸ie. determina dimensiunea fisierului.println("A aparut o exceptie). sunt de genul: ”Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a: . AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR catch(Exception e) { System. throw e.4. 3.. Java are urm˘ atoarele avantaje fat ¸˘ a de mecanismul tradit ¸ional de tratare a erorilor: • Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul ˆ ın care ea poate s˘ a apar˘ a.4. } 85 Aceast˘ a instruct ¸iune este folosit˘ a mai ales la aruncarea except ¸iilor proprii. citeste fisierul in memorie. • Propagarea unei erori pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator..1 Separarea codului pentru tratarea erorilor In programarea tradit ¸ional˘ a tratarea erorilor se combin˘ a cu codul ce poate produce aparit ¸ia lor producˆ and a¸ sa numitul ”cod spaghetti”. ?” • fi¸ sierul nu poate fi deschis • nu se poate determina dimensiunea fi¸ sierului .

schematizat. if (s-a determinat dimensiunea) { aloca memorie. deschide fisierul. folosind mecansimul except ¸iilor. if (fisierul nu s-a inchis && codEroare == 0) { codEroare = -4. } } else { codEroare = -2.86 • nu poate fi alocat˘ a suficient˘ a memorie • nu se poate face citirea din fi¸ sier • fi¸ sierul nu poate fi ˆ ınchis CAPITOLUL 3. } // Cod "spaghetti" Acest stil de progamare este extrem de susceptibil la erori ¸ si ˆ ıngreuneaz˘ a extrem de mult ˆ ınt ¸telegerea sa. } } else { codEroare = -5. } else { codEroare = codEroare & -4. In Java. astfel: . if (fisierul s-a deschis) { determina dimensiunea fisierului. } return codEroare. } } else { codEroare = -3. EXCEPT ¸ II Un cod tradit ¸ional care s˘ a trateze aceste erori ar ar˘ ata astfel: int citesteFisier() { int codEroare = 0. } inchide fisierul. if (s-a alocat memorie) { citeste fisierul in memorie. codul ar arata. if (nu se poate citi din fisier) { codEroare = -1.

....2 Propagarea erorilor Propagarea unei erori se face pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator. . } catch (fisierul nu s-a deschis) {trateaza eroarea.} catch (nu s-a determinat dimensiunea) {trateaza eroarea. . S˘ a presupunem c˘ a apelul la metoda citesteFisier este consecint ¸a unor apeluri imbricate de metode: int metoda1() { metoda2(). aloca memorie.˘ 3. } int metoda3 { citesteFisier(). AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int citesteFisier() { try { deschide fisierul. .} } Diferenta de claritate este evident˘ a.} catch (nu s-a alocat memorie) {trateaza eroarea} catch (nu se poate citi din fisier) {trateaza eroarea.4. citeste fisierul in memorie.4.. 87 3.} catch (nu se poate inchide fisierul) {trateaza eroarea. inchide fisierul. } int metoda2() { metoda3... determina dimensiunea fisierului.

if (codEroare != 0) return codEroare. Cu alte cuvinte.. adic˘ a funct ¸iilor care o apeleaz˘ a sau sistemului. } Dup˘ a cum am vazut... . o metod˘ a poate s˘ a nu ˆ ı¸ si asume responsabilitatea trat˘ arii except ¸iilor ap˘ arute ˆ ın cadrul ei: int metoda1() { try { metoda2(). } int metoda2() { int codEroare = metoda3(). Tradit ¸ional. . if (codEroare != 0) //proceseazaEroare. if (codEroare != 0) return codEroare. } . } catch (TipExceptie e) { //proceseazaEroare. } int metoda3() { int codEroare = citesteFisier(). EXCEPT ¸ II S˘ a presupunem de asemenea c˘ a dorim s˘ a facem tratarea erorilor doar ˆ ın metoda1... } .. Java permite unei metode s˘ a arunce except ¸iile ap˘ arute ˆ ın cadrul ei la un nivel superior. ..88 } CAPITOLUL 3.. acest lucru ar trebui f˘ acut prin propagarea erorii produse de metoda citesteFisier pˆ an˘ a la metoda1: int metoda1() { int codEroare = metoda2().

} 89 3.dat"). cu cˆ at clasa folosit˘ a este mai generic˘ a cu atˆ at tratarea except ¸iilor programul ˆ ı¸ si pierde din flexibilitate. La rˆ andul ei. fie la nivelul uneia din superclasele sale.. /* Acest apel poate genera exceptie de tipul FileNotFoundException Tratarea ei poate fi facuta in unul din modurile de mai jos: */ } catch (FileNotFoundException e) { // Exceptie specifica provocata de absenta // fisierului ’input.. clasa IOException se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ıntr-o categorie mai larg˘ a de except ¸ii ¸ si anume clasa Exception.4. . .. ˆ ıns˘ a. try { FileReader f = new FileReader("input. De exemplu. Acestea sunt grupate ˆ ın funct ¸ie de similarit˘ a¸ tile lor ˆ ıntr-o ierarhie de clase.4. Pronderea unei except ¸ii se poate face fie la nivelul clasei specifice pentru acea except ¸ie. } int metoda3() throws TipExceptie { citesteFisier(). clasa IOException se ocup˘ a cu except ¸iile ce pot ap˘ area la operat ¸ii de intrare/iesire ¸ si diferent ¸iaz˘ a la rˆ andul ei alte tipuri de except ¸ii. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int metoda2() throws TipExceptie { metoda3(). Radacin˘ a acestei ierarhii este clasa Throwable (vezi ”Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii”). cum ar fi FileNotFoundException. ˆ ın funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile programului.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor In Java exist˘ a clase corespunz˘ atoare tuturor except ¸iilor care pot ap˘ area la execut ¸ia unui program. etc.dat’ } // sau ..˘ 3. EOFException.

. EXCEPT ¸ II catch (IOException e) { // Exceptie generica provocata de o operatie IO } // sau catch (Exception e) { // Cea mai generica exceptie soft } //sau catch (Throwable e) { // Superclasa exceptiilor } 3.90 CAPITOLUL 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii R˘ ad˘ acina claselor ce descriu except ¸ii este clasa Throwable iar cele mai importante subclase ale sale sunt Error. Un program Java nu trebuie s˘ a trateze aparit ¸ia acestor erori ¸ si este improbabil ca o metod˘ a Java s˘ a provoace asemenea erori. Erorile. sunt cazuri speciale de except ¸ii generate de funct ¸ionarea anormal˘ a a echipamentului hard pe care ruleaz˘ a un program Java ¸ si sunt invizibile programatorilor. obiecte de tip Error. Exception ¸ si RuntimeException. care sunt la rˆ andul lor superclase pentru o serie ˆ ıntreag˘ a de tipuri de except ¸ii.

6. astfel ˆ ıncˆ at pot fi apelate pentru orice tip de except ¸ie. cum ar fi lipsa unui fi¸ sier. care furnizeaz˘ a reprezentarea ca ¸ sir de caractere a except ¸iei. Aceste except ¸ii au o superclas˘ a comun˘ a RuntimeException ¸ si ˆ ın acesata categorie sunt incluse except ¸iile provocate de: • operat ¸ii aritmetice ilegale (ˆ ımpˆ art ¸irea ˆ ıntregilor la zero). Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect except ¸ie sunt definite ˆ ın clasa Throwable ¸ si sunt publice. programul va fi terminat. ˆ ın cazul aparit ¸iei oric˘ arui tip de except ¸ie care nu are un analizor corespunz˘ ator. Din acest motiv. . • toString . obiectele de tip Exception. De la acest principu se sustrag ˆ ıns˘ a a¸ sa numitele except ¸ii la execut ¸ie sau.afi¸ seaz˘ a detaliul unei except ¸ii. Cele mai uzuale sunt: • getMessage .metod˘ a mo¸ stenit˘ a din clasa Object. cu alte cuvinte. EXCEPT ¸ II LA EXECUT ¸ IE 91 Except ¸iile.3. NullPointerException • accesarea eronat˘ a a elementelor unui vector. tratarea lor nefiind ˆ ıns˘ a ilegal˘ a. sunt except ¸iile standard (soft) care trebuie tratate de c˘ atre programele Java. compilatorul permite ca aceste except ¸ii s˘ a r˘ amˆ an˘ a netratate. Except ¸iile care pot ”sc˘ apa” netratate descind din subclasa RuntimeException ¸ si se numesc except ¸ii la execut ¸ie. except ¸iile care provin strict din vina programatorului ¸ si nu generate de o anumit˘ a situat ¸ie extern˘ a.afi¸ seaz˘ a informat ¸ii complete despre except ¸ie ¸ si localizarea ei. tratarea except ¸iilor este obligatorie ˆ ın Java. ArrayIndexOutOfBoundsException Except ¸iile la execut ¸ie pot ap˘ area uriunde ˆ ın program ¸ si pot fi extrem de numeroare iar ˆ ıncercarea de ”prindere” a lor ar fi extrem de anevoioas˘ a. Dup˘ a cum am mai zis tratarea acestor except ¸ii nu este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. Reamintim ˆ ıns˘ a c˘ a. ArithmeticException • accesarea membrilor unui obiect ce are valoarea null. • printStackTrace . 3.6 Except ¸ii la execut ¸ie In general.

println(a/b). programul continua v[11] = 0.println(y/z). O except ¸ie proprie trebuie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ıns˘ aˆ ın ierarhia except ¸iilor Java.println(z/z). */ System.out. // Infinity System. cazuri care nu au fost prevazute ˆ ın ierarhia except ¸iilor standard Java.out.. /* Nu apare eroare la compilare dar apare exceptie la executie si programul va fi terminat. int b=0. System. int a=1.printStackTrace().println("Atentie la indecsi!"). -Infinity. try { v[10] = 0. sau Nan.println(x/z). y=-1.println("Aici nu se mai ajunge.out.out. // Exceptie la executie ! double x=1. EXCEPT ¸ II int v[] = new int[10]. sau superclasa Exception.out.7 Crearea propriilor except ¸ii Adeseori poate ap˘ area necesitatea cre˘ arii unor except ¸ii proprii pentru a pune ˆ ın evident ¸a cazuri speciale de erori provocate de metodele claselor unei libr˘ arii. System. e. ci va fi furnizat ca rezultat o constant˘ a care poate fi. funct ¸ie de operatie."). Infinity. In cazul tipurilor reale (float ¸ si double) nu va fi generat˘ a nici o except ¸ie.92 CAPITOLUL 3. .out. // NaN 3.. Imp˘ art ¸irea la 0 va genera o except ¸ie doar dac˘ a tipul numerelor ˆ ımp˘ art ¸ite este aritmetic ˆ ıntreg. z=0. preferabil una apropiat˘ a ca semnificat ¸ie. } // Corect. // -Infinity System. } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System. cu alte cuvinte clasa care o implementeaz˘ a trebuie s˘ a fie subclas˘ a a uneia deja existente ˆ ın aceasta ierarhie.

} public int scoate () throws ExceptieStiva { if ( n ==0) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este goala ! " ) .3: Exceptii proprii class ExceptieStiva extends Exception { public ExceptieStiva ( String mesaj ) { super ( mesaj ) . ˆ ın care cre˘ am o clas˘ a ce descrie part ¸ial o stiv˘ a de numere ˆ ıntregi cu operat ¸iile de ad˘ augare a unui element. Pentru a personaliza aceste except ¸ii vom crea o clas˘ a specific˘ a denumit˘ a ExceptieStiva: Listing 3.3. } } Secvent ¸a cheie este extends Exception care specific˘ a faptul c˘ a noua clas˘ a ExceptieStiva este subclas˘ a a clasei Exception ¸ si deci implementeaz˘ a obiecte ce reprezint˘ a except ¸ii. CREAREA PROPRIILOR EXCEPT ¸ II public class ExceptieProprie extends Exception { public ExceptieProprie(String mesaj) { super(mesaj). respectiv de scoatere a elementului din vˆ arful stivei. // numarul de elemente din stiva public void adauga ( int x ) throws ExceptieStiva { if ( n ==100) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este plina ! " ) .-]. int n =0. // Apeleaza constructorul superclasei Exception } } 93 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. . Dac˘ a presupunem c˘ a stiva poate memora maxim 100 de elemente. ambele operat ¸ii pot provoca except ¸ii.7. return elemente [n . } } class Stiva { int elemente [] = new int [100]. elemente [ n ++] = x .

94 CAPITOLUL 3. cum ar fi: class ExceptieSimpla extends Exception { } Aceast˘ a clas˘ a se bazeaz˘ a pe constructorul implicit creat de compilator ˆ ıns˘ a nu are constructorul ExceptieSimpla(String s). . Except ¸iile proprii sunt descrise uzual de clase foarte simple. EXCEPT ¸ II In general. codul ad˘ augat claselor pentru except ¸ii proprii este nesemnificativ: unul sau doi constructori care afi¸ seaza un mesaj de eroare la ie¸ sirea standard. ˆ ıns˘ a aceasta dezvoltare nu ˆ ı¸ si are rostul ˆ ın majoritatea cazurilor. chiar f˘ ar˘ a nici un cod ˆ ın ele. Procesul de creare a unei noi except ¸ii poate fi dus mai departe prin ad˘ augarea unor noi metode clasei ce descrie acea except ¸ie.

ˆ ın memorie sau ˆ ın alt program ¸ si poate fi de orice tip: date primitive. obiecte. un program poate trimite informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a deschizˆ and un canal de comunicat ¸ie (flux) c˘ atre acea destinat ¸ie ¸ si scriind secvent ¸ial informat ¸iile respective.1. } inchide canal comunicatie. citirea/scrierea de pe/c˘ atre un mediu extern respect˘ a urm˘ atorul algoritm: deschide canal comunicatie while (mai sunt informatii) { citeste/scrie informatie. Indiferent de tipul informat ¸iilor. ˆ ın ret ¸ea. Pentru a generaliza.Capitolul 4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4. memorie. imagini. sunete. Similar. Pentru a aduce informat ¸ii dintr-un mediu extern. un progam Java trebuie s˘ a deschid˘ a un canal de comunicat ¸ie (flux) de la sursa informat ¸iilor (fi¸ sier. etc. atˆ at sursa extern˘ a a unor date cˆ at ¸ si destinat ¸ia lor sunt v˘ azute ca fiind ni¸ ste procese care produc. Informat ¸ia se poate g˘ asi oriunde: ˆ ıntr-un fi¸ sier pe disc.1 Introducere Ce sunt fluxurile? Majoritatea aplicat ¸iilor necesit˘ a citirea unor informat ¸ii care se g˘ asesc pe o surs˘ a extern˘ a sau trimiterea unor informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a. 95 . respectiv consum˘ a informat ¸ii.1 4. socket. etc) ¸ si s˘ a citeasc˘ a secvent ¸ial informat ¸iile respective.

Fluxurile sunt unidirect ¸ionale. Un proces care descrie o destinat ¸ie extern˘ a pentru date se nume¸ ste proces consumator.io. orice proces putˆ and fi atˆ at producator cˆ at ¸ si consumator ˆ ın acela¸ si timp.*.96 ˘ S CAPITOLUL 4. Un proces care descrie o surs˘ a extern˘ a de date se nume¸ ste proces produc˘ ator.io. Intre dou˘ a procese pot exista oricˆ ate fluxuri. Fiecare flux are un singur proces produc˘ ator ¸ si un singur proces consumator.1. Un flux care cite¸ ste date se nume¸ ste flux de intrare. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Definit ¸ii: Un flux este un canal de comunicat ¸ie unidirect ¸ional ˆ ıntre dou˘ a procese. 4. Observat ¸ii: Fluxurile sunt canale de comunicat ¸ie seriale pe 8 sau 16 bit ¸i. orice program care necesit˘ a operat ¸ii de intrare sau ie¸ sire trebuie s˘ a cont ¸in˘ a instruct ¸iunea de import a pachetului java.2 Clasificarea fluxurilor Exist˘ a trei tipuri de clasificare a fluxurilor: • Dup˘ a direct ¸ia canalului de comunicat ¸ie deschis fluxurile se ˆ ımpart ˆ ın: – fluxuri de intrare (pentru citirea datelor) – fluxuri de ie¸ sire (pentru scrierea datelor) • Dup˘ a tipul de date pe care opereaz˘ a: – fluxuri de octet ¸i (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 8 bit ¸i) – fluxuri de caractere (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 16 bit ¸i) . de la produc˘ ator la consumator. Clasele ¸ si intefet ¸ele standard pentru lucrul cu fluxuri se g˘ asesc ˆ ın pachetul java. dar pe fluxuri diferite. Un flux care scrie date se nume¸ ste flux de ie¸ sire. Consumatorul ¸ si producatorul nu comunic˘ a direct printr-o interfat ¸˘ a de flux ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor.io: import java. Deci.

pentru fluxuri de ie¸ sire. faptul c˘ a unui flux de intrare XReader ˆ ıi corespunde uzual un flux de ie¸ sire XWriter. BufferedReader. De asemenea.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri Clasele r˘ ad˘ acin˘ a pentru ierarhiile ce reprezint˘ a fluxuri de caractere sunt: • Reader. Ca ¸ si ˆ ın cazul fluxurilor pe caractere denumirile claselor vor avea terminat ¸ia superclasei lor: FileInputStream. toate clasele din aceste ierarhii vor avea terminat ¸ia Reader sau Writer ˆ ın funct ¸ie de tipul lor. BufferedInputStream. .1. FileOutputStream.pentru fluxuri de intrare ¸ si • OutputStream. cum ar fi ˆ ın exemplele: FileReader.pentru fluxuri de ie¸ sire. se observ˘ a ca o alt˘ a regul˘ a general˘ a.4.1. Acestea sunt superclase abstracte pentru toate clasele ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 16 bit ¸i ¸ si vor cont ¸ine metodele comune tuturor. FileWriter. Acestea sunt superclase abstracte pentru clase ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 8 bit ¸i. BufferedOutputStream. etc. etc. fiec˘ arui flux de intrare XInputStream corespunzˆ andu-i uzual un flux de ie¸ sire XOutputStream..pentru fluxuri de intrare ¸ si • Writer. Ca o regul˘ a general˘ a. ˆ ıns˘ a acest lucru nu este obligatoriu. BufferedWriter. Clasele radacin˘ a pentru ierarhia fluxurilor de octet ¸i sunt: • InputStream. f˘ ar˘ a ca acest lucru s˘ a fie obligatoriu. INTRODUCERE • Dup˘ a act ¸iunea lor: 97 – fluxuri primare de citire/scriere a datelor (se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor) – fluxuri pentru procesarea datelor 4.

resetarea pozit ¸iei curente.. Metodele referitoare la fluxuri pot genera except ¸ii de tipul IOException sau derivate din aceast˘ a clas˘ a. . fluxul va fi automat ˆ ınchis de c˘ atre colectorul de gunoaie atunci cˆ and nu va mai exista nici o referint ¸˘ a la el..1.. Reader InputStream int read() int read() int read(char buf[]) int read(byte buf[]) . deoarece acestea permit manipularea caracterelor Unicode ˆ ın timp ce fluxurile de octet ¸i permit doar lucrul pe 8 biti caractere ASCII.. datele din memorie vor fi pierdute la ˆ ınchiderea fluxului de c˘ atre gc. 4. InputStream void write(int c) void write(byte buf[]) . ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie evitat deoarece. exist˘ a un paralelism ˆ ıntre ierarhia claselor pentru fluxuri de caractere ¸ si cea pentru fluxurile pe octet ¸i. De asemenea. la lucrul cu fluxrui cu zon˘ a tampon de memorie. ambele clase pun la dispozit ¸ie metode pentru marcarea unei locat ¸ii ˆ ıntr-un flux.. In cazul ˆ ın care aceasta nu este apelat˘ a explicit..4 Metode comune fluxurilor Superclasele abstracte Reader ¸ si InputStream definesc metode similare pentru citirea datelor. tratarea lor fiind obligatorie. definind metode similare pentru scrierea datelor: Reader void write(int c) void write(char buf[]) void write(String str) . Inchiderea oric˘ arui flux se realizeaz˘ a prin metoda close.. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Pˆ an˘ a la un punct. Pentru majoritatea programelor este recomandat ca scrierea ¸ si citirea datelor s˘ a se fac˘ a prin intermediul fluxurilor de caractere. saltul peste un num˘ ar de pozit ¸ii. Acestea sunt ˆ ıns˘ a mai rar folosite ¸ si nu vor fi detaliate. etc. .. Superclasele abstracte Writer ¸ si OutputStream sunt de asemenea paralele.98 ˘ S CAPITOLUL 4.

2 Folosirea fluxurilor A¸ sa cum am v˘ azut.4. ele pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite astfel: • Fi¸ sier FileReader. StringWriter Permit tratarea ¸ sirurilor de caractere aflate ˆ ın memorie ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea de fluxuri. ByteArrayOutputStream Aceste fluxuri folosesc pentru scrierea/citirea informat ¸iilor ˆ ın/din memorie ¸ si sunt create pe un vector existent deja. PipedOutputStream Implementeaz˘ a componentele de intrare/ie¸ sire ale unei conducte de . In continuare. permit tratarea vectorilor ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea unor fluxuri de intrare/ie¸ sire. fluxurile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın funct ¸ie de activitatea lor ˆ ın fluxuri care se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor ¸ si fluxuri pentru procesarea datelor (de filtrare). respectiv write.2. FOLOSIREA FLUXURILOR 99 4. StringReader. PipedWriter PipedInputStream. precum ¸ si modalit˘ a¸ tile de creare ¸ si utilizare a fluxurilor. • Memorie CharArrayReader. FileOutputStream Numite ¸ si fluxuri fi¸ sier. • Pipe PipedReader.1 Fluxuri primitive Fluxurile primitive sunt responsabile cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor. punˆ and la dispozit ¸ie implement˘ ari ale metodelor de baz˘ a read.2. CharArrayWriter ByteArrayInputStream. acestea sunt folosite pentru citirea datelor dintr-un fi¸ sier. respectiv scrierea datelor ˆ ıntr-un fi¸ sier ¸ si vor fi analizate ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a (vezi ”Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere”). vom vedea care sunt cele mai importante clase din cele dou˘ a categorii ¸ si la ce folosesc acestea. In funct ¸ie de tipul sursei datelor. definite ˆ ın superclase. 4. Cu alte cuvinte. FileWriter FileInputStream.

Clasele ce descriu aceste fluxuri pot fi ˆ ımpartite ˆ ın funct ¸ie de tipul de procesare pe care ˆ ıl efectueaza astfel: • ”Bufferizare” BufferedReader. FileReader nu putea citi decˆ at caracter cu caracter. Similar. Fiind primitiv.100 ˘ S CAPITOLUL 4. Un flux InputStreamReader cite¸ ste octet ¸i dintr-un flux InputStream ¸ si ˆ ıi converte¸ ste la caractere. Pipe-urile sunt folosite pentru a canaliza ie¸ sirea unui program sau fir de execut ¸ie c˘ atre intrarea altui program sau fir de execut ¸ie. BufferedWriter BufferedInputStream. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI date (pipe). un flux OutputStreamWriter converte¸ ste caractere ˆ ın octet ¸i ¸ si trimite rezutatul c˘ atre un flux de tipul OutputStream. mai util˘ a dintr-un anumit punct de vedere.2 Fluxuri de procesare Fluxurile de procesare (sau de filtrare) sunt responsabile cu preluarea datelor de la un flux primitiv ¸ si procesarea acestora pentru a le oferi ˆ ıntr-o alt˘ a form˘ a. FilterOutputStream Sunt clase abstracte ce definesc o interfat ¸˘ a comun˘ a pentru fluxuri care filtreaz˘ a automat datele citite sau scrise (vezi ”Fluxuri pentru filtrare”). 4. folosind codificarea standard a caracterelor sau o codificare specificat˘ a de program. Un flux de procesare nu poate fi folosit decˆ at ˆ ımpreun˘ a cu un flux primitiv. BufferedReader poate prelua date de la un flux FileReader ¸ si s˘ a ofere informat ¸ia dintr-un fi¸ sier linie cu linie. OutputStreamWriter Formeaz˘ a o punte de legatur˘ aˆ ıntre fluxurile de caractere ¸ si fluxurile de octet ¸i. Sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil (vezi ”Citirea ¸ si scrierea cu zona tampon”). BufferedOutputStream Sunt folosite pentru a introduce un buffer ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. • Conversie octet ¸i-caractere InputStreamReader. De exemplu. FilterWriter FilterInputStream.2. • Filtrare FilterReader. . reducˆ and astfel num˘ arul de acces˘ ari la dispozitivul ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia original˘ a a datelor.

• Afi¸ sare PrintWriter PrintStream Ofer˘ a metode convenabile pentru afisarea informat ¸iilor. • Conversie tipuri de date DataInputStream. independent de ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a (vezi ”Folosirea claselor DataInputStream ¸ si DataOutputStream”). • Num˘ arare LineNumberReader LineNumberInputStream Ofer˘ a¸ si posibilitatea de num˘ arare automat˘ a a liniilor citite de la un flux de intrare. DataOutputStream Folosite la scrierea/citirea datelor de tip primitiv ˆ ıntr-un format binar.4. FOLOSIREA FLUXURILOR 101 • Concatenare SequenceInputStream Concateneaz˘ a mai multe fluxuri de intrare ˆ ıntr-unul singur (vezi ”Concatenarea fi¸ sierelor”). prin instruct ¸iunea new ¸ si invocarea unui constructor corespunz˘ ator al clasei respective: Exemple: . ObjectOutputStream Sunt folosite pentru serializarea obiectelor (vezi ”Serializarea obiectelor”). 4.3 Crearea unui flux Orice flux este un obiect al clasei ce implementeaz˘ a fluxul respectiv.2.2. • Serializare ObjectInputStream. • Citire ˆ ın avans PushbackReader PushbackInputStream Sunt fluxuri de intrare care au un buffer de 1-caracter(octet) ˆ ın care este citit ˆ ın avans ¸ si caracterul (octetul) care urmeaz˘ a celui curent citit. Crearea unui flux se realizeaz˘ a a¸ sadar similar cu crearea obiectelor.

txt").txt"). //crearea unui flux de iesire pe caractere FileWriter out = new FileWriter("fisier. //crearea unui flux de intrare pe octeti FileInputStream in = new FileInputStream("fisier. A¸ sadar. BufferedWriter out = new BufferedWriter(fo). //echivalent cu FileWriter fo = new FileWriter("fisier. A¸ sadar.102 ˘ S CAPITOLUL 4.txt")). Din acest motiv. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI //crearea unui flux de intrare pe caractere FileReader in = new FileReader("fisier.txt"))). //echivalent cu FileReader fr = new FileReader("fisier. constructorii claselor pentru fluxurile de procesare nu primesc ca argument un dispozitiv extern de memorare a datelor ci o referint ¸a la un flux primitiv responsabil cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor: Exemple: //crearea unui flux de intrare printr-un buffer BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader("fisier.dat"). //crearea unui flux de iesire pe octeti FileOutputStrem out = new FileOutputStream("fisier.dat"). Fluxurile de procesare nu pot exista de sine st˘ at˘ atoare ci se suprapun pe un flux primitiv de citire/scriere a datelor. BufferedReader in = new BufferedReader(fr).txt").txt"). crearea unui flux pentru procesarea datelor are formatul general: . //crearea unui flux de iesire printr-un buffer BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("fisier. crearea unui flux primitiv de date care cite¸ ste/scrie informat ¸ii de la un dispozitiv extern are formatul general: FluxPrimitiv numeFlux = new FluxPrimitiv(dispozitivExtern).

boolean throws IOException append) . on obiect de tip File sau un obiect de tip FileDesciptor (vezi ”Clasa File”). Acesta poate fi un ¸ sir de caractere.dat"))). Constructorii clasei FileReader sunt: public FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException public FileReader(File file) throws FileNotFoundException public FileReader(FileDescriptor fd) Constructorii clasei FileWriter: public FileWriter(String fileName) throws IOException public FileWriter(File file) throws IOException public FileWriter(FileDescriptor fd) public FileWriter(String fileName. In general. FileWriter .4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere Fluxurile pentru lucrul cu fi¸ siere sunt cele mai usor de ˆ ınteles. Dup˘ a cum am v˘ azut deja.octeti Constructorii acestor clase accept˘ a ca argument un obiect care s˘ a specifice un anume fi¸ sier. FOLOSIREA FLUXURILOR 103 FluxProcesare numeFlux = new FluxProcesare(fluxPrimitiv). clasele care implementeaz˘ a aceste fluxuri sunt urm˘ atoarele: FileReader. fluxurile pot fi compuse ˆ ın succesiuni oricˆ at de lungi: DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("fisier. ˆ ıntrucˆ at operat ¸ia lor de baz˘ a este citirea.2.4. respectiv scrierea unui caracter sau octet dintr-un sau ˆ ıntr-un fi¸ sier specificat uzual prin numele s˘ au complet sau relativ la directorul curent. 4.caractere FileInputStream. FileOutputStream .2.

out . public class Copiere { public static void main ( String [] args ) { try { FileReader in = new FileReader ( " in . va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul FileNotFoundException. close () . FileWriter out = new FileWriter ( " out . Ambele fi¸ siere sunt considerate ˆ ın directorul curent.txt”.*.txt”. println ( " Eroare la operatiile cu fisiere ! " ) . } } } In cazul ˆ ın care vom lansa aplicat ¸ia iar ˆ ın directorul curent nu exist˘ a un fi¸ sier cu numele ”in. txt " ) . write ( c ) . S˘ a consider˘ am ca exemplu un program care copie cont ¸inutul unui fi¸ sier cu numele ”in.txt” ˆ ıntr-un alt fi¸ sier cu numele ”out.1: Copierea unui fisier import java . Dac˘ a exist˘ a deja fi¸ sierul ”out. err . txt " ) . e . int c . io . Din acest motiv orice creare a unui flux de acest tip trebuie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un bloc try-catch sau metoda ˆ ın care sunt create fluxurile respective trebuie s˘ a arunce except ¸iile de tipul FileNotFoundException sau de tipul superclasei IOException. Dac˘ a exist˘ a fi¸ sierul ”in. while (( c = in . } catch ( IOException e ) { System .txt” el va fi re- . IOException este superclas˘ a pentru FileNotFoundException. Aceasta va fi prins˘ a de program deoarece. Ace¸ stia pot provoca except ¸ii de tipul FileNotFoundException ˆ ın cazul ˆ ın care fi¸ sierul cu numele specificat nu exist˘ a. aplicat ¸ia va crea un nou fi¸ sier ”out.104 ˘ S CAPITOLUL 4. in . Listing 4. printStackTrace () . close () . read () ) != -1) out .txt” ˆ ın care va fi copiat cont ¸inutul primului.txt”. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Cei mai uzuali constructori sunt cei care primesc ca argument numele fi¸ sierului.

Atunci cˆ and bufferul este plin. Atunci cˆ and se execut˘ a o operat ¸ie de citire. 1024) //1024 este dimensiunea bufferului Constructorii cei mai folosit ¸i ai acestor clase sunt urm˘ atorii: BufferedReader(Reader in) BufferedReader(Reader in. Clasa BufferedReader cite¸ ste ˆ ın avans date ¸ si le memoreaz˘ aˆ ıntr-o zon˘ a tampon. Evident. true). BufferedOutputStream . ci vor fi memorate jntr-un buffer de o anumit˘ a dimensiune.txt” foloseam: FileWriter out = new FileWriter("out. caracterul va fi preluat din buffer.octeti Sunt folosite pentru a introduce un buffer (zon˘ a de memorie) ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. BufferedWriter . FOLOSIREA FLUXURILOR 105 scris. odat˘ a cu citirea caracterului. citirea se face direct din flux ¸ si.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer Clasele pentru citirea/scrierea cu zona tampon sunt: BufferedReader.caractere BufferedInputStream.txt". cont ¸inutul acestuia va fi transferat automat la destinat ¸ie.2. vor fi memorati ˆ ın buffer ¸ si caracterele care ˆ ıi urmeaz˘ a. La operat ¸iile de scriere datele scrise nu vor ajunge direct la destinat ¸ie.4. singura diferent ¸˘ a fiind faptul c˘ a sunt citit ¸i octet ¸i. dintre care obligatoriu unul este primitiv. 4. Dac˘ a doream s˘ a facem operat ¸ia de ad˘ augare(append) ¸ si nu de rescriere pentru fi¸ sierul ”out. In cazul ˆ ın care buffer-ul este gol. int dim_buffer) BufferedWriter(Writer out) . reducˆ and astfel numarul de acces˘ ari ale dispozitivului ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia atelor.dat"). Fluxurile de citire/scriere cu buffer sunt fluxuri de procesare ¸ si sunt folosite prin suprapunere cu alte fluxuri.2. sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil. BufferedInputStream funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acela¸ si principiu. Similar lucreaza ¸ si clasele BufferedWriter ¸ si BufferedOutputStream. BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("out. Din acest motiv.

//bufferul nu este plin. datele se scriu in fisier Metoda readLine Este specific˘ a fluxurilor de citire cu buffer ¸ si permite citirea linie cu linie a datelor de intrare. Metodele acestor clase sunt cele uzuale de tipul read ¸ si write. i<1000. O linie reprezint˘ a o succesiune de caractere terminat˘ a cu simbolul pentru sfˆ ar¸ sit de linie. while ((linie = br. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI BufferedWriter(Writer out. 1024) //am creat un flux cu buffer de 1024 octeti for(int i=0. int dim_buffer) BufferedInputStream(InputStream in) BufferedInputStream(InputStream in. BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in")) String linie. //proceseaza linie } br. Acesta este reprezentat ˆ ın Java prin secvent ¸a escape ’\n’. dependent de platforma de lucru. chiar dac˘ a aceasta nu este plin˘ a. Pe lˆ anga acestea.readLine()) != null) { .write(i).106 ˘ S CAPITOLUL 4.flush(). i++) out.. } . in fisier nu s-a scris nimic out. //bufferul este golit. clasele pentru scriere prin buffer mai au ¸ si metoda flush care gole¸ ste explicit zona tampon. int dim_buffer) In cazul constructorilor ˆ ın care dimensiunea buffer-ului nu este specificat˘ a.dat"). BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("out. int dim_buffer) BufferedOutputStream(OutputStream out) BufferedOutputStream(OutputStream out.close().. aceasta prime¸ ste valoarea implicit˘ a de 512 octet ¸i (caractere).

} try { FileInputStream f1 = new FileInputStream ( args [0]) . SequenceInputStream s = new S eq u e nc e I np u tS t r ea m ( f1 . exit ( -1) .*.2. out .4. length <= 1) { System . Fiecare obiect ˆ ın enumerarea primit˘ a ca parametru trebuie s˘ a fie de tipul InputStream. Citirea datelor dintr-un astfel de flux se face astfel: se cite¸ ste din primul flux de intrare specificat pˆ ana cˆ and se ajunge la sfˆ arsitul acestuia. dup˘ a care primul flux de intrare este ˆ ınchis ¸ si se deschide automat urm˘ atorul flux de intrare din care se vor citi ˆ ın continuare datele. println ( " Argumente insuficiente ! " ) . primul flux citit fiind s1. . Constructorii acestei clase sunt: SequenceInputStream(Enumeration e) SequenceInputStream(InputStream s1. out . Cel de-al doilea construie¸ ste un flux de intrare care combin˘ a doar dou˘ a fluxuri s1 ¸ si s2. FileInputStream f2 = new FileInputStream ( args [1]) . System .2. FOLOSIREA FLUXURILOR 107 4. Exemplul cel mai elocvent de folosirea a acestei clase este concatenarea a dou˘ a sau mai multor fi¸ siere: Listing 4. print (( char ) c ) . public class Concatenare { public static void main ( String args []) { if ( args .6 Concatenarea fluxurilor Clasa SequenceInputStream permite unei aplicatii s˘ a combine serial mai multe fluxuri de intrare astfel ˆ ıncˆ at acestea s˘ a apar˘ a ca un singur flux de intrare. io . Rezultatul concatenarii este afisat pe ecran . InputStream s2) Primul construieste un flux secvential dintr-o mult ¸ime de fluxuri de intrare. */ import java . f2 ) . dup˘ a care procesul se repet˘ a pˆ ana la terminarea tuturor fluxurilor de intrare. read () ) != -1) System . while (( c = s . int c .2: Concatenarea a dou˘ a fi¸ siere /* Concatenarea a doua fisiere ale caror nume sunt primite de la linia de comanda .

7 Fluxuri pentru filtrarea datelor Un flux de filtrare se ata¸ seaz˘ a altui flux pentru a filtra datele care sunt citite/scrise de c˘ atre acel flux.2. // f1 si f2 sunt inchise automat } catch ( IOException e ) { e . new SequenceInputStream(f2. BufferedOutputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream PrintStream . Clasele pentru filtrarea datelor superclasele abstracte: • FilterInputStream . FileInputStream f3 = new FileInputStream(args[2]).108 ˘ S CAPITOLUL 4. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI s . 4. close () .primul constructor (vezi ”Colect ¸ii”). f3)). FileInputStream f2 = new FileInputStream(args[1]). Cele mai importante fluxruri pentru filtrarea datelor sunt implementate de clasele: DataInputStream. printStackTrace () . DataOutputStream BufferedInputStream. SequenceInputStream s = new SequenceInputStream( f1.pentru filtrarea fluxurilor de ie¸ sire. • concatenarea pe rˆ and a acestora folosind al 2-lea constructor.pentru filtrarea fluxurilor de intrare ¸ si • FilterOutputStream . concatenarea a 3 fi¸ siere va construi un flux de intrare astfel: FileInputStream f1 = new FileInputStream(args[0]). } } } Pentru concatenarea mai multor fi¸ siere exist˘ a dou˘ a variante: • folosirea unei enumer˘ ari .

Folosirea fluxurilor de filtrare se face prin ata¸ sarea lor de un flux care se ocup˘ a efectiv de citirea/scrierea datelor: FluxFiltrare numeFlux = new FluxFiltrare(referintaAltFlux). altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream Aceste clase ofer˘ a metode prin care un flux nu mai este v˘ azut ca o ˆ ınsiruire de octet ¸i. Prin urmare. 4. sunt date ˆ ın tabelul de mai jos: . fluxurile de filtrare nu elimin˘ a date citite sau scrise de un anumit flux. Cele mai folosite metode. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. Din acest motiv. Acestea definesc metodele pe care trebuie s˘ a le pun˘ a la dispozit ¸ie ˆ ın vederea citireii/scrierii datelor de tip primitiv. FOLOSIREA FLUXURILOR Observat ¸i c˘ a toate aceste clase descriu fluxuri de octet ¸i. clasele de filtrare BufferedInputStream ¸ si BufferedOutputStream colecteaz˘ a datele unui flux ˆ ıntr-un buffer. Clasele care ofer˘ a un astfel de suport implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. ci de date primitive.4. vor furniza metode pentru citirea ¸ si scrierea datelor la nivel de tip primitiv ¸ si nu la nivel de octet. 109 Filtrarea datelor nu trebuie v˘ azut˘ a ca o metod˘ a de a elimina anumit ¸i octeti dintr-un flux ci de a transforma ace¸ sti octet ¸i ˆ ın date care s˘ a poat˘ afi interpretate sub alt˘ a form˘ a. ele mai fiind numite ¸ si fluxuri de procesare.2. ci introduc o noua modalitate de manipulare a lor.2. clasa BufferedInputStream pune la dispozit ¸ie metoda readLine pentru citirea unei linii din fluxul de intrare. fluxurile de filtrare vor cont ¸ine anumite metode specializate pentru citirea/scrierea datelor. A¸ sa cum am v˘ azut la citirea/scrierea cu zon˘ a tampon. De exemplu. A¸ sadar. respectiv DataOutput. urmˆ and ca citirea/scrierea s˘ a se fac˘ a prin intermediu acelui buffer.

110 DataInputStream readBoolean readByte readChar readDouble readFloat readInt readLong readShort readUTF ˘ S CAPITOLUL 4. Pentru a citi de la tastatur˘ a vom specifica ca argument al constructorului fluxul System. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI DataOutputStream writeBoolean writeByte writeChar writeDouble writeFloat writeInt writeLong writeShort writeUTF Aceste metode au denumirile generice de readXXX ¸ si writeXXX. Serializarea celorlalte tipuri referint ¸˘ a va fi f˘ acut˘ a prin intermediul altor clase.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate Incepˆ and cu versiunea 1. sau chiar dintr-un obiect de tip File.3.1 Intr˘ ari formatate Clasa java. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un fi¸ sier ˆ ın care au fost scrise informat ¸ii folosind metode writeXXX nu va putea fi citit decˆ at prin metode readXXX. Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream permit serializarea tipurilor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. fiind singurul tip referint ¸˘ a permis de aceste clase. mai put ¸in readUTF ¸ si writeUTF care se ocup˘ a cu obiecte de tip String. limbajul Java pune la dispozit ¸ii modalit˘ a¸ ti simplificate pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor informat ¸ii.in: .util. fie pe caractere. Transformarea unei valori ˆ ın format binar se nume¸ ste serializare. Denumirile lor sunt sugestive pentru tipul de date pe care ˆ ıl prelucreaz˘ a. cum ar fi ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream (vezi ”Serializarea obiectelor”). respectiv pentru citirea de date formatate de la tastatur˘ a. specificate de interfetele DataInput ¸ si DataOutput ¸ si pot provoca except ¸ii de tipul IOException. 4.5. 4. Scrierea datelor folosind fluxuri de acest tip se face ˆ ın format binar.Scanner ofer˘ a o solut ¸ie simpl˘ a pentru formatarea unor informat ¸ii citite de pe un flux de intrare fie pe octet ¸i.

fluxul standar pentru erori. orice program Java are : • o intrare standard • o ie¸ sire standard • o ie¸ sire standard pentru erori In general. Aceste obiecte sunt definite publice ˆ ın clasa System ¸ si sunt: • System. int varsta = s. Intrarea ¸ si ie¸ sirea standard sunt reprezentate de obiecte pre-create ce descriu fluxuri de date care comunic˘ a cu dispozitivele standard ale sistemului.3. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Scanner s = Scanner.4.close(). 111 4.fluxul standar de intrare. nume.nextDouble(). println care ofereau posibilitatea de a afi¸ sa un ¸ sir de caractere.2f %2d %n". intrarea standard este tastatura iar ie¸ sirea standard este ecranul. de tip InputStream • System.4 Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire Mergˆ and pe linia introdus˘ a de sistemul de operare UNIX.in).next().util. System.in .printf("%s %8. varsta).2 Ie¸ siri formatate Clasele PrintStream ¸ si PrintWriter pun la dispozit ¸iile.Formatter. printf (echivalente) ce permit afi¸ sarea formatat˘ a a unor variabile.fluxul standar de ie¸ sire. s.nextInt(). String nume = s.4. de tip PrintStream . ¸ si metodele format.out . salariu. 4.out. double salariu = s. Formatarea ¸ sirurilor de caractere se bazeaz˘ a pe clasa java.err . pe lˆ ang˘ a metodele print. de tip PrintStream • System.create(System.

1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran Am v˘ azut deja numeroase exemple de utilizare a fluxului standard de ie¸ sire.println("Exceptie:" + e). System.printf (format. } Fluxurile de ie¸ sire pot fi folosite a¸ sadar f˘ ar˘ a probleme deoarece tipul lor este PrintStream.out. clas˘ a concret˘ a pentru scrierea datelor.println(linie).4.). catch(Exception e) { System. In exemplul urm˘ ator este prezentat un program care afi¸ seaza liniile introduse de la tastatur˘ a pˆ an˘ aˆ ın momentul ˆ ın care se introduce linia ”exit” sau o linie vid˘ a¸ si ment ¸ioneaz˘ adac˘ a¸ sirul respectiv reprezint˘ a un num˘ ar sau nu.out este de tip InputStream.println(argument). Exemplul tipic este: BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.out.). 4. Implicit.out. fluxul standard de intrare System.. este acela¸ si cu fluxul standard de ie¸ sire. vom dori s˘ a folosim metoda readLine pentru citirea datelor de la tastatura ¸ si din acest motiv vom folosi intrarea standard ˆ ımpreun˘ a cu o clas˘ a de procesare care ofer˘ a aceast˘ a metod˘ a. System.out.err.112 ˘ S CAPITOLUL 4. System.print (argument)..in)).format (format.. Fluxul standard pentru afi¸ sarea erorilor se folose¸ ste similar ¸ si apare uzual ˆ ın secvent ¸ele de tratare a except ¸iilor. System. In schimb. argumente.readLine() System. argumente. .print("Introduceti o linie:"). care este o clas˘ a abstract˘ a. String linie = stdin.out. el fiind folosit la afi¸ sarea oric˘ aror rezultate pe ecran (ˆ ın modul consola): System.4. deci pentru a-l putea utiliza eficient va trebui sa-l folosim ˆ ımpreuna cu un flux de procesare(filtrare) care s˘ a permit˘ a citirea facil˘ a a datelor..2 Citirea datelor de la tastatur˘ a Uzual. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI 4.out.

System . out . } } } catch ( IOException e ) { System .*.5. respectiv alte destinat ¸ii decˆ at ecranul pentru cele dou˘ a fluxuri de ie¸ sire.4. try { Double . varianta cea mai comod˘ a de citire a datelor de la tastatur˘ a este folosirea clasei java.3: Citirea datelor de la tastatur˘ a /* Citeste siruri de la tastatura si verifica daca reprezinta numere sau nu */ import java . } catch ( Numb erFor ma t E x c e p t i o n e ) { System . printStackTrace () . In clasa System exist˘ a urm˘ atoarele metode statice care realizeaz˘ a acest lucru: setIn(InputStream) . 4.redirectare intrare setOut(PrintStream) . println ( " : DA " ) . in ) ) . out . } } } 113 Incepˆ and cu versiunea 1. try { while ( true ) { String s = stdin . if ( s . println ( " : NU " ) . out .util.Scanner. parseDouble ( s ) .redirectare erori .4. System . println ( " Eroare la intrarea standard ! " ) . e . io . readLine () .3 Redirectarea fluxurilor standard Redirectarea fluxurilor standard presupune stabilirea unei alte surse decˆ at tastatura pentru citirea datelor. public class EsteNumar { public static void main ( String [] args ) { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . equals ( " exit " ) || s . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Listing 4. length () ==0) break . err . print ( s ) .4.redirectare iesire setErr(PrintStream) .

. In momentul cˆ and testarea programului a luat sfˆ arsit redirectarea poate fi eliminat˘ a.*.114 ˘ S CAPITOLUL 4. setIn ( in ) . ele pot fi puse ˆ ıntrun fi¸ sier. Putem redirecta afisarea c˘ atre un fi¸ sier pe care s˘ a-l citim dup˘ a execut ¸ia programului. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Redirectarea ie¸ sirii este util˘ aˆ ın special atunci cˆ and sunt afi¸ sate foarte multe date pe ecran. System . txt " ) ) . txt " ) ) .setErr(fis).setOut(fis). PrintStream err = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " erori . System . class Redirectare { public static void main ( String [] args ) { try { BufferedInputS t r ea m in = new B uf f e re d I np u tS t r ea m ( new FileInputStream ( " intrare . System. BufferedReader br = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . io . setErr ( err ) . PrintStream out = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " rezultate . System . Pentru a nu le scrie de la tastatur˘ a de fiecare dat˘ aˆ ın timpul test˘ arii programului. Listing 4.txt"))). txt " ) ) . Redirectarea erorilor ˆ ıntr-un fi¸ sier poate fi de asemenea util˘ a¸ si se face ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("erori. in ) ) .txt"))). Redirectarea intr˘ arii poate fi folositoare pentru un program ˆ ın mod consol˘ a care prime¸ ste mai multe valori de intrare. setOut ( out ) . System.4: Exemplu de folosire a redirect˘ arii: import java . Secvent ¸a clasic˘ a de redirectare a ie¸ sirii este c˘ atre un fi¸ sier este: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("rezultate. datele fiind cerute din nou de la tastatur˘ a. redirectˆ and intrarea standard c˘ atre acel fi¸ sier.

e . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE String s . } // Aruncam fortat o exceptie throw new IOException ( " Test " ) . } } } 115 4. txt si vor fi scrise in fisierul rezultate . } catch ( IOException e ) { /* Daca apar exceptii . virgul˘ a. printStackTrace () . etc. println ( " Eroare intrare / iesire ! " ) . Rezultatul va consta ˆ ın faptul c˘ aˆ ın loc s˘ a se citeasc˘ a octet ¸i sau caractere. out . tab. while (( s = br . Constructorii clasei sunt: . Printr-un atom lexical se ˆ ın]elege ˆ ın general: • un identificator (un ¸ sir care nu este ˆ ıntre ghilimele) • un numar • un ¸ sir de caractere • un comentariu • un separator Atomii lexicali sunt desp˘ art ¸iti ˆ ıntre ei de separatori. readLine () ) != null ) { /* Liniile vor fi citite din fisierul intrare . txt */ System . ace¸ sti separatori sunt cei obi¸ snut ¸i: spat ¸iu. ˆ ıns˘ a pot fi schimbat ¸i prin diverse metode ale clasei. println ( s ) . se vor citi. pe rˆ and.. err .4.4. txt */ System . punct ¸ si virgula.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa StreamTokenizer proceseaz˘ a un flux de intrare de orice tip ¸ si ˆ ıl ˆ ımparte ˆ ın ”atomi lexicali”. ele vor fi scrise in fisierul erori . atomii lexicali ai fluxului respectiv. Implicit.4.

5: Citirea unor atomi lexicali dintr-un fisier /* Citirea unei secvente de numere si siruri dintr .valoarea unui atom numeric • sval .tipul ultimului atom citit din flux • nval.atom de tip cuvˆ ant • ttype. io .atom de tip num˘ ar • TT WORD. txt " ) ) . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI public StreamTokenizer(Reader r) public StreamTokenizer(InputStream is) Identificarea tipului ¸ si valorii unui atom lexical se face prin intermediul variabilelor: • TT EOF .un fisier specificat si afisarea tipului si valorii lor */ import java . // Se citeste primul atom lexical . nextToken () . Exemplul tipic de folosire a unui analizor lexical este citirea unei secvent ¸e de numere ¸ si ¸ siruri aflate ˆ ıntr-un fi¸ sier sau primite de la tastatur˘ a: Listing 4.atom ce marcheaz˘ a sfˆ ar¸ situl unei linii • TT NUMBER .atom ce marcheaz˘ a sfˆ aar¸ situl fluxului • TT EOL . public class CitireAtomi { public static void main ( String args []) throws IOException { BufferedReader br = new BufferedReader ( new FileReader ( " fisier .*.valoarea unui atom de tip cuvˆ ant Citirea atomilor din flux se face cu metoda nextToken(). StreamTokenizer st = new StreamTokenizer ( br ) .116 ˘ S CAPITOLUL 4. int tip = st . care returnez˘ a tipul atomului lexical citit ¸ si scrie ˆ ın variabilele nval sau sval valoarea corespunzato˘ are atomului.

desi sunt foarte utile ¸ si pentru dispozitive ˆ ın care informat ¸ia poate fi accesat˘ a direct. nval ) . sval ) . TT_NUMBER : System . care realizeaz˘ a ˆ ımp˘ art ¸irea unui ¸ sir de caractere ˆ ın atomi lexicali. out . In cadrul buclei ”while” se determin˘ a tipul atomul curent curent (ˆ ıntors de metoda nextToken) ¸ si apoi se afl˘ a valoarea numeric˘ a sau ¸ sirul de caractere corespunz˘ ator atomului respectiv. fluxurile sunt procese secvent ¸iale de intrare/ie¸ sire. nextToken () . // Trecem la urmatorul atom } } } 117 A¸ sadar. pˆ ana se ajunge la sfˆ arsitul fluxului (TT EOF).io. ˆ ın care se citesc atomii unul cˆ ate unul cu metoda nextToken. TT_WORD : System . } tip = st . Clasa RandomAccesFile are urm˘ atoarele caracteristici: • permite accesul nesecvent ¸ial (direct) la cont ¸inutul unui fi¸ sier. cum ar fi banda magnetic˘ a sau pentru transmiterea informat ¸iilor prin ret ¸ea. Acestea sunt adecvate pentru lucrul cu medii secvent ¸iale de memorare a datelor. • se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. CLASA RANDOMACCESFILE (FIS ¸ IERE CU ACCES DIRECT) while ( tip != StreamTokenizer . . println ( " Numar : " + st . In cazul ˆ ın care tipul atomilor nu ne intereseaz˘ a. subclas˘ a direct˘ a a clasei Object. TT_EOF ) { switch ( tip ) { case StreamTokenizer . • este o clas˘ a de sine st˘ at˘ atoare. sau metoda split a clasei String. case StreamTokenizer . out . println ( " Cuvant : " + st . 4. break . modul de utilizare tipic pentru un analizor lexical este ˆ ıntr-o bucla ”while”.5 Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) Dup˘ a cum am v˘ azut. este mai simplu s˘ a citim fluxul linie cu linie ¸ si s˘ a folosim clasa StringTokenizer.4.5.

returneaz˘ a pozit ¸ia pointerului de fi¸ sier. In plus fat ¸˘ ade metodele de tip read ¸ si write clasa pune la dispozitie ¸ si metode pentru controlul pozit ¸iei pointerului de fi¸ sier. StringmodAcces) throws IOException unde modAcces poate fi: • ”r” . StringmodAcces) throws IOException RandomAccessFile(StringnumeFisier. //deschide un fisier pentru scriere si citire Clasa RandomAccesFile suport˘ a not ¸iunea de pointer de fi¸ sier.txt".118 ˘ S CAPITOLUL 4. //deschide un fisier pentru citire RandomAccesFile f2 = new RandomAccessFile("fisier.fi¸ sierul este deschis pentru citire ¸ si scriere (read-write) Exemple: RandomAccesFile f1 = new RandomAccessFile("fisier. .fi¸ sierul este deschis numai pentru citire (read-only) • ”rw” . indicˆ and ˆ ınceputul fi¸ sierului. Constructorii acestei clase sunt: RandomAccessFile(StringnumeFisier. • permite atˆ at citirea cˆ at ¸ si scriere din/in fi¸ siere cu acces direct. La deschiderea unui fi¸ sier pointerul are valoarea 0. readwrite).txt". Apeluri la metodele de citire/scrirere deplaseaz˘ a pointerul fi¸ sierului cu num˘ arul de octet ¸i citit ¸i sau scri¸ si de metodele respective. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI • implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput ¸ si DataOutput. "r"). Acestea sunt: • skipBytes . ceea ce ˆ ınseamna ca sunt disponibile metode de tipul readXXX. ˆ ıntocmai ca la clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream.pozit ¸ioneaza pointerului fi¸ sierului ˆ ınaintea unui octet specificat • getFilePointer . writeXXX. Acesta este un indicator ce specific˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın fi¸ sier.mut˘ a pointerul fi¸ sierului ˆ ınainte cu un num˘ ar specificat de octet ¸i • seek . • permite specificarea modului de acces al unui fi¸ sier (read-only. "rw").

6 Clasa File Clasa File nu se refer˘ a doar la un fi¸ sier ci poate reprezenta fie un fi¸ sier anume. precum ¸ si punerea la dispozit ¸ie a unor metode pentru lucrul cu fisere ¸ si directoare la nivelul sistemului de operare. Numele directorului este primit ca argument de la linia de comanda . fie multimea fi¸ sierelor dintr-un director. ˆ ın aceast˘ a clas˘ a vom g˘ asi metode pentru testarea existent ¸ei. etc.6. listarea fi¸ sierelor dintr-un director. CLASA FILE 119 4.txt"). FileInputStream in = new FileInputStream(f) Cel mai uzual constructor al clasei File este: public File(String numeFisier) Metodele mai importante ale clasei File au denumiri sugestive ¸ si vor fi prezentate prin intermediul exemplului urm˘ ator care listeaz˘ a fi¸ sierele ¸ si subdirectoarele unui director specificat ¸ si. sau este directorul curent . pentru fiecare din ele afi¸ seaz˘ a diverse informat ¸ii: Listing 4. Specificarea unui fi¸ sier/director se face prin specificarea c˘ aii absolute spre acel fi¸ sier sau a c˘ aii relative fat ¸˘ a de directorul curent. */ import java . Pentru fiecare din ele vor fi afisate diverse informatii .*. File f = new File("fisier. Astfel. crearea unui director.6: Listarea cont ¸inutului unui director /* Programul listeaza fisierele si subdirectoarele unui director . Utilitate clasei File const˘ aˆ ın furnizarea unei modalit˘ a¸ ti de a abstractiza dependent ¸ele cailor ¸ si numelor fi¸ sierelor fat ¸˘ ade ma¸ sina gazd˘ a. Trebuie ment ¸ionat ¸ si faptul c˘ a majoritatea constructorilor fluxurilor care permit accesul la fi¸ siere accept˘ a ca argument un obiect de tip File ˆ ın locul unui ¸ sir ce reprezint˘ a numele fi¸ sierului respectiv. . io .4. Acestea trebuie s˘ a respecte convent ¸iile de specificare a c˘ ailor ¸ si numelor fi¸ sierelor de pe platforma de lucru. redenumirea unui fi¸ sier sau director. ¸ stergerea.

if ( f . canWrite () + " \ n Parinte : " + f . i ++) info ( continut [ i ]) . for ( int i = 0." ) . else if ( f . out . printStackTrace () .. } } } . listFiles () . getParent () + " \ n Cale : " + f .. i < continut . if ( args . isDirectory () ) System . " . out . getAbsolutePath () + " \ n Poate citi : " + f . canRead () + " \ n Poate scrie : " + f . length () + " \ n Data ultimei modificari : " + new Date ( f .. println ( " Fisier : " + nume ) . length == 0) nume = " . println ( " Cale absoluta : " + f . try { File director = new File ( nume ) . } public static void main ( String [] args ) { String nume .. lastModified () ) ) .. File [] continut = director .*.. util . getPath () + " \ n Lungime : " + f ... out .. // directorul curent else nume = args [0]. println ( " Director : " + nume ) . public class ListareDirector { ˘ S CAPITOLUL 4. System .. out . } catch ( Exception e ) { e . println ( " .. isFile () ) System .120 import java . length .. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI private static void info ( File f ) { // Afiseaza informatii despre un fisier sau director String nume = f .. getName () . System .

1. punˆ and ˆ ın practic˘ a unul din conceptele program˘ arii orientate obiect ¸ si anume cel de separare a modelului unui obiect (interfat ¸˘ a) de implementarea sa.1 Introducere Ce este o interfat ¸˘ a? Interfet ¸ele duc conceptul de clas˘ a abstract˘ a cu un pas ˆ ınainte prin eliminarea oric˘ aror implement˘ ari de metode. al˘ aturi de clase. Interfet ¸ele permit.Capitolul 5 Interfet ¸e 5. O clas˘ a care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a trebuie obligatoriu s˘ a specifice implement˘ ari pentru toate metodele interfet ¸ei.1 5. A¸ sadar. definirea unor noi tipuri de date. 121 . supunˆ andu-se a¸ sadar unui anumit comportament. O interfat ¸˘ a Java define¸ ste un set de metode dar nu specific˘ a nici o implementare pentru ele. o interfat ¸˘ a poate fi privita ca un protocol de comunicare ˆ ıntre obiecte. Definit ¸ie O interfat ¸˘ a este o colect ¸ie de metode f˘ ar˘ a implementare ¸ si declarat ¸ii de constante.

// Incorect.1 Folosirea interfet ¸elor Definirea unei interfet ¸e Definirea unei interfet ¸e se face prin intermediul cuvˆ antului cheie interface: [public] interface NumeInterfata [extends SuperInterfata1.] { /* Corpul interfetei: Declaratii de constane Declaratii de metode abstracte */ } O interfat ¸˘ a poate avea un singur modificator ¸ si anume public.. SuperInterfata2. INTERFET ¸E 5.2. nici un alt modificator neputˆ and ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei variabile dintr-o interfat ¸˘ a.122 CAPITOLUL 5. // Echivalent cu: public static final int MAX = 100.. O interfat ¸˘ a poate extinde oricˆ ate interfet ¸e. Acestea se numesc superinterfet ¸e ¸ si sunt separate prin virgul˘ a. O interfat ¸˘ a public˘ a este accesibil˘ a tuturor claselor. modificator nepermis } . lipseste initializarea private int x = 1. int MAX. static ¸ si final care sunt implicit ¸i. // Incorect. Corpul unei interfet ¸e poate cont ¸ine: • constante: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorii public. Constantele unei interfet ¸e trebuie obligatoriu init ¸ializate. (vezi ”Mo¸ stenirea multipl˘ a prin intermediul interfet ¸elor”). implicit nivelul de acces fiind doar la nivelul pachetului din care face parte interfat ¸a. interface Exemplu { int MAX = 100. indiferent de pachetul din care fac parte.2 5.

protected void metoda2(). Interfata2. deoarece atˆ at interfat ¸a cˆ at ¸ si metodele sale nu pot fi altfel decˆ at abstracte. // Echivalent cu: public void metoda().5.. • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit constante chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorii static ¸ si final. ˆ ıns˘ a acest lucru nu mai este valabil. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 123 • metode f˘ ar˘ a implementare: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorul public.. • Metodele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. nici un alt modificator nu poate ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei metode a unei interfet ¸e. . interface Exemplu { void metoda().2.2 Implementarea unei interfet ¸e Implementarea uneia sau mai multor interfet ¸e de c˘ atre o clas˘ a se face prin intermediul cuvˆ antului cheie implements: class NumeClasa implements NumeInterfata sau class NumeClasa implements Interfata1. • In variantele mai vechi de Java era permis ¸ si modificatorul abstract ˆ ın declaratia interfet ¸ei ¸ si ˆ ın declarat ¸iile metodelor. . 5.2. care este implicit. // Incorect. modificator nepermis Atent ¸ie • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public.

Atent ¸ie Modificarea unei interfet ¸e implic˘ a modificarea tuturor claselor care implementeaz˘ a acea interfat ¸˘ a. o clas˘ a poate avea ¸ si alte metode ¸ si variabile membre ˆ ın afar˘ a de cele definite ˆ ın interfat ¸˘ a. ˆ ın sensul c˘ a ad˘ augarea unor metode noi sau schimbarea signaturii metodelor existente vor duce la erori ˆ ın compilarea claselor care o implementeaz˘ a. 5. o interfat ¸˘ a nu mai trebuie modificat˘ a. Din acest motiv. . INTERFET ¸E O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e sau poate s˘ a nu implementeze nici una.124 CAPITOLUL 5. atunci trebuie obligatoriu s˘ a specifice cod pentru toate metodele interfet ¸ei. In cazul ˆ ın care o clas˘ a implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a. O interfat ¸˘ a nu este o clas˘ a. odat˘ a creata ¸ si folosit˘ a la implementarea unor clase.elimin˘ a elementul din vˆ arful stivei • peek .returneaz˘ a varful stivei • empty .2. dac˘ a acesta este o instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . care s˘ a modeleze not ¸iunea de stiv˘ a de obiecte. Evident. vor trebui s˘ a cont ¸in˘ a metodele: • push . Obiectele de tip stiv˘ a. Din acest motiv.adaug˘ a un nou element in stıv˘ a • pop . interfet ¸ele pot fi privite ca tipuri de date ¸ si vom spune adesea c˘ a un obiect are tipul X . indiferent de implementarea lor.testeaz˘ a dac˘ a stiva este vid˘ a • toString . Dorim s˘ a implement˘ am un nou tip de date numit Stack.returneaz˘ a cont ¸inutul stivei sub forma unui ¸ sir de caractere.3 Exemplu: implementarea unei stive S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. dar orice referint ¸˘ a de tip interfat ¸˘ a poate primi ca valoare o referint ¸a la un obiect al unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a. Implementarea unei interfet ¸e poate s˘ a fie ¸ si o clas˘ a abstract˘ a. unde X este o interfat ¸˘ a.

1: Interfat ¸a ce descrie stiva public interface Stack { void push ( Object item ) throws StackException . } public StackException ( String msg ) { super ( msg ) .2. vom defini o except ¸ie proprie StackException: Listing 5. Listing 5. ambele solut ¸ii avˆ and avantaje ¸ si dezavantaje. ˆ ıl vom defini prin intermediul unei interfet ¸e. sau ˆ ıncerc˘ am s˘ a acces˘ am vˆ arful stivei ¸ si aceasta este vid˘ a. Object peek () throws StackException . // Vectorul ce contine obiectele . Deoarece nu dorim s˘ a leg˘ am tipul de date Stack de o anumit˘ a implementare structural˘ a. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 125 Din punctul de vedere al structurii interne.3: Implementarea stivei folosind un vector // Implementarea stivei folosind un vector de obiecte . public class StackImpl1 implements Stack { private Object items [].2: Tipul de except ¸ie generat de stiv˘ a public class StackException extends Exception { public StackException () { super () . } } D˘ am ˆ ın continuare prima implementare a stivei.5. Vom vedea imediat avantajele acestei abord˘ ari. String toString () . boolean empty () . ˆ ın timp ce a doua este mai eficient˘ a din punctul de vedere al folosirii memoriei. folosind un vector: Listing 5. } Pentru a trata situat ¸iile anormale care pot ap˘ area atunci cˆ and ˆ ıncerc˘ am s˘ a punem un element ˆ ın stiv˘ a¸ si nu este posibil din lips˘ a de memorie. void pop () throws StackException . o stiv˘ a poate fi implementat˘ a folosind un vector sau o list˘ aˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a. Prima solut ¸ie este mai simplu de ˆ ınt ¸eles.

for ( int i =n -1. deci clasa noastr˘ a o are deja implementat˘ a¸ si nu am fi obt ¸inut nici o eroare la compilare dac˘ a nu o implementam explicit. } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . return s . de¸ si ˆ ın interfat ¸˘ a metodele nu sunt declarate explicit cu modificatorul public. return items [n -1]. } public String toString () { String s = " " . } } Remarcat ¸i c˘ a. } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . } public boolean empty () { return ( n ==0) . Trebuie remarcat ¸ si faptul c˘ a metoda toString este definit˘ a deja ˆ ın clasa Object.n ] = null . length ) throw new StackException ( " Stiva este plina ! " ) . INTERFET ¸E private int n =0. Ceea ce facem acum este de fapt supradefinirea ei.126 CAPITOLUL 5. i >=0. // Numarul curent de elemente din stiva public StackImpl1 ( int max ) { // Constructor items = new Object [ max ].. } public void push ( Object item ) throws StackException { if ( n == items . items [ . items [ n ++] = item . } public StackImpl1 () { this (100) .-) s += items [ i ]. . toString () + " " . i . ele sunt totu¸ si publice ¸ si trebuie declarate ca atare ˆ ın clas˘ a.

link . return top . link = link . top ) . top = node . FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 127 O alt˘ a observat ¸ie important˘ a se refer˘ a la faptul c˘ a trebuie s˘ a declar˘ am ˆ ın cadrul interfet ¸ei ¸ si except ¸iile aruncate de metode. // legatura la urmatorul nod Node ( Object item . Node link ) { this . public class StackImpl2 implements Stack { class Node { // Clasa interna ce reprezinta un nod al listei Object item . } public boolean empty () { return ( top == null ) . ce trebuie obligatoriu tratate. while ( node != null ) { . item .2. item = item . // Referinta la varful stivei public void push ( Object item ) { Node node = new Node ( item . S˘ a vedem acum modalitatea de implementare a stivei folosind o list˘ a ˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a: Listing 5. } public String toString () { String s = " " . // informatia din nod Node link . Node node = top .4: Implementarea stivei folosind o list˘ a // Implementarea stivei folosind o lista inlantuita . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) .5. this . } } private Node top = null . top = top .

128 CAPITOLUL 5. } return s . ce aduce flexibilitate sporit˘ aˆ ın manevrarea claselor ce implementeaz˘ a tipul respectiv. INTERFET ¸E s += ( node . println ( " Continutul stivei este : " + s ) . toString () + " " . } } Singura observat ¸ie pe care o facem aici este c˘ a. link . } } } Observat ¸i folosirea interfet ¸ei Stack ca un tip de date.5: Folosirea stivei public class TestStiva { public static void afiseaza ( Stack s ) { System . In continuare este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie demonstrativ˘ a care folose¸ ste tipul de date nou creat ¸ si cele dou˘ a implement˘ ari ale sale: Listing 5. Invers este ˆ ıns˘ a obligatoriu. item ) . afiseaza ( s1 ) . s1 . push ( " a " ) . push ( " b " ) . Stack s2 = new StackImpl2 () . atˆ at timp cˆ at nu genereaz˘ a except ¸ii de acel tip. err . push ( new Double (3. nu este obligatoriu ca metoda din clas˘ a s˘ a specifice ¸ si ea acest lucru. s2 . } catch ( StackException e ) { System . s2 . node = node . println ( " Eroare la lucrul cu stiva ! " ) . de¸ si metoda push din interfat ¸˘ a declar˘ a aruncarea unor except ¸ii de tipul StackException. } public static void main ( String args []) { try { Stack s1 = new StackImpl1 () . Metoda . s1 . e . printStackTrace () . out .14) ) . push ( new Integer (1) ) . afiseaza ( s2 ) .

La nivel conceptual. . deoarece ˆ ın Java nu exista decˆ at mo¸ stenire simpla. • clasa abstract˘ a AbstractList care implementeaz˘ a interfat ¸a List ¸ si ofer˘ a implement˘ ari concrete pentru metodele comune tuturor tipurilor de list˘ a. Observat ¸ie In pachetul java.util exist˘ a clasa Stack care modeleaz˘ a not ¸iune de stiv˘ a de obiecte ¸ si.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte La prima vedere o interfat ¸˘ a nu este altceva decˆ at o clas˘ a abstract˘ aˆ ın care toate metodele sunt abstracte (nu au nici o implementare). 5. A¸ sadar. Exemplu oferit de noi nu are leg˘ atur˘ a cu aceast˘ a clas˘ a¸ si are rol pur demonstrativ. ˆ ıns˘ aˆ ın general este ’Nu’. exist˘ a: • interfat ¸a List care impune protocolul pe care trebuie s˘ aˆ ıl respecte o clas˘ a de tip list˘ a. In multe situat ¸ii interfet ¸ele ¸ si clasele abstracte sunt folosite ˆ ımpreun˘ a pentru a implementa cˆ at mai flexibil ¸ si eficient o anumit˘ a ierarhie de clase. INTERFET ¸E S ¸ I CLASE ABSTRACTE 129 afiseaza accept˘ a ca argument orice obiect al unei clase ce implementeaz˘ a Stack. aceasta va fi folosit˘ aˆ ın aplicat ¸iile ce au nevoie de acest tip de date. Un exemplu sugestiv este dat de clasele ce descriu colect ¸ii.3. Fara folosirea interfet ¸elor nu am putea fort ¸a clasa respectiv˘ a s˘ a respecte diverse tipuri de protocoale.5. o clas˘ a abstract˘ a nu ar putea ˆ ınlocui o interfat ¸˘ a? Raspunsul la intrebare depinde de situat ¸ie. Deosebirea const˘ aˆ ın faptul c˘ a unele clase sunt fort ¸ate s˘ a extind˘ a o anumit˘ a clas˘ a (de exemplu orice applet trebuie s˘ a fie subclasa a clasei Applet) ¸ si nu ar mai putea sa extind˘ a o alt˘ a clas˘ a. • implementarea unei interfet ¸e specific˘ a doar necesitatea implement˘ arii unor anumie metode. evident. Ca sa particulariz˘ am. diferent ¸a const˘ aˆ ın: • extinderea unei clase abstracte fort ¸eaz˘ a o relat ¸ie ˆ ıntre clase.

} class Erou implements Inotator. O clas˘ a mo¸ steneste doar constantele unei interfet ¸e ¸ si responsabilitatea implement˘ arii metodelor sale. Din acest motiv. . . interface NumeInterfata extends Interfata1.. .. S˘ a consider˘ am un exemplu de clasa care implementeaza mai multe interfet ¸e: interface Inotator { void inoata(). 5. INTERFET ¸E • clase concrete. } interface MonstruPericulos extends Monstru { void distruge()..130 CAPITOLUL 5. cum ar fi LinkedList. } interface Zburator { void zboara(). } interface Luptator { void lupta(). Interfata2. ArrayList care extind AbstractList. Interfata2.. nu reprezint˘ a nici o problem˘ a ca anumite clase s˘ a implementeze mai multe interfet ¸e sau ca o interfat ¸˘ a s˘ a extind˘ a mai multe interfet ¸e (s˘ a aib˘ a mai multe superinterfet ¸e) class NumeClasa implements Interfata1. Zburator.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e Interfet ¸ele nu au nici o implementare ¸ si nu pot fi instant ¸iate. Luptator { public void inoata() {} public void zboara() {} public void lupta() {} } Exemplu de interfat ¸˘ a care extinde mai multe interfet ¸e: interface Monstru { void ameninta(). O interfat ¸˘ a mosteneste atˆ at constantele cˆ at ¸ si declarat ¸iile de metode de la superinterfet ¸ele sale.

println(x). cum ar fi situat ¸ia cˆ and au aceea¸ si list˘ a de argumente dar tipuri returnate incompatibile. } interface Vampir extends void beaSange().x).˘ PRIN INTERFET 5. ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie ˆ ıntotdeauna evitat. MOS ¸ TENIRE MULTIPLA ¸E } interface Mortal { void omoara(). //corect System.x). } class Dracula implements public void ameninta() public void distruge() public void omoara()() public void beaSange() } 131 MonstruPericulos.println(I1. interface I1 { int x=1. pot ap˘ area situat ¸ii de ambiguitate. void metoda().println(I2. //corect System. } //corect //incorect class C implements I1. deoarece scrierea unui cod care poate fi confuz este un stil prost de programare. void metoda().4.out.out. atunci cˆ and exist˘ a constante sau metode cu acelea¸ si nume ˆ ın mai multe interfet ¸e. compilatorul nu va furniza eroare decˆ at dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a referirea constantelor ambigue f˘ ar˘ a a le prefixa cu numele interfet ¸ei sau dac˘ a metodele cu acela¸ si nume nu pot fi deosbite.out. //int metoda(). //ambiguitate . I2 { public void metoda() { System. In cazul in care acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a. Mortal { Vampir { {} {} {} {} Evident. } interface I2 { int x=2.

Interfet ¸ele sunt utile pentru: • definirea unor similaritati ˆ ıntre clase independente f˘ ar˘ a a fort ¸a artificial o legatur˘ aˆ ıntre ele. INTERFET ¸E S˘ a recapitul˘ am cˆ ateva lucruri legate de clase ¸ si interfet ¸e: • O clas˘ a nu poate avea decˆ at o superclas˘ a.5 Utilitatea interfet ¸elor Dup˘ a cum am v˘ azut. interfet ¸ele reprezint˘ a o metod˘ a convenabil˘ a de creare a unor grupuri de constante care s˘ a fie folosite global ˆ ıntr-o aplicat ¸ie: . 5. indiferent de ierarhia de clase din care face parte.132 } } CAPITOLUL 5. • Ierarhia interfet ¸elor este independent˘ a de ierarhia claselor care le implementeaz˘ a. • definirea unor grupuri de constante. • asigur˘ a c˘ a toate clasele care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a pun la dipozit ¸ie metodele specificate ˆ ın interfat ¸˘ a . • transmiterea metodelor ca parametri. 5. • O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. static si final.1 Crearea grupurilor de constante Deoarece orice variabil˘ a a unei interfet ¸e este implicit declarat˘ a cu public.de aici rezult˘ a posibilitatea implement˘ arii unor clase prin mai multe modalit˘ a¸ ti ¸ si folosirea lor ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. • O clas˘ a trebuie obligatoriu s˘ a trateze metodele din interfet ¸ele pe care la implementeaz˘ a. o interfat ¸˘ a define¸ ste un protocol ce poate fi implementat de orice clas˘ a.5.

DEC) luna ++ else luna = Luni. La execut ¸ie metoda va putea primi ca parametru orice obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a¸ si deci cont ¸ine ¸ si codul funct ¸iei respective. 133 5. transmiterea metodelor ca parametri este realizat˘ aˆ ın Java prin intermediul interfet ¸elor.IAN. atunci argumentul respectiv va fi declarat de tipul unei interfet ¸e care cont ¸ine metoda respectiv˘ a. . Aceast˘ a tehnic˘ a. aceasta urmˆ and s˘ a fie apelat˘ a normal pentru a obt ¸ine rezultatul dorit. este extrem de folosit˘ aˆ ın Java ¸ si trebuie neap˘ arat ˆ ınt ¸eleas˘ a.. void explorare(Functie f) { //. Atunci cˆ and o metod˘ a trebuie s˘ a primeasc˘ a ca argument de intrare o referint ¸˘ a la o alt˘ a funct ¸ie necesar˘ a execut ¸iei sale.5. S˘ a consider˘ am mai multe exemple pentru a clarifica lucrurile.5.. } Folosirea acestor constante se face prin expresii de genul NumeInterfata.... interface Functie { public void executa(Nod u). DEC=12. denumit˘ a ¸ si call-back.. . cunoscut˘ a doar la momentul execut ¸iei.5. UTILITATEA INTERFET ¸ ELOR public interface Luni { int IAN=1. } class Graf { //. vom defini o interfat ¸a ˘ Functie care va specifica metoda trimis˘ a ca parametru.2 Transmiterea metodelor ca parametri Deoarece nu exist˘ a pointeri propriu-zi¸ si.constanta. In fiecare nod trebuie s˘ a se execute prelucrarea informat ¸iei din nodul respectiv prin intermediul unei funct ¸ii primite ca parametru. ca ˆ ın exemplul de mai jos: if (luna < Luni. Pentru aceasta. FEB=2. Primul exemplu se refer˘ a la explorarea nodurilor unui graf..

6 Interfat ¸a FilenameFilter Instant ¸ele claselor ce implementeaz˘ a aceasta interfat ¸˘ a sunt folosite pentru a crea filtre pentru fi¸ siere ¸ si sunt primite ca argumente de metode care listeaz˘ a cont ¸inutul unui director.println("Nodul curent este: " + v). cum ar fi metoda list a clasei File. } } class AfisareEn implements Functie { public void executa(Nod v) { System.. INTERFET ¸E if (explorarea a ajuns in nodul v) { f. ˆ ıntrucˆ at face parte din API-ul standard Java ¸ si vor fi puse ˆ ın evident ¸˘ a. 5.explorare(new AfisareRo()).println("Current node is: " + v). .executa(v).explorare(new AfisareEn()). ¸ si alte tehnici de programare.out. } } public class TestCallBack { public static void main(String args[]) { Graf G = new Graf(). //. G. G. A¸ sadar. } } } //Definim doua functii class AfisareRo implements Functie { public void executa(Nod v) { System.out. prin intermediul s˘ au.134 CAPITOLUL 5. } } Al doilea xemplu va fi prezentat ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare.. putem spune c˘ a metoda list prime¸ ste ca argument o alt˘ a funct ¸ie care specific˘ a dac˘ a un fi¸ sier va fi returnat sau nu (criteriul de filtrare).

INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER 135 Interfat ¸a FilenameFilter are o singur˘ a metod˘ a: accept care specific˘ a criteriul de filtrare ¸ si anume.6. sau 0 ˆ ın caz contrar. . o clas˘ a de specificare a unui filtru are urm˘ atorul format: class FiltruFisiere implements FilenameFilter { String filtru. In general. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface FilenameFilter { public boolean accept(File dir.filtru = filtru. String numeFisier). else return false. // Constructorul FiltruFisiere(String filtru) { this. orice clas˘ a de specificare a unui filtru care implementez˘ a interfat ¸a FilenameFilter trebuie s˘ a implementeze metoda accept a acestei interfet ¸e.5. Aceste clase mai pot avea ¸ si alte metode. } } Metodele cele mai uzuale ale clasei String folosite pentru filtrarea fi¸ sierelor sunt: • endsWith . } // Implementarea metodei accept public boolean accept(File dir. testeaz˘ a dac˘ a numele fi¸ sierului primit ca parametru ˆ ındepline¸ ste condit ¸iile dorite de noi.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir cont ¸ine un anumit sub¸ sir.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir are o anumit˘ a terminat ¸ie • indexOf . returnˆ and pozit ¸ia acestuia. de exemplu un constructor care s˘ a primeasca criteriul de filtrare. String nume) { if (filtrul este indeplinit) return true. } A¸ sadar.

extensie = extensie . S˘ a consider˘ am exemplul complet ˆ ın care dorim s˘ a list˘ am fi¸ sierele din directorul curent care au o anumit˘ a extensie. list () . printStackTrace () . i < list .136 CAPITOLUL 5. String [] list . if ( args . Filtru ( String extensie ) { this . O astfel de metod˘ a este list din clasa File: String[] list (FilenameFilter filtru) Observati c˘ a aici interfat ¸a este folosit˘ a ca un tip de date. length > 0) list = director . out . println ( list [ i ]) . " ) . INTERFET ¸E Instant ¸ele claselor pentru filtrare sunt primite ca argumente de metode de listare a cont ¸inutului unui director. for ( int i = 0. class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . Daca nu se primeste nici un argument . else list = director .6: Listarea fi¸ sierelor cu o anumit˘ a extensie /* Listarea fisierelor din directorul curent care au anumita extensie primita ca argument . list ( new Filtru ( args [0]) ) . Acesta este un exemplu tipic de transmitere a unei funct ¸ii (funct ¸ia de filtrare accept) ca argument al unei metode. i ++) System . length . */ import java . } catch ( Exception e ) { e . ea fiind substituit˘ a cu orice clas˘ a care o implementeaz˘ a. Listing 5.*. io . } } } class Filtru implements FilenameFilter { String extensie . . vor fi listate toate .

6. println ( list [ i ]) . io . out . " + extensie ) ) . pentru a evita crearea unei noi clase de sine st˘ at˘ atoare care s˘ a fie folosit˘ a pentru instant ¸ierea unui singur obiect. endsWith ( " . String nume ) { return ( nume . */ import java . } else list = director . } . length > 0) { final String extensie = args [0]. String [] list .7: Folosirea unei clase anonime /* Listarea fisierelor din directorul curent folosind o clasa anonima pentru filtru . for ( int i = 0.1 Folosirea claselor anonime In cazul ˆ ın care nu avem nevoie de clasa care reprezint˘ a filtrul pentru listarea fi¸ sierelor dintr-un director decˆ at o singur˘ a dat˘ a. } }) .5. list = director . i < list . " + extensie ) ) . String nume ) { return ( nume . Listing 5. " ) . endsWith ( " . aceast˘ a situat ¸ie fiind un exemplu tipic de folosire a acestora. i ++) System . } } 137 5.6. if ( args . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " .*. length . INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER } public boolean accept ( File dir . list () . putem folosi clas˘ a intern˘ a anonim˘ a. } catch ( Exception e ) { e . printStackTrace () . list ( new FilenameFilter () { // Clasa interna anonima public boolean accept ( File dir .

1. 2}. o modalitate uzual˘ a de folosire a claselor anonime pentru instant ¸ierea unui obiect care trebuie s˘ a respecte o interfat ¸˘ a este: metoda(new Interfata() { // Implementarea metodelor interfetei }). ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am un vector format din instant ¸e ale clasei Persoana. 2. java. String nume ) { this .util.8: Clasa Persoana (f˘ ar˘ a suport pentru comparare) class Persoana { int cod .util. } } .7 Compararea obiectelor Am v˘ azut ˆ ın primul capitol c˘ a o solut ¸ie facil˘ a¸ si eficient˘ a de sortare a unui vector este folosirea metodei sort din clasa java. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1.Arrays. nu exist˘ a nici o problem˘ aˆ ın a determina ordinea fireasc˘ a a elementelor.Arrays. 3. Ce se ˆ ınt˘ ampl˘ aˆ ıns˘ a atunci cˆ and vectorul cont ¸ine referint ¸e la obiecte de un anumit tip ? S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. 4} In cazul ˆ ın care elementele din vector sunt de tip primitiv. 5. public Persoana ( int cod . cod = cod .138 } } CAPITOLUL 5. definit˘ a mai jos: Listing 5. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . int v[]={3. this . nume = nume . 4. ca in exemplul de mai sus. INTERFET ¸E A¸ sadar.sort(v). String nume .

p [2] = new Persoana (2 . i ++) System .5. COMPARAREA OBIECTELOR Programul urm˘ ator ar trebui s˘ a sorteze un vector de persoane: Listing 5. println ( p [ i ]) . out . " Vasilescu " ) . length . Arrays . System . Aceast˘ a ordine se nume¸ ste ordinea natural˘ a a clasei ¸ si este specificat˘ a prin intermediul metodei compareTo. " Georgescu " ) . p [1] = new Persoana (1 . s˘ a specific˘ am acest lucru. } } 139 La execut ¸ia acestei aplicat ¸ii va fi obt ¸inut˘ a o except ¸ie.7. " Ionescu " ) . .9: Sortarea unui vector de tip referint ¸˘ a class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. • zero: dac˘ a obiectul curent este egal decˆ a obiectul primit ca argument. i < p . " Popescu " ) . sort ( p ) .1 Interfat ¸a Comparable Interfat ¸a Comparable impune o ordine total˘ a asupra obiectelor unei clase ce o implementeaz˘ a. println ( " Persoanele ordonate dupa cod : " ) . o clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e trebuie s˘ a fie comparabil va implementa metoda compareTo care trebuie s˘ a returneze: • o valoare strict negativ˘ a: dac˘ a obiectul curent (this) este mai mic decˆ a obiectul primit ca argument. p [0] = new Persoana (3 . ˆ ıntr-un fel sau altul. out .7. java . Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface Comparable { int compareTo(Object o). p [3] = new Persoana (4 . 5. for ( int i =0. } A¸ sadar. util . Va trebui. deoarece metoda sort nu ¸ stie care este ordinea natural˘ a a obiectelor de tip Persoana.

if (!( o instanceof Persoana ) ) throw new Clas sCas tExce ptio n ( " Nu pot compara ! " ) . null nu este instant ¸˘ a a nici unei clase ¸ si e. this .compareTo((Object)e2) == 0) are aceeas¸ si valoare logic˘ a cu e1. equals ( p . Reamintim c˘ a metoda equals. String nume . } public boolean equals ( Object o ) { if (!( o instanceof Persoana ) ) return false . } public int compareTo ( Object o ) { if ( o == null ) throw new Null P o i n t e r E x c e p t i o n () . . String nume ) { this . mo¸ stenit˘ a din Object de toate clasele. nume ) ) . e2 instant ¸e ale lui C . pentru orice e1. determin˘ a dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale (au aceea¸ si valoare). cod = cod .equals(null) returneaz˘ a false.140 CAPITOLUL 5. Spunem c˘ a ordinea natural˘ a a unei clase C este consitent˘ a cu equals dac˘ a ¸ si numai dac˘ a (e1.equals((Object)e2. return ( cod == p . Persoana p = ( Persoana ) o .compareTo(null) trebuie s˘ a arunce o except ¸ie de tip NullPointerException chiar dac˘ a e. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume .10: Clasa Persoana cu suport pentru comparare class Persoana implements Comparable { int cod . nume = nume . S˘ a presupunem c˘ a dorim ca ordinea natural˘ a a persoanelor s˘ a fie dup˘ a codul lor intern. Persoana p = ( Persoana ) o . INTERFET ¸E • o valoare strict pozitiv˘ a: dac˘ a obiectul curent este mai mare decˆ a obiectul primit ca argument. public Persoana ( int cod . cod ) && ( nume . Listing 5.

. util . } } 141 Observat ¸i folosirea operatorului instanceof. pur ¸ si simplu.util. p [3] = new Persoana (4 . pe lˆ ang˘ a vectorul ce trebuie sortat. cod ) . p [2] = new Persoana (2 . " Vasilescu " ) . " Ionescu " ) .7. sort (p .Arrays. Pentru definirea comparatorului vom folosi o clas˘ a anonim˘ a. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a sort˘ am persoanele ordonate dup˘ a numele lor.*. Arrays . dar ˆ ın varianta ˆ ın care. Listing 5.util. nume ) ) . vom transmite un argument de tip Comparator care s˘ a specifice modalitatea de comparare a elementelor. Persoana p2 = ( Persoana ) o2 .p . 5. " Popescu " ) . care impune o ordine total˘ a asupra elementelor unei colect ¸ii. p [0] = new Persoana (3 . Metoda equals va returna.7. class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. false.2 Interfat ¸a Comparator In cazul ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am elementele unui vector ce cont ¸ine referint ¸e dup˘ a alt criteriu decˆ at ordinea natural˘ a a elemenetelor. compareTo ( p2 . Aceasta returneaz˘ a un ˆ ıntreg cu aceea¸ si semnificat ¸ie ca la metoda compareTo a interfet ¸ei Comparator ¸ si are urm˘ atoarea definit ¸ie: int compare(Object o1. nume . Object o2 ) { Persoana p1 = ( Persoana ) o1 . COMPARAREA OBIECTELOR return ( cod . Metoda compareTo va arunca o except ¸ie de tipul ClassCastException dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a compararea unui obiect de tip Persoana cu un obiect de alt tip. " Georgescu " ) . Interfat ¸a java. care verific˘ a dac˘ a un obiect este instant ¸˘ a a unei anumite clase. avem nevoie de o alt˘ a solut ¸ie. Object o2). p [1] = new Persoana (1 .5. new Comparator () { public int compare ( Object o1 .11: Sortarea unui vector folosind un comparator import java . Aceasta este oferit˘ a tot de metoda sort din clasa java.Comparator cont ¸ine metoda compare. return ( p1 .

out . // Avem nevoie de un obiect de tip X // ca argument al unei functii functie(new X() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza . clasa String implemenˆ and interfat ¸a Comparable. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod. println ( p [ i ]) .. void metoda_2(). i ++) System . } // Trebuie sa apara si celelalte metode // chiar daca nu au implementare efectiva public void metoda_2() {} public void metoda_3() {} . . 5. public void metoda_n() {} . length . } .. println ( " Persoanele ordonate dupa nume : " ) ... INTERFET ¸E } }) .. la un moment dat. System .142 CAPITOLUL 5. out . avem nevoie de un obiect care implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv dar nu specific˘ a cod decˆ at pentru o singur˘ a metod˘ a.. void metoda_n(). interface X { void metoda_1(). i < p . } } Observat ¸i cum compararea a dou˘ a¸ siruri de caractere se face tot cu metoda compareTo.. for ( int i =0..8 Adaptori In cazul ˆ ın care o interfat ¸˘ a cont ¸ine mai multe metode ¸ si. el trebui totu¸ si s˘ a implementeze toate metodele interfet ¸ei.

ADAPTORI }). supradefinind doar metoda care ne intereseaz˘ a: functie(new XAdapter() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza .5.8. Mai multe exemple de folosire a adaptorilor vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. public void metoda_n() {} } In situat ¸ia cˆ and avem nevoie de un obiect de tip X vom folosi clasa abstract˘ a. 143 Aceast˘ a abordare poate fi nepl˘ acut˘ a dac˘ a avem frecvent nevoie de obiecte ale unor clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X .. Definit ¸ie Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei.... . } }). public abstract class XAdapter implements X { public void metoda_1() {} public void metoda_2() {} . Solut ¸ia la aceast˘ a problem˘ a este folosirea adaptorilor.

INTERFET ¸E .144 CAPITOLUL 5.

clase ¸ si interfet ¸e utile • java. Sunt folosite pentru g˘ asirea ¸ si utilizarea mai u¸ soar˘ a a claselor. lucrul cu fi¸ siere • java.Capitolul 6 Organizarea claselor 6. 6.io . pentru a evita conflictele de nume ¸ si pentru a controla accesul la anumite clase.lang .intr˘ ari/ie¸ siri.1 Pachete Definit ¸ie Un pachet este o colect ¸ie de clase ¸ si interfet ¸e ˆ ınrudite din punctul de vedere al funct ¸ionalit˘ a¸ tii lor.1 Pachetele standard (J2SDK) Platforma standard de lucru Java se bazeaz˘ a pe o serie de pachete cu ajutorul c˘ arora se pot construi ˆ ıntr-o manier˘ a simplificat˘ a aplicat ¸iile. Cele mai importante pachete ¸ si suportul oferit de lor sunt: • java.dezvoltarea de appleturi 145 .1.util . In alte limbaje de programare pachetele se mai numesc libr˘ arii sau bibilioteci. algoritmi sau diverse not ¸iuni esent ¸iale ˆ ın dezvoltarea unui program.clasele de baz˘ a ale limbajului Java • java.applet . Exist˘ a deci un set de clase deja implementate care modeleaz˘ a structuri de date.

awt . Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”.text .reflect .mecanisme de securitate: criptare.programare de ret ¸ea • java.operat ¸ii matematice cu numere mari • java.2 Folosirea membrilor unui pachet Conform specificat ¸iilor de acces ale unei clase ¸ si ale mebrilor ei. • .lucrul cu baze de date • java.lucrul cu texte.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul • java.1...swing . mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a fat ¸˘ a de AWT.beans .146 CAPITOLUL 6.introspect ¸ie • javax.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul. accesul implicit ˆ ın Java este la nivel de pachet. Pentru a folosi o clas˘ a public˘ a dintr-un anumit pachet.sql . doar clasele publice ¸ si membrii declarat ¸i publici ai unei clase sunt accesibili ˆ ın afara pachetului ˆ ın care se g˘ asesc. ORGANIZAREA CLASELOR • java.security . autentificare • java. .mecanismele de tratare e evenimentelor generate de utilizator • java.rmi . sau pentru a apela o metod˘ a public˘ a a unei clase publice a unui pachet. exist˘ a trei solut ¸ii: • specificarea numelui complet al clasei • importul clasei respective • importul ˆ ıntregului pachet ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa.event .net .math .lang. date ¸ si numere independent de limb˘ a • java.awt.scrierea de componente reutilizabile • java. 6.execut ¸ie la distant ¸˘ a Remote Message Interface • java.

= new java.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e Se face prin instruct ¸iunea import ˆ ın care specific˘ am numele complet al clasei sau interfet ¸ei pe care dorim s˘ a o folosim dintr-un anumit pacehet: import numePachet.Button b2 java.TextField("Neplacut").Button .awt java.awt.awt.awt.awt.NumeClasa.awt. PACHETE 147 Specificarea numelui complet al clasei se face prin prefixarea numelui scurt al clasei cu numele pachetului din care face parte: numePachet. In aceste situat ¸ii. sau ˆ ıntreg pachetul din care face parte.Button.numele scurt al clasei .Button("OK").TextField = new java. //Pentru exemplul nostru: import java. tf2 = new java.Button b1 java. . tf2 = new TextField("Foarte placut"). vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al claselor Button ¸ si TextField: Button b1 Button b2 TextField TextField = new Button("OK").numele complet al clasei Aceast˘ a metod˘ a este recomandat˘ a doar pentru cazul ˆ ın care folosirea acelei clase se face o singur˘ a dat˘ a sau foarte rar.awt. Din acest moment. De exemplu. ˆ ınainte de declararea vreunei clase sau interfet ¸e. import java. ar fi extrem de nepl˘ acut s˘ a scriem de fiecare dat˘ a cˆ and vrem s˘ a declar˘ am un obiect grafic secvent ¸e de genul: java. Button java. Acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunea import.TextField("Tot neplacut").numeClasa. = new Button("Cancel").1. vom importa ˆ ın aplicat ¸ia noastr˘ a clasa respectiv˘ a.6. tf1 = new java.TextField.Button("Cancel"). care trebuie s˘ a apar˘ a la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a.awt. tf1 = new TextField("Placut").TextField java.awt.awt.awt.pachetul din care face parte .awt. 6.

awt.awt. Dac˘ aˆ ın exemplul nostru am avea nevoie ¸ si de clasele Line. java. 0). ar trebui s˘ a avem cˆ ate o instruct ¸iune de import pentru fiecare dintre ele: import import import import import import java.*. Point p = new Point(0. Se nume¸ ste import la cerere deoarece ˆ ınc˘ arcarea claselor se face dinamic.awt. Atent ¸ie * nu are semnificat ¸ia uzual˘ a de la fi¸ siere de wildcard (masc˘ a) ¸ si nu poate fi folosit decˆ at ca atare. .148 CAPITOLUL 6.Point. Din acest moment. import numePachet. Polygon. Point. java. java. java. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al tuturor claselor pachetului importat: Button b = new Button("OK"). java. //Pentru exemplul nostru: import java. va produce o eroare de compilare.*. In aceast˘ a situat ¸ie ar fi mai simplu s˘ a folosim importul la cerere din ˆ ıntregul pachet ¸ si nu al fiec˘ arei clase ˆ ın parte. ˆ ın momentul apel˘ arii lor.C*. urmat de simbolul *.awt. O expresie de genul import java.Rectangle.1.Line.awt.awt. ORGANIZAREA CLASELOR Aceast˘ a abordare este eficient˘ a¸ si recomandat˘ aˆ ın cazul ˆ ın care nu avem nevoie decˆ at de cˆ ateva clase din pachetul respectiv.awt. 6.awt.Polygon.4 Importul la cerere dintr-un pachet Importul la cerere dintr-un anumit pachet se face printr-o instruct ¸iune import ˆ ın care specific˘ am numele pachetului ale c˘ arui clase ¸ si interfet ¸e dorim s˘ a le folosim. Rectangle.Button.TextField.

//corect Sunt considerate importate automat..awt. pentru orice fi¸ sier surs˘ a.5.lang import java.lang.awt. permite referirea constantelor statice ale unei clase f˘ ar˘ a a mai specifica numele complet al acesteia ¸ si este implementat˘ a prin ad˘ augarea cuvˆ antului cheie static dup˘ a cel de import: import static numePachet.List a = new java.*..util.6. PACHETE 149 In cazul ˆ ın care sunt importate dou˘ a sau mai multe pachete care cont ¸in clase (interfet ¸e) cu acela¸ si nume. List x.5 Importul static Aceast˘ a facilitate. //Declaratie ambigua java. putem folosi doar numele constantei. //corect java. Astfel.1. import java.awt. • pachetul curent • pachetul implicit (f˘ ar˘ a nume) 6.List b = new ArrayList(). // Contine interfata List . // Poate sau nu sa apara // Mai bine nu.*.1.List().. urm˘ atoarele pachete: • pachetul java.*. introdus˘ aˆ ıncepˆ and cu versiunea 1.util. // Contine clasa List import java.NumeClasa.CONSTANTA. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o ambiguitate de c˘ atre compilator. atunci referirea la ele trebuie f˘ acut˘ a doar folosind numele complet.*. .. ˆ ın loc s˘ a ne referim la constantele clasei cu expresii de tipul NumeClasa.

*..6 Crearea unui pachet Toate clasele ¸ si interfet ¸ele Java apartin la diverse pachete. nu ¸ si clasa ˆ ın sine.1..5 import java.} //Fisierul Arbore. class Arbore {. // Incepand cu versiunea 1.. clasele pentru intr˘ ari/ie¸ siri sunt ˆ ın java.*.} .CENTER). clasele pentru interfat ¸a grafic˘ aˆ ın java..*. CENTER).java package grafuri. class Graf {.io.java.BorderLayout. fereastra. Crearea unui pachet se realizeaz˘ a prin scriere la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a ce cont ¸in clasele ¸ si interfet ¸ele pe care dorim s˘ a le grup˘ am ˆ ıntr-un pachet a instruct ¸iunii: package numePachet.awt. fereastra.BorderLayout.awt. Atent ¸ie Importul static nu import˘ a decˆ at constantele statice ale unei clase. 6.lang..java ¸ si Arbore. //Fisierul Graf. etc.add(new Button().. grupate dup˘ a funct ¸ionalitatea lor.150 CAPITOLUL 6..awt.. ORGANIZAREA CLASELOR // Inainte de versiuna 1..} class GrafPerfect extends Graf {. BorderLayout. . import static java.java package grafuri.awt. S˘ a consider˘ am un exemplu: presupunem c˘ a avem dou˘ a fi¸ siere surs˘ a Graf. . Dup˘ a cum am v˘ azut clasele de baz˘ a se g˘ asesc ˆ ın pachetul java..add(new Button().5 import java.BorderLayout.

Este recomandat ˆ ıns˘ a ca toate clasele ¸ si intefetele s˘ a fie plasate ˆ ın pachete. iar altele altui pachet. cum ar fi ro. .numePachet.. Instruct ¸iunea package act ¸ioneaz˘ a asupra ˆ ıntregului fi¸ sier surs˘ a la ˆ ınceputul c˘ aruia apare. pachetul implicit fiind folosit doar pentru aplicat ¸ii mici sau prototipuri. clasele unui fi¸ sier surs˘ a vor face parte din pachetul implicit (care nu are nici un nume)..1. In general. companiile folosesc inversul domeniului lor Internet ˆ ın denumirea pachetelor implementate ˆ ın cadrul companiei.7 Denumirea unui pachet Exist˘ a posibilitatea ca doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun s˘ a foloseasc˘ a acela¸ si nume pentru unele din clasele lor. Dac˘ a nu este specificat un anumit pachet. Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ aˆ ıns˘ a cˆ and doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun folosesc clase cu acela¸ si nume. De asemenea. cum ar fi folosirea numelui de cont al programatorilor ˆ ın denumirea pachetelor create de ace¸ stia. Cu alte cuvinte nu putem specifica faptul c˘ a anumite clase dintr-un fi¸ sier surs˘ a apart ¸in unui pachet.companie. ˆ ı¸ si va prefixa pachetele cu ro.ro. pachetul implicit este format din toate clasele ¸ si intefet ¸ele directorului curent de lucru. Acest lucru este posibil atˆ at timp cˆ at clasele cu acela¸ si nume se gasesc ˆ ın pachete diferite.} 151 Clasele Graf.6. pentru a permite identificarea ˆ ın mod unic a claselor sale. 6.ion. ce se gasesc ˆ ın pachete cu acela¸ si nume ? Pentru a evita acest lucru.xsoft. De exemplu. ArboreBinar vor face parte din acela¸ si pachet grafuri. GrafPerfect. programatorul cu numele Ion al companiei XSoft. PACHETE class ArboreBinar extends Arbore {. ele fiind diferent ¸iate prin prefixarea lor cu numele pachetelor.1. se poate ca una din clasele unei aplicat ¸ii s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu o clas˘ a a mediului Java. Arbore. indiferent de contextul ˆ ın care acestea vor fi integrate. avˆ and contul ion@xsoft. conflictele de nume vor fi rezolvate prin diverse convent ¸ii de uz intern. In cadrul aceleiasi companii.

Din acest motiv. sau compilatorul va furniza o eroare.2.1 Organizarea fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a Orice aplicat ¸ie nebanal˘ a trebuie s˘ a fie construit˘ a folosind o organizare ierarhic˘ a a componentelor sale.152 CAPITOLUL 6. ORGANIZAREA CLASELOR 6.2 6. etc. atunci acestea trebuie de asemenea s˘ a corespund˘ a unor directoare ce vor descrie calea spre fi¸ sierele surs˘ a ale c˘ aror clase ¸ si interfet ¸e fac parte din pachetele respective. ˆ ıntr-un fi¸ sier surs˘ a nu pot exista dou˘ a clase sau interfet ¸e publice.java.java. s˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clase care s˘ a descrie urm˘ atoarele notiuni: poligon. poliedru. ci doar recomandat. cum ar fi geometrie. Pentru a simplifica lucrurile. Vom clarifica modalitatea de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a ale unei aplicatii printr-un exemplu concret. cerc. Atent ¸ie Este obligatoriu ca o clas˘ a/interfat ¸˘ a public˘ a s˘ a se gaseasc˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier avˆ and numele clasei(interfet ¸ei) ¸ si extenisa . analiz˘ a. algebr˘ a. Intr-un fi¸ sier surs˘ a pot exista oricˆ ate clase sau interfet ¸e care nu sunt publice. grup. • Fi¸ sierele surs˘ a trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ aˆ ın directoare care s˘ a reflecte numele pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele ¸ si interfet ¸ele din acele fi¸ siere. Este recomandat ca strategia de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a s˘ a respecte urm˘ atoarele convent ¸ii: • Codul surs˘ a al claselor ¸ si interfet ¸elor s˘ a se gaseasc˘ aˆ ın fi¸ siere ale c˘ aror nume s˘ a fie chiar numele lor scurt ¸ si care s˘ a aib˘ a extensia . sfer˘ a. funct ¸ie. un director va cont ¸ine surse pentru clase ¸ si interfet ¸e din acela¸ si pachet iar numele directorului va fi chiar numele pachetului. Cu alte cuvinte. S˘ a presupunem c˘ a dorim crearea unor componente care s˘ a reprezinte diverse not ¸iuni matematice din domenii diferite. Pentru clasele care nu sunt publice acest lucru nu este obligatoriu. O prim˘ a variant˘ a ar fi s˘ a construim cˆ ate o clas˘ a pentru fiecare ¸ si s˘ a le plas˘ am . Dac˘ a numele pachetelor sunt formate din mai multe unit˘ a¸ ti lexicale separate prin punct.

ˆ ıns˘ a.java Sfera.java package geometrie. } // Poliedru.plan. . aceast˘ a abordare ar fi ineficient˘ a. avˆ and ˆ ın vedere posibila extindere a aplicat ¸iei cu noi reprezent˘ ari de not ¸iuni matematice.java Cerc. Ierarhia fi¸ sierelor sursa ar fi: /matematica /surse /geometrie /plan Poligon. O abordare elegant˘ a ar fi aceea ˆ ın care clasele care descriu not ¸iuni din acela¸ si domeniu sa se gaseasca ˆ ın pachete separate ¸ si directoare separate.java package geometrie. } // Cerc.java Clasele descrise ˆ ın fi¸ sierele de mai sus trebuie declarate ˆ ın pachete denumite corespunzator cu numele directoarelor ˆ ın care se gasesc: // Poligon.java Matematica.spatiu.java /algebra Grup. public class Poligon { . public class Cerc { . ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR 153 ˆ ın acela¸ si director ˆ ımpreuna cu un program care s˘ a le foloseasca. .java /analiza Functie. . . . } . .2. public class Poliedru { .plan.java package geometrie.java /spatiu Poliedru.6.

public class Functie { . . Revenind la exemplul de mai sus. } // Functie. . ORGANIZAREA CLASELOR // Sfera. numele lung al unei clase trebuie s˘ a descrie calea spre acea clas˘ aˆ ın cadrul fi¸ sierelor surs˘ a. .154 CAPITOLUL 6. 6. . Este recomandatˆ ıns˘ a ca aceast˘ a separare s˘ a fie f˘ acut˘ a automat la compilare. vom avea urm˘ atoarea organizare: /matematica /clase /geometrie /plan Poligon.class trebuie s˘ a se gaseasca ˆ ıntr-o ierarhie de directoare care s˘ a reflecte numele pachetului din care face parte clasa respectiv˘ a.java este clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. un fi¸ sier . relativ la directorul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste aplicat ¸ia. Dup˘ a cum ¸ stim acestea au extensia . Dup˘ a cum se observ˘ a. ˆ ın urma compil˘ arii fi¸ sierele surs˘ a ¸ si unit˘ a¸ tile de compilare se g˘ asesc ˆ ın acela¸ si director.2. . } // Grup. ˆ ıns˘ a ele pot fi apoi organizate separat.java package algebra. public class Sfera { . } Matematica.class ¸ si numele scurt al clasei sau interfet ¸ei respective. public class Grup { .java package geometrie.spatiu. Spre deosebire de organizarea surselor.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.java package analiza.class) In urma compil˘ arii fi¸ sierelor surs˘ a vor fi generate unit˘ a¸ ti de compilare pentru fiecare clas˘ a¸ si interfat ¸˘ a din fi¸ sierele surs˘ a. . Implicit.class Cerc.class /spatiu .

In cazul ˆ ın care dorim s˘ a compil˘ am explicit toate fi¸ sierele java dintr-un anumit director. Deoarece compil˘ am clasa principal˘ a a plicat ¸iei. fiecare unitate de compilare va fi plasat˘ aˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierul s˘ au surs˘ a.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a este necesar˘ a deoarece ˆ ın momentul cˆ and compilatorul ˆ ıntˆ alneste un nume de clas˘ a el trebuie s˘ a poat˘ a identifica acea clas˘ a. Ins˘ a aceast˘ a organizare nu este suficient˘ a deoarece specific˘ a numai partea final˘ a din calea c˘ atre fi¸ sierele . atˆ at la compilare cˆ at ¸ si la interpretare trebuie specificat˘ a lista de directoare r˘ ad˘ acin˘ a .java -d clase sau javac -classpath surse surse/Matematica. Pentru aceasta.6.2. Similar.java ¸ si . dar numai acestea.class 155 Crearea acestei structuri ierarhice este facut˘ a automat de c˘ atre compilator. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR Poliedru.class /analiza Functie.class Sfera. de exemplu /matematica/clase/geometrie/plan/Poligon.java -d clase Opt ¸iunea -d specific˘ a directorul r˘ ad˘ acin˘ a al ierarhiei de clase.class. In lipsa lui. vor fi compilate ˆ ın cascad˘ a toate clasele referite de aceasta. In directorul aplicatiei (matematica) cre˘ am subdirectorul clase ¸ si d˘ am comanda: javac -sourcepath surse surse/Matematica. de exemplu surse/geometrie/plan.class /algebra Grup. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a trebuie s˘ a gaseasc˘ a fi¸ serul surs˘ a care o cont ¸ine.2. unit˘ a¸ tile de compilare sunt organizate astfel pentru a da posibilitatea interpretorului s˘ a gaseasc˘ a¸ si s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie o anumit˘ a clas˘ aˆ ın timpul execut ¸iei programului. putem folosi expresia: javac surse/geometrie/plan/*.class.java -d clase 6.class Matematica.

import algebra.156 CAPITOLUL 6.Sfera = new geometrie. Implicit.spatiu. } } Identificarea unei clase referite ˆ ın program se face ˆ ın felul urm˘ ator: • La directoarele aflate ˆ ın calea de c˘ autare se adaug˘ a subdirectoarele specificate ˆ ın import sau ˆ ın numele lung al clasei • In directoarele formate este c˘ autat un fi¸ sier cu numele clasei.Functie. ORGANIZAREA CLASELOR ˆ ın care se g˘ asesc fi¸ sierele aplicat ¸iei.Grup. In cazul ˆ ın care nu este g˘ asit nici unul sau sunt g˘ asite mai multe va fi semnalat˘ a o eroare. Fiecare director din calea de cautare este directorul imediat superior structurii de directoare corespunz˘ atoare numelor pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele din directorul respectiv.java: import geometrie. . public class Matematica { public static void main(String args[]) { Poligon a = new Poligon().4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) Setarea c˘ aii de c˘ autare se poate face ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • Setarea variabilei de mediu CLASSPATH .spatiu. //. import analiza. geometrie..Sfera(). Aceast˘ a list˘ a se nume¸ ste cale de cautare (classpath).. Definit ¸ie O cale de c˘ autare este o list˘ a de directoare sau arhive ˆ ın care vor fi c˘ autate fi¸ sierele necesare unei aplicat ¸ii.*. 6.plan. S˘ a consider˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei Matematica. calea de c˘ autare este format˘ a doar din directorul curent.folosind aceast˘ a variant˘ a toate aplicat ¸iile Java de pe ma¸ sina respectiv˘ a vor c˘ auta clasele necesare ˆ ın directoarele specificate ˆ ın variabila CLASSPATH.2. astfel ˆ ıncˆ at compilatorul ¸ si interpretorul s˘ a poat˘ a construi calea complet˘ a spre clasele aplicat ¸iei.

6.. Un fi¸ sier JAR poate fi creat folosind utilitarul jar aflat ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.este un format de arhivare independent de platform˘ a. . Dintre beneficiile oferite de arhivele JAR amintim: • portabilitate .java -d clase) run..classpath <cale de cautare> <clasa principala> Lansarea ˆ ın execut ¸ie a aplicatiei noastre..cale2.jar..3 Arhive JAR Fi¸ sierele JAR (Java Archive) sunt arhive ˆ ın format ZIP folosite pentru ˆ ımpachetarea aplicat ¸iilor Java. o organizare eficient˘ a a fi¸ sierelor aplicat ¸iei ar ar˘ ata astfel: /matematica /surse /clase compile. ce cont ¸ine diverse informat ¸ii auxiliare legate de aplicat ¸ia sau clasele arhivate. din directorul matematica.directoarele specificate astfel vor fi valabile doar pentru comanda curent˘ a: javac .. ARHIVE JAR UNIX: SET CLASSPATH = cale1:cale2:.classpath <cale de cautare> <surse java> java .. se va face astfel: java -classpath clase Matematica In concluzie..): SET CLASSPATH = cale1. 157 • Folosirea opt ¸iunii -classpath la compilarea ¸ si interpretarea programelor .3. Ele pot fi folosite ¸ si pentru comprim˘ ari obi¸ snuite. diferent ¸a fat ¸˘ a de o arhiv˘ a ZIP obi¸ snuit˘ a fiind doar existent ¸a unui director denumit META-INF. sau metode ale claselor suport din pachetul java.util.bat (javac -sourcepath surse surse/Matematica. DOS shell (Windows 95/NT/.bat (java -classpath clase Matematica) 6.

f˘ ar˘ a a fi deci nevoie de a deschide cˆ ate o conexiune nou˘ a pentru fiecare fi¸ sier.class archive="arhiva.jar • Extragerea doar a unor fi¸ siere jar xf arhiva. • securitate .dimensiunea unei aplicat ¸ii ˆ ın forma sa final˘ a este redus˘ a.jar fi¸ sier(e)-arhivate • Executarea unei aplicat ¸ii java -jar arhiva.3.> Exemple: • Arhivarea a dou˘ a fi¸ siere class: jar cf classes.class B. etc) este compresat ˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR. Mai jos sunt prezentate pe scurt operat ¸iile uzuale: • Crearea unei arhive jar cf arhiva.1 Folosirea utilitarului jar Arhivatorul jar se g˘ ase¸ ste ˆ ın subdirectorul bin al directorului ˆ ın care este instalat kitul J2SDK.arhivele JAR pot fi ”semnate” electronic • mecanismul pentru lucrul cu fi¸ siere JAR este parte integrata a platformei Java..jar • Deschiderea unui applet arhivat <applet code=A.158 CAPITOLUL 6.jar fi¸ sier(e)-intrare • Vizualizare cont ¸inutului jar tf nume-arhiva • Extragerea cont ¸inutului jar xf arhiva.. ORGANIZAREA CLASELOR • compresare .jar A. el poate fi ˆ ınc˘ arcat ˆ ıntr-o singur˘ a tranzact ¸ie HTTP.class • arhivarea tuturor fi¸ sierelor din directorul curent: jar cvf allfiles. 6.jar" . resurse. • minimizarea timpului de ˆ ıncarcare a unui applet: dac˘ a appletul (fi¸ siere class.jar * .

jar manifest.mf ce se gase¸ ste ˆ ın directorul META-INF trebuie s˘ aˆ ınregistr˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei.class Pe sistemele Win32.java.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate Pentru a rula o aplicat ¸ie ˆ ımpachetat˘ aˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR trebuie s˘ a facem cunoscut˘ a interpretorului numele clasei principale a aplicat ¸iei. Dac˘ a vom ˆ ıncerca s˘ a lans˘ am ˆ ın execut ¸ie aceast˘ a arhiv˘ a prin comanda java -jar mate.jar cu interpretorul Java. .6.jar: jar uvfm mate. de exemplu manifest.3.txt Ambele operat ¸ii puteau fi executate ˆ ıntr-un singur pas: jar cvfm mate. Acest lucru ˆ ıl vom face ˆ ın doi pa¸ si: • se creeaz˘ a un fi¸ sier cu un nume oarecare.txt geometrie analiza algebra Matematica.txt. Aceasta ˆ ınseamna c˘ aˆ ın fiserul Manifest. platforma Java 2 va asocia extensiile . ˆ ın care dorim s˘ a arhiv˘ am clasele aplicat ¸iei descrise mai sus. ˆ ın care clasa principal˘ a era Matematica. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.jar geometrie analiza algebra Matematica.jar”.3. Din directorul clase vom lansa comanda: jar cvf mate.jar. ARHIVE JAR 159 6. ˆ ın care vom scrie: Main-Class: Matematica • adaug˘ am aceast˘ a informat ¸ie la fi¸ sierul manifest al arhivei mate.class In urma acestei comenzi vom obtine arhiva mate. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a facˆ and dublu-click pe o arhiv˘ a JAR va fi lansat˘ aˆ ın execut ¸ie aplicat ¸ia ˆ ımpachetat˘ aˆ ın acea arhiv˘ a (dac˘ a exist˘ a o clas˘ a principal˘ a).jar vom obt ¸ine urm˘ atoarea eroare: ”Failed to load Main-Class manifest from mate.jar manifest.

ORGANIZAREA CLASELOR .160 CAPITOLUL 6.

• Algoritmi: metode care efectueaz˘ a diverse operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea sau sortarea. • Implement˘ ari: implement˘ ari concrete ale interfet ¸elor ce descriu colect ¸ii. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a mult ¸imile reprezentate sunt eterogene. cˆ at ¸ si pentru transmiterea unor informat ¸ii de la o metod˘ a la alta. Utilizarea colect ¸iilor ofer˘ a avantaje evidente ˆ ın procesul de dezvoltare a unei aplicat ¸ii. etc. Cele mai importante sunt: 161 . mult ¸imi matematice.Capitolul 7 Colect ¸ii 7. liste ˆ ınl˘ ant ¸uite. Incepˆ and cu versiunea 1. Colect ¸iile sunt folosite atˆ at pentru memorarea ¸ si manipularea datelor. stive. ˆ ın Java colect ¸iile sunt tratate ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. Prin intermediul colect ¸iilor vom avea acces la diferite tipuri de date cum ar fi vectori. fiind organizate ˆ ıntr-o arhitectur˘ a foarte eficient˘ a¸ si flexibil˘ a ce cuprinde: • Interfet ¸e: tipuri abstracte de date ce descriu colect ¸iile ¸ si permit utilizarea lor independent de detaliile implement˘ arilor.2. putˆ and include obiecte de orice tip.1 Introducere O colect ¸ie este un obiect care grupeaz˘ a mai multe elemente ˆ ıntr-o singur˘ a unitate. Tipul de date al elementelor dintr-o colect ¸ie este Object. reprezentˆ and elementul de funct ¸ionalitate reutilizabil˘ a. tabele de dispersie. definite pentru obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele ce descriu colect ¸ii. Ace¸ sti algoritmi se numesc ¸ si polimorfici deoarece pot fi folosit ¸i pe implement˘ ari diferite ale unei colect ¸ii. Aceste clase reprezint˘ a tipuri de date reutilizabile.

descriind un grup de obiecte numite ¸ si elementele sale. boolean isEmpty(). public interface Collection { // Metode cu caracter general int size(). Unele implement˘ ari ale acestei interfet ¸e permit existent ¸a elementelor duplicate.162 CAPITOLUL 7. cum ar fi Set sau List. altele nu.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii Interfet ¸ele reprezint˘ a nucleul mecanismului de lucru cu colect ¸ii. scopul lor fiind de a permite utilizarea structurilor de date independent de modul lor de implementare. la scrierea unei aplicat ¸ii putem s˘ a ne concentr˘ am eforturile asupra problemei ˆ ın sine ¸ si nu asupra modului de reprezentare ¸ si manipulare a informat ¸iilor. . void clear(). alte implement˘ ari nu. Collection modeleaz˘ a o colect ¸ie la nivelul cel mai general. • Cre¸ sterea vitezei ¸ si calit˘ a¸ tii programului: implement˘ arile efective ale colect ¸iilor sunt de ˆ ınalt˘ a performant ¸˘ a¸ si folosesc algoritmi cu timp de lucru optim. // Operatii la nivel de element boolean contains(Object element). boolean remove(Object element). Unele au elementele ordonate. Platforma Java nu ofer˘ a nici o implementare direct˘ a a acestei interfet ¸e. COLECT ¸ II • Reducerea efortului de programare: prin punerea la dispozit ¸ia programatorului a unui set de tipuri de date ¸ si algoritmi ce modeleaz˘ a structuri ¸ si operat ¸ii des folosite ˆ ın aplicat ¸ii. ci exist˘ a doar implement˘ ari ale unor subinterfet ¸e mai concrete. boolean add(Object element). 7. Astfel. Iterator iterator().

Object toElement). . Singura conditt ¸ie este ca. Ordonarea elementelor se face conform ordinii lor naturale. diferent ¸a principal˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a elementele dintr-o astfel de colect ¸ie sunt ordonate ascendent. boolean removeAll(Collection c). Object[] toArray(Object a[]).compare(o1.2. mo¸ stene¸ ste metodele acesteia. boolean retainAll(Collection c). } Set modeleaz˘ a not ¸iunea de mult ¸ime ˆ ın sens matematic. O mult ¸ime nu poate avea elemente duplicate. boolean addAll(Collection c).equals(o2). apelul o1. Mo¸ stene¸ ste metodele din Collection. // Metode de conversie in vector Object[] toArray(). Fiind subclas˘ a a interfet ¸ei Set. Pune la dispozit ¸ie operat ¸ii care beneficiaz˘ a de avantajul ordon˘ arii elementelor. f˘ ar˘ a a avea alte metode specifice. mai bine zis nu poate cont ¸ine dou˘ a obiecte o1 ¸ si o2 cu proprietatea o1.compareT o(o2) (sau comparator. o2). oferind metode suplimentare ce ¸ tin cont de faptul c˘ a mult ¸imea este sortat˘ a: public interface SortedSet extends Set { // Subliste SortedSet subSet(Object fromElement. pentru orice dou˘ a obiecte o1. SortedSet headSet(Object toElement). sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei ¸ si este ment ¸inut˘ a automat la orice operat ¸ie efectuat˘ a asupra mult ¸imii.7. SortedSet este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Set. Dou˘ a dintre clasele standard care ofer˘ a implement˘ ari concrete ale acestei interfet ¸e sunt HashSet ¸ si TreeSet. o2 ale colect ¸iei. dac˘ a este folosit un comparator) trebuie s˘ a fie valid ¸ si s˘ a nu provoace except ¸ii. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II 163 // Operatii la nivel de multime boolean containsAll(Collection c).

ListIterator listIterator(int index). In plus. int to). c˘ autare ¸ si iterare avansat˘ a. Comparator comparator(). fat ¸˘ ade metodele definite de interfat ¸a Collection. // Iterare ListIterator listIterator(). // Capete Object first(). Object element). Object remove(int index). int lastIndexOf(Object o). Object last().164 CAPITOLUL 7. Listele pot contine duplicate ¸ si permit un control precis asupra pozit ¸iei unui element prin intermediul indexului acelui element. // Cautare int indexOf(Object o). Object element). avem metode pentru acces pozit ¸ional. Object set(int index. } . abstract boolean addAll(int index. // Extragere sublista List subList(int from. } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeSet. void add(int index. COLECT ¸ II SortedSet tailSet(Object fromElement). Collection c). List descrie liste (secvent ¸e) de elemente indexate. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface List extends Collection { // Acces pozitional Object get(int index).

LinkedList.7. dup˘ a care poate fi reg˘ asit. Object value). public Collection values(). // Operatii la nivel de multime void putAll(Map t). // Interfata pentru manipularea unei inregistrari public interface Entry { Object getKey(). Object get(Object key). // Operatii la nivel de element Object put(Object key. Object getValue(). Ierarhia interfet ¸elor derivate din Map este independent˘ a de ierarhia derivat˘ a din Collection.2. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II Clase standard care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a sunt: ArrayList. void clear(). } } . 165 Map descrie structuri de date ce asociaz˘ a fiecarui element o cheie unic˘ a. boolean containsKey(Object key). Obiectele de acest tip nu pot cont ¸ine chei duplicate ¸ si fiecare cheie este asociat˘ a la un singur element. boolean isEmpty(). boolean containsValue(Object value). // Vizualizari ale colectiei public Set keySet(). Vector. public Set entrySet(). Definitt ¸ai interfet ¸ei este prezentat˘ a mai jos: public interface Map { // Metode cu caracter general int size(). Object remove(Object key). Object setValue(Object value).

oferind metode suplimentare pentru: extragere de subtabele. TreeMap ¸ si Hashtable. Este subclasa a interfet ¸ei Map. Object toKey). } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeMap. // Comparatorul folosit pentru ordonare Comparator comparator(). ˆ ıns˘ a acestea nu erau organizate pe ierarhia de interfet ¸e prezentat˘ aˆ ın sect ¸iunea anterioar˘ a.166 CAPITOLUL 7. aflarea comparatorului folosit pentru ordonare. // Capete Object first(). sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei. SortedMap headMap(Object toKey).2. Aceste clase sunt ˆ ın continuare disponibile ¸ si multe dintre ele au fost adaptate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at s˘ a se integreze ˆ ın noua abordare. Pe lˆ ang˘ a acestea au fost create noi clase corespunz˘ atoare interfet ¸elor definite. la care se adaug˘ a faptul c˘ a mult ¸imea cheilor dintr-o astfel de colect ¸ie este ment ¸inut˘ a ordonat˘ a ascendent conform ordinii naturale. exista un set de clase pentru lucrul cu colect ¸ii. SortedMap tailMap(Object fromKey). COLECT ¸ II Clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a Map sunt HashMap. SortedMap este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Map. aflarea primei/ultimei chei. 7. . chiar dac˘ a funct ¸ionalitatea lor era aproape identic˘ a cu cea a unei clase anterioare.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor Inainte de versiunea 1. Object last(). Definit ¸ia interfet ¸ei este dat˘ a mai jos: public interface SortedMap extends Map { // Extragerea de subtabele SortedMap subMap(Object fromKey.

ca ˆ ın figura de mai jos: AbstractCollection . ˆ ımpreun˘ a cu interfet ¸ele corespunz˘ atoare (clasele din vechiul model sunt trecute pe rˆ andul de jos): Interfat ¸a Set SortedSet List Clasa HashSet TreeSet ArrayList.Properties Evident.˘ ALE COLECT 7. TreeSet.HashMap. ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos. cum ar fi: • permit elementul null.. HashTable In vechea ierarhie: Dictionary . • au definit˘ a metoda clone. unde ’implementare’ se refer˘ a la structura intern˘ a folosit˘ a pentru reprezentarea mult ¸imii. clasele care descriu colect ¸ii au unele tr˘ asaturi comune. • sunt serializabile. In general.Hashtable . . implementarea interfet ¸elor este explicit realizat˘ a la nivelul superclaselor abstracte.HashSet. LinkedList Vector Map HashMap Hashtable SortedMap TreeMap A¸ sadar se observ˘ a existent ¸a unor clase care ofer˘ a aceea¸ si funct ¸ionalite. HashMap ¸ si Hashtable. acestea oferind de altfel ¸ si implement˘ ari concrete pentru multe din metodele definite de interfet ¸e. TreeMap.AbstractSet. IMPLEMENTARI ¸ IILOR 167 Clasele de baz˘ a care implementeaz˘ a interfet ¸e ce descriu colect ¸ii au numele de forma < Implementare >< Interf ata >. cum ar fi ArrayList ¸ si Vector. Pe lˆ ang˘ a organizarea ierarhic˘ a a interfet ¸elor implementate. clasele ce descriu colect ¸ii sunt de asemenea concepute ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. AbstractList . Vector-Stack AbstractMap ..3.

i ++) lst . respectiv LinkedList ¸ si execut˘ a diverse operat ¸ii pe ea. add ( new Integer ( i ) ) . S˘ a consider˘ am un exemplu ce creeaza o list˘ a folosind ArrayList. prima fiind ˆ ın general mult mai folosit˘ a. cronometrˆ and timpul necesar realiz˘ arii acestora: Listing 7. public static void testAdd ( List lst ) { long t1 = System . 7. nu sunt sincronizate (vezi ”Fire de execut ¸ie). util . } .1: Comparare ArrayList . fiecare interfat ¸˘ a ce descrie o colect ¸ie are mai multe implement˘ ari. care returneaz˘ a o reprezentare ca ¸ sir de caractere a colect ¸iei respective.*. COLECT ¸ II • au definit˘ a metoda toString. out . curre ntTimeM illis () . System .t1 ) ) . for ( int i =0. rapiditatea reg˘ asirii acestora ¸ si timpul necesar actualiz˘ arii colect ¸iei ˆ ın cazul unor modific˘ ari. long t2 = System . De ce exist˘ a atunci ¸ si clasa LinkedList ? Raspunsul const˘ aˆ ın faptul c˘ a folosind reprezent˘ ari diferite ale mult ¸imii gestionate putem obt ¸ine performante mai bune ˆ ın funct ¸ie de situat ¸ie. De exemplu. i < N . • permit crearea de iteratori pentru parcurgere.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor Dup˘ a cum am vazut. • au atˆ at constructor f˘ ar˘ a argumente cˆ at ¸ si un constructor care accept˘ a ca argument o alt˘ a colect ¸ie • exceptˆ and clasele din arhitectura veche. public class TestEficienta { final static int N = 100000. interfat ¸a List este implementat˘ a de clasele ArrayList ¸ si LinkedList.LinkedList import java . println ( " Add : " + ( t2 .168 CAPITOLUL 7. curre ntTimeM illis () . prin realizarea unor compromisuri ˆ ıntre spat ¸iul necesar pentru memorarea datelor.

} } 169 Timpii aproximativi de rulare pe un calculator cu performant ¸e medii. testAdd ( lst1 ) . List lst2 = new LinkedList () . i < N . println ( " ArrayList " ) . testAdd ( lst2 ) . currentTimeM illis () . i ++) lst . currentTimeM illis () . System . testRemove ( lst1 ) . curre ntTimeMillis () . System . deoarece ˆ ıntr-o list˘ aˆ ınlant ¸uit˘ a accesul la un element se face prin . get ( i ) .01 add get remove A¸ sadar. println ( " Remove : " + ( t2 . testGet ( lst1 ) .14 87. testGet ( lst2 ) . println ( " Get : " + ( t2 .12 0. out .45 0.t1 ) ) . List lst1 = new ArrayList () . out . ArrayList ofer˘ a acces ˆ ın timp constant la elementele sale ¸ si din acest motiv folosirea lui ”get” este rapid˘ a. } public static void main ( String args []) { System .˘ A COLECT 7. sunt dat ¸i ˆ ın tabelul de mai jos: ArrayList 0. for ( int i =0.4.t1 ) ) . ad˘ augarea elementelor este rapid˘ a pentru ambele tipuri de liste. remove (0) . i < N . long t2 = System . long t2 = System . out . i ++) lst . out . FOLOSIREA EFICIENTA ¸ IILOR public static void testGet ( List lst ) { long t1 = System . System . exprimat ¸i ˆ ın secunde. for ( int i =0. curre ntTimeMillis () . println ( " LinkedList " ) . testRemove ( lst2 ) . } public static void testRemove ( List lst ) { long t1 = System . ˆ ın timp ce pentru LinkedList este extrem de lent˘ a.01 12.05 LinkedList 0.

Caracterisiticile principale ale acestor algoritmi sunt: • sunt metode de clas˘ a (statice). etc. . COLECT ¸ II parcurgerea secvent ¸ial˘ a a listei pˆ an˘ a la elementul respectiv. • binarySearch . folosirea lui ArrayList este lent˘ a deoarece elementele r˘ amase sufer˘ a un proces de reindexare (shift la stˆ anga). Metodele mai des folosite din clasa Collections sunt: • sort .efectueaz˘ a c˘ autarea eficient˘ a (binar˘ a) a unui element ˆ ıntr-o list˘ a ordonat˘ a. [argumente]). • shuffle . • majoritatea opereaz˘ a pe liste dar ¸ si pe colect ¸ii arbitrare. • au un singur argument de tip colect ¸ie.opusul lui sort. Concluzia nu este c˘ a una din aceste clase este mai ”bun˘ a” decˆ at cealalt˘ a.170 CAPITOLUL 7. La operat ¸iunea de eliminare. 7. ˆ ın timp ce pentru LinkedList este rapid˘ a ¸ si se face prin simpla schimbare a unei leg˘ aturi.amestec˘ a elementele unei liste . ArrayList se comport˘ a bine pentru cazuri ˆ ın care avem nevoie de reg˘ asirea unor elemente la pozit ¸ii diferite ˆ ın list˘ a.5 Algoritmi polimorfici Algoritmii polimorfici descri¸ si ˆ ın aceast˘ a sect ¸iune sunt metode definite ˆ ın clasa Collections care permit efectuarea unor operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea. ci c˘ a exist˘ a diferent ¸e substant ¸iale ˆ ın reprezentarea ¸ si comportamentul diferitelor implement˘ ari ¸ si c˘ a alegerea unei anumite clase pentru reprezentarea unei mult ¸imi de elemente trebuie s˘ a se fac˘ aˆ ın funct ¸ie de natura problemei ce trebuie rezolvat˘ a. sortarea.sorteaz˘ a ascendent o list˘ a referitor la ordinea s˘ a natural˘ a sau la ordinea dat˘ a de un comparator. • apelul lor general va fi de forma: Collections. iar LinkedList funct ¸ioneaza eficient atunci cˆ and facem multe operat ¸ii de modificare (¸ stergeri. Deci.algoritm(colectie. inser˘ ari).

• swap . • copy . • synchronizedTipColectie . Definirea unui tip generic se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ıntre paranteze unghiulare a unui tip de date Java. permit ¸ˆ and tipizarea elementelor acestora.get(0)).6 Tipuri generice Tipurile generice.returneaz˘ a minimul dintr-o colect ¸ie.inverseaz˘ a ordinea elementelor dintr-o list˘ a. 171 • fill . Folosind tipuri generice. 7.populeaza o lista cu un anumit element repetat de un num˘ ar de ori.add(new Integer(123)). trebuie s˘ a facem cast explicit de la tipul Object la Integer atunci cˆ and prelu˘ am valoarea unui element. int val = ((Integer)list. TIPURI GENERICE • reverse .returneaz˘ a maximul dintr-o colect ¸ie.copie elementele unei liste ˆ ın alta.5 ArrayList list = new ArrayList(). de¸ si am dori ca elementele s˘ a fie doar numere ˆ ıntregi. lista definit˘ a poate cont ¸ine obiecte de orice tip. introduse ˆ ın versiunea 1. • enumeration .intValue(). • max . S˘ a consider˘ am un exemplu de utilizare a colect ¸iilor ˆ ınainte ¸ si dup˘ a introducerea tipurilor generice: // Inainte de 1. Mai mult.7.returneaz˘ a o instant ¸˘ a care nu poate fi modificat˘ a a colect ¸iei respective. • unmodifiableTipColectie .returneaz˘ a o instant ¸˘ a sincronizat˘ a a unei colect ¸ii (vezi ”Fire de execut ¸ie”). • min .6.returneaza o enumerare a elementelor dintr-o colect ¸ie. putem rescrie secvent ¸a astfel: .5 a limbajului Java. In exemplul de mai sus. efectul fiind impunerea tipului respectiv pentru toate elementele colect ¸iei: <TipDate>.interschimb˘ a elementele de la dou˘ a pozit ¸ii specificate ale unei liste. list. simplific˘ a lucrul cu colect ¸ii.

Ei sunt descri¸ si de obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele Enumeration.get(0). folosind tipuri generice ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().5. aceasta din urm˘ a este preferat˘ aˆ ın noile implement˘ ari ale colect ¸iilor. ˆ ıncercarea de a utiliza ˆ ın cadrul unei colect ¸ii a unui element necorespunz˘ ator ca tip va produce o eroare la compilare. ˆ ımpreun˘ a cu modalitatea lor de folosire.hasMoreElements()) { System.intValue(). folosind si autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). 7.get(0).elements(). int val = list.172 CAPITOLUL 7. indiferent dac˘ a aceasta este indexat˘ a sau nu. } // sau. list. respectiv Iterator sau ListIterator.nextElement()).elements. Metodele uzuale ale acestor interfet ¸e sunt prezentate mai jos. varianta mai concisa for (Enumeration e = v. Toate clasele care implementeaz˘ a colect ¸ii au metode ce returneaz˘ a o enumerare sau un iterator pentru parcurgerea elementelor lor.out. nextElement // Parcurgerea elementelor unui vector v Enumeration e = v.5.add(new Integer(123)). while (e. obt ¸inem o variant˘ a mult simplificat˘ a a secvent ¸ei init ¸iale: // Dupa 1. Dac˘ a utiliz˘ am ¸ si mecanismul de autoboxing. . COLECT ¸ II // Dupa 1.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari Enumer˘ arile ¸ si iteratorii descriu modalit˘ a¸ ti pentru parcurgerea secvent ¸ial˘ aa unei colect ¸ii. In cazul folosirii tipurilor generice. spre deosebire de varianta anterioar˘ a ce permitea doara aruncarea unor except ¸ie de tipul ClassCastException ˆ ın cazul folosirii incorecte a tipurilor. semnificat ¸iile lor fiind evidente: • Enumeration: hasMoreElements. list. int val = list. Deoarece funct ¸ionalitatea interfet ¸ei Enumeration se reg˘ ase¸ ste ˆ ın Iterator.println(e.add(123).

previous. add.println(e. metodele de tip next sau prev ale iteratorilor vor returna tipul Object.listIterator(). } • ListIterator: hasNext. } • Iterator: hasNext. precum ¸ si iterarea ˆ ın ambele sensuri. remove // Parcurgerea elementelor unui vector // si eliminarea elementelor nule for (Iterator it = v.˘ 7. if (obj == null) it.set(new Integer(0)). respectiv modificarea elementului curent.hasNext(). dac˘ a este cazul.hasNext().nextElement()). hasPrevious. .next(). set dar ¸ si prin faptul c˘ a denumirile metodelor sunt mai concise. add. it. next. cei de tip ListIterator permit ¸ si inserarea unui element la pozit ¸ia curent˘ a. fiind responsabilitatea noastr˘ a de a face conversie (cast) la alte tipuri de date.next(). next.7. if (obj == null) it.) { Object obj = it. it.remove(). set // Parcurgerea elementelor unui vector // si inlocuirea elementelor nule cu 0 for (ListIterator it = v.) { System. remove.iterator().out. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI e. Iteratorii sunt preferat ¸i enumer˘ arilor datorit˘ a posibilit˘ a¸ tii lor de a act ¸iona asupra colect ¸iei pe care o parcurg prin metode de tip remove. Atent ¸ie Deoarece colect ¸iile sunt construite peste tipul de date Object.) { Object obj = it. } 173 Iteratorii simpli permit eliminarea elementului curent din colect ¸ia pe care o parcurg.hasMoreElements().

ˆ ınlocuind numerele pare cu 0.. Listing 7. i ++) a . ) { Integer x = ( Integer ) it . it . add ( new Integer ( i ) ) . print ( " Rezultat : " + a ) .next(). out . // Adaugam numerele de la 1 la 10 for ( int i =1. set ( new Integer (0) ) . util . // Daca elementul curent este par .5 a limbajului Java. // Proceseaza val . i <=10. listIterator () . COLECT ¸ II In exemplul de mai jos punem ˆ ıntr-un vector numerele de la 1 la 10. o secvent ¸˘ a de genul: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>()..iterator(). shuffle ( a ) . class TestIterator { public static void main ( String args []) { ArrayList a = new ArrayList () .) { Integer val=(Integer)i.2: Folosirea unui iterator import java . intValue () % 2 == 0) it . Astfel.hasNext(). out . } } Incepˆ and cu versiunea 1. il facem 0 if ( x . exist˘ a o variant˘ a simplificat˘ a de utilizare a iteratorilor.174 CAPITOLUL 7. } System . hasNext () . le amestec˘ am. for (Iterator i = list. // Amestecam elementele colectiei Collections . next () . System . i. // Parcurgem vectorul for ( ListIterator it = a . dup˘ a care le parcurgem element cu element folosind un iterator.*. . println ( " Vectorul amestecat : " + a ) .

} 175 .˘ 7.. for (Integer val : list) { // Proceseaza val ..7. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI } poate fi rescris˘ a astfel: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().

COLECT ¸ II .176 CAPITOLUL 7.

Capitolul 8 Serializarea obiectelor 8.obiectul poate exista ¸ si ˆ ıntre apelurile programelor care ˆ ıl folosesc. • Permite persistent ¸a obiectelor. Procesul invers. Acest lucru se realizeaz˘ a prin serializarea obiectului ¸ si scrierea lui pe disc ˆ ınainte de terminarea unui program. Acest 177 . de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea original˘ a.1 Folosirea serializ˘ arii Definit ¸ie Serializarea este o metod˘ a ce permite transformarea unui obiect ˆ ıntr-o secvent ¸a ˘ de octet ¸i sau caractere din care s˘ a poat˘ a fi ref˘ acut ulterior obiectul original. obiectul va fi citit de pe disc ¸ si starea lui refacut˘ a. Tipurile primitive pot fi de asemenea serializate. Intr-un cadru mai larg. Cu alte cuvinte. la relansarea programului. apoi. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a durata de viat ¸a a unui obiect nu este determinat˘ a de execut ¸ia unui program ˆ ın care acesta este definit . se nume¸ ste deserializare. Utilitatea serializarii const˘ aˆ ın urm˘ atoarele aspecte: • Asigur˘ a un mecanism simplu de utilizat pentru salvarea ¸ si restaurarea a datelor. serializarea permite salvarea ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a a tuturor informat ¸iilor unui obiect pe un mediu de stocare extern programului. prin serializare se ˆ ıntelege procesul de scriere/citire a obiectelor.

Atunci cˆ and este trimis un mesaj c˘ atre un obiect ”remote” (de pe alt˘ a ma¸ sin˘ a). • Java Beans . pentru ca apoi s˘ a fie restaurate prin metode ale clasei DataInputStream. A¸ sadar referint ¸ele care construiesc starea unui obiect formeaz˘ a o ˆ ıntreag˘ a ret ¸ea. dar. Mediile vizuale folosesc mecanismul serializ˘ arii pentru asigurarea persistent ¸ei componentelor Bean. SERIALIZAREA OBIECTELOR tip de persistent ¸˘ a a obiectelor se nume¸ ste persistent ¸˘ a u¸ soar˘ a. • RMI (Remote Method Invocation) . • Transmiterea datelor ˆ ın ret ¸ea . o asemenea abordare nu este . ordinea octet ¸ilor sau alte detalii specifice sistemelor repective.178 CAPITOLUL 8. In cazul ˆ ın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv. Un aspect important al serializ˘ arii este c˘ a nu salveaz˘ a doar imaginea unui obiect ci ¸ si toate referint ¸ele la alte obiecte pe care acesta le cont ¸ine.Aplicat ¸iile ce ruleaz˘ aˆ ın ret ¸ea pot comunica ˆ ıntre ele folosind fluxuri pe care sunt trimise. ¸ si a¸ sa mai departe. Acesta este un proces recusiv de salvare a datelor. de sine st˘ at˘ atoare ce pot fi utilizate ˆ ın medii vizuale de dezvoltare a aplicat ¸iilor. folosind clasa DataOutputStream. • Compensarea diferent ¸elor ˆ ıntre sisteme de operare . respectiv recept ¸ionate obiecte serializate. stare care este specificat˘ aˆ ın etapa de design a aplicat ¸iei. atunci salvarea informat ¸iilor ˆ ıncapsulate ˆ ın acel obiect se poate face ¸ si prin salvarea pe rˆ and a datelor. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un algoritm general de salvare a st˘ arii unui obiect nu este tocmai facil. a¸ sa cum am vazut.este o modalitate prin care metodele unor obiecte de pe o alt˘ a ma¸ sin˘ a pot fi apelate ca ¸ si cum acestea ar exista local pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. independent de formatul de reprezentare a datelor. ˆ ıntrucˆ at celelalte obiectele referite de obiectul care se serializeaz˘ a pot referi la rˆ andul lor alte obiecte.transmiterea unor informat ¸ii ˆ ıntre platforme de lucru diferite se realizeaz˘ a unitar. serializarea este utilizat˘ a pentru transportul argumentelor prin ret ¸ea ¸ si pentru returnarea valorilor. Orice component˘ a Bean are o stare definit˘ a de valorile implicite ale propriet˘ a¸ tilor sale.sunt componente reutilizabile. ˆ ıntrucˆ at ea trebuie efectuat˘ a explicit de c˘ atre programator ¸ si nu este realizat˘ a automat de c˘ atre sistem.

1 Serializarea tipurilor primitive Serializarea tipurilor primitive poate fi realizat˘ a fie prin intermediul fluxurilor DataOutputStream ¸ si DataInputStream. out. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test.readBoolean(). Acestea implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. prin termenul serializare ne vom referi doar la serializarea ˆ ın format binar.writeUTF("Sir de caractere"). Serializarea ˆ ın format binar a tipurilor primitive ¸ si a obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clase specializate ˆ ın acest scop cu ar fi: ObjectOutputStream pentru scriere ¸ si ObjectInputStream pentru restaurare.˘ 8. fie cu ObjectOutputStream ¸ si ObjectInputStream. respectiv writeTipPrimitiv pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. deoarece pot ap˘ area probleme cum ar fi: variabilele membre ale obiectului pot fi instant ¸e ale altor obiecte.readInt(). 8.345). double d = in.1.writeDouble(12. respectiv DataOutput ce declar˘ a metode de tipul readTipPrimitiv.dat"). etc. out.close(). unele cˆ ampuri pot face referint ¸˘ a la acela¸ si obiect. DataOutputStream out = new DataOutputStream(fos). out.writeBoolean(true). Mai jos este prezentat un exemplu de serializare folosind clasa DataOutputStream: FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. .1. out. FOLOSIREA SERIALIZARII 179 ˆ ın general suficient˘ a. boolean b = in. In continuare.flush(). DataInputStream in = new DataInputStream(fis). int i = in. out. fos.dat").writeInt(12345).readDouble().

Mecanismul implicit de serializare a unui obiect va salva numele clasei obiectului.2 Serializarea obiectelor Serializarea obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clasele ObjectOutputStream (pentru salvare) ¸ si ObjectInputStream (pentru restaurare). Metodele pentru serializarea obiectelor sunt: • writeObject.writeObject(referintaObiect). ceea ce ˆ ınseamna c˘ a vor fi folosite ˆ ımpreuna cu alte fluxuri pentru scrierea/citirea efectiv˘ aa datelor pe mediul extern pe care va fi salvat.180 CAPITOLUL 8. signatura clasei ¸ si valorile tuturor cˆ ampurile serializabile ale obiectului.close(). . respectiv DataOutput.1. 8. fis. pentru scriere ¸ si • readObject. out.readUTF(). 8. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a. Acestea sunt fluxuri de procesare. respectiv ObjectOutput care extind DataInput. pe lˆ ang˘ a metodele dedicate serializ˘ arii obiectelor. fluxPrimitiv. SERIALIZAREA OBIECTELOR String s = in. out. vor exista ¸ si metode pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. Referint ¸ele la alte obiecte serializabile din cadrul obiectului curent vor duce automat la serializarea acestora iar referint ¸ele multiple c˘ atre un acela¸ si obiect sunt codificate utilizˆ and un algoritm care s˘ a poat˘ a reface ”ret ¸eaua de obiecte” la aceea¸ si stare ca atunci cˆ and obiectul original a fost salvat.close().3 Clasa ObjectOutputStream Scrierea obiectelor pe un flux de ie¸ sire este un proces extrem de simplu.1. secvent ¸a uzual˘ a fiind cea de mai jos: ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fluxPrimitiv).flush(). sau de pe care va fi restaurat un obiect serializat. Clasele ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream implementeaz˘ a interfet ¸ele ObjectInput. pentru restaurare.

Object obj = in. clasa pune la dispozitie ¸ si metode de tipul writeTipPrimitiv pentru serializarea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. cum ar fi FileInputStream pentru date salvate ˆ ıntr-un fi¸ sier. out. out. FOLOSIREA SERIALIZARII 181 Exemplul de mai jos construie¸ ste un obiect de tip Date ¸ si ˆ ıl salveaz˘ aˆ ın fi¸ sierul test. citirea acestora ¸ si reconstruirea obiectelor salvate se va face printr-un flux de intrare de tip ObjectInputStream.ser"). out.writeDouble(12.1.writeUTF("Sir de caractere").1.˘ 8. fos.close().flush(). out. fi¸ sierul rezultat va cont ¸ine informat ¸iile reprezentate ˆ ın format binar. 8.writeObject(new Date()). ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos).writeInt(12345).345). FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test.readObject().ser. ˆ ımpreun˘ a cu un obiect de tip String. Vom vedea ˆ ın continuare c˘ a un obiect este serializabil dac˘ a este instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. Metoda writeObject arunc˘ a except ¸ii de tipul IOException ¸ si derivate din aceasta. sau InvalidClassException dac˘ a sunt probleme cu o clas˘ a necesar˘ aˆ ın procesul de serializare. pe lˆ anga metoda de scriere a obiectelor. mai precis NotSerializableException dac˘ a obiectul primit ca argument nu este serializabil. Evident. out. //sau .writeBoolean(true).4 Clasa ObjectInputStream Odat˘ a ce au fost scrise obiecte ¸ si tipuri primitive de date pe un flux.writeObject("Ora curenta:"). Secvent ¸a uzual˘ a pentru deserializare este cea de mai jos: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fluxPrimitiv). out. Deoarece implementeaz˘ a interfat ¸a DataOutput. Acesta este de asemenea un flux de procesare ¸ si va trebui asociat cu un flux pentru citirea efectiv˘ a a datelor. astfel ˆ ıncˆ at apeluri ca cele de mai jos sunt permise : out.

close(). int i = in.close().readBoolean(). Clasa ObjectInputStream implementeaz˘ a interfat ¸a DataInput deci. clasa pune la dispozit ¸ie ¸ si metode de tipul readTipPrimitiv pentru citirea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test.182 CAPITOLUL 8. fluxPrimitiv. Trebuie observat c˘ a metoda readObject are tipul returnat Object. SERIALIZAREA OBIECTELOR TipReferinta ref = (TipReferinta)in. String s = in.readObject(). ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis). pe lˆ ang˘ a metoda de citire a obiectelor. String mesaj = (String)in.readInt(). fis. // corect Atent ¸ie Ca ¸ si la celelalte fluxuri de date care implemeteaz˘ a interfat ¸a DataInput citirea dintr-un flux de obiecte trebuie s˘ a se fac˘ a exact ˆ ın ordinea ˆ ın carea acestea au fost scrise. double d = in. . Date data = (Date)in.readDouble(). altfel vor ap˘ area evident except ¸ii ˆ ın procesul de deserializare.readObject().readObject(). // gresit Date date = (Date)in.readObject().readUTF().ser"). boolean b = in. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie realizat˘ a explicit conversia la tipul corespunzator obiectului citit: Date date = in.readObject().

Definit ¸ia sa complet˘ a este: package java. acesta fiind utilizat pentru init ¸ializarea variabilelor mo¸ stenite ˆ ın procesul de restaurare al unui obiect. direct sau indirect.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable Interfat ¸a Serializable nu cont ¸ine nici o declarat ¸ie de metod˘ a sau constant˘ a. Acest lucru va fi discutat ˆ ın sect ¸iunea referitoare la personalizarea serializ˘ arii. public interface Serializable { // Nimic ! } Declararea claselor ale c˘ aror instant ¸e trebuie s˘ a fie serializate este a¸ sadar extrem de simpl˘ a. interfat ¸a Serializable. ˆ ıntrucˆ at implementeaz˘ a indirect interfat ¸a Serializable.8. A¸ sadar. fiind f˘ acut˘ a prin simpla implementare a interfet ¸ei Serializable: public class ClasaSerializabila implements Serializable { // Corpul clasei } Orice subclas˘ a a unei clase serializabile este la rˆ andul ei serializabil˘ a.2. In lipsa unui constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente pentru superclas˘ a. Variabilele proprii vor fi init ¸ializate cu valorile de pe fluxul de intrare.2 Obiecte serializabile Un obiect este serializabil dac˘ a¸ si numai dac˘ a clasa din care face parte implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. In situat ¸ia ˆ ın care dorim s˘ a declar˘ am o clas˘ a serializabil˘ a dar superclasa sa nu este serializabil˘ a.2. fiind responsabilitatea clasei curente de a asigura un mecanism propriu pentru salvarea/restaurarea lor. 8.io. • Superclasa trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu un constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente. clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze. va fi generat˘ a o except ¸ie la execut ¸ie. . dac˘ a dorim ca instant ¸ele unei clase s˘ a poat˘ a fi serializate. singurul ei scop fiind de a identifica clasele ale c˘ aror obiecte sunt serializabile. atunci trebuie s˘ a avem ˆ ın vedere urm˘ atoarele lucruri: • Variabilele accesibile ale superclasei nu vor fi serializate. OBIECTE SERIALIZABILE 183 8.

transient int y =2. Chiar declarate private ˆ ın cadrul clasei aceste cˆ ampuri particip˘ a la serializare. static int t =4. static transient int N. // DA // NU // DA // DA public String toString () { return x + " . public class Test1 implements Serializable { int x =1. 8.184 CAPITOLUL 8. De exemplu. nu particip˘ a iar cele marcate cu ’Exceptie’ vor provoca except ¸ii de tipul NotSerializableException. SERIALIZAREA OBIECTELOR In procesul serializ˘ arii.*. cum ar fi parole. Listing 8. io . // Participa la serializare In exemplele urm˘ atoare cˆ ampurile marcate ’DA’ particip˘ a la serializare. declararea unei variabile membre temporare ar trebui facut˘ a astfel: transient private double temp. // Ignorata la serializare Modificatorul static anuleaz˘ a efectul modificatorului transient. transient static int z =3. " + z + " . " + y + " . Acestea sunt cazuri comune atunci cˆ and respectivele cˆ ampuri reprezint˘ a informat ¸ii confident ¸iale. Cu alte cuvinte. sau variabile temporare pe care nu are rost s˘ a le salv˘ am.2.1: Modificatorii static ¸ si transient import java . cele marcate ’NU’. dac˘ a este ˆ ıntˆ alnit un obiect care nu implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException ce va identifica respectiva clas˘ a neserializabil˘ a. } } .2 Controlul serializ˘ arii Exist˘ a cazuri cˆ and dorim ca unele variabile membre ale unui obiect s˘ a nu fie salvate automat ˆ ın procesul de serializare. variabilele de clas˘ a particip˘ a obligatoriu la serializare. Pentru ca un cˆ amp s˘ a nu fie salvat ˆ ın procesul de serializare el trebuie declarat cu modificatorul transient ¸ si trebuie s˘ a fie ne-static. " + t .

} public class Test3 extends D { public Test3 () { x = 1. class A { int x =1. subclasa trebuie s˘ a salveze explicit ¸ si cˆ ampurile mo¸ stenite. } class B implements Serializable { int y =2. } public class Test2 implements Serializable { A a = new A () . // Obligatoriu constructor fara argumente } class D extends C implements Serializable { int y =0. x + " . Listing 8. y . atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException. // DA .*. class C { int x =0.2. // Exceptie B b = new B () . } } Atunci cˆ and o clas˘ a serializabila deriva dintr-o alt˘ a clas˘ a.3: Serializarea cˆ ampurilor mo¸ stenite import java . io .8. OBIECTE SERIALIZABILE 185 Dac˘ a un obiect ce trebuie serializat are referint ¸e la obiecte neserializabile. salvarea cˆ ampurilor clasei p˘ arinte se va face doar dac˘ a¸ si aceasta este serializabil˘ a.*. Listing 8.2: Membrii neserializabili import java . In caz contrar. io . " + b . // NU y = 2. // DA public String toString () { return a .

System . public class Exemplu { public static void test ( Object obj ) throws IOException { // Salvam FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " fisier . flush () . System .4: Testarea serializ˘ arii import java . Listing 8. } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { e . } fis . out . writeObject ( obj ) . printStackTrace () .186 CAPITOLUL 8. out . ser " ) . readObject () . } } Mai jos este descrisa o aplicat ¸ie care efectueaz˘ a salvarea ¸ si restaurarea unor obiecte din cele trei clase prezentate mai sus. ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . // Restauram FileInputStream fis = new FileInputStream ( " fisier . " + y . println ( " A fost restaurat obiectul : " + obj ) . } public static void main ( String args []) throws IOException { test ( new Test1 () ) . ser " ) . println ( " A fost salvat obiectul : " + obj ) . SERIALIZAREA OBIECTELOR } public String toString () { return x + " . close () . } catch ( N o t Se r i a l i z a b l e E x c e p t i o n e ) { . fos . io . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . out . try { obj = in . out .*. close () . try { test ( new Test2 () ) .

} } 187 Rezultatul acestui program va fi : A fost A fost Obiect A fost A fost salvat obiectul: 1. modifcˆ and starea obiectelor citite astfel ˆ ıncˆ at ele s˘ a corespund˘ a .3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor Dezavantajul mecanismului implicit de serializare este c˘ a algoritmul pe care se beazeaz˘ a. se poate comporta ineficient ˆ ın anumite situat ¸ii: poate fi mult mai lent decˆ at este cazul sau reprezentarea binar˘ a generat˘ a pentru un obiect poate fi mult mai voluminoas˘ a decˆ at ar trebui. println ( " Obiect neserializabil : " + e ) . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR System .io. 2 restaurat obiectul: 0.NotSerializableException: A salvat obiectul: 1. o clas˘ a poate avea nevoie de mai mult control asupra serializ˘ arii. eventual. citind informat ¸iile salvate ¸ si.ObjectOutputStream stream) throws IOException private void readObject(java. 0. 2 8.˘ 8. 4 neserializabil: java. In aceste situat ¸ii.io.3. ad˘ augˆ and ¸ si alte informat ¸ii necesare pentru serializarea unor obiecte. dup˘ a cum am spus. De asemenea. putem s˘ aˆ ınlocuim algoritmul implicit cu unul propriu. 3. este posibil s˘ a extindem comportamentul implicit. fiind creat pentru cazul general. out . In majoritatea cazurilor mecanismul standard este suficient ˆ ıns˘ a. Personalizarea serializarii se realizeaz˘ a prin definirea (ˆ ıntr-o clas˘ a serializabil˘ a!) a metodelor writeObject ¸ si readObject avˆ and exact signatura de mai jos: private void writeObject(java.io.ObjectInputStream stream) throws IOException. particularizat pentru o clas˘ a anume. 4 restaurat obiectul: 1. 3. ClassNotFoundException Metoda writeObject controleaz˘ a ce date sunt salvate iar readObject controleaz˘ a modul ˆ ın care sunt restaurate obiectele. } test ( new Test3 () ) . 2.

respectiv defaultReadObject care descriu procedurile implicite de serializare. etc. serializarea superclasei sale fiind facut˘ a automat (¸ si implicit).) . putem s˘ a folosim metodele defaultWriteObject.defaultWriteObject()...188 CAPITOLUL 8.. Dac˘ aˆ ıns˘ a o clas˘ a trebuie sa-¸ si coordoneze serializarea proprie cu serializarea superclasei sale.. In cazul ˆ ın care nu dorim s˘ aˆ ınlocuim complet mecanismul standard. SERIALIZAREA OBIECTELOR anumitor cerint ¸e. Forma general˘ a de implementare a metodelor writeObject ¸ si readObject este: private void writeObject(ObjectOutputStream stream) throws IOException { // Procesarea campurilor clasei (criptare.defaultReadObject(). etc. 8. // Adaugarea altor informatii suplimentare . Evident.3. // Scrierea obiectului curent stream. atunci trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable.. // Actualizarea starii obiectului (decriptare.1 Controlul versiunilor claselor S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a realiz˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a angajat ¸ilor unei companii. } private void readObject(ObjectInputStream stream) throws IOException..) // si extragerea informatiilor suplimentare . vom avean nevoie de o clas˘ a care s˘ a reprezinte . } Metodele writeObject ¸ si readObject sunt responsabile cu serializarea clasei ˆ ın care sunt definite.ClassNotFoundException { // Restaurarea obiectului curent stream.

import java .3.*. } } Mai jos este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie care permite introducerea de angajat ¸i ¸ si salvarea lor ˆ ıntr-un fi¸ sier. this . vor fi citite datele din fi¸ sier astfel ˆ ıncˆ at programul va actualiza ˆ ın permanent ¸˘ a lista angajat ¸ilor cu noi persoane. public int salariu . .*. util . String parola ) { this .*. nume = nume . class Angajat implements Serializable { public String nume . io . salariu = salariu . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . La fiecare pornire a aplicat ¸iei. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 189 not ¸iunea de angjat. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . O variant˘ a simplificat˘ a a acesteia ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. private String parola . Listing 8. try { fis = new FileInputStream ( " angajati .5: Prima variant˘ a a clasei Angajat import java . ser " ) . parola = parola .6: Aplicat ¸ia de gestionare a angajat ¸ilor import java . public Angajat ( String nume . int salariu . public void citire () throws IOException { FileInputStream fis = null . io . this . public class GestiuneAngajati { // Lista angajatilor ArrayList ang = new ArrayList () .˘ 8.

readLine () ) . System . println ( " Lista angajatilor :\ n " + ang ) . in ) ) . } } public static void main ( String args []) throws IOException { GestiuneAngajati app = new GestiuneAngajati () . out . out . e . System . } finally { if ( fis != null ) fis . String raspuns = stdin . System . add ( new Angajat ( nume . println ( " Fisierul nou . out . out . readLine () ... printStackTrace () . out . writeObject ( ang ) . SERIALIZAREA OBIECTELOR ang = ( ArrayList ) in . print ( " Salariu : " ) . print ( " Parola : " ) . while ( true ) { System . if ( raspuns . print ( " \ nNume : " ) . parseInt ( stdin . } System .. print ( " Mai adaugati ? ( D / N ) " ) . } catch ( Exception e ) { System .. " ) . println ( " Eroare la citirea datelor . " ) . int salariu = Integer . startsWith ( " N " ) ) break . String parola = stdin . ang . out . . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . String nume = stdin . } public void salvare () throws IOException { FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " angajati . readLine () . readLine () . out . ser " ) . close () . readObject () . parola ) ) . } catch ( File NotF o u n d E x c e p t i o n e ) { System . salariu . } public void adaugare () throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . out .190 CAPITOLUL 8. toUpperCase () .

clasa Angajat este modificat˘ a prin ad˘ augarea unei noi variabil˘ a membre care s˘ a ret ¸ina adresa. este generat pornind de la diverse informat ¸ii ale clasei. salvare () . cum ar fi variabilele sale membre.˘ 8. procedura de citire a angajat ¸ilor din fi¸ sier nu va mai funct ¸iona. In aceast˘ a situat ¸ie trebuie s˘ a comunic˘ am explicit c˘ a cele dou˘ a clase sunt compatibile. va determina modificarea num˘ arului s˘ au de versiune. denumit serialVersionUID. orice modificare semnificativ˘ a a clasei. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 191 // Incarcam angajatii din fisier app . La execut ¸ia aplicat ¸iei noastre. producˆ and o except ¸ie de tipul InvalidClassException. La restaurarea unui obiect. // Adaugam noi angajati app . // Salvam angajatii inapoi fisier app . Acest num˘ ar. Acest lucru se realizeaz˘ a prin setarea manual˘ a a variabilei serialVersionUID ˆ ın cadrul clasei dorite. adaugare () . Aceast˘ aproblem˘ a ar fi ap˘ arut chiar dac˘ a variabila ad˘ augat˘ a era declarat˘ a de tip transient. Aceast˘ a abordare extrem de precaut˘ a este foarte util˘ a pentru prevenirea unor anomalii ce pot ap˘ area cˆ and dou˘ a versiuni de clase sunt incompatibile. De ce se ˆ ıntˆ amplˆ a acest lucru ? Explicat ¸ia const˘ aˆ ın faptul c˘ a mecanismul de serializare Java este foarte atent cu signatura claselor serializate. In cazul ˆ ın care acestea nu sunt egale. num˘ arul de versiune salvat ˆ ın forma serializat˘ a va fi reg˘ asit ¸ si comparat cu noua semn˘ atur˘ a a clasei obiectului.3. Dup˘ a introducerea unui num˘ ar suficient de mare de angajat ¸i ˆ ın fi¸ sier. dat poate fi sup˘ ar˘ atoare atunci cˆ and modific˘ arile aduse clasei nu stric˘ a compatibilitatea cu vechea versiune. (dar nu numai) ¸ si este salvat ˆ ın procesul de serializare ˆ ımpreun˘ a cu celelalte date. citire () . } } Problema care se pune acum este urm˘ atoarea. In plus. care reprezint˘ a un fel de ”amprent˘ a” a clasei obiectului. Pentru fiecare obiect serializat este calculat automat un num˘ ar reprezentat pe 64 de bit ¸i. ad˘ augˆ and pur ¸ si simplu cˆ ampul: . cum ar fi ad˘ augarea unui nou cˆ amp. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul InvalidClassException ¸ si deserializarea nu va fi f˘ acut˘ a.

ˆ ıns˘ a rubrica adres˘ a nu va fi init ¸ializat˘ a ˆ ın nici un fel (va fi null). this . SERIALIZAREA OBIECTELOR static final long serialVersionUID = /* numar_serial_clasa */. int salariu . public Angajat ( String nume . private String parola . parola = parola . class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 56 534 93 248 680 665 29 7 L . String parola ) { this .7: Variant˘ a compatibil˘ a a clasei Angajat import java . adresa . Cum putem afla ˆ ıns˘ a num˘ arul de serie al vechii clase Angajat care a fost folosit˘ a anterior la salvarea angajat ¸ilor ? Utilitarul serialVer permite generarea num˘ arului serialVersionUID pentru o clas˘ a specificat˘ a. ci s˘ a-l foloseasc˘ a pe cel specificat de noi. La noua . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . trebuie s˘ a recompil˘ am vechea clas˘ a Angajat ¸ si s˘ a-i afl˘ am num˘ arul de serie astfel: serialVer Angajat. deoarece ea nu exista ˆ ın formatul original. Prezent ¸a variabilei serialVersionUID printre membrii unei clase va informa algoritmul de serialzare c˘ a nu mai calculeze num˘ arul de serie al clasei. this . this . A¸ sadar. Rezultatul va fi: Angajat: static final long serialVersionUID = 5653493248680665297L. Vom rescrie noua clas˘ a Angajat astfel ˆ ıncˆ at s˘ a fie compatibil˘ a cu cea veche astfel: Listing 8. io .192 CAPITOLUL 8. nume = nume . public String nume . adresa = " Iasi " . salariu = salariu .*. } } Aplicat ¸ia noastr˘ a va funct ¸iona acum. public int salariu .

} public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . String parola ) { this . length () . cum ar fi parola din exemplul de mai sus. nume = nume .2 Securizarea datelor Dup˘ a cum am v˘ azut membrii privat ¸i.. vor fi serializate ¸ si informat ¸iile legate de adres˘ a (evident. this . adresa . de¸ si ˆ ın format binar. append (( char ) ( offset + input . implementˆ and metodele readObject ¸ si writeObject.˘ 8. public Angajat ( String nume . charAt ( n ) ) ) . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 193 salvare a datelor. parola = parola . n ++) sb . Rezolvarea acestei probleme se face prin modificarea mecanismului implicit de serializare. return sb .) 8. private String parola . . this . particip˘ a la serializare. } static String criptare ( String input . precum ¸ si prin utilizarea unei funct ¸ii de criptare a datelor.8: Varianta securizat˘ a a clasei Angajat import java . public int salariu .3. toString () . int salariu . Problema const˘ aˆ ın faptul c˘ a. int offset ) { StringBuffer sb = new StringBuffer () . n < input . trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a le citim de la tastatur˘ a. salariu = salariu . informat ¸iile unui obiect serializat nu sunt criptate ˆ ın nici un fel ¸ si pot fi reg˘ asite cu u¸ surint ¸˘ a. class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 5 65 349 324 868 06 652 97 L . public String nume . Varianta securizat˘ a a clasei Angajat din exemplul anterior ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. io . for ( int n =0.. this .*. adresa = " Iasi " . ceea ce poate reprezenta un inconvenient atunci cˆ and exist˘ a cˆ ampuri confident ¸iale.3.

mai exact cre¸ sterea vitezei procesului de serializare. parola = criptare ( parola .3. Pentru instant ¸e ale acestor clase doar numele clasei este salvat automat pe fluxul de obiecte. -3) . 3) . .194 } CAPITOLUL 8. aceste clase trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele writeExternal ¸ si readExternal ˆ ın care se va face serializarea complet˘ a a obiectelor ¸ si coordonarea cu superclasa ei. clasa fiind responsabil˘ a cu scrierea ¸ si citirea membrilor s˘ ai ¸ si trebuie s˘ a se coordoneze cu superclasele ei. } A¸ sadar. Definit ¸ia interfet ¸ei Externalizable este: package java. defaultWri te Ob je ct () . } } 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR private void writeObject ( Ob je ct Ou tpu tS tr ea m stream ) throws IOException { parola = criptare ( parola . public interface Externalizable extends Serializable { public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException. explicit. public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException. -3) . o clas˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. Uzual. defaultRead Object () .3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable Pentru un control complet. C l a s s N o t F o u n d E x c e p t i o n { stream . al procesului de serializare. stream . interfat ¸a Externalizable este folosit˘ aˆ ın situat ¸ii ˆ ın care se dore¸ ste ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirea performant ¸elor algoritmului standard.io. ClassNotFoundException. parola = criptare ( parola . } private void readObject ( O bjectIn putStre am stream ) throws IOException .

class Persoana implements Serializable { int cod .*. int cod ) { this .3. String nume . io . cod = cod . int cod ) { this . } public void readExternal ( ObjectInput s ) throws ClassNotFoundException . nume = nume . cod = s . public Persoana ( String nume . readUTF () .˘ 8.10: Serializare proprie import java . writeUTF ( nume ) .*. nume = nume .9: Serializare implicit˘ a import java . } } Listing 8. readInt () . io . this . } } . IOException { nume = s . public Persoana ( String nume . cod = cod . } public void writeExternal ( ObjectOutput s ) throws IOException { s . String nume . this . s . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 195 Mai jos este prezentat˘ a o clas˘ a simpl˘ a¸ si modalitatea de rescriere a sa folosind interfat ¸a Externalizable: Listing 8. writeInt ( cod ) . class Persoana implements Externalizable { int cod .

In cazul ˆ ın care exist˘ a cˆ ampuri referint ¸a la alte obiecte. TipReferinta o2 = o1. ˆ ımpreuna cu copierea tuturor obiectelor referite de cˆ ampurile acelui obiect poate fi implementat˘ a prin mecanismul serializ˘ arii astfel: public Object clone() { try { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(). O metod˘ a clone care s˘ a realizeze o copie efectiv˘ a a unui obiect. out.readObject(). TipReferinta o2 = (TipReferinta) o1. TipReferinta o1 = new TipReferinta().close(). O secvent ¸a de forma: TipReferinta o1 = new TipReferinta(). obiectele referite nu vor mai fi clonate la rˆ andul lor. SERIALIZAREA OBIECTELOR 8. byte[] buffer = baos.clone().196 CAPITOLUL 8.4 Clonarea obiectelor Se ¸ stie c˘ a nu putem copia valoarea unui obiect prin instruct ¸iunea de atribuire. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais). return ret. O posibilitate de a face o copie a unui obiect este folosirea metodei clone definit˘ aˆ ın clasa Object. ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer).close().writeObject(this). Aceasta creeaz˘ a un nou obiect ¸ si init ¸ializeaz˘ a toate variabilele sale membre cu valorile obiectului clonat. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(baos). nu face decˆ at s˘ a declare o nou˘ a variabil˘ a o2 ca referint ¸a la obiectul referit de o1 ¸ si nu creeaz˘ a sub nici o form˘ a un nou obiect. in.toByteArray(). } catch (Exception e) { . Object ret = in. out. Deficient ¸a acestei metode este c˘ a nu realizeaz˘ a duplicarea ˆ ıntregii ret ¸ele de obiecte corespunz˘ atoare obiectului clonat.

} } 197 .4.println(e). return null.8.out. CLONAREA OBIECTELOR System.

198 CAPITOLUL 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR .

este API-ul init ¸ial pus la dispozit ¸ie ˆ ıncepˆ and cu primele versiuni de Java. ˆ ıns˘ a ne vom ocupa ˆ ın continuare de cele care permit realizarea intefet ¸ei grafice cu utilizatorul (GUI). pe de o parte dificult˘ a¸ tii legate de implementarea not ¸iunii de portabilitate. Netscape ¸ si IBM.Capitolul 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9. Acest lucru se datoreaz˘ a. Aceasta este o particularizare a interfet ¸ei cu utilizatorul (UI).1 Introducere Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). In momentul actual.parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) creat ˆ ın urma colabor˘ arii dintre Sun. exist˘ a dou˘ a modalit˘ a¸ ti de a crea o aplicat ¸ie cu interfat ¸a ˘ grafic˘ a¸ si anume: • AWT (Abstract Windowing Toolkit) . extinzˆ and funct ¸ionalitatea acestuia ¸ si ad˘ augˆ and sau ˆ ınlocuind componente pentru dezvoltarea aplicat ¸iilor GUI. • Swing . Swing se bazeaz˘ a pe modelul AWT. De la aparit ¸ia limbajului Java. 199 . cum ar fi Java Beans. este un termen cu ˆ ınt ¸eles larg care se refer˘ a la toate tipurile de comunicare vizual˘ aˆ ıntre un program ¸ si utilizatorii s˘ ai. bibliotecile de clase care ofer˘ a servicii grafice au suferit probabil cele mai mari schimb˘ ari ˆ ın trecerea de la o versiune la alta. Limbajul Java pune la dispozit ¸ie numeroase clase pentru implementarea diverselor funct ¸ionalitati UI. pe de alt˘ a parte nevoii de a integra mecanismele GUI cu tehnologii ap˘ arute ¸ si dezvoltate ulterior. prin care vom ˆ ıntelege conceptul generic de interact ¸iune dintre program ¸ si utilizatori.

Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafata de afi¸ sare. controale pentru editarea textelor. crearea unei aplicat ¸ii grafice presupune urm˘ atoarele lucruri: • Design – Crearea unei suprafet ¸e de afi¸ sare (cum ar fi o fereastr˘ a) pe care vor fi a¸ sezate obiectele grafice (componente) care servesc la comunicarea cu utilizatorul (butoane. a¸ sa cum au fost ele definite. listele. aceasta punˆ and la dispozit ¸ie o palet˘ a mult mai larg˘ a de facilit˘ a¸ ti.awt. Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. etc). prin not ¸iunea de component˘ a vom ˆ ıntelege ˆ ın continuare orice obiect care poate avea o reprezentare grafic˘ a ¸ si care poate interactiona cu utilizatorul. 9. cu except ¸ia meniurilor care descind din clasa MenuComponent. Toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java. Exemple de componente sunt ferestrele. etc. In acest capitol vom prezenta clasele de baz˘ a¸ si mecanismul de tratare a evenimentelor din AWT. dup˘ a care vom face trecerea la Swing.200 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. reutilizate ˆ ın Swing. este de preferat ca aplicat ¸iile Java s˘ a fie create folosind tehnologia Swing. care poate fi o fereastr˘ a .2 Modelul AWT Pachetul care ofer˘ a componente AWT este java. butoanele. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. In principiu. ˆ ıns˘ a nu vom renunt ¸a complet la AWT deoarece aici exist˘ a clase esent ¸iale. – ”Ascultarea” evenimentelor generate de obiecte ˆ ın momentul interact ¸iunii cu utilizatorul ¸ si executarea act ¸iunilor corespunz˘ atoare. bare de defilare. Obiectele grafice sunt derivate din Component.awt. liste. – Crearea ¸ si a¸ sezarea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare la pozit ¸iile corespunz˘ atoare. • Funct ¸ionalitate – Definirea unor act ¸iuni care trebuie s˘ a se execute ˆ ın momentul cˆ and utilizatorul interact ¸ioneaz˘ a cu obiectele grafice ale aplicat ¸iei. clasa Component fiind superclasa abstract˘ a a tuturor acestor clase. deoarece va fi simplificat procesul de ˆ ınt ¸elegere a dezvolt˘ arii unei aplicat ¸ii GUI. A¸ sadar.

9.2. MODELUL AWT

201

sau un applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a pe care sunt afi¸ sate va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸˘ a pe care sunt plasate componente se mai nume¸ ste container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸˘ a a unei clase derivate din Container. Clasa Container este o subclas˘ a aparte a lui Component, fiind la rˆ andul ei superclasa tuturor suprafetelor de afi¸ sare Java. A¸ sa cum am v˘ azut, interfat ¸˘ a grafic˘ a serve¸ ste interact ¸iunii cu utilizatorul. De cele mai multe ori programul trebuie s˘ a fac˘ a o anumit˘ a prelucrare ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul a efectuat o act ¸iune ¸ si, prin urmare, componentele trebuie s˘ a genereze evenimente ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea pe care au suferit-o (act ¸iune transmis˘ a de la tastatur˘ a, mouse, etc.). Incepˆ and cu versiunea 1.1 a limbajului Java, evenimentele sunt instant ¸e ale claselor derivate din AWTEvent. A¸ sadar, un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unui obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb, ˆ ıntr-un program trebuie specificat codul care se execut˘ a la aparit ¸ia unui eveniment. Tratarea evenimentelor se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator, consumator de evenimente), clase care sunt definite ˆ ın pachetul java.awt.event. In Java, orice component˘ a poate ”consuma” evenimentele generate de o alt˘ a component˘ a (vezi ”Tratarea evenimentelor”). S˘ a consider˘ am un mic exemplu, ˆ ın care cre˘ am o fereastr˘ a ce cont ¸ine dou˘ a butoane. Listing 9.1: O fereastr˘ a cu dou˘ a butoane
import java . awt .*; public class ExempluAWT1 { public static void main ( String args []) { // Crearea ferestrei - un obiect de tip Frame Frame f = new Frame ( " O fereastra " ) ; // Setarea modului de dipunere a componentelor f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Crearea celor doua butoane Button b1 = new Button ( " OK " ) ; Button b2 = new Button ( " Cancel " ) ; // Adaugarea butoanelor f . add ( b1 ) ;

202

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA
f . add ( b2 ) ; f . pack () ; // Afisarea fereastrei f . show () ;

} }

Dup˘ a cum vet ¸i observa la execut ¸ia acestui program, atˆ at butoanele ad˘ augate de noi cˆ at ¸ si butonul de ˆ ınchidere a ferestrei sunt funct ¸ionale, adic˘ a pot fi apasate, dar nu realizeaz˘ a nimic. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece nu am specificat nic˘ aieri codul care trebuie s˘ a se execute la ap˘ asarea acestor butoane. De asemenea, mai trebuie remarcat c˘ a nu am specificat nic˘ aieri dimensiunile ferestrei sau ale butoanelor ¸ si nici pozitiile ˆ ın acestea s˘ a fie plasate. Cu toate acestea ele sunt plasate unul lˆ anga celalalt, f˘ ar˘ a s˘ a se suprapun˘ a iar suprafat ¸a fereastrei este suficient de mare cˆ at s˘ a cuprind˘ a ambele obiecte. Aceste ”fenomene” sunt provocate de un obiect special de tip FlowLayout pe care l-am specificat ¸ si care se ocup˘ a cu gestionarea ferestrei ¸ si cu plasarea componentelor ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine pe suprafat ¸a ei. A¸ sadar, modul de aranjare nu este o caracteristic˘ a a suprafet ¸ei de afi¸ sare ci, fiecare container are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dimensionarea ¸ si dispunerea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare ¸ si care se numeste gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”).

9.2.1

Componentele AWT

Dup˘ a cum am spus deja, toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java.awt, clasa Component fiind superclasa abstracta a tuturor acestor clase. • Button - butoane cu eticheta format˘ a dintr-un text pe o singur˘ a linie; • Canvas - suprafat ¸˘ a pentru desenare; • Checkbox - component˘ a ce poate avea dou˘ a st˘ ari; mai multe obiecte de acest tip pot fi grupate folosind clasa CheckBoxGroup; • Choice - liste ˆ ın care doar elementul selectat este vizibil ¸ si care se deschid la ap˘ asarea lor;

9.2. MODELUL AWT

203

• Container - superclasa tuturor suprafet ¸elor de afi¸ sare (vezi ”Suprafet ¸e de afi¸ sare”); • Label - etichete simple ce pot cont ¸ine o singur˘ a linie de text needitabil; • List - liste cu select ¸ie simpl˘ a sau multipl˘ a; • Scrollbar - bare de defilare orizontale sau verticale; • TextComponent - superclasa componentelor pentru editarea textului: TextField (pe o singur˘ a linie) ¸ si TextArea (pe mai multe linii). Mai multe informat ¸ii legate de aceste clase vor fi prezentate ˆ ın sect ¸iunea ”Folosirea componentelor AWT”. Din cauza unor diferent ¸e esentiale ˆ ın implementarea meniurilor pe diferite platforme de operare, acestea nu au putut fi integrate ca obiecte de tip Component, superclasa care descrie meniuri fiind MenuComponent (vezi ”Meniuri”).

Componentele AWT au peste 100 de metode comune, mo¸ stenite din clasa Component. Acestea servesc uzual pentru aflarea sau setarea atributelor obiectelor, cum ar fi: dimensiune, pozit ¸ie, culoare, font, etc. ¸ si au formatul general getProprietate, respectiv setProprietate. Cele mai folosite, grupate pe tipul propriet˘ a¸ tii gestionate sunt: • Pozit ¸ie getLocation, getX, getY, getLocationOnScreen setLocation, setX, setY • Dimensiuni getSize, getHeight, getWidth setSize, setHeight, setWidth • Dimensiuni ¸ si pozit ¸ie getBounds setBounds • Culoare (text ¸ si fundal) getForeground, getBackground setForeground, setBackground

204

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

• Font getFont setFont • Vizibilitate setVisible isVisible • Interactivitate setEnabled isEnabled

9.2.2

Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container)

Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafat ¸˘ a, care poate fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a respectiv˘ a va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸a pe care sunt plasate componentele se nume¸ ste suprafat ¸˘ a de afi¸ sare sau container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸a a unei clase derivat˘ a din Container. O parte din clasele a c˘ aror p˘ arinte este Container este prezentat˘ a mai jos: • Window - este superclasa tututor ferestrelor. Din aceast˘ a clas˘ a sunt derivate: – Frame - ferestre standard; – Dialog - ferestre de dialog modale sau nemodale; • Panel - o suprafat ¸˘ a f˘ ar˘ a reprezentare grafic˘ a folosit˘ a pentru gruparea altor componente. Din aceast˘ a clas˘ a deriv˘ a Applet, folosit˘ a pentru crearea appleturilor. • ScrollPane - container folosit pentru implementarea automat˘ a a derul˘ arii pe orizontal˘ a sau vertical˘ a a unei componente. A¸ sadar, un container este folosit pentru a ad˘ auga componente pe suprafat ¸a lui. Componentele ad˘ augate sunt memorate ˆ ıntr-o list˘ a iar pozit ¸iile lor din aceast˘ a list˘ a vor defini ordinea de traversare ”front-to-back” a acestora ˆ ın cadrul containerului. Dac˘ a nu este specificat nici un index la ad˘ augarea unei componente, atunci ea va fi adaugat˘ a pe ultima pozit ¸ie a listei.

9.2. MODELUL AWT

205

Clasa Container cont ¸ine metodele comune tututor suprafet ¸elor de afi¸ sare. Dintre cele mai folosite, amintim: • add - permite ad˘ augarea unei componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare. O component˘ a nu poate apart ¸ine decˆ at unui singur container, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pentru a muta un obiect dintr-un container ˆ ın altul trebuie sa-l eliminam mai ˆ ıntˆ ai de pe containerul initial. • remove - elimin˘ a o component˘ a de pe container; • setLayout - stabile¸ ste gestionarul de pozit ¸ionare al containerului (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”); • getInsets - determin˘ a distant ¸a rezervat˘ a pentru marginile suprafet ¸ei de afi¸ sare; • validate - fort ¸eaz˘ a containerul s˘ a rea¸ seze toate componentele sale. Aceast˘ a metod˘ a trebuie apelat˘ a explicit atunci cˆ and ad˘ aug˘ am sau elimin˘ am componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare dup˘ a ce aceasta a devenit vizibil˘ a. Exemplu: Frame f = new Frame("O fereastra"); // Adaugam un buton direct pe fereastra Button b = new Button("Hello"); f.add(b); // Adaugam doua componente pe un panel Label et = new Label("Nume:"); TextField text = new TextField(); Panel panel = new Panel(); panel.add(et); panel.add(text); // Adaugam panel-ul pe fereastra // si, indirect, cele doua componente f.add(panel);

206

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

9.3

Gestionarea pozit ¸ion˘ arii

S˘ a consider˘ am mai ˆ ıntˆ ai un exemplu de program Java care afi¸ seaz˘ a 5 butoane pe o fereastr˘ a: Listing 9.2: Pozit ¸ionarea a 5 butoane
import java . awt .*; public class TestLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) ; f . setLayout ( new GridLayout (3 , 2) ) ; // * Button Button Button Button Button b1 b2 b3 b4 b5 = = = = = new new new new new Button ( " Button 1 " ) ; Button ( " 2 " ) ; Button ( " Button 3 " ) ; Button ( " Long - Named Button 4 " ) ; Button ( " Button 5 " ) ;

f . add ( b1 ) ; f . add ( b2 ) ; f . add ( b3 ) ; f . add ( b4 ) ; f . add ( b5 ) ; f . pack () ; f . show () ; } }

Fereastra afi¸ sata de acest program va ar˘ ata astfel:

S˘ a modific˘ am acum linia marcata cu ’*’ ca mai jos, l˘ asˆ and neschimbat restul programului: Frame f = new Frame("Flow Layout"); f.setLayout(new FlowLayout()); Fereastra afi¸ sat˘ a dup˘ a aceast˘ a modificare va avea o cu totul altfel de dispunere a componentelor sale:

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

207

Motivul pentru care cele dou˘ a ferestre arat˘ a atˆ at de diferit este c˘ a folosesc gestionari de pozit ¸ionare diferit ¸i: GridLayout, respectiv FlowLayout. Definit ¸ie Un gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) este un obiect care controleaz˘ a dimensiunea ¸ si aranjarea (pozit ¸ia) componentelor unui container. A¸ sadar, modul de aranjare a componentelor pe o suprafat ¸a de afi¸ sare nu este o caracteristic˘ a a containerului. Fiecare obiect de tip Container (Applet, Frame, Panel, etc.) are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dispunerea componentelor pe suprafat ¸a sa ¸ si anume gestionarul s˘ au de pozit ¸ionare. Toate clasele care instant ¸iaza obiecte pentru gestionarea pozit ¸ion˘ arii implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. La instant ¸ierea unui container se creeaz˘ a implicit un gestionar de pozit ¸ionare asociat acestuia. De exemplu, pentru o fereastr˘ a gestionarul implict este de tip BorderLayout, ˆ ın timp ce pentru un panel este de tip FlowLayout.

9.3.1

Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare

A¸ sa cum am v˘ azut, orice container are un gestionar implicit de pozit ¸ionare un obiect care implemeneaz˘ a interfat ¸a LayoutManager, acesta fiindu-i ata¸ sat automat la crearea sa. In cazul ˆ ın care acesta nu corespunde necesit˘ a¸ tilor noastre, el poate fi schimbat cu u¸ surint ¸˘ a. Cei mai utilizat ¸i gestionari din pachetul java.awt sunt: • FlowLayout • BorderLayout • GridLayout • CardLayout • GridBagLayout

208

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

Pe lˆ ang˘ a ace¸ stia, mai exist˘ a¸ si cei din modelul Swing care vor fi prezentat ¸i ˆ ın capitolul dedicat dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii GUI folosind Swing. Ata¸ sarea explicit˘ a a unui gestionar de pozit ¸ionare la un container se face cu metoda setLayout a clasei Container. Metoda poate primi ca parametru orice instant ¸˘ a a unei clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. Secvent ¸a de ata¸ sare a unui gestionar pentru un container, particularizat˘ a pentru FlowLayout, este: FlowLayout gestionar = new FlowLayout(); container.setLayout(gestionar); // sau, mai uzual: container.setLayout(new FlowLayout()); Programele nu apeleaz˘ aˆ ın general metode ale gestionarilor de pozit ¸ionare, dar ˆ ın cazul cˆ and avem nevoie de obiectul gestionar ˆ ıl putem obt ¸ine cu metoda getLayout din clasa Container. Una din facilit˘ a¸ tile cele mai utile oferite de gestionarii de pozit ¸ionare este rearanjarea componentele unui container atunci cˆ and acesta este redimesionat. Pozit ¸iile ¸ si dimensiunile componentelor nu sunt fixe, ele fiind ajustate automat de c˘ atre gestionar la fiecare redimensionare astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe cˆ at mai ”estetic” suprafat ¸a de afi¸ sare. Cum sunt determinate ˆ ıns˘ a dimensiunile implicite ale componentelor ? Fiecare clas˘ a derivat˘ a din Component poate implementa metodele getPreferredSize, getMinimumSize ¸ si getMaximumSize care s˘ a returneze dimensiunea implicit˘ a a componentei respective ¸ si limitele ˆ ın afara c˘ arora componenta nu mai poate fi desenat˘ a. Gestionarii de pozit ¸ionare vor apela aceste metode pentru a calcula dimensiunea la care vor afi¸ sa o component˘ a. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and dorim s˘ a plas˘ am componentele la anumite pozit ¸ii fixe iar acestea s˘ a ramˆ ana acolo chiar dac˘ a redimension˘ am containerul. Folosind un gestionar aceast˘ a pozit ¸ionare absolut˘ a a componentelor nu este posibil˘ a¸ si deci trebuie cumva s˘ a renunt ¸˘ am la gestionarea automat˘ a a containerul. Acest lucru se realizeaz˘ a prin trimitera argumentului null metodei setLayout: // pozitionare absoluta a componentelor in container container.setLayout(null); Folosind pozit ¸ionarea absolut˘ a, nu va mai fi ˆ ıns˘ a suficient s˘ a ad˘ augam cu metoda add componentele ˆ ın container, ci va trebui s˘ a specific˘ am pozit ¸ia ¸ si

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

209

dimensiunea lor - acest lucru era f˘ acut automat de gestionarul de pozit ¸ionare. container.setLayout(null); Button b = new Button("Buton"); b.setSize(10, 10); b.setLocation (0, 0); container.add(b); In general, se recomand˘ a folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare ˆ ın toate situat ¸iile cˆ and acest lucru este posibil, deoarece permit programului s˘ a aib˘ a aceea¸ si ”ˆ ınfatisare” indiferent de platforma ¸ si rezolut ¸ia pe care este rulat. Pozit ¸ionarea absolut˘ a poate ridica diverse probleme ˆ ın acest sens.

S˘ a analizam ˆ ın continuare pe fiecare din gestionarii amintit ¸i anterior.

9.3.2

Gestionarul FlowLayout

Acest gestionar a¸ seaz˘ a componentele pe suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın flux liniar, mai precis, componentele sunt ad˘ augate una dup˘ a alta pe linii, ˆ ın limita spat ¸iului disponibil. In momentul cˆ and o component˘ a nu mai ˆ ıncape pe linia curent˘ a se trece la urm˘ atoarea linie, de sus ˆ ın jos. Ad˘ augarea componentelor se face de la stˆ anga la dreapta pe linie, iar alinierea obiectelor ˆ ın cadrul unei linii poate fi de trei feluri: la stˆ anga, la dreapta ¸ si pe centru. Implicit, componentele sunt centrate pe fiecare linie iar distant ¸a implicit˘ aˆ ıntre componente este de 5 pixeli pe vertical˘ a¸ si 5 pe orizontal˘ a. Este gestionarul implicit al containerelor derivate din clasa Panel deci ¸ si al applet-urilor. Listing 9.3: Gestionarul FlowLayout
import java . awt .*; public class TestFlowLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Flow Layout " ) ; f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; Button b1 = new Button ( " Button 1 " ) ; Button b2 = new Button ( " 2 " ) ; Button b3 = new Button ( " Button 3 " ) ;

f . Pentru a ad˘ auga mai multe obiecte grafice ˆ ıntr-una din cele cinci zone. SOUTH. O component˘ a poate fi plasat˘ aˆ ın oricare din aceste regiuni. f . add ( b2 ) . care va fi amplasat apoi ˆ ın regiunea dorit˘ a (vezi ”Gruparea componentelor . show () .210 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. f . metoda add va mai primi pe lˆ anga referint ¸a componentei ¸ si zona ˆ ın care aceasta va fi amplasat˘ a. } } Componentele ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: Redimensionˆ and fereastra astfel ˆ ıncˆ at cele cinci butoane s˘ a nu mai ˆ ıncap˘ a pe o linie. add ( b1 ) . Button b5 = new Button ( " Button 5 " ) . dimeniunea componentei fiind calculata astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe ˆ ıntreg spat ¸iul de afi¸ sare oferit de regiunea respectiv˘ a. add ( b4 ) . f . pack () .clasa Panel”). add ( b3 ) .3. care va fi specificat˘ a prin una din constantele clasei: NORTH. f . f . la ad˘ augarea unei componente pe o suprafat ¸˘ a gestionat˘ a de BorderLayout. A¸ sadar. CENTER.Named Button 4 " ) . ele trebuie grupate ˆ ın prealabil ˆ ıntr-un panel. deci al tuturor tipurilor de ferestre. f . add ( b5 ) . BorderLayout este gestionarul implicit pentru toate containerele care descind din clasa Window.3 Gestionarul BorderLayout Gestionarul BorderLayout ˆ ımparte suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın cinci regiuni. INTERFAT ¸ A GRAFICA Button b4 = new Button ( " Long . WEST. corespunz˘ atoare celor patru puncte cardinale ¸ si centrului. . ultimele dintre ele vor fi trecute pe linia urm˘ atoare: 9. EAST.

ˆ ın timp ce centrul se redimensioneaz˘ a atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. dar pot fi modificate . CENTER ) . Celulele tabelului au dimensiuni egale iar o component˘ a poate ocupa doar o singur˘ a celul˘ a.˘ 9. estul ¸ si vestul doar pe vertical˘ a. Button ( " Sud " ) . f . ˆ ıncepˆ and cu primul rˆ and. BorderLayout . 211 Cele cinci butoane ale ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: La redimensionarea ferestrei se pot observa urm˘ atoarele lucruri: nordul ¸ si sudul se redimensioneaz˘ a doar pe orizontal˘ a. Button ( " Vest " ) . pack () . 9. f . BorderLayout . SOUTH ) . add ( new f .*.3. NORTH ) . // Apelul de mai jos poate sa lipseasca f . BorderLayout . setLayout ( new BorderLayout () ) . Num˘ arul de linii ¸ si coloane vor fi specificate ˆ ın constructorul gestionarului. } } Button ( " Nord " ) . add ( new f . Button ( " Est " ) . Redimensionarea componentelor din fiecare zon˘ a se face astfel ˆ ıncˆ at ele ocup˘ a toat˘ a zona containerului din care fac parte. Button ( " Centru " ) .4 Gestionarul GridLayout Gestionarul GridLayout organizeaz˘ a containerul ca un tabel cu rˆ anduri ¸ si coloane. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII Listing 9. add ( new f . add ( new f . componentele fiind plasate ˆ ın celulele tabelului de la stˆ anga la dreapta. awt . BorderLayout . BorderLayout .4: Gestionarul BorderLayout import java . add ( new f . WEST ) . EAST ) . show () .3. public class TestBorderLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Border Layout " ) .

atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a.*. 9. add ( new f . distant ¸a ˆ ıntre componente pe orizontal˘ a¸ si distanta ˆ ıntre rˆ andurile tabelului pot fi specificate ˆ ın constructor sau stabilite ulterior. } } Button ( " 1 " ) ) . Button ( " 3 " ) ) . Button ( " 5 " ) ) . Cele ¸ sase butoane ale ferestrei vor fi plasate pe trei rˆ anduri ¸ si dou˘ a coloane. setLayout ( new GridLayout (3 . . f . public class TestGridLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) . f . pack () . Button ( " 6 " ) ) . Button ( " 4 " ) ) .5: Gestionarul GridLayout import java . Button ( " 2 " ) ) .212 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. astfel: Redimensionarea ferestrei va determina redimensionarea tuturor celulelor ¸ si deci a tuturor componentelor. De asemenea. add ( new f . add ( new f . INTERFAT ¸ A GRAFICA ¸ si ulterior prin metodele setRows. add ( new f . add ( new f . awt .5 Gestionarul CardLayout Gestionarul CardLayout trateaz˘ a componentele ad˘ augate pe suprafat ¸a sa ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a cu cea a dispunerii c˘ art ¸ilor de joc ˆ ıntr-un pachet. Dac˘ a num˘ arul de linii sau coloane este 0 (dar nu ambele ˆ ın acela¸ si timp). atunci componentele vor fi plasate ˆ ıntr-o singur˘ a coloan˘ a sau linie. Listing 9. 2) ) . respectiv setCols. show () . f . add ( new f .3.

setLayout ( new CardLayout () ) . add ( " Card 2 " . tab = new Panel () . tab . pack () .6: Gestionarul CardLayout import java . add ( card1 ) . NORTH ) . celelalte fiind ascunse.3. Button card2 = new Button ( " Card 2 " ) . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 213 Suprafat ¸a de afi¸ sare poate fi asem˘ anat˘ a cu pachetul de c˘ art ¸i iar fiecare component˘ a este o carte din pachet. BorderLayout . add ( butoane . add ( card2 ) . awt . public class TestCardLayout extends Frame implements ActionListener { Panel tab . Panel butoane = new Panel () . La un moment dat. Principala utilitate a acestui gestionar este utilizarea mai eficient˘ a a spat ¸iului disponibil ˆ ın situat ¸ii ˆ ın care componentele pot fi grupate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a interact ¸ioneze la un moment dat doar cu un anumit grup (o carte din pachet). btn ) . tab .*. . show () . tf ) . ordinea componentelor fiind intern˘ a gestionarului. tab . add ( " Card 1 " . import java . butoane . TextField tf = new TextField ( " Text Field " ) . public TestCardLayout () { super ( " Test CardLayout " ) . Listing 9. numai o singur˘ a component˘ a este vizibil˘ a (”cea de deasupra”). event . butoane . CENTER ) . Button card1 = new Button ( " Card 1 " ) .*. Clasa dispune de metode prin care s˘ a poat˘ a fi afi¸ sat˘ a o anumit˘ a component˘ a din pachet. awt . add ( tab . sau s˘ a se poat˘ a parcurge secvent ¸ial pachetul. BorderLayout .˘ 9. Button btn = new Button ( " Button " ) . O clas˘ a Swing care implementeaz˘ a un mecansim similar este JTabbedPane.

INTERFAT ¸ A GRAFICA card1 . spre deosebire de acesta. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { CardLayout gestionar = ( CardLayout ) tab . num˘ arul de linii ¸ si de coloane sunt determinate automat. ˆ ın funct ¸ie de componentele gestionate. getActionCommand () ) . iar pe coloan˘ a aib˘ a aceea¸ si l˘ a¸ time. ˆ ın funct ¸ie de componentele amplasate pe suprafat ¸a de afi¸ sare. gestionar . ˆ ın care se specific˘ a diferite propriet˘ a¸ ti ale componentei referitoare la regiunea s˘ a de afi¸ sare ¸ si la modul ˆ ın care va fi plasat˘ aˆ ın aceast˘ a regiune.6 Gestionarul GridBagLayout Este cel mai complex ¸ si flexibil gestionar de pozit ¸ionare din Java. Spre deosebire de GridLayout. Leg˘ atura dintre o component˘ a¸ si un obiect GridBagConstraints se realizeaz˘ a prin metoda setConstraints: GridBagLayout gridBag = new GridBagLayout(). e . getLayout () . card2 . o component˘ a poate ocupa mai multe celule adiacente.3. } public static void main ( String args []) { TestCardLayout f = new TestCardLayout () . } } Prima ”carte” este vizibil˘ a A doua ”carte” este vizibil˘ a 9. zona ocupat˘ a fiind referit˘ a prin ”regiunea de afi¸ sare” a componentei respective. . acesteia ˆ ıi este asociat un obiect de tip GridBagConstraints. chiar de dimensiuni diferite. addActionListe ner ( this ) . La fel ca ˆ ın cazul gestionarului GridLayout. suprafat ¸a de afi¸ sare este considerat˘ a ca fiind un tabel ˆ ıns˘ a. Pentru a specifica modul de afi¸ sare a unei componente. show () . show ( tab . f . addActionListe ner ( this ) .214 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. De asemenea. dimensiunile celulelor pot fi diferite cu singurele restrict ¸ii ca pe aceea¸ si linie s˘ a aib˘ a aceea¸ si ˆ ınalt ¸ime.

folosite pentru distribut ¸ia spat ¸iului liber. c). • weigthx. container. .setConstraints(componenta. ˆ ınainte de a ad˘ auga o component˘ a pe suprafat ¸a unui container care are un gestionar de tip GridBagLayout. • insets . • gridwidth.folosit˘ a pentru a specifica dac˘ a o component˘ a va ocupa ˆ ıntreg spat ¸iul pe care ˆ ıl are destinat. . . Aceste constrˆ angeri vor fi specificate prin intermediul unui obiect de tip GridBagConstraints.setConstraints(componenta1. gridy . BOTH. gridheight .3. VERTICAL. .celula ce reprezint˘ a colt ¸ul stˆ anga sus al componentei. c). . • fill . gridBag.num˘ arul de celule pe linie ¸ si coloan˘ a pe care va fi afi¸ sat˘ a componenta. est. uzual au valoarea 1.distant ¸ele dintre component˘ a¸ si marginile suprafet ¸ei sale de afi¸ sare. sud. Cele mai utilizate tipuri de constrˆ angeri pot fi specificate prin intermediul urm˘ atoarelor variabile din clasa GridBagConstraints: • gridx. c).folosit˘ a atunci cˆ and componenta este mai mic˘ a decˆ at suprafat ¸a sa de afi¸ sare pentru a fort ¸a o anumit˘ a dispunere a sa: nord. • anchor . valorile posibile sunt HORIZONTAL. GridBagConstraints c = new GridBagConstraints(). va trebui s˘ a specific˘ am anumit ¸i parametri (constrˆ angeri) referitori la cum va fi plasat˘ a componenta respectiv˘ a. etc. vest. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 215 container. care poate fi refolosit pentru mai multe componente care au acelea¸ si constrˆ angeri de afi¸ sare: gridBag. A¸ sadar. //Specificam restrictiile referitoare la afisarea componentei . NONE. weighty .setLayout(gridBag).setConstraints(componenta2.˘ 9. gridBag. .add(componenta).

gridBag = new GridBagLayout () . Listing 9. f . gbc . int h ) { gbc . . s˘ a realiz˘ am o fereastr˘ a ca ˆ ın figura de mai jos. gridx = x . gridheight ¸ si ad˘ augarea unei componente cu restrict ¸iile stabilite pe fereastr˘ a. add ( comp ) . gridheight = h . gbc . awt . static GridBagConstr aint s gbc . gbc . } public static void main ( String args []) { f = new Frame ( " Test GridBagLayout " ) .0. gbc = new GridBa gC ons tr ai nt s () .7: Gestionarul GridBagLayout import java . gridBag . gridy. weightx = 1. int y . gbc . a fost creat˘ a o metod˘ a responsabil˘ a cu setarea valorilor gridx. static GridBagLayout gridBag . public class TestGridBag Layout { static Frame f . int x . gbc ) . gridy = y . gridwidth. int w . Pentru a simplifica codul.0.*. static void adauga ( Component comp . setConstraints ( comp . gbc . INTERFAT ¸ A GRAFICA Ca exemplu. gridwidth = w . weighty = 1.216 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

5) . mesaj . fill = GridBagConst ra in ts . 2) . 1 . TextField nume = new TextField ( " " . gbc . 4 . 24) ) . fill = GridBagConst ra in ts . 2 . adauga ( salvare . fill = GridBagConst ra in ts . Label etNume = new Label ( " Nume : " ) . HORIZONTAL . adauga ( iesire . 1) . 30) . fill = GridBagConst ra in ts . 4 . 1) . yellow ) . insets = new Insets (5 . Font . 0 . 1 . 1 . 1 . gbc . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII gbc . anchor = GridBagCon st ra in ts . CENTER ). NONE . BOLD . HORIZONTAL . 1) . fill = GridBagConst ra in ts . 1 . 2 . pack () . Button salvare = new Button ( " Salvare " ) . 3 . 3 . 1) . gbc . setFont ( new Font ( " Arial " . adauga ( adaugare . adauga ( salariu . 1 . anchor = GridBagCon st ra in ts . adauga ( etSalariu . gbc . f . 2 . 2 . gbc . 2 . adauga ( etNume . gbc . 0 . 0 . NONE . 30) . 1) . show () . gbc . 5 .˘ 9. Label etSalariu = new Label ( " Salariu : " ) . f . adauga ( nume . 0 . setBackground ( Color . f . 5 . Button adaugare = new Button ( " Adaugare " ) . 1) . 1 . TextField salariu = new TextField ( " " . adauga ( mesaj . BOTH . 2 . 3 .3. CENTER . 217 Label mesaj = new Label ( " Evidenta persoane " . 4 . Button iesire = new Button ( " Iesire " ) . EAST . 1 . 2) . mesaj . } } . setLayout ( gridBag ) . Label .

Panel lista = new Panel () . acestuia i se poate specifica un gestionar de pozit ¸ionare anume. rolul s˘ au fiind de a oferi o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare pentru componente grafice. Panel intro = new Panel () . prin specificarea unui gestionar de pozit ¸ionare corespunz˘ ator. add ( new Button ( " Stergere " ) ) . lista . prin specificarea gestionarului de pozit ¸ionare al ferestrei. extensie a superclasei Container. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. El nu are o reprezentare vizibil˘ a. intro . folosind metoda setLayout. inclusiv pentru alte panel-uri. o aranjare eficient˘ a a componentelor unei ferestre ˆ ınseamn˘ a: • gruparea componentelor ”ˆ ınfrat ¸ite” (care nu trebuie s˘ a fie despart ¸ite de gestionarul de pozit ¸ionare al ferestrei) ˆ ın panel-uri. Gruparea componentelor se face ˆ ın panel-uri. • aranjarea componentelor unui panel.8: Gruparea componentelor import java . 20) ) . Din acest motiv. setLayout ( new GridLayout (1 .7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) Plasarea componentelor direct pe suprafat ¸a de afi¸ sare poate deveni incomod˘ a ˆ ın cazul ˆ ın care avem multe obiecte grafice. . se recomand˘ a gruparea componentelor ˆ ınrudite ca funct ¸ii astfel ˆ ıncˆ at s˘ a putem fi siguri c˘ a. add ( new Label ( " Text : " ) ) . ele se vor g˘ asi ˆ ımpreun˘ a. Clasa care instant ¸iaza aceste obiecte este Panel. indiferent de gestionarul de pozit ¸ionare al suprafet ¸ei de afi¸ sare.3. Gestionarul implicit pentru containerele de tip Panel este FlowLayout. intro . intro . A¸ sadar. lista . Un panel este cel mai simplu model de container. 3) ) . public class TestPanel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Panel " ) . intro . add ( new TextField ( " " . Pentru a aranja corespunz˘ ator componentele grupate ˆ ıntr-un panel. setLayout ( new FlowLayout () ) . • aranjarea panel-urilor pe suprafat ¸a ferestrei. Listing 9.*. add ( new List (10) ) . add ( new Button ( " Adaugare " ) ) . awt .218 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. lista .

add ( new Button ( " Iesire " ) ) . Exemple de evenimente sunt: ap˘ asarea unui buton. etc. NORTH ) . f . pack () . f . add ( control . add ( intro . A¸ sadar. control .4 Tratarea evenimentelor Un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unei componente grafice ¸ si reprezint˘ a mecanismul prin care utilizatorul comunic˘ a efectiv cu programul. control . Interceptarea evenimentelor generate de componentele unui program se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator. orice obiect poate ”consuma” evenimentele generate de o anumit˘ a component˘ a grafic˘ a. SOUTH ) . TRATAREA EVENIMENTELOR 219 Panel control = new Panel () . add ( new Button ( " Salvare " ) ) . show () . ˆ ınchiderea sau redimensionarea unei ferestre. Componentele care genereaz˘ a anumite evenimente se mai numesc ¸ si surse de evenimente. f . BorderLayout . } } 9.4. In Java. consumator de evenimente). BorderLayout . modificarea textului ˆ ıntr-un control de editare. f . f . .9. CENTER ) . add ( lista . pentru a scrie cod care s˘ a se execute ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul interactioneaz˘ a cu o component˘ a grafic˘ a trebuie s˘ a facem urm˘ atoarele lucruri: • s˘ a scriem o clas˘ a de tip listener care s˘ a ”asculte” evenimentele produse de acea component˘ a¸ si ˆ ın cadrul acestei clase s˘ a implement˘ am metode specifice pentru tratarea lor. BorderLayout .

etc. Clasele care descriu aceste obiecte se ˆ ımpart ˆ ın mai multe tipuri ˆ ın funct ¸ie de componenta care le genereaz˘ a. cu alte cuvinte s˘ aˆ ınregistr˘ am acea clas˘ a drept ”consumator” al evenimentelor produse de componenta respectiv˘ a. } } class AscultaTexte implements TextListener { public void textValueChanged(TextEvent e) { // Metoda interfetei TextListener . Fiecare interfat ¸˘ a define¸ ste una sau mai multe metode care vor fi apelate automat la aparit ¸ia unui eveniment: class AscultaButoane implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Metoda interfetei ActionListener . Toate aceste clase sunt derivate din superclasa AWTEvent. ca orice altceva ˆ ın Java. ea va putea s˘ a asculte evenimente de mai multe tipuri: . O clas˘ a consumatoare de evenimente (listener) poate fi orice clas˘ a care specifica ˆ ın declarat ¸ia sa c˘ a dore¸ ste s˘ a asculte evenimente de un anumit tip. De exemplu.. INTERFAT ¸ A GRAFICA • s˘ a comunic˘ am componentei surs˘ a c˘ a respectiva clasa ˆ ıi ”ascult˘ a” evenimentele pe care le genereaz˘ a.. Acest lucru se realizeaz˘ a prin implementarea unei interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment.. pentru ascultarea evenimentelor de tip ActionEvent clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ActionListener. Evenimentele sunt. lista lor complet˘ a fiind prezentat˘ a ulterior.. mai precis ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea utilizatorului asupra acesteia. evenimentul generat de act ¸ionarea unui buton este descris de clasa ActionEvent. } } Intrucˆ at o clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. Toate aceste interfet ¸e sunt derivate din EventListener. cel generat de modificarea unui text de clasa TextEvent.220 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Pentru fiecare tip de eveniment exist˘ a o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a obiecte de acel tip. pentru TextEvent interfat ¸˘ a care trebuie implementata este TextListener. obiecte. etc. Astfel.

. awt . cu condit ¸ia ca acestea s˘ a fie ˆ ınregistrate la componenta respectiv˘ a. . Am spus lista. s˘ a consider˘ am un exemplu de tratare a evenimentelor. unde XXX este un tip de eveniment. La ap˘ asarea fiec˘ arui buton vom scrie pe bara de titlu a ferestrei mesajul ”Ati apasat butonul . Listing 9.acestea descriu metode ce vor fi apelate automat la aparit ¸ia evenimentelor.9: Ascultarea evenimentelor a dou˘ a butoane import java . Vom crea o fereastr˘ a care s˘ a cont ¸in˘ a dou˘ a butoane cu numele ”OK”. Sumarizˆ and. awt . iar eliminarea ei din aceast˘ a list˘ a cu removeTipEvenimentListener. pentru ca evenimentele unei componente s˘ a fie interceptate de c˘ atre o instant ¸˘ a a unei clase ascult˘ ator.. aceast˘ a clas˘ a trebuie ˆ ınregistrata ˆ ın lista ascult˘ atorilor componentei respective. • Sursele evenimentelor permit oric˘ arei clase s˘ a ”asculte” evenimentele sale prin metode de tip addXXXListener. import java ..4. deoarece evenimentele unei componente pot fi ascultate de oricˆ ate clase. • O clas˘ a care ascult˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment ..4. repectiv ”Cancel”.1 Exemplu de tratare a evenimentelor Inainte de a detalia aspectele prezentate mai sus.. tratarea evenimentelor ˆ ın Java se desf˘ a¸ soar˘ a astfel: • Componentele genereaz˘ a evenimente cˆ and ceva ”interesant” se ˆ ıntˆ ampl˘ a.9. } } 221 Vom vedea ˆ ın continuare metodele fiec˘ arei interfet ¸e pentru a ¸ sti ce trebuie s˘ a implementeze o clas˘ a consumatoare de evenimente. Inregistrarea unei clase ˆ ın lista ascult˘ atorilor unei componente se face cu metode din clasa Component de tipul addTipEvenimentListener.*. 9. A¸ sa cum am spus mai devreme.”.*.. } public void textValueChanged(TextEvent e) { . TRATAREA EVENIMENTELOR class Ascultator implements ActionListener. event . TextListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { .

} } Nu este obligatoriu s˘ a definim clase speciale pentru ascultarea evenimentelor. } } public class TestEvent1 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . b1 . Button b1 = new Button ( " OK " ) .222 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. addActionListener ( listener ) . Vom modifica put ¸in ¸ si . // Ambele butoane sunt ascultate de obiectul listener . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . b2 . // instanta a clasei Ascultator . setLayout ( new FlowLayout () ) . add ( b2 ) . f = f . public Ascultator ( Fereastra f ) { this . getActionCommand () ) . definita mai jos } } class Ascultator implements ActionListener { private Fereastra f . setTitle ( " Ati apasat " + e . Mai simplu ar fi fost s˘ a folosim chiar clasa Fereastra pentru a trata evenimentele produse de componentele sale. 100) . add ( b1 ) . Ascultator listener = new Ascultator ( this ) . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { f . In exemplul de mai sus am definit clasa Ascultator pentru a intercepta evenimentele produse de cele dou˘ a butoane ¸ si din acest motiv a trebuit s˘ a trimitem ca parametru constructorului clasei o referint ¸a la fereastra noastr˘ a. setSize (200 . INTERFAT ¸ A GRAFICA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . addActionListener ( listener ) . f . show () .

exit . getSource () == ok ) { n ++. show () . } } } public class TestEvent2 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . TRATAREA EVENIMENTELOR 223 aplicat ¸ia pentru a pune ˆ ın evident ¸a o alt˘ a modalitate de a determina componenta generatoare a unui eveniment . // Ambele butoane sunt ascultate in clasa Fereastra // deci ascultatorul este instanta curenta : this } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( e . awt .metoda getSource. awt . 100) . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { Button ok = new Button ( " OK " ) . setSize (200 . } } .*. addActionListener ( this ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*.4. setTitle ( " Ati apasat OK de " + n + " ori " ) . add ( exit ) .9. ok . Listing 9. setLayout ( new FlowLayout () ) . Button exit = new Button ( " Exit " ) . int n =0. exit (0) . add ( ok ) . // Terminam aplicatia if ( e .10: Tratarea evenimentelor ˆ ın ferestr˘ a import java . this . f . addActionListener ( this ) . getSource () == exit ) System . event . import java .

224 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. tastare MouseEvent Operat ¸iuni cu mouse-ul: click. etc. orice clas˘ a poate asculta evenimente de orice tip cu condit ¸ia s˘ a implementeze interfet ¸ele specifice acelor tipuri de evenimente. drag. etc. redimensionare. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile aplicat ¸ie putem scrie cod pentru tratarea fiec˘ arui eveniment ˆ ın parte.4. WindowEvent Operat ¸iuni asupra ferestrelor: minimizare. O anumit˘ a act ¸iune a utilizatorului poate genera mai multe evenimente.etc. eliminare FocusEvent Obt ¸inere. afi¸ sare ContainerEvent Ad˘ augare pe container. pierdere foucs KeyEvent Ap˘ asare. unul pentru eliberare ¸ si unul pentru tastare. tastarea literei ’A’ va genera trei evenimente: unul pentru ap˘ asare. selectarea unui articol dintr-o list˘ a. maximizare. deplasare. eliberare taste. Evenimentele semantice reprezint˘ a interact ¸iunea cu o component˘ a GUI: ap˘ asarea unui buton. In tabelul de mai jos sunt enumerate clasele ce descriu aceste evenimente ¸ si operat ¸iunile efectuate (asupra unei componente) care le genereaz˘ a: ComponentEvent Ascundere. De exemplu. sau o operat ¸ie asupra unei ferestre. Evenimentele de nivel jos reprezint˘ a o interact ¸iune de nivel jos cum ar fi o ap˘ asare de tast˘ a. 9.2 Tipuri de evenimente Evenimentele se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: de nivel jos ¸ si semantice. Clasele care descriu aceste tipuri de evenimente sunt: ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent Act ¸ionare Ajustarea unei valori Schimbarea st˘ arii Schimbarea textului . mi¸ scarea mouse-ului.

se vor reg˘ asi ¸ si pentru toate subclasele sale. pentru fiecare interfat ¸˘ a.9. Tabelul de mai jos prezint˘ a. Evident. ˆ ın situat ¸ia cˆ and tratarea acestora nu ne intereseaz˘ a ¸ si dorim s˘ a trat˘ am doar evenimente de tip click. metodele puse la dispozitie ¸ si care trebuie implementate de c˘ atre clasa ascult˘ ator. Orice clas˘ a care trateaz˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele interfet ¸elor corespunz˘ atoare. Component Container Window Button List MenuItem TextField Choice Checkbox List CheckboxMenuItem Scrollbar TextField TextArea ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener ContainerListener WindowListener ActionListener ItemListener AdjustmentListener TextListener Observat ¸i c˘ a de¸ si exist˘ a o singur˘ a clas˘ a MouseEvent. . cum ar fi Component. de exemplu. evenimentele generate de o superclas˘ a. prezentate sub forma interfet ¸elor corespunz˘ atoare.4. Acest lucru a fost f˘ acut deoarece evenimentele legate de deplasarea mouse-ului sunt generate foarte frecvent ¸ si recept ¸ionarea lor poate avea un impact negativ asupra vitezei de execut ¸ie. exist˘ a dou˘ a interfet ¸e asociate MouseListener ¸ si MouseMotionListener. TRATAREA EVENIMENTELOR 225 Urm˘ atorul tabel prezint˘ a componentele AWT ¸ si tipurile de evenimente generate.

Toate tipurile de evenimente mo¸ stenesc metoda getSource care returneaz˘ a obiectul responsabil cu generarea evenimentului. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a diferent ¸iem doar tipul componentei surs˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA Interfat ¸˘ a ActionListener AdjustmentListener Metode actionPerformed(ActionEvent e) adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) componentHidden(ComponentEvent e) ComponentListener componentMoved(ComponentEvent e) componentResized(ComponentEvent e) componentShown(ComponentEvent e) ContainerListener componentAdded(ContainerEvent e) componentRemoved(ContainerEvent e) FocusListener focusGained(FocusEvent e) focusLost(FocusEvent e) ItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) keyPressed(KeyEvent e) KeyListener keyReleased(KeyEvent e) keyTyped(KeyEvent e) mouseClicked(MouseEvent e) mouseEntered(MouseEvent e) MouseListener mouseExited(MouseEvent e) mousePressed(MouseEvent e) mouseReleased(MouseEvent e) MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent e) mouseMoved(MouseEvent e) TextListener textValueChanged(TextEvent e) windowActivated(WindowEvent e) windowClosed(WindowEvent e) windowClosing(WindowEvent e) WindowListener windowDeactivated(WindowEvent e) windowDeiconified(WindowEvent e) windowIconified(WindowEvent e) windowOpened(WindowEvent e) In cazul ˆ ın care un obiect listener trateaz˘ a evenimente de acela¸ si tip provocate de componente diferite. care este sursa evenimentului pe care ˆ ıl trat˘ am pentru a putea react ¸iona ˆ ın consecint ¸˘ a. este necesar s˘ a putem afla. . ˆ ın cadrul uneia din metodele de mai sus.226 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

9. returneaz˘ a eticheta butonului care a fost ap˘ asat. TRATAREA EVENIMENTELOR putem folosi operatorul instanceof.. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod pentru unele dintre ele.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime Am vazut c˘ a o clas˘ a care trateaz˘ a evenimente de un anumit tip trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a corespunz˘ atoare acelui tip. Astfel de particularit˘ a¸ ti vor fi prezentate mai detaliat ˆ ın sect ¸iunile dedicate fiecˆ arei componente ˆ ın parte. Un exemplu sugestiv este urm˘ atorul: o fereastr˘ a care nu are specificat cod pentru tratarea evenimentelor sale nu poate fi ˆ ınchis˘ a cu butonul standard .4. } } 227 Pe lˆ ang˘ a getSource. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and acest lucru poate deveni sup˘ arator.getSource(). if (sursa instanceof Button) { // A fost apasat un buton Button btn = (Button) sursa. ActionEvent cont ¸ine metoda getActionCommand care. if (tf == nume) { // A fost editata componenta ’nume’ } . if (btn == ok) { // A fost apasat butonul ’ok’ } .4. public void actionPerformed(ActionEvent e) { Object sursa = e.. Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implementeze obligatoriu toate metodele definite de acea interfat ¸˘ a. } if (sursa instanceof TextField) { // S-a apasat Enter dupa editarea textului TextField tf = (TextField) sursa.9. obiectele ce descriu evenimente pot pune la dispozit ¸ie ¸ si alte metode specifice care permit aflarea de informat ¸ii legate de evenimentul generat. implicit.. mai ales atunci cˆ and nu ne intereseaz˘ a decˆ at o singura metod˘ a a interfet ¸ei. De exemplu..

*. awt . Singura metod˘ a care ne intereseaz˘ a este windowClosing. sau System.*.228 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. exit (0) .11: Implementarea interfet ¸ei WindowListener import java . class Fereastra extends Frame implements WindowListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . } public void windowClosed ( WindowEvent e ) {} public void windowIconified ( WindowEvent e ) {} public void windowDeiconified ( WindowEvent e ) {} public void windowActivated ( WindowEvent e ) {} public void windowDeact ivated ( WindowEvent e ) {} } public class TestWind ow Lis te ne r { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowListener " ) . this . } // Metodele interfetei WindowListener public void windowOpened ( WindowEvent e ) {} public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminare program System . ˆ ın care specific˘ am ce trebuie f˘ acut atunci cˆ and utilizatorul doreste s˘ aˆ ınchid˘ a fereastra. Pentru a evita scrierea inutil˘ a a . Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am interfat ¸a WindowListener care are nu mai put ¸in de ¸ sapte metode. } } Observat ¸i c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am toate metodele interfet ¸ei. Listing 9. event . awt . import java . Pentru a realiza acest lucru trebuie interceptat evenimentul de ˆ ınchidere a ferestrei ˆ ın metoda windoClosing ¸ si apelat˘ a metoda dispose de ˆ ınchidere a ferestrei. addWindowList ener ( this ) . show () . ˆ ın cazul cˆ and este vorba de fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei. chiar dac˘ a nu scriem nici un cod pentru unele dintre ele. INTERFAT ¸ A GRAFICA marcat cu ’x’ din colt ¸ul dreapta sus ¸ si nici cu combinat ¸ia de taste Alt+F4. f .exit pentru terminarea programului.

4. Ins˘ a exist˘ a¸ si dou˘ a dezavantaje majore. class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .9. Scopul unei astfel de clase este ca la crearea unui ”ascult˘ ator” de evenimente. acesta devenind mult mai lizibil. Dup˘ a cum at ¸i observat fat ¸˘ ade exemplul anterior. } } class Ascultator extends WindowAdapter { // Suprdefinim metodele care ne intereseaza public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .*. import java . exist˘ a o serie de clase care implementeaz˘ a interfet ¸ele de tip ”listener” f˘ ar˘ a a specifica nici un cod pentru metodele lor. . f . awt . Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. awt . } } Avantajul clar al acestei modalit˘ a¸ ti de tratare a evenimentelor este reducerea codului programului. exit (0) . De exemplu. s˘ a extindem adaptorul corespunz˘ ator interfet ¸ei respective (dac˘ a are!) ¸ si s˘ a supradefinim doar metodele care ne intereseaz˘ a (cele ˆ ın care vrem s˘ a scriem o anumit˘ a secvent ¸˘ a de cod).*. this . adaptorul interfet ¸ei WindowListener este WindowAdapter iar folosirea acestuia este dat˘ aˆ ın exemplul de mai jos: Listing 9. TRATAREA EVENIMENTELOR 229 acestor metode. event . ˆ ın loc s˘ a implement˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a¸ si implicit toate metodele sale. Aceste clase se numesc adaptori. addWindowListener ( new Ascultator () ) . } } public class TestWindowAdapter { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowAdapter " ) .12: Extinderea clasei WindowAdapter import java . show () .

} } In tabelul de mai jos sunt dat ¸i tot ¸i adaptorii interfet ¸elor de tip ”listener” . class Ascultator extends WindowAdapter { // In loc de windowClosing scriem WindowClosing // Nu supradefinim vreo metoda a clasei WindowAdapter // Nu da nici o eroare // Nu face nimic ! public void WindowClosing(WindowEvent e) { System. va crea o metod˘ a a clasei respective.230 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.se oberv˘ a c˘ a o interfat ¸˘ a XXXListener are un adaptor de tipul XXXAdapter. INTERFAT ¸ A GRAFICA clasa Fereastra nu poate extinde WindowAdapter deoarece ea extinde deja clasa Frame ¸ si din acest motiv am construit o nou˘ a clas˘ a numit˘ a Ascultator. Vom vedea ˆ ıns˘ a c˘ a acest dezavantaj poate fi eliminat prin folosirea unei clase anonime. Interfat ¸a ActionListener AdjustemnrListener ComponentListener ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener Adaptor nu are nu are ComponentAdapter ContainerAdapter FocusAdapter nu are KeyAdapter MouseAdapter MouseMotionAdapter nu are WindowAdapter S ¸ tim c˘ a o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a declarat˘ aˆ ın cadrul altei clase. Interfet ¸ele care nu au un adaptor sunt cele care definesc o singur˘ a metod˘ a¸ si prin urmare crearea unei clase adaptor nu ˆ ısi are rostul.exit(0). Un exemplu tipic de folosire a lor este instant ¸ierea . pur ¸ si simplu. iar clasele anonime sunt clase interne folosite pentru instant ¸ierea unui singur obiect de un anumit tip. Un alt dezavantaj este c˘ a orice gre¸ seal˘ a de sintax˘ aˆ ın declararea unei metode a interfet ¸ei nu va produce o eroare de compilare dar nici nu va supradefini metoda interfet ¸ei ci.

addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminam aplicatia System . TRATAREA EVENIMENTELOR 231 adaptorilor direct ˆ ın corpul unei clase care cont ¸ine componente ale c˘ aror evenimente trebuie tratate. getGraphics () . Listing 9. getX () . drawOval ( e . this . this . NORTH ) . Graphics g = Fereastra . this . CENTER ) .*.13: Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime import java . 1) . random () * 50) . g . g . } }) .. g . setBackground ( Color . e . setSize (400 . raza ) . this . } }) . awt . getY () . add ( label . int raza = ( int ) ( Math . awt . Label . event . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { // Desenam un cerc la fiecare click de mouse label . } }) .*. . exit (0) . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .4.. getGraphics () . getY () . blue ) . fillOval ( e . final Label label = new Label ( " " . ad dM ous eM oti on Li st e n e r ( new Mo us eM ot ion Ad ap te r () { public void mouseMoved ( MouseEvent e ) { // Desenam un punct la coordonatele mouse . raza . setColor ( Color . e . setText ( " Click . BorderLayout .ului Graphics g = Fereastra . " ) . import java . this . 1 .9. getX () . 400) . label . yellow ) .

232 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.1 Clasa Window Clasa Window este rar utilizat˘ aˆ ın mod direct deoarece permite doar crearea unor ferestre care nu au chenar ¸ si nici bar˘ a de meniuri. o fereastr˘ a nou creat˘ a nu este vizibil˘ a. show () .5. INTERFAT ¸ A GRAFICA this . getKeyChar () + " " ) . Implicit. cele mai utilizate fiind Frame ¸ si Dialog. sunt date de mai jos: • show . una dintre ele fiind numit˘ a fereastra principal˘ a. pentru a redeveni vizibila se poate apela metoda show. care sunt de altfel mo¸ stenite de toate subclasele sale. • hide . f . O categorie aparte a acestor containere o reprezint˘ a ferestrele. addKeyListener ( new KeyAdapter () { public void keyTyped ( KeyEvent e ) { // Afisam caracterul tastat label . } } 9. Este util˘ a atunci cˆ and dorim s˘ a afi¸ sam ferestre care nu interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul ci doar ofer˘ a anumite informat ¸ii. Metodele mai importante ale clasei Window. } } public class TestAdapters { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test adaptori " ) . Acestea sunt descrise de clase derivate din Window.face fereastra invizibil˘ a f˘ ar˘ a a o distruge ˆ ıns˘ a.5 Folosirea ferestrelor Dup˘ a cum am v˘ azut suprafet ¸ele de afi¸ sare ale componentelor sunt extensii ale clasei Container. 9. . } }) .face vizibil˘ a fereastra. setText ( " Ati tastat : " + e . O aplicat ¸ie Java cu intefat ¸˘ a grafic˘ a va fi format˘ a din una sau mai multe ferestre.

cea mai important˘ a fiind numit˘ a¸ si fereastra principal˘ a.redimensioneaz˘ a automat fereastra la o suprafat ¸a optim˘ a care s˘ a cuprind˘ a toate componentele sale. • getFocusOwner . De obicei.*.. ferestrele unui program vor fi definite ˆ ın clase separate care extind clasa Frame. Pentru ca o fereastr˘ a s˘ a devin˘ a vizibil˘ a se va apela metoda show definit˘ aˆ ın superclasa Window.show(). } . FOLOSIREA FERESTRELOR • isShowing . Constructorii uzuali ai clasei Frame permit crearea unei ferestre cu sau f˘ ar˘ a titlu. Orice aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a contt ¸ine cel put ¸in o fereastr˘ a.ˆ ınchide) fereastra ¸ si ¸ si elibereaz˘ a toate resursele acesteia. 233 • dispose .. } } Crearea ferestrelor prin instant ¸ierea direct˘ a a obiectelor de tip Frame este mai put ¸in folosit˘ a. f.5. • pack . eventual continˆ and o bar˘ a de meniuri.*.9.testeaz˘ a dac˘ a fereastra este vizibil˘ a sau nu. init ¸ial invizibil˘ a. class Fereastra extends Frame{ // Constructorul public Fereastra(String titlu) { super(titlu). trebuie apelat˘ aˆ ın general dup˘ a ad˘ augarea tuturor componentelor pe suprafat ¸a ferestrei.2 Clasa Frame Este derivat˘ a a clasei Window ¸ si este folosit˘ a pentru crearea de ferestre independente ¸ si funct ¸ionale.5.awt. import java. public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Frame f = new Frame("Titlul ferestrei").returneaz˘ a componenta ferestrei care are focus-ul (dac˘ a fereastra este activ˘ a). 9. .awt. ca ˆ ın exemplul de mai jos: import java.

. import java . mai uzual. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { dispose () . } }) . suprafat ¸a de afi¸ sare a feretrei va fi determinat˘ a automota de gestionarul de pozitt ¸ionare ¸ si va oferi doar spat ¸iul necesar afi¸ s˘ arii barei ferestrei ¸ si grupului de butoane pentru minimizare. // inchidem fereastra // sau terminam aplicatia System . INTERFAT ¸ A GRAFICA } public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Fereastra f = new Fereastra("Titlul ferestrei"). f.show(). // Tratam evenimentul de inchidere a ferestrei this . exit (0) . event . } } Gestionarul de pozit ¸ionare implicit al clasei Frame este BorderLayout. Se observ˘ a de asemenea c˘ a butonul de ˆ ınchidere a ferestrei nu este funct ¸ional.14: Structura general˘ a a unei ferestre import java . prin folosirea unui adaptor de tip WindowAdapter.*. Acela¸ si efect ˆ ıl vom obt ¸ine dac˘ a o redimenionam ¸ si apel˘ am apoi metoda pack care determin˘ a dimeniunea suprafet ¸ei de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de componentele ad˘ augate.*. Tratarea evenimentelor ferestrei se face prin implementarea interfet ¸ei WindowListener sau. awt . maximizare ¸ si ˆ ınchidere. Structura general˘ a a unei ferestre este descris˘ a de clasa Fereastra din exemplul de mai jos: Listing 9.234 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Constructorul public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt . Din acest motiv. ˆ ın momentul ˆ ın care fereastra este creat˘ a dar nici o component˘ a grafic˘ a nu este ad˘ augat˘ a.

add ( exit ) .seteaz˘ a bara de meniuri a ferestrei (vezi ”Folosirea meniurilor”). // O facem vizibila f .metod˘ a static˘ a ce returneaz˘ a lista tuturor ferestrelor deschise ale unei aplicat ¸ii. • setIconImage . } } 235 Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite din clasa Window.seteaz˘ a titlul ferestrei. • setMenuBar .seteaz˘ a iconit ¸a ferestrei. } // Implementam metodele interfetelor de tip listener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . Dintre cele mai folosite amintim: • getFrames . exist˘ a o serie de metode specifice clasei Frame. 200) . show () . FOLOSIREA FERESTRELOR // Eventual . // Stabilim dimensiunile pack () . exit (0) .5. // Facem inregistrarea claselor listener exit . // implicit // sau explicit // setSize (200 . // Adaugam componentele pe suprafata ferestrei Button exit = new Button ( " Exit " ) . • setTitle . addActionListener ( this ) . schimbam gestionarul de pozitionare setLayout ( new FlowLayout () ) . } } public class TestFrame { public static void main ( String args []) { // Cream fereastra Fereastra f = new Fereastra ( " O fereastra " ) . .9.

3 Clasa Dialog Toate interfet ¸ele grafice ofer˘ a un tip special de ferestre destinate prelu˘ arii unor informat ¸ii sau a unor date de la utilizator. String titlu) Dialog(Dialog parinte.stabile¸ ste dac˘ a fereastra poate fi redimenionat˘ a de utilizator. ˆ ıns˘ a exist˘ a constructori care s˘ a specifice ¸ si ace¸ sti parametri. etc. boolean modala) . Diferent ¸a major˘ a dintre ferestrele de dialog ¸ si ferestrele de tip Frame const˘ aˆ ın faptul c˘ a o fereastr˘ a de dialog este dependent˘ a de o alt˘ a fereastra (normal˘ a sau tot fereastr˘ a de dialog). Constructorii clasei Dialog sunt: Dialog(Frame parinte) Dialog(Frame parinte.236 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. dialogul de c˘ autare a unui cuvˆ ant ˆ ıntr-un fi¸ sier. 9. boolean modala) Dialog(Dialog parinte) Dialog(Dialog parinte. de alegere a unui fi¸ sier. cˆ and este minimizat˘ a ferestrele sale de dialog sunt f˘ acute invizibile iar cˆ and este restaurat˘ a acestea sunt aduse la starea ˆ ın care se g˘ aseau ˆ ın momentul minimiz˘ arii ferestrei p˘ arinte. etc. String titlu. INTERFAT ¸ A GRAFICA • setResizable . numit˘ a¸ si fereastra p˘ arinte. subclas˘ a direct˘ a a clasei Window. Implicit. String titlu) Dialog(Frame parinte.de exemplu. de selectare a unei opt ¸iuni.5. mesaje de avertizare. • nemodale: care nu blocheaz˘ a fluxul de intrare c˘ atre fereastra p˘ arinte . boolean modala) Dialog(Frame parinte. Cu alte cuvinte. ferestrele de dialog nu au o existent ¸˘ a de sine st˘ at˘ atoare. Cˆ and fereastra p˘ arinte este distrus˘ a sunt distruse ¸ si ferestrele sale de dialog. cum ar fi ferestrele de introducere a unor date. Ferestrele de dialog pot fi de dou˘ a tipuri: • modale: care blocheaz˘ a accesul la fereastra parinte ˆ ın momentul deschiderii lor. Acestea se numesc ferestre de dialog sau casete de dialog ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei Dialog. o fereastr˘ a de dialog este nemodal˘ a¸ si invizibil˘ a. String titlu.

*. import java . o fereastr˘ a de dialog modal˘ a pentru introducerea unui ¸ sir de caractere. va primi ¸ sirul de caractere introdus ¸ si ˆ ısi va modifica titlul ca fiind acesta.valoarea implicit˘ a). Crearea unei ferestre de dialog este relativ simpla ¸ si se realizeaz˘ a prin derivarea clasei Dialog. Fereastra principal˘ a a aplicatiei va fi p˘ arintele casetei de dialog. de exemplu. S˘ a cre˘ am. Cele dou˘ a ferestre vor ar˘ ata ca ˆ ın imaginile de mai jos: Fereastra principal˘ a Fereastra de dialog Listing 9.5.9. awt . iar fereastra de dialog s˘ a ofere metode publice prin care datele introduse s˘ a fie preluate din exterior. Deschiderea ferestrei de dialog se va face la ap˘ asarea unui buton al ferestrei principale numit ”Schimba titlul”. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”modal˘ a” specific˘ am dac˘ a fereastra de dialog creat˘ a va fi modal˘ a (true) sau nemodal˘ a (false . • obiectul care creeaz˘ a dialogul (fereastra p˘ arinte) s˘ a se ˆ ınregistreze ca ascult˘ ator al evenimentelor de la butoanele care determin˘ aˆ ıncheierea dialogului. awt . event . pentru ca aceasta din urm˘ a s˘ a poat˘ a folosi datele introduse (sau opt ¸iunea specificata) ˆ ın caseta de dialog.*. // Fereastra principala class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { . FOLOSIREA FERESTRELOR 237 Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a la fereastra p˘ arinte. se poate realiza folosind una din urm˘ atoarele abord˘ ari generale: • obiectul care reprezint˘ a dialogul poate s˘ a trateze evenimentele generate de componentele de pe suprafat ¸a s˘ a¸ si s˘ a seteze valorile unor variabile accesibile ale ferestrei p˘ arinte ˆ ın momentul ˆ ın care dialogul este ˆ ıncheiat.15: Folosirea unei ferestre de dialog import java . Comunicarea dintre fereastra de dialog ¸ si fereastra sa p˘ arinte.

addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . setSize (300 . text = new TextField ( " " . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FerDialog d = new FerDialog ( this . setLayout ( new FlowLayout () ) . add ( b ) . Panel panel = new Panel () . Button b = new Button ( " Schimba titlul " ) . add ( text . setTitle ( titlu ) . 30) . b . boolean modala ) { super ( parinte . dispose () . . INTERFAT ¸ A GRAFICA public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . } } // Fereastra de dialog class FerDialog extends Dialog implements ActionListener { public String raspuns = null . public FerDialog ( Frame parinte . BorderLayout . this . true ) . this . titlu . CENTER ) . " Dati titlul " . 80) . raspuns . exit (0) .238 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. modala ) . String titlu = d . } }) . private TextField text . String titlu . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { raspuns = null . cancel . addActionListener ( this ) . private Button ok . if ( titlu == null ) return . } }) . ok = new Button ( " OK " ) .

FOLOSIREA FERESTRELOR cancel = new Button ( " Cancel " ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object sursa = e . panel . BorderLayout . show () . Constructorii clasei sunt: FileDialog(Frame parinte) .5. addActionListener ( this ) . Instant ¸ele acestei clase au un comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea platformelor de lucru. add ( ok ) . derivat˘ a din Dialog. panel . else raspuns = null .5. getSource () .4 Clasa FileDialog Pachetul java. } } 239 9. dar forma ˆ ın care vor fi afi¸ sate este specific˘ a platformei pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. addActionListener ( this ) . add ( cancel ) . pack () . if ( sursa == ok || sursa == text ) raspuns = text . } } // Clasa principala public class TestDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) .awt pune la dispozitie ¸ si un tip de fereastr˘ a de dialog folosit˘ a pentru selectarea unui nume de fi¸ sier ˆ ın vederea ˆ ınc˘ arc˘ arii sau salv˘ arii unui fi¸ sier: clasa FileDialog. cancel . ok . SOUTH ) . text . getText () . addActionListener ( this ) . dispose () . f .9. show () . add ( panel .

// Dialog pentru incarcarea unui fisier new FileDialog(parinte. S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ın care vom alege. Dac˘ a afi¸ sarea sa se face cu show. event . iar numele implicit este TestFileDialog.pentru ˆ ınc˘ arcare. awt . getDirectory. this . pentru stabilirea unui criteriu de filtrare setFilenameFilter.SAVE . Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite de la superclasa Dialog clasa FileDialog mai cont ¸ine metode pentru obt ¸inerea numelui fi¸ sierului sau directorului selectat getFile. FileDialog. valorile pe care le poate lua acest argument sunt: • FileDialog. Listing 9.SAVE). caseta de dialog va fi modal˘ a. FileDialog.240 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Dup˘ a selectarea unui fi¸ sier ea va fi facut˘ a automat invizibil˘ a. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { .*. prin intermediul unui obiect FileDialog. Directorul init ¸ial este directorul curent. respectiv • FileDialog. boolean mod) Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a ferestrei p˘ arinte. La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil.*.*. String titlu) FileDialog(Frame parinte. INTERFAT ¸ A GRAFICA FileDialog(Frame parinte.LOAD). etc. // Dialog pentru salvarea unui fisier new FileDialog(parinte. awt . Numele fi¸ sierului ales va fi afi¸ sat la consol˘ a. import java . io . ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”mod” specific˘ am dac˘ a ˆ ınc˘ arc˘ am sau salv˘ am un fi¸ sier. "Alegere fisier". import java .LOAD . class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . un fi¸ sier cu extensia ”java”. atunci va fi nemodal˘ a. "Salvare fisier".java. String titlu.pentru salvare.16: Folosirea unei ferestre de dialog import java . Dac˘ a afi¸ sarea se face cu setVisible(true).

. BorderLayout . System . f . pack () . println ( " Fisierul ales este : " + fd . show () . String numeFis ) { return ( numeFis . CENTER ) . } }) . setFile ( " TestFileDialog . b .5. } }) . endsWith ( " . } } public class TestFileDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . setDirectory ( " . // Stabilim numele implicit fd . FOLOSIREA FERESTRELOR public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . out . // Stabilim directorul curent fd . FileDialog . } 241 public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FileDialog fd = new FileDialog ( this . Button b = new Button ( " Alege fisier " ) . " ) .9. java " ) ) . " Alegeti un fisier " . setFilenameFilter ( new FilenameFilter () { public boolean accept ( File dir . add (b . getFile () ) . LOAD ) . addActionListener ( this ) . // Afisam fereastra de dialog ( modala ) fd . // Specificam filtrul fd . show () . exit (0) . java " ) . } } Clasa FileDialog este folosit˘ a mai rar deoarece ˆ ın Swing exist˘ a clasa JFileChooser care ofer˘ a mai multe facilit˘ a¸ ti ¸ si prin urmare va constitui prima opt ¸iune ˆ ıntr-o aplicat ¸ie cu intefat ¸˘ a grafic˘ a.

Un obiect de tip MenuBar cont ¸ine obiecte de tip Menu. articolul Undo ¸ si dou˘ a comutatoare Bold ¸ si Italic. In modelul AWT obiectele care reprezint˘ a bare de meniuri sunt reprezentate ca instant ¸e al clasei MenuBar. O fereastr˘ a poate avea un singur meniu fix. vom referi uneori bara de meniuri a unei ferestre ca fiind meniul ferestrei.6 Folosirea meniurilor Spre deosebire de celelalte obiecte grafice care deriv˘ a din clasa Component. componentele unui meniu reprezint˘ a instant ¸e ale unor clase derivate din superclasa abstract˘ a MenuComponent. . • Meniuri de context (popup): sunt meniuri invizbile asociate unei ferestre ¸ si care se activeaz˘ a uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. Meniul Edit cont ¸ine la rˆ andul lui alt meniu (submeniu) Options. La rˆ andul lor. dar ¸ si alte obiecte de tip Menu (submeniuri). In figura de mai jos este pus˘ aˆ ın evident ¸˘ a alc˘ atuirea unui meniu fix: Exemplul de mai sus cont ¸ine o bar˘ a de meniuri format˘ a din dou˘ a meniuri principale File ¸ si Edit. Aceast˘ a except ¸ie este facut˘ a deoarece unele platforme grafice limiteaz˘ a capabilit˘ a¸ tile unui meniu. Meniurile pot fi grupate ˆ ın dou˘ a categorii: • Meniuri fixe (vizibile permanent): sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri ce cont ¸ine cˆ ate un meniu pentru fiecare intrare a sa. comutatoare sau alte meniuri (submeniuri). O alt˘ a diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de meniurile fixe const˘ aˆ ın faptul c˘ a meniurile de context nu sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. Prin abuz de limbaj. CheckBoxMenuItem. care sunt de fapt meniurile derulante propriu-zise.242 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. La rˆ andul lor. aceste meniuri cont ¸in articole ce pot fi selectate. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. acestea pot cont ¸ine obiecte de tip MenuItem.

9. setName. Ata¸ sarea unei bare de meniuri la o fereastr˘ a se face prin metoda addMenuBar a clasei Frame. MenuComponent cont ¸ine metode cu caracter general. cu sintaxa ¸ si semnificat ¸iile uzuale. 9. Clasa MenuBar permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru de tip Frame. // Crearea barei de meniuri MenuBar mb = new MenuBar(). FOLOSIREA MENIURILOR 243 Pentru a putea cont ¸ine un meniu. Dup˘ a cum am mai spus. getFont. meniurile sunt ata¸ sate ferestrelor. dintre care amintim getName. mai precis obiectelor de tip Frame.6. o component˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a MenuContainer. Cel mai adesea. fiind similar˘ a celeilalte superclase abstracte Component. setFont.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri S˘ a vedem ˆ ın continuare care este ierarhia claselor folosite ˆ ın lucrul cu meniuri ¸ si s˘ a analiz˘ am pe rˆ and aceste clase: Clasa MenuComponent este o clasa abstract˘ a din care sunt extinse toate celelalte clase folosite la crearea de meniuri. acestea implementˆ and interfat ¸˘ a MenuContainer. . pentru a lega bara de meniuri la o anumit˘ a fereastra trebuie apelat˘ a metoda setMenuBar din clasa Frame.6. adaptˆ and conceptul de bar˘ a de meniuri la platforma curent˘ a de lucru.

cu o anumit˘ a etichet˘ a care va ap˘ area ˆ ın meniu. .addMenuBar(mb). Acest mecanism este dependent de platform˘ a¸ si poate fi ignorat pe unele dintre ele. simbolul grafic respectiv va disp˘ area. care este de fapt numele s˘ au ce va fi afi¸ sat pe bara de meniuri. ”Close”. Orice articol al unui meniu trebuie s˘ a fie o instant ¸a a clasei MenuItem. Clasa CheckboxMenuItem implementeaz˘ aˆ ıntr-un meniu articole de tip comutator . INTERFAT ¸ A GRAFICA // Adaugarea meniurilor derulante la bara de meniuri . Menu sau CheckboxMenuItem. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a poate fi deschis ¸ si deplasat cu mouse-ul (dragged) ˆ ıntr-o alt˘ a pozit ¸ie decˆ at cea original˘ a (”rupt” din pozit ¸ia sa). act ¸ionarea articolului determinˆ and trecerea sa dintr-o stare ˆ ın alta.. cum sunt ”Open”.244 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. ambele implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable.care au dou˘ a st˘ ari logice (validat/nevalidat). La validarea unui comutator ˆ ın dreptul etichetei sale va fi afi¸ sat un simbol grafic care indic˘ a acest lucru. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pot fi instant ¸e ale uneia din clasele MenuItem. ”Exit”. f. Fiecare meniu are o etichet˘ a. Articolele dintr-un meniu trebuie s˘ a apart ¸in˘ a clasei MenuItem. ˆ ınsot ¸it˘ a eventual de un accelerator (obiect de tip MenuShortcut) ce reprezint˘ a combinat ¸ia de taste cu care articolul poate fi apelat rapid (vezi ”Acceleratori”). Clasa CheckboxMenuItem are aceea¸ si funct ¸ionalitate cu cea a casetelor de validare de tip Checkbox. Obiectele acestei clase descriu a¸ sadar opt ¸iunile individuale ale meniurilor derulante. Opt ¸ional. la invalidarea sa. Clasa Menu permite crearea unui meniu derulant ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri.. etc. // Atasarea barei de meniuri la o fereastra Frame f = new Frame("Fereastra cu meniu"). un meniu poate fi declarat ca fiind tear-off. O instant ¸˘ a a clasei MenuItem reprezint˘ a de fapt un buton sau un comutator.

setSize (200 . add ( new MenuItem ( " Undo " ) ) . setMenuBar ( mb ) . mb . fisier .*. 100) . add ( new MenuItem ( " Close " ) ) . public class TestMenu { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Menu " ) . optiuni . fisier . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . add ( new CheckboxMenuItem ( " Bold " ) ) . f . add ( new MenuItem ( " Open " ) ) . import java . add ( new CheckboxMenuItem ( " Italic " ) ) .*. fisier . Menu optiuni = new Menu ( " Options " ) . } } . addSeparator () . add ( optiuni ) . add ( new MenuItem ( " Paste " ) ) .6. editare . MenuBar mb = new MenuBar () . add ( new MenuItem ( " Cut " ) ) . event . editare .17: Crearea unui meniu import java . add ( fisier ) . optiuni . add ( editare ) . f .9. show () . editare . f . mb . Menu editare = new Menu ( " Edit " ) . fisier . add ( new MenuItem ( " Copy " ) ) . awt . addSeparator () . optiuni . Menu fisier = new Menu ( " File " ) . FOLOSIREA MENIURILOR 245 S˘ a vedem ˆ ın continuare cum ar ar˘ ata un program care construie¸ ste un meniu ca ˆ ın figura prezentat˘ a anterior: Listing 9. awt . editare . editare .

Obiectele de tip CheckboxMenuItem tip se g˘ asesc ˆ ıntr-o categorie comun˘ a cu List. tratarea evenimentului corespunz˘ ator ap˘ asarii butonului. tratarea evenimentelor generate de obiecte de tip MenuItem este identic˘ a cu tratarea butoanelor.*.*. Tipul de operatie selectare / deselectare este codificat ˆ ın evenimentul generat de cˆ ampurile statice ItemEvent.18: Tratarea evenimentelor unui meniu import java . public class TestMenuEvent extends Frame implements ActionListener . pentru a activa opt ¸iunile unui meniu trebuie implementate interfat ¸ele ActionListener sau/¸ si ItemListener ˆ ın cadrul obiectelor care trebuie s˘ a specifice codul ce va fi executat la alegerea unei opt ¸iuni ¸ si implementate metodele actionPerformed. Fiec˘ arui meniu ˆ ıi putem asocia un obiect receptor diferit. fie ItemEvent pentru comutatoarele CheckboxMenuItem. CheckboxMenuItem check = new CheckboxMenuItem ( " Check me " ) . awt . Menu test = new Menu ( " Test " ) . sau alegerii opt ¸iunii. f˘ acˆ andu-se o singur˘ a dat˘ aˆ ıntr-o clas˘ a care este ˆ ınregistrat˘ a ca receptor atˆ at la buton cˆ at ¸ si la meniu. MenuBar mb = new MenuBar () . A¸ sadar. ItemListener { public TestMenuEvent ( String titlu ) { super ( titlu ) . Pentru a realiza leg˘ atura ˆ ıntre obiectul meniu ¸ si obiectul de tip listener trebuie s˘ a adaug˘ am receptorul ˆ ın lista de ascult˘ atori a meniului respectiv. event . ambele cu acela¸ si nume. . ˆ ıntocmai ca pe orice component˘ a.SELECTED ¸ si ItemEvent. awt .6. folosind metodele addActionListener.DESELECTED. respectiv itemStatChanged.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri La alegerea unei opt ¸iuni dintr-un meniu se genereaz˘ a fie un eveniment de tip ActionEvent dac˘ a articolul respectiv este de tip MenuItem. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. ceea ce u¸ sureaz˘ a munca ˆ ın cazul ˆ ın care ierarhia de meniuri este complex˘ a. Choice. import java . ceea ce face posibil ca unui buton de pe suprafat ¸a de afi¸ sare s˘ aˆ ıi corespund˘ a o opt ¸iune dintr-un meniu. toate implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable ¸ si deci tratarea lor va fi f˘ acut˘ a la fel.246 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. respectiv addItemListener. A¸ sadar. Listing 9. CheckBox.

else setTitle ( " Not checked ! " ) . equals ( " Exit " ) ) System . f .6. addItemListener ( this ) . setSize (300 . getActionCommand () .6. exit (0) . } public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { if ( e . addSeparator () . test . show () . check . addActionListener ( this ) . } } 247 9.9. Sunt meniuri invizibile care sunt activate uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. } public static void main ( String args []) { TestMenuEvent f = new TestMenuEvent ( " Tratare evenimente meniuri " ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . 200) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Valabila si pentru meniu si pentru buton String command = e . btnExit . SELECTED ) setTitle ( " Checked ! " ) . SOUTH ) . Button btnExit = new Button ( " Exit " ) . test . add ( test ) . add ( check ) . mb . FOLOSIREA MENIURILOR test . add ( btnExit .1 ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei PopupMenu.3 Meniuri de context (popup) Au fost introduse ˆ ıncepˆ and cu AWT 1. setMenuBar ( mb ) . addActionListener ( this ) . test . show () . if ( command . fiind . BorderLayout . getStateChange () == ItemEvent . subclas˘ a direct˘ a a clasei Menu.

vom ad˘ auga ferestrei meniul corespunz˘ ator dup˘ a care ˆ ıl vom face vizibil.add(new MenuItem("Edit")). popup. Argumentul ”origine” reprezint˘ a componenta fat ¸˘ a de originile c˘ areia se va calcula pozit ¸ia de afi¸ sare a meniului popup. Pozit ¸ionarea ¸ si afi¸ sarea meniului este ˆ ıns˘ a responsabilitatea programatorului. exist˘ a o metod˘ a care determin˘ a dac˘ a un eveniment de tip MouseEvent poate fi responsabil cu deschiderea unui meniu de context. fereastra. Metodele de ad˘ augare a articolelor unui meniu de context sunt mo¸ stenite ˆ ıntocmai de la meniurile fixe. Deoarece interact ¸iunea cu mouse-ul este dependent˘ a de platforma de lucru. Dup˘ aˆ ınchiderea acestuia. In exemplul de mai jos.. pentru a avea acces rapid la meniu. De obicei. trebuie s˘ a le definim pe toate ¸ si. Tratarea evenimentelor generate de un meniu popup se realizeaz˘ a identic ca pentru meniurile fixe. In cazul cˆ and avem mai multe meniuri popup pe care vrem s˘ a le folosim ˆ ıntr-o fereastr˘ a.addSeparator(). . vom ”rupe” leg˘ atura ˆ ıntre fereastr˘ a¸ si meniu prin instruct ¸iunea remove: fereastra. popup..add(new MenuItem("Exit")). popup. INTERFAT ¸ A GRAFICA afi¸ sate la pozit ¸ia la care se g˘ asea mouse-ul ˆ ın momentul ap˘ as˘ arii butonului s˘ au drept. Meniurile de context nu se adaug˘ a la un alt meniu (bar˘ a sau sub-meniu) ci se ata¸ seaz˘ a la o component˘ a (de obicei la o fereastr˘ a) prin metoda add a acesteia. fereastra. Afi¸ sarea meniului de context se face prin metoda show: popup.add(new MenuItem("New")). . reprezint˘ a instant ¸a ferestrei ˆ ın care se va afi¸ sa meniul. PopupMenu popup = new PopupMenu("Options"). popup. int y) ¸ si este de obicei rezultatul ap˘ asarii unui buton al mouse-ului.add(popup1). la un moment dat. int x.248 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Aceasta este isPopupTrigger ¸ si este definit˘ aˆ ın clasa MouseEvent.show(Component origine.add(popup2). vom crea un meniu de contex pe care ˆ ıl vom activa la ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului pe suprafat ¸a ferestrei principale.remove(popup1).

249 . addActionListener ( this ) . getActionCommand () . exit (0) .19: Folosirea unui meniu de context (popup) import java . add ( new MenuItem ( " New " ) ) . isPopupTrigger () ) popup . // Cream meniul popup popup = new PopupMenu ( " Options " ) . this . isPopupTrigger () ) popup . getX () . // atasam meniul popup ferestrei popup . e . popup . // Pozitia meniului va fi relativa la fereastra private Component origin . equals ( " Exit " ) ) System . FOLOSIREA MENIURILOR Listing 9. popup . e . awt . getX () . popup . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .*. } }) . add ( popup ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . getY () ) . awt .9. exit (0) . } public void mouseReleased ( MouseEvent e ) { if ( e . 300) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Definim meniul popup al ferestrei private PopupMenu popup . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mousePressed ( MouseEvent e ) { if ( e . getY () ) . add ( new MenuItem ( " Edit " ) ) . setSize (300 . origin = this .*.6. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . if ( command . show ( origin . e . show ( origin . event . addSeparator () . this . popup . } }) . import java . e .

a opt ¸iunilor dintr-un meniu. Atribuirea unui accelerator la un articol al unui meniu poate fi realizat˘ a prin constructorul obiectelor de tip MenuItem ˆ ın forma: MenuItem(String eticheta. new MenuShortcut(KeyEvent. ˆ ın care s˘ a fie puse ˆ ın evidentt ¸˘ a cˆ at mai multe din particularit˘ a¸ tile acestora.VK_O)). prin intermediul tastaturii. } } 9. MenuShortcut accelerator). new MenuShortcut(’p’).6. Singurele combinat ¸ii de taste care pot juca rolul acceleratorilor sunt: Ctrl + Tasta sau Ctrl + Shift + Tasta. ca ˆ ın exemplele de mai jos: // Ctrl+O new MenuItem("Open". new MenuShortcut(’p’)).250 } } ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. true). // Ctrl+P new MenuItem("Print". Astfel. f . show () . // Ctrl+Shift+P new MenuItem("Preview". precum ¸ si modul de tratare a evenimentelor generate.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) Pentru articolele unui menu este posibil˘ a specificarea unor combinat ¸ii de taste numite acceleratori (shortcuts) care s˘ a permit˘ a accesarea direct˘ a.7 Folosirea componentelor AWT In continuare vor fi date exemple de folosire ale componentelor AWT. . oric˘ arui obiect de tip MenuItem ˆ ıi poate fi asociat un obiect de tip accelerator. INTERFAT ¸ A GRAFICA public class TestPopupMenu { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " PopupMenu " ) . 9. definit prin intermediul clasei MenuShortcut.

Label . Label . Font . setFont ( new Font ( " Dialog " . BorderLayout . setFont ( new Font ( " Dialog " . NORTH ) .*. BorderLayout . add ( est . setBackground ( Color . setFont ( new Font ( " Arial " . Label nord . add ( sud . f . O etichet˘ a este format˘ a dintr-o singur˘ a linie de text static ce nu poate fi modificat de c˘ atre utilizator. nord . 14) ) .20: Folosirea clasei Label import java . LEFT ) . public class TestLabel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Label " ) . ITALIC . Font . add ( vest . BOLD . awt . vest . Listing 9. CENTER ) . centru . EAST ) .7. Font . centru . RIGHT ) . Label . nord = new Label ( " Nord " . BorderLayout . WEST ) . f . BorderLayout . yellow ) . est . CENTER ) . est = new Label ( " Est " . CENTER ) . centru = new Label ( " Centru " . red ) . vest . . est . SOUTH ) . setForeground ( Color . blue ) . f . Label . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 251 9. centru .1 Clasa Label Un obiect de tip Label (etichet˘ a) reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui text pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. f . ITALIC .7. Label . dar poate fi modificat din program. add ( nord . sud . 14) ) . 20) ) . vest = new Label ( " Vest " . setForeground ( Color .9. sud . sud = new Label ( " Sud " .

252 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. import java . . Listing 9. b1 . INTERFAT ¸ A GRAFICA f . Textul etichetei este format dintr-o singur˘ a linie. 14) ) . setLayout ( null ) . b1 .2 Clasa Button Un obiect de tip Button reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui buton etichetat pe o suprafat ¸a de afi¸ sare.7. BorderLayout . } }) . exit (0) . setSize (200 . f . pack () . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . this . } } 9. Font . CENTER ) .*. awt . 50 . awt . 120) . f . setBounds (30 . 30 . add ( centru . Button b1 = new Button ( " OK " ) . BOLD . 70) . event .21: Folosirea clasei Button import java .*. setFont ( new Font ( " Arial " . show () .

else if ( command . 70 . setBackground ( Color . b2 . addActionListener ( this ) . setForeground ( Color . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . . blue ) . Este folosit pentru a prelua o anumit˘ a opt ¸iune de la utilizator. equals ( " OK " ) ) setTitle ( " Confirmare ! " ) . } } 253 9. setBounds (100 . show () .7. out . println ( e ) . b2 . b2 . System . 30 . if ( command . equals ( " Cancel " ) ) setTitle ( " Anulare ! " ) .3 Clasa Checkbox Un obiect de tip Checkbox (comutator) reprezint˘ a o component˘ a care se poate g˘ asi ˆ ın dou˘ a st˘ ari: ”selectat˘ a” sau ”neselectat˘ a” (on/off). 50) . b1 . addActionListener ( this ) . Act ¸iunea utilizatorului asupra unui comutator ˆ ıl trece pe acesta ˆ ın starea complementar˘ a celei ˆ ın care se g˘ asea. add ( b1 ) . orange ) . add ( b2 ) . getActionCommand () .7. Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . } } public class TestButton { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Button " ) .9. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT b1 . f .

exit (0) . cbx2 = new Checkbox ( " sunca " ) .22: Folosirea clasei Checkbox import java . event . add ( cbx1 ) . CENTER ) . cbx2 . setLayout ( new GridLayout (5 . add ( label2 ) . label1 . private Checkbox cbx1 . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . cbx3 . add ( cbx3 ) .254 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. label1 = new Label ( " Ingrediente Pizza : " . add ( cbx2 ) . . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . 1) ) . setBackground ( Color . awt . label2 . orange ) . cbx3 = new Checkbox ( " ardei " ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . label2 . Label .*. this . import java . add ( label1 ) . lightGray ) . label2 = new Label ( " " ) . setBackground ( Color .*. cbx1 = new Checkbox ( " cascaval " ) . } }) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. awt .

200) .9. Uzual. cbx3 . append ( " cascaval " ) . toString () ) . . getState () == true ) ingrediente . if ( cbx3 . cbx2 . } } 9. setText ( ingrediente . oferind doar o modalitate de grupare a componentelor de tip Checkbox. } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { StringBuffer ingrediente = new StringBuffer () . if ( cbx2 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 255 setSize (200 .7. if ( cbx1 . getState () == true ) ingrediente . append ( " sunca " ) .7. addItemListener ( this ) . f . cbx1 . addItemListener ( this ) . Aceast˘ a clas˘ a nu este derivat˘ a din Component. addItemListener ( this ) . label2 .4 Clasa CheckboxGroup Un obiect de tip CheckboxGroup define¸ ste un grup de comutatoare din care doar unul poate fi selectat. append ( " ardei " ) . aceste componente se mai numesc butoane radio. getState () == true ) ingrediente . show () . } } public class TestCheckbox { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Checkbox " ) .

cbg = new CheckboxGroup () . cbx3 .*.23: Folosirea clasei CheckboxGroup import java . import java . .256 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. private Checkbox cbx1 . false ) . cbg . event . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . CENTER ) . cbg . cbx2 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Label . setLayout ( new GridLayout (5 . exit (0) . cbx2 = new Checkbox ( " Discovery " . add ( label2 ) . setBackground ( Color . 1) ) . cbx3 = new Checkbox ( " MTV " . orange ) . label2 . label2 . CENTER ) . false ) . lightGray ) . label1 . cbg . label2 = new Label ( " " . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . Label . awt .*. setBackground ( Color . add ( label1 ) . false ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. label1 = new Label ( " Alegeti postul TV " . this . cbx1 = new Checkbox ( " HBO " . } }) . add ( cbx1 ) . private CheckboxGroup cbg . awt .

din ˆ ıntreaga list˘ a doar o singur˘ a opt ¸iune este vizibil˘ a. f . O component˘ a Choice este ˆ ınsot ¸it˘ a de un buton etichetat cu o sageat˘ a vertical˘ a la ap˘ asarea c˘ aruia este afi¸ sat˘ aˆ ıntreaga sa list˘ a de elemente. add ( cbx3 ) .9. addItemListener ( this ) . La un moment dat. cea selectat˘ aˆ ın momentul curent.7. setText ( cbx . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT add ( cbx2 ) . cbx2 . } } public class TestCheckboxGroup { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " CheckboxGroup " ) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { Checkbox cbx = cbg . } } 257 9. . addItemListener ( this ) . cbx1 .5 Clasa Choice Un obiect de tip Choice define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni din care utilizatorul poate selecta una singur˘ a. addItemListener ( this ) . pentru ca utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o anumit˘ a opt ¸iune. getLabel () ) . getS e lec ted Che ck box () . cbx3 . setSize (200 .7. if ( cbx != null ) label2 . show () . 200) .

label = new Label ( " Alegeti culoarea " ) . getSelectedIndex () ) { case 0: label . setSize (200 . event . culori . culori = new Choice () . culori . setLayout ( new GridLayout (4 .258 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. red ) . blue ) . } }) .24: Folosirea clasei Choice import java . awt . awt . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . red ) . this . add ( " Rosu " ) . green ) . 1) ) . . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. import java . culori . label . break . setBackground ( Color . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . add ( culori ) . case 2: label . case 1: label .*. select ( " Rosu " ) . culori . culori .*. private Choice culori . setBackground ( Color . add ( label ) . add ( " Albastru " ) . break . setBackground ( Color . addItemListener ( this ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setBackground ( Color . exit (0) . add ( " Verde " ) . 100) .

*.6 Clasa List Un obiect de tip List define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni care poate fi setat˘ a astfel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o singur˘ a opt ¸iune sau mai multe. import java . } } 259 9.25: Folosirea clasei List import java .7. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } } } public class TestChoice { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Choice " ) . this . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . event .*. private List culori .7. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Listing 9.9. show () . addWindowListener ( new WindowAdapter () { . awt . Toate elementele listei sunt vizibile ˆ ın limita dimensiunilor grafice ale componentei. awt . f .

setBackground ( Color . culori . culori . label . 1) ) . break . addItemListener ( this ) . culori . setBackground ( Color . case 2: label . blue ) . } } . setBackground ( Color . label = new Label ( " Alegeti culoarea " . culori = new List (3) . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } } } public class TestList { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " List " ) . CENTER ) . case 1: label . setLayout ( new GridLayout (2 . exit (0) . setBackground ( Color . green ) . getSelectedIndex () ) { case 0: label . } }) .260 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. red ) . f . add ( culori ) . Label . add ( " Rosu " ) . add ( " Albastru " ) . 200) . culori . red ) . show () . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . select (3) . setSize (200 . add ( " Verde " ) . add ( label ) . culori . break .

add ( scroll ) .26: Folosirea clasei ScrollBar import java . valoare = new Label ( " " . import java . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt .*. awt . this . 80) . setSize (200 . scroll = new Scrollbar ( Scrollbar . CENTER ) . lightGray ) . 0 . setBackground ( Color . scroll . HORIZONTAL . Este util˘ a pentru punerea la dispozit ¸ia utilizatorului a unei modalit˘ a¸ ti sugestive de a alege o anumit˘ a valoare dintr-un interval. exit (0) . } // Metoda interfetei Adju st me ntL is te ne r . Label . valoare .*. 1) ) .9. private Label valoare . Listing 9.7 Clasa ScrollBar Un obiect de tip Scrollbar define¸ ste o bar˘ a de defilare pe vertical˘ a sau orizontal˘ a.7. 101) .7. addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . 0 . add Adjus tmen tLis t e n e r ( this ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 261 9. 1 . add ( valoare ) . setLayout ( new GridLayout (2 . class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar scroll . } }) . event .

262 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA public void ad ju st m e n t V a lu eC ha n g e d ( AdjustmentEvent e ) { valoare . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .7.*. import java . cum ar fi listele (obiecte din clasa List). exit (0) . getValue () + " % " ) . show () . setText ( scroll . . } } public class TestScrollbar { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Scrollbar " ) .*. Listing 9. awt . Acest lucru este util pentru acele componente care nu au implementat˘ a funct ¸ionalitatea de defilare automat˘ a. this . event .27: Folosirea clasei ScrollPane import java . f . awt . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . private List list . class Fereastra extends Frame { private ScrollPane sp .8 Clasa ScrollPane Un obiect de tip ScrollPane permite ata¸ sarea unor bare de defilare (orizontal˘ a¸ ssi/sau vertical˘ a) oric˘ arei componente grafice. } } 9.

SC ROLLBAR S_ALWAY S ) . add ( list ) .9. list . add ( " Duminica " ) . list .9 Clasa TextField Un obiect de tip TextField define¸ ste un control de editare a textului pe o singur˘ a linie. add ( " Marti " ) . add ( " Sambata " ) . select (1) . add ( " Joi " ) . CENTER ) . list . list = new List (7) . sp . show () . BorderLayout . setSize (200 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } }) . add ( " Vineri " ) . list . 200) . Este util pentru interogarea utilizatorului asupra unor valori. list . . list . sp = new ScrollPane ( ScrollPane . add ( sp . add ( " Miercuri " ) . } } 263 9. } } public class TestScrollPane { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " ScrollPane " ) .7. f . add ( " Luni " ) . list .7. list .

LEFT ) ) . 30) . add ( new Label ( " Parola : " ) ) . setEchoChar ( ’* ’) . parola . add ( p1 ) .264 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( acces ) . addTextListener ( this ) . Panel p1 = new Panel () . add ( nume ) . acces = new Label ( " Introduceti numele si parola ! " . private Label acces . p1 . Panel p2 = new Panel () . lightGray ) . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . class Fereastra extends Frame implements TextListener { private TextField nume . setBackground ( Color . add ( parola ) . p2 .*. PWD = " java " . } }) . 100) . p1 . add ( p2 ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . nume = new TextField ( " " . awt . import java . setLayout ( new GridLayout (3 . Label . CENTER ) . parola . exit (0) . } . 10) .*. LEFT ) ) . 1) ) .28: Folosirea clasei TextField import java . nume . p1 . p2 . private static final String UID = " Duke " . parola . awt . addTextListener ( this ) . p2 . setSize (350 . parola = new TextField ( " " . add ( new Label ( " Nume : " ) ) . event . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . this .

equals ( UID ) && parola . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 265 // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( nume . } if ( nume . etc . } } public class TestTextField { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextField " ) . getText () . length () == 0 || parola . return . show () .10 Clasa TextArea Un obiect de tip TextArea define¸ ste un control de editare a textului pe mai multe linii. f . setText ( " " ) . else acces . introducerea unor comentarii. getText () .*. getText () . setText ( " Acces permis ! " ) . equals ( PWD ) ) acces . length () == 0) { acces . } } 9. awt . Este util pentru editarea de texte.29: Folosirea clasei TextArea import java . setText ( " Acces interzis ! " ) .7. getText () . Listing 9. .7.9.

public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Panel fisier = new Panel () . BorderLayout . text . getText () .266 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. 30 . lightGray ) . S C RO L L BA R S _ VE R T I C A L _ O N L Y ) . TextArea . private TextField nume . setEnabled ( false ) . add ( text . class Fereastra extends Frame implements TextListener .*. length () == 0 || nume . getText () . length () == 0) salvare .*. exit (0) . this . 12) . salvare . else salvare . add ( fisier . . INTERFAT ¸ A GRAFICA import java . SOUTH ) . BorderLayout . 200) . setBackground ( Color . fisier . BorderLayout . salvare . add ( nume ) . salvare = new Button ( " Salveaza text " ) . text = new TextArea ( " " . NORTH ) . private Button salvare . fisier . addTextListener ( this ) . setSize (300 . ActionListener { private TextArea text . add ( new Label ( " Fisier : " ) ) . } // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( text . nume = new TextField ( " " . addActionLi stener ( this ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . add ( salvare . setEnabled ( false ) . event . } }) . awt . 10 . CENTER ) . import java . io . setEnabled ( true ) .

print ( continut ) . } } } public class TestTextArea { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextArea " ) . getText () ) ) .9.7. } } 267 . requestFocus () . try { PrintWriter out = new PrintWriter ( new FileWriter ( nume . text . out . f . getText () . close () . out . show () . printStackTrace () . } catch ( IOException ex ) { ex . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String continut = text .

INTERFAT ¸ A GRAFICA .268 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

Capitolul 10 Desenarea 10. Este o metod˘ a supradefinit˘ a de fiecare component˘ aˆ ın parte pentru a furniza reprezentarea sa grafic˘ a specific˘ a. Aceast˘ a desenare include componentele standard folosite ˆ ın aplicat ¸ie precum ¸ si cele definite de c˘ atre programator. Metoda este apelat˘ a de fiecare dat˘ a cˆ and cont ¸inutul componentei trebuie desenat sau redesenat ¸ si nu va fi apelat˘ a explicit.1 Conceptul de desenare Un program Java care are interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul trebuie s˘ a deseneze pe ecran toate componentele sale care au o reprezentare vizual˘ a.Deseneaz˘ a o component˘ a.Actualizeaz˘ a starea grafic˘ a a unei componente. Desenarea componentelor se face automat ¸ si este un proces care se execut˘ aˆ ın urm˘ atoarele situat ¸ii: • la afi¸ sarea pentru prima dat˘ a a unei componente. Act ¸iunea acestei metode se realizeaz˘ aˆ ın trei pa¸ si: 1. maximizare. Metodele care controleaz˘ a procesul de desenare se g˘ asesc ˆ ın clasa Component ¸ si sunt urm˘ atoarele: • void paint(Graphics g) . • la operat ¸ii de minimizare. • void update(Graphics g) . redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. ¸ sterge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului. • ca r˘ aspuns al unei solicit˘ ari explicite a programului. 269 .

Dup˘ a cum se observ˘ a. DESENAREA 2. toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. redefinim metoda paint pentru un obiect de tip Frame. apeleaz˘ a metoda paint pentru a redesena componenta. singurul argument al metodelor paint ¸ si update este un obiect de tip Graphics. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. pentru a crea o clas˘ a ce instant ¸iaz˘ a ferestre pentru o aplicat ¸ie demonstrativ˘ a (ˆ ın colt ¸ul stˆ anga sus este afi¸ sat textul ”Aplicatie DEMO”). Metoda paint este definit˘ aˆ ın superclasa Component ˆ ıns˘ a nu are nici o implementare ¸ si. ˆ ıns˘ a putem modifica reprezentarea lor grafic˘ a prin crearea unei subclase ¸ si supradefinirea metodei paint. stabile¸ ste culoarea (foreground) a componentei. ˆ ıns˘ a aceste desene se vor pierde la prima operat ¸ie de minimizare. Exist˘ a posibilitatea de a desena ¸ si ˆ ın afara metodei paint. In exemplul de mai jos. Atent ¸ie Toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸a de desenare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. din acest motiv. • void repaint() . orice obiect grafic care dore¸ ste s˘ a se deseneze trebuie s˘ a o supradefineasc˘ a pentru a-¸ si crea propria sa reprezentare.270 CAPITOLUL 10. . Componentele standard AWT au deja supradefinit˘ a aceast˘ a metod˘ a deci nu trebuie s˘ a ne preocupe desenarea lor.1.Execut˘ a explicit un apel al metodei update pentru a actualiza reprezentarea grafic˘ a a unei componente.1 Metoda paint Dup˘ a cum am spus. maximizare. avˆ and ˆ ıns˘ a grij˘ a s˘ a apel˘ am ¸ si metoda superclasei care se ocup˘ a cu desenarea efectiv˘ a a componentei. ˆ ın general apelat˘ a automat sau explicit cu metoda repaint ori de cˆ ate ori componenta respectiv˘ a trebuie redesenat˘ a. Acesta reprezint˘ a contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a desenarea componentelor (vezi ”Contextul grafic de desenare .clasa Graphics”). 3. 10.

setFont ( new Font ( " Arial " . Java ofer˘ a ¸ si posibilitatea controlului la nivel de punct (pixel) pe dispozitivul grafic. desenarea ˆ ın Java trebuie s˘ a se fac˘ a doar ˆ ın cadrul metodelor paint ale componentelor grafice. 100) . setColor ( Color .1. Font . drawString ( " Aplicatie DEMO " . De¸ si este posibil. la prima redimensionare a ferestrei acesta s-ar pierde. class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . red ) . CONCEPTUL DE DESENARE Listing 10. paint ( g ) . awt . } public void paint ( Graphics g ) { // Apelam metoda paint a clasei Frame super . BOLD . } } 271 Observat ¸i c˘ a la orice redimensionare a ferestrei textul ”Aplicatie DEMO” va fi redesenat.1. g . respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafat ¸a unei componente. f . al c˘ arei scop este de a fi extins˘ a pentru a implementa .2 Suprafet ¸e de desenare . A¸ sadar. ci vor fi folosite clase dedicate acestui scop. 10. setSize (200 . Dac˘ a desenarea acestui text ar fi fost facut˘ a oriunde ˆ ın alt˘ a parte decˆ at ˆ ın metoda paint. 11) ) . g . 35) . ˆ ın general nu se deseneaz˘ a la nivel de pixel direct pe suprafat ¸a ferestrelor sau a altor containere. g . } } public class TestPaint { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test paint " ) . 5 .1: Supradefinirea metodei paint import java .*.clasa Canvas In afara posibilit˘ a¸ tii de a utiliza componente grafice standard. show () .10. In AWT a fost definit un tip special de component˘ a numit˘ a Canvas (pˆ anz˘ a de pictor).

dac˘ a este cazul. Definirea generic˘ a a unei plan¸ se are urm˘ atorul format: class Plansa extends Canvas implements .272 CAPITOLUL 10. ComponentEvent. este recomandat ca o plan¸ sa s˘ a redefineasca metoda getPreferredSize. din acest motiv. ele fiind utilizate doar ca suprafet ¸e de desenat sau ca fundal pentru animat ¸ie. } // Metode de desenare a componentei public void paint(Graphics g) { . • tratarea evenimentelor de tip FocusEvent. o plan¸ s˘ a este o suprafat ¸˘ a dreptunghiular˘ a de culoare alb˘ a. adic˘ a o subclas˘ a a lui Canvas.. KeyEvent. Plan¸ sele nu pot cont ¸ine alte componente grafice. DESENAREA obiecte grafice cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. sunt: • crearea unei plan¸ se de desenare..Listener { //Eventual. Dimensiunile sale implicite sunt 0 ¸ si. unul sau mai multi constructori public Plansa() { . MouseEvent. A¸ sadar. getMaximumSize. eventual getMinimumSize. • redefinirea metodelor getPreferredSize.. getMaximumSize. Concret. • ad˘ augarea plan¸ sei pe un container cu metoda add. pe care se poate desena. eventual ¸ si getMinimumSize. sau mai bine zis a unei componente cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. • redefinirea metodei paint din clasa respectiv˘ a.. Canvas este o clas˘ a generic˘ a din care se deriveaz˘ a subclase pentru crearea suprafet ¸elor de desenare (plan¸ se).. } // Metodele folosite de gestionarii de pozitionare public Dimension getPreferredSize() { // Dimensiunea implicita a plansei . Desenarea pe o plan¸ sa se face prin supradefinirea metodei paint a acesteia. deoarece acestea vor fi apelate de c˘ atre gestionarii de pozit ¸ionare. Etapele uzuale care trebuie parcurse pentru crearea unui desen..

10. dim .2: Folosirea clasei Canvas import java . } 273 S˘ a definim o plan¸ s˘ a pe care desen˘ am un p˘ atrat ¸ si cercul s˘ au circumscris. import java .. colorate diferite. dim . } public Dimension getMinimumSize() { return . vom interschimba cele dou˘ a culori ˆ ıntre ele. public Plansa () { this .... 100) . dim .*. CONCEPTUL DE DESENARE return .. awt . g .index ]) .1.. } public Dimension getPreferredSize () { . La fiecare click de mouse. height ) .. awt . width . width . g . red . } // Implementarea metodelor interfetelor de tip Listener . private Color color [] = { Color . Color . private int index = 0. } public Dimension getMaximumSize() { return .*. addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { index = 1 . Listing 10. } }) .. event . fillOval (0 . 0 . g . setColor ( color [ index ]) . blue }. } public void paint ( Graphics g ) { g . height ) . 0 .. drawRect (0 . class Plansa extends Canvas { Dimension dim = new Dimension (100 .index . setColor ( color [1 . repaint () . dim .

In general.2 Contextul grafic de desenare Inainte ca utilizatorul s˘ a poat˘ a desena. etc) metodele de desenare au implement˘ ari interne diferite. show () . BorderLayout . Un context grafic este specificat prin intermediul unui obiect de tip Graphics primit ca parametru ˆ ın metodele paint ¸ si update. In funct ¸ie de dispozitivul fizic pe care se face afi¸ sarea (ecran. transparente utilizatorului.274 return dim . plotter. imprimant˘ a. 200) . texte ¸ si imagini • stabilirea propriet˘ a¸ tilor contextului grafic. CENTER ) . add ( new Plansa () . } } CAPITOLUL 10. un obiect prin intermediul c˘ aruia putem controla procesul de desenare a unui obiect. el trebuie s˘ a obt ¸in˘ a un context grafic de desenare pentru suprafat ¸a c˘ areia ˆ ıi apart ¸ine regiunea pe care se va desena. } } 10. • la imprimant˘ a sau •ˆ ıntr-o zon˘ a virtual˘ a de memorie. Clasa Graphics pune la dispozit ¸ie metode pentru: • primitive grafice: desenarea de figuri geometrice. de fapt. adic˘ a stabilirea: . DESENAREA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . desenarea se poate face: • pe o port ¸iune de ecran. } } public class TestCanvas { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Canvas " ) . Un context grafic este. setSize (200 .

– suprafet ¸ei ˆ ın care sunt vizibile componentelor desenate.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic La orice tip de desenare parametrii legat ¸i de culoare. // Desenam la coordonatele x=10.2.2 Primitive grafice Prin primitive grafice ne vom referi ˆ ın continuare la metodele clasei Graphics.2. int y) Zona de decupare Shape getClip() (zona ˆ ın care sunt vizibile desenele) void setClip(Shape s) Modul de desenare void setXorMode(Color c) void setPaintMode(Color c) Proprietate Culoarea de desenare 10. font. CONTEXTUL GRAFIC DE DESENARE – culorii ¸ si fontului curente cu care se face desenarea. drawString("Hello".10.2. Desenarea textelor se face cu uzual cu metoda drawString care prime¸ ste ca argumente un ¸ sir ¸ si colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. In continuare. – modului de desenare. 275 10. etc. Desenarea figurilor geometrice se realizeaz˘ a cu urm˘ atoarele metode: . y=20. Metode Color getColor() void setColor(Color c) Fontul de scriere a textelor Font getFont() void setFont(Font f) Originea coordonatelor translate(int x. – originii coordonatelor suprafet ¸ei de desenare. vor fi specificat ¸i pentru contextul grafic ˆ ın care se face desenarea ¸ si nu vor fi trimi¸ si ca argumente metodelor respective de desenare. care permit desenarea de figuri geometrice ¸ si texte. 20). enumer˘ am aceste propriet˘ a¸ ti ¸ si metodele asociate lor din clasa Graphics. 10. Textul va fi desenat cu fontul ¸ si culoarea curente ale contextului grafic.

pentru a scrie un text pe ecran avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti. Indiferent de modalitatea aleas˘ a. Prima dintre acestea este s˘ a folosim o component˘ a orientat˘ a-text. cum ar fi drawString. putem specifica prin intermediul fonturilor cum s˘ a arate textul respectiv. Arial.276 Figur˘ a geometric˘ a Linie CAPITOLUL 10. • Stilul fontului: ˆ ıngro¸ sat (bold). • Familia din care face parte fontul: Helvetica. adic˘ a ”umplut” cu culoarea curent˘ a a contextului de desenare. DESENAREA Metode drawLine drawPolyline Dreptunghi simplu drawRect fillRect clearRect Dreptunghi cu chenar draw3DRect ”ridicat” sau ”adˆ ancit” fill3DRect Dreptunghi cu colt ¸uri drawRoundRect retunjite fillRoundRect Poligon drawPolygon fillPolygon Oval (Elips˘ a drawOval fillOval Arc circular sau drawArc eliptic fillArc Metodele care ˆ ıncep cu ”fill” vor desena figuri geometrice care au interiorul colorat. fie din Graphics. etc. Cei mai important ¸i parametri ce caracterizeaz˘ a un font sunt: • Numele fontului: Helvetica Bold. cum ar fi Label. etc. iar a doua s˘ a apel˘ am la metodele clasei Graphics de desenare a textelor. ˆ ınclinat (italic).3 Folosirea fonturilor Dup˘ a cum vazut. . 10. acest lucru realizˆ andu-se prin metoda setFont fie din clasa Component. ˆ ın timp ce metodele care ˆ ıncep cu ”draw” vor desena doar conturul figurii respective. • Dimensiunea fontului: ˆ ın˘ alt ¸imea sa. Arial Bold Italic.

20). Font. new Font("Arial". 10)).3. Font. 12)).1 Clasa Font Un obiect de tip Font ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre tot ¸i parametrii unui font. ˆ ın continuare fiind prezentate modalit˘ a¸ tile de lucru cu acestea. Font.10. int style. Folosirea unui obiect de tip Font se realizeaz˘ a uzual astfel: // Pentru componente etichetate Label label = new Label("Un text").PLAIN. dimensiunea ¸ si stilul acestuia: Font(String name. 10. getLocalGraphicsEnvironment(). Font. g.setFont(new Font("Dialog". O platform˘ a de lucru are instalate.BOLD.drawString("Alt text".ITALIC iar dimensiunea printr-un ˆ ıntreg. la un moment dat. mai put ¸in despre metrica acestuia. Font. 277 Clasele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu fonturi sunt Font ¸ si FontMetrics. ca ˆ ın exemplele de mai jos: new Font("Dialog". Textul fiec˘ arui nume de font va fi scris cu fontul s˘ au corespunz˘ ator.3.PLAIN. int size) Stilul unui font este specificat prin intermediul constantelor: Font. 12). Font.PLAIN.ITALIC. FOLOSIREA FONTURILOR • Metrica fontului. 14). new Font("Courier". Lista acestor fonturi se poate obt ¸ine astfel: Font[] fonturi = GraphicsEnvironment. Constructorul uzual al clasei este cel care prime¸ ste ca argument numele fontului.BOLD. 10). o serie ˆ ıntreag˘ a de fonturi care sunt disponibile pentru scrierea textelor.setFont(new Font("Courier". label. Font. . Exemplul urmator afi¸ seaz˘ a lista tuturor fonturilor disponibile pe platforma curent˘ a de lucru. 10.BOLD.getAllFonts(). // In metoda paint(Graphics g) g.

pack () .278 CAPITOLUL 10. ( i + 1) * 20) .3: Lucrul cu fonturi import java . setFont ( new Font ( nume . } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . add ( sp . drawString ( i + " . height = (1 + fonturi . sp . } public void paint ( Graphics g ) { String nume . CENTER ) . i < fonturi . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setSize (400 . Dimension canvasSize = new Dimension (400 . 400) . g . awt . 400) . length . } } . } } public class TestAllFonts { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " All fonts " ) . Font . PLAIN . g . ScrollPane sp = new ScrollPane () . for ( int i =0. DESENAREA Listing 10. " + nume . length ) * 20. public Fonturi () { fonturi = Graphi c sE n v ir o nm e n t . canvasSize . i ++) { nume = fonturi [ i ]. g e t L o c a l G r a p h i c s E n v i r o n m e n t () . show () . getFontName () . BorderLayout . getAllFonts () . 20 . class Fonturi extends Canvas { private Font [] fonturi . sp .*. add ( new Fonturi () ) . 14) ) .

cu alte cuvinte despre dimensiunile ˆ ın pixeli ale caracterelor sale. • In˘ alt ¸imea: distant ¸a dintre liniile de baz˘ a (leading+ascent+descent). A¸ sadar.3. • L˘ a¸ timea: l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. • Descendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de descendent ¸˘ a. Metrica unui font const˘ aˆ ın urm˘ atoarele atribute pe care le au caracterele sale: • Linia de baz˘ a: este linia dup˘ a care sunt aliniate caracterele unui font. Pentru aceasta este folosit˘ a clasa FontMetrics. In momentul ˆ ın care avem de afi¸ sat mai multe ¸ siruri consecutiv. indiferent de fontul folosit de acestea. FOLOSIREA FONTURILOR 279 10. sau unele sub altele. • Linia de ascendent ¸˘ a: linia superioara pe care nu o depaseste nici un caracter din font • Linia de descendent ¸˘ a: linia inferioar˘ a sub care nu coboar˘ a nici un caracter din font. Figura de mai jos prezint˘ a o imagine reprezentativ˘ a asupra metricii unui font: . • Ascendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de ascendent ¸˘ a.3.2 Clasa FontMetrics La afi¸ sarea unui ¸ sir cu metoda drawString trebuie s˘ a specific˘ am pozit ¸ia la care s˘ a apar˘ a textul respectiv pe ecran. trebuie s˘ a calcul˘ am pozit ¸iile lor de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de lungimea ¸ si ˆ ınalt ¸imea ˆ ın pixeli a celorlalte texte. un obiect de tip FontMetrics ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre metrica unui font.10. Utilitatea principal˘ a a acestei clase const˘ aˆ ın faptul c˘ a permite pozit ¸ionarea precis˘ a a textelor pe o suprafat ¸˘ a de desenare. Un obiect din aceast˘ a clas˘ a se construie¸ ste pornind de la un obiect de tip Font ¸ si pune la dispozit ¸ie informat ¸ii despre dimensiunile ˆ ın pixeli pe care le au caracterele fontului respectiv ˆ ıntr-un anumit context de desenare. • Distant ¸a ˆ ıntre linii (”leading”): distant ¸a optim˘ aˆ ıntre dou˘ a linii de text scrise cu acela¸ si font.

determin˘ a l˘ a¸ timea total˘ aˆ ın pixeli a unui ¸ sir de caractere specificat. pornind de la fontul curent al contextului grafic: public void paint(Graphics g) { Font f = new Font("Arial".determin˘ aˆ ın˘ alt ¸imea unei linii pe care vor fi scrise caractere ale unui font.BOLD. } Cele mai folosite metode ale clasei FontMetrics sunt: • getHeight . 11). DESENAREA Reamintim c˘ a la metoda drawString(String s. Ca s˘ a fim mai preci¸ si.280 CAPITOLUL 10. FontMetrics fm = g. In exemplul urm˘ ator sunt afi¸ sate pe ecran zilele s˘ apt˘ amˆ anii ¸ si lunile anului: . int x. y reprezint˘ a pozit ¸ia liniei de baz˘ a a textului care va fi scris. Un context grafic pune la dispozit ¸ie o metod˘ a special˘ a getFontMetrics de creare a unui obiect de tip FontMetrics.getFontMetrics(). Font. • stringWidth . • charWidth . int y) argumentele x ¸ si y repreznit˘ a colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului.determin˘ a l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font.

" Duminica " }. 100) .1) 281 . if ( i < luni . etLuni = " Lunile anului : " . i ++) { text = zile [ i ]. stringWidth ( text ) . y += fm . BOLD . " Martie " . " Joi " .10. getHeight () . Font . " Februarie " . x = 0. g . x . " Octombrie " . " Miercuri " . stringWidth ( etZile ) . stringWidth ( etLuni ) . x += fm . " Septembrie " . y ) . drawString ( etZile . FOLOSIREA FONTURILOR Listing 10. for ( int i =0. i < zile . setFont ( new Font ( " Arial " .*. " Decembrie " }. " . " Noiembrie " . PLAIN . fm = g . length . class Texte extends Canvas { Dimension canvasSize = new Dimension (800 . g . String etZile = " Zilele saptamanii : " . 14) ) . x = 0. " Mai " . private String [] zile = { " Luni " . i ++) { text = luni [ i ]. text . g . Font . " Sambata " . x . y . length . getHeight () . public void paint ( Graphics g ) { FontMetrics fm . fm = g .3. getFontMetrics () .4: Folosirea clasei FontMetrics import java . 20) ) . for ( int i =0. " Marti " . private String [] luni = { " Ianuarie " . " Vineri " . y ) . y ) . // Alegem un font si aflam metrica sa g . setFont ( new Font ( " Dialog " . length . " Aprilie " . " Iulie " . } // Schimbam fontul g . " August " . if ( i < zile . x += fm . drawString ( etLuni . awt . x .1) text += " . i < luni . int x . " Iunie " . getFontMetrics () . y = fm . length . drawString ( text . x += fm .

282 text += " . } } 10. show () . Pentru a crea o culoare avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • S˘ a folosim una din constantele definite ˆ ın cele dou˘ a clase. fie ˆ ıntre 0.0 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere reale). } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . f . • S˘ a folosim unul din constructorii clasei Color.4 Folosirea culorilor Orice culoare este format˘ a prin combinat ¸ia culorilor standard ro¸ su (red).0 ¸ si 1. CENTER ) . O culoare este reprezentat˘ a printr-o instant ¸˘ a a clasei Color sau a subclasei sale SystemColor. DESENAREA } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . y ) . " . verde (green) ¸ si albastru (blue). g . S˘ a vedem mai ˆ ıntˆ ai care sunt constantele definite ˆ ın aceste clase: . pack () . x += fm . } } public class TestFontMetrics { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " FontMetrics " ) . BorderLayout . stringWidth ( text ) . la care se adaug˘ a un anumit grad de transparent ¸˘ a (alpha). add ( new Texte () . drawString ( text . x . Fiecare din ace¸ sti patru parametri poate varia ˆ ıntr-un interval cuprins fie ˆ ıntre 0 ¸ si 255 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere ˆ ıntregi). CAPITOLUL 10.

int green. int alpha) Color(int rgb) unde red.4. iar valoarea 0 (sau 0. Color fundal = SystemColor. 283 Observat ¸i c˘ aˆ ın clasa Color sunt definite culori uzuale din paleta standard de culori. Color galben = Color. verde. Valorile argumentelor variaz˘ aˆ ıntre 0 − 255 pentru tipul int. int blue.10.0) specific˘ a transparent ¸˘ a total˘ a.0 pentru tipul float. Folosirea acestor constante se face ca ˆ ın exemplele de mai jos: Color rosu = Color.desktop. 8-15 verde. Valoarea 255 (sau 1.. int green.0) pentru transparent ¸˘ a specific˘ a faptul c˘ a respectiva culoare este complet opac˘ a. respectiv 0. 0-7 albastru. etc) ale platformei curente de lucru. .. culorile sunt complet opace. alpha sunt valorile pentru ro¸ su. green. Implicit. atunci putem crea noi culori prin intermediul constructorilor clasei Color: Color(float red. flot green. float alpha) Color(int red. meniuri. texte. Dac˘ a nici una din aceste culori predefinite nu corespunde preferint ¸elor noastre. albastru ¸ si transparent ¸˘ a iar parametrul ”rgb” de la ultimul constructor reprezint˘ a un ˆ ıntreg format din: bit ¸ii 16-23 ro¸ su. float blue) Color(flot red.yellow. int blue) Color(int red. float blue. float green. FOLOSIREA CULORILOR Color black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange pink red white yellow SystemColor activeCaption activeCaptionBorder activeCaptionText control controlHighlight controlShadow contolText desktop menu text textHighlight window .red.0 − 1. ˆ ın timp ce ˆ ın clasa SystemColor sunt definite culorile componentelor standard (ferestre. blue.

50) . 0. DESENAREA // Exemple de folosire a constructorilor: Color alb = new Color(255. 0-7 albastru) S˘ a consider˘ am o aplicat ¸ie cu ajutorul c˘ areia putem vizualiza dinamic culorile obt ¸inute prin diferite combinat ¸ii ale parametrilor ce formeaz˘ a o culoare. 0. respectiv mai ˆ ınchis˘ a Determin˘ a parametrii din care este alcatuit˘ a culoarea Determin˘ a valoarea ce reprezint˘ a culoarea respectiv˘ a (bit ¸ii 16-23 ro¸ su. public void paint ( Graphics g ) { g .5: Folosirea clasei Color import java . awt . 0. 0 . import java .*. 255. black ) .*. 0 . Color negru = new Color(0. event . Metodele cele mai folosite ale clasei Color sunt: brighter darker getRed getGreen getBlue getAlpha getRGB Creeaz˘ a o noua versiune a culorii curente mai deschis˘ a. Dimension canvasSize = new Dimension (150 . . awt . Aplicat ¸ia va ar˘ ata astfel: Listing 10. setColor ( Color . 128).284 CAPITOLUL 10. 0). 0. class Culoare extends Canvas { public Color color = new Color (0 . 0). 255) . 255). Color rosuTransparent = new Color(255. Color rosu = new Color(255. 8-15 verde.

HORIZONTAL . text += " B = " + color . 1 . Panel rgbValues = new Panel () . getBlue () . setColor ( color ) . gValue = new Scrollbar ( Scrollbar . bValue . HORIZONTAL . FOLOSIREA CULORILOR g . HORIZONTAL . rValue = new Scrollbar ( Scrollbar . 1 . red ) . text += " G = " + color . } }) . String text = " " . blue ) . } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . setBackground ( Color . 0 . Font . HORIZONTAL . 0 . g . aValue = new Scrollbar ( Scrollbar . 0 . rValue . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . canvasSize . width . 12) ) . gValue . text += " R = " + color . bValue = new Scrollbar ( Scrollbar . BOLD . setLayout ( new GridLayout (4 . drawString ( text . setFont ( new Font ( " Arial " . 0 . 256) . setBackground ( Color . 0 . 256) . g . 0 . . 256) . 0 . 256) . 0 . setBackground ( Color . rgbValues . this .4. 1 . bValue . canvasSize . 30) .10. getAlpha () . green ) . exit (0) . getGreen () . 1) ) . 1 . aValue . 0 . gValue . fillRect (0 . text += " A = " + color . height ) . 0 . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . private Culoare culoare . g . getRed () . } } 285 class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar rValue .

rgbValues . setBackground ( Color . add ( bValue ) . CENTER ) . gValue . bValue . add ( gValue ) . aValue . add ( culoare . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . lightGray ) . aValue . repaint () . rgbValues . add ( rValue ) . 100) . BorderLayout . setSize (200 . getValue () . rgbValues . NORTH ) . rValue . g . add ( aValue ) . DESENAREA aValue . rgbValues . getValue () . int a = aValue . } public void ad ju stm en tV al u e C h an ge d ( AdjustmentEvent e ) { int r = rValue . } } 10.5 Folosirea imaginilor Aceasta este o imagine: . int b = bValue . getValue () . show () . setValue (255) . add ( rgbValues . color = c . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) .286 CAPITOLUL 10. Color c = new Color (r . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . culoare = new Culoare () . b . int g = gValue . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . BorderLayout . f . } } public class TestColor { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Color " ) . getValue () . pack () . a ) . culoare . rgbValues . culoare .

fie aflat la o anumit˘ a adres˘ a Web (URL). Orice imagine va fi reprezentat˘ a ca o instant ¸˘ a a clasei Image.gif").getImage("poza.getDefaultToolkit().getImage( new URL("http://www. Afi¸ sarea propriu-zis˘ aˆ ıntr-un context grafic. Metodele pentru ˆ ınc˘ arcarea unei imagini dintr-un fi¸ sier se g˘ asesc ˆ ın clasele Applet ¸ si Toolkit.ro/~acf/poza. 2. Image image2 = toolkit.1 Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea unei imagini presupune realizarea urm˘ atoarilor doi pa¸ si: 1. Aceasta nu este o clas˘ a de componente (nu extinde Component) ci implementeaz˘ a obiecte care pot fi desenate pe suprafat ¸a unor componente cu metode specifice unui context grafic pentru componenta respectiva (similar modului cum se deseneaz˘ a o linie sau un cerc).infoiasi. avˆ and ˆ ıns˘ a aceea¸ si denumire getImage ¸ si urm˘ atoarele formate: Applet Toolkit getImage(URL url) getImage(URL url) getImage(URL url.5. 10.10. Crearea unui obiect de tip Image.5.gif")). String fisier) getImage(String fisier) Pentru a obt ¸ine un obiect de tip Toolkit se va folosi metoda getDefaultToolkit. Crearea unui obiect de tip Image se face folosind o imagine dintr-un fi¸ sier fie aflat pe ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a. FOLOSIREA IMAGINILOR 287 In AWT este posibil˘ a folosirea imaginilor create extern ˆ ın format gif sau jpeg. . ca ˆ ın exemplul de mai jos: Toolkit toolkit = Toolkit. Image image1 = toolkit.

relative la spat ¸iul de coordonate al contextului grafic. g. 400. Metoda nu face decˆ at s˘ a creeze un obiect de tip Image care face referint ¸˘ a la o anumit˘ a imagine extern˘ a. 200.getImage("taz. int y. g. ˆ ın general.getDefaultToolkit(). 200.288 CAPITOLUL 10. In exemplul urm˘ ator afi¸ sam aceea¸ si imagine de trei ori. Color bgcolor. 0. int width. 0. folosind forme diferite ale metodei drawImage: Image img = Toolkit. • x. this). g. x. • width. y sunt coordonatele stˆ anga-sus la care va fi afi¸ sat˘ a imaginea. int width. int height. 0. int height. ImageObserver observer) x. int y.gif"). int y. Cele mai uzuale formate ale metodei sunt: boolean drawImage(Image img.yellow. • observer este un obiect care ”observ˘ a” ˆ ınc˘ arcarea imaginii ¸ si va fi informat pe m˘ asura derul˘ arii acesteia. • bgColor reprezint˘ a culoarea cu care vor fi colorat ¸i pixelii transparent ¸i ai imaginii (poate s˘ a lipseasc˘ a). heigth reprezint˘ aˆ ınalt ¸imea ¸ si l˘ a¸ timea la care trebuie scalat˘ a imaginea (dac˘ a lipsesc.drawImage(img. this). 0. ImageObserver unde: • img este obiectul ce reprezint˘ a imaginea. this). va fi facut˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. int boolean drawImage(Image img. 100.drawImage(img. x. Color. int y.drawImage(img. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. x. aceste operat ¸iuni fiind f˘ acute abia ˆ ın momentul ˆ ın care se va realiza afi¸ sarea imaginii pentru prima dat˘ a. imaginea va fi afi¸ sat˘ a la dimensiunile ei reale). Afi¸ sarea unei imagini ˆ ıntr-un context grafic se realizeaz˘ a prin intermediul metodei drawImage din clasa Graphics ¸ si. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. int Color bgcolor. observer) . 200. DESENAREA Metoda getImage nu verific˘ a dac˘ a fi¸ sierul sau adresa specificata reprezint˘ a o imagine valid˘ a¸ si nici nu ˆ ıncarc˘ a efectiv imaginea ˆ ın memorie. 100.

pˆ an˘ a la afi¸ sarea sa complet˘ a. FOLOSIREA IMAGINILOR 289 Metoda drawImage returneaz˘ a true dac˘ a imaginea a fost afi¸ sat˘ aˆ ın ˆ ıntregime ¸ si false ˆ ın caz contrar.5. la apelul metodei drawImage va fi desenat˘ a numai port ¸iunea de imagine care este disponibil˘ a la momentul init ¸ial ¸ si care poate fi incomplet˘ a. int flags. lucru deosebit de util ˆ ıntrucˆ at procesul de ˆ ınc˘ arcare a unei imagini poate dura mult ¸ si nu este de dorit ca ˆ ın acest interval de timp (pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea complet˘ a a imaginii) aplicat ¸ia s˘ a fie blocat˘ a. Aceste informat ¸ii pot fi aflate prin intermediul constantelor definite de interfat ¸˘ a: . implementat˘ a de clasa Component ¸ si deci de toate componentele.10. ce va fi apelat˘ a periodic de firul de execut ¸ie (creat automat) care se ocup˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea imaginii. De aceea trebuie s˘ a existe un mecanism prin care componenta s˘ a fie redesenat˘ a automat ˆ ın momentul ˆ ın care au mai sosit informat ¸ii legate de imagine. cu alte cuvinte metoda nu a¸ stept˘ a ca o imagine s˘ a fie complet afi¸ sat˘ a ci se termin˘ a imediat ce procesul de afi¸ sare a ˆ ınceput. Aceast˘ a interfat ¸˘ a descrie obiecte care au ˆ ınceput s˘ a utilizeze o imagine incomplet˘ a¸ si care trebuie anunt ¸ate de noile date obt ¸inute ˆ ın legatur˘ a cu imaginea respectiv˘ a. Intregul f lags furnizeaz˘ a informat ¸ii despre starea transferului. Interfat ¸a ImageObserver are o singur˘ a metod˘ a numit˘ a imageUpdate. 10. int y.5. Acest mecanism este realizat prin intermediul interfet ¸ei ImageObserver. int h ) Implementarea implicit˘ a const˘ a dintr-un apel la metoda repaint pentru dreptunghiul specificat la apel ¸ si care reprezint˘ a zona din imagine pentru care se cunosc noi informat ¸ii. dup˘ a care red˘ a imediat controlul apelantului. int w. int x. Formatul acestei metode este: boolean imageUpdate (Image img. f˘ ar˘ a intervent ¸ia programatorului. Ca urmare. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece metoda drawImage nu face decˆ at s˘ a declan¸ seze procesul de ˆ ınc˘ arcare ¸ si desenare a imaginii. In sect ¸iunea urm˘ atoare vom detalia acest aspect.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor In cazul ˆ ın care se afi¸ seaz˘ a o imagine care se g˘ ase¸ ste pe Internet sau imaginea afi¸ sata este de dimensiuni mari se va observa c˘ a aceasta nu apare complet de la ˆ ınceput ci este desenat˘ a treptat.

public boolean imageUpdate(Image img. int w. int getHeight(ImageObserver observer) int getWidth(ImageObserver observer) Dac˘ a desenarea se face folosind clasa Canvas. int y. int flags. ˆ ınainte de completarea sa ALLBITS Imaginea a fost ˆ ıncarcat˘ a complet ERROR A ap˘ arut o eroare ˆ ın timpul ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginii FRAMEBITS Tot ¸i bit ¸ii cadrului curent sunt disponibili HEIGHT In˘ alt ¸imea imaginii este disponibil˘ a PROPERTIES Propriet˘ a¸ tile imaginii sunt disponibile SOMEBITS Au fost recept ¸ionat ¸i noi pixeli ai imaginii WIDTH L˘ a¸ timea imaginii este disponibil˘ a Prezent ¸a ˆ ın parametrul f lags a unui bit de valoare 1 pe pozit ¸ia reprezentata de o constant˘ aˆ ınseamn˘ a c˘ a respectiva condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a. int x.290 ABORT CAPITOLUL 10. } De asemenea. atunci argumentul observer al metodelor referitoare la imagini va fi this. DESENAREA Inc˘ arcarea imaginii a fost ˆ ıntrerupt˘ a. se observ˘ a c˘ a metodele clasei Image pentru determinarea dimensiunilor unei imagini au ca argument un obiect de tip ImageObserver. int h) { // Desenam imaginea numai daca toti bitii sunt disponibili if (( flags & ALLBITS) != 0) repaint(). // Imaginea este completa (flags & ALLBITS) != 0 // Eroare sau transferul imaginii a fost intrerupt (flags & ERROR | ABORT ) != 0 Metoda imageUpdate poate fi redefint˘ a de o component˘ a pentru a personaliza procesul de afi¸ sare al imaginii. Aceasta va fi apelat˘ a apelat˘ a asincron de fiecare dat˘ a cˆ and sunt disponibili noi pixeli. // Daca sunt toti bitii nu mai sunt necesare noi update-uri return ( (flags & (ALLBITS | ABORT)) == 0). .

). } } 10. */ // Transferam desenul din memorie pe ecran // desenand de fapt imaginea creata g.codec.).fillOval(.drawImage(img.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” Tehnica de double-buffering implic˘ a realizarea unui desen ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul s˘ au pe ecran.dispose().image.. } public void paint(Graphics g) { // Desenam in memorie pe un obiect de tip Image // w si h sunt dimensiunile desenului Image img = createImage(w.setColor(.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG Pachetul com.sun. /* Realizam desenul folosind gmem gmem. O situat ¸ie frecvent˘ aˆ ın care se apeleaz˘ a la double-buffering este crearea de animat ¸ii. ..jpeg din distribut ¸ia standard Java ofer˘ a suport pentru salvarea unei imagini aflate ˆ ın memorie ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın for- .5.. 0.. gmem. this). 0. Graphics gmem = img. FOLOSIREA IMAGINILOR 291 10. gmem.getGraphics(). Secvent ¸a general˘ a de implementare a mecanismului de double-buffering este urm˘ atoarea: // Supradefinim update pentru a elimina stergerea desenului public void update(Graphics g) { paint(g).5. pentru a elimina efectul nepl˘ acut de ”clipire” (”flickering”) rezultat atunci cˆ and sunt efectuate redesen˘ ari repetate la intervale mici de timp... h).10.

jep.292 CAPITOLUL 10. // Folosim setarile de codare jpeg implicite encoder.getDefaultJPEGEncodeParam(img). O clas˘ a responsabil˘ a cu realizarea acestei operat ¸iuni ar putea fi definit˘ a astfel: import import import import com.*.awt.image. out.close().image. DESENAREA mat JPEG. } catch( Exception e ) { e. java.awt.awt. JPEGEncodeParam jep = encoder.jpeg.io.BufferedImage.*. aflata ˆ ın pachetul java.5. Pentru aceasta va trebui s˘ a definim un .setQuality(quality. String filename) { try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename).createJPEGEncoder(out). java.*. class JPEGWriter { static float quality = 0.9f. //intre 0 si 1 public static void write(BufferedImage img. JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie In cazul ˆ ın care dorim s˘ a folosim o anumit˘ a imagine creat˘ a direct din program ¸ si nu ˆ ıncarcat˘ a dintr-un fi¸ sier vom folosi clasa MemoryImageSource.printStackTrace().image. } } } 10.sun.setJPEGEncodeParam(jep).encode(img). false).codec. encoder. java.

w)). 0.awt. int scan) unde: • w. g. Dimensiunea vectorului va fiˆ ın˘ alt ¸imea ˆ ınmult ¸it˘ a cu l˘ a¸ timea ˆ ın pixeli a imaginii. int h = 100. pix[index++] = new Color(red. for (int y = 0. Constructorul clasei MemoryImageSource este: MemoryImageSource(int w.print. y++) { for (int x = 0. x++) { int red = (int) (Math. h reprezint˘ a dimensiunile imaginii (l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea). int h. scan = w In exemplul urmator vom crea o imagine cu pixeli de culori aleatorii ¸ si o vom afi¸ sa pe ecran: int w = 100. int off. } img = createImage(new MemoryImageSource(w. iar clasa principal˘ a care controleaz˘ a procesul de tip˘ arire este PrinterJob. int blue = (int) (Math. this). singurul lucru diferit fiind contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a operat ¸iile. O aplicat ¸ie va apela metode ale acestei clase pentru: . • pixeli[] este vectorul cu culorile imaginii. int green = (int) (Math. int index = 0. Pachetul care ofer˘ a suport pentru tip˘ arire este java. y < h. int[] pixeli.random() * 255).drawImage(img. x < w. 0.random() * 255). pix. scan reprezint˘ a modalitatea de construire a matricii imaginii pornind de la vectorul cu pixeli. normal aceste valori sunt off = 0.getRGB(). TIPARIREA 293 vector de numere ˆ ıntregi ˆ ın care vom scrie valorile ˆ ıntregi (RGB) ale culorilor pixelilor ce definesc imaginea noastr˘ a. • of f.˘ 10. h. int[] pix = new int[w * h]. blue). // g este un context grafic 10.random() * 255).6 Tip˘ arirea Tip˘ arirea ˆ ın Java este tratat˘ aˆ ın aceea¸ si manier˘ a ca ¸ si desenarea. 0. green.6.

Un obiect care va fi tip˘ arit trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. acesta trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. 3. . • Tip˘ arirea efectiv˘ a.PAGE_EXISTS.component˘ a. } return Printable. • Invocarea dialogului cu utilizatorul pentru specificarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire. Crearea unei sesiuni de tip˘ arire: PrinterJob. metodele paint ¸ si print pot specifica aceea¸ si secvent ¸˘ a de cod. responsabil˘ a cu descrierea modalit˘ a¸ tii de tip˘ arire a obiectului. Specificarea obiectului care va fi tip˘ arit: setPrintable. PageFormat pf. In cazul cˆ and imaginea de pe ecran coincide cu imaginea de la imprimant˘ a. care are o reprezentare vizual˘ a descris˘ a de metoda paint ¸ si care va specifica ¸ si modalitatea de reprezentare a sa la imprimant˘ a. int pageIndex) throws PrinterException { // Descrirea imaginii obiectului ce va fi afisata la imprimanta // Poate fi un apel la metoda paint: paint(g) if (ceva nu este in regula}) { return Printable. } Pa¸ sii care trebuie efectuat ¸i pentru tip˘ arirea unui obiect sunt: 1. In general. In general.getPrinterJob 2.NO_SUCH_PAGE.294 CAPITOLUL 10. DESENAREA • Crearea unei sesiuni de tip˘ arire (job). Opt ¸ional. orice informat ¸ii care trebuie atˆ at afi¸ sate cˆ at ¸ si tip˘ arite. Orice component˘ a care poate fi afi¸ sat˘ a pe ecran poate fi ¸ si tip˘ arit˘ a. metoda print are urm˘ atorul format: public int print(Graphics g. vor fi ˆ ıncapsulate ˆ ıntr-un obiect grafic . care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a print. init ¸ierea unui dialog cu utilizatorul pentru precizarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire: printDialog.

io . 100) . 300) . g . 200 . } public int print ( Graphics g . class Plansa extends Canvas implements Printable { Dimension d = new Dimension (400 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. } } class Fereastra extends Frame implements ActionListener { private Plansa plansa = new Plansa () .*.˘ 10. 100 . awt . 200) .*. return Printable . drawOval (200 . 400) . 100 . 200 . java . PageFormat pf . paint ( g ) . Listing 10. Tip˘ arirea efectiv˘ a: print. int pi ) throws PrinterException { if ( pi >= 1) return Printable . 200 . PAGE_EXISTS . java . private Button print = new Button ( " Print " ) . } public void paint ( Graphics g ) { g . ˆ ınsotite de un text) ¸ si vom tip˘ ari obiectul respectiv. addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { . print . g . public Dimension getPreferredSize () { return d . NO_SUCH_PAGE .6: Tip˘ arirea unei componente import import import import java . drawString ( " Numai la imprimanta " .*. drawString ( " Hello " . TIPARIREA 4. 100) . drawRect (200 . 295 In exemplul urm˘ ator vom defini un obiect care are aceea¸ si reprezentare pe ecran cˆ at ¸ si la imprimant˘ a (un cerc circumscris unui p˘ atrat. g . 200 .6. java . awt . awt . event .

printDialog () ) { try { // 4. println ( " Exceptie la tiparire ! " ) . south . out . } catch ( PrinterException ex ) { System . pack () . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // 1. } } } } public class TestPrint { public static void main ( String args []) throws Exception { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Print " ) . BorderLayout . getPrinterJob () . Crearea unei sesiuni de tiparire PrinterJob printJob = PrinterJob . DESENAREA add ( plansa . f . Tiparirea efectiva printJob . add ( print ) . printStackTrace () . south . // 3. SOUTH ) . addActionListe ner ( this ) . exit (0) .296 System . show () . CENTER ) ) . CENTER ) . } }) . // 2. print () . Initierea dialogului cu utilizatorul if ( printJob . CAPITOLUL 10. } } . Stabilirea obiectului ce va fi tiparit printJob . print . setPrintable ( plansa ) . add ( south . BorderLayout . Panel south = new Panel () . ex .

6.*. Observat ¸i c˘ a aceast˘ a abordare nu este portabil˘ a. println ( " Test imprimanta " ) . TIPARIREA 297 Tiparirea textelor O alt˘ a variant˘ a pentru tip˘ arirea de texte este deschiderea unui flux c˘ atre dispozitivul special reprezentat de imprimant˘ a¸ si scrierea informat ¸iilor. io . imp .7: Tip˘ arirea textelor import java . pe acest flux. println ( " ABCDE " ) . iar ˆ ın Unix prin ”/dev/lp”. imp . } } . close () .*. // pentru UNIX // PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ("/ dev / lp ") ) . linie cu linie.˘ 10. import java . class TestPrintText { public static void main ( String args []) throws Exception { // pentru Windows PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ( " lpt1 " ) ) . deoarece necesit˘ a tratare special˘ aˆ ın funct ¸ie de sistemul de operare folosit. imprimanta poate fi referit˘ a prin ”lpt1”. Listing 10. imp . awt . In sistemul de operare Windows.

DESENAREA .298 CAPITOLUL 10.

etc. ecrane Braille. Acela¸ si program poate utiliza diverse moduri Look-and-Feel.Capitolul 11 Swing 11.1. cum ar fi cititoare de ecran. • Look-and-Feel Permite schimbarea ˆ ınf˘ a¸ ti¸ s˘ arii ¸ si a modului de interact ¸iune cu aplicat ¸ia ˆ ın funct ¸ie de preferint ¸ele fiec˘ aruia. dispozitive de recunoa¸ stere a vocii.1 11. • Accessibility API Permite dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a comunice cu dispozitive utilizate de c˘ atre persoane cu diverse tipuri de handicap. Motif sau altele oferite de diver¸ si dezvoltatori. • Java 2D API Folosind Java 2D pot fi create aplicat ¸ii care utilizeaz˘ a grafic˘ a la un 299 . Java.1 Introducere JFC Tehnologia Swing face parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) care pune la dispozit ¸ie o serie ˆ ıntreag˘ a de facilit˘ a¸ ti pentru scrierea de aplicat ¸ii cu o interfat ¸˘ a grafic˘ a mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a funct ¸ional ¸ si estetic fat ¸˘ a de vechiul model AWT. Mac. cum ar fi cele standard Windows. In JFC sunt incluse urm˘ atoarele: • Componente Swing Sunt componente ce ˆ ınlocuiesc ¸ si ˆ ın acela¸ si timp extind vechiul set oferit de modelul AWT. acestea putˆ and fi interschimbate de c˘ atre utilizator chiar la momentul execut ¸iei .

300

CAPITOLUL 11. SWING nivel avansat. Clasele puse la dispozit ¸ie permit crearea de desene complexe, efectuarea de operat ¸ii geometrice (rotiri, scal˘ ari, translat ¸ii, etc.), prelucrarea de imagini, tip˘ arire, etc.

• Drag-and-Drop Ofer˘ a posibilitatea de a efectua operat ¸ii drag-and-drop ˆ ıntre aplicat ¸ii Java ¸ si aplicat ¸ii native. • Internat ¸ionalizare Internat ¸ionalizarea ¸ si localizarea aplicat ¸iilor sunt dou˘ a facilit˘ a¸ ti extrem de importante care permit dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a poat˘ a fi configurate pentru exploatarea lor ˆ ın diverse zone ale globului, utilizˆ and limba ¸ si particularit˘ a¸ tile legate de formatarea datei, numerelor sau a monedei din zona respectiv˘ a. In aceste capitol vom face o prezentare scurt˘ a a componentelor Swing, deoarece prezentarea detaliata a tuturor facilit˘ a¸ tilor oferite de JFC ar oferi suficient material pentru un volum de sine st˘ at˘ ator.

11.1.2

Swing API

Unul din principalele deziderate ale tehnologiei Swing a fost s˘ a pun˘ a la dispozit ¸ie un set de componente GUI extensibile care s˘ a permit˘ a dezvoltarea rapid˘ a de aplicat ¸ii Java cu interfat ¸˘ a grafic˘ a competitiv˘ a din punct de vedere comercial. Pentru a realiza acest lucru, API-ul oferit de Swing este deosebit de complex avˆ and 17 pachete ˆ ın care se g˘ asesc sute de clase ¸ si interfet ¸e. Lista complet˘ a a pacehetelor din distribut ¸ia standard 1.4 este dat˘ aˆ ın tabelul de mai jos: javax.accessibility javax.swing.text.html javax.swing.plaf.basic javax.swing.border javax.swing.text.rtf javax.swing.plaf.multi javax.swing.event javax.swing.undo javax.swing.text javax.swing.plaf javax.swing javax.swing.text.parser javax.swing.plaf.metal javax.swing.colorchooser javax.swing.tree javax.swing.table javax.swing.filechooser

11.1. INTRODUCERE

301

Evident, nu toate aceste pachete sunt necesare la dezvolatarea unei aplicat ¸ii, cel mai important ¸ si care cont ¸ine componentele de baz˘ a fiind javax.swing.

Componentele folosite pentru crearea interfet ¸elor grafice Swing pot fi grupate astfel: • Componente atomice JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JSeparator • Componente complexe JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane • Componente pentru editare de text JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane • Meniuri JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem • Containere intermediare JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar • Containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

11.1.3

Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT

Nu se poate spune c˘ a Swing ˆ ınlocuie¸ ste modelul AWT ci ˆ ıl extinde pe acesta din urm˘ a ad˘ augˆ andu-i noi componente care fie ˆ ınlocuiesc unele vechi fie sunt cu totul noi. O convent ¸ie ˆ ın general respectat˘ a este prefixarea numelui unei clase AWT cu litera ”J” pentru a denumi clasa corespondent˘ a din Swing. Astfel, ˆ ın locul clasei java.awt.Button putem folosi javax.swing.JButton, ˆ ın loc de java.awt.Label putem folosi javax.swing.JLabel, etc. Este recomandat ca o aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a s˘ a foloseasc˘ a fie componente AWT, fie Swing, amestecarea lor fiind mai put ¸in uzual˘ a.

302

CAPITOLUL 11. SWING

Aplicat ¸iile GUI vor avea ˆ ın continuare nevoie de pachetul java.awt deoarece aici sunt definite unele clase utilitare cum ar fi Color, Font, Dimension, etc. care nu au fost rescrise ˆ ın Swing. De asemenea, pachetul java.awt.event r˘ amˆ ane ˆ ın continuare esent ¸ial pentru tratarea evenimentelor generate atˆ at de componente AWT cˆ at ¸ si de cele din Swing. Pe lˆ ang˘ a acesta mai poate fi necesar ¸ si javax.swing.event care descrie tipuri de evenimente specifice unor componente Swing, mecanismul de tratare a lor fiind ˆ ıns˘ a acela¸ si ca ˆ ın AWT. Pozit ¸ionarea componentelor este preluat˘ a din AWT, fiind ad˘ augate ˆ ıns˘ a noi clase care descriu gestionari de pozit ¸ionare ˆ ın completarea celor existente, cum ar fi BoxLayout ¸ si SpringLayout. Difer˘ aˆ ıns˘ a modul de lucru cu containere, dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a acestora. Majoritatea componentelor Swing care permit afi¸ sarea unui text ca parte a reprezent˘ arii lor GUI pot specifica acel text fie ˆ ın mod normal folosind un anumit font ¸ si o anumit˘ a culoare ce pot fi setate cu metodele setFont ¸ si setColor, fie prin intermediul limbajului HTML. Folosirea HTML aduce o flexibilitatea deosebit˘ aˆ ın realizarea interfet ¸ei grafice, ˆ ıntrucˆ at putem aplica format˘ ari multiple unui text, descompunerea acestuia pe mai multe linii, etc., singurul dezavantaj fiind ˆ ıncetinirea etapei de afi¸ sare a componentelor. JButton simplu = new JButton("Text simplu"); JButton html = new JButton( "<html><u>Text</u> <i>formatat</i></html>"); S˘ a descriem o aplict ¸ie simpl˘ a folosind AWT ¸ si apoi Swing, pentru a ne crea o prim˘ a impresie asupra diferent ¸elor ¸ si asem˘ an˘ arilor dintre cele dou˘ a modele. Listing 11.1: O aplicat ¸ie simpl˘ a AWT
import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluAWT extends Frame implements ActionListener { public ExempluAWT ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setLayout ( new FlowLayout () ) ; add ( new Label ( " Hello AWT " ) ) ; Button b = new Button ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ;

11.1. INTRODUCERE
add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluAWT ( " Hello " ) ; } }

303

Listing 11.2: Aplicat ¸ia rescris˘ a folosind Swing
import javax . swing .*; import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluSwing extends JFrame implements ActionListener { public ExempluSwing ( String titlu ) { super ( titlu ) ; // Metoda setLayout nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Componentele au denumiri ce incep cu litera J // Textul poate fi si in format HTML getContentPane () . add ( new JLabel ( " < html > <u > Hello </ u > <i > Swing </ i > </ html > " ) ) ; JButton b = new JButton ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ; // Metoda add nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Tratarea evenimentelor se face ca in AWT System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluSwing ( " Hello " ) ; }

304
}

CAPITOLUL 11. SWING

11.2

Folosirea ferestrelor

Pentru a fi afi¸ sate pe ecran componentele grafice ale unei aplicat ¸ii trebuie plasate pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container). Fiecare component˘ a poate fi cont ¸inut˘ a doar ˆ ıntr-un singur container, ad˘ augarea ei pe o supraft ¸˘ a nou˘ a de afi¸ sare determinˆ and eliminarea ei de pe vechiul container pe care fusese plasat˘ a. Intrucˆ at containerele pot fi ˆ ıncapsulate ˆ ın alte containere, o component˘ a va face parte la un moment dat dintr-o ierarhie. R˘ ad˘ acina acestei ierarhii trebuie s˘ a fie un a¸ sa numit container de nivel ˆ ınalt, care este reprezentat de una din clasele JFrame, JDialog sau JApplet. Intrucˆ at de appleturi ne vom ocupa separat, vom analiza ˆ ın continuare primele dou˘ a clase. In general orice aplicat ¸ie Java independent˘ a bazat˘ a pe Swing cont ¸ine cel put ¸in un container de nivel ˆ ınalt reprezentat de fereastra principal˘ a a programului, instant ¸˘ a a clasei JFrame. Simplificat, un obiect care reprezint˘ a o fereastr˘ a Swing cont ¸ine o zon˘ a care este rezervat˘ a barei de meniuri ¸ si care este situat˘ a de obieci ˆ ın partea sa superioar˘ a¸ si corpul ferestrei pe care vor fi plasate componentele. Imaginea de mai jos pune ˆ ın evident ¸˘ a aceast˘ a separare, valabil˘ a de altfel pentru orice container de nivel ˆ ınalt:

Corpul ferestrei este o instant ¸˘ a a clasei Container ce poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getContentPane. Plasarea ¸ si aranjarea componentelor pe suprafat ¸a

11.2. FOLOSIREA FERESTRELOR

305

ferestrei se va face deci folosind obiectul de tip Container ¸ si nu direct fereastra. A¸ sadar, de¸ si este derivat˘ a din Frame, clasa JFrame este folosit˘ aˆ ıntr-un mod diferit fat ¸˘ a de p˘ arintele s˘ au: Frame f = new Frame(); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(new Button("OK")); JFrame jf = new JFrame(); jf.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); jf.getContentPane().add(new JButton("OK")); Spre deosebire de Frame, un obiect JFrame are un comportament implicit la ˆ ınchiderea ferestrei care const˘ aˆ ın ascunderea ferestrei atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a butonul de ˆ ınchidere. Acest comportament poate fi modificat prin apelarea metodei setDefaultCloseOperation care prime¸ ste ca argument diverse constante ce se g˘ asesc fie ˆ ın clasa WindowConstants, fie chiar ˆ ın JFrame. jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Ad˘ augarea unei bare de meniuri se realizeaz˘ a cu metoda setJMenuBar, care prime¸ ste o instant ¸˘ a de tip JMenuBar. Crearea meniurilor este similar˘ a cu modelul AWT.

11.2.1

Ferestre interne

Din punctul de vedere al folosirii ferestrelor, aplicat ¸iile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: • SDI (Single Document Interface) • MDI (Multiple Document Interface) Programele din prima categorie gestioneaz˘ a la un moment dat o singur˘ a fereastr˘ aˆ ın care se g˘ asesc componentele cu care interact ¸ioneaz˘ a utilizatorul. In a doua categorie, fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei ˆ ınglobeaz˘ a la rˆ andul ei alte ferestre, uzual cu funct ¸ionalit˘ a¸ ti similare, ce permit lucrul concurent pe mai multe planuri.

306

CAPITOLUL 11. SWING

In Swing, clasa JInternalFrame pune la dispozit ¸ie o modalitate de a crea ferestre ˆ ın cadrul altor ferestre. Ferestrele interne au aproximativ aceea¸ si ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare ¸ si funct ¸ionalitate cu ferestrele de tip JFrame, singura diferent ¸˘ a fiind modul de gestionare a acestora. Uzual, obiectele de tip JInternalFrame vor fi plasate pe un container de tip DesktopPane, care va fi apoi plasat pe o fereastr˘ a de tip JFrame. Folosirea clasei DesktopPane este necesar˘ a deoarece aceasta ”¸ stie” cum s˘ a gestioneze ferestrele interne, avˆ and ˆ ın vedere c˘ a acestea se pot suprapune ¸ si la un moment dat doar una singur˘ a este activ˘ a. Exemplul urm˘ ator pune ˆ ın evident ¸˘ a modelul general de creare ¸ si afi¸ sare a ferestrelor interne: Listing 11.3: Folosirea ferestrelor interne
import javax . swing .*; import java . awt .*; class FereastraPrinci pal a extends JFrame { public Fereastra Pr i nc i p al a ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setSize (300 , 200) ; s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . EXIT_ON_CLOSE ) ; FereastraInterna fin1 = new FereastraInterna () ; fin1 . setVisible ( true ) ; FereastraInterna fin2 = new FereastraInterna () ; fin2 . setVisible ( true ) ; JDesktopPane desktop = new JDesktopPane () ; desktop . add ( fin1 ) ; desktop . add ( fin2 ) ; setContentPane ( desktop ) ; fin2 . moveToFront () ; } } class FereastraInterna extends JInternalFrame { static int n = 0; // nr . de ferestre interne static final int x = 30 , y = 30; public FereastraInterna () { super ( " Document # " + (++ n ) ,

11.3. CLASA JCOMPONENT
true , // resizable true , // closable true , // maximizable true ) ; // iconifiable setLocation ( x *n , y * n ) ; setSize ( new Dimension (200 , 100) ) ;

307

} } public class TestInternalFrame { public static void main ( String args []) { new FereastraPrincipala ( " Test ferestre interne " ) . show () ; } }

Ferestrele create de acest program vor ar˘ ata ca ˆ ın figura de mai jos:

11.3

Clasa JComponent

JComponent este superclasa tuturor componentelor Swing, mai put ¸in a celor care descriu containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JApplet. Deoarece JComponent extinde clasa Container, deci ¸ si Component, ea mo¸ stene¸ ste funct ¸ionalitatea general˘ a a containerelor ¸ si componentelor AWT, furnizˆ and bineˆ ınt ¸eles ¸ si o serie ˆ ıntreag˘ a de noi facilit˘ a¸ ti. Dintre nout˘ a¸ tile oferite de JComponent amintim: • ToolTips Folosind metoda setToolTip poate fi ata¸ sat unei componente un text cu explicat ¸ii legate de componenta respectiv˘ a. Cˆ and utilizatorul trece

308

CAPITOLUL 11. SWING cu mouse-ul deasupra componentei va fi afi¸ sat, pentru o perioad˘ a de timp, textul ajut˘ ator specificat.

• Chenare Orice component˘ a Swing poate avea unul sau mai multe chenare. Specificarea unui chenar se realizeaz˘ a cu metoda setBorder. • Suport pentru plasare ¸ si dimensionare Folosind metodele setPreferredSize, setMinimumSize, setMaximumSize, setAlignmentX, setAlignmentY pot fi controlat ¸i parametrii folosit ¸i de gestionarii de pozit ¸ionare pentru plasarea ¸ si dimensionarea automat˘ a a componentelor ˆ ın cadrul unui container. • Controlul opacit˘ a¸ tii Folosind metoda setOpaque vom specifica dac˘ a o component˘ a trebuie sau nu s˘ a deseneze tot ¸i pixelii din interiorul s˘ au. Implicit, valoarea propriet˘ a¸ tii de opacitate este false, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a este posibil s˘ a nu fie desenat ¸i unii sau chiar tot ¸i pixelii, permit ¸ˆ and pixelilor de sub component˘ a s˘ a r˘ amˆ an˘ a vizibili (componenta nu este opac˘ a). Valoarea propriet˘ a¸ tii pentru clasele derivate din JComponent depinde ˆ ın general de Look-and-Feel-ul folosit. • Asocierea de act ¸iuni tastelor Pentru componentele Swing exist˘ a posibilitatea de specifica anumite act ¸iuni care s˘ a se execute atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a o anumit˘ a combinat ¸ie de taste ¸ si componenta respectiv˘ a este activ˘ a (are focusul). Aceast˘ a facilitate simplific˘ a varianta init ¸ial˘ a de lucru, ¸ si anume tratarea evenimentelor de tip KeyEvent printr-un obiect KeyListener. • Double-Buffering Tehnica de double-buffering, care implic˘ a desenarea componentei ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul ˆ ıntregului desen pe ecran, este implementat˘ a automat de componentele Swing, spre deosebire de cele AWT unde trebuia realizat˘ a manual dac˘ a era cazul. Exemplul urm˘ ator ilustreaz˘ a modul de folosire a cˆ atorva dintre facilit˘ a¸ tile amintite mai sus: Listing 11.4: Facilit˘ a¸ ti oferite de clasa JComponent

TitledBorder title . setToolTipText ( " Eticheta ridicata " ) . s e tD e f au l t C lo s e Op e r at i o n ( JFrame . setBorder ( raised ) . btn2 . . JButton btn2 = new JButton ( " Transparent " ) . panel . setPreferredSize ( new Dimension (400 . c re at eT it led Bo rd er ( " Borders " ) . // implicit panel .*. swing . setBorder ( lowered ) . add ( label1 ) . add ( btn1 ) . EXIT_ON_CLOSE ) . setOpaque ( true ) . panel .*. label2 . panel . awt . setToolTipText ( " Eticheta coborata " ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . btn1 . getContentPane () . setBorder ( title ) .*. JLabel label1 = new JLabel ( " Lowered " ) . blue ) . final JPanel panel = new JPanel () . 309 class Fereastra extends JFrame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . panel . c r e a t e L o w e r e d B e v e l B o r d e r () . add ( panel ) . panel . java .11.3. raised . javax . lowered = BorderFactory . java . getContentPane () . label2 . CLASA JCOMPONENT import import import import javax . add ( btn2 ) . raised = BorderFactory . border . // Controlul opacitatii JButton btn1 = new JButton ( " Opaque " ) . label1 .200) ) . title = BorderFactory . JLabel label2 = new JLabel ( " Raised " ) . setOpaque ( false ) . event . awt . setBackground ( Color .*. c r e a t e R a i s e d B e v e l B o r d e r () . swing . // Folosirea chenarelor Border lowered . add ( label2 ) . // ToolTips label1 . panel .

red ) . getActionMap () . blue : Color . red . setToolTipText ( " < html > <b > Apasati < font color = red > F2 </ font > " + " cand butonul are <u > focusul </ u > " ) .310 CAPITOLUL 11. // Asocierea unor actiuni ( KeyBindings ) /* Apasarea tastei F2 cand focusul este pe butonul al doilea va determina schimbarea culorii panelului */ btn2 . Arhitectura MVC specific˘ a descompunerea unei aplicat ¸ii vizuale ˆ ın trei p˘ art ¸i separate: • Modelul . } }) . } } 11. color = ( color == Color .5 Arhitectura modelului Swing Folosirea modelelor Modelul Swing este bazat pe o arhitectur˘ a asem˘ an˘ atoare cu MVC (modelview-controller). public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { panel . getKeyStroke ( " F2 " ) . } } public class TestJComponent { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Facilitati JComponent " ) . . getInputMap () .4 11.care va reprezenta datele aplicat ¸iei. setToolTipText ( " Buton opac " ) . put ( KeyStroke . pack () . btn2 . red ? Color . // Textul poate fi HTML btn2 . setBackground ( color ) . SWING btn1 . " schimbaCuloare " ) . new AbstractAction () { private Color color = Color . show () . put ( " schimbaCuloare " .

Pentru a realiza separarea modelului de prezentare. modul de concepere a unei aplicat ¸ii trebuie s˘ a fie orientat asupra reprezent˘ arii ¸ si manipul˘ arii informat ¸iilor ¸ si nu asupra interfet ¸ei grafice cu utilizatorul. Metodele care acceseaz˘ a . JRadioButtomMenuItem JComboBox ComboBoxModel BoundedRangeModel JProgressBar. Din motive practice. JToggleButton. ˆ ın Swing p˘ art ¸ile de prezentare ¸ si control au fost cuplate deoarece exista o leg˘ atur˘ a prea strˆ ans˘ aˆ ıntre ele pentru a fi concepute ca entit˘ a¸ ti separate. FOLOSIREA MODELELOR • Prezentarea . Dup˘ a cum se observ˘ a din tabelul de mai jos.transformarea act ¸iunilor utilizatorului asupra componentelor vizuale ˆ ın evenimente care s˘ a actualizeze automat modelul acestora (datele). JSlider JTabbedPane SingleSelectionModel ListModel JList ListSelectionModel JList JTable TableModel JTable TableColumnModel JTree TreeModel JTree TreeSelectionModel Document JEditorPane. ˆ ın care datele componentelor (modelul) sunt separate de reprezentarea lor vizual˘ a. JCheckBoxMenuItem. JPasswordField Fiecare component˘ a are un model init ¸ial implicit. JMenu. JTextArea. JScrollBarm. JMenuItem.11. 311 • Controlul .5. ˆ ıns˘ a are posibilitatea de a-l ˆ ınlocui cu unul nou atunci cˆ and este cazul. JTextPane. A¸ sadar. JRadioButton. JTextField. Aceast˘ a abordare este logic˘ a ¸ si din perspectiva faptului c˘ a. componente cu reprezent˘ ari diferite pot avea acela¸ si tip de model. JCheckBox. fiec˘ arui obiect corespunz˘ ator unei clase ce descrie o component˘ a Swing ˆ ıi este asociat un obiect care gestioneaz˘ a datele sale ¸ si care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a care reprezint˘ a modelul componentei respective. ˆ ın general. dar exist˘ a¸ si componente care au asociate mai multe modele: Model ButtonModel Component˘ a JButton.modul de reprezentare vizual˘ a a datelor. arhitectura Swing este de fapt o arhitectur˘ a cu model separabil.

// La apasara butonului schimbam modelul JButton btn = new JButton ( " Schimba modelul " ) . oricare din aceste clase poate fi extins˘ a pentru a crea un nou model. int tipModel = 1. " yellow " . model2 . " albastru " }. add ( btn . SWING modelul unui obiect sunt: setModel. border . Crearea unei clase care s˘ a reprezinte un model se va face extinzˆ and interfat ¸a corespunz˘ atoare ¸ si implementˆ and metodele definite de aceasta sau extinzˆ and clasa implicit˘ a oferit˘ a de API-ul Swing ¸ si supradefinind metodele care ne intereseaz˘ a. Listing 11. // Lista initiala nu are nici un model lst = new JList () . JList lst .*. java . " galben " . model2 = new Model2 () . awt .312 CAPITOLUL 11. String data2 [] = { " red " . add ( lst .5: Folosirea mai multor modele pentru o componenta import import import import javax . BorderLayout . cum ar fi cele asociate claselor JTable. class Fereastra extends JFrame implements ActionListener { String data1 [] = { " rosu " . getContentPane () . In funct ¸ie de necesit˘ a¸ ti. awt . lst . Pentru modelele mai complexe. javax . interfat ¸a model a clasei JList este ListModel care este implementat˘ a de clasele DefaultListModel ¸ si AbstractListModel.*. ListModel model1 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . " blue " }. getContentPane () . CENTER ) .*. addActionListene r ( this ) . setModel ( model1 ) . JTree sau JList exist˘ a clase abstracte care implementeaz˘ a interfat ¸a ce descrie modelul respectiv De exemplu. EXIT_ON_CLOSE ) . BorderLayout . swing . respectiv getModel. event . java . btn . // Cream obiectele corespunzatoare celor doua modele model1 = new Model1 () . . swing . SOUTH ) .*. cu argumente specifice fiec˘ arei componente ˆ ın parte.

tipModel = 2. FOLOSIREA MODELELOR 313 pack () .5.11. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( tipModel == 1) { lst . } } Multe componente Swing furnizeaz˘ a metode care s˘ a obt ¸in˘ a starea obiectului f˘ ar˘ a a mai fi nevoie s˘ a obt ¸inem instant ¸a modelului ¸ si s˘ a apel˘ am metodele . length . } } } public class TestModel { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Model " ) . setModel ( model1 ) . } public Object getElementAt ( int index ) { return data1 [ index ]. tipModel = 1. show () . } } // Clasele corespunzatoare celor doua modele class Model1 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data1 . } else { lst . } } class Model2 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data2 . } public Object getElementAt ( int index ) { return data2 [ index ]. length . setModel ( model2 ) .

Inregistrarea ¸ si eliminarea obiectelor de tip listener se realizeaz˘ a cu metodele addChangeListener. In Swing.1 Tratarea evenimentelor Modelele componentelor trebuie s˘ a notifice aparit ¸ia unor schimb˘ ari ale datelor gestionate astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi reactualizat˘ a prezentarea lor sau s˘ a fie executat un anumti cod ˆ ın cadrul unui obiect de tip listener. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intefat ¸a ChangeListener iar evenimentele sunt de tip ChangeEvent.5. f˘ ar˘ a a include ˆ ın eveniment detalii legate de schimbarea survenit˘ a. // Trebuie sa interogam sursa asupra schimbarii .getSource(). Model BoundedRangeModel ButtonModel SingleSelectionModelModel Listener ChangeListener ChangeListener ChangeListener Tip Eveniment ChangeEvent ChangeEvent ChangeEvent Interfat ¸a ChangeListener are o singur˘ a metod˘ a: public void stateChanged(ChangeEvent e). folosirea modelelor aduce flexibilitate sporit˘ a programului ¸ si este recomandat˘ a utilizarea lor. JSlider slider = new JSlider(). BoundedRangeModel model = slider.getModel(). ButtonModel ¸ si SingleSelectionModel. Informativ (lightweight) . singura informat ¸ie cont ¸inut˘ aˆ ın eveniment fiind componenta surs˘ a. aceast˘ a notificare este realizat˘ aˆ ın dou˘ a moduri: 1. In multe situat ¸ii ˆ ıns˘ a. respectiv removeChangeListener. mai ales pentru clase cum ar fi JTable sau JTree. 11. model.314 CAPITOLUL 11.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip BoundedRangeModel BoundedRangeModel m = (BoundedRangeModel)e. modelele care suport˘ a aceast˘ a abordare fiind BoundedRangeModel. Obiectele de tip listener vor trebui s˘ a apeleze metode specifice componentelor pentru a afla ce anume s-a schimbat.Modelele trimit un eveniment prin care sunt informat ¸i ascult˘ atorii c˘ a a survenit o anumit˘ a schimbare a datelor. Un exemplu este metoda getValue a clasei JSlider care este de fapt un apel de genul getModel(). SWING acesteia.getValue().

println("Valoare noua: " + s.println("Schimbare model: " + m.getSelectionModel(). slider. ListSelectionModel sModel = list. System.getValue()).getSource(). "albastru").out.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip JSlider JSlider s = (JSlider)e.out. Pentru u¸ surint ¸a program˘ arii.addListSelectionListener( . FOLOSIREA MODELELOR 315 System.getValue()).Modele pun la dispozit ¸ie interfet ¸e specializate ¸ si tipuri de evenimente specifice ce includ toate informat ¸iile legate de schimbarea datelor. Model ListModel ListSelectionModel ComboBoxModel TreeModel TreeSelectionModel TableModel TableColumnModel Document Document Listener ListDataListener ListSelectionListener ListDataListener TreeModelListener TreeSelectionListener TableModelListener TableColumnModelListener DocumentListener UndoableEditListener Tip Eveniment ListDataEvent ListSelectionEvent ListDataEvent TreeModelEvent TreeSelectionEvent TableModelEvent TableColumnModelEvent DocumentEvent UndoableEditEvent Folosirea acestor interfet ¸e nu difer˘ a cu nimic de cazul general: String culori[] = {"rosu". } }).5. Secvent ¸a de cod de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: JSlider slider = new JSlider(). } }). JList list = new JList(culori). singura diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de varianta anterioar˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a sursa evenimentului este acum de tipul componentei ¸ si nu de tipul modelului. pentru a nu lucra direct cu instant ¸a modelului. "galben".11. Consistent(statefull) . 2. sModel. unele clase permit ˆ ınregistrarea ascult˘ atorilor direct pentru componenta ˆ ın sine.

a c˘ aror folosire este ˆ ın general asem˘ an˘ atoare cu a echivalentelor din AWT. JCheckBox.text. JRadioButton. SWING new ListSelectionListener() { public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { // Schimbarea este continuta in eveniment if (!e. 11.6 Folosirea componentelor Datorit˘ a complexit˘ a¸ tii modelului Swing.316 CAPITOLUL 11. nu vom analiza ˆ ın parte aceste componente. mai multe butoane radio pot fi grupate folosind clasa ButtonGroup. } } }). .getFirstIndex()). 11. Aici includem: • Etichete: JLabel • Butoane simple sau cu dou˘ a st˘ ari: JButton. ci vom pune ˆ ın evident ¸˘ a doar aspectele specifice acestui model.out.6. • Componente pentru progres ¸ si derulare: JSlider. pentru a permite selectarea doar a unuia dintre ele.println("Selectie curenta: " + e.2 Componente pentru editare de text Componentele Swing pentru afi¸ sarea ¸ si editarea textelor sunt grupate ˆ ıntr-o ierarhie ce are ca r˘ ad˘ acin˘ a clasa JTextComponent din pachetul javax. 11. subliniind diferent ¸ele ¸ si ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirile fat ¸˘ a AWT.6. JScrollBar • Separatori: JSeparator Deoarece utilizarea acestora este ˆ ın general facil˘ a. ˆ ın aceast˘ a sectt ¸iune nu vom ˆ ıncerca o abordare exhaustiv˘ a a modului de utilizare a tuturor componentelor.1 Componente atomice In categoria componentelor atomice includem componentele Swing cu funct ¸ionalitate simpl˘ a. JProgressBar.getValueIsAdjusting()) { System. JToggleButton.swing.

DateFormatter. etc.Permite editarea unui text simplu. respectiv setValue ¸ si nu cu cele uzuale getText. cum ar fi NumberFormatter. Textul acestora va fi ascuns. pentru a permite navigarea pe vertical˘ a . Valoarea cont ¸inut˘ a de o astfel de component˘ a va fi obt ¸inut˘ a/setat˘ a cu metodele getValue. o component˘ a de acest tip va fi inclus˘ aˆ ıntr-un container JScrollPane.Permite editarea unui text simplu.Permite introducerea unui text care s˘ a respecte un anumit format. etc.Permite editarea de parole. Orice atribut legat de stil. clasele pot ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın trei categorii. – JPasswordField . FOLOSIREA COMPONENTELOR 317 Dup˘ a cum se observ˘ a din imaginea de mai sus. date calendaristice. Este folosit˘ aˆ ımpreun˘ a cu clase utilitare pentru formatarea textelor.6. Uzual. setText. pe o singur˘ a linie. se aplic˘ aˆ ıntregului text ¸ si nu poate fi specificat doar unei anumite port ¸iuni. – JFormattedTextField . cum ar fi ’*’. cum ar fi culoarea sau fontul. • Text simplu pe mai multe linii – JTextArea . fiind foarte util˘ a pentru citirea de numere. MaskFormatter. pe mai multe linii. corespunz˘ atoare tipului textului editat: • Text simplu pe o singur˘ a linie – JTextField . ˆ ın locul caracterelor introduse fiind afi¸ sat un caracter simbolic.11.

Aceast˘ a clas˘ a extinde JEditorPane.318 CAPITOLUL 11. ce returneaz˘ a un obiect de tip Document.Componentele derivate din JTextField vor genera un eveniment de acest tip la ap˘ asarea tastei Enter ˆ ın c˘ asut ¸a de editare a textului. • O reprezentare. Exist˘ a diferent ¸ fat ¸˘ a de AWT ¸ si la nivelul trat˘ arii evenimentelor generate de componentele pentru editarea de texte. componenta Swing avˆ and caracteristici mult mai complexe cum ar fi suport pentru operat ¸ii de undo ¸ si redo. urm˘ atoarele tipuri de texte sunt recunoscute: text/plain. • Un ’controller’. care este responsabil˘ a cu afi¸ sarea textului. Dintre evenimentele ce pot fi generate amintim: • ActionEvent . ce prime¸ ste ca argument un URL care poate referi un fi¸ sier text. referit sub denumirea de document. HTML sau RTF. Interfat ¸a care trebuie implementat˘ a este ActionListener. nici una neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸iune. • Text cu stil ˆ ımbog˘ a¸ tit pe mai multe linii – JEditorPane . – JTextPane . text/html ¸ si text/rtf. Orice obiect derivat din JTextComponent este format din: • Un model. ˆ ıns˘ a exist˘ a diferent ¸e notabile ˆ ıntre cele dou˘ a. SWING ¸ si orizontal˘ a dac˘ a textul introdus nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a alocat˘ a obiectului. Implicit. Una din utiliz˘ arile cele mai simple ale acestei clase este setarea documentului ce va fi afi¸ sat cu metoda setPage. cunoscut sub numele de editor kit care permite scrierea ¸ si citirea textului ¸ si care permite definirea de act ¸iuni necesare edit˘ arii. care gestioneaz˘ a starea componentei. etc. Acest lucru este valabil pentru toate componentele Swing pentru care are sens not ¸iunea de navigare pe orizontal˘ a sau vertical˘ a. Clasa JTextComponent ˆ ıncearc˘ a s˘ a p˘ astreze cˆ at mai multe similitudini cu clasa TextComponent din AWT. tratarea evenimentelor generate de cursor (caret). O referint ¸˘ a la model poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getDocument. oferind diverse facilit˘ a¸ ti suplimentare pentru lucrul cu stiluri ¸ si paragrafe.Permite afi¸ sarea ¸ si editarea de texte scrise cu stiluri multiple ¸ si care pot include imagini sau chiar diverse alet componente. .

FOLOSIREA COMPONENTELOR 319 • CaretEvent .3 Componente pentru selectarea unor elemente In aceast˘ a categorie vom include clasele care permit selectarea unor valori (elemente) dintr-o serie prestabilit˘ a. din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe. JComboBox ¸ si JSpinner.6.Evenimentele de acest tip sunt generate la orice schimbare a textului. fiind generat la orice schimbare a unei propriet˘ a¸ ti a componentei. sursa lor fiind documentul (modelul) componentei ¸ si nu componenta ˆ ın sine.11. • PropertyChangeEvent . Acestea sunt: JList. Uzual un obiect de acest tip va fi inclus ˆ ıntr-un container de tip JScrollPane. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este PropertyChangeListener.Este evenimentul generat la deplasarea cursorului ce gestioneaz˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın text. Interfat ¸a corespunz˘ atoare CaretListener cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a: caretUpdate ce va fi apelat˘ a ori de cˆ ate ori apare o schimbare. Clasa JList Clasa JList descrie o list˘ a de elemente dispuse pe una sau mai multe coloane.apelat˘ a la schimbarea unor atribute legate de stilul textului. – changedUpdate . • DocumentEvent . 11.apelat˘ a dup˘ a o operat ¸iune de ¸ stergere. .apelat˘ a la ad˘ augarea de noi caractere.6. ce cont ¸ine metoda propertyChange. – removeUpdate . Interfat ¸a corespunz˘ atoare este DocumentListener. ce cont ¸ine metodele: – insertUpdate .Este un eveniment comun tuturor componentelor de tip JavaBean.

uzual fiind folosit˘ a extinderea clasei predefinite AbstractListModel ¸ si supradefinirea metodelor: getElementAt care furnizeaz˘ a elementul de pe o anumit˘ a posit ¸ie din list˘ a. Object elemente[] = {"Unu". oferind flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu liste. ModelLista model = new ModelLista(). "Doi". aceast˘ a variant˘ a este mai complex˘ a. Acesta este un obiect dintr-o clas˘ a ce trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ListModel. . Evident. JList lista = new JList(model).addElement(new Integer(3)). model. • Folosind un model propriu. model.addElement(new Double(4)). new Double(4)}. model. respectiv getSize care trebuie s˘ a returneze num˘ arul total de elemente din list˘ a. responsabil cu furnizarea elementelor listei. JList lista = new JList(model).addElement("Unu").320 CAPITOLUL 11.addElement("Doi"). new Integer(3). JList lista = new JList(elemente). • Folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente ¸ si ad˘ augˆ and apoi elemente modelului implicit listei: DefaultListModel model = new DefaultListModel(). model. SWING Init ¸ializarea unei liste se realizeaz˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti: • Folosind unul din constructorii care primesc ca argument un vector de elemente.

getSelectionModel(). Obiectele de tip JList genereaz˘ a evenimente de tip ListSelectionEvent. model. /* sau SINGLE_INTERVAL_SELECTION MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION */ // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = list. "Doi". FOLOSIREA COMPONENTELOR 321 .. public int getSize() { return elemente.. new Double(4)}. } } Gestiunea articolelor selectate dintr-o list˘ a se realizeaz˘ a prin intermediul unui model. ..addListSelectionListener(this).. class ModelLista extends AbstractListModel { Object elemente[] = {"Unu".getSelectedIndex()..SINGLE_SELECTION).11. .getValueIsAdjusting()) return.6.. interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind ListSelectionListener ce cont ¸ine metoda valueChanged apelat˘ a ori de cˆ ate ori va fi schimbat˘ a select ¸ia elementelor din list˘ a. public Test() { . // Stabilim modul de selectie list.. class Test implements ListSelectionListener { . } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e.setSelectionMode(ListSelectionModel. acesta fiind un obiect de tip ListSelectionModel. int index = list..length. } public Object getElementAt(int index) { return elemente[index]. new Integer(3).

setSelectedIndices..black).toString()). etc. Metoda va fi apelat˘ aˆ ın parte pentru reprezentarea fiec˘ arui element al listei. acesta fiind ¸ si singurul permanent vizibil. setForeground(isSelected ? Color. Lista .322 . etc.. O facilitate extrem de important˘ a pe care o au listele este posibilitatea de a stabili un renderer pentru fiecare articol ˆ ın parte. clasa ofer˘ a metode pentru selectarea unor elemente din cadrul programului setSelectedIndex. ˆ ıns˘ a acest lucru poate fi schimbat prin crearea unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a ListCellRenderer ¸ si personalizeaz˘ a reprezentarea elementelor listei ˆ ın funct ¸ie de diver¸ si parametri.white : Color. return this. Object value. } } CAPITOLUL 11. boolean cellHasFocus) { setText(value. cu deosebirea c˘ a permite doar selectarea unui singur articol. Implicit toate elementele listei sunt afi¸ sate ˆ ın acela¸ si fel. ¸ si pentru obt ¸inerea celor selectate la un moment dat getSelectedIndex. getSelectedIndices. Interfat ¸a ListCellRenderer cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a getListCellRendererComponent ce returneaz˘ a un obiect de tip Component.red : Color. SWING Evident.white). } } Setarea unui anumit renderer pentru o list˘ a se realizeaz˘ a cu metoda setCellRenderer. int index. class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer { public MyCellRenderer() { setOpaque(true). boolean isSelected. Clasa JComboBox Clasa JComboBox este similar˘ a cu JList.. } public Component getListCellRendererComponent( JList list. setBackground(isSelected ? Color.

SpinnerNumberModel sau SpinnerDateModel ce pot fi utilizate. lista elementelor nefiind ˆ ıns˘ a vizibil˘ a. O diferent ¸˘ a notabil˘ a const˘ aˆ ın modul de selectare a unui articol. Evenimentele generate de obiectele JComboBox sunt de tip ItemEvent generate la navigarea prin list˘ a. . JSpiner se bazeaz˘ a exclusiv pe folosirea unui model. Clasa JSpinner Clasa JSpinner ofer˘ a posibilitatea de a selecta o anumit˘ a valoare (element) dintr-un domeniu prestabilit. respectiv predecesorul element din domeniu. fiecare element putˆ and fi de asemenea reprezentat diferit prin intermediul unui obiect ce implementeaz˘ a aceea¸ si intefat ¸˘ a ca ¸ si ˆ ın cazul listelor: ListCellRenderer.11. de exemplu: numere intregi intre 1950 si 2050. FOLOSIREA COMPONENTELOR 323 celorlalte elemente este afi¸ sat˘ a doar la ap˘ asarea unui buton marcat cu o s˘ ageat˘ a. Acesta este un obiect de tip SpinnerModel. Este folosit atunci cˆ and domeniul din care poate fi f˘ acut˘ a select ¸ia este foarte mare sau chiar nem˘ arginit.6. Init ¸ializarea se face dintr-un vector sau folosind un model de tipul ComboBoxModel. deoarece JComboBox permite ¸ si editarea explicit˘ a a valorii elementului. JComboBox funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acelea¸ si principii ca ¸ si clasa JList. respectiv ActionEvent generate la selectarea efectiv˘ a a unui articol. ce face parte integrant˘ a din component˘ a. acest lucru fiind controlat de metoda setEditable. Componenta cont ¸ine dou˘ a butoane cu care poate fi selectat urm˘ atorul. existˆ and o serie de clase predefinite ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a cum ar fi SpinnerListModel.

Evenimentele generate de obiectele de tip JSpinner sunt de tip ChangeEvent. 11.swing. "Student"}.6. Boolean. Dup˘ a cum se observ˘ a. coloane). respectiv JSpinner. De¸ si clasa JTable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. tabelele extinzˆ and astfel funct ¸ionalitatea listelor. Acesta este instalat automat pentru fiecare din modelele standard amintite mai sus. fiind reprezentat de una din clasele JSpinner. generate la schimbarea st˘ arii componentei.FALSE}}. toate derivate din JSpinner. "Varsta". Un tabel poate fi folosit doar pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor date. Cea mai simpl˘ a variant˘ a este s˘ a folosim unul din constructorii care primesc ca argumente elementele tabelului sub forma unei matrici sau a unei colect ¸ii de tip Vector ¸ si denumirile capurilor de coloan˘ a: String[] coloane = {"Nume".ListEditor.324 CAPITOLUL 11.TRUE}. Object[][] elemente = { {"Ionescu". {"Popescu".DefaultEditor.table. JSpinner. SWING Componentele de acest tip permit ¸ si specificarea unui anumit tip de editor pentru valorile elementelor sale.swing. JTable tabel = new JTable(elemente. tipul select ¸iei fiind simplu sau compus.DateEditor. articolele fiind dispuse pe linii ¸ si coloane. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu tabele se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. tipul de date al elementelor de pe o coloan˘ a este de tip referint ¸˘ a¸ si poate fi oricare. acesta trebuind a¸ sadar importat. Init ¸ializarea unui tabel poate fi f˘ acut˘ aˆ ın mai multe moduri. Boolean. Fiecare din editoarele amintite permite diverse format˘ ari specifice.NumberEditor. new Integer(80).4 Tabele Clasa JTable permite crearea de componente care s˘ a afi¸ seze o serie de elemente ˆ ıntr-un format tabelar. In cazul ˆ ın care celulele tabelului sunt . De asemenea. liniile tabelului pot fi marcate ca selectate. new Integer(20). dar este posibil˘ a¸ si editarea informat ¸iei din celulele sale.

new Integer(80). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a articole de pe o coloan˘ a vor fi reprezentate la fel ¸ si vor avea acela¸ si tip de editor.returneaz˘ a num˘ arul de linii ale tabelului. FOLOSIREA COMPONENTELOR 325 editabile trebuie s˘ a existe un editor potrivit pentru tipul elementului din celula respectiv˘ a. • getValueAt . A doua variant˘ a de creare a unui tabel este prin implementarea modelului acestuia ˆ ıntr-o clas˘ a separat˘ a¸ si folosirea constructorului corespunz˘ ator. Tot ceea ce trebuie s˘ a facem este s˘ a supradefinim metodele care ne intereseaz˘ a. crearea unui model se face prin extinderea clasei predefinite AbstractTableModel. • isCellEditable . Uzual. Object[][] elemente = { {"Ionescu". Boolean.returneaz˘ a elementul de la o anumit˘ a linie ¸ si coloan˘ a. Modelul mai cont ¸ine ¸ si metoda setValueAt care poate fi folosit˘ a pentru setarea explicit˘ a a valorii unei celule.11.specific˘ a dac˘ a o anumit˘ a celul˘ a este editabil˘ a. new Integer(20). public int getColumnCount() { return coloane. Boolean. ModelTabel model = new ModelTabel(). • getColumnCount .returneaz˘ a denumirea fiec˘ arei coloane. } public int getRowCount() { .. class ModelTabel extends AbstractTableModel { String[] coloane = {"Nume". JTable tabel = new JTable(model). Interfat ¸a care descrie modelul clasei JTable este TableModel ¸ si cont ¸ine metodele care vor fi interogate pentru obt ¸inerea informat ¸iei din tabel. • getColumnName . Din motive de eficient ¸˘ a. implementarea acestei clase este orientat˘ a la nivel de coloan˘ a. cele mai utilizate fiind (primele trei trebuie obligatoriu supradefinite.6.TRUE}. {"Popescu". "Student"}.returneaz˘ a num˘ arul de coloane ale tabelului. . "Varsta". care implementeaz˘ a deja TableModel. ele fiind declarate abstracte ˆ ın clasa de baz˘ a): • getRowCount .length.FALSE}}..

. Object data = model.addTableModelListener(this). TableModel model = (TableModel)e. } } . tabel. col). } public void tableChanged(TableModelEvent e) { // Aflam celula care a fost modificata int row = e.326 return elemente. int col) { return elemente[row][col].. } public boolean isCellEditable(int row.getModel().getSource(). . Inregistrarea unui listener va fi f˘ acut˘ a pentru modelul tabelului: public class Test implements TableModelListener { . int col = e. .getFirstRow(). SWING } public Object getValueAt(int row. Pentru a trata aceste evenimente va trebui s˘ a implement˘ am interfat ¸a TableModelListener ce cont ¸ine metoda tableChanged... CAPITOLUL 11. } } Orice schimbare a datelor tabelului va genera un eveniment de tip TableModelEvent..getValueAt(row. } public String getColumnName(int col) { return coloane[col].length.. public Test() { .getColumn()... int col) { // Doar numele este editabil return (col == 0).

celule unei coloane vor fi reprezentare la fel... interfat ¸a ListSelectionModel. public Test() { ..isSelectionEmpty()) { // Nu este nici o linie selectata . gestiunea liniilor selectate fiind realizat˘ a prin intermediul unui model.. } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e.11.getMinSelectionIndex().. } } } Dup˘ a cum am spus. // Linia cu numarul index este prima selectata . Acesta este o instant ¸˘ a ce implementeaz˘ a. ˆ ıntocmai ca la liste.SINGLE_SELECTION).setSelectionMode(ListSelectionModel.getSource(). ListSelectionModel model = (ListSelectionModel)e. } else { int index = model. Tratarea evenimentelor generate de schimbarea select ¸iei ˆ ın tabel se realizeaz˘ a prin ˆ ınregistrarea unui ascult˘ ator de tip ListSelectionListener: class Test implements ListSelectionListener { ... // Stabilim modul de selectie tabel. . fiecare coloan˘ a avˆ and asociat un obiect renderer responsabil cu crearea componen- . model. nu neap˘ arat consecutive.getValueIsAdjusting()) return...addListSelectionListener(this).. FOLOSIREA COMPONENTELOR 327 Tabele ofer˘ a posibilitatea de a selecta una sau mai multe linii.6.getSelectionModel(). // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = tabel. if (model.

Double. Acesta este un obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellEditor. plus implementarea metodei specifice din TreeCellEditor.. SWING tei ce descrie celulele sale. exist˘ a o serie de tipuri de date cu reprezent˘ ari specifice. Crearea unui editor propriu se realizeaz˘ a cel mai simplu prin extinderea clasei utilitare AbstractCellEditor. Icon. public class MyEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor { // Singura metoda abstracta a parintelui public Object getCellEditorValue() { // Returneaza valoarea editata . Implicit. Specificarea unui renderer propriu se realizeaz˘ a cu metoda setDefaultRenderer. Float. ImageIcon. public class MyRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(. restul tipurilor avˆ and o reprezentare standard ce const˘ aˆ ıntr-o etichet˘ a cu reprezentarea obiectului ca ¸ sir de caractere. Date..328 CAPITOLUL 11. cum ar fi: Boolean.. care are o singur˘ a metod˘ a getTableCellRendererComponent.. aceasta fiind responsabil˘ a cu crearea componentelor ce vor fi afi¸ sate ˆ ın celulele unei coloane.) { . care implementeaz˘ a CellEditor. dar este posibil˘ a specificarea unui editor propriu cu metoda setDefaultEditor. } .. Un astfel de obiect implementeaz˘ a interfat ¸a TableCellRenderer. Number. ce extinde interfat ¸a CellEditor care generalizeaz˘ a conceptul de celul˘ a editabil˘ a pe care ˆ ıl vom mai reg˘ asi la arbori. } } O situat ¸ie similar˘ a o reg˘ asim la nivelul editorului asociat celulelor dintr-o anumit˘ a coloan˘ a. return this.. Implicit. ce asociaz˘ a un anumit tip de date cu un obiect de tip TableRenderer. exist˘ a o serie de editoare standard pentru tipurile de date ment ¸ionate anterior.

DefaultMutableTreeNode siruri = .tree. DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode(text). FOLOSIREA COMPONENTELOR // Metoda definita de TableCellEditor public Component getTableCellEditorComponent(.5 Arbori Clasa JTree permite afi¸ sarea unor elemente ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. De¸ si clasa JTree se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. un obiect JTree reprezint˘ a doar o imagine a datelor.swing.. un arbore este format dintr-o r˘ ad˘ acin˘ a. La nivel structural.. instant ¸ierea unui obiect de tip JTree cu r˘ ad˘ acina creat˘ a¸ si ad˘ augarea apoi de noduri frunz˘ a ca fii ai unor noduri existente. aceasta fiind folosit˘ a pentru toate tipurile de noduri.care nu mai au nici un descendent.6. informat ¸ia ˆ ın sine fiind manipulat˘ a prin intermediul unui model. Clasa care modeleaz˘ a not ¸iunea de nod al arborelui este DefaultMutableTreeNode. Ca orice component˘ a Swing netrivial˘ a.. DefaultMutableTreeNode numere = new DefaultMutableTreeNode("Numere").11. noduri interne care au cel put ¸in un fiu ¸ si noduri frunz˘ a .6.swing. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu arbori se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax.) { // Returneaza componenta de tip editor . String text = "<html><b>Radacina</b></html>".. } } 329 11. Crearea unui arbore presupune a¸ sadar crearea unui nod (r˘ ad˘ acina).

. de tip TreeSelectionListener.SINGLE_TREE_SELECTION).330 CAPITOLUL 11.add(siruri). } . SWING new DefaultMutableTreeNode("Siruri"). Scopul unei componente de tip arbore este ˆ ın general selectarea unui nod al ierarhiei. // Adaugam un ascultator tree. care s˘ a trateze evenimentele generate la schimbarea select ¸iei ˆ ın arbore. class Test implements TreeSelectionListener { . Dac˘ a varianta ad˘ aug˘ arii explicite a nodurilor nu este potrivit˘ a.add(new DefaultMutableTreeNode("Sirul " + i)). ˆ ın aceast˘ a situat ¸ie interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind TreeSelectionModel.setSelectionMode( TreeSelectionModel. reprezentarea lor implicit˘ a fiind obt ¸inut˘ aprin apelarea metodei toString pentru obiectului cont ¸inut.addTreeSelectionListener(this).getSelectionModel()... Aceasta trebuie s˘ a implementeze intefat ¸a TreeModel. i<3. Arborii permit ˆ ınregistrarea unor obiecte listener.. se poate implementa o clas˘ a care s˘ a descrie modelul arborelui.add(numere). . nodurile arborelui pot fi de tipuri diferite. este posibil˘ a specificarea unui text ˆ ın format HTML ca valoare a unui nod. gestiunea elementelor selectate se realizeaz˘ a printr-un model. acesta fiind reprezentat ca atare.. } root. De asemenea. siruri. i++) { numere.add(new DefaultMutableTreeNode(new Integer(i))). Dup˘ a cum se observ˘ a. public Test() { .. JTree tree = new JTree(root). // Stabilim modul de selectie tree. Ca ¸ si ˆ ın cazul listelor sau a tabelelor. root. for(int i=0.

6. .gif"). ImageIcon closed = createImageIcon("img/closed. // sau "Horizontal".Stabile¸ ste diverse propriet˘ a¸ ti. cum ar fi modul de reprezentare a relat ¸iilor (liniilor) dintre nodurile p˘ arinte ¸ si fiu: tree. Prin implementarea interfet ¸ei sau extinderea clasei implicite pot fi create modalit˘ a¸ ti de personalizare a nodurilor arborelui ˆ ın funct ¸ie de tipul sau valoarea acestora. if (node == null) return. • putClientProperty .putClientProperty("JTree.Specific˘ a dac˘ a r˘ ad˘ acina e vizibil˘ a sau nu. Aceasta implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellRenderer. . FOLOSIREA COMPONENTELOR public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { // Obtinem nodul selectat DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree.getUserObject(). Acestea sunt: • setRootVisible . Exist˘ aˆ ıns˘ a¸ si diverse metode de a schimba ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sarea unui arbore f˘ ar˘ a s˘ a cre˘ am noi clase de tip TreeCellRenderer. • setShowsRootHandles . } } 331 Fiecare nod al arborelui este reprezentar prin intermediul unei clase renderer.getLastSelectedPathComponent(). "None" • Specificarea unei iconit ¸e pentru nodurile frunz˘ a sau interne: ImageIcon leaf = createImageIcon("img/leaf.11. "Angled").Specific˘ a dac˘ a nodurile de pe primul nivel au simboluri care s˘ a permit˘ a expandarea sau restrˆ angerea lor.lineStyle".. ImageIcon open = createImageIcon("img/open.gif"). // Obtinem informatia din nod Object nodeInfo = node.gif"). cea folosit˘ a implicit fiind DefaultTreeCellRenderer..

tree. SWING DefaultTreeCellRenderer renderer = new DefaultTreeCellRenderer().Reprezint˘ a suprafet ¸e de afi¸ sare cu ajutorul c˘ arora pot fi organizate mai eficient componentele aplicat ¸iei.332 CAPITOLUL 11.6 Containere Dup˘ a cum ¸ stim. acesta putˆ and fi schimbat ˆ ıns˘ a chiar ˆ ın momentul construirii .setLeafIcon(leaf).setOpenIcon(open). eventual chiar alte containere. JApplet ¸ si reprezint˘ a r˘ ad˘ acinile ierarhiilor de componente ale unei aplicat ¸ii. JDialog.Acestea sunt JFrame. Cele mai importante clase care descriu astfel de containere sunt: – JPanel – JScrollPane – JTabbedPane – JSplitPane – JLayeredPane – JDesktopPane – JRootPane JPanel are aceea¸ si funct ¸ionalitate ca ¸ si clasa Panel din AWT.setCellRenderer(renderer). Containere intermediare . containerele reprezint˘ a suprafet ¸ de afi¸ sare pe care pot fi plasate ale componente. clas˘ a despre care am mai discutat ˆ ın capitolul dedicat modeluli AWT. Containerele pot fi ˆ ımo˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: 1. 11. renderer. renderer. 2. Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout. fiind folosit pentru gruparea mai multor componente Swing ¸ si plasarea lor ˆ ımpreun˘ a pe o alt˘ a suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. Superclasa componentelor de acest tip este Container.6. renderer. putˆ and fi imbricate.setClosedIcon(closed). Containere de nivel ˆ ınalt .

JScrollPane sp = new JScrollPane(lista). folosind metoda add. . i<100.11. uzual panouri (obiecte de tip JPanel).add(new JButton("OK")).add(new JLabel("Hello")). JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()).6.. Ad˘ augarea de componente se realizeaz˘ a ca pentru orice container. nici o component˘ a Swing neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸ie.add(sp).. frame. i++) elemente[i] = "Elementul " + i. String elemente[] = new String[100]. FOLOSIREA COMPONENTELOR 333 obiectului JPanel sau ulterior cu metoda setLayout. selectarea . JList lista = new JList(elemente). JTabbedPane este util˘ a pentru suprapunerea mai multor containere. JScrollPane este o clas˘ a foarte important˘ aˆ ın arhitectura modelului Swing. pe acela¸ si spat ¸iu de afi¸ sare. deoarece ofer˘ a suport pentru derularea pe orizontal˘ a ¸ si vertical˘ a a componentelor a c˘ aror reprezentare complet˘ a nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a asociat˘ a. deoarece nu mai este construit si un obiect de tip FlowLayout (implicit) */ p. for(int i=0. /* Preferabil.getContentPane(). p.

KeyEvent. "Aici avem un buton"). tabbedPane. tabbedPane.setMnemonicAt(1.VK_2).setOpaque(true).add(new JLabel("Hello")). "Doi".setMnemonicAt(0.add(new JButton("OK")). String elem[] = {"Unu". JList list = new JList(elem). panel1. JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane(). panel1. panel2. JComponent panel1 = new JPanel(). JComponent panel2 = new JPanel().setOpaque(true). icon.334 CAPITOLUL 11. ImageIcon icon = new ImageIcon("smiley.addTab("Tab 1". panel2. "Trei" }. Ca funct ¸ionalitate. KeyEvent.gif"). SWING unuia sau altui panou realizˆ andu-se prin intermediul unor butoane dispuse pe partea superioar˘ a a componentei. fie una sub alta ¸ si separarea acestora prin intermediul unei bare care s˘ a permit˘ a configurarea suprafet ¸ei alocate fiec˘ arei componente. ofer˘ a o implementare asem˘ an˘ atoare gestionarului de pozit ¸ionare CardLayout. icon. . panel1. JSplitPane permite crearea unui container care cont ¸ine dou˘ a componente dispuse fie una lˆ ang˘ a cealalt˘ a.addTab("Tab 2". fiecare panou avˆ and un astfel de buton corespunz˘ ator. tabbedPane.VK_1). tabbedPane. "Aici avem o eticheta"). panel2.

. panel. 1)). sp1.7 Dialoguri Clasa care descrie ferestre de dialog este JDialog. Acestea sunt: • JOptionPane . JTextArea text = new JTextArea( "Mai multe componente separate prin\n" + "intermediul containerelor JSplitPane"). panel. ˆ ıntocmai ca ˆ ın modelul AWT. panel. // Separam containerul cu lista si butoanele // de componenta pentru editare de text JSplitPane sp2 = new JSplitPane( JSplitPane.11. In Swing exist˘ aˆ ıns˘ a o serie de clase predefinite ce descriu anumite tipuri de dialoguri.add(new JButton("Sterge")). extrem de utile ˆ ın majoritatea aplicat ¸iilor. // Separam lista de grupul celor trei butoane JSplitPane sp1 = new JSplitPane( JSplitPane. FOLOSIREA COMPONENTELOR JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3. 335 11. realizarea unor interog˘ ari de confirmare/renunt ¸are.6. panel).getContentPane(). frame.VERTICAL_SPLIT.6.add(sp2). list.add(new JButton("Adauga")). crearea unui dialog realizˆ andu-se prin extinderea acesteia.Permite crearea unor dialoguri simple.add(new JButton("Salveaza")).HORIZONTAL_SPLIT. folosite pentru afi¸ sarea unor mesaje. text).

Mai jos. SWING etc. JOptionPane. componenta este plasat˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. sunt exemplificate dou˘ a modalit˘ a¸ ti de utilizare a clasei: JOptionPane. fie la prima sa afi¸ sare. clasa fiind extrem de configurabil˘ a. ˆ ıns˘ a exist˘ a unele diferent ¸e care trebuie ment ¸ionate.YES_NO_OPTION. ˆ ıncepˆ and cu cel de la nivelul superior.Dialog standard care permite navigarea prin sistemul de fi¸ siere ¸ si selectarea unui anumit fi¸ sier pentru operat ¸ii de deschidere. care la rˆ andul ei poate fi plasat˘ a pe alt˘ a suprafat ¸˘ a¸ si a¸ sa mai departe. JOptionPane. Cu alte cuvinte.QUESTION_MESSAGE). "Eroare".showConfirmDialog(frame. "Intrebare".showMessageDialog(frame. desenarea unei componente este un proces care se executa automat ori de cˆ ate ori este necesar. Orice component˘ a se g˘ ase¸ ste ˆ ıntr-o ierarhie format˘ a de containere. 11.ERROR_MESSAGE).Dialog standard pentru selectarea ˆ ıntr-o manier˘ a facil˘ a a unei culori.7 11. Procesul ˆ ın sine este asem˘ an˘ ator celui din modelul AWT. JOptionPane.7. r˘ ad˘ acina acestei fiind un container de nivel ˆ ınalt. Cˆ and este necesar˘ a desenarea componentei repsective.Clas˘ a utilizat˘ a pentru monitorizare˘ a progresului unei operat ¸ii consumatoare de timp. • JFileChooser . • JColorChooser . • ProgressMonitor . JOptionPane. "Eroare de sistem !". .336 CAPITOLUL 11. sau chiar pentru introducerea unor valori. fie ca urmare a unor act ¸iuni externe sau interne programului. "Doriti inchiderea aplicatiei ? ". respectiv salvare. cum ar fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet.1 Desenarea Metode specifice Dup˘ a cum ¸ stim. operat ¸ia de desenare va fi executat˘ a pentru toate containerele.

apelul metodei revalidate va precede apelul lui repaint.7. pe perioada respectiv˘ a nu va fi transmis nici un mesaj. Nu trebuie supradefinit˘ a. acest lucru nu este recomandat. din motivele amintite mai sus. dup˘ a care va executa desenarea propriu-zis˘ a. Atent ¸ie Intocmai ca ˆ ın AWT.11. Aceasta este responsabil˘ a cu apelul metodelor Swing ce deseneaz˘ a componenta ¸ si anume: • paintComponent . desenarea este realizat˘ a de firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu transmiterea evenimentelor. Pentru componentele Swing. De¸ si este posibil˘ a supradefinirea ei. Nu trebuie supradefinit˘ a. cum ar fi implementarea mecanismului de double-buffering. Pe perioada ˆ ın care acesta este ocupat cu transmiterea unui mesaj nu va fi f˘ acut˘ a nici o desenare. .Solicit˘ a desenarea componentelor cont ¸inute de aceast˘ a component˘ a (dac˘ a exist˘ a). apelat˘ a automat ori de cˆ ate ori este necesar. • paintBorder . dac˘ a acesta este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de desenare ce consum˘ a mult timp.Deseneaz˘ a chenarele componentei (dac˘ a exist˘ a). DESENAREA 337 Desenarea se bazeaz˘ a pe modelul AWT. In cazul ˆ ın care dimensiunea sau pozit ¸ia componentei s-au schimbat. ˆ ın cazul ˆ ın care componenta este opac˘ a metoda deseneaz˘ a suprafat ¸a sa cu culoarea de fundal. dac˘ a se dore¸ ste redesenarea explicit˘ a a unei componente se va apela metoda repaint. De asemenea. Metoda paint este responsabil˘ a cu apelul metodelor amintite mai sus ¸ si realizarea unor optimiz˘ ari legate de procesul de desenare. aceast˘ a metod˘ a are ˆ ıns˘ a o implementare specific˘ a ¸ si nu trebuie supradefinit˘ a. • paintChildren . metoda cea mai important˘ a fiind paint. Ca ¸ si ˆ ın AWT.Este principala metod˘ a pentru desenare ce este supradefinit˘ a pentru fiecare component˘ a Swing ˆ ın parte pentru a descrie reprezentarea sa grafic˘ a. Implicit.

SWING 11. Trabsparent ¸a ˆ ıns˘ a vine cu un anumit pret ¸. In Swing. Imaginea respectiv˘ a trebuie creat˘ a folosind clasa ImageIcon.2 Considerat ¸ii generale In continuare vom prezenta cˆ ateva considerat ¸ii generale legate de diferite aspecte ale desen˘ arii ˆ ın cadrul modelului Swing. evident dac˘ a acestea exist˘ a. Aceasta este o facilitate extrem de important˘ a deoarece permite crearea de componente care nu au form˘ a rectangular˘ a. se recomand˘ a setarea componentelor ca fiind opace (setOpaque(true)). Acestea includ ˆ ıns˘ a¸ si dimsniunile chenarelor. Evident. De exemplu. cea mai utilizat˘ a fiind crearea unei etichete (JLabel) sau a unui buton (JButton) care s˘ a aib˘ a setat˘ a o anumit˘ a imagine pe suprafat ¸a sa.7. exist˘ a cˆ ateva solut ¸ii mai simple pentru afi¸ sarea unei imagini. getWidth. Afi¸ sarea imaginilor In AWT afi¸ sarea unei imagini era realizat˘ a uzual prin supradefinirea clasei Canvas ¸ si desenarea imaginii ˆ ın metoda paint a acesteia. un buton circular va fi construit ca fiind transparent (setOpaque(false)) ¸ si va desena ˆ ın interiorul s˘ au o elips˘ a umplut˘ a cu o anumit˘ a culoare. getHeight. Suprafat ¸a ocupat˘ a de acestea poate fi aflat˘ a cu metoda getInsets . Din acest motiv.338 CAPITOLUL 11. Dimensiunile acestei pot fi obt ¸inute cu metodele getSize. ImageIcon img = new ImageIcon("smiley. de fiecare dat˘ a cˆ and este cazul. este necesar˘ a implementarea de cod specific pentru a trata ap˘ asarea acestui tip de buton. Transparent ¸a Cu ajutorul metodei setOpaque poate fi controlat˘ a opacitatea componentelor Swing. ˆ ıncetinind astfel procesul de afi¸ sare. JLabel label = new JLabel(img). deoarece pentru componentele transparente vor trebui redesenate containerele pe care se g˘ ase¸ ste aceasta. orice component˘ a este definit˘ a de o suprafat ¸˘ a rectangular˘ a.gif"). Dimensiunile componentelor Dup˘ a cum ¸ stim.

-y).insets.top . clas˘ a ce extinde Graphics ¸ si pune la dispozit ¸ie metode mai sofisitcate de desenare cunoscute sub numele de Java2D. g2d. obiectul de tip Graphics primit ca argument de metoda paintComponent este refolosit pentru desenarea componentei. Insets insets = getInsets().. Pentru a avea acces la API-ul Java2D..right..translate(-x. // revenim la starea initiala . public void paintComponent(Graphics g) { . fie folosind o copie a contextului grafic primit ca argument: // 1. pentru a eficientiza desenarea.insets...insets. Din acest motiv este foarte important ca atunci cˆ and supradefinim metoda paintComponent s˘ a ne asigur˘ am c˘ a la terminarea metodei starea obiectului Graphics este aceea¸ si ca la ˆ ınceput.insets. y). int currentWidth = getWidth() .. In majoritatea cazurilor ˆ ıns˘ a. int currentHeight = getHeight() .translate(x.bottom.Explicit Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. // modificam contexul . // Desenam apoi cu g2d .7.11. } In Swing. argumentul este de fapt de tip Graphics2D. .. } Contexte grafice Argumentul metodei paintComponent este de tip Graphics ce ofer˘ a primitivele standard de desenare. DESENAREA 339 ce va returna un obiect de tip Insets ce specific˘ a num˘ arul de pixeli ocupat ¸i cu chenare ˆ ın jurul componentei. a chenarelor ¸ si a fiilor s˘ ai.left .. este suficient s˘ a facem conversia argumentului ce descrie contextul grafic: public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. g2d. Acest lucru poate fi realizat fie explicit.

340 CAPITOLUL 11.gtk. Folosirea unei copii Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.plaf.create().GTKLookAndFeel GTK+ reprezint˘ a un standard de creare a interfet ¸elor grafice dezvoltat independent de limbajul Java.java. variantele originale de L&F furnizate ˆ ın distribut ¸ia standard ofereau modalitatea ca o interfat ¸˘ a Swing fie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ın ansamblul grafic al sistemului de operare folosit.4. Folosind acest L&F este posibil˘ a ¸ si .java.java. g2d.sun.plaf. In principiu.swing.metal.swing. Posibilitatea de a alege ˆ ıntre diferite moduri L&F are avantajul de a oferi prezentarea unei aplicat ¸ii ˆ ıntr-o form˘ a grafic˘ a care s˘ a corespund˘ a preferint ¸elor utilizatorilor.sun. Distribut ¸ia standard Java include urm˘ atoarele clase ce pot fi utilizate pentru selectarea unui L&F: • javax. y).sun.plaf. • com. fie s˘ a aib˘ a un aspect specific Java.windows.dispose().motif. 11..java.2 exist˘ a¸ si implementarea pentru Windows XP .plaf. Incepˆ and cu versiunea 1.MacLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Mac. • com.swing. • com. . • com.plaf.mac.sun. Orice L&F este descris de o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel..translate(x.MotifLookAndFeel Specific˘ a interfat ¸a CDE/Motif. g2d.swing.WindowsLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Windows. SWING // 2.MetalLookAndFeel Este varianta implicit˘ a de L&F ¸ si are un aspect specific Java. (GTK este acronimul de la GNU Image Manipulation Program Toolkit).8 Look and Feel Prin sintagma ’Look and Feel’ (L&F) vom ˆ ınt ¸elege modul ˆ ın care sunt desenate componentele Swing ¸ si felul ˆ ın care acestea interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul.swing.

UIManager.sun.motif.Obt ¸ine variant˘ a specific˘ a sistemului de operare folosit.11.defaultlaf: . returnˆ and un obiect de tip LookAndFeel.getSystemLookAndFeelClassName()).plaf. ca ˆ ın exemplul de mai jos: java -Dswing.MotifLookAndFeel").8.Obt ¸ine varianta curent˘ a. Setarea propriet˘ a¸ tii swing. fie un ¸ sir de caractere cu numele complet al clasei L&F. Folosirea clasei UImanager Clasa UIManager pune la dispozit ¸ie o serie de metode statice pentru selectarea la momentul execut ¸iei a uni anumit L&F.setLookAndFeel( UIManager. • getCrossPlatformLookAndFeelClassName .gtkthemefile=temaSpecifica/gtkrc App Specificare unei anumite interfet ¸e L&F poate fi realizat˘ a prin mai multe modalit˘ a¸ ti.Seteaz˘ a modul curet L&F.setLookAndFeel( "com. // Exemple: UIManager. • getSystemLookAndFeelClassName .Returneaz˘ a interfat ¸a grafic˘ a standard Java (JLF). precum ¸ si pentru obt ¸inerea unor variante specifice: • getLookAndFeel . • setLookAndFeel .java. In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici o astfel de clas˘ a.gtkthemefile. returneaz˘ a varianta standard.defaultlaf Exist˘ a posibilitatea de a specifica varianta de L&F a aplicat ¸ie direct de la linia de comand˘ a prin setarea proprietˆ a¸ tii swing. Metoda prime¸ ste ca argument un obiect dintr-o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel. LOOK AND FEEL 341 specificarea unei anumite teme prin intermediul unui fi¸ sier de resurse sau folosind variabila swing.swing.

java.defaultlaf specificat˘ aˆ ın fi¸ sierul swing.swing. Clasa standard Java (JLF).sun.342 CAPITOLUL 11. ˆ ıncepˆ and cu containerele de nivel ˆ ınalt ¸ si va fi realizat prin apelul metodei SwingUtilities. . Acesta este un proces care trebuie s˘ a actualizeze ierarhiile de componente.setLookAndFeel(numeClasaLF).pack().gtk.plaf.setLookAndFeel ˆ ınaintea cre˘ arii unei componente Swing.updateComponentTreeUI ce va primi ca argument r˘ ad˘ acina unei ierarhii.defaultlaf= com. Apelul explicit al metodei UIManager.WindowsLookAndFeel App O alt˘ a variant˘ a de a seta aceast˘ a proprietate este schimbarea ei direct ˆ ın fi¸ sierul swing.java. Secvent ¸a care efectueaz˘ a aceast˘ a operat ¸ie pentru o fereastr˘ a f este: UIManager.defaultlaf= com.properties.plaf.windows. 2. Exist˘ a posibilitatea de a schimba varianta de L&F chiar ¸ si dup˘ a afi¸ sarea componentelor.swing.defaultlaf specificat˘ a de la linia de comand˘ a. Proprietatea swing.defaultlaf= com.plaf. Proprietatea swing. SWING java -Dswing.WindowsLookAndFeel Ordinea ˆ ın care este aleas˘ a clasa L&F este urm˘ atoarea: 1.updateComponentTreeUI(f).sun.sun. 3. # Swing properties swing. SwingUtilities.java.swing.windows.GTKLookAndFeel App java -Dswing.properties situat ˆ ın subdirectorul lib al distribut ¸iei Java. f. 4.

Diferenta dintre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces const˘ aˆ ın faptul c˘ a un fir de execut ¸ie nu poate rula independent ci trebuie s˘ a ruleze ˆ ın cadrul unui proces. Am reamintit acest lucru deoarece not ¸iunea de fir de execut ¸ie nu are sens decˆ at ˆ ın cadrul unui sistem de operare multitasking.1 Introducere Firele de execut ¸ie fac trecerea de la programarea secvent ¸ial˘ a la programarea concurent˘ a. Un fir de execut ¸ie este similar unui proces secvent ¸ial. Definit ¸ie Un fir de execut ¸ie este o succesiune scevent ¸ial˘ a de instruct ¸iuni care se execut˘ aˆ ın cadrul unui proces. la un moment dat programul are un singur punct de execut ¸ie. cum ar fi fi MS-DOS. cum ar fi UNIX sau Windows. Cu alte cuvinte. 343 .Capitolul 12 Fire de execut ¸ie 12. Un program secvent ¸ial reprezint˘ a modelul clasic de program: are un ˆ ınceput. Un sistem de operare monotasking. ˆ ın timp ce un sistem de operare multitasking. poate rula oricˆ ate procese ˆ ın acela¸ si timp (concurent). folosind diverse strategii de alocare a procesorului fiec˘ aruia dintre acestea. nu este capabil s˘ a execute decˆ at un singur proces la un moment dat. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie a instruct ¸iunilor sale ¸ si un sfˆ ar¸ sit. Un program aflat ˆ ın execut ¸ie se nume¸ ste proces. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie ¸ si un sfˆ ar¸ sit. ˆ ın sensul c˘ a are un ˆ ınceput.

ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ aˆ ın cadrul unui proces se pot executa simultan mai multe fire de execut ¸ie. prin urmare. Care ar fi ˆ ıns˘ a deosebirile ˆ ıntre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces ? In primul. un fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a unei clase. ˆ ıns˘ a uzual ele sunt folosite pentru executarea unor operat ¸ii consumatoare de timp f˘ ar˘ a a bloca procesul principal: calcule matematice. acest lucru nu este obligatoriu.344 Program (proces) CAPITOLUL 12. Un fir de execut ¸ie poate fi asem˘ anat cu o versiune redus˘ a a unui proces. Firele de execut ¸ie definite de o clas˘ a vor avea acela¸ si cod ¸ si. rˆ and deosebirea major˘ a const˘ aˆ ın faptul c˘ a firele de execut ¸ie nu pot rula decˆ at ˆ ın cadrul unui proces. execut ¸ia simultan˘ a a firelor ˆ ın cadrul unui proces este similar˘ a cu execut ¸ia concurent˘ a a proceselor: sistemul de operare va aloca procesorul dup˘ a o anumit˘ a strategie fiec˘ arui fir de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea lor. De multe ori ori. toate firele de execut ¸ie avˆ and acces la acelea¸ si date. Din acest motiv firele de execut ¸ie mai sunt numite ¸ si procese usoare. aceea¸ si . datele procesului original. ambele rulˆ and simultan ¸ si independent pe o structur˘ a secvent ¸ial˘ a format˘ a de instruct ¸iunile lor. evident. A¸ sadar. etc. permit ¸ˆ and efectuarea concurent˘ a a sarcinilor independente ale acelui program. firele ˆ ı¸ si desf˘ a¸ soar˘ a activitatea ˆ ın fundal ˆ ıns˘ a. De asemenea. ˆ ın timp ce la crearea unui fir nu este copiat decˆ at codul procesului p˘ arinte.2 Crearea unui fir de execut ¸ie Ca orice alt obiect Java. a¸ steptarea eliber˘ arii unei resurse. O alt˘ a deosebire rezult˘ a din faptul c˘ a fiecare proces are propria sa memorie (propriul s˘ au spat ¸iu de adrese) iar la crearea unui nou proces (fork) este realizat˘ a o copie exact˘ a a procesului p˘ arinte: cod ¸ si date. un fir mai poate fi privit ¸ si ca un context de execut ¸ie ˆ ın cadrul unui proces. 12. desenarea componentelor unei aplicat ¸ii GUI. Firele de execut ¸ie sunt utile ˆ ın multe privint ¸e. FIRE DE EXECUT ¸ IE Program (proces) Un program ˆ ı¸ si poate defini ˆ ıns˘ a nu doar un fir de execut ¸ie ci oricˆ ate.

• prin implementarea interfet ¸ei Runnable. Aceasta este o interfat ¸˘ a care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a¸ si anume metoda run. Orice fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a clasei Thread sau a unei subclase a sa. Formatul general al unei astfel de clase este: public class FirExcecutie extends Thread { public FirExcecutie(String nume) { // Apelam constructorul superclasei super(nume). cu alte cuvinte.2. A¸ sadar. Interfat ¸a Runnable este conceput˘ a ca fiind un protocol comun pentru obiectele care doresc s˘ a execute un anumit cod pe durata existent ¸ei lor.. Aceasta implementeaz˘ a un fir de execut ¸ie generic care. metoda run nu cont ¸ine nici un cod.1 Extinderea clasei Thread Cea mai simpl˘ a metod˘ a de a crea un fir de execut ¸ie care s˘ a realizeze o anumit˘ a act ¸iune este prin extinderea clasei Thread ¸ si supradefinirea metodei run a acesteia. } public void run() { // Codul firului de executie . } } Prima metod˘ a a clasei este constructorul..12. atunci putem renunt ¸a la supradefinirea . 12. In cazul ˆ ın care nu vrem s˘ a d˘ am nume firelor pe care le cre˘ am. orice clas˘ a ce descrie fire de execut ¸ie va cont ¸ine metoda run ˆ ın care este implementat codul ce va fi rulat. Orice clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e vor fi executate separat ˆ ıntr-un fir propriu trebuie declarat˘ a ca fiind de tip Runnable. nu face nimic. care prime¸ ste ca argument un ¸ sir ce va reprezenta numele firului de execut ¸ie.2. implicit. Crearea unei clase care s˘ a defineasc˘ a fire de execut ¸ie poate fi facut˘ a prin dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • prin extinderea clasei Thread. Cea mai important˘ a clas˘ a care implementeaz˘ a interfat ¸a Runnable este Thread. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE 345 secvent ¸a de instruct ¸iuni.

fir1 = new AfisareNumere (0 . b . . Ulterior. acesta poate primi un nume cu metoda setName. print ( i + " " ) .start(). S˘ a consider˘ am ˆ ın continuare un exemplu ˆ ın care definim un fir de execut ¸ie ce afi¸ seaz˘ a numerele ˆ ıntregi dintr-un interval. care creeaz˘ a un fir de execut ¸ie f˘ ar˘ a nici un nume. this . Evident. // Numara de la 0 la 100 cu pasul 5 fir2 = new AfisareNumere (100 . Un fir de execut ¸ie creat nu este automat pornit. this . 5) . // Lansam in executie fir. // Cream firul de executie FirExecutie fir = new FirExecutie("simplu"). b = b .346 CAPITOLUL 12. i += pas ) System . cu un anumit pas. int pas ) { this . pas . ˆ ın care scriem efectiv codul care trebuie s˘ a se execute. out . a = a . ”inima” oric˘ arui fir de execut ¸ie. 100 .1: Folosirea clasei Thread class AfisareNumere extends Thread { private int a . } public void run () { for ( int i = a . } } public class TestThread { public static void main ( String args []) { AfisareNumere fir1 . pas = pas . fir2 . int b . A dou˘ a metod˘ a este metoda run. se pot defini ¸ si alt ¸i constructori. f˘ ar˘ a argumente. FIRE DE EXECUT ¸ IE acestui constructor ¸ si s˘ a folosim constructorul implicit. public AfisareNumere ( int a . 10) . i <= b . Listing 12. 200 . definit˘ aˆ ın clasa Thread. lansarea s˘ a fiind realizeaz˘ a de metoda start. ace¸ stia fiinde utili atunci cˆ and vrem s˘ a trimitem diver¸ si parametri de init ¸ializare firului nostru.

2. start () . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE // Numara de la 100 la 200 cu pasul 10 fir1 . Clasa Thread implementeaz˘ a ea ˆ ıns˘ a¸ si interfat ¸a Runnable ¸ si. ˆ ıntrucˆ at primul apel este c˘ atre contorul fir1. La rul˘ ari diferite se pot obt ¸ine rezultate diferite deoarece timpul alocat fiec˘ arui fir de execut ¸ie poate s˘ a nu fie acela¸ si. nu mai putem extinde clasa Thread ci trebuie s˘ a implement˘ am direct interfat ¸a Runnable. // Pornim firele de executie // Ele vor fi distruse automat la terminarea lor } } 347 Gˆ andind secvent ¸ial. Thread // incorect ! In acest caz. la extinderea ei obt ¸ineam implementarea indirect˘ a a interfet ¸ei. el fiind controlat de procesor ˆ ıntr-o manier˘ a ”aparent” aleatoare. Un posibil rezultat al programului de mai sus: 0 100 5 110 10 120 15 130 20 140 25 150 160 170 180 190 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12. ¸ stiind c˘ aˆ ın Java nu este permis˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a? class FirExecutie extends Parinte.2. deci rezultatul afi¸ sat pe ecran ar trbui s˘ a fie: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 In realitate ˆ ıns˘ a. A¸ sadar. s-ar crede c˘ a acest program va afi¸ sa prima dat˘ a numerele de la 0 la 100 cu pasul 5. din acest motiv.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable Ce facem ˆ ıns˘ a cˆ and dorim s˘ a cre˘ am o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie dar aceasta are deja o superclas˘ a. interfat ¸˘ a Runnable permite unei clase s˘ a fie activ˘ a. start () . Interfat ¸a Runnable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java.12.lang ¸ si este definit˘ a astfel: . apoi numerele de la 100 la 200 cu pasul 10. rezultatul obt ¸inut va fi o intercalare de valori produse de cele dou˘ a fire ce ruleaz˘ a simultan. f˘ ar˘ a a extinde clasa Thread. fir2 .

fir.. prin instruct ¸iunea new. Dup˘ a creare. se pierde ˆ ıns˘ a tot suportul oferit de clasa Thread. } } Spre deosebire de modalitatea anterioar˘ a. . ca pentru orice alt obiect. } Prin urmare. Pentru a realiza acest lucru trebuie s˘ a instant ¸iem un obiect de tip Thread ce va reprezenta firul de execut ¸ie propriu zis al c˘ arui cod se gase¸ ste ˆ ın clasa noastr˘ a. ClasaActiva obiectActiv = new ClasaActiva(). firul de execut ¸ie poate fi lansat printr-un apel al metodei start. Trebuie apelat constructorul care s˘ a primeasc˘ a drept argument o instant ¸˘ a a clasei noastre.348 CAPITOLUL 12. o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie prin implementarea interfet ¸ei Runnable trebuie obligatoriu s˘ a implementeze metoda run. Simpla instant ¸iere a unei clase care implemeneaz˘ a interfat ¸a Runnable nu creeaz˘ a nici un fir de execut ¸ie. crearea acestora trebuind f˘ acut˘ a explicit. ˆ ıns˘ a nu la oricare dintre ace¸ stia.. public FirExecutie() if (fir == null) { fir = new Thread(this). Acest lucru se realizeaz˘ a. FIRE DE EXECUT ¸ IE public interface Runnable { public abstract void run(). O astfel de clas˘ a se mai nume¸ ste clas˘ a activ˘ a¸ si are urm˘ atoarea structur˘ a: public class ClasaActiva implements Runnable { public void run() { //Codul firului de executie . urmat˘ a de un apel la un constructor al clasei Thread. Thread fir = new Thread(obiectActiv).start(). Aceste operat ¸iuni pot fi f˘ acute chiar ˆ ın cadrul clasei noastre: public class FirExecutie implements Runnable { private Thread fir = null.

*. acest lucru realizˆ andu-se automat la apelul metodei start. la lansarea sa. A¸ sadar.2: Folosirea interfet ¸ei Runnable import java . ˆ ıns˘ a aceasta va fi executat˘ a ca orice alt˘ a metoda.. acest constructor accept˘ a ca argument orice instant ¸˘ a a unei clase ”Runnable”. class Plansa extends Canvas implements Runnable { // Deoarece Plansa extinde Canvas .start(). event . import java .12. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul folosind interfat ¸a Runnable. anumit tip. } } 349 Specificarea argumentului this ˆ ın constructorul clasei Thread determin˘ a crearea unui fir de execut ¸ie care. lansarea firului va fi f˘ acut˘ a automat la instant ¸ierea unui obiect al clasei: FirExecutie fir = new FirExecutie(). va apela metoda run din clasa curent˘ a. awt . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE fir. . pe o suprafat ¸˘ a de fire de execut ¸ie care vor rula suprafat ¸a sa. Pentru clasa FirExecutie dat˘ a mai sus. exemplu ˆ ın care cre˘ am dou˘ a fire de execut ¸ie Fiecare fir va desena figuri geometrice de un desenare de tip Canvas. Atent ¸ie Metoda run nu trebuie apelat˘ a explicit. Vom porni apoi dou˘ a concurent. fiecare pe Listing 12. ¸ si nu separat ˆ ıntr-un fir. } } public void run() { //Codul firului de executie .. desenˆ and figuri diferite. Apelul explicit al metodei run nu va furniza nici o eroare.*. awt .2.

drawRect (x . width -1 . public Plansa ( String figura . if ( figura . this . dim . // Supradefinim update ca sa nu mai // fie stearsa suprafata de desenare } public void run () { /* Codul firului de executie : Afisarea a 100 de figuri geometrice la pozitii si dimensiuni calculate aleator . equals ( " cerc " ) ) g . i ++) { . equals ( " patrat " ) ) g . else if ( figura . height -1) .350 CAPITOLUL 12. } public void update ( Graphics g ) { paint ( g ) . r ) . Intre doua afisari . y . r . } public void paint ( Graphics g ) { // Desenam un chenar g . FIRE DE EXECUT ¸ IE // nu mai putem extinde clasa Thread Dimension dim = new Dimension (300 . figura = figura . r . setColor ( culoare ) . dim . Color culoare ) { this . y . setColor ( Color . drawRect (0 . int x =0 . } public Dimension getPreferredSize () { return dim . black ) . culoare = culoare . facem o pauza de 50 ms */ for ( int i =0. 0 . r =0. String figura . // Desenam figura la coordonatele calculate // de firul de executie g . 300) . g . r ) . drawOval (x . Color culoare . y =0 . i <100.

care vor // actualiza desenul celor doua planse new Thread ( p1 ) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . f . pack () . height ) . } } 351 . le plasam pe fereastra setLayout ( new GridLayout (1 . exit (0) . add ( p2 ) . try { Thread . } }) . Plansa p2 = new Plansa ( " cerc " . } } public class TestRunnable { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Runnable " ) . // Cream doua obiecte active de tip Plansa Plansa p1 = new Plansa ( " patrat " . // Acestea extind Canvas . add ( p1 ) . 2) ) . this . show () . y = ( int ) ( Math .12. Color . blue ) . new Thread ( p2 ) . red ) . r = ( int ) ( Math . start () . // Pornim doua fire de executie . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE x = ( int ) ( Math . random () * dim . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} repaint () . width ) . start () . sleep (50) . random () * dim .2. } } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Color . random () * 100) .

se termin˘ a. un fir de execut ¸ie se poate g˘ asi ˆ ın una din urm˘ atoarele patru st˘ ari: • ”New Thread” • ”Runnable” • ”Not Runnable” • ”Dead” Starea ”New Thread” Un fir de execut ¸ie se g˘ ase¸ ste ˆ ın aceast˘ a stare imediat dup˘ a crearea sa. vom analiza mai ˆ ındeaproape st˘ arile ˆ ın care se poate g˘ asi un fir de execut ¸ie. cu alte cuvinte dup˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa Thread sau dintr-o subclas˘ a a sa. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. Diagrama de mai jos ilustreaz˘ a generic aceste st˘ ari precum ¸ si metodele care provoaca tranzit ¸ia dintr-o stare ˆ ın alta: A¸ sadar. In continuare. la un moment dat. Thread fir = new Thread(obiectActiv).3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie Fiecare fir de execut ¸ie are propriul s˘ au ciclu de viat ¸˘ a: este creat. // fir se gaseste in starea "New Thread" .352 CAPITOLUL 12. devine activ prin lansarea sa ¸ si.

• A apelat metoda wait. • Apeleaz˘ a metoda run a obiectului activ al firului. Un fir aflat ˆ ın starea ”Runnable” nu ˆ ınseamn˘ a neap˘ arat c˘ a se g˘ a¸ seste efectiv ˆ ın execut ¸ie. Starea ”Runnable” Dup˘ a apelul metodei start un fir va trece ˆ ın starea ”Runnable”. //fir se gaseste in starea "Runnable" Metoda start realizez˘ a urm˘ atoarele operat ¸iuni necesare rul˘ arii firului de execut ¸ie: • Aloc˘ a resursele sistem necesare. Apelul oric˘ arei alte metode ˆ ın afar˘ a de start nu are nici un sens ¸ si va provoca o except ¸ie de tipul IllegalThreadStateException. adic˘ a instruct ¸iunile sale sunt interpretate de procesor.3. a¸ steptˆ and ca o anumit˘ a condit ¸ie s˘ a fie satisfacut˘ a.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. . A¸ sadar. el nu are alocate nici un fel de resurse sistem ¸ si singura operat ¸iune pe care o putem executa asupra lui este lansarea ˆ ın execut ¸ie. • Planific˘ a firul de execut ¸ie la procesor pentru a fi lansat. adic˘ a va fi ˆ ın execut ¸ie. prin metoda start. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 353 In aceast˘ a stare firul este ”vid”. Pentru a rezolva aceasta problem˘ a exist˘ a o planificare care s˘ a partajeze dinamic ¸ si corect procesorul ˆ ıntre toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın starea ”Runnable”. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a din cauza c˘ a majoritatea calculatoarelor au un singur procesor iar acesta nu poate rula simultan toate firele de execut ¸ie care se gasesc ˆ ın starea ”Runnable”. Starea ”Not Runnable” Un fir de execut ¸ie poate ajunge ˆ ın aceaat˘ a stare ˆ ın una din urm˘ atoarele situat ¸ii: • Este ”adormit” prin apelul metodei sleep. fir.start(). un fir care ”ruleaz˘ a” poate s˘ a-¸ si a¸ stepte de fapt rˆ andul la procesor.

cu alte cuvinte ˆ ıl ”adoarme” pentru un timp specificat. Metoda sleep este o metod˘ a static˘ a a clasei Thread care provoac˘ a o pauz˘ aˆ ın timpul rul˘ arii firului curent aflat ˆ ın execut ¸ie. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de intrare/ie¸ sire atunci el redevine ”Runnable” atunci cˆ and acea operat ¸iune s-a terminat. Lungimea acestei pauze este specificat˘ a ˆ ın milisecunde ¸ si chiar nanosecunde. la un moment dat.. exist˘ a o secvent ¸˘ a specific˘ a de ie¸ sire din starea repectiv˘ a.. In intervalul ˆ ın care un fir de execut ¸ie ”doarme”. un singur fir este ˆ ın execut ¸ie ¸ si doar pentru acesta are sens ”adormirea” sa. FIRE DE EXECUT ¸ IE • Este blocat ˆ ıntr-o operat ¸ie de intrare/ie¸ sire. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a¸ steapt˘ a o anumit˘ a condit ¸ie. atunci el devine ”Runnable” doar dup˘ a scurgerea intervalului de timp specificat de instruct ¸iunea sleep. atunci un alt obiect trebuie s˘ aˆ ıl informeze dac˘ a acea condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a sau nu. Dup˘ a expirarea intervalului specificat firul revine ˆ ın starea ”Runnable” iar dac˘ a procesorul este ˆ ın continuare disponibil ˆ ısi va continua execut ¸ia. Pentru fiecare tip de intrare ˆ ın starea ”Not Runnable”. . apelul acestei metode se face ˆ ıntr-un bloc de tip try-cacth: try { // Facem pauza de o secunda Thread. } catch (InterruptedException e) { . Acestea sunt: • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost ”adormit”. Intrucˆ at poate provoca except ¸ii de tipul InterruptedException. acesta nu va fi execut chiar dac˘ a procesorul devine disponibil.354 CAPITOLUL 12.sleep(1000). acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunile notify sau notifyAll (vezi ”Sincronizarea firelor de execut ¸ie”). } Observat ¸i c˘ a metoda fiind static˘ a apelul ei nu se face pentru o instant ¸˘ a anume a clasei Thread. care readuce firul de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. Acest lucru este foarte normal deoarece.

acesta intrˆ and ˆ ın starea Dead. S˘ a consider˘ am exemplul unui fir de execut ¸ie care trebuie s˘ a numere secundele scurse pˆ an˘ a la ap˘ asarea tastei Enter. ci trebuie s˘ a se termine ˆ ın mod natural la ˆ ıncheierea metodei run pe care o execut˘ a. // Primul exemplu public void run() { for(int i = a.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.out. A¸ sadar. . fie este asociat˘ a cu o metod˘ a public˘ a care permite schimbarea valorii sale. i += pas) System. metoda se termin˘ a ¸ si.3. ˆ ın versiunile mai vechi exista metoda stop a clasei Thread care termina fort ¸at un fir de execut ¸ie. In cazul cˆ and metoda run trebuie s˘ a execute o bucl˘ a infinit˘ a atunci aceasta trebuie controlat˘ a printr-o variabil˘ a care s˘ a opreasc˘ a ciclul atunci cˆ and dorim ca firul de execut ¸ie s˘ a se termine. Acest lucru poate fi realizat ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: 1. se va termina ¸ si firul de execut ¸ie repsectiv. 2. La terminarea metodei run se va termina automat ¸ si firul de execut ¸ie. Ambele exemple anteriorare se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın aceast˘ a categorie. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 355 Starea ”Dead” Este starea ˆ ın care ajunge un fir de execut ¸ie la terminarea sa. odat˘ a cu ea.3. 12.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie Dup˘ a cum am vazut. ˆ ıns˘ a aceasta a fost eliminat˘ a din motive de securitate. } Dup˘ a afi¸ sarea numerelor din intervalul specificat. Un fir nu poate fi oprit din program printr-o anumit˘ a metod˘ a.print(i + " " ). Spre deosebire de versiunile curente ale limbajului Java. i <= b. vom folosi o variabil˘ a membr˘ a a clasei care descrie firul de execut ¸ie care fie este public˘ a. Prin scrierea unor metode run care s˘ a-¸ si termine execut ¸ia ˆ ın mod natural. un fir de execut ¸ie nu poate fi terminat fort ¸at de c˘ atre program ci trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur terminarea sa. un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur propria sa ”moarte”. Uzual. Prin folosirea unei variabile de terminare.

. Metoda System. public void run () { while ( executie ) { try { Thread . out . " ) . println ( "S .356 CAPITOLUL 12. System . // Folosim o variabila de terminare public boolean executie = true . sleep (1000) . System . println ( " Apasati tasta Enter " ) . Sistemul Java de colectare a ”gunoiului” se ocup˘ a de acest lucru. print ( " . sec + " secunde " ) . // Oprim firul de executie fir . read () . } catch ( Interr u pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } } public class TestTerminare { public static void main ( String args []) throws IOException { NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde () . executie = false .3: Folosirea unei variabile de terminare import java . System . Setarea valorii null pentru variabila care referea instant ¸a firului de execut ¸ie va u¸ sura ˆ ıns˘ a activitatea procesului gc. System . io . out .au scurs " + fir . class NumaraSecunde extends Thread { public int sec = 0. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.*. } } Nu este necesar˘ a distrugerea explicit˘ a a unui fir de execut ¸ie. in . fir . start () . out .exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. sec ++.

sleep (1000) .start(). getDef aultToo lkit () . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 357 Pentru a testa dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost pornit dar nu s-a terminat ˆ ınc˘ a putem folosi metoda isAlive.dac˘ a firul este ˆ ın una din st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable” • false . awt .2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” Un proces este considerat ˆ ın execut ¸ie dac˘ a cont ¸ine cel put ¸in un fir de execut ¸ie activ. // isAlive retuneaza false (starea este New Thread) fir. // isAlive retuneaza true (starea este Runnable) fir.dac˘ a firul este ˆ ın una din starile ”New Thread” sau ”Dead” Intre st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable”. NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde().executie = false. Toolkit .3.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. Dup˘ a crearea sa. } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} } . un fir de execut ¸ie poate fi f˘ acut demon. Aceste fire de execut ¸ie se numesc demoni. Listing 12.4: Crearea unui fir de excut ¸ie de tip ”daemon” class Beeper implements Runnable { public void run () { while ( true ) { java . repectiv ”New Thread” sau ”Dead” nu se poate face nici o diferent ¸iere. // isAlive retuneaza false (starea este Dead) 12. Metoda returneaz˘ a: • true . sau scos din aceast˘ a stare. beep () . De multe ori ˆ ıns˘ a dorim s˘ a folosim fire care s˘ a realizeze diverse activit˘ a¸ ti.3. ma¸ sina virtual˘ a Java nu se va opri decˆ at atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici un fir de execut ¸ie activ. la rularea unei aplicat ¸ii. pe toat˘ a durata de execut ¸ie a programului iar ˆ ın momentul termin˘ arii acestuia s˘ a se termine automat ¸ si firele respective. Cu alte cuvinte. try { Thread . cu metoda setDaemon. eventual periodic.

start () . t . La nivelul sistemului de operare. prioritatea unui fir nou creat are MIN PRIORITY ¸ valoarea NORM PRIORITY. // " Demonul " se termina automat // la terminarea aplicatiei } } 12. IOException { Thread t = new Thread ( new Beeper () ) .358 } } CAPITOLUL 12. Aceste trei constante sunt definite ˆ ın clasa Thread astfel: public static final int MAX_PRIORITY = 10. out . FIRE DE EXECUT ¸ IE public class TestDaemon { public static void main ( String args []) throws java . Implicit. public static final int MIN_PRIORITY = 1. " ) .3. io . exist˘ a dou˘ a modele de lucru cu fire de execut ¸ie: . t .. println ( " Apasati Enter . System . Fiecare fir de execut ¸ie Java prime¸ ste la crearea sa o anumit˘ a prioritate. Schimbarea ulterioar˘ a a priorit˘ a¸ tii unui fir de execut ¸ie se realizeaz˘ a cu metoda setPriority a clasei Thread. read () . cunoscut sub numele de planificare cu priorit˘ a¸ ti fixate. O prioritate este de fapt un num˘ ar ˆ ıntreg cu valori cuprinse ˆ ıntre si MAX PRIORITY. determinist de planificare.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie Majoritatea calculatoarelor au un sigur procesor. System . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ˆ ımpart˘ a accesul la acel procesor. Sistemul Java de execut ¸ie a programelor implementeaz˘ a un algoritm simplu.. setDaemon ( true ) . Execut ¸ia ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine a mai multor fire de execut ¸ie pe un num˘ ar limitat de procesoare se nume¸ ste planificare (scheduling). public static final int NORM_PRIORITY= 5. in .

• metoda sa run se termin˘ a. programele Java trebuie scrise astfel ˆ ıncˆ at s˘ a funct ¸ioneze corect pe ambele modele. dezavantajul acestui model este c˘ a unele fire pot acapara procesorul. dup˘ a ce au fost l˘ asate s˘ a ruleze o perioad˘ a. De asemenea. Deoarece specificat ¸iile ma¸ sinii virtuale Java nu impun folosirea unui anumit model. planificatorul ˆ ıl va alege pe cel cu prioritatea cea mai mare pentru a-l executa. dezavantajul s˘ au fiind nevoia de a sincroniza accesul firelor la resursele comune. acest sistem se mai nume¸ ste cu ”cuante de timp”. Planificatorul Java nu va ˆ ıntrerupe ˆ ıns˘ a un fir de execut ¸ie ˆ ın favoarea altuia de aceeasi prioritate. dac˘ a un fir cu prioritate mai mare decˆ at firul care se execut˘ a la un moment dat solicit˘ a procesorul. • timpul alocat pentru execut ¸ia s˘ a a expirat (pe SO cu cuante de timp). dup˘ a un algoritm simplu de tip ”round-robin”. • Modelul preemptiv. Planificatorul Java lucreaz˘ aˆ ın modul urmator: dac˘ a la un moment dat sunt mai multe fire de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. vom mai detalia put ¸in aceste aspecte. A¸ sadar. urmˆ and s˘ a fie reluate dup˘ a ce ¸ si celelalte fire aflate ˆ ın execut ¸ie au avut acces la procesor. ˆ ın timp ce ˆ ın modelul preemptiv ele trebuie s˘ a partajeze resursele comune. Doar cˆ and firul de execut ¸ie cu prioritate maxim˘ a se termin˘ a.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 359 • Modelul cooperativ. In cazul ˆ ın care toate firele au aceea¸ si prioritate ele sunt alese pe rˆ and. ˆ ım modelul cooperativ firele de execut ¸ie sunt responsabile cu partajarea timpului de execut ¸ie.3. In continuare. • face explicit acest lucru apelˆ and metoda yield. A¸ sadar. adic˘ a sunt pregatite pentru a fi rulate. un fir de execut ¸ie Java cedeaz˘ a procesorul ˆ ın una din situatiile: • un fir de execut ¸ie cu o prioritate mai mare solicit˘ a procesorul. . va fi ales un fir cu o prioritate mai mic˘ a. ˆ ıns˘ a acest lucru ˆ ıl poate face sistemul de operare ˆ ın cazul ˆ ın care acesta aloc˘ a procesorul ˆ ın cuante de timp (un astfel de SO este Windows). ˆ ın care firele de execut ¸ie decid cˆ and s˘ a cedeze procesorul. ˆ ın care firele de execut ¸ie pot fi ˆ ıntrerupte oricˆ and. nepermit ¸ˆ and ¸ si execut ¸ia altora pˆ an˘ a la terminarea lor. atunci firul cu prioritate mai mare este imediat trecut ˆ ın execut ¸ie iar celalalt trecut ˆ ın asteptare. sau este suspendat din diverse motive.

MAX_PRIORITY ) . s1 = new FirEgoist ( " Firul 1 " ) . if ( i % 100 == 0) System . s1 . out . } public void run () { int i = 0. . FIRE DE EXECUT ¸ IE Atent ¸ie In nici un caz corectitudinea unui program nu trebuie s˘ a se bazeze pe mecansimul de planificare a firelor de execut ¸ie. Unele sistemele de operare combat acest tip de comportament prin metoda aloc˘ arii procesorului ˆ ın cuante de timp fiec˘ arui fir de execut ¸ie. Un fir de execut ¸ie de lung˘ a durat˘ a¸ si care nu cedeaz˘ a explicit procesorul la anumite intervale de timp astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poata fi executate ¸ si celelalte fire de execut ¸ie se nume¸ ste fir de execut ¸ie egoist. blocˆ and efectiv execut ¸ia celorlalte fire de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea sa. deoarece acesta poate fi diferit de la un sistem de operare la altul. Un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a fie ”corect” fat ¸˘ ade celelalte fire ¸ si s˘ a cedeze periodic procesorul astfel ˆ ıncˆ at toate s˘ a aib˘ a posibilitatea de a se executa. setPriority ( Thread . s2 . s2 .360 CAPITOLUL 12. setPriority ( Thread . Listing 12. // yield () . MAX_PRIORITY ) . trebuie evitat˘ a scrierea lor ˆ ıntrucˆ at acapareaz˘ a pe termen nedefinit procesorul. s2 = new FirEgoist ( " Firul 2 " ) .5: Exemplu de fir de execut ¸ie ”egoist” class FirEgoist extends Thread { public FirEgoist ( String name ) { super ( name ) . while ( i < 100000) { // Bucla care acapareaza procesorul i ++. Evident. ˆ ıns˘ a nu trebuie s˘ a ne baz˘ am pe acest lucru la scrierea unui program. } } } public class TestFirEgoist { public static void main ( String args []) { FirEgoist s1 . println ( getName () + " a ajuns la " + i ) .

3. Rezultatul va ar˘ ata astfel: Firul Firul Firul .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. Firul Firul 1 a ajuns la 100 1 a ajuns la 200 1 a ajuns la 300 1 1 2 2 a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la 99900 100000 100 200 2 a ajuns la 99900 2 a ajuns la 100000 Rezolvarea acestei probleme se face fie prin intermediul metodei statice yield a clasei Thread. } } 361 Firul de execut ¸ie s1 are prioritate maxim˘ a ¸ si pˆ an˘ a nu-¸ si va termina execut ¸ia nu-i va permite firului s2 s˘ a execute nici o instruct ¸iune. Prin metoda yield un fir de execut ¸ie nu cedeaz˘ a procesorul decˆ at firelor de execut ¸ie care au aceea¸ si prioritate cu a sa ¸ si nu celor cu priorit˘ a¸ ti mai mici.. Firul Firul Firul Firul Firul Firul . start () . start () . dˆ and ocazia ¸ si altor fire s˘ a se execute. Firul Firul Firul Firul . fie prin ”adormirea” temporar˘ a a firului curent cu ajutorul metodei sleep.. execut ¸ia celor dou˘ a fire se va intercala. acaparˆ and efectiv procesorul.... s2 . 1 1 2 1 2 2 a a a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la la la 31900 32000 100 32100 200 300 . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE s1 . Decomentˆ and linia ˆ ın care apel˘ am yeld din exemplul anterior. care determin˘ a firul de execut ¸ie curent s˘ a se opreasc˘ a temporar.. ...

3. Exist˘ aˆ ıns˘ a numeroase situat ¸ii cˆ and fire de execut ¸ie separate. pe rˆ and. Sau. fiecare la un interval neregulat cuprins ˆ ıntre 0 ¸ si 100 de milisecunde. S˘ a consider˘ am urm˘ atoarea situat ¸ie: • Produc˘ atorul genereaz˘ a numerele ˆ ıntregi de la 1 la 10. S˘ a consider˘ am de exemplu o aplicat ¸ie Java ˆ ın care un fir de execut ¸ie (produc˘ atorul) scrie date ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın timp ce alt fir de execut ¸ie (consumatorul) cite¸ ste date din acela¸ si fi¸ sier pentru a le prelucra. In ambele cazuri avem de-a face cu fire de execut ¸ie concurente care folosesc o resurs˘ a comun˘ a: un fi¸ sier. Pentru a fi accesibil˘ a ambelor fire de execut ¸ie.5 Scenariul produc˘ ator / consumator Pentru a ˆ ıntelege mai bine modalitatea de sincronizare a dou˘ a fire de execut ¸ie s˘ a implement˘ am efectiv o problem˘ a de tip produc˘ ator/consumator.362 CAPITOLUL 12. numerele generate de c˘ atre produc˘ ator ¸ si va afi¸ sa valoarea lor pe ecran.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie Pˆ an˘ a acum am v˘ azut cum putem crea fire de execut ¸ie independente ¸ si asincrone. 12. din acest motiv. s˘ a presupunem c˘ a produc˘ atorul genereaz˘ a ni¸ ste numere ¸ si le plaseaz˘ a. cu alte cuvinte care nu depind ˆ ın nici un fel de execut ¸ia sau de rezultatele altor fire. Cel mai elocvent scenariu ˆ ın care firele de execut ¸ie trebuie s˘ a se comunice ˆ ıntre ele este cunoscut sub numele de problema produc˘ atorului/consumatorului. dar care ruleaz˘ a concurent. .3. respectiv o zon˘ a de memorie ¸ si. Pe m˘ asura ce le genereaz˘ aˆ ıncearc˘ a s˘ a le plaseze ˆ ıntr-o zon˘ a de memorie (o variabil˘ a ˆ ıntreaga) de unde s˘ a fie citite de c˘ atre consumator. vom ˆ ıncapsula variabila ce va contine numerele generate ˆ ıntr-un obiect descris de clasa Buffer ¸ si care va avea dou˘ a metode put (pentru punerea unui numar ˆ ın buffer) ¸ si get (pentru obtinerea numarului din buffer). • Consumatorul va prelua. pe rˆ and. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. trebuie s˘ a comunice ˆ ıntre ele pentru a accesa diferite resurse comune sau pentru a-¸ si transmite dinamic rezultatele ”muncii” lor. ˆ ıntr-un buffer iar consumatorul cite¸ ste numerele din acel buffer pentru a le procesa. ele trebuie sincronizate ˆ ıntr-o manier˘ a care s˘ a permit˘ a decurgerea normal˘ aa activit˘ a¸ tii lor. ˆ ın care produc˘ atorul genereaz˘ a un flux de date care este preluat ¸ si prelucrat de c˘ atre consumator.

. } public void put ( int number ) { this . Ambele vor avea o referint ¸a comun˘ a la un obiect de tip Buffer prin intermediul c˘ aruia ˆ ı¸ si comunic˘ a valorile.3. number = number . random () * 100) ) . i < 10. try { sleep (( int ) ( Math . public Producator ( Buffer b ) { buffer = b .7: Clasele Producator ¸ si Consumator class Producator extends Thread { private Buffer buffer . out . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . public int get () { return number . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 363 F˘ ar˘ a a folosi nici un mecanism de sincronizare clasa Buffer arat˘ a astfel: Listing 12. put ( i ) . public Consumator ( Buffer b ) { buffer = b .6: Clasa Buffer f˘ ar˘ a sincronizare class Buffer { private int number = -1.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. } public void run () { for ( int i = 0. i ++) { buffer . } } Vom implementa acum clasele Producator ¸ si Consumator care vor descrie cele dou˘ a fire de execut ¸ie. Listing 12. System . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private Buffer buffer .

motivul fiind lipsa oric˘ arei sincroniz˘ ari ˆ ıntre cele dou˘ a fire de execut ¸ie. rezultatul rul˘ arii acestui program nu va rezolva nici pe departe problema propus˘ a de noi. i ++) { value = buffer . start () . p1 .364 } CAPITOLUL 12. } } } public class TestSincron izare1 { public static void main ( String [] args ) { Buffer b = new Buffer () . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. Producator p1 = new Producator ( b ) . start () . System . i < 10. println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . for ( int i = 0. c1 . rezultatul va fi ceva de forma: Consumatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a a a a a a a a a a a a a primit: primit: pus: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: pus: pus: pus: pus: pus: -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 . Consumator c1 = new Consumator ( b ) . get () . Mai precis. out . } } Dup˘ a cum ne a¸ steptam.

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a pus: pus: pus: pus: 6 7 8 9

365

Ambele fire de execut ¸ie acceseaz˘ a resursa comun˘ a, adic˘ a obiectul de tip Buffer, ˆ ıntr-o manier˘ a haotic˘ a¸ si acest lucru se ˆ ıntˆ ampla din dou motive : • Consumatorul nu a¸ steapt˘ aˆ ınainte de a citi ca produc˘ atorul s˘ a genereze un num˘ ar ¸ si va prelua de mai multe ori acela¸ si num˘ ar. • Produc˘ atorul nu a¸ steapt˘ a consumatorul s˘ a preia num˘ arul generat ˆ ınainte de a produce un altul, ˆ ın felul acesta consumatorul va ”rata” cu sigurant ¸˘ a unele numere (ˆ ın cazul nostru aproape pe toate). Problema care se ridic˘ aˆ ın acest moment este: cine trebuie s˘ a se ocupe de sincronizarea celor dou˘ a fire de execut ¸ie : clasele Producator ¸ si Consumator sau resursa comuna Buffer ? R˘ aspunsul este evident: resursa comun˘ a Buffer, deoarece ea trebuie s˘ a permita sau nu accesul la cont ¸inutul s˘ au ¸ si nu firele de execut ¸ie care o folosesc. In felul acesta efortul sincroniz˘ arii este transferat de la produc˘ ator/consumator la un nivel mai jos, cel al resursei critice. Activit˘ a¸ tile produc˘ atorului ¸ si consumatorului trebuie sincronizate la nivelul resursei comune ˆ ın dou˘ a privint ¸e: • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie nu trebuie s˘ a acceseze simultan buffer-ul; acest lucru se realizeaz˘ a prin blocarea obiectului Buffer atunci cˆ and este accesat de un fir de execut ¸ie, astfel ˆ ıncˆ at nici nu alt fir de execut ¸ie s˘ a nu-l mai poat˘ a accesa (vezi ”Monitoare”). • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie trebuie s˘ a se coordoneze, adic˘ a produc˘ atorul trebuie s˘ a g˘ aseasc˘ a o modalitate de a ”spune” consumatorului c˘ a a plasat o valoare ˆ ın buffer, iar consumatorul trebuie s˘ a comunice produc˘ atorului c˘ a a preluat aceast˘ a valoare, pentru ca acesta s˘ a poat˘ a genera o alta. Pentru a realiza aceasta comunicare, clasa Thread pune la dispozit ¸ie metodele wait, notify, notifyAll. (vezi ”Semafoare”). Folosind sincronizarea clasa Buffer va ar˘ ata astfel:

366

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.8: Clasa Buffer cu sincronizare

class Buffer { private int number = -1; private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

Rezultatul obtinut va fi cel scontat: Producatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul ... Producatorul Consumatorul a a a a pus: primit: pus: primit: 0 0 1 1

a pus: 9 a primit: 9

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE

367

12.3.6

Monitoare

Definit ¸ie Un segment de cod ce gestioneaz˘ a o resurs˘ a comun˘ a mai multor de fire de execut ¸ie separate concurente se nume¸ ste sect ¸iune critic˘ a. In Java, o sect ¸iune critic˘ a poate fi un bloc de instruct ¸iuni sau o metod˘ a. Controlul accesului ˆ ıntr-o sect ¸iune critic˘ a se face prin cuvˆ antul cheie synchronized. Platforma Java asociaz˘ a un monitor (”lac˘ at”) fiec˘ arui obiect al unui program aflat ˆ ın execut ¸ie. Acest monitor va indica dac˘ a resursa critic˘ a este accesat˘ a de vreun fir de execut ¸ie sau este liber˘ a, cu alte cuvinte ”monitorizeaz˘ a” resursa respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care este accesat˘ a, va pune un lac˘ at pe aceasta, astfel ˆ ıncˆ at s˘ aˆ ımpiedice accesul altor fire de execut ¸ie la ea. In momentul cˆ and resursa este eliberat˘ a ”lac˘ atul” va fi eliminat, pentru a permite accesul altor fire de execut ¸ie. In exemplul de tip produc˘ ator/consumator de mai sus, sect ¸iunile critice sunt metodele put ¸ si get iar resursa critic˘ a comun˘ a este obiectul buffer. Consumatorul nu trebuie s˘ a acceseze buffer-ul cˆ and producatorul tocmai pune o valoare ˆ ın el, iar produc˘ atorul nu trebuie s˘ a modifice valoarea din buffer ˆ ın momentul cˆ and aceasta este citit˘ a de c˘ atre consumator. public synchronized int get() { ... } public synchronized void put(int number) { ... } S˘ a observam c˘ a ambele metode au fost declarate cu modificatorul synchronized. Cu toate acestea, sistemul asociaz˘ a un monitor unei instant ¸e a clasei Buffer ¸ si nu unei metode anume. In momentul ˆ ın care este apelat˘ a o metod˘ a sincronizat˘ a, firul de execut ¸ie care a facut apelul va bloca obiectul a c˘ arei metod˘ a o acceseaz˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a celelalte fire de execut ¸ie nu vor mai putea accesa resursele critice ale acelui obiect. Acesta este un lucru logic, deoarece mai multe sect ¸iuni critice ale unui obiect gestioneaz˘ a de fapt o singur˘ a resurs˘ a critic˘ a. In exemplul nostru, atunci cˆ and producatorul apeleaz˘ a metoda put pentru a scrie un num˘ ar, va bloca tot obiectul buffer, astfel c˘ a firul de execut ¸ie

368

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

consumator nu va avea acces la metoda get, ¸ si reciproc. public synchronized void put(int number) { // buffer blocat de producator ... // buffer deblocat de producator } public synchronized int get() { // buffer blocat de consumator ... // buffer deblocat de consumator }

Monitoare fine Adeseori, folosirea unui monitor pentru ˆ ıntreg obiectul poate fi prea restrictiv˘ a. De ce s˘ a bloc˘ am toate resursele unui obiect dac˘ a un fir de execut ¸ie nu dore¸ ste decˆ at accesarea uneia sau a cˆ atorva dintre ele ? Deoarece orice obiect are un monitor, putem folosi obiecte fictive ca lac˘ ate pentru fiecare din resursele obiectului nostru, ca ˆ ın exemplul de mai jos: class MonitoareFine { //Cele doua resurse ale obiectului Resursa x, y; //Folosim monitoarele a doua obiecte fictive Object xLacat = new Object(), yLacat = new Object(); public void metoda() { synchronized(xLacat) { // Accesam resursa x } // Cod care nu foloseste resursele comune ... synchronized(yLacat) { // Accesam resursa y }

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE ... synchronized(xLacat) { synchronized(yLacat) { // Accesam x si y } } ... synchronized(this) { // Accesam x si y } } }

369

Metoda de mai sus nu a fost declarat˘ a cu synchronized ceea ce ar fi determinat blocarea tuturor resurselor comune la accesarea obiectului respectiv de un fir de execut ¸ie, ci au fost folosite monitoarele unor obiecte fictive pentru a controla folosirea fiec˘ arei resurs˘ aˆ ın parte.

12.3.7

Semafoare

Obiectul de tip Buffer din exemplul anterior are o variabil˘ a membr˘ a privat˘ a numit˘ a number, ˆ ın care este memorat num˘ arul pe care ˆ ıl comunic˘ a producatorul ¸ si pe care ˆ ıl preia consumatorul. De asemenea, mai are o variabil˘ a privat˘ a logic˘ a available care ne d˘ a starea buffer-ului: dac˘ a are valoarea true ˆ ınseamn˘ a c˘ a produc˘ atorul a pus o valoare ˆ ın buffer ¸ si consumatorul nu a preluat-o ˆ ınca; dac˘ a este false, consumatorul a preluat valoarea din buffer dar produc˘ atorul nu a pus deocamdat˘ a alta la loc. Deci, la prima vedere, metodele clasei Buffer ar trebui s˘ a arate astfel: public synchronized int get() { while (!available) { // Nimic - asteptam ca variabila sa devina true } available = false; return number; } public synchronized int put(int number) { while (available) {

370

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE // Nimic - asteptam ca variabila sa devina false } available = true; this.number = number;

} Varianta de mai sus, de¸ si pare corect˘ a, nu este. Aceasta deoarece implementarea metodelor este ”selfish”, cele dou˘ a metode ˆ ısi asteapt˘ aˆ ın mod egoist condit ¸ia de terminare. Ca urmare, corectitudinea funct ¸ion˘ arii va depinde de sistemul de operare pe care programul este rulat, ceea ce reprezint˘ a o gre¸ seal˘ a de programare. Punerea corect˘ a a unui fir de execut ¸ie ˆ ın asteptare se realizeaz˘ a cu metoda wait a clasei Thread, care are urm˘ atoarele forme: void wait( ) void wait( long timeout ) void wait( long timeout, long nanos ) Dup˘ a apelul metodei wait, firul de execut ¸ie curent elibereaz˘ a monitorul asociat obiectului respectiv ¸ si a¸ steapt˘ a ca una din urm˘ atoarele condit ¸ii s˘ a fie ˆ ındeplinit˘ a: • Un alt fir de execut ¸ie informeaz˘ a pe cei care ”a¸ steapt˘ a” la un anumit monitor s˘ a se ”trezeasc˘ a” - acest lucru se realizeaz˘ a printr-un apel al metodei notifyAll sau notify. • Perioada de a¸ stepatare specificat˘ a a expirat. Metoda wait poate produce except ¸ii de tipul InterruptedException, atunci cˆ and firul de execut ¸ie care a¸ steapt˘ a (este deci ˆ ın starea ”Not Runnable”) este ˆ ıntrerupt din a¸ steptare ¸ si trecut fort ¸at ˆ ın starea ”Runnable”, de¸ si condit ¸ia a¸ steptat˘ a nu era ˆ ınc˘ aˆ ındeplinit˘ a. Metoda notifyAll informeaz˘ a toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın asteptare la monitorul obiectului curent ˆ ındeplinirea condit ¸iei pe care o a¸ steptau. Metoda notify informeaz˘ a doar un singur fir de execut ¸ie, specificat ca argument. Reamintim varianta corect˘ a a clasei Buffer: Listing 12.9: Folosirea semafoarelor
class Buffer { private int number = -1;

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE
private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

371

12.3.8

Probleme legate de sincronizare

Din p˘ acate, folosirea monitoarelor ridic˘ a ¸ si unele probleme. S˘ a analiz˘ am cˆ ateva dintre ele ¸ si posibilele lor solut ¸ii: Deadlock Deadlock-ul este o problem˘ a clasic˘ aˆ ıntr-un mediu ˆ ın care ruleaz˘ a mai multe fire de execut ¸ie ¸ si const˘ aˆ ın faptul c˘ a, la un moment dat, ˆ ıntreg procesul se poate bloca deoarece unele fire a¸ steapt˘ a deblocarea unor monitoare care nu se vor debloca niciodat˘ a. Exist˘ a numeroase exemple ˆ ın acest sens, cea mai cunoscut˘ a fiind ”Problema filozofilor”. Reformulat˘ a, s˘ a ne imagin˘ am dou˘ a persoane ”A” ¸ si ”B” (fire de execut ¸ie) care stau la aceea¸ si mas˘ a¸ si tre-

372

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

buie s˘ a foloseasc˘ aˆ ın comun cut ¸itul ¸ si furculit ¸a (resursele comune) pentru a mˆ anca. Evident, cele dou˘ a persoane doresc obt ¸inerea ambelor resurse. S˘ a presupunem c˘ a ”A” a ot ¸inut cut ¸itul ¸ si ”B” furculit ¸a. Firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ steptarea eliber˘ arii furculit ¸ei iar firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ stepatrea eliber˘ arii cut ¸itului, ceea ce conduce la starea de ”deadlock”. De¸ si acest exemplu este desprins de realitate, exist˘ a numeroase situat ¸ii ˆ ın care fenomenul de ”deadlock” se poate manifesta, multe dintre acestea fiind dificil de detectat. Exist˘ a cˆ ateva reguli ce pot fi aplicate pentru evitarea deadlock-ului: • Firele de execut ¸ie s˘ a solicite resursele ˆ ın aceea¸ si ordine. Aceast˘ a abordare elimin˘ a situat ¸iile de a¸ steptare circular˘ a. • Folosirea unor monitoare care s˘ a controleze accesul la un grup de resurse. In cazul nostru, putem folosi un monitor ”tacˆ amuri” care trebuie blocat ˆ ınainte de a cere furculit ¸a sau cut ¸itul. • Folosirea unor variabile care s˘ a informeze disponibilitatea resurselor f˘ ar˘ a a bloca monitoarele asociate acestora. • Cel mai importat, conceperea unei arhitecturi a sistemului care s˘ a evite pe cˆ at posibil aparit ¸ia unor potent ¸iale situat ¸ii de deaslock.

Variabile volatile Cuvˆ antul cheie volatile a fost introdus pentru a controla unele aspecte legate de optimiz˘ arile efectuate de unele compilatoare. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: class TestVolatile { boolean test; public void metoda() { test = false; // * if (test) { // Aici se poate ajunge... } } }

12.4. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE

373

Un compilator care optimizeaz˘ a codul, poate decide c˘ a variabila test fiind setat˘ a pe false, corpul if -ului nu se va executa ¸ si s˘ a exclud˘ a secvent ¸a respectiv˘ a din rezultatul compil˘ arii. Dac˘ a aceast˘ a clas˘ a ar fi ˆ ıns˘ a accesat˘ a de mai multe fire de execut ¸ie, variabile test ar putea fi setat˘ a pe true de un alt fir, exact ˆ ıntre instruct ¸iunile de atribuire ¸ si if ale firului curent. Declararea unei variabile cu modificatorul volatile informeaz˘ a compilatorul s˘ a nu optimizeze codul ˆ ın care aceasta apare, previzionˆ and valoarea pe care variabila o are la un moment dat.

Fire de execut ¸ie inaccesibile Uneori firele de execut ¸ie sunt blocate din alte motive decˆ at a¸ steptarea la un monitor, cea mai frecvent˘ a situat ¸ie de acest tip fiind operat ¸iunile de intrare/ie¸ sire (IO) blocante. Cˆ and acest lucru se ˆ ınt˘ ampl˘ a celelalte fire de execut ¸ie trebuie s˘ a poat˘ a accesa ˆ ın continuare obiectul. Dar dac˘ a operat ¸iunea IO a fost f˘ acut˘ aˆ ıntr-o metod˘ a sincronizat˘ a, acest lucru nu mai este posibil, monitorul obiectului fiind blocat de firul care a¸ steapt˘ a de fapt s˘ a realizeze operat ¸ia de intrare/ie¸ sire. Din acest motiv, operat ¸iile IO nu trebuie f˘ acute ˆ ın metode sincronizate.

12.4

Gruparea firelor de execut ¸ie

Gruparea firelor de execut ¸ie pune la dispozit ¸ie un mecanism pentru manipularea acestora ca un tot ¸ si nu individual. De exemplu, putem s˘ a pornim sau s˘ a suspend˘ am toate firele dintr-un grup cu un singur apel de metod˘ a. Gruparea firelor de execut ¸ie se realizeaz˘ a prin intermediul clasei ThreadGroup. Fiecare fir de execut ¸ie Java este membru al unui grup, indiferent dac˘ a specific˘ am explicit sau nu acest lucru. Afilierea unui fir la un anumit grup se realizeaz˘ a la crearea sa ¸ si devine permanent˘ a, ˆ ın sensul c˘ a nu vom putea muta un fir dintr-un grup ˆ ın altul, dup˘ a ce acesta a fost creat. In cazul ˆ ın care cre˘ am un fir folosind un constructor care nu specific˘ a din ce grup face parte, el va fi plasat automat ˆ ın acela¸ si grup cu firul de execut ¸ie care l-a creat. La pornirea unui program Java se creeaz˘ a automat un obiect de tip ThreadGroup cu numele main, care va reprezenta grupul tuturor firelor de execut ¸ie create direct din program ¸ si care nu au fost ata¸ sate explicit altui grup. Cu alte cuvinte, putem s˘ a ignor˘ am complet plasarea firelor de execut ¸ie ˆ ın grupuri ¸ si s˘ a l˘ as˘ am sistemul s˘ a se ocupe cu aceasta, adunˆ andu-le pe toate

new Thread(grup2. Un grup poate avea ca p˘ arinte un alt grup. Thread p1 = new Thread(grup1. new Thread(grup2. FIRE DE EXECUT ¸ IE ˆ ın grupul main. Pentru a afla c˘ arui grup apart ¸ine un anumit fir de execut ¸ie putem folosi metoda getThreadGroup a clasei Thread. primul cu dou˘ a fire de execut ¸ie iar al doilea cu trei: ThreadGroup grup1 = new ThreadGroup("Producatori"). "Producator 2"). ThreadGroup Thread c1 = Thread c2 = Thread c3 = grup2 = new ThreadGroup("Consumatori"). Thread p2 = new Thread(grup1. ca ˆ ın figura de mai jos: . new Thread(grup2. ˆ ıl init ¸ializeaz˘ a ¸ si ˆ ıl plaseaz˘ aˆ ıntr-un grup specificat ca argument. Runnable target) public Thread(ThreadGroup group. "Consumator 3"). String name) Fiecare din ace¸ sti costructori creeaz˘ a un fir de execut ¸ie. "Producator 1"). Runnable target. Crearea unui fir de execut ¸ie ¸ si plasarea lui ˆ ıntr-un grup (altul decˆ at cel implicit) se realizeaz˘ a prin urm˘ atorii constructori ai clasei Thread: public Thread(ThreadGroup group. "Consumator 1"). "Consumator 2"). ˆ ın care r˘ ad˘ acina este grupul implicit main. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie pot fi plasate ˆ ıntr-o ierarhie de grupuri.374 CAPITOLUL 12. In exemplul urm˘ ator vor fi create dou˘ a grupuri. Exist˘ a situat ¸ii ˆ ıns˘ a cˆ and gruparea firelor de execut ¸ie poate u¸ sura substant ¸ial manevrarea lor. String name) public Thread(ThreadGroup group.

i ++) System . // Cream un fir propriu new Thread ( new Dummy () . // Obtinem o referinta la grupul curent Thread firCurent = Thread . yield () . // Le afisam for ( int i =0. currentThread () . start () .4. grupCurent . Frame f = new java . i < n . out . " Fir de test " ) . ThreadGroup grupCurent = firCurent . getName () ) .12. getThreadGroup () . awt . // Aflam numarul firelor de executie active int n = grupCurent . awt . enumerate ( lista ) . // Enumeram firele din grup Thread [] lista = new Thread [ n ]. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ım care list˘ am firele de execut ¸ie active: 375 Listing 12. activeCount () . println ( " Thread # " + i + " = " + lista [ i ]. } } public static void main ( String args []) { // Cream o fereastra pentru a fi create // automat firele de executie din AWT java . } } . Frame ( " Test " ) .10: Folosirea clasei ThreadGroup public class TestThreadGroup { static class Dummy implements Runnable { public void run () { while ( true ) Thread .

La citire. PipedWriter .pentru caractere. conectarea unui flux de intrare cu un flux de ie¸ sire se face prin metoda connect: public void connect(PipedWriterpw) public void connect(PipedReaderpr) Intrucˆ at fluxurile care sunt conectate printr-un pipe trebuie s˘ a execute simultan operat ¸ii de scriere/citire. dac˘ a nu sunt date disponibile firul de execut ¸ie se va bloca pˆ an˘ a ce acestea vor deveni disponibile. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. Realizarea conexiunii se face astfel: PipedWriter PipedReader // sau PipedReader PipedWriter // sau pw1 = new PipedWriter(). . La un cap˘ at se scriu caractere.376 CAPITOLUL 12. respectiv • PipedOutputStream. Acest lucru se realizeaz˘ a uzual prin intemediul constructorilor: public PipedReader(PipedWriterpw) public PipedWriter(PipedReaderpr) In cazul ˆ ın care este folosit un constructor f˘ ar˘ a argumente. firele de execut ¸ie comunicˆ and printr-un canal.pentru octet ¸i. pw2 = new PipedWriter(pr2). folosirea lor se va face din cadrul unor fire de execut ¸ie. PipedInputStream . pr1 = new PipedReader(pw1). Fluxurile ”pipe” de ie¸ sire ¸ si cele de intrare pot fi conectate pentru a efectua transmiterea datelor. la cel˘ alalt se citesc. pr2 = new PipedReader(). Fiecare cap˘ at al unui canal este utilizat dintr-un fir de execut ¸ie separat. Funct ¸ionarea obicetelor care instant ¸iaz˘ a PipedWriter ¸ si PipedReader este asem˘ an˘ atoare cu a canalelor de comunicare UNIX (pipes). Se observ˘ a c˘ a acesta este un comportament tipic produc˘ ator-consumator asincron.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” O modalitate deosebit de util˘ a prin care dou˘ a fire de execut ¸ie pot comunica este realizat˘ a prin intermediul canalelor de comunicatii (pipes). Acestea sunt implementate prin fluxuri descrise de clasele: • PipedReader.

out = out . ˆ ın toate formele lor.connect(pw) //echivalent cu pw. try { sleep (( int ) ( Math . } catch ( IOException e ) { e .connect(pr). i ++) { try { out . writeInt ( i ) .11: Folosirea fluxurilor de tip ”pipe” import java . io . i < 10. in = in . . out . S˘ a reconsider˘ am acum exemplul produc˘ ator/consumator prezentat anterior. println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . Listing 12.*. printStackTrace () . 377 Scrierea ¸ si citirea pe/de pe canale se realizeaz˘ a prin metodele uzuale read ¸ si write. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private DataInputStream in . Aceste dou˘ a fluxuri vor fi interconectate prin intermediul unor fluxuri de tip ”pipe”. random () * 100) ) . public Consumator ( DataInputStream in ) { this .5. public Producator ( DataOutputStream out ) { this . folosind canale de comunicat ¸ie. PipedWriter pw = new PipedWirter(). care le prime¸ ste printr-un flux de intrare de tip DataInputStream. COMUNICAREA PRIN FLUXURI DE TIP ”PIPE” PipedReader pr = new PipedReader().12. class Producator extends Thread { private DataOutputStream out . } public void run () { for ( int i = 0. Produc˘ atorul trimite datele printr-un flux de ie¸ sire de tip DataOutputStream c˘ atre consumator. pr. } System .

Consumator c1 = new Consumator ( in ) . i ++) { try { value = in . Pa¸ sii care trebuie f˘ acut ¸i pentru folosirea unui timer sunt: . printStackTrace () . } } 12. out . PipedInputStream pipeIn = new PipedInputStream ( pipeOut ) . for ( int i = 0. Producator p1 = new Producator ( out ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. c1 . p1 . start () . println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . readInt () .6 Clasele Timer ¸ si TimerTask Clasa Timer ofer˘ a o facilitate de a planifica diverse act ¸iuni pentru a fi realizate la un anumit moment de c˘ atre un fir de execut ¸ie ce ruleaz˘ aˆ ın fundal. } } } public class TestPipes { public static void main ( String [] args ) throws IOException { PipedOutputStream pipeOut = new Pipe dOutput Stream () . } catch ( IOException e ) { e . DataOutputStream out = new DataOutputStream ( pipeOut ) . i < 10. start () . } System . DataInputStream in = new DataInputStream ( pipeIn ) .378 } CAPITOLUL 12. Act ¸iunile unui obiect de tip Timer sunt implementate ca instant ¸e ale clasei TimerTask ¸ si pot fi programate pentru o singur˘ a execut ¸ie sau pentru execut ¸ii repetate la intervale regulate.

Date scheduleAtFixedRate(TimerTask scheduleAtFixedRate(TimerTask time) delay. • Crearea unui obiect de tip Actiune. • Crearea unui fir de execut ¸ie prin instant ¸ierea clasei Timer. . metodele de planificare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • schedule . Dup˘ a cum se observ˘ a. pot fi folosite ¸ si clase anonime. delay reprezint˘ aˆ ıntˆ arzierea fat ¸a de momentul curent dup˘ a care va ˆ ıncepe execut ¸ia.exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a.planificare cu num˘ ar fix de rate: dac˘ a dintrun anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. long period) unde. long delay. time momentul exact la care va ˆ ıncepe execut ¸ia iar period intervalul de timp ˆ ıntre dou˘ a execut ¸ii. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi ¸ si ele ˆ ıntˆ arziate ˆ ın consecint ¸˘ a. Dup˘ a oprirea sa el nu va mai putea fi folosit pentru planificarea altor act ¸iuni. Date time. long period) task. Metodele de planificare pe care le avem la dispozit ¸ie au urm˘ atoarele formate: schedule(TimerTask task.12. • scheduleAtFixedRate .planificare cu ˆ ıntˆ arziere fix˘ a: dac˘ a dintr-un anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. Dup˘ a cum vom vedea. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi executat˘ a mai repede. folosind metoda schedule din clasa Timer. Un timer se va opri natural la terminarea metodei sale run sau poate fi oprit fort ¸at folosind metoda cancel. task descrie act ¸iunea ce se va executa. long period) time. astfel ˆ ıncˆ at num˘ arul total de act ¸iuni dintr-o perioad˘ a de timp s˘ a fie tot timpul acela¸ si. • Planificarea la execut ¸ie a obiectuluii de tip Actiune. De asemenea. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 379 • Crearea unei subclase Actiune a lui TimerTask ¸ si supreadefinirea metodei run ce va cont ¸ine act ¸iunea pe care vrem s˘ a o planific˘ am. Date schedule(TimerTask task. long period) task. long schedule(TimerTask task.6. metoda System.

380 CAPITOLUL 12. 1*1000) . 0 . util . calendar . getDefaultToolkit () . out . scheduleAtFix e d Ra t e ( new Atentie () . println ( mesaj ) . beep () . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. mesaj = mesaj . calendar .au scurs 10 secunde . System . 30) .12: Folosirea claselor Timer ¸ si TimerTask import java . set ( Calendar . . " ) . calendar . t2 . out . public Alarma ( String mesaj ) { this . // Oprim primul timer t1 . 0) . HOUR_OF_DAY . set ( Calendar . getInstance () . awt . getTime () . // Folosim o clasa anonima pentru o alta actiune Timer t2 = new Timer () . 10*1000) . out . print ( " . } } class Alarma extends TimerTask { public String mesaj . cancel () . MINUTE . t1 . set ( Calendar . } public void run () { System .*. 22) . schedule ( new TimerTask () { public void run () { System . cu rata fixa final Timer t1 = new Timer () . } } . } } public class TestTimer { public static void main ( String args []) { // Setam o actiune repetitiva . println ( "S . // Setam o actiune pentru ora 22:30 Calendar calendar = Calendar . " ) .*. Date ora = calendar . import java . class Atentie extends TimerTask { public void run () { Toolkit . SECOND .

ora ) .12. } } . schedule ( new Alarma ( " Toti copiii la culcare ! " ) .6. t3 . CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 381 Timer t3 = new Timer () .

FIRE DE EXECUT ¸ IE .382 CAPITOLUL 12.

socket. Acest protocol asigur˘ a stabilirea unei conexiuni permanente ˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare pe parcursul comunicat ¸iei. octet cu octet.Capitolul 13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13. pentru a se ”ˆ ınt ¸elege” ˆ ıntre ele.1 Introducere Programarea ˆ ın ret ¸ea implic˘ a trimiterea de mesaje ¸ si date ˆ ıntre aplicat ¸ii ce ruleaz˘ a pe calculatoare aflate ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a sau conectate la Internet. Cu toate acestea. Clasele din acest pachet ofer˘ a o modalitate facil˘ a de programare ˆ ın ret ¸ea. adresa IP. f˘ ar˘ a a fi nevoie de cuno¸ stint ¸e prealabile referitoare la comunicarea efectiv˘ aˆ ıntre calculatoare. Pachetul care ofer˘ a suport pentru scrierea aplicatiilor de ret ¸ea este java. • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol bazat pe pachete inde383 . c˘ atre destinat ¸ie.net. era nevoie de stabilirea unor convent ¸ii (protocoale) care s˘ a fie folosite atˆ at de calculatorul care trimite datele cˆ at ¸ si de cel care le prime¸ ste. Ce este un protocol ? Un protocol reprezint˘ a o convent ¸ie de reprezentare a datelor folosit˘ aˆ ın comunicarea ˆ ıntre dou˘ a calculatoare. Avˆ and ˆ ın vedere faptul c˘ a orice informat ¸ie care trebuie trimis˘ a prin ret ¸ea trebuie serializat˘ a astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi transmis˘ a secvent ¸ial. • TCP (Transport Control Protocol) este un protocol ce furnizeaz˘ a un flux sigur de date ˆ ıntre dou˘ a calculatoare aflate ˆ ın ret ¸ea. sunt necesare cˆ ateva not ¸iuni fundamentale referitoare la ret ¸ele cum ar fi: protocol. port. Dou˘ a dintre cele mai utilizate protocoale sunt TCP ¸ si UDP.

De asemenea. datele trimise c˘ atre o destinat ¸ie trebuie s˘ a specifice pe lˆ anga adresa IP a calculatorului ¸ si procesul c˘ atre care se ˆ ındreapt˘ a informat ¸iile respective. Ins˘ a pe un calculator pot exista concurent mai multe procese care au stabilite conexiuni ˆ ın ret ¸ea. numerele cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 1023 fiind ˆ ıns˘ a rezervate unor servicii sistem ¸ si.net permit comunicarea ˆ ıntre procese folosind protocoalele . Valorile pe care le poate lua un num˘ ar de port sunt cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 65535 (deoarece sunt numere reprezentate pe 16 bit ¸i).384 CAPITOLUL 13. Corespunz˘ atoare unei adrese numerice exista ¸ si o adresa IP simbolic˘ a. cum ar fi thor.infoiasi. Aceasta reprezint˘ a un num˘ ar reprezentat pe 32 de bit ¸i. trimise de la un calculator c˘ atre altul f˘ ar˘ a a se garanta ˆ ın vreun fel ajungerea acestora la destinat ¸ie sau ordinea ˆ ın care acestea ajung. numite datagrame. asteptˆ and diverse informat ¸ii. din acest motiv. Orice informat ¸ie destinat˘ a unei anumite ma¸ sini trebuie deci s˘ a specifice obligatoriu adresa IP a acelei ma¸ sini. Cum este identificat un calculator ˆ ın ret ¸ea ? Orice calculator conectat la Internet este identificat ˆ ın mod unic de adresa sa IP (IP este acronimul de la Internet Protocol).231.131 ¸ si este numit adresa IP numeric˘ a. Identificarea proceselor se realizeaz˘ a prin intermdiul porturilor. Orice aplicat ¸ie care realizeaz˘ a o conexiune ˆ ın ret ¸ea va trebui s˘ a ata¸ seze un num˘ ar de port acelei conexiuni. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA pendente de date. Ce este un port ? Un calculator are ˆ ın general o singur˘ a leg˘ atur˘ a fizic˘ a la ret ¸ea. Acest protocol nu stabile¸ ste o conexiun˘ a permant˘ aˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare. nu trebuie folosite ˆ ın aplicat ¸ii. Prin urmare.30. Clasa Java care reprezint˘ a not ¸iunea de adres˘ a IP este InetAddress. fiecare calculator aflat ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a are un nume unic ce poat fi folosit la identificarea local˘ a a acestuia. Un port este un num˘ ar pe 16 bit ¸i care identific˘ aˆ ın mod unic procesele care ruleaz˘ a pe o anumit˘ a masin˘ a.net Clasele din java. cum ar fi de exemplu: 193. Clase de baz˘ a din java. uzual sub forma a 4 octet ¸i.ro pentru adresa numeric˘ a anterioar˘ a.

. etc.gif http://www.ro/~acf/java/curs/9/prog_retea.ro/~acf/imgs/taz. un text. o referint ¸˘ a de tip anchor ˆ ın cadrul fi¸ sierului referit (#url). Notat ¸ia user semnific˘ a uzual subdirectorul html al directorului rezervat pe un server Web utilizatorului specificat (HOME). imagine. – Opt ¸ional.infoiasi. fi¸ sierul ce reprezint˘ a resursa va fi considerat implicit index. – Calea complet˘ a spre resursa referit˘ a ( acf/java/curs/9/prog retea. – Opt ¸ional.2. rezultate ale unor comenzi executate la distant ¸a ˘.html#url Dup˘ a cum se observ˘ a din exemplele de mai sus. ˆ ıns˘ a un URL poate referi ¸ si interog˘ ari la baze de date.sun.infoiasi.infoiasi. etc.html.html http://www. • Numele resursei referite. Acesta are urm˘ atoarele componente: – Numele calculatorului gazd˘ a (www. etc). ftp. In cazul ˆ ın care este specificat doar un director. LUCRUL CU URL-URI TCP ¸ si UDP ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.html).2 Lucrul cu URL-uri Termenul URL este acronimul pentru Uniform Resource Locator ¸ si reprezint˘ a o referint ¸˘ a (adres˘ a) la o resurs˘ a aflat˘ a pe Internet.13. un URL are dou˘ a componente principale: • Identificatorul protocolului folosit (http. sunt prezentate cˆ ateva exemple de URL-uri sunt: http://java. Aceasta este ˆ ın general un fi¸ sier reprezentˆ and o pagin˘ a Web. TCP URL URLConnection Socket ServerSocket UDP DatagramPacket DatagramSocket MulticastSocket 385 13..com http://students.ro). portul la care s˘ a se realizeze conexiunea. Mai jost.ro/index.infoiasi.

Aceasta are mai mult ¸i constructori pentru crearea de obiecte ce reprezint˘ a referint ¸e c˘ atre resurse aflate ˆ ın ret ¸ea. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Clasa care permite lucrul cu URL-uri este java.ro.abc"). infoiasi .err.*.println("URL invalid !\n" + e). • Conectarea la acel URL pentru citirea ¸ si scrierea de informat ¸ii.infoiasi.URL.html de la adresa: http://www. protocolul folosit. Dac˘ a nu se specific˘ a mici un argument. • Citirea printr-un flux a continutului fi¸ sierului respectiv. cel mai uzual fiind cel care prime¸ ste ca parametru un ¸ sir de caractere. In cazul ˆ ın care ¸ sirul nu reprezint˘ a un URL valid va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul MalformedURLException. ˆ ın care afi¸ sam cont ¸inutul resursei specificat˘ a la linia de comand˘ a. Listing 13. Secvent ¸a standard pentru aceast˘ a operatiune este prezentat˘ aˆ ın exemplul de mai jos. ro " . etc). Citirea cont ¸inutului unui URL Orice obiect de tip URL poate returna un flux de intrare de tip InputStream pentru citirea continutului s˘ au. } Un obiect de tip URL poate fi folosit pentru: • Aflarea informat ¸iilor despre resursa referit˘ a (numele calculatorului gazd˘ a. } catch (MalformedURLException e) { System. try { URL adresa = new URL("http://xyz. . io .*. net . import java .1: Citirea cont ¸inutului unui URL import java . public class CitireURL { public static void main ( String [] args ) throws IOException { String adresa = " http :// www . va fi afi¸ sat fi¸ sierul index.386 CAPITOLUL 13. length > 0) adresa = args [0]. if ( args .net. numele fi¸ sierului.

13. servlet. Fiecare socket este ata¸ sat unui port astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a identifica unic programul c˘ aruia ˆ ıi sunt destinate datele. close () . br = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( in ) ) . 13. } } catch ( Malfo rmedU RLEx c e p t i o n e ) { System . println ( linie ) .3. println ( " URL invalid !\ n " + e ) . String linie . openStream () . ce permite crearea atˆ at a unui flux de intrare pentru citirea informat ¸iilor de la URL-ul specificat. err . out . In cazul trimiterii de date. Operat ¸iunea de trimitere de date dintr-un program c˘ atre un URL este similar˘ a cu trimiterea de date dintr-un formular de tip FORM aflat ˆ ıntr-o pagin˘ a HTML. readLine () ) != null ) { // Afisam linia citita System . Metoda folosit˘ a pentru trimitere este POST. cˆ at ¸ si a unui flux de ie¸ sire pentru scrierea de date c˘ atre acel URL. Aceast˘ a conexiune este reprezentat˘ a de un obiect de tip URLConnection. InputStream in = url . obiectul URL este uzual un proces ce ruleaz˘ a pe serverul Web referit prin URL-ul respectiv (jsp. try { URL url = new URL ( adresa ) . while (( linie = br . . } } } 387 Conectarea la un URL Se realizeaz˘ a prin metoda openConnection ce stabile¸ ste o conexiune bidirect ¸ional˘ a cu resursa specificat˘ a. cgi-bin. php. etc). SOCKET-URI BufferedReader br = null .3 Socket-uri Definit ¸ie Un socket (soclu) este o abstract ¸iune software folosit˘ a pentru a reprezenta fiecare din cele dou˘ a ”capete” ale unei conexiuni ˆ ıntre dou˘ a procese ce ruleaz˘ a ˆ ıntr-o ret ¸ea. } finally { br .

13.4 Comunicarea prin conexiuni In acest model se stabile¸ ste o conexiune TCP ˆ ıntre o aplicat ¸ie client ¸ si o aplicat ¸ie server care furnizeaz˘ a un anumit serviciu. permanente ˆ ın ret ¸ea. obiectele sale fiind utilizate de constructori ¸ si metode definite ˆ ın cadrul claselor ce descriu socketuri. implementate de clasele Socket ¸ si ServerSocket. cˆ ate unul pentru fiecare cap˘ at al ”canalului” de comunicat ¸ie dintre cei doi. respectiv client ¸i. Aceasta este InetSocketAddress (derivat˘ a din SocketAddress). In acest model aplicat ¸ia este format˘ a din dou˘ a categorii distincte de programe numite servere. constructorul uzual folosit fiind: Socket(InetAddress address.388 CAPITOLUL 13. din acest motiv. La nivelul clientului crearea socketului se realizeaz˘ a specificˆ and adresa IP a serverului ¸ si portul la care ruleaz˘ a acesta.4 a platformei standard Java. solicitˆ and un anumit serviciu. Leg˘ atura ˆ ıntre un client ¸ si un server se realizeaz˘ a prin intermediul a dou˘ a obiecte de tip Socket. un server trebuie s˘ a fie capabil s˘ a trateze mai mult ¸i clienti simultan ¸ si. Uzual. pentru a specifica cei doi parametri necesari identific˘ arii unui proces care trimite sau recept ¸ioneaz˘ a date ˆ ın ret ¸ea. exist˘ a o clas˘ a utilitar˘ a care implementeaz˘ a o pereche de tipul (adresa IP. Incepˆ and cu versiunea 1. implementate de clasa DatagramSocket. fiind ˆ ın stare de a¸ steptare atˆ ata vreme cˆ at nici un client nu le solicit˘ a serviciile. fiecare cerere adresat˘ a serverului va fi tratat˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Socket-urile sunt de dou˘ a tipuri: • TCP. Avantajul protocolul TCP/IP este c˘ a asigur˘ a realizarea unei comunic˘ ari stabile. • UDP. Programele de tip server sunt cele care ofer˘ a diverse servicii eventualilor client ¸i. num˘ ar port). int port) . O aplicat ¸ie de ret ¸ea ce folose¸ ste socket-uri se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın modelul client/server de concepere a unei aplicat ¸ii. Programele de tip client sunt cele care init ¸iaz˘ a conversat ¸ia cu un server. existˆ and sigurant ¸a c˘ a informat ¸iile trimise de un proces vor fi recept ¸ionate corect ¸ si complet la destinat ¸ie sau va fi semnalat˘ a o except ¸ie ˆ ın caz contrar.

In funct ¸ie de specificul aplicat ¸iei acestea pot fi perechile: • BufferedReader. respectuv getOutputStream. constructorul folosit fiind: ServerSocket(int port) Metoda clasei ServerSocket care a¸ steapt˘ a ”ascult˘ a” ret ¸eaua este accept. BufferedWriter ¸ si PrintWriter . Blocarea poate s˘ a nu fie permanent˘ a ci doar pentru o anumit˘ a perioad˘ a de timp aceasta va fi specificat˘ a prin metoda setSoTimeout. • ObjectInputStream. prin intermediul cˆ aruia va fi realizat˘ a leg˘ atura cu clientul. • DataInputStream. Acest tip de socket nu asigur˘ a comunicarea efectiv˘ a cu client ¸ii ci este responsabil cu ”ascultarea” ret ¸elei ¸ si crearea unor obiecte de tip Socket pentru fiecare cerere ap˘ arut˘ a. ObjectOutputStream .4.pentru cominicare prin intermediul obiectelor. Crearea unui obiect de tip ServerSocket se face specificˆ and portul la care ruleaz˘ a serverul. respectiv scrierea datelor. cu argumentul dat ˆ ın milisecunde.pentru comunicare prin date primitive. Aceasta blocheaz˘ a procesul p˘ arinte pˆ an˘ a la aparit ¸ia unui cereri ¸ si returneaz˘ a un nou obiect de tip Socket ce va asigura comunicarea cu clientul. .13. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul metodelor getInputStream. COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI 389 La nivelul serverului. acesta trebuie s˘ a creeze ˆ ıntˆ ai un obiect de tip ServerSocket. DataOutputStream . Fluxurile obt ¸inute vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu fluxuri de procesare care s˘ a asigure o comunicare facil˘ aˆ ıntre cele dou˘ a procese.pentru comunicare prin intermediul ¸ sirurilor de caractere. Pentru fiecare din cele dou˘ a socketuri deschise pot fi create apoi dou˘ a fluxuri pe octet ¸i pentru citirea.

1 Deschide un flux de intrare si primeste cererea 3. Clientul va trimite serverului un nume iar acesta va raspunde prin mesajul ”Hello nume”. In exemplul urm˘ ator vom implementa o aplicat ¸ie client-server folosind comunicarea prin conexiuni. Structura general˘ a a unui client bazat pe conexiuni este: 1. 2. socket = socket . Tratarea cererilor se va face ˆ ın fire de execut ¸ie separate.1 Deschide un flux de iesire si trimite cererea. Asteapta realizarea unei conexiuni cu un client. net . 3. Trateaza cererea venita de la client: 3.390 CAPITOLUL 13. io .*. . 3.3 Inchide fluxurile si socketul creat. Comunica cu serverul: 3. class ClientThread extends Thread { Socket socket = null . import java .2: Structura unui server bazat pe conexiuni import java .*. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Structura general˘ a a unui server bazat pe conexiuni este: 1. pentru ca metoda accept s˘ a poat˘ a fi reapelat˘ a cˆ at mai repede ˆ ın vederea stabilirii conexiunii cu un alt client. Listing 13. Citeste sau declara adresa IP a serverului si portul la care acesta ruleaza. (va fi creat un obiect nou de tip Socket) 3.2 Deschide un flux de iesire si trimite raspunsul 3. 3. Creeaza un obiect de tip ServerSocket la un anumit port while (true) { 2. folosind metoda accept. public ClientThread ( Socket socket ) { this . Creeaza un obiect de tip Socket cu adresa si portul specificate.2 Deschide un flux de intrare si primeste raspunsul.3 Inchide fluxurile si socketul nou creat } Este recomandat ca tratarea cererilor s˘ a se realizeze ˆ ın fire de execut ¸ie separate.

close () . } } } } public class SimpleServer { // Definim portul pe care se gaseste serverul // ( in afara intervalului 1 -1024) public static final int PORT = 8100. println ( " Eroare IO \ n " + e ) .4. println ( raspuns ) . // out este flux de iesire catre client PrintWriter out = new PrintWriter ( socket . out . err . readLine () . } finally { // Inchidem socketul deschis pentru clientul curent try { socket . out . public SimpleServer () throws IOException { ServerSocket serverSocket = null . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI } public void run () { // Executam solicitarea clientului String cerere . // Trimitem raspuns clientului raspuns = " Hello " + cerere + " ! " . raspuns . // Primim cerere de la client cerere = in . getInputStream () ) ) . getOutputStream () ) . err . try { // in este fluxul de intrare de la client BufferedReader in = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( socket . println ( " Socketul nu poate fi inchis \ n " + e).13. flush () . 391 } catch ( IOException e ) { System . } catch ( IOException e ) { System . .

println ( " Asteptam un client . String cerere . } } Listing 13.3: Structura unui client bazat pe conexiuni import java . err . " ) .0. PORT ) . . net .1 " .392 CAPITOLUL 13.un fir de executie ClientThread t = new ClientThread ( socket ) . } } catch ( IOException e ) { System . out ... } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { SimpleServer server = new SimpleServer () . PrintWriter out = null . } finally { serverSocket . try { socket = new Socket ( adresaServer . Socket socket = null . // Portul la care serverul ofera serviciul int PORT = 8100. BufferedReader in = null . // Executam solicitarea clientului intr . t . Socket socket = serverSocket . accept () .*. close () . start () . while ( true ) { System .*. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA try { serverSocket = new ServerSocket ( PORT ) . import java .0. public class SimpleClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP a serverului String adresaServer = " 127. println ( " Eroare IO \ n " + e ) . raspuns . io .

Clientul trimite cererea c˘ atre server prin intermediul unuia sau mai multor pachete de date independente. . extrage informat ¸iile cont ¸inute ¸ si returneaz˘ a r˘ aspunsul tot prin intermediul pachetelor. close () . } } } 13. if ( socket != null ) socket .13. if ( in != null ) in . serverul le recept ¸ioneaz˘ a. println ( raspuns ) . System .5. err . } finally { if ( out != null ) out . close () . getInputStream () ) ) . true ) . close () . println ( " Serverul nu poate fi gasit \ n " + e ) . exit (1) . println ( cerere ) . modelat prin intermediul clasei DatagramSocket. Rutarea datagramelor de la o ma¸ sin˘ a la alta se face exclusiv pe baza informat ¸iilor cont ¸inute de acestea. COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 393 out = new PrintWriter ( socket . System . Un astfel de pachet se nume¸ ste datagram˘ a ¸ si este reprezentat printr-un obiect din clasa DatagramPacket. } catch ( UnknownHostExc e p t i o n e ) { System . readLine () . out . getOutputStream () .5 Comunicarea prin datagrame In acest model nu exist˘ a o conexiune permanent˘ aˆ ıntre client ¸ si server prin intermediul c˘ areia s˘ a se realizeze comunicarea. // Trimitem o cerere la server cerere = " Duke " . in = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( socket . // Asteaptam raspunsul de la server (" Hello Duke !") raspuns = in . out . Primirea ¸ si trimiterea datagramelor se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket.

A trei pereche de constructori este folosit˘ a pentru crearea unui pachet ˆ ın care vor fi recept ¸ionate date. InetAddress address. int offset. ei nespecificˆ and vreo surs˘ a sau destinat ¸ie. exist˘ a situat ¸ii ˆ ın care aceste lucruri nu sunt importante ¸ si acest model este de preferat celui bazat pe conexiuni care solicit˘ a mult mai mult atˆ at serverul cˆ at ¸ si clientul. port) int offset. De fapt. int length) Primele dou˘ a perechi de constructori sunt pentru creare pachetelor ce vor fi expediate. respectiv SocketAddress pentru specificarea adresei desinat ¸ie. diferent ¸a ˆ ıntre ele fiind utilizarea claselor InetAddress. int length. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Dup˘ a cum am ment ¸ionat deja. cu deosebirea c˘ a asigur˘ a respectarea ordinii de transmitere a mesajelor ¸ si verific˘ a ajungerea la destinat ¸ie a tuturor pachetelor -ˆ ın cazul ˆ ın care unul nu a ajuns. protocolul TCP/IP folose¸ ste tot pachete pentru trimiterea informat ¸iilor dintr-un nod ˆ ın altul al ret ¸elei. int length. int length) DatagramPacket(byte[] buf. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. Pe de alt˘ a parte. . int offset. dezavantajul acestei metode este c˘ a nu garanteaz˘ a ajungerea la destinat ¸ie a pachetelor trimise ¸ si nici c˘ a vor fi primite ˆ ın aceea¸ si ordinie ˆ ın care au fost expediate. int DatagramPacket(byte[] buf. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf.394 CAPITOLUL 13. int length. InetAddress address. int int length. port) DatagramPacket(byte[] buf. acesta va fi retrimis automat. Clasa DatagramPacket cont ¸ine urm˘ atorii constructori: DatagramPacket(byte[] buf.

cˆ at ¸ si pentru recept ¸ionarea acestora de la diverse surse. // Aflam adresa si portul de la care vine cererea InetAddress adresa = cerere . socket . getAddress () .5.. net .4: Structura unui server bazat pe datagrame import java . println ( " Asteptam un pachet .13. DatagramPacket cerere . public class DatagramServer { public static final int PORT = 8200. De asemenea. System . int port = cerere . import java . length ) . " ) . getPort () . cerere = new DatagramPacket ( buf . io . precum ¸ si adresa la care le trimitem prin setAddress. buf . acela¸ si socket poate fi folosit atˆ at pentru trimiterea de pachete. setPort ¸ si setSocketAddress. Extragerea informat ¸iilor cont ¸iunte de un pachet se realizeaz˘ a prin metoda getData din clasa DatagramPacket.. eventual c˘ atre destinat ¸ii diferite. public void start () throws IOException { socket = new DatagramSocket ( PORT ) . getPort ¸ si getSocketAddress. // Construim raspunsul . Deoarece toate informat ¸ii sunt incluse ˆ ın datagram˘ a. In cazul ˆ ın care refolosim pachete. raspuns = null .*. private DatagramSocket socket = null . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 395 Dup˘ a crearea unui pachet procesul de trimitere ¸ si primire a acestuia implic˘ a apelul metodelor send ¸ si receive ale clasei DatagramSocket. aceast˘ a clas˘ a ofer˘ a metode pentru aflarea adresei IP ¸ si a portului procesului care a trimis datagrama.*. Listing 13. out . receive ( cerere ) . try { while ( true ) { // Declaram pachetul in care va fi receptionata cererea byte [] buf = new byte [256]. putem schimba cont ¸inutul acestora cu metoda setData. Acestea sunt: getAdress. pentru a-i putea r˘ aspunde dac˘ a este necesar.

} } finally { if ( socket != null ) socket . getData () ).396 CAPITOLUL 13.*. buf . socket . getByName ( " 127.1 " ) . byte buf []. send ( raspuns ) . DatagramSocket socket = null . length . net . . getBytes () . io . port ) . int port =8200.0. // Trimitem un pachet cu raspunsul catre client raspuns = new DatagramPacket ( buf . close () .0. buf = mesaj . } } Listing 13. import java . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { new DatagramServer () . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA String mesaj = " Hello " + new String ( cerere . DatagramPacket packet = null . public class DatagramClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul la care ruleaza serverul InetAddress adresa = InetAddress . try { // Construim un socket pentru comunicare socket = new DatagramSocket () . // Construim si trimitem pachetul cu cererea catre server buf = " Duke " .5: Structura unui client bazat pe datagrame import java . getBytes () . adresa . start () .*.

0. } } } 397 13. } finally { if ( socket != null ) socket .0 este rezervat˘ a¸ si nu trebuie folosit˘ a.255. socket . descris de clasa MulticastSocket.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i Diverse situat ¸ii impun gruparea mai multor client ¸i astfel ˆ ıncˆ at un mesaj (pachet) trimis pe adresa grupului s˘ a fie recept ¸ionat de fiecare dintre ace¸ stia. buf . send ( packet ) . length . receive ( packet ) . Adresa 224.255 ¸ si un port UDP.0. Gruparea mai multor programe ˆ ın vederea trimiterii multiple de mesaje se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket special. packet = new DatagramPacket ( buf . getData () ) ) .0.0.6. extensie a clasei DatagramSocket. out . . close () . length ) . socket .1 . adresa .255. port ) .239. buf . Un grup de client ¸i abonat ¸i pentru trimitere multipl˘ a este specificat printro adres˘ a IP din intervalul 224. println ( new String ( packet . // Asteaptam pachetul cu raspunsul de la server buf = new byte [256]. // Afisam raspunsul (" Hello Duke !") System .˘ 13. TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I packet = new DatagramPacket ( buf .

net . public class MulticastClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul care reprezinta grupul de clienti InetAddress group = InetAddress .1 " ) . length ) .. import java . " ) . socket . byte buf []. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Listing 13. joinGroup ( group ) .6: Inregistrarea unui client ˆ ıntr-un grup import java . receive ( packet ) . try { // Ne alaturam grupului aflat la adresa si portul specificate socket = new MulticastSocket ( port ) . . // Asteaptam un pachet venit pe adresa grupului buf = new byte [256]. System . MulticastSocket socket = null .*. println ( " Asteptam un pachet . getByName ( " 230. int port =4444.0. out ..0. DatagramPacket packet = new DatagramPacket ( buf .*. socket .398 CAPITOLUL 13. buf . io .

packet = new DatagramPacket ( buf . byte [] buf .6. getByName ( " 230. DatagramPacket packet = null . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I 399 System .*. trim () ) .˘ 13. int port = 4444. } finally { socket . net . } finally { if ( socket != null ) { socket . socket . // Cream un socket cu un numar oarecare DatagramSocket socket = new DatagramSocket (0) . buf .0. } } } . public class MulticastSend { public static void main ( String [] args ) throws IOException { InetAddress grup = InetAddress . import java . send ( packet ) . getBytes () . try { // Trimitem un pachet catre toti clientii din grup buf = ( new String ( " Salut grup ! " ) ) . close () . port ). getData () ) . socket . length . grup . out .1 " ) . close () . } } } } Listing 13.7: Transmiterea unui mesaj c˘ atre un grup import java .0. leaveGroup ( group ) .*. println ( new String ( packet . io .

PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA .400 CAPITOLUL 13.

401 . In pachetul javax. codul unui applet poate fi format din una sau mai multe clase.swing exist˘ a ¸ si clasa JApplet. Un astfel de program se mai nume¸ ste miniaplicatie. care extinde Applet. clasa principal˘ a fiind cea care cont ¸ine metoda main.1 Introducere Definit ¸ie Un applet reprezint˘ a un program Java de dimensiuni reduse ce gestioneaz˘ a o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container) care poate fi inclus˘ aˆ ıntr-o pagin˘ a Web. Diferent ¸a fundamental˘ a dintre un applet ¸ si o aplicat ¸ie const˘ aˆ ın faptul c˘ a un applet nu poate fi executat independent. Ciclul de viat˘ a al unui applet este complet diferit. ci va fi executat de browserul ˆ ın care este ˆ ınc˘ arcat˘ a pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. O aplicat ¸ie independent˘ a este executat˘ a prin apelul interpretorului java.Capitolul 14 Appleturi 14. aceasta fiind clasa ce trebuie specificat˘ aˆ ın documentul HTML ce descrie pagina Web ˆ ın care dorim s˘ a includem appletul. cea mai important˘ a clas˘ a fiind Applet.applet. Ca orice alt˘ a aplicat ¸ie Java. Una dintre acestea este principal˘ a¸ si extinde clasa Applet. avˆ and ca argument numele clasei principale a aplicat ¸iei. oferind suport pentru crearea de appleturi pe arhitectura de componente JFC/Swing. fiind dictat de evenimentele generate de c˘ atre browser la vizualizarea documentului HTML ce cont ¸ine appletul. Pachetul care ofer˘ a suport pentru crearea de appleturi este java.

14.gif"). S˘ a parguream ˆ ın continuare ace¸ sti pa¸ si pentru a realiza un applet extrem de simplu. asemenea claselor Frame sau Panel. clasa Applet descrie de fapt suprafet ¸e de afi¸ sare.402 CAPITOLUL 14. "taz.awt. care afi¸ seaz˘ a o imagine ¸ si un ¸ sir de caractere. APPLETURI Ierarhia claselor din care deriv˘ a appleturile este prezentata ˆ ın figura de mai jos: Fiind derivat˘ a din clasa Container.* .2 Crearea unui applet simplu Crearea structurii de fi¸ siere ¸ si compilarea applet-urilor sunt identice ca ˆ ın cazul aplicat ¸iilor.* . } . import java. Scrierea codului sursa import java. Difer˘ aˆ ın schimb structura programului ¸ si modul de rulare a acestuia. public class FirstApplet extends Applet { Image img. 1.applet. public void init() { img = getImage(getCodeBase().

14. CREAREA UNUI APPLET SIMPLU public void paint (Graphics g) { g. sau printr-un program special cum ar fi appletviewer din kitul de dezvoltare J2SDK. Compilarea Compilarea se face la fel ca ¸ si la aplicat ¸iile independente. vom salva clasa de mai sus ˆ ıntr-un fi¸ sier FirstApplet. Salvarea fisierelor surs˘ a Ca orice clas˘ a public˘ a. 110.2. clasa principal˘ a a appletului trebuie s˘ a fie public˘ a. S˘ a consider˘ am fi¸ sierul simplu. Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer. } } 403 Pentru a putea fi executat˘ a de browser.java. this).html.drawOval(100. javac FirstApplet. Netscape. Opera.50). Mozilla. clasa principala a appletului va fi salvat˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier cu acela¸ si nume ¸ si extensia . g.java. 2. folosind compilatorul javac apelat pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine appletul. 0.150. Rularea appletului Applet-urile nu ruleaza independent.drawImage(img. g. 4. avˆ and cont ¸inutul de mai jos: . etc.0. 3. 0.class. 25).java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fisierul FirstApplet. A¸ sadar. Pentru a executa un applet trebuie s˘ a facem dou˘ a operat ¸ii: • Crearea unui fi¸ sier HTML ˆ ın care vom include applet-ul.drawString("Hello! My name is Taz!".

404 CAPITOLUL 14. .class width=400 height=400> </applet> </body> </html> • Vizualizarea appletului: se deschide fisierul simplu. citirea unor parametri de intrare.html. 14. Fiecare etap˘ a este strˆ ans legat˘ a de un eveniment generat de c˘ atre browser ¸ si determin˘ a apelarea unei metode specifice din clasa ce implementeaz˘ a appletul. • Pornirea Este apelat˘ a metoda start • Execut ¸ia propriu-zis˘ a Const˘ aˆ ın interact ¸iunea dintre utilizator ¸ si componentele afi¸ sate pe suprafat ¸a appletului sau ˆ ın executarea unui anumit cod ˆ ıntr-un fir de execut ¸ie. • Inc˘ arcarea ˆ ın memorie Este creat˘ a o instant ¸a a clasei principale a appletului ¸ si ˆ ıncarcat˘ aˆ ın memorie. • Init ¸ializarea Este apelat˘ a metoda init ce permite init ¸ializarea diverselor variabile.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet Execut ¸ia unui applet ˆ ıncepe ˆ ın momentul ˆ ın care un browser afi¸ seaz˘ a o pagin˘ a Web ˆ ın care este inclus appletul respectiv ¸ si poate trece prin mai multe etape. etc. In unele situat ¸ii ˆ ıntreaga execut ¸ie a appletului se consum˘ a la etapele de init ¸ializare ¸ si pornire.html folosind unul din browser-ele amintite sau efectuˆ and apelul: appletviewer simplu. APPLETURI <html> <head> <title>Primul applet Java</title> </head> <body> <applet code=FirstApplet.

pentru a-i permite s˘ a elibereze resursele det ¸inute. CICLUL DE VIAT ¸A 405 • Oprirea temporar˘ a In cazul ˆ ın care utilizatorul p˘ ar˘ ase¸ ste pagina Web ˆ ın care ruleaz˘ a appletul este apelat˘ a metoda stop a acestuia. la unele browsere.3. Apelul metodei destroy este ˆ ıntotdeauna precedat de apelul lui stop. Acela¸ si lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a fereastra browserului este minimizat˘ a. dup˘ a o oprire temporar˘ a. Metodele specifice appleturilor A¸ sadar. In momentul cˆ and pagina Web ce contine appletul devine din nou activ˘ a. aceast˘ a metod˘ a ar trebui s˘ a se apeleze o singur˘ a dat˘ a. dˆ andu-i astfel posibilitatea s˘ a opreasca temporar execut ¸ia sa pe perioada ˆ ın care nu este vizibil. va fi reapelat˘ a metoda start. • Oprirea definitiv˘ a La ˆ ınchiderea tuturor instant ¸elor browserului folosit pentru vizualizare. exist˘ a o serie de metode specifice appleturilor ce sunt apelate automat la diverse evenimente generate de c˘ atre browser. Teoretic. este posibil ca ea s˘ a se apeleze de mai multe ori. etc) ¸ si ˆ ınainte de destroy. la prima afi¸ sare a appletului ˆ ın pagin˘ a. Atent ¸ie . ˆ ıns˘ a. Acestea sunt definite ˆ ın clasa Applet ¸ si sunt enumerate ˆ ın tabelul de mai jos: Metoda Situat ¸ia ˆ ın care este apelat˘ a init La init ¸ializarea appletului. stop De fiecare dat˘ a cˆ and appletul nu mai este vizibil (pagina Web nu mai este vizibil˘ a. fereastra browserului este minimizat˘ a. destroy La ˆ ınchiderea ultimei instant ¸e a browserului care a ˆ ınc˘ arcat ˆ ın memorie clasa principal˘ a a appletului.˘ AL UNUI APPLET 14. pentru a nu consuma inutil din timpul procesorului. appletul va fi eliminat din memorie ¸ si va fi apelat˘ a metoda destroy a acestuia. start Imediat dup˘ a init ¸ializare ¸ si de fiecare dat˘ a cˆ and appletul redevine activ.

event. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a appleturile sunt.applet. import java.*.awt. ad˘ augarea componentelor pe suprafat ¸a appletului precum ¸ si stabilirea obiectelor responsabile cu tratarea evenimentelor generate sunt operat ¸iuni ce vor fi realizate ˆ ın metoda init.406 CAPITOLUL 14. import java. APPLETURI Aceste metode sunt apelate automat de browser ¸ si nu trebuie apelate explicit din program ! Structura general˘ a a unui applet import java.awt.*.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul Dup˘ a cum am v˘ azut. public class StructuraApplet extends Applet { public void init() { } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } } 14. gestionarea pozit ¸ion˘ arii lor ¸ si tratarea evenimentelor generate se realizeaz˘ a la fel ca ¸ si ˆ ın cazul aplicat ¸iilor. Plasarea componentelor. clasa Applet este o extensie a superclasei Container. suprafet ¸e de afi¸ sare. ˆ ınainte de toate. .Applet. Uzual.

4. INTERFAT ¸ A GRAFICA 407 Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout. ˆ ıns˘ a acesta poate fi schimbat prin metoda setLayout. .˘ CU UTILIZATORUL 14.

Fiecare applet are ¸ si un set de parametri prestabilit ¸i ale c˘ aror nume nu vor putea fi folosite pentru definirea de noi parametri folosind metoda de . indiferent dac˘ a valoarea este ˆ ıntre ghilimele sau nu. Fiecare parametru are un nume. } In cazul ˆ ın care este aleas˘ a aceast˘ a solut ¸ie. Definirea parametrilor se face ˆ ın cadrul tagului APPLET din documentul HTML ce cont ¸ine appletul ¸ si sunt identificat ¸i prin atributul PARAM. Implicit. specificat prin NAME ¸ si o valoare.. 14. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a desen˘ am direct pe suprafat ¸a unui applet va fi nevoie s˘ a supradefinim aceast˘ a metod˘ a. metoda paint din clasa Applet nu realizeaz˘ a nimic. ca ˆ ın exemplul de mai jos: <APPLET CODE="TestParametri. specificat˘ a prin VALUE. APPLETURI Desenarea pe suprafat ¸a unui applet Exist˘ a o categorie ˆ ıntreag˘ a de appleturi ce nu comunic˘ a cu utilizatorul prin intermediul componentelor ci. deci.class" WIDTH=100 HEIGHT=50 <PARAM NAME=textAfisat VALUE="Salut"> <PARAM NAME=numeFont VALUE="Times New Roman"> <PARAM NAME=dimFont VALUE=20> </APPLET> Ca ¸ si ˆ ın cazul argumentelor trimise aplicat ¸iilor de la linia de comand˘ a.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor Parametrii sunt pentru appleturi ceea ce argumentele de la linia de comand˘ a sunt pentru aplicat ¸iile independente.408 CAPITOLUL 14. Ei permit utilizatorului s˘ a personalizeze aspectul sau comportarea unui applet f˘ ar˘ a a-i schimba codul ¸ si recompila clasele. tipul parametrilor este ˆ ıntotdeauna ¸ sir de caractere. execut ¸ia lor se rezum˘ a la diverse operat ¸iuni de desenare realizate ˆ ın metoda paint. public void paint(Graphics g) { // Desenare . Reamintim c˘ a metoda paint este responsabil˘ a cu definirea aspectului grafic al oric˘ arei componente.. evenimentele tratate uzual vor fi cele generate de mouse sau tastatur˘ a.

*. numeFont . tipul s˘ au ¸ si o descriere a sa. Informat ¸iile furnizate de un applet pot fi citite din browserul folosit pentru vizualizare prin metode specifice acestuia. Lista lor complet˘ a va fi prezentata la descrierea tagului APPLET. De exemplu. WIDTH sau HEIGHT. import java . DEFINIREA S ¸ I FOLOSIREA PARAMETRILOR 409 mai sus. S˘ a scriem un applet care s˘ a afi¸ seze un text primit ca parametru. awt . etc. caz ˆ ın care programul trebuie s˘ a atribuie o valoare implicit˘ a variabilei ˆ ın care se dorea citirea respectivului parametru. Listing 14. Folosirea parametrilor primit ¸i de c˘ atre un applet se face prin intermediul metodei getParameter care prime¸ ste ca argument numele unui parametru ¸ si returneaz˘ a valoarea acestuia. Ace¸ stia apar direct ˆ ın corpul tagului APPLET ¸ si definesc informat ¸ii generale despre applet. public class TestParametri extends Applet String text . int dimFont .1: Folosirea parametrilor import java . Fiecare element al vectorului este de fapt un vector cu trei elemente de tip String. care returneaz˘ a un vector format din triplete de ¸ siruri. Applet . applet . Exemple de astfel de parametri sunt CODE. In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici un parametru cu numele specificat. public void init () { text = getParameter ( " textAfisat " ) . metoda ˆ ıntoarce null. if ( numeFont == null ) numeFont = " Arial " . if ( text == null ) text = " Hello " . // valoare implicita numeFont = getParameter ( " numeFont " ) . cele trei ¸ siruri reprezentˆ and numele parametrului. pentru a veni ˆ ın ajutorul utilizatorilor care doresc s˘ a includ˘ a appletul ˆ ıntr-o pagin˘ a Web. { . ˆ ın appletviewer informat ¸iile despre parametri pot fi vizualizate la rubrica Info din meniul Applet.14. ˆ ın Netscape se folose¸ ste opt ¸iunea Page info din meniul View. Orice applet poate pune la dispozit ¸ie o ”documentat ¸ie” referitoare la parametrii pe care ˆ ıi suport˘ a. folosind un font cu numele ¸ si dimensiunea specificate de asemenea ca parametri. Aceasta se realizeaz˘ a prin supradefinirea metodei getParameterInfo.5.

} } public void paint ( Graphics g ) { g . { " numeFont " .jar] [CODEBASE = URLApplet] [ALT = textAlternativ] [NAME = numeInstantaApplet] [ALIGN = aliniere] [VSPACE = spatiuVertical] . " String " . } } 14.410 CAPITOLUL 14. } public String [][] getParameterInfo () { String [][] info = { // Nume Tip Descriere { " textAfisat " . Font . parseInt ( getParameter ( " dimFont " ) ) . { " dimFont " . " String " . 20 . drawString ( text . BOLD . dimFont ) ) . g . cu ajutorul c˘ aruia pot fi incluse appleturi ˆ ın cadrul paginilor Web este: <APPLET CODE = clasaApplet WIDTH = latimeInPixeli HEIGHT = inaltimeInPixeli [ARCHIVE = arhiva. " Numele fontului " } . } catch ( Numb erFo r m at Ex ce pt i o n e ) { dimFont = 16. 20) . " Sirul ce va fi afisat " } . setFont ( new Font ( numeFont . return info . " Dimensiunea fontului " } }.6 Tag-ul APPLET Sintaxa complet˘ a a tagului APPLET. " int " . APPLETURI try { dimFont = Integer .

Sunt obligatorii. HEIGHT =inaltimeInPixeli Specific˘ a l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea suprafet ¸ei ˆ ın care va fi afi¸ sat appletul. Nu poate fi absolut ¸ si trebuie obligatoriu specificat.. right. • WIDTH =latimeInPixeli. Extensia ”. • CODEBASE = directorApplet Specific˘ a URL-ul la care se g˘ ase¸ ste clasa appletului. astfel ˆ ıncˆ at mai multe appleturi aflate pe aceea¸ si pagin˘ a s˘ a poat˘ a comunica ˆ ıntre ele folosindu-se de numele lor. 411 • CODE = clasaApplet Numele fi¸ sierului ce cont ¸ine clasa principal˘ a a appletului.class” poate sau nu s˘ a apar˘ a. • NAME =numeInstantaApplet Ofer˘ a posibilitatea de a da un nume respectivei instant ¸e a appletului. Uzual se exprim˘ a relativ la directorul documentului HTML..6. Acest atribut poate primi una din urm˘ atoarele valori: left. Acesta va fi c˘ autat ˆ ın directorul specificat de CODEBASE.jar Specific˘ a arhiva ˆ ın care se g˘ asesc clasele appletului. • ALT = textAlternativ Specific˘ a textul ce trebuie afi¸ sat dac˘ a browserul ˆ ınt ¸elege tagul APPLET dar nu poate rula appleturi Java. . top. TAG-UL APPLET [HSPACE = spatiuOrizontal] > [< PARAM NAME = parametru1 VALUE = valoare1 >] [< PARAM NAME = parametru2 VALUE = valoare2 >] . • ARCHIVE = arhiva. se consider˘ a implicit URL-ul documentului. In cazul ˆ ın care lipse¸ ste. • ALIGN =aliniere Semnific˘ a modalitatea de aliniere a appletului ˆ ın pagina Web. [text HTML alternativ] </APPLET> Atributele puse ˆ ıntre paranteze p˘ atrate sunt opt ¸ionale.14.

gre¸ sit˘ a de altfel. Acestea vor rula concurent dup˘ a regulile de planificare implementate de ma¸ sina virtual˘ a Java a platformei folosite. Prima variant˘ a. ¸ si care este responsabil cu desenarea appletului (apelul metodelor update ¸ si paint) precum ¸ si cu transmiterea mesajelor generate de c˘ atre componente. Din punctul de vedere al interfet ¸ei grafice ˆ ıns˘ a. absbottom . Intrucˆ at toate appleturile de pe pagin˘ a ”ˆ ımpart” acest fir de execut ¸ie. Dorim s˘ a cre˘ am un applet care s˘ a afi¸ seze la coordonate aleatoare mesajul ”Hello”. APPLETURI texttop. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a efectu˘ am operat ¸iuni consumatoare de timp este recomandat s˘ a le realiz˘ am ˆ ıntr-un alt fir de execut ¸ie. • PARAM Tag-urile PARAM sunt folosite pentru specificarea parametrilor unui applet (vezi ”Folosirea parametrilor”). redesenarea acestuia sau activitatea celorlalte appleturi de pe pagin˘ a. seminificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si la tagul IMG. Browserele Java-enabled vor ignora acest text. absmiddle. S˘ a considerm˘ am mai ˆ ıntˆ ai dou˘ a abord˘ ari gre¸ site de lucru cu appleturi.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi La ˆ ınc˘ arcarea unei pagini Web. 14. creat de asemenea automat de c˘ atre browser. pentru a nu bloca interact ¸iunea utilizatorului cu appletul. middle. baseline. deoarece va provoca funct ¸ionarea anormal˘ a sau chiar blocarea celorlalte. ar fi: .412 CAPITOLUL 14. fiec˘ arui applet ˆ ıi este creat automat un fir de execut ¸ie responsabil cu apelarea metodelor acestuia. • VSPACE =spatiuVertical. cu pauz˘ a de o secund˘ aˆ ıntre dou˘ a afi¸ s˘ ari. nici unul nu trebuie s˘ aˆ ıl solicite ˆ ın mod excesiv. • text HTML alternativ Este textul ce va fi afi¸ sat ˆ ın cazul ˆ ın care browserul nu ˆ ıntelege tagul APPLET. bottom. HSPACE = spatiuOrizontal Specific˘ a numarul de pixeli dintre applet ¸ si marginile suprafetei de afi¸ sare. fiecare applet aflat pe o pagin˘ a Web are acces la un acela¸ si fir de execut ¸ie.

codul metodei paint trebuie s˘ a fie cˆ at mai simplu de executat ceea ce. ˆ ıncercˆ and s˘ a o termine.*. random () * getWidth () ) . g . x . import java .*. random () * getHeight () ) . applet . random () * getHeight () ) . de asemenea gre¸ sit˘ a. nu este cazul ˆ ın appletul de mai sus. try { Thread . repaint () .2: Incorect: blocarea metodei paint import java . } catch ( InterruptedE xc ep ti on e ) {} } } } 413 Motivul pentru care acest applet nu funct ¸ioneaz˘ a corect ¸ si probabil va duce la anomalii ˆ ın funct ¸ionarea browserului este c˘ a firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu desenarea va r˘ amˆ ane blocat ˆ ın metoda paint.14. random () * getWidth () ) . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI Listing 14. public class AppletRau2 extends Applet { int x . drawString ( " Hello " . import java .7. } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { . public class AppletRau1 extends Applet { public void paint ( Graphics g ) { while ( true ) { int x = ( int ) ( Math .*. evident. public void init () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math .3: Incorect: appletul nu termin˘ a init ¸ializarea import java . Ca regul˘ a general˘ a. awt . sleep (1000) . y = ( int ) ( Math .*. awt . int y = ( int ) ( Math . y . applet . y ) . O alt˘ a idee de rezolvare care ne-ar putea veni. este urm˘ atoarea : Listing 14. try { Thread . sleep (1000) .

4: Corect: folosirea unui fir de execut ¸ie propriu import java . } } CAPITOLUL 14. x . Listing 14. awt . drawString ( " Hello " .414 g .*. } } In cazul ˆ ın care firul de execut ¸ie pornit de applet efectueaz˘ a operatii ce . y . Structura unui applet care doreste s˘ a lanseze un fir de execut ¸ie poate avea dou˘ a forme. APPLETURI Pentru a putea da o solut ¸ie corect˘ a problemei propuse. applet . } } public void run () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . start () . sleep (1000) . pˆ an˘ a la oprirea sa natural˘ a (terminarea metodei run) sau pˆ an˘ a la ˆ ınchiderea sesiunii de lucru a browserului. indiferent dac˘ a appletul mai este sau nu vizibil. } catch ( Inter ru pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { g . fir . x . trebuie s˘ a folosim un fir de execut ¸ie propriu. y = ( int ) ( Math . random () * getWidth () ) . try { Thread . Thread fir = null . drawString ( " Hello " . repaint () . In prima situat ¸ie appletul porne¸ ste firul la init ¸ialzarea sa iar acesta va rula. y ) .*. import java . public class AppletCorect1 extends Applet implements Runnable { int x . random () * getHeight () ) . y ) . public void init () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) .

try { Thread . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI 415 au sens doar dac˘ a appletul este vizibil. Un applet este considerat activ imediat dup˘ a apelul metodei start ¸ si devine inactiv la apelul metodei stop. cum ar fi animatie. repaint () .7. y = ( int ) ( Math .14. } public void run () { while ( activ ) { x = ( int ) ( Math . } } public void stop () { activ = false .5: Folosirea metodelor start ¸ si stop import java . activ = true . random () * getWidth () ) .acesta nu va fi incrementat pe perioada ˆ ın care appletul nu este activ. import java . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) {} . Thread fir = null . boolean activ = false . sleep (1000) . n ++.*. fir = null . ar fi de dorit ca acesta s˘ a se opreasca atunci cˆ and appletul nu mai este vizibil (la apelul metodei stop) ¸ si s˘ a reporneasca atunci cˆ and appletul redevine vizibil (la apelul metodei start). S˘ a modific˘ am programul anterior. public class AppletCorect2 extends Applet implements Runnable { int x . fir . int n = 0. Listing 14. applet . Pentru a afla dac˘ a un applet este activ se folose¸ ste metoda isActive. ad˘ augˆ and ¸ si un contor care s˘ a numere afi¸ s˘ arile de mesaje .*. random () * getHeight () ) . awt . public void start () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . y . start () .

8 Alte metode oferite de clasa Applet Pe lˆ ang˘ a metodele de baz˘ a: init. y ) . public String getAppletInfo() { return "Applet simplist.416 } } CAPITOLUL 14. etc. 14. autorul. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . stop. x . corectitudinea unui applet nu trebuie s˘ a se bazeze pa acest mecanism. } } Atent ¸ie Este posibil ca unele browsere s˘ a nu apele metoda stop ˆ ın situat ¸iile prev˘ azute ˆ ın specficiat ¸iile appleturilor. Din acest motiv. clasa Applet ofer˘ a metode specifice applet-urilor cum ar fi: Punerea la dispozitie a unor informat ¸ii despre applet Similar˘ a cu metoda getParameterInfo ce oferea o ”documentat ¸ie” despre parametrii pe care ˆ ıi accept˘ a un applet. start.0". exist˘ a metoda getAppletInfo ce permite specificarea unor informat ¸ii legate de applet cum ar fi numele. destroy. versiunea. ver 1. autor necunoscut. Metoda returneaz˘ a un sir de caractere continˆ and informat ¸iile respective. } Aflarea adreselor URL referitoare la applet Se realizeaz˘ a cu metodele: . drawString ( " Hello " + n .

} .8. Afi¸ sarea unor mesaje ˆ ın bara de stare a browserului Acest lucru se realizeaz˘ a cu metoda showStatus public void init() { showStatus("Initializare applet. public class Imagini extends Applet Image img = null . awt . Aceasta poate primi ca argument fie adresa URL absolut˘ a a fi¸ sierului ce reprezint˘ a imaginea. Aceste metode sunt foarte utile deoarece permit specificarea relativ˘ a a unor fi¸ siere folosite de un applet.. Applet . " taz . folosind metoda drawImage a clasei Graphics. obt ¸inerea unei referint ¸e la imaginea respectiv˘ a se va face cu ajutorul metodei getImage din clasa Applet. fie direct ˆ ın metoda paint a applet-ului. cum ar fi imagini sau sunete. fie calea relativ˘ a la o anumit˘ a adres˘ a URL. cum ar fi o suprafat ¸˘ a de desenare de tip Canvas.ce returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine clasa appletului.6: Afi¸ sarea imaginilor import java . gif " ) .*. import java . } Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea imaginilor ˆ ıntr-un applet se face fie prin intermediul unei componente ce permite acest lucru.returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine documentul HTML ˆ ın care este inclus appletul respectiv.. • getDocumentBase . Listing 14.14. In ambele cazuri. cum ar fi cea a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste documentul HTML ce cont ¸ine appletul (getDocumentBase) sau a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa appletului (getCodeBase)."). applet . ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 417 • getCodeBase . { public void init () { img = getImage ( getCodeBase () .

Afi¸ sarea unor documente ˆ ın browser Se face cu metoda showDocument ce prime¸ ste adresa URL a fi¸ sierului ce cont ¸ine documentul pe care dorim sa-l deschidem (text. drawImage ( img .err. la apelul metodei getAppletContext a clasei Applet. . Prin intermediul acestei interfet ¸e un applet poate ”vedea” ˆ ın jurul sau.infoiasi. } catch(MalformedURLException e) { System. html.418 CAPITOLUL 14. imagine.ro"). 0 . etc). } } Aflarea contextului de execut ¸ie Contextul de execut ¸ie al unui applet se refer˘ a la pagina ˆ ın care acesta ruleaz˘ a. putˆ and comunica cu alte applet-uri aflate pe aceeasi pagin˘ a sau cere browser-ului s˘ a deschid˘ a diverse documente. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . ¸ si este descris de interfat ¸a AppletContext. getAppletContext(). try { URL doc = new URL("http://www. eventual ˆ ımpreun˘ a cu alte appleturi. } Comunicarea cu alte applet-uri Aceast˘ a comunicare implic˘ a de fapt identificarea unui applet aflat pe aceea¸ si pagina ¸ si apelarea unei metode sau setarea unei variabile publice a acestuia. Identificarea se face prin intermediu numelui pe care orice instant ¸a a unui applet ˆ ıl poate specifica prin atributul NAME.println("URL invalid! \n" + e). AppletContext contex = getAppletContext(). Aceast˘ a metod˘ a este accesat˘ a prin intermediul contextului de execut ¸ie al appletului. this ) . 0 .showDocument(doc). Crearea unui obiect ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a se realizeaz˘ a de c˘ atre browser.

play . event . add ( play ) .applet. ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 419 Obt ¸inerea unei referint ¸e la un applet al c˘ arui nume ˆ ıl cunoa¸ stem sau obt ¸inerea unei enumer˘ ari a tuturor applet-urilor din pagin˘ a se fac prin intermediul contextului de execut ¸ie. respectiv getApplets. Acestea sunt descrise prin intermediul unor obiecte ce implementeaz˘ a interfat ¸a AudioClip din pachetul java.au. acesta poate fi specificat absolut sau relativ la URL-ul appletului • Crearea unui obiect de tip AudioClip cu metoda getAudioClip apoi apelarea metodelor start.*. folosind metodele getApplet.7: Redarea sunetelor import java . awt .au” la un anumit URL exist˘ a dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • Folosirea metodei play din clasa Applet care prime¸ ste ca argument URL-ul la care se afl˘ a sunetul. Button loop = new Button ( " Loop " ) . Pentru a reda un sunet aflat ˆ ıntr-un fi¸ sier ”. loop .*. public void init () { // Fisierul cu sunetul trebuie sa fie in acelasi // director cu appletul clip = getAudioClip ( getCodeBase () . add ( stop ) .*. import java . Redarea sunetelor Clasa Applet ofer˘ a¸ si posibilitatea red˘ arii de sunete ˆ ın format . import java . add ( loop ) . AudioClip clip = null . Button stop = new Button ( " Stop " ) . addActionListener ( this ) .14. public class Sunete extends Applet implements ActionListener { Button play = new Button ( " Play " ) . au " ) . Listing 14. loop ¸ si stop pentru acesta. . awt . addActionListener ( this ) . stop . addActionListener ( this ) .8. " sunet . applet .

stop () . } } In cazul ˆ ın care appletul folose¸ ste mai multe tipuri de sunete.jpg *.jar *. if ( src == play ) clip . cu cˆ at dimensiunea fi¸ sierlor care formeaz˘ a appletul este mai redus˘ a.class imagine. // Exemplu jar cvf arhiva. pentru ca un applet aflat pe o pagin˘ a Web s˘ a poat˘ a fi executat codul s˘ au va fi transferat de pe serverul care g˘ azduie¸ ste pagina Web solicitat˘ a pe ma¸ sina clientului. cu atˆ aˆ ınc˘ arcarea acestuia se va face mai repede. cea mai eficient˘ a modalitate de a distribui un applet este s˘ a arhiv˘ am toate fi¸ sierele necesare acestuia.9 Arhivarea appleturilor Dup˘ a cum am v˘ azut. etc).420 } CAPITOLUL 14.class *.class AltaClasa. dac˘ a appletul cont ¸ine ¸ si alte clase ˆ ın afar˘ a de cea principal˘ a sau diverse resurse (imagini. else if ( src == loop ) clip . play () . Arhivarea fi¸ sierelor unui applet se face cu utilitarul jar. APPLETURI public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object src = e .jpg sunet. Deoarece transferul datelor prin ret ¸ea este un proces lent.au // sau jar cvf arhiva. loop () . sunete. else if ( src == stop ) clip . getSource () . Din aceste motive. oferit ˆ ın distribut ¸ia J2SDK. pentru a nu bloca temporar activitatea fireasc˘ a a programului. oprind temporar activitatea appletului pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea lor. este recomandat ca ˆ ınc˘ arcarea acestora s˘ a fie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat.au . Mai mult.jar ClasaPrincipala. acestea vor fi transferate prin ret ¸ea abia ˆ ın momentul ˆ ın care va fi nevoie de ele. 14.

ea descrie o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare care poate fi inclus˘ a ca orice alt˘ a component˘ a ˆ ıntr-un alt container. Pentru a realiza acest lucru. etc.14. procesul care ruleaz˘ a appleturi instaleaz˘ a un manager de securitate. deci ¸ si din Component..10 Restrict ¸ii de securitate Deoarece un applet se execut˘ a pe ma¸ sina utilizatorului care a solicitat pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. Un applet poate funct ¸iona ¸ si ca o aplicat ¸ie independent˘ a astfel: . indicˆ and faptul c˘ a au fost create de un applet.10. este foarte important s˘ a existe anumite restrict ¸ii de securitate care s˘ a controleze activitatea acestuia. adic˘ a un obiect de tip SecurityManager care va ”superviza” activitatea metodelor appletului. cum ar fi ¸ stergeri de fi¸ siere. RESTRICT ¸ II DE SECURITATE 421 Includerea unui applet arhivat ˆ ıntr-o pagin˘ a Web se realizeaz˘ a specific˘ and pe lˆ ang˘ a numele clasei principale ¸ si numele arhivei care o cont ¸ine: <applet archive=arhiva. 14. vor ar˘ ata altfel decˆ at ˆ ıntr-o aplicat ¸ie obi¸ snuit˘ a. aruncˆ and except ¸ii de tip Security Exception ˆ ın cazul ˆ ın care una din acestea ˆ ıncearc˘ a s˘ a efectueze o operat ¸ie nepermis˘ a. pentru a preveni act ¸iuni r˘ au intent ¸ionate.11 Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii Deoarece clasa Applet este derivat˘ a din Container. Ferestrele folosite de un applet.jar code=ClasaPrincipala width=400 height=200 /> 14. Un applet nu poate s˘ a: • Citeasc˘ a sau s˘ a scrie fi¸ siere pe calculatorul pe care a fost ˆ ıncarcat (client). • Porneasc˘ a programe pe ma¸ sina client. • Citeasc˘ a diverse propriet˘ a¸ ti ale sistemului de operare al clientului. altele decˆ at cea a browserului. cum ar fi o fereastr˘ a. • Deschid˘ a conexiuni cu alte ma¸ sini ˆ ın afar˘ a de cea de pe care provine (host). care s˘ a aduc˘ a prejudicii utilizatorului.

public class AppletAplicatie extends Applet public void init () { add ( new Label ( " Applet si aplicatie " ) ) . f . ˆ ın care vom face operat ¸iunile urm˘ atoare.*. BorderLayout . applet . Frame f = new Frame ( " Applet si aplicatie " ) .422 CAPITOLUL 14. Listing 14. applet . setSize (200 . import java . • Cre˘ am o instant ¸˘ a a appletului ¸ si o ad˘ aug˘ am pe suprafat ¸a unei ferestre. Applet . } } { . init () . APPLETURI • Ad˘ aug˘ am metoda main clasei care descrie appletul. • Apel˘ am metodele init ¸ si start. f . • Facem fereastra vizibil˘ a. f . 200) .8: Applet ¸ si aplicat ¸ie import java . } public static void main ( String args []) { AppletAplicatie applet = new AppletAplicatie () . care ar fi fost apelate automat de c˘ atre browser. awt . applet . CENTER ) . show () . add ( applet . start () .

etc. Microsoft. Un tabel reprezint˘ a o structur˘ a de date format˘ a dintr-o mult ¸ime de articole. ˆ ın care datele sunt memorate ˆ ın tabele. Informix. Pe lˆ anga tabele. tipuri de date. Uzual.1 15. fiecare furnizˆ and o serie ˆ ıntreag˘ a de produse ¸ si utilitare pentru lucrul cu baze de date. aplicat ¸ii complexe folosite pentru gestionarea unor informat ¸ii de dimensiuni mari ˆ ıntr-o manier˘ a sigur˘ a¸ si eficient˘ a. o baz˘ a de date reprezint˘ a o modalitate de stocare a unor informat ¸ii (date) pe un suport extern.1.aceste atribute corespund coloanelor tabelului. Aceste produse sunt ˆ ın general referite prin termenii DBMS (Database Management System) sau.Capitolul 15 Lucrul cu baze de date 15. IBM. In acest capitol vom analiza lucrul cu baze de date din perspectiva program˘ arii 423 . SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date). ˆ ın timp ce o linie va reprezenta un articol. obiecte. Sybase. utilizatori ¸ si grupuri de utilizatori. fiecare articol avˆ and definite o serie de atribute . ˆ ın general. cu posibilitatea reg˘ asirii acestora. Dintre produc˘ atorii cei mai important ¸i de baze de date amintim companiile Oracle. etc. Modelul clasic de baze de date este cel relat ¸ional. ˆ ın traducere. o baz˘ a de date este memorat˘ aˆ ıntr-unul sau mai multe fi¸ siere.1 Introducere Generalit˘ a¸ ti despre baze de date Aplicat ¸iile care folosesc baze de date sunt. o baz˘ a de date mai poate cont ¸ine: proceduri ¸ si funct ¸ii. Ce este o baz˘ a de date ? La nivelul cel mai general.

15.2 JDBC JDBC (Java Database Connectivity) este o interfat ¸˘ a standard SQL de acces la baze de date. Crearea unei baze de date Crearea unei baze de date se face uzual folosind aplicat ¸ii specializate oferite de produc˘ atorul tipului respectiv de sistem de gestiune a datelor. Vom vedea c˘ a. putem crea aplicat ¸ii care s˘ a ruleze f˘ ar˘ a nici o modificare folosind diverse tipuri de baze care au aceea¸ si structur˘ a. Acest aspect ne va preocupa ˆ ıns˘ a mai put ¸in. Acesta este standardizat astfel ˆ ıncˆ at diverse tipuri de drivere s˘ a se comporte identic. JDBC este constituit˘ a dintr-un set de clase ¸ si interfet ¸e . LUCRUL CU BAZE DE DATE ˆ ın limbajul Java. f˘ ar˘ a a descrie particularit˘ a¸ ti ale unei solut ¸ii de stocare a datelor anume. dar exist˘ a ¸ si posibilitatea de a crea o baza folosind un script SQL. fiind legatura dintre aplicat ¸ie ¸ si baza de date. Accesul la baza de date Se face prin intermediul unui driver specific tipului respectiv de SGBD. oferind astfel o modalitate unitar˘ a de lucru cu baze de date. ducˆ and ˆ ın felul acesta not ¸iunea de portabilitate ¸ si mai departe. exemplele prezentate presupunˆ and c˘ a baza a fost creat˘ a deja ¸ si are o anumit˘ a structur˘ a specificat˘ a.1. Acesta este responsabil cu accesul efectiv la datele stocate.424 CAPITOLUL 15. Limbajul SQL SQL (Structured Query Language) reprezint˘ a un limaj de programare ce permite interogarea ¸ si actualizarea informat ¸iilor din baze de date relat ¸ionale. folosind Java.

Realizarea unei conexiuni propriu-zise. Cu alte cuvinte. CONECTAREA LA O BAZA 425 scrise ˆ ın Java. In linii mari. API-ul JDBC ofer˘ a urm˘ atoarele facilit˘ a¸ ti: 1. Este de ajuns s˘ a scriem un singur program folosind API-ul JDBC ¸ si acesta va fi capabil s˘ a comunice cu drivere diferite. preluat de pe platforma J2EE. scriind codul surs˘ aˆ ın Java.˘ DE DATE 15. ne este asigurat˘ a portabilitatea programului.JDBC demn˘ a de luat ˆ ın seam˘ a. Stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. 3.2 Conectarea la o baz˘ a de date Procesul de conectare la o baz˘ a de date implic˘ a efectuarea a dou˘ a operat ¸ii: 1. . trimit ¸ˆ and secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date dorit˘ a. Deci. javax. 15.sql.sql ce reprezint˘ a nucleul tehnologiei JDBC ¸ si. Intr-o aplicat ¸ie pot exista simultan mai multe conexiuni la baze de date diferite sau la aceea¸ si baz˘ a. Definit ¸ie O conexiune (sesiune) la o baz˘ a de date reprezint˘ a un context prin care sunt trimise secvent ¸e SQL ¸ si primite rezultate. Clasele ¸ si interfet ¸ele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: • DriverManager .2. Pachetele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu baze de date sunt java. 2. furnizˆ and mecanisme standard pentru proiectant ¸ii aplicat ¸iilor ce folosesc de baze de date. iat˘ a dou˘ a motive puternice care fac combinat ¸ia Java . alt program pentru a accesa o baz˘ a de date Sybase ¸ si asa mai departe. Folosind JDBC este u¸ sor s˘ a transmitem secvent ¸e SQL c˘ atre baze de date relat ¸ionale.este clasa ce se ocup˘ a cu ˆ ınregistrarea driverelor ce vor fi folosite ˆ ın aplicat ¸ie. 2. Prelucrarea rezultatelor obt ¸inute. Inregistrarea unui driver corespunz˘ ator. Efectuarea de secvent ¸e SQL. nu este necesar s˘ a scriem un program pentru a accesa o baz˘ a de date Oracle. Bineˆ ınt ¸eles.

drivers".426 CAPITOLUL 15.forName("TipDriver").2. "TipDriver"). LUCRUL CU BAZE DE DATE • Driver . ordinea de precedent ¸˘ aˆ ın alegerea driverului folosit la crearea unei noi conexiuni este: 1) Driverele ˆ ınregistrate folosind proprietatea jdbc. care poate fi realizat˘ aˆ ın dou˘ a feluri: – De la linia de comand˘ a: java -Djdbc. specificarea mai multor drivere se face separˆ and numele claselor cu punct ¸ si virgul˘ a. Class.drivers. • Connection . 15.forName("TipDriver"). Dac˘ a sunt ˆ ınregistrate mai multe drivere.setProperty("jdbc. a. . Folosirea metodei Class.newInstance(). c.interfat ¸a pe care trebuie s˘ a o implementeze orice clas˘ a ce descrie un driver.drivers la init ¸ializarea ma¸ sinii virtuale ce va rula procesul. 2) Driverele ˆ ınregistrate dinamic din aplicat ¸ie.drivers=TipDriver Aplicatie – Din program: System. Setarea propriet˘ a¸ tii sistem jdbc. • DriverPropertyInfo .forName ce apeleaz˘ a ClassLoader-ul ma¸ sinii virtuale: Class.prin intermediul acestei clase pot fi specificate diverse propriet˘ a¸ ti ce vor fi folosite la realizarea conexiunilor.registerDriver(new TipDriver()). b. Acest lucru presupune ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei ce implementeaz˘ a driver-ul ¸ si poate fi realizat˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti. Folosirea clasei DriverManager: DriverManager.descrie obiectele ce modeleaz˘ a o conexiune propriu-zis˘ a cu baza de date. Folosind aceast˘ a metod˘ a.1 Inregistrarea unui driver Primul lucru pe care trebuie s˘ a-l fac˘ a o aplicat ¸ie ˆ ın procesul de conectare la o baz˘ a de date este s˘ aˆ ınregistreze la ma¸ sina virtual˘ a ce ruleaz˘ a aplicat ¸ia driverul JDBC responsabil cu comunicarea cu respectiva baz˘ a de date.

2. numit˘ a JDBC URL. sybase.2 Specificarea unei baze de date O dat˘ a ce un driver JDBC a fost ˆ ınregistrat. Identificatorul bazei de date este un indicator specific fiec˘ arui driver corespunz˘ ator bazei de date cu care aplicat ¸ia dore¸ ste s˘ a interact ¸ioneze.. In funct ¸ie de tipul driver-ului acest identificator poate include numele unei ma¸ sini gazd˘ a.2. ˆ ın sensul c˘ a permite specificarea ˆ ın cadrul URL-ului a unor atribute ce vor fi realizate la crearea unei conexiuni.PWD=java La primirea unui JDBC URL.CacheSize=20.UID=duke. acesta poate fi folosit la stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. ca ˆ ın exemplele de mai jos: jdbc:odbc:test jdbc:oracle:thin@persistentjava. trebuie s˘ a avem posibilitea de a specifica pe lˆ ang˘ a un identificator al bazei de date ¸ si driverul ce trebuie folosit.com:1521:test jdbc:sybase:test jdbc:db2:test Subprotocolul odbc este un caz specical. Avˆ and ˆ ın vedere faptul ca pot exista mai multe drivere ˆ ınc˘ arcate ˆ ın memorie.˘ DE DATE 15. Aceasta se realizeaz˘ a prin intermediul unei adrese specifice. etc. DriverManager-ul va parcurge lista driverelor ˆ ınregistrate ˆ ın memorie. . Sintaxa completa subprotocolului odbc este: jdbc:odbc:identificator[. un num˘ ar de port. Dac˘ a nu exista nici unul potrivit. oracle. numele unui fi¸ sier sau al unui director. atunci va fi lansata o except ¸ie de tipul SQLException. pˆ ana cˆ and unul dintre ele va recunoa¸ ste URL-ul respectiv. ce are urm˘ atorul format: jdbc:sub-protocol:identificator Cˆ ampul sub-protocol denume¸ ste tipul de driver ce trebuie folosit pentru realizarea conexiunii ¸ si poate fi odbc. cu mesajul "no suitable driver". CONECTAREA LA O BAZA 427 15. db2 ¸ si a¸ sa mai departe.atribut=valoare]* jdbc:odbc:test jdbc:odbc:test.ExtensionCase=LOWER jdbc:odbc:test.

2.odbc. driver-ul ODBC efectuˆ and comunicarea cu driverul nativ al bazei de date.jdbc. Driver JDBC . atˆ at ODBC-ul cˆ at ¸ si driver-ul nativ trebuie s˘ a existe pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. Conectarea efectiv˘ a la baza de date se va face prin intermediul acestui identificator.428 CAPITOLUL 15. ODBC (Open Database Conectivity) reprezint˘ a o modalitate de a uniformiza accesul la baze de date. De asemenea. Tip 2.JdbcOdbcDriver ¸ si este inclus˘ aˆ ın distribut ¸ia standard J2SDK.3 Tipuri de drivere Tipurile de drivere existente ce pot fi folosite pentru realizarea unei conexiuni prin intermediul JDBC se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoarele categorii: Tip 1. Specificarea bazei de date se face printr-un URL de forma: jdbc:odbc:identificator unde identif icator este profilul (DSN) creat bazei de date ˆ ın ODBC. JDBC-ODBC Bridge Acest tip de driver permite conectarea la o baz˘ a de date care a fost ˆ ınregistrat˘ a ˆ ın prealabil ˆ ın ODBC. De¸ si simplu de utilizat. LUCRUL CU BAZE DE DATE 15.Driver nativ . Clasa Java care descrie acest tip de driver JDBC este: sun. asociind acestora un identificator DSN (Data Source Name) ¸ si diver¸ si parametri necesari conect˘ arii. solut ¸ia JDBC-ODBC nu este portabil˘ a¸ si comunicarea cu baza de date sufer˘ a la nivelul vitezei de execut ¸ie datorit˘ a multiplelor redirect˘ ari ˆ ıntre drivere.

Server Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC folosind un protocol de ret ¸ea independent. Driver JDBC nativ . Tip 4. Clase Java care implementeaz˘ a astfel de drivere pot fi procurate de la produc˘ atorii de SGBD-uri. care trebuie instalat ˆ ın prealabil. f˘ ar˘ a nici o modificare la nivelul clientului. Introducerea serverului ca nivel intermediar aduce flexibilitate maxim˘ aˆ ın sensul c˘ a vor putea fi realizate conexiuni cu diferite tipuri de baze. CONECTAREA LA O BAZA 429 Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın apeluri c˘ atre driverul nativ al bazei de date. Tip 3. distribut ¸ia standard J2SDK neincluzˆ and nici unul.2.˘ DE DATE 15. acestea fiind apoi transormate folosind o aplicat ¸ie server ˆ ıntr-un protocol specfic bazei de date. Protocolul folosit este specific fiec˘ arui produc˘ ator. Driver JDBC .

password). fiind preferat˘ a la dezvoltarea aplicat ¸iilor care manevreaz˘ a volume mari de date ¸ si viteza de execut ¸ie este critic˘ a.4 Realizarea unei conexiuni Metoda folosit˘ a pentru realizarea unei conexiuni este getConnection din clasa DriverManager ¸ si poate avea mai multe forme: Connection c = DriverManager.print("ClassNotFoundException: " + e) . } Connection con . Drivere de acest tip pot fi procurate de la diver¸ si produc˘ atori de SGBD-uri.getConnection(url. 15.UID=duke.err.println("SQLException: " + e). "java"). username.430 CAPITOLUL 15.forName("sun. Connection c = DriverManager.getConnection(url). Connection c = DriverManager. Stabilirea unei conexiuni folosind driverul JDBC-ODBC String url = "jdbc:odbc:test" .jdbc. Aceast˘ a solut ¸ie este cea mai rapid˘ a. dbproperties).err.odbc. try { con = DriverManager.PWD=java" . .getConnection(url.JdbcOdbcDriver"). try { Class.2. // sau url = "jdbc:odbc:test. } catch(SQLException e) { System. } catch(ClassNotFoundException e) { System. "duke". return .getConnection(url. LUCRUL CU BAZE DE DATE Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın cereri c˘ atre baza de date folosind protocolul de ret ¸ea al acesteia.

. // sau url = "jdbc:mysql://localhost/test?user=duke&password=java".3.jdbc.close . String url = "jdbc:mysql://localhost/test" . • Aflarea unor informat ¸ii legate de baza de date (meta-date).Driver") .15. setAutoCommit.println(SQLException: " + e) . Cele mai uzuale comenzi SQL sunt cele folosite pentru: • Interogarea bazei de date: SELECT . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL } finally { try{ con. De asemenea. try { Class.PreparedStatement sau CallableStatement cu ajutorul c˘ arora putem trimite secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date. clasa Connection asigur˘ a facilit˘ a¸ ti pentru controlul tranzact ¸iilor din memorie c˘ atre baza de date prin metodele commit. Inchiderea unei conexiuni se realizeaz˘ a prin metoda close..getConection.forName("com. 15. } catch(SQLException e) { System.err. se poate folosi obiectul Connection rezultat pentru a se crea obiecte de tip Statement. O conexiune va fi folosit˘ a pentru: • Crearea de secvent ¸e SQL utilizate pentru interogarea sau actualizarea bazei.3 Efectuarea de secvent ¸e SQL O dat˘ a facut˘ a conectarea cu metoda DriverManager. } catch(ClassNotFoundException e) { . rollback.mysql. } } 431 Stabilirea unei conexiuni folosind un driver MySql Folosirea diferitelor tipuri de drivere implic˘ a doar schimbarea numelui clasei ce reprezint˘ a driverul ¸ si a modalit˘ a¸ tii de specificare a bazei de date.

Metoda va returna un ˆ ıntreg ce semnific˘ a num˘ arul de linii afectate de operat ¸iunea de actualizare a datelor.executeQuery(sql). Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL poate fi realizat˘ a prin intermediul a trei metode: 1. f˘ ar˘ a nici un argument: Connection con = DriverManager. obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor unei interog˘ ari este realizat˘ a prin intermediul obiectelor de tip ResultSet. UPDATE. UPDATE.3.acestea mai sunt numite instruct ¸iuni DDL (Data Definition Language) • Apelarea unei proceduri stocate: CALL Dup˘ a cum vom vedea. String sql = "SELECT * FROM persoane". DROP). Metoda returneaz˘ a un obiect de tip ResultSet ce va cont ¸ine sub o form˘ a tabelar˘ a rezultatul interog˘ arii. 2.432 CAPITOLUL 15. ALTER.createStatement(). celelalte dou˘ a interfet ¸e: PreparedStatement ¸ si CallableStatement fiind derivate din aceasta. DELETE • Actualizarea structurii: CREATE. DROP .getConnection(url).1 Interfat ¸a Statement Interfat ¸a Statement ofer˘ a metodele de baz˘ a pentru trimiterea de secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date ¸ si obt ¸inerea rezultatelor. . LUCRUL CU BAZE DE DATE • Actualizarea datelor: INSERT. sau 0 ˆ ın cazul unei instruct ¸iuni DDL. ResultSet rs = stmt. executeQuery Este folosit˘ a pentru realizarea de interog˘ ari de tip SELECT. 15. DELETE) sau a structurii bazei de date (CREATE. Statement stmt = con. Crearea unui obiect Statement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei createStatement a clasei Connection. ALTER. executeUpdate Este folosit˘ a pentru actualizarea datelor (INSERT.

Secvent ¸a complet˘ a de tratare a metodei execute este prezentat˘ a mai jos: String sql = "comanda SQL necunoscuta". Aceast˘ a situat ¸ie. Pentru a prelua toate rezultatele va fi apelat˘ a metoda getMoreResults. } if(rowCount = 0) { // Comanda DDL sau nici o linie afectata System.3. stmt.15.println("Linii afectate = " + rowCount). In funct ¸ie de aceasta.executeUpdate(sql). // Nr de articole care au fost afectate (sterse) sql = "DROP TABLE temp". dup˘ a care vor fi apelate din nou metodele amintite. continue. while(true) { int rowCount = stmt.executeUpdate(sql). este posibil˘ a atunci cˆ and sunt executate proceduri stocate sau secvent ¸e SQL cunoscute abia la momentul execut ¸iei. stmt.execute(sql).getMoreResults(). programatorul ne¸ stiind deci dac˘ a va fi vorba de o actualizare a datelor sau a structurii. int linii = stmt. respectiv −1. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String sql = "DELETE FROM persoane WHERE cod > 100". pot fi apelate metodele: getResultSet sau getUpdateCount pentru a afla efectiv rezultatul comenzii SQL. de¸ si mai rar˘ a. . sau o combinat ¸ie ˆ ıntre aceste cazuri. // returneaza 0 433 3. execute Aceast˘ a metod˘ a va fi folosit˘ a doar dacˆ a este posibil ca rezultatul unei interog˘ ari s˘ a fie format din dou˘ a sau mai multe obiecte de tip ResultSet sau rezultatul unei actualiz˘ ari s˘ a fie format din mai mule valori.out.getUpdateCount(). stmt.println("Comanda DDL sau 0 actualizari"). if(rowCount > 0) { // Este o actualizare datelor System. pˆ an˘ a la obt ¸inerea valorii null.out. Metoda ˆ ıntoarce true dac˘ a rezultatul obt ¸inut este format din obiecte de tip ResultSet ¸ si false dac˘ a e format din ˆ ıntregi.

if(rs != null) { // Proceseaza rezultatul .434 CAPITOLUL 15. ResultSet rs = stmt. String nume = "Popescu". } Folosind clasa Statement. } // rowCount este -1 // Avem unul sau mai multe ResultSet-uri ResultSet rs = stmt. nu avem alt˘ a solut ¸ie decˆ at s˘ a cre˘ am un ¸ sir de caractere compus din instruct ¸iuni SQL ¸ si valorile variabilelor: int cod = 100.executeQuery(sql). fiind diferit˘ a de aceasta ˆ ın urm˘ atoarele privint ¸e: • Instant ¸ele de tip PreparedStatement cont ¸in secvent ¸e SQL care au fost deja compilate (sunt ”preg˘ atite”). • O secvent ¸˘ a SQL specificat˘ a unui obiect PreparedStatement poate s˘ a aib˘ a unul sau mai mult ¸i parametri de intrare.3..getMoreResults(). ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a introducem valorile unor variabile ˆ ıntr-o secvent ¸˘ a SQL. LUCRUL CU BAZE DE DATE stmt. 15. stmt.getResultSet().2 Interfat ¸a PreparedStatement Interfat ¸a PreparedStatement este derivat˘ a din Statement. continue. care vor fi specificat ¸i prin intermediul unui semn de ˆ ıntrebare (”?”) ˆ ın locul fiec˘ aruia dintre . continue. String sql = "SELECT * FROM persoane WHERE cod=" + cod + " OR nume=’" + nume + "’".getMoreResults().. } // Nu mai avem nici un rezultat break.

din punctul de vedere al vitezei de execut ¸ie a acestuia. specificˆ an ca argument o secvent ¸˘ a SQL ce cont ¸ine c˘ ate un semn de ˆ ıntrebare pentru fiecare parametru de intrare: Connection con = DriverManager. Statement pstmt = con. deoarece nu mai trebuie s˘ a cre˘ am cˆ ate un obiect de tip Statement pentru fiecare apel SQL. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 435 ei. unde XXX este tipul corespunz˘ ator parametrului. ci refolosim o singur˘ a instant ¸˘ a precompilat˘ a furnizˆ andu-i doar alte argumente. folosind metode specifice acestei clase. semnificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul obiectelor de tip Statement. executeUpdate sau execute.setString(1. Putem apoi stabili alte valori de intrare ¸ si refolosi obiectul PreparedStatement pentru execut ¸ii repetate ale comenzii SQL. Trimiterea parametrilor se realizeaz˘ a prin metode de tip setXXX. String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". dar cu parametri diferit ¸i. iar argumentele metodei sunt num˘ arul de ordine al parametrului de intrare (al semnului de ˆ ıntrebare) ¸ si valoarea pe care dorim s˘ a o atribuim. 100).15. In aceast˘ a situat ¸ie folosirea interfet ¸ei PreparedStatement ˆ ın loc de Statement nu va ˆ ımbun˘ at˘ a¸ ti ˆ ın nici un fel performant ¸a codului.setInt(2. "Ionescu"). Dup˘ a stabilirea parametrilor de intrare secvent ¸a SQL poate fi executat˘ a. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL folosind un obiect PreparedStatement se realizeaz˘ a printr-una din metodele executeQuery. . Crearea unui obiect de tip PreparedStatement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei prepareStatement a clasei Connection. unde va a¸ stepta parametri de intrare pentru a putea fi executat˘ a.3. Obiectul va pstmt cont ¸ine o comand˘ a SQL precompilat˘ a care este trimis˘ a imediat c˘ atre baza de date. va fiˆ ın general mai rapid˘ a dac˘ a folosim PreparedStatement.prepareStatement(sql).getConnection(url). Execut ¸ia repetat˘ a a aceleia¸ si secvent ¸e SQL. cu singura deosebire c˘ aˆ ın cazul de fat ¸˘ a ele nu au nici un argument. pstmt. Inainte ca secvent ¸a SQL s˘ a poat˘ a fi executat˘ a fiec˘ arui parametru de intrare trebuie s˘ a i se atribuie o valoare. pstmt. Este ˆ ıns˘ a posibil ca SGBD-ul folosit s˘ a nu suporte acest tip de operat ¸iune ¸ si s˘ a nu ret ¸in˘ a obiectul precompilat pentru execut ¸ii ulterioare.

Acela¸ si lucru poate fi realizat cu metode de tipul setXXX dac˘ a argumentul folosit are valoarea null. numite ¸ si tipuri JDBC. Pentru a realiza .setInt(1. 100). pstmt. "Popescu"). Exist˘ aˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and este de preferat ca datele de mari dimensiuni s˘ a fie transferate pe ”buc˘ a¸ ti” de o anumit˘ a dimensiune.executeQuery(). Types.prepareStatement(sql). pstmt. Folosind metoda setNull putem s˘ a atribuim unui parametru de intrare valoare SQL NULL. 100. "Ionescu"). "Ionescu". // sau doar pstmt. LUCRUL CU BAZE DE DATE String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". pstmt. Cu ajutorul metodelor setBytes sau setString avem posibilitatea de a specifica date de orice dimensiuni ca valori pentru anumite articole din baza de date. Types.executeUpdate().setInt(2.INTEGER). trebuind ˆ ıns˘ a s˘ a specific˘ am ¸ si tipul de date al coloanei ˆ ın care vom scrie aceast˘ a valoare. null). ResultSet rs = pstmt. pstmt.setInt(2. este definit˘ a de clasa Types. 200). pstmt. atunci cˆ and dorim s˘ a folosim maparea implicit˘ aˆ ıntre tipurile Java ¸ si cele JDBC sau atunci cˆ and dorim s˘ a preciz˘ am explicit un tip JDBC. pstmt.setObject(2.executeUpdate(). pstmt. pstmt. Este responsabilitatea programatorului s˘ a se asigure c˘ a folose¸ ste metoda adecvat˘ a de tip setXXX la stabilirea valorii unui parametru de intrare.CHAR). Statement pstmt = con. 100).setInt(2. Metoda setObject permite specificarea unor valori pentru parametrii de intrare. sql = "SELECT * from persoane WHERE cod >= ?".setString(1. pstmt. prin constantelor declarate de aceasta. Fiec˘ arui tip Java ˆ ıi corespunde un tip generic SQL. pstmt = con. 100). Lista tuturor tipurilor generice disponibile.setObject(1.setObject(2. pstmt.436 CAPITOLUL 15.prepareStatement(sql). Types.setString(1. pstmt.setNull(1.CHAR).

?)}").getConnection(url). Trimiterea parametrilor de intrare se realizeaz˘ aˆ ıntocmai ca la PreparedStatement.txt"). Obt ¸inerea valorilor rezultate ˆ ın parametrii de ie¸ sie se va face cu metode de tip getXXX.3. Pe m˘ asur˘ a ce sunt citite date de pe flux. La execut ¸ia secvent ¸ei.3 Interfat ¸a CallableStatement Interfat ¸a CallableStatement este derivat˘ a din PreparedStatement. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 437 acest lucru API-ul JDBC pune la dispozit ¸ie metodele setBinaryStream. Exemplul de mai jos ilustreaz˘ a acest lucru.PreparedStatement pstmt = con.15. fluxul de intrare va fi apelat repetat pentru a furniza datele ce vor fi scrise ˆ ın coloana continut a articolului specificat. CallableStatement cstmt = con. ˆ ıntr-o manier˘ a standar pentru toate SGBD-urile. caractere ASCII.setUnicodeStream (1.length(). java. 15. instant ¸ele de acest tip oferind o modalitate de a apela o procedur˘ a stocat˘ aˆ ıntr-o baz˘ a de date. pstmt. ace¸ stia vor trebui ˆ ınregistrat ¸i cu metoda registerOutParameter ˆ ınainte de execut ¸ia procedurii. setAsciiStream ¸ si setUnicodeStream care ata¸ seaz˘ a un flux de intrare pe octet ¸i. int fileLength = file.sql. InputStream fin = new FileInputStream(file). Observat ¸i c˘ a este necesar ˆ ın˘ a s˘ a¸ stim dinainte dimensiunea datelor ce vor fi scrise. unui parametru de intrare. fin. atribuind coloanei continut cont ¸inutul unui anumit fi¸ sier: File file = new File("date. CallableStatement cstmt = con.prepareCall( .prepareStatement( "UPDATE fisiere SET continut = ? WHERE nume = ’date. pstmt. Crearea unui obiect CallableStatement se realizeaz˘ a prin metoda prepareCall a clasei Connection: Connection con = DriverManager. acest lucru fiind solicitat de unele tipuri de baze de date. fileLength).txt’"). respectiv UNICODE. cu metode de tip setXXX. ele vor fi atribuite parametrului.3.executeUpdate().prepareCall( "{call proceduraStocata(?. Dac˘ a procedura are ¸ si parametri de ie¸ sire (valori returnate).

num˘ arul lor. Rezultatul interog˘ arii de mai sus va fi obiectul rs cu urm˘ atoarea structur˘ a: cod nume 100 Ionescu 200 Popescu Pentru a extrage informat ¸iile din aceast˘ a structur˘ a va trebui s˘ a parcurgem tabelul linie cu linie ¸ si din fiecare s˘ a extragem valorile de pe coloane. ce va cont ¸ine toate liniile ce satisfac condit ¸iile impuse de comanda SQL. tipurile de date specificate trebuind s˘ a coincid˘ a.438 CAPITOLUL 15. cstmt.3.sql. In general. De asemenea. In acest caz el trebuie s˘ a primeasc˘ a o valoare cu setXXX ¸ si. unde XXX este tipul de dat˘ a al unei coloane iar argumentul primit indic˘ a fie num˘ arul de ordine din cadrul tabelului. . Coloanele sunt numerotate de la stˆ anga la dreapta.5 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor Interfat ¸a ResultSet In urma execut ¸ie unei interog˘ ari SQL rezultatul va fi reprezentat printr-un obiect de tip ResultSet. ResultSet rs = stmt. fie numele acestuia. de asemenea. cstmt. 15.executeQuery(). avˆ and un num˘ ar de coloane ¸ si de linii.Types.getDouble(1).createStatement().4 15. nume FROM persoane". folosirea indexului coloanei ˆ ın loc de numele s˘ au va fi mai eficient˘ a. Pentru acest lucru vom folosi metode de tip getXXX. ˆ ıncepˆ and cu 1. Este posibil ca un parametru de intrare s˘ a fie ¸ si parametru de ie¸ sire. va fi ˆ ınregistrat cu registerOutParameter. Statement stmt = con. funct ¸ie de secvent ¸a executat˘ a.FLOAT). pentru maxim˘ a portabilitate se recomand˘ a citirea coloanelor ˆ ın ordine de la stˆ anga la dreapta ¸ si fiecare citire s˘ a se fac˘ a o singur˘ a dat˘ a. obiectul va cont ¸ine ¸ si meta-datele interog˘ arii cum ar fi denumirele coloanelor selectate. java.3. De asemenea. etc.registerOutParameter(1. String sql = "SELECT cod.executeQuery(sql). LUCRUL CU BAZE DE DATE "{call calculMedie(?)}"). Forma general˘ a a unui ResultSet este tabelar˘ a. float medie = cstmt.

unde XXX este un tip de date.out. " + nume).executeQuery(sql). ResultSet rs = stmt. /* echivalent: int cod = r.println(cod + ".Actualizeaz˘ a valoarea unei coloane din linia curent˘ a. • updateXXX .getString("nume"). atunci are la dispozit ¸ie o serie de metode ce se bazeaz˘ a pe acest suport: • absolute . while (rs. Dac˘ a un ResultSet folose¸ ste un cursor modificabil ¸ si care poate naviga ˆ ın ambele sensuri. Deoarece next returneaz˘ a false cˆ and nu mai sunt linii de adus. nume FROM persoane". Init ¸ial acest cursor este pozit ¸ionat ˆ ınaintea primei linii.15.next()) { int cod = r.createStatement( ResultSet. Exemplul urm˘ ator va folosi un cursor care este modificabil ¸ si nu va reflecta schimb˘ arile produse de alt ¸i utilizatori dup˘ a crearea sa: Statement stmt = con.getInt(1). A¸ sadar. ResultSet rs = stmt. . String sql = "SELECT cod. nume FROM persoane".getString(2). putem itera prin rezultatul unei interog˘ ari o singur˘ a dat˘ a¸ si numai de la prima la ultima linie. Este ˆ ıns˘ a posibil s˘ a cre˘ am ResultSet-uri care s˘ a permit˘ a modificarea sau deplasarea ˆ ın ambele sensuri.getInt("cod").TYPE_SCROLL_INSENSITIVE. uzual va fi folosit˘ a o bucl˘ a while-loop petru a itera prin articolele tabelului: String sql = "SELECT cod. } Implicit. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 439 Un obiect ResultSet folose¸ ste un cursor pentru a parcurge articolele rezultate ˆ ın urma unei interog˘ ari. */ System.Deplaseaz˘ a cursorul la o anumit˘ a linie specificat˘ a absolut.executeQuery(sql). linie cu linie. un tabel de tip ResultSet nu poate fi modificat iar cursorul asociat nu se deplaseaz˘ a decˆ at ˆ ınainte. fiecare apel al metodei next determinˆ and trecerea la urm˘ atoarea linie. ResultSet.3.CONCUR_UPDATABLE). String nume = r. String nume = r.

nu poate fi apelat˘ a cˆ and cursorul este ˆ ın modul linie nou˘ a. • moveToInsertRow . sql . Linia curent˘ a anterioar˘ a a cursorului va fi memorat˘ a pentru a se putea reveni la ea. cursorul trebuie s˘ a fie pozit ¸ionat le linia nou˘ a la execut ¸ia acestei operat ¸iuni. nume ¸ si salariu. Nu toate sistemele de gestiune a bazelor de date ofer˘ a suport pentru folosirea cursoarelor care pot fi modificate. ce cont ¸ine un tabel numit persoane. LUCRUL CU BAZE DE DATE • updateRow . va efectua afi¸ sarea lor ¸ si calculul mediei salariilor. • deleteRow .3. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a nu apar˘ a anomalii.¸ sterge linia curent˘ a din tabel ¸ si din baza de date.*. • insertRow . utilizate˘ a pentru a introduce noi articole ˆ ın baza de date. Programul va folosi o baz˘ a de date MySql. avˆ and coloanele: cod. numit˘ a linie nou˘ a. Aplicat ¸ia va goli tabelul cu persoane. dup˘ a care va ad˘ auga aleator un num˘ ar de articole.440 CAPITOLUL 15. • moveToCurrentRow . Pentru a determina dac˘ a baza de date permite acest lucru pot fi utilizate metodele supportsPositionedUpdate ¸ si supportsPositionedDelete ale clasei DatabaseMetaData.insereaz˘ a articolul din zona linie nou˘ aˆ ın baza de date.Transfer˘ a actualiz˘ arile f˘ acute liniei ˆ ın baza de date. nume char(50). Scriptul SQL de creare a bazei este: create table persoane(cod integer. 15. salariu double).revine la linia curent˘ a din tabel.deplaseaz˘ a cursorul la o linie spceial˘ a. public class TestJdbc { public static void main ( String [] args ) { . este responsabilitatea driver-ului bazei de date s˘ a asigure rezolvarea problemelor legate de actualizarea concurent˘ a a unui cursor. In cazul ˆ ın care acest lucru este permis. Listing 15.1: Exemplu simplu de utilzare JDBC import java .6 Exemplu simplu In continuare vom da un exemplul simplu de utilizare a claselor de baz˘ a ment ¸ionate anterior.

?) " . setInt (1 . createStatement () . double salariu = 100 + Math . out . pstmt . while ( rs . prepareStatement ( sql ) . Statement stmt = con . round ( Math . i < n . pstmt . executeUpdate () . rs = stmt . ResultSet rs = stmt . Driver " ) . // Calculam salariul mediu sql = " SELECT avg ( salariu ) FROM persoane " . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . cod ) . // Golim tabelul persoane String sql = " DELETE FROM persoane " . forName ( " com . i ++) { int cod = i . next () ) System . setString (2 . pstmt . random () * 900) . sql = " INSERT INTO persoane VALUES (? . } catch ( Cl as sNo tF oun dE x c e p t i o n e ) { System . try { Class . " + rs . salariu ) int n = 10.3. " + rs . stmt . salariu ) . // salariul va fi intre 100 si 1000 pstmt . setDouble (3 . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String url = " jdbc : mysql :// localhost / test " . rs . getString ( " nume " ) + " . next () . mysql . jdbc .15. } try { Connection con = DriverManager . getInt ( " cod " ) + " . getDouble ( " salariu " ) ) . executeUpdate ( sql ) . executeQuery ( sql ) . getConnection ( url ) . println ( rs . . String nume = " Persoana " + i . } // Afisam persoanele ordonate dupa salariu sql = " SELECT * FROM persoane ORDER BY salariu " . for ( int i =0. executeQuery ( sql ) . ? . PreparedStatement pstmt = con . return . 441 // Adaugam un numar de persoane generate aleator // Tabelul persoane are coloanele ( cod . nume ) . out . nume .

DatabaseMetaData dbmd = con . close () . vom obt ¸ine un obiect de tip DatabaseMetaData ce ofer˘ a metode pentru determinarea tabelelor.4 15. gramaticii SQL suportate. procedurilor stocate. ale bazei de date. etc. Listing 15. forName ( " sun . } } } 15. putem apela metoda getMetaData pentru a afla diverse informat ¸ii legate de baza respectiv˘ a. println ( " Media : " + rs .*.2: Folosirea interfet ¸ei DatabaseMetaData import java . getConnection ( url ) . JdbcOdbcDriver " ) . LUCRUL CU BAZE DE DATE System . public class TestMetaData { public static void main ( String [] args ) { String url = " jdbc : odbc : test " . sql .442 CAPITOLUL 15. out . odbc . jdbc . Programul urm˘ ator afi¸ seaz˘ a numele tuturor tabelelor dintr-o baz˘ a de dat ˆ ınregistrat˘ aˆ ın ODBC. null . } try { Connection con = DriverManager . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { System . out .1 Lucrul cu meta-date Interfat ¸a DatabaseMetaData Dup˘ a realizarea unui conexiuni la o baz˘ a de date. Ca rezult al apelului metodei. // Inchidem conexiunea con . getDouble (1) ) . getMetaData () . . return . null . try { Class . ResultSet rs = dbmd . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) .4. capabilit˘ a¸ tilor conexiunii. } catch ( SQLException e ) { e . null ) . printStackTrace () . getTables ( null . a¸ sa numitele meta-date (”date despre date”).

println ( rs . } catch ( SQLException e ) { e . i++) nume[i] = rsmd. tipul ¸ si denumirile lor.15. .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData Meta-datele unui ResultSet reprezint˘ a informat ¸iile despre rezultatul cont ¸inut ˆ ın acel obiect cum ar fi num˘ arul coloanelor. i<=n. close () . etc. out . ResultSetMetaData rsmd = rs. printStackTrace () .getMetaData().4. con . getString ( " TABLE_NAME " ) ) . Acestea sunt obt ¸inute apelˆ and metoda getMetaData pentru ResultSet-ul respectiv.4. // Aflam numele coloanelor Sring nume[] = new String[n+1].executeQuery("SELECT * FROM tabel"). next () ) System . } } } 443 15. // Aflam numarul de coloane int n = rsmd. for(int i=1. ResultSet rs = stmt. LUCRUL CU META-DATE while ( rs .getColumnName(i). care va returna un obiect de tip ResultSetMetaData ce poate fi apoi folosit pentru extragerea informat ¸iilor dorite.getColumnCount().

LUCRUL CU BAZE DE DATE .444 CAPITOLUL 15.

In plus. momentul efectiv ˆ ın care se realizeaz˘ a acest lucru depinzˆ and de implementarea ma¸ sinii virtuale.lang. In urma acestui proces.Este procesul reg˘ asirii reprezent˘ arii binare a unei clase (fi¸ sierul . 445 . aceasta fiind responsabil˘ a cu interpretarea codului de octet ¸i rezultat ˆ ın urma compil˘ arii.Specific˘ a incorporarea noului tip de date ˆ ın JVM pentru a putea fi utlizat.class) pe baza numelui complet al acestuia ¸ si ˆ ınc˘ arcarea acesteia ˆ ın memorie. Spre deosebire de alte limbaje de programare cum ar fi C sau C++.Capitolul 16 Lucrul dinamic cu clase 16.1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie Dup˘ a cum ¸ stim execut ¸ia unei aplicat ¸ii Java este realizat˘ a de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM).Const˘ aˆ ın execut ¸ia blocurilor statice de init ¸ializare ¸ si init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a. Inc˘ arcarea . Ciclul de viat ¸˘ a al unei clase are a¸ sadar urm˘ atoarele etape: 1. Operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a unei clase este realizat˘ a la un moment ce precede prima utilizare efectiv˘ a a sa. corespunz˘ ator clasei respective.Class.class corespunz˘ atoare fiec˘ arei clase a programului. 3. Editarea de leg˘ aturi . aceste clase nu sunt ˆ ın˘ arcate toate ˆ ın memorie la pornirea aplicat ¸iei. ci sunt ˆ ın˘ arcate pe parcursul execut ¸ie acesteia atunci cˆ and este nevoie de ele. un program Java compilat nu este descris de un fi¸ sier executabil ci de o mult ¸ime de fi¸ siere cu extensia . 2. va fi instant ¸iat un obiect de tip java. Init ¸ializarea .

pentru a minimiza ˆ ınc˘ arcarea aceleia¸ si clase de mai multe ori. acesta fiind specificat la crearea sa. Acestea sunt de dou˘ a tipuri: 1. Inc˘ arcarea claselor unei aplicat ¸ii Java ˆ ın memorie este realizat˘ a prin intermediul unor obiecte pe care le vom numi generic class loader. bootstrap) .Reprezint˘ a o parte integrant˘ a a ma¸ sinii virtuale.ClassLoader. Fiecare instant ¸a de tip ClassLoader va avea a¸ sadar un p˘ arinte (evident. a fost introdus un model de tip delegat.446 CAPITOLUL 16. Astfel. mai put ¸in r˘ ad˘ acina). De¸ si acest comportament nu este obligatoriu. Incepˆ and cu versiunea 1. Class loader-ul primordial (eng. In momentul cˆ and este solicitat˘ aˆ ınc˘ arcarea unei clase. 2.Acestea nu fac parte intrinsec˘ a din JVM ¸ si sunt instant ¸e ale clasei java. fiind responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor standard din distribut ¸ia Java. Desc˘ arcarea . folosind class loader-e diferite. un classloader poate delega ˆ ın primul rˆ and operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare p˘ arintelui s˘ au care va delega la rˆ andul s˘ au cererea mai departe pˆ an˘ a la class loader-ul primordial sau pˆ an˘ a unul din ace¸ stia reu¸ se¸ ste s˘ a oˆ ıncarce. LUCRUL DINAMIC CU CLASE 4. Abia ˆ ın cazul ˆ ın care nici unul din ace¸ stia nu a reu¸ sit. sau a unor resurse ce sunt necesare funct ¸ion˘ arii acesteia. va ˆ ıncerca s˘ a execute operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a clasei.2 de Java. Dac˘ a nici ea nu va reu¸ si. ˆ ın multe situat ¸ii el este de preferat.lang. ˆ ınc˘ arcarea unei clase poate determina ˆ ınc˘ arcarea unor altor clase care sigur vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu prima. va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul ClassNotFoundException. Aceasta este o clas˘ a abstract˘ a. obiectul de tip Class creat va fi marcat pentru a fi eliminat din memorie de c˘ atre garbage collector. r˘ ad˘ acina acestuia fiind class loader-ul primordial. ˆ ın care class loader-ele sunt dispuse ierarhic ˆ ıntr-un arbore. Dup˘ a cum vom vedea. etc. Exist˘ aˆ ıns˘ a posibilitarea de a crea noi tipuri derivate din ClassLoader specializate pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor conform unor specificat ¸ii anume care s˘ a realizeze diverse optimiz˘ ari.Atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a de tipul clasei respective. la execut ¸ia unui program Java vor fi create implicit dou˘ a obiecte de tip ClassLoader pentru ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorei a claselor proprii ale aplicat ¸iei. tipul efectiv al obiectului fiind a¸ sadar derivat din aceasta. Class loader-e proprii . .

Intrucˆ at tipurile de date Java pot fi ˆ ınc˘ arcate folosind diverse instant ¸e de tip ClassLoader. Tipul acestuia este java. fiecare obiect Class va ret ¸ine class loader-ul care a fost folosit pentru ˆ ınc˘ arcare. • Extension Class Loader . Acest lucru poate fi realizat prin mai multe modalit˘ a¸ ti.*. Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor din distribut ¸ia Java standard (cele din pachetele java.lang.˘ 16. acesta putˆ and fi obt ¸inut cu metoda getClassLoader.Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor proprii aplicat ¸iilor Java (cele din CLASSPATH). unul primordial ¸ si dou˘ a proprii. cunoscute sub numele de: • Boostrap Class Loader .*. • System Class Loader . etc.1.Utilizat pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor din directoarele extensiilor JRE. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE 447 Implicit.URLClassLoader. specificˆ and numele s˘ au complet prin intermediul unui ¸ sir de caractere. javax. moment ˆ ın care putem solicita ˆ ınc˘ arcarea sa.). Java 2 JVM ofer˘ a trei class loader-e. Inc˘ arcarea dinamic˘ a a unei clase ˆ ın memorie se refer˘ a la faptul c˘ a nu cunoast ¸em tipul acesteia decˆ at la execut ¸ia preogramului.Class loader-ul primordial. cele mai comune metode fiind: .

Thread").forName("NumeCompletClasa"). loader.Button"). Dac˘ a dorim s˘ a instant ¸iem un obiect dintr-o clas˘ aˆ ınc˘ arcat˘ a dinamic putem folosi metoda newInstance. cu condit ¸ia s˘ a existe constructorul f˘ ar˘ a argumente pentru clasa respectiv˘ a. Dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. Aceasta va returna 0 dac˘ a metoda s-a executat corect. LUCRUL DINAMIC CU CLASE • loadClass apelat˘ a pentru un obiect de tip ClassLoader ClassLoader loader = new MyClassLoader(). −1 ˆ ın caz contrar. // Clasele standard pot fi si ele incarcate astfel Class t = Class.newInstance().lang. // echivalent cu ClassLoader loader = this. • Class. Vom detalia acest lucru prin intermediul unui exepmplu.awt.loadClass("NumeCompletClasa"). In felul acesta. Class c = Class. iar implementarea ei va fi cont ¸inut˘ aˆ ıntr-o clas˘ a a directorului curent.forName("java.loadClass("ClasaNecunoscuta"). tot ce trebuie s˘ a facem fiind s˘ a scriem noi clase care extind Functie ¸ si s˘ a implement˘ am metoda executa.getClass(). mai exist˘ a¸ si alte posibilit˘ a¸ ti de a instant ¸ia astfel de obiecte. loader.448 CAPITOLUL 16. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a genereze aleator un vector de numere dup˘ a care s˘ a aplice o anumit˘ a funct ¸ie acestui vector. Toate funct ¸iile vor extinde clasa abstract˘ a Funct ¸ie.forName Aceast˘ a metoda va ˆ ınc˘ arca respectiva clas˘ a folosind class loader-ul obiectului curent (care o apeleaz˘ a): Class c = Class. Folosirea interfet ¸elor sau a claselor abstracte ˆ ımpreun˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea dinamic˘ a a claselor ofer˘ a un mecanism extrem de puternic de lucru ˆ ın Java. aplicat ¸ia poate fi extins˘ a cu noi funct ¸ii f˘ ar˘ a a schimba codul ei.forName("java. Numele funct ¸iei care trebuie apelat˘ a va fi introdus de la tastatur˘ a. Button b = (Button) c. .getClassLoader().

println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . executa () . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE Listing 16. // sau f . util .˘ 16. println ( " Functie inexistenta ! " ) . setVector ( v ) . newInstance () . // Executam functia int ret = f . out . . print ( " \ nFunctie : " ) . i ++) v [ i ] = rand .*. err . err . println ( " Functia nu poate fi instantiata ! "). numeFunctie = stdin . Random rand = new Random () . i < n . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . err . int v [] = new int [ n ]. try { // Incarcam clasa Class c = Class . String numeFunctie = " " . public class TestFunctii { 449 public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. for ( int i =0. forName ( numeFunctie ) .*. import java . System . println ( " Functia nu poate fi accesata ! " ) . } catch ( Cl as sNo tF oun d E x c e p t i o n e ) { System . } catch ( Il le gal Ac ces s E x c e p t i o n e ) { System . v = v . io . equals ( " gata " ) ) { System . nextInt (100) . out .1: Exemplu de ˆ ınc˘ arcare dinamic˘ a a claselor import java . in ) ) . } catch ( In st ant ia tio n E x c e p t i o n e ) { System . // Cream un obiect de tip Functie Functie f = ( Functie ) c . // Setam vectorul f .1. readLine () . while (! numeFunctie .

util . print ( max ) .2: Clasa abstract˘ a ce descrie funct ¸ia public abstract class Functie { public int v [] = null .*. Arrays . i ++) System . } } Listing 16.3: Un exemplu de funct ¸ie import java . for ( int i =1. v = v . int max = v [0].4: Alt exemplu de funct ¸ie public class Max extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. i < v . print ( v [ i ] + " " ) . out . System . public void setVector ( int [] v ) { this . LUCRUL DINAMIC CU CLASE Listing 16. } public abstract int executa () . i ++) if ( max < v [ i ]) max = v [ i ]. length . sort ( v ) . out .450 } } } } CAPITOLUL 16. i < v . } Listing 16. for ( int i =0. public class Sort extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. return 0. . return 0. length .

iar cu addURL putem ad˘ auga o nou˘ a adres˘ a de c˘ autare a claselor. } } Inc˘ arcarea claselor folosind clasa nou creat˘ a se va face astfel: . Dup˘ a ce o clas˘ a a fost ˆ ınc˘ arcat˘ a folosind un class loader. Crearea unui class loader propriu se face uzual prin extinderea clasei URLClassLoader. deoarece a fost modificat˘ a¸ si recompilat˘ a. Implicit. ori de cˆ ate ori dorim s˘ a fort ¸˘ am reˆ ınc˘ arcarea claselor.getClassLoader(). trebuie s˘ a folosim class-loadere proprii ¸ si s˘ a instant ¸iem noi obiecte de tip ClassLoader.addURL(new File("c:\\clase").loadClass("demo. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE } } 451 Un obiect de tip URLClassLoader ment ¸ine o list˘ a de adrese URL de unde va ˆ ıncerca s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie clasa al c˘ arei nume ˆ ıl specific˘ am ca argument al metodelor de mai sus. la crearea class loader-ului aceast˘ a list˘ a este completat˘ a cu informat ¸iile din variabila sistem CLASSPATH sau cu cele specificate prin opt ¸iunea -classpath la lansarea aplicat ¸iei. // Adaugam directorul sub forma unui URL urlLoader. Bineˆ ınt ¸eles. S˘ a presupunem c˘ aˆ ın directorul c:\clase\demo exist˘ a clasa cu numele Test. adresele URL pot specifica ¸ si directoare ale sistemului de fi¸ siere local.Test"). // Incarcam clasa urlLoader. ea nu va mai putea fi desc˘ arcat˘ a explicit din memorie.getClass().˘ 16.1. Folosind metoda getURLs putem afla aceste adrese.toURL()). aflat˘ aˆ ın pachetul demo ¸ si dorim s˘ a oˆ ınc˘ arc˘ am dinamic ˆ ın memorie: // Obtinem class loaderul curent URLClassLoader urlLoader = (URLClassLoader) this. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a avem posibilitatea de a o reˆ ınc˘ arca. o variant˘ a simplist˘ a fiind prezentat˘ a mai jos: public class MyClassLoader extends URLClassLoader{ public MyClassLoader(URL[] urls){ super(urls).

getClassLoader(). • Setarea sau aflarea atributelor unui obiect. URL[] urls = systemLoader. // Cream class loaderul propriu MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls).. LUCRUL DINAMIC CU CLASE // La initializare URLClassLoader systemLoader = (URLClassLoader) this. • Instant ¸ierea unor clase al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. // Dorim sa reincarcam clasa myLoader..2 Mecanismul reflect˘ arii Mecanismul prin care o clas˘ a.loadClass("Clasa"). fiind cunoscut sub numele de Reflection API ¸ si cont ¸ine urm˘ atoarele clase: . chiar dac˘ a numele acestora este ¸ stiut abia la execut ¸ie.getClass(). // reincarca clasa 16.452 CAPITOLUL 16. metode). myLoader.loadClass("Clasa"). // nu functioneaza ! // Cream alt class loader MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). superclasa. • Aflarea unor informat ¸ii despre o clas˘ a (modificatori. interfat ¸˘ a sau obiect ”reflect˘ a” la momentul execut ¸iei structura lor intern˘ a se nume¸ ste reflectare (eng.loadClass("Clasa"). Suportul pentru reflectare este inclus ˆ ın distribut ¸ia standard Java.getURLs(). acesta punˆ and la dispozit ¸ie metode pentru: • Determinarea clasei unui obiect. myLoader. • Invocarea metodelor unui obiect al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. constructori. . • Crearea unor vectori a c˘ aror dimensiune ¸ si tip nu este ¸ stiut decˆ at la execut ¸ie. reflection).

double.reflect ¸ si anume: – Array – Constructor – Field – Method – Modifier 453 16. un obiect de acest tip putˆ and s˘ a reprezinte atˆ at o clas˘ a cˆ at ¸ si o interfat ¸˘ a.forName("NumeClasa"). diferent ¸ierea acestora f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isInterface. Class c = Class.˘ 16.class: int.getName(). Class c = java.2.class. Reflection API pune la dispozit ¸ie metode pentru obt ¸inerea urm˘ atoarelor informat ¸ii: Aflarea instant ¸ei Class corespunz˘ ator unui anumit obiect sau tip de date: Class c = obiect. . Aflarea numelui unei clase .getClass().2.Se realizeaz˘ a cu metoda getName: Class clasa = obiect.1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor se realizeaz˘ a cu metode ale clasei java.lang. diferent ¸ierea lor f˘ acˆ anduse cu ajutorul metodei isPrimitive.awt.Class • java.Object • Clasele din pachetul java.Button. etc.getClass().lang. String nume = clasa. Tipurile primitive sunt descrise ¸ si ele de instant ¸e de tip Class avˆ and forma TipPrimitiv. MECANISMUL REFLECTARII • java.class.class..Class.lang.lang.

System. // java.getClass().out.out. // null Aflarea interfet ¸elor implementate de o clas˘ a sau extinse de o interfat ¸˘ a . Class s = c. public void interfete(Class c) { Class[] interf = c.class. for (int i = 0.isPublic(m)) modif += "public ". isAbstract ¸ si isFinal: Class clasa = obiect.Object. aceasta returnˆ and un num˘ ar ˆ ıntreg ce codific˘ a tot ¸i modificatorii clasei.isAbstract(m)) modif += "abstract ". String modif = "".getSuperclass().454 CAPITOLUL 16. Pentru a determina u¸ sor prezent ¸a unui anumit modificator se folosesc metodele statice ale clasei Modifier isPublic.print(nume + " ").awt.Se realizeaz˘ a cu metoda getModifiers.getSuperclass(). if (Modifier.class. corespunz˘ atoare tipului de date al superclasei sau null pentru clasa Object.println(modif + "class" + c.isFinal(m)) modif += "final ".awt.length. .getModifiers().out. if (Modifier. i < interf. i++) { String nume = interf[i].Window Class c = java.println(s). System.getName(). Class s = c. int m = clasa. LUCRUL DINAMIC CU CLASE Aflarea modificatorilor unei clase . ce returneaz˘ a un vector de tip Class[]. Class c = java.awt.getName()). if (Modifier. System.Se realizeaz˘ a cu metoda getSuperclass ce returneaz˘ a o instant ¸˘ a de tip Class.getInterfaces(). Aflarea superclasei .Frame.Se realizeaz˘ a cu metoda getInterfaces.

ce returnez˘ a un vector de tip Field[].. Cu ajutorul metodei getField este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o variabil˘ a mebr˘ a cu un anumit nume specificat. ce returneaz˘ a un vector de tip Method[].Se realizeaz˘ a cu metodele getConstructors sau getDeclaredConstructors. Collection. tipul.Se realizeaz˘ a cu una din metodele getFields sau getDeclaredFields.. Clasa Method pune la dispozit ¸ie metodele getName.HashSet. // Va afisa interfetele implementate de HashSet: // Cloneable. Serializable.util. getModifiers. Cu ajutorul metodei getConstructor este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la constructor cu o signatur˘ a specificat˘ a. respectiv modificatorii unei variabile membru. getReturnType pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate . getExceptionTypes.Se realizeaz˘ a cu metodele getMethods sau getDeclaredMethods. ˆ ın timp ce a doua le returnez˘ a doar pe cele declarate ˆ ın cadrul clasei. getType ¸ si getModifiers pentru a obt ¸ine numele. Aflarea metodelor . ce returneaz˘ a un vector de tip Constructor[]. Aflarea constructorilor .˘ 16. clasa Field pune la dispozit ¸ie metodele getName. Clasa Constructor pune la dispozit ¸ie metodele getName.class). La rˆ andul ei. getModifiers. interfete(java. getParameterTypes.util.Set). Set 455 interfete(java. MECANISMUL REFLECTARII } } . // Va afisa interfetele extinse de Set: // Collection Aflarea variabilelor membre . diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a prima returneaz˘ a toate variabilele membre.2. getParameterTypes. getExceptionTypes pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate de respectivul constructor. inclusiv cele mo¸ stenite.

newInstance(). Method. ce returnez˘ a un vector de tip Class[]. Constructor. Crearea obiectelor Dup˘ a cum st ¸im. pentru acestea returnˆ and clasa c˘ arei ˆ ıi apart ¸ine variabila. Aceast˘ a metod˘ a o reg˘ asim ¸ si ˆ ın clasele Field. crearea obiectelor se realizeaz˘ a cu operatorul new urmat de un apel la un constructor al clasei pe care o instant ¸iem. avem la dispozit ¸ie alte dou˘ a variante: • Metoda newInstance din clasa java.Se realizeaz˘ a cu metoda getDeclaringClass. constructorul sau metoda respectiv˘ a.Class Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente al acestuia. Aflarea claselor imbricate . LUCRUL DINAMIC CU CLASE de respectiva metod˘ a. Cu ajutorul metodei getMethod este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o metod˘ a cu o signatur˘ a specificat˘ a.Se realizeaz˘ a cu metodele getClasses sau getDeclaredClasses. In schimb. // Daca stim tipul obiectului . Object o = c. In cazul ˆ ın care numele clasei nu este cunoscut decˆ at la momentul execut ¸iei nu mai putem folosi aceast˘ a metod˘ a de instant ¸iere. bazˆ andu-ne pe informat ¸ii pe care le obt ¸inem abia la execut ¸ie. respectiv IllegalAccessException.456 CAPITOLUL 16. Dac˘ a nu exist˘ a un astfel de constructor sau nu este accesibil vor fi generate except ¸ii de tipul InstantiationException.2. 16. Class c = Class.forName("NumeClasa").lang. Aflarea clasei de acoperire .2 Manipularea obiectelor Pe lˆ ang˘ a posibilitatea de a examina structura unei anumite clase la momentul execut ¸iei. folosind Reflection API avem posibilitatea de a lucra dinamic cu obiecte.

int. Except ¸ii generate de metoda newInstance sunt: InstantiationException. IllegalArgumentException ¸ si InvocationTargetException. apoi specificarea argumentelor la apelarea sa. // Pregatim argumentele // Ele trebuie sa fie de tipul referinta corespunzator Integer x = new Integer(10).class. 457 • Metoda newInstance din clasa Constructor Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind un anumit constructor.newInstance(arg). Metoda getConstructor poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException.Point. Evident.getConstructor(signatura). Integer y = new Integer(20). // Instantiem Point p = (Point) ctor. Point p = (Point) c.awt. S˘ a rescriem exemplul de mai sus. apelˆ and constructorul cu dou˘ a argumente al clasei Point. In plus. Ca ¸ si ˆ ın cazul constructorilor. MECANISMUL REFLECTARII Class c = java. Class clasa = java. // Obtinem constructorul dorit Class[] signatura = new Class[] {int.2. y}.awt. aceast˘ a solut ¸ie presupune ˆ ın primul rˆ and obt ¸inerea unui obiect de tip Constructor cu o anumit˘ a signatur˘ a.class.class}. Constructor ctor = clasa. mai putem obt ¸ine valoarea returnat˘ a. Invocarea metodelor Invocarea unei metode al c˘ arei nume ˆ ıl cunoa¸ stem abia la momentul execut ¸iei se realizeaz˘ a cu metoda invoke a clasei Method.newInstance(). IllegalAccessException.class.˘ 16. trebuie s˘ a obt ¸inem ˆ ıntˆ ai o referint ¸˘ a la metoda cu signatura corespunz˘ atoare ¸ si apoi s˘ a specific˘ am argumentele. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a apel˘ am metoda contains . Object[] arg = new Object[] {x.Point. cel pentru care se face apelul.

Dac˘ a num˘ arul argumentelor metodei este 0. y.Rectangle.class. Except ¸iile generate de metoda invoke sunt: IllegalAccessException ¸ si InvocationTargetException. atunci putem folosi valoarea null ˆ ın locul vectorilor ce reprezint˘ a signatura. Setarea ¸ si aflarea variabilelor membre Pentur setarea ¸ si aflarea valorilor variabilelor membre sunt folosite metodele set ¸ si get ale clasei Field. // Pregatim argumentele Point p = new Point(10. Rectangle obiect = new Rectangle(0. Metoda contains are mai multe variante.getField("y").class. Class clasa = java. Metoda getMethod poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. Object[] arg = new Object[] {p}. y = clasa. 20). Point obiect = new Point(0.Point. Method metoda = clasa. signatura). respectiv parametri de apelare ai metodei.getMethod("contains". noi o vom apela pe cea care accept˘ a un argument de tip Point.invoke(obiect. x = clasa. 0. .class}. LUCRUL DINAMIC CU CLASE a clasei Rectangle care determin˘ a dac˘ a un anumit punct se g˘ ase¸ ste ˆ ın interiorul drepunghiului. 20). // Apelam metoda metoda.awt.getField("x"). 100. 100). arg). S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a set˘ am variabila x a unui obiect de tip Point ¸ si s˘ a obt ¸inem valoarea variabilei y a aceluia¸ si obiect: Class clasa = java.awt. // Obtinem metoda dorita Class[] signatura = new Class[] {Point. // Obtinem variabilele membre Field x.458 CAPITOLUL 16.

out . new Integer(10)). // Obtinem valoarea lui y Integer val = y. while (! numeFunctie .5: Lucru dinamic cu metode ¸ si variabile import java .2. equals ( " gata " ) ) { System . import java . import java . for ( int i =0. reflect . print ( " \ nFunctie : " ) . 459 Except ¸iile generate de metodele get. set sunt: IllegalAccessException ¸ si IllegalArgumentException.*.˘ 16. int v [] = new int [ n ]. util .*. Random rand = new Random () . MECANISMUL REFLECTARII // Setam valoarea lui x x. i < n . in ) ) . Din acest motiv. readLine () . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . nextInt (100) . public class TestFunctii2 { public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. . s˘ a presupunem c˘ a exist˘ a deja un num˘ ar ˆ ınsemnat de clase care descriu diferite funct ¸ii dar acestea nu extind clasa abstract˘ a Functie. numeFunctie = stdin .get(obiect). lang .set(obiect. solut ¸ia anterioar˘ a nu mai este viabil˘ a¸ si trebuie s˘ a folosim apelarea metodei executa ˆ ıntr-un mod dinamic. Revenind la exemplul din sect ¸iunea anterioar˘ a cu apelarea dinamic˘ a a unor funct ¸ii pentru un vector. Metoda getField poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchFieldException. io . i ++) v [ i ] = rand .*. String numeFunctie = " " . Listing 16.

} } } } 16.3 Lucrul dinamic cu vectori Vectorii sunt reprezentat ¸i ca tip de date tot prin intermediul clasei java. Tipul de date al elementelor din care este format vectorul va fi obt ¸inut cu ajutorul metodei getComponentType. println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . Class c = vector. } catch ( Exception e ) { System . Aceasta cont ¸ine o serie de metode statice ce permit: • Crearea de noi vectori: newInstance • Aflarea num˘ arului de elemente: getLength . invoke (f .2. v ) . err . println ( " Eroare la apelarea functiei ! " ) .out. Point []vector = new Point[10].Class. out . // Cream un obiect de tip Functie Object f = c . set (f . vector . newInstance () . // Apelam metoda ’ executa ’ // Folosim null pentru ca nu avem argumente Method m = c . ce ˆ ıntoarce o referint ¸˘ a de tip Class. // Setam vectorul ( setam direct variabila v ) Field vector = c .println(c. System .getClass(). diferent ¸ierea f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isArray. getField ( " v " ) .getComponentType()). null ) .lang. null ) . LUCRUL DINAMIC CU CLASE try { // Incarcam clasa Class c = Class . System. getMethod ( " executa " .Point Lucrul dinamic cu obiecte ce reprezint˘ a vectori se realizeaz˘ a prin intermediul clasei Array. forName ( numeFunctie ) .awt. // Va afisa: class java. Integer ret = ( Integer ) m .460 CAPITOLUL 16.

. MECANISMUL REFLECTARII • Setarea / aflarea elementelor: set.out. for (int i=0. i) + " ").get(a. i.˘ 16. i < Array.getLength(a). i++) System.2. 10).newInstance(int. i < Array. get 461 Exemplul de mai jos creeaz˘ a un vector ce cont ¸ine numerele ˆ ıntregi de la 0 la 9: Object a = Array.class.set(a. new Integer(i)). for (int i=0.getLength(a).print(Array. i++) Array.