Curs practic de Java

Cristian Fr˘ asinaru

Cuprins
1 Introducere ˆ ın Java 1.1 Ce este Java ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Limbajul de programare Java . . . . . 1.1.2 Platforme de lucru Java . . . . . . . . 1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat 1.2 Primul program . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Structura lexical˘ a a limbajului Java . . . . . . 1.3.1 Setul de caractere . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Identificatori . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Literali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Separatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Comentarii . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tipuri de date ¸ si variabile . . . . . . . . . . . 1.4.1 Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Controlul execut ¸iei . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Instruct ¸iuni de decizie . . . . . . . . . 1.5.2 Instruct ¸iuni de salt . . . . . . . . . . . 1.5.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor 1.5.4 Alte instruct ¸iuni . . . . . . . . . . . . 1.6 Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Crearea unui vector . . . . . . . . . . . 1.6.2 Tablouri multidimensionale . . . . . . 1.6.3 Dimensiunea unui vector . . . . . . . . 1.6.4 Copierea vectorilor . . . . . . . . . . . 1 11 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 19 19 20 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays . . . . . . 1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni S ¸ iruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a . . . 1.8.1 Transmiterea argumentelor . . . . . . . . . . 1.8.2 Primirea argumentelor . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Argumente numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 37 38 39 39 40 41 42 46 49 50 50 52 53 56 57 58 59 59 61 62 63 64 64 66 66 67 67

1.7 1.8

2 Obiecte ¸ si clase 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Crearea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Folosirea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Distrugerea obiectelor . . . . . . . . . . . . 2.2 Crearea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Declararea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Corpul unei clase . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Constructorii unei clase . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Declararea variabilelor . . . . . . . . . . . . 2.2.6 this ¸ si super . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Implementarea metodelor . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Declararea metodelor . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Tipul returnat de o metod˘ a . . . . . . . . . 2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a . . . 2.3.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente . . 2.3.5 Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor 2.4 Modificatori de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a . . . . . . . 2.5.1 Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . 2.5.2 Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.3 Utilitatea membrilor de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.4 Blocuri statice de init ¸ializare . . . . . . . . . 2.6 Clase imbricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Definirea claselor imbricate . . . . . . . . . . 2.6.2 Clase interne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Identificare claselor imbricate . . . . . . . . 2.6.4 Clase anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clase ¸ si metode abstracte . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 2.7.1 Declararea unei clase abstracte 2.7.2 Metode abstracte . . . . . . . . 2.8 Clasa Object . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Orice clas˘ a are o superclas˘ a . . 2.8.2 Clasa Object . . . . . . . . . . 2.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri . . . . 2.10 Tipul de date enumerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 68 68 71 71 71 74 75 77 77 78 82 85 85 87 89 90 91 92 95 95 95 96 97 98 99 99 100 101 103 105 107 108 109 110 110 111

3 Except ¸ii 3.1 Ce sunt except ¸iile ? . . . . . . . . . . . . 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor . . . . 3.3 ”Aruncarea” except ¸iilor . . . . . . . . . . 3.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor . . . . . . 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea 3.4.2 Propagarea erorilor . . . . . . . . 3.4.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor . 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii . . . 3.6 Except ¸ii la execut ¸ie . . . . . . . . . . . . 3.7 Crearea propriilor except ¸ii . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Ce sunt fluxurile? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Clasificarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri . . . . 4.1.4 Metode comune fluxurilor . . . . . . . . . . . . 4.2 Folosirea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Fluxuri primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Fluxuri de procesare . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Crearea unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere . . . . . . . . . . 4.2.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer . . . . . . . . . . . . 4.2.6 Concatenarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor . . . . . . . . . 4.2.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream 4.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Intr˘ ari formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4.4

CUPRINS Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard . . . . . . . . . . . 4.4.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) . . . . . . Clasa File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 112 113 115 117 119

4.5 4.6

5 Interfet ¸e 5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ce este o interfat ¸˘ a? . . . . . . . . . 5.2 Folosirea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Definirea unei interfet ¸e . . . . . . . . 5.2.2 Implementarea unei interfet ¸e . . . . . 5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive . 5.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte . . . . . . . . . . 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e . . . . . . 5.5 Utilitatea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Crearea grupurilor de constante . . . 5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri 5.6 Interfat ¸a FilenameFilter . . . . . . . . . . 5.6.1 Folosirea claselor anonime . . . . . . 5.7 Compararea obiectelor . . . . . . . . . . . . 5.7.1 Interfat ¸a Comparable . . . . . . . . . 5.7.2 Interfat ¸a Comparator . . . . . . . . . 5.8 Adaptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Pachetele standard (J2SDK) . . . 6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet . 6.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e . 6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet 6.1.5 Importul static . . . . . . . . . . 6.1.6 Crearea unui pachet . . . . . . . 6.1.7 Denumirea unui pachet . . . . . . 6.2 Organizarea fi¸ sierelor . . . . . . . . . . . 6.2.1 Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

121 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 124 . 129 . 130 . 132 . 132 . 133 . 134 . 137 . 138 . 139 . 141 . 142 145 145 145 146 147 148 149 150 151 152 152

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.class) 6.2.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor . . . . . . . . 6.2.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) . . . . Arhive JAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Folosirea utilitarului jar . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 154 155 156 157 158 159

6.3

7 Colect ¸ii 7.1 Introducere . . . . . . . . . . 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii . . 7.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor . . 7.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor 7.5 Algoritmi polimorfici . . . . . 7.6 Tipuri generice . . . . . . . . 7.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

161 . 161 . 162 . 166 . 168 . 170 . 171 . 172 177 177 179 180 180 181 183 183 184 187 188 193 194 196

8 Serializarea obiectelor 8.1 Folosirea serializ˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Serializarea tipurilor primitive . . . . . 8.1.2 Serializarea obiectelor . . . . . . . . . . 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream . . . . . . 8.1.4 Clasa ObjectInputStream . . . . . . . 8.2 Obiecte serializabile . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable . 8.2.2 Controlul serializ˘ arii . . . . . . . . . . 8.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor . . . . . . 8.3.1 Controlul versiunilor claselor . . . . . . 8.3.2 Securizarea datelor . . . . . . . . . . . 8.3.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable 8.4 Clonarea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Modelul AWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Componentele AWT . . . . . . . . . . 9.2.2 Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container) 9.3 Gestionarea pozit ¸ion˘ arii . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

199 . 199 . 200 . 202 . 204 . 206 . 207

6 9.3.2 Gestionarul FlowLayout . . . . . . . . . . . 9.3.3 Gestionarul BorderLayout . . . . . . . . . . 9.3.4 Gestionarul GridLayout . . . . . . . . . . . 9.3.5 Gestionarul CardLayout . . . . . . . . . . . 9.3.6 Gestionarul GridBagLayout . . . . . . . . . 9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) . . . Tratarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor . . . . . 9.4.2 Tipuri de evenimente . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime . Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Clasa Window . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Clasa Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Clasa Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4 Clasa FileDialog . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri . . . . . 9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri 9.6.3 Meniuri de context (popup) . . . . . . . . . 9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) . . . . . Folosirea componentelor AWT . . . . . . . . . . . . 9.7.1 Clasa Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.2 Clasa Button . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.3 Clasa Checkbox . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.4 Clasa CheckboxGroup . . . . . . . . . . . . 9.7.5 Clasa Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.6 Clasa List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.7 Clasa ScrollBar . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.8 Clasa ScrollPane . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.9 Clasa TextField . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.10 Clasa TextArea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 211 212 214 218 219 221 224 227 232 232 233 236 239 242 243 246 247 250 250 251 252 253 255 257 259 261 262 263 265

9.4

9.5

9.6

9.7

10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare . . . . . . . . . . . . 10.1.1 Metoda paint . . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Suprafet ¸e de desenare - clasa Canvas 10.2 Contextul grafic de desenare . . . . . . . . . 10.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

269 . 269 . 270 . 271 . 274 . 275

CUPRINS 10.2.2 Primitive grafice . . . . . . . . . . Folosirea fonturilor . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Clasa Font . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Clasa FontMetrics . . . . . . . . . . Folosirea culorilor . . . . . . . . . . . . . . Folosirea imaginilor . . . . . . . . . . . . . 10.5.1 Afi¸ sarea imaginilor . . . . . . . . . 10.5.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor 10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” . 10.5.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG 10.5.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie . . Tip˘ arirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 275 276 277 279 282 286 287 289 291 291 292 293 299 299 299 300 301 304 305 307 310 310 314 316 316 316 319 324 329 332 335 336 336 338 340

10.3

10.4 10.5

10.6

11 Swing 11.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1 JFC . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2 Swing API . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3 Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT . . 11.2 Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ferestre interne . . . . . . . . . . . 11.3 Clasa JComponent . . . . . . . . . . . . . 11.4 Arhitectura modelului Swing . . . . . . . . 11.5 Folosirea modelelor . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tratarea evenimentelor . . . . . . . 11.6 Folosirea componentelor . . . . . . . . . . 11.6.1 Componente atomice . . . . . . . . 11.6.2 Componente pentru editare de text 11.6.3 Componente pentru selectarea unor 11.6.4 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Arbori . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Containere . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Dialoguri . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Desenarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Metode specifice . . . . . . . . . . 11.7.2 Considerat ¸ii generale . . . . . . . . 11.8 Look and Feel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12 Fire de execut ¸ie 12.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Crearea unui fir de execut ¸ie . . . . . . . . 12.2.1 Extinderea clasei Thread . . . . . . 12.2.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie . . . 12.3.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie . . 12.3.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” . 12.3.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie . 12.3.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie . . 12.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator 12.3.6 Monitoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.7 Semafoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.8 Probleme legate de sincronizare . . 12.4 Gruparea firelor de execut ¸ie . . . . . . . . 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” . . 12.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask . . . . . . . .

CUPRINS 343 . 343 . 344 . 345 . 347 . 352 . 355 . 357 . 358 . 362 . 362 . 367 . 369 . 371 . 373 . 376 . 378 383 . 383 . 385 . 387 . 388 . 393 . 397 401 . 401 . 402 . 404 . 406 . 408 . 410 . 412 . 416 . 420 . 421 . 421

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Lucrul cu URL-uri . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Socket-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Comunicarea prin conexiuni . . . . . . . . . 13.5 Comunicarea prin datagrame . . . . . . . . . 13.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i 14 Appleturi 14.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Crearea unui applet simplu . . . . . . . 14.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet . . . . . 14.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul . . . . . 14.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor . . . 14.6 Tag-ul APPLET . . . . . . . . . . . . 14.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi 14.8 Alte metode oferite de clasa Applet . . 14.9 Arhivarea appleturilor . . . . . . . . . 14.10Restrict ¸ii de securitate . . . . . . . . . 14.11Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . 16. . . . . . . . . . . . . . 15.3 Interfat ¸a CallableStatement . . . 15.CUPRINS 15 Lucrul cu baze de date 15. . . 16. .2 Interfat ¸a PreparedStatement . . .2 JDBC . 15. . 460 . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . .2 Specificarea unei baze de date . . . . . . . . . . 15. .3. . . . . . . . . . . . . . . 442 . 442 . . . . . . .2. . 424 . . . .3.2. . . . 432 . .6 Exemplu simplu . 425 . . . 423 .1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie . . . . . . . . 15. . . . . . 15. . . . . . .3. . . . . 15. . 16 Lucrul dinamic cu clase 16. . . . . . . . . . 15.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .1 Interfat ¸a DatabaseMetaData . . . 426 . . .1 Inregistrarea unui driver . . . . .4 Lucrul cu meta-date .3. . . . . . . . . 15. 16. . . 431 . . . . 434 . . . . . . . . . . . . . . .2 Conectarea la o baz˘ a de date .2 Mecanismul reflect˘ arii . . . . . . 15. . . . .2. . . . . . . .4. . . . . . 15.2. 456 . . . . . . . . . .3 Lucrul dinamic cu vectori . .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL . 443 445 . . . . 15. . 453 . . . . . . . . .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData . . . . . . . . 15. . 438 . 438 . . . . . . 423 . . . .4 Realizarea unei conexiuni . . . . .5 Interfat ¸a ResultSet . . . . . . . . .2. . . . . .3. . 15. . . 430 . . .2 Manipularea obiectelor . . . . . . . . . . .4. . . 440 . . . .1 Generalit˘ a¸ ti despre baze de date . . . . . .1 Interfat ¸a Statement . . . . . . . . . .3. . . . . .4 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor 15. . . . . . . . . 428 . . . . . .3 Tipuri de drivere . 427 .2. . . 15. . 452 . . . . . . . . . 445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor 16. . . .1 Introducere . . . . . . . . . . 9 423 . . . . . 437 . . . . .

10 CUPRINS .

indiferent de domeniu sau de complexitatea lor. robustet ¸e ¸ si nu ˆ ın ultimul rˆ and portabilitate.Capitolul 1 Introducere ˆ ın Java 1. • U¸ surint ¸˘ aˆ ın crearea de aplicat ¸ii complexe ce folosesc programarea ˆ ın ret ¸ea. administrarea automat˘ a a memoriei ¸ si elim11 . etc. care l-au transformat ˆ ıntr-un interval de timp atˆ at de scurt ˆ ıntr-una din cele mai pupulare opt ¸iuni pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii. • Simplitate .elimin˘ a sursele frecvente de erori ce apar ˆ ın programare prin renunt ¸area la pointeri.elimin˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor. fire de execut ¸ie. baze de date. Denumit˘ a init ¸ial OAK.1 Ce este Java ? Java este o tehnologie inovatoare lansat˘ a de compania Sun Microsystems ˆ ın 1995. care a avut un impact remarcabil asupra ˆ ıntregii comunit˘ a¸ ti a dezvoltatorilor de software. tehnologia Java este format˘ a dintr-un limbaj de programare de nivel ˆ ınalt pe baza c˘ aruia sunt construite o serie de platforme destinate implement˘ arii de aplicat ¸ii pentru toate segmentele industriei software.1. • Robustet ¸e . s˘ a amintim caracteristicile sale principale. 1. mo¸ stenirea multipl˘ a ¸ si toate ”facilit˘ a¸ tile” ce pot provoca scrierea unui cod confuz. interfat ¸˘ a grafic˘ a.1 Limbajul de programare Java Inainte de a prezenta ˆ ın detaliu aspectele tehnice ale limbajului Java. impunˆ andu-se prin calit˘ a¸ ti deosebite cum ar fi simplitate.

• Securitate .de¸ si mai lent decˆ at limbajele de programare care genereaz˘ a executabile native pentru o anumit˘ a platform˘ a de lucru. C++ la Java f˘ acˆ andu-se foarte u¸ sor.este un limbaj de programare foarte sigur. Mac OS. animat ¸ie. • Este compilat ¸ si interpretat. furnizˆ and mecanisme stricte de securitate a programelor concretizate prin: verificarea dinamic˘ a a codului pentru detectarea secvent ¸elor periculoase. aceea¸ si aplicat ¸ie rulˆ and f˘ ar˘ a nici o modificare ¸ si f˘ ar˘ a a necesita recompilarea ei pe sisteme de operare diferite cum ar fi Windows. ce ruleaz˘ aˆ ın fundal (”garbage collector”). astfel ˆ ıncˆ at viteza de lucru put ¸in mai sc˘ azut˘ a nu va fi un impediment ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii oricˆ at de complexe. • Portabililtate .12 CAPITOLUL 1. Aceste tehnologii au fost grupate ˆ ın a¸ sa numitele platforme de lucru. etc. aceasta fiind solut ¸ia eficient˘ a pentru obt ¸inerea portabilit˘ a¸ tii.1.comportamentul unei aplicat ¸ii Java nu depinde de arhitectura fizic˘ a a ma¸ sinii pe care ruleaz˘ a.Java este un limbaj independent de platforma de lucru. 1. • Este modelat dup˘ a C ¸ si C++. • Neutralitate arhitectural˘ a .2 Platforme de lucru Java Limbajul de programare Java a fost folosit la dezvoltarea unor tehnologii dedicate rezolv˘ arii unor probleme din cele mai diverse domenii. compilatorul Java asigur˘ a o performant ¸˘ a ridicat˘ a a codului de octet ¸i. ce reprezint˘ a seturi de libr˘ arii scrise ˆ ın limbajul Java. impunerea unor reguli stricte pentru rularea proceselor la distant ¸˘ a. precum ¸ si diverse programe utilitare. • Performant ¸˘ a . Linux. folosite pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii sau componente destinate unei anume categorii de utilizatori. etc. etc. trecerea de la C. Solaris. lucru care aduce economii substant ¸iale firmelor dezvoltatoare de aplicat ¸ii.elimin˘ a complet stilul de programare procedural. . INTRODUCERE ˆ IN JAVA inarea pierderilor de memorie printr-o procedur˘ a de colectare a obiectelor care nu mai sunt referite. inclusiv grafic˘ a 3D. • Complet orientat pe obiecte .

Toate distribut ¸iile Java sunt oferite gratuit ¸ si pot fi desc˘ arcate de pe Internet de la adresa ”http://java. oferind cea mai comod˘ a solut ¸ie pentru distribut ¸ia ¸ si actualizarea aplicat ¸iilor Java. programarea dispozitivelor mobile este extrem de simpl˘ a. Avantajul acestei solut ¸ii este simplitatea ¸ si faptul c˘ a fiind interpretat˘ a direct sursa programului obt ¸inem portabilitatea. etc. numit cod . platforma de lucru J2ME oferind suportul necesar scrierii de programe dedicate acestui scop. • J2EE (Enterprise Edition) Aceast˘ a platform˘ a ofer˘ a API-ul necesar dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii complexe. pagini JSP.1. • J2ME (Micro Edition) Folosind Java. Dezavantajul evident este viteza de execut ¸ie redus˘ a. etc. limbajele de programare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • Interpretate: instruct ¸iunile sunt citite linie cu linie de un program numit interpretor ¸ si traduse ˆ ın instruct ¸iuni ma¸ sin˘ a. cu informat ¸iile memorate ˆ ın baze de date distribuite. CE ESTE JAVA ? 13 • J2SE (Standard Edition) Este platforma standard de lucru ce ofer˘ a suport pentru crearea de aplicat ¸ii independente ¸ si appleturi.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat In funct ¸ie de modul de execut ¸ie a aplicat ¸iilor. In continuare. De asemenea.5 SDK (Tiger). bazate pe componente cum ar fi servleturi.com”.1. • Compilate: codul surs˘ a al programelor este transformat de compilator ˆ ıntr-un cod ce poate fi executat direct de procesor. aici este inclus˘ a¸ si tehnologia Java Web Start ce furnizeaz˘ a o modalitate extrem de facil˘ a pentru lansarea ¸ si instalarea local˘ a a programelor scrise ˆ ın Java direct de pe Web. 1.sun. formate din componente ce trebuie s˘ a ruleze ˆ ın sisteme eterogene.1. Probabil cel mai cunoscute limbaj interpretat este limbajul Basic. vom folosi termenul J2SDK pentru a ne referi la distribut ¸ia standard J2SE 1. Tot aici g˘ asim ¸ si suportul necesar pentru crearea de aplicat ¸ii ¸ si servicii Web.

14 CAPITOLUL 1. Codul de octet ¸i este diferit de codul ma¸ sin˘ a. INTRODUCERE ˆ IN JAVA ma¸ sin˘ a. Scriererea codului surs˘ a class FirstApp { public static void main( String args[]) { System.2 Primul program Crearea oric˘ arei aplicat ¸ii Java presupune efectuarea urm˘ atorilor pa¸ si: 1. In timp ce codul ma¸ sin˘ a este executat direct de c˘ atre procesor ¸ si poate fi folosit numai pe platforma pe care a fost creat. dezavantajul fiind lipsa portabilit˘ a¸ tii. 1. Acest lucru este realizat automat de c˘ atre distribut ¸ia J2SDK. Codurile de octet ¸i sunt seturi de instruct ¸iuni care seam˘ an˘ a cu codul scris ˆ ın limbaj de asamblare ¸ si sunt generate de compilator independent de mediul de lucru. pe acesta trebuie s˘ a fie instalat˘ a o ma¸ sin˘ a virtual˘ a Java. Avantajul este execut ¸ia extrem de rapid˘ a. codul compilat ˆ ıntr-un format de nivel sc˘ azut nu poate fi rulat decˆ at pe platforma de lucru pe care a fost compilat. precum ¸ si un interpretor ce va executa respectivul cod de octet ¸i. codul de octet ¸i este interpretat de mediul Java ¸ si de aceea poate fi rulat pe orice platform˘ a pe care este instalat˘ a mediul de execut ¸ie Java. Prin ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM) vom ˆ ınt ¸elege mediul de execut ¸ie al aplicat ¸iilor Java.out.println("Hello world!"). A¸ sadar vom avea la dispozit ¸ie un compilator responsabil cu transformarea surselor programului ˆ ın a¸ sa numitul cod de octet ¸i. Codul ma¸ sin˘ a este reprezentat de o succesiune de instruct ¸iuni specifice unui anumit procesor ¸ si unei anumite platforme de lucru reprezentate ˆ ın format binar astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi executate f˘ ar˘ a a mai necesita nici o prelucrare. Pentru ca un cod de octet ¸i s˘ a poat˘ a fi executat pe un anumit calculator. } } . programele Java fiind atˆ at interpretate cˆ at ¸ si compilate. Limbajul Java combin˘ a solut ¸iile amintite mai sus.

2.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fi¸ sierul FirstApp. nici o alt˘ a extensie nefiind acceptat˘ a. fie ˆ ın mai multe. 4.class. se va face ˆ ıntr-o fereastr˘ a sistem. apelat pentru unitatea de compilare corespunz˘ atoare clasei principale. Clasele aplicat ¸iei se pot gasi fie ˆ ıntr-un singur fi¸ sier. Apelul compilatorului se face pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine clasa principal˘ a a aplicat ¸iei sau pentru orice fi¸ sier/fi¸ siere cu extensia java. ne vom pozit ¸iona ˆ ın directorul ce cont ¸ine fi¸ sierul FirstApp. Acestea au extensia . Deoarece interpretorul are ca argument de intrare numele clasei principale ¸ si nu numele unui fi¸ sier. 3. S˘ a presupunem c˘ a am salvat exemplul de mai sus ˆ ın fi¸ sierul C:\intro\FirstApp.1. Compilarea aplicat ¸iei Pentru compilare vom folosi compilatorul javac din distribut ¸ia J2SDK. . 2.class ¸ si implicit sunt plasate ˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierele surs˘ a. PRIMUL PROGRAM 15 Toate aplicat ¸iile Java cont ¸in o clas˘ a principal˘ a(primar˘ a) ˆ ın care trebuie s˘ a se gaseasc˘ a metoda main. Salvarea fi¸ sierelor surs˘ a Se va face ˆ ın fi¸ siere care au obligatoriu extensia java. javac FirstApp. de¸ si acest lucru nu este obligatoriu. Este recomandat ca fi¸ sierul care cont ¸ine codul surs˘ a al clasei primare s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu cel al clasei.class ¸ si vom apela interpretorul astfel: java FirstApp Rularea unei aplicat ¸ii care nu folose¸ ste interfat ¸˘ a grafic˘ a. Compilatorul creeaz˘ a cˆ ate un fi¸ sier separat pentru fiecare clas˘ a a programului. Rularea aplicat ¸iei Se face cu interpretorul java.java.

2 Cuvinte cheie Cuvintele rezervate ˆ ın Java sunt. O alt˘ a caracteristic˘ a a setului de caractere Unicode este faptul c˘ aˆ ıntreg intervalul de reprezentare a simbolurilor este divizat ˆ ın subintervale numite blocuri.\u0039 : cifre ISO-Latin 0 .\u22FF : simboluri matematice (∀. Mai jos sunt oferite cˆ ateva exemple de caractere Unicode. cu cˆ ateva except ¸ii. Coreean) Mai multe informat ¸ii legate de reprezentarea Unicode pot fi obt ¸inute la adresa ”http://www.unicode. ∃. Arrows.3. Musical.3 1. 1. Japonez.\u9fff : litere din alfabetul Han (Chinez.9 • \u03B1 . Acesta este un standard internat ¸ional care ˆ ınlocuie¸ ste vechiul set de caractere ASCII ¸ si care folose¸ ste pentru reprezentarea caracterelor 2 octet ¸i. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Atent ¸ie Un apel de genul java c:\intro\FirstApp. ∅.16 CAPITOLUL 1. • \u0030 . unde era posibil˘ a reprezentarea a doar 256 de caractere. Primele 256 caractere Unicode corespund celor ASCII.class este gre¸ sit! 1.) • \u4e00 . Acestea nu pot fi folosite ca nume de clase. Gothic. etc. cele din C++ ¸ si au fost enumerate ˆ ın tabelul de mai jos.\u0669 : cifre arabic-indic 0 . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a se pot reprezenta 65536 de semne. Currency.\u03C9 : simboluri grece¸ sti α − ω • \u2200 .1 Structura lexical˘ a a limbajului Java Setul de caractere Limbajului Java lucreaz˘ aˆ ın mod nativ folosind setul de caractere Unicode. cˆ ateva exemple de blocuri fiind: Basic Latin. Mathematical. Arabic. .9 • \u0660 .org”.3. unde xxxx reprezint˘ a codul caracterului. referirea la celelalte f˘ acˆ andu-se prin \uxxxx. etc. spre deosebire de ASCII. Greek.

null nu sunt cuvinte cheie. variabile sau metode.4 Literali Literalii pot fi de urm˘ atoarele tipuri: • Intregi Sunt acceptate 3 baze de numerat ¸ie : baza 10. STRUCTURA LEXICALA 17 interfet ¸e.3 Identificatori Sunt secvent ¸e nelimitate de litere ¸ si cifre Unicode. ˆ ıncepˆ and cu o liter˘ a. dar nu sunt folosite. baza 16 (ˆ ıncep cu caracterele 0x) ¸ si baza 8 (ˆ ıncep cu cifra 0) ¸ si pot fi de dou˘ a tipuri: – normali . 1. . dar nu pot fi nici ele folosite ca nume ˆ ın aplicat ¸ii.5. Dup˘ a cum am mai spus.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1.se reprezint˘ a pe 4 octet ¸i (32 bit ¸i) – lungi . true.3. 1. mai exist˘ a¸ si cuvˆ antul cheie enum. identificatorii nu au voie s˘ a fie identici cu cuvintele rezervate.3. false. Cuvintele marcate prin ∗ sunt rezervate.3.se reprezint˘ a pe 8 octet ¸i (64 bit ¸i) ¸ si se termin˘ a cu caracterul L (sau l). abstract boolean break byte case catch char class const* continue default do double else extends final finally float for goto* if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while Incepˆ and cu versiunea 1.

Reprezentarea se face fie folosind o liter˘ a. literalii ˆ ıntregi 1 ¸ si 0 nu mai au semnificat ¸ia de adev˘ arat. Exemple: 1. • Logici Sunt reprezentat ¸i de true . Secvent ¸ele escape permit specificarea caracterelor care nu au reprezentare grafic˘ a¸ si reprezentarea unor caractere speciale precum backslash.reprezentate pe 64 bit ¸i. Atent ¸ie Spre deosebire de C++. apostrof. 3f. respectiv D sau d pentru valorile duble .0. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Flotant ¸i Pentru ca un literal s˘ a fie considerat flotant el trebuie s˘ a aib˘ a cel put ¸in o zecimal˘ a dup˘ a virgul˘ a.reprezentate pe 32 bit ¸i. respectiv false . 4D.18 CAPITOLUL 1. 2e2. Secvent ¸ele escape predefinite ˆ ın Java sunt: – ’\b’ : Backspace (BS) – ’\t’ : Tab orizontal (HT) – ’\n’ : Linie nou˘ a (LF) – ’\f’ : Pagin˘ a nou˘ a (FF) – ’\r’ : Inceput de rˆ and (CR) – ’\"’ : Ghilimele – ’\’’ : Apostrof – ’\\’ : Backslash .valoarea logic˘ a de adev˘ ar.valoarea logic˘ a de fals. respectiv fals. • Caracter Un literal de tip caracter este utilizat pentru a exprima caracterele codului Unicode. s˘ a fie ˆ ın notat ¸ie exponent ¸ial˘ a sau s˘ a aib˘ a sufixul F sau f pentru valorile normale . etc. fie o secvent ¸˘ a escape scris˘ aˆ ıntre apostrofuri.

concatenarea ¸ sirurilor realizˆ andu-se cu operatorul +. ^ (xor). Dac˘ a¸ sirul este prea lung el poate fi scris ca o concatenare de sub¸ siruri de dimensiune mai mic˘ a. 1. >>.3. *. ca ˆ ın exemplul: "Ana " + " are " + " mere ". definit˘ aˆ ın pachetul java. <=. Dup˘ a cum vom vedea. != • operatori pe bit ¸i: &(and). ==. ++. |(or). orice ¸ sir este de fapt o instant ¸˘ a a clasei String. 1. >>> (shift la dreapta f˘ ar˘ a semn) . Instruct ¸iunile unui program se separ˘ a cu punct ¸ si virgul˘ a. ++x. cei din C++: • atribuirea: = • operatori matematici: +. . !(not) • operatori relat ¸ionali: <.3. -. -.6 Operatori Operatorii Java sunt. Este permis˘ a notat ¸ia prescurtat˘ a de forma lval op= rval: x += 2 n -= 3 Exist˘ a operatori pentru autoincrementare ¸ si autodecrementare (post ¸ si pre): x++. . cu mici deosebiri. • operatori logici: &&(and). /.5 Separatori Un separator este un caracter care indic˘ a sfˆ ar¸ situl unei unit˘ a¸ ti lexicale ¸ si ınceputul alteia. n--.lang. Caracterele care formeaz˘ a¸ sirul pot fi caractere grafice sau secvent ¸e escape. --n Evaluarea expresiilor logice se face prin metoda scurtcircuitului: evaluarea se opre¸ ste ˆ ın momentul ˆ ın care valoarea de adev˘ ar a expresiei este sigur determinat˘ a. Sirul vid este "". . %. STRUCTURA LEXICALA 19 • S ¸ iruri de caractere Un literal ¸ sir de caractere este format din zero sau mai multe caractere ˆ ıntre ghilimele.3. ~ (not) • operatori de translat ¸ie: <<.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. In Java separatorii sunt urm˘ atorii: ( ) [ ] . >. <=.. ||(or).

println(s1 + " are " + x + " " + s2). ˆ ınchise ˆ ıntre /* ¸ si */. care incep cu //. • operatori pentru conversii (cast) : (tip-de-data) int a = (int)’a’. • operatorul + pentru concatenarea ¸ sirurilor: String s1="Ana". y=1. long l = (long)i. . char c = (char)96. • Nu putem introduce comentarii ˆ ın interiorul literalilor caracter sau ¸ sir de caractere. Observat ¸ii: • Nu putem scrie comentarii ˆ ın interiorul altor comentarii. int i2 = (int)l2. • Comentarii pe mai multe linii care ¸ tin de documentat ¸ie. int x=10.out. //narrowing conversion 1. La fel se ˆ ıntampl˘ a cu secvent ¸a // ˆ ın comentarii care incep cu /* sau */. System. • Secvent ¸ele /* ¸ si */ pot s˘ a apar˘ a pe o linie dup˘ a secvent ¸a // dar ˆ ı¸ si pierd semnificat ¸ia. (virgul˘ a) folosit pentru evaluarea secvent ¸ial˘ a a operat ¸iilor: int x=0.20 CAPITOLUL 1.3. z=2. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • operatorul if-else: expresie-logica ? val-true : val-false • operatorul . • Comentarii pe o singur˘ a linie. //widening conversion long l2 = (long)200. Textul dintre cele dou˘ a secvent ¸e este automat mutat ˆ ın documentat ¸ia aplicat ¸iei de c˘ atre generatorul automat de documentat ¸ie javadoc.7 Comentarii In Java exist˘ a trei feluri de comentarii: • Comentarii pe mai multe linii. String s2="mere". ˆ ınchise ˆ ıntre /** ¸ si */. int i = 200.

long (8) – reale: float (4 octeti). Valoarea unei variabile de acest tip este.1. pentru usurint ¸a program˘ arii. care sunt cele uzuale : • aritmetice –ˆ ıntregi: byte (1 octet). orice dependent ¸˘ a de o anumit˘ a platform˘ a specific˘ a fiind eliminat˘ a. Vectorii. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE 21 1. In principiu acest lucru este adev˘ arat.4 1. spre deosebire de tipurile primitive. short (2). struct ¸ si union. clasele ¸ si interfet ¸ele sunt tipuri referint ¸˘ a. . double (8) • caracter: char (2 octet ¸i) • logic: boolean (true ¸ si false) In alte limbaje de programare formatul ¸ si dimensiunea tipurilor primitive de date pot depinde de platforma pe care ruleaz˘ a programul. mai exist˘ a¸ si a¸ sa numitele tipurile primitive de date. iar struct ¸ si union nu ˆ ı¸ si mai au rostul atˆ at timp cˆ at tipurile compuse de date sunt formate ˆ ın Java prin intermediul claselor.4. Pointerii au fost eliminat ¸i din cauz˘ a c˘ a erau o surs˘ a constant˘ a de erori. prin urmare tipurile de date ar trebui s˘ a fie de fapt definite de clase ¸ si toate variabilele ar trebui s˘ a memoreze instant ¸e ale acestor clase (obiecte). Exist˘ a trei tipuri de date din limbajul C care nu sunt suportate de limbajul Java. In Java acest lucru nu mai este valabil. Acestea sunt: pointer.1 Tipuri de date ¸ si variabile Tipuri de date In Java tipurile de date se impart ˆ ın dou˘ a categorii: tipuri primitive ¸ si tipuri referint ¸˘ a. ˆ ıns˘ a.4. o referint ¸˘ a (adres˘ a de memorie) c˘ atre valoarea sau mult ¸imea de valori reprezentat˘ a de variabila respectiv˘ a. int (4). Java porne¸ ste de la premiza c˘ a ”orice este un obiect”. locul lor fiind luat de tipul referint ¸˘ a.

MAXIM = 10.. Indiferent de tipul lor. Exemple: final double PI = 3. • Declararea variabilelor: Tip numeVariabila. char c1=’j’. pentru a putea fi folosite variabilele trebuie declarate ¸ si.. final int MINIM=0.22 CAPITOLUL 1. . In funct ¸ie de locul ˆ ın care sunt declarate variabilele se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoatele categorii: a. Variabile membre. init ¸ializate. urm˘ atoarele criterii: • variabilele finale (constante) se scriu cu majuscule. long numarElemente = 12345678L. • Init ¸ializarea variabilelor: Tip numeVariabila = valoare.2 Variabile Variabilele pot fi de tip primitiv sau referint ¸e la obiecte (tip referint ¸˘ a). • variabilele care nu sunt constante se scriu astfel: prima liter˘ a mic˘ a iar dac˘ a numele variabilei este format din mai mult ¸i atomi lexicali.4. exist˘ a posibilitatea de a declara ¸ si init ¸ializa mai multe variabile sau constante de acela¸ si tip ˆ ıntr-o singur˘ a instruct ¸iune astfel: Tip variabila1[=valoare1]. variabila2[=valoare2]. c3=’v’. int valoare = 100.. eventual. declarate ˆ ın interiorul unei clase. atunci primele litere ale celorlalt ¸i atomi se scriu cu majuscule. vizibile pentru toate metodele clasei respective cˆ at ¸ si pentru alte clase ˆ ın funct ¸ie de nivelul lor de acces (vezi ”Declararea variabilelor membre”).. c2=’a’. Evident. • Declararea constantelor: final Tip numeVariabila. c4=’a’. String bauturaMeaPreferata = "apa". INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. Convent ¸ia de numire a variabilelor ˆ ın Java include. printre altele.14.

class Exemplu { //Fiecare variabila corespunde situatiei data de numele ei //din enumerarea de mai sus int a. } try { a = b/c. 23 c. Parametrii de la tratarea except ¸iilor (vezi ”Tratarea except ¸iilor”). i++) { //domeniul de vizibilitate al lui i } i = 101.getMessage()).1. d++) { c --. i<100. } } } Observatii: • Variabilele declarate ˆ ıntr-un for.//incorect • Nu este permis˘ a ascunderea unei variabile: . declarate ˆ ıntr-o metod˘ a.err. d < 10. int c = 10. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE b. Variabile locale. r˘ amˆ an locale corpului ciclului: for(int i=0. e. for(int d=0.4. vizibile doar ˆ ın blocul respectiv. vizibile doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. } catch(ArithmeticException e) { System. vizibili doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. declarate ˆ ıntr-un bloc de cod. d. Parametri metodelor.println(e. public void metoda(int b) { a = b. Variabile locale.

label: 1.. //incorect } 1. continue. return.5 Controlul execut ¸iei Instruct ¸iunile Java pentru controlul execut ¸iei sunt foarte asem˘ an˘ atoare celor din limbajul C ¸ si pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın urm˘ atoarele categorii: • Instruct ¸iuni de decizie: if-else. case valoare2: . } switch-case switch (variabila) { case valoare1: .5. while. do-while • Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor: try-catch-finally. throw • Alte instruct ¸iuni: break.24 CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ˆ IN JAVA int x=1. { int x=2.1 if-else Instruct ¸iuni de decizie if (expresie-logica) { ... switch-case • Instruct ¸iuni de salt: for..... } else { . break.. } if (expresie-logica) { .

5. while while (expresie-logica) { . j=100 . } while (expresie-logica)... expresie-logica.. break. } 25 Variabilele care pot fi testate folosind instruct ¸iunea switch nu pot fi decˆ at de tipuri primitive. i < 100 && j > 0. . } Atˆ at la init ¸ializare cˆ at ¸ si ˆ ın pasul de iterat ¸ie pot fi mai multe instruct ¸iuni desp˘ art ¸ite prin virgul˘ a.. ..... CONTROLUL EXECUT ¸ IEI .. i++. } do-while do { .1.5.. 1.. pas-iteratie) { //Corpul buclei } for(int i=0. default: .. j--) { .2 for Instruct ¸iuni de salt for(initializare.

6 1.6. se pot defini totu¸ si etichete folosite ˆ ın expresii de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta. eventual. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1.out. returneaz˘ a o valorare. j=0. } 1. • numeEticheta: : Define¸ ste o etichet˘ a.out. } i++. eticheta: while (i < 10) { System.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor Instruct ¸iunile pentru tratarea except ¸iilor sunt try-catch-finally.5. if (j==5) continue eticheta.println("j="+j). • return [valoare]: termin˘ a o metod˘ a¸ si.4 Alte instruct ¸iuni • break: p˘ ar˘ ase¸ ste fort ¸at corpul unei structuri repetitive. De¸ si ˆ ın Java nu exist˘ a goto.println("i="+i).1 Vectori Crearea unui vector Crearea unui vector presupune realizarea urm˘ atoarelor etape: . System. • continue: termina fort ¸at iterat ¸ia curent˘ a a unui ciclu ¸ si trece la urm˘ atoarea iterat ¸ie.5. if (j==7) break eticheta. ca ˆ ınexemplul de mai jos: i=0. 1.26 CAPITOLUL 1. utile pentru a controla punctul de ie¸ sire dintr-o structur˘ a repetitiv˘ a. respectiv throw ¸ si vor fi tratate ˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. while (j < 10) { j++.

Operat ¸iunea de alocare a memoriei. sa-l declar˘ am. . unde nrElemente reprezint˘ a num˘ arul maxim de elemente pe care le poate avea vectorul. In urma instant ¸ierii vor fi alocat ¸i: nrElemente ∗ dimensiune(T ip) octet ¸i necesari memor˘ arii elementelor din vector. v = new int[10]. se realizeaz˘ aˆ ıntotdeauna prin intermediul operatorului new. • Instant ¸ierea Declararea unui vector nu implic˘ a¸ si alocarea memoriei necesare pentru ret ¸inerea elementelor. Instant ¸ierea unui vector se va face printr-o expresie de genul: numeVector = new Tip[nrElemente]. VECTORI 27 • Declararea vectorului . ˆ ınainte de toate. Acest lucru se face prin expresii de forma: Tip[] numeVector. String adrese[].6. unde prin dimensiune(T ip) am notat num˘ arul de octet ¸i pe care se reprezint˘ a tipul respectiv. ca ˆ ın exemplele de mai jos: int[] intregi. numit˘ a¸ si instant ¸ierea vectorului. //aloca spatiu pentru 10 caractere: 20 octeti Declararea ¸ si instant ¸ierea unui vector pot fi f˘ acute simultan astfel: Tip[] numeVector = new Tip[nrElemente]. //aloca spatiu pentru 10 intregi: 40 octeti c = new char[10].1. sau Tip numeVector[].Pentru a putea utiliza un vector trebuie.

matrice[i] este linia i a matricii ¸ si reprezint˘ a un vector cu nrColoane elemente iar matrice[i][j] este elementul de pe linia i ¸ si coloana j .length are valoarea 10 Pentru a ˆ ınt ¸elege modalitatea de folosire a lui length trebuie ment ¸ionat c˘ a fiecare vector este de fapt o instant ¸˘ a a unei clase iar length este o variabil˘ a public˘ a a acelei clase.28 CAPITOLUL 1. // a. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Init ¸ializarea (opt ¸ional) Dup˘ a declararea unui vector. acesta poate fi init ¸ializat.6. "Verde"}. Nu sunt permise construct ¸ii de genul Tip numeVector[nrElemente]. In acest caz instant ¸ierea nu mai trebuie facut˘ a explicit. Primul indice al unui vector este 0.3 Dimensiunea unui vector Cu ajutorul variabilei length se poate afla num˘ arul de elemente al unui vector. 1. // m[0]. adic˘ a elementele sale pot primi ni¸ ste valori init ¸iale. int []factorial = {1. crearea ¸ si instant ¸ierea unei matrici vor fi realizate astfel: Tip matrice[][] = new Tip[nrLinii][nrColoane]. String culori[] = {"Rosu". alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se doar prin intermediul opearatorului new. ˆ ın care este ret ¸inut num˘ arul maxim de elemente al vectorului. De exemplu.2 Tablouri multidimensionale In Java tablourile multidimensionale sunt de fapt vectori de vectori. int v[10]. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se automat ˆ ın funct ¸ie de num˘ a rul de elemente cu care se init ¸ializeaz˘ a vectorul. int []a = new int[5].length are valoarea 5 int m[][] = new int[5][10]. int v[] = new int[10].6. deci pozit ¸iile unui vector cu n elemente vor fi cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si n − 1. . 1. "Galben". 120}. evident dac˘ a este cazul pentru a¸ sa ceva. 2. //ilegal //corect 1. 6. 24.

fie cu ajutorul metodei System. 3. 2. fie element cu element. folosind un algoritm de tip QuickSort performant. .clasa Arrays In Java s-a pus un accent deosebit pe implementarea unor structuri de date ¸ si algoritmi care s˘ a simplifice proceseul de crearea a unui algoritm.length). // Nu are efectul dorit b = a.1.6. i++) b[i] = a[i]. java. // Varianta 1 for(int i=0. b. int v[]={3. 4} • binarySearch . 3. ca ˆ ın exemplele de mai jos.Arrays. 1.6. 1. 4}.sorteaz˘ a ascendent un vector. // Varianta 2 System. de complexitate O(n log (n)). 0. VECTORI 29 1. int b[] = new int[4].6. 2. int a[] = {1. programatorul trebuind s˘ a se concentreze pe aspectele specifice problemei abordate.arraycopy(a.arraycopy.sort(v).c˘ autarea binar˘ a a unei anumite valori ˆ ıntr-un vector sortat.Arrays ofer˘ a diverse metode foarte utile ˆ ın lucrul cu vectori cum ar fi: • sort .4 Copierea vectorilor Copierea elementelor unui vector a ˆ ıntr-un alt vector b se poate face. Clasa java. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. 0.util. i<a.length.5 Sortarea vectorilor . o atribuire de genul b = a are alt˘ a semnificat ¸ie decˆ at copierea elementelor lui a ˆ ın b ¸ si nu poate fi folosit˘ aˆ ın acest scop. Dup˘ a cum vom vedea. 4.util. 2}. a.

un obiect de tip String sau un obiect de tip StringBuffer.7 S ¸ iruri de caractere In Java.6.de altfel. reverse. cea mai folosit˘ a modalitate de a lucra cu ¸ siruri este prin intermediul clasei String. care are ¸ si unele particularit˘ a¸ ti fat ¸˘ a de restul claselor menite s˘ a simplifice cˆ at mai mult folosirea ¸ sirurilor de caractere. un ¸ sir de caractere poate fi reprezentat printr-un vector format din elemente de tip char. char data[] = {’a’. Clasa StringBuffer va fi utilizat˘ a predominant ˆ ın aplicat ¸ii dedicate proces˘ arii textelor cum ar fi editoarele de texte. ale c˘ aror elemente au tipul Object. Uzual. String s = new String("abc"). ¸ si vor fi studiat ¸i ˆ ın capitolul ”Colect ¸ii”. 1.care prezint˘ a o particularitate a clasei String fat ¸a de restul claselor Java referitoare la instant ¸ierea obiectelor sale. Exemple echivalente de declarare a unui ¸ sir: String s = "abc".testarea egalit˘ a¸ tii valorilor a doi vectori (au acelea¸ si num˘ ar de elemente ¸ si pentru fiecare indice valorile corespunz˘ atoare din cei doi vectori sunt egale) • fill . INTRODUCERE ˆ IN JAVA • equals . Astfel de obiecte descriu vectori eterogeni. ’b’. . 1.30 CAPITOLUL 1.atribuie fiec˘ arui element din vector o valoare specificat˘ a. altfel va fi declarat de tip StringBuffer. Dac˘ a un ¸ sir de caractere este constant (nu se dore¸ ste schimbarea cont ¸inutului s˘ a pe parcursul execut ¸iei programului) atunci el va fi declarat de tipul String. delete.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni Implement˘ ari ale vectorilor cu num˘ ar variabil de elemente sunt oferite de clase specializate cum ar fi Vector sau ArrayList din pachetul java. Diferent ¸a principal˘ aˆ ıntre aceste clase este c˘ a StringBuffer pune la dispozit ¸ie metode pentru modificarea cont ¸inutului ¸ sirului. cum ar fi: append. insert. Observat ¸i prima variant˘ a de declarare a ¸ sirului s din exemplul de mai sus . ’c’}. String s = new String(data).util. cea mai folosit˘ a .

8.1 Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a Transmiterea argumentelor O aplicat ¸ie Java poate primi oricˆ ate argumente de la linia de comanda ˆ ın momentul lans˘ arii ei. nu au ˆ ın mod normal linie de comand˘ a. operatorul de concatenare + este extrem de flexibil.˘ 31 1. sunt cˆ ateva exemple: System.append("a"). . append("b"). String s2 = "123".toString() Atent ¸ie ˆ ıns˘ a la ordinea de efectuare a operat ¸iilor. String s3 = s1 + s2. String s1 = "abc" + "xyz".append(1). 1. deoarece unele sisteme de operare.8 1. In Java. folosind metoda append. primul + fiind operatorul matematic de adunare iar al doilea +. Atent ¸ie Programele care folosesc argumente de la linia de comand˘ a nu sunt 100% pure Java. ˆ ın sensul c˘ a permite concatenarea ¸ sirurilor cu obiecte de orice tip care au o reprezentare de tip ¸ sir de caractere. ceea ce execut˘ a compilatorul atunci cˆ and ˆ ıntˆ alne¸ ste o secvent ¸˘ a de genul String x = "a" + 1 + "b" este: String x = new StringBuffer(). String x = "a" + 1 + "b" Pentru a l˘ amuri put ¸in lucrurile. cel de concatenare a ¸ sirurilor. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA Concatenarea ¸ sirurilor de caractere se face prin intermediul operatorului + sau. Aceste argumente sunt utile pentru a permite utilizatorului s˘ a specifice diverse opt ¸iuni legate de funct ¸ionarea aplicat ¸iei sau s˘ a furnizeze anumite date init ¸iale programului.length + " elemente"). S ¸ irul s=1+2+"a"+1+2 va avea valoarea "3a12". Mai jos. cum ar fi Mac OS.print("Vectorul v are" + v.out.8. ˆ ın cazul ¸ sirurilor de tip StringBuffer.

pentru a afla num˘ arul de argumente primite de program este suficient s˘ a afl˘ am dimensiunea vectorului args prin intermediul atributului length: . Vectoru args este instant ¸iat cu un num˘ ar de elemente egal cu num˘ arul argumentelor primite de la linia de comand˘ a.txt vectorul args va cont ¸ine un singur element pe prima s˘ a pozit ¸ie: args[0]="persoane. Pentru a ordona fi¸ sierul "persoane. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Argumentele de la linia de comand˘ a sunt introduse la lansarea unei aplicat ¸ii.8. ˆ ın cazul ˆ ın care exist˘ a. . fiind specificate dup˘ a numele aplicat ¸iei ¸ si separate prin spat ¸iu. A¸ sadar. De exemplu. aplicat ¸ia va fi lansat˘ a astfel: java Sortare persoane. s˘ a presupunem c˘ a aplicat ¸ia Sortare ordoneaz˘ a lexicografic (alfabetic) liniile unui fi¸ sier ¸ si prime¸ ste ca argument de intrare numele fi¸ sierului pe care s˘ a ˆ ıl sorteze.txt". .txt".2 Primirea argumentelor In momentul lans˘ arii unei aplicat ¸ii interpretorul parcurge linia de comand˘ a cu care a fost lansat˘ a aplicat ¸tia ¸ si. atunci el trebuie pus ˆ ıntre ghilimele. 1. In cazul apelului java Sortare persoane. transmite programului argumentele specificate sub forma unui vector de ¸ siruri. o aplicat ¸ie poate s˘ a nu primeasc˘ a nici un argument sau poate s˘ a ignore argumentele primite de la linia de comand˘ a. formatul general pentru lansarea unei aplicat ¸ii care prime¸ ste argumente de la linia de comand˘ a este: java NumeAplicatie [arg0 arg1 . Reamintim c˘ a formatul metodei main din clasa principal˘ a este: public static void main (String args[]) Vectorul args primit ca parametru de metoda main va cont ¸ine toate argumentele transmise programului de la linia de comand˘ a. argumentele trebuie separate prin spat ¸ii iar dac˘ a unul dintre argumente cont ¸ine spat ¸ii. argn] In cazul ˆ ın care sunt mai multe.txt A¸ sadar. Acesta este primit de aplicat ¸ie ca parametru al metodei main. Evident.32 CAPITOLUL 1.

println("Salut " + nume + " " + prenume). //valoare implicita System.8. S˘ a consider˘ aˆ ın continuare un exemplu simplu ˆ ın care se dore¸ ste afi¸ sarea pe ecran a argumentelor primite de la linia de comand˘ a: public class Afisare { public static void main (String[] args) { for (int i = 0. } In cazul ˆ ın care aplicat ¸ia presupune existent ¸a unor argumente de la linia de comand˘ a. ˆ ıntrucˆ at ˆ ın Java numele aplicat ¸iei este chiar numele clasei principale. s˘ a afi¸ seze un mesaj de avertizare sau s˘ a foloseasc˘ a ni¸ ste valori implicite. vectorul primit de metoda main nu cont ¸ine pe prima pozit ¸ie numele aplicat ¸iei.out. este necesar s˘ a test˘ am dac˘ a programul a primit argumentele de la linia de comand˘ a necesare pentru funct ¸ionarea sa ¸ si.println(args[i]).println("Numar insuficient de argumente!").length.out. ca ˆ ın exemplul de mai jos: public class Salut { public static void main (String args[]) { if (args. if (args. ˆ ıns˘ a acestea nu au fost transmise programului la lansarea sa.out. . Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”.length . ˆ ın caz contrar. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA public static void main (String args[]) { int numarArgumente = args.exit(-1).length >= 1) prenume = args[1].length == 0) { System. Din acest motiv. i < args. System. //exista sigur String prenume. else prenume = "". vor ap˘ area except ¸ii (erori) de tipul ArrayIndexOutOfBoundsException. i++) System.˘ 33 1. //termina aplicatia } String nume = args[0]. adic˘ a a clasei ˆ ın care se gase¸ ste metoda main. } } Spre deosebire de limbajul C.

c˘ a aplicat ¸ia Power ridic˘ a un numar real la o putere ˆ ıntreag˘ a. putere)). Acest lucru se realizeaz˘ a cu metode de tipul parseTipNumeric aflate ˆ ın clasa corespunzatoare tipului ˆ ın care vrem s˘ a facem conversia: Integer. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Un apel de genul java Afisare Hello Java va produce urm˘ atorul rezultat (aplicat ¸ia a primit 2 argumente): Hello Java Apelul java Afisare "Hello Java" va produce ˆ ıns˘ a alt rezultat (aplicat ¸ia a primit un singur argument): Hello Java 1. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. } } Metodele de tipul parseTipNumeric pot produce except ¸ii (erori) de tipul NumberFormatException ˆ ın cazul ˆ ın care ¸ sirul primit ca parametru nu reprezint˘ a un numar de tipul respectiv. Float.parseInt(args[1]).pow(numar. Double. .out. S˘ a consider˘ am.3 Argumente numerice Argumentele de la linia de comand˘ a sunt primite sub forma unui vector de ¸ siruri (obiecte de tip String). In cazul ˆ ın care unele dintre acestea reprezint˘ a valori numerice ele vor trebui convertite din ¸ siruri ˆ ın numere. de exemplu.println("Rezultat=" + Math.5" "2" //ridica 1. int putere = Integer. System.parseDouble(args[0]).5 la puterea 2 Conversia celor dou˘ a argumente ˆ ın numere se va face astfel: public class Power { public static void main(String args[]) { double numar = Double. etc. argumentele fiind trimise de la linia de comand˘ a sub forma: java Power "1.8.34 } } CAPITOLUL 1.

NumeClasa numeObiect. crearea obiectelor se realizeaz˘ a prin instant ¸ierea unei clase ¸ si implic˘ a urm˘ atoarele lucruri: • Declararea Presupune specificarea tipului acelui obiect. ca ˆ ın orice limbaj de programare orientat-obiect.1.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect Crearea obiectelor In Java. ˆ ın sensul c˘ a imediat dup˘ a alocarea memoriei ca efect al operatorului new este apelat constructorul specificat. cu alte cuvinte specificarea clasei acestuia (vom vedea c˘ a tipul unui obiect poate fi ¸ si o interfat ¸˘ a). Init ¸ializarea este de fapt parte integrant˘ a a procesului de instant ¸iere. • Instant ¸ierea Se realizeaz˘ a prin intermediul operatorului new ¸ si are ca efect crearea efectiv˘ a a obiectului cu alocarea spat ¸iului de memorie corespunz˘ ator. Parantezele rotunde de dup˘ a numele clasei indic˘ a faptul c˘ a acolo este de fapt un apel la unul din constructorii clasei ¸ si nu simpla specificare a numelui clasei. Mai general.Capitolul 2 Obiecte ¸ si clase 2.1 2. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea apar sub forma: 35 . • Init ¸ializarea Se realizeaz˘ a prin intermediul constructorilor clasei respective. numeObiect = new NumeClasa().

definite de coordonatele colt ¸ului stˆ anga sus (originea) ¸ si l˘ a¸ timea. . caz ˆ ın care etapa de declarare a referint ¸ei obiectului nu mai este prezent˘ a: Rectangle patrat = new Rectangle(new Point(0. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. 0. int inaltime) Rectangle(Point origine) Rectangle(Point origine. Obiecte anonime Este posibil˘ a¸ si crearea unor obiecte anonime care servesc doar pentru init ¸ializarea altor obiecte. 200). int y. Rectangle r1. int inaltime) Rectangle(Point origine. In primul caz Rectangle() este un apel c˘ atre constructorul clasei Rectangle care este responsabil cu init ¸ializarea obiectului cu valorile implicite. clas˘ a ce descrie suprafet ¸e grafice rectangulare. clasa Rectangle are urm˘ atorii constructori: public public public public public public Rectangle() Rectangle(int latime. 0. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea obiectului pot ap˘ area pe aceea¸ si linie (cazul cel mai uzual): Rectangle patrat = new Rectangle(0. Dup˘ a cum observ˘ am ˆ ın al doilea caz. ˆ ın care declar˘ am ¸ si instant ¸iem dou˘ a obiecte din clasa Rectangle.0). Dimension dimensiune) Declararea. int latime.36 CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE numeObiect = new NumeClasa([argumente constructor]). init ¸ializarea se poate face ¸ si cu anumit ¸i parametri. 100). Fiecare clas˘ a are un set de constructori care se ocup˘ a cu init ¸ializare obiectelor nou create. cu condit ¸ia s˘ a existe un constructor al clasei respective care s˘ a accepte parametrii respectivi. r1 = new Rectangle(). respectiv ˆ ın˘ alt ¸imea. 100. 100)). r2 = new Rectangle(0. int inaltime) Rectangle(int x. De exemplu. r2. new Dimension(100. 100. int latime.

y = 20. Rectangle patrat = new Rectangle(0.˘ AL UNUI OBIECT 2.origin = new Point(10. Programarea orientat˘ a obiect descurajeaz˘ a folosirea direct˘ a a variabilelor unui obiect deoarece acesta poate fi adus ˆ ın st˘ ari inconsistente (ireale). 200). 200).2 Folosirea obiectelor Odat˘ a un obiect creat.lipseste instantierea 2.metoda([parametri]). Aflarea valorilor acestor variabile sau schimbarea lor se face prin construct ¸ii de genul: Rectangle patrat = new Rectangle(0. patrat. 20). //schimba originea Accesul la variabilele unui obiect se face ˆ ın conformitate cu drepturile de acces pe care le ofer˘ a variabilele respective celorlalte clase. Aceste lucruri se realizeaza prin aflarea sau schimbarea valorilor variabilelor sale. Rectangle patrat. //Eroare .variabila De exemplu clasa Rectangle are variabilele publice x. pentru fiecare variabil˘ a care descrie starea . //schimba dimensiunea Se observ˘ a c˘ a valorile variabilelor pot fi modificate indirect prin intermediul metodelor sale. width. (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) Apelul unei metode se face prin obiect. //afiseaza 100 patrat. el poate fi folosit ˆ ın urm˘ atoarele sensuri: aflarea unor informat ¸ii despre obiect. schimbarea st˘ arii sale sau executarea unor act ¸iuni. patrat.1. 0. System. Referirea valorii unei variabile se face prin obiect.println(patrat.x = 10. origin. 20). 0.setSize(200. In schimb.width). 300). //schimba originea patrat.x = 10. 100. patrat. Alocarea memoriei se face doar la apelul operatorului new. 100.1. CICLUL DE VIAT ¸A 37 Spat ¸iul de memorie nu este pre-alocat Declararea unui obiect nu implic˘ a sub nici o form˘ a alocarea de spat ¸iu de memorie pentru acel obiect.out. y. height. respectiv prin apelarea metodelor sale. //schimba originea patrat.setLocation(10.

38 CAPITOLUL 2. dac˘ a atribuim variabilei respective valoare null. Dup˘ a ce toate obiectele au fost parcurse. • explicit. Acest proces pus la dispozit ¸ie de platforma Java de lucru se nume¸ ste garbage collector (colector de gunoi). Referint ¸ele (care sunt de fapt variabile) sunt distruse dou˘ a moduri: • natural. prescurtat gc. Practica a demonstrat c˘ a aceast˘ a tehnic˘ a este una din principalele furnizoare de erori ce duc la funct ¸ionarea defectuoas˘ a a programelor.width = -100. In Java programatorul nu mai are responsabilitatea distrugerii obiectelor sale ˆ ıntrucˆ at. OBIECTE S ¸ I CLASE obiectului trebuie s˘ a existe metode care s˘ a permit˘ a schimbarea/aflarea valorilor variabilelor sale.3 Distrugerea obiectelor Multe limbaje de programare impun ca programatorul s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a obiectelor create ¸ si s˘ a le distrug˘ aˆ ın mod explicit atunci cˆ and nu mai este nevoie de ele. scaneaz˘ a dinamic memoria ocupat˘ a de programul Java aflat ˆ ın execut ¸ie ¸ si marcheaz˘ a acele obiecte care au referint ¸e directe sau indirecte. Un obiect este eliminat din memorie de procesul de colectare atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a la acesta.setSize(-100. ruleaz˘ a¸ si un proces care se ocup˘ a cu distrugerea obiectelor care nu mai sunt folosite.getter ¸ si au numele de forma setVariabila. respectiv getVariabila. simultan cu interpretorul Java. cu alte cuvinte s˘ a administreze singur memoria ocupat˘ a de obiectele sale. patrat.1. Cum funct ¸ioneaz˘ a colectorul de gunoaie ? Colectorul de gunoaie este un proces de prioritate scazut˘ a care se execut˘ a periodic. -200). cele care au r˘ amas nemarcate sunt eliminate automat din memorie. Acestea se numesc metode de accesare. sau metode setter . . ˆ ın momentul rul˘ arii unui program. de exemplu la terminarea metodei ˆ ın care ea a fost declarat˘ a. atunci cˆ and variabila respectiv˘ a iese din domeniul s˘ au de vizibilitate. //metoda setter //metoda setSize poate sa testeze daca noile valori sunt //corecte si sa valideze sau nu schimbarea lor 2. //stare inconsistenta patrat.

Ace¸ stia sunt: .1 Crearea claselor Declararea claselor Clasele reprezint˘ a o modalitate de a introduce noi tipuri de date ˆ ıntr-o aplicat ¸ie Java. ]] { // Corpul clasei } A¸ sadar. Declararea unei clase respect˘ a urm˘ atorul format general: [public][abstract][final]class NumeClasa [extends NumeSuperclasa] [implements Interfata1 [. etc. cealalt˘ a modalitate fiind prin intermediul interfet ¸elor.. Metoda finalize nu are rolul de a distruge obiectul ci este apelat˘ a automat ˆ ınainte de eliminarea obiectului respectiv din memorie.2 2. CREAREA CLASELOR 39 Apelul metodei gc din clasa System sugereaz˘ a ma¸ sinii virtuale Java s˘ a ”depun˘ a eforturi” ˆ ın recuperarea memoriei ocupate de obiecte care nu mai sunt folosite. Uzual.2. Interfata2 .2. Codul pentru finalizarea unui obiect trebuie scris ˆ ıntr-o metod˘ a special˘ a numita finalize a clasei ce descrie obiectul respectiv. ˆ ın timpul finaliz˘ arii un obiect ˆ ı¸ si inchide fisierele ¸ si socket-urile folosite. distruge referint ¸ele c˘ atre alte obiecte (pentru a u¸ ssura sarcina colectorului de gunoaie). prima parte a declarat ¸iei o ocup˘ a modificatorii clasei.. (vezi ”Clasa Object”) Atent ¸ie Nu confundati metoda finalize din Java cu destructorii din C++.2. f˘ ar˘ a a fort ¸a ˆ ıns˘ a pornirea procesului. 2. procesul gc d˘ a acelui obiect posibilitatea ”s˘ a curet ¸e dup˘ a el”. apelˆ and metoda de finalizare a obiectului respectiv. Finalizare Inainte ca un obiect s˘ a fie eliminat din memorie.

Evident. fiind folosit˘ a doar pentru a crea un model comun pentru o serie de subclase. r˘ ad˘ acina acestuia fiind clasa Object. faptul c˘ a respectiva clas˘ a este subclas˘ a a unei alte clase cu numele NumeSuperclasa sau/¸ si c˘ a implementeaz˘ a una sau mai multe interfet ¸e. toate clasele din directorul curent sunt considerate a fi ˆ ın acela¸ si pachet). Object este singura clas˘ a care nu are p˘ arinte. Declarare claselor finale are dou˘ a scopuri: – securitate: unele metode pot a¸ stepta ca parametru un obiect al unei anumite clase ¸ si nu al unei subclase. ceea ce ˆ ıneamn˘ a c˘ a o clas˘ a poate avea un singur p˘ arinte (superclas˘ a).2. o clas˘ a poate avea oricˆ ati mo¸ stenitori (subclase). OBIECTE S ¸ I CLASE • public Implicit. indiferent de pachetul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste. O clas˘ a declarat˘ a cu public poate fi folosit˘ a din orice alt˘ a clas˘ a.40 CAPITOLUL 2. ale c˘ aror nume trebuie separate prin virgul˘ a. fiind foarte important˘ aˆ ın modul de lucru cu obiecte si structuri de date ˆ ın Java. • abstract Declar˘ a o clas˘ a abstract˘ a (¸ sablon). 2. . dar tipul exact al unui obiect nu poate fi aflat cu exactitate decat ˆ ın momentul executiei. de unde rezult˘ a c˘ a mult ¸imea tuturor claselor definite ˆ ın Java poate fi vazut˘ a ca un arbore. – programare ˆ ın spririt orientat-obiect: O clasa ”perfect˘ a” nu trebuie s˘ a mai aib˘ a subclase. ˆ ın felul acesta nu s-ar mai putea realiza obiectivul limbajului Java ca un program care a trecut compilarea s˘ a nu mai fie susceptibil de nici o eroare. Dup˘ a numele clasei putem specifica. dac˘ a este cazul. Java permite doar mo¸ stenirea simpl˘ a. o clas˘ a poate fi folosit˘ a doar de clasele aflate ˆ ın acela¸ si pachet(libr˘ arie) cu clasa respectiv˘ a (dac˘ a nu se specific˘ a un anume pachet.2 Extinderea claselor Spre deosebire de alte limbaje de programare orientate-obiect. O clas˘ a abstract˘ a nu poate fi instant ¸iat˘ a. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) • final Declar˘ a c˘ a respectiva clas˘ a nu poate avea subclase. A¸ sadar.

int metoda2() { // Implementare } } A::metoda1() { // Implementare } .3 Corpul unei clase Corpul unei clase urmeaz˘ a imediat dup˘ a declararea clasei ¸ si este cuprins ˆ ıntre acolade. nu este permis˘ a doar declararea metodei ˆ ın corpul clasei. // C++ class A { void metoda1(). • Declararea ¸ si implementarea metodelor de instant ¸a ¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca metode membre).2. eventual. CREAREA CLASELOR Extinderea unei clase se realizeaz˘ a folosind cuvˆ antul cheie extends: class B extends A {. urmˆ and ca implementare s˘ a fie facut˘ aˆ ın afara ei.. • Declararea ¸ si implementarea constructorilor. • Declararea unor clase imbricate (interne). init ¸ializarea variabilelor de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca variabile membre). Cont ¸inutul acestuia este format din: • Declararea ¸ si.2. Implementarea metodelor unei clase trebuie s˘ a se fac˘ a obligatoriu ˆ ın corpul clasei. 2.} // A este superclasa clasei B // B este o subclasa a clasei A 41 O subclas˘ a mo¸ stene¸ ste de la p˘ arintele s˘ au toate variabilele ¸ si metodele care nu sunt private.. Spre deosebire de C++.2.

42 // Java class A { void metoda1(){ // Implementare } void metoda2(){ // Implementare } } CAPITOLUL 2. Acest lucru este ˆ ıns˘ a total nerecomandat dac˘ a ne gˆ andim din perspectiva lizibilit˘ a¸ tii (clarit˘ a¸ tii) codului. dovedind un stil ineficient de progamare. void A() {}. care poate fi chiar numele clasei. class NumeClasa { [modificatori] NumeClasa([argumente]) { // Constructor . // Corect pentru compilator // Nerecomandat ca stil de programare } Atent ¸ie Variabilele ¸ si metodele nu pot avea ca nume un cuvˆ ant cheie Java.2. 2. f˘ ar˘ a a exista posibilitatea aparit ¸iei vreunei ambiguit˘ a¸ ti din punctul de vedere al compilatorului. nu returneaz˘ a nici o valoare ¸ si sunt folosit ¸i pentru init ¸ializarea obiectelor acelei clase ˆ ın momentul instant ¸ierii lor.4 Constructorii unei clase Constructorii unei clase sunt metode speciale care au acela¸ si nume cu cel al clasei. OBIECTE S ¸ I CLASE Variabilele unei clase pot avea acela¸ si nume cu metodele clasei. class A { int A.

y=0. double y1. pentru a nu repeta secvent ¸ele de cod scrise deja la constructorii cu mai multe argumente (mai generali). class Dreptunghi { double x. System. double h1) { // Constructor cu doua argumente x=0. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a apel˘ am explicit constructorul unei clase folosim expresia this( argumente ). System.out. h.out. } } Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect.2. w=w1. h=h1. double h1) { // Cel mai general constructor x=x1. w=w1. y=0. f˘ ar˘ a .2. h=h1. y.out. double w1.println("Instantiere dreptunghi"). Mai eficient. CREAREA CLASELOR } } 43 O clas˘ a poate avea unul sau mai mult ¸i constructori care trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a difere prin lista de argumente primite. } Dreptunghi() { // Constructor fara argumente x=0. y=y1. ˆ ın funct ¸ie de num˘ arul parametrilor cu care este apelat constructorul.println("Instantiere dreptunghi"). Dreptunghi(double x1. In felul acesta sunt permise diverse tipuri de init ¸ializ˘ ari ale obiectelor la crearea lor. S˘ a consider˘ am ca exemplu declararea unei clase care descrie not ¸iunea de dreptunghi ¸ si trei posibili constructori pentru aceasta clas˘ a. h=0. w=0. care apeleaz˘ a constructorul corespunz˘ ator (ca argumente) al clasei respective. } Dreptunghi(double w1.println("Instantiere dreptunghi"). w. Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a atunci cˆ and sunt implementat ¸i mai mult ¸i constructori pentru o clas˘ a. System.

0). double h1) { this(0. Dreptunghi(double x1.44 CAPITOLUL 2. h1). clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: class Dreptunghi { double x. d. w. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clasa Patrat. . OBIECTE S ¸ I CLASE a repeta acelea¸ si secvent ¸e de cod ˆ ın tot ¸i constructorii (cum ar fi afi¸ sarea mesajului ”Instantiere dreptunghi”). double y. w1. h.println("Instantiere dreptunghi"). double h1) { // Implementam doar constructorul cel mai general x=x1. // Apelam constructorul superclasei } } Atent ¸ie Apelul explcit al unui constructor nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-un alt constructor si trebuie s˘ a fie prima instruct ¸iune din constructorul respectiv. double y1. // Apelam constructorul cu 4 argumente } Dreptunghi() { this(0. System. // Apelam constructorul cu 2 argumente } } Dintr-o subclas˘ a putem apela explicit constructorii superclasei cu expresia super( argumente ). d). } Dreptunghi(double w1. y=y1. y. double w1.out. h=h1. w=w1. double d) { super(x. derivat˘ a din clasa Dreptunghi: class Patrat extends Dreptunghi { Patrat(double x. y. 0.

// Corect (a fost generat constructorul implicit) Cerc c. . ca exemplu. r. care are mai mult de un argument.2. instant ¸ierea unui obiect din clasa extins˘ a implic˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa p˘ arinte. // Varianta corecta In cazul mo¸ stenirii unei clase. c = new Cerc(). urm˘ atoarele declarat ¸ii de clase: class Dreptunghi { double x. CREAREA CLASELOR 45 Constructorul implicit Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. // Eroare la compilare ! c = new Cerc(0. fiecare constructor al clasei fiu va trebui s˘ a aib˘ a un constructor cu aceea¸ si signatur˘ a ˆ ın p˘ arinte sau s˘ a apeleze explicit un constructor al clasei extinse folosind expresia super([argumente]). double r) { . h. }. Deci prezent ¸a constructorilor ˆ ın corpul unei clase nu este obligatorie. Din acest motiv. } S˘ a consider˘ am acum dou˘ a instant ¸ieri ale claselor de mai sus: Dreptunghi d = new Dreptunghi(). y. // Constructor cu 3 argumente Cerc(double x. y. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o eroare la compilare. In cazul ˆ ın care scriem o clas˘ a care nu are declarat nici un constructor. w.2. care nu prime¸ ste nici un argument ¸ si care nu face nimic. 0. double y. S˘ a consider˘ am. 100).. Dac˘ aˆ ıns˘ a scriem un constructor pentru o clas˘ a. // Nici un constructor } class Cerc { double x.. atunci constructorul implicit (f˘ ar˘ a nici un argument) nu va mai fi furnizat implicit de c˘ atre sistem. sistemul ˆ ıi creeaz˘ a automat un constructor implicit.

de¸ si acest lucru nu este impus de c˘ atre compilator. A(int x) { this. . private ¸ si cel implicit. 2.x = x.} B(int x) {super.x = x. protected.x = x.5 Declararea variabilelor Variabilele membre ale unei clase se declar˘ a de obicei ˆ ınaintea metodelor. • implicit Doar ˆ ın clasele din acela¸ si pachet se pot crea instant ¸e ale clasei respective.46 class A { int x=1. • public In orice alt˘ a clas˘ a se pot crea instant ¸e ale clasei respective.} C(int x) {super. • private In nici o alt˘ a clas˘ a nu se pot instant ¸ia obiecte ale acestei clase. OBIECTE S ¸ I CLASE Constructorii unei clase pot avea urm˘ atorii modificatori de acces: public.} } class C extends A { // Eroare la compilare ! C() {super. controlˆ and ˆ ın felul acesta diverse aspecte legate de instant ¸ierea clasei respective.} } class B extends A { // Corect B() {super(2). O astfel de clas˘ a poate cont ¸ine metode publice (numite ”factory methods”) care s˘ a fie responsabile cu crearea obiectelor.2. • protected Doar ˆ ın subclase pot fi create obiecte de tipul clasei respective.} } CAPITOLUL 2.x = 2.

o variabil˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] Tip numeVariabila [ = valoareInitiala ]. fiind vizibile ˆ ın toate metodele respectivei clase. Variabilele declarate ˆ ın cadrul unei metode sunt locale metodei respective. 10). private Point p = new Point(10. private (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static.2.2. volatile Exemple de declarat ¸ii de variabile membre: class Exemplu { double x. final. transient. public String s = "abcd". protected static int n. } . Declararea unei variabile presupune specificarea urm˘ atoarelor lucruri: • numele variabilei • tipul de date al acesteia • nivelul de acces la acea variabila din alte clase • dac˘ a este constant˘ a sau nu • dac˘ a este variabil˘ a de instant ¸˘ a sau de clas˘ a • alt ¸i modificatori Generic. unde un modificator poate fi : • un modificator de acces : public. protected. CREAREA CLASELOR class NumeClasa { // Declararea variabilelor // Declararea metodelor } 47 Variabilele membre ale unei clase se declar˘ aˆ ın corpul clasei ¸ si nu ˆ ın corpul unei metode. final static long MAX = 100000L.

final double PI = 3.48 CAPITOLUL 2.14 . . // Eroare la compilare ! Prin convent ¸ie. dup˘ a care ea nu va mai putea fi modificat˘ a. ˆ ın sensul c˘ a valoarea unei variabile nu trebuie specificat˘ a neap˘ arat la declararea ei (ca ˆ ın exemplul de mai sus). ci poate fi specificat˘ a¸ si ulterior ˆ ıntr-un constructor. // Eroare la compilare ! } } • transient Este folosit la serializarea obiectelor. // Corect MAX = 200. numele variabilelor finale se scriu cu litere mari. class Test { final int MAX. cu alte cuvinte este folosit pentru declararea constantelor.. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratati ˆ ıntr-o sect ¸iune separata: ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. static int variabilaClasa. • final Indic˘ a faptul c˘ a valoarea variabilei nu mai poate fi schimbat˘ a.. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) int variabilaInstanta . OBIECTE S ¸ I CLASE S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o variabil˘ a.141. Folosirea lui final aduce o flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu constante. PI = 3. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o variabil˘ a este variabil˘ a de clas˘ a ¸ si nu de instant ¸˘ a. pentru a specifica ce variabile membre ale unui obiect nu particip˘ a la serializare. (vezi ”Serializarea obiectelor”) . Test() { MAX = 100.

2. .out.2. 2. System. Este o facilitate avansat˘ a a limbajului Java. CREAREA CLASELOR 49 • volatile Este folosit pentru a semnala compilatorului s˘ a nu execute anumite optimiz˘ ari asupra membrilor unei clase.x = x. la obiectul propriu-zis (this). Sunt folosite ˆ ın general pentru a rezolva conflicte de nume prin referirea explicit˘ a a unei variabile sau metode membre.2. } void metoda() { super. respectiv la instant ¸a p˘ arintelui (super). respectiv ai superclasei class A { int x. A() { this(0). } B(int x) { super(x). } A(int x) { this. Dup˘ a cum am v˘ azut. } void metoda() { x ++.6 this ¸ si super Sunt variabile predefinite care fac referint ¸a. } } class B extends A { B() { this(0). utilizate sub form˘ a de metode au rolul de a apela constructorii corespunz˘ atori ca argumente ai clasei curente.println(x). ˆ ın cadrul unui obiect.metoda().

final. • abstract Permite declararea metodelor abstracte. Intrucˆ at Java este un limbaj de programare complet orientat-obiect.out. } } CAPITOLUL 2. metodele se pot g˘ asi doar ˆ ın cadrul claselor. private (vezi ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static.3. protected. TipExceptie2. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) .50 System. static void metodaClasa(). native.3 2. O metod˘ a abstract˘ a este o metod˘ a care nu are implementare ¸ si trebuie obligatoriu s˘ a fac˘ a parte dintr-o clas˘ a abstract˘ a. .. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratat ¸i ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a.] { // Corpul metodei } unde un modificator poate fi : • un specificator de acces : public.. synchronized S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o metod˘ a.println(x). OBIECTE S ¸ I CLASE 2. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) void metodaInstanta(). Generic.1 Implementarea metodelor Declararea metodelor Metodele sunt responsabile cu descrierea comportamentului unui obiect. o metod˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] TipReturnat numeMetoda ( [argumente] ) [throws TipExceptie1. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o metod˘ a este de clas˘ a¸ si nu de instant ¸˘ a. abstract.

2. decˆ at unui singur fir de execut ¸ie. indiferent de facultatea la care sunt. student ¸ilor unei universit˘ a¸ ti trebuie s˘ a li se calculeze media finala. De exemplu.. ˆ ın aceea¸ si manier˘ a. ˆ ın funct ¸ie de notele obt ¸inute la examene. la un moment dat. fiind critic˘ a pentru consistent ¸a st˘ arii unui obiect. IMPLEMENTAREA METODELOR 51 • final Specific˘ a faptul c˘ a acea metoda nu mai poate fi supradefinit˘ aˆ ın subclasele clasei ˆ ın care ea este definit˘ a ca fiind final˘ a.. acestea pot fi refolosite din programele Java. Acest lucru este util dac˘ a respectiva metod˘ a are o implementare care nu trebuie schimbat˘ a sub nici o form˘ aˆ ın subclasele ei. class Student { . float ponderi[]) { return 10.. final float calcMedie(float note[]. cum ar fi C. (vezi ”Fire de executie”) .3. } }// Eroare la compilare ! • native In cazul ˆ ın care avem o libr˘ arie important˘ a de funct ¸ii scrise ˆ ın alt limbaj de programare.. } class StudentInformatica extends Student { float calcMedie(float note[]. Are ca efect construirea unui monitor care nu permite executarea metodei. float ponderi[]) { . } .. Tehnologia care permite acest lucru se nume¸ ste JNI (Java Native Interface) ¸ si permite asocierea dintre metode Java declarate cu native ¸ si metode native scrise ˆ ın limbajele de programare ment ¸ionate. C++ ¸ si limbajul de asamblare. • synchronized Este folosit ˆ ın cazul ˆ ın care se lucreaz˘ a cu mai multe fire de execut ¸ie iar metoda respectiv˘ a gestioneaz˘ a resurse comune..00.

3.. In general. Tipul returnat poate fi atˆ at un tip primitiv de date sau o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. } private void deseneaza(Shape s) { . In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu returneaz˘ a nimic atunci trebuie obligatoriu specificat cuvˆ antul cheie void ca tip returnat: public void afisareRezultat() { System. int metoda() { return 1.out.2.sqrt(x). care trebuie s˘ a apar˘ aˆ ın toate situat ¸iile de terminare a funct ¸iei.52 CAPITOLUL 2. // Eroare la compilare // Lipseste return pe aceasta ramura } } In cazul ˆ ın care ˆ ın declarat ¸ia funct ¸iei tipul returnat este un tip primitiv de date. orice atribuire care implic˘ a pierderi de date este tratat˘ a de compilator ca eroare.println("Argument negativ !"). } Dac˘ a o metod˘ a trebuie s˘ a returneze o valoare acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul instruct ¸iunii return. else { System. double radical(double x) { if (x >= 0) return Math. valoarea returnat˘ a la terminarea funct ¸iei trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu acel tip sau un subtip al s˘ au.out.println("rezultat"). // Eroare } int metoda() { . altfel va fi furnizat˘ a o eroare la compilare. return..2 Tipul returnat de o metod˘ a Metodele pot sau nu s˘ a returneze o valoare la terminarea lor.

if (. Patrat t = new Patrat(). Tip2 arg2..]) Exemplu: .) return p. Tipul de date al unui argument poate fi orice tip valid al limbajului Java.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a Signatura unei metode este dat˘ a de numarul ¸ si tipul argumentelor primite de acea metod˘ a.3. Poligon metoda1( ) { Poligon p = new Poligon(). De exemplu. // Corect else return t. // Corect } 2.2..3.. TipReturnat metoda([Tip1 arg1. // Corect } double metoda() { return (float)1. // Eroare else return t... // Corect } 53 Dac˘ a valoarea returnat˘ a este o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. // Corect } Patrat metoda2( ) { Poligon p = new Poligon()..) return p. atˆ at tip primitiv cˆ at ¸ si tip referint ¸˘ a. if (. . atunci clasa obiectului returnat trebuie s˘ a coincid˘ a sau s˘ a fie o subclas˘ a a clasei specificate la declararea metodei. Patrat t = new Patrat(). IMPLEMENTAREA METODELOR return (int)1. fie clasa Poligon ¸ si subclasa acesteia Patrat.2.

public Cerc(int x. Pot ˆ ıns˘ a s˘ a coincid˘ a cu numele variabilelor membre ale clasei. Cˆ and argumentul are tip primitiv de date.raza = raza. atunci el trebuie s˘ a fie neaparat de tip referint ¸˘ a. ˆ ıns˘ a poate apela metodele acelui obiect ¸ si poate modifica orice variabil˘ a membr˘ a accesibil˘ a. Numele argumentelor primite trebuie s˘ a difere ˆ ıntre ele ¸ si nu trebuie s˘ a coincid˘ a cu numele nici uneia din variabilele locale ale metodei.x = x. ˆ ıns˘ a pot fi trimise referint ¸e la obiecte care s˘ a cont ¸in˘ a implementarea acelor metode. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a apelul unei metode trebuia s˘ a se fac˘ a cu specificarea exact˘ a a numarului ¸ si tipurilor argumentelor. ˆ ın Java nu pot fi trimise ca parametri ai unei metode referint ¸e la alte metode (funct ¸ii). this. Pˆ ana la aparit ¸ia versiunii 1.y = y. .54 CAPITOLUL 2. int varsta. pentru a fi apelate. ˆ ın Java o metod˘ a nu putea primi un num˘ ar variabil de argumente. class Cerc { int x.5. int y. int raza) { this. raza. A¸ sadar. Vom analiza ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a modalitate de specificare a unui num˘ ar variabil de argumente pentru o metod˘ a. } } In Java argumentele sunt trimise doar prin valoare (pass-by-value). dac˘ a dorim ca o metod˘ a s˘ a schimbe starea (valoarea) unui argument primit. metoda nu-i poate schimba valoarea decˆ at local (ˆ ın cadrul metodei). this. float salariu) // String este tip referinta // int si float sunt tipuri primitive Spre deosebire de alte limbaje. OBIECTE S ¸ I CLASE void adaugarePersoana(String nume. caz ˆ ın care diferent ¸ierea dintre ele se va face prin intermediul variabile this. metoda nu poate schimba valoarea referint ¸ei obiectului. modific˘ arile f˘ acute ˆ ın cadrul metodei fiind pierdute. la revenirea din metod˘ a variabila are aceea¸ si valoare ca ˆ ınaintea apelului. y. Cˆ and argumentul este de tip referint ¸˘ a. Acest lucru ˆ ınseamn˘ a c˘ a metoda recept ¸ioneaz˘ a doar valorile variabilelor primite ca parametri.

} } Aceast˘ a metod˘ a nu va realiza lucrul propus ˆ ıntrucˆ at ea prime¸ ste doar valorile variabilelor valx. int valy. .x = x. y. } } Argumentul param are tip referint ¸˘ a¸ si. y. param.3. raza. In concluzie. IMPLEMENTAREA METODELOR 55 De exemplu.raza = raza. raza. valr = raza. } class Cerc { private int x. // Varianta incorecta: class Cerc { private int x.y = y. int valr) { // Metoda nu are efectul dorit! valx = x. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a le poat˘ a modifica valorile. metoda nu realizeaz˘ a nimic pentru c˘ a nu poate schimba valorile variabilelor primite ca argumente. param. de¸ si nu ˆ ıi schimb˘ am valoarea (valoarea sa este adresa de memorie la care se gase¸ ste ¸ si nu poate fi schimbat˘ a). Pentru a rezolva lucrul propus trebuie s˘ a definim o clas˘ a suplimentar˘ a care s˘ a descrie parametrii pe care dorim s˘ a-i afl˘ am: // Varianta corecta class Param { public int x. public void aflaParametri(Param param) { param. valy ¸ si valr ¸ si nu referint ¸e la ele (adresele lor de memorie). public void aflaParametri(int valx.2. raza. valy = y. y. s˘ a consider˘ am clasa Cerc descris˘ a anterior ˆ ın care dorim s˘ a implement˘ am o metod˘ a care s˘ a returneze parametrii cercului.

5 a limbajului Java..5).. exist˘ a posibilitate de a declara metode care s˘ a primeasc˘ a un num˘ ar variabil de argumente. i<args. args) { for(int i=0. OBIECTE S ¸ I CLASE putem schimba starea obiectului. .. Noutatea const˘ a ˆ ın folosirea simbolului . "Java".. Varianta de mai sus a fost dat˘ a pentru a clarifica modul de trimitere a argumentelor unei metode. } . } 2. adic˘ a informat ¸ia propriu-zis˘ a cont ¸inut˘ a de acesta.. public int getX() { return x.. } . metoda("Hello"). raza. Metoda de mai jos afi¸ seaz˘ a argumentele primite... ˆ ın funct ¸ie de apelul metodei.x = x. care pot fi de orice tip: void metoda(Object ..length. i++) System... y.out.56 CAPITOLUL 2. Tipul argumentelor poate fi referint ¸˘ a sau primitiv.3. metoda("Hello". 1. args) args reprezint˘ a un vector avˆ and tipul specificat ¸ si instant ¸iat cu un num˘ ar variabil de argumente. sintaxa unei astfel de metode fiind: [modificatori] TipReturnat metoda(TipArgumente . } public void setX(int x) { this.println(args[i]).4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente Incepˆ and cu versiunea 1. Pentru a afla ˆ ıns˘ a valorile variabilelor care descriu starea unui obiect se folosesc metode de tip getter ˆ ınsot ¸ite de metode setter care s˘ a permit˘ a schimbarea st˘ arii obiectului: class Cerc { private int x.

2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR

57

2.3.5

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor sunt dou˘ a concepte extrem de utile ale program˘ arii orientate obiect, cunoscute ¸ si sub denumirea de polimorfism, ¸ si se refer˘ a la: • supraˆ ıncarcarea (overloading) : ˆ ın cadrul unei clase pot exista metode cu acela¸ si nume cu condit ¸ia ca signaturile lor s˘ a fie diferite (lista de argumente primite s˘ a difere fie prin num˘ arul argumentelor, fie prin tipul lor) astfel ˆ ıncˆ at la apelul funct ¸iei cu acel nume s˘ a se poat˘ a stabili ˆ ın mod unic care dintre ele se execut˘ a. • supradefinirea (overriding): o subclas˘ a poate rescrie o metod˘ a a clasei p˘ arinte prin implementarea unei metode cu acela¸ si nume ¸ si aceea¸ si signatur˘ a ca ale superclasei. class A { void metoda() { System.out.println("A: metoda fara parametru"); } // Supraincarcare void metoda(int arg) { System.out.println("A: metoda cu un parametru"); } } class B extends A { // Supradefinire void metoda() { System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } O metod˘ a supradefinit˘ a poate s˘ a: • ignore complet codul metodei corespunz˘ atoare din superclas˘ a (cazul de mai sus): B b = new B(); b.metoda(); // Afiseaza "B: metoda fara parametru"

58

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE • extind˘ a codul metodei p˘ arinte, executˆ and ˆ ınainte de codul propriu ¸ si funct ¸ia p˘ arintelui: class B extends A { // Supradefinire prin extensie void metoda() { super.metoda(); System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } . . . B b = new B(); b.metoda(); /* Afiseaza ambele mesaje: "A: metoda fara parametru" "B: metoda fara parametru" */

O metod˘ a nu poate supradefini o metod˘ a declarat˘ a final˘ aˆ ın clasa p˘ arinte. Orice clas˘ a care nu este abstract˘ a trebuie obligatoriu s˘ a supradefineasc˘ a metodele abstracte ale superclasei (dac˘ a este cazul). In cazul ˆ ın care o clas˘ a nu supradefine¸ ste toate metodele abstracte ale p˘ arintelui, ea ˆ ıns˘ a¸ si este abstract˘ a¸ si va trebui declarat˘ a ca atare. In Java nu este posibil˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.

2.4

Modificatori de acces

Modificatorii de acces sunt cuvinte rezervate ce controleaz˘ a accesul celorlate clase la membrii unei clase. Specificatorii de acces pentru variabilele ¸ si metodele unei clase sunt: public, protected, private ¸ si cel implicit (la nivel de pachet), iar nivelul lor de acces este dat ˆ ın tabelul de mai jos: Specificator Clasa Sublasa Pachet Oriunde private X protected X X* X public X X X X implicit X X

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

59

A¸ sadar, dac˘ a nu este specificat nici un modificator de acces, implicit nivelul de acces este la nivelul pachetului. In cazul ˆ ın care declar˘ am un membru ”protected” atunci accesul la acel membru este permis din subclasele clasei ˆ ın care a fost declarat dar depinde ¸ si de pachetul ˆ ın care se gase¸ ste subclasa: dac˘ a sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul este permis, dac˘ a nu sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul nu este permis decˆ at pentru obiecte de tipul subclasei. Exemple de declarat ¸ii: private int secretPersonal; protected String secretDeFamilie; public Vector pentruToti; long doarIntrePrieteni; private void metodaInterna(); public String informatii();

2.5

Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a

O clas˘ a Java poate cont ¸ine dou˘ a tipuri de variabile ¸ si metode : • de instant ¸˘ a: declarate f˘ ar˘ a modificatorul static, specifice fiec˘ arei instant ¸e create dintr-o clas˘ a¸ si • de clas˘ a: declarate cu modificatorul static, specifice clasei.

2.5.1

Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Cˆ and declar˘ am o variabil˘ a membr˘ a f˘ ar˘ a modificatorul static, cum ar fi x ˆ ın exemplul de mai jos: class Exemplu { int x ; //variabila de instanta } se declar˘ a de fapt o variabil˘ a de instant ¸˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a la fiecare creare a unui obiect al clasei Exemplu sistemul aloc˘ a o zon˘ a de memorie separat˘ a pentru memorarea valorii lui x. Exemplu o1 = new Exemplu(); o1.x = 100;

60

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Exemplu o2 = new Exemplu(); o2.x = 200; System.out.println(o1.x); // Afiseaza 100 System.out.println(o2.x); // Afiseaza 200

A¸ sadar, fiecare obiect nou creat va putea memora valori diferite pentru variabilele sale de instant ¸˘ a. Pentru variabilele de clas˘ a (statice) sistemul aloc˘ a o singur˘ a zon˘ a de memorie la care au acces toate instant ¸ele clasei respective, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a dac˘ a un obiect modific˘ a valoarea unei variabile statice ea se va modifica ¸ si pentru toate celelalte obiecte. Deoarece nu depind de o anumit˘ a instant ¸a ˘a unei clase, variabilele statice pot fi referite ¸ si sub forma: NumeClasa.numeVariabilaStatica class Exemplu { int x ; // Variabila de static long n; // Variabila de } . . . Exemplu o1 = new Exemplu(); Exemplu o2 = new Exemplu(); o1.n = 100; System.out.println(o2.n); o2.n = 200; System.out.println(o1.n); System.out.println(Exemplu.n); // o1.n, o2.n si Exemplu.n sunt

instanta clasa

// Afiseaza 100 // Afiseaza 200 // Afiseaza 200 referinte la aceeasi valoare

Init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a se face o singur˘ a dat˘ a, la ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei respective, ¸ si este realizat˘ a prin atribuiri obi¸ snuite: class Exemplu { static final double PI = 3.14; static long nrInstante = 0; static Point p = new Point(0,0); }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

61

2.5.2

Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Similar ca la variabile, metodele declarate f˘ ar˘ a modificatorul static sunt metode de instant ¸˘ a iar cele declarate cu static sunt metode de clas˘ a (statice). Diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a tipuri de metode este urm˘ atoarea: • metodele de instant ¸˘ a opereaz˘ a atˆ at pe variabilele de instant ¸˘ a cˆ at ¸ si pe cele statice ale clasei; • metodele de clas˘ a opereaz˘ a doar pe variabilele statice ale clasei. class Exemplu { int x ; // Variabila de instanta static long n; // Variabila de clasa void metodaDeInstanta() { n ++; // Corect x --; // Corect } static void metodaStatica() { n ++; // Corect x --; // Eroare la compilare ! } } Intocmai ca ¸ si la variabilele statice, ˆ ıntrucˆ at metodele de clas˘ a nu depind de starea obiectelor clasei respective, apelul lor se poate face ¸ si sub forma: NumeClasa.numeMetodaStatica Exemplu.metodaStatica(); // Corect, echivalent cu Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaStatica(); // Corect, de asemenea Metodele de instant ¸˘ a nu pot fi apelate decˆ at pentru un obiect al clasei respective: Exemplu.metodaDeInstanta(); // Eroare la compilare ! Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaDeInstanta(); // Corect

62

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

2.5.3

Utilitatea membrilor de clas˘ a

Membrii de clas˘ a sunt folosit ¸i pentru a pune la dispozit ¸ie valori ¸ si metode independente de starea obiectelor dintr-o anumita clas˘ a.

Declararea eficient˘ a a constantelor S˘ a consider˘ am situat ¸ia cˆ and dorim s˘ a declar˘ am o constant˘ a. class Exemplu { final double PI = 3.14; // Variabila finala de instanta } La fiecare instant ¸iere a clasei Exemplu va fi rezervat˘ a o zon˘ a de memorie pentru variabilele finale ale obiectului respectiv, ceea ce este o risip˘ aˆ ıntrucˆ at aceste constante au acelea¸ si valori pentru toate instant ¸ele clasei. Declararea corect˘ a a constantelor trebuie a¸ sadar facut˘ a cu modificatorii static ¸ si final, pentru a le rezerva o singur˘ a zon˘ a de memorie, comun˘ a tuturor obiectelor: class Exemplu { static final double PI = 3.14; // Variabila finala de clasa }

Num˘ ararea obiectelor unei clase Num˘ ararea obiectelor unei clase poate fi f˘ acut˘ a extrem de simplu folosind o variabil˘ a static˘ a¸ si este util˘ aˆ ın situat ¸iile cˆ and trebuie s˘ a control˘ am diver¸ si parametri legat ¸i de crearea obiectelor unei clase. class Exemplu { static long nrInstante = 0; Exemplu() { // Constructorul este apelat la fiecare instantiere nrInstante ++; } }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

63

Implementarea funct ¸iilor globale Spre deosebire de limbajele de programare procedurale, ˆ ın Java nu putem avea funct ¸ii globale definite ca atare, ˆ ıntrucˆ at ”orice este un obiect”. Din acest motiv chiar ¸ si metodele care au o funct ¸ionalitate global˘ a trebuie implementate ˆ ın cadrul unor clase. Acest lucru se va face prin intermediul metodelor de clas˘ a (globale), deoarece acestea nu depind de starea particular˘ a a obiectelor din clasa respectiv˘ a. De exemplu, s˘ a consider˘ am funct ¸ia sqrt care extrage radicalul unui num˘ ar ¸ si care se g˘ ase¸ ste ˆ ın clasa Math. Dac˘ a nu ar fi fost funct ¸ie de clas˘ a, apelul ei ar fi trebuit f˘ acut astfel (incorect, de altfel): // Incorect ! Math obj = new Math(); double rad = obj.sqrt(121); ceea ce ar fi fost extrem de nepl˘ acut... Fiind ˆ ıns˘ a metod˘ a static˘ a ea poate fi apelat˘ a prin: Math.sqrt(121) . A¸ sadar, funct ¸iile globale necesare unei aplicat ¸ii vor fi grupate corespunz˘ ator ˆ ın diverse clase ¸ si implementate ca metode statice.

2.5.4

Blocuri statice de init ¸ializare

Variabilele statice ale unei clase sunt init ¸ializate la un moment care precede prima utilizare activ˘ a a clasei respective. Momentul efectiv depinde de implementarea ma¸ sinii virtuale Java ¸ si poart˘ a numele de init ¸ializarea clasei. Pe lˆ ang˘ a setarea valorilor variabilelor statice, ˆ ın aceast˘ a etap˘ a sunt executate ¸ si blocurile statice de init ¸ializare ale clasei. Acestea sunt secvent ¸e de cod de forma: static { // Bloc static de initializare; ... } care se comport˘ a ca o metod˘ a static˘ a apelat˘ a automat de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a. Variabilele referite ˆ ıntr-un bloc static de init ¸ializare trebuie s˘ a fie obligatoriu de clas˘ a sau locale blocului: public class Test { // Declaratii de variabile statice

64 static int x = 0, y, z;

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

// Bloc static de initializare static { System.out.println("Initializam..."); int t=1; y = 2; z = x + y + t; } Test() { /* La executia constructorului variabilele de clasa sunt deja initializate si toate blocurile statice de initializare au fost obligatoriu executate in prealabil. */ ... } }

2.6
2.6.1

Clase imbricate
Definirea claselor imbricate

O clas˘ a imbricat˘ a este, prin definit ¸ie, o clas˘ a membr˘ a a unei alte clase, numit˘ a ¸ si clas˘ a de acoperire. In funct ¸ie de situat ¸ie, definirea unei clase interne se poate face fie ca membru al clasei de acoperire - caz ˆ ın care este accesibil˘ a tuturor metodelor, fie local ˆ ın cadrul unei metode. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaImbricata1 { // Clasa membru } void metoda() { class ClasaImbricata2 { // Clasa locala metodei } }

2.6. CLASE IMBRICATE }

65

Folosirea claselor imbricate se face atunci cˆ and o clas˘ a are nevoie ˆ ın implementarea ei de o alt˘ a clas˘ a¸ si nu exist˘ a nici un motiv pentru care aceasta din urm˘ a s˘ a fie declarat˘ a de sine st˘ at˘ atoare (nu mai este folosit˘ a nic˘ aieri). O clas˘ a imbricat˘ a are un privilegiu special fat ¸˘ a de celelalte clase ¸ si anume acces nerestrict ¸ionat la toate variabilele clasei de acoperire, chiar dac˘ a acestea sunt private. O clas˘ a declarat˘ a local˘ a unei metode va avea acces ¸ si la variabilele finale declarate ˆ ın metoda respectiv˘ a. class ClasaDeAcoperire{ private int x=1; class ClasaImbricata1 { int a=x; } void metoda() { final int y=2; int z=3; class ClasaImbricata2 { int b=x; int c=y; int d=z; // Incorect } } } O clas˘ a imbricat˘ a membr˘ a (care nu este local˘ a unei metode) poate fi referit˘ a din exteriorul clasei de acoperire folosind expresia ClasaDeAcoperire.ClasaImbricata A¸ sadar, clasele membru pot fi declarate cu modificatorii public, protected, private pentru a controla nivelul lor de acces din exterior, ˆ ıntocmai ca orice variabil˘ a sau metod˘ a mebr˘ a a clasei. Pentru clasele imbricate locale unei metode nu sunt permi¸ si acest ¸i modificatori. Toate clasele imbricate pot fi declarate folosind modificatorii abstract ¸ si final, semnificat ¸ia lor fiind aceea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul claselor obi¸ snuite.

3 Identificare claselor imbricate Dup˘ a cum ¸ stim orice clas˘ a produce la compilare a¸ sa numitele ”unit˘ a¸ ti de compilare”.. o clas˘ a imbricat˘ a poate fi declarat˘ a static˘ a sau nu.class ¸ si care cont ¸in toate informat ¸iile despre clasa respectiv˘ a.. In general. class ClasaInterna { . class ClasaDeAcoperire{ . urmat de simbolul ’$’ apoi de numele clasei imbricate.2 Clase interne Spre deosebire de clasele obi¸ snuite. A¸ sadar. Pentru clasele imbricate aceste unit˘ a¸ ti de compilare sunt denumite astfel: numele clasei de acoperire... o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a imbricat˘ a ale carei instant ¸e nu pot exista decˆ at ˆ ın cadrul instant ¸elor clasei de acoperire ¸ si care are acces direct la tot ¸i membrii clasei sale de acoperire.. care sunt fi¸ siere avˆ and numele clasei respective ¸ si extensia . ˆ ın sensul c˘ a o instant ¸a a unei clase interne nu poate exista decat ˆ ın cadrul unei instant ¸e a clasei de acoperire.6. } } Diferent ¸ierea acestor denumiri se face deoarece: • o ”clas˘ a imbricat˘ a” reflect˘ a relat ¸ia sintactic˘ a a dou˘ a clase: codul unei clase apare ˆ ın interiorul codului altei clase. • o ”clas˘ a intern˘ a” reflect˘ a relat ¸ia dintre instant ¸ele a dou˘ a clase.66 CAPITOLUL 2. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaInterna1 {} class ClasaInterna2 {} } . } static class ClasaImbricataStatica { . 2. cele mai folosite clase imbricate sunt cele interne..6. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. O clas˘ a imbricat˘ a nestatic˘ a se nume¸ ste clasa intern˘ a.

// Eroare Integer intreg = new Integer(10). Float. Astfel de clase se numesc clase anonime ¸ si sunt foarte utile ˆ ın situat ¸ii cum ar fi crearea unor obiecte ce implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a sau extind o anumit˘ a clas˘ a abstract˘ a.$n. A¸ sadar. Exemple de folosire a claselor anonime vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfet ¸e”. clasa Number reprezint˘ a un concept abstract ¸ si nu vom putea instant ¸ia obiecte de acest tip . Number numar = new Number(). unde n este num˘ arul de clase anonime definite ˆ ın clasa respectiv˘ a de acoperire. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE Pentru exemplul de mai sus vor fi generate trei fi¸ siere: ClasaDeAcoperire. precum ¸ si extensiv ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. etc. 2... 2. Intr-un program nu avem ˆ ıns˘ a nevoie de numere generice ci de numere de un anumit tip: ˆ ıntregi.. ˆ ın pachetul java.class 67 In cazul ˆ ın care clasele imbricate au la rˆ andul lor alte clase imbricate (situat ¸ie mai put ¸in uzual˘ a) denumirea lor se face dup˘ a aceea¸ si regul˘ a: ad˘ augarea unui ’$’ ¸ si apoi numele clasei imbricate.. Long ¸ si Short. ClasaAcoperire. f˘ ar˘ a nume.4 Clase anonime Exist˘ a posibilitatea definirii unor clase imbricate locale.7. Double.2. Clasa Number serve¸ ste ca superclas˘ a pentru clasele concrete Byte.lang exist˘ a clasa abstract˘ a Number care modeleaz˘ a conceptul generic de ”num˘ ar”. Fi¸ sierele rezultate ˆ ın urma compil˘ arii claselor anonime vor avea numele de forma ClasaAcoperire.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna1.6. ce implementeaz˘ a obiecte pentru descrierea numerelor de un anumit tip.$1. reale.vom folosi ˆ ın schimb subclasele sale.7 Clase ¸ si metode abstracte Uneori ˆ ın proiectarea unei aplicat ¸ii este necesar s˘ a reprezent˘ am cu ajutorul claselor concepte abstracte care s˘ a nu poat˘ a fi instant ¸iate ¸ si care s˘ a foloseasc˘ a doar la dezvoltarea ulterioar˘ a a unor clase ce descriu obiecte concrete. De exemplu. // Corect . Integer. utilizate doar pentru instant ¸ierea unui obiect de un anumit tip.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna2.

2. o clas˘ a declarat˘ a astfel nu ar avea nici o utilitate.f˘ ar˘ a nici o implementare.. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. .2 Metode abstracte Spre deosebire de clasele obi¸ snuite care trebuie s˘ a furnizeze implement˘ ari pentru toate metodele declarate.1 Declararea unei clase abstracte Declararea unei clase abstracte se face folosind cuvˆ antul rezervat abstract: [public] abstract class ClasaAbstracta [extends Superclasa] [implements Interfata1.7. Metodele fara nici o implementare se numesc metode abstracte ¸ si pot ap˘ area doar ˆ ın clase abstracte. dar nu poate specifica modificatorul final. furnizˆ and chiar implementarea unor metode comune tuturor claselor ¸ si l˘ asˆ and explicitarea altora . altfel va fi furnizat˘ ao eroare de compilare.] { // Declaratii uzuale // Declaratii de metode abstracte } O clas˘ a abstract˘ a poate avea modificatorul public. accesul implicit fiind la nivel de pachet.68 CAPITOLUL 2.7. combinat ¸ia abstract final fiind semnalat˘ a ca eroare la compilare . // Eroare } In felul acesta. o clas˘ a abstract˘ a poate pune la dispozit ¸ia subclaselor sale un model complet pe care trebuie s˘ a-l implementeze. o clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine metode f˘ ar˘ a nici o implementare. la care se adaug˘ a declarat ¸ii de metode abstracte . O clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine acelea¸ si elemente membre ca o clas˘ a obi¸ snuit˘ a. Interfata2. In fat ¸a unei metode abstracte trebuie s˘ a apar˘ a obligatoriu cuvˆ antul cheie abstract. abstract class ClasaAbstracta { abstract void metodaAbstracta().de altfel. // Corect void metoda()..

etc • Comportament: mutare.. Un exemplu elocvent de folosire a claselor ¸ si metodelor abstracte este descrierea obiectelor grafice ˆ ıntr-o manier˘ a orientat˘ a-obiect. curbe Bezier. cercuri. // Metode abstracte abstract void draw(). y.. private Color color = Color.color = color. // Metode comune public void setX(int x) { this..2. .x = x. Metodele abstracte vor fi folosite pentru implementarea comportamentului specific fiec˘ arui obiect. colorare. • Obiecte grafice: linii.y = y. etc..7. } . Implementarea clasei abstracte GraphicObject ar putea ar˘ ata astfel: abstract class GraphicObject { // Stari comune private int x. redimensionare. dimensiunea. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE 69 fiec˘ arei subclase ˆ ın parte. desenare. cum ar fi schimbarea originii.. etc • St˘ ari comune: pozit ¸ia(originea). Pentru a folosi st˘ arile ¸ si comportamentele comune acestor obiecte ˆ ın avantajul nostru putem declara o clas˘ a generic˘ a GraphicObject care s˘ a fie superclas˘ a pentru celelalte clase..black. dreptunghiuri. . } . } public void setColor(Color color) { this. } public void setY(int y) { this. cum ar fi desenarea iar cele obi¸ snuite pentru comportamentul comun tuturor. culoarea.

Dintre cele mai importante amintim: • Number: superclasa abstract˘ a a tipurilor referint ¸˘ a numerice • Reader.. AbstractSet. } } class Rectangle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . OutputStream: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe octet ¸i • AbstractList. • O metod˘ a abstract˘ a nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-o clas˘ a abstract˘ a. } } Legat de metodele abstracte.. OBIECTE S ¸ I CLASE O subclas˘ a care nu este abstract˘ a a unei clase abstracte trebuie s˘ a furnizeze obligatoriu implement˘ ari ale metodelor abstracte definite ˆ ın superclas˘ a. Writer: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe caractere • InputStream. mai trebuie ment ¸ionate urm˘ atoarele: • O clas˘ a abstract˘ a poate s˘ a nu aib˘ a nici o metod˘ a abstract˘ a.. • Orice clas˘ a care are o metod˘ a abstract˘ a trebuie declarat˘ a ca fiind abstract˘ a.. AbstractMap: superclase abstracte pentru structuri de date de tip colect ¸ie .70 CAPITOLUL 2. In API-ul oferit de platforma de lucru Java sunt numeroase exemple de ierarhii care folosesc la nivelele superioare clase abstracte. Implementarea claselor pentru obiecte grafice ar fi: class Circle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea .

• etc. direct sau indirect.8.8 2. • notificarea altor obiecte c˘ a o variabil˘ a de condit ¸ie s-a schimbat. Aceasta este clasa Object. Evident. . descendent al acestei clase. O clas˘ a poate avea o singur˘ a superclas˘ a (Java nu suport˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a) ¸ si chiar dac˘ a nu specific˘ am clauza ”extends” la crearea unei clase ea totu¸ si va avea o superclas˘ a. Label.2 Clasa Object Clasa Object este cea mai general˘ a dintre clase. 2. Button. orice obiect fiind. • specificarea unei reprezent˘ ari ca ¸ sir de caractere a unui obiect . cum ar fi: • posibilitatea test˘ arii egalit˘ a¸ tii valorilor obiectelor. Cu alte cuvinte. trebuie s˘ a existe o except ¸ie de la aceast˘ a regul˘ a¸ si anume clasa care reprezint˘ a r˘ ad˘ acina ierarhiei format˘ a de relat ¸iile de mo¸ stenire dintre clase. • returnarea clasei din care face parte un obiect. cum ar fi Frame.8. Object define¸ ste ¸ si implementeaz˘ a comportamentul comun al tuturor celorlalte clase Java. Declarat ¸iile de mai jos sunt echivalente: class Exemplu {} class Exemplu extends Object {} 2. CLASA OBJECT 71 • Component : superclasa abstract˘ a a componentelor folosite ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii cu interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI).2.8. Fiind p˘ arintele tuturor. Clasa Object este ¸ si superclasa implicit˘ a a claselor care nu specific˘ a o anumit˘ a superclas˘ a. etc. clauza ”extends” specific˘ a faptul c˘ a acea clas˘ a extinde (mo¸ stene¸ ste) o alt˘ a clas˘ a. etc. numit˘ a superclas˘ a. ˆ ın Java orice clas˘ a are o superclas˘ a¸ si numai una.1 Clasa Object Orice clas˘ a are o superclas˘ a Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a modalit˘ a¸ tii de creare a unei clase.

println("Obiect=" + obj.println("Obiect=" + obj). hashCode Acestea sunt.toString()). orice clas˘ aˆ ıi poate supradefini metodele care nu sunt finale. pentru a testa consistent ¸a obiectelor: acela¸ si obiect trebuie s˘ a returneze acela¸ si cod pe durata execut ¸iei programului. Clonarea unui obiect presupune crearea unui nou obiect de acela¸ si tip ¸ si care s˘ a aib˘ a aceea¸ si stare (acelea¸ si valori pentru variabilele sale). (vezi ”Distrugerea obiectelor”) • toString Este folosit˘ a pentru a returna o reprezentare ca ¸ sir de caractere a unui obiect. Este util˘ a pentru concatenarea ¸ sirurilor cu diverse obiecte ˆ ın vederea afi¸ s˘ arii.72 CAPITOLUL 2. Dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale conform metodei equals. . aceast˘ a metod˘ a compar˘ a referint ¸ele obiectelor. • finalize In aceast˘ a metod˘ a se scrie codul care ”cur˘ a¸ t˘ a dup˘ a un obiect” ˆ ınainte de a fi eliminat din memorie de colectorul de gunoaie. supradefinite ˆ ımpreun˘ a. Implicit (implementarea din clasa Object).out. System. equals/hashCode. OBIECTE S ¸ I CLASE Fiind subclas˘ a a lui Object. Metoda hashCode returneaza un cod ˆ ıntreg pentru fiecare obiect. Exemplu obj = new Exemplu(). Metodele cel mai uzual supradefinite sunt: clone. atunci apelul metodei hashCode pentru fiecare din cele dou˘ a obiecte ar trebui s˘ a returneze acela¸ si intreg. In metoda equals este scris codul pentru compararea egalit˘ a¸ tii cont ¸inutului a dou˘ a obiecte.out. toString. de obicei. fiind apelat˘ a automat atunci cˆ and este necesar˘ a transformarea unui obiect ˆ ın ¸ sir de caractere. //echivalent cu System. finalize. • clone Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a pentru duplicarea obiectelor (crearea unor clone). • equals. Uzual este redefinit˘ a pentru a testa dac˘ a st˘ arile obiectelor coincid sau dac˘ a doar o parte din variabilele lor coincid.

} public Object clone () { return new Complex (a . if (!( obj instanceof Complex ) ) return false . this . b . a . b + comp . b = b . ˆ ın care implement˘ am part ¸ial clasa numerelor complexe. return ( comp . suma . suma . Listing 2. CLASA OBJECT 73 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. b == b ) . Complex comp = ( Complex ) obj . } public Complex () { this (1 . ¸ si ˆ ın care vom supradefini metode ale clasei Object. a == a && comp . 0) . } public String toString () { String semn = ( b > 0 ? " + " : " -" ) .1: Clasa numerelor complexe class Complex { private double a . double b ) { this . b = this .2. return suma . } public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj == null ) return false . b ) . a = a . return a + semn + b + " i " . a = this . } } . De asemenea. vom scrie un mic program TestComplex ˆ ın care vom testa metodele clasei definite. // partea imaginara public Complex ( double a . // partea reala private double b . } public Complex aduna ( Complex comp ) { Complex suma = new Complex (0 . 0) . a + comp .8.

atribuirile explicite ˆ ıntre tipuri primitve ¸ si referint ¸˘ a sunt posibile. System .2) .9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri Dup˘ a cum v˘ azut tipurile Java de date pot fi ˆ ımp˘ art ¸ie ˆ ın primitive ¸ si referint ¸˘ a. } } { // 3. Complex c3 = ( Complex ) c1 . boolean b = obb. System .0 + 5. System . println ( c1 . acest mecanism purtˆ and numele de autoboxing. . Conversia explicit˘ a va fi facut˘ a de c˘ atre compilator. out . respectiv auto-unboxing. Complex c2 = new Complex (2 . Boolean obb = new Boolean(true). Pentru fiecare tip primitiv exist˘ a o clas˘ a corespunz˘ atoare care permie lucrul orientat obiect cu tipul respectiv. de genul tipPrimitivValue: Integer obi = new Integer(1). println ( c1 .5 a limbajului Java.3) . byte short int long float double char boolean Byte Short Integer Long Float Double Character Boolean Fiecare din aceste clase are un constructor ce permite init ¸ializarea unui obiect avˆ and o anumit˘ a valoare primitiv˘ a¸ si metode specializate pentru conversia unui obiect ˆ ın tipul primitiv corespunz˘ ator.booleanValue(). equals ( c2 ) ) .intValue(). clone () . Incepˆ and cu versiunea 1. equals ( c3 ) ) . out . aduna ( c2 ) ) . out . OBIECTE S ¸ I CLASE public class TestComplex { public static void main ( String c []) Complex c1 = new Complex (1 .74 CAPITOLUL 2. int i = obi. println ( c1 .0 i // false // true 2.

Compilatorul este responsabil cu transformarea unei astfel de structuri ˆ ıntr-o clas˘ a corespunz˘ atoare. GALBEN.. public static final int GALBEN = 0. // Utilizarea structurii se face la fel . Acest˘ a solut ¸ie simplific˘ a manevrarea grupurilor de constante.10. .10 Tipul de date enumerare Incepˆ and cu versiunea 1.culoare = CuloriSemafor.culoare = CuloriSemafor. } .GALBEN).2.. 75 2. VERDE }. dup˘ a cum reiese din urm˘ atorul exemplu: public class CuloriSemafor { public static final int ROSU = -1.culoare = CuloriSemafor.ROSU) semafor. // Exemplu de utilizare if (semafor. Boolean obb = true.. if (semafor.culoare = CuloriSemafor. Clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: public enum CuloriSemafor { ROSU. . exist˘ a posibilitatea de a defini tipuri de date enumerare prin folosirea cuvˆ antului cheie enum....GALBEN).ROSU) semafor.5 a limbajului Java.5 ! Integer obi = 1. int i = obi.. TIPUL DE DATE ENUMERARE // Doar de la versiunea 1. public static final int VERDE = 1... boolean b = obb. . ..

OBIECTE S ¸ I CLASE .76 CAPITOLUL 2.

• starea programului ˆ ın momentul producerii acelei except ¸ii.println("Aici nu se mai ajunge. //Exceptie ! System.1 Ce sunt except ¸iile ? Termenul except ¸ie este o prescurtare pentru ”eveniment except ¸ional” ¸ si poate fi definit ca un eveniment ce se produce ˆ ın timpul execut ¸iei unui program ¸ si care provoac˘ aˆ ıntreruperea cursului normal al execut ¸iei acestuia. cum ar fi accesarea unui element din afara spat ¸iului alocat unui vector. programul se va opri la instruct ¸iunea care a cauzat except ¸ia ¸ si se va afi¸ sa un mesaj de eroare de genul: 77 .. v[10] = 0.out. } } La rularea programului va fi generat˘ a o except ¸ie. In momentul cˆ and o asemenea eroare se produce ˆ ın timpul execut ¸iei va fi generat un obiect de tip except ¸ie ce cont ¸ine: • informat ¸ii despre except ¸ia respectiv˘ a. public class Exemplu { public static void main(String args[]) { int v[] = new int[10]. Except ¸iile pot ap˘ area din diverse cauze ¸ si pot avea nivele diferite de gravitate: de la erori fatale cauzate de echipamentul hardware pˆ an˘ a la erori ce ¸ tin strict de codul programului..Capitolul 3 Except ¸ii 3.").

ArrayIndexOutOfBoundsException :10 at Exceptii. atunci programul Java se opre¸ ste cu un mesaj de eroare (ˆ ın cazul exemplului de mai sus mesajul ”Aici nu se mai ajunge.. o secvent ¸˘ a de cod care poate provoca except ¸ii trebuie s˘ a specifice modalitatea de tratare a acestora. Cu alte cuvinte. C˘ autarea se face recursiv.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor Tratarea except ¸iilor se realizeaz˘ a prin intermediul blocurilor de instruct ¸iuni try.” nu va fi afi¸ sat). EXCEPT ¸ II "Exception in thread "main" java.java:4)" Crearea unui obiect de tip except ¸ie se nume¸ ste aruncarea unei except ¸ii (”throwing an exception”).78 CAPITOLUL 3.lang. 3.. In aproape toate situat ¸ile. Dac˘ a sistemul nu gase¸ ste nici un analizor pentru o anumit˘ a except ¸ie. O secvent ¸˘ a de cod care trateaz˘ a anumite except ¸ii trebuie s˘ a arate astfel: try { // Instructiuni care pot genera exceptii } catch (TipExceptie1 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 1 .main (Exceptii. catch ¸ si finally. la aparit ¸ia unei erori este ”aruncat˘ a” o except ¸ie iar cineva trebuie s˘ a o ”prind˘ a” pentru a o trata. Atent ¸ie In Java tratarea erorilor nu mai este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. Secvent ¸a de cod dintr-o metod˘ a care trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie se nume¸ ste analizor de except ¸ie (”exception handler”) iar interceptarea ¸ si tratarea ei se nume¸ ste prinderea except ¸iei (”catch the exception”). In momentul ˆ ın care o metod˘ a genereaz˘ a (arunc˘ a) o except ¸ie sistemul de execut ¸ie este responsabil cu g˘ asirea unei secvent ¸e de cod dintr-o metod˘ a care s˘ a o trateze. ˆ ıncepˆ and cu metoda care a generat except ¸ia ¸ si mergˆ and ˆ ınapoi pe linia apelurilor c˘ atre acea metod˘ a.

// Deschidem fisierul System. f = new FileReader(fis).out. Tratarea except ¸iilor este realizat˘ a complet chiar de c˘ atre metoda citeste. finally { // Cod care se executa indiferent // daca apar sau nu exceptii } 79 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: citirea unui fi¸ sier octet cu octet ¸ si afisarea lui pe ecran. . ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR } catch (TipExceptie2 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 2 } . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c.print((char)c). Mai jos este codul complte ¸ si corect al unui program ce afi¸ seaz˘ a pe ecran cont ¸inutul unui fi¸ sier al c˘ arui nume este primit ca argument de la linia de comand˘ a.close().read()) != -1) System. while ( (c=f.out. F˘ ar˘ a a folosi tratarea except ¸iilor metoda responsabil˘ a cu citirea fi¸ sierului ar ar˘ ata astfel: public static void citesteFisier(String fis) { FileReader f = null. Folosind mecanismul except ¸iilor metoda citeste ˆ ı¸ si poate trata singur˘ a erorile care pot surveni pe parcursul execut ¸iei sale.out. } Aceast˘ a secvent ¸˘ a de cod va furniza erori la compilare deoarece ˆ ın Java tratarea erorilor este obligatorie.3. . f. .2.println("Deschidem fisierul " + fis). // Inchidem fisierul System.println("\\nInchidem fisierul " + fis).

e . try { // Deschidem fisierul System . io . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . } } } } public static void main ( String args []) { if ( args . close () . err . e . EXCEPT ¸ II Listing 3. getMessage () ) . } catch ( File Not F o u n d E x c e p t i o n e ) { // Tratam un tip de exceptie System . err . out . while ( ( c = f . printStackTrace () . } catch ( IOException e ) { // Tratam alt tip de exceptie System . err . try { f . printStackTrace () . } catch ( IOException e ) { System . println ( " Exceptie : " + e .*.corect import java . println ( " Deschidem fisierul " + fis ) . out . System . println ( " Fisierul nu poate fi inchis ! " ) . out . length > 0) citesteFisier ( args [0]) . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . f = new FileReader ( fis ) . } finally { if ( f != null ) { // Inchidem fisierul System . out . print (( char ) c ) . println ( " \ nInchidem fisierul .1: Citirea unui fisier . System . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) { FileReader f = null . else . read () ) != -1) System . " ) . exit (1) .80 CAPITOLUL 3.

deoarece acesta este sigur c˘ a se va executa F˘ ar˘ a a folosi blocul ”finally”. pentru a avea un cod complet corect trebuie s˘ a trat˘ am ¸ si posibilitatea aparit ¸iei unei except ¸ii la metoda close.. catch (IOException e) { . Deci.. try { . } } 81 Blocul ”try” contine instruct ¸iunile de deschidere a unui fi¸ sier ¸ si de citire dintr-un fi¸ sier. // Totul a decurs bine. out . Inchiderea fi¸ sierului se face ˆ ın blocul ”finally”.. cˆ ate unul pentru fiecare tip de except ¸ie. // cod redundant } O problem˘ a mai delicat˘ a care trebuie semnalata ˆ ın aceasta situat ¸ie este faptul c˘ a metoda close. ambele putˆ and produce except ¸ii. } . println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . Except ¸iile provocate de aceste instruct ¸iuni sunt tratate ˆ ın cele dou˘ a blocuri ”catch”. f.2. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR System . .close().. ˆ ın funct ¸ie de except ¸iile provocate de acele instruct ¸iuni sau (opt ¸ional) de un bloc ”finally”. Atent ¸ie Obligatoriu un bloc de instruct ¸iuni ”try” trebuie s˘ a fie urmat de unul sau mai multe blocuri ”catch”. // A aparut o exceptie la citirea din fisier f.close(). ˆ ınchiderea fi¸ sierului ar fi trebuit facut˘ aˆ ın fiecare situat ¸ie ˆ ın care fi¸ sierul ar fi fost deschis.3. responsabil˘ a cu ˆ ınchiderea unui fi¸ sier. poate provoca la rˆ andul s˘ au except ¸ii. de exemplu atunci cˆ and fi¸ sierul mai este folosit ¸ si de alt proces ¸ si nu poate fi ˆ ınchis... ceea ce ar fi dus la scrierea de cod redundant.

f = new FileReader ( fis ) . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) throws FileNotFoundException .82 CAPITOLUL 3. Acest lucru se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ın declarat ¸ia metodei a clauzei throws: [modificatori] TipReturnat metoda([argumente]) throws TipExceptie1. TipExceptie2. read () ) != -1) System . close () . la rˆ andul lor. In exemplul de mai sus dac˘ a nu facem tratarea except ¸iilor ˆ ın cadrul metodei citeste atunci metoda apelant˘ a (main) va trebui s˘ a fac˘ a acest lucru: Listing 3. f . io . { .3 ”Aruncarea” except ¸iilor In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu ˆ ı¸ si asum˘ a responsabilitatea trat˘ arii uneia sau mai multor except ¸ii pe care le pot provoca anumite instruct ¸iuni din codul s˘ au atunci ea poate s˘ a ”arunce” aceste except ¸ii c˘ atre metodele care o apeleaz˘ a.. .. s˘ a ”arunce” mai departe except ¸iile respective. urmˆ and ca acestea s˘ a implementeze tratarea lor sau. IOException { FileReader f = null .. int c . EXCEPT ¸ II 3..2: Citirea unui fisier import java . out . while ( ( c = f .*. print (( char ) c ) . } . } Atent ¸ie O metod˘ a care nu trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie trebuie obligatoriu s˘ ao ”arunce”.

int c. nu mai putem diferent ¸ia except ¸iile provocate de citirea din fi¸ sier s de inchiderea fi¸ sierului. ˆ ın acest caz. Este situat ¸ia ˆ ın care putem folosi blocul finally f˘ ar˘ a a folosi nici un bloc catch: public static void citesteFisier(String fis) throws FileNotFoundException. } catch ( IOException e ) { System . err . inchiderea fi¸ sierului nu va mai fi facut˘ aˆ ın situatia ˆ ın care apare o except ¸ie la citirea din fi¸ sier. IOException { FileReader f = null. err .read()) != -1) System. De asemenea. System . } } Observat ¸i c˘ a. while ( (c=f. println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . } catch ( File NotFo undE x c ep ti on e ) { System . out . length > 0) { try { citesteFisier ( args [0]) . ”ARUNCAREA” EXCEPT ¸ IILOR 83 public static void main ( String args []) { if ( args .3. ambele fiind de tipul IOException. } } . } } else System .3. out . try { f = new FileReader(numeFisier).print((char)c). } finally { if (f!=null) f. println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) .close(). println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . println ( " Exceptie : " + e ) .out. e . printStackTrace () .

. dac˘ a va arunca except ¸iile ce pot ap˘ area ˆ ın corpul ei.. Pentru exemplul nostru..84 CAPITOLUL 3. public void metoda3 throws TipExceptie { .length) throw new ArrayIndexOutOfBoundsException(). metoda main ar putea fi declarat˘ a astfel: public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException.. . Aceast˘ aˆ ınl˘ ant ¸uire se termin˘ a cu metoda main care. } public void main throws TipExceptie { metoda1(). va determina trimiterea except ¸iilor c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java. astfel ˆ ıncˆ at codul s˘ a fie cˆ at mai clar ¸ si identificarea locului ˆ ın care a ap˘ arut except ¸ia s˘ a fie cˆ at mai u¸ sor de f˘ acut. if (index >= vector. } public void metoda2 throws TipExceptie { metoda3(). EXCEPT ¸ II Metoda apelant˘ a poate arunca la rˆ andul sˆ au except ¸iile mai departe c˘ atre metoda care a apelat-o la rˆ andul ei.. } Intotdeauna trebuie g˘ asit compromisul optim ˆ ıntre tratarea local˘ a a except ¸iilor ¸ si aruncarea lor c˘ atre nivelele superioare. } Tratarea except ¸iilor de c˘ atre JVM se face prin terminarea programului ¸ si afi¸ sarea informat ¸iilor despre except ¸ia care a determinat acest lucru. IOException { citeste(args[0]). Aruncarea unei except ¸ii se poate face ¸ si implicit prin instruct ¸iunea throw ce are formatul: throw exceptie. . } public void metoda1 throws TipExceptie { metoda2(). . ca ˆ ın exemplele de mai jos: throw new IOException("Exceptie I/O")..

4.. • Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor.. aparent simpl˘ a. Java are urm˘ atoarele avantaje fat ¸˘ a de mecanismul tradit ¸ional de tratare a erorilor: • Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul ˆ ın care ea poate s˘ a apar˘ a.4. inchide fisierul. aloca memorie. sunt de genul: ”Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a: . } 85 Aceast˘ a instruct ¸iune este folosit˘ a mai ales la aruncarea except ¸iilor proprii.out. • Propagarea unei erori pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator. (vezi ”Crearea propriilor except ¸ii”) 3. throw e.println("A aparut o exceptie). } Problemele care pot ap˘ area la aceasta funct ¸ie. ?” • fi¸ sierul nu poate fi deschis • nu se poate determina dimensiunea fi¸ sierului . S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: o funct ¸ie care ˆ ıncarc˘ a un fi¸ sier ˆ ın memorie: citesteFisier { deschide fisierul.1 Separarea codului pentru tratarea erorilor In programarea tradit ¸ional˘ a tratarea erorilor se combin˘ a cu codul ce poate produce aparit ¸ia lor producˆ and a¸ sa numitul ”cod spaghetti”. determina dimensiunea fisierului.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor Prin modalitatea sa de tratare a except ¸iilor. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR catch(Exception e) { System. citeste fisierul in memorie. 3.˘ 3.

folosind mecansimul except ¸iilor. } return codEroare. } } else { codEroare = -3. } } else { codEroare = -5.86 • nu poate fi alocat˘ a suficient˘ a memorie • nu se poate face citirea din fi¸ sier • fi¸ sierul nu poate fi ˆ ınchis CAPITOLUL 3. if (s-a determinat dimensiunea) { aloca memorie. } } else { codEroare = -2. if (s-a alocat memorie) { citeste fisierul in memorie. if (fisierul s-a deschis) { determina dimensiunea fisierului. codul ar arata. schematizat. astfel: . if (nu se poate citi din fisier) { codEroare = -1. } else { codEroare = codEroare & -4. if (fisierul nu s-a inchis && codEroare == 0) { codEroare = -4. } // Cod "spaghetti" Acest stil de progamare este extrem de susceptibil la erori ¸ si ˆ ıngreuneaz˘ a extrem de mult ˆ ınt ¸telegerea sa. EXCEPT ¸ II Un cod tradit ¸ional care s˘ a trateze aceste erori ar ar˘ ata astfel: int citesteFisier() { int codEroare = 0. } inchide fisierul. deschide fisierul. In Java.

.4. aloca memorie. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int citesteFisier() { try { deschide fisierul... 87 3... determina dimensiunea fisierului.4. . inchide fisierul.} catch (nu s-a alocat memorie) {trateaza eroarea} catch (nu se poate citi din fisier) {trateaza eroarea. .} } Diferenta de claritate este evident˘ a.} catch (nu se poate inchide fisierul) {trateaza eroarea. .} catch (nu s-a determinat dimensiunea) {trateaza eroarea.. . S˘ a presupunem c˘ a apelul la metoda citesteFisier este consecint ¸a unor apeluri imbricate de metode: int metoda1() { metoda2(). } catch (fisierul nu s-a deschis) {trateaza eroarea. citeste fisierul in memorie.2 Propagarea erorilor Propagarea unei erori se face pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator. } int metoda2() { metoda3. } int metoda3 { citesteFisier().˘ 3.

} int metoda3() { int codEroare = citesteFisier(). ... if (codEroare != 0) return codEroare... } . Tradit ¸ional. } Dup˘ a cum am vazut... . } int metoda2() { int codEroare = metoda3(). o metod˘ a poate s˘ a nu ˆ ı¸ si asume responsabilitatea trat˘ arii except ¸iilor ap˘ arute ˆ ın cadrul ei: int metoda1() { try { metoda2(). .. adic˘ a funct ¸iilor care o apeleaz˘ a sau sistemului.. } catch (TipExceptie e) { //proceseazaEroare. if (codEroare != 0) return codEroare. Java permite unei metode s˘ a arunce except ¸iile ap˘ arute ˆ ın cadrul ei la un nivel superior.88 } CAPITOLUL 3. Cu alte cuvinte. if (codEroare != 0) //proceseazaEroare. acest lucru ar trebui f˘ acut prin propagarea erorii produse de metoda citesteFisier pˆ an˘ a la metoda1: int metoda1() { int codEroare = metoda2(). } . EXCEPT ¸ II S˘ a presupunem de asemenea c˘ a dorim s˘ a facem tratarea erorilor doar ˆ ın metoda1.

cum ar fi FileNotFoundException. Radacin˘ a acestei ierarhii este clasa Throwable (vezi ”Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii”).. . fie la nivelul uneia din superclasele sale. clasa IOException se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ıntr-o categorie mai larg˘ a de except ¸ii ¸ si anume clasa Exception. } int metoda3() throws TipExceptie { citesteFisier(). } 89 3. etc. cu cˆ at clasa folosit˘ a este mai generic˘ a cu atˆ at tratarea except ¸iilor programul ˆ ı¸ si pierde din flexibilitate. Acestea sunt grupate ˆ ın funct ¸ie de similarit˘ a¸ tile lor ˆ ıntr-o ierarhie de clase.4.dat").˘ 3.. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int metoda2() throws TipExceptie { metoda3().4. ˆ ıns˘ a.dat’ } // sau ... Pronderea unei except ¸ii se poate face fie la nivelul clasei specifice pentru acea except ¸ie. try { FileReader f = new FileReader("input. De exemplu. La rˆ andul ei. ˆ ın funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile programului. EOFException. /* Acest apel poate genera exceptie de tipul FileNotFoundException Tratarea ei poate fi facuta in unul din modurile de mai jos: */ } catch (FileNotFoundException e) { // Exceptie specifica provocata de absenta // fisierului ’input. .3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor In Java exist˘ a clase corespunz˘ atoare tuturor except ¸iilor care pot ap˘ area la execut ¸ia unui program. clasa IOException se ocup˘ a cu except ¸iile ce pot ap˘ area la operat ¸ii de intrare/iesire ¸ si diferent ¸iaz˘ a la rˆ andul ei alte tipuri de except ¸ii.

90 CAPITOLUL 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii R˘ ad˘ acina claselor ce descriu except ¸ii este clasa Throwable iar cele mai importante subclase ale sale sunt Error. Exception ¸ si RuntimeException. sunt cazuri speciale de except ¸ii generate de funct ¸ionarea anormal˘ a a echipamentului hard pe care ruleaz˘ a un program Java ¸ si sunt invizibile programatorilor. Erorile. EXCEPT ¸ II catch (IOException e) { // Exceptie generica provocata de o operatie IO } // sau catch (Exception e) { // Cea mai generica exceptie soft } //sau catch (Throwable e) { // Superclasa exceptiilor } 3. Un program Java nu trebuie s˘ a trateze aparit ¸ia acestor erori ¸ si este improbabil ca o metod˘ a Java s˘ a provoace asemenea erori. obiecte de tip Error. care sunt la rˆ andul lor superclase pentru o serie ˆ ıntreag˘ a de tipuri de except ¸ii. .

astfel ˆ ıncˆ at pot fi apelate pentru orice tip de except ¸ie. De la acest principu se sustrag ˆ ıns˘ a a¸ sa numitele except ¸ii la execut ¸ie sau.afi¸ seaz˘ a detaliul unei except ¸ii. • toString . EXCEPT ¸ II LA EXECUT ¸ IE 91 Except ¸iile. Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect except ¸ie sunt definite ˆ ın clasa Throwable ¸ si sunt publice. compilatorul permite ca aceste except ¸ii s˘ a r˘ amˆ an˘ a netratate.6. cu alte cuvinte. Except ¸iile care pot ”sc˘ apa” netratate descind din subclasa RuntimeException ¸ si se numesc except ¸ii la execut ¸ie. ArithmeticException • accesarea membrilor unui obiect ce are valoarea null. ArrayIndexOutOfBoundsException Except ¸iile la execut ¸ie pot ap˘ area uriunde ˆ ın program ¸ si pot fi extrem de numeroare iar ˆ ıncercarea de ”prindere” a lor ar fi extrem de anevoioas˘ a.3. 3. sunt except ¸iile standard (soft) care trebuie tratate de c˘ atre programele Java. Cele mai uzuale sunt: • getMessage . tratarea lor nefiind ˆ ıns˘ a ilegal˘ a. ˆ ın cazul aparit ¸iei oric˘ arui tip de except ¸ie care nu are un analizor corespunz˘ ator. NullPointerException • accesarea eronat˘ a a elementelor unui vector. tratarea except ¸iilor este obligatorie ˆ ın Java. Reamintim ˆ ıns˘ a c˘ a. • printStackTrace . Din acest motiv. care furnizeaz˘ a reprezentarea ca ¸ sir de caractere a except ¸iei. except ¸iile care provin strict din vina programatorului ¸ si nu generate de o anumit˘ a situat ¸ie extern˘ a. cum ar fi lipsa unui fi¸ sier.afi¸ seaz˘ a informat ¸ii complete despre except ¸ie ¸ si localizarea ei. obiectele de tip Exception.6 Except ¸ii la execut ¸ie In general. programul va fi terminat. Dup˘ a cum am mai zis tratarea acestor except ¸ii nu este o opt ¸iune ci o constrˆ angere.metod˘ a mo¸ stenit˘ a din clasa Object. Aceste except ¸ii au o superclas˘ a comun˘ a RuntimeException ¸ si ˆ ın acesata categorie sunt incluse except ¸iile provocate de: • operat ¸ii aritmetice ilegale (ˆ ımpˆ art ¸irea ˆ ıntregilor la zero). .

EXCEPT ¸ II int v[] = new int[10].out.println("Aici nu se mai ajunge. sau superclasa Exception. In cazul tipurilor reale (float ¸ si double) nu va fi generat˘ a nici o except ¸ie. } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System. cu alte cuvinte clasa care o implementeaz˘ a trebuie s˘ a fie subclas˘ a a uneia deja existente ˆ ın aceasta ierarhie. /* Nu apare eroare la compilare dar apare exceptie la executie si programul va fi terminat. // Exceptie la executie ! double x=1. Infinity. funct ¸ie de operatie. preferabil una apropiat˘ a ca semnificat ¸ie.out. programul continua v[11] = 0. // NaN 3.println(x/z).92 CAPITOLUL 3.println(z/z). O except ¸ie proprie trebuie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ıns˘ aˆ ın ierarhia except ¸iilor Java. // -Infinity System. ci va fi furnizat ca rezultat o constant˘ a care poate fi.. Imp˘ art ¸irea la 0 va genera o except ¸ie doar dac˘ a tipul numerelor ˆ ımp˘ art ¸ite este aritmetic ˆ ıntreg. -Infinity. y=-1. . e.println(a/b).7 Crearea propriilor except ¸ii Adeseori poate ap˘ area necesitatea cre˘ arii unor except ¸ii proprii pentru a pune ˆ ın evident ¸a cazuri speciale de erori provocate de metodele claselor unei libr˘ arii. System.out. cazuri care nu au fost prevazute ˆ ın ierarhia except ¸iilor standard Java.out.println("Atentie la indecsi!"). try { v[10] = 0.println(y/z). sau Nan.out..out. System. int b=0. // Infinity System. int a=1. z=0.printStackTrace(). } // Corect."). */ System.

ambele operat ¸ii pot provoca except ¸ii. } } class Stiva { int elemente [] = new int [100].3: Exceptii proprii class ExceptieStiva extends Exception { public ExceptieStiva ( String mesaj ) { super ( mesaj ) . ˆ ın care cre˘ am o clas˘ a ce descrie part ¸ial o stiv˘ a de numere ˆ ıntregi cu operat ¸iile de ad˘ augare a unui element. Dac˘ a presupunem c˘ a stiva poate memora maxim 100 de elemente.3. // Apeleaza constructorul superclasei Exception } } 93 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. int n =0.-]. return elemente [n .7. } public int scoate () throws ExceptieStiva { if ( n ==0) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este goala ! " ) . } } Secvent ¸a cheie este extends Exception care specific˘ a faptul c˘ a noua clas˘ a ExceptieStiva este subclas˘ a a clasei Exception ¸ si deci implementeaz˘ a obiecte ce reprezint˘ a except ¸ii. . respectiv de scoatere a elementului din vˆ arful stivei. // numarul de elemente din stiva public void adauga ( int x ) throws ExceptieStiva { if ( n ==100) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este plina ! " ) . elemente [ n ++] = x . Pentru a personaliza aceste except ¸ii vom crea o clas˘ a specific˘ a denumit˘ a ExceptieStiva: Listing 3. CREAREA PROPRIILOR EXCEPT ¸ II public class ExceptieProprie extends Exception { public ExceptieProprie(String mesaj) { super(mesaj).

chiar f˘ ar˘ a nici un cod ˆ ın ele. cum ar fi: class ExceptieSimpla extends Exception { } Aceast˘ a clas˘ a se bazeaz˘ a pe constructorul implicit creat de compilator ˆ ıns˘ a nu are constructorul ExceptieSimpla(String s). Except ¸iile proprii sunt descrise uzual de clase foarte simple. codul ad˘ augat claselor pentru except ¸ii proprii este nesemnificativ: unul sau doi constructori care afi¸ seaza un mesaj de eroare la ie¸ sirea standard.94 CAPITOLUL 3. Procesul de creare a unei noi except ¸ii poate fi dus mai departe prin ad˘ augarea unor noi metode clasei ce descrie acea except ¸ie. ˆ ıns˘ a aceasta dezvoltare nu ˆ ı¸ si are rostul ˆ ın majoritatea cazurilor. EXCEPT ¸ II In general. .

Informat ¸ia se poate g˘ asi oriunde: ˆ ıntr-un fi¸ sier pe disc. citirea/scrierea de pe/c˘ atre un mediu extern respect˘ a urm˘ atorul algoritm: deschide canal comunicatie while (mai sunt informatii) { citeste/scrie informatie. } inchide canal comunicatie. Indiferent de tipul informat ¸iilor. ˆ ın memorie sau ˆ ın alt program ¸ si poate fi de orice tip: date primitive.1. Pentru a aduce informat ¸ii dintr-un mediu extern. imagini. Similar. etc) ¸ si s˘ a citeasc˘ a secvent ¸ial informat ¸iile respective. obiecte. sunete.Capitolul 4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4. socket. atˆ at sursa extern˘ a a unor date cˆ at ¸ si destinat ¸ia lor sunt v˘ azute ca fiind ni¸ ste procese care produc. memorie. ˆ ın ret ¸ea. 95 . etc. un progam Java trebuie s˘ a deschid˘ a un canal de comunicat ¸ie (flux) de la sursa informat ¸iilor (fi¸ sier.1 4. Pentru a generaliza.1 Introducere Ce sunt fluxurile? Majoritatea aplicat ¸iilor necesit˘ a citirea unor informat ¸ii care se g˘ asesc pe o surs˘ a extern˘ a sau trimiterea unor informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a. respectiv consum˘ a informat ¸ii. un program poate trimite informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a deschizˆ and un canal de comunicat ¸ie (flux) c˘ atre acea destinat ¸ie ¸ si scriind secvent ¸ial informat ¸iile respective.

Un flux care cite¸ ste date se nume¸ ste flux de intrare. orice program care necesit˘ a operat ¸ii de intrare sau ie¸ sire trebuie s˘ a cont ¸in˘ a instruct ¸iunea de import a pachetului java.*. Intre dou˘ a procese pot exista oricˆ ate fluxuri. 4. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Definit ¸ii: Un flux este un canal de comunicat ¸ie unidirect ¸ional ˆ ıntre dou˘ a procese. Un proces care descrie o destinat ¸ie extern˘ a pentru date se nume¸ ste proces consumator. de la produc˘ ator la consumator.io. Fiecare flux are un singur proces produc˘ ator ¸ si un singur proces consumator. Fluxurile sunt unidirect ¸ionale.1. Consumatorul ¸ si producatorul nu comunic˘ a direct printr-o interfat ¸˘ a de flux ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor. Un flux care scrie date se nume¸ ste flux de ie¸ sire. Deci. Un proces care descrie o surs˘ a extern˘ a de date se nume¸ ste proces produc˘ ator. orice proces putˆ and fi atˆ at producator cˆ at ¸ si consumator ˆ ın acela¸ si timp.96 ˘ S CAPITOLUL 4.io: import java.io.2 Clasificarea fluxurilor Exist˘ a trei tipuri de clasificare a fluxurilor: • Dup˘ a direct ¸ia canalului de comunicat ¸ie deschis fluxurile se ˆ ımpart ˆ ın: – fluxuri de intrare (pentru citirea datelor) – fluxuri de ie¸ sire (pentru scrierea datelor) • Dup˘ a tipul de date pe care opereaz˘ a: – fluxuri de octet ¸i (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 8 bit ¸i) – fluxuri de caractere (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 16 bit ¸i) . Clasele ¸ si intefet ¸ele standard pentru lucrul cu fluxuri se g˘ asesc ˆ ın pachetul java. Observat ¸ii: Fluxurile sunt canale de comunicat ¸ie seriale pe 8 sau 16 bit ¸i. dar pe fluxuri diferite.

Acestea sunt superclase abstracte pentru clase ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 8 bit ¸i.1. FileOutputStream. etc. cum ar fi ˆ ın exemplele: FileReader. Clasele radacin˘ a pentru ierarhia fluxurilor de octet ¸i sunt: • InputStream. Ca ¸ si ˆ ın cazul fluxurilor pe caractere denumirile claselor vor avea terminat ¸ia superclasei lor: FileInputStream. fiec˘ arui flux de intrare XInputStream corespunzˆ andu-i uzual un flux de ie¸ sire XOutputStream.pentru fluxuri de ie¸ sire.. Acestea sunt superclase abstracte pentru toate clasele ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 16 bit ¸i ¸ si vor cont ¸ine metodele comune tuturor. etc. BufferedInputStream. se observ˘ a ca o alt˘ a regul˘ a general˘ a. ˆ ıns˘ a acest lucru nu este obligatoriu. toate clasele din aceste ierarhii vor avea terminat ¸ia Reader sau Writer ˆ ın funct ¸ie de tipul lor. BufferedWriter. .1.pentru fluxuri de intrare ¸ si • OutputStream.pentru fluxuri de intrare ¸ si • Writer. BufferedOutputStream. De asemenea. faptul c˘ a unui flux de intrare XReader ˆ ıi corespunde uzual un flux de ie¸ sire XWriter.4.pentru fluxuri de ie¸ sire.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri Clasele r˘ ad˘ acin˘ a pentru ierarhiile ce reprezint˘ a fluxuri de caractere sunt: • Reader. INTRODUCERE • Dup˘ a act ¸iunea lor: 97 – fluxuri primare de citire/scriere a datelor (se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor) – fluxuri pentru procesarea datelor 4. f˘ ar˘ a ca acest lucru s˘ a fie obligatoriu. Ca o regul˘ a general˘ a. BufferedReader. FileWriter.

etc. fluxul va fi automat ˆ ınchis de c˘ atre colectorul de gunoaie atunci cˆ and nu va mai exista nici o referint ¸˘ a la el... exist˘ a un paralelism ˆ ıntre ierarhia claselor pentru fluxuri de caractere ¸ si cea pentru fluxurile pe octet ¸i. ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie evitat deoarece.1. .. resetarea pozit ¸iei curente. Inchiderea oric˘ arui flux se realizeaz˘ a prin metoda close. Acestea sunt ˆ ıns˘ a mai rar folosite ¸ si nu vor fi detaliate.. definind metode similare pentru scrierea datelor: Reader void write(int c) void write(char buf[]) void write(String str) . datele din memorie vor fi pierdute la ˆ ınchiderea fluxului de c˘ atre gc. . 4... De asemenea. InputStream void write(int c) void write(byte buf[]) .98 ˘ S CAPITOLUL 4. tratarea lor fiind obligatorie. saltul peste un num˘ ar de pozit ¸ii. Superclasele abstracte Writer ¸ si OutputStream sunt de asemenea paralele. deoarece acestea permit manipularea caracterelor Unicode ˆ ın timp ce fluxurile de octet ¸i permit doar lucrul pe 8 biti caractere ASCII.. In cazul ˆ ın care aceasta nu este apelat˘ a explicit. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Pˆ an˘ a la un punct. Reader InputStream int read() int read() int read(char buf[]) int read(byte buf[]) .. Metodele referitoare la fluxuri pot genera except ¸ii de tipul IOException sau derivate din aceast˘ a clas˘ a.4 Metode comune fluxurilor Superclasele abstracte Reader ¸ si InputStream definesc metode similare pentru citirea datelor. la lucrul cu fluxrui cu zon˘ a tampon de memorie. ambele clase pun la dispozit ¸ie metode pentru marcarea unei locat ¸ii ˆ ıntr-un flux. Pentru majoritatea programelor este recomandat ca scrierea ¸ si citirea datelor s˘ a se fac˘ a prin intermediul fluxurilor de caractere.

permit tratarea vectorilor ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea unor fluxuri de intrare/ie¸ sire. CharArrayWriter ByteArrayInputStream. In funct ¸ie de tipul sursei datelor.1 Fluxuri primitive Fluxurile primitive sunt responsabile cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor. FOLOSIREA FLUXURILOR 99 4. PipedOutputStream Implementeaz˘ a componentele de intrare/ie¸ sire ale unei conducte de .2 Folosirea fluxurilor A¸ sa cum am v˘ azut. ele pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite astfel: • Fi¸ sier FileReader. StringWriter Permit tratarea ¸ sirurilor de caractere aflate ˆ ın memorie ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea de fluxuri. respectiv write. fluxurile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın funct ¸ie de activitatea lor ˆ ın fluxuri care se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor ¸ si fluxuri pentru procesarea datelor (de filtrare). punˆ and la dispozit ¸ie implement˘ ari ale metodelor de baz˘ a read. • Memorie CharArrayReader. FileOutputStream Numite ¸ si fluxuri fi¸ sier. acestea sunt folosite pentru citirea datelor dintr-un fi¸ sier. vom vedea care sunt cele mai importante clase din cele dou˘ a categorii ¸ si la ce folosesc acestea.4. Cu alte cuvinte.2. respectiv scrierea datelor ˆ ıntr-un fi¸ sier ¸ si vor fi analizate ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a (vezi ”Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere”). precum ¸ si modalit˘ a¸ tile de creare ¸ si utilizare a fluxurilor.2. 4. ByteArrayOutputStream Aceste fluxuri folosesc pentru scrierea/citirea informat ¸iilor ˆ ın/din memorie ¸ si sunt create pe un vector existent deja. In continuare. • Pipe PipedReader. FileWriter FileInputStream. definite ˆ ın superclase. StringReader. PipedWriter PipedInputStream.

• Conversie octet ¸i-caractere InputStreamReader. De exemplu. . BufferedReader poate prelua date de la un flux FileReader ¸ si s˘ a ofere informat ¸ia dintr-un fi¸ sier linie cu linie. Un flux de procesare nu poate fi folosit decˆ at ˆ ımpreun˘ a cu un flux primitiv. Clasele ce descriu aceste fluxuri pot fi ˆ ımpartite ˆ ın funct ¸ie de tipul de procesare pe care ˆ ıl efectueaza astfel: • ”Bufferizare” BufferedReader. • Filtrare FilterReader. un flux OutputStreamWriter converte¸ ste caractere ˆ ın octet ¸i ¸ si trimite rezutatul c˘ atre un flux de tipul OutputStream. FilterWriter FilterInputStream.2. reducˆ and astfel num˘ arul de acces˘ ari la dispozitivul ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia original˘ a a datelor. mai util˘ a dintr-un anumit punct de vedere. Un flux InputStreamReader cite¸ ste octet ¸i dintr-un flux InputStream ¸ si ˆ ıi converte¸ ste la caractere. BufferedOutputStream Sunt folosite pentru a introduce un buffer ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. FilterOutputStream Sunt clase abstracte ce definesc o interfat ¸˘ a comun˘ a pentru fluxuri care filtreaz˘ a automat datele citite sau scrise (vezi ”Fluxuri pentru filtrare”). Pipe-urile sunt folosite pentru a canaliza ie¸ sirea unui program sau fir de execut ¸ie c˘ atre intrarea altui program sau fir de execut ¸ie. OutputStreamWriter Formeaz˘ a o punte de legatur˘ aˆ ıntre fluxurile de caractere ¸ si fluxurile de octet ¸i. Similar.2 Fluxuri de procesare Fluxurile de procesare (sau de filtrare) sunt responsabile cu preluarea datelor de la un flux primitiv ¸ si procesarea acestora pentru a le oferi ˆ ıntr-o alt˘ a form˘ a. Sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil (vezi ”Citirea ¸ si scrierea cu zona tampon”). folosind codificarea standard a caracterelor sau o codificare specificat˘ a de program. 4. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI date (pipe).100 ˘ S CAPITOLUL 4. FileReader nu putea citi decˆ at caracter cu caracter. BufferedWriter BufferedInputStream. Fiind primitiv.

4.2. • Serializare ObjectInputStream. • Conversie tipuri de date DataInputStream.2. • Afi¸ sare PrintWriter PrintStream Ofer˘ a metode convenabile pentru afisarea informat ¸iilor. Crearea unui flux se realizeaz˘ a a¸ sadar similar cu crearea obiectelor. independent de ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a (vezi ”Folosirea claselor DataInputStream ¸ si DataOutputStream”). 4.3 Crearea unui flux Orice flux este un obiect al clasei ce implementeaz˘ a fluxul respectiv. • Citire ˆ ın avans PushbackReader PushbackInputStream Sunt fluxuri de intrare care au un buffer de 1-caracter(octet) ˆ ın care este citit ˆ ın avans ¸ si caracterul (octetul) care urmeaz˘ a celui curent citit. DataOutputStream Folosite la scrierea/citirea datelor de tip primitiv ˆ ıntr-un format binar. prin instruct ¸iunea new ¸ si invocarea unui constructor corespunz˘ ator al clasei respective: Exemple: . ObjectOutputStream Sunt folosite pentru serializarea obiectelor (vezi ”Serializarea obiectelor”). • Num˘ arare LineNumberReader LineNumberInputStream Ofer˘ a¸ si posibilitatea de num˘ arare automat˘ a a liniilor citite de la un flux de intrare. FOLOSIREA FLUXURILOR 101 • Concatenare SequenceInputStream Concateneaz˘ a mai multe fluxuri de intrare ˆ ıntr-unul singur (vezi ”Concatenarea fi¸ sierelor”).

crearea unui flux pentru procesarea datelor are formatul general: . //crearea unui flux de intrare pe octeti FileInputStream in = new FileInputStream("fisier. //echivalent cu FileWriter fo = new FileWriter("fisier. Din acest motiv. A¸ sadar.txt").102 ˘ S CAPITOLUL 4. crearea unui flux primitiv de date care cite¸ ste/scrie informat ¸ii de la un dispozitiv extern are formatul general: FluxPrimitiv numeFlux = new FluxPrimitiv(dispozitivExtern).dat"). constructorii claselor pentru fluxurile de procesare nu primesc ca argument un dispozitiv extern de memorare a datelor ci o referint ¸a la un flux primitiv responsabil cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor: Exemple: //crearea unui flux de intrare printr-un buffer BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader("fisier. //echivalent cu FileReader fr = new FileReader("fisier.txt"). //crearea unui flux de iesire pe caractere FileWriter out = new FileWriter("fisier. //crearea unui flux de iesire printr-un buffer BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("fisier. //crearea unui flux de iesire pe octeti FileOutputStrem out = new FileOutputStream("fisier. A¸ sadar.txt").txt"))).txt")).dat"). BufferedWriter out = new BufferedWriter(fo). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI //crearea unui flux de intrare pe caractere FileReader in = new FileReader("fisier. BufferedReader in = new BufferedReader(fr).txt"). Fluxurile de procesare nu pot exista de sine st˘ at˘ atoare ci se suprapun pe un flux primitiv de citire/scriere a datelor.

In general. respectiv scrierea unui caracter sau octet dintr-un sau ˆ ıntr-un fi¸ sier specificat uzual prin numele s˘ au complet sau relativ la directorul curent. Dup˘ a cum am v˘ azut deja. fluxurile pot fi compuse ˆ ın succesiuni oricˆ at de lungi: DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("fisier.4.caractere FileInputStream. 4.2. ˆ ıntrucˆ at operat ¸ia lor de baz˘ a este citirea. on obiect de tip File sau un obiect de tip FileDesciptor (vezi ”Clasa File”). FileOutputStream . Constructorii clasei FileReader sunt: public FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException public FileReader(File file) throws FileNotFoundException public FileReader(FileDescriptor fd) Constructorii clasei FileWriter: public FileWriter(String fileName) throws IOException public FileWriter(File file) throws IOException public FileWriter(FileDescriptor fd) public FileWriter(String fileName.dat"))).octeti Constructorii acestor clase accept˘ a ca argument un obiect care s˘ a specifice un anume fi¸ sier.2. FileWriter .4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere Fluxurile pentru lucrul cu fi¸ siere sunt cele mai usor de ˆ ınteles. Acesta poate fi un ¸ sir de caractere. FOLOSIREA FLUXURILOR 103 FluxProcesare numeFlux = new FluxProcesare(fluxPrimitiv). clasele care implementeaz˘ a aceste fluxuri sunt urm˘ atoarele: FileReader. boolean throws IOException append) .

println ( " Eroare la operatiile cu fisiere ! " ) . Din acest motiv orice creare a unui flux de acest tip trebuie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un bloc try-catch sau metoda ˆ ın care sunt create fluxurile respective trebuie s˘ a arunce except ¸iile de tipul FileNotFoundException sau de tipul superclasei IOException. int c . } } } In cazul ˆ ın care vom lansa aplicat ¸ia iar ˆ ın directorul curent nu exist˘ a un fi¸ sier cu numele ”in. err . io . public class Copiere { public static void main ( String [] args ) { try { FileReader in = new FileReader ( " in . va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul FileNotFoundException. out . e . printStackTrace () . Ambele fi¸ siere sunt considerate ˆ ın directorul curent. close () .*. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Cei mai uzuali constructori sunt cei care primesc ca argument numele fi¸ sierului.txt” el va fi re- .txt” ˆ ıntr-un alt fi¸ sier cu numele ”out. Ace¸ stia pot provoca except ¸ii de tipul FileNotFoundException ˆ ın cazul ˆ ın care fi¸ sierul cu numele specificat nu exist˘ a.txt”. Dac˘ a exist˘ a fi¸ sierul ”in. read () ) != -1) out . S˘ a consider˘ am ca exemplu un program care copie cont ¸inutul unui fi¸ sier cu numele ”in. while (( c = in .txt”. Dac˘ a exist˘ a deja fi¸ sierul ”out. IOException este superclas˘ a pentru FileNotFoundException. FileWriter out = new FileWriter ( " out . close () .txt”. write ( c ) . in . Listing 4.1: Copierea unui fisier import java . txt " ) . } catch ( IOException e ) { System .104 ˘ S CAPITOLUL 4. aplicat ¸ia va crea un nou fi¸ sier ”out. txt " ) . Aceasta va fi prins˘ a de program deoarece.txt” ˆ ın care va fi copiat cont ¸inutul primului.

dintre care obligatoriu unul este primitiv.4. Atunci cˆ and se execut˘ a o operat ¸ie de citire. In cazul ˆ ın care buffer-ul este gol. Evident. BufferedInputStream funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acela¸ si principiu.dat"). Din acest motiv. Clasa BufferedReader cite¸ ste ˆ ın avans date ¸ si le memoreaz˘ aˆ ıntr-o zon˘ a tampon. Atunci cˆ and bufferul este plin.txt". cont ¸inutul acestuia va fi transferat automat la destinat ¸ie. citirea se face direct din flux ¸ si.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer Clasele pentru citirea/scrierea cu zona tampon sunt: BufferedReader. BufferedOutputStream . sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil. Similar lucreaza ¸ si clasele BufferedWriter ¸ si BufferedOutputStream. reducˆ and astfel numarul de acces˘ ari ale dispozitivului ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia atelor. vor fi memorati ˆ ın buffer ¸ si caracterele care ˆ ıi urmeaz˘ a. true).octeti Sunt folosite pentru a introduce un buffer (zon˘ a de memorie) ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor.txt” foloseam: FileWriter out = new FileWriter("out. singura diferent ¸˘ a fiind faptul c˘ a sunt citit ¸i octet ¸i. ci vor fi memorate jntr-un buffer de o anumit˘ a dimensiune. 4. Dac˘ a doream s˘ a facem operat ¸ia de ad˘ augare(append) ¸ si nu de rescriere pentru fi¸ sierul ”out. Fluxurile de citire/scriere cu buffer sunt fluxuri de procesare ¸ si sunt folosite prin suprapunere cu alte fluxuri.2.2.caractere BufferedInputStream. 1024) //1024 este dimensiunea bufferului Constructorii cei mai folosit ¸i ai acestor clase sunt urm˘ atorii: BufferedReader(Reader in) BufferedReader(Reader in. caracterul va fi preluat din buffer. int dim_buffer) BufferedWriter(Writer out) . BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("out. La operat ¸iile de scriere datele scrise nu vor ajunge direct la destinat ¸ie. BufferedWriter . odat˘ a cu citirea caracterului. FOLOSIREA FLUXURILOR 105 scris.

Acesta este reprezentat ˆ ın Java prin secvent ¸a escape ’\n’. int dim_buffer) In cazul constructorilor ˆ ın care dimensiunea buffer-ului nu este specificat˘ a. while ((linie = br.. Pe lˆ anga acestea.readLine()) != null) { . int dim_buffer) BufferedOutputStream(OutputStream out) BufferedOutputStream(OutputStream out. 1024) //am creat un flux cu buffer de 1024 octeti for(int i=0. int dim_buffer) BufferedInputStream(InputStream in) BufferedInputStream(InputStream in.flush(). i++) out.. //proceseaza linie } br. O linie reprezint˘ a o succesiune de caractere terminat˘ a cu simbolul pentru sfˆ ar¸ sit de linie. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI BufferedWriter(Writer out. clasele pentru scriere prin buffer mai au ¸ si metoda flush care gole¸ ste explicit zona tampon. BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in")) String linie.close(). chiar dac˘ a aceasta nu este plin˘ a. i<1000.106 ˘ S CAPITOLUL 4. in fisier nu s-a scris nimic out.dat"). datele se scriu in fisier Metoda readLine Este specific˘ a fluxurilor de citire cu buffer ¸ si permite citirea linie cu linie a datelor de intrare. //bufferul este golit. } . //bufferul nu este plin. dependent de platforma de lucru. aceasta prime¸ ste valoarea implicit˘ a de 512 octet ¸i (caractere). BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("out.write(i). Metodele acestor clase sunt cele uzuale de tipul read ¸ si write.

exit ( -1) . FOLOSIREA FLUXURILOR 107 4. Cel de-al doilea construie¸ ste un flux de intrare care combin˘ a doar dou˘ a fluxuri s1 ¸ si s2.6 Concatenarea fluxurilor Clasa SequenceInputStream permite unei aplicatii s˘ a combine serial mai multe fluxuri de intrare astfel ˆ ıncˆ at acestea s˘ a apar˘ a ca un singur flux de intrare. length <= 1) { System . out . SequenceInputStream s = new S eq u e nc e I np u tS t r ea m ( f1 .4. FileInputStream f2 = new FileInputStream ( args [1]) . f2 ) . out . public class Concatenare { public static void main ( String args []) { if ( args . . } try { FileInputStream f1 = new FileInputStream ( args [0]) . print (( char ) c ) . int c . Fiecare obiect ˆ ın enumerarea primit˘ a ca parametru trebuie s˘ a fie de tipul InputStream. dup˘ a care primul flux de intrare este ˆ ınchis ¸ si se deschide automat urm˘ atorul flux de intrare din care se vor citi ˆ ın continuare datele. Rezultatul concatenarii este afisat pe ecran . Citirea datelor dintr-un astfel de flux se face astfel: se cite¸ ste din primul flux de intrare specificat pˆ ana cˆ and se ajunge la sfˆ arsitul acestuia. System . io . InputStream s2) Primul construieste un flux secvential dintr-o mult ¸ime de fluxuri de intrare.*. println ( " Argumente insuficiente ! " ) . */ import java . Exemplul cel mai elocvent de folosirea a acestei clase este concatenarea a dou˘ a sau mai multor fi¸ siere: Listing 4.2. primul flux citit fiind s1. Constructorii acestei clase sunt: SequenceInputStream(Enumeration e) SequenceInputStream(InputStream s1.2: Concatenarea a dou˘ a fi¸ siere /* Concatenarea a doua fisiere ale caror nume sunt primite de la linia de comanda . while (( c = s .2. dup˘ a care procesul se repet˘ a pˆ ana la terminarea tuturor fluxurilor de intrare. read () ) != -1) System .

SequenceInputStream s = new SequenceInputStream( f1.primul constructor (vezi ”Colect ¸ii”).pentru filtrarea fluxurilor de intrare ¸ si • FilterOutputStream . Cele mai importante fluxruri pentru filtrarea datelor sunt implementate de clasele: DataInputStream. close () . FileInputStream f3 = new FileInputStream(args[2]). concatenarea a 3 fi¸ siere va construi un flux de intrare astfel: FileInputStream f1 = new FileInputStream(args[0]). DataOutputStream BufferedInputStream. } } } Pentru concatenarea mai multor fi¸ siere exist˘ a dou˘ a variante: • folosirea unei enumer˘ ari . new SequenceInputStream(f2. • concatenarea pe rˆ and a acestora folosind al 2-lea constructor. printStackTrace () . Clasele pentru filtrarea datelor superclasele abstracte: • FilterInputStream . BufferedOutputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream PrintStream .108 ˘ S CAPITOLUL 4. FileInputStream f2 = new FileInputStream(args[1]). 4.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor Un flux de filtrare se ata¸ seaz˘ a altui flux pentru a filtra datele care sunt citite/scrise de c˘ atre acel flux. // f1 si f2 sunt inchise automat } catch ( IOException e ) { e .pentru filtrarea fluxurilor de ie¸ sire. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI s . f3)).2.

2. 109 Filtrarea datelor nu trebuie v˘ azut˘ a ca o metod˘ a de a elimina anumit ¸i octeti dintr-un flux ci de a transforma ace¸ sti octet ¸i ˆ ın date care s˘ a poat˘ afi interpretate sub alt˘ a form˘ a. fluxurile de filtrare vor cont ¸ine anumite metode specializate pentru citirea/scrierea datelor. 4. respectiv DataOutput. De exemplu.2. sunt date ˆ ın tabelul de mai jos: . Clasele care ofer˘ a un astfel de suport implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput.4. ci introduc o noua modalitate de manipulare a lor. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. vor furniza metode pentru citirea ¸ si scrierea datelor la nivel de tip primitiv ¸ si nu la nivel de octet. A¸ sadar. clasele de filtrare BufferedInputStream ¸ si BufferedOutputStream colecteaz˘ a datele unui flux ˆ ıntr-un buffer. Prin urmare. ci de date primitive. Acestea definesc metodele pe care trebuie s˘ a le pun˘ a la dispozit ¸ie ˆ ın vederea citireii/scrierii datelor de tip primitiv. Folosirea fluxurilor de filtrare se face prin ata¸ sarea lor de un flux care se ocup˘ a efectiv de citirea/scrierea datelor: FluxFiltrare numeFlux = new FluxFiltrare(referintaAltFlux).8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream Aceste clase ofer˘ a metode prin care un flux nu mai este v˘ azut ca o ˆ ınsiruire de octet ¸i. Din acest motiv. A¸ sa cum am v˘ azut la citirea/scrierea cu zon˘ a tampon. Cele mai folosite metode. fluxurile de filtrare nu elimin˘ a date citite sau scrise de un anumit flux. urmˆ and ca citirea/scrierea s˘ a se fac˘ a prin intermediu acelui buffer. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. ele mai fiind numite ¸ si fluxuri de procesare. FOLOSIREA FLUXURILOR Observat ¸i c˘ a toate aceste clase descriu fluxuri de octet ¸i. clasa BufferedInputStream pune la dispozit ¸ie metoda readLine pentru citirea unei linii din fluxul de intrare.

Serializarea celorlalte tipuri referint ¸˘ a va fi f˘ acut˘ a prin intermediul altor clase.in: . fiind singurul tip referint ¸˘ a permis de aceste clase. limbajul Java pune la dispozit ¸ii modalit˘ a¸ ti simplificate pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor informat ¸ii.110 DataInputStream readBoolean readByte readChar readDouble readFloat readInt readLong readShort readUTF ˘ S CAPITOLUL 4. Transformarea unei valori ˆ ın format binar se nume¸ ste serializare.Scanner ofer˘ a o solut ¸ie simpl˘ a pentru formatarea unor informat ¸ii citite de pe un flux de intrare fie pe octet ¸i. Denumirile lor sunt sugestive pentru tipul de date pe care ˆ ıl prelucreaz˘ a.5. sau chiar dintr-un obiect de tip File. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI DataOutputStream writeBoolean writeByte writeChar writeDouble writeFloat writeInt writeLong writeShort writeUTF Aceste metode au denumirile generice de readXXX ¸ si writeXXX. Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream permit serializarea tipurilor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. fie pe caractere. 4. mai put ¸in readUTF ¸ si writeUTF care se ocup˘ a cu obiecte de tip String. 4.util. Pentru a citi de la tastatur˘ a vom specifica ca argument al constructorului fluxul System. Scrierea datelor folosind fluxuri de acest tip se face ˆ ın format binar. cum ar fi ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream (vezi ”Serializarea obiectelor”). specificate de interfetele DataInput ¸ si DataOutput ¸ si pot provoca except ¸ii de tipul IOException. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un fi¸ sier ˆ ın care au fost scrise informat ¸ii folosind metode writeXXX nu va putea fi citit decˆ at prin metode readXXX.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate Incepˆ and cu versiunea 1.1 Intr˘ ari formatate Clasa java.3. respectiv pentru citirea de date formatate de la tastatur˘ a.

orice program Java are : • o intrare standard • o ie¸ sire standard • o ie¸ sire standard pentru erori In general.in . s. 4.in).4 Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire Mergˆ and pe linia introdus˘ a de sistemul de operare UNIX.Formatter. salariu.close(). de tip PrintStream .out. nume.err .3. int varsta = s. double salariu = s.4.4.nextInt(). varsta). intrarea standard este tastatura iar ie¸ sirea standard este ecranul. 111 4. de tip InputStream • System.printf("%s %8. println care ofereau posibilitatea de a afi¸ sa un ¸ sir de caractere. de tip PrintStream • System. Formatarea ¸ sirurilor de caractere se bazeaz˘ a pe clasa java. String nume = s.2 Ie¸ siri formatate Clasele PrintStream ¸ si PrintWriter pun la dispozit ¸iile.2f %2d %n".fluxul standar de ie¸ sire. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Scanner s = Scanner.next(). Intrarea ¸ si ie¸ sirea standard sunt reprezentate de obiecte pre-create ce descriu fluxuri de date care comunic˘ a cu dispozitivele standard ale sistemului.create(System. printf (echivalente) ce permit afi¸ sarea formatat˘ a a unor variabile.fluxul standar de intrare. Aceste obiecte sunt definite publice ˆ ın clasa System ¸ si sunt: • System. System.util.nextDouble().out .fluxul standar pentru erori. ¸ si metodele format. pe lˆ ang˘ a metodele print.

out.out este de tip InputStream.println("Exceptie:" + e).out. System.4. argumente.. .println(argument). Exemplul tipic este: BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.4. este acela¸ si cu fluxul standard de ie¸ sire. Implicit.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran Am v˘ azut deja numeroase exemple de utilizare a fluxului standard de ie¸ sire.. argumente. 4. System.println(linie). el fiind folosit la afi¸ sarea oric˘ aror rezultate pe ecran (ˆ ın modul consola): System.112 ˘ S CAPITOLUL 4.in)). catch(Exception e) { System. System.out. In exemplul urm˘ ator este prezentat un program care afi¸ seaza liniile introduse de la tastatur˘ a pˆ an˘ aˆ ın momentul ˆ ın care se introduce linia ”exit” sau o linie vid˘ a¸ si ment ¸ioneaz˘ adac˘ a¸ sirul respectiv reprezint˘ a un num˘ ar sau nu.out. In schimb. fluxul standard de intrare System. Fluxul standard pentru afi¸ sarea erorilor se folose¸ ste similar ¸ si apare uzual ˆ ın secvent ¸ele de tratare a except ¸iilor.out. deci pentru a-l putea utiliza eficient va trebui sa-l folosim ˆ ımpreuna cu un flux de procesare(filtrare) care s˘ a permit˘ a citirea facil˘ a a datelor.printf (format.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a Uzual..print (argument). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI 4.format (format. clas˘ a concret˘ a pentru scrierea datelor.print("Introduceti o linie:").). } Fluxurile de ie¸ sire pot fi folosite a¸ sadar f˘ ar˘ a probleme deoarece tipul lor este PrintStream. care este o clas˘ a abstract˘ a.readLine() System.. vom dori s˘ a folosim metoda readLine pentru citirea datelor de la tastatura ¸ si din acest motiv vom folosi intrarea standard ˆ ımpreun˘ a cu o clas˘ a de procesare care ofer˘ a aceast˘ a metod˘ a. System.out. String linie = stdin.err.).

} } } 113 Incepˆ and cu versiunea 1. err . out . equals ( " exit " ) || s . try { while ( true ) { String s = stdin . in ) ) . In clasa System exist˘ a urm˘ atoarele metode statice care realizeaz˘ a acest lucru: setIn(InputStream) .redirectare intrare setOut(PrintStream) . System . try { Double . out . e . varianta cea mai comod˘ a de citire a datelor de la tastatur˘ a este folosirea clasei java. respectiv alte destinat ¸ii decˆ at ecranul pentru cele dou˘ a fluxuri de ie¸ sire. 4. } } } catch ( IOException e ) { System .4. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Listing 4. println ( " : NU " ) .Scanner. System . print ( s ) . length () ==0) break .*.redirectare iesire setErr(PrintStream) .4. public class EsteNumar { public static void main ( String [] args ) { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . readLine () .3: Citirea datelor de la tastatur˘ a /* Citeste siruri de la tastatura si verifica daca reprezinta numere sau nu */ import java . io . if ( s . } catch ( Numb erFor ma t E x c e p t i o n e ) { System .util. printStackTrace () . println ( " : DA " ) .redirectare erori .3 Redirectarea fluxurilor standard Redirectarea fluxurilor standard presupune stabilirea unei alte surse decˆ at tastatura pentru citirea datelor. println ( " Eroare la intrarea standard ! " ) .5. out .4. parseDouble ( s ) .

Listing 4. Pentru a nu le scrie de la tastatur˘ a de fiecare dat˘ aˆ ın timpul test˘ arii programului. System. Secvent ¸a clasic˘ a de redirectare a ie¸ sirii este c˘ atre un fi¸ sier este: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("rezultate.setErr(fis). setOut ( out ) . System . in ) ) . BufferedReader br = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . setIn ( in ) . Redirectarea intr˘ arii poate fi folositoare pentru un program ˆ ın mod consol˘ a care prime¸ ste mai multe valori de intrare. txt " ) ) .txt"))). setErr ( err ) . PrintStream err = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " erori . . redirectˆ and intrarea standard c˘ atre acel fi¸ sier. txt " ) ) . In momentul cˆ and testarea programului a luat sfˆ arsit redirectarea poate fi eliminat˘ a. System .setOut(fis).4: Exemplu de folosire a redirect˘ arii: import java . io .txt"))). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Redirectarea ie¸ sirii este util˘ aˆ ın special atunci cˆ and sunt afi¸ sate foarte multe date pe ecran. ele pot fi puse ˆ ıntrun fi¸ sier. Redirectarea erorilor ˆ ıntr-un fi¸ sier poate fi de asemenea util˘ a¸ si se face ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("erori. datele fiind cerute din nou de la tastatur˘ a. System .114 ˘ S CAPITOLUL 4. Putem redirecta afisarea c˘ atre un fi¸ sier pe care s˘ a-l citim dup˘ a execut ¸ia programului. PrintStream out = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " rezultate . System.*. txt " ) ) . class Redirectare { public static void main ( String [] args ) { try { BufferedInputS t r ea m in = new B uf f e re d I np u tS t r ea m ( new FileInputStream ( " intrare .

while (( s = br . Constructorii clasei sunt: . ace¸ sti separatori sunt cei obi¸ snut ¸i: spat ¸iu. Rezultatul va consta ˆ ın faptul c˘ aˆ ın loc s˘ a se citeasc˘ a octet ¸i sau caractere.4. etc. atomii lexicali ai fluxului respectiv. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE String s . ˆ ıns˘ a pot fi schimbat ¸i prin diverse metode ale clasei. txt */ System . Implicit. println ( " Eroare intrare / iesire ! " ) . err . txt si vor fi scrise in fisierul rezultate . } } } 115 4. tab. e . pe rˆ and.. ele vor fi scrise in fisierul erori .4. se vor citi. readLine () ) != null ) { /* Liniile vor fi citite din fisierul intrare . virgul˘ a. } catch ( IOException e ) { /* Daca apar exceptii . println ( s ) . printStackTrace () . punct ¸ si virgula.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa StreamTokenizer proceseaz˘ a un flux de intrare de orice tip ¸ si ˆ ıl ˆ ımparte ˆ ın ”atomi lexicali”. txt */ System . out . Printr-un atom lexical se ˆ ın]elege ˆ ın general: • un identificator (un ¸ sir care nu este ˆ ıntre ghilimele) • un numar • un ¸ sir de caractere • un comentariu • un separator Atomii lexicali sunt desp˘ art ¸iti ˆ ıntre ei de separatori.4. } // Aruncam fortat o exceptie throw new IOException ( " Test " ) .

StreamTokenizer st = new StreamTokenizer ( br ) . public class CitireAtomi { public static void main ( String args []) throws IOException { BufferedReader br = new BufferedReader ( new FileReader ( " fisier .atom de tip num˘ ar • TT WORD.atom ce marcheaz˘ a sfˆ aar¸ situl fluxului • TT EOL . nextToken () . // Se citeste primul atom lexical .un fisier specificat si afisarea tipului si valorii lor */ import java . io .atom de tip cuvˆ ant • ttype. Exemplul tipic de folosire a unui analizor lexical este citirea unei secvent ¸e de numere ¸ si ¸ siruri aflate ˆ ıntr-un fi¸ sier sau primite de la tastatur˘ a: Listing 4.*.valoarea unui atom numeric • sval .116 ˘ S CAPITOLUL 4. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI public StreamTokenizer(Reader r) public StreamTokenizer(InputStream is) Identificarea tipului ¸ si valorii unui atom lexical se face prin intermediul variabilelor: • TT EOF .5: Citirea unor atomi lexicali dintr-un fisier /* Citirea unei secvente de numere si siruri dintr .tipul ultimului atom citit din flux • nval. care returnez˘ a tipul atomului lexical citit ¸ si scrie ˆ ın variabilele nval sau sval valoarea corespunzato˘ are atomului.atom ce marcheaz˘ a sfˆ ar¸ situl unei linii • TT NUMBER . int tip = st .valoarea unui atom de tip cuvˆ ant Citirea atomilor din flux se face cu metoda nextToken(). txt " ) ) .

sau metoda split a clasei String. 4. out . break . este mai simplu s˘ a citim fluxul linie cu linie ¸ si s˘ a folosim clasa StringTokenizer. CLASA RANDOMACCESFILE (FIS ¸ IERE CU ACCES DIRECT) while ( tip != StreamTokenizer . nval ) . • se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. } tip = st . println ( " Numar : " + st . // Trecem la urmatorul atom } } } 117 A¸ sadar. out . modul de utilizare tipic pentru un analizor lexical este ˆ ıntr-o bucla ”while”. cum ar fi banda magnetic˘ a sau pentru transmiterea informat ¸iilor prin ret ¸ea. TT_WORD : System .io. subclas˘ a direct˘ a a clasei Object.5. fluxurile sunt procese secvent ¸iale de intrare/ie¸ sire.4. In cadrul buclei ”while” se determin˘ a tipul atomul curent curent (ˆ ıntors de metoda nextToken) ¸ si apoi se afl˘ a valoarea numeric˘ a sau ¸ sirul de caractere corespunz˘ ator atomului respectiv. nextToken () . TT_EOF ) { switch ( tip ) { case StreamTokenizer . . pˆ ana se ajunge la sfˆ arsitul fluxului (TT EOF).5 Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) Dup˘ a cum am v˘ azut. Clasa RandomAccesFile are urm˘ atoarele caracteristici: • permite accesul nesecvent ¸ial (direct) la cont ¸inutul unui fi¸ sier. • este o clas˘ a de sine st˘ at˘ atoare. case StreamTokenizer . care realizeaz˘ a ˆ ımp˘ art ¸irea unui ¸ sir de caractere ˆ ın atomi lexicali. println ( " Cuvant : " + st . sval ) . desi sunt foarte utile ¸ si pentru dispozitive ˆ ın care informat ¸ia poate fi accesat˘ a direct. ˆ ın care se citesc atomii unul cˆ ate unul cu metoda nextToken. Acestea sunt adecvate pentru lucrul cu medii secvent ¸iale de memorare a datelor. TT_NUMBER : System . In cazul ˆ ın care tipul atomilor nu ne intereseaz˘ a.

indicˆ and ˆ ınceputul fi¸ sierului. Apeluri la metodele de citire/scrirere deplaseaz˘ a pointerul fi¸ sierului cu num˘ arul de octet ¸i citit ¸i sau scri¸ si de metodele respective. .mut˘ a pointerul fi¸ sierului ˆ ınainte cu un num˘ ar specificat de octet ¸i • seek . Constructorii acestei clase sunt: RandomAccessFile(StringnumeFisier.118 ˘ S CAPITOLUL 4. "r"). • permite specificarea modului de acces al unui fi¸ sier (read-only. Acestea sunt: • skipBytes . //deschide un fisier pentru citire RandomAccesFile f2 = new RandomAccessFile("fisier. • permite atˆ at citirea cˆ at ¸ si scriere din/in fi¸ siere cu acces direct. ceea ce ˆ ınseamna ca sunt disponibile metode de tipul readXXX. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI • implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput ¸ si DataOutput. writeXXX. "rw"). In plus fat ¸˘ ade metodele de tip read ¸ si write clasa pune la dispozitie ¸ si metode pentru controlul pozit ¸iei pointerului de fi¸ sier.pozit ¸ioneaza pointerului fi¸ sierului ˆ ınaintea unui octet specificat • getFilePointer . StringmodAcces) throws IOException unde modAcces poate fi: • ”r” . //deschide un fisier pentru scriere si citire Clasa RandomAccesFile suport˘ a not ¸iunea de pointer de fi¸ sier.fi¸ sierul este deschis pentru citire ¸ si scriere (read-write) Exemple: RandomAccesFile f1 = new RandomAccessFile("fisier. Acesta este un indicator ce specific˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın fi¸ sier. readwrite).txt".txt". StringmodAcces) throws IOException RandomAccessFile(StringnumeFisier.returneaz˘ a pozit ¸ia pointerului de fi¸ sier.fi¸ sierul este deschis numai pentru citire (read-only) • ”rw” . ˆ ıntocmai ca la clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream. La deschiderea unui fi¸ sier pointerul are valoarea 0.

Specificarea unui fi¸ sier/director se face prin specificarea c˘ aii absolute spre acel fi¸ sier sau a c˘ aii relative fat ¸˘ a de directorul curent. redenumirea unui fi¸ sier sau director. etc.4. io . Pentru fiecare din ele vor fi afisate diverse informatii . ¸ stergerea.6: Listarea cont ¸inutului unui director /* Programul listeaza fisierele si subdirectoarele unui director . pentru fiecare din ele afi¸ seaz˘ a diverse informat ¸ii: Listing 4. Acestea trebuie s˘ a respecte convent ¸iile de specificare a c˘ ailor ¸ si numelor fi¸ sierelor de pe platforma de lucru. CLASA FILE 119 4. File f = new File("fisier. listarea fi¸ sierelor dintr-un director. fie multimea fi¸ sierelor dintr-un director. precum ¸ si punerea la dispozit ¸ie a unor metode pentru lucrul cu fisere ¸ si directoare la nivelul sistemului de operare.txt"). crearea unui director.6. ˆ ın aceast˘ a clas˘ a vom g˘ asi metode pentru testarea existent ¸ei. Numele directorului este primit ca argument de la linia de comanda .6 Clasa File Clasa File nu se refer˘ a doar la un fi¸ sier ci poate reprezenta fie un fi¸ sier anume.*. Astfel. . Utilitate clasei File const˘ aˆ ın furnizarea unei modalit˘ a¸ ti de a abstractiza dependent ¸ele cailor ¸ si numelor fi¸ sierelor fat ¸˘ ade ma¸ sina gazd˘ a. Trebuie ment ¸ionat ¸ si faptul c˘ a majoritatea constructorilor fluxurilor care permit accesul la fi¸ siere accept˘ a ca argument un obiect de tip File ˆ ın locul unui ¸ sir ce reprezint˘ a numele fi¸ sierului respectiv. FileInputStream in = new FileInputStream(f) Cel mai uzual constructor al clasei File este: public File(String numeFisier) Metodele mai importante ale clasei File au denumiri sugestive ¸ si vor fi prezentate prin intermediul exemplului urm˘ ator care listeaz˘ a fi¸ sierele ¸ si subdirectoarele unui director specificat ¸ si. */ import java . sau este directorul curent .

. i ++) info ( continut [ i ]) . length == 0) nume = " . try { File director = new File ( nume ) . getName () . isFile () ) System . System . canRead () + " \ n Poate scrie : " + f . if ( f . " . printStackTrace () . out . out . getPath () + " \ n Lungime : " + f .. } } } . println ( " ... } public static void main ( String [] args ) { String nume . i < continut ... lastModified () ) ) . out . length . getParent () + " \ n Cale : " + f .*.. } catch ( Exception e ) { e .. println ( " Fisier : " + nume ) . canWrite () + " \ n Parinte : " + f . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI private static void info ( File f ) { // Afiseaza informatii despre un fisier sau director String nume = f .. for ( int i = 0. else if ( f ." ) . isDirectory () ) System ..120 import java . length () + " \ n Data ultimei modificari : " + new Date ( f . // directorul curent else nume = args [0]. System .. util . if ( args . println ( " Director : " + nume ) . println ( " Cale absoluta : " + f . public class ListareDirector { ˘ S CAPITOLUL 4. getAbsolutePath () + " \ n Poate citi : " + f ... listFiles () . File [] continut = director . out .

definirea unor noi tipuri de date. O interfat ¸˘ a Java define¸ ste un set de metode dar nu specific˘ a nici o implementare pentru ele. O clas˘ a care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a trebuie obligatoriu s˘ a specifice implement˘ ari pentru toate metodele interfet ¸ei. al˘ aturi de clase.1.Capitolul 5 Interfet ¸e 5. A¸ sadar. supunˆ andu-se a¸ sadar unui anumit comportament. 121 . Interfet ¸ele permit. punˆ and ˆ ın practic˘ a unul din conceptele program˘ arii orientate obiect ¸ si anume cel de separare a modelului unui obiect (interfat ¸˘ a) de implementarea sa. o interfat ¸˘ a poate fi privita ca un protocol de comunicare ˆ ıntre obiecte.1 5.1 Introducere Ce este o interfat ¸˘ a? Interfet ¸ele duc conceptul de clas˘ a abstract˘ a cu un pas ˆ ınainte prin eliminarea oric˘ aror implement˘ ari de metode. Definit ¸ie O interfat ¸˘ a este o colect ¸ie de metode f˘ ar˘ a implementare ¸ si declarat ¸ii de constante.

(vezi ”Mo¸ stenirea multipl˘ a prin intermediul interfet ¸elor”). Constantele unei interfet ¸e trebuie obligatoriu init ¸ializate.] { /* Corpul interfetei: Declaratii de constane Declaratii de metode abstracte */ } O interfat ¸˘ a poate avea un singur modificator ¸ si anume public.122 CAPITOLUL 5. implicit nivelul de acces fiind doar la nivelul pachetului din care face parte interfat ¸a.2. interface Exemplu { int MAX = 100. // Incorect. modificator nepermis } . O interfat ¸˘ a poate extinde oricˆ ate interfet ¸e. lipseste initializarea private int x = 1. // Echivalent cu: public static final int MAX = 100. indiferent de pachetul din care fac parte.2 5.. static ¸ si final care sunt implicit ¸i. int MAX. SuperInterfata2. INTERFET ¸E 5. Acestea se numesc superinterfet ¸e ¸ si sunt separate prin virgul˘ a. O interfat ¸˘ a public˘ a este accesibil˘ a tuturor claselor.1 Folosirea interfet ¸elor Definirea unei interfet ¸e Definirea unei interfet ¸e se face prin intermediul cuvˆ antului cheie interface: [public] interface NumeInterfata [extends SuperInterfata1. // Incorect.. Corpul unei interfet ¸e poate cont ¸ine: • constante: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorii public. nici un alt modificator neputˆ and ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei variabile dintr-o interfat ¸˘ a.

care este implicit. • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit constante chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorii static ¸ si final.2. • Metodele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. deoarece atˆ at interfat ¸a cˆ at ¸ si metodele sale nu pot fi altfel decˆ at abstracte.2. // Echivalent cu: public void metoda().. interface Exemplu { void metoda(). . 5. // Incorect.. protected void metoda2(). nici un alt modificator nu poate ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei metode a unei interfet ¸e. modificator nepermis Atent ¸ie • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 123 • metode f˘ ar˘ a implementare: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorul public.5. • In variantele mai vechi de Java era permis ¸ si modificatorul abstract ˆ ın declaratia interfet ¸ei ¸ si ˆ ın declarat ¸iile metodelor. ˆ ıns˘ a acest lucru nu mai este valabil.2 Implementarea unei interfet ¸e Implementarea uneia sau mai multor interfet ¸e de c˘ atre o clas˘ a se face prin intermediul cuvˆ antului cheie implements: class NumeClasa implements NumeInterfata sau class NumeClasa implements Interfata1. Interfata2. .

5. odat˘ a creata ¸ si folosit˘ a la implementarea unor clase. care s˘ a modeleze not ¸iunea de stiv˘ a de obiecte. interfet ¸ele pot fi privite ca tipuri de date ¸ si vom spune adesea c˘ a un obiect are tipul X . atunci trebuie obligatoriu s˘ a specifice cod pentru toate metodele interfet ¸ei.testeaz˘ a dac˘ a stiva este vid˘ a • toString . INTERFET ¸E O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e sau poate s˘ a nu implementeze nici una. . Implementarea unei interfet ¸e poate s˘ a fie ¸ si o clas˘ a abstract˘ a. o clas˘ a poate avea ¸ si alte metode ¸ si variabile membre ˆ ın afar˘ a de cele definite ˆ ın interfat ¸˘ a. ˆ ın sensul c˘ a ad˘ augarea unor metode noi sau schimbarea signaturii metodelor existente vor duce la erori ˆ ın compilarea claselor care o implementeaz˘ a. Din acest motiv. vor trebui s˘ a cont ¸in˘ a metodele: • push .124 CAPITOLUL 5.returneaz˘ a varful stivei • empty .elimin˘ a elementul din vˆ arful stivei • peek .3 Exemplu: implementarea unei stive S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. indiferent de implementarea lor. dac˘ a acesta este o instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . Dorim s˘ a implement˘ am un nou tip de date numit Stack.2. Obiectele de tip stiv˘ a. dar orice referint ¸˘ a de tip interfat ¸˘ a poate primi ca valoare o referint ¸a la un obiect al unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a. unde X este o interfat ¸˘ a. o interfat ¸˘ a nu mai trebuie modificat˘ a. In cazul ˆ ın care o clas˘ a implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a.adaug˘ a un nou element in stıv˘ a • pop . Evident.returneaz˘ a cont ¸inutul stivei sub forma unui ¸ sir de caractere. Atent ¸ie Modificarea unei interfet ¸e implic˘ a modificarea tuturor claselor care implementeaz˘ a acea interfat ¸˘ a. O interfat ¸˘ a nu este o clas˘ a. Din acest motiv.

Listing 5.2: Tipul de except ¸ie generat de stiv˘ a public class StackException extends Exception { public StackException () { super () . ambele solut ¸ii avˆ and avantaje ¸ si dezavantaje.5. } } D˘ am ˆ ın continuare prima implementare a stivei. public class StackImpl1 implements Stack { private Object items []. vom defini o except ¸ie proprie StackException: Listing 5.3: Implementarea stivei folosind un vector // Implementarea stivei folosind un vector de obiecte . Prima solut ¸ie este mai simplu de ˆ ınt ¸eles. boolean empty () .2. o stiv˘ a poate fi implementat˘ a folosind un vector sau o list˘ aˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a. String toString () . } Pentru a trata situat ¸iile anormale care pot ap˘ area atunci cˆ and ˆ ıncerc˘ am s˘ a punem un element ˆ ın stiv˘ a¸ si nu este posibil din lips˘ a de memorie. } public StackException ( String msg ) { super ( msg ) . // Vectorul ce contine obiectele . folosind un vector: Listing 5. sau ˆ ıncerc˘ am s˘ a acces˘ am vˆ arful stivei ¸ si aceasta este vid˘ a. Object peek () throws StackException . void pop () throws StackException . FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 125 Din punctul de vedere al structurii interne. ˆ ıl vom defini prin intermediul unei interfet ¸e.1: Interfat ¸a ce descrie stiva public interface Stack { void push ( Object item ) throws StackException . Vom vedea imediat avantajele acestei abord˘ ari. Deoarece nu dorim s˘ a leg˘ am tipul de date Stack de o anumit˘ a implementare structural˘ a. ˆ ın timp ce a doua este mai eficient˘ a din punctul de vedere al folosirii memoriei.

n ] = null .-) s += items [ i ]. } } Remarcat ¸i c˘ a. } public StackImpl1 () { this (100) . i >=0. de¸ si ˆ ın interfat ¸˘ a metodele nu sunt declarate explicit cu modificatorul public.. length ) throw new StackException ( " Stiva este plina ! " ) . items [ . . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . ele sunt totu¸ si publice ¸ si trebuie declarate ca atare ˆ ın clas˘ a. return s . toString () + " " . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . return items [n -1]. } public boolean empty () { return ( n ==0) . items [ n ++] = item . INTERFET ¸E private int n =0. deci clasa noastr˘ a o are deja implementat˘ a¸ si nu am fi obt ¸inut nici o eroare la compilare dac˘ a nu o implementam explicit. i .126 CAPITOLUL 5. Ceea ce facem acum este de fapt supradefinirea ei. Trebuie remarcat ¸ si faptul c˘ a metoda toString este definit˘ a deja ˆ ın clasa Object. // Numarul curent de elemente din stiva public StackImpl1 ( int max ) { // Constructor items = new Object [ max ]. for ( int i =n -1. } public void push ( Object item ) throws StackException { if ( n == items . } public String toString () { String s = " " .

top ) . this . // legatura la urmatorul nod Node ( Object item . } public String toString () { String s = " " .5. ce trebuie obligatoriu tratate.4: Implementarea stivei folosind o list˘ a // Implementarea stivei folosind o lista inlantuita . // Referinta la varful stivei public void push ( Object item ) { Node node = new Node ( item . FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 127 O alt˘ a observat ¸ie important˘ a se refer˘ a la faptul c˘ a trebuie s˘ a declar˘ am ˆ ın cadrul interfet ¸ei ¸ si except ¸iile aruncate de metode. item = item . // informatia din nod Node link . link = link . } } private Node top = null . top = node . public class StackImpl2 implements Stack { class Node { // Clasa interna ce reprezinta un nod al listei Object item . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . S˘ a vedem acum modalitatea de implementare a stivei folosind o list˘ a ˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a: Listing 5.2. Node node = top . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . link . Node link ) { this . item . return top . top = top . while ( node != null ) { . } public boolean empty () { return ( top == null ) .

} } } Observat ¸i folosirea interfet ¸ei Stack ca un tip de date.14) ) . s1 . nu este obligatoriu ca metoda din clas˘ a s˘ a specifice ¸ si ea acest lucru. push ( new Integer (1) ) . atˆ at timp cˆ at nu genereaz˘ a except ¸ii de acel tip. Invers este ˆ ıns˘ a obligatoriu. push ( " b " ) . de¸ si metoda push din interfat ¸˘ a declar˘ a aruncarea unor except ¸ii de tipul StackException. e . INTERFET ¸E s += ( node . push ( " a " ) . out . ce aduce flexibilitate sporit˘ aˆ ın manevrarea claselor ce implementeaz˘ a tipul respectiv. } } Singura observat ¸ie pe care o facem aici este c˘ a.128 CAPITOLUL 5. afiseaza ( s2 ) . } public static void main ( String args []) { try { Stack s1 = new StackImpl1 () . } catch ( StackException e ) { System .5: Folosirea stivei public class TestStiva { public static void afiseaza ( Stack s ) { System . push ( new Double (3. println ( " Eroare la lucrul cu stiva ! " ) . s1 . err . item ) . link . s2 . Stack s2 = new StackImpl2 () . Metoda . } return s . println ( " Continutul stivei este : " + s ) . s2 . node = node . In continuare este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie demonstrativ˘ a care folose¸ ste tipul de date nou creat ¸ si cele dou˘ a implement˘ ari ale sale: Listing 5. printStackTrace () . toString () + " " . afiseaza ( s1 ) .

Exemplu oferit de noi nu are leg˘ atur˘ a cu aceast˘ a clas˘ a¸ si are rol pur demonstrativ. In multe situat ¸ii interfet ¸ele ¸ si clasele abstracte sunt folosite ˆ ımpreun˘ a pentru a implementa cˆ at mai flexibil ¸ si eficient o anumit˘ a ierarhie de clase. La nivel conceptual. 5.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte La prima vedere o interfat ¸˘ a nu este altceva decˆ at o clas˘ a abstract˘ aˆ ın care toate metodele sunt abstracte (nu au nici o implementare). Deosebirea const˘ aˆ ın faptul c˘ a unele clase sunt fort ¸ate s˘ a extind˘ a o anumit˘ a clas˘ a (de exemplu orice applet trebuie s˘ a fie subclasa a clasei Applet) ¸ si nu ar mai putea sa extind˘ a o alt˘ a clas˘ a. Fara folosirea interfet ¸elor nu am putea fort ¸a clasa respectiv˘ a s˘ a respecte diverse tipuri de protocoale.5.3. ˆ ıns˘ aˆ ın general este ’Nu’. • implementarea unei interfet ¸e specific˘ a doar necesitatea implement˘ arii unor anumie metode. Un exemplu sugestiv este dat de clasele ce descriu colect ¸ii. . deoarece ˆ ın Java nu exista decˆ at mo¸ stenire simpla. • clasa abstract˘ a AbstractList care implementeaz˘ a interfat ¸a List ¸ si ofer˘ a implement˘ ari concrete pentru metodele comune tuturor tipurilor de list˘ a. o clas˘ a abstract˘ a nu ar putea ˆ ınlocui o interfat ¸˘ a? Raspunsul la intrebare depinde de situat ¸ie. exist˘ a: • interfat ¸a List care impune protocolul pe care trebuie s˘ aˆ ıl respecte o clas˘ a de tip list˘ a. Ca sa particulariz˘ am. aceasta va fi folosit˘ aˆ ın aplicat ¸iile ce au nevoie de acest tip de date. evident. INTERFET ¸E S ¸ I CLASE ABSTRACTE 129 afiseaza accept˘ a ca argument orice obiect al unei clase ce implementeaz˘ a Stack. Observat ¸ie In pachetul java. A¸ sadar.util exist˘ a clasa Stack care modeleaz˘ a not ¸iune de stiv˘ a de obiecte ¸ si. diferent ¸a const˘ aˆ ın: • extinderea unei clase abstracte fort ¸eaz˘ a o relat ¸ie ˆ ıntre clase.

} interface MonstruPericulos extends Monstru { void distruge().. S˘ a consider˘ am un exemplu de clasa care implementeaza mai multe interfet ¸e: interface Inotator { void inoata().130 CAPITOLUL 5. O clas˘ a mo¸ steneste doar constantele unei interfet ¸e ¸ si responsabilitatea implement˘ arii metodelor sale. interface NumeInterfata extends Interfata1. .. } class Erou implements Inotator. nu reprezint˘ a nici o problem˘ a ca anumite clase s˘ a implementeze mai multe interfet ¸e sau ca o interfat ¸˘ a s˘ a extind˘ a mai multe interfet ¸e (s˘ a aib˘ a mai multe superinterfet ¸e) class NumeClasa implements Interfata1.. Interfata2. Luptator { public void inoata() {} public void zboara() {} public void lupta() {} } Exemplu de interfat ¸˘ a care extinde mai multe interfet ¸e: interface Monstru { void ameninta(). O interfat ¸˘ a mosteneste atˆ at constantele cˆ at ¸ si declarat ¸iile de metode de la superinterfet ¸ele sale. Interfata2.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e Interfet ¸ele nu au nici o implementare ¸ si nu pot fi instant ¸iate. ArrayList care extind AbstractList. INTERFET ¸E • clase concrete. Zburator. } interface Zburator { void zboara(). . 5. } interface Luptator { void lupta(). cum ar fi LinkedList. .. Din acest motiv.

ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie ˆ ıntotdeauna evitat. I2 { public void metoda() { System. MOS ¸ TENIRE MULTIPLA ¸E } interface Mortal { void omoara(). //ambiguitate . } //corect //incorect class C implements I1. Mortal { Vampir { {} {} {} {} Evident. cum ar fi situat ¸ia cˆ and au aceea¸ si list˘ a de argumente dar tipuri returnate incompatibile. interface I1 { int x=1. void metoda(). //int metoda().4.println(I1.out.out.x).x).out. } class Dracula implements public void ameninta() public void distruge() public void omoara()() public void beaSange() } 131 MonstruPericulos. deoarece scrierea unui cod care poate fi confuz este un stil prost de programare. //corect System.˘ PRIN INTERFET 5. //corect System. } interface Vampir extends void beaSange(). In cazul in care acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a. } interface I2 { int x=2. void metoda(). atunci cˆ and exist˘ a constante sau metode cu acelea¸ si nume ˆ ın mai multe interfet ¸e.println(I2.println(x). compilatorul nu va furniza eroare decˆ at dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a referirea constantelor ambigue f˘ ar˘ a a le prefixa cu numele interfet ¸ei sau dac˘ a metodele cu acela¸ si nume nu pot fi deosbite. pot ap˘ area situat ¸ii de ambiguitate.

static si final.5 Utilitatea interfet ¸elor Dup˘ a cum am v˘ azut.de aici rezult˘ a posibilitatea implement˘ arii unor clase prin mai multe modalit˘ a¸ ti ¸ si folosirea lor ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. • transmiterea metodelor ca parametri. • Ierarhia interfet ¸elor este independent˘ a de ierarhia claselor care le implementeaz˘ a. • O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. • O clas˘ a trebuie obligatoriu s˘ a trateze metodele din interfet ¸ele pe care la implementeaz˘ a.5. o interfat ¸˘ a define¸ ste un protocol ce poate fi implementat de orice clas˘ a. Interfet ¸ele sunt utile pentru: • definirea unor similaritati ˆ ıntre clase independente f˘ ar˘ a a fort ¸a artificial o legatur˘ aˆ ıntre ele. interfet ¸ele reprezint˘ a o metod˘ a convenabil˘ a de creare a unor grupuri de constante care s˘ a fie folosite global ˆ ıntr-o aplicat ¸ie: . indiferent de ierarhia de clase din care face parte.1 Crearea grupurilor de constante Deoarece orice variabil˘ a a unei interfet ¸e este implicit declarat˘ a cu public. INTERFET ¸E S˘ a recapitul˘ am cˆ ateva lucruri legate de clase ¸ si interfet ¸e: • O clas˘ a nu poate avea decˆ at o superclas˘ a.132 } } CAPITOLUL 5. • asigur˘ a c˘ a toate clasele care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a pun la dipozit ¸ie metodele specificate ˆ ın interfat ¸˘ a . 5. 5. • definirea unor grupuri de constante.

.DEC) luna ++ else luna = Luni. vom defini o interfat ¸a ˘ Functie care va specifica metoda trimis˘ a ca parametru. In fiecare nod trebuie s˘ a se execute prelucrarea informat ¸iei din nodul respectiv prin intermediul unei funct ¸ii primite ca parametru. FEB=2. . transmiterea metodelor ca parametri este realizat˘ aˆ ın Java prin intermediul interfet ¸elor. void explorare(Functie f) { //. UTILITATEA INTERFET ¸ ELOR public interface Luni { int IAN=1. } class Graf { //.constanta.IAN. Pentru aceasta. aceasta urmˆ and s˘ a fie apelat˘ a normal pentru a obt ¸ine rezultatul dorit.2 Transmiterea metodelor ca parametri Deoarece nu exist˘ a pointeri propriu-zi¸ si. interface Functie { public void executa(Nod u)..5. . Atunci cˆ and o metod˘ a trebuie s˘ a primeasc˘ a ca argument de intrare o referint ¸˘ a la o alt˘ a funct ¸ie necesar˘ a execut ¸iei sale..5. atunci argumentul respectiv va fi declarat de tipul unei interfet ¸e care cont ¸ine metoda respectiv˘ a. denumit˘ a ¸ si call-back.. 133 5.. } Folosirea acestor constante se face prin expresii de genul NumeInterfata. cunoscut˘ a doar la momentul execut ¸iei. DEC=12. ca ˆ ın exemplul de mai jos: if (luna < Luni. Primul exemplu se refer˘ a la explorarea nodurilor unui graf. S˘ a consider˘ am mai multe exemple pentru a clarifica lucrurile. Aceast˘ a tehnic˘ a. este extrem de folosit˘ aˆ ın Java ¸ si trebuie neap˘ arat ˆ ınt ¸eleas˘ a. La execut ¸ie metoda va putea primi ca parametru orice obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a¸ si deci cont ¸ine ¸ si codul funct ¸iei respective.5...

G. prin intermediul s˘ au.explorare(new AfisareEn()). G. } } public class TestCallBack { public static void main(String args[]) { Graf G = new Graf()..println("Nodul curent este: " + v). 5. putem spune c˘ a metoda list prime¸ ste ca argument o alt˘ a funct ¸ie care specific˘ a dac˘ a un fi¸ sier va fi returnat sau nu (criteriul de filtrare).6 Interfat ¸a FilenameFilter Instant ¸ele claselor ce implementeaz˘ a aceasta interfat ¸˘ a sunt folosite pentru a crea filtre pentru fi¸ siere ¸ si sunt primite ca argumente de metode care listeaz˘ a cont ¸inutul unui director. } } } //Definim doua functii class AfisareRo implements Functie { public void executa(Nod v) { System. ˆ ıntrucˆ at face parte din API-ul standard Java ¸ si vor fi puse ˆ ın evident ¸˘ a.134 CAPITOLUL 5. A¸ sadar. cum ar fi metoda list a clasei File. //.out.explorare(new AfisareRo()).out. . INTERFET ¸E if (explorarea a ajuns in nodul v) { f. } } Al doilea xemplu va fi prezentat ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. ¸ si alte tehnici de programare.executa(v).println("Current node is: " + v).. } } class AfisareEn implements Functie { public void executa(Nod v) { System.

5. testeaz˘ a dac˘ a numele fi¸ sierului primit ca parametru ˆ ındepline¸ ste condit ¸iile dorite de noi.6. Aceste clase mai pot avea ¸ si alte metode.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir cont ¸ine un anumit sub¸ sir. } } Metodele cele mai uzuale ale clasei String folosite pentru filtrarea fi¸ sierelor sunt: • endsWith . . String numeFisier). orice clas˘ a de specificare a unui filtru care implementez˘ a interfat ¸a FilenameFilter trebuie s˘ a implementeze metoda accept a acestei interfet ¸e. } // Implementarea metodei accept public boolean accept(File dir.filtru = filtru.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir are o anumit˘ a terminat ¸ie • indexOf . Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface FilenameFilter { public boolean accept(File dir. INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER 135 Interfat ¸a FilenameFilter are o singur˘ a metod˘ a: accept care specific˘ a criteriul de filtrare ¸ si anume. sau 0 ˆ ın caz contrar. } A¸ sadar. de exemplu un constructor care s˘ a primeasca criteriul de filtrare. o clas˘ a de specificare a unui filtru are urm˘ atorul format: class FiltruFisiere implements FilenameFilter { String filtru. In general. else return false. // Constructorul FiltruFisiere(String filtru) { this. String nume) { if (filtrul este indeplinit) return true. returnˆ and pozit ¸ia acestuia.

class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . else list = director . " ) . Filtru ( String extensie ) { this . i ++) System . list ( new Filtru ( args [0]) ) . } catch ( Exception e ) { e .*. String [] list . */ import java . io . length . Listing 5. for ( int i = 0. extensie = extensie . O astfel de metod˘ a este list din clasa File: String[] list (FilenameFilter filtru) Observati c˘ a aici interfat ¸a este folosit˘ a ca un tip de date. length > 0) list = director . . Daca nu se primeste nici un argument . vor fi listate toate . list () .136 CAPITOLUL 5. i < list . out . S˘ a consider˘ am exemplul complet ˆ ın care dorim s˘ a list˘ am fi¸ sierele din directorul curent care au o anumit˘ a extensie. INTERFET ¸E Instant ¸ele claselor pentru filtrare sunt primite ca argumente de metode de listare a cont ¸inutului unui director. if ( args . } } } class Filtru implements FilenameFilter { String extensie .6: Listarea fi¸ sierelor cu o anumit˘ a extensie /* Listarea fisierelor din directorul curent care au anumita extensie primita ca argument . ea fiind substituit˘ a cu orice clas˘ a care o implementeaz˘ a. println ( list [ i ]) . Acesta este un exemplu tipic de transmitere a unei funct ¸ii (funct ¸ia de filtrare accept) ca argument al unei metode. printStackTrace () .

if ( args . printStackTrace () . putem folosi clas˘ a intern˘ a anonim˘ a. println ( list [ i ]) .6. out . String nume ) { return ( nume . length > 0) { final String extensie = args [0]. */ import java . aceast˘ a situat ¸ie fiind un exemplu tipic de folosire a acestora.5. list ( new FilenameFilter () { // Clasa interna anonima public boolean accept ( File dir . " ) . } catch ( Exception e ) { e .7: Folosirea unei clase anonime /* Listarea fisierelor din directorul curent folosind o clasa anonima pentru filtru .6. INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER } public boolean accept ( File dir . } } 137 5. } . " + extensie ) ) . String [] list . for ( int i = 0. } else list = director . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . list () .*. endsWith ( " . Listing 5. " + extensie ) ) . io . String nume ) { return ( nume . i < list . list = director . length . endsWith ( " . pentru a evita crearea unei noi clase de sine st˘ at˘ atoare care s˘ a fie folosit˘ a pentru instant ¸ierea unui singur obiect. } }) . i ++) System .1 Folosirea claselor anonime In cazul ˆ ın care nu avem nevoie de clasa care reprezint˘ a filtrul pentru listarea fi¸ sierelor dintr-un director decˆ at o singur˘ a dat˘ a.

java. 4.7 Compararea obiectelor Am v˘ azut ˆ ın primul capitol c˘ a o solut ¸ie facil˘ a¸ si eficient˘ a de sortare a unui vector este folosirea metodei sort din clasa java.Arrays. String nume ) { this . ca in exemplul de mai sus. 5. cod = cod . } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . 2. ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am un vector format din instant ¸e ale clasei Persoana. } } .138 } } CAPITOLUL 5. 2}. 3. this . String nume . Ce se ˆ ınt˘ ampl˘ aˆ ıns˘ a atunci cˆ and vectorul cont ¸ine referint ¸e la obiecte de un anumit tip ? S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. o modalitate uzual˘ a de folosire a claselor anonime pentru instant ¸ierea unui obiect care trebuie s˘ a respecte o interfat ¸˘ a este: metoda(new Interfata() { // Implementarea metodelor interfetei }).util. int v[]={3. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. INTERFET ¸E A¸ sadar. 4} In cazul ˆ ın care elementele din vector sunt de tip primitiv.8: Clasa Persoana (f˘ ar˘ a suport pentru comparare) class Persoana { int cod . definit˘ a mai jos: Listing 5. 1.Arrays.sort(v).util. nume = nume . public Persoana ( int cod . nu exist˘ a nici o problem˘ aˆ ın a determina ordinea fireasc˘ a a elementelor.

COMPARAREA OBIECTELOR Programul urm˘ ator ar trebui s˘ a sorteze un vector de persoane: Listing 5. p [0] = new Persoana (3 . for ( int i =0. " Georgescu " ) . • zero: dac˘ a obiectul curent este egal decˆ a obiectul primit ca argument. System . p [2] = new Persoana (2 . Aceast˘ a ordine se nume¸ ste ordinea natural˘ a a clasei ¸ si este specificat˘ a prin intermediul metodei compareTo. o clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e trebuie s˘ a fie comparabil va implementa metoda compareTo care trebuie s˘ a returneze: • o valoare strict negativ˘ a: dac˘ a obiectul curent (this) este mai mic decˆ a obiectul primit ca argument. p [3] = new Persoana (4 . p [1] = new Persoana (1 . " Ionescu " ) . } A¸ sadar. ˆ ıntr-un fel sau altul. out . . length .7. println ( p [ i ]) . } } 139 La execut ¸ia acestei aplicat ¸ii va fi obt ¸inut˘ a o except ¸ie. sort ( p ) . 5. util . deoarece metoda sort nu ¸ stie care este ordinea natural˘ a a obiectelor de tip Persoana. " Popescu " ) .1 Interfat ¸a Comparable Interfat ¸a Comparable impune o ordine total˘ a asupra obiectelor unei clase ce o implementeaz˘ a. Va trebui.7. i < p . " Vasilescu " ) . println ( " Persoanele ordonate dupa cod : " ) . out . Arrays .9: Sortarea unui vector de tip referint ¸˘ a class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface Comparable { int compareTo(Object o). s˘ a specific˘ am acest lucru. java . i ++) System .5.

this .10: Clasa Persoana cu suport pentru comparare class Persoana implements Comparable { int cod . Reamintim c˘ a metoda equals. cod ) && ( nume .140 CAPITOLUL 5. } public boolean equals ( Object o ) { if (!( o instanceof Persoana ) ) return false . determin˘ a dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale (au aceea¸ si valoare). public Persoana ( int cod . Spunem c˘ a ordinea natural˘ a a unei clase C este consitent˘ a cu equals dac˘ a ¸ si numai dac˘ a (e1. Listing 5. cod = cod .equals((Object)e2. if (!( o instanceof Persoana ) ) throw new Clas sCas tExce ptio n ( " Nu pot compara ! " ) . e2 instant ¸e ale lui C . String nume . null nu este instant ¸˘ a a nici unei clase ¸ si e. INTERFET ¸E • o valoare strict pozitiv˘ a: dac˘ a obiectul curent este mai mare decˆ a obiectul primit ca argument. } public int compareTo ( Object o ) { if ( o == null ) throw new Null P o i n t e r E x c e p t i o n () .equals(null) returneaz˘ a false. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . mo¸ stenit˘ a din Object de toate clasele. nume = nume .compareTo(null) trebuie s˘ a arunce o except ¸ie de tip NullPointerException chiar dac˘ a e. S˘ a presupunem c˘ a dorim ca ordinea natural˘ a a persoanelor s˘ a fie dup˘ a codul lor intern.compareTo((Object)e2) == 0) are aceeas¸ si valoare logic˘ a cu e1. equals ( p . pentru orice e1. String nume ) { this . Persoana p = ( Persoana ) o . nume ) ) . return ( cod == p . . Persoana p = ( Persoana ) o .

.*.7.util. nume ) ) . S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a sort˘ am persoanele ordonate dup˘ a numele lor.2 Interfat ¸a Comparator In cazul ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am elementele unui vector ce cont ¸ine referint ¸e dup˘ a alt criteriu decˆ at ordinea natural˘ a a elemenetelor. cod ) . pe lˆ ang˘ a vectorul ce trebuie sortat. Aceasta este oferit˘ a tot de metoda sort din clasa java. COMPARAREA OBIECTELOR return ( cod . Listing 5. Metoda equals va returna.5. Persoana p2 = ( Persoana ) o2 . avem nevoie de o alt˘ a solut ¸ie. Metoda compareTo va arunca o except ¸ie de tipul ClassCastException dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a compararea unui obiect de tip Persoana cu un obiect de alt tip. care verific˘ a dac˘ a un obiect este instant ¸˘ a a unei anumite clase. new Comparator () { public int compare ( Object o1 . Object o2 ) { Persoana p1 = ( Persoana ) o1 .7. Object o2). p [3] = new Persoana (4 . util . } } 141 Observat ¸i folosirea operatorului instanceof. Pentru definirea comparatorului vom folosi o clas˘ a anonim˘ a. " Popescu " ) . Arrays .Arrays. compareTo ( p2 . nume . p [0] = new Persoana (3 . p [2] = new Persoana (2 . " Vasilescu " ) . vom transmite un argument de tip Comparator care s˘ a specifice modalitatea de comparare a elementelor. 5.p .11: Sortarea unui vector folosind un comparator import java . false. p [1] = new Persoana (1 .Comparator cont ¸ine metoda compare. care impune o ordine total˘ a asupra elementelor unei colect ¸ii. return ( p1 . " Georgescu " ) . class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. sort (p . Aceasta returneaz˘ a un ˆ ıntreg cu aceea¸ si semnificat ¸ie ca la metoda compareTo a interfet ¸ei Comparator ¸ si are urm˘ atoarea definit ¸ie: int compare(Object o1. pur ¸ si simplu. dar ˆ ın varianta ˆ ın care.util. " Ionescu " ) . Interfat ¸a java.

// Avem nevoie de un obiect de tip X // ca argument al unei functii functie(new X() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza . la un moment dat.. 5... void metoda_2(). } } Observat ¸i cum compararea a dou˘ a¸ siruri de caractere se face tot cu metoda compareTo. interface X { void metoda_1(). println ( p [ i ]) . i < p . } . avem nevoie de un obiect care implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv dar nu specific˘ a cod decˆ at pentru o singur˘ a metod˘ a. i ++) System .8 Adaptori In cazul ˆ ın care o interfat ¸˘ a cont ¸ine mai multe metode ¸ si. System .. out .. clasa String implemenˆ and interfat ¸a Comparable. INTERFET ¸E } }) . } // Trebuie sa apara si celelalte metode // chiar daca nu au implementare efectiva public void metoda_2() {} public void metoda_3() {} .. length . out . . void metoda_n(). public void metoda_n() {} . println ( " Persoanele ordonate dupa nume : " ) . chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod..142 CAPITOLUL 5. for ( int i =0. el trebui totu¸ si s˘ a implementeze toate metodele interfet ¸ei..

ADAPTORI }). 143 Aceast˘ a abordare poate fi nepl˘ acut˘ a dac˘ a avem frecvent nevoie de obiecte ale unor clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . Definit ¸ie Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei....5. public void metoda_n() {} } In situat ¸ia cˆ and avem nevoie de un obiect de tip X vom folosi clasa abstract˘ a. . public abstract class XAdapter implements X { public void metoda_1() {} public void metoda_2() {} . supradefinind doar metoda care ne intereseaz˘ a: functie(new XAdapter() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza . Mai multe exemple de folosire a adaptorilor vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”.. Solut ¸ia la aceast˘ a problem˘ a este folosirea adaptorilor. } }).8.

144 CAPITOLUL 5. INTERFET ¸E .

6. algoritmi sau diverse not ¸iuni esent ¸iale ˆ ın dezvoltarea unui program.clasele de baz˘ a ale limbajului Java • java. In alte limbaje de programare pachetele se mai numesc libr˘ arii sau bibilioteci.1 Pachete Definit ¸ie Un pachet este o colect ¸ie de clase ¸ si interfet ¸e ˆ ınrudite din punctul de vedere al funct ¸ionalit˘ a¸ tii lor.Capitolul 6 Organizarea claselor 6. Cele mai importante pachete ¸ si suportul oferit de lor sunt: • java.util .clase ¸ si interfet ¸e utile • java. pentru a evita conflictele de nume ¸ si pentru a controla accesul la anumite clase.1. Exist˘ a deci un set de clase deja implementate care modeleaz˘ a structuri de date.applet . Sunt folosite pentru g˘ asirea ¸ si utilizarea mai u¸ soar˘ a a claselor.1 Pachetele standard (J2SDK) Platforma standard de lucru Java se bazeaz˘ a pe o serie de pachete cu ajutorul c˘ arora se pot construi ˆ ıntr-o manier˘ a simplificat˘ a aplicat ¸iile.io . lucrul cu fi¸ siere • java.lang .dezvoltarea de appleturi 145 .intr˘ ari/ie¸ siri.

.scrierea de componente reutilizabile • java.reflect .beans .introspect ¸ie • javax.mecanisme de securitate: criptare.swing .execut ¸ie la distant ¸˘ a Remote Message Interface • java.mecanismele de tratare e evenimentelor generate de utilizator • java.1.lang. • . Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”.awt.awt . ORGANIZAREA CLASELOR • java.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul.security . autentificare • java.2 Folosirea membrilor unui pachet Conform specificat ¸iilor de acces ale unei clase ¸ si ale mebrilor ei..math . mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a fat ¸˘ a de AWT.event .net . date ¸ si numere independent de limb˘ a • java.lucrul cu baze de date • java. exist˘ a trei solut ¸ii: • specificarea numelui complet al clasei • importul clasei respective • importul ˆ ıntregului pachet ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa. 6.text . doar clasele publice ¸ si membrii declarat ¸i publici ai unei clase sunt accesibili ˆ ın afara pachetului ˆ ın care se g˘ asesc.programare de ret ¸ea • java. sau pentru a apela o metod˘ a public˘ a a unei clase publice a unui pachet.rmi .146 CAPITOLUL 6..interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul • java.sql . accesul implicit ˆ ın Java este la nivel de pachet.lucrul cu texte.operat ¸ii matematice cu numere mari • java. Pentru a folosi o clas˘ a public˘ a dintr-un anumit pachet.

awt. tf2 = new java. Din acest moment. import java.Button b1 java.awt.TextField = new java. sau ˆ ıntreg pachetul din care face parte.Button .Button b2 java.1. vom importa ˆ ın aplicat ¸ia noastr˘ a clasa respectiv˘ a. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al claselor Button ¸ si TextField: Button b1 Button b2 TextField TextField = new Button("OK").awt.awt.TextField. = new Button("Cancel").awt.pachetul din care face parte . . Acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunea import.TextField("Neplacut").numele complet al clasei Aceast˘ a metod˘ a este recomandat˘ a doar pentru cazul ˆ ın care folosirea acelei clase se face o singur˘ a dat˘ a sau foarte rar. tf2 = new TextField("Foarte placut").numele scurt al clasei .Button.awt.awt. tf1 = new TextField("Placut"). //Pentru exemplul nostru: import java. 6. ˆ ınainte de declararea vreunei clase sau interfet ¸e. De exemplu.awt. care trebuie s˘ a apar˘ a la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a.TextField java.Button("OK").awt java.TextField("Tot neplacut").Button("Cancel"). PACHETE 147 Specificarea numelui complet al clasei se face prin prefixarea numelui scurt al clasei cu numele pachetului din care face parte: numePachet.NumeClasa. = new java.awt. In aceste situat ¸ii. ar fi extrem de nepl˘ acut s˘ a scriem de fiecare dat˘ a cˆ and vrem s˘ a declar˘ am un obiect grafic secvent ¸e de genul: java.3 Importul unei clase sau interfet ¸e Se face prin instruct ¸iunea import ˆ ın care specific˘ am numele complet al clasei sau interfet ¸ei pe care dorim s˘ a o folosim dintr-un anumit pacehet: import numePachet.awt.1.awt. Button java.6.numeClasa. tf1 = new java.

Point.*. ar trebui s˘ a avem cˆ ate o instruct ¸iune de import pentru fiecare dintre ele: import import import import import import java. Atent ¸ie * nu are semnificat ¸ia uzual˘ a de la fi¸ siere de wildcard (masc˘ a) ¸ si nu poate fi folosit decˆ at ca atare. Rectangle. import numePachet. java. Polygon.Polygon.awt. //Pentru exemplul nostru: import java.awt.awt. In aceast˘ a situat ¸ie ar fi mai simplu s˘ a folosim importul la cerere din ˆ ıntregul pachet ¸ si nu al fiec˘ arei clase ˆ ın parte.1. java.TextField.awt. Din acest moment.148 CAPITOLUL 6.awt. 6. java.*.awt.awt. ORGANIZAREA CLASELOR Aceast˘ a abordare este eficient˘ a¸ si recomandat˘ aˆ ın cazul ˆ ın care nu avem nevoie decˆ at de cˆ ateva clase din pachetul respectiv. va produce o eroare de compilare.C*. 0). Point p = new Point(0. java. Dac˘ aˆ ın exemplul nostru am avea nevoie ¸ si de clasele Line.awt.Line. java. . Point.Button. O expresie de genul import java. Se nume¸ ste import la cerere deoarece ˆ ınc˘ arcarea claselor se face dinamic. urmat de simbolul *. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al tuturor claselor pachetului importat: Button b = new Button("OK").Rectangle. ˆ ın momentul apel˘ arii lor.4 Importul la cerere dintr-un pachet Importul la cerere dintr-un anumit pachet se face printr-o instruct ¸iune import ˆ ın care specific˘ am numele pachetului ale c˘ arui clase ¸ si interfet ¸e dorim s˘ a le folosim.

ˆ ın loc s˘ a ne referim la constantele clasei cu expresii de tipul NumeClasa.lang.. permite referirea constantelor statice ale unei clase f˘ ar˘ a a mai specifica numele complet al acesteia ¸ si este implementat˘ a prin ad˘ augarea cuvˆ antului cheie static dup˘ a cel de import: import static numePachet..1. import java. atunci referirea la ele trebuie f˘ acut˘ a doar folosind numele complet.util.5. PACHETE 149 In cazul ˆ ın care sunt importate dou˘ a sau mai multe pachete care cont ¸in clase (interfet ¸e) cu acela¸ si nume.*.CONSTANTA.*.*.5 Importul static Aceast˘ a facilitate.lang import java..NumeClasa.6. pentru orice fi¸ sier surs˘ a.awt. List x. • pachetul curent • pachetul implicit (f˘ ar˘ a nume) 6. //Declaratie ambigua java. . ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o ambiguitate de c˘ atre compilator. // Poate sau nu sa apara // Mai bine nu. putem folosi doar numele constantei.1.List(). //corect Sunt considerate importate automat. //corect java.awt.List b = new ArrayList().awt. urm˘ atoarele pachete: • pachetul java. // Contine clasa List import java. // Contine interfata List .List a = new java.*. Astfel.util. introdus˘ aˆ ıncepˆ and cu versiunea 1..

awt. .5 import java.} //Fisierul Arbore..5 import java...java package grafuri. import static java. .BorderLayout. S˘ a consider˘ am un exemplu: presupunem c˘ a avem dou˘ a fi¸ siere surs˘ a Graf.} . ORGANIZAREA CLASELOR // Inainte de versiuna 1. class Arbore {..java package grafuri.. 6. Atent ¸ie Importul static nu import˘ a decˆ at constantele statice ale unei clase.java ¸ si Arbore.add(new Button().*.awt.... Dup˘ a cum am v˘ azut clasele de baz˘ a se g˘ asesc ˆ ın pachetul java.6 Crearea unui pachet Toate clasele ¸ si interfet ¸ele Java apartin la diverse pachete. Crearea unui pachet se realizeaz˘ a prin scriere la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a ce cont ¸in clasele ¸ si interfet ¸ele pe care dorim s˘ a le grup˘ am ˆ ıntr-un pachet a instruct ¸iunii: package numePachet.} class GrafPerfect extends Graf {.awt. etc.1. class Graf {. fereastra.*. grupate dup˘ a funct ¸ionalitatea lor..150 CAPITOLUL 6.add(new Button().awt.CENTER).java.BorderLayout.lang. BorderLayout.BorderLayout.*. clasele pentru intr˘ ari/ie¸ siri sunt ˆ ın java. CENTER). clasele pentru interfat ¸a grafic˘ aˆ ın java. //Fisierul Graf. fereastra. nu ¸ si clasa ˆ ın sine. // Incepand cu versiunea 1.io..

De asemenea.numePachet. programatorul cu numele Ion al companiei XSoft. Acest lucru este posibil atˆ at timp cˆ at clasele cu acela¸ si nume se gasesc ˆ ın pachete diferite. ˆ ı¸ si va prefixa pachetele cu ro. conflictele de nume vor fi rezolvate prin diverse convent ¸ii de uz intern. ArboreBinar vor face parte din acela¸ si pachet grafuri.ro.7 Denumirea unui pachet Exist˘ a posibilitatea ca doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun s˘ a foloseasc˘ a acela¸ si nume pentru unele din clasele lor. se poate ca una din clasele unei aplicat ¸ii s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu o clas˘ a a mediului Java.} 151 Clasele Graf. ele fiind diferent ¸iate prin prefixarea lor cu numele pachetelor. Cu alte cuvinte nu putem specifica faptul c˘ a anumite clase dintr-un fi¸ sier surs˘ a apart ¸in unui pachet.ion. avˆ and contul ion@xsoft. pachetul implicit fiind folosit doar pentru aplicat ¸ii mici sau prototipuri. Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ aˆ ıns˘ a cˆ and doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun folosesc clase cu acela¸ si nume. GrafPerfect.1..6. In general. clasele unui fi¸ sier surs˘ a vor face parte din pachetul implicit (care nu are nici un nume). Instruct ¸iunea package act ¸ioneaz˘ a asupra ˆ ıntregului fi¸ sier surs˘ a la ˆ ınceputul c˘ aruia apare.. PACHETE class ArboreBinar extends Arbore {. pentru a permite identificarea ˆ ın mod unic a claselor sale. cum ar fi folosirea numelui de cont al programatorilor ˆ ın denumirea pachetelor create de ace¸ stia. Arbore. pachetul implicit este format din toate clasele ¸ si intefet ¸ele directorului curent de lucru. ce se gasesc ˆ ın pachete cu acela¸ si nume ? Pentru a evita acest lucru. 6. Dac˘ a nu este specificat un anumit pachet. In cadrul aceleiasi companii. iar altele altui pachet. Este recomandat ˆ ıns˘ a ca toate clasele ¸ si intefetele s˘ a fie plasate ˆ ın pachete.companie. cum ar fi ro.1. De exemplu. . indiferent de contextul ˆ ın care acestea vor fi integrate. companiile folosesc inversul domeniului lor Internet ˆ ın denumirea pachetelor implementate ˆ ın cadrul companiei.xsoft.

s˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clase care s˘ a descrie urm˘ atoarele notiuni: poligon. Atent ¸ie Este obligatoriu ca o clas˘ a/interfat ¸˘ a public˘ a s˘ a se gaseasc˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier avˆ and numele clasei(interfet ¸ei) ¸ si extenisa .2.2 6. Cu alte cuvinte.1 Organizarea fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a Orice aplicat ¸ie nebanal˘ a trebuie s˘ a fie construit˘ a folosind o organizare ierarhic˘ a a componentelor sale. Vom clarifica modalitatea de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a ale unei aplicatii printr-un exemplu concret. ˆ ıntr-un fi¸ sier surs˘ a nu pot exista dou˘ a clase sau interfet ¸e publice. ci doar recomandat. O prim˘ a variant˘ a ar fi s˘ a construim cˆ ate o clas˘ a pentru fiecare ¸ si s˘ a le plas˘ am . • Fi¸ sierele surs˘ a trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ aˆ ın directoare care s˘ a reflecte numele pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele ¸ si interfet ¸ele din acele fi¸ siere. poliedru. S˘ a presupunem c˘ a dorim crearea unor componente care s˘ a reprezinte diverse not ¸iuni matematice din domenii diferite. sau compilatorul va furniza o eroare.java. Pentru clasele care nu sunt publice acest lucru nu este obligatoriu.152 CAPITOLUL 6. funct ¸ie. Dac˘ a numele pachetelor sunt formate din mai multe unit˘ a¸ ti lexicale separate prin punct. cum ar fi geometrie. analiz˘ a. un director va cont ¸ine surse pentru clase ¸ si interfet ¸e din acela¸ si pachet iar numele directorului va fi chiar numele pachetului. grup. ORGANIZAREA CLASELOR 6. etc. algebr˘ a. Pentru a simplifica lucrurile. sfer˘ a. Intr-un fi¸ sier surs˘ a pot exista oricˆ ate clase sau interfet ¸e care nu sunt publice. Din acest motiv.java. atunci acestea trebuie de asemenea s˘ a corespund˘ a unor directoare ce vor descrie calea spre fi¸ sierele surs˘ a ale c˘ aror clase ¸ si interfet ¸e fac parte din pachetele respective. cerc. Este recomandat ca strategia de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a s˘ a respecte urm˘ atoarele convent ¸ii: • Codul surs˘ a al claselor ¸ si interfet ¸elor s˘ a se gaseasc˘ aˆ ın fi¸ siere ale c˘ aror nume s˘ a fie chiar numele lor scurt ¸ si care s˘ a aib˘ a extensia .

. Ierarhia fi¸ sierelor sursa ar fi: /matematica /surse /geometrie /plan Poligon. } // Cerc.java Matematica.java package geometrie.plan. aceast˘ a abordare ar fi ineficient˘ a.java /algebra Grup.spatiu. ˆ ıns˘ a.java /analiza Functie. O abordare elegant˘ a ar fi aceea ˆ ın care clasele care descriu not ¸iuni din acela¸ si domeniu sa se gaseasca ˆ ın pachete separate ¸ si directoare separate. avˆ and ˆ ın vedere posibila extindere a aplicat ¸iei cu noi reprezent˘ ari de not ¸iuni matematice.2. .java Clasele descrise ˆ ın fi¸ sierele de mai sus trebuie declarate ˆ ın pachete denumite corespunzator cu numele directoarelor ˆ ın care se gasesc: // Poligon. . public class Poliedru { .6. . public class Cerc { . public class Poligon { .java Sfera. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR 153 ˆ ın acela¸ si director ˆ ımpreuna cu un program care s˘ a le foloseasca.java Cerc.java package geometrie. .plan. } // Poliedru. .java /spatiu Poliedru.java package geometrie. } .

Spre deosebire de organizarea surselor. . . ˆ ın urma compil˘ arii fi¸ sierele surs˘ a ¸ si unit˘ a¸ tile de compilare se g˘ asesc ˆ ın acela¸ si director.java package algebra. ORGANIZAREA CLASELOR // Sfera.class /spatiu . Revenind la exemplul de mai sus.java este clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. } // Functie.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (. . } Matematica. Dup˘ a cum ¸ stim acestea au extensia . . . numele lung al unei clase trebuie s˘ a descrie calea spre acea clas˘ aˆ ın cadrul fi¸ sierelor surs˘ a. vom avea urm˘ atoarea organizare: /matematica /clase /geometrie /plan Poligon. . relativ la directorul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste aplicat ¸ia.class Cerc. Este recomandatˆ ıns˘ a ca aceast˘ a separare s˘ a fie f˘ acut˘ a automat la compilare.spatiu.2.java package geometrie. 6. public class Functie { .class ¸ si numele scurt al clasei sau interfet ¸ei respective. Dup˘ a cum se observ˘ a. public class Sfera { .java package analiza. un fi¸ sier . public class Grup { . Implicit. ˆ ıns˘ a ele pot fi apoi organizate separat.154 CAPITOLUL 6.class trebuie s˘ a se gaseasca ˆ ıntr-o ierarhie de directoare care s˘ a reflecte numele pachetului din care face parte clasa respectiv˘ a. } // Grup.class) In urma compil˘ arii fi¸ sierelor surs˘ a vor fi generate unit˘ a¸ ti de compilare pentru fiecare clas˘ a¸ si interfat ¸˘ a din fi¸ sierele surs˘ a.

class.class Matematica. In directorul aplicatiei (matematica) cre˘ am subdirectorul clase ¸ si d˘ am comanda: javac -sourcepath surse surse/Matematica.java -d clase Opt ¸iunea -d specific˘ a directorul r˘ ad˘ acin˘ a al ierarhiei de clase. dar numai acestea. Ins˘ a aceast˘ a organizare nu este suficient˘ a deoarece specific˘ a numai partea final˘ a din calea c˘ atre fi¸ sierele .2.class 155 Crearea acestei structuri ierarhice este facut˘ a automat de c˘ atre compilator.class Sfera. de exemplu /matematica/clase/geometrie/plan/Poligon.2. de exemplu surse/geometrie/plan.class /analiza Functie. fiecare unitate de compilare va fi plasat˘ aˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierul s˘ au surs˘ a. vor fi compilate ˆ ın cascad˘ a toate clasele referite de aceasta. Pentru aceasta. atˆ at la compilare cˆ at ¸ si la interpretare trebuie specificat˘ a lista de directoare r˘ ad˘ acin˘ a . ceea ce ˆ ınseamna c˘ a trebuie s˘ a gaseasc˘ a fi¸ serul surs˘ a care o cont ¸ine.java -d clase 6. In lipsa lui. unit˘ a¸ tile de compilare sunt organizate astfel pentru a da posibilitatea interpretorului s˘ a gaseasc˘ a¸ si s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie o anumit˘ a clas˘ aˆ ın timpul execut ¸iei programului.6. Deoarece compil˘ am clasa principal˘ a a plicat ¸iei. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR Poliedru. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a compil˘ am explicit toate fi¸ sierele java dintr-un anumit director.java ¸ si . putem folosi expresia: javac surse/geometrie/plan/*.java -d clase sau javac -classpath surse surse/Matematica.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a este necesar˘ a deoarece ˆ ın momentul cˆ and compilatorul ˆ ıntˆ alneste un nume de clas˘ a el trebuie s˘ a poat˘ a identifica acea clas˘ a.class /algebra Grup. Similar.class.

geometrie. S˘ a consider˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei Matematica. //. ORGANIZAREA CLASELOR ˆ ın care se g˘ asesc fi¸ sierele aplicat ¸iei. import analiza.Grup. astfel ˆ ıncˆ at compilatorul ¸ si interpretorul s˘ a poat˘ a construi calea complet˘ a spre clasele aplicat ¸iei.156 CAPITOLUL 6. . 6. Aceast˘ a list˘ a se nume¸ ste cale de cautare (classpath).java: import geometrie.spatiu. import algebra. calea de c˘ autare este format˘ a doar din directorul curent..spatiu. public class Matematica { public static void main(String args[]) { Poligon a = new Poligon().Sfera = new geometrie. Implicit. } } Identificarea unei clase referite ˆ ın program se face ˆ ın felul urm˘ ator: • La directoarele aflate ˆ ın calea de c˘ autare se adaug˘ a subdirectoarele specificate ˆ ın import sau ˆ ın numele lung al clasei • In directoarele formate este c˘ autat un fi¸ sier cu numele clasei. In cazul ˆ ın care nu este g˘ asit nici unul sau sunt g˘ asite mai multe va fi semnalat˘ a o eroare.*. Fiecare director din calea de cautare este directorul imediat superior structurii de directoare corespunz˘ atoare numelor pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele din directorul respectiv.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) Setarea c˘ aii de c˘ autare se poate face ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • Setarea variabilei de mediu CLASSPATH . Definit ¸ie O cale de c˘ autare este o list˘ a de directoare sau arhive ˆ ın care vor fi c˘ autate fi¸ sierele necesare unei aplicat ¸ii.2..Sfera().Functie.folosind aceast˘ a variant˘ a toate aplicat ¸iile Java de pe ma¸ sina respectiv˘ a vor c˘ auta clasele necesare ˆ ın directoarele specificate ˆ ın variabila CLASSPATH.plan.

): SET CLASSPATH = cale1. diferent ¸a fat ¸˘ a de o arhiv˘ a ZIP obi¸ snuit˘ a fiind doar existent ¸a unui director denumit META-INF.java -d clase) run...bat (java -classpath clase Matematica) 6. din directorul matematica.bat (javac -sourcepath surse surse/Matematica. Un fi¸ sier JAR poate fi creat folosind utilitarul jar aflat ˆ ın distribut ¸ia J2SDK. ARHIVE JAR UNIX: SET CLASSPATH = cale1:cale2:..classpath <cale de cautare> <surse java> java . Dintre beneficiile oferite de arhivele JAR amintim: • portabilitate .classpath <cale de cautare> <clasa principala> Lansarea ˆ ın execut ¸ie a aplicatiei noastre.. o organizare eficient˘ a a fi¸ sierelor aplicat ¸iei ar ar˘ ata astfel: /matematica /surse /clase compile.3 Arhive JAR Fi¸ sierele JAR (Java Archive) sunt arhive ˆ ın format ZIP folosite pentru ˆ ımpachetarea aplicat ¸iilor Java. ce cont ¸ine diverse informat ¸ii auxiliare legate de aplicat ¸ia sau clasele arhivate.jar.directoarele specificate astfel vor fi valabile doar pentru comanda curent˘ a: javac . se va face astfel: java -classpath clase Matematica In concluzie. . 157 • Folosirea opt ¸iunii -classpath la compilarea ¸ si interpretarea programelor . Ele pot fi folosite ¸ si pentru comprim˘ ari obi¸ snuite...3.6.cale2. DOS shell (Windows 95/NT/.util.este un format de arhivare independent de platform˘ a. sau metode ale claselor suport din pachetul java..

class archive="arhiva.jar • Extragerea doar a unor fi¸ siere jar xf arhiva. f˘ ar˘ a a fi deci nevoie de a deschide cˆ ate o conexiune nou˘ a pentru fiecare fi¸ sier. • minimizarea timpului de ˆ ıncarcare a unui applet: dac˘ a appletul (fi¸ siere class.jar fi¸ sier(e)-intrare • Vizualizare cont ¸inutului jar tf nume-arhiva • Extragerea cont ¸inutului jar xf arhiva.> Exemple: • Arhivarea a dou˘ a fi¸ siere class: jar cf classes. • securitate .jar" . Mai jos sunt prezentate pe scurt operat ¸iile uzuale: • Crearea unei arhive jar cf arhiva. 6.3..dimensiunea unei aplicat ¸ii ˆ ın forma sa final˘ a este redus˘ a.arhivele JAR pot fi ”semnate” electronic • mecanismul pentru lucrul cu fi¸ siere JAR este parte integrata a platformei Java.class • arhivarea tuturor fi¸ sierelor din directorul curent: jar cvf allfiles.jar fi¸ sier(e)-arhivate • Executarea unei aplicat ¸ii java -jar arhiva.158 CAPITOLUL 6.jar * . etc) este compresat ˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR..jar • Deschiderea unui applet arhivat <applet code=A. resurse.jar A.class B. el poate fi ˆ ınc˘ arcat ˆ ıntr-o singur˘ a tranzact ¸ie HTTP. ORGANIZAREA CLASELOR • compresare .1 Folosirea utilitarului jar Arhivatorul jar se g˘ ase¸ ste ˆ ın subdirectorul bin al directorului ˆ ın care este instalat kitul J2SDK.

Acest lucru ˆ ıl vom face ˆ ın doi pa¸ si: • se creeaz˘ a un fi¸ sier cu un nume oarecare.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate Pentru a rula o aplicat ¸ie ˆ ımpachetat˘ aˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR trebuie s˘ a facem cunoscut˘ a interpretorului numele clasei principale a aplicat ¸iei. de exemplu manifest.3. Din directorul clase vom lansa comanda: jar cvf mate.java.txt geometrie analiza algebra Matematica.jar.jar”. ˆ ın care vom scrie: Main-Class: Matematica • adaug˘ am aceast˘ a informat ¸ie la fi¸ sierul manifest al arhivei mate. .6.jar vom obt ¸ine urm˘ atoarea eroare: ”Failed to load Main-Class manifest from mate. ˆ ın care dorim s˘ a arhiv˘ am clasele aplicat ¸iei descrise mai sus. Aceasta ˆ ınseamna c˘ aˆ ın fiserul Manifest.jar cu interpretorul Java. ˆ ın care clasa principal˘ a era Matematica. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a facˆ and dublu-click pe o arhiv˘ a JAR va fi lansat˘ aˆ ın execut ¸ie aplicat ¸ia ˆ ımpachetat˘ aˆ ın acea arhiv˘ a (dac˘ a exist˘ a o clas˘ a principal˘ a).txt. Dac˘ a vom ˆ ıncerca s˘ a lans˘ am ˆ ın execut ¸ie aceast˘ a arhiv˘ a prin comanda java -jar mate.jar: jar uvfm mate.jar manifest.jar manifest.class Pe sistemele Win32.mf ce se gase¸ ste ˆ ın directorul META-INF trebuie s˘ aˆ ınregistr˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. ARHIVE JAR 159 6.3. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.jar geometrie analiza algebra Matematica.class In urma acestei comenzi vom obtine arhiva mate.txt Ambele operat ¸ii puteau fi executate ˆ ıntr-un singur pas: jar cvfm mate. platforma Java 2 va asocia extensiile .

160 CAPITOLUL 6. ORGANIZAREA CLASELOR .

Cele mai importante sunt: 161 . fiind organizate ˆ ıntr-o arhitectur˘ a foarte eficient˘ a¸ si flexibil˘ a ce cuprinde: • Interfet ¸e: tipuri abstracte de date ce descriu colect ¸iile ¸ si permit utilizarea lor independent de detaliile implement˘ arilor. Ace¸ sti algoritmi se numesc ¸ si polimorfici deoarece pot fi folosit ¸i pe implement˘ ari diferite ale unei colect ¸ii. tabele de dispersie. Tipul de date al elementelor dintr-o colect ¸ie este Object. liste ˆ ınl˘ ant ¸uite. reprezentˆ and elementul de funct ¸ionalitate reutilizabil˘ a.1 Introducere O colect ¸ie este un obiect care grupeaz˘ a mai multe elemente ˆ ıntr-o singur˘ a unitate. putˆ and include obiecte de orice tip. Prin intermediul colect ¸iilor vom avea acces la diferite tipuri de date cum ar fi vectori. etc. Utilizarea colect ¸iilor ofer˘ a avantaje evidente ˆ ın procesul de dezvoltare a unei aplicat ¸ii. Aceste clase reprezint˘ a tipuri de date reutilizabile. definite pentru obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele ce descriu colect ¸ii. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a mult ¸imile reprezentate sunt eterogene. Incepˆ and cu versiunea 1. stive.Capitolul 7 Colect ¸ii 7. ˆ ın Java colect ¸iile sunt tratate ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. Colect ¸iile sunt folosite atˆ at pentru memorarea ¸ si manipularea datelor. • Implement˘ ari: implement˘ ari concrete ale interfet ¸elor ce descriu colect ¸ii. cˆ at ¸ si pentru transmiterea unor informat ¸ii de la o metod˘ a la alta. • Algoritmi: metode care efectueaz˘ a diverse operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea sau sortarea. mult ¸imi matematice.2.

• Cre¸ sterea vitezei ¸ si calit˘ a¸ tii programului: implement˘ arile efective ale colect ¸iilor sunt de ˆ ınalt˘ a performant ¸˘ a¸ si folosesc algoritmi cu timp de lucru optim. Astfel. altele nu.162 CAPITOLUL 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii Interfet ¸ele reprezint˘ a nucleul mecanismului de lucru cu colect ¸ii. Iterator iterator(). descriind un grup de obiecte numite ¸ si elementele sale. Platforma Java nu ofer˘ a nici o implementare direct˘ a a acestei interfet ¸e. boolean remove(Object element). void clear(). 7. COLECT ¸ II • Reducerea efortului de programare: prin punerea la dispozit ¸ia programatorului a unui set de tipuri de date ¸ si algoritmi ce modeleaz˘ a structuri ¸ si operat ¸ii des folosite ˆ ın aplicat ¸ii. alte implement˘ ari nu. . Collection modeleaz˘ a o colect ¸ie la nivelul cel mai general. Unele implement˘ ari ale acestei interfet ¸e permit existent ¸a elementelor duplicate. ci exist˘ a doar implement˘ ari ale unor subinterfet ¸e mai concrete. public interface Collection { // Metode cu caracter general int size(). cum ar fi Set sau List. boolean add(Object element). la scrierea unei aplicat ¸ii putem s˘ a ne concentr˘ am eforturile asupra problemei ˆ ın sine ¸ si nu asupra modului de reprezentare ¸ si manipulare a informat ¸iilor. scopul lor fiind de a permite utilizarea structurilor de date independent de modul lor de implementare. boolean isEmpty(). Unele au elementele ordonate. // Operatii la nivel de element boolean contains(Object element).

boolean retainAll(Collection c). mo¸ stene¸ ste metodele acesteia. Dou˘ a dintre clasele standard care ofer˘ a implement˘ ari concrete ale acestei interfet ¸e sunt HashSet ¸ si TreeSet.compare(o1. f˘ ar˘ a a avea alte metode specifice. diferent ¸a principal˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a elementele dintr-o astfel de colect ¸ie sunt ordonate ascendent. boolean addAll(Collection c). // Metode de conversie in vector Object[] toArray(). sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei ¸ si este ment ¸inut˘ a automat la orice operat ¸ie efectuat˘ a asupra mult ¸imii. SortedSet headSet(Object toElement). mai bine zis nu poate cont ¸ine dou˘ a obiecte o1 ¸ si o2 cu proprietatea o1.compareT o(o2) (sau comparator. pentru orice dou˘ a obiecte o1.7.equals(o2). . Pune la dispozit ¸ie operat ¸ii care beneficiaz˘ a de avantajul ordon˘ arii elementelor. } Set modeleaz˘ a not ¸iunea de mult ¸ime ˆ ın sens matematic. SortedSet este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Set. Fiind subclas˘ a a interfet ¸ei Set. Ordonarea elementelor se face conform ordinii lor naturale. O mult ¸ime nu poate avea elemente duplicate. boolean removeAll(Collection c). o2). Object toElement). oferind metode suplimentare ce ¸ tin cont de faptul c˘ a mult ¸imea este sortat˘ a: public interface SortedSet extends Set { // Subliste SortedSet subSet(Object fromElement. apelul o1.2. Singura conditt ¸ie este ca. Mo¸ stene¸ ste metodele din Collection. o2 ale colect ¸iei. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II 163 // Operatii la nivel de multime boolean containsAll(Collection c). Object[] toArray(Object a[]). dac˘ a este folosit un comparator) trebuie s˘ a fie valid ¸ si s˘ a nu provoace except ¸ii.

Object element). List descrie liste (secvent ¸e) de elemente indexate. Listele pot contine duplicate ¸ si permit un control precis asupra pozit ¸iei unui element prin intermediul indexului acelui element. fat ¸˘ ade metodele definite de interfat ¸a Collection. Object last(). Object element). // Iterare ListIterator listIterator(). // Cautare int indexOf(Object o). Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface List extends Collection { // Acces pozitional Object get(int index). // Extragere sublista List subList(int from. Comparator comparator(). Object set(int index. } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeSet. } . ListIterator listIterator(int index).164 CAPITOLUL 7. void add(int index. In plus. Object remove(int index). abstract boolean addAll(int index. int lastIndexOf(Object o). int to). COLECT ¸ II SortedSet tailSet(Object fromElement). c˘ autare ¸ si iterare avansat˘ a. // Capete Object first(). Collection c). avem metode pentru acces pozit ¸ional.

boolean containsKey(Object key). Object value). // Vizualizari ale colectiei public Set keySet(). void clear(). // Interfata pentru manipularea unei inregistrari public interface Entry { Object getKey(). Vector.2. // Operatii la nivel de multime void putAll(Map t).7. } } . Object remove(Object key). public Collection values(). dup˘ a care poate fi reg˘ asit. Object getValue(). 165 Map descrie structuri de date ce asociaz˘ a fiecarui element o cheie unic˘ a. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II Clase standard care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a sunt: ArrayList. LinkedList. boolean isEmpty(). Definitt ¸ai interfet ¸ei este prezentat˘ a mai jos: public interface Map { // Metode cu caracter general int size(). Object setValue(Object value). // Operatii la nivel de element Object put(Object key. public Set entrySet(). Obiectele de acest tip nu pot cont ¸ine chei duplicate ¸ si fiecare cheie este asociat˘ a la un singur element. boolean containsValue(Object value). Ierarhia interfet ¸elor derivate din Map este independent˘ a de ierarhia derivat˘ a din Collection. Object get(Object key).

ˆ ıns˘ a acestea nu erau organizate pe ierarhia de interfet ¸e prezentat˘ aˆ ın sect ¸iunea anterioar˘ a. . // Comparatorul folosit pentru ordonare Comparator comparator(). SortedMap headMap(Object toKey). // Capete Object first(). la care se adaug˘ a faptul c˘ a mult ¸imea cheilor dintr-o astfel de colect ¸ie este ment ¸inut˘ a ordonat˘ a ascendent conform ordinii naturale.166 CAPITOLUL 7. SortedMap este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Map.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor Inainte de versiunea 1. COLECT ¸ II Clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a Map sunt HashMap. Object toKey). TreeMap ¸ si Hashtable. Object last(). chiar dac˘ a funct ¸ionalitatea lor era aproape identic˘ a cu cea a unei clase anterioare. Este subclasa a interfet ¸ei Map. aflarea primei/ultimei chei. Pe lˆ ang˘ a acestea au fost create noi clase corespunz˘ atoare interfet ¸elor definite. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei. exista un set de clase pentru lucrul cu colect ¸ii. oferind metode suplimentare pentru: extragere de subtabele. 7. aflarea comparatorului folosit pentru ordonare.2. SortedMap tailMap(Object fromKey). Aceste clase sunt ˆ ın continuare disponibile ¸ si multe dintre ele au fost adaptate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at s˘ a se integreze ˆ ın noua abordare. } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeMap. Definit ¸ia interfet ¸ei este dat˘ a mai jos: public interface SortedMap extends Map { // Extragerea de subtabele SortedMap subMap(Object fromKey.

acestea oferind de altfel ¸ si implement˘ ari concrete pentru multe din metodele definite de interfet ¸e. TreeMap. Vector-Stack AbstractMap . cum ar fi: • permit elementul null. clasele ce descriu colect ¸ii sunt de asemenea concepute ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. • au definit˘ a metoda clone. AbstractList . • sunt serializabile. . ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos. unde ’implementare’ se refer˘ a la structura intern˘ a folosit˘ a pentru reprezentarea mult ¸imii.. TreeSet. In general.Hashtable ..AbstractSet.Properties Evident.˘ ALE COLECT 7. ca ˆ ın figura de mai jos: AbstractCollection .3. cum ar fi ArrayList ¸ si Vector. ˆ ımpreun˘ a cu interfet ¸ele corespunz˘ atoare (clasele din vechiul model sunt trecute pe rˆ andul de jos): Interfat ¸a Set SortedSet List Clasa HashSet TreeSet ArrayList. implementarea interfet ¸elor este explicit realizat˘ a la nivelul superclaselor abstracte. IMPLEMENTARI ¸ IILOR 167 Clasele de baz˘ a care implementeaz˘ a interfet ¸e ce descriu colect ¸ii au numele de forma < Implementare >< Interf ata >.HashMap. LinkedList Vector Map HashMap Hashtable SortedMap TreeMap A¸ sadar se observ˘ a existent ¸a unor clase care ofer˘ a aceea¸ si funct ¸ionalite. clasele care descriu colect ¸ii au unele tr˘ asaturi comune. Pe lˆ ang˘ a organizarea ierarhic˘ a a interfet ¸elor implementate. HashMap ¸ si Hashtable. HashTable In vechea ierarhie: Dictionary .HashSet.

add ( new Integer ( i ) ) .168 CAPITOLUL 7.1: Comparare ArrayList . prin realizarea unor compromisuri ˆ ıntre spat ¸iul necesar pentru memorarea datelor. COLECT ¸ II • au definit˘ a metoda toString.*. out . • permit crearea de iteratori pentru parcurgere.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor Dup˘ a cum am vazut. fiecare interfat ¸˘ a ce descrie o colect ¸ie are mai multe implement˘ ari. De exemplu. nu sunt sincronizate (vezi ”Fire de execut ¸ie). S˘ a consider˘ am un exemplu ce creeaza o list˘ a folosind ArrayList.LinkedList import java . respectiv LinkedList ¸ si execut˘ a diverse operat ¸ii pe ea. } . De ce exist˘ a atunci ¸ si clasa LinkedList ? Raspunsul const˘ aˆ ın faptul c˘ a folosind reprezent˘ ari diferite ale mult ¸imii gestionate putem obt ¸ine performante mai bune ˆ ın funct ¸ie de situat ¸ie. System . rapiditatea reg˘ asirii acestora ¸ si timpul necesar actualiz˘ arii colect ¸iei ˆ ın cazul unor modific˘ ari. println ( " Add : " + ( t2 . i ++) lst . cronometrˆ and timpul necesar realiz˘ arii acestora: Listing 7. interfat ¸a List este implementat˘ a de clasele ArrayList ¸ si LinkedList. care returneaz˘ a o reprezentare ca ¸ sir de caractere a colect ¸iei respective. util . i < N . long t2 = System . curre ntTimeM illis () . • au atˆ at constructor f˘ ar˘ a argumente cˆ at ¸ si un constructor care accept˘ a ca argument o alt˘ a colect ¸ie • exceptˆ and clasele din arhitectura veche. prima fiind ˆ ın general mult mai folosit˘ a. curre ntTimeM illis () . public class TestEficienta { final static int N = 100000.t1 ) ) . for ( int i =0. public static void testAdd ( List lst ) { long t1 = System . 7.

get ( i ) . testAdd ( lst2 ) . currentTimeM illis () . out . testRemove ( lst1 ) . testGet ( lst1 ) . System . deoarece ˆ ıntr-o list˘ aˆ ınlant ¸uit˘ a accesul la un element se face prin . i ++) lst . i < N . println ( " Get : " + ( t2 . currentTimeM illis () . remove (0) . FOLOSIREA EFICIENTA ¸ IILOR public static void testGet ( List lst ) { long t1 = System . System . out . i < N . exprimat ¸i ˆ ın secunde. for ( int i =0.01 12. println ( " LinkedList " ) . println ( " Remove : " + ( t2 . ad˘ augarea elementelor este rapid˘ a pentru ambele tipuri de liste. System . i ++) lst .t1 ) ) . } } 169 Timpii aproximativi de rulare pe un calculator cu performant ¸e medii. out . testGet ( lst2 ) . curre ntTimeMillis () . long t2 = System . long t2 = System . testAdd ( lst1 ) .05 LinkedList 0. sunt dat ¸i ˆ ın tabelul de mai jos: ArrayList 0.14 87. println ( " ArrayList " ) . List lst1 = new ArrayList () .12 0. List lst2 = new LinkedList () . for ( int i =0. ˆ ın timp ce pentru LinkedList este extrem de lent˘ a. testRemove ( lst2 ) .˘ A COLECT 7.45 0. curre ntTimeMillis () . out .01 add get remove A¸ sadar.t1 ) ) . ArrayList ofer˘ a acces ˆ ın timp constant la elementele sale ¸ si din acest motiv folosirea lui ”get” este rapid˘ a. } public static void main ( String args []) { System . } public static void testRemove ( List lst ) { long t1 = System .4.

iar LinkedList funct ¸ioneaza eficient atunci cˆ and facem multe operat ¸ii de modificare (¸ stergeri. • shuffle .sorteaz˘ a ascendent o list˘ a referitor la ordinea s˘ a natural˘ a sau la ordinea dat˘ a de un comparator. • apelul lor general va fi de forma: Collections. inser˘ ari).5 Algoritmi polimorfici Algoritmii polimorfici descri¸ si ˆ ın aceast˘ a sect ¸iune sunt metode definite ˆ ın clasa Collections care permit efectuarea unor operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea. La operat ¸iunea de eliminare. Concluzia nu este c˘ a una din aceste clase este mai ”bun˘ a” decˆ at cealalt˘ a. ci c˘ a exist˘ a diferent ¸e substant ¸iale ˆ ın reprezentarea ¸ si comportamentul diferitelor implement˘ ari ¸ si c˘ a alegerea unei anumite clase pentru reprezentarea unei mult ¸imi de elemente trebuie s˘ a se fac˘ aˆ ın funct ¸ie de natura problemei ce trebuie rezolvat˘ a. [argumente]). • majoritatea opereaz˘ a pe liste dar ¸ si pe colect ¸ii arbitrare. • au un singur argument de tip colect ¸ie. 7.opusul lui sort. ˆ ın timp ce pentru LinkedList este rapid˘ a ¸ si se face prin simpla schimbare a unei leg˘ aturi.efectueaz˘ a c˘ autarea eficient˘ a (binar˘ a) a unui element ˆ ıntr-o list˘ a ordonat˘ a.170 CAPITOLUL 7. Deci. • binarySearch . Caracterisiticile principale ale acestor algoritmi sunt: • sunt metode de clas˘ a (statice). etc. ArrayList se comport˘ a bine pentru cazuri ˆ ın care avem nevoie de reg˘ asirea unor elemente la pozit ¸ii diferite ˆ ın list˘ a. . Metodele mai des folosite din clasa Collections sunt: • sort . folosirea lui ArrayList este lent˘ a deoarece elementele r˘ amase sufer˘ a un proces de reindexare (shift la stˆ anga). COLECT ¸ II parcurgerea secvent ¸ial˘ a a listei pˆ an˘ a la elementul respectiv. sortarea.amestec˘ a elementele unei liste .algoritm(colectie.

171 • fill . de¸ si am dori ca elementele s˘ a fie doar numere ˆ ıntregi.get(0)). Folosind tipuri generice. • synchronizedTipColectie .returneaz˘ a o instant ¸˘ a care nu poate fi modificat˘ a a colect ¸iei respective. Definirea unui tip generic se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ıntre paranteze unghiulare a unui tip de date Java.5 a limbajului Java. • unmodifiableTipColectie . TIPURI GENERICE • reverse . trebuie s˘ a facem cast explicit de la tipul Object la Integer atunci cˆ and prelu˘ am valoarea unui element. lista definit˘ a poate cont ¸ine obiecte de orice tip. S˘ a consider˘ am un exemplu de utilizare a colect ¸iilor ˆ ınainte ¸ si dup˘ a introducerea tipurilor generice: // Inainte de 1. In exemplul de mai sus. • enumeration . permit ¸ˆ and tipizarea elementelor acestora. putem rescrie secvent ¸a astfel: .add(new Integer(123)).interschimb˘ a elementele de la dou˘ a pozit ¸ii specificate ale unei liste.returneaz˘ a maximul dintr-o colect ¸ie.5 ArrayList list = new ArrayList(). list.copie elementele unei liste ˆ ın alta. • min . • swap .populeaza o lista cu un anumit element repetat de un num˘ ar de ori.returneaza o enumerare a elementelor dintr-o colect ¸ie. efectul fiind impunerea tipului respectiv pentru toate elementele colect ¸iei: <TipDate>.7.returneaz˘ a minimul dintr-o colect ¸ie. introduse ˆ ın versiunea 1. 7. Mai mult. • copy .intValue(). int val = ((Integer)list.inverseaz˘ a ordinea elementelor dintr-o list˘ a.6.6 Tipuri generice Tipurile generice.returneaz˘ a o instant ¸˘ a sincronizat˘ a a unei colect ¸ii (vezi ”Fire de execut ¸ie”). • max . simplific˘ a lucrul cu colect ¸ii.

add(123).hasMoreElements()) { System.get(0). spre deosebire de varianta anterioar˘ a ce permitea doara aruncarea unor except ¸ie de tipul ClassCastException ˆ ın cazul folosirii incorecte a tipurilor. varianta mai concisa for (Enumeration e = v. ˆ ıncercarea de a utiliza ˆ ın cadrul unei colect ¸ii a unui element necorespunz˘ ator ca tip va produce o eroare la compilare. Deoarece funct ¸ionalitatea interfet ¸ei Enumeration se reg˘ ase¸ ste ˆ ın Iterator. semnificat ¸iile lor fiind evidente: • Enumeration: hasMoreElements. while (e.get(0). list. list. respectiv Iterator sau ListIterator. COLECT ¸ II // Dupa 1. ˆ ımpreun˘ a cu modalitatea lor de folosire. folosind tipuri generice ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().elements(). aceasta din urm˘ a este preferat˘ aˆ ın noile implement˘ ari ale colect ¸iilor. Ei sunt descri¸ si de obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele Enumeration. Dac˘ a utiliz˘ am ¸ si mecanismul de autoboxing.5.println(e.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari Enumer˘ arile ¸ si iteratorii descriu modalit˘ a¸ ti pentru parcurgerea secvent ¸ial˘ aa unei colect ¸ii.nextElement()). obt ¸inem o variant˘ a mult simplificat˘ a a secvent ¸ei init ¸iale: // Dupa 1. Toate clasele care implementeaz˘ a colect ¸ii au metode ce returneaz˘ a o enumerare sau un iterator pentru parcurgerea elementelor lor.intValue().5.out. In cazul folosirii tipurilor generice.172 CAPITOLUL 7. Metodele uzuale ale acestor interfet ¸e sunt prezentate mai jos. folosind si autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().elements. indiferent dac˘ a aceasta este indexat˘ a sau nu.add(new Integer(123)). . nextElement // Parcurgerea elementelor unui vector v Enumeration e = v. } // sau. int val = list. 7. int val = list.

) { System. if (obj == null) it. dac˘ a este cazul. fiind responsabilitatea noastr˘ a de a face conversie (cast) la alte tipuri de date. precum ¸ si iterarea ˆ ın ambele sensuri.hasNext(). previous. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI e.hasMoreElements().7.) { Object obj = it. } 173 Iteratorii simpli permit eliminarea elementului curent din colect ¸ia pe care o parcurg. Iteratorii sunt preferat ¸i enumer˘ arilor datorit˘ a posibilit˘ a¸ tii lor de a act ¸iona asupra colect ¸iei pe care o parcurg prin metode de tip remove. next.set(new Integer(0)).out.next(). .˘ 7. add.iterator(). set // Parcurgerea elementelor unui vector // si inlocuirea elementelor nule cu 0 for (ListIterator it = v. remove. hasPrevious. add. set dar ¸ si prin faptul c˘ a denumirile metodelor sunt mai concise. it. Atent ¸ie Deoarece colect ¸iile sunt construite peste tipul de date Object.nextElement()). next. cei de tip ListIterator permit ¸ si inserarea unui element la pozit ¸ia curent˘ a.hasNext(). metodele de tip next sau prev ale iteratorilor vor returna tipul Object. } • Iterator: hasNext. respectiv modificarea elementului curent.) { Object obj = it.println(e. if (obj == null) it.next(). remove // Parcurgerea elementelor unui vector // si eliminarea elementelor nule for (Iterator it = v. it.listIterator(). } • ListIterator: hasNext.remove().

next(). Listing 7. i <=10. out . // Daca elementul curent este par . for (Iterator i = list. println ( " Vectorul amestecat : " + a ) . . } System . dup˘ a care le parcurgem element cu element folosind un iterator.hasNext(). set ( new Integer (0) ) . hasNext () . exist˘ a o variant˘ a simplificat˘ a de utilizare a iteratorilor. System .5 a limbajului Java. // Parcurgem vectorul for ( ListIterator it = a . COLECT ¸ II In exemplul de mai jos punem ˆ ıntr-un vector numerele de la 1 la 10. // Proceseaza val .iterator(). util . class TestIterator { public static void main ( String args []) { ArrayList a = new ArrayList () . listIterator () . ˆ ınlocuind numerele pare cu 0. } } Incepˆ and cu versiunea 1. next () . // Amestecam elementele colectiei Collections .2: Folosirea unui iterator import java .. // Adaugam numerele de la 1 la 10 for ( int i =1. ) { Integer x = ( Integer ) it .174 CAPITOLUL 7. il facem 0 if ( x .*. i ++) a . shuffle ( a ) . o secvent ¸˘ a de genul: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). Astfel. add ( new Integer ( i ) ) . intValue () % 2 == 0) it . out . i. print ( " Rezultat : " + a ) .) { Integer val=(Integer)i. it . le amestec˘ am..

˘ 7.. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI } poate fi rescris˘ a astfel: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). } 175 .7. for (Integer val : list) { // Proceseaza val ..

COLECT ¸ II .176 CAPITOLUL 7.

la relansarea programului. Acest lucru se realizeaz˘ a prin serializarea obiectului ¸ si scrierea lui pe disc ˆ ınainte de terminarea unui program. • Permite persistent ¸a obiectelor. Acest 177 . prin serializare se ˆ ıntelege procesul de scriere/citire a obiectelor. Intr-un cadru mai larg. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a durata de viat ¸a a unui obiect nu este determinat˘ a de execut ¸ia unui program ˆ ın care acesta este definit . serializarea permite salvarea ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a a tuturor informat ¸iilor unui obiect pe un mediu de stocare extern programului. se nume¸ ste deserializare.Capitolul 8 Serializarea obiectelor 8. apoi.1 Folosirea serializ˘ arii Definit ¸ie Serializarea este o metod˘ a ce permite transformarea unui obiect ˆ ıntr-o secvent ¸a ˘ de octet ¸i sau caractere din care s˘ a poat˘ a fi ref˘ acut ulterior obiectul original.obiectul poate exista ¸ si ˆ ıntre apelurile programelor care ˆ ıl folosesc. Utilitatea serializarii const˘ aˆ ın urm˘ atoarele aspecte: • Asigur˘ a un mecanism simplu de utilizat pentru salvarea ¸ si restaurarea a datelor. Procesul invers. obiectul va fi citit de pe disc ¸ si starea lui refacut˘ a. Tipurile primitive pot fi de asemenea serializate. Cu alte cuvinte. de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea original˘ a.

• Java Beans . a¸ sa cum am vazut. independent de formatul de reprezentare a datelor. dar.sunt componente reutilizabile. A¸ sadar referint ¸ele care construiesc starea unui obiect formeaz˘ a o ˆ ıntreag˘ a ret ¸ea. respectiv recept ¸ionate obiecte serializate. • Compensarea diferent ¸elor ˆ ıntre sisteme de operare . folosind clasa DataOutputStream.transmiterea unor informat ¸ii ˆ ıntre platforme de lucru diferite se realizeaz˘ a unitar. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un algoritm general de salvare a st˘ arii unui obiect nu este tocmai facil.Aplicat ¸iile ce ruleaz˘ aˆ ın ret ¸ea pot comunica ˆ ıntre ele folosind fluxuri pe care sunt trimise. ˆ ıntrucˆ at ea trebuie efectuat˘ a explicit de c˘ atre programator ¸ si nu este realizat˘ a automat de c˘ atre sistem. stare care este specificat˘ aˆ ın etapa de design a aplicat ¸iei.178 CAPITOLUL 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR tip de persistent ¸˘ a a obiectelor se nume¸ ste persistent ¸˘ a u¸ soar˘ a. Orice component˘ a Bean are o stare definit˘ a de valorile implicite ale propriet˘ a¸ tilor sale. atunci salvarea informat ¸iilor ˆ ıncapsulate ˆ ın acel obiect se poate face ¸ si prin salvarea pe rˆ and a datelor. ¸ si a¸ sa mai departe. Acesta este un proces recusiv de salvare a datelor. • Transmiterea datelor ˆ ın ret ¸ea . o asemenea abordare nu este . • RMI (Remote Method Invocation) . In cazul ˆ ın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv. serializarea este utilizat˘ a pentru transportul argumentelor prin ret ¸ea ¸ si pentru returnarea valorilor. pentru ca apoi s˘ a fie restaurate prin metode ale clasei DataInputStream. Un aspect important al serializ˘ arii este c˘ a nu salveaz˘ a doar imaginea unui obiect ci ¸ si toate referint ¸ele la alte obiecte pe care acesta le cont ¸ine. ordinea octet ¸ilor sau alte detalii specifice sistemelor repective. Atunci cˆ and este trimis un mesaj c˘ atre un obiect ”remote” (de pe alt˘ a ma¸ sin˘ a). ˆ ıntrucˆ at celelalte obiectele referite de obiectul care se serializeaz˘ a pot referi la rˆ andul lor alte obiecte.este o modalitate prin care metodele unor obiecte de pe o alt˘ a ma¸ sin˘ a pot fi apelate ca ¸ si cum acestea ar exista local pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. Mediile vizuale folosesc mecanismul serializ˘ arii pentru asigurarea persistent ¸ei componentelor Bean. de sine st˘ at˘ atoare ce pot fi utilizate ˆ ın medii vizuale de dezvoltare a aplicat ¸iilor.

out. out. fie cu ObjectOutputStream ¸ si ObjectInputStream. DataOutputStream out = new DataOutputStream(fos).readInt().1 Serializarea tipurilor primitive Serializarea tipurilor primitive poate fi realizat˘ a fie prin intermediul fluxurilor DataOutputStream ¸ si DataInputStream.1. prin termenul serializare ne vom referi doar la serializarea ˆ ın format binar. respectiv writeTipPrimitiv pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. deoarece pot ap˘ area probleme cum ar fi: variabilele membre ale obiectului pot fi instant ¸e ale altor obiecte. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test.dat").˘ 8.flush().writeUTF("Sir de caractere"). 8. out. respectiv DataOutput ce declar˘ a metode de tipul readTipPrimitiv. FOLOSIREA SERIALIZARII 179 ˆ ın general suficient˘ a. int i = in. etc. double d = in.1. Acestea implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput.writeDouble(12. out. DataInputStream in = new DataInputStream(fis).writeBoolean(true).345). Serializarea ˆ ın format binar a tipurilor primitive ¸ si a obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clase specializate ˆ ın acest scop cu ar fi: ObjectOutputStream pentru scriere ¸ si ObjectInputStream pentru restaurare. unele cˆ ampuri pot face referint ¸˘ a la acela¸ si obiect. boolean b = in.readDouble(). fos.close(). .readBoolean(). In continuare. out.writeInt(12345).dat"). Mai jos este prezentat un exemplu de serializare folosind clasa DataOutputStream: FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test.

fluxPrimitiv. vor exista ¸ si metode pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. SERIALIZAREA OBIECTELOR String s = in. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a vor fi folosite ˆ ımpreuna cu alte fluxuri pentru scrierea/citirea efectiv˘ aa datelor pe mediul extern pe care va fi salvat.3 Clasa ObjectOutputStream Scrierea obiectelor pe un flux de ie¸ sire este un proces extrem de simplu. Referint ¸ele la alte obiecte serializabile din cadrul obiectului curent vor duce automat la serializarea acestora iar referint ¸ele multiple c˘ atre un acela¸ si obiect sunt codificate utilizˆ and un algoritm care s˘ a poat˘ a reface ”ret ¸eaua de obiecte” la aceea¸ si stare ca atunci cˆ and obiectul original a fost salvat.1.2 Serializarea obiectelor Serializarea obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clasele ObjectOutputStream (pentru salvare) ¸ si ObjectInputStream (pentru restaurare).close(). . Mecanismul implicit de serializare a unui obiect va salva numele clasei obiectului. Clasele ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream implementeaz˘ a interfet ¸ele ObjectInput. pe lˆ ang˘ a metodele dedicate serializ˘ arii obiectelor. respectiv DataOutput. pentru scriere ¸ si • readObject. out. signatura clasei ¸ si valorile tuturor cˆ ampurile serializabile ale obiectului. 8.1. Acestea sunt fluxuri de procesare. sau de pe care va fi restaurat un obiect serializat.close().readUTF().writeObject(referintaObiect). fis. out. Metodele pentru serializarea obiectelor sunt: • writeObject. pentru restaurare.180 CAPITOLUL 8.flush(). 8. respectiv ObjectOutput care extind DataInput. secvent ¸a uzual˘ a fiind cea de mai jos: ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fluxPrimitiv).

clasa pune la dispozitie ¸ si metode de tipul writeTipPrimitiv pentru serializarea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. ˆ ımpreun˘ a cu un obiect de tip String.readObject().writeObject("Ora curenta:"). Object obj = in. cum ar fi FileInputStream pentru date salvate ˆ ıntr-un fi¸ sier. citirea acestora ¸ si reconstruirea obiectelor salvate se va face printr-un flux de intrare de tip ObjectInputStream.1. out. Evident.writeInt(12345).writeUTF("Sir de caractere"). Secvent ¸a uzual˘ a pentru deserializare este cea de mai jos: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fluxPrimitiv). fos. out. Acesta este de asemenea un flux de procesare ¸ si va trebui asociat cu un flux pentru citirea efectiv˘ a a datelor.writeDouble(12.close(). Metoda writeObject arunc˘ a except ¸ii de tipul IOException ¸ si derivate din aceasta.˘ 8.ser. 8.flush(). fi¸ sierul rezultat va cont ¸ine informat ¸iile reprezentate ˆ ın format binar. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos). FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test.345). Deoarece implementeaz˘ a interfat ¸a DataOutput.ser").writeObject(new Date()). out. out. pe lˆ anga metoda de scriere a obiectelor.4 Clasa ObjectInputStream Odat˘ a ce au fost scrise obiecte ¸ si tipuri primitive de date pe un flux.writeBoolean(true). Vom vedea ˆ ın continuare c˘ a un obiect este serializabil dac˘ a este instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable.1. sau InvalidClassException dac˘ a sunt probleme cu o clas˘ a necesar˘ aˆ ın procesul de serializare. //sau . FOLOSIREA SERIALIZARII 181 Exemplul de mai jos construie¸ ste un obiect de tip Date ¸ si ˆ ıl salveaz˘ aˆ ın fi¸ sierul test. out. mai precis NotSerializableException dac˘ a obiectul primit ca argument nu este serializabil. astfel ˆ ıncˆ at apeluri ca cele de mai jos sunt permise : out. out.

int i = in.readObject().close(). String s = in. pe lˆ ang˘ a metoda de citire a obiectelor.182 CAPITOLUL 8. . boolean b = in. // gresit Date date = (Date)in.readObject().readBoolean().readInt().readUTF(). double d = in. fis. fluxPrimitiv.close().readObject(). altfel vor ap˘ area evident except ¸ii ˆ ın procesul de deserializare. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie realizat˘ a explicit conversia la tipul corespunzator obiectului citit: Date date = in. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis). Trebuie observat c˘ a metoda readObject are tipul returnat Object. Date data = (Date)in.ser").readObject().readDouble(). SERIALIZAREA OBIECTELOR TipReferinta ref = (TipReferinta)in. // corect Atent ¸ie Ca ¸ si la celelalte fluxuri de date care implemeteaz˘ a interfat ¸a DataInput citirea dintr-un flux de obiecte trebuie s˘ a se fac˘ a exact ˆ ın ordinea ˆ ın carea acestea au fost scrise.readObject(). String mesaj = (String)in. Clasa ObjectInputStream implementeaz˘ a interfat ¸a DataInput deci. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. clasa pune la dispozit ¸ie ¸ si metode de tipul readTipPrimitiv pentru citirea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.

8. singurul ei scop fiind de a identifica clasele ale c˘ aror obiecte sunt serializabile. In lipsa unui constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente pentru superclas˘ a. atunci trebuie s˘ a avem ˆ ın vedere urm˘ atoarele lucruri: • Variabilele accesibile ale superclasei nu vor fi serializate. clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze.2. va fi generat˘ a o except ¸ie la execut ¸ie.2 Obiecte serializabile Un obiect este serializabil dac˘ a¸ si numai dac˘ a clasa din care face parte implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. . OBIECTE SERIALIZABILE 183 8. ˆ ıntrucˆ at implementeaz˘ a indirect interfat ¸a Serializable. Definit ¸ia sa complet˘ a este: package java. interfat ¸a Serializable. acesta fiind utilizat pentru init ¸ializarea variabilelor mo¸ stenite ˆ ın procesul de restaurare al unui obiect.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable Interfat ¸a Serializable nu cont ¸ine nici o declarat ¸ie de metod˘ a sau constant˘ a. Acest lucru va fi discutat ˆ ın sect ¸iunea referitoare la personalizarea serializ˘ arii. fiind responsabilitatea clasei curente de a asigura un mecanism propriu pentru salvarea/restaurarea lor. dac˘ a dorim ca instant ¸ele unei clase s˘ a poat˘ a fi serializate. fiind f˘ acut˘ a prin simpla implementare a interfet ¸ei Serializable: public class ClasaSerializabila implements Serializable { // Corpul clasei } Orice subclas˘ a a unei clase serializabile este la rˆ andul ei serializabil˘ a. • Superclasa trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu un constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente.8.2. Variabilele proprii vor fi init ¸ializate cu valorile de pe fluxul de intrare. public interface Serializable { // Nimic ! } Declararea claselor ale c˘ aror instant ¸e trebuie s˘ a fie serializate este a¸ sadar extrem de simpl˘ a. direct sau indirect. A¸ sadar.io. In situat ¸ia ˆ ın care dorim s˘ a declar˘ am o clas˘ a serializabil˘ a dar superclasa sa nu este serializabil˘ a.

static int t =4.1: Modificatorii static ¸ si transient import java . nu particip˘ a iar cele marcate cu ’Exceptie’ vor provoca except ¸ii de tipul NotSerializableException. Acestea sunt cazuri comune atunci cˆ and respectivele cˆ ampuri reprezint˘ a informat ¸ii confident ¸iale.184 CAPITOLUL 8. 8. De exemplu. Pentru ca un cˆ amp s˘ a nu fie salvat ˆ ın procesul de serializare el trebuie declarat cu modificatorul transient ¸ si trebuie s˘ a fie ne-static.2. cele marcate ’NU’. static transient int N. Chiar declarate private ˆ ın cadrul clasei aceste cˆ ampuri particip˘ a la serializare. Cu alte cuvinte. io . // DA // NU // DA // DA public String toString () { return x + " . Listing 8. // Participa la serializare In exemplele urm˘ atoare cˆ ampurile marcate ’DA’ particip˘ a la serializare. sau variabile temporare pe care nu are rost s˘ a le salv˘ am. // Ignorata la serializare Modificatorul static anuleaz˘ a efectul modificatorului transient. dac˘ a este ˆ ıntˆ alnit un obiect care nu implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException ce va identifica respectiva clas˘ a neserializabil˘ a. " + z + " . transient int y =2. transient static int z =3. SERIALIZAREA OBIECTELOR In procesul serializ˘ arii. " + t . } } . " + y + " . variabilele de clas˘ a particip˘ a obligatoriu la serializare. declararea unei variabile membre temporare ar trebui facut˘ a astfel: transient private double temp.2 Controlul serializ˘ arii Exist˘ a cazuri cˆ and dorim ca unele variabile membre ale unui obiect s˘ a nu fie salvate automat ˆ ın procesul de serializare. public class Test1 implements Serializable { int x =1.*. cum ar fi parole.

x + " . salvarea cˆ ampurilor clasei p˘ arinte se va face doar dac˘ a¸ si aceasta este serializabil˘ a. subclasa trebuie s˘ a salveze explicit ¸ si cˆ ampurile mo¸ stenite. class C { int x =0. atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException. // DA public String toString () { return a . " + b . Listing 8.*. io . // Obligatoriu constructor fara argumente } class D extends C implements Serializable { int y =0. In caz contrar.2: Membrii neserializabili import java . // Exceptie B b = new B () .3: Serializarea cˆ ampurilor mo¸ stenite import java . y . // NU y = 2.*. class A { int x =1. io . OBIECTE SERIALIZABILE 185 Dac˘ a un obiect ce trebuie serializat are referint ¸e la obiecte neserializabile. // DA .8. } class B implements Serializable { int y =2. } } Atunci cˆ and o clas˘ a serializabila deriva dintr-o alt˘ a clas˘ a.2. Listing 8. } public class Test3 extends D { public Test3 () { x = 1. } public class Test2 implements Serializable { A a = new A () .

writeObject ( obj ) . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . out . println ( " A fost restaurat obiectul : " + obj ) .186 CAPITOLUL 8. ser " ) . close () . println ( " A fost salvat obiectul : " + obj ) . System . try { obj = in . " + y . SERIALIZAREA OBIECTELOR } public String toString () { return x + " . flush () . fos . close () .4: Testarea serializ˘ arii import java . readObject () . try { test ( new Test2 () ) . System . // Restauram FileInputStream fis = new FileInputStream ( " fisier . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { e . out . } public static void main ( String args []) throws IOException { test ( new Test1 () ) . } catch ( N o t Se r i a l i z a b l e E x c e p t i o n e ) { . out . ser " ) . out . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) .*. printStackTrace () . } fis . public class Exemplu { public static void test ( Object obj ) throws IOException { // Salvam FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " fisier . Listing 8. io . } } Mai jos este descrisa o aplicat ¸ie care efectueaz˘ a salvarea ¸ si restaurarea unor obiecte din cele trei clase prezentate mai sus.

io.˘ 8. se poate comporta ineficient ˆ ın anumite situat ¸ii: poate fi mult mai lent decˆ at este cazul sau reprezentarea binar˘ a generat˘ a pentru un obiect poate fi mult mai voluminoas˘ a decˆ at ar trebui. modifcˆ and starea obiectelor citite astfel ˆ ıncˆ at ele s˘ a corespund˘ a . dup˘ a cum am spus. ad˘ augˆ and ¸ si alte informat ¸ii necesare pentru serializarea unor obiecte.io. 2. Personalizarea serializarii se realizeaz˘ a prin definirea (ˆ ıntr-o clas˘ a serializabil˘ a!) a metodelor writeObject ¸ si readObject avˆ and exact signatura de mai jos: private void writeObject(java. ClassNotFoundException Metoda writeObject controleaz˘ a ce date sunt salvate iar readObject controleaz˘ a modul ˆ ın care sunt restaurate obiectele.3. 3. } test ( new Test3 () ) . 3. 4 restaurat obiectul: 1. In aceste situat ¸ii. 2 8. De asemenea. este posibil s˘ a extindem comportamentul implicit. } } 187 Rezultatul acestui program va fi : A fost A fost Obiect A fost A fost salvat obiectul: 1. 4 neserializabil: java.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor Dezavantajul mecanismului implicit de serializare este c˘ a algoritmul pe care se beazeaz˘ a. In majoritatea cazurilor mecanismul standard este suficient ˆ ıns˘ a. 0. eventual. putem s˘ aˆ ınlocuim algoritmul implicit cu unul propriu. out . fiind creat pentru cazul general.ObjectOutputStream stream) throws IOException private void readObject(java.ObjectInputStream stream) throws IOException.NotSerializableException: A salvat obiectul: 1.io. println ( " Obiect neserializabil : " + e ) . particularizat pentru o clas˘ a anume. citind informat ¸iile salvate ¸ si. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR System . o clas˘ a poate avea nevoie de mai mult control asupra serializ˘ arii. 2 restaurat obiectul: 0.

8. // Adaugarea altor informatii suplimentare . In cazul ˆ ın care nu dorim s˘ aˆ ınlocuim complet mecanismul standard. // Scrierea obiectului curent stream. etc. etc.) // si extragerea informatiilor suplimentare . putem s˘ a folosim metodele defaultWriteObject. // Actualizarea starii obiectului (decriptare. Dac˘ aˆ ıns˘ a o clas˘ a trebuie sa-¸ si coordoneze serializarea proprie cu serializarea superclasei sale.defaultReadObject(). } Metodele writeObject ¸ si readObject sunt responsabile cu serializarea clasei ˆ ın care sunt definite. } private void readObject(ObjectInputStream stream) throws IOException.. SERIALIZAREA OBIECTELOR anumitor cerint ¸e.ClassNotFoundException { // Restaurarea obiectului curent stream.. Evident.. serializarea superclasei sale fiind facut˘ a automat (¸ si implicit). atunci trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable.188 CAPITOLUL 8. respectiv defaultReadObject care descriu procedurile implicite de serializare. Forma general˘ a de implementare a metodelor writeObject ¸ si readObject este: private void writeObject(ObjectOutputStream stream) throws IOException { // Procesarea campurilor clasei (criptare.) ..1 Controlul versiunilor claselor S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a realiz˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a angajat ¸ilor unei companii.3.defaultWriteObject()... vom avean nevoie de o clas˘ a care s˘ a reprezinte .

*. import java .3. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . Listing 8. salariu = salariu .6: Aplicat ¸ia de gestionare a angajat ¸ilor import java . vor fi citite datele din fi¸ sier astfel ˆ ıncˆ at programul va actualiza ˆ ın permanent ¸˘ a lista angajat ¸ilor cu noi persoane. try { fis = new FileInputStream ( " angajati . int salariu . public Angajat ( String nume . public class GestiuneAngajati { // Lista angajatilor ArrayList ang = new ArrayList () .5: Prima variant˘ a a clasei Angajat import java . ser " ) . String parola ) { this . this . } } Mai jos este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie care permite introducerea de angajat ¸i ¸ si salvarea lor ˆ ıntr-un fi¸ sier.˘ 8.*. ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . util . nume = nume . this . private String parola . class Angajat implements Serializable { public String nume . .*. public void citire () throws IOException { FileInputStream fis = null . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 189 not ¸iunea de angjat. O variant˘ a simplificat˘ a a acesteia ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. La fiecare pornire a aplicat ¸iei. io . public int salariu . io . parola = parola .

out .190 CAPITOLUL 8. out . } } public static void main ( String args []) throws IOException { GestiuneAngajati app = new GestiuneAngajati () . } catch ( File NotF o u n d E x c e p t i o n e ) { System . System . print ( " Salariu : " ) . readLine () . if ( raspuns . print ( " \ nNume : " ) . print ( " Parola : " ) . close () . out . String parola = stdin . parola ) ) . String raspuns = stdin . add ( new Angajat ( nume . println ( " Eroare la citirea datelor . toUpperCase () .. startsWith ( " N " ) ) break . out . ang . ser " ) . out . String nume = stdin . writeObject ( ang ) . readLine () . readLine () . printStackTrace () . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) .. in ) ) . while ( true ) { System .. System . out . System . " ) . parseInt ( stdin . int salariu = Integer . } System . out . } public void salvare () throws IOException { FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " angajati . } catch ( Exception e ) { System . } public void adaugare () throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System .. SERIALIZAREA OBIECTELOR ang = ( ArrayList ) in . println ( " Fisierul nou . print ( " Mai adaugati ? ( D / N ) " ) . println ( " Lista angajatilor :\ n " + ang ) . e . salariu . " ) . . } finally { if ( fis != null ) fis . readLine () ) . out . readObject () .

orice modificare semnificativ˘ a a clasei. Pentru fiecare obiect serializat este calculat automat un num˘ ar reprezentat pe 64 de bit ¸i. cum ar fi ad˘ augarea unui nou cˆ amp. In aceast˘ a situat ¸ie trebuie s˘ a comunic˘ am explicit c˘ a cele dou˘ a clase sunt compatibile. In plus. va determina modificarea num˘ arului s˘ au de versiune. Dup˘ a introducerea unui num˘ ar suficient de mare de angajat ¸i ˆ ın fi¸ sier. La restaurarea unui obiect. Aceast˘ a abordare extrem de precaut˘ a este foarte util˘ a pentru prevenirea unor anomalii ce pot ap˘ area cˆ and dou˘ a versiuni de clase sunt incompatibile. producˆ and o except ¸ie de tipul InvalidClassException. adaugare () . care reprezint˘ a un fel de ”amprent˘ a” a clasei obiectului. este generat pornind de la diverse informat ¸ii ale clasei. cum ar fi variabilele sale membre. Acest lucru se realizeaz˘ a prin setarea manual˘ a a variabilei serialVersionUID ˆ ın cadrul clasei dorite. Aceast˘ aproblem˘ a ar fi ap˘ arut chiar dac˘ a variabila ad˘ augat˘ a era declarat˘ a de tip transient. } } Problema care se pune acum este urm˘ atoarea. // Adaugam noi angajati app .3. dat poate fi sup˘ ar˘ atoare atunci cˆ and modific˘ arile aduse clasei nu stric˘ a compatibilitatea cu vechea versiune. procedura de citire a angajat ¸ilor din fi¸ sier nu va mai funct ¸iona. De ce se ˆ ıntˆ amplˆ a acest lucru ? Explicat ¸ia const˘ aˆ ın faptul c˘ a mecanismul de serializare Java este foarte atent cu signatura claselor serializate. num˘ arul de versiune salvat ˆ ın forma serializat˘ a va fi reg˘ asit ¸ si comparat cu noua semn˘ atur˘ a a clasei obiectului.˘ 8. ad˘ augˆ and pur ¸ si simplu cˆ ampul: . citire () . // Salvam angajatii inapoi fisier app . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 191 // Incarcam angajatii din fisier app . La execut ¸ia aplicat ¸iei noastre. In cazul ˆ ın care acestea nu sunt egale. salvare () . denumit serialVersionUID. clasa Angajat este modificat˘ a prin ad˘ augarea unei noi variabil˘ a membre care s˘ a ret ¸ina adresa. (dar nu numai) ¸ si este salvat ˆ ın procesul de serializare ˆ ımpreun˘ a cu celelalte date. Acest num˘ ar. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul InvalidClassException ¸ si deserializarea nu va fi f˘ acut˘ a.

deoarece ea nu exista ˆ ın formatul original. La noua . Rezultatul va fi: Angajat: static final long serialVersionUID = 5653493248680665297L. private String parola . Cum putem afla ˆ ıns˘ a num˘ arul de serie al vechii clase Angajat care a fost folosit˘ a anterior la salvarea angajat ¸ilor ? Utilitarul serialVer permite generarea num˘ arului serialVersionUID pentru o clas˘ a specificat˘ a. nume = nume . public String nume .7: Variant˘ a compatibil˘ a a clasei Angajat import java . A¸ sadar. SERIALIZAREA OBIECTELOR static final long serialVersionUID = /* numar_serial_clasa */. this .*. this . ci s˘ a-l foloseasc˘ a pe cel specificat de noi. io .192 CAPITOLUL 8. public Angajat ( String nume . int salariu . adresa = " Iasi " . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . Vom rescrie noua clas˘ a Angajat astfel ˆ ıncˆ at s˘ a fie compatibil˘ a cu cea veche astfel: Listing 8. Prezent ¸a variabilei serialVersionUID printre membrii unei clase va informa algoritmul de serialzare c˘ a nu mai calculeze num˘ arul de serie al clasei. parola = parola . } } Aplicat ¸ia noastr˘ a va funct ¸iona acum. adresa . class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 56 534 93 248 680 665 29 7 L . String parola ) { this . public int salariu . this . ˆ ıns˘ a rubrica adres˘ a nu va fi init ¸ializat˘ a ˆ ın nici un fel (va fi null). trebuie s˘ a recompil˘ am vechea clas˘ a Angajat ¸ si s˘ a-i afl˘ am num˘ arul de serie astfel: serialVer Angajat. salariu = salariu .

n < input .˘ 8. implementˆ and metodele readObject ¸ si writeObject. toString () . particip˘ a la serializare. salariu = salariu . String parola ) { this . return sb . charAt ( n ) ) ) . class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 5 65 349 324 868 06 652 97 L . adresa . io .8: Varianta securizat˘ a a clasei Angajat import java . informat ¸iile unui obiect serializat nu sunt criptate ˆ ın nici un fel ¸ si pot fi reg˘ asite cu u¸ surint ¸˘ a. precum ¸ si prin utilizarea unei funct ¸ii de criptare a datelor.3. n ++) sb . . length () ..) 8. public int salariu .*. int offset ) { StringBuffer sb = new StringBuffer () . int salariu . trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a le citim de la tastatur˘ a. Problema const˘ aˆ ın faptul c˘ a. ceea ce poate reprezenta un inconvenient atunci cˆ and exist˘ a cˆ ampuri confident ¸iale. de¸ si ˆ ın format binar. this . public String nume . cum ar fi parola din exemplul de mai sus. private String parola . Varianta securizat˘ a a clasei Angajat din exemplul anterior ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. vor fi serializate ¸ si informat ¸iile legate de adres˘ a (evident. this .3.2 Securizarea datelor Dup˘ a cum am v˘ azut membrii privat ¸i. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 193 salvare a datelor. adresa = " Iasi " . Rezolvarea acestei probleme se face prin modificarea mecanismului implicit de serializare. } static String criptare ( String input . nume = nume . append (( char ) ( offset + input . parola = parola . this . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . for ( int n =0.. public Angajat ( String nume .

ClassNotFoundException. Definit ¸ia interfet ¸ei Externalizable este: package java. C l a s s N o t F o u n d E x c e p t i o n { stream . o clas˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. } A¸ sadar. stream . aceste clase trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele writeExternal ¸ si readExternal ˆ ın care se va face serializarea complet˘ a a obiectelor ¸ si coordonarea cu superclasa ei. al procesului de serializare. SERIALIZAREA OBIECTELOR private void writeObject ( Ob je ct Ou tpu tS tr ea m stream ) throws IOException { parola = criptare ( parola . Uzual. -3) . explicit.194 } CAPITOLUL 8. mai exact cre¸ sterea vitezei procesului de serializare. defaultRead Object () . parola = criptare ( parola .3. } private void readObject ( O bjectIn putStre am stream ) throws IOException . defaultWri te Ob je ct () . interfat ¸a Externalizable este folosit˘ aˆ ın situat ¸ii ˆ ın care se dore¸ ste ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirea performant ¸elor algoritmului standard. . public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable Pentru un control complet. parola = criptare ( parola . -3) . clasa fiind responsabil˘ a cu scrierea ¸ si citirea membrilor s˘ ai ¸ si trebuie s˘ a se coordoneze cu superclasele ei. Pentru instant ¸e ale acestor clase doar numele clasei este salvat automat pe fluxul de obiecte. } } 8. 3) . public interface Externalizable extends Serializable { public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException.io.

class Persoana implements Externalizable { int cod . class Persoana implements Serializable { int cod . } public void writeExternal ( ObjectOutput s ) throws IOException { s . s . io . this .*.10: Serializare proprie import java . String nume . writeUTF ( nume ) . cod = s . cod = cod . io .˘ 8. nume = nume . this . } public void readExternal ( ObjectInput s ) throws ClassNotFoundException . writeInt ( cod ) . } } .3. readInt () . readUTF () . IOException { nume = s . public Persoana ( String nume . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 195 Mai jos este prezentat˘ a o clas˘ a simpl˘ a¸ si modalitatea de rescriere a sa folosind interfat ¸a Externalizable: Listing 8.9: Serializare implicit˘ a import java . } } Listing 8. public Persoana ( String nume . int cod ) { this .*. int cod ) { this . nume = nume . cod = cod . String nume .

out.close(). O secvent ¸a de forma: TipReferinta o1 = new TipReferinta(). Object ret = in. TipReferinta o2 = o1. Aceasta creeaz˘ a un nou obiect ¸ si init ¸ializeaz˘ a toate variabilele sale membre cu valorile obiectului clonat.close().196 CAPITOLUL 8. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(baos).readObject(). ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer). byte[] buffer = baos. } catch (Exception e) { . In cazul ˆ ın care exist˘ a cˆ ampuri referint ¸a la alte obiecte. O posibilitate de a face o copie a unui obiect este folosirea metodei clone definit˘ aˆ ın clasa Object. TipReferinta o2 = (TipReferinta) o1. SERIALIZAREA OBIECTELOR 8. return ret. out. TipReferinta o1 = new TipReferinta(). Deficient ¸a acestei metode este c˘ a nu realizeaz˘ a duplicarea ˆ ıntregii ret ¸ele de obiecte corespunz˘ atoare obiectului clonat.toByteArray(). O metod˘ a clone care s˘ a realizeze o copie efectiv˘ a a unui obiect. obiectele referite nu vor mai fi clonate la rˆ andul lor. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais).4 Clonarea obiectelor Se ¸ stie c˘ a nu putem copia valoarea unui obiect prin instruct ¸iunea de atribuire. in. nu face decˆ at s˘ a declare o nou˘ a variabil˘ a o2 ca referint ¸a la obiectul referit de o1 ¸ si nu creeaz˘ a sub nici o form˘ a un nou obiect. ˆ ımpreuna cu copierea tuturor obiectelor referite de cˆ ampurile acelui obiect poate fi implementat˘ a prin mecanismul serializ˘ arii astfel: public Object clone() { try { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream().writeObject(this).clone().

} } 197 . CLONAREA OBIECTELOR System.out. return null.println(e).8.4.

198 CAPITOLUL 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR .

este API-ul init ¸ial pus la dispozit ¸ie ˆ ıncepˆ and cu primele versiuni de Java. ˆ ıns˘ a ne vom ocupa ˆ ın continuare de cele care permit realizarea intefet ¸ei grafice cu utilizatorul (GUI). este un termen cu ˆ ınt ¸eles larg care se refer˘ a la toate tipurile de comunicare vizual˘ aˆ ıntre un program ¸ si utilizatorii s˘ ai. cum ar fi Java Beans. Netscape ¸ si IBM. Aceasta este o particularizare a interfet ¸ei cu utilizatorul (UI). extinzˆ and funct ¸ionalitatea acestuia ¸ si ad˘ augˆ and sau ˆ ınlocuind componente pentru dezvoltarea aplicat ¸iilor GUI.1 Introducere Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). prin care vom ˆ ıntelege conceptul generic de interact ¸iune dintre program ¸ si utilizatori. 199 .Capitolul 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9. bibliotecile de clase care ofer˘ a servicii grafice au suferit probabil cele mai mari schimb˘ ari ˆ ın trecerea de la o versiune la alta. Swing se bazeaz˘ a pe modelul AWT.parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) creat ˆ ın urma colabor˘ arii dintre Sun. Acest lucru se datoreaz˘ a. pe de alt˘ a parte nevoii de a integra mecanismele GUI cu tehnologii ap˘ arute ¸ si dezvoltate ulterior. exist˘ a dou˘ a modalit˘ a¸ ti de a crea o aplicat ¸ie cu interfat ¸a ˘ grafic˘ a¸ si anume: • AWT (Abstract Windowing Toolkit) . pe de o parte dificult˘ a¸ tii legate de implementarea not ¸iunii de portabilitate. In momentul actual. De la aparit ¸ia limbajului Java. Limbajul Java pune la dispozit ¸ie numeroase clase pentru implementarea diverselor funct ¸ionalitati UI. • Swing .

listele.2 Modelul AWT Pachetul care ofer˘ a componente AWT este java. controale pentru editarea textelor. etc). cu except ¸ia meniurilor care descind din clasa MenuComponent. In acest capitol vom prezenta clasele de baz˘ a¸ si mecanismul de tratare a evenimentelor din AWT. liste. – Crearea ¸ si a¸ sezarea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare la pozit ¸iile corespunz˘ atoare. butoanele. prin not ¸iunea de component˘ a vom ˆ ıntelege ˆ ın continuare orice obiect care poate avea o reprezentare grafic˘ a ¸ si care poate interactiona cu utilizatorul. Toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java. 9. A¸ sadar. este de preferat ca aplicat ¸iile Java s˘ a fie create folosind tehnologia Swing.awt. • Funct ¸ionalitate – Definirea unor act ¸iuni care trebuie s˘ a se execute ˆ ın momentul cˆ and utilizatorul interact ¸ioneaz˘ a cu obiectele grafice ale aplicat ¸iei. Obiectele grafice sunt derivate din Component. ˆ ıns˘ a nu vom renunt ¸a complet la AWT deoarece aici exist˘ a clase esent ¸iale. clasa Component fiind superclasa abstract˘ a a tuturor acestor clase. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafata de afi¸ sare. bare de defilare. Exemple de componente sunt ferestrele. – ”Ascultarea” evenimentelor generate de obiecte ˆ ın momentul interact ¸iunii cu utilizatorul ¸ si executarea act ¸iunilor corespunz˘ atoare. deoarece va fi simplificat procesul de ˆ ınt ¸elegere a dezvolt˘ arii unei aplicat ¸ii GUI. crearea unei aplicat ¸ii grafice presupune urm˘ atoarele lucruri: • Design – Crearea unei suprafet ¸e de afi¸ sare (cum ar fi o fereastr˘ a) pe care vor fi a¸ sezate obiectele grafice (componente) care servesc la comunicarea cu utilizatorul (butoane. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. a¸ sa cum au fost ele definite.200 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. In principiu. care poate fi o fereastr˘ a . aceasta punˆ and la dispozit ¸ie o palet˘ a mult mai larg˘ a de facilit˘ a¸ ti. reutilizate ˆ ın Swing. etc.awt. dup˘ a care vom face trecerea la Swing.

9.2. MODELUL AWT

201

sau un applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a pe care sunt afi¸ sate va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸˘ a pe care sunt plasate componente se mai nume¸ ste container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸˘ a a unei clase derivate din Container. Clasa Container este o subclas˘ a aparte a lui Component, fiind la rˆ andul ei superclasa tuturor suprafetelor de afi¸ sare Java. A¸ sa cum am v˘ azut, interfat ¸˘ a grafic˘ a serve¸ ste interact ¸iunii cu utilizatorul. De cele mai multe ori programul trebuie s˘ a fac˘ a o anumit˘ a prelucrare ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul a efectuat o act ¸iune ¸ si, prin urmare, componentele trebuie s˘ a genereze evenimente ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea pe care au suferit-o (act ¸iune transmis˘ a de la tastatur˘ a, mouse, etc.). Incepˆ and cu versiunea 1.1 a limbajului Java, evenimentele sunt instant ¸e ale claselor derivate din AWTEvent. A¸ sadar, un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unui obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb, ˆ ıntr-un program trebuie specificat codul care se execut˘ a la aparit ¸ia unui eveniment. Tratarea evenimentelor se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator, consumator de evenimente), clase care sunt definite ˆ ın pachetul java.awt.event. In Java, orice component˘ a poate ”consuma” evenimentele generate de o alt˘ a component˘ a (vezi ”Tratarea evenimentelor”). S˘ a consider˘ am un mic exemplu, ˆ ın care cre˘ am o fereastr˘ a ce cont ¸ine dou˘ a butoane. Listing 9.1: O fereastr˘ a cu dou˘ a butoane
import java . awt .*; public class ExempluAWT1 { public static void main ( String args []) { // Crearea ferestrei - un obiect de tip Frame Frame f = new Frame ( " O fereastra " ) ; // Setarea modului de dipunere a componentelor f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Crearea celor doua butoane Button b1 = new Button ( " OK " ) ; Button b2 = new Button ( " Cancel " ) ; // Adaugarea butoanelor f . add ( b1 ) ;

202

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA
f . add ( b2 ) ; f . pack () ; // Afisarea fereastrei f . show () ;

} }

Dup˘ a cum vet ¸i observa la execut ¸ia acestui program, atˆ at butoanele ad˘ augate de noi cˆ at ¸ si butonul de ˆ ınchidere a ferestrei sunt funct ¸ionale, adic˘ a pot fi apasate, dar nu realizeaz˘ a nimic. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece nu am specificat nic˘ aieri codul care trebuie s˘ a se execute la ap˘ asarea acestor butoane. De asemenea, mai trebuie remarcat c˘ a nu am specificat nic˘ aieri dimensiunile ferestrei sau ale butoanelor ¸ si nici pozitiile ˆ ın acestea s˘ a fie plasate. Cu toate acestea ele sunt plasate unul lˆ anga celalalt, f˘ ar˘ a s˘ a se suprapun˘ a iar suprafat ¸a fereastrei este suficient de mare cˆ at s˘ a cuprind˘ a ambele obiecte. Aceste ”fenomene” sunt provocate de un obiect special de tip FlowLayout pe care l-am specificat ¸ si care se ocup˘ a cu gestionarea ferestrei ¸ si cu plasarea componentelor ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine pe suprafat ¸a ei. A¸ sadar, modul de aranjare nu este o caracteristic˘ a a suprafet ¸ei de afi¸ sare ci, fiecare container are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dimensionarea ¸ si dispunerea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare ¸ si care se numeste gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”).

9.2.1

Componentele AWT

Dup˘ a cum am spus deja, toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java.awt, clasa Component fiind superclasa abstracta a tuturor acestor clase. • Button - butoane cu eticheta format˘ a dintr-un text pe o singur˘ a linie; • Canvas - suprafat ¸˘ a pentru desenare; • Checkbox - component˘ a ce poate avea dou˘ a st˘ ari; mai multe obiecte de acest tip pot fi grupate folosind clasa CheckBoxGroup; • Choice - liste ˆ ın care doar elementul selectat este vizibil ¸ si care se deschid la ap˘ asarea lor;

9.2. MODELUL AWT

203

• Container - superclasa tuturor suprafet ¸elor de afi¸ sare (vezi ”Suprafet ¸e de afi¸ sare”); • Label - etichete simple ce pot cont ¸ine o singur˘ a linie de text needitabil; • List - liste cu select ¸ie simpl˘ a sau multipl˘ a; • Scrollbar - bare de defilare orizontale sau verticale; • TextComponent - superclasa componentelor pentru editarea textului: TextField (pe o singur˘ a linie) ¸ si TextArea (pe mai multe linii). Mai multe informat ¸ii legate de aceste clase vor fi prezentate ˆ ın sect ¸iunea ”Folosirea componentelor AWT”. Din cauza unor diferent ¸e esentiale ˆ ın implementarea meniurilor pe diferite platforme de operare, acestea nu au putut fi integrate ca obiecte de tip Component, superclasa care descrie meniuri fiind MenuComponent (vezi ”Meniuri”).

Componentele AWT au peste 100 de metode comune, mo¸ stenite din clasa Component. Acestea servesc uzual pentru aflarea sau setarea atributelor obiectelor, cum ar fi: dimensiune, pozit ¸ie, culoare, font, etc. ¸ si au formatul general getProprietate, respectiv setProprietate. Cele mai folosite, grupate pe tipul propriet˘ a¸ tii gestionate sunt: • Pozit ¸ie getLocation, getX, getY, getLocationOnScreen setLocation, setX, setY • Dimensiuni getSize, getHeight, getWidth setSize, setHeight, setWidth • Dimensiuni ¸ si pozit ¸ie getBounds setBounds • Culoare (text ¸ si fundal) getForeground, getBackground setForeground, setBackground

204

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

• Font getFont setFont • Vizibilitate setVisible isVisible • Interactivitate setEnabled isEnabled

9.2.2

Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container)

Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafat ¸˘ a, care poate fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a respectiv˘ a va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸a pe care sunt plasate componentele se nume¸ ste suprafat ¸˘ a de afi¸ sare sau container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸a a unei clase derivat˘ a din Container. O parte din clasele a c˘ aror p˘ arinte este Container este prezentat˘ a mai jos: • Window - este superclasa tututor ferestrelor. Din aceast˘ a clas˘ a sunt derivate: – Frame - ferestre standard; – Dialog - ferestre de dialog modale sau nemodale; • Panel - o suprafat ¸˘ a f˘ ar˘ a reprezentare grafic˘ a folosit˘ a pentru gruparea altor componente. Din aceast˘ a clas˘ a deriv˘ a Applet, folosit˘ a pentru crearea appleturilor. • ScrollPane - container folosit pentru implementarea automat˘ a a derul˘ arii pe orizontal˘ a sau vertical˘ a a unei componente. A¸ sadar, un container este folosit pentru a ad˘ auga componente pe suprafat ¸a lui. Componentele ad˘ augate sunt memorate ˆ ıntr-o list˘ a iar pozit ¸iile lor din aceast˘ a list˘ a vor defini ordinea de traversare ”front-to-back” a acestora ˆ ın cadrul containerului. Dac˘ a nu este specificat nici un index la ad˘ augarea unei componente, atunci ea va fi adaugat˘ a pe ultima pozit ¸ie a listei.

9.2. MODELUL AWT

205

Clasa Container cont ¸ine metodele comune tututor suprafet ¸elor de afi¸ sare. Dintre cele mai folosite, amintim: • add - permite ad˘ augarea unei componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare. O component˘ a nu poate apart ¸ine decˆ at unui singur container, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pentru a muta un obiect dintr-un container ˆ ın altul trebuie sa-l eliminam mai ˆ ıntˆ ai de pe containerul initial. • remove - elimin˘ a o component˘ a de pe container; • setLayout - stabile¸ ste gestionarul de pozit ¸ionare al containerului (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”); • getInsets - determin˘ a distant ¸a rezervat˘ a pentru marginile suprafet ¸ei de afi¸ sare; • validate - fort ¸eaz˘ a containerul s˘ a rea¸ seze toate componentele sale. Aceast˘ a metod˘ a trebuie apelat˘ a explicit atunci cˆ and ad˘ aug˘ am sau elimin˘ am componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare dup˘ a ce aceasta a devenit vizibil˘ a. Exemplu: Frame f = new Frame("O fereastra"); // Adaugam un buton direct pe fereastra Button b = new Button("Hello"); f.add(b); // Adaugam doua componente pe un panel Label et = new Label("Nume:"); TextField text = new TextField(); Panel panel = new Panel(); panel.add(et); panel.add(text); // Adaugam panel-ul pe fereastra // si, indirect, cele doua componente f.add(panel);

206

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

9.3

Gestionarea pozit ¸ion˘ arii

S˘ a consider˘ am mai ˆ ıntˆ ai un exemplu de program Java care afi¸ seaz˘ a 5 butoane pe o fereastr˘ a: Listing 9.2: Pozit ¸ionarea a 5 butoane
import java . awt .*; public class TestLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) ; f . setLayout ( new GridLayout (3 , 2) ) ; // * Button Button Button Button Button b1 b2 b3 b4 b5 = = = = = new new new new new Button ( " Button 1 " ) ; Button ( " 2 " ) ; Button ( " Button 3 " ) ; Button ( " Long - Named Button 4 " ) ; Button ( " Button 5 " ) ;

f . add ( b1 ) ; f . add ( b2 ) ; f . add ( b3 ) ; f . add ( b4 ) ; f . add ( b5 ) ; f . pack () ; f . show () ; } }

Fereastra afi¸ sata de acest program va ar˘ ata astfel:

S˘ a modific˘ am acum linia marcata cu ’*’ ca mai jos, l˘ asˆ and neschimbat restul programului: Frame f = new Frame("Flow Layout"); f.setLayout(new FlowLayout()); Fereastra afi¸ sat˘ a dup˘ a aceast˘ a modificare va avea o cu totul altfel de dispunere a componentelor sale:

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

207

Motivul pentru care cele dou˘ a ferestre arat˘ a atˆ at de diferit este c˘ a folosesc gestionari de pozit ¸ionare diferit ¸i: GridLayout, respectiv FlowLayout. Definit ¸ie Un gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) este un obiect care controleaz˘ a dimensiunea ¸ si aranjarea (pozit ¸ia) componentelor unui container. A¸ sadar, modul de aranjare a componentelor pe o suprafat ¸a de afi¸ sare nu este o caracteristic˘ a a containerului. Fiecare obiect de tip Container (Applet, Frame, Panel, etc.) are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dispunerea componentelor pe suprafat ¸a sa ¸ si anume gestionarul s˘ au de pozit ¸ionare. Toate clasele care instant ¸iaza obiecte pentru gestionarea pozit ¸ion˘ arii implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. La instant ¸ierea unui container se creeaz˘ a implicit un gestionar de pozit ¸ionare asociat acestuia. De exemplu, pentru o fereastr˘ a gestionarul implict este de tip BorderLayout, ˆ ın timp ce pentru un panel este de tip FlowLayout.

9.3.1

Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare

A¸ sa cum am v˘ azut, orice container are un gestionar implicit de pozit ¸ionare un obiect care implemeneaz˘ a interfat ¸a LayoutManager, acesta fiindu-i ata¸ sat automat la crearea sa. In cazul ˆ ın care acesta nu corespunde necesit˘ a¸ tilor noastre, el poate fi schimbat cu u¸ surint ¸˘ a. Cei mai utilizat ¸i gestionari din pachetul java.awt sunt: • FlowLayout • BorderLayout • GridLayout • CardLayout • GridBagLayout

208

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

Pe lˆ ang˘ a ace¸ stia, mai exist˘ a¸ si cei din modelul Swing care vor fi prezentat ¸i ˆ ın capitolul dedicat dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii GUI folosind Swing. Ata¸ sarea explicit˘ a a unui gestionar de pozit ¸ionare la un container se face cu metoda setLayout a clasei Container. Metoda poate primi ca parametru orice instant ¸˘ a a unei clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. Secvent ¸a de ata¸ sare a unui gestionar pentru un container, particularizat˘ a pentru FlowLayout, este: FlowLayout gestionar = new FlowLayout(); container.setLayout(gestionar); // sau, mai uzual: container.setLayout(new FlowLayout()); Programele nu apeleaz˘ aˆ ın general metode ale gestionarilor de pozit ¸ionare, dar ˆ ın cazul cˆ and avem nevoie de obiectul gestionar ˆ ıl putem obt ¸ine cu metoda getLayout din clasa Container. Una din facilit˘ a¸ tile cele mai utile oferite de gestionarii de pozit ¸ionare este rearanjarea componentele unui container atunci cˆ and acesta este redimesionat. Pozit ¸iile ¸ si dimensiunile componentelor nu sunt fixe, ele fiind ajustate automat de c˘ atre gestionar la fiecare redimensionare astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe cˆ at mai ”estetic” suprafat ¸a de afi¸ sare. Cum sunt determinate ˆ ıns˘ a dimensiunile implicite ale componentelor ? Fiecare clas˘ a derivat˘ a din Component poate implementa metodele getPreferredSize, getMinimumSize ¸ si getMaximumSize care s˘ a returneze dimensiunea implicit˘ a a componentei respective ¸ si limitele ˆ ın afara c˘ arora componenta nu mai poate fi desenat˘ a. Gestionarii de pozit ¸ionare vor apela aceste metode pentru a calcula dimensiunea la care vor afi¸ sa o component˘ a. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and dorim s˘ a plas˘ am componentele la anumite pozit ¸ii fixe iar acestea s˘ a ramˆ ana acolo chiar dac˘ a redimension˘ am containerul. Folosind un gestionar aceast˘ a pozit ¸ionare absolut˘ a a componentelor nu este posibil˘ a¸ si deci trebuie cumva s˘ a renunt ¸˘ am la gestionarea automat˘ a a containerul. Acest lucru se realizeaz˘ a prin trimitera argumentului null metodei setLayout: // pozitionare absoluta a componentelor in container container.setLayout(null); Folosind pozit ¸ionarea absolut˘ a, nu va mai fi ˆ ıns˘ a suficient s˘ a ad˘ augam cu metoda add componentele ˆ ın container, ci va trebui s˘ a specific˘ am pozit ¸ia ¸ si

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

209

dimensiunea lor - acest lucru era f˘ acut automat de gestionarul de pozit ¸ionare. container.setLayout(null); Button b = new Button("Buton"); b.setSize(10, 10); b.setLocation (0, 0); container.add(b); In general, se recomand˘ a folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare ˆ ın toate situat ¸iile cˆ and acest lucru este posibil, deoarece permit programului s˘ a aib˘ a aceea¸ si ”ˆ ınfatisare” indiferent de platforma ¸ si rezolut ¸ia pe care este rulat. Pozit ¸ionarea absolut˘ a poate ridica diverse probleme ˆ ın acest sens.

S˘ a analizam ˆ ın continuare pe fiecare din gestionarii amintit ¸i anterior.

9.3.2

Gestionarul FlowLayout

Acest gestionar a¸ seaz˘ a componentele pe suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın flux liniar, mai precis, componentele sunt ad˘ augate una dup˘ a alta pe linii, ˆ ın limita spat ¸iului disponibil. In momentul cˆ and o component˘ a nu mai ˆ ıncape pe linia curent˘ a se trece la urm˘ atoarea linie, de sus ˆ ın jos. Ad˘ augarea componentelor se face de la stˆ anga la dreapta pe linie, iar alinierea obiectelor ˆ ın cadrul unei linii poate fi de trei feluri: la stˆ anga, la dreapta ¸ si pe centru. Implicit, componentele sunt centrate pe fiecare linie iar distant ¸a implicit˘ aˆ ıntre componente este de 5 pixeli pe vertical˘ a¸ si 5 pe orizontal˘ a. Este gestionarul implicit al containerelor derivate din clasa Panel deci ¸ si al applet-urilor. Listing 9.3: Gestionarul FlowLayout
import java . awt .*; public class TestFlowLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Flow Layout " ) ; f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; Button b1 = new Button ( " Button 1 " ) ; Button b2 = new Button ( " 2 " ) ; Button b3 = new Button ( " Button 3 " ) ;

dimeniunea componentei fiind calculata astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe ˆ ıntreg spat ¸iul de afi¸ sare oferit de regiunea respectiv˘ a. metoda add va mai primi pe lˆ anga referint ¸a componentei ¸ si zona ˆ ın care aceasta va fi amplasat˘ a. WEST. la ad˘ augarea unei componente pe o suprafat ¸˘ a gestionat˘ a de BorderLayout. Button b5 = new Button ( " Button 5 " ) . deci al tuturor tipurilor de ferestre. care va fi amplasat apoi ˆ ın regiunea dorit˘ a (vezi ”Gruparea componentelor . f . } } Componentele ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: Redimensionˆ and fereastra astfel ˆ ıncˆ at cele cinci butoane s˘ a nu mai ˆ ıncap˘ a pe o linie. f . add ( b4 ) . ultimele dintre ele vor fi trecute pe linia urm˘ atoare: 9. f .clasa Panel”). f . .210 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. corespunz˘ atoare celor patru puncte cardinale ¸ si centrului. Pentru a ad˘ auga mai multe obiecte grafice ˆ ıntr-una din cele cinci zone.3 Gestionarul BorderLayout Gestionarul BorderLayout ˆ ımparte suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın cinci regiuni. care va fi specificat˘ a prin una din constantele clasei: NORTH. show () . add ( b3 ) . add ( b2 ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Button b4 = new Button ( " Long . CENTER.3. SOUTH. A¸ sadar. add ( b5 ) .Named Button 4 " ) . O component˘ a poate fi plasat˘ aˆ ın oricare din aceste regiuni. add ( b1 ) . pack () . f . ele trebuie grupate ˆ ın prealabil ˆ ıntr-un panel. BorderLayout este gestionarul implicit pentru toate containerele care descind din clasa Window. f . EAST. f .

add ( new f . Button ( " Centru " ) .3. add ( new f . Num˘ arul de linii ¸ si coloane vor fi specificate ˆ ın constructorul gestionarului.*. SOUTH ) . pack () . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII Listing 9. BorderLayout . ˆ ın timp ce centrul se redimensioneaz˘ a atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a.˘ 9. 9. BorderLayout . } } Button ( " Nord " ) . Redimensionarea componentelor din fiecare zon˘ a se face astfel ˆ ıncˆ at ele ocup˘ a toat˘ a zona containerului din care fac parte. // Apelul de mai jos poate sa lipseasca f . add ( new f . WEST ) . public class TestBorderLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Border Layout " ) .3. f . BorderLayout .4: Gestionarul BorderLayout import java . add ( new f .4 Gestionarul GridLayout Gestionarul GridLayout organizeaz˘ a containerul ca un tabel cu rˆ anduri ¸ si coloane. awt . estul ¸ si vestul doar pe vertical˘ a. BorderLayout . add ( new f . dar pot fi modificate . Celulele tabelului au dimensiuni egale iar o component˘ a poate ocupa doar o singur˘ a celul˘ a. setLayout ( new BorderLayout () ) . NORTH ) . f . BorderLayout . Button ( " Vest " ) . 211 Cele cinci butoane ale ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: La redimensionarea ferestrei se pot observa urm˘ atoarele lucruri: nordul ¸ si sudul se redimensioneaz˘ a doar pe orizontal˘ a. ˆ ıncepˆ and cu primul rˆ and. show () . CENTER ) . EAST ) . Button ( " Est " ) . componentele fiind plasate ˆ ın celulele tabelului de la stˆ anga la dreapta. Button ( " Sud " ) .

9. f . . Cele ¸ sase butoane ale ferestrei vor fi plasate pe trei rˆ anduri ¸ si dou˘ a coloane. } } Button ( " 1 " ) ) .5: Gestionarul GridLayout import java . add ( new f . pack () . add ( new f . Button ( " 4 " ) ) . show () . setLayout ( new GridLayout (3 . add ( new f . add ( new f .*.3. De asemenea. 2) ) . Button ( " 6 " ) ) . atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. awt . public class TestGridLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) . Button ( " 5 " ) ) . atunci componentele vor fi plasate ˆ ıntr-o singur˘ a coloan˘ a sau linie. f . Button ( " 3 " ) ) . Button ( " 2 " ) ) .212 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. f . Listing 9. respectiv setCols. add ( new f . Dac˘ a num˘ arul de linii sau coloane este 0 (dar nu ambele ˆ ın acela¸ si timp). add ( new f .5 Gestionarul CardLayout Gestionarul CardLayout trateaz˘ a componentele ad˘ augate pe suprafat ¸a sa ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a cu cea a dispunerii c˘ art ¸ilor de joc ˆ ıntr-un pachet. astfel: Redimensionarea ferestrei va determina redimensionarea tuturor celulelor ¸ si deci a tuturor componentelor. distant ¸a ˆ ıntre componente pe orizontal˘ a¸ si distanta ˆ ıntre rˆ andurile tabelului pot fi specificate ˆ ın constructor sau stabilite ulterior. INTERFAT ¸ A GRAFICA ¸ si ulterior prin metodele setRows.

public TestCardLayout () { super ( " Test CardLayout " ) .3. Button card2 = new Button ( " Card 2 " ) . butoane . celelalte fiind ascunse. Button card1 = new Button ( " Card 1 " ) . CENTER ) . BorderLayout . tab . add ( " Card 2 " . butoane . add ( butoane . import java . tab . event . BorderLayout . awt . NORTH ) .˘ 9. tf ) . Listing 9. Principala utilitate a acestui gestionar este utilizarea mai eficient˘ a a spat ¸iului disponibil ˆ ın situat ¸ii ˆ ın care componentele pot fi grupate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a interact ¸ioneze la un moment dat doar cu un anumit grup (o carte din pachet). Clasa dispune de metode prin care s˘ a poat˘ a fi afi¸ sat˘ a o anumit˘ a component˘ a din pachet. show () . tab .*. add ( card2 ) . pack () . awt . public class TestCardLayout extends Frame implements ActionListener { Panel tab . add ( " Card 1 " .*. O clas˘ a Swing care implementeaz˘ a un mecansim similar este JTabbedPane. setLayout ( new CardLayout () ) . Button btn = new Button ( " Button " ) . TextField tf = new TextField ( " Text Field " ) . La un moment dat. add ( tab . numai o singur˘ a component˘ a este vizibil˘ a (”cea de deasupra”). GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 213 Suprafat ¸a de afi¸ sare poate fi asem˘ anat˘ a cu pachetul de c˘ art ¸i iar fiecare component˘ a este o carte din pachet. . btn ) . Panel butoane = new Panel () . add ( card1 ) . tab = new Panel () . ordinea componentelor fiind intern˘ a gestionarului. sau s˘ a se poat˘ a parcurge secvent ¸ial pachetul.6: Gestionarul CardLayout import java .

card2 . ˆ ın funct ¸ie de componentele gestionate.3. zona ocupat˘ a fiind referit˘ a prin ”regiunea de afi¸ sare” a componentei respective.6 Gestionarul GridBagLayout Este cel mai complex ¸ si flexibil gestionar de pozit ¸ionare din Java. Leg˘ atura dintre o component˘ a¸ si un obiect GridBagConstraints se realizeaz˘ a prin metoda setConstraints: GridBagLayout gridBag = new GridBagLayout(). ˆ ın funct ¸ie de componentele amplasate pe suprafat ¸a de afi¸ sare. f . show () . dimensiunile celulelor pot fi diferite cu singurele restrict ¸ii ca pe aceea¸ si linie s˘ a aib˘ a aceea¸ si ˆ ınalt ¸ime. La fel ca ˆ ın cazul gestionarului GridLayout. Pentru a specifica modul de afi¸ sare a unei componente. ˆ ın care se specific˘ a diferite propriet˘ a¸ ti ale componentei referitoare la regiunea s˘ a de afi¸ sare ¸ si la modul ˆ ın care va fi plasat˘ aˆ ın aceast˘ a regiune. num˘ arul de linii ¸ si de coloane sunt determinate automat. addActionListe ner ( this ) . acesteia ˆ ıi este asociat un obiect de tip GridBagConstraints. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { CardLayout gestionar = ( CardLayout ) tab . getLayout () . } public static void main ( String args []) { TestCardLayout f = new TestCardLayout () . Spre deosebire de GridLayout. iar pe coloan˘ a aib˘ a aceea¸ si l˘ a¸ time. . gestionar . } } Prima ”carte” este vizibil˘ a A doua ”carte” este vizibil˘ a 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA card1 . suprafat ¸a de afi¸ sare este considerat˘ a ca fiind un tabel ˆ ıns˘ a. De asemenea. show ( tab . getActionCommand () ) . chiar de dimensiuni diferite.214 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. spre deosebire de acesta. o component˘ a poate ocupa mai multe celule adiacente. addActionListe ner ( this ) . e .

Cele mai utilizate tipuri de constrˆ angeri pot fi specificate prin intermediul urm˘ atoarelor variabile din clasa GridBagConstraints: • gridx.setLayout(gridBag). //Specificam restrictiile referitoare la afisarea componentei . A¸ sadar. VERTICAL. gridheight . gridy .˘ 9. • weigthx.num˘ arul de celule pe linie ¸ si coloan˘ a pe care va fi afi¸ sat˘ a componenta. va trebui s˘ a specific˘ am anumit ¸i parametri (constrˆ angeri) referitori la cum va fi plasat˘ a componenta respectiv˘ a.3.setConstraints(componenta2. valorile posibile sunt HORIZONTAL.setConstraints(componenta. . GridBagConstraints c = new GridBagConstraints(). sud. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 215 container. • fill .add(componenta). . container. NONE. c). gridBag. gridBag. Aceste constrˆ angeri vor fi specificate prin intermediul unui obiect de tip GridBagConstraints. etc. care poate fi refolosit pentru mai multe componente care au acelea¸ si constrˆ angeri de afi¸ sare: gridBag. .folosite pentru distribut ¸ia spat ¸iului liber. • anchor . c). . . • insets . . BOTH. ˆ ınainte de a ad˘ auga o component˘ a pe suprafat ¸a unui container care are un gestionar de tip GridBagLayout. est.setConstraints(componenta1. • gridwidth.folosit˘ a atunci cˆ and componenta este mai mic˘ a decˆ at suprafat ¸a sa de afi¸ sare pentru a fort ¸a o anumit˘ a dispunere a sa: nord. uzual au valoarea 1.distant ¸ele dintre component˘ a¸ si marginile suprafet ¸ei sale de afi¸ sare. weighty .folosit˘ a pentru a specifica dac˘ a o component˘ a va ocupa ˆ ıntreg spat ¸iul pe care ˆ ıl are destinat.celula ce reprezint˘ a colt ¸ul stˆ anga sus al componentei. c). vest.

add ( comp ) . f . public class TestGridBag Layout { static Frame f . gbc . gbc . s˘ a realiz˘ am o fereastr˘ a ca ˆ ın figura de mai jos.*. static GridBagLayout gridBag . gridy = y . gridBag .216 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.7: Gestionarul GridBagLayout import java . gbc . setConstraints ( comp . gbc .0. awt . int x . . gbc . Listing 9. weighty = 1. gbc ) . gridwidth. } public static void main ( String args []) { f = new Frame ( " Test GridBagLayout " ) .0. weightx = 1. gridwidth = w . static void adauga ( Component comp . int y . static GridBagConstr aint s gbc . INTERFAT ¸ A GRAFICA Ca exemplu. Pentru a simplifica codul. int h ) { gbc . gbc = new GridBa gC ons tr ai nt s () . gridheight ¸ si ad˘ augarea unei componente cu restrict ¸iile stabilite pe fereastr˘ a. gridx = x . gridheight = h . gridy. int w . a fost creat˘ a o metod˘ a responsabil˘ a cu setarea valorilor gridx. gridBag = new GridBagLayout () .

show () . 1 . 2 . f . 1 . 1 .3. BOLD . gbc . 24) ) . 2 . 0 . Label etNume = new Label ( " Nume : " ) . 4 . fill = GridBagConst ra in ts . 1) . gbc . 5 . Label etSalariu = new Label ( " Salariu : " ) . } } . adauga ( mesaj . 1 . 217 Label mesaj = new Label ( " Evidenta persoane " . Font . CENTER . EAST . HORIZONTAL . 1) . adauga ( iesire . 1 . setBackground ( Color . CENTER ). gbc . setFont ( new Font ( " Arial " . gbc . adauga ( etSalariu . 1) .˘ 9. 3 . pack () . insets = new Insets (5 . 1 . setLayout ( gridBag ) . yellow ) . 2 . 1 . 0 . fill = GridBagConst ra in ts . 2) . adauga ( salariu . NONE . BOTH . 2 . 3 . adauga ( etNume . TextField nume = new TextField ( " " . 3 . 2 . 30) . Button adaugare = new Button ( " Adaugare " ) . Button iesire = new Button ( " Iesire " ) . fill = GridBagConst ra in ts . 1) . adauga ( nume . 4 . gbc . fill = GridBagConst ra in ts . Label . f . 0 . fill = GridBagConst ra in ts . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII gbc . mesaj . NONE . gbc . 5) . 0 . gbc . TextField salariu = new TextField ( " " . Button salvare = new Button ( " Salvare " ) . f . adauga ( adaugare . 2) . anchor = GridBagCon st ra in ts . 1) . 1) . 5 . 4 . HORIZONTAL . 2 . mesaj . 30) . 1 . adauga ( salvare . anchor = GridBagCon st ra in ts .

• aranjarea panel-urilor pe suprafat ¸a ferestrei. add ( new Button ( " Adaugare " ) ) . add ( new Button ( " Stergere " ) ) . Pentru a aranja corespunz˘ ator componentele grupate ˆ ıntr-un panel. prin specificarea gestionarului de pozit ¸ionare al ferestrei. public class TestPanel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Panel " ) . intro .3. o aranjare eficient˘ a a componentelor unei ferestre ˆ ınseamn˘ a: • gruparea componentelor ”ˆ ınfrat ¸ite” (care nu trebuie s˘ a fie despart ¸ite de gestionarul de pozit ¸ionare al ferestrei) ˆ ın panel-uri. extensie a superclasei Container. setLayout ( new FlowLayout () ) . lista . intro . awt . intro . prin specificarea unui gestionar de pozit ¸ionare corespunz˘ ator. inclusiv pentru alte panel-uri. . Panel lista = new Panel () .8: Gruparea componentelor import java . Din acest motiv. • aranjarea componentelor unui panel. 20) ) .*. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. Clasa care instant ¸iaza aceste obiecte este Panel. rolul s˘ au fiind de a oferi o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare pentru componente grafice. setLayout ( new GridLayout (1 . add ( new List (10) ) . 3) ) . se recomand˘ a gruparea componentelor ˆ ınrudite ca funct ¸ii astfel ˆ ıncˆ at s˘ a putem fi siguri c˘ a. ele se vor g˘ asi ˆ ımpreun˘ a. Gruparea componentelor se face ˆ ın panel-uri.218 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. add ( new TextField ( " " . folosind metoda setLayout. lista . A¸ sadar. acestuia i se poate specifica un gestionar de pozit ¸ionare anume. lista .7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) Plasarea componentelor direct pe suprafat ¸a de afi¸ sare poate deveni incomod˘ a ˆ ın cazul ˆ ın care avem multe obiecte grafice. indiferent de gestionarul de pozit ¸ionare al suprafet ¸ei de afi¸ sare. El nu are o reprezentare vizibil˘ a. Un panel este cel mai simplu model de container. add ( new Label ( " Text : " ) ) . intro . Gestionarul implicit pentru containerele de tip Panel este FlowLayout. Listing 9. Panel intro = new Panel () .

add ( lista . etc. add ( new Button ( " Iesire " ) ) . Componentele care genereaz˘ a anumite evenimente se mai numesc ¸ si surse de evenimente. f . ˆ ınchiderea sau redimensionarea unei ferestre. BorderLayout . f . pentru a scrie cod care s˘ a se execute ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul interactioneaz˘ a cu o component˘ a grafic˘ a trebuie s˘ a facem urm˘ atoarele lucruri: • s˘ a scriem o clas˘ a de tip listener care s˘ a ”asculte” evenimentele produse de acea component˘ a¸ si ˆ ın cadrul acestei clase s˘ a implement˘ am metode specifice pentru tratarea lor. pack () . BorderLayout . Interceptarea evenimentelor generate de componentele unui program se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator. Exemple de evenimente sunt: ap˘ asarea unui buton. A¸ sadar. f . control . BorderLayout .4 Tratarea evenimentelor Un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unei componente grafice ¸ si reprezint˘ a mecanismul prin care utilizatorul comunic˘ a efectiv cu programul. orice obiect poate ”consuma” evenimentele generate de o anumit˘ a component˘ a grafic˘ a. CENTER ) . In Java. } } 9. SOUTH ) . NORTH ) .4. TRATAREA EVENIMENTELOR 219 Panel control = new Panel () . f . add ( new Button ( " Salvare " ) ) . f . consumator de evenimente).9. add ( intro . add ( control . control . modificarea textului ˆ ıntr-un control de editare. . show () .

Clasele care descriu aceste obiecte se ˆ ımpart ˆ ın mai multe tipuri ˆ ın funct ¸ie de componenta care le genereaz˘ a.. ea va putea s˘ a asculte evenimente de mai multe tipuri: . Evenimentele sunt. } } Intrucˆ at o clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. Toate aceste interfet ¸e sunt derivate din EventListener. obiecte. pentru ascultarea evenimentelor de tip ActionEvent clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ActionListener. cu alte cuvinte s˘ aˆ ınregistr˘ am acea clas˘ a drept ”consumator” al evenimentelor produse de componenta respectiv˘ a. } } class AscultaTexte implements TextListener { public void textValueChanged(TextEvent e) { // Metoda interfetei TextListener .. mai precis ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea utilizatorului asupra acesteia. O clas˘ a consumatoare de evenimente (listener) poate fi orice clas˘ a care specifica ˆ ın declarat ¸ia sa c˘ a dore¸ ste s˘ a asculte evenimente de un anumit tip. De exemplu. Pentru fiecare tip de eveniment exist˘ a o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a obiecte de acel tip. lista lor complet˘ a fiind prezentat˘ a ulterior. etc. evenimentul generat de act ¸ionarea unui buton este descris de clasa ActionEvent. pentru TextEvent interfat ¸˘ a care trebuie implementata este TextListener.. Fiecare interfat ¸˘ a define¸ ste una sau mai multe metode care vor fi apelate automat la aparit ¸ia unui eveniment: class AscultaButoane implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Metoda interfetei ActionListener . ca orice altceva ˆ ın Java. INTERFAT ¸ A GRAFICA • s˘ a comunic˘ am componentei surs˘ a c˘ a respectiva clasa ˆ ıi ”ascult˘ a” evenimentele pe care le genereaz˘ a. Acest lucru se realizeaz˘ a prin implementarea unei interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment. cel generat de modificarea unui text de clasa TextEvent.. etc. Astfel. Toate aceste clase sunt derivate din superclasa AWTEvent.220 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

1 Exemplu de tratare a evenimentelor Inainte de a detalia aspectele prezentate mai sus. TextListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { ..9. cu condit ¸ia ca acestea s˘ a fie ˆ ınregistrate la componenta respectiv˘ a. Sumarizˆ and..*. awt . awt . 9.4. .*. A¸ sa cum am spus mai devreme. } public void textValueChanged(TextEvent e) { . Am spus lista. import java .9: Ascultarea evenimentelor a dou˘ a butoane import java . deoarece evenimentele unei componente pot fi ascultate de oricˆ ate clase. Vom crea o fereastr˘ a care s˘ a cont ¸in˘ a dou˘ a butoane cu numele ”OK”. } } 221 Vom vedea ˆ ın continuare metodele fiec˘ arei interfet ¸e pentru a ¸ sti ce trebuie s˘ a implementeze o clas˘ a consumatoare de evenimente.4. iar eliminarea ei din aceast˘ a list˘ a cu removeTipEvenimentListener.acestea descriu metode ce vor fi apelate automat la aparit ¸ia evenimentelor. pentru ca evenimentele unei componente s˘ a fie interceptate de c˘ atre o instant ¸˘ a a unei clase ascult˘ ator. • O clas˘ a care ascult˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment . TRATAREA EVENIMENTELOR class Ascultator implements ActionListener. tratarea evenimentelor ˆ ın Java se desf˘ a¸ soar˘ a astfel: • Componentele genereaz˘ a evenimente cˆ and ceva ”interesant” se ˆ ıntˆ ampl˘ a... Listing 9.”. • Sursele evenimentelor permit oric˘ arei clase s˘ a ”asculte” evenimentele sale prin metode de tip addXXXListener. event . Inregistrarea unei clase ˆ ın lista ascult˘ atorilor unei componente se face cu metode din clasa Component de tipul addTipEvenimentListener.. unde XXX este un tip de eveniment. La ap˘ asarea fiec˘ arui buton vom scrie pe bara de titlu a ferestrei mesajul ”Ati apasat butonul . repectiv ”Cancel”.. aceast˘ a clas˘ a trebuie ˆ ınregistrata ˆ ın lista ascult˘ atorilor componentei respective. s˘ a consider˘ am un exemplu de tratare a evenimentelor.

definita mai jos } } class Ascultator implements ActionListener { private Fereastra f . Button b1 = new Button ( " OK " ) . } } Nu este obligatoriu s˘ a definim clase speciale pentru ascultarea evenimentelor. Ascultator listener = new Ascultator ( this ) . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { f . setLayout ( new FlowLayout () ) . f . setTitle ( " Ati apasat " + e . b2 . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . 100) . } } public class TestEvent1 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Mai simplu ar fi fost s˘ a folosim chiar clasa Fereastra pentru a trata evenimentele produse de componentele sale. addActionListener ( listener ) . In exemplul de mai sus am definit clasa Ascultator pentru a intercepta evenimentele produse de cele dou˘ a butoane ¸ si din acest motiv a trebuit s˘ a trimitem ca parametru constructorului clasei o referint ¸a la fereastra noastr˘ a. Vom modifica put ¸in ¸ si . add ( b1 ) . b1 . // Ambele butoane sunt ascultate de obiectul listener . // instanta a clasei Ascultator . getActionCommand () ) .222 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. f = f . add ( b2 ) . show () . public Ascultator ( Fereastra f ) { this . setSize (200 . addActionListener ( listener ) .

4. ok . setSize (200 . getSource () == exit ) System . addActionListener ( this ) . awt .metoda getSource.*. add ( exit ) . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { Button ok = new Button ( " OK " ) . setTitle ( " Ati apasat OK de " + n + " ori " ) . exit . } } . TRATAREA EVENIMENTELOR 223 aplicat ¸ia pentru a pune ˆ ın evident ¸a o alt˘ a modalitate de a determina componenta generatoare a unui eveniment . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . show () . 100) . exit (0) . addActionListener ( this ) . f . // Terminam aplicatia if ( e .10: Tratarea evenimentelor ˆ ın ferestr˘ a import java . setLayout ( new FlowLayout () ) . add ( ok ) . getSource () == ok ) { n ++. event . import java . awt . // Ambele butoane sunt ascultate in clasa Fereastra // deci ascultatorul este instanta curenta : this } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( e .9.*. Button exit = new Button ( " Exit " ) . int n =0. this . } } } public class TestEvent2 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . Listing 9.

eliminare FocusEvent Obt ¸inere.4. Evenimentele semantice reprezint˘ a interact ¸iunea cu o component˘ a GUI: ap˘ asarea unui buton. afi¸ sare ContainerEvent Ad˘ augare pe container. In tabelul de mai jos sunt enumerate clasele ce descriu aceste evenimente ¸ si operat ¸iunile efectuate (asupra unei componente) care le genereaz˘ a: ComponentEvent Ascundere. 9. redimensionare. orice clas˘ a poate asculta evenimente de orice tip cu condit ¸ia s˘ a implementeze interfet ¸ele specifice acelor tipuri de evenimente. O anumit˘ a act ¸iune a utilizatorului poate genera mai multe evenimente. deplasare. De exemplu. sau o operat ¸ie asupra unei ferestre. mi¸ scarea mouse-ului. tastare MouseEvent Operat ¸iuni cu mouse-ul: click. maximizare. tastarea literei ’A’ va genera trei evenimente: unul pentru ap˘ asare. drag.etc. etc.2 Tipuri de evenimente Evenimentele se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: de nivel jos ¸ si semantice.224 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. WindowEvent Operat ¸iuni asupra ferestrelor: minimizare. pierdere foucs KeyEvent Ap˘ asare. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile aplicat ¸ie putem scrie cod pentru tratarea fiec˘ arui eveniment ˆ ın parte. eliberare taste. selectarea unui articol dintr-o list˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. Evenimentele de nivel jos reprezint˘ a o interact ¸iune de nivel jos cum ar fi o ap˘ asare de tast˘ a. etc. unul pentru eliberare ¸ si unul pentru tastare. Clasele care descriu aceste tipuri de evenimente sunt: ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent Act ¸ionare Ajustarea unei valori Schimbarea st˘ arii Schimbarea textului .

se vor reg˘ asi ¸ si pentru toate subclasele sale. evenimentele generate de o superclas˘ a. Component Container Window Button List MenuItem TextField Choice Checkbox List CheckboxMenuItem Scrollbar TextField TextArea ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener ContainerListener WindowListener ActionListener ItemListener AdjustmentListener TextListener Observat ¸i c˘ a de¸ si exist˘ a o singur˘ a clas˘ a MouseEvent. Orice clas˘ a care trateaz˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele interfet ¸elor corespunz˘ atoare. Acest lucru a fost f˘ acut deoarece evenimentele legate de deplasarea mouse-ului sunt generate foarte frecvent ¸ si recept ¸ionarea lor poate avea un impact negativ asupra vitezei de execut ¸ie. .9. TRATAREA EVENIMENTELOR 225 Urm˘ atorul tabel prezint˘ a componentele AWT ¸ si tipurile de evenimente generate. Tabelul de mai jos prezint˘ a. metodele puse la dispozitie ¸ si care trebuie implementate de c˘ atre clasa ascult˘ ator. Evident.4. exist˘ a dou˘ a interfet ¸e asociate MouseListener ¸ si MouseMotionListener. cum ar fi Component. pentru fiecare interfat ¸˘ a. prezentate sub forma interfet ¸elor corespunz˘ atoare. ˆ ın situat ¸ia cˆ and tratarea acestora nu ne intereseaz˘ a ¸ si dorim s˘ a trat˘ am doar evenimente de tip click. de exemplu.

Toate tipurile de evenimente mo¸ stenesc metoda getSource care returneaz˘ a obiectul responsabil cu generarea evenimentului. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a diferent ¸iem doar tipul componentei surs˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA Interfat ¸˘ a ActionListener AdjustmentListener Metode actionPerformed(ActionEvent e) adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) componentHidden(ComponentEvent e) ComponentListener componentMoved(ComponentEvent e) componentResized(ComponentEvent e) componentShown(ComponentEvent e) ContainerListener componentAdded(ContainerEvent e) componentRemoved(ContainerEvent e) FocusListener focusGained(FocusEvent e) focusLost(FocusEvent e) ItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) keyPressed(KeyEvent e) KeyListener keyReleased(KeyEvent e) keyTyped(KeyEvent e) mouseClicked(MouseEvent e) mouseEntered(MouseEvent e) MouseListener mouseExited(MouseEvent e) mousePressed(MouseEvent e) mouseReleased(MouseEvent e) MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent e) mouseMoved(MouseEvent e) TextListener textValueChanged(TextEvent e) windowActivated(WindowEvent e) windowClosed(WindowEvent e) windowClosing(WindowEvent e) WindowListener windowDeactivated(WindowEvent e) windowDeiconified(WindowEvent e) windowIconified(WindowEvent e) windowOpened(WindowEvent e) In cazul ˆ ın care un obiect listener trateaz˘ a evenimente de acela¸ si tip provocate de componente diferite. este necesar s˘ a putem afla.226 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. . ˆ ın cadrul uneia din metodele de mai sus. care este sursa evenimentului pe care ˆ ıl trat˘ am pentru a putea react ¸iona ˆ ın consecint ¸˘ a.

9. TRATAREA EVENIMENTELOR putem folosi operatorul instanceof. } if (sursa instanceof TextField) { // S-a apasat Enter dupa editarea textului TextField tf = (TextField) sursa. if (tf == nume) { // A fost editata componenta ’nume’ } . Astfel de particularit˘ a¸ ti vor fi prezentate mai detaliat ˆ ın sect ¸iunile dedicate fiecˆ arei componente ˆ ın parte. 9.. if (btn == ok) { // A fost apasat butonul ’ok’ } . Un exemplu sugestiv este urm˘ atorul: o fereastr˘ a care nu are specificat cod pentru tratarea evenimentelor sale nu poate fi ˆ ınchis˘ a cu butonul standard .. Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implementeze obligatoriu toate metodele definite de acea interfat ¸˘ a.getSource(). if (sursa instanceof Button) { // A fost apasat un buton Button btn = (Button) sursa. obiectele ce descriu evenimente pot pune la dispozit ¸ie ¸ si alte metode specifice care permit aflarea de informat ¸ii legate de evenimentul generat.. } } 227 Pe lˆ ang˘ a getSource. implicit. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod pentru unele dintre ele. De exemplu. public void actionPerformed(ActionEvent e) { Object sursa = e.. ActionEvent cont ¸ine metoda getActionCommand care. returneaz˘ a eticheta butonului care a fost ap˘ asat.4. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and acest lucru poate deveni sup˘ arator.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime Am vazut c˘ a o clas˘ a care trateaz˘ a evenimente de un anumit tip trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a corespunz˘ atoare acelui tip.4. mai ales atunci cˆ and nu ne intereseaz˘ a decˆ at o singura metod˘ a a interfet ¸ei.

sau System. INTERFAT ¸ A GRAFICA marcat cu ’x’ din colt ¸ul dreapta sus ¸ si nici cu combinat ¸ia de taste Alt+F4. event . } public void windowClosed ( WindowEvent e ) {} public void windowIconified ( WindowEvent e ) {} public void windowDeiconified ( WindowEvent e ) {} public void windowActivated ( WindowEvent e ) {} public void windowDeact ivated ( WindowEvent e ) {} } public class TestWind ow Lis te ne r { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowListener " ) . show () . Listing 9.exit pentru terminarea programului.*.11: Implementarea interfet ¸ei WindowListener import java . Singura metod˘ a care ne intereseaz˘ a este windowClosing. f . } } Observat ¸i c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am toate metodele interfet ¸ei. ˆ ın cazul cˆ and este vorba de fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei.228 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. class Fereastra extends Frame implements WindowListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Pentru a evita scrierea inutil˘ a a . ˆ ın care specific˘ am ce trebuie f˘ acut atunci cˆ and utilizatorul doreste s˘ aˆ ınchid˘ a fereastra.*. Pentru a realiza acest lucru trebuie interceptat evenimentul de ˆ ınchidere a ferestrei ˆ ın metoda windoClosing ¸ si apelat˘ a metoda dispose de ˆ ınchidere a ferestrei. awt . exit (0) . awt . chiar dac˘ a nu scriem nici un cod pentru unele dintre ele. addWindowList ener ( this ) . } // Metodele interfetei WindowListener public void windowOpened ( WindowEvent e ) {} public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminare program System . this . Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am interfat ¸a WindowListener care are nu mai put ¸in de ¸ sapte metode. import java .

9. Scopul unei astfel de clase este ca la crearea unui ”ascult˘ ator” de evenimente.12: Extinderea clasei WindowAdapter import java . } } public class TestWindowAdapter { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowAdapter " ) . exist˘ a o serie de clase care implementeaz˘ a interfet ¸ele de tip ”listener” f˘ ar˘ a a specifica nici un cod pentru metodele lor.*.4. import java . addWindowListener ( new Ascultator () ) .*. show () . Ins˘ a exist˘ a¸ si dou˘ a dezavantaje majore. Aceste clase se numesc adaptori. Dup˘ a cum at ¸i observat fat ¸˘ ade exemplul anterior. } } class Ascultator extends WindowAdapter { // Suprdefinim metodele care ne intereseaza public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . ˆ ın loc s˘ a implement˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a¸ si implicit toate metodele sale. } } Avantajul clar al acestei modalit˘ a¸ ti de tratare a evenimentelor este reducerea codului programului. De exemplu. Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. s˘ a extindem adaptorul corespunz˘ ator interfet ¸ei respective (dac˘ a are!) ¸ si s˘ a supradefinim doar metodele care ne intereseaz˘ a (cele ˆ ın care vrem s˘ a scriem o anumit˘ a secvent ¸˘ a de cod). adaptorul interfet ¸ei WindowListener este WindowAdapter iar folosirea acestuia este dat˘ aˆ ın exemplul de mai jos: Listing 9. event . . exit (0) . acesta devenind mult mai lizibil. awt . this . awt . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . TRATAREA EVENIMENTELOR 229 acestor metode. f .

va crea o metod˘ a a clasei respective. Interfat ¸a ActionListener AdjustemnrListener ComponentListener ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener Adaptor nu are nu are ComponentAdapter ContainerAdapter FocusAdapter nu are KeyAdapter MouseAdapter MouseMotionAdapter nu are WindowAdapter S ¸ tim c˘ a o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a declarat˘ aˆ ın cadrul altei clase. INTERFAT ¸ A GRAFICA clasa Fereastra nu poate extinde WindowAdapter deoarece ea extinde deja clasa Frame ¸ si din acest motiv am construit o nou˘ a clas˘ a numit˘ a Ascultator.se oberv˘ a c˘ a o interfat ¸˘ a XXXListener are un adaptor de tipul XXXAdapter. Un exemplu tipic de folosire a lor este instant ¸ierea . iar clasele anonime sunt clase interne folosite pentru instant ¸ierea unui singur obiect de un anumit tip.exit(0). Vom vedea ˆ ıns˘ a c˘ a acest dezavantaj poate fi eliminat prin folosirea unei clase anonime. Un alt dezavantaj este c˘ a orice gre¸ seal˘ a de sintax˘ aˆ ın declararea unei metode a interfet ¸ei nu va produce o eroare de compilare dar nici nu va supradefini metoda interfet ¸ei ci. } } In tabelul de mai jos sunt dat ¸i tot ¸i adaptorii interfet ¸elor de tip ”listener” . class Ascultator extends WindowAdapter { // In loc de windowClosing scriem WindowClosing // Nu supradefinim vreo metoda a clasei WindowAdapter // Nu da nici o eroare // Nu face nimic ! public void WindowClosing(WindowEvent e) { System.230 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Interfet ¸ele care nu au un adaptor sunt cele care definesc o singur˘ a metod˘ a¸ si prin urmare crearea unei clase adaptor nu ˆ ısi are rostul. pur ¸ si simplu.

getGraphics () . yellow ) . getX () . label . this . random () * 50) . raza ) . getY () . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { // Desenam un cerc la fiecare click de mouse label . e . awt .. event .. BorderLayout . add ( label . blue ) . .*. getX () . " ) . 1 .13: Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime import java . this . import java . 400) . drawOval ( e . fillOval ( e . getY () . setSize (400 . } }) . int raza = ( int ) ( Math . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Label . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminam aplicatia System . exit (0) .9.4. raza .ului Graphics g = Fereastra . CENTER ) . g . } }) . g . Graphics g = Fereastra . final Label label = new Label ( " " . setColor ( Color . e . setText ( " Click . 1) . awt . TRATAREA EVENIMENTELOR 231 adaptorilor direct ˆ ın corpul unei clase care cont ¸ine componente ale c˘ aror evenimente trebuie tratate. g . setBackground ( Color . this . this . ad dM ous eM oti on Li st e n e r ( new Mo us eM ot ion Ad ap te r () { public void mouseMoved ( MouseEvent e ) { // Desenam un punct la coordonatele mouse . this . getGraphics () .*. Listing 9. NORTH ) . } }) .

232 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. O categorie aparte a acestor containere o reprezint˘ a ferestrele. } }) . o fereastr˘ a nou creat˘ a nu este vizibil˘ a. . Implicit. Metodele mai importante ale clasei Window. • hide . } } 9.face vizibil˘ a fereastra. } } public class TestAdapters { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test adaptori " ) . getKeyChar () + " " ) .face fereastra invizibil˘ a f˘ ar˘ a a o distruge ˆ ıns˘ a. show () . care sunt de altfel mo¸ stenite de toate subclasele sale. pentru a redeveni vizibila se poate apela metoda show.1 Clasa Window Clasa Window este rar utilizat˘ aˆ ın mod direct deoarece permite doar crearea unor ferestre care nu au chenar ¸ si nici bar˘ a de meniuri. Este util˘ a atunci cˆ and dorim s˘ a afi¸ sam ferestre care nu interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul ci doar ofer˘ a anumite informat ¸ii. INTERFAT ¸ A GRAFICA this . 9. una dintre ele fiind numit˘ a fereastra principal˘ a. setText ( " Ati tastat : " + e . O aplicat ¸ie Java cu intefat ¸˘ a grafic˘ a va fi format˘ a din una sau mai multe ferestre. f . cele mai utilizate fiind Frame ¸ si Dialog.5. sunt date de mai jos: • show .5 Folosirea ferestrelor Dup˘ a cum am v˘ azut suprafet ¸ele de afi¸ sare ale componentelor sunt extensii ale clasei Container. Acestea sunt descrise de clase derivate din Window. addKeyListener ( new KeyAdapter () { public void keyTyped ( KeyEvent e ) { // Afisam caracterul tastat label .

redimensioneaz˘ a automat fereastra la o suprafat ¸a optim˘ a care s˘ a cuprind˘ a toate componentele sale. f. Constructorii uzuali ai clasei Frame permit crearea unei ferestre cu sau f˘ ar˘ a titlu. } } Crearea ferestrelor prin instant ¸ierea direct˘ a a obiectelor de tip Frame este mai put ¸in folosit˘ a. Pentru ca o fereastr˘ a s˘ a devin˘ a vizibil˘ a se va apela metoda show definit˘ aˆ ın superclasa Window. • pack .5. . import java. 233 • dispose . ca ˆ ın exemplul de mai jos: import java.returneaz˘ a componenta ferestrei care are focus-ul (dac˘ a fereastra este activ˘ a). • getFocusOwner . ferestrele unui program vor fi definite ˆ ın clase separate care extind clasa Frame. public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Frame f = new Frame("Titlul ferestrei"). eventual continˆ and o bar˘ a de meniuri.9. FOLOSIREA FERESTRELOR • isShowing .testeaz˘ a dac˘ a fereastra este vizibil˘ a sau nu. cea mai important˘ a fiind numit˘ a¸ si fereastra principal˘ a. class Fereastra extends Frame{ // Constructorul public Fereastra(String titlu) { super(titlu)..*. 9.2 Clasa Frame Este derivat˘ a a clasei Window ¸ si este folosit˘ a pentru crearea de ferestre independente ¸ si funct ¸ionale. Orice aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a contt ¸ine cel put ¸in o fereastr˘ a.ˆ ınchide) fereastra ¸ si ¸ si elibereaz˘ a toate resursele acesteia. trebuie apelat˘ aˆ ın general dup˘ a ad˘ augarea tuturor componentelor pe suprafat ¸a ferestrei. De obicei.awt.awt. } .show().5..*. init ¸ial invizibil˘ a.

} } Gestionarul de pozit ¸ionare implicit al clasei Frame este BorderLayout. // Tratam evenimentul de inchidere a ferestrei this . .*. suprafat ¸a de afi¸ sare a feretrei va fi determinat˘ a automota de gestionarul de pozitt ¸ionare ¸ si va oferi doar spat ¸iul necesar afi¸ s˘ arii barei ferestrei ¸ si grupului de butoane pentru minimizare. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Constructorul public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Se observ˘ a de asemenea c˘ a butonul de ˆ ınchidere a ferestrei nu este funct ¸ional. INTERFAT ¸ A GRAFICA } public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Fereastra f = new Fereastra("Titlul ferestrei"). addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { dispose () . maximizare ¸ si ˆ ınchidere. awt . ˆ ın momentul ˆ ın care fereastra este creat˘ a dar nici o component˘ a grafic˘ a nu este ad˘ augat˘ a. mai uzual. Din acest motiv. awt . prin folosirea unui adaptor de tip WindowAdapter.*. } }) . Structura general˘ a a unei ferestre este descris˘ a de clasa Fereastra din exemplul de mai jos: Listing 9. exit (0) . // inchidem fereastra // sau terminam aplicatia System . import java .234 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.show().14: Structura general˘ a a unei ferestre import java . event . Acela¸ si efect ˆ ıl vom obt ¸ine dac˘ a o redimenionam ¸ si apel˘ am apoi metoda pack care determin˘ a dimeniunea suprafet ¸ei de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de componentele ad˘ augate. f. Tratarea evenimentelor ferestrei se face prin implementarea interfet ¸ei WindowListener sau.

// Facem inregistrarea claselor listener exit . add ( exit ) . . exist˘ a o serie de metode specifice clasei Frame.seteaz˘ a iconit ¸a ferestrei. // Adaugam componentele pe suprafata ferestrei Button exit = new Button ( " Exit " ) . } } 235 Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite din clasa Window. FOLOSIREA FERESTRELOR // Eventual . schimbam gestionarul de pozitionare setLayout ( new FlowLayout () ) .seteaz˘ a bara de meniuri a ferestrei (vezi ”Folosirea meniurilor”). addActionListener ( this ) . exit (0) .9. Dintre cele mai folosite amintim: • getFrames . } } public class TestFrame { public static void main ( String args []) { // Cream fereastra Fereastra f = new Fereastra ( " O fereastra " ) . • setIconImage . // Stabilim dimensiunile pack () . • setTitle . // implicit // sau explicit // setSize (200 . • setMenuBar .seteaz˘ a titlul ferestrei. // O facem vizibila f . show () . } // Implementam metodele interfetelor de tip listener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System .metod˘ a static˘ a ce returneaz˘ a lista tuturor ferestrelor deschise ale unei aplicat ¸ii. 200) .5.

Cu alte cuvinte.5. Acestea se numesc ferestre de dialog sau casete de dialog ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei Dialog. ferestrele de dialog nu au o existent ¸˘ a de sine st˘ at˘ atoare. o fereastr˘ a de dialog este nemodal˘ a¸ si invizibil˘ a. Implicit. dialogul de c˘ autare a unui cuvˆ ant ˆ ıntr-un fi¸ sier. INTERFAT ¸ A GRAFICA • setResizable .236 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. mesaje de avertizare. numit˘ a¸ si fereastra p˘ arinte. • nemodale: care nu blocheaz˘ a fluxul de intrare c˘ atre fereastra p˘ arinte . etc. 9.3 Clasa Dialog Toate interfet ¸ele grafice ofer˘ a un tip special de ferestre destinate prelu˘ arii unor informat ¸ii sau a unor date de la utilizator. boolean modala) . subclas˘ a direct˘ a a clasei Window. de alegere a unui fi¸ sier. String titlu. ˆ ıns˘ a exist˘ a constructori care s˘ a specifice ¸ si ace¸ sti parametri. String titlu) Dialog(Frame parinte. Cˆ and fereastra p˘ arinte este distrus˘ a sunt distruse ¸ si ferestrele sale de dialog.stabile¸ ste dac˘ a fereastra poate fi redimenionat˘ a de utilizator. cum ar fi ferestrele de introducere a unor date. boolean modala) Dialog(Dialog parinte) Dialog(Dialog parinte. String titlu. Constructorii clasei Dialog sunt: Dialog(Frame parinte) Dialog(Frame parinte. String titlu) Dialog(Dialog parinte. boolean modala) Dialog(Frame parinte. Ferestrele de dialog pot fi de dou˘ a tipuri: • modale: care blocheaz˘ a accesul la fereastra parinte ˆ ın momentul deschiderii lor. cˆ and este minimizat˘ a ferestrele sale de dialog sunt f˘ acute invizibile iar cˆ and este restaurat˘ a acestea sunt aduse la starea ˆ ın care se g˘ aseau ˆ ın momentul minimiz˘ arii ferestrei p˘ arinte. Diferent ¸a major˘ a dintre ferestrele de dialog ¸ si ferestrele de tip Frame const˘ aˆ ın faptul c˘ a o fereastr˘ a de dialog este dependent˘ a de o alt˘ a fereastra (normal˘ a sau tot fereastr˘ a de dialog). de selectare a unei opt ¸iuni. etc.de exemplu.

// Fereastra principala class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { . pentru ca aceasta din urm˘ a s˘ a poat˘ a folosi datele introduse (sau opt ¸iunea specificata) ˆ ın caseta de dialog. awt . iar fereastra de dialog s˘ a ofere metode publice prin care datele introduse s˘ a fie preluate din exterior. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”modal˘ a” specific˘ am dac˘ a fereastra de dialog creat˘ a va fi modal˘ a (true) sau nemodal˘ a (false . Crearea unei ferestre de dialog este relativ simpla ¸ si se realizeaz˘ a prin derivarea clasei Dialog. Cele dou˘ a ferestre vor ar˘ ata ca ˆ ın imaginile de mai jos: Fereastra principal˘ a Fereastra de dialog Listing 9. S˘ a cre˘ am. de exemplu.*. o fereastr˘ a de dialog modal˘ a pentru introducerea unui ¸ sir de caractere. Fereastra principal˘ a a aplicatiei va fi p˘ arintele casetei de dialog. se poate realiza folosind una din urm˘ atoarele abord˘ ari generale: • obiectul care reprezint˘ a dialogul poate s˘ a trateze evenimentele generate de componentele de pe suprafat ¸a s˘ a¸ si s˘ a seteze valorile unor variabile accesibile ale ferestrei p˘ arinte ˆ ın momentul ˆ ın care dialogul este ˆ ıncheiat. awt . va primi ¸ sirul de caractere introdus ¸ si ˆ ısi va modifica titlul ca fiind acesta. import java . Comunicarea dintre fereastra de dialog ¸ si fereastra sa p˘ arinte.valoarea implicit˘ a). FOLOSIREA FERESTRELOR 237 Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a la fereastra p˘ arinte.5. event . • obiectul care creeaz˘ a dialogul (fereastra p˘ arinte) s˘ a se ˆ ınregistreze ca ascult˘ ator al evenimentelor de la butoanele care determin˘ aˆ ıncheierea dialogului.*. Deschiderea ferestrei de dialog se va face la ap˘ asarea unui buton al ferestrei principale numit ”Schimba titlul”.9.15: Folosirea unei ferestre de dialog import java .

30) . private Button ok . } } // Fereastra de dialog class FerDialog extends Dialog implements ActionListener { public String raspuns = null . } }) . setSize (300 . dispose () . String titlu = d . Button b = new Button ( " Schimba titlul " ) . BorderLayout . b . modala ) . 80) . cancel . add ( b ) .238 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Panel panel = new Panel () . raspuns . INTERFAT ¸ A GRAFICA public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . true ) . } }) . setLayout ( new FlowLayout () ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { raspuns = null . CENTER ) . exit (0) . text = new TextField ( " " . add ( text . private TextField text . . this . boolean modala ) { super ( parinte . addActionListener ( this ) . ok = new Button ( " OK " ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FerDialog d = new FerDialog ( this . public FerDialog ( Frame parinte . titlu . if ( titlu == null ) return . " Dati titlul " . this . setTitle ( titlu ) . String titlu .

if ( sursa == ok || sursa == text ) raspuns = text .awt pune la dispozitie ¸ si un tip de fereastr˘ a de dialog folosit˘ a pentru selectarea unui nume de fi¸ sier ˆ ın vederea ˆ ınc˘ arc˘ arii sau salv˘ arii unui fi¸ sier: clasa FileDialog. cancel . pack () . ok . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object sursa = e . panel . dar forma ˆ ın care vor fi afi¸ sate este specific˘ a platformei pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. FOLOSIREA FERESTRELOR cancel = new Button ( " Cancel " ) . addActionListener ( this ) . Constructorii clasei sunt: FileDialog(Frame parinte) . add ( ok ) . derivat˘ a din Dialog. Instant ¸ele acestei clase au un comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea platformelor de lucru. add ( cancel ) . show () . add ( panel . addActionListener ( this ) . BorderLayout . getSource () . dispose () . text . panel . } } // Clasa principala public class TestDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . show () .9.5. f .4 Clasa FileDialog Pachetul java. SOUTH ) .5. } } 239 9. else raspuns = null . getText () . addActionListener ( this ) .

"Salvare fisier".pentru salvare. un fi¸ sier cu extensia ”java”. atunci va fi nemodal˘ a. FileDialog. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { . Numele fi¸ sierului ales va fi afi¸ sat la consol˘ a. valorile pe care le poate lua acest argument sunt: • FileDialog.*. "Alegere fisier". // Dialog pentru salvarea unui fisier new FileDialog(parinte. awt . prin intermediul unui obiect FileDialog.16: Folosirea unei ferestre de dialog import java . Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite de la superclasa Dialog clasa FileDialog mai cont ¸ine metode pentru obt ¸inerea numelui fi¸ sierului sau directorului selectat getFile. awt .SAVE). String titlu. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”mod” specific˘ am dac˘ a ˆ ınc˘ arc˘ am sau salv˘ am un fi¸ sier.LOAD). event .SAVE . FileDialog. class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . caseta de dialog va fi modal˘ a. Listing 9.*. pentru stabilirea unui criteriu de filtrare setFilenameFilter. respectiv • FileDialog.240 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.LOAD . // Dialog pentru incarcarea unui fisier new FileDialog(parinte.java. io . iar numele implicit este TestFileDialog. boolean mod) Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a ferestrei p˘ arinte. Dac˘ a afi¸ sarea se face cu setVisible(true). getDirectory. S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ın care vom alege. Dac˘ a afi¸ sarea sa se face cu show. INTERFAT ¸ A GRAFICA FileDialog(Frame parinte. etc. Dup˘ a selectarea unui fi¸ sier ea va fi facut˘ a automat invizibil˘ a. this .pentru ˆ ınc˘ arcare. Directorul init ¸ial este directorul curent. La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil.*. import java . import java . String titlu) FileDialog(Frame parinte.

out . // Afisam fereastra de dialog ( modala ) fd . } }) . b . setFilenameFilter ( new FilenameFilter () { public boolean accept ( File dir . } }) . } } Clasa FileDialog este folosit˘ a mai rar deoarece ˆ ın Swing exist˘ a clasa JFileChooser care ofer˘ a mai multe facilit˘ a¸ ti ¸ si prin urmare va constitui prima opt ¸iune ˆ ıntr-o aplicat ¸ie cu intefat ¸˘ a grafic˘ a. Button b = new Button ( " Alege fisier " ) . } } public class TestFileDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . LOAD ) . java " ) . show () . FileDialog . f . println ( " Fisierul ales este : " + fd . . show () . // Stabilim directorul curent fd . " ) . java " ) ) . String numeFis ) { return ( numeFis . BorderLayout . FOLOSIREA FERESTRELOR public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } 241 public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FileDialog fd = new FileDialog ( this .9. System . CENTER ) . add (b . exit (0) . setFile ( " TestFileDialog . // Stabilim numele implicit fd . getFile () ) . // Specificam filtrul fd . setDirectory ( " .5. endsWith ( " . pack () . " Alegeti un fisier " . addActionListener ( this ) .

242 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. dar ¸ si alte obiecte de tip Menu (submeniuri).6 Folosirea meniurilor Spre deosebire de celelalte obiecte grafice care deriv˘ a din clasa Component. CheckBoxMenuItem. . care sunt de fapt meniurile derulante propriu-zise. In figura de mai jos este pus˘ aˆ ın evident ¸˘ a alc˘ atuirea unui meniu fix: Exemplul de mai sus cont ¸ine o bar˘ a de meniuri format˘ a din dou˘ a meniuri principale File ¸ si Edit. La rˆ andul lor. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. Meniul Edit cont ¸ine la rˆ andul lui alt meniu (submeniu) Options. La rˆ andul lor. • Meniuri de context (popup): sunt meniuri invizbile asociate unei ferestre ¸ si care se activeaz˘ a uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. articolul Undo ¸ si dou˘ a comutatoare Bold ¸ si Italic. acestea pot cont ¸ine obiecte de tip MenuItem. Meniurile pot fi grupate ˆ ın dou˘ a categorii: • Meniuri fixe (vizibile permanent): sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri ce cont ¸ine cˆ ate un meniu pentru fiecare intrare a sa. vom referi uneori bara de meniuri a unei ferestre ca fiind meniul ferestrei. In modelul AWT obiectele care reprezint˘ a bare de meniuri sunt reprezentate ca instant ¸e al clasei MenuBar. Un obiect de tip MenuBar cont ¸ine obiecte de tip Menu. Prin abuz de limbaj. comutatoare sau alte meniuri (submeniuri). O fereastr˘ a poate avea un singur meniu fix. aceste meniuri cont ¸in articole ce pot fi selectate. Aceast˘ a except ¸ie este facut˘ a deoarece unele platforme grafice limiteaz˘ a capabilit˘ a¸ tile unui meniu. O alt˘ a diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de meniurile fixe const˘ aˆ ın faptul c˘ a meniurile de context nu sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. componentele unui meniu reprezint˘ a instant ¸e ale unor clase derivate din superclasa abstract˘ a MenuComponent.

Cel mai adesea. mai precis obiectelor de tip Frame. pentru a lega bara de meniuri la o anumit˘ a fereastra trebuie apelat˘ a metoda setMenuBar din clasa Frame. o component˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a MenuContainer. adaptˆ and conceptul de bar˘ a de meniuri la platforma curent˘ a de lucru. getFont. . // Crearea barei de meniuri MenuBar mb = new MenuBar(). fiind similar˘ a celeilalte superclase abstracte Component. 9. cu sintaxa ¸ si semnificat ¸iile uzuale. meniurile sunt ata¸ sate ferestrelor. MenuComponent cont ¸ine metode cu caracter general. dintre care amintim getName. FOLOSIREA MENIURILOR 243 Pentru a putea cont ¸ine un meniu. setName. Clasa MenuBar permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru de tip Frame.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri S˘ a vedem ˆ ın continuare care este ierarhia claselor folosite ˆ ın lucrul cu meniuri ¸ si s˘ a analiz˘ am pe rˆ and aceste clase: Clasa MenuComponent este o clasa abstract˘ a din care sunt extinse toate celelalte clase folosite la crearea de meniuri.9. setFont. Ata¸ sarea unei bare de meniuri la o fereastr˘ a se face prin metoda addMenuBar a clasei Frame.6. Dup˘ a cum am mai spus. acestea implementˆ and interfat ¸˘ a MenuContainer.

Fiecare meniu are o etichet˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA // Adaugarea meniurilor derulante la bara de meniuri . ambele implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable. la invalidarea sa. Menu sau CheckboxMenuItem. f. Opt ¸ional. . ”Close”.. care este de fapt numele s˘ au ce va fi afi¸ sat pe bara de meniuri. Articolele dintr-un meniu trebuie s˘ a apart ¸in˘ a clasei MenuItem. Obiectele acestei clase descriu a¸ sadar opt ¸iunile individuale ale meniurilor derulante. La validarea unui comutator ˆ ın dreptul etichetei sale va fi afi¸ sat un simbol grafic care indic˘ a acest lucru. // Atasarea barei de meniuri la o fereastra Frame f = new Frame("Fereastra cu meniu"). Acest mecanism este dependent de platform˘ a¸ si poate fi ignorat pe unele dintre ele. simbolul grafic respectiv va disp˘ area. cu o anumit˘ a etichet˘ a care va ap˘ area ˆ ın meniu. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pot fi instant ¸e ale uneia din clasele MenuItem. O instant ¸˘ a a clasei MenuItem reprezint˘ a de fapt un buton sau un comutator. Clasa CheckboxMenuItem are aceea¸ si funct ¸ionalitate cu cea a casetelor de validare de tip Checkbox.244 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. un meniu poate fi declarat ca fiind tear-off. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a poate fi deschis ¸ si deplasat cu mouse-ul (dragged) ˆ ıntr-o alt˘ a pozit ¸ie decˆ at cea original˘ a (”rupt” din pozit ¸ia sa).addMenuBar(mb). ˆ ınsot ¸it˘ a eventual de un accelerator (obiect de tip MenuShortcut) ce reprezint˘ a combinat ¸ia de taste cu care articolul poate fi apelat rapid (vezi ”Acceleratori”). ”Exit”. act ¸ionarea articolului determinˆ and trecerea sa dintr-o stare ˆ ın alta. Clasa Menu permite crearea unui meniu derulant ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. etc. Clasa CheckboxMenuItem implementeaz˘ aˆ ıntr-un meniu articole de tip comutator . Orice articol al unui meniu trebuie s˘ a fie o instant ¸a a clasei MenuItem.care au dou˘ a st˘ ari logice (validat/nevalidat).. cum sunt ”Open”.

100) . add ( new CheckboxMenuItem ( " Italic " ) ) . f . f . } } . Menu optiuni = new Menu ( " Options " ) . awt . add ( new MenuItem ( " Cut " ) ) .17: Crearea unui meniu import java . show () . fisier . add ( new MenuItem ( " Open " ) ) . import java . add ( new CheckboxMenuItem ( " Bold " ) ) . add ( optiuni ) .*. addSeparator () . public class TestMenu { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Menu " ) . editare . FOLOSIREA MENIURILOR 245 S˘ a vedem ˆ ın continuare cum ar ar˘ ata un program care construie¸ ste un meniu ca ˆ ın figura prezentat˘ a anterior: Listing 9. optiuni . editare . addSeparator () . add ( new MenuItem ( " Copy " ) ) .6.9. setSize (200 . add ( new MenuItem ( " Close " ) ) . setMenuBar ( mb ) . fisier . mb . add ( editare ) .*. optiuni . event . awt . editare . Menu fisier = new Menu ( " File " ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . Menu editare = new Menu ( " Edit " ) . f . editare . MenuBar mb = new MenuBar () . add ( new MenuItem ( " Paste " ) ) . add ( new MenuItem ( " Undo " ) ) . editare . optiuni . add ( fisier ) . fisier . mb . fisier .

2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri La alegerea unei opt ¸iuni dintr-un meniu se genereaz˘ a fie un eveniment de tip ActionEvent dac˘ a articolul respectiv este de tip MenuItem. ItemListener { public TestMenuEvent ( String titlu ) { super ( titlu ) . A¸ sadar.DESELECTED. toate implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable ¸ si deci tratarea lor va fi f˘ acut˘ a la fel. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. pentru a activa opt ¸iunile unui meniu trebuie implementate interfat ¸ele ActionListener sau/¸ si ItemListener ˆ ın cadrul obiectelor care trebuie s˘ a specifice codul ce va fi executat la alegerea unei opt ¸iuni ¸ si implementate metodele actionPerformed. public class TestMenuEvent extends Frame implements ActionListener .246 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. awt . Fiec˘ arui meniu ˆ ıi putem asocia un obiect receptor diferit.18: Tratarea evenimentelor unui meniu import java . ceea ce face posibil ca unui buton de pe suprafat ¸a de afi¸ sare s˘ aˆ ıi corespund˘ a o opt ¸iune dintr-un meniu. . ceea ce u¸ sureaz˘ a munca ˆ ın cazul ˆ ın care ierarhia de meniuri este complex˘ a. A¸ sadar. Listing 9. respectiv itemStatChanged. tratarea evenimentelor generate de obiecte de tip MenuItem este identic˘ a cu tratarea butoanelor. awt . Menu test = new Menu ( " Test " ) . Tipul de operatie selectare / deselectare este codificat ˆ ın evenimentul generat de cˆ ampurile statice ItemEvent.6. fie ItemEvent pentru comutatoarele CheckboxMenuItem. ambele cu acela¸ si nume.*. sau alegerii opt ¸iunii.SELECTED ¸ si ItemEvent. Choice. Obiectele de tip CheckboxMenuItem tip se g˘ asesc ˆ ıntr-o categorie comun˘ a cu List.*. CheckboxMenuItem check = new CheckboxMenuItem ( " Check me " ) . MenuBar mb = new MenuBar () . event . tratarea evenimentului corespunz˘ ator ap˘ asarii butonului. f˘ acˆ andu-se o singur˘ a dat˘ aˆ ıntr-o clas˘ a care este ˆ ınregistrat˘ a ca receptor atˆ at la buton cˆ at ¸ si la meniu. folosind metodele addActionListener. Pentru a realiza leg˘ atura ˆ ıntre obiectul meniu ¸ si obiectul de tip listener trebuie s˘ a adaug˘ am receptorul ˆ ın lista de ascult˘ atori a meniului respectiv. respectiv addItemListener. CheckBox. ˆ ıntocmai ca pe orice component˘ a. import java .

} public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Valabila si pentru meniu si pentru buton String command = e . setMenuBar ( mb ) . subclas˘ a direct˘ a a clasei Menu. addSeparator () .9. exit (0) . } public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { if ( e . add ( btnExit . 200) . add ( test ) .1 ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei PopupMenu. } } 247 9. check . getStateChange () == ItemEvent . fiind . getActionCommand () . else setTitle ( " Not checked ! " ) . setSize (300 .6. } public static void main ( String args []) { TestMenuEvent f = new TestMenuEvent ( " Tratare evenimente meniuri " ) . BorderLayout . FOLOSIREA MENIURILOR test . addActionListener ( this ) . SELECTED ) setTitle ( " Checked ! " ) . btnExit . SOUTH ) . show () . test . mb .6. addItemListener ( this ) . Sunt meniuri invizibile care sunt activate uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. test . Button btnExit = new Button ( " Exit " ) . add ( check ) . test . f . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . addActionListener ( this ) . equals ( " Exit " ) ) System . if ( command . show () .3 Meniuri de context (popup) Au fost introduse ˆ ıncepˆ and cu AWT 1.

Meniurile de context nu se adaug˘ a la un alt meniu (bar˘ a sau sub-meniu) ci se ata¸ seaz˘ a la o component˘ a (de obicei la o fereastr˘ a) prin metoda add a acesteia. popup. vom crea un meniu de contex pe care ˆ ıl vom activa la ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului pe suprafat ¸a ferestrei principale.show(Component origine. popup. In cazul cˆ and avem mai multe meniuri popup pe care vrem s˘ a le folosim ˆ ıntr-o fereastr˘ a. In exemplul de mai jos.addSeparator(). . Deoarece interact ¸iunea cu mouse-ul este dependent˘ a de platforma de lucru. Pozit ¸ionarea ¸ si afi¸ sarea meniului este ˆ ıns˘ a responsabilitatea programatorului. ..remove(popup1). int x. popup. Metodele de ad˘ augare a articolelor unui meniu de context sunt mo¸ stenite ˆ ıntocmai de la meniurile fixe. int y) ¸ si este de obicei rezultatul ap˘ asarii unui buton al mouse-ului. Aceasta este isPopupTrigger ¸ si este definit˘ aˆ ın clasa MouseEvent. reprezint˘ a instant ¸a ferestrei ˆ ın care se va afi¸ sa meniul. fereastra.248 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. pentru a avea acces rapid la meniu.add(popup1).. trebuie s˘ a le definim pe toate ¸ si. vom ad˘ auga ferestrei meniul corespunz˘ ator dup˘ a care ˆ ıl vom face vizibil.add(new MenuItem("Exit")).add(new MenuItem("New")). popup. fereastra. PopupMenu popup = new PopupMenu("Options").add(new MenuItem("Edit")). Argumentul ”origine” reprezint˘ a componenta fat ¸˘ a de originile c˘ areia se va calcula pozit ¸ia de afi¸ sare a meniului popup. Tratarea evenimentelor generate de un meniu popup se realizeaz˘ a identic ca pentru meniurile fixe.add(popup2). Afi¸ sarea meniului de context se face prin metoda show: popup. INTERFAT ¸ A GRAFICA afi¸ sate la pozit ¸ia la care se g˘ asea mouse-ul ˆ ın momentul ap˘ as˘ arii butonului s˘ au drept. la un moment dat. exist˘ a o metod˘ a care determin˘ a dac˘ a un eveniment de tip MouseEvent poate fi responsabil cu deschiderea unui meniu de context. De obicei. Dup˘ aˆ ınchiderea acestuia. vom ”rupe” leg˘ atura ˆ ıntre fereastr˘ a¸ si meniu prin instruct ¸iunea remove: fereastra.

// Cream meniul popup popup = new PopupMenu ( " Options " ) . } }) . FOLOSIREA MENIURILOR Listing 9. getActionCommand () . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mousePressed ( MouseEvent e ) { if ( e . addActionListener ( this ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . popup . 300) . isPopupTrigger () ) popup . e . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . awt . getX () . // Pozitia meniului va fi relativa la fereastra private Component origin .9. show ( origin . event .*. } public void mouseReleased ( MouseEvent e ) { if ( e .*. addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . getY () ) . isPopupTrigger () ) popup . 249 . exit (0) . getY () ) . setSize (300 . popup . show ( origin . getX () . this . awt . equals ( " Exit " ) ) System . popup .6. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . exit (0) .19: Folosirea unui meniu de context (popup) import java . origin = this . e . add ( new MenuItem ( " Edit " ) ) . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Definim meniul popup al ferestrei private PopupMenu popup . add ( new MenuItem ( " New " ) ) . this . // atasam meniul popup ferestrei popup . import java . e . e . add ( popup ) . addSeparator () . if ( command . popup . } }) .

true). . prin intermediul tastaturii. ca ˆ ın exemplele de mai jos: // Ctrl+O new MenuItem("Open".7 Folosirea componentelor AWT In continuare vor fi date exemple de folosire ale componentelor AWT.6. Singurele combinat ¸ii de taste care pot juca rolul acceleratorilor sunt: Ctrl + Tasta sau Ctrl + Shift + Tasta. // Ctrl+Shift+P new MenuItem("Preview". f .VK_O)). 9. ˆ ın care s˘ a fie puse ˆ ın evidentt ¸˘ a cˆ at mai multe din particularit˘ a¸ tile acestora. a opt ¸iunilor dintr-un meniu. precum ¸ si modul de tratare a evenimentelor generate. new MenuShortcut(’p’)). definit prin intermediul clasei MenuShortcut. // Ctrl+P new MenuItem("Print".4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) Pentru articolele unui menu este posibil˘ a specificarea unor combinat ¸ii de taste numite acceleratori (shortcuts) care s˘ a permit˘ a accesarea direct˘ a. oric˘ arui obiect de tip MenuItem ˆ ıi poate fi asociat un obiect de tip accelerator. MenuShortcut accelerator). new MenuShortcut(’p’). new MenuShortcut(KeyEvent. show () . } } 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA public class TestPopupMenu { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " PopupMenu " ) . Atribuirea unui accelerator la un articol al unui meniu poate fi realizat˘ a prin constructorul obiectelor de tip MenuItem ˆ ın forma: MenuItem(String eticheta. Astfel.250 } } ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

*. setFont ( new Font ( " Dialog " . BorderLayout . setForeground ( Color . est = new Label ( " Est " . ITALIC . est . vest . sud = new Label ( " Sud " . awt . centru . vest = new Label ( " Vest " . ITALIC . f . centru .7. est . BorderLayout . CENTER ) . RIGHT ) .9. CENTER ) . BorderLayout . dar poate fi modificat din program. add ( est . sud . BorderLayout . CENTER ) . add ( sud . setForeground ( Color . vest . Label . f . blue ) . Font . BOLD . Font . public class TestLabel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Label " ) . 14) ) . O etichet˘ a este format˘ a dintr-o singur˘ a linie de text static ce nu poate fi modificat de c˘ atre utilizator.20: Folosirea clasei Label import java . nord . Label . centru = new Label ( " Centru " .1 Clasa Label Un obiect de tip Label (etichet˘ a) reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui text pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. add ( nord . f . 14) ) . EAST ) . red ) . Font . sud .7. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 251 9. Label . nord = new Label ( " Nord " . Listing 9. LEFT ) . Label . 20) ) . setBackground ( Color . . WEST ) . add ( vest . setFont ( new Font ( " Arial " . f . setFont ( new Font ( " Dialog " . SOUTH ) . Label . NORTH ) . Label nord . centru . yellow ) .

} } 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA f . } }) .21: Folosirea clasei Button import java . f .252 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.2 Clasa Button Un obiect de tip Button reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui buton etichetat pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. 120) . b1 . exit (0) . setFont ( new Font ( " Arial " . Font . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . pack () . event . add ( centru . . show () . awt . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . import java . Listing 9. CENTER ) .*. f . setLayout ( null ) . b1 . setBounds (30 . 30 . Textul etichetei este format dintr-o singur˘ a linie. 14) ) .*. 50 . 70) . awt . BOLD .7. this . Button b1 = new Button ( " OK " ) . setSize (200 . BorderLayout .

addActionListener ( this ) . b1 . println ( e ) . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) .7. show () . f . b2 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT b1 . add ( b2 ) . 70 .7. setBackground ( Color . equals ( " Cancel " ) ) setTitle ( " Anulare ! " ) . add ( b1 ) . } } public class TestButton { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Button " ) . setBounds (100 . b2 . setForeground ( Color . orange ) . 50) . else if ( command . System . blue ) . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . out . getActionCommand () . Este folosit pentru a prelua o anumit˘ a opt ¸iune de la utilizator. 30 . if ( command .9. equals ( " OK " ) ) setTitle ( " Confirmare ! " ) . Act ¸iunea utilizatorului asupra unui comutator ˆ ıl trece pe acesta ˆ ın starea complementar˘ a celei ˆ ın care se g˘ asea. addActionListener ( this ) . b2 . } } 253 9.3 Clasa Checkbox Un obiect de tip Checkbox (comutator) reprezint˘ a o component˘ a care se poate g˘ asi ˆ ın dou˘ a st˘ ari: ”selectat˘ a” sau ”neselectat˘ a” (on/off). .

22: Folosirea clasei Checkbox import java . add ( cbx1 ) . label2 = new Label ( " " ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . label1 = new Label ( " Ingrediente Pizza : " . setBackground ( Color . awt . this . } }) . label1 . cbx2 = new Checkbox ( " sunca " ) . CENTER ) . add ( label1 ) . lightGray ) . orange ) . event . label2 .254 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.*. . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . add ( label2 ) . cbx3 = new Checkbox ( " ardei " ) . exit (0) . 1) ) . private Checkbox cbx1 . cbx2 . cbx1 = new Checkbox ( " cascaval " ) . awt . setLayout ( new GridLayout (5 . label2 . Label . import java . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 .*. cbx3 . setBackground ( Color . add ( cbx2 ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. add ( cbx3 ) .

oferind doar o modalitate de grupare a componentelor de tip Checkbox. aceste componente se mai numesc butoane radio. append ( " sunca " ) . cbx3 . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { StringBuffer ingrediente = new StringBuffer () . getState () == true ) ingrediente . addItemListener ( this ) . if ( cbx2 . getState () == true ) ingrediente . addItemListener ( this ) . cbx1 . getState () == true ) ingrediente . Aceast˘ a clas˘ a nu este derivat˘ a din Component. setText ( ingrediente . f . label2 . if ( cbx1 . append ( " cascaval " ) . } } 9. 200) . } } public class TestCheckbox { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Checkbox " ) .4 Clasa CheckboxGroup Un obiect de tip CheckboxGroup define¸ ste un grup de comutatoare din care doar unul poate fi selectat. append ( " ardei " ) . Uzual. toString () ) . . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 255 setSize (200 . cbx2 . if ( cbx3 . show () .9.7. addItemListener ( this ) .7.

256 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. cbg .*. private CheckboxGroup cbg . private Checkbox cbx1 . exit (0) . awt . cbx3 . label2 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . cbx2 = new Checkbox ( " Discovery " .23: Folosirea clasei CheckboxGroup import java . } }) . label2 . add ( label1 ) . cbg = new CheckboxGroup () . cbx2 . false ) . label2 = new Label ( " " . cbg . cbg . awt . lightGray ) . setBackground ( Color . Label . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . add ( cbx1 ) . false ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . setBackground ( Color . . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. cbx1 = new Checkbox ( " HBO " . this . orange ) . CENTER ) . label1 . setLayout ( new GridLayout (5 . label1 = new Label ( " Alegeti postul TV " . 1) ) . import java . CENTER ) . Label . event . add ( label2 ) .*. false ) . cbx3 = new Checkbox ( " MTV " .

} // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { Checkbox cbx = cbg . add ( cbx3 ) . addItemListener ( this ) .5 Clasa Choice Un obiect de tip Choice define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni din care utilizatorul poate selecta una singur˘ a. . pentru ca utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o anumit˘ a opt ¸iune. } } 257 9. din ˆ ıntreaga list˘ a doar o singur˘ a opt ¸iune este vizibil˘ a. getLabel () ) . O component˘ a Choice este ˆ ınsot ¸it˘ a de un buton etichetat cu o sageat˘ a vertical˘ a la ap˘ asarea c˘ aruia este afi¸ sat˘ aˆ ıntreaga sa list˘ a de elemente. addItemListener ( this ) .9.7. setText ( cbx . getS e lec ted Che ck box () . addItemListener ( this ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT add ( cbx2 ) . La un moment dat. cea selectat˘ aˆ ın momentul curent. cbx3 . if ( cbx != null ) label2 . cbx2 . } } public class TestCheckboxGroup { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " CheckboxGroup " ) .7. show () . setSize (200 . f . cbx1 . 200) .

*. import java . culori = new Choice () . 1) ) . break . culori . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setBackground ( Color . add ( culori ) . . red ) . add ( label ) . this . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . 100) . private Choice culori . green ) . select ( " Rosu " ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . setBackground ( Color . case 2: label . culori . setSize (200 . label = new Label ( " Alegeti culoarea " ) . add ( " Albastru " ) . } }) . red ) . blue ) . culori . setLayout ( new GridLayout (4 . event . case 1: label . getSelectedIndex () ) { case 0: label . break .24: Folosirea clasei Choice import java . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . setBackground ( Color . awt . label .258 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. addItemListener ( this ) . awt . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. culori . add ( " Rosu " ) . add ( " Verde " ) . exit (0) . culori . setBackground ( Color .*.

show () .9. Listing 9.*. f .7. this . import java . private List culori .7.*. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt .6 Clasa List Un obiect de tip List define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni care poate fi setat˘ a astfel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o singur˘ a opt ¸iune sau mai multe. addWindowListener ( new WindowAdapter () { . event . awt . Toate elementele listei sunt vizibile ˆ ın limita dimensiunilor grafice ale componentei. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } } } public class TestChoice { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Choice " ) .25: Folosirea clasei List import java . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . } } 259 9.

green ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " . case 2: label . setBackground ( Color . setLayout ( new GridLayout (2 . culori . culori . red ) . add ( " Albastru " ) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . add ( label ) . f . add ( culori ) . culori = new List (3) . add ( " Rosu " ) . label . add ( " Verde " ) . addItemListener ( this ) . setBackground ( Color . } } } public class TestList { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " List " ) . 200) . } }) . break . culori . getSelectedIndex () ) { case 0: label . blue ) . exit (0) . setSize (200 . setBackground ( Color . setBackground ( Color . case 1: label . CENTER ) . } } .260 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. culori . break . culori . 1) ) . red ) . select (3) . Label . show () . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .

setLayout ( new GridLayout (2 . 1) ) . exit (0) .7. private Label valoare . 80) .7. 0 . this . scroll .7 Clasa ScrollBar Un obiect de tip Scrollbar define¸ ste o bar˘ a de defilare pe vertical˘ a sau orizontal˘ a. Listing 9. 0 . lightGray ) . setBackground ( Color . class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar scroll .9. event . Label .26: Folosirea clasei ScrollBar import java . } }) . valoare . HORIZONTAL . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 261 9. addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . valoare = new Label ( " " . add ( valoare ) . import java . Este util˘ a pentru punerea la dispozit ¸ia utilizatorului a unei modalit˘ a¸ ti sugestive de a alege o anumit˘ a valoare dintr-un interval. 1 . setSize (200 . } // Metoda interfetei Adju st me ntL is te ne r . awt .*. scroll = new Scrollbar ( Scrollbar . awt . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . 101) . add ( scroll ) . add Adjus tmen tLis t e n e r ( this ) . CENTER ) .*.

} } public class TestScrollbar { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Scrollbar " ) . Listing 9. Acest lucru este util pentru acele componente care nu au implementat˘ a funct ¸ionalitatea de defilare automat˘ a.*.*. getValue () + " % " ) . awt . setText ( scroll . cum ar fi listele (obiecte din clasa List).27: Folosirea clasei ScrollPane import java . private List list . import java . .7. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .8 Clasa ScrollPane Un obiect de tip ScrollPane permite ata¸ sarea unor bare de defilare (orizontal˘ a¸ ssi/sau vertical˘ a) oric˘ arei componente grafice.262 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. this . event . class Fereastra extends Frame { private ScrollPane sp . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void ad ju st m e n t V a lu eC ha n g e d ( AdjustmentEvent e ) { valoare . exit (0) . show () . f . awt . } } 9.

FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } }) . f . list . setSize (200 . } } public class TestScrollPane { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " ScrollPane " ) .9 Clasa TextField Un obiect de tip TextField define¸ ste un control de editare a textului pe o singur˘ a linie. add ( " Marti " ) . add ( " Miercuri " ) . 200) . sp . show () . list . list .7. Este util pentru interogarea utilizatorului asupra unor valori. add ( " Luni " ) . select (1) . add ( list ) . BorderLayout .7. . SC ROLLBAR S_ALWAY S ) . list . list . list . list . } } 263 9.9. CENTER ) . add ( " Vineri " ) . list = new List (7) . add ( sp . sp = new ScrollPane ( ScrollPane . list . add ( " Duminica " ) . add ( " Joi " ) . add ( " Sambata " ) .

p2 . setLayout ( new GridLayout (3 . Panel p1 = new Panel () . p1 . p2 . awt . exit (0) . parola . add ( new Label ( " Nume : " ) ) . 1) ) . nume = new TextField ( " " . 100) . private Label acces . LEFT ) ) . } . } }) . add ( parola ) . p1 . parola . addTextListener ( this ) . add ( p2 ) .28: Folosirea clasei TextField import java . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. class Fereastra extends Frame implements TextListener { private TextField nume . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . add ( nume ) . setSize (350 . setBackground ( Color . Panel p2 = new Panel () . addTextListener ( this ) . 30) .264 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. this . add ( new Label ( " Parola : " ) ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . CENTER ) . event . 10) . import java . add ( p1 ) . p1 . PWD = " java " . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . lightGray ) . awt . Label . acces = new Label ( " Introduceti numele si parola ! " .*. setEchoChar ( ’* ’) . parola . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . p2 . add ( acces ) . private static final String UID = " Duke " . parola = new TextField ( " " . LEFT ) ) . nume .*.

10 Clasa TextArea Un obiect de tip TextArea define¸ ste un control de editare a textului pe mai multe linii.7.*. } } 9. getText () .9. } } public class TestTextField { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextField " ) . return . Este util pentru editarea de texte. introducerea unor comentarii. setText ( " Acces permis ! " ) . f . etc . length () == 0) { acces . Listing 9. show () . setText ( " " ) .29: Folosirea clasei TextArea import java . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 265 // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( nume . equals ( UID ) && parola . } if ( nume . setText ( " Acces interzis ! " ) . awt .7. getText () . length () == 0 || parola . getText () . . getText () . equals ( PWD ) ) acces . else acces .

getText () . exit (0) . import java . . } }) . this . setSize (300 . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . setEnabled ( true ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA import java . } // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( text . event . addTextListener ( this ) .266 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. TextArea . text = new TextArea ( " " . setEnabled ( false ) . class Fereastra extends Frame implements TextListener . salvare = new Button ( " Salveaza text " ) . add ( fisier . else salvare . add ( salvare . salvare . SOUTH ) . length () == 0 || nume . salvare . setEnabled ( false ) . S C RO L L BA R S _ VE R T I C A L _ O N L Y ) . io . lightGray ) . 30 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . NORTH ) .*. add ( text . length () == 0) salvare . CENTER ) . nume = new TextField ( " " . fisier . BorderLayout . awt . addActionLi stener ( this ) . fisier . private Button salvare . add ( new Label ( " Fisier : " ) ) .*. text . private TextField nume . 10 . ActionListener { private TextArea text . BorderLayout . setBackground ( Color . 200) . Panel fisier = new Panel () . add ( nume ) . 12) . BorderLayout . getText () .

7. show () . requestFocus () . text . out . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String continut = text . } catch ( IOException ex ) { ex .9. close () . print ( continut ) . out . getText () . getText () ) ) . f . } } 267 . try { PrintWriter out = new PrintWriter ( new FileWriter ( nume . printStackTrace () . } } } public class TestTextArea { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextArea " ) .

268 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA .

Aceast˘ a desenare include componentele standard folosite ˆ ın aplicat ¸ie precum ¸ si cele definite de c˘ atre programator. maximizare. • la operat ¸ii de minimizare.Deseneaz˘ a o component˘ a. Metoda este apelat˘ a de fiecare dat˘ a cˆ and cont ¸inutul componentei trebuie desenat sau redesenat ¸ si nu va fi apelat˘ a explicit. • ca r˘ aspuns al unei solicit˘ ari explicite a programului. Act ¸iunea acestei metode se realizeaz˘ aˆ ın trei pa¸ si: 1. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare.1 Conceptul de desenare Un program Java care are interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul trebuie s˘ a deseneze pe ecran toate componentele sale care au o reprezentare vizual˘ a. ¸ sterge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului. Este o metod˘ a supradefinit˘ a de fiecare component˘ aˆ ın parte pentru a furniza reprezentarea sa grafic˘ a specific˘ a. Desenarea componentelor se face automat ¸ si este un proces care se execut˘ aˆ ın urm˘ atoarele situat ¸ii: • la afi¸ sarea pentru prima dat˘ a a unei componente. • void update(Graphics g) .Capitolul 10 Desenarea 10. 269 .Actualizeaz˘ a starea grafic˘ a a unei componente. Metodele care controleaz˘ a procesul de desenare se g˘ asesc ˆ ın clasa Component ¸ si sunt urm˘ atoarele: • void paint(Graphics g) .

10. ˆ ın general apelat˘ a automat sau explicit cu metoda repaint ori de cˆ ate ori componenta respectiv˘ a trebuie redesenat˘ a. Dup˘ a cum se observ˘ a. ˆ ıns˘ a putem modifica reprezentarea lor grafic˘ a prin crearea unei subclase ¸ si supradefinirea metodei paint.1. Componentele standard AWT au deja supradefinit˘ a aceast˘ a metod˘ a deci nu trebuie s˘ a ne preocupe desenarea lor. Atent ¸ie Toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸a de desenare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. DESENAREA 2. maximizare.270 CAPITOLUL 10.1 Metoda paint Dup˘ a cum am spus. Acesta reprezint˘ a contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a desenarea componentelor (vezi ”Contextul grafic de desenare . singurul argument al metodelor paint ¸ si update este un obiect de tip Graphics. Exist˘ a posibilitatea de a desena ¸ si ˆ ın afara metodei paint. avˆ and ˆ ıns˘ a grij˘ a s˘ a apel˘ am ¸ si metoda superclasei care se ocup˘ a cu desenarea efectiv˘ a a componentei. din acest motiv. orice obiect grafic care dore¸ ste s˘ a se deseneze trebuie s˘ a o supradefineasc˘ a pentru a-¸ si crea propria sa reprezentare. redefinim metoda paint pentru un obiect de tip Frame. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. Metoda paint este definit˘ aˆ ın superclasa Component ˆ ıns˘ a nu are nici o implementare ¸ si.clasa Graphics”). apeleaz˘ a metoda paint pentru a redesena componenta. stabile¸ ste culoarea (foreground) a componentei. ˆ ıns˘ a aceste desene se vor pierde la prima operat ¸ie de minimizare. 3.Execut˘ a explicit un apel al metodei update pentru a actualiza reprezentarea grafic˘ a a unei componente. In exemplul de mai jos. • void repaint() . . pentru a crea o clas˘ a ce instant ¸iaz˘ a ferestre pentru o aplicat ¸ie demonstrativ˘ a (ˆ ın colt ¸ul stˆ anga sus este afi¸ sat textul ”Aplicatie DEMO”). toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente.

1. al c˘ arei scop este de a fi extins˘ a pentru a implementa . awt . paint ( g ) . red ) . setColor ( Color . show () . la prima redimensionare a ferestrei acesta s-ar pierde. Font . } } public class TestPaint { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test paint " ) . Java ofer˘ a ¸ si posibilitatea controlului la nivel de punct (pixel) pe dispozitivul grafic.1: Supradefinirea metodei paint import java . respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafat ¸a unei componente.10. Dac˘ a desenarea acestui text ar fi fost facut˘ a oriunde ˆ ın alt˘ a parte decˆ at ˆ ın metoda paint. setFont ( new Font ( " Arial " . g . In AWT a fost definit un tip special de component˘ a numit˘ a Canvas (pˆ anz˘ a de pictor). } public void paint ( Graphics g ) { // Apelam metoda paint a clasei Frame super . CONCEPTUL DE DESENARE Listing 10. 11) ) . setSize (200 . drawString ( " Aplicatie DEMO " . 35) . g . } } 271 Observat ¸i c˘ a la orice redimensionare a ferestrei textul ”Aplicatie DEMO” va fi redesenat. De¸ si este posibil. desenarea ˆ ın Java trebuie s˘ a se fac˘ a doar ˆ ın cadrul metodelor paint ale componentelor grafice. class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. 100) . ˆ ın general nu se deseneaz˘ a la nivel de pixel direct pe suprafat ¸a ferestrelor sau a altor containere. f . 5 . ci vor fi folosite clase dedicate acestui scop.2 Suprafet ¸e de desenare . g . BOLD . A¸ sadar. 10.1.clasa Canvas In afara posibilit˘ a¸ tii de a utiliza componente grafice standard.

este recomandat ca o plan¸ sa s˘ a redefineasca metoda getPreferredSize. Dimensiunile sale implicite sunt 0 ¸ si. KeyEvent.272 CAPITOLUL 10. A¸ sadar.. unul sau mai multi constructori public Plansa() { . dac˘ a este cazul.. } // Metodele folosite de gestionarii de pozitionare public Dimension getPreferredSize() { // Dimensiunea implicita a plansei . • redefinirea metodelor getPreferredSize. Concret. • redefinirea metodei paint din clasa respectiv˘ a. din acest motiv. • ad˘ augarea plan¸ sei pe un container cu metoda add.Listener { //Eventual. • tratarea evenimentelor de tip FocusEvent. o plan¸ s˘ a este o suprafat ¸˘ a dreptunghiular˘ a de culoare alb˘ a. sau mai bine zis a unei componente cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare... ele fiind utilizate doar ca suprafet ¸e de desenat sau ca fundal pentru animat ¸ie. MouseEvent. } // Metode de desenare a componentei public void paint(Graphics g) { . Definirea generic˘ a a unei plan¸ se are urm˘ atorul format: class Plansa extends Canvas implements . eventual getMinimumSize. Desenarea pe o plan¸ sa se face prin supradefinirea metodei paint a acesteia. DESENAREA obiecte grafice cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. getMaximumSize. deoarece acestea vor fi apelate de c˘ atre gestionarii de pozit ¸ionare. sunt: • crearea unei plan¸ se de desenare. Etapele uzuale care trebuie parcurse pentru crearea unui desen.. ComponentEvent.. pe care se poate desena. eventual ¸ si getMinimumSize. getMaximumSize. Plan¸ sele nu pot cont ¸ine alte componente grafice. adic˘ a o subclas˘ a a lui Canvas. Canvas este o clas˘ a generic˘ a din care se deriveaz˘ a subclase pentru crearea suprafet ¸elor de desenare (plan¸ se).

. red .10. import java . event . vom interschimba cele dou˘ a culori ˆ ıntre ele. } public void paint ( Graphics g ) { g . } // Implementarea metodelor interfetelor de tip Listener . private Color color [] = { Color . awt . } 273 S˘ a definim o plan¸ s˘ a pe care desen˘ am un p˘ atrat ¸ si cercul s˘ au circumscris. blue }. g . Color . dim . height ) . Listing 10. drawRect (0 . 0 . private int index = 0.*. class Plansa extends Canvas { Dimension dim = new Dimension (100 . } }) .1. } public Dimension getPreferredSize () { .... public Plansa () { this . fillOval (0 . width . height ) . dim .. awt . 0 .. dim . 100) . dim .2: Folosirea clasei Canvas import java .index ]) . setColor ( color [1 . colorate diferite.index .*. } public Dimension getMinimumSize() { return . width . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { index = 1 . repaint () . setColor ( color [ index ]) . g . g . } public Dimension getMaximumSize() { return .. CONCEPTUL DE DESENARE return . La fiecare click de mouse...

add ( new Plansa () . Un context grafic este. • la imprimant˘ a sau •ˆ ıntr-o zon˘ a virtual˘ a de memorie. } } public class TestCanvas { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Canvas " ) . etc) metodele de desenare au implement˘ ari interne diferite. desenarea se poate face: • pe o port ¸iune de ecran. Un context grafic este specificat prin intermediul unui obiect de tip Graphics primit ca parametru ˆ ın metodele paint ¸ si update. imprimant˘ a. plotter. DESENAREA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . In funct ¸ie de dispozitivul fizic pe care se face afi¸ sarea (ecran. } } CAPITOLUL 10.274 return dim . BorderLayout . 200) . transparente utilizatorului. CENTER ) . In general. show () . adic˘ a stabilirea: . texte ¸ si imagini • stabilirea propriet˘ a¸ tilor contextului grafic. el trebuie s˘ a obt ¸in˘ a un context grafic de desenare pentru suprafat ¸a c˘ areia ˆ ıi apart ¸ine regiunea pe care se va desena. un obiect prin intermediul c˘ aruia putem controla procesul de desenare a unui obiect. de fapt. } } 10. setSize (200 . Clasa Graphics pune la dispozit ¸ie metode pentru: • primitive grafice: desenarea de figuri geometrice.2 Contextul grafic de desenare Inainte ca utilizatorul s˘ a poat˘ a desena.

Desenarea figurilor geometrice se realizeaz˘ a cu urm˘ atoarele metode: . 275 10.2.2 Primitive grafice Prin primitive grafice ne vom referi ˆ ın continuare la metodele clasei Graphics. etc. In continuare. Metode Color getColor() void setColor(Color c) Fontul de scriere a textelor Font getFont() void setFont(Font f) Originea coordonatelor translate(int x.2. CONTEXTUL GRAFIC DE DESENARE – culorii ¸ si fontului curente cu care se face desenarea. y=20. vor fi specificat ¸i pentru contextul grafic ˆ ın care se face desenarea ¸ si nu vor fi trimi¸ si ca argumente metodelor respective de desenare. – suprafet ¸ei ˆ ın care sunt vizibile componentelor desenate. int y) Zona de decupare Shape getClip() (zona ˆ ın care sunt vizibile desenele) void setClip(Shape s) Modul de desenare void setXorMode(Color c) void setPaintMode(Color c) Proprietate Culoarea de desenare 10. Desenarea textelor se face cu uzual cu metoda drawString care prime¸ ste ca argumente un ¸ sir ¸ si colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. 10. // Desenam la coordonatele x=10. care permit desenarea de figuri geometrice ¸ si texte. Textul va fi desenat cu fontul ¸ si culoarea curente ale contextului grafic. 20). – originii coordonatelor suprafet ¸ei de desenare. – modului de desenare. font. drawString("Hello".2.10. enumer˘ am aceste propriet˘ a¸ ti ¸ si metodele asociate lor din clasa Graphics.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic La orice tip de desenare parametrii legat ¸i de culoare.

acest lucru realizˆ andu-se prin metoda setFont fie din clasa Component. Indiferent de modalitatea aleas˘ a. Arial Bold Italic. ˆ ınclinat (italic). adic˘ a ”umplut” cu culoarea curent˘ a a contextului de desenare. • Dimensiunea fontului: ˆ ın˘ alt ¸imea sa. etc. ˆ ın timp ce metodele care ˆ ıncep cu ”draw” vor desena doar conturul figurii respective. • Familia din care face parte fontul: Helvetica. fie din Graphics. • Stilul fontului: ˆ ıngro¸ sat (bold). putem specifica prin intermediul fonturilor cum s˘ a arate textul respectiv. DESENAREA Metode drawLine drawPolyline Dreptunghi simplu drawRect fillRect clearRect Dreptunghi cu chenar draw3DRect ”ridicat” sau ”adˆ ancit” fill3DRect Dreptunghi cu colt ¸uri drawRoundRect retunjite fillRoundRect Poligon drawPolygon fillPolygon Oval (Elips˘ a drawOval fillOval Arc circular sau drawArc eliptic fillArc Metodele care ˆ ıncep cu ”fill” vor desena figuri geometrice care au interiorul colorat. cum ar fi drawString. . cum ar fi Label. Cei mai important ¸i parametri ce caracterizeaz˘ a un font sunt: • Numele fontului: Helvetica Bold. pentru a scrie un text pe ecran avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti. 10. iar a doua s˘ a apel˘ am la metodele clasei Graphics de desenare a textelor. Arial. etc. Prima dintre acestea este s˘ a folosim o component˘ a orientat˘ a-text.276 Figur˘ a geometric˘ a Linie CAPITOLUL 10.3 Folosirea fonturilor Dup˘ a cum vazut.

Font.PLAIN. int style. .10. Font. Font. 14). Folosirea unui obiect de tip Font se realizeaz˘ a uzual astfel: // Pentru componente etichetate Label label = new Label("Un text").3. Lista acestor fonturi se poate obt ¸ine astfel: Font[] fonturi = GraphicsEnvironment. 10). 10. Font. o serie ˆ ıntreag˘ a de fonturi care sunt disponibile pentru scrierea textelor.ITALIC. FOLOSIREA FONTURILOR • Metrica fontului. 20). Constructorul uzual al clasei este cel care prime¸ ste ca argument numele fontului. new Font("Arial". new Font("Courier". // In metoda paint(Graphics g) g. 12)). 10)). Font. Exemplul urmator afi¸ seaz˘ a lista tuturor fonturilor disponibile pe platforma curent˘ a de lucru. mai put ¸in despre metrica acestuia. 10.setFont(new Font("Courier". dimensiunea ¸ si stilul acestuia: Font(String name. 277 Clasele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu fonturi sunt Font ¸ si FontMetrics. ca ˆ ın exemplele de mai jos: new Font("Dialog".3. 12). O platform˘ a de lucru are instalate.getAllFonts(). g.PLAIN.BOLD.drawString("Alt text".1 Clasa Font Un obiect de tip Font ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre tot ¸i parametrii unui font. Font. ˆ ın continuare fiind prezentate modalit˘ a¸ tile de lucru cu acestea. Textul fiec˘ arui nume de font va fi scris cu fontul s˘ au corespunz˘ ator. la un moment dat.BOLD.PLAIN. getLocalGraphicsEnvironment().BOLD.setFont(new Font("Dialog". int size) Stilul unui font este specificat prin intermediul constantelor: Font.ITALIC iar dimensiunea printr-un ˆ ıntreg. Font. label.

20 . getAllFonts () . Dimension canvasSize = new Dimension (400 .*. PLAIN . pack () . setSize (400 . } public void paint ( Graphics g ) { String nume . i < fonturi . CENTER ) . length . } } public class TestAllFonts { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " All fonts " ) . g . class Fonturi extends Canvas { private Font [] fonturi . g . length ) * 20.278 CAPITOLUL 10. add ( sp . awt . height = (1 + fonturi . Font . } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . ScrollPane sp = new ScrollPane () . i ++) { nume = fonturi [ i ]. canvasSize . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setFont ( new Font ( nume . add ( new Fonturi () ) . g e t L o c a l G r a p h i c s E n v i r o n m e n t () . DESENAREA Listing 10. ( i + 1) * 20) . getFontName () . drawString ( i + " . " + nume . sp . show () . for ( int i =0. BorderLayout . } } . 400) . 14) ) . 400) . public Fonturi () { fonturi = Graphi c sE n v ir o nm e n t .3: Lucrul cu fonturi import java . sp .

indiferent de fontul folosit de acestea. cu alte cuvinte despre dimensiunile ˆ ın pixeli ale caracterelor sale. Utilitatea principal˘ a a acestei clase const˘ aˆ ın faptul c˘ a permite pozit ¸ionarea precis˘ a a textelor pe o suprafat ¸˘ a de desenare. • In˘ alt ¸imea: distant ¸a dintre liniile de baz˘ a (leading+ascent+descent). sau unele sub altele.3.10. A¸ sadar. • Linia de ascendent ¸˘ a: linia superioara pe care nu o depaseste nici un caracter din font • Linia de descendent ¸˘ a: linia inferioar˘ a sub care nu coboar˘ a nici un caracter din font. trebuie s˘ a calcul˘ am pozit ¸iile lor de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de lungimea ¸ si ˆ ınalt ¸imea ˆ ın pixeli a celorlalte texte. Pentru aceasta este folosit˘ a clasa FontMetrics. In momentul ˆ ın care avem de afi¸ sat mai multe ¸ siruri consecutiv. Figura de mai jos prezint˘ a o imagine reprezentativ˘ a asupra metricii unui font: . FOLOSIREA FONTURILOR 279 10. • Descendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de descendent ¸˘ a. • L˘ a¸ timea: l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. Metrica unui font const˘ aˆ ın urm˘ atoarele atribute pe care le au caracterele sale: • Linia de baz˘ a: este linia dup˘ a care sunt aliniate caracterele unui font. Un obiect din aceast˘ a clas˘ a se construie¸ ste pornind de la un obiect de tip Font ¸ si pune la dispozit ¸ie informat ¸ii despre dimensiunile ˆ ın pixeli pe care le au caracterele fontului respectiv ˆ ıntr-un anumit context de desenare. • Distant ¸a ˆ ıntre linii (”leading”): distant ¸a optim˘ aˆ ıntre dou˘ a linii de text scrise cu acela¸ si font. un obiect de tip FontMetrics ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre metrica unui font.2 Clasa FontMetrics La afi¸ sarea unui ¸ sir cu metoda drawString trebuie s˘ a specific˘ am pozit ¸ia la care s˘ a apar˘ a textul respectiv pe ecran. • Ascendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de ascendent ¸˘ a.3.

pornind de la fontul curent al contextului grafic: public void paint(Graphics g) { Font f = new Font("Arial". Ca s˘ a fim mai preci¸ si. int x.determin˘ a l˘ a¸ timea total˘ aˆ ın pixeli a unui ¸ sir de caractere specificat. int y) argumentele x ¸ si y repreznit˘ a colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. • charWidth . Un context grafic pune la dispozit ¸ie o metod˘ a special˘ a getFontMetrics de creare a unui obiect de tip FontMetrics. In exemplul urm˘ ator sunt afi¸ sate pe ecran zilele s˘ apt˘ amˆ anii ¸ si lunile anului: . • stringWidth .getFontMetrics(). Font. } Cele mai folosite metode ale clasei FontMetrics sunt: • getHeight .BOLD. 11). y reprezint˘ a pozit ¸ia liniei de baz˘ a a textului care va fi scris.280 CAPITOLUL 10.determin˘ aˆ ın˘ alt ¸imea unei linii pe care vor fi scrise caractere ale unui font.determin˘ a l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. DESENAREA Reamintim c˘ a la metoda drawString(String s. FontMetrics fm = g.

length . " Sambata " . Font . if ( i < zile . x = 0. Font . } // Schimbam fontul g . " Septembrie " . 100) . i ++) { text = luni [ i ]. g . drawString ( etLuni . y ) .3.*. for ( int i =0. for ( int i =0. stringWidth ( etLuni ) . " Miercuri " . text . " Joi " . x = 0. length . drawString ( text . private String [] luni = { " Ianuarie " . " Iulie " . y += fm . y . " Marti " . // Alegem un font si aflam metrica sa g . int x . y ) .10. getHeight () . stringWidth ( text ) . getFontMetrics () . x += fm . " Octombrie " . " Vineri " . i < zile . g . private String [] zile = { " Luni " . FOLOSIREA FONTURILOR Listing 10.1) text += " . if ( i < luni . BOLD . getFontMetrics () . length . x += fm . x . stringWidth ( etZile ) . i < luni . " Iunie " . x . " Noiembrie " . setFont ( new Font ( " Arial " . y ) . 20) ) . PLAIN . " Martie " . String etZile = " Zilele saptamanii : " . " Februarie " . x . " Aprilie " . setFont ( new Font ( " Dialog " . " Mai " . " Duminica " }. fm = g . x += fm . class Texte extends Canvas { Dimension canvasSize = new Dimension (800 . g . y = fm . 14) ) . " Decembrie " }.1) 281 . etLuni = " Lunile anului : " . i ++) { text = zile [ i ].4: Folosirea clasei FontMetrics import java . " . getHeight () . length . " August " . awt . fm = g . drawString ( etZile . public void paint ( Graphics g ) { FontMetrics fm .

0 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere reale). • S˘ a folosim unul din constructorii clasei Color. Pentru a crea o culoare avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • S˘ a folosim una din constantele definite ˆ ın cele dou˘ a clase. y ) . BorderLayout . x += fm . } } 10. O culoare este reprezentat˘ a printr-o instant ¸˘ a a clasei Color sau a subclasei sale SystemColor.0 ¸ si 1. f . fie ˆ ıntre 0. Fiecare din ace¸ sti patru parametri poate varia ˆ ıntr-un interval cuprins fie ˆ ıntre 0 ¸ si 255 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere ˆ ıntregi). pack () . verde (green) ¸ si albastru (blue). g . CENTER ) . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . la care se adaug˘ a un anumit grad de transparent ¸˘ a (alpha). DESENAREA } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . drawString ( text . CAPITOLUL 10. S˘ a vedem mai ˆ ıntˆ ai care sunt constantele definite ˆ ın aceste clase: . show () . } } public class TestFontMetrics { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " FontMetrics " ) .4 Folosirea culorilor Orice culoare este format˘ a prin combinat ¸ia culorilor standard ro¸ su (red). " . x .282 text += " . add ( new Texte () . stringWidth ( text ) .

int green.desktop. green. 283 Observat ¸i c˘ aˆ ın clasa Color sunt definite culori uzuale din paleta standard de culori. Color galben = Color. flot green. int alpha) Color(int rgb) unde red. 0-7 albastru. Valorile argumentelor variaz˘ aˆ ıntre 0 − 255 pentru tipul int. int blue. atunci putem crea noi culori prin intermediul constructorilor clasei Color: Color(float red. alpha sunt valorile pentru ro¸ su. float blue. Folosirea acestor constante se face ca ˆ ın exemplele de mai jos: Color rosu = Color. blue.0) pentru transparent ¸˘ a specific˘ a faptul c˘ a respectiva culoare este complet opac˘ a.0 pentru tipul float.red. Implicit. Dac˘ a nici una din aceste culori predefinite nu corespunde preferint ¸elor noastre. albastru ¸ si transparent ¸˘ a iar parametrul ”rgb” de la ultimul constructor reprezint˘ a un ˆ ıntreg format din: bit ¸ii 16-23 ro¸ su. float blue) Color(flot red.10..4. . float alpha) Color(int red.0) specific˘ a transparent ¸˘ a total˘ a. Color fundal = SystemColor. float green. culorile sunt complet opace.yellow. respectiv 0. verde. meniuri. 8-15 verde. iar valoarea 0 (sau 0. etc) ale platformei curente de lucru. int green. texte. Valoarea 255 (sau 1.0 − 1. int blue) Color(int red. ˆ ın timp ce ˆ ın clasa SystemColor sunt definite culorile componentelor standard (ferestre. FOLOSIREA CULORILOR Color black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange pink red white yellow SystemColor activeCaption activeCaptionBorder activeCaptionText control controlHighlight controlShadow contolText desktop menu text textHighlight window ..

255. DESENAREA // Exemple de folosire a constructorilor: Color alb = new Color(255. Metodele cele mai folosite ale clasei Color sunt: brighter darker getRed getGreen getBlue getAlpha getRGB Creeaz˘ a o noua versiune a culorii curente mai deschis˘ a.284 CAPITOLUL 10. black ) .*. 0. Color rosuTransparent = new Color(255. 0-7 albastru) S˘ a consider˘ am o aplicat ¸ie cu ajutorul c˘ areia putem vizualiza dinamic culorile obt ¸inute prin diferite combinat ¸ii ale parametrilor ce formeaz˘ a o culoare. public void paint ( Graphics g ) { g .5: Folosirea clasei Color import java . 0. 0. 255). respectiv mai ˆ ınchis˘ a Determin˘ a parametrii din care este alcatuit˘ a culoarea Determin˘ a valoarea ce reprezint˘ a culoarea respectiv˘ a (bit ¸ii 16-23 ro¸ su. 128). 0). 255) . 0. 0 . . 0 . event . 50) . Aplicat ¸ia va ar˘ ata astfel: Listing 10. Color rosu = new Color(255. awt . import java . Dimension canvasSize = new Dimension (150 . setColor ( Color . class Culoare extends Canvas { public Color color = new Color (0 . 0). awt . Color negru = new Color(0.*. 8-15 verde.

public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . text += " A = " + color . 1 . getRed () . private Culoare culoare . getAlpha () . FOLOSIREA CULORILOR g . setColor ( color ) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . 30) . blue ) . } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . gValue = new Scrollbar ( Scrollbar . width . 0 . HORIZONTAL . 0 . g . setLayout ( new GridLayout (4 . setBackground ( Color . aValue . g . 0 . this . 0 . 12) ) . text += " B = " + color . . 1) ) . text += " G = " + color . rValue = new Scrollbar ( Scrollbar . } } 285 class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar rValue . rgbValues . bValue . setFont ( new Font ( " Arial " . Panel rgbValues = new Panel () .4. 1 . canvasSize . green ) . BOLD . HORIZONTAL . 0 . gValue . setBackground ( Color . aValue = new Scrollbar ( Scrollbar . Font . bValue = new Scrollbar ( Scrollbar . 0 . getGreen () . setBackground ( Color . bValue . text += " R = " + color . exit (0) . 1 . 0 . drawString ( text . 0 . String text = " " . 256) . red ) . HORIZONTAL . HORIZONTAL . 256) . 0 . 256) . canvasSize . 256) .10. rValue . g . } }) . gValue . 1 . 0 . fillRect (0 . height ) . getBlue () .

add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . pack () . b . DESENAREA aValue . } } public class TestColor { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Color " ) . repaint () . add ( aValue ) . BorderLayout . int g = gValue . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) .286 CAPITOLUL 10. add ( culoare . rgbValues . f . rValue . rgbValues . aValue . BorderLayout . NORTH ) .5 Folosirea imaginilor Aceasta este o imagine: . setValue (255) . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . add ( bValue ) . rgbValues . rgbValues . show () . } } 10. getValue () . add ( gValue ) . getValue () . setSize (200 . aValue . gValue . 100) . getValue () . g . Color c = new Color (r . culoare . CENTER ) . } public void ad ju stm en tV al u e C h an ge d ( AdjustmentEvent e ) { int r = rValue . culoare . getValue () . int a = aValue . culoare = new Culoare () . bValue . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . setBackground ( Color . color = c . add ( rgbValues . add ( rValue ) . int b = bValue . rgbValues . a ) . lightGray ) .

10.infoiasi. fie aflat la o anumit˘ a adres˘ a Web (URL). Image image2 = toolkit.getDefaultToolkit(). 2. Crearea unui obiect de tip Image.ro/~acf/poza.5.1 Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea unei imagini presupune realizarea urm˘ atoarilor doi pa¸ si: 1. . avˆ and ˆ ıns˘ a aceea¸ si denumire getImage ¸ si urm˘ atoarele formate: Applet Toolkit getImage(URL url) getImage(URL url) getImage(URL url. String fisier) getImage(String fisier) Pentru a obt ¸ine un obiect de tip Toolkit se va folosi metoda getDefaultToolkit.gif"). Image image1 = toolkit. Afi¸ sarea propriu-zis˘ aˆ ıntr-un context grafic.gif")). 10.5.getImage("poza. Orice imagine va fi reprezentat˘ a ca o instant ¸˘ a a clasei Image. Metodele pentru ˆ ınc˘ arcarea unei imagini dintr-un fi¸ sier se g˘ asesc ˆ ın clasele Applet ¸ si Toolkit. FOLOSIREA IMAGINILOR 287 In AWT este posibil˘ a folosirea imaginilor create extern ˆ ın format gif sau jpeg. ca ˆ ın exemplul de mai jos: Toolkit toolkit = Toolkit. Aceasta nu este o clas˘ a de componente (nu extinde Component) ci implementeaz˘ a obiecte care pot fi desenate pe suprafat ¸a unor componente cu metode specifice unui context grafic pentru componenta respectiva (similar modului cum se deseneaz˘ a o linie sau un cerc).getImage( new URL("http://www. Crearea unui obiect de tip Image se face folosind o imagine dintr-un fi¸ sier fie aflat pe ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a.

getDefaultToolkit(). int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. va fi facut˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. int y. int boolean drawImage(Image img. ImageObserver unde: • img este obiectul ce reprezint˘ a imaginea. 0.getImage("taz. this). aceste operat ¸iuni fiind f˘ acute abia ˆ ın momentul ˆ ın care se va realiza afi¸ sarea imaginii pentru prima dat˘ a. g.drawImage(img. 0. x. 200. 100. • observer este un obiect care ”observ˘ a” ˆ ınc˘ arcarea imaginii ¸ si va fi informat pe m˘ asura derul˘ arii acesteia. • x. 0. g.288 CAPITOLUL 10. DESENAREA Metoda getImage nu verific˘ a dac˘ a fi¸ sierul sau adresa specificata reprezint˘ a o imagine valid˘ a¸ si nici nu ˆ ıncarc˘ a efectiv imaginea ˆ ın memorie. ˆ ın general. Color. heigth reprezint˘ aˆ ınalt ¸imea ¸ si l˘ a¸ timea la care trebuie scalat˘ a imaginea (dac˘ a lipsesc. int y. relative la spat ¸iul de coordonate al contextului grafic. In exemplul urm˘ ator afi¸ sam aceea¸ si imagine de trei ori. Cele mai uzuale formate ale metodei sunt: boolean drawImage(Image img.drawImage(img. 100.drawImage(img. 200. this). imaginea va fi afi¸ sat˘ a la dimensiunile ei reale). ImageObserver observer) x.yellow. int y. this). 200. int width. y sunt coordonatele stˆ anga-sus la care va fi afi¸ sat˘ a imaginea. int y. int width. 400. g. int Color bgcolor. int height. • width. x. Color bgcolor. Afi¸ sarea unei imagini ˆ ıntr-un context grafic se realizeaz˘ a prin intermediul metodei drawImage din clasa Graphics ¸ si.gif"). folosind forme diferite ale metodei drawImage: Image img = Toolkit. int height. Metoda nu face decˆ at s˘ a creeze un obiect de tip Image care face referint ¸˘ a la o anumit˘ a imagine extern˘ a. 0. • bgColor reprezint˘ a culoarea cu care vor fi colorat ¸i pixelii transparent ¸i ai imaginii (poate s˘ a lipseasc˘ a). x. observer) .

10. De aceea trebuie s˘ a existe un mecanism prin care componenta s˘ a fie redesenat˘ a automat ˆ ın momentul ˆ ın care au mai sosit informat ¸ii legate de imagine. Aceast˘ a interfat ¸˘ a descrie obiecte care au ˆ ınceput s˘ a utilizeze o imagine incomplet˘ a¸ si care trebuie anunt ¸ate de noile date obt ¸inute ˆ ın legatur˘ a cu imaginea respectiv˘ a. In sect ¸iunea urm˘ atoare vom detalia acest aspect. Aceste informat ¸ii pot fi aflate prin intermediul constantelor definite de interfat ¸˘ a: . implementat˘ a de clasa Component ¸ si deci de toate componentele.10. lucru deosebit de util ˆ ıntrucˆ at procesul de ˆ ınc˘ arcare a unei imagini poate dura mult ¸ si nu este de dorit ca ˆ ın acest interval de timp (pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea complet˘ a a imaginii) aplicat ¸ia s˘ a fie blocat˘ a.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor In cazul ˆ ın care se afi¸ seaz˘ a o imagine care se g˘ ase¸ ste pe Internet sau imaginea afi¸ sata este de dimensiuni mari se va observa c˘ a aceasta nu apare complet de la ˆ ınceput ci este desenat˘ a treptat.5. int h ) Implementarea implicit˘ a const˘ a dintr-un apel la metoda repaint pentru dreptunghiul specificat la apel ¸ si care reprezint˘ a zona din imagine pentru care se cunosc noi informat ¸ii. int flags. dup˘ a care red˘ a imediat controlul apelantului. ce va fi apelat˘ a periodic de firul de execut ¸ie (creat automat) care se ocup˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea imaginii. FOLOSIREA IMAGINILOR 289 Metoda drawImage returneaz˘ a true dac˘ a imaginea a fost afi¸ sat˘ aˆ ın ˆ ıntregime ¸ si false ˆ ın caz contrar. cu alte cuvinte metoda nu a¸ stept˘ a ca o imagine s˘ a fie complet afi¸ sat˘ a ci se termin˘ a imediat ce procesul de afi¸ sare a ˆ ınceput. int y. Acest mecanism este realizat prin intermediul interfet ¸ei ImageObserver. Intregul f lags furnizeaz˘ a informat ¸ii despre starea transferului. Formatul acestei metode este: boolean imageUpdate (Image img.5. f˘ ar˘ a intervent ¸ia programatorului. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece metoda drawImage nu face decˆ at s˘ a declan¸ seze procesul de ˆ ınc˘ arcare ¸ si desenare a imaginii. la apelul metodei drawImage va fi desenat˘ a numai port ¸iunea de imagine care este disponibil˘ a la momentul init ¸ial ¸ si care poate fi incomplet˘ a. Ca urmare. Interfat ¸a ImageObserver are o singur˘ a metod˘ a numit˘ a imageUpdate. int x. pˆ an˘ a la afi¸ sarea sa complet˘ a. int w.

Aceasta va fi apelat˘ a apelat˘ a asincron de fiecare dat˘ a cˆ and sunt disponibili noi pixeli. DESENAREA Inc˘ arcarea imaginii a fost ˆ ıntrerupt˘ a. . atunci argumentul observer al metodelor referitoare la imagini va fi this. // Daca sunt toti bitii nu mai sunt necesare noi update-uri return ( (flags & (ALLBITS | ABORT)) == 0). int getHeight(ImageObserver observer) int getWidth(ImageObserver observer) Dac˘ a desenarea se face folosind clasa Canvas.290 ABORT CAPITOLUL 10. ˆ ınainte de completarea sa ALLBITS Imaginea a fost ˆ ıncarcat˘ a complet ERROR A ap˘ arut o eroare ˆ ın timpul ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginii FRAMEBITS Tot ¸i bit ¸ii cadrului curent sunt disponibili HEIGHT In˘ alt ¸imea imaginii este disponibil˘ a PROPERTIES Propriet˘ a¸ tile imaginii sunt disponibile SOMEBITS Au fost recept ¸ionat ¸i noi pixeli ai imaginii WIDTH L˘ a¸ timea imaginii este disponibil˘ a Prezent ¸a ˆ ın parametrul f lags a unui bit de valoare 1 pe pozit ¸ia reprezentata de o constant˘ aˆ ınseamn˘ a c˘ a respectiva condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a. // Imaginea este completa (flags & ALLBITS) != 0 // Eroare sau transferul imaginii a fost intrerupt (flags & ERROR | ABORT ) != 0 Metoda imageUpdate poate fi redefint˘ a de o component˘ a pentru a personaliza procesul de afi¸ sare al imaginii. int h) { // Desenam imaginea numai daca toti bitii sunt disponibili if (( flags & ALLBITS) != 0) repaint(). } De asemenea. int w. int x. int y. int flags. se observ˘ a c˘ a metodele clasei Image pentru determinarea dimensiunilor unei imagini au ca argument un obiect de tip ImageObserver. public boolean imageUpdate(Image img.

h).. this)..setColor(. /* Realizam desenul folosind gmem gmem. FOLOSIREA IMAGINILOR 291 10. . } } 10.drawImage(img..sun... Secvent ¸a general˘ a de implementare a mecanismului de double-buffering este urm˘ atoarea: // Supradefinim update pentru a elimina stergerea desenului public void update(Graphics g) { paint(g).10.5.)..4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG Pachetul com.getGraphics().codec. O situat ¸ie frecvent˘ aˆ ın care se apeleaz˘ a la double-buffering este crearea de animat ¸ii. */ // Transferam desenul din memorie pe ecran // desenand de fapt imaginea creata g. 0. Graphics gmem = img.3 Mecanismul de ”double-buffering” Tehnica de double-buffering implic˘ a realizarea unui desen ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul s˘ au pe ecran.fillOval(.5. } public void paint(Graphics g) { // Desenam in memorie pe un obiect de tip Image // w si h sunt dimensiunile desenului Image img = createImage(w.5.dispose(). gmem.image.jpeg din distribut ¸ia standard Java ofer˘ a suport pentru salvarea unei imagini aflate ˆ ın memorie ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın for- . gmem. pentru a elimina efectul nepl˘ acut de ”clipire” (”flickering”) rezultat atunci cˆ and sunt efectuate redesen˘ ari repetate la intervale mici de timp.). 0.

aflata ˆ ın pachetul java.encode(img). O clas˘ a responsabil˘ a cu realizarea acestei operat ¸iuni ar putea fi definit˘ a astfel: import import import import com.setQuality(quality.image. JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec.9f. out.292 CAPITOLUL 10.image.awt.createJPEGEncoder(out).awt. //intre 0 si 1 public static void write(BufferedImage img.codec. } catch( Exception e ) { e.setJPEGEncodeParam(jep). encoder.*.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie In cazul ˆ ın care dorim s˘ a folosim o anumit˘ a imagine creat˘ a direct din program ¸ si nu ˆ ıncarcat˘ a dintr-un fi¸ sier vom folosi clasa MemoryImageSource. String filename) { try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename).printStackTrace(). // Folosim setarile de codare jpeg implicite encoder. java. DESENAREA mat JPEG.image.BufferedImage. java. } } } 10. JPEGEncodeParam jep = encoder.io.sun. java. Pentru aceasta va trebui s˘ a definim un . class JPEGWriter { static float quality = 0. false).5.*. jep.*.jpeg.getDefaultJPEGEncodeParam(img).close().awt.

int blue = (int) (Math.6 Tip˘ arirea Tip˘ arirea ˆ ın Java este tratat˘ aˆ ın aceea¸ si manier˘ a ca ¸ si desenarea.getRGB(). w)). y < h. this). int[] pix = new int[w * h]. int scan) unde: • w. // g este un context grafic 10.random() * 255). int h. • pixeli[] este vectorul cu culorile imaginii. x++) { int red = (int) (Math. normal aceste valori sunt off = 0. singurul lucru diferit fiind contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a operat ¸iile. green. 0. O aplicat ¸ie va apela metode ale acestei clase pentru: .˘ 10. Pachetul care ofer˘ a suport pentru tip˘ arire este java.6. } img = createImage(new MemoryImageSource(w. x < w. for (int y = 0. TIPARIREA 293 vector de numere ˆ ıntregi ˆ ın care vom scrie valorile ˆ ıntregi (RGB) ale culorilor pixelilor ce definesc imaginea noastr˘ a. pix[index++] = new Color(red. int index = 0. g. 0. h. Constructorul clasei MemoryImageSource este: MemoryImageSource(int w. int[] pixeli. int off.print. int h = 100. scan = w In exemplul urmator vom crea o imagine cu pixeli de culori aleatorii ¸ si o vom afi¸ sa pe ecran: int w = 100. • of f.random() * 255). Dimensiunea vectorului va fiˆ ın˘ alt ¸imea ˆ ınmult ¸it˘ a cu l˘ a¸ timea ˆ ın pixeli a imaginii. y++) { for (int x = 0. 0.awt. blue). h reprezint˘ a dimensiunile imaginii (l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea). scan reprezint˘ a modalitatea de construire a matricii imaginii pornind de la vectorul cu pixeli.random() * 255).drawImage(img. int green = (int) (Math. pix. iar clasa principal˘ a care controleaz˘ a procesul de tip˘ arire este PrinterJob.

PAGE_EXISTS. In general. 3. Un obiect care va fi tip˘ arit trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. int pageIndex) throws PrinterException { // Descrirea imaginii obiectului ce va fi afisata la imprimanta // Poate fi un apel la metoda paint: paint(g) if (ceva nu este in regula}) { return Printable. Specificarea obiectului care va fi tip˘ arit: setPrintable. • Tip˘ arirea efectiv˘ a.getPrinterJob 2. orice informat ¸ii care trebuie atˆ at afi¸ sate cˆ at ¸ si tip˘ arite. In cazul cˆ and imaginea de pe ecran coincide cu imaginea de la imprimant˘ a. Crearea unei sesiuni de tip˘ arire: PrinterJob. care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a print. responsabil˘ a cu descrierea modalit˘ a¸ tii de tip˘ arire a obiectului. vor fi ˆ ıncapsulate ˆ ıntr-un obiect grafic . Orice component˘ a care poate fi afi¸ sat˘ a pe ecran poate fi ¸ si tip˘ arit˘ a. metodele paint ¸ si print pot specifica aceea¸ si secvent ¸˘ a de cod. } Pa¸ sii care trebuie efectuat ¸i pentru tip˘ arirea unui obiect sunt: 1. • Invocarea dialogului cu utilizatorul pentru specificarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire. In general. PageFormat pf. metoda print are urm˘ atorul format: public int print(Graphics g.294 CAPITOLUL 10. acesta trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. Opt ¸ional.NO_SUCH_PAGE. care are o reprezentare vizual˘ a descris˘ a de metoda paint ¸ si care va specifica ¸ si modalitatea de reprezentare a sa la imprimant˘ a. .component˘ a. init ¸ierea unui dialog cu utilizatorul pentru precizarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire: printDialog. } return Printable. DESENAREA • Crearea unei sesiuni de tip˘ arire (job).

g . java . io .*. Tip˘ arirea efectiv˘ a: print. drawRect (200 .6: Tip˘ arirea unei componente import import import import java . awt . 200 . 100) . 200 . 200) .˘ 10. 300) . g . event .*. Listing 10. drawOval (200 . NO_SUCH_PAGE .6. 200 . drawString ( " Hello " . public Dimension getPreferredSize () { return d . 400) . TIPARIREA 4. PAGE_EXISTS .*. return Printable . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { . awt . 295 In exemplul urm˘ ator vom defini un obiect care are aceea¸ si reprezentare pe ecran cˆ at ¸ si la imprimant˘ a (un cerc circumscris unui p˘ atrat. 100) . awt . private Button print = new Button ( " Print " ) .*. } } class Fereastra extends Frame implements ActionListener { private Plansa plansa = new Plansa () . 200 . PageFormat pf . } public void paint ( Graphics g ) { g . java . print . drawString ( " Numai la imprimanta " . paint ( g ) . ˆ ınsotite de un text) ¸ si vom tip˘ ari obiectul respectiv. class Plansa extends Canvas implements Printable { Dimension d = new Dimension (400 . g . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . 100 . } public int print ( Graphics g . java . 100 . int pi ) throws PrinterException { if ( pi >= 1) return Printable .

Tiparirea efectiva printJob . DESENAREA add ( plansa . print . Crearea unei sesiuni de tiparire PrinterJob printJob = PrinterJob . f . out . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // 1. ex . CENTER ) . show () . getPrinterJob () . setPrintable ( plansa ) . print () . add ( south . BorderLayout . CENTER ) ) . BorderLayout . Initierea dialogului cu utilizatorul if ( printJob . addActionListe ner ( this ) . south . // 3. SOUTH ) . pack () . } catch ( PrinterException ex ) { System . } } } } public class TestPrint { public static void main ( String args []) throws Exception { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Print " ) . south . CAPITOLUL 10. } } . } }) . exit (0) . printDialog () ) { try { // 4. setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . add ( print ) .296 System . println ( " Exceptie la tiparire ! " ) . printStackTrace () . Stabilirea obiectului ce va fi tiparit printJob . // 2. Panel south = new Panel () .

TIPARIREA 297 Tiparirea textelor O alt˘ a variant˘ a pentru tip˘ arirea de texte este deschiderea unui flux c˘ atre dispozitivul special reprezentat de imprimant˘ a¸ si scrierea informat ¸iilor. imp . imp . awt .˘ 10. imprimanta poate fi referit˘ a prin ”lpt1”. println ( " Test imprimanta " ) . deoarece necesit˘ a tratare special˘ aˆ ın funct ¸ie de sistemul de operare folosit. linie cu linie. // pentru UNIX // PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ("/ dev / lp ") ) . } } . import java . println ( " ABCDE " ) . io . close () .*. iar ˆ ın Unix prin ”/dev/lp”. class TestPrintText { public static void main ( String args []) throws Exception { // pentru Windows PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ( " lpt1 " ) ) . pe acest flux. imp . In sistemul de operare Windows.*.7: Tip˘ arirea textelor import java . Listing 10.6. Observat ¸i c˘ a aceast˘ a abordare nu este portabil˘ a.

298 CAPITOLUL 10. DESENAREA .

1.1 11. In JFC sunt incluse urm˘ atoarele: • Componente Swing Sunt componente ce ˆ ınlocuiesc ¸ si ˆ ın acela¸ si timp extind vechiul set oferit de modelul AWT. • Java 2D API Folosind Java 2D pot fi create aplicat ¸ii care utilizeaz˘ a grafic˘ a la un 299 .1 Introducere JFC Tehnologia Swing face parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) care pune la dispozit ¸ie o serie ˆ ıntreag˘ a de facilit˘ a¸ ti pentru scrierea de aplicat ¸ii cu o interfat ¸˘ a grafic˘ a mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a funct ¸ional ¸ si estetic fat ¸˘ a de vechiul model AWT. Java.Capitolul 11 Swing 11. cum ar fi cele standard Windows. • Look-and-Feel Permite schimbarea ˆ ınf˘ a¸ ti¸ s˘ arii ¸ si a modului de interact ¸iune cu aplicat ¸ia ˆ ın funct ¸ie de preferint ¸ele fiec˘ aruia. dispozitive de recunoa¸ stere a vocii. • Accessibility API Permite dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a comunice cu dispozitive utilizate de c˘ atre persoane cu diverse tipuri de handicap. Mac. Acela¸ si program poate utiliza diverse moduri Look-and-Feel. ecrane Braille. Motif sau altele oferite de diver¸ si dezvoltatori. cum ar fi cititoare de ecran. acestea putˆ and fi interschimbate de c˘ atre utilizator chiar la momentul execut ¸iei . etc.

300

CAPITOLUL 11. SWING nivel avansat. Clasele puse la dispozit ¸ie permit crearea de desene complexe, efectuarea de operat ¸ii geometrice (rotiri, scal˘ ari, translat ¸ii, etc.), prelucrarea de imagini, tip˘ arire, etc.

• Drag-and-Drop Ofer˘ a posibilitatea de a efectua operat ¸ii drag-and-drop ˆ ıntre aplicat ¸ii Java ¸ si aplicat ¸ii native. • Internat ¸ionalizare Internat ¸ionalizarea ¸ si localizarea aplicat ¸iilor sunt dou˘ a facilit˘ a¸ ti extrem de importante care permit dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a poat˘ a fi configurate pentru exploatarea lor ˆ ın diverse zone ale globului, utilizˆ and limba ¸ si particularit˘ a¸ tile legate de formatarea datei, numerelor sau a monedei din zona respectiv˘ a. In aceste capitol vom face o prezentare scurt˘ a a componentelor Swing, deoarece prezentarea detaliata a tuturor facilit˘ a¸ tilor oferite de JFC ar oferi suficient material pentru un volum de sine st˘ at˘ ator.

11.1.2

Swing API

Unul din principalele deziderate ale tehnologiei Swing a fost s˘ a pun˘ a la dispozit ¸ie un set de componente GUI extensibile care s˘ a permit˘ a dezvoltarea rapid˘ a de aplicat ¸ii Java cu interfat ¸˘ a grafic˘ a competitiv˘ a din punct de vedere comercial. Pentru a realiza acest lucru, API-ul oferit de Swing este deosebit de complex avˆ and 17 pachete ˆ ın care se g˘ asesc sute de clase ¸ si interfet ¸e. Lista complet˘ a a pacehetelor din distribut ¸ia standard 1.4 este dat˘ aˆ ın tabelul de mai jos: javax.accessibility javax.swing.text.html javax.swing.plaf.basic javax.swing.border javax.swing.text.rtf javax.swing.plaf.multi javax.swing.event javax.swing.undo javax.swing.text javax.swing.plaf javax.swing javax.swing.text.parser javax.swing.plaf.metal javax.swing.colorchooser javax.swing.tree javax.swing.table javax.swing.filechooser

11.1. INTRODUCERE

301

Evident, nu toate aceste pachete sunt necesare la dezvolatarea unei aplicat ¸ii, cel mai important ¸ si care cont ¸ine componentele de baz˘ a fiind javax.swing.

Componentele folosite pentru crearea interfet ¸elor grafice Swing pot fi grupate astfel: • Componente atomice JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JSeparator • Componente complexe JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane • Componente pentru editare de text JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane • Meniuri JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem • Containere intermediare JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar • Containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

11.1.3

Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT

Nu se poate spune c˘ a Swing ˆ ınlocuie¸ ste modelul AWT ci ˆ ıl extinde pe acesta din urm˘ a ad˘ augˆ andu-i noi componente care fie ˆ ınlocuiesc unele vechi fie sunt cu totul noi. O convent ¸ie ˆ ın general respectat˘ a este prefixarea numelui unei clase AWT cu litera ”J” pentru a denumi clasa corespondent˘ a din Swing. Astfel, ˆ ın locul clasei java.awt.Button putem folosi javax.swing.JButton, ˆ ın loc de java.awt.Label putem folosi javax.swing.JLabel, etc. Este recomandat ca o aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a s˘ a foloseasc˘ a fie componente AWT, fie Swing, amestecarea lor fiind mai put ¸in uzual˘ a.

302

CAPITOLUL 11. SWING

Aplicat ¸iile GUI vor avea ˆ ın continuare nevoie de pachetul java.awt deoarece aici sunt definite unele clase utilitare cum ar fi Color, Font, Dimension, etc. care nu au fost rescrise ˆ ın Swing. De asemenea, pachetul java.awt.event r˘ amˆ ane ˆ ın continuare esent ¸ial pentru tratarea evenimentelor generate atˆ at de componente AWT cˆ at ¸ si de cele din Swing. Pe lˆ ang˘ a acesta mai poate fi necesar ¸ si javax.swing.event care descrie tipuri de evenimente specifice unor componente Swing, mecanismul de tratare a lor fiind ˆ ıns˘ a acela¸ si ca ˆ ın AWT. Pozit ¸ionarea componentelor este preluat˘ a din AWT, fiind ad˘ augate ˆ ıns˘ a noi clase care descriu gestionari de pozit ¸ionare ˆ ın completarea celor existente, cum ar fi BoxLayout ¸ si SpringLayout. Difer˘ aˆ ıns˘ a modul de lucru cu containere, dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a acestora. Majoritatea componentelor Swing care permit afi¸ sarea unui text ca parte a reprezent˘ arii lor GUI pot specifica acel text fie ˆ ın mod normal folosind un anumit font ¸ si o anumit˘ a culoare ce pot fi setate cu metodele setFont ¸ si setColor, fie prin intermediul limbajului HTML. Folosirea HTML aduce o flexibilitatea deosebit˘ aˆ ın realizarea interfet ¸ei grafice, ˆ ıntrucˆ at putem aplica format˘ ari multiple unui text, descompunerea acestuia pe mai multe linii, etc., singurul dezavantaj fiind ˆ ıncetinirea etapei de afi¸ sare a componentelor. JButton simplu = new JButton("Text simplu"); JButton html = new JButton( "<html><u>Text</u> <i>formatat</i></html>"); S˘ a descriem o aplict ¸ie simpl˘ a folosind AWT ¸ si apoi Swing, pentru a ne crea o prim˘ a impresie asupra diferent ¸elor ¸ si asem˘ an˘ arilor dintre cele dou˘ a modele. Listing 11.1: O aplicat ¸ie simpl˘ a AWT
import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluAWT extends Frame implements ActionListener { public ExempluAWT ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setLayout ( new FlowLayout () ) ; add ( new Label ( " Hello AWT " ) ) ; Button b = new Button ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ;

11.1. INTRODUCERE
add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluAWT ( " Hello " ) ; } }

303

Listing 11.2: Aplicat ¸ia rescris˘ a folosind Swing
import javax . swing .*; import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluSwing extends JFrame implements ActionListener { public ExempluSwing ( String titlu ) { super ( titlu ) ; // Metoda setLayout nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Componentele au denumiri ce incep cu litera J // Textul poate fi si in format HTML getContentPane () . add ( new JLabel ( " < html > <u > Hello </ u > <i > Swing </ i > </ html > " ) ) ; JButton b = new JButton ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ; // Metoda add nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Tratarea evenimentelor se face ca in AWT System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluSwing ( " Hello " ) ; }

304
}

CAPITOLUL 11. SWING

11.2

Folosirea ferestrelor

Pentru a fi afi¸ sate pe ecran componentele grafice ale unei aplicat ¸ii trebuie plasate pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container). Fiecare component˘ a poate fi cont ¸inut˘ a doar ˆ ıntr-un singur container, ad˘ augarea ei pe o supraft ¸˘ a nou˘ a de afi¸ sare determinˆ and eliminarea ei de pe vechiul container pe care fusese plasat˘ a. Intrucˆ at containerele pot fi ˆ ıncapsulate ˆ ın alte containere, o component˘ a va face parte la un moment dat dintr-o ierarhie. R˘ ad˘ acina acestei ierarhii trebuie s˘ a fie un a¸ sa numit container de nivel ˆ ınalt, care este reprezentat de una din clasele JFrame, JDialog sau JApplet. Intrucˆ at de appleturi ne vom ocupa separat, vom analiza ˆ ın continuare primele dou˘ a clase. In general orice aplicat ¸ie Java independent˘ a bazat˘ a pe Swing cont ¸ine cel put ¸in un container de nivel ˆ ınalt reprezentat de fereastra principal˘ a a programului, instant ¸˘ a a clasei JFrame. Simplificat, un obiect care reprezint˘ a o fereastr˘ a Swing cont ¸ine o zon˘ a care este rezervat˘ a barei de meniuri ¸ si care este situat˘ a de obieci ˆ ın partea sa superioar˘ a¸ si corpul ferestrei pe care vor fi plasate componentele. Imaginea de mai jos pune ˆ ın evident ¸˘ a aceast˘ a separare, valabil˘ a de altfel pentru orice container de nivel ˆ ınalt:

Corpul ferestrei este o instant ¸˘ a a clasei Container ce poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getContentPane. Plasarea ¸ si aranjarea componentelor pe suprafat ¸a

11.2. FOLOSIREA FERESTRELOR

305

ferestrei se va face deci folosind obiectul de tip Container ¸ si nu direct fereastra. A¸ sadar, de¸ si este derivat˘ a din Frame, clasa JFrame este folosit˘ aˆ ıntr-un mod diferit fat ¸˘ a de p˘ arintele s˘ au: Frame f = new Frame(); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(new Button("OK")); JFrame jf = new JFrame(); jf.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); jf.getContentPane().add(new JButton("OK")); Spre deosebire de Frame, un obiect JFrame are un comportament implicit la ˆ ınchiderea ferestrei care const˘ aˆ ın ascunderea ferestrei atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a butonul de ˆ ınchidere. Acest comportament poate fi modificat prin apelarea metodei setDefaultCloseOperation care prime¸ ste ca argument diverse constante ce se g˘ asesc fie ˆ ın clasa WindowConstants, fie chiar ˆ ın JFrame. jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Ad˘ augarea unei bare de meniuri se realizeaz˘ a cu metoda setJMenuBar, care prime¸ ste o instant ¸˘ a de tip JMenuBar. Crearea meniurilor este similar˘ a cu modelul AWT.

11.2.1

Ferestre interne

Din punctul de vedere al folosirii ferestrelor, aplicat ¸iile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: • SDI (Single Document Interface) • MDI (Multiple Document Interface) Programele din prima categorie gestioneaz˘ a la un moment dat o singur˘ a fereastr˘ aˆ ın care se g˘ asesc componentele cu care interact ¸ioneaz˘ a utilizatorul. In a doua categorie, fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei ˆ ınglobeaz˘ a la rˆ andul ei alte ferestre, uzual cu funct ¸ionalit˘ a¸ ti similare, ce permit lucrul concurent pe mai multe planuri.

306

CAPITOLUL 11. SWING

In Swing, clasa JInternalFrame pune la dispozit ¸ie o modalitate de a crea ferestre ˆ ın cadrul altor ferestre. Ferestrele interne au aproximativ aceea¸ si ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare ¸ si funct ¸ionalitate cu ferestrele de tip JFrame, singura diferent ¸˘ a fiind modul de gestionare a acestora. Uzual, obiectele de tip JInternalFrame vor fi plasate pe un container de tip DesktopPane, care va fi apoi plasat pe o fereastr˘ a de tip JFrame. Folosirea clasei DesktopPane este necesar˘ a deoarece aceasta ”¸ stie” cum s˘ a gestioneze ferestrele interne, avˆ and ˆ ın vedere c˘ a acestea se pot suprapune ¸ si la un moment dat doar una singur˘ a este activ˘ a. Exemplul urm˘ ator pune ˆ ın evident ¸˘ a modelul general de creare ¸ si afi¸ sare a ferestrelor interne: Listing 11.3: Folosirea ferestrelor interne
import javax . swing .*; import java . awt .*; class FereastraPrinci pal a extends JFrame { public Fereastra Pr i nc i p al a ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setSize (300 , 200) ; s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . EXIT_ON_CLOSE ) ; FereastraInterna fin1 = new FereastraInterna () ; fin1 . setVisible ( true ) ; FereastraInterna fin2 = new FereastraInterna () ; fin2 . setVisible ( true ) ; JDesktopPane desktop = new JDesktopPane () ; desktop . add ( fin1 ) ; desktop . add ( fin2 ) ; setContentPane ( desktop ) ; fin2 . moveToFront () ; } } class FereastraInterna extends JInternalFrame { static int n = 0; // nr . de ferestre interne static final int x = 30 , y = 30; public FereastraInterna () { super ( " Document # " + (++ n ) ,

11.3. CLASA JCOMPONENT
true , // resizable true , // closable true , // maximizable true ) ; // iconifiable setLocation ( x *n , y * n ) ; setSize ( new Dimension (200 , 100) ) ;

307

} } public class TestInternalFrame { public static void main ( String args []) { new FereastraPrincipala ( " Test ferestre interne " ) . show () ; } }

Ferestrele create de acest program vor ar˘ ata ca ˆ ın figura de mai jos:

11.3

Clasa JComponent

JComponent este superclasa tuturor componentelor Swing, mai put ¸in a celor care descriu containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JApplet. Deoarece JComponent extinde clasa Container, deci ¸ si Component, ea mo¸ stene¸ ste funct ¸ionalitatea general˘ a a containerelor ¸ si componentelor AWT, furnizˆ and bineˆ ınt ¸eles ¸ si o serie ˆ ıntreag˘ a de noi facilit˘ a¸ ti. Dintre nout˘ a¸ tile oferite de JComponent amintim: • ToolTips Folosind metoda setToolTip poate fi ata¸ sat unei componente un text cu explicat ¸ii legate de componenta respectiv˘ a. Cˆ and utilizatorul trece

308

CAPITOLUL 11. SWING cu mouse-ul deasupra componentei va fi afi¸ sat, pentru o perioad˘ a de timp, textul ajut˘ ator specificat.

• Chenare Orice component˘ a Swing poate avea unul sau mai multe chenare. Specificarea unui chenar se realizeaz˘ a cu metoda setBorder. • Suport pentru plasare ¸ si dimensionare Folosind metodele setPreferredSize, setMinimumSize, setMaximumSize, setAlignmentX, setAlignmentY pot fi controlat ¸i parametrii folosit ¸i de gestionarii de pozit ¸ionare pentru plasarea ¸ si dimensionarea automat˘ a a componentelor ˆ ın cadrul unui container. • Controlul opacit˘ a¸ tii Folosind metoda setOpaque vom specifica dac˘ a o component˘ a trebuie sau nu s˘ a deseneze tot ¸i pixelii din interiorul s˘ au. Implicit, valoarea propriet˘ a¸ tii de opacitate este false, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a este posibil s˘ a nu fie desenat ¸i unii sau chiar tot ¸i pixelii, permit ¸ˆ and pixelilor de sub component˘ a s˘ a r˘ amˆ an˘ a vizibili (componenta nu este opac˘ a). Valoarea propriet˘ a¸ tii pentru clasele derivate din JComponent depinde ˆ ın general de Look-and-Feel-ul folosit. • Asocierea de act ¸iuni tastelor Pentru componentele Swing exist˘ a posibilitatea de specifica anumite act ¸iuni care s˘ a se execute atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a o anumit˘ a combinat ¸ie de taste ¸ si componenta respectiv˘ a este activ˘ a (are focusul). Aceast˘ a facilitate simplific˘ a varianta init ¸ial˘ a de lucru, ¸ si anume tratarea evenimentelor de tip KeyEvent printr-un obiect KeyListener. • Double-Buffering Tehnica de double-buffering, care implic˘ a desenarea componentei ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul ˆ ıntregului desen pe ecran, este implementat˘ a automat de componentele Swing, spre deosebire de cele AWT unde trebuia realizat˘ a manual dac˘ a era cazul. Exemplul urm˘ ator ilustreaz˘ a modul de folosire a cˆ atorva dintre facilit˘ a¸ tile amintite mai sus: Listing 11.4: Facilit˘ a¸ ti oferite de clasa JComponent

add ( btn1 ) . setToolTipText ( " Eticheta coborata " ) . add ( panel ) . JButton btn2 = new JButton ( " Transparent " ) . label2 . panel . setBackground ( Color . awt . add ( btn2 ) . setPreferredSize ( new Dimension (400 . getContentPane () . raised . panel . JLabel label1 = new JLabel ( " Lowered " ) . add ( label1 ) . . swing .*. java . raised = BorderFactory . panel . CLASA JCOMPONENT import import import import javax . setBorder ( title ) . TitledBorder title . btn1 . // Folosirea chenarelor Border lowered . setToolTipText ( " Eticheta ridicata " ) . final JPanel panel = new JPanel () . label2 . label1 . panel .11. c r e a t e R a i s e d B e v e l B o r d e r () . panel . setOpaque ( true ) . border . swing . // ToolTips label1 . javax . setBorder ( raised ) .*.200) ) . awt . lowered = BorderFactory . btn2 .3. getContentPane () . s e tD e f au l t C lo s e Op e r at i o n ( JFrame . add ( label2 ) . event . EXIT_ON_CLOSE ) . panel . // Controlul opacitatii JButton btn1 = new JButton ( " Opaque " ) .*. setOpaque ( false ) . JLabel label2 = new JLabel ( " Raised " ) . 309 class Fereastra extends JFrame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . title = BorderFactory . setLayout ( new FlowLayout () ) . c re at eT it led Bo rd er ( " Borders " ) . java . setBorder ( lowered ) .*. // implicit panel . c r e a t e L o w e r e d B e v e l B o r d e r () . blue ) .

setBackground ( color ) . . Arhitectura MVC specific˘ a descompunerea unei aplicat ¸ii vizuale ˆ ın trei p˘ art ¸i separate: • Modelul . getActionMap () . " schimbaCuloare " ) . red ) . } }) . red ? Color . public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { panel . pack () . setToolTipText ( " Buton opac " ) . // Textul poate fi HTML btn2 .care va reprezenta datele aplicat ¸iei. // Asocierea unor actiuni ( KeyBindings ) /* Apasarea tastei F2 cand focusul este pe butonul al doilea va determina schimbarea culorii panelului */ btn2 . put ( KeyStroke . put ( " schimbaCuloare " . getKeyStroke ( " F2 " ) . setToolTipText ( " < html > <b > Apasati < font color = red > F2 </ font > " + " cand butonul are <u > focusul </ u > " ) . getInputMap () .5 Arhitectura modelului Swing Folosirea modelelor Modelul Swing este bazat pe o arhitectur˘ a asem˘ an˘ atoare cu MVC (modelview-controller). } } public class TestJComponent { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Facilitati JComponent " ) . new AbstractAction () { private Color color = Color . blue : Color . SWING btn1 .4 11. btn2 . } } 11. color = ( color == Color . show () . red .310 CAPITOLUL 11.

modul de reprezentare vizual˘ a a datelor. JToggleButton. componente cu reprezent˘ ari diferite pot avea acela¸ si tip de model. JSlider JTabbedPane SingleSelectionModel ListModel JList ListSelectionModel JList JTable TableModel JTable TableColumnModel JTree TreeModel JTree TreeSelectionModel Document JEditorPane. JPasswordField Fiecare component˘ a are un model init ¸ial implicit. JCheckBox. fiec˘ arui obiect corespunz˘ ator unei clase ce descrie o component˘ a Swing ˆ ıi este asociat un obiect care gestioneaz˘ a datele sale ¸ si care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a care reprezint˘ a modelul componentei respective. arhitectura Swing este de fapt o arhitectur˘ a cu model separabil. Dup˘ a cum se observ˘ a din tabelul de mai jos. JScrollBarm. Metodele care acceseaz˘ a . modul de concepere a unei aplicat ¸ii trebuie s˘ a fie orientat asupra reprezent˘ arii ¸ si manipul˘ arii informat ¸iilor ¸ si nu asupra interfet ¸ei grafice cu utilizatorul. FOLOSIREA MODELELOR • Prezentarea . JMenuItem.11. JTextPane. ˆ ın care datele componentelor (modelul) sunt separate de reprezentarea lor vizual˘ a. 311 • Controlul . JMenu. Din motive practice. ˆ ın Swing p˘ art ¸ile de prezentare ¸ si control au fost cuplate deoarece exista o leg˘ atur˘ a prea strˆ ans˘ aˆ ıntre ele pentru a fi concepute ca entit˘ a¸ ti separate. Aceast˘ a abordare este logic˘ a ¸ si din perspectiva faptului c˘ a.5. JRadioButton. ˆ ın general. JTextArea. dar exist˘ a¸ si componente care au asociate mai multe modele: Model ButtonModel Component˘ a JButton. JCheckBoxMenuItem. Pentru a realiza separarea modelului de prezentare. JTextField. JRadioButtomMenuItem JComboBox ComboBoxModel BoundedRangeModel JProgressBar. ˆ ıns˘ a are posibilitatea de a-l ˆ ınlocui cu unul nou atunci cˆ and este cazul.transformarea act ¸iunilor utilizatorului asupra componentelor vizuale ˆ ın evenimente care s˘ a actualizeze automat modelul acestora (datele). A¸ sadar.

awt . getContentPane () . cu argumente specifice fiec˘ arei componente ˆ ın parte. . add ( lst .*. javax . // Cream obiectele corespunzatoare celor doua modele model1 = new Model1 () . CENTER ) . " galben " .*. java . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . getContentPane () . model2 = new Model2 () . class Fereastra extends JFrame implements ActionListener { String data1 [] = { " rosu " . JTree sau JList exist˘ a clase abstracte care implementeaz˘ a interfat ¸a ce descrie modelul respectiv De exemplu. " yellow " . SWING modelul unui obiect sunt: setModel. awt .*. int tipModel = 1. BorderLayout . " albastru " }. setModel ( model1 ) . swing . lst . " blue " }. ListModel model1 .312 CAPITOLUL 11.*. addActionListene r ( this ) .5: Folosirea mai multor modele pentru o componenta import import import import javax . EXIT_ON_CLOSE ) . // Lista initiala nu are nici un model lst = new JList () . s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . In funct ¸ie de necesit˘ a¸ ti. model2 . SOUTH ) . btn . String data2 [] = { " red " . swing . add ( btn . JList lst . BorderLayout . java . oricare din aceste clase poate fi extins˘ a pentru a crea un nou model. Listing 11. Pentru modelele mai complexe. border . // La apasara butonului schimbam modelul JButton btn = new JButton ( " Schimba modelul " ) . cum ar fi cele asociate claselor JTable. event . respectiv getModel. Crearea unei clase care s˘ a reprezinte un model se va face extinzˆ and interfat ¸a corespunz˘ atoare ¸ si implementˆ and metodele definite de aceasta sau extinzˆ and clasa implicit˘ a oferit˘ a de API-ul Swing ¸ si supradefinind metodele care ne intereseaz˘ a. interfat ¸a model a clasei JList este ListModel care este implementat˘ a de clasele DefaultListModel ¸ si AbstractListModel.

} } class Model2 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data2 .11. length . } } // Clasele corespunzatoare celor doua modele class Model1 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data1 . } public Object getElementAt ( int index ) { return data1 [ index ]. show () . FOLOSIREA MODELELOR 313 pack () . tipModel = 1. setModel ( model1 ) . } public Object getElementAt ( int index ) { return data2 [ index ]. tipModel = 2. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( tipModel == 1) { lst . } } Multe componente Swing furnizeaz˘ a metode care s˘ a obt ¸in˘ a starea obiectului f˘ ar˘ a a mai fi nevoie s˘ a obt ¸inem instant ¸a modelului ¸ si s˘ a apel˘ am metodele .5. setModel ( model2 ) . length . } else { lst . } } } public class TestModel { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Model " ) .

Obiectele de tip listener vor trebui s˘ a apeleze metode specifice componentelor pentru a afla ce anume s-a schimbat. aceast˘ a notificare este realizat˘ aˆ ın dou˘ a moduri: 1. Un exemplu este metoda getValue a clasei JSlider care este de fapt un apel de genul getModel().getSource(). JSlider slider = new JSlider(). Inregistrarea ¸ si eliminarea obiectelor de tip listener se realizeaz˘ a cu metodele addChangeListener. ButtonModel ¸ si SingleSelectionModel. In multe situat ¸ii ˆ ıns˘ a.5.314 CAPITOLUL 11. In Swing. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intefat ¸a ChangeListener iar evenimentele sunt de tip ChangeEvent.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip BoundedRangeModel BoundedRangeModel m = (BoundedRangeModel)e. folosirea modelelor aduce flexibilitate sporit˘ a programului ¸ si este recomandat˘ a utilizarea lor. // Trebuie sa interogam sursa asupra schimbarii . Informativ (lightweight) . mai ales pentru clase cum ar fi JTable sau JTree. SWING acesteia. modelele care suport˘ a aceast˘ a abordare fiind BoundedRangeModel. respectiv removeChangeListener.getModel(). Model BoundedRangeModel ButtonModel SingleSelectionModelModel Listener ChangeListener ChangeListener ChangeListener Tip Eveniment ChangeEvent ChangeEvent ChangeEvent Interfat ¸a ChangeListener are o singur˘ a metod˘ a: public void stateChanged(ChangeEvent e).getValue(). 11. singura informat ¸ie cont ¸inut˘ aˆ ın eveniment fiind componenta surs˘ a.1 Tratarea evenimentelor Modelele componentelor trebuie s˘ a notifice aparit ¸ia unor schimb˘ ari ale datelor gestionate astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi reactualizat˘ a prezentarea lor sau s˘ a fie executat un anumti cod ˆ ın cadrul unui obiect de tip listener. model. BoundedRangeModel model = slider.Modelele trimit un eveniment prin care sunt informat ¸i ascult˘ atorii c˘ a a survenit o anumit˘ a schimbare a datelor. f˘ ar˘ a a include ˆ ın eveniment detalii legate de schimbarea survenit˘ a.

getValue()). slider. Secvent ¸a de cod de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: JSlider slider = new JSlider().out. Model ListModel ListSelectionModel ComboBoxModel TreeModel TreeSelectionModel TableModel TableColumnModel Document Document Listener ListDataListener ListSelectionListener ListDataListener TreeModelListener TreeSelectionListener TableModelListener TableColumnModelListener DocumentListener UndoableEditListener Tip Eveniment ListDataEvent ListSelectionEvent ListDataEvent TreeModelEvent TreeSelectionEvent TableModelEvent TableColumnModelEvent DocumentEvent UndoableEditEvent Folosirea acestor interfet ¸e nu difer˘ a cu nimic de cazul general: String culori[] = {"rosu". } }). unele clase permit ˆ ınregistrarea ascult˘ atorilor direct pentru componenta ˆ ın sine.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip JSlider JSlider s = (JSlider)e.addListSelectionListener( .getValue()).println("Valoare noua: " + s. JList list = new JList(culori). "albastru").11.Modele pun la dispozit ¸ie interfet ¸e specializate ¸ si tipuri de evenimente specifice ce includ toate informat ¸iile legate de schimbarea datelor. pentru a nu lucra direct cu instant ¸a modelului. ListSelectionModel sModel = list. } }).5. Pentru u¸ surint ¸a program˘ arii. singura diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de varianta anterioar˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a sursa evenimentului este acum de tipul componentei ¸ si nu de tipul modelului.out. FOLOSIREA MODELELOR 315 System. 2.getSelectionModel().println("Schimbare model: " + m. Consistent(statefull) . "galben". sModel.getSource(). System.

getValueIsAdjusting()) { System. . JScrollBar • Separatori: JSeparator Deoarece utilizarea acestora este ˆ ın general facil˘ a. ci vom pune ˆ ın evident ¸˘ a doar aspectele specifice acestui model. subliniind diferent ¸ele ¸ si ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirile fat ¸˘ a AWT.2 Componente pentru editare de text Componentele Swing pentru afi¸ sarea ¸ si editarea textelor sunt grupate ˆ ıntr-o ierarhie ce are ca r˘ ad˘ acin˘ a clasa JTextComponent din pachetul javax. Aici includem: • Etichete: JLabel • Butoane simple sau cu dou˘ a st˘ ari: JButton. pentru a permite selectarea doar a unuia dintre ele.println("Selectie curenta: " + e. 11.text. 11.swing.1 Componente atomice In categoria componentelor atomice includem componentele Swing cu funct ¸ionalitate simpl˘ a. JRadioButton. JCheckBox. SWING new ListSelectionListener() { public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { // Schimbarea este continuta in eveniment if (!e.out. mai multe butoane radio pot fi grupate folosind clasa ButtonGroup. • Componente pentru progres ¸ si derulare: JSlider.6. ˆ ın aceast˘ a sectt ¸iune nu vom ˆ ıncerca o abordare exhaustiv˘ a a modului de utilizare a tuturor componentelor. 11.6. JToggleButton.316 CAPITOLUL 11. } } }).getFirstIndex()).6 Folosirea componentelor Datorit˘ a complexit˘ a¸ tii modelului Swing. JProgressBar. nu vom analiza ˆ ın parte aceste componente. a c˘ aror folosire este ˆ ın general asem˘ an˘ atoare cu a echivalentelor din AWT.

11. Este folosit˘ aˆ ımpreun˘ a cu clase utilitare pentru formatarea textelor. corespunz˘ atoare tipului textului editat: • Text simplu pe o singur˘ a linie – JTextField . date calendaristice.Permite introducerea unui text care s˘ a respecte un anumit format. cum ar fi NumberFormatter. setText. fiind foarte util˘ a pentru citirea de numere. o component˘ a de acest tip va fi inclus˘ aˆ ıntr-un container JScrollPane.Permite editarea unui text simplu. se aplic˘ aˆ ıntregului text ¸ si nu poate fi specificat doar unei anumite port ¸iuni. etc. DateFormatter. pe o singur˘ a linie. Textul acestora va fi ascuns.Permite editarea unui text simplu. cum ar fi culoarea sau fontul. Uzual. • Text simplu pe mai multe linii – JTextArea . ˆ ın locul caracterelor introduse fiind afi¸ sat un caracter simbolic. respectiv setValue ¸ si nu cu cele uzuale getText. clasele pot ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın trei categorii. pentru a permite navigarea pe vertical˘ a .Permite editarea de parole. pe mai multe linii. – JFormattedTextField . Valoarea cont ¸inut˘ a de o astfel de component˘ a va fi obt ¸inut˘ a/setat˘ a cu metodele getValue. cum ar fi ’*’. Orice atribut legat de stil. FOLOSIREA COMPONENTELOR 317 Dup˘ a cum se observ˘ a din imaginea de mai sus. – JPasswordField .6. MaskFormatter. etc.

Orice obiect derivat din JTextComponent este format din: • Un model. Interfat ¸a care trebuie implementat˘ a este ActionListener.318 CAPITOLUL 11. text/html ¸ si text/rtf. Una din utiliz˘ arile cele mai simple ale acestei clase este setarea documentului ce va fi afi¸ sat cu metoda setPage.Componentele derivate din JTextField vor genera un eveniment de acest tip la ap˘ asarea tastei Enter ˆ ın c˘ asut ¸a de editare a textului. O referint ¸˘ a la model poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getDocument. SWING ¸ si orizontal˘ a dac˘ a textul introdus nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a alocat˘ a obiectului. Clasa JTextComponent ˆ ıncearc˘ a s˘ a p˘ astreze cˆ at mai multe similitudini cu clasa TextComponent din AWT. • O reprezentare. ˆ ıns˘ a exist˘ a diferent ¸e notabile ˆ ıntre cele dou˘ a. tratarea evenimentelor generate de cursor (caret). ce returneaz˘ a un obiect de tip Document. urm˘ atoarele tipuri de texte sunt recunoscute: text/plain. • Text cu stil ˆ ımbog˘ a¸ tit pe mai multe linii – JEditorPane . HTML sau RTF. Implicit. Exist˘ a diferent ¸ fat ¸˘ a de AWT ¸ si la nivelul trat˘ arii evenimentelor generate de componentele pentru editarea de texte. • Un ’controller’. referit sub denumirea de document. oferind diverse facilit˘ a¸ ti suplimentare pentru lucrul cu stiluri ¸ si paragrafe. . Dintre evenimentele ce pot fi generate amintim: • ActionEvent . care gestioneaz˘ a starea componentei. etc.Permite afi¸ sarea ¸ si editarea de texte scrise cu stiluri multiple ¸ si care pot include imagini sau chiar diverse alet componente. – JTextPane . Acest lucru este valabil pentru toate componentele Swing pentru care are sens not ¸iunea de navigare pe orizontal˘ a sau vertical˘ a.Aceast˘ a clas˘ a extinde JEditorPane. care este responsabil˘ a cu afi¸ sarea textului. ce prime¸ ste ca argument un URL care poate referi un fi¸ sier text. cunoscut sub numele de editor kit care permite scrierea ¸ si citirea textului ¸ si care permite definirea de act ¸iuni necesare edit˘ arii. componenta Swing avˆ and caracteristici mult mai complexe cum ar fi suport pentru operat ¸ii de undo ¸ si redo. nici una neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸iune.

JComboBox ¸ si JSpinner. .Este evenimentul generat la deplasarea cursorului ce gestioneaz˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın text.Evenimentele de acest tip sunt generate la orice schimbare a textului. sursa lor fiind documentul (modelul) componentei ¸ si nu componenta ˆ ın sine.apelat˘ a la ad˘ augarea de noi caractere. Uzual un obiect de acest tip va fi inclus ˆ ıntr-un container de tip JScrollPane. ce cont ¸ine metoda propertyChange.apelat˘ a dup˘ a o operat ¸iune de ¸ stergere.6. Clasa JList Clasa JList descrie o list˘ a de elemente dispuse pe una sau mai multe coloane. Acestea sunt: JList. din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este PropertyChangeListener.Este un eveniment comun tuturor componentelor de tip JavaBean. • PropertyChangeEvent .3 Componente pentru selectarea unor elemente In aceast˘ a categorie vom include clasele care permit selectarea unor valori (elemente) dintr-o serie prestabilit˘ a. ce cont ¸ine metodele: – insertUpdate .apelat˘ a la schimbarea unor atribute legate de stilul textului. 11. fiind generat la orice schimbare a unei propriet˘ a¸ ti a componentei.6. Interfat ¸a corespunz˘ atoare CaretListener cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a: caretUpdate ce va fi apelat˘ a ori de cˆ ate ori apare o schimbare. – changedUpdate . FOLOSIREA COMPONENTELOR 319 • CaretEvent .11. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este DocumentListener. • DocumentEvent . – removeUpdate .

JList lista = new JList(elemente).addElement(new Double(4)). oferind flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu liste. Evident. ModelLista model = new ModelLista().addElement(new Integer(3)). Acesta este un obiect dintr-o clas˘ a ce trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ListModel. new Integer(3). SWING Init ¸ializarea unei liste se realizeaz˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti: • Folosind unul din constructorii care primesc ca argument un vector de elemente.addElement("Unu"). model. model. uzual fiind folosit˘ a extinderea clasei predefinite AbstractListModel ¸ si supradefinirea metodelor: getElementAt care furnizeaz˘ a elementul de pe o anumit˘ a posit ¸ie din list˘ a. Object elemente[] = {"Unu".320 CAPITOLUL 11. • Folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente ¸ si ad˘ augˆ and apoi elemente modelului implicit listei: DefaultListModel model = new DefaultListModel(). aceast˘ a variant˘ a este mai complex˘ a. new Double(4)}. • Folosind un model propriu. responsabil cu furnizarea elementelor listei. JList lista = new JList(model). respectiv getSize care trebuie s˘ a returneze num˘ arul total de elemente din list˘ a. JList lista = new JList(model). model.addElement("Doi"). model. "Doi". .

model. } } Gestiunea articolelor selectate dintr-o list˘ a se realizeaz˘ a prin intermediul unui model.11..getSelectionModel(). } public Object getElementAt(int index) { return elemente[index]. public Test() { .6. new Double(4)}. acesta fiind un obiect de tip ListSelectionModel.getValueIsAdjusting()) return.... /* sau SINGLE_INTERVAL_SELECTION MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION */ // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = list. FOLOSIREA COMPONENTELOR 321 .setSelectionMode(ListSelectionModel. "Doi".. .. } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e.SINGLE_SELECTION). interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind ListSelectionListener ce cont ¸ine metoda valueChanged apelat˘ a ori de cˆ ate ori va fi schimbat˘ a select ¸ia elementelor din list˘ a.addListSelectionListener(this). new Integer(3).. public int getSize() { return elemente. Obiectele de tip JList genereaz˘ a evenimente de tip ListSelectionEvent. class Test implements ListSelectionListener { . class ModelLista extends AbstractListModel { Object elemente[] = {"Unu". int index = list.getSelectedIndex().length. . // Stabilim modul de selectie list..

clasa ofer˘ a metode pentru selectarea unor elemente din cadrul programului setSelectedIndex. getSelectedIndices. Implicit toate elementele listei sunt afi¸ sate ˆ ın acela¸ si fel. SWING Evident.white).red : Color. cu deosebirea c˘ a permite doar selectarea unui singur articol. boolean cellHasFocus) { setText(value. return this. Metoda va fi apelat˘ aˆ ın parte pentru reprezentarea fiec˘ arui element al listei. acesta fiind ¸ si singurul permanent vizibil.white : Color.black). Object value. etc. Clasa JComboBox Clasa JComboBox este similar˘ a cu JList. Interfat ¸a ListCellRenderer cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a getListCellRendererComponent ce returneaz˘ a un obiect de tip Component. ¸ si pentru obt ¸inerea celor selectate la un moment dat getSelectedIndex. } } CAPITOLUL 11. setSelectedIndices.. ˆ ıns˘ a acest lucru poate fi schimbat prin crearea unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a ListCellRenderer ¸ si personalizeaz˘ a reprezentarea elementelor listei ˆ ın funct ¸ie de diver¸ si parametri. } } Setarea unui anumit renderer pentru o list˘ a se realizeaz˘ a cu metoda setCellRenderer. class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer { public MyCellRenderer() { setOpaque(true). boolean isSelected.322 . setBackground(isSelected ? Color. int index.. O facilitate extrem de important˘ a pe care o au listele este posibilitatea de a stabili un renderer pentru fiecare articol ˆ ın parte. setForeground(isSelected ? Color. } public Component getListCellRendererComponent( JList list. etc.toString()).. Lista .

respectiv predecesorul element din domeniu. acest lucru fiind controlat de metoda setEditable. JComboBox funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acelea¸ si principii ca ¸ si clasa JList. fiecare element putˆ and fi de asemenea reprezentat diferit prin intermediul unui obiect ce implementeaz˘ a aceea¸ si intefat ¸˘ a ca ¸ si ˆ ın cazul listelor: ListCellRenderer. de exemplu: numere intregi intre 1950 si 2050. existˆ and o serie de clase predefinite ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a cum ar fi SpinnerListModel. Este folosit atunci cˆ and domeniul din care poate fi f˘ acut˘ a select ¸ia este foarte mare sau chiar nem˘ arginit. deoarece JComboBox permite ¸ si editarea explicit˘ a a valorii elementului. respectiv ActionEvent generate la selectarea efectiv˘ a a unui articol. O diferent ¸˘ a notabil˘ a const˘ aˆ ın modul de selectare a unui articol. FOLOSIREA COMPONENTELOR 323 celorlalte elemente este afi¸ sat˘ a doar la ap˘ asarea unui buton marcat cu o s˘ ageat˘ a. ce face parte integrant˘ a din component˘ a. Init ¸ializarea se face dintr-un vector sau folosind un model de tipul ComboBoxModel. SpinnerNumberModel sau SpinnerDateModel ce pot fi utilizate. Clasa JSpinner Clasa JSpinner ofer˘ a posibilitatea de a selecta o anumit˘ a valoare (element) dintr-un domeniu prestabilit.11. lista elementelor nefiind ˆ ıns˘ a vizibil˘ a. Acesta este un obiect de tip SpinnerModel. .6. JSpiner se bazeaz˘ a exclusiv pe folosirea unui model. Componenta cont ¸ine dou˘ a butoane cu care poate fi selectat urm˘ atorul. Evenimentele generate de obiectele JComboBox sunt de tip ItemEvent generate la navigarea prin list˘ a.

DefaultEditor. tipul select ¸iei fiind simplu sau compus. coloane). In cazul ˆ ın care celulele tabelului sunt . new Integer(80). tabelele extinzˆ and astfel funct ¸ionalitatea listelor.NumberEditor. Cea mai simpl˘ a variant˘ a este s˘ a folosim unul din constructorii care primesc ca argumente elementele tabelului sub forma unei matrici sau a unei colect ¸ii de tip Vector ¸ si denumirile capurilor de coloan˘ a: String[] coloane = {"Nume". JSpinner. 11.FALSE}}. {"Popescu". De¸ si clasa JTable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax.324 CAPITOLUL 11. generate la schimbarea st˘ arii componentei. articolele fiind dispuse pe linii ¸ si coloane. Un tabel poate fi folosit doar pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor date. JTable tabel = new JTable(elemente.table. Object[][] elemente = { {"Ionescu". Boolean. Fiecare din editoarele amintite permite diverse format˘ ari specifice. toate derivate din JSpinner. new Integer(20).swing.ListEditor. dar este posibil˘ a¸ si editarea informat ¸iei din celulele sale. fiind reprezentat de una din clasele JSpinner. "Varsta". Dup˘ a cum se observ˘ a. "Student"}. SWING Componentele de acest tip permit ¸ si specificarea unui anumit tip de editor pentru valorile elementelor sale.DateEditor. Boolean. tipul de date al elementelor de pe o coloan˘ a este de tip referint ¸˘ a¸ si poate fi oricare.6.swing. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu tabele se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax.TRUE}. De asemenea. respectiv JSpinner. Acesta este instalat automat pentru fiecare din modelele standard amintite mai sus. Evenimentele generate de obiectele de tip JSpinner sunt de tip ChangeEvent. Init ¸ializarea unui tabel poate fi f˘ acut˘ aˆ ın mai multe moduri. acesta trebuind a¸ sadar importat.4 Tabele Clasa JTable permite crearea de componente care s˘ a afi¸ seze o serie de elemente ˆ ıntr-un format tabelar. liniile tabelului pot fi marcate ca selectate.

FALSE}}. care implementeaz˘ a deja TableModel. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a articole de pe o coloan˘ a vor fi reprezentate la fel ¸ si vor avea acela¸ si tip de editor. public int getColumnCount() { return coloane. Boolean. "Student"}.11. } public int getRowCount() { . A doua variant˘ a de creare a unui tabel este prin implementarea modelului acestuia ˆ ıntr-o clas˘ a separat˘ a¸ si folosirea constructorului corespunz˘ ator. {"Popescu".returneaz˘ a denumirea fiec˘ arei coloane. .length. Din motive de eficient ¸˘ a.returneaz˘ a num˘ arul de coloane ale tabelului. new Integer(20).. ModelTabel model = new ModelTabel(). implementarea acestei clase este orientat˘ a la nivel de coloan˘ a. class ModelTabel extends AbstractTableModel { String[] coloane = {"Nume". cele mai utilizate fiind (primele trei trebuie obligatoriu supradefinite.TRUE}. • isCellEditable . Uzual.returneaz˘ a num˘ arul de linii ale tabelului. crearea unui model se face prin extinderea clasei predefinite AbstractTableModel.specific˘ a dac˘ a o anumit˘ a celul˘ a este editabil˘ a. JTable tabel = new JTable(model). new Integer(80).6. Boolean. Modelul mai cont ¸ine ¸ si metoda setValueAt care poate fi folosit˘ a pentru setarea explicit˘ a a valorii unei celule.returneaz˘ a elementul de la o anumit˘ a linie ¸ si coloan˘ a. ele fiind declarate abstracte ˆ ın clasa de baz˘ a): • getRowCount . Tot ceea ce trebuie s˘ a facem este s˘ a supradefinim metodele care ne intereseaz˘ a. Object[][] elemente = { {"Ionescu".. • getValueAt . Interfat ¸a care descrie modelul clasei JTable este TableModel ¸ si cont ¸ine metodele care vor fi interogate pentru obt ¸inerea informat ¸iei din tabel. • getColumnName . FOLOSIREA COMPONENTELOR 325 editabile trebuie s˘ a existe un editor potrivit pentru tipul elementului din celula respectiv˘ a. • getColumnCount . "Varsta".

} public String getColumnName(int col) { return coloane[col]. int col) { // Doar numele este editabil return (col == 0).length.getSource(). } public void tableChanged(TableModelEvent e) { // Aflam celula care a fost modificata int row = e. . int col = e. Inregistrarea unui listener va fi f˘ acut˘ a pentru modelul tabelului: public class Test implements TableModelListener { ...getModel(). CAPITOLUL 11.. .getValueAt(row.getColumn(). SWING } public Object getValueAt(int row.. } } . TableModel model = (TableModel)e. col).getFirstRow(). tabel. } public boolean isCellEditable(int row. } } Orice schimbare a datelor tabelului va genera un eveniment de tip TableModelEvent. int col) { return elemente[row][col].... Pentru a trata aceste evenimente va trebui s˘ a implement˘ am interfat ¸a TableModelListener ce cont ¸ine metoda tableChanged.addTableModelListener(this).. Object data = model.326 return elemente. public Test() { .

interfat ¸a ListSelectionModel..getSource()... // Stabilim modul de selectie tabel.isSelectionEmpty()) { // Nu este nici o linie selectata . gestiunea liniilor selectate fiind realizat˘ a prin intermediul unui model..getSelectionModel().addListSelectionListener(this)..6.11. } } } Dup˘ a cum am spus. // Linia cu numarul index este prima selectata . } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e. } else { int index = model. FOLOSIREA COMPONENTELOR 327 Tabele ofer˘ a posibilitatea de a selecta una sau mai multe linii..getValueIsAdjusting()) return. . fiecare coloan˘ a avˆ and asociat un obiect renderer responsabil cu crearea componen- .setSelectionMode(ListSelectionModel. Acesta este o instant ¸˘ a ce implementeaz˘ a.getMinSelectionIndex().. if (model..SINGLE_SELECTION). ListSelectionModel model = (ListSelectionModel)e. model.. public Test() { . ˆ ıntocmai ca la liste.. // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = tabel. celule unei coloane vor fi reprezentare la fel. Tratarea evenimentelor generate de schimbarea select ¸iei ˆ ın tabel se realizeaz˘ a prin ˆ ınregistrarea unui ascult˘ ator de tip ListSelectionListener: class Test implements ListSelectionListener { . nu neap˘ arat consecutive.

Implicit. Specificarea unui renderer propriu se realizeaz˘ a cu metoda setDefaultRenderer.. care implementeaz˘ a CellEditor. Icon. Un astfel de obiect implementeaz˘ a interfat ¸a TableCellRenderer. exist˘ a o serie de tipuri de date cu reprezent˘ ari specifice. plus implementarea metodei specifice din TreeCellEditor. ce asociaz˘ a un anumit tip de date cu un obiect de tip TableRenderer. cum ar fi: Boolean. Acesta este un obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellEditor. public class MyEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor { // Singura metoda abstracta a parintelui public Object getCellEditorValue() { // Returneaza valoarea editata . return this. public class MyRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(. restul tipurilor avˆ and o reprezentare standard ce const˘ aˆ ıntr-o etichet˘ a cu reprezentarea obiectului ca ¸ sir de caractere. Double... } . ImageIcon. } } O situat ¸ie similar˘ a o reg˘ asim la nivelul editorului asociat celulelor dintr-o anumit˘ a coloan˘ a. exist˘ a o serie de editoare standard pentru tipurile de date ment ¸ionate anterior. ce extinde interfat ¸a CellEditor care generalizeaz˘ a conceptul de celul˘ a editabil˘ a pe care ˆ ıl vom mai reg˘ asi la arbori. Date. Float.. dar este posibil˘ a specificarea unui editor propriu cu metoda setDefaultEditor. SWING tei ce descrie celulele sale.328 CAPITOLUL 11. aceasta fiind responsabil˘ a cu crearea componentelor ce vor fi afi¸ sate ˆ ın celulele unei coloane... Implicit. care are o singur˘ a metod˘ a getTableCellRendererComponent.) { . Crearea unui editor propriu se realizeaz˘ a cel mai simplu prin extinderea clasei utilitare AbstractCellEditor. Number.

noduri interne care au cel put ¸in un fiu ¸ si noduri frunz˘ a . La nivel structural. un obiect JTree reprezint˘ a doar o imagine a datelor. Crearea unui arbore presupune a¸ sadar crearea unui nod (r˘ ad˘ acina).care nu mai au nici un descendent.. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu arbori se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. Ca orice component˘ a Swing netrivial˘ a. instant ¸ierea unui obiect de tip JTree cu r˘ ad˘ acina creat˘ a¸ si ad˘ augarea apoi de noduri frunz˘ a ca fii ai unor noduri existente. DefaultMutableTreeNode numere = new DefaultMutableTreeNode("Numere"). DefaultMutableTreeNode siruri = . aceasta fiind folosit˘ a pentru toate tipurile de noduri. FOLOSIREA COMPONENTELOR // Metoda definita de TableCellEditor public Component getTableCellEditorComponent(. } } 329 11. informat ¸ia ˆ ın sine fiind manipulat˘ a prin intermediul unui model.swing. DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode(text).swing. De¸ si clasa JTree se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax..6.5 Arbori Clasa JTree permite afi¸ sarea unor elemente ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a..11. String text = "<html><b>Radacina</b></html>".6. un arbore este format dintr-o r˘ ad˘ acin˘ a. Clasa care modeleaz˘ a not ¸iunea de nod al arborelui este DefaultMutableTreeNode.tree..) { // Returneaza componenta de tip editor .

se poate implementa o clas˘ a care s˘ a descrie modelul arborelui.getSelectionModel(). Aceasta trebuie s˘ a implementeze intefat ¸a TreeModel.add(new DefaultMutableTreeNode("Sirul " + i)). Scopul unei componente de tip arbore este ˆ ın general selectarea unui nod al ierarhiei. Dup˘ a cum se observ˘ a. este posibil˘ a specificarea unui text ˆ ın format HTML ca valoare a unui nod. nodurile arborelui pot fi de tipuri diferite. JTree tree = new JTree(root). // Stabilim modul de selectie tree.. SWING new DefaultMutableTreeNode("Siruri"). care s˘ a trateze evenimentele generate la schimbarea select ¸iei ˆ ın arbore..add(siruri). for(int i=0. . i<3.. class Test implements TreeSelectionListener { .330 CAPITOLUL 11.setSelectionMode( TreeSelectionModel.SINGLE_TREE_SELECTION). de tip TreeSelectionListener. siruri. i++) { numere. Dac˘ a varianta ad˘ aug˘ arii explicite a nodurilor nu este potrivit˘ a. Ca ¸ si ˆ ın cazul listelor sau a tabelelor. } root. // Adaugam un ascultator tree. root.. } .addTreeSelectionListener(this). ˆ ın aceast˘ a situat ¸ie interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind TreeSelectionModel. public Test() { . gestiunea elementelor selectate se realizeaz˘ a printr-un model. Arborii permit ˆ ınregistrarea unor obiecte listener. acesta fiind reprezentat ca atare.add(numere).. reprezentarea lor implicit˘ a fiind obt ¸inut˘ aprin apelarea metodei toString pentru obiectului cont ¸inut.add(new DefaultMutableTreeNode(new Integer(i))).. De asemenea.

"Angled").11.putClientProperty("JTree. cum ar fi modul de reprezentare a relat ¸iilor (liniilor) dintre nodurile p˘ arinte ¸ si fiu: tree. ImageIcon closed = createImageIcon("img/closed.gif").Stabile¸ ste diverse propriet˘ a¸ ti. • putClientProperty . Acestea sunt: • setRootVisible . . if (node == null) return.. .getLastSelectedPathComponent(). "None" • Specificarea unei iconit ¸e pentru nodurile frunz˘ a sau interne: ImageIcon leaf = createImageIcon("img/leaf.Specific˘ a dac˘ a nodurile de pe primul nivel au simboluri care s˘ a permit˘ a expandarea sau restrˆ angerea lor.getUserObject(). ImageIcon open = createImageIcon("img/open. // Obtinem informatia din nod Object nodeInfo = node.gif"). } } 331 Fiecare nod al arborelui este reprezentar prin intermediul unei clase renderer. • setShowsRootHandles . cea folosit˘ a implicit fiind DefaultTreeCellRenderer.lineStyle". Aceasta implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellRenderer. Prin implementarea interfet ¸ei sau extinderea clasei implicite pot fi create modalit˘ a¸ ti de personalizare a nodurilor arborelui ˆ ın funct ¸ie de tipul sau valoarea acestora.6.Specific˘ a dac˘ a r˘ ad˘ acina e vizibil˘ a sau nu. Exist˘ aˆ ıns˘ a¸ si diverse metode de a schimba ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sarea unui arbore f˘ ar˘ a s˘ a cre˘ am noi clase de tip TreeCellRenderer. FOLOSIREA COMPONENTELOR public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { // Obtinem nodul selectat DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree.gif"). // sau "Horizontal"..

clas˘ a despre care am mai discutat ˆ ın capitolul dedicat modeluli AWT.Acestea sunt JFrame. acesta putˆ and fi schimbat ˆ ıns˘ a chiar ˆ ın momentul construirii . tree. putˆ and fi imbricate. Containere intermediare .6 Containere Dup˘ a cum ¸ stim. Cele mai importante clase care descriu astfel de containere sunt: – JPanel – JScrollPane – JTabbedPane – JSplitPane – JLayeredPane – JDesktopPane – JRootPane JPanel are aceea¸ si funct ¸ionalitate ca ¸ si clasa Panel din AWT.setOpenIcon(open).setClosedIcon(closed). renderer. Containere de nivel ˆ ınalt . Superclasa componentelor de acest tip este Container. JApplet ¸ si reprezint˘ a r˘ ad˘ acinile ierarhiilor de componente ale unei aplicat ¸ii. 11. fiind folosit pentru gruparea mai multor componente Swing ¸ si plasarea lor ˆ ımpreun˘ a pe o alt˘ a suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. JDialog. Containerele pot fi ˆ ımo˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: 1. 2.6.Reprezint˘ a suprafet ¸e de afi¸ sare cu ajutorul c˘ arora pot fi organizate mai eficient componentele aplicat ¸iei. Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.332 CAPITOLUL 11. SWING DefaultTreeCellRenderer renderer = new DefaultTreeCellRenderer().setCellRenderer(renderer). containerele reprezint˘ a suprafet ¸ de afi¸ sare pe care pot fi plasate ale componente. renderer. renderer.setLeafIcon(leaf). eventual chiar alte containere.

6. deoarece ofer˘ a suport pentru derularea pe orizontal˘ a ¸ si vertical˘ a a componentelor a c˘ aror reprezentare complet˘ a nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a asociat˘ a. JScrollPane sp = new JScrollPane(lista). /* Preferabil. p. JTabbedPane este util˘ a pentru suprapunerea mai multor containere. JScrollPane este o clas˘ a foarte important˘ aˆ ın arhitectura modelului Swing. deoarece nu mai este construit si un obiect de tip FlowLayout (implicit) */ p. .getContentPane().add(new JLabel("Hello")). frame. folosind metoda add. i++) elemente[i] = "Elementul " + i.add(sp). pe acela¸ si spat ¸iu de afi¸ sare. String elemente[] = new String[100]. nici o component˘ a Swing neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸ie.add(new JButton("OK")).. JList lista = new JList(elemente).11. FOLOSIREA COMPONENTELOR 333 obiectului JPanel sau ulterior cu metoda setLayout. for(int i=0. selectarea . i<100. uzual panouri (obiecte de tip JPanel). Ad˘ augarea de componente se realizeaz˘ a ca pentru orice container. JPanel p = new JPanel(new BorderLayout())..

tabbedPane. SWING unuia sau altui panou realizˆ andu-se prin intermediul unor butoane dispuse pe partea superioar˘ a a componentei. KeyEvent.add(new JButton("OK")). JComponent panel1 = new JPanel(). tabbedPane. "Aici avem o eticheta"). tabbedPane. fiecare panou avˆ and un astfel de buton corespunz˘ ator. panel1. "Doi". tabbedPane. JList list = new JList(elem).add(new JLabel("Hello")). ofer˘ a o implementare asem˘ an˘ atoare gestionarului de pozit ¸ionare CardLayout.setOpaque(true). KeyEvent. JSplitPane permite crearea unui container care cont ¸ine dou˘ a componente dispuse fie una lˆ ang˘ a cealalt˘ a. panel2. panel2. JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane().addTab("Tab 1".VK_2).334 CAPITOLUL 11. icon.setMnemonicAt(1. . icon. panel1. "Trei" }. panel2. JComponent panel2 = new JPanel(). Ca funct ¸ionalitate. panel1. fie una sub alta ¸ si separarea acestora prin intermediul unei bare care s˘ a permit˘ a configurarea suprafet ¸ei alocate fiec˘ arei componente.VK_1). "Aici avem un buton").gif").setMnemonicAt(0.setOpaque(true). ImageIcon icon = new ImageIcon("smiley. String elem[] = {"Unu".addTab("Tab 2".

getContentPane(). extrem de utile ˆ ın majoritatea aplicat ¸iilor. list.7 Dialoguri Clasa care descrie ferestre de dialog este JDialog.6.HORIZONTAL_SPLIT.6. FOLOSIREA COMPONENTELOR JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3. folosite pentru afi¸ sarea unor mesaje. . In Swing exist˘ aˆ ıns˘ a o serie de clase predefinite ce descriu anumite tipuri de dialoguri. panel.VERTICAL_SPLIT. panel). panel. ˆ ıntocmai ca ˆ ın modelul AWT. Acestea sunt: • JOptionPane .add(sp2). // Separam lista de grupul celor trei butoane JSplitPane sp1 = new JSplitPane( JSplitPane. 1)). JTextArea text = new JTextArea( "Mai multe componente separate prin\n" + "intermediul containerelor JSplitPane").add(new JButton("Sterge")). panel.Permite crearea unor dialoguri simple. crearea unui dialog realizˆ andu-se prin extinderea acesteia. frame.11.add(new JButton("Adauga")). realizarea unor interog˘ ari de confirmare/renunt ¸are. 335 11. // Separam containerul cu lista si butoanele // de componenta pentru editare de text JSplitPane sp2 = new JSplitPane( JSplitPane. sp1. text).add(new JButton("Salveaza")).

JOptionPane.1 Desenarea Metode specifice Dup˘ a cum ¸ stim. cum ar fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet. JOptionPane. operat ¸ia de desenare va fi executat˘ a pentru toate containerele. • JColorChooser . . • JFileChooser . sunt exemplificate dou˘ a modalit˘ a¸ ti de utilizare a clasei: JOptionPane. sau chiar pentru introducerea unor valori. Cˆ and este necesar˘ a desenarea componentei repsective. desenarea unei componente este un proces care se executa automat ori de cˆ ate ori este necesar.7 11. JOptionPane.336 CAPITOLUL 11. fie ca urmare a unor act ¸iuni externe sau interne programului. 11.YES_NO_OPTION. "Eroare".Dialog standard pentru selectarea ˆ ıntr-o manier˘ a facil˘ a a unei culori. Orice component˘ a se g˘ ase¸ ste ˆ ıntr-o ierarhie format˘ a de containere.ERROR_MESSAGE).Dialog standard care permite navigarea prin sistemul de fi¸ siere ¸ si selectarea unui anumit fi¸ sier pentru operat ¸ii de deschidere. "Eroare de sistem !". • ProgressMonitor . "Doriti inchiderea aplicatiei ? ". respectiv salvare.showConfirmDialog(frame. r˘ ad˘ acina acestei fiind un container de nivel ˆ ınalt. "Intrebare". SWING etc. ˆ ıns˘ a exist˘ a unele diferent ¸e care trebuie ment ¸ionate. componenta este plasat˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. ˆ ıncepˆ and cu cel de la nivelul superior.showMessageDialog(frame. fie la prima sa afi¸ sare. Procesul ˆ ın sine este asem˘ an˘ ator celui din modelul AWT.Clas˘ a utilizat˘ a pentru monitorizare˘ a progresului unei operat ¸ii consumatoare de timp.7. Cu alte cuvinte. JOptionPane. Mai jos. care la rˆ andul ei poate fi plasat˘ a pe alt˘ a suprafat ¸˘ a¸ si a¸ sa mai departe. clasa fiind extrem de configurabil˘ a.QUESTION_MESSAGE).

. • paintChildren .Solicit˘ a desenarea componentelor cont ¸inute de aceast˘ a component˘ a (dac˘ a exist˘ a). Aceasta este responsabil˘ a cu apelul metodelor Swing ce deseneaz˘ a componenta ¸ si anume: • paintComponent . dup˘ a care va executa desenarea propriu-zis˘ a. Nu trebuie supradefinit˘ a. ˆ ın cazul ˆ ın care componenta este opac˘ a metoda deseneaz˘ a suprafat ¸a sa cu culoarea de fundal. desenarea este realizat˘ a de firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu transmiterea evenimentelor. Atent ¸ie Intocmai ca ˆ ın AWT. Nu trebuie supradefinit˘ a. Metoda paint este responsabil˘ a cu apelul metodelor amintite mai sus ¸ si realizarea unor optimiz˘ ari legate de procesul de desenare.11. Implicit.Este principala metod˘ a pentru desenare ce este supradefinit˘ a pentru fiecare component˘ a Swing ˆ ın parte pentru a descrie reprezentarea sa grafic˘ a. cum ar fi implementarea mecanismului de double-buffering. De¸ si este posibil˘ a supradefinirea ei. De asemenea. Ca ¸ si ˆ ın AWT. pe perioada respectiv˘ a nu va fi transmis nici un mesaj. apelul metodei revalidate va precede apelul lui repaint. aceast˘ a metod˘ a are ˆ ıns˘ a o implementare specific˘ a ¸ si nu trebuie supradefinit˘ a. acest lucru nu este recomandat. Pe perioada ˆ ın care acesta este ocupat cu transmiterea unui mesaj nu va fi f˘ acut˘ a nici o desenare. Pentru componentele Swing. metoda cea mai important˘ a fiind paint. • paintBorder . apelat˘ a automat ori de cˆ ate ori este necesar. dac˘ a se dore¸ ste redesenarea explicit˘ a a unei componente se va apela metoda repaint. din motivele amintite mai sus. In cazul ˆ ın care dimensiunea sau pozit ¸ia componentei s-au schimbat.Deseneaz˘ a chenarele componentei (dac˘ a exist˘ a).7. dac˘ a acesta este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de desenare ce consum˘ a mult timp. DESENAREA 337 Desenarea se bazeaz˘ a pe modelul AWT.

getWidth.338 CAPITOLUL 11. cea mai utilizat˘ a fiind crearea unei etichete (JLabel) sau a unui buton (JButton) care s˘ a aib˘ a setat˘ a o anumit˘ a imagine pe suprafat ¸a sa. Evident. exist˘ a cˆ ateva solut ¸ii mai simple pentru afi¸ sarea unei imagini. evident dac˘ a acestea exist˘ a. Suprafat ¸a ocupat˘ a de acestea poate fi aflat˘ a cu metoda getInsets . deoarece pentru componentele transparente vor trebui redesenate containerele pe care se g˘ ase¸ ste aceasta. orice component˘ a este definit˘ a de o suprafat ¸˘ a rectangular˘ a. In Swing. de fiecare dat˘ a cˆ and este cazul. Imaginea respectiv˘ a trebuie creat˘ a folosind clasa ImageIcon. ˆ ıncetinind astfel procesul de afi¸ sare. un buton circular va fi construit ca fiind transparent (setOpaque(false)) ¸ si va desena ˆ ın interiorul s˘ au o elips˘ a umplut˘ a cu o anumit˘ a culoare. Transparent ¸a Cu ajutorul metodei setOpaque poate fi controlat˘ a opacitatea componentelor Swing. Trabsparent ¸a ˆ ıns˘ a vine cu un anumit pret ¸. JLabel label = new JLabel(img). Afi¸ sarea imaginilor In AWT afi¸ sarea unei imagini era realizat˘ a uzual prin supradefinirea clasei Canvas ¸ si desenarea imaginii ˆ ın metoda paint a acesteia. ImageIcon img = new ImageIcon("smiley. getHeight. De exemplu.7. Dimensiunile acestei pot fi obt ¸inute cu metodele getSize. Din acest motiv. se recomand˘ a setarea componentelor ca fiind opace (setOpaque(true)). Dimensiunile componentelor Dup˘ a cum ¸ stim. Acestea includ ˆ ıns˘ a¸ si dimsniunile chenarelor. SWING 11.gif").2 Considerat ¸ii generale In continuare vom prezenta cˆ ateva considerat ¸ii generale legate de diferite aspecte ale desen˘ arii ˆ ın cadrul modelului Swing. Aceasta este o facilitate extrem de important˘ a deoarece permite crearea de componente care nu au form˘ a rectangular˘ a. este necesar˘ a implementarea de cod specific pentru a trata ap˘ asarea acestui tip de buton.

Din acest motiv este foarte important ca atunci cˆ and supradefinim metoda paintComponent s˘ a ne asigur˘ am c˘ a la terminarea metodei starea obiectului Graphics este aceea¸ si ca la ˆ ınceput..right. este suficient s˘ a facem conversia argumentului ce descrie contextul grafic: public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.. } Contexte grafice Argumentul metodei paintComponent este de tip Graphics ce ofer˘ a primitivele standard de desenare.insets. } In Swing. pentru a eficientiza desenarea.translate(x. obiectul de tip Graphics primit ca argument de metoda paintComponent este refolosit pentru desenarea componentei.bottom.left . Pentru a avea acces la API-ul Java2D.translate(-x. -y). Acest lucru poate fi realizat fie explicit. In majoritatea cazurilor ˆ ıns˘ a.. fie folosind o copie a contextului grafic primit ca argument: // 1. g2d. int currentHeight = getHeight() . argumentul este de fapt de tip Graphics2D. g2d. . y). int currentWidth = getWidth() .. // Desenam apoi cu g2d . // revenim la starea initiala ..insets.11. // modificam contexul . DESENAREA 339 ce va returna un obiect de tip Insets ce specific˘ a num˘ arul de pixeli ocupat ¸i cu chenare ˆ ın jurul componentei.7.. Insets insets = getInsets().insets.insets.. a chenarelor ¸ si a fiilor s˘ ai.top .. clas˘ a ce extinde Graphics ¸ si pune la dispozit ¸ie metode mai sofisitcate de desenare cunoscute sub numele de Java2D.Explicit Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. public void paintComponent(Graphics g) { .

dispose().java.swing. Distribut ¸ia standard Java include urm˘ atoarele clase ce pot fi utilizate pentru selectarea unui L&F: • javax.sun.. Incepˆ and cu versiunea 1.340 CAPITOLUL 11.swing.GTKLookAndFeel GTK+ reprezint˘ a un standard de creare a interfet ¸elor grafice dezvoltat independent de limbajul Java. g2d.8 Look and Feel Prin sintagma ’Look and Feel’ (L&F) vom ˆ ınt ¸elege modul ˆ ın care sunt desenate componentele Swing ¸ si felul ˆ ın care acestea interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul.MetalLookAndFeel Este varianta implicit˘ a de L&F ¸ si are un aspect specific Java. Orice L&F este descris de o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel. y). variantele originale de L&F furnizate ˆ ın distribut ¸ia standard ofereau modalitatea ca o interfat ¸˘ a Swing fie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ın ansamblul grafic al sistemului de operare folosit.motif.mac.sun.swing.plaf.translate(x. • com.windows.. Folosind acest L&F este posibil˘ a ¸ si .java.plaf.4. • com. • com. Folosirea unei copii Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. .create().2 exist˘ a¸ si implementarea pentru Windows XP .plaf.WindowsLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Windows.sun.MotifLookAndFeel Specific˘ a interfat ¸a CDE/Motif.swing. • com.swing.java. fie s˘ a aib˘ a un aspect specific Java. In principiu.java.MacLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Mac.gtk.plaf. SWING // 2. (GTK este acronimul de la GNU Image Manipulation Program Toolkit).sun. g2d. Posibilitatea de a alege ˆ ıntre diferite moduri L&F are avantajul de a oferi prezentarea unei aplicat ¸ii ˆ ıntr-o form˘ a grafic˘ a care s˘ a corespund˘ a preferint ¸elor utilizatorilor.plaf.metal. 11.

java.sun. precum ¸ si pentru obt ¸inerea unor variante specifice: • getLookAndFeel . Folosirea clasei UImanager Clasa UIManager pune la dispozit ¸ie o serie de metode statice pentru selectarea la momentul execut ¸iei a uni anumit L&F. • getCrossPlatformLookAndFeelClassName .setLookAndFeel( "com.Returneaz˘ a interfat ¸a grafic˘ a standard Java (JLF). ca ˆ ın exemplul de mai jos: java -Dswing.Obt ¸ine variant˘ a specific˘ a sistemului de operare folosit.Obt ¸ine varianta curent˘ a.8. fie un ¸ sir de caractere cu numele complet al clasei L&F.defaultlaf Exist˘ a posibilitatea de a specifica varianta de L&F a aplicat ¸ie direct de la linia de comand˘ a prin setarea proprietˆ a¸ tii swing.swing.gtkthemefile=temaSpecifica/gtkrc App Specificare unei anumite interfet ¸e L&F poate fi realizat˘ a prin mai multe modalit˘ a¸ ti. LOOK AND FEEL 341 specificarea unei anumite teme prin intermediul unui fi¸ sier de resurse sau folosind variabila swing.setLookAndFeel( UIManager.11.defaultlaf: . In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici o astfel de clas˘ a. • setLookAndFeel .gtkthemefile. UIManager.Seteaz˘ a modul curet L&F.MotifLookAndFeel").motif. returneaz˘ a varianta standard. • getSystemLookAndFeelClassName .getSystemLookAndFeelClassName()).plaf. Metoda prime¸ ste ca argument un obiect dintr-o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel. Setarea propriet˘ a¸ tii swing. returnˆ and un obiect de tip LookAndFeel. // Exemple: UIManager.

WindowsLookAndFeel Ordinea ˆ ın care este aleas˘ a clasa L&F este urm˘ atoarea: 1.sun.updateComponentTreeUI(f). f.defaultlaf specificat˘ aˆ ın fi¸ sierul swing.sun.windows. Acesta este un proces care trebuie s˘ a actualizeze ierarhiile de componente.windows.setLookAndFeel ˆ ınaintea cre˘ arii unei componente Swing.setLookAndFeel(numeClasaLF).342 CAPITOLUL 11.updateComponentTreeUI ce va primi ca argument r˘ ad˘ acina unei ierarhii. SwingUtilities.java.defaultlaf= com.defaultlaf specificat˘ a de la linia de comand˘ a.sun.plaf.plaf. 4. # Swing properties swing.swing.pack().swing. Clasa standard Java (JLF). Proprietatea swing. SWING java -Dswing.properties situat ˆ ın subdirectorul lib al distribut ¸iei Java. 2. ˆ ıncepˆ and cu containerele de nivel ˆ ınalt ¸ si va fi realizat prin apelul metodei SwingUtilities.plaf.java. Proprietatea swing. Exist˘ a posibilitatea de a schimba varianta de L&F chiar ¸ si dup˘ a afi¸ sarea componentelor.gtk.properties.swing. 3.GTKLookAndFeel App java -Dswing. .WindowsLookAndFeel App O alt˘ a variant˘ a de a seta aceast˘ a proprietate este schimbarea ei direct ˆ ın fi¸ sierul swing.defaultlaf= com. Secvent ¸a care efectueaz˘ a aceast˘ a operat ¸ie pentru o fereastr˘ a f este: UIManager.defaultlaf= com.java. Apelul explicit al metodei UIManager.

folosind diverse strategii de alocare a procesorului fiec˘ aruia dintre acestea. cum ar fi fi MS-DOS. Am reamintit acest lucru deoarece not ¸iunea de fir de execut ¸ie nu are sens decˆ at ˆ ın cadrul unui sistem de operare multitasking. Un sistem de operare monotasking. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie ¸ si un sfˆ ar¸ sit. Cu alte cuvinte. Un program secvent ¸ial reprezint˘ a modelul clasic de program: are un ˆ ınceput. nu este capabil s˘ a execute decˆ at un singur proces la un moment dat. poate rula oricˆ ate procese ˆ ın acela¸ si timp (concurent). Diferenta dintre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces const˘ aˆ ın faptul c˘ a un fir de execut ¸ie nu poate rula independent ci trebuie s˘ a ruleze ˆ ın cadrul unui proces. 343 . ˆ ın timp ce un sistem de operare multitasking. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie a instruct ¸iunilor sale ¸ si un sfˆ ar¸ sit. Definit ¸ie Un fir de execut ¸ie este o succesiune scevent ¸ial˘ a de instruct ¸iuni care se execut˘ aˆ ın cadrul unui proces.1 Introducere Firele de execut ¸ie fac trecerea de la programarea secvent ¸ial˘ a la programarea concurent˘ a. Un fir de execut ¸ie este similar unui proces secvent ¸ial. ˆ ın sensul c˘ a are un ˆ ınceput.Capitolul 12 Fire de execut ¸ie 12. la un moment dat programul are un singur punct de execut ¸ie. cum ar fi UNIX sau Windows. Un program aflat ˆ ın execut ¸ie se nume¸ ste proces.

ˆ ın timp ce la crearea unui fir nu este copiat decˆ at codul procesului p˘ arinte. acest lucru nu este obligatoriu. De multe ori ori. firele ˆ ı¸ si desf˘ a¸ soar˘ a activitatea ˆ ın fundal ˆ ıns˘ a. Firele de execut ¸ie sunt utile ˆ ın multe privint ¸e. etc. desenarea componentelor unei aplicat ¸ii GUI. Firele de execut ¸ie definite de o clas˘ a vor avea acela¸ si cod ¸ si. FIRE DE EXECUT ¸ IE Program (proces) Un program ˆ ı¸ si poate defini ˆ ıns˘ a nu doar un fir de execut ¸ie ci oricˆ ate. De asemenea. ˆ ıns˘ a uzual ele sunt folosite pentru executarea unor operat ¸ii consumatoare de timp f˘ ar˘ a a bloca procesul principal: calcule matematice. 12. toate firele de execut ¸ie avˆ and acces la acelea¸ si date. permit ¸ˆ and efectuarea concurent˘ a a sarcinilor independente ale acelui program. A¸ sadar. execut ¸ia simultan˘ a a firelor ˆ ın cadrul unui proces este similar˘ a cu execut ¸ia concurent˘ a a proceselor: sistemul de operare va aloca procesorul dup˘ a o anumit˘ a strategie fiec˘ arui fir de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea lor. O alt˘ a deosebire rezult˘ a din faptul c˘ a fiecare proces are propria sa memorie (propriul s˘ au spat ¸iu de adrese) iar la crearea unui nou proces (fork) este realizat˘ a o copie exact˘ a a procesului p˘ arinte: cod ¸ si date. un fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a unei clase. a¸ steptarea eliber˘ arii unei resurse. un fir mai poate fi privit ¸ si ca un context de execut ¸ie ˆ ın cadrul unui proces. prin urmare.344 Program (proces) CAPITOLUL 12. Un fir de execut ¸ie poate fi asem˘ anat cu o versiune redus˘ a a unui proces. rˆ and deosebirea major˘ a const˘ aˆ ın faptul c˘ a firele de execut ¸ie nu pot rula decˆ at ˆ ın cadrul unui proces. ambele rulˆ and simultan ¸ si independent pe o structur˘ a secvent ¸ial˘ a format˘ a de instruct ¸iunile lor. datele procesului original. evident.2 Crearea unui fir de execut ¸ie Ca orice alt obiect Java. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ aˆ ın cadrul unui proces se pot executa simultan mai multe fire de execut ¸ie. Care ar fi ˆ ıns˘ a deosebirile ˆ ıntre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces ? In primul. Din acest motiv firele de execut ¸ie mai sunt numite ¸ si procese usoare. aceea¸ si .

Aceasta implementeaz˘ a un fir de execut ¸ie generic care.1 Extinderea clasei Thread Cea mai simpl˘ a metod˘ a de a crea un fir de execut ¸ie care s˘ a realizeze o anumit˘ a act ¸iune este prin extinderea clasei Thread ¸ si supradefinirea metodei run a acesteia. } } Prima metod˘ a a clasei este constructorul. atunci putem renunt ¸a la supradefinirea . Interfat ¸a Runnable este conceput˘ a ca fiind un protocol comun pentru obiectele care doresc s˘ a execute un anumit cod pe durata existent ¸ei lor.2. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE 345 secvent ¸a de instruct ¸iuni. Cea mai important˘ a clas˘ a care implementeaz˘ a interfat ¸a Runnable este Thread.. 12. metoda run nu cont ¸ine nici un cod. orice clas˘ a ce descrie fire de execut ¸ie va cont ¸ine metoda run ˆ ın care este implementat codul ce va fi rulat. A¸ sadar. Formatul general al unei astfel de clase este: public class FirExcecutie extends Thread { public FirExcecutie(String nume) { // Apelam constructorul superclasei super(nume). cu alte cuvinte. nu face nimic. care prime¸ ste ca argument un ¸ sir ce va reprezenta numele firului de execut ¸ie. Orice clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e vor fi executate separat ˆ ıntr-un fir propriu trebuie declarat˘ a ca fiind de tip Runnable. Orice fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a clasei Thread sau a unei subclase a sa.12. } public void run() { // Codul firului de executie . Crearea unei clase care s˘ a defineasc˘ a fire de execut ¸ie poate fi facut˘ a prin dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • prin extinderea clasei Thread. In cazul ˆ ın care nu vrem s˘ a d˘ am nume firelor pe care le cre˘ am.2. implicit.. Aceasta este o interfat ¸˘ a care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a¸ si anume metoda run. • prin implementarea interfet ¸ei Runnable.

ˆ ın care scriem efectiv codul care trebuie s˘ a se execute. this . care creeaz˘ a un fir de execut ¸ie f˘ ar˘ a nici un nume. fir2 . 200 . lansarea s˘ a fiind realizeaz˘ a de metoda start. ”inima” oric˘ arui fir de execut ¸ie. se pot defini ¸ si alt ¸i constructori. this . pas . // Cream firul de executie FirExecutie fir = new FirExecutie("simplu"). public AfisareNumere ( int a . FIRE DE EXECUT ¸ IE acestui constructor ¸ si s˘ a folosim constructorul implicit. fir1 = new AfisareNumere (0 . print ( i + " " ) . i += pas ) System .start(). S˘ a consider˘ am ˆ ın continuare un exemplu ˆ ın care definim un fir de execut ¸ie ce afi¸ seaz˘ a numerele ˆ ıntregi dintr-un interval. Listing 12. } } public class TestThread { public static void main ( String args []) { AfisareNumere fir1 . b . A dou˘ a metod˘ a este metoda run. . Ulterior. ace¸ stia fiinde utili atunci cˆ and vrem s˘ a trimitem diver¸ si parametri de init ¸ializare firului nostru. int pas ) { this . f˘ ar˘ a argumente. // Numara de la 0 la 100 cu pasul 5 fir2 = new AfisareNumere (100 . acesta poate primi un nume cu metoda setName. a = a . int b .1: Folosirea clasei Thread class AfisareNumere extends Thread { private int a . // Lansam in executie fir. Evident. out . Un fir de execut ¸ie creat nu este automat pornit. } public void run () { for ( int i = a . 10) . b = b . 5) .346 CAPITOLUL 12. pas = pas . cu un anumit pas. i <= b . definit˘ aˆ ın clasa Thread. 100 .

deci rezultatul afi¸ sat pe ecran ar trbui s˘ a fie: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 In realitate ˆ ıns˘ a.12. s-ar crede c˘ a acest program va afi¸ sa prima dat˘ a numerele de la 0 la 100 cu pasul 5. fir2 . la extinderea ei obt ¸ineam implementarea indirect˘ a a interfet ¸ei. // Pornim firele de executie // Ele vor fi distruse automat la terminarea lor } } 347 Gˆ andind secvent ¸ial.2. La rul˘ ari diferite se pot obt ¸ine rezultate diferite deoarece timpul alocat fiec˘ arui fir de execut ¸ie poate s˘ a nu fie acela¸ si.2. ˆ ıntrucˆ at primul apel este c˘ atre contorul fir1. ¸ stiind c˘ aˆ ın Java nu este permis˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a? class FirExecutie extends Parinte. nu mai putem extinde clasa Thread ci trebuie s˘ a implement˘ am direct interfat ¸a Runnable. start () . din acest motiv. interfat ¸˘ a Runnable permite unei clase s˘ a fie activ˘ a. f˘ ar˘ a a extinde clasa Thread. A¸ sadar. Un posibil rezultat al programului de mai sus: 0 100 5 110 10 120 15 130 20 140 25 150 160 170 180 190 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12. Clasa Thread implementeaz˘ a ea ˆ ıns˘ a¸ si interfat ¸a Runnable ¸ si. Thread // incorect ! In acest caz. el fiind controlat de procesor ˆ ıntr-o manier˘ a ”aparent” aleatoare. apoi numerele de la 100 la 200 cu pasul 10. rezultatul obt ¸inut va fi o intercalare de valori produse de cele dou˘ a fire ce ruleaz˘ a simultan. start () .lang ¸ si este definit˘ a astfel: . Interfat ¸a Runnable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE // Numara de la 100 la 200 cu pasul 10 fir1 .2 Implementarea interfet ¸ei Runnable Ce facem ˆ ıns˘ a cˆ and dorim s˘ a cre˘ am o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie dar aceasta are deja o superclas˘ a.

Aceste operat ¸iuni pot fi f˘ acute chiar ˆ ın cadrul clasei noastre: public class FirExecutie implements Runnable { private Thread fir = null. Pentru a realiza acest lucru trebuie s˘ a instant ¸iem un obiect de tip Thread ce va reprezenta firul de execut ¸ie propriu zis al c˘ arui cod se gase¸ ste ˆ ın clasa noastr˘ a.. o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie prin implementarea interfet ¸ei Runnable trebuie obligatoriu s˘ a implementeze metoda run. Acest lucru se realizeaz˘ a.348 CAPITOLUL 12. Dup˘ a creare.. public FirExecutie() if (fir == null) { fir = new Thread(this). urmat˘ a de un apel la un constructor al clasei Thread. prin instruct ¸iunea new. } Prin urmare. O astfel de clas˘ a se mai nume¸ ste clas˘ a activ˘ a¸ si are urm˘ atoarea structur˘ a: public class ClasaActiva implements Runnable { public void run() { //Codul firului de executie . } } Spre deosebire de modalitatea anterioar˘ a. FIRE DE EXECUT ¸ IE public interface Runnable { public abstract void run(). ˆ ıns˘ a nu la oricare dintre ace¸ stia. Trebuie apelat constructorul care s˘ a primeasc˘ a drept argument o instant ¸˘ a a clasei noastre. fir. Thread fir = new Thread(obiectActiv). . crearea acestora trebuind f˘ acut˘ a explicit. Simpla instant ¸iere a unei clase care implemeneaz˘ a interfat ¸a Runnable nu creeaz˘ a nici un fir de execut ¸ie. se pierde ˆ ıns˘ a tot suportul oferit de clasa Thread. ca pentru orice alt obiect. ClasaActiva obiectActiv = new ClasaActiva(). firul de execut ¸ie poate fi lansat printr-un apel al metodei start.start().

acest lucru realizˆ andu-se automat la apelul metodei start.start().*.12.2: Folosirea interfet ¸ei Runnable import java . desenˆ and figuri diferite. lansarea firului va fi f˘ acut˘ a automat la instant ¸ierea unui obiect al clasei: FirExecutie fir = new FirExecutie(). import java . A¸ sadar. acest constructor accept˘ a ca argument orice instant ¸˘ a a unei clase ”Runnable”. fiecare pe Listing 12. awt . ˆ ıns˘ a aceasta va fi executat˘ a ca orice alt˘ a metoda. pe o suprafat ¸˘ a de fire de execut ¸ie care vor rula suprafat ¸a sa. Atent ¸ie Metoda run nu trebuie apelat˘ a explicit. ¸ si nu separat ˆ ıntr-un fir. class Plansa extends Canvas implements Runnable { // Deoarece Plansa extinde Canvas . . } } 349 Specificarea argumentului this ˆ ın constructorul clasei Thread determin˘ a crearea unui fir de execut ¸ie care.. anumit tip. la lansarea sa. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul folosind interfat ¸a Runnable.2. va apela metoda run din clasa curent˘ a. event . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE fir..*. } } public void run() { //Codul firului de executie . awt . Pentru clasa FirExecutie dat˘ a mai sus. exemplu ˆ ın care cre˘ am dou˘ a fire de execut ¸ie Fiecare fir va desena figuri geometrice de un desenare de tip Canvas. Vom porni apoi dou˘ a concurent. Apelul explicit al metodei run nu va furniza nici o eroare.

300) . g . figura = figura . i <100. width -1 . black ) . if ( figura . // Supradefinim update ca sa nu mai // fie stearsa suprafata de desenare } public void run () { /* Codul firului de executie : Afisarea a 100 de figuri geometrice la pozitii si dimensiuni calculate aleator . y =0 . } public Dimension getPreferredSize () { return dim . facem o pauza de 50 ms */ for ( int i =0. Color culoare ) { this . y . y . 0 . Color culoare . height -1) . this . } public void paint ( Graphics g ) { // Desenam un chenar g . } public void update ( Graphics g ) { paint ( g ) . String figura . drawRect (0 .350 CAPITOLUL 12. setColor ( Color . dim . else if ( figura . r ) . i ++) { . drawRect (x . equals ( " patrat " ) ) g . r ) . r =0. // Desenam figura la coordonatele calculate // de firul de executie g . FIRE DE EXECUT ¸ IE // nu mai putem extinde clasa Thread Dimension dim = new Dimension (300 . int x =0 . public Plansa ( String figura . r . dim . Intre doua afisari . culoare = culoare . drawOval (x . setColor ( culoare ) . r . equals ( " cerc " ) ) g .

le plasam pe fereastra setLayout ( new GridLayout (1 . y = ( int ) ( Math . random () * dim . // Acestea extind Canvas . show () . height ) . width ) . // Pornim doua fire de executie . sleep (50) .2. random () * 100) . } } public class TestRunnable { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Runnable " ) . care vor // actualiza desenul celor doua planse new Thread ( p1 ) . new Thread ( p2 ) . Color . } } 351 . Color . start () . 2) ) . r = ( int ) ( Math . } }) . add ( p1 ) . f . exit (0) . // Cream doua obiecte active de tip Plansa Plansa p1 = new Plansa ( " patrat " . red ) . try { Thread .12. } } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . blue ) . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE x = ( int ) ( Math . this . add ( p2 ) . Plansa p2 = new Plansa ( " cerc " . start () . pack () . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} repaint () . random () * dim .

3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie Fiecare fir de execut ¸ie are propriul s˘ au ciclu de viat ¸˘ a: este creat. cu alte cuvinte dup˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa Thread sau dintr-o subclas˘ a a sa. vom analiza mai ˆ ındeaproape st˘ arile ˆ ın care se poate g˘ asi un fir de execut ¸ie. // fir se gaseste in starea "New Thread" . In continuare. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. devine activ prin lansarea sa ¸ si. Diagrama de mai jos ilustreaz˘ a generic aceste st˘ ari precum ¸ si metodele care provoaca tranzit ¸ia dintr-o stare ˆ ın alta: A¸ sadar. un fir de execut ¸ie se poate g˘ asi ˆ ın una din urm˘ atoarele patru st˘ ari: • ”New Thread” • ”Runnable” • ”Not Runnable” • ”Dead” Starea ”New Thread” Un fir de execut ¸ie se g˘ ase¸ ste ˆ ın aceast˘ a stare imediat dup˘ a crearea sa.352 CAPITOLUL 12. se termin˘ a. la un moment dat. Thread fir = new Thread(obiectActiv).

prin metoda start. fir. Starea ”Not Runnable” Un fir de execut ¸ie poate ajunge ˆ ın aceaat˘ a stare ˆ ın una din urm˘ atoarele situat ¸ii: • Este ”adormit” prin apelul metodei sleep.start(). CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 353 In aceast˘ a stare firul este ”vid”. un fir care ”ruleaz˘ a” poate s˘ a-¸ si a¸ stepte de fapt rˆ andul la procesor. Un fir aflat ˆ ın starea ”Runnable” nu ˆ ınseamn˘ a neap˘ arat c˘ a se g˘ a¸ seste efectiv ˆ ın execut ¸ie.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. Apelul oric˘ arei alte metode ˆ ın afar˘ a de start nu are nici un sens ¸ si va provoca o except ¸ie de tipul IllegalThreadStateException. adic˘ a va fi ˆ ın execut ¸ie. • A apelat metoda wait. adic˘ a instruct ¸iunile sale sunt interpretate de procesor. . A¸ sadar. Starea ”Runnable” Dup˘ a apelul metodei start un fir va trece ˆ ın starea ”Runnable”. //fir se gaseste in starea "Runnable" Metoda start realizez˘ a urm˘ atoarele operat ¸iuni necesare rul˘ arii firului de execut ¸ie: • Aloc˘ a resursele sistem necesare. a¸ steptˆ and ca o anumit˘ a condit ¸ie s˘ a fie satisfacut˘ a. Pentru a rezolva aceasta problem˘ a exist˘ a o planificare care s˘ a partajeze dinamic ¸ si corect procesorul ˆ ıntre toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın starea ”Runnable”. el nu are alocate nici un fel de resurse sistem ¸ si singura operat ¸iune pe care o putem executa asupra lui este lansarea ˆ ın execut ¸ie. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a din cauza c˘ a majoritatea calculatoarelor au un singur procesor iar acesta nu poate rula simultan toate firele de execut ¸ie care se gasesc ˆ ın starea ”Runnable”.3. • Planific˘ a firul de execut ¸ie la procesor pentru a fi lansat. • Apeleaz˘ a metoda run a obiectului activ al firului.

sleep(1000). • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a¸ steapt˘ a o anumit˘ a condit ¸ie. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de intrare/ie¸ sire atunci el redevine ”Runnable” atunci cˆ and acea operat ¸iune s-a terminat. la un moment dat. atunci el devine ”Runnable” doar dup˘ a scurgerea intervalului de timp specificat de instruct ¸iunea sleep. Pentru fiecare tip de intrare ˆ ın starea ”Not Runnable”. exist˘ a o secvent ¸˘ a specific˘ a de ie¸ sire din starea repectiv˘ a. cu alte cuvinte ˆ ıl ”adoarme” pentru un timp specificat. Lungimea acestei pauze este specificat˘ a ˆ ın milisecunde ¸ si chiar nanosecunde. } Observat ¸i c˘ a metoda fiind static˘ a apelul ei nu se face pentru o instant ¸˘ a anume a clasei Thread. . apelul acestei metode se face ˆ ıntr-un bloc de tip try-cacth: try { // Facem pauza de o secunda Thread.354 CAPITOLUL 12. care readuce firul de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. un singur fir este ˆ ın execut ¸ie ¸ si doar pentru acesta are sens ”adormirea” sa. Dup˘ a expirarea intervalului specificat firul revine ˆ ın starea ”Runnable” iar dac˘ a procesorul este ˆ ın continuare disponibil ˆ ısi va continua execut ¸ia. Acestea sunt: • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost ”adormit”. Intrucˆ at poate provoca except ¸ii de tipul InterruptedException. acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunile notify sau notifyAll (vezi ”Sincronizarea firelor de execut ¸ie”).. In intervalul ˆ ın care un fir de execut ¸ie ”doarme”. FIRE DE EXECUT ¸ IE • Este blocat ˆ ıntr-o operat ¸ie de intrare/ie¸ sire. } catch (InterruptedException e) { . Acest lucru este foarte normal deoarece.. acesta nu va fi execut chiar dac˘ a procesorul devine disponibil. Metoda sleep este o metod˘ a static˘ a a clasei Thread care provoac˘ a o pauz˘ aˆ ın timpul rul˘ arii firului curent aflat ˆ ın execut ¸ie. atunci un alt obiect trebuie s˘ aˆ ıl informeze dac˘ a acea condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a sau nu.

Uzual. La terminarea metodei run se va termina automat ¸ si firul de execut ¸ie. un fir de execut ¸ie nu poate fi terminat fort ¸at de c˘ atre program ci trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur terminarea sa.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. S˘ a consider˘ am exemplul unui fir de execut ¸ie care trebuie s˘ a numere secundele scurse pˆ an˘ a la ap˘ asarea tastei Enter. Spre deosebire de versiunile curente ale limbajului Java. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 355 Starea ”Dead” Este starea ˆ ın care ajunge un fir de execut ¸ie la terminarea sa. // Primul exemplu public void run() { for(int i = a. i += pas) System. ˆ ın versiunile mai vechi exista metoda stop a clasei Thread care termina fort ¸at un fir de execut ¸ie.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie Dup˘ a cum am vazut. Acest lucru poate fi realizat ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: 1. . In cazul cˆ and metoda run trebuie s˘ a execute o bucl˘ a infinit˘ a atunci aceasta trebuie controlat˘ a printr-o variabil˘ a care s˘ a opreasc˘ a ciclul atunci cˆ and dorim ca firul de execut ¸ie s˘ a se termine. 12. ˆ ıns˘ a aceasta a fost eliminat˘ a din motive de securitate. un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur propria sa ”moarte”. odat˘ a cu ea.out. se va termina ¸ si firul de execut ¸ie repsectiv. Un fir nu poate fi oprit din program printr-o anumit˘ a metod˘ a. fie este asociat˘ a cu o metod˘ a public˘ a care permite schimbarea valorii sale. Ambele exemple anteriorare se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın aceast˘ a categorie. metoda se termin˘ a ¸ si. acesta intrˆ and ˆ ın starea Dead.3. i <= b. ci trebuie s˘ a se termine ˆ ın mod natural la ˆ ıncheierea metodei run pe care o execut˘ a. } Dup˘ a afi¸ sarea numerelor din intervalul specificat.print(i + " " ). Prin folosirea unei variabile de terminare.3. Prin scrierea unor metode run care s˘ a-¸ si termine execut ¸ia ˆ ın mod natural. vom folosi o variabil˘ a membr˘ a a clasei care descrie firul de execut ¸ie care fie este public˘ a. A¸ sadar. 2.

out . sec + " secunde " ) . // Oprim firul de executie fir . " ) . executie = false . class NumaraSecunde extends Thread { public int sec = 0. out . print ( " . Setarea valorii null pentru variabila care referea instant ¸a firului de execut ¸ie va u¸ sura ˆ ıns˘ a activitatea procesului gc. start () . println ( "S . io . fir . System . sleep (1000) . in .3: Folosirea unei variabile de terminare import java . public void run () { while ( executie ) { try { Thread . out .356 CAPITOLUL 12. // Folosim o variabila de terminare public boolean executie = true .au scurs " + fir . Sistemul Java de colectare a ”gunoiului” se ocup˘ a de acest lucru. Metoda System. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. . } catch ( Interr u pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } } public class TestTerminare { public static void main ( String args []) throws IOException { NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde () . System . System .exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. } } Nu este necesar˘ a distrugerea explicit˘ a a unui fir de execut ¸ie. read () . System . sec ++. println ( " Apasati tasta Enter " ) .*.

getDef aultToo lkit () . Aceste fire de execut ¸ie se numesc demoni. try { Thread . cu metoda setDaemon. Cu alte cuvinte. // isAlive retuneaza false (starea este New Thread) fir. // isAlive retuneaza false (starea este Dead) 12.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” Un proces este considerat ˆ ın execut ¸ie dac˘ a cont ¸ine cel put ¸in un fir de execut ¸ie activ. Toolkit . Dup˘ a crearea sa.executie = false. sau scos din aceast˘ a stare.4: Crearea unui fir de excut ¸ie de tip ”daemon” class Beeper implements Runnable { public void run () { while ( true ) { java . ma¸ sina virtual˘ a Java nu se va opri decˆ at atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici un fir de execut ¸ie activ.dac˘ a firul este ˆ ın una din starile ”New Thread” sau ”Dead” Intre st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable”. } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} } .3. NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde().start(). sleep (1000) . // isAlive retuneaza true (starea este Runnable) fir. awt . la rularea unei aplicat ¸ii. Metoda returneaz˘ a: • true .dac˘ a firul este ˆ ın una din st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable” • false . De multe ori ˆ ıns˘ a dorim s˘ a folosim fire care s˘ a realizeze diverse activit˘ a¸ ti. beep () . eventual periodic. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 357 Pentru a testa dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost pornit dar nu s-a terminat ˆ ınc˘ a putem folosi metoda isAlive. repectiv ”New Thread” sau ”Dead” nu se poate face nici o diferent ¸iere. Listing 12.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. un fir de execut ¸ie poate fi f˘ acut demon. pe toat˘ a durata de execut ¸ie a programului iar ˆ ın momentul termin˘ arii acestuia s˘ a se termine automat ¸ si firele respective.3.

exist˘ a dou˘ a modele de lucru cu fire de execut ¸ie: . FIRE DE EXECUT ¸ IE public class TestDaemon { public static void main ( String args []) throws java . Fiecare fir de execut ¸ie Java prime¸ ste la crearea sa o anumit˘ a prioritate. in . prioritatea unui fir nou creat are MIN PRIORITY ¸ valoarea NORM PRIORITY.. La nivelul sistemului de operare. out . setDaemon ( true ) .358 } } CAPITOLUL 12. println ( " Apasati Enter .3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie Majoritatea calculatoarelor au un sigur procesor. start () . t . Aceste trei constante sunt definite ˆ ın clasa Thread astfel: public static final int MAX_PRIORITY = 10. Implicit. public static final int NORM_PRIORITY= 5. System . public static final int MIN_PRIORITY = 1. Sistemul Java de execut ¸ie a programelor implementeaz˘ a un algoritm simplu. read () . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ˆ ımpart˘ a accesul la acel procesor. O prioritate este de fapt un num˘ ar ˆ ıntreg cu valori cuprinse ˆ ıntre si MAX PRIORITY. Schimbarea ulterioar˘ a a priorit˘ a¸ tii unui fir de execut ¸ie se realizeaz˘ a cu metoda setPriority a clasei Thread. determinist de planificare.3. // " Demonul " se termina automat // la terminarea aplicatiei } } 12. cunoscut sub numele de planificare cu priorit˘ a¸ ti fixate. " ) . t . System .. io . Execut ¸ia ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine a mai multor fire de execut ¸ie pe un num˘ ar limitat de procesoare se nume¸ ste planificare (scheduling). IOException { Thread t = new Thread ( new Beeper () ) .

adic˘ a sunt pregatite pentru a fi rulate. • face explicit acest lucru apelˆ and metoda yield. dezavantajul s˘ au fiind nevoia de a sincroniza accesul firelor la resursele comune. sau este suspendat din diverse motive. ˆ ım modelul cooperativ firele de execut ¸ie sunt responsabile cu partajarea timpului de execut ¸ie.3. A¸ sadar. A¸ sadar. Planificatorul Java lucreaz˘ aˆ ın modul urmator: dac˘ a la un moment dat sunt mai multe fire de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 359 • Modelul cooperativ. ˆ ın care firele de execut ¸ie decid cˆ and s˘ a cedeze procesorul. urmˆ and s˘ a fie reluate dup˘ a ce ¸ si celelalte fire aflate ˆ ın execut ¸ie au avut acces la procesor. ˆ ın care firele de execut ¸ie pot fi ˆ ıntrerupte oricˆ and. In cazul ˆ ın care toate firele au aceea¸ si prioritate ele sunt alese pe rˆ and. Doar cˆ and firul de execut ¸ie cu prioritate maxim˘ a se termin˘ a. dezavantajul acestui model este c˘ a unele fire pot acapara procesorul. acest sistem se mai nume¸ ste cu ”cuante de timp”. • metoda sa run se termin˘ a. . ˆ ın timp ce ˆ ın modelul preemptiv ele trebuie s˘ a partajeze resursele comune. un fir de execut ¸ie Java cedeaz˘ a procesorul ˆ ın una din situatiile: • un fir de execut ¸ie cu o prioritate mai mare solicit˘ a procesorul. dup˘ a un algoritm simplu de tip ”round-robin”. ˆ ıns˘ a acest lucru ˆ ıl poate face sistemul de operare ˆ ın cazul ˆ ın care acesta aloc˘ a procesorul ˆ ın cuante de timp (un astfel de SO este Windows). Planificatorul Java nu va ˆ ıntrerupe ˆ ıns˘ a un fir de execut ¸ie ˆ ın favoarea altuia de aceeasi prioritate. • timpul alocat pentru execut ¸ia s˘ a a expirat (pe SO cu cuante de timp). In continuare. vom mai detalia put ¸in aceste aspecte. programele Java trebuie scrise astfel ˆ ıncˆ at s˘ a funct ¸ioneze corect pe ambele modele. nepermit ¸ˆ and ¸ si execut ¸ia altora pˆ an˘ a la terminarea lor. Deoarece specificat ¸iile ma¸ sinii virtuale Java nu impun folosirea unui anumit model. • Modelul preemptiv. dup˘ a ce au fost l˘ asate s˘ a ruleze o perioad˘ a.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. planificatorul ˆ ıl va alege pe cel cu prioritatea cea mai mare pentru a-l executa. atunci firul cu prioritate mai mare este imediat trecut ˆ ın execut ¸ie iar celalalt trecut ˆ ın asteptare. va fi ales un fir cu o prioritate mai mic˘ a. dac˘ a un fir cu prioritate mai mare decˆ at firul care se execut˘ a la un moment dat solicit˘ a procesorul. De asemenea.

. } } } public class TestFirEgoist { public static void main ( String args []) { FirEgoist s1 . setPriority ( Thread . Evident. ˆ ıns˘ a nu trebuie s˘ a ne baz˘ am pe acest lucru la scrierea unui program. deoarece acesta poate fi diferit de la un sistem de operare la altul. setPriority ( Thread . out . // yield () . s1 = new FirEgoist ( " Firul 1 " ) . } public void run () { int i = 0. Un fir de execut ¸ie de lung˘ a durat˘ a¸ si care nu cedeaz˘ a explicit procesorul la anumite intervale de timp astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poata fi executate ¸ si celelalte fire de execut ¸ie se nume¸ ste fir de execut ¸ie egoist. MAX_PRIORITY ) . blocˆ and efectiv execut ¸ia celorlalte fire de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea sa. while ( i < 100000) { // Bucla care acapareaza procesorul i ++. s2 . FIRE DE EXECUT ¸ IE Atent ¸ie In nici un caz corectitudinea unui program nu trebuie s˘ a se bazeze pe mecansimul de planificare a firelor de execut ¸ie. s2 = new FirEgoist ( " Firul 2 " ) . s1 . if ( i % 100 == 0) System . Un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a fie ”corect” fat ¸˘ ade celelalte fire ¸ si s˘ a cedeze periodic procesorul astfel ˆ ıncˆ at toate s˘ a aib˘ a posibilitatea de a se executa. Unele sistemele de operare combat acest tip de comportament prin metoda aloc˘ arii procesorului ˆ ın cuante de timp fiec˘ arui fir de execut ¸ie. MAX_PRIORITY ) .360 CAPITOLUL 12. s2 . trebuie evitat˘ a scrierea lor ˆ ıntrucˆ at acapareaz˘ a pe termen nedefinit procesorul. Listing 12.5: Exemplu de fir de execut ¸ie ”egoist” class FirEgoist extends Thread { public FirEgoist ( String name ) { super ( name ) . println ( getName () + " a ajuns la " + i ) .

execut ¸ia celor dou˘ a fire se va intercala. s2 . care determin˘ a firul de execut ¸ie curent s˘ a se opreasc˘ a temporar.. Decomentˆ and linia ˆ ın care apel˘ am yeld din exemplul anterior. } } 361 Firul de execut ¸ie s1 are prioritate maxim˘ a ¸ si pˆ an˘ a nu-¸ si va termina execut ¸ia nu-i va permite firului s2 s˘ a execute nici o instruct ¸iune. dˆ and ocazia ¸ si altor fire s˘ a se execute.. Firul Firul 1 a ajuns la 100 1 a ajuns la 200 1 a ajuns la 300 1 1 2 2 a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la 99900 100000 100 200 2 a ajuns la 99900 2 a ajuns la 100000 Rezolvarea acestei probleme se face fie prin intermediul metodei statice yield a clasei Thread..˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. Prin metoda yield un fir de execut ¸ie nu cedeaz˘ a procesorul decˆ at firelor de execut ¸ie care au aceea¸ si prioritate cu a sa ¸ si nu celor cu priorit˘ a¸ ti mai mici. 1 1 2 1 2 2 a a a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la la la 31900 32000 100 32100 200 300 . Rezultatul va ar˘ ata astfel: Firul Firul Firul . start () . start () .... acaparˆ and efectiv procesorul. Firul Firul Firul Firul . . Firul Firul Firul Firul Firul Firul ..3.. fie prin ”adormirea” temporar˘ a a firului curent cu ajutorul metodei sleep. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE s1 .

pe rˆ and.362 CAPITOLUL 12. Pe m˘ asura ce le genereaz˘ aˆ ıncearc˘ a s˘ a le plaseze ˆ ıntr-o zon˘ a de memorie (o variabil˘ a ˆ ıntreaga) de unde s˘ a fie citite de c˘ atre consumator.3. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. din acest motiv. numerele generate de c˘ atre produc˘ ator ¸ si va afi¸ sa valoarea lor pe ecran. ˆ ıntr-un buffer iar consumatorul cite¸ ste numerele din acel buffer pentru a le procesa. Cel mai elocvent scenariu ˆ ın care firele de execut ¸ie trebuie s˘ a se comunice ˆ ıntre ele este cunoscut sub numele de problema produc˘ atorului/consumatorului. respectiv o zon˘ a de memorie ¸ si. Pentru a fi accesibil˘ a ambelor fire de execut ¸ie. ˆ ın care produc˘ atorul genereaz˘ a un flux de date care este preluat ¸ si prelucrat de c˘ atre consumator.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie Pˆ an˘ a acum am v˘ azut cum putem crea fire de execut ¸ie independente ¸ si asincrone. • Consumatorul va prelua. fiecare la un interval neregulat cuprins ˆ ıntre 0 ¸ si 100 de milisecunde. cu alte cuvinte care nu depind ˆ ın nici un fel de execut ¸ia sau de rezultatele altor fire. s˘ a presupunem c˘ a produc˘ atorul genereaz˘ a ni¸ ste numere ¸ si le plaseaz˘ a. 12. In ambele cazuri avem de-a face cu fire de execut ¸ie concurente care folosesc o resurs˘ a comun˘ a: un fi¸ sier. dar care ruleaz˘ a concurent. trebuie s˘ a comunice ˆ ıntre ele pentru a accesa diferite resurse comune sau pentru a-¸ si transmite dinamic rezultatele ”muncii” lor. Sau. Exist˘ aˆ ıns˘ a numeroase situat ¸ii cˆ and fire de execut ¸ie separate. vom ˆ ıncapsula variabila ce va contine numerele generate ˆ ıntr-un obiect descris de clasa Buffer ¸ si care va avea dou˘ a metode put (pentru punerea unui numar ˆ ın buffer) ¸ si get (pentru obtinerea numarului din buffer). S˘ a consider˘ am de exemplu o aplicat ¸ie Java ˆ ın care un fir de execut ¸ie (produc˘ atorul) scrie date ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın timp ce alt fir de execut ¸ie (consumatorul) cite¸ ste date din acela¸ si fi¸ sier pentru a le prelucra.5 Scenariul produc˘ ator / consumator Pentru a ˆ ıntelege mai bine modalitatea de sincronizare a dou˘ a fire de execut ¸ie s˘ a implement˘ am efectiv o problem˘ a de tip produc˘ ator/consumator. . ele trebuie sincronizate ˆ ıntr-o manier˘ a care s˘ a permit˘ a decurgerea normal˘ aa activit˘ a¸ tii lor. S˘ a consider˘ am urm˘ atoarea situat ¸ie: • Produc˘ atorul genereaz˘ a numerele ˆ ıntregi de la 1 la 10. pe rˆ and.3.

random () * 100) ) . put ( i ) . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 363 F˘ ar˘ a a folosi nici un mecanism de sincronizare clasa Buffer arat˘ a astfel: Listing 12.3. . i < 10.7: Clasele Producator ¸ si Consumator class Producator extends Thread { private Buffer buffer . Listing 12. try { sleep (( int ) ( Math . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) .6: Clasa Buffer f˘ ar˘ a sincronizare class Buffer { private int number = -1. } } Vom implementa acum clasele Producator ¸ si Consumator care vor descrie cele dou˘ a fire de execut ¸ie. } public void run () { for ( int i = 0. } public void put ( int number ) { this . i ++) { buffer . System . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private Buffer buffer . out . Ambele vor avea o referint ¸a comun˘ a la un obiect de tip Buffer prin intermediul c˘ aruia ˆ ı¸ si comunic˘ a valorile. number = number . public Producator ( Buffer b ) { buffer = b . public int get () { return number . public Consumator ( Buffer b ) { buffer = b .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.

motivul fiind lipsa oric˘ arei sincroniz˘ ari ˆ ıntre cele dou˘ a fire de execut ¸ie. } } Dup˘ a cum ne a¸ steptam. for ( int i = 0. FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. i < 10. println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . } } } public class TestSincron izare1 { public static void main ( String [] args ) { Buffer b = new Buffer () . c1 . System . get () . rezultatul va fi ceva de forma: Consumatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a a a a a a a a a a a a a primit: primit: pus: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: pus: pus: pus: pus: pus: -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 . start () .364 } CAPITOLUL 12. i ++) { value = buffer . out . p1 . rezultatul rul˘ arii acestui program nu va rezolva nici pe departe problema propus˘ a de noi. Mai precis. Producator p1 = new Producator ( b ) . start () . Consumator c1 = new Consumator ( b ) .

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a pus: pus: pus: pus: 6 7 8 9

365

Ambele fire de execut ¸ie acceseaz˘ a resursa comun˘ a, adic˘ a obiectul de tip Buffer, ˆ ıntr-o manier˘ a haotic˘ a¸ si acest lucru se ˆ ıntˆ ampla din dou motive : • Consumatorul nu a¸ steapt˘ aˆ ınainte de a citi ca produc˘ atorul s˘ a genereze un num˘ ar ¸ si va prelua de mai multe ori acela¸ si num˘ ar. • Produc˘ atorul nu a¸ steapt˘ a consumatorul s˘ a preia num˘ arul generat ˆ ınainte de a produce un altul, ˆ ın felul acesta consumatorul va ”rata” cu sigurant ¸˘ a unele numere (ˆ ın cazul nostru aproape pe toate). Problema care se ridic˘ aˆ ın acest moment este: cine trebuie s˘ a se ocupe de sincronizarea celor dou˘ a fire de execut ¸ie : clasele Producator ¸ si Consumator sau resursa comuna Buffer ? R˘ aspunsul este evident: resursa comun˘ a Buffer, deoarece ea trebuie s˘ a permita sau nu accesul la cont ¸inutul s˘ au ¸ si nu firele de execut ¸ie care o folosesc. In felul acesta efortul sincroniz˘ arii este transferat de la produc˘ ator/consumator la un nivel mai jos, cel al resursei critice. Activit˘ a¸ tile produc˘ atorului ¸ si consumatorului trebuie sincronizate la nivelul resursei comune ˆ ın dou˘ a privint ¸e: • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie nu trebuie s˘ a acceseze simultan buffer-ul; acest lucru se realizeaz˘ a prin blocarea obiectului Buffer atunci cˆ and este accesat de un fir de execut ¸ie, astfel ˆ ıncˆ at nici nu alt fir de execut ¸ie s˘ a nu-l mai poat˘ a accesa (vezi ”Monitoare”). • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie trebuie s˘ a se coordoneze, adic˘ a produc˘ atorul trebuie s˘ a g˘ aseasc˘ a o modalitate de a ”spune” consumatorului c˘ a a plasat o valoare ˆ ın buffer, iar consumatorul trebuie s˘ a comunice produc˘ atorului c˘ a a preluat aceast˘ a valoare, pentru ca acesta s˘ a poat˘ a genera o alta. Pentru a realiza aceasta comunicare, clasa Thread pune la dispozit ¸ie metodele wait, notify, notifyAll. (vezi ”Semafoare”). Folosind sincronizarea clasa Buffer va ar˘ ata astfel:

366

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.8: Clasa Buffer cu sincronizare

class Buffer { private int number = -1; private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

Rezultatul obtinut va fi cel scontat: Producatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul ... Producatorul Consumatorul a a a a pus: primit: pus: primit: 0 0 1 1

a pus: 9 a primit: 9

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE

367

12.3.6

Monitoare

Definit ¸ie Un segment de cod ce gestioneaz˘ a o resurs˘ a comun˘ a mai multor de fire de execut ¸ie separate concurente se nume¸ ste sect ¸iune critic˘ a. In Java, o sect ¸iune critic˘ a poate fi un bloc de instruct ¸iuni sau o metod˘ a. Controlul accesului ˆ ıntr-o sect ¸iune critic˘ a se face prin cuvˆ antul cheie synchronized. Platforma Java asociaz˘ a un monitor (”lac˘ at”) fiec˘ arui obiect al unui program aflat ˆ ın execut ¸ie. Acest monitor va indica dac˘ a resursa critic˘ a este accesat˘ a de vreun fir de execut ¸ie sau este liber˘ a, cu alte cuvinte ”monitorizeaz˘ a” resursa respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care este accesat˘ a, va pune un lac˘ at pe aceasta, astfel ˆ ıncˆ at s˘ aˆ ımpiedice accesul altor fire de execut ¸ie la ea. In momentul cˆ and resursa este eliberat˘ a ”lac˘ atul” va fi eliminat, pentru a permite accesul altor fire de execut ¸ie. In exemplul de tip produc˘ ator/consumator de mai sus, sect ¸iunile critice sunt metodele put ¸ si get iar resursa critic˘ a comun˘ a este obiectul buffer. Consumatorul nu trebuie s˘ a acceseze buffer-ul cˆ and producatorul tocmai pune o valoare ˆ ın el, iar produc˘ atorul nu trebuie s˘ a modifice valoarea din buffer ˆ ın momentul cˆ and aceasta este citit˘ a de c˘ atre consumator. public synchronized int get() { ... } public synchronized void put(int number) { ... } S˘ a observam c˘ a ambele metode au fost declarate cu modificatorul synchronized. Cu toate acestea, sistemul asociaz˘ a un monitor unei instant ¸e a clasei Buffer ¸ si nu unei metode anume. In momentul ˆ ın care este apelat˘ a o metod˘ a sincronizat˘ a, firul de execut ¸ie care a facut apelul va bloca obiectul a c˘ arei metod˘ a o acceseaz˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a celelalte fire de execut ¸ie nu vor mai putea accesa resursele critice ale acelui obiect. Acesta este un lucru logic, deoarece mai multe sect ¸iuni critice ale unui obiect gestioneaz˘ a de fapt o singur˘ a resurs˘ a critic˘ a. In exemplul nostru, atunci cˆ and producatorul apeleaz˘ a metoda put pentru a scrie un num˘ ar, va bloca tot obiectul buffer, astfel c˘ a firul de execut ¸ie

368

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

consumator nu va avea acces la metoda get, ¸ si reciproc. public synchronized void put(int number) { // buffer blocat de producator ... // buffer deblocat de producator } public synchronized int get() { // buffer blocat de consumator ... // buffer deblocat de consumator }

Monitoare fine Adeseori, folosirea unui monitor pentru ˆ ıntreg obiectul poate fi prea restrictiv˘ a. De ce s˘ a bloc˘ am toate resursele unui obiect dac˘ a un fir de execut ¸ie nu dore¸ ste decˆ at accesarea uneia sau a cˆ atorva dintre ele ? Deoarece orice obiect are un monitor, putem folosi obiecte fictive ca lac˘ ate pentru fiecare din resursele obiectului nostru, ca ˆ ın exemplul de mai jos: class MonitoareFine { //Cele doua resurse ale obiectului Resursa x, y; //Folosim monitoarele a doua obiecte fictive Object xLacat = new Object(), yLacat = new Object(); public void metoda() { synchronized(xLacat) { // Accesam resursa x } // Cod care nu foloseste resursele comune ... synchronized(yLacat) { // Accesam resursa y }

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE ... synchronized(xLacat) { synchronized(yLacat) { // Accesam x si y } } ... synchronized(this) { // Accesam x si y } } }

369

Metoda de mai sus nu a fost declarat˘ a cu synchronized ceea ce ar fi determinat blocarea tuturor resurselor comune la accesarea obiectului respectiv de un fir de execut ¸ie, ci au fost folosite monitoarele unor obiecte fictive pentru a controla folosirea fiec˘ arei resurs˘ aˆ ın parte.

12.3.7

Semafoare

Obiectul de tip Buffer din exemplul anterior are o variabil˘ a membr˘ a privat˘ a numit˘ a number, ˆ ın care este memorat num˘ arul pe care ˆ ıl comunic˘ a producatorul ¸ si pe care ˆ ıl preia consumatorul. De asemenea, mai are o variabil˘ a privat˘ a logic˘ a available care ne d˘ a starea buffer-ului: dac˘ a are valoarea true ˆ ınseamn˘ a c˘ a produc˘ atorul a pus o valoare ˆ ın buffer ¸ si consumatorul nu a preluat-o ˆ ınca; dac˘ a este false, consumatorul a preluat valoarea din buffer dar produc˘ atorul nu a pus deocamdat˘ a alta la loc. Deci, la prima vedere, metodele clasei Buffer ar trebui s˘ a arate astfel: public synchronized int get() { while (!available) { // Nimic - asteptam ca variabila sa devina true } available = false; return number; } public synchronized int put(int number) { while (available) {

370

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE // Nimic - asteptam ca variabila sa devina false } available = true; this.number = number;

} Varianta de mai sus, de¸ si pare corect˘ a, nu este. Aceasta deoarece implementarea metodelor este ”selfish”, cele dou˘ a metode ˆ ısi asteapt˘ aˆ ın mod egoist condit ¸ia de terminare. Ca urmare, corectitudinea funct ¸ion˘ arii va depinde de sistemul de operare pe care programul este rulat, ceea ce reprezint˘ a o gre¸ seal˘ a de programare. Punerea corect˘ a a unui fir de execut ¸ie ˆ ın asteptare se realizeaz˘ a cu metoda wait a clasei Thread, care are urm˘ atoarele forme: void wait( ) void wait( long timeout ) void wait( long timeout, long nanos ) Dup˘ a apelul metodei wait, firul de execut ¸ie curent elibereaz˘ a monitorul asociat obiectului respectiv ¸ si a¸ steapt˘ a ca una din urm˘ atoarele condit ¸ii s˘ a fie ˆ ındeplinit˘ a: • Un alt fir de execut ¸ie informeaz˘ a pe cei care ”a¸ steapt˘ a” la un anumit monitor s˘ a se ”trezeasc˘ a” - acest lucru se realizeaz˘ a printr-un apel al metodei notifyAll sau notify. • Perioada de a¸ stepatare specificat˘ a a expirat. Metoda wait poate produce except ¸ii de tipul InterruptedException, atunci cˆ and firul de execut ¸ie care a¸ steapt˘ a (este deci ˆ ın starea ”Not Runnable”) este ˆ ıntrerupt din a¸ steptare ¸ si trecut fort ¸at ˆ ın starea ”Runnable”, de¸ si condit ¸ia a¸ steptat˘ a nu era ˆ ınc˘ aˆ ındeplinit˘ a. Metoda notifyAll informeaz˘ a toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın asteptare la monitorul obiectului curent ˆ ındeplinirea condit ¸iei pe care o a¸ steptau. Metoda notify informeaz˘ a doar un singur fir de execut ¸ie, specificat ca argument. Reamintim varianta corect˘ a a clasei Buffer: Listing 12.9: Folosirea semafoarelor
class Buffer { private int number = -1;

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE
private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

371

12.3.8

Probleme legate de sincronizare

Din p˘ acate, folosirea monitoarelor ridic˘ a ¸ si unele probleme. S˘ a analiz˘ am cˆ ateva dintre ele ¸ si posibilele lor solut ¸ii: Deadlock Deadlock-ul este o problem˘ a clasic˘ aˆ ıntr-un mediu ˆ ın care ruleaz˘ a mai multe fire de execut ¸ie ¸ si const˘ aˆ ın faptul c˘ a, la un moment dat, ˆ ıntreg procesul se poate bloca deoarece unele fire a¸ steapt˘ a deblocarea unor monitoare care nu se vor debloca niciodat˘ a. Exist˘ a numeroase exemple ˆ ın acest sens, cea mai cunoscut˘ a fiind ”Problema filozofilor”. Reformulat˘ a, s˘ a ne imagin˘ am dou˘ a persoane ”A” ¸ si ”B” (fire de execut ¸ie) care stau la aceea¸ si mas˘ a¸ si tre-

372

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

buie s˘ a foloseasc˘ aˆ ın comun cut ¸itul ¸ si furculit ¸a (resursele comune) pentru a mˆ anca. Evident, cele dou˘ a persoane doresc obt ¸inerea ambelor resurse. S˘ a presupunem c˘ a ”A” a ot ¸inut cut ¸itul ¸ si ”B” furculit ¸a. Firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ steptarea eliber˘ arii furculit ¸ei iar firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ stepatrea eliber˘ arii cut ¸itului, ceea ce conduce la starea de ”deadlock”. De¸ si acest exemplu este desprins de realitate, exist˘ a numeroase situat ¸ii ˆ ın care fenomenul de ”deadlock” se poate manifesta, multe dintre acestea fiind dificil de detectat. Exist˘ a cˆ ateva reguli ce pot fi aplicate pentru evitarea deadlock-ului: • Firele de execut ¸ie s˘ a solicite resursele ˆ ın aceea¸ si ordine. Aceast˘ a abordare elimin˘ a situat ¸iile de a¸ steptare circular˘ a. • Folosirea unor monitoare care s˘ a controleze accesul la un grup de resurse. In cazul nostru, putem folosi un monitor ”tacˆ amuri” care trebuie blocat ˆ ınainte de a cere furculit ¸a sau cut ¸itul. • Folosirea unor variabile care s˘ a informeze disponibilitatea resurselor f˘ ar˘ a a bloca monitoarele asociate acestora. • Cel mai importat, conceperea unei arhitecturi a sistemului care s˘ a evite pe cˆ at posibil aparit ¸ia unor potent ¸iale situat ¸ii de deaslock.

Variabile volatile Cuvˆ antul cheie volatile a fost introdus pentru a controla unele aspecte legate de optimiz˘ arile efectuate de unele compilatoare. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: class TestVolatile { boolean test; public void metoda() { test = false; // * if (test) { // Aici se poate ajunge... } } }

12.4. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE

373

Un compilator care optimizeaz˘ a codul, poate decide c˘ a variabila test fiind setat˘ a pe false, corpul if -ului nu se va executa ¸ si s˘ a exclud˘ a secvent ¸a respectiv˘ a din rezultatul compil˘ arii. Dac˘ a aceast˘ a clas˘ a ar fi ˆ ıns˘ a accesat˘ a de mai multe fire de execut ¸ie, variabile test ar putea fi setat˘ a pe true de un alt fir, exact ˆ ıntre instruct ¸iunile de atribuire ¸ si if ale firului curent. Declararea unei variabile cu modificatorul volatile informeaz˘ a compilatorul s˘ a nu optimizeze codul ˆ ın care aceasta apare, previzionˆ and valoarea pe care variabila o are la un moment dat.

Fire de execut ¸ie inaccesibile Uneori firele de execut ¸ie sunt blocate din alte motive decˆ at a¸ steptarea la un monitor, cea mai frecvent˘ a situat ¸ie de acest tip fiind operat ¸iunile de intrare/ie¸ sire (IO) blocante. Cˆ and acest lucru se ˆ ınt˘ ampl˘ a celelalte fire de execut ¸ie trebuie s˘ a poat˘ a accesa ˆ ın continuare obiectul. Dar dac˘ a operat ¸iunea IO a fost f˘ acut˘ aˆ ıntr-o metod˘ a sincronizat˘ a, acest lucru nu mai este posibil, monitorul obiectului fiind blocat de firul care a¸ steapt˘ a de fapt s˘ a realizeze operat ¸ia de intrare/ie¸ sire. Din acest motiv, operat ¸iile IO nu trebuie f˘ acute ˆ ın metode sincronizate.

12.4

Gruparea firelor de execut ¸ie

Gruparea firelor de execut ¸ie pune la dispozit ¸ie un mecanism pentru manipularea acestora ca un tot ¸ si nu individual. De exemplu, putem s˘ a pornim sau s˘ a suspend˘ am toate firele dintr-un grup cu un singur apel de metod˘ a. Gruparea firelor de execut ¸ie se realizeaz˘ a prin intermediul clasei ThreadGroup. Fiecare fir de execut ¸ie Java este membru al unui grup, indiferent dac˘ a specific˘ am explicit sau nu acest lucru. Afilierea unui fir la un anumit grup se realizeaz˘ a la crearea sa ¸ si devine permanent˘ a, ˆ ın sensul c˘ a nu vom putea muta un fir dintr-un grup ˆ ın altul, dup˘ a ce acesta a fost creat. In cazul ˆ ın care cre˘ am un fir folosind un constructor care nu specific˘ a din ce grup face parte, el va fi plasat automat ˆ ın acela¸ si grup cu firul de execut ¸ie care l-a creat. La pornirea unui program Java se creeaz˘ a automat un obiect de tip ThreadGroup cu numele main, care va reprezenta grupul tuturor firelor de execut ¸ie create direct din program ¸ si care nu au fost ata¸ sate explicit altui grup. Cu alte cuvinte, putem s˘ a ignor˘ am complet plasarea firelor de execut ¸ie ˆ ın grupuri ¸ si s˘ a l˘ as˘ am sistemul s˘ a se ocupe cu aceasta, adunˆ andu-le pe toate

new Thread(grup2. new Thread(grup2. Crearea unui fir de execut ¸ie ¸ si plasarea lui ˆ ıntr-un grup (altul decˆ at cel implicit) se realizeaz˘ a prin urm˘ atorii constructori ai clasei Thread: public Thread(ThreadGroup group. ˆ ıl init ¸ializeaz˘ a ¸ si ˆ ıl plaseaz˘ aˆ ıntr-un grup specificat ca argument. new Thread(grup2. primul cu dou˘ a fire de execut ¸ie iar al doilea cu trei: ThreadGroup grup1 = new ThreadGroup("Producatori"). FIRE DE EXECUT ¸ IE ˆ ın grupul main. "Consumator 3"). "Producator 2"). ˆ ın care r˘ ad˘ acina este grupul implicit main. String name) public Thread(ThreadGroup group. ThreadGroup Thread c1 = Thread c2 = Thread c3 = grup2 = new ThreadGroup("Consumatori"). Thread p1 = new Thread(grup1. Exist˘ a situat ¸ii ˆ ıns˘ a cˆ and gruparea firelor de execut ¸ie poate u¸ sura substant ¸ial manevrarea lor.374 CAPITOLUL 12. Runnable target) public Thread(ThreadGroup group. "Consumator 2"). Runnable target. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie pot fi plasate ˆ ıntr-o ierarhie de grupuri. ca ˆ ın figura de mai jos: . String name) Fiecare din ace¸ sti costructori creeaz˘ a un fir de execut ¸ie. "Consumator 1"). In exemplul urm˘ ator vor fi create dou˘ a grupuri. Un grup poate avea ca p˘ arinte un alt grup. Pentru a afla c˘ arui grup apart ¸ine un anumit fir de execut ¸ie putem folosi metoda getThreadGroup a clasei Thread. "Producator 1"). Thread p2 = new Thread(grup1.

// Cream un fir propriu new Thread ( new Dummy () .10: Folosirea clasei ThreadGroup public class TestThreadGroup { static class Dummy implements Runnable { public void run () { while ( true ) Thread . i < n . Frame f = new java . yield () . println ( " Thread # " + i + " = " + lista [ i ]. getThreadGroup () . // Le afisam for ( int i =0. enumerate ( lista ) . ThreadGroup grupCurent = firCurent . // Aflam numarul firelor de executie active int n = grupCurent . awt . awt . // Enumeram firele din grup Thread [] lista = new Thread [ n ].12. // Obtinem o referinta la grupul curent Thread firCurent = Thread . GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ım care list˘ am firele de execut ¸ie active: 375 Listing 12. Frame ( " Test " ) . currentThread () . i ++) System . out . grupCurent . activeCount () .4. " Fir de test " ) . } } public static void main ( String args []) { // Cream o fereastra pentru a fi create // automat firele de executie din AWT java . getName () ) . start () . } } .

FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. pr1 = new PipedReader(pw1). . dac˘ a nu sunt date disponibile firul de execut ¸ie se va bloca pˆ an˘ a ce acestea vor deveni disponibile. PipedWriter . pr2 = new PipedReader().pentru octet ¸i. Se observ˘ a c˘ a acesta este un comportament tipic produc˘ ator-consumator asincron. Fiecare cap˘ at al unui canal este utilizat dintr-un fir de execut ¸ie separat. conectarea unui flux de intrare cu un flux de ie¸ sire se face prin metoda connect: public void connect(PipedWriterpw) public void connect(PipedReaderpr) Intrucˆ at fluxurile care sunt conectate printr-un pipe trebuie s˘ a execute simultan operat ¸ii de scriere/citire. Acestea sunt implementate prin fluxuri descrise de clasele: • PipedReader. Acest lucru se realizeaz˘ a uzual prin intemediul constructorilor: public PipedReader(PipedWriterpw) public PipedWriter(PipedReaderpr) In cazul ˆ ın care este folosit un constructor f˘ ar˘ a argumente. folosirea lor se va face din cadrul unor fire de execut ¸ie. Fluxurile ”pipe” de ie¸ sire ¸ si cele de intrare pot fi conectate pentru a efectua transmiterea datelor. PipedInputStream . La un cap˘ at se scriu caractere. Realizarea conexiunii se face astfel: PipedWriter PipedReader // sau PipedReader PipedWriter // sau pw1 = new PipedWriter().376 CAPITOLUL 12. respectiv • PipedOutputStream.pentru caractere. la cel˘ alalt se citesc. pw2 = new PipedWriter(pr2).5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” O modalitate deosebit de util˘ a prin care dou˘ a fire de execut ¸ie pot comunica este realizat˘ a prin intermediul canalelor de comunicatii (pipes). Funct ¸ionarea obicetelor care instant ¸iaz˘ a PipedWriter ¸ si PipedReader este asem˘ an˘ atoare cu a canalelor de comunicare UNIX (pipes). La citire. firele de execut ¸ie comunicˆ and printr-un canal.

377 Scrierea ¸ si citirea pe/de pe canale se realizeaz˘ a prin metodele uzuale read ¸ si write.12. println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . public Producator ( DataOutputStream out ) { this . class Producator extends Thread { private DataOutputStream out . try { sleep (( int ) ( Math . } public void run () { for ( int i = 0.connect(pr). public Consumator ( DataInputStream in ) { this . printStackTrace () . Produc˘ atorul trimite datele printr-un flux de ie¸ sire de tip DataOutputStream c˘ atre consumator.5. } System . i < 10. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private DataInputStream in . care le prime¸ ste printr-un flux de intrare de tip DataInputStream. Listing 12. Aceste dou˘ a fluxuri vor fi interconectate prin intermediul unor fluxuri de tip ”pipe”. in = in .connect(pw) //echivalent cu pw.*. out = out . PipedWriter pw = new PipedWirter(). io . ˆ ın toate formele lor. . random () * 100) ) . writeInt ( i ) . out .11: Folosirea fluxurilor de tip ”pipe” import java . } catch ( IOException e ) { e . S˘ a reconsider˘ am acum exemplul produc˘ ator/consumator prezentat anterior. folosind canale de comunicat ¸ie. i ++) { try { out . COMUNICAREA PRIN FLUXURI DE TIP ”PIPE” PipedReader pr = new PipedReader(). pr.

Act ¸iunile unui obiect de tip Timer sunt implementate ca instant ¸e ale clasei TimerTask ¸ si pot fi programate pentru o singur˘ a execut ¸ie sau pentru execut ¸ii repetate la intervale regulate. printStackTrace () . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. Consumator c1 = new Consumator ( in ) .378 } CAPITOLUL 12. readInt () . PipedInputStream pipeIn = new PipedInputStream ( pipeOut ) . Pa¸ sii care trebuie f˘ acut ¸i pentru folosirea unui timer sunt: . } } } public class TestPipes { public static void main ( String [] args ) throws IOException { PipedOutputStream pipeOut = new Pipe dOutput Stream () . println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . start () . c1 . out .6 Clasele Timer ¸ si TimerTask Clasa Timer ofer˘ a o facilitate de a planifica diverse act ¸iuni pentru a fi realizate la un anumit moment de c˘ atre un fir de execut ¸ie ce ruleaz˘ aˆ ın fundal. } } 12. } System . i < 10. } catch ( IOException e ) { e . start () . i ++) { try { value = in . p1 . DataInputStream in = new DataInputStream ( pipeIn ) . for ( int i = 0. Producator p1 = new Producator ( out ) . DataOutputStream out = new DataOutputStream ( pipeOut ) .

Date time. long delay.6. long period) unde. long schedule(TimerTask task. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi executat˘ a mai repede. time momentul exact la care va ˆ ıncepe execut ¸ia iar period intervalul de timp ˆ ıntre dou˘ a execut ¸ii. astfel ˆ ıncˆ at num˘ arul total de act ¸iuni dintr-o perioad˘ a de timp s˘ a fie tot timpul acela¸ si. long period) time. Dup˘ a cum vom vedea. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 379 • Crearea unei subclase Actiune a lui TimerTask ¸ si supreadefinirea metodei run ce va cont ¸ine act ¸iunea pe care vrem s˘ a o planific˘ am. • scheduleAtFixedRate . • Crearea unui obiect de tip Actiune. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi ¸ si ele ˆ ıntˆ arziate ˆ ın consecint ¸˘ a. Dup˘ a oprirea sa el nu va mai putea fi folosit pentru planificarea altor act ¸iuni.exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. De asemenea. metodele de planificare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • schedule . delay reprezint˘ aˆ ıntˆ arzierea fat ¸a de momentul curent dup˘ a care va ˆ ıncepe execut ¸ia. Dup˘ a cum se observ˘ a.planificare cu num˘ ar fix de rate: dac˘ a dintrun anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. long period) task. Metodele de planificare pe care le avem la dispozit ¸ie au urm˘ atoarele formate: schedule(TimerTask task. • Planificarea la execut ¸ie a obiectuluii de tip Actiune. Date schedule(TimerTask task. • Crearea unui fir de execut ¸ie prin instant ¸ierea clasei Timer. task descrie act ¸iunea ce se va executa. long period) task.12.planificare cu ˆ ıntˆ arziere fix˘ a: dac˘ a dintr-un anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. Date scheduleAtFixedRate(TimerTask scheduleAtFixedRate(TimerTask time) delay. pot fi folosite ¸ si clase anonime. folosind metoda schedule din clasa Timer. . metoda System. Un timer se va opri natural la terminarea metodei sale run sau poate fi oprit fort ¸at folosind metoda cancel.

cu rata fixa final Timer t1 = new Timer () . 0) . set ( Calendar . set ( Calendar . " ) . println ( "S . System . out . getDefaultToolkit () . MINUTE . class Atentie extends TimerTask { public void run () { Toolkit . } } . // Oprim primul timer t1 . util . calendar . . out . scheduleAtFix e d Ra t e ( new Atentie () . 30) . getInstance () . 0 . // Folosim o clasa anonima pentru o alta actiune Timer t2 = new Timer () . } } class Alarma extends TimerTask { public String mesaj . getTime () .12: Folosirea claselor Timer ¸ si TimerTask import java . awt . HOUR_OF_DAY . } } public class TestTimer { public static void main ( String args []) { // Setam o actiune repetitiva . schedule ( new TimerTask () { public void run () { System .*. } public void run () { System . public Alarma ( String mesaj ) { this . t1 . beep () . // Setam o actiune pentru ora 22:30 Calendar calendar = Calendar . " ) . Date ora = calendar .*. set ( Calendar . 22) . out . mesaj = mesaj . import java . 10*1000) .380 CAPITOLUL 12. calendar . t2 . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. 1*1000) . print ( " . calendar . SECOND .au scurs 10 secunde . cancel () . println ( mesaj ) .

CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 381 Timer t3 = new Timer () .12. } } . t3 .6. ora ) . schedule ( new Alarma ( " Toti copiii la culcare ! " ) .

382 CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE .

Avˆ and ˆ ın vedere faptul c˘ a orice informat ¸ie care trebuie trimis˘ a prin ret ¸ea trebuie serializat˘ a astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi transmis˘ a secvent ¸ial. Acest protocol asigur˘ a stabilirea unei conexiuni permanente ˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare pe parcursul comunicat ¸iei. c˘ atre destinat ¸ie. socket. Ce este un protocol ? Un protocol reprezint˘ a o convent ¸ie de reprezentare a datelor folosit˘ aˆ ın comunicarea ˆ ıntre dou˘ a calculatoare. Dou˘ a dintre cele mai utilizate protocoale sunt TCP ¸ si UDP. adresa IP. pentru a se ”ˆ ınt ¸elege” ˆ ıntre ele. f˘ ar˘ a a fi nevoie de cuno¸ stint ¸e prealabile referitoare la comunicarea efectiv˘ aˆ ıntre calculatoare.1 Introducere Programarea ˆ ın ret ¸ea implic˘ a trimiterea de mesaje ¸ si date ˆ ıntre aplicat ¸ii ce ruleaz˘ a pe calculatoare aflate ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a sau conectate la Internet. • TCP (Transport Control Protocol) este un protocol ce furnizeaz˘ a un flux sigur de date ˆ ıntre dou˘ a calculatoare aflate ˆ ın ret ¸ea. sunt necesare cˆ ateva not ¸iuni fundamentale referitoare la ret ¸ele cum ar fi: protocol. • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol bazat pe pachete inde383 . era nevoie de stabilirea unor convent ¸ii (protocoale) care s˘ a fie folosite atˆ at de calculatorul care trimite datele cˆ at ¸ si de cel care le prime¸ ste.Capitolul 13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13. octet cu octet. Pachetul care ofer˘ a suport pentru scrierea aplicatiilor de ret ¸ea este java.net. Clasele din acest pachet ofer˘ a o modalitate facil˘ a de programare ˆ ın ret ¸ea. Cu toate acestea. port.

Corespunz˘ atoare unei adrese numerice exista ¸ si o adresa IP simbolic˘ a. fiecare calculator aflat ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a are un nume unic ce poat fi folosit la identificarea local˘ a a acestuia. Orice informat ¸ie destinat˘ a unei anumite ma¸ sini trebuie deci s˘ a specifice obligatoriu adresa IP a acelei ma¸ sini. cum ar fi de exemplu: 193. Prin urmare.net permit comunicarea ˆ ıntre procese folosind protocoalele . numerele cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 1023 fiind ˆ ıns˘ a rezervate unor servicii sistem ¸ si.30. Aceasta reprezint˘ a un num˘ ar reprezentat pe 32 de bit ¸i. trimise de la un calculator c˘ atre altul f˘ ar˘ a a se garanta ˆ ın vreun fel ajungerea acestora la destinat ¸ie sau ordinea ˆ ın care acestea ajung. Valorile pe care le poate lua un num˘ ar de port sunt cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 65535 (deoarece sunt numere reprezentate pe 16 bit ¸i). Un port este un num˘ ar pe 16 bit ¸i care identific˘ aˆ ın mod unic procesele care ruleaz˘ a pe o anumit˘ a masin˘ a.net Clasele din java. Clasa Java care reprezint˘ a not ¸iunea de adres˘ a IP este InetAddress. Ins˘ a pe un calculator pot exista concurent mai multe procese care au stabilite conexiuni ˆ ın ret ¸ea. Acest protocol nu stabile¸ ste o conexiun˘ a permant˘ aˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare.infoiasi. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA pendente de date. din acest motiv. Orice aplicat ¸ie care realizeaz˘ a o conexiune ˆ ın ret ¸ea va trebui s˘ a ata¸ seze un num˘ ar de port acelei conexiuni. Clase de baz˘ a din java. Cum este identificat un calculator ˆ ın ret ¸ea ? Orice calculator conectat la Internet este identificat ˆ ın mod unic de adresa sa IP (IP este acronimul de la Internet Protocol). De asemenea. Ce este un port ? Un calculator are ˆ ın general o singur˘ a leg˘ atur˘ a fizic˘ a la ret ¸ea.384 CAPITOLUL 13. asteptˆ and diverse informat ¸ii. Identificarea proceselor se realizeaz˘ a prin intermdiul porturilor.131 ¸ si este numit adresa IP numeric˘ a.ro pentru adresa numeric˘ a anterioar˘ a. nu trebuie folosite ˆ ın aplicat ¸ii. cum ar fi thor. datele trimise c˘ atre o destinat ¸ie trebuie s˘ a specifice pe lˆ anga adresa IP a calculatorului ¸ si procesul c˘ atre care se ˆ ındreapt˘ a informat ¸iile respective.231. uzual sub forma a 4 octet ¸i. numite datagrame.

etc).2.html#url Dup˘ a cum se observ˘ a din exemplele de mai sus.13.ro/~acf/java/curs/9/prog_retea. un text. portul la care s˘ a se realizeze conexiunea. In cazul ˆ ın care este specificat doar un director. sunt prezentate cˆ ateva exemple de URL-uri sunt: http://java. imagine.ro). – Opt ¸ional.html.infoiasi.. fi¸ sierul ce reprezint˘ a resursa va fi considerat implicit index. • Numele resursei referite.ro/index. Notat ¸ia user semnific˘ a uzual subdirectorul html al directorului rezervat pe un server Web utilizatorului specificat (HOME).html http://www. . ftp. etc. LUCRUL CU URL-URI TCP ¸ si UDP ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.sun. Acesta are urm˘ atoarele componente: – Numele calculatorului gazd˘ a (www. – Calea complet˘ a spre resursa referit˘ a ( acf/java/curs/9/prog retea.infoiasi.infoiasi.html). o referint ¸˘ a de tip anchor ˆ ın cadrul fi¸ sierului referit (#url). rezultate ale unor comenzi executate la distant ¸a ˘.2 Lucrul cu URL-uri Termenul URL este acronimul pentru Uniform Resource Locator ¸ si reprezint˘ a o referint ¸˘ a (adres˘ a) la o resurs˘ a aflat˘ a pe Internet. – Opt ¸ional. Aceasta este ˆ ın general un fi¸ sier reprezentˆ and o pagin˘ a Web.gif http://www. Mai jost. un URL are dou˘ a componente principale: • Identificatorul protocolului folosit (http.com http://students. ˆ ıns˘ a un URL poate referi ¸ si interog˘ ari la baze de date.infoiasi.ro/~acf/imgs/taz. etc. TCP URL URLConnection Socket ServerSocket UDP DatagramPacket DatagramSocket MulticastSocket 385 13.

abc"). Citirea cont ¸inutului unui URL Orice obiect de tip URL poate returna un flux de intrare de tip InputStream pentru citirea continutului s˘ au. infoiasi . public class CitireURL { public static void main ( String [] args ) throws IOException { String adresa = " http :// www . cel mai uzual fiind cel care prime¸ ste ca parametru un ¸ sir de caractere. numele fi¸ sierului. Secvent ¸a standard pentru aceast˘ a operatiune este prezentat˘ aˆ ın exemplul de mai jos. • Citirea printr-un flux a continutului fi¸ sierului respectiv.1: Citirea cont ¸inutului unui URL import java . • Conectarea la acel URL pentru citirea ¸ si scrierea de informat ¸ii.*. ˆ ın care afi¸ sam cont ¸inutul resursei specificat˘ a la linia de comand˘ a.infoiasi. } catch (MalformedURLException e) { System. ro " . import java . Aceasta are mai mult ¸i constructori pentru crearea de obiecte ce reprezint˘ a referint ¸e c˘ atre resurse aflate ˆ ın ret ¸ea. . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Clasa care permite lucrul cu URL-uri este java.URL. if ( args . try { URL adresa = new URL("http://xyz. net . etc).println("URL invalid !\n" + e). } Un obiect de tip URL poate fi folosit pentru: • Aflarea informat ¸iilor despre resursa referit˘ a (numele calculatorului gazd˘ a.*. Dac˘ a nu se specific˘ a mici un argument.386 CAPITOLUL 13.err. protocolul folosit.net. length > 0) adresa = args [0].html de la adresa: http://www. In cazul ˆ ın care ¸ sirul nu reprezint˘ a un URL valid va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul MalformedURLException.ro. io . va fi afi¸ sat fi¸ sierul index. Listing 13.

. obiectul URL este uzual un proces ce ruleaz˘ a pe serverul Web referit prin URL-ul respectiv (jsp. php. try { URL url = new URL ( adresa ) . openStream () . InputStream in = url . Metoda folosit˘ a pentru trimitere este POST. } } } 387 Conectarea la un URL Se realizeaz˘ a prin metoda openConnection ce stabile¸ ste o conexiune bidirect ¸ional˘ a cu resursa specificat˘ a. Aceast˘ a conexiune este reprezentat˘ a de un obiect de tip URLConnection. out . } } catch ( Malfo rmedU RLEx c e p t i o n e ) { System . SOCKET-URI BufferedReader br = null . while (( linie = br . etc). println ( linie ) . cˆ at ¸ si a unui flux de ie¸ sire pentru scrierea de date c˘ atre acel URL. println ( " URL invalid !\ n " + e ) .3. Operat ¸iunea de trimitere de date dintr-un program c˘ atre un URL este similar˘ a cu trimiterea de date dintr-un formular de tip FORM aflat ˆ ıntr-o pagin˘ a HTML.13. 13. String linie . servlet. } finally { br . cgi-bin. err . ce permite crearea atˆ at a unui flux de intrare pentru citirea informat ¸iilor de la URL-ul specificat. close () . br = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( in ) ) . In cazul trimiterii de date. readLine () ) != null ) { // Afisam linia citita System . Fiecare socket este ata¸ sat unui port astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a identifica unic programul c˘ aruia ˆ ıi sunt destinate datele.3 Socket-uri Definit ¸ie Un socket (soclu) este o abstract ¸iune software folosit˘ a pentru a reprezenta fiecare din cele dou˘ a ”capete” ale unei conexiuni ˆ ıntre dou˘ a procese ce ruleaz˘ a ˆ ıntr-o ret ¸ea.

388 CAPITOLUL 13. solicitˆ and un anumit serviciu.4 a platformei standard Java. implementate de clasele Socket ¸ si ServerSocket. 13. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Socket-urile sunt de dou˘ a tipuri: • TCP. Leg˘ atura ˆ ıntre un client ¸ si un server se realizeaz˘ a prin intermediul a dou˘ a obiecte de tip Socket. constructorul uzual folosit fiind: Socket(InetAddress address. Uzual. un server trebuie s˘ a fie capabil s˘ a trateze mai mult ¸i clienti simultan ¸ si. din acest motiv. pentru a specifica cei doi parametri necesari identific˘ arii unui proces care trimite sau recept ¸ioneaz˘ a date ˆ ın ret ¸ea. cˆ ate unul pentru fiecare cap˘ at al ”canalului” de comunicat ¸ie dintre cei doi. num˘ ar port). La nivelul clientului crearea socketului se realizeaz˘ a specificˆ and adresa IP a serverului ¸ si portul la care ruleaz˘ a acesta. In acest model aplicat ¸ia este format˘ a din dou˘ a categorii distincte de programe numite servere. exist˘ a o clas˘ a utilitar˘ a care implementeaz˘ a o pereche de tipul (adresa IP. Avantajul protocolul TCP/IP este c˘ a asigur˘ a realizarea unei comunic˘ ari stabile. int port) . fiecare cerere adresat˘ a serverului va fi tratat˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. Programele de tip client sunt cele care init ¸iaz˘ a conversat ¸ia cu un server. permanente ˆ ın ret ¸ea. fiind ˆ ın stare de a¸ steptare atˆ ata vreme cˆ at nici un client nu le solicit˘ a serviciile. existˆ and sigurant ¸a c˘ a informat ¸iile trimise de un proces vor fi recept ¸ionate corect ¸ si complet la destinat ¸ie sau va fi semnalat˘ a o except ¸ie ˆ ın caz contrar. Programele de tip server sunt cele care ofer˘ a diverse servicii eventualilor client ¸i. Aceasta este InetSocketAddress (derivat˘ a din SocketAddress). obiectele sale fiind utilizate de constructori ¸ si metode definite ˆ ın cadrul claselor ce descriu socketuri. respectiv client ¸i. • UDP. Incepˆ and cu versiunea 1. O aplicat ¸ie de ret ¸ea ce folose¸ ste socket-uri se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın modelul client/server de concepere a unei aplicat ¸ii.4 Comunicarea prin conexiuni In acest model se stabile¸ ste o conexiune TCP ˆ ıntre o aplicat ¸ie client ¸ si o aplicat ¸ie server care furnizeaz˘ a un anumit serviciu. implementate de clasa DatagramSocket.

ObjectOutputStream . Acest tip de socket nu asigur˘ a comunicarea efectiv˘ a cu client ¸ii ci este responsabil cu ”ascultarea” ret ¸elei ¸ si crearea unor obiecte de tip Socket pentru fiecare cerere ap˘ arut˘ a. • DataInputStream. Pentru fiecare din cele dou˘ a socketuri deschise pot fi create apoi dou˘ a fluxuri pe octet ¸i pentru citirea.4. constructorul folosit fiind: ServerSocket(int port) Metoda clasei ServerSocket care a¸ steapt˘ a ”ascult˘ a” ret ¸eaua este accept. Fluxurile obt ¸inute vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu fluxuri de procesare care s˘ a asigure o comunicare facil˘ aˆ ıntre cele dou˘ a procese. cu argumentul dat ˆ ın milisecunde. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul metodelor getInputStream. acesta trebuie s˘ a creeze ˆ ıntˆ ai un obiect de tip ServerSocket. COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI 389 La nivelul serverului. respectiv scrierea datelor. DataOutputStream . .pentru cominicare prin intermediul obiectelor. Aceasta blocheaz˘ a procesul p˘ arinte pˆ an˘ a la aparit ¸ia unui cereri ¸ si returneaz˘ a un nou obiect de tip Socket ce va asigura comunicarea cu clientul.pentru comunicare prin date primitive. Blocarea poate s˘ a nu fie permanent˘ a ci doar pentru o anumit˘ a perioad˘ a de timp aceasta va fi specificat˘ a prin metoda setSoTimeout. Crearea unui obiect de tip ServerSocket se face specificˆ and portul la care ruleaz˘ a serverul. In funct ¸ie de specificul aplicat ¸iei acestea pot fi perechile: • BufferedReader. BufferedWriter ¸ si PrintWriter .pentru comunicare prin intermediul ¸ sirurilor de caractere. respectuv getOutputStream. prin intermediul cˆ aruia va fi realizat˘ a leg˘ atura cu clientul.13. • ObjectInputStream.

3 Inchide fluxurile si socketul nou creat } Este recomandat ca tratarea cererilor s˘ a se realizeze ˆ ın fire de execut ¸ie separate. Creeaza un obiect de tip Socket cu adresa si portul specificate. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Structura general˘ a a unui server bazat pe conexiuni este: 1. Citeste sau declara adresa IP a serverului si portul la care acesta ruleaza. In exemplul urm˘ ator vom implementa o aplicat ¸ie client-server folosind comunicarea prin conexiuni. import java .2: Structura unui server bazat pe conexiuni import java . net .2 Deschide un flux de iesire si trimite raspunsul 3. 3. socket = socket . 3. 3. Structura general˘ a a unui client bazat pe conexiuni este: 1. Listing 13. Trateaza cererea venita de la client: 3.2 Deschide un flux de intrare si primeste raspunsul. Creeaza un obiect de tip ServerSocket la un anumit port while (true) { 2.1 Deschide un flux de iesire si trimite cererea. 2. public ClientThread ( Socket socket ) { this .1 Deschide un flux de intrare si primeste cererea 3. pentru ca metoda accept s˘ a poat˘ a fi reapelat˘ a cˆ at mai repede ˆ ın vederea stabilirii conexiunii cu un alt client. class ClientThread extends Thread { Socket socket = null .*. folosind metoda accept.3 Inchide fluxurile si socketul creat. (va fi creat un obiect nou de tip Socket) 3. Comunica cu serverul: 3. . Tratarea cererilor se va face ˆ ın fire de execut ¸ie separate.390 CAPITOLUL 13. Clientul va trimite serverului un nume iar acesta va raspunde prin mesajul ”Hello nume”.*. io . Asteapta realizarea unei conexiuni cu un client.

} finally { // Inchidem socketul deschis pentru clientul curent try { socket . getInputStream () ) ) . . try { // in este fluxul de intrare de la client BufferedReader in = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( socket . } } } } public class SimpleServer { // Definim portul pe care se gaseste serverul // ( in afara intervalului 1 -1024) public static final int PORT = 8100. public SimpleServer () throws IOException { ServerSocket serverSocket = null . 391 } catch ( IOException e ) { System . println ( " Eroare IO \ n " + e ) . close () . err . // Trimitem raspuns clientului raspuns = " Hello " + cerere + " ! " . } catch ( IOException e ) { System . println ( " Socketul nu poate fi inchis \ n " + e).4. err . flush () .13. // Primim cerere de la client cerere = in . getOutputStream () ) . // out este flux de iesire catre client PrintWriter out = new PrintWriter ( socket . out . raspuns . out . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI } public void run () { // Executam solicitarea clientului String cerere . readLine () . println ( raspuns ) .

io . err . close () . PORT ) .392 CAPITOLUL 13. try { socket = new Socket ( adresaServer . start () .1 " . " ) . // Portul la care serverul ofera serviciul int PORT = 8100. // Executam solicitarea clientului intr . t . println ( " Eroare IO \ n " + e ) . import java . String cerere .0. BufferedReader in = null . while ( true ) { System .3: Structura unui client bazat pe conexiuni import java . } } Listing 13. Socket socket = serverSocket ..*.0. raspuns .. accept () . PrintWriter out = null .un fir de executie ClientThread t = new ClientThread ( socket ) . } finally { serverSocket . . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA try { serverSocket = new ServerSocket ( PORT ) . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { SimpleServer server = new SimpleServer () . public class SimpleClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP a serverului String adresaServer = " 127. out . net .*. } } catch ( IOException e ) { System . Socket socket = null . println ( " Asteptam un client .

exit (1) . getOutputStream () . close () . println ( " Serverul nu poate fi gasit \ n " + e ) .13. } finally { if ( out != null ) out . out . } } } 13. readLine () . extrage informat ¸iile cont ¸inute ¸ si returneaz˘ a r˘ aspunsul tot prin intermediul pachetelor.5. err . println ( raspuns ) . true ) .5 Comunicarea prin datagrame In acest model nu exist˘ a o conexiune permanent˘ aˆ ıntre client ¸ si server prin intermediul c˘ areia s˘ a se realizeze comunicarea. in = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( socket . Rutarea datagramelor de la o ma¸ sin˘ a la alta se face exclusiv pe baza informat ¸iilor cont ¸inute de acestea. . System . Un astfel de pachet se nume¸ ste datagram˘ a ¸ si este reprezentat printr-un obiect din clasa DatagramPacket. System . Clientul trimite cererea c˘ atre server prin intermediul unuia sau mai multor pachete de date independente. close () . Primirea ¸ si trimiterea datagramelor se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket. } catch ( UnknownHostExc e p t i o n e ) { System . modelat prin intermediul clasei DatagramSocket. close () . println ( cerere ) . out . if ( socket != null ) socket . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 393 out = new PrintWriter ( socket . // Trimitem o cerere la server cerere = " Duke " . if ( in != null ) in . // Asteaptam raspunsul de la server (" Hello Duke !") raspuns = in . getInputStream () ) ) . serverul le recept ¸ioneaz˘ a.

acesta va fi retrimis automat. int length. int length) Primele dou˘ a perechi de constructori sunt pentru creare pachetelor ce vor fi expediate. int length. Clasa DatagramPacket cont ¸ine urm˘ atorii constructori: DatagramPacket(byte[] buf. diferent ¸a ˆ ıntre ele fiind utilizarea claselor InetAddress. respectiv SocketAddress pentru specificarea adresei desinat ¸ie. port) int offset. int DatagramPacket(byte[] buf. cu deosebirea c˘ a asigur˘ a respectarea ordinii de transmitere a mesajelor ¸ si verific˘ a ajungerea la destinat ¸ie a tuturor pachetelor -ˆ ın cazul ˆ ın care unul nu a ajuns. InetAddress address. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Dup˘ a cum am ment ¸ionat deja. int offset. int int length. De fapt. ei nespecificˆ and vreo surs˘ a sau destinat ¸ie. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. InetAddress address. int length) DatagramPacket(byte[] buf. . protocolul TCP/IP folose¸ ste tot pachete pentru trimiterea informat ¸iilor dintr-un nod ˆ ın altul al ret ¸elei. int length. dezavantajul acestei metode este c˘ a nu garanteaz˘ a ajungerea la destinat ¸ie a pachetelor trimise ¸ si nici c˘ a vor fi primite ˆ ın aceea¸ si ordinie ˆ ın care au fost expediate. int offset. Pe de alt˘ a parte. A trei pereche de constructori este folosit˘ a pentru crearea unui pachet ˆ ın care vor fi recept ¸ionate date.394 CAPITOLUL 13. port) DatagramPacket(byte[] buf. exist˘ a situat ¸ii ˆ ın care aceste lucruri nu sunt importante ¸ si acest model este de preferat celui bazat pe conexiuni care solicit˘ a mult mai mult atˆ at serverul cˆ at ¸ si clientul.

public class DatagramServer { public static final int PORT = 8200.. // Aflam adresa si portul de la care vine cererea InetAddress adresa = cerere . Extragerea informat ¸iilor cont ¸iunte de un pachet se realizeaz˘ a prin metoda getData din clasa DatagramPacket. public void start () throws IOException { socket = new DatagramSocket ( PORT ) . int port = cerere . io .*. acela¸ si socket poate fi folosit atˆ at pentru trimiterea de pachete. getAddress () . Listing 13.13. socket . pentru a-i putea r˘ aspunde dac˘ a este necesar. out . getPort () . println ( " Asteptam un pachet . try { while ( true ) { // Declaram pachetul in care va fi receptionata cererea byte [] buf = new byte [256]. System .4: Structura unui server bazat pe datagrame import java . private DatagramSocket socket = null . buf . eventual c˘ atre destinat ¸ii diferite.. aceast˘ a clas˘ a ofer˘ a metode pentru aflarea adresei IP ¸ si a portului procesului care a trimis datagrama. receive ( cerere ) . In cazul ˆ ın care refolosim pachete. cerere = new DatagramPacket ( buf . import java . net . getPort ¸ si getSocketAddress. cˆ at ¸ si pentru recept ¸ionarea acestora de la diverse surse. Deoarece toate informat ¸ii sunt incluse ˆ ın datagram˘ a. raspuns = null . De asemenea. " ) . DatagramPacket cerere . putem schimba cont ¸inutul acestora cu metoda setData. // Construim raspunsul .5. setPort ¸ si setSocketAddress. length ) .*. COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 395 Dup˘ a crearea unui pachet procesul de trimitere ¸ si primire a acestuia implic˘ a apelul metodelor send ¸ si receive ale clasei DatagramSocket. precum ¸ si adresa la care le trimitem prin setAddress. Acestea sunt: getAdress.

} } finally { if ( socket != null ) socket .0. public class DatagramClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul la care ruleaza serverul InetAddress adresa = InetAddress .396 CAPITOLUL 13. . // Trimitem un pachet cu raspunsul catre client raspuns = new DatagramPacket ( buf . port ) . length . close () . buf . send ( raspuns ) . getBytes () . DatagramPacket packet = null . io .*. } } Listing 13. net . // Construim si trimitem pachetul cu cererea catre server buf = " Duke " . start () . buf = mesaj . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { new DatagramServer () .0.*. DatagramSocket socket = null . byte buf [].5: Structura unui client bazat pe datagrame import java . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA String mesaj = " Hello " + new String ( cerere . getBytes () . import java .1 " ) . getByName ( " 127. getData () ). try { // Construim un socket pentru comunicare socket = new DatagramSocket () . adresa . int port =8200. socket .

255. buf .˘ 13.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i Diverse situat ¸ii impun gruparea mai multor client ¸i astfel ˆ ıncˆ at un mesaj (pachet) trimis pe adresa grupului s˘ a fie recept ¸ionat de fiecare dintre ace¸ stia.239. socket . port ) . println ( new String ( packet . receive ( packet ) . } } } 397 13.255 ¸ si un port UDP. length . length ) . // Afisam raspunsul (" Hello Duke !") System . buf . Adresa 224. socket .6.0. adresa . packet = new DatagramPacket ( buf . getData () ) ) .0 este rezervat˘ a¸ si nu trebuie folosit˘ a.0. extensie a clasei DatagramSocket.255. send ( packet ) . . close () . descris de clasa MulticastSocket.0. // Asteaptam pachetul cu raspunsul de la server buf = new byte [256].0.1 . Gruparea mai multor programe ˆ ın vederea trimiterii multiple de mesaje se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket special. TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I packet = new DatagramPacket ( buf . Un grup de client ¸i abonat ¸i pentru trimitere multipl˘ a este specificat printro adres˘ a IP din intervalul 224. out . } finally { if ( socket != null ) socket .

getByName ( " 230.6: Inregistrarea unui client ˆ ıntr-un grup import java . receive ( packet ) . socket . byte buf []. . " ) .398 CAPITOLUL 13.0. println ( " Asteptam un pachet . MulticastSocket socket = null .1 " ) . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Listing 13. io .0. import java . System . out . DatagramPacket packet = new DatagramPacket ( buf . joinGroup ( group ) . net .*. public class MulticastClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul care reprezinta grupul de clienti InetAddress group = InetAddress .. int port =4444. length ) .. // Asteaptam un pachet venit pe adresa grupului buf = new byte [256]. try { // Ne alaturam grupului aflat la adresa si portul specificate socket = new MulticastSocket ( port ) .*. socket . buf .

length .7: Transmiterea unui mesaj c˘ atre un grup import java . try { // Trimitem un pachet catre toti clientii din grup buf = ( new String ( " Salut grup ! " ) ) . leaveGroup ( group ) .*. packet = new DatagramPacket ( buf . public class MulticastSend { public static void main ( String [] args ) throws IOException { InetAddress grup = InetAddress . out . port ). buf .6. getData () ) . close () . // Cream un socket cu un numar oarecare DatagramSocket socket = new DatagramSocket (0) .*. socket . int port = 4444. TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I 399 System .0. import java . DatagramPacket packet = null . net . io .0. } } } . send ( packet ) .˘ 13. byte [] buf . } } } } Listing 13. } finally { socket . socket . getBytes () . println ( new String ( packet .1 " ) . getByName ( " 230. trim () ) . close () . grup . } finally { if ( socket != null ) { socket .

PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA .400 CAPITOLUL 13.

Capitolul 14 Appleturi 14. fiind dictat de evenimentele generate de c˘ atre browser la vizualizarea documentului HTML ce cont ¸ine appletul. Pachetul care ofer˘ a suport pentru crearea de appleturi este java.1 Introducere Definit ¸ie Un applet reprezint˘ a un program Java de dimensiuni reduse ce gestioneaz˘ a o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container) care poate fi inclus˘ aˆ ıntr-o pagin˘ a Web. oferind suport pentru crearea de appleturi pe arhitectura de componente JFC/Swing. 401 . Diferent ¸a fundamental˘ a dintre un applet ¸ si o aplicat ¸ie const˘ aˆ ın faptul c˘ a un applet nu poate fi executat independent. Ciclul de viat˘ a al unui applet este complet diferit. avˆ and ca argument numele clasei principale a aplicat ¸iei. In pachetul javax. Un astfel de program se mai nume¸ ste miniaplicatie. Una dintre acestea este principal˘ a¸ si extinde clasa Applet. cea mai important˘ a clas˘ a fiind Applet. clasa principal˘ a fiind cea care cont ¸ine metoda main. care extinde Applet. Ca orice alt˘ a aplicat ¸ie Java. ci va fi executat de browserul ˆ ın care este ˆ ınc˘ arcat˘ a pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv.swing exist˘ a ¸ si clasa JApplet.applet. codul unui applet poate fi format din una sau mai multe clase. O aplicat ¸ie independent˘ a este executat˘ a prin apelul interpretorului java. aceasta fiind clasa ce trebuie specificat˘ aˆ ın documentul HTML ce descrie pagina Web ˆ ın care dorim s˘ a includem appletul.

14.* .402 CAPITOLUL 14.* . clasa Applet descrie de fapt suprafet ¸e de afi¸ sare. Scrierea codului sursa import java. care afi¸ seaz˘ a o imagine ¸ si un ¸ sir de caractere.applet. import java. public void init() { img = getImage(getCodeBase(). S˘ a parguream ˆ ın continuare ace¸ sti pa¸ si pentru a realiza un applet extrem de simplu.awt. } .gif"). asemenea claselor Frame sau Panel.2 Crearea unui applet simplu Crearea structurii de fi¸ siere ¸ si compilarea applet-urilor sunt identice ca ˆ ın cazul aplicat ¸iilor. APPLETURI Ierarhia claselor din care deriv˘ a appleturile este prezentata ˆ ın figura de mai jos: Fiind derivat˘ a din clasa Container. public class FirstApplet extends Applet { Image img. Difer˘ aˆ ın schimb structura programului ¸ si modul de rulare a acestuia. "taz. 1.

2. Opera. A¸ sadar. S˘ a consider˘ am fi¸ sierul simplu. 0. Salvarea fisierelor surs˘ a Ca orice clas˘ a public˘ a. 3.java. 0. g. this). Compilarea Compilarea se face la fel ca ¸ si la aplicat ¸iile independente.java. avˆ and cont ¸inutul de mai jos: . clasa principala a appletului va fi salvat˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier cu acela¸ si nume ¸ si extensia . } } 403 Pentru a putea fi executat˘ a de browser. Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer. vom salva clasa de mai sus ˆ ıntr-un fi¸ sier FirstApplet.drawString("Hello! My name is Taz!". Pentru a executa un applet trebuie s˘ a facem dou˘ a operat ¸ii: • Crearea unui fi¸ sier HTML ˆ ın care vom include applet-ul. sau printr-un program special cum ar fi appletviewer din kitul de dezvoltare J2SDK. etc.html. Netscape.0. Rularea appletului Applet-urile nu ruleaza independent. folosind compilatorul javac apelat pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine appletul.14. g. CREAREA UNUI APPLET SIMPLU public void paint (Graphics g) { g. 25).2. 110.class. 4.drawOval(100.drawImage(img.150. javac FirstApplet.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fisierul FirstApplet. Mozilla. clasa principal˘ a a appletului trebuie s˘ a fie public˘ a.50).

3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet Execut ¸ia unui applet ˆ ıncepe ˆ ın momentul ˆ ın care un browser afi¸ seaz˘ a o pagin˘ a Web ˆ ın care este inclus appletul respectiv ¸ si poate trece prin mai multe etape. 14. • Inc˘ arcarea ˆ ın memorie Este creat˘ a o instant ¸a a clasei principale a appletului ¸ si ˆ ıncarcat˘ aˆ ın memorie. . APPLETURI <html> <head> <title>Primul applet Java</title> </head> <body> <applet code=FirstApplet. • Init ¸ializarea Este apelat˘ a metoda init ce permite init ¸ializarea diverselor variabile. Fiecare etap˘ a este strˆ ans legat˘ a de un eveniment generat de c˘ atre browser ¸ si determin˘ a apelarea unei metode specifice din clasa ce implementeaz˘ a appletul. citirea unor parametri de intrare.404 CAPITOLUL 14. In unele situat ¸ii ˆ ıntreaga execut ¸ie a appletului se consum˘ a la etapele de init ¸ializare ¸ si pornire.class width=400 height=400> </applet> </body> </html> • Vizualizarea appletului: se deschide fisierul simplu. • Pornirea Este apelat˘ a metoda start • Execut ¸ia propriu-zis˘ a Const˘ aˆ ın interact ¸iunea dintre utilizator ¸ si componentele afi¸ sate pe suprafat ¸a appletului sau ˆ ın executarea unui anumit cod ˆ ıntr-un fir de execut ¸ie.html. etc.html folosind unul din browser-ele amintite sau efectuˆ and apelul: appletviewer simplu.

exist˘ a o serie de metode specifice appleturilor ce sunt apelate automat la diverse evenimente generate de c˘ atre browser. la unele browsere. Apelul metodei destroy este ˆ ıntotdeauna precedat de apelul lui stop. • Oprirea definitiv˘ a La ˆ ınchiderea tuturor instant ¸elor browserului folosit pentru vizualizare. aceast˘ a metod˘ a ar trebui s˘ a se apeleze o singur˘ a dat˘ a. Teoretic. CICLUL DE VIAT ¸A 405 • Oprirea temporar˘ a In cazul ˆ ın care utilizatorul p˘ ar˘ ase¸ ste pagina Web ˆ ın care ruleaz˘ a appletul este apelat˘ a metoda stop a acestuia. etc) ¸ si ˆ ınainte de destroy.3. Atent ¸ie . stop De fiecare dat˘ a cˆ and appletul nu mai este vizibil (pagina Web nu mai este vizibil˘ a. pentru a-i permite s˘ a elibereze resursele det ¸inute. fereastra browserului este minimizat˘ a. ˆ ıns˘ a.˘ AL UNUI APPLET 14. pentru a nu consuma inutil din timpul procesorului. In momentul cˆ and pagina Web ce contine appletul devine din nou activ˘ a. appletul va fi eliminat din memorie ¸ si va fi apelat˘ a metoda destroy a acestuia. dup˘ a o oprire temporar˘ a. destroy La ˆ ınchiderea ultimei instant ¸e a browserului care a ˆ ınc˘ arcat ˆ ın memorie clasa principal˘ a a appletului. este posibil ca ea s˘ a se apeleze de mai multe ori. va fi reapelat˘ a metoda start. Metodele specifice appleturilor A¸ sadar. dˆ andu-i astfel posibilitatea s˘ a opreasca temporar execut ¸ia sa pe perioada ˆ ın care nu este vizibil. Acestea sunt definite ˆ ın clasa Applet ¸ si sunt enumerate ˆ ın tabelul de mai jos: Metoda Situat ¸ia ˆ ın care este apelat˘ a init La init ¸ializarea appletului. start Imediat dup˘ a init ¸ializare ¸ si de fiecare dat˘ a cˆ and appletul redevine activ. Acela¸ si lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a fereastra browserului este minimizat˘ a. la prima afi¸ sare a appletului ˆ ın pagin˘ a.

event. public class StructuraApplet extends Applet { public void init() { } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } } 14.*. clasa Applet este o extensie a superclasei Container.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul Dup˘ a cum am v˘ azut. import java. Plasarea componentelor.applet. APPLETURI Aceste metode sunt apelate automat de browser ¸ si nu trebuie apelate explicit din program ! Structura general˘ a a unui applet import java.awt.Applet. import java. ad˘ augarea componentelor pe suprafat ¸a appletului precum ¸ si stabilirea obiectelor responsabile cu tratarea evenimentelor generate sunt operat ¸iuni ce vor fi realizate ˆ ın metoda init. .406 CAPITOLUL 14. ˆ ınainte de toate. suprafet ¸e de afi¸ sare. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a appleturile sunt. gestionarea pozit ¸ion˘ arii lor ¸ si tratarea evenimentelor generate se realizeaz˘ a la fel ca ¸ si ˆ ın cazul aplicat ¸iilor.awt.*. Uzual.

.˘ CU UTILIZATORUL 14. INTERFAT ¸ A GRAFICA 407 Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout. ˆ ıns˘ a acesta poate fi schimbat prin metoda setLayout.4.

public void paint(Graphics g) { // Desenare .408 CAPITOLUL 14.. specificat˘ a prin VALUE. Fiecare parametru are un nume. Reamintim c˘ a metoda paint este responsabil˘ a cu definirea aspectului grafic al oric˘ arei componente. metoda paint din clasa Applet nu realizeaz˘ a nimic. evenimentele tratate uzual vor fi cele generate de mouse sau tastatur˘ a. APPLETURI Desenarea pe suprafat ¸a unui applet Exist˘ a o categorie ˆ ıntreag˘ a de appleturi ce nu comunic˘ a cu utilizatorul prin intermediul componentelor ci. indiferent dac˘ a valoarea este ˆ ıntre ghilimele sau nu. tipul parametrilor este ˆ ıntotdeauna ¸ sir de caractere.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor Parametrii sunt pentru appleturi ceea ce argumentele de la linia de comand˘ a sunt pentru aplicat ¸iile independente. Fiecare applet are ¸ si un set de parametri prestabilit ¸i ale c˘ aror nume nu vor putea fi folosite pentru definirea de noi parametri folosind metoda de . } In cazul ˆ ın care este aleas˘ a aceast˘ a solut ¸ie.. deci. 14. Definirea parametrilor se face ˆ ın cadrul tagului APPLET din documentul HTML ce cont ¸ine appletul ¸ si sunt identificat ¸i prin atributul PARAM. Implicit.class" WIDTH=100 HEIGHT=50 <PARAM NAME=textAfisat VALUE="Salut"> <PARAM NAME=numeFont VALUE="Times New Roman"> <PARAM NAME=dimFont VALUE=20> </APPLET> Ca ¸ si ˆ ın cazul argumentelor trimise aplicat ¸iilor de la linia de comand˘ a. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a desen˘ am direct pe suprafat ¸a unui applet va fi nevoie s˘ a supradefinim aceast˘ a metod˘ a. Ei permit utilizatorului s˘ a personalizeze aspectul sau comportarea unui applet f˘ ar˘ a a-i schimba codul ¸ si recompila clasele. execut ¸ia lor se rezum˘ a la diverse operat ¸iuni de desenare realizate ˆ ın metoda paint. specificat prin NAME ¸ si o valoare. ca ˆ ın exemplul de mai jos: <APPLET CODE="TestParametri.

// valoare implicita numeFont = getParameter ( " numeFont " ) . DEFINIREA S ¸ I FOLOSIREA PARAMETRILOR 409 mai sus. Informat ¸iile furnizate de un applet pot fi citite din browserul folosit pentru vizualizare prin metode specifice acestuia. tipul s˘ au ¸ si o descriere a sa. Exemple de astfel de parametri sunt CODE. public class TestParametri extends Applet String text . Ace¸ stia apar direct ˆ ın corpul tagului APPLET ¸ si definesc informat ¸ii generale despre applet. public void init () { text = getParameter ( " textAfisat " ) . int dimFont .5.*. Fiecare element al vectorului este de fapt un vector cu trei elemente de tip String.14. import java . ˆ ın appletviewer informat ¸iile despre parametri pot fi vizualizate la rubrica Info din meniul Applet. numeFont . pentru a veni ˆ ın ajutorul utilizatorilor care doresc s˘ a includ˘ a appletul ˆ ıntr-o pagin˘ a Web. Aceasta se realizeaz˘ a prin supradefinirea metodei getParameterInfo. awt .1: Folosirea parametrilor import java . Applet . { . In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici un parametru cu numele specificat. De exemplu. ˆ ın Netscape se folose¸ ste opt ¸iunea Page info din meniul View. Folosirea parametrilor primit ¸i de c˘ atre un applet se face prin intermediul metodei getParameter care prime¸ ste ca argument numele unui parametru ¸ si returneaz˘ a valoarea acestuia. applet . Orice applet poate pune la dispozit ¸ie o ”documentat ¸ie” referitoare la parametrii pe care ˆ ıi suport˘ a. cele trei ¸ siruri reprezentˆ and numele parametrului. etc. WIDTH sau HEIGHT. folosind un font cu numele ¸ si dimensiunea specificate de asemenea ca parametri. S˘ a scriem un applet care s˘ a afi¸ seze un text primit ca parametru. caz ˆ ın care programul trebuie s˘ a atribuie o valoare implicit˘ a variabilei ˆ ın care se dorea citirea respectivului parametru. metoda ˆ ıntoarce null. if ( text == null ) text = " Hello " . if ( numeFont == null ) numeFont = " Arial " . care returneaz˘ a un vector format din triplete de ¸ siruri. Lista lor complet˘ a va fi prezentata la descrierea tagului APPLET. Listing 14.

{ " dimFont " .6 Tag-ul APPLET Sintaxa complet˘ a a tagului APPLET. dimFont ) ) .410 CAPITOLUL 14. drawString ( text .jar] [CODEBASE = URLApplet] [ALT = textAlternativ] [NAME = numeInstantaApplet] [ALIGN = aliniere] [VSPACE = spatiuVertical] . } } 14. " String " . " String " . return info . cu ajutorul c˘ aruia pot fi incluse appleturi ˆ ın cadrul paginilor Web este: <APPLET CODE = clasaApplet WIDTH = latimeInPixeli HEIGHT = inaltimeInPixeli [ARCHIVE = arhiva. parseInt ( getParameter ( " dimFont " ) ) . " int " . " Dimensiunea fontului " } }. } catch ( Numb erFo r m at Ex ce pt i o n e ) { dimFont = 16. } } public void paint ( Graphics g ) { g . BOLD . } public String [][] getParameterInfo () { String [][] info = { // Nume Tip Descriere { " textAfisat " . " Numele fontului " } . setFont ( new Font ( numeFont . 20 . APPLETURI try { dimFont = Integer . g . { " numeFont " . Font . " Sirul ce va fi afisat " } . 20) .

jar Specific˘ a arhiva ˆ ın care se g˘ asesc clasele appletului. . • NAME =numeInstantaApplet Ofer˘ a posibilitatea de a da un nume respectivei instant ¸e a appletului. astfel ˆ ıncˆ at mai multe appleturi aflate pe aceea¸ si pagin˘ a s˘ a poat˘ a comunica ˆ ıntre ele folosindu-se de numele lor. Extensia ”. • WIDTH =latimeInPixeli. • ALIGN =aliniere Semnific˘ a modalitatea de aliniere a appletului ˆ ın pagina Web. Acest atribut poate primi una din urm˘ atoarele valori: left. Acesta va fi c˘ autat ˆ ın directorul specificat de CODEBASE. Sunt obligatorii. • CODEBASE = directorApplet Specific˘ a URL-ul la care se g˘ ase¸ ste clasa appletului. top.. 411 • CODE = clasaApplet Numele fi¸ sierului ce cont ¸ine clasa principal˘ a a appletului. se consider˘ a implicit URL-ul documentului. TAG-UL APPLET [HSPACE = spatiuOrizontal] > [< PARAM NAME = parametru1 VALUE = valoare1 >] [< PARAM NAME = parametru2 VALUE = valoare2 >] . Nu poate fi absolut ¸ si trebuie obligatoriu specificat.14. Uzual se exprim˘ a relativ la directorul documentului HTML. HEIGHT =inaltimeInPixeli Specific˘ a l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea suprafet ¸ei ˆ ın care va fi afi¸ sat appletul. • ARCHIVE = arhiva. right. • ALT = textAlternativ Specific˘ a textul ce trebuie afi¸ sat dac˘ a browserul ˆ ınt ¸elege tagul APPLET dar nu poate rula appleturi Java.class” poate sau nu s˘ a apar˘ a.6. [text HTML alternativ] </APPLET> Atributele puse ˆ ıntre paranteze p˘ atrate sunt opt ¸ionale.. In cazul ˆ ın care lipse¸ ste.

In cazul ˆ ın care dorim s˘ a efectu˘ am operat ¸iuni consumatoare de timp este recomandat s˘ a le realiz˘ am ˆ ıntr-un alt fir de execut ¸ie. creat de asemenea automat de c˘ atre browser. middle. deoarece va provoca funct ¸ionarea anormal˘ a sau chiar blocarea celorlalte. bottom.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi La ˆ ınc˘ arcarea unei pagini Web. gre¸ sit˘ a de altfel. fiec˘ arui applet ˆ ıi este creat automat un fir de execut ¸ie responsabil cu apelarea metodelor acestuia. APPLETURI texttop. • PARAM Tag-urile PARAM sunt folosite pentru specificarea parametrilor unui applet (vezi ”Folosirea parametrilor”). ar fi: . 14. • text HTML alternativ Este textul ce va fi afi¸ sat ˆ ın cazul ˆ ın care browserul nu ˆ ıntelege tagul APPLET. ¸ si care este responsabil cu desenarea appletului (apelul metodelor update ¸ si paint) precum ¸ si cu transmiterea mesajelor generate de c˘ atre componente. Prima variant˘ a. absbottom . pentru a nu bloca interact ¸iunea utilizatorului cu appletul. redesenarea acestuia sau activitatea celorlalte appleturi de pe pagin˘ a. • VSPACE =spatiuVertical. HSPACE = spatiuOrizontal Specific˘ a numarul de pixeli dintre applet ¸ si marginile suprafetei de afi¸ sare. nici unul nu trebuie s˘ aˆ ıl solicite ˆ ın mod excesiv. S˘ a considerm˘ am mai ˆ ıntˆ ai dou˘ a abord˘ ari gre¸ site de lucru cu appleturi. Din punctul de vedere al interfet ¸ei grafice ˆ ıns˘ a. absmiddle. Dorim s˘ a cre˘ am un applet care s˘ a afi¸ seze la coordonate aleatoare mesajul ”Hello”. cu pauz˘ a de o secund˘ aˆ ıntre dou˘ a afi¸ s˘ ari. Acestea vor rula concurent dup˘ a regulile de planificare implementate de ma¸ sina virtual˘ a Java a platformei folosite. fiecare applet aflat pe o pagin˘ a Web are acces la un acela¸ si fir de execut ¸ie. Intrucˆ at toate appleturile de pe pagin˘ a ”ˆ ımpart” acest fir de execut ¸ie.412 CAPITOLUL 14. Browserele Java-enabled vor ignora acest text. seminificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si la tagul IMG. baseline.

y ) .2: Incorect: blocarea metodei paint import java .*. drawString ( " Hello " . random () * getWidth () ) . este urm˘ atoarea : Listing 14. evident. sleep (1000) . random () * getHeight () ) . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI Listing 14. try { Thread .*. random () * getWidth () ) . repaint () . g . Ca regul˘ a general˘ a. y . x .14. random () * getHeight () ) . awt .3: Incorect: appletul nu termin˘ a init ¸ializarea import java . nu este cazul ˆ ın appletul de mai sus. sleep (1000) . } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { . codul metodei paint trebuie s˘ a fie cˆ at mai simplu de executat ceea ce. public class AppletRau2 extends Applet { int x . public void init () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . O alt˘ a idee de rezolvare care ne-ar putea veni. y = ( int ) ( Math . import java . public class AppletRau1 extends Applet { public void paint ( Graphics g ) { while ( true ) { int x = ( int ) ( Math . applet . applet .7. int y = ( int ) ( Math .*. import java . awt .*. try { Thread . de asemenea gre¸ sit˘ a. } catch ( InterruptedE xc ep ti on e ) {} } } } 413 Motivul pentru care acest applet nu funct ¸ioneaz˘ a corect ¸ si probabil va duce la anomalii ˆ ın funct ¸ionarea browserului este c˘ a firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu desenarea va r˘ amˆ ane blocat ˆ ın metoda paint. ˆ ıncercˆ and s˘ a o termine.

} } public void run () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . indiferent dac˘ a appletul mai este sau nu vizibil. x . public void init () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . pˆ an˘ a la oprirea sa natural˘ a (terminarea metodei run) sau pˆ an˘ a la ˆ ınchiderea sesiunii de lucru a browserului.4: Corect: folosirea unui fir de execut ¸ie propriu import java . y . applet . trebuie s˘ a folosim un fir de execut ¸ie propriu.*. APPLETURI Pentru a putea da o solut ¸ie corect˘ a problemei propuse. try { Thread . start () . Thread fir = null . drawString ( " Hello " .414 g . public class AppletCorect1 extends Applet implements Runnable { int x .*. Listing 14. random () * getHeight () ) . drawString ( " Hello " . } } CAPITOLUL 14. Structura unui applet care doreste s˘ a lanseze un fir de execut ¸ie poate avea dou˘ a forme. import java . sleep (1000) . y = ( int ) ( Math . fir . } } In cazul ˆ ın care firul de execut ¸ie pornit de applet efectueaz˘ a operatii ce . x . } catch ( Inter ru pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { g . awt . y ) . repaint () . random () * getWidth () ) . In prima situat ¸ie appletul porne¸ ste firul la init ¸ialzarea sa iar acesta va rula. y ) .

activ = true . Un applet este considerat activ imediat dup˘ a apelul metodei start ¸ si devine inactiv la apelul metodei stop. fir = null . sleep (1000) . } } public void stop () { activ = false .*. try { Thread . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) {} . random () * getWidth () ) . } public void run () { while ( activ ) { x = ( int ) ( Math .5: Folosirea metodelor start ¸ si stop import java . boolean activ = false . awt . applet . ar fi de dorit ca acesta s˘ a se opreasca atunci cˆ and appletul nu mai este vizibil (la apelul metodei stop) ¸ si s˘ a reporneasca atunci cˆ and appletul redevine vizibil (la apelul metodei start).acesta nu va fi incrementat pe perioada ˆ ın care appletul nu este activ. repaint () . random () * getHeight () ) . public void start () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) .7. ad˘ augˆ and ¸ si un contor care s˘ a numere afi¸ s˘ arile de mesaje . start () . n ++. FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI 415 au sens doar dac˘ a appletul este vizibil.*. S˘ a modific˘ am programul anterior. int n = 0. import java . public class AppletCorect2 extends Applet implements Runnable { int x .14. y = ( int ) ( Math . fir . Pentru a afla dac˘ a un applet este activ se folose¸ ste metoda isActive. Listing 14. y . Thread fir = null . cum ar fi animatie.

Din acest motiv. exist˘ a metoda getAppletInfo ce permite specificarea unor informat ¸ii legate de applet cum ar fi numele. corectitudinea unui applet nu trebuie s˘ a se bazeze pa acest mecanism. drawString ( " Hello " + n . versiunea. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . } Aflarea adreselor URL referitoare la applet Se realizeaz˘ a cu metodele: . start. Metoda returneaz˘ a un sir de caractere continˆ and informat ¸iile respective. x . public String getAppletInfo() { return "Applet simplist. y ) . stop.416 } } CAPITOLUL 14. ver 1. 14. autor necunoscut. clasa Applet ofer˘ a metode specifice applet-urilor cum ar fi: Punerea la dispozitie a unor informat ¸ii despre applet Similar˘ a cu metoda getParameterInfo ce oferea o ”documentat ¸ie” despre parametrii pe care ˆ ıi accept˘ a un applet.0". } } Atent ¸ie Este posibil ca unele browsere s˘ a nu apele metoda stop ˆ ın situat ¸iile prev˘ azute ˆ ın specficiat ¸iile appleturilor. destroy. autorul. etc.8 Alte metode oferite de clasa Applet Pe lˆ ang˘ a metodele de baz˘ a: init.

public class Imagini extends Applet Image img = null . } Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea imaginilor ˆ ıntr-un applet se face fie prin intermediul unei componente ce permite acest lucru. awt .14. cum ar fi imagini sau sunete.8. Afi¸ sarea unor mesaje ˆ ın bara de stare a browserului Acest lucru se realizeaz˘ a cu metoda showStatus public void init() { showStatus("Initializare applet. fie direct ˆ ın metoda paint a applet-ului. cum ar fi o suprafat ¸˘ a de desenare de tip Canvas. } .*. obt ¸inerea unei referint ¸e la imaginea respectiv˘ a se va face cu ajutorul metodei getImage din clasa Applet. Applet . cum ar fi cea a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste documentul HTML ce cont ¸ine appletul (getDocumentBase) sau a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa appletului (getCodeBase). Aceasta poate primi ca argument fie adresa URL absolut˘ a a fi¸ sierului ce reprezint˘ a imaginea. fie calea relativ˘ a la o anumit˘ a adres˘ a URL.6: Afi¸ sarea imaginilor import java . ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 417 • getCodeBase . import java .ce returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine clasa appletului. In ambele cazuri. gif " ) . { public void init () { img = getImage ( getCodeBase () . Listing 14."). Aceste metode sunt foarte utile deoarece permit specificarea relativ˘ a a unor fi¸ siere folosite de un applet.. • getDocumentBase . " taz . folosind metoda drawImage a clasei Graphics. applet ..returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine documentul HTML ˆ ın care este inclus appletul respectiv.

getAppletContext(). html. } catch(MalformedURLException e) { System. ¸ si este descris de interfat ¸a AppletContext. imagine. try { URL doc = new URL("http://www. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . Aceast˘ a metod˘ a este accesat˘ a prin intermediul contextului de execut ¸ie al appletului. 0 . la apelul metodei getAppletContext a clasei Applet.infoiasi.ro"). 0 . drawImage ( img . } } Aflarea contextului de execut ¸ie Contextul de execut ¸ie al unui applet se refer˘ a la pagina ˆ ın care acesta ruleaz˘ a. AppletContext contex = getAppletContext(). putˆ and comunica cu alte applet-uri aflate pe aceeasi pagin˘ a sau cere browser-ului s˘ a deschid˘ a diverse documente.418 CAPITOLUL 14. eventual ˆ ımpreun˘ a cu alte appleturi. this ) . Afi¸ sarea unor documente ˆ ın browser Se face cu metoda showDocument ce prime¸ ste adresa URL a fi¸ sierului ce cont ¸ine documentul pe care dorim sa-l deschidem (text.showDocument(doc). Prin intermediul acestei interfet ¸e un applet poate ”vedea” ˆ ın jurul sau. } Comunicarea cu alte applet-uri Aceast˘ a comunicare implic˘ a de fapt identificarea unui applet aflat pe aceea¸ si pagina ¸ si apelarea unei metode sau setarea unei variabile publice a acestuia. Crearea unui obiect ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a se realizeaz˘ a de c˘ atre browser.println("URL invalid! \n" + e). . etc).err. Identificarea se face prin intermediu numelui pe care orice instant ¸a a unui applet ˆ ıl poate specifica prin atributul NAME.

stop . import java . Pentru a reda un sunet aflat ˆ ıntr-un fi¸ sier ”. folosind metodele getApplet.au. public class Sunete extends Applet implements ActionListener { Button play = new Button ( " Play " ) . Button loop = new Button ( " Loop " ) . Acestea sunt descrise prin intermediul unor obiecte ce implementeaz˘ a interfat ¸a AudioClip din pachetul java. addActionListener ( this ) . acesta poate fi specificat absolut sau relativ la URL-ul appletului • Crearea unui obiect de tip AudioClip cu metoda getAudioClip apoi apelarea metodelor start. Button stop = new Button ( " Stop " ) .*. AudioClip clip = null . public void init () { // Fisierul cu sunetul trebuie sa fie in acelasi // director cu appletul clip = getAudioClip ( getCodeBase () . play . applet .8. add ( loop ) . import java . add ( play ) .14. Listing 14. awt .applet. event . " sunet . Redarea sunetelor Clasa Applet ofer˘ a¸ si posibilitatea red˘ arii de sunete ˆ ın format . add ( stop ) . respectiv getApplets. awt . . loop . loop ¸ si stop pentru acesta. addActionListener ( this ) .*. addActionListener ( this ) . ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 419 Obt ¸inerea unei referint ¸e la un applet al c˘ arui nume ˆ ıl cunoa¸ stem sau obt ¸inerea unei enumer˘ ari a tuturor applet-urilor din pagin˘ a se fac prin intermediul contextului de execut ¸ie. au " ) .*.au” la un anumit URL exist˘ a dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • Folosirea metodei play din clasa Applet care prime¸ ste ca argument URL-ul la care se afl˘ a sunetul.7: Redarea sunetelor import java .

getSource () .jpg sunet. pentru ca un applet aflat pe o pagin˘ a Web s˘ a poat˘ a fi executat codul s˘ au va fi transferat de pe serverul care g˘ azduie¸ ste pagina Web solicitat˘ a pe ma¸ sina clientului.jar *. cea mai eficient˘ a modalitate de a distribui un applet este s˘ a arhiv˘ am toate fi¸ sierele necesare acestuia. 14. dac˘ a appletul cont ¸ine ¸ si alte clase ˆ ın afar˘ a de cea principal˘ a sau diverse resurse (imagini. loop () . oferit ˆ ın distribut ¸ia J2SDK. Din aceste motive. pentru a nu bloca temporar activitatea fireasc˘ a a programului.9 Arhivarea appleturilor Dup˘ a cum am v˘ azut. stop () .au // sau jar cvf arhiva. Mai mult. oprind temporar activitatea appletului pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea lor. if ( src == play ) clip . // Exemplu jar cvf arhiva.au . else if ( src == stop ) clip . APPLETURI public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object src = e . cu cˆ at dimensiunea fi¸ sierlor care formeaz˘ a appletul este mai redus˘ a.jar ClasaPrincipala. cu atˆ aˆ ınc˘ arcarea acestuia se va face mai repede.420 } CAPITOLUL 14. etc). sunete. acestea vor fi transferate prin ret ¸ea abia ˆ ın momentul ˆ ın care va fi nevoie de ele. else if ( src == loop ) clip .jpg *. este recomandat ca ˆ ınc˘ arcarea acestora s˘ a fie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat.class AltaClasa.class imagine. play () . } } In cazul ˆ ın care appletul folose¸ ste mai multe tipuri de sunete.class *. Arhivarea fi¸ sierelor unui applet se face cu utilitarul jar. Deoarece transferul datelor prin ret ¸ea este un proces lent.

pentru a preveni act ¸iuni r˘ au intent ¸ionate. • Citeasc˘ a diverse propriet˘ a¸ ti ale sistemului de operare al clientului.10. procesul care ruleaz˘ a appleturi instaleaz˘ a un manager de securitate. • Porneasc˘ a programe pe ma¸ sina client. cum ar fi ¸ stergeri de fi¸ siere. Pentru a realiza acest lucru. altele decˆ at cea a browserului. vor ar˘ ata altfel decˆ at ˆ ıntr-o aplicat ¸ie obi¸ snuit˘ a. aruncˆ and except ¸ii de tip Security Exception ˆ ın cazul ˆ ın care una din acestea ˆ ıncearc˘ a s˘ a efectueze o operat ¸ie nepermis˘ a. Un applet nu poate s˘ a: • Citeasc˘ a sau s˘ a scrie fi¸ siere pe calculatorul pe care a fost ˆ ıncarcat (client). este foarte important s˘ a existe anumite restrict ¸ii de securitate care s˘ a controleze activitatea acestuia. care s˘ a aduc˘ a prejudicii utilizatorului. Un applet poate funct ¸iona ¸ si ca o aplicat ¸ie independent˘ a astfel: . cum ar fi o fereastr˘ a. indicˆ and faptul c˘ a au fost create de un applet. adic˘ a un obiect de tip SecurityManager care va ”superviza” activitatea metodelor appletului..10 Restrict ¸ii de securitate Deoarece un applet se execut˘ a pe ma¸ sina utilizatorului care a solicitat pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. • Deschid˘ a conexiuni cu alte ma¸ sini ˆ ın afar˘ a de cea de pe care provine (host). ea descrie o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare care poate fi inclus˘ a ca orice alt˘ a component˘ a ˆ ıntr-un alt container. RESTRICT ¸ II DE SECURITATE 421 Includerea unui applet arhivat ˆ ıntr-o pagin˘ a Web se realizeaz˘ a specific˘ and pe lˆ ang˘ a numele clasei principale ¸ si numele arhivei care o cont ¸ine: <applet archive=arhiva. 14. etc.11 Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii Deoarece clasa Applet este derivat˘ a din Container. deci ¸ si din Component.jar code=ClasaPrincipala width=400 height=200 /> 14. Ferestrele folosite de un applet.14.

8: Applet ¸ si aplicat ¸ie import java . awt . init () .422 CAPITOLUL 14. import java . • Facem fereastra vizibil˘ a. CENTER ) . 200) .*. Listing 14. BorderLayout . f . start () . show () . f . Frame f = new Frame ( " Applet si aplicatie " ) . ˆ ın care vom face operat ¸iunile urm˘ atoare. public class AppletAplicatie extends Applet public void init () { add ( new Label ( " Applet si aplicatie " ) ) . APPLETURI • Ad˘ aug˘ am metoda main clasei care descrie appletul. setSize (200 . • Apel˘ am metodele init ¸ si start. Applet . • Cre˘ am o instant ¸˘ a a appletului ¸ si o ad˘ aug˘ am pe suprafat ¸a unei ferestre. } } { . add ( applet . care ar fi fost apelate automat de c˘ atre browser. applet . f . applet . applet . } public static void main ( String args []) { AppletAplicatie applet = new AppletAplicatie () .

SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date).aceste atribute corespund coloanelor tabelului. fiecare furnizˆ and o serie ˆ ıntreag˘ a de produse ¸ si utilitare pentru lucrul cu baze de date. Sybase. Aceste produse sunt ˆ ın general referite prin termenii DBMS (Database Management System) sau. o baz˘ a de date este memorat˘ aˆ ıntr-unul sau mai multe fi¸ siere. Dintre produc˘ atorii cei mai important ¸i de baze de date amintim companiile Oracle. IBM. ˆ ın timp ce o linie va reprezenta un articol. Un tabel reprezint˘ a o structur˘ a de date format˘ a dintr-o mult ¸ime de articole. Microsoft.1 Introducere Generalit˘ a¸ ti despre baze de date Aplicat ¸iile care folosesc baze de date sunt.1.1 15. Pe lˆ anga tabele. In acest capitol vom analiza lucrul cu baze de date din perspectiva program˘ arii 423 . ˆ ın general. obiecte. o baz˘ a de date reprezint˘ a o modalitate de stocare a unor informat ¸ii (date) pe un suport extern. etc. ˆ ın traducere. Uzual. etc. Informix. Ce este o baz˘ a de date ? La nivelul cel mai general. ˆ ın care datele sunt memorate ˆ ın tabele. aplicat ¸ii complexe folosite pentru gestionarea unor informat ¸ii de dimensiuni mari ˆ ıntr-o manier˘ a sigur˘ a¸ si eficient˘ a. utilizatori ¸ si grupuri de utilizatori.Capitolul 15 Lucrul cu baze de date 15. Modelul clasic de baze de date este cel relat ¸ional. tipuri de date. cu posibilitatea reg˘ asirii acestora. o baz˘ a de date mai poate cont ¸ine: proceduri ¸ si funct ¸ii. fiecare articol avˆ and definite o serie de atribute .

2 JDBC JDBC (Java Database Connectivity) este o interfat ¸˘ a standard SQL de acces la baze de date. exemplele prezentate presupunˆ and c˘ a baza a fost creat˘ a deja ¸ si are o anumit˘ a structur˘ a specificat˘ a. JDBC este constituit˘ a dintr-un set de clase ¸ si interfet ¸e .424 CAPITOLUL 15. Crearea unei baze de date Crearea unei baze de date se face uzual folosind aplicat ¸ii specializate oferite de produc˘ atorul tipului respectiv de sistem de gestiune a datelor. f˘ ar˘ a a descrie particularit˘ a¸ ti ale unei solut ¸ii de stocare a datelor anume. LUCRUL CU BAZE DE DATE ˆ ın limbajul Java. ducˆ and ˆ ın felul acesta not ¸iunea de portabilitate ¸ si mai departe. Limbajul SQL SQL (Structured Query Language) reprezint˘ a un limaj de programare ce permite interogarea ¸ si actualizarea informat ¸iilor din baze de date relat ¸ionale.1. folosind Java. 15. Acesta este responsabil cu accesul efectiv la datele stocate. dar exist˘ a ¸ si posibilitatea de a crea o baza folosind un script SQL. Vom vedea c˘ a. fiind legatura dintre aplicat ¸ie ¸ si baza de date. oferind astfel o modalitate unitar˘ a de lucru cu baze de date. Acest aspect ne va preocupa ˆ ıns˘ a mai put ¸in. Accesul la baza de date Se face prin intermediul unui driver specific tipului respectiv de SGBD. Acesta este standardizat astfel ˆ ıncˆ at diverse tipuri de drivere s˘ a se comporte identic. putem crea aplicat ¸ii care s˘ a ruleze f˘ ar˘ a nici o modificare folosind diverse tipuri de baze care au aceea¸ si structur˘ a.

Realizarea unei conexiuni propriu-zise. iat˘ a dou˘ a motive puternice care fac combinat ¸ia Java . Stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. 2.2. 15. Intr-o aplicat ¸ie pot exista simultan mai multe conexiuni la baze de date diferite sau la aceea¸ si baz˘ a. Deci. . javax. furnizˆ and mecanisme standard pentru proiectant ¸ii aplicat ¸iilor ce folosesc de baze de date. preluat de pe platforma J2EE. ne este asigurat˘ a portabilitatea programului. Bineˆ ınt ¸eles. nu este necesar s˘ a scriem un program pentru a accesa o baz˘ a de date Oracle. Clasele ¸ si interfet ¸ele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: • DriverManager . API-ul JDBC ofer˘ a urm˘ atoarele facilit˘ a¸ ti: 1. Folosind JDBC este u¸ sor s˘ a transmitem secvent ¸e SQL c˘ atre baze de date relat ¸ionale. 2. scriind codul surs˘ aˆ ın Java.este clasa ce se ocup˘ a cu ˆ ınregistrarea driverelor ce vor fi folosite ˆ ın aplicat ¸ie.sql. Efectuarea de secvent ¸e SQL.˘ DE DATE 15. 3. Prelucrarea rezultatelor obt ¸inute. trimit ¸ˆ and secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date dorit˘ a. alt program pentru a accesa o baz˘ a de date Sybase ¸ si asa mai departe. Este de ajuns s˘ a scriem un singur program folosind API-ul JDBC ¸ si acesta va fi capabil s˘ a comunice cu drivere diferite.2 Conectarea la o baz˘ a de date Procesul de conectare la o baz˘ a de date implic˘ a efectuarea a dou˘ a operat ¸ii: 1. CONECTAREA LA O BAZA 425 scrise ˆ ın Java. In linii mari.sql ce reprezint˘ a nucleul tehnologiei JDBC ¸ si. Cu alte cuvinte.JDBC demn˘ a de luat ˆ ın seam˘ a. Inregistrarea unui driver corespunz˘ ator. Pachetele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu baze de date sunt java. Definit ¸ie O conexiune (sesiune) la o baz˘ a de date reprezint˘ a un context prin care sunt trimise secvent ¸e SQL ¸ si primite rezultate.

c. Acest lucru presupune ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei ce implementeaz˘ a driver-ul ¸ si poate fi realizat˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti.setProperty("jdbc. specificarea mai multor drivere se face separˆ and numele claselor cu punct ¸ si virgul˘ a. 15.426 CAPITOLUL 15. . • Connection . 2) Driverele ˆ ınregistrate dinamic din aplicat ¸ie.drivers=TipDriver Aplicatie – Din program: System. ordinea de precedent ¸˘ aˆ ın alegerea driverului folosit la crearea unei noi conexiuni este: 1) Driverele ˆ ınregistrate folosind proprietatea jdbc. Folosirea metodei Class.interfat ¸a pe care trebuie s˘ a o implementeze orice clas˘ a ce descrie un driver. a.descrie obiectele ce modeleaz˘ a o conexiune propriu-zis˘ a cu baza de date.drivers la init ¸ializarea ma¸ sinii virtuale ce va rula procesul.drivers.2. Folosirea clasei DriverManager: DriverManager.drivers". LUCRUL CU BAZE DE DATE • Driver . b.1 Inregistrarea unui driver Primul lucru pe care trebuie s˘ a-l fac˘ a o aplicat ¸ie ˆ ın procesul de conectare la o baz˘ a de date este s˘ aˆ ınregistreze la ma¸ sina virtual˘ a ce ruleaz˘ a aplicat ¸ia driverul JDBC responsabil cu comunicarea cu respectiva baz˘ a de date. • DriverPropertyInfo .registerDriver(new TipDriver()). care poate fi realizat˘ aˆ ın dou˘ a feluri: – De la linia de comand˘ a: java -Djdbc. "TipDriver").newInstance(). Setarea propriet˘ a¸ tii sistem jdbc. Dac˘ a sunt ˆ ınregistrate mai multe drivere.forName("TipDriver"). Class.forName ce apeleaz˘ a ClassLoader-ul ma¸ sinii virtuale: Class. Folosind aceast˘ a metod˘ a.prin intermediul acestei clase pot fi specificate diverse propriet˘ a¸ ti ce vor fi folosite la realizarea conexiunilor.forName("TipDriver").

DriverManager-ul va parcurge lista driverelor ˆ ınregistrate ˆ ın memorie. ce are urm˘ atorul format: jdbc:sub-protocol:identificator Cˆ ampul sub-protocol denume¸ ste tipul de driver ce trebuie folosit pentru realizarea conexiunii ¸ si poate fi odbc. In funct ¸ie de tipul driver-ului acest identificator poate include numele unei ma¸ sini gazd˘ a. pˆ ana cˆ and unul dintre ele va recunoa¸ ste URL-ul respectiv. ca ˆ ın exemplele de mai jos: jdbc:odbc:test jdbc:oracle:thin@persistentjava. db2 ¸ si a¸ sa mai departe.PWD=java La primirea unui JDBC URL. Avˆ and ˆ ın vedere faptul ca pot exista mai multe drivere ˆ ınc˘ arcate ˆ ın memorie.atribut=valoare]* jdbc:odbc:test jdbc:odbc:test. . oracle. ˆ ın sensul c˘ a permite specificarea ˆ ın cadrul URL-ului a unor atribute ce vor fi realizate la crearea unei conexiuni. Identificatorul bazei de date este un indicator specific fiec˘ arui driver corespunz˘ ator bazei de date cu care aplicat ¸ia dore¸ ste s˘ a interact ¸ioneze. Sintaxa completa subprotocolului odbc este: jdbc:odbc:identificator[.ExtensionCase=LOWER jdbc:odbc:test. trebuie s˘ a avem posibilitea de a specifica pe lˆ ang˘ a un identificator al bazei de date ¸ si driverul ce trebuie folosit. numit˘ a JDBC URL. etc. cu mesajul "no suitable driver". Aceasta se realizeaz˘ a prin intermediul unei adrese specifice.2. acesta poate fi folosit la stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. un num˘ ar de port. sybase.CacheSize=20. CONECTAREA LA O BAZA 427 15.2 Specificarea unei baze de date O dat˘ a ce un driver JDBC a fost ˆ ınregistrat. numele unui fi¸ sier sau al unui director.˘ DE DATE 15.2. atunci va fi lansata o except ¸ie de tipul SQLException..com:1521:test jdbc:sybase:test jdbc:db2:test Subprotocolul odbc este un caz specical. Dac˘ a nu exista nici unul potrivit.UID=duke.

JDBC-ODBC Bridge Acest tip de driver permite conectarea la o baz˘ a de date care a fost ˆ ınregistrat˘ a ˆ ın prealabil ˆ ın ODBC. De¸ si simplu de utilizat. ODBC (Open Database Conectivity) reprezint˘ a o modalitate de a uniformiza accesul la baze de date.Driver nativ . driver-ul ODBC efectuˆ and comunicarea cu driverul nativ al bazei de date.2. atˆ at ODBC-ul cˆ at ¸ si driver-ul nativ trebuie s˘ a existe pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia.428 CAPITOLUL 15. Conectarea efectiv˘ a la baza de date se va face prin intermediul acestui identificator. solut ¸ia JDBC-ODBC nu este portabil˘ a¸ si comunicarea cu baza de date sufer˘ a la nivelul vitezei de execut ¸ie datorit˘ a multiplelor redirect˘ ari ˆ ıntre drivere. Tip 2.JdbcOdbcDriver ¸ si este inclus˘ aˆ ın distribut ¸ia standard J2SDK. asociind acestora un identificator DSN (Data Source Name) ¸ si diver¸ si parametri necesari conect˘ arii. Driver JDBC . De asemenea.jdbc.odbc.3 Tipuri de drivere Tipurile de drivere existente ce pot fi folosite pentru realizarea unei conexiuni prin intermediul JDBC se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoarele categorii: Tip 1. LUCRUL CU BAZE DE DATE 15. Clasa Java care descrie acest tip de driver JDBC este: sun. Specificarea bazei de date se face printr-un URL de forma: jdbc:odbc:identificator unde identif icator este profilul (DSN) creat bazei de date ˆ ın ODBC.

Clase Java care implementeaz˘ a astfel de drivere pot fi procurate de la produc˘ atorii de SGBD-uri. distribut ¸ia standard J2SDK neincluzˆ and nici unul. Driver JDBC . Introducerea serverului ca nivel intermediar aduce flexibilitate maxim˘ aˆ ın sensul c˘ a vor putea fi realizate conexiuni cu diferite tipuri de baze.Server Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC folosind un protocol de ret ¸ea independent. Protocolul folosit este specific fiec˘ arui produc˘ ator. f˘ ar˘ a nici o modificare la nivelul clientului. CONECTAREA LA O BAZA 429 Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın apeluri c˘ atre driverul nativ al bazei de date.˘ DE DATE 15.2. Tip 3. acestea fiind apoi transormate folosind o aplicat ¸ie server ˆ ıntr-un protocol specfic bazei de date. Driver JDBC nativ . care trebuie instalat ˆ ın prealabil. Tip 4.

getConnection(url. try { Class.getConnection(url. dbproperties).JdbcOdbcDriver"). try { con = DriverManager. 15.getConnection(url). "java"). Connection c = DriverManager.print("ClassNotFoundException: " + e) . } catch(SQLException e) { System.err.430 CAPITOLUL 15.UID=duke. } Connection con . Connection c = DriverManager.PWD=java" .jdbc.getConnection(url. } catch(ClassNotFoundException e) { System. return .err. . Stabilirea unei conexiuni folosind driverul JDBC-ODBC String url = "jdbc:odbc:test" .forName("sun. LUCRUL CU BAZE DE DATE Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın cereri c˘ atre baza de date folosind protocolul de ret ¸ea al acesteia. "duke". username.odbc.2. fiind preferat˘ a la dezvoltarea aplicat ¸iilor care manevreaz˘ a volume mari de date ¸ si viteza de execut ¸ie este critic˘ a. Aceast˘ a solut ¸ie este cea mai rapid˘ a.println("SQLException: " + e). // sau url = "jdbc:odbc:test.4 Realizarea unei conexiuni Metoda folosit˘ a pentru realizarea unei conexiuni este getConnection din clasa DriverManager ¸ si poate avea mai multe forme: Connection c = DriverManager. password). Drivere de acest tip pot fi procurate de la diver¸ si produc˘ atori de SGBD-uri.

rollback. O conexiune va fi folosit˘ a pentru: • Crearea de secvent ¸e SQL utilizate pentru interogarea sau actualizarea bazei. • Aflarea unor informat ¸ii legate de baza de date (meta-date).mysql.println(SQLException: " + e) . } catch(ClassNotFoundException e) { . se poate folosi obiectul Connection rezultat pentru a se crea obiecte de tip Statement. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL } finally { try{ con. } } 431 Stabilirea unei conexiuni folosind un driver MySql Folosirea diferitelor tipuri de drivere implic˘ a doar schimbarea numelui clasei ce reprezint˘ a driverul ¸ si a modalit˘ a¸ tii de specificare a bazei de date. clasa Connection asigur˘ a facilit˘ a¸ ti pentru controlul tranzact ¸iilor din memorie c˘ atre baza de date prin metodele commit.. 15. Cele mai uzuale comenzi SQL sunt cele folosite pentru: • Interogarea bazei de date: SELECT . String url = "jdbc:mysql://localhost/test" ..3 Efectuarea de secvent ¸e SQL O dat˘ a facut˘ a conectarea cu metoda DriverManager.forName("com.getConection.Driver") . try { Class.jdbc.3.err.15. setAutoCommit.close . De asemenea. } catch(SQLException e) { System. Inchiderea unei conexiuni se realizeaz˘ a prin metoda close.PreparedStatement sau CallableStatement cu ajutorul c˘ arora putem trimite secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date. // sau url = "jdbc:mysql://localhost/test?user=duke&password=java".

Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL poate fi realizat˘ a prin intermediul a trei metode: 1. ALTER. sau 0 ˆ ın cazul unei instruct ¸iuni DDL. Crearea unui obiect Statement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei createStatement a clasei Connection. UPDATE. obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor unei interog˘ ari este realizat˘ a prin intermediul obiectelor de tip ResultSet. celelalte dou˘ a interfet ¸e: PreparedStatement ¸ si CallableStatement fiind derivate din aceasta. ALTER. Metoda returneaz˘ a un obiect de tip ResultSet ce va cont ¸ine sub o form˘ a tabelar˘ a rezultatul interog˘ arii. . ResultSet rs = stmt.createStatement(). executeQuery Este folosit˘ a pentru realizarea de interog˘ ari de tip SELECT. DROP .executeQuery(sql). UPDATE.3. String sql = "SELECT * FROM persoane". 2. DELETE) sau a structurii bazei de date (CREATE. 15.432 CAPITOLUL 15. DROP). executeUpdate Este folosit˘ a pentru actualizarea datelor (INSERT. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Actualizarea datelor: INSERT. Statement stmt = con. f˘ ar˘ a nici un argument: Connection con = DriverManager.acestea mai sunt numite instruct ¸iuni DDL (Data Definition Language) • Apelarea unei proceduri stocate: CALL Dup˘ a cum vom vedea. DELETE • Actualizarea structurii: CREATE.getConnection(url). Metoda va returna un ˆ ıntreg ce semnific˘ a num˘ arul de linii afectate de operat ¸iunea de actualizare a datelor.1 Interfat ¸a Statement Interfat ¸a Statement ofer˘ a metodele de baz˘ a pentru trimiterea de secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date ¸ si obt ¸inerea rezultatelor.

dup˘ a care vor fi apelate din nou metodele amintite. stmt.getMoreResults(). stmt.println("Linii afectate = " + rowCount). . // returneaza 0 433 3. // Nr de articole care au fost afectate (sterse) sql = "DROP TABLE temp". continue. pˆ an˘ a la obt ¸inerea valorii null. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String sql = "DELETE FROM persoane WHERE cod > 100".15.execute(sql). Aceast˘ a situat ¸ie. execute Aceast˘ a metod˘ a va fi folosit˘ a doar dacˆ a este posibil ca rezultatul unei interog˘ ari s˘ a fie format din dou˘ a sau mai multe obiecte de tip ResultSet sau rezultatul unei actualiz˘ ari s˘ a fie format din mai mule valori.executeUpdate(sql). In funct ¸ie de aceasta. Pentru a prelua toate rezultatele va fi apelat˘ a metoda getMoreResults.getUpdateCount().out.3.executeUpdate(sql). if(rowCount > 0) { // Este o actualizare datelor System. sau o combinat ¸ie ˆ ıntre aceste cazuri. Secvent ¸a complet˘ a de tratare a metodei execute este prezentat˘ a mai jos: String sql = "comanda SQL necunoscuta". de¸ si mai rar˘ a.out. Metoda ˆ ıntoarce true dac˘ a rezultatul obt ¸inut este format din obiecte de tip ResultSet ¸ si false dac˘ a e format din ˆ ıntregi. respectiv −1.println("Comanda DDL sau 0 actualizari"). while(true) { int rowCount = stmt. programatorul ne¸ stiind deci dac˘ a va fi vorba de o actualizare a datelor sau a structurii. stmt. este posibil˘ a atunci cˆ and sunt executate proceduri stocate sau secvent ¸e SQL cunoscute abia la momentul execut ¸iei. int linii = stmt. pot fi apelate metodele: getResultSet sau getUpdateCount pentru a afla efectiv rezultatul comenzii SQL. } if(rowCount = 0) { // Comanda DDL sau nici o linie afectata System.

String nume = "Popescu".executeQuery(sql).2 Interfat ¸a PreparedStatement Interfat ¸a PreparedStatement este derivat˘ a din Statement. stmt.getResultSet().getMoreResults(). care vor fi specificat ¸i prin intermediul unui semn de ˆ ıntrebare (”?”) ˆ ın locul fiec˘ aruia dintre . ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a introducem valorile unor variabile ˆ ıntr-o secvent ¸˘ a SQL.. continue. LUCRUL CU BAZE DE DATE stmt. } Folosind clasa Statement. } // rowCount este -1 // Avem unul sau mai multe ResultSet-uri ResultSet rs = stmt. } // Nu mai avem nici un rezultat break. 15.434 CAPITOLUL 15. • O secvent ¸˘ a SQL specificat˘ a unui obiect PreparedStatement poate s˘ a aib˘ a unul sau mai mult ¸i parametri de intrare.3. String sql = "SELECT * FROM persoane WHERE cod=" + cod + " OR nume=’" + nume + "’".. ResultSet rs = stmt. if(rs != null) { // Proceseaza rezultatul . fiind diferit˘ a de aceasta ˆ ın urm˘ atoarele privint ¸e: • Instant ¸ele de tip PreparedStatement cont ¸in secvent ¸e SQL care au fost deja compilate (sunt ”preg˘ atite”).getMoreResults(). nu avem alt˘ a solut ¸ie decˆ at s˘ a cre˘ am un ¸ sir de caractere compus din instruct ¸iuni SQL ¸ si valorile variabilelor: int cod = 100. continue.

deoarece nu mai trebuie s˘ a cre˘ am cˆ ate un obiect de tip Statement pentru fiecare apel SQL. din punctul de vedere al vitezei de execut ¸ie a acestuia. ci refolosim o singur˘ a instant ¸˘ a precompilat˘ a furnizˆ andu-i doar alte argumente. pstmt. 100). Trimiterea parametrilor se realizeaz˘ a prin metode de tip setXXX.setString(1. dar cu parametri diferit ¸i. specificˆ an ca argument o secvent ¸˘ a SQL ce cont ¸ine c˘ ate un semn de ˆ ıntrebare pentru fiecare parametru de intrare: Connection con = DriverManager. executeUpdate sau execute. . Dup˘ a stabilirea parametrilor de intrare secvent ¸a SQL poate fi executat˘ a. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL folosind un obiect PreparedStatement se realizeaz˘ a printr-una din metodele executeQuery. Statement pstmt = con.setInt(2. semnificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul obiectelor de tip Statement. Inainte ca secvent ¸a SQL s˘ a poat˘ a fi executat˘ a fiec˘ arui parametru de intrare trebuie s˘ a i se atribuie o valoare. Execut ¸ia repetat˘ a a aceleia¸ si secvent ¸e SQL. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 435 ei. folosind metode specifice acestei clase. cu singura deosebire c˘ aˆ ın cazul de fat ¸˘ a ele nu au nici un argument.15. unde XXX este tipul corespunz˘ ator parametrului.getConnection(url). In aceast˘ a situat ¸ie folosirea interfet ¸ei PreparedStatement ˆ ın loc de Statement nu va ˆ ımbun˘ at˘ a¸ ti ˆ ın nici un fel performant ¸a codului. String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". iar argumentele metodei sunt num˘ arul de ordine al parametrului de intrare (al semnului de ˆ ıntrebare) ¸ si valoarea pe care dorim s˘ a o atribuim.3. Putem apoi stabili alte valori de intrare ¸ si refolosi obiectul PreparedStatement pentru execut ¸ii repetate ale comenzii SQL. Este ˆ ıns˘ a posibil ca SGBD-ul folosit s˘ a nu suporte acest tip de operat ¸iune ¸ si s˘ a nu ret ¸in˘ a obiectul precompilat pentru execut ¸ii ulterioare.prepareStatement(sql). va fiˆ ın general mai rapid˘ a dac˘ a folosim PreparedStatement. Crearea unui obiect de tip PreparedStatement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei prepareStatement a clasei Connection. "Ionescu"). unde va a¸ stepta parametri de intrare pentru a putea fi executat˘ a. pstmt. Obiectul va pstmt cont ¸ine o comand˘ a SQL precompilat˘ a care este trimis˘ a imediat c˘ atre baza de date.

setInt(2.CHAR).setString(1.436 CAPITOLUL 15. Folosind metoda setNull putem s˘ a atribuim unui parametru de intrare valoare SQL NULL. pstmt. Este responsabilitatea programatorului s˘ a se asigure c˘ a folose¸ ste metoda adecvat˘ a de tip setXXX la stabilirea valorii unui parametru de intrare.setObject(2.setObject(2. 100).setObject(1. Lista tuturor tipurilor generice disponibile. ResultSet rs = pstmt.setInt(1. Exist˘ aˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and este de preferat ca datele de mari dimensiuni s˘ a fie transferate pe ”buc˘ a¸ ti” de o anumit˘ a dimensiune. 100).INTEGER). Cu ajutorul metodelor setBytes sau setString avem posibilitatea de a specifica date de orice dimensiuni ca valori pentru anumite articole din baza de date. Metoda setObject permite specificarea unor valori pentru parametrii de intrare. pstmt = con. 100).prepareStatement(sql).setNull(1. Fiec˘ arui tip Java ˆ ıi corespunde un tip generic SQL.executeUpdate(). sql = "SELECT * from persoane WHERE cod >= ?".setInt(2. pstmt. este definit˘ a de clasa Types. pstmt. "Ionescu"). 200). "Ionescu".setString(1.setInt(2. pstmt. Pentru a realiza . // sau doar pstmt. numite ¸ si tipuri JDBC. pstmt.executeQuery(). Types. Types.executeUpdate(). pstmt. LUCRUL CU BAZE DE DATE String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". "Popescu").CHAR).prepareStatement(sql). pstmt. Types. pstmt. prin constantelor declarate de aceasta. pstmt. null). trebuind ˆ ıns˘ a s˘ a specific˘ am ¸ si tipul de date al coloanei ˆ ın care vom scrie aceast˘ a valoare. Acela¸ si lucru poate fi realizat cu metode de tipul setXXX dac˘ a argumentul folosit are valoarea null. pstmt. pstmt. 100. atunci cˆ and dorim s˘ a folosim maparea implicit˘ aˆ ıntre tipurile Java ¸ si cele JDBC sau atunci cˆ and dorim s˘ a preciz˘ am explicit un tip JDBC. Statement pstmt = con.

3. La execut ¸ia secvent ¸ei.executeUpdate().3 Interfat ¸a CallableStatement Interfat ¸a CallableStatement este derivat˘ a din PreparedStatement.txt’"). acest lucru fiind solicitat de unele tipuri de baze de date. instant ¸ele de acest tip oferind o modalitate de a apela o procedur˘ a stocat˘ aˆ ıntr-o baz˘ a de date.setUnicodeStream (1.PreparedStatement pstmt = con. caractere ASCII.getConnection(url). Obt ¸inerea valorilor rezultate ˆ ın parametrii de ie¸ sie se va face cu metode de tip getXXX.prepareCall( "{call proceduraStocata(?. InputStream fin = new FileInputStream(file). pstmt. setAsciiStream ¸ si setUnicodeStream care ata¸ seaz˘ a un flux de intrare pe octet ¸i. Trimiterea parametrilor de intrare se realizeaz˘ aˆ ıntocmai ca la PreparedStatement. 15.15. ˆ ıntr-o manier˘ a standar pentru toate SGBD-urile.length(). CallableStatement cstmt = con. respectiv UNICODE. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 437 acest lucru API-ul JDBC pune la dispozit ¸ie metodele setBinaryStream. Exemplul de mai jos ilustreaz˘ a acest lucru. int fileLength = file. atribuind coloanei continut cont ¸inutul unui anumit fi¸ sier: File file = new File("date. fin. ace¸ stia vor trebui ˆ ınregistrat ¸i cu metoda registerOutParameter ˆ ınainte de execut ¸ia procedurii. ele vor fi atribuite parametrului.prepareStatement( "UPDATE fisiere SET continut = ? WHERE nume = ’date. Crearea unui obiect CallableStatement se realizeaz˘ a prin metoda prepareCall a clasei Connection: Connection con = DriverManager. cu metode de tip setXXX.sql.prepareCall( . java.txt"). fileLength). pstmt. ?)}"). CallableStatement cstmt = con.3. unui parametru de intrare. Dac˘ a procedura are ¸ si parametri de ie¸ sire (valori returnate). Pe m˘ asur˘ a ce sunt citite date de pe flux. Observat ¸i c˘ a este necesar ˆ ın˘ a s˘ a¸ stim dinainte dimensiunea datelor ce vor fi scrise. fluxul de intrare va fi apelat repetat pentru a furniza datele ce vor fi scrise ˆ ın coloana continut a articolului specificat.

cstmt. Coloanele sunt numerotate de la stˆ anga la dreapta. De asemenea.executeQuery(sql).3.FLOAT). String sql = "SELECT cod.Types.executeQuery(). num˘ arul lor. etc. ResultSet rs = stmt. fie numele acestuia. In acest caz el trebuie s˘ a primeasc˘ a o valoare cu setXXX ¸ si. Statement stmt = con.5 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor Interfat ¸a ResultSet In urma execut ¸ie unei interog˘ ari SQL rezultatul va fi reprezentat printr-un obiect de tip ResultSet.createStatement(). float medie = cstmt. Forma general˘ a a unui ResultSet este tabelar˘ a.registerOutParameter(1. de asemenea. folosirea indexului coloanei ˆ ın loc de numele s˘ au va fi mai eficient˘ a. tipurile de date specificate trebuind s˘ a coincid˘ a. funct ¸ie de secvent ¸a executat˘ a. LUCRUL CU BAZE DE DATE "{call calculMedie(?)}"). ˆ ıncepˆ and cu 1. ce va cont ¸ine toate liniile ce satisfac condit ¸iile impuse de comanda SQL. Este posibil ca un parametru de intrare s˘ a fie ¸ si parametru de ie¸ sire. java. unde XXX este tipul de dat˘ a al unei coloane iar argumentul primit indic˘ a fie num˘ arul de ordine din cadrul tabelului. nume FROM persoane".sql.3. avˆ and un num˘ ar de coloane ¸ si de linii.4 15. Rezultatul interog˘ arii de mai sus va fi obiectul rs cu urm˘ atoarea structur˘ a: cod nume 100 Ionescu 200 Popescu Pentru a extrage informat ¸iile din aceast˘ a structur˘ a va trebui s˘ a parcurgem tabelul linie cu linie ¸ si din fiecare s˘ a extragem valorile de pe coloane. pentru maxim˘ a portabilitate se recomand˘ a citirea coloanelor ˆ ın ordine de la stˆ anga la dreapta ¸ si fiecare citire s˘ a se fac˘ a o singur˘ a dat˘ a. obiectul va cont ¸ine ¸ si meta-datele interog˘ arii cum ar fi denumirele coloanelor selectate.438 CAPITOLUL 15. 15. De asemenea. cstmt.getDouble(1). va fi ˆ ınregistrat cu registerOutParameter. . Pentru acest lucru vom folosi metode de tip getXXX. In general.

String nume = r.getString(2).TYPE_SCROLL_INSENSITIVE.executeQuery(sql).getString("nume"). linie cu linie. nume FROM persoane".3. ResultSet. */ System. String nume = r.executeQuery(sql). } Implicit. ResultSet rs = stmt.15. " + nume). Exemplul urm˘ ator va folosi un cursor care este modificabil ¸ si nu va reflecta schimb˘ arile produse de alt ¸i utilizatori dup˘ a crearea sa: Statement stmt = con. un tabel de tip ResultSet nu poate fi modificat iar cursorul asociat nu se deplaseaz˘ a decˆ at ˆ ınainte.getInt(1). String sql = "SELECT cod. A¸ sadar. fiecare apel al metodei next determinˆ and trecerea la urm˘ atoarea linie. uzual va fi folosit˘ a o bucl˘ a while-loop petru a itera prin articolele tabelului: String sql = "SELECT cod. Deoarece next returneaz˘ a false cˆ and nu mai sunt linii de adus. while (rs. . • updateXXX .Actualizeaz˘ a valoarea unei coloane din linia curent˘ a.getInt("cod"). EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 439 Un obiect ResultSet folose¸ ste un cursor pentru a parcurge articolele rezultate ˆ ın urma unei interog˘ ari.next()) { int cod = r. ResultSet rs = stmt. putem itera prin rezultatul unei interog˘ ari o singur˘ a dat˘ a¸ si numai de la prima la ultima linie. Init ¸ial acest cursor este pozit ¸ionat ˆ ınaintea primei linii.Deplaseaz˘ a cursorul la o anumit˘ a linie specificat˘ a absolut. nume FROM persoane". Dac˘ a un ResultSet folose¸ ste un cursor modificabil ¸ si care poate naviga ˆ ın ambele sensuri.println(cod + ". /* echivalent: int cod = r.out. Este ˆ ıns˘ a posibil s˘ a cre˘ am ResultSet-uri care s˘ a permit˘ a modificarea sau deplasarea ˆ ın ambele sensuri.createStatement( ResultSet.CONCUR_UPDATABLE). atunci are la dispozit ¸ie o serie de metode ce se bazeaz˘ a pe acest suport: • absolute . unde XXX este un tip de date.

revine la linia curent˘ a din tabel. este responsabilitatea driver-ului bazei de date s˘ a asigure rezolvarea problemelor legate de actualizarea concurent˘ a a unui cursor. Nu toate sistemele de gestiune a bazelor de date ofer˘ a suport pentru folosirea cursoarelor care pot fi modificate. Linia curent˘ a anterioar˘ a a cursorului va fi memorat˘ a pentru a se putea reveni la ea. sql . Listing 15. avˆ and coloanele: cod. • moveToInsertRow .6 Exemplu simplu In continuare vom da un exemplul simplu de utilizare a claselor de baz˘ a ment ¸ionate anterior. salariu double).¸ sterge linia curent˘ a din tabel ¸ si din baza de date. • deleteRow . utilizate˘ a pentru a introduce noi articole ˆ ın baza de date. Programul va folosi o baz˘ a de date MySql.*. nu poate fi apelat˘ a cˆ and cursorul este ˆ ın modul linie nou˘ a. 15. • insertRow .440 CAPITOLUL 15. numit˘ a linie nou˘ a. Aplicat ¸ia va goli tabelul cu persoane. nume ¸ si salariu.1: Exemplu simplu de utilzare JDBC import java . Pentru a determina dac˘ a baza de date permite acest lucru pot fi utilizate metodele supportsPositionedUpdate ¸ si supportsPositionedDelete ale clasei DatabaseMetaData. • moveToCurrentRow .Transfer˘ a actualiz˘ arile f˘ acute liniei ˆ ın baza de date. dup˘ a care va ad˘ auga aleator un num˘ ar de articole. ce cont ¸ine un tabel numit persoane. nume char(50). astfel ˆ ıncˆ at s˘ a nu apar˘ a anomalii.3. va efectua afi¸ sarea lor ¸ si calculul mediei salariilor.insereaz˘ a articolul din zona linie nou˘ aˆ ın baza de date. LUCRUL CU BAZE DE DATE • updateRow . cursorul trebuie s˘ a fie pozit ¸ionat le linia nou˘ a la execut ¸ia acestei operat ¸iuni.deplaseaz˘ a cursorul la o linie spceial˘ a. public class TestJdbc { public static void main ( String [] args ) { . In cazul ˆ ın care acest lucru este permis. Scriptul SQL de creare a bazei este: create table persoane(cod integer.

getDouble ( " salariu " ) ) .3. executeUpdate ( sql ) . rs . salariu ) int n = 10. ? . return . random () * 900) . pstmt . // Calculam salariul mediu sql = " SELECT avg ( salariu ) FROM persoane " . getInt ( " cod " ) + " . " + rs . try { Class . } try { Connection con = DriverManager . i < n . next () . ResultSet rs = stmt . Statement stmt = con . salariu ) . " + rs . i ++) { int cod = i . . ?) " . pstmt . sql = " INSERT INTO persoane VALUES (? . getString ( " nume " ) + " . nume . forName ( " com . stmt . println ( rs . out . Driver " ) . createStatement () . String nume = " Persoana " + i . setDouble (3 . mysql . cod ) . setString (2 . pstmt . getConnection ( url ) . out . rs = stmt . round ( Math . executeQuery ( sql ) . while ( rs . next () ) System . jdbc . executeUpdate () . // salariul va fi intre 100 si 1000 pstmt . prepareStatement ( sql ) . setInt (1 . nume ) .15. } catch ( Cl as sNo tF oun dE x c e p t i o n e ) { System . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . PreparedStatement pstmt = con . executeQuery ( sql ) . 441 // Adaugam un numar de persoane generate aleator // Tabelul persoane are coloanele ( cod . for ( int i =0. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String url = " jdbc : mysql :// localhost / test " . } // Afisam persoanele ordonate dupa salariu sql = " SELECT * FROM persoane ORDER BY salariu " . double salariu = 100 + Math . // Golim tabelul persoane String sql = " DELETE FROM persoane " .

out . JdbcOdbcDriver " ) . odbc . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { System . null .442 CAPITOLUL 15. return . Ca rezult al apelului metodei. printStackTrace () . out . null ) . capabilit˘ a¸ tilor conexiunii. getMetaData () . try { Class .2: Folosirea interfet ¸ei DatabaseMetaData import java .*. forName ( " sun . Programul urm˘ ator afi¸ seaz˘ a numele tuturor tabelelor dintr-o baz˘ a de dat ˆ ınregistrat˘ aˆ ın ODBC. getTables ( null . . } catch ( SQLException e ) { e . a¸ sa numitele meta-date (”date despre date”). ale bazei de date. etc. println ( " Media : " + rs .4 15. public class TestMetaData { public static void main ( String [] args ) { String url = " jdbc : odbc : test " . gramaticii SQL suportate. getConnection ( url ) . putem apela metoda getMetaData pentru a afla diverse informat ¸ii legate de baza respectiv˘ a.1 Lucrul cu meta-date Interfat ¸a DatabaseMetaData Dup˘ a realizarea unui conexiuni la o baz˘ a de date. } try { Connection con = DriverManager . jdbc . close () . } } } 15. DatabaseMetaData dbmd = con . null . ResultSet rs = dbmd . // Inchidem conexiunea con . sql . vom obt ¸ine un obiect de tip DatabaseMetaData ce ofer˘ a metode pentru determinarea tabelelor. getDouble (1) ) . Listing 15. println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . procedurilor stocate.4. LUCRUL CU BAZE DE DATE System .

// Aflam numarul de coloane int n = rsmd.getColumnCount().15.2 Interfat ¸a ResultSetMetaData Meta-datele unui ResultSet reprezint˘ a informat ¸iile despre rezultatul cont ¸inut ˆ ın acel obiect cum ar fi num˘ arul coloanelor. tipul ¸ si denumirile lor.getColumnName(i).executeQuery("SELECT * FROM tabel"). ResultSet rs = stmt. i++) nume[i] = rsmd. // Aflam numele coloanelor Sring nume[] = new String[n+1]. } } } 443 15. out . con .4. care va returna un obiect de tip ResultSetMetaData ce poate fi apoi folosit pentru extragerea informat ¸iilor dorite.getMetaData(). i<=n. . next () ) System . getString ( " TABLE_NAME " ) ) . ResultSetMetaData rsmd = rs. for(int i=1.4. println ( rs . etc. printStackTrace () . LUCRUL CU META-DATE while ( rs . close () . } catch ( SQLException e ) { e . Acestea sunt obt ¸inute apelˆ and metoda getMetaData pentru ResultSet-ul respectiv.

444 CAPITOLUL 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE .

Class. In urma acestui proces.lang. Init ¸ializarea . Spre deosebire de alte limbaje de programare cum ar fi C sau C++.Capitolul 16 Lucrul dinamic cu clase 16. ci sunt ˆ ın˘ arcate pe parcursul execut ¸ie acesteia atunci cˆ and este nevoie de ele. Operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a unei clase este realizat˘ a la un moment ce precede prima utilizare efectiv˘ a a sa. Editarea de leg˘ aturi . aceste clase nu sunt ˆ ın˘ arcate toate ˆ ın memorie la pornirea aplicat ¸iei. Inc˘ arcarea . momentul efectiv ˆ ın care se realizeaz˘ a acest lucru depinzˆ and de implementarea ma¸ sinii virtuale. In plus. 3.1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie Dup˘ a cum ¸ stim execut ¸ia unei aplicat ¸ii Java este realizat˘ a de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM). Ciclul de viat ¸˘ a al unei clase are a¸ sadar urm˘ atoarele etape: 1.class corespunz˘ atoare fiec˘ arei clase a programului.Specific˘ a incorporarea noului tip de date ˆ ın JVM pentru a putea fi utlizat. va fi instant ¸iat un obiect de tip java. un program Java compilat nu este descris de un fi¸ sier executabil ci de o mult ¸ime de fi¸ siere cu extensia .Este procesul reg˘ asirii reprezent˘ arii binare a unei clase (fi¸ sierul .class) pe baza numelui complet al acestuia ¸ si ˆ ınc˘ arcarea acesteia ˆ ın memorie. 445 . corespunz˘ ator clasei respective. aceasta fiind responsabil˘ a cu interpretarea codului de octet ¸i rezultat ˆ ın urma compil˘ arii. 2.Const˘ aˆ ın execut ¸ia blocurilor statice de init ¸ializare ¸ si init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a.

Atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a de tipul clasei respective. Abia ˆ ın cazul ˆ ın care nici unul din ace¸ stia nu a reu¸ sit. bootstrap) . a fost introdus un model de tip delegat. va ˆ ıncerca s˘ a execute operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a clasei. la execut ¸ia unui program Java vor fi create implicit dou˘ a obiecte de tip ClassLoader pentru ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorei a claselor proprii ale aplicat ¸iei. Dup˘ a cum vom vedea. Class loader-e proprii . Inc˘ arcarea claselor unei aplicat ¸ii Java ˆ ın memorie este realizat˘ a prin intermediul unor obiecte pe care le vom numi generic class loader. ˆ ın multe situat ¸ii el este de preferat. pentru a minimiza ˆ ınc˘ arcarea aceleia¸ si clase de mai multe ori. r˘ ad˘ acina acestuia fiind class loader-ul primordial.ClassLoader. 2. . Aceasta este o clas˘ a abstract˘ a. mai put ¸in r˘ ad˘ acina). tipul efectiv al obiectului fiind a¸ sadar derivat din aceasta. In momentul cˆ and este solicitat˘ aˆ ınc˘ arcarea unei clase. va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul ClassNotFoundException. obiectul de tip Class creat va fi marcat pentru a fi eliminat din memorie de c˘ atre garbage collector.2 de Java.Reprezint˘ a o parte integrant˘ a a ma¸ sinii virtuale. LUCRUL DINAMIC CU CLASE 4. Class loader-ul primordial (eng. acesta fiind specificat la crearea sa. etc. fiind responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor standard din distribut ¸ia Java. folosind class loader-e diferite. Desc˘ arcarea .446 CAPITOLUL 16. sau a unor resurse ce sunt necesare funct ¸ion˘ arii acesteia. un classloader poate delega ˆ ın primul rˆ and operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare p˘ arintelui s˘ au care va delega la rˆ andul s˘ au cererea mai departe pˆ an˘ a la class loader-ul primordial sau pˆ an˘ a unul din ace¸ stia reu¸ se¸ ste s˘ a oˆ ıncarce.Acestea nu fac parte intrinsec˘ a din JVM ¸ si sunt instant ¸e ale clasei java. ˆ ın care class loader-ele sunt dispuse ierarhic ˆ ıntr-un arbore. ˆ ınc˘ arcarea unei clase poate determina ˆ ınc˘ arcarea unor altor clase care sigur vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu prima. Astfel. De¸ si acest comportament nu este obligatoriu. Dac˘ a nici ea nu va reu¸ si. Acestea sunt de dou˘ a tipuri: 1. Incepˆ and cu versiunea 1.lang. Exist˘ aˆ ıns˘ a posibilitarea de a crea noi tipuri derivate din ClassLoader specializate pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor conform unor specificat ¸ii anume care s˘ a realizeze diverse optimiz˘ ari. Fiecare instant ¸a de tip ClassLoader va avea a¸ sadar un p˘ arinte (evident.

• System Class Loader . Acest lucru poate fi realizat prin mai multe modalit˘ a¸ ti. cele mai comune metode fiind: .*.˘ 16. Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor din distribut ¸ia Java standard (cele din pachetele java. etc. specificˆ and numele s˘ au complet prin intermediul unui ¸ sir de caractere. acesta putˆ and fi obt ¸inut cu metoda getClassLoader. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE 447 Implicit. Inc˘ arcarea dinamic˘ a a unei clase ˆ ın memorie se refer˘ a la faptul c˘ a nu cunoast ¸em tipul acesteia decˆ at la execut ¸ia preogramului.lang. Java 2 JVM ofer˘ a trei class loader-e. fiecare obiect Class va ret ¸ine class loader-ul care a fost folosit pentru ˆ ınc˘ arcare.*. javax.Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor proprii aplicat ¸iilor Java (cele din CLASSPATH). moment ˆ ın care putem solicita ˆ ınc˘ arcarea sa. cunoscute sub numele de: • Boostrap Class Loader .1. unul primordial ¸ si dou˘ a proprii.Class loader-ul primordial.). Tipul acestuia este java. • Extension Class Loader .URLClassLoader. Intrucˆ at tipurile de date Java pot fi ˆ ınc˘ arcate folosind diverse instant ¸e de tip ClassLoader.Utilizat pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor din directoarele extensiilor JRE.

Vom detalia acest lucru prin intermediul unui exepmplu.forName("java. LUCRUL DINAMIC CU CLASE • loadClass apelat˘ a pentru un obiect de tip ClassLoader ClassLoader loader = new MyClassLoader().getClass(). Dac˘ a dorim s˘ a instant ¸iem un obiect dintr-o clas˘ aˆ ınc˘ arcat˘ a dinamic putem folosi metoda newInstance. tot ce trebuie s˘ a facem fiind s˘ a scriem noi clase care extind Functie ¸ si s˘ a implement˘ am metoda executa. Numele funct ¸iei care trebuie apelat˘ a va fi introdus de la tastatur˘ a.448 CAPITOLUL 16.Thread").lang. −1 ˆ ın caz contrar. Toate funct ¸iile vor extinde clasa abstract˘ a Funct ¸ie.forName Aceast˘ a metoda va ˆ ınc˘ arca respectiva clas˘ a folosind class loader-ul obiectului curent (care o apeleaz˘ a): Class c = Class. Class c = Class.newInstance().Button").awt.loadClass("NumeCompletClasa"). Dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. mai exist˘ a¸ si alte posibilit˘ a¸ ti de a instant ¸ia astfel de obiecte. In felul acesta. • Class. loader. aplicat ¸ia poate fi extins˘ a cu noi funct ¸ii f˘ ar˘ a a schimba codul ei. // echivalent cu ClassLoader loader = this.loadClass("ClasaNecunoscuta"). cu condit ¸ia s˘ a existe constructorul f˘ ar˘ a argumente pentru clasa respectiv˘ a.forName("java.forName("NumeCompletClasa"). S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a genereze aleator un vector de numere dup˘ a care s˘ a aplice o anumit˘ a funct ¸ie acestui vector. Folosirea interfet ¸elor sau a claselor abstracte ˆ ımpreun˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea dinamic˘ a a claselor ofer˘ a un mecanism extrem de puternic de lucru ˆ ın Java. Button b = (Button) c. Aceasta va returna 0 dac˘ a metoda s-a executat corect. . iar implementarea ei va fi cont ¸inut˘ aˆ ıntr-o clas˘ a a directorului curent.getClassLoader(). // Clasele standard pot fi si ele incarcate astfel Class t = Class. loader.

i ++) v [ i ] = rand . } catch ( In st ant ia tio n E x c e p t i o n e ) { System . err . i < n . public class TestFunctii { 449 public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. Random rand = new Random () . out . in ) ) . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . forName ( numeFunctie ) . for ( int i =0.˘ 16.1: Exemplu de ˆ ınc˘ arcare dinamic˘ a a claselor import java . } catch ( Il le gal Ac ces s E x c e p t i o n e ) { System . print ( " \ nFunctie : " ) . executa () . try { // Incarcam clasa Class c = Class . equals ( " gata " ) ) { System . int v [] = new int [ n ]. } catch ( Cl as sNo tF oun d E x c e p t i o n e ) { System . numeFunctie = stdin . String numeFunctie = " " . setVector ( v ) . readLine () . import java . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System .*. nextInt (100) . v = v . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE Listing 16. // sau f . . // Setam vectorul f . io . println ( " Functie inexistenta ! " ) . while (! numeFunctie . System . println ( " Functia nu poate fi instantiata ! "). println ( " Functia nu poate fi accesata ! " ) . err . err . // Executam functia int ret = f . // Cream un obiect de tip Functie Functie f = ( Functie ) c . out . util .*. newInstance () .1.

out .450 } } } } CAPITOLUL 16.*. length . length . } public abstract int executa () . i ++) System . . LUCRUL DINAMIC CU CLASE Listing 16. public class Sort extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. sort ( v ) . for ( int i =0. public void setVector ( int [] v ) { this . util . print ( v [ i ] + " " ) . int max = v [0]. return 0.3: Un exemplu de funct ¸ie import java . print ( max ) . } Listing 16. i < v . } } Listing 16.2: Clasa abstract˘ a ce descrie funct ¸ia public abstract class Functie { public int v [] = null . v = v . i < v . for ( int i =1. i ++) if ( max < v [ i ]) max = v [ i ]. return 0. System .4: Alt exemplu de funct ¸ie public class Max extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. Arrays . out .

Implicit.getClassLoader(). INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE } } 451 Un obiect de tip URLClassLoader ment ¸ine o list˘ a de adrese URL de unde va ˆ ıncerca s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie clasa al c˘ arei nume ˆ ıl specific˘ am ca argument al metodelor de mai sus. Bineˆ ınt ¸eles. deoarece a fost modificat˘ a¸ si recompilat˘ a. S˘ a presupunem c˘ aˆ ın directorul c:\clase\demo exist˘ a clasa cu numele Test. Folosind metoda getURLs putem afla aceste adrese.1.getClass(). ea nu va mai putea fi desc˘ arcat˘ a explicit din memorie. ori de cˆ ate ori dorim s˘ a fort ¸˘ am reˆ ınc˘ arcarea claselor. adresele URL pot specifica ¸ si directoare ale sistemului de fi¸ siere local. Crearea unui class loader propriu se face uzual prin extinderea clasei URLClassLoader.addURL(new File("c:\\clase").toURL()).loadClass("demo. iar cu addURL putem ad˘ auga o nou˘ a adres˘ a de c˘ autare a claselor.˘ 16.Test"). // Adaugam directorul sub forma unui URL urlLoader. Dup˘ a ce o clas˘ a a fost ˆ ınc˘ arcat˘ a folosind un class loader. la crearea class loader-ului aceast˘ a list˘ a este completat˘ a cu informat ¸iile din variabila sistem CLASSPATH sau cu cele specificate prin opt ¸iunea -classpath la lansarea aplicat ¸iei. // Incarcam clasa urlLoader. aflat˘ aˆ ın pachetul demo ¸ si dorim s˘ a oˆ ınc˘ arc˘ am dinamic ˆ ın memorie: // Obtinem class loaderul curent URLClassLoader urlLoader = (URLClassLoader) this. } } Inc˘ arcarea claselor folosind clasa nou creat˘ a se va face astfel: . trebuie s˘ a folosim class-loadere proprii ¸ si s˘ a instant ¸iem noi obiecte de tip ClassLoader. o variant˘ a simplist˘ a fiind prezentat˘ a mai jos: public class MyClassLoader extends URLClassLoader{ public MyClassLoader(URL[] urls){ super(urls). In cazul ˆ ın care dorim s˘ a avem posibilitatea de a o reˆ ınc˘ arca.

• Crearea unor vectori a c˘ aror dimensiune ¸ si tip nu este ¸ stiut decˆ at la execut ¸ie. chiar dac˘ a numele acestora este ¸ stiut abia la execut ¸ie.. myLoader. URL[] urls = systemLoader. • Invocarea metodelor unui obiect al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. superclasa. • Aflarea unor informat ¸ii despre o clas˘ a (modificatori.getClass().2 Mecanismul reflect˘ arii Mecanismul prin care o clas˘ a. constructori.loadClass("Clasa").getURLs(). fiind cunoscut sub numele de Reflection API ¸ si cont ¸ine urm˘ atoarele clase: . metode). interfat ¸˘ a sau obiect ”reflect˘ a” la momentul execut ¸iei structura lor intern˘ a se nume¸ ste reflectare (eng. // reincarca clasa 16.getClassLoader(). • Setarea sau aflarea atributelor unui obiect. // Dorim sa reincarcam clasa myLoader.loadClass("Clasa"). myLoader.452 CAPITOLUL 16. // Cream class loaderul propriu MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). reflection).loadClass("Clasa").. . acesta punˆ and la dispozit ¸ie metode pentru: • Determinarea clasei unui obiect. LUCRUL DINAMIC CU CLASE // La initializare URLClassLoader systemLoader = (URLClassLoader) this. Suportul pentru reflectare este inclus ˆ ın distribut ¸ia standard Java. • Instant ¸ierea unor clase al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. // nu functioneaza ! // Cream alt class loader MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls).

diferent ¸ierea acestora f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isInterface. MECANISMUL REFLECTARII • java.awt.getClass(). un obiect de acest tip putˆ and s˘ a reprezinte atˆ at o clas˘ a cˆ at ¸ si o interfat ¸˘ a. Reflection API pune la dispozit ¸ie metode pentru obt ¸inerea urm˘ atoarelor informat ¸ii: Aflarea instant ¸ei Class corespunz˘ ator unui anumit obiect sau tip de date: Class c = obiect.getClass().class.forName("NumeClasa").class.class: int.. Aflarea numelui unei clase .˘ 16.class.1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor se realizeaz˘ a cu metode ale clasei java.2.lang.reflect ¸ si anume: – Array – Constructor – Field – Method – Modifier 453 16. Class c = java. etc. .lang.2.Se realizeaz˘ a cu metoda getName: Class clasa = obiect.lang.Object • Clasele din pachetul java. Tipurile primitive sunt descrise ¸ si ele de instant ¸e de tip Class avˆ and forma TipPrimitiv. diferent ¸ierea lor f˘ acˆ anduse cu ajutorul metodei isPrimitive. String nume = clasa.Class. Class c = Class.Class • java.Button.getName(). double.lang.

isPublic(m)) modif += "public ".awt.Se realizeaz˘ a cu metoda getSuperclass ce returneaz˘ a o instant ¸˘ a de tip Class. System.getName()). public void interfete(Class c) { Class[] interf = c. . corespunz˘ atoare tipului de date al superclasei sau null pentru clasa Object.length.class.getSuperclass(). i++) { String nume = interf[i]. Pentru a determina u¸ sor prezent ¸a unui anumit modificator se folosesc metodele statice ale clasei Modifier isPublic. Class s = c. LUCRUL DINAMIC CU CLASE Aflarea modificatorilor unei clase . aceasta returnˆ and un num˘ ar ˆ ıntreg ce codific˘ a tot ¸i modificatorii clasei. i < interf. // java.print(nume + " ").awt.out. Class c = java. ce returneaz˘ a un vector de tip Class[]. if (Modifier.Object.class. int m = clasa.println(modif + "class" + c.getClass(). if (Modifier. for (int i = 0. // null Aflarea interfet ¸elor implementate de o clas˘ a sau extinse de o interfat ¸˘ a .getInterfaces().454 CAPITOLUL 16.awt.Se realizeaz˘ a cu metoda getModifiers.getModifiers().out.Window Class c = java. isAbstract ¸ si isFinal: Class clasa = obiect.isFinal(m)) modif += "final ".out.println(s).Se realizeaz˘ a cu metoda getInterfaces. if (Modifier. System. System. String modif = "".getName(). Class s = c.getSuperclass().Frame.isAbstract(m)) modif += "abstract ". Aflarea superclasei .

getParameterTypes.˘ 16. respectiv modificatorii unei variabile membru. Aflarea constructorilor .2. La rˆ andul ei. ce returneaz˘ a un vector de tip Constructor[].Set). getExceptionTypes pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate de respectivul constructor. getReturnType pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate . tipul. ce returneaz˘ a un vector de tip Method[].Se realizeaz˘ a cu metodele getConstructors sau getDeclaredConstructors. getExceptionTypes. getParameterTypes. Cu ajutorul metodei getConstructor este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la constructor cu o signatur˘ a specificat˘ a. Collection. ˆ ın timp ce a doua le returnez˘ a doar pe cele declarate ˆ ın cadrul clasei.class).util.. // Va afisa interfetele implementate de HashSet: // Cloneable. Clasa Method pune la dispozit ¸ie metodele getName. clasa Field pune la dispozit ¸ie metodele getName. ce returnez˘ a un vector de tip Field[]. inclusiv cele mo¸ stenite. Clasa Constructor pune la dispozit ¸ie metodele getName. getModifiers. Serializable.Se realizeaz˘ a cu metodele getMethods sau getDeclaredMethods. diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a prima returneaz˘ a toate variabilele membre.Se realizeaz˘ a cu una din metodele getFields sau getDeclaredFields. Set 455 interfete(java. Aflarea metodelor .HashSet. MECANISMUL REFLECTARII } } .util. getType ¸ si getModifiers pentru a obt ¸ine numele. Cu ajutorul metodei getField este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o variabil˘ a mebr˘ a cu un anumit nume specificat. getModifiers. interfete(java.. // Va afisa interfetele extinse de Set: // Collection Aflarea variabilelor membre .

forName("NumeClasa"). avem la dispozit ¸ie alte dou˘ a variante: • Metoda newInstance din clasa java. Crearea obiectelor Dup˘ a cum st ¸im. respectiv IllegalAccessException. pentru acestea returnˆ and clasa c˘ arei ˆ ıi apart ¸ine variabila. Object o = c.Se realizeaz˘ a cu metodele getClasses sau getDeclaredClasses. In schimb. 16. Constructor. Aflarea clasei de acoperire .2.Se realizeaz˘ a cu metoda getDeclaringClass.lang. ce returnez˘ a un vector de tip Class[]. Dac˘ a nu exist˘ a un astfel de constructor sau nu este accesibil vor fi generate except ¸ii de tipul InstantiationException.Class Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente al acestuia. In cazul ˆ ın care numele clasei nu este cunoscut decˆ at la momentul execut ¸iei nu mai putem folosi aceast˘ a metod˘ a de instant ¸iere. Method. Aflarea claselor imbricate . Cu ajutorul metodei getMethod este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o metod˘ a cu o signatur˘ a specificat˘ a. bazˆ andu-ne pe informat ¸ii pe care le obt ¸inem abia la execut ¸ie. LUCRUL DINAMIC CU CLASE de respectiva metod˘ a. crearea obiectelor se realizeaz˘ a cu operatorul new urmat de un apel la un constructor al clasei pe care o instant ¸iem.456 CAPITOLUL 16. Class c = Class. folosind Reflection API avem posibilitatea de a lucra dinamic cu obiecte. Aceast˘ a metod˘ a o reg˘ asim ¸ si ˆ ın clasele Field.newInstance(). // Daca stim tipul obiectului . constructorul sau metoda respectiv˘ a.2 Manipularea obiectelor Pe lˆ ang˘ a posibilitatea de a examina structura unei anumite clase la momentul execut ¸iei.

Invocarea metodelor Invocarea unei metode al c˘ arei nume ˆ ıl cunoa¸ stem abia la momentul execut ¸iei se realizeaz˘ a cu metoda invoke a clasei Method. Class clasa = java.class. mai putem obt ¸ine valoarea returnat˘ a. 457 • Metoda newInstance din clasa Constructor Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind un anumit constructor. // Instantiem Point p = (Point) ctor. Constructor ctor = clasa.getConstructor(signatura). Metoda getConstructor poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. Except ¸ii generate de metoda newInstance sunt: InstantiationException.newInstance(). S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a apel˘ am metoda contains . int. In plus. IllegalAccessException. S˘ a rescriem exemplul de mai sus.class. apelˆ and constructorul cu dou˘ a argumente al clasei Point. // Pregatim argumentele // Ele trebuie sa fie de tipul referinta corespunzator Integer x = new Integer(10).awt. aceast˘ a solut ¸ie presupune ˆ ın primul rˆ and obt ¸inerea unui obiect de tip Constructor cu o anumit˘ a signatur˘ a. trebuie s˘ a obt ¸inem ˆ ıntˆ ai o referint ¸˘ a la metoda cu signatura corespunz˘ atoare ¸ si apoi s˘ a specific˘ am argumentele. Point p = (Point) c.awt.Point. Evident.˘ 16.class}. apoi specificarea argumentelor la apelarea sa.class.newInstance(arg). Object[] arg = new Object[] {x. // Obtinem constructorul dorit Class[] signatura = new Class[] {int. cel pentru care se face apelul. IllegalArgumentException ¸ si InvocationTargetException. Integer y = new Integer(20). y}. Ca ¸ si ˆ ın cazul constructorilor.Point. MECANISMUL REFLECTARII Class c = java.2.

arg). respectiv parametri de apelare ai metodei.getField("x"). // Obtinem variabilele membre Field x.class. Except ¸iile generate de metoda invoke sunt: IllegalAccessException ¸ si InvocationTargetException. Dac˘ a num˘ arul argumentelor metodei este 0. Rectangle obiect = new Rectangle(0. Metoda contains are mai multe variante.class}.awt. y.Rectangle.getField("y"). 0. . Class clasa = java.Point. Point obiect = new Point(0. atunci putem folosi valoarea null ˆ ın locul vectorilor ce reprezint˘ a signatura. Object[] arg = new Object[] {p}. noi o vom apela pe cea care accept˘ a un argument de tip Point. // Pregatim argumentele Point p = new Point(10. Setarea ¸ si aflarea variabilelor membre Pentur setarea ¸ si aflarea valorilor variabilelor membre sunt folosite metodele set ¸ si get ale clasei Field.class. // Obtinem metoda dorita Class[] signatura = new Class[] {Point. // Apelam metoda metoda. Method metoda = clasa. Metoda getMethod poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException.invoke(obiect.458 CAPITOLUL 16.awt. 20). y = clasa. signatura). 20). S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a set˘ am variabila x a unui obiect de tip Point ¸ si s˘ a obt ¸inem valoarea variabilei y a aceluia¸ si obiect: Class clasa = java. 100. 100).getMethod("contains". x = clasa. LUCRUL DINAMIC CU CLASE a clasei Rectangle care determin˘ a dac˘ a un anumit punct se g˘ ase¸ ste ˆ ın interiorul drepunghiului.

2. Listing 16. 459 Except ¸iile generate de metodele get. . String numeFunctie = " " . solut ¸ia anterioar˘ a nu mai este viabil˘ a¸ si trebuie s˘ a folosim apelarea metodei executa ˆ ıntr-un mod dinamic. for ( int i =0. numeFunctie = stdin . int v [] = new int [ n ]. // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . in ) ) . while (! numeFunctie . lang .˘ 16. reflect . i < n . s˘ a presupunem c˘ a exist˘ a deja un num˘ ar ˆ ınsemnat de clase care descriu diferite funct ¸ii dar acestea nu extind clasa abstract˘ a Functie. public class TestFunctii2 { public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. import java . MECANISMUL REFLECTARII // Setam valoarea lui x x. Revenind la exemplul din sect ¸iunea anterioar˘ a cu apelarea dinamic˘ a a unor funct ¸ii pentru un vector. print ( " \ nFunctie : " ) . Metoda getField poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchFieldException. Din acest motiv. out . equals ( " gata " ) ) { System .*.*.*.5: Lucru dinamic cu metode ¸ si variabile import java .get(obiect). nextInt (100) . Random rand = new Random () . import java . // Obtinem valoarea lui y Integer val = y. io . readLine () . set sunt: IllegalAccessException ¸ si IllegalArgumentException. new Integer(10)). i ++) v [ i ] = rand .set(obiect. util .

Class. err . forName ( numeFunctie ) . newInstance () . Integer ret = ( Integer ) m . Tipul de date al elementelor din care este format vectorul va fi obt ¸inut cu ajutorul metodei getComponentType. // Cream un obiect de tip Functie Object f = c . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . println ( " Eroare la apelarea functiei ! " ) . null ) . diferent ¸ierea f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isArray. ce ˆ ıntoarce o referint ¸˘ a de tip Class.Point Lucrul dinamic cu obiecte ce reprezint˘ a vectori se realizeaz˘ a prin intermediul clasei Array. null ) . set (f .awt. Aceasta cont ¸ine o serie de metode statice ce permit: • Crearea de noi vectori: newInstance • Aflarea num˘ arului de elemente: getLength . getMethod ( " executa " . LUCRUL DINAMIC CU CLASE try { // Incarcam clasa Class c = Class . v ) . // Apelam metoda ’ executa ’ // Folosim null pentru ca nu avem argumente Method m = c . } } } } 16. invoke (f .getClass(). vector .3 Lucrul dinamic cu vectori Vectorii sunt reprezentat ¸i ca tip de date tot prin intermediul clasei java.println(c. Point []vector = new Point[10]. // Setam vectorul ( setam direct variabila v ) Field vector = c .2. getField ( " v " ) . System . Class c = vector.getComponentType()). // Va afisa: class java. System.lang. } catch ( Exception e ) { System . out .460 CAPITOLUL 16.out.

for (int i=0. MECANISMUL REFLECTARII • Setarea / aflarea elementelor: set.getLength(a). i) + " ").2. i++) System. new Integer(i)). get 461 Exemplul de mai jos creeaz˘ a un vector ce cont ¸ine numerele ˆ ıntregi de la 0 la 9: Object a = Array.class. . i < Array.print(Array.get(a.˘ 16. i < Array. 10). i.out. for (int i=0. i++) Array.set(a.newInstance(int.getLength(a).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful