Curs practic de Java

Cristian Fr˘ asinaru

Cuprins
1 Introducere ˆ ın Java 1.1 Ce este Java ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Limbajul de programare Java . . . . . 1.1.2 Platforme de lucru Java . . . . . . . . 1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat 1.2 Primul program . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Structura lexical˘ a a limbajului Java . . . . . . 1.3.1 Setul de caractere . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Identificatori . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Literali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Separatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Comentarii . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tipuri de date ¸ si variabile . . . . . . . . . . . 1.4.1 Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Controlul execut ¸iei . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Instruct ¸iuni de decizie . . . . . . . . . 1.5.2 Instruct ¸iuni de salt . . . . . . . . . . . 1.5.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor 1.5.4 Alte instruct ¸iuni . . . . . . . . . . . . 1.6 Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Crearea unui vector . . . . . . . . . . . 1.6.2 Tablouri multidimensionale . . . . . . 1.6.3 Dimensiunea unui vector . . . . . . . . 1.6.4 Copierea vectorilor . . . . . . . . . . . 1 11 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 19 19 20 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays . . . . . . 1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni S ¸ iruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a . . . 1.8.1 Transmiterea argumentelor . . . . . . . . . . 1.8.2 Primirea argumentelor . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Argumente numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 37 38 39 39 40 41 42 46 49 50 50 52 53 56 57 58 59 59 61 62 63 64 64 66 66 67 67

1.7 1.8

2 Obiecte ¸ si clase 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Crearea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Folosirea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Distrugerea obiectelor . . . . . . . . . . . . 2.2 Crearea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Declararea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Corpul unei clase . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Constructorii unei clase . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Declararea variabilelor . . . . . . . . . . . . 2.2.6 this ¸ si super . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Implementarea metodelor . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Declararea metodelor . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Tipul returnat de o metod˘ a . . . . . . . . . 2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a . . . 2.3.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente . . 2.3.5 Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor 2.4 Modificatori de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a . . . . . . . 2.5.1 Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . 2.5.2 Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.3 Utilitatea membrilor de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.4 Blocuri statice de init ¸ializare . . . . . . . . . 2.6 Clase imbricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Definirea claselor imbricate . . . . . . . . . . 2.6.2 Clase interne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Identificare claselor imbricate . . . . . . . . 2.6.4 Clase anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clase ¸ si metode abstracte . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 2.7.1 Declararea unei clase abstracte 2.7.2 Metode abstracte . . . . . . . . 2.8 Clasa Object . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Orice clas˘ a are o superclas˘ a . . 2.8.2 Clasa Object . . . . . . . . . . 2.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri . . . . 2.10 Tipul de date enumerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 68 68 71 71 71 74 75 77 77 78 82 85 85 87 89 90 91 92 95 95 95 96 97 98 99 99 100 101 103 105 107 108 109 110 110 111

3 Except ¸ii 3.1 Ce sunt except ¸iile ? . . . . . . . . . . . . 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor . . . . 3.3 ”Aruncarea” except ¸iilor . . . . . . . . . . 3.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor . . . . . . 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea 3.4.2 Propagarea erorilor . . . . . . . . 3.4.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor . 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii . . . 3.6 Except ¸ii la execut ¸ie . . . . . . . . . . . . 3.7 Crearea propriilor except ¸ii . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Ce sunt fluxurile? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Clasificarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri . . . . 4.1.4 Metode comune fluxurilor . . . . . . . . . . . . 4.2 Folosirea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Fluxuri primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Fluxuri de procesare . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Crearea unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere . . . . . . . . . . 4.2.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer . . . . . . . . . . . . 4.2.6 Concatenarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor . . . . . . . . . 4.2.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream 4.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Intr˘ ari formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4.4

CUPRINS Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard . . . . . . . . . . . 4.4.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) . . . . . . Clasa File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 112 113 115 117 119

4.5 4.6

5 Interfet ¸e 5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ce este o interfat ¸˘ a? . . . . . . . . . 5.2 Folosirea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Definirea unei interfet ¸e . . . . . . . . 5.2.2 Implementarea unei interfet ¸e . . . . . 5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive . 5.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte . . . . . . . . . . 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e . . . . . . 5.5 Utilitatea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Crearea grupurilor de constante . . . 5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri 5.6 Interfat ¸a FilenameFilter . . . . . . . . . . 5.6.1 Folosirea claselor anonime . . . . . . 5.7 Compararea obiectelor . . . . . . . . . . . . 5.7.1 Interfat ¸a Comparable . . . . . . . . . 5.7.2 Interfat ¸a Comparator . . . . . . . . . 5.8 Adaptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Pachetele standard (J2SDK) . . . 6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet . 6.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e . 6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet 6.1.5 Importul static . . . . . . . . . . 6.1.6 Crearea unui pachet . . . . . . . 6.1.7 Denumirea unui pachet . . . . . . 6.2 Organizarea fi¸ sierelor . . . . . . . . . . . 6.2.1 Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

121 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 124 . 129 . 130 . 132 . 132 . 133 . 134 . 137 . 138 . 139 . 141 . 142 145 145 145 146 147 148 149 150 151 152 152

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.class) 6.2.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor . . . . . . . . 6.2.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) . . . . Arhive JAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Folosirea utilitarului jar . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 154 155 156 157 158 159

6.3

7 Colect ¸ii 7.1 Introducere . . . . . . . . . . 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii . . 7.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor . . 7.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor 7.5 Algoritmi polimorfici . . . . . 7.6 Tipuri generice . . . . . . . . 7.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

161 . 161 . 162 . 166 . 168 . 170 . 171 . 172 177 177 179 180 180 181 183 183 184 187 188 193 194 196

8 Serializarea obiectelor 8.1 Folosirea serializ˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Serializarea tipurilor primitive . . . . . 8.1.2 Serializarea obiectelor . . . . . . . . . . 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream . . . . . . 8.1.4 Clasa ObjectInputStream . . . . . . . 8.2 Obiecte serializabile . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable . 8.2.2 Controlul serializ˘ arii . . . . . . . . . . 8.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor . . . . . . 8.3.1 Controlul versiunilor claselor . . . . . . 8.3.2 Securizarea datelor . . . . . . . . . . . 8.3.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable 8.4 Clonarea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Modelul AWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Componentele AWT . . . . . . . . . . 9.2.2 Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container) 9.3 Gestionarea pozit ¸ion˘ arii . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

199 . 199 . 200 . 202 . 204 . 206 . 207

6 9.3.2 Gestionarul FlowLayout . . . . . . . . . . . 9.3.3 Gestionarul BorderLayout . . . . . . . . . . 9.3.4 Gestionarul GridLayout . . . . . . . . . . . 9.3.5 Gestionarul CardLayout . . . . . . . . . . . 9.3.6 Gestionarul GridBagLayout . . . . . . . . . 9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) . . . Tratarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor . . . . . 9.4.2 Tipuri de evenimente . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime . Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Clasa Window . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Clasa Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Clasa Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4 Clasa FileDialog . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri . . . . . 9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri 9.6.3 Meniuri de context (popup) . . . . . . . . . 9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) . . . . . Folosirea componentelor AWT . . . . . . . . . . . . 9.7.1 Clasa Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.2 Clasa Button . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.3 Clasa Checkbox . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.4 Clasa CheckboxGroup . . . . . . . . . . . . 9.7.5 Clasa Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.6 Clasa List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.7 Clasa ScrollBar . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.8 Clasa ScrollPane . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.9 Clasa TextField . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.10 Clasa TextArea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 211 212 214 218 219 221 224 227 232 232 233 236 239 242 243 246 247 250 250 251 252 253 255 257 259 261 262 263 265

9.4

9.5

9.6

9.7

10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare . . . . . . . . . . . . 10.1.1 Metoda paint . . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Suprafet ¸e de desenare - clasa Canvas 10.2 Contextul grafic de desenare . . . . . . . . . 10.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

269 . 269 . 270 . 271 . 274 . 275

CUPRINS 10.2.2 Primitive grafice . . . . . . . . . . Folosirea fonturilor . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Clasa Font . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Clasa FontMetrics . . . . . . . . . . Folosirea culorilor . . . . . . . . . . . . . . Folosirea imaginilor . . . . . . . . . . . . . 10.5.1 Afi¸ sarea imaginilor . . . . . . . . . 10.5.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor 10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” . 10.5.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG 10.5.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie . . Tip˘ arirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 275 276 277 279 282 286 287 289 291 291 292 293 299 299 299 300 301 304 305 307 310 310 314 316 316 316 319 324 329 332 335 336 336 338 340

10.3

10.4 10.5

10.6

11 Swing 11.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1 JFC . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2 Swing API . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3 Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT . . 11.2 Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ferestre interne . . . . . . . . . . . 11.3 Clasa JComponent . . . . . . . . . . . . . 11.4 Arhitectura modelului Swing . . . . . . . . 11.5 Folosirea modelelor . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tratarea evenimentelor . . . . . . . 11.6 Folosirea componentelor . . . . . . . . . . 11.6.1 Componente atomice . . . . . . . . 11.6.2 Componente pentru editare de text 11.6.3 Componente pentru selectarea unor 11.6.4 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Arbori . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Containere . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Dialoguri . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Desenarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Metode specifice . . . . . . . . . . 11.7.2 Considerat ¸ii generale . . . . . . . . 11.8 Look and Feel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12 Fire de execut ¸ie 12.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Crearea unui fir de execut ¸ie . . . . . . . . 12.2.1 Extinderea clasei Thread . . . . . . 12.2.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie . . . 12.3.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie . . 12.3.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” . 12.3.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie . 12.3.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie . . 12.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator 12.3.6 Monitoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.7 Semafoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.8 Probleme legate de sincronizare . . 12.4 Gruparea firelor de execut ¸ie . . . . . . . . 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” . . 12.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask . . . . . . . .

CUPRINS 343 . 343 . 344 . 345 . 347 . 352 . 355 . 357 . 358 . 362 . 362 . 367 . 369 . 371 . 373 . 376 . 378 383 . 383 . 385 . 387 . 388 . 393 . 397 401 . 401 . 402 . 404 . 406 . 408 . 410 . 412 . 416 . 420 . 421 . 421

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Lucrul cu URL-uri . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Socket-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Comunicarea prin conexiuni . . . . . . . . . 13.5 Comunicarea prin datagrame . . . . . . . . . 13.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i 14 Appleturi 14.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Crearea unui applet simplu . . . . . . . 14.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet . . . . . 14.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul . . . . . 14.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor . . . 14.6 Tag-ul APPLET . . . . . . . . . . . . 14.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi 14.8 Alte metode oferite de clasa Applet . . 14.9 Arhivarea appleturilor . . . . . . . . . 14.10Restrict ¸ii de securitate . . . . . . . . . 14.11Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . .3 Tipuri de drivere . . . . . . . . . . . . .CUPRINS 15 Lucrul cu baze de date 15. . . . . . . . . . . . . . . . . 430 . . . 15.3. . . . .3. . . . . . 424 . . . . 438 .2. . . . . . . . . . . . . . . 432 . . . .1. 445 . . . . . . . 16. . .2 Mecanismul reflect˘ arii . . . . . . 438 . . . 15. . . . . . . . . . 15. 15. . . 15. . . . . . . . . .2 JDBC . . . . . 437 .1 Generalit˘ a¸ ti despre baze de date . . . . . .4. . . . . . .2. . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . 460 . . . . 16. . 423 . . . . . . . 9 423 . . . . . .1 Interfat ¸a Statement . . 15.3. . .1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie . . . . . . . . .2 Interfat ¸a PreparedStatement . .4 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor 15. .2 Specificarea unei baze de date . . . . . 15. .3. . 456 . . . . . 15. . . .4. . .3 Interfat ¸a CallableStatement . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . 427 . .2. . . . . 15. . . . 442 .1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor 16. . . . .4 Lucrul cu meta-date . . . . . . . . . . .1 Interfat ¸a DatabaseMetaData . . . . . . . . . . .4 Realizarea unei conexiuni . . . . . . . . .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . 442 . . 15. . . . . . . . . . . . 16 Lucrul dinamic cu clase 16. . . . .2 Manipularea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. . . 431 . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . .2. .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL . .3 Lucrul dinamic cu vectori . .1 Inregistrarea unui driver . . . . 15. . . . . . . . . 434 . . . . . . 15. 453 . 452 . . 423 . . . .2 Conectarea la o baz˘ a de date . . . .3. . . . . . . .1 Introducere . . . . 426 . 425 . 428 .2. . . . 440 . 443 445 . 15. . . . .6 Exemplu simplu . . .3. . . 16. . . . .5 Interfat ¸a ResultSet . .

10 CUPRINS .

• Simplitate . care l-au transformat ˆ ıntr-un interval de timp atˆ at de scurt ˆ ıntr-una din cele mai pupulare opt ¸iuni pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii. tehnologia Java este format˘ a dintr-un limbaj de programare de nivel ˆ ınalt pe baza c˘ aruia sunt construite o serie de platforme destinate implement˘ arii de aplicat ¸ii pentru toate segmentele industriei software. Denumit˘ a init ¸ial OAK. fire de execut ¸ie.1 Limbajul de programare Java Inainte de a prezenta ˆ ın detaliu aspectele tehnice ale limbajului Java. impunˆ andu-se prin calit˘ a¸ ti deosebite cum ar fi simplitate. care a avut un impact remarcabil asupra ˆ ıntregii comunit˘ a¸ ti a dezvoltatorilor de software. interfat ¸˘ a grafic˘ a. administrarea automat˘ a a memoriei ¸ si elim11 . mo¸ stenirea multipl˘ a ¸ si toate ”facilit˘ a¸ tile” ce pot provoca scrierea unui cod confuz. baze de date. robustet ¸e ¸ si nu ˆ ın ultimul rˆ and portabilitate. etc. • U¸ surint ¸˘ aˆ ın crearea de aplicat ¸ii complexe ce folosesc programarea ˆ ın ret ¸ea. 1. • Robustet ¸e .Capitolul 1 Introducere ˆ ın Java 1.elimin˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.elimin˘ a sursele frecvente de erori ce apar ˆ ın programare prin renunt ¸area la pointeri.1. indiferent de domeniu sau de complexitatea lor.1 Ce este Java ? Java este o tehnologie inovatoare lansat˘ a de compania Sun Microsystems ˆ ın 1995. s˘ a amintim caracteristicile sale principale.

Java este un limbaj independent de platforma de lucru. folosite pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii sau componente destinate unei anume categorii de utilizatori. Solaris.comportamentul unei aplicat ¸ii Java nu depinde de arhitectura fizic˘ a a ma¸ sinii pe care ruleaz˘ a. etc. ce reprezint˘ a seturi de libr˘ arii scrise ˆ ın limbajul Java. etc.2 Platforme de lucru Java Limbajul de programare Java a fost folosit la dezvoltarea unor tehnologii dedicate rezolv˘ arii unor probleme din cele mai diverse domenii. aceasta fiind solut ¸ia eficient˘ a pentru obt ¸inerea portabilit˘ a¸ tii.este un limbaj de programare foarte sigur.12 CAPITOLUL 1. • Neutralitate arhitectural˘ a . animat ¸ie. compilatorul Java asigur˘ a o performant ¸˘ a ridicat˘ a a codului de octet ¸i. furnizˆ and mecanisme stricte de securitate a programelor concretizate prin: verificarea dinamic˘ a a codului pentru detectarea secvent ¸elor periculoase. • Este modelat dup˘ a C ¸ si C++. trecerea de la C. C++ la Java f˘ acˆ andu-se foarte u¸ sor. 1. INTRODUCERE ˆ IN JAVA inarea pierderilor de memorie printr-o procedur˘ a de colectare a obiectelor care nu mai sunt referite. astfel ˆ ıncˆ at viteza de lucru put ¸in mai sc˘ azut˘ a nu va fi un impediment ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii oricˆ at de complexe. • Securitate . • Complet orientat pe obiecte . • Performant ¸˘ a . Mac OS. ce ruleaz˘ aˆ ın fundal (”garbage collector”). . impunerea unor reguli stricte pentru rularea proceselor la distant ¸˘ a.1. inclusiv grafic˘ a 3D. • Portabililtate . etc.de¸ si mai lent decˆ at limbajele de programare care genereaz˘ a executabile native pentru o anumit˘ a platform˘ a de lucru. aceea¸ si aplicat ¸ie rulˆ and f˘ ar˘ a nici o modificare ¸ si f˘ ar˘ a a necesita recompilarea ei pe sisteme de operare diferite cum ar fi Windows. precum ¸ si diverse programe utilitare. Linux. • Este compilat ¸ si interpretat.elimin˘ a complet stilul de programare procedural. Aceste tehnologii au fost grupate ˆ ın a¸ sa numitele platforme de lucru. lucru care aduce economii substant ¸iale firmelor dezvoltatoare de aplicat ¸ii.

• J2EE (Enterprise Edition) Aceast˘ a platform˘ a ofer˘ a API-ul necesar dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii complexe. Toate distribut ¸iile Java sunt oferite gratuit ¸ si pot fi desc˘ arcate de pe Internet de la adresa ”http://java.com”. Avantajul acestei solut ¸ii este simplitatea ¸ si faptul c˘ a fiind interpretat˘ a direct sursa programului obt ¸inem portabilitatea. etc. programarea dispozitivelor mobile este extrem de simpl˘ a.1. bazate pe componente cum ar fi servleturi. Probabil cel mai cunoscute limbaj interpretat este limbajul Basic. Tot aici g˘ asim ¸ si suportul necesar pentru crearea de aplicat ¸ii ¸ si servicii Web. 1.5 SDK (Tiger). cu informat ¸iile memorate ˆ ın baze de date distribuite. oferind cea mai comod˘ a solut ¸ie pentru distribut ¸ia ¸ si actualizarea aplicat ¸iilor Java. platforma de lucru J2ME oferind suportul necesar scrierii de programe dedicate acestui scop. numit cod .1.sun. De asemenea. CE ESTE JAVA ? 13 • J2SE (Standard Edition) Este platforma standard de lucru ce ofer˘ a suport pentru crearea de aplicat ¸ii independente ¸ si appleturi.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat In funct ¸ie de modul de execut ¸ie a aplicat ¸iilor. aici este inclus˘ a¸ si tehnologia Java Web Start ce furnizeaz˘ a o modalitate extrem de facil˘ a pentru lansarea ¸ si instalarea local˘ a a programelor scrise ˆ ın Java direct de pe Web. pagini JSP. • J2ME (Micro Edition) Folosind Java. etc.1. vom folosi termenul J2SDK pentru a ne referi la distribut ¸ia standard J2SE 1. limbajele de programare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • Interpretate: instruct ¸iunile sunt citite linie cu linie de un program numit interpretor ¸ si traduse ˆ ın instruct ¸iuni ma¸ sin˘ a. formate din componente ce trebuie s˘ a ruleze ˆ ın sisteme eterogene. • Compilate: codul surs˘ a al programelor este transformat de compilator ˆ ıntr-un cod ce poate fi executat direct de procesor. Dezavantajul evident este viteza de execut ¸ie redus˘ a. In continuare.

Codul ma¸ sin˘ a este reprezentat de o succesiune de instruct ¸iuni specifice unui anumit procesor ¸ si unei anumite platforme de lucru reprezentate ˆ ın format binar astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi executate f˘ ar˘ a a mai necesita nici o prelucrare. A¸ sadar vom avea la dispozit ¸ie un compilator responsabil cu transformarea surselor programului ˆ ın a¸ sa numitul cod de octet ¸i. } } . Acest lucru este realizat automat de c˘ atre distribut ¸ia J2SDK. 1. Codurile de octet ¸i sunt seturi de instruct ¸iuni care seam˘ an˘ a cu codul scris ˆ ın limbaj de asamblare ¸ si sunt generate de compilator independent de mediul de lucru. Scriererea codului surs˘ a class FirstApp { public static void main( String args[]) { System. precum ¸ si un interpretor ce va executa respectivul cod de octet ¸i. Codul de octet ¸i este diferit de codul ma¸ sin˘ a. INTRODUCERE ˆ IN JAVA ma¸ sin˘ a.14 CAPITOLUL 1. dezavantajul fiind lipsa portabilit˘ a¸ tii. programele Java fiind atˆ at interpretate cˆ at ¸ si compilate. Prin ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM) vom ˆ ınt ¸elege mediul de execut ¸ie al aplicat ¸iilor Java. Limbajul Java combin˘ a solut ¸iile amintite mai sus.2 Primul program Crearea oric˘ arei aplicat ¸ii Java presupune efectuarea urm˘ atorilor pa¸ si: 1. codul compilat ˆ ıntr-un format de nivel sc˘ azut nu poate fi rulat decˆ at pe platforma de lucru pe care a fost compilat. In timp ce codul ma¸ sin˘ a este executat direct de c˘ atre procesor ¸ si poate fi folosit numai pe platforma pe care a fost creat. Avantajul este execut ¸ia extrem de rapid˘ a.out. codul de octet ¸i este interpretat de mediul Java ¸ si de aceea poate fi rulat pe orice platform˘ a pe care este instalat˘ a mediul de execut ¸ie Java. pe acesta trebuie s˘ a fie instalat˘ a o ma¸ sin˘ a virtual˘ a Java.println("Hello world!"). Pentru ca un cod de octet ¸i s˘ a poat˘ a fi executat pe un anumit calculator.

Apelul compilatorului se face pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine clasa principal˘ a a aplicat ¸iei sau pentru orice fi¸ sier/fi¸ siere cu extensia java.class. Acestea au extensia . . nici o alt˘ a extensie nefiind acceptat˘ a. javac FirstApp. Compilarea aplicat ¸iei Pentru compilare vom folosi compilatorul javac din distribut ¸ia J2SDK.class ¸ si implicit sunt plasate ˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierele surs˘ a. Rularea aplicat ¸iei Se face cu interpretorul java. Deoarece interpretorul are ca argument de intrare numele clasei principale ¸ si nu numele unui fi¸ sier. ne vom pozit ¸iona ˆ ın directorul ce cont ¸ine fi¸ sierul FirstApp.class ¸ si vom apela interpretorul astfel: java FirstApp Rularea unei aplicat ¸ii care nu folose¸ ste interfat ¸˘ a grafic˘ a.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fi¸ sierul FirstApp.2. de¸ si acest lucru nu este obligatoriu. S˘ a presupunem c˘ a am salvat exemplul de mai sus ˆ ın fi¸ sierul C:\intro\FirstApp.java. PRIMUL PROGRAM 15 Toate aplicat ¸iile Java cont ¸in o clas˘ a principal˘ a(primar˘ a) ˆ ın care trebuie s˘ a se gaseasc˘ a metoda main. Compilatorul creeaz˘ a cˆ ate un fi¸ sier separat pentru fiecare clas˘ a a programului. 4.1. se va face ˆ ıntr-o fereastr˘ a sistem. Este recomandat ca fi¸ sierul care cont ¸ine codul surs˘ a al clasei primare s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu cel al clasei. 2. 3. Clasele aplicat ¸iei se pot gasi fie ˆ ıntr-un singur fi¸ sier. Salvarea fi¸ sierelor surs˘ a Se va face ˆ ın fi¸ siere care au obligatoriu extensia java. apelat pentru unitatea de compilare corespunz˘ atoare clasei principale. fie ˆ ın mai multe.

class este gre¸ sit! 1. Acesta este un standard internat ¸ional care ˆ ınlocuie¸ ste vechiul set de caractere ASCII ¸ si care folose¸ ste pentru reprezentarea caracterelor 2 octet ¸i. Arrows. ∅. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Atent ¸ie Un apel de genul java c:\intro\FirstApp. unde era posibil˘ a reprezentarea a doar 256 de caractere.1 Structura lexical˘ a a limbajului Java Setul de caractere Limbajului Java lucreaz˘ aˆ ın mod nativ folosind setul de caractere Unicode. cele din C++ ¸ si au fost enumerate ˆ ın tabelul de mai jos. cu cˆ ateva except ¸ii. Arabic. etc.3.\u0039 : cifre ISO-Latin 0 . Coreean) Mai multe informat ¸ii legate de reprezentarea Unicode pot fi obt ¸inute la adresa ”http://www. Acestea nu pot fi folosite ca nume de clase. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a se pot reprezenta 65536 de semne. unde xxxx reprezint˘ a codul caracterului.9 • \u0660 .16 CAPITOLUL 1. • \u0030 . ∃.3. Mathematical. spre deosebire de ASCII.2 Cuvinte cheie Cuvintele rezervate ˆ ın Java sunt. Primele 256 caractere Unicode corespund celor ASCII.\u9fff : litere din alfabetul Han (Chinez. Gothic. etc. cˆ ateva exemple de blocuri fiind: Basic Latin.\u22FF : simboluri matematice (∀. Mai jos sunt oferite cˆ ateva exemple de caractere Unicode. O alt˘ a caracteristic˘ a a setului de caractere Unicode este faptul c˘ aˆ ıntreg intervalul de reprezentare a simbolurilor este divizat ˆ ın subintervale numite blocuri.unicode.) • \u4e00 .\u03C9 : simboluri grece¸ sti α − ω • \u2200 . Musical. Greek. Japonez.\u0669 : cifre arabic-indic 0 . . Currency.9 • \u03B1 .3 1. 1. referirea la celelalte f˘ acˆ andu-se prin \uxxxx.org”.

dar nu sunt folosite.se reprezint˘ a pe 8 octet ¸i (64 bit ¸i) ¸ si se termin˘ a cu caracterul L (sau l).˘ A LIMBAJULUI JAVA 1.3 Identificatori Sunt secvent ¸e nelimitate de litere ¸ si cifre Unicode.se reprezint˘ a pe 4 octet ¸i (32 bit ¸i) – lungi . variabile sau metode. null nu sunt cuvinte cheie.3. Cuvintele marcate prin ∗ sunt rezervate. 1.3. Dup˘ a cum am mai spus. mai exist˘ a¸ si cuvˆ antul cheie enum. ˆ ıncepˆ and cu o liter˘ a. dar nu pot fi nici ele folosite ca nume ˆ ın aplicat ¸ii.3.5. 1.4 Literali Literalii pot fi de urm˘ atoarele tipuri: • Intregi Sunt acceptate 3 baze de numerat ¸ie : baza 10. abstract boolean break byte case catch char class const* continue default do double else extends final finally float for goto* if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while Incepˆ and cu versiunea 1. . false. true. baza 16 (ˆ ıncep cu caracterele 0x) ¸ si baza 8 (ˆ ıncep cu cifra 0) ¸ si pot fi de dou˘ a tipuri: – normali . STRUCTURA LEXICALA 17 interfet ¸e. identificatorii nu au voie s˘ a fie identici cu cuvintele rezervate.

4D. 3f. s˘ a fie ˆ ın notat ¸ie exponent ¸ial˘ a sau s˘ a aib˘ a sufixul F sau f pentru valorile normale .valoarea logic˘ a de fals.reprezentate pe 64 bit ¸i. Reprezentarea se face fie folosind o liter˘ a. Secvent ¸ele escape permit specificarea caracterelor care nu au reprezentare grafic˘ a¸ si reprezentarea unor caractere speciale precum backslash. 2e2.valoarea logic˘ a de adev˘ ar. • Caracter Un literal de tip caracter este utilizat pentru a exprima caracterele codului Unicode. etc. fie o secvent ¸˘ a escape scris˘ aˆ ıntre apostrofuri.0.18 CAPITOLUL 1. Atent ¸ie Spre deosebire de C++. apostrof. respectiv false . respectiv D sau d pentru valorile duble . INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Flotant ¸i Pentru ca un literal s˘ a fie considerat flotant el trebuie s˘ a aib˘ a cel put ¸in o zecimal˘ a dup˘ a virgul˘ a. literalii ˆ ıntregi 1 ¸ si 0 nu mai au semnificat ¸ia de adev˘ arat. respectiv fals. • Logici Sunt reprezentat ¸i de true .reprezentate pe 32 bit ¸i. Exemple: 1. Secvent ¸ele escape predefinite ˆ ın Java sunt: – ’\b’ : Backspace (BS) – ’\t’ : Tab orizontal (HT) – ’\n’ : Linie nou˘ a (LF) – ’\f’ : Pagin˘ a nou˘ a (FF) – ’\r’ : Inceput de rˆ and (CR) – ’\"’ : Ghilimele – ’\’’ : Apostrof – ’\\’ : Backslash .

*. orice ¸ sir este de fapt o instant ¸˘ a a clasei String. !(not) • operatori relat ¸ionali: <.. . -. |(or). >>> (shift la dreapta f˘ ar˘ a semn) .3. Caracterele care formeaz˘ a¸ sirul pot fi caractere grafice sau secvent ¸e escape. --n Evaluarea expresiilor logice se face prin metoda scurtcircuitului: evaluarea se opre¸ ste ˆ ın momentul ˆ ın care valoarea de adev˘ ar a expresiei este sigur determinat˘ a. >>. ^ (xor). >. 1. <=. Sirul vid este "". -. STRUCTURA LEXICALA 19 • S ¸ iruri de caractere Un literal ¸ sir de caractere este format din zero sau mai multe caractere ˆ ıntre ghilimele. Instruct ¸iunile unui program se separ˘ a cu punct ¸ si virgul˘ a. <=. n--.5 Separatori Un separator este un caracter care indic˘ a sfˆ ar¸ situl unei unit˘ a¸ ti lexicale ¸ si ınceputul alteia. • operatori logici: &&(and).lang. ++. ~ (not) • operatori de translat ¸ie: <<.3. /. Dac˘ a¸ sirul este prea lung el poate fi scris ca o concatenare de sub¸ siruri de dimensiune mai mic˘ a. In Java separatorii sunt urm˘ atorii: ( ) [ ] . cei din C++: • atribuirea: = • operatori matematici: +. definit˘ aˆ ın pachetul java. . concatenarea ¸ sirurilor realizˆ andu-se cu operatorul +. . 1. Este permis˘ a notat ¸ia prescurtat˘ a de forma lval op= rval: x += 2 n -= 3 Exist˘ a operatori pentru autoincrementare ¸ si autodecrementare (post ¸ si pre): x++. ca ˆ ın exemplul: "Ana " + " are " + " mere ". %.3. ==.6 Operatori Operatorii Java sunt.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. != • operatori pe bit ¸i: &(and). Dup˘ a cum vom vedea. ++x. ||(or). cu mici deosebiri.

• Nu putem introduce comentarii ˆ ın interiorul literalilor caracter sau ¸ sir de caractere. z=2. Textul dintre cele dou˘ a secvent ¸e este automat mutat ˆ ın documentat ¸ia aplicat ¸iei de c˘ atre generatorul automat de documentat ¸ie javadoc.3.out. int i2 = (int)l2. y=1. care incep cu //. ˆ ınchise ˆ ıntre /** ¸ si */.println(s1 + " are " + x + " " + s2). INTRODUCERE ˆ IN JAVA • operatorul if-else: expresie-logica ? val-true : val-false • operatorul . int x=10. • Comentarii pe o singur˘ a linie. • Comentarii pe mai multe linii care ¸ tin de documentat ¸ie. Observat ¸ii: • Nu putem scrie comentarii ˆ ın interiorul altor comentarii. . • Secvent ¸ele /* ¸ si */ pot s˘ a apar˘ a pe o linie dup˘ a secvent ¸a // dar ˆ ı¸ si pierd semnificat ¸ia. String s2="mere". • operatorul + pentru concatenarea ¸ sirurilor: String s1="Ana".7 Comentarii In Java exist˘ a trei feluri de comentarii: • Comentarii pe mai multe linii. //narrowing conversion 1. //widening conversion long l2 = (long)200. System. La fel se ˆ ıntampl˘ a cu secvent ¸a // ˆ ın comentarii care incep cu /* sau */. long l = (long)i. • operatori pentru conversii (cast) : (tip-de-data) int a = (int)’a’. char c = (char)96.20 CAPITOLUL 1. ˆ ınchise ˆ ıntre /* ¸ si */. (virgul˘ a) folosit pentru evaluarea secvent ¸ial˘ a a operat ¸iilor: int x=0. int i = 200.

Acestea sunt: pointer. spre deosebire de tipurile primitive. pentru usurint ¸a program˘ arii. ˆ ıns˘ a. Pointerii au fost eliminat ¸i din cauz˘ a c˘ a erau o surs˘ a constant˘ a de erori. Vectorii. int (4). clasele ¸ si interfet ¸ele sunt tipuri referint ¸˘ a. In principiu acest lucru este adev˘ arat. o referint ¸˘ a (adres˘ a de memorie) c˘ atre valoarea sau mult ¸imea de valori reprezentat˘ a de variabila respectiv˘ a. Exist˘ a trei tipuri de date din limbajul C care nu sunt suportate de limbajul Java. . orice dependent ¸˘ a de o anumit˘ a platform˘ a specific˘ a fiind eliminat˘ a. long (8) – reale: float (4 octeti). care sunt cele uzuale : • aritmetice –ˆ ıntregi: byte (1 octet).4. double (8) • caracter: char (2 octet ¸i) • logic: boolean (true ¸ si false) In alte limbaje de programare formatul ¸ si dimensiunea tipurilor primitive de date pot depinde de platforma pe care ruleaz˘ a programul. In Java acest lucru nu mai este valabil. Java porne¸ ste de la premiza c˘ a ”orice este un obiect”. prin urmare tipurile de date ar trebui s˘ a fie de fapt definite de clase ¸ si toate variabilele ar trebui s˘ a memoreze instant ¸e ale acestor clase (obiecte). locul lor fiind luat de tipul referint ¸˘ a.4 1. Valoarea unei variabile de acest tip este.4. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE 21 1.1.1 Tipuri de date ¸ si variabile Tipuri de date In Java tipurile de date se impart ˆ ın dou˘ a categorii: tipuri primitive ¸ si tipuri referint ¸˘ a. short (2). iar struct ¸ si union nu ˆ ı¸ si mai au rostul atˆ at timp cˆ at tipurile compuse de date sunt formate ˆ ın Java prin intermediul claselor. struct ¸ si union. mai exist˘ a¸ si a¸ sa numitele tipurile primitive de date.

c4=’a’. Convent ¸ia de numire a variabilelor ˆ ın Java include. In funct ¸ie de locul ˆ ın care sunt declarate variabilele se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoatele categorii: a... char c1=’j’. declarate ˆ ın interiorul unei clase. exist˘ a posibilitatea de a declara ¸ si init ¸ializa mai multe variabile sau constante de acela¸ si tip ˆ ıntr-o singur˘ a instruct ¸iune astfel: Tip variabila1[=valoare1].. Indiferent de tipul lor. String bauturaMeaPreferata = "apa". init ¸ializate. urm˘ atoarele criterii: • variabilele finale (constante) se scriu cu majuscule. int valoare = 100. final int MINIM=0. • Declararea variabilelor: Tip numeVariabila. atunci primele litere ale celorlalt ¸i atomi se scriu cu majuscule. pentru a putea fi folosite variabilele trebuie declarate ¸ si. • variabilele care nu sunt constante se scriu astfel: prima liter˘ a mic˘ a iar dac˘ a numele variabilei este format din mai mult ¸i atomi lexicali.22 CAPITOLUL 1. c2=’a’. eventual. printre altele.. Variabile membre. MAXIM = 10. c3=’v’.14. . • Init ¸ializarea variabilelor: Tip numeVariabila = valoare. vizibile pentru toate metodele clasei respective cˆ at ¸ si pentru alte clase ˆ ın funct ¸ie de nivelul lor de acces (vezi ”Declararea variabilelor membre”). variabila2[=valoare2]. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. • Declararea constantelor: final Tip numeVariabila. Exemple: final double PI = 3.4.2 Variabile Variabilele pot fi de tip primitiv sau referint ¸e la obiecte (tip referint ¸˘ a). long numarElemente = 12345678L. Evident.

i<100. } } } Observatii: • Variabilele declarate ˆ ıntr-un for. Variabile locale. d++) { c --.4. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE b.getMessage()). vizibile doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. vizibili doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. class Exemplu { //Fiecare variabila corespunde situatiei data de numele ei //din enumerarea de mai sus int a.println(e. vizibile doar ˆ ın blocul respectiv. Variabile locale.err.1. for(int d=0. d < 10. 23 c. i++) { //domeniul de vizibilitate al lui i } i = 101. Parametri metodelor. } try { a = b/c. } catch(ArithmeticException e) { System. public void metoda(int b) { a = b. declarate ˆ ıntr-un bloc de cod. d. e.//incorect • Nu este permis˘ a ascunderea unei variabile: . r˘ amˆ an locale corpului ciclului: for(int i=0. Parametrii de la tratarea except ¸iilor (vezi ”Tratarea except ¸iilor”). int c = 10. declarate ˆ ıntr-o metod˘ a.

break. { int x=2. case valoare2: . label: 1. INTRODUCERE ˆ IN JAVA int x=1. } else { . do-while • Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor: try-catch-finally. throw • Alte instruct ¸iuni: break..24 CAPITOLUL 1. while....5.. return...5 Controlul execut ¸iei Instruct ¸iunile Java pentru controlul execut ¸iei sunt foarte asem˘ an˘ atoare celor din limbajul C ¸ si pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın urm˘ atoarele categorii: • Instruct ¸iuni de decizie: if-else. } switch-case switch (variabila) { case valoare1: .1 if-else Instruct ¸iuni de decizie if (expresie-logica) { . } if (expresie-logica) { . switch-case • Instruct ¸iuni de salt: for. continue. //incorect } 1..

i < 100 && j > 0. } Atˆ at la init ¸ializare cˆ at ¸ si ˆ ın pasul de iterat ¸ie pot fi mai multe instruct ¸iuni desp˘ art ¸ite prin virgul˘ a. default: . j--) { . } 25 Variabilele care pot fi testate folosind instruct ¸iunea switch nu pot fi decˆ at de tipuri primitive..5.1. } while (expresie-logica).... i++..5.. . expresie-logica.. break. 1. CONTROLUL EXECUT ¸ IEI .... j=100 . .. pas-iteratie) { //Corpul buclei } for(int i=0..2 for Instruct ¸iuni de salt for(initializare. while while (expresie-logica) { . } do-while do { .

1 Vectori Crearea unui vector Crearea unui vector presupune realizarea urm˘ atoarelor etape: . while (j < 10) { j++.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor Instruct ¸iunile pentru tratarea except ¸iilor sunt try-catch-finally. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1.4 Alte instruct ¸iuni • break: p˘ ar˘ ase¸ ste fort ¸at corpul unei structuri repetitive. } 1. • return [valoare]: termin˘ a o metod˘ a¸ si. De¸ si ˆ ın Java nu exist˘ a goto.6.println("j="+j).println("i="+i). eticheta: while (i < 10) { System. j=0. System. } i++. • continue: termina fort ¸at iterat ¸ia curent˘ a a unui ciclu ¸ si trece la urm˘ atoarea iterat ¸ie. if (j==7) break eticheta. respectiv throw ¸ si vor fi tratate ˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. • numeEticheta: : Define¸ ste o etichet˘ a. ca ˆ ınexemplul de mai jos: i=0.6 1.5. returneaz˘ a o valorare. if (j==5) continue eticheta. 1.out. utile pentru a controla punctul de ie¸ sire dintr-o structur˘ a repetitiv˘ a.out.26 CAPITOLUL 1. se pot defini totu¸ si etichete folosite ˆ ın expresii de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta. eventual.5.

//aloca spatiu pentru 10 intregi: 40 octeti c = new char[10]. ˆ ınainte de toate. Instant ¸ierea unui vector se va face printr-o expresie de genul: numeVector = new Tip[nrElemente]. //aloca spatiu pentru 10 caractere: 20 octeti Declararea ¸ si instant ¸ierea unui vector pot fi f˘ acute simultan astfel: Tip[] numeVector = new Tip[nrElemente]. sau Tip numeVector[].Pentru a putea utiliza un vector trebuie.1. String adrese[]. • Instant ¸ierea Declararea unui vector nu implic˘ a¸ si alocarea memoriei necesare pentru ret ¸inerea elementelor. unde nrElemente reprezint˘ a num˘ arul maxim de elemente pe care le poate avea vectorul. unde prin dimensiune(T ip) am notat num˘ arul de octet ¸i pe care se reprezint˘ a tipul respectiv. In urma instant ¸ierii vor fi alocat ¸i: nrElemente ∗ dimensiune(T ip) octet ¸i necesari memor˘ arii elementelor din vector. se realizeaz˘ aˆ ıntotdeauna prin intermediul operatorului new. numit˘ a¸ si instant ¸ierea vectorului. Acest lucru se face prin expresii de forma: Tip[] numeVector. Operat ¸iunea de alocare a memoriei. . sa-l declar˘ am.6. ca ˆ ın exemplele de mai jos: int[] intregi. VECTORI 27 • Declararea vectorului . v = new int[10].

3 Dimensiunea unui vector Cu ajutorul variabilei length se poate afla num˘ arul de elemente al unui vector. matrice[i] este linia i a matricii ¸ si reprezint˘ a un vector cu nrColoane elemente iar matrice[i][j] este elementul de pe linia i ¸ si coloana j . alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se doar prin intermediul opearatorului new. crearea ¸ si instant ¸ierea unei matrici vor fi realizate astfel: Tip matrice[][] = new Tip[nrLinii][nrColoane]. "Galben". int v[] = new int[10]. Primul indice al unui vector este 0. // a. String culori[] = {"Rosu". 1. De exemplu. 24. evident dac˘ a este cazul pentru a¸ sa ceva. 120}.28 CAPITOLUL 1. 1. deci pozit ¸iile unui vector cu n elemente vor fi cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si n − 1. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se automat ˆ ın funct ¸ie de num˘ a rul de elemente cu care se init ¸ializeaz˘ a vectorul. "Verde"}. 6. acesta poate fi init ¸ializat. // m[0]. Nu sunt permise construct ¸ii de genul Tip numeVector[nrElemente]. int []a = new int[5].6.length are valoarea 10 Pentru a ˆ ınt ¸elege modalitatea de folosire a lui length trebuie ment ¸ionat c˘ a fiecare vector este de fapt o instant ¸˘ a a unei clase iar length este o variabil˘ a public˘ a a acelei clase.6. ˆ ın care este ret ¸inut num˘ arul maxim de elemente al vectorului. int v[10]. //ilegal //corect 1. In acest caz instant ¸ierea nu mai trebuie facut˘ a explicit.2 Tablouri multidimensionale In Java tablourile multidimensionale sunt de fapt vectori de vectori. .length are valoarea 5 int m[][] = new int[5][10]. int []factorial = {1. adic˘ a elementele sale pot primi ni¸ ste valori init ¸iale. 2. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Init ¸ializarea (opt ¸ional) Dup˘ a declararea unui vector.

6. ca ˆ ın exemplele de mai jos.4 Copierea vectorilor Copierea elementelor unui vector a ˆ ıntr-un alt vector b se poate face. fie element cu element. programatorul trebuind s˘ a se concentreze pe aspectele specifice problemei abordate. 2}.6.5 Sortarea vectorilor . 4}. o atribuire de genul b = a are alt˘ a semnificat ¸ie decˆ at copierea elementelor lui a ˆ ın b ¸ si nu poate fi folosit˘ aˆ ın acest scop. 4. 1.1. 2. VECTORI 29 1. 0. 3. i<a. b. de complexitate O(n log (n)). Dup˘ a cum vom vedea.length).util.6. 1.Arrays ofer˘ a diverse metode foarte utile ˆ ın lucrul cu vectori cum ar fi: • sort . 3.util.sort(v). // Varianta 1 for(int i=0. 0. int v[]={3. 4} • binarySearch . fie cu ajutorul metodei System.length. folosind un algoritm de tip QuickSort performant. int a[] = {1.Arrays.arraycopy(a. int b[] = new int[4].sorteaz˘ a ascendent un vector.c˘ autarea binar˘ a a unei anumite valori ˆ ıntr-un vector sortat.arraycopy. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1.clasa Arrays In Java s-a pus un accent deosebit pe implementarea unor structuri de date ¸ si algoritmi care s˘ a simplifice proceseul de crearea a unui algoritm. i++) b[i] = a[i]. Clasa java. 2. a. . // Varianta 2 System. java. // Nu are efectul dorit b = a.

Dac˘ a un ¸ sir de caractere este constant (nu se dore¸ ste schimbarea cont ¸inutului s˘ a pe parcursul execut ¸iei programului) atunci el va fi declarat de tipul String. . 1. delete. care are ¸ si unele particularit˘ a¸ ti fat ¸˘ a de restul claselor menite s˘ a simplifice cˆ at mai mult folosirea ¸ sirurilor de caractere.testarea egalit˘ a¸ tii valorilor a doi vectori (au acelea¸ si num˘ ar de elemente ¸ si pentru fiecare indice valorile corespunz˘ atoare din cei doi vectori sunt egale) • fill . Observat ¸i prima variant˘ a de declarare a ¸ sirului s din exemplul de mai sus . ale c˘ aror elemente au tipul Object. Exemple echivalente de declarare a unui ¸ sir: String s = "abc". Astfel de obiecte descriu vectori eterogeni.7 S ¸ iruri de caractere In Java. String s = new String(data). char data[] = {’a’.6.30 CAPITOLUL 1. String s = new String("abc"). altfel va fi declarat de tip StringBuffer.de altfel. ¸ si vor fi studiat ¸i ˆ ın capitolul ”Colect ¸ii”. cum ar fi: append. 1.care prezint˘ a o particularitate a clasei String fat ¸a de restul claselor Java referitoare la instant ¸ierea obiectelor sale. ’b’.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni Implement˘ ari ale vectorilor cu num˘ ar variabil de elemente sunt oferite de clase specializate cum ar fi Vector sau ArrayList din pachetul java. insert. ’c’}. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • equals . cea mai folosit˘ a . Clasa StringBuffer va fi utilizat˘ a predominant ˆ ın aplicat ¸ii dedicate proces˘ arii textelor cum ar fi editoarele de texte. un ¸ sir de caractere poate fi reprezentat printr-un vector format din elemente de tip char. cea mai folosit˘ a modalitate de a lucra cu ¸ siruri este prin intermediul clasei String. Diferent ¸a principal˘ aˆ ıntre aceste clase este c˘ a StringBuffer pune la dispozit ¸ie metode pentru modificarea cont ¸inutului ¸ sirului. un obiect de tip String sau un obiect de tip StringBuffer.atribuie fiec˘ arui element din vector o valoare specificat˘ a.util. Uzual. reverse.

append("a"). In Java. append("b").˘ 31 1. cel de concatenare a ¸ sirurilor. String s2 = "123".8.out. folosind metoda append. ceea ce execut˘ a compilatorul atunci cˆ and ˆ ıntˆ alne¸ ste o secvent ¸˘ a de genul String x = "a" + 1 + "b" este: String x = new StringBuffer(). primul + fiind operatorul matematic de adunare iar al doilea +. String s3 = s1 + s2. S ¸ irul s=1+2+"a"+1+2 va avea valoarea "3a12". 1. Atent ¸ie Programele care folosesc argumente de la linia de comand˘ a nu sunt 100% pure Java. String x = "a" + 1 + "b" Pentru a l˘ amuri put ¸in lucrurile. ˆ ın sensul c˘ a permite concatenarea ¸ sirurilor cu obiecte de orice tip care au o reprezentare de tip ¸ sir de caractere. ˆ ın cazul ¸ sirurilor de tip StringBuffer. sunt cˆ ateva exemple: System.8. deoarece unele sisteme de operare. .1 Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a Transmiterea argumentelor O aplicat ¸ie Java poate primi oricˆ ate argumente de la linia de comanda ˆ ın momentul lans˘ arii ei. String s1 = "abc" + "xyz". Aceste argumente sunt utile pentru a permite utilizatorului s˘ a specifice diverse opt ¸iuni legate de funct ¸ionarea aplicat ¸iei sau s˘ a furnizeze anumite date init ¸iale programului.print("Vectorul v are" + v. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA Concatenarea ¸ sirurilor de caractere se face prin intermediul operatorului + sau.length + " elemente").toString() Atent ¸ie ˆ ıns˘ a la ordinea de efectuare a operat ¸iilor.append(1).8 1. Mai jos. cum ar fi Mac OS. nu au ˆ ın mod normal linie de comand˘ a. operatorul de concatenare + este extrem de flexibil.

o aplicat ¸ie poate s˘ a nu primeasc˘ a nici un argument sau poate s˘ a ignore argumentele primite de la linia de comand˘ a.txt". . pentru a afla num˘ arul de argumente primite de program este suficient s˘ a afl˘ am dimensiunea vectorului args prin intermediul atributului length: .8. . De exemplu. Acesta este primit de aplicat ¸ie ca parametru al metodei main.2 Primirea argumentelor In momentul lans˘ arii unei aplicat ¸ii interpretorul parcurge linia de comand˘ a cu care a fost lansat˘ a aplicat ¸tia ¸ si. Reamintim c˘ a formatul metodei main din clasa principal˘ a este: public static void main (String args[]) Vectorul args primit ca parametru de metoda main va cont ¸ine toate argumentele transmise programului de la linia de comand˘ a. Vectoru args este instant ¸iat cu un num˘ ar de elemente egal cu num˘ arul argumentelor primite de la linia de comand˘ a. A¸ sadar.32 CAPITOLUL 1.txt". atunci el trebuie pus ˆ ıntre ghilimele.txt A¸ sadar. ˆ ın cazul ˆ ın care exist˘ a. formatul general pentru lansarea unei aplicat ¸ii care prime¸ ste argumente de la linia de comand˘ a este: java NumeAplicatie [arg0 arg1 . INTRODUCERE ˆ IN JAVA Argumentele de la linia de comand˘ a sunt introduse la lansarea unei aplicat ¸ii. fiind specificate dup˘ a numele aplicat ¸iei ¸ si separate prin spat ¸iu.txt vectorul args va cont ¸ine un singur element pe prima s˘ a pozit ¸ie: args[0]="persoane. argumentele trebuie separate prin spat ¸ii iar dac˘ a unul dintre argumente cont ¸ine spat ¸ii. transmite programului argumentele specificate sub forma unui vector de ¸ siruri. argn] In cazul ˆ ın care sunt mai multe. Evident. aplicat ¸ia va fi lansat˘ a astfel: java Sortare persoane. Pentru a ordona fi¸ sierul "persoane. In cazul apelului java Sortare persoane. s˘ a presupunem c˘ a aplicat ¸ia Sortare ordoneaz˘ a lexicografic (alfabetic) liniile unui fi¸ sier ¸ si prime¸ ste ca argument de intrare numele fi¸ sierului pe care s˘ a ˆ ıl sorteze. 1.

length.out. System. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA public static void main (String args[]) { int numarArgumente = args.length >= 1) prenume = args[1]. else prenume = "". vor ap˘ area except ¸ii (erori) de tipul ArrayIndexOutOfBoundsException. vectorul primit de metoda main nu cont ¸ine pe prima pozit ¸ie numele aplicat ¸iei.println("Numar insuficient de argumente!"). } In cazul ˆ ın care aplicat ¸ia presupune existent ¸a unor argumente de la linia de comand˘ a. i++) System. ˆ ıntrucˆ at ˆ ın Java numele aplicat ¸iei este chiar numele clasei principale.exit(-1).length .8. adic˘ a a clasei ˆ ın care se gase¸ ste metoda main.out. i < args.length == 0) { System. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”.out. if (args. //termina aplicatia } String nume = args[0]. Din acest motiv. ca ˆ ın exemplul de mai jos: public class Salut { public static void main (String args[]) { if (args. ˆ ıns˘ a acestea nu au fost transmise programului la lansarea sa.println(args[i]). } } Spre deosebire de limbajul C. ˆ ın caz contrar. s˘ a afi¸ seze un mesaj de avertizare sau s˘ a foloseasc˘ a ni¸ ste valori implicite.println("Salut " + nume + " " + prenume). //valoare implicita System. S˘ a consider˘ aˆ ın continuare un exemplu simplu ˆ ın care se dore¸ ste afi¸ sarea pe ecran a argumentelor primite de la linia de comand˘ a: public class Afisare { public static void main (String[] args) { for (int i = 0. .˘ 33 1. //exista sigur String prenume. este necesar s˘ a test˘ am dac˘ a programul a primit argumentele de la linia de comand˘ a necesare pentru funct ¸ionarea sa ¸ si.

argumentele fiind trimise de la linia de comand˘ a sub forma: java Power "1. } } Metodele de tipul parseTipNumeric pot produce except ¸ii (erori) de tipul NumberFormatException ˆ ın cazul ˆ ın care ¸ sirul primit ca parametru nu reprezint˘ a un numar de tipul respectiv. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. putere)). S˘ a consider˘ am. int putere = Integer. System. Double. etc.out.34 } } CAPITOLUL 1.parseInt(args[1]). Float.5" "2" //ridica 1. c˘ a aplicat ¸ia Power ridic˘ a un numar real la o putere ˆ ıntreag˘ a.8.pow(numar. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Un apel de genul java Afisare Hello Java va produce urm˘ atorul rezultat (aplicat ¸ia a primit 2 argumente): Hello Java Apelul java Afisare "Hello Java" va produce ˆ ıns˘ a alt rezultat (aplicat ¸ia a primit un singur argument): Hello Java 1.3 Argumente numerice Argumentele de la linia de comand˘ a sunt primite sub forma unui vector de ¸ siruri (obiecte de tip String). de exemplu.5 la puterea 2 Conversia celor dou˘ a argumente ˆ ın numere se va face astfel: public class Power { public static void main(String args[]) { double numar = Double. In cazul ˆ ın care unele dintre acestea reprezint˘ a valori numerice ele vor trebui convertite din ¸ siruri ˆ ın numere. Acest lucru se realizeaz˘ a cu metode de tipul parseTipNumeric aflate ˆ ın clasa corespunzatoare tipului ˆ ın care vrem s˘ a facem conversia: Integer.parseDouble(args[0]).println("Rezultat=" + Math. .

• Init ¸ializarea Se realizeaz˘ a prin intermediul constructorilor clasei respective.Capitolul 2 Obiecte ¸ si clase 2. cu alte cuvinte specificarea clasei acestuia (vom vedea c˘ a tipul unui obiect poate fi ¸ si o interfat ¸˘ a). crearea obiectelor se realizeaz˘ a prin instant ¸ierea unei clase ¸ si implic˘ a urm˘ atoarele lucruri: • Declararea Presupune specificarea tipului acelui obiect. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea apar sub forma: 35 . Parantezele rotunde de dup˘ a numele clasei indic˘ a faptul c˘ a acolo este de fapt un apel la unul din constructorii clasei ¸ si nu simpla specificare a numelui clasei.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect Crearea obiectelor In Java. ˆ ın sensul c˘ a imediat dup˘ a alocarea memoriei ca efect al operatorului new este apelat constructorul specificat. Init ¸ializarea este de fapt parte integrant˘ a a procesului de instant ¸iere. Mai general. • Instant ¸ierea Se realizeaz˘ a prin intermediul operatorului new ¸ si are ca efect crearea efectiv˘ a a obiectului cu alocarea spat ¸iului de memorie corespunz˘ ator. NumeClasa numeObiect. ca ˆ ın orice limbaj de programare orientat-obiect.1 2.1. numeObiect = new NumeClasa().

200). int y. ˆ ın care declar˘ am ¸ si instant ¸iem dou˘ a obiecte din clasa Rectangle. 100. respectiv ˆ ın˘ alt ¸imea. 100. int inaltime) Rectangle(Point origine) Rectangle(Point origine. 0. 100)). r2 = new Rectangle(0. r2. Dup˘ a cum observ˘ am ˆ ın al doilea caz. new Dimension(100. r1 = new Rectangle().36 CAPITOLUL 2. clasa Rectangle are urm˘ atorii constructori: public public public public public public Rectangle() Rectangle(int latime. cu condit ¸ia s˘ a existe un constructor al clasei respective care s˘ a accepte parametrii respectivi. Fiecare clas˘ a are un set de constructori care se ocup˘ a cu init ¸ializare obiectelor nou create. . init ¸ializarea se poate face ¸ si cu anumit ¸i parametri. caz ˆ ın care etapa de declarare a referint ¸ei obiectului nu mai este prezent˘ a: Rectangle patrat = new Rectangle(new Point(0. Rectangle r1. int latime. Dimension dimensiune) Declararea. int latime. OBIECTE S ¸ I CLASE numeObiect = new NumeClasa([argumente constructor]). int inaltime) Rectangle(Point origine. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. Obiecte anonime Este posibil˘ a¸ si crearea unor obiecte anonime care servesc doar pentru init ¸ializarea altor obiecte. De exemplu. int inaltime) Rectangle(int x. 0. clas˘ a ce descrie suprafet ¸e grafice rectangulare. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea obiectului pot ap˘ area pe aceea¸ si linie (cazul cel mai uzual): Rectangle patrat = new Rectangle(0. definite de coordonatele colt ¸ului stˆ anga sus (originea) ¸ si l˘ a¸ timea. 100).0). In primul caz Rectangle() este un apel c˘ atre constructorul clasei Rectangle care este responsabil cu init ¸ializarea obiectului cu valorile implicite.

Programarea orientat˘ a obiect descurajeaz˘ a folosirea direct˘ a a variabilelor unui obiect deoarece acesta poate fi adus ˆ ın st˘ ari inconsistente (ireale). Rectangle patrat.width). //Eroare . Aceste lucruri se realizeaza prin aflarea sau schimbarea valorilor variabilelor sale.y = 20. //schimba originea Accesul la variabilele unui obiect se face ˆ ın conformitate cu drepturile de acces pe care le ofer˘ a variabilele respective celorlalte clase. 300). patrat.2 Folosirea obiectelor Odat˘ a un obiect creat.1. 200). patrat. //schimba originea patrat. 20). Aflarea valorilor acestor variabile sau schimbarea lor se face prin construct ¸ii de genul: Rectangle patrat = new Rectangle(0. Rectangle patrat = new Rectangle(0.metoda([parametri]). //schimba originea patrat. 100.x = 10. el poate fi folosit ˆ ın urm˘ atoarele sensuri: aflarea unor informat ¸ii despre obiect. CICLUL DE VIAT ¸A 37 Spat ¸iul de memorie nu este pre-alocat Declararea unui obiect nu implic˘ a sub nici o form˘ a alocarea de spat ¸iu de memorie pentru acel obiect. origin. 0. System. //afiseaza 100 patrat.1. //schimba dimensiunea Se observ˘ a c˘ a valorile variabilelor pot fi modificate indirect prin intermediul metodelor sale. respectiv prin apelarea metodelor sale. height. patrat. Referirea valorii unei variabile se face prin obiect. y. 20). 0.println(patrat. Alocarea memoriei se face doar la apelul operatorului new. pentru fiecare variabil˘ a care descrie starea . (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) Apelul unei metode se face prin obiect.setLocation(10.x = 10. schimbarea st˘ arii sale sau executarea unor act ¸iuni.setSize(200. 200).variabila De exemplu clasa Rectangle are variabilele publice x.lipseste instantierea 2. 100.out. In schimb. width.˘ AL UNUI OBIECT 2.origin = new Point(10.

atunci cˆ and variabila respectiv˘ a iese din domeniul s˘ au de vizibilitate. dac˘ a atribuim variabilei respective valoare null. respectiv getVariabila. Referint ¸ele (care sunt de fapt variabile) sunt distruse dou˘ a moduri: • natural. -200). . //metoda setter //metoda setSize poate sa testeze daca noile valori sunt //corecte si sa valideze sau nu schimbarea lor 2. sau metode setter . Acestea se numesc metode de accesare. cele care au r˘ amas nemarcate sunt eliminate automat din memorie.38 CAPITOLUL 2. ruleaz˘ a¸ si un proces care se ocup˘ a cu distrugerea obiectelor care nu mai sunt folosite. • explicit.setSize(-100.1. Practica a demonstrat c˘ a aceast˘ a tehnic˘ a este una din principalele furnizoare de erori ce duc la funct ¸ionarea defectuoas˘ a a programelor. patrat. In Java programatorul nu mai are responsabilitatea distrugerii obiectelor sale ˆ ıntrucˆ at. scaneaz˘ a dinamic memoria ocupat˘ a de programul Java aflat ˆ ın execut ¸ie ¸ si marcheaz˘ a acele obiecte care au referint ¸e directe sau indirecte. de exemplu la terminarea metodei ˆ ın care ea a fost declarat˘ a.3 Distrugerea obiectelor Multe limbaje de programare impun ca programatorul s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a obiectelor create ¸ si s˘ a le distrug˘ aˆ ın mod explicit atunci cˆ and nu mai este nevoie de ele.width = -100. cu alte cuvinte s˘ a administreze singur memoria ocupat˘ a de obiectele sale.getter ¸ si au numele de forma setVariabila. ˆ ın momentul rul˘ arii unui program. Dup˘ a ce toate obiectele au fost parcurse. Cum funct ¸ioneaz˘ a colectorul de gunoaie ? Colectorul de gunoaie este un proces de prioritate scazut˘ a care se execut˘ a periodic. OBIECTE S ¸ I CLASE obiectului trebuie s˘ a existe metode care s˘ a permit˘ a schimbarea/aflarea valorilor variabilelor sale. prescurtat gc. Un obiect este eliminat din memorie de procesul de colectare atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a la acesta. simultan cu interpretorul Java. Acest proces pus la dispozit ¸ie de platforma Java de lucru se nume¸ ste garbage collector (colector de gunoi). //stare inconsistenta patrat.

(vezi ”Clasa Object”) Atent ¸ie Nu confundati metoda finalize din Java cu destructorii din C++.2. Interfata2 . distruge referint ¸ele c˘ atre alte obiecte (pentru a u¸ ssura sarcina colectorului de gunoaie). Codul pentru finalizarea unui obiect trebuie scris ˆ ıntr-o metod˘ a special˘ a numita finalize a clasei ce descrie obiectul respectiv. prima parte a declarat ¸iei o ocup˘ a modificatorii clasei. apelˆ and metoda de finalizare a obiectului respectiv. Declararea unei clase respect˘ a urm˘ atorul format general: [public][abstract][final]class NumeClasa [extends NumeSuperclasa] [implements Interfata1 [. CREAREA CLASELOR 39 Apelul metodei gc din clasa System sugereaz˘ a ma¸ sinii virtuale Java s˘ a ”depun˘ a eforturi” ˆ ın recuperarea memoriei ocupate de obiecte care nu mai sunt folosite. etc..2 2. Finalizare Inainte ca un obiect s˘ a fie eliminat din memorie. ˆ ın timpul finaliz˘ arii un obiect ˆ ı¸ si inchide fisierele ¸ si socket-urile folosite. ]] { // Corpul clasei } A¸ sadar. 2. cealalt˘ a modalitate fiind prin intermediul interfet ¸elor.. f˘ ar˘ a a fort ¸a ˆ ıns˘ a pornirea procesului. Metoda finalize nu are rolul de a distruge obiectul ci este apelat˘ a automat ˆ ınainte de eliminarea obiectului respectiv din memorie.2.2.1 Crearea claselor Declararea claselor Clasele reprezint˘ a o modalitate de a introduce noi tipuri de date ˆ ıntr-o aplicat ¸ie Java. procesul gc d˘ a acelui obiect posibilitatea ”s˘ a curet ¸e dup˘ a el”. Uzual. Ace¸ stia sunt: .

Declarare claselor finale are dou˘ a scopuri: – securitate: unele metode pot a¸ stepta ca parametru un obiect al unei anumite clase ¸ si nu al unei subclase. ale c˘ aror nume trebuie separate prin virgul˘ a. A¸ sadar. . r˘ ad˘ acina acestuia fiind clasa Object. Java permite doar mo¸ stenirea simpl˘ a. Evident. toate clasele din directorul curent sunt considerate a fi ˆ ın acela¸ si pachet). fiind foarte important˘ aˆ ın modul de lucru cu obiecte si structuri de date ˆ ın Java. O clas˘ a abstract˘ a nu poate fi instant ¸iat˘ a. dar tipul exact al unui obiect nu poate fi aflat cu exactitate decat ˆ ın momentul executiei. de unde rezult˘ a c˘ a mult ¸imea tuturor claselor definite ˆ ın Java poate fi vazut˘ a ca un arbore. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) • final Declar˘ a c˘ a respectiva clas˘ a nu poate avea subclase.2 Extinderea claselor Spre deosebire de alte limbaje de programare orientate-obiect. Dup˘ a numele clasei putem specifica.40 CAPITOLUL 2. – programare ˆ ın spririt orientat-obiect: O clasa ”perfect˘ a” nu trebuie s˘ a mai aib˘ a subclase. fiind folosit˘ a doar pentru a crea un model comun pentru o serie de subclase. OBIECTE S ¸ I CLASE • public Implicit. 2. O clas˘ a declarat˘ a cu public poate fi folosit˘ a din orice alt˘ a clas˘ a. o clas˘ a poate avea oricˆ ati mo¸ stenitori (subclase). • abstract Declar˘ a o clas˘ a abstract˘ a (¸ sablon). o clas˘ a poate fi folosit˘ a doar de clasele aflate ˆ ın acela¸ si pachet(libr˘ arie) cu clasa respectiv˘ a (dac˘ a nu se specific˘ a un anume pachet. Object este singura clas˘ a care nu are p˘ arinte. dac˘ a este cazul. faptul c˘ a respectiva clas˘ a este subclas˘ a a unei alte clase cu numele NumeSuperclasa sau/¸ si c˘ a implementeaz˘ a una sau mai multe interfet ¸e. indiferent de pachetul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste. ˆ ın felul acesta nu s-ar mai putea realiza obiectivul limbajului Java ca un program care a trecut compilarea s˘ a nu mai fie susceptibil de nici o eroare.2. ceea ce ˆ ıneamn˘ a c˘ a o clas˘ a poate avea un singur p˘ arinte (superclas˘ a).

.2. Cont ¸inutul acestuia este format din: • Declararea ¸ si. CREAREA CLASELOR Extinderea unei clase se realizeaz˘ a folosind cuvˆ antul cheie extends: class B extends A {. Spre deosebire de C++. int metoda2() { // Implementare } } A::metoda1() { // Implementare } .2..} // A este superclasa clasei B // B este o subclasa a clasei A 41 O subclas˘ a mo¸ stene¸ ste de la p˘ arintele s˘ au toate variabilele ¸ si metodele care nu sunt private. • Declararea ¸ si implementarea constructorilor. nu este permis˘ a doar declararea metodei ˆ ın corpul clasei.3 Corpul unei clase Corpul unei clase urmeaz˘ a imediat dup˘ a declararea clasei ¸ si este cuprins ˆ ıntre acolade. init ¸ializarea variabilelor de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca variabile membre). // C++ class A { void metoda1(). eventual. • Declararea unor clase imbricate (interne).2. 2. urmˆ and ca implementare s˘ a fie facut˘ aˆ ın afara ei. Implementarea metodelor unei clase trebuie s˘ a se fac˘ a obligatoriu ˆ ın corpul clasei. • Declararea ¸ si implementarea metodelor de instant ¸a ¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca metode membre).

42 // Java class A { void metoda1(){ // Implementare } void metoda2(){ // Implementare } } CAPITOLUL 2. // Corect pentru compilator // Nerecomandat ca stil de programare } Atent ¸ie Variabilele ¸ si metodele nu pot avea ca nume un cuvˆ ant cheie Java. f˘ ar˘ a a exista posibilitatea aparit ¸iei vreunei ambiguit˘ a¸ ti din punctul de vedere al compilatorului. class A { int A. nu returneaz˘ a nici o valoare ¸ si sunt folosit ¸i pentru init ¸ializarea obiectelor acelei clase ˆ ın momentul instant ¸ierii lor. OBIECTE S ¸ I CLASE Variabilele unei clase pot avea acela¸ si nume cu metodele clasei.4 Constructorii unei clase Constructorii unei clase sunt metode speciale care au acela¸ si nume cu cel al clasei.2. dovedind un stil ineficient de progamare. void A() {}. Acest lucru este ˆ ıns˘ a total nerecomandat dac˘ a ne gˆ andim din perspectiva lizibilit˘ a¸ tii (clarit˘ a¸ tii) codului. class NumeClasa { [modificatori] NumeClasa([argumente]) { // Constructor . 2. care poate fi chiar numele clasei.

S˘ a consider˘ am ca exemplu declararea unei clase care descrie not ¸iunea de dreptunghi ¸ si trei posibili constructori pentru aceasta clas˘ a. In felul acesta sunt permise diverse tipuri de init ¸ializ˘ ari ale obiectelor la crearea lor. System. w=w1. CREAREA CLASELOR } } 43 O clas˘ a poate avea unul sau mai mult ¸i constructori care trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a difere prin lista de argumente primite. h=0. double h1) { // Cel mai general constructor x=x1. double y1.out. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a apel˘ am explicit constructorul unei clase folosim expresia this( argumente ). w. h=h1. double h1) { // Constructor cu doua argumente x=0. w=0.2.println("Instantiere dreptunghi").2. } Dreptunghi(double w1.println("Instantiere dreptunghi"). Dreptunghi(double x1.println("Instantiere dreptunghi"). Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a atunci cˆ and sunt implementat ¸i mai mult ¸i constructori pentru o clas˘ a. w=w1. y=y1. pentru a nu repeta secvent ¸ele de cod scrise deja la constructorii cu mai multe argumente (mai generali). } Dreptunghi() { // Constructor fara argumente x=0. ˆ ın funct ¸ie de num˘ arul parametrilor cu care este apelat constructorul. double w1. class Dreptunghi { double x. } } Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. h=h1.out. Mai eficient. care apeleaz˘ a constructorul corespunz˘ ator (ca argumente) al clasei respective. y. h.out. System. f˘ ar˘ a . System. y=0. y=0.

double h1) { // Implementam doar constructorul cel mai general x=x1. Dreptunghi(double x1. // Apelam constructorul cu 4 argumente } Dreptunghi() { this(0. double w1. w=w1. // Apelam constructorul superclasei } } Atent ¸ie Apelul explcit al unui constructor nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-un alt constructor si trebuie s˘ a fie prima instruct ¸iune din constructorul respectiv. double d) { super(x. 0). h1). // Apelam constructorul cu 2 argumente } } Dintr-o subclas˘ a putem apela explicit constructorii superclasei cu expresia super( argumente ). w. OBIECTE S ¸ I CLASE a repeta acelea¸ si secvent ¸e de cod ˆ ın tot ¸i constructorii (cum ar fi afi¸ sarea mesajului ”Instantiere dreptunghi”). w1.44 CAPITOLUL 2. y=y1. y. h=h1. double h1) { this(0. clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: class Dreptunghi { double x. d). . System. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clasa Patrat.println("Instantiere dreptunghi"). y. h. d. derivat˘ a din clasa Dreptunghi: class Patrat extends Dreptunghi { Patrat(double x. double y1. } Dreptunghi(double w1. double y.out. 0.

2. w. S˘ a consider˘ am. CREAREA CLASELOR 45 Constructorul implicit Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. h. } S˘ a consider˘ am acum dou˘ a instant ¸ieri ale claselor de mai sus: Dreptunghi d = new Dreptunghi(). . Dac˘ aˆ ıns˘ a scriem un constructor pentru o clas˘ a. y. // Eroare la compilare ! c = new Cerc(0. double r) { . 100). sistemul ˆ ıi creeaz˘ a automat un constructor implicit. double y. Deci prezent ¸a constructorilor ˆ ın corpul unei clase nu este obligatorie. y. care nu prime¸ ste nici un argument ¸ si care nu face nimic. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o eroare la compilare. care are mai mult de un argument.2. In cazul ˆ ın care scriem o clas˘ a care nu are declarat nici un constructor. }.. Din acest motiv. fiecare constructor al clasei fiu va trebui s˘ a aib˘ a un constructor cu aceea¸ si signatur˘ a ˆ ın p˘ arinte sau s˘ a apeleze explicit un constructor al clasei extinse folosind expresia super([argumente]). 0. // Varianta corecta In cazul mo¸ stenirii unei clase. instant ¸ierea unui obiect din clasa extins˘ a implic˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa p˘ arinte. // Constructor cu 3 argumente Cerc(double x.. ca exemplu. atunci constructorul implicit (f˘ ar˘ a nici un argument) nu va mai fi furnizat implicit de c˘ atre sistem. // Nici un constructor } class Cerc { double x. c = new Cerc(). // Corect (a fost generat constructorul implicit) Cerc c. urm˘ atoarele declarat ¸ii de clase: class Dreptunghi { double x. r.

O astfel de clas˘ a poate cont ¸ine metode publice (numite ”factory methods”) care s˘ a fie responsabile cu crearea obiectelor. A(int x) { this.} } CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Constructorii unei clase pot avea urm˘ atorii modificatori de acces: public.} B(int x) {super. private ¸ si cel implicit. controlˆ and ˆ ın felul acesta diverse aspecte legate de instant ¸ierea clasei respective.} C(int x) {super.} } class C extends A { // Eroare la compilare ! C() {super.2. de¸ si acest lucru nu este impus de c˘ atre compilator.} } class B extends A { // Corect B() {super(2). protected.x = x.x = x. . • public In orice alt˘ a clas˘ a se pot crea instant ¸e ale clasei respective.x = 2. • private In nici o alt˘ a clas˘ a nu se pot instant ¸ia obiecte ale acestei clase.x = x. • protected Doar ˆ ın subclase pot fi create obiecte de tipul clasei respective.46 class A { int x=1. • implicit Doar ˆ ın clasele din acela¸ si pachet se pot crea instant ¸e ale clasei respective.5 Declararea variabilelor Variabilele membre ale unei clase se declar˘ a de obicei ˆ ınaintea metodelor. 2.

transient. Variabilele declarate ˆ ın cadrul unei metode sunt locale metodei respective. } . private (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. protected. CREAREA CLASELOR class NumeClasa { // Declararea variabilelor // Declararea metodelor } 47 Variabilele membre ale unei clase se declar˘ aˆ ın corpul clasei ¸ si nu ˆ ın corpul unei metode. final static long MAX = 100000L. protected static int n. Declararea unei variabile presupune specificarea urm˘ atoarelor lucruri: • numele variabilei • tipul de date al acesteia • nivelul de acces la acea variabila din alte clase • dac˘ a este constant˘ a sau nu • dac˘ a este variabil˘ a de instant ¸˘ a sau de clas˘ a • alt ¸i modificatori Generic. 10). final. public String s = "abcd".2. unde un modificator poate fi : • un modificator de acces : public. o variabil˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] Tip numeVariabila [ = valoareInitiala ]. private Point p = new Point(10.2. volatile Exemple de declarat ¸ii de variabile membre: class Exemplu { double x. fiind vizibile ˆ ın toate metodele respectivei clase.

(vezi ”Serializarea obiectelor”) . dup˘ a care ea nu va mai putea fi modificat˘ a.141. cu alte cuvinte este folosit pentru declararea constantelor. Test() { MAX = 100. Folosirea lui final aduce o flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu constante. numele variabilelor finale se scriu cu litere mari. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) int variabilaInstanta . // Eroare la compilare ! Prin convent ¸ie.14 .48 CAPITOLUL 2. ci poate fi specificat˘ a¸ si ulterior ˆ ıntr-un constructor. final double PI = 3. // Corect MAX = 200.. PI = 3. . pentru a specifica ce variabile membre ale unui obiect nu particip˘ a la serializare. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o variabil˘ a este variabil˘ a de clas˘ a ¸ si nu de instant ¸˘ a. ˆ ın sensul c˘ a valoarea unei variabile nu trebuie specificat˘ a neap˘ arat la declararea ei (ca ˆ ın exemplul de mai sus).. static int variabilaClasa. OBIECTE S ¸ I CLASE S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o variabil˘ a. class Test { final int MAX. • final Indic˘ a faptul c˘ a valoarea variabilei nu mai poate fi schimbat˘ a. // Eroare la compilare ! } } • transient Este folosit la serializarea obiectelor. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratati ˆ ıntr-o sect ¸iune separata: ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”.

utilizate sub form˘ a de metode au rolul de a apela constructorii corespunz˘ atori ca argumente ai clasei curente.println(x).2. A() { this(0).out. Dup˘ a cum am v˘ azut. 2. System. respectiv ai superclasei class A { int x.metoda(). Este o facilitate avansat˘ a a limbajului Java. } A(int x) { this. ˆ ın cadrul unui obiect. } void metoda() { x ++.2.6 this ¸ si super Sunt variabile predefinite care fac referint ¸a.x = x. } void metoda() { super. } B(int x) { super(x). CREAREA CLASELOR 49 • volatile Este folosit pentru a semnala compilatorului s˘ a nu execute anumite optimiz˘ ari asupra membrilor unei clase. la obiectul propriu-zis (this). } } class B extends A { B() { this(0). .2. Sunt folosite ˆ ın general pentru a rezolva conflicte de nume prin referirea explicit˘ a a unei variabile sau metode membre. respectiv la instant ¸a p˘ arintelui (super).

3 2. private (vezi ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o metod˘ a este de clas˘ a¸ si nu de instant ¸˘ a.. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) void metodaInstanta(). • abstract Permite declararea metodelor abstracte. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. protected. Generic. Intrucˆ at Java este un limbaj de programare complet orientat-obiect. o metod˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] TipReturnat numeMetoda ( [argumente] ) [throws TipExceptie1. abstract. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) . TipExceptie2. synchronized S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o metod˘ a.50 System. static void metodaClasa(). final. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratat ¸i ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a.out. } } CAPITOLUL 2.. native.3.1 Implementarea metodelor Declararea metodelor Metodele sunt responsabile cu descrierea comportamentului unui obiect. metodele se pot g˘ asi doar ˆ ın cadrul claselor. O metod˘ a abstract˘ a este o metod˘ a care nu are implementare ¸ si trebuie obligatoriu s˘ a fac˘ a parte dintr-o clas˘ a abstract˘ a.println(x).] { // Corpul metodei } unde un modificator poate fi : • un specificator de acces : public. .

De exemplu. IMPLEMENTAREA METODELOR 51 • final Specific˘ a faptul c˘ a acea metoda nu mai poate fi supradefinit˘ aˆ ın subclasele clasei ˆ ın care ea este definit˘ a ca fiind final˘ a. decˆ at unui singur fir de execut ¸ie. cum ar fi C.. student ¸ilor unei universit˘ a¸ ti trebuie s˘ a li se calculeze media finala. Tehnologia care permite acest lucru se nume¸ ste JNI (Java Native Interface) ¸ si permite asocierea dintre metode Java declarate cu native ¸ si metode native scrise ˆ ın limbajele de programare ment ¸ionate. ˆ ın aceea¸ si manier˘ a. • synchronized Este folosit ˆ ın cazul ˆ ın care se lucreaz˘ a cu mai multe fire de execut ¸ie iar metoda respectiv˘ a gestioneaz˘ a resurse comune. acestea pot fi refolosite din programele Java.. ˆ ın funct ¸ie de notele obt ¸inute la examene.. la un moment dat. Are ca efect construirea unui monitor care nu permite executarea metodei. } class StudentInformatica extends Student { float calcMedie(float note[].. float ponderi[]) { return 10.00.. fiind critic˘ a pentru consistent ¸a st˘ arii unui obiect. class Student { .. indiferent de facultatea la care sunt.2. C++ ¸ si limbajul de asamblare. float ponderi[]) { . Acest lucru este util dac˘ a respectiva metod˘ a are o implementare care nu trebuie schimbat˘ a sub nici o form˘ aˆ ın subclasele ei. } }// Eroare la compilare ! • native In cazul ˆ ın care avem o libr˘ arie important˘ a de funct ¸ii scrise ˆ ın alt limbaj de programare. } . final float calcMedie(float note[].3. (vezi ”Fire de executie”) .

.sqrt(x).2 Tipul returnat de o metod˘ a Metodele pot sau nu s˘ a returneze o valoare la terminarea lor. else { System.out.println("Argument negativ !"). care trebuie s˘ a apar˘ aˆ ın toate situat ¸iile de terminare a funct ¸iei. In general. orice atribuire care implic˘ a pierderi de date este tratat˘ a de compilator ca eroare. } private void deseneaza(Shape s) { . return. // Eroare la compilare // Lipseste return pe aceasta ramura } } In cazul ˆ ın care ˆ ın declarat ¸ia funct ¸iei tipul returnat este un tip primitiv de date.3. int metoda() { return 1. double radical(double x) { if (x >= 0) return Math. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. Tipul returnat poate fi atˆ at un tip primitiv de date sau o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. altfel va fi furnizat˘ a o eroare la compilare.52 CAPITOLUL 2.println("rezultat"). In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu returneaz˘ a nimic atunci trebuie obligatoriu specificat cuvˆ antul cheie void ca tip returnat: public void afisareRezultat() { System. valoarea returnat˘ a la terminarea funct ¸iei trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu acel tip sau un subtip al s˘ au..2.out. // Eroare } int metoda() { . } Dac˘ a o metod˘ a trebuie s˘ a returneze o valoare acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul instruct ¸iunii return.

Tipul de date al unui argument poate fi orice tip valid al limbajului Java. if (. De exemplu. Patrat t = new Patrat().2. Tip2 arg2.. // Corect else return t. Patrat t = new Patrat(). // Corect } Patrat metoda2( ) { Poligon p = new Poligon().2. // Corect } 2. // Corect } 53 Dac˘ a valoarea returnat˘ a este o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase.. . Poligon metoda1( ) { Poligon p = new Poligon().3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a Signatura unei metode este dat˘ a de numarul ¸ si tipul argumentelor primite de acea metod˘ a. IMPLEMENTAREA METODELOR return (int)1..) return p.) return p..3. TipReturnat metoda([Tip1 arg1.]) Exemplu: . fie clasa Poligon ¸ si subclasa acesteia Patrat.. atˆ at tip primitiv cˆ at ¸ si tip referint ¸˘ a. atunci clasa obiectului returnat trebuie s˘ a coincid˘ a sau s˘ a fie o subclas˘ a a clasei specificate la declararea metodei. // Corect } double metoda() { return (float)1.. // Eroare else return t. if (.3.

metoda nu-i poate schimba valoarea decˆ at local (ˆ ın cadrul metodei). public Cerc(int x. metoda nu poate schimba valoarea referint ¸ei obiectului. ˆ ıns˘ a poate apela metodele acelui obiect ¸ si poate modifica orice variabil˘ a membr˘ a accesibil˘ a. int varsta. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a apelul unei metode trebuia s˘ a se fac˘ a cu specificarea exact˘ a a numarului ¸ si tipurilor argumentelor. ˆ ın Java nu pot fi trimise ca parametri ai unei metode referint ¸e la alte metode (funct ¸ii). this.y = y. class Cerc { int x. ˆ ın Java o metod˘ a nu putea primi un num˘ ar variabil de argumente. ˆ ıns˘ a pot fi trimise referint ¸e la obiecte care s˘ a cont ¸in˘ a implementarea acelor metode. int y. A¸ sadar. . Pot ˆ ıns˘ a s˘ a coincid˘ a cu numele variabilelor membre ale clasei. modific˘ arile f˘ acute ˆ ın cadrul metodei fiind pierdute. } } In Java argumentele sunt trimise doar prin valoare (pass-by-value). int raza) { this. atunci el trebuie s˘ a fie neaparat de tip referint ¸˘ a.x = x. float salariu) // String este tip referinta // int si float sunt tipuri primitive Spre deosebire de alte limbaje. Cˆ and argumentul are tip primitiv de date. raza. Cˆ and argumentul este de tip referint ¸˘ a. caz ˆ ın care diferent ¸ierea dintre ele se va face prin intermediul variabile this.54 CAPITOLUL 2. y. Numele argumentelor primite trebuie s˘ a difere ˆ ıntre ele ¸ si nu trebuie s˘ a coincid˘ a cu numele nici uneia din variabilele locale ale metodei. Acest lucru ˆ ınseamn˘ a c˘ a metoda recept ¸ioneaz˘ a doar valorile variabilelor primite ca parametri.raza = raza.5. la revenirea din metod˘ a variabila are aceea¸ si valoare ca ˆ ınaintea apelului. this. dac˘ a dorim ca o metod˘ a s˘ a schimbe starea (valoarea) unui argument primit. pentru a fi apelate. OBIECTE S ¸ I CLASE void adaugarePersoana(String nume. Vom analiza ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a modalitate de specificare a unui num˘ ar variabil de argumente pentru o metod˘ a. Pˆ ana la aparit ¸ia versiunii 1.

3. raza.2. valr = raza. } class Cerc { private int x. y. y. param. raza. } } Aceast˘ a metod˘ a nu va realiza lucrul propus ˆ ıntrucˆ at ea prime¸ ste doar valorile variabilelor valx. // Varianta incorecta: class Cerc { private int x. int valy. } } Argumentul param are tip referint ¸˘ a¸ si. s˘ a consider˘ am clasa Cerc descris˘ a anterior ˆ ın care dorim s˘ a implement˘ am o metod˘ a care s˘ a returneze parametrii cercului. int valr) { // Metoda nu are efectul dorit! valx = x. metoda nu realizeaz˘ a nimic pentru c˘ a nu poate schimba valorile variabilelor primite ca argumente. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a le poat˘ a modifica valorile. valy = y. public void aflaParametri(Param param) { param. IMPLEMENTAREA METODELOR 55 De exemplu.y = y. valy ¸ si valr ¸ si nu referint ¸e la ele (adresele lor de memorie). . param. public void aflaParametri(int valx. de¸ si nu ˆ ıi schimb˘ am valoarea (valoarea sa este adresa de memorie la care se gase¸ ste ¸ si nu poate fi schimbat˘ a).x = x. y. raza. In concluzie.raza = raza. Pentru a rezolva lucrul propus trebuie s˘ a definim o clas˘ a suplimentar˘ a care s˘ a descrie parametrii pe care dorim s˘ a-i afl˘ am: // Varianta corecta class Param { public int x.

args) args reprezint˘ a un vector avˆ and tipul specificat ¸ si instant ¸iat cu un num˘ ar variabil de argumente... Metoda de mai jos afi¸ seaz˘ a argumentele primite. Tipul argumentelor poate fi referint ¸˘ a sau primitiv.56 CAPITOLUL 2. exist˘ a posibilitate de a declara metode care s˘ a primeasc˘ a un num˘ ar variabil de argumente. 1.. OBIECTE S ¸ I CLASE putem schimba starea obiectului. Pentru a afla ˆ ıns˘ a valorile variabilelor care descriu starea unui obiect se folosesc metode de tip getter ˆ ınsot ¸ite de metode setter care s˘ a permit˘ a schimbarea st˘ arii obiectului: class Cerc { private int x.. metoda("Hello")... Noutatea const˘ a ˆ ın folosirea simbolului .3. public int getX() { return x. ˆ ın funct ¸ie de apelul metodei.. metoda("Hello". sintaxa unei astfel de metode fiind: [modificatori] TipReturnat metoda(TipArgumente . } 2. i<args. ..5).. } . i++) System. } .x = x..println(args[i]).. Varianta de mai sus a fost dat˘ a pentru a clarifica modul de trimitere a argumentelor unei metode. care pot fi de orice tip: void metoda(Object .5 a limbajului Java.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente Incepˆ and cu versiunea 1. } public void setX(int x) { this.length. raza. y. adic˘ a informat ¸ia propriu-zis˘ a cont ¸inut˘ a de acesta. args) { for(int i=0. "Java".out.

2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR

57

2.3.5

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor sunt dou˘ a concepte extrem de utile ale program˘ arii orientate obiect, cunoscute ¸ si sub denumirea de polimorfism, ¸ si se refer˘ a la: • supraˆ ıncarcarea (overloading) : ˆ ın cadrul unei clase pot exista metode cu acela¸ si nume cu condit ¸ia ca signaturile lor s˘ a fie diferite (lista de argumente primite s˘ a difere fie prin num˘ arul argumentelor, fie prin tipul lor) astfel ˆ ıncˆ at la apelul funct ¸iei cu acel nume s˘ a se poat˘ a stabili ˆ ın mod unic care dintre ele se execut˘ a. • supradefinirea (overriding): o subclas˘ a poate rescrie o metod˘ a a clasei p˘ arinte prin implementarea unei metode cu acela¸ si nume ¸ si aceea¸ si signatur˘ a ca ale superclasei. class A { void metoda() { System.out.println("A: metoda fara parametru"); } // Supraincarcare void metoda(int arg) { System.out.println("A: metoda cu un parametru"); } } class B extends A { // Supradefinire void metoda() { System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } O metod˘ a supradefinit˘ a poate s˘ a: • ignore complet codul metodei corespunz˘ atoare din superclas˘ a (cazul de mai sus): B b = new B(); b.metoda(); // Afiseaza "B: metoda fara parametru"

58

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE • extind˘ a codul metodei p˘ arinte, executˆ and ˆ ınainte de codul propriu ¸ si funct ¸ia p˘ arintelui: class B extends A { // Supradefinire prin extensie void metoda() { super.metoda(); System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } . . . B b = new B(); b.metoda(); /* Afiseaza ambele mesaje: "A: metoda fara parametru" "B: metoda fara parametru" */

O metod˘ a nu poate supradefini o metod˘ a declarat˘ a final˘ aˆ ın clasa p˘ arinte. Orice clas˘ a care nu este abstract˘ a trebuie obligatoriu s˘ a supradefineasc˘ a metodele abstracte ale superclasei (dac˘ a este cazul). In cazul ˆ ın care o clas˘ a nu supradefine¸ ste toate metodele abstracte ale p˘ arintelui, ea ˆ ıns˘ a¸ si este abstract˘ a¸ si va trebui declarat˘ a ca atare. In Java nu este posibil˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.

2.4

Modificatori de acces

Modificatorii de acces sunt cuvinte rezervate ce controleaz˘ a accesul celorlate clase la membrii unei clase. Specificatorii de acces pentru variabilele ¸ si metodele unei clase sunt: public, protected, private ¸ si cel implicit (la nivel de pachet), iar nivelul lor de acces este dat ˆ ın tabelul de mai jos: Specificator Clasa Sublasa Pachet Oriunde private X protected X X* X public X X X X implicit X X

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

59

A¸ sadar, dac˘ a nu este specificat nici un modificator de acces, implicit nivelul de acces este la nivelul pachetului. In cazul ˆ ın care declar˘ am un membru ”protected” atunci accesul la acel membru este permis din subclasele clasei ˆ ın care a fost declarat dar depinde ¸ si de pachetul ˆ ın care se gase¸ ste subclasa: dac˘ a sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul este permis, dac˘ a nu sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul nu este permis decˆ at pentru obiecte de tipul subclasei. Exemple de declarat ¸ii: private int secretPersonal; protected String secretDeFamilie; public Vector pentruToti; long doarIntrePrieteni; private void metodaInterna(); public String informatii();

2.5

Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a

O clas˘ a Java poate cont ¸ine dou˘ a tipuri de variabile ¸ si metode : • de instant ¸˘ a: declarate f˘ ar˘ a modificatorul static, specifice fiec˘ arei instant ¸e create dintr-o clas˘ a¸ si • de clas˘ a: declarate cu modificatorul static, specifice clasei.

2.5.1

Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Cˆ and declar˘ am o variabil˘ a membr˘ a f˘ ar˘ a modificatorul static, cum ar fi x ˆ ın exemplul de mai jos: class Exemplu { int x ; //variabila de instanta } se declar˘ a de fapt o variabil˘ a de instant ¸˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a la fiecare creare a unui obiect al clasei Exemplu sistemul aloc˘ a o zon˘ a de memorie separat˘ a pentru memorarea valorii lui x. Exemplu o1 = new Exemplu(); o1.x = 100;

60

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Exemplu o2 = new Exemplu(); o2.x = 200; System.out.println(o1.x); // Afiseaza 100 System.out.println(o2.x); // Afiseaza 200

A¸ sadar, fiecare obiect nou creat va putea memora valori diferite pentru variabilele sale de instant ¸˘ a. Pentru variabilele de clas˘ a (statice) sistemul aloc˘ a o singur˘ a zon˘ a de memorie la care au acces toate instant ¸ele clasei respective, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a dac˘ a un obiect modific˘ a valoarea unei variabile statice ea se va modifica ¸ si pentru toate celelalte obiecte. Deoarece nu depind de o anumit˘ a instant ¸a ˘a unei clase, variabilele statice pot fi referite ¸ si sub forma: NumeClasa.numeVariabilaStatica class Exemplu { int x ; // Variabila de static long n; // Variabila de } . . . Exemplu o1 = new Exemplu(); Exemplu o2 = new Exemplu(); o1.n = 100; System.out.println(o2.n); o2.n = 200; System.out.println(o1.n); System.out.println(Exemplu.n); // o1.n, o2.n si Exemplu.n sunt

instanta clasa

// Afiseaza 100 // Afiseaza 200 // Afiseaza 200 referinte la aceeasi valoare

Init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a se face o singur˘ a dat˘ a, la ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei respective, ¸ si este realizat˘ a prin atribuiri obi¸ snuite: class Exemplu { static final double PI = 3.14; static long nrInstante = 0; static Point p = new Point(0,0); }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

61

2.5.2

Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Similar ca la variabile, metodele declarate f˘ ar˘ a modificatorul static sunt metode de instant ¸˘ a iar cele declarate cu static sunt metode de clas˘ a (statice). Diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a tipuri de metode este urm˘ atoarea: • metodele de instant ¸˘ a opereaz˘ a atˆ at pe variabilele de instant ¸˘ a cˆ at ¸ si pe cele statice ale clasei; • metodele de clas˘ a opereaz˘ a doar pe variabilele statice ale clasei. class Exemplu { int x ; // Variabila de instanta static long n; // Variabila de clasa void metodaDeInstanta() { n ++; // Corect x --; // Corect } static void metodaStatica() { n ++; // Corect x --; // Eroare la compilare ! } } Intocmai ca ¸ si la variabilele statice, ˆ ıntrucˆ at metodele de clas˘ a nu depind de starea obiectelor clasei respective, apelul lor se poate face ¸ si sub forma: NumeClasa.numeMetodaStatica Exemplu.metodaStatica(); // Corect, echivalent cu Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaStatica(); // Corect, de asemenea Metodele de instant ¸˘ a nu pot fi apelate decˆ at pentru un obiect al clasei respective: Exemplu.metodaDeInstanta(); // Eroare la compilare ! Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaDeInstanta(); // Corect

62

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

2.5.3

Utilitatea membrilor de clas˘ a

Membrii de clas˘ a sunt folosit ¸i pentru a pune la dispozit ¸ie valori ¸ si metode independente de starea obiectelor dintr-o anumita clas˘ a.

Declararea eficient˘ a a constantelor S˘ a consider˘ am situat ¸ia cˆ and dorim s˘ a declar˘ am o constant˘ a. class Exemplu { final double PI = 3.14; // Variabila finala de instanta } La fiecare instant ¸iere a clasei Exemplu va fi rezervat˘ a o zon˘ a de memorie pentru variabilele finale ale obiectului respectiv, ceea ce este o risip˘ aˆ ıntrucˆ at aceste constante au acelea¸ si valori pentru toate instant ¸ele clasei. Declararea corect˘ a a constantelor trebuie a¸ sadar facut˘ a cu modificatorii static ¸ si final, pentru a le rezerva o singur˘ a zon˘ a de memorie, comun˘ a tuturor obiectelor: class Exemplu { static final double PI = 3.14; // Variabila finala de clasa }

Num˘ ararea obiectelor unei clase Num˘ ararea obiectelor unei clase poate fi f˘ acut˘ a extrem de simplu folosind o variabil˘ a static˘ a¸ si este util˘ aˆ ın situat ¸iile cˆ and trebuie s˘ a control˘ am diver¸ si parametri legat ¸i de crearea obiectelor unei clase. class Exemplu { static long nrInstante = 0; Exemplu() { // Constructorul este apelat la fiecare instantiere nrInstante ++; } }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

63

Implementarea funct ¸iilor globale Spre deosebire de limbajele de programare procedurale, ˆ ın Java nu putem avea funct ¸ii globale definite ca atare, ˆ ıntrucˆ at ”orice este un obiect”. Din acest motiv chiar ¸ si metodele care au o funct ¸ionalitate global˘ a trebuie implementate ˆ ın cadrul unor clase. Acest lucru se va face prin intermediul metodelor de clas˘ a (globale), deoarece acestea nu depind de starea particular˘ a a obiectelor din clasa respectiv˘ a. De exemplu, s˘ a consider˘ am funct ¸ia sqrt care extrage radicalul unui num˘ ar ¸ si care se g˘ ase¸ ste ˆ ın clasa Math. Dac˘ a nu ar fi fost funct ¸ie de clas˘ a, apelul ei ar fi trebuit f˘ acut astfel (incorect, de altfel): // Incorect ! Math obj = new Math(); double rad = obj.sqrt(121); ceea ce ar fi fost extrem de nepl˘ acut... Fiind ˆ ıns˘ a metod˘ a static˘ a ea poate fi apelat˘ a prin: Math.sqrt(121) . A¸ sadar, funct ¸iile globale necesare unei aplicat ¸ii vor fi grupate corespunz˘ ator ˆ ın diverse clase ¸ si implementate ca metode statice.

2.5.4

Blocuri statice de init ¸ializare

Variabilele statice ale unei clase sunt init ¸ializate la un moment care precede prima utilizare activ˘ a a clasei respective. Momentul efectiv depinde de implementarea ma¸ sinii virtuale Java ¸ si poart˘ a numele de init ¸ializarea clasei. Pe lˆ ang˘ a setarea valorilor variabilelor statice, ˆ ın aceast˘ a etap˘ a sunt executate ¸ si blocurile statice de init ¸ializare ale clasei. Acestea sunt secvent ¸e de cod de forma: static { // Bloc static de initializare; ... } care se comport˘ a ca o metod˘ a static˘ a apelat˘ a automat de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a. Variabilele referite ˆ ıntr-un bloc static de init ¸ializare trebuie s˘ a fie obligatoriu de clas˘ a sau locale blocului: public class Test { // Declaratii de variabile statice

64 static int x = 0, y, z;

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

// Bloc static de initializare static { System.out.println("Initializam..."); int t=1; y = 2; z = x + y + t; } Test() { /* La executia constructorului variabilele de clasa sunt deja initializate si toate blocurile statice de initializare au fost obligatoriu executate in prealabil. */ ... } }

2.6
2.6.1

Clase imbricate
Definirea claselor imbricate

O clas˘ a imbricat˘ a este, prin definit ¸ie, o clas˘ a membr˘ a a unei alte clase, numit˘ a ¸ si clas˘ a de acoperire. In funct ¸ie de situat ¸ie, definirea unei clase interne se poate face fie ca membru al clasei de acoperire - caz ˆ ın care este accesibil˘ a tuturor metodelor, fie local ˆ ın cadrul unei metode. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaImbricata1 { // Clasa membru } void metoda() { class ClasaImbricata2 { // Clasa locala metodei } }

2.6. CLASE IMBRICATE }

65

Folosirea claselor imbricate se face atunci cˆ and o clas˘ a are nevoie ˆ ın implementarea ei de o alt˘ a clas˘ a¸ si nu exist˘ a nici un motiv pentru care aceasta din urm˘ a s˘ a fie declarat˘ a de sine st˘ at˘ atoare (nu mai este folosit˘ a nic˘ aieri). O clas˘ a imbricat˘ a are un privilegiu special fat ¸˘ a de celelalte clase ¸ si anume acces nerestrict ¸ionat la toate variabilele clasei de acoperire, chiar dac˘ a acestea sunt private. O clas˘ a declarat˘ a local˘ a unei metode va avea acces ¸ si la variabilele finale declarate ˆ ın metoda respectiv˘ a. class ClasaDeAcoperire{ private int x=1; class ClasaImbricata1 { int a=x; } void metoda() { final int y=2; int z=3; class ClasaImbricata2 { int b=x; int c=y; int d=z; // Incorect } } } O clas˘ a imbricat˘ a membr˘ a (care nu este local˘ a unei metode) poate fi referit˘ a din exteriorul clasei de acoperire folosind expresia ClasaDeAcoperire.ClasaImbricata A¸ sadar, clasele membru pot fi declarate cu modificatorii public, protected, private pentru a controla nivelul lor de acces din exterior, ˆ ıntocmai ca orice variabil˘ a sau metod˘ a mebr˘ a a clasei. Pentru clasele imbricate locale unei metode nu sunt permi¸ si acest ¸i modificatori. Toate clasele imbricate pot fi declarate folosind modificatorii abstract ¸ si final, semnificat ¸ia lor fiind aceea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul claselor obi¸ snuite.

. ˆ ın sensul c˘ a o instant ¸a a unei clase interne nu poate exista decat ˆ ın cadrul unei instant ¸e a clasei de acoperire.6.. Pentru clasele imbricate aceste unit˘ a¸ ti de compilare sunt denumite astfel: numele clasei de acoperire. • o ”clas˘ a intern˘ a” reflect˘ a relat ¸ia dintre instant ¸ele a dou˘ a clase. OBIECTE S ¸ I CLASE 2.class ¸ si care cont ¸in toate informat ¸iile despre clasa respectiv˘ a. care sunt fi¸ siere avˆ and numele clasei respective ¸ si extensia . 2.2 Clase interne Spre deosebire de clasele obi¸ snuite.3 Identificare claselor imbricate Dup˘ a cum ¸ stim orice clas˘ a produce la compilare a¸ sa numitele ”unit˘ a¸ ti de compilare”.. cele mai folosite clase imbricate sunt cele interne. } static class ClasaImbricataStatica { . o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a imbricat˘ a ale carei instant ¸e nu pot exista decˆ at ˆ ın cadrul instant ¸elor clasei de acoperire ¸ si care are acces direct la tot ¸i membrii clasei sale de acoperire.. A¸ sadar. O clas˘ a imbricat˘ a nestatic˘ a se nume¸ ste clasa intern˘ a. class ClasaInterna { . urmat de simbolul ’$’ apoi de numele clasei imbricate. } } Diferent ¸ierea acestor denumiri se face deoarece: • o ”clas˘ a imbricat˘ a” reflect˘ a relat ¸ia sintactic˘ a a dou˘ a clase: codul unei clase apare ˆ ın interiorul codului altei clase. In general.. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaInterna1 {} class ClasaInterna2 {} } .6.66 CAPITOLUL 2. class ClasaDeAcoperire{ . o clas˘ a imbricat˘ a poate fi declarat˘ a static˘ a sau nu..

reale. Number numar = new Number().7 Clase ¸ si metode abstracte Uneori ˆ ın proiectarea unei aplicat ¸ii este necesar s˘ a reprezent˘ am cu ajutorul claselor concepte abstracte care s˘ a nu poat˘ a fi instant ¸iate ¸ si care s˘ a foloseasc˘ a doar la dezvoltarea ulterioar˘ a a unor clase ce descriu obiecte concrete. 2. Float. clasa Number reprezint˘ a un concept abstract ¸ si nu vom putea instant ¸ia obiecte de acest tip . // Eroare Integer intreg = new Integer(10). Long ¸ si Short. A¸ sadar. Integer. Fi¸ sierele rezultate ˆ ın urma compil˘ arii claselor anonime vor avea numele de forma ClasaAcoperire. Astfel de clase se numesc clase anonime ¸ si sunt foarte utile ˆ ın situat ¸ii cum ar fi crearea unor obiecte ce implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a sau extind o anumit˘ a clas˘ a abstract˘ a.7.lang exist˘ a clasa abstract˘ a Number care modeleaz˘ a conceptul generic de ”num˘ ar”. Double.. Intr-un program nu avem ˆ ıns˘ a nevoie de numere generice ci de numere de un anumit tip: ˆ ıntregi. f˘ ar˘ a nume.vom folosi ˆ ın schimb subclasele sale. etc. Exemple de folosire a claselor anonime vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfet ¸e”. Clasa Number serve¸ ste ca superclas˘ a pentru clasele concrete Byte. ce implementeaz˘ a obiecte pentru descrierea numerelor de un anumit tip. ˆ ın pachetul java.class 67 In cazul ˆ ın care clasele imbricate au la rˆ andul lor alte clase imbricate (situat ¸ie mai put ¸in uzual˘ a) denumirea lor se face dup˘ a aceea¸ si regul˘ a: ad˘ augarea unui ’$’ ¸ si apoi numele clasei imbricate. // Corect . utilizate doar pentru instant ¸ierea unui obiect de un anumit tip.. precum ¸ si extensiv ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. ClasaAcoperire. De exemplu.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna2.6. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE Pentru exemplul de mai sus vor fi generate trei fi¸ siere: ClasaDeAcoperire.4 Clase anonime Exist˘ a posibilitatea definirii unor clase imbricate locale.$n..$1.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna1.. unde n este num˘ arul de clase anonime definite ˆ ın clasa respectiv˘ a de acoperire.2. 2.

altfel va fi furnizat˘ ao eroare de compilare. combinat ¸ia abstract final fiind semnalat˘ a ca eroare la compilare . 2. o clas˘ a declarat˘ a astfel nu ar avea nici o utilitate. O clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine acelea¸ si elemente membre ca o clas˘ a obi¸ snuit˘ a. Metodele fara nici o implementare se numesc metode abstracte ¸ si pot ap˘ area doar ˆ ın clase abstracte. // Eroare } In felul acesta.. furnizˆ and chiar implementarea unor metode comune tuturor claselor ¸ si l˘ asˆ and explicitarea altora .7.68 CAPITOLUL 2.de altfel.. accesul implicit fiind la nivel de pachet.f˘ ar˘ a nici o implementare. o clas˘ a abstract˘ a poate pune la dispozit ¸ia subclaselor sale un model complet pe care trebuie s˘ a-l implementeze. // Corect void metoda().] { // Declaratii uzuale // Declaratii de metode abstracte } O clas˘ a abstract˘ a poate avea modificatorul public.7.1 Declararea unei clase abstracte Declararea unei clase abstracte se face folosind cuvˆ antul rezervat abstract: [public] abstract class ClasaAbstracta [extends Superclasa] [implements Interfata1. . In fat ¸a unei metode abstracte trebuie s˘ a apar˘ a obligatoriu cuvˆ antul cheie abstract. dar nu poate specifica modificatorul final. o clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine metode f˘ ar˘ a nici o implementare. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. abstract class ClasaAbstracta { abstract void metodaAbstracta(). Interfata2.2 Metode abstracte Spre deosebire de clasele obi¸ snuite care trebuie s˘ a furnizeze implement˘ ari pentru toate metodele declarate. la care se adaug˘ a declarat ¸ii de metode abstracte .

. Un exemplu elocvent de folosire a claselor ¸ si metodelor abstracte este descrierea obiectelor grafice ˆ ıntr-o manier˘ a orientat˘ a-obiect. .. cercuri. . • Obiecte grafice: linii... } . dimensiunea... culoarea. private Color color = Color. colorare. } public void setY(int y) { this. } public void setColor(Color color) { this. curbe Bezier. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE 69 fiec˘ arei subclase ˆ ın parte. // Metode comune public void setX(int x) { this. Implementarea clasei abstracte GraphicObject ar putea ar˘ ata astfel: abstract class GraphicObject { // Stari comune private int x. Pentru a folosi st˘ arile ¸ si comportamentele comune acestor obiecte ˆ ın avantajul nostru putem declara o clas˘ a generic˘ a GraphicObject care s˘ a fie superclas˘ a pentru celelalte clase. Metodele abstracte vor fi folosite pentru implementarea comportamentului specific fiec˘ arui obiect.2. dreptunghiuri.x = x. redimensionare. } . cum ar fi schimbarea originii. y. etc.color = color.black. etc • St˘ ari comune: pozit ¸ia(originea). cum ar fi desenarea iar cele obi¸ snuite pentru comportamentul comun tuturor. // Metode abstracte abstract void draw(). etc • Comportament: mutare.7. desenare.y = y.

. } } Legat de metodele abstracte. Writer: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe caractere • InputStream... OutputStream: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe octet ¸i • AbstractList. AbstractMap: superclase abstracte pentru structuri de date de tip colect ¸ie . • O metod˘ a abstract˘ a nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-o clas˘ a abstract˘ a. • Orice clas˘ a care are o metod˘ a abstract˘ a trebuie declarat˘ a ca fiind abstract˘ a. } } class Rectangle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . OBIECTE S ¸ I CLASE O subclas˘ a care nu este abstract˘ a a unei clase abstracte trebuie s˘ a furnizeze obligatoriu implement˘ ari ale metodelor abstracte definite ˆ ın superclas˘ a. mai trebuie ment ¸ionate urm˘ atoarele: • O clas˘ a abstract˘ a poate s˘ a nu aib˘ a nici o metod˘ a abstract˘ a. Implementarea claselor pentru obiecte grafice ar fi: class Circle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea .. In API-ul oferit de platforma de lucru Java sunt numeroase exemple de ierarhii care folosesc la nivelele superioare clase abstracte. AbstractSet. Dintre cele mai importante amintim: • Number: superclasa abstract˘ a a tipurilor referint ¸˘ a numerice • Reader.70 CAPITOLUL 2.

Aceasta este clasa Object. etc. direct sau indirect. clauza ”extends” specific˘ a faptul c˘ a acea clas˘ a extinde (mo¸ stene¸ ste) o alt˘ a clas˘ a.8. • returnarea clasei din care face parte un obiect. • etc.8 2. CLASA OBJECT 71 • Component : superclasa abstract˘ a a componentelor folosite ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii cu interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). numit˘ a superclas˘ a. cum ar fi: • posibilitatea test˘ arii egalit˘ a¸ tii valorilor obiectelor. Fiind p˘ arintele tuturor. cum ar fi Frame. 2. Object define¸ ste ¸ si implementeaz˘ a comportamentul comun al tuturor celorlalte clase Java. Evident. Cu alte cuvinte. descendent al acestei clase. orice obiect fiind.8.2.8. trebuie s˘ a existe o except ¸ie de la aceast˘ a regul˘ a¸ si anume clasa care reprezint˘ a r˘ ad˘ acina ierarhiei format˘ a de relat ¸iile de mo¸ stenire dintre clase.2 Clasa Object Clasa Object este cea mai general˘ a dintre clase. • specificarea unei reprezent˘ ari ca ¸ sir de caractere a unui obiect . ˆ ın Java orice clas˘ a are o superclas˘ a¸ si numai una. Button. Clasa Object este ¸ si superclasa implicit˘ a a claselor care nu specific˘ a o anumit˘ a superclas˘ a. O clas˘ a poate avea o singur˘ a superclas˘ a (Java nu suport˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a) ¸ si chiar dac˘ a nu specific˘ am clauza ”extends” la crearea unei clase ea totu¸ si va avea o superclas˘ a. • notificarea altor obiecte c˘ a o variabil˘ a de condit ¸ie s-a schimbat. . Label.1 Clasa Object Orice clas˘ a are o superclas˘ a Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a modalit˘ a¸ tii de creare a unei clase. Declarat ¸iile de mai jos sunt echivalente: class Exemplu {} class Exemplu extends Object {} 2. etc.

atunci apelul metodei hashCode pentru fiecare din cele dou˘ a obiecte ar trebui s˘ a returneze acela¸ si intreg. In metoda equals este scris codul pentru compararea egalit˘ a¸ tii cont ¸inutului a dou˘ a obiecte. finalize. .out. OBIECTE S ¸ I CLASE Fiind subclas˘ a a lui Object. Implicit (implementarea din clasa Object). orice clas˘ aˆ ıi poate supradefini metodele care nu sunt finale.toString()).println("Obiect=" + obj). equals/hashCode. • clone Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a pentru duplicarea obiectelor (crearea unor clone).out. hashCode Acestea sunt. aceast˘ a metod˘ a compar˘ a referint ¸ele obiectelor. Metoda hashCode returneaza un cod ˆ ıntreg pentru fiecare obiect.72 CAPITOLUL 2. Dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale conform metodei equals. de obicei. • finalize In aceast˘ a metod˘ a se scrie codul care ”cur˘ a¸ t˘ a dup˘ a un obiect” ˆ ınainte de a fi eliminat din memorie de colectorul de gunoaie. Uzual este redefinit˘ a pentru a testa dac˘ a st˘ arile obiectelor coincid sau dac˘ a doar o parte din variabilele lor coincid. Este util˘ a pentru concatenarea ¸ sirurilor cu diverse obiecte ˆ ın vederea afi¸ s˘ arii. fiind apelat˘ a automat atunci cˆ and este necesar˘ a transformarea unui obiect ˆ ın ¸ sir de caractere.println("Obiect=" + obj. //echivalent cu System. System. pentru a testa consistent ¸a obiectelor: acela¸ si obiect trebuie s˘ a returneze acela¸ si cod pe durata execut ¸iei programului. Clonarea unui obiect presupune crearea unui nou obiect de acela¸ si tip ¸ si care s˘ a aib˘ a aceea¸ si stare (acelea¸ si valori pentru variabilele sale). supradefinite ˆ ımpreun˘ a. Metodele cel mai uzual supradefinite sunt: clone. toString. Exemplu obj = new Exemplu(). (vezi ”Distrugerea obiectelor”) • toString Este folosit˘ a pentru a returna o reprezentare ca ¸ sir de caractere a unui obiect. • equals.

De asemenea. double b ) { this . ¸ si ˆ ın care vom supradefini metode ale clasei Object. suma . 0) . } public Complex () { this (1 . } } . CLASA OBJECT 73 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. return ( comp . } public Complex aduna ( Complex comp ) { Complex suma = new Complex (0 . b == b ) . b = b . a = a . Listing 2.2. b = this . vom scrie un mic program TestComplex ˆ ın care vom testa metodele clasei definite. 0) . // partea imaginara public Complex ( double a . b + comp . ˆ ın care implement˘ am part ¸ial clasa numerelor complexe. if (!( obj instanceof Complex ) ) return false . } public Object clone () { return new Complex (a . b .1: Clasa numerelor complexe class Complex { private double a .8. a == a && comp . // partea reala private double b . } public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj == null ) return false . Complex comp = ( Complex ) obj . a = this . a . return a + semn + b + " i " . a + comp . this . } public String toString () { String semn = ( b > 0 ? " + " : " -" ) . suma . b ) . return suma .

int i = obi. acest mecanism purtˆ and numele de autoboxing. . aduna ( c2 ) ) . boolean b = obb. equals ( c2 ) ) . Boolean obb = new Boolean(true). Conversia explicit˘ a va fi facut˘ a de c˘ atre compilator. Complex c2 = new Complex (2 .3) .0 i // false // true 2. Pentru fiecare tip primitiv exist˘ a o clas˘ a corespunz˘ atoare care permie lucrul orientat obiect cu tipul respectiv. atribuirile explicite ˆ ıntre tipuri primitve ¸ si referint ¸˘ a sunt posibile.2) .74 CAPITOLUL 2. clone () . println ( c1 . System .0 + 5. println ( c1 . println ( c1 . System . Incepˆ and cu versiunea 1.intValue(). } } { // 3. equals ( c3 ) ) .booleanValue(). out . byte short int long float double char boolean Byte Short Integer Long Float Double Character Boolean Fiecare din aceste clase are un constructor ce permite init ¸ializarea unui obiect avˆ and o anumit˘ a valoare primitiv˘ a¸ si metode specializate pentru conversia unui obiect ˆ ın tipul primitiv corespunz˘ ator. System .9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri Dup˘ a cum v˘ azut tipurile Java de date pot fi ˆ ımp˘ art ¸ie ˆ ın primitive ¸ si referint ¸˘ a. OBIECTE S ¸ I CLASE public class TestComplex { public static void main ( String c []) Complex c1 = new Complex (1 . Complex c3 = ( Complex ) c1 . respectiv auto-unboxing. out . out .5 a limbajului Java. de genul tipPrimitivValue: Integer obi = new Integer(1).

. Compilatorul este responsabil cu transformarea unei astfel de structuri ˆ ıntr-o clas˘ a corespunz˘ atoare. .culoare = CuloriSemafor..5 ! Integer obi = 1.ROSU) semafor. if (semafor.5 a limbajului Java. public static final int VERDE = 1. VERDE }. . Clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: public enum CuloriSemafor { ROSU.culoare = CuloriSemafor. GALBEN. public static final int GALBEN = 0..culoare = CuloriSemafor. TIPUL DE DATE ENUMERARE // Doar de la versiunea 1.. // Utilizarea structurii se face la fel .GALBEN)..10 Tipul de date enumerare Incepˆ and cu versiunea 1..GALBEN)..ROSU) semafor. // Exemplu de utilizare if (semafor. int i = obi. 75 2. dup˘ a cum reiese din urm˘ atorul exemplu: public class CuloriSemafor { public static final int ROSU = -1. Acest˘ a solut ¸ie simplific˘ a manevrarea grupurilor de constante... boolean b = obb.10.2. .. Boolean obb = true.culoare = CuloriSemafor.. exist˘ a posibilitatea de a defini tipuri de date enumerare prin folosirea cuvˆ antului cheie enum. } .

OBIECTE S ¸ I CLASE .76 CAPITOLUL 2.

• starea programului ˆ ın momentul producerii acelei except ¸ii. //Exceptie ! System. public class Exemplu { public static void main(String args[]) { int v[] = new int[10]. v[10] = 0."). programul se va opri la instruct ¸iunea care a cauzat except ¸ia ¸ si se va afi¸ sa un mesaj de eroare de genul: 77 . Except ¸iile pot ap˘ area din diverse cauze ¸ si pot avea nivele diferite de gravitate: de la erori fatale cauzate de echipamentul hardware pˆ an˘ a la erori ce ¸ tin strict de codul programului.1 Ce sunt except ¸iile ? Termenul except ¸ie este o prescurtare pentru ”eveniment except ¸ional” ¸ si poate fi definit ca un eveniment ce se produce ˆ ın timpul execut ¸iei unui program ¸ si care provoac˘ aˆ ıntreruperea cursului normal al execut ¸iei acestuia. } } La rularea programului va fi generat˘ a o except ¸ie. In momentul cˆ and o asemenea eroare se produce ˆ ın timpul execut ¸iei va fi generat un obiect de tip except ¸ie ce cont ¸ine: • informat ¸ii despre except ¸ia respectiv˘ a. cum ar fi accesarea unui element din afara spat ¸iului alocat unui vector.Capitolul 3 Except ¸ii 3.out.println("Aici nu se mai ajunge...

Cu alte cuvinte. 3. Atent ¸ie In Java tratarea erorilor nu mai este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. EXCEPT ¸ II "Exception in thread "main" java. ˆ ıncepˆ and cu metoda care a generat except ¸ia ¸ si mergˆ and ˆ ınapoi pe linia apelurilor c˘ atre acea metod˘ a. In aproape toate situat ¸ile.ArrayIndexOutOfBoundsException :10 at Exceptii. C˘ autarea se face recursiv..78 CAPITOLUL 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor Tratarea except ¸iilor se realizeaz˘ a prin intermediul blocurilor de instruct ¸iuni try.main (Exceptii. In momentul ˆ ın care o metod˘ a genereaz˘ a (arunc˘ a) o except ¸ie sistemul de execut ¸ie este responsabil cu g˘ asirea unei secvent ¸e de cod dintr-o metod˘ a care s˘ a o trateze. o secvent ¸˘ a de cod care poate provoca except ¸ii trebuie s˘ a specifice modalitatea de tratare a acestora. Secvent ¸a de cod dintr-o metod˘ a care trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie se nume¸ ste analizor de except ¸ie (”exception handler”) iar interceptarea ¸ si tratarea ei se nume¸ ste prinderea except ¸iei (”catch the exception”). la aparit ¸ia unei erori este ”aruncat˘ a” o except ¸ie iar cineva trebuie s˘ a o ”prind˘ a” pentru a o trata.java:4)" Crearea unui obiect de tip except ¸ie se nume¸ ste aruncarea unei except ¸ii (”throwing an exception”). atunci programul Java se opre¸ ste cu un mesaj de eroare (ˆ ın cazul exemplului de mai sus mesajul ”Aici nu se mai ajunge.” nu va fi afi¸ sat). O secvent ¸˘ a de cod care trateaz˘ a anumite except ¸ii trebuie s˘ a arate astfel: try { // Instructiuni care pot genera exceptii } catch (TipExceptie1 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 1 . Dac˘ a sistemul nu gase¸ ste nici un analizor pentru o anumit˘ a except ¸ie..lang. catch ¸ si finally.

.3. // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c. // Deschidem fisierul System.out.println("Deschidem fisierul " + fis). f = new FileReader(fis).2.out. Mai jos este codul complte ¸ si corect al unui program ce afi¸ seaz˘ a pe ecran cont ¸inutul unui fi¸ sier al c˘ arui nume este primit ca argument de la linia de comand˘ a.println("\\nInchidem fisierul " + fis). finally { // Cod care se executa indiferent // daca apar sau nu exceptii } 79 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: citirea unui fi¸ sier octet cu octet ¸ si afisarea lui pe ecran. while ( (c=f. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR } catch (TipExceptie2 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 2 } . f. Tratarea except ¸iilor este realizat˘ a complet chiar de c˘ atre metoda citeste. F˘ ar˘ a a folosi tratarea except ¸iilor metoda responsabil˘ a cu citirea fi¸ sierului ar ar˘ ata astfel: public static void citesteFisier(String fis) { FileReader f = null. . Folosind mecanismul except ¸iilor metoda citeste ˆ ı¸ si poate trata singur˘ a erorile care pot surveni pe parcursul execut ¸iei sale.print((char)c). // Inchidem fisierul System.read()) != -1) System.out. } Aceast˘ a secvent ¸˘ a de cod va furniza erori la compilare deoarece ˆ ın Java tratarea erorilor este obligatorie.close(). .

while ( ( c = f . print (( char ) c ) . } } } } public static void main ( String args []) { if ( args . } catch ( File Not F o u n d E x c e p t i o n e ) { // Tratam un tip de exceptie System . e .1: Citirea unui fisier . exit (1) . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) { FileReader f = null . } catch ( IOException e ) { System . try { // Deschidem fisierul System . " ) . System . length > 0) citesteFisier ( args [0]) . err .*. getMessage () ) . printStackTrace () . println ( " Deschidem fisierul " + fis ) . } finally { if ( f != null ) { // Inchidem fisierul System . println ( " Exceptie : " + e . err . close () . io . EXCEPT ¸ II Listing 3. out . } catch ( IOException e ) { // Tratam alt tip de exceptie System . f = new FileReader ( fis ) . try { f . else .corect import java . printStackTrace () . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . println ( " \ nInchidem fisierul . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . read () ) != -1) System . System . out .80 CAPITOLUL 3. err . e . println ( " Fisierul nu poate fi inchis ! " ) . out . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c . out .

try { .. ceea ce ar fi dus la scrierea de cod redundant. pentru a avea un cod complet corect trebuie s˘ a trat˘ am ¸ si posibilitatea aparit ¸iei unei except ¸ii la metoda close..2. . poate provoca la rˆ andul s˘ au except ¸ii. de exemplu atunci cˆ and fi¸ sierul mai este folosit ¸ si de alt proces ¸ si nu poate fi ˆ ınchis. deoarece acesta este sigur c˘ a se va executa F˘ ar˘ a a folosi blocul ”finally”. } . Deci.close(). ˆ ın funct ¸ie de except ¸iile provocate de acele instruct ¸iuni sau (opt ¸ional) de un bloc ”finally”. ambele putˆ and produce except ¸ii... Inchiderea fi¸ sierului se face ˆ ın blocul ”finally”. } } 81 Blocul ”try” contine instruct ¸iunile de deschidere a unui fi¸ sier ¸ si de citire dintr-un fi¸ sier. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR System .. ˆ ınchiderea fi¸ sierului ar fi trebuit facut˘ aˆ ın fiecare situat ¸ie ˆ ın care fi¸ sierul ar fi fost deschis. // Totul a decurs bine. f.3. Atent ¸ie Obligatoriu un bloc de instruct ¸iuni ”try” trebuie s˘ a fie urmat de unul sau mai multe blocuri ”catch”. cˆ ate unul pentru fiecare tip de except ¸ie..close(). responsabil˘ a cu ˆ ınchiderea unui fi¸ sier. // A aparut o exceptie la citirea din fisier f. println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . catch (IOException e) { . Except ¸iile provocate de aceste instruct ¸iuni sunt tratate ˆ ın cele dou˘ a blocuri ”catch”. out . // cod redundant } O problem˘ a mai delicat˘ a care trebuie semnalata ˆ ın aceasta situat ¸ie este faptul c˘ a metoda close.

print (( char ) c ) . read () ) != -1) System . { . f = new FileReader ( fis ) ... In exemplul de mai sus dac˘ a nu facem tratarea except ¸iilor ˆ ın cadrul metodei citeste atunci metoda apelant˘ a (main) va trebui s˘ a fac˘ a acest lucru: Listing 3. .. } . EXCEPT ¸ II 3. Acest lucru se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ın declarat ¸ia metodei a clauzei throws: [modificatori] TipReturnat metoda([argumente]) throws TipExceptie1. while ( ( c = f . } Atent ¸ie O metod˘ a care nu trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie trebuie obligatoriu s˘ ao ”arunce”.. s˘ a ”arunce” mai departe except ¸iile respective. TipExceptie2. out . la rˆ andul lor.2: Citirea unui fisier import java . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) throws FileNotFoundException .3 ”Aruncarea” except ¸iilor In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu ˆ ı¸ si asum˘ a responsabilitatea trat˘ arii uneia sau mai multor except ¸ii pe care le pot provoca anumite instruct ¸iuni din codul s˘ au atunci ea poate s˘ a ”arunce” aceste except ¸ii c˘ atre metodele care o apeleaz˘ a. io . close () . int c .*. f . urmˆ and ca acestea s˘ a implementeze tratarea lor sau.82 CAPITOLUL 3. IOException { FileReader f = null .

while ( (c=f.3.close(). } catch ( IOException e ) { System . } } Observat ¸i c˘ a. int c. err .read()) != -1) System. ”ARUNCAREA” EXCEPT ¸ IILOR 83 public static void main ( String args []) { if ( args . out .3.print((char)c). println ( " Exceptie : " + e ) . err . printStackTrace () . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . System . length > 0) { try { citesteFisier ( args [0]) . IOException { FileReader f = null. println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . } } else System . } } . Este situat ¸ia ˆ ın care putem folosi blocul finally f˘ ar˘ a a folosi nici un bloc catch: public static void citesteFisier(String fis) throws FileNotFoundException. println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . nu mai putem diferent ¸ia except ¸iile provocate de citirea din fi¸ sier s de inchiderea fi¸ sierului. } catch ( File NotFo undE x c ep ti on e ) { System . try { f = new FileReader(numeFisier). ˆ ın acest caz. e .out. } finally { if (f!=null) f. inchiderea fi¸ sierului nu va mai fi facut˘ aˆ ın situatia ˆ ın care apare o except ¸ie la citirea din fi¸ sier. out . De asemenea. ambele fiind de tipul IOException.

} public void metoda1 throws TipExceptie { metoda2(). public void metoda3 throws TipExceptie { .. Aruncarea unei except ¸ii se poate face ¸ si implicit prin instruct ¸iunea throw ce are formatul: throw exceptie. ca ˆ ın exemplele de mai jos: throw new IOException("Exceptie I/O").length) throw new ArrayIndexOutOfBoundsException(). . if (index >= vector.. . } Tratarea except ¸iilor de c˘ atre JVM se face prin terminarea programului ¸ si afi¸ sarea informat ¸iilor despre except ¸ia care a determinat acest lucru. va determina trimiterea except ¸iilor c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java. } Intotdeauna trebuie g˘ asit compromisul optim ˆ ıntre tratarea local˘ a a except ¸iilor ¸ si aruncarea lor c˘ atre nivelele superioare.. EXCEPT ¸ II Metoda apelant˘ a poate arunca la rˆ andul sˆ au except ¸iile mai departe c˘ atre metoda care a apelat-o la rˆ andul ei..84 CAPITOLUL 3. } public void main throws TipExceptie { metoda1(). dac˘ a va arunca except ¸iile ce pot ap˘ area ˆ ın corpul ei. IOException { citeste(args[0]).. } public void metoda2 throws TipExceptie { metoda3().. Pentru exemplul nostru. . Aceast˘ aˆ ınl˘ ant ¸uire se termin˘ a cu metoda main care. astfel ˆ ıncˆ at codul s˘ a fie cˆ at mai clar ¸ si identificarea locului ˆ ın care a ap˘ arut except ¸ia s˘ a fie cˆ at mai u¸ sor de f˘ acut. metoda main ar putea fi declarat˘ a astfel: public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException.

aloca memorie.. } 85 Aceast˘ a instruct ¸iune este folosit˘ a mai ales la aruncarea except ¸iilor proprii.1 Separarea codului pentru tratarea erorilor In programarea tradit ¸ional˘ a tratarea erorilor se combin˘ a cu codul ce poate produce aparit ¸ia lor producˆ and a¸ sa numitul ”cod spaghetti”. 3.4. ?” • fi¸ sierul nu poate fi deschis • nu se poate determina dimensiunea fi¸ sierului .. sunt de genul: ”Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a: . AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR catch(Exception e) { System.out. • Propagarea unei erori pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor Prin modalitatea sa de tratare a except ¸iilor. throw e.4. • Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor. inchide fisierul. citeste fisierul in memorie. Java are urm˘ atoarele avantaje fat ¸˘ a de mecanismul tradit ¸ional de tratare a erorilor: • Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul ˆ ın care ea poate s˘ a apar˘ a. (vezi ”Crearea propriilor except ¸ii”) 3. } Problemele care pot ap˘ area la aceasta funct ¸ie. determina dimensiunea fisierului. aparent simpl˘ a. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: o funct ¸ie care ˆ ıncarc˘ a un fi¸ sier ˆ ın memorie: citesteFisier { deschide fisierul.println("A aparut o exceptie).˘ 3.

} inchide fisierul. } // Cod "spaghetti" Acest stil de progamare este extrem de susceptibil la erori ¸ si ˆ ıngreuneaz˘ a extrem de mult ˆ ınt ¸telegerea sa. } return codEroare. deschide fisierul. EXCEPT ¸ II Un cod tradit ¸ional care s˘ a trateze aceste erori ar ar˘ ata astfel: int citesteFisier() { int codEroare = 0. schematizat. if (fisierul nu s-a inchis && codEroare == 0) { codEroare = -4. if (s-a determinat dimensiunea) { aloca memorie. In Java. folosind mecansimul except ¸iilor. if (s-a alocat memorie) { citeste fisierul in memorie. } } else { codEroare = -5.86 • nu poate fi alocat˘ a suficient˘ a memorie • nu se poate face citirea din fi¸ sier • fi¸ sierul nu poate fi ˆ ınchis CAPITOLUL 3. if (fisierul s-a deschis) { determina dimensiunea fisierului. } } else { codEroare = -3. codul ar arata. } else { codEroare = codEroare & -4. if (nu se poate citi din fisier) { codEroare = -1. } } else { codEroare = -2. astfel: .

4.2 Propagarea erorilor Propagarea unei erori se face pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator. aloca memorie.4.. S˘ a presupunem c˘ a apelul la metoda citesteFisier este consecint ¸a unor apeluri imbricate de metode: int metoda1() { metoda2(). inchide fisierul... } int metoda2() { metoda3...˘ 3. citeste fisierul in memorie. .} catch (nu s-a alocat memorie) {trateaza eroarea} catch (nu se poate citi din fisier) {trateaza eroarea. } catch (fisierul nu s-a deschis) {trateaza eroarea.} catch (nu s-a determinat dimensiunea) {trateaza eroarea. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int citesteFisier() { try { deschide fisierul.} catch (nu se poate inchide fisierul) {trateaza eroarea..} } Diferenta de claritate este evident˘ a. 87 3. . } int metoda3 { citesteFisier(). . . determina dimensiunea fisierului.

Cu alte cuvinte. . EXCEPT ¸ II S˘ a presupunem de asemenea c˘ a dorim s˘ a facem tratarea erorilor doar ˆ ın metoda1. } int metoda3() { int codEroare = citesteFisier().... } . . adic˘ a funct ¸iilor care o apeleaz˘ a sau sistemului.. if (codEroare != 0) return codEroare..88 } CAPITOLUL 3.. } catch (TipExceptie e) { //proceseazaEroare. . o metod˘ a poate s˘ a nu ˆ ı¸ si asume responsabilitatea trat˘ arii except ¸iilor ap˘ arute ˆ ın cadrul ei: int metoda1() { try { metoda2(). if (codEroare != 0) //proceseazaEroare. Tradit ¸ional.. } Dup˘ a cum am vazut. if (codEroare != 0) return codEroare. } .. } int metoda2() { int codEroare = metoda3(). acest lucru ar trebui f˘ acut prin propagarea erorii produse de metoda citesteFisier pˆ an˘ a la metoda1: int metoda1() { int codEroare = metoda2(). Java permite unei metode s˘ a arunce except ¸iile ap˘ arute ˆ ın cadrul ei la un nivel superior.

˘ 3. Pronderea unei except ¸ii se poate face fie la nivelul clasei specifice pentru acea except ¸ie. etc. /* Acest apel poate genera exceptie de tipul FileNotFoundException Tratarea ei poate fi facuta in unul din modurile de mai jos: */ } catch (FileNotFoundException e) { // Exceptie specifica provocata de absenta // fisierului ’input. fie la nivelul uneia din superclasele sale. La rˆ andul ei. } 89 3. De exemplu. cum ar fi FileNotFoundException. cu cˆ at clasa folosit˘ a este mai generic˘ a cu atˆ at tratarea except ¸iilor programul ˆ ı¸ si pierde din flexibilitate. ˆ ın funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile programului. ˆ ıns˘ a.dat’ } // sau . try { FileReader f = new FileReader("input. EOFException. . } int metoda3() throws TipExceptie { citesteFisier().3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor In Java exist˘ a clase corespunz˘ atoare tuturor except ¸iilor care pot ap˘ area la execut ¸ia unui program.. Radacin˘ a acestei ierarhii este clasa Throwable (vezi ”Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii”)...4.4. clasa IOException se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ıntr-o categorie mai larg˘ a de except ¸ii ¸ si anume clasa Exception.dat"). AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int metoda2() throws TipExceptie { metoda3(). .. Acestea sunt grupate ˆ ın funct ¸ie de similarit˘ a¸ tile lor ˆ ıntr-o ierarhie de clase. clasa IOException se ocup˘ a cu except ¸iile ce pot ap˘ area la operat ¸ii de intrare/iesire ¸ si diferent ¸iaz˘ a la rˆ andul ei alte tipuri de except ¸ii.

5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii R˘ ad˘ acina claselor ce descriu except ¸ii este clasa Throwable iar cele mai importante subclase ale sale sunt Error. Exception ¸ si RuntimeException. obiecte de tip Error. . sunt cazuri speciale de except ¸ii generate de funct ¸ionarea anormal˘ a a echipamentului hard pe care ruleaz˘ a un program Java ¸ si sunt invizibile programatorilor. Un program Java nu trebuie s˘ a trateze aparit ¸ia acestor erori ¸ si este improbabil ca o metod˘ a Java s˘ a provoace asemenea erori. Erorile. care sunt la rˆ andul lor superclase pentru o serie ˆ ıntreag˘ a de tipuri de except ¸ii.90 CAPITOLUL 3. EXCEPT ¸ II catch (IOException e) { // Exceptie generica provocata de o operatie IO } // sau catch (Exception e) { // Cea mai generica exceptie soft } //sau catch (Throwable e) { // Superclasa exceptiilor } 3.

afi¸ seaz˘ a detaliul unei except ¸ii. 3. tratarea except ¸iilor este obligatorie ˆ ın Java. programul va fi terminat. Except ¸iile care pot ”sc˘ apa” netratate descind din subclasa RuntimeException ¸ si se numesc except ¸ii la execut ¸ie. Aceste except ¸ii au o superclas˘ a comun˘ a RuntimeException ¸ si ˆ ın acesata categorie sunt incluse except ¸iile provocate de: • operat ¸ii aritmetice ilegale (ˆ ımpˆ art ¸irea ˆ ıntregilor la zero).metod˘ a mo¸ stenit˘ a din clasa Object. Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect except ¸ie sunt definite ˆ ın clasa Throwable ¸ si sunt publice. Reamintim ˆ ıns˘ a c˘ a. De la acest principu se sustrag ˆ ıns˘ a a¸ sa numitele except ¸ii la execut ¸ie sau. . Din acest motiv. ArrayIndexOutOfBoundsException Except ¸iile la execut ¸ie pot ap˘ area uriunde ˆ ın program ¸ si pot fi extrem de numeroare iar ˆ ıncercarea de ”prindere” a lor ar fi extrem de anevoioas˘ a. care furnizeaz˘ a reprezentarea ca ¸ sir de caractere a except ¸iei.6 Except ¸ii la execut ¸ie In general.3. tratarea lor nefiind ˆ ıns˘ a ilegal˘ a. Dup˘ a cum am mai zis tratarea acestor except ¸ii nu este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. compilatorul permite ca aceste except ¸ii s˘ a r˘ amˆ an˘ a netratate. Cele mai uzuale sunt: • getMessage . except ¸iile care provin strict din vina programatorului ¸ si nu generate de o anumit˘ a situat ¸ie extern˘ a. • toString .6. • printStackTrace . ArithmeticException • accesarea membrilor unui obiect ce are valoarea null. sunt except ¸iile standard (soft) care trebuie tratate de c˘ atre programele Java. cu alte cuvinte. EXCEPT ¸ II LA EXECUT ¸ IE 91 Except ¸iile. cum ar fi lipsa unui fi¸ sier. astfel ˆ ıncˆ at pot fi apelate pentru orice tip de except ¸ie. obiectele de tip Exception.afi¸ seaz˘ a informat ¸ii complete despre except ¸ie ¸ si localizarea ei. ˆ ın cazul aparit ¸iei oric˘ arui tip de except ¸ie care nu are un analizor corespunz˘ ator. NullPointerException • accesarea eronat˘ a a elementelor unui vector.

sau Nan. . System. preferabil una apropiat˘ a ca semnificat ¸ie.println(z/z). y=-1.println("Aici nu se mai ajunge.out. Imp˘ art ¸irea la 0 va genera o except ¸ie doar dac˘ a tipul numerelor ˆ ımp˘ art ¸ite este aritmetic ˆ ıntreg. EXCEPT ¸ II int v[] = new int[10].out.println(y/z). In cazul tipurilor reale (float ¸ si double) nu va fi generat˘ a nici o except ¸ie."). } // Corect. } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System. O except ¸ie proprie trebuie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ıns˘ aˆ ın ierarhia except ¸iilor Java. try { v[10] = 0.out.println(x/z). Infinity. programul continua v[11] = 0. System. // -Infinity System.println("Atentie la indecsi!").println(a/b). ci va fi furnizat ca rezultat o constant˘ a care poate fi. cu alte cuvinte clasa care o implementeaz˘ a trebuie s˘ a fie subclas˘ a a uneia deja existente ˆ ın aceasta ierarhie. // Infinity System. // NaN 3.out.92 CAPITOLUL 3. z=0. funct ¸ie de operatie. */ System.. int a=1.out.out. -Infinity. sau superclasa Exception.. cazuri care nu au fost prevazute ˆ ın ierarhia except ¸iilor standard Java.printStackTrace(). e. /* Nu apare eroare la compilare dar apare exceptie la executie si programul va fi terminat. int b=0. // Exceptie la executie ! double x=1.7 Crearea propriilor except ¸ii Adeseori poate ap˘ area necesitatea cre˘ arii unor except ¸ii proprii pentru a pune ˆ ın evident ¸a cazuri speciale de erori provocate de metodele claselor unei libr˘ arii.

} } class Stiva { int elemente [] = new int [100]. } } Secvent ¸a cheie este extends Exception care specific˘ a faptul c˘ a noua clas˘ a ExceptieStiva este subclas˘ a a clasei Exception ¸ si deci implementeaz˘ a obiecte ce reprezint˘ a except ¸ii. CREAREA PROPRIILOR EXCEPT ¸ II public class ExceptieProprie extends Exception { public ExceptieProprie(String mesaj) { super(mesaj).7. int n =0. Pentru a personaliza aceste except ¸ii vom crea o clas˘ a specific˘ a denumit˘ a ExceptieStiva: Listing 3. return elemente [n .3.3: Exceptii proprii class ExceptieStiva extends Exception { public ExceptieStiva ( String mesaj ) { super ( mesaj ) . ˆ ın care cre˘ am o clas˘ a ce descrie part ¸ial o stiv˘ a de numere ˆ ıntregi cu operat ¸iile de ad˘ augare a unui element.-]. . ambele operat ¸ii pot provoca except ¸ii. Dac˘ a presupunem c˘ a stiva poate memora maxim 100 de elemente. elemente [ n ++] = x . // numarul de elemente din stiva public void adauga ( int x ) throws ExceptieStiva { if ( n ==100) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este plina ! " ) . respectiv de scoatere a elementului din vˆ arful stivei. // Apeleaza constructorul superclasei Exception } } 93 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. } public int scoate () throws ExceptieStiva { if ( n ==0) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este goala ! " ) .

Except ¸iile proprii sunt descrise uzual de clase foarte simple. Procesul de creare a unei noi except ¸ii poate fi dus mai departe prin ad˘ augarea unor noi metode clasei ce descrie acea except ¸ie. chiar f˘ ar˘ a nici un cod ˆ ın ele. cum ar fi: class ExceptieSimpla extends Exception { } Aceast˘ a clas˘ a se bazeaz˘ a pe constructorul implicit creat de compilator ˆ ıns˘ a nu are constructorul ExceptieSimpla(String s). . ˆ ıns˘ a aceasta dezvoltare nu ˆ ı¸ si are rostul ˆ ın majoritatea cazurilor. EXCEPT ¸ II In general. codul ad˘ augat claselor pentru except ¸ii proprii este nesemnificativ: unul sau doi constructori care afi¸ seaza un mesaj de eroare la ie¸ sirea standard.94 CAPITOLUL 3.

un program poate trimite informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a deschizˆ and un canal de comunicat ¸ie (flux) c˘ atre acea destinat ¸ie ¸ si scriind secvent ¸ial informat ¸iile respective. etc) ¸ si s˘ a citeasc˘ a secvent ¸ial informat ¸iile respective.1 4. etc. ˆ ın ret ¸ea. } inchide canal comunicatie. sunete.Capitolul 4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4. Pentru a generaliza. socket. respectiv consum˘ a informat ¸ii. Similar. citirea/scrierea de pe/c˘ atre un mediu extern respect˘ a urm˘ atorul algoritm: deschide canal comunicatie while (mai sunt informatii) { citeste/scrie informatie. imagini. Indiferent de tipul informat ¸iilor. 95 . atˆ at sursa extern˘ a a unor date cˆ at ¸ si destinat ¸ia lor sunt v˘ azute ca fiind ni¸ ste procese care produc. ˆ ın memorie sau ˆ ın alt program ¸ si poate fi de orice tip: date primitive.1 Introducere Ce sunt fluxurile? Majoritatea aplicat ¸iilor necesit˘ a citirea unor informat ¸ii care se g˘ asesc pe o surs˘ a extern˘ a sau trimiterea unor informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a. memorie. Pentru a aduce informat ¸ii dintr-un mediu extern.1. obiecte. Informat ¸ia se poate g˘ asi oriunde: ˆ ıntr-un fi¸ sier pe disc. un progam Java trebuie s˘ a deschid˘ a un canal de comunicat ¸ie (flux) de la sursa informat ¸iilor (fi¸ sier.

io. Observat ¸ii: Fluxurile sunt canale de comunicat ¸ie seriale pe 8 sau 16 bit ¸i.1. Fluxurile sunt unidirect ¸ionale. Deci.io. Intre dou˘ a procese pot exista oricˆ ate fluxuri.2 Clasificarea fluxurilor Exist˘ a trei tipuri de clasificare a fluxurilor: • Dup˘ a direct ¸ia canalului de comunicat ¸ie deschis fluxurile se ˆ ımpart ˆ ın: – fluxuri de intrare (pentru citirea datelor) – fluxuri de ie¸ sire (pentru scrierea datelor) • Dup˘ a tipul de date pe care opereaz˘ a: – fluxuri de octet ¸i (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 8 bit ¸i) – fluxuri de caractere (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 16 bit ¸i) . Un proces care descrie o surs˘ a extern˘ a de date se nume¸ ste proces produc˘ ator. Un proces care descrie o destinat ¸ie extern˘ a pentru date se nume¸ ste proces consumator. Consumatorul ¸ si producatorul nu comunic˘ a direct printr-o interfat ¸˘ a de flux ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor. Clasele ¸ si intefet ¸ele standard pentru lucrul cu fluxuri se g˘ asesc ˆ ın pachetul java. Un flux care cite¸ ste date se nume¸ ste flux de intrare. de la produc˘ ator la consumator.*. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Definit ¸ii: Un flux este un canal de comunicat ¸ie unidirect ¸ional ˆ ıntre dou˘ a procese.96 ˘ S CAPITOLUL 4. orice program care necesit˘ a operat ¸ii de intrare sau ie¸ sire trebuie s˘ a cont ¸in˘ a instruct ¸iunea de import a pachetului java. dar pe fluxuri diferite. 4. orice proces putˆ and fi atˆ at producator cˆ at ¸ si consumator ˆ ın acela¸ si timp. Un flux care scrie date se nume¸ ste flux de ie¸ sire. Fiecare flux are un singur proces produc˘ ator ¸ si un singur proces consumator.io: import java.

pentru fluxuri de ie¸ sire. cum ar fi ˆ ın exemplele: FileReader. BufferedOutputStream.1. FileOutputStream. Clasele radacin˘ a pentru ierarhia fluxurilor de octet ¸i sunt: • InputStream. ˆ ıns˘ a acest lucru nu este obligatoriu. etc. De asemenea. etc. Ca ¸ si ˆ ın cazul fluxurilor pe caractere denumirile claselor vor avea terminat ¸ia superclasei lor: FileInputStream. BufferedReader. BufferedInputStream. . BufferedWriter.pentru fluxuri de intrare ¸ si • Writer.pentru fluxuri de ie¸ sire.. Ca o regul˘ a general˘ a. Acestea sunt superclase abstracte pentru toate clasele ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 16 bit ¸i ¸ si vor cont ¸ine metodele comune tuturor.pentru fluxuri de intrare ¸ si • OutputStream. INTRODUCERE • Dup˘ a act ¸iunea lor: 97 – fluxuri primare de citire/scriere a datelor (se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor) – fluxuri pentru procesarea datelor 4. f˘ ar˘ a ca acest lucru s˘ a fie obligatoriu. FileWriter. se observ˘ a ca o alt˘ a regul˘ a general˘ a. fiec˘ arui flux de intrare XInputStream corespunzˆ andu-i uzual un flux de ie¸ sire XOutputStream.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri Clasele r˘ ad˘ acin˘ a pentru ierarhiile ce reprezint˘ a fluxuri de caractere sunt: • Reader. faptul c˘ a unui flux de intrare XReader ˆ ıi corespunde uzual un flux de ie¸ sire XWriter.4.1. toate clasele din aceste ierarhii vor avea terminat ¸ia Reader sau Writer ˆ ın funct ¸ie de tipul lor. Acestea sunt superclase abstracte pentru clase ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 8 bit ¸i.

.4 Metode comune fluxurilor Superclasele abstracte Reader ¸ si InputStream definesc metode similare pentru citirea datelor. datele din memorie vor fi pierdute la ˆ ınchiderea fluxului de c˘ atre gc. Acestea sunt ˆ ıns˘ a mai rar folosite ¸ si nu vor fi detaliate. tratarea lor fiind obligatorie. resetarea pozit ¸iei curente. ambele clase pun la dispozit ¸ie metode pentru marcarea unei locat ¸ii ˆ ıntr-un flux. deoarece acestea permit manipularea caracterelor Unicode ˆ ın timp ce fluxurile de octet ¸i permit doar lucrul pe 8 biti caractere ASCII. Pentru majoritatea programelor este recomandat ca scrierea ¸ si citirea datelor s˘ a se fac˘ a prin intermediul fluxurilor de caractere. In cazul ˆ ın care aceasta nu este apelat˘ a explicit. Metodele referitoare la fluxuri pot genera except ¸ii de tipul IOException sau derivate din aceast˘ a clas˘ a. etc.1. . InputStream void write(int c) void write(byte buf[]) . 4.. .98 ˘ S CAPITOLUL 4.. fluxul va fi automat ˆ ınchis de c˘ atre colectorul de gunoaie atunci cˆ and nu va mai exista nici o referint ¸˘ a la el.. De asemenea. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Pˆ an˘ a la un punct.. definind metode similare pentru scrierea datelor: Reader void write(int c) void write(char buf[]) void write(String str) ... ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie evitat deoarece.. Inchiderea oric˘ arui flux se realizeaz˘ a prin metoda close. Superclasele abstracte Writer ¸ si OutputStream sunt de asemenea paralele. Reader InputStream int read() int read() int read(char buf[]) int read(byte buf[]) . exist˘ a un paralelism ˆ ıntre ierarhia claselor pentru fluxuri de caractere ¸ si cea pentru fluxurile pe octet ¸i. la lucrul cu fluxrui cu zon˘ a tampon de memorie. saltul peste un num˘ ar de pozit ¸ii.

ByteArrayOutputStream Aceste fluxuri folosesc pentru scrierea/citirea informat ¸iilor ˆ ın/din memorie ¸ si sunt create pe un vector existent deja.4.2 Folosirea fluxurilor A¸ sa cum am v˘ azut. PipedWriter PipedInputStream. FOLOSIREA FLUXURILOR 99 4. 4.2.2. respectiv scrierea datelor ˆ ıntr-un fi¸ sier ¸ si vor fi analizate ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a (vezi ”Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere”). CharArrayWriter ByteArrayInputStream. respectiv write. acestea sunt folosite pentru citirea datelor dintr-un fi¸ sier. definite ˆ ın superclase. punˆ and la dispozit ¸ie implement˘ ari ale metodelor de baz˘ a read. precum ¸ si modalit˘ a¸ tile de creare ¸ si utilizare a fluxurilor. ele pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite astfel: • Fi¸ sier FileReader. In funct ¸ie de tipul sursei datelor. PipedOutputStream Implementeaz˘ a componentele de intrare/ie¸ sire ale unei conducte de . vom vedea care sunt cele mai importante clase din cele dou˘ a categorii ¸ si la ce folosesc acestea. StringReader. FileWriter FileInputStream. FileOutputStream Numite ¸ si fluxuri fi¸ sier. • Memorie CharArrayReader. • Pipe PipedReader. Cu alte cuvinte. permit tratarea vectorilor ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea unor fluxuri de intrare/ie¸ sire. In continuare. StringWriter Permit tratarea ¸ sirurilor de caractere aflate ˆ ın memorie ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea de fluxuri.1 Fluxuri primitive Fluxurile primitive sunt responsabile cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor. fluxurile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın funct ¸ie de activitatea lor ˆ ın fluxuri care se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor ¸ si fluxuri pentru procesarea datelor (de filtrare).

2. Sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil (vezi ”Citirea ¸ si scrierea cu zona tampon”). • Conversie octet ¸i-caractere InputStreamReader.2 Fluxuri de procesare Fluxurile de procesare (sau de filtrare) sunt responsabile cu preluarea datelor de la un flux primitiv ¸ si procesarea acestora pentru a le oferi ˆ ıntr-o alt˘ a form˘ a. OutputStreamWriter Formeaz˘ a o punte de legatur˘ aˆ ıntre fluxurile de caractere ¸ si fluxurile de octet ¸i. FilterWriter FilterInputStream. un flux OutputStreamWriter converte¸ ste caractere ˆ ın octet ¸i ¸ si trimite rezutatul c˘ atre un flux de tipul OutputStream. Clasele ce descriu aceste fluxuri pot fi ˆ ımpartite ˆ ın funct ¸ie de tipul de procesare pe care ˆ ıl efectueaza astfel: • ”Bufferizare” BufferedReader. mai util˘ a dintr-un anumit punct de vedere. . FileReader nu putea citi decˆ at caracter cu caracter. Fiind primitiv. 4. De exemplu. Pipe-urile sunt folosite pentru a canaliza ie¸ sirea unui program sau fir de execut ¸ie c˘ atre intrarea altui program sau fir de execut ¸ie. Un flux InputStreamReader cite¸ ste octet ¸i dintr-un flux InputStream ¸ si ˆ ıi converte¸ ste la caractere. BufferedWriter BufferedInputStream. reducˆ and astfel num˘ arul de acces˘ ari la dispozitivul ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia original˘ a a datelor. FilterOutputStream Sunt clase abstracte ce definesc o interfat ¸˘ a comun˘ a pentru fluxuri care filtreaz˘ a automat datele citite sau scrise (vezi ”Fluxuri pentru filtrare”). Un flux de procesare nu poate fi folosit decˆ at ˆ ımpreun˘ a cu un flux primitiv. • Filtrare FilterReader. BufferedReader poate prelua date de la un flux FileReader ¸ si s˘ a ofere informat ¸ia dintr-un fi¸ sier linie cu linie. folosind codificarea standard a caracterelor sau o codificare specificat˘ a de program.100 ˘ S CAPITOLUL 4. BufferedOutputStream Sunt folosite pentru a introduce un buffer ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. Similar. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI date (pipe).

independent de ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a (vezi ”Folosirea claselor DataInputStream ¸ si DataOutputStream”). • Num˘ arare LineNumberReader LineNumberInputStream Ofer˘ a¸ si posibilitatea de num˘ arare automat˘ a a liniilor citite de la un flux de intrare.3 Crearea unui flux Orice flux este un obiect al clasei ce implementeaz˘ a fluxul respectiv. Crearea unui flux se realizeaz˘ a a¸ sadar similar cu crearea obiectelor. ObjectOutputStream Sunt folosite pentru serializarea obiectelor (vezi ”Serializarea obiectelor”). FOLOSIREA FLUXURILOR 101 • Concatenare SequenceInputStream Concateneaz˘ a mai multe fluxuri de intrare ˆ ıntr-unul singur (vezi ”Concatenarea fi¸ sierelor”). • Citire ˆ ın avans PushbackReader PushbackInputStream Sunt fluxuri de intrare care au un buffer de 1-caracter(octet) ˆ ın care este citit ˆ ın avans ¸ si caracterul (octetul) care urmeaz˘ a celui curent citit. DataOutputStream Folosite la scrierea/citirea datelor de tip primitiv ˆ ıntr-un format binar. • Conversie tipuri de date DataInputStream.2.4.2. 4. • Afi¸ sare PrintWriter PrintStream Ofer˘ a metode convenabile pentru afisarea informat ¸iilor. prin instruct ¸iunea new ¸ si invocarea unui constructor corespunz˘ ator al clasei respective: Exemple: . • Serializare ObjectInputStream.

A¸ sadar.102 ˘ S CAPITOLUL 4. Din acest motiv. BufferedReader in = new BufferedReader(fr).txt")). //crearea unui flux de iesire pe octeti FileOutputStrem out = new FileOutputStream("fisier.dat"). //echivalent cu FileReader fr = new FileReader("fisier.txt"). //crearea unui flux de intrare pe octeti FileInputStream in = new FileInputStream("fisier. crearea unui flux primitiv de date care cite¸ ste/scrie informat ¸ii de la un dispozitiv extern are formatul general: FluxPrimitiv numeFlux = new FluxPrimitiv(dispozitivExtern). BufferedWriter out = new BufferedWriter(fo). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI //crearea unui flux de intrare pe caractere FileReader in = new FileReader("fisier. A¸ sadar.txt").dat"). constructorii claselor pentru fluxurile de procesare nu primesc ca argument un dispozitiv extern de memorare a datelor ci o referint ¸a la un flux primitiv responsabil cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor: Exemple: //crearea unui flux de intrare printr-un buffer BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader("fisier.txt").txt").txt"))). //echivalent cu FileWriter fo = new FileWriter("fisier. crearea unui flux pentru procesarea datelor are formatul general: . //crearea unui flux de iesire printr-un buffer BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("fisier. //crearea unui flux de iesire pe caractere FileWriter out = new FileWriter("fisier. Fluxurile de procesare nu pot exista de sine st˘ at˘ atoare ci se suprapun pe un flux primitiv de citire/scriere a datelor.

Dup˘ a cum am v˘ azut deja. FileWriter .caractere FileInputStream. boolean throws IOException append) . on obiect de tip File sau un obiect de tip FileDesciptor (vezi ”Clasa File”). 4. In general. fluxurile pot fi compuse ˆ ın succesiuni oricˆ at de lungi: DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("fisier. respectiv scrierea unui caracter sau octet dintr-un sau ˆ ıntr-un fi¸ sier specificat uzual prin numele s˘ au complet sau relativ la directorul curent. ˆ ıntrucˆ at operat ¸ia lor de baz˘ a este citirea.octeti Constructorii acestor clase accept˘ a ca argument un obiect care s˘ a specifice un anume fi¸ sier. FOLOSIREA FLUXURILOR 103 FluxProcesare numeFlux = new FluxProcesare(fluxPrimitiv).2. Constructorii clasei FileReader sunt: public FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException public FileReader(File file) throws FileNotFoundException public FileReader(FileDescriptor fd) Constructorii clasei FileWriter: public FileWriter(String fileName) throws IOException public FileWriter(File file) throws IOException public FileWriter(FileDescriptor fd) public FileWriter(String fileName.4. FileOutputStream .4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere Fluxurile pentru lucrul cu fi¸ siere sunt cele mai usor de ˆ ınteles. clasele care implementeaz˘ a aceste fluxuri sunt urm˘ atoarele: FileReader.dat"))).2. Acesta poate fi un ¸ sir de caractere.

txt” ˆ ın care va fi copiat cont ¸inutul primului. close () .1: Copierea unui fisier import java . Dac˘ a exist˘ a fi¸ sierul ”in.txt” ˆ ıntr-un alt fi¸ sier cu numele ”out. Ace¸ stia pot provoca except ¸ii de tipul FileNotFoundException ˆ ın cazul ˆ ın care fi¸ sierul cu numele specificat nu exist˘ a. public class Copiere { public static void main ( String [] args ) { try { FileReader in = new FileReader ( " in .*. Ambele fi¸ siere sunt considerate ˆ ın directorul curent. IOException este superclas˘ a pentru FileNotFoundException. txt " ) . txt " ) . in . aplicat ¸ia va crea un nou fi¸ sier ”out. err . Listing 4. int c .txt”. read () ) != -1) out . out . Din acest motiv orice creare a unui flux de acest tip trebuie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un bloc try-catch sau metoda ˆ ın care sunt create fluxurile respective trebuie s˘ a arunce except ¸iile de tipul FileNotFoundException sau de tipul superclasei IOException. } } } In cazul ˆ ın care vom lansa aplicat ¸ia iar ˆ ın directorul curent nu exist˘ a un fi¸ sier cu numele ”in. while (( c = in . printStackTrace () .104 ˘ S CAPITOLUL 4. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Cei mai uzuali constructori sunt cei care primesc ca argument numele fi¸ sierului.txt” el va fi re- . Dac˘ a exist˘ a deja fi¸ sierul ”out. write ( c ) . S˘ a consider˘ am ca exemplu un program care copie cont ¸inutul unui fi¸ sier cu numele ”in. Aceasta va fi prins˘ a de program deoarece.txt”. FileWriter out = new FileWriter ( " out . e .txt”. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul FileNotFoundException. } catch ( IOException e ) { System . io . println ( " Eroare la operatiile cu fisiere ! " ) . close () .

Clasa BufferedReader cite¸ ste ˆ ın avans date ¸ si le memoreaz˘ aˆ ıntr-o zon˘ a tampon. FOLOSIREA FLUXURILOR 105 scris. Atunci cˆ and bufferul este plin. odat˘ a cu citirea caracterului. La operat ¸iile de scriere datele scrise nu vor ajunge direct la destinat ¸ie. reducˆ and astfel numarul de acces˘ ari ale dispozitivului ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia atelor. ci vor fi memorate jntr-un buffer de o anumit˘ a dimensiune. 4. BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("out. Similar lucreaza ¸ si clasele BufferedWriter ¸ si BufferedOutputStream. caracterul va fi preluat din buffer. sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil.2. BufferedInputStream funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acela¸ si principiu.octeti Sunt folosite pentru a introduce un buffer (zon˘ a de memorie) ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor.2. BufferedWriter . In cazul ˆ ın care buffer-ul este gol. singura diferent ¸˘ a fiind faptul c˘ a sunt citit ¸i octet ¸i.dat"). Atunci cˆ and se execut˘ a o operat ¸ie de citire. cont ¸inutul acestuia va fi transferat automat la destinat ¸ie. BufferedOutputStream .txt” foloseam: FileWriter out = new FileWriter("out. 1024) //1024 este dimensiunea bufferului Constructorii cei mai folosit ¸i ai acestor clase sunt urm˘ atorii: BufferedReader(Reader in) BufferedReader(Reader in. dintre care obligatoriu unul este primitiv. citirea se face direct din flux ¸ si. Dac˘ a doream s˘ a facem operat ¸ia de ad˘ augare(append) ¸ si nu de rescriere pentru fi¸ sierul ”out. vor fi memorati ˆ ın buffer ¸ si caracterele care ˆ ıi urmeaz˘ a. Fluxurile de citire/scriere cu buffer sunt fluxuri de procesare ¸ si sunt folosite prin suprapunere cu alte fluxuri.txt".5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer Clasele pentru citirea/scrierea cu zona tampon sunt: BufferedReader. Din acest motiv. Evident. int dim_buffer) BufferedWriter(Writer out) . true).caractere BufferedInputStream.4.

i++) out. aceasta prime¸ ste valoarea implicit˘ a de 512 octet ¸i (caractere).dat"). chiar dac˘ a aceasta nu este plin˘ a. Acesta este reprezentat ˆ ın Java prin secvent ¸a escape ’\n’. //bufferul nu este plin. O linie reprezint˘ a o succesiune de caractere terminat˘ a cu simbolul pentru sfˆ ar¸ sit de linie.write(i).readLine()) != null) { . } . dependent de platforma de lucru. 1024) //am creat un flux cu buffer de 1024 octeti for(int i=0. int dim_buffer) BufferedOutputStream(OutputStream out) BufferedOutputStream(OutputStream out. in fisier nu s-a scris nimic out. int dim_buffer) In cazul constructorilor ˆ ın care dimensiunea buffer-ului nu este specificat˘ a. BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("out. datele se scriu in fisier Metoda readLine Este specific˘ a fluxurilor de citire cu buffer ¸ si permite citirea linie cu linie a datelor de intrare. Pe lˆ anga acestea.106 ˘ S CAPITOLUL 4. //proceseaza linie } br.. BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in")) String linie.close(). while ((linie = br.. i<1000. //bufferul este golit. int dim_buffer) BufferedInputStream(InputStream in) BufferedInputStream(InputStream in.flush(). clasele pentru scriere prin buffer mai au ¸ si metoda flush care gole¸ ste explicit zona tampon. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI BufferedWriter(Writer out. Metodele acestor clase sunt cele uzuale de tipul read ¸ si write.

while (( c = s . InputStream s2) Primul construieste un flux secvential dintr-o mult ¸ime de fluxuri de intrare. dup˘ a care primul flux de intrare este ˆ ınchis ¸ si se deschide automat urm˘ atorul flux de intrare din care se vor citi ˆ ın continuare datele.*. Fiecare obiect ˆ ın enumerarea primit˘ a ca parametru trebuie s˘ a fie de tipul InputStream.2. SequenceInputStream s = new S eq u e nc e I np u tS t r ea m ( f1 . int c . System . io . f2 ) . Citirea datelor dintr-un astfel de flux se face astfel: se cite¸ ste din primul flux de intrare specificat pˆ ana cˆ and se ajunge la sfˆ arsitul acestuia. Constructorii acestei clase sunt: SequenceInputStream(Enumeration e) SequenceInputStream(InputStream s1. FOLOSIREA FLUXURILOR 107 4.6 Concatenarea fluxurilor Clasa SequenceInputStream permite unei aplicatii s˘ a combine serial mai multe fluxuri de intrare astfel ˆ ıncˆ at acestea s˘ a apar˘ a ca un singur flux de intrare. . Cel de-al doilea construie¸ ste un flux de intrare care combin˘ a doar dou˘ a fluxuri s1 ¸ si s2. */ import java . read () ) != -1) System . out .4. println ( " Argumente insuficiente ! " ) . print (( char ) c ) . Rezultatul concatenarii este afisat pe ecran . Exemplul cel mai elocvent de folosirea a acestei clase este concatenarea a dou˘ a sau mai multor fi¸ siere: Listing 4.2. out . primul flux citit fiind s1. length <= 1) { System . exit ( -1) . dup˘ a care procesul se repet˘ a pˆ ana la terminarea tuturor fluxurilor de intrare. public class Concatenare { public static void main ( String args []) { if ( args .2: Concatenarea a dou˘ a fi¸ siere /* Concatenarea a doua fisiere ale caror nume sunt primite de la linia de comanda . } try { FileInputStream f1 = new FileInputStream ( args [0]) . FileInputStream f2 = new FileInputStream ( args [1]) .

2. 4. DataOutputStream BufferedInputStream.pentru filtrarea fluxurilor de ie¸ sire. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI s . close () .7 Fluxuri pentru filtrarea datelor Un flux de filtrare se ata¸ seaz˘ a altui flux pentru a filtra datele care sunt citite/scrise de c˘ atre acel flux. Cele mai importante fluxruri pentru filtrarea datelor sunt implementate de clasele: DataInputStream. } } } Pentru concatenarea mai multor fi¸ siere exist˘ a dou˘ a variante: • folosirea unei enumer˘ ari . • concatenarea pe rˆ and a acestora folosind al 2-lea constructor. f3)). SequenceInputStream s = new SequenceInputStream( f1. FileInputStream f2 = new FileInputStream(args[1]). Clasele pentru filtrarea datelor superclasele abstracte: • FilterInputStream .pentru filtrarea fluxurilor de intrare ¸ si • FilterOutputStream . concatenarea a 3 fi¸ siere va construi un flux de intrare astfel: FileInputStream f1 = new FileInputStream(args[0]). FileInputStream f3 = new FileInputStream(args[2]). // f1 si f2 sunt inchise automat } catch ( IOException e ) { e . new SequenceInputStream(f2. BufferedOutputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream PrintStream .primul constructor (vezi ”Colect ¸ii”). printStackTrace () .108 ˘ S CAPITOLUL 4.

2. Cele mai folosite metode.4. 109 Filtrarea datelor nu trebuie v˘ azut˘ a ca o metod˘ a de a elimina anumit ¸i octeti dintr-un flux ci de a transforma ace¸ sti octet ¸i ˆ ın date care s˘ a poat˘ afi interpretate sub alt˘ a form˘ a. 4. Clasele care ofer˘ a un astfel de suport implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. De exemplu. A¸ sadar. fluxurile de filtrare vor cont ¸ine anumite metode specializate pentru citirea/scrierea datelor. urmˆ and ca citirea/scrierea s˘ a se fac˘ a prin intermediu acelui buffer.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream Aceste clase ofer˘ a metode prin care un flux nu mai este v˘ azut ca o ˆ ınsiruire de octet ¸i. FOLOSIREA FLUXURILOR Observat ¸i c˘ a toate aceste clase descriu fluxuri de octet ¸i. Folosirea fluxurilor de filtrare se face prin ata¸ sarea lor de un flux care se ocup˘ a efectiv de citirea/scrierea datelor: FluxFiltrare numeFlux = new FluxFiltrare(referintaAltFlux). fluxurile de filtrare nu elimin˘ a date citite sau scrise de un anumit flux. ci introduc o noua modalitate de manipulare a lor. Din acest motiv. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. vor furniza metode pentru citirea ¸ si scrierea datelor la nivel de tip primitiv ¸ si nu la nivel de octet. respectiv DataOutput. Prin urmare. clasele de filtrare BufferedInputStream ¸ si BufferedOutputStream colecteaz˘ a datele unui flux ˆ ıntr-un buffer.2. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. clasa BufferedInputStream pune la dispozit ¸ie metoda readLine pentru citirea unei linii din fluxul de intrare. A¸ sa cum am v˘ azut la citirea/scrierea cu zon˘ a tampon. sunt date ˆ ın tabelul de mai jos: . Acestea definesc metodele pe care trebuie s˘ a le pun˘ a la dispozit ¸ie ˆ ın vederea citireii/scrierii datelor de tip primitiv. ci de date primitive. ele mai fiind numite ¸ si fluxuri de procesare.

Pentru a citi de la tastatur˘ a vom specifica ca argument al constructorului fluxul System.Scanner ofer˘ a o solut ¸ie simpl˘ a pentru formatarea unor informat ¸ii citite de pe un flux de intrare fie pe octet ¸i.110 DataInputStream readBoolean readByte readChar readDouble readFloat readInt readLong readShort readUTF ˘ S CAPITOLUL 4. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI DataOutputStream writeBoolean writeByte writeChar writeDouble writeFloat writeInt writeLong writeShort writeUTF Aceste metode au denumirile generice de readXXX ¸ si writeXXX. Scrierea datelor folosind fluxuri de acest tip se face ˆ ın format binar. respectiv pentru citirea de date formatate de la tastatur˘ a.in: . 4. mai put ¸in readUTF ¸ si writeUTF care se ocup˘ a cu obiecte de tip String. sau chiar dintr-un obiect de tip File. Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream permit serializarea tipurilor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate Incepˆ and cu versiunea 1. fie pe caractere.util. Transformarea unei valori ˆ ın format binar se nume¸ ste serializare. specificate de interfetele DataInput ¸ si DataOutput ¸ si pot provoca except ¸ii de tipul IOException. Denumirile lor sunt sugestive pentru tipul de date pe care ˆ ıl prelucreaz˘ a.3. limbajul Java pune la dispozit ¸ii modalit˘ a¸ ti simplificate pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor informat ¸ii.1 Intr˘ ari formatate Clasa java. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un fi¸ sier ˆ ın care au fost scrise informat ¸ii folosind metode writeXXX nu va putea fi citit decˆ at prin metode readXXX. cum ar fi ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream (vezi ”Serializarea obiectelor”). fiind singurul tip referint ¸˘ a permis de aceste clase. Serializarea celorlalte tipuri referint ¸˘ a va fi f˘ acut˘ a prin intermediul altor clase. 4.5.

de tip InputStream • System.close().fluxul standar pentru erori. salariu.Formatter.nextDouble().2f %2d %n".next().2 Ie¸ siri formatate Clasele PrintStream ¸ si PrintWriter pun la dispozit ¸iile.nextInt().fluxul standar de intrare. de tip PrintStream • System. nume. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Scanner s = Scanner.out.create(System. Aceste obiecte sunt definite publice ˆ ın clasa System ¸ si sunt: • System.printf("%s %8. ¸ si metodele format.4.4. println care ofereau posibilitatea de a afi¸ sa un ¸ sir de caractere. pe lˆ ang˘ a metodele print. varsta).util.out .fluxul standar de ie¸ sire. s. int varsta = s. Formatarea ¸ sirurilor de caractere se bazeaz˘ a pe clasa java.err .in). 111 4. double salariu = s. intrarea standard este tastatura iar ie¸ sirea standard este ecranul.3.4 Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire Mergˆ and pe linia introdus˘ a de sistemul de operare UNIX. Intrarea ¸ si ie¸ sirea standard sunt reprezentate de obiecte pre-create ce descriu fluxuri de date care comunic˘ a cu dispozitivele standard ale sistemului. orice program Java are : • o intrare standard • o ie¸ sire standard • o ie¸ sire standard pentru erori In general. System. 4. de tip PrintStream .in . String nume = s. printf (echivalente) ce permit afi¸ sarea formatat˘ a a unor variabile.

vom dori s˘ a folosim metoda readLine pentru citirea datelor de la tastatura ¸ si din acest motiv vom folosi intrarea standard ˆ ımpreun˘ a cu o clas˘ a de procesare care ofer˘ a aceast˘ a metod˘ a..format (format. este acela¸ si cu fluxul standard de ie¸ sire.4. Exemplul tipic este: BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System. } Fluxurile de ie¸ sire pot fi folosite a¸ sadar f˘ ar˘ a probleme deoarece tipul lor este PrintStream.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran Am v˘ azut deja numeroase exemple de utilizare a fluxului standard de ie¸ sire.. In exemplul urm˘ ator este prezentat un program care afi¸ seaza liniile introduse de la tastatur˘ a pˆ an˘ aˆ ın momentul ˆ ın care se introduce linia ”exit” sau o linie vid˘ a¸ si ment ¸ioneaz˘ adac˘ a¸ sirul respectiv reprezint˘ a un num˘ ar sau nu.println("Exceptie:" + e). argumente. System. System. argumente. catch(Exception e) { System.println(argument). deci pentru a-l putea utiliza eficient va trebui sa-l folosim ˆ ımpreuna cu un flux de procesare(filtrare) care s˘ a permit˘ a citirea facil˘ a a datelor. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI 4. Implicit.out este de tip InputStream. . In schimb..print("Introduceti o linie:").println(linie).2 Citirea datelor de la tastatur˘ a Uzual.err. 4.out.112 ˘ S CAPITOLUL 4. System. Fluxul standard pentru afi¸ sarea erorilor se folose¸ ste similar ¸ si apare uzual ˆ ın secvent ¸ele de tratare a except ¸iilor. clas˘ a concret˘ a pentru scrierea datelor. el fiind folosit la afi¸ sarea oric˘ aror rezultate pe ecran (ˆ ın modul consola): System.out. care este o clas˘ a abstract˘ a.4.).out. System.in)).printf (format.readLine() System. String linie = stdin..print (argument). fluxul standard de intrare System.out.out.).out.

4. 4. System . try { while ( true ) { String s = stdin . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Listing 4.3 Redirectarea fluxurilor standard Redirectarea fluxurilor standard presupune stabilirea unei alte surse decˆ at tastatura pentru citirea datelor.redirectare iesire setErr(PrintStream) .*.util. length () ==0) break . out . err . println ( " : NU " ) . readLine () .4. if ( s .redirectare intrare setOut(PrintStream) . } catch ( Numb erFor ma t E x c e p t i o n e ) { System .4. } } } catch ( IOException e ) { System . varianta cea mai comod˘ a de citire a datelor de la tastatur˘ a este folosirea clasei java. try { Double . parseDouble ( s ) . In clasa System exist˘ a urm˘ atoarele metode statice care realizeaz˘ a acest lucru: setIn(InputStream) . print ( s ) .Scanner.5. io . out . respectiv alte destinat ¸ii decˆ at ecranul pentru cele dou˘ a fluxuri de ie¸ sire. e . } } } 113 Incepˆ and cu versiunea 1.redirectare erori . public class EsteNumar { public static void main ( String [] args ) { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . println ( " : DA " ) . printStackTrace () . equals ( " exit " ) || s . out . println ( " Eroare la intrarea standard ! " ) .3: Citirea datelor de la tastatur˘ a /* Citeste siruri de la tastatura si verifica daca reprezinta numere sau nu */ import java . in ) ) . System .

114 ˘ S CAPITOLUL 4. txt " ) ) . setIn ( in ) . Listing 4. Pentru a nu le scrie de la tastatur˘ a de fiecare dat˘ aˆ ın timpul test˘ arii programului. datele fiind cerute din nou de la tastatur˘ a. . System . In momentul cˆ and testarea programului a luat sfˆ arsit redirectarea poate fi eliminat˘ a. System. class Redirectare { public static void main ( String [] args ) { try { BufferedInputS t r ea m in = new B uf f e re d I np u tS t r ea m ( new FileInputStream ( " intrare . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Redirectarea ie¸ sirii este util˘ aˆ ın special atunci cˆ and sunt afi¸ sate foarte multe date pe ecran. in ) ) .txt"))).*.setErr(fis). System . Redirectarea erorilor ˆ ıntr-un fi¸ sier poate fi de asemenea util˘ a¸ si se face ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("erori.setOut(fis). PrintStream out = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " rezultate . io . txt " ) ) . setErr ( err ) . PrintStream err = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " erori . txt " ) ) .txt"))). System . Redirectarea intr˘ arii poate fi folositoare pentru un program ˆ ın mod consol˘ a care prime¸ ste mai multe valori de intrare. Putem redirecta afisarea c˘ atre un fi¸ sier pe care s˘ a-l citim dup˘ a execut ¸ia programului. redirectˆ and intrarea standard c˘ atre acel fi¸ sier. ele pot fi puse ˆ ıntrun fi¸ sier. Secvent ¸a clasic˘ a de redirectare a ie¸ sirii este c˘ atre un fi¸ sier este: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("rezultate. System. setOut ( out ) .4: Exemplu de folosire a redirect˘ arii: import java . BufferedReader br = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System .

virgul˘ a.4. Constructorii clasei sunt: . etc.. e . readLine () ) != null ) { /* Liniile vor fi citite din fisierul intrare . punct ¸ si virgula. tab. } } } 115 4. ˆ ıns˘ a pot fi schimbat ¸i prin diverse metode ale clasei. while (( s = br . txt */ System . txt */ System . pe rˆ and. printStackTrace () . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE String s .4. out . atomii lexicali ai fluxului respectiv. Printr-un atom lexical se ˆ ın]elege ˆ ın general: • un identificator (un ¸ sir care nu este ˆ ıntre ghilimele) • un numar • un ¸ sir de caractere • un comentariu • un separator Atomii lexicali sunt desp˘ art ¸iti ˆ ıntre ei de separatori.4. println ( s ) . se vor citi. err . txt si vor fi scrise in fisierul rezultate . Implicit. } catch ( IOException e ) { /* Daca apar exceptii .4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa StreamTokenizer proceseaz˘ a un flux de intrare de orice tip ¸ si ˆ ıl ˆ ımparte ˆ ın ”atomi lexicali”. println ( " Eroare intrare / iesire ! " ) . } // Aruncam fortat o exceptie throw new IOException ( " Test " ) . ele vor fi scrise in fisierul erori . ace¸ sti separatori sunt cei obi¸ snut ¸i: spat ¸iu. Rezultatul va consta ˆ ın faptul c˘ aˆ ın loc s˘ a se citeasc˘ a octet ¸i sau caractere.

care returnez˘ a tipul atomului lexical citit ¸ si scrie ˆ ın variabilele nval sau sval valoarea corespunzato˘ are atomului.valoarea unui atom numeric • sval . int tip = st .atom ce marcheaz˘ a sfˆ aar¸ situl fluxului • TT EOL .5: Citirea unor atomi lexicali dintr-un fisier /* Citirea unei secvente de numere si siruri dintr . io . // Se citeste primul atom lexical .*. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI public StreamTokenizer(Reader r) public StreamTokenizer(InputStream is) Identificarea tipului ¸ si valorii unui atom lexical se face prin intermediul variabilelor: • TT EOF .atom ce marcheaz˘ a sfˆ ar¸ situl unei linii • TT NUMBER . public class CitireAtomi { public static void main ( String args []) throws IOException { BufferedReader br = new BufferedReader ( new FileReader ( " fisier .atom de tip cuvˆ ant • ttype.116 ˘ S CAPITOLUL 4.atom de tip num˘ ar • TT WORD. Exemplul tipic de folosire a unui analizor lexical este citirea unei secvent ¸e de numere ¸ si ¸ siruri aflate ˆ ıntr-un fi¸ sier sau primite de la tastatur˘ a: Listing 4.tipul ultimului atom citit din flux • nval. nextToken () . txt " ) ) . StreamTokenizer st = new StreamTokenizer ( br ) .valoarea unui atom de tip cuvˆ ant Citirea atomilor din flux se face cu metoda nextToken().un fisier specificat si afisarea tipului si valorii lor */ import java .

subclas˘ a direct˘ a a clasei Object. .5. In cazul ˆ ın care tipul atomilor nu ne intereseaz˘ a. care realizeaz˘ a ˆ ımp˘ art ¸irea unui ¸ sir de caractere ˆ ın atomi lexicali. modul de utilizare tipic pentru un analizor lexical este ˆ ıntr-o bucla ”while”. TT_NUMBER : System .io. 4. case StreamTokenizer . TT_WORD : System . Clasa RandomAccesFile are urm˘ atoarele caracteristici: • permite accesul nesecvent ¸ial (direct) la cont ¸inutul unui fi¸ sier. sau metoda split a clasei String. out . este mai simplu s˘ a citim fluxul linie cu linie ¸ si s˘ a folosim clasa StringTokenizer. fluxurile sunt procese secvent ¸iale de intrare/ie¸ sire. } tip = st . ˆ ın care se citesc atomii unul cˆ ate unul cu metoda nextToken. nextToken () . sval ) . nval ) . TT_EOF ) { switch ( tip ) { case StreamTokenizer . pˆ ana se ajunge la sfˆ arsitul fluxului (TT EOF). println ( " Cuvant : " + st . CLASA RANDOMACCESFILE (FIS ¸ IERE CU ACCES DIRECT) while ( tip != StreamTokenizer . println ( " Numar : " + st . out . • este o clas˘ a de sine st˘ at˘ atoare. cum ar fi banda magnetic˘ a sau pentru transmiterea informat ¸iilor prin ret ¸ea. break . desi sunt foarte utile ¸ si pentru dispozitive ˆ ın care informat ¸ia poate fi accesat˘ a direct. • se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. // Trecem la urmatorul atom } } } 117 A¸ sadar. Acestea sunt adecvate pentru lucrul cu medii secvent ¸iale de memorare a datelor.5 Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) Dup˘ a cum am v˘ azut.4. In cadrul buclei ”while” se determin˘ a tipul atomul curent curent (ˆ ıntors de metoda nextToken) ¸ si apoi se afl˘ a valoarea numeric˘ a sau ¸ sirul de caractere corespunz˘ ator atomului respectiv.

fi¸ sierul este deschis numai pentru citire (read-only) • ”rw” .mut˘ a pointerul fi¸ sierului ˆ ınainte cu un num˘ ar specificat de octet ¸i • seek . Constructorii acestei clase sunt: RandomAccessFile(StringnumeFisier.returneaz˘ a pozit ¸ia pointerului de fi¸ sier. La deschiderea unui fi¸ sier pointerul are valoarea 0. writeXXX.pozit ¸ioneaza pointerului fi¸ sierului ˆ ınaintea unui octet specificat • getFilePointer . ceea ce ˆ ınseamna ca sunt disponibile metode de tipul readXXX. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI • implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput ¸ si DataOutput. "rw"). • permite specificarea modului de acces al unui fi¸ sier (read-only. • permite atˆ at citirea cˆ at ¸ si scriere din/in fi¸ siere cu acces direct. //deschide un fisier pentru scriere si citire Clasa RandomAccesFile suport˘ a not ¸iunea de pointer de fi¸ sier.txt". readwrite).118 ˘ S CAPITOLUL 4. Apeluri la metodele de citire/scrirere deplaseaz˘ a pointerul fi¸ sierului cu num˘ arul de octet ¸i citit ¸i sau scri¸ si de metodele respective. In plus fat ¸˘ ade metodele de tip read ¸ si write clasa pune la dispozitie ¸ si metode pentru controlul pozit ¸iei pointerului de fi¸ sier.txt". Acestea sunt: • skipBytes . . "r"). Acesta este un indicator ce specific˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın fi¸ sier.fi¸ sierul este deschis pentru citire ¸ si scriere (read-write) Exemple: RandomAccesFile f1 = new RandomAccessFile("fisier. ˆ ıntocmai ca la clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream. //deschide un fisier pentru citire RandomAccesFile f2 = new RandomAccessFile("fisier. indicˆ and ˆ ınceputul fi¸ sierului. StringmodAcces) throws IOException RandomAccessFile(StringnumeFisier. StringmodAcces) throws IOException unde modAcces poate fi: • ”r” .

File f = new File("fisier. precum ¸ si punerea la dispozit ¸ie a unor metode pentru lucrul cu fisere ¸ si directoare la nivelul sistemului de operare. Utilitate clasei File const˘ aˆ ın furnizarea unei modalit˘ a¸ ti de a abstractiza dependent ¸ele cailor ¸ si numelor fi¸ sierelor fat ¸˘ ade ma¸ sina gazd˘ a. Trebuie ment ¸ionat ¸ si faptul c˘ a majoritatea constructorilor fluxurilor care permit accesul la fi¸ siere accept˘ a ca argument un obiect de tip File ˆ ın locul unui ¸ sir ce reprezint˘ a numele fi¸ sierului respectiv.6: Listarea cont ¸inutului unui director /* Programul listeaza fisierele si subdirectoarele unui director .6 Clasa File Clasa File nu se refer˘ a doar la un fi¸ sier ci poate reprezenta fie un fi¸ sier anume. Numele directorului este primit ca argument de la linia de comanda . ¸ stergerea. ˆ ın aceast˘ a clas˘ a vom g˘ asi metode pentru testarea existent ¸ei. sau este directorul curent .4.*.txt"). . redenumirea unui fi¸ sier sau director. fie multimea fi¸ sierelor dintr-un director. pentru fiecare din ele afi¸ seaz˘ a diverse informat ¸ii: Listing 4. CLASA FILE 119 4. FileInputStream in = new FileInputStream(f) Cel mai uzual constructor al clasei File este: public File(String numeFisier) Metodele mai importante ale clasei File au denumiri sugestive ¸ si vor fi prezentate prin intermediul exemplului urm˘ ator care listeaz˘ a fi¸ sierele ¸ si subdirectoarele unui director specificat ¸ si. Specificarea unui fi¸ sier/director se face prin specificarea c˘ aii absolute spre acel fi¸ sier sau a c˘ aii relative fat ¸˘ a de directorul curent. */ import java . crearea unui director.6. Pentru fiecare din ele vor fi afisate diverse informatii . io . listarea fi¸ sierelor dintr-un director. Acestea trebuie s˘ a respecte convent ¸iile de specificare a c˘ ailor ¸ si numelor fi¸ sierelor de pe platforma de lucru. Astfel. etc.

println ( " Fisier : " + nume ) . getAbsolutePath () + " \ n Poate citi : " + f . } catch ( Exception e ) { e .. } public static void main ( String [] args ) { String nume ... length == 0) nume = " .. System . " .. out . println ( " Cale absoluta : " + f . else if ( f . i ++) info ( continut [ i ]) . canRead () + " \ n Poate scrie : " + f . } } } . out .. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI private static void info ( File f ) { // Afiseaza informatii despre un fisier sau director String nume = f .. util . println ( " Director : " + nume ) . lastModified () ) ) .. length . i < continut .*.. listFiles () . out . println ( " .." ) . public class ListareDirector { ˘ S CAPITOLUL 4.. isDirectory () ) System . getPath () + " \ n Lungime : " + f .120 import java . getName () . if ( args .. for ( int i = 0. printStackTrace () . getParent () + " \ n Cale : " + f . System . if ( f . length () + " \ n Data ultimei modificari : " + new Date ( f . File [] continut = director . isFile () ) System . canWrite () + " \ n Parinte : " + f . // directorul curent else nume = args [0]. out .. try { File director = new File ( nume ) .

1. Interfet ¸ele permit. definirea unor noi tipuri de date.1 5. al˘ aturi de clase.1 Introducere Ce este o interfat ¸˘ a? Interfet ¸ele duc conceptul de clas˘ a abstract˘ a cu un pas ˆ ınainte prin eliminarea oric˘ aror implement˘ ari de metode. O interfat ¸˘ a Java define¸ ste un set de metode dar nu specific˘ a nici o implementare pentru ele.Capitolul 5 Interfet ¸e 5. punˆ and ˆ ın practic˘ a unul din conceptele program˘ arii orientate obiect ¸ si anume cel de separare a modelului unui obiect (interfat ¸˘ a) de implementarea sa. O clas˘ a care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a trebuie obligatoriu s˘ a specifice implement˘ ari pentru toate metodele interfet ¸ei. Definit ¸ie O interfat ¸˘ a este o colect ¸ie de metode f˘ ar˘ a implementare ¸ si declarat ¸ii de constante. supunˆ andu-se a¸ sadar unui anumit comportament. 121 . o interfat ¸˘ a poate fi privita ca un protocol de comunicare ˆ ıntre obiecte. A¸ sadar.

] { /* Corpul interfetei: Declaratii de constane Declaratii de metode abstracte */ } O interfat ¸˘ a poate avea un singur modificator ¸ si anume public. lipseste initializarea private int x = 1. (vezi ”Mo¸ stenirea multipl˘ a prin intermediul interfet ¸elor”). Acestea se numesc superinterfet ¸e ¸ si sunt separate prin virgul˘ a.2 5. // Incorect. Constantele unei interfet ¸e trebuie obligatoriu init ¸ializate. modificator nepermis } .122 CAPITOLUL 5. O interfat ¸˘ a public˘ a este accesibil˘ a tuturor claselor. SuperInterfata2. static ¸ si final care sunt implicit ¸i. INTERFET ¸E 5.. Corpul unei interfet ¸e poate cont ¸ine: • constante: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorii public. // Incorect. O interfat ¸˘ a poate extinde oricˆ ate interfet ¸e. int MAX. // Echivalent cu: public static final int MAX = 100. interface Exemplu { int MAX = 100. implicit nivelul de acces fiind doar la nivelul pachetului din care face parte interfat ¸a.1 Folosirea interfet ¸elor Definirea unei interfet ¸e Definirea unei interfet ¸e se face prin intermediul cuvˆ antului cheie interface: [public] interface NumeInterfata [extends SuperInterfata1. indiferent de pachetul din care fac parte..2. nici un alt modificator neputˆ and ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei variabile dintr-o interfat ¸˘ a.

2. • Metodele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public.5.. nici un alt modificator nu poate ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei metode a unei interfet ¸e. 5. Interfata2..2 Implementarea unei interfet ¸e Implementarea uneia sau mai multor interfet ¸e de c˘ atre o clas˘ a se face prin intermediul cuvˆ antului cheie implements: class NumeClasa implements NumeInterfata sau class NumeClasa implements Interfata1. • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit constante chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorii static ¸ si final. // Incorect. modificator nepermis Atent ¸ie • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. • In variantele mai vechi de Java era permis ¸ si modificatorul abstract ˆ ın declaratia interfet ¸ei ¸ si ˆ ın declarat ¸iile metodelor. // Echivalent cu: public void metoda(). deoarece atˆ at interfat ¸a cˆ at ¸ si metodele sale nu pot fi altfel decˆ at abstracte. care este implicit. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 123 • metode f˘ ar˘ a implementare: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorul public. ˆ ıns˘ a acest lucru nu mai este valabil. . interface Exemplu { void metoda().2. . protected void metoda2().

interfet ¸ele pot fi privite ca tipuri de date ¸ si vom spune adesea c˘ a un obiect are tipul X .2. Atent ¸ie Modificarea unei interfet ¸e implic˘ a modificarea tuturor claselor care implementeaz˘ a acea interfat ¸˘ a. dar orice referint ¸˘ a de tip interfat ¸˘ a poate primi ca valoare o referint ¸a la un obiect al unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a. Dorim s˘ a implement˘ am un nou tip de date numit Stack. odat˘ a creata ¸ si folosit˘ a la implementarea unor clase. Implementarea unei interfet ¸e poate s˘ a fie ¸ si o clas˘ a abstract˘ a. ˆ ın sensul c˘ a ad˘ augarea unor metode noi sau schimbarea signaturii metodelor existente vor duce la erori ˆ ın compilarea claselor care o implementeaz˘ a.adaug˘ a un nou element in stıv˘ a • pop .124 CAPITOLUL 5. Din acest motiv. Din acest motiv.returneaz˘ a cont ¸inutul stivei sub forma unui ¸ sir de caractere. INTERFET ¸E O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e sau poate s˘ a nu implementeze nici una. O interfat ¸˘ a nu este o clas˘ a.returneaz˘ a varful stivei • empty . Evident. atunci trebuie obligatoriu s˘ a specifice cod pentru toate metodele interfet ¸ei. Obiectele de tip stiv˘ a. o interfat ¸˘ a nu mai trebuie modificat˘ a. 5. unde X este o interfat ¸˘ a. . In cazul ˆ ın care o clas˘ a implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a. vor trebui s˘ a cont ¸in˘ a metodele: • push .testeaz˘ a dac˘ a stiva este vid˘ a • toString .3 Exemplu: implementarea unei stive S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.elimin˘ a elementul din vˆ arful stivei • peek . indiferent de implementarea lor. o clas˘ a poate avea ¸ si alte metode ¸ si variabile membre ˆ ın afar˘ a de cele definite ˆ ın interfat ¸˘ a. care s˘ a modeleze not ¸iunea de stiv˘ a de obiecte. dac˘ a acesta este o instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X .

// Vectorul ce contine obiectele . Listing 5. sau ˆ ıncerc˘ am s˘ a acces˘ am vˆ arful stivei ¸ si aceasta este vid˘ a.5. Vom vedea imediat avantajele acestei abord˘ ari. void pop () throws StackException . } public StackException ( String msg ) { super ( msg ) . boolean empty () . Object peek () throws StackException . ˆ ın timp ce a doua este mai eficient˘ a din punctul de vedere al folosirii memoriei. ˆ ıl vom defini prin intermediul unei interfet ¸e. } Pentru a trata situat ¸iile anormale care pot ap˘ area atunci cˆ and ˆ ıncerc˘ am s˘ a punem un element ˆ ın stiv˘ a¸ si nu este posibil din lips˘ a de memorie. folosind un vector: Listing 5. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 125 Din punctul de vedere al structurii interne. ambele solut ¸ii avˆ and avantaje ¸ si dezavantaje. String toString () . public class StackImpl1 implements Stack { private Object items [].3: Implementarea stivei folosind un vector // Implementarea stivei folosind un vector de obiecte .2. Prima solut ¸ie este mai simplu de ˆ ınt ¸eles. Deoarece nu dorim s˘ a leg˘ am tipul de date Stack de o anumit˘ a implementare structural˘ a.2: Tipul de except ¸ie generat de stiv˘ a public class StackException extends Exception { public StackException () { super () . o stiv˘ a poate fi implementat˘ a folosind un vector sau o list˘ aˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a. } } D˘ am ˆ ın continuare prima implementare a stivei. vom defini o except ¸ie proprie StackException: Listing 5.1: Interfat ¸a ce descrie stiva public interface Stack { void push ( Object item ) throws StackException .

-) s += items [ i ].126 CAPITOLUL 5. // Numarul curent de elemente din stiva public StackImpl1 ( int max ) { // Constructor items = new Object [ max ]. i >=0. deci clasa noastr˘ a o are deja implementat˘ a¸ si nu am fi obt ¸inut nici o eroare la compilare dac˘ a nu o implementam explicit. Trebuie remarcat ¸ si faptul c˘ a metoda toString este definit˘ a deja ˆ ın clasa Object. . return s . } } Remarcat ¸i c˘ a. ele sunt totu¸ si publice ¸ si trebuie declarate ca atare ˆ ın clas˘ a. INTERFET ¸E private int n =0. } public void push ( Object item ) throws StackException { if ( n == items . toString () + " " . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) .. de¸ si ˆ ın interfat ¸˘ a metodele nu sunt declarate explicit cu modificatorul public. return items [n -1]. i . items [ n ++] = item . } public boolean empty () { return ( n ==0) . } public StackImpl1 () { this (100) .n ] = null . items [ . } public String toString () { String s = " " . length ) throw new StackException ( " Stiva este plina ! " ) . for ( int i =n -1. } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . Ceea ce facem acum este de fapt supradefinirea ei.

S˘ a vedem acum modalitatea de implementare a stivei folosind o list˘ a ˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a: Listing 5. Node link ) { this . this . // Referinta la varful stivei public void push ( Object item ) { Node node = new Node ( item . ce trebuie obligatoriu tratate. top = node . top ) . Node node = top . link = link . } public String toString () { String s = " " .5.2. } public boolean empty () { return ( top == null ) . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 127 O alt˘ a observat ¸ie important˘ a se refer˘ a la faptul c˘ a trebuie s˘ a declar˘ am ˆ ın cadrul interfet ¸ei ¸ si except ¸iile aruncate de metode. top = top . // legatura la urmatorul nod Node ( Object item . item . link . return top . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . while ( node != null ) { . // informatia din nod Node link . item = item . public class StackImpl2 implements Stack { class Node { // Clasa interna ce reprezinta un nod al listei Object item .4: Implementarea stivei folosind o list˘ a // Implementarea stivei folosind o lista inlantuita . } } private Node top = null .

atˆ at timp cˆ at nu genereaz˘ a except ¸ii de acel tip. push ( " b " ) . push ( new Integer (1) ) . Metoda . Stack s2 = new StackImpl2 () . printStackTrace () . println ( " Continutul stivei este : " + s ) . s1 . println ( " Eroare la lucrul cu stiva ! " ) . push ( " a " ) . de¸ si metoda push din interfat ¸˘ a declar˘ a aruncarea unor except ¸ii de tipul StackException. nu este obligatoriu ca metoda din clas˘ a s˘ a specifice ¸ si ea acest lucru. afiseaza ( s2 ) . e . push ( new Double (3. link . ce aduce flexibilitate sporit˘ aˆ ın manevrarea claselor ce implementeaz˘ a tipul respectiv.14) ) . In continuare este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie demonstrativ˘ a care folose¸ ste tipul de date nou creat ¸ si cele dou˘ a implement˘ ari ale sale: Listing 5. s2 . INTERFET ¸E s += ( node . item ) . node = node . } } Singura observat ¸ie pe care o facem aici este c˘ a. } } } Observat ¸i folosirea interfet ¸ei Stack ca un tip de date. err . out . s2 . } return s .128 CAPITOLUL 5.5: Folosirea stivei public class TestStiva { public static void afiseaza ( Stack s ) { System . } catch ( StackException e ) { System . s1 . Invers este ˆ ıns˘ a obligatoriu. } public static void main ( String args []) { try { Stack s1 = new StackImpl1 () . toString () + " " . afiseaza ( s1 ) .

A¸ sadar. Exemplu oferit de noi nu are leg˘ atur˘ a cu aceast˘ a clas˘ a¸ si are rol pur demonstrativ. o clas˘ a abstract˘ a nu ar putea ˆ ınlocui o interfat ¸˘ a? Raspunsul la intrebare depinde de situat ¸ie. deoarece ˆ ın Java nu exista decˆ at mo¸ stenire simpla. Observat ¸ie In pachetul java. diferent ¸a const˘ aˆ ın: • extinderea unei clase abstracte fort ¸eaz˘ a o relat ¸ie ˆ ıntre clase. Deosebirea const˘ aˆ ın faptul c˘ a unele clase sunt fort ¸ate s˘ a extind˘ a o anumit˘ a clas˘ a (de exemplu orice applet trebuie s˘ a fie subclasa a clasei Applet) ¸ si nu ar mai putea sa extind˘ a o alt˘ a clas˘ a.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte La prima vedere o interfat ¸˘ a nu este altceva decˆ at o clas˘ a abstract˘ aˆ ın care toate metodele sunt abstracte (nu au nici o implementare).5. La nivel conceptual. • implementarea unei interfet ¸e specific˘ a doar necesitatea implement˘ arii unor anumie metode. Un exemplu sugestiv este dat de clasele ce descriu colect ¸ii. Fara folosirea interfet ¸elor nu am putea fort ¸a clasa respectiv˘ a s˘ a respecte diverse tipuri de protocoale. .3. Ca sa particulariz˘ am. aceasta va fi folosit˘ aˆ ın aplicat ¸iile ce au nevoie de acest tip de date. • clasa abstract˘ a AbstractList care implementeaz˘ a interfat ¸a List ¸ si ofer˘ a implement˘ ari concrete pentru metodele comune tuturor tipurilor de list˘ a. INTERFET ¸E S ¸ I CLASE ABSTRACTE 129 afiseaza accept˘ a ca argument orice obiect al unei clase ce implementeaz˘ a Stack. exist˘ a: • interfat ¸a List care impune protocolul pe care trebuie s˘ aˆ ıl respecte o clas˘ a de tip list˘ a. ˆ ıns˘ aˆ ın general este ’Nu’.util exist˘ a clasa Stack care modeleaz˘ a not ¸iune de stiv˘ a de obiecte ¸ si. 5. evident. In multe situat ¸ii interfet ¸ele ¸ si clasele abstracte sunt folosite ˆ ımpreun˘ a pentru a implementa cˆ at mai flexibil ¸ si eficient o anumit˘ a ierarhie de clase.

nu reprezint˘ a nici o problem˘ a ca anumite clase s˘ a implementeze mai multe interfet ¸e sau ca o interfat ¸˘ a s˘ a extind˘ a mai multe interfet ¸e (s˘ a aib˘ a mai multe superinterfet ¸e) class NumeClasa implements Interfata1. } interface Zburator { void zboara().. cum ar fi LinkedList. . Din acest motiv.130 CAPITOLUL 5. 5. ArrayList care extind AbstractList. S˘ a consider˘ am un exemplu de clasa care implementeaza mai multe interfet ¸e: interface Inotator { void inoata(). .. O interfat ¸˘ a mosteneste atˆ at constantele cˆ at ¸ si declarat ¸iile de metode de la superinterfet ¸ele sale.. } interface MonstruPericulos extends Monstru { void distruge(). Luptator { public void inoata() {} public void zboara() {} public void lupta() {} } Exemplu de interfat ¸˘ a care extinde mai multe interfet ¸e: interface Monstru { void ameninta(). interface NumeInterfata extends Interfata1. } class Erou implements Inotator. O clas˘ a mo¸ steneste doar constantele unei interfet ¸e ¸ si responsabilitatea implement˘ arii metodelor sale. Interfata2.. Interfata2. . Zburator.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e Interfet ¸ele nu au nici o implementare ¸ si nu pot fi instant ¸iate. INTERFET ¸E • clase concrete. } interface Luptator { void lupta().

out. } interface I2 { int x=2. } interface Vampir extends void beaSange().println(I1. } //corect //incorect class C implements I1.˘ PRIN INTERFET 5. pot ap˘ area situat ¸ii de ambiguitate.x). compilatorul nu va furniza eroare decˆ at dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a referirea constantelor ambigue f˘ ar˘ a a le prefixa cu numele interfet ¸ei sau dac˘ a metodele cu acela¸ si nume nu pot fi deosbite. atunci cˆ and exist˘ a constante sau metode cu acelea¸ si nume ˆ ın mai multe interfet ¸e. MOS ¸ TENIRE MULTIPLA ¸E } interface Mortal { void omoara(). void metoda().println(x).println(I2. //ambiguitate .4. cum ar fi situat ¸ia cˆ and au aceea¸ si list˘ a de argumente dar tipuri returnate incompatibile. ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie ˆ ıntotdeauna evitat. I2 { public void metoda() { System. void metoda().out. In cazul in care acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a.x).out. //corect System. //int metoda(). } class Dracula implements public void ameninta() public void distruge() public void omoara()() public void beaSange() } 131 MonstruPericulos. //corect System. deoarece scrierea unui cod care poate fi confuz este un stil prost de programare. interface I1 { int x=1. Mortal { Vampir { {} {} {} {} Evident.

indiferent de ierarhia de clase din care face parte.1 Crearea grupurilor de constante Deoarece orice variabil˘ a a unei interfet ¸e este implicit declarat˘ a cu public. • O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. • Ierarhia interfet ¸elor este independent˘ a de ierarhia claselor care le implementeaz˘ a. 5.de aici rezult˘ a posibilitatea implement˘ arii unor clase prin mai multe modalit˘ a¸ ti ¸ si folosirea lor ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a.5 Utilitatea interfet ¸elor Dup˘ a cum am v˘ azut. INTERFET ¸E S˘ a recapitul˘ am cˆ ateva lucruri legate de clase ¸ si interfet ¸e: • O clas˘ a nu poate avea decˆ at o superclas˘ a. 5.132 } } CAPITOLUL 5. Interfet ¸ele sunt utile pentru: • definirea unor similaritati ˆ ıntre clase independente f˘ ar˘ a a fort ¸a artificial o legatur˘ aˆ ıntre ele. o interfat ¸˘ a define¸ ste un protocol ce poate fi implementat de orice clas˘ a. • definirea unor grupuri de constante. static si final.5. interfet ¸ele reprezint˘ a o metod˘ a convenabil˘ a de creare a unor grupuri de constante care s˘ a fie folosite global ˆ ıntr-o aplicat ¸ie: . • asigur˘ a c˘ a toate clasele care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a pun la dipozit ¸ie metodele specificate ˆ ın interfat ¸˘ a . • O clas˘ a trebuie obligatoriu s˘ a trateze metodele din interfet ¸ele pe care la implementeaz˘ a. • transmiterea metodelor ca parametri.

. vom defini o interfat ¸a ˘ Functie care va specifica metoda trimis˘ a ca parametru. Pentru aceasta. denumit˘ a ¸ si call-back. .2 Transmiterea metodelor ca parametri Deoarece nu exist˘ a pointeri propriu-zi¸ si. } Folosirea acestor constante se face prin expresii de genul NumeInterfata. transmiterea metodelor ca parametri este realizat˘ aˆ ın Java prin intermediul interfet ¸elor. } class Graf { //. void explorare(Functie f) { //..5. aceasta urmˆ and s˘ a fie apelat˘ a normal pentru a obt ¸ine rezultatul dorit. La execut ¸ie metoda va putea primi ca parametru orice obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a¸ si deci cont ¸ine ¸ si codul funct ¸iei respective. S˘ a consider˘ am mai multe exemple pentru a clarifica lucrurile... Atunci cˆ and o metod˘ a trebuie s˘ a primeasc˘ a ca argument de intrare o referint ¸˘ a la o alt˘ a funct ¸ie necesar˘ a execut ¸iei sale. In fiecare nod trebuie s˘ a se execute prelucrarea informat ¸iei din nodul respectiv prin intermediul unei funct ¸ii primite ca parametru.constanta.. ca ˆ ın exemplul de mai jos: if (luna < Luni.5. 133 5.. interface Functie { public void executa(Nod u)..DEC) luna ++ else luna = Luni. Aceast˘ a tehnic˘ a. DEC=12. .IAN. UTILITATEA INTERFET ¸ ELOR public interface Luni { int IAN=1. FEB=2. este extrem de folosit˘ aˆ ın Java ¸ si trebuie neap˘ arat ˆ ınt ¸eleas˘ a. Primul exemplu se refer˘ a la explorarea nodurilor unui graf.5. atunci argumentul respectiv va fi declarat de tipul unei interfet ¸e care cont ¸ine metoda respectiv˘ a. cunoscut˘ a doar la momentul execut ¸iei.

} } Al doilea xemplu va fi prezentat ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare.explorare(new AfisareRo()).. G.out. putem spune c˘ a metoda list prime¸ ste ca argument o alt˘ a funct ¸ie care specific˘ a dac˘ a un fi¸ sier va fi returnat sau nu (criteriul de filtrare). A¸ sadar. G. ¸ si alte tehnici de programare.134 CAPITOLUL 5. } } } //Definim doua functii class AfisareRo implements Functie { public void executa(Nod v) { System.explorare(new AfisareEn()).println("Nodul curent este: " + v).. INTERFET ¸E if (explorarea a ajuns in nodul v) { f.6 Interfat ¸a FilenameFilter Instant ¸ele claselor ce implementeaz˘ a aceasta interfat ¸˘ a sunt folosite pentru a crea filtre pentru fi¸ siere ¸ si sunt primite ca argumente de metode care listeaz˘ a cont ¸inutul unui director. } } public class TestCallBack { public static void main(String args[]) { Graf G = new Graf(). ˆ ıntrucˆ at face parte din API-ul standard Java ¸ si vor fi puse ˆ ın evident ¸˘ a. prin intermediul s˘ au. . cum ar fi metoda list a clasei File.executa(v). //. 5.out. } } class AfisareEn implements Functie { public void executa(Nod v) { System.println("Current node is: " + v).

o clas˘ a de specificare a unui filtru are urm˘ atorul format: class FiltruFisiere implements FilenameFilter { String filtru. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface FilenameFilter { public boolean accept(File dir.6.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir are o anumit˘ a terminat ¸ie • indexOf .filtru = filtru. // Constructorul FiltruFisiere(String filtru) { this. } A¸ sadar. In general. } // Implementarea metodei accept public boolean accept(File dir. testeaz˘ a dac˘ a numele fi¸ sierului primit ca parametru ˆ ındepline¸ ste condit ¸iile dorite de noi. else return false. de exemplu un constructor care s˘ a primeasca criteriul de filtrare. String nume) { if (filtrul este indeplinit) return true. String numeFisier). returnˆ and pozit ¸ia acestuia. Aceste clase mai pot avea ¸ si alte metode.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir cont ¸ine un anumit sub¸ sir. orice clas˘ a de specificare a unui filtru care implementez˘ a interfat ¸a FilenameFilter trebuie s˘ a implementeze metoda accept a acestei interfet ¸e. INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER 135 Interfat ¸a FilenameFilter are o singur˘ a metod˘ a: accept care specific˘ a criteriul de filtrare ¸ si anume. } } Metodele cele mai uzuale ale clasei String folosite pentru filtrarea fi¸ sierelor sunt: • endsWith .5. . sau 0 ˆ ın caz contrar.

Filtru ( String extensie ) { this . if ( args . } catch ( Exception e ) { e . O astfel de metod˘ a este list din clasa File: String[] list (FilenameFilter filtru) Observati c˘ a aici interfat ¸a este folosit˘ a ca un tip de date. else list = director . INTERFET ¸E Instant ¸ele claselor pentru filtrare sunt primite ca argumente de metode de listare a cont ¸inutului unui director. printStackTrace () . list ( new Filtru ( args [0]) ) . list () . ea fiind substituit˘ a cu orice clas˘ a care o implementeaz˘ a. S˘ a consider˘ am exemplul complet ˆ ın care dorim s˘ a list˘ am fi¸ sierele din directorul curent care au o anumit˘ a extensie. out . Listing 5. Daca nu se primeste nici un argument . . for ( int i = 0. " ) . i < list .*. Acesta este un exemplu tipic de transmitere a unei funct ¸ii (funct ¸ia de filtrare accept) ca argument al unei metode. length > 0) list = director . String [] list . println ( list [ i ]) . */ import java .6: Listarea fi¸ sierelor cu o anumit˘ a extensie /* Listarea fisierelor din directorul curent care au anumita extensie primita ca argument . i ++) System .136 CAPITOLUL 5. io . extensie = extensie . length . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . } } } class Filtru implements FilenameFilter { String extensie . vor fi listate toate .

i < list . */ import java . putem folosi clas˘ a intern˘ a anonim˘ a.6.*. INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER } public boolean accept ( File dir . list () . } }) . for ( int i = 0. aceast˘ a situat ¸ie fiind un exemplu tipic de folosire a acestora. i ++) System . println ( list [ i ]) . pentru a evita crearea unei noi clase de sine st˘ at˘ atoare care s˘ a fie folosit˘ a pentru instant ¸ierea unui singur obiect. } . " + extensie ) ) . if ( args .7: Folosirea unei clase anonime /* Listarea fisierelor din directorul curent folosind o clasa anonima pentru filtru .6. } catch ( Exception e ) { e . out .5. String nume ) { return ( nume . length . } } 137 5. Listing 5. } else list = director . length > 0) { final String extensie = args [0]. endsWith ( " .1 Folosirea claselor anonime In cazul ˆ ın care nu avem nevoie de clasa care reprezint˘ a filtrul pentru listarea fi¸ sierelor dintr-un director decˆ at o singur˘ a dat˘ a. list ( new FilenameFilter () { // Clasa interna anonima public boolean accept ( File dir . endsWith ( " . String [] list . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . " ) . io . list = director . " + extensie ) ) . printStackTrace () . String nume ) { return ( nume .

this . Ce se ˆ ınt˘ ampl˘ aˆ ıns˘ a atunci cˆ and vectorul cont ¸ine referint ¸e la obiecte de un anumit tip ? S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. int v[]={3. 4} In cazul ˆ ın care elementele din vector sunt de tip primitiv.util. 3. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . 4. public Persoana ( int cod . String nume ) { this . 5.138 } } CAPITOLUL 5. cod = cod . definit˘ a mai jos: Listing 5. 1.8: Clasa Persoana (f˘ ar˘ a suport pentru comparare) class Persoana { int cod . } } . String nume . java. o modalitate uzual˘ a de folosire a claselor anonime pentru instant ¸ierea unui obiect care trebuie s˘ a respecte o interfat ¸˘ a este: metoda(new Interfata() { // Implementarea metodelor interfetei }). // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. nu exist˘ a nici o problem˘ aˆ ın a determina ordinea fireasc˘ a a elementelor.util. 2}.Arrays.Arrays. ca in exemplul de mai sus.7 Compararea obiectelor Am v˘ azut ˆ ın primul capitol c˘ a o solut ¸ie facil˘ a¸ si eficient˘ a de sortare a unui vector este folosirea metodei sort din clasa java. 2. ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am un vector format din instant ¸e ale clasei Persoana. INTERFET ¸E A¸ sadar. nume = nume .sort(v).

• zero: dac˘ a obiectul curent este egal decˆ a obiectul primit ca argument. Aceast˘ a ordine se nume¸ ste ordinea natural˘ a a clasei ¸ si este specificat˘ a prin intermediul metodei compareTo. Arrays . out . p [1] = new Persoana (1 . Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface Comparable { int compareTo(Object o). ˆ ıntr-un fel sau altul. println ( " Persoanele ordonate dupa cod : " ) . println ( p [ i ]) . deoarece metoda sort nu ¸ stie care este ordinea natural˘ a a obiectelor de tip Persoana. . " Popescu " ) . util . " Ionescu " ) . p [2] = new Persoana (2 . o clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e trebuie s˘ a fie comparabil va implementa metoda compareTo care trebuie s˘ a returneze: • o valoare strict negativ˘ a: dac˘ a obiectul curent (this) este mai mic decˆ a obiectul primit ca argument. } } 139 La execut ¸ia acestei aplicat ¸ii va fi obt ¸inut˘ a o except ¸ie. length . p [0] = new Persoana (3 . i ++) System . out . System . " Georgescu " ) . i < p .9: Sortarea unui vector de tip referint ¸˘ a class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. for ( int i =0. } A¸ sadar.5.7. java . p [3] = new Persoana (4 . s˘ a specific˘ am acest lucru. 5. Va trebui. " Vasilescu " ) . sort ( p ) . COMPARAREA OBIECTELOR Programul urm˘ ator ar trebui s˘ a sorteze un vector de persoane: Listing 5.1 Interfat ¸a Comparable Interfat ¸a Comparable impune o ordine total˘ a asupra obiectelor unei clase ce o implementeaz˘ a.7.

this . pentru orice e1. equals ( p . if (!( o instanceof Persoana ) ) throw new Clas sCas tExce ptio n ( " Nu pot compara ! " ) . cod ) && ( nume . e2 instant ¸e ale lui C . S˘ a presupunem c˘ a dorim ca ordinea natural˘ a a persoanelor s˘ a fie dup˘ a codul lor intern. } public boolean equals ( Object o ) { if (!( o instanceof Persoana ) ) return false . Persoana p = ( Persoana ) o . . Listing 5.equals(null) returneaz˘ a false. } public int compareTo ( Object o ) { if ( o == null ) throw new Null P o i n t e r E x c e p t i o n () .10: Clasa Persoana cu suport pentru comparare class Persoana implements Comparable { int cod .compareTo(null) trebuie s˘ a arunce o except ¸ie de tip NullPointerException chiar dac˘ a e. public Persoana ( int cod . } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . INTERFET ¸E • o valoare strict pozitiv˘ a: dac˘ a obiectul curent este mai mare decˆ a obiectul primit ca argument. Spunem c˘ a ordinea natural˘ a a unei clase C este consitent˘ a cu equals dac˘ a ¸ si numai dac˘ a (e1. determin˘ a dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale (au aceea¸ si valoare). mo¸ stenit˘ a din Object de toate clasele. String nume .140 CAPITOLUL 5. return ( cod == p . nume ) ) . null nu este instant ¸˘ a a nici unei clase ¸ si e.equals((Object)e2. cod = cod . nume = nume . String nume ) { this . Persoana p = ( Persoana ) o . Reamintim c˘ a metoda equals.compareTo((Object)e2) == 0) are aceeas¸ si valoare logic˘ a cu e1.

2 Interfat ¸a Comparator In cazul ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am elementele unui vector ce cont ¸ine referint ¸e dup˘ a alt criteriu decˆ at ordinea natural˘ a a elemenetelor. .5. p [0] = new Persoana (3 . pe lˆ ang˘ a vectorul ce trebuie sortat. " Popescu " ) . care verific˘ a dac˘ a un obiect este instant ¸˘ a a unei anumite clase.p . pur ¸ si simplu. Persoana p2 = ( Persoana ) o2 .util. Arrays . sort (p . COMPARAREA OBIECTELOR return ( cod . class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. avem nevoie de o alt˘ a solut ¸ie. Metoda compareTo va arunca o except ¸ie de tipul ClassCastException dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a compararea unui obiect de tip Persoana cu un obiect de alt tip. cod ) .7. Listing 5. care impune o ordine total˘ a asupra elementelor unei colect ¸ii. return ( p1 .Arrays.*.7. Object o2). " Vasilescu " ) . } } 141 Observat ¸i folosirea operatorului instanceof.11: Sortarea unui vector folosind un comparator import java . p [2] = new Persoana (2 . util . " Ionescu " ) . nume . " Georgescu " ) . Object o2 ) { Persoana p1 = ( Persoana ) o1 . S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a sort˘ am persoanele ordonate dup˘ a numele lor. Interfat ¸a java. p [3] = new Persoana (4 . compareTo ( p2 . Metoda equals va returna. dar ˆ ın varianta ˆ ın care. Aceasta returneaz˘ a un ˆ ıntreg cu aceea¸ si semnificat ¸ie ca la metoda compareTo a interfet ¸ei Comparator ¸ si are urm˘ atoarea definit ¸ie: int compare(Object o1. nume ) ) . 5. new Comparator () { public int compare ( Object o1 .Comparator cont ¸ine metoda compare. p [1] = new Persoana (1 . false. Pentru definirea comparatorului vom folosi o clas˘ a anonim˘ a.util. vom transmite un argument de tip Comparator care s˘ a specifice modalitatea de comparare a elementelor. Aceasta este oferit˘ a tot de metoda sort din clasa java.

. // Avem nevoie de un obiect de tip X // ca argument al unei functii functie(new X() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza .. void metoda_2(). interface X { void metoda_1().. 5. .. i < p .. el trebui totu¸ si s˘ a implementeze toate metodele interfet ¸ei. out . avem nevoie de un obiect care implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv dar nu specific˘ a cod decˆ at pentru o singur˘ a metod˘ a.. void metoda_n(). la un moment dat. for ( int i =0. public void metoda_n() {} .. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod. out ..8 Adaptori In cazul ˆ ın care o interfat ¸˘ a cont ¸ine mai multe metode ¸ si.142 CAPITOLUL 5. } } Observat ¸i cum compararea a dou˘ a¸ siruri de caractere se face tot cu metoda compareTo. clasa String implemenˆ and interfat ¸a Comparable. println ( p [ i ]) . i ++) System . } . length . println ( " Persoanele ordonate dupa nume : " ) . } // Trebuie sa apara si celelalte metode // chiar daca nu au implementare efectiva public void metoda_2() {} public void metoda_3() {} . INTERFET ¸E } }) . System .

Definit ¸ie Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. supradefinind doar metoda care ne intereseaz˘ a: functie(new XAdapter() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza .8. public void metoda_n() {} } In situat ¸ia cˆ and avem nevoie de un obiect de tip X vom folosi clasa abstract˘ a.. ADAPTORI }).. Solut ¸ia la aceast˘ a problem˘ a este folosirea adaptorilor. } })... . 143 Aceast˘ a abordare poate fi nepl˘ acut˘ a dac˘ a avem frecvent nevoie de obiecte ale unor clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X .5. Mai multe exemple de folosire a adaptorilor vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. public abstract class XAdapter implements X { public void metoda_1() {} public void metoda_2() {} .

INTERFET ¸E .144 CAPITOLUL 5.

lang .io .clasele de baz˘ a ale limbajului Java • java.applet . pentru a evita conflictele de nume ¸ si pentru a controla accesul la anumite clase.Capitolul 6 Organizarea claselor 6.1 Pachetele standard (J2SDK) Platforma standard de lucru Java se bazeaz˘ a pe o serie de pachete cu ajutorul c˘ arora se pot construi ˆ ıntr-o manier˘ a simplificat˘ a aplicat ¸iile.1.util . lucrul cu fi¸ siere • java. Cele mai importante pachete ¸ si suportul oferit de lor sunt: • java. algoritmi sau diverse not ¸iuni esent ¸iale ˆ ın dezvoltarea unui program. Sunt folosite pentru g˘ asirea ¸ si utilizarea mai u¸ soar˘ a a claselor. 6.dezvoltarea de appleturi 145 . Exist˘ a deci un set de clase deja implementate care modeleaz˘ a structuri de date.clase ¸ si interfet ¸e utile • java.intr˘ ari/ie¸ siri. In alte limbaje de programare pachetele se mai numesc libr˘ arii sau bibilioteci.1 Pachete Definit ¸ie Un pachet este o colect ¸ie de clase ¸ si interfet ¸e ˆ ınrudite din punctul de vedere al funct ¸ionalit˘ a¸ tii lor.

.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul. date ¸ si numere independent de limb˘ a • java.reflect .lucrul cu baze de date • java. Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”.sql . accesul implicit ˆ ın Java este la nivel de pachet. doar clasele publice ¸ si membrii declarat ¸i publici ai unei clase sunt accesibili ˆ ın afara pachetului ˆ ın care se g˘ asesc. exist˘ a trei solut ¸ii: • specificarea numelui complet al clasei • importul clasei respective • importul ˆ ıntregului pachet ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa. Pentru a folosi o clas˘ a public˘ a dintr-un anumit pachet.lang.scrierea de componente reutilizabile • java.mecanismele de tratare e evenimentelor generate de utilizator • java. . 6. ORGANIZAREA CLASELOR • java.net . mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a fat ¸˘ a de AWT.beans .introspect ¸ie • javax.awt .text . sau pentru a apela o metod˘ a public˘ a a unei clase publice a unui pachet.2 Folosirea membrilor unui pachet Conform specificat ¸iilor de acces ale unei clase ¸ si ale mebrilor ei.rmi .mecanisme de securitate: criptare.146 CAPITOLUL 6.programare de ret ¸ea • java.operat ¸ii matematice cu numere mari • java.awt.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul • java.execut ¸ie la distant ¸˘ a Remote Message Interface • java.event .swing .math . autentificare • java. • .security .1..lucrul cu texte.

Acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunea import.TextField java.6.TextField("Neplacut"). //Pentru exemplul nostru: import java. ar fi extrem de nepl˘ acut s˘ a scriem de fiecare dat˘ a cˆ and vrem s˘ a declar˘ am un obiect grafic secvent ¸e de genul: java. tf2 = new java. ˆ ınainte de declararea vreunei clase sau interfet ¸e.numele complet al clasei Aceast˘ a metod˘ a este recomandat˘ a doar pentru cazul ˆ ın care folosirea acelei clase se face o singur˘ a dat˘ a sau foarte rar.TextField("Tot neplacut").Button("OK"). tf1 = new java. De exemplu. = new Button("Cancel").Button .1.numele scurt al clasei . 6. Din acest moment.awt. . vom importa ˆ ın aplicat ¸ia noastr˘ a clasa respectiv˘ a.numeClasa.awt. In aceste situat ¸ii.Button("Cancel").awt.Button b2 java.awt.TextField.awt.NumeClasa.Button b1 java.awt.awt java.TextField = new java.pachetul din care face parte . PACHETE 147 Specificarea numelui complet al clasei se face prin prefixarea numelui scurt al clasei cu numele pachetului din care face parte: numePachet.3 Importul unei clase sau interfet ¸e Se face prin instruct ¸iunea import ˆ ın care specific˘ am numele complet al clasei sau interfet ¸ei pe care dorim s˘ a o folosim dintr-un anumit pacehet: import numePachet. tf1 = new TextField("Placut"). vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al claselor Button ¸ si TextField: Button b1 Button b2 TextField TextField = new Button("OK"). Button java. sau ˆ ıntreg pachetul din care face parte.awt.Button. import java.awt.awt.awt. care trebuie s˘ a apar˘ a la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a.awt. = new java.1. tf2 = new TextField("Foarte placut").

awt. java.awt. java.*.awt.*. Din acest moment. ar trebui s˘ a avem cˆ ate o instruct ¸iune de import pentru fiecare dintre ele: import import import import import import java. In aceast˘ a situat ¸ie ar fi mai simplu s˘ a folosim importul la cerere din ˆ ıntregul pachet ¸ si nu al fiec˘ arei clase ˆ ın parte. Rectangle. java. Point.Polygon.4 Importul la cerere dintr-un pachet Importul la cerere dintr-un anumit pachet se face printr-o instruct ¸iune import ˆ ın care specific˘ am numele pachetului ale c˘ arui clase ¸ si interfet ¸e dorim s˘ a le folosim. java. import numePachet.1.Line.awt. ORGANIZAREA CLASELOR Aceast˘ a abordare este eficient˘ a¸ si recomandat˘ aˆ ın cazul ˆ ın care nu avem nevoie decˆ at de cˆ ateva clase din pachetul respectiv. //Pentru exemplul nostru: import java. O expresie de genul import java.Button. 6. Atent ¸ie * nu are semnificat ¸ia uzual˘ a de la fi¸ siere de wildcard (masc˘ a) ¸ si nu poate fi folosit decˆ at ca atare. urmat de simbolul *.awt.awt.awt. . Polygon.C*.awt. Dac˘ aˆ ın exemplul nostru am avea nevoie ¸ si de clasele Line. Se nume¸ ste import la cerere deoarece ˆ ınc˘ arcarea claselor se face dinamic.TextField.Point.Rectangle. Point p = new Point(0. java. va produce o eroare de compilare. 0).148 CAPITOLUL 6. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al tuturor claselor pachetului importat: Button b = new Button("OK"). ˆ ın momentul apel˘ arii lor.

lang. // Contine clasa List import java.awt. ˆ ın loc s˘ a ne referim la constantele clasei cu expresii de tipul NumeClasa.1. permite referirea constantelor statice ale unei clase f˘ ar˘ a a mai specifica numele complet al acesteia ¸ si este implementat˘ a prin ad˘ augarea cuvˆ antului cheie static dup˘ a cel de import: import static numePachet. Astfel.. PACHETE 149 In cazul ˆ ın care sunt importate dou˘ a sau mai multe pachete care cont ¸in clase (interfet ¸e) cu acela¸ si nume. atunci referirea la ele trebuie f˘ acut˘ a doar folosind numele complet.5.6.1. urm˘ atoarele pachete: • pachetul java.. // Poate sau nu sa apara // Mai bine nu.*. • pachetul curent • pachetul implicit (f˘ ar˘ a nume) 6. //corect java.*.List(). //corect Sunt considerate importate automat.List b = new ArrayList().NumeClasa. List x.5 Importul static Aceast˘ a facilitate.. import java.util.List a = new java. putem folosi doar numele constantei..CONSTANTA.*.*. .lang import java. // Contine interfata List . pentru orice fi¸ sier surs˘ a.util. introdus˘ aˆ ıncepˆ and cu versiunea 1. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o ambiguitate de c˘ atre compilator.awt.awt. //Declaratie ambigua java.

. // Incepand cu versiunea 1.add(new Button(). BorderLayout.*.} class GrafPerfect extends Graf {.*. clasele pentru intr˘ ari/ie¸ siri sunt ˆ ın java. CENTER).io..6 Crearea unui pachet Toate clasele ¸ si interfet ¸ele Java apartin la diverse pachete..java package grafuri.lang.awt.BorderLayout.1. import static java. Dup˘ a cum am v˘ azut clasele de baz˘ a se g˘ asesc ˆ ın pachetul java. S˘ a consider˘ am un exemplu: presupunem c˘ a avem dou˘ a fi¸ siere surs˘ a Graf.java.} ... //Fisierul Graf. etc.awt.. clasele pentru interfat ¸a grafic˘ aˆ ın java. class Arbore {.. nu ¸ si clasa ˆ ın sine.java ¸ si Arbore.5 import java.150 CAPITOLUL 6.BorderLayout. Crearea unui pachet se realizeaz˘ a prin scriere la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a ce cont ¸in clasele ¸ si interfet ¸ele pe care dorim s˘ a le grup˘ am ˆ ıntr-un pachet a instruct ¸iunii: package numePachet.5 import java..add(new Button().} //Fisierul Arbore. Atent ¸ie Importul static nu import˘ a decˆ at constantele statice ale unei clase. fereastra. grupate dup˘ a funct ¸ionalitatea lor. fereastra. ORGANIZAREA CLASELOR // Inainte de versiuna 1..awt. . 6.BorderLayout.java package grafuri. class Graf {..awt.CENTER)..*.

programatorul cu numele Ion al companiei XSoft.companie. In general. avˆ and contul ion@xsoft.1. ce se gasesc ˆ ın pachete cu acela¸ si nume ? Pentru a evita acest lucru.} 151 Clasele Graf. De asemenea. pentru a permite identificarea ˆ ın mod unic a claselor sale. se poate ca una din clasele unei aplicat ¸ii s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu o clas˘ a a mediului Java. .numePachet. pachetul implicit este format din toate clasele ¸ si intefet ¸ele directorului curent de lucru.6. PACHETE class ArboreBinar extends Arbore {. pachetul implicit fiind folosit doar pentru aplicat ¸ii mici sau prototipuri. clasele unui fi¸ sier surs˘ a vor face parte din pachetul implicit (care nu are nici un nume).ion. cum ar fi folosirea numelui de cont al programatorilor ˆ ın denumirea pachetelor create de ace¸ stia.7 Denumirea unui pachet Exist˘ a posibilitatea ca doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun s˘ a foloseasc˘ a acela¸ si nume pentru unele din clasele lor.xsoft. ArboreBinar vor face parte din acela¸ si pachet grafuri. ˆ ı¸ si va prefixa pachetele cu ro. ele fiind diferent ¸iate prin prefixarea lor cu numele pachetelor.. Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ aˆ ıns˘ a cˆ and doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun folosesc clase cu acela¸ si nume. Este recomandat ˆ ıns˘ a ca toate clasele ¸ si intefetele s˘ a fie plasate ˆ ın pachete. De exemplu.ro. cum ar fi ro. conflictele de nume vor fi rezolvate prin diverse convent ¸ii de uz intern. iar altele altui pachet. Dac˘ a nu este specificat un anumit pachet.1. Instruct ¸iunea package act ¸ioneaz˘ a asupra ˆ ıntregului fi¸ sier surs˘ a la ˆ ınceputul c˘ aruia apare. companiile folosesc inversul domeniului lor Internet ˆ ın denumirea pachetelor implementate ˆ ın cadrul companiei. Arbore. indiferent de contextul ˆ ın care acestea vor fi integrate. In cadrul aceleiasi companii. GrafPerfect. Cu alte cuvinte nu putem specifica faptul c˘ a anumite clase dintr-un fi¸ sier surs˘ a apart ¸in unui pachet. 6.. Acest lucru este posibil atˆ at timp cˆ at clasele cu acela¸ si nume se gasesc ˆ ın pachete diferite.

ci doar recomandat. Intr-un fi¸ sier surs˘ a pot exista oricˆ ate clase sau interfet ¸e care nu sunt publice. Cu alte cuvinte. Dac˘ a numele pachetelor sunt formate din mai multe unit˘ a¸ ti lexicale separate prin punct. Pentru a simplifica lucrurile.java. poliedru. • Fi¸ sierele surs˘ a trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ aˆ ın directoare care s˘ a reflecte numele pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele ¸ si interfet ¸ele din acele fi¸ siere. atunci acestea trebuie de asemenea s˘ a corespund˘ a unor directoare ce vor descrie calea spre fi¸ sierele surs˘ a ale c˘ aror clase ¸ si interfet ¸e fac parte din pachetele respective. Vom clarifica modalitatea de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a ale unei aplicatii printr-un exemplu concret.2 6. sau compilatorul va furniza o eroare. un director va cont ¸ine surse pentru clase ¸ si interfet ¸e din acela¸ si pachet iar numele directorului va fi chiar numele pachetului. Atent ¸ie Este obligatoriu ca o clas˘ a/interfat ¸˘ a public˘ a s˘ a se gaseasc˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier avˆ and numele clasei(interfet ¸ei) ¸ si extenisa . Din acest motiv. algebr˘ a. ORGANIZAREA CLASELOR 6. grup.java.2. s˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clase care s˘ a descrie urm˘ atoarele notiuni: poligon. Este recomandat ca strategia de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a s˘ a respecte urm˘ atoarele convent ¸ii: • Codul surs˘ a al claselor ¸ si interfet ¸elor s˘ a se gaseasc˘ aˆ ın fi¸ siere ale c˘ aror nume s˘ a fie chiar numele lor scurt ¸ si care s˘ a aib˘ a extensia . sfer˘ a. S˘ a presupunem c˘ a dorim crearea unor componente care s˘ a reprezinte diverse not ¸iuni matematice din domenii diferite. analiz˘ a. funct ¸ie. O prim˘ a variant˘ a ar fi s˘ a construim cˆ ate o clas˘ a pentru fiecare ¸ si s˘ a le plas˘ am . Pentru clasele care nu sunt publice acest lucru nu este obligatoriu.1 Organizarea fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a Orice aplicat ¸ie nebanal˘ a trebuie s˘ a fie construit˘ a folosind o organizare ierarhic˘ a a componentelor sale.152 CAPITOLUL 6. etc. ˆ ıntr-un fi¸ sier surs˘ a nu pot exista dou˘ a clase sau interfet ¸e publice. cum ar fi geometrie. cerc.

Ierarhia fi¸ sierelor sursa ar fi: /matematica /surse /geometrie /plan Poligon.java Matematica.java package geometrie. avˆ and ˆ ın vedere posibila extindere a aplicat ¸iei cu noi reprezent˘ ari de not ¸iuni matematice. } // Cerc. } // Poliedru. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR 153 ˆ ın acela¸ si director ˆ ımpreuna cu un program care s˘ a le foloseasca.java Clasele descrise ˆ ın fi¸ sierele de mai sus trebuie declarate ˆ ın pachete denumite corespunzator cu numele directoarelor ˆ ın care se gasesc: // Poligon.plan. } . . . . public class Poliedru { .java package geometrie.java Cerc. ˆ ıns˘ a.6.java /spatiu Poliedru. .java /analiza Functie.spatiu. O abordare elegant˘ a ar fi aceea ˆ ın care clasele care descriu not ¸iuni din acela¸ si domeniu sa se gaseasca ˆ ın pachete separate ¸ si directoare separate.java /algebra Grup.java package geometrie.2. public class Cerc { . . . public class Poligon { .java Sfera. aceast˘ a abordare ar fi ineficient˘ a.plan.

.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (. Revenind la exemplul de mai sus. Este recomandatˆ ıns˘ a ca aceast˘ a separare s˘ a fie f˘ acut˘ a automat la compilare. ˆ ıns˘ a ele pot fi apoi organizate separat. } // Functie. ORGANIZAREA CLASELOR // Sfera. .java package analiza.class ¸ si numele scurt al clasei sau interfet ¸ei respective. Dup˘ a cum ¸ stim acestea au extensia . 6. vom avea urm˘ atoarea organizare: /matematica /clase /geometrie /plan Poligon. public class Functie { . . public class Sfera { . Implicit.java este clasa principal˘ a a aplicat ¸iei.154 CAPITOLUL 6.java package algebra. public class Grup { . Dup˘ a cum se observ˘ a.class) In urma compil˘ arii fi¸ sierelor surs˘ a vor fi generate unit˘ a¸ ti de compilare pentru fiecare clas˘ a¸ si interfat ¸˘ a din fi¸ sierele surs˘ a.spatiu.2. un fi¸ sier .class Cerc. } Matematica. numele lung al unei clase trebuie s˘ a descrie calea spre acea clas˘ aˆ ın cadrul fi¸ sierelor surs˘ a. relativ la directorul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste aplicat ¸ia. ˆ ın urma compil˘ arii fi¸ sierele surs˘ a ¸ si unit˘ a¸ tile de compilare se g˘ asesc ˆ ın acela¸ si director. .class /spatiu .class trebuie s˘ a se gaseasca ˆ ıntr-o ierarhie de directoare care s˘ a reflecte numele pachetului din care face parte clasa respectiv˘ a. . Spre deosebire de organizarea surselor. } // Grup. .java package geometrie.

class Matematica.2.6.java -d clase Opt ¸iunea -d specific˘ a directorul r˘ ad˘ acin˘ a al ierarhiei de clase. atˆ at la compilare cˆ at ¸ si la interpretare trebuie specificat˘ a lista de directoare r˘ ad˘ acin˘ a .2. In lipsa lui.class /algebra Grup. Deoarece compil˘ am clasa principal˘ a a plicat ¸iei. putem folosi expresia: javac surse/geometrie/plan/*. dar numai acestea.java -d clase sau javac -classpath surse surse/Matematica. Ins˘ a aceast˘ a organizare nu este suficient˘ a deoarece specific˘ a numai partea final˘ a din calea c˘ atre fi¸ sierele .java ¸ si . In cazul ˆ ın care dorim s˘ a compil˘ am explicit toate fi¸ sierele java dintr-un anumit director.class. unit˘ a¸ tile de compilare sunt organizate astfel pentru a da posibilitatea interpretorului s˘ a gaseasc˘ a¸ si s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie o anumit˘ a clas˘ aˆ ın timpul execut ¸iei programului. de exemplu surse/geometrie/plan.class Sfera.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a este necesar˘ a deoarece ˆ ın momentul cˆ and compilatorul ˆ ıntˆ alneste un nume de clas˘ a el trebuie s˘ a poat˘ a identifica acea clas˘ a. de exemplu /matematica/clase/geometrie/plan/Poligon.class.class /analiza Functie. Pentru aceasta. vor fi compilate ˆ ın cascad˘ a toate clasele referite de aceasta.java -d clase 6. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR Poliedru. In directorul aplicatiei (matematica) cre˘ am subdirectorul clase ¸ si d˘ am comanda: javac -sourcepath surse surse/Matematica.class 155 Crearea acestei structuri ierarhice este facut˘ a automat de c˘ atre compilator. Similar. fiecare unitate de compilare va fi plasat˘ aˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierul s˘ au surs˘ a. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a trebuie s˘ a gaseasc˘ a fi¸ serul surs˘ a care o cont ¸ine.

*.spatiu. Definit ¸ie O cale de c˘ autare este o list˘ a de directoare sau arhive ˆ ın care vor fi c˘ autate fi¸ sierele necesare unei aplicat ¸ii.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) Setarea c˘ aii de c˘ autare se poate face ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • Setarea variabilei de mediu CLASSPATH . 6.plan.156 CAPITOLUL 6.folosind aceast˘ a variant˘ a toate aplicat ¸iile Java de pe ma¸ sina respectiv˘ a vor c˘ auta clasele necesare ˆ ın directoarele specificate ˆ ın variabila CLASSPATH. Implicit. geometrie.Grup. Aceast˘ a list˘ a se nume¸ ste cale de cautare (classpath). In cazul ˆ ın care nu este g˘ asit nici unul sau sunt g˘ asite mai multe va fi semnalat˘ a o eroare. calea de c˘ autare este format˘ a doar din directorul curent. .Functie.Sfera(). astfel ˆ ıncˆ at compilatorul ¸ si interpretorul s˘ a poat˘ a construi calea complet˘ a spre clasele aplicat ¸iei. } } Identificarea unei clase referite ˆ ın program se face ˆ ın felul urm˘ ator: • La directoarele aflate ˆ ın calea de c˘ autare se adaug˘ a subdirectoarele specificate ˆ ın import sau ˆ ın numele lung al clasei • In directoarele formate este c˘ autat un fi¸ sier cu numele clasei. //. Fiecare director din calea de cautare este directorul imediat superior structurii de directoare corespunz˘ atoare numelor pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele din directorul respectiv. import analiza.Sfera = new geometrie. S˘ a consider˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei Matematica.spatiu. import algebra.java: import geometrie. ORGANIZAREA CLASELOR ˆ ın care se g˘ asesc fi¸ sierele aplicat ¸iei... public class Matematica { public static void main(String args[]) { Poligon a = new Poligon().2.

se va face astfel: java -classpath clase Matematica In concluzie..3.bat (java -classpath clase Matematica) 6.cale2. din directorul matematica.util. 157 • Folosirea opt ¸iunii -classpath la compilarea ¸ si interpretarea programelor . DOS shell (Windows 95/NT/.. Ele pot fi folosite ¸ si pentru comprim˘ ari obi¸ snuite.este un format de arhivare independent de platform˘ a. ce cont ¸ine diverse informat ¸ii auxiliare legate de aplicat ¸ia sau clasele arhivate.. Dintre beneficiile oferite de arhivele JAR amintim: • portabilitate .classpath <cale de cautare> <clasa principala> Lansarea ˆ ın execut ¸ie a aplicatiei noastre.java -d clase) run...): SET CLASSPATH = cale1. diferent ¸a fat ¸˘ a de o arhiv˘ a ZIP obi¸ snuit˘ a fiind doar existent ¸a unui director denumit META-INF.classpath <cale de cautare> <surse java> java . o organizare eficient˘ a a fi¸ sierelor aplicat ¸iei ar ar˘ ata astfel: /matematica /surse /clase compile.jar.bat (javac -sourcepath surse surse/Matematica. .6.directoarele specificate astfel vor fi valabile doar pentru comanda curent˘ a: javac . Un fi¸ sier JAR poate fi creat folosind utilitarul jar aflat ˆ ın distribut ¸ia J2SDK. sau metode ale claselor suport din pachetul java. ARHIVE JAR UNIX: SET CLASSPATH = cale1:cale2:.3 Arhive JAR Fi¸ sierele JAR (Java Archive) sunt arhive ˆ ın format ZIP folosite pentru ˆ ımpachetarea aplicat ¸iilor Java...

jar • Extragerea doar a unor fi¸ siere jar xf arhiva.. • minimizarea timpului de ˆ ıncarcare a unui applet: dac˘ a appletul (fi¸ siere class.158 CAPITOLUL 6.class archive="arhiva.arhivele JAR pot fi ”semnate” electronic • mecanismul pentru lucrul cu fi¸ siere JAR este parte integrata a platformei Java.jar fi¸ sier(e)-intrare • Vizualizare cont ¸inutului jar tf nume-arhiva • Extragerea cont ¸inutului jar xf arhiva.jar fi¸ sier(e)-arhivate • Executarea unei aplicat ¸ii java -jar arhiva..3. etc) este compresat ˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR.1 Folosirea utilitarului jar Arhivatorul jar se g˘ ase¸ ste ˆ ın subdirectorul bin al directorului ˆ ın care este instalat kitul J2SDK. Mai jos sunt prezentate pe scurt operat ¸iile uzuale: • Crearea unei arhive jar cf arhiva. f˘ ar˘ a a fi deci nevoie de a deschide cˆ ate o conexiune nou˘ a pentru fiecare fi¸ sier. 6.jar * .jar • Deschiderea unui applet arhivat <applet code=A. • securitate .> Exemple: • Arhivarea a dou˘ a fi¸ siere class: jar cf classes.class • arhivarea tuturor fi¸ sierelor din directorul curent: jar cvf allfiles.dimensiunea unei aplicat ¸ii ˆ ın forma sa final˘ a este redus˘ a.jar A. ORGANIZAREA CLASELOR • compresare .class B. resurse. el poate fi ˆ ınc˘ arcat ˆ ıntr-o singur˘ a tranzact ¸ie HTTP.jar" .

Dac˘ a vom ˆ ıncerca s˘ a lans˘ am ˆ ın execut ¸ie aceast˘ a arhiv˘ a prin comanda java -jar mate.3. Acest lucru ˆ ıl vom face ˆ ın doi pa¸ si: • se creeaz˘ a un fi¸ sier cu un nume oarecare.jar manifest.txt.txt geometrie analiza algebra Matematica.jar manifest.class In urma acestei comenzi vom obtine arhiva mate. ˆ ın care dorim s˘ a arhiv˘ am clasele aplicat ¸iei descrise mai sus.6.java. ARHIVE JAR 159 6. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a facˆ and dublu-click pe o arhiv˘ a JAR va fi lansat˘ aˆ ın execut ¸ie aplicat ¸ia ˆ ımpachetat˘ aˆ ın acea arhiv˘ a (dac˘ a exist˘ a o clas˘ a principal˘ a). platforma Java 2 va asocia extensiile .jar”.class Pe sistemele Win32.3. ˆ ın care vom scrie: Main-Class: Matematica • adaug˘ am aceast˘ a informat ¸ie la fi¸ sierul manifest al arhivei mate. ˆ ın care clasa principal˘ a era Matematica.jar geometrie analiza algebra Matematica. Aceasta ˆ ınseamna c˘ aˆ ın fiserul Manifest.jar vom obt ¸ine urm˘ atoarea eroare: ”Failed to load Main-Class manifest from mate. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.jar.txt Ambele operat ¸ii puteau fi executate ˆ ıntr-un singur pas: jar cvfm mate.jar cu interpretorul Java.mf ce se gase¸ ste ˆ ın directorul META-INF trebuie s˘ aˆ ınregistr˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. . Din directorul clase vom lansa comanda: jar cvf mate.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate Pentru a rula o aplicat ¸ie ˆ ımpachetat˘ aˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR trebuie s˘ a facem cunoscut˘ a interpretorului numele clasei principale a aplicat ¸iei.jar: jar uvfm mate. de exemplu manifest.

ORGANIZAREA CLASELOR .160 CAPITOLUL 6.

fiind organizate ˆ ıntr-o arhitectur˘ a foarte eficient˘ a¸ si flexibil˘ a ce cuprinde: • Interfet ¸e: tipuri abstracte de date ce descriu colect ¸iile ¸ si permit utilizarea lor independent de detaliile implement˘ arilor. Tipul de date al elementelor dintr-o colect ¸ie este Object. liste ˆ ınl˘ ant ¸uite. tabele de dispersie. • Algoritmi: metode care efectueaz˘ a diverse operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea sau sortarea.Capitolul 7 Colect ¸ii 7.1 Introducere O colect ¸ie este un obiect care grupeaz˘ a mai multe elemente ˆ ıntr-o singur˘ a unitate.2. cˆ at ¸ si pentru transmiterea unor informat ¸ii de la o metod˘ a la alta. stive. putˆ and include obiecte de orice tip. ˆ ın Java colect ¸iile sunt tratate ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. definite pentru obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele ce descriu colect ¸ii. mult ¸imi matematice. Incepˆ and cu versiunea 1. Cele mai importante sunt: 161 . Utilizarea colect ¸iilor ofer˘ a avantaje evidente ˆ ın procesul de dezvoltare a unei aplicat ¸ii. reprezentˆ and elementul de funct ¸ionalitate reutilizabil˘ a. etc. Aceste clase reprezint˘ a tipuri de date reutilizabile. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a mult ¸imile reprezentate sunt eterogene. Ace¸ sti algoritmi se numesc ¸ si polimorfici deoarece pot fi folosit ¸i pe implement˘ ari diferite ale unei colect ¸ii. Colect ¸iile sunt folosite atˆ at pentru memorarea ¸ si manipularea datelor. • Implement˘ ari: implement˘ ari concrete ale interfet ¸elor ce descriu colect ¸ii. Prin intermediul colect ¸iilor vom avea acces la diferite tipuri de date cum ar fi vectori.

Unele implement˘ ari ale acestei interfet ¸e permit existent ¸a elementelor duplicate. Iterator iterator(). altele nu. alte implement˘ ari nu. // Operatii la nivel de element boolean contains(Object element). boolean isEmpty(). descriind un grup de obiecte numite ¸ si elementele sale. boolean add(Object element).162 CAPITOLUL 7. scopul lor fiind de a permite utilizarea structurilor de date independent de modul lor de implementare. COLECT ¸ II • Reducerea efortului de programare: prin punerea la dispozit ¸ia programatorului a unui set de tipuri de date ¸ si algoritmi ce modeleaz˘ a structuri ¸ si operat ¸ii des folosite ˆ ın aplicat ¸ii. cum ar fi Set sau List. la scrierea unei aplicat ¸ii putem s˘ a ne concentr˘ am eforturile asupra problemei ˆ ın sine ¸ si nu asupra modului de reprezentare ¸ si manipulare a informat ¸iilor. 7. void clear().2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii Interfet ¸ele reprezint˘ a nucleul mecanismului de lucru cu colect ¸ii. ci exist˘ a doar implement˘ ari ale unor subinterfet ¸e mai concrete. Astfel. public interface Collection { // Metode cu caracter general int size(). Unele au elementele ordonate. • Cre¸ sterea vitezei ¸ si calit˘ a¸ tii programului: implement˘ arile efective ale colect ¸iilor sunt de ˆ ınalt˘ a performant ¸˘ a¸ si folosesc algoritmi cu timp de lucru optim. Collection modeleaz˘ a o colect ¸ie la nivelul cel mai general. Platforma Java nu ofer˘ a nici o implementare direct˘ a a acestei interfet ¸e. . boolean remove(Object element).

pentru orice dou˘ a obiecte o1. } Set modeleaz˘ a not ¸iunea de mult ¸ime ˆ ın sens matematic. boolean removeAll(Collection c). o2). boolean addAll(Collection c).7. O mult ¸ime nu poate avea elemente duplicate. boolean retainAll(Collection c). Fiind subclas˘ a a interfet ¸ei Set. SortedSet este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Set. Object[] toArray(Object a[]).compareT o(o2) (sau comparator. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II 163 // Operatii la nivel de multime boolean containsAll(Collection c). Mo¸ stene¸ ste metodele din Collection.compare(o1. diferent ¸a principal˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a elementele dintr-o astfel de colect ¸ie sunt ordonate ascendent. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei ¸ si este ment ¸inut˘ a automat la orice operat ¸ie efectuat˘ a asupra mult ¸imii. oferind metode suplimentare ce ¸ tin cont de faptul c˘ a mult ¸imea este sortat˘ a: public interface SortedSet extends Set { // Subliste SortedSet subSet(Object fromElement.equals(o2). Ordonarea elementelor se face conform ordinii lor naturale. . // Metode de conversie in vector Object[] toArray(). Dou˘ a dintre clasele standard care ofer˘ a implement˘ ari concrete ale acestei interfet ¸e sunt HashSet ¸ si TreeSet. apelul o1. SortedSet headSet(Object toElement). Singura conditt ¸ie este ca. Object toElement). o2 ale colect ¸iei. mo¸ stene¸ ste metodele acesteia.2. Pune la dispozit ¸ie operat ¸ii care beneficiaz˘ a de avantajul ordon˘ arii elementelor. mai bine zis nu poate cont ¸ine dou˘ a obiecte o1 ¸ si o2 cu proprietatea o1. f˘ ar˘ a a avea alte metode specifice. dac˘ a este folosit un comparator) trebuie s˘ a fie valid ¸ si s˘ a nu provoace except ¸ii.

// Iterare ListIterator listIterator(). Object element). In plus. // Cautare int indexOf(Object o). // Extragere sublista List subList(int from.164 CAPITOLUL 7. COLECT ¸ II SortedSet tailSet(Object fromElement). Listele pot contine duplicate ¸ si permit un control precis asupra pozit ¸iei unui element prin intermediul indexului acelui element. Object last(). Collection c). c˘ autare ¸ si iterare avansat˘ a. Object remove(int index). avem metode pentru acces pozit ¸ional. fat ¸˘ ade metodele definite de interfat ¸a Collection. Comparator comparator(). } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeSet. List descrie liste (secvent ¸e) de elemente indexate. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface List extends Collection { // Acces pozitional Object get(int index). int lastIndexOf(Object o). abstract boolean addAll(int index. // Capete Object first(). int to). void add(int index. Object set(int index. ListIterator listIterator(int index). Object element). } .

Obiectele de acest tip nu pot cont ¸ine chei duplicate ¸ si fiecare cheie este asociat˘ a la un singur element. // Vizualizari ale colectiei public Set keySet(). boolean containsValue(Object value). public Set entrySet(). Object setValue(Object value). Ierarhia interfet ¸elor derivate din Map este independent˘ a de ierarhia derivat˘ a din Collection. Object remove(Object key). 165 Map descrie structuri de date ce asociaz˘ a fiecarui element o cheie unic˘ a. boolean isEmpty().2. LinkedList. boolean containsKey(Object key). Object value). Object get(Object key). INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II Clase standard care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a sunt: ArrayList. Definitt ¸ai interfet ¸ei este prezentat˘ a mai jos: public interface Map { // Metode cu caracter general int size(). Object getValue(). public Collection values(). } } . // Interfata pentru manipularea unei inregistrari public interface Entry { Object getKey(). void clear(). dup˘ a care poate fi reg˘ asit. Vector. // Operatii la nivel de multime void putAll(Map t).7. // Operatii la nivel de element Object put(Object key.

COLECT ¸ II Clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a Map sunt HashMap. // Capete Object first(). SortedMap este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Map. SortedMap headMap(Object toKey). aflarea comparatorului folosit pentru ordonare. oferind metode suplimentare pentru: extragere de subtabele. Pe lˆ ang˘ a acestea au fost create noi clase corespunz˘ atoare interfet ¸elor definite. // Comparatorul folosit pentru ordonare Comparator comparator(). 7. Object last(). sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei.2.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor Inainte de versiunea 1. Este subclasa a interfet ¸ei Map. Definit ¸ia interfet ¸ei este dat˘ a mai jos: public interface SortedMap extends Map { // Extragerea de subtabele SortedMap subMap(Object fromKey. Object toKey). la care se adaug˘ a faptul c˘ a mult ¸imea cheilor dintr-o astfel de colect ¸ie este ment ¸inut˘ a ordonat˘ a ascendent conform ordinii naturale.166 CAPITOLUL 7. TreeMap ¸ si Hashtable. SortedMap tailMap(Object fromKey). Aceste clase sunt ˆ ın continuare disponibile ¸ si multe dintre ele au fost adaptate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at s˘ a se integreze ˆ ın noua abordare. ˆ ıns˘ a acestea nu erau organizate pe ierarhia de interfet ¸e prezentat˘ aˆ ın sect ¸iunea anterioar˘ a. aflarea primei/ultimei chei. } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeMap. exista un set de clase pentru lucrul cu colect ¸ii. . chiar dac˘ a funct ¸ionalitatea lor era aproape identic˘ a cu cea a unei clase anterioare.

HashSet. cum ar fi: • permit elementul null. acestea oferind de altfel ¸ si implement˘ ari concrete pentru multe din metodele definite de interfet ¸e.˘ ALE COLECT 7. • sunt serializabile.. Pe lˆ ang˘ a organizarea ierarhic˘ a a interfet ¸elor implementate.Properties Evident. ca ˆ ın figura de mai jos: AbstractCollection . cum ar fi ArrayList ¸ si Vector.HashMap.. Vector-Stack AbstractMap . ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.Hashtable . TreeMap. ˆ ımpreun˘ a cu interfet ¸ele corespunz˘ atoare (clasele din vechiul model sunt trecute pe rˆ andul de jos): Interfat ¸a Set SortedSet List Clasa HashSet TreeSet ArrayList. IMPLEMENTARI ¸ IILOR 167 Clasele de baz˘ a care implementeaz˘ a interfet ¸e ce descriu colect ¸ii au numele de forma < Implementare >< Interf ata >. implementarea interfet ¸elor este explicit realizat˘ a la nivelul superclaselor abstracte.3. clasele care descriu colect ¸ii au unele tr˘ asaturi comune. HashTable In vechea ierarhie: Dictionary . In general.AbstractSet. LinkedList Vector Map HashMap Hashtable SortedMap TreeMap A¸ sadar se observ˘ a existent ¸a unor clase care ofer˘ a aceea¸ si funct ¸ionalite. • au definit˘ a metoda clone. . HashMap ¸ si Hashtable. TreeSet. clasele ce descriu colect ¸ii sunt de asemenea concepute ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. AbstractList . unde ’implementare’ se refer˘ a la structura intern˘ a folosit˘ a pentru reprezentarea mult ¸imii.

COLECT ¸ II • au definit˘ a metoda toString.LinkedList import java . for ( int i =0.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor Dup˘ a cum am vazut. prima fiind ˆ ın general mult mai folosit˘ a. curre ntTimeM illis () . nu sunt sincronizate (vezi ”Fire de execut ¸ie). System . i ++) lst . public class TestEficienta { final static int N = 100000. curre ntTimeM illis () . out . • permit crearea de iteratori pentru parcurgere. prin realizarea unor compromisuri ˆ ıntre spat ¸iul necesar pentru memorarea datelor. interfat ¸a List este implementat˘ a de clasele ArrayList ¸ si LinkedList. • au atˆ at constructor f˘ ar˘ a argumente cˆ at ¸ si un constructor care accept˘ a ca argument o alt˘ a colect ¸ie • exceptˆ and clasele din arhitectura veche. S˘ a consider˘ am un exemplu ce creeaza o list˘ a folosind ArrayList. add ( new Integer ( i ) ) . long t2 = System . fiecare interfat ¸˘ a ce descrie o colect ¸ie are mai multe implement˘ ari. care returneaz˘ a o reprezentare ca ¸ sir de caractere a colect ¸iei respective.1: Comparare ArrayList . println ( " Add : " + ( t2 .168 CAPITOLUL 7.t1 ) ) . public static void testAdd ( List lst ) { long t1 = System . } . rapiditatea reg˘ asirii acestora ¸ si timpul necesar actualiz˘ arii colect ¸iei ˆ ın cazul unor modific˘ ari. De exemplu.*. 7. respectiv LinkedList ¸ si execut˘ a diverse operat ¸ii pe ea. i < N . De ce exist˘ a atunci ¸ si clasa LinkedList ? Raspunsul const˘ aˆ ın faptul c˘ a folosind reprezent˘ ari diferite ale mult ¸imii gestionate putem obt ¸ine performante mai bune ˆ ın funct ¸ie de situat ¸ie. cronometrˆ and timpul necesar realiz˘ arii acestora: Listing 7. util .

println ( " LinkedList " ) . out . println ( " Get : " + ( t2 . for ( int i =0. long t2 = System . deoarece ˆ ıntr-o list˘ aˆ ınlant ¸uit˘ a accesul la un element se face prin . testAdd ( lst2 ) . for ( int i =0. println ( " Remove : " + ( t2 . i < N . testGet ( lst1 ) . List lst1 = new ArrayList () .t1 ) ) . testRemove ( lst2 ) . System . } public static void main ( String args []) { System . } } 169 Timpii aproximativi de rulare pe un calculator cu performant ¸e medii. out . ArrayList ofer˘ a acces ˆ ın timp constant la elementele sale ¸ si din acest motiv folosirea lui ”get” este rapid˘ a.05 LinkedList 0. currentTimeM illis () . remove (0) .45 0. System .01 add get remove A¸ sadar. i < N . System . FOLOSIREA EFICIENTA ¸ IILOR public static void testGet ( List lst ) { long t1 = System . testAdd ( lst1 ) . i ++) lst .12 0.4. } public static void testRemove ( List lst ) { long t1 = System . ˆ ın timp ce pentru LinkedList este extrem de lent˘ a.14 87.t1 ) ) . testRemove ( lst1 ) .˘ A COLECT 7. get ( i ) . exprimat ¸i ˆ ın secunde. List lst2 = new LinkedList () . sunt dat ¸i ˆ ın tabelul de mai jos: ArrayList 0. i ++) lst . curre ntTimeMillis () . testGet ( lst2 ) .01 12. println ( " ArrayList " ) . long t2 = System . out . curre ntTimeMillis () . ad˘ augarea elementelor este rapid˘ a pentru ambele tipuri de liste. out . currentTimeM illis () .

.5 Algoritmi polimorfici Algoritmii polimorfici descri¸ si ˆ ın aceast˘ a sect ¸iune sunt metode definite ˆ ın clasa Collections care permit efectuarea unor operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea. Metodele mai des folosite din clasa Collections sunt: • sort . folosirea lui ArrayList este lent˘ a deoarece elementele r˘ amase sufer˘ a un proces de reindexare (shift la stˆ anga). Caracterisiticile principale ale acestor algoritmi sunt: • sunt metode de clas˘ a (statice).efectueaz˘ a c˘ autarea eficient˘ a (binar˘ a) a unui element ˆ ıntr-o list˘ a ordonat˘ a. • shuffle . ArrayList se comport˘ a bine pentru cazuri ˆ ın care avem nevoie de reg˘ asirea unor elemente la pozit ¸ii diferite ˆ ın list˘ a. inser˘ ari). Deci. Concluzia nu este c˘ a una din aceste clase este mai ”bun˘ a” decˆ at cealalt˘ a. • apelul lor general va fi de forma: Collections. iar LinkedList funct ¸ioneaza eficient atunci cˆ and facem multe operat ¸ii de modificare (¸ stergeri. 7.sorteaz˘ a ascendent o list˘ a referitor la ordinea s˘ a natural˘ a sau la ordinea dat˘ a de un comparator. etc.algoritm(colectie. • au un singur argument de tip colect ¸ie. ci c˘ a exist˘ a diferent ¸e substant ¸iale ˆ ın reprezentarea ¸ si comportamentul diferitelor implement˘ ari ¸ si c˘ a alegerea unei anumite clase pentru reprezentarea unei mult ¸imi de elemente trebuie s˘ a se fac˘ aˆ ın funct ¸ie de natura problemei ce trebuie rezolvat˘ a. La operat ¸iunea de eliminare. COLECT ¸ II parcurgerea secvent ¸ial˘ a a listei pˆ an˘ a la elementul respectiv. ˆ ın timp ce pentru LinkedList este rapid˘ a ¸ si se face prin simpla schimbare a unei leg˘ aturi. • binarySearch .opusul lui sort. sortarea.170 CAPITOLUL 7. [argumente]). • majoritatea opereaz˘ a pe liste dar ¸ si pe colect ¸ii arbitrare.amestec˘ a elementele unei liste .

add(new Integer(123)). In exemplul de mai sus. de¸ si am dori ca elementele s˘ a fie doar numere ˆ ıntregi.inverseaz˘ a ordinea elementelor dintr-o list˘ a. • copy .5 ArrayList list = new ArrayList(). Folosind tipuri generice. 7.returneaz˘ a maximul dintr-o colect ¸ie.6 Tipuri generice Tipurile generice. TIPURI GENERICE • reverse . introduse ˆ ın versiunea 1.5 a limbajului Java. • synchronizedTipColectie . 171 • fill . Definirea unui tip generic se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ıntre paranteze unghiulare a unui tip de date Java.returneaz˘ a o instant ¸˘ a care nu poate fi modificat˘ a a colect ¸iei respective. efectul fiind impunerea tipului respectiv pentru toate elementele colect ¸iei: <TipDate>. • unmodifiableTipColectie . • max . int val = ((Integer)list. • swap . • enumeration .6.intValue().7. trebuie s˘ a facem cast explicit de la tipul Object la Integer atunci cˆ and prelu˘ am valoarea unui element.copie elementele unei liste ˆ ın alta. S˘ a consider˘ am un exemplu de utilizare a colect ¸iilor ˆ ınainte ¸ si dup˘ a introducerea tipurilor generice: // Inainte de 1. putem rescrie secvent ¸a astfel: .returneaz˘ a minimul dintr-o colect ¸ie. lista definit˘ a poate cont ¸ine obiecte de orice tip. Mai mult. • min . list.returneaza o enumerare a elementelor dintr-o colect ¸ie.get(0)). simplific˘ a lucrul cu colect ¸ii.interschimb˘ a elementele de la dou˘ a pozit ¸ii specificate ale unei liste. permit ¸ˆ and tipizarea elementelor acestora.returneaz˘ a o instant ¸˘ a sincronizat˘ a a unei colect ¸ii (vezi ”Fire de execut ¸ie”).populeaza o lista cu un anumit element repetat de un num˘ ar de ori.

folosind tipuri generice ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). ˆ ıncercarea de a utiliza ˆ ın cadrul unei colect ¸ii a unui element necorespunz˘ ator ca tip va produce o eroare la compilare.nextElement()). varianta mai concisa for (Enumeration e = v.out.5.elements.get(0). nextElement // Parcurgerea elementelor unui vector v Enumeration e = v. 7.hasMoreElements()) { System.println(e. list. while (e.elements(). Ei sunt descri¸ si de obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele Enumeration. ˆ ımpreun˘ a cu modalitatea lor de folosire. In cazul folosirii tipurilor generice. Dac˘ a utiliz˘ am ¸ si mecanismul de autoboxing. indiferent dac˘ a aceasta este indexat˘ a sau nu.get(0). obt ¸inem o variant˘ a mult simplificat˘ a a secvent ¸ei init ¸iale: // Dupa 1.add(new Integer(123)). Deoarece funct ¸ionalitatea interfet ¸ei Enumeration se reg˘ ase¸ ste ˆ ın Iterator. Toate clasele care implementeaz˘ a colect ¸ii au metode ce returneaz˘ a o enumerare sau un iterator pentru parcurgerea elementelor lor. int val = list. int val = list.5.172 CAPITOLUL 7. . aceasta din urm˘ a este preferat˘ aˆ ın noile implement˘ ari ale colect ¸iilor.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari Enumer˘ arile ¸ si iteratorii descriu modalit˘ a¸ ti pentru parcurgerea secvent ¸ial˘ aa unei colect ¸ii. semnificat ¸iile lor fiind evidente: • Enumeration: hasMoreElements. folosind si autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().add(123). Metodele uzuale ale acestor interfet ¸e sunt prezentate mai jos. COLECT ¸ II // Dupa 1. spre deosebire de varianta anterioar˘ a ce permitea doara aruncarea unor except ¸ie de tipul ClassCastException ˆ ın cazul folosirii incorecte a tipurilor. } // sau.intValue(). respectiv Iterator sau ListIterator. list.

dac˘ a este cazul. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI e.iterator().next().println(e. } • Iterator: hasNext.) { Object obj = it. remove // Parcurgerea elementelor unui vector // si eliminarea elementelor nule for (Iterator it = v. metodele de tip next sau prev ale iteratorilor vor returna tipul Object.) { Object obj = it.˘ 7. } 173 Iteratorii simpli permit eliminarea elementului curent din colect ¸ia pe care o parcurg.listIterator(). next.nextElement()). Atent ¸ie Deoarece colect ¸iile sunt construite peste tipul de date Object. it. previous.7. cei de tip ListIterator permit ¸ si inserarea unui element la pozit ¸ia curent˘ a. if (obj == null) it. . remove. fiind responsabilitatea noastr˘ a de a face conversie (cast) la alte tipuri de date. add. next. respectiv modificarea elementului curent. precum ¸ si iterarea ˆ ın ambele sensuri. it.out.hasMoreElements(). } • ListIterator: hasNext. if (obj == null) it. add. set // Parcurgerea elementelor unui vector // si inlocuirea elementelor nule cu 0 for (ListIterator it = v. set dar ¸ si prin faptul c˘ a denumirile metodelor sunt mai concise.hasNext(). Iteratorii sunt preferat ¸i enumer˘ arilor datorit˘ a posibilit˘ a¸ tii lor de a act ¸iona asupra colect ¸iei pe care o parcurg prin metode de tip remove. hasPrevious.set(new Integer(0)).remove().hasNext().next().) { System.

dup˘ a care le parcurgem element cu element folosind un iterator. // Amestecam elementele colectiei Collections . } } Incepˆ and cu versiunea 1. exist˘ a o variant˘ a simplificat˘ a de utilizare a iteratorilor. next () . hasNext () . // Proceseaza val .) { Integer val=(Integer)i. Listing 7. out .hasNext(). println ( " Vectorul amestecat : " + a ) .5 a limbajului Java. out .174 CAPITOLUL 7. ) { Integer x = ( Integer ) it . i <=10. listIterator () .iterator(). shuffle ( a ) . COLECT ¸ II In exemplul de mai jos punem ˆ ıntr-un vector numerele de la 1 la 10. util . print ( " Rezultat : " + a ) . ˆ ınlocuind numerele pare cu 0. class TestIterator { public static void main ( String args []) { ArrayList a = new ArrayList () . for (Iterator i = list. // Parcurgem vectorul for ( ListIterator it = a . Astfel. i ++) a .next(). . set ( new Integer (0) ) .2: Folosirea unui iterator import java . intValue () % 2 == 0) it .. it . le amestec˘ am.*. // Adaugam numerele de la 1 la 10 for ( int i =1. o secvent ¸˘ a de genul: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). i. System . } System .. // Daca elementul curent este par . add ( new Integer ( i ) ) . il facem 0 if ( x .

for (Integer val : list) { // Proceseaza val .. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI } poate fi rescris˘ a astfel: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().7.˘ 7. } 175 ..

176 CAPITOLUL 7. COLECT ¸ II .

1 Folosirea serializ˘ arii Definit ¸ie Serializarea este o metod˘ a ce permite transformarea unui obiect ˆ ıntr-o secvent ¸a ˘ de octet ¸i sau caractere din care s˘ a poat˘ a fi ref˘ acut ulterior obiectul original. obiectul va fi citit de pe disc ¸ si starea lui refacut˘ a. Procesul invers. Acest 177 . Tipurile primitive pot fi de asemenea serializate. Acest lucru se realizeaz˘ a prin serializarea obiectului ¸ si scrierea lui pe disc ˆ ınainte de terminarea unui program. de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea original˘ a. prin serializare se ˆ ıntelege procesul de scriere/citire a obiectelor. Utilitatea serializarii const˘ aˆ ın urm˘ atoarele aspecte: • Asigur˘ a un mecanism simplu de utilizat pentru salvarea ¸ si restaurarea a datelor. Intr-un cadru mai larg.obiectul poate exista ¸ si ˆ ıntre apelurile programelor care ˆ ıl folosesc. apoi. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a durata de viat ¸a a unui obiect nu este determinat˘ a de execut ¸ia unui program ˆ ın care acesta este definit .Capitolul 8 Serializarea obiectelor 8. Cu alte cuvinte. • Permite persistent ¸a obiectelor. la relansarea programului. se nume¸ ste deserializare. serializarea permite salvarea ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a a tuturor informat ¸iilor unui obiect pe un mediu de stocare extern programului.

In cazul ˆ ın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv. dar.sunt componente reutilizabile.Aplicat ¸iile ce ruleaz˘ aˆ ın ret ¸ea pot comunica ˆ ıntre ele folosind fluxuri pe care sunt trimise. ˆ ıntrucˆ at ea trebuie efectuat˘ a explicit de c˘ atre programator ¸ si nu este realizat˘ a automat de c˘ atre sistem. SERIALIZAREA OBIECTELOR tip de persistent ¸˘ a a obiectelor se nume¸ ste persistent ¸˘ a u¸ soar˘ a. respectiv recept ¸ionate obiecte serializate. a¸ sa cum am vazut. o asemenea abordare nu este . de sine st˘ at˘ atoare ce pot fi utilizate ˆ ın medii vizuale de dezvoltare a aplicat ¸iilor. • Compensarea diferent ¸elor ˆ ıntre sisteme de operare . ˆ ıntrucˆ at celelalte obiectele referite de obiectul care se serializeaz˘ a pot referi la rˆ andul lor alte obiecte. Un aspect important al serializ˘ arii este c˘ a nu salveaz˘ a doar imaginea unui obiect ci ¸ si toate referint ¸ele la alte obiecte pe care acesta le cont ¸ine. Mediile vizuale folosesc mecanismul serializ˘ arii pentru asigurarea persistent ¸ei componentelor Bean. Orice component˘ a Bean are o stare definit˘ a de valorile implicite ale propriet˘ a¸ tilor sale. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un algoritm general de salvare a st˘ arii unui obiect nu este tocmai facil.178 CAPITOLUL 8. Atunci cˆ and este trimis un mesaj c˘ atre un obiect ”remote” (de pe alt˘ a ma¸ sin˘ a). atunci salvarea informat ¸iilor ˆ ıncapsulate ˆ ın acel obiect se poate face ¸ si prin salvarea pe rˆ and a datelor. • RMI (Remote Method Invocation) . Acesta este un proces recusiv de salvare a datelor.transmiterea unor informat ¸ii ˆ ıntre platforme de lucru diferite se realizeaz˘ a unitar. • Java Beans . • Transmiterea datelor ˆ ın ret ¸ea . A¸ sadar referint ¸ele care construiesc starea unui obiect formeaz˘ a o ˆ ıntreag˘ a ret ¸ea. ordinea octet ¸ilor sau alte detalii specifice sistemelor repective. pentru ca apoi s˘ a fie restaurate prin metode ale clasei DataInputStream. folosind clasa DataOutputStream. independent de formatul de reprezentare a datelor. serializarea este utilizat˘ a pentru transportul argumentelor prin ret ¸ea ¸ si pentru returnarea valorilor. ¸ si a¸ sa mai departe. stare care este specificat˘ aˆ ın etapa de design a aplicat ¸iei.este o modalitate prin care metodele unor obiecte de pe o alt˘ a ma¸ sin˘ a pot fi apelate ca ¸ si cum acestea ar exista local pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia.

close().dat").writeUTF("Sir de caractere"). fos. Serializarea ˆ ın format binar a tipurilor primitive ¸ si a obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clase specializate ˆ ın acest scop cu ar fi: ObjectOutputStream pentru scriere ¸ si ObjectInputStream pentru restaurare. Acestea implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput.writeInt(12345).1. unele cˆ ampuri pot face referint ¸˘ a la acela¸ si obiect. In continuare.flush(). Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test.˘ 8.readDouble(). prin termenul serializare ne vom referi doar la serializarea ˆ ın format binar.345).readBoolean(). DataInputStream in = new DataInputStream(fis). out. out. respectiv writeTipPrimitiv pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. deoarece pot ap˘ area probleme cum ar fi: variabilele membre ale obiectului pot fi instant ¸e ale altor obiecte. FOLOSIREA SERIALIZARII 179 ˆ ın general suficient˘ a.writeBoolean(true). 8.dat"). int i = in. boolean b = in. .readInt().writeDouble(12. Mai jos este prezentat un exemplu de serializare folosind clasa DataOutputStream: FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. fie cu ObjectOutputStream ¸ si ObjectInputStream. etc.1. out.1 Serializarea tipurilor primitive Serializarea tipurilor primitive poate fi realizat˘ a fie prin intermediul fluxurilor DataOutputStream ¸ si DataInputStream. out. double d = in. respectiv DataOutput ce declar˘ a metode de tipul readTipPrimitiv. out. DataOutputStream out = new DataOutputStream(fos).

1. SERIALIZAREA OBIECTELOR String s = in.1.3 Clasa ObjectOutputStream Scrierea obiectelor pe un flux de ie¸ sire este un proces extrem de simplu. respectiv ObjectOutput care extind DataInput.close(). pe lˆ ang˘ a metodele dedicate serializ˘ arii obiectelor. vor exista ¸ si metode pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.writeObject(referintaObiect). . 8.180 CAPITOLUL 8.2 Serializarea obiectelor Serializarea obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clasele ObjectOutputStream (pentru salvare) ¸ si ObjectInputStream (pentru restaurare).readUTF(). respectiv DataOutput. fis. fluxPrimitiv. secvent ¸a uzual˘ a fiind cea de mai jos: ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fluxPrimitiv). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a. out. Metodele pentru serializarea obiectelor sunt: • writeObject. Clasele ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream implementeaz˘ a interfet ¸ele ObjectInput. pentru restaurare. Acestea sunt fluxuri de procesare.flush(). 8. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a vor fi folosite ˆ ımpreuna cu alte fluxuri pentru scrierea/citirea efectiv˘ aa datelor pe mediul extern pe care va fi salvat.close(). sau de pe care va fi restaurat un obiect serializat. Referint ¸ele la alte obiecte serializabile din cadrul obiectului curent vor duce automat la serializarea acestora iar referint ¸ele multiple c˘ atre un acela¸ si obiect sunt codificate utilizˆ and un algoritm care s˘ a poat˘ a reface ”ret ¸eaua de obiecte” la aceea¸ si stare ca atunci cˆ and obiectul original a fost salvat. signatura clasei ¸ si valorile tuturor cˆ ampurile serializabile ale obiectului. Mecanismul implicit de serializare a unui obiect va salva numele clasei obiectului. pentru scriere ¸ si • readObject. out.

clasa pune la dispozitie ¸ si metode de tipul writeTipPrimitiv pentru serializarea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.close(). Secvent ¸a uzual˘ a pentru deserializare este cea de mai jos: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fluxPrimitiv). fos. out. out. Acesta este de asemenea un flux de procesare ¸ si va trebui asociat cu un flux pentru citirea efectiv˘ a a datelor. out.4 Clasa ObjectInputStream Odat˘ a ce au fost scrise obiecte ¸ si tipuri primitive de date pe un flux. fi¸ sierul rezultat va cont ¸ine informat ¸iile reprezentate ˆ ın format binar.readObject().writeUTF("Sir de caractere"). 8. ˆ ımpreun˘ a cu un obiect de tip String. citirea acestora ¸ si reconstruirea obiectelor salvate se va face printr-un flux de intrare de tip ObjectInputStream.writeBoolean(true). astfel ˆ ıncˆ at apeluri ca cele de mai jos sunt permise : out. sau InvalidClassException dac˘ a sunt probleme cu o clas˘ a necesar˘ aˆ ın procesul de serializare.ser. pe lˆ anga metoda de scriere a obiectelor. FOLOSIREA SERIALIZARII 181 Exemplul de mai jos construie¸ ste un obiect de tip Date ¸ si ˆ ıl salveaz˘ aˆ ın fi¸ sierul test.ser"). Evident. FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. out.writeObject("Ora curenta:"). out. mai precis NotSerializableException dac˘ a obiectul primit ca argument nu este serializabil.writeDouble(12. Object obj = in.writeInt(12345).1.writeObject(new Date()).1. //sau .345). Vom vedea ˆ ın continuare c˘ a un obiect este serializabil dac˘ a este instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. Metoda writeObject arunc˘ a except ¸ii de tipul IOException ¸ si derivate din aceasta.flush(). Deoarece implementeaz˘ a interfat ¸a DataOutput. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos).˘ 8. cum ar fi FileInputStream pentru date salvate ˆ ıntr-un fi¸ sier. out.

ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie realizat˘ a explicit conversia la tipul corespunzator obiectului citit: Date date = in. int i = in. boolean b = in.close(). clasa pune la dispozit ¸ie ¸ si metode de tipul readTipPrimitiv pentru citirea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. // gresit Date date = (Date)in. Date data = (Date)in. SERIALIZAREA OBIECTELOR TipReferinta ref = (TipReferinta)in.readBoolean().readUTF().182 CAPITOLUL 8. String mesaj = (String)in. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis). pe lˆ ang˘ a metoda de citire a obiectelor. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. altfel vor ap˘ area evident except ¸ii ˆ ın procesul de deserializare. // corect Atent ¸ie Ca ¸ si la celelalte fluxuri de date care implemeteaz˘ a interfat ¸a DataInput citirea dintr-un flux de obiecte trebuie s˘ a se fac˘ a exact ˆ ın ordinea ˆ ın carea acestea au fost scrise.readInt(). fis.readObject(). fluxPrimitiv. Trebuie observat c˘ a metoda readObject are tipul returnat Object.close().readObject(). String s = in.ser"). Clasa ObjectInputStream implementeaz˘ a interfat ¸a DataInput deci.readObject(). .readObject(). double d = in.readDouble().readObject().

• Superclasa trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu un constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente. atunci trebuie s˘ a avem ˆ ın vedere urm˘ atoarele lucruri: • Variabilele accesibile ale superclasei nu vor fi serializate. OBIECTE SERIALIZABILE 183 8. Acest lucru va fi discutat ˆ ın sect ¸iunea referitoare la personalizarea serializ˘ arii. public interface Serializable { // Nimic ! } Declararea claselor ale c˘ aror instant ¸e trebuie s˘ a fie serializate este a¸ sadar extrem de simpl˘ a.8. singurul ei scop fiind de a identifica clasele ale c˘ aror obiecte sunt serializabile. acesta fiind utilizat pentru init ¸ializarea variabilelor mo¸ stenite ˆ ın procesul de restaurare al unui obiect. In situat ¸ia ˆ ın care dorim s˘ a declar˘ am o clas˘ a serializabil˘ a dar superclasa sa nu este serializabil˘ a. fiind responsabilitatea clasei curente de a asigura un mecanism propriu pentru salvarea/restaurarea lor. In lipsa unui constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente pentru superclas˘ a.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable Interfat ¸a Serializable nu cont ¸ine nici o declarat ¸ie de metod˘ a sau constant˘ a. va fi generat˘ a o except ¸ie la execut ¸ie.2 Obiecte serializabile Un obiect este serializabil dac˘ a¸ si numai dac˘ a clasa din care face parte implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable.2. direct sau indirect. fiind f˘ acut˘ a prin simpla implementare a interfet ¸ei Serializable: public class ClasaSerializabila implements Serializable { // Corpul clasei } Orice subclas˘ a a unei clase serializabile este la rˆ andul ei serializabil˘ a. Variabilele proprii vor fi init ¸ializate cu valorile de pe fluxul de intrare. interfat ¸a Serializable. A¸ sadar.2.io. dac˘ a dorim ca instant ¸ele unei clase s˘ a poat˘ a fi serializate. clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze. ˆ ıntrucˆ at implementeaz˘ a indirect interfat ¸a Serializable. Definit ¸ia sa complet˘ a este: package java. . 8.

2. Listing 8. } } . io .2 Controlul serializ˘ arii Exist˘ a cazuri cˆ and dorim ca unele variabile membre ale unui obiect s˘ a nu fie salvate automat ˆ ın procesul de serializare. De exemplu. SERIALIZAREA OBIECTELOR In procesul serializ˘ arii.184 CAPITOLUL 8. Cu alte cuvinte. 8. Chiar declarate private ˆ ın cadrul clasei aceste cˆ ampuri particip˘ a la serializare. // DA // NU // DA // DA public String toString () { return x + " . variabilele de clas˘ a particip˘ a obligatoriu la serializare. cum ar fi parole. transient static int z =3. dac˘ a este ˆ ıntˆ alnit un obiect care nu implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException ce va identifica respectiva clas˘ a neserializabil˘ a. " + z + " . cele marcate ’NU’. transient int y =2. static int t =4.*. " + t . Pentru ca un cˆ amp s˘ a nu fie salvat ˆ ın procesul de serializare el trebuie declarat cu modificatorul transient ¸ si trebuie s˘ a fie ne-static. " + y + " . sau variabile temporare pe care nu are rost s˘ a le salv˘ am. Acestea sunt cazuri comune atunci cˆ and respectivele cˆ ampuri reprezint˘ a informat ¸ii confident ¸iale. // Ignorata la serializare Modificatorul static anuleaz˘ a efectul modificatorului transient.1: Modificatorii static ¸ si transient import java . // Participa la serializare In exemplele urm˘ atoare cˆ ampurile marcate ’DA’ particip˘ a la serializare. nu particip˘ a iar cele marcate cu ’Exceptie’ vor provoca except ¸ii de tipul NotSerializableException. declararea unei variabile membre temporare ar trebui facut˘ a astfel: transient private double temp. static transient int N. public class Test1 implements Serializable { int x =1.

// NU y = 2. Listing 8. class C { int x =0. " + b .*. } public class Test2 implements Serializable { A a = new A () . atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException. class A { int x =1. } public class Test3 extends D { public Test3 () { x = 1. x + " . } } Atunci cˆ and o clas˘ a serializabila deriva dintr-o alt˘ a clas˘ a. // Exceptie B b = new B () . y .8. // DA public String toString () { return a . In caz contrar. } class B implements Serializable { int y =2. // DA .2.3: Serializarea cˆ ampurilor mo¸ stenite import java . Listing 8. OBIECTE SERIALIZABILE 185 Dac˘ a un obiect ce trebuie serializat are referint ¸e la obiecte neserializabile. // Obligatoriu constructor fara argumente } class D extends C implements Serializable { int y =0.2: Membrii neserializabili import java . io . subclasa trebuie s˘ a salveze explicit ¸ si cˆ ampurile mo¸ stenite.*. salvarea cˆ ampurilor clasei p˘ arinte se va face doar dac˘ a¸ si aceasta este serializabil˘ a. io .

println ( " A fost salvat obiectul : " + obj ) . readObject () . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . out . fos . public class Exemplu { public static void test ( Object obj ) throws IOException { // Salvam FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " fisier . close () . println ( " A fost restaurat obiectul : " + obj ) . Listing 8. try { obj = in . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { e . // Restauram FileInputStream fis = new FileInputStream ( " fisier . close () . } fis . writeObject ( obj ) . out . SERIALIZAREA OBIECTELOR } public String toString () { return x + " . System . " + y . io . ser " ) . flush () . } public static void main ( String args []) throws IOException { test ( new Test1 () ) . } catch ( N o t Se r i a l i z a b l e E x c e p t i o n e ) { . printStackTrace () . ser " ) . out .4: Testarea serializ˘ arii import java . out . } } Mai jos este descrisa o aplicat ¸ie care efectueaz˘ a salvarea ¸ si restaurarea unor obiecte din cele trei clase prezentate mai sus. ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . try { test ( new Test2 () ) .186 CAPITOLUL 8.*. System .

De asemenea. eventual.io.io.io. In majoritatea cazurilor mecanismul standard este suficient ˆ ıns˘ a. } test ( new Test3 () ) . particularizat pentru o clas˘ a anume. 2.˘ 8. 4 neserializabil: java. ClassNotFoundException Metoda writeObject controleaz˘ a ce date sunt salvate iar readObject controleaz˘ a modul ˆ ın care sunt restaurate obiectele. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR System .ObjectInputStream stream) throws IOException.ObjectOutputStream stream) throws IOException private void readObject(java. 4 restaurat obiectul: 1. citind informat ¸iile salvate ¸ si. 0. 3. ad˘ augˆ and ¸ si alte informat ¸ii necesare pentru serializarea unor obiecte. o clas˘ a poate avea nevoie de mai mult control asupra serializ˘ arii. Personalizarea serializarii se realizeaz˘ a prin definirea (ˆ ıntr-o clas˘ a serializabil˘ a!) a metodelor writeObject ¸ si readObject avˆ and exact signatura de mai jos: private void writeObject(java. putem s˘ aˆ ınlocuim algoritmul implicit cu unul propriu. modifcˆ and starea obiectelor citite astfel ˆ ıncˆ at ele s˘ a corespund˘ a . In aceste situat ¸ii.3. se poate comporta ineficient ˆ ın anumite situat ¸ii: poate fi mult mai lent decˆ at este cazul sau reprezentarea binar˘ a generat˘ a pentru un obiect poate fi mult mai voluminoas˘ a decˆ at ar trebui. 3. out .3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor Dezavantajul mecanismului implicit de serializare este c˘ a algoritmul pe care se beazeaz˘ a. } } 187 Rezultatul acestui program va fi : A fost A fost Obiect A fost A fost salvat obiectul: 1. 2 8. 2 restaurat obiectul: 0. este posibil s˘ a extindem comportamentul implicit. dup˘ a cum am spus. fiind creat pentru cazul general.NotSerializableException: A salvat obiectul: 1. println ( " Obiect neserializabil : " + e ) .

188 CAPITOLUL 8. } private void readObject(ObjectInputStream stream) throws IOException.. Dac˘ aˆ ıns˘ a o clas˘ a trebuie sa-¸ si coordoneze serializarea proprie cu serializarea superclasei sale.) . putem s˘ a folosim metodele defaultWriteObject.defaultReadObject(). 8. // Actualizarea starii obiectului (decriptare. In cazul ˆ ın care nu dorim s˘ aˆ ınlocuim complet mecanismul standard.. etc.. // Scrierea obiectului curent stream.1 Controlul versiunilor claselor S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a realiz˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a angajat ¸ilor unei companii. SERIALIZAREA OBIECTELOR anumitor cerint ¸e..3. Evident. // Adaugarea altor informatii suplimentare . atunci trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. Forma general˘ a de implementare a metodelor writeObject ¸ si readObject este: private void writeObject(ObjectOutputStream stream) throws IOException { // Procesarea campurilor clasei (criptare.ClassNotFoundException { // Restaurarea obiectului curent stream. serializarea superclasei sale fiind facut˘ a automat (¸ si implicit). vom avean nevoie de o clas˘ a care s˘ a reprezinte .. } Metodele writeObject ¸ si readObject sunt responsabile cu serializarea clasei ˆ ın care sunt definite. etc. respectiv defaultReadObject care descriu procedurile implicite de serializare.defaultWriteObject()..) // si extragerea informatiilor suplimentare .

ser " ) .*. O variant˘ a simplificat˘ a a acesteia ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. public void citire () throws IOException { FileInputStream fis = null . class Angajat implements Serializable { public String nume . this . public int salariu .˘ 8. io . parola = parola . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) .5: Prima variant˘ a a clasei Angajat import java . try { fis = new FileInputStream ( " angajati . util . io . La fiecare pornire a aplicat ¸iei.3. private String parola . } } Mai jos este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie care permite introducerea de angajat ¸i ¸ si salvarea lor ˆ ıntr-un fi¸ sier. public Angajat ( String nume . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . salariu = salariu . int salariu . this .*. public class GestiuneAngajati { // Lista angajatilor ArrayList ang = new ArrayList () . nume = nume . . vor fi citite datele din fi¸ sier astfel ˆ ıncˆ at programul va actualiza ˆ ın permanent ¸˘ a lista angajat ¸ilor cu noi persoane. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 189 not ¸iunea de angjat. Listing 8.6: Aplicat ¸ia de gestionare a angajat ¸ilor import java . String parola ) { this .*. import java .

String nume = stdin . while ( true ) { System . ang . } catch ( File NotF o u n d E x c e p t i o n e ) { System . close () . } finally { if ( fis != null ) fis . printStackTrace () . if ( raspuns . ser " ) . System . print ( " Salariu : " ) . readLine () ) . print ( " Parola : " ) . readObject () .190 CAPITOLUL 8. println ( " Lista angajatilor :\ n " + ang ) . } public void salvare () throws IOException { FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " angajati . parseInt ( stdin . " ) . println ( " Fisierul nou . out .. println ( " Eroare la citirea datelor . print ( " \ nNume : " ) . String raspuns = stdin . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . String parola = stdin . print ( " Mai adaugati ? ( D / N ) " ) . . parola ) ) . } catch ( Exception e ) { System . writeObject ( ang ) . in ) ) . " ) . } } public static void main ( String args []) throws IOException { GestiuneAngajati app = new GestiuneAngajati () . out . int salariu = Integer . System . } System . System . out . out . out . SERIALIZAREA OBIECTELOR ang = ( ArrayList ) in . toUpperCase () . add ( new Angajat ( nume . readLine () .. readLine () . e . out . out .. salariu .. startsWith ( " N " ) ) break . out . } public void adaugare () throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . readLine () .

este generat pornind de la diverse informat ¸ii ale clasei. denumit serialVersionUID. va determina modificarea num˘ arului s˘ au de versiune. Dup˘ a introducerea unui num˘ ar suficient de mare de angajat ¸i ˆ ın fi¸ sier. // Adaugam noi angajati app . // Salvam angajatii inapoi fisier app .3. Acest lucru se realizeaz˘ a prin setarea manual˘ a a variabilei serialVersionUID ˆ ın cadrul clasei dorite. cum ar fi variabilele sale membre. care reprezint˘ a un fel de ”amprent˘ a” a clasei obiectului. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 191 // Incarcam angajatii din fisier app . In aceast˘ a situat ¸ie trebuie s˘ a comunic˘ am explicit c˘ a cele dou˘ a clase sunt compatibile. De ce se ˆ ıntˆ amplˆ a acest lucru ? Explicat ¸ia const˘ aˆ ın faptul c˘ a mecanismul de serializare Java este foarte atent cu signatura claselor serializate. Pentru fiecare obiect serializat este calculat automat un num˘ ar reprezentat pe 64 de bit ¸i. } } Problema care se pune acum este urm˘ atoarea. citire () . Acest num˘ ar. (dar nu numai) ¸ si este salvat ˆ ın procesul de serializare ˆ ımpreun˘ a cu celelalte date. Aceast˘ a abordare extrem de precaut˘ a este foarte util˘ a pentru prevenirea unor anomalii ce pot ap˘ area cˆ and dou˘ a versiuni de clase sunt incompatibile. ad˘ augˆ and pur ¸ si simplu cˆ ampul: . La restaurarea unui obiect. procedura de citire a angajat ¸ilor din fi¸ sier nu va mai funct ¸iona. In plus. dat poate fi sup˘ ar˘ atoare atunci cˆ and modific˘ arile aduse clasei nu stric˘ a compatibilitatea cu vechea versiune. producˆ and o except ¸ie de tipul InvalidClassException. La execut ¸ia aplicat ¸iei noastre. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul InvalidClassException ¸ si deserializarea nu va fi f˘ acut˘ a. cum ar fi ad˘ augarea unui nou cˆ amp. Aceast˘ aproblem˘ a ar fi ap˘ arut chiar dac˘ a variabila ad˘ augat˘ a era declarat˘ a de tip transient. salvare () . adaugare () . num˘ arul de versiune salvat ˆ ın forma serializat˘ a va fi reg˘ asit ¸ si comparat cu noua semn˘ atur˘ a a clasei obiectului. clasa Angajat este modificat˘ a prin ad˘ augarea unei noi variabil˘ a membre care s˘ a ret ¸ina adresa. orice modificare semnificativ˘ a a clasei.˘ 8. In cazul ˆ ın care acestea nu sunt egale.

192 CAPITOLUL 8.7: Variant˘ a compatibil˘ a a clasei Angajat import java . Prezent ¸a variabilei serialVersionUID printre membrii unei clase va informa algoritmul de serialzare c˘ a nu mai calculeze num˘ arul de serie al clasei. nume = nume . } } Aplicat ¸ia noastr˘ a va funct ¸iona acum.*. Cum putem afla ˆ ıns˘ a num˘ arul de serie al vechii clase Angajat care a fost folosit˘ a anterior la salvarea angajat ¸ilor ? Utilitarul serialVer permite generarea num˘ arului serialVersionUID pentru o clas˘ a specificat˘ a. parola = parola . ˆ ıns˘ a rubrica adres˘ a nu va fi init ¸ializat˘ a ˆ ın nici un fel (va fi null). A¸ sadar. String parola ) { this . public String nume . La noua . public Angajat ( String nume . Vom rescrie noua clas˘ a Angajat astfel ˆ ıncˆ at s˘ a fie compatibil˘ a cu cea veche astfel: Listing 8. public int salariu . this . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . deoarece ea nu exista ˆ ın formatul original. private String parola . adresa . ci s˘ a-l foloseasc˘ a pe cel specificat de noi. salariu = salariu . Rezultatul va fi: Angajat: static final long serialVersionUID = 5653493248680665297L. this . int salariu . class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 56 534 93 248 680 665 29 7 L . this . trebuie s˘ a recompil˘ am vechea clas˘ a Angajat ¸ si s˘ a-i afl˘ am num˘ arul de serie astfel: serialVer Angajat. io . adresa = " Iasi " . SERIALIZAREA OBIECTELOR static final long serialVersionUID = /* numar_serial_clasa */.

public String nume . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 193 salvare a datelor.3. class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 5 65 349 324 868 06 652 97 L . this ..) 8. implementˆ and metodele readObject ¸ si writeObject. Varianta securizat˘ a a clasei Angajat din exemplul anterior ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. ceea ce poate reprezenta un inconvenient atunci cˆ and exist˘ a cˆ ampuri confident ¸iale. trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a le citim de la tastatur˘ a.*. Rezolvarea acestei probleme se face prin modificarea mecanismului implicit de serializare. io . de¸ si ˆ ın format binar. precum ¸ si prin utilizarea unei funct ¸ii de criptare a datelor. public int salariu . append (( char ) ( offset + input .8: Varianta securizat˘ a a clasei Angajat import java . nume = nume . n < input . int offset ) { StringBuffer sb = new StringBuffer () . adresa = " Iasi " . } static String criptare ( String input . for ( int n =0. toString () . this . length () .3. informat ¸iile unui obiect serializat nu sunt criptate ˆ ın nici un fel ¸ si pot fi reg˘ asite cu u¸ surint ¸˘ a. particip˘ a la serializare. return sb . parola = parola . n ++) sb . cum ar fi parola din exemplul de mai sus.˘ 8. private String parola . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . . int salariu . salariu = salariu . charAt ( n ) ) ) . this . public Angajat ( String nume . String parola ) { this . adresa . vor fi serializate ¸ si informat ¸iile legate de adres˘ a (evident.2 Securizarea datelor Dup˘ a cum am v˘ azut membrii privat ¸i. Problema const˘ aˆ ın faptul c˘ a..

explicit. } A¸ sadar. public interface Externalizable extends Serializable { public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException. Definit ¸ia interfet ¸ei Externalizable este: package java.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable Pentru un control complet. stream . o clas˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable.3. -3) . defaultRead Object () . Pentru instant ¸e ale acestor clase doar numele clasei este salvat automat pe fluxul de obiecte. 3) . -3) . mai exact cre¸ sterea vitezei procesului de serializare. } } 8. defaultWri te Ob je ct () . parola = criptare ( parola . } private void readObject ( O bjectIn putStre am stream ) throws IOException . parola = criptare ( parola .194 } CAPITOLUL 8. C l a s s N o t F o u n d E x c e p t i o n { stream . aceste clase trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele writeExternal ¸ si readExternal ˆ ın care se va face serializarea complet˘ a a obiectelor ¸ si coordonarea cu superclasa ei. Uzual. SERIALIZAREA OBIECTELOR private void writeObject ( Ob je ct Ou tpu tS tr ea m stream ) throws IOException { parola = criptare ( parola . clasa fiind responsabil˘ a cu scrierea ¸ si citirea membrilor s˘ ai ¸ si trebuie s˘ a se coordoneze cu superclasele ei.io. ClassNotFoundException. public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException. interfat ¸a Externalizable este folosit˘ aˆ ın situat ¸ii ˆ ın care se dore¸ ste ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirea performant ¸elor algoritmului standard. . al procesului de serializare.

9: Serializare implicit˘ a import java .˘ 8. String nume . public Persoana ( String nume . int cod ) { this .*. io . public Persoana ( String nume . String nume . cod = cod . io . s . class Persoana implements Externalizable { int cod . IOException { nume = s . this .10: Serializare proprie import java .3. readInt () . } public void readExternal ( ObjectInput s ) throws ClassNotFoundException . nume = nume . this . class Persoana implements Serializable { int cod . writeInt ( cod ) . cod = cod . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 195 Mai jos este prezentat˘ a o clas˘ a simpl˘ a¸ si modalitatea de rescriere a sa folosind interfat ¸a Externalizable: Listing 8. cod = s .*. nume = nume . writeUTF ( nume ) . } public void writeExternal ( ObjectOutput s ) throws IOException { s . int cod ) { this . readUTF () . } } . } } Listing 8.

writeObject(this).clone(). TipReferinta o1 = new TipReferinta(). ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(baos). out. TipReferinta o2 = (TipReferinta) o1. } catch (Exception e) { .4 Clonarea obiectelor Se ¸ stie c˘ a nu putem copia valoarea unui obiect prin instruct ¸iunea de atribuire. ˆ ımpreuna cu copierea tuturor obiectelor referite de cˆ ampurile acelui obiect poate fi implementat˘ a prin mecanismul serializ˘ arii astfel: public Object clone() { try { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream().close(). ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais).close(). In cazul ˆ ın care exist˘ a cˆ ampuri referint ¸a la alte obiecte. ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer). Aceasta creeaz˘ a un nou obiect ¸ si init ¸ializeaz˘ a toate variabilele sale membre cu valorile obiectului clonat. O metod˘ a clone care s˘ a realizeze o copie efectiv˘ a a unui obiect. O secvent ¸a de forma: TipReferinta o1 = new TipReferinta(). nu face decˆ at s˘ a declare o nou˘ a variabil˘ a o2 ca referint ¸a la obiectul referit de o1 ¸ si nu creeaz˘ a sub nici o form˘ a un nou obiect. SERIALIZAREA OBIECTELOR 8.196 CAPITOLUL 8. return ret. byte[] buffer = baos. TipReferinta o2 = o1. in.readObject().toByteArray(). out. Deficient ¸a acestei metode este c˘ a nu realizeaz˘ a duplicarea ˆ ıntregii ret ¸ele de obiecte corespunz˘ atoare obiectului clonat. O posibilitate de a face o copie a unui obiect este folosirea metodei clone definit˘ aˆ ın clasa Object. Object ret = in. obiectele referite nu vor mai fi clonate la rˆ andul lor.

4. return null. } } 197 .8.println(e).out. CLONAREA OBIECTELOR System.

198 CAPITOLUL 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR .

extinzˆ and funct ¸ionalitatea acestuia ¸ si ad˘ augˆ and sau ˆ ınlocuind componente pentru dezvoltarea aplicat ¸iilor GUI.este API-ul init ¸ial pus la dispozit ¸ie ˆ ıncepˆ and cu primele versiuni de Java. In momentul actual.parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) creat ˆ ın urma colabor˘ arii dintre Sun.1 Introducere Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). • Swing . Netscape ¸ si IBM.Capitolul 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9. De la aparit ¸ia limbajului Java. bibliotecile de clase care ofer˘ a servicii grafice au suferit probabil cele mai mari schimb˘ ari ˆ ın trecerea de la o versiune la alta. prin care vom ˆ ıntelege conceptul generic de interact ¸iune dintre program ¸ si utilizatori. 199 . ˆ ıns˘ a ne vom ocupa ˆ ın continuare de cele care permit realizarea intefet ¸ei grafice cu utilizatorul (GUI). Swing se bazeaz˘ a pe modelul AWT. Acest lucru se datoreaz˘ a. este un termen cu ˆ ınt ¸eles larg care se refer˘ a la toate tipurile de comunicare vizual˘ aˆ ıntre un program ¸ si utilizatorii s˘ ai. pe de o parte dificult˘ a¸ tii legate de implementarea not ¸iunii de portabilitate. cum ar fi Java Beans. Limbajul Java pune la dispozit ¸ie numeroase clase pentru implementarea diverselor funct ¸ionalitati UI. pe de alt˘ a parte nevoii de a integra mecanismele GUI cu tehnologii ap˘ arute ¸ si dezvoltate ulterior. Aceasta este o particularizare a interfet ¸ei cu utilizatorul (UI). exist˘ a dou˘ a modalit˘ a¸ ti de a crea o aplicat ¸ie cu interfat ¸a ˘ grafic˘ a¸ si anume: • AWT (Abstract Windowing Toolkit) .

crearea unei aplicat ¸ii grafice presupune urm˘ atoarele lucruri: • Design – Crearea unei suprafet ¸e de afi¸ sare (cum ar fi o fereastr˘ a) pe care vor fi a¸ sezate obiectele grafice (componente) care servesc la comunicarea cu utilizatorul (butoane. aceasta punˆ and la dispozit ¸ie o palet˘ a mult mai larg˘ a de facilit˘ a¸ ti. etc. deoarece va fi simplificat procesul de ˆ ınt ¸elegere a dezvolt˘ arii unei aplicat ¸ii GUI. dup˘ a care vom face trecerea la Swing. a¸ sa cum au fost ele definite. etc).awt. cu except ¸ia meniurilor care descind din clasa MenuComponent. prin not ¸iunea de component˘ a vom ˆ ıntelege ˆ ın continuare orice obiect care poate avea o reprezentare grafic˘ a ¸ si care poate interactiona cu utilizatorul. In acest capitol vom prezenta clasele de baz˘ a¸ si mecanismul de tratare a evenimentelor din AWT. este de preferat ca aplicat ¸iile Java s˘ a fie create folosind tehnologia Swing. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafata de afi¸ sare. Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. ˆ ıns˘ a nu vom renunt ¸a complet la AWT deoarece aici exist˘ a clase esent ¸iale. Toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java. • Funct ¸ionalitate – Definirea unor act ¸iuni care trebuie s˘ a se execute ˆ ın momentul cˆ and utilizatorul interact ¸ioneaz˘ a cu obiectele grafice ale aplicat ¸iei. 9. – ”Ascultarea” evenimentelor generate de obiecte ˆ ın momentul interact ¸iunii cu utilizatorul ¸ si executarea act ¸iunilor corespunz˘ atoare. reutilizate ˆ ın Swing. clasa Component fiind superclasa abstract˘ a a tuturor acestor clase. care poate fi o fereastr˘ a .awt. bare de defilare. A¸ sadar.2 Modelul AWT Pachetul care ofer˘ a componente AWT este java. – Crearea ¸ si a¸ sezarea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare la pozit ¸iile corespunz˘ atoare. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. Exemple de componente sunt ferestrele. butoanele. listele. controale pentru editarea textelor. In principiu. Obiectele grafice sunt derivate din Component.200 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. liste.

9.2. MODELUL AWT

201

sau un applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a pe care sunt afi¸ sate va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸˘ a pe care sunt plasate componente se mai nume¸ ste container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸˘ a a unei clase derivate din Container. Clasa Container este o subclas˘ a aparte a lui Component, fiind la rˆ andul ei superclasa tuturor suprafetelor de afi¸ sare Java. A¸ sa cum am v˘ azut, interfat ¸˘ a grafic˘ a serve¸ ste interact ¸iunii cu utilizatorul. De cele mai multe ori programul trebuie s˘ a fac˘ a o anumit˘ a prelucrare ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul a efectuat o act ¸iune ¸ si, prin urmare, componentele trebuie s˘ a genereze evenimente ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea pe care au suferit-o (act ¸iune transmis˘ a de la tastatur˘ a, mouse, etc.). Incepˆ and cu versiunea 1.1 a limbajului Java, evenimentele sunt instant ¸e ale claselor derivate din AWTEvent. A¸ sadar, un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unui obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb, ˆ ıntr-un program trebuie specificat codul care se execut˘ a la aparit ¸ia unui eveniment. Tratarea evenimentelor se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator, consumator de evenimente), clase care sunt definite ˆ ın pachetul java.awt.event. In Java, orice component˘ a poate ”consuma” evenimentele generate de o alt˘ a component˘ a (vezi ”Tratarea evenimentelor”). S˘ a consider˘ am un mic exemplu, ˆ ın care cre˘ am o fereastr˘ a ce cont ¸ine dou˘ a butoane. Listing 9.1: O fereastr˘ a cu dou˘ a butoane
import java . awt .*; public class ExempluAWT1 { public static void main ( String args []) { // Crearea ferestrei - un obiect de tip Frame Frame f = new Frame ( " O fereastra " ) ; // Setarea modului de dipunere a componentelor f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Crearea celor doua butoane Button b1 = new Button ( " OK " ) ; Button b2 = new Button ( " Cancel " ) ; // Adaugarea butoanelor f . add ( b1 ) ;

202

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA
f . add ( b2 ) ; f . pack () ; // Afisarea fereastrei f . show () ;

} }

Dup˘ a cum vet ¸i observa la execut ¸ia acestui program, atˆ at butoanele ad˘ augate de noi cˆ at ¸ si butonul de ˆ ınchidere a ferestrei sunt funct ¸ionale, adic˘ a pot fi apasate, dar nu realizeaz˘ a nimic. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece nu am specificat nic˘ aieri codul care trebuie s˘ a se execute la ap˘ asarea acestor butoane. De asemenea, mai trebuie remarcat c˘ a nu am specificat nic˘ aieri dimensiunile ferestrei sau ale butoanelor ¸ si nici pozitiile ˆ ın acestea s˘ a fie plasate. Cu toate acestea ele sunt plasate unul lˆ anga celalalt, f˘ ar˘ a s˘ a se suprapun˘ a iar suprafat ¸a fereastrei este suficient de mare cˆ at s˘ a cuprind˘ a ambele obiecte. Aceste ”fenomene” sunt provocate de un obiect special de tip FlowLayout pe care l-am specificat ¸ si care se ocup˘ a cu gestionarea ferestrei ¸ si cu plasarea componentelor ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine pe suprafat ¸a ei. A¸ sadar, modul de aranjare nu este o caracteristic˘ a a suprafet ¸ei de afi¸ sare ci, fiecare container are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dimensionarea ¸ si dispunerea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare ¸ si care se numeste gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”).

9.2.1

Componentele AWT

Dup˘ a cum am spus deja, toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java.awt, clasa Component fiind superclasa abstracta a tuturor acestor clase. • Button - butoane cu eticheta format˘ a dintr-un text pe o singur˘ a linie; • Canvas - suprafat ¸˘ a pentru desenare; • Checkbox - component˘ a ce poate avea dou˘ a st˘ ari; mai multe obiecte de acest tip pot fi grupate folosind clasa CheckBoxGroup; • Choice - liste ˆ ın care doar elementul selectat este vizibil ¸ si care se deschid la ap˘ asarea lor;

9.2. MODELUL AWT

203

• Container - superclasa tuturor suprafet ¸elor de afi¸ sare (vezi ”Suprafet ¸e de afi¸ sare”); • Label - etichete simple ce pot cont ¸ine o singur˘ a linie de text needitabil; • List - liste cu select ¸ie simpl˘ a sau multipl˘ a; • Scrollbar - bare de defilare orizontale sau verticale; • TextComponent - superclasa componentelor pentru editarea textului: TextField (pe o singur˘ a linie) ¸ si TextArea (pe mai multe linii). Mai multe informat ¸ii legate de aceste clase vor fi prezentate ˆ ın sect ¸iunea ”Folosirea componentelor AWT”. Din cauza unor diferent ¸e esentiale ˆ ın implementarea meniurilor pe diferite platforme de operare, acestea nu au putut fi integrate ca obiecte de tip Component, superclasa care descrie meniuri fiind MenuComponent (vezi ”Meniuri”).

Componentele AWT au peste 100 de metode comune, mo¸ stenite din clasa Component. Acestea servesc uzual pentru aflarea sau setarea atributelor obiectelor, cum ar fi: dimensiune, pozit ¸ie, culoare, font, etc. ¸ si au formatul general getProprietate, respectiv setProprietate. Cele mai folosite, grupate pe tipul propriet˘ a¸ tii gestionate sunt: • Pozit ¸ie getLocation, getX, getY, getLocationOnScreen setLocation, setX, setY • Dimensiuni getSize, getHeight, getWidth setSize, setHeight, setWidth • Dimensiuni ¸ si pozit ¸ie getBounds setBounds • Culoare (text ¸ si fundal) getForeground, getBackground setForeground, setBackground

204

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

• Font getFont setFont • Vizibilitate setVisible isVisible • Interactivitate setEnabled isEnabled

9.2.2

Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container)

Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafat ¸˘ a, care poate fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a respectiv˘ a va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸a pe care sunt plasate componentele se nume¸ ste suprafat ¸˘ a de afi¸ sare sau container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸a a unei clase derivat˘ a din Container. O parte din clasele a c˘ aror p˘ arinte este Container este prezentat˘ a mai jos: • Window - este superclasa tututor ferestrelor. Din aceast˘ a clas˘ a sunt derivate: – Frame - ferestre standard; – Dialog - ferestre de dialog modale sau nemodale; • Panel - o suprafat ¸˘ a f˘ ar˘ a reprezentare grafic˘ a folosit˘ a pentru gruparea altor componente. Din aceast˘ a clas˘ a deriv˘ a Applet, folosit˘ a pentru crearea appleturilor. • ScrollPane - container folosit pentru implementarea automat˘ a a derul˘ arii pe orizontal˘ a sau vertical˘ a a unei componente. A¸ sadar, un container este folosit pentru a ad˘ auga componente pe suprafat ¸a lui. Componentele ad˘ augate sunt memorate ˆ ıntr-o list˘ a iar pozit ¸iile lor din aceast˘ a list˘ a vor defini ordinea de traversare ”front-to-back” a acestora ˆ ın cadrul containerului. Dac˘ a nu este specificat nici un index la ad˘ augarea unei componente, atunci ea va fi adaugat˘ a pe ultima pozit ¸ie a listei.

9.2. MODELUL AWT

205

Clasa Container cont ¸ine metodele comune tututor suprafet ¸elor de afi¸ sare. Dintre cele mai folosite, amintim: • add - permite ad˘ augarea unei componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare. O component˘ a nu poate apart ¸ine decˆ at unui singur container, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pentru a muta un obiect dintr-un container ˆ ın altul trebuie sa-l eliminam mai ˆ ıntˆ ai de pe containerul initial. • remove - elimin˘ a o component˘ a de pe container; • setLayout - stabile¸ ste gestionarul de pozit ¸ionare al containerului (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”); • getInsets - determin˘ a distant ¸a rezervat˘ a pentru marginile suprafet ¸ei de afi¸ sare; • validate - fort ¸eaz˘ a containerul s˘ a rea¸ seze toate componentele sale. Aceast˘ a metod˘ a trebuie apelat˘ a explicit atunci cˆ and ad˘ aug˘ am sau elimin˘ am componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare dup˘ a ce aceasta a devenit vizibil˘ a. Exemplu: Frame f = new Frame("O fereastra"); // Adaugam un buton direct pe fereastra Button b = new Button("Hello"); f.add(b); // Adaugam doua componente pe un panel Label et = new Label("Nume:"); TextField text = new TextField(); Panel panel = new Panel(); panel.add(et); panel.add(text); // Adaugam panel-ul pe fereastra // si, indirect, cele doua componente f.add(panel);

206

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

9.3

Gestionarea pozit ¸ion˘ arii

S˘ a consider˘ am mai ˆ ıntˆ ai un exemplu de program Java care afi¸ seaz˘ a 5 butoane pe o fereastr˘ a: Listing 9.2: Pozit ¸ionarea a 5 butoane
import java . awt .*; public class TestLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) ; f . setLayout ( new GridLayout (3 , 2) ) ; // * Button Button Button Button Button b1 b2 b3 b4 b5 = = = = = new new new new new Button ( " Button 1 " ) ; Button ( " 2 " ) ; Button ( " Button 3 " ) ; Button ( " Long - Named Button 4 " ) ; Button ( " Button 5 " ) ;

f . add ( b1 ) ; f . add ( b2 ) ; f . add ( b3 ) ; f . add ( b4 ) ; f . add ( b5 ) ; f . pack () ; f . show () ; } }

Fereastra afi¸ sata de acest program va ar˘ ata astfel:

S˘ a modific˘ am acum linia marcata cu ’*’ ca mai jos, l˘ asˆ and neschimbat restul programului: Frame f = new Frame("Flow Layout"); f.setLayout(new FlowLayout()); Fereastra afi¸ sat˘ a dup˘ a aceast˘ a modificare va avea o cu totul altfel de dispunere a componentelor sale:

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

207

Motivul pentru care cele dou˘ a ferestre arat˘ a atˆ at de diferit este c˘ a folosesc gestionari de pozit ¸ionare diferit ¸i: GridLayout, respectiv FlowLayout. Definit ¸ie Un gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) este un obiect care controleaz˘ a dimensiunea ¸ si aranjarea (pozit ¸ia) componentelor unui container. A¸ sadar, modul de aranjare a componentelor pe o suprafat ¸a de afi¸ sare nu este o caracteristic˘ a a containerului. Fiecare obiect de tip Container (Applet, Frame, Panel, etc.) are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dispunerea componentelor pe suprafat ¸a sa ¸ si anume gestionarul s˘ au de pozit ¸ionare. Toate clasele care instant ¸iaza obiecte pentru gestionarea pozit ¸ion˘ arii implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. La instant ¸ierea unui container se creeaz˘ a implicit un gestionar de pozit ¸ionare asociat acestuia. De exemplu, pentru o fereastr˘ a gestionarul implict este de tip BorderLayout, ˆ ın timp ce pentru un panel este de tip FlowLayout.

9.3.1

Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare

A¸ sa cum am v˘ azut, orice container are un gestionar implicit de pozit ¸ionare un obiect care implemeneaz˘ a interfat ¸a LayoutManager, acesta fiindu-i ata¸ sat automat la crearea sa. In cazul ˆ ın care acesta nu corespunde necesit˘ a¸ tilor noastre, el poate fi schimbat cu u¸ surint ¸˘ a. Cei mai utilizat ¸i gestionari din pachetul java.awt sunt: • FlowLayout • BorderLayout • GridLayout • CardLayout • GridBagLayout

208

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

Pe lˆ ang˘ a ace¸ stia, mai exist˘ a¸ si cei din modelul Swing care vor fi prezentat ¸i ˆ ın capitolul dedicat dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii GUI folosind Swing. Ata¸ sarea explicit˘ a a unui gestionar de pozit ¸ionare la un container se face cu metoda setLayout a clasei Container. Metoda poate primi ca parametru orice instant ¸˘ a a unei clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. Secvent ¸a de ata¸ sare a unui gestionar pentru un container, particularizat˘ a pentru FlowLayout, este: FlowLayout gestionar = new FlowLayout(); container.setLayout(gestionar); // sau, mai uzual: container.setLayout(new FlowLayout()); Programele nu apeleaz˘ aˆ ın general metode ale gestionarilor de pozit ¸ionare, dar ˆ ın cazul cˆ and avem nevoie de obiectul gestionar ˆ ıl putem obt ¸ine cu metoda getLayout din clasa Container. Una din facilit˘ a¸ tile cele mai utile oferite de gestionarii de pozit ¸ionare este rearanjarea componentele unui container atunci cˆ and acesta este redimesionat. Pozit ¸iile ¸ si dimensiunile componentelor nu sunt fixe, ele fiind ajustate automat de c˘ atre gestionar la fiecare redimensionare astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe cˆ at mai ”estetic” suprafat ¸a de afi¸ sare. Cum sunt determinate ˆ ıns˘ a dimensiunile implicite ale componentelor ? Fiecare clas˘ a derivat˘ a din Component poate implementa metodele getPreferredSize, getMinimumSize ¸ si getMaximumSize care s˘ a returneze dimensiunea implicit˘ a a componentei respective ¸ si limitele ˆ ın afara c˘ arora componenta nu mai poate fi desenat˘ a. Gestionarii de pozit ¸ionare vor apela aceste metode pentru a calcula dimensiunea la care vor afi¸ sa o component˘ a. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and dorim s˘ a plas˘ am componentele la anumite pozit ¸ii fixe iar acestea s˘ a ramˆ ana acolo chiar dac˘ a redimension˘ am containerul. Folosind un gestionar aceast˘ a pozit ¸ionare absolut˘ a a componentelor nu este posibil˘ a¸ si deci trebuie cumva s˘ a renunt ¸˘ am la gestionarea automat˘ a a containerul. Acest lucru se realizeaz˘ a prin trimitera argumentului null metodei setLayout: // pozitionare absoluta a componentelor in container container.setLayout(null); Folosind pozit ¸ionarea absolut˘ a, nu va mai fi ˆ ıns˘ a suficient s˘ a ad˘ augam cu metoda add componentele ˆ ın container, ci va trebui s˘ a specific˘ am pozit ¸ia ¸ si

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

209

dimensiunea lor - acest lucru era f˘ acut automat de gestionarul de pozit ¸ionare. container.setLayout(null); Button b = new Button("Buton"); b.setSize(10, 10); b.setLocation (0, 0); container.add(b); In general, se recomand˘ a folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare ˆ ın toate situat ¸iile cˆ and acest lucru este posibil, deoarece permit programului s˘ a aib˘ a aceea¸ si ”ˆ ınfatisare” indiferent de platforma ¸ si rezolut ¸ia pe care este rulat. Pozit ¸ionarea absolut˘ a poate ridica diverse probleme ˆ ın acest sens.

S˘ a analizam ˆ ın continuare pe fiecare din gestionarii amintit ¸i anterior.

9.3.2

Gestionarul FlowLayout

Acest gestionar a¸ seaz˘ a componentele pe suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın flux liniar, mai precis, componentele sunt ad˘ augate una dup˘ a alta pe linii, ˆ ın limita spat ¸iului disponibil. In momentul cˆ and o component˘ a nu mai ˆ ıncape pe linia curent˘ a se trece la urm˘ atoarea linie, de sus ˆ ın jos. Ad˘ augarea componentelor se face de la stˆ anga la dreapta pe linie, iar alinierea obiectelor ˆ ın cadrul unei linii poate fi de trei feluri: la stˆ anga, la dreapta ¸ si pe centru. Implicit, componentele sunt centrate pe fiecare linie iar distant ¸a implicit˘ aˆ ıntre componente este de 5 pixeli pe vertical˘ a¸ si 5 pe orizontal˘ a. Este gestionarul implicit al containerelor derivate din clasa Panel deci ¸ si al applet-urilor. Listing 9.3: Gestionarul FlowLayout
import java . awt .*; public class TestFlowLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Flow Layout " ) ; f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; Button b1 = new Button ( " Button 1 " ) ; Button b2 = new Button ( " 2 " ) ; Button b3 = new Button ( " Button 3 " ) ;

BorderLayout este gestionarul implicit pentru toate containerele care descind din clasa Window. } } Componentele ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: Redimensionˆ and fereastra astfel ˆ ıncˆ at cele cinci butoane s˘ a nu mai ˆ ıncap˘ a pe o linie. la ad˘ augarea unei componente pe o suprafat ¸˘ a gestionat˘ a de BorderLayout. INTERFAT ¸ A GRAFICA Button b4 = new Button ( " Long . deci al tuturor tipurilor de ferestre. f . add ( b3 ) . Button b5 = new Button ( " Button 5 " ) . A¸ sadar.3. f . O component˘ a poate fi plasat˘ aˆ ın oricare din aceste regiuni.clasa Panel”). add ( b2 ) . WEST. metoda add va mai primi pe lˆ anga referint ¸a componentei ¸ si zona ˆ ın care aceasta va fi amplasat˘ a. ele trebuie grupate ˆ ın prealabil ˆ ıntr-un panel. f . f . EAST. care va fi specificat˘ a prin una din constantele clasei: NORTH. add ( b5 ) .210 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. show () .3 Gestionarul BorderLayout Gestionarul BorderLayout ˆ ımparte suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın cinci regiuni. care va fi amplasat apoi ˆ ın regiunea dorit˘ a (vezi ”Gruparea componentelor . dimeniunea componentei fiind calculata astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe ˆ ıntreg spat ¸iul de afi¸ sare oferit de regiunea respectiv˘ a. CENTER. f . f . . add ( b1 ) . add ( b4 ) . Pentru a ad˘ auga mai multe obiecte grafice ˆ ıntr-una din cele cinci zone. corespunz˘ atoare celor patru puncte cardinale ¸ si centrului. f . ultimele dintre ele vor fi trecute pe linia urm˘ atoare: 9. SOUTH. pack () .Named Button 4 " ) .

f .4: Gestionarul BorderLayout import java . CENTER ) . Button ( " Sud " ) . estul ¸ si vestul doar pe vertical˘ a.*. 9. dar pot fi modificate . Button ( " Vest " ) . public class TestBorderLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Border Layout " ) . show () . add ( new f . BorderLayout . EAST ) . setLayout ( new BorderLayout () ) .4 Gestionarul GridLayout Gestionarul GridLayout organizeaz˘ a containerul ca un tabel cu rˆ anduri ¸ si coloane. BorderLayout . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII Listing 9. Button ( " Centru " ) . Button ( " Est " ) . awt . add ( new f . WEST ) . add ( new f . BorderLayout . 211 Cele cinci butoane ale ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: La redimensionarea ferestrei se pot observa urm˘ atoarele lucruri: nordul ¸ si sudul se redimensioneaz˘ a doar pe orizontal˘ a. BorderLayout . pack () . f .3. add ( new f . SOUTH ) . componentele fiind plasate ˆ ın celulele tabelului de la stˆ anga la dreapta.3. BorderLayout . NORTH ) . } } Button ( " Nord " ) . Redimensionarea componentelor din fiecare zon˘ a se face astfel ˆ ıncˆ at ele ocup˘ a toat˘ a zona containerului din care fac parte. Celulele tabelului au dimensiuni egale iar o component˘ a poate ocupa doar o singur˘ a celul˘ a. // Apelul de mai jos poate sa lipseasca f .˘ 9. add ( new f . Num˘ arul de linii ¸ si coloane vor fi specificate ˆ ın constructorul gestionarului. ˆ ın timp ce centrul se redimensioneaz˘ a atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. ˆ ıncepˆ and cu primul rˆ and.

Listing 9. atunci componentele vor fi plasate ˆ ıntr-o singur˘ a coloan˘ a sau linie. . public class TestGridLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) . Button ( " 6 " ) ) .3. add ( new f . show () . Button ( " 4 " ) ) . Button ( " 5 " ) ) . 9. awt .5: Gestionarul GridLayout import java . distant ¸a ˆ ıntre componente pe orizontal˘ a¸ si distanta ˆ ıntre rˆ andurile tabelului pot fi specificate ˆ ın constructor sau stabilite ulterior. add ( new f . Dac˘ a num˘ arul de linii sau coloane este 0 (dar nu ambele ˆ ın acela¸ si timp). respectiv setCols. De asemenea. setLayout ( new GridLayout (3 . pack () . Cele ¸ sase butoane ale ferestrei vor fi plasate pe trei rˆ anduri ¸ si dou˘ a coloane. add ( new f . Button ( " 3 " ) ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA ¸ si ulterior prin metodele setRows. f .5 Gestionarul CardLayout Gestionarul CardLayout trateaz˘ a componentele ad˘ augate pe suprafat ¸a sa ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a cu cea a dispunerii c˘ art ¸ilor de joc ˆ ıntr-un pachet. add ( new f . add ( new f . f .212 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Button ( " 2 " ) ) . add ( new f . astfel: Redimensionarea ferestrei va determina redimensionarea tuturor celulelor ¸ si deci a tuturor componentelor. } } Button ( " 1 " ) ) .*. 2) ) . f . atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a.

NORTH ) . tab . awt . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 213 Suprafat ¸a de afi¸ sare poate fi asem˘ anat˘ a cu pachetul de c˘ art ¸i iar fiecare component˘ a este o carte din pachet. La un moment dat. celelalte fiind ascunse. btn ) . setLayout ( new CardLayout () ) . butoane .*. BorderLayout . show () .˘ 9. add ( " Card 2 " . Button btn = new Button ( " Button " ) . awt . Principala utilitate a acestui gestionar este utilizarea mai eficient˘ a a spat ¸iului disponibil ˆ ın situat ¸ii ˆ ın care componentele pot fi grupate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a interact ¸ioneze la un moment dat doar cu un anumit grup (o carte din pachet). pack () . sau s˘ a se poat˘ a parcurge secvent ¸ial pachetul. BorderLayout . TextField tf = new TextField ( " Text Field " ) . public TestCardLayout () { super ( " Test CardLayout " ) . event .*. O clas˘ a Swing care implementeaz˘ a un mecansim similar este JTabbedPane. Clasa dispune de metode prin care s˘ a poat˘ a fi afi¸ sat˘ a o anumit˘ a component˘ a din pachet. add ( tab . ordinea componentelor fiind intern˘ a gestionarului. Panel butoane = new Panel () . CENTER ) . butoane . . tab . tf ) . tab . tab = new Panel () . add ( " Card 1 " . add ( card2 ) . add ( butoane .3. Button card1 = new Button ( " Card 1 " ) . import java . Listing 9.6: Gestionarul CardLayout import java . add ( card1 ) . Button card2 = new Button ( " Card 2 " ) . numai o singur˘ a component˘ a este vizibil˘ a (”cea de deasupra”). public class TestCardLayout extends Frame implements ActionListener { Panel tab .

o component˘ a poate ocupa mai multe celule adiacente. dimensiunile celulelor pot fi diferite cu singurele restrict ¸ii ca pe aceea¸ si linie s˘ a aib˘ a aceea¸ si ˆ ınalt ¸ime. acesteia ˆ ıi este asociat un obiect de tip GridBagConstraints. e . card2 . ˆ ın funct ¸ie de componentele amplasate pe suprafat ¸a de afi¸ sare. addActionListe ner ( this ) .6 Gestionarul GridBagLayout Este cel mai complex ¸ si flexibil gestionar de pozit ¸ionare din Java. chiar de dimensiuni diferite. show () .3. INTERFAT ¸ A GRAFICA card1 . Spre deosebire de GridLayout. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { CardLayout gestionar = ( CardLayout ) tab . getActionCommand () ) . Leg˘ atura dintre o component˘ a¸ si un obiect GridBagConstraints se realizeaz˘ a prin metoda setConstraints: GridBagLayout gridBag = new GridBagLayout(). getLayout () . show ( tab . gestionar . iar pe coloan˘ a aib˘ a aceea¸ si l˘ a¸ time. De asemenea. . ˆ ın care se specific˘ a diferite propriet˘ a¸ ti ale componentei referitoare la regiunea s˘ a de afi¸ sare ¸ si la modul ˆ ın care va fi plasat˘ aˆ ın aceast˘ a regiune. } public static void main ( String args []) { TestCardLayout f = new TestCardLayout () .214 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. addActionListe ner ( this ) . zona ocupat˘ a fiind referit˘ a prin ”regiunea de afi¸ sare” a componentei respective. f . suprafat ¸a de afi¸ sare este considerat˘ a ca fiind un tabel ˆ ıns˘ a. } } Prima ”carte” este vizibil˘ a A doua ”carte” este vizibil˘ a 9. spre deosebire de acesta. La fel ca ˆ ın cazul gestionarului GridLayout. num˘ arul de linii ¸ si de coloane sunt determinate automat. ˆ ın funct ¸ie de componentele gestionate. Pentru a specifica modul de afi¸ sare a unei componente.

gridBag. valorile posibile sunt HORIZONTAL. ˆ ınainte de a ad˘ auga o component˘ a pe suprafat ¸a unui container care are un gestionar de tip GridBagLayout.celula ce reprezint˘ a colt ¸ul stˆ anga sus al componentei. • gridwidth.folosite pentru distribut ¸ia spat ¸iului liber. gridBag. weighty . va trebui s˘ a specific˘ am anumit ¸i parametri (constrˆ angeri) referitori la cum va fi plasat˘ a componenta respectiv˘ a. etc. c).setConstraints(componenta2. sud. • weigthx. . NONE. • insets .setConstraints(componenta. gridy .setLayout(gridBag). VERTICAL. Cele mai utilizate tipuri de constrˆ angeri pot fi specificate prin intermediul urm˘ atoarelor variabile din clasa GridBagConstraints: • gridx. GridBagConstraints c = new GridBagConstraints(). uzual au valoarea 1.folosit˘ a atunci cˆ and componenta este mai mic˘ a decˆ at suprafat ¸a sa de afi¸ sare pentru a fort ¸a o anumit˘ a dispunere a sa: nord. c).distant ¸ele dintre component˘ a¸ si marginile suprafet ¸ei sale de afi¸ sare. . • anchor . • fill . Aceste constrˆ angeri vor fi specificate prin intermediul unui obiect de tip GridBagConstraints. A¸ sadar. gridheight . BOTH. //Specificam restrictiile referitoare la afisarea componentei . . care poate fi refolosit pentru mai multe componente care au acelea¸ si constrˆ angeri de afi¸ sare: gridBag. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 215 container. container.folosit˘ a pentru a specifica dac˘ a o component˘ a va ocupa ˆ ıntreg spat ¸iul pe care ˆ ıl are destinat. .3.num˘ arul de celule pe linie ¸ si coloan˘ a pe care va fi afi¸ sat˘ a componenta.˘ 9. c). . . vest.add(componenta).setConstraints(componenta1. est.

*. add ( comp ) . gbc = new GridBa gC ons tr ai nt s () . gridy = y .0. gridwidth = w .216 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. static GridBagConstr aint s gbc . int h ) { gbc . gridwidth. gridx = x . gbc . awt . f .0. s˘ a realiz˘ am o fereastr˘ a ca ˆ ın figura de mai jos. gbc . setConstraints ( comp . gridBag . gridBag = new GridBagLayout () . gridheight = h . gbc . Listing 9. weighty = 1. public class TestGridBag Layout { static Frame f . static void adauga ( Component comp . Pentru a simplifica codul. a fost creat˘ a o metod˘ a responsabil˘ a cu setarea valorilor gridx. gridy. int y . static GridBagLayout gridBag . weightx = 1. int x . gridheight ¸ si ad˘ augarea unei componente cu restrict ¸iile stabilite pe fereastr˘ a. gbc . gbc .7: Gestionarul GridBagLayout import java . gbc ) . } public static void main ( String args []) { f = new Frame ( " Test GridBagLayout " ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Ca exemplu. int w . .

1 . Button salvare = new Button ( " Salvare " ) . adauga ( nume . 2) . gbc . adauga ( salariu . 3 . Button iesire = new Button ( " Iesire " ) . anchor = GridBagCon st ra in ts . Button adaugare = new Button ( " Adaugare " ) . insets = new Insets (5 . 5) . BOLD . yellow ) .3. 2 . fill = GridBagConst ra in ts . TextField nume = new TextField ( " " . 4 . } } . 4 . 2 . Font . f . adauga ( etSalariu . 30) . Label etNume = new Label ( " Nume : " ) . 0 . 0 . 2 . adauga ( salvare . NONE . fill = GridBagConst ra in ts . 2 .˘ 9. EAST . f . CENTER . 3 . setFont ( new Font ( " Arial " . 2) . 1 . 1 . 24) ) . Label . gbc . 2 . setBackground ( Color . 3 . gbc . 5 . 0 . mesaj . gbc . 4 . setLayout ( gridBag ) . 217 Label mesaj = new Label ( " Evidenta persoane " . 5 . 1) . 1) . fill = GridBagConst ra in ts . 1 . Label etSalariu = new Label ( " Salariu : " ) . fill = GridBagConst ra in ts . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII gbc . BOTH . HORIZONTAL . f . 1) . 1 . mesaj . anchor = GridBagCon st ra in ts . adauga ( etNume . show () . 1) . adauga ( mesaj . HORIZONTAL . TextField salariu = new TextField ( " " . 0 . gbc . 1 . adauga ( iesire . 1 . adauga ( adaugare . 1) . pack () . 2 . NONE . 1) . gbc . gbc . fill = GridBagConst ra in ts . 30) . CENTER ). 1 .

20) ) . add ( new Button ( " Stergere " ) ) . lista .7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) Plasarea componentelor direct pe suprafat ¸a de afi¸ sare poate deveni incomod˘ a ˆ ın cazul ˆ ın care avem multe obiecte grafice. Panel intro = new Panel () . prin specificarea unui gestionar de pozit ¸ionare corespunz˘ ator. extensie a superclasei Container. lista . intro . Listing 9. inclusiv pentru alte panel-uri. El nu are o reprezentare vizibil˘ a. Gestionarul implicit pentru containerele de tip Panel este FlowLayout. rolul s˘ au fiind de a oferi o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare pentru componente grafice. • aranjarea componentelor unui panel. indiferent de gestionarul de pozit ¸ionare al suprafet ¸ei de afi¸ sare. intro . lista . ele se vor g˘ asi ˆ ımpreun˘ a.*. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. o aranjare eficient˘ a a componentelor unei ferestre ˆ ınseamn˘ a: • gruparea componentelor ”ˆ ınfrat ¸ite” (care nu trebuie s˘ a fie despart ¸ite de gestionarul de pozit ¸ionare al ferestrei) ˆ ın panel-uri.8: Gruparea componentelor import java . awt . Panel lista = new Panel () . add ( new TextField ( " " . Clasa care instant ¸iaza aceste obiecte este Panel. 3) ) . Din acest motiv. folosind metoda setLayout. • aranjarea panel-urilor pe suprafat ¸a ferestrei. Gruparea componentelor se face ˆ ın panel-uri. add ( new List (10) ) . intro . intro . add ( new Button ( " Adaugare " ) ) . prin specificarea gestionarului de pozit ¸ionare al ferestrei.3. A¸ sadar. se recomand˘ a gruparea componentelor ˆ ınrudite ca funct ¸ii astfel ˆ ıncˆ at s˘ a putem fi siguri c˘ a. Un panel este cel mai simplu model de container. . add ( new Label ( " Text : " ) ) .218 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. acestuia i se poate specifica un gestionar de pozit ¸ionare anume. public class TestPanel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Panel " ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . setLayout ( new GridLayout (1 . Pentru a aranja corespunz˘ ator componentele grupate ˆ ıntr-un panel.

A¸ sadar. control .4. add ( new Button ( " Salvare " ) ) . BorderLayout . control . f . } } 9.4 Tratarea evenimentelor Un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unei componente grafice ¸ si reprezint˘ a mecanismul prin care utilizatorul comunic˘ a efectiv cu programul. f . add ( lista . f . show () . f . add ( control . . Componentele care genereaz˘ a anumite evenimente se mai numesc ¸ si surse de evenimente.9. modificarea textului ˆ ıntr-un control de editare. BorderLayout . NORTH ) . orice obiect poate ”consuma” evenimentele generate de o anumit˘ a component˘ a grafic˘ a. Exemple de evenimente sunt: ap˘ asarea unui buton. add ( new Button ( " Iesire " ) ) . CENTER ) . BorderLayout . f . TRATAREA EVENIMENTELOR 219 Panel control = new Panel () . ˆ ınchiderea sau redimensionarea unei ferestre. Interceptarea evenimentelor generate de componentele unui program se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator. pack () . SOUTH ) . consumator de evenimente). pentru a scrie cod care s˘ a se execute ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul interactioneaz˘ a cu o component˘ a grafic˘ a trebuie s˘ a facem urm˘ atoarele lucruri: • s˘ a scriem o clas˘ a de tip listener care s˘ a ”asculte” evenimentele produse de acea component˘ a¸ si ˆ ın cadrul acestei clase s˘ a implement˘ am metode specifice pentru tratarea lor. etc. add ( intro . In Java.

etc. Clasele care descriu aceste obiecte se ˆ ımpart ˆ ın mai multe tipuri ˆ ın funct ¸ie de componenta care le genereaz˘ a.. Astfel. } } class AscultaTexte implements TextListener { public void textValueChanged(TextEvent e) { // Metoda interfetei TextListener . Acest lucru se realizeaz˘ a prin implementarea unei interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment. Toate aceste interfet ¸e sunt derivate din EventListener. Evenimentele sunt. evenimentul generat de act ¸ionarea unui buton este descris de clasa ActionEvent. cu alte cuvinte s˘ aˆ ınregistr˘ am acea clas˘ a drept ”consumator” al evenimentelor produse de componenta respectiv˘ a. obiecte. O clas˘ a consumatoare de evenimente (listener) poate fi orice clas˘ a care specifica ˆ ın declarat ¸ia sa c˘ a dore¸ ste s˘ a asculte evenimente de un anumit tip. pentru ascultarea evenimentelor de tip ActionEvent clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ActionListener. De exemplu.. ca orice altceva ˆ ın Java. mai precis ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea utilizatorului asupra acesteia. } } Intrucˆ at o clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. cel generat de modificarea unui text de clasa TextEvent. ea va putea s˘ a asculte evenimente de mai multe tipuri: . etc. Toate aceste clase sunt derivate din superclasa AWTEvent.220 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA • s˘ a comunic˘ am componentei surs˘ a c˘ a respectiva clasa ˆ ıi ”ascult˘ a” evenimentele pe care le genereaz˘ a. pentru TextEvent interfat ¸˘ a care trebuie implementata este TextListener. Fiecare interfat ¸˘ a define¸ ste una sau mai multe metode care vor fi apelate automat la aparit ¸ia unui eveniment: class AscultaButoane implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Metoda interfetei ActionListener .. lista lor complet˘ a fiind prezentat˘ a ulterior.. Pentru fiecare tip de eveniment exist˘ a o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a obiecte de acel tip.

Am spus lista.1 Exemplu de tratare a evenimentelor Inainte de a detalia aspectele prezentate mai sus.acestea descriu metode ce vor fi apelate automat la aparit ¸ia evenimentelor.9. pentru ca evenimentele unei componente s˘ a fie interceptate de c˘ atre o instant ¸˘ a a unei clase ascult˘ ator. import java .*. unde XXX este un tip de eveniment. } } 221 Vom vedea ˆ ın continuare metodele fiec˘ arei interfet ¸e pentru a ¸ sti ce trebuie s˘ a implementeze o clas˘ a consumatoare de evenimente. aceast˘ a clas˘ a trebuie ˆ ınregistrata ˆ ın lista ascult˘ atorilor componentei respective.4. event . La ap˘ asarea fiec˘ arui buton vom scrie pe bara de titlu a ferestrei mesajul ”Ati apasat butonul . } public void textValueChanged(TextEvent e) { ... A¸ sa cum am spus mai devreme. deoarece evenimentele unei componente pot fi ascultate de oricˆ ate clase. awt . Sumarizˆ and...”. iar eliminarea ei din aceast˘ a list˘ a cu removeTipEvenimentListener. TextListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { . tratarea evenimentelor ˆ ın Java se desf˘ a¸ soar˘ a astfel: • Componentele genereaz˘ a evenimente cˆ and ceva ”interesant” se ˆ ıntˆ ampl˘ a.. s˘ a consider˘ am un exemplu de tratare a evenimentelor.*. Listing 9. Vom crea o fereastr˘ a care s˘ a cont ¸in˘ a dou˘ a butoane cu numele ”OK”. 9. . cu condit ¸ia ca acestea s˘ a fie ˆ ınregistrate la componenta respectiv˘ a. TRATAREA EVENIMENTELOR class Ascultator implements ActionListener. Inregistrarea unei clase ˆ ın lista ascult˘ atorilor unei componente se face cu metode din clasa Component de tipul addTipEvenimentListener. awt .9: Ascultarea evenimentelor a dou˘ a butoane import java .. repectiv ”Cancel”. • Sursele evenimentelor permit oric˘ arei clase s˘ a ”asculte” evenimentele sale prin metode de tip addXXXListener.4. • O clas˘ a care ascult˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment .

show () . setSize (200 . b2 .222 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Vom modifica put ¸in ¸ si . Button b1 = new Button ( " OK " ) . addActionListener ( listener ) . f . INTERFAT ¸ A GRAFICA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { f . Mai simplu ar fi fost s˘ a folosim chiar clasa Fereastra pentru a trata evenimentele produse de componentele sale. public Ascultator ( Fereastra f ) { this . f = f . // instanta a clasei Ascultator . add ( b1 ) . // Ambele butoane sunt ascultate de obiectul listener . b1 . } } public class TestEvent1 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . In exemplul de mai sus am definit clasa Ascultator pentru a intercepta evenimentele produse de cele dou˘ a butoane ¸ si din acest motiv a trebuit s˘ a trimitem ca parametru constructorului clasei o referint ¸a la fereastra noastr˘ a. Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . setTitle ( " Ati apasat " + e . } } Nu este obligatoriu s˘ a definim clase speciale pentru ascultarea evenimentelor. Ascultator listener = new Ascultator ( this ) . definita mai jos } } class Ascultator implements ActionListener { private Fereastra f . addActionListener ( listener ) . 100) . setLayout ( new FlowLayout () ) . getActionCommand () ) . add ( b2 ) .

metoda getSource. setSize (200 . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { Button ok = new Button ( " OK " ) . addActionListener ( this ) .4. TRATAREA EVENIMENTELOR 223 aplicat ¸ia pentru a pune ˆ ın evident ¸a o alt˘ a modalitate de a determina componenta generatoare a unui eveniment . import java . event . ok . setLayout ( new FlowLayout () ) . awt . // Terminam aplicatia if ( e . add ( exit ) . getSource () == exit ) System . this . 100) . } } . // Ambele butoane sunt ascultate in clasa Fereastra // deci ascultatorul este instanta curenta : this } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( e . getSource () == ok ) { n ++. int n =0. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .10: Tratarea evenimentelor ˆ ın ferestr˘ a import java . exit . exit (0) . show () . Button exit = new Button ( " Exit " ) . addActionListener ( this ) . setTitle ( " Ati apasat OK de " + n + " ori " ) . awt . f .*. add ( ok ) .*. Listing 9. } } } public class TestEvent2 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) .9.

Evenimentele de nivel jos reprezint˘ a o interact ¸iune de nivel jos cum ar fi o ap˘ asare de tast˘ a.2 Tipuri de evenimente Evenimentele se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: de nivel jos ¸ si semantice. De exemplu.224 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. drag. orice clas˘ a poate asculta evenimente de orice tip cu condit ¸ia s˘ a implementeze interfet ¸ele specifice acelor tipuri de evenimente. eliberare taste. sau o operat ¸ie asupra unei ferestre.etc. unul pentru eliberare ¸ si unul pentru tastare. etc.4. tastare MouseEvent Operat ¸iuni cu mouse-ul: click. Evenimentele semantice reprezint˘ a interact ¸iunea cu o component˘ a GUI: ap˘ asarea unui buton. deplasare. afi¸ sare ContainerEvent Ad˘ augare pe container. O anumit˘ a act ¸iune a utilizatorului poate genera mai multe evenimente. pierdere foucs KeyEvent Ap˘ asare. mi¸ scarea mouse-ului. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile aplicat ¸ie putem scrie cod pentru tratarea fiec˘ arui eveniment ˆ ın parte. In tabelul de mai jos sunt enumerate clasele ce descriu aceste evenimente ¸ si operat ¸iunile efectuate (asupra unei componente) care le genereaz˘ a: ComponentEvent Ascundere. selectarea unui articol dintr-o list˘ a. WindowEvent Operat ¸iuni asupra ferestrelor: minimizare. eliminare FocusEvent Obt ¸inere. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. redimensionare. Clasele care descriu aceste tipuri de evenimente sunt: ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent Act ¸ionare Ajustarea unei valori Schimbarea st˘ arii Schimbarea textului . etc. 9. tastarea literei ’A’ va genera trei evenimente: unul pentru ap˘ asare. maximizare.

pentru fiecare interfat ¸˘ a.4. Orice clas˘ a care trateaz˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele interfet ¸elor corespunz˘ atoare. se vor reg˘ asi ¸ si pentru toate subclasele sale. prezentate sub forma interfet ¸elor corespunz˘ atoare. evenimentele generate de o superclas˘ a. de exemplu.9. Component Container Window Button List MenuItem TextField Choice Checkbox List CheckboxMenuItem Scrollbar TextField TextArea ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener ContainerListener WindowListener ActionListener ItemListener AdjustmentListener TextListener Observat ¸i c˘ a de¸ si exist˘ a o singur˘ a clas˘ a MouseEvent. exist˘ a dou˘ a interfet ¸e asociate MouseListener ¸ si MouseMotionListener. Tabelul de mai jos prezint˘ a. Evident. metodele puse la dispozitie ¸ si care trebuie implementate de c˘ atre clasa ascult˘ ator. Acest lucru a fost f˘ acut deoarece evenimentele legate de deplasarea mouse-ului sunt generate foarte frecvent ¸ si recept ¸ionarea lor poate avea un impact negativ asupra vitezei de execut ¸ie. TRATAREA EVENIMENTELOR 225 Urm˘ atorul tabel prezint˘ a componentele AWT ¸ si tipurile de evenimente generate. . cum ar fi Component. ˆ ın situat ¸ia cˆ and tratarea acestora nu ne intereseaz˘ a ¸ si dorim s˘ a trat˘ am doar evenimente de tip click.

Toate tipurile de evenimente mo¸ stenesc metoda getSource care returneaz˘ a obiectul responsabil cu generarea evenimentului. care este sursa evenimentului pe care ˆ ıl trat˘ am pentru a putea react ¸iona ˆ ın consecint ¸˘ a. ˆ ın cadrul uneia din metodele de mai sus. .226 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a diferent ¸iem doar tipul componentei surs˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA Interfat ¸˘ a ActionListener AdjustmentListener Metode actionPerformed(ActionEvent e) adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) componentHidden(ComponentEvent e) ComponentListener componentMoved(ComponentEvent e) componentResized(ComponentEvent e) componentShown(ComponentEvent e) ContainerListener componentAdded(ContainerEvent e) componentRemoved(ContainerEvent e) FocusListener focusGained(FocusEvent e) focusLost(FocusEvent e) ItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) keyPressed(KeyEvent e) KeyListener keyReleased(KeyEvent e) keyTyped(KeyEvent e) mouseClicked(MouseEvent e) mouseEntered(MouseEvent e) MouseListener mouseExited(MouseEvent e) mousePressed(MouseEvent e) mouseReleased(MouseEvent e) MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent e) mouseMoved(MouseEvent e) TextListener textValueChanged(TextEvent e) windowActivated(WindowEvent e) windowClosed(WindowEvent e) windowClosing(WindowEvent e) WindowListener windowDeactivated(WindowEvent e) windowDeiconified(WindowEvent e) windowIconified(WindowEvent e) windowOpened(WindowEvent e) In cazul ˆ ın care un obiect listener trateaz˘ a evenimente de acela¸ si tip provocate de componente diferite. este necesar s˘ a putem afla.

public void actionPerformed(ActionEvent e) { Object sursa = e. TRATAREA EVENIMENTELOR putem folosi operatorul instanceof. mai ales atunci cˆ and nu ne intereseaz˘ a decˆ at o singura metod˘ a a interfet ¸ei.4.. if (tf == nume) { // A fost editata componenta ’nume’ } . if (sursa instanceof Button) { // A fost apasat un buton Button btn = (Button) sursa.. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod pentru unele dintre ele. Un exemplu sugestiv este urm˘ atorul: o fereastr˘ a care nu are specificat cod pentru tratarea evenimentelor sale nu poate fi ˆ ınchis˘ a cu butonul standard . Astfel de particularit˘ a¸ ti vor fi prezentate mai detaliat ˆ ın sect ¸iunile dedicate fiecˆ arei componente ˆ ın parte.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime Am vazut c˘ a o clas˘ a care trateaz˘ a evenimente de un anumit tip trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a corespunz˘ atoare acelui tip. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and acest lucru poate deveni sup˘ arator. returneaz˘ a eticheta butonului care a fost ap˘ asat. obiectele ce descriu evenimente pot pune la dispozit ¸ie ¸ si alte metode specifice care permit aflarea de informat ¸ii legate de evenimentul generat.4.. 9. implicit. } } 227 Pe lˆ ang˘ a getSource.9. if (btn == ok) { // A fost apasat butonul ’ok’ } . Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implementeze obligatoriu toate metodele definite de acea interfat ¸˘ a. ActionEvent cont ¸ine metoda getActionCommand care..getSource(). } if (sursa instanceof TextField) { // S-a apasat Enter dupa editarea textului TextField tf = (TextField) sursa. De exemplu.

ˆ ın care specific˘ am ce trebuie f˘ acut atunci cˆ and utilizatorul doreste s˘ aˆ ınchid˘ a fereastra. } public void windowClosed ( WindowEvent e ) {} public void windowIconified ( WindowEvent e ) {} public void windowDeiconified ( WindowEvent e ) {} public void windowActivated ( WindowEvent e ) {} public void windowDeact ivated ( WindowEvent e ) {} } public class TestWind ow Lis te ne r { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowListener " ) . import java . this . Singura metod˘ a care ne intereseaz˘ a este windowClosing. chiar dac˘ a nu scriem nici un cod pentru unele dintre ele. } // Metodele interfetei WindowListener public void windowOpened ( WindowEvent e ) {} public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminare program System . Pentru a realiza acest lucru trebuie interceptat evenimentul de ˆ ınchidere a ferestrei ˆ ın metoda windoClosing ¸ si apelat˘ a metoda dispose de ˆ ınchidere a ferestrei. } } Observat ¸i c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am toate metodele interfet ¸ei. awt . Pentru a evita scrierea inutil˘ a a . Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am interfat ¸a WindowListener care are nu mai put ¸in de ¸ sapte metode. INTERFAT ¸ A GRAFICA marcat cu ’x’ din colt ¸ul dreapta sus ¸ si nici cu combinat ¸ia de taste Alt+F4. Listing 9. exit (0) .*. show () . ˆ ın cazul cˆ and este vorba de fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei.*. addWindowList ener ( this ) . class Fereastra extends Frame implements WindowListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt . f . sau System. event .228 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.11: Implementarea interfet ¸ei WindowListener import java .exit pentru terminarea programului.

Dup˘ a cum at ¸i observat fat ¸˘ ade exemplul anterior. Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. Scopul unei astfel de clase este ca la crearea unui ”ascult˘ ator” de evenimente. Ins˘ a exist˘ a¸ si dou˘ a dezavantaje majore. s˘ a extindem adaptorul corespunz˘ ator interfet ¸ei respective (dac˘ a are!) ¸ si s˘ a supradefinim doar metodele care ne intereseaz˘ a (cele ˆ ın care vrem s˘ a scriem o anumit˘ a secvent ¸˘ a de cod). Aceste clase se numesc adaptori. } } class Ascultator extends WindowAdapter { // Suprdefinim metodele care ne intereseaza public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . TRATAREA EVENIMENTELOR 229 acestor metode. f . import java .*. } } public class TestWindowAdapter { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowAdapter " ) . awt . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . ˆ ın loc s˘ a implement˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a¸ si implicit toate metodele sale. } } Avantajul clar al acestei modalit˘ a¸ ti de tratare a evenimentelor este reducerea codului programului.9. De exemplu. . event . exist˘ a o serie de clase care implementeaz˘ a interfet ¸ele de tip ”listener” f˘ ar˘ a a specifica nici un cod pentru metodele lor. exit (0) .4. this . acesta devenind mult mai lizibil. addWindowListener ( new Ascultator () ) .12: Extinderea clasei WindowAdapter import java . awt .*. show () . adaptorul interfet ¸ei WindowListener este WindowAdapter iar folosirea acestuia este dat˘ aˆ ın exemplul de mai jos: Listing 9.

} } In tabelul de mai jos sunt dat ¸i tot ¸i adaptorii interfet ¸elor de tip ”listener” . Un exemplu tipic de folosire a lor este instant ¸ierea . pur ¸ si simplu. Vom vedea ˆ ıns˘ a c˘ a acest dezavantaj poate fi eliminat prin folosirea unei clase anonime. Interfet ¸ele care nu au un adaptor sunt cele care definesc o singur˘ a metod˘ a¸ si prin urmare crearea unei clase adaptor nu ˆ ısi are rostul.se oberv˘ a c˘ a o interfat ¸˘ a XXXListener are un adaptor de tipul XXXAdapter. Un alt dezavantaj este c˘ a orice gre¸ seal˘ a de sintax˘ aˆ ın declararea unei metode a interfet ¸ei nu va produce o eroare de compilare dar nici nu va supradefini metoda interfet ¸ei ci. INTERFAT ¸ A GRAFICA clasa Fereastra nu poate extinde WindowAdapter deoarece ea extinde deja clasa Frame ¸ si din acest motiv am construit o nou˘ a clas˘ a numit˘ a Ascultator.exit(0). Interfat ¸a ActionListener AdjustemnrListener ComponentListener ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener Adaptor nu are nu are ComponentAdapter ContainerAdapter FocusAdapter nu are KeyAdapter MouseAdapter MouseMotionAdapter nu are WindowAdapter S ¸ tim c˘ a o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a declarat˘ aˆ ın cadrul altei clase. iar clasele anonime sunt clase interne folosite pentru instant ¸ierea unui singur obiect de un anumit tip.230 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. class Ascultator extends WindowAdapter { // In loc de windowClosing scriem WindowClosing // Nu supradefinim vreo metoda a clasei WindowAdapter // Nu da nici o eroare // Nu face nimic ! public void WindowClosing(WindowEvent e) { System. va crea o metod˘ a a clasei respective.

TRATAREA EVENIMENTELOR 231 adaptorilor direct ˆ ın corpul unei clase care cont ¸ine componente ale c˘ aror evenimente trebuie tratate. setText ( " Click . setColor ( Color . e . raza ) . 1 .*. } }) . Label . . setBackground ( Color . getY () . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { // Desenam un cerc la fiecare click de mouse label . CENTER ) . Graphics g = Fereastra . int raza = ( int ) ( Math . getGraphics () . } }) . final Label label = new Label ( " " . yellow ) .. awt . this . ad dM ous eM oti on Li st e n e r ( new Mo us eM ot ion Ad ap te r () { public void mouseMoved ( MouseEvent e ) { // Desenam un punct la coordonatele mouse . fillOval ( e . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. g .. this . g .13: Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime import java . g .4. blue ) . getX () . drawOval ( e .9. add ( label . import java . Listing 9. random () * 50) . this . } }) . label . getGraphics () . event . " ) . awt . getX () . getY () . this . raza . 400) . BorderLayout . setSize (400 . 1) . e . exit (0) . this . NORTH ) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminam aplicatia System .ului Graphics g = Fereastra .

una dintre ele fiind numit˘ a fereastra principal˘ a. O aplicat ¸ie Java cu intefat ¸˘ a grafic˘ a va fi format˘ a din una sau mai multe ferestre. sunt date de mai jos: • show .5 Folosirea ferestrelor Dup˘ a cum am v˘ azut suprafet ¸ele de afi¸ sare ale componentelor sunt extensii ale clasei Container. Metodele mai importante ale clasei Window. } }) . Implicit.232 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. f . } } 9. o fereastr˘ a nou creat˘ a nu este vizibil˘ a. pentru a redeveni vizibila se poate apela metoda show. Este util˘ a atunci cˆ and dorim s˘ a afi¸ sam ferestre care nu interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul ci doar ofer˘ a anumite informat ¸ii. show () . addKeyListener ( new KeyAdapter () { public void keyTyped ( KeyEvent e ) { // Afisam caracterul tastat label .5. • hide . Acestea sunt descrise de clase derivate din Window. . INTERFAT ¸ A GRAFICA this . cele mai utilizate fiind Frame ¸ si Dialog.face fereastra invizibil˘ a f˘ ar˘ a a o distruge ˆ ıns˘ a.1 Clasa Window Clasa Window este rar utilizat˘ aˆ ın mod direct deoarece permite doar crearea unor ferestre care nu au chenar ¸ si nici bar˘ a de meniuri. O categorie aparte a acestor containere o reprezint˘ a ferestrele. setText ( " Ati tastat : " + e .face vizibil˘ a fereastra. care sunt de altfel mo¸ stenite de toate subclasele sale. getKeyChar () + " " ) . } } public class TestAdapters { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test adaptori " ) . 9.

De obicei. class Fereastra extends Frame{ // Constructorul public Fereastra(String titlu) { super(titlu). eventual continˆ and o bar˘ a de meniuri.9. FOLOSIREA FERESTRELOR • isShowing . 233 • dispose . public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Frame f = new Frame("Titlul ferestrei").awt.5. Orice aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a contt ¸ine cel put ¸in o fereastr˘ a..2 Clasa Frame Este derivat˘ a a clasei Window ¸ si este folosit˘ a pentru crearea de ferestre independente ¸ si funct ¸ionale. f. 9.ˆ ınchide) fereastra ¸ si ¸ si elibereaz˘ a toate resursele acesteia. • pack .*. . • getFocusOwner . } . } } Crearea ferestrelor prin instant ¸ierea direct˘ a a obiectelor de tip Frame este mai put ¸in folosit˘ a. cea mai important˘ a fiind numit˘ a¸ si fereastra principal˘ a. ferestrele unui program vor fi definite ˆ ın clase separate care extind clasa Frame.redimensioneaz˘ a automat fereastra la o suprafat ¸a optim˘ a care s˘ a cuprind˘ a toate componentele sale. init ¸ial invizibil˘ a. import java. Pentru ca o fereastr˘ a s˘ a devin˘ a vizibil˘ a se va apela metoda show definit˘ aˆ ın superclasa Window.awt.testeaz˘ a dac˘ a fereastra este vizibil˘ a sau nu. Constructorii uzuali ai clasei Frame permit crearea unei ferestre cu sau f˘ ar˘ a titlu..returneaz˘ a componenta ferestrei care are focus-ul (dac˘ a fereastra este activ˘ a). ca ˆ ın exemplul de mai jos: import java.show().*.5. trebuie apelat˘ aˆ ın general dup˘ a ad˘ augarea tuturor componentelor pe suprafat ¸a ferestrei.

mai uzual. Tratarea evenimentelor ferestrei se face prin implementarea interfet ¸ei WindowListener sau. import java . maximizare ¸ si ˆ ınchidere.14: Structura general˘ a a unei ferestre import java . . awt . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Constructorul public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . event . // inchidem fereastra // sau terminam aplicatia System . awt . Acela¸ si efect ˆ ıl vom obt ¸ine dac˘ a o redimenionam ¸ si apel˘ am apoi metoda pack care determin˘ a dimeniunea suprafet ¸ei de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de componentele ad˘ augate. } }) .show(). Din acest motiv.234 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. prin folosirea unui adaptor de tip WindowAdapter. ˆ ın momentul ˆ ın care fereastra este creat˘ a dar nici o component˘ a grafic˘ a nu este ad˘ augat˘ a.*. INTERFAT ¸ A GRAFICA } public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Fereastra f = new Fereastra("Titlul ferestrei"). suprafat ¸a de afi¸ sare a feretrei va fi determinat˘ a automota de gestionarul de pozitt ¸ionare ¸ si va oferi doar spat ¸iul necesar afi¸ s˘ arii barei ferestrei ¸ si grupului de butoane pentru minimizare. } } Gestionarul de pozit ¸ionare implicit al clasei Frame este BorderLayout. exit (0) . Structura general˘ a a unei ferestre este descris˘ a de clasa Fereastra din exemplul de mai jos: Listing 9.*. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { dispose () . f. Se observ˘ a de asemenea c˘ a butonul de ˆ ınchidere a ferestrei nu este funct ¸ional. // Tratam evenimentul de inchidere a ferestrei this .

• setIconImage . // Stabilim dimensiunile pack () .9. show () . } // Implementam metodele interfetelor de tip listener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . add ( exit ) . 200) .5. // Adaugam componentele pe suprafata ferestrei Button exit = new Button ( " Exit " ) . // O facem vizibila f . exit (0) . • setTitle . // implicit // sau explicit // setSize (200 . } } 235 Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite din clasa Window. FOLOSIREA FERESTRELOR // Eventual . } } public class TestFrame { public static void main ( String args []) { // Cream fereastra Fereastra f = new Fereastra ( " O fereastra " ) .seteaz˘ a bara de meniuri a ferestrei (vezi ”Folosirea meniurilor”). • setMenuBar . // Facem inregistrarea claselor listener exit . schimbam gestionarul de pozitionare setLayout ( new FlowLayout () ) .seteaz˘ a iconit ¸a ferestrei. Dintre cele mai folosite amintim: • getFrames .metod˘ a static˘ a ce returneaz˘ a lista tuturor ferestrelor deschise ale unei aplicat ¸ii.seteaz˘ a titlul ferestrei. . exist˘ a o serie de metode specifice clasei Frame. addActionListener ( this ) .

de alegere a unui fi¸ sier. cum ar fi ferestrele de introducere a unor date.3 Clasa Dialog Toate interfet ¸ele grafice ofer˘ a un tip special de ferestre destinate prelu˘ arii unor informat ¸ii sau a unor date de la utilizator. ˆ ıns˘ a exist˘ a constructori care s˘ a specifice ¸ si ace¸ sti parametri.236 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. ferestrele de dialog nu au o existent ¸˘ a de sine st˘ at˘ atoare. boolean modala) . etc. String titlu. numit˘ a¸ si fereastra p˘ arinte.stabile¸ ste dac˘ a fereastra poate fi redimenionat˘ a de utilizator. INTERFAT ¸ A GRAFICA • setResizable . Ferestrele de dialog pot fi de dou˘ a tipuri: • modale: care blocheaz˘ a accesul la fereastra parinte ˆ ın momentul deschiderii lor. subclas˘ a direct˘ a a clasei Window. o fereastr˘ a de dialog este nemodal˘ a¸ si invizibil˘ a. Cˆ and fereastra p˘ arinte este distrus˘ a sunt distruse ¸ si ferestrele sale de dialog. String titlu. String titlu) Dialog(Dialog parinte. de selectare a unei opt ¸iuni. dialogul de c˘ autare a unui cuvˆ ant ˆ ıntr-un fi¸ sier. Diferent ¸a major˘ a dintre ferestrele de dialog ¸ si ferestrele de tip Frame const˘ aˆ ın faptul c˘ a o fereastr˘ a de dialog este dependent˘ a de o alt˘ a fereastra (normal˘ a sau tot fereastr˘ a de dialog). cˆ and este minimizat˘ a ferestrele sale de dialog sunt f˘ acute invizibile iar cˆ and este restaurat˘ a acestea sunt aduse la starea ˆ ın care se g˘ aseau ˆ ın momentul minimiz˘ arii ferestrei p˘ arinte. Implicit. • nemodale: care nu blocheaz˘ a fluxul de intrare c˘ atre fereastra p˘ arinte . boolean modala) Dialog(Dialog parinte) Dialog(Dialog parinte. etc. String titlu) Dialog(Frame parinte. boolean modala) Dialog(Frame parinte. Acestea se numesc ferestre de dialog sau casete de dialog ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei Dialog. Constructorii clasei Dialog sunt: Dialog(Frame parinte) Dialog(Frame parinte. mesaje de avertizare. 9.de exemplu.5. Cu alte cuvinte.

event . awt . Fereastra principal˘ a a aplicatiei va fi p˘ arintele casetei de dialog.5. Deschiderea ferestrei de dialog se va face la ap˘ asarea unui buton al ferestrei principale numit ”Schimba titlul”.15: Folosirea unei ferestre de dialog import java . S˘ a cre˘ am. import java .*. awt . ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”modal˘ a” specific˘ am dac˘ a fereastra de dialog creat˘ a va fi modal˘ a (true) sau nemodal˘ a (false . se poate realiza folosind una din urm˘ atoarele abord˘ ari generale: • obiectul care reprezint˘ a dialogul poate s˘ a trateze evenimentele generate de componentele de pe suprafat ¸a s˘ a¸ si s˘ a seteze valorile unor variabile accesibile ale ferestrei p˘ arinte ˆ ın momentul ˆ ın care dialogul este ˆ ıncheiat. FOLOSIREA FERESTRELOR 237 Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a la fereastra p˘ arinte. Cele dou˘ a ferestre vor ar˘ ata ca ˆ ın imaginile de mai jos: Fereastra principal˘ a Fereastra de dialog Listing 9. • obiectul care creeaz˘ a dialogul (fereastra p˘ arinte) s˘ a se ˆ ınregistreze ca ascult˘ ator al evenimentelor de la butoanele care determin˘ aˆ ıncheierea dialogului.9. de exemplu. // Fereastra principala class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { . o fereastr˘ a de dialog modal˘ a pentru introducerea unui ¸ sir de caractere.*. va primi ¸ sirul de caractere introdus ¸ si ˆ ısi va modifica titlul ca fiind acesta.valoarea implicit˘ a). Crearea unei ferestre de dialog este relativ simpla ¸ si se realizeaz˘ a prin derivarea clasei Dialog. pentru ca aceasta din urm˘ a s˘ a poat˘ a folosi datele introduse (sau opt ¸iunea specificata) ˆ ın caseta de dialog. Comunicarea dintre fereastra de dialog ¸ si fereastra sa p˘ arinte. iar fereastra de dialog s˘ a ofere metode publice prin care datele introduse s˘ a fie preluate din exterior.

titlu . this . } }) . .238 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. private Button ok . addActionListener ( this ) . b . public FerDialog ( Frame parinte . if ( titlu == null ) return . } } // Fereastra de dialog class FerDialog extends Dialog implements ActionListener { public String raspuns = null . Panel panel = new Panel () . String titlu . setSize (300 . CENTER ) . exit (0) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { raspuns = null . setLayout ( new FlowLayout () ) . text = new TextField ( " " . dispose () . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . Button b = new Button ( " Schimba titlul " ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FerDialog d = new FerDialog ( this . add ( text . raspuns . 30) . add ( b ) . true ) . String titlu = d . setTitle ( titlu ) . cancel . modala ) . boolean modala ) { super ( parinte . BorderLayout . } }) . ok = new Button ( " OK " ) . private TextField text . INTERFAT ¸ A GRAFICA public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . 80) . this . " Dati titlul " .

else raspuns = null . addActionListener ( this ) . if ( sursa == ok || sursa == text ) raspuns = text . text . panel .5. BorderLayout .awt pune la dispozitie ¸ si un tip de fereastr˘ a de dialog folosit˘ a pentru selectarea unui nume de fi¸ sier ˆ ın vederea ˆ ınc˘ arc˘ arii sau salv˘ arii unui fi¸ sier: clasa FileDialog. dar forma ˆ ın care vor fi afi¸ sate este specific˘ a platformei pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. add ( panel . FOLOSIREA FERESTRELOR cancel = new Button ( " Cancel " ) . pack () . show () . SOUTH ) . derivat˘ a din Dialog. f . cancel . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object sursa = e . dispose () . getText () . show () . addActionListener ( this ) . add ( ok ) . ok . Instant ¸ele acestei clase au un comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea platformelor de lucru. getSource () . } } // Clasa principala public class TestDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . add ( cancel ) . panel .4 Clasa FileDialog Pachetul java. addActionListener ( this ) . } } 239 9.5. Constructorii clasei sunt: FileDialog(Frame parinte) .9.

class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”mod” specific˘ am dac˘ a ˆ ınc˘ arc˘ am sau salv˘ am un fi¸ sier. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { .*. S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ın care vom alege. // Dialog pentru incarcarea unui fisier new FileDialog(parinte.LOAD). import java . Numele fi¸ sierului ales va fi afi¸ sat la consol˘ a.*.240 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. valorile pe care le poate lua acest argument sunt: • FileDialog. String titlu.SAVE).LOAD . Dup˘ a selectarea unui fi¸ sier ea va fi facut˘ a automat invizibil˘ a. pentru stabilirea unui criteriu de filtrare setFilenameFilter. String titlu) FileDialog(Frame parinte. Listing 9. Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite de la superclasa Dialog clasa FileDialog mai cont ¸ine metode pentru obt ¸inerea numelui fi¸ sierului sau directorului selectat getFile. Directorul init ¸ial este directorul curent. this . awt .pentru ˆ ınc˘ arcare. iar numele implicit este TestFileDialog. import java . event . FileDialog.SAVE . La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil. boolean mod) Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a ferestrei p˘ arinte. caseta de dialog va fi modal˘ a. atunci va fi nemodal˘ a. FileDialog.*. awt . io . INTERFAT ¸ A GRAFICA FileDialog(Frame parinte. Dac˘ a afi¸ sarea se face cu setVisible(true).16: Folosirea unei ferestre de dialog import java . "Alegere fisier". un fi¸ sier cu extensia ”java”.java. "Salvare fisier". prin intermediul unui obiect FileDialog. Dac˘ a afi¸ sarea sa se face cu show. etc. // Dialog pentru salvarea unui fisier new FileDialog(parinte. respectiv • FileDialog. getDirectory.pentru salvare.

Button b = new Button ( " Alege fisier " ) . FOLOSIREA FERESTRELOR public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . String numeFis ) { return ( numeFis . setFile ( " TestFileDialog . println ( " Fisierul ales este : " + fd . setDirectory ( " . System . } 241 public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FileDialog fd = new FileDialog ( this . getFile () ) . // Afisam fereastra de dialog ( modala ) fd . b . endsWith ( " . // Stabilim numele implicit fd .9. BorderLayout . FileDialog . setFilenameFilter ( new FilenameFilter () { public boolean accept ( File dir . add (b . show () . show () . java " ) . } } Clasa FileDialog este folosit˘ a mai rar deoarece ˆ ın Swing exist˘ a clasa JFileChooser care ofer˘ a mai multe facilit˘ a¸ ti ¸ si prin urmare va constitui prima opt ¸iune ˆ ıntr-o aplicat ¸ie cu intefat ¸˘ a grafic˘ a. out . " ) . pack () . java " ) ) . exit (0) . addActionListener ( this ) . // Stabilim directorul curent fd . } }) . LOAD ) . f . CENTER ) . } }) . .5. // Specificam filtrul fd . " Alegeti un fisier " . } } public class TestFileDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) .

242 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. • Meniuri de context (popup): sunt meniuri invizbile asociate unei ferestre ¸ si care se activeaz˘ a uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. CheckBoxMenuItem. O alt˘ a diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de meniurile fixe const˘ aˆ ın faptul c˘ a meniurile de context nu sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. vom referi uneori bara de meniuri a unei ferestre ca fiind meniul ferestrei. aceste meniuri cont ¸in articole ce pot fi selectate. Prin abuz de limbaj. Meniul Edit cont ¸ine la rˆ andul lui alt meniu (submeniu) Options. La rˆ andul lor. In modelul AWT obiectele care reprezint˘ a bare de meniuri sunt reprezentate ca instant ¸e al clasei MenuBar. care sunt de fapt meniurile derulante propriu-zise. acestea pot cont ¸ine obiecte de tip MenuItem. . componentele unui meniu reprezint˘ a instant ¸e ale unor clase derivate din superclasa abstract˘ a MenuComponent. Aceast˘ a except ¸ie este facut˘ a deoarece unele platforme grafice limiteaz˘ a capabilit˘ a¸ tile unui meniu. O fereastr˘ a poate avea un singur meniu fix. La rˆ andul lor. Un obiect de tip MenuBar cont ¸ine obiecte de tip Menu. dar ¸ si alte obiecte de tip Menu (submeniuri). articolul Undo ¸ si dou˘ a comutatoare Bold ¸ si Italic. In figura de mai jos este pus˘ aˆ ın evident ¸˘ a alc˘ atuirea unui meniu fix: Exemplul de mai sus cont ¸ine o bar˘ a de meniuri format˘ a din dou˘ a meniuri principale File ¸ si Edit. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9.6 Folosirea meniurilor Spre deosebire de celelalte obiecte grafice care deriv˘ a din clasa Component. comutatoare sau alte meniuri (submeniuri). Meniurile pot fi grupate ˆ ın dou˘ a categorii: • Meniuri fixe (vizibile permanent): sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri ce cont ¸ine cˆ ate un meniu pentru fiecare intrare a sa.

adaptˆ and conceptul de bar˘ a de meniuri la platforma curent˘ a de lucru. pentru a lega bara de meniuri la o anumit˘ a fereastra trebuie apelat˘ a metoda setMenuBar din clasa Frame. dintre care amintim getName. meniurile sunt ata¸ sate ferestrelor. cu sintaxa ¸ si semnificat ¸iile uzuale. Ata¸ sarea unei bare de meniuri la o fereastr˘ a se face prin metoda addMenuBar a clasei Frame. . // Crearea barei de meniuri MenuBar mb = new MenuBar(). 9. mai precis obiectelor de tip Frame. Cel mai adesea. getFont.6. fiind similar˘ a celeilalte superclase abstracte Component. setFont. acestea implementˆ and interfat ¸˘ a MenuContainer. setName. MenuComponent cont ¸ine metode cu caracter general. Dup˘ a cum am mai spus.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri S˘ a vedem ˆ ın continuare care este ierarhia claselor folosite ˆ ın lucrul cu meniuri ¸ si s˘ a analiz˘ am pe rˆ and aceste clase: Clasa MenuComponent este o clasa abstract˘ a din care sunt extinse toate celelalte clase folosite la crearea de meniuri.6.9. o component˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a MenuContainer. Clasa MenuBar permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru de tip Frame. FOLOSIREA MENIURILOR 243 Pentru a putea cont ¸ine un meniu.

ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pot fi instant ¸e ale uneia din clasele MenuItem. // Atasarea barei de meniuri la o fereastra Frame f = new Frame("Fereastra cu meniu"). Clasa Menu permite crearea unui meniu derulant ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. ˆ ınsot ¸it˘ a eventual de un accelerator (obiect de tip MenuShortcut) ce reprezint˘ a combinat ¸ia de taste cu care articolul poate fi apelat rapid (vezi ”Acceleratori”). cum sunt ”Open”. ”Exit”. Obiectele acestei clase descriu a¸ sadar opt ¸iunile individuale ale meniurilor derulante. Opt ¸ional. ”Close”. O instant ¸˘ a a clasei MenuItem reprezint˘ a de fapt un buton sau un comutator.addMenuBar(mb). act ¸ionarea articolului determinˆ and trecerea sa dintr-o stare ˆ ın alta. INTERFAT ¸ A GRAFICA // Adaugarea meniurilor derulante la bara de meniuri . f. la invalidarea sa.. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a poate fi deschis ¸ si deplasat cu mouse-ul (dragged) ˆ ıntr-o alt˘ a pozit ¸ie decˆ at cea original˘ a (”rupt” din pozit ¸ia sa). La validarea unui comutator ˆ ın dreptul etichetei sale va fi afi¸ sat un simbol grafic care indic˘ a acest lucru. un meniu poate fi declarat ca fiind tear-off. Articolele dintr-un meniu trebuie s˘ a apart ¸in˘ a clasei MenuItem. . Acest mecanism este dependent de platform˘ a¸ si poate fi ignorat pe unele dintre ele. Orice articol al unui meniu trebuie s˘ a fie o instant ¸a a clasei MenuItem. Clasa CheckboxMenuItem implementeaz˘ aˆ ıntr-un meniu articole de tip comutator . care este de fapt numele s˘ au ce va fi afi¸ sat pe bara de meniuri.. ambele implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable.244 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Fiecare meniu are o etichet˘ a. etc. Clasa CheckboxMenuItem are aceea¸ si funct ¸ionalitate cu cea a casetelor de validare de tip Checkbox. cu o anumit˘ a etichet˘ a care va ap˘ area ˆ ın meniu. Menu sau CheckboxMenuItem.care au dou˘ a st˘ ari logice (validat/nevalidat). simbolul grafic respectiv va disp˘ area.

optiuni . add ( new MenuItem ( " Undo " ) ) . add ( new MenuItem ( " Close " ) ) . editare . public class TestMenu { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Menu " ) .*.17: Crearea unui meniu import java . add ( new MenuItem ( " Open " ) ) . MenuBar mb = new MenuBar () . editare . addSeparator () . add ( editare ) . add ( new MenuItem ( " Copy " ) ) . editare . add ( new MenuItem ( " Paste " ) ) . editare . optiuni .9. awt . mb . Menu fisier = new Menu ( " File " ) . editare . import java . add ( new CheckboxMenuItem ( " Italic " ) ) . show () . fisier . fisier . Menu editare = new Menu ( " Edit " ) . fisier . optiuni . add ( optiuni ) . f . add ( new MenuItem ( " Cut " ) ) . FOLOSIREA MENIURILOR 245 S˘ a vedem ˆ ın continuare cum ar ar˘ ata un program care construie¸ ste un meniu ca ˆ ın figura prezentat˘ a anterior: Listing 9. addSeparator () . add ( new CheckboxMenuItem ( " Bold " ) ) . fisier . setMenuBar ( mb ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . Menu optiuni = new Menu ( " Options " ) . add ( fisier ) . f . } } . 100) . mb .*. event .6. f . awt . setSize (200 .

ceea ce face posibil ca unui buton de pe suprafat ¸a de afi¸ sare s˘ aˆ ıi corespund˘ a o opt ¸iune dintr-un meniu. fie ItemEvent pentru comutatoarele CheckboxMenuItem. ceea ce u¸ sureaz˘ a munca ˆ ın cazul ˆ ın care ierarhia de meniuri este complex˘ a. Fiec˘ arui meniu ˆ ıi putem asocia un obiect receptor diferit. public class TestMenuEvent extends Frame implements ActionListener . . awt . awt . ItemListener { public TestMenuEvent ( String titlu ) { super ( titlu ) . tratarea evenimentului corespunz˘ ator ap˘ asarii butonului. sau alegerii opt ¸iunii. A¸ sadar. Listing 9. Choice.246 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. import java . tratarea evenimentelor generate de obiecte de tip MenuItem este identic˘ a cu tratarea butoanelor.SELECTED ¸ si ItemEvent.*. Pentru a realiza leg˘ atura ˆ ıntre obiectul meniu ¸ si obiectul de tip listener trebuie s˘ a adaug˘ am receptorul ˆ ın lista de ascult˘ atori a meniului respectiv. respectiv addItemListener.18: Tratarea evenimentelor unui meniu import java . A¸ sadar. ambele cu acela¸ si nume. event . folosind metodele addActionListener. MenuBar mb = new MenuBar () . CheckboxMenuItem check = new CheckboxMenuItem ( " Check me " ) . ˆ ıntocmai ca pe orice component˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9.*. respectiv itemStatChanged. CheckBox. Obiectele de tip CheckboxMenuItem tip se g˘ asesc ˆ ıntr-o categorie comun˘ a cu List.DESELECTED. Menu test = new Menu ( " Test " ) . Tipul de operatie selectare / deselectare este codificat ˆ ın evenimentul generat de cˆ ampurile statice ItemEvent.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri La alegerea unei opt ¸iuni dintr-un meniu se genereaz˘ a fie un eveniment de tip ActionEvent dac˘ a articolul respectiv este de tip MenuItem. pentru a activa opt ¸iunile unui meniu trebuie implementate interfat ¸ele ActionListener sau/¸ si ItemListener ˆ ın cadrul obiectelor care trebuie s˘ a specifice codul ce va fi executat la alegerea unei opt ¸iuni ¸ si implementate metodele actionPerformed. toate implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable ¸ si deci tratarea lor va fi f˘ acut˘ a la fel. f˘ acˆ andu-se o singur˘ a dat˘ aˆ ıntr-o clas˘ a care este ˆ ınregistrat˘ a ca receptor atˆ at la buton cˆ at ¸ si la meniu.6.

mb . else setTitle ( " Not checked ! " ) .6. exit (0) . Button btnExit = new Button ( " Exit " ) . f . show () . equals ( " Exit " ) ) System . } public static void main ( String args []) { TestMenuEvent f = new TestMenuEvent ( " Tratare evenimente meniuri " ) .1 ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei PopupMenu. btnExit . addSeparator () . getStateChange () == ItemEvent . setMenuBar ( mb ) . add ( btnExit . 200) . test . subclas˘ a direct˘ a a clasei Menu. setSize (300 .9. BorderLayout . SELECTED ) setTitle ( " Checked ! " ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . test .3 Meniuri de context (popup) Au fost introduse ˆ ıncepˆ and cu AWT 1.6. Sunt meniuri invizibile care sunt activate uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. addActionListener ( this ) . if ( command . SOUTH ) . addActionListener ( this ) . add ( check ) . show () . fiind . getActionCommand () . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Valabila si pentru meniu si pentru buton String command = e . } } 247 9. test . } public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { if ( e . check . add ( test ) . FOLOSIREA MENIURILOR test . addItemListener ( this ) .

fereastra.add(popup2).add(new MenuItem("New")). reprezint˘ a instant ¸a ferestrei ˆ ın care se va afi¸ sa meniul. Afi¸ sarea meniului de context se face prin metoda show: popup.add(popup1). Aceasta este isPopupTrigger ¸ si este definit˘ aˆ ın clasa MouseEvent. exist˘ a o metod˘ a care determin˘ a dac˘ a un eveniment de tip MouseEvent poate fi responsabil cu deschiderea unui meniu de context. popup. popup.248 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. fereastra. int x. Dup˘ aˆ ınchiderea acestuia. De obicei. trebuie s˘ a le definim pe toate ¸ si. Metodele de ad˘ augare a articolelor unui meniu de context sunt mo¸ stenite ˆ ıntocmai de la meniurile fixe. Tratarea evenimentelor generate de un meniu popup se realizeaz˘ a identic ca pentru meniurile fixe.remove(popup1).add(new MenuItem("Edit")).. Meniurile de context nu se adaug˘ a la un alt meniu (bar˘ a sau sub-meniu) ci se ata¸ seaz˘ a la o component˘ a (de obicei la o fereastr˘ a) prin metoda add a acesteia. popup. vom ad˘ auga ferestrei meniul corespunz˘ ator dup˘ a care ˆ ıl vom face vizibil.. PopupMenu popup = new PopupMenu("Options").addSeparator(). la un moment dat. int y) ¸ si este de obicei rezultatul ap˘ asarii unui buton al mouse-ului. Argumentul ”origine” reprezint˘ a componenta fat ¸˘ a de originile c˘ areia se va calcula pozit ¸ia de afi¸ sare a meniului popup. . popup.add(new MenuItem("Exit")). In cazul cˆ and avem mai multe meniuri popup pe care vrem s˘ a le folosim ˆ ıntr-o fereastr˘ a. .show(Component origine. In exemplul de mai jos. Deoarece interact ¸iunea cu mouse-ul este dependent˘ a de platforma de lucru. Pozit ¸ionarea ¸ si afi¸ sarea meniului este ˆ ıns˘ a responsabilitatea programatorului. vom crea un meniu de contex pe care ˆ ıl vom activa la ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului pe suprafat ¸a ferestrei principale. pentru a avea acces rapid la meniu. vom ”rupe” leg˘ atura ˆ ıntre fereastr˘ a¸ si meniu prin instruct ¸iunea remove: fereastra. INTERFAT ¸ A GRAFICA afi¸ sate la pozit ¸ia la care se g˘ asea mouse-ul ˆ ın momentul ap˘ as˘ arii butonului s˘ au drept.

FOLOSIREA MENIURILOR Listing 9. if ( command . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . getActionCommand () . } public void mouseReleased ( MouseEvent e ) { if ( e . awt . popup .9. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . // Pozitia meniului va fi relativa la fereastra private Component origin . equals ( " Exit " ) ) System . event . exit (0) . this .19: Folosirea unui meniu de context (popup) import java . show ( origin . getX () . addSeparator () . e . isPopupTrigger () ) popup . 249 . this .*. isPopupTrigger () ) popup . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mousePressed ( MouseEvent e ) { if ( e . e . // Cream meniul popup popup = new PopupMenu ( " Options " ) . } }) . popup . import java . add ( popup ) . popup . setSize (300 . 300) .6. show ( origin . popup . exit (0) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt . getY () ) . getX () . e . } }) . getY () ) . addActionListener ( this ) . origin = this . add ( new MenuItem ( " New " ) ) . add ( new MenuItem ( " Edit " ) ) . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Definim meniul popup al ferestrei private PopupMenu popup .*. e . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . // atasam meniul popup ferestrei popup .

new MenuShortcut(KeyEvent. f . INTERFAT ¸ A GRAFICA public class TestPopupMenu { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " PopupMenu " ) .6. oric˘ arui obiect de tip MenuItem ˆ ıi poate fi asociat un obiect de tip accelerator. } } 9. 9. true). // Ctrl+P new MenuItem("Print". // Ctrl+Shift+P new MenuItem("Preview". . ca ˆ ın exemplele de mai jos: // Ctrl+O new MenuItem("Open". precum ¸ si modul de tratare a evenimentelor generate. ˆ ın care s˘ a fie puse ˆ ın evidentt ¸˘ a cˆ at mai multe din particularit˘ a¸ tile acestora. new MenuShortcut(’p’).250 } } ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. show () .VK_O)). Astfel.7 Folosirea componentelor AWT In continuare vor fi date exemple de folosire ale componentelor AWT. definit prin intermediul clasei MenuShortcut. MenuShortcut accelerator). Singurele combinat ¸ii de taste care pot juca rolul acceleratorilor sunt: Ctrl + Tasta sau Ctrl + Shift + Tasta. Atribuirea unui accelerator la un articol al unui meniu poate fi realizat˘ a prin constructorul obiectelor de tip MenuItem ˆ ın forma: MenuItem(String eticheta.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) Pentru articolele unui menu este posibil˘ a specificarea unor combinat ¸ii de taste numite acceleratori (shortcuts) care s˘ a permit˘ a accesarea direct˘ a. a opt ¸iunilor dintr-un meniu. new MenuShortcut(’p’)). prin intermediul tastaturii.

setBackground ( Color . Listing 9. 20) ) . blue ) . .*. RIGHT ) . O etichet˘ a este format˘ a dintr-o singur˘ a linie de text static ce nu poate fi modificat de c˘ atre utilizator. setFont ( new Font ( " Dialog " . CENTER ) . EAST ) . nord = new Label ( " Nord " .9. 14) ) .1 Clasa Label Un obiect de tip Label (etichet˘ a) reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui text pe o suprafat ¸a de afi¸ sare.7. setForeground ( Color . setFont ( new Font ( " Arial " . f . BorderLayout . vest . add ( sud . Label . public class TestLabel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Label " ) . add ( nord . f . setFont ( new Font ( " Dialog " . centru . sud = new Label ( " Sud " . f . WEST ) . vest = new Label ( " Vest " . ITALIC . vest . LEFT ) . est = new Label ( " Est " . Label . CENTER ) . Label . BorderLayout . awt . Font . NORTH ) . ITALIC . centru . Label . est . BorderLayout . BorderLayout . setForeground ( Color . Label .20: Folosirea clasei Label import java . CENTER ) . sud . BOLD . Label nord . nord . add ( est . centru . est . 14) ) . Font . add ( vest . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 251 9. SOUTH ) . dar poate fi modificat din program. red ) . Font . sud .7. yellow ) . centru = new Label ( " Centru " . f .

. f . pack () . show () . 70) .252 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. awt .*.2 Clasa Button Un obiect de tip Button reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui buton etichetat pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . event . Listing 9. awt . BOLD . 50 . INTERFAT ¸ A GRAFICA f . b1 . setLayout ( null ) . exit (0) .21: Folosirea clasei Button import java . setSize (200 .7. } }) . b1 . 120) . this . 14) ) . } } 9. 30 . Font . CENTER ) . setBounds (30 . import java .*. BorderLayout . add ( centru . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . f . Button b1 = new Button ( " OK " ) . Textul etichetei este format dintr-o singur˘ a linie. setFont ( new Font ( " Arial " .

System . b1 . equals ( " OK " ) ) setTitle ( " Confirmare ! " ) . addActionListener ( this ) . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . addActionListener ( this ) . 70 . b2 . out . b2 . show () . getActionCommand () .9. add ( b1 ) . 50) . equals ( " Cancel " ) ) setTitle ( " Anulare ! " ) . 30 . orange ) . . setBounds (100 . if ( command . Act ¸iunea utilizatorului asupra unui comutator ˆ ıl trece pe acesta ˆ ın starea complementar˘ a celei ˆ ın care se g˘ asea.7. } } 253 9. f . } } public class TestButton { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Button " ) . setBackground ( Color . else if ( command . println ( e ) .7. } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . setForeground ( Color .3 Clasa Checkbox Un obiect de tip Checkbox (comutator) reprezint˘ a o component˘ a care se poate g˘ asi ˆ ın dou˘ a st˘ ari: ”selectat˘ a” sau ”neselectat˘ a” (on/off). add ( b2 ) . b2 . Este folosit pentru a prelua o anumit˘ a opt ¸iune de la utilizator. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT b1 . blue ) .

add ( cbx1 ) . label2 = new Label ( " " ) . setBackground ( Color . label2 . cbx1 = new Checkbox ( " cascaval " ) . cbx2 . orange ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. } }) . import java . Label . cbx2 = new Checkbox ( " sunca " ) . label1 = new Label ( " Ingrediente Pizza : " . add ( cbx3 ) . add ( label2 ) . private Checkbox cbx1 . exit (0) . add ( cbx2 ) . awt . cbx3 = new Checkbox ( " ardei " ) . cbx3 . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . . add ( label1 ) . setLayout ( new GridLayout (5 . CENTER ) .*.*. setBackground ( Color . lightGray ) .22: Folosirea clasei Checkbox import java . awt . label1 .254 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. event . 1) ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . label2 . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . this .

append ( " cascaval " ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 255 setSize (200 .9. cbx1 . getState () == true ) ingrediente . oferind doar o modalitate de grupare a componentelor de tip Checkbox. } } 9. show () . cbx3 . Uzual.4 Clasa CheckboxGroup Un obiect de tip CheckboxGroup define¸ ste un grup de comutatoare din care doar unul poate fi selectat. addItemListener ( this ) . getState () == true ) ingrediente . f .7. getState () == true ) ingrediente . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { StringBuffer ingrediente = new StringBuffer () . 200) . cbx2 . append ( " ardei " ) . Aceast˘ a clas˘ a nu este derivat˘ a din Component.7. if ( cbx1 . addItemListener ( this ) . . aceste componente se mai numesc butoane radio. } } public class TestCheckbox { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Checkbox " ) . toString () ) . append ( " sunca " ) . label2 . setText ( ingrediente . if ( cbx2 . addItemListener ( this ) . if ( cbx3 .

cbx2 = new Checkbox ( " Discovery " . private CheckboxGroup cbg . setBackground ( Color . } }) . add ( cbx1 ) . label1 . Label . CENTER ) . false ) .*. setLayout ( new GridLayout (5 . setBackground ( Color . cbx3 . cbg . awt . awt . cbg . cbg = new CheckboxGroup () . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. add ( label2 ) .23: Folosirea clasei CheckboxGroup import java . false ) . label2 = new Label ( " " .256 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. private Checkbox cbx1 . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . event . cbg . false ) . lightGray ) . label2 . . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . cbx1 = new Checkbox ( " HBO " .*. import java . orange ) . CENTER ) . add ( label1 ) . Label . cbx2 . label2 . label1 = new Label ( " Alegeti postul TV " . 1) ) . cbx3 = new Checkbox ( " MTV " . this . exit (0) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 .

La un moment dat. addItemListener ( this ) . } } public class TestCheckboxGroup { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " CheckboxGroup " ) . getLabel () ) . addItemListener ( this ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT add ( cbx2 ) . show () . cbx1 . addItemListener ( this ) .9. pentru ca utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o anumit˘ a opt ¸iune. if ( cbx != null ) label2 . setSize (200 . cbx3 . f . cbx2 . getS e lec ted Che ck box () . din ˆ ıntreaga list˘ a doar o singur˘ a opt ¸iune este vizibil˘ a. 200) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { Checkbox cbx = cbg . add ( cbx3 ) .7. } } 257 9. setText ( cbx .7. cea selectat˘ aˆ ın momentul curent.5 Clasa Choice Un obiect de tip Choice define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni din care utilizatorul poate selecta una singur˘ a. . O component˘ a Choice este ˆ ınsot ¸it˘ a de un buton etichetat cu o sageat˘ a vertical˘ a la ap˘ asarea c˘ aruia este afi¸ sat˘ aˆ ıntreaga sa list˘ a de elemente.

. green ) . break . setSize (200 . label = new Label ( " Alegeti culoarea " ) . exit (0) . blue ) . label . setBackground ( Color . setLayout ( new GridLayout (4 . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . culori .258 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. red ) . select ( " Rosu " ) . case 1: label . red ) . add ( label ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . event . setBackground ( Color . add ( " Verde " ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . this . getSelectedIndex () ) { case 0: label . case 2: label . add ( " Rosu " ) .*. culori . 1) ) .24: Folosirea clasei Choice import java . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. } }) . setBackground ( Color .*. setBackground ( Color . culori . add ( culori ) . break . 100) . awt . add ( " Albastru " ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . private Choice culori . awt . culori . culori = new Choice () . culori . addItemListener ( this ) . import java .

awt .*.7. import java .6 Clasa List Un obiect de tip List define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni care poate fi setat˘ a astfel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o singur˘ a opt ¸iune sau mai multe. Listing 9. } } 259 9. Toate elementele listei sunt vizibile ˆ ın limita dimensiunilor grafice ale componentei. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . f .25: Folosirea clasei List import java . this . private List culori . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } } } public class TestChoice { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Choice " ) .9. event .*. addWindowListener ( new WindowAdapter () { . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label .7. show () . awt .

} } . Label . add ( " Albastru " ) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . f . CENTER ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " . break . break . setSize (200 . culori . label . setLayout ( new GridLayout (2 . add ( label ) . red ) . case 2: label . addItemListener ( this ) . show () . 1) ) . 200) . setBackground ( Color . exit (0) . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . culori = new List (3) . setBackground ( Color . add ( " Verde " ) . green ) . } }) . getSelectedIndex () ) { case 0: label . case 1: label . blue ) . culori . setBackground ( Color . } } } public class TestList { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " List " ) . culori .260 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. add ( culori ) . culori . setBackground ( Color . red ) . add ( " Rosu " ) . culori . select (3) .

*. 0 . scroll . Listing 9. add ( valoare ) . 80) . setBackground ( Color . add ( scroll ) . valoare .7 Clasa ScrollBar Un obiect de tip Scrollbar define¸ ste o bar˘ a de defilare pe vertical˘ a sau orizontal˘ a. private Label valoare . } }) . 0 . 101) . exit (0) . setSize (200 .9. scroll = new Scrollbar ( Scrollbar . Label . Este util˘ a pentru punerea la dispozit ¸ia utilizatorului a unei modalit˘ a¸ ti sugestive de a alege o anumit˘ a valoare dintr-un interval. addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . awt . event .*. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setLayout ( new GridLayout (2 .7. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 261 9. } // Metoda interfetei Adju st me ntL is te ne r .7. 1) ) . valoare = new Label ( " " . lightGray ) . import java . this . add Adjus tmen tLis t e n e r ( this ) . class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar scroll . HORIZONTAL . CENTER ) . awt .26: Folosirea clasei ScrollBar import java . 1 .

*.262 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. . show () .*. event . import java . awt .8 Clasa ScrollPane Un obiect de tip ScrollPane permite ata¸ sarea unor bare de defilare (orizontal˘ a¸ ssi/sau vertical˘ a) oric˘ arei componente grafice. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void ad ju st m e n t V a lu eC ha n g e d ( AdjustmentEvent e ) { valoare . setText ( scroll . exit (0) .7. Listing 9. } } public class TestScrollbar { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Scrollbar " ) .27: Folosirea clasei ScrollPane import java . } } 9. awt . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . private List list . cum ar fi listele (obiecte din clasa List). f . this . getValue () + " % " ) . Acest lucru este util pentru acele componente care nu au implementat˘ a funct ¸ionalitatea de defilare automat˘ a. class Fereastra extends Frame { private ScrollPane sp .

list . . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } }) .9 Clasa TextField Un obiect de tip TextField define¸ ste un control de editare a textului pe o singur˘ a linie. } } public class TestScrollPane { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " ScrollPane " ) . list . add ( " Duminica " ) . 200) . CENTER ) .7. select (1) . list . list . show () . add ( " Sambata " ) . list = new List (7) . list . setSize (200 . list . add ( " Vineri " ) . list . add ( " Joi " ) . add ( list ) .9. add ( " Miercuri " ) . f . add ( sp . Este util pentru interogarea utilizatorului asupra unor valori. sp = new ScrollPane ( ScrollPane . SC ROLLBAR S_ALWAY S ) . } } 263 9. BorderLayout . sp .7. add ( " Luni " ) . list . add ( " Marti " ) .

1) ) .28: Folosirea clasei TextField import java . } }) . p2 . parola .*. class Fereastra extends Frame implements TextListener { private TextField nume . this . add ( nume ) . add ( p1 ) . p1 . add ( p2 ) . nume . 10) . LEFT ) ) . parola = new TextField ( " " . acces = new Label ( " Introduceti numele si parola ! " . Panel p2 = new Panel () . nume = new TextField ( " " . setBackground ( Color . p1 . awt . addTextListener ( this ) . add ( new Label ( " Parola : " ) ) . parola . private Label acces . Panel p1 = new Panel () . setSize (350 .*. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. event . 100) . setEchoChar ( ’* ’) . p2 . add ( acces ) . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . add ( parola ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . 30) . awt . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . PWD = " java " . import java . exit (0) .264 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. private static final String UID = " Duke " . add ( new Label ( " Nume : " ) ) . addTextListener ( this ) . CENTER ) . setLayout ( new GridLayout (3 . p2 . parola . } . lightGray ) . LEFT ) ) . Label . p1 .

getText () . length () == 0 || parola . setText ( " Acces interzis ! " ) .7. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 265 // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( nume . getText () .*. getText () . equals ( UID ) && parola . } } public class TestTextField { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextField " ) . setText ( " " ) . introducerea unor comentarii. Listing 9. getText () . show () . else acces . awt . equals ( PWD ) ) acces . length () == 0) { acces .9. Este util pentru editarea de texte. f . return . setText ( " Acces permis ! " ) . } } 9. } if ( nume .7.10 Clasa TextArea Un obiect de tip TextArea define¸ ste un control de editare a textului pe mai multe linii. . etc .29: Folosirea clasei TextArea import java .

length () == 0) salvare . 30 . nume = new TextField ( " " . 12) . S C RO L L BA R S _ VE R T I C A L _ O N L Y ) . } // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( text . this . BorderLayout . BorderLayout . SOUTH ) . addTextListener ( this ) . ActionListener { private TextArea text . add ( nume ) . TextArea . exit (0) .266 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. event . setBackground ( Color . CENTER ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt . import java . getText () . private Button salvare . salvare = new Button ( " Salveaza text " ) . . setSize (300 . io . lightGray ) . salvare . Panel fisier = new Panel () . fisier .*. text . fisier . addActionLi stener ( this ) . private TextField nume . NORTH ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA import java . class Fereastra extends Frame implements TextListener . add ( salvare . 10 . add ( text .*. add ( fisier . length () == 0 || nume . salvare . setEnabled ( false ) . else salvare . add ( new Label ( " Fisier : " ) ) . 200) . } }) . BorderLayout . text = new TextArea ( " " . setEnabled ( false ) . setEnabled ( true ) . getText () . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .

} catch ( IOException ex ) { ex . text .9. print ( continut ) . out . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String continut = text . show () . } } 267 . f . close () . printStackTrace () . out . requestFocus () . getText () .7. } } } public class TestTextArea { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextArea " ) . try { PrintWriter out = new PrintWriter ( new FileWriter ( nume . getText () ) ) .

INTERFAT ¸ A GRAFICA .268 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

• la operat ¸ii de minimizare. Aceast˘ a desenare include componentele standard folosite ˆ ın aplicat ¸ie precum ¸ si cele definite de c˘ atre programator. Act ¸iunea acestei metode se realizeaz˘ aˆ ın trei pa¸ si: 1.Deseneaz˘ a o component˘ a.Capitolul 10 Desenarea 10. maximizare. • ca r˘ aspuns al unei solicit˘ ari explicite a programului.1 Conceptul de desenare Un program Java care are interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul trebuie s˘ a deseneze pe ecran toate componentele sale care au o reprezentare vizual˘ a. Este o metod˘ a supradefinit˘ a de fiecare component˘ aˆ ın parte pentru a furniza reprezentarea sa grafic˘ a specific˘ a.Actualizeaz˘ a starea grafic˘ a a unei componente. Desenarea componentelor se face automat ¸ si este un proces care se execut˘ aˆ ın urm˘ atoarele situat ¸ii: • la afi¸ sarea pentru prima dat˘ a a unei componente. Metoda este apelat˘ a de fiecare dat˘ a cˆ and cont ¸inutul componentei trebuie desenat sau redesenat ¸ si nu va fi apelat˘ a explicit. 269 . • void update(Graphics g) . Metodele care controleaz˘ a procesul de desenare se g˘ asesc ˆ ın clasa Component ¸ si sunt urm˘ atoarele: • void paint(Graphics g) . ¸ sterge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare.

avˆ and ˆ ıns˘ a grij˘ a s˘ a apel˘ am ¸ si metoda superclasei care se ocup˘ a cu desenarea efectiv˘ a a componentei. Exist˘ a posibilitatea de a desena ¸ si ˆ ın afara metodei paint. 10. • void repaint() . Metoda paint este definit˘ aˆ ın superclasa Component ˆ ıns˘ a nu are nici o implementare ¸ si.clasa Graphics”). In exemplul de mai jos. pentru a crea o clas˘ a ce instant ¸iaz˘ a ferestre pentru o aplicat ¸ie demonstrativ˘ a (ˆ ın colt ¸ul stˆ anga sus este afi¸ sat textul ”Aplicatie DEMO”). singurul argument al metodelor paint ¸ si update este un obiect de tip Graphics. . 3.270 CAPITOLUL 10. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. stabile¸ ste culoarea (foreground) a componentei. Dup˘ a cum se observ˘ a. maximizare. Acesta reprezint˘ a contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a desenarea componentelor (vezi ”Contextul grafic de desenare . redefinim metoda paint pentru un obiect de tip Frame. apeleaz˘ a metoda paint pentru a redesena componenta. ˆ ın general apelat˘ a automat sau explicit cu metoda repaint ori de cˆ ate ori componenta respectiv˘ a trebuie redesenat˘ a.1. ˆ ıns˘ a aceste desene se vor pierde la prima operat ¸ie de minimizare. orice obiect grafic care dore¸ ste s˘ a se deseneze trebuie s˘ a o supradefineasc˘ a pentru a-¸ si crea propria sa reprezentare. din acest motiv. ˆ ıns˘ a putem modifica reprezentarea lor grafic˘ a prin crearea unei subclase ¸ si supradefinirea metodei paint. Atent ¸ie Toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸a de desenare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. DESENAREA 2. Componentele standard AWT au deja supradefinit˘ a aceast˘ a metod˘ a deci nu trebuie s˘ a ne preocupe desenarea lor.1 Metoda paint Dup˘ a cum am spus.Execut˘ a explicit un apel al metodei update pentru a actualiza reprezentarea grafic˘ a a unei componente. toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente.

g . } } 271 Observat ¸i c˘ a la orice redimensionare a ferestrei textul ”Aplicatie DEMO” va fi redesenat. setSize (200 . red ) . al c˘ arei scop este de a fi extins˘ a pentru a implementa . paint ( g ) . 100) . Java ofer˘ a ¸ si posibilitatea controlului la nivel de punct (pixel) pe dispozitivul grafic.clasa Canvas In afara posibilit˘ a¸ tii de a utiliza componente grafice standard. 11) ) .1. ci vor fi folosite clase dedicate acestui scop. drawString ( " Aplicatie DEMO " . setFont ( new Font ( " Arial " .2 Suprafet ¸e de desenare . } } public class TestPaint { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test paint " ) . f . Dac˘ a desenarea acestui text ar fi fost facut˘ a oriunde ˆ ın alt˘ a parte decˆ at ˆ ın metoda paint. respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafat ¸a unei componente. desenarea ˆ ın Java trebuie s˘ a se fac˘ a doar ˆ ın cadrul metodelor paint ale componentelor grafice.10. CONCEPTUL DE DESENARE Listing 10.1. In AWT a fost definit un tip special de component˘ a numit˘ a Canvas (pˆ anz˘ a de pictor). la prima redimensionare a ferestrei acesta s-ar pierde. 5 .*. Font . g . 35) . } public void paint ( Graphics g ) { // Apelam metoda paint a clasei Frame super . awt . A¸ sadar. show () . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . ˆ ın general nu se deseneaz˘ a la nivel de pixel direct pe suprafat ¸a ferestrelor sau a altor containere. BOLD . setColor ( Color . 10.1: Supradefinirea metodei paint import java . De¸ si este posibil. g .

} // Metodele folosite de gestionarii de pozitionare public Dimension getPreferredSize() { // Dimensiunea implicita a plansei .. sau mai bine zis a unei componente cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. unul sau mai multi constructori public Plansa() { .272 CAPITOLUL 10. A¸ sadar. • tratarea evenimentelor de tip FocusEvent. } // Metode de desenare a componentei public void paint(Graphics g) { . o plan¸ s˘ a este o suprafat ¸˘ a dreptunghiular˘ a de culoare alb˘ a. Dimensiunile sale implicite sunt 0 ¸ si. Concret. din acest motiv. • redefinirea metodelor getPreferredSize. sunt: • crearea unei plan¸ se de desenare. eventual getMinimumSize. KeyEvent.. eventual ¸ si getMinimumSize. deoarece acestea vor fi apelate de c˘ atre gestionarii de pozit ¸ionare. pe care se poate desena. este recomandat ca o plan¸ sa s˘ a redefineasca metoda getPreferredSize. • redefinirea metodei paint din clasa respectiv˘ a. ComponentEvent.Listener { //Eventual. Etapele uzuale care trebuie parcurse pentru crearea unui desen. Desenarea pe o plan¸ sa se face prin supradefinirea metodei paint a acesteia. DESENAREA obiecte grafice cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. MouseEvent. • ad˘ augarea plan¸ sei pe un container cu metoda add... dac˘ a este cazul. getMaximumSize. getMaximumSize. ele fiind utilizate doar ca suprafet ¸e de desenat sau ca fundal pentru animat ¸ie. Plan¸ sele nu pot cont ¸ine alte componente grafice. Canvas este o clas˘ a generic˘ a din care se deriveaz˘ a subclase pentru crearea suprafet ¸elor de desenare (plan¸ se). Definirea generic˘ a a unei plan¸ se are urm˘ atorul format: class Plansa extends Canvas implements .. adic˘ a o subclas˘ a a lui Canvas..

CONCEPTUL DE DESENARE return . g . } 273 S˘ a definim o plan¸ s˘ a pe care desen˘ am un p˘ atrat ¸ si cercul s˘ au circumscris. } public Dimension getPreferredSize () { . La fiecare click de mouse.index ]) . height ) . 100) . setColor ( color [1 . vom interschimba cele dou˘ a culori ˆ ıntre ele. 0 . drawRect (0 . private int index = 0. event .. height ) .*. dim . public Plansa () { this .1. } // Implementarea metodelor interfetelor de tip Listener . } public Dimension getMaximumSize() { return . red . g . dim . g . awt .. dim . import java . blue }. dim . class Plansa extends Canvas { Dimension dim = new Dimension (100 . setColor ( color [ index ]) . awt . } public void paint ( Graphics g ) { g .. colorate diferite.index .*. 0 . Listing 10.. width . } }) . } public Dimension getMinimumSize() { return . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { index = 1 .2: Folosirea clasei Canvas import java . fillOval (0 .. Color .10.. private Color color [] = { Color .... repaint () . width .

2 Contextul grafic de desenare Inainte ca utilizatorul s˘ a poat˘ a desena. transparente utilizatorului. } } 10. el trebuie s˘ a obt ¸in˘ a un context grafic de desenare pentru suprafat ¸a c˘ areia ˆ ıi apart ¸ine regiunea pe care se va desena. In general. } } public class TestCanvas { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Canvas " ) . add ( new Plansa () . Clasa Graphics pune la dispozit ¸ie metode pentru: • primitive grafice: desenarea de figuri geometrice. DESENAREA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . desenarea se poate face: • pe o port ¸iune de ecran. adic˘ a stabilirea: . show () . setSize (200 . } } CAPITOLUL 10. de fapt. un obiect prin intermediul c˘ aruia putem controla procesul de desenare a unui obiect. Un context grafic este. texte ¸ si imagini • stabilirea propriet˘ a¸ tilor contextului grafic. CENTER ) .274 return dim . • la imprimant˘ a sau •ˆ ıntr-o zon˘ a virtual˘ a de memorie. etc) metodele de desenare au implement˘ ari interne diferite. BorderLayout . plotter. 200) . imprimant˘ a. In funct ¸ie de dispozitivul fizic pe care se face afi¸ sarea (ecran. Un context grafic este specificat prin intermediul unui obiect de tip Graphics primit ca parametru ˆ ın metodele paint ¸ si update.

care permit desenarea de figuri geometrice ¸ si texte. Metode Color getColor() void setColor(Color c) Fontul de scriere a textelor Font getFont() void setFont(Font f) Originea coordonatelor translate(int x. Textul va fi desenat cu fontul ¸ si culoarea curente ale contextului grafic. y=20. In continuare. int y) Zona de decupare Shape getClip() (zona ˆ ın care sunt vizibile desenele) void setClip(Shape s) Modul de desenare void setXorMode(Color c) void setPaintMode(Color c) Proprietate Culoarea de desenare 10. etc. enumer˘ am aceste propriet˘ a¸ ti ¸ si metodele asociate lor din clasa Graphics. font. // Desenam la coordonatele x=10.2 Primitive grafice Prin primitive grafice ne vom referi ˆ ın continuare la metodele clasei Graphics. 275 10. 10. Desenarea textelor se face cu uzual cu metoda drawString care prime¸ ste ca argumente un ¸ sir ¸ si colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. CONTEXTUL GRAFIC DE DESENARE – culorii ¸ si fontului curente cu care se face desenarea. Desenarea figurilor geometrice se realizeaz˘ a cu urm˘ atoarele metode: .2.10.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic La orice tip de desenare parametrii legat ¸i de culoare. 20). – originii coordonatelor suprafet ¸ei de desenare. – suprafet ¸ei ˆ ın care sunt vizibile componentelor desenate. – modului de desenare. vor fi specificat ¸i pentru contextul grafic ˆ ın care se face desenarea ¸ si nu vor fi trimi¸ si ca argumente metodelor respective de desenare. drawString("Hello".2.

adic˘ a ”umplut” cu culoarea curent˘ a a contextului de desenare. 10. acest lucru realizˆ andu-se prin metoda setFont fie din clasa Component.3 Folosirea fonturilor Dup˘ a cum vazut. pentru a scrie un text pe ecran avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti. DESENAREA Metode drawLine drawPolyline Dreptunghi simplu drawRect fillRect clearRect Dreptunghi cu chenar draw3DRect ”ridicat” sau ”adˆ ancit” fill3DRect Dreptunghi cu colt ¸uri drawRoundRect retunjite fillRoundRect Poligon drawPolygon fillPolygon Oval (Elips˘ a drawOval fillOval Arc circular sau drawArc eliptic fillArc Metodele care ˆ ıncep cu ”fill” vor desena figuri geometrice care au interiorul colorat. Indiferent de modalitatea aleas˘ a. fie din Graphics.276 Figur˘ a geometric˘ a Linie CAPITOLUL 10. iar a doua s˘ a apel˘ am la metodele clasei Graphics de desenare a textelor. • Dimensiunea fontului: ˆ ın˘ alt ¸imea sa. Arial Bold Italic. etc. ˆ ınclinat (italic). Arial. putem specifica prin intermediul fonturilor cum s˘ a arate textul respectiv. • Familia din care face parte fontul: Helvetica. Cei mai important ¸i parametri ce caracterizeaz˘ a un font sunt: • Numele fontului: Helvetica Bold. cum ar fi Label. etc. • Stilul fontului: ˆ ıngro¸ sat (bold). Prima dintre acestea este s˘ a folosim o component˘ a orientat˘ a-text. ˆ ın timp ce metodele care ˆ ıncep cu ”draw” vor desena doar conturul figurii respective. . cum ar fi drawString.

Folosirea unui obiect de tip Font se realizeaz˘ a uzual astfel: // Pentru componente etichetate Label label = new Label("Un text"). 12). 20). 10.BOLD. FOLOSIREA FONTURILOR • Metrica fontului. ca ˆ ın exemplele de mai jos: new Font("Dialog". // In metoda paint(Graphics g) g. int size) Stilul unui font este specificat prin intermediul constantelor: Font. Constructorul uzual al clasei este cel care prime¸ ste ca argument numele fontului. 277 Clasele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu fonturi sunt Font ¸ si FontMetrics. 10)). Font. Textul fiec˘ arui nume de font va fi scris cu fontul s˘ au corespunz˘ ator. label. o serie ˆ ıntreag˘ a de fonturi care sunt disponibile pentru scrierea textelor.getAllFonts(). 10.1 Clasa Font Un obiect de tip Font ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre tot ¸i parametrii unui font. Font. Font.PLAIN. g.PLAIN.ITALIC.setFont(new Font("Dialog". la un moment dat. 12)). Font. ˆ ın continuare fiind prezentate modalit˘ a¸ tile de lucru cu acestea. . Font. Font. Exemplul urmator afi¸ seaz˘ a lista tuturor fonturilor disponibile pe platforma curent˘ a de lucru.BOLD. 14). O platform˘ a de lucru are instalate.setFont(new Font("Courier". dimensiunea ¸ si stilul acestuia: Font(String name. mai put ¸in despre metrica acestuia. new Font("Arial".drawString("Alt text". Lista acestor fonturi se poate obt ¸ine astfel: Font[] fonturi = GraphicsEnvironment. new Font("Courier".3.PLAIN.3. int style. 10). getLocalGraphicsEnvironment().10.ITALIC iar dimensiunea printr-un ˆ ıntreg.BOLD. Font.

CENTER ) . for ( int i =0. length ) * 20. getAllFonts () . PLAIN . drawString ( i + " . show () . setSize (400 . 400) . i ++) { nume = fonturi [ i ]. } } .*. DESENAREA Listing 10. } public void paint ( Graphics g ) { String nume . g e t L o c a l G r a p h i c s E n v i r o n m e n t () . canvasSize . height = (1 + fonturi .3: Lucrul cu fonturi import java . awt . " + nume . add ( sp . setFont ( new Font ( nume . public Fonturi () { fonturi = Graphi c sE n v ir o nm e n t . ScrollPane sp = new ScrollPane () . getFontName () . pack () . 400) . class Fonturi extends Canvas { private Font [] fonturi . } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize .278 CAPITOLUL 10. } } public class TestAllFonts { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " All fonts " ) . Font . length . add ( new Fonturi () ) . sp . 14) ) . BorderLayout . 20 . Dimension canvasSize = new Dimension (400 . ( i + 1) * 20) . sp . i < fonturi . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . g . g .

• Descendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de descendent ¸˘ a.3.3. • Linia de ascendent ¸˘ a: linia superioara pe care nu o depaseste nici un caracter din font • Linia de descendent ¸˘ a: linia inferioar˘ a sub care nu coboar˘ a nici un caracter din font. • In˘ alt ¸imea: distant ¸a dintre liniile de baz˘ a (leading+ascent+descent). sau unele sub altele. Metrica unui font const˘ aˆ ın urm˘ atoarele atribute pe care le au caracterele sale: • Linia de baz˘ a: este linia dup˘ a care sunt aliniate caracterele unui font. FOLOSIREA FONTURILOR 279 10. Pentru aceasta este folosit˘ a clasa FontMetrics. Figura de mai jos prezint˘ a o imagine reprezentativ˘ a asupra metricii unui font: .2 Clasa FontMetrics La afi¸ sarea unui ¸ sir cu metoda drawString trebuie s˘ a specific˘ am pozit ¸ia la care s˘ a apar˘ a textul respectiv pe ecran. cu alte cuvinte despre dimensiunile ˆ ın pixeli ale caracterelor sale. trebuie s˘ a calcul˘ am pozit ¸iile lor de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de lungimea ¸ si ˆ ınalt ¸imea ˆ ın pixeli a celorlalte texte. un obiect de tip FontMetrics ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre metrica unui font. A¸ sadar. • Distant ¸a ˆ ıntre linii (”leading”): distant ¸a optim˘ aˆ ıntre dou˘ a linii de text scrise cu acela¸ si font.10. In momentul ˆ ın care avem de afi¸ sat mai multe ¸ siruri consecutiv. • L˘ a¸ timea: l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. • Ascendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de ascendent ¸˘ a. Utilitatea principal˘ a a acestei clase const˘ aˆ ın faptul c˘ a permite pozit ¸ionarea precis˘ a a textelor pe o suprafat ¸˘ a de desenare. Un obiect din aceast˘ a clas˘ a se construie¸ ste pornind de la un obiect de tip Font ¸ si pune la dispozit ¸ie informat ¸ii despre dimensiunile ˆ ın pixeli pe care le au caracterele fontului respectiv ˆ ıntr-un anumit context de desenare. indiferent de fontul folosit de acestea.

• stringWidth . Ca s˘ a fim mai preci¸ si. int x. y reprezint˘ a pozit ¸ia liniei de baz˘ a a textului care va fi scris. Un context grafic pune la dispozit ¸ie o metod˘ a special˘ a getFontMetrics de creare a unui obiect de tip FontMetrics.determin˘ a l˘ a¸ timea total˘ aˆ ın pixeli a unui ¸ sir de caractere specificat. DESENAREA Reamintim c˘ a la metoda drawString(String s.getFontMetrics().determin˘ aˆ ın˘ alt ¸imea unei linii pe care vor fi scrise caractere ale unui font.280 CAPITOLUL 10. pornind de la fontul curent al contextului grafic: public void paint(Graphics g) { Font f = new Font("Arial".BOLD. Font. int y) argumentele x ¸ si y repreznit˘ a colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. FontMetrics fm = g. 11). • charWidth .determin˘ a l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. } Cele mai folosite metode ale clasei FontMetrics sunt: • getHeight . In exemplul urm˘ ator sunt afi¸ sate pe ecran zilele s˘ apt˘ amˆ anii ¸ si lunile anului: .

int x . stringWidth ( text ) . length . y . getFontMetrics () . FOLOSIREA FONTURILOR Listing 10. " August " . etLuni = " Lunile anului : " . x . i < zile . drawString ( etZile . g . " Sambata " . getFontMetrics () . y ) .1) 281 . x . } // Schimbam fontul g .*. drawString ( etLuni . awt . fm = g . " Vineri " . String etZile = " Zilele saptamanii : " . " Mai " . text . if ( i < zile . 20) ) . 100) . x = 0. BOLD . for ( int i =0. setFont ( new Font ( " Arial " .10. " Iunie " . class Texte extends Canvas { Dimension canvasSize = new Dimension (800 . x += fm . x = 0.1) text += " . fm = g . " Iulie " . private String [] luni = { " Ianuarie " . length . g .4: Folosirea clasei FontMetrics import java . length . public void paint ( Graphics g ) { FontMetrics fm . " Marti " . for ( int i =0. getHeight () . g . getHeight () . y ) . x += fm . x . " Miercuri " . " Octombrie " . i ++) { text = luni [ i ]. " Martie " .3. " Joi " . setFont ( new Font ( " Dialog " . drawString ( text . if ( i < luni . " Duminica " }. length . " Decembrie " }. " . y = fm . // Alegem un font si aflam metrica sa g . Font . " Noiembrie " . i ++) { text = zile [ i ]. stringWidth ( etLuni ) . stringWidth ( etZile ) . y ) . i < luni . PLAIN . " Septembrie " . " Aprilie " . y += fm . " Februarie " . 14) ) . private String [] zile = { " Luni " . Font . x += fm .

la care se adaug˘ a un anumit grad de transparent ¸˘ a (alpha). • S˘ a folosim unul din constructorii clasei Color. stringWidth ( text ) . CENTER ) . fie ˆ ıntre 0. " . } } 10. drawString ( text . pack () . f . Fiecare din ace¸ sti patru parametri poate varia ˆ ıntr-un interval cuprins fie ˆ ıntre 0 ¸ si 255 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere ˆ ıntregi). show () .282 text += " . verde (green) ¸ si albastru (blue). add ( new Texte () . x . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .0 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere reale). } } public class TestFontMetrics { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " FontMetrics " ) . S˘ a vedem mai ˆ ıntˆ ai care sunt constantele definite ˆ ın aceste clase: . CAPITOLUL 10. g . Pentru a crea o culoare avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • S˘ a folosim una din constantele definite ˆ ın cele dou˘ a clase. DESENAREA } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize .4 Folosirea culorilor Orice culoare este format˘ a prin combinat ¸ia culorilor standard ro¸ su (red). x += fm . y ) . O culoare este reprezentat˘ a printr-o instant ¸˘ a a clasei Color sau a subclasei sale SystemColor. BorderLayout .0 ¸ si 1.

int green.desktop. meniuri. green.0 pentru tipul float.. flot green. Color fundal = SystemColor. 8-15 verde. float alpha) Color(int red. verde.10. float blue) Color(flot red. int green. respectiv 0.0 − 1. culorile sunt complet opace. Dac˘ a nici una din aceste culori predefinite nu corespunde preferint ¸elor noastre. ˆ ın timp ce ˆ ın clasa SystemColor sunt definite culorile componentelor standard (ferestre. FOLOSIREA CULORILOR Color black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange pink red white yellow SystemColor activeCaption activeCaptionBorder activeCaptionText control controlHighlight controlShadow contolText desktop menu text textHighlight window . int blue) Color(int red. Folosirea acestor constante se face ca ˆ ın exemplele de mai jos: Color rosu = Color. Valorile argumentelor variaz˘ aˆ ıntre 0 − 255 pentru tipul int.. 0-7 albastru. blue. float blue.red.4. iar valoarea 0 (sau 0. int alpha) Color(int rgb) unde red. . alpha sunt valorile pentru ro¸ su. float green. texte. Valoarea 255 (sau 1.0) pentru transparent ¸˘ a specific˘ a faptul c˘ a respectiva culoare este complet opac˘ a. Color galben = Color. atunci putem crea noi culori prin intermediul constructorilor clasei Color: Color(float red. Implicit. int blue.0) specific˘ a transparent ¸˘ a total˘ a. 283 Observat ¸i c˘ aˆ ın clasa Color sunt definite culori uzuale din paleta standard de culori. etc) ale platformei curente de lucru.yellow. albastru ¸ si transparent ¸˘ a iar parametrul ”rgb” de la ultimul constructor reprezint˘ a un ˆ ıntreg format din: bit ¸ii 16-23 ro¸ su.

awt . 0). 0-7 albastru) S˘ a consider˘ am o aplicat ¸ie cu ajutorul c˘ areia putem vizualiza dinamic culorile obt ¸inute prin diferite combinat ¸ii ale parametrilor ce formeaz˘ a o culoare. 0. setColor ( Color . 255).5: Folosirea clasei Color import java . public void paint ( Graphics g ) { g . Color rosuTransparent = new Color(255. import java . Color rosu = new Color(255. Aplicat ¸ia va ar˘ ata astfel: Listing 10.*. Dimension canvasSize = new Dimension (150 . DESENAREA // Exemple de folosire a constructorilor: Color alb = new Color(255. 0. 255. class Culoare extends Canvas { public Color color = new Color (0 . awt . 0. 255) . . Metodele cele mai folosite ale clasei Color sunt: brighter darker getRed getGreen getBlue getAlpha getRGB Creeaz˘ a o noua versiune a culorii curente mai deschis˘ a. Color negru = new Color(0.284 CAPITOLUL 10. 0). 0. respectiv mai ˆ ınchis˘ a Determin˘ a parametrii din care este alcatuit˘ a culoarea Determin˘ a valoarea ce reprezint˘ a culoarea respectiv˘ a (bit ¸ii 16-23 ro¸ su. 0 . 8-15 verde. 0 . event . 50) . black ) . 128).*.

setColor ( color ) . aValue . Font . height ) . canvasSize . this . width . 1 . } }) . g . text += " R = " + color . 1) ) . bValue . HORIZONTAL . gValue . 1 . . HORIZONTAL . 256) . text += " B = " + color . gValue = new Scrollbar ( Scrollbar . 256) . 12) ) . canvasSize . rValue . gValue .10. BOLD . 0 . exit (0) . 1 . getGreen () . 1 . rValue = new Scrollbar ( Scrollbar . String text = " " . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . getBlue () . 0 . drawString ( text . setBackground ( Color . red ) . } } 285 class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar rValue . HORIZONTAL . bValue . 0 . g . g . private Culoare culoare . 0 . setBackground ( Color . blue ) . 0 . 0 . HORIZONTAL . text += " G = " + color . green ) . rgbValues . setBackground ( Color . 256) . setFont ( new Font ( " Arial " . 30) . text += " A = " + color . bValue = new Scrollbar ( Scrollbar . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . fillRect (0 . 0 . FOLOSIREA CULORILOR g . } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . setLayout ( new GridLayout (4 . 0 . getRed () . Panel rgbValues = new Panel () . 256) . 0 . 0 . aValue = new Scrollbar ( Scrollbar .4. getAlpha () .

add ( gValue ) . setBackground ( Color . culoare = new Culoare () . BorderLayout . aValue . add ( rValue ) . show () .286 CAPITOLUL 10. } public void ad ju stm en tV al u e C h an ge d ( AdjustmentEvent e ) { int r = rValue . int a = aValue . int b = bValue . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . a ) . add ( bValue ) . } } 10. getValue () . } } public class TestColor { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Color " ) . culoare . getValue () . setSize (200 . getValue () . add ( aValue ) . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . CENTER ) . color = c . aValue . b . rgbValues . rgbValues . 100) . g . DESENAREA aValue . rgbValues . add ( rgbValues . bValue . rgbValues . add ( culoare . BorderLayout . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . gValue . rgbValues . culoare . rValue . repaint () . int g = gValue . setValue (255) . lightGray ) . f . Color c = new Color (r . getValue () .5 Folosirea imaginilor Aceasta este o imagine: . pack () . NORTH ) .

Image image1 = toolkit. avˆ and ˆ ıns˘ a aceea¸ si denumire getImage ¸ si urm˘ atoarele formate: Applet Toolkit getImage(URL url) getImage(URL url) getImage(URL url.ro/~acf/poza.1 Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea unei imagini presupune realizarea urm˘ atoarilor doi pa¸ si: 1. Metodele pentru ˆ ınc˘ arcarea unei imagini dintr-un fi¸ sier se g˘ asesc ˆ ın clasele Applet ¸ si Toolkit.getImage( new URL("http://www. 2. 10.5.10. Crearea unui obiect de tip Image. FOLOSIREA IMAGINILOR 287 In AWT este posibil˘ a folosirea imaginilor create extern ˆ ın format gif sau jpeg.gif")). ca ˆ ın exemplul de mai jos: Toolkit toolkit = Toolkit. Aceasta nu este o clas˘ a de componente (nu extinde Component) ci implementeaz˘ a obiecte care pot fi desenate pe suprafat ¸a unor componente cu metode specifice unui context grafic pentru componenta respectiva (similar modului cum se deseneaz˘ a o linie sau un cerc). Image image2 = toolkit. fie aflat la o anumit˘ a adres˘ a Web (URL).infoiasi.getImage("poza. Afi¸ sarea propriu-zis˘ aˆ ıntr-un context grafic. Orice imagine va fi reprezentat˘ a ca o instant ¸˘ a a clasei Image.getDefaultToolkit(). Crearea unui obiect de tip Image se face folosind o imagine dintr-un fi¸ sier fie aflat pe ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a. String fisier) getImage(String fisier) Pentru a obt ¸ine un obiect de tip Toolkit se va folosi metoda getDefaultToolkit.5. .gif").

x. int y.yellow. int height. 200. • bgColor reprezint˘ a culoarea cu care vor fi colorat ¸i pixelii transparent ¸i ai imaginii (poate s˘ a lipseasc˘ a). g. int height. 0. 0. ˆ ın general. 0. aceste operat ¸iuni fiind f˘ acute abia ˆ ın momentul ˆ ın care se va realiza afi¸ sarea imaginii pentru prima dat˘ a. folosind forme diferite ale metodei drawImage: Image img = Toolkit. int y. x. Afi¸ sarea unei imagini ˆ ıntr-un context grafic se realizeaz˘ a prin intermediul metodei drawImage din clasa Graphics ¸ si. Color bgcolor. 400. Cele mai uzuale formate ale metodei sunt: boolean drawImage(Image img. x. int y. 200. int y. g. ImageObserver observer) x. int boolean drawImage(Image img. va fi facut˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. observer) . this). 200. Metoda nu face decˆ at s˘ a creeze un obiect de tip Image care face referint ¸˘ a la o anumit˘ a imagine extern˘ a. • width. g. Color. this). int width. 100.gif"). 100.drawImage(img. relative la spat ¸iul de coordonate al contextului grafic.288 CAPITOLUL 10. int Color bgcolor. y sunt coordonatele stˆ anga-sus la care va fi afi¸ sat˘ a imaginea. heigth reprezint˘ aˆ ınalt ¸imea ¸ si l˘ a¸ timea la care trebuie scalat˘ a imaginea (dac˘ a lipsesc. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img.drawImage(img. • observer este un obiect care ”observ˘ a” ˆ ınc˘ arcarea imaginii ¸ si va fi informat pe m˘ asura derul˘ arii acesteia. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. DESENAREA Metoda getImage nu verific˘ a dac˘ a fi¸ sierul sau adresa specificata reprezint˘ a o imagine valid˘ a¸ si nici nu ˆ ıncarc˘ a efectiv imaginea ˆ ın memorie.getDefaultToolkit(). • x. ImageObserver unde: • img este obiectul ce reprezint˘ a imaginea. this).drawImage(img. imaginea va fi afi¸ sat˘ a la dimensiunile ei reale).getImage("taz. 0. int width. In exemplul urm˘ ator afi¸ sam aceea¸ si imagine de trei ori.

FOLOSIREA IMAGINILOR 289 Metoda drawImage returneaz˘ a true dac˘ a imaginea a fost afi¸ sat˘ aˆ ın ˆ ıntregime ¸ si false ˆ ın caz contrar. De aceea trebuie s˘ a existe un mecanism prin care componenta s˘ a fie redesenat˘ a automat ˆ ın momentul ˆ ın care au mai sosit informat ¸ii legate de imagine. implementat˘ a de clasa Component ¸ si deci de toate componentele. int x.5. int h ) Implementarea implicit˘ a const˘ a dintr-un apel la metoda repaint pentru dreptunghiul specificat la apel ¸ si care reprezint˘ a zona din imagine pentru care se cunosc noi informat ¸ii. pˆ an˘ a la afi¸ sarea sa complet˘ a. dup˘ a care red˘ a imediat controlul apelantului. ce va fi apelat˘ a periodic de firul de execut ¸ie (creat automat) care se ocup˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea imaginii. 10. lucru deosebit de util ˆ ıntrucˆ at procesul de ˆ ınc˘ arcare a unei imagini poate dura mult ¸ si nu este de dorit ca ˆ ın acest interval de timp (pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea complet˘ a a imaginii) aplicat ¸ia s˘ a fie blocat˘ a. cu alte cuvinte metoda nu a¸ stept˘ a ca o imagine s˘ a fie complet afi¸ sat˘ a ci se termin˘ a imediat ce procesul de afi¸ sare a ˆ ınceput. Ca urmare. Interfat ¸a ImageObserver are o singur˘ a metod˘ a numit˘ a imageUpdate. In sect ¸iunea urm˘ atoare vom detalia acest aspect. int flags. Formatul acestei metode este: boolean imageUpdate (Image img. int y.10. Aceast˘ a interfat ¸˘ a descrie obiecte care au ˆ ınceput s˘ a utilizeze o imagine incomplet˘ a¸ si care trebuie anunt ¸ate de noile date obt ¸inute ˆ ın legatur˘ a cu imaginea respectiv˘ a. int w. Intregul f lags furnizeaz˘ a informat ¸ii despre starea transferului.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor In cazul ˆ ın care se afi¸ seaz˘ a o imagine care se g˘ ase¸ ste pe Internet sau imaginea afi¸ sata este de dimensiuni mari se va observa c˘ a aceasta nu apare complet de la ˆ ınceput ci este desenat˘ a treptat. Acest mecanism este realizat prin intermediul interfet ¸ei ImageObserver. Aceste informat ¸ii pot fi aflate prin intermediul constantelor definite de interfat ¸˘ a: . Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece metoda drawImage nu face decˆ at s˘ a declan¸ seze procesul de ˆ ınc˘ arcare ¸ si desenare a imaginii. la apelul metodei drawImage va fi desenat˘ a numai port ¸iunea de imagine care este disponibil˘ a la momentul init ¸ial ¸ si care poate fi incomplet˘ a. f˘ ar˘ a intervent ¸ia programatorului.5.

// Daca sunt toti bitii nu mai sunt necesare noi update-uri return ( (flags & (ALLBITS | ABORT)) == 0). int y. public boolean imageUpdate(Image img. int x. // Imaginea este completa (flags & ALLBITS) != 0 // Eroare sau transferul imaginii a fost intrerupt (flags & ERROR | ABORT ) != 0 Metoda imageUpdate poate fi redefint˘ a de o component˘ a pentru a personaliza procesul de afi¸ sare al imaginii. int w. Aceasta va fi apelat˘ a apelat˘ a asincron de fiecare dat˘ a cˆ and sunt disponibili noi pixeli. int h) { // Desenam imaginea numai daca toti bitii sunt disponibili if (( flags & ALLBITS) != 0) repaint(). int flags. atunci argumentul observer al metodelor referitoare la imagini va fi this. } De asemenea. . se observ˘ a c˘ a metodele clasei Image pentru determinarea dimensiunilor unei imagini au ca argument un obiect de tip ImageObserver. DESENAREA Inc˘ arcarea imaginii a fost ˆ ıntrerupt˘ a. ˆ ınainte de completarea sa ALLBITS Imaginea a fost ˆ ıncarcat˘ a complet ERROR A ap˘ arut o eroare ˆ ın timpul ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginii FRAMEBITS Tot ¸i bit ¸ii cadrului curent sunt disponibili HEIGHT In˘ alt ¸imea imaginii este disponibil˘ a PROPERTIES Propriet˘ a¸ tile imaginii sunt disponibile SOMEBITS Au fost recept ¸ionat ¸i noi pixeli ai imaginii WIDTH L˘ a¸ timea imaginii este disponibil˘ a Prezent ¸a ˆ ın parametrul f lags a unui bit de valoare 1 pe pozit ¸ia reprezentata de o constant˘ aˆ ınseamn˘ a c˘ a respectiva condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a. int getHeight(ImageObserver observer) int getWidth(ImageObserver observer) Dac˘ a desenarea se face folosind clasa Canvas.290 ABORT CAPITOLUL 10.

. } public void paint(Graphics g) { // Desenam in memorie pe un obiect de tip Image // w si h sunt dimensiunile desenului Image img = createImage(w.getGraphics().fillOval(. 0.dispose(). pentru a elimina efectul nepl˘ acut de ”clipire” (”flickering”) rezultat atunci cˆ and sunt efectuate redesen˘ ari repetate la intervale mici de timp.. /* Realizam desenul folosind gmem gmem.). gmem. 0. h).jpeg din distribut ¸ia standard Java ofer˘ a suport pentru salvarea unei imagini aflate ˆ ın memorie ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın for- .. O situat ¸ie frecvent˘ aˆ ın care se apeleaz˘ a la double-buffering este crearea de animat ¸ii.image..setColor(. */ // Transferam desenul din memorie pe ecran // desenand de fapt imaginea creata g. Secvent ¸a general˘ a de implementare a mecanismului de double-buffering este urm˘ atoarea: // Supradefinim update pentru a elimina stergerea desenului public void update(Graphics g) { paint(g). Graphics gmem = img.). FOLOSIREA IMAGINILOR 291 10. gmem.sun.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG Pachetul com..codec.5. this).5.drawImage(img.5. } } 10. .3 Mecanismul de ”double-buffering” Tehnica de double-buffering implic˘ a realizarea unui desen ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul s˘ au pe ecran..10.

image. jep.5.setQuality(quality.getDefaultJPEGEncodeParam(img).sun. Pentru aceasta va trebui s˘ a definim un .*.createJPEGEncoder(out). encoder.*. JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec. class JPEGWriter { static float quality = 0.printStackTrace().image.292 CAPITOLUL 10.close(). aflata ˆ ın pachetul java.awt. String filename) { try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename).image. } } } 10.encode(img).9f. java. DESENAREA mat JPEG.io. } catch( Exception e ) { e. java.*.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie In cazul ˆ ın care dorim s˘ a folosim o anumit˘ a imagine creat˘ a direct din program ¸ si nu ˆ ıncarcat˘ a dintr-un fi¸ sier vom folosi clasa MemoryImageSource. java. JPEGEncodeParam jep = encoder.awt. false). //intre 0 si 1 public static void write(BufferedImage img.awt.codec.setJPEGEncodeParam(jep).BufferedImage. // Folosim setarile de codare jpeg implicite encoder. O clas˘ a responsabil˘ a cu realizarea acestei operat ¸iuni ar putea fi definit˘ a astfel: import import import import com. out.jpeg.

y++) { for (int x = 0.6. int blue = (int) (Math.drawImage(img.random() * 255). 0. w)). • pixeli[] este vectorul cu culorile imaginii.random() * 255). // g este un context grafic 10. y < h. int scan) unde: • w. Constructorul clasei MemoryImageSource este: MemoryImageSource(int w. green. singurul lucru diferit fiind contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a operat ¸iile. h reprezint˘ a dimensiunile imaginii (l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea).random() * 255). 0. scan = w In exemplul urmator vom crea o imagine cu pixeli de culori aleatorii ¸ si o vom afi¸ sa pe ecran: int w = 100. blue). Pachetul care ofer˘ a suport pentru tip˘ arire este java. O aplicat ¸ie va apela metode ale acestei clase pentru: .6 Tip˘ arirea Tip˘ arirea ˆ ın Java este tratat˘ aˆ ın aceea¸ si manier˘ a ca ¸ si desenarea.print. int h = 100. int green = (int) (Math. normal aceste valori sunt off = 0. h. x < w. int[] pixeli.awt. int h.getRGB(). • of f. } img = createImage(new MemoryImageSource(w. g. int[] pix = new int[w * h]. pix[index++] = new Color(red. iar clasa principal˘ a care controleaz˘ a procesul de tip˘ arire este PrinterJob. int index = 0. TIPARIREA 293 vector de numere ˆ ıntregi ˆ ın care vom scrie valorile ˆ ıntregi (RGB) ale culorilor pixelilor ce definesc imaginea noastr˘ a. 0. scan reprezint˘ a modalitatea de construire a matricii imaginii pornind de la vectorul cu pixeli.˘ 10. for (int y = 0. x++) { int red = (int) (Math. Dimensiunea vectorului va fiˆ ın˘ alt ¸imea ˆ ınmult ¸it˘ a cu l˘ a¸ timea ˆ ın pixeli a imaginii. this). pix. int off.

294 CAPITOLUL 10. 3. init ¸ierea unui dialog cu utilizatorul pentru precizarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire: printDialog. • Invocarea dialogului cu utilizatorul pentru specificarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire. int pageIndex) throws PrinterException { // Descrirea imaginii obiectului ce va fi afisata la imprimanta // Poate fi un apel la metoda paint: paint(g) if (ceva nu este in regula}) { return Printable.component˘ a. PageFormat pf. metoda print are urm˘ atorul format: public int print(Graphics g. vor fi ˆ ıncapsulate ˆ ıntr-un obiect grafic . care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a print. orice informat ¸ii care trebuie atˆ at afi¸ sate cˆ at ¸ si tip˘ arite. . • Tip˘ arirea efectiv˘ a. } Pa¸ sii care trebuie efectuat ¸i pentru tip˘ arirea unui obiect sunt: 1. DESENAREA • Crearea unei sesiuni de tip˘ arire (job). Un obiect care va fi tip˘ arit trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable.PAGE_EXISTS. acesta trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. care are o reprezentare vizual˘ a descris˘ a de metoda paint ¸ si care va specifica ¸ si modalitatea de reprezentare a sa la imprimant˘ a.getPrinterJob 2. In general. metodele paint ¸ si print pot specifica aceea¸ si secvent ¸˘ a de cod. Specificarea obiectului care va fi tip˘ arit: setPrintable. In cazul cˆ and imaginea de pe ecran coincide cu imaginea de la imprimant˘ a. Opt ¸ional. Orice component˘ a care poate fi afi¸ sat˘ a pe ecran poate fi ¸ si tip˘ arit˘ a. Crearea unei sesiuni de tip˘ arire: PrinterJob. responsabil˘ a cu descrierea modalit˘ a¸ tii de tip˘ arire a obiectului. } return Printable.NO_SUCH_PAGE. In general.

private Button print = new Button ( " Print " ) . ˆ ınsotite de un text) ¸ si vom tip˘ ari obiectul respectiv. paint ( g ) . Tip˘ arirea efectiv˘ a: print. TIPARIREA 4. 300) . drawOval (200 . PAGE_EXISTS . int pi ) throws PrinterException { if ( pi >= 1) return Printable . awt . java . g . 200 . return Printable . java . drawRect (200 . g . 295 In exemplul urm˘ ator vom defini un obiect care are aceea¸ si reprezentare pe ecran cˆ at ¸ si la imprimant˘ a (un cerc circumscris unui p˘ atrat. 400) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . PageFormat pf . 100 . 200) .˘ 10. event .6. class Plansa extends Canvas implements Printable { Dimension d = new Dimension (400 . java . g .*. } } class Fereastra extends Frame implements ActionListener { private Plansa plansa = new Plansa () . public Dimension getPreferredSize () { return d . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { . 100) . 200 .*. 100) . 200 . awt . awt . 200 . } public void paint ( Graphics g ) { g . NO_SUCH_PAGE .*. Listing 10. drawString ( " Hello " . drawString ( " Numai la imprimanta " .*. io .6: Tip˘ arirea unei componente import import import import java . 100 . print . } public int print ( Graphics g .

296 System . add ( print ) . printStackTrace () . out . south . getPrinterJob () . BorderLayout . Stabilirea obiectului ce va fi tiparit printJob . show () . CENTER ) ) . } }) . add ( south . CENTER ) . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . pack () . } catch ( PrinterException ex ) { System . Panel south = new Panel () . SOUTH ) . BorderLayout . exit (0) . print . Tiparirea efectiva printJob . // 2. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // 1. ex . setPrintable ( plansa ) . CAPITOLUL 10. printDialog () ) { try { // 4. Initierea dialogului cu utilizatorul if ( printJob . addActionListe ner ( this ) . print () . } } } } public class TestPrint { public static void main ( String args []) throws Exception { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Print " ) . // 3. Crearea unei sesiuni de tiparire PrinterJob printJob = PrinterJob . } } . south . f . println ( " Exceptie la tiparire ! " ) . DESENAREA add ( plansa .

6. TIPARIREA 297 Tiparirea textelor O alt˘ a variant˘ a pentru tip˘ arirea de texte este deschiderea unui flux c˘ atre dispozitivul special reprezentat de imprimant˘ a¸ si scrierea informat ¸iilor. imp . awt . iar ˆ ın Unix prin ”/dev/lp”.7: Tip˘ arirea textelor import java . println ( " ABCDE " ) . class TestPrintText { public static void main ( String args []) throws Exception { // pentru Windows PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ( " lpt1 " ) ) .˘ 10. } } . io . Observat ¸i c˘ a aceast˘ a abordare nu este portabil˘ a.*. imp . // pentru UNIX // PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ("/ dev / lp ") ) . In sistemul de operare Windows. deoarece necesit˘ a tratare special˘ aˆ ın funct ¸ie de sistemul de operare folosit. println ( " Test imprimanta " ) . Listing 10. imprimanta poate fi referit˘ a prin ”lpt1”. import java . close () .*. linie cu linie. pe acest flux. imp .

DESENAREA .298 CAPITOLUL 10.

• Look-and-Feel Permite schimbarea ˆ ınf˘ a¸ ti¸ s˘ arii ¸ si a modului de interact ¸iune cu aplicat ¸ia ˆ ın funct ¸ie de preferint ¸ele fiec˘ aruia. acestea putˆ and fi interschimbate de c˘ atre utilizator chiar la momentul execut ¸iei . ecrane Braille.1. Mac.1 11. dispozitive de recunoa¸ stere a vocii. Java. Motif sau altele oferite de diver¸ si dezvoltatori. In JFC sunt incluse urm˘ atoarele: • Componente Swing Sunt componente ce ˆ ınlocuiesc ¸ si ˆ ın acela¸ si timp extind vechiul set oferit de modelul AWT. etc. cum ar fi cele standard Windows. cum ar fi cititoare de ecran. Acela¸ si program poate utiliza diverse moduri Look-and-Feel. • Java 2D API Folosind Java 2D pot fi create aplicat ¸ii care utilizeaz˘ a grafic˘ a la un 299 . • Accessibility API Permite dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a comunice cu dispozitive utilizate de c˘ atre persoane cu diverse tipuri de handicap.1 Introducere JFC Tehnologia Swing face parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) care pune la dispozit ¸ie o serie ˆ ıntreag˘ a de facilit˘ a¸ ti pentru scrierea de aplicat ¸ii cu o interfat ¸˘ a grafic˘ a mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a funct ¸ional ¸ si estetic fat ¸˘ a de vechiul model AWT.Capitolul 11 Swing 11.

300

CAPITOLUL 11. SWING nivel avansat. Clasele puse la dispozit ¸ie permit crearea de desene complexe, efectuarea de operat ¸ii geometrice (rotiri, scal˘ ari, translat ¸ii, etc.), prelucrarea de imagini, tip˘ arire, etc.

• Drag-and-Drop Ofer˘ a posibilitatea de a efectua operat ¸ii drag-and-drop ˆ ıntre aplicat ¸ii Java ¸ si aplicat ¸ii native. • Internat ¸ionalizare Internat ¸ionalizarea ¸ si localizarea aplicat ¸iilor sunt dou˘ a facilit˘ a¸ ti extrem de importante care permit dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a poat˘ a fi configurate pentru exploatarea lor ˆ ın diverse zone ale globului, utilizˆ and limba ¸ si particularit˘ a¸ tile legate de formatarea datei, numerelor sau a monedei din zona respectiv˘ a. In aceste capitol vom face o prezentare scurt˘ a a componentelor Swing, deoarece prezentarea detaliata a tuturor facilit˘ a¸ tilor oferite de JFC ar oferi suficient material pentru un volum de sine st˘ at˘ ator.

11.1.2

Swing API

Unul din principalele deziderate ale tehnologiei Swing a fost s˘ a pun˘ a la dispozit ¸ie un set de componente GUI extensibile care s˘ a permit˘ a dezvoltarea rapid˘ a de aplicat ¸ii Java cu interfat ¸˘ a grafic˘ a competitiv˘ a din punct de vedere comercial. Pentru a realiza acest lucru, API-ul oferit de Swing este deosebit de complex avˆ and 17 pachete ˆ ın care se g˘ asesc sute de clase ¸ si interfet ¸e. Lista complet˘ a a pacehetelor din distribut ¸ia standard 1.4 este dat˘ aˆ ın tabelul de mai jos: javax.accessibility javax.swing.text.html javax.swing.plaf.basic javax.swing.border javax.swing.text.rtf javax.swing.plaf.multi javax.swing.event javax.swing.undo javax.swing.text javax.swing.plaf javax.swing javax.swing.text.parser javax.swing.plaf.metal javax.swing.colorchooser javax.swing.tree javax.swing.table javax.swing.filechooser

11.1. INTRODUCERE

301

Evident, nu toate aceste pachete sunt necesare la dezvolatarea unei aplicat ¸ii, cel mai important ¸ si care cont ¸ine componentele de baz˘ a fiind javax.swing.

Componentele folosite pentru crearea interfet ¸elor grafice Swing pot fi grupate astfel: • Componente atomice JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JSeparator • Componente complexe JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane • Componente pentru editare de text JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane • Meniuri JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem • Containere intermediare JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar • Containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

11.1.3

Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT

Nu se poate spune c˘ a Swing ˆ ınlocuie¸ ste modelul AWT ci ˆ ıl extinde pe acesta din urm˘ a ad˘ augˆ andu-i noi componente care fie ˆ ınlocuiesc unele vechi fie sunt cu totul noi. O convent ¸ie ˆ ın general respectat˘ a este prefixarea numelui unei clase AWT cu litera ”J” pentru a denumi clasa corespondent˘ a din Swing. Astfel, ˆ ın locul clasei java.awt.Button putem folosi javax.swing.JButton, ˆ ın loc de java.awt.Label putem folosi javax.swing.JLabel, etc. Este recomandat ca o aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a s˘ a foloseasc˘ a fie componente AWT, fie Swing, amestecarea lor fiind mai put ¸in uzual˘ a.

302

CAPITOLUL 11. SWING

Aplicat ¸iile GUI vor avea ˆ ın continuare nevoie de pachetul java.awt deoarece aici sunt definite unele clase utilitare cum ar fi Color, Font, Dimension, etc. care nu au fost rescrise ˆ ın Swing. De asemenea, pachetul java.awt.event r˘ amˆ ane ˆ ın continuare esent ¸ial pentru tratarea evenimentelor generate atˆ at de componente AWT cˆ at ¸ si de cele din Swing. Pe lˆ ang˘ a acesta mai poate fi necesar ¸ si javax.swing.event care descrie tipuri de evenimente specifice unor componente Swing, mecanismul de tratare a lor fiind ˆ ıns˘ a acela¸ si ca ˆ ın AWT. Pozit ¸ionarea componentelor este preluat˘ a din AWT, fiind ad˘ augate ˆ ıns˘ a noi clase care descriu gestionari de pozit ¸ionare ˆ ın completarea celor existente, cum ar fi BoxLayout ¸ si SpringLayout. Difer˘ aˆ ıns˘ a modul de lucru cu containere, dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a acestora. Majoritatea componentelor Swing care permit afi¸ sarea unui text ca parte a reprezent˘ arii lor GUI pot specifica acel text fie ˆ ın mod normal folosind un anumit font ¸ si o anumit˘ a culoare ce pot fi setate cu metodele setFont ¸ si setColor, fie prin intermediul limbajului HTML. Folosirea HTML aduce o flexibilitatea deosebit˘ aˆ ın realizarea interfet ¸ei grafice, ˆ ıntrucˆ at putem aplica format˘ ari multiple unui text, descompunerea acestuia pe mai multe linii, etc., singurul dezavantaj fiind ˆ ıncetinirea etapei de afi¸ sare a componentelor. JButton simplu = new JButton("Text simplu"); JButton html = new JButton( "<html><u>Text</u> <i>formatat</i></html>"); S˘ a descriem o aplict ¸ie simpl˘ a folosind AWT ¸ si apoi Swing, pentru a ne crea o prim˘ a impresie asupra diferent ¸elor ¸ si asem˘ an˘ arilor dintre cele dou˘ a modele. Listing 11.1: O aplicat ¸ie simpl˘ a AWT
import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluAWT extends Frame implements ActionListener { public ExempluAWT ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setLayout ( new FlowLayout () ) ; add ( new Label ( " Hello AWT " ) ) ; Button b = new Button ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ;

11.1. INTRODUCERE
add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluAWT ( " Hello " ) ; } }

303

Listing 11.2: Aplicat ¸ia rescris˘ a folosind Swing
import javax . swing .*; import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluSwing extends JFrame implements ActionListener { public ExempluSwing ( String titlu ) { super ( titlu ) ; // Metoda setLayout nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Componentele au denumiri ce incep cu litera J // Textul poate fi si in format HTML getContentPane () . add ( new JLabel ( " < html > <u > Hello </ u > <i > Swing </ i > </ html > " ) ) ; JButton b = new JButton ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ; // Metoda add nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Tratarea evenimentelor se face ca in AWT System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluSwing ( " Hello " ) ; }

304
}

CAPITOLUL 11. SWING

11.2

Folosirea ferestrelor

Pentru a fi afi¸ sate pe ecran componentele grafice ale unei aplicat ¸ii trebuie plasate pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container). Fiecare component˘ a poate fi cont ¸inut˘ a doar ˆ ıntr-un singur container, ad˘ augarea ei pe o supraft ¸˘ a nou˘ a de afi¸ sare determinˆ and eliminarea ei de pe vechiul container pe care fusese plasat˘ a. Intrucˆ at containerele pot fi ˆ ıncapsulate ˆ ın alte containere, o component˘ a va face parte la un moment dat dintr-o ierarhie. R˘ ad˘ acina acestei ierarhii trebuie s˘ a fie un a¸ sa numit container de nivel ˆ ınalt, care este reprezentat de una din clasele JFrame, JDialog sau JApplet. Intrucˆ at de appleturi ne vom ocupa separat, vom analiza ˆ ın continuare primele dou˘ a clase. In general orice aplicat ¸ie Java independent˘ a bazat˘ a pe Swing cont ¸ine cel put ¸in un container de nivel ˆ ınalt reprezentat de fereastra principal˘ a a programului, instant ¸˘ a a clasei JFrame. Simplificat, un obiect care reprezint˘ a o fereastr˘ a Swing cont ¸ine o zon˘ a care este rezervat˘ a barei de meniuri ¸ si care este situat˘ a de obieci ˆ ın partea sa superioar˘ a¸ si corpul ferestrei pe care vor fi plasate componentele. Imaginea de mai jos pune ˆ ın evident ¸˘ a aceast˘ a separare, valabil˘ a de altfel pentru orice container de nivel ˆ ınalt:

Corpul ferestrei este o instant ¸˘ a a clasei Container ce poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getContentPane. Plasarea ¸ si aranjarea componentelor pe suprafat ¸a

11.2. FOLOSIREA FERESTRELOR

305

ferestrei se va face deci folosind obiectul de tip Container ¸ si nu direct fereastra. A¸ sadar, de¸ si este derivat˘ a din Frame, clasa JFrame este folosit˘ aˆ ıntr-un mod diferit fat ¸˘ a de p˘ arintele s˘ au: Frame f = new Frame(); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(new Button("OK")); JFrame jf = new JFrame(); jf.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); jf.getContentPane().add(new JButton("OK")); Spre deosebire de Frame, un obiect JFrame are un comportament implicit la ˆ ınchiderea ferestrei care const˘ aˆ ın ascunderea ferestrei atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a butonul de ˆ ınchidere. Acest comportament poate fi modificat prin apelarea metodei setDefaultCloseOperation care prime¸ ste ca argument diverse constante ce se g˘ asesc fie ˆ ın clasa WindowConstants, fie chiar ˆ ın JFrame. jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Ad˘ augarea unei bare de meniuri se realizeaz˘ a cu metoda setJMenuBar, care prime¸ ste o instant ¸˘ a de tip JMenuBar. Crearea meniurilor este similar˘ a cu modelul AWT.

11.2.1

Ferestre interne

Din punctul de vedere al folosirii ferestrelor, aplicat ¸iile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: • SDI (Single Document Interface) • MDI (Multiple Document Interface) Programele din prima categorie gestioneaz˘ a la un moment dat o singur˘ a fereastr˘ aˆ ın care se g˘ asesc componentele cu care interact ¸ioneaz˘ a utilizatorul. In a doua categorie, fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei ˆ ınglobeaz˘ a la rˆ andul ei alte ferestre, uzual cu funct ¸ionalit˘ a¸ ti similare, ce permit lucrul concurent pe mai multe planuri.

306

CAPITOLUL 11. SWING

In Swing, clasa JInternalFrame pune la dispozit ¸ie o modalitate de a crea ferestre ˆ ın cadrul altor ferestre. Ferestrele interne au aproximativ aceea¸ si ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare ¸ si funct ¸ionalitate cu ferestrele de tip JFrame, singura diferent ¸˘ a fiind modul de gestionare a acestora. Uzual, obiectele de tip JInternalFrame vor fi plasate pe un container de tip DesktopPane, care va fi apoi plasat pe o fereastr˘ a de tip JFrame. Folosirea clasei DesktopPane este necesar˘ a deoarece aceasta ”¸ stie” cum s˘ a gestioneze ferestrele interne, avˆ and ˆ ın vedere c˘ a acestea se pot suprapune ¸ si la un moment dat doar una singur˘ a este activ˘ a. Exemplul urm˘ ator pune ˆ ın evident ¸˘ a modelul general de creare ¸ si afi¸ sare a ferestrelor interne: Listing 11.3: Folosirea ferestrelor interne
import javax . swing .*; import java . awt .*; class FereastraPrinci pal a extends JFrame { public Fereastra Pr i nc i p al a ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setSize (300 , 200) ; s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . EXIT_ON_CLOSE ) ; FereastraInterna fin1 = new FereastraInterna () ; fin1 . setVisible ( true ) ; FereastraInterna fin2 = new FereastraInterna () ; fin2 . setVisible ( true ) ; JDesktopPane desktop = new JDesktopPane () ; desktop . add ( fin1 ) ; desktop . add ( fin2 ) ; setContentPane ( desktop ) ; fin2 . moveToFront () ; } } class FereastraInterna extends JInternalFrame { static int n = 0; // nr . de ferestre interne static final int x = 30 , y = 30; public FereastraInterna () { super ( " Document # " + (++ n ) ,

11.3. CLASA JCOMPONENT
true , // resizable true , // closable true , // maximizable true ) ; // iconifiable setLocation ( x *n , y * n ) ; setSize ( new Dimension (200 , 100) ) ;

307

} } public class TestInternalFrame { public static void main ( String args []) { new FereastraPrincipala ( " Test ferestre interne " ) . show () ; } }

Ferestrele create de acest program vor ar˘ ata ca ˆ ın figura de mai jos:

11.3

Clasa JComponent

JComponent este superclasa tuturor componentelor Swing, mai put ¸in a celor care descriu containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JApplet. Deoarece JComponent extinde clasa Container, deci ¸ si Component, ea mo¸ stene¸ ste funct ¸ionalitatea general˘ a a containerelor ¸ si componentelor AWT, furnizˆ and bineˆ ınt ¸eles ¸ si o serie ˆ ıntreag˘ a de noi facilit˘ a¸ ti. Dintre nout˘ a¸ tile oferite de JComponent amintim: • ToolTips Folosind metoda setToolTip poate fi ata¸ sat unei componente un text cu explicat ¸ii legate de componenta respectiv˘ a. Cˆ and utilizatorul trece

308

CAPITOLUL 11. SWING cu mouse-ul deasupra componentei va fi afi¸ sat, pentru o perioad˘ a de timp, textul ajut˘ ator specificat.

• Chenare Orice component˘ a Swing poate avea unul sau mai multe chenare. Specificarea unui chenar se realizeaz˘ a cu metoda setBorder. • Suport pentru plasare ¸ si dimensionare Folosind metodele setPreferredSize, setMinimumSize, setMaximumSize, setAlignmentX, setAlignmentY pot fi controlat ¸i parametrii folosit ¸i de gestionarii de pozit ¸ionare pentru plasarea ¸ si dimensionarea automat˘ a a componentelor ˆ ın cadrul unui container. • Controlul opacit˘ a¸ tii Folosind metoda setOpaque vom specifica dac˘ a o component˘ a trebuie sau nu s˘ a deseneze tot ¸i pixelii din interiorul s˘ au. Implicit, valoarea propriet˘ a¸ tii de opacitate este false, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a este posibil s˘ a nu fie desenat ¸i unii sau chiar tot ¸i pixelii, permit ¸ˆ and pixelilor de sub component˘ a s˘ a r˘ amˆ an˘ a vizibili (componenta nu este opac˘ a). Valoarea propriet˘ a¸ tii pentru clasele derivate din JComponent depinde ˆ ın general de Look-and-Feel-ul folosit. • Asocierea de act ¸iuni tastelor Pentru componentele Swing exist˘ a posibilitatea de specifica anumite act ¸iuni care s˘ a se execute atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a o anumit˘ a combinat ¸ie de taste ¸ si componenta respectiv˘ a este activ˘ a (are focusul). Aceast˘ a facilitate simplific˘ a varianta init ¸ial˘ a de lucru, ¸ si anume tratarea evenimentelor de tip KeyEvent printr-un obiect KeyListener. • Double-Buffering Tehnica de double-buffering, care implic˘ a desenarea componentei ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul ˆ ıntregului desen pe ecran, este implementat˘ a automat de componentele Swing, spre deosebire de cele AWT unde trebuia realizat˘ a manual dac˘ a era cazul. Exemplul urm˘ ator ilustreaz˘ a modul de folosire a cˆ atorva dintre facilit˘ a¸ tile amintite mai sus: Listing 11.4: Facilit˘ a¸ ti oferite de clasa JComponent

TitledBorder title . setOpaque ( true ) . getContentPane () . // implicit panel . c re at eT it led Bo rd er ( " Borders " ) . 309 class Fereastra extends JFrame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( btn1 ) . raised = BorderFactory . panel . btn2 . JButton btn2 = new JButton ( " Transparent " ) . event . raised . s e tD e f au l t C lo s e Op e r at i o n ( JFrame . blue ) . awt . setOpaque ( false ) . java . title = BorderFactory . add ( label2 ) . // Controlul opacitatii JButton btn1 = new JButton ( " Opaque " ) . panel . lowered = BorderFactory . panel . setBorder ( lowered ) .*. setBorder ( title ) . // Folosirea chenarelor Border lowered .11.*. add ( panel ) . c r e a t e L o w e r e d B e v e l B o r d e r () . panel . getContentPane () . // ToolTips label1 .*. . JLabel label2 = new JLabel ( " Raised " ) . panel . swing . btn1 .*. setPreferredSize ( new Dimension (400 . setToolTipText ( " Eticheta coborata " ) . c r e a t e R a i s e d B e v e l B o r d e r () .200) ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . EXIT_ON_CLOSE ) . CLASA JCOMPONENT import import import import javax . swing . awt . label1 . add ( label1 ) . JLabel label1 = new JLabel ( " Lowered " ) . border . setBackground ( Color . add ( btn2 ) . panel . java . setToolTipText ( " Eticheta ridicata " ) .3. setBorder ( raised ) . label2 . label2 . final JPanel panel = new JPanel () . javax .

blue : Color . btn2 . SWING btn1 . setBackground ( color ) . color = ( color == Color .5 Arhitectura modelului Swing Folosirea modelelor Modelul Swing este bazat pe o arhitectur˘ a asem˘ an˘ atoare cu MVC (modelview-controller). } }) . red ? Color . put ( " schimbaCuloare " . show () .310 CAPITOLUL 11.care va reprezenta datele aplicat ¸iei. red . " schimbaCuloare " ) . getKeyStroke ( " F2 " ) . // Textul poate fi HTML btn2 . public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { panel . . getInputMap () . getActionMap () .4 11. Arhitectura MVC specific˘ a descompunerea unei aplicat ¸ii vizuale ˆ ın trei p˘ art ¸i separate: • Modelul . red ) . new AbstractAction () { private Color color = Color . setToolTipText ( " Buton opac " ) . pack () . put ( KeyStroke . } } public class TestJComponent { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Facilitati JComponent " ) . setToolTipText ( " < html > <b > Apasati < font color = red > F2 </ font > " + " cand butonul are <u > focusul </ u > " ) . // Asocierea unor actiuni ( KeyBindings ) /* Apasarea tastei F2 cand focusul este pe butonul al doilea va determina schimbarea culorii panelului */ btn2 . } } 11.

311 • Controlul . Aceast˘ a abordare este logic˘ a ¸ si din perspectiva faptului c˘ a. JPasswordField Fiecare component˘ a are un model init ¸ial implicit.11. Pentru a realiza separarea modelului de prezentare. dar exist˘ a¸ si componente care au asociate mai multe modele: Model ButtonModel Component˘ a JButton. JToggleButton. componente cu reprezent˘ ari diferite pot avea acela¸ si tip de model. JTextPane. JTextArea. JCheckBoxMenuItem.5. JTextField. JRadioButton. Dup˘ a cum se observ˘ a din tabelul de mai jos. ˆ ın care datele componentelor (modelul) sunt separate de reprezentarea lor vizual˘ a. fiec˘ arui obiect corespunz˘ ator unei clase ce descrie o component˘ a Swing ˆ ıi este asociat un obiect care gestioneaz˘ a datele sale ¸ si care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a care reprezint˘ a modelul componentei respective.modul de reprezentare vizual˘ a a datelor. JMenuItem. ˆ ıns˘ a are posibilitatea de a-l ˆ ınlocui cu unul nou atunci cˆ and este cazul. A¸ sadar. ˆ ın Swing p˘ art ¸ile de prezentare ¸ si control au fost cuplate deoarece exista o leg˘ atur˘ a prea strˆ ans˘ aˆ ıntre ele pentru a fi concepute ca entit˘ a¸ ti separate. arhitectura Swing este de fapt o arhitectur˘ a cu model separabil. FOLOSIREA MODELELOR • Prezentarea . JCheckBox. Metodele care acceseaz˘ a .transformarea act ¸iunilor utilizatorului asupra componentelor vizuale ˆ ın evenimente care s˘ a actualizeze automat modelul acestora (datele). JScrollBarm. Din motive practice. JMenu. ˆ ın general. JSlider JTabbedPane SingleSelectionModel ListModel JList ListSelectionModel JList JTable TableModel JTable TableColumnModel JTree TreeModel JTree TreeSelectionModel Document JEditorPane. JRadioButtomMenuItem JComboBox ComboBoxModel BoundedRangeModel JProgressBar. modul de concepere a unei aplicat ¸ii trebuie s˘ a fie orientat asupra reprezent˘ arii ¸ si manipul˘ arii informat ¸iilor ¸ si nu asupra interfet ¸ei grafice cu utilizatorul.

// Cream obiectele corespunzatoare celor doua modele model1 = new Model1 () . Pentru modelele mai complexe. cu argumente specifice fiec˘ arei componente ˆ ın parte. int tipModel = 1. Crearea unei clase care s˘ a reprezinte un model se va face extinzˆ and interfat ¸a corespunz˘ atoare ¸ si implementˆ and metodele definite de aceasta sau extinzˆ and clasa implicit˘ a oferit˘ a de API-ul Swing ¸ si supradefinind metodele care ne intereseaz˘ a. SOUTH ) . interfat ¸a model a clasei JList este ListModel care este implementat˘ a de clasele DefaultListModel ¸ si AbstractListModel. btn . lst . model2 = new Model2 () . awt . " galben " . respectiv getModel. EXIT_ON_CLOSE ) . String data2 [] = { " red " . BorderLayout . awt . add ( btn . add ( lst . s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame .*. getContentPane () . Listing 11. event . CENTER ) . " albastru " }.312 CAPITOLUL 11. // La apasara butonului schimbam modelul JButton btn = new JButton ( " Schimba modelul " ) . java .*. " yellow " . javax . " blue " }. oricare din aceste clase poate fi extins˘ a pentru a crea un nou model.*. SWING modelul unui obiect sunt: setModel. ListModel model1 . . border .*. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . JTree sau JList exist˘ a clase abstracte care implementeaz˘ a interfat ¸a ce descrie modelul respectiv De exemplu. JList lst . setModel ( model1 ) . cum ar fi cele asociate claselor JTable. BorderLayout . In funct ¸ie de necesit˘ a¸ ti. model2 . getContentPane () .5: Folosirea mai multor modele pentru o componenta import import import import javax . swing . addActionListene r ( this ) . java . // Lista initiala nu are nici un model lst = new JList () . class Fereastra extends JFrame implements ActionListener { String data1 [] = { " rosu " . swing .

5. } public Object getElementAt ( int index ) { return data2 [ index ]. setModel ( model1 ) . } public Object getElementAt ( int index ) { return data1 [ index ]. } } // Clasele corespunzatoare celor doua modele class Model1 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data1 . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( tipModel == 1) { lst . } } } public class TestModel { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Model " ) .11. length . length . setModel ( model2 ) . tipModel = 2. } } Multe componente Swing furnizeaz˘ a metode care s˘ a obt ¸in˘ a starea obiectului f˘ ar˘ a a mai fi nevoie s˘ a obt ¸inem instant ¸a modelului ¸ si s˘ a apel˘ am metodele . FOLOSIREA MODELELOR 313 pack () . } } class Model2 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data2 . } else { lst . tipModel = 1. show () .

model. f˘ ar˘ a a include ˆ ın eveniment detalii legate de schimbarea survenit˘ a. In multe situat ¸ii ˆ ıns˘ a. JSlider slider = new JSlider(). Acest lucru se realizeaz˘ a prin intefat ¸a ChangeListener iar evenimentele sunt de tip ChangeEvent. Model BoundedRangeModel ButtonModel SingleSelectionModelModel Listener ChangeListener ChangeListener ChangeListener Tip Eveniment ChangeEvent ChangeEvent ChangeEvent Interfat ¸a ChangeListener are o singur˘ a metod˘ a: public void stateChanged(ChangeEvent e).314 CAPITOLUL 11. respectiv removeChangeListener. // Trebuie sa interogam sursa asupra schimbarii . Obiectele de tip listener vor trebui s˘ a apeleze metode specifice componentelor pentru a afla ce anume s-a schimbat. 11.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip BoundedRangeModel BoundedRangeModel m = (BoundedRangeModel)e.1 Tratarea evenimentelor Modelele componentelor trebuie s˘ a notifice aparit ¸ia unor schimb˘ ari ale datelor gestionate astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi reactualizat˘ a prezentarea lor sau s˘ a fie executat un anumti cod ˆ ın cadrul unui obiect de tip listener. Informativ (lightweight) . singura informat ¸ie cont ¸inut˘ aˆ ın eveniment fiind componenta surs˘ a. modelele care suport˘ a aceast˘ a abordare fiind BoundedRangeModel.5. SWING acesteia. ButtonModel ¸ si SingleSelectionModel. Un exemplu este metoda getValue a clasei JSlider care este de fapt un apel de genul getModel(). In Swing. BoundedRangeModel model = slider.getModel().getSource(). aceast˘ a notificare este realizat˘ aˆ ın dou˘ a moduri: 1. Inregistrarea ¸ si eliminarea obiectelor de tip listener se realizeaz˘ a cu metodele addChangeListener. folosirea modelelor aduce flexibilitate sporit˘ a programului ¸ si este recomandat˘ a utilizarea lor.getValue(). mai ales pentru clase cum ar fi JTable sau JTree.Modelele trimit un eveniment prin care sunt informat ¸i ascult˘ atorii c˘ a a survenit o anumit˘ a schimbare a datelor.

Pentru u¸ surint ¸a program˘ arii.out. Model ListModel ListSelectionModel ComboBoxModel TreeModel TreeSelectionModel TableModel TableColumnModel Document Document Listener ListDataListener ListSelectionListener ListDataListener TreeModelListener TreeSelectionListener TableModelListener TableColumnModelListener DocumentListener UndoableEditListener Tip Eveniment ListDataEvent ListSelectionEvent ListDataEvent TreeModelEvent TreeSelectionEvent TableModelEvent TableColumnModelEvent DocumentEvent UndoableEditEvent Folosirea acestor interfet ¸e nu difer˘ a cu nimic de cazul general: String culori[] = {"rosu". slider. } }).println("Schimbare model: " + m.getSource(). FOLOSIREA MODELELOR 315 System. "albastru").getValue()).Modele pun la dispozit ¸ie interfet ¸e specializate ¸ si tipuri de evenimente specifice ce includ toate informat ¸iile legate de schimbarea datelor. 2. singura diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de varianta anterioar˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a sursa evenimentului este acum de tipul componentei ¸ si nu de tipul modelului.5. } }).getValue()).println("Valoare noua: " + s. Secvent ¸a de cod de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: JSlider slider = new JSlider(). JList list = new JList(culori). unele clase permit ˆ ınregistrarea ascult˘ atorilor direct pentru componenta ˆ ın sine.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip JSlider JSlider s = (JSlider)e. "galben". Consistent(statefull) .getSelectionModel(). pentru a nu lucra direct cu instant ¸a modelului.addListSelectionListener( . System. ListSelectionModel sModel = list. sModel.out.11.

ˆ ın aceast˘ a sectt ¸iune nu vom ˆ ıncerca o abordare exhaustiv˘ a a modului de utilizare a tuturor componentelor. SWING new ListSelectionListener() { public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { // Schimbarea este continuta in eveniment if (!e. a c˘ aror folosire este ˆ ın general asem˘ an˘ atoare cu a echivalentelor din AWT. JScrollBar • Separatori: JSeparator Deoarece utilizarea acestora este ˆ ın general facil˘ a. subliniind diferent ¸ele ¸ si ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirile fat ¸˘ a AWT.2 Componente pentru editare de text Componentele Swing pentru afi¸ sarea ¸ si editarea textelor sunt grupate ˆ ıntr-o ierarhie ce are ca r˘ ad˘ acin˘ a clasa JTextComponent din pachetul javax. JRadioButton. JProgressBar.getValueIsAdjusting()) { System. mai multe butoane radio pot fi grupate folosind clasa ButtonGroup. 11.1 Componente atomice In categoria componentelor atomice includem componentele Swing cu funct ¸ionalitate simpl˘ a. JCheckBox. . • Componente pentru progres ¸ si derulare: JSlider. pentru a permite selectarea doar a unuia dintre ele. nu vom analiza ˆ ın parte aceste componente. 11. Aici includem: • Etichete: JLabel • Butoane simple sau cu dou˘ a st˘ ari: JButton.6. JToggleButton. 11. } } }).out.6 Folosirea componentelor Datorit˘ a complexit˘ a¸ tii modelului Swing.text.6.getFirstIndex()).316 CAPITOLUL 11. ci vom pune ˆ ın evident ¸˘ a doar aspectele specifice acestui model.swing.println("Selectie curenta: " + e.

Orice atribut legat de stil. Uzual.Permite introducerea unui text care s˘ a respecte un anumit format. fiind foarte util˘ a pentru citirea de numere. etc. corespunz˘ atoare tipului textului editat: • Text simplu pe o singur˘ a linie – JTextField .11.Permite editarea unui text simplu. date calendaristice. respectiv setValue ¸ si nu cu cele uzuale getText. clasele pot ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın trei categorii. – JFormattedTextField . – JPasswordField . pentru a permite navigarea pe vertical˘ a . cum ar fi culoarea sau fontul. Este folosit˘ aˆ ımpreun˘ a cu clase utilitare pentru formatarea textelor.Permite editarea de parole. Textul acestora va fi ascuns. setText. DateFormatter. pe o singur˘ a linie. cum ar fi ’*’. se aplic˘ aˆ ıntregului text ¸ si nu poate fi specificat doar unei anumite port ¸iuni. FOLOSIREA COMPONENTELOR 317 Dup˘ a cum se observ˘ a din imaginea de mai sus. Valoarea cont ¸inut˘ a de o astfel de component˘ a va fi obt ¸inut˘ a/setat˘ a cu metodele getValue. etc. cum ar fi NumberFormatter. • Text simplu pe mai multe linii – JTextArea . o component˘ a de acest tip va fi inclus˘ aˆ ıntr-un container JScrollPane. pe mai multe linii. ˆ ın locul caracterelor introduse fiind afi¸ sat un caracter simbolic. MaskFormatter.6.Permite editarea unui text simplu.

tratarea evenimentelor generate de cursor (caret). ˆ ıns˘ a exist˘ a diferent ¸e notabile ˆ ıntre cele dou˘ a. Orice obiect derivat din JTextComponent este format din: • Un model. HTML sau RTF. urm˘ atoarele tipuri de texte sunt recunoscute: text/plain. . nici una neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸iune. SWING ¸ si orizontal˘ a dac˘ a textul introdus nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a alocat˘ a obiectului. O referint ¸˘ a la model poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getDocument. care este responsabil˘ a cu afi¸ sarea textului. Clasa JTextComponent ˆ ıncearc˘ a s˘ a p˘ astreze cˆ at mai multe similitudini cu clasa TextComponent din AWT. care gestioneaz˘ a starea componentei. Interfat ¸a care trebuie implementat˘ a este ActionListener. Implicit. • O reprezentare. • Text cu stil ˆ ımbog˘ a¸ tit pe mai multe linii – JEditorPane . • Un ’controller’. – JTextPane . referit sub denumirea de document. oferind diverse facilit˘ a¸ ti suplimentare pentru lucrul cu stiluri ¸ si paragrafe. ce returneaz˘ a un obiect de tip Document. Una din utiliz˘ arile cele mai simple ale acestei clase este setarea documentului ce va fi afi¸ sat cu metoda setPage. Acest lucru este valabil pentru toate componentele Swing pentru care are sens not ¸iunea de navigare pe orizontal˘ a sau vertical˘ a. cunoscut sub numele de editor kit care permite scrierea ¸ si citirea textului ¸ si care permite definirea de act ¸iuni necesare edit˘ arii.Componentele derivate din JTextField vor genera un eveniment de acest tip la ap˘ asarea tastei Enter ˆ ın c˘ asut ¸a de editare a textului. Dintre evenimentele ce pot fi generate amintim: • ActionEvent .Aceast˘ a clas˘ a extinde JEditorPane. Exist˘ a diferent ¸ fat ¸˘ a de AWT ¸ si la nivelul trat˘ arii evenimentelor generate de componentele pentru editarea de texte. etc. ce prime¸ ste ca argument un URL care poate referi un fi¸ sier text. componenta Swing avˆ and caracteristici mult mai complexe cum ar fi suport pentru operat ¸ii de undo ¸ si redo. text/html ¸ si text/rtf.318 CAPITOLUL 11.Permite afi¸ sarea ¸ si editarea de texte scrise cu stiluri multiple ¸ si care pot include imagini sau chiar diverse alet componente.

Este un eveniment comun tuturor componentelor de tip JavaBean. . • PropertyChangeEvent . JComboBox ¸ si JSpinner.Evenimentele de acest tip sunt generate la orice schimbare a textului.apelat˘ a dup˘ a o operat ¸iune de ¸ stergere. • DocumentEvent . Interfat ¸a corespunz˘ atoare CaretListener cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a: caretUpdate ce va fi apelat˘ a ori de cˆ ate ori apare o schimbare. fiind generat la orice schimbare a unei propriet˘ a¸ ti a componentei. – removeUpdate .3 Componente pentru selectarea unor elemente In aceast˘ a categorie vom include clasele care permit selectarea unor valori (elemente) dintr-o serie prestabilit˘ a. Clasa JList Clasa JList descrie o list˘ a de elemente dispuse pe una sau mai multe coloane. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este PropertyChangeListener. 11. sursa lor fiind documentul (modelul) componentei ¸ si nu componenta ˆ ın sine. – changedUpdate . Acestea sunt: JList.11. din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe.apelat˘ a la ad˘ augarea de noi caractere. Uzual un obiect de acest tip va fi inclus ˆ ıntr-un container de tip JScrollPane. ce cont ¸ine metodele: – insertUpdate .Este evenimentul generat la deplasarea cursorului ce gestioneaz˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın text.6. ce cont ¸ine metoda propertyChange.6. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este DocumentListener.apelat˘ a la schimbarea unor atribute legate de stilul textului. FOLOSIREA COMPONENTELOR 319 • CaretEvent .

• Folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente ¸ si ad˘ augˆ and apoi elemente modelului implicit listei: DefaultListModel model = new DefaultListModel(). model. JList lista = new JList(model).addElement("Doi"). Evident. JList lista = new JList(elemente). JList lista = new JList(model). respectiv getSize care trebuie s˘ a returneze num˘ arul total de elemente din list˘ a. • Folosind un model propriu.addElement(new Double(4)). new Integer(3). Acesta este un obiect dintr-o clas˘ a ce trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ListModel. responsabil cu furnizarea elementelor listei. model.320 CAPITOLUL 11. oferind flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu liste. "Doi".addElement("Unu"). model. SWING Init ¸ializarea unei liste se realizeaz˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti: • Folosind unul din constructorii care primesc ca argument un vector de elemente.addElement(new Integer(3)). aceast˘ a variant˘ a este mai complex˘ a. new Double(4)}. model. . ModelLista model = new ModelLista(). uzual fiind folosit˘ a extinderea clasei predefinite AbstractListModel ¸ si supradefinirea metodelor: getElementAt care furnizeaz˘ a elementul de pe o anumit˘ a posit ¸ie din list˘ a. Object elemente[] = {"Unu".

. new Integer(3). model..getSelectedIndex().SINGLE_SELECTION)..11. } } Gestiunea articolelor selectate dintr-o list˘ a se realizeaz˘ a prin intermediul unui model. .setSelectionMode(ListSelectionModel. // Stabilim modul de selectie list.. new Double(4)}.getValueIsAdjusting()) return. "Doi". class ModelLista extends AbstractListModel { Object elemente[] = {"Unu".. interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind ListSelectionListener ce cont ¸ine metoda valueChanged apelat˘ a ori de cˆ ate ori va fi schimbat˘ a select ¸ia elementelor din list˘ a. class Test implements ListSelectionListener { . } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e.6. public Test() { . acesta fiind un obiect de tip ListSelectionModel. . public int getSize() { return elemente. FOLOSIREA COMPONENTELOR 321 . /* sau SINGLE_INTERVAL_SELECTION MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION */ // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = list. } public Object getElementAt(int index) { return elemente[index]..getSelectionModel().. Obiectele de tip JList genereaz˘ a evenimente de tip ListSelectionEvent.addListSelectionListener(this).. int index = list.length.

Lista . Interfat ¸a ListCellRenderer cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a getListCellRendererComponent ce returneaz˘ a un obiect de tip Component. Metoda va fi apelat˘ aˆ ın parte pentru reprezentarea fiec˘ arui element al listei.toString()). getSelectedIndices.322 . Clasa JComboBox Clasa JComboBox este similar˘ a cu JList. setSelectedIndices. boolean cellHasFocus) { setText(value. } } CAPITOLUL 11. setBackground(isSelected ? Color.. ˆ ıns˘ a acest lucru poate fi schimbat prin crearea unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a ListCellRenderer ¸ si personalizeaz˘ a reprezentarea elementelor listei ˆ ın funct ¸ie de diver¸ si parametri. } public Component getListCellRendererComponent( JList list..white : Color. Implicit toate elementele listei sunt afi¸ sate ˆ ın acela¸ si fel.white). etc. Object value. int index.. cu deosebirea c˘ a permite doar selectarea unui singur articol. } } Setarea unui anumit renderer pentru o list˘ a se realizeaz˘ a cu metoda setCellRenderer. O facilitate extrem de important˘ a pe care o au listele este posibilitatea de a stabili un renderer pentru fiecare articol ˆ ın parte. acesta fiind ¸ si singurul permanent vizibil.black). boolean isSelected. setForeground(isSelected ? Color. etc. return this. ¸ si pentru obt ¸inerea celor selectate la un moment dat getSelectedIndex. class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer { public MyCellRenderer() { setOpaque(true).red : Color. clasa ofer˘ a metode pentru selectarea unor elemente din cadrul programului setSelectedIndex. SWING Evident.

existˆ and o serie de clase predefinite ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a cum ar fi SpinnerListModel. JComboBox funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acelea¸ si principii ca ¸ si clasa JList. fiecare element putˆ and fi de asemenea reprezentat diferit prin intermediul unui obiect ce implementeaz˘ a aceea¸ si intefat ¸˘ a ca ¸ si ˆ ın cazul listelor: ListCellRenderer. Componenta cont ¸ine dou˘ a butoane cu care poate fi selectat urm˘ atorul. respectiv ActionEvent generate la selectarea efectiv˘ a a unui articol. ce face parte integrant˘ a din component˘ a. deoarece JComboBox permite ¸ si editarea explicit˘ a a valorii elementului. Acesta este un obiect de tip SpinnerModel. O diferent ¸˘ a notabil˘ a const˘ aˆ ın modul de selectare a unui articol. lista elementelor nefiind ˆ ıns˘ a vizibil˘ a.6. Clasa JSpinner Clasa JSpinner ofer˘ a posibilitatea de a selecta o anumit˘ a valoare (element) dintr-un domeniu prestabilit. Evenimentele generate de obiectele JComboBox sunt de tip ItemEvent generate la navigarea prin list˘ a. SpinnerNumberModel sau SpinnerDateModel ce pot fi utilizate.11. de exemplu: numere intregi intre 1950 si 2050. Init ¸ializarea se face dintr-un vector sau folosind un model de tipul ComboBoxModel. acest lucru fiind controlat de metoda setEditable. Este folosit atunci cˆ and domeniul din care poate fi f˘ acut˘ a select ¸ia este foarte mare sau chiar nem˘ arginit. respectiv predecesorul element din domeniu. . JSpiner se bazeaz˘ a exclusiv pe folosirea unui model. FOLOSIREA COMPONENTELOR 323 celorlalte elemente este afi¸ sat˘ a doar la ap˘ asarea unui buton marcat cu o s˘ ageat˘ a.

respectiv JSpinner.324 CAPITOLUL 11. "Student"}.DefaultEditor. {"Popescu". toate derivate din JSpinner. Boolean. acesta trebuind a¸ sadar importat. Evenimentele generate de obiectele de tip JSpinner sunt de tip ChangeEvent. tabelele extinzˆ and astfel funct ¸ionalitatea listelor.swing.6.ListEditor. De¸ si clasa JTable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. generate la schimbarea st˘ arii componentei. Acesta este instalat automat pentru fiecare din modelele standard amintite mai sus. new Integer(80). tipul select ¸iei fiind simplu sau compus. "Varsta". dar este posibil˘ a¸ si editarea informat ¸iei din celulele sale. liniile tabelului pot fi marcate ca selectate. De asemenea.4 Tabele Clasa JTable permite crearea de componente care s˘ a afi¸ seze o serie de elemente ˆ ıntr-un format tabelar.NumberEditor. Dup˘ a cum se observ˘ a. Un tabel poate fi folosit doar pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor date. JTable tabel = new JTable(elemente. Init ¸ializarea unui tabel poate fi f˘ acut˘ aˆ ın mai multe moduri.TRUE}. articolele fiind dispuse pe linii ¸ si coloane.FALSE}}.swing. new Integer(20). o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu tabele se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. 11. In cazul ˆ ın care celulele tabelului sunt . Fiecare din editoarele amintite permite diverse format˘ ari specifice. SWING Componentele de acest tip permit ¸ si specificarea unui anumit tip de editor pentru valorile elementelor sale. Object[][] elemente = { {"Ionescu". Cea mai simpl˘ a variant˘ a este s˘ a folosim unul din constructorii care primesc ca argumente elementele tabelului sub forma unei matrici sau a unei colect ¸ii de tip Vector ¸ si denumirile capurilor de coloan˘ a: String[] coloane = {"Nume". coloane). tipul de date al elementelor de pe o coloan˘ a este de tip referint ¸˘ a¸ si poate fi oricare.DateEditor. JSpinner. Boolean.table. fiind reprezentat de una din clasele JSpinner.

"Student"}.specific˘ a dac˘ a o anumit˘ a celul˘ a este editabil˘ a.11. . implementarea acestei clase este orientat˘ a la nivel de coloan˘ a.FALSE}}. Boolean. new Integer(80). class ModelTabel extends AbstractTableModel { String[] coloane = {"Nume".returneaz˘ a denumirea fiec˘ arei coloane. } public int getRowCount() { . • getValueAt . Modelul mai cont ¸ine ¸ si metoda setValueAt care poate fi folosit˘ a pentru setarea explicit˘ a a valorii unei celule. Din motive de eficient ¸˘ a.returneaz˘ a num˘ arul de linii ale tabelului. "Varsta". ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a articole de pe o coloan˘ a vor fi reprezentate la fel ¸ si vor avea acela¸ si tip de editor. • isCellEditable . ModelTabel model = new ModelTabel(). Uzual. new Integer(20).length. cele mai utilizate fiind (primele trei trebuie obligatoriu supradefinite. • getColumnName . care implementeaz˘ a deja TableModel.6.returneaz˘ a num˘ arul de coloane ale tabelului. ele fiind declarate abstracte ˆ ın clasa de baz˘ a): • getRowCount . public int getColumnCount() { return coloane. Object[][] elemente = { {"Ionescu". • getColumnCount .. Boolean.returneaz˘ a elementul de la o anumit˘ a linie ¸ si coloan˘ a. JTable tabel = new JTable(model). crearea unui model se face prin extinderea clasei predefinite AbstractTableModel. Interfat ¸a care descrie modelul clasei JTable este TableModel ¸ si cont ¸ine metodele care vor fi interogate pentru obt ¸inerea informat ¸iei din tabel. Tot ceea ce trebuie s˘ a facem este s˘ a supradefinim metodele care ne intereseaz˘ a. FOLOSIREA COMPONENTELOR 325 editabile trebuie s˘ a existe un editor potrivit pentru tipul elementului din celula respectiv˘ a. {"Popescu". A doua variant˘ a de creare a unui tabel este prin implementarea modelului acestuia ˆ ıntr-o clas˘ a separat˘ a¸ si folosirea constructorului corespunz˘ ator..TRUE}.

getModel().326 return elemente.. Object data = model...getValueAt(row. CAPITOLUL 11. .getColumn(). Inregistrarea unui listener va fi f˘ acut˘ a pentru modelul tabelului: public class Test implements TableModelListener { . SWING } public Object getValueAt(int row. } } . tabel. public Test() { . Pentru a trata aceste evenimente va trebui s˘ a implement˘ am interfat ¸a TableModelListener ce cont ¸ine metoda tableChanged.. } public String getColumnName(int col) { return coloane[col].length. } public boolean isCellEditable(int row.. int col) { // Doar numele este editabil return (col == 0).getSource(). TableModel model = (TableModel)e.getFirstRow(). .addTableModelListener(this). col).. int col = e.. } } Orice schimbare a datelor tabelului va genera un eveniment de tip TableModelEvent.. } public void tableChanged(TableModelEvent e) { // Aflam celula care a fost modificata int row = e. int col) { return elemente[row][col].

.... celule unei coloane vor fi reprezentare la fel. ListSelectionModel model = (ListSelectionModel)e. Acesta este o instant ¸˘ a ce implementeaz˘ a.getMinSelectionIndex().SINGLE_SELECTION). FOLOSIREA COMPONENTELOR 327 Tabele ofer˘ a posibilitatea de a selecta una sau mai multe linii. fiecare coloan˘ a avˆ and asociat un obiect renderer responsabil cu crearea componen- . ˆ ıntocmai ca la liste. // Linia cu numarul index este prima selectata . if (model.6. .getSelectionModel()...11.addListSelectionListener(this). Tratarea evenimentelor generate de schimbarea select ¸iei ˆ ın tabel se realizeaz˘ a prin ˆ ınregistrarea unui ascult˘ ator de tip ListSelectionListener: class Test implements ListSelectionListener { .. // Stabilim modul de selectie tabel. } } } Dup˘ a cum am spus. interfat ¸a ListSelectionModel.setSelectionMode(ListSelectionModel. gestiunea liniilor selectate fiind realizat˘ a prin intermediul unui model. } else { int index = model.. nu neap˘ arat consecutive. model.isSelectionEmpty()) { // Nu este nici o linie selectata . public Test() { .getValueIsAdjusting()) return.. } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e. // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = tabel.getSource()..

restul tipurilor avˆ and o reprezentare standard ce const˘ aˆ ıntr-o etichet˘ a cu reprezentarea obiectului ca ¸ sir de caractere. Double. Float. Implicit.. public class MyRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(.. aceasta fiind responsabil˘ a cu crearea componentelor ce vor fi afi¸ sate ˆ ın celulele unei coloane..) { . Icon. ce extinde interfat ¸a CellEditor care generalizeaz˘ a conceptul de celul˘ a editabil˘ a pe care ˆ ıl vom mai reg˘ asi la arbori. Number. Crearea unui editor propriu se realizeaz˘ a cel mai simplu prin extinderea clasei utilitare AbstractCellEditor. Un astfel de obiect implementeaz˘ a interfat ¸a TableCellRenderer. Acesta este un obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellEditor. plus implementarea metodei specifice din TreeCellEditor.328 CAPITOLUL 11. care implementeaz˘ a CellEditor. Implicit. SWING tei ce descrie celulele sale. dar este posibil˘ a specificarea unui editor propriu cu metoda setDefaultEditor. } .. return this.. Date. exist˘ a o serie de editoare standard pentru tipurile de date ment ¸ionate anterior. ImageIcon. Specificarea unui renderer propriu se realizeaz˘ a cu metoda setDefaultRenderer. ce asociaz˘ a un anumit tip de date cu un obiect de tip TableRenderer. public class MyEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor { // Singura metoda abstracta a parintelui public Object getCellEditorValue() { // Returneaza valoarea editata .. care are o singur˘ a metod˘ a getTableCellRendererComponent. } } O situat ¸ie similar˘ a o reg˘ asim la nivelul editorului asociat celulelor dintr-o anumit˘ a coloan˘ a. cum ar fi: Boolean. exist˘ a o serie de tipuri de date cu reprezent˘ ari specifice.

o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu arbori se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. } } 329 11.11.6.swing. un obiect JTree reprezint˘ a doar o imagine a datelor. aceasta fiind folosit˘ a pentru toate tipurile de noduri. DefaultMutableTreeNode numere = new DefaultMutableTreeNode("Numere").. La nivel structural..5 Arbori Clasa JTree permite afi¸ sarea unor elemente ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a.care nu mai au nici un descendent. DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode(text). un arbore este format dintr-o r˘ ad˘ acin˘ a.. Crearea unui arbore presupune a¸ sadar crearea unui nod (r˘ ad˘ acina). Ca orice component˘ a Swing netrivial˘ a. FOLOSIREA COMPONENTELOR // Metoda definita de TableCellEditor public Component getTableCellEditorComponent(.) { // Returneaza componenta de tip editor .6. informat ¸ia ˆ ın sine fiind manipulat˘ a prin intermediul unui model.tree. noduri interne care au cel put ¸in un fiu ¸ si noduri frunz˘ a .swing. Clasa care modeleaz˘ a not ¸iunea de nod al arborelui este DefaultMutableTreeNode. De¸ si clasa JTree se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. DefaultMutableTreeNode siruri = . String text = "<html><b>Radacina</b></html>".. instant ¸ierea unui obiect de tip JTree cu r˘ ad˘ acina creat˘ a¸ si ad˘ augarea apoi de noduri frunz˘ a ca fii ai unor noduri existente.

add(new DefaultMutableTreeNode("Sirul " + i)). este posibil˘ a specificarea unui text ˆ ın format HTML ca valoare a unui nod.add(numere). public Test() { . JTree tree = new JTree(root). // Stabilim modul de selectie tree.SINGLE_TREE_SELECTION).330 CAPITOLUL 11. siruri. SWING new DefaultMutableTreeNode("Siruri"). ˆ ın aceast˘ a situat ¸ie interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind TreeSelectionModel. De asemenea. Arborii permit ˆ ınregistrarea unor obiecte listener. de tip TreeSelectionListener.. class Test implements TreeSelectionListener { .. Aceasta trebuie s˘ a implementeze intefat ¸a TreeModel. nodurile arborelui pot fi de tipuri diferite. } root. root. i++) { numere..addTreeSelectionListener(this). gestiunea elementelor selectate se realizeaz˘ a printr-un model. . Ca ¸ si ˆ ın cazul listelor sau a tabelelor.. } .getSelectionModel(). acesta fiind reprezentat ca atare..add(new DefaultMutableTreeNode(new Integer(i))). se poate implementa o clas˘ a care s˘ a descrie modelul arborelui.. Dac˘ a varianta ad˘ aug˘ arii explicite a nodurilor nu este potrivit˘ a. reprezentarea lor implicit˘ a fiind obt ¸inut˘ aprin apelarea metodei toString pentru obiectului cont ¸inut. care s˘ a trateze evenimentele generate la schimbarea select ¸iei ˆ ın arbore. Dup˘ a cum se observ˘ a. i<3. // Adaugam un ascultator tree. for(int i=0.add(siruri). Scopul unei componente de tip arbore este ˆ ın general selectarea unui nod al ierarhiei.setSelectionMode( TreeSelectionModel.

• setShowsRootHandles .. ImageIcon closed = createImageIcon("img/closed.lineStyle".gif").getUserObject().11. cum ar fi modul de reprezentare a relat ¸iilor (liniilor) dintre nodurile p˘ arinte ¸ si fiu: tree.Specific˘ a dac˘ a nodurile de pe primul nivel au simboluri care s˘ a permit˘ a expandarea sau restrˆ angerea lor. .gif").putClientProperty("JTree.gif").getLastSelectedPathComponent(). cea folosit˘ a implicit fiind DefaultTreeCellRenderer. // sau "Horizontal". . Exist˘ aˆ ıns˘ a¸ si diverse metode de a schimba ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sarea unui arbore f˘ ar˘ a s˘ a cre˘ am noi clase de tip TreeCellRenderer.6..Specific˘ a dac˘ a r˘ ad˘ acina e vizibil˘ a sau nu. } } 331 Fiecare nod al arborelui este reprezentar prin intermediul unei clase renderer. if (node == null) return. Acestea sunt: • setRootVisible . Prin implementarea interfet ¸ei sau extinderea clasei implicite pot fi create modalit˘ a¸ ti de personalizare a nodurilor arborelui ˆ ın funct ¸ie de tipul sau valoarea acestora. Aceasta implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellRenderer. • putClientProperty .Stabile¸ ste diverse propriet˘ a¸ ti. ImageIcon open = createImageIcon("img/open. "None" • Specificarea unei iconit ¸e pentru nodurile frunz˘ a sau interne: ImageIcon leaf = createImageIcon("img/leaf. // Obtinem informatia din nod Object nodeInfo = node. FOLOSIREA COMPONENTELOR public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { // Obtinem nodul selectat DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree. "Angled").

Acestea sunt JFrame.setOpenIcon(open). JApplet ¸ si reprezint˘ a r˘ ad˘ acinile ierarhiilor de componente ale unei aplicat ¸ii.setLeafIcon(leaf). JDialog. eventual chiar alte containere. Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout. containerele reprezint˘ a suprafet ¸ de afi¸ sare pe care pot fi plasate ale componente. clas˘ a despre care am mai discutat ˆ ın capitolul dedicat modeluli AWT. 2. Superclasa componentelor de acest tip este Container. fiind folosit pentru gruparea mai multor componente Swing ¸ si plasarea lor ˆ ımpreun˘ a pe o alt˘ a suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. putˆ and fi imbricate. acesta putˆ and fi schimbat ˆ ıns˘ a chiar ˆ ın momentul construirii .6 Containere Dup˘ a cum ¸ stim.6. Containerele pot fi ˆ ımo˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: 1. 11.332 CAPITOLUL 11. SWING DefaultTreeCellRenderer renderer = new DefaultTreeCellRenderer().setClosedIcon(closed). tree. renderer. Cele mai importante clase care descriu astfel de containere sunt: – JPanel – JScrollPane – JTabbedPane – JSplitPane – JLayeredPane – JDesktopPane – JRootPane JPanel are aceea¸ si funct ¸ionalitate ca ¸ si clasa Panel din AWT.Reprezint˘ a suprafet ¸e de afi¸ sare cu ajutorul c˘ arora pot fi organizate mai eficient componentele aplicat ¸iei. Containere de nivel ˆ ınalt .setCellRenderer(renderer). renderer. Containere intermediare . renderer.

6. deoarece nu mai este construit si un obiect de tip FlowLayout (implicit) */ p. i<100. nici o component˘ a Swing neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸ie. for(int i=0. String elemente[] = new String[100]. JTabbedPane este util˘ a pentru suprapunerea mai multor containere. uzual panouri (obiecte de tip JPanel). pe acela¸ si spat ¸iu de afi¸ sare. Ad˘ augarea de componente se realizeaz˘ a ca pentru orice container. . JScrollPane este o clas˘ a foarte important˘ aˆ ın arhitectura modelului Swing. folosind metoda add. JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()).add(new JLabel("Hello")). FOLOSIREA COMPONENTELOR 333 obiectului JPanel sau ulterior cu metoda setLayout..add(new JButton("OK")). p.add(sp).getContentPane().. selectarea . frame.11. i++) elemente[i] = "Elementul " + i. deoarece ofer˘ a suport pentru derularea pe orizontal˘ a ¸ si vertical˘ a a componentelor a c˘ aror reprezentare complet˘ a nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a asociat˘ a. JScrollPane sp = new JScrollPane(lista). /* Preferabil. JList lista = new JList(elemente).

JComponent panel1 = new JPanel().add(new JLabel("Hello")). "Doi".addTab("Tab 1". panel1.334 CAPITOLUL 11. panel2.addTab("Tab 2". fiecare panou avˆ and un astfel de buton corespunz˘ ator. SWING unuia sau altui panou realizˆ andu-se prin intermediul unor butoane dispuse pe partea superioar˘ a a componentei. "Trei" }.setMnemonicAt(1. JSplitPane permite crearea unui container care cont ¸ine dou˘ a componente dispuse fie una lˆ ang˘ a cealalt˘ a. . "Aici avem o eticheta"). tabbedPane. fie una sub alta ¸ si separarea acestora prin intermediul unei bare care s˘ a permit˘ a configurarea suprafet ¸ei alocate fiec˘ arei componente. JList list = new JList(elem).setOpaque(true).add(new JButton("OK")). JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane(). tabbedPane. panel2. tabbedPane.gif").VK_2).VK_1). Ca funct ¸ionalitate. KeyEvent. panel1. JComponent panel2 = new JPanel(). tabbedPane. ofer˘ a o implementare asem˘ an˘ atoare gestionarului de pozit ¸ionare CardLayout. panel2.setOpaque(true). ImageIcon icon = new ImageIcon("smiley.setMnemonicAt(0. KeyEvent. String elem[] = {"Unu". icon. "Aici avem un buton"). icon. panel1.

// Separam lista de grupul celor trei butoane JSplitPane sp1 = new JSplitPane( JSplitPane.add(new JButton("Adauga")).getContentPane(). . panel. ˆ ıntocmai ca ˆ ın modelul AWT.11. In Swing exist˘ aˆ ıns˘ a o serie de clase predefinite ce descriu anumite tipuri de dialoguri. 335 11. panel. // Separam containerul cu lista si butoanele // de componenta pentru editare de text JSplitPane sp2 = new JSplitPane( JSplitPane. sp1. realizarea unor interog˘ ari de confirmare/renunt ¸are.add(new JButton("Salveaza")).6. frame. 1)). text). FOLOSIREA COMPONENTELOR JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3.7 Dialoguri Clasa care descrie ferestre de dialog este JDialog. extrem de utile ˆ ın majoritatea aplicat ¸iilor. folosite pentru afi¸ sarea unor mesaje.add(new JButton("Sterge")).add(sp2). panel).6. crearea unui dialog realizˆ andu-se prin extinderea acesteia.Permite crearea unor dialoguri simple. JTextArea text = new JTextArea( "Mai multe componente separate prin\n" + "intermediul containerelor JSplitPane"). list. panel.HORIZONTAL_SPLIT. Acestea sunt: • JOptionPane .VERTICAL_SPLIT.

Cˆ and este necesar˘ a desenarea componentei repsective. care la rˆ andul ei poate fi plasat˘ a pe alt˘ a suprafat ¸˘ a¸ si a¸ sa mai departe.showConfirmDialog(frame.Dialog standard care permite navigarea prin sistemul de fi¸ siere ¸ si selectarea unui anumit fi¸ sier pentru operat ¸ii de deschidere. sau chiar pentru introducerea unor valori. "Eroare".1 Desenarea Metode specifice Dup˘ a cum ¸ stim. JOptionPane. ˆ ıncepˆ and cu cel de la nivelul superior. "Eroare de sistem !". JOptionPane. JOptionPane.7. cum ar fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet. Mai jos. Cu alte cuvinte. fie la prima sa afi¸ sare. ˆ ıns˘ a exist˘ a unele diferent ¸e care trebuie ment ¸ionate. componenta este plasat˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. JOptionPane. 11. • ProgressMonitor .QUESTION_MESSAGE). respectiv salvare. clasa fiind extrem de configurabil˘ a. sunt exemplificate dou˘ a modalit˘ a¸ ti de utilizare a clasei: JOptionPane.7 11.showMessageDialog(frame. desenarea unei componente este un proces care se executa automat ori de cˆ ate ori este necesar.Dialog standard pentru selectarea ˆ ıntr-o manier˘ a facil˘ a a unei culori. • JColorChooser . • JFileChooser .YES_NO_OPTION. operat ¸ia de desenare va fi executat˘ a pentru toate containerele. r˘ ad˘ acina acestei fiind un container de nivel ˆ ınalt.ERROR_MESSAGE). . Procesul ˆ ın sine este asem˘ an˘ ator celui din modelul AWT. fie ca urmare a unor act ¸iuni externe sau interne programului. "Doriti inchiderea aplicatiei ? ". "Intrebare". SWING etc.336 CAPITOLUL 11. Orice component˘ a se g˘ ase¸ ste ˆ ıntr-o ierarhie format˘ a de containere.Clas˘ a utilizat˘ a pentru monitorizare˘ a progresului unei operat ¸ii consumatoare de timp.

In cazul ˆ ın care dimensiunea sau pozit ¸ia componentei s-au schimbat. aceast˘ a metod˘ a are ˆ ıns˘ a o implementare specific˘ a ¸ si nu trebuie supradefinit˘ a. metoda cea mai important˘ a fiind paint. din motivele amintite mai sus.11. pe perioada respectiv˘ a nu va fi transmis nici un mesaj. Aceasta este responsabil˘ a cu apelul metodelor Swing ce deseneaz˘ a componenta ¸ si anume: • paintComponent .7. Pentru componentele Swing. apelat˘ a automat ori de cˆ ate ori este necesar. dac˘ a se dore¸ ste redesenarea explicit˘ a a unei componente se va apela metoda repaint. De asemenea. • paintChildren . • paintBorder . dup˘ a care va executa desenarea propriu-zis˘ a.Este principala metod˘ a pentru desenare ce este supradefinit˘ a pentru fiecare component˘ a Swing ˆ ın parte pentru a descrie reprezentarea sa grafic˘ a.Solicit˘ a desenarea componentelor cont ¸inute de aceast˘ a component˘ a (dac˘ a exist˘ a). .Deseneaz˘ a chenarele componentei (dac˘ a exist˘ a). Pe perioada ˆ ın care acesta este ocupat cu transmiterea unui mesaj nu va fi f˘ acut˘ a nici o desenare. Implicit. acest lucru nu este recomandat. De¸ si este posibil˘ a supradefinirea ei. dac˘ a acesta este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de desenare ce consum˘ a mult timp. Atent ¸ie Intocmai ca ˆ ın AWT. DESENAREA 337 Desenarea se bazeaz˘ a pe modelul AWT. Ca ¸ si ˆ ın AWT. desenarea este realizat˘ a de firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu transmiterea evenimentelor. Metoda paint este responsabil˘ a cu apelul metodelor amintite mai sus ¸ si realizarea unor optimiz˘ ari legate de procesul de desenare. Nu trebuie supradefinit˘ a. ˆ ın cazul ˆ ın care componenta este opac˘ a metoda deseneaz˘ a suprafat ¸a sa cu culoarea de fundal. cum ar fi implementarea mecanismului de double-buffering. apelul metodei revalidate va precede apelul lui repaint. Nu trebuie supradefinit˘ a.

7. este necesar˘ a implementarea de cod specific pentru a trata ap˘ asarea acestui tip de buton. De exemplu. exist˘ a cˆ ateva solut ¸ii mai simple pentru afi¸ sarea unei imagini. Dimensiunile componentelor Dup˘ a cum ¸ stim. Imaginea respectiv˘ a trebuie creat˘ a folosind clasa ImageIcon. ImageIcon img = new ImageIcon("smiley. Suprafat ¸a ocupat˘ a de acestea poate fi aflat˘ a cu metoda getInsets . deoarece pentru componentele transparente vor trebui redesenate containerele pe care se g˘ ase¸ ste aceasta. Acestea includ ˆ ıns˘ a¸ si dimsniunile chenarelor. Transparent ¸a Cu ajutorul metodei setOpaque poate fi controlat˘ a opacitatea componentelor Swing. Afi¸ sarea imaginilor In AWT afi¸ sarea unei imagini era realizat˘ a uzual prin supradefinirea clasei Canvas ¸ si desenarea imaginii ˆ ın metoda paint a acesteia. getWidth. Evident. Din acest motiv. un buton circular va fi construit ca fiind transparent (setOpaque(false)) ¸ si va desena ˆ ın interiorul s˘ au o elips˘ a umplut˘ a cu o anumit˘ a culoare. Trabsparent ¸a ˆ ıns˘ a vine cu un anumit pret ¸.gif"). Aceasta este o facilitate extrem de important˘ a deoarece permite crearea de componente care nu au form˘ a rectangular˘ a. JLabel label = new JLabel(img). ˆ ıncetinind astfel procesul de afi¸ sare. evident dac˘ a acestea exist˘ a.2 Considerat ¸ii generale In continuare vom prezenta cˆ ateva considerat ¸ii generale legate de diferite aspecte ale desen˘ arii ˆ ın cadrul modelului Swing. In Swing. Dimensiunile acestei pot fi obt ¸inute cu metodele getSize. getHeight. de fiecare dat˘ a cˆ and este cazul. orice component˘ a este definit˘ a de o suprafat ¸˘ a rectangular˘ a. cea mai utilizat˘ a fiind crearea unei etichete (JLabel) sau a unui buton (JButton) care s˘ a aib˘ a setat˘ a o anumit˘ a imagine pe suprafat ¸a sa. SWING 11. se recomand˘ a setarea componentelor ca fiind opace (setOpaque(true)).338 CAPITOLUL 11.

a chenarelor ¸ si a fiilor s˘ ai. public void paintComponent(Graphics g) { . pentru a eficientiza desenarea.insets. In majoritatea cazurilor ˆ ıns˘ a.left . Din acest motiv este foarte important ca atunci cˆ and supradefinim metoda paintComponent s˘ a ne asigur˘ am c˘ a la terminarea metodei starea obiectului Graphics este aceea¸ si ca la ˆ ınceput. // Desenam apoi cu g2d . .top .right. fie folosind o copie a contextului grafic primit ca argument: // 1.. DESENAREA 339 ce va returna un obiect de tip Insets ce specific˘ a num˘ arul de pixeli ocupat ¸i cu chenare ˆ ın jurul componentei. -y). obiectul de tip Graphics primit ca argument de metoda paintComponent este refolosit pentru desenarea componentei.. g2d.11. y).insets.. int currentHeight = getHeight() . } Contexte grafice Argumentul metodei paintComponent este de tip Graphics ce ofer˘ a primitivele standard de desenare. // revenim la starea initiala . Insets insets = getInsets().Explicit Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. g2d.translate(x. } In Swing.. Pentru a avea acces la API-ul Java2D.bottom. // modificam contexul ...7.translate(-x. este suficient s˘ a facem conversia argumentului ce descrie contextul grafic: public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. clas˘ a ce extinde Graphics ¸ si pune la dispozit ¸ie metode mai sofisitcate de desenare cunoscute sub numele de Java2D... argumentul este de fapt de tip Graphics2D.insets. int currentWidth = getWidth() .insets. Acest lucru poate fi realizat fie explicit.

sun.340 CAPITOLUL 11.sun. (GTK este acronimul de la GNU Image Manipulation Program Toolkit).windows. fie s˘ a aib˘ a un aspect specific Java.motif.MetalLookAndFeel Este varianta implicit˘ a de L&F ¸ si are un aspect specific Java. Posibilitatea de a alege ˆ ıntre diferite moduri L&F are avantajul de a oferi prezentarea unei aplicat ¸ii ˆ ıntr-o form˘ a grafic˘ a care s˘ a corespund˘ a preferint ¸elor utilizatorilor.metal.swing. variantele originale de L&F furnizate ˆ ın distribut ¸ia standard ofereau modalitatea ca o interfat ¸˘ a Swing fie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ın ansamblul grafic al sistemului de operare folosit. Folosind acest L&F este posibil˘ a ¸ si .2 exist˘ a¸ si implementarea pentru Windows XP . • com. g2d.sun.plaf.swing. Incepˆ and cu versiunea 1. Folosirea unei copii Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.mac.plaf. • com.plaf. • com.swing.java.dispose(). . • com.plaf. g2d.sun. 11.GTKLookAndFeel GTK+ reprezint˘ a un standard de creare a interfet ¸elor grafice dezvoltat independent de limbajul Java.create().4.swing.java.translate(x. Orice L&F este descris de o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel.plaf.swing.8 Look and Feel Prin sintagma ’Look and Feel’ (L&F) vom ˆ ınt ¸elege modul ˆ ın care sunt desenate componentele Swing ¸ si felul ˆ ın care acestea interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul.. In principiu. Distribut ¸ia standard Java include urm˘ atoarele clase ce pot fi utilizate pentru selectarea unui L&F: • javax.java.WindowsLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Windows.java.MotifLookAndFeel Specific˘ a interfat ¸a CDE/Motif. SWING // 2.gtk.. y).MacLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Mac.

getSystemLookAndFeelClassName()).swing.Obt ¸ine varianta curent˘ a. precum ¸ si pentru obt ¸inerea unor variante specifice: • getLookAndFeel . returnˆ and un obiect de tip LookAndFeel.motif. Folosirea clasei UImanager Clasa UIManager pune la dispozit ¸ie o serie de metode statice pentru selectarea la momentul execut ¸iei a uni anumit L&F. Setarea propriet˘ a¸ tii swing.MotifLookAndFeel").Obt ¸ine variant˘ a specific˘ a sistemului de operare folosit. • getCrossPlatformLookAndFeelClassName .gtkthemefile.setLookAndFeel( UIManager. fie un ¸ sir de caractere cu numele complet al clasei L&F.gtkthemefile=temaSpecifica/gtkrc App Specificare unei anumite interfet ¸e L&F poate fi realizat˘ a prin mai multe modalit˘ a¸ ti. UIManager.plaf.java. • getSystemLookAndFeelClassName .setLookAndFeel( "com. Metoda prime¸ ste ca argument un obiect dintr-o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel. returneaz˘ a varianta standard.Seteaz˘ a modul curet L&F.Returneaz˘ a interfat ¸a grafic˘ a standard Java (JLF). In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici o astfel de clas˘ a.sun. ca ˆ ın exemplul de mai jos: java -Dswing.defaultlaf Exist˘ a posibilitatea de a specifica varianta de L&F a aplicat ¸ie direct de la linia de comand˘ a prin setarea proprietˆ a¸ tii swing.8. • setLookAndFeel . LOOK AND FEEL 341 specificarea unei anumite teme prin intermediul unui fi¸ sier de resurse sau folosind variabila swing.defaultlaf: . // Exemple: UIManager.11.

swing.java. # Swing properties swing.sun.plaf.sun. Exist˘ a posibilitatea de a schimba varianta de L&F chiar ¸ si dup˘ a afi¸ sarea componentelor. .setLookAndFeel ˆ ınaintea cre˘ arii unei componente Swing.java.defaultlaf specificat˘ aˆ ın fi¸ sierul swing. Secvent ¸a care efectueaz˘ a aceast˘ a operat ¸ie pentru o fereastr˘ a f este: UIManager.swing.pack().swing.plaf. 2. 4.java. Apelul explicit al metodei UIManager.gtk.windows. Proprietatea swing. ˆ ıncepˆ and cu containerele de nivel ˆ ınalt ¸ si va fi realizat prin apelul metodei SwingUtilities.sun. 3.342 CAPITOLUL 11.properties.setLookAndFeel(numeClasaLF).plaf.WindowsLookAndFeel App O alt˘ a variant˘ a de a seta aceast˘ a proprietate este schimbarea ei direct ˆ ın fi¸ sierul swing. Acesta este un proces care trebuie s˘ a actualizeze ierarhiile de componente. Clasa standard Java (JLF).updateComponentTreeUI(f).defaultlaf specificat˘ a de la linia de comand˘ a.updateComponentTreeUI ce va primi ca argument r˘ ad˘ acina unei ierarhii.defaultlaf= com.windows.WindowsLookAndFeel Ordinea ˆ ın care este aleas˘ a clasa L&F este urm˘ atoarea: 1.GTKLookAndFeel App java -Dswing. Proprietatea swing.defaultlaf= com. SwingUtilities.defaultlaf= com. SWING java -Dswing. f.properties situat ˆ ın subdirectorul lib al distribut ¸iei Java.

343 . Un program aflat ˆ ın execut ¸ie se nume¸ ste proces. poate rula oricˆ ate procese ˆ ın acela¸ si timp (concurent). Un fir de execut ¸ie este similar unui proces secvent ¸ial. cum ar fi UNIX sau Windows. la un moment dat programul are un singur punct de execut ¸ie. nu este capabil s˘ a execute decˆ at un singur proces la un moment dat. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie a instruct ¸iunilor sale ¸ si un sfˆ ar¸ sit. ˆ ın sensul c˘ a are un ˆ ınceput. Definit ¸ie Un fir de execut ¸ie este o succesiune scevent ¸ial˘ a de instruct ¸iuni care se execut˘ aˆ ın cadrul unui proces. Un sistem de operare monotasking. Am reamintit acest lucru deoarece not ¸iunea de fir de execut ¸ie nu are sens decˆ at ˆ ın cadrul unui sistem de operare multitasking. Cu alte cuvinte. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie ¸ si un sfˆ ar¸ sit. Diferenta dintre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces const˘ aˆ ın faptul c˘ a un fir de execut ¸ie nu poate rula independent ci trebuie s˘ a ruleze ˆ ın cadrul unui proces.1 Introducere Firele de execut ¸ie fac trecerea de la programarea secvent ¸ial˘ a la programarea concurent˘ a.Capitolul 12 Fire de execut ¸ie 12. cum ar fi fi MS-DOS. folosind diverse strategii de alocare a procesorului fiec˘ aruia dintre acestea. Un program secvent ¸ial reprezint˘ a modelul clasic de program: are un ˆ ınceput. ˆ ın timp ce un sistem de operare multitasking.

execut ¸ia simultan˘ a a firelor ˆ ın cadrul unui proces este similar˘ a cu execut ¸ia concurent˘ a a proceselor: sistemul de operare va aloca procesorul dup˘ a o anumit˘ a strategie fiec˘ arui fir de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea lor. ambele rulˆ and simultan ¸ si independent pe o structur˘ a secvent ¸ial˘ a format˘ a de instruct ¸iunile lor. aceea¸ si . toate firele de execut ¸ie avˆ and acces la acelea¸ si date. rˆ and deosebirea major˘ a const˘ aˆ ın faptul c˘ a firele de execut ¸ie nu pot rula decˆ at ˆ ın cadrul unui proces. a¸ steptarea eliber˘ arii unei resurse. ˆ ın timp ce la crearea unui fir nu este copiat decˆ at codul procesului p˘ arinte. Din acest motiv firele de execut ¸ie mai sunt numite ¸ si procese usoare. De multe ori ori. Firele de execut ¸ie sunt utile ˆ ın multe privint ¸e. prin urmare. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ aˆ ın cadrul unui proces se pot executa simultan mai multe fire de execut ¸ie. firele ˆ ı¸ si desf˘ a¸ soar˘ a activitatea ˆ ın fundal ˆ ıns˘ a. A¸ sadar. un fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a unei clase. un fir mai poate fi privit ¸ si ca un context de execut ¸ie ˆ ın cadrul unui proces. Un fir de execut ¸ie poate fi asem˘ anat cu o versiune redus˘ a a unui proces. evident. De asemenea.344 Program (proces) CAPITOLUL 12. 12.2 Crearea unui fir de execut ¸ie Ca orice alt obiect Java. FIRE DE EXECUT ¸ IE Program (proces) Un program ˆ ı¸ si poate defini ˆ ıns˘ a nu doar un fir de execut ¸ie ci oricˆ ate. Care ar fi ˆ ıns˘ a deosebirile ˆ ıntre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces ? In primul. desenarea componentelor unei aplicat ¸ii GUI. O alt˘ a deosebire rezult˘ a din faptul c˘ a fiecare proces are propria sa memorie (propriul s˘ au spat ¸iu de adrese) iar la crearea unui nou proces (fork) este realizat˘ a o copie exact˘ a a procesului p˘ arinte: cod ¸ si date. acest lucru nu este obligatoriu. datele procesului original. Firele de execut ¸ie definite de o clas˘ a vor avea acela¸ si cod ¸ si. ˆ ıns˘ a uzual ele sunt folosite pentru executarea unor operat ¸ii consumatoare de timp f˘ ar˘ a a bloca procesul principal: calcule matematice. etc. permit ¸ˆ and efectuarea concurent˘ a a sarcinilor independente ale acelui program.

Aceasta este o interfat ¸˘ a care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a¸ si anume metoda run. • prin implementarea interfet ¸ei Runnable. care prime¸ ste ca argument un ¸ sir ce va reprezenta numele firului de execut ¸ie. Orice fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a clasei Thread sau a unei subclase a sa. metoda run nu cont ¸ine nici un cod. In cazul ˆ ın care nu vrem s˘ a d˘ am nume firelor pe care le cre˘ am. Aceasta implementeaz˘ a un fir de execut ¸ie generic care. cu alte cuvinte.. Orice clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e vor fi executate separat ˆ ıntr-un fir propriu trebuie declarat˘ a ca fiind de tip Runnable. nu face nimic. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE 345 secvent ¸a de instruct ¸iuni. implicit. Formatul general al unei astfel de clase este: public class FirExcecutie extends Thread { public FirExcecutie(String nume) { // Apelam constructorul superclasei super(nume). Crearea unei clase care s˘ a defineasc˘ a fire de execut ¸ie poate fi facut˘ a prin dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • prin extinderea clasei Thread. } } Prima metod˘ a a clasei este constructorul.. 12.1 Extinderea clasei Thread Cea mai simpl˘ a metod˘ a de a crea un fir de execut ¸ie care s˘ a realizeze o anumit˘ a act ¸iune este prin extinderea clasei Thread ¸ si supradefinirea metodei run a acesteia. } public void run() { // Codul firului de executie . atunci putem renunt ¸a la supradefinirea . Interfat ¸a Runnable este conceput˘ a ca fiind un protocol comun pentru obiectele care doresc s˘ a execute un anumit cod pe durata existent ¸ei lor.2. orice clas˘ a ce descrie fire de execut ¸ie va cont ¸ine metoda run ˆ ın care este implementat codul ce va fi rulat.2. Cea mai important˘ a clas˘ a care implementeaz˘ a interfat ¸a Runnable este Thread.12. A¸ sadar.

this . print ( i + " " ) . // Cream firul de executie FirExecutie fir = new FirExecutie("simplu"). ”inima” oric˘ arui fir de execut ¸ie. i += pas ) System . ˆ ın care scriem efectiv codul care trebuie s˘ a se execute. fir2 . b = b .1: Folosirea clasei Thread class AfisareNumere extends Thread { private int a . int pas ) { this . b . } } public class TestThread { public static void main ( String args []) { AfisareNumere fir1 . this . 200 . Un fir de execut ¸ie creat nu este automat pornit.346 CAPITOLUL 12. } public void run () { for ( int i = a . 100 . out . 5) . a = a . int b . S˘ a consider˘ am ˆ ın continuare un exemplu ˆ ın care definim un fir de execut ¸ie ce afi¸ seaz˘ a numerele ˆ ıntregi dintr-un interval. definit˘ aˆ ın clasa Thread. // Numara de la 0 la 100 cu pasul 5 fir2 = new AfisareNumere (100 . f˘ ar˘ a argumente. Ulterior. 10) . cu un anumit pas. care creeaz˘ a un fir de execut ¸ie f˘ ar˘ a nici un nume. lansarea s˘ a fiind realizeaz˘ a de metoda start. A dou˘ a metod˘ a este metoda run. pas . FIRE DE EXECUT ¸ IE acestui constructor ¸ si s˘ a folosim constructorul implicit.start(). i <= b . public AfisareNumere ( int a . // Lansam in executie fir. . pas = pas . Evident. fir1 = new AfisareNumere (0 . se pot defini ¸ si alt ¸i constructori. ace¸ stia fiinde utili atunci cˆ and vrem s˘ a trimitem diver¸ si parametri de init ¸ializare firului nostru. Listing 12. acesta poate primi un nume cu metoda setName.

CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE // Numara de la 100 la 200 cu pasul 10 fir1 . start () . interfat ¸˘ a Runnable permite unei clase s˘ a fie activ˘ a. ¸ stiind c˘ aˆ ın Java nu este permis˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a? class FirExecutie extends Parinte. apoi numerele de la 100 la 200 cu pasul 10. Un posibil rezultat al programului de mai sus: 0 100 5 110 10 120 15 130 20 140 25 150 160 170 180 190 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12. s-ar crede c˘ a acest program va afi¸ sa prima dat˘ a numerele de la 0 la 100 cu pasul 5.2.2.12. f˘ ar˘ a a extinde clasa Thread. din acest motiv. ˆ ıntrucˆ at primul apel este c˘ atre contorul fir1. A¸ sadar. start () . deci rezultatul afi¸ sat pe ecran ar trbui s˘ a fie: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 In realitate ˆ ıns˘ a. Interfat ¸a Runnable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. la extinderea ei obt ¸ineam implementarea indirect˘ a a interfet ¸ei. rezultatul obt ¸inut va fi o intercalare de valori produse de cele dou˘ a fire ce ruleaz˘ a simultan. nu mai putem extinde clasa Thread ci trebuie s˘ a implement˘ am direct interfat ¸a Runnable. Clasa Thread implementeaz˘ a ea ˆ ıns˘ a¸ si interfat ¸a Runnable ¸ si.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable Ce facem ˆ ıns˘ a cˆ and dorim s˘ a cre˘ am o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie dar aceasta are deja o superclas˘ a. La rul˘ ari diferite se pot obt ¸ine rezultate diferite deoarece timpul alocat fiec˘ arui fir de execut ¸ie poate s˘ a nu fie acela¸ si. fir2 . // Pornim firele de executie // Ele vor fi distruse automat la terminarea lor } } 347 Gˆ andind secvent ¸ial. Thread // incorect ! In acest caz. el fiind controlat de procesor ˆ ıntr-o manier˘ a ”aparent” aleatoare.lang ¸ si este definit˘ a astfel: .

. O astfel de clas˘ a se mai nume¸ ste clas˘ a activ˘ a¸ si are urm˘ atoarea structur˘ a: public class ClasaActiva implements Runnable { public void run() { //Codul firului de executie . ca pentru orice alt obiect. se pierde ˆ ıns˘ a tot suportul oferit de clasa Thread. Dup˘ a creare. fir. Pentru a realiza acest lucru trebuie s˘ a instant ¸iem un obiect de tip Thread ce va reprezenta firul de execut ¸ie propriu zis al c˘ arui cod se gase¸ ste ˆ ın clasa noastr˘ a. } Prin urmare. o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie prin implementarea interfet ¸ei Runnable trebuie obligatoriu s˘ a implementeze metoda run. Acest lucru se realizeaz˘ a. Aceste operat ¸iuni pot fi f˘ acute chiar ˆ ın cadrul clasei noastre: public class FirExecutie implements Runnable { private Thread fir = null. urmat˘ a de un apel la un constructor al clasei Thread.start(). . Simpla instant ¸iere a unei clase care implemeneaz˘ a interfat ¸a Runnable nu creeaz˘ a nici un fir de execut ¸ie. public FirExecutie() if (fir == null) { fir = new Thread(this). ClasaActiva obiectActiv = new ClasaActiva(). crearea acestora trebuind f˘ acut˘ a explicit.348 CAPITOLUL 12. firul de execut ¸ie poate fi lansat printr-un apel al metodei start. ˆ ıns˘ a nu la oricare dintre ace¸ stia. FIRE DE EXECUT ¸ IE public interface Runnable { public abstract void run(). prin instruct ¸iunea new.. Trebuie apelat constructorul care s˘ a primeasc˘ a drept argument o instant ¸˘ a a clasei noastre. } } Spre deosebire de modalitatea anterioar˘ a. Thread fir = new Thread(obiectActiv).

pe o suprafat ¸˘ a de fire de execut ¸ie care vor rula suprafat ¸a sa. ¸ si nu separat ˆ ıntr-un fir. acest lucru realizˆ andu-se automat la apelul metodei start. Vom porni apoi dou˘ a concurent.*. ˆ ıns˘ a aceasta va fi executat˘ a ca orice alt˘ a metoda. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE fir.2. anumit tip. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul folosind interfat ¸a Runnable. . lansarea firului va fi f˘ acut˘ a automat la instant ¸ierea unui obiect al clasei: FirExecutie fir = new FirExecutie().start(). awt . fiecare pe Listing 12. Apelul explicit al metodei run nu va furniza nici o eroare. event . va apela metoda run din clasa curent˘ a. A¸ sadar.*. exemplu ˆ ın care cre˘ am dou˘ a fire de execut ¸ie Fiecare fir va desena figuri geometrice de un desenare de tip Canvas. import java . la lansarea sa.12. desenˆ and figuri diferite. acest constructor accept˘ a ca argument orice instant ¸˘ a a unei clase ”Runnable”.2: Folosirea interfet ¸ei Runnable import java . Pentru clasa FirExecutie dat˘ a mai sus. } } 349 Specificarea argumentului this ˆ ın constructorul clasei Thread determin˘ a crearea unui fir de execut ¸ie care. Atent ¸ie Metoda run nu trebuie apelat˘ a explicit. } } public void run() { //Codul firului de executie .. class Plansa extends Canvas implements Runnable { // Deoarece Plansa extinde Canvas . awt ..

drawOval (x . setColor ( culoare ) . r =0. g . r . width -1 . r ) . Intre doua afisari . 0 .350 CAPITOLUL 12. equals ( " cerc " ) ) g . } public void update ( Graphics g ) { paint ( g ) . if ( figura . i ++) { . y . // Supradefinim update ca sa nu mai // fie stearsa suprafata de desenare } public void run () { /* Codul firului de executie : Afisarea a 100 de figuri geometrice la pozitii si dimensiuni calculate aleator . FIRE DE EXECUT ¸ IE // nu mai putem extinde clasa Thread Dimension dim = new Dimension (300 . dim . setColor ( Color . } public void paint ( Graphics g ) { // Desenam un chenar g . String figura . } public Dimension getPreferredSize () { return dim . r . height -1) . figura = figura . this . drawRect (0 . culoare = culoare . black ) . 300) . Color culoare ) { this . // Desenam figura la coordonatele calculate // de firul de executie g . facem o pauza de 50 ms */ for ( int i =0. equals ( " patrat " ) ) g . y =0 . public Plansa ( String figura . int x =0 . r ) . else if ( figura . Color culoare . y . dim . i <100. drawRect (x .

addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . y = ( int ) ( Math . 2) ) . sleep (50) . random () * dim . exit (0) . pack () . random () * 100) . le plasam pe fereastra setLayout ( new GridLayout (1 .2. add ( p2 ) . } } public class TestRunnable { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Runnable " ) . care vor // actualiza desenul celor doua planse new Thread ( p1 ) . } }) . Plansa p2 = new Plansa ( " cerc " . height ) .12. // Cream doua obiecte active de tip Plansa Plansa p1 = new Plansa ( " patrat " . } } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . random () * dim . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} repaint () . try { Thread . r = ( int ) ( Math . red ) . Color . add ( p1 ) . this . start () . Color . blue ) . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE x = ( int ) ( Math . width ) . show () . // Acestea extind Canvas . } } 351 . // Pornim doua fire de executie . f . new Thread ( p2 ) . start () .

FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. In continuare. vom analiza mai ˆ ındeaproape st˘ arile ˆ ın care se poate g˘ asi un fir de execut ¸ie. devine activ prin lansarea sa ¸ si.352 CAPITOLUL 12. Diagrama de mai jos ilustreaz˘ a generic aceste st˘ ari precum ¸ si metodele care provoaca tranzit ¸ia dintr-o stare ˆ ın alta: A¸ sadar. Thread fir = new Thread(obiectActiv). un fir de execut ¸ie se poate g˘ asi ˆ ın una din urm˘ atoarele patru st˘ ari: • ”New Thread” • ”Runnable” • ”Not Runnable” • ”Dead” Starea ”New Thread” Un fir de execut ¸ie se g˘ ase¸ ste ˆ ın aceast˘ a stare imediat dup˘ a crearea sa. cu alte cuvinte dup˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa Thread sau dintr-o subclas˘ a a sa.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie Fiecare fir de execut ¸ie are propriul s˘ au ciclu de viat ¸˘ a: este creat. la un moment dat. // fir se gaseste in starea "New Thread" . se termin˘ a.

prin metoda start. Apelul oric˘ arei alte metode ˆ ın afar˘ a de start nu are nici un sens ¸ si va provoca o except ¸ie de tipul IllegalThreadStateException. un fir care ”ruleaz˘ a” poate s˘ a-¸ si a¸ stepte de fapt rˆ andul la procesor. • Planific˘ a firul de execut ¸ie la procesor pentru a fi lansat. . • Apeleaz˘ a metoda run a obiectului activ al firului.start(). adic˘ a va fi ˆ ın execut ¸ie. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 353 In aceast˘ a stare firul este ”vid”. Un fir aflat ˆ ın starea ”Runnable” nu ˆ ınseamn˘ a neap˘ arat c˘ a se g˘ a¸ seste efectiv ˆ ın execut ¸ie. //fir se gaseste in starea "Runnable" Metoda start realizez˘ a urm˘ atoarele operat ¸iuni necesare rul˘ arii firului de execut ¸ie: • Aloc˘ a resursele sistem necesare. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a din cauza c˘ a majoritatea calculatoarelor au un singur procesor iar acesta nu poate rula simultan toate firele de execut ¸ie care se gasesc ˆ ın starea ”Runnable”. a¸ steptˆ and ca o anumit˘ a condit ¸ie s˘ a fie satisfacut˘ a.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. adic˘ a instruct ¸iunile sale sunt interpretate de procesor. fir. Starea ”Runnable” Dup˘ a apelul metodei start un fir va trece ˆ ın starea ”Runnable”. • A apelat metoda wait. A¸ sadar. Starea ”Not Runnable” Un fir de execut ¸ie poate ajunge ˆ ın aceaat˘ a stare ˆ ın una din urm˘ atoarele situat ¸ii: • Este ”adormit” prin apelul metodei sleep. el nu are alocate nici un fel de resurse sistem ¸ si singura operat ¸iune pe care o putem executa asupra lui este lansarea ˆ ın execut ¸ie.3. Pentru a rezolva aceasta problem˘ a exist˘ a o planificare care s˘ a partajeze dinamic ¸ si corect procesorul ˆ ıntre toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın starea ”Runnable”.

Metoda sleep este o metod˘ a static˘ a a clasei Thread care provoac˘ a o pauz˘ aˆ ın timpul rul˘ arii firului curent aflat ˆ ın execut ¸ie. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de intrare/ie¸ sire atunci el redevine ”Runnable” atunci cˆ and acea operat ¸iune s-a terminat. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a¸ steapt˘ a o anumit˘ a condit ¸ie. Dup˘ a expirarea intervalului specificat firul revine ˆ ın starea ”Runnable” iar dac˘ a procesorul este ˆ ın continuare disponibil ˆ ısi va continua execut ¸ia.. cu alte cuvinte ˆ ıl ”adoarme” pentru un timp specificat.354 CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE • Este blocat ˆ ıntr-o operat ¸ie de intrare/ie¸ sire. acesta nu va fi execut chiar dac˘ a procesorul devine disponibil. . Pentru fiecare tip de intrare ˆ ın starea ”Not Runnable”. Lungimea acestei pauze este specificat˘ a ˆ ın milisecunde ¸ si chiar nanosecunde. In intervalul ˆ ın care un fir de execut ¸ie ”doarme”. Acest lucru este foarte normal deoarece. atunci el devine ”Runnable” doar dup˘ a scurgerea intervalului de timp specificat de instruct ¸iunea sleep.sleep(1000). atunci un alt obiect trebuie s˘ aˆ ıl informeze dac˘ a acea condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a sau nu. la un moment dat. care readuce firul de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunile notify sau notifyAll (vezi ”Sincronizarea firelor de execut ¸ie”). Intrucˆ at poate provoca except ¸ii de tipul InterruptedException. Acestea sunt: • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost ”adormit”. exist˘ a o secvent ¸˘ a specific˘ a de ie¸ sire din starea repectiv˘ a. apelul acestei metode se face ˆ ıntr-un bloc de tip try-cacth: try { // Facem pauza de o secunda Thread. un singur fir este ˆ ın execut ¸ie ¸ si doar pentru acesta are sens ”adormirea” sa. } catch (InterruptedException e) { . } Observat ¸i c˘ a metoda fiind static˘ a apelul ei nu se face pentru o instant ¸˘ a anume a clasei Thread..

i <= b. ˆ ıns˘ a aceasta a fost eliminat˘ a din motive de securitate.3. Spre deosebire de versiunile curente ale limbajului Java. acesta intrˆ and ˆ ın starea Dead. vom folosi o variabil˘ a membr˘ a a clasei care descrie firul de execut ¸ie care fie este public˘ a. } Dup˘ a afi¸ sarea numerelor din intervalul specificat. . i += pas) System. A¸ sadar. ci trebuie s˘ a se termine ˆ ın mod natural la ˆ ıncheierea metodei run pe care o execut˘ a. Acest lucru poate fi realizat ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: 1. 12. se va termina ¸ si firul de execut ¸ie repsectiv. S˘ a consider˘ am exemplul unui fir de execut ¸ie care trebuie s˘ a numere secundele scurse pˆ an˘ a la ap˘ asarea tastei Enter.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.out. odat˘ a cu ea. Ambele exemple anteriorare se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın aceast˘ a categorie. In cazul cˆ and metoda run trebuie s˘ a execute o bucl˘ a infinit˘ a atunci aceasta trebuie controlat˘ a printr-o variabil˘ a care s˘ a opreasc˘ a ciclul atunci cˆ and dorim ca firul de execut ¸ie s˘ a se termine. La terminarea metodei run se va termina automat ¸ si firul de execut ¸ie. Uzual.3. 2. ˆ ın versiunile mai vechi exista metoda stop a clasei Thread care termina fort ¸at un fir de execut ¸ie. un fir de execut ¸ie nu poate fi terminat fort ¸at de c˘ atre program ci trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur terminarea sa. fie este asociat˘ a cu o metod˘ a public˘ a care permite schimbarea valorii sale. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 355 Starea ”Dead” Este starea ˆ ın care ajunge un fir de execut ¸ie la terminarea sa. un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur propria sa ”moarte”. metoda se termin˘ a ¸ si. // Primul exemplu public void run() { for(int i = a. Prin folosirea unei variabile de terminare.print(i + " " ). Un fir nu poate fi oprit din program printr-o anumit˘ a metod˘ a. Prin scrierea unor metode run care s˘ a-¸ si termine execut ¸ia ˆ ın mod natural.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie Dup˘ a cum am vazut.

public void run () { while ( executie ) { try { Thread . class NumaraSecunde extends Thread { public int sec = 0.*. . executie = false . System . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. sec ++. read () . } catch ( Interr u pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } } public class TestTerminare { public static void main ( String args []) throws IOException { NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde () . // Folosim o variabila de terminare public boolean executie = true . io . start () . println ( "S .3: Folosirea unei variabile de terminare import java . System . // Oprim firul de executie fir .exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. out . fir . " ) .au scurs " + fir . Metoda System. sec + " secunde " ) . out . System . System . println ( " Apasati tasta Enter " ) .356 CAPITOLUL 12. sleep (1000) . } } Nu este necesar˘ a distrugerea explicit˘ a a unui fir de execut ¸ie. out . print ( " . Sistemul Java de colectare a ”gunoiului” se ocup˘ a de acest lucru. Setarea valorii null pentru variabila care referea instant ¸a firului de execut ¸ie va u¸ sura ˆ ıns˘ a activitatea procesului gc. in .

la rularea unei aplicat ¸ii. // isAlive retuneaza false (starea este Dead) 12. sleep (1000) . Cu alte cuvinte.executie = false.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” Un proces este considerat ˆ ın execut ¸ie dac˘ a cont ¸ine cel put ¸in un fir de execut ¸ie activ. repectiv ”New Thread” sau ”Dead” nu se poate face nici o diferent ¸iere. cu metoda setDaemon. Aceste fire de execut ¸ie se numesc demoni. awt . // isAlive retuneaza false (starea este New Thread) fir. ma¸ sina virtual˘ a Java nu se va opri decˆ at atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici un fir de execut ¸ie activ.4: Crearea unui fir de excut ¸ie de tip ”daemon” class Beeper implements Runnable { public void run () { while ( true ) { java . Metoda returneaz˘ a: • true .start(). Dup˘ a crearea sa.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. De multe ori ˆ ıns˘ a dorim s˘ a folosim fire care s˘ a realizeze diverse activit˘ a¸ ti. try { Thread .3. un fir de execut ¸ie poate fi f˘ acut demon. pe toat˘ a durata de execut ¸ie a programului iar ˆ ın momentul termin˘ arii acestuia s˘ a se termine automat ¸ si firele respective. Listing 12. beep () . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} } . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 357 Pentru a testa dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost pornit dar nu s-a terminat ˆ ınc˘ a putem folosi metoda isAlive. Toolkit . eventual periodic. sau scos din aceast˘ a stare.3. // isAlive retuneaza true (starea este Runnable) fir.dac˘ a firul este ˆ ın una din starile ”New Thread” sau ”Dead” Intre st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable”. getDef aultToo lkit () . NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde().dac˘ a firul este ˆ ın una din st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable” • false .

" ) . System . Execut ¸ia ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine a mai multor fire de execut ¸ie pe un num˘ ar limitat de procesoare se nume¸ ste planificare (scheduling). io . Schimbarea ulterioar˘ a a priorit˘ a¸ tii unui fir de execut ¸ie se realizeaz˘ a cu metoda setPriority a clasei Thread.3. exist˘ a dou˘ a modele de lucru cu fire de execut ¸ie: .. start () . La nivelul sistemului de operare. public static final int NORM_PRIORITY= 5. t . Sistemul Java de execut ¸ie a programelor implementeaz˘ a un algoritm simplu. Aceste trei constante sunt definite ˆ ın clasa Thread astfel: public static final int MAX_PRIORITY = 10. println ( " Apasati Enter . FIRE DE EXECUT ¸ IE public class TestDaemon { public static void main ( String args []) throws java . IOException { Thread t = new Thread ( new Beeper () ) . in . read () . cunoscut sub numele de planificare cu priorit˘ a¸ ti fixate. setDaemon ( true ) .3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie Majoritatea calculatoarelor au un sigur procesor.358 } } CAPITOLUL 12. // " Demonul " se termina automat // la terminarea aplicatiei } } 12. t . System . O prioritate este de fapt un num˘ ar ˆ ıntreg cu valori cuprinse ˆ ıntre si MAX PRIORITY. prioritatea unui fir nou creat are MIN PRIORITY ¸ valoarea NORM PRIORITY. Implicit. Fiecare fir de execut ¸ie Java prime¸ ste la crearea sa o anumit˘ a prioritate. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ˆ ımpart˘ a accesul la acel procesor. public static final int MIN_PRIORITY = 1.. out . determinist de planificare.

• Modelul preemptiv.3. nepermit ¸ˆ and ¸ si execut ¸ia altora pˆ an˘ a la terminarea lor. Planificatorul Java nu va ˆ ıntrerupe ˆ ıns˘ a un fir de execut ¸ie ˆ ın favoarea altuia de aceeasi prioritate. In cazul ˆ ın care toate firele au aceea¸ si prioritate ele sunt alese pe rˆ and. • metoda sa run se termin˘ a. dac˘ a un fir cu prioritate mai mare decˆ at firul care se execut˘ a la un moment dat solicit˘ a procesorul. programele Java trebuie scrise astfel ˆ ıncˆ at s˘ a funct ¸ioneze corect pe ambele modele. ˆ ın care firele de execut ¸ie pot fi ˆ ıntrerupte oricˆ and. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 359 • Modelul cooperativ. va fi ales un fir cu o prioritate mai mic˘ a. ˆ ıns˘ a acest lucru ˆ ıl poate face sistemul de operare ˆ ın cazul ˆ ın care acesta aloc˘ a procesorul ˆ ın cuante de timp (un astfel de SO este Windows). • timpul alocat pentru execut ¸ia s˘ a a expirat (pe SO cu cuante de timp).˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. planificatorul ˆ ıl va alege pe cel cu prioritatea cea mai mare pentru a-l executa. De asemenea. dezavantajul acestui model este c˘ a unele fire pot acapara procesorul. dezavantajul s˘ au fiind nevoia de a sincroniza accesul firelor la resursele comune. Deoarece specificat ¸iile ma¸ sinii virtuale Java nu impun folosirea unui anumit model. • face explicit acest lucru apelˆ and metoda yield. sau este suspendat din diverse motive. Doar cˆ and firul de execut ¸ie cu prioritate maxim˘ a se termin˘ a. ˆ ın timp ce ˆ ın modelul preemptiv ele trebuie s˘ a partajeze resursele comune. ˆ ım modelul cooperativ firele de execut ¸ie sunt responsabile cu partajarea timpului de execut ¸ie. . urmˆ and s˘ a fie reluate dup˘ a ce ¸ si celelalte fire aflate ˆ ın execut ¸ie au avut acces la procesor. dup˘ a ce au fost l˘ asate s˘ a ruleze o perioad˘ a. vom mai detalia put ¸in aceste aspecte. un fir de execut ¸ie Java cedeaz˘ a procesorul ˆ ın una din situatiile: • un fir de execut ¸ie cu o prioritate mai mare solicit˘ a procesorul. ˆ ın care firele de execut ¸ie decid cˆ and s˘ a cedeze procesorul. A¸ sadar. atunci firul cu prioritate mai mare este imediat trecut ˆ ın execut ¸ie iar celalalt trecut ˆ ın asteptare. acest sistem se mai nume¸ ste cu ”cuante de timp”. A¸ sadar. In continuare. dup˘ a un algoritm simplu de tip ”round-robin”. Planificatorul Java lucreaz˘ aˆ ın modul urmator: dac˘ a la un moment dat sunt mai multe fire de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. adic˘ a sunt pregatite pentru a fi rulate.

// yield () . deoarece acesta poate fi diferit de la un sistem de operare la altul. while ( i < 100000) { // Bucla care acapareaza procesorul i ++. s2 = new FirEgoist ( " Firul 2 " ) . MAX_PRIORITY ) . Evident.360 CAPITOLUL 12. blocˆ and efectiv execut ¸ia celorlalte fire de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea sa. ˆ ıns˘ a nu trebuie s˘ a ne baz˘ am pe acest lucru la scrierea unui program. if ( i % 100 == 0) System . MAX_PRIORITY ) . Listing 12. s2 . Unele sistemele de operare combat acest tip de comportament prin metoda aloc˘ arii procesorului ˆ ın cuante de timp fiec˘ arui fir de execut ¸ie. println ( getName () + " a ajuns la " + i ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE Atent ¸ie In nici un caz corectitudinea unui program nu trebuie s˘ a se bazeze pe mecansimul de planificare a firelor de execut ¸ie. s2 . setPriority ( Thread . . Un fir de execut ¸ie de lung˘ a durat˘ a¸ si care nu cedeaz˘ a explicit procesorul la anumite intervale de timp astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poata fi executate ¸ si celelalte fire de execut ¸ie se nume¸ ste fir de execut ¸ie egoist. Un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a fie ”corect” fat ¸˘ ade celelalte fire ¸ si s˘ a cedeze periodic procesorul astfel ˆ ıncˆ at toate s˘ a aib˘ a posibilitatea de a se executa. } } } public class TestFirEgoist { public static void main ( String args []) { FirEgoist s1 . s1 .5: Exemplu de fir de execut ¸ie ”egoist” class FirEgoist extends Thread { public FirEgoist ( String name ) { super ( name ) . } public void run () { int i = 0. trebuie evitat˘ a scrierea lor ˆ ıntrucˆ at acapareaz˘ a pe termen nedefinit procesorul. s1 = new FirEgoist ( " Firul 1 " ) . setPriority ( Thread . out .

start () . . Firul Firul Firul Firul .. Prin metoda yield un fir de execut ¸ie nu cedeaz˘ a procesorul decˆ at firelor de execut ¸ie care au aceea¸ si prioritate cu a sa ¸ si nu celor cu priorit˘ a¸ ti mai mici....3. start () . dˆ and ocazia ¸ si altor fire s˘ a se execute. execut ¸ia celor dou˘ a fire se va intercala.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.. s2 . fie prin ”adormirea” temporar˘ a a firului curent cu ajutorul metodei sleep.. Decomentˆ and linia ˆ ın care apel˘ am yeld din exemplul anterior. care determin˘ a firul de execut ¸ie curent s˘ a se opreasc˘ a temporar. acaparˆ and efectiv procesorul. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE s1 . Firul Firul Firul Firul Firul Firul . Rezultatul va ar˘ ata astfel: Firul Firul Firul . } } 361 Firul de execut ¸ie s1 are prioritate maxim˘ a ¸ si pˆ an˘ a nu-¸ si va termina execut ¸ia nu-i va permite firului s2 s˘ a execute nici o instruct ¸iune.. Firul Firul 1 a ajuns la 100 1 a ajuns la 200 1 a ajuns la 300 1 1 2 2 a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la 99900 100000 100 200 2 a ajuns la 99900 2 a ajuns la 100000 Rezolvarea acestei probleme se face fie prin intermediul metodei statice yield a clasei Thread. 1 1 2 1 2 2 a a a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la la la 31900 32000 100 32100 200 300 ..

fiecare la un interval neregulat cuprins ˆ ıntre 0 ¸ si 100 de milisecunde. ele trebuie sincronizate ˆ ıntr-o manier˘ a care s˘ a permit˘ a decurgerea normal˘ aa activit˘ a¸ tii lor.3. cu alte cuvinte care nu depind ˆ ın nici un fel de execut ¸ia sau de rezultatele altor fire.3. numerele generate de c˘ atre produc˘ ator ¸ si va afi¸ sa valoarea lor pe ecran. In ambele cazuri avem de-a face cu fire de execut ¸ie concurente care folosesc o resurs˘ a comun˘ a: un fi¸ sier. Exist˘ aˆ ıns˘ a numeroase situat ¸ii cˆ and fire de execut ¸ie separate. 12. pe rˆ and. s˘ a presupunem c˘ a produc˘ atorul genereaz˘ a ni¸ ste numere ¸ si le plaseaz˘ a. ˆ ıntr-un buffer iar consumatorul cite¸ ste numerele din acel buffer pentru a le procesa. S˘ a consider˘ am urm˘ atoarea situat ¸ie: • Produc˘ atorul genereaz˘ a numerele ˆ ıntregi de la 1 la 10. dar care ruleaz˘ a concurent. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. S˘ a consider˘ am de exemplu o aplicat ¸ie Java ˆ ın care un fir de execut ¸ie (produc˘ atorul) scrie date ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın timp ce alt fir de execut ¸ie (consumatorul) cite¸ ste date din acela¸ si fi¸ sier pentru a le prelucra.362 CAPITOLUL 12. • Consumatorul va prelua. pe rˆ and. Pe m˘ asura ce le genereaz˘ aˆ ıncearc˘ a s˘ a le plaseze ˆ ıntr-o zon˘ a de memorie (o variabil˘ a ˆ ıntreaga) de unde s˘ a fie citite de c˘ atre consumator. Pentru a fi accesibil˘ a ambelor fire de execut ¸ie. respectiv o zon˘ a de memorie ¸ si. Cel mai elocvent scenariu ˆ ın care firele de execut ¸ie trebuie s˘ a se comunice ˆ ıntre ele este cunoscut sub numele de problema produc˘ atorului/consumatorului. vom ˆ ıncapsula variabila ce va contine numerele generate ˆ ıntr-un obiect descris de clasa Buffer ¸ si care va avea dou˘ a metode put (pentru punerea unui numar ˆ ın buffer) ¸ si get (pentru obtinerea numarului din buffer).4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie Pˆ an˘ a acum am v˘ azut cum putem crea fire de execut ¸ie independente ¸ si asincrone. din acest motiv.5 Scenariul produc˘ ator / consumator Pentru a ˆ ıntelege mai bine modalitatea de sincronizare a dou˘ a fire de execut ¸ie s˘ a implement˘ am efectiv o problem˘ a de tip produc˘ ator/consumator. ˆ ın care produc˘ atorul genereaz˘ a un flux de date care este preluat ¸ si prelucrat de c˘ atre consumator. . Sau. trebuie s˘ a comunice ˆ ıntre ele pentru a accesa diferite resurse comune sau pentru a-¸ si transmite dinamic rezultatele ”muncii” lor.

. } public void run () { for ( int i = 0. try { sleep (( int ) ( Math . random () * 100) ) . } } Vom implementa acum clasele Producator ¸ si Consumator care vor descrie cele dou˘ a fire de execut ¸ie. public Producator ( Buffer b ) { buffer = b .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. out . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private Buffer buffer . number = number . i < 10.7: Clasele Producator ¸ si Consumator class Producator extends Thread { private Buffer buffer .3. public Consumator ( Buffer b ) { buffer = b . public int get () { return number . Listing 12. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 363 F˘ ar˘ a a folosi nici un mecanism de sincronizare clasa Buffer arat˘ a astfel: Listing 12. System . put ( i ) .6: Clasa Buffer f˘ ar˘ a sincronizare class Buffer { private int number = -1. println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . Ambele vor avea o referint ¸a comun˘ a la un obiect de tip Buffer prin intermediul c˘ aruia ˆ ı¸ si comunic˘ a valorile. } public void put ( int number ) { this . i ++) { buffer .

start () . rezultatul rul˘ arii acestui program nu va rezolva nici pe departe problema propus˘ a de noi. Mai precis. println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . for ( int i = 0. rezultatul va fi ceva de forma: Consumatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a a a a a a a a a a a a a primit: primit: pus: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: pus: pus: pus: pus: pus: -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 . i < 10. start () . Producator p1 = new Producator ( b ) . System . i ++) { value = buffer . motivul fiind lipsa oric˘ arei sincroniz˘ ari ˆ ıntre cele dou˘ a fire de execut ¸ie. c1 . Consumator c1 = new Consumator ( b ) . } } } public class TestSincron izare1 { public static void main ( String [] args ) { Buffer b = new Buffer () . } } Dup˘ a cum ne a¸ steptam. out .364 } CAPITOLUL 12. p1 . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. get () .

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a pus: pus: pus: pus: 6 7 8 9

365

Ambele fire de execut ¸ie acceseaz˘ a resursa comun˘ a, adic˘ a obiectul de tip Buffer, ˆ ıntr-o manier˘ a haotic˘ a¸ si acest lucru se ˆ ıntˆ ampla din dou motive : • Consumatorul nu a¸ steapt˘ aˆ ınainte de a citi ca produc˘ atorul s˘ a genereze un num˘ ar ¸ si va prelua de mai multe ori acela¸ si num˘ ar. • Produc˘ atorul nu a¸ steapt˘ a consumatorul s˘ a preia num˘ arul generat ˆ ınainte de a produce un altul, ˆ ın felul acesta consumatorul va ”rata” cu sigurant ¸˘ a unele numere (ˆ ın cazul nostru aproape pe toate). Problema care se ridic˘ aˆ ın acest moment este: cine trebuie s˘ a se ocupe de sincronizarea celor dou˘ a fire de execut ¸ie : clasele Producator ¸ si Consumator sau resursa comuna Buffer ? R˘ aspunsul este evident: resursa comun˘ a Buffer, deoarece ea trebuie s˘ a permita sau nu accesul la cont ¸inutul s˘ au ¸ si nu firele de execut ¸ie care o folosesc. In felul acesta efortul sincroniz˘ arii este transferat de la produc˘ ator/consumator la un nivel mai jos, cel al resursei critice. Activit˘ a¸ tile produc˘ atorului ¸ si consumatorului trebuie sincronizate la nivelul resursei comune ˆ ın dou˘ a privint ¸e: • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie nu trebuie s˘ a acceseze simultan buffer-ul; acest lucru se realizeaz˘ a prin blocarea obiectului Buffer atunci cˆ and este accesat de un fir de execut ¸ie, astfel ˆ ıncˆ at nici nu alt fir de execut ¸ie s˘ a nu-l mai poat˘ a accesa (vezi ”Monitoare”). • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie trebuie s˘ a se coordoneze, adic˘ a produc˘ atorul trebuie s˘ a g˘ aseasc˘ a o modalitate de a ”spune” consumatorului c˘ a a plasat o valoare ˆ ın buffer, iar consumatorul trebuie s˘ a comunice produc˘ atorului c˘ a a preluat aceast˘ a valoare, pentru ca acesta s˘ a poat˘ a genera o alta. Pentru a realiza aceasta comunicare, clasa Thread pune la dispozit ¸ie metodele wait, notify, notifyAll. (vezi ”Semafoare”). Folosind sincronizarea clasa Buffer va ar˘ ata astfel:

366

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.8: Clasa Buffer cu sincronizare

class Buffer { private int number = -1; private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

Rezultatul obtinut va fi cel scontat: Producatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul ... Producatorul Consumatorul a a a a pus: primit: pus: primit: 0 0 1 1

a pus: 9 a primit: 9

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE

367

12.3.6

Monitoare

Definit ¸ie Un segment de cod ce gestioneaz˘ a o resurs˘ a comun˘ a mai multor de fire de execut ¸ie separate concurente se nume¸ ste sect ¸iune critic˘ a. In Java, o sect ¸iune critic˘ a poate fi un bloc de instruct ¸iuni sau o metod˘ a. Controlul accesului ˆ ıntr-o sect ¸iune critic˘ a se face prin cuvˆ antul cheie synchronized. Platforma Java asociaz˘ a un monitor (”lac˘ at”) fiec˘ arui obiect al unui program aflat ˆ ın execut ¸ie. Acest monitor va indica dac˘ a resursa critic˘ a este accesat˘ a de vreun fir de execut ¸ie sau este liber˘ a, cu alte cuvinte ”monitorizeaz˘ a” resursa respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care este accesat˘ a, va pune un lac˘ at pe aceasta, astfel ˆ ıncˆ at s˘ aˆ ımpiedice accesul altor fire de execut ¸ie la ea. In momentul cˆ and resursa este eliberat˘ a ”lac˘ atul” va fi eliminat, pentru a permite accesul altor fire de execut ¸ie. In exemplul de tip produc˘ ator/consumator de mai sus, sect ¸iunile critice sunt metodele put ¸ si get iar resursa critic˘ a comun˘ a este obiectul buffer. Consumatorul nu trebuie s˘ a acceseze buffer-ul cˆ and producatorul tocmai pune o valoare ˆ ın el, iar produc˘ atorul nu trebuie s˘ a modifice valoarea din buffer ˆ ın momentul cˆ and aceasta este citit˘ a de c˘ atre consumator. public synchronized int get() { ... } public synchronized void put(int number) { ... } S˘ a observam c˘ a ambele metode au fost declarate cu modificatorul synchronized. Cu toate acestea, sistemul asociaz˘ a un monitor unei instant ¸e a clasei Buffer ¸ si nu unei metode anume. In momentul ˆ ın care este apelat˘ a o metod˘ a sincronizat˘ a, firul de execut ¸ie care a facut apelul va bloca obiectul a c˘ arei metod˘ a o acceseaz˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a celelalte fire de execut ¸ie nu vor mai putea accesa resursele critice ale acelui obiect. Acesta este un lucru logic, deoarece mai multe sect ¸iuni critice ale unui obiect gestioneaz˘ a de fapt o singur˘ a resurs˘ a critic˘ a. In exemplul nostru, atunci cˆ and producatorul apeleaz˘ a metoda put pentru a scrie un num˘ ar, va bloca tot obiectul buffer, astfel c˘ a firul de execut ¸ie

368

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

consumator nu va avea acces la metoda get, ¸ si reciproc. public synchronized void put(int number) { // buffer blocat de producator ... // buffer deblocat de producator } public synchronized int get() { // buffer blocat de consumator ... // buffer deblocat de consumator }

Monitoare fine Adeseori, folosirea unui monitor pentru ˆ ıntreg obiectul poate fi prea restrictiv˘ a. De ce s˘ a bloc˘ am toate resursele unui obiect dac˘ a un fir de execut ¸ie nu dore¸ ste decˆ at accesarea uneia sau a cˆ atorva dintre ele ? Deoarece orice obiect are un monitor, putem folosi obiecte fictive ca lac˘ ate pentru fiecare din resursele obiectului nostru, ca ˆ ın exemplul de mai jos: class MonitoareFine { //Cele doua resurse ale obiectului Resursa x, y; //Folosim monitoarele a doua obiecte fictive Object xLacat = new Object(), yLacat = new Object(); public void metoda() { synchronized(xLacat) { // Accesam resursa x } // Cod care nu foloseste resursele comune ... synchronized(yLacat) { // Accesam resursa y }

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE ... synchronized(xLacat) { synchronized(yLacat) { // Accesam x si y } } ... synchronized(this) { // Accesam x si y } } }

369

Metoda de mai sus nu a fost declarat˘ a cu synchronized ceea ce ar fi determinat blocarea tuturor resurselor comune la accesarea obiectului respectiv de un fir de execut ¸ie, ci au fost folosite monitoarele unor obiecte fictive pentru a controla folosirea fiec˘ arei resurs˘ aˆ ın parte.

12.3.7

Semafoare

Obiectul de tip Buffer din exemplul anterior are o variabil˘ a membr˘ a privat˘ a numit˘ a number, ˆ ın care este memorat num˘ arul pe care ˆ ıl comunic˘ a producatorul ¸ si pe care ˆ ıl preia consumatorul. De asemenea, mai are o variabil˘ a privat˘ a logic˘ a available care ne d˘ a starea buffer-ului: dac˘ a are valoarea true ˆ ınseamn˘ a c˘ a produc˘ atorul a pus o valoare ˆ ın buffer ¸ si consumatorul nu a preluat-o ˆ ınca; dac˘ a este false, consumatorul a preluat valoarea din buffer dar produc˘ atorul nu a pus deocamdat˘ a alta la loc. Deci, la prima vedere, metodele clasei Buffer ar trebui s˘ a arate astfel: public synchronized int get() { while (!available) { // Nimic - asteptam ca variabila sa devina true } available = false; return number; } public synchronized int put(int number) { while (available) {

370

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE // Nimic - asteptam ca variabila sa devina false } available = true; this.number = number;

} Varianta de mai sus, de¸ si pare corect˘ a, nu este. Aceasta deoarece implementarea metodelor este ”selfish”, cele dou˘ a metode ˆ ısi asteapt˘ aˆ ın mod egoist condit ¸ia de terminare. Ca urmare, corectitudinea funct ¸ion˘ arii va depinde de sistemul de operare pe care programul este rulat, ceea ce reprezint˘ a o gre¸ seal˘ a de programare. Punerea corect˘ a a unui fir de execut ¸ie ˆ ın asteptare se realizeaz˘ a cu metoda wait a clasei Thread, care are urm˘ atoarele forme: void wait( ) void wait( long timeout ) void wait( long timeout, long nanos ) Dup˘ a apelul metodei wait, firul de execut ¸ie curent elibereaz˘ a monitorul asociat obiectului respectiv ¸ si a¸ steapt˘ a ca una din urm˘ atoarele condit ¸ii s˘ a fie ˆ ındeplinit˘ a: • Un alt fir de execut ¸ie informeaz˘ a pe cei care ”a¸ steapt˘ a” la un anumit monitor s˘ a se ”trezeasc˘ a” - acest lucru se realizeaz˘ a printr-un apel al metodei notifyAll sau notify. • Perioada de a¸ stepatare specificat˘ a a expirat. Metoda wait poate produce except ¸ii de tipul InterruptedException, atunci cˆ and firul de execut ¸ie care a¸ steapt˘ a (este deci ˆ ın starea ”Not Runnable”) este ˆ ıntrerupt din a¸ steptare ¸ si trecut fort ¸at ˆ ın starea ”Runnable”, de¸ si condit ¸ia a¸ steptat˘ a nu era ˆ ınc˘ aˆ ındeplinit˘ a. Metoda notifyAll informeaz˘ a toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın asteptare la monitorul obiectului curent ˆ ındeplinirea condit ¸iei pe care o a¸ steptau. Metoda notify informeaz˘ a doar un singur fir de execut ¸ie, specificat ca argument. Reamintim varianta corect˘ a a clasei Buffer: Listing 12.9: Folosirea semafoarelor
class Buffer { private int number = -1;

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE
private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

371

12.3.8

Probleme legate de sincronizare

Din p˘ acate, folosirea monitoarelor ridic˘ a ¸ si unele probleme. S˘ a analiz˘ am cˆ ateva dintre ele ¸ si posibilele lor solut ¸ii: Deadlock Deadlock-ul este o problem˘ a clasic˘ aˆ ıntr-un mediu ˆ ın care ruleaz˘ a mai multe fire de execut ¸ie ¸ si const˘ aˆ ın faptul c˘ a, la un moment dat, ˆ ıntreg procesul se poate bloca deoarece unele fire a¸ steapt˘ a deblocarea unor monitoare care nu se vor debloca niciodat˘ a. Exist˘ a numeroase exemple ˆ ın acest sens, cea mai cunoscut˘ a fiind ”Problema filozofilor”. Reformulat˘ a, s˘ a ne imagin˘ am dou˘ a persoane ”A” ¸ si ”B” (fire de execut ¸ie) care stau la aceea¸ si mas˘ a¸ si tre-

372

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

buie s˘ a foloseasc˘ aˆ ın comun cut ¸itul ¸ si furculit ¸a (resursele comune) pentru a mˆ anca. Evident, cele dou˘ a persoane doresc obt ¸inerea ambelor resurse. S˘ a presupunem c˘ a ”A” a ot ¸inut cut ¸itul ¸ si ”B” furculit ¸a. Firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ steptarea eliber˘ arii furculit ¸ei iar firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ stepatrea eliber˘ arii cut ¸itului, ceea ce conduce la starea de ”deadlock”. De¸ si acest exemplu este desprins de realitate, exist˘ a numeroase situat ¸ii ˆ ın care fenomenul de ”deadlock” se poate manifesta, multe dintre acestea fiind dificil de detectat. Exist˘ a cˆ ateva reguli ce pot fi aplicate pentru evitarea deadlock-ului: • Firele de execut ¸ie s˘ a solicite resursele ˆ ın aceea¸ si ordine. Aceast˘ a abordare elimin˘ a situat ¸iile de a¸ steptare circular˘ a. • Folosirea unor monitoare care s˘ a controleze accesul la un grup de resurse. In cazul nostru, putem folosi un monitor ”tacˆ amuri” care trebuie blocat ˆ ınainte de a cere furculit ¸a sau cut ¸itul. • Folosirea unor variabile care s˘ a informeze disponibilitatea resurselor f˘ ar˘ a a bloca monitoarele asociate acestora. • Cel mai importat, conceperea unei arhitecturi a sistemului care s˘ a evite pe cˆ at posibil aparit ¸ia unor potent ¸iale situat ¸ii de deaslock.

Variabile volatile Cuvˆ antul cheie volatile a fost introdus pentru a controla unele aspecte legate de optimiz˘ arile efectuate de unele compilatoare. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: class TestVolatile { boolean test; public void metoda() { test = false; // * if (test) { // Aici se poate ajunge... } } }

12.4. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE

373

Un compilator care optimizeaz˘ a codul, poate decide c˘ a variabila test fiind setat˘ a pe false, corpul if -ului nu se va executa ¸ si s˘ a exclud˘ a secvent ¸a respectiv˘ a din rezultatul compil˘ arii. Dac˘ a aceast˘ a clas˘ a ar fi ˆ ıns˘ a accesat˘ a de mai multe fire de execut ¸ie, variabile test ar putea fi setat˘ a pe true de un alt fir, exact ˆ ıntre instruct ¸iunile de atribuire ¸ si if ale firului curent. Declararea unei variabile cu modificatorul volatile informeaz˘ a compilatorul s˘ a nu optimizeze codul ˆ ın care aceasta apare, previzionˆ and valoarea pe care variabila o are la un moment dat.

Fire de execut ¸ie inaccesibile Uneori firele de execut ¸ie sunt blocate din alte motive decˆ at a¸ steptarea la un monitor, cea mai frecvent˘ a situat ¸ie de acest tip fiind operat ¸iunile de intrare/ie¸ sire (IO) blocante. Cˆ and acest lucru se ˆ ınt˘ ampl˘ a celelalte fire de execut ¸ie trebuie s˘ a poat˘ a accesa ˆ ın continuare obiectul. Dar dac˘ a operat ¸iunea IO a fost f˘ acut˘ aˆ ıntr-o metod˘ a sincronizat˘ a, acest lucru nu mai este posibil, monitorul obiectului fiind blocat de firul care a¸ steapt˘ a de fapt s˘ a realizeze operat ¸ia de intrare/ie¸ sire. Din acest motiv, operat ¸iile IO nu trebuie f˘ acute ˆ ın metode sincronizate.

12.4

Gruparea firelor de execut ¸ie

Gruparea firelor de execut ¸ie pune la dispozit ¸ie un mecanism pentru manipularea acestora ca un tot ¸ si nu individual. De exemplu, putem s˘ a pornim sau s˘ a suspend˘ am toate firele dintr-un grup cu un singur apel de metod˘ a. Gruparea firelor de execut ¸ie se realizeaz˘ a prin intermediul clasei ThreadGroup. Fiecare fir de execut ¸ie Java este membru al unui grup, indiferent dac˘ a specific˘ am explicit sau nu acest lucru. Afilierea unui fir la un anumit grup se realizeaz˘ a la crearea sa ¸ si devine permanent˘ a, ˆ ın sensul c˘ a nu vom putea muta un fir dintr-un grup ˆ ın altul, dup˘ a ce acesta a fost creat. In cazul ˆ ın care cre˘ am un fir folosind un constructor care nu specific˘ a din ce grup face parte, el va fi plasat automat ˆ ın acela¸ si grup cu firul de execut ¸ie care l-a creat. La pornirea unui program Java se creeaz˘ a automat un obiect de tip ThreadGroup cu numele main, care va reprezenta grupul tuturor firelor de execut ¸ie create direct din program ¸ si care nu au fost ata¸ sate explicit altui grup. Cu alte cuvinte, putem s˘ a ignor˘ am complet plasarea firelor de execut ¸ie ˆ ın grupuri ¸ si s˘ a l˘ as˘ am sistemul s˘ a se ocupe cu aceasta, adunˆ andu-le pe toate

"Producator 2"). Thread p1 = new Thread(grup1. new Thread(grup2. FIRE DE EXECUT ¸ IE ˆ ın grupul main. "Consumator 1"). "Producator 1"). Runnable target) public Thread(ThreadGroup group. ˆ ın care r˘ ad˘ acina este grupul implicit main. Runnable target. Exist˘ a situat ¸ii ˆ ıns˘ a cˆ and gruparea firelor de execut ¸ie poate u¸ sura substant ¸ial manevrarea lor. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie pot fi plasate ˆ ıntr-o ierarhie de grupuri. ˆ ıl init ¸ializeaz˘ a ¸ si ˆ ıl plaseaz˘ aˆ ıntr-un grup specificat ca argument. "Consumator 2"). new Thread(grup2. Thread p2 = new Thread(grup1.374 CAPITOLUL 12. primul cu dou˘ a fire de execut ¸ie iar al doilea cu trei: ThreadGroup grup1 = new ThreadGroup("Producatori"). Crearea unui fir de execut ¸ie ¸ si plasarea lui ˆ ıntr-un grup (altul decˆ at cel implicit) se realizeaz˘ a prin urm˘ atorii constructori ai clasei Thread: public Thread(ThreadGroup group. Un grup poate avea ca p˘ arinte un alt grup. String name) Fiecare din ace¸ sti costructori creeaz˘ a un fir de execut ¸ie. new Thread(grup2. ThreadGroup Thread c1 = Thread c2 = Thread c3 = grup2 = new ThreadGroup("Consumatori"). ca ˆ ın figura de mai jos: . "Consumator 3"). In exemplul urm˘ ator vor fi create dou˘ a grupuri. String name) public Thread(ThreadGroup group. Pentru a afla c˘ arui grup apart ¸ine un anumit fir de execut ¸ie putem folosi metoda getThreadGroup a clasei Thread.

yield () . " Fir de test " ) . currentThread () . grupCurent . i < n . // Enumeram firele din grup Thread [] lista = new Thread [ n ]. start () . activeCount () . // Le afisam for ( int i =0. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ım care list˘ am firele de execut ¸ie active: 375 Listing 12. // Obtinem o referinta la grupul curent Thread firCurent = Thread . println ( " Thread # " + i + " = " + lista [ i ].10: Folosirea clasei ThreadGroup public class TestThreadGroup { static class Dummy implements Runnable { public void run () { while ( true ) Thread . } } . Frame f = new java . ThreadGroup grupCurent = firCurent . // Cream un fir propriu new Thread ( new Dummy () .4. i ++) System . awt . getName () ) . enumerate ( lista ) . Frame ( " Test " ) . } } public static void main ( String args []) { // Cream o fereastra pentru a fi create // automat firele de executie din AWT java .12. out . getThreadGroup () . awt . // Aflam numarul firelor de executie active int n = grupCurent .

PipedInputStream .376 CAPITOLUL 12. firele de execut ¸ie comunicˆ and printr-un canal. respectiv • PipedOutputStream. pr1 = new PipedReader(pw1). Fluxurile ”pipe” de ie¸ sire ¸ si cele de intrare pot fi conectate pentru a efectua transmiterea datelor. Se observ˘ a c˘ a acesta este un comportament tipic produc˘ ator-consumator asincron. Fiecare cap˘ at al unui canal este utilizat dintr-un fir de execut ¸ie separat. Acestea sunt implementate prin fluxuri descrise de clasele: • PipedReader.pentru caractere. Realizarea conexiunii se face astfel: PipedWriter PipedReader // sau PipedReader PipedWriter // sau pw1 = new PipedWriter(). la cel˘ alalt se citesc. La citire. pw2 = new PipedWriter(pr2). Acest lucru se realizeaz˘ a uzual prin intemediul constructorilor: public PipedReader(PipedWriterpw) public PipedWriter(PipedReaderpr) In cazul ˆ ın care este folosit un constructor f˘ ar˘ a argumente. .5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” O modalitate deosebit de util˘ a prin care dou˘ a fire de execut ¸ie pot comunica este realizat˘ a prin intermediul canalelor de comunicatii (pipes). dac˘ a nu sunt date disponibile firul de execut ¸ie se va bloca pˆ an˘ a ce acestea vor deveni disponibile. La un cap˘ at se scriu caractere. PipedWriter . FIRE DE EXECUT ¸ IE 12.pentru octet ¸i. folosirea lor se va face din cadrul unor fire de execut ¸ie. conectarea unui flux de intrare cu un flux de ie¸ sire se face prin metoda connect: public void connect(PipedWriterpw) public void connect(PipedReaderpr) Intrucˆ at fluxurile care sunt conectate printr-un pipe trebuie s˘ a execute simultan operat ¸ii de scriere/citire. pr2 = new PipedReader(). Funct ¸ionarea obicetelor care instant ¸iaz˘ a PipedWriter ¸ si PipedReader este asem˘ an˘ atoare cu a canalelor de comunicare UNIX (pipes).

. pr. folosind canale de comunicat ¸ie. i < 10. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private DataInputStream in . try { sleep (( int ) ( Math . in = in . out = out . COMUNICAREA PRIN FLUXURI DE TIP ”PIPE” PipedReader pr = new PipedReader().connect(pr). out . } catch ( IOException e ) { e .5. println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . Produc˘ atorul trimite datele printr-un flux de ie¸ sire de tip DataOutputStream c˘ atre consumator. i ++) { try { out . S˘ a reconsider˘ am acum exemplul produc˘ ator/consumator prezentat anterior. io .12. } System .11: Folosirea fluxurilor de tip ”pipe” import java . ˆ ın toate formele lor. Aceste dou˘ a fluxuri vor fi interconectate prin intermediul unor fluxuri de tip ”pipe”. care le prime¸ ste printr-un flux de intrare de tip DataInputStream. printStackTrace () . Listing 12. } public void run () { for ( int i = 0. class Producator extends Thread { private DataOutputStream out . public Consumator ( DataInputStream in ) { this . public Producator ( DataOutputStream out ) { this . PipedWriter pw = new PipedWirter().connect(pw) //echivalent cu pw. random () * 100) ) . 377 Scrierea ¸ si citirea pe/de pe canale se realizeaz˘ a prin metodele uzuale read ¸ si write. writeInt ( i ) .*.

} } 12. } } } public class TestPipes { public static void main ( String [] args ) throws IOException { PipedOutputStream pipeOut = new Pipe dOutput Stream () . out . DataOutputStream out = new DataOutputStream ( pipeOut ) . PipedInputStream pipeIn = new PipedInputStream ( pipeOut ) . start () . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. c1 . Producator p1 = new Producator ( out ) . start () . } System .378 } CAPITOLUL 12. readInt () . for ( int i = 0. Act ¸iunile unui obiect de tip Timer sunt implementate ca instant ¸e ale clasei TimerTask ¸ si pot fi programate pentru o singur˘ a execut ¸ie sau pentru execut ¸ii repetate la intervale regulate. println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . p1 . Consumator c1 = new Consumator ( in ) . } catch ( IOException e ) { e . DataInputStream in = new DataInputStream ( pipeIn ) . Pa¸ sii care trebuie f˘ acut ¸i pentru folosirea unui timer sunt: . i ++) { try { value = in . i < 10. printStackTrace () .6 Clasele Timer ¸ si TimerTask Clasa Timer ofer˘ a o facilitate de a planifica diverse act ¸iuni pentru a fi realizate la un anumit moment de c˘ atre un fir de execut ¸ie ce ruleaz˘ aˆ ın fundal.

• Crearea unui fir de execut ¸ie prin instant ¸ierea clasei Timer. Date schedule(TimerTask task. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi ¸ si ele ˆ ıntˆ arziate ˆ ın consecint ¸˘ a. Dup˘ a cum se observ˘ a. long period) time. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 379 • Crearea unei subclase Actiune a lui TimerTask ¸ si supreadefinirea metodei run ce va cont ¸ine act ¸iunea pe care vrem s˘ a o planific˘ am.planificare cu ˆ ıntˆ arziere fix˘ a: dac˘ a dintr-un anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. folosind metoda schedule din clasa Timer. astfel ˆ ıncˆ at num˘ arul total de act ¸iuni dintr-o perioad˘ a de timp s˘ a fie tot timpul acela¸ si. Un timer se va opri natural la terminarea metodei sale run sau poate fi oprit fort ¸at folosind metoda cancel. long period) task. • Crearea unui obiect de tip Actiune. Date time.6. . Metodele de planificare pe care le avem la dispozit ¸ie au urm˘ atoarele formate: schedule(TimerTask task.planificare cu num˘ ar fix de rate: dac˘ a dintrun anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. task descrie act ¸iunea ce se va executa.12. delay reprezint˘ aˆ ıntˆ arzierea fat ¸a de momentul curent dup˘ a care va ˆ ıncepe execut ¸ia. • Planificarea la execut ¸ie a obiectuluii de tip Actiune. metoda System. Date scheduleAtFixedRate(TimerTask scheduleAtFixedRate(TimerTask time) delay. long schedule(TimerTask task. long period) unde.exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. Dup˘ a oprirea sa el nu va mai putea fi folosit pentru planificarea altor act ¸iuni. pot fi folosite ¸ si clase anonime. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi executat˘ a mai repede. De asemenea. metodele de planificare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • schedule . Dup˘ a cum vom vedea. long period) task. long delay. time momentul exact la care va ˆ ıncepe execut ¸ia iar period intervalul de timp ˆ ıntre dou˘ a execut ¸ii. • scheduleAtFixedRate .

out . } } public class TestTimer { public static void main ( String args []) { // Setam o actiune repetitiva . out .*. calendar . print ( " . t1 . t2 . schedule ( new TimerTask () { public void run () { System . } } . set ( Calendar . scheduleAtFix e d Ra t e ( new Atentie () . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. calendar . calendar . awt .*. util . } public void run () { System . 0) . 30) . } } class Alarma extends TimerTask { public String mesaj . cu rata fixa final Timer t1 = new Timer () . getTime () . cancel () .12: Folosirea claselor Timer ¸ si TimerTask import java .380 CAPITOLUL 12. " ) . . println ( mesaj ) . import java . System . // Setam o actiune pentru ora 22:30 Calendar calendar = Calendar . set ( Calendar . // Oprim primul timer t1 . " ) . class Atentie extends TimerTask { public void run () { Toolkit . out . 10*1000) . SECOND .au scurs 10 secunde . // Folosim o clasa anonima pentru o alta actiune Timer t2 = new Timer () . beep () . println ( "S . MINUTE . Date ora = calendar . 0 . 22) . public Alarma ( String mesaj ) { this . set ( Calendar . mesaj = mesaj . 1*1000) . getInstance () . getDefaultToolkit () . HOUR_OF_DAY .

schedule ( new Alarma ( " Toti copiii la culcare ! " ) .12. t3 . CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 381 Timer t3 = new Timer () . ora ) .6. } } .

FIRE DE EXECUT ¸ IE .382 CAPITOLUL 12.

Capitolul 13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13. Ce este un protocol ? Un protocol reprezint˘ a o convent ¸ie de reprezentare a datelor folosit˘ aˆ ın comunicarea ˆ ıntre dou˘ a calculatoare. Avˆ and ˆ ın vedere faptul c˘ a orice informat ¸ie care trebuie trimis˘ a prin ret ¸ea trebuie serializat˘ a astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi transmis˘ a secvent ¸ial. port. • TCP (Transport Control Protocol) este un protocol ce furnizeaz˘ a un flux sigur de date ˆ ıntre dou˘ a calculatoare aflate ˆ ın ret ¸ea.net. • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol bazat pe pachete inde383 . Dou˘ a dintre cele mai utilizate protocoale sunt TCP ¸ si UDP. Acest protocol asigur˘ a stabilirea unei conexiuni permanente ˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare pe parcursul comunicat ¸iei. adresa IP. Pachetul care ofer˘ a suport pentru scrierea aplicatiilor de ret ¸ea este java. octet cu octet. socket. sunt necesare cˆ ateva not ¸iuni fundamentale referitoare la ret ¸ele cum ar fi: protocol. pentru a se ”ˆ ınt ¸elege” ˆ ıntre ele. era nevoie de stabilirea unor convent ¸ii (protocoale) care s˘ a fie folosite atˆ at de calculatorul care trimite datele cˆ at ¸ si de cel care le prime¸ ste. f˘ ar˘ a a fi nevoie de cuno¸ stint ¸e prealabile referitoare la comunicarea efectiv˘ aˆ ıntre calculatoare. Cu toate acestea. c˘ atre destinat ¸ie.1 Introducere Programarea ˆ ın ret ¸ea implic˘ a trimiterea de mesaje ¸ si date ˆ ıntre aplicat ¸ii ce ruleaz˘ a pe calculatoare aflate ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a sau conectate la Internet. Clasele din acest pachet ofer˘ a o modalitate facil˘ a de programare ˆ ın ret ¸ea.

Aceasta reprezint˘ a un num˘ ar reprezentat pe 32 de bit ¸i. numerele cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 1023 fiind ˆ ıns˘ a rezervate unor servicii sistem ¸ si. Orice aplicat ¸ie care realizeaz˘ a o conexiune ˆ ın ret ¸ea va trebui s˘ a ata¸ seze un num˘ ar de port acelei conexiuni. De asemenea. numite datagrame. fiecare calculator aflat ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a are un nume unic ce poat fi folosit la identificarea local˘ a a acestuia. Orice informat ¸ie destinat˘ a unei anumite ma¸ sini trebuie deci s˘ a specifice obligatoriu adresa IP a acelei ma¸ sini. Cum este identificat un calculator ˆ ın ret ¸ea ? Orice calculator conectat la Internet este identificat ˆ ın mod unic de adresa sa IP (IP este acronimul de la Internet Protocol). uzual sub forma a 4 octet ¸i. cum ar fi de exemplu: 193. Valorile pe care le poate lua un num˘ ar de port sunt cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 65535 (deoarece sunt numere reprezentate pe 16 bit ¸i). Un port este un num˘ ar pe 16 bit ¸i care identific˘ aˆ ın mod unic procesele care ruleaz˘ a pe o anumit˘ a masin˘ a. Clase de baz˘ a din java. cum ar fi thor.infoiasi. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA pendente de date.231.ro pentru adresa numeric˘ a anterioar˘ a. asteptˆ and diverse informat ¸ii. Ins˘ a pe un calculator pot exista concurent mai multe procese care au stabilite conexiuni ˆ ın ret ¸ea.131 ¸ si este numit adresa IP numeric˘ a.net permit comunicarea ˆ ıntre procese folosind protocoalele .30. nu trebuie folosite ˆ ın aplicat ¸ii. trimise de la un calculator c˘ atre altul f˘ ar˘ a a se garanta ˆ ın vreun fel ajungerea acestora la destinat ¸ie sau ordinea ˆ ın care acestea ajung. din acest motiv. datele trimise c˘ atre o destinat ¸ie trebuie s˘ a specifice pe lˆ anga adresa IP a calculatorului ¸ si procesul c˘ atre care se ˆ ındreapt˘ a informat ¸iile respective.384 CAPITOLUL 13. Corespunz˘ atoare unei adrese numerice exista ¸ si o adresa IP simbolic˘ a. Clasa Java care reprezint˘ a not ¸iunea de adres˘ a IP este InetAddress. Ce este un port ? Un calculator are ˆ ın general o singur˘ a leg˘ atur˘ a fizic˘ a la ret ¸ea. Identificarea proceselor se realizeaz˘ a prin intermdiul porturilor. Acest protocol nu stabile¸ ste o conexiun˘ a permant˘ aˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare.net Clasele din java. Prin urmare.

rezultate ale unor comenzi executate la distant ¸a ˘.ro).sun. Aceasta este ˆ ın general un fi¸ sier reprezentˆ and o pagin˘ a Web.infoiasi.2 Lucrul cu URL-uri Termenul URL este acronimul pentru Uniform Resource Locator ¸ si reprezint˘ a o referint ¸˘ a (adres˘ a) la o resurs˘ a aflat˘ a pe Internet. o referint ¸˘ a de tip anchor ˆ ın cadrul fi¸ sierului referit (#url). ftp.html http://www.infoiasi. ˆ ıns˘ a un URL poate referi ¸ si interog˘ ari la baze de date.html#url Dup˘ a cum se observ˘ a din exemplele de mai sus. sunt prezentate cˆ ateva exemple de URL-uri sunt: http://java. un URL are dou˘ a componente principale: • Identificatorul protocolului folosit (http.ro/~acf/java/curs/9/prog_retea.ro/~acf/imgs/taz. – Opt ¸ional. Mai jost. TCP URL URLConnection Socket ServerSocket UDP DatagramPacket DatagramSocket MulticastSocket 385 13.infoiasi.com http://students. – Calea complet˘ a spre resursa referit˘ a ( acf/java/curs/9/prog retea.html). etc.infoiasi. un text.2. Notat ¸ia user semnific˘ a uzual subdirectorul html al directorului rezervat pe un server Web utilizatorului specificat (HOME). – Opt ¸ional. etc. portul la care s˘ a se realizeze conexiunea.. LUCRUL CU URL-URI TCP ¸ si UDP ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.html. fi¸ sierul ce reprezint˘ a resursa va fi considerat implicit index.13. imagine.gif http://www. .ro/index. Acesta are urm˘ atoarele componente: – Numele calculatorului gazd˘ a (www. In cazul ˆ ın care este specificat doar un director. • Numele resursei referite. etc).

etc). ro " .println("URL invalid !\n" + e). numele fi¸ sierului. public class CitireURL { public static void main ( String [] args ) throws IOException { String adresa = " http :// www . import java . net . va fi afi¸ sat fi¸ sierul index.infoiasi. } catch (MalformedURLException e) { System.abc").1: Citirea cont ¸inutului unui URL import java . infoiasi . cel mai uzual fiind cel care prime¸ ste ca parametru un ¸ sir de caractere.html de la adresa: http://www. • Conectarea la acel URL pentru citirea ¸ si scrierea de informat ¸ii. if ( args . Dac˘ a nu se specific˘ a mici un argument.*. io . In cazul ˆ ın care ¸ sirul nu reprezint˘ a un URL valid va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul MalformedURLException. • Citirea printr-un flux a continutului fi¸ sierului respectiv. } Un obiect de tip URL poate fi folosit pentru: • Aflarea informat ¸iilor despre resursa referit˘ a (numele calculatorului gazd˘ a. .err. Aceasta are mai mult ¸i constructori pentru crearea de obiecte ce reprezint˘ a referint ¸e c˘ atre resurse aflate ˆ ın ret ¸ea. Citirea cont ¸inutului unui URL Orice obiect de tip URL poate returna un flux de intrare de tip InputStream pentru citirea continutului s˘ au.ro. ˆ ın care afi¸ sam cont ¸inutul resursei specificat˘ a la linia de comand˘ a.net.*. try { URL adresa = new URL("http://xyz. protocolul folosit. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Clasa care permite lucrul cu URL-uri este java.386 CAPITOLUL 13.URL. Secvent ¸a standard pentru aceast˘ a operatiune este prezentat˘ aˆ ın exemplul de mai jos. length > 0) adresa = args [0]. Listing 13.

cgi-bin. Aceast˘ a conexiune este reprezentat˘ a de un obiect de tip URLConnection. etc). In cazul trimiterii de date. Metoda folosit˘ a pentru trimitere este POST. br = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( in ) ) . } } catch ( Malfo rmedU RLEx c e p t i o n e ) { System . } finally { br . openStream () . close () . } } } 387 Conectarea la un URL Se realizeaz˘ a prin metoda openConnection ce stabile¸ ste o conexiune bidirect ¸ional˘ a cu resursa specificat˘ a. ce permite crearea atˆ at a unui flux de intrare pentru citirea informat ¸iilor de la URL-ul specificat. String linie . readLine () ) != null ) { // Afisam linia citita System .13. println ( linie ) . . cˆ at ¸ si a unui flux de ie¸ sire pentru scrierea de date c˘ atre acel URL. obiectul URL este uzual un proces ce ruleaz˘ a pe serverul Web referit prin URL-ul respectiv (jsp. err . Fiecare socket este ata¸ sat unui port astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a identifica unic programul c˘ aruia ˆ ıi sunt destinate datele. Operat ¸iunea de trimitere de date dintr-un program c˘ atre un URL este similar˘ a cu trimiterea de date dintr-un formular de tip FORM aflat ˆ ıntr-o pagin˘ a HTML. try { URL url = new URL ( adresa ) . InputStream in = url . SOCKET-URI BufferedReader br = null . out . php. servlet. println ( " URL invalid !\ n " + e ) . 13.3.3 Socket-uri Definit ¸ie Un socket (soclu) este o abstract ¸iune software folosit˘ a pentru a reprezenta fiecare din cele dou˘ a ”capete” ale unei conexiuni ˆ ıntre dou˘ a procese ce ruleaz˘ a ˆ ıntr-o ret ¸ea. while (( linie = br .

La nivelul clientului crearea socketului se realizeaz˘ a specificˆ and adresa IP a serverului ¸ si portul la care ruleaz˘ a acesta. solicitˆ and un anumit serviciu. cˆ ate unul pentru fiecare cap˘ at al ”canalului” de comunicat ¸ie dintre cei doi. Incepˆ and cu versiunea 1. obiectele sale fiind utilizate de constructori ¸ si metode definite ˆ ın cadrul claselor ce descriu socketuri. pentru a specifica cei doi parametri necesari identific˘ arii unui proces care trimite sau recept ¸ioneaz˘ a date ˆ ın ret ¸ea. In acest model aplicat ¸ia este format˘ a din dou˘ a categorii distincte de programe numite servere. din acest motiv. fiecare cerere adresat˘ a serverului va fi tratat˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Socket-urile sunt de dou˘ a tipuri: • TCP. Programele de tip client sunt cele care init ¸iaz˘ a conversat ¸ia cu un server. un server trebuie s˘ a fie capabil s˘ a trateze mai mult ¸i clienti simultan ¸ si. 13. implementate de clasa DatagramSocket.4 Comunicarea prin conexiuni In acest model se stabile¸ ste o conexiune TCP ˆ ıntre o aplicat ¸ie client ¸ si o aplicat ¸ie server care furnizeaz˘ a un anumit serviciu. int port) . Avantajul protocolul TCP/IP este c˘ a asigur˘ a realizarea unei comunic˘ ari stabile. respectiv client ¸i. permanente ˆ ın ret ¸ea. constructorul uzual folosit fiind: Socket(InetAddress address. fiind ˆ ın stare de a¸ steptare atˆ ata vreme cˆ at nici un client nu le solicit˘ a serviciile. O aplicat ¸ie de ret ¸ea ce folose¸ ste socket-uri se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın modelul client/server de concepere a unei aplicat ¸ii. • UDP. Aceasta este InetSocketAddress (derivat˘ a din SocketAddress). Leg˘ atura ˆ ıntre un client ¸ si un server se realizeaz˘ a prin intermediul a dou˘ a obiecte de tip Socket. Programele de tip server sunt cele care ofer˘ a diverse servicii eventualilor client ¸i. num˘ ar port). Uzual. implementate de clasele Socket ¸ si ServerSocket.388 CAPITOLUL 13. existˆ and sigurant ¸a c˘ a informat ¸iile trimise de un proces vor fi recept ¸ionate corect ¸ si complet la destinat ¸ie sau va fi semnalat˘ a o except ¸ie ˆ ın caz contrar. exist˘ a o clas˘ a utilitar˘ a care implementeaz˘ a o pereche de tipul (adresa IP.4 a platformei standard Java.

4.13. prin intermediul cˆ aruia va fi realizat˘ a leg˘ atura cu clientul. • ObjectInputStream. Fluxurile obt ¸inute vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu fluxuri de procesare care s˘ a asigure o comunicare facil˘ aˆ ıntre cele dou˘ a procese. constructorul folosit fiind: ServerSocket(int port) Metoda clasei ServerSocket care a¸ steapt˘ a ”ascult˘ a” ret ¸eaua este accept. acesta trebuie s˘ a creeze ˆ ıntˆ ai un obiect de tip ServerSocket. Blocarea poate s˘ a nu fie permanent˘ a ci doar pentru o anumit˘ a perioad˘ a de timp aceasta va fi specificat˘ a prin metoda setSoTimeout.pentru comunicare prin date primitive. Acest tip de socket nu asigur˘ a comunicarea efectiv˘ a cu client ¸ii ci este responsabil cu ”ascultarea” ret ¸elei ¸ si crearea unor obiecte de tip Socket pentru fiecare cerere ap˘ arut˘ a. respectuv getOutputStream. DataOutputStream .pentru cominicare prin intermediul obiectelor. BufferedWriter ¸ si PrintWriter . Aceasta blocheaz˘ a procesul p˘ arinte pˆ an˘ a la aparit ¸ia unui cereri ¸ si returneaz˘ a un nou obiect de tip Socket ce va asigura comunicarea cu clientul. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul metodelor getInputStream. Crearea unui obiect de tip ServerSocket se face specificˆ and portul la care ruleaz˘ a serverul. .pentru comunicare prin intermediul ¸ sirurilor de caractere. ObjectOutputStream . Pentru fiecare din cele dou˘ a socketuri deschise pot fi create apoi dou˘ a fluxuri pe octet ¸i pentru citirea. cu argumentul dat ˆ ın milisecunde. COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI 389 La nivelul serverului. respectiv scrierea datelor. In funct ¸ie de specificul aplicat ¸iei acestea pot fi perechile: • BufferedReader. • DataInputStream.

Asteapta realizarea unei conexiuni cu un client. Clientul va trimite serverului un nume iar acesta va raspunde prin mesajul ”Hello nume”.1 Deschide un flux de intrare si primeste cererea 3. 3. 3. 3.2: Structura unui server bazat pe conexiuni import java . Structura general˘ a a unui client bazat pe conexiuni este: 1.2 Deschide un flux de iesire si trimite raspunsul 3. Trateaza cererea venita de la client: 3. Listing 13. In exemplul urm˘ ator vom implementa o aplicat ¸ie client-server folosind comunicarea prin conexiuni. Creeaza un obiect de tip ServerSocket la un anumit port while (true) { 2. socket = socket .*. (va fi creat un obiect nou de tip Socket) 3. 2.*.2 Deschide un flux de intrare si primeste raspunsul. Comunica cu serverul: 3. io . Citeste sau declara adresa IP a serverului si portul la care acesta ruleaza. folosind metoda accept. Tratarea cererilor se va face ˆ ın fire de execut ¸ie separate. net . pentru ca metoda accept s˘ a poat˘ a fi reapelat˘ a cˆ at mai repede ˆ ın vederea stabilirii conexiunii cu un alt client.1 Deschide un flux de iesire si trimite cererea. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Structura general˘ a a unui server bazat pe conexiuni este: 1. Creeaza un obiect de tip Socket cu adresa si portul specificate. class ClientThread extends Thread { Socket socket = null . .3 Inchide fluxurile si socketul nou creat } Este recomandat ca tratarea cererilor s˘ a se realizeze ˆ ın fire de execut ¸ie separate.3 Inchide fluxurile si socketul creat. public ClientThread ( Socket socket ) { this .390 CAPITOLUL 13. import java .

println ( raspuns ) .13. } finally { // Inchidem socketul deschis pentru clientul curent try { socket . // Trimitem raspuns clientului raspuns = " Hello " + cerere + " ! " . close () . out . public SimpleServer () throws IOException { ServerSocket serverSocket = null . err . raspuns . } catch ( IOException e ) { System . println ( " Socketul nu poate fi inchis \ n " + e). flush () .4. // Primim cerere de la client cerere = in . println ( " Eroare IO \ n " + e ) . try { // in este fluxul de intrare de la client BufferedReader in = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( socket . out . err . // out este flux de iesire catre client PrintWriter out = new PrintWriter ( socket . getInputStream () ) ) . 391 } catch ( IOException e ) { System . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI } public void run () { // Executam solicitarea clientului String cerere . getOutputStream () ) . . readLine () . } } } } public class SimpleServer { // Definim portul pe care se gaseste serverul // ( in afara intervalului 1 -1024) public static final int PORT = 8100.

accept () . Socket socket = null . } finally { serverSocket .*. PrintWriter out = null . t .3: Structura unui client bazat pe conexiuni import java . import java .un fir de executie ClientThread t = new ClientThread ( socket ) . try { socket = new Socket ( adresaServer . PORT ) . raspuns .0. println ( " Asteptam un client . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA try { serverSocket = new ServerSocket ( PORT ) . BufferedReader in = null . // Executam solicitarea clientului intr . String cerere . err . } } catch ( IOException e ) { System . . while ( true ) { System .392 CAPITOLUL 13. } } Listing 13. net .. Socket socket = serverSocket . out . close () ..1 " . io . println ( " Eroare IO \ n " + e ) .*.0. " ) . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { SimpleServer server = new SimpleServer () . start () . // Portul la care serverul ofera serviciul int PORT = 8100. public class SimpleClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP a serverului String adresaServer = " 127.

serverul le recept ¸ioneaz˘ a. getOutputStream () . in = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( socket . } } } 13. out . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 393 out = new PrintWriter ( socket . close () . out . } catch ( UnknownHostExc e p t i o n e ) { System .13. extrage informat ¸iile cont ¸inute ¸ si returneaz˘ a r˘ aspunsul tot prin intermediul pachetelor. println ( raspuns ) . close () . exit (1) . System . System . true ) . Un astfel de pachet se nume¸ ste datagram˘ a ¸ si este reprezentat printr-un obiect din clasa DatagramPacket. if ( socket != null ) socket . . } finally { if ( out != null ) out . err . println ( " Serverul nu poate fi gasit \ n " + e ) . println ( cerere ) . if ( in != null ) in . getInputStream () ) ) . // Trimitem o cerere la server cerere = " Duke " . Primirea ¸ si trimiterea datagramelor se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket. Rutarea datagramelor de la o ma¸ sin˘ a la alta se face exclusiv pe baza informat ¸iilor cont ¸inute de acestea. Clientul trimite cererea c˘ atre server prin intermediul unuia sau mai multor pachete de date independente.5. close () . // Asteaptam raspunsul de la server (" Hello Duke !") raspuns = in . modelat prin intermediul clasei DatagramSocket. readLine () .5 Comunicarea prin datagrame In acest model nu exist˘ a o conexiune permanent˘ aˆ ıntre client ¸ si server prin intermediul c˘ areia s˘ a se realizeze comunicarea.

port) DatagramPacket(byte[] buf. cu deosebirea c˘ a asigur˘ a respectarea ordinii de transmitere a mesajelor ¸ si verific˘ a ajungerea la destinat ¸ie a tuturor pachetelor -ˆ ın cazul ˆ ın care unul nu a ajuns. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Dup˘ a cum am ment ¸ionat deja. Clasa DatagramPacket cont ¸ine urm˘ atorii constructori: DatagramPacket(byte[] buf. protocolul TCP/IP folose¸ ste tot pachete pentru trimiterea informat ¸iilor dintr-un nod ˆ ın altul al ret ¸elei. int length.394 CAPITOLUL 13. int length. diferent ¸a ˆ ıntre ele fiind utilizarea claselor InetAddress. int int length. InetAddress address. int length) Primele dou˘ a perechi de constructori sunt pentru creare pachetelor ce vor fi expediate. int offset. respectiv SocketAddress pentru specificarea adresei desinat ¸ie. InetAddress address. int length. dezavantajul acestei metode este c˘ a nu garanteaz˘ a ajungerea la destinat ¸ie a pachetelor trimise ¸ si nici c˘ a vor fi primite ˆ ın aceea¸ si ordinie ˆ ın care au fost expediate. int length) DatagramPacket(byte[] buf. int offset. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. . exist˘ a situat ¸ii ˆ ın care aceste lucruri nu sunt importante ¸ si acest model este de preferat celui bazat pe conexiuni care solicit˘ a mult mai mult atˆ at serverul cˆ at ¸ si clientul. acesta va fi retrimis automat. A trei pereche de constructori este folosit˘ a pentru crearea unui pachet ˆ ın care vor fi recept ¸ionate date. port) int offset. ei nespecificˆ and vreo surs˘ a sau destinat ¸ie. De fapt. int DatagramPacket(byte[] buf. Pe de alt˘ a parte.

net . putem schimba cont ¸inutul acestora cu metoda setData. In cazul ˆ ın care refolosim pachete.5. out . pentru a-i putea r˘ aspunde dac˘ a este necesar. precum ¸ si adresa la care le trimitem prin setAddress. System . // Aflam adresa si portul de la care vine cererea InetAddress adresa = cerere . raspuns = null . io . De asemenea. cˆ at ¸ si pentru recept ¸ionarea acestora de la diverse surse. public class DatagramServer { public static final int PORT = 8200. public void start () throws IOException { socket = new DatagramSocket ( PORT ) .*. private DatagramSocket socket = null . getPort ¸ si getSocketAddress. " ) . Listing 13. try { while ( true ) { // Declaram pachetul in care va fi receptionata cererea byte [] buf = new byte [256]. // Construim raspunsul . socket . receive ( cerere ) .4: Structura unui server bazat pe datagrame import java . aceast˘ a clas˘ a ofer˘ a metode pentru aflarea adresei IP ¸ si a portului procesului care a trimis datagrama. Deoarece toate informat ¸ii sunt incluse ˆ ın datagram˘ a. buf ...13. COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 395 Dup˘ a crearea unui pachet procesul de trimitere ¸ si primire a acestuia implic˘ a apelul metodelor send ¸ si receive ale clasei DatagramSocket. eventual c˘ atre destinat ¸ii diferite. cerere = new DatagramPacket ( buf . acela¸ si socket poate fi folosit atˆ at pentru trimiterea de pachete. DatagramPacket cerere . Extragerea informat ¸iilor cont ¸iunte de un pachet se realizeaz˘ a prin metoda getData din clasa DatagramPacket. getPort () . import java . Acestea sunt: getAdress. length ) . println ( " Asteptam un pachet . getAddress () .*. setPort ¸ si setSocketAddress. int port = cerere .

int port =8200. buf = mesaj . .*. net . byte buf [].*. public class DatagramClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul la care ruleaza serverul InetAddress adresa = InetAddress . try { // Construim un socket pentru comunicare socket = new DatagramSocket () . close () . DatagramSocket socket = null . adresa . } } Listing 13. DatagramPacket packet = null . buf . // Trimitem un pachet cu raspunsul catre client raspuns = new DatagramPacket ( buf . } } finally { if ( socket != null ) socket . socket . start () . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA String mesaj = " Hello " + new String ( cerere .0.0. io . getByName ( " 127. getBytes () . getBytes () .1 " ) . port ) .396 CAPITOLUL 13.5: Structura unui client bazat pe datagrame import java . send ( raspuns ) . getData () ). length . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { new DatagramServer () . // Construim si trimitem pachetul cu cererea catre server buf = " Duke " . import java .

descris de clasa MulticastSocket. packet = new DatagramPacket ( buf . Gruparea mai multor programe ˆ ın vederea trimiterii multiple de mesaje se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket special. } finally { if ( socket != null ) socket . adresa .6. socket . out . getData () ) ) .255. // Asteaptam pachetul cu raspunsul de la server buf = new byte [256].0. Un grup de client ¸i abonat ¸i pentru trimitere multipl˘ a este specificat printro adres˘ a IP din intervalul 224.255 ¸ si un port UDP. . socket . buf .0 este rezervat˘ a¸ si nu trebuie folosit˘ a.0.239. port ) . length . extensie a clasei DatagramSocket. // Afisam raspunsul (" Hello Duke !") System .255. TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I packet = new DatagramPacket ( buf . receive ( packet ) . Adresa 224. } } } 397 13.1 . println ( new String ( packet .˘ 13. close () . length ) .0. buf . send ( packet ) .6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i Diverse situat ¸ii impun gruparea mai multor client ¸i astfel ˆ ıncˆ at un mesaj (pachet) trimis pe adresa grupului s˘ a fie recept ¸ionat de fiecare dintre ace¸ stia.0.

socket .. int port =4444. buf .6: Inregistrarea unui client ˆ ıntr-un grup import java . .0. byte buf [].398 CAPITOLUL 13. length ) . out . System .*. net . DatagramPacket packet = new DatagramPacket ( buf . joinGroup ( group ) . " ) . receive ( packet ) .0. getByName ( " 230. // Asteaptam un pachet venit pe adresa grupului buf = new byte [256]. io . try { // Ne alaturam grupului aflat la adresa si portul specificate socket = new MulticastSocket ( port ) . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Listing 13.. public class MulticastClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul care reprezinta grupul de clienti InetAddress group = InetAddress . MulticastSocket socket = null .1 " ) . import java .*. println ( " Asteptam un pachet . socket .

DatagramPacket packet = null . trim () ) . close () . } } } } Listing 13. } finally { if ( socket != null ) { socket . } } } .*.6. getByName ( " 230. packet = new DatagramPacket ( buf .0. } finally { socket . public class MulticastSend { public static void main ( String [] args ) throws IOException { InetAddress grup = InetAddress .˘ 13. byte [] buf . leaveGroup ( group ) . getData () ) . import java . port ). TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I 399 System . try { // Trimitem un pachet catre toti clientii din grup buf = ( new String ( " Salut grup ! " ) ) .0. net . socket .1 " ) . close () . getBytes () . grup . buf .*. out . println ( new String ( packet . io . // Cream un socket cu un numar oarecare DatagramSocket socket = new DatagramSocket (0) . length .7: Transmiterea unui mesaj c˘ atre un grup import java . int port = 4444. socket . send ( packet ) .

400 CAPITOLUL 13. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA .

fiind dictat de evenimentele generate de c˘ atre browser la vizualizarea documentului HTML ce cont ¸ine appletul.1 Introducere Definit ¸ie Un applet reprezint˘ a un program Java de dimensiuni reduse ce gestioneaz˘ a o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container) care poate fi inclus˘ aˆ ıntr-o pagin˘ a Web. O aplicat ¸ie independent˘ a este executat˘ a prin apelul interpretorului java. Ca orice alt˘ a aplicat ¸ie Java. 401 . codul unui applet poate fi format din una sau mai multe clase. avˆ and ca argument numele clasei principale a aplicat ¸iei.applet. care extinde Applet. ci va fi executat de browserul ˆ ın care este ˆ ınc˘ arcat˘ a pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. clasa principal˘ a fiind cea care cont ¸ine metoda main. In pachetul javax. cea mai important˘ a clas˘ a fiind Applet.swing exist˘ a ¸ si clasa JApplet. Diferent ¸a fundamental˘ a dintre un applet ¸ si o aplicat ¸ie const˘ aˆ ın faptul c˘ a un applet nu poate fi executat independent. aceasta fiind clasa ce trebuie specificat˘ aˆ ın documentul HTML ce descrie pagina Web ˆ ın care dorim s˘ a includem appletul. Pachetul care ofer˘ a suport pentru crearea de appleturi este java. Un astfel de program se mai nume¸ ste miniaplicatie. Ciclul de viat˘ a al unui applet este complet diferit.Capitolul 14 Appleturi 14. oferind suport pentru crearea de appleturi pe arhitectura de componente JFC/Swing. Una dintre acestea este principal˘ a¸ si extinde clasa Applet.

Scrierea codului sursa import java. S˘ a parguream ˆ ın continuare ace¸ sti pa¸ si pentru a realiza un applet extrem de simplu. 1. asemenea claselor Frame sau Panel.gif"). "taz. clasa Applet descrie de fapt suprafet ¸e de afi¸ sare. Difer˘ aˆ ın schimb structura programului ¸ si modul de rulare a acestuia.2 Crearea unui applet simplu Crearea structurii de fi¸ siere ¸ si compilarea applet-urilor sunt identice ca ˆ ın cazul aplicat ¸iilor.applet.* . } . import java. APPLETURI Ierarhia claselor din care deriv˘ a appleturile este prezentata ˆ ın figura de mai jos: Fiind derivat˘ a din clasa Container. public class FirstApplet extends Applet { Image img.402 CAPITOLUL 14. 14. care afi¸ seaz˘ a o imagine ¸ si un ¸ sir de caractere.* .awt. public void init() { img = getImage(getCodeBase().

sau printr-un program special cum ar fi appletviewer din kitul de dezvoltare J2SDK.drawString("Hello! My name is Taz!". 0.50). clasa principal˘ a a appletului trebuie s˘ a fie public˘ a. 4.java. Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer. Compilarea Compilarea se face la fel ca ¸ si la aplicat ¸iile independente. } } 403 Pentru a putea fi executat˘ a de browser. S˘ a consider˘ am fi¸ sierul simplu. 0. vom salva clasa de mai sus ˆ ıntr-un fi¸ sier FirstApplet.class.drawOval(100.0. Netscape.2.java. 25).html. g. 110. 3. folosind compilatorul javac apelat pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine appletul.150. Pentru a executa un applet trebuie s˘ a facem dou˘ a operat ¸ii: • Crearea unui fi¸ sier HTML ˆ ın care vom include applet-ul. 2. g. clasa principala a appletului va fi salvat˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier cu acela¸ si nume ¸ si extensia . Salvarea fisierelor surs˘ a Ca orice clas˘ a public˘ a. Rularea appletului Applet-urile nu ruleaza independent. this). Opera. CREAREA UNUI APPLET SIMPLU public void paint (Graphics g) { g.drawImage(img. A¸ sadar. etc.14. avˆ and cont ¸inutul de mai jos: .java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fisierul FirstApplet. Mozilla. javac FirstApplet.

. • Init ¸ializarea Este apelat˘ a metoda init ce permite init ¸ializarea diverselor variabile. 14.html.class width=400 height=400> </applet> </body> </html> • Vizualizarea appletului: se deschide fisierul simplu. citirea unor parametri de intrare.404 CAPITOLUL 14. etc. • Pornirea Este apelat˘ a metoda start • Execut ¸ia propriu-zis˘ a Const˘ aˆ ın interact ¸iunea dintre utilizator ¸ si componentele afi¸ sate pe suprafat ¸a appletului sau ˆ ın executarea unui anumit cod ˆ ıntr-un fir de execut ¸ie.html folosind unul din browser-ele amintite sau efectuˆ and apelul: appletviewer simplu.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet Execut ¸ia unui applet ˆ ıncepe ˆ ın momentul ˆ ın care un browser afi¸ seaz˘ a o pagin˘ a Web ˆ ın care este inclus appletul respectiv ¸ si poate trece prin mai multe etape. APPLETURI <html> <head> <title>Primul applet Java</title> </head> <body> <applet code=FirstApplet. Fiecare etap˘ a este strˆ ans legat˘ a de un eveniment generat de c˘ atre browser ¸ si determin˘ a apelarea unei metode specifice din clasa ce implementeaz˘ a appletul. • Inc˘ arcarea ˆ ın memorie Este creat˘ a o instant ¸a a clasei principale a appletului ¸ si ˆ ıncarcat˘ aˆ ın memorie. In unele situat ¸ii ˆ ıntreaga execut ¸ie a appletului se consum˘ a la etapele de init ¸ializare ¸ si pornire.

appletul va fi eliminat din memorie ¸ si va fi apelat˘ a metoda destroy a acestuia. ˆ ıns˘ a.3. la prima afi¸ sare a appletului ˆ ın pagin˘ a. etc) ¸ si ˆ ınainte de destroy. • Oprirea definitiv˘ a La ˆ ınchiderea tuturor instant ¸elor browserului folosit pentru vizualizare.˘ AL UNUI APPLET 14. Metodele specifice appleturilor A¸ sadar. la unele browsere. Acestea sunt definite ˆ ın clasa Applet ¸ si sunt enumerate ˆ ın tabelul de mai jos: Metoda Situat ¸ia ˆ ın care este apelat˘ a init La init ¸ializarea appletului. aceast˘ a metod˘ a ar trebui s˘ a se apeleze o singur˘ a dat˘ a. destroy La ˆ ınchiderea ultimei instant ¸e a browserului care a ˆ ınc˘ arcat ˆ ın memorie clasa principal˘ a a appletului. In momentul cˆ and pagina Web ce contine appletul devine din nou activ˘ a. este posibil ca ea s˘ a se apeleze de mai multe ori. start Imediat dup˘ a init ¸ializare ¸ si de fiecare dat˘ a cˆ and appletul redevine activ. Atent ¸ie . Apelul metodei destroy este ˆ ıntotdeauna precedat de apelul lui stop. stop De fiecare dat˘ a cˆ and appletul nu mai este vizibil (pagina Web nu mai este vizibil˘ a. exist˘ a o serie de metode specifice appleturilor ce sunt apelate automat la diverse evenimente generate de c˘ atre browser. Teoretic. dup˘ a o oprire temporar˘ a. Acela¸ si lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a fereastra browserului este minimizat˘ a. fereastra browserului este minimizat˘ a. va fi reapelat˘ a metoda start. CICLUL DE VIAT ¸A 405 • Oprirea temporar˘ a In cazul ˆ ın care utilizatorul p˘ ar˘ ase¸ ste pagina Web ˆ ın care ruleaz˘ a appletul este apelat˘ a metoda stop a acestuia. dˆ andu-i astfel posibilitatea s˘ a opreasca temporar execut ¸ia sa pe perioada ˆ ın care nu este vizibil. pentru a-i permite s˘ a elibereze resursele det ¸inute. pentru a nu consuma inutil din timpul procesorului.

applet. import java.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul Dup˘ a cum am v˘ azut.awt.*.event. Plasarea componentelor. gestionarea pozit ¸ion˘ arii lor ¸ si tratarea evenimentelor generate se realizeaz˘ a la fel ca ¸ si ˆ ın cazul aplicat ¸iilor. Uzual. clasa Applet este o extensie a superclasei Container. suprafet ¸e de afi¸ sare. ad˘ augarea componentelor pe suprafat ¸a appletului precum ¸ si stabilirea obiectelor responsabile cu tratarea evenimentelor generate sunt operat ¸iuni ce vor fi realizate ˆ ın metoda init.awt. APPLETURI Aceste metode sunt apelate automat de browser ¸ si nu trebuie apelate explicit din program ! Structura general˘ a a unui applet import java.*. . ˆ ınainte de toate. import java.406 CAPITOLUL 14. public class StructuraApplet extends Applet { public void init() { } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } } 14.Applet. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a appleturile sunt.

INTERFAT ¸ A GRAFICA 407 Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.˘ CU UTILIZATORUL 14. ˆ ıns˘ a acesta poate fi schimbat prin metoda setLayout.4. .

evenimentele tratate uzual vor fi cele generate de mouse sau tastatur˘ a. Reamintim c˘ a metoda paint este responsabil˘ a cu definirea aspectului grafic al oric˘ arei componente.. } In cazul ˆ ın care este aleas˘ a aceast˘ a solut ¸ie. indiferent dac˘ a valoarea este ˆ ıntre ghilimele sau nu. Fiecare parametru are un nume. Fiecare applet are ¸ si un set de parametri prestabilit ¸i ale c˘ aror nume nu vor putea fi folosite pentru definirea de noi parametri folosind metoda de . tipul parametrilor este ˆ ıntotdeauna ¸ sir de caractere. 14.408 CAPITOLUL 14. deci. specificat˘ a prin VALUE. specificat prin NAME ¸ si o valoare. APPLETURI Desenarea pe suprafat ¸a unui applet Exist˘ a o categorie ˆ ıntreag˘ a de appleturi ce nu comunic˘ a cu utilizatorul prin intermediul componentelor ci. public void paint(Graphics g) { // Desenare . Definirea parametrilor se face ˆ ın cadrul tagului APPLET din documentul HTML ce cont ¸ine appletul ¸ si sunt identificat ¸i prin atributul PARAM. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a desen˘ am direct pe suprafat ¸a unui applet va fi nevoie s˘ a supradefinim aceast˘ a metod˘ a. metoda paint din clasa Applet nu realizeaz˘ a nimic.. Implicit. Ei permit utilizatorului s˘ a personalizeze aspectul sau comportarea unui applet f˘ ar˘ a a-i schimba codul ¸ si recompila clasele. execut ¸ia lor se rezum˘ a la diverse operat ¸iuni de desenare realizate ˆ ın metoda paint. ca ˆ ın exemplul de mai jos: <APPLET CODE="TestParametri.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor Parametrii sunt pentru appleturi ceea ce argumentele de la linia de comand˘ a sunt pentru aplicat ¸iile independente.class" WIDTH=100 HEIGHT=50 <PARAM NAME=textAfisat VALUE="Salut"> <PARAM NAME=numeFont VALUE="Times New Roman"> <PARAM NAME=dimFont VALUE=20> </APPLET> Ca ¸ si ˆ ın cazul argumentelor trimise aplicat ¸iilor de la linia de comand˘ a.

pentru a veni ˆ ın ajutorul utilizatorilor care doresc s˘ a includ˘ a appletul ˆ ıntr-o pagin˘ a Web. Listing 14. { . applet .14.5. ˆ ın appletviewer informat ¸iile despre parametri pot fi vizualizate la rubrica Info din meniul Applet. DEFINIREA S ¸ I FOLOSIREA PARAMETRILOR 409 mai sus. S˘ a scriem un applet care s˘ a afi¸ seze un text primit ca parametru. if ( text == null ) text = " Hello " . Ace¸ stia apar direct ˆ ın corpul tagului APPLET ¸ si definesc informat ¸ii generale despre applet. In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici un parametru cu numele specificat. // valoare implicita numeFont = getParameter ( " numeFont " ) . public class TestParametri extends Applet String text . Exemple de astfel de parametri sunt CODE. tipul s˘ au ¸ si o descriere a sa. WIDTH sau HEIGHT. Aceasta se realizeaz˘ a prin supradefinirea metodei getParameterInfo. Informat ¸iile furnizate de un applet pot fi citite din browserul folosit pentru vizualizare prin metode specifice acestuia. Applet .*. import java . Orice applet poate pune la dispozit ¸ie o ”documentat ¸ie” referitoare la parametrii pe care ˆ ıi suport˘ a. cele trei ¸ siruri reprezentˆ and numele parametrului. numeFont . Lista lor complet˘ a va fi prezentata la descrierea tagului APPLET. metoda ˆ ıntoarce null. folosind un font cu numele ¸ si dimensiunea specificate de asemenea ca parametri. int dimFont . awt . etc. ˆ ın Netscape se folose¸ ste opt ¸iunea Page info din meniul View. De exemplu. Folosirea parametrilor primit ¸i de c˘ atre un applet se face prin intermediul metodei getParameter care prime¸ ste ca argument numele unui parametru ¸ si returneaz˘ a valoarea acestuia. public void init () { text = getParameter ( " textAfisat " ) . if ( numeFont == null ) numeFont = " Arial " . caz ˆ ın care programul trebuie s˘ a atribuie o valoare implicit˘ a variabilei ˆ ın care se dorea citirea respectivului parametru.1: Folosirea parametrilor import java . Fiecare element al vectorului este de fapt un vector cu trei elemente de tip String. care returneaz˘ a un vector format din triplete de ¸ siruri.

cu ajutorul c˘ aruia pot fi incluse appleturi ˆ ın cadrul paginilor Web este: <APPLET CODE = clasaApplet WIDTH = latimeInPixeli HEIGHT = inaltimeInPixeli [ARCHIVE = arhiva. return info . Font . " Numele fontului " } . setFont ( new Font ( numeFont . parseInt ( getParameter ( " dimFont " ) ) .jar] [CODEBASE = URLApplet] [ALT = textAlternativ] [NAME = numeInstantaApplet] [ALIGN = aliniere] [VSPACE = spatiuVertical] . " int " . drawString ( text . BOLD . } catch ( Numb erFo r m at Ex ce pt i o n e ) { dimFont = 16. } } 14. } public String [][] getParameterInfo () { String [][] info = { // Nume Tip Descriere { " textAfisat " . " String " . { " dimFont " . " Dimensiunea fontului " } }. " String " .410 CAPITOLUL 14. APPLETURI try { dimFont = Integer . { " numeFont " . " Sirul ce va fi afisat " } . } } public void paint ( Graphics g ) { g . dimFont ) ) . 20 .6 Tag-ul APPLET Sintaxa complet˘ a a tagului APPLET. g . 20) .

Acesta va fi c˘ autat ˆ ın directorul specificat de CODEBASE. • WIDTH =latimeInPixeli. • ALIGN =aliniere Semnific˘ a modalitatea de aliniere a appletului ˆ ın pagina Web. TAG-UL APPLET [HSPACE = spatiuOrizontal] > [< PARAM NAME = parametru1 VALUE = valoare1 >] [< PARAM NAME = parametru2 VALUE = valoare2 >] .. right. Uzual se exprim˘ a relativ la directorul documentului HTML. . • ALT = textAlternativ Specific˘ a textul ce trebuie afi¸ sat dac˘ a browserul ˆ ınt ¸elege tagul APPLET dar nu poate rula appleturi Java.14. HEIGHT =inaltimeInPixeli Specific˘ a l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea suprafet ¸ei ˆ ın care va fi afi¸ sat appletul.jar Specific˘ a arhiva ˆ ın care se g˘ asesc clasele appletului. Extensia ”. • ARCHIVE = arhiva.class” poate sau nu s˘ a apar˘ a. top. In cazul ˆ ın care lipse¸ ste.6. astfel ˆ ıncˆ at mai multe appleturi aflate pe aceea¸ si pagin˘ a s˘ a poat˘ a comunica ˆ ıntre ele folosindu-se de numele lor. 411 • CODE = clasaApplet Numele fi¸ sierului ce cont ¸ine clasa principal˘ a a appletului. Acest atribut poate primi una din urm˘ atoarele valori: left. • CODEBASE = directorApplet Specific˘ a URL-ul la care se g˘ ase¸ ste clasa appletului. • NAME =numeInstantaApplet Ofer˘ a posibilitatea de a da un nume respectivei instant ¸e a appletului. [text HTML alternativ] </APPLET> Atributele puse ˆ ıntre paranteze p˘ atrate sunt opt ¸ionale.. se consider˘ a implicit URL-ul documentului. Sunt obligatorii. Nu poate fi absolut ¸ si trebuie obligatoriu specificat.

• text HTML alternativ Este textul ce va fi afi¸ sat ˆ ın cazul ˆ ın care browserul nu ˆ ıntelege tagul APPLET. S˘ a considerm˘ am mai ˆ ıntˆ ai dou˘ a abord˘ ari gre¸ site de lucru cu appleturi. nici unul nu trebuie s˘ aˆ ıl solicite ˆ ın mod excesiv. ¸ si care este responsabil cu desenarea appletului (apelul metodelor update ¸ si paint) precum ¸ si cu transmiterea mesajelor generate de c˘ atre componente. middle. • PARAM Tag-urile PARAM sunt folosite pentru specificarea parametrilor unui applet (vezi ”Folosirea parametrilor”). fiec˘ arui applet ˆ ıi este creat automat un fir de execut ¸ie responsabil cu apelarea metodelor acestuia. Prima variant˘ a. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a efectu˘ am operat ¸iuni consumatoare de timp este recomandat s˘ a le realiz˘ am ˆ ıntr-un alt fir de execut ¸ie. Din punctul de vedere al interfet ¸ei grafice ˆ ıns˘ a. creat de asemenea automat de c˘ atre browser. pentru a nu bloca interact ¸iunea utilizatorului cu appletul. absbottom .412 CAPITOLUL 14. cu pauz˘ a de o secund˘ aˆ ıntre dou˘ a afi¸ s˘ ari. HSPACE = spatiuOrizontal Specific˘ a numarul de pixeli dintre applet ¸ si marginile suprafetei de afi¸ sare. APPLETURI texttop. Acestea vor rula concurent dup˘ a regulile de planificare implementate de ma¸ sina virtual˘ a Java a platformei folosite. gre¸ sit˘ a de altfel. 14. bottom. redesenarea acestuia sau activitatea celorlalte appleturi de pe pagin˘ a. Intrucˆ at toate appleturile de pe pagin˘ a ”ˆ ımpart” acest fir de execut ¸ie. seminificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si la tagul IMG. • VSPACE =spatiuVertical.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi La ˆ ınc˘ arcarea unei pagini Web. deoarece va provoca funct ¸ionarea anormal˘ a sau chiar blocarea celorlalte. ar fi: . fiecare applet aflat pe o pagin˘ a Web are acces la un acela¸ si fir de execut ¸ie. baseline. Browserele Java-enabled vor ignora acest text. absmiddle. Dorim s˘ a cre˘ am un applet care s˘ a afi¸ seze la coordonate aleatoare mesajul ”Hello”.

FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI Listing 14. codul metodei paint trebuie s˘ a fie cˆ at mai simplu de executat ceea ce. random () * getWidth () ) . este urm˘ atoarea : Listing 14. y ) . O alt˘ a idee de rezolvare care ne-ar putea veni. applet . random () * getWidth () ) . awt . sleep (1000) . drawString ( " Hello " .7. import java . y . } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { . import java . applet . y = ( int ) ( Math . random () * getHeight () ) . repaint () . nu este cazul ˆ ın appletul de mai sus. g . de asemenea gre¸ sit˘ a.*. int y = ( int ) ( Math . public class AppletRau2 extends Applet { int x . } catch ( InterruptedE xc ep ti on e ) {} } } } 413 Motivul pentru care acest applet nu funct ¸ioneaz˘ a corect ¸ si probabil va duce la anomalii ˆ ın funct ¸ionarea browserului este c˘ a firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu desenarea va r˘ amˆ ane blocat ˆ ın metoda paint. public class AppletRau1 extends Applet { public void paint ( Graphics g ) { while ( true ) { int x = ( int ) ( Math . x . try { Thread . random () * getHeight () ) .14.2: Incorect: blocarea metodei paint import java .3: Incorect: appletul nu termin˘ a init ¸ializarea import java .*. evident. awt .*.*. ˆ ıncercˆ and s˘ a o termine. sleep (1000) . public void init () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . try { Thread . Ca regul˘ a general˘ a.

try { Thread . drawString ( " Hello " . public void init () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . indiferent dac˘ a appletul mai este sau nu vizibil. } } public void run () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . import java . repaint () . fir . APPLETURI Pentru a putea da o solut ¸ie corect˘ a problemei propuse.414 g . pˆ an˘ a la oprirea sa natural˘ a (terminarea metodei run) sau pˆ an˘ a la ˆ ınchiderea sesiunii de lucru a browserului. Thread fir = null . y = ( int ) ( Math . y ) . In prima situat ¸ie appletul porne¸ ste firul la init ¸ialzarea sa iar acesta va rula. applet .*. Structura unui applet care doreste s˘ a lanseze un fir de execut ¸ie poate avea dou˘ a forme. random () * getHeight () ) . public class AppletCorect1 extends Applet implements Runnable { int x . } } In cazul ˆ ın care firul de execut ¸ie pornit de applet efectueaz˘ a operatii ce . random () * getWidth () ) . Listing 14. sleep (1000) .4: Corect: folosirea unui fir de execut ¸ie propriu import java . y ) . } } CAPITOLUL 14. trebuie s˘ a folosim un fir de execut ¸ie propriu. x . } catch ( Inter ru pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { g . x . drawString ( " Hello " .*. start () . awt . y .

boolean activ = false . random () * getWidth () ) .7. start () . fir . sleep (1000) . Un applet este considerat activ imediat dup˘ a apelul metodei start ¸ si devine inactiv la apelul metodei stop. S˘ a modific˘ am programul anterior.acesta nu va fi incrementat pe perioada ˆ ın care appletul nu este activ. fir = null .5: Folosirea metodelor start ¸ si stop import java .*.14. applet . Pentru a afla dac˘ a un applet este activ se folose¸ ste metoda isActive.*. y . public void start () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . ad˘ augˆ and ¸ si un contor care s˘ a numere afi¸ s˘ arile de mesaje . repaint () . n ++. } public void run () { while ( activ ) { x = ( int ) ( Math . } } public void stop () { activ = false . Listing 14. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) {} . cum ar fi animatie. activ = true . ar fi de dorit ca acesta s˘ a se opreasca atunci cˆ and appletul nu mai este vizibil (la apelul metodei stop) ¸ si s˘ a reporneasca atunci cˆ and appletul redevine vizibil (la apelul metodei start). y = ( int ) ( Math . Thread fir = null . public class AppletCorect2 extends Applet implements Runnable { int x . awt . try { Thread . import java . random () * getHeight () ) . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI 415 au sens doar dac˘ a appletul este vizibil. int n = 0.

exist˘ a metoda getAppletInfo ce permite specificarea unor informat ¸ii legate de applet cum ar fi numele. 14. etc. destroy.8 Alte metode oferite de clasa Applet Pe lˆ ang˘ a metodele de baz˘ a: init. stop. clasa Applet ofer˘ a metode specifice applet-urilor cum ar fi: Punerea la dispozitie a unor informat ¸ii despre applet Similar˘ a cu metoda getParameterInfo ce oferea o ”documentat ¸ie” despre parametrii pe care ˆ ıi accept˘ a un applet. versiunea. } Aflarea adreselor URL referitoare la applet Se realizeaz˘ a cu metodele: .0". ver 1. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . public String getAppletInfo() { return "Applet simplist. Din acest motiv. y ) .416 } } CAPITOLUL 14. drawString ( " Hello " + n . autorul. } } Atent ¸ie Este posibil ca unele browsere s˘ a nu apele metoda stop ˆ ın situat ¸iile prev˘ azute ˆ ın specficiat ¸iile appleturilor. autor necunoscut. x . corectitudinea unui applet nu trebuie s˘ a se bazeze pa acest mecanism. start. Metoda returneaz˘ a un sir de caractere continˆ and informat ¸iile respective.

awt . Listing 14. fie calea relativ˘ a la o anumit˘ a adres˘ a URL. " taz . } . ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 417 • getCodeBase .6: Afi¸ sarea imaginilor import java .. applet . Afi¸ sarea unor mesaje ˆ ın bara de stare a browserului Acest lucru se realizeaz˘ a cu metoda showStatus public void init() { showStatus("Initializare applet. fie direct ˆ ın metoda paint a applet-ului. obt ¸inerea unei referint ¸e la imaginea respectiv˘ a se va face cu ajutorul metodei getImage din clasa Applet.. Aceste metode sunt foarte utile deoarece permit specificarea relativ˘ a a unor fi¸ siere folosite de un applet. public class Imagini extends Applet Image img = null . cum ar fi o suprafat ¸˘ a de desenare de tip Canvas. Aceasta poate primi ca argument fie adresa URL absolut˘ a a fi¸ sierului ce reprezint˘ a imaginea. { public void init () { img = getImage ( getCodeBase () . gif " ) ."). folosind metoda drawImage a clasei Graphics.*. Applet . } Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea imaginilor ˆ ıntr-un applet se face fie prin intermediul unei componente ce permite acest lucru.8. cum ar fi imagini sau sunete.ce returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine clasa appletului.14.returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine documentul HTML ˆ ın care este inclus appletul respectiv. import java . • getDocumentBase . In ambele cazuri. cum ar fi cea a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste documentul HTML ce cont ¸ine appletul (getDocumentBase) sau a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa appletului (getCodeBase).

418 CAPITOLUL 14. putˆ and comunica cu alte applet-uri aflate pe aceeasi pagin˘ a sau cere browser-ului s˘ a deschid˘ a diverse documente. html. ¸ si este descris de interfat ¸a AppletContext. la apelul metodei getAppletContext a clasei Applet. Afi¸ sarea unor documente ˆ ın browser Se face cu metoda showDocument ce prime¸ ste adresa URL a fi¸ sierului ce cont ¸ine documentul pe care dorim sa-l deschidem (text. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . Prin intermediul acestei interfet ¸e un applet poate ”vedea” ˆ ın jurul sau. } Comunicarea cu alte applet-uri Aceast˘ a comunicare implic˘ a de fapt identificarea unui applet aflat pe aceea¸ si pagina ¸ si apelarea unei metode sau setarea unei variabile publice a acestuia. etc). try { URL doc = new URL("http://www. 0 .showDocument(doc).ro"). eventual ˆ ımpreun˘ a cu alte appleturi. Crearea unui obiect ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a se realizeaz˘ a de c˘ atre browser.err.println("URL invalid! \n" + e). getAppletContext(). imagine. 0 . Aceast˘ a metod˘ a este accesat˘ a prin intermediul contextului de execut ¸ie al appletului. AppletContext contex = getAppletContext(). } catch(MalformedURLException e) { System.infoiasi. . } } Aflarea contextului de execut ¸ie Contextul de execut ¸ie al unui applet se refer˘ a la pagina ˆ ın care acesta ruleaz˘ a. Identificarea se face prin intermediu numelui pe care orice instant ¸a a unui applet ˆ ıl poate specifica prin atributul NAME. drawImage ( img . this ) .

add ( stop ) . Redarea sunetelor Clasa Applet ofer˘ a¸ si posibilitatea red˘ arii de sunete ˆ ın format . stop .au” la un anumit URL exist˘ a dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • Folosirea metodei play din clasa Applet care prime¸ ste ca argument URL-ul la care se afl˘ a sunetul. folosind metodele getApplet. awt .8. Acestea sunt descrise prin intermediul unor obiecte ce implementeaz˘ a interfat ¸a AudioClip din pachetul java. . ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 419 Obt ¸inerea unei referint ¸e la un applet al c˘ arui nume ˆ ıl cunoa¸ stem sau obt ¸inerea unei enumer˘ ari a tuturor applet-urilor din pagin˘ a se fac prin intermediul contextului de execut ¸ie. public void init () { // Fisierul cu sunetul trebuie sa fie in acelasi // director cu appletul clip = getAudioClip ( getCodeBase () . Button loop = new Button ( " Loop " ) .14. event . loop ¸ si stop pentru acesta. applet . import java . add ( play ) . au " ) .*. play . loop .applet. addActionListener ( this ) .*. awt . addActionListener ( this ) . import java . " sunet . AudioClip clip = null . Pentru a reda un sunet aflat ˆ ıntr-un fi¸ sier ”.au. acesta poate fi specificat absolut sau relativ la URL-ul appletului • Crearea unui obiect de tip AudioClip cu metoda getAudioClip apoi apelarea metodelor start. add ( loop ) . Listing 14.7: Redarea sunetelor import java .*. addActionListener ( this ) . respectiv getApplets. Button stop = new Button ( " Stop " ) . public class Sunete extends Applet implements ActionListener { Button play = new Button ( " Play " ) .

class imagine. etc). play () . cea mai eficient˘ a modalitate de a distribui un applet este s˘ a arhiv˘ am toate fi¸ sierele necesare acestuia. // Exemplu jar cvf arhiva.jpg *. oprind temporar activitatea appletului pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea lor. else if ( src == loop ) clip . Mai mult.jar ClasaPrincipala. cu cˆ at dimensiunea fi¸ sierlor care formeaz˘ a appletul este mai redus˘ a. 14.class AltaClasa. dac˘ a appletul cont ¸ine ¸ si alte clase ˆ ın afar˘ a de cea principal˘ a sau diverse resurse (imagini. else if ( src == stop ) clip .jpg sunet. } } In cazul ˆ ın care appletul folose¸ ste mai multe tipuri de sunete. loop () . acestea vor fi transferate prin ret ¸ea abia ˆ ın momentul ˆ ın care va fi nevoie de ele. Din aceste motive.class *. sunete. Arhivarea fi¸ sierelor unui applet se face cu utilitarul jar.au . Deoarece transferul datelor prin ret ¸ea este un proces lent. pentru ca un applet aflat pe o pagin˘ a Web s˘ a poat˘ a fi executat codul s˘ au va fi transferat de pe serverul care g˘ azduie¸ ste pagina Web solicitat˘ a pe ma¸ sina clientului. if ( src == play ) clip . este recomandat ca ˆ ınc˘ arcarea acestora s˘ a fie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat.9 Arhivarea appleturilor Dup˘ a cum am v˘ azut.jar *.420 } CAPITOLUL 14. pentru a nu bloca temporar activitatea fireasc˘ a a programului. oferit ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.au // sau jar cvf arhiva. APPLETURI public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object src = e . cu atˆ aˆ ınc˘ arcarea acestuia se va face mai repede. getSource () . stop () .

cum ar fi o fereastr˘ a. pentru a preveni act ¸iuni r˘ au intent ¸ionate. care s˘ a aduc˘ a prejudicii utilizatorului. • Citeasc˘ a diverse propriet˘ a¸ ti ale sistemului de operare al clientului. vor ar˘ ata altfel decˆ at ˆ ıntr-o aplicat ¸ie obi¸ snuit˘ a.14.jar code=ClasaPrincipala width=400 height=200 /> 14. procesul care ruleaz˘ a appleturi instaleaz˘ a un manager de securitate. este foarte important s˘ a existe anumite restrict ¸ii de securitate care s˘ a controleze activitatea acestuia. RESTRICT ¸ II DE SECURITATE 421 Includerea unui applet arhivat ˆ ıntr-o pagin˘ a Web se realizeaz˘ a specific˘ and pe lˆ ang˘ a numele clasei principale ¸ si numele arhivei care o cont ¸ine: <applet archive=arhiva. 14.10 Restrict ¸ii de securitate Deoarece un applet se execut˘ a pe ma¸ sina utilizatorului care a solicitat pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. Ferestrele folosite de un applet. cum ar fi ¸ stergeri de fi¸ siere. deci ¸ si din Component. • Porneasc˘ a programe pe ma¸ sina client. ea descrie o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare care poate fi inclus˘ a ca orice alt˘ a component˘ a ˆ ıntr-un alt container. altele decˆ at cea a browserului.11 Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii Deoarece clasa Applet este derivat˘ a din Container.10. aruncˆ and except ¸ii de tip Security Exception ˆ ın cazul ˆ ın care una din acestea ˆ ıncearc˘ a s˘ a efectueze o operat ¸ie nepermis˘ a. Pentru a realiza acest lucru. Un applet nu poate s˘ a: • Citeasc˘ a sau s˘ a scrie fi¸ siere pe calculatorul pe care a fost ˆ ıncarcat (client). • Deschid˘ a conexiuni cu alte ma¸ sini ˆ ın afar˘ a de cea de pe care provine (host).. Un applet poate funct ¸iona ¸ si ca o aplicat ¸ie independent˘ a astfel: . etc. adic˘ a un obiect de tip SecurityManager care va ”superviza” activitatea metodelor appletului. indicˆ and faptul c˘ a au fost create de un applet.

*. Applet . setSize (200 . ˆ ın care vom face operat ¸iunile urm˘ atoare. Listing 14. } public static void main ( String args []) { AppletAplicatie applet = new AppletAplicatie () . applet . f . awt . f . BorderLayout . show () .8: Applet ¸ si aplicat ¸ie import java . APPLETURI • Ad˘ aug˘ am metoda main clasei care descrie appletul.422 CAPITOLUL 14. 200) . start () . init () . Frame f = new Frame ( " Applet si aplicatie " ) . applet . } } { . • Apel˘ am metodele init ¸ si start. applet . f . public class AppletAplicatie extends Applet public void init () { add ( new Label ( " Applet si aplicatie " ) ) . care ar fi fost apelate automat de c˘ atre browser. • Facem fereastra vizibil˘ a. • Cre˘ am o instant ¸˘ a a appletului ¸ si o ad˘ aug˘ am pe suprafat ¸a unei ferestre. add ( applet . import java . CENTER ) .

ˆ ın timp ce o linie va reprezenta un articol. Microsoft. utilizatori ¸ si grupuri de utilizatori. ˆ ın care datele sunt memorate ˆ ın tabele.Capitolul 15 Lucrul cu baze de date 15. Modelul clasic de baze de date este cel relat ¸ional. cu posibilitatea reg˘ asirii acestora. fiecare articol avˆ and definite o serie de atribute . fiecare furnizˆ and o serie ˆ ıntreag˘ a de produse ¸ si utilitare pentru lucrul cu baze de date. o baz˘ a de date este memorat˘ aˆ ıntr-unul sau mai multe fi¸ siere.1. ˆ ın traducere. o baz˘ a de date reprezint˘ a o modalitate de stocare a unor informat ¸ii (date) pe un suport extern. SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date). Aceste produse sunt ˆ ın general referite prin termenii DBMS (Database Management System) sau. Pe lˆ anga tabele. Un tabel reprezint˘ a o structur˘ a de date format˘ a dintr-o mult ¸ime de articole. Informix. Ce este o baz˘ a de date ? La nivelul cel mai general. IBM.1 Introducere Generalit˘ a¸ ti despre baze de date Aplicat ¸iile care folosesc baze de date sunt. ˆ ın general. obiecte. Dintre produc˘ atorii cei mai important ¸i de baze de date amintim companiile Oracle. aplicat ¸ii complexe folosite pentru gestionarea unor informat ¸ii de dimensiuni mari ˆ ıntr-o manier˘ a sigur˘ a¸ si eficient˘ a.aceste atribute corespund coloanelor tabelului.1 15. In acest capitol vom analiza lucrul cu baze de date din perspectiva program˘ arii 423 . tipuri de date. Uzual. etc. o baz˘ a de date mai poate cont ¸ine: proceduri ¸ si funct ¸ii. Sybase. etc.

exemplele prezentate presupunˆ and c˘ a baza a fost creat˘ a deja ¸ si are o anumit˘ a structur˘ a specificat˘ a. Crearea unei baze de date Crearea unei baze de date se face uzual folosind aplicat ¸ii specializate oferite de produc˘ atorul tipului respectiv de sistem de gestiune a datelor. ducˆ and ˆ ın felul acesta not ¸iunea de portabilitate ¸ si mai departe. Accesul la baza de date Se face prin intermediul unui driver specific tipului respectiv de SGBD. f˘ ar˘ a a descrie particularit˘ a¸ ti ale unei solut ¸ii de stocare a datelor anume.424 CAPITOLUL 15. Acest aspect ne va preocupa ˆ ıns˘ a mai put ¸in. LUCRUL CU BAZE DE DATE ˆ ın limbajul Java. fiind legatura dintre aplicat ¸ie ¸ si baza de date. JDBC este constituit˘ a dintr-un set de clase ¸ si interfet ¸e . Vom vedea c˘ a. folosind Java. 15.2 JDBC JDBC (Java Database Connectivity) este o interfat ¸˘ a standard SQL de acces la baze de date. putem crea aplicat ¸ii care s˘ a ruleze f˘ ar˘ a nici o modificare folosind diverse tipuri de baze care au aceea¸ si structur˘ a. Acesta este responsabil cu accesul efectiv la datele stocate. Limbajul SQL SQL (Structured Query Language) reprezint˘ a un limaj de programare ce permite interogarea ¸ si actualizarea informat ¸iilor din baze de date relat ¸ionale. oferind astfel o modalitate unitar˘ a de lucru cu baze de date. dar exist˘ a ¸ si posibilitatea de a crea o baza folosind un script SQL.1. Acesta este standardizat astfel ˆ ıncˆ at diverse tipuri de drivere s˘ a se comporte identic.

Stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. ne este asigurat˘ a portabilitatea programului. iat˘ a dou˘ a motive puternice care fac combinat ¸ia Java . CONECTAREA LA O BAZA 425 scrise ˆ ın Java. nu este necesar s˘ a scriem un program pentru a accesa o baz˘ a de date Oracle. Inregistrarea unui driver corespunz˘ ator. Bineˆ ınt ¸eles. javax. Pachetele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu baze de date sunt java. 2. 2. trimit ¸ˆ and secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date dorit˘ a.2 Conectarea la o baz˘ a de date Procesul de conectare la o baz˘ a de date implic˘ a efectuarea a dou˘ a operat ¸ii: 1. furnizˆ and mecanisme standard pentru proiectant ¸ii aplicat ¸iilor ce folosesc de baze de date. Intr-o aplicat ¸ie pot exista simultan mai multe conexiuni la baze de date diferite sau la aceea¸ si baz˘ a. API-ul JDBC ofer˘ a urm˘ atoarele facilit˘ a¸ ti: 1. Realizarea unei conexiuni propriu-zise. Cu alte cuvinte. scriind codul surs˘ aˆ ın Java. .˘ DE DATE 15. 15. Deci. Efectuarea de secvent ¸e SQL. Prelucrarea rezultatelor obt ¸inute.2. preluat de pe platforma J2EE. 3. Definit ¸ie O conexiune (sesiune) la o baz˘ a de date reprezint˘ a un context prin care sunt trimise secvent ¸e SQL ¸ si primite rezultate.sql. Folosind JDBC este u¸ sor s˘ a transmitem secvent ¸e SQL c˘ atre baze de date relat ¸ionale. Clasele ¸ si interfet ¸ele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: • DriverManager .este clasa ce se ocup˘ a cu ˆ ınregistrarea driverelor ce vor fi folosite ˆ ın aplicat ¸ie. Este de ajuns s˘ a scriem un singur program folosind API-ul JDBC ¸ si acesta va fi capabil s˘ a comunice cu drivere diferite. alt program pentru a accesa o baz˘ a de date Sybase ¸ si asa mai departe. In linii mari.JDBC demn˘ a de luat ˆ ın seam˘ a.sql ce reprezint˘ a nucleul tehnologiei JDBC ¸ si.

forName("TipDriver").interfat ¸a pe care trebuie s˘ a o implementeze orice clas˘ a ce descrie un driver. Folosind aceast˘ a metod˘ a. 2) Driverele ˆ ınregistrate dinamic din aplicat ¸ie. Folosirea clasei DriverManager: DriverManager. Dac˘ a sunt ˆ ınregistrate mai multe drivere.prin intermediul acestei clase pot fi specificate diverse propriet˘ a¸ ti ce vor fi folosite la realizarea conexiunilor. .drivers". a.drivers. b.426 CAPITOLUL 15. • DriverPropertyInfo .1 Inregistrarea unui driver Primul lucru pe care trebuie s˘ a-l fac˘ a o aplicat ¸ie ˆ ın procesul de conectare la o baz˘ a de date este s˘ aˆ ınregistreze la ma¸ sina virtual˘ a ce ruleaz˘ a aplicat ¸ia driverul JDBC responsabil cu comunicarea cu respectiva baz˘ a de date.2. 15.drivers la init ¸ializarea ma¸ sinii virtuale ce va rula procesul. ordinea de precedent ¸˘ aˆ ın alegerea driverului folosit la crearea unei noi conexiuni este: 1) Driverele ˆ ınregistrate folosind proprietatea jdbc. • Connection . "TipDriver"). specificarea mai multor drivere se face separˆ and numele claselor cu punct ¸ si virgul˘ a.newInstance().descrie obiectele ce modeleaz˘ a o conexiune propriu-zis˘ a cu baza de date.setProperty("jdbc. c.forName("TipDriver").registerDriver(new TipDriver()). LUCRUL CU BAZE DE DATE • Driver . Class. Folosirea metodei Class.drivers=TipDriver Aplicatie – Din program: System. care poate fi realizat˘ aˆ ın dou˘ a feluri: – De la linia de comand˘ a: java -Djdbc. Setarea propriet˘ a¸ tii sistem jdbc. Acest lucru presupune ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei ce implementeaz˘ a driver-ul ¸ si poate fi realizat˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti.forName ce apeleaz˘ a ClassLoader-ul ma¸ sinii virtuale: Class.

2 Specificarea unei baze de date O dat˘ a ce un driver JDBC a fost ˆ ınregistrat. numit˘ a JDBC URL.atribut=valoare]* jdbc:odbc:test jdbc:odbc:test. atunci va fi lansata o except ¸ie de tipul SQLException. ˆ ın sensul c˘ a permite specificarea ˆ ın cadrul URL-ului a unor atribute ce vor fi realizate la crearea unei conexiuni.UID=duke.2. Identificatorul bazei de date este un indicator specific fiec˘ arui driver corespunz˘ ator bazei de date cu care aplicat ¸ia dore¸ ste s˘ a interact ¸ioneze. db2 ¸ si a¸ sa mai departe. CONECTAREA LA O BAZA 427 15. In funct ¸ie de tipul driver-ului acest identificator poate include numele unei ma¸ sini gazd˘ a. ce are urm˘ atorul format: jdbc:sub-protocol:identificator Cˆ ampul sub-protocol denume¸ ste tipul de driver ce trebuie folosit pentru realizarea conexiunii ¸ si poate fi odbc.. sybase. trebuie s˘ a avem posibilitea de a specifica pe lˆ ang˘ a un identificator al bazei de date ¸ si driverul ce trebuie folosit. Dac˘ a nu exista nici unul potrivit. DriverManager-ul va parcurge lista driverelor ˆ ınregistrate ˆ ın memorie.PWD=java La primirea unui JDBC URL. acesta poate fi folosit la stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. Avˆ and ˆ ın vedere faptul ca pot exista mai multe drivere ˆ ınc˘ arcate ˆ ın memorie. cu mesajul "no suitable driver". pˆ ana cˆ and unul dintre ele va recunoa¸ ste URL-ul respectiv. etc. un num˘ ar de port. oracle.CacheSize=20. ca ˆ ın exemplele de mai jos: jdbc:odbc:test jdbc:oracle:thin@persistentjava. .˘ DE DATE 15. numele unui fi¸ sier sau al unui director.2.com:1521:test jdbc:sybase:test jdbc:db2:test Subprotocolul odbc este un caz specical. Aceasta se realizeaz˘ a prin intermediul unei adrese specifice. Sintaxa completa subprotocolului odbc este: jdbc:odbc:identificator[.ExtensionCase=LOWER jdbc:odbc:test.

asociind acestora un identificator DSN (Data Source Name) ¸ si diver¸ si parametri necesari conect˘ arii. JDBC-ODBC Bridge Acest tip de driver permite conectarea la o baz˘ a de date care a fost ˆ ınregistrat˘ a ˆ ın prealabil ˆ ın ODBC. De asemenea.JdbcOdbcDriver ¸ si este inclus˘ aˆ ın distribut ¸ia standard J2SDK. Driver JDBC .jdbc.Driver nativ .3 Tipuri de drivere Tipurile de drivere existente ce pot fi folosite pentru realizarea unei conexiuni prin intermediul JDBC se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoarele categorii: Tip 1. driver-ul ODBC efectuˆ and comunicarea cu driverul nativ al bazei de date. Tip 2. De¸ si simplu de utilizat. Clasa Java care descrie acest tip de driver JDBC este: sun. solut ¸ia JDBC-ODBC nu este portabil˘ a¸ si comunicarea cu baza de date sufer˘ a la nivelul vitezei de execut ¸ie datorit˘ a multiplelor redirect˘ ari ˆ ıntre drivere.2. ODBC (Open Database Conectivity) reprezint˘ a o modalitate de a uniformiza accesul la baze de date. Conectarea efectiv˘ a la baza de date se va face prin intermediul acestui identificator.odbc.428 CAPITOLUL 15. atˆ at ODBC-ul cˆ at ¸ si driver-ul nativ trebuie s˘ a existe pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. LUCRUL CU BAZE DE DATE 15. Specificarea bazei de date se face printr-un URL de forma: jdbc:odbc:identificator unde identif icator este profilul (DSN) creat bazei de date ˆ ın ODBC.

Driver JDBC nativ . acestea fiind apoi transormate folosind o aplicat ¸ie server ˆ ıntr-un protocol specfic bazei de date. distribut ¸ia standard J2SDK neincluzˆ and nici unul. Driver JDBC . f˘ ar˘ a nici o modificare la nivelul clientului.Server Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC folosind un protocol de ret ¸ea independent. Clase Java care implementeaz˘ a astfel de drivere pot fi procurate de la produc˘ atorii de SGBD-uri. Tip 3. Protocolul folosit este specific fiec˘ arui produc˘ ator. Tip 4.2.˘ DE DATE 15. Introducerea serverului ca nivel intermediar aduce flexibilitate maxim˘ aˆ ın sensul c˘ a vor putea fi realizate conexiuni cu diferite tipuri de baze. care trebuie instalat ˆ ın prealabil. CONECTAREA LA O BAZA 429 Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın apeluri c˘ atre driverul nativ al bazei de date.

odbc. } Connection con . dbproperties). try { con = DriverManager.err.getConnection(url. Connection c = DriverManager. . username.PWD=java" .getConnection(url.getConnection(url). try { Class. Connection c = DriverManager. // sau url = "jdbc:odbc:test. fiind preferat˘ a la dezvoltarea aplicat ¸iilor care manevreaz˘ a volume mari de date ¸ si viteza de execut ¸ie este critic˘ a. return . Stabilirea unei conexiuni folosind driverul JDBC-ODBC String url = "jdbc:odbc:test" .getConnection(url.jdbc. LUCRUL CU BAZE DE DATE Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın cereri c˘ atre baza de date folosind protocolul de ret ¸ea al acesteia. "duke". "java"). } catch(SQLException e) { System. Drivere de acest tip pot fi procurate de la diver¸ si produc˘ atori de SGBD-uri. 15.JdbcOdbcDriver").print("ClassNotFoundException: " + e) .4 Realizarea unei conexiuni Metoda folosit˘ a pentru realizarea unei conexiuni este getConnection din clasa DriverManager ¸ si poate avea mai multe forme: Connection c = DriverManager.2.UID=duke. password).println("SQLException: " + e).err.430 CAPITOLUL 15.forName("sun. Aceast˘ a solut ¸ie este cea mai rapid˘ a. } catch(ClassNotFoundException e) { System.

. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL } finally { try{ con.15.jdbc..3.err.forName("com.mysql. } } 431 Stabilirea unei conexiuni folosind un driver MySql Folosirea diferitelor tipuri de drivere implic˘ a doar schimbarea numelui clasei ce reprezint˘ a driverul ¸ si a modalit˘ a¸ tii de specificare a bazei de date. // sau url = "jdbc:mysql://localhost/test?user=duke&password=java". String url = "jdbc:mysql://localhost/test" .PreparedStatement sau CallableStatement cu ajutorul c˘ arora putem trimite secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date. clasa Connection asigur˘ a facilit˘ a¸ ti pentru controlul tranzact ¸iilor din memorie c˘ atre baza de date prin metodele commit.3 Efectuarea de secvent ¸e SQL O dat˘ a facut˘ a conectarea cu metoda DriverManager. O conexiune va fi folosit˘ a pentru: • Crearea de secvent ¸e SQL utilizate pentru interogarea sau actualizarea bazei. } catch(ClassNotFoundException e) { . Cele mai uzuale comenzi SQL sunt cele folosite pentru: • Interogarea bazei de date: SELECT .Driver") . De asemenea. } catch(SQLException e) { System. try { Class. rollback.close . se poate folosi obiectul Connection rezultat pentru a se crea obiecte de tip Statement.getConection.println(SQLException: " + e) . • Aflarea unor informat ¸ii legate de baza de date (meta-date). 15. setAutoCommit. Inchiderea unei conexiuni se realizeaz˘ a prin metoda close.

2. UPDATE. executeUpdate Este folosit˘ a pentru actualizarea datelor (INSERT. ALTER. obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor unei interog˘ ari este realizat˘ a prin intermediul obiectelor de tip ResultSet. ResultSet rs = stmt. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Actualizarea datelor: INSERT. Crearea unui obiect Statement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei createStatement a clasei Connection.createStatement(). DELETE) sau a structurii bazei de date (CREATE. String sql = "SELECT * FROM persoane".getConnection(url).432 CAPITOLUL 15. 15. executeQuery Este folosit˘ a pentru realizarea de interog˘ ari de tip SELECT. DELETE • Actualizarea structurii: CREATE.executeQuery(sql). DROP .3. Statement stmt = con. Metoda va returna un ˆ ıntreg ce semnific˘ a num˘ arul de linii afectate de operat ¸iunea de actualizare a datelor. sau 0 ˆ ın cazul unei instruct ¸iuni DDL. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL poate fi realizat˘ a prin intermediul a trei metode: 1. ALTER. f˘ ar˘ a nici un argument: Connection con = DriverManager. . celelalte dou˘ a interfet ¸e: PreparedStatement ¸ si CallableStatement fiind derivate din aceasta. DROP). UPDATE.acestea mai sunt numite instruct ¸iuni DDL (Data Definition Language) • Apelarea unei proceduri stocate: CALL Dup˘ a cum vom vedea.1 Interfat ¸a Statement Interfat ¸a Statement ofer˘ a metodele de baz˘ a pentru trimiterea de secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date ¸ si obt ¸inerea rezultatelor. Metoda returneaz˘ a un obiect de tip ResultSet ce va cont ¸ine sub o form˘ a tabelar˘ a rezultatul interog˘ arii.

15. // Nr de articole care au fost afectate (sterse) sql = "DROP TABLE temp". pot fi apelate metodele: getResultSet sau getUpdateCount pentru a afla efectiv rezultatul comenzii SQL. de¸ si mai rar˘ a.3. este posibil˘ a atunci cˆ and sunt executate proceduri stocate sau secvent ¸e SQL cunoscute abia la momentul execut ¸iei. pˆ an˘ a la obt ¸inerea valorii null. programatorul ne¸ stiind deci dac˘ a va fi vorba de o actualizare a datelor sau a structurii. Metoda ˆ ıntoarce true dac˘ a rezultatul obt ¸inut este format din obiecte de tip ResultSet ¸ si false dac˘ a e format din ˆ ıntregi. dup˘ a care vor fi apelate din nou metodele amintite. // returneaza 0 433 3. execute Aceast˘ a metod˘ a va fi folosit˘ a doar dacˆ a este posibil ca rezultatul unei interog˘ ari s˘ a fie format din dou˘ a sau mai multe obiecte de tip ResultSet sau rezultatul unei actualiz˘ ari s˘ a fie format din mai mule valori. Pentru a prelua toate rezultatele va fi apelat˘ a metoda getMoreResults.getMoreResults().executeUpdate(sql). while(true) { int rowCount = stmt. int linii = stmt. continue.execute(sql). Secvent ¸a complet˘ a de tratare a metodei execute este prezentat˘ a mai jos: String sql = "comanda SQL necunoscuta". EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String sql = "DELETE FROM persoane WHERE cod > 100".out. } if(rowCount = 0) { // Comanda DDL sau nici o linie afectata System. if(rowCount > 0) { // Este o actualizare datelor System. stmt.executeUpdate(sql). sau o combinat ¸ie ˆ ıntre aceste cazuri. respectiv −1. stmt. stmt.out.println("Comanda DDL sau 0 actualizari").getUpdateCount(). .println("Linii afectate = " + rowCount). In funct ¸ie de aceasta. Aceast˘ a situat ¸ie.

continue. • O secvent ¸˘ a SQL specificat˘ a unui obiect PreparedStatement poate s˘ a aib˘ a unul sau mai mult ¸i parametri de intrare. 15.executeQuery(sql).getResultSet(). stmt. LUCRUL CU BAZE DE DATE stmt. care vor fi specificat ¸i prin intermediul unui semn de ˆ ıntrebare (”?”) ˆ ın locul fiec˘ aruia dintre . String sql = "SELECT * FROM persoane WHERE cod=" + cod + " OR nume=’" + nume + "’"..434 CAPITOLUL 15.getMoreResults(). } // rowCount este -1 // Avem unul sau mai multe ResultSet-uri ResultSet rs = stmt.getMoreResults().2 Interfat ¸a PreparedStatement Interfat ¸a PreparedStatement este derivat˘ a din Statement. fiind diferit˘ a de aceasta ˆ ın urm˘ atoarele privint ¸e: • Instant ¸ele de tip PreparedStatement cont ¸in secvent ¸e SQL care au fost deja compilate (sunt ”preg˘ atite”).3.. nu avem alt˘ a solut ¸ie decˆ at s˘ a cre˘ am un ¸ sir de caractere compus din instruct ¸iuni SQL ¸ si valorile variabilelor: int cod = 100. continue. if(rs != null) { // Proceseaza rezultatul . } Folosind clasa Statement. ResultSet rs = stmt. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a introducem valorile unor variabile ˆ ıntr-o secvent ¸˘ a SQL. String nume = "Popescu". } // Nu mai avem nici un rezultat break.

va fiˆ ın general mai rapid˘ a dac˘ a folosim PreparedStatement.3.prepareStatement(sql). String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". Putem apoi stabili alte valori de intrare ¸ si refolosi obiectul PreparedStatement pentru execut ¸ii repetate ale comenzii SQL. Obiectul va pstmt cont ¸ine o comand˘ a SQL precompilat˘ a care este trimis˘ a imediat c˘ atre baza de date. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 435 ei. cu singura deosebire c˘ aˆ ın cazul de fat ¸˘ a ele nu au nici un argument. semnificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul obiectelor de tip Statement. folosind metode specifice acestei clase. ci refolosim o singur˘ a instant ¸˘ a precompilat˘ a furnizˆ andu-i doar alte argumente.setInt(2. Dup˘ a stabilirea parametrilor de intrare secvent ¸a SQL poate fi executat˘ a. "Ionescu"). Execut ¸ia repetat˘ a a aceleia¸ si secvent ¸e SQL.setString(1. dar cu parametri diferit ¸i. Inainte ca secvent ¸a SQL s˘ a poat˘ a fi executat˘ a fiec˘ arui parametru de intrare trebuie s˘ a i se atribuie o valoare. Trimiterea parametrilor se realizeaz˘ a prin metode de tip setXXX. In aceast˘ a situat ¸ie folosirea interfet ¸ei PreparedStatement ˆ ın loc de Statement nu va ˆ ımbun˘ at˘ a¸ ti ˆ ın nici un fel performant ¸a codului. Este ˆ ıns˘ a posibil ca SGBD-ul folosit s˘ a nu suporte acest tip de operat ¸iune ¸ si s˘ a nu ret ¸in˘ a obiectul precompilat pentru execut ¸ii ulterioare. executeUpdate sau execute. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL folosind un obiect PreparedStatement se realizeaz˘ a printr-una din metodele executeQuery. deoarece nu mai trebuie s˘ a cre˘ am cˆ ate un obiect de tip Statement pentru fiecare apel SQL. specificˆ an ca argument o secvent ¸˘ a SQL ce cont ¸ine c˘ ate un semn de ˆ ıntrebare pentru fiecare parametru de intrare: Connection con = DriverManager. unde va a¸ stepta parametri de intrare pentru a putea fi executat˘ a.getConnection(url). Statement pstmt = con. Crearea unui obiect de tip PreparedStatement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei prepareStatement a clasei Connection. iar argumentele metodei sunt num˘ arul de ordine al parametrului de intrare (al semnului de ˆ ıntrebare) ¸ si valoarea pe care dorim s˘ a o atribuim. pstmt. . unde XXX este tipul corespunz˘ ator parametrului. 100).15. din punctul de vedere al vitezei de execut ¸ie a acestuia. pstmt.

pstmt. pstmt. pstmt.setInt(2. pstmt.executeQuery().prepareStatement(sql). pstmt.setString(1.setString(1. 100). null). este definit˘ a de clasa Types. LUCRUL CU BAZE DE DATE String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?".setNull(1. pstmt. Exist˘ aˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and este de preferat ca datele de mari dimensiuni s˘ a fie transferate pe ”buc˘ a¸ ti” de o anumit˘ a dimensiune.setObject(2. "Ionescu". 100). 100. Types. Este responsabilitatea programatorului s˘ a se asigure c˘ a folose¸ ste metoda adecvat˘ a de tip setXXX la stabilirea valorii unui parametru de intrare. trebuind ˆ ıns˘ a s˘ a specific˘ am ¸ si tipul de date al coloanei ˆ ın care vom scrie aceast˘ a valoare. Cu ajutorul metodelor setBytes sau setString avem posibilitatea de a specifica date de orice dimensiuni ca valori pentru anumite articole din baza de date. Lista tuturor tipurilor generice disponibile. Folosind metoda setNull putem s˘ a atribuim unui parametru de intrare valoare SQL NULL. "Ionescu"). 200). sql = "SELECT * from persoane WHERE cod >= ?".executeUpdate(). Types. pstmt. 100). pstmt. // sau doar pstmt. ResultSet rs = pstmt.setObject(1.436 CAPITOLUL 15. numite ¸ si tipuri JDBC. Statement pstmt = con. Pentru a realiza .executeUpdate().prepareStatement(sql).setInt(2.INTEGER). pstmt.setInt(1. prin constantelor declarate de aceasta. Metoda setObject permite specificarea unor valori pentru parametrii de intrare.setObject(2. "Popescu"). Acela¸ si lucru poate fi realizat cu metode de tipul setXXX dac˘ a argumentul folosit are valoarea null. pstmt. pstmt.CHAR).CHAR).setInt(2. Types. Fiec˘ arui tip Java ˆ ıi corespunde un tip generic SQL. atunci cˆ and dorim s˘ a folosim maparea implicit˘ aˆ ıntre tipurile Java ¸ si cele JDBC sau atunci cˆ and dorim s˘ a preciz˘ am explicit un tip JDBC. pstmt = con.

3. caractere ASCII. Obt ¸inerea valorilor rezultate ˆ ın parametrii de ie¸ sie se va face cu metode de tip getXXX. atribuind coloanei continut cont ¸inutul unui anumit fi¸ sier: File file = new File("date. Exemplul de mai jos ilustreaz˘ a acest lucru. Pe m˘ asur˘ a ce sunt citite date de pe flux.length(). pstmt. unui parametru de intrare.sql. InputStream fin = new FileInputStream(file). acest lucru fiind solicitat de unele tipuri de baze de date.executeUpdate(). fin.15.PreparedStatement pstmt = con. ace¸ stia vor trebui ˆ ınregistrat ¸i cu metoda registerOutParameter ˆ ınainte de execut ¸ia procedurii. 15. fluxul de intrare va fi apelat repetat pentru a furniza datele ce vor fi scrise ˆ ın coloana continut a articolului specificat.txt").prepareCall( .txt’"). int fileLength = file. ?)}"). EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 437 acest lucru API-ul JDBC pune la dispozit ¸ie metodele setBinaryStream. java.prepareStatement( "UPDATE fisiere SET continut = ? WHERE nume = ’date. ele vor fi atribuite parametrului. CallableStatement cstmt = con. pstmt. ˆ ıntr-o manier˘ a standar pentru toate SGBD-urile. instant ¸ele de acest tip oferind o modalitate de a apela o procedur˘ a stocat˘ aˆ ıntr-o baz˘ a de date.getConnection(url). fileLength).3. Dac˘ a procedura are ¸ si parametri de ie¸ sire (valori returnate). Crearea unui obiect CallableStatement se realizeaz˘ a prin metoda prepareCall a clasei Connection: Connection con = DriverManager. Observat ¸i c˘ a este necesar ˆ ın˘ a s˘ a¸ stim dinainte dimensiunea datelor ce vor fi scrise. cu metode de tip setXXX.3 Interfat ¸a CallableStatement Interfat ¸a CallableStatement este derivat˘ a din PreparedStatement. respectiv UNICODE. La execut ¸ia secvent ¸ei. setAsciiStream ¸ si setUnicodeStream care ata¸ seaz˘ a un flux de intrare pe octet ¸i. CallableStatement cstmt = con.prepareCall( "{call proceduraStocata(?. Trimiterea parametrilor de intrare se realizeaz˘ aˆ ıntocmai ca la PreparedStatement.setUnicodeStream (1.

3. va fi ˆ ınregistrat cu registerOutParameter. avˆ and un num˘ ar de coloane ¸ si de linii. cstmt.registerOutParameter(1.executeQuery(sql). folosirea indexului coloanei ˆ ın loc de numele s˘ au va fi mai eficient˘ a. String sql = "SELECT cod. LUCRUL CU BAZE DE DATE "{call calculMedie(?)}"). De asemenea. De asemenea. tipurile de date specificate trebuind s˘ a coincid˘ a. ResultSet rs = stmt. unde XXX este tipul de dat˘ a al unei coloane iar argumentul primit indic˘ a fie num˘ arul de ordine din cadrul tabelului. cstmt.438 CAPITOLUL 15.sql.5 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor Interfat ¸a ResultSet In urma execut ¸ie unei interog˘ ari SQL rezultatul va fi reprezentat printr-un obiect de tip ResultSet. Forma general˘ a a unui ResultSet este tabelar˘ a. In general. nume FROM persoane".createStatement().executeQuery(). Coloanele sunt numerotate de la stˆ anga la dreapta.Types. de asemenea. etc. pentru maxim˘ a portabilitate se recomand˘ a citirea coloanelor ˆ ın ordine de la stˆ anga la dreapta ¸ si fiecare citire s˘ a se fac˘ a o singur˘ a dat˘ a. float medie = cstmt.FLOAT). 15. Rezultatul interog˘ arii de mai sus va fi obiectul rs cu urm˘ atoarea structur˘ a: cod nume 100 Ionescu 200 Popescu Pentru a extrage informat ¸iile din aceast˘ a structur˘ a va trebui s˘ a parcurgem tabelul linie cu linie ¸ si din fiecare s˘ a extragem valorile de pe coloane. Este posibil ca un parametru de intrare s˘ a fie ¸ si parametru de ie¸ sire. fie numele acestuia.3. . In acest caz el trebuie s˘ a primeasc˘ a o valoare cu setXXX ¸ si. Pentru acest lucru vom folosi metode de tip getXXX.getDouble(1). obiectul va cont ¸ine ¸ si meta-datele interog˘ arii cum ar fi denumirele coloanelor selectate. Statement stmt = con. ce va cont ¸ine toate liniile ce satisfac condit ¸iile impuse de comanda SQL. num˘ arul lor. funct ¸ie de secvent ¸a executat˘ a. java. ˆ ıncepˆ and cu 1.4 15.

out.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE. Exemplul urm˘ ator va folosi un cursor care este modificabil ¸ si nu va reflecta schimb˘ arile produse de alt ¸i utilizatori dup˘ a crearea sa: Statement stmt = con.getInt("cod"). Dac˘ a un ResultSet folose¸ ste un cursor modificabil ¸ si care poate naviga ˆ ın ambele sensuri. atunci are la dispozit ¸ie o serie de metode ce se bazeaz˘ a pe acest suport: • absolute . String nume = r.createStatement( ResultSet.Actualizeaz˘ a valoarea unei coloane din linia curent˘ a. Deoarece next returneaz˘ a false cˆ and nu mai sunt linii de adus. • updateXXX .println(cod + ". putem itera prin rezultatul unei interog˘ ari o singur˘ a dat˘ a¸ si numai de la prima la ultima linie. uzual va fi folosit˘ a o bucl˘ a while-loop petru a itera prin articolele tabelului: String sql = "SELECT cod. fiecare apel al metodei next determinˆ and trecerea la urm˘ atoarea linie. ResultSet rs = stmt. linie cu linie. /* echivalent: int cod = r. } Implicit.getInt(1).15.executeQuery(sql). ResultSet rs = stmt. while (rs. .next()) { int cod = r.getString("nume").getString(2). nume FROM persoane". Init ¸ial acest cursor este pozit ¸ionat ˆ ınaintea primei linii. " + nume). String sql = "SELECT cod.CONCUR_UPDATABLE). A¸ sadar.executeQuery(sql). ResultSet. unde XXX este un tip de date.3. Este ˆ ıns˘ a posibil s˘ a cre˘ am ResultSet-uri care s˘ a permit˘ a modificarea sau deplasarea ˆ ın ambele sensuri. un tabel de tip ResultSet nu poate fi modificat iar cursorul asociat nu se deplaseaz˘ a decˆ at ˆ ınainte. String nume = r. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 439 Un obiect ResultSet folose¸ ste un cursor pentru a parcurge articolele rezultate ˆ ın urma unei interog˘ ari. nume FROM persoane".Deplaseaz˘ a cursorul la o anumit˘ a linie specificat˘ a absolut. */ System.

nu poate fi apelat˘ a cˆ and cursorul este ˆ ın modul linie nou˘ a. ce cont ¸ine un tabel numit persoane. LUCRUL CU BAZE DE DATE • updateRow . este responsabilitatea driver-ului bazei de date s˘ a asigure rezolvarea problemelor legate de actualizarea concurent˘ a a unui cursor. In cazul ˆ ın care acest lucru este permis. Linia curent˘ a anterioar˘ a a cursorului va fi memorat˘ a pentru a se putea reveni la ea. sql . Scriptul SQL de creare a bazei este: create table persoane(cod integer. cursorul trebuie s˘ a fie pozit ¸ionat le linia nou˘ a la execut ¸ia acestei operat ¸iuni. nume ¸ si salariu. • deleteRow .440 CAPITOLUL 15. dup˘ a care va ad˘ auga aleator un num˘ ar de articole.1: Exemplu simplu de utilzare JDBC import java .deplaseaz˘ a cursorul la o linie spceial˘ a. • moveToInsertRow . nume char(50). Listing 15. 15. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a nu apar˘ a anomalii. avˆ and coloanele: cod. Aplicat ¸ia va goli tabelul cu persoane.Transfer˘ a actualiz˘ arile f˘ acute liniei ˆ ın baza de date.revine la linia curent˘ a din tabel.3. Pentru a determina dac˘ a baza de date permite acest lucru pot fi utilizate metodele supportsPositionedUpdate ¸ si supportsPositionedDelete ale clasei DatabaseMetaData. Nu toate sistemele de gestiune a bazelor de date ofer˘ a suport pentru folosirea cursoarelor care pot fi modificate. public class TestJdbc { public static void main ( String [] args ) { .*. Programul va folosi o baz˘ a de date MySql. utilizate˘ a pentru a introduce noi articole ˆ ın baza de date. numit˘ a linie nou˘ a.6 Exemplu simplu In continuare vom da un exemplul simplu de utilizare a claselor de baz˘ a ment ¸ionate anterior. va efectua afi¸ sarea lor ¸ si calculul mediei salariilor. salariu double). • moveToCurrentRow .¸ sterge linia curent˘ a din tabel ¸ si din baza de date. • insertRow .insereaz˘ a articolul din zona linie nou˘ aˆ ın baza de date.

PreparedStatement pstmt = con . ResultSet rs = stmt . salariu ) . setString (2 . createStatement () . // Calculam salariul mediu sql = " SELECT avg ( salariu ) FROM persoane " . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . setInt (1 . Statement stmt = con . double salariu = 100 + Math . } catch ( Cl as sNo tF oun dE x c e p t i o n e ) { System . 441 // Adaugam un numar de persoane generate aleator // Tabelul persoane are coloanele ( cod . next () ) System . while ( rs . salariu ) int n = 10. round ( Math . i ++) { int cod = i . getInt ( " cod " ) + " . ? . nume ) . jdbc . ?) " . sql = " INSERT INTO persoane VALUES (? . } // Afisam persoanele ordonate dupa salariu sql = " SELECT * FROM persoane ORDER BY salariu " . println ( rs . nume . . setDouble (3 . rs . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String url = " jdbc : mysql :// localhost / test " .15. i < n . stmt . pstmt . return . // salariul va fi intre 100 si 1000 pstmt . pstmt . getConnection ( url ) . cod ) . pstmt . try { Class . rs = stmt . next () . } try { Connection con = DriverManager . " + rs . executeQuery ( sql ) . out . executeUpdate ( sql ) . mysql . prepareStatement ( sql ) . forName ( " com . executeQuery ( sql ) . " + rs . // Golim tabelul persoane String sql = " DELETE FROM persoane " . Driver " ) . getDouble ( " salariu " ) ) .3. String nume = " Persoana " + i . random () * 900) . executeUpdate () . out . getString ( " nume " ) + " . for ( int i =0.

capabilit˘ a¸ tilor conexiunii. getTables ( null . ResultSet rs = dbmd . sql . vom obt ¸ine un obiect de tip DatabaseMetaData ce ofer˘ a metode pentru determinarea tabelelor. Ca rezult al apelului metodei. etc. Programul urm˘ ator afi¸ seaz˘ a numele tuturor tabelelor dintr-o baz˘ a de dat ˆ ınregistrat˘ aˆ ın ODBC. putem apela metoda getMetaData pentru a afla diverse informat ¸ii legate de baza respectiv˘ a. getDouble (1) ) . jdbc . procedurilor stocate. odbc . printStackTrace () . forName ( " sun . } catch ( SQLException e ) { e .4 15. public class TestMetaData { public static void main ( String [] args ) { String url = " jdbc : odbc : test " . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { System . close () .442 CAPITOLUL 15.4. } try { Connection con = DriverManager . DatabaseMetaData dbmd = con . println ( " Media : " + rs . LUCRUL CU BAZE DE DATE System . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . null ) . getConnection ( url ) . gramaticii SQL suportate. return . ale bazei de date. a¸ sa numitele meta-date (”date despre date”). // Inchidem conexiunea con . getMetaData () . Listing 15.*. try { Class . out . null . JdbcOdbcDriver " ) . } } } 15.2: Folosirea interfet ¸ei DatabaseMetaData import java . .1 Lucrul cu meta-date Interfat ¸a DatabaseMetaData Dup˘ a realizarea unui conexiuni la o baz˘ a de date. out . null .

getColumnName(i). for(int i=1. // Aflam numarul de coloane int n = rsmd.executeQuery("SELECT * FROM tabel"). etc. tipul ¸ si denumirile lor. next () ) System . } catch ( SQLException e ) { e . care va returna un obiect de tip ResultSetMetaData ce poate fi apoi folosit pentru extragerea informat ¸iilor dorite.4. } } } 443 15. i++) nume[i] = rsmd. ResultSetMetaData rsmd = rs. out . i<=n.15.2 Interfat ¸a ResultSetMetaData Meta-datele unui ResultSet reprezint˘ a informat ¸iile despre rezultatul cont ¸inut ˆ ın acel obiect cum ar fi num˘ arul coloanelor. ResultSet rs = stmt. . println ( rs . LUCRUL CU META-DATE while ( rs . // Aflam numele coloanelor Sring nume[] = new String[n+1]. Acestea sunt obt ¸inute apelˆ and metoda getMetaData pentru ResultSet-ul respectiv.getColumnCount(). getString ( " TABLE_NAME " ) ) .4.getMetaData(). con . close () . printStackTrace () .

LUCRUL CU BAZE DE DATE .444 CAPITOLUL 15.

In urma acestui proces.Este procesul reg˘ asirii reprezent˘ arii binare a unei clase (fi¸ sierul . un program Java compilat nu este descris de un fi¸ sier executabil ci de o mult ¸ime de fi¸ siere cu extensia . 2.Capitolul 16 Lucrul dinamic cu clase 16.class corespunz˘ atoare fiec˘ arei clase a programului. va fi instant ¸iat un obiect de tip java.lang. Spre deosebire de alte limbaje de programare cum ar fi C sau C++. Inc˘ arcarea . aceasta fiind responsabil˘ a cu interpretarea codului de octet ¸i rezultat ˆ ın urma compil˘ arii. momentul efectiv ˆ ın care se realizeaz˘ a acest lucru depinzˆ and de implementarea ma¸ sinii virtuale. Ciclul de viat ¸˘ a al unei clase are a¸ sadar urm˘ atoarele etape: 1. 445 . Init ¸ializarea . Editarea de leg˘ aturi . ci sunt ˆ ın˘ arcate pe parcursul execut ¸ie acesteia atunci cˆ and este nevoie de ele. aceste clase nu sunt ˆ ın˘ arcate toate ˆ ın memorie la pornirea aplicat ¸iei. In plus. 3.Specific˘ a incorporarea noului tip de date ˆ ın JVM pentru a putea fi utlizat. Operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a unei clase este realizat˘ a la un moment ce precede prima utilizare efectiv˘ a a sa.1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie Dup˘ a cum ¸ stim execut ¸ia unei aplicat ¸ii Java este realizat˘ a de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM). corespunz˘ ator clasei respective.Const˘ aˆ ın execut ¸ia blocurilor statice de init ¸ializare ¸ si init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a.class) pe baza numelui complet al acestuia ¸ si ˆ ınc˘ arcarea acesteia ˆ ın memorie.Class.

Abia ˆ ın cazul ˆ ın care nici unul din ace¸ stia nu a reu¸ sit. 2. LUCRUL DINAMIC CU CLASE 4. mai put ¸in r˘ ad˘ acina). Class loader-ul primordial (eng. Dac˘ a nici ea nu va reu¸ si. va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul ClassNotFoundException. Aceasta este o clas˘ a abstract˘ a.446 CAPITOLUL 16. fiind responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor standard din distribut ¸ia Java. Astfel. .Reprezint˘ a o parte integrant˘ a a ma¸ sinii virtuale.Acestea nu fac parte intrinsec˘ a din JVM ¸ si sunt instant ¸e ale clasei java. Acestea sunt de dou˘ a tipuri: 1. Desc˘ arcarea . va ˆ ıncerca s˘ a execute operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a clasei. tipul efectiv al obiectului fiind a¸ sadar derivat din aceasta.lang. pentru a minimiza ˆ ınc˘ arcarea aceleia¸ si clase de mai multe ori. un classloader poate delega ˆ ın primul rˆ and operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare p˘ arintelui s˘ au care va delega la rˆ andul s˘ au cererea mai departe pˆ an˘ a la class loader-ul primordial sau pˆ an˘ a unul din ace¸ stia reu¸ se¸ ste s˘ a oˆ ıncarce. folosind class loader-e diferite. etc. Class loader-e proprii . a fost introdus un model de tip delegat. ˆ ınc˘ arcarea unei clase poate determina ˆ ınc˘ arcarea unor altor clase care sigur vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu prima. bootstrap) .Atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a de tipul clasei respective. Inc˘ arcarea claselor unei aplicat ¸ii Java ˆ ın memorie este realizat˘ a prin intermediul unor obiecte pe care le vom numi generic class loader. la execut ¸ia unui program Java vor fi create implicit dou˘ a obiecte de tip ClassLoader pentru ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorei a claselor proprii ale aplicat ¸iei. r˘ ad˘ acina acestuia fiind class loader-ul primordial. De¸ si acest comportament nu este obligatoriu.2 de Java. ˆ ın multe situat ¸ii el este de preferat. In momentul cˆ and este solicitat˘ aˆ ınc˘ arcarea unei clase. sau a unor resurse ce sunt necesare funct ¸ion˘ arii acesteia. ˆ ın care class loader-ele sunt dispuse ierarhic ˆ ıntr-un arbore. obiectul de tip Class creat va fi marcat pentru a fi eliminat din memorie de c˘ atre garbage collector. Dup˘ a cum vom vedea. Exist˘ aˆ ıns˘ a posibilitarea de a crea noi tipuri derivate din ClassLoader specializate pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor conform unor specificat ¸ii anume care s˘ a realizeze diverse optimiz˘ ari.ClassLoader. Incepˆ and cu versiunea 1. Fiecare instant ¸a de tip ClassLoader va avea a¸ sadar un p˘ arinte (evident. acesta fiind specificat la crearea sa.

). Intrucˆ at tipurile de date Java pot fi ˆ ınc˘ arcate folosind diverse instant ¸e de tip ClassLoader.˘ 16. Java 2 JVM ofer˘ a trei class loader-e.Class loader-ul primordial. Inc˘ arcarea dinamic˘ a a unei clase ˆ ın memorie se refer˘ a la faptul c˘ a nu cunoast ¸em tipul acesteia decˆ at la execut ¸ia preogramului.lang. Acest lucru poate fi realizat prin mai multe modalit˘ a¸ ti. cunoscute sub numele de: • Boostrap Class Loader .Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor proprii aplicat ¸iilor Java (cele din CLASSPATH).*. moment ˆ ın care putem solicita ˆ ınc˘ arcarea sa.Utilizat pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor din directoarele extensiilor JRE.URLClassLoader. acesta putˆ and fi obt ¸inut cu metoda getClassLoader.1. Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor din distribut ¸ia Java standard (cele din pachetele java.*. • System Class Loader . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE 447 Implicit. unul primordial ¸ si dou˘ a proprii. etc. fiecare obiect Class va ret ¸ine class loader-ul care a fost folosit pentru ˆ ınc˘ arcare. javax. • Extension Class Loader . cele mai comune metode fiind: . Tipul acestuia este java. specificˆ and numele s˘ au complet prin intermediul unui ¸ sir de caractere.

Dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. Class c = Class. mai exist˘ a¸ si alte posibilit˘ a¸ ti de a instant ¸ia astfel de obiecte. Button b = (Button) c.forName("NumeCompletClasa"). iar implementarea ei va fi cont ¸inut˘ aˆ ıntr-o clas˘ a a directorului curent.forName("java. // echivalent cu ClassLoader loader = this.loadClass("ClasaNecunoscuta"). Toate funct ¸iile vor extinde clasa abstract˘ a Funct ¸ie.448 CAPITOLUL 16. loader. In felul acesta. loader.Thread"). aplicat ¸ia poate fi extins˘ a cu noi funct ¸ii f˘ ar˘ a a schimba codul ei.lang.awt.Button"). tot ce trebuie s˘ a facem fiind s˘ a scriem noi clase care extind Functie ¸ si s˘ a implement˘ am metoda executa.getClassLoader(). Dac˘ a dorim s˘ a instant ¸iem un obiect dintr-o clas˘ aˆ ınc˘ arcat˘ a dinamic putem folosi metoda newInstance. Numele funct ¸iei care trebuie apelat˘ a va fi introdus de la tastatur˘ a.forName Aceast˘ a metoda va ˆ ınc˘ arca respectiva clas˘ a folosind class loader-ul obiectului curent (care o apeleaz˘ a): Class c = Class. . S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a genereze aleator un vector de numere dup˘ a care s˘ a aplice o anumit˘ a funct ¸ie acestui vector.forName("java. • Class. Folosirea interfet ¸elor sau a claselor abstracte ˆ ımpreun˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea dinamic˘ a a claselor ofer˘ a un mecanism extrem de puternic de lucru ˆ ın Java. −1 ˆ ın caz contrar. // Clasele standard pot fi si ele incarcate astfel Class t = Class. cu condit ¸ia s˘ a existe constructorul f˘ ar˘ a argumente pentru clasa respectiv˘ a.loadClass("NumeCompletClasa"). LUCRUL DINAMIC CU CLASE • loadClass apelat˘ a pentru un obiect de tip ClassLoader ClassLoader loader = new MyClassLoader(). Aceasta va returna 0 dac˘ a metoda s-a executat corect.newInstance(). Vom detalia acest lucru prin intermediul unui exepmplu.getClass().

executa () .1: Exemplu de ˆ ınc˘ arcare dinamic˘ a a claselor import java . } catch ( Il le gal Ac ces s E x c e p t i o n e ) { System . import java . setVector ( v ) . newInstance () .*. forName ( numeFunctie ) . // sau f . io . equals ( " gata " ) ) { System .*. print ( " \ nFunctie : " ) . } catch ( Cl as sNo tF oun d E x c e p t i o n e ) { System . for ( int i =0. i ++) v [ i ] = rand . String numeFunctie = " " . out .˘ 16. err . println ( " Functie inexistenta ! " ) . err . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . Random rand = new Random () . . readLine () . err . println ( " Functia nu poate fi accesata ! " ) . i < n . } catch ( In st ant ia tio n E x c e p t i o n e ) { System . // Executam functia int ret = f . // Setam vectorul f . nextInt (100) . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE Listing 16. public class TestFunctii { 449 public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. util . println ( " Functia nu poate fi instantiata ! "). v = v . numeFunctie = stdin . try { // Incarcam clasa Class c = Class . in ) ) . int v [] = new int [ n ]. out . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . // Cream un obiect de tip Functie Functie f = ( Functie ) c .1. System . while (! numeFunctie .

v = v .3: Un exemplu de funct ¸ie import java . } public abstract int executa () . sort ( v ) . i ++) if ( max < v [ i ]) max = v [ i ].450 } } } } CAPITOLUL 16. i < v .2: Clasa abstract˘ a ce descrie funct ¸ia public abstract class Functie { public int v [] = null . public void setVector ( int [] v ) { this . i ++) System .4: Alt exemplu de funct ¸ie public class Max extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. LUCRUL DINAMIC CU CLASE Listing 16.*. out . length . i < v . } } Listing 16. . print ( v [ i ] + " " ) . } Listing 16. for ( int i =1. public class Sort extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. return 0. return 0. int max = v [0]. util . Arrays . System . print ( max ) . length . out . for ( int i =0.

getClassLoader(). // Adaugam directorul sub forma unui URL urlLoader. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE } } 451 Un obiect de tip URLClassLoader ment ¸ine o list˘ a de adrese URL de unde va ˆ ıncerca s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie clasa al c˘ arei nume ˆ ıl specific˘ am ca argument al metodelor de mai sus. Implicit.getClass(). ea nu va mai putea fi desc˘ arcat˘ a explicit din memorie. Folosind metoda getURLs putem afla aceste adrese. Bineˆ ınt ¸eles. } } Inc˘ arcarea claselor folosind clasa nou creat˘ a se va face astfel: . // Incarcam clasa urlLoader. trebuie s˘ a folosim class-loadere proprii ¸ si s˘ a instant ¸iem noi obiecte de tip ClassLoader. la crearea class loader-ului aceast˘ a list˘ a este completat˘ a cu informat ¸iile din variabila sistem CLASSPATH sau cu cele specificate prin opt ¸iunea -classpath la lansarea aplicat ¸iei. deoarece a fost modificat˘ a¸ si recompilat˘ a. iar cu addURL putem ad˘ auga o nou˘ a adres˘ a de c˘ autare a claselor.toURL()). S˘ a presupunem c˘ aˆ ın directorul c:\clase\demo exist˘ a clasa cu numele Test.˘ 16.loadClass("demo. o variant˘ a simplist˘ a fiind prezentat˘ a mai jos: public class MyClassLoader extends URLClassLoader{ public MyClassLoader(URL[] urls){ super(urls). In cazul ˆ ın care dorim s˘ a avem posibilitatea de a o reˆ ınc˘ arca. ori de cˆ ate ori dorim s˘ a fort ¸˘ am reˆ ınc˘ arcarea claselor. adresele URL pot specifica ¸ si directoare ale sistemului de fi¸ siere local. Crearea unui class loader propriu se face uzual prin extinderea clasei URLClassLoader.1. aflat˘ aˆ ın pachetul demo ¸ si dorim s˘ a oˆ ınc˘ arc˘ am dinamic ˆ ın memorie: // Obtinem class loaderul curent URLClassLoader urlLoader = (URLClassLoader) this. Dup˘ a ce o clas˘ a a fost ˆ ınc˘ arcat˘ a folosind un class loader.addURL(new File("c:\\clase").Test").

acesta punˆ and la dispozit ¸ie metode pentru: • Determinarea clasei unui obiect.loadClass("Clasa"). URL[] urls = systemLoader. Suportul pentru reflectare este inclus ˆ ın distribut ¸ia standard Java. constructori. interfat ¸˘ a sau obiect ”reflect˘ a” la momentul execut ¸iei structura lor intern˘ a se nume¸ ste reflectare (eng.. • Crearea unor vectori a c˘ aror dimensiune ¸ si tip nu este ¸ stiut decˆ at la execut ¸ie. metode). // nu functioneaza ! // Cream alt class loader MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls).getURLs().loadClass("Clasa"). // Cream class loaderul propriu MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls).2 Mecanismul reflect˘ arii Mecanismul prin care o clas˘ a. • Instant ¸ierea unor clase al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. superclasa.getClassLoader(). LUCRUL DINAMIC CU CLASE // La initializare URLClassLoader systemLoader = (URLClassLoader) this. • Invocarea metodelor unui obiect al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. fiind cunoscut sub numele de Reflection API ¸ si cont ¸ine urm˘ atoarele clase: . reflection). • Setarea sau aflarea atributelor unui obiect.getClass().loadClass("Clasa"). . • Aflarea unor informat ¸ii despre o clas˘ a (modificatori. myLoader. // reincarca clasa 16. chiar dac˘ a numele acestora este ¸ stiut abia la execut ¸ie.452 CAPITOLUL 16. myLoader. // Dorim sa reincarcam clasa myLoader..

Reflection API pune la dispozit ¸ie metode pentru obt ¸inerea urm˘ atoarelor informat ¸ii: Aflarea instant ¸ei Class corespunz˘ ator unui anumit obiect sau tip de date: Class c = obiect. diferent ¸ierea lor f˘ acˆ anduse cu ajutorul metodei isPrimitive. Tipurile primitive sunt descrise ¸ si ele de instant ¸e de tip Class avˆ and forma TipPrimitiv. Class c = Class. String nume = clasa.˘ 16. double.class: int.getClass().2.Object • Clasele din pachetul java.class.lang.2.lang..lang.Class.class.Class • java. diferent ¸ierea acestora f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isInterface.forName("NumeClasa").reflect ¸ si anume: – Array – Constructor – Field – Method – Modifier 453 16.getName(). etc.class.awt.getClass().Button. .lang.Se realizeaz˘ a cu metoda getName: Class clasa = obiect. MECANISMUL REFLECTARII • java. un obiect de acest tip putˆ and s˘ a reprezinte atˆ at o clas˘ a cˆ at ¸ si o interfat ¸˘ a. Aflarea numelui unei clase . Class c = java.1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor se realizeaz˘ a cu metode ale clasei java.

System.awt.out.Window Class c = java. corespunz˘ atoare tipului de date al superclasei sau null pentru clasa Object.class.Object. Pentru a determina u¸ sor prezent ¸a unui anumit modificator se folosesc metodele statice ale clasei Modifier isPublic.println(s). i++) { String nume = interf[i].out.Se realizeaz˘ a cu metoda getModifiers.isPublic(m)) modif += "public ". int m = clasa. if (Modifier. for (int i = 0. Aflarea superclasei .isFinal(m)) modif += "final ". // null Aflarea interfet ¸elor implementate de o clas˘ a sau extinse de o interfat ¸˘ a .isAbstract(m)) modif += "abstract ". String modif = "". System.getSuperclass().getName(). public void interfete(Class c) { Class[] interf = c. Class c = java.println(modif + "class" + c. if (Modifier.getName()).getClass().Se realizeaz˘ a cu metoda getInterfaces. i < interf.awt. ce returneaz˘ a un vector de tip Class[].class.length. aceasta returnˆ and un num˘ ar ˆ ıntreg ce codific˘ a tot ¸i modificatorii clasei. Class s = c.getSuperclass().getInterfaces(). . System.print(nume + " "). LUCRUL DINAMIC CU CLASE Aflarea modificatorilor unei clase .getModifiers().out. if (Modifier. Class s = c. isAbstract ¸ si isFinal: Class clasa = obiect.454 CAPITOLUL 16. // java.awt.Frame.Se realizeaz˘ a cu metoda getSuperclass ce returneaz˘ a o instant ¸˘ a de tip Class.

getType ¸ si getModifiers pentru a obt ¸ine numele. Aflarea constructorilor . ce returnez˘ a un vector de tip Field[].Se realizeaz˘ a cu metodele getMethods sau getDeclaredMethods.Se realizeaz˘ a cu metodele getConstructors sau getDeclaredConstructors. Set 455 interfete(java. Clasa Constructor pune la dispozit ¸ie metodele getName.. getParameterTypes. getParameterTypes. respectiv modificatorii unei variabile membru. getModifiers. interfete(java. Serializable.Se realizeaz˘ a cu una din metodele getFields sau getDeclaredFields. inclusiv cele mo¸ stenite. // Va afisa interfetele extinse de Set: // Collection Aflarea variabilelor membre . getModifiers.Set). Cu ajutorul metodei getConstructor este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la constructor cu o signatur˘ a specificat˘ a. MECANISMUL REFLECTARII } } . ˆ ın timp ce a doua le returnez˘ a doar pe cele declarate ˆ ın cadrul clasei. tipul. diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a prima returneaz˘ a toate variabilele membre. Cu ajutorul metodei getField este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o variabil˘ a mebr˘ a cu un anumit nume specificat.2. Collection.util.. clasa Field pune la dispozit ¸ie metodele getName. getExceptionTypes pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate de respectivul constructor. getExceptionTypes.util. ce returneaz˘ a un vector de tip Method[]. // Va afisa interfetele implementate de HashSet: // Cloneable.HashSet.˘ 16. La rˆ andul ei. getReturnType pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate . Aflarea metodelor . Clasa Method pune la dispozit ¸ie metodele getName.class). ce returneaz˘ a un vector de tip Constructor[].

Constructor.Se realizeaz˘ a cu metodele getClasses sau getDeclaredClasses.forName("NumeClasa"). Method. respectiv IllegalAccessException. crearea obiectelor se realizeaz˘ a cu operatorul new urmat de un apel la un constructor al clasei pe care o instant ¸iem.lang. Crearea obiectelor Dup˘ a cum st ¸im. constructorul sau metoda respectiv˘ a. Class c = Class.Class Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente al acestuia. Dac˘ a nu exist˘ a un astfel de constructor sau nu este accesibil vor fi generate except ¸ii de tipul InstantiationException. Aflarea claselor imbricate . 16. bazˆ andu-ne pe informat ¸ii pe care le obt ¸inem abia la execut ¸ie. // Daca stim tipul obiectului .2 Manipularea obiectelor Pe lˆ ang˘ a posibilitatea de a examina structura unei anumite clase la momentul execut ¸iei.2. pentru acestea returnˆ and clasa c˘ arei ˆ ıi apart ¸ine variabila. avem la dispozit ¸ie alte dou˘ a variante: • Metoda newInstance din clasa java. ce returnez˘ a un vector de tip Class[]. Aceast˘ a metod˘ a o reg˘ asim ¸ si ˆ ın clasele Field. LUCRUL DINAMIC CU CLASE de respectiva metod˘ a. Object o = c. In cazul ˆ ın care numele clasei nu este cunoscut decˆ at la momentul execut ¸iei nu mai putem folosi aceast˘ a metod˘ a de instant ¸iere. In schimb.Se realizeaz˘ a cu metoda getDeclaringClass.456 CAPITOLUL 16.newInstance(). Cu ajutorul metodei getMethod este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o metod˘ a cu o signatur˘ a specificat˘ a. folosind Reflection API avem posibilitatea de a lucra dinamic cu obiecte. Aflarea clasei de acoperire .

Constructor ctor = clasa. MECANISMUL REFLECTARII Class c = java.class. mai putem obt ¸ine valoarea returnat˘ a.class.awt. trebuie s˘ a obt ¸inem ˆ ıntˆ ai o referint ¸˘ a la metoda cu signatura corespunz˘ atoare ¸ si apoi s˘ a specific˘ am argumentele. apelˆ and constructorul cu dou˘ a argumente al clasei Point.2.awt. Ca ¸ si ˆ ın cazul constructorilor. Integer y = new Integer(20).newInstance(arg). Evident. 457 • Metoda newInstance din clasa Constructor Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind un anumit constructor.class}. In plus. S˘ a rescriem exemplul de mai sus. Metoda getConstructor poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. cel pentru care se face apelul. IllegalArgumentException ¸ si InvocationTargetException. // Obtinem constructorul dorit Class[] signatura = new Class[] {int.class.Point. aceast˘ a solut ¸ie presupune ˆ ın primul rˆ and obt ¸inerea unui obiect de tip Constructor cu o anumit˘ a signatur˘ a. IllegalAccessException.˘ 16. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a apel˘ am metoda contains . Object[] arg = new Object[] {x. Invocarea metodelor Invocarea unei metode al c˘ arei nume ˆ ıl cunoa¸ stem abia la momentul execut ¸iei se realizeaz˘ a cu metoda invoke a clasei Method.Point.newInstance(). apoi specificarea argumentelor la apelarea sa. y}. Point p = (Point) c. Class clasa = java. int. // Pregatim argumentele // Ele trebuie sa fie de tipul referinta corespunzator Integer x = new Integer(10). Except ¸ii generate de metoda newInstance sunt: InstantiationException.getConstructor(signatura). // Instantiem Point p = (Point) ctor.

100.awt. Method metoda = clasa. Except ¸iile generate de metoda invoke sunt: IllegalAccessException ¸ si InvocationTargetException. y.458 CAPITOLUL 16.class. x = clasa.Point. respectiv parametri de apelare ai metodei.invoke(obiect. Metoda getMethod poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. 0. Rectangle obiect = new Rectangle(0.getField("x").Rectangle. Class clasa = java. 20). signatura). 20). // Pregatim argumentele Point p = new Point(10. atunci putem folosi valoarea null ˆ ın locul vectorilor ce reprezint˘ a signatura.class}. 100). LUCRUL DINAMIC CU CLASE a clasei Rectangle care determin˘ a dac˘ a un anumit punct se g˘ ase¸ ste ˆ ın interiorul drepunghiului. // Obtinem metoda dorita Class[] signatura = new Class[] {Point. noi o vom apela pe cea care accept˘ a un argument de tip Point. arg). Metoda contains are mai multe variante. Setarea ¸ si aflarea variabilelor membre Pentur setarea ¸ si aflarea valorilor variabilelor membre sunt folosite metodele set ¸ si get ale clasei Field. y = clasa. // Apelam metoda metoda.getField("y"). Object[] arg = new Object[] {p}. Point obiect = new Point(0. // Obtinem variabilele membre Field x.getMethod("contains". .class.awt. Dac˘ a num˘ arul argumentelor metodei este 0. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a set˘ am variabila x a unui obiect de tip Point ¸ si s˘ a obt ¸inem valoarea variabilei y a aceluia¸ si obiect: Class clasa = java.

set(obiect.5: Lucru dinamic cu metode ¸ si variabile import java . reflect . MECANISMUL REFLECTARII // Setam valoarea lui x x. Din acest motiv. readLine () .get(obiect). s˘ a presupunem c˘ a exist˘ a deja un num˘ ar ˆ ınsemnat de clase care descriu diferite funct ¸ii dar acestea nu extind clasa abstract˘ a Functie. numeFunctie = stdin . import java .˘ 16. // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System .*. . String numeFunctie = " " . Random rand = new Random () . while (! numeFunctie . util . Listing 16. import java . Revenind la exemplul din sect ¸iunea anterioar˘ a cu apelarea dinamic˘ a a unor funct ¸ii pentru un vector. in ) ) . print ( " \ nFunctie : " ) . set sunt: IllegalAccessException ¸ si IllegalArgumentException. new Integer(10)). Metoda getField poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchFieldException. solut ¸ia anterioar˘ a nu mai este viabil˘ a¸ si trebuie s˘ a folosim apelarea metodei executa ˆ ıntr-un mod dinamic. out .2. lang . int v [] = new int [ n ]. for ( int i =0.*. public class TestFunctii2 { public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10.*. nextInt (100) . 459 Except ¸iile generate de metodele get. // Obtinem valoarea lui y Integer val = y. i < n . io . i ++) v [ i ] = rand . equals ( " gata " ) ) { System .

v ) . null ) . } } } } 16. Integer ret = ( Integer ) m . LUCRUL DINAMIC CU CLASE try { // Incarcam clasa Class c = Class . ce ˆ ıntoarce o referint ¸˘ a de tip Class.Class. Point []vector = new Point[10]. forName ( numeFunctie ) . getField ( " v " ) .println(c. println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . // Setam vectorul ( setam direct variabila v ) Field vector = c .460 CAPITOLUL 16.getComponentType()). out .Point Lucrul dinamic cu obiecte ce reprezint˘ a vectori se realizeaz˘ a prin intermediul clasei Array. err . Aceasta cont ¸ine o serie de metode statice ce permit: • Crearea de noi vectori: newInstance • Aflarea num˘ arului de elemente: getLength .2. Tipul de date al elementelor din care este format vectorul va fi obt ¸inut cu ajutorul metodei getComponentType. System. } catch ( Exception e ) { System . invoke (f . vector . // Va afisa: class java. Class c = vector. newInstance () .3 Lucrul dinamic cu vectori Vectorii sunt reprezentat ¸i ca tip de date tot prin intermediul clasei java.getClass(). diferent ¸ierea f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isArray. // Cream un obiect de tip Functie Object f = c . System . // Apelam metoda ’ executa ’ // Folosim null pentru ca nu avem argumente Method m = c .out.awt. set (f . println ( " Eroare la apelarea functiei ! " ) . null ) . getMethod ( " executa " .lang.

getLength(a). i < Array.set(a. for (int i=0. i++) System.class. for (int i=0.get(a. i < Array.getLength(a). get 461 Exemplul de mai jos creeaz˘ a un vector ce cont ¸ine numerele ˆ ıntregi de la 0 la 9: Object a = Array. 10). MECANISMUL REFLECTARII • Setarea / aflarea elementelor: set. i) + " "). i++) Array.print(Array.2.˘ 16. new Integer(i)).newInstance(int. . i.out.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful