Curs practic de Java

Cristian Fr˘ asinaru

Cuprins
1 Introducere ˆ ın Java 1.1 Ce este Java ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Limbajul de programare Java . . . . . 1.1.2 Platforme de lucru Java . . . . . . . . 1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat 1.2 Primul program . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Structura lexical˘ a a limbajului Java . . . . . . 1.3.1 Setul de caractere . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Identificatori . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Literali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Separatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Comentarii . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tipuri de date ¸ si variabile . . . . . . . . . . . 1.4.1 Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Controlul execut ¸iei . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Instruct ¸iuni de decizie . . . . . . . . . 1.5.2 Instruct ¸iuni de salt . . . . . . . . . . . 1.5.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor 1.5.4 Alte instruct ¸iuni . . . . . . . . . . . . 1.6 Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Crearea unui vector . . . . . . . . . . . 1.6.2 Tablouri multidimensionale . . . . . . 1.6.3 Dimensiunea unui vector . . . . . . . . 1.6.4 Copierea vectorilor . . . . . . . . . . . 1 11 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 19 19 20 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays . . . . . . 1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni S ¸ iruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a . . . 1.8.1 Transmiterea argumentelor . . . . . . . . . . 1.8.2 Primirea argumentelor . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Argumente numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 37 38 39 39 40 41 42 46 49 50 50 52 53 56 57 58 59 59 61 62 63 64 64 66 66 67 67

1.7 1.8

2 Obiecte ¸ si clase 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Crearea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Folosirea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Distrugerea obiectelor . . . . . . . . . . . . 2.2 Crearea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Declararea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Corpul unei clase . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Constructorii unei clase . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Declararea variabilelor . . . . . . . . . . . . 2.2.6 this ¸ si super . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Implementarea metodelor . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Declararea metodelor . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Tipul returnat de o metod˘ a . . . . . . . . . 2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a . . . 2.3.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente . . 2.3.5 Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor 2.4 Modificatori de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a . . . . . . . 2.5.1 Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . 2.5.2 Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.3 Utilitatea membrilor de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.4 Blocuri statice de init ¸ializare . . . . . . . . . 2.6 Clase imbricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Definirea claselor imbricate . . . . . . . . . . 2.6.2 Clase interne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Identificare claselor imbricate . . . . . . . . 2.6.4 Clase anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clase ¸ si metode abstracte . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 2.7.1 Declararea unei clase abstracte 2.7.2 Metode abstracte . . . . . . . . 2.8 Clasa Object . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Orice clas˘ a are o superclas˘ a . . 2.8.2 Clasa Object . . . . . . . . . . 2.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri . . . . 2.10 Tipul de date enumerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 68 68 71 71 71 74 75 77 77 78 82 85 85 87 89 90 91 92 95 95 95 96 97 98 99 99 100 101 103 105 107 108 109 110 110 111

3 Except ¸ii 3.1 Ce sunt except ¸iile ? . . . . . . . . . . . . 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor . . . . 3.3 ”Aruncarea” except ¸iilor . . . . . . . . . . 3.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor . . . . . . 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea 3.4.2 Propagarea erorilor . . . . . . . . 3.4.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor . 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii . . . 3.6 Except ¸ii la execut ¸ie . . . . . . . . . . . . 3.7 Crearea propriilor except ¸ii . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Ce sunt fluxurile? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Clasificarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri . . . . 4.1.4 Metode comune fluxurilor . . . . . . . . . . . . 4.2 Folosirea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Fluxuri primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Fluxuri de procesare . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Crearea unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere . . . . . . . . . . 4.2.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer . . . . . . . . . . . . 4.2.6 Concatenarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor . . . . . . . . . 4.2.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream 4.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Intr˘ ari formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4.4

CUPRINS Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard . . . . . . . . . . . 4.4.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) . . . . . . Clasa File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 112 113 115 117 119

4.5 4.6

5 Interfet ¸e 5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ce este o interfat ¸˘ a? . . . . . . . . . 5.2 Folosirea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Definirea unei interfet ¸e . . . . . . . . 5.2.2 Implementarea unei interfet ¸e . . . . . 5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive . 5.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte . . . . . . . . . . 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e . . . . . . 5.5 Utilitatea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Crearea grupurilor de constante . . . 5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri 5.6 Interfat ¸a FilenameFilter . . . . . . . . . . 5.6.1 Folosirea claselor anonime . . . . . . 5.7 Compararea obiectelor . . . . . . . . . . . . 5.7.1 Interfat ¸a Comparable . . . . . . . . . 5.7.2 Interfat ¸a Comparator . . . . . . . . . 5.8 Adaptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Pachetele standard (J2SDK) . . . 6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet . 6.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e . 6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet 6.1.5 Importul static . . . . . . . . . . 6.1.6 Crearea unui pachet . . . . . . . 6.1.7 Denumirea unui pachet . . . . . . 6.2 Organizarea fi¸ sierelor . . . . . . . . . . . 6.2.1 Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

121 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 124 . 129 . 130 . 132 . 132 . 133 . 134 . 137 . 138 . 139 . 141 . 142 145 145 145 146 147 148 149 150 151 152 152

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.class) 6.2.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor . . . . . . . . 6.2.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) . . . . Arhive JAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Folosirea utilitarului jar . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 154 155 156 157 158 159

6.3

7 Colect ¸ii 7.1 Introducere . . . . . . . . . . 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii . . 7.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor . . 7.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor 7.5 Algoritmi polimorfici . . . . . 7.6 Tipuri generice . . . . . . . . 7.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

161 . 161 . 162 . 166 . 168 . 170 . 171 . 172 177 177 179 180 180 181 183 183 184 187 188 193 194 196

8 Serializarea obiectelor 8.1 Folosirea serializ˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Serializarea tipurilor primitive . . . . . 8.1.2 Serializarea obiectelor . . . . . . . . . . 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream . . . . . . 8.1.4 Clasa ObjectInputStream . . . . . . . 8.2 Obiecte serializabile . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable . 8.2.2 Controlul serializ˘ arii . . . . . . . . . . 8.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor . . . . . . 8.3.1 Controlul versiunilor claselor . . . . . . 8.3.2 Securizarea datelor . . . . . . . . . . . 8.3.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable 8.4 Clonarea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Modelul AWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Componentele AWT . . . . . . . . . . 9.2.2 Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container) 9.3 Gestionarea pozit ¸ion˘ arii . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

199 . 199 . 200 . 202 . 204 . 206 . 207

6 9.3.2 Gestionarul FlowLayout . . . . . . . . . . . 9.3.3 Gestionarul BorderLayout . . . . . . . . . . 9.3.4 Gestionarul GridLayout . . . . . . . . . . . 9.3.5 Gestionarul CardLayout . . . . . . . . . . . 9.3.6 Gestionarul GridBagLayout . . . . . . . . . 9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) . . . Tratarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor . . . . . 9.4.2 Tipuri de evenimente . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime . Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Clasa Window . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Clasa Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Clasa Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4 Clasa FileDialog . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri . . . . . 9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri 9.6.3 Meniuri de context (popup) . . . . . . . . . 9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) . . . . . Folosirea componentelor AWT . . . . . . . . . . . . 9.7.1 Clasa Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.2 Clasa Button . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.3 Clasa Checkbox . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.4 Clasa CheckboxGroup . . . . . . . . . . . . 9.7.5 Clasa Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.6 Clasa List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.7 Clasa ScrollBar . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.8 Clasa ScrollPane . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.9 Clasa TextField . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.10 Clasa TextArea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 211 212 214 218 219 221 224 227 232 232 233 236 239 242 243 246 247 250 250 251 252 253 255 257 259 261 262 263 265

9.4

9.5

9.6

9.7

10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare . . . . . . . . . . . . 10.1.1 Metoda paint . . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Suprafet ¸e de desenare - clasa Canvas 10.2 Contextul grafic de desenare . . . . . . . . . 10.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

269 . 269 . 270 . 271 . 274 . 275

CUPRINS 10.2.2 Primitive grafice . . . . . . . . . . Folosirea fonturilor . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Clasa Font . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Clasa FontMetrics . . . . . . . . . . Folosirea culorilor . . . . . . . . . . . . . . Folosirea imaginilor . . . . . . . . . . . . . 10.5.1 Afi¸ sarea imaginilor . . . . . . . . . 10.5.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor 10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” . 10.5.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG 10.5.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie . . Tip˘ arirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 275 276 277 279 282 286 287 289 291 291 292 293 299 299 299 300 301 304 305 307 310 310 314 316 316 316 319 324 329 332 335 336 336 338 340

10.3

10.4 10.5

10.6

11 Swing 11.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1 JFC . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2 Swing API . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3 Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT . . 11.2 Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ferestre interne . . . . . . . . . . . 11.3 Clasa JComponent . . . . . . . . . . . . . 11.4 Arhitectura modelului Swing . . . . . . . . 11.5 Folosirea modelelor . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tratarea evenimentelor . . . . . . . 11.6 Folosirea componentelor . . . . . . . . . . 11.6.1 Componente atomice . . . . . . . . 11.6.2 Componente pentru editare de text 11.6.3 Componente pentru selectarea unor 11.6.4 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Arbori . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Containere . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Dialoguri . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Desenarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Metode specifice . . . . . . . . . . 11.7.2 Considerat ¸ii generale . . . . . . . . 11.8 Look and Feel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12 Fire de execut ¸ie 12.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Crearea unui fir de execut ¸ie . . . . . . . . 12.2.1 Extinderea clasei Thread . . . . . . 12.2.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie . . . 12.3.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie . . 12.3.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” . 12.3.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie . 12.3.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie . . 12.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator 12.3.6 Monitoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.7 Semafoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.8 Probleme legate de sincronizare . . 12.4 Gruparea firelor de execut ¸ie . . . . . . . . 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” . . 12.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask . . . . . . . .

CUPRINS 343 . 343 . 344 . 345 . 347 . 352 . 355 . 357 . 358 . 362 . 362 . 367 . 369 . 371 . 373 . 376 . 378 383 . 383 . 385 . 387 . 388 . 393 . 397 401 . 401 . 402 . 404 . 406 . 408 . 410 . 412 . 416 . 420 . 421 . 421

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Lucrul cu URL-uri . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Socket-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Comunicarea prin conexiuni . . . . . . . . . 13.5 Comunicarea prin datagrame . . . . . . . . . 13.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i 14 Appleturi 14.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Crearea unui applet simplu . . . . . . . 14.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet . . . . . 14.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul . . . . . 14.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor . . . 14.6 Tag-ul APPLET . . . . . . . . . . . . 14.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi 14.8 Alte metode oferite de clasa Applet . . 14.9 Arhivarea appleturilor . . . . . . . . . 14.10Restrict ¸ii de securitate . . . . . . . . . 14.11Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . .4. . .3. 16. . . . 423 . .2. . . . . . . . 453 . . . . .2 Specificarea unei baze de date . . . .3. 424 . .2 Interfat ¸a PreparedStatement . . . . . 15. .4 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor 15. . . . . .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL . .4 Realizarea unei conexiuni . .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData . . .1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie . . . . . . . . . . . . . . . .2 Conectarea la o baz˘ a de date . . . . .3 Interfat ¸a CallableStatement . . . . . . . . . . . 434 . . . 16. . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . 15. . 442 . 15. . . . . . . . . 460 . 437 . . 456 . . . . . . . . . . . . 427 . . . . . . . . . . . . . . . 426 . . . . . . . . 438 . 15. . .6 Exemplu simplu . . . 432 . . . . . . . . . . . . . . . .5 Interfat ¸a ResultSet . .1 Interfat ¸a Statement . . 430 . .1. . . . 443 445 . . . . . . . 15. . . . . . . . .2. . . . 428 . . 16. . . . . . . . . .1. . . . . 423 . . . . . . .3. . . . 431 . . . .3 Lucrul dinamic cu vectori . . 438 . .3. . 15.2.3 Tipuri de drivere . . . . . . .2 JDBC . . . . . . . . . . . . . . . . 442 .2 Manipularea obiectelor . . . . . .1 Generalit˘ a¸ ti despre baze de date . . .1 Interfat ¸a DatabaseMetaData . . . .4. . 15. . . . . . . . .3.CUPRINS 15 Lucrul cu baze de date 15. . . 9 423 .1 Inregistrarea unui driver . . . . . . . . . 452 . . . .3. . . . . . . 445 . . 15.1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor 16. . . . . . 15. 15. . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . 16 Lucrul dinamic cu clase 16. . . . . . .4 Lucrul cu meta-date . . . . . . . . . . 15. . . . . 440 . . . . . . . .2. . . .1 Introducere . . 15.2 Mecanismul reflect˘ arii .2. . 15. . 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . 15. . . . . . . .

10 CUPRINS .

interfat ¸˘ a grafic˘ a.Capitolul 1 Introducere ˆ ın Java 1. • U¸ surint ¸˘ aˆ ın crearea de aplicat ¸ii complexe ce folosesc programarea ˆ ın ret ¸ea. care l-au transformat ˆ ıntr-un interval de timp atˆ at de scurt ˆ ıntr-una din cele mai pupulare opt ¸iuni pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii.1 Limbajul de programare Java Inainte de a prezenta ˆ ın detaliu aspectele tehnice ale limbajului Java. mo¸ stenirea multipl˘ a ¸ si toate ”facilit˘ a¸ tile” ce pot provoca scrierea unui cod confuz. s˘ a amintim caracteristicile sale principale. administrarea automat˘ a a memoriei ¸ si elim11 . robustet ¸e ¸ si nu ˆ ın ultimul rˆ and portabilitate. indiferent de domeniu sau de complexitatea lor. Denumit˘ a init ¸ial OAK. fire de execut ¸ie. impunˆ andu-se prin calit˘ a¸ ti deosebite cum ar fi simplitate.1 Ce este Java ? Java este o tehnologie inovatoare lansat˘ a de compania Sun Microsystems ˆ ın 1995. 1. baze de date. tehnologia Java este format˘ a dintr-un limbaj de programare de nivel ˆ ınalt pe baza c˘ aruia sunt construite o serie de platforme destinate implement˘ arii de aplicat ¸ii pentru toate segmentele industriei software.elimin˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor. etc. • Robustet ¸e .elimin˘ a sursele frecvente de erori ce apar ˆ ın programare prin renunt ¸area la pointeri.1. care a avut un impact remarcabil asupra ˆ ıntregii comunit˘ a¸ ti a dezvoltatorilor de software. • Simplitate .

• Performant ¸˘ a . compilatorul Java asigur˘ a o performant ¸˘ a ridicat˘ a a codului de octet ¸i. etc. trecerea de la C. furnizˆ and mecanisme stricte de securitate a programelor concretizate prin: verificarea dinamic˘ a a codului pentru detectarea secvent ¸elor periculoase.Java este un limbaj independent de platforma de lucru. Solaris.12 CAPITOLUL 1. Aceste tehnologii au fost grupate ˆ ın a¸ sa numitele platforme de lucru. astfel ˆ ıncˆ at viteza de lucru put ¸in mai sc˘ azut˘ a nu va fi un impediment ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii oricˆ at de complexe. INTRODUCERE ˆ IN JAVA inarea pierderilor de memorie printr-o procedur˘ a de colectare a obiectelor care nu mai sunt referite.1.2 Platforme de lucru Java Limbajul de programare Java a fost folosit la dezvoltarea unor tehnologii dedicate rezolv˘ arii unor probleme din cele mai diverse domenii. impunerea unor reguli stricte pentru rularea proceselor la distant ¸˘ a. Mac OS. folosite pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii sau componente destinate unei anume categorii de utilizatori. aceasta fiind solut ¸ia eficient˘ a pentru obt ¸inerea portabilit˘ a¸ tii. • Complet orientat pe obiecte .este un limbaj de programare foarte sigur. inclusiv grafic˘ a 3D. • Portabililtate .elimin˘ a complet stilul de programare procedural. . Linux. lucru care aduce economii substant ¸iale firmelor dezvoltatoare de aplicat ¸ii. • Neutralitate arhitectural˘ a . • Este compilat ¸ si interpretat. animat ¸ie. 1.comportamentul unei aplicat ¸ii Java nu depinde de arhitectura fizic˘ a a ma¸ sinii pe care ruleaz˘ a.de¸ si mai lent decˆ at limbajele de programare care genereaz˘ a executabile native pentru o anumit˘ a platform˘ a de lucru. • Securitate . aceea¸ si aplicat ¸ie rulˆ and f˘ ar˘ a nici o modificare ¸ si f˘ ar˘ a a necesita recompilarea ei pe sisteme de operare diferite cum ar fi Windows. ce reprezint˘ a seturi de libr˘ arii scrise ˆ ın limbajul Java. C++ la Java f˘ acˆ andu-se foarte u¸ sor. precum ¸ si diverse programe utilitare. etc. • Este modelat dup˘ a C ¸ si C++. ce ruleaz˘ aˆ ın fundal (”garbage collector”). etc.

5 SDK (Tiger). pagini JSP. etc. CE ESTE JAVA ? 13 • J2SE (Standard Edition) Este platforma standard de lucru ce ofer˘ a suport pentru crearea de aplicat ¸ii independente ¸ si appleturi. aici este inclus˘ a¸ si tehnologia Java Web Start ce furnizeaz˘ a o modalitate extrem de facil˘ a pentru lansarea ¸ si instalarea local˘ a a programelor scrise ˆ ın Java direct de pe Web. vom folosi termenul J2SDK pentru a ne referi la distribut ¸ia standard J2SE 1. formate din componente ce trebuie s˘ a ruleze ˆ ın sisteme eterogene. Probabil cel mai cunoscute limbaj interpretat este limbajul Basic. In continuare. Dezavantajul evident este viteza de execut ¸ie redus˘ a. • J2EE (Enterprise Edition) Aceast˘ a platform˘ a ofer˘ a API-ul necesar dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii complexe. numit cod . cu informat ¸iile memorate ˆ ın baze de date distribuite.com”. 1. Tot aici g˘ asim ¸ si suportul necesar pentru crearea de aplicat ¸ii ¸ si servicii Web. • Compilate: codul surs˘ a al programelor este transformat de compilator ˆ ıntr-un cod ce poate fi executat direct de procesor. Avantajul acestei solut ¸ii este simplitatea ¸ si faptul c˘ a fiind interpretat˘ a direct sursa programului obt ¸inem portabilitatea. oferind cea mai comod˘ a solut ¸ie pentru distribut ¸ia ¸ si actualizarea aplicat ¸iilor Java. bazate pe componente cum ar fi servleturi.sun. platforma de lucru J2ME oferind suportul necesar scrierii de programe dedicate acestui scop.1. Toate distribut ¸iile Java sunt oferite gratuit ¸ si pot fi desc˘ arcate de pe Internet de la adresa ”http://java.1. De asemenea.1. etc. programarea dispozitivelor mobile este extrem de simpl˘ a. • J2ME (Micro Edition) Folosind Java. limbajele de programare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • Interpretate: instruct ¸iunile sunt citite linie cu linie de un program numit interpretor ¸ si traduse ˆ ın instruct ¸iuni ma¸ sin˘ a.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat In funct ¸ie de modul de execut ¸ie a aplicat ¸iilor.

In timp ce codul ma¸ sin˘ a este executat direct de c˘ atre procesor ¸ si poate fi folosit numai pe platforma pe care a fost creat. dezavantajul fiind lipsa portabilit˘ a¸ tii. codul compilat ˆ ıntr-un format de nivel sc˘ azut nu poate fi rulat decˆ at pe platforma de lucru pe care a fost compilat.14 CAPITOLUL 1.2 Primul program Crearea oric˘ arei aplicat ¸ii Java presupune efectuarea urm˘ atorilor pa¸ si: 1. A¸ sadar vom avea la dispozit ¸ie un compilator responsabil cu transformarea surselor programului ˆ ın a¸ sa numitul cod de octet ¸i. codul de octet ¸i este interpretat de mediul Java ¸ si de aceea poate fi rulat pe orice platform˘ a pe care este instalat˘ a mediul de execut ¸ie Java. INTRODUCERE ˆ IN JAVA ma¸ sin˘ a. precum ¸ si un interpretor ce va executa respectivul cod de octet ¸i. Avantajul este execut ¸ia extrem de rapid˘ a. Codul de octet ¸i este diferit de codul ma¸ sin˘ a. pe acesta trebuie s˘ a fie instalat˘ a o ma¸ sin˘ a virtual˘ a Java. } } . Limbajul Java combin˘ a solut ¸iile amintite mai sus. 1. Codurile de octet ¸i sunt seturi de instruct ¸iuni care seam˘ an˘ a cu codul scris ˆ ın limbaj de asamblare ¸ si sunt generate de compilator independent de mediul de lucru. Prin ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM) vom ˆ ınt ¸elege mediul de execut ¸ie al aplicat ¸iilor Java. Scriererea codului surs˘ a class FirstApp { public static void main( String args[]) { System.println("Hello world!"). Acest lucru este realizat automat de c˘ atre distribut ¸ia J2SDK. programele Java fiind atˆ at interpretate cˆ at ¸ si compilate. Pentru ca un cod de octet ¸i s˘ a poat˘ a fi executat pe un anumit calculator.out. Codul ma¸ sin˘ a este reprezentat de o succesiune de instruct ¸iuni specifice unui anumit procesor ¸ si unei anumite platforme de lucru reprezentate ˆ ın format binar astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi executate f˘ ar˘ a a mai necesita nici o prelucrare.

2. apelat pentru unitatea de compilare corespunz˘ atoare clasei principale. Clasele aplicat ¸iei se pot gasi fie ˆ ıntr-un singur fi¸ sier.class ¸ si implicit sunt plasate ˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierele surs˘ a.class. de¸ si acest lucru nu este obligatoriu. Salvarea fi¸ sierelor surs˘ a Se va face ˆ ın fi¸ siere care au obligatoriu extensia java. .1. Compilatorul creeaz˘ a cˆ ate un fi¸ sier separat pentru fiecare clas˘ a a programului.2. 4. javac FirstApp.class ¸ si vom apela interpretorul astfel: java FirstApp Rularea unei aplicat ¸ii care nu folose¸ ste interfat ¸˘ a grafic˘ a. Compilarea aplicat ¸iei Pentru compilare vom folosi compilatorul javac din distribut ¸ia J2SDK. PRIMUL PROGRAM 15 Toate aplicat ¸iile Java cont ¸in o clas˘ a principal˘ a(primar˘ a) ˆ ın care trebuie s˘ a se gaseasc˘ a metoda main. ne vom pozit ¸iona ˆ ın directorul ce cont ¸ine fi¸ sierul FirstApp. se va face ˆ ıntr-o fereastr˘ a sistem. Rularea aplicat ¸iei Se face cu interpretorul java. nici o alt˘ a extensie nefiind acceptat˘ a.java. 3.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fi¸ sierul FirstApp. S˘ a presupunem c˘ a am salvat exemplul de mai sus ˆ ın fi¸ sierul C:\intro\FirstApp. Este recomandat ca fi¸ sierul care cont ¸ine codul surs˘ a al clasei primare s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu cel al clasei. Deoarece interpretorul are ca argument de intrare numele clasei principale ¸ si nu numele unui fi¸ sier. Acestea au extensia . Apelul compilatorului se face pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine clasa principal˘ a a aplicat ¸iei sau pentru orice fi¸ sier/fi¸ siere cu extensia java. fie ˆ ın mai multe.

\u22FF : simboluri matematice (∀. cˆ ateva exemple de blocuri fiind: Basic Latin. Gothic. unde era posibil˘ a reprezentarea a doar 256 de caractere. . Primele 256 caractere Unicode corespund celor ASCII. Mai jos sunt oferite cˆ ateva exemple de caractere Unicode. O alt˘ a caracteristic˘ a a setului de caractere Unicode este faptul c˘ aˆ ıntreg intervalul de reprezentare a simbolurilor este divizat ˆ ın subintervale numite blocuri. unde xxxx reprezint˘ a codul caracterului.9 • \u0660 . Mathematical. 1.) • \u4e00 . referirea la celelalte f˘ acˆ andu-se prin \uxxxx.9 • \u03B1 . Japonez.16 CAPITOLUL 1.\u03C9 : simboluri grece¸ sti α − ω • \u2200 . Currency. etc. etc.3.\u0669 : cifre arabic-indic 0 . ∅. • \u0030 .\u9fff : litere din alfabetul Han (Chinez. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a se pot reprezenta 65536 de semne. spre deosebire de ASCII. Acesta este un standard internat ¸ional care ˆ ınlocuie¸ ste vechiul set de caractere ASCII ¸ si care folose¸ ste pentru reprezentarea caracterelor 2 octet ¸i. Acestea nu pot fi folosite ca nume de clase.unicode.2 Cuvinte cheie Cuvintele rezervate ˆ ın Java sunt.3 1. Arabic.org”. Coreean) Mai multe informat ¸ii legate de reprezentarea Unicode pot fi obt ¸inute la adresa ”http://www. Musical.\u0039 : cifre ISO-Latin 0 . Greek.1 Structura lexical˘ a a limbajului Java Setul de caractere Limbajului Java lucreaz˘ aˆ ın mod nativ folosind setul de caractere Unicode. cu cˆ ateva except ¸ii.3. ∃. Arrows. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Atent ¸ie Un apel de genul java c:\intro\FirstApp.class este gre¸ sit! 1. cele din C++ ¸ si au fost enumerate ˆ ın tabelul de mai jos.

Dup˘ a cum am mai spus. mai exist˘ a¸ si cuvˆ antul cheie enum. 1.3. dar nu pot fi nici ele folosite ca nume ˆ ın aplicat ¸ii.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. ˆ ıncepˆ and cu o liter˘ a.4 Literali Literalii pot fi de urm˘ atoarele tipuri: • Intregi Sunt acceptate 3 baze de numerat ¸ie : baza 10.3.3 Identificatori Sunt secvent ¸e nelimitate de litere ¸ si cifre Unicode. dar nu sunt folosite. true. STRUCTURA LEXICALA 17 interfet ¸e.se reprezint˘ a pe 8 octet ¸i (64 bit ¸i) ¸ si se termin˘ a cu caracterul L (sau l). identificatorii nu au voie s˘ a fie identici cu cuvintele rezervate.3. variabile sau metode. Cuvintele marcate prin ∗ sunt rezervate. abstract boolean break byte case catch char class const* continue default do double else extends final finally float for goto* if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while Incepˆ and cu versiunea 1. 1. baza 16 (ˆ ıncep cu caracterele 0x) ¸ si baza 8 (ˆ ıncep cu cifra 0) ¸ si pot fi de dou˘ a tipuri: – normali . .se reprezint˘ a pe 4 octet ¸i (32 bit ¸i) – lungi . null nu sunt cuvinte cheie. false.5.

• Caracter Un literal de tip caracter este utilizat pentru a exprima caracterele codului Unicode.18 CAPITOLUL 1. Reprezentarea se face fie folosind o liter˘ a. etc.valoarea logic˘ a de fals. • Logici Sunt reprezentat ¸i de true . 3f. 2e2.valoarea logic˘ a de adev˘ ar. s˘ a fie ˆ ın notat ¸ie exponent ¸ial˘ a sau s˘ a aib˘ a sufixul F sau f pentru valorile normale . INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Flotant ¸i Pentru ca un literal s˘ a fie considerat flotant el trebuie s˘ a aib˘ a cel put ¸in o zecimal˘ a dup˘ a virgul˘ a. respectiv D sau d pentru valorile duble .0. Secvent ¸ele escape predefinite ˆ ın Java sunt: – ’\b’ : Backspace (BS) – ’\t’ : Tab orizontal (HT) – ’\n’ : Linie nou˘ a (LF) – ’\f’ : Pagin˘ a nou˘ a (FF) – ’\r’ : Inceput de rˆ and (CR) – ’\"’ : Ghilimele – ’\’’ : Apostrof – ’\\’ : Backslash . apostrof. Secvent ¸ele escape permit specificarea caracterelor care nu au reprezentare grafic˘ a¸ si reprezentarea unor caractere speciale precum backslash. 4D.reprezentate pe 64 bit ¸i. respectiv fals. Atent ¸ie Spre deosebire de C++. Exemple: 1. respectiv false . literalii ˆ ıntregi 1 ¸ si 0 nu mai au semnificat ¸ia de adev˘ arat. fie o secvent ¸˘ a escape scris˘ aˆ ıntre apostrofuri.reprezentate pe 32 bit ¸i.

. orice ¸ sir este de fapt o instant ¸˘ a a clasei String. cei din C++: • atribuirea: = • operatori matematici: +. ~ (not) • operatori de translat ¸ie: <<. cu mici deosebiri. --n Evaluarea expresiilor logice se face prin metoda scurtcircuitului: evaluarea se opre¸ ste ˆ ın momentul ˆ ın care valoarea de adev˘ ar a expresiei este sigur determinat˘ a.6 Operatori Operatorii Java sunt. -.lang. %. ++. ^ (xor). . !(not) • operatori relat ¸ionali: <.5 Separatori Un separator este un caracter care indic˘ a sfˆ ar¸ situl unei unit˘ a¸ ti lexicale ¸ si ınceputul alteia. /. 1. |(or).3. <=. >>. *. . definit˘ aˆ ın pachetul java. 1. ==. >>> (shift la dreapta f˘ ar˘ a semn) . Dac˘ a¸ sirul este prea lung el poate fi scris ca o concatenare de sub¸ siruri de dimensiune mai mic˘ a. Sirul vid este "". STRUCTURA LEXICALA 19 • S ¸ iruri de caractere Un literal ¸ sir de caractere este format din zero sau mai multe caractere ˆ ıntre ghilimele. <=. n--. Caracterele care formeaz˘ a¸ sirul pot fi caractere grafice sau secvent ¸e escape. ++x. -. >. In Java separatorii sunt urm˘ atorii: ( ) [ ] .. ||(or). ca ˆ ın exemplul: "Ana " + " are " + " mere ". != • operatori pe bit ¸i: &(and). Este permis˘ a notat ¸ia prescurtat˘ a de forma lval op= rval: x += 2 n -= 3 Exist˘ a operatori pentru autoincrementare ¸ si autodecrementare (post ¸ si pre): x++.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. • operatori logici: &&(and).3. Dup˘ a cum vom vedea.3. Instruct ¸iunile unui program se separ˘ a cu punct ¸ si virgul˘ a. concatenarea ¸ sirurilor realizˆ andu-se cu operatorul +.

char c = (char)96.3. int i2 = (int)l2.out.20 CAPITOLUL 1. ˆ ınchise ˆ ıntre /** ¸ si */. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • operatorul if-else: expresie-logica ? val-true : val-false • operatorul . int x=10. //narrowing conversion 1. int i = 200. //widening conversion long l2 = (long)200. • Secvent ¸ele /* ¸ si */ pot s˘ a apar˘ a pe o linie dup˘ a secvent ¸a // dar ˆ ı¸ si pierd semnificat ¸ia. • operatorul + pentru concatenarea ¸ sirurilor: String s1="Ana". • operatori pentru conversii (cast) : (tip-de-data) int a = (int)’a’. y=1. Observat ¸ii: • Nu putem scrie comentarii ˆ ın interiorul altor comentarii. La fel se ˆ ıntampl˘ a cu secvent ¸a // ˆ ın comentarii care incep cu /* sau */. • Comentarii pe mai multe linii care ¸ tin de documentat ¸ie. Textul dintre cele dou˘ a secvent ¸e este automat mutat ˆ ın documentat ¸ia aplicat ¸iei de c˘ atre generatorul automat de documentat ¸ie javadoc. care incep cu //. • Comentarii pe o singur˘ a linie. ˆ ınchise ˆ ıntre /* ¸ si */.println(s1 + " are " + x + " " + s2).7 Comentarii In Java exist˘ a trei feluri de comentarii: • Comentarii pe mai multe linii. • Nu putem introduce comentarii ˆ ın interiorul literalilor caracter sau ¸ sir de caractere. long l = (long)i. String s2="mere". (virgul˘ a) folosit pentru evaluarea secvent ¸ial˘ a a operat ¸iilor: int x=0. System. z=2. .

In Java acest lucru nu mai este valabil.1 Tipuri de date ¸ si variabile Tipuri de date In Java tipurile de date se impart ˆ ın dou˘ a categorii: tipuri primitive ¸ si tipuri referint ¸˘ a. mai exist˘ a¸ si a¸ sa numitele tipurile primitive de date. pentru usurint ¸a program˘ arii. Acestea sunt: pointer. iar struct ¸ si union nu ˆ ı¸ si mai au rostul atˆ at timp cˆ at tipurile compuse de date sunt formate ˆ ın Java prin intermediul claselor. Valoarea unei variabile de acest tip este. prin urmare tipurile de date ar trebui s˘ a fie de fapt definite de clase ¸ si toate variabilele ar trebui s˘ a memoreze instant ¸e ale acestor clase (obiecte). spre deosebire de tipurile primitive. . o referint ¸˘ a (adres˘ a de memorie) c˘ atre valoarea sau mult ¸imea de valori reprezentat˘ a de variabila respectiv˘ a. ˆ ıns˘ a.4 1. Exist˘ a trei tipuri de date din limbajul C care nu sunt suportate de limbajul Java.4. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE 21 1. Vectorii. long (8) – reale: float (4 octeti). locul lor fiind luat de tipul referint ¸˘ a.1. orice dependent ¸˘ a de o anumit˘ a platform˘ a specific˘ a fiind eliminat˘ a. clasele ¸ si interfet ¸ele sunt tipuri referint ¸˘ a. care sunt cele uzuale : • aritmetice –ˆ ıntregi: byte (1 octet). short (2).4. In principiu acest lucru este adev˘ arat. int (4). Pointerii au fost eliminat ¸i din cauz˘ a c˘ a erau o surs˘ a constant˘ a de erori. double (8) • caracter: char (2 octet ¸i) • logic: boolean (true ¸ si false) In alte limbaje de programare formatul ¸ si dimensiunea tipurilor primitive de date pot depinde de platforma pe care ruleaz˘ a programul. Java porne¸ ste de la premiza c˘ a ”orice este un obiect”. struct ¸ si union.

. In funct ¸ie de locul ˆ ın care sunt declarate variabilele se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoatele categorii: a. printre altele. • variabilele care nu sunt constante se scriu astfel: prima liter˘ a mic˘ a iar dac˘ a numele variabilei este format din mai mult ¸i atomi lexicali. c3=’v’. • Init ¸ializarea variabilelor: Tip numeVariabila = valoare. init ¸ializate.. c2=’a’. exist˘ a posibilitatea de a declara ¸ si init ¸ializa mai multe variabile sau constante de acela¸ si tip ˆ ıntr-o singur˘ a instruct ¸iune astfel: Tip variabila1[=valoare1]. . final int MINIM=0. String bauturaMeaPreferata = "apa".. atunci primele litere ale celorlalt ¸i atomi se scriu cu majuscule. Indiferent de tipul lor.14. pentru a putea fi folosite variabilele trebuie declarate ¸ si. • Declararea variabilelor: Tip numeVariabila. c4=’a’. Evident. eventual. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. declarate ˆ ın interiorul unei clase. long numarElemente = 12345678L. Convent ¸ia de numire a variabilelor ˆ ın Java include. MAXIM = 10.. int valoare = 100.22 CAPITOLUL 1.4. vizibile pentru toate metodele clasei respective cˆ at ¸ si pentru alte clase ˆ ın funct ¸ie de nivelul lor de acces (vezi ”Declararea variabilelor membre”). Exemple: final double PI = 3.2 Variabile Variabilele pot fi de tip primitiv sau referint ¸e la obiecte (tip referint ¸˘ a). urm˘ atoarele criterii: • variabilele finale (constante) se scriu cu majuscule. variabila2[=valoare2]. char c1=’j’. Variabile membre. • Declararea constantelor: final Tip numeVariabila.

//incorect • Nu este permis˘ a ascunderea unei variabile: . vizibile doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. } try { a = b/c.println(e. i++) { //domeniul de vizibilitate al lui i } i = 101. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE b. public void metoda(int b) { a = b.getMessage()). i<100. declarate ˆ ıntr-un bloc de cod. Parametrii de la tratarea except ¸iilor (vezi ”Tratarea except ¸iilor”).4. declarate ˆ ıntr-o metod˘ a. Parametri metodelor. d < 10. for(int d=0. r˘ amˆ an locale corpului ciclului: for(int i=0. Variabile locale.err. } } } Observatii: • Variabilele declarate ˆ ıntr-un for. vizibili doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. e. } catch(ArithmeticException e) { System. int c = 10.1. class Exemplu { //Fiecare variabila corespunde situatiei data de numele ei //din enumerarea de mai sus int a. vizibile doar ˆ ın blocul respectiv. Variabile locale. 23 c. d++) { c --. d.

switch-case • Instruct ¸iuni de salt: for.24 CAPITOLUL 1.. do-while • Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor: try-catch-finally. throw • Alte instruct ¸iuni: break. continue. break. } switch-case switch (variabila) { case valoare1: .. { int x=2.1 if-else Instruct ¸iuni de decizie if (expresie-logica) { ... } if (expresie-logica) { .. //incorect } 1. INTRODUCERE ˆ IN JAVA int x=1. } else { .5. case valoare2: .. while..5 Controlul execut ¸iei Instruct ¸iunile Java pentru controlul execut ¸iei sunt foarte asem˘ an˘ atoare celor din limbajul C ¸ si pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın urm˘ atoarele categorii: • Instruct ¸iuni de decizie: if-else. return.. label: 1.

. expresie-logica. pas-iteratie) { //Corpul buclei } for(int i=0. } Atˆ at la init ¸ializare cˆ at ¸ si ˆ ın pasul de iterat ¸ie pot fi mai multe instruct ¸iuni desp˘ art ¸ite prin virgul˘ a. } while (expresie-logica)....5... .. break. } 25 Variabilele care pot fi testate folosind instruct ¸iunea switch nu pot fi decˆ at de tipuri primitive.. i++. CONTROLUL EXECUT ¸ IEI .. 1.. i < 100 && j > 0. default: .2 for Instruct ¸iuni de salt for(initializare.1. } do-while do { . j=100 ... while while (expresie-logica) { .5. . j--) { .

ca ˆ ınexemplul de mai jos: i=0.println("j="+j). eventual.6 1. se pot defini totu¸ si etichete folosite ˆ ın expresii de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta. returneaz˘ a o valorare. 1. • numeEticheta: : Define¸ ste o etichet˘ a. j=0. respectiv throw ¸ si vor fi tratate ˆ ın capitolul ”Except ¸ii”.4 Alte instruct ¸iuni • break: p˘ ar˘ ase¸ ste fort ¸at corpul unei structuri repetitive. if (j==7) break eticheta.1 Vectori Crearea unui vector Crearea unui vector presupune realizarea urm˘ atoarelor etape: . } 1. De¸ si ˆ ın Java nu exist˘ a goto. while (j < 10) { j++.5. utile pentru a controla punctul de ie¸ sire dintr-o structur˘ a repetitiv˘ a.6.out.out.26 CAPITOLUL 1. } i++. • continue: termina fort ¸at iterat ¸ia curent˘ a a unui ciclu ¸ si trece la urm˘ atoarea iterat ¸ie. eticheta: while (i < 10) { System.println("i="+i). System.5. if (j==5) continue eticheta.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor Instruct ¸iunile pentru tratarea except ¸iilor sunt try-catch-finally. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. • return [valoare]: termin˘ a o metod˘ a¸ si.

unde nrElemente reprezint˘ a num˘ arul maxim de elemente pe care le poate avea vectorul. Instant ¸ierea unui vector se va face printr-o expresie de genul: numeVector = new Tip[nrElemente]. //aloca spatiu pentru 10 caractere: 20 octeti Declararea ¸ si instant ¸ierea unui vector pot fi f˘ acute simultan astfel: Tip[] numeVector = new Tip[nrElemente]. • Instant ¸ierea Declararea unui vector nu implic˘ a¸ si alocarea memoriei necesare pentru ret ¸inerea elementelor.1. ˆ ınainte de toate. String adrese[]. numit˘ a¸ si instant ¸ierea vectorului.Pentru a putea utiliza un vector trebuie. v = new int[10].6. Acest lucru se face prin expresii de forma: Tip[] numeVector. unde prin dimensiune(T ip) am notat num˘ arul de octet ¸i pe care se reprezint˘ a tipul respectiv. VECTORI 27 • Declararea vectorului . ca ˆ ın exemplele de mai jos: int[] intregi. . sau Tip numeVector[]. //aloca spatiu pentru 10 intregi: 40 octeti c = new char[10]. Operat ¸iunea de alocare a memoriei. se realizeaz˘ aˆ ıntotdeauna prin intermediul operatorului new. In urma instant ¸ierii vor fi alocat ¸i: nrElemente ∗ dimensiune(T ip) octet ¸i necesari memor˘ arii elementelor din vector. sa-l declar˘ am.

"Verde"}. De exemplu. matrice[i] este linia i a matricii ¸ si reprezint˘ a un vector cu nrColoane elemente iar matrice[i][j] este elementul de pe linia i ¸ si coloana j . //ilegal //corect 1.6.2 Tablouri multidimensionale In Java tablourile multidimensionale sunt de fapt vectori de vectori. // m[0].3 Dimensiunea unui vector Cu ajutorul variabilei length se poate afla num˘ arul de elemente al unui vector. int []a = new int[5].28 CAPITOLUL 1. crearea ¸ si instant ¸ierea unei matrici vor fi realizate astfel: Tip matrice[][] = new Tip[nrLinii][nrColoane]. deci pozit ¸iile unui vector cu n elemente vor fi cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si n − 1. acesta poate fi init ¸ializat. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Init ¸ializarea (opt ¸ional) Dup˘ a declararea unui vector. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se doar prin intermediul opearatorului new. In acest caz instant ¸ierea nu mai trebuie facut˘ a explicit. String culori[] = {"Rosu".length are valoarea 5 int m[][] = new int[5][10]. // a. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se automat ˆ ın funct ¸ie de num˘ a rul de elemente cu care se init ¸ializeaz˘ a vectorul. int v[] = new int[10]. ˆ ın care este ret ¸inut num˘ arul maxim de elemente al vectorului. . 6. 1. "Galben". int []factorial = {1.length are valoarea 10 Pentru a ˆ ınt ¸elege modalitatea de folosire a lui length trebuie ment ¸ionat c˘ a fiecare vector este de fapt o instant ¸˘ a a unei clase iar length este o variabil˘ a public˘ a a acelei clase.6. 2. 120}. int v[10]. 1. 24. adic˘ a elementele sale pot primi ni¸ ste valori init ¸iale. Primul indice al unui vector este 0. evident dac˘ a este cazul pentru a¸ sa ceva. Nu sunt permise construct ¸ii de genul Tip numeVector[nrElemente].

4 Copierea vectorilor Copierea elementelor unui vector a ˆ ıntr-un alt vector b se poate face. a. int a[] = {1.clasa Arrays In Java s-a pus un accent deosebit pe implementarea unor structuri de date ¸ si algoritmi care s˘ a simplifice proceseul de crearea a unui algoritm.1.sorteaz˘ a ascendent un vector. fie cu ajutorul metodei System. ca ˆ ın exemplele de mai jos. 0.6. int b[] = new int[4].util. 2. i++) b[i] = a[i]. fie element cu element. java.length).Arrays ofer˘ a diverse metode foarte utile ˆ ın lucrul cu vectori cum ar fi: • sort . 4. b. 4} • binarySearch . int v[]={3.6.5 Sortarea vectorilor . 3. 4}.length.6. 2}. // Varianta 2 System. de complexitate O(n log (n)). folosind un algoritm de tip QuickSort performant. programatorul trebuind s˘ a se concentreze pe aspectele specifice problemei abordate. o atribuire de genul b = a are alt˘ a semnificat ¸ie decˆ at copierea elementelor lui a ˆ ın b ¸ si nu poate fi folosit˘ aˆ ın acest scop. // Varianta 1 for(int i=0. 3.util. // Nu are efectul dorit b = a. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. 1.sort(v). . Dup˘ a cum vom vedea.arraycopy(a.Arrays. 0. i<a. 1. 2.arraycopy.c˘ autarea binar˘ a a unei anumite valori ˆ ıntr-un vector sortat. Clasa java. VECTORI 29 1.

cum ar fi: append.7 S ¸ iruri de caractere In Java. Diferent ¸a principal˘ aˆ ıntre aceste clase este c˘ a StringBuffer pune la dispozit ¸ie metode pentru modificarea cont ¸inutului ¸ sirului. ale c˘ aror elemente au tipul Object. 1. ’c’}. char data[] = {’a’. delete. reverse. 1. cea mai folosit˘ a modalitate de a lucra cu ¸ siruri este prin intermediul clasei String. String s = new String(data). Clasa StringBuffer va fi utilizat˘ a predominant ˆ ın aplicat ¸ii dedicate proces˘ arii textelor cum ar fi editoarele de texte. . Dac˘ a un ¸ sir de caractere este constant (nu se dore¸ ste schimbarea cont ¸inutului s˘ a pe parcursul execut ¸iei programului) atunci el va fi declarat de tipul String. Observat ¸i prima variant˘ a de declarare a ¸ sirului s din exemplul de mai sus . altfel va fi declarat de tip StringBuffer.util. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • equals . cea mai folosit˘ a . care are ¸ si unele particularit˘ a¸ ti fat ¸˘ a de restul claselor menite s˘ a simplifice cˆ at mai mult folosirea ¸ sirurilor de caractere.atribuie fiec˘ arui element din vector o valoare specificat˘ a. un ¸ sir de caractere poate fi reprezentat printr-un vector format din elemente de tip char.testarea egalit˘ a¸ tii valorilor a doi vectori (au acelea¸ si num˘ ar de elemente ¸ si pentru fiecare indice valorile corespunz˘ atoare din cei doi vectori sunt egale) • fill . un obiect de tip String sau un obiect de tip StringBuffer.de altfel. String s = new String("abc"). Uzual.6. insert. Astfel de obiecte descriu vectori eterogeni.30 CAPITOLUL 1. ’b’.care prezint˘ a o particularitate a clasei String fat ¸a de restul claselor Java referitoare la instant ¸ierea obiectelor sale. Exemple echivalente de declarare a unui ¸ sir: String s = "abc".6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni Implement˘ ari ale vectorilor cu num˘ ar variabil de elemente sunt oferite de clase specializate cum ar fi Vector sau ArrayList din pachetul java. ¸ si vor fi studiat ¸i ˆ ın capitolul ”Colect ¸ii”.

append("a").8. S ¸ irul s=1+2+"a"+1+2 va avea valoarea "3a12". cel de concatenare a ¸ sirurilor.˘ 31 1. ceea ce execut˘ a compilatorul atunci cˆ and ˆ ıntˆ alne¸ ste o secvent ¸˘ a de genul String x = "a" + 1 + "b" este: String x = new StringBuffer(). deoarece unele sisteme de operare. primul + fiind operatorul matematic de adunare iar al doilea +. String x = "a" + 1 + "b" Pentru a l˘ amuri put ¸in lucrurile. String s1 = "abc" + "xyz". operatorul de concatenare + este extrem de flexibil. Mai jos.8 1.append(1). append("b"). folosind metoda append. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA Concatenarea ¸ sirurilor de caractere se face prin intermediul operatorului + sau. sunt cˆ ateva exemple: System. 1. . ˆ ın sensul c˘ a permite concatenarea ¸ sirurilor cu obiecte de orice tip care au o reprezentare de tip ¸ sir de caractere. ˆ ın cazul ¸ sirurilor de tip StringBuffer. cum ar fi Mac OS.out. String s3 = s1 + s2.print("Vectorul v are" + v.length + " elemente").toString() Atent ¸ie ˆ ıns˘ a la ordinea de efectuare a operat ¸iilor. nu au ˆ ın mod normal linie de comand˘ a. Atent ¸ie Programele care folosesc argumente de la linia de comand˘ a nu sunt 100% pure Java.1 Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a Transmiterea argumentelor O aplicat ¸ie Java poate primi oricˆ ate argumente de la linia de comanda ˆ ın momentul lans˘ arii ei. Aceste argumente sunt utile pentru a permite utilizatorului s˘ a specifice diverse opt ¸iuni legate de funct ¸ionarea aplicat ¸iei sau s˘ a furnizeze anumite date init ¸iale programului.8. String s2 = "123". In Java.

fiind specificate dup˘ a numele aplicat ¸iei ¸ si separate prin spat ¸iu.txt". argumentele trebuie separate prin spat ¸ii iar dac˘ a unul dintre argumente cont ¸ine spat ¸ii. argn] In cazul ˆ ın care sunt mai multe. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Argumentele de la linia de comand˘ a sunt introduse la lansarea unei aplicat ¸ii. De exemplu. pentru a afla num˘ arul de argumente primite de program este suficient s˘ a afl˘ am dimensiunea vectorului args prin intermediul atributului length: .8. Evident. o aplicat ¸ie poate s˘ a nu primeasc˘ a nici un argument sau poate s˘ a ignore argumentele primite de la linia de comand˘ a.txt vectorul args va cont ¸ine un singur element pe prima s˘ a pozit ¸ie: args[0]="persoane. s˘ a presupunem c˘ a aplicat ¸ia Sortare ordoneaz˘ a lexicografic (alfabetic) liniile unui fi¸ sier ¸ si prime¸ ste ca argument de intrare numele fi¸ sierului pe care s˘ a ˆ ıl sorteze.txt". In cazul apelului java Sortare persoane. transmite programului argumentele specificate sub forma unui vector de ¸ siruri. formatul general pentru lansarea unei aplicat ¸ii care prime¸ ste argumente de la linia de comand˘ a este: java NumeAplicatie [arg0 arg1 . Acesta este primit de aplicat ¸ie ca parametru al metodei main. Pentru a ordona fi¸ sierul "persoane. ˆ ın cazul ˆ ın care exist˘ a. . Vectoru args este instant ¸iat cu un num˘ ar de elemente egal cu num˘ arul argumentelor primite de la linia de comand˘ a.32 CAPITOLUL 1.txt A¸ sadar. A¸ sadar. aplicat ¸ia va fi lansat˘ a astfel: java Sortare persoane.2 Primirea argumentelor In momentul lans˘ arii unei aplicat ¸ii interpretorul parcurge linia de comand˘ a cu care a fost lansat˘ a aplicat ¸tia ¸ si. . atunci el trebuie pus ˆ ıntre ghilimele. 1. Reamintim c˘ a formatul metodei main din clasa principal˘ a este: public static void main (String args[]) Vectorul args primit ca parametru de metoda main va cont ¸ine toate argumentele transmise programului de la linia de comand˘ a.

} In cazul ˆ ın care aplicat ¸ia presupune existent ¸a unor argumente de la linia de comand˘ a.length.length .out. //valoare implicita System. adic˘ a a clasei ˆ ın care se gase¸ ste metoda main. i++) System.length == 0) { System.println(args[i]).out. .exit(-1). S˘ a consider˘ aˆ ın continuare un exemplu simplu ˆ ın care se dore¸ ste afi¸ sarea pe ecran a argumentelor primite de la linia de comand˘ a: public class Afisare { public static void main (String[] args) { for (int i = 0. else prenume = "".8. //termina aplicatia } String nume = args[0].println("Numar insuficient de argumente!"). } } Spre deosebire de limbajul C. este necesar s˘ a test˘ am dac˘ a programul a primit argumentele de la linia de comand˘ a necesare pentru funct ¸ionarea sa ¸ si.out. //exista sigur String prenume. ca ˆ ın exemplul de mai jos: public class Salut { public static void main (String args[]) { if (args.˘ 33 1.println("Salut " + nume + " " + prenume). i < args. if (args. System. vectorul primit de metoda main nu cont ¸ine pe prima pozit ¸ie numele aplicat ¸iei. vor ap˘ area except ¸ii (erori) de tipul ArrayIndexOutOfBoundsException. ˆ ıntrucˆ at ˆ ın Java numele aplicat ¸iei este chiar numele clasei principale. s˘ a afi¸ seze un mesaj de avertizare sau s˘ a foloseasc˘ a ni¸ ste valori implicite. ˆ ın caz contrar.length >= 1) prenume = args[1]. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA public static void main (String args[]) { int numarArgumente = args. ˆ ıns˘ a acestea nu au fost transmise programului la lansarea sa. Din acest motiv.

5" "2" //ridica 1. etc.3 Argumente numerice Argumentele de la linia de comand˘ a sunt primite sub forma unui vector de ¸ siruri (obiecte de tip String). Double. System. } } Metodele de tipul parseTipNumeric pot produce except ¸ii (erori) de tipul NumberFormatException ˆ ın cazul ˆ ın care ¸ sirul primit ca parametru nu reprezint˘ a un numar de tipul respectiv. c˘ a aplicat ¸ia Power ridic˘ a un numar real la o putere ˆ ıntreag˘ a. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”.parseDouble(args[0]). INTRODUCERE ˆ IN JAVA Un apel de genul java Afisare Hello Java va produce urm˘ atorul rezultat (aplicat ¸ia a primit 2 argumente): Hello Java Apelul java Afisare "Hello Java" va produce ˆ ıns˘ a alt rezultat (aplicat ¸ia a primit un singur argument): Hello Java 1. In cazul ˆ ın care unele dintre acestea reprezint˘ a valori numerice ele vor trebui convertite din ¸ siruri ˆ ın numere. int putere = Integer.pow(numar.8.out. putere)).parseInt(args[1]).34 } } CAPITOLUL 1. argumentele fiind trimise de la linia de comand˘ a sub forma: java Power "1. Acest lucru se realizeaz˘ a cu metode de tipul parseTipNumeric aflate ˆ ın clasa corespunzatoare tipului ˆ ın care vrem s˘ a facem conversia: Integer. Float. .println("Rezultat=" + Math. S˘ a consider˘ am.5 la puterea 2 Conversia celor dou˘ a argumente ˆ ın numere se va face astfel: public class Power { public static void main(String args[]) { double numar = Double. de exemplu.

NumeClasa numeObiect. crearea obiectelor se realizeaz˘ a prin instant ¸ierea unei clase ¸ si implic˘ a urm˘ atoarele lucruri: • Declararea Presupune specificarea tipului acelui obiect. ˆ ın sensul c˘ a imediat dup˘ a alocarea memoriei ca efect al operatorului new este apelat constructorul specificat. • Instant ¸ierea Se realizeaz˘ a prin intermediul operatorului new ¸ si are ca efect crearea efectiv˘ a a obiectului cu alocarea spat ¸iului de memorie corespunz˘ ator. cu alte cuvinte specificarea clasei acestuia (vom vedea c˘ a tipul unui obiect poate fi ¸ si o interfat ¸˘ a).1 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect Crearea obiectelor In Java. Mai general. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea apar sub forma: 35 . numeObiect = new NumeClasa(). ca ˆ ın orice limbaj de programare orientat-obiect. • Init ¸ializarea Se realizeaz˘ a prin intermediul constructorilor clasei respective.1. Init ¸ializarea este de fapt parte integrant˘ a a procesului de instant ¸iere. Parantezele rotunde de dup˘ a numele clasei indic˘ a faptul c˘ a acolo este de fapt un apel la unul din constructorii clasei ¸ si nu simpla specificare a numelui clasei.Capitolul 2 Obiecte ¸ si clase 2.

Dup˘ a cum observ˘ am ˆ ın al doilea caz. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea obiectului pot ap˘ area pe aceea¸ si linie (cazul cel mai uzual): Rectangle patrat = new Rectangle(0. r2. caz ˆ ın care etapa de declarare a referint ¸ei obiectului nu mai este prezent˘ a: Rectangle patrat = new Rectangle(new Point(0. clasa Rectangle are urm˘ atorii constructori: public public public public public public Rectangle() Rectangle(int latime.0). 100. Obiecte anonime Este posibil˘ a¸ si crearea unor obiecte anonime care servesc doar pentru init ¸ializarea altor obiecte. In primul caz Rectangle() este un apel c˘ atre constructorul clasei Rectangle care este responsabil cu init ¸ializarea obiectului cu valorile implicite. 100)). int inaltime) Rectangle(Point origine. cu condit ¸ia s˘ a existe un constructor al clasei respective care s˘ a accepte parametrii respectivi. ˆ ın care declar˘ am ¸ si instant ¸iem dou˘ a obiecte din clasa Rectangle. Dimension dimensiune) Declararea. . new Dimension(100. r1 = new Rectangle(). int y. De exemplu. Rectangle r1. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. int latime. definite de coordonatele colt ¸ului stˆ anga sus (originea) ¸ si l˘ a¸ timea.36 CAPITOLUL 2. Fiecare clas˘ a are un set de constructori care se ocup˘ a cu init ¸ializare obiectelor nou create. int inaltime) Rectangle(int x. 100. init ¸ializarea se poate face ¸ si cu anumit ¸i parametri. clas˘ a ce descrie suprafet ¸e grafice rectangulare. 100). int latime. respectiv ˆ ın˘ alt ¸imea. 200). OBIECTE S ¸ I CLASE numeObiect = new NumeClasa([argumente constructor]). 0. 0. r2 = new Rectangle(0. int inaltime) Rectangle(Point origine) Rectangle(Point origine.

patrat. In schimb. 100. Rectangle patrat. CICLUL DE VIAT ¸A 37 Spat ¸iul de memorie nu este pre-alocat Declararea unui obiect nu implic˘ a sub nici o form˘ a alocarea de spat ¸iu de memorie pentru acel obiect.variabila De exemplu clasa Rectangle are variabilele publice x. pentru fiecare variabil˘ a care descrie starea . 0. 20).2 Folosirea obiectelor Odat˘ a un obiect creat.˘ AL UNUI OBIECT 2.1. Aceste lucruri se realizeaza prin aflarea sau schimbarea valorilor variabilelor sale. Alocarea memoriei se face doar la apelul operatorului new. el poate fi folosit ˆ ın urm˘ atoarele sensuri: aflarea unor informat ¸ii despre obiect.origin = new Point(10. //schimba originea patrat.1. height. //schimba originea Accesul la variabilele unui obiect se face ˆ ın conformitate cu drepturile de acces pe care le ofer˘ a variabilele respective celorlalte clase.setSize(200. Rectangle patrat = new Rectangle(0.println(patrat.y = 20. 0. (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) Apelul unei metode se face prin obiect. patrat. 100. patrat. Aflarea valorilor acestor variabile sau schimbarea lor se face prin construct ¸ii de genul: Rectangle patrat = new Rectangle(0. 300). width. schimbarea st˘ arii sale sau executarea unor act ¸iuni. //Eroare . respectiv prin apelarea metodelor sale.x = 10. y. 200). Referirea valorii unei variabile se face prin obiect. origin. System.width). Programarea orientat˘ a obiect descurajeaz˘ a folosirea direct˘ a a variabilelor unui obiect deoarece acesta poate fi adus ˆ ın st˘ ari inconsistente (ireale). //schimba originea patrat.lipseste instantierea 2. //schimba dimensiunea Se observ˘ a c˘ a valorile variabilelor pot fi modificate indirect prin intermediul metodelor sale.setLocation(10.x = 10.metoda([parametri]).out. //afiseaza 100 patrat. 20). 200).

de exemplu la terminarea metodei ˆ ın care ea a fost declarat˘ a.getter ¸ si au numele de forma setVariabila. Cum funct ¸ioneaz˘ a colectorul de gunoaie ? Colectorul de gunoaie este un proces de prioritate scazut˘ a care se execut˘ a periodic. dac˘ a atribuim variabilei respective valoare null. prescurtat gc. Dup˘ a ce toate obiectele au fost parcurse.3 Distrugerea obiectelor Multe limbaje de programare impun ca programatorul s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a obiectelor create ¸ si s˘ a le distrug˘ aˆ ın mod explicit atunci cˆ and nu mai este nevoie de ele. -200). sau metode setter . Practica a demonstrat c˘ a aceast˘ a tehnic˘ a este una din principalele furnizoare de erori ce duc la funct ¸ionarea defectuoas˘ a a programelor. ˆ ın momentul rul˘ arii unui program.38 CAPITOLUL 2. Acest proces pus la dispozit ¸ie de platforma Java de lucru se nume¸ ste garbage collector (colector de gunoi). //stare inconsistenta patrat. atunci cˆ and variabila respectiv˘ a iese din domeniul s˘ au de vizibilitate. simultan cu interpretorul Java. Acestea se numesc metode de accesare.width = -100. respectiv getVariabila. patrat. In Java programatorul nu mai are responsabilitatea distrugerii obiectelor sale ˆ ıntrucˆ at. Referint ¸ele (care sunt de fapt variabile) sunt distruse dou˘ a moduri: • natural. scaneaz˘ a dinamic memoria ocupat˘ a de programul Java aflat ˆ ın execut ¸ie ¸ si marcheaz˘ a acele obiecte care au referint ¸e directe sau indirecte.1. . • explicit. Un obiect este eliminat din memorie de procesul de colectare atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a la acesta. cu alte cuvinte s˘ a administreze singur memoria ocupat˘ a de obiectele sale.setSize(-100. cele care au r˘ amas nemarcate sunt eliminate automat din memorie. ruleaz˘ a¸ si un proces care se ocup˘ a cu distrugerea obiectelor care nu mai sunt folosite. OBIECTE S ¸ I CLASE obiectului trebuie s˘ a existe metode care s˘ a permit˘ a schimbarea/aflarea valorilor variabilelor sale. //metoda setter //metoda setSize poate sa testeze daca noile valori sunt //corecte si sa valideze sau nu schimbarea lor 2.

2. cealalt˘ a modalitate fiind prin intermediul interfet ¸elor.. distruge referint ¸ele c˘ atre alte obiecte (pentru a u¸ ssura sarcina colectorului de gunoaie). CREAREA CLASELOR 39 Apelul metodei gc din clasa System sugereaz˘ a ma¸ sinii virtuale Java s˘ a ”depun˘ a eforturi” ˆ ın recuperarea memoriei ocupate de obiecte care nu mai sunt folosite. ˆ ın timpul finaliz˘ arii un obiect ˆ ı¸ si inchide fisierele ¸ si socket-urile folosite.2. Interfata2 ..2 2. etc. Codul pentru finalizarea unui obiect trebuie scris ˆ ıntr-o metod˘ a special˘ a numita finalize a clasei ce descrie obiectul respectiv. ]] { // Corpul clasei } A¸ sadar.2. Finalizare Inainte ca un obiect s˘ a fie eliminat din memorie. procesul gc d˘ a acelui obiect posibilitatea ”s˘ a curet ¸e dup˘ a el”. Uzual.1 Crearea claselor Declararea claselor Clasele reprezint˘ a o modalitate de a introduce noi tipuri de date ˆ ıntr-o aplicat ¸ie Java. Ace¸ stia sunt: . Metoda finalize nu are rolul de a distruge obiectul ci este apelat˘ a automat ˆ ınainte de eliminarea obiectului respectiv din memorie. f˘ ar˘ a a fort ¸a ˆ ıns˘ a pornirea procesului. Declararea unei clase respect˘ a urm˘ atorul format general: [public][abstract][final]class NumeClasa [extends NumeSuperclasa] [implements Interfata1 [. prima parte a declarat ¸iei o ocup˘ a modificatorii clasei. 2. (vezi ”Clasa Object”) Atent ¸ie Nu confundati metoda finalize din Java cu destructorii din C++. apelˆ and metoda de finalizare a obiectului respectiv.

O clas˘ a declarat˘ a cu public poate fi folosit˘ a din orice alt˘ a clas˘ a. indiferent de pachetul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste.2. – programare ˆ ın spririt orientat-obiect: O clasa ”perfect˘ a” nu trebuie s˘ a mai aib˘ a subclase. o clas˘ a poate avea oricˆ ati mo¸ stenitori (subclase). fiind foarte important˘ aˆ ın modul de lucru cu obiecte si structuri de date ˆ ın Java. dac˘ a este cazul. Dup˘ a numele clasei putem specifica. dar tipul exact al unui obiect nu poate fi aflat cu exactitate decat ˆ ın momentul executiei. faptul c˘ a respectiva clas˘ a este subclas˘ a a unei alte clase cu numele NumeSuperclasa sau/¸ si c˘ a implementeaz˘ a una sau mai multe interfet ¸e. ale c˘ aror nume trebuie separate prin virgul˘ a. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) • final Declar˘ a c˘ a respectiva clas˘ a nu poate avea subclase. O clas˘ a abstract˘ a nu poate fi instant ¸iat˘ a. de unde rezult˘ a c˘ a mult ¸imea tuturor claselor definite ˆ ın Java poate fi vazut˘ a ca un arbore. fiind folosit˘ a doar pentru a crea un model comun pentru o serie de subclase. Declarare claselor finale are dou˘ a scopuri: – securitate: unele metode pot a¸ stepta ca parametru un obiect al unei anumite clase ¸ si nu al unei subclase. . A¸ sadar. toate clasele din directorul curent sunt considerate a fi ˆ ın acela¸ si pachet). ceea ce ˆ ıneamn˘ a c˘ a o clas˘ a poate avea un singur p˘ arinte (superclas˘ a). Evident. Java permite doar mo¸ stenirea simpl˘ a. r˘ ad˘ acina acestuia fiind clasa Object. ˆ ın felul acesta nu s-ar mai putea realiza obiectivul limbajului Java ca un program care a trecut compilarea s˘ a nu mai fie susceptibil de nici o eroare.40 CAPITOLUL 2. Object este singura clas˘ a care nu are p˘ arinte. o clas˘ a poate fi folosit˘ a doar de clasele aflate ˆ ın acela¸ si pachet(libr˘ arie) cu clasa respectiv˘ a (dac˘ a nu se specific˘ a un anume pachet. 2. • abstract Declar˘ a o clas˘ a abstract˘ a (¸ sablon).2 Extinderea claselor Spre deosebire de alte limbaje de programare orientate-obiect. OBIECTE S ¸ I CLASE • public Implicit.

init ¸ializarea variabilelor de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca variabile membre). • Declararea ¸ si implementarea metodelor de instant ¸a ¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca metode membre)..} // A este superclasa clasei B // B este o subclasa a clasei A 41 O subclas˘ a mo¸ stene¸ ste de la p˘ arintele s˘ au toate variabilele ¸ si metodele care nu sunt private.2. CREAREA CLASELOR Extinderea unei clase se realizeaz˘ a folosind cuvˆ antul cheie extends: class B extends A {. urmˆ and ca implementare s˘ a fie facut˘ aˆ ın afara ei. eventual. Cont ¸inutul acestuia este format din: • Declararea ¸ si. int metoda2() { // Implementare } } A::metoda1() { // Implementare } . 2. • Declararea ¸ si implementarea constructorilor. • Declararea unor clase imbricate (interne)..2. Implementarea metodelor unei clase trebuie s˘ a se fac˘ a obligatoriu ˆ ın corpul clasei.3 Corpul unei clase Corpul unei clase urmeaz˘ a imediat dup˘ a declararea clasei ¸ si este cuprins ˆ ıntre acolade. // C++ class A { void metoda1().2. Spre deosebire de C++. nu este permis˘ a doar declararea metodei ˆ ın corpul clasei.

f˘ ar˘ a a exista posibilitatea aparit ¸iei vreunei ambiguit˘ a¸ ti din punctul de vedere al compilatorului. 2. void A() {}. care poate fi chiar numele clasei.42 // Java class A { void metoda1(){ // Implementare } void metoda2(){ // Implementare } } CAPITOLUL 2. Acest lucru este ˆ ıns˘ a total nerecomandat dac˘ a ne gˆ andim din perspectiva lizibilit˘ a¸ tii (clarit˘ a¸ tii) codului. dovedind un stil ineficient de progamare. class A { int A. class NumeClasa { [modificatori] NumeClasa([argumente]) { // Constructor . // Corect pentru compilator // Nerecomandat ca stil de programare } Atent ¸ie Variabilele ¸ si metodele nu pot avea ca nume un cuvˆ ant cheie Java.2.4 Constructorii unei clase Constructorii unei clase sunt metode speciale care au acela¸ si nume cu cel al clasei. OBIECTE S ¸ I CLASE Variabilele unei clase pot avea acela¸ si nume cu metodele clasei. nu returneaz˘ a nici o valoare ¸ si sunt folosit ¸i pentru init ¸ializarea obiectelor acelei clase ˆ ın momentul instant ¸ierii lor.

double y1. } Dreptunghi() { // Constructor fara argumente x=0. Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a atunci cˆ and sunt implementat ¸i mai mult ¸i constructori pentru o clas˘ a. double h1) { // Constructor cu doua argumente x=0.println("Instantiere dreptunghi"). Mai eficient. care apeleaz˘ a constructorul corespunz˘ ator (ca argumente) al clasei respective. h=h1.out. y=y1. w=w1.println("Instantiere dreptunghi"). h=0.println("Instantiere dreptunghi"). In cazul ˆ ın care dorim s˘ a apel˘ am explicit constructorul unei clase folosim expresia this( argumente ). ˆ ın funct ¸ie de num˘ arul parametrilor cu care este apelat constructorul. Dreptunghi(double x1. S˘ a consider˘ am ca exemplu declararea unei clase care descrie not ¸iunea de dreptunghi ¸ si trei posibili constructori pentru aceasta clas˘ a. y=0. h=h1.out. f˘ ar˘ a .2.2. System. y. } Dreptunghi(double w1. h. In felul acesta sunt permise diverse tipuri de init ¸ializ˘ ari ale obiectelor la crearea lor. y=0. System. w. CREAREA CLASELOR } } 43 O clas˘ a poate avea unul sau mai mult ¸i constructori care trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a difere prin lista de argumente primite. w=0. w=w1. pentru a nu repeta secvent ¸ele de cod scrise deja la constructorii cu mai multe argumente (mai generali). double w1. class Dreptunghi { double x. double h1) { // Cel mai general constructor x=x1. System.out. } } Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect.

y=y1. 0). w=w1. derivat˘ a din clasa Dreptunghi: class Patrat extends Dreptunghi { Patrat(double x. clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: class Dreptunghi { double x. } Dreptunghi(double w1. w. // Apelam constructorul superclasei } } Atent ¸ie Apelul explcit al unui constructor nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-un alt constructor si trebuie s˘ a fie prima instruct ¸iune din constructorul respectiv. double h1) { // Implementam doar constructorul cel mai general x=x1. 0. double y. h=h1. . w1.out. y. d). Dreptunghi(double x1. // Apelam constructorul cu 4 argumente } Dreptunghi() { this(0.println("Instantiere dreptunghi"). // Apelam constructorul cu 2 argumente } } Dintr-o subclas˘ a putem apela explicit constructorii superclasei cu expresia super( argumente ). double h1) { this(0.44 CAPITOLUL 2. double y1. System. h. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clasa Patrat. double w1. h1). y. OBIECTE S ¸ I CLASE a repeta acelea¸ si secvent ¸e de cod ˆ ın tot ¸i constructorii (cum ar fi afi¸ sarea mesajului ”Instantiere dreptunghi”). double d) { super(x. d.

c = new Cerc(). // Constructor cu 3 argumente Cerc(double x. // Nici un constructor } class Cerc { double x. } S˘ a consider˘ am acum dou˘ a instant ¸ieri ale claselor de mai sus: Dreptunghi d = new Dreptunghi(). In cazul ˆ ın care scriem o clas˘ a care nu are declarat nici un constructor. 0. h. Deci prezent ¸a constructorilor ˆ ın corpul unei clase nu este obligatorie. fiecare constructor al clasei fiu va trebui s˘ a aib˘ a un constructor cu aceea¸ si signatur˘ a ˆ ın p˘ arinte sau s˘ a apeleze explicit un constructor al clasei extinse folosind expresia super([argumente]). 100). instant ¸ierea unui obiect din clasa extins˘ a implic˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa p˘ arinte. double r) { . r. urm˘ atoarele declarat ¸ii de clase: class Dreptunghi { double x.. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o eroare la compilare. double y.. S˘ a consider˘ am. sistemul ˆ ıi creeaz˘ a automat un constructor implicit. atunci constructorul implicit (f˘ ar˘ a nici un argument) nu va mai fi furnizat implicit de c˘ atre sistem.2. // Eroare la compilare ! c = new Cerc(0. w. y. }. y. care are mai mult de un argument. Dac˘ aˆ ıns˘ a scriem un constructor pentru o clas˘ a. // Varianta corecta In cazul mo¸ stenirii unei clase.2. care nu prime¸ ste nici un argument ¸ si care nu face nimic. . ca exemplu. CREAREA CLASELOR 45 Constructorul implicit Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. Din acest motiv. // Corect (a fost generat constructorul implicit) Cerc c.

} C(int x) {super.x = x.46 class A { int x=1. OBIECTE S ¸ I CLASE Constructorii unei clase pot avea urm˘ atorii modificatori de acces: public. • public In orice alt˘ a clas˘ a se pot crea instant ¸e ale clasei respective. .} } class C extends A { // Eroare la compilare ! C() {super.x = x.} } class B extends A { // Corect B() {super(2).} B(int x) {super.x = 2. protected. controlˆ and ˆ ın felul acesta diverse aspecte legate de instant ¸ierea clasei respective. • private In nici o alt˘ a clas˘ a nu se pot instant ¸ia obiecte ale acestei clase. private ¸ si cel implicit. • implicit Doar ˆ ın clasele din acela¸ si pachet se pot crea instant ¸e ale clasei respective. O astfel de clas˘ a poate cont ¸ine metode publice (numite ”factory methods”) care s˘ a fie responsabile cu crearea obiectelor. de¸ si acest lucru nu este impus de c˘ atre compilator.5 Declararea variabilelor Variabilele membre ale unei clase se declar˘ a de obicei ˆ ınaintea metodelor.x = x.2. 2. • protected Doar ˆ ın subclase pot fi create obiecte de tipul clasei respective. A(int x) { this.} } CAPITOLUL 2.

} . transient. Declararea unei variabile presupune specificarea urm˘ atoarelor lucruri: • numele variabilei • tipul de date al acesteia • nivelul de acces la acea variabila din alte clase • dac˘ a este constant˘ a sau nu • dac˘ a este variabil˘ a de instant ¸˘ a sau de clas˘ a • alt ¸i modificatori Generic. volatile Exemple de declarat ¸ii de variabile membre: class Exemplu { double x. protected static int n. private (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. private Point p = new Point(10. fiind vizibile ˆ ın toate metodele respectivei clase. CREAREA CLASELOR class NumeClasa { // Declararea variabilelor // Declararea metodelor } 47 Variabilele membre ale unei clase se declar˘ aˆ ın corpul clasei ¸ si nu ˆ ın corpul unei metode. o variabil˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] Tip numeVariabila [ = valoareInitiala ]. protected.2. final.2. unde un modificator poate fi : • un modificator de acces : public. 10). final static long MAX = 100000L. Variabilele declarate ˆ ın cadrul unei metode sunt locale metodei respective. public String s = "abcd".

dup˘ a care ea nu va mai putea fi modificat˘ a. pentru a specifica ce variabile membre ale unui obiect nu particip˘ a la serializare. static int variabilaClasa. • final Indic˘ a faptul c˘ a valoarea variabilei nu mai poate fi schimbat˘ a.14 . Test() { MAX = 100. . Folosirea lui final aduce o flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu constante. cu alte cuvinte este folosit pentru declararea constantelor.. numele variabilelor finale se scriu cu litere mari.141. OBIECTE S ¸ I CLASE S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o variabil˘ a. class Test { final int MAX. PI = 3. // Corect MAX = 200.. (vezi ”Serializarea obiectelor”) . final double PI = 3.48 CAPITOLUL 2. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratati ˆ ıntr-o sect ¸iune separata: ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. ci poate fi specificat˘ a¸ si ulterior ˆ ıntr-un constructor. ˆ ın sensul c˘ a valoarea unei variabile nu trebuie specificat˘ a neap˘ arat la declararea ei (ca ˆ ın exemplul de mai sus). // Eroare la compilare ! Prin convent ¸ie. // Eroare la compilare ! } } • transient Este folosit la serializarea obiectelor. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) int variabilaInstanta . • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o variabil˘ a este variabil˘ a de clas˘ a ¸ si nu de instant ¸˘ a.

utilizate sub form˘ a de metode au rolul de a apela constructorii corespunz˘ atori ca argumente ai clasei curente. } B(int x) { super(x). ˆ ın cadrul unui obiect.6 this ¸ si super Sunt variabile predefinite care fac referint ¸a. Dup˘ a cum am v˘ azut. respectiv ai superclasei class A { int x. System. Este o facilitate avansat˘ a a limbajului Java. } void metoda() { super. } } class B extends A { B() { this(0).out. . la obiectul propriu-zis (this). 2.2.x = x. A() { this(0). } void metoda() { x ++.println(x). respectiv la instant ¸a p˘ arintelui (super). } A(int x) { this.2. Sunt folosite ˆ ın general pentru a rezolva conflicte de nume prin referirea explicit˘ a a unei variabile sau metode membre. CREAREA CLASELOR 49 • volatile Este folosit pentru a semnala compilatorului s˘ a nu execute anumite optimiz˘ ari asupra membrilor unei clase.2.metoda().

(vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) . native.1 Implementarea metodelor Declararea metodelor Metodele sunt responsabile cu descrierea comportamentului unui obiect.println(x).] { // Corpul metodei } unde un modificator poate fi : • un specificator de acces : public.50 System. Generic. TipExceptie2. metodele se pot g˘ asi doar ˆ ın cadrul claselor. O metod˘ a abstract˘ a este o metod˘ a care nu are implementare ¸ si trebuie obligatoriu s˘ a fac˘ a parte dintr-o clas˘ a abstract˘ a. private (vezi ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o metod˘ a este de clas˘ a¸ si nu de instant ¸˘ a. .3 2. } } CAPITOLUL 2. final. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) void metodaInstanta(). protected. synchronized S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o metod˘ a. • abstract Permite declararea metodelor abstracte. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratat ¸i ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a. abstract. Intrucˆ at Java este un limbaj de programare complet orientat-obiect. static void metodaClasa().out. o metod˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] TipReturnat numeMetoda ( [argumente] ) [throws TipExceptie1..3..

Tehnologia care permite acest lucru se nume¸ ste JNI (Java Native Interface) ¸ si permite asocierea dintre metode Java declarate cu native ¸ si metode native scrise ˆ ın limbajele de programare ment ¸ionate.00. Acest lucru este util dac˘ a respectiva metod˘ a are o implementare care nu trebuie schimbat˘ a sub nici o form˘ aˆ ın subclasele ei.3. } }// Eroare la compilare ! • native In cazul ˆ ın care avem o libr˘ arie important˘ a de funct ¸ii scrise ˆ ın alt limbaj de programare. ˆ ın funct ¸ie de notele obt ¸inute la examene.. decˆ at unui singur fir de execut ¸ie.. } . • synchronized Este folosit ˆ ın cazul ˆ ın care se lucreaz˘ a cu mai multe fire de execut ¸ie iar metoda respectiv˘ a gestioneaz˘ a resurse comune. ˆ ın aceea¸ si manier˘ a. fiind critic˘ a pentru consistent ¸a st˘ arii unui obiect. class Student { . acestea pot fi refolosite din programele Java. De exemplu. student ¸ilor unei universit˘ a¸ ti trebuie s˘ a li se calculeze media finala. final float calcMedie(float note[]. float ponderi[]) { .2. float ponderi[]) { return 10. IMPLEMENTAREA METODELOR 51 • final Specific˘ a faptul c˘ a acea metoda nu mai poate fi supradefinit˘ aˆ ın subclasele clasei ˆ ın care ea este definit˘ a ca fiind final˘ a... } class StudentInformatica extends Student { float calcMedie(float note[].. C++ ¸ si limbajul de asamblare. (vezi ”Fire de executie”) . cum ar fi C.. la un moment dat. indiferent de facultatea la care sunt. Are ca efect construirea unui monitor care nu permite executarea metodei.

In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu returneaz˘ a nimic atunci trebuie obligatoriu specificat cuvˆ antul cheie void ca tip returnat: public void afisareRezultat() { System. } Dac˘ a o metod˘ a trebuie s˘ a returneze o valoare acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul instruct ¸iunii return..2. return. // Eroare } int metoda() { .. In general.println("rezultat").52 CAPITOLUL 2. orice atribuire care implic˘ a pierderi de date este tratat˘ a de compilator ca eroare.println("Argument negativ !"). } private void deseneaza(Shape s) { . double radical(double x) { if (x >= 0) return Math. int metoda() { return 1.sqrt(x). OBIECTE S ¸ I CLASE 2. altfel va fi furnizat˘ a o eroare la compilare.2 Tipul returnat de o metod˘ a Metodele pot sau nu s˘ a returneze o valoare la terminarea lor.3. valoarea returnat˘ a la terminarea funct ¸iei trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu acel tip sau un subtip al s˘ au. else { System. // Eroare la compilare // Lipseste return pe aceasta ramura } } In cazul ˆ ın care ˆ ın declarat ¸ia funct ¸iei tipul returnat este un tip primitiv de date.out. care trebuie s˘ a apar˘ aˆ ın toate situat ¸iile de terminare a funct ¸iei.out. Tipul returnat poate fi atˆ at un tip primitiv de date sau o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase.

]) Exemplu: ..) return p. De exemplu...2.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a Signatura unei metode este dat˘ a de numarul ¸ si tipul argumentelor primite de acea metod˘ a.. Tip2 arg2.2. // Corect else return t. // Corect } 2. if (. // Corect } Patrat metoda2( ) { Poligon p = new Poligon(). atunci clasa obiectului returnat trebuie s˘ a coincid˘ a sau s˘ a fie o subclas˘ a a clasei specificate la declararea metodei. fie clasa Poligon ¸ si subclasa acesteia Patrat. Patrat t = new Patrat().3. // Corect } double metoda() { return (float)1. Patrat t = new Patrat().) return p. if (.3. TipReturnat metoda([Tip1 arg1. // Eroare else return t. Poligon metoda1( ) { Poligon p = new Poligon().. Tipul de date al unui argument poate fi orice tip valid al limbajului Java. . atˆ at tip primitiv cˆ at ¸ si tip referint ¸˘ a.. IMPLEMENTAREA METODELOR return (int)1. // Corect } 53 Dac˘ a valoarea returnat˘ a este o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase.

ˆ ıns˘ a pot fi trimise referint ¸e la obiecte care s˘ a cont ¸in˘ a implementarea acelor metode. . Pˆ ana la aparit ¸ia versiunii 1. pentru a fi apelate. OBIECTE S ¸ I CLASE void adaugarePersoana(String nume.5. public Cerc(int x. } } In Java argumentele sunt trimise doar prin valoare (pass-by-value). modific˘ arile f˘ acute ˆ ın cadrul metodei fiind pierdute. Acest lucru ˆ ınseamn˘ a c˘ a metoda recept ¸ioneaz˘ a doar valorile variabilelor primite ca parametri. class Cerc { int x.54 CAPITOLUL 2. this. Numele argumentelor primite trebuie s˘ a difere ˆ ıntre ele ¸ si nu trebuie s˘ a coincid˘ a cu numele nici uneia din variabilele locale ale metodei. la revenirea din metod˘ a variabila are aceea¸ si valoare ca ˆ ınaintea apelului. caz ˆ ın care diferent ¸ierea dintre ele se va face prin intermediul variabile this. Cˆ and argumentul este de tip referint ¸˘ a. int y. metoda nu-i poate schimba valoarea decˆ at local (ˆ ın cadrul metodei). metoda nu poate schimba valoarea referint ¸ei obiectului. int raza) { this. int varsta. A¸ sadar.y = y.x = x. Cˆ and argumentul are tip primitiv de date. ˆ ın Java o metod˘ a nu putea primi un num˘ ar variabil de argumente. Vom analiza ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a modalitate de specificare a unui num˘ ar variabil de argumente pentru o metod˘ a. atunci el trebuie s˘ a fie neaparat de tip referint ¸˘ a. this. float salariu) // String este tip referinta // int si float sunt tipuri primitive Spre deosebire de alte limbaje. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a apelul unei metode trebuia s˘ a se fac˘ a cu specificarea exact˘ a a numarului ¸ si tipurilor argumentelor. raza.raza = raza. ˆ ıns˘ a poate apela metodele acelui obiect ¸ si poate modifica orice variabil˘ a membr˘ a accesibil˘ a. y. dac˘ a dorim ca o metod˘ a s˘ a schimbe starea (valoarea) unui argument primit. Pot ˆ ıns˘ a s˘ a coincid˘ a cu numele variabilelor membre ale clasei. ˆ ın Java nu pot fi trimise ca parametri ai unei metode referint ¸e la alte metode (funct ¸ii).

raza. public void aflaParametri(int valx. . y. public void aflaParametri(Param param) { param. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a le poat˘ a modifica valorile. } class Cerc { private int x. IMPLEMENTAREA METODELOR 55 De exemplu. int valr) { // Metoda nu are efectul dorit! valx = x. int valy. param. // Varianta incorecta: class Cerc { private int x. } } Argumentul param are tip referint ¸˘ a¸ si.y = y. param.2. de¸ si nu ˆ ıi schimb˘ am valoarea (valoarea sa este adresa de memorie la care se gase¸ ste ¸ si nu poate fi schimbat˘ a). metoda nu realizeaz˘ a nimic pentru c˘ a nu poate schimba valorile variabilelor primite ca argumente. s˘ a consider˘ am clasa Cerc descris˘ a anterior ˆ ın care dorim s˘ a implement˘ am o metod˘ a care s˘ a returneze parametrii cercului. Pentru a rezolva lucrul propus trebuie s˘ a definim o clas˘ a suplimentar˘ a care s˘ a descrie parametrii pe care dorim s˘ a-i afl˘ am: // Varianta corecta class Param { public int x. raza.raza = raza. raza.3.x = x. y. In concluzie. valy ¸ si valr ¸ si nu referint ¸e la ele (adresele lor de memorie). valr = raza. valy = y. } } Aceast˘ a metod˘ a nu va realiza lucrul propus ˆ ıntrucˆ at ea prime¸ ste doar valorile variabilelor valx. y.

Metoda de mai jos afi¸ seaz˘ a argumentele primite. care pot fi de orice tip: void metoda(Object . public int getX() { return x.3.. y. metoda("Hello").4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente Incepˆ and cu versiunea 1.println(args[i]). i<args. OBIECTE S ¸ I CLASE putem schimba starea obiectului..5). "Java". 1..56 CAPITOLUL 2. metoda("Hello". ˆ ın funct ¸ie de apelul metodei.x = x. Noutatea const˘ a ˆ ın folosirea simbolului .out. Pentru a afla ˆ ıns˘ a valorile variabilelor care descriu starea unui obiect se folosesc metode de tip getter ˆ ınsot ¸ite de metode setter care s˘ a permit˘ a schimbarea st˘ arii obiectului: class Cerc { private int x. sintaxa unei astfel de metode fiind: [modificatori] TipReturnat metoda(TipArgumente . args) { for(int i=0... } public void setX(int x) { this..5 a limbajului Java. raza. . Varianta de mai sus a fost dat˘ a pentru a clarifica modul de trimitere a argumentelor unei metode. i++) System. } . } 2.... Tipul argumentelor poate fi referint ¸˘ a sau primitiv.. adic˘ a informat ¸ia propriu-zis˘ a cont ¸inut˘ a de acesta.length. exist˘ a posibilitate de a declara metode care s˘ a primeasc˘ a un num˘ ar variabil de argumente.. args) args reprezint˘ a un vector avˆ and tipul specificat ¸ si instant ¸iat cu un num˘ ar variabil de argumente. } .

2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR

57

2.3.5

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor sunt dou˘ a concepte extrem de utile ale program˘ arii orientate obiect, cunoscute ¸ si sub denumirea de polimorfism, ¸ si se refer˘ a la: • supraˆ ıncarcarea (overloading) : ˆ ın cadrul unei clase pot exista metode cu acela¸ si nume cu condit ¸ia ca signaturile lor s˘ a fie diferite (lista de argumente primite s˘ a difere fie prin num˘ arul argumentelor, fie prin tipul lor) astfel ˆ ıncˆ at la apelul funct ¸iei cu acel nume s˘ a se poat˘ a stabili ˆ ın mod unic care dintre ele se execut˘ a. • supradefinirea (overriding): o subclas˘ a poate rescrie o metod˘ a a clasei p˘ arinte prin implementarea unei metode cu acela¸ si nume ¸ si aceea¸ si signatur˘ a ca ale superclasei. class A { void metoda() { System.out.println("A: metoda fara parametru"); } // Supraincarcare void metoda(int arg) { System.out.println("A: metoda cu un parametru"); } } class B extends A { // Supradefinire void metoda() { System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } O metod˘ a supradefinit˘ a poate s˘ a: • ignore complet codul metodei corespunz˘ atoare din superclas˘ a (cazul de mai sus): B b = new B(); b.metoda(); // Afiseaza "B: metoda fara parametru"

58

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE • extind˘ a codul metodei p˘ arinte, executˆ and ˆ ınainte de codul propriu ¸ si funct ¸ia p˘ arintelui: class B extends A { // Supradefinire prin extensie void metoda() { super.metoda(); System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } . . . B b = new B(); b.metoda(); /* Afiseaza ambele mesaje: "A: metoda fara parametru" "B: metoda fara parametru" */

O metod˘ a nu poate supradefini o metod˘ a declarat˘ a final˘ aˆ ın clasa p˘ arinte. Orice clas˘ a care nu este abstract˘ a trebuie obligatoriu s˘ a supradefineasc˘ a metodele abstracte ale superclasei (dac˘ a este cazul). In cazul ˆ ın care o clas˘ a nu supradefine¸ ste toate metodele abstracte ale p˘ arintelui, ea ˆ ıns˘ a¸ si este abstract˘ a¸ si va trebui declarat˘ a ca atare. In Java nu este posibil˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.

2.4

Modificatori de acces

Modificatorii de acces sunt cuvinte rezervate ce controleaz˘ a accesul celorlate clase la membrii unei clase. Specificatorii de acces pentru variabilele ¸ si metodele unei clase sunt: public, protected, private ¸ si cel implicit (la nivel de pachet), iar nivelul lor de acces este dat ˆ ın tabelul de mai jos: Specificator Clasa Sublasa Pachet Oriunde private X protected X X* X public X X X X implicit X X

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

59

A¸ sadar, dac˘ a nu este specificat nici un modificator de acces, implicit nivelul de acces este la nivelul pachetului. In cazul ˆ ın care declar˘ am un membru ”protected” atunci accesul la acel membru este permis din subclasele clasei ˆ ın care a fost declarat dar depinde ¸ si de pachetul ˆ ın care se gase¸ ste subclasa: dac˘ a sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul este permis, dac˘ a nu sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul nu este permis decˆ at pentru obiecte de tipul subclasei. Exemple de declarat ¸ii: private int secretPersonal; protected String secretDeFamilie; public Vector pentruToti; long doarIntrePrieteni; private void metodaInterna(); public String informatii();

2.5

Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a

O clas˘ a Java poate cont ¸ine dou˘ a tipuri de variabile ¸ si metode : • de instant ¸˘ a: declarate f˘ ar˘ a modificatorul static, specifice fiec˘ arei instant ¸e create dintr-o clas˘ a¸ si • de clas˘ a: declarate cu modificatorul static, specifice clasei.

2.5.1

Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Cˆ and declar˘ am o variabil˘ a membr˘ a f˘ ar˘ a modificatorul static, cum ar fi x ˆ ın exemplul de mai jos: class Exemplu { int x ; //variabila de instanta } se declar˘ a de fapt o variabil˘ a de instant ¸˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a la fiecare creare a unui obiect al clasei Exemplu sistemul aloc˘ a o zon˘ a de memorie separat˘ a pentru memorarea valorii lui x. Exemplu o1 = new Exemplu(); o1.x = 100;

60

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Exemplu o2 = new Exemplu(); o2.x = 200; System.out.println(o1.x); // Afiseaza 100 System.out.println(o2.x); // Afiseaza 200

A¸ sadar, fiecare obiect nou creat va putea memora valori diferite pentru variabilele sale de instant ¸˘ a. Pentru variabilele de clas˘ a (statice) sistemul aloc˘ a o singur˘ a zon˘ a de memorie la care au acces toate instant ¸ele clasei respective, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a dac˘ a un obiect modific˘ a valoarea unei variabile statice ea se va modifica ¸ si pentru toate celelalte obiecte. Deoarece nu depind de o anumit˘ a instant ¸a ˘a unei clase, variabilele statice pot fi referite ¸ si sub forma: NumeClasa.numeVariabilaStatica class Exemplu { int x ; // Variabila de static long n; // Variabila de } . . . Exemplu o1 = new Exemplu(); Exemplu o2 = new Exemplu(); o1.n = 100; System.out.println(o2.n); o2.n = 200; System.out.println(o1.n); System.out.println(Exemplu.n); // o1.n, o2.n si Exemplu.n sunt

instanta clasa

// Afiseaza 100 // Afiseaza 200 // Afiseaza 200 referinte la aceeasi valoare

Init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a se face o singur˘ a dat˘ a, la ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei respective, ¸ si este realizat˘ a prin atribuiri obi¸ snuite: class Exemplu { static final double PI = 3.14; static long nrInstante = 0; static Point p = new Point(0,0); }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

61

2.5.2

Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Similar ca la variabile, metodele declarate f˘ ar˘ a modificatorul static sunt metode de instant ¸˘ a iar cele declarate cu static sunt metode de clas˘ a (statice). Diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a tipuri de metode este urm˘ atoarea: • metodele de instant ¸˘ a opereaz˘ a atˆ at pe variabilele de instant ¸˘ a cˆ at ¸ si pe cele statice ale clasei; • metodele de clas˘ a opereaz˘ a doar pe variabilele statice ale clasei. class Exemplu { int x ; // Variabila de instanta static long n; // Variabila de clasa void metodaDeInstanta() { n ++; // Corect x --; // Corect } static void metodaStatica() { n ++; // Corect x --; // Eroare la compilare ! } } Intocmai ca ¸ si la variabilele statice, ˆ ıntrucˆ at metodele de clas˘ a nu depind de starea obiectelor clasei respective, apelul lor se poate face ¸ si sub forma: NumeClasa.numeMetodaStatica Exemplu.metodaStatica(); // Corect, echivalent cu Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaStatica(); // Corect, de asemenea Metodele de instant ¸˘ a nu pot fi apelate decˆ at pentru un obiect al clasei respective: Exemplu.metodaDeInstanta(); // Eroare la compilare ! Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaDeInstanta(); // Corect

62

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

2.5.3

Utilitatea membrilor de clas˘ a

Membrii de clas˘ a sunt folosit ¸i pentru a pune la dispozit ¸ie valori ¸ si metode independente de starea obiectelor dintr-o anumita clas˘ a.

Declararea eficient˘ a a constantelor S˘ a consider˘ am situat ¸ia cˆ and dorim s˘ a declar˘ am o constant˘ a. class Exemplu { final double PI = 3.14; // Variabila finala de instanta } La fiecare instant ¸iere a clasei Exemplu va fi rezervat˘ a o zon˘ a de memorie pentru variabilele finale ale obiectului respectiv, ceea ce este o risip˘ aˆ ıntrucˆ at aceste constante au acelea¸ si valori pentru toate instant ¸ele clasei. Declararea corect˘ a a constantelor trebuie a¸ sadar facut˘ a cu modificatorii static ¸ si final, pentru a le rezerva o singur˘ a zon˘ a de memorie, comun˘ a tuturor obiectelor: class Exemplu { static final double PI = 3.14; // Variabila finala de clasa }

Num˘ ararea obiectelor unei clase Num˘ ararea obiectelor unei clase poate fi f˘ acut˘ a extrem de simplu folosind o variabil˘ a static˘ a¸ si este util˘ aˆ ın situat ¸iile cˆ and trebuie s˘ a control˘ am diver¸ si parametri legat ¸i de crearea obiectelor unei clase. class Exemplu { static long nrInstante = 0; Exemplu() { // Constructorul este apelat la fiecare instantiere nrInstante ++; } }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

63

Implementarea funct ¸iilor globale Spre deosebire de limbajele de programare procedurale, ˆ ın Java nu putem avea funct ¸ii globale definite ca atare, ˆ ıntrucˆ at ”orice este un obiect”. Din acest motiv chiar ¸ si metodele care au o funct ¸ionalitate global˘ a trebuie implementate ˆ ın cadrul unor clase. Acest lucru se va face prin intermediul metodelor de clas˘ a (globale), deoarece acestea nu depind de starea particular˘ a a obiectelor din clasa respectiv˘ a. De exemplu, s˘ a consider˘ am funct ¸ia sqrt care extrage radicalul unui num˘ ar ¸ si care se g˘ ase¸ ste ˆ ın clasa Math. Dac˘ a nu ar fi fost funct ¸ie de clas˘ a, apelul ei ar fi trebuit f˘ acut astfel (incorect, de altfel): // Incorect ! Math obj = new Math(); double rad = obj.sqrt(121); ceea ce ar fi fost extrem de nepl˘ acut... Fiind ˆ ıns˘ a metod˘ a static˘ a ea poate fi apelat˘ a prin: Math.sqrt(121) . A¸ sadar, funct ¸iile globale necesare unei aplicat ¸ii vor fi grupate corespunz˘ ator ˆ ın diverse clase ¸ si implementate ca metode statice.

2.5.4

Blocuri statice de init ¸ializare

Variabilele statice ale unei clase sunt init ¸ializate la un moment care precede prima utilizare activ˘ a a clasei respective. Momentul efectiv depinde de implementarea ma¸ sinii virtuale Java ¸ si poart˘ a numele de init ¸ializarea clasei. Pe lˆ ang˘ a setarea valorilor variabilelor statice, ˆ ın aceast˘ a etap˘ a sunt executate ¸ si blocurile statice de init ¸ializare ale clasei. Acestea sunt secvent ¸e de cod de forma: static { // Bloc static de initializare; ... } care se comport˘ a ca o metod˘ a static˘ a apelat˘ a automat de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a. Variabilele referite ˆ ıntr-un bloc static de init ¸ializare trebuie s˘ a fie obligatoriu de clas˘ a sau locale blocului: public class Test { // Declaratii de variabile statice

64 static int x = 0, y, z;

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

// Bloc static de initializare static { System.out.println("Initializam..."); int t=1; y = 2; z = x + y + t; } Test() { /* La executia constructorului variabilele de clasa sunt deja initializate si toate blocurile statice de initializare au fost obligatoriu executate in prealabil. */ ... } }

2.6
2.6.1

Clase imbricate
Definirea claselor imbricate

O clas˘ a imbricat˘ a este, prin definit ¸ie, o clas˘ a membr˘ a a unei alte clase, numit˘ a ¸ si clas˘ a de acoperire. In funct ¸ie de situat ¸ie, definirea unei clase interne se poate face fie ca membru al clasei de acoperire - caz ˆ ın care este accesibil˘ a tuturor metodelor, fie local ˆ ın cadrul unei metode. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaImbricata1 { // Clasa membru } void metoda() { class ClasaImbricata2 { // Clasa locala metodei } }

2.6. CLASE IMBRICATE }

65

Folosirea claselor imbricate se face atunci cˆ and o clas˘ a are nevoie ˆ ın implementarea ei de o alt˘ a clas˘ a¸ si nu exist˘ a nici un motiv pentru care aceasta din urm˘ a s˘ a fie declarat˘ a de sine st˘ at˘ atoare (nu mai este folosit˘ a nic˘ aieri). O clas˘ a imbricat˘ a are un privilegiu special fat ¸˘ a de celelalte clase ¸ si anume acces nerestrict ¸ionat la toate variabilele clasei de acoperire, chiar dac˘ a acestea sunt private. O clas˘ a declarat˘ a local˘ a unei metode va avea acces ¸ si la variabilele finale declarate ˆ ın metoda respectiv˘ a. class ClasaDeAcoperire{ private int x=1; class ClasaImbricata1 { int a=x; } void metoda() { final int y=2; int z=3; class ClasaImbricata2 { int b=x; int c=y; int d=z; // Incorect } } } O clas˘ a imbricat˘ a membr˘ a (care nu este local˘ a unei metode) poate fi referit˘ a din exteriorul clasei de acoperire folosind expresia ClasaDeAcoperire.ClasaImbricata A¸ sadar, clasele membru pot fi declarate cu modificatorii public, protected, private pentru a controla nivelul lor de acces din exterior, ˆ ıntocmai ca orice variabil˘ a sau metod˘ a mebr˘ a a clasei. Pentru clasele imbricate locale unei metode nu sunt permi¸ si acest ¸i modificatori. Toate clasele imbricate pot fi declarate folosind modificatorii abstract ¸ si final, semnificat ¸ia lor fiind aceea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul claselor obi¸ snuite.

. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaInterna1 {} class ClasaInterna2 {} } . cele mai folosite clase imbricate sunt cele interne. o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a imbricat˘ a ale carei instant ¸e nu pot exista decˆ at ˆ ın cadrul instant ¸elor clasei de acoperire ¸ si care are acces direct la tot ¸i membrii clasei sale de acoperire. Pentru clasele imbricate aceste unit˘ a¸ ti de compilare sunt denumite astfel: numele clasei de acoperire. class ClasaDeAcoperire{ . A¸ sadar. care sunt fi¸ siere avˆ and numele clasei respective ¸ si extensia . O clas˘ a imbricat˘ a nestatic˘ a se nume¸ ste clasa intern˘ a.class ¸ si care cont ¸in toate informat ¸iile despre clasa respectiv˘ a.6..66 CAPITOLUL 2.3 Identificare claselor imbricate Dup˘ a cum ¸ stim orice clas˘ a produce la compilare a¸ sa numitele ”unit˘ a¸ ti de compilare”. • o ”clas˘ a intern˘ a” reflect˘ a relat ¸ia dintre instant ¸ele a dou˘ a clase. } static class ClasaImbricataStatica { . urmat de simbolul ’$’ apoi de numele clasei imbricate.6.. 2. o clas˘ a imbricat˘ a poate fi declarat˘ a static˘ a sau nu. } } Diferent ¸ierea acestor denumiri se face deoarece: • o ”clas˘ a imbricat˘ a” reflect˘ a relat ¸ia sintactic˘ a a dou˘ a clase: codul unei clase apare ˆ ın interiorul codului altei clase. ˆ ın sensul c˘ a o instant ¸a a unei clase interne nu poate exista decat ˆ ın cadrul unei instant ¸e a clasei de acoperire. class ClasaInterna { ..2 Clase interne Spre deosebire de clasele obi¸ snuite.. OBIECTE S ¸ I CLASE 2.. In general.

utilizate doar pentru instant ¸ierea unui obiect de un anumit tip. ˆ ın pachetul java.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna1. Integer.2.lang exist˘ a clasa abstract˘ a Number care modeleaz˘ a conceptul generic de ”num˘ ar”. Float. Number numar = new Number(). Clasa Number serve¸ ste ca superclas˘ a pentru clasele concrete Byte.vom folosi ˆ ın schimb subclasele sale. 2. // Corect . reale. ClasaAcoperire. 2.class 67 In cazul ˆ ın care clasele imbricate au la rˆ andul lor alte clase imbricate (situat ¸ie mai put ¸in uzual˘ a) denumirea lor se face dup˘ a aceea¸ si regul˘ a: ad˘ augarea unui ’$’ ¸ si apoi numele clasei imbricate. f˘ ar˘ a nume.6. Intr-un program nu avem ˆ ıns˘ a nevoie de numere generice ci de numere de un anumit tip: ˆ ıntregi.4 Clase anonime Exist˘ a posibilitatea definirii unor clase imbricate locale. unde n este num˘ arul de clase anonime definite ˆ ın clasa respectiv˘ a de acoperire. clasa Number reprezint˘ a un concept abstract ¸ si nu vom putea instant ¸ia obiecte de acest tip . // Eroare Integer intreg = new Integer(10). etc.7. Long ¸ si Short.$1. precum ¸ si extensiv ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. ce implementeaz˘ a obiecte pentru descrierea numerelor de un anumit tip. Astfel de clase se numesc clase anonime ¸ si sunt foarte utile ˆ ın situat ¸ii cum ar fi crearea unor obiecte ce implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a sau extind o anumit˘ a clas˘ a abstract˘ a. Exemple de folosire a claselor anonime vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfet ¸e”..class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna2. De exemplu.$n... CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE Pentru exemplul de mai sus vor fi generate trei fi¸ siere: ClasaDeAcoperire. Fi¸ sierele rezultate ˆ ın urma compil˘ arii claselor anonime vor avea numele de forma ClasaAcoperire. A¸ sadar..7 Clase ¸ si metode abstracte Uneori ˆ ın proiectarea unei aplicat ¸ii este necesar s˘ a reprezent˘ am cu ajutorul claselor concepte abstracte care s˘ a nu poat˘ a fi instant ¸iate ¸ si care s˘ a foloseasc˘ a doar la dezvoltarea ulterioar˘ a a unor clase ce descriu obiecte concrete. Double.

furnizˆ and chiar implementarea unor metode comune tuturor claselor ¸ si l˘ asˆ and explicitarea altora . 2. In fat ¸a unei metode abstracte trebuie s˘ a apar˘ a obligatoriu cuvˆ antul cheie abstract. OBIECTE S ¸ I CLASE 2.7. . o clas˘ a declarat˘ a astfel nu ar avea nici o utilitate.2 Metode abstracte Spre deosebire de clasele obi¸ snuite care trebuie s˘ a furnizeze implement˘ ari pentru toate metodele declarate. altfel va fi furnizat˘ ao eroare de compilare.7.f˘ ar˘ a nici o implementare.1 Declararea unei clase abstracte Declararea unei clase abstracte se face folosind cuvˆ antul rezervat abstract: [public] abstract class ClasaAbstracta [extends Superclasa] [implements Interfata1. o clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine metode f˘ ar˘ a nici o implementare. // Corect void metoda(). o clas˘ a abstract˘ a poate pune la dispozit ¸ia subclaselor sale un model complet pe care trebuie s˘ a-l implementeze..de altfel. Metodele fara nici o implementare se numesc metode abstracte ¸ si pot ap˘ area doar ˆ ın clase abstracte.68 CAPITOLUL 2. O clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine acelea¸ si elemente membre ca o clas˘ a obi¸ snuit˘ a. abstract class ClasaAbstracta { abstract void metodaAbstracta(). accesul implicit fiind la nivel de pachet. dar nu poate specifica modificatorul final. Interfata2.. // Eroare } In felul acesta. la care se adaug˘ a declarat ¸ii de metode abstracte . combinat ¸ia abstract final fiind semnalat˘ a ca eroare la compilare .] { // Declaratii uzuale // Declaratii de metode abstracte } O clas˘ a abstract˘ a poate avea modificatorul public.

redimensionare. // Metode comune public void setX(int x) { this... . } .2.y = y. ..7.color = color.. y. cercuri. Pentru a folosi st˘ arile ¸ si comportamentele comune acestor obiecte ˆ ın avantajul nostru putem declara o clas˘ a generic˘ a GraphicObject care s˘ a fie superclas˘ a pentru celelalte clase.black. etc. } public void setY(int y) { this. desenare. // Metode abstracte abstract void draw(). Metodele abstracte vor fi folosite pentru implementarea comportamentului specific fiec˘ arui obiect.. } . curbe Bezier. dreptunghiuri. culoarea. cum ar fi schimbarea originii. etc • Comportament: mutare. private Color color = Color. etc • St˘ ari comune: pozit ¸ia(originea). } public void setColor(Color color) { this. cum ar fi desenarea iar cele obi¸ snuite pentru comportamentul comun tuturor. colorare. • Obiecte grafice: linii. Implementarea clasei abstracte GraphicObject ar putea ar˘ ata astfel: abstract class GraphicObject { // Stari comune private int x. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE 69 fiec˘ arei subclase ˆ ın parte. dimensiunea.. Un exemplu elocvent de folosire a claselor ¸ si metodelor abstracte este descrierea obiectelor grafice ˆ ıntr-o manier˘ a orientat˘ a-obiect.x = x.

Writer: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe caractere • InputStream. Implementarea claselor pentru obiecte grafice ar fi: class Circle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . • Orice clas˘ a care are o metod˘ a abstract˘ a trebuie declarat˘ a ca fiind abstract˘ a. mai trebuie ment ¸ionate urm˘ atoarele: • O clas˘ a abstract˘ a poate s˘ a nu aib˘ a nici o metod˘ a abstract˘ a. OBIECTE S ¸ I CLASE O subclas˘ a care nu este abstract˘ a a unei clase abstracte trebuie s˘ a furnizeze obligatoriu implement˘ ari ale metodelor abstracte definite ˆ ın superclas˘ a.. OutputStream: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe octet ¸i • AbstractList.70 CAPITOLUL 2.. } } class Rectangle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea .. AbstractMap: superclase abstracte pentru structuri de date de tip colect ¸ie . • O metod˘ a abstract˘ a nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-o clas˘ a abstract˘ a. } } Legat de metodele abstracte.. In API-ul oferit de platforma de lucru Java sunt numeroase exemple de ierarhii care folosesc la nivelele superioare clase abstracte. AbstractSet. Dintre cele mai importante amintim: • Number: superclasa abstract˘ a a tipurilor referint ¸˘ a numerice • Reader.

2. Cu alte cuvinte.8.1 Clasa Object Orice clas˘ a are o superclas˘ a Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a modalit˘ a¸ tii de creare a unei clase. Clasa Object este ¸ si superclasa implicit˘ a a claselor care nu specific˘ a o anumit˘ a superclas˘ a. 2. Fiind p˘ arintele tuturor. Declarat ¸iile de mai jos sunt echivalente: class Exemplu {} class Exemplu extends Object {} 2.8. • notificarea altor obiecte c˘ a o variabil˘ a de condit ¸ie s-a schimbat. clauza ”extends” specific˘ a faptul c˘ a acea clas˘ a extinde (mo¸ stene¸ ste) o alt˘ a clas˘ a. CLASA OBJECT 71 • Component : superclasa abstract˘ a a componentelor folosite ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii cu interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). cum ar fi: • posibilitatea test˘ arii egalit˘ a¸ tii valorilor obiectelor. descendent al acestei clase. Label. • etc. O clas˘ a poate avea o singur˘ a superclas˘ a (Java nu suport˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a) ¸ si chiar dac˘ a nu specific˘ am clauza ”extends” la crearea unei clase ea totu¸ si va avea o superclas˘ a. . cum ar fi Frame. • returnarea clasei din care face parte un obiect. orice obiect fiind. Evident. Aceasta este clasa Object. etc. Button. ˆ ın Java orice clas˘ a are o superclas˘ a¸ si numai una. Object define¸ ste ¸ si implementeaz˘ a comportamentul comun al tuturor celorlalte clase Java. direct sau indirect. trebuie s˘ a existe o except ¸ie de la aceast˘ a regul˘ a¸ si anume clasa care reprezint˘ a r˘ ad˘ acina ierarhiei format˘ a de relat ¸iile de mo¸ stenire dintre clase.8 2. • specificarea unei reprezent˘ ari ca ¸ sir de caractere a unui obiect .2 Clasa Object Clasa Object este cea mai general˘ a dintre clase. etc.8. numit˘ a superclas˘ a.

supradefinite ˆ ımpreun˘ a. • equals. hashCode Acestea sunt. atunci apelul metodei hashCode pentru fiecare din cele dou˘ a obiecte ar trebui s˘ a returneze acela¸ si intreg. • finalize In aceast˘ a metod˘ a se scrie codul care ”cur˘ a¸ t˘ a dup˘ a un obiect” ˆ ınainte de a fi eliminat din memorie de colectorul de gunoaie. toString. System. finalize.toString()). Dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale conform metodei equals. orice clas˘ aˆ ıi poate supradefini metodele care nu sunt finale.println("Obiect=" + obj. In metoda equals este scris codul pentru compararea egalit˘ a¸ tii cont ¸inutului a dou˘ a obiecte. de obicei. Este util˘ a pentru concatenarea ¸ sirurilor cu diverse obiecte ˆ ın vederea afi¸ s˘ arii. Uzual este redefinit˘ a pentru a testa dac˘ a st˘ arile obiectelor coincid sau dac˘ a doar o parte din variabilele lor coincid. Clonarea unui obiect presupune crearea unui nou obiect de acela¸ si tip ¸ si care s˘ a aib˘ a aceea¸ si stare (acelea¸ si valori pentru variabilele sale). (vezi ”Distrugerea obiectelor”) • toString Este folosit˘ a pentru a returna o reprezentare ca ¸ sir de caractere a unui obiect. Implicit (implementarea din clasa Object). //echivalent cu System. . OBIECTE S ¸ I CLASE Fiind subclas˘ a a lui Object. aceast˘ a metod˘ a compar˘ a referint ¸ele obiectelor. Metoda hashCode returneaza un cod ˆ ıntreg pentru fiecare obiect.out. Exemplu obj = new Exemplu(). fiind apelat˘ a automat atunci cˆ and este necesar˘ a transformarea unui obiect ˆ ın ¸ sir de caractere.72 CAPITOLUL 2.println("Obiect=" + obj). pentru a testa consistent ¸a obiectelor: acela¸ si obiect trebuie s˘ a returneze acela¸ si cod pe durata execut ¸iei programului. Metodele cel mai uzual supradefinite sunt: clone. • clone Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a pentru duplicarea obiectelor (crearea unor clone). equals/hashCode.out.

2. a == a && comp . return a + semn + b + " i " . suma . b ) . CLASA OBJECT 73 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. 0) . } } . b == b ) .8. vom scrie un mic program TestComplex ˆ ın care vom testa metodele clasei definite. return ( comp . b . double b ) { this . // partea imaginara public Complex ( double a . a . suma . ¸ si ˆ ın care vom supradefini metode ale clasei Object. } public Complex aduna ( Complex comp ) { Complex suma = new Complex (0 . De asemenea. this .1: Clasa numerelor complexe class Complex { private double a . b + comp . } public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj == null ) return false . ˆ ın care implement˘ am part ¸ial clasa numerelor complexe. b = this . Listing 2. } public String toString () { String semn = ( b > 0 ? " + " : " -" ) . } public Object clone () { return new Complex (a . 0) . a + comp . a = this . return suma . Complex comp = ( Complex ) obj . // partea reala private double b . } public Complex () { this (1 . b = b . a = a . if (!( obj instanceof Complex ) ) return false .

out .0 + 5. clone () . println ( c1 .0 i // false // true 2.3) . Pentru fiecare tip primitiv exist˘ a o clas˘ a corespunz˘ atoare care permie lucrul orientat obiect cu tipul respectiv. println ( c1 .74 CAPITOLUL 2. Incepˆ and cu versiunea 1.booleanValue(). equals ( c3 ) ) . System . boolean b = obb. equals ( c2 ) ) . Complex c3 = ( Complex ) c1 . out . respectiv auto-unboxing. out .2) . int i = obi. OBIECTE S ¸ I CLASE public class TestComplex { public static void main ( String c []) Complex c1 = new Complex (1 . Conversia explicit˘ a va fi facut˘ a de c˘ atre compilator. de genul tipPrimitivValue: Integer obi = new Integer(1). aduna ( c2 ) ) . System . .intValue().9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri Dup˘ a cum v˘ azut tipurile Java de date pot fi ˆ ımp˘ art ¸ie ˆ ın primitive ¸ si referint ¸˘ a. System . Complex c2 = new Complex (2 . byte short int long float double char boolean Byte Short Integer Long Float Double Character Boolean Fiecare din aceste clase are un constructor ce permite init ¸ializarea unui obiect avˆ and o anumit˘ a valoare primitiv˘ a¸ si metode specializate pentru conversia unui obiect ˆ ın tipul primitiv corespunz˘ ator. } } { // 3. println ( c1 . acest mecanism purtˆ and numele de autoboxing. Boolean obb = new Boolean(true). atribuirile explicite ˆ ıntre tipuri primitve ¸ si referint ¸˘ a sunt posibile.5 a limbajului Java.

Boolean obb = true. 75 2. GALBEN.5 a limbajului Java.....culoare = CuloriSemafor. public static final int VERDE = 1. VERDE }.culoare = CuloriSemafor. } . . if (semafor. TIPUL DE DATE ENUMERARE // Doar de la versiunea 1.2. int i = obi. Acest˘ a solut ¸ie simplific˘ a manevrarea grupurilor de constante. Clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: public enum CuloriSemafor { ROSU.10.5 ! Integer obi = 1.. . dup˘ a cum reiese din urm˘ atorul exemplu: public class CuloriSemafor { public static final int ROSU = -1. . . // Exemplu de utilizare if (semafor.ROSU) semafor..GALBEN).GALBEN).culoare = CuloriSemafor. exist˘ a posibilitatea de a defini tipuri de date enumerare prin folosirea cuvˆ antului cheie enum. public static final int GALBEN = 0. Compilatorul este responsabil cu transformarea unei astfel de structuri ˆ ıntr-o clas˘ a corespunz˘ atoare.10 Tipul de date enumerare Incepˆ and cu versiunea 1..ROSU) semafor.. // Utilizarea structurii se face la fel ...culoare = CuloriSemafor. boolean b = obb.

OBIECTE S ¸ I CLASE .76 CAPITOLUL 2.

Except ¸iile pot ap˘ area din diverse cauze ¸ si pot avea nivele diferite de gravitate: de la erori fatale cauzate de echipamentul hardware pˆ an˘ a la erori ce ¸ tin strict de codul programului. v[10] = 0. In momentul cˆ and o asemenea eroare se produce ˆ ın timpul execut ¸iei va fi generat un obiect de tip except ¸ie ce cont ¸ine: • informat ¸ii despre except ¸ia respectiv˘ a.. programul se va opri la instruct ¸iunea care a cauzat except ¸ia ¸ si se va afi¸ sa un mesaj de eroare de genul: 77 .1 Ce sunt except ¸iile ? Termenul except ¸ie este o prescurtare pentru ”eveniment except ¸ional” ¸ si poate fi definit ca un eveniment ce se produce ˆ ın timpul execut ¸iei unui program ¸ si care provoac˘ aˆ ıntreruperea cursului normal al execut ¸iei acestuia. public class Exemplu { public static void main(String args[]) { int v[] = new int[10]. • starea programului ˆ ın momentul producerii acelei except ¸ii.Capitolul 3 Except ¸ii 3."). cum ar fi accesarea unui element din afara spat ¸iului alocat unui vector. } } La rularea programului va fi generat˘ a o except ¸ie.out.println("Aici nu se mai ajunge.. //Exceptie ! System.

O secvent ¸˘ a de cod care trateaz˘ a anumite except ¸ii trebuie s˘ a arate astfel: try { // Instructiuni care pot genera exceptii } catch (TipExceptie1 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 1 . o secvent ¸˘ a de cod care poate provoca except ¸ii trebuie s˘ a specifice modalitatea de tratare a acestora. Dac˘ a sistemul nu gase¸ ste nici un analizor pentru o anumit˘ a except ¸ie. ˆ ıncepˆ and cu metoda care a generat except ¸ia ¸ si mergˆ and ˆ ınapoi pe linia apelurilor c˘ atre acea metod˘ a.java:4)" Crearea unui obiect de tip except ¸ie se nume¸ ste aruncarea unei except ¸ii (”throwing an exception”). catch ¸ si finally. atunci programul Java se opre¸ ste cu un mesaj de eroare (ˆ ın cazul exemplului de mai sus mesajul ”Aici nu se mai ajunge...” nu va fi afi¸ sat).2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor Tratarea except ¸iilor se realizeaz˘ a prin intermediul blocurilor de instruct ¸iuni try. Secvent ¸a de cod dintr-o metod˘ a care trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie se nume¸ ste analizor de except ¸ie (”exception handler”) iar interceptarea ¸ si tratarea ei se nume¸ ste prinderea except ¸iei (”catch the exception”). Cu alte cuvinte. C˘ autarea se face recursiv.ArrayIndexOutOfBoundsException :10 at Exceptii.78 CAPITOLUL 3. Atent ¸ie In Java tratarea erorilor nu mai este o opt ¸iune ci o constrˆ angere.lang. In aproape toate situat ¸ile. la aparit ¸ia unei erori este ”aruncat˘ a” o except ¸ie iar cineva trebuie s˘ a o ”prind˘ a” pentru a o trata. 3.main (Exceptii. EXCEPT ¸ II "Exception in thread "main" java. In momentul ˆ ın care o metod˘ a genereaz˘ a (arunc˘ a) o except ¸ie sistemul de execut ¸ie este responsabil cu g˘ asirea unei secvent ¸e de cod dintr-o metod˘ a care s˘ a o trateze.

Folosind mecanismul except ¸iilor metoda citeste ˆ ı¸ si poate trata singur˘ a erorile care pot surveni pe parcursul execut ¸iei sale. Mai jos este codul complte ¸ si corect al unui program ce afi¸ seaz˘ a pe ecran cont ¸inutul unui fi¸ sier al c˘ arui nume este primit ca argument de la linia de comand˘ a. while ( (c=f. finally { // Cod care se executa indiferent // daca apar sau nu exceptii } 79 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: citirea unui fi¸ sier octet cu octet ¸ si afisarea lui pe ecran. . // Inchidem fisierul System. f = new FileReader(fis). f.println("Deschidem fisierul " + fis). ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR } catch (TipExceptie2 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 2 } .2. // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c.out.out.3. Tratarea except ¸iilor este realizat˘ a complet chiar de c˘ atre metoda citeste. . . // Deschidem fisierul System.out.println("\\nInchidem fisierul " + fis). } Aceast˘ a secvent ¸˘ a de cod va furniza erori la compilare deoarece ˆ ın Java tratarea erorilor este obligatorie.read()) != -1) System. F˘ ar˘ a a folosi tratarea except ¸iilor metoda responsabil˘ a cu citirea fi¸ sierului ar ar˘ ata astfel: public static void citesteFisier(String fis) { FileReader f = null.print((char)c).close().

err . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) { FileReader f = null . io .1: Citirea unui fisier . println ( " Exceptie : " + e .*. EXCEPT ¸ II Listing 3. } catch ( IOException e ) { System . else . println ( " \ nInchidem fisierul . } finally { if ( f != null ) { // Inchidem fisierul System . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . } catch ( File Not F o u n d E x c e p t i o n e ) { // Tratam un tip de exceptie System . } } } } public static void main ( String args []) { if ( args . close () . f = new FileReader ( fis ) . try { // Deschidem fisierul System . System . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c . System . out . try { f . out . println ( " Deschidem fisierul " + fis ) . length > 0) citesteFisier ( args [0]) . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) .corect import java . read () ) != -1) System . getMessage () ) .80 CAPITOLUL 3. exit (1) . out . printStackTrace () . while ( ( c = f . err . out . e . err . print (( char ) c ) . " ) . e . } catch ( IOException e ) { // Tratam alt tip de exceptie System . printStackTrace () . println ( " Fisierul nu poate fi inchis ! " ) .

close(). poate provoca la rˆ andul s˘ au except ¸ii.close().. Atent ¸ie Obligatoriu un bloc de instruct ¸iuni ”try” trebuie s˘ a fie urmat de unul sau mai multe blocuri ”catch”. } . // cod redundant } O problem˘ a mai delicat˘ a care trebuie semnalata ˆ ın aceasta situat ¸ie este faptul c˘ a metoda close. Inchiderea fi¸ sierului se face ˆ ın blocul ”finally”. ˆ ın funct ¸ie de except ¸iile provocate de acele instruct ¸iuni sau (opt ¸ional) de un bloc ”finally”. . responsabil˘ a cu ˆ ınchiderea unui fi¸ sier. out . println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . pentru a avea un cod complet corect trebuie s˘ a trat˘ am ¸ si posibilitatea aparit ¸iei unei except ¸ii la metoda close. } } 81 Blocul ”try” contine instruct ¸iunile de deschidere a unui fi¸ sier ¸ si de citire dintr-un fi¸ sier. deoarece acesta este sigur c˘ a se va executa F˘ ar˘ a a folosi blocul ”finally”.3. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR System ..2. ambele putˆ and produce except ¸ii. Deci.. // A aparut o exceptie la citirea din fisier f. Except ¸iile provocate de aceste instruct ¸iuni sunt tratate ˆ ın cele dou˘ a blocuri ”catch”.. ˆ ınchiderea fi¸ sierului ar fi trebuit facut˘ aˆ ın fiecare situat ¸ie ˆ ın care fi¸ sierul ar fi fost deschis. catch (IOException e) { . cˆ ate unul pentru fiecare tip de except ¸ie. try { .. de exemplu atunci cˆ and fi¸ sierul mai este folosit ¸ si de alt proces ¸ si nu poate fi ˆ ınchis. ceea ce ar fi dus la scrierea de cod redundant. f.. // Totul a decurs bine.

f . s˘ a ”arunce” mai departe except ¸iile respective. io .3 ”Aruncarea” except ¸iilor In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu ˆ ı¸ si asum˘ a responsabilitatea trat˘ arii uneia sau mai multor except ¸ii pe care le pot provoca anumite instruct ¸iuni din codul s˘ au atunci ea poate s˘ a ”arunce” aceste except ¸ii c˘ atre metodele care o apeleaz˘ a. EXCEPT ¸ II 3.. public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) throws FileNotFoundException . out ..2: Citirea unui fisier import java .*. while ( ( c = f . urmˆ and ca acestea s˘ a implementeze tratarea lor sau. IOException { FileReader f = null . print (( char ) c ) .82 CAPITOLUL 3. . } . } Atent ¸ie O metod˘ a care nu trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie trebuie obligatoriu s˘ ao ”arunce”. la rˆ andul lor. Acest lucru se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ın declarat ¸ia metodei a clauzei throws: [modificatori] TipReturnat metoda([argumente]) throws TipExceptie1.. In exemplul de mai sus dac˘ a nu facem tratarea except ¸iilor ˆ ın cadrul metodei citeste atunci metoda apelant˘ a (main) va trebui s˘ a fac˘ a acest lucru: Listing 3. TipExceptie2.. int c . { . read () ) != -1) System . f = new FileReader ( fis ) . close () .

e . err .out.read()) != -1) System. while ( (c=f. System . inchiderea fi¸ sierului nu va mai fi facut˘ aˆ ın situatia ˆ ın care apare o except ¸ie la citirea din fi¸ sier. } catch ( IOException e ) { System . out . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) .print((char)c). } } . println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . try { f = new FileReader(numeFisier). length > 0) { try { citesteFisier ( args [0]) . ˆ ın acest caz. ”ARUNCAREA” EXCEPT ¸ IILOR 83 public static void main ( String args []) { if ( args . } finally { if (f!=null) f. println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . } } Observat ¸i c˘ a. printStackTrace () .3. } catch ( File NotFo undE x c ep ti on e ) { System . int c. err . Este situat ¸ia ˆ ın care putem folosi blocul finally f˘ ar˘ a a folosi nici un bloc catch: public static void citesteFisier(String fis) throws FileNotFoundException. IOException { FileReader f = null. ambele fiind de tipul IOException. println ( " Exceptie : " + e ) . } } else System .3. nu mai putem diferent ¸ia except ¸iile provocate de citirea din fi¸ sier s de inchiderea fi¸ sierului.close(). De asemenea. out .

dac˘ a va arunca except ¸iile ce pot ap˘ area ˆ ın corpul ei. if (index >= vector. ca ˆ ın exemplele de mai jos: throw new IOException("Exceptie I/O").. } Intotdeauna trebuie g˘ asit compromisul optim ˆ ıntre tratarea local˘ a a except ¸iilor ¸ si aruncarea lor c˘ atre nivelele superioare.. .84 CAPITOLUL 3. Pentru exemplul nostru.. Aceast˘ aˆ ınl˘ ant ¸uire se termin˘ a cu metoda main care. } public void metoda2 throws TipExceptie { metoda3(). va determina trimiterea except ¸iilor c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java. . astfel ˆ ıncˆ at codul s˘ a fie cˆ at mai clar ¸ si identificarea locului ˆ ın care a ap˘ arut except ¸ia s˘ a fie cˆ at mai u¸ sor de f˘ acut. EXCEPT ¸ II Metoda apelant˘ a poate arunca la rˆ andul sˆ au except ¸iile mai departe c˘ atre metoda care a apelat-o la rˆ andul ei. Aruncarea unei except ¸ii se poate face ¸ si implicit prin instruct ¸iunea throw ce are formatul: throw exceptie. .. } public void metoda1 throws TipExceptie { metoda2(). } public void main throws TipExceptie { metoda1(). metoda main ar putea fi declarat˘ a astfel: public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException. } Tratarea except ¸iilor de c˘ atre JVM se face prin terminarea programului ¸ si afi¸ sarea informat ¸iilor despre except ¸ia care a determinat acest lucru.length) throw new ArrayIndexOutOfBoundsException()... public void metoda3 throws TipExceptie { . IOException { citeste(args[0]).

println("A aparut o exceptie). aparent simpl˘ a. 3. } Problemele care pot ap˘ area la aceasta funct ¸ie. } 85 Aceast˘ a instruct ¸iune este folosit˘ a mai ales la aruncarea except ¸iilor proprii. (vezi ”Crearea propriilor except ¸ii”) 3. throw e. • Propagarea unei erori pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator.. ?” • fi¸ sierul nu poate fi deschis • nu se poate determina dimensiunea fi¸ sierului . citeste fisierul in memorie.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor Prin modalitatea sa de tratare a except ¸iilor.˘ 3.4. • Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor. Java are urm˘ atoarele avantaje fat ¸˘ a de mecanismul tradit ¸ional de tratare a erorilor: • Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul ˆ ın care ea poate s˘ a apar˘ a.out. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR catch(Exception e) { System.4. sunt de genul: ”Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a: . determina dimensiunea fisierului. aloca memorie. inchide fisierul.1 Separarea codului pentru tratarea erorilor In programarea tradit ¸ional˘ a tratarea erorilor se combin˘ a cu codul ce poate produce aparit ¸ia lor producˆ and a¸ sa numitul ”cod spaghetti”. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: o funct ¸ie care ˆ ıncarc˘ a un fi¸ sier ˆ ın memorie: citesteFisier { deschide fisierul..

} } else { codEroare = -5. In Java. EXCEPT ¸ II Un cod tradit ¸ional care s˘ a trateze aceste erori ar ar˘ ata astfel: int citesteFisier() { int codEroare = 0. if (nu se poate citi din fisier) { codEroare = -1. if (s-a alocat memorie) { citeste fisierul in memorie. } } else { codEroare = -3. if (fisierul nu s-a inchis && codEroare == 0) { codEroare = -4. if (s-a determinat dimensiunea) { aloca memorie. } // Cod "spaghetti" Acest stil de progamare este extrem de susceptibil la erori ¸ si ˆ ıngreuneaz˘ a extrem de mult ˆ ınt ¸telegerea sa.86 • nu poate fi alocat˘ a suficient˘ a memorie • nu se poate face citirea din fi¸ sier • fi¸ sierul nu poate fi ˆ ınchis CAPITOLUL 3. } return codEroare. } inchide fisierul. folosind mecansimul except ¸iilor. codul ar arata. schematizat. deschide fisierul. } } else { codEroare = -2. astfel: . if (fisierul s-a deschis) { determina dimensiunea fisierului. } else { codEroare = codEroare & -4.

} catch (nu s-a alocat memorie) {trateaza eroarea} catch (nu se poate citi din fisier) {trateaza eroarea. } int metoda3 { citesteFisier(). S˘ a presupunem c˘ a apelul la metoda citesteFisier este consecint ¸a unor apeluri imbricate de metode: int metoda1() { metoda2(). AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int citesteFisier() { try { deschide fisierul.˘ 3.. aloca memorie.. citeste fisierul in memorie.4. } int metoda2() { metoda3.} } Diferenta de claritate este evident˘ a.. determina dimensiunea fisierului. . . . .2 Propagarea erorilor Propagarea unei erori se face pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator.} catch (nu se poate inchide fisierul) {trateaza eroarea. } catch (fisierul nu s-a deschis) {trateaza eroarea.} catch (nu s-a determinat dimensiunea) {trateaza eroarea..4. inchide fisierul... 87 3.

. . if (codEroare != 0) //proceseazaEroare.88 } CAPITOLUL 3. } Dup˘ a cum am vazut. } catch (TipExceptie e) { //proceseazaEroare.. Java permite unei metode s˘ a arunce except ¸iile ap˘ arute ˆ ın cadrul ei la un nivel superior. acest lucru ar trebui f˘ acut prin propagarea erorii produse de metoda citesteFisier pˆ an˘ a la metoda1: int metoda1() { int codEroare = metoda2(). Tradit ¸ional. } int metoda2() { int codEroare = metoda3(). EXCEPT ¸ II S˘ a presupunem de asemenea c˘ a dorim s˘ a facem tratarea erorilor doar ˆ ın metoda1. if (codEroare != 0) return codEroare. } .. Cu alte cuvinte. o metod˘ a poate s˘ a nu ˆ ı¸ si asume responsabilitatea trat˘ arii except ¸iilor ap˘ arute ˆ ın cadrul ei: int metoda1() { try { metoda2()... } int metoda3() { int codEroare = citesteFisier(). . if (codEroare != 0) return codEroare.. } .. adic˘ a funct ¸iilor care o apeleaz˘ a sau sistemului. ..

/* Acest apel poate genera exceptie de tipul FileNotFoundException Tratarea ei poate fi facuta in unul din modurile de mai jos: */ } catch (FileNotFoundException e) { // Exceptie specifica provocata de absenta // fisierului ’input.dat"). Radacin˘ a acestei ierarhii este clasa Throwable (vezi ”Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii”). clasa IOException se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ıntr-o categorie mai larg˘ a de except ¸ii ¸ si anume clasa Exception.dat’ } // sau .. De exemplu. } int metoda3() throws TipExceptie { citesteFisier(). La rˆ andul ei..4. clasa IOException se ocup˘ a cu except ¸iile ce pot ap˘ area la operat ¸ii de intrare/iesire ¸ si diferent ¸iaz˘ a la rˆ andul ei alte tipuri de except ¸ii.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor In Java exist˘ a clase corespunz˘ atoare tuturor except ¸iilor care pot ap˘ area la execut ¸ia unui program. cum ar fi FileNotFoundException. cu cˆ at clasa folosit˘ a este mai generic˘ a cu atˆ at tratarea except ¸iilor programul ˆ ı¸ si pierde din flexibilitate. etc..˘ 3. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int metoda2() throws TipExceptie { metoda3(). ˆ ın funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile programului. ˆ ıns˘ a. Pronderea unei except ¸ii se poate face fie la nivelul clasei specifice pentru acea except ¸ie. fie la nivelul uneia din superclasele sale. Acestea sunt grupate ˆ ın funct ¸ie de similarit˘ a¸ tile lor ˆ ıntr-o ierarhie de clase. .. . try { FileReader f = new FileReader("input.4. } 89 3. EOFException.

. Erorile. EXCEPT ¸ II catch (IOException e) { // Exceptie generica provocata de o operatie IO } // sau catch (Exception e) { // Cea mai generica exceptie soft } //sau catch (Throwable e) { // Superclasa exceptiilor } 3. care sunt la rˆ andul lor superclase pentru o serie ˆ ıntreag˘ a de tipuri de except ¸ii.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii R˘ ad˘ acina claselor ce descriu except ¸ii este clasa Throwable iar cele mai importante subclase ale sale sunt Error. Exception ¸ si RuntimeException. obiecte de tip Error. sunt cazuri speciale de except ¸ii generate de funct ¸ionarea anormal˘ a a echipamentului hard pe care ruleaz˘ a un program Java ¸ si sunt invizibile programatorilor. Un program Java nu trebuie s˘ a trateze aparit ¸ia acestor erori ¸ si este improbabil ca o metod˘ a Java s˘ a provoace asemenea erori.90 CAPITOLUL 3.

care furnizeaz˘ a reprezentarea ca ¸ sir de caractere a except ¸iei. . Cele mai uzuale sunt: • getMessage . compilatorul permite ca aceste except ¸ii s˘ a r˘ amˆ an˘ a netratate. De la acest principu se sustrag ˆ ıns˘ a a¸ sa numitele except ¸ii la execut ¸ie sau. tratarea lor nefiind ˆ ıns˘ a ilegal˘ a. cu alte cuvinte. Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect except ¸ie sunt definite ˆ ın clasa Throwable ¸ si sunt publice.6. • printStackTrace . except ¸iile care provin strict din vina programatorului ¸ si nu generate de o anumit˘ a situat ¸ie extern˘ a. Din acest motiv.3. ArrayIndexOutOfBoundsException Except ¸iile la execut ¸ie pot ap˘ area uriunde ˆ ın program ¸ si pot fi extrem de numeroare iar ˆ ıncercarea de ”prindere” a lor ar fi extrem de anevoioas˘ a. Aceste except ¸ii au o superclas˘ a comun˘ a RuntimeException ¸ si ˆ ın acesata categorie sunt incluse except ¸iile provocate de: • operat ¸ii aritmetice ilegale (ˆ ımpˆ art ¸irea ˆ ıntregilor la zero). EXCEPT ¸ II LA EXECUT ¸ IE 91 Except ¸iile. Dup˘ a cum am mai zis tratarea acestor except ¸ii nu este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. NullPointerException • accesarea eronat˘ a a elementelor unui vector. obiectele de tip Exception. ˆ ın cazul aparit ¸iei oric˘ arui tip de except ¸ie care nu are un analizor corespunz˘ ator.afi¸ seaz˘ a detaliul unei except ¸ii.afi¸ seaz˘ a informat ¸ii complete despre except ¸ie ¸ si localizarea ei. sunt except ¸iile standard (soft) care trebuie tratate de c˘ atre programele Java. Except ¸iile care pot ”sc˘ apa” netratate descind din subclasa RuntimeException ¸ si se numesc except ¸ii la execut ¸ie. 3. ArithmeticException • accesarea membrilor unui obiect ce are valoarea null. programul va fi terminat. astfel ˆ ıncˆ at pot fi apelate pentru orice tip de except ¸ie. Reamintim ˆ ıns˘ a c˘ a.metod˘ a mo¸ stenit˘ a din clasa Object. • toString .6 Except ¸ii la execut ¸ie In general. tratarea except ¸iilor este obligatorie ˆ ın Java. cum ar fi lipsa unui fi¸ sier.

sau superclasa Exception.out.printStackTrace().out.println("Atentie la indecsi!"). cazuri care nu au fost prevazute ˆ ın ierarhia except ¸iilor standard Java. // Infinity System."). int a=1. In cazul tipurilor reale (float ¸ si double) nu va fi generat˘ a nici o except ¸ie. */ System. System. e.out. System. } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System.println(z/z). sau Nan. Imp˘ art ¸irea la 0 va genera o except ¸ie doar dac˘ a tipul numerelor ˆ ımp˘ art ¸ite este aritmetic ˆ ıntreg. preferabil una apropiat˘ a ca semnificat ¸ie. funct ¸ie de operatie..println(y/z). -Infinity. ci va fi furnizat ca rezultat o constant˘ a care poate fi.out.7 Crearea propriilor except ¸ii Adeseori poate ap˘ area necesitatea cre˘ arii unor except ¸ii proprii pentru a pune ˆ ın evident ¸a cazuri speciale de erori provocate de metodele claselor unei libr˘ arii. y=-1.println(a/b).. // Exceptie la executie ! double x=1. . try { v[10] = 0. // -Infinity System. /* Nu apare eroare la compilare dar apare exceptie la executie si programul va fi terminat. // NaN 3. } // Corect.out.out.println("Aici nu se mai ajunge. Infinity. z=0. EXCEPT ¸ II int v[] = new int[10].println(x/z). int b=0. programul continua v[11] = 0. O except ¸ie proprie trebuie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ıns˘ aˆ ın ierarhia except ¸iilor Java.92 CAPITOLUL 3. cu alte cuvinte clasa care o implementeaz˘ a trebuie s˘ a fie subclas˘ a a uneia deja existente ˆ ın aceasta ierarhie.

return elemente [n .3: Exceptii proprii class ExceptieStiva extends Exception { public ExceptieStiva ( String mesaj ) { super ( mesaj ) . } } class Stiva { int elemente [] = new int [100]. . Pentru a personaliza aceste except ¸ii vom crea o clas˘ a specific˘ a denumit˘ a ExceptieStiva: Listing 3. ˆ ın care cre˘ am o clas˘ a ce descrie part ¸ial o stiv˘ a de numere ˆ ıntregi cu operat ¸iile de ad˘ augare a unui element. respectiv de scoatere a elementului din vˆ arful stivei. elemente [ n ++] = x .3. } public int scoate () throws ExceptieStiva { if ( n ==0) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este goala ! " ) . // numarul de elemente din stiva public void adauga ( int x ) throws ExceptieStiva { if ( n ==100) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este plina ! " ) . // Apeleaza constructorul superclasei Exception } } 93 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. Dac˘ a presupunem c˘ a stiva poate memora maxim 100 de elemente.-]. ambele operat ¸ii pot provoca except ¸ii. int n =0.7. } } Secvent ¸a cheie este extends Exception care specific˘ a faptul c˘ a noua clas˘ a ExceptieStiva este subclas˘ a a clasei Exception ¸ si deci implementeaz˘ a obiecte ce reprezint˘ a except ¸ii. CREAREA PROPRIILOR EXCEPT ¸ II public class ExceptieProprie extends Exception { public ExceptieProprie(String mesaj) { super(mesaj).

chiar f˘ ar˘ a nici un cod ˆ ın ele. cum ar fi: class ExceptieSimpla extends Exception { } Aceast˘ a clas˘ a se bazeaz˘ a pe constructorul implicit creat de compilator ˆ ıns˘ a nu are constructorul ExceptieSimpla(String s). Procesul de creare a unei noi except ¸ii poate fi dus mai departe prin ad˘ augarea unor noi metode clasei ce descrie acea except ¸ie. Except ¸iile proprii sunt descrise uzual de clase foarte simple. . ˆ ıns˘ a aceasta dezvoltare nu ˆ ı¸ si are rostul ˆ ın majoritatea cazurilor. EXCEPT ¸ II In general.94 CAPITOLUL 3. codul ad˘ augat claselor pentru except ¸ii proprii este nesemnificativ: unul sau doi constructori care afi¸ seaza un mesaj de eroare la ie¸ sirea standard.

ˆ ın ret ¸ea. Pentru a generaliza. Informat ¸ia se poate g˘ asi oriunde: ˆ ıntr-un fi¸ sier pe disc.1 Introducere Ce sunt fluxurile? Majoritatea aplicat ¸iilor necesit˘ a citirea unor informat ¸ii care se g˘ asesc pe o surs˘ a extern˘ a sau trimiterea unor informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a. Indiferent de tipul informat ¸iilor. respectiv consum˘ a informat ¸ii. memorie. 95 . sunete. un progam Java trebuie s˘ a deschid˘ a un canal de comunicat ¸ie (flux) de la sursa informat ¸iilor (fi¸ sier. Pentru a aduce informat ¸ii dintr-un mediu extern. citirea/scrierea de pe/c˘ atre un mediu extern respect˘ a urm˘ atorul algoritm: deschide canal comunicatie while (mai sunt informatii) { citeste/scrie informatie.Capitolul 4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4. un program poate trimite informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a deschizˆ and un canal de comunicat ¸ie (flux) c˘ atre acea destinat ¸ie ¸ si scriind secvent ¸ial informat ¸iile respective. ˆ ın memorie sau ˆ ın alt program ¸ si poate fi de orice tip: date primitive. Similar. obiecte. imagini.1. atˆ at sursa extern˘ a a unor date cˆ at ¸ si destinat ¸ia lor sunt v˘ azute ca fiind ni¸ ste procese care produc. etc) ¸ si s˘ a citeasc˘ a secvent ¸ial informat ¸iile respective. } inchide canal comunicatie.1 4. etc. socket.

4.io. Observat ¸ii: Fluxurile sunt canale de comunicat ¸ie seriale pe 8 sau 16 bit ¸i. Fluxurile sunt unidirect ¸ionale. Un proces care descrie o surs˘ a extern˘ a de date se nume¸ ste proces produc˘ ator.2 Clasificarea fluxurilor Exist˘ a trei tipuri de clasificare a fluxurilor: • Dup˘ a direct ¸ia canalului de comunicat ¸ie deschis fluxurile se ˆ ımpart ˆ ın: – fluxuri de intrare (pentru citirea datelor) – fluxuri de ie¸ sire (pentru scrierea datelor) • Dup˘ a tipul de date pe care opereaz˘ a: – fluxuri de octet ¸i (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 8 bit ¸i) – fluxuri de caractere (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 16 bit ¸i) .96 ˘ S CAPITOLUL 4. Un flux care cite¸ ste date se nume¸ ste flux de intrare. Clasele ¸ si intefet ¸ele standard pentru lucrul cu fluxuri se g˘ asesc ˆ ın pachetul java. orice proces putˆ and fi atˆ at producator cˆ at ¸ si consumator ˆ ın acela¸ si timp.io. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Definit ¸ii: Un flux este un canal de comunicat ¸ie unidirect ¸ional ˆ ıntre dou˘ a procese. Consumatorul ¸ si producatorul nu comunic˘ a direct printr-o interfat ¸˘ a de flux ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor. dar pe fluxuri diferite. Un flux care scrie date se nume¸ ste flux de ie¸ sire. de la produc˘ ator la consumator.io: import java. Intre dou˘ a procese pot exista oricˆ ate fluxuri. Fiecare flux are un singur proces produc˘ ator ¸ si un singur proces consumator.*. orice program care necesit˘ a operat ¸ii de intrare sau ie¸ sire trebuie s˘ a cont ¸in˘ a instruct ¸iunea de import a pachetului java. Un proces care descrie o destinat ¸ie extern˘ a pentru date se nume¸ ste proces consumator.1. Deci.

. cum ar fi ˆ ın exemplele: FileReader. fiec˘ arui flux de intrare XInputStream corespunzˆ andu-i uzual un flux de ie¸ sire XOutputStream. etc.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri Clasele r˘ ad˘ acin˘ a pentru ierarhiile ce reprezint˘ a fluxuri de caractere sunt: • Reader. ˆ ıns˘ a acest lucru nu este obligatoriu. FileWriter.1. De asemenea. BufferedWriter.pentru fluxuri de intrare ¸ si • Writer. BufferedOutputStream. se observ˘ a ca o alt˘ a regul˘ a general˘ a. Ca ¸ si ˆ ın cazul fluxurilor pe caractere denumirile claselor vor avea terminat ¸ia superclasei lor: FileInputStream.pentru fluxuri de ie¸ sire. faptul c˘ a unui flux de intrare XReader ˆ ıi corespunde uzual un flux de ie¸ sire XWriter. Acestea sunt superclase abstracte pentru clase ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 8 bit ¸i. etc. Clasele radacin˘ a pentru ierarhia fluxurilor de octet ¸i sunt: • InputStream. FileOutputStream. BufferedReader. f˘ ar˘ a ca acest lucru s˘ a fie obligatoriu.4.pentru fluxuri de intrare ¸ si • OutputStream. toate clasele din aceste ierarhii vor avea terminat ¸ia Reader sau Writer ˆ ın funct ¸ie de tipul lor. BufferedInputStream. Ca o regul˘ a general˘ a.pentru fluxuri de ie¸ sire. Acestea sunt superclase abstracte pentru toate clasele ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 16 bit ¸i ¸ si vor cont ¸ine metodele comune tuturor. INTRODUCERE • Dup˘ a act ¸iunea lor: 97 – fluxuri primare de citire/scriere a datelor (se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor) – fluxuri pentru procesarea datelor 4. .

98 ˘ S CAPITOLUL 4.. .. ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie evitat deoarece. Superclasele abstracte Writer ¸ si OutputStream sunt de asemenea paralele. Pentru majoritatea programelor este recomandat ca scrierea ¸ si citirea datelor s˘ a se fac˘ a prin intermediul fluxurilor de caractere. deoarece acestea permit manipularea caracterelor Unicode ˆ ın timp ce fluxurile de octet ¸i permit doar lucrul pe 8 biti caractere ASCII. resetarea pozit ¸iei curente. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Pˆ an˘ a la un punct. definind metode similare pentru scrierea datelor: Reader void write(int c) void write(char buf[]) void write(String str) . Metodele referitoare la fluxuri pot genera except ¸ii de tipul IOException sau derivate din aceast˘ a clas˘ a. saltul peste un num˘ ar de pozit ¸ii. . Acestea sunt ˆ ıns˘ a mai rar folosite ¸ si nu vor fi detaliate. InputStream void write(int c) void write(byte buf[]) . Reader InputStream int read() int read() int read(char buf[]) int read(byte buf[]) . 4.. fluxul va fi automat ˆ ınchis de c˘ atre colectorul de gunoaie atunci cˆ and nu va mai exista nici o referint ¸˘ a la el. De asemenea. datele din memorie vor fi pierdute la ˆ ınchiderea fluxului de c˘ atre gc. exist˘ a un paralelism ˆ ıntre ierarhia claselor pentru fluxuri de caractere ¸ si cea pentru fluxurile pe octet ¸i. Inchiderea oric˘ arui flux se realizeaz˘ a prin metoda close. la lucrul cu fluxrui cu zon˘ a tampon de memorie.. In cazul ˆ ın care aceasta nu este apelat˘ a explicit.4 Metode comune fluxurilor Superclasele abstracte Reader ¸ si InputStream definesc metode similare pentru citirea datelor.1.... etc. tratarea lor fiind obligatorie.. ambele clase pun la dispozit ¸ie metode pentru marcarea unei locat ¸ii ˆ ıntr-un flux.

permit tratarea vectorilor ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea unor fluxuri de intrare/ie¸ sire. In funct ¸ie de tipul sursei datelor. ele pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite astfel: • Fi¸ sier FileReader. precum ¸ si modalit˘ a¸ tile de creare ¸ si utilizare a fluxurilor. definite ˆ ın superclase. ByteArrayOutputStream Aceste fluxuri folosesc pentru scrierea/citirea informat ¸iilor ˆ ın/din memorie ¸ si sunt create pe un vector existent deja. respectiv scrierea datelor ˆ ıntr-un fi¸ sier ¸ si vor fi analizate ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a (vezi ”Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere”). FileWriter FileInputStream. FileOutputStream Numite ¸ si fluxuri fi¸ sier. punˆ and la dispozit ¸ie implement˘ ari ale metodelor de baz˘ a read. acestea sunt folosite pentru citirea datelor dintr-un fi¸ sier. Cu alte cuvinte. In continuare.2.4. StringWriter Permit tratarea ¸ sirurilor de caractere aflate ˆ ın memorie ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea de fluxuri. 4. PipedWriter PipedInputStream. PipedOutputStream Implementeaz˘ a componentele de intrare/ie¸ sire ale unei conducte de . vom vedea care sunt cele mai importante clase din cele dou˘ a categorii ¸ si la ce folosesc acestea.1 Fluxuri primitive Fluxurile primitive sunt responsabile cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor. • Memorie CharArrayReader. • Pipe PipedReader. respectiv write.2. FOLOSIREA FLUXURILOR 99 4. fluxurile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın funct ¸ie de activitatea lor ˆ ın fluxuri care se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor ¸ si fluxuri pentru procesarea datelor (de filtrare).2 Folosirea fluxurilor A¸ sa cum am v˘ azut. StringReader. CharArrayWriter ByteArrayInputStream.

• Filtrare FilterReader.100 ˘ S CAPITOLUL 4. . OutputStreamWriter Formeaz˘ a o punte de legatur˘ aˆ ıntre fluxurile de caractere ¸ si fluxurile de octet ¸i. Clasele ce descriu aceste fluxuri pot fi ˆ ımpartite ˆ ın funct ¸ie de tipul de procesare pe care ˆ ıl efectueaza astfel: • ”Bufferizare” BufferedReader. BufferedReader poate prelua date de la un flux FileReader ¸ si s˘ a ofere informat ¸ia dintr-un fi¸ sier linie cu linie. De exemplu. reducˆ and astfel num˘ arul de acces˘ ari la dispozitivul ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia original˘ a a datelor. un flux OutputStreamWriter converte¸ ste caractere ˆ ın octet ¸i ¸ si trimite rezutatul c˘ atre un flux de tipul OutputStream. Un flux de procesare nu poate fi folosit decˆ at ˆ ımpreun˘ a cu un flux primitiv. Un flux InputStreamReader cite¸ ste octet ¸i dintr-un flux InputStream ¸ si ˆ ıi converte¸ ste la caractere. Similar.2. folosind codificarea standard a caracterelor sau o codificare specificat˘ a de program. Pipe-urile sunt folosite pentru a canaliza ie¸ sirea unui program sau fir de execut ¸ie c˘ atre intrarea altui program sau fir de execut ¸ie. FilterOutputStream Sunt clase abstracte ce definesc o interfat ¸˘ a comun˘ a pentru fluxuri care filtreaz˘ a automat datele citite sau scrise (vezi ”Fluxuri pentru filtrare”). 4. mai util˘ a dintr-un anumit punct de vedere. • Conversie octet ¸i-caractere InputStreamReader. Fiind primitiv. FilterWriter FilterInputStream. FileReader nu putea citi decˆ at caracter cu caracter. BufferedWriter BufferedInputStream. BufferedOutputStream Sunt folosite pentru a introduce un buffer ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI date (pipe). Sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil (vezi ”Citirea ¸ si scrierea cu zona tampon”).2 Fluxuri de procesare Fluxurile de procesare (sau de filtrare) sunt responsabile cu preluarea datelor de la un flux primitiv ¸ si procesarea acestora pentru a le oferi ˆ ıntr-o alt˘ a form˘ a.

prin instruct ¸iunea new ¸ si invocarea unui constructor corespunz˘ ator al clasei respective: Exemple: . • Num˘ arare LineNumberReader LineNumberInputStream Ofer˘ a¸ si posibilitatea de num˘ arare automat˘ a a liniilor citite de la un flux de intrare. DataOutputStream Folosite la scrierea/citirea datelor de tip primitiv ˆ ıntr-un format binar.3 Crearea unui flux Orice flux este un obiect al clasei ce implementeaz˘ a fluxul respectiv.2.2. Crearea unui flux se realizeaz˘ a a¸ sadar similar cu crearea obiectelor. • Afi¸ sare PrintWriter PrintStream Ofer˘ a metode convenabile pentru afisarea informat ¸iilor. independent de ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a (vezi ”Folosirea claselor DataInputStream ¸ si DataOutputStream”). 4. • Serializare ObjectInputStream. FOLOSIREA FLUXURILOR 101 • Concatenare SequenceInputStream Concateneaz˘ a mai multe fluxuri de intrare ˆ ıntr-unul singur (vezi ”Concatenarea fi¸ sierelor”).4. • Conversie tipuri de date DataInputStream. ObjectOutputStream Sunt folosite pentru serializarea obiectelor (vezi ”Serializarea obiectelor”). • Citire ˆ ın avans PushbackReader PushbackInputStream Sunt fluxuri de intrare care au un buffer de 1-caracter(octet) ˆ ın care este citit ˆ ın avans ¸ si caracterul (octetul) care urmeaz˘ a celui curent citit.

dat"). //echivalent cu FileReader fr = new FileReader("fisier. constructorii claselor pentru fluxurile de procesare nu primesc ca argument un dispozitiv extern de memorare a datelor ci o referint ¸a la un flux primitiv responsabil cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor: Exemple: //crearea unui flux de intrare printr-un buffer BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader("fisier. Din acest motiv. //crearea unui flux de intrare pe octeti FileInputStream in = new FileInputStream("fisier. BufferedReader in = new BufferedReader(fr). crearea unui flux pentru procesarea datelor are formatul general: . //crearea unui flux de iesire printr-un buffer BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("fisier.txt"))). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI //crearea unui flux de intrare pe caractere FileReader in = new FileReader("fisier. //crearea unui flux de iesire pe octeti FileOutputStrem out = new FileOutputStream("fisier. //echivalent cu FileWriter fo = new FileWriter("fisier. A¸ sadar. //crearea unui flux de iesire pe caractere FileWriter out = new FileWriter("fisier.txt").txt").txt").txt")). Fluxurile de procesare nu pot exista de sine st˘ at˘ atoare ci se suprapun pe un flux primitiv de citire/scriere a datelor. BufferedWriter out = new BufferedWriter(fo).txt").dat"). crearea unui flux primitiv de date care cite¸ ste/scrie informat ¸ii de la un dispozitiv extern are formatul general: FluxPrimitiv numeFlux = new FluxPrimitiv(dispozitivExtern). A¸ sadar.102 ˘ S CAPITOLUL 4.

Dup˘ a cum am v˘ azut deja. fluxurile pot fi compuse ˆ ın succesiuni oricˆ at de lungi: DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("fisier. ˆ ıntrucˆ at operat ¸ia lor de baz˘ a este citirea.octeti Constructorii acestor clase accept˘ a ca argument un obiect care s˘ a specifice un anume fi¸ sier.dat"))). Constructorii clasei FileReader sunt: public FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException public FileReader(File file) throws FileNotFoundException public FileReader(FileDescriptor fd) Constructorii clasei FileWriter: public FileWriter(String fileName) throws IOException public FileWriter(File file) throws IOException public FileWriter(FileDescriptor fd) public FileWriter(String fileName. clasele care implementeaz˘ a aceste fluxuri sunt urm˘ atoarele: FileReader. 4. respectiv scrierea unui caracter sau octet dintr-un sau ˆ ıntr-un fi¸ sier specificat uzual prin numele s˘ au complet sau relativ la directorul curent.2. on obiect de tip File sau un obiect de tip FileDesciptor (vezi ”Clasa File”). FOLOSIREA FLUXURILOR 103 FluxProcesare numeFlux = new FluxProcesare(fluxPrimitiv). Acesta poate fi un ¸ sir de caractere. In general. FileWriter . boolean throws IOException append) .4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere Fluxurile pentru lucrul cu fi¸ siere sunt cele mai usor de ˆ ınteles.4. FileOutputStream .caractere FileInputStream.2.

IOException este superclas˘ a pentru FileNotFoundException.1: Copierea unui fisier import java . io . Din acest motiv orice creare a unui flux de acest tip trebuie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un bloc try-catch sau metoda ˆ ın care sunt create fluxurile respective trebuie s˘ a arunce except ¸iile de tipul FileNotFoundException sau de tipul superclasei IOException. printStackTrace () . va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul FileNotFoundException.104 ˘ S CAPITOLUL 4. FileWriter out = new FileWriter ( " out . public class Copiere { public static void main ( String [] args ) { try { FileReader in = new FileReader ( " in .txt”. int c . Aceasta va fi prins˘ a de program deoarece. txt " ) . Ace¸ stia pot provoca except ¸ii de tipul FileNotFoundException ˆ ın cazul ˆ ın care fi¸ sierul cu numele specificat nu exist˘ a.txt” ˆ ıntr-un alt fi¸ sier cu numele ”out. write ( c ) . read () ) != -1) out .txt” ˆ ın care va fi copiat cont ¸inutul primului.txt” el va fi re- .txt”.txt”. Ambele fi¸ siere sunt considerate ˆ ın directorul curent. close () . Dac˘ a exist˘ a fi¸ sierul ”in. } } } In cazul ˆ ın care vom lansa aplicat ¸ia iar ˆ ın directorul curent nu exist˘ a un fi¸ sier cu numele ”in. aplicat ¸ia va crea un nou fi¸ sier ”out. S˘ a consider˘ am ca exemplu un program care copie cont ¸inutul unui fi¸ sier cu numele ”in. out . e . Dac˘ a exist˘ a deja fi¸ sierul ”out. println ( " Eroare la operatiile cu fisiere ! " ) . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Cei mai uzuali constructori sunt cei care primesc ca argument numele fi¸ sierului. while (( c = in .*. err . txt " ) . } catch ( IOException e ) { System . in . Listing 4. close () .

reducˆ and astfel numarul de acces˘ ari ale dispozitivului ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia atelor. true). BufferedWriter . ci vor fi memorate jntr-un buffer de o anumit˘ a dimensiune. In cazul ˆ ın care buffer-ul este gol. caracterul va fi preluat din buffer. singura diferent ¸˘ a fiind faptul c˘ a sunt citit ¸i octet ¸i.txt” foloseam: FileWriter out = new FileWriter("out. Fluxurile de citire/scriere cu buffer sunt fluxuri de procesare ¸ si sunt folosite prin suprapunere cu alte fluxuri. Atunci cˆ and se execut˘ a o operat ¸ie de citire. sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil. BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("out. cont ¸inutul acestuia va fi transferat automat la destinat ¸ie. La operat ¸iile de scriere datele scrise nu vor ajunge direct la destinat ¸ie.txt".5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer Clasele pentru citirea/scrierea cu zona tampon sunt: BufferedReader. Atunci cˆ and bufferul este plin. Clasa BufferedReader cite¸ ste ˆ ın avans date ¸ si le memoreaz˘ aˆ ıntr-o zon˘ a tampon. Din acest motiv. FOLOSIREA FLUXURILOR 105 scris. odat˘ a cu citirea caracterului. Similar lucreaza ¸ si clasele BufferedWriter ¸ si BufferedOutputStream. 4. BufferedInputStream funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acela¸ si principiu.caractere BufferedInputStream. int dim_buffer) BufferedWriter(Writer out) .2. dintre care obligatoriu unul este primitiv. vor fi memorati ˆ ın buffer ¸ si caracterele care ˆ ıi urmeaz˘ a. citirea se face direct din flux ¸ si.4. Evident.dat"). 1024) //1024 este dimensiunea bufferului Constructorii cei mai folosit ¸i ai acestor clase sunt urm˘ atorii: BufferedReader(Reader in) BufferedReader(Reader in.2. BufferedOutputStream .octeti Sunt folosite pentru a introduce un buffer (zon˘ a de memorie) ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. Dac˘ a doream s˘ a facem operat ¸ia de ad˘ augare(append) ¸ si nu de rescriere pentru fi¸ sierul ”out.

106 ˘ S CAPITOLUL 4. Acesta este reprezentat ˆ ın Java prin secvent ¸a escape ’\n’. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI BufferedWriter(Writer out. //bufferul nu este plin. clasele pentru scriere prin buffer mai au ¸ si metoda flush care gole¸ ste explicit zona tampon. in fisier nu s-a scris nimic out. O linie reprezint˘ a o succesiune de caractere terminat˘ a cu simbolul pentru sfˆ ar¸ sit de linie. i++) out. Pe lˆ anga acestea. datele se scriu in fisier Metoda readLine Este specific˘ a fluxurilor de citire cu buffer ¸ si permite citirea linie cu linie a datelor de intrare. Metodele acestor clase sunt cele uzuale de tipul read ¸ si write.close().dat"). int dim_buffer) BufferedInputStream(InputStream in) BufferedInputStream(InputStream in. chiar dac˘ a aceasta nu este plin˘ a. int dim_buffer) In cazul constructorilor ˆ ın care dimensiunea buffer-ului nu este specificat˘ a. dependent de platforma de lucru. int dim_buffer) BufferedOutputStream(OutputStream out) BufferedOutputStream(OutputStream out. 1024) //am creat un flux cu buffer de 1024 octeti for(int i=0..write(i). } . //proceseaza linie } br. BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in")) String linie. //bufferul este golit.. BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("out.flush(). i<1000. while ((linie = br. aceasta prime¸ ste valoarea implicit˘ a de 512 octet ¸i (caractere).readLine()) != null) { .

2: Concatenarea a dou˘ a fi¸ siere /* Concatenarea a doua fisiere ale caror nume sunt primite de la linia de comanda . int c . println ( " Argumente insuficiente ! " ) .2. Rezultatul concatenarii este afisat pe ecran . io . Exemplul cel mai elocvent de folosirea a acestei clase este concatenarea a dou˘ a sau mai multor fi¸ siere: Listing 4. print (( char ) c ) . primul flux citit fiind s1. exit ( -1) . */ import java . Citirea datelor dintr-un astfel de flux se face astfel: se cite¸ ste din primul flux de intrare specificat pˆ ana cˆ and se ajunge la sfˆ arsitul acestuia.6 Concatenarea fluxurilor Clasa SequenceInputStream permite unei aplicatii s˘ a combine serial mai multe fluxuri de intrare astfel ˆ ıncˆ at acestea s˘ a apar˘ a ca un singur flux de intrare. FileInputStream f2 = new FileInputStream ( args [1]) . public class Concatenare { public static void main ( String args []) { if ( args . FOLOSIREA FLUXURILOR 107 4. out . . while (( c = s .2. System . read () ) != -1) System . dup˘ a care primul flux de intrare este ˆ ınchis ¸ si se deschide automat urm˘ atorul flux de intrare din care se vor citi ˆ ın continuare datele. SequenceInputStream s = new S eq u e nc e I np u tS t r ea m ( f1 .4. dup˘ a care procesul se repet˘ a pˆ ana la terminarea tuturor fluxurilor de intrare.*. Constructorii acestei clase sunt: SequenceInputStream(Enumeration e) SequenceInputStream(InputStream s1. InputStream s2) Primul construieste un flux secvential dintr-o mult ¸ime de fluxuri de intrare. Cel de-al doilea construie¸ ste un flux de intrare care combin˘ a doar dou˘ a fluxuri s1 ¸ si s2. out . Fiecare obiect ˆ ın enumerarea primit˘ a ca parametru trebuie s˘ a fie de tipul InputStream. length <= 1) { System . f2 ) . } try { FileInputStream f1 = new FileInputStream ( args [0]) .

pentru filtrarea fluxurilor de intrare ¸ si • FilterOutputStream .108 ˘ S CAPITOLUL 4.primul constructor (vezi ”Colect ¸ii”). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI s . SequenceInputStream s = new SequenceInputStream( f1. DataOutputStream BufferedInputStream. Cele mai importante fluxruri pentru filtrarea datelor sunt implementate de clasele: DataInputStream. } } } Pentru concatenarea mai multor fi¸ siere exist˘ a dou˘ a variante: • folosirea unei enumer˘ ari . printStackTrace () . f3)). // f1 si f2 sunt inchise automat } catch ( IOException e ) { e . new SequenceInputStream(f2. BufferedOutputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream PrintStream . FileInputStream f2 = new FileInputStream(args[1]). Clasele pentru filtrarea datelor superclasele abstracte: • FilterInputStream .pentru filtrarea fluxurilor de ie¸ sire. close () . • concatenarea pe rˆ and a acestora folosind al 2-lea constructor. 4. concatenarea a 3 fi¸ siere va construi un flux de intrare astfel: FileInputStream f1 = new FileInputStream(args[0]). FileInputStream f3 = new FileInputStream(args[2]).2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor Un flux de filtrare se ata¸ seaz˘ a altui flux pentru a filtra datele care sunt citite/scrise de c˘ atre acel flux.

ele mai fiind numite ¸ si fluxuri de procesare. 109 Filtrarea datelor nu trebuie v˘ azut˘ a ca o metod˘ a de a elimina anumit ¸i octeti dintr-un flux ci de a transforma ace¸ sti octet ¸i ˆ ın date care s˘ a poat˘ afi interpretate sub alt˘ a form˘ a. fluxurile de filtrare vor cont ¸ine anumite metode specializate pentru citirea/scrierea datelor. Acestea definesc metodele pe care trebuie s˘ a le pun˘ a la dispozit ¸ie ˆ ın vederea citireii/scrierii datelor de tip primitiv. De exemplu.2. vor furniza metode pentru citirea ¸ si scrierea datelor la nivel de tip primitiv ¸ si nu la nivel de octet. clasa BufferedInputStream pune la dispozit ¸ie metoda readLine pentru citirea unei linii din fluxul de intrare. sunt date ˆ ın tabelul de mai jos: . 4. FOLOSIREA FLUXURILOR Observat ¸i c˘ a toate aceste clase descriu fluxuri de octet ¸i. respectiv DataOutput.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream Aceste clase ofer˘ a metode prin care un flux nu mai este v˘ azut ca o ˆ ınsiruire de octet ¸i. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. Din acest motiv. fluxurile de filtrare nu elimin˘ a date citite sau scrise de un anumit flux. ci de date primitive. A¸ sadar. A¸ sa cum am v˘ azut la citirea/scrierea cu zon˘ a tampon.2. Prin urmare. urmˆ and ca citirea/scrierea s˘ a se fac˘ a prin intermediu acelui buffer. Folosirea fluxurilor de filtrare se face prin ata¸ sarea lor de un flux care se ocup˘ a efectiv de citirea/scrierea datelor: FluxFiltrare numeFlux = new FluxFiltrare(referintaAltFlux). Cele mai folosite metode. Clasele care ofer˘ a un astfel de suport implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. clasele de filtrare BufferedInputStream ¸ si BufferedOutputStream colecteaz˘ a datele unui flux ˆ ıntr-un buffer.4. ci introduc o noua modalitate de manipulare a lor.

fie pe caractere. Transformarea unei valori ˆ ın format binar se nume¸ ste serializare. Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream permit serializarea tipurilor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. sau chiar dintr-un obiect de tip File.1 Intr˘ ari formatate Clasa java. respectiv pentru citirea de date formatate de la tastatur˘ a. Denumirile lor sunt sugestive pentru tipul de date pe care ˆ ıl prelucreaz˘ a. cum ar fi ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream (vezi ”Serializarea obiectelor”). fiind singurul tip referint ¸˘ a permis de aceste clase. Scrierea datelor folosind fluxuri de acest tip se face ˆ ın format binar.in: . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un fi¸ sier ˆ ın care au fost scrise informat ¸ii folosind metode writeXXX nu va putea fi citit decˆ at prin metode readXXX. limbajul Java pune la dispozit ¸ii modalit˘ a¸ ti simplificate pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor informat ¸ii.3. Serializarea celorlalte tipuri referint ¸˘ a va fi f˘ acut˘ a prin intermediul altor clase. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI DataOutputStream writeBoolean writeByte writeChar writeDouble writeFloat writeInt writeLong writeShort writeUTF Aceste metode au denumirile generice de readXXX ¸ si writeXXX.util. Pentru a citi de la tastatur˘ a vom specifica ca argument al constructorului fluxul System.5.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate Incepˆ and cu versiunea 1. specificate de interfetele DataInput ¸ si DataOutput ¸ si pot provoca except ¸ii de tipul IOException. 4.110 DataInputStream readBoolean readByte readChar readDouble readFloat readInt readLong readShort readUTF ˘ S CAPITOLUL 4. mai put ¸in readUTF ¸ si writeUTF care se ocup˘ a cu obiecte de tip String. 4.Scanner ofer˘ a o solut ¸ie simpl˘ a pentru formatarea unor informat ¸ii citite de pe un flux de intrare fie pe octet ¸i.

System. ¸ si metodele format. String nume = s.util. de tip PrintStream • System.4 Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire Mergˆ and pe linia introdus˘ a de sistemul de operare UNIX. intrarea standard este tastatura iar ie¸ sirea standard este ecranul.Formatter.2f %2d %n". varsta).close(). int varsta = s.3.out.err . 111 4.next().printf("%s %8. println care ofereau posibilitatea de a afi¸ sa un ¸ sir de caractere. de tip InputStream • System. s. pe lˆ ang˘ a metodele print.out .4.fluxul standar de intrare.in).4. double salariu = s. Intrarea ¸ si ie¸ sirea standard sunt reprezentate de obiecte pre-create ce descriu fluxuri de date care comunic˘ a cu dispozitivele standard ale sistemului. salariu.fluxul standar de ie¸ sire. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Scanner s = Scanner.create(System.fluxul standar pentru erori. Aceste obiecte sunt definite publice ˆ ın clasa System ¸ si sunt: • System. orice program Java are : • o intrare standard • o ie¸ sire standard • o ie¸ sire standard pentru erori In general.nextInt(). 4.nextDouble().2 Ie¸ siri formatate Clasele PrintStream ¸ si PrintWriter pun la dispozit ¸iile.in . Formatarea ¸ sirurilor de caractere se bazeaz˘ a pe clasa java. printf (echivalente) ce permit afi¸ sarea formatat˘ a a unor variabile. de tip PrintStream . nume.

este acela¸ si cu fluxul standard de ie¸ sire.printf (format.. String linie = stdin.out.out.).println(argument). In exemplul urm˘ ator este prezentat un program care afi¸ seaza liniile introduse de la tastatur˘ a pˆ an˘ aˆ ın momentul ˆ ın care se introduce linia ”exit” sau o linie vid˘ a¸ si ment ¸ioneaz˘ adac˘ a¸ sirul respectiv reprezint˘ a un num˘ ar sau nu. catch(Exception e) { System. Implicit.print("Introduceti o linie:"). argumente.readLine() System.out este de tip InputStream.err.out.out.println(linie).print (argument). Fluxul standard pentru afi¸ sarea erorilor se folose¸ ste similar ¸ si apare uzual ˆ ın secvent ¸ele de tratare a except ¸iilor.).. .out. deci pentru a-l putea utiliza eficient va trebui sa-l folosim ˆ ımpreuna cu un flux de procesare(filtrare) care s˘ a permit˘ a citirea facil˘ a a datelor.format (format. clas˘ a concret˘ a pentru scrierea datelor. Exemplul tipic este: BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran Am v˘ azut deja numeroase exemple de utilizare a fluxului standard de ie¸ sire. care este o clas˘ a abstract˘ a.112 ˘ S CAPITOLUL 4..2 Citirea datelor de la tastatur˘ a Uzual. In schimb. 4. System. argumente. vom dori s˘ a folosim metoda readLine pentru citirea datelor de la tastatura ¸ si din acest motiv vom folosi intrarea standard ˆ ımpreun˘ a cu o clas˘ a de procesare care ofer˘ a aceast˘ a metod˘ a. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI 4. el fiind folosit la afi¸ sarea oric˘ aror rezultate pe ecran (ˆ ın modul consola): System.out. System.println("Exceptie:" + e). } Fluxurile de ie¸ sire pot fi folosite a¸ sadar f˘ ar˘ a probleme deoarece tipul lor este PrintStream. fluxul standard de intrare System.4. System..in)).4. System.

System . println ( " : DA " ) . } } } catch ( IOException e ) { System .4.4.redirectare erori . } } } 113 Incepˆ and cu versiunea 1. try { Double . try { while ( true ) { String s = stdin . if ( s . err . println ( " Eroare la intrarea standard ! " ) . out . System . equals ( " exit " ) || s . varianta cea mai comod˘ a de citire a datelor de la tastatur˘ a este folosirea clasei java.3: Citirea datelor de la tastatur˘ a /* Citeste siruri de la tastatura si verifica daca reprezinta numere sau nu */ import java . out . out . io . public class EsteNumar { public static void main ( String [] args ) { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System .redirectare intrare setOut(PrintStream) . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Listing 4. readLine () . e . printStackTrace () . respectiv alte destinat ¸ii decˆ at ecranul pentru cele dou˘ a fluxuri de ie¸ sire. parseDouble ( s ) .Scanner.redirectare iesire setErr(PrintStream) .5. print ( s ) . println ( " : NU " ) . in ) ) .3 Redirectarea fluxurilor standard Redirectarea fluxurilor standard presupune stabilirea unei alte surse decˆ at tastatura pentru citirea datelor. In clasa System exist˘ a urm˘ atoarele metode statice care realizeaz˘ a acest lucru: setIn(InputStream) .4. length () ==0) break . } catch ( Numb erFor ma t E x c e p t i o n e ) { System .*.util. 4.

INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Redirectarea ie¸ sirii este util˘ aˆ ın special atunci cˆ and sunt afi¸ sate foarte multe date pe ecran. System .txt"))). setErr ( err ) . in ) ) . setIn ( in ) .*. ele pot fi puse ˆ ıntrun fi¸ sier. datele fiind cerute din nou de la tastatur˘ a. Redirectarea intr˘ arii poate fi folositoare pentru un program ˆ ın mod consol˘ a care prime¸ ste mai multe valori de intrare. BufferedReader br = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . System. redirectˆ and intrarea standard c˘ atre acel fi¸ sier. Pentru a nu le scrie de la tastatur˘ a de fiecare dat˘ aˆ ın timpul test˘ arii programului.114 ˘ S CAPITOLUL 4. PrintStream out = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " rezultate . txt " ) ) .4: Exemplu de folosire a redirect˘ arii: import java . In momentul cˆ and testarea programului a luat sfˆ arsit redirectarea poate fi eliminat˘ a. Redirectarea erorilor ˆ ıntr-un fi¸ sier poate fi de asemenea util˘ a¸ si se face ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("erori. PrintStream err = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " erori . io . System . Putem redirecta afisarea c˘ atre un fi¸ sier pe care s˘ a-l citim dup˘ a execut ¸ia programului. System . Secvent ¸a clasic˘ a de redirectare a ie¸ sirii este c˘ atre un fi¸ sier este: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("rezultate.setErr(fis).txt"))). txt " ) ) . setOut ( out ) .setOut(fis). txt " ) ) . System. class Redirectare { public static void main ( String [] args ) { try { BufferedInputS t r ea m in = new B uf f e re d I np u tS t r ea m ( new FileInputStream ( " intrare . Listing 4. .

4. etc. pe rˆ and. println ( s ) . err . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE String s . } catch ( IOException e ) { /* Daca apar exceptii . virgul˘ a. while (( s = br . ele vor fi scrise in fisierul erori . ˆ ıns˘ a pot fi schimbat ¸i prin diverse metode ale clasei. Printr-un atom lexical se ˆ ın]elege ˆ ın general: • un identificator (un ¸ sir care nu este ˆ ıntre ghilimele) • un numar • un ¸ sir de caractere • un comentariu • un separator Atomii lexicali sunt desp˘ art ¸iti ˆ ıntre ei de separatori. println ( " Eroare intrare / iesire ! " ) . txt */ System . Rezultatul va consta ˆ ın faptul c˘ aˆ ın loc s˘ a se citeasc˘ a octet ¸i sau caractere. punct ¸ si virgula.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa StreamTokenizer proceseaz˘ a un flux de intrare de orice tip ¸ si ˆ ıl ˆ ımparte ˆ ın ”atomi lexicali”. } // Aruncam fortat o exceptie throw new IOException ( " Test " ) . printStackTrace () . txt si vor fi scrise in fisierul rezultate .4. readLine () ) != null ) { /* Liniile vor fi citite din fisierul intrare . txt */ System . atomii lexicali ai fluxului respectiv..4. Constructorii clasei sunt: . se vor citi. Implicit. } } } 115 4. out . e . ace¸ sti separatori sunt cei obi¸ snut ¸i: spat ¸iu. tab.

atom ce marcheaz˘ a sfˆ aar¸ situl fluxului • TT EOL .*. txt " ) ) .tipul ultimului atom citit din flux • nval.atom ce marcheaz˘ a sfˆ ar¸ situl unei linii • TT NUMBER .valoarea unui atom de tip cuvˆ ant Citirea atomilor din flux se face cu metoda nextToken().116 ˘ S CAPITOLUL 4.5: Citirea unor atomi lexicali dintr-un fisier /* Citirea unei secvente de numere si siruri dintr . public class CitireAtomi { public static void main ( String args []) throws IOException { BufferedReader br = new BufferedReader ( new FileReader ( " fisier . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI public StreamTokenizer(Reader r) public StreamTokenizer(InputStream is) Identificarea tipului ¸ si valorii unui atom lexical se face prin intermediul variabilelor: • TT EOF .valoarea unui atom numeric • sval . care returnez˘ a tipul atomului lexical citit ¸ si scrie ˆ ın variabilele nval sau sval valoarea corespunzato˘ are atomului. StreamTokenizer st = new StreamTokenizer ( br ) . int tip = st .atom de tip num˘ ar • TT WORD. nextToken () . // Se citeste primul atom lexical . Exemplul tipic de folosire a unui analizor lexical este citirea unei secvent ¸e de numere ¸ si ¸ siruri aflate ˆ ıntr-un fi¸ sier sau primite de la tastatur˘ a: Listing 4.un fisier specificat si afisarea tipului si valorii lor */ import java . io .atom de tip cuvˆ ant • ttype.

} tip = st . fluxurile sunt procese secvent ¸iale de intrare/ie¸ sire.io. println ( " Cuvant : " + st . • este o clas˘ a de sine st˘ at˘ atoare. . In cazul ˆ ın care tipul atomilor nu ne intereseaz˘ a. // Trecem la urmatorul atom } } } 117 A¸ sadar. pˆ ana se ajunge la sfˆ arsitul fluxului (TT EOF). sval ) . este mai simplu s˘ a citim fluxul linie cu linie ¸ si s˘ a folosim clasa StringTokenizer. nextToken () .5. Clasa RandomAccesFile are urm˘ atoarele caracteristici: • permite accesul nesecvent ¸ial (direct) la cont ¸inutul unui fi¸ sier. Acestea sunt adecvate pentru lucrul cu medii secvent ¸iale de memorare a datelor.5 Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) Dup˘ a cum am v˘ azut. In cadrul buclei ”while” se determin˘ a tipul atomul curent curent (ˆ ıntors de metoda nextToken) ¸ si apoi se afl˘ a valoarea numeric˘ a sau ¸ sirul de caractere corespunz˘ ator atomului respectiv. sau metoda split a clasei String. TT_EOF ) { switch ( tip ) { case StreamTokenizer . out . CLASA RANDOMACCESFILE (FIS ¸ IERE CU ACCES DIRECT) while ( tip != StreamTokenizer . ˆ ın care se citesc atomii unul cˆ ate unul cu metoda nextToken. out . care realizeaz˘ a ˆ ımp˘ art ¸irea unui ¸ sir de caractere ˆ ın atomi lexicali. TT_NUMBER : System . nval ) .4. modul de utilizare tipic pentru un analizor lexical este ˆ ıntr-o bucla ”while”. cum ar fi banda magnetic˘ a sau pentru transmiterea informat ¸iilor prin ret ¸ea. desi sunt foarte utile ¸ si pentru dispozitive ˆ ın care informat ¸ia poate fi accesat˘ a direct. break . subclas˘ a direct˘ a a clasei Object. println ( " Numar : " + st . • se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. TT_WORD : System . case StreamTokenizer . 4.

StringmodAcces) throws IOException RandomAccessFile(StringnumeFisier.txt".mut˘ a pointerul fi¸ sierului ˆ ınainte cu un num˘ ar specificat de octet ¸i • seek . writeXXX. ˆ ıntocmai ca la clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream.118 ˘ S CAPITOLUL 4. //deschide un fisier pentru scriere si citire Clasa RandomAccesFile suport˘ a not ¸iunea de pointer de fi¸ sier.txt".fi¸ sierul este deschis pentru citire ¸ si scriere (read-write) Exemple: RandomAccesFile f1 = new RandomAccessFile("fisier. "r"). //deschide un fisier pentru citire RandomAccesFile f2 = new RandomAccessFile("fisier. In plus fat ¸˘ ade metodele de tip read ¸ si write clasa pune la dispozitie ¸ si metode pentru controlul pozit ¸iei pointerului de fi¸ sier. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI • implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput ¸ si DataOutput. . Constructorii acestei clase sunt: RandomAccessFile(StringnumeFisier. La deschiderea unui fi¸ sier pointerul are valoarea 0. ceea ce ˆ ınseamna ca sunt disponibile metode de tipul readXXX.returneaz˘ a pozit ¸ia pointerului de fi¸ sier. Acestea sunt: • skipBytes . • permite atˆ at citirea cˆ at ¸ si scriere din/in fi¸ siere cu acces direct. Apeluri la metodele de citire/scrirere deplaseaz˘ a pointerul fi¸ sierului cu num˘ arul de octet ¸i citit ¸i sau scri¸ si de metodele respective.fi¸ sierul este deschis numai pentru citire (read-only) • ”rw” .pozit ¸ioneaza pointerului fi¸ sierului ˆ ınaintea unui octet specificat • getFilePointer . "rw"). Acesta este un indicator ce specific˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın fi¸ sier. • permite specificarea modului de acces al unui fi¸ sier (read-only. StringmodAcces) throws IOException unde modAcces poate fi: • ”r” . readwrite). indicˆ and ˆ ınceputul fi¸ sierului.

ˆ ın aceast˘ a clas˘ a vom g˘ asi metode pentru testarea existent ¸ei. FileInputStream in = new FileInputStream(f) Cel mai uzual constructor al clasei File este: public File(String numeFisier) Metodele mai importante ale clasei File au denumiri sugestive ¸ si vor fi prezentate prin intermediul exemplului urm˘ ator care listeaz˘ a fi¸ sierele ¸ si subdirectoarele unui director specificat ¸ si. Utilitate clasei File const˘ aˆ ın furnizarea unei modalit˘ a¸ ti de a abstractiza dependent ¸ele cailor ¸ si numelor fi¸ sierelor fat ¸˘ ade ma¸ sina gazd˘ a. Numele directorului este primit ca argument de la linia de comanda .*. Pentru fiecare din ele vor fi afisate diverse informatii . ¸ stergerea.6: Listarea cont ¸inutului unui director /* Programul listeaza fisierele si subdirectoarele unui director . Astfel.6.4. sau este directorul curent . .6 Clasa File Clasa File nu se refer˘ a doar la un fi¸ sier ci poate reprezenta fie un fi¸ sier anume.txt"). listarea fi¸ sierelor dintr-un director. redenumirea unui fi¸ sier sau director. crearea unui director. etc. Specificarea unui fi¸ sier/director se face prin specificarea c˘ aii absolute spre acel fi¸ sier sau a c˘ aii relative fat ¸˘ a de directorul curent. CLASA FILE 119 4. Trebuie ment ¸ionat ¸ si faptul c˘ a majoritatea constructorilor fluxurilor care permit accesul la fi¸ siere accept˘ a ca argument un obiect de tip File ˆ ın locul unui ¸ sir ce reprezint˘ a numele fi¸ sierului respectiv. fie multimea fi¸ sierelor dintr-un director. precum ¸ si punerea la dispozit ¸ie a unor metode pentru lucrul cu fisere ¸ si directoare la nivelul sistemului de operare. io . Acestea trebuie s˘ a respecte convent ¸iile de specificare a c˘ ailor ¸ si numelor fi¸ sierelor de pe platforma de lucru. File f = new File("fisier. pentru fiecare din ele afi¸ seaz˘ a diverse informat ¸ii: Listing 4. */ import java .

INTRARI ¸ I IES ¸ IRI private static void info ( File f ) { // Afiseaza informatii despre un fisier sau director String nume = f . } } } .. if ( f . length () + " \ n Data ultimei modificari : " + new Date ( f . isDirectory () ) System . File [] continut = director .*. try { File director = new File ( nume ) . getPath () + " \ n Lungime : " + f . System . canWrite () + " \ n Parinte : " + f ." ) . out .. getAbsolutePath () + " \ n Poate citi : " + f . println ( " Cale absoluta : " + f . // directorul curent else nume = args [0]. else if ( f . i ++) info ( continut [ i ]) .... if ( args . printStackTrace () .. length . println ( " Fisier : " + nume ) ... public class ListareDirector { ˘ S CAPITOLUL 4. } catch ( Exception e ) { e . getParent () + " \ n Cale : " + f . canRead () + " \ n Poate scrie : " + f . i < continut . isFile () ) System . " . util . out ...120 import java .. getName () . println ( " . for ( int i = 0.. lastModified () ) ) .. out . println ( " Director : " + nume ) . out . listFiles () . length == 0) nume = " . } public static void main ( String [] args ) { String nume . System .

definirea unor noi tipuri de date.1 5. 121 .Capitolul 5 Interfet ¸e 5. o interfat ¸˘ a poate fi privita ca un protocol de comunicare ˆ ıntre obiecte. al˘ aturi de clase. A¸ sadar.1. O interfat ¸˘ a Java define¸ ste un set de metode dar nu specific˘ a nici o implementare pentru ele. O clas˘ a care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a trebuie obligatoriu s˘ a specifice implement˘ ari pentru toate metodele interfet ¸ei. punˆ and ˆ ın practic˘ a unul din conceptele program˘ arii orientate obiect ¸ si anume cel de separare a modelului unui obiect (interfat ¸˘ a) de implementarea sa. Definit ¸ie O interfat ¸˘ a este o colect ¸ie de metode f˘ ar˘ a implementare ¸ si declarat ¸ii de constante. Interfet ¸ele permit. supunˆ andu-se a¸ sadar unui anumit comportament.1 Introducere Ce este o interfat ¸˘ a? Interfet ¸ele duc conceptul de clas˘ a abstract˘ a cu un pas ˆ ınainte prin eliminarea oric˘ aror implement˘ ari de metode.

.2. SuperInterfata2. indiferent de pachetul din care fac parte. interface Exemplu { int MAX = 100. Constantele unei interfet ¸e trebuie obligatoriu init ¸ializate. (vezi ”Mo¸ stenirea multipl˘ a prin intermediul interfet ¸elor”). static ¸ si final care sunt implicit ¸i. int MAX. nici un alt modificator neputˆ and ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei variabile dintr-o interfat ¸˘ a.2 5.. INTERFET ¸E 5. O interfat ¸˘ a public˘ a este accesibil˘ a tuturor claselor. implicit nivelul de acces fiind doar la nivelul pachetului din care face parte interfat ¸a. modificator nepermis } . Acestea se numesc superinterfet ¸e ¸ si sunt separate prin virgul˘ a. // Incorect. Corpul unei interfet ¸e poate cont ¸ine: • constante: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorii public.122 CAPITOLUL 5. lipseste initializarea private int x = 1.] { /* Corpul interfetei: Declaratii de constane Declaratii de metode abstracte */ } O interfat ¸˘ a poate avea un singur modificator ¸ si anume public. // Echivalent cu: public static final int MAX = 100. // Incorect. O interfat ¸˘ a poate extinde oricˆ ate interfet ¸e.1 Folosirea interfet ¸elor Definirea unei interfet ¸e Definirea unei interfet ¸e se face prin intermediul cuvˆ antului cheie interface: [public] interface NumeInterfata [extends SuperInterfata1.

interface Exemplu { void metoda(). • In variantele mai vechi de Java era permis ¸ si modificatorul abstract ˆ ın declaratia interfet ¸ei ¸ si ˆ ın declarat ¸iile metodelor.2 Implementarea unei interfet ¸e Implementarea uneia sau mai multor interfet ¸e de c˘ atre o clas˘ a se face prin intermediul cuvˆ antului cheie implements: class NumeClasa implements NumeInterfata sau class NumeClasa implements Interfata1. 5.2... Interfata2. . deoarece atˆ at interfat ¸a cˆ at ¸ si metodele sale nu pot fi altfel decˆ at abstracte. . // Echivalent cu: public void metoda(). care este implicit. nici un alt modificator nu poate ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei metode a unei interfet ¸e.5. • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit constante chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorii static ¸ si final. protected void metoda2(). ˆ ıns˘ a acest lucru nu mai este valabil. • Metodele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 123 • metode f˘ ar˘ a implementare: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorul public.2. modificator nepermis Atent ¸ie • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. // Incorect.

dac˘ a acesta este o instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X .testeaz˘ a dac˘ a stiva este vid˘ a • toString . O interfat ¸˘ a nu este o clas˘ a. INTERFET ¸E O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e sau poate s˘ a nu implementeze nici una. unde X este o interfat ¸˘ a. Dorim s˘ a implement˘ am un nou tip de date numit Stack. atunci trebuie obligatoriu s˘ a specifice cod pentru toate metodele interfet ¸ei. vor trebui s˘ a cont ¸in˘ a metodele: • push .returneaz˘ a varful stivei • empty . 5. Obiectele de tip stiv˘ a. In cazul ˆ ın care o clas˘ a implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a. odat˘ a creata ¸ si folosit˘ a la implementarea unor clase. o clas˘ a poate avea ¸ si alte metode ¸ si variabile membre ˆ ın afar˘ a de cele definite ˆ ın interfat ¸˘ a.adaug˘ a un nou element in stıv˘ a • pop . ˆ ın sensul c˘ a ad˘ augarea unor metode noi sau schimbarea signaturii metodelor existente vor duce la erori ˆ ın compilarea claselor care o implementeaz˘ a.124 CAPITOLUL 5. o interfat ¸˘ a nu mai trebuie modificat˘ a. dar orice referint ¸˘ a de tip interfat ¸˘ a poate primi ca valoare o referint ¸a la un obiect al unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a.elimin˘ a elementul din vˆ arful stivei • peek . Din acest motiv. Atent ¸ie Modificarea unei interfet ¸e implic˘ a modificarea tuturor claselor care implementeaz˘ a acea interfat ¸˘ a. Din acest motiv.returneaz˘ a cont ¸inutul stivei sub forma unui ¸ sir de caractere. indiferent de implementarea lor. interfet ¸ele pot fi privite ca tipuri de date ¸ si vom spune adesea c˘ a un obiect are tipul X . Evident.2. .3 Exemplu: implementarea unei stive S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. care s˘ a modeleze not ¸iunea de stiv˘ a de obiecte. Implementarea unei interfet ¸e poate s˘ a fie ¸ si o clas˘ a abstract˘ a.

// Vectorul ce contine obiectele . ambele solut ¸ii avˆ and avantaje ¸ si dezavantaje. String toString () . folosind un vector: Listing 5. } public StackException ( String msg ) { super ( msg ) .5. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 125 Din punctul de vedere al structurii interne. Vom vedea imediat avantajele acestei abord˘ ari. boolean empty () . Deoarece nu dorim s˘ a leg˘ am tipul de date Stack de o anumit˘ a implementare structural˘ a. ˆ ıl vom defini prin intermediul unei interfet ¸e.1: Interfat ¸a ce descrie stiva public interface Stack { void push ( Object item ) throws StackException . o stiv˘ a poate fi implementat˘ a folosind un vector sau o list˘ aˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a. public class StackImpl1 implements Stack { private Object items []. void pop () throws StackException . } Pentru a trata situat ¸iile anormale care pot ap˘ area atunci cˆ and ˆ ıncerc˘ am s˘ a punem un element ˆ ın stiv˘ a¸ si nu este posibil din lips˘ a de memorie.3: Implementarea stivei folosind un vector // Implementarea stivei folosind un vector de obiecte . } } D˘ am ˆ ın continuare prima implementare a stivei.2: Tipul de except ¸ie generat de stiv˘ a public class StackException extends Exception { public StackException () { super () . vom defini o except ¸ie proprie StackException: Listing 5. Object peek () throws StackException . Listing 5. sau ˆ ıncerc˘ am s˘ a acces˘ am vˆ arful stivei ¸ si aceasta este vid˘ a. ˆ ın timp ce a doua este mai eficient˘ a din punctul de vedere al folosirii memoriei.2. Prima solut ¸ie este mai simplu de ˆ ınt ¸eles.

i .n ] = null . de¸ si ˆ ın interfat ¸˘ a metodele nu sunt declarate explicit cu modificatorul public. for ( int i =n -1. } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) .. return items [n -1]. ele sunt totu¸ si publice ¸ si trebuie declarate ca atare ˆ ın clas˘ a. } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . } public StackImpl1 () { this (100) . Trebuie remarcat ¸ si faptul c˘ a metoda toString este definit˘ a deja ˆ ın clasa Object. deci clasa noastr˘ a o are deja implementat˘ a¸ si nu am fi obt ¸inut nici o eroare la compilare dac˘ a nu o implementam explicit. length ) throw new StackException ( " Stiva este plina ! " ) . } public void push ( Object item ) throws StackException { if ( n == items . Ceea ce facem acum este de fapt supradefinirea ei. i >=0. INTERFET ¸E private int n =0. } public boolean empty () { return ( n ==0) . // Numarul curent de elemente din stiva public StackImpl1 ( int max ) { // Constructor items = new Object [ max ].126 CAPITOLUL 5. items [ n ++] = item . } public String toString () { String s = " " . return s . } } Remarcat ¸i c˘ a.-) s += items [ i ]. items [ . . toString () + " " .

public class StackImpl2 implements Stack { class Node { // Clasa interna ce reprezinta un nod al listei Object item .5. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 127 O alt˘ a observat ¸ie important˘ a se refer˘ a la faptul c˘ a trebuie s˘ a declar˘ am ˆ ın cadrul interfet ¸ei ¸ si except ¸iile aruncate de metode. } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) .2. while ( node != null ) { . top = node . link . Node link ) { this . item . link = link . this . } public boolean empty () { return ( top == null ) . ce trebuie obligatoriu tratate. // legatura la urmatorul nod Node ( Object item . S˘ a vedem acum modalitatea de implementare a stivei folosind o list˘ a ˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a: Listing 5. } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . top = top . Node node = top .4: Implementarea stivei folosind o list˘ a // Implementarea stivei folosind o lista inlantuita . return top . item = item . // Referinta la varful stivei public void push ( Object item ) { Node node = new Node ( item . } public String toString () { String s = " " . // informatia din nod Node link . top ) . } } private Node top = null .

Invers este ˆ ıns˘ a obligatoriu. out . } } } Observat ¸i folosirea interfet ¸ei Stack ca un tip de date. afiseaza ( s1 ) . ce aduce flexibilitate sporit˘ aˆ ın manevrarea claselor ce implementeaz˘ a tipul respectiv. } public static void main ( String args []) { try { Stack s1 = new StackImpl1 () . err . push ( " b " ) .14) ) . Stack s2 = new StackImpl2 () . link . } } Singura observat ¸ie pe care o facem aici este c˘ a. println ( " Eroare la lucrul cu stiva ! " ) . printStackTrace () .5: Folosirea stivei public class TestStiva { public static void afiseaza ( Stack s ) { System . Metoda . nu este obligatoriu ca metoda din clas˘ a s˘ a specifice ¸ si ea acest lucru. push ( new Double (3. push ( new Integer (1) ) . de¸ si metoda push din interfat ¸˘ a declar˘ a aruncarea unor except ¸ii de tipul StackException. push ( " a " ) . s1 .128 CAPITOLUL 5. } return s . item ) . s1 . s2 . node = node . } catch ( StackException e ) { System . afiseaza ( s2 ) . e . toString () + " " . println ( " Continutul stivei este : " + s ) . s2 . atˆ at timp cˆ at nu genereaz˘ a except ¸ii de acel tip. In continuare este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie demonstrativ˘ a care folose¸ ste tipul de date nou creat ¸ si cele dou˘ a implement˘ ari ale sale: Listing 5. INTERFET ¸E s += ( node .

util exist˘ a clasa Stack care modeleaz˘ a not ¸iune de stiv˘ a de obiecte ¸ si. o clas˘ a abstract˘ a nu ar putea ˆ ınlocui o interfat ¸˘ a? Raspunsul la intrebare depinde de situat ¸ie.3. exist˘ a: • interfat ¸a List care impune protocolul pe care trebuie s˘ aˆ ıl respecte o clas˘ a de tip list˘ a.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte La prima vedere o interfat ¸˘ a nu este altceva decˆ at o clas˘ a abstract˘ aˆ ın care toate metodele sunt abstracte (nu au nici o implementare). ˆ ıns˘ aˆ ın general este ’Nu’. La nivel conceptual. aceasta va fi folosit˘ aˆ ın aplicat ¸iile ce au nevoie de acest tip de date. evident. In multe situat ¸ii interfet ¸ele ¸ si clasele abstracte sunt folosite ˆ ımpreun˘ a pentru a implementa cˆ at mai flexibil ¸ si eficient o anumit˘ a ierarhie de clase. INTERFET ¸E S ¸ I CLASE ABSTRACTE 129 afiseaza accept˘ a ca argument orice obiect al unei clase ce implementeaz˘ a Stack. • implementarea unei interfet ¸e specific˘ a doar necesitatea implement˘ arii unor anumie metode. A¸ sadar. Ca sa particulariz˘ am. • clasa abstract˘ a AbstractList care implementeaz˘ a interfat ¸a List ¸ si ofer˘ a implement˘ ari concrete pentru metodele comune tuturor tipurilor de list˘ a. Fara folosirea interfet ¸elor nu am putea fort ¸a clasa respectiv˘ a s˘ a respecte diverse tipuri de protocoale. diferent ¸a const˘ aˆ ın: • extinderea unei clase abstracte fort ¸eaz˘ a o relat ¸ie ˆ ıntre clase. Deosebirea const˘ aˆ ın faptul c˘ a unele clase sunt fort ¸ate s˘ a extind˘ a o anumit˘ a clas˘ a (de exemplu orice applet trebuie s˘ a fie subclasa a clasei Applet) ¸ si nu ar mai putea sa extind˘ a o alt˘ a clas˘ a. . 5. Observat ¸ie In pachetul java. Un exemplu sugestiv este dat de clasele ce descriu colect ¸ii.5. deoarece ˆ ın Java nu exista decˆ at mo¸ stenire simpla. Exemplu oferit de noi nu are leg˘ atur˘ a cu aceast˘ a clas˘ a¸ si are rol pur demonstrativ.

.130 CAPITOLUL 5. } class Erou implements Inotator. } interface Zburator { void zboara(). interface NumeInterfata extends Interfata1. cum ar fi LinkedList.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e Interfet ¸ele nu au nici o implementare ¸ si nu pot fi instant ¸iate. nu reprezint˘ a nici o problem˘ a ca anumite clase s˘ a implementeze mai multe interfet ¸e sau ca o interfat ¸˘ a s˘ a extind˘ a mai multe interfet ¸e (s˘ a aib˘ a mai multe superinterfet ¸e) class NumeClasa implements Interfata1. O clas˘ a mo¸ steneste doar constantele unei interfet ¸e ¸ si responsabilitatea implement˘ arii metodelor sale.. O interfat ¸˘ a mosteneste atˆ at constantele cˆ at ¸ si declarat ¸iile de metode de la superinterfet ¸ele sale. . ArrayList care extind AbstractList. INTERFET ¸E • clase concrete. } interface Luptator { void lupta(). Din acest motiv. } interface MonstruPericulos extends Monstru { void distruge(). Luptator { public void inoata() {} public void zboara() {} public void lupta() {} } Exemplu de interfat ¸˘ a care extinde mai multe interfet ¸e: interface Monstru { void ameninta(). Interfata2. 5. S˘ a consider˘ am un exemplu de clasa care implementeaza mai multe interfet ¸e: interface Inotator { void inoata(). Interfata2.. Zburator. ...

//int metoda(). interface I1 { int x=1. //corect System. //corect System. //ambiguitate . I2 { public void metoda() { System. MOS ¸ TENIRE MULTIPLA ¸E } interface Mortal { void omoara(). } interface Vampir extends void beaSange(). void metoda(). In cazul in care acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a. } class Dracula implements public void ameninta() public void distruge() public void omoara()() public void beaSange() } 131 MonstruPericulos. Mortal { Vampir { {} {} {} {} Evident. void metoda(). atunci cˆ and exist˘ a constante sau metode cu acelea¸ si nume ˆ ın mai multe interfet ¸e. cum ar fi situat ¸ia cˆ and au aceea¸ si list˘ a de argumente dar tipuri returnate incompatibile. pot ap˘ area situat ¸ii de ambiguitate.println(I1. } interface I2 { int x=2. } //corect //incorect class C implements I1.out.x).4. deoarece scrierea unui cod care poate fi confuz este un stil prost de programare. compilatorul nu va furniza eroare decˆ at dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a referirea constantelor ambigue f˘ ar˘ a a le prefixa cu numele interfet ¸ei sau dac˘ a metodele cu acela¸ si nume nu pot fi deosbite.˘ PRIN INTERFET 5.out.println(I2.out. ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie ˆ ıntotdeauna evitat.println(x).x).

interfet ¸ele reprezint˘ a o metod˘ a convenabil˘ a de creare a unor grupuri de constante care s˘ a fie folosite global ˆ ıntr-o aplicat ¸ie: .1 Crearea grupurilor de constante Deoarece orice variabil˘ a a unei interfet ¸e este implicit declarat˘ a cu public. • definirea unor grupuri de constante. 5.de aici rezult˘ a posibilitatea implement˘ arii unor clase prin mai multe modalit˘ a¸ ti ¸ si folosirea lor ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. • asigur˘ a c˘ a toate clasele care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a pun la dipozit ¸ie metodele specificate ˆ ın interfat ¸˘ a . Interfet ¸ele sunt utile pentru: • definirea unor similaritati ˆ ıntre clase independente f˘ ar˘ a a fort ¸a artificial o legatur˘ aˆ ıntre ele. • O clas˘ a trebuie obligatoriu s˘ a trateze metodele din interfet ¸ele pe care la implementeaz˘ a. INTERFET ¸E S˘ a recapitul˘ am cˆ ateva lucruri legate de clase ¸ si interfet ¸e: • O clas˘ a nu poate avea decˆ at o superclas˘ a. indiferent de ierarhia de clase din care face parte.5 Utilitatea interfet ¸elor Dup˘ a cum am v˘ azut.132 } } CAPITOLUL 5.5. 5. • Ierarhia interfet ¸elor este independent˘ a de ierarhia claselor care le implementeaz˘ a. • transmiterea metodelor ca parametri. • O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. o interfat ¸˘ a define¸ ste un protocol ce poate fi implementat de orice clas˘ a. static si final.

UTILITATEA INTERFET ¸ ELOR public interface Luni { int IAN=1. In fiecare nod trebuie s˘ a se execute prelucrarea informat ¸iei din nodul respectiv prin intermediul unei funct ¸ii primite ca parametru. transmiterea metodelor ca parametri este realizat˘ aˆ ın Java prin intermediul interfet ¸elor.. este extrem de folosit˘ aˆ ın Java ¸ si trebuie neap˘ arat ˆ ınt ¸eleas˘ a. } Folosirea acestor constante se face prin expresii de genul NumeInterfata. Pentru aceasta. } class Graf { //. S˘ a consider˘ am mai multe exemple pentru a clarifica lucrurile... aceasta urmˆ and s˘ a fie apelat˘ a normal pentru a obt ¸ine rezultatul dorit. void explorare(Functie f) { //.2 Transmiterea metodelor ca parametri Deoarece nu exist˘ a pointeri propriu-zi¸ si. DEC=12. cunoscut˘ a doar la momentul execut ¸iei. vom defini o interfat ¸a ˘ Functie care va specifica metoda trimis˘ a ca parametru.IAN.5..5..constanta. ca ˆ ın exemplul de mai jos: if (luna < Luni. atunci argumentul respectiv va fi declarat de tipul unei interfet ¸e care cont ¸ine metoda respectiv˘ a.DEC) luna ++ else luna = Luni. . Aceast˘ a tehnic˘ a. 133 5. La execut ¸ie metoda va putea primi ca parametru orice obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a¸ si deci cont ¸ine ¸ si codul funct ¸iei respective. FEB=2.5... Atunci cˆ and o metod˘ a trebuie s˘ a primeasc˘ a ca argument de intrare o referint ¸˘ a la o alt˘ a funct ¸ie necesar˘ a execut ¸iei sale. interface Functie { public void executa(Nod u). . Primul exemplu se refer˘ a la explorarea nodurilor unui graf. denumit˘ a ¸ si call-back.

cum ar fi metoda list a clasei File. 5. ˆ ıntrucˆ at face parte din API-ul standard Java ¸ si vor fi puse ˆ ın evident ¸˘ a. INTERFET ¸E if (explorarea a ajuns in nodul v) { f.. G. A¸ sadar. //.explorare(new AfisareRo()).6 Interfat ¸a FilenameFilter Instant ¸ele claselor ce implementeaz˘ a aceasta interfat ¸˘ a sunt folosite pentru a crea filtre pentru fi¸ siere ¸ si sunt primite ca argumente de metode care listeaz˘ a cont ¸inutul unui director.out. } } class AfisareEn implements Functie { public void executa(Nod v) { System. } } } //Definim doua functii class AfisareRo implements Functie { public void executa(Nod v) { System..explorare(new AfisareEn()).executa(v).println("Nodul curent este: " + v). } } public class TestCallBack { public static void main(String args[]) { Graf G = new Graf(). .out.println("Current node is: " + v). } } Al doilea xemplu va fi prezentat ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. prin intermediul s˘ au.134 CAPITOLUL 5. putem spune c˘ a metoda list prime¸ ste ca argument o alt˘ a funct ¸ie care specific˘ a dac˘ a un fi¸ sier va fi returnat sau nu (criteriul de filtrare). ¸ si alte tehnici de programare. G.

filtru = filtru. INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER 135 Interfat ¸a FilenameFilter are o singur˘ a metod˘ a: accept care specific˘ a criteriul de filtrare ¸ si anume. } } Metodele cele mai uzuale ale clasei String folosite pentru filtrarea fi¸ sierelor sunt: • endsWith . else return false. } // Implementarea metodei accept public boolean accept(File dir. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface FilenameFilter { public boolean accept(File dir. testeaz˘ a dac˘ a numele fi¸ sierului primit ca parametru ˆ ındepline¸ ste condit ¸iile dorite de noi. // Constructorul FiltruFisiere(String filtru) { this.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir are o anumit˘ a terminat ¸ie • indexOf .6.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir cont ¸ine un anumit sub¸ sir. } A¸ sadar.5. . In general. Aceste clase mai pot avea ¸ si alte metode. sau 0 ˆ ın caz contrar. String nume) { if (filtrul este indeplinit) return true. orice clas˘ a de specificare a unui filtru care implementez˘ a interfat ¸a FilenameFilter trebuie s˘ a implementeze metoda accept a acestei interfet ¸e. de exemplu un constructor care s˘ a primeasca criteriul de filtrare. String numeFisier). returnˆ and pozit ¸ia acestuia. o clas˘ a de specificare a unui filtru are urm˘ atorul format: class FiltruFisiere implements FilenameFilter { String filtru.

INTERFET ¸E Instant ¸ele claselor pentru filtrare sunt primite ca argumente de metode de listare a cont ¸inutului unui director. Listing 5. else list = director . vor fi listate toate .*. length > 0) list = director . } catch ( Exception e ) { e . ea fiind substituit˘ a cu orice clas˘ a care o implementeaz˘ a. i ++) System .136 CAPITOLUL 5.6: Listarea fi¸ sierelor cu o anumit˘ a extensie /* Listarea fisierelor din directorul curent care au anumita extensie primita ca argument . println ( list [ i ]) . Daca nu se primeste nici un argument . i < list . io . extensie = extensie . . S˘ a consider˘ am exemplul complet ˆ ın care dorim s˘ a list˘ am fi¸ sierele din directorul curent care au o anumit˘ a extensie. } } } class Filtru implements FilenameFilter { String extensie . Acesta este un exemplu tipic de transmitere a unei funct ¸ii (funct ¸ia de filtrare accept) ca argument al unei metode. String [] list . for ( int i = 0. */ import java . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . list ( new Filtru ( args [0]) ) . Filtru ( String extensie ) { this . list () . if ( args . length . O astfel de metod˘ a este list din clasa File: String[] list (FilenameFilter filtru) Observati c˘ a aici interfat ¸a este folosit˘ a ca un tip de date. " ) . out . printStackTrace () .

endsWith ( " . length . " ) . for ( int i = 0. println ( list [ i ]) . i < list . String [] list .5. putem folosi clas˘ a intern˘ a anonim˘ a.6. printStackTrace () . list ( new FilenameFilter () { // Clasa interna anonima public boolean accept ( File dir . } } 137 5.1 Folosirea claselor anonime In cazul ˆ ın care nu avem nevoie de clasa care reprezint˘ a filtrul pentru listarea fi¸ sierelor dintr-un director decˆ at o singur˘ a dat˘ a. io . } else list = director . i ++) System . Listing 5. } }) . list () . INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER } public boolean accept ( File dir .7: Folosirea unei clase anonime /* Listarea fisierelor din directorul curent folosind o clasa anonima pentru filtru . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " .*. if ( args . String nume ) { return ( nume . pentru a evita crearea unei noi clase de sine st˘ at˘ atoare care s˘ a fie folosit˘ a pentru instant ¸ierea unui singur obiect. */ import java . endsWith ( " . String nume ) { return ( nume . aceast˘ a situat ¸ie fiind un exemplu tipic de folosire a acestora. length > 0) { final String extensie = args [0]. } . " + extensie ) ) . list = director . } catch ( Exception e ) { e . out .6. " + extensie ) ) .

3. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume .8: Clasa Persoana (f˘ ar˘ a suport pentru comparare) class Persoana { int cod . 5. String nume ) { this . ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am un vector format din instant ¸e ale clasei Persoana. public Persoana ( int cod . int v[]={3.Arrays. o modalitate uzual˘ a de folosire a claselor anonime pentru instant ¸ierea unui obiect care trebuie s˘ a respecte o interfat ¸˘ a este: metoda(new Interfata() { // Implementarea metodelor interfetei }).138 } } CAPITOLUL 5. 1. 4. 2}. } } . definit˘ a mai jos: Listing 5. INTERFET ¸E A¸ sadar. String nume . cod = cod .util. ca in exemplul de mai sus. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. 2. Ce se ˆ ınt˘ ampl˘ aˆ ıns˘ a atunci cˆ and vectorul cont ¸ine referint ¸e la obiecte de un anumit tip ? S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.sort(v). java. nu exist˘ a nici o problem˘ aˆ ın a determina ordinea fireasc˘ a a elementelor. this . 4} In cazul ˆ ın care elementele din vector sunt de tip primitiv.Arrays. nume = nume .util.7 Compararea obiectelor Am v˘ azut ˆ ın primul capitol c˘ a o solut ¸ie facil˘ a¸ si eficient˘ a de sortare a unui vector este folosirea metodei sort din clasa java.

5. java . ˆ ıntr-un fel sau altul. . util .1 Interfat ¸a Comparable Interfat ¸a Comparable impune o ordine total˘ a asupra obiectelor unei clase ce o implementeaz˘ a. Va trebui. sort ( p ) .9: Sortarea unui vector de tip referint ¸˘ a class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. length . println ( " Persoanele ordonate dupa cod : " ) . out . i < p . s˘ a specific˘ am acest lucru. " Ionescu " ) . out . for ( int i =0. p [2] = new Persoana (2 . • zero: dac˘ a obiectul curent este egal decˆ a obiectul primit ca argument.7. 5. " Popescu " ) . p [1] = new Persoana (1 . i ++) System . deoarece metoda sort nu ¸ stie care este ordinea natural˘ a a obiectelor de tip Persoana. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface Comparable { int compareTo(Object o). " Georgescu " ) . o clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e trebuie s˘ a fie comparabil va implementa metoda compareTo care trebuie s˘ a returneze: • o valoare strict negativ˘ a: dac˘ a obiectul curent (this) este mai mic decˆ a obiectul primit ca argument. } A¸ sadar. } } 139 La execut ¸ia acestei aplicat ¸ii va fi obt ¸inut˘ a o except ¸ie.7. " Vasilescu " ) . COMPARAREA OBIECTELOR Programul urm˘ ator ar trebui s˘ a sorteze un vector de persoane: Listing 5. System . p [3] = new Persoana (4 . Arrays . Aceast˘ a ordine se nume¸ ste ordinea natural˘ a a clasei ¸ si este specificat˘ a prin intermediul metodei compareTo. println ( p [ i ]) . p [0] = new Persoana (3 .

cod = cod . } public boolean equals ( Object o ) { if (!( o instanceof Persoana ) ) return false . nume ) ) . Spunem c˘ a ordinea natural˘ a a unei clase C este consitent˘ a cu equals dac˘ a ¸ si numai dac˘ a (e1. String nume ) { this . S˘ a presupunem c˘ a dorim ca ordinea natural˘ a a persoanelor s˘ a fie dup˘ a codul lor intern. null nu este instant ¸˘ a a nici unei clase ¸ si e. if (!( o instanceof Persoana ) ) throw new Clas sCas tExce ptio n ( " Nu pot compara ! " ) .equals(null) returneaz˘ a false.equals((Object)e2. Persoana p = ( Persoana ) o . . return ( cod == p . pentru orice e1. determin˘ a dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale (au aceea¸ si valoare).compareTo((Object)e2) == 0) are aceeas¸ si valoare logic˘ a cu e1.140 CAPITOLUL 5. Reamintim c˘ a metoda equals. public Persoana ( int cod . Persoana p = ( Persoana ) o .compareTo(null) trebuie s˘ a arunce o except ¸ie de tip NullPointerException chiar dac˘ a e. this . } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . Listing 5. cod ) && ( nume . e2 instant ¸e ale lui C . mo¸ stenit˘ a din Object de toate clasele. equals ( p .10: Clasa Persoana cu suport pentru comparare class Persoana implements Comparable { int cod . nume = nume . } public int compareTo ( Object o ) { if ( o == null ) throw new Null P o i n t e r E x c e p t i o n () . String nume . INTERFET ¸E • o valoare strict pozitiv˘ a: dac˘ a obiectul curent este mai mare decˆ a obiectul primit ca argument.

" Georgescu " ) . COMPARAREA OBIECTELOR return ( cod . Object o2 ) { Persoana p1 = ( Persoana ) o1 . nume ) ) .2 Interfat ¸a Comparator In cazul ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am elementele unui vector ce cont ¸ine referint ¸e dup˘ a alt criteriu decˆ at ordinea natural˘ a a elemenetelor.util. p [1] = new Persoana (1 .7. p [0] = new Persoana (3 . sort (p . } } 141 Observat ¸i folosirea operatorului instanceof.p .5.Comparator cont ¸ine metoda compare. cod ) . p [3] = new Persoana (4 . false.util. care impune o ordine total˘ a asupra elementelor unei colect ¸ii. vom transmite un argument de tip Comparator care s˘ a specifice modalitatea de comparare a elementelor.Arrays. Arrays . p [2] = new Persoana (2 . compareTo ( p2 .7. " Ionescu " ) . S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a sort˘ am persoanele ordonate dup˘ a numele lor. Aceasta returneaz˘ a un ˆ ıntreg cu aceea¸ si semnificat ¸ie ca la metoda compareTo a interfet ¸ei Comparator ¸ si are urm˘ atoarea definit ¸ie: int compare(Object o1. pur ¸ si simplu. Metoda compareTo va arunca o except ¸ie de tipul ClassCastException dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a compararea unui obiect de tip Persoana cu un obiect de alt tip. . Object o2). class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4].11: Sortarea unui vector folosind un comparator import java . Interfat ¸a java. return ( p1 . dar ˆ ın varianta ˆ ın care. pe lˆ ang˘ a vectorul ce trebuie sortat. Metoda equals va returna. " Popescu " ) . avem nevoie de o alt˘ a solut ¸ie. Pentru definirea comparatorului vom folosi o clas˘ a anonim˘ a. new Comparator () { public int compare ( Object o1 . Persoana p2 = ( Persoana ) o2 . 5. Listing 5. care verific˘ a dac˘ a un obiect este instant ¸˘ a a unei anumite clase. util .*. " Vasilescu " ) . Aceasta este oferit˘ a tot de metoda sort din clasa java. nume .

length ... 5... void metoda_n(). out . public void metoda_n() {} . out . void metoda_2(). // Avem nevoie de un obiect de tip X // ca argument al unei functii functie(new X() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza . } // Trebuie sa apara si celelalte metode // chiar daca nu au implementare efectiva public void metoda_2() {} public void metoda_3() {} . println ( " Persoanele ordonate dupa nume : " ) . System .. avem nevoie de un obiect care implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv dar nu specific˘ a cod decˆ at pentru o singur˘ a metod˘ a. for ( int i =0. println ( p [ i ]) . i < p . } } Observat ¸i cum compararea a dou˘ a¸ siruri de caractere se face tot cu metoda compareTo. el trebui totu¸ si s˘ a implementeze toate metodele interfet ¸ei. clasa String implemenˆ and interfat ¸a Comparable....8 Adaptori In cazul ˆ ın care o interfat ¸˘ a cont ¸ine mai multe metode ¸ si. INTERFET ¸E } }) . i ++) System .142 CAPITOLUL 5. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod. interface X { void metoda_1(). } . . la un moment dat.

.. Solut ¸ia la aceast˘ a problem˘ a este folosirea adaptorilor.8. Definit ¸ie Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. } }). . Mai multe exemple de folosire a adaptorilor vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. supradefinind doar metoda care ne intereseaz˘ a: functie(new XAdapter() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza . 143 Aceast˘ a abordare poate fi nepl˘ acut˘ a dac˘ a avem frecvent nevoie de obiecte ale unor clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . public void metoda_n() {} } In situat ¸ia cˆ and avem nevoie de un obiect de tip X vom folosi clasa abstract˘ a.5. public abstract class XAdapter implements X { public void metoda_1() {} public void metoda_2() {} ... ADAPTORI }).

144 CAPITOLUL 5. INTERFET ¸E .

Capitolul 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete Definit ¸ie Un pachet este o colect ¸ie de clase ¸ si interfet ¸e ˆ ınrudite din punctul de vedere al funct ¸ionalit˘ a¸ tii lor. 6. pentru a evita conflictele de nume ¸ si pentru a controla accesul la anumite clase. In alte limbaje de programare pachetele se mai numesc libr˘ arii sau bibilioteci.lang .util .clase ¸ si interfet ¸e utile • java.dezvoltarea de appleturi 145 .intr˘ ari/ie¸ siri. Cele mai importante pachete ¸ si suportul oferit de lor sunt: • java.1.clasele de baz˘ a ale limbajului Java • java. Sunt folosite pentru g˘ asirea ¸ si utilizarea mai u¸ soar˘ a a claselor. algoritmi sau diverse not ¸iuni esent ¸iale ˆ ın dezvoltarea unui program. Exist˘ a deci un set de clase deja implementate care modeleaz˘ a structuri de date. lucrul cu fi¸ siere • java.1 Pachetele standard (J2SDK) Platforma standard de lucru Java se bazeaz˘ a pe o serie de pachete cu ajutorul c˘ arora se pot construi ˆ ıntr-o manier˘ a simplificat˘ a aplicat ¸iile.io .applet .

autentificare • java.sql .rmi . • . accesul implicit ˆ ın Java este la nivel de pachet.lucrul cu texte. Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a fat ¸˘ a de AWT.beans .. doar clasele publice ¸ si membrii declarat ¸i publici ai unei clase sunt accesibili ˆ ın afara pachetului ˆ ın care se g˘ asesc. Pentru a folosi o clas˘ a public˘ a dintr-un anumit pachet. sau pentru a apela o metod˘ a public˘ a a unei clase publice a unui pachet.mecanisme de securitate: criptare.146 CAPITOLUL 6.security .awt.lucrul cu baze de date • java.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul.operat ¸ii matematice cu numere mari • java.math .execut ¸ie la distant ¸˘ a Remote Message Interface • java.text ..event .2 Folosirea membrilor unui pachet Conform specificat ¸iilor de acces ale unei clase ¸ si ale mebrilor ei.programare de ret ¸ea • java. 6.mecanismele de tratare e evenimentelor generate de utilizator • java. exist˘ a trei solut ¸ii: • specificarea numelui complet al clasei • importul clasei respective • importul ˆ ıntregului pachet ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa.swing .introspect ¸ie • javax.awt .scrierea de componente reutilizabile • java.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul • java. date ¸ si numere independent de limb˘ a • java. .lang. ORGANIZAREA CLASELOR • java.net .1.reflect .

TextField("Tot neplacut").numele complet al clasei Aceast˘ a metod˘ a este recomandat˘ a doar pentru cazul ˆ ın care folosirea acelei clase se face o singur˘ a dat˘ a sau foarte rar.Button b2 java.awt.numele scurt al clasei . tf2 = new TextField("Foarte placut"). vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al claselor Button ¸ si TextField: Button b1 Button b2 TextField TextField = new Button("OK").1. 6. PACHETE 147 Specificarea numelui complet al clasei se face prin prefixarea numelui scurt al clasei cu numele pachetului din care face parte: numePachet.1.Button("OK").NumeClasa.pachetul din care face parte .TextField java.awt. Din acest moment. tf2 = new java. care trebuie s˘ a apar˘ a la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a.Button b1 java.TextField("Neplacut"). In aceste situat ¸ii. ˆ ınainte de declararea vreunei clase sau interfet ¸e.awt.awt.awt. = new java. vom importa ˆ ın aplicat ¸ia noastr˘ a clasa respectiv˘ a.numeClasa. Button java.awt. ar fi extrem de nepl˘ acut s˘ a scriem de fiecare dat˘ a cˆ and vrem s˘ a declar˘ am un obiect grafic secvent ¸e de genul: java. De exemplu.awt java. sau ˆ ıntreg pachetul din care face parte. = new Button("Cancel").Button("Cancel").TextField = new java. //Pentru exemplul nostru: import java.Button. Acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunea import.awt.awt.awt. tf1 = new TextField("Placut").3 Importul unei clase sau interfet ¸e Se face prin instruct ¸iunea import ˆ ın care specific˘ am numele complet al clasei sau interfet ¸ei pe care dorim s˘ a o folosim dintr-un anumit pacehet: import numePachet.6.TextField.awt.Button . . import java.awt. tf1 = new java.

awt. Din acest moment. urmat de simbolul *.C*. java.awt. In aceast˘ a situat ¸ie ar fi mai simplu s˘ a folosim importul la cerere din ˆ ıntregul pachet ¸ si nu al fiec˘ arei clase ˆ ın parte. //Pentru exemplul nostru: import java. va produce o eroare de compilare. 0). . ORGANIZAREA CLASELOR Aceast˘ a abordare este eficient˘ a¸ si recomandat˘ aˆ ın cazul ˆ ın care nu avem nevoie decˆ at de cˆ ateva clase din pachetul respectiv. java.Button. Dac˘ aˆ ın exemplul nostru am avea nevoie ¸ si de clasele Line. ˆ ın momentul apel˘ arii lor.awt. Polygon. ar trebui s˘ a avem cˆ ate o instruct ¸iune de import pentru fiecare dintre ele: import import import import import import java. O expresie de genul import java.awt.4 Importul la cerere dintr-un pachet Importul la cerere dintr-un anumit pachet se face printr-o instruct ¸iune import ˆ ın care specific˘ am numele pachetului ale c˘ arui clase ¸ si interfet ¸e dorim s˘ a le folosim. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al tuturor claselor pachetului importat: Button b = new Button("OK").awt.awt. 6.Rectangle.*. java. Se nume¸ ste import la cerere deoarece ˆ ınc˘ arcarea claselor se face dinamic.Point. Point p = new Point(0.Line. java.awt. Rectangle.*.awt.148 CAPITOLUL 6. Atent ¸ie * nu are semnificat ¸ia uzual˘ a de la fi¸ siere de wildcard (masc˘ a) ¸ si nu poate fi folosit decˆ at ca atare.TextField. java.1. Point.Polygon. import numePachet.

atunci referirea la ele trebuie f˘ acut˘ a doar folosind numele complet.List b = new ArrayList(). //corect Sunt considerate importate automat.awt.1.lang import java.1.*.6.*.*. . urm˘ atoarele pachete: • pachetul java. introdus˘ aˆ ıncepˆ and cu versiunea 1.. import java.. //Declaratie ambigua java. PACHETE 149 In cazul ˆ ın care sunt importate dou˘ a sau mai multe pachete care cont ¸in clase (interfet ¸e) cu acela¸ si nume.awt.util.CONSTANTA. permite referirea constantelor statice ale unei clase f˘ ar˘ a a mai specifica numele complet al acesteia ¸ si este implementat˘ a prin ad˘ augarea cuvˆ antului cheie static dup˘ a cel de import: import static numePachet. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o ambiguitate de c˘ atre compilator.*. // Poate sau nu sa apara // Mai bine nu.List a = new java.. //corect java. List x.NumeClasa.util.List(). Astfel. ˆ ın loc s˘ a ne referim la constantele clasei cu expresii de tipul NumeClasa.lang. // Contine interfata List .. // Contine clasa List import java.awt. pentru orice fi¸ sier surs˘ a. putem folosi doar numele constantei.5. • pachetul curent • pachetul implicit (f˘ ar˘ a nume) 6.5 Importul static Aceast˘ a facilitate.

S˘ a consider˘ am un exemplu: presupunem c˘ a avem dou˘ a fi¸ siere surs˘ a Graf. //Fisierul Graf. CENTER). Atent ¸ie Importul static nu import˘ a decˆ at constantele statice ale unei clase. // Incepand cu versiunea 1. etc.io. clasele pentru intr˘ ari/ie¸ siri sunt ˆ ın java. Crearea unui pachet se realizeaz˘ a prin scriere la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a ce cont ¸in clasele ¸ si interfet ¸ele pe care dorim s˘ a le grup˘ am ˆ ıntr-un pachet a instruct ¸iunii: package numePachet.5 import java. ORGANIZAREA CLASELOR // Inainte de versiuna 1. import static java.*.} class GrafPerfect extends Graf {. class Arbore {.add(new Button(). Dup˘ a cum am v˘ azut clasele de baz˘ a se g˘ asesc ˆ ın pachetul java.} //Fisierul Arbore.BorderLayout. .java package grafuri.awt.awt.java ¸ si Arbore. clasele pentru interfat ¸a grafic˘ aˆ ın java.150 CAPITOLUL 6...awt. BorderLayout. grupate dup˘ a funct ¸ionalitatea lor.java. .} .CENTER).java package grafuri. fereastra..*.*..1.5 import java. class Graf {. nu ¸ si clasa ˆ ın sine.6 Crearea unui pachet Toate clasele ¸ si interfet ¸ele Java apartin la diverse pachete.lang.. 6..BorderLayout...awt.. fereastra.BorderLayout..add(new Button().

Instruct ¸iunea package act ¸ioneaz˘ a asupra ˆ ıntregului fi¸ sier surs˘ a la ˆ ınceputul c˘ aruia apare. . indiferent de contextul ˆ ın care acestea vor fi integrate. se poate ca una din clasele unei aplicat ¸ii s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu o clas˘ a a mediului Java. GrafPerfect. conflictele de nume vor fi rezolvate prin diverse convent ¸ii de uz intern. In general. Cu alte cuvinte nu putem specifica faptul c˘ a anumite clase dintr-un fi¸ sier surs˘ a apart ¸in unui pachet.ro.1. pachetul implicit fiind folosit doar pentru aplicat ¸ii mici sau prototipuri. 6.6. ele fiind diferent ¸iate prin prefixarea lor cu numele pachetelor. In cadrul aceleiasi companii.1.7 Denumirea unui pachet Exist˘ a posibilitatea ca doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun s˘ a foloseasc˘ a acela¸ si nume pentru unele din clasele lor. programatorul cu numele Ion al companiei XSoft. cum ar fi folosirea numelui de cont al programatorilor ˆ ın denumirea pachetelor create de ace¸ stia. Acest lucru este posibil atˆ at timp cˆ at clasele cu acela¸ si nume se gasesc ˆ ın pachete diferite. Arbore. avˆ and contul ion@xsoft. De asemenea.xsoft. Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ aˆ ıns˘ a cˆ and doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun folosesc clase cu acela¸ si nume. companiile folosesc inversul domeniului lor Internet ˆ ın denumirea pachetelor implementate ˆ ın cadrul companiei.} 151 Clasele Graf..ion. cum ar fi ro. ce se gasesc ˆ ın pachete cu acela¸ si nume ? Pentru a evita acest lucru. Este recomandat ˆ ıns˘ a ca toate clasele ¸ si intefetele s˘ a fie plasate ˆ ın pachete. PACHETE class ArboreBinar extends Arbore {.numePachet.companie. pentru a permite identificarea ˆ ın mod unic a claselor sale. pachetul implicit este format din toate clasele ¸ si intefet ¸ele directorului curent de lucru. iar altele altui pachet. De exemplu. Dac˘ a nu este specificat un anumit pachet.. clasele unui fi¸ sier surs˘ a vor face parte din pachetul implicit (care nu are nici un nume). ˆ ı¸ si va prefixa pachetele cu ro. ArboreBinar vor face parte din acela¸ si pachet grafuri.

cum ar fi geometrie. Din acest motiv. ORGANIZAREA CLASELOR 6. Este recomandat ca strategia de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a s˘ a respecte urm˘ atoarele convent ¸ii: • Codul surs˘ a al claselor ¸ si interfet ¸elor s˘ a se gaseasc˘ aˆ ın fi¸ siere ale c˘ aror nume s˘ a fie chiar numele lor scurt ¸ si care s˘ a aib˘ a extensia .1 Organizarea fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a Orice aplicat ¸ie nebanal˘ a trebuie s˘ a fie construit˘ a folosind o organizare ierarhic˘ a a componentelor sale.java. sau compilatorul va furniza o eroare. algebr˘ a.2. un director va cont ¸ine surse pentru clase ¸ si interfet ¸e din acela¸ si pachet iar numele directorului va fi chiar numele pachetului. grup. S˘ a presupunem c˘ a dorim crearea unor componente care s˘ a reprezinte diverse not ¸iuni matematice din domenii diferite. ˆ ıntr-un fi¸ sier surs˘ a nu pot exista dou˘ a clase sau interfet ¸e publice. cerc. etc. poliedru. Pentru a simplifica lucrurile.2 6. analiz˘ a. funct ¸ie. • Fi¸ sierele surs˘ a trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ aˆ ın directoare care s˘ a reflecte numele pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele ¸ si interfet ¸ele din acele fi¸ siere.java. O prim˘ a variant˘ a ar fi s˘ a construim cˆ ate o clas˘ a pentru fiecare ¸ si s˘ a le plas˘ am . Atent ¸ie Este obligatoriu ca o clas˘ a/interfat ¸˘ a public˘ a s˘ a se gaseasc˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier avˆ and numele clasei(interfet ¸ei) ¸ si extenisa .152 CAPITOLUL 6. s˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clase care s˘ a descrie urm˘ atoarele notiuni: poligon. Vom clarifica modalitatea de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a ale unei aplicatii printr-un exemplu concret. ci doar recomandat. sfer˘ a. atunci acestea trebuie de asemenea s˘ a corespund˘ a unor directoare ce vor descrie calea spre fi¸ sierele surs˘ a ale c˘ aror clase ¸ si interfet ¸e fac parte din pachetele respective. Pentru clasele care nu sunt publice acest lucru nu este obligatoriu. Intr-un fi¸ sier surs˘ a pot exista oricˆ ate clase sau interfet ¸e care nu sunt publice. Cu alte cuvinte. Dac˘ a numele pachetelor sunt formate din mai multe unit˘ a¸ ti lexicale separate prin punct.

java package geometrie. public class Poliedru { . .6.spatiu.java package geometrie. } // Poliedru.java Clasele descrise ˆ ın fi¸ sierele de mai sus trebuie declarate ˆ ın pachete denumite corespunzator cu numele directoarelor ˆ ın care se gasesc: // Poligon. Ierarhia fi¸ sierelor sursa ar fi: /matematica /surse /geometrie /plan Poligon. } // Cerc.plan. public class Poligon { .java Cerc. public class Cerc { . ˆ ıns˘ a.java /algebra Grup. O abordare elegant˘ a ar fi aceea ˆ ın care clasele care descriu not ¸iuni din acela¸ si domeniu sa se gaseasca ˆ ın pachete separate ¸ si directoare separate. .java Matematica. } . .java package geometrie. .java /spatiu Poliedru.java Sfera. avˆ and ˆ ın vedere posibila extindere a aplicat ¸iei cu noi reprezent˘ ari de not ¸iuni matematice. .2. aceast˘ a abordare ar fi ineficient˘ a. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR 153 ˆ ın acela¸ si director ˆ ımpreuna cu un program care s˘ a le foloseasca.java /analiza Functie.plan. .

Este recomandatˆ ıns˘ a ca aceast˘ a separare s˘ a fie f˘ acut˘ a automat la compilare.154 CAPITOLUL 6. Dup˘ a cum ¸ stim acestea au extensia . ORGANIZAREA CLASELOR // Sfera. .spatiu. ˆ ıns˘ a ele pot fi apoi organizate separat. } // Grup. . Implicit.class /spatiu .class) In urma compil˘ arii fi¸ sierelor surs˘ a vor fi generate unit˘ a¸ ti de compilare pentru fiecare clas˘ a¸ si interfat ¸˘ a din fi¸ sierele surs˘ a. } // Functie.class Cerc. Spre deosebire de organizarea surselor.class trebuie s˘ a se gaseasca ˆ ıntr-o ierarhie de directoare care s˘ a reflecte numele pachetului din care face parte clasa respectiv˘ a. . public class Sfera { . .java este clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. . un fi¸ sier . ˆ ın urma compil˘ arii fi¸ sierele surs˘ a ¸ si unit˘ a¸ tile de compilare se g˘ asesc ˆ ın acela¸ si director. public class Grup { . Dup˘ a cum se observ˘ a. vom avea urm˘ atoarea organizare: /matematica /clase /geometrie /plan Poligon.java package analiza. 6. } Matematica. Revenind la exemplul de mai sus. . public class Functie { .class ¸ si numele scurt al clasei sau interfet ¸ei respective.2. relativ la directorul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste aplicat ¸ia.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.java package algebra.java package geometrie. numele lung al unei clase trebuie s˘ a descrie calea spre acea clas˘ aˆ ın cadrul fi¸ sierelor surs˘ a.

class /algebra Grup.2.class.java -d clase Opt ¸iunea -d specific˘ a directorul r˘ ad˘ acin˘ a al ierarhiei de clase.class Sfera. dar numai acestea.2.class Matematica. In directorul aplicatiei (matematica) cre˘ am subdirectorul clase ¸ si d˘ am comanda: javac -sourcepath surse surse/Matematica. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR Poliedru. atˆ at la compilare cˆ at ¸ si la interpretare trebuie specificat˘ a lista de directoare r˘ ad˘ acin˘ a . unit˘ a¸ tile de compilare sunt organizate astfel pentru a da posibilitatea interpretorului s˘ a gaseasc˘ a¸ si s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie o anumit˘ a clas˘ aˆ ın timpul execut ¸iei programului. de exemplu /matematica/clase/geometrie/plan/Poligon. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a trebuie s˘ a gaseasc˘ a fi¸ serul surs˘ a care o cont ¸ine.java -d clase sau javac -classpath surse surse/Matematica.6.java ¸ si . In cazul ˆ ın care dorim s˘ a compil˘ am explicit toate fi¸ sierele java dintr-un anumit director. putem folosi expresia: javac surse/geometrie/plan/*.class. fiecare unitate de compilare va fi plasat˘ aˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierul s˘ au surs˘ a. Pentru aceasta. de exemplu surse/geometrie/plan.class /analiza Functie.class 155 Crearea acestei structuri ierarhice este facut˘ a automat de c˘ atre compilator. vor fi compilate ˆ ın cascad˘ a toate clasele referite de aceasta. Ins˘ a aceast˘ a organizare nu este suficient˘ a deoarece specific˘ a numai partea final˘ a din calea c˘ atre fi¸ sierele . In lipsa lui.java -d clase 6.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a este necesar˘ a deoarece ˆ ın momentul cˆ and compilatorul ˆ ıntˆ alneste un nume de clas˘ a el trebuie s˘ a poat˘ a identifica acea clas˘ a. Deoarece compil˘ am clasa principal˘ a a plicat ¸iei. Similar.

Fiecare director din calea de cautare este directorul imediat superior structurii de directoare corespunz˘ atoare numelor pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele din directorul respectiv. Aceast˘ a list˘ a se nume¸ ste cale de cautare (classpath).Sfera(). import analiza. calea de c˘ autare este format˘ a doar din directorul curent. geometrie. astfel ˆ ıncˆ at compilatorul ¸ si interpretorul s˘ a poat˘ a construi calea complet˘ a spre clasele aplicat ¸iei. Implicit. //. import algebra. .Sfera = new geometrie. ORGANIZAREA CLASELOR ˆ ın care se g˘ asesc fi¸ sierele aplicat ¸iei.java: import geometrie. S˘ a consider˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei Matematica. 6.. public class Matematica { public static void main(String args[]) { Poligon a = new Poligon().plan.Grup. In cazul ˆ ın care nu este g˘ asit nici unul sau sunt g˘ asite mai multe va fi semnalat˘ a o eroare.Functie.folosind aceast˘ a variant˘ a toate aplicat ¸iile Java de pe ma¸ sina respectiv˘ a vor c˘ auta clasele necesare ˆ ın directoarele specificate ˆ ın variabila CLASSPATH.spatiu. Definit ¸ie O cale de c˘ autare este o list˘ a de directoare sau arhive ˆ ın care vor fi c˘ autate fi¸ sierele necesare unei aplicat ¸ii.*.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) Setarea c˘ aii de c˘ autare se poate face ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • Setarea variabilei de mediu CLASSPATH .2.spatiu.156 CAPITOLUL 6.. } } Identificarea unei clase referite ˆ ın program se face ˆ ın felul urm˘ ator: • La directoarele aflate ˆ ın calea de c˘ autare se adaug˘ a subdirectoarele specificate ˆ ın import sau ˆ ın numele lung al clasei • In directoarele formate este c˘ autat un fi¸ sier cu numele clasei.

.): SET CLASSPATH = cale1.bat (javac -sourcepath surse surse/Matematica. Un fi¸ sier JAR poate fi creat folosind utilitarul jar aflat ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.cale2.3 Arhive JAR Fi¸ sierele JAR (Java Archive) sunt arhive ˆ ın format ZIP folosite pentru ˆ ımpachetarea aplicat ¸iilor Java.directoarele specificate astfel vor fi valabile doar pentru comanda curent˘ a: javac .util.este un format de arhivare independent de platform˘ a.jar. din directorul matematica.classpath <cale de cautare> <clasa principala> Lansarea ˆ ın execut ¸ie a aplicatiei noastre.java -d clase) run. o organizare eficient˘ a a fi¸ sierelor aplicat ¸iei ar ar˘ ata astfel: /matematica /surse /clase compile. Dintre beneficiile oferite de arhivele JAR amintim: • portabilitate .. se va face astfel: java -classpath clase Matematica In concluzie... DOS shell (Windows 95/NT/.6.. sau metode ale claselor suport din pachetul java... diferent ¸a fat ¸˘ a de o arhiv˘ a ZIP obi¸ snuit˘ a fiind doar existent ¸a unui director denumit META-INF. ce cont ¸ine diverse informat ¸ii auxiliare legate de aplicat ¸ia sau clasele arhivate.classpath <cale de cautare> <surse java> java . 157 • Folosirea opt ¸iunii -classpath la compilarea ¸ si interpretarea programelor .. Ele pot fi folosite ¸ si pentru comprim˘ ari obi¸ snuite.3. ARHIVE JAR UNIX: SET CLASSPATH = cale1:cale2:.bat (java -classpath clase Matematica) 6.

f˘ ar˘ a a fi deci nevoie de a deschide cˆ ate o conexiune nou˘ a pentru fiecare fi¸ sier. 6.. ORGANIZAREA CLASELOR • compresare .class B.arhivele JAR pot fi ”semnate” electronic • mecanismul pentru lucrul cu fi¸ siere JAR este parte integrata a platformei Java.jar • Extragerea doar a unor fi¸ siere jar xf arhiva.jar • Deschiderea unui applet arhivat <applet code=A.> Exemple: • Arhivarea a dou˘ a fi¸ siere class: jar cf classes.jar fi¸ sier(e)-intrare • Vizualizare cont ¸inutului jar tf nume-arhiva • Extragerea cont ¸inutului jar xf arhiva. etc) este compresat ˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR. Mai jos sunt prezentate pe scurt operat ¸iile uzuale: • Crearea unei arhive jar cf arhiva.jar A.. el poate fi ˆ ınc˘ arcat ˆ ıntr-o singur˘ a tranzact ¸ie HTTP.jar" .jar * . • minimizarea timpului de ˆ ıncarcare a unui applet: dac˘ a appletul (fi¸ siere class.dimensiunea unei aplicat ¸ii ˆ ın forma sa final˘ a este redus˘ a. resurse.class archive="arhiva.3.158 CAPITOLUL 6. • securitate .jar fi¸ sier(e)-arhivate • Executarea unei aplicat ¸ii java -jar arhiva.class • arhivarea tuturor fi¸ sierelor din directorul curent: jar cvf allfiles.1 Folosirea utilitarului jar Arhivatorul jar se g˘ ase¸ ste ˆ ın subdirectorul bin al directorului ˆ ın care este instalat kitul J2SDK.

ˆ ın care dorim s˘ a arhiv˘ am clasele aplicat ¸iei descrise mai sus.jar manifest.6.txt. Aceasta ˆ ınseamna c˘ aˆ ın fiserul Manifest.txt geometrie analiza algebra Matematica. Din directorul clase vom lansa comanda: jar cvf mate.txt Ambele operat ¸ii puteau fi executate ˆ ıntr-un singur pas: jar cvfm mate.jar cu interpretorul Java. .mf ce se gase¸ ste ˆ ın directorul META-INF trebuie s˘ aˆ ınregistr˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei.jar vom obt ¸ine urm˘ atoarea eroare: ”Failed to load Main-Class manifest from mate. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a facˆ and dublu-click pe o arhiv˘ a JAR va fi lansat˘ aˆ ın execut ¸ie aplicat ¸ia ˆ ımpachetat˘ aˆ ın acea arhiv˘ a (dac˘ a exist˘ a o clas˘ a principal˘ a).class Pe sistemele Win32. ARHIVE JAR 159 6.jar”.jar manifest.3. Acest lucru ˆ ıl vom face ˆ ın doi pa¸ si: • se creeaz˘ a un fi¸ sier cu un nume oarecare.class In urma acestei comenzi vom obtine arhiva mate.java.jar.jar: jar uvfm mate. ˆ ın care vom scrie: Main-Class: Matematica • adaug˘ am aceast˘ a informat ¸ie la fi¸ sierul manifest al arhivei mate.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate Pentru a rula o aplicat ¸ie ˆ ımpachetat˘ aˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR trebuie s˘ a facem cunoscut˘ a interpretorului numele clasei principale a aplicat ¸iei. de exemplu manifest.jar geometrie analiza algebra Matematica. ˆ ın care clasa principal˘ a era Matematica. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. platforma Java 2 va asocia extensiile . Dac˘ a vom ˆ ıncerca s˘ a lans˘ am ˆ ın execut ¸ie aceast˘ a arhiv˘ a prin comanda java -jar mate.

ORGANIZAREA CLASELOR .160 CAPITOLUL 6.

2. Incepˆ and cu versiunea 1. Ace¸ sti algoritmi se numesc ¸ si polimorfici deoarece pot fi folosit ¸i pe implement˘ ari diferite ale unei colect ¸ii. stive. Colect ¸iile sunt folosite atˆ at pentru memorarea ¸ si manipularea datelor.Capitolul 7 Colect ¸ii 7. Aceste clase reprezint˘ a tipuri de date reutilizabile. liste ˆ ınl˘ ant ¸uite. Cele mai importante sunt: 161 . putˆ and include obiecte de orice tip. • Algoritmi: metode care efectueaz˘ a diverse operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea sau sortarea. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a mult ¸imile reprezentate sunt eterogene. tabele de dispersie. Tipul de date al elementelor dintr-o colect ¸ie este Object. fiind organizate ˆ ıntr-o arhitectur˘ a foarte eficient˘ a¸ si flexibil˘ a ce cuprinde: • Interfet ¸e: tipuri abstracte de date ce descriu colect ¸iile ¸ si permit utilizarea lor independent de detaliile implement˘ arilor. ˆ ın Java colect ¸iile sunt tratate ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. etc. Prin intermediul colect ¸iilor vom avea acces la diferite tipuri de date cum ar fi vectori. mult ¸imi matematice. cˆ at ¸ si pentru transmiterea unor informat ¸ii de la o metod˘ a la alta. reprezentˆ and elementul de funct ¸ionalitate reutilizabil˘ a. definite pentru obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele ce descriu colect ¸ii.1 Introducere O colect ¸ie este un obiect care grupeaz˘ a mai multe elemente ˆ ıntr-o singur˘ a unitate. • Implement˘ ari: implement˘ ari concrete ale interfet ¸elor ce descriu colect ¸ii. Utilizarea colect ¸iilor ofer˘ a avantaje evidente ˆ ın procesul de dezvoltare a unei aplicat ¸ii.

Collection modeleaz˘ a o colect ¸ie la nivelul cel mai general. ci exist˘ a doar implement˘ ari ale unor subinterfet ¸e mai concrete. Unele au elementele ordonate.162 CAPITOLUL 7. Iterator iterator(). // Operatii la nivel de element boolean contains(Object element). void clear(). Astfel. boolean remove(Object element).2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii Interfet ¸ele reprezint˘ a nucleul mecanismului de lucru cu colect ¸ii. scopul lor fiind de a permite utilizarea structurilor de date independent de modul lor de implementare. public interface Collection { // Metode cu caracter general int size(). Unele implement˘ ari ale acestei interfet ¸e permit existent ¸a elementelor duplicate. Platforma Java nu ofer˘ a nici o implementare direct˘ a a acestei interfet ¸e. boolean add(Object element). • Cre¸ sterea vitezei ¸ si calit˘ a¸ tii programului: implement˘ arile efective ale colect ¸iilor sunt de ˆ ınalt˘ a performant ¸˘ a¸ si folosesc algoritmi cu timp de lucru optim. descriind un grup de obiecte numite ¸ si elementele sale. . cum ar fi Set sau List. 7. alte implement˘ ari nu. la scrierea unei aplicat ¸ii putem s˘ a ne concentr˘ am eforturile asupra problemei ˆ ın sine ¸ si nu asupra modului de reprezentare ¸ si manipulare a informat ¸iilor. boolean isEmpty(). altele nu. COLECT ¸ II • Reducerea efortului de programare: prin punerea la dispozit ¸ia programatorului a unui set de tipuri de date ¸ si algoritmi ce modeleaz˘ a structuri ¸ si operat ¸ii des folosite ˆ ın aplicat ¸ii.

compareT o(o2) (sau comparator. . oferind metode suplimentare ce ¸ tin cont de faptul c˘ a mult ¸imea este sortat˘ a: public interface SortedSet extends Set { // Subliste SortedSet subSet(Object fromElement. o2 ale colect ¸iei. Fiind subclas˘ a a interfet ¸ei Set. Object[] toArray(Object a[]). o2).compare(o1. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II 163 // Operatii la nivel de multime boolean containsAll(Collection c). Pune la dispozit ¸ie operat ¸ii care beneficiaz˘ a de avantajul ordon˘ arii elementelor. dac˘ a este folosit un comparator) trebuie s˘ a fie valid ¸ si s˘ a nu provoace except ¸ii. Object toElement). mo¸ stene¸ ste metodele acesteia. mai bine zis nu poate cont ¸ine dou˘ a obiecte o1 ¸ si o2 cu proprietatea o1. // Metode de conversie in vector Object[] toArray(). Singura conditt ¸ie este ca. boolean addAll(Collection c). pentru orice dou˘ a obiecte o1. Ordonarea elementelor se face conform ordinii lor naturale. O mult ¸ime nu poate avea elemente duplicate. SortedSet headSet(Object toElement). f˘ ar˘ a a avea alte metode specifice. } Set modeleaz˘ a not ¸iunea de mult ¸ime ˆ ın sens matematic. boolean removeAll(Collection c).7. apelul o1. diferent ¸a principal˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a elementele dintr-o astfel de colect ¸ie sunt ordonate ascendent. boolean retainAll(Collection c). Mo¸ stene¸ ste metodele din Collection. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei ¸ si este ment ¸inut˘ a automat la orice operat ¸ie efectuat˘ a asupra mult ¸imii.equals(o2). Dou˘ a dintre clasele standard care ofer˘ a implement˘ ari concrete ale acestei interfet ¸e sunt HashSet ¸ si TreeSet.2. SortedSet este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Set.

List descrie liste (secvent ¸e) de elemente indexate. ListIterator listIterator(int index). Listele pot contine duplicate ¸ si permit un control precis asupra pozit ¸iei unui element prin intermediul indexului acelui element. Comparator comparator(). } . // Extragere sublista List subList(int from. fat ¸˘ ade metodele definite de interfat ¸a Collection. Object element). In plus. int lastIndexOf(Object o). int to). void add(int index. avem metode pentru acces pozit ¸ional. // Iterare ListIterator listIterator(). Collection c). COLECT ¸ II SortedSet tailSet(Object fromElement). Object last(). } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeSet. Object set(int index. abstract boolean addAll(int index. // Capete Object first(). // Cautare int indexOf(Object o). Object remove(int index). Object element).164 CAPITOLUL 7. c˘ autare ¸ si iterare avansat˘ a. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface List extends Collection { // Acces pozitional Object get(int index).

// Interfata pentru manipularea unei inregistrari public interface Entry { Object getKey(). public Collection values(). // Operatii la nivel de multime void putAll(Map t). boolean isEmpty(). Vector. Object get(Object key).7. boolean containsKey(Object key). Object getValue(). Object remove(Object key).2. Object setValue(Object value). // Operatii la nivel de element Object put(Object key. Ierarhia interfet ¸elor derivate din Map este independent˘ a de ierarhia derivat˘ a din Collection. Obiectele de acest tip nu pot cont ¸ine chei duplicate ¸ si fiecare cheie este asociat˘ a la un singur element. } } . Object value). // Vizualizari ale colectiei public Set keySet(). LinkedList. void clear(). dup˘ a care poate fi reg˘ asit. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II Clase standard care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a sunt: ArrayList. public Set entrySet(). Definitt ¸ai interfet ¸ei este prezentat˘ a mai jos: public interface Map { // Metode cu caracter general int size(). 165 Map descrie structuri de date ce asociaz˘ a fiecarui element o cheie unic˘ a. boolean containsValue(Object value).

166 CAPITOLUL 7.2. Este subclasa a interfet ¸ei Map. ˆ ıns˘ a acestea nu erau organizate pe ierarhia de interfet ¸e prezentat˘ aˆ ın sect ¸iunea anterioar˘ a. SortedMap headMap(Object toKey). aflarea primei/ultimei chei. oferind metode suplimentare pentru: extragere de subtabele. // Capete Object first(). SortedMap tailMap(Object fromKey). la care se adaug˘ a faptul c˘ a mult ¸imea cheilor dintr-o astfel de colect ¸ie este ment ¸inut˘ a ordonat˘ a ascendent conform ordinii naturale. aflarea comparatorului folosit pentru ordonare. Aceste clase sunt ˆ ın continuare disponibile ¸ si multe dintre ele au fost adaptate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at s˘ a se integreze ˆ ın noua abordare. Object toKey). SortedMap este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Map. Object last(). Pe lˆ ang˘ a acestea au fost create noi clase corespunz˘ atoare interfet ¸elor definite. chiar dac˘ a funct ¸ionalitatea lor era aproape identic˘ a cu cea a unei clase anterioare. TreeMap ¸ si Hashtable. COLECT ¸ II Clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a Map sunt HashMap. // Comparatorul folosit pentru ordonare Comparator comparator(). sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei. exista un set de clase pentru lucrul cu colect ¸ii. 7. Definit ¸ia interfet ¸ei este dat˘ a mai jos: public interface SortedMap extends Map { // Extragerea de subtabele SortedMap subMap(Object fromKey.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor Inainte de versiunea 1. } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeMap. .

3. • sunt serializabile. In general. HashMap ¸ si Hashtable. clasele ce descriu colect ¸ii sunt de asemenea concepute ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. TreeMap. ca ˆ ın figura de mai jos: AbstractCollection .Properties Evident. IMPLEMENTARI ¸ IILOR 167 Clasele de baz˘ a care implementeaz˘ a interfet ¸e ce descriu colect ¸ii au numele de forma < Implementare >< Interf ata >. implementarea interfet ¸elor este explicit realizat˘ a la nivelul superclaselor abstracte. Pe lˆ ang˘ a organizarea ierarhic˘ a a interfet ¸elor implementate.. unde ’implementare’ se refer˘ a la structura intern˘ a folosit˘ a pentru reprezentarea mult ¸imii.HashSet. Vector-Stack AbstractMap . HashTable In vechea ierarhie: Dictionary . AbstractList . acestea oferind de altfel ¸ si implement˘ ari concrete pentru multe din metodele definite de interfet ¸e.HashMap.˘ ALE COLECT 7. ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.AbstractSet. clasele care descriu colect ¸ii au unele tr˘ asaturi comune.Hashtable . cum ar fi: • permit elementul null. cum ar fi ArrayList ¸ si Vector. ˆ ımpreun˘ a cu interfet ¸ele corespunz˘ atoare (clasele din vechiul model sunt trecute pe rˆ andul de jos): Interfat ¸a Set SortedSet List Clasa HashSet TreeSet ArrayList. TreeSet. . LinkedList Vector Map HashMap Hashtable SortedMap TreeMap A¸ sadar se observ˘ a existent ¸a unor clase care ofer˘ a aceea¸ si funct ¸ionalite.. • au definit˘ a metoda clone.

t1 ) ) . out . S˘ a consider˘ am un exemplu ce creeaza o list˘ a folosind ArrayList. println ( " Add : " + ( t2 .LinkedList import java . util . curre ntTimeM illis () . care returneaz˘ a o reprezentare ca ¸ sir de caractere a colect ¸iei respective. rapiditatea reg˘ asirii acestora ¸ si timpul necesar actualiz˘ arii colect ¸iei ˆ ın cazul unor modific˘ ari. respectiv LinkedList ¸ si execut˘ a diverse operat ¸ii pe ea. • au atˆ at constructor f˘ ar˘ a argumente cˆ at ¸ si un constructor care accept˘ a ca argument o alt˘ a colect ¸ie • exceptˆ and clasele din arhitectura veche. i ++) lst . } . De ce exist˘ a atunci ¸ si clasa LinkedList ? Raspunsul const˘ aˆ ın faptul c˘ a folosind reprezent˘ ari diferite ale mult ¸imii gestionate putem obt ¸ine performante mai bune ˆ ın funct ¸ie de situat ¸ie. for ( int i =0. prima fiind ˆ ın general mult mai folosit˘ a. De exemplu. cronometrˆ and timpul necesar realiz˘ arii acestora: Listing 7. interfat ¸a List este implementat˘ a de clasele ArrayList ¸ si LinkedList.1: Comparare ArrayList . fiecare interfat ¸˘ a ce descrie o colect ¸ie are mai multe implement˘ ari. curre ntTimeM illis () .168 CAPITOLUL 7. add ( new Integer ( i ) ) . System . prin realizarea unor compromisuri ˆ ıntre spat ¸iul necesar pentru memorarea datelor. • permit crearea de iteratori pentru parcurgere. 7. public static void testAdd ( List lst ) { long t1 = System . i < N . long t2 = System .4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor Dup˘ a cum am vazut.*. public class TestEficienta { final static int N = 100000. nu sunt sincronizate (vezi ”Fire de execut ¸ie). COLECT ¸ II • au definit˘ a metoda toString.

testGet ( lst1 ) . out . println ( " Get : " + ( t2 . out . for ( int i =0. exprimat ¸i ˆ ın secunde. curre ntTimeMillis () . } } 169 Timpii aproximativi de rulare pe un calculator cu performant ¸e medii. currentTimeM illis () . List lst2 = new LinkedList () . get ( i ) . println ( " Remove : " + ( t2 . println ( " LinkedList " ) . currentTimeM illis () . testAdd ( lst1 ) . } public static void main ( String args []) { System . ad˘ augarea elementelor este rapid˘ a pentru ambele tipuri de liste.˘ A COLECT 7.t1 ) ) . FOLOSIREA EFICIENTA ¸ IILOR public static void testGet ( List lst ) { long t1 = System . List lst1 = new ArrayList () . deoarece ˆ ıntr-o list˘ aˆ ınlant ¸uit˘ a accesul la un element se face prin . i < N .12 0. remove (0) .05 LinkedList 0.t1 ) ) .14 87.01 add get remove A¸ sadar.01 12. i < N . i ++) lst . println ( " ArrayList " ) . i ++) lst . sunt dat ¸i ˆ ın tabelul de mai jos: ArrayList 0. System .4. testRemove ( lst1 ) . ˆ ın timp ce pentru LinkedList este extrem de lent˘ a. ArrayList ofer˘ a acces ˆ ın timp constant la elementele sale ¸ si din acest motiv folosirea lui ”get” este rapid˘ a. testGet ( lst2 ) . System . out . testRemove ( lst2 ) . testAdd ( lst2 ) . long t2 = System . long t2 = System . System . for ( int i =0. } public static void testRemove ( List lst ) { long t1 = System . curre ntTimeMillis () .45 0. out .

La operat ¸iunea de eliminare.5 Algoritmi polimorfici Algoritmii polimorfici descri¸ si ˆ ın aceast˘ a sect ¸iune sunt metode definite ˆ ın clasa Collections care permit efectuarea unor operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea. inser˘ ari). etc. 7.sorteaz˘ a ascendent o list˘ a referitor la ordinea s˘ a natural˘ a sau la ordinea dat˘ a de un comparator.amestec˘ a elementele unei liste . ArrayList se comport˘ a bine pentru cazuri ˆ ın care avem nevoie de reg˘ asirea unor elemente la pozit ¸ii diferite ˆ ın list˘ a. ˆ ın timp ce pentru LinkedList este rapid˘ a ¸ si se face prin simpla schimbare a unei leg˘ aturi. Concluzia nu este c˘ a una din aceste clase este mai ”bun˘ a” decˆ at cealalt˘ a. COLECT ¸ II parcurgerea secvent ¸ial˘ a a listei pˆ an˘ a la elementul respectiv. iar LinkedList funct ¸ioneaza eficient atunci cˆ and facem multe operat ¸ii de modificare (¸ stergeri. • au un singur argument de tip colect ¸ie. ci c˘ a exist˘ a diferent ¸e substant ¸iale ˆ ın reprezentarea ¸ si comportamentul diferitelor implement˘ ari ¸ si c˘ a alegerea unei anumite clase pentru reprezentarea unei mult ¸imi de elemente trebuie s˘ a se fac˘ aˆ ın funct ¸ie de natura problemei ce trebuie rezolvat˘ a.170 CAPITOLUL 7. • shuffle . folosirea lui ArrayList este lent˘ a deoarece elementele r˘ amase sufer˘ a un proces de reindexare (shift la stˆ anga). • apelul lor general va fi de forma: Collections.opusul lui sort. Metodele mai des folosite din clasa Collections sunt: • sort . • majoritatea opereaz˘ a pe liste dar ¸ si pe colect ¸ii arbitrare.efectueaz˘ a c˘ autarea eficient˘ a (binar˘ a) a unui element ˆ ıntr-o list˘ a ordonat˘ a. sortarea. Deci. [argumente]). • binarySearch . .algoritm(colectie. Caracterisiticile principale ale acestor algoritmi sunt: • sunt metode de clas˘ a (statice).

de¸ si am dori ca elementele s˘ a fie doar numere ˆ ıntregi.returneaz˘ a o instant ¸˘ a sincronizat˘ a a unei colect ¸ii (vezi ”Fire de execut ¸ie”). In exemplul de mai sus.inverseaz˘ a ordinea elementelor dintr-o list˘ a.returneaz˘ a minimul dintr-o colect ¸ie. • swap . int val = ((Integer)list. 7. • synchronizedTipColectie . 171 • fill . efectul fiind impunerea tipului respectiv pentru toate elementele colect ¸iei: <TipDate>. • unmodifiableTipColectie . Definirea unui tip generic se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ıntre paranteze unghiulare a unui tip de date Java. introduse ˆ ın versiunea 1.returneaz˘ a maximul dintr-o colect ¸ie.get(0)). trebuie s˘ a facem cast explicit de la tipul Object la Integer atunci cˆ and prelu˘ am valoarea unui element.add(new Integer(123)). lista definit˘ a poate cont ¸ine obiecte de orice tip. Folosind tipuri generice.7. • max .populeaza o lista cu un anumit element repetat de un num˘ ar de ori. • copy . TIPURI GENERICE • reverse .5 a limbajului Java. S˘ a consider˘ am un exemplu de utilizare a colect ¸iilor ˆ ınainte ¸ si dup˘ a introducerea tipurilor generice: // Inainte de 1. permit ¸ˆ and tipizarea elementelor acestora.interschimb˘ a elementele de la dou˘ a pozit ¸ii specificate ale unei liste.returneaz˘ a o instant ¸˘ a care nu poate fi modificat˘ a a colect ¸iei respective.returneaza o enumerare a elementelor dintr-o colect ¸ie.intValue(). putem rescrie secvent ¸a astfel: . • enumeration .5 ArrayList list = new ArrayList(). simplific˘ a lucrul cu colect ¸ii. list.6.6 Tipuri generice Tipurile generice. • min .copie elementele unei liste ˆ ın alta. Mai mult.

println(e. ˆ ıncercarea de a utiliza ˆ ın cadrul unei colect ¸ii a unui element necorespunz˘ ator ca tip va produce o eroare la compilare. folosind si autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). nextElement // Parcurgerea elementelor unui vector v Enumeration e = v.elements().add(123). Deoarece funct ¸ionalitatea interfet ¸ei Enumeration se reg˘ ase¸ ste ˆ ın Iterator. int val = list. spre deosebire de varianta anterioar˘ a ce permitea doara aruncarea unor except ¸ie de tipul ClassCastException ˆ ın cazul folosirii incorecte a tipurilor. varianta mai concisa for (Enumeration e = v. list.intValue().172 CAPITOLUL 7. indiferent dac˘ a aceasta este indexat˘ a sau nu. obt ¸inem o variant˘ a mult simplificat˘ a a secvent ¸ei init ¸iale: // Dupa 1. semnificat ¸iile lor fiind evidente: • Enumeration: hasMoreElements. int val = list. COLECT ¸ II // Dupa 1. ˆ ımpreun˘ a cu modalitatea lor de folosire.5. 7. In cazul folosirii tipurilor generice.add(new Integer(123)). } // sau. folosind tipuri generice ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().hasMoreElements()) { System. Dac˘ a utiliz˘ am ¸ si mecanismul de autoboxing.out. aceasta din urm˘ a este preferat˘ aˆ ın noile implement˘ ari ale colect ¸iilor.get(0). Metodele uzuale ale acestor interfet ¸e sunt prezentate mai jos. . respectiv Iterator sau ListIterator.elements.5.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari Enumer˘ arile ¸ si iteratorii descriu modalit˘ a¸ ti pentru parcurgerea secvent ¸ial˘ aa unei colect ¸ii.nextElement()). Toate clasele care implementeaz˘ a colect ¸ii au metode ce returneaz˘ a o enumerare sau un iterator pentru parcurgerea elementelor lor. while (e. list. Ei sunt descri¸ si de obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele Enumeration.get(0).

hasNext(). } • ListIterator: hasNext.hasNext().iterator().) { Object obj = it. dac˘ a este cazul. set // Parcurgerea elementelor unui vector // si inlocuirea elementelor nule cu 0 for (ListIterator it = v. metodele de tip next sau prev ale iteratorilor vor returna tipul Object.println(e.7.) { System.remove(). . remove // Parcurgerea elementelor unui vector // si eliminarea elementelor nule for (Iterator it = v.nextElement()). next. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI e. previous. precum ¸ si iterarea ˆ ın ambele sensuri. Atent ¸ie Deoarece colect ¸iile sunt construite peste tipul de date Object. if (obj == null) it. add. fiind responsabilitatea noastr˘ a de a face conversie (cast) la alte tipuri de date.˘ 7.) { Object obj = it. } 173 Iteratorii simpli permit eliminarea elementului curent din colect ¸ia pe care o parcurg. if (obj == null) it.next().set(new Integer(0)). Iteratorii sunt preferat ¸i enumer˘ arilor datorit˘ a posibilit˘ a¸ tii lor de a act ¸iona asupra colect ¸iei pe care o parcurg prin metode de tip remove. remove. add.listIterator().hasMoreElements(). } • Iterator: hasNext. respectiv modificarea elementului curent. next.next(). it. hasPrevious. cei de tip ListIterator permit ¸ si inserarea unui element la pozit ¸ia curent˘ a. set dar ¸ si prin faptul c˘ a denumirile metodelor sunt mai concise. it.out.

// Daca elementul curent este par . out . set ( new Integer (0) ) . listIterator () .. // Amestecam elementele colectiei Collections .174 CAPITOLUL 7. COLECT ¸ II In exemplul de mai jos punem ˆ ıntr-un vector numerele de la 1 la 10. le amestec˘ am.*. next () . . } } Incepˆ and cu versiunea 1. i. System . o secvent ¸˘ a de genul: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().5 a limbajului Java. dup˘ a care le parcurgem element cu element folosind un iterator. ) { Integer x = ( Integer ) it . for (Iterator i = list. hasNext () . class TestIterator { public static void main ( String args []) { ArrayList a = new ArrayList () .) { Integer val=(Integer)i. ˆ ınlocuind numerele pare cu 0. intValue () % 2 == 0) it . i <=10. out . // Adaugam numerele de la 1 la 10 for ( int i =1..2: Folosirea unui iterator import java . util . i ++) a . add ( new Integer ( i ) ) . // Parcurgem vectorul for ( ListIterator it = a . print ( " Rezultat : " + a ) .iterator().hasNext(). } System . Astfel.next(). Listing 7. shuffle ( a ) . il facem 0 if ( x . exist˘ a o variant˘ a simplificat˘ a de utilizare a iteratorilor. println ( " Vectorul amestecat : " + a ) . it . // Proceseaza val .

.7..˘ 7. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI } poate fi rescris˘ a astfel: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). for (Integer val : list) { // Proceseaza val . } 175 .

COLECT ¸ II .176 CAPITOLUL 7.

prin serializare se ˆ ıntelege procesul de scriere/citire a obiectelor.Capitolul 8 Serializarea obiectelor 8. Procesul invers. serializarea permite salvarea ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a a tuturor informat ¸iilor unui obiect pe un mediu de stocare extern programului.obiectul poate exista ¸ si ˆ ıntre apelurile programelor care ˆ ıl folosesc. la relansarea programului. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a durata de viat ¸a a unui obiect nu este determinat˘ a de execut ¸ia unui program ˆ ın care acesta este definit . Intr-un cadru mai larg. de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea original˘ a. Utilitatea serializarii const˘ aˆ ın urm˘ atoarele aspecte: • Asigur˘ a un mecanism simplu de utilizat pentru salvarea ¸ si restaurarea a datelor. Acest lucru se realizeaz˘ a prin serializarea obiectului ¸ si scrierea lui pe disc ˆ ınainte de terminarea unui program.1 Folosirea serializ˘ arii Definit ¸ie Serializarea este o metod˘ a ce permite transformarea unui obiect ˆ ıntr-o secvent ¸a ˘ de octet ¸i sau caractere din care s˘ a poat˘ a fi ref˘ acut ulterior obiectul original. obiectul va fi citit de pe disc ¸ si starea lui refacut˘ a. • Permite persistent ¸a obiectelor. apoi. Acest 177 . Cu alte cuvinte. Tipurile primitive pot fi de asemenea serializate. se nume¸ ste deserializare.

este o modalitate prin care metodele unor obiecte de pe o alt˘ a ma¸ sin˘ a pot fi apelate ca ¸ si cum acestea ar exista local pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. independent de formatul de reprezentare a datelor. • RMI (Remote Method Invocation) . ˆ ıntrucˆ at celelalte obiectele referite de obiectul care se serializeaz˘ a pot referi la rˆ andul lor alte obiecte. ¸ si a¸ sa mai departe. a¸ sa cum am vazut. de sine st˘ at˘ atoare ce pot fi utilizate ˆ ın medii vizuale de dezvoltare a aplicat ¸iilor.sunt componente reutilizabile. ˆ ıntrucˆ at ea trebuie efectuat˘ a explicit de c˘ atre programator ¸ si nu este realizat˘ a automat de c˘ atre sistem. ordinea octet ¸ilor sau alte detalii specifice sistemelor repective.Aplicat ¸iile ce ruleaz˘ aˆ ın ret ¸ea pot comunica ˆ ıntre ele folosind fluxuri pe care sunt trimise. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un algoritm general de salvare a st˘ arii unui obiect nu este tocmai facil. • Java Beans . respectiv recept ¸ionate obiecte serializate. atunci salvarea informat ¸iilor ˆ ıncapsulate ˆ ın acel obiect se poate face ¸ si prin salvarea pe rˆ and a datelor. Atunci cˆ and este trimis un mesaj c˘ atre un obiect ”remote” (de pe alt˘ a ma¸ sin˘ a). o asemenea abordare nu este . folosind clasa DataOutputStream. SERIALIZAREA OBIECTELOR tip de persistent ¸˘ a a obiectelor se nume¸ ste persistent ¸˘ a u¸ soar˘ a. pentru ca apoi s˘ a fie restaurate prin metode ale clasei DataInputStream. Mediile vizuale folosesc mecanismul serializ˘ arii pentru asigurarea persistent ¸ei componentelor Bean.178 CAPITOLUL 8.transmiterea unor informat ¸ii ˆ ıntre platforme de lucru diferite se realizeaz˘ a unitar. serializarea este utilizat˘ a pentru transportul argumentelor prin ret ¸ea ¸ si pentru returnarea valorilor. In cazul ˆ ın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv. Orice component˘ a Bean are o stare definit˘ a de valorile implicite ale propriet˘ a¸ tilor sale. • Transmiterea datelor ˆ ın ret ¸ea . dar. Acesta este un proces recusiv de salvare a datelor. • Compensarea diferent ¸elor ˆ ıntre sisteme de operare . A¸ sadar referint ¸ele care construiesc starea unui obiect formeaz˘ a o ˆ ıntreag˘ a ret ¸ea. Un aspect important al serializ˘ arii este c˘ a nu salveaz˘ a doar imaginea unui obiect ci ¸ si toate referint ¸ele la alte obiecte pe care acesta le cont ¸ine. stare care este specificat˘ aˆ ın etapa de design a aplicat ¸iei.

FOLOSIREA SERIALIZARII 179 ˆ ın general suficient˘ a. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test.1.readDouble().writeInt(12345). fie cu ObjectOutputStream ¸ si ObjectInputStream. 8. . out.readBoolean(). double d = in. boolean b = in. Mai jos este prezentat un exemplu de serializare folosind clasa DataOutputStream: FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test.readInt().writeBoolean(true).345). out. DataOutputStream out = new DataOutputStream(fos). DataInputStream in = new DataInputStream(fis).dat").writeDouble(12. respectiv writeTipPrimitiv pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.dat"). deoarece pot ap˘ area probleme cum ar fi: variabilele membre ale obiectului pot fi instant ¸e ale altor obiecte. etc.1. Serializarea ˆ ın format binar a tipurilor primitive ¸ si a obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clase specializate ˆ ın acest scop cu ar fi: ObjectOutputStream pentru scriere ¸ si ObjectInputStream pentru restaurare. In continuare.writeUTF("Sir de caractere").˘ 8. Acestea implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. out.flush(). prin termenul serializare ne vom referi doar la serializarea ˆ ın format binar. out. int i = in.1 Serializarea tipurilor primitive Serializarea tipurilor primitive poate fi realizat˘ a fie prin intermediul fluxurilor DataOutputStream ¸ si DataInputStream. out. unele cˆ ampuri pot face referint ¸˘ a la acela¸ si obiect.close(). fos. respectiv DataOutput ce declar˘ a metode de tipul readTipPrimitiv.

Clasele ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream implementeaz˘ a interfet ¸ele ObjectInput.180 CAPITOLUL 8.1. fis. Mecanismul implicit de serializare a unui obiect va salva numele clasei obiectului. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a. pentru restaurare. SERIALIZAREA OBIECTELOR String s = in. vor exista ¸ si metode pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.readUTF(). respectiv ObjectOutput care extind DataInput. pe lˆ ang˘ a metodele dedicate serializ˘ arii obiectelor. 8. respectiv DataOutput.close().writeObject(referintaObiect). . sau de pe care va fi restaurat un obiect serializat.1.flush(). signatura clasei ¸ si valorile tuturor cˆ ampurile serializabile ale obiectului. out. pentru scriere ¸ si • readObject. out. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a vor fi folosite ˆ ımpreuna cu alte fluxuri pentru scrierea/citirea efectiv˘ aa datelor pe mediul extern pe care va fi salvat.close(). Referint ¸ele la alte obiecte serializabile din cadrul obiectului curent vor duce automat la serializarea acestora iar referint ¸ele multiple c˘ atre un acela¸ si obiect sunt codificate utilizˆ and un algoritm care s˘ a poat˘ a reface ”ret ¸eaua de obiecte” la aceea¸ si stare ca atunci cˆ and obiectul original a fost salvat. fluxPrimitiv.3 Clasa ObjectOutputStream Scrierea obiectelor pe un flux de ie¸ sire este un proces extrem de simplu.2 Serializarea obiectelor Serializarea obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clasele ObjectOutputStream (pentru salvare) ¸ si ObjectInputStream (pentru restaurare). 8. Acestea sunt fluxuri de procesare. secvent ¸a uzual˘ a fiind cea de mai jos: ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fluxPrimitiv). Metodele pentru serializarea obiectelor sunt: • writeObject.

pe lˆ anga metoda de scriere a obiectelor. citirea acestora ¸ si reconstruirea obiectelor salvate se va face printr-un flux de intrare de tip ObjectInputStream. 8. astfel ˆ ıncˆ at apeluri ca cele de mai jos sunt permise : out. Evident. out. out.readObject(). out. fos.writeUTF("Sir de caractere"). fi¸ sierul rezultat va cont ¸ine informat ¸iile reprezentate ˆ ın format binar. //sau . Deoarece implementeaz˘ a interfat ¸a DataOutput.ser.writeInt(12345). cum ar fi FileInputStream pentru date salvate ˆ ıntr-un fi¸ sier.˘ 8.close().ser").writeBoolean(true).writeDouble(12. out. clasa pune la dispozitie ¸ si metode de tipul writeTipPrimitiv pentru serializarea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. Metoda writeObject arunc˘ a except ¸ii de tipul IOException ¸ si derivate din aceasta.flush().1. Vom vedea ˆ ın continuare c˘ a un obiect este serializabil dac˘ a este instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. Secvent ¸a uzual˘ a pentru deserializare este cea de mai jos: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fluxPrimitiv). FOLOSIREA SERIALIZARII 181 Exemplul de mai jos construie¸ ste un obiect de tip Date ¸ si ˆ ıl salveaz˘ aˆ ın fi¸ sierul test. mai precis NotSerializableException dac˘ a obiectul primit ca argument nu este serializabil. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos). out.writeObject(new Date()). sau InvalidClassException dac˘ a sunt probleme cu o clas˘ a necesar˘ aˆ ın procesul de serializare. out.4 Clasa ObjectInputStream Odat˘ a ce au fost scrise obiecte ¸ si tipuri primitive de date pe un flux. ˆ ımpreun˘ a cu un obiect de tip String.writeObject("Ora curenta:"). FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. Object obj = in.345). Acesta este de asemenea un flux de procesare ¸ si va trebui asociat cu un flux pentru citirea efectiv˘ a a datelor.1.

readObject(). . Clasa ObjectInputStream implementeaz˘ a interfat ¸a DataInput deci. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis). Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. // corect Atent ¸ie Ca ¸ si la celelalte fluxuri de date care implemeteaz˘ a interfat ¸a DataInput citirea dintr-un flux de obiecte trebuie s˘ a se fac˘ a exact ˆ ın ordinea ˆ ın carea acestea au fost scrise.close().close().182 CAPITOLUL 8. Trebuie observat c˘ a metoda readObject are tipul returnat Object. boolean b = in.readObject(). SERIALIZAREA OBIECTELOR TipReferinta ref = (TipReferinta)in. int i = in. double d = in. altfel vor ap˘ area evident except ¸ii ˆ ın procesul de deserializare. // gresit Date date = (Date)in.ser"). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie realizat˘ a explicit conversia la tipul corespunzator obiectului citit: Date date = in.readObject().readObject(). String mesaj = (String)in. pe lˆ ang˘ a metoda de citire a obiectelor. clasa pune la dispozit ¸ie ¸ si metode de tipul readTipPrimitiv pentru citirea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.readUTF(). String s = in.readDouble().readBoolean().readInt(). fluxPrimitiv.readObject(). fis. Date data = (Date)in.

• Superclasa trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu un constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente.io. singurul ei scop fiind de a identifica clasele ale c˘ aror obiecte sunt serializabile.2. direct sau indirect. In lipsa unui constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente pentru superclas˘ a.8. Variabilele proprii vor fi init ¸ializate cu valorile de pe fluxul de intrare. A¸ sadar. acesta fiind utilizat pentru init ¸ializarea variabilelor mo¸ stenite ˆ ın procesul de restaurare al unui obiect. fiind responsabilitatea clasei curente de a asigura un mecanism propriu pentru salvarea/restaurarea lor. atunci trebuie s˘ a avem ˆ ın vedere urm˘ atoarele lucruri: • Variabilele accesibile ale superclasei nu vor fi serializate. 8.2. Definit ¸ia sa complet˘ a este: package java. In situat ¸ia ˆ ın care dorim s˘ a declar˘ am o clas˘ a serializabil˘ a dar superclasa sa nu este serializabil˘ a. dac˘ a dorim ca instant ¸ele unei clase s˘ a poat˘ a fi serializate. va fi generat˘ a o except ¸ie la execut ¸ie. . OBIECTE SERIALIZABILE 183 8. public interface Serializable { // Nimic ! } Declararea claselor ale c˘ aror instant ¸e trebuie s˘ a fie serializate este a¸ sadar extrem de simpl˘ a. Acest lucru va fi discutat ˆ ın sect ¸iunea referitoare la personalizarea serializ˘ arii. fiind f˘ acut˘ a prin simpla implementare a interfet ¸ei Serializable: public class ClasaSerializabila implements Serializable { // Corpul clasei } Orice subclas˘ a a unei clase serializabile este la rˆ andul ei serializabil˘ a. ˆ ıntrucˆ at implementeaz˘ a indirect interfat ¸a Serializable. clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze.2 Obiecte serializabile Un obiect este serializabil dac˘ a¸ si numai dac˘ a clasa din care face parte implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. interfat ¸a Serializable.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable Interfat ¸a Serializable nu cont ¸ine nici o declarat ¸ie de metod˘ a sau constant˘ a.

" + t .2 Controlul serializ˘ arii Exist˘ a cazuri cˆ and dorim ca unele variabile membre ale unui obiect s˘ a nu fie salvate automat ˆ ın procesul de serializare. 8. Chiar declarate private ˆ ın cadrul clasei aceste cˆ ampuri particip˘ a la serializare. nu particip˘ a iar cele marcate cu ’Exceptie’ vor provoca except ¸ii de tipul NotSerializableException. variabilele de clas˘ a particip˘ a obligatoriu la serializare. Listing 8. static int t =4. De exemplu. // Participa la serializare In exemplele urm˘ atoare cˆ ampurile marcate ’DA’ particip˘ a la serializare.2. cum ar fi parole. } } . " + z + " . Acestea sunt cazuri comune atunci cˆ and respectivele cˆ ampuri reprezint˘ a informat ¸ii confident ¸iale. Cu alte cuvinte. SERIALIZAREA OBIECTELOR In procesul serializ˘ arii. public class Test1 implements Serializable { int x =1.1: Modificatorii static ¸ si transient import java . transient static int z =3. // Ignorata la serializare Modificatorul static anuleaz˘ a efectul modificatorului transient. " + y + " . cele marcate ’NU’. transient int y =2. declararea unei variabile membre temporare ar trebui facut˘ a astfel: transient private double temp. io .*.184 CAPITOLUL 8. Pentru ca un cˆ amp s˘ a nu fie salvat ˆ ın procesul de serializare el trebuie declarat cu modificatorul transient ¸ si trebuie s˘ a fie ne-static. // DA // NU // DA // DA public String toString () { return x + " . sau variabile temporare pe care nu are rost s˘ a le salv˘ am. dac˘ a este ˆ ıntˆ alnit un obiect care nu implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException ce va identifica respectiva clas˘ a neserializabil˘ a. static transient int N.

atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException.2: Membrii neserializabili import java . Listing 8. } } Atunci cˆ and o clas˘ a serializabila deriva dintr-o alt˘ a clas˘ a. class A { int x =1. class C { int x =0. subclasa trebuie s˘ a salveze explicit ¸ si cˆ ampurile mo¸ stenite. } class B implements Serializable { int y =2. // Obligatoriu constructor fara argumente } class D extends C implements Serializable { int y =0. // DA . } public class Test3 extends D { public Test3 () { x = 1. x + " .*. // Exceptie B b = new B () . io . io . salvarea cˆ ampurilor clasei p˘ arinte se va face doar dac˘ a¸ si aceasta este serializabil˘ a. y .3: Serializarea cˆ ampurilor mo¸ stenite import java . OBIECTE SERIALIZABILE 185 Dac˘ a un obiect ce trebuie serializat are referint ¸e la obiecte neserializabile. Listing 8. In caz contrar.*. } public class Test2 implements Serializable { A a = new A () . // NU y = 2. " + b .8. // DA public String toString () { return a .2.

Listing 8. } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () . close () . println ( " A fost restaurat obiectul : " + obj ) . readObject () . } fis . try { test ( new Test2 () ) . out . } } Mai jos este descrisa o aplicat ¸ie care efectueaz˘ a salvarea ¸ si restaurarea unor obiecte din cele trei clase prezentate mai sus. SERIALIZAREA OBIECTELOR } public String toString () { return x + " . try { obj = in . close () . } public static void main ( String args []) throws IOException { test ( new Test1 () ) .4: Testarea serializ˘ arii import java . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) .*. ser " ) . ser " ) . } catch ( N o t Se r i a l i z a b l e E x c e p t i o n e ) { . out . // Restauram FileInputStream fis = new FileInputStream ( " fisier . flush () . io . public class Exemplu { public static void test ( Object obj ) throws IOException { // Salvam FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " fisier . System . out . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . out . fos . System .186 CAPITOLUL 8. writeObject ( obj ) . " + y . println ( " A fost salvat obiectul : " + obj ) .

3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor Dezavantajul mecanismului implicit de serializare este c˘ a algoritmul pe care se beazeaz˘ a.io. o clas˘ a poate avea nevoie de mai mult control asupra serializ˘ arii.˘ 8. 3.io. 2 8.io. eventual. 2. 4 neserializabil: java.3. 2 restaurat obiectul: 0. particularizat pentru o clas˘ a anume. } test ( new Test3 () ) . 3. 0.ObjectInputStream stream) throws IOException. citind informat ¸iile salvate ¸ si. In aceste situat ¸ii. se poate comporta ineficient ˆ ın anumite situat ¸ii: poate fi mult mai lent decˆ at este cazul sau reprezentarea binar˘ a generat˘ a pentru un obiect poate fi mult mai voluminoas˘ a decˆ at ar trebui. } } 187 Rezultatul acestui program va fi : A fost A fost Obiect A fost A fost salvat obiectul: 1.NotSerializableException: A salvat obiectul: 1. Personalizarea serializarii se realizeaz˘ a prin definirea (ˆ ıntr-o clas˘ a serializabil˘ a!) a metodelor writeObject ¸ si readObject avˆ and exact signatura de mai jos: private void writeObject(java. out . In majoritatea cazurilor mecanismul standard este suficient ˆ ıns˘ a. println ( " Obiect neserializabil : " + e ) . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR System . De asemenea. 4 restaurat obiectul: 1. dup˘ a cum am spus. modifcˆ and starea obiectelor citite astfel ˆ ıncˆ at ele s˘ a corespund˘ a . ad˘ augˆ and ¸ si alte informat ¸ii necesare pentru serializarea unor obiecte.ObjectOutputStream stream) throws IOException private void readObject(java. ClassNotFoundException Metoda writeObject controleaz˘ a ce date sunt salvate iar readObject controleaz˘ a modul ˆ ın care sunt restaurate obiectele. putem s˘ aˆ ınlocuim algoritmul implicit cu unul propriu. este posibil s˘ a extindem comportamentul implicit. fiind creat pentru cazul general.

In cazul ˆ ın care nu dorim s˘ aˆ ınlocuim complet mecanismul standard. // Actualizarea starii obiectului (decriptare. putem s˘ a folosim metodele defaultWriteObject. } Metodele writeObject ¸ si readObject sunt responsabile cu serializarea clasei ˆ ın care sunt definite. serializarea superclasei sale fiind facut˘ a automat (¸ si implicit)..) // si extragerea informatiilor suplimentare . 8.defaultWriteObject(). etc. // Adaugarea altor informatii suplimentare . vom avean nevoie de o clas˘ a care s˘ a reprezinte . respectiv defaultReadObject care descriu procedurile implicite de serializare. // Scrierea obiectului curent stream.3.188 CAPITOLUL 8. etc. atunci trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. Evident.. } private void readObject(ObjectInputStream stream) throws IOException. Dac˘ aˆ ıns˘ a o clas˘ a trebuie sa-¸ si coordoneze serializarea proprie cu serializarea superclasei sale.) . SERIALIZAREA OBIECTELOR anumitor cerint ¸e.defaultReadObject()..1 Controlul versiunilor claselor S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a realiz˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a angajat ¸ilor unei companii... Forma general˘ a de implementare a metodelor writeObject ¸ si readObject este: private void writeObject(ObjectOutputStream stream) throws IOException { // Procesarea campurilor clasei (criptare.ClassNotFoundException { // Restaurarea obiectului curent stream..

util . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . io . public int salariu . parola = parola . public class GestiuneAngajati { // Lista angajatilor ArrayList ang = new ArrayList () .*. this .6: Aplicat ¸ia de gestionare a angajat ¸ilor import java . } } Mai jos este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie care permite introducerea de angajat ¸i ¸ si salvarea lor ˆ ıntr-un fi¸ sier. salariu = salariu .*. try { fis = new FileInputStream ( " angajati . . Listing 8. O variant˘ a simplificat˘ a a acesteia ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. String parola ) { this . nume = nume . ser " ) . int salariu . class Angajat implements Serializable { public String nume .*. import java . La fiecare pornire a aplicat ¸iei. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 189 not ¸iunea de angjat. public Angajat ( String nume . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . io .5: Prima variant˘ a a clasei Angajat import java . this .3. public void citire () throws IOException { FileInputStream fis = null . private String parola . vor fi citite datele din fi¸ sier astfel ˆ ıncˆ at programul va actualiza ˆ ın permanent ¸˘ a lista angajat ¸ilor cu noi persoane.˘ 8.

SERIALIZAREA OBIECTELOR ang = ( ArrayList ) in .. print ( " Mai adaugati ? ( D / N ) " ) . writeObject ( ang ) . print ( " Salariu : " ) . out . ang . out . System . String nume = stdin . System . println ( " Lista angajatilor :\ n " + ang ) . } System .. } public void salvare () throws IOException { FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " angajati . parola ) ) . print ( " Parola : " ) . out . if ( raspuns . startsWith ( " N " ) ) break . println ( " Fisierul nou . salariu . " ) . out . readLine () ) . readLine () . out . } catch ( Exception e ) { System . . add ( new Angajat ( nume .. } } public static void main ( String args []) throws IOException { GestiuneAngajati app = new GestiuneAngajati () . } finally { if ( fis != null ) fis . in ) ) . parseInt ( stdin . while ( true ) { System . readLine () . out . readObject () . out . ser " ) . } catch ( File NotF o u n d E x c e p t i o n e ) { System . out . e . close () . String raspuns = stdin . " ) . print ( " \ nNume : " ) . String parola = stdin . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . toUpperCase () . println ( " Eroare la citirea datelor . System . int salariu = Integer . printStackTrace () .190 CAPITOLUL 8.. } public void adaugare () throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . readLine () .

adaugare () .3. La execut ¸ia aplicat ¸iei noastre. } } Problema care se pune acum este urm˘ atoarea. Acest lucru se realizeaz˘ a prin setarea manual˘ a a variabilei serialVersionUID ˆ ın cadrul clasei dorite. ad˘ augˆ and pur ¸ si simplu cˆ ampul: . citire () . La restaurarea unui obiect. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 191 // Incarcam angajatii din fisier app . care reprezint˘ a un fel de ”amprent˘ a” a clasei obiectului. denumit serialVersionUID. In aceast˘ a situat ¸ie trebuie s˘ a comunic˘ am explicit c˘ a cele dou˘ a clase sunt compatibile. Dup˘ a introducerea unui num˘ ar suficient de mare de angajat ¸i ˆ ın fi¸ sier. este generat pornind de la diverse informat ¸ii ale clasei. Aceast˘ aproblem˘ a ar fi ap˘ arut chiar dac˘ a variabila ad˘ augat˘ a era declarat˘ a de tip transient. cum ar fi variabilele sale membre. // Adaugam noi angajati app . In cazul ˆ ın care acestea nu sunt egale. cum ar fi ad˘ augarea unui nou cˆ amp. In plus. orice modificare semnificativ˘ a a clasei. va determina modificarea num˘ arului s˘ au de versiune. (dar nu numai) ¸ si este salvat ˆ ın procesul de serializare ˆ ımpreun˘ a cu celelalte date. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul InvalidClassException ¸ si deserializarea nu va fi f˘ acut˘ a. salvare () . // Salvam angajatii inapoi fisier app .˘ 8. dat poate fi sup˘ ar˘ atoare atunci cˆ and modific˘ arile aduse clasei nu stric˘ a compatibilitatea cu vechea versiune. Pentru fiecare obiect serializat este calculat automat un num˘ ar reprezentat pe 64 de bit ¸i. num˘ arul de versiune salvat ˆ ın forma serializat˘ a va fi reg˘ asit ¸ si comparat cu noua semn˘ atur˘ a a clasei obiectului. producˆ and o except ¸ie de tipul InvalidClassException. Acest num˘ ar. procedura de citire a angajat ¸ilor din fi¸ sier nu va mai funct ¸iona. De ce se ˆ ıntˆ amplˆ a acest lucru ? Explicat ¸ia const˘ aˆ ın faptul c˘ a mecanismul de serializare Java este foarte atent cu signatura claselor serializate. clasa Angajat este modificat˘ a prin ad˘ augarea unei noi variabil˘ a membre care s˘ a ret ¸ina adresa. Aceast˘ a abordare extrem de precaut˘ a este foarte util˘ a pentru prevenirea unor anomalii ce pot ap˘ area cˆ and dou˘ a versiuni de clase sunt incompatibile.

salariu = salariu . public String nume . SERIALIZAREA OBIECTELOR static final long serialVersionUID = /* numar_serial_clasa */. int salariu . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . io . La noua . public Angajat ( String nume . Cum putem afla ˆ ıns˘ a num˘ arul de serie al vechii clase Angajat care a fost folosit˘ a anterior la salvarea angajat ¸ilor ? Utilitarul serialVer permite generarea num˘ arului serialVersionUID pentru o clas˘ a specificat˘ a. this . this . adresa . deoarece ea nu exista ˆ ın formatul original.*. nume = nume . class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 56 534 93 248 680 665 29 7 L . A¸ sadar.192 CAPITOLUL 8. this . adresa = " Iasi " . Vom rescrie noua clas˘ a Angajat astfel ˆ ıncˆ at s˘ a fie compatibil˘ a cu cea veche astfel: Listing 8.7: Variant˘ a compatibil˘ a a clasei Angajat import java . Rezultatul va fi: Angajat: static final long serialVersionUID = 5653493248680665297L. ˆ ıns˘ a rubrica adres˘ a nu va fi init ¸ializat˘ a ˆ ın nici un fel (va fi null). public int salariu . ci s˘ a-l foloseasc˘ a pe cel specificat de noi. trebuie s˘ a recompil˘ am vechea clas˘ a Angajat ¸ si s˘ a-i afl˘ am num˘ arul de serie astfel: serialVer Angajat. Prezent ¸a variabilei serialVersionUID printre membrii unei clase va informa algoritmul de serialzare c˘ a nu mai calculeze num˘ arul de serie al clasei. parola = parola . String parola ) { this . private String parola . } } Aplicat ¸ia noastr˘ a va funct ¸iona acum.

2 Securizarea datelor Dup˘ a cum am v˘ azut membrii privat ¸i. . ceea ce poate reprezenta un inconvenient atunci cˆ and exist˘ a cˆ ampuri confident ¸iale. toString () .) 8. adresa = " Iasi " . implementˆ and metodele readObject ¸ si writeObject. nume = nume . for ( int n =0. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . Varianta securizat˘ a a clasei Angajat din exemplul anterior ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. informat ¸iile unui obiect serializat nu sunt criptate ˆ ın nici un fel ¸ si pot fi reg˘ asite cu u¸ surint ¸˘ a. adresa .. append (( char ) ( offset + input . Rezolvarea acestei probleme se face prin modificarea mecanismului implicit de serializare. private String parola .˘ 8. int offset ) { StringBuffer sb = new StringBuffer () .. } static String criptare ( String input . de¸ si ˆ ın format binar. vor fi serializate ¸ si informat ¸iile legate de adres˘ a (evident. n ++) sb . public Angajat ( String nume . String parola ) { this . n < input . salariu = salariu . particip˘ a la serializare. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 193 salvare a datelor. charAt ( n ) ) ) . public int salariu . cum ar fi parola din exemplul de mai sus. io .3. int salariu . this .8: Varianta securizat˘ a a clasei Angajat import java . return sb . Problema const˘ aˆ ın faptul c˘ a. public String nume . trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a le citim de la tastatur˘ a. this .*.3. class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 5 65 349 324 868 06 652 97 L . parola = parola . this . length () . precum ¸ si prin utilizarea unei funct ¸ii de criptare a datelor.

194 } CAPITOLUL 8. } } 8. stream . C l a s s N o t F o u n d E x c e p t i o n { stream . SERIALIZAREA OBIECTELOR private void writeObject ( Ob je ct Ou tpu tS tr ea m stream ) throws IOException { parola = criptare ( parola . . } A¸ sadar. Definit ¸ia interfet ¸ei Externalizable este: package java. aceste clase trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele writeExternal ¸ si readExternal ˆ ın care se va face serializarea complet˘ a a obiectelor ¸ si coordonarea cu superclasa ei. public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException.io. al procesului de serializare. mai exact cre¸ sterea vitezei procesului de serializare. 3) . Pentru instant ¸e ale acestor clase doar numele clasei este salvat automat pe fluxul de obiecte. defaultWri te Ob je ct () .3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable Pentru un control complet. public interface Externalizable extends Serializable { public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException. } private void readObject ( O bjectIn putStre am stream ) throws IOException . clasa fiind responsabil˘ a cu scrierea ¸ si citirea membrilor s˘ ai ¸ si trebuie s˘ a se coordoneze cu superclasele ei.3. ClassNotFoundException. interfat ¸a Externalizable este folosit˘ aˆ ın situat ¸ii ˆ ın care se dore¸ ste ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirea performant ¸elor algoritmului standard. parola = criptare ( parola . parola = criptare ( parola . o clas˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. Uzual. defaultRead Object () . explicit. -3) . -3) .

} } Listing 8. int cod ) { this . s . public Persoana ( String nume . readInt () .*.3. class Persoana implements Externalizable { int cod . readUTF () . nume = nume . cod = cod .10: Serializare proprie import java . io . } } . this . writeUTF ( nume ) .9: Serializare implicit˘ a import java . } public void writeExternal ( ObjectOutput s ) throws IOException { s .˘ 8. io . String nume . nume = nume . writeInt ( cod ) . cod = cod .*. class Persoana implements Serializable { int cod . cod = s . String nume . int cod ) { this . IOException { nume = s . public Persoana ( String nume . } public void readExternal ( ObjectInput s ) throws ClassNotFoundException . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 195 Mai jos este prezentat˘ a o clas˘ a simpl˘ a¸ si modalitatea de rescriere a sa folosind interfat ¸a Externalizable: Listing 8. this .

TipReferinta o1 = new TipReferinta().writeObject(this).clone(). byte[] buffer = baos. O posibilitate de a face o copie a unui obiect este folosirea metodei clone definit˘ aˆ ın clasa Object. out. return ret. O metod˘ a clone care s˘ a realizeze o copie efectiv˘ a a unui obiect. Deficient ¸a acestei metode este c˘ a nu realizeaz˘ a duplicarea ˆ ıntregii ret ¸ele de obiecte corespunz˘ atoare obiectului clonat.4 Clonarea obiectelor Se ¸ stie c˘ a nu putem copia valoarea unui obiect prin instruct ¸iunea de atribuire. obiectele referite nu vor mai fi clonate la rˆ andul lor.readObject(). out. SERIALIZAREA OBIECTELOR 8.close(). ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(baos).toByteArray(). ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais). Aceasta creeaz˘ a un nou obiect ¸ si init ¸ializeaz˘ a toate variabilele sale membre cu valorile obiectului clonat.close(). ˆ ımpreuna cu copierea tuturor obiectelor referite de cˆ ampurile acelui obiect poate fi implementat˘ a prin mecanismul serializ˘ arii astfel: public Object clone() { try { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(). O secvent ¸a de forma: TipReferinta o1 = new TipReferinta(). TipReferinta o2 = (TipReferinta) o1. } catch (Exception e) { .196 CAPITOLUL 8. Object ret = in. ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer). in. In cazul ˆ ın care exist˘ a cˆ ampuri referint ¸a la alte obiecte. nu face decˆ at s˘ a declare o nou˘ a variabil˘ a o2 ca referint ¸a la obiectul referit de o1 ¸ si nu creeaz˘ a sub nici o form˘ a un nou obiect. TipReferinta o2 = o1.

println(e).8.4. return null. CLONAREA OBIECTELOR System. } } 197 .out.

SERIALIZAREA OBIECTELOR .198 CAPITOLUL 8.

cum ar fi Java Beans. Acest lucru se datoreaz˘ a. Swing se bazeaz˘ a pe modelul AWT. prin care vom ˆ ıntelege conceptul generic de interact ¸iune dintre program ¸ si utilizatori. 199 . Aceasta este o particularizare a interfet ¸ei cu utilizatorul (UI).1 Introducere Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). extinzˆ and funct ¸ionalitatea acestuia ¸ si ad˘ augˆ and sau ˆ ınlocuind componente pentru dezvoltarea aplicat ¸iilor GUI.Capitolul 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9. este un termen cu ˆ ınt ¸eles larg care se refer˘ a la toate tipurile de comunicare vizual˘ aˆ ıntre un program ¸ si utilizatorii s˘ ai.este API-ul init ¸ial pus la dispozit ¸ie ˆ ıncepˆ and cu primele versiuni de Java. pe de o parte dificult˘ a¸ tii legate de implementarea not ¸iunii de portabilitate. • Swing . De la aparit ¸ia limbajului Java. exist˘ a dou˘ a modalit˘ a¸ ti de a crea o aplicat ¸ie cu interfat ¸a ˘ grafic˘ a¸ si anume: • AWT (Abstract Windowing Toolkit) . Netscape ¸ si IBM. pe de alt˘ a parte nevoii de a integra mecanismele GUI cu tehnologii ap˘ arute ¸ si dezvoltate ulterior. In momentul actual. ˆ ıns˘ a ne vom ocupa ˆ ın continuare de cele care permit realizarea intefet ¸ei grafice cu utilizatorul (GUI). bibliotecile de clase care ofer˘ a servicii grafice au suferit probabil cele mai mari schimb˘ ari ˆ ın trecerea de la o versiune la alta.parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) creat ˆ ın urma colabor˘ arii dintre Sun. Limbajul Java pune la dispozit ¸ie numeroase clase pentru implementarea diverselor funct ¸ionalitati UI.

Exemple de componente sunt ferestrele. deoarece va fi simplificat procesul de ˆ ınt ¸elegere a dezvolt˘ arii unei aplicat ¸ii GUI. liste. listele.awt. crearea unei aplicat ¸ii grafice presupune urm˘ atoarele lucruri: • Design – Crearea unei suprafet ¸e de afi¸ sare (cum ar fi o fereastr˘ a) pe care vor fi a¸ sezate obiectele grafice (componente) care servesc la comunicarea cu utilizatorul (butoane.awt. In acest capitol vom prezenta clasele de baz˘ a¸ si mecanismul de tratare a evenimentelor din AWT. reutilizate ˆ ın Swing. • Funct ¸ionalitate – Definirea unor act ¸iuni care trebuie s˘ a se execute ˆ ın momentul cˆ and utilizatorul interact ¸ioneaz˘ a cu obiectele grafice ale aplicat ¸iei. etc. prin not ¸iunea de component˘ a vom ˆ ıntelege ˆ ın continuare orice obiect care poate avea o reprezentare grafic˘ a ¸ si care poate interactiona cu utilizatorul. Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. butoanele. A¸ sadar. aceasta punˆ and la dispozit ¸ie o palet˘ a mult mai larg˘ a de facilit˘ a¸ ti. bare de defilare. controale pentru editarea textelor. etc). clasa Component fiind superclasa abstract˘ a a tuturor acestor clase.200 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. – ”Ascultarea” evenimentelor generate de obiecte ˆ ın momentul interact ¸iunii cu utilizatorul ¸ si executarea act ¸iunilor corespunz˘ atoare. cu except ¸ia meniurilor care descind din clasa MenuComponent. 9. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafata de afi¸ sare. – Crearea ¸ si a¸ sezarea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare la pozit ¸iile corespunz˘ atoare.2 Modelul AWT Pachetul care ofer˘ a componente AWT este java. este de preferat ca aplicat ¸iile Java s˘ a fie create folosind tehnologia Swing. Toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java. a¸ sa cum au fost ele definite. ˆ ıns˘ a nu vom renunt ¸a complet la AWT deoarece aici exist˘ a clase esent ¸iale. In principiu. care poate fi o fereastr˘ a . INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. dup˘ a care vom face trecerea la Swing. Obiectele grafice sunt derivate din Component.

9.2. MODELUL AWT

201

sau un applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a pe care sunt afi¸ sate va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸˘ a pe care sunt plasate componente se mai nume¸ ste container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸˘ a a unei clase derivate din Container. Clasa Container este o subclas˘ a aparte a lui Component, fiind la rˆ andul ei superclasa tuturor suprafetelor de afi¸ sare Java. A¸ sa cum am v˘ azut, interfat ¸˘ a grafic˘ a serve¸ ste interact ¸iunii cu utilizatorul. De cele mai multe ori programul trebuie s˘ a fac˘ a o anumit˘ a prelucrare ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul a efectuat o act ¸iune ¸ si, prin urmare, componentele trebuie s˘ a genereze evenimente ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea pe care au suferit-o (act ¸iune transmis˘ a de la tastatur˘ a, mouse, etc.). Incepˆ and cu versiunea 1.1 a limbajului Java, evenimentele sunt instant ¸e ale claselor derivate din AWTEvent. A¸ sadar, un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unui obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb, ˆ ıntr-un program trebuie specificat codul care se execut˘ a la aparit ¸ia unui eveniment. Tratarea evenimentelor se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator, consumator de evenimente), clase care sunt definite ˆ ın pachetul java.awt.event. In Java, orice component˘ a poate ”consuma” evenimentele generate de o alt˘ a component˘ a (vezi ”Tratarea evenimentelor”). S˘ a consider˘ am un mic exemplu, ˆ ın care cre˘ am o fereastr˘ a ce cont ¸ine dou˘ a butoane. Listing 9.1: O fereastr˘ a cu dou˘ a butoane
import java . awt .*; public class ExempluAWT1 { public static void main ( String args []) { // Crearea ferestrei - un obiect de tip Frame Frame f = new Frame ( " O fereastra " ) ; // Setarea modului de dipunere a componentelor f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Crearea celor doua butoane Button b1 = new Button ( " OK " ) ; Button b2 = new Button ( " Cancel " ) ; // Adaugarea butoanelor f . add ( b1 ) ;

202

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA
f . add ( b2 ) ; f . pack () ; // Afisarea fereastrei f . show () ;

} }

Dup˘ a cum vet ¸i observa la execut ¸ia acestui program, atˆ at butoanele ad˘ augate de noi cˆ at ¸ si butonul de ˆ ınchidere a ferestrei sunt funct ¸ionale, adic˘ a pot fi apasate, dar nu realizeaz˘ a nimic. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece nu am specificat nic˘ aieri codul care trebuie s˘ a se execute la ap˘ asarea acestor butoane. De asemenea, mai trebuie remarcat c˘ a nu am specificat nic˘ aieri dimensiunile ferestrei sau ale butoanelor ¸ si nici pozitiile ˆ ın acestea s˘ a fie plasate. Cu toate acestea ele sunt plasate unul lˆ anga celalalt, f˘ ar˘ a s˘ a se suprapun˘ a iar suprafat ¸a fereastrei este suficient de mare cˆ at s˘ a cuprind˘ a ambele obiecte. Aceste ”fenomene” sunt provocate de un obiect special de tip FlowLayout pe care l-am specificat ¸ si care se ocup˘ a cu gestionarea ferestrei ¸ si cu plasarea componentelor ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine pe suprafat ¸a ei. A¸ sadar, modul de aranjare nu este o caracteristic˘ a a suprafet ¸ei de afi¸ sare ci, fiecare container are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dimensionarea ¸ si dispunerea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare ¸ si care se numeste gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”).

9.2.1

Componentele AWT

Dup˘ a cum am spus deja, toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java.awt, clasa Component fiind superclasa abstracta a tuturor acestor clase. • Button - butoane cu eticheta format˘ a dintr-un text pe o singur˘ a linie; • Canvas - suprafat ¸˘ a pentru desenare; • Checkbox - component˘ a ce poate avea dou˘ a st˘ ari; mai multe obiecte de acest tip pot fi grupate folosind clasa CheckBoxGroup; • Choice - liste ˆ ın care doar elementul selectat este vizibil ¸ si care se deschid la ap˘ asarea lor;

9.2. MODELUL AWT

203

• Container - superclasa tuturor suprafet ¸elor de afi¸ sare (vezi ”Suprafet ¸e de afi¸ sare”); • Label - etichete simple ce pot cont ¸ine o singur˘ a linie de text needitabil; • List - liste cu select ¸ie simpl˘ a sau multipl˘ a; • Scrollbar - bare de defilare orizontale sau verticale; • TextComponent - superclasa componentelor pentru editarea textului: TextField (pe o singur˘ a linie) ¸ si TextArea (pe mai multe linii). Mai multe informat ¸ii legate de aceste clase vor fi prezentate ˆ ın sect ¸iunea ”Folosirea componentelor AWT”. Din cauza unor diferent ¸e esentiale ˆ ın implementarea meniurilor pe diferite platforme de operare, acestea nu au putut fi integrate ca obiecte de tip Component, superclasa care descrie meniuri fiind MenuComponent (vezi ”Meniuri”).

Componentele AWT au peste 100 de metode comune, mo¸ stenite din clasa Component. Acestea servesc uzual pentru aflarea sau setarea atributelor obiectelor, cum ar fi: dimensiune, pozit ¸ie, culoare, font, etc. ¸ si au formatul general getProprietate, respectiv setProprietate. Cele mai folosite, grupate pe tipul propriet˘ a¸ tii gestionate sunt: • Pozit ¸ie getLocation, getX, getY, getLocationOnScreen setLocation, setX, setY • Dimensiuni getSize, getHeight, getWidth setSize, setHeight, setWidth • Dimensiuni ¸ si pozit ¸ie getBounds setBounds • Culoare (text ¸ si fundal) getForeground, getBackground setForeground, setBackground

204

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

• Font getFont setFont • Vizibilitate setVisible isVisible • Interactivitate setEnabled isEnabled

9.2.2

Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container)

Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafat ¸˘ a, care poate fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a respectiv˘ a va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸a pe care sunt plasate componentele se nume¸ ste suprafat ¸˘ a de afi¸ sare sau container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸a a unei clase derivat˘ a din Container. O parte din clasele a c˘ aror p˘ arinte este Container este prezentat˘ a mai jos: • Window - este superclasa tututor ferestrelor. Din aceast˘ a clas˘ a sunt derivate: – Frame - ferestre standard; – Dialog - ferestre de dialog modale sau nemodale; • Panel - o suprafat ¸˘ a f˘ ar˘ a reprezentare grafic˘ a folosit˘ a pentru gruparea altor componente. Din aceast˘ a clas˘ a deriv˘ a Applet, folosit˘ a pentru crearea appleturilor. • ScrollPane - container folosit pentru implementarea automat˘ a a derul˘ arii pe orizontal˘ a sau vertical˘ a a unei componente. A¸ sadar, un container este folosit pentru a ad˘ auga componente pe suprafat ¸a lui. Componentele ad˘ augate sunt memorate ˆ ıntr-o list˘ a iar pozit ¸iile lor din aceast˘ a list˘ a vor defini ordinea de traversare ”front-to-back” a acestora ˆ ın cadrul containerului. Dac˘ a nu este specificat nici un index la ad˘ augarea unei componente, atunci ea va fi adaugat˘ a pe ultima pozit ¸ie a listei.

9.2. MODELUL AWT

205

Clasa Container cont ¸ine metodele comune tututor suprafet ¸elor de afi¸ sare. Dintre cele mai folosite, amintim: • add - permite ad˘ augarea unei componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare. O component˘ a nu poate apart ¸ine decˆ at unui singur container, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pentru a muta un obiect dintr-un container ˆ ın altul trebuie sa-l eliminam mai ˆ ıntˆ ai de pe containerul initial. • remove - elimin˘ a o component˘ a de pe container; • setLayout - stabile¸ ste gestionarul de pozit ¸ionare al containerului (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”); • getInsets - determin˘ a distant ¸a rezervat˘ a pentru marginile suprafet ¸ei de afi¸ sare; • validate - fort ¸eaz˘ a containerul s˘ a rea¸ seze toate componentele sale. Aceast˘ a metod˘ a trebuie apelat˘ a explicit atunci cˆ and ad˘ aug˘ am sau elimin˘ am componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare dup˘ a ce aceasta a devenit vizibil˘ a. Exemplu: Frame f = new Frame("O fereastra"); // Adaugam un buton direct pe fereastra Button b = new Button("Hello"); f.add(b); // Adaugam doua componente pe un panel Label et = new Label("Nume:"); TextField text = new TextField(); Panel panel = new Panel(); panel.add(et); panel.add(text); // Adaugam panel-ul pe fereastra // si, indirect, cele doua componente f.add(panel);

206

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

9.3

Gestionarea pozit ¸ion˘ arii

S˘ a consider˘ am mai ˆ ıntˆ ai un exemplu de program Java care afi¸ seaz˘ a 5 butoane pe o fereastr˘ a: Listing 9.2: Pozit ¸ionarea a 5 butoane
import java . awt .*; public class TestLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) ; f . setLayout ( new GridLayout (3 , 2) ) ; // * Button Button Button Button Button b1 b2 b3 b4 b5 = = = = = new new new new new Button ( " Button 1 " ) ; Button ( " 2 " ) ; Button ( " Button 3 " ) ; Button ( " Long - Named Button 4 " ) ; Button ( " Button 5 " ) ;

f . add ( b1 ) ; f . add ( b2 ) ; f . add ( b3 ) ; f . add ( b4 ) ; f . add ( b5 ) ; f . pack () ; f . show () ; } }

Fereastra afi¸ sata de acest program va ar˘ ata astfel:

S˘ a modific˘ am acum linia marcata cu ’*’ ca mai jos, l˘ asˆ and neschimbat restul programului: Frame f = new Frame("Flow Layout"); f.setLayout(new FlowLayout()); Fereastra afi¸ sat˘ a dup˘ a aceast˘ a modificare va avea o cu totul altfel de dispunere a componentelor sale:

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

207

Motivul pentru care cele dou˘ a ferestre arat˘ a atˆ at de diferit este c˘ a folosesc gestionari de pozit ¸ionare diferit ¸i: GridLayout, respectiv FlowLayout. Definit ¸ie Un gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) este un obiect care controleaz˘ a dimensiunea ¸ si aranjarea (pozit ¸ia) componentelor unui container. A¸ sadar, modul de aranjare a componentelor pe o suprafat ¸a de afi¸ sare nu este o caracteristic˘ a a containerului. Fiecare obiect de tip Container (Applet, Frame, Panel, etc.) are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dispunerea componentelor pe suprafat ¸a sa ¸ si anume gestionarul s˘ au de pozit ¸ionare. Toate clasele care instant ¸iaza obiecte pentru gestionarea pozit ¸ion˘ arii implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. La instant ¸ierea unui container se creeaz˘ a implicit un gestionar de pozit ¸ionare asociat acestuia. De exemplu, pentru o fereastr˘ a gestionarul implict este de tip BorderLayout, ˆ ın timp ce pentru un panel este de tip FlowLayout.

9.3.1

Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare

A¸ sa cum am v˘ azut, orice container are un gestionar implicit de pozit ¸ionare un obiect care implemeneaz˘ a interfat ¸a LayoutManager, acesta fiindu-i ata¸ sat automat la crearea sa. In cazul ˆ ın care acesta nu corespunde necesit˘ a¸ tilor noastre, el poate fi schimbat cu u¸ surint ¸˘ a. Cei mai utilizat ¸i gestionari din pachetul java.awt sunt: • FlowLayout • BorderLayout • GridLayout • CardLayout • GridBagLayout

208

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

Pe lˆ ang˘ a ace¸ stia, mai exist˘ a¸ si cei din modelul Swing care vor fi prezentat ¸i ˆ ın capitolul dedicat dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii GUI folosind Swing. Ata¸ sarea explicit˘ a a unui gestionar de pozit ¸ionare la un container se face cu metoda setLayout a clasei Container. Metoda poate primi ca parametru orice instant ¸˘ a a unei clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. Secvent ¸a de ata¸ sare a unui gestionar pentru un container, particularizat˘ a pentru FlowLayout, este: FlowLayout gestionar = new FlowLayout(); container.setLayout(gestionar); // sau, mai uzual: container.setLayout(new FlowLayout()); Programele nu apeleaz˘ aˆ ın general metode ale gestionarilor de pozit ¸ionare, dar ˆ ın cazul cˆ and avem nevoie de obiectul gestionar ˆ ıl putem obt ¸ine cu metoda getLayout din clasa Container. Una din facilit˘ a¸ tile cele mai utile oferite de gestionarii de pozit ¸ionare este rearanjarea componentele unui container atunci cˆ and acesta este redimesionat. Pozit ¸iile ¸ si dimensiunile componentelor nu sunt fixe, ele fiind ajustate automat de c˘ atre gestionar la fiecare redimensionare astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe cˆ at mai ”estetic” suprafat ¸a de afi¸ sare. Cum sunt determinate ˆ ıns˘ a dimensiunile implicite ale componentelor ? Fiecare clas˘ a derivat˘ a din Component poate implementa metodele getPreferredSize, getMinimumSize ¸ si getMaximumSize care s˘ a returneze dimensiunea implicit˘ a a componentei respective ¸ si limitele ˆ ın afara c˘ arora componenta nu mai poate fi desenat˘ a. Gestionarii de pozit ¸ionare vor apela aceste metode pentru a calcula dimensiunea la care vor afi¸ sa o component˘ a. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and dorim s˘ a plas˘ am componentele la anumite pozit ¸ii fixe iar acestea s˘ a ramˆ ana acolo chiar dac˘ a redimension˘ am containerul. Folosind un gestionar aceast˘ a pozit ¸ionare absolut˘ a a componentelor nu este posibil˘ a¸ si deci trebuie cumva s˘ a renunt ¸˘ am la gestionarea automat˘ a a containerul. Acest lucru se realizeaz˘ a prin trimitera argumentului null metodei setLayout: // pozitionare absoluta a componentelor in container container.setLayout(null); Folosind pozit ¸ionarea absolut˘ a, nu va mai fi ˆ ıns˘ a suficient s˘ a ad˘ augam cu metoda add componentele ˆ ın container, ci va trebui s˘ a specific˘ am pozit ¸ia ¸ si

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

209

dimensiunea lor - acest lucru era f˘ acut automat de gestionarul de pozit ¸ionare. container.setLayout(null); Button b = new Button("Buton"); b.setSize(10, 10); b.setLocation (0, 0); container.add(b); In general, se recomand˘ a folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare ˆ ın toate situat ¸iile cˆ and acest lucru este posibil, deoarece permit programului s˘ a aib˘ a aceea¸ si ”ˆ ınfatisare” indiferent de platforma ¸ si rezolut ¸ia pe care este rulat. Pozit ¸ionarea absolut˘ a poate ridica diverse probleme ˆ ın acest sens.

S˘ a analizam ˆ ın continuare pe fiecare din gestionarii amintit ¸i anterior.

9.3.2

Gestionarul FlowLayout

Acest gestionar a¸ seaz˘ a componentele pe suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın flux liniar, mai precis, componentele sunt ad˘ augate una dup˘ a alta pe linii, ˆ ın limita spat ¸iului disponibil. In momentul cˆ and o component˘ a nu mai ˆ ıncape pe linia curent˘ a se trece la urm˘ atoarea linie, de sus ˆ ın jos. Ad˘ augarea componentelor se face de la stˆ anga la dreapta pe linie, iar alinierea obiectelor ˆ ın cadrul unei linii poate fi de trei feluri: la stˆ anga, la dreapta ¸ si pe centru. Implicit, componentele sunt centrate pe fiecare linie iar distant ¸a implicit˘ aˆ ıntre componente este de 5 pixeli pe vertical˘ a¸ si 5 pe orizontal˘ a. Este gestionarul implicit al containerelor derivate din clasa Panel deci ¸ si al applet-urilor. Listing 9.3: Gestionarul FlowLayout
import java . awt .*; public class TestFlowLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Flow Layout " ) ; f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; Button b1 = new Button ( " Button 1 " ) ; Button b2 = new Button ( " 2 " ) ; Button b3 = new Button ( " Button 3 " ) ;

add ( b5 ) . add ( b3 ) . corespunz˘ atoare celor patru puncte cardinale ¸ si centrului.210 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. f .Named Button 4 " ) . O component˘ a poate fi plasat˘ aˆ ın oricare din aceste regiuni. f . pack () . show () . deci al tuturor tipurilor de ferestre. . care va fi amplasat apoi ˆ ın regiunea dorit˘ a (vezi ”Gruparea componentelor . f . f . SOUTH. CENTER. A¸ sadar. f . metoda add va mai primi pe lˆ anga referint ¸a componentei ¸ si zona ˆ ın care aceasta va fi amplasat˘ a. BorderLayout este gestionarul implicit pentru toate containerele care descind din clasa Window. EAST. add ( b1 ) . f . dimeniunea componentei fiind calculata astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe ˆ ıntreg spat ¸iul de afi¸ sare oferit de regiunea respectiv˘ a. WEST. } } Componentele ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: Redimensionˆ and fereastra astfel ˆ ıncˆ at cele cinci butoane s˘ a nu mai ˆ ıncap˘ a pe o linie. f . add ( b2 ) . ele trebuie grupate ˆ ın prealabil ˆ ıntr-un panel. la ad˘ augarea unei componente pe o suprafat ¸˘ a gestionat˘ a de BorderLayout. ultimele dintre ele vor fi trecute pe linia urm˘ atoare: 9. care va fi specificat˘ a prin una din constantele clasei: NORTH. INTERFAT ¸ A GRAFICA Button b4 = new Button ( " Long .3 Gestionarul BorderLayout Gestionarul BorderLayout ˆ ımparte suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın cinci regiuni. add ( b4 ) .clasa Panel”). Pentru a ad˘ auga mai multe obiecte grafice ˆ ıntr-una din cele cinci zone.3. Button b5 = new Button ( " Button 5 " ) .

// Apelul de mai jos poate sa lipseasca f . add ( new f . show () . CENTER ) . 211 Cele cinci butoane ale ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: La redimensionarea ferestrei se pot observa urm˘ atoarele lucruri: nordul ¸ si sudul se redimensioneaz˘ a doar pe orizontal˘ a. Celulele tabelului au dimensiuni egale iar o component˘ a poate ocupa doar o singur˘ a celul˘ a. Button ( " Sud " ) . Redimensionarea componentelor din fiecare zon˘ a se face astfel ˆ ıncˆ at ele ocup˘ a toat˘ a zona containerului din care fac parte. public class TestBorderLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Border Layout " ) . BorderLayout . 9. f . BorderLayout .4: Gestionarul BorderLayout import java .3. add ( new f . Num˘ arul de linii ¸ si coloane vor fi specificate ˆ ın constructorul gestionarului. ˆ ıncepˆ and cu primul rˆ and. setLayout ( new BorderLayout () ) . f . WEST ) . BorderLayout . } } Button ( " Nord " ) . add ( new f . EAST ) . add ( new f . Button ( " Est " ) . dar pot fi modificate . Button ( " Vest " ) .3. NORTH ) . Button ( " Centru " ) . add ( new f . BorderLayout .˘ 9.4 Gestionarul GridLayout Gestionarul GridLayout organizeaz˘ a containerul ca un tabel cu rˆ anduri ¸ si coloane. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII Listing 9. pack () . ˆ ın timp ce centrul se redimensioneaz˘ a atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. estul ¸ si vestul doar pe vertical˘ a.*. SOUTH ) . BorderLayout . componentele fiind plasate ˆ ın celulele tabelului de la stˆ anga la dreapta. awt .

Button ( " 5 " ) ) . Button ( " 2 " ) ) . public class TestGridLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) . De asemenea. add ( new f . add ( new f . Cele ¸ sase butoane ale ferestrei vor fi plasate pe trei rˆ anduri ¸ si dou˘ a coloane. INTERFAT ¸ A GRAFICA ¸ si ulterior prin metodele setRows. Button ( " 4 " ) ) . 2) ) . f . f . pack () . Listing 9. respectiv setCols. Dac˘ a num˘ arul de linii sau coloane este 0 (dar nu ambele ˆ ın acela¸ si timp).212 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.3. f . astfel: Redimensionarea ferestrei va determina redimensionarea tuturor celulelor ¸ si deci a tuturor componentelor. add ( new f . setLayout ( new GridLayout (3 . awt . add ( new f . } } Button ( " 1 " ) ) . Button ( " 3 " ) ) . add ( new f . atunci componentele vor fi plasate ˆ ıntr-o singur˘ a coloan˘ a sau linie.*. Button ( " 6 " ) ) .5 Gestionarul CardLayout Gestionarul CardLayout trateaz˘ a componentele ad˘ augate pe suprafat ¸a sa ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a cu cea a dispunerii c˘ art ¸ilor de joc ˆ ıntr-un pachet. atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. add ( new f . show () . .5: Gestionarul GridLayout import java . distant ¸a ˆ ıntre componente pe orizontal˘ a¸ si distanta ˆ ıntre rˆ andurile tabelului pot fi specificate ˆ ın constructor sau stabilite ulterior. 9.

celelalte fiind ascunse. Button card2 = new Button ( " Card 2 " ) . public class TestCardLayout extends Frame implements ActionListener { Panel tab . awt . sau s˘ a se poat˘ a parcurge secvent ¸ial pachetul. butoane . add ( tab . setLayout ( new CardLayout () ) . add ( butoane . NORTH ) . O clas˘ a Swing care implementeaz˘ a un mecansim similar este JTabbedPane. La un moment dat.6: Gestionarul CardLayout import java . tab .*. CENTER ) . import java . numai o singur˘ a component˘ a este vizibil˘ a (”cea de deasupra”). Clasa dispune de metode prin care s˘ a poat˘ a fi afi¸ sat˘ a o anumit˘ a component˘ a din pachet. BorderLayout . Panel butoane = new Panel () . Listing 9. show () . Button card1 = new Button ( " Card 1 " ) . tab . tf ) .˘ 9.*. add ( card2 ) . butoane . Button btn = new Button ( " Button " ) . ordinea componentelor fiind intern˘ a gestionarului. tab . btn ) . . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 213 Suprafat ¸a de afi¸ sare poate fi asem˘ anat˘ a cu pachetul de c˘ art ¸i iar fiecare component˘ a este o carte din pachet. event . add ( " Card 1 " . pack () .3. tab = new Panel () . BorderLayout . Principala utilitate a acestui gestionar este utilizarea mai eficient˘ a a spat ¸iului disponibil ˆ ın situat ¸ii ˆ ın care componentele pot fi grupate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a interact ¸ioneze la un moment dat doar cu un anumit grup (o carte din pachet). add ( card1 ) . public TestCardLayout () { super ( " Test CardLayout " ) . awt . add ( " Card 2 " . TextField tf = new TextField ( " Text Field " ) .

Spre deosebire de GridLayout. chiar de dimensiuni diferite. card2 . addActionListe ner ( this ) . f . spre deosebire de acesta. suprafat ¸a de afi¸ sare este considerat˘ a ca fiind un tabel ˆ ıns˘ a. e . show () . getActionCommand () ) .3. Leg˘ atura dintre o component˘ a¸ si un obiect GridBagConstraints se realizeaz˘ a prin metoda setConstraints: GridBagLayout gridBag = new GridBagLayout(). . getLayout () . } public static void main ( String args []) { TestCardLayout f = new TestCardLayout () . ˆ ın funct ¸ie de componentele gestionate. Pentru a specifica modul de afi¸ sare a unei componente. o component˘ a poate ocupa mai multe celule adiacente. iar pe coloan˘ a aib˘ a aceea¸ si l˘ a¸ time. ˆ ın care se specific˘ a diferite propriet˘ a¸ ti ale componentei referitoare la regiunea s˘ a de afi¸ sare ¸ si la modul ˆ ın care va fi plasat˘ aˆ ın aceast˘ a regiune.214 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. De asemenea. ˆ ın funct ¸ie de componentele amplasate pe suprafat ¸a de afi¸ sare. INTERFAT ¸ A GRAFICA card1 . dimensiunile celulelor pot fi diferite cu singurele restrict ¸ii ca pe aceea¸ si linie s˘ a aib˘ a aceea¸ si ˆ ınalt ¸ime. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { CardLayout gestionar = ( CardLayout ) tab . addActionListe ner ( this ) . acesteia ˆ ıi este asociat un obiect de tip GridBagConstraints. num˘ arul de linii ¸ si de coloane sunt determinate automat.6 Gestionarul GridBagLayout Este cel mai complex ¸ si flexibil gestionar de pozit ¸ionare din Java. show ( tab . } } Prima ”carte” este vizibil˘ a A doua ”carte” este vizibil˘ a 9. zona ocupat˘ a fiind referit˘ a prin ”regiunea de afi¸ sare” a componentei respective. gestionar . La fel ca ˆ ın cazul gestionarului GridLayout.

Cele mai utilizate tipuri de constrˆ angeri pot fi specificate prin intermediul urm˘ atoarelor variabile din clasa GridBagConstraints: • gridx. ˆ ınainte de a ad˘ auga o component˘ a pe suprafat ¸a unui container care are un gestionar de tip GridBagLayout. gridBag.celula ce reprezint˘ a colt ¸ul stˆ anga sus al componentei. container.folosit˘ a atunci cˆ and componenta este mai mic˘ a decˆ at suprafat ¸a sa de afi¸ sare pentru a fort ¸a o anumit˘ a dispunere a sa: nord.setConstraints(componenta2.num˘ arul de celule pe linie ¸ si coloan˘ a pe care va fi afi¸ sat˘ a componenta. c). . est. • insets . c). .add(componenta). . • fill . uzual au valoarea 1.3. gridheight .setLayout(gridBag). . Aceste constrˆ angeri vor fi specificate prin intermediul unui obiect de tip GridBagConstraints. valorile posibile sunt HORIZONTAL.folosite pentru distribut ¸ia spat ¸iului liber. weighty . va trebui s˘ a specific˘ am anumit ¸i parametri (constrˆ angeri) referitori la cum va fi plasat˘ a componenta respectiv˘ a. GridBagConstraints c = new GridBagConstraints(). //Specificam restrictiile referitoare la afisarea componentei . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 215 container. . A¸ sadar. NONE. sud. gridy . vest. VERTICAL.setConstraints(componenta.folosit˘ a pentru a specifica dac˘ a o component˘ a va ocupa ˆ ıntreg spat ¸iul pe care ˆ ıl are destinat. c).setConstraints(componenta1. . gridBag. BOTH. etc. • weigthx. care poate fi refolosit pentru mai multe componente care au acelea¸ si constrˆ angeri de afi¸ sare: gridBag. • anchor .distant ¸ele dintre component˘ a¸ si marginile suprafet ¸ei sale de afi¸ sare. • gridwidth.˘ 9.

int x . gbc = new GridBa gC ons tr ai nt s () . gridBag . gridwidth.0. gridBag = new GridBagLayout () . f . gridy = y . INTERFAT ¸ A GRAFICA Ca exemplu.7: Gestionarul GridBagLayout import java . } public static void main ( String args []) { f = new Frame ( " Test GridBagLayout " ) . setConstraints ( comp .216 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. add ( comp ) . gbc . gbc . static void adauga ( Component comp . gbc . int y . public class TestGridBag Layout { static Frame f . Listing 9.0.*. static GridBagConstr aint s gbc . int w . gbc . weighty = 1. gridheight ¸ si ad˘ augarea unei componente cu restrict ¸iile stabilite pe fereastr˘ a. gridheight = h . weightx = 1. gridy. Pentru a simplifica codul. awt . . static GridBagLayout gridBag . gridx = x . int h ) { gbc . gbc . gbc ) . s˘ a realiz˘ am o fereastr˘ a ca ˆ ın figura de mai jos. a fost creat˘ a o metod˘ a responsabil˘ a cu setarea valorilor gridx. gridwidth = w .

fill = GridBagConst ra in ts . insets = new Insets (5 . fill = GridBagConst ra in ts . gbc . HORIZONTAL . setFont ( new Font ( " Arial " . setBackground ( Color . Label etSalariu = new Label ( " Salariu : " ) . Label . 1) . 0 . 2) . 0 . 3 . NONE . TextField salariu = new TextField ( " " . 2 . 1) . 4 . 1) . adauga ( nume . gbc . anchor = GridBagCon st ra in ts . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII gbc . BOLD . 2 . 4 . NONE . adauga ( salariu . 2 . 5 . 1) . 1 . gbc . 2) . pack () . 24) ) . gbc . f .3. 3 . mesaj . f . CENTER ). 217 Label mesaj = new Label ( " Evidenta persoane " . Button adaugare = new Button ( " Adaugare " ) . show () . adauga ( etSalariu . f . Button salvare = new Button ( " Salvare " ) . adauga ( salvare . 1) . 0 . EAST . 1 . 5) . 0 . 1 . 5 . 30) . anchor = GridBagCon st ra in ts . 1 . adauga ( adaugare .˘ 9. yellow ) . CENTER . fill = GridBagConst ra in ts . 1 . adauga ( mesaj . gbc . Button iesire = new Button ( " Iesire " ) . fill = GridBagConst ra in ts . } } . 1 . 30) . setLayout ( gridBag ) . 1) . 1 . mesaj . 2 . Font . gbc . HORIZONTAL . BOTH . adauga ( iesire . fill = GridBagConst ra in ts . adauga ( etNume . 3 . TextField nume = new TextField ( " " . 2 . gbc . 2 . Label etNume = new Label ( " Nume : " ) . 1 . 4 .

Panel intro = new Panel () . add ( new Button ( " Stergere " ) ) . lista . add ( new Button ( " Adaugare " ) ) .218 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. rolul s˘ au fiind de a oferi o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare pentru componente grafice.3. Clasa care instant ¸iaza aceste obiecte este Panel. indiferent de gestionarul de pozit ¸ionare al suprafet ¸ei de afi¸ sare. Listing 9. 3) ) . intro . awt . inclusiv pentru alte panel-uri. El nu are o reprezentare vizibil˘ a. ele se vor g˘ asi ˆ ımpreun˘ a. • aranjarea panel-urilor pe suprafat ¸a ferestrei. lista . prin specificarea gestionarului de pozit ¸ionare al ferestrei. • aranjarea componentelor unui panel.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) Plasarea componentelor direct pe suprafat ¸a de afi¸ sare poate deveni incomod˘ a ˆ ın cazul ˆ ın care avem multe obiecte grafice. Din acest motiv. Gestionarul implicit pentru containerele de tip Panel este FlowLayout. public class TestPanel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Panel " ) . intro . se recomand˘ a gruparea componentelor ˆ ınrudite ca funct ¸ii astfel ˆ ıncˆ at s˘ a putem fi siguri c˘ a. extensie a superclasei Container. . add ( new TextField ( " " . prin specificarea unui gestionar de pozit ¸ionare corespunz˘ ator. lista . Un panel este cel mai simplu model de container. setLayout ( new FlowLayout () ) .*.8: Gruparea componentelor import java . intro . acestuia i se poate specifica un gestionar de pozit ¸ionare anume. o aranjare eficient˘ a a componentelor unei ferestre ˆ ınseamn˘ a: • gruparea componentelor ”ˆ ınfrat ¸ite” (care nu trebuie s˘ a fie despart ¸ite de gestionarul de pozit ¸ionare al ferestrei) ˆ ın panel-uri. intro . setLayout ( new GridLayout (1 . add ( new Label ( " Text : " ) ) . folosind metoda setLayout. A¸ sadar. add ( new List (10) ) . Pentru a aranja corespunz˘ ator componentele grupate ˆ ıntr-un panel. Gruparea componentelor se face ˆ ın panel-uri. 20) ) . Panel lista = new Panel () . INTERFAT ¸ A GRAFICA 9.

. add ( lista . f . BorderLayout . BorderLayout . add ( intro . CENTER ) . Exemple de evenimente sunt: ap˘ asarea unui buton.4. pack () . add ( control . NORTH ) . BorderLayout . f . In Java. etc. modificarea textului ˆ ıntr-un control de editare. f . } } 9.9. A¸ sadar. orice obiect poate ”consuma” evenimentele generate de o anumit˘ a component˘ a grafic˘ a. Interceptarea evenimentelor generate de componentele unui program se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator. ˆ ınchiderea sau redimensionarea unei ferestre. TRATAREA EVENIMENTELOR 219 Panel control = new Panel () . pentru a scrie cod care s˘ a se execute ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul interactioneaz˘ a cu o component˘ a grafic˘ a trebuie s˘ a facem urm˘ atoarele lucruri: • s˘ a scriem o clas˘ a de tip listener care s˘ a ”asculte” evenimentele produse de acea component˘ a¸ si ˆ ın cadrul acestei clase s˘ a implement˘ am metode specifice pentru tratarea lor. f . SOUTH ) . add ( new Button ( " Iesire " ) ) .4 Tratarea evenimentelor Un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unei componente grafice ¸ si reprezint˘ a mecanismul prin care utilizatorul comunic˘ a efectiv cu programul. show () . add ( new Button ( " Salvare " ) ) . control . consumator de evenimente). control . f . Componentele care genereaz˘ a anumite evenimente se mai numesc ¸ si surse de evenimente.

Acest lucru se realizeaz˘ a prin implementarea unei interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment. Toate aceste clase sunt derivate din superclasa AWTEvent. pentru TextEvent interfat ¸˘ a care trebuie implementata este TextListener. ea va putea s˘ a asculte evenimente de mai multe tipuri: . } } Intrucˆ at o clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. obiecte. INTERFAT ¸ A GRAFICA • s˘ a comunic˘ am componentei surs˘ a c˘ a respectiva clasa ˆ ıi ”ascult˘ a” evenimentele pe care le genereaz˘ a. Astfel.. mai precis ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea utilizatorului asupra acesteia. lista lor complet˘ a fiind prezentat˘ a ulterior. Fiecare interfat ¸˘ a define¸ ste una sau mai multe metode care vor fi apelate automat la aparit ¸ia unui eveniment: class AscultaButoane implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Metoda interfetei ActionListener . Evenimentele sunt. Pentru fiecare tip de eveniment exist˘ a o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a obiecte de acel tip. cu alte cuvinte s˘ aˆ ınregistr˘ am acea clas˘ a drept ”consumator” al evenimentelor produse de componenta respectiv˘ a. O clas˘ a consumatoare de evenimente (listener) poate fi orice clas˘ a care specifica ˆ ın declarat ¸ia sa c˘ a dore¸ ste s˘ a asculte evenimente de un anumit tip.. etc.. ca orice altceva ˆ ın Java. cel generat de modificarea unui text de clasa TextEvent.220 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Toate aceste interfet ¸e sunt derivate din EventListener. pentru ascultarea evenimentelor de tip ActionEvent clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ActionListener. Clasele care descriu aceste obiecte se ˆ ımpart ˆ ın mai multe tipuri ˆ ın funct ¸ie de componenta care le genereaz˘ a. etc.. } } class AscultaTexte implements TextListener { public void textValueChanged(TextEvent e) { // Metoda interfetei TextListener . evenimentul generat de act ¸ionarea unui buton este descris de clasa ActionEvent. De exemplu.

awt .. s˘ a consider˘ am un exemplu de tratare a evenimentelor.9: Ascultarea evenimentelor a dou˘ a butoane import java .. Vom crea o fereastr˘ a care s˘ a cont ¸in˘ a dou˘ a butoane cu numele ”OK”. import java . } public void textValueChanged(TextEvent e) { . aceast˘ a clas˘ a trebuie ˆ ınregistrata ˆ ın lista ascult˘ atorilor componentei respective. Sumarizˆ and. } } 221 Vom vedea ˆ ın continuare metodele fiec˘ arei interfet ¸e pentru a ¸ sti ce trebuie s˘ a implementeze o clas˘ a consumatoare de evenimente. pentru ca evenimentele unei componente s˘ a fie interceptate de c˘ atre o instant ¸˘ a a unei clase ascult˘ ator.4.4. 9.. TRATAREA EVENIMENTELOR class Ascultator implements ActionListener.”. deoarece evenimentele unei componente pot fi ascultate de oricˆ ate clase. unde XXX este un tip de eveniment.acestea descriu metode ce vor fi apelate automat la aparit ¸ia evenimentelor. awt . tratarea evenimentelor ˆ ın Java se desf˘ a¸ soar˘ a astfel: • Componentele genereaz˘ a evenimente cˆ and ceva ”interesant” se ˆ ıntˆ ampl˘ a. repectiv ”Cancel”. La ap˘ asarea fiec˘ arui buton vom scrie pe bara de titlu a ferestrei mesajul ”Ati apasat butonul . event . Inregistrarea unei clase ˆ ın lista ascult˘ atorilor unei componente se face cu metode din clasa Component de tipul addTipEvenimentListener.9. ...*. • Sursele evenimentelor permit oric˘ arei clase s˘ a ”asculte” evenimentele sale prin metode de tip addXXXListener. iar eliminarea ei din aceast˘ a list˘ a cu removeTipEvenimentListener.1 Exemplu de tratare a evenimentelor Inainte de a detalia aspectele prezentate mai sus.*. Am spus lista. cu condit ¸ia ca acestea s˘ a fie ˆ ınregistrate la componenta respectiv˘ a. TextListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { . Listing 9. A¸ sa cum am spus mai devreme.. • O clas˘ a care ascult˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment .

Ascultator listener = new Ascultator ( this ) . setSize (200 . add ( b2 ) . Button b1 = new Button ( " OK " ) . add ( b1 ) . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { f . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . } } Nu este obligatoriu s˘ a definim clase speciale pentru ascultarea evenimentelor. setLayout ( new FlowLayout () ) . f .222 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. b2 . } } public class TestEvent1 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . getActionCommand () ) . addActionListener ( listener ) . definita mai jos } } class Ascultator implements ActionListener { private Fereastra f . setTitle ( " Ati apasat " + e . // instanta a clasei Ascultator . 100) . public Ascultator ( Fereastra f ) { this . show () . In exemplul de mai sus am definit clasa Ascultator pentru a intercepta evenimentele produse de cele dou˘ a butoane ¸ si din acest motiv a trebuit s˘ a trimitem ca parametru constructorului clasei o referint ¸a la fereastra noastr˘ a. Vom modifica put ¸in ¸ si . // Ambele butoane sunt ascultate de obiectul listener . INTERFAT ¸ A GRAFICA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . f = f . b1 . Mai simplu ar fi fost s˘ a folosim chiar clasa Fereastra pentru a trata evenimentele produse de componentele sale. addActionListener ( listener ) .

int n =0.9. Listing 9. // Terminam aplicatia if ( e . 100) .metoda getSource. addActionListener ( this ) . } } . exit . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { Button ok = new Button ( " OK " ) .*. this .4.*. getSource () == exit ) System .10: Tratarea evenimentelor ˆ ın ferestr˘ a import java . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . addActionListener ( this ) . add ( ok ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . setSize (200 . TRATAREA EVENIMENTELOR 223 aplicat ¸ia pentru a pune ˆ ın evident ¸a o alt˘ a modalitate de a determina componenta generatoare a unui eveniment . getSource () == ok ) { n ++. Button exit = new Button ( " Exit " ) . } } } public class TestEvent2 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . awt . f . ok . setTitle ( " Ati apasat OK de " + n + " ori " ) . show () . exit (0) . event . awt . import java . // Ambele butoane sunt ascultate in clasa Fereastra // deci ascultatorul este instanta curenta : this } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( e . add ( exit ) .

In tabelul de mai jos sunt enumerate clasele ce descriu aceste evenimente ¸ si operat ¸iunile efectuate (asupra unei componente) care le genereaz˘ a: ComponentEvent Ascundere. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile aplicat ¸ie putem scrie cod pentru tratarea fiec˘ arui eveniment ˆ ın parte. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. mi¸ scarea mouse-ului. redimensionare. sau o operat ¸ie asupra unei ferestre. O anumit˘ a act ¸iune a utilizatorului poate genera mai multe evenimente. deplasare. etc. 9. De exemplu.224 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. etc. tastare MouseEvent Operat ¸iuni cu mouse-ul: click.4. eliberare taste. unul pentru eliberare ¸ si unul pentru tastare.etc. pierdere foucs KeyEvent Ap˘ asare. Evenimentele semantice reprezint˘ a interact ¸iunea cu o component˘ a GUI: ap˘ asarea unui buton. tastarea literei ’A’ va genera trei evenimente: unul pentru ap˘ asare. afi¸ sare ContainerEvent Ad˘ augare pe container. selectarea unui articol dintr-o list˘ a. Evenimentele de nivel jos reprezint˘ a o interact ¸iune de nivel jos cum ar fi o ap˘ asare de tast˘ a.2 Tipuri de evenimente Evenimentele se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: de nivel jos ¸ si semantice. orice clas˘ a poate asculta evenimente de orice tip cu condit ¸ia s˘ a implementeze interfet ¸ele specifice acelor tipuri de evenimente. eliminare FocusEvent Obt ¸inere. drag. WindowEvent Operat ¸iuni asupra ferestrelor: minimizare. maximizare. Clasele care descriu aceste tipuri de evenimente sunt: ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent Act ¸ionare Ajustarea unei valori Schimbarea st˘ arii Schimbarea textului .

cum ar fi Component. Acest lucru a fost f˘ acut deoarece evenimentele legate de deplasarea mouse-ului sunt generate foarte frecvent ¸ si recept ¸ionarea lor poate avea un impact negativ asupra vitezei de execut ¸ie.9. Orice clas˘ a care trateaz˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele interfet ¸elor corespunz˘ atoare. exist˘ a dou˘ a interfet ¸e asociate MouseListener ¸ si MouseMotionListener. de exemplu. Component Container Window Button List MenuItem TextField Choice Checkbox List CheckboxMenuItem Scrollbar TextField TextArea ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener ContainerListener WindowListener ActionListener ItemListener AdjustmentListener TextListener Observat ¸i c˘ a de¸ si exist˘ a o singur˘ a clas˘ a MouseEvent. evenimentele generate de o superclas˘ a. TRATAREA EVENIMENTELOR 225 Urm˘ atorul tabel prezint˘ a componentele AWT ¸ si tipurile de evenimente generate. se vor reg˘ asi ¸ si pentru toate subclasele sale. metodele puse la dispozitie ¸ si care trebuie implementate de c˘ atre clasa ascult˘ ator.4. pentru fiecare interfat ¸˘ a. prezentate sub forma interfet ¸elor corespunz˘ atoare. . Tabelul de mai jos prezint˘ a. Evident. ˆ ın situat ¸ia cˆ and tratarea acestora nu ne intereseaz˘ a ¸ si dorim s˘ a trat˘ am doar evenimente de tip click.

In cazul ˆ ın care dorim s˘ a diferent ¸iem doar tipul componentei surs˘ a. este necesar s˘ a putem afla. INTERFAT ¸ A GRAFICA Interfat ¸˘ a ActionListener AdjustmentListener Metode actionPerformed(ActionEvent e) adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) componentHidden(ComponentEvent e) ComponentListener componentMoved(ComponentEvent e) componentResized(ComponentEvent e) componentShown(ComponentEvent e) ContainerListener componentAdded(ContainerEvent e) componentRemoved(ContainerEvent e) FocusListener focusGained(FocusEvent e) focusLost(FocusEvent e) ItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) keyPressed(KeyEvent e) KeyListener keyReleased(KeyEvent e) keyTyped(KeyEvent e) mouseClicked(MouseEvent e) mouseEntered(MouseEvent e) MouseListener mouseExited(MouseEvent e) mousePressed(MouseEvent e) mouseReleased(MouseEvent e) MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent e) mouseMoved(MouseEvent e) TextListener textValueChanged(TextEvent e) windowActivated(WindowEvent e) windowClosed(WindowEvent e) windowClosing(WindowEvent e) WindowListener windowDeactivated(WindowEvent e) windowDeiconified(WindowEvent e) windowIconified(WindowEvent e) windowOpened(WindowEvent e) In cazul ˆ ın care un obiect listener trateaz˘ a evenimente de acela¸ si tip provocate de componente diferite.226 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. ˆ ın cadrul uneia din metodele de mai sus. Toate tipurile de evenimente mo¸ stenesc metoda getSource care returneaz˘ a obiectul responsabil cu generarea evenimentului. . care este sursa evenimentului pe care ˆ ıl trat˘ am pentru a putea react ¸iona ˆ ın consecint ¸˘ a.

mai ales atunci cˆ and nu ne intereseaz˘ a decˆ at o singura metod˘ a a interfet ¸ei. if (btn == ok) { // A fost apasat butonul ’ok’ } .4. Astfel de particularit˘ a¸ ti vor fi prezentate mai detaliat ˆ ın sect ¸iunile dedicate fiecˆ arei componente ˆ ın parte. TRATAREA EVENIMENTELOR putem folosi operatorul instanceof. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod pentru unele dintre ele. obiectele ce descriu evenimente pot pune la dispozit ¸ie ¸ si alte metode specifice care permit aflarea de informat ¸ii legate de evenimentul generat.4. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and acest lucru poate deveni sup˘ arator. De exemplu. returneaz˘ a eticheta butonului care a fost ap˘ asat.. } } 227 Pe lˆ ang˘ a getSource.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime Am vazut c˘ a o clas˘ a care trateaz˘ a evenimente de un anumit tip trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a corespunz˘ atoare acelui tip.getSource(). ActionEvent cont ¸ine metoda getActionCommand care... } if (sursa instanceof TextField) { // S-a apasat Enter dupa editarea textului TextField tf = (TextField) sursa. Un exemplu sugestiv este urm˘ atorul: o fereastr˘ a care nu are specificat cod pentru tratarea evenimentelor sale nu poate fi ˆ ınchis˘ a cu butonul standard .. if (sursa instanceof Button) { // A fost apasat un buton Button btn = (Button) sursa. public void actionPerformed(ActionEvent e) { Object sursa = e. if (tf == nume) { // A fost editata componenta ’nume’ } . implicit. Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implementeze obligatoriu toate metodele definite de acea interfat ¸˘ a.9. 9.

Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am interfat ¸a WindowListener care are nu mai put ¸in de ¸ sapte metode.228 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. awt . } // Metodele interfetei WindowListener public void windowOpened ( WindowEvent e ) {} public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminare program System . this . event . sau System. } } Observat ¸i c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am toate metodele interfet ¸ei. addWindowList ener ( this ) . chiar dac˘ a nu scriem nici un cod pentru unele dintre ele. class Fereastra extends Frame implements WindowListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. exit (0) . Listing 9. import java . Singura metod˘ a care ne intereseaz˘ a este windowClosing. } public void windowClosed ( WindowEvent e ) {} public void windowIconified ( WindowEvent e ) {} public void windowDeiconified ( WindowEvent e ) {} public void windowActivated ( WindowEvent e ) {} public void windowDeact ivated ( WindowEvent e ) {} } public class TestWind ow Lis te ne r { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowListener " ) . show () . ˆ ın cazul cˆ and este vorba de fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei. Pentru a evita scrierea inutil˘ a a . awt .11: Implementarea interfet ¸ei WindowListener import java . ˆ ın care specific˘ am ce trebuie f˘ acut atunci cˆ and utilizatorul doreste s˘ aˆ ınchid˘ a fereastra. Pentru a realiza acest lucru trebuie interceptat evenimentul de ˆ ınchidere a ferestrei ˆ ın metoda windoClosing ¸ si apelat˘ a metoda dispose de ˆ ınchidere a ferestrei. INTERFAT ¸ A GRAFICA marcat cu ’x’ din colt ¸ul dreapta sus ¸ si nici cu combinat ¸ia de taste Alt+F4. f .*.exit pentru terminarea programului.

*. f . } } public class TestWindowAdapter { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowAdapter " ) .4. import java . event . . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. show () .12: Extinderea clasei WindowAdapter import java . Dup˘ a cum at ¸i observat fat ¸˘ ade exemplul anterior. TRATAREA EVENIMENTELOR 229 acestor metode. awt . Ins˘ a exist˘ a¸ si dou˘ a dezavantaje majore. awt . Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. Aceste clase se numesc adaptori. } } Avantajul clar al acestei modalit˘ a¸ ti de tratare a evenimentelor este reducerea codului programului. this . } } class Ascultator extends WindowAdapter { // Suprdefinim metodele care ne intereseaza public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . Scopul unei astfel de clase este ca la crearea unui ”ascult˘ ator” de evenimente. ˆ ın loc s˘ a implement˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a¸ si implicit toate metodele sale.9. adaptorul interfet ¸ei WindowListener este WindowAdapter iar folosirea acestuia este dat˘ aˆ ın exemplul de mai jos: Listing 9. addWindowListener ( new Ascultator () ) . exit (0) . s˘ a extindem adaptorul corespunz˘ ator interfet ¸ei respective (dac˘ a are!) ¸ si s˘ a supradefinim doar metodele care ne intereseaz˘ a (cele ˆ ın care vrem s˘ a scriem o anumit˘ a secvent ¸˘ a de cod). exist˘ a o serie de clase care implementeaz˘ a interfet ¸ele de tip ”listener” f˘ ar˘ a a specifica nici un cod pentru metodele lor. De exemplu. acesta devenind mult mai lizibil.

Un alt dezavantaj este c˘ a orice gre¸ seal˘ a de sintax˘ aˆ ın declararea unei metode a interfet ¸ei nu va produce o eroare de compilare dar nici nu va supradefini metoda interfet ¸ei ci. class Ascultator extends WindowAdapter { // In loc de windowClosing scriem WindowClosing // Nu supradefinim vreo metoda a clasei WindowAdapter // Nu da nici o eroare // Nu face nimic ! public void WindowClosing(WindowEvent e) { System. Vom vedea ˆ ıns˘ a c˘ a acest dezavantaj poate fi eliminat prin folosirea unei clase anonime. Interfat ¸a ActionListener AdjustemnrListener ComponentListener ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener Adaptor nu are nu are ComponentAdapter ContainerAdapter FocusAdapter nu are KeyAdapter MouseAdapter MouseMotionAdapter nu are WindowAdapter S ¸ tim c˘ a o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a declarat˘ aˆ ın cadrul altei clase. } } In tabelul de mai jos sunt dat ¸i tot ¸i adaptorii interfet ¸elor de tip ”listener” .se oberv˘ a c˘ a o interfat ¸˘ a XXXListener are un adaptor de tipul XXXAdapter. Un exemplu tipic de folosire a lor este instant ¸ierea .exit(0). iar clasele anonime sunt clase interne folosite pentru instant ¸ierea unui singur obiect de un anumit tip. Interfet ¸ele care nu au un adaptor sunt cele care definesc o singur˘ a metod˘ a¸ si prin urmare crearea unei clase adaptor nu ˆ ısi are rostul. pur ¸ si simplu.230 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA clasa Fereastra nu poate extinde WindowAdapter deoarece ea extinde deja clasa Frame ¸ si din acest motiv am construit o nou˘ a clas˘ a numit˘ a Ascultator. va crea o metod˘ a a clasei respective.

random () * 50) . setBackground ( Color .9.*. 400) .ului Graphics g = Fereastra . 1 . getX () . g . event .*.. } }) . } }) . setColor ( Color . import java . BorderLayout . this . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . TRATAREA EVENIMENTELOR 231 adaptorilor direct ˆ ın corpul unei clase care cont ¸ine componente ale c˘ aror evenimente trebuie tratate. Listing 9. addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminam aplicatia System . e . yellow ) . . raza . this . ad dM ous eM oti on Li st e n e r ( new Mo us eM ot ion Ad ap te r () { public void mouseMoved ( MouseEvent e ) { // Desenam un punct la coordonatele mouse . NORTH ) . raza ) . } }) . fillOval ( e . " ) . this . getGraphics () . getY () . getGraphics () . setText ( " Click .. exit (0) . final Label label = new Label ( " " . getX () . drawOval ( e . int raza = ( int ) ( Math . getY () . add ( label . g . 1) . setSize (400 . this . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { // Desenam un cerc la fiecare click de mouse label . CENTER ) . awt . Graphics g = Fereastra . g . label . awt .13: Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime import java . blue ) . e . this .4. Label .

addKeyListener ( new KeyAdapter () { public void keyTyped ( KeyEvent e ) { // Afisam caracterul tastat label . Implicit. sunt date de mai jos: • show . una dintre ele fiind numit˘ a fereastra principal˘ a.5 Folosirea ferestrelor Dup˘ a cum am v˘ azut suprafet ¸ele de afi¸ sare ale componentelor sunt extensii ale clasei Container.5. Metodele mai importante ale clasei Window.232 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. 9. o fereastr˘ a nou creat˘ a nu este vizibil˘ a. } } public class TestAdapters { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test adaptori " ) . O categorie aparte a acestor containere o reprezint˘ a ferestrele. getKeyChar () + " " ) . O aplicat ¸ie Java cu intefat ¸˘ a grafic˘ a va fi format˘ a din una sau mai multe ferestre. } } 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA this .1 Clasa Window Clasa Window este rar utilizat˘ aˆ ın mod direct deoarece permite doar crearea unor ferestre care nu au chenar ¸ si nici bar˘ a de meniuri. care sunt de altfel mo¸ stenite de toate subclasele sale. . setText ( " Ati tastat : " + e . • hide .face vizibil˘ a fereastra. } }) .face fereastra invizibil˘ a f˘ ar˘ a a o distruge ˆ ıns˘ a. pentru a redeveni vizibila se poate apela metoda show. show () . Acestea sunt descrise de clase derivate din Window. cele mai utilizate fiind Frame ¸ si Dialog. f . Este util˘ a atunci cˆ and dorim s˘ a afi¸ sam ferestre care nu interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul ci doar ofer˘ a anumite informat ¸ii.

testeaz˘ a dac˘ a fereastra este vizibil˘ a sau nu. import java.ˆ ınchide) fereastra ¸ si ¸ si elibereaz˘ a toate resursele acesteia.*. public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Frame f = new Frame("Titlul ferestrei").returneaz˘ a componenta ferestrei care are focus-ul (dac˘ a fereastra este activ˘ a). FOLOSIREA FERESTRELOR • isShowing .9.5. } .. Orice aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a contt ¸ine cel put ¸in o fereastr˘ a. . • getFocusOwner . class Fereastra extends Frame{ // Constructorul public Fereastra(String titlu) { super(titlu).*. ca ˆ ın exemplul de mai jos: import java. eventual continˆ and o bar˘ a de meniuri.redimensioneaz˘ a automat fereastra la o suprafat ¸a optim˘ a care s˘ a cuprind˘ a toate componentele sale.. 233 • dispose . De obicei. f.5.2 Clasa Frame Este derivat˘ a a clasei Window ¸ si este folosit˘ a pentru crearea de ferestre independente ¸ si funct ¸ionale. cea mai important˘ a fiind numit˘ a¸ si fereastra principal˘ a. • pack . Constructorii uzuali ai clasei Frame permit crearea unei ferestre cu sau f˘ ar˘ a titlu.awt. init ¸ial invizibil˘ a. 9. Pentru ca o fereastr˘ a s˘ a devin˘ a vizibil˘ a se va apela metoda show definit˘ aˆ ın superclasa Window. ferestrele unui program vor fi definite ˆ ın clase separate care extind clasa Frame.awt.show(). trebuie apelat˘ aˆ ın general dup˘ a ad˘ augarea tuturor componentelor pe suprafat ¸a ferestrei. } } Crearea ferestrelor prin instant ¸ierea direct˘ a a obiectelor de tip Frame este mai put ¸in folosit˘ a.

Din acest motiv.234 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. awt . prin folosirea unui adaptor de tip WindowAdapter. exit (0) . INTERFAT ¸ A GRAFICA } public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Fereastra f = new Fereastra("Titlul ferestrei"). Acela¸ si efect ˆ ıl vom obt ¸ine dac˘ a o redimenionam ¸ si apel˘ am apoi metoda pack care determin˘ a dimeniunea suprafet ¸ei de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de componentele ad˘ augate. Tratarea evenimentelor ferestrei se face prin implementarea interfet ¸ei WindowListener sau. awt . .*. import java . } } Gestionarul de pozit ¸ionare implicit al clasei Frame este BorderLayout. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Constructorul public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Structura general˘ a a unei ferestre este descris˘ a de clasa Fereastra din exemplul de mai jos: Listing 9. f. suprafat ¸a de afi¸ sare a feretrei va fi determinat˘ a automota de gestionarul de pozitt ¸ionare ¸ si va oferi doar spat ¸iul necesar afi¸ s˘ arii barei ferestrei ¸ si grupului de butoane pentru minimizare. Se observ˘ a de asemenea c˘ a butonul de ˆ ınchidere a ferestrei nu este funct ¸ional. maximizare ¸ si ˆ ınchidere.show(). } }) . // Tratam evenimentul de inchidere a ferestrei this . event . ˆ ın momentul ˆ ın care fereastra este creat˘ a dar nici o component˘ a grafic˘ a nu este ad˘ augat˘ a. mai uzual. // inchidem fereastra // sau terminam aplicatia System . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { dispose () .*.14: Structura general˘ a a unei ferestre import java .

} } public class TestFrame { public static void main ( String args []) { // Cream fereastra Fereastra f = new Fereastra ( " O fereastra " ) . • setIconImage .seteaz˘ a bara de meniuri a ferestrei (vezi ”Folosirea meniurilor”). // Adaugam componentele pe suprafata ferestrei Button exit = new Button ( " Exit " ) . Dintre cele mai folosite amintim: • getFrames . addActionListener ( this ) . } // Implementam metodele interfetelor de tip listener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . // O facem vizibila f . } } 235 Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite din clasa Window. exist˘ a o serie de metode specifice clasei Frame. // Stabilim dimensiunile pack () . FOLOSIREA FERESTRELOR // Eventual . show () .seteaz˘ a titlul ferestrei. • setTitle . 200) .5. exit (0) . • setMenuBar .metod˘ a static˘ a ce returneaz˘ a lista tuturor ferestrelor deschise ale unei aplicat ¸ii. // Facem inregistrarea claselor listener exit . schimbam gestionarul de pozitionare setLayout ( new FlowLayout () ) .seteaz˘ a iconit ¸a ferestrei. // implicit // sau explicit // setSize (200 . . add ( exit ) .9.

boolean modala) . boolean modala) Dialog(Dialog parinte) Dialog(Dialog parinte. String titlu) Dialog(Frame parinte. Diferent ¸a major˘ a dintre ferestrele de dialog ¸ si ferestrele de tip Frame const˘ aˆ ın faptul c˘ a o fereastr˘ a de dialog este dependent˘ a de o alt˘ a fereastra (normal˘ a sau tot fereastr˘ a de dialog). cum ar fi ferestrele de introducere a unor date. etc. Implicit. Constructorii clasei Dialog sunt: Dialog(Frame parinte) Dialog(Frame parinte.236 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.de exemplu. INTERFAT ¸ A GRAFICA • setResizable . String titlu) Dialog(Dialog parinte.3 Clasa Dialog Toate interfet ¸ele grafice ofer˘ a un tip special de ferestre destinate prelu˘ arii unor informat ¸ii sau a unor date de la utilizator. de selectare a unei opt ¸iuni. • nemodale: care nu blocheaz˘ a fluxul de intrare c˘ atre fereastra p˘ arinte . Acestea se numesc ferestre de dialog sau casete de dialog ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei Dialog. boolean modala) Dialog(Frame parinte. Cu alte cuvinte. subclas˘ a direct˘ a a clasei Window. ˆ ıns˘ a exist˘ a constructori care s˘ a specifice ¸ si ace¸ sti parametri. Ferestrele de dialog pot fi de dou˘ a tipuri: • modale: care blocheaz˘ a accesul la fereastra parinte ˆ ın momentul deschiderii lor. de alegere a unui fi¸ sier. mesaje de avertizare. String titlu. etc. dialogul de c˘ autare a unui cuvˆ ant ˆ ıntr-un fi¸ sier. ferestrele de dialog nu au o existent ¸˘ a de sine st˘ at˘ atoare. o fereastr˘ a de dialog este nemodal˘ a¸ si invizibil˘ a. String titlu. numit˘ a¸ si fereastra p˘ arinte. 9.stabile¸ ste dac˘ a fereastra poate fi redimenionat˘ a de utilizator.5. cˆ and este minimizat˘ a ferestrele sale de dialog sunt f˘ acute invizibile iar cˆ and este restaurat˘ a acestea sunt aduse la starea ˆ ın care se g˘ aseau ˆ ın momentul minimiz˘ arii ferestrei p˘ arinte. Cˆ and fereastra p˘ arinte este distrus˘ a sunt distruse ¸ si ferestrele sale de dialog.

• obiectul care creeaz˘ a dialogul (fereastra p˘ arinte) s˘ a se ˆ ınregistreze ca ascult˘ ator al evenimentelor de la butoanele care determin˘ aˆ ıncheierea dialogului. se poate realiza folosind una din urm˘ atoarele abord˘ ari generale: • obiectul care reprezint˘ a dialogul poate s˘ a trateze evenimentele generate de componentele de pe suprafat ¸a s˘ a¸ si s˘ a seteze valorile unor variabile accesibile ale ferestrei p˘ arinte ˆ ın momentul ˆ ın care dialogul este ˆ ıncheiat. Comunicarea dintre fereastra de dialog ¸ si fereastra sa p˘ arinte. va primi ¸ sirul de caractere introdus ¸ si ˆ ısi va modifica titlul ca fiind acesta. awt .15: Folosirea unei ferestre de dialog import java . Deschiderea ferestrei de dialog se va face la ap˘ asarea unui buton al ferestrei principale numit ”Schimba titlul”.9.5. awt . pentru ca aceasta din urm˘ a s˘ a poat˘ a folosi datele introduse (sau opt ¸iunea specificata) ˆ ın caseta de dialog. Crearea unei ferestre de dialog este relativ simpla ¸ si se realizeaz˘ a prin derivarea clasei Dialog. Fereastra principal˘ a a aplicatiei va fi p˘ arintele casetei de dialog. FOLOSIREA FERESTRELOR 237 Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a la fereastra p˘ arinte. iar fereastra de dialog s˘ a ofere metode publice prin care datele introduse s˘ a fie preluate din exterior.*. event . de exemplu.valoarea implicit˘ a). // Fereastra principala class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { . ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”modal˘ a” specific˘ am dac˘ a fereastra de dialog creat˘ a va fi modal˘ a (true) sau nemodal˘ a (false . Cele dou˘ a ferestre vor ar˘ ata ca ˆ ın imaginile de mai jos: Fereastra principal˘ a Fereastra de dialog Listing 9. o fereastr˘ a de dialog modal˘ a pentru introducerea unui ¸ sir de caractere.*. S˘ a cre˘ am. import java .

} }) . " Dati titlul " . ok = new Button ( " OK " ) . setTitle ( titlu ) . this . titlu . add ( b ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FerDialog d = new FerDialog ( this . addActionListener ( this ) . BorderLayout . add ( text . String titlu = d . INTERFAT ¸ A GRAFICA public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . b . exit (0) . true ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { raspuns = null . text = new TextField ( " " . private TextField text . setSize (300 . this . private Button ok . cancel . public FerDialog ( Frame parinte . Button b = new Button ( " Schimba titlul " ) . dispose () . raspuns . } } // Fereastra de dialog class FerDialog extends Dialog implements ActionListener { public String raspuns = null . String titlu .238 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. if ( titlu == null ) return . 30) . modala ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . Panel panel = new Panel () . boolean modala ) { super ( parinte . } }) . . CENTER ) . 80) .

5. text . getSource () . dar forma ˆ ın care vor fi afi¸ sate este specific˘ a platformei pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. BorderLayout . f . addActionListener ( this ) . Instant ¸ele acestei clase au un comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea platformelor de lucru. else raspuns = null . pack () . add ( ok ) . if ( sursa == ok || sursa == text ) raspuns = text . add ( panel . addActionListener ( this ) . add ( cancel ) .9. SOUTH ) . ok . panel . Constructorii clasei sunt: FileDialog(Frame parinte) . show () . getText () . derivat˘ a din Dialog. show () . } } 239 9. cancel .5. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object sursa = e . panel . addActionListener ( this ) . dispose () . } } // Clasa principala public class TestDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . FOLOSIREA FERESTRELOR cancel = new Button ( " Cancel " ) .awt pune la dispozitie ¸ si un tip de fereastr˘ a de dialog folosit˘ a pentru selectarea unui nume de fi¸ sier ˆ ın vederea ˆ ınc˘ arc˘ arii sau salv˘ arii unui fi¸ sier: clasa FileDialog.4 Clasa FileDialog Pachetul java.

16: Folosirea unei ferestre de dialog import java . FileDialog.*. Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite de la superclasa Dialog clasa FileDialog mai cont ¸ine metode pentru obt ¸inerea numelui fi¸ sierului sau directorului selectat getFile. import java .pentru ˆ ınc˘ arcare.*. class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . Dac˘ a afi¸ sarea sa se face cu show. FileDialog. respectiv • FileDialog. import java . Dac˘ a afi¸ sarea se face cu setVisible(true). atunci va fi nemodal˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA FileDialog(Frame parinte. String titlu. boolean mod) Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a ferestrei p˘ arinte. S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ın care vom alege. "Salvare fisier". Listing 9.240 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil. Numele fi¸ sierului ales va fi afi¸ sat la consol˘ a. "Alegere fisier". caseta de dialog va fi modal˘ a. valorile pe care le poate lua acest argument sunt: • FileDialog.pentru salvare. Dup˘ a selectarea unui fi¸ sier ea va fi facut˘ a automat invizibil˘ a. prin intermediul unui obiect FileDialog. getDirectory.LOAD . ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”mod” specific˘ am dac˘ a ˆ ınc˘ arc˘ am sau salv˘ am un fi¸ sier. // Dialog pentru salvarea unui fisier new FileDialog(parinte. un fi¸ sier cu extensia ”java”. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { . awt . String titlu) FileDialog(Frame parinte. Directorul init ¸ial este directorul curent. etc.SAVE). pentru stabilirea unui criteriu de filtrare setFilenameFilter. awt .java. iar numele implicit este TestFileDialog. event . // Dialog pentru incarcarea unui fisier new FileDialog(parinte. this .LOAD).SAVE .*. io .

FOLOSIREA FERESTRELOR public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . Button b = new Button ( " Alege fisier " ) . // Afisam fereastra de dialog ( modala ) fd . b .9. show () . BorderLayout . } } public class TestFileDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . " Alegeti un fisier " . } 241 public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FileDialog fd = new FileDialog ( this . add (b . } }) . exit (0) . setDirectory ( " . " ) . // Stabilim numele implicit fd . LOAD ) . // Stabilim directorul curent fd . // Specificam filtrul fd . getFile () ) . } }) . println ( " Fisierul ales este : " + fd .5. setFilenameFilter ( new FilenameFilter () { public boolean accept ( File dir . String numeFis ) { return ( numeFis . addActionListener ( this ) . show () . endsWith ( " . FileDialog . . CENTER ) . pack () . setFile ( " TestFileDialog . f . out . } } Clasa FileDialog este folosit˘ a mai rar deoarece ˆ ın Swing exist˘ a clasa JFileChooser care ofer˘ a mai multe facilit˘ a¸ ti ¸ si prin urmare va constitui prima opt ¸iune ˆ ıntr-o aplicat ¸ie cu intefat ¸˘ a grafic˘ a. java " ) ) . java " ) . System .

care sunt de fapt meniurile derulante propriu-zise. . • Meniuri de context (popup): sunt meniuri invizbile asociate unei ferestre ¸ si care se activeaz˘ a uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. In figura de mai jos este pus˘ aˆ ın evident ¸˘ a alc˘ atuirea unui meniu fix: Exemplul de mai sus cont ¸ine o bar˘ a de meniuri format˘ a din dou˘ a meniuri principale File ¸ si Edit. dar ¸ si alte obiecte de tip Menu (submeniuri).6 Folosirea meniurilor Spre deosebire de celelalte obiecte grafice care deriv˘ a din clasa Component. O alt˘ a diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de meniurile fixe const˘ aˆ ın faptul c˘ a meniurile de context nu sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. acestea pot cont ¸ine obiecte de tip MenuItem.242 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. La rˆ andul lor. Meniul Edit cont ¸ine la rˆ andul lui alt meniu (submeniu) Options. articolul Undo ¸ si dou˘ a comutatoare Bold ¸ si Italic. comutatoare sau alte meniuri (submeniuri). La rˆ andul lor. Aceast˘ a except ¸ie este facut˘ a deoarece unele platforme grafice limiteaz˘ a capabilit˘ a¸ tile unui meniu. componentele unui meniu reprezint˘ a instant ¸e ale unor clase derivate din superclasa abstract˘ a MenuComponent. Un obiect de tip MenuBar cont ¸ine obiecte de tip Menu. In modelul AWT obiectele care reprezint˘ a bare de meniuri sunt reprezentate ca instant ¸e al clasei MenuBar. Prin abuz de limbaj. aceste meniuri cont ¸in articole ce pot fi selectate. Meniurile pot fi grupate ˆ ın dou˘ a categorii: • Meniuri fixe (vizibile permanent): sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri ce cont ¸ine cˆ ate un meniu pentru fiecare intrare a sa. O fereastr˘ a poate avea un singur meniu fix. CheckBoxMenuItem. vom referi uneori bara de meniuri a unei ferestre ca fiind meniul ferestrei. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9.

// Crearea barei de meniuri MenuBar mb = new MenuBar().9. meniurile sunt ata¸ sate ferestrelor. Clasa MenuBar permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru de tip Frame. MenuComponent cont ¸ine metode cu caracter general. setName. fiind similar˘ a celeilalte superclase abstracte Component. setFont. pentru a lega bara de meniuri la o anumit˘ a fereastra trebuie apelat˘ a metoda setMenuBar din clasa Frame. mai precis obiectelor de tip Frame.6. Ata¸ sarea unei bare de meniuri la o fereastr˘ a se face prin metoda addMenuBar a clasei Frame. Cel mai adesea.6. Dup˘ a cum am mai spus. 9.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri S˘ a vedem ˆ ın continuare care este ierarhia claselor folosite ˆ ın lucrul cu meniuri ¸ si s˘ a analiz˘ am pe rˆ and aceste clase: Clasa MenuComponent este o clasa abstract˘ a din care sunt extinse toate celelalte clase folosite la crearea de meniuri. o component˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a MenuContainer. . cu sintaxa ¸ si semnificat ¸iile uzuale. getFont. acestea implementˆ and interfat ¸˘ a MenuContainer. adaptˆ and conceptul de bar˘ a de meniuri la platforma curent˘ a de lucru. dintre care amintim getName. FOLOSIREA MENIURILOR 243 Pentru a putea cont ¸ine un meniu.

La validarea unui comutator ˆ ın dreptul etichetei sale va fi afi¸ sat un simbol grafic care indic˘ a acest lucru.addMenuBar(mb).. ”Close”. Acest mecanism este dependent de platform˘ a¸ si poate fi ignorat pe unele dintre ele. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a poate fi deschis ¸ si deplasat cu mouse-ul (dragged) ˆ ıntr-o alt˘ a pozit ¸ie decˆ at cea original˘ a (”rupt” din pozit ¸ia sa). Clasa CheckboxMenuItem are aceea¸ si funct ¸ionalitate cu cea a casetelor de validare de tip Checkbox. ”Exit”. care este de fapt numele s˘ au ce va fi afi¸ sat pe bara de meniuri. Opt ¸ional. INTERFAT ¸ A GRAFICA // Adaugarea meniurilor derulante la bara de meniuri . // Atasarea barei de meniuri la o fereastra Frame f = new Frame("Fereastra cu meniu"). Clasa CheckboxMenuItem implementeaz˘ aˆ ıntr-un meniu articole de tip comutator . Obiectele acestei clase descriu a¸ sadar opt ¸iunile individuale ale meniurilor derulante. Articolele dintr-un meniu trebuie s˘ a apart ¸in˘ a clasei MenuItem.care au dou˘ a st˘ ari logice (validat/nevalidat). . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pot fi instant ¸e ale uneia din clasele MenuItem. ambele implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable. Clasa Menu permite crearea unui meniu derulant ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. un meniu poate fi declarat ca fiind tear-off. Menu sau CheckboxMenuItem. ˆ ınsot ¸it˘ a eventual de un accelerator (obiect de tip MenuShortcut) ce reprezint˘ a combinat ¸ia de taste cu care articolul poate fi apelat rapid (vezi ”Acceleratori”).244 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. f. Fiecare meniu are o etichet˘ a. Orice articol al unui meniu trebuie s˘ a fie o instant ¸a a clasei MenuItem. simbolul grafic respectiv va disp˘ area. cum sunt ”Open”. O instant ¸˘ a a clasei MenuItem reprezint˘ a de fapt un buton sau un comutator.. etc. la invalidarea sa. cu o anumit˘ a etichet˘ a care va ap˘ area ˆ ın meniu. act ¸ionarea articolului determinˆ and trecerea sa dintr-o stare ˆ ın alta.

fisier .*. addSeparator () . editare . add ( new CheckboxMenuItem ( " Italic " ) ) . setMenuBar ( mb ) . optiuni . public class TestMenu { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Menu " ) . editare . fisier . add ( new MenuItem ( " Cut " ) ) .*. f . Menu fisier = new Menu ( " File " ) . FOLOSIREA MENIURILOR 245 S˘ a vedem ˆ ın continuare cum ar ar˘ ata un program care construie¸ ste un meniu ca ˆ ın figura prezentat˘ a anterior: Listing 9. MenuBar mb = new MenuBar () . add ( new MenuItem ( " Close " ) ) . editare .17: Crearea unui meniu import java . mb .9. f . addSeparator () .6. add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . fisier . add ( optiuni ) . add ( new MenuItem ( " Open " ) ) . add ( new MenuItem ( " Undo " ) ) . setSize (200 . optiuni . add ( new CheckboxMenuItem ( " Bold " ) ) . f . awt . 100) . awt . Menu optiuni = new Menu ( " Options " ) . Menu editare = new Menu ( " Edit " ) . editare . fisier . add ( editare ) . editare . add ( new MenuItem ( " Copy " ) ) . mb . optiuni . event . add ( fisier ) . show () . add ( new MenuItem ( " Paste " ) ) . import java . } } .

ambele cu acela¸ si nume. A¸ sadar. Choice. f˘ acˆ andu-se o singur˘ a dat˘ aˆ ıntr-o clas˘ a care este ˆ ınregistrat˘ a ca receptor atˆ at la buton cˆ at ¸ si la meniu. sau alegerii opt ¸iunii.*.DESELECTED. Tipul de operatie selectare / deselectare este codificat ˆ ın evenimentul generat de cˆ ampurile statice ItemEvent. toate implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable ¸ si deci tratarea lor va fi f˘ acut˘ a la fel. respectiv itemStatChanged. ItemListener { public TestMenuEvent ( String titlu ) { super ( titlu ) . ceea ce face posibil ca unui buton de pe suprafat ¸a de afi¸ sare s˘ aˆ ıi corespund˘ a o opt ¸iune dintr-un meniu.SELECTED ¸ si ItemEvent. CheckBox. Fiec˘ arui meniu ˆ ıi putem asocia un obiect receptor diferit. folosind metodele addActionListener. Menu test = new Menu ( " Test " ) . awt . Obiectele de tip CheckboxMenuItem tip se g˘ asesc ˆ ıntr-o categorie comun˘ a cu List. tratarea evenimentelor generate de obiecte de tip MenuItem este identic˘ a cu tratarea butoanelor. .6. Pentru a realiza leg˘ atura ˆ ıntre obiectul meniu ¸ si obiectul de tip listener trebuie s˘ a adaug˘ am receptorul ˆ ın lista de ascult˘ atori a meniului respectiv.18: Tratarea evenimentelor unui meniu import java . fie ItemEvent pentru comutatoarele CheckboxMenuItem. event . pentru a activa opt ¸iunile unui meniu trebuie implementate interfat ¸ele ActionListener sau/¸ si ItemListener ˆ ın cadrul obiectelor care trebuie s˘ a specifice codul ce va fi executat la alegerea unei opt ¸iuni ¸ si implementate metodele actionPerformed. respectiv addItemListener.246 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. tratarea evenimentului corespunz˘ ator ap˘ asarii butonului. A¸ sadar. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. MenuBar mb = new MenuBar () . ˆ ıntocmai ca pe orice component˘ a.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri La alegerea unei opt ¸iuni dintr-un meniu se genereaz˘ a fie un eveniment de tip ActionEvent dac˘ a articolul respectiv este de tip MenuItem.*. ceea ce u¸ sureaz˘ a munca ˆ ın cazul ˆ ın care ierarhia de meniuri este complex˘ a. Listing 9. import java . public class TestMenuEvent extends Frame implements ActionListener . awt . CheckboxMenuItem check = new CheckboxMenuItem ( " Check me " ) .

getStateChange () == ItemEvent . else setTitle ( " Not checked ! " ) . SOUTH ) . f . test . equals ( " Exit " ) ) System . test . getActionCommand () . 200) .9. test . Button btnExit = new Button ( " Exit " ) . show () . show () . addActionListener ( this ) . } } 247 9. add ( test ) . Sunt meniuri invizibile care sunt activate uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. fiind .6. } public static void main ( String args []) { TestMenuEvent f = new TestMenuEvent ( " Tratare evenimente meniuri " ) . btnExit . addItemListener ( this ) . mb . if ( command .1 ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei PopupMenu. add ( check ) . setSize (300 . BorderLayout . addActionListener ( this ) . add ( btnExit . check . } public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { if ( e . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . setMenuBar ( mb ) .6.3 Meniuri de context (popup) Au fost introduse ˆ ıncepˆ and cu AWT 1. addSeparator () . exit (0) . SELECTED ) setTitle ( " Checked ! " ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Valabila si pentru meniu si pentru buton String command = e . subclas˘ a direct˘ a a clasei Menu. FOLOSIREA MENIURILOR test .

add(new MenuItem("New")). In cazul cˆ and avem mai multe meniuri popup pe care vrem s˘ a le folosim ˆ ıntr-o fereastr˘ a. vom crea un meniu de contex pe care ˆ ıl vom activa la ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului pe suprafat ¸a ferestrei principale. vom ad˘ auga ferestrei meniul corespunz˘ ator dup˘ a care ˆ ıl vom face vizibil. popup.248 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.show(Component origine.add(new MenuItem("Exit")). popup. Metodele de ad˘ augare a articolelor unui meniu de context sunt mo¸ stenite ˆ ıntocmai de la meniurile fixe. Meniurile de context nu se adaug˘ a la un alt meniu (bar˘ a sau sub-meniu) ci se ata¸ seaz˘ a la o component˘ a (de obicei la o fereastr˘ a) prin metoda add a acesteia. int y) ¸ si este de obicei rezultatul ap˘ asarii unui buton al mouse-ului. reprezint˘ a instant ¸a ferestrei ˆ ın care se va afi¸ sa meniul.add(new MenuItem("Edit")). la un moment dat. .. PopupMenu popup = new PopupMenu("Options"). Argumentul ”origine” reprezint˘ a componenta fat ¸˘ a de originile c˘ areia se va calcula pozit ¸ia de afi¸ sare a meniului popup. Afi¸ sarea meniului de context se face prin metoda show: popup. fereastra. De obicei.remove(popup1). vom ”rupe” leg˘ atura ˆ ıntre fereastr˘ a¸ si meniu prin instruct ¸iunea remove: fereastra. Aceasta este isPopupTrigger ¸ si este definit˘ aˆ ın clasa MouseEvent. In exemplul de mai jos. Pozit ¸ionarea ¸ si afi¸ sarea meniului este ˆ ıns˘ a responsabilitatea programatorului. trebuie s˘ a le definim pe toate ¸ si. popup. Deoarece interact ¸iunea cu mouse-ul este dependent˘ a de platforma de lucru.add(popup1). exist˘ a o metod˘ a care determin˘ a dac˘ a un eveniment de tip MouseEvent poate fi responsabil cu deschiderea unui meniu de context.addSeparator(). popup. Tratarea evenimentelor generate de un meniu popup se realizeaz˘ a identic ca pentru meniurile fixe. int x.add(popup2). pentru a avea acces rapid la meniu. . fereastra. INTERFAT ¸ A GRAFICA afi¸ sate la pozit ¸ia la care se g˘ asea mouse-ul ˆ ın momentul ap˘ as˘ arii butonului s˘ au drept. Dup˘ aˆ ınchiderea acestuia..

9. add ( new MenuItem ( " New " ) ) . addSeparator () . this . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mousePressed ( MouseEvent e ) { if ( e . import java . popup . FOLOSIREA MENIURILOR Listing 9. } }) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . event . equals ( " Exit " ) ) System . e . 249 .*. getX () .19: Folosirea unui meniu de context (popup) import java . getX () . isPopupTrigger () ) popup . } }) .6. add ( popup ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( new MenuItem ( " Edit " ) ) . awt . exit (0) . exit (0) . popup . getActionCommand () . setSize (300 . popup . show ( origin . origin = this . // Cream meniul popup popup = new PopupMenu ( " Options " ) . 300) . popup . isPopupTrigger () ) popup . // Pozitia meniului va fi relativa la fereastra private Component origin . addActionListener ( this ) . // atasam meniul popup ferestrei popup . getY () ) . getY () ) .*. } public void mouseReleased ( MouseEvent e ) { if ( e . show ( origin . e . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . this . e . awt . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Definim meniul popup al ferestrei private PopupMenu popup . e . if ( command .

MenuShortcut accelerator).6. . // Ctrl+P new MenuItem("Print".VK_O)). new MenuShortcut(’p’). INTERFAT ¸ A GRAFICA public class TestPopupMenu { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " PopupMenu " ) . Astfel. Atribuirea unui accelerator la un articol al unui meniu poate fi realizat˘ a prin constructorul obiectelor de tip MenuItem ˆ ın forma: MenuItem(String eticheta. new MenuShortcut(KeyEvent. prin intermediul tastaturii. Singurele combinat ¸ii de taste care pot juca rolul acceleratorilor sunt: Ctrl + Tasta sau Ctrl + Shift + Tasta. // Ctrl+Shift+P new MenuItem("Preview". show () . precum ¸ si modul de tratare a evenimentelor generate. oric˘ arui obiect de tip MenuItem ˆ ıi poate fi asociat un obiect de tip accelerator.7 Folosirea componentelor AWT In continuare vor fi date exemple de folosire ale componentelor AWT. definit prin intermediul clasei MenuShortcut. true). 9. ca ˆ ın exemplele de mai jos: // Ctrl+O new MenuItem("Open".250 } } ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. ˆ ın care s˘ a fie puse ˆ ın evidentt ¸˘ a cˆ at mai multe din particularit˘ a¸ tile acestora.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) Pentru articolele unui menu este posibil˘ a specificarea unor combinat ¸ii de taste numite acceleratori (shortcuts) care s˘ a permit˘ a accesarea direct˘ a. a opt ¸iunilor dintr-un meniu. } } 9. f . new MenuShortcut(’p’)).

add ( vest . nord = new Label ( " Nord " . vest . WEST ) . setForeground ( Color . . Label . Label . f . EAST ) . setForeground ( Color . centru . yellow ) .9. dar poate fi modificat din program. CENTER ) . est . f . Label . blue ) . setFont ( new Font ( " Dialog " . red ) . 14) ) . ITALIC . NORTH ) . est = new Label ( " Est " . SOUTH ) . centru . f .7. BorderLayout . sud . Font . CENTER ) .20: Folosirea clasei Label import java . f . BorderLayout . Label . BorderLayout . O etichet˘ a este format˘ a dintr-o singur˘ a linie de text static ce nu poate fi modificat de c˘ atre utilizator.1 Clasa Label Un obiect de tip Label (etichet˘ a) reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui text pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. centru = new Label ( " Centru " . 20) ) . 14) ) . sud = new Label ( " Sud " . setFont ( new Font ( " Dialog " . awt . setFont ( new Font ( " Arial " . centru . add ( est . add ( nord . LEFT ) . Label nord . setBackground ( Color . ITALIC . sud . BorderLayout . BOLD . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 251 9. public class TestLabel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Label " ) . nord . Font . Label . vest = new Label ( " Vest " .*. vest . RIGHT ) . add ( sud . CENTER ) . est . Listing 9. Font .7.

f . event . } }) . 120) .7.252 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .21: Folosirea clasei Button import java . CENTER ) . 30 . exit (0) . 14) ) . Font . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } } 9. Button b1 = new Button ( " OK " ) . BorderLayout . Textul etichetei este format dintr-o singur˘ a linie. this . import java . f . setBounds (30 . awt . awt . Listing 9. setFont ( new Font ( " Arial " . b1 . BOLD . pack () . INTERFAT ¸ A GRAFICA f . add ( centru . 70) . setSize (200 . 50 .*.*. b1 . . setLayout ( null ) . show () .2 Clasa Button Un obiect de tip Button reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui buton etichetat pe o suprafat ¸a de afi¸ sare.

addActionListener ( this ) . orange ) .9. if ( command . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT b1 . 70 . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . b2 . b2 . addActionListener ( this ) . b1 . show () .7.3 Clasa Checkbox Un obiect de tip Checkbox (comutator) reprezint˘ a o component˘ a care se poate g˘ asi ˆ ın dou˘ a st˘ ari: ”selectat˘ a” sau ”neselectat˘ a” (on/off). add ( b1 ) . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . . 50) . blue ) . equals ( " Cancel " ) ) setTitle ( " Anulare ! " ) . setBackground ( Color . } } 253 9. } } public class TestButton { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Button " ) . setBounds (100 . add ( b2 ) . Act ¸iunea utilizatorului asupra unui comutator ˆ ıl trece pe acesta ˆ ın starea complementar˘ a celei ˆ ın care se g˘ asea. f . 30 . equals ( " OK " ) ) setTitle ( " Confirmare ! " ) .7. b2 . else if ( command . setForeground ( Color . Este folosit pentru a prelua o anumit˘ a opt ¸iune de la utilizator. out . getActionCommand () . System . println ( e ) .

lightGray ) . add ( label1 ) . cbx3 . add ( cbx1 ) . add ( cbx2 ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . exit (0) . label1 . setLayout ( new GridLayout (5 .*. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . orange ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . Label . CENTER ) . awt . awt . event . setBackground ( Color .254 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. cbx1 = new Checkbox ( " cascaval " ) . . setBackground ( Color .*. this . 1) ) .22: Folosirea clasei Checkbox import java . add ( label2 ) . } }) . cbx2 = new Checkbox ( " sunca " ) . label2 = new Label ( " " ) . label2 . cbx3 = new Checkbox ( " ardei " ) . label2 . import java . add ( cbx3 ) . private Checkbox cbx1 . cbx2 . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. label1 = new Label ( " Ingrediente Pizza : " .

setText ( ingrediente . label2 . aceste componente se mai numesc butoane radio. addItemListener ( this ) . append ( " ardei " ) . cbx1 . if ( cbx1 .4 Clasa CheckboxGroup Un obiect de tip CheckboxGroup define¸ ste un grup de comutatoare din care doar unul poate fi selectat. oferind doar o modalitate de grupare a componentelor de tip Checkbox. getState () == true ) ingrediente . toString () ) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { StringBuffer ingrediente = new StringBuffer () . show () . append ( " sunca " ) . if ( cbx3 . } } public class TestCheckbox { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Checkbox " ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 255 setSize (200 . getState () == true ) ingrediente . if ( cbx2 . . addItemListener ( this ) .7. append ( " cascaval " ) . cbx3 . } } 9. 200) .9. addItemListener ( this ) . Uzual.7. cbx2 . Aceast˘ a clas˘ a nu este derivat˘ a din Component. getState () == true ) ingrediente . f .

exit (0) . cbx2 = new Checkbox ( " Discovery " . cbx1 = new Checkbox ( " HBO " . awt . add ( cbx1 ) . this . private Checkbox cbx1 . setLayout ( new GridLayout (5 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. CENTER ) . add ( label2 ) . awt . } }) . cbx3 . label2 . Label . CENTER ) . lightGray ) . label2 .*. cbx3 = new Checkbox ( " MTV " . . false ) . event . private CheckboxGroup cbg . cbg = new CheckboxGroup () . false ) . setBackground ( Color . setBackground ( Color . cbg . cbg . cbg . orange ) . cbx2 . false ) .256 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. import java . label2 = new Label ( " " . add ( label1 ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 .23: Folosirea clasei CheckboxGroup import java . Label . 1) ) . label1 = new Label ( " Alegeti postul TV " . label1 .

FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT add ( cbx2 ) . getLabel () ) . cea selectat˘ aˆ ın momentul curent. } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { Checkbox cbx = cbg . add ( cbx3 ) . addItemListener ( this ) . } } 257 9. cbx1 . cbx2 . setSize (200 .7. . La un moment dat. pentru ca utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o anumit˘ a opt ¸iune. cbx3 . addItemListener ( this ) . getS e lec ted Che ck box () .9.7. if ( cbx != null ) label2 . } } public class TestCheckboxGroup { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " CheckboxGroup " ) . 200) . f . O component˘ a Choice este ˆ ınsot ¸it˘ a de un buton etichetat cu o sageat˘ a vertical˘ a la ap˘ asarea c˘ aruia este afi¸ sat˘ aˆ ıntreaga sa list˘ a de elemente.5 Clasa Choice Un obiect de tip Choice define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni din care utilizatorul poate selecta una singur˘ a. din ˆ ıntreaga list˘ a doar o singur˘ a opt ¸iune este vizibil˘ a. setText ( cbx . addItemListener ( this ) . show () .

label . 1) ) . case 1: label . culori . case 2: label . setBackground ( Color .*. red ) . this . label = new Label ( " Alegeti culoarea " ) .258 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. break . private Choice culori . add ( " Albastru " ) . setBackground ( Color . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . import java . getSelectedIndex () ) { case 0: label . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . setBackground ( Color . culori . setBackground ( Color . add ( label ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . culori . select ( " Rosu " ) . culori = new Choice () . break . culori . awt . red ) .24: Folosirea clasei Choice import java .*. awt . exit (0) . } }) . event . add ( culori ) . add ( " Rosu " ) . 100) . setLayout ( new GridLayout (4 . addItemListener ( this ) . add ( " Verde " ) . green ) . blue ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. culori . setSize (200 .

event . addWindowListener ( new WindowAdapter () { .7.9.7. Listing 9.*. awt . import java . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } } } public class TestChoice { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Choice " ) .25: Folosirea clasei List import java . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. show () . f . } } 259 9. Toate elementele listei sunt vizibile ˆ ın limita dimensiunilor grafice ale componentei. awt . this .6 Clasa List Un obiect de tip List define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni care poate fi setat˘ a astfel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o singur˘ a opt ¸iune sau mai multe. class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . private List culori .

exit (0) . setBackground ( Color . green ) . culori . culori . break . getSelectedIndex () ) { case 0: label .260 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . } } } public class TestList { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " List " ) . break . red ) . setBackground ( Color . label . add ( culori ) . case 1: label . select (3) . show () . culori . add ( " Albastru " ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " . Label . add ( label ) . addItemListener ( this ) . add ( " Verde " ) . 1) ) . add ( " Rosu " ) . CENTER ) . f . culori . setSize (200 . culori = new List (3) . setLayout ( new GridLayout (2 . blue ) . case 2: label . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . culori . red ) . } } . setBackground ( Color . } }) . 200) . setBackground ( Color .

1) ) . 0 .7. event . Label . 101) . } }) .*.7 Clasa ScrollBar Un obiect de tip Scrollbar define¸ ste o bar˘ a de defilare pe vertical˘ a sau orizontal˘ a.9. setSize (200 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 261 9. class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar scroll . add ( valoare ) . } // Metoda interfetei Adju st me ntL is te ne r . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . 0 . add Adjus tmen tLis t e n e r ( this ) . setBackground ( Color . 80) . scroll .7. scroll = new Scrollbar ( Scrollbar . lightGray ) .*. addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . valoare = new Label ( " " .26: Folosirea clasei ScrollBar import java . exit (0) . import java . add ( scroll ) . private Label valoare . awt . 1 . setLayout ( new GridLayout (2 . HORIZONTAL . Listing 9. this . awt . CENTER ) . valoare . Este util˘ a pentru punerea la dispozit ¸ia utilizatorului a unei modalit˘ a¸ ti sugestive de a alege o anumit˘ a valoare dintr-un interval.

. } } 9.*.27: Folosirea clasei ScrollPane import java . exit (0) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . getValue () + " % " ) . } } public class TestScrollbar { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Scrollbar " ) . awt . class Fereastra extends Frame { private ScrollPane sp . this .8 Clasa ScrollPane Un obiect de tip ScrollPane permite ata¸ sarea unor bare de defilare (orizontal˘ a¸ ssi/sau vertical˘ a) oric˘ arei componente grafice. awt . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . f .262 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. setText ( scroll . show () .*. Acest lucru este util pentru acele componente care nu au implementat˘ a funct ¸ionalitatea de defilare automat˘ a. import java . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void ad ju st m e n t V a lu eC ha n g e d ( AdjustmentEvent e ) { valoare . event .7. Listing 9. cum ar fi listele (obiecte din clasa List). private List list .

200) . list .7.7. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } }) . list .9. list . add ( " Miercuri " ) . setSize (200 . BorderLayout . add ( " Vineri " ) . add ( " Duminica " ) . Este util pentru interogarea utilizatorului asupra unor valori. list = new List (7) . f . add ( sp . add ( " Sambata " ) . list . . add ( " Joi " ) . } } public class TestScrollPane { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " ScrollPane " ) . list . list . CENTER ) . list . sp = new ScrollPane ( ScrollPane . show () . } } 263 9. add ( " Marti " ) . sp . add ( " Luni " ) . select (1) . add ( list ) .9 Clasa TextField Un obiect de tip TextField define¸ ste un control de editare a textului pe o singur˘ a linie. SC ROLLBAR S_ALWAY S ) . list .

add ( p1 ) . this . LEFT ) ) . class Fereastra extends Frame implements TextListener { private TextField nume . nume = new TextField ( " " . awt .264 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. 1) ) . 100) . addTextListener ( this ) . lightGray ) . PWD = " java " . exit (0) . acces = new Label ( " Introduceti numele si parola ! " . p2 . 30) . } }) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . parola = new TextField ( " " . add ( acces ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . private static final String UID = " Duke " . nume . import java . Panel p2 = new Panel () . add ( p2 ) . LEFT ) ) . add ( parola ) .*. parola . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. awt . 10) . setBackground ( Color . addTextListener ( this ) . CENTER ) . setEchoChar ( ’* ’) . Panel p1 = new Panel () . p1 . event . private Label acces . p2 . setSize (350 .28: Folosirea clasei TextField import java . parola . add ( nume ) . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout .*. } . add ( new Label ( " Parola : " ) ) . add ( new Label ( " Nume : " ) ) . p1 . p2 . Label . parola . p1 . setLayout ( new GridLayout (3 .

etc . length () == 0) { acces . setText ( " Acces interzis ! " ) . getText () .10 Clasa TextArea Un obiect de tip TextArea define¸ ste un control de editare a textului pe mai multe linii. Este util pentru editarea de texte. f . length () == 0 || parola .*. introducerea unor comentarii. getText () .7. . setText ( " " ) . else acces . } } 9. } if ( nume . getText () .7. Listing 9. setText ( " Acces permis ! " ) . getText () . equals ( PWD ) ) acces . equals ( UID ) && parola . awt .9. return .29: Folosirea clasei TextArea import java . } } public class TestTextField { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextField " ) . show () . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 265 // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( nume .

add ( fisier . BorderLayout . setEnabled ( true ) . SOUTH ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . 200) . addTextListener ( this ) . exit (0) . getText () . lightGray ) . getText () . BorderLayout . } }) . TextArea . ActionListener { private TextArea text . S C RO L L BA R S _ VE R T I C A L _ O N L Y ) . private Button salvare . class Fereastra extends Frame implements TextListener . add ( nume ) . 10 .*. text = new TextArea ( " " . salvare . BorderLayout . import java . setEnabled ( false ) . awt . salvare = new Button ( " Salveaza text " ) . nume = new TextField ( " " .*. event . add ( new Label ( " Fisier : " ) ) . this . salvare . fisier . length () == 0 || nume . add ( salvare . setBackground ( Color . INTERFAT ¸ A GRAFICA import java . 30 . setEnabled ( false ) . length () == 0) salvare . io . fisier . . else salvare .266 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. NORTH ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . } // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( text . text . CENTER ) . addActionLi stener ( this ) . add ( text . setSize (300 . 12) . Panel fisier = new Panel () . private TextField nume .

7. } } } public class TestTextArea { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextArea " ) . } } 267 . out . text . printStackTrace () . show () .9. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String continut = text . f . } catch ( IOException ex ) { ex . getText () . requestFocus () . try { PrintWriter out = new PrintWriter ( new FileWriter ( nume . close () . out . getText () ) ) . print ( continut ) .

INTERFAT ¸ A GRAFICA .268 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

Act ¸iunea acestei metode se realizeaz˘ aˆ ın trei pa¸ si: 1. Metoda este apelat˘ a de fiecare dat˘ a cˆ and cont ¸inutul componentei trebuie desenat sau redesenat ¸ si nu va fi apelat˘ a explicit. maximizare. Aceast˘ a desenare include componentele standard folosite ˆ ın aplicat ¸ie precum ¸ si cele definite de c˘ atre programator.Capitolul 10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare Un program Java care are interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul trebuie s˘ a deseneze pe ecran toate componentele sale care au o reprezentare vizual˘ a.Actualizeaz˘ a starea grafic˘ a a unei componente. • la operat ¸ii de minimizare. Metodele care controleaz˘ a procesul de desenare se g˘ asesc ˆ ın clasa Component ¸ si sunt urm˘ atoarele: • void paint(Graphics g) . 269 . ¸ sterge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului. • ca r˘ aspuns al unei solicit˘ ari explicite a programului. Este o metod˘ a supradefinit˘ a de fiecare component˘ aˆ ın parte pentru a furniza reprezentarea sa grafic˘ a specific˘ a.Deseneaz˘ a o component˘ a. Desenarea componentelor se face automat ¸ si este un proces care se execut˘ aˆ ın urm˘ atoarele situat ¸ii: • la afi¸ sarea pentru prima dat˘ a a unei componente. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. • void update(Graphics g) .

clasa Graphics”). In exemplul de mai jos. orice obiect grafic care dore¸ ste s˘ a se deseneze trebuie s˘ a o supradefineasc˘ a pentru a-¸ si crea propria sa reprezentare. din acest motiv. ˆ ıns˘ a putem modifica reprezentarea lor grafic˘ a prin crearea unei subclase ¸ si supradefinirea metodei paint. Atent ¸ie Toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸a de desenare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. redefinim metoda paint pentru un obiect de tip Frame. ˆ ın general apelat˘ a automat sau explicit cu metoda repaint ori de cˆ ate ori componenta respectiv˘ a trebuie redesenat˘ a. Componentele standard AWT au deja supradefinit˘ a aceast˘ a metod˘ a deci nu trebuie s˘ a ne preocupe desenarea lor. . apeleaz˘ a metoda paint pentru a redesena componenta. Acesta reprezint˘ a contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a desenarea componentelor (vezi ”Contextul grafic de desenare . avˆ and ˆ ıns˘ a grij˘ a s˘ a apel˘ am ¸ si metoda superclasei care se ocup˘ a cu desenarea efectiv˘ a a componentei. maximizare. pentru a crea o clas˘ a ce instant ¸iaz˘ a ferestre pentru o aplicat ¸ie demonstrativ˘ a (ˆ ın colt ¸ul stˆ anga sus este afi¸ sat textul ”Aplicatie DEMO”). 10. toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. 3. Metoda paint este definit˘ aˆ ın superclasa Component ˆ ıns˘ a nu are nici o implementare ¸ si.270 CAPITOLUL 10. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare.Execut˘ a explicit un apel al metodei update pentru a actualiza reprezentarea grafic˘ a a unei componente.1 Metoda paint Dup˘ a cum am spus. • void repaint() . singurul argument al metodelor paint ¸ si update este un obiect de tip Graphics. Exist˘ a posibilitatea de a desena ¸ si ˆ ın afara metodei paint. stabile¸ ste culoarea (foreground) a componentei. ˆ ıns˘ a aceste desene se vor pierde la prima operat ¸ie de minimizare. DESENAREA 2. Dup˘ a cum se observ˘ a.1.

10. g .1. g . show () .*. red ) . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . ci vor fi folosite clase dedicate acestui scop. desenarea ˆ ın Java trebuie s˘ a se fac˘ a doar ˆ ın cadrul metodelor paint ale componentelor grafice.10. awt . 100) . } public void paint ( Graphics g ) { // Apelam metoda paint a clasei Frame super . setColor ( Color . setFont ( new Font ( " Arial " . al c˘ arei scop este de a fi extins˘ a pentru a implementa . Dac˘ a desenarea acestui text ar fi fost facut˘ a oriunde ˆ ın alt˘ a parte decˆ at ˆ ın metoda paint. BOLD .1: Supradefinirea metodei paint import java . De¸ si este posibil.2 Suprafet ¸e de desenare . ˆ ın general nu se deseneaz˘ a la nivel de pixel direct pe suprafat ¸a ferestrelor sau a altor containere. CONCEPTUL DE DESENARE Listing 10. 11) ) . setSize (200 . f . 35) . Java ofer˘ a ¸ si posibilitatea controlului la nivel de punct (pixel) pe dispozitivul grafic. g . } } public class TestPaint { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test paint " ) . drawString ( " Aplicatie DEMO " . paint ( g ) . Font . respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafat ¸a unei componente. In AWT a fost definit un tip special de component˘ a numit˘ a Canvas (pˆ anz˘ a de pictor). } } 271 Observat ¸i c˘ a la orice redimensionare a ferestrei textul ”Aplicatie DEMO” va fi redesenat.clasa Canvas In afara posibilit˘ a¸ tii de a utiliza componente grafice standard. A¸ sadar. la prima redimensionare a ferestrei acesta s-ar pierde. 5 .1.

DESENAREA obiecte grafice cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. Concret. o plan¸ s˘ a este o suprafat ¸˘ a dreptunghiular˘ a de culoare alb˘ a. A¸ sadar. din acest motiv. getMaximumSize. dac˘ a este cazul. } // Metodele folosite de gestionarii de pozitionare public Dimension getPreferredSize() { // Dimensiunea implicita a plansei . getMaximumSize. este recomandat ca o plan¸ sa s˘ a redefineasca metoda getPreferredSize. • redefinirea metodelor getPreferredSize. ele fiind utilizate doar ca suprafet ¸e de desenat sau ca fundal pentru animat ¸ie. • redefinirea metodei paint din clasa respectiv˘ a. Desenarea pe o plan¸ sa se face prin supradefinirea metodei paint a acesteia. } // Metode de desenare a componentei public void paint(Graphics g) { . Etapele uzuale care trebuie parcurse pentru crearea unui desen. deoarece acestea vor fi apelate de c˘ atre gestionarii de pozit ¸ionare. unul sau mai multi constructori public Plansa() { . Definirea generic˘ a a unei plan¸ se are urm˘ atorul format: class Plansa extends Canvas implements . adic˘ a o subclas˘ a a lui Canvas. sau mai bine zis a unei componente cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare.. ComponentEvent. MouseEvent. pe care se poate desena. sunt: • crearea unei plan¸ se de desenare.... Plan¸ sele nu pot cont ¸ine alte componente grafice.272 CAPITOLUL 10. • ad˘ augarea plan¸ sei pe un container cu metoda add. KeyEvent.Listener { //Eventual.. Dimensiunile sale implicite sunt 0 ¸ si. eventual getMinimumSize. • tratarea evenimentelor de tip FocusEvent. Canvas este o clas˘ a generic˘ a din care se deriveaz˘ a subclase pentru crearea suprafet ¸elor de desenare (plan¸ se).. eventual ¸ si getMinimumSize.

. event . class Plansa extends Canvas { Dimension dim = new Dimension (100 . } public Dimension getPreferredSize () { . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { index = 1 .. Listing 10.*. setColor ( color [ index ]) . } 273 S˘ a definim o plan¸ s˘ a pe care desen˘ am un p˘ atrat ¸ si cercul s˘ au circumscris. g .index ]) . } public void paint ( Graphics g ) { g . } }) .index . repaint () . dim .. awt .. } public Dimension getMinimumSize() { return .*. import java . g .. dim .. colorate diferite.. dim .. La fiecare click de mouse.1.. } // Implementarea metodelor interfetelor de tip Listener . awt . CONCEPTUL DE DESENARE return . 0 . 0 . public Plansa () { this . g . dim . height ) . vom interschimba cele dou˘ a culori ˆ ıntre ele. width . setColor ( color [1 . blue }. width . } public Dimension getMaximumSize() { return . Color . private Color color [] = { Color . height ) . 100) . drawRect (0 .10.2: Folosirea clasei Canvas import java . fillOval (0 . private int index = 0. red .

} } 10. etc) metodele de desenare au implement˘ ari interne diferite. • la imprimant˘ a sau •ˆ ıntr-o zon˘ a virtual˘ a de memorie. desenarea se poate face: • pe o port ¸iune de ecran. imprimant˘ a. } } CAPITOLUL 10. Un context grafic este specificat prin intermediul unui obiect de tip Graphics primit ca parametru ˆ ın metodele paint ¸ si update. Un context grafic este. el trebuie s˘ a obt ¸in˘ a un context grafic de desenare pentru suprafat ¸a c˘ areia ˆ ıi apart ¸ine regiunea pe care se va desena. DESENAREA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( new Plansa () . Clasa Graphics pune la dispozit ¸ie metode pentru: • primitive grafice: desenarea de figuri geometrice. show () . In funct ¸ie de dispozitivul fizic pe care se face afi¸ sarea (ecran. } } public class TestCanvas { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Canvas " ) . de fapt. adic˘ a stabilirea: . plotter. CENTER ) .274 return dim . 200) .2 Contextul grafic de desenare Inainte ca utilizatorul s˘ a poat˘ a desena. texte ¸ si imagini • stabilirea propriet˘ a¸ tilor contextului grafic. un obiect prin intermediul c˘ aruia putem controla procesul de desenare a unui obiect. In general. BorderLayout . setSize (200 . transparente utilizatorului.

– originii coordonatelor suprafet ¸ei de desenare.2. int y) Zona de decupare Shape getClip() (zona ˆ ın care sunt vizibile desenele) void setClip(Shape s) Modul de desenare void setXorMode(Color c) void setPaintMode(Color c) Proprietate Culoarea de desenare 10. drawString("Hello".2. – modului de desenare. Metode Color getColor() void setColor(Color c) Fontul de scriere a textelor Font getFont() void setFont(Font f) Originea coordonatelor translate(int x. care permit desenarea de figuri geometrice ¸ si texte. Textul va fi desenat cu fontul ¸ si culoarea curente ale contextului grafic. – suprafet ¸ei ˆ ın care sunt vizibile componentelor desenate. etc. 10. Desenarea figurilor geometrice se realizeaz˘ a cu urm˘ atoarele metode: . font. vor fi specificat ¸i pentru contextul grafic ˆ ın care se face desenarea ¸ si nu vor fi trimi¸ si ca argumente metodelor respective de desenare. // Desenam la coordonatele x=10.10.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic La orice tip de desenare parametrii legat ¸i de culoare. enumer˘ am aceste propriet˘ a¸ ti ¸ si metodele asociate lor din clasa Graphics. CONTEXTUL GRAFIC DE DESENARE – culorii ¸ si fontului curente cu care se face desenarea. 275 10.2 Primitive grafice Prin primitive grafice ne vom referi ˆ ın continuare la metodele clasei Graphics.2. In continuare. Desenarea textelor se face cu uzual cu metoda drawString care prime¸ ste ca argumente un ¸ sir ¸ si colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. 20). y=20.

3 Folosirea fonturilor Dup˘ a cum vazut.276 Figur˘ a geometric˘ a Linie CAPITOLUL 10. ˆ ınclinat (italic). 10. fie din Graphics. Arial Bold Italic. Cei mai important ¸i parametri ce caracterizeaz˘ a un font sunt: • Numele fontului: Helvetica Bold. . etc. Arial. • Dimensiunea fontului: ˆ ın˘ alt ¸imea sa. DESENAREA Metode drawLine drawPolyline Dreptunghi simplu drawRect fillRect clearRect Dreptunghi cu chenar draw3DRect ”ridicat” sau ”adˆ ancit” fill3DRect Dreptunghi cu colt ¸uri drawRoundRect retunjite fillRoundRect Poligon drawPolygon fillPolygon Oval (Elips˘ a drawOval fillOval Arc circular sau drawArc eliptic fillArc Metodele care ˆ ıncep cu ”fill” vor desena figuri geometrice care au interiorul colorat. • Stilul fontului: ˆ ıngro¸ sat (bold). ˆ ın timp ce metodele care ˆ ıncep cu ”draw” vor desena doar conturul figurii respective. pentru a scrie un text pe ecran avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti. acest lucru realizˆ andu-se prin metoda setFont fie din clasa Component. Indiferent de modalitatea aleas˘ a. putem specifica prin intermediul fonturilor cum s˘ a arate textul respectiv. cum ar fi Label. adic˘ a ”umplut” cu culoarea curent˘ a a contextului de desenare. Prima dintre acestea este s˘ a folosim o component˘ a orientat˘ a-text. iar a doua s˘ a apel˘ am la metodele clasei Graphics de desenare a textelor. cum ar fi drawString. • Familia din care face parte fontul: Helvetica. etc.

Font.BOLD. 10.BOLD. o serie ˆ ıntreag˘ a de fonturi care sunt disponibile pentru scrierea textelor.3. 277 Clasele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu fonturi sunt Font ¸ si FontMetrics. Exemplul urmator afi¸ seaz˘ a lista tuturor fonturilor disponibile pe platforma curent˘ a de lucru.PLAIN.drawString("Alt text".setFont(new Font("Dialog". Lista acestor fonturi se poate obt ¸ine astfel: Font[] fonturi = GraphicsEnvironment. Font.getAllFonts(). Font. Font. g. la un moment dat. Font. label. .BOLD. Font. dimensiunea ¸ si stilul acestuia: Font(String name. O platform˘ a de lucru are instalate. FOLOSIREA FONTURILOR • Metrica fontului. 12)). 10. // In metoda paint(Graphics g) g.3. mai put ¸in despre metrica acestuia. new Font("Arial". Folosirea unui obiect de tip Font se realizeaz˘ a uzual astfel: // Pentru componente etichetate Label label = new Label("Un text"). int size) Stilul unui font este specificat prin intermediul constantelor: Font. Font. Constructorul uzual al clasei este cel care prime¸ ste ca argument numele fontului.PLAIN.PLAIN. 20). ˆ ın continuare fiind prezentate modalit˘ a¸ tile de lucru cu acestea. 10).ITALIC. 14). Textul fiec˘ arui nume de font va fi scris cu fontul s˘ au corespunz˘ ator. ca ˆ ın exemplele de mai jos: new Font("Dialog".10. new Font("Courier". 10)).setFont(new Font("Courier".1 Clasa Font Un obiect de tip Font ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre tot ¸i parametrii unui font. 12). getLocalGraphicsEnvironment(). int style.ITALIC iar dimensiunea printr-un ˆ ıntreg.

drawString ( i + " . show () . awt . height = (1 + fonturi . length . class Fonturi extends Canvas { private Font [] fonturi . } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . DESENAREA Listing 10. getAllFonts () . getFontName () . pack () . add ( sp . PLAIN . } } .3: Lucrul cu fonturi import java . g . Font . g . 14) ) . CENTER ) . 400) . public Fonturi () { fonturi = Graphi c sE n v ir o nm e n t . ( i + 1) * 20) . 20 .278 CAPITOLUL 10. for ( int i =0. sp . ScrollPane sp = new ScrollPane () . } } public class TestAllFonts { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " All fonts " ) . 400) . length ) * 20. setSize (400 . i < fonturi . i ++) { nume = fonturi [ i ]. canvasSize . " + nume . setFont ( new Font ( nume . Dimension canvasSize = new Dimension (400 . add ( new Fonturi () ) .*. sp . BorderLayout . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . g e t L o c a l G r a p h i c s E n v i r o n m e n t () . } public void paint ( Graphics g ) { String nume .

sau unele sub altele.3. trebuie s˘ a calcul˘ am pozit ¸iile lor de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de lungimea ¸ si ˆ ınalt ¸imea ˆ ın pixeli a celorlalte texte. FOLOSIREA FONTURILOR 279 10. • Ascendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de ascendent ¸˘ a. Metrica unui font const˘ aˆ ın urm˘ atoarele atribute pe care le au caracterele sale: • Linia de baz˘ a: este linia dup˘ a care sunt aliniate caracterele unui font. cu alte cuvinte despre dimensiunile ˆ ın pixeli ale caracterelor sale. indiferent de fontul folosit de acestea. In momentul ˆ ın care avem de afi¸ sat mai multe ¸ siruri consecutiv.2 Clasa FontMetrics La afi¸ sarea unui ¸ sir cu metoda drawString trebuie s˘ a specific˘ am pozit ¸ia la care s˘ a apar˘ a textul respectiv pe ecran. • Descendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de descendent ¸˘ a.10. • Distant ¸a ˆ ıntre linii (”leading”): distant ¸a optim˘ aˆ ıntre dou˘ a linii de text scrise cu acela¸ si font. • In˘ alt ¸imea: distant ¸a dintre liniile de baz˘ a (leading+ascent+descent). • L˘ a¸ timea: l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font.3. Pentru aceasta este folosit˘ a clasa FontMetrics. • Linia de ascendent ¸˘ a: linia superioara pe care nu o depaseste nici un caracter din font • Linia de descendent ¸˘ a: linia inferioar˘ a sub care nu coboar˘ a nici un caracter din font. A¸ sadar. Figura de mai jos prezint˘ a o imagine reprezentativ˘ a asupra metricii unui font: . Utilitatea principal˘ a a acestei clase const˘ aˆ ın faptul c˘ a permite pozit ¸ionarea precis˘ a a textelor pe o suprafat ¸˘ a de desenare. un obiect de tip FontMetrics ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre metrica unui font. Un obiect din aceast˘ a clas˘ a se construie¸ ste pornind de la un obiect de tip Font ¸ si pune la dispozit ¸ie informat ¸ii despre dimensiunile ˆ ın pixeli pe care le au caracterele fontului respectiv ˆ ıntr-un anumit context de desenare.

int y) argumentele x ¸ si y repreznit˘ a colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului.280 CAPITOLUL 10. DESENAREA Reamintim c˘ a la metoda drawString(String s. • charWidth .BOLD. • stringWidth . pornind de la fontul curent al contextului grafic: public void paint(Graphics g) { Font f = new Font("Arial". int x. Font. y reprezint˘ a pozit ¸ia liniei de baz˘ a a textului care va fi scris.getFontMetrics(). Ca s˘ a fim mai preci¸ si. 11).determin˘ aˆ ın˘ alt ¸imea unei linii pe care vor fi scrise caractere ale unui font. FontMetrics fm = g. Un context grafic pune la dispozit ¸ie o metod˘ a special˘ a getFontMetrics de creare a unui obiect de tip FontMetrics.determin˘ a l˘ a¸ timea total˘ aˆ ın pixeli a unui ¸ sir de caractere specificat.determin˘ a l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. } Cele mai folosite metode ale clasei FontMetrics sunt: • getHeight . In exemplul urm˘ ator sunt afi¸ sate pe ecran zilele s˘ apt˘ amˆ anii ¸ si lunile anului: .

y ) . " Octombrie " . y += fm . x . for ( int i =0. g . g . x . x += fm . x = 0. " Septembrie " . fm = g . private String [] zile = { " Luni " . 20) ) . stringWidth ( text ) . y . length . " Marti " . length . } // Schimbam fontul g . g . 14) ) .3.1) text += " . stringWidth ( etZile ) . " Noiembrie " . x += fm . " Iunie " . " . y ) . PLAIN .*. " Decembrie " }. etLuni = " Lunile anului : " . awt . " Martie " . x += fm . if ( i < zile . " Vineri " . stringWidth ( etLuni ) . setFont ( new Font ( " Dialog " . i ++) { text = luni [ i ]. drawString ( etZile . y ) . " Iulie " . getHeight () . class Texte extends Canvas { Dimension canvasSize = new Dimension (800 . i < zile .10. private String [] luni = { " Ianuarie " . " Miercuri " . " Joi " . drawString ( etLuni . x = 0. FOLOSIREA FONTURILOR Listing 10. getFontMetrics () .1) 281 . " Aprilie " . " Duminica " }. Font . if ( i < luni . i ++) { text = zile [ i ]. y = fm . BOLD . public void paint ( Graphics g ) { FontMetrics fm . // Alegem un font si aflam metrica sa g . 100) . for ( int i =0. Font . " Mai " . " Februarie " . int x . drawString ( text .4: Folosirea clasei FontMetrics import java . " August " . " Sambata " . String etZile = " Zilele saptamanii : " . getHeight () . setFont ( new Font ( " Arial " . fm = g . i < luni . text . length . getFontMetrics () . x . length .

" . • S˘ a folosim unul din constructorii clasei Color. CENTER ) . Pentru a crea o culoare avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • S˘ a folosim una din constantele definite ˆ ın cele dou˘ a clase. CAPITOLUL 10. } } public class TestFontMetrics { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " FontMetrics " ) . la care se adaug˘ a un anumit grad de transparent ¸˘ a (alpha). x += fm . g . y ) . O culoare este reprezentat˘ a printr-o instant ¸˘ a a clasei Color sau a subclasei sale SystemColor. S˘ a vedem mai ˆ ıntˆ ai care sunt constantele definite ˆ ın aceste clase: . BorderLayout . Fiecare din ace¸ sti patru parametri poate varia ˆ ıntr-un interval cuprins fie ˆ ıntre 0 ¸ si 255 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere ˆ ıntregi).0 ¸ si 1. fie ˆ ıntre 0. verde (green) ¸ si albastru (blue). stringWidth ( text ) . show () . } } 10. drawString ( text .0 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere reale). f . DESENAREA } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . pack () . x .4 Folosirea culorilor Orice culoare este format˘ a prin combinat ¸ia culorilor standard ro¸ su (red).282 text += " . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( new Texte () .

Valorile argumentelor variaz˘ aˆ ıntre 0 − 255 pentru tipul int. Implicit. green. ˆ ın timp ce ˆ ın clasa SystemColor sunt definite culorile componentelor standard (ferestre. float alpha) Color(int red. culorile sunt complet opace. int green.. FOLOSIREA CULORILOR Color black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange pink red white yellow SystemColor activeCaption activeCaptionBorder activeCaptionText control controlHighlight controlShadow contolText desktop menu text textHighlight window . albastru ¸ si transparent ¸˘ a iar parametrul ”rgb” de la ultimul constructor reprezint˘ a un ˆ ıntreg format din: bit ¸ii 16-23 ro¸ su. iar valoarea 0 (sau 0. 283 Observat ¸i c˘ aˆ ın clasa Color sunt definite culori uzuale din paleta standard de culori. blue. flot green.10. int alpha) Color(int rgb) unde red.0 pentru tipul float. int blue. alpha sunt valorile pentru ro¸ su. atunci putem crea noi culori prin intermediul constructorilor clasei Color: Color(float red. float blue. meniuri. float blue) Color(flot red.0 − 1.. verde. Folosirea acestor constante se face ca ˆ ın exemplele de mai jos: Color rosu = Color. texte.0) pentru transparent ¸˘ a specific˘ a faptul c˘ a respectiva culoare este complet opac˘ a. Valoarea 255 (sau 1. int green.desktop.4. 8-15 verde. Dac˘ a nici una din aceste culori predefinite nu corespunde preferint ¸elor noastre. Color galben = Color.red. int blue) Color(int red. 0-7 albastru.0) specific˘ a transparent ¸˘ a total˘ a. float green. etc) ale platformei curente de lucru. .yellow. Color fundal = SystemColor. respectiv 0.

255) . Color negru = new Color(0. awt . public void paint ( Graphics g ) { g . Color rosuTransparent = new Color(255. 0. 0 .*.284 CAPITOLUL 10. 0-7 albastru) S˘ a consider˘ am o aplicat ¸ie cu ajutorul c˘ areia putem vizualiza dinamic culorile obt ¸inute prin diferite combinat ¸ii ale parametrilor ce formeaz˘ a o culoare. 0. 255). 0 . respectiv mai ˆ ınchis˘ a Determin˘ a parametrii din care este alcatuit˘ a culoarea Determin˘ a valoarea ce reprezint˘ a culoarea respectiv˘ a (bit ¸ii 16-23 ro¸ su. 0). awt . 0. import java . DESENAREA // Exemple de folosire a constructorilor: Color alb = new Color(255. Aplicat ¸ia va ar˘ ata astfel: Listing 10. 0). setColor ( Color . 128). 50) .*. 8-15 verde. . Metodele cele mai folosite ale clasei Color sunt: brighter darker getRed getGreen getBlue getAlpha getRGB Creeaz˘ a o noua versiune a culorii curente mai deschis˘ a. Color rosu = new Color(255. 0. black ) . event .5: Folosirea clasei Color import java . Dimension canvasSize = new Dimension (150 . class Culoare extends Canvas { public Color color = new Color (0 . 255.

BOLD .10. text += " R = " + color . gValue . gValue = new Scrollbar ( Scrollbar . 0 .4. bValue = new Scrollbar ( Scrollbar . HORIZONTAL . aValue . getAlpha () . 0 . rgbValues . setBackground ( Color . 1 . 1) ) . exit (0) . gValue . g . 1 . rValue = new Scrollbar ( Scrollbar . setLayout ( new GridLayout (4 . 0 . g . 256) . setColor ( color ) . } }) . 0 . } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . bValue . 1 . } } 285 class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar rValue . 0 . text += " A = " + color . setBackground ( Color . . HORIZONTAL . bValue . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . g . green ) . setFont ( new Font ( " Arial " . Font . drawString ( text . red ) . 256) . getBlue () . 0 . height ) . String text = " " . FOLOSIREA CULORILOR g . getGreen () . canvasSize . fillRect (0 . 30) . 1 . 0 . 0 . rValue . 256) . 12) ) . width . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . 256) . private Culoare culoare . HORIZONTAL . blue ) . canvasSize . getRed () . text += " B = " + color . HORIZONTAL . setBackground ( Color . 0 . 0 . text += " G = " + color . Panel rgbValues = new Panel () . this . aValue = new Scrollbar ( Scrollbar .

getValue () . setSize (200 . color = c . int g = gValue . rgbValues . } } 10. add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . bValue . rgbValues .5 Folosirea imaginilor Aceasta este o imagine: . gValue . add ( rgbValues .286 CAPITOLUL 10. add ( gValue ) . rgbValues . rValue . int a = aValue . rgbValues . add ( rValue ) . rgbValues . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . add ( aValue ) . } public void ad ju stm en tV al u e C h an ge d ( AdjustmentEvent e ) { int r = rValue . BorderLayout . CENTER ) . int b = bValue . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . setValue (255) . lightGray ) . setBackground ( Color . 100) . culoare . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . a ) . culoare = new Culoare () . Color c = new Color (r . BorderLayout . } } public class TestColor { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Color " ) . show () . add ( bValue ) . aValue . b . getValue () . getValue () . aValue . f . getValue () . repaint () . pack () . g . add ( culoare . DESENAREA aValue . NORTH ) . culoare .

avˆ and ˆ ıns˘ a aceea¸ si denumire getImage ¸ si urm˘ atoarele formate: Applet Toolkit getImage(URL url) getImage(URL url) getImage(URL url.1 Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea unei imagini presupune realizarea urm˘ atoarilor doi pa¸ si: 1. Image image2 = toolkit.gif")). Afi¸ sarea propriu-zis˘ aˆ ıntr-un context grafic. Crearea unui obiect de tip Image.getDefaultToolkit().infoiasi. FOLOSIREA IMAGINILOR 287 In AWT este posibil˘ a folosirea imaginilor create extern ˆ ın format gif sau jpeg. ca ˆ ın exemplul de mai jos: Toolkit toolkit = Toolkit. fie aflat la o anumit˘ a adres˘ a Web (URL).getImage( new URL("http://www.5. Aceasta nu este o clas˘ a de componente (nu extinde Component) ci implementeaz˘ a obiecte care pot fi desenate pe suprafat ¸a unor componente cu metode specifice unui context grafic pentru componenta respectiva (similar modului cum se deseneaz˘ a o linie sau un cerc). Image image1 = toolkit.10. Metodele pentru ˆ ınc˘ arcarea unei imagini dintr-un fi¸ sier se g˘ asesc ˆ ın clasele Applet ¸ si Toolkit.ro/~acf/poza. .getImage("poza. 10. Crearea unui obiect de tip Image se face folosind o imagine dintr-un fi¸ sier fie aflat pe ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a. String fisier) getImage(String fisier) Pentru a obt ¸ine un obiect de tip Toolkit se va folosi metoda getDefaultToolkit.gif").5. Orice imagine va fi reprezentat˘ a ca o instant ¸˘ a a clasei Image. 2.

Metoda nu face decˆ at s˘ a creeze un obiect de tip Image care face referint ¸˘ a la o anumit˘ a imagine extern˘ a. this). int width. observer) .drawImage(img. int y. int height. this). 0. int y. this).drawImage(img. va fi facut˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. y sunt coordonatele stˆ anga-sus la care va fi afi¸ sat˘ a imaginea. 200. x. aceste operat ¸iuni fiind f˘ acute abia ˆ ın momentul ˆ ın care se va realiza afi¸ sarea imaginii pentru prima dat˘ a. heigth reprezint˘ aˆ ınalt ¸imea ¸ si l˘ a¸ timea la care trebuie scalat˘ a imaginea (dac˘ a lipsesc. 200. int Color bgcolor. int y.288 CAPITOLUL 10. g. • bgColor reprezint˘ a culoarea cu care vor fi colorat ¸i pixelii transparent ¸i ai imaginii (poate s˘ a lipseasc˘ a). int boolean drawImage(Image img. relative la spat ¸iul de coordonate al contextului grafic. ImageObserver observer) x. 200. int height. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. 100. • x. DESENAREA Metoda getImage nu verific˘ a dac˘ a fi¸ sierul sau adresa specificata reprezint˘ a o imagine valid˘ a¸ si nici nu ˆ ıncarc˘ a efectiv imaginea ˆ ın memorie.getImage("taz. 100. Color. ImageObserver unde: • img este obiectul ce reprezint˘ a imaginea. x. In exemplul urm˘ ator afi¸ sam aceea¸ si imagine de trei ori. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. int y. Cele mai uzuale formate ale metodei sunt: boolean drawImage(Image img.gif"). int width. g. 400. x. 0.yellow. • width. g. • observer este un obiect care ”observ˘ a” ˆ ınc˘ arcarea imaginii ¸ si va fi informat pe m˘ asura derul˘ arii acesteia.getDefaultToolkit(). folosind forme diferite ale metodei drawImage: Image img = Toolkit. imaginea va fi afi¸ sat˘ a la dimensiunile ei reale). ˆ ın general. 0. Color bgcolor. 0. Afi¸ sarea unei imagini ˆ ıntr-un context grafic se realizeaz˘ a prin intermediul metodei drawImage din clasa Graphics ¸ si.drawImage(img.

Interfat ¸a ImageObserver are o singur˘ a metod˘ a numit˘ a imageUpdate. f˘ ar˘ a intervent ¸ia programatorului. Aceste informat ¸ii pot fi aflate prin intermediul constantelor definite de interfat ¸˘ a: . int h ) Implementarea implicit˘ a const˘ a dintr-un apel la metoda repaint pentru dreptunghiul specificat la apel ¸ si care reprezint˘ a zona din imagine pentru care se cunosc noi informat ¸ii. Acest mecanism este realizat prin intermediul interfet ¸ei ImageObserver. Aceast˘ a interfat ¸˘ a descrie obiecte care au ˆ ınceput s˘ a utilizeze o imagine incomplet˘ a¸ si care trebuie anunt ¸ate de noile date obt ¸inute ˆ ın legatur˘ a cu imaginea respectiv˘ a. la apelul metodei drawImage va fi desenat˘ a numai port ¸iunea de imagine care este disponibil˘ a la momentul init ¸ial ¸ si care poate fi incomplet˘ a. FOLOSIREA IMAGINILOR 289 Metoda drawImage returneaz˘ a true dac˘ a imaginea a fost afi¸ sat˘ aˆ ın ˆ ıntregime ¸ si false ˆ ın caz contrar. pˆ an˘ a la afi¸ sarea sa complet˘ a. De aceea trebuie s˘ a existe un mecanism prin care componenta s˘ a fie redesenat˘ a automat ˆ ın momentul ˆ ın care au mai sosit informat ¸ii legate de imagine. implementat˘ a de clasa Component ¸ si deci de toate componentele. int w. Ca urmare. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece metoda drawImage nu face decˆ at s˘ a declan¸ seze procesul de ˆ ınc˘ arcare ¸ si desenare a imaginii. int flags.5. ce va fi apelat˘ a periodic de firul de execut ¸ie (creat automat) care se ocup˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea imaginii. Formatul acestei metode este: boolean imageUpdate (Image img. In sect ¸iunea urm˘ atoare vom detalia acest aspect. cu alte cuvinte metoda nu a¸ stept˘ a ca o imagine s˘ a fie complet afi¸ sat˘ a ci se termin˘ a imediat ce procesul de afi¸ sare a ˆ ınceput. Intregul f lags furnizeaz˘ a informat ¸ii despre starea transferului. lucru deosebit de util ˆ ıntrucˆ at procesul de ˆ ınc˘ arcare a unei imagini poate dura mult ¸ si nu este de dorit ca ˆ ın acest interval de timp (pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea complet˘ a a imaginii) aplicat ¸ia s˘ a fie blocat˘ a.10.5. int x. 10. int y. dup˘ a care red˘ a imediat controlul apelantului.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor In cazul ˆ ın care se afi¸ seaz˘ a o imagine care se g˘ ase¸ ste pe Internet sau imaginea afi¸ sata este de dimensiuni mari se va observa c˘ a aceasta nu apare complet de la ˆ ınceput ci este desenat˘ a treptat.

// Daca sunt toti bitii nu mai sunt necesare noi update-uri return ( (flags & (ALLBITS | ABORT)) == 0). public boolean imageUpdate(Image img. atunci argumentul observer al metodelor referitoare la imagini va fi this. int flags. Aceasta va fi apelat˘ a apelat˘ a asincron de fiecare dat˘ a cˆ and sunt disponibili noi pixeli. int getHeight(ImageObserver observer) int getWidth(ImageObserver observer) Dac˘ a desenarea se face folosind clasa Canvas. } De asemenea. int y. se observ˘ a c˘ a metodele clasei Image pentru determinarea dimensiunilor unei imagini au ca argument un obiect de tip ImageObserver.290 ABORT CAPITOLUL 10. . DESENAREA Inc˘ arcarea imaginii a fost ˆ ıntrerupt˘ a. // Imaginea este completa (flags & ALLBITS) != 0 // Eroare sau transferul imaginii a fost intrerupt (flags & ERROR | ABORT ) != 0 Metoda imageUpdate poate fi redefint˘ a de o component˘ a pentru a personaliza procesul de afi¸ sare al imaginii. int x. int h) { // Desenam imaginea numai daca toti bitii sunt disponibili if (( flags & ALLBITS) != 0) repaint(). int w. ˆ ınainte de completarea sa ALLBITS Imaginea a fost ˆ ıncarcat˘ a complet ERROR A ap˘ arut o eroare ˆ ın timpul ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginii FRAMEBITS Tot ¸i bit ¸ii cadrului curent sunt disponibili HEIGHT In˘ alt ¸imea imaginii este disponibil˘ a PROPERTIES Propriet˘ a¸ tile imaginii sunt disponibile SOMEBITS Au fost recept ¸ionat ¸i noi pixeli ai imaginii WIDTH L˘ a¸ timea imaginii este disponibil˘ a Prezent ¸a ˆ ın parametrul f lags a unui bit de valoare 1 pe pozit ¸ia reprezentata de o constant˘ aˆ ınseamn˘ a c˘ a respectiva condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a.

fillOval(.setColor(.3 Mecanismul de ”double-buffering” Tehnica de double-buffering implic˘ a realizarea unui desen ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul s˘ au pe ecran.5. 0... */ // Transferam desenul din memorie pe ecran // desenand de fapt imaginea creata g. Graphics gmem = img.. } } 10. h).. gmem. Secvent ¸a general˘ a de implementare a mecanismului de double-buffering este urm˘ atoarea: // Supradefinim update pentru a elimina stergerea desenului public void update(Graphics g) { paint(g). pentru a elimina efectul nepl˘ acut de ”clipire” (”flickering”) rezultat atunci cˆ and sunt efectuate redesen˘ ari repetate la intervale mici de timp. this)..10.image.codec.jpeg din distribut ¸ia standard Java ofer˘ a suport pentru salvarea unei imagini aflate ˆ ın memorie ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın for- .. FOLOSIREA IMAGINILOR 291 10.getGraphics().). 0.drawImage(img.sun. O situat ¸ie frecvent˘ aˆ ın care se apeleaz˘ a la double-buffering este crearea de animat ¸ii.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG Pachetul com. /* Realizam desenul folosind gmem gmem. } public void paint(Graphics g) { // Desenam in memorie pe un obiect de tip Image // w si h sunt dimensiunile desenului Image img = createImage(w.5.). gmem. .5.dispose().

io. String filename) { try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename).close(). // Folosim setarile de codare jpeg implicite encoder. } } } 10.9f. out.image.awt. JPEGEncodeParam jep = encoder.image.*.getDefaultJPEGEncodeParam(img).image.encode(img). java. java.*. JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec. class JPEGWriter { static float quality = 0.setJPEGEncodeParam(jep). DESENAREA mat JPEG.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie In cazul ˆ ın care dorim s˘ a folosim o anumit˘ a imagine creat˘ a direct din program ¸ si nu ˆ ıncarcat˘ a dintr-un fi¸ sier vom folosi clasa MemoryImageSource.setQuality(quality. encoder. //intre 0 si 1 public static void write(BufferedImage img.BufferedImage. Pentru aceasta va trebui s˘ a definim un .292 CAPITOLUL 10. aflata ˆ ın pachetul java.createJPEGEncoder(out).awt. jep.codec. } catch( Exception e ) { e. java.awt.sun. false).printStackTrace().jpeg.*.5. O clas˘ a responsabil˘ a cu realizarea acestei operat ¸iuni ar putea fi definit˘ a astfel: import import import import com.

print. int index = 0.awt. h. int off. normal aceste valori sunt off = 0. 0. pix. Constructorul clasei MemoryImageSource este: MemoryImageSource(int w. w)). y < h. } img = createImage(new MemoryImageSource(w. pix[index++] = new Color(red.getRGB(). int scan) unde: • w. y++) { for (int x = 0. O aplicat ¸ie va apela metode ale acestei clase pentru: . int green = (int) (Math. green. scan = w In exemplul urmator vom crea o imagine cu pixeli de culori aleatorii ¸ si o vom afi¸ sa pe ecran: int w = 100.6 Tip˘ arirea Tip˘ arirea ˆ ın Java este tratat˘ aˆ ın aceea¸ si manier˘ a ca ¸ si desenarea. int[] pixeli. g. int blue = (int) (Math. x < w. Dimensiunea vectorului va fiˆ ın˘ alt ¸imea ˆ ınmult ¸it˘ a cu l˘ a¸ timea ˆ ın pixeli a imaginii. TIPARIREA 293 vector de numere ˆ ıntregi ˆ ın care vom scrie valorile ˆ ıntregi (RGB) ale culorilor pixelilor ce definesc imaginea noastr˘ a. scan reprezint˘ a modalitatea de construire a matricii imaginii pornind de la vectorul cu pixeli. x++) { int red = (int) (Math. this).˘ 10. int[] pix = new int[w * h]. 0. for (int y = 0. h reprezint˘ a dimensiunile imaginii (l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea). 0. Pachetul care ofer˘ a suport pentru tip˘ arire este java. int h.random() * 255). singurul lucru diferit fiind contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a operat ¸iile. iar clasa principal˘ a care controleaz˘ a procesul de tip˘ arire este PrinterJob. // g este un context grafic 10. blue). • pixeli[] este vectorul cu culorile imaginii. int h = 100.random() * 255).drawImage(img.6.random() * 255). • of f.

int pageIndex) throws PrinterException { // Descrirea imaginii obiectului ce va fi afisata la imprimanta // Poate fi un apel la metoda paint: paint(g) if (ceva nu este in regula}) { return Printable. DESENAREA • Crearea unei sesiuni de tip˘ arire (job). In general. metodele paint ¸ si print pot specifica aceea¸ si secvent ¸˘ a de cod. care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a print. • Tip˘ arirea efectiv˘ a. In general. Crearea unei sesiuni de tip˘ arire: PrinterJob. } Pa¸ sii care trebuie efectuat ¸i pentru tip˘ arirea unui obiect sunt: 1. Specificarea obiectului care va fi tip˘ arit: setPrintable. . Un obiect care va fi tip˘ arit trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable.PAGE_EXISTS.294 CAPITOLUL 10. Orice component˘ a care poate fi afi¸ sat˘ a pe ecran poate fi ¸ si tip˘ arit˘ a.getPrinterJob 2. vor fi ˆ ıncapsulate ˆ ıntr-un obiect grafic . PageFormat pf.component˘ a. metoda print are urm˘ atorul format: public int print(Graphics g. init ¸ierea unui dialog cu utilizatorul pentru precizarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire: printDialog. } return Printable. care are o reprezentare vizual˘ a descris˘ a de metoda paint ¸ si care va specifica ¸ si modalitatea de reprezentare a sa la imprimant˘ a. Opt ¸ional. orice informat ¸ii care trebuie atˆ at afi¸ sate cˆ at ¸ si tip˘ arite. • Invocarea dialogului cu utilizatorul pentru specificarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire. In cazul cˆ and imaginea de pe ecran coincide cu imaginea de la imprimant˘ a. responsabil˘ a cu descrierea modalit˘ a¸ tii de tip˘ arire a obiectului.NO_SUCH_PAGE. acesta trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. 3.

˘ 10. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Listing 10. PageFormat pf . PAGE_EXISTS . 200 . drawString ( " Hello " . g . 200) . awt . drawOval (200 .6. awt . drawRect (200 . java . java . 200 . g .6: Tip˘ arirea unei componente import import import import java . public Dimension getPreferredSize () { return d . NO_SUCH_PAGE . class Plansa extends Canvas implements Printable { Dimension d = new Dimension (400 . } } class Fereastra extends Frame implements ActionListener { private Plansa plansa = new Plansa () . event . 100) . TIPARIREA 4. print . g . int pi ) throws PrinterException { if ( pi >= 1) return Printable .*. } public int print ( Graphics g .*. drawString ( " Numai la imprimanta " . 200 . 400) . io . private Button print = new Button ( " Print " ) . 300) . 100) . 200 . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { . 100 . paint ( g ) . 100 . ˆ ınsotite de un text) ¸ si vom tip˘ ari obiectul respectiv. } public void paint ( Graphics g ) { g .*.*. java . Tip˘ arirea efectiv˘ a: print. awt . return Printable . 295 In exemplul urm˘ ator vom defini un obiect care are aceea¸ si reprezentare pe ecran cˆ at ¸ si la imprimant˘ a (un cerc circumscris unui p˘ atrat.

BorderLayout . printDialog () ) { try { // 4. BorderLayout . ex . } catch ( PrinterException ex ) { System . add ( south . Tiparirea efectiva printJob . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . } }) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // 1.296 System . print () . } } . out . CENTER ) . // 2. pack () . add ( print ) . south . f . CAPITOLUL 10. show () . CENTER ) ) . Crearea unei sesiuni de tiparire PrinterJob printJob = PrinterJob . println ( " Exceptie la tiparire ! " ) . printStackTrace () . Initierea dialogului cu utilizatorul if ( printJob . setPrintable ( plansa ) . SOUTH ) . print . Panel south = new Panel () . } } } } public class TestPrint { public static void main ( String args []) throws Exception { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Print " ) . DESENAREA add ( plansa . Stabilirea obiectului ce va fi tiparit printJob . exit (0) . addActionListe ner ( this ) . // 3. south . getPrinterJob () .

close () . Listing 10.*. } } . In sistemul de operare Windows. pe acest flux. imp . Observat ¸i c˘ a aceast˘ a abordare nu este portabil˘ a. deoarece necesit˘ a tratare special˘ aˆ ın funct ¸ie de sistemul de operare folosit. class TestPrintText { public static void main ( String args []) throws Exception { // pentru Windows PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ( " lpt1 " ) ) . imprimanta poate fi referit˘ a prin ”lpt1”. import java . // pentru UNIX // PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ("/ dev / lp ") ) . TIPARIREA 297 Tiparirea textelor O alt˘ a variant˘ a pentru tip˘ arirea de texte este deschiderea unui flux c˘ atre dispozitivul special reprezentat de imprimant˘ a¸ si scrierea informat ¸iilor. println ( " Test imprimanta " ) .7: Tip˘ arirea textelor import java . imp . imp .˘ 10. println ( " ABCDE " ) . linie cu linie.6. io .*. iar ˆ ın Unix prin ”/dev/lp”. awt .

DESENAREA .298 CAPITOLUL 10.

• Accessibility API Permite dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a comunice cu dispozitive utilizate de c˘ atre persoane cu diverse tipuri de handicap. etc.Capitolul 11 Swing 11. • Java 2D API Folosind Java 2D pot fi create aplicat ¸ii care utilizeaz˘ a grafic˘ a la un 299 . cum ar fi cele standard Windows. Java. dispozitive de recunoa¸ stere a vocii.1 11. Mac. • Look-and-Feel Permite schimbarea ˆ ınf˘ a¸ ti¸ s˘ arii ¸ si a modului de interact ¸iune cu aplicat ¸ia ˆ ın funct ¸ie de preferint ¸ele fiec˘ aruia. Acela¸ si program poate utiliza diverse moduri Look-and-Feel. In JFC sunt incluse urm˘ atoarele: • Componente Swing Sunt componente ce ˆ ınlocuiesc ¸ si ˆ ın acela¸ si timp extind vechiul set oferit de modelul AWT. Motif sau altele oferite de diver¸ si dezvoltatori. ecrane Braille. cum ar fi cititoare de ecran. acestea putˆ and fi interschimbate de c˘ atre utilizator chiar la momentul execut ¸iei .1.1 Introducere JFC Tehnologia Swing face parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) care pune la dispozit ¸ie o serie ˆ ıntreag˘ a de facilit˘ a¸ ti pentru scrierea de aplicat ¸ii cu o interfat ¸˘ a grafic˘ a mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a funct ¸ional ¸ si estetic fat ¸˘ a de vechiul model AWT.

300

CAPITOLUL 11. SWING nivel avansat. Clasele puse la dispozit ¸ie permit crearea de desene complexe, efectuarea de operat ¸ii geometrice (rotiri, scal˘ ari, translat ¸ii, etc.), prelucrarea de imagini, tip˘ arire, etc.

• Drag-and-Drop Ofer˘ a posibilitatea de a efectua operat ¸ii drag-and-drop ˆ ıntre aplicat ¸ii Java ¸ si aplicat ¸ii native. • Internat ¸ionalizare Internat ¸ionalizarea ¸ si localizarea aplicat ¸iilor sunt dou˘ a facilit˘ a¸ ti extrem de importante care permit dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a poat˘ a fi configurate pentru exploatarea lor ˆ ın diverse zone ale globului, utilizˆ and limba ¸ si particularit˘ a¸ tile legate de formatarea datei, numerelor sau a monedei din zona respectiv˘ a. In aceste capitol vom face o prezentare scurt˘ a a componentelor Swing, deoarece prezentarea detaliata a tuturor facilit˘ a¸ tilor oferite de JFC ar oferi suficient material pentru un volum de sine st˘ at˘ ator.

11.1.2

Swing API

Unul din principalele deziderate ale tehnologiei Swing a fost s˘ a pun˘ a la dispozit ¸ie un set de componente GUI extensibile care s˘ a permit˘ a dezvoltarea rapid˘ a de aplicat ¸ii Java cu interfat ¸˘ a grafic˘ a competitiv˘ a din punct de vedere comercial. Pentru a realiza acest lucru, API-ul oferit de Swing este deosebit de complex avˆ and 17 pachete ˆ ın care se g˘ asesc sute de clase ¸ si interfet ¸e. Lista complet˘ a a pacehetelor din distribut ¸ia standard 1.4 este dat˘ aˆ ın tabelul de mai jos: javax.accessibility javax.swing.text.html javax.swing.plaf.basic javax.swing.border javax.swing.text.rtf javax.swing.plaf.multi javax.swing.event javax.swing.undo javax.swing.text javax.swing.plaf javax.swing javax.swing.text.parser javax.swing.plaf.metal javax.swing.colorchooser javax.swing.tree javax.swing.table javax.swing.filechooser

11.1. INTRODUCERE

301

Evident, nu toate aceste pachete sunt necesare la dezvolatarea unei aplicat ¸ii, cel mai important ¸ si care cont ¸ine componentele de baz˘ a fiind javax.swing.

Componentele folosite pentru crearea interfet ¸elor grafice Swing pot fi grupate astfel: • Componente atomice JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JSeparator • Componente complexe JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane • Componente pentru editare de text JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane • Meniuri JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem • Containere intermediare JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar • Containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

11.1.3

Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT

Nu se poate spune c˘ a Swing ˆ ınlocuie¸ ste modelul AWT ci ˆ ıl extinde pe acesta din urm˘ a ad˘ augˆ andu-i noi componente care fie ˆ ınlocuiesc unele vechi fie sunt cu totul noi. O convent ¸ie ˆ ın general respectat˘ a este prefixarea numelui unei clase AWT cu litera ”J” pentru a denumi clasa corespondent˘ a din Swing. Astfel, ˆ ın locul clasei java.awt.Button putem folosi javax.swing.JButton, ˆ ın loc de java.awt.Label putem folosi javax.swing.JLabel, etc. Este recomandat ca o aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a s˘ a foloseasc˘ a fie componente AWT, fie Swing, amestecarea lor fiind mai put ¸in uzual˘ a.

302

CAPITOLUL 11. SWING

Aplicat ¸iile GUI vor avea ˆ ın continuare nevoie de pachetul java.awt deoarece aici sunt definite unele clase utilitare cum ar fi Color, Font, Dimension, etc. care nu au fost rescrise ˆ ın Swing. De asemenea, pachetul java.awt.event r˘ amˆ ane ˆ ın continuare esent ¸ial pentru tratarea evenimentelor generate atˆ at de componente AWT cˆ at ¸ si de cele din Swing. Pe lˆ ang˘ a acesta mai poate fi necesar ¸ si javax.swing.event care descrie tipuri de evenimente specifice unor componente Swing, mecanismul de tratare a lor fiind ˆ ıns˘ a acela¸ si ca ˆ ın AWT. Pozit ¸ionarea componentelor este preluat˘ a din AWT, fiind ad˘ augate ˆ ıns˘ a noi clase care descriu gestionari de pozit ¸ionare ˆ ın completarea celor existente, cum ar fi BoxLayout ¸ si SpringLayout. Difer˘ aˆ ıns˘ a modul de lucru cu containere, dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a acestora. Majoritatea componentelor Swing care permit afi¸ sarea unui text ca parte a reprezent˘ arii lor GUI pot specifica acel text fie ˆ ın mod normal folosind un anumit font ¸ si o anumit˘ a culoare ce pot fi setate cu metodele setFont ¸ si setColor, fie prin intermediul limbajului HTML. Folosirea HTML aduce o flexibilitatea deosebit˘ aˆ ın realizarea interfet ¸ei grafice, ˆ ıntrucˆ at putem aplica format˘ ari multiple unui text, descompunerea acestuia pe mai multe linii, etc., singurul dezavantaj fiind ˆ ıncetinirea etapei de afi¸ sare a componentelor. JButton simplu = new JButton("Text simplu"); JButton html = new JButton( "<html><u>Text</u> <i>formatat</i></html>"); S˘ a descriem o aplict ¸ie simpl˘ a folosind AWT ¸ si apoi Swing, pentru a ne crea o prim˘ a impresie asupra diferent ¸elor ¸ si asem˘ an˘ arilor dintre cele dou˘ a modele. Listing 11.1: O aplicat ¸ie simpl˘ a AWT
import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluAWT extends Frame implements ActionListener { public ExempluAWT ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setLayout ( new FlowLayout () ) ; add ( new Label ( " Hello AWT " ) ) ; Button b = new Button ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ;

11.1. INTRODUCERE
add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluAWT ( " Hello " ) ; } }

303

Listing 11.2: Aplicat ¸ia rescris˘ a folosind Swing
import javax . swing .*; import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluSwing extends JFrame implements ActionListener { public ExempluSwing ( String titlu ) { super ( titlu ) ; // Metoda setLayout nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Componentele au denumiri ce incep cu litera J // Textul poate fi si in format HTML getContentPane () . add ( new JLabel ( " < html > <u > Hello </ u > <i > Swing </ i > </ html > " ) ) ; JButton b = new JButton ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ; // Metoda add nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Tratarea evenimentelor se face ca in AWT System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluSwing ( " Hello " ) ; }

304
}

CAPITOLUL 11. SWING

11.2

Folosirea ferestrelor

Pentru a fi afi¸ sate pe ecran componentele grafice ale unei aplicat ¸ii trebuie plasate pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container). Fiecare component˘ a poate fi cont ¸inut˘ a doar ˆ ıntr-un singur container, ad˘ augarea ei pe o supraft ¸˘ a nou˘ a de afi¸ sare determinˆ and eliminarea ei de pe vechiul container pe care fusese plasat˘ a. Intrucˆ at containerele pot fi ˆ ıncapsulate ˆ ın alte containere, o component˘ a va face parte la un moment dat dintr-o ierarhie. R˘ ad˘ acina acestei ierarhii trebuie s˘ a fie un a¸ sa numit container de nivel ˆ ınalt, care este reprezentat de una din clasele JFrame, JDialog sau JApplet. Intrucˆ at de appleturi ne vom ocupa separat, vom analiza ˆ ın continuare primele dou˘ a clase. In general orice aplicat ¸ie Java independent˘ a bazat˘ a pe Swing cont ¸ine cel put ¸in un container de nivel ˆ ınalt reprezentat de fereastra principal˘ a a programului, instant ¸˘ a a clasei JFrame. Simplificat, un obiect care reprezint˘ a o fereastr˘ a Swing cont ¸ine o zon˘ a care este rezervat˘ a barei de meniuri ¸ si care este situat˘ a de obieci ˆ ın partea sa superioar˘ a¸ si corpul ferestrei pe care vor fi plasate componentele. Imaginea de mai jos pune ˆ ın evident ¸˘ a aceast˘ a separare, valabil˘ a de altfel pentru orice container de nivel ˆ ınalt:

Corpul ferestrei este o instant ¸˘ a a clasei Container ce poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getContentPane. Plasarea ¸ si aranjarea componentelor pe suprafat ¸a

11.2. FOLOSIREA FERESTRELOR

305

ferestrei se va face deci folosind obiectul de tip Container ¸ si nu direct fereastra. A¸ sadar, de¸ si este derivat˘ a din Frame, clasa JFrame este folosit˘ aˆ ıntr-un mod diferit fat ¸˘ a de p˘ arintele s˘ au: Frame f = new Frame(); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(new Button("OK")); JFrame jf = new JFrame(); jf.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); jf.getContentPane().add(new JButton("OK")); Spre deosebire de Frame, un obiect JFrame are un comportament implicit la ˆ ınchiderea ferestrei care const˘ aˆ ın ascunderea ferestrei atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a butonul de ˆ ınchidere. Acest comportament poate fi modificat prin apelarea metodei setDefaultCloseOperation care prime¸ ste ca argument diverse constante ce se g˘ asesc fie ˆ ın clasa WindowConstants, fie chiar ˆ ın JFrame. jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Ad˘ augarea unei bare de meniuri se realizeaz˘ a cu metoda setJMenuBar, care prime¸ ste o instant ¸˘ a de tip JMenuBar. Crearea meniurilor este similar˘ a cu modelul AWT.

11.2.1

Ferestre interne

Din punctul de vedere al folosirii ferestrelor, aplicat ¸iile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: • SDI (Single Document Interface) • MDI (Multiple Document Interface) Programele din prima categorie gestioneaz˘ a la un moment dat o singur˘ a fereastr˘ aˆ ın care se g˘ asesc componentele cu care interact ¸ioneaz˘ a utilizatorul. In a doua categorie, fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei ˆ ınglobeaz˘ a la rˆ andul ei alte ferestre, uzual cu funct ¸ionalit˘ a¸ ti similare, ce permit lucrul concurent pe mai multe planuri.

306

CAPITOLUL 11. SWING

In Swing, clasa JInternalFrame pune la dispozit ¸ie o modalitate de a crea ferestre ˆ ın cadrul altor ferestre. Ferestrele interne au aproximativ aceea¸ si ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare ¸ si funct ¸ionalitate cu ferestrele de tip JFrame, singura diferent ¸˘ a fiind modul de gestionare a acestora. Uzual, obiectele de tip JInternalFrame vor fi plasate pe un container de tip DesktopPane, care va fi apoi plasat pe o fereastr˘ a de tip JFrame. Folosirea clasei DesktopPane este necesar˘ a deoarece aceasta ”¸ stie” cum s˘ a gestioneze ferestrele interne, avˆ and ˆ ın vedere c˘ a acestea se pot suprapune ¸ si la un moment dat doar una singur˘ a este activ˘ a. Exemplul urm˘ ator pune ˆ ın evident ¸˘ a modelul general de creare ¸ si afi¸ sare a ferestrelor interne: Listing 11.3: Folosirea ferestrelor interne
import javax . swing .*; import java . awt .*; class FereastraPrinci pal a extends JFrame { public Fereastra Pr i nc i p al a ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setSize (300 , 200) ; s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . EXIT_ON_CLOSE ) ; FereastraInterna fin1 = new FereastraInterna () ; fin1 . setVisible ( true ) ; FereastraInterna fin2 = new FereastraInterna () ; fin2 . setVisible ( true ) ; JDesktopPane desktop = new JDesktopPane () ; desktop . add ( fin1 ) ; desktop . add ( fin2 ) ; setContentPane ( desktop ) ; fin2 . moveToFront () ; } } class FereastraInterna extends JInternalFrame { static int n = 0; // nr . de ferestre interne static final int x = 30 , y = 30; public FereastraInterna () { super ( " Document # " + (++ n ) ,

11.3. CLASA JCOMPONENT
true , // resizable true , // closable true , // maximizable true ) ; // iconifiable setLocation ( x *n , y * n ) ; setSize ( new Dimension (200 , 100) ) ;

307

} } public class TestInternalFrame { public static void main ( String args []) { new FereastraPrincipala ( " Test ferestre interne " ) . show () ; } }

Ferestrele create de acest program vor ar˘ ata ca ˆ ın figura de mai jos:

11.3

Clasa JComponent

JComponent este superclasa tuturor componentelor Swing, mai put ¸in a celor care descriu containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JApplet. Deoarece JComponent extinde clasa Container, deci ¸ si Component, ea mo¸ stene¸ ste funct ¸ionalitatea general˘ a a containerelor ¸ si componentelor AWT, furnizˆ and bineˆ ınt ¸eles ¸ si o serie ˆ ıntreag˘ a de noi facilit˘ a¸ ti. Dintre nout˘ a¸ tile oferite de JComponent amintim: • ToolTips Folosind metoda setToolTip poate fi ata¸ sat unei componente un text cu explicat ¸ii legate de componenta respectiv˘ a. Cˆ and utilizatorul trece

308

CAPITOLUL 11. SWING cu mouse-ul deasupra componentei va fi afi¸ sat, pentru o perioad˘ a de timp, textul ajut˘ ator specificat.

• Chenare Orice component˘ a Swing poate avea unul sau mai multe chenare. Specificarea unui chenar se realizeaz˘ a cu metoda setBorder. • Suport pentru plasare ¸ si dimensionare Folosind metodele setPreferredSize, setMinimumSize, setMaximumSize, setAlignmentX, setAlignmentY pot fi controlat ¸i parametrii folosit ¸i de gestionarii de pozit ¸ionare pentru plasarea ¸ si dimensionarea automat˘ a a componentelor ˆ ın cadrul unui container. • Controlul opacit˘ a¸ tii Folosind metoda setOpaque vom specifica dac˘ a o component˘ a trebuie sau nu s˘ a deseneze tot ¸i pixelii din interiorul s˘ au. Implicit, valoarea propriet˘ a¸ tii de opacitate este false, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a este posibil s˘ a nu fie desenat ¸i unii sau chiar tot ¸i pixelii, permit ¸ˆ and pixelilor de sub component˘ a s˘ a r˘ amˆ an˘ a vizibili (componenta nu este opac˘ a). Valoarea propriet˘ a¸ tii pentru clasele derivate din JComponent depinde ˆ ın general de Look-and-Feel-ul folosit. • Asocierea de act ¸iuni tastelor Pentru componentele Swing exist˘ a posibilitatea de specifica anumite act ¸iuni care s˘ a se execute atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a o anumit˘ a combinat ¸ie de taste ¸ si componenta respectiv˘ a este activ˘ a (are focusul). Aceast˘ a facilitate simplific˘ a varianta init ¸ial˘ a de lucru, ¸ si anume tratarea evenimentelor de tip KeyEvent printr-un obiect KeyListener. • Double-Buffering Tehnica de double-buffering, care implic˘ a desenarea componentei ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul ˆ ıntregului desen pe ecran, este implementat˘ a automat de componentele Swing, spre deosebire de cele AWT unde trebuia realizat˘ a manual dac˘ a era cazul. Exemplul urm˘ ator ilustreaz˘ a modul de folosire a cˆ atorva dintre facilit˘ a¸ tile amintite mai sus: Listing 11.4: Facilit˘ a¸ ti oferite de clasa JComponent

// implicit panel . panel .11. c re at eT it led Bo rd er ( " Borders " ) . // ToolTips label1 . btn2 . setOpaque ( true ) . add ( label2 ) . lowered = BorderFactory . add ( label1 ) . panel . TitledBorder title . // Controlul opacitatii JButton btn1 = new JButton ( " Opaque " ) . getContentPane () . JLabel label1 = new JLabel ( " Lowered " ) . swing . JButton btn2 = new JButton ( " Transparent " ) . blue ) .*. . JLabel label2 = new JLabel ( " Raised " ) . c r e a t e L o w e r e d B e v e l B o r d e r () . panel . setLayout ( new FlowLayout () ) . awt . event . final JPanel panel = new JPanel () . panel . label1 . setToolTipText ( " Eticheta ridicata " ) . getContentPane () . setBorder ( title ) . add ( btn1 ) . 309 class Fereastra extends JFrame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setToolTipText ( " Eticheta coborata " ) .200) ) .*. title = BorderFactory . CLASA JCOMPONENT import import import import javax . setPreferredSize ( new Dimension (400 . setBorder ( raised ) . label2 . c r e a t e R a i s e d B e v e l B o r d e r () . EXIT_ON_CLOSE ) . add ( panel ) . setOpaque ( false ) . btn1 . // Folosirea chenarelor Border lowered . setBorder ( lowered ) . raised = BorderFactory . panel .3. s e tD e f au l t C lo s e Op e r at i o n ( JFrame .*. java . raised . awt . setBackground ( Color . label2 . add ( btn2 ) .*. swing . panel . border . java . javax .

getActionMap () . pack () . put ( " schimbaCuloare " . setBackground ( color ) . // Textul poate fi HTML btn2 . " schimbaCuloare " ) .4 11. SWING btn1 . Arhitectura MVC specific˘ a descompunerea unei aplicat ¸ii vizuale ˆ ın trei p˘ art ¸i separate: • Modelul .care va reprezenta datele aplicat ¸iei. btn2 . color = ( color == Color . put ( KeyStroke . setToolTipText ( " Buton opac " ) . . getInputMap () .310 CAPITOLUL 11. // Asocierea unor actiuni ( KeyBindings ) /* Apasarea tastei F2 cand focusul este pe butonul al doilea va determina schimbarea culorii panelului */ btn2 . new AbstractAction () { private Color color = Color . red ) . } } 11. setToolTipText ( " < html > <b > Apasati < font color = red > F2 </ font > " + " cand butonul are <u > focusul </ u > " ) . red ? Color . } }) . getKeyStroke ( " F2 " ) . show () . } } public class TestJComponent { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Facilitati JComponent " ) .5 Arhitectura modelului Swing Folosirea modelelor Modelul Swing este bazat pe o arhitectur˘ a asem˘ an˘ atoare cu MVC (modelview-controller). blue : Color . public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { panel . red .

JCheckBox. componente cu reprezent˘ ari diferite pot avea acela¸ si tip de model. JSlider JTabbedPane SingleSelectionModel ListModel JList ListSelectionModel JList JTable TableModel JTable TableColumnModel JTree TreeModel JTree TreeSelectionModel Document JEditorPane.transformarea act ¸iunilor utilizatorului asupra componentelor vizuale ˆ ın evenimente care s˘ a actualizeze automat modelul acestora (datele). JTextField. JRadioButtomMenuItem JComboBox ComboBoxModel BoundedRangeModel JProgressBar. Metodele care acceseaz˘ a . JMenu. dar exist˘ a¸ si componente care au asociate mai multe modele: Model ButtonModel Component˘ a JButton. JScrollBarm.11. Aceast˘ a abordare este logic˘ a ¸ si din perspectiva faptului c˘ a. modul de concepere a unei aplicat ¸ii trebuie s˘ a fie orientat asupra reprezent˘ arii ¸ si manipul˘ arii informat ¸iilor ¸ si nu asupra interfet ¸ei grafice cu utilizatorul. JTextArea.modul de reprezentare vizual˘ a a datelor. JCheckBoxMenuItem. 311 • Controlul .5. arhitectura Swing este de fapt o arhitectur˘ a cu model separabil. Dup˘ a cum se observ˘ a din tabelul de mai jos. JToggleButton. FOLOSIREA MODELELOR • Prezentarea . JPasswordField Fiecare component˘ a are un model init ¸ial implicit. ˆ ın general. ˆ ıns˘ a are posibilitatea de a-l ˆ ınlocui cu unul nou atunci cˆ and este cazul. JRadioButton. ˆ ın care datele componentelor (modelul) sunt separate de reprezentarea lor vizual˘ a. Pentru a realiza separarea modelului de prezentare. Din motive practice. ˆ ın Swing p˘ art ¸ile de prezentare ¸ si control au fost cuplate deoarece exista o leg˘ atur˘ a prea strˆ ans˘ aˆ ıntre ele pentru a fi concepute ca entit˘ a¸ ti separate. A¸ sadar. JMenuItem. fiec˘ arui obiect corespunz˘ ator unei clase ce descrie o component˘ a Swing ˆ ıi este asociat un obiect care gestioneaz˘ a datele sale ¸ si care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a care reprezint˘ a modelul componentei respective. JTextPane.

border . class Fereastra extends JFrame implements ActionListener { String data1 [] = { " rosu " . interfat ¸a model a clasei JList este ListModel care este implementat˘ a de clasele DefaultListModel ¸ si AbstractListModel. cum ar fi cele asociate claselor JTable. awt .312 CAPITOLUL 11. int tipModel = 1. JList lst . model2 . // La apasara butonului schimbam modelul JButton btn = new JButton ( " Schimba modelul " ) .*. addActionListene r ( this ) . swing . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . SOUTH ) . java . setModel ( model1 ) . javax . lst . CENTER ) . cu argumente specifice fiec˘ arei componente ˆ ın parte.5: Folosirea mai multor modele pentru o componenta import import import import javax .*. oricare din aceste clase poate fi extins˘ a pentru a crea un nou model. respectiv getModel. s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . Listing 11. String data2 [] = { " red " . In funct ¸ie de necesit˘ a¸ ti. // Cream obiectele corespunzatoare celor doua modele model1 = new Model1 () . SWING modelul unui obiect sunt: setModel. add ( lst .*. swing . // Lista initiala nu are nici un model lst = new JList () . awt . " yellow " . add ( btn . EXIT_ON_CLOSE ) . btn . " albastru " }. getContentPane () . event .*. " blue " }. ListModel model1 . Pentru modelele mai complexe. JTree sau JList exist˘ a clase abstracte care implementeaz˘ a interfat ¸a ce descrie modelul respectiv De exemplu. java . . " galben " . Crearea unei clase care s˘ a reprezinte un model se va face extinzˆ and interfat ¸a corespunz˘ atoare ¸ si implementˆ and metodele definite de aceasta sau extinzˆ and clasa implicit˘ a oferit˘ a de API-ul Swing ¸ si supradefinind metodele care ne intereseaz˘ a. model2 = new Model2 () . getContentPane () . BorderLayout . BorderLayout .

} public Object getElementAt ( int index ) { return data1 [ index ]. } else { lst . } } class Model2 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data2 .5. } public Object getElementAt ( int index ) { return data2 [ index ]. } } // Clasele corespunzatoare celor doua modele class Model1 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data1 . tipModel = 1. tipModel = 2. } } } public class TestModel { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Model " ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( tipModel == 1) { lst . setModel ( model2 ) . } } Multe componente Swing furnizeaz˘ a metode care s˘ a obt ¸in˘ a starea obiectului f˘ ar˘ a a mai fi nevoie s˘ a obt ¸inem instant ¸a modelului ¸ si s˘ a apel˘ am metodele . show () . length . length . setModel ( model1 ) . FOLOSIREA MODELELOR 313 pack () .11.

Obiectele de tip listener vor trebui s˘ a apeleze metode specifice componentelor pentru a afla ce anume s-a schimbat. f˘ ar˘ a a include ˆ ın eveniment detalii legate de schimbarea survenit˘ a. mai ales pentru clase cum ar fi JTable sau JTree. respectiv removeChangeListener. 11.1 Tratarea evenimentelor Modelele componentelor trebuie s˘ a notifice aparit ¸ia unor schimb˘ ari ale datelor gestionate astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi reactualizat˘ a prezentarea lor sau s˘ a fie executat un anumti cod ˆ ın cadrul unui obiect de tip listener. Inregistrarea ¸ si eliminarea obiectelor de tip listener se realizeaz˘ a cu metodele addChangeListener.Modelele trimit un eveniment prin care sunt informat ¸i ascult˘ atorii c˘ a a survenit o anumit˘ a schimbare a datelor. In Swing. SWING acesteia. Model BoundedRangeModel ButtonModel SingleSelectionModelModel Listener ChangeListener ChangeListener ChangeListener Tip Eveniment ChangeEvent ChangeEvent ChangeEvent Interfat ¸a ChangeListener are o singur˘ a metod˘ a: public void stateChanged(ChangeEvent e). Informativ (lightweight) . ButtonModel ¸ si SingleSelectionModel.314 CAPITOLUL 11. singura informat ¸ie cont ¸inut˘ aˆ ın eveniment fiind componenta surs˘ a. Un exemplu este metoda getValue a clasei JSlider care este de fapt un apel de genul getModel(). In multe situat ¸ii ˆ ıns˘ a.getModel().5. model. folosirea modelelor aduce flexibilitate sporit˘ a programului ¸ si este recomandat˘ a utilizarea lor.getSource().addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip BoundedRangeModel BoundedRangeModel m = (BoundedRangeModel)e.getValue(). // Trebuie sa interogam sursa asupra schimbarii . modelele care suport˘ a aceast˘ a abordare fiind BoundedRangeModel. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intefat ¸a ChangeListener iar evenimentele sunt de tip ChangeEvent. aceast˘ a notificare este realizat˘ aˆ ın dou˘ a moduri: 1. JSlider slider = new JSlider(). BoundedRangeModel model = slider.

getValue()). slider. FOLOSIREA MODELELOR 315 System. sModel.out. JList list = new JList(culori).getSource().Modele pun la dispozit ¸ie interfet ¸e specializate ¸ si tipuri de evenimente specifice ce includ toate informat ¸iile legate de schimbarea datelor. } }). Secvent ¸a de cod de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: JSlider slider = new JSlider().getValue()). System. 2. "albastru").addListSelectionListener( . unele clase permit ˆ ınregistrarea ascult˘ atorilor direct pentru componenta ˆ ın sine. Pentru u¸ surint ¸a program˘ arii. } }). ListSelectionModel sModel = list.5.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip JSlider JSlider s = (JSlider)e.println("Valoare noua: " + s. pentru a nu lucra direct cu instant ¸a modelului. "galben".11.println("Schimbare model: " + m.getSelectionModel(). Model ListModel ListSelectionModel ComboBoxModel TreeModel TreeSelectionModel TableModel TableColumnModel Document Document Listener ListDataListener ListSelectionListener ListDataListener TreeModelListener TreeSelectionListener TableModelListener TableColumnModelListener DocumentListener UndoableEditListener Tip Eveniment ListDataEvent ListSelectionEvent ListDataEvent TreeModelEvent TreeSelectionEvent TableModelEvent TableColumnModelEvent DocumentEvent UndoableEditEvent Folosirea acestor interfet ¸e nu difer˘ a cu nimic de cazul general: String culori[] = {"rosu". Consistent(statefull) . singura diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de varianta anterioar˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a sursa evenimentului este acum de tipul componentei ¸ si nu de tipul modelului.out.

2 Componente pentru editare de text Componentele Swing pentru afi¸ sarea ¸ si editarea textelor sunt grupate ˆ ıntr-o ierarhie ce are ca r˘ ad˘ acin˘ a clasa JTextComponent din pachetul javax. a c˘ aror folosire este ˆ ın general asem˘ an˘ atoare cu a echivalentelor din AWT.swing.6. Aici includem: • Etichete: JLabel • Butoane simple sau cu dou˘ a st˘ ari: JButton. ci vom pune ˆ ın evident ¸˘ a doar aspectele specifice acestui model. subliniind diferent ¸ele ¸ si ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirile fat ¸˘ a AWT.text. 11.getFirstIndex()). pentru a permite selectarea doar a unuia dintre ele.316 CAPITOLUL 11.6 Folosirea componentelor Datorit˘ a complexit˘ a¸ tii modelului Swing. mai multe butoane radio pot fi grupate folosind clasa ButtonGroup. 11. JScrollBar • Separatori: JSeparator Deoarece utilizarea acestora este ˆ ın general facil˘ a.getValueIsAdjusting()) { System. SWING new ListSelectionListener() { public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { // Schimbarea este continuta in eveniment if (!e. } } }). • Componente pentru progres ¸ si derulare: JSlider. ˆ ın aceast˘ a sectt ¸iune nu vom ˆ ıncerca o abordare exhaustiv˘ a a modului de utilizare a tuturor componentelor. 11.1 Componente atomice In categoria componentelor atomice includem componentele Swing cu funct ¸ionalitate simpl˘ a. JRadioButton. nu vom analiza ˆ ın parte aceste componente.out. JCheckBox. JToggleButton. .println("Selectie curenta: " + e.6. JProgressBar.

cum ar fi NumberFormatter. corespunz˘ atoare tipului textului editat: • Text simplu pe o singur˘ a linie – JTextField . – JFormattedTextField . pe mai multe linii. – JPasswordField . FOLOSIREA COMPONENTELOR 317 Dup˘ a cum se observ˘ a din imaginea de mai sus. se aplic˘ aˆ ıntregului text ¸ si nu poate fi specificat doar unei anumite port ¸iuni. • Text simplu pe mai multe linii – JTextArea . cum ar fi culoarea sau fontul. Uzual.6.Permite editarea unui text simplu. Textul acestora va fi ascuns. Este folosit˘ aˆ ımpreun˘ a cu clase utilitare pentru formatarea textelor. ˆ ın locul caracterelor introduse fiind afi¸ sat un caracter simbolic. cum ar fi ’*’. date calendaristice. etc. setText. o component˘ a de acest tip va fi inclus˘ aˆ ıntr-un container JScrollPane.11. etc.Permite introducerea unui text care s˘ a respecte un anumit format. fiind foarte util˘ a pentru citirea de numere. clasele pot ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın trei categorii. DateFormatter.Permite editarea unui text simplu. MaskFormatter. pentru a permite navigarea pe vertical˘ a .Permite editarea de parole. pe o singur˘ a linie. Valoarea cont ¸inut˘ a de o astfel de component˘ a va fi obt ¸inut˘ a/setat˘ a cu metodele getValue. respectiv setValue ¸ si nu cu cele uzuale getText. Orice atribut legat de stil.

care gestioneaz˘ a starea componentei. • Text cu stil ˆ ımbog˘ a¸ tit pe mai multe linii – JEditorPane . ce returneaz˘ a un obiect de tip Document. urm˘ atoarele tipuri de texte sunt recunoscute: text/plain. • O reprezentare. Exist˘ a diferent ¸ fat ¸˘ a de AWT ¸ si la nivelul trat˘ arii evenimentelor generate de componentele pentru editarea de texte. nici una neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸iune. O referint ¸˘ a la model poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getDocument. Acest lucru este valabil pentru toate componentele Swing pentru care are sens not ¸iunea de navigare pe orizontal˘ a sau vertical˘ a.Componentele derivate din JTextField vor genera un eveniment de acest tip la ap˘ asarea tastei Enter ˆ ın c˘ asut ¸a de editare a textului. oferind diverse facilit˘ a¸ ti suplimentare pentru lucrul cu stiluri ¸ si paragrafe.Permite afi¸ sarea ¸ si editarea de texte scrise cu stiluri multiple ¸ si care pot include imagini sau chiar diverse alet componente. cunoscut sub numele de editor kit care permite scrierea ¸ si citirea textului ¸ si care permite definirea de act ¸iuni necesare edit˘ arii. Interfat ¸a care trebuie implementat˘ a este ActionListener. Clasa JTextComponent ˆ ıncearc˘ a s˘ a p˘ astreze cˆ at mai multe similitudini cu clasa TextComponent din AWT. Dintre evenimentele ce pot fi generate amintim: • ActionEvent . Una din utiliz˘ arile cele mai simple ale acestei clase este setarea documentului ce va fi afi¸ sat cu metoda setPage. SWING ¸ si orizontal˘ a dac˘ a textul introdus nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a alocat˘ a obiectului. text/html ¸ si text/rtf. Implicit. HTML sau RTF. etc. tratarea evenimentelor generate de cursor (caret). referit sub denumirea de document. care este responsabil˘ a cu afi¸ sarea textului.Aceast˘ a clas˘ a extinde JEditorPane. .318 CAPITOLUL 11. componenta Swing avˆ and caracteristici mult mai complexe cum ar fi suport pentru operat ¸ii de undo ¸ si redo. • Un ’controller’. Orice obiect derivat din JTextComponent este format din: • Un model. ce prime¸ ste ca argument un URL care poate referi un fi¸ sier text. – JTextPane . ˆ ıns˘ a exist˘ a diferent ¸e notabile ˆ ıntre cele dou˘ a.

Interfat ¸a corespunz˘ atoare CaretListener cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a: caretUpdate ce va fi apelat˘ a ori de cˆ ate ori apare o schimbare. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este DocumentListener. 11.11. din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe.Este un eveniment comun tuturor componentelor de tip JavaBean. Uzual un obiect de acest tip va fi inclus ˆ ıntr-un container de tip JScrollPane.apelat˘ a la ad˘ augarea de noi caractere. ce cont ¸ine metoda propertyChange. . – changedUpdate . FOLOSIREA COMPONENTELOR 319 • CaretEvent . • PropertyChangeEvent . ce cont ¸ine metodele: – insertUpdate . • DocumentEvent .apelat˘ a dup˘ a o operat ¸iune de ¸ stergere. Acestea sunt: JList. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este PropertyChangeListener. – removeUpdate .6. fiind generat la orice schimbare a unei propriet˘ a¸ ti a componentei.Este evenimentul generat la deplasarea cursorului ce gestioneaz˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın text.apelat˘ a la schimbarea unor atribute legate de stilul textului.6.3 Componente pentru selectarea unor elemente In aceast˘ a categorie vom include clasele care permit selectarea unor valori (elemente) dintr-o serie prestabilit˘ a. sursa lor fiind documentul (modelul) componentei ¸ si nu componenta ˆ ın sine.Evenimentele de acest tip sunt generate la orice schimbare a textului. JComboBox ¸ si JSpinner. Clasa JList Clasa JList descrie o list˘ a de elemente dispuse pe una sau mai multe coloane.

new Double(4)}. • Folosind un model propriu. model. responsabil cu furnizarea elementelor listei. SWING Init ¸ializarea unei liste se realizeaz˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti: • Folosind unul din constructorii care primesc ca argument un vector de elemente. new Integer(3). ModelLista model = new ModelLista(). uzual fiind folosit˘ a extinderea clasei predefinite AbstractListModel ¸ si supradefinirea metodelor: getElementAt care furnizeaz˘ a elementul de pe o anumit˘ a posit ¸ie din list˘ a. Evident.addElement("Unu"). JList lista = new JList(model).addElement("Doi"). • Folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente ¸ si ad˘ augˆ and apoi elemente modelului implicit listei: DefaultListModel model = new DefaultListModel(). oferind flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu liste. . model. model. aceast˘ a variant˘ a este mai complex˘ a.addElement(new Double(4)). "Doi". Object elemente[] = {"Unu".320 CAPITOLUL 11. model. respectiv getSize care trebuie s˘ a returneze num˘ arul total de elemente din list˘ a. JList lista = new JList(elemente). Acesta este un obiect dintr-o clas˘ a ce trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ListModel. JList lista = new JList(model).addElement(new Integer(3)).

. // Stabilim modul de selectie list.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION). } } Gestiunea articolelor selectate dintr-o list˘ a se realizeaz˘ a prin intermediul unui model. "Doi". } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e.length. class ModelLista extends AbstractListModel { Object elemente[] = {"Unu"..addListSelectionListener(this). Obiectele de tip JList genereaz˘ a evenimente de tip ListSelectionEvent.getSelectionModel(). class Test implements ListSelectionListener { . new Double(4)}.getSelectedIndex(). interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind ListSelectionListener ce cont ¸ine metoda valueChanged apelat˘ a ori de cˆ ate ori va fi schimbat˘ a select ¸ia elementelor din list˘ a. . } public Object getElementAt(int index) { return elemente[index].getValueIsAdjusting()) return. model. FOLOSIREA COMPONENTELOR 321 .11.. .6.. /* sau SINGLE_INTERVAL_SELECTION MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION */ // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = list. acesta fiind un obiect de tip ListSelectionModel. new Integer(3).. public int getSize() { return elemente... int index = list. public Test() { ..

ˆ ıns˘ a acest lucru poate fi schimbat prin crearea unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a ListCellRenderer ¸ si personalizeaz˘ a reprezentarea elementelor listei ˆ ın funct ¸ie de diver¸ si parametri. SWING Evident. setBackground(isSelected ? Color. Implicit toate elementele listei sunt afi¸ sate ˆ ın acela¸ si fel. } } Setarea unui anumit renderer pentru o list˘ a se realizeaz˘ a cu metoda setCellRenderer. class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer { public MyCellRenderer() { setOpaque(true). getSelectedIndices.322 . O facilitate extrem de important˘ a pe care o au listele este posibilitatea de a stabili un renderer pentru fiecare articol ˆ ın parte. Interfat ¸a ListCellRenderer cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a getListCellRendererComponent ce returneaz˘ a un obiect de tip Component. int index. Lista . Metoda va fi apelat˘ aˆ ın parte pentru reprezentarea fiec˘ arui element al listei. etc.black). ¸ si pentru obt ¸inerea celor selectate la un moment dat getSelectedIndex.. } public Component getListCellRendererComponent( JList list. return this. setSelectedIndices.red : Color.. cu deosebirea c˘ a permite doar selectarea unui singur articol. boolean cellHasFocus) { setText(value. Clasa JComboBox Clasa JComboBox este similar˘ a cu JList. setForeground(isSelected ? Color. etc.. clasa ofer˘ a metode pentru selectarea unor elemente din cadrul programului setSelectedIndex. } } CAPITOLUL 11.white).white : Color. acesta fiind ¸ si singurul permanent vizibil.toString()). Object value. boolean isSelected.

Init ¸ializarea se face dintr-un vector sau folosind un model de tipul ComboBoxModel.6. Clasa JSpinner Clasa JSpinner ofer˘ a posibilitatea de a selecta o anumit˘ a valoare (element) dintr-un domeniu prestabilit.11. fiecare element putˆ and fi de asemenea reprezentat diferit prin intermediul unui obiect ce implementeaz˘ a aceea¸ si intefat ¸˘ a ca ¸ si ˆ ın cazul listelor: ListCellRenderer. SpinnerNumberModel sau SpinnerDateModel ce pot fi utilizate. de exemplu: numere intregi intre 1950 si 2050. respectiv ActionEvent generate la selectarea efectiv˘ a a unui articol. respectiv predecesorul element din domeniu. JSpiner se bazeaz˘ a exclusiv pe folosirea unui model. Este folosit atunci cˆ and domeniul din care poate fi f˘ acut˘ a select ¸ia este foarte mare sau chiar nem˘ arginit. Acesta este un obiect de tip SpinnerModel. JComboBox funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acelea¸ si principii ca ¸ si clasa JList. ce face parte integrant˘ a din component˘ a. lista elementelor nefiind ˆ ıns˘ a vizibil˘ a. Componenta cont ¸ine dou˘ a butoane cu care poate fi selectat urm˘ atorul. FOLOSIREA COMPONENTELOR 323 celorlalte elemente este afi¸ sat˘ a doar la ap˘ asarea unui buton marcat cu o s˘ ageat˘ a. . existˆ and o serie de clase predefinite ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a cum ar fi SpinnerListModel. Evenimentele generate de obiectele JComboBox sunt de tip ItemEvent generate la navigarea prin list˘ a. acest lucru fiind controlat de metoda setEditable. O diferent ¸˘ a notabil˘ a const˘ aˆ ın modul de selectare a unui articol. deoarece JComboBox permite ¸ si editarea explicit˘ a a valorii elementului.

De asemenea. Init ¸ializarea unui tabel poate fi f˘ acut˘ aˆ ın mai multe moduri.swing. dar este posibil˘ a¸ si editarea informat ¸iei din celulele sale. In cazul ˆ ın care celulele tabelului sunt . Boolean. Boolean.4 Tabele Clasa JTable permite crearea de componente care s˘ a afi¸ seze o serie de elemente ˆ ıntr-un format tabelar. Acesta este instalat automat pentru fiecare din modelele standard amintite mai sus. Un tabel poate fi folosit doar pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor date. articolele fiind dispuse pe linii ¸ si coloane.ListEditor. new Integer(20). "Student"}. toate derivate din JSpinner. JTable tabel = new JTable(elemente.TRUE}.6. Evenimentele generate de obiectele de tip JSpinner sunt de tip ChangeEvent. De¸ si clasa JTable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. new Integer(80). tabelele extinzˆ and astfel funct ¸ionalitatea listelor. fiind reprezentat de una din clasele JSpinner. coloane). respectiv JSpinner. generate la schimbarea st˘ arii componentei. tipul select ¸iei fiind simplu sau compus.324 CAPITOLUL 11.swing. Dup˘ a cum se observ˘ a. tipul de date al elementelor de pe o coloan˘ a este de tip referint ¸˘ a¸ si poate fi oricare.DefaultEditor.NumberEditor. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu tabele se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. JSpinner. Fiecare din editoarele amintite permite diverse format˘ ari specifice. Cea mai simpl˘ a variant˘ a este s˘ a folosim unul din constructorii care primesc ca argumente elementele tabelului sub forma unei matrici sau a unei colect ¸ii de tip Vector ¸ si denumirile capurilor de coloan˘ a: String[] coloane = {"Nume". acesta trebuind a¸ sadar importat. {"Popescu". "Varsta".DateEditor.table. 11.FALSE}}. liniile tabelului pot fi marcate ca selectate. Object[][] elemente = { {"Ionescu". SWING Componentele de acest tip permit ¸ si specificarea unui anumit tip de editor pentru valorile elementelor sale.

FALSE}}. new Integer(80). • getColumnCount . A doua variant˘ a de creare a unui tabel este prin implementarea modelului acestuia ˆ ıntr-o clas˘ a separat˘ a¸ si folosirea constructorului corespunz˘ ator. • isCellEditable . ModelTabel model = new ModelTabel(). care implementeaz˘ a deja TableModel. implementarea acestei clase este orientat˘ a la nivel de coloan˘ a. {"Popescu".specific˘ a dac˘ a o anumit˘ a celul˘ a este editabil˘ a.returneaz˘ a num˘ arul de linii ale tabelului.. JTable tabel = new JTable(model). "Varsta". ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a articole de pe o coloan˘ a vor fi reprezentate la fel ¸ si vor avea acela¸ si tip de editor. Tot ceea ce trebuie s˘ a facem este s˘ a supradefinim metodele care ne intereseaz˘ a. FOLOSIREA COMPONENTELOR 325 editabile trebuie s˘ a existe un editor potrivit pentru tipul elementului din celula respectiv˘ a. } public int getRowCount() { .length.TRUE}. Object[][] elemente = { {"Ionescu". Boolean. ele fiind declarate abstracte ˆ ın clasa de baz˘ a): • getRowCount .returneaz˘ a denumirea fiec˘ arei coloane. • getColumnName . . Interfat ¸a care descrie modelul clasei JTable este TableModel ¸ si cont ¸ine metodele care vor fi interogate pentru obt ¸inerea informat ¸iei din tabel..returneaz˘ a elementul de la o anumit˘ a linie ¸ si coloan˘ a. Uzual. crearea unui model se face prin extinderea clasei predefinite AbstractTableModel. cele mai utilizate fiind (primele trei trebuie obligatoriu supradefinite. Boolean. "Student"}.returneaz˘ a num˘ arul de coloane ale tabelului. class ModelTabel extends AbstractTableModel { String[] coloane = {"Nume".11. • getValueAt . Modelul mai cont ¸ine ¸ si metoda setValueAt care poate fi folosit˘ a pentru setarea explicit˘ a a valorii unei celule. Din motive de eficient ¸˘ a. public int getColumnCount() { return coloane.6. new Integer(20).

tabel. int col) { // Doar numele este editabil return (col == 0). } } Orice schimbare a datelor tabelului va genera un eveniment de tip TableModelEvent... CAPITOLUL 11.. public Test() { .addTableModelListener(this).getColumn(). } } . Pentru a trata aceste evenimente va trebui s˘ a implement˘ am interfat ¸a TableModelListener ce cont ¸ine metoda tableChanged. . .length.getModel(). Inregistrarea unui listener va fi f˘ acut˘ a pentru modelul tabelului: public class Test implements TableModelListener { ... TableModel model = (TableModel)e. int col) { return elemente[row][col]... Object data = model. } public String getColumnName(int col) { return coloane[col].getSource(). col).getFirstRow(). } public void tableChanged(TableModelEvent e) { // Aflam celula care a fost modificata int row = e. SWING } public Object getValueAt(int row..326 return elemente. } public boolean isCellEditable(int row. int col = e.getValueAt(row.

11... } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e. if (model. model. ..getSelectionModel(). celule unei coloane vor fi reprezentare la fel.getValueIsAdjusting()) return. fiecare coloan˘ a avˆ and asociat un obiect renderer responsabil cu crearea componen- .SINGLE_SELECTION). // Linia cu numarul index este prima selectata ... ˆ ıntocmai ca la liste. interfat ¸a ListSelectionModel...addListSelectionListener(this). Tratarea evenimentelor generate de schimbarea select ¸iei ˆ ın tabel se realizeaz˘ a prin ˆ ınregistrarea unui ascult˘ ator de tip ListSelectionListener: class Test implements ListSelectionListener { . public Test() { .setSelectionMode(ListSelectionModel. } } } Dup˘ a cum am spus.isSelectionEmpty()) { // Nu este nici o linie selectata .. // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = tabel. FOLOSIREA COMPONENTELOR 327 Tabele ofer˘ a posibilitatea de a selecta una sau mai multe linii..getMinSelectionIndex(). nu neap˘ arat consecutive.. // Stabilim modul de selectie tabel.6. Acesta este o instant ¸˘ a ce implementeaz˘ a. } else { int index = model. ListSelectionModel model = (ListSelectionModel)e. gestiunea liniilor selectate fiind realizat˘ a prin intermediul unui model.getSource().

Icon. ce extinde interfat ¸a CellEditor care generalizeaz˘ a conceptul de celul˘ a editabil˘ a pe care ˆ ıl vom mai reg˘ asi la arbori.) { .328 CAPITOLUL 11. Number. ImageIcon. plus implementarea metodei specifice din TreeCellEditor. care implementeaz˘ a CellEditor. cum ar fi: Boolean. Implicit.. exist˘ a o serie de tipuri de date cu reprezent˘ ari specifice. Un astfel de obiect implementeaz˘ a interfat ¸a TableCellRenderer. Acesta este un obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellEditor.. SWING tei ce descrie celulele sale... Double. ce asociaz˘ a un anumit tip de date cu un obiect de tip TableRenderer. } } O situat ¸ie similar˘ a o reg˘ asim la nivelul editorului asociat celulelor dintr-o anumit˘ a coloan˘ a.. aceasta fiind responsabil˘ a cu crearea componentelor ce vor fi afi¸ sate ˆ ın celulele unei coloane. Implicit. return this. dar este posibil˘ a specificarea unui editor propriu cu metoda setDefaultEditor. restul tipurilor avˆ and o reprezentare standard ce const˘ aˆ ıntr-o etichet˘ a cu reprezentarea obiectului ca ¸ sir de caractere. public class MyRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(. Date. exist˘ a o serie de editoare standard pentru tipurile de date ment ¸ionate anterior. Float. } .. care are o singur˘ a metod˘ a getTableCellRendererComponent. Specificarea unui renderer propriu se realizeaz˘ a cu metoda setDefaultRenderer. public class MyEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor { // Singura metoda abstracta a parintelui public Object getCellEditorValue() { // Returneaza valoarea editata . Crearea unui editor propriu se realizeaz˘ a cel mai simplu prin extinderea clasei utilitare AbstractCellEditor.

o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu arbori se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax.swing.5 Arbori Clasa JTree permite afi¸ sarea unor elemente ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. aceasta fiind folosit˘ a pentru toate tipurile de noduri. De¸ si clasa JTree se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax.) { // Returneaza componenta de tip editor . DefaultMutableTreeNode siruri = .6.6.. Ca orice component˘ a Swing netrivial˘ a. FOLOSIREA COMPONENTELOR // Metoda definita de TableCellEditor public Component getTableCellEditorComponent(.. } } 329 11. La nivel structural. DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode(text).. String text = "<html><b>Radacina</b></html>".swing. noduri interne care au cel put ¸in un fiu ¸ si noduri frunz˘ a . Clasa care modeleaz˘ a not ¸iunea de nod al arborelui este DefaultMutableTreeNode. DefaultMutableTreeNode numere = new DefaultMutableTreeNode("Numere").. un arbore este format dintr-o r˘ ad˘ acin˘ a. instant ¸ierea unui obiect de tip JTree cu r˘ ad˘ acina creat˘ a¸ si ad˘ augarea apoi de noduri frunz˘ a ca fii ai unor noduri existente. un obiect JTree reprezint˘ a doar o imagine a datelor.care nu mai au nici un descendent.tree. informat ¸ia ˆ ın sine fiind manipulat˘ a prin intermediul unui model.11. Crearea unui arbore presupune a¸ sadar crearea unui nod (r˘ ad˘ acina).

// Adaugam un ascultator tree. Aceasta trebuie s˘ a implementeze intefat ¸a TreeModel.setSelectionMode( TreeSelectionModel. gestiunea elementelor selectate se realizeaz˘ a printr-un model. este posibil˘ a specificarea unui text ˆ ın format HTML ca valoare a unui nod. Ca ¸ si ˆ ın cazul listelor sau a tabelelor..add(numere). } .. reprezentarea lor implicit˘ a fiind obt ¸inut˘ aprin apelarea metodei toString pentru obiectului cont ¸inut.SINGLE_TREE_SELECTION).getSelectionModel(). De asemenea. for(int i=0. Dup˘ a cum se observ˘ a..add(new DefaultMutableTreeNode("Sirul " + i)).add(siruri). SWING new DefaultMutableTreeNode("Siruri").. care s˘ a trateze evenimentele generate la schimbarea select ¸iei ˆ ın arbore. i<3. se poate implementa o clas˘ a care s˘ a descrie modelul arborelui. Arborii permit ˆ ınregistrarea unor obiecte listener. ˆ ın aceast˘ a situat ¸ie interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind TreeSelectionModel. JTree tree = new JTree(root). class Test implements TreeSelectionListener { . acesta fiind reprezentat ca atare.add(new DefaultMutableTreeNode(new Integer(i))). } root. // Stabilim modul de selectie tree. root... de tip TreeSelectionListener.330 CAPITOLUL 11. public Test() { . i++) { numere.addTreeSelectionListener(this). siruri. nodurile arborelui pot fi de tipuri diferite. Dac˘ a varianta ad˘ aug˘ arii explicite a nodurilor nu este potrivit˘ a. Scopul unei componente de tip arbore este ˆ ın general selectarea unui nod al ierarhiei. .

Exist˘ aˆ ıns˘ a¸ si diverse metode de a schimba ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sarea unui arbore f˘ ar˘ a s˘ a cre˘ am noi clase de tip TreeCellRenderer.lineStyle".Stabile¸ ste diverse propriet˘ a¸ ti. Aceasta implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellRenderer.gif"). .gif"). "Angled").putClientProperty("JTree.. // Obtinem informatia din nod Object nodeInfo = node. Acestea sunt: • setRootVisible . ImageIcon closed = createImageIcon("img/closed.6. cea folosit˘ a implicit fiind DefaultTreeCellRenderer. } } 331 Fiecare nod al arborelui este reprezentar prin intermediul unei clase renderer. if (node == null) return. Prin implementarea interfet ¸ei sau extinderea clasei implicite pot fi create modalit˘ a¸ ti de personalizare a nodurilor arborelui ˆ ın funct ¸ie de tipul sau valoarea acestora.Specific˘ a dac˘ a r˘ ad˘ acina e vizibil˘ a sau nu.gif"). ImageIcon open = createImageIcon("img/open. cum ar fi modul de reprezentare a relat ¸iilor (liniilor) dintre nodurile p˘ arinte ¸ si fiu: tree. "None" • Specificarea unei iconit ¸e pentru nodurile frunz˘ a sau interne: ImageIcon leaf = createImageIcon("img/leaf. • setShowsRootHandles . FOLOSIREA COMPONENTELOR public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { // Obtinem nodul selectat DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree.Specific˘ a dac˘ a nodurile de pe primul nivel au simboluri care s˘ a permit˘ a expandarea sau restrˆ angerea lor. . // sau "Horizontal"..getLastSelectedPathComponent(). • putClientProperty .getUserObject().11.

Containere de nivel ˆ ınalt . renderer. Cele mai importante clase care descriu astfel de containere sunt: – JPanel – JScrollPane – JTabbedPane – JSplitPane – JLayeredPane – JDesktopPane – JRootPane JPanel are aceea¸ si funct ¸ionalitate ca ¸ si clasa Panel din AWT. Containere intermediare . Containerele pot fi ˆ ımo˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: 1. 2.setOpenIcon(open). fiind folosit pentru gruparea mai multor componente Swing ¸ si plasarea lor ˆ ımpreun˘ a pe o alt˘ a suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. putˆ and fi imbricate.332 CAPITOLUL 11. 11.setCellRenderer(renderer). SWING DefaultTreeCellRenderer renderer = new DefaultTreeCellRenderer(). acesta putˆ and fi schimbat ˆ ıns˘ a chiar ˆ ın momentul construirii . JApplet ¸ si reprezint˘ a r˘ ad˘ acinile ierarhiilor de componente ale unei aplicat ¸ii. containerele reprezint˘ a suprafet ¸ de afi¸ sare pe care pot fi plasate ale componente. renderer.Acestea sunt JFrame.setClosedIcon(closed).6. renderer. eventual chiar alte containere.setLeafIcon(leaf). clas˘ a despre care am mai discutat ˆ ın capitolul dedicat modeluli AWT. JDialog. Superclasa componentelor de acest tip este Container.Reprezint˘ a suprafet ¸e de afi¸ sare cu ajutorul c˘ arora pot fi organizate mai eficient componentele aplicat ¸iei.6 Containere Dup˘ a cum ¸ stim. tree. Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.

frame.11. for(int i=0. uzual panouri (obiecte de tip JPanel).add(new JButton("OK")). String elemente[] = new String[100]. Ad˘ augarea de componente se realizeaz˘ a ca pentru orice container. JTabbedPane este util˘ a pentru suprapunerea mai multor containere. deoarece ofer˘ a suport pentru derularea pe orizontal˘ a ¸ si vertical˘ a a componentelor a c˘ aror reprezentare complet˘ a nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a asociat˘ a. folosind metoda add. FOLOSIREA COMPONENTELOR 333 obiectului JPanel sau ulterior cu metoda setLayout. nici o component˘ a Swing neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸ie.getContentPane().. i++) elemente[i] = "Elementul " + i. deoarece nu mai este construit si un obiect de tip FlowLayout (implicit) */ p. selectarea . . p.. /* Preferabil.add(sp). JList lista = new JList(elemente).6. i<100. pe acela¸ si spat ¸iu de afi¸ sare. JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()). JScrollPane sp = new JScrollPane(lista).add(new JLabel("Hello")). JScrollPane este o clas˘ a foarte important˘ aˆ ın arhitectura modelului Swing.

"Aici avem o eticheta").add(new JLabel("Hello")). "Trei" }.VK_1).setOpaque(true).gif"). panel2. JList list = new JList(elem). KeyEvent. tabbedPane.setMnemonicAt(0. tabbedPane. panel1. JComponent panel2 = new JPanel().addTab("Tab 1".setOpaque(true). fiecare panou avˆ and un astfel de buton corespunz˘ ator. SWING unuia sau altui panou realizˆ andu-se prin intermediul unor butoane dispuse pe partea superioar˘ a a componentei. icon. panel1.334 CAPITOLUL 11. icon. ofer˘ a o implementare asem˘ an˘ atoare gestionarului de pozit ¸ionare CardLayout.VK_2). String elem[] = {"Unu". KeyEvent. JComponent panel1 = new JPanel(). tabbedPane. JSplitPane permite crearea unui container care cont ¸ine dou˘ a componente dispuse fie una lˆ ang˘ a cealalt˘ a. fie una sub alta ¸ si separarea acestora prin intermediul unei bare care s˘ a permit˘ a configurarea suprafet ¸ei alocate fiec˘ arei componente.addTab("Tab 2". "Doi". panel1. JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane(). "Aici avem un buton"). panel2. tabbedPane.setMnemonicAt(1. panel2. ImageIcon icon = new ImageIcon("smiley. . Ca funct ¸ionalitate.add(new JButton("OK")).

// Separam lista de grupul celor trei butoane JSplitPane sp1 = new JSplitPane( JSplitPane. 1)). Acestea sunt: • JOptionPane . frame. realizarea unor interog˘ ari de confirmare/renunt ¸are.6. panel. . list. ˆ ıntocmai ca ˆ ın modelul AWT.add(new JButton("Adauga")). panel). JTextArea text = new JTextArea( "Mai multe componente separate prin\n" + "intermediul containerelor JSplitPane").6. panel.11.VERTICAL_SPLIT.Permite crearea unor dialoguri simple.add(sp2).HORIZONTAL_SPLIT. sp1. panel.add(new JButton("Salveaza")). folosite pentru afi¸ sarea unor mesaje. FOLOSIREA COMPONENTELOR JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3. extrem de utile ˆ ın majoritatea aplicat ¸iilor.7 Dialoguri Clasa care descrie ferestre de dialog este JDialog. 335 11. text).getContentPane().add(new JButton("Sterge")). crearea unui dialog realizˆ andu-se prin extinderea acesteia. In Swing exist˘ aˆ ıns˘ a o serie de clase predefinite ce descriu anumite tipuri de dialoguri. // Separam containerul cu lista si butoanele // de componenta pentru editare de text JSplitPane sp2 = new JSplitPane( JSplitPane.

JOptionPane.7. "Eroare de sistem !". fie la prima sa afi¸ sare. sau chiar pentru introducerea unor valori. Orice component˘ a se g˘ ase¸ ste ˆ ıntr-o ierarhie format˘ a de containere. care la rˆ andul ei poate fi plasat˘ a pe alt˘ a suprafat ¸˘ a¸ si a¸ sa mai departe. • JFileChooser . Cˆ and este necesar˘ a desenarea componentei repsective. . Procesul ˆ ın sine este asem˘ an˘ ator celui din modelul AWT. respectiv salvare.1 Desenarea Metode specifice Dup˘ a cum ¸ stim. r˘ ad˘ acina acestei fiind un container de nivel ˆ ınalt.Dialog standard pentru selectarea ˆ ıntr-o manier˘ a facil˘ a a unei culori. ˆ ıncepˆ and cu cel de la nivelul superior. componenta este plasat˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. "Intrebare".YES_NO_OPTION.336 CAPITOLUL 11. • ProgressMonitor . Mai jos. • JColorChooser . cum ar fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet.7 11. Cu alte cuvinte.QUESTION_MESSAGE). desenarea unei componente este un proces care se executa automat ori de cˆ ate ori este necesar.showMessageDialog(frame.Clas˘ a utilizat˘ a pentru monitorizare˘ a progresului unei operat ¸ii consumatoare de timp.ERROR_MESSAGE). "Eroare". clasa fiind extrem de configurabil˘ a. "Doriti inchiderea aplicatiei ? ". fie ca urmare a unor act ¸iuni externe sau interne programului. JOptionPane. JOptionPane. operat ¸ia de desenare va fi executat˘ a pentru toate containerele. JOptionPane.showConfirmDialog(frame.Dialog standard care permite navigarea prin sistemul de fi¸ siere ¸ si selectarea unui anumit fi¸ sier pentru operat ¸ii de deschidere. SWING etc. sunt exemplificate dou˘ a modalit˘ a¸ ti de utilizare a clasei: JOptionPane. ˆ ıns˘ a exist˘ a unele diferent ¸e care trebuie ment ¸ionate. 11.

Aceasta este responsabil˘ a cu apelul metodelor Swing ce deseneaz˘ a componenta ¸ si anume: • paintComponent . dac˘ a se dore¸ ste redesenarea explicit˘ a a unei componente se va apela metoda repaint. apelat˘ a automat ori de cˆ ate ori este necesar. Pe perioada ˆ ın care acesta este ocupat cu transmiterea unui mesaj nu va fi f˘ acut˘ a nici o desenare. Atent ¸ie Intocmai ca ˆ ın AWT. Pentru componentele Swing. Nu trebuie supradefinit˘ a. • paintChildren . • paintBorder . dac˘ a acesta este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de desenare ce consum˘ a mult timp. cum ar fi implementarea mecanismului de double-buffering. pe perioada respectiv˘ a nu va fi transmis nici un mesaj. De asemenea. ˆ ın cazul ˆ ın care componenta este opac˘ a metoda deseneaz˘ a suprafat ¸a sa cu culoarea de fundal. aceast˘ a metod˘ a are ˆ ıns˘ a o implementare specific˘ a ¸ si nu trebuie supradefinit˘ a. desenarea este realizat˘ a de firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu transmiterea evenimentelor.Deseneaz˘ a chenarele componentei (dac˘ a exist˘ a). De¸ si este posibil˘ a supradefinirea ei.Este principala metod˘ a pentru desenare ce este supradefinit˘ a pentru fiecare component˘ a Swing ˆ ın parte pentru a descrie reprezentarea sa grafic˘ a. acest lucru nu este recomandat.11.Solicit˘ a desenarea componentelor cont ¸inute de aceast˘ a component˘ a (dac˘ a exist˘ a). Metoda paint este responsabil˘ a cu apelul metodelor amintite mai sus ¸ si realizarea unor optimiz˘ ari legate de procesul de desenare. Nu trebuie supradefinit˘ a.7. metoda cea mai important˘ a fiind paint. din motivele amintite mai sus. In cazul ˆ ın care dimensiunea sau pozit ¸ia componentei s-au schimbat. apelul metodei revalidate va precede apelul lui repaint. dup˘ a care va executa desenarea propriu-zis˘ a. DESENAREA 337 Desenarea se bazeaz˘ a pe modelul AWT. Ca ¸ si ˆ ın AWT. Implicit. .

Trabsparent ¸a ˆ ıns˘ a vine cu un anumit pret ¸. JLabel label = new JLabel(img). SWING 11. ˆ ıncetinind astfel procesul de afi¸ sare.338 CAPITOLUL 11. Evident. orice component˘ a este definit˘ a de o suprafat ¸˘ a rectangular˘ a.2 Considerat ¸ii generale In continuare vom prezenta cˆ ateva considerat ¸ii generale legate de diferite aspecte ale desen˘ arii ˆ ın cadrul modelului Swing. cea mai utilizat˘ a fiind crearea unei etichete (JLabel) sau a unui buton (JButton) care s˘ a aib˘ a setat˘ a o anumit˘ a imagine pe suprafat ¸a sa. un buton circular va fi construit ca fiind transparent (setOpaque(false)) ¸ si va desena ˆ ın interiorul s˘ au o elips˘ a umplut˘ a cu o anumit˘ a culoare. Dimensiunile acestei pot fi obt ¸inute cu metodele getSize. exist˘ a cˆ ateva solut ¸ii mai simple pentru afi¸ sarea unei imagini. Suprafat ¸a ocupat˘ a de acestea poate fi aflat˘ a cu metoda getInsets . ImageIcon img = new ImageIcon("smiley. se recomand˘ a setarea componentelor ca fiind opace (setOpaque(true)). Afi¸ sarea imaginilor In AWT afi¸ sarea unei imagini era realizat˘ a uzual prin supradefinirea clasei Canvas ¸ si desenarea imaginii ˆ ın metoda paint a acesteia. Dimensiunile componentelor Dup˘ a cum ¸ stim. getHeight.gif"). deoarece pentru componentele transparente vor trebui redesenate containerele pe care se g˘ ase¸ ste aceasta. Imaginea respectiv˘ a trebuie creat˘ a folosind clasa ImageIcon. Transparent ¸a Cu ajutorul metodei setOpaque poate fi controlat˘ a opacitatea componentelor Swing. Din acest motiv. Acestea includ ˆ ıns˘ a¸ si dimsniunile chenarelor. este necesar˘ a implementarea de cod specific pentru a trata ap˘ asarea acestui tip de buton. de fiecare dat˘ a cˆ and este cazul. De exemplu. In Swing. Aceasta este o facilitate extrem de important˘ a deoarece permite crearea de componente care nu au form˘ a rectangular˘ a. evident dac˘ a acestea exist˘ a. getWidth.7.

.insets.Explicit Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. Acest lucru poate fi realizat fie explicit. public void paintComponent(Graphics g) { . fie folosind o copie a contextului grafic primit ca argument: // 1.. este suficient s˘ a facem conversia argumentului ce descrie contextul grafic: public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.insets.11. g2d. // modificam contexul . // revenim la starea initiala . In majoritatea cazurilor ˆ ıns˘ a. a chenarelor ¸ si a fiilor s˘ ai. pentru a eficientiza desenarea. // Desenam apoi cu g2d .. -y). } In Swing..translate(x.right. Pentru a avea acces la API-ul Java2D.insets. argumentul este de fapt de tip Graphics2D. y)..bottom...insets.translate(-x. DESENAREA 339 ce va returna un obiect de tip Insets ce specific˘ a num˘ arul de pixeli ocupat ¸i cu chenare ˆ ın jurul componentei. obiectul de tip Graphics primit ca argument de metoda paintComponent este refolosit pentru desenarea componentei.. int currentHeight = getHeight() ..7. clas˘ a ce extinde Graphics ¸ si pune la dispozit ¸ie metode mai sofisitcate de desenare cunoscute sub numele de Java2D. g2d. Insets insets = getInsets(). Din acest motiv este foarte important ca atunci cˆ and supradefinim metoda paintComponent s˘ a ne asigur˘ am c˘ a la terminarea metodei starea obiectului Graphics este aceea¸ si ca la ˆ ınceput. int currentWidth = getWidth() .top .left . } Contexte grafice Argumentul metodei paintComponent este de tip Graphics ce ofer˘ a primitivele standard de desenare.

• com.swing. fie s˘ a aib˘ a un aspect specific Java.MetalLookAndFeel Este varianta implicit˘ a de L&F ¸ si are un aspect specific Java.swing.gtk. Posibilitatea de a alege ˆ ıntre diferite moduri L&F are avantajul de a oferi prezentarea unei aplicat ¸ii ˆ ıntr-o form˘ a grafic˘ a care s˘ a corespund˘ a preferint ¸elor utilizatorilor.swing.plaf..swing. Folosirea unei copii Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.translate(x. Folosind acest L&F este posibil˘ a ¸ si ..sun. y).plaf. Distribut ¸ia standard Java include urm˘ atoarele clase ce pot fi utilizate pentru selectarea unui L&F: • javax.2 exist˘ a¸ si implementarea pentru Windows XP .MotifLookAndFeel Specific˘ a interfat ¸a CDE/Motif. g2d.4. variantele originale de L&F furnizate ˆ ın distribut ¸ia standard ofereau modalitatea ca o interfat ¸˘ a Swing fie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ın ansamblul grafic al sistemului de operare folosit.sun.plaf.dispose(). Incepˆ and cu versiunea 1.MacLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Mac.plaf.plaf.create(). . • com.java. • com. SWING // 2.java. • com.java.windows.mac.GTKLookAndFeel GTK+ reprezint˘ a un standard de creare a interfet ¸elor grafice dezvoltat independent de limbajul Java. Orice L&F este descris de o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel.motif.340 CAPITOLUL 11.WindowsLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Windows. 11.swing.java. g2d.metal. In principiu.sun.sun.8 Look and Feel Prin sintagma ’Look and Feel’ (L&F) vom ˆ ınt ¸elege modul ˆ ın care sunt desenate componentele Swing ¸ si felul ˆ ın care acestea interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul. (GTK este acronimul de la GNU Image Manipulation Program Toolkit).

Obt ¸ine variant˘ a specific˘ a sistemului de operare folosit.setLookAndFeel( "com.defaultlaf: .8. ca ˆ ın exemplul de mai jos: java -Dswing.setLookAndFeel( UIManager.motif. UIManager.Obt ¸ine varianta curent˘ a. fie un ¸ sir de caractere cu numele complet al clasei L&F.sun. • setLookAndFeel . Folosirea clasei UImanager Clasa UIManager pune la dispozit ¸ie o serie de metode statice pentru selectarea la momentul execut ¸iei a uni anumit L&F. Metoda prime¸ ste ca argument un obiect dintr-o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel. Setarea propriet˘ a¸ tii swing. • getCrossPlatformLookAndFeelClassName .Seteaz˘ a modul curet L&F.swing. returneaz˘ a varianta standard. precum ¸ si pentru obt ¸inerea unor variante specifice: • getLookAndFeel . In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici o astfel de clas˘ a.plaf.java.Returneaz˘ a interfat ¸a grafic˘ a standard Java (JLF). • getSystemLookAndFeelClassName .gtkthemefile. // Exemple: UIManager.getSystemLookAndFeelClassName()).11.gtkthemefile=temaSpecifica/gtkrc App Specificare unei anumite interfet ¸e L&F poate fi realizat˘ a prin mai multe modalit˘ a¸ ti.MotifLookAndFeel").defaultlaf Exist˘ a posibilitatea de a specifica varianta de L&F a aplicat ¸ie direct de la linia de comand˘ a prin setarea proprietˆ a¸ tii swing. LOOK AND FEEL 341 specificarea unei anumite teme prin intermediul unui fi¸ sier de resurse sau folosind variabila swing. returnˆ and un obiect de tip LookAndFeel.

.defaultlaf= com. 3.properties situat ˆ ın subdirectorul lib al distribut ¸iei Java.setLookAndFeel ˆ ınaintea cre˘ arii unei componente Swing.updateComponentTreeUI(f). Clasa standard Java (JLF). ˆ ıncepˆ and cu containerele de nivel ˆ ınalt ¸ si va fi realizat prin apelul metodei SwingUtilities.pack().setLookAndFeel(numeClasaLF). # Swing properties swing.java. 4.plaf.properties.sun.plaf.defaultlaf= com. Proprietatea swing. Secvent ¸a care efectueaz˘ a aceast˘ a operat ¸ie pentru o fereastr˘ a f este: UIManager.swing.windows.windows. Acesta este un proces care trebuie s˘ a actualizeze ierarhiile de componente.defaultlaf specificat˘ aˆ ın fi¸ sierul swing.defaultlaf specificat˘ a de la linia de comand˘ a.swing.WindowsLookAndFeel Ordinea ˆ ın care este aleas˘ a clasa L&F este urm˘ atoarea: 1.java.swing. SwingUtilities. Exist˘ a posibilitatea de a schimba varianta de L&F chiar ¸ si dup˘ a afi¸ sarea componentelor.defaultlaf= com. SWING java -Dswing.plaf.gtk. Proprietatea swing.updateComponentTreeUI ce va primi ca argument r˘ ad˘ acina unei ierarhii. 2.sun.342 CAPITOLUL 11.sun.GTKLookAndFeel App java -Dswing. Apelul explicit al metodei UIManager. f.java.WindowsLookAndFeel App O alt˘ a variant˘ a de a seta aceast˘ a proprietate este schimbarea ei direct ˆ ın fi¸ sierul swing.

nu este capabil s˘ a execute decˆ at un singur proces la un moment dat. Un fir de execut ¸ie este similar unui proces secvent ¸ial. 343 . folosind diverse strategii de alocare a procesorului fiec˘ aruia dintre acestea. Un program aflat ˆ ın execut ¸ie se nume¸ ste proces. ˆ ın sensul c˘ a are un ˆ ınceput. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie a instruct ¸iunilor sale ¸ si un sfˆ ar¸ sit. Am reamintit acest lucru deoarece not ¸iunea de fir de execut ¸ie nu are sens decˆ at ˆ ın cadrul unui sistem de operare multitasking. la un moment dat programul are un singur punct de execut ¸ie. poate rula oricˆ ate procese ˆ ın acela¸ si timp (concurent). cum ar fi fi MS-DOS.1 Introducere Firele de execut ¸ie fac trecerea de la programarea secvent ¸ial˘ a la programarea concurent˘ a. Cu alte cuvinte.Capitolul 12 Fire de execut ¸ie 12. Diferenta dintre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces const˘ aˆ ın faptul c˘ a un fir de execut ¸ie nu poate rula independent ci trebuie s˘ a ruleze ˆ ın cadrul unui proces. Un sistem de operare monotasking. cum ar fi UNIX sau Windows. Un program secvent ¸ial reprezint˘ a modelul clasic de program: are un ˆ ınceput. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie ¸ si un sfˆ ar¸ sit. Definit ¸ie Un fir de execut ¸ie este o succesiune scevent ¸ial˘ a de instruct ¸iuni care se execut˘ aˆ ın cadrul unui proces. ˆ ın timp ce un sistem de operare multitasking.

Care ar fi ˆ ıns˘ a deosebirile ˆ ıntre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces ? In primul. ˆ ıns˘ a uzual ele sunt folosite pentru executarea unor operat ¸ii consumatoare de timp f˘ ar˘ a a bloca procesul principal: calcule matematice. acest lucru nu este obligatoriu. permit ¸ˆ and efectuarea concurent˘ a a sarcinilor independente ale acelui program. ˆ ın timp ce la crearea unui fir nu este copiat decˆ at codul procesului p˘ arinte. ambele rulˆ and simultan ¸ si independent pe o structur˘ a secvent ¸ial˘ a format˘ a de instruct ¸iunile lor. aceea¸ si . execut ¸ia simultan˘ a a firelor ˆ ın cadrul unui proces este similar˘ a cu execut ¸ia concurent˘ a a proceselor: sistemul de operare va aloca procesorul dup˘ a o anumit˘ a strategie fiec˘ arui fir de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea lor. De asemenea. Firele de execut ¸ie sunt utile ˆ ın multe privint ¸e. 12. Un fir de execut ¸ie poate fi asem˘ anat cu o versiune redus˘ a a unui proces. a¸ steptarea eliber˘ arii unei resurse. desenarea componentelor unei aplicat ¸ii GUI. toate firele de execut ¸ie avˆ and acces la acelea¸ si date. evident.344 Program (proces) CAPITOLUL 12. etc. prin urmare. Din acest motiv firele de execut ¸ie mai sunt numite ¸ si procese usoare. un fir mai poate fi privit ¸ si ca un context de execut ¸ie ˆ ın cadrul unui proces. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ aˆ ın cadrul unui proces se pot executa simultan mai multe fire de execut ¸ie. Firele de execut ¸ie definite de o clas˘ a vor avea acela¸ si cod ¸ si. O alt˘ a deosebire rezult˘ a din faptul c˘ a fiecare proces are propria sa memorie (propriul s˘ au spat ¸iu de adrese) iar la crearea unui nou proces (fork) este realizat˘ a o copie exact˘ a a procesului p˘ arinte: cod ¸ si date. A¸ sadar. firele ˆ ı¸ si desf˘ a¸ soar˘ a activitatea ˆ ın fundal ˆ ıns˘ a. un fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a unei clase. datele procesului original.2 Crearea unui fir de execut ¸ie Ca orice alt obiect Java. FIRE DE EXECUT ¸ IE Program (proces) Un program ˆ ı¸ si poate defini ˆ ıns˘ a nu doar un fir de execut ¸ie ci oricˆ ate. De multe ori ori. rˆ and deosebirea major˘ a const˘ aˆ ın faptul c˘ a firele de execut ¸ie nu pot rula decˆ at ˆ ın cadrul unui proces.

nu face nimic. Orice fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a clasei Thread sau a unei subclase a sa. metoda run nu cont ¸ine nici un cod. A¸ sadar.12. Aceasta implementeaz˘ a un fir de execut ¸ie generic care. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE 345 secvent ¸a de instruct ¸iuni. • prin implementarea interfet ¸ei Runnable. 12. Orice clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e vor fi executate separat ˆ ıntr-un fir propriu trebuie declarat˘ a ca fiind de tip Runnable. atunci putem renunt ¸a la supradefinirea . care prime¸ ste ca argument un ¸ sir ce va reprezenta numele firului de execut ¸ie. } public void run() { // Codul firului de executie .. Crearea unei clase care s˘ a defineasc˘ a fire de execut ¸ie poate fi facut˘ a prin dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • prin extinderea clasei Thread.2. Cea mai important˘ a clas˘ a care implementeaz˘ a interfat ¸a Runnable este Thread.2. In cazul ˆ ın care nu vrem s˘ a d˘ am nume firelor pe care le cre˘ am. Formatul general al unei astfel de clase este: public class FirExcecutie extends Thread { public FirExcecutie(String nume) { // Apelam constructorul superclasei super(nume). } } Prima metod˘ a a clasei este constructorul. cu alte cuvinte.1 Extinderea clasei Thread Cea mai simpl˘ a metod˘ a de a crea un fir de execut ¸ie care s˘ a realizeze o anumit˘ a act ¸iune este prin extinderea clasei Thread ¸ si supradefinirea metodei run a acesteia. orice clas˘ a ce descrie fire de execut ¸ie va cont ¸ine metoda run ˆ ın care este implementat codul ce va fi rulat. implicit. Aceasta este o interfat ¸˘ a care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a¸ si anume metoda run. Interfat ¸a Runnable este conceput˘ a ca fiind un protocol comun pentru obiectele care doresc s˘ a execute un anumit cod pe durata existent ¸ei lor..

Un fir de execut ¸ie creat nu este automat pornit. // Numara de la 0 la 100 cu pasul 5 fir2 = new AfisareNumere (100 . // Cream firul de executie FirExecutie fir = new FirExecutie("simplu").346 CAPITOLUL 12.1: Folosirea clasei Thread class AfisareNumere extends Thread { private int a . ˆ ın care scriem efectiv codul care trebuie s˘ a se execute. a = a . fir2 . 5) . // Lansam in executie fir. Listing 12. f˘ ar˘ a argumente. this . i += pas ) System . definit˘ aˆ ın clasa Thread. fir1 = new AfisareNumere (0 . print ( i + " " ) . 200 . Evident. int b . A dou˘ a metod˘ a este metoda run. ace¸ stia fiinde utili atunci cˆ and vrem s˘ a trimitem diver¸ si parametri de init ¸ializare firului nostru. this . pas = pas . int pas ) { this . acesta poate primi un nume cu metoda setName. } public void run () { for ( int i = a . pas . } } public class TestThread { public static void main ( String args []) { AfisareNumere fir1 . Ulterior. b . cu un anumit pas. 10) . care creeaz˘ a un fir de execut ¸ie f˘ ar˘ a nici un nume. 100 . FIRE DE EXECUT ¸ IE acestui constructor ¸ si s˘ a folosim constructorul implicit. lansarea s˘ a fiind realizeaz˘ a de metoda start. ”inima” oric˘ arui fir de execut ¸ie. . out . S˘ a consider˘ am ˆ ın continuare un exemplu ˆ ın care definim un fir de execut ¸ie ce afi¸ seaz˘ a numerele ˆ ıntregi dintr-un interval. b = b .start(). public AfisareNumere ( int a . i <= b . se pot defini ¸ si alt ¸i constructori.

ˆ ıntrucˆ at primul apel este c˘ atre contorul fir1. interfat ¸˘ a Runnable permite unei clase s˘ a fie activ˘ a. ¸ stiind c˘ aˆ ın Java nu este permis˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a? class FirExecutie extends Parinte.2. fir2 . deci rezultatul afi¸ sat pe ecran ar trbui s˘ a fie: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 In realitate ˆ ıns˘ a.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable Ce facem ˆ ıns˘ a cˆ and dorim s˘ a cre˘ am o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie dar aceasta are deja o superclas˘ a. rezultatul obt ¸inut va fi o intercalare de valori produse de cele dou˘ a fire ce ruleaz˘ a simultan. Un posibil rezultat al programului de mai sus: 0 100 5 110 10 120 15 130 20 140 25 150 160 170 180 190 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12. Clasa Thread implementeaz˘ a ea ˆ ıns˘ a¸ si interfat ¸a Runnable ¸ si.lang ¸ si este definit˘ a astfel: . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE // Numara de la 100 la 200 cu pasul 10 fir1 . Interfat ¸a Runnable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. apoi numerele de la 100 la 200 cu pasul 10. el fiind controlat de procesor ˆ ıntr-o manier˘ a ”aparent” aleatoare. din acest motiv. la extinderea ei obt ¸ineam implementarea indirect˘ a a interfet ¸ei.2. s-ar crede c˘ a acest program va afi¸ sa prima dat˘ a numerele de la 0 la 100 cu pasul 5. A¸ sadar. Thread // incorect ! In acest caz. start () . start () . // Pornim firele de executie // Ele vor fi distruse automat la terminarea lor } } 347 Gˆ andind secvent ¸ial. La rul˘ ari diferite se pot obt ¸ine rezultate diferite deoarece timpul alocat fiec˘ arui fir de execut ¸ie poate s˘ a nu fie acela¸ si. f˘ ar˘ a a extinde clasa Thread. nu mai putem extinde clasa Thread ci trebuie s˘ a implement˘ am direct interfat ¸a Runnable.12.

348 CAPITOLUL 12. ClasaActiva obiectActiv = new ClasaActiva(). public FirExecutie() if (fir == null) { fir = new Thread(this). prin instruct ¸iunea new.start(). Pentru a realiza acest lucru trebuie s˘ a instant ¸iem un obiect de tip Thread ce va reprezenta firul de execut ¸ie propriu zis al c˘ arui cod se gase¸ ste ˆ ın clasa noastr˘ a. } } Spre deosebire de modalitatea anterioar˘ a.. . Trebuie apelat constructorul care s˘ a primeasc˘ a drept argument o instant ¸˘ a a clasei noastre. urmat˘ a de un apel la un constructor al clasei Thread. ˆ ıns˘ a nu la oricare dintre ace¸ stia. FIRE DE EXECUT ¸ IE public interface Runnable { public abstract void run(). Acest lucru se realizeaz˘ a. } Prin urmare. Aceste operat ¸iuni pot fi f˘ acute chiar ˆ ın cadrul clasei noastre: public class FirExecutie implements Runnable { private Thread fir = null. fir. O astfel de clas˘ a se mai nume¸ ste clas˘ a activ˘ a¸ si are urm˘ atoarea structur˘ a: public class ClasaActiva implements Runnable { public void run() { //Codul firului de executie . Simpla instant ¸iere a unei clase care implemeneaz˘ a interfat ¸a Runnable nu creeaz˘ a nici un fir de execut ¸ie.. ca pentru orice alt obiect. se pierde ˆ ıns˘ a tot suportul oferit de clasa Thread. o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie prin implementarea interfet ¸ei Runnable trebuie obligatoriu s˘ a implementeze metoda run. Thread fir = new Thread(obiectActiv). Dup˘ a creare. firul de execut ¸ie poate fi lansat printr-un apel al metodei start. crearea acestora trebuind f˘ acut˘ a explicit.

anumit tip. } } 349 Specificarea argumentului this ˆ ın constructorul clasei Thread determin˘ a crearea unui fir de execut ¸ie care.12.2: Folosirea interfet ¸ei Runnable import java . awt . . pe o suprafat ¸˘ a de fire de execut ¸ie care vor rula suprafat ¸a sa. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE fir. fiecare pe Listing 12. Vom porni apoi dou˘ a concurent. Apelul explicit al metodei run nu va furniza nici o eroare. Atent ¸ie Metoda run nu trebuie apelat˘ a explicit. } } public void run() { //Codul firului de executie .2. va apela metoda run din clasa curent˘ a. lansarea firului va fi f˘ acut˘ a automat la instant ¸ierea unui obiect al clasei: FirExecutie fir = new FirExecutie(). import java . S˘ a consider˘ am urm˘ atorul folosind interfat ¸a Runnable. la lansarea sa.*.*. desenˆ and figuri diferite.. Pentru clasa FirExecutie dat˘ a mai sus. exemplu ˆ ın care cre˘ am dou˘ a fire de execut ¸ie Fiecare fir va desena figuri geometrice de un desenare de tip Canvas. acest lucru realizˆ andu-se automat la apelul metodei start. class Plansa extends Canvas implements Runnable { // Deoarece Plansa extinde Canvas . awt . acest constructor accept˘ a ca argument orice instant ¸˘ a a unei clase ”Runnable”. A¸ sadar. ¸ si nu separat ˆ ıntr-un fir. event ..start(). ˆ ıns˘ a aceasta va fi executat˘ a ca orice alt˘ a metoda.

black ) . } public void paint ( Graphics g ) { // Desenam un chenar g . i ++) { . equals ( " patrat " ) ) g . g . } public Dimension getPreferredSize () { return dim . drawRect (x . r . // Desenam figura la coordonatele calculate // de firul de executie g . Intre doua afisari . dim . int x =0 . // Supradefinim update ca sa nu mai // fie stearsa suprafata de desenare } public void run () { /* Codul firului de executie : Afisarea a 100 de figuri geometrice la pozitii si dimensiuni calculate aleator . setColor ( Color . drawOval (x . drawRect (0 . r =0. r . equals ( " cerc " ) ) g . i <100. r ) . y . setColor ( culoare ) . 0 . figura = figura . FIRE DE EXECUT ¸ IE // nu mai putem extinde clasa Thread Dimension dim = new Dimension (300 . y . this . public Plansa ( String figura . 300) . } public void update ( Graphics g ) { paint ( g ) . if ( figura . height -1) . facem o pauza de 50 ms */ for ( int i =0. Color culoare . y =0 . width -1 . else if ( figura . Color culoare ) { this .350 CAPITOLUL 12. culoare = culoare . String figura . r ) . dim .

Plansa p2 = new Plansa ( " cerc " . // Pornim doua fire de executie . blue ) . r = ( int ) ( Math . Color . } } public class TestRunnable { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Runnable " ) . random () * 100) . y = ( int ) ( Math . add ( p1 ) . try { Thread . red ) . new Thread ( p2 ) . sleep (50) . f . pack () . // Acestea extind Canvas . care vor // actualiza desenul celor doua planse new Thread ( p1 ) . } }) . start () . // Cream doua obiecte active de tip Plansa Plansa p1 = new Plansa ( " patrat " . Color . height ) . this . random () * dim . } } 351 . } } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE x = ( int ) ( Math . width ) . exit (0) .12. addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . add ( p2 ) . 2) ) .2. show () . random () * dim . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} repaint () . le plasam pe fereastra setLayout ( new GridLayout (1 . start () .

vom analiza mai ˆ ındeaproape st˘ arile ˆ ın care se poate g˘ asi un fir de execut ¸ie.352 CAPITOLUL 12. In continuare. la un moment dat. devine activ prin lansarea sa ¸ si. un fir de execut ¸ie se poate g˘ asi ˆ ın una din urm˘ atoarele patru st˘ ari: • ”New Thread” • ”Runnable” • ”Not Runnable” • ”Dead” Starea ”New Thread” Un fir de execut ¸ie se g˘ ase¸ ste ˆ ın aceast˘ a stare imediat dup˘ a crearea sa. cu alte cuvinte dup˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa Thread sau dintr-o subclas˘ a a sa. Thread fir = new Thread(obiectActiv). se termin˘ a. // fir se gaseste in starea "New Thread" . FIRE DE EXECUT ¸ IE 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie Fiecare fir de execut ¸ie are propriul s˘ au ciclu de viat ¸˘ a: este creat. Diagrama de mai jos ilustreaz˘ a generic aceste st˘ ari precum ¸ si metodele care provoaca tranzit ¸ia dintr-o stare ˆ ın alta: A¸ sadar.

prin metoda start. A¸ sadar. Starea ”Not Runnable” Un fir de execut ¸ie poate ajunge ˆ ın aceaat˘ a stare ˆ ın una din urm˘ atoarele situat ¸ii: • Este ”adormit” prin apelul metodei sleep. Pentru a rezolva aceasta problem˘ a exist˘ a o planificare care s˘ a partajeze dinamic ¸ si corect procesorul ˆ ıntre toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın starea ”Runnable”. • Apeleaz˘ a metoda run a obiectului activ al firului. • A apelat metoda wait. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 353 In aceast˘ a stare firul este ”vid”. Un fir aflat ˆ ın starea ”Runnable” nu ˆ ınseamn˘ a neap˘ arat c˘ a se g˘ a¸ seste efectiv ˆ ın execut ¸ie. //fir se gaseste in starea "Runnable" Metoda start realizez˘ a urm˘ atoarele operat ¸iuni necesare rul˘ arii firului de execut ¸ie: • Aloc˘ a resursele sistem necesare. a¸ steptˆ and ca o anumit˘ a condit ¸ie s˘ a fie satisfacut˘ a. el nu are alocate nici un fel de resurse sistem ¸ si singura operat ¸iune pe care o putem executa asupra lui este lansarea ˆ ın execut ¸ie. • Planific˘ a firul de execut ¸ie la procesor pentru a fi lansat. adic˘ a instruct ¸iunile sale sunt interpretate de procesor.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. .3. Apelul oric˘ arei alte metode ˆ ın afar˘ a de start nu are nici un sens ¸ si va provoca o except ¸ie de tipul IllegalThreadStateException. fir. un fir care ”ruleaz˘ a” poate s˘ a-¸ si a¸ stepte de fapt rˆ andul la procesor. adic˘ a va fi ˆ ın execut ¸ie.start(). Starea ”Runnable” Dup˘ a apelul metodei start un fir va trece ˆ ın starea ”Runnable”. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a din cauza c˘ a majoritatea calculatoarelor au un singur procesor iar acesta nu poate rula simultan toate firele de execut ¸ie care se gasesc ˆ ın starea ”Runnable”.

Acestea sunt: • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost ”adormit”. cu alte cuvinte ˆ ıl ”adoarme” pentru un timp specificat. In intervalul ˆ ın care un fir de execut ¸ie ”doarme”. Pentru fiecare tip de intrare ˆ ın starea ”Not Runnable”.354 CAPITOLUL 12. Metoda sleep este o metod˘ a static˘ a a clasei Thread care provoac˘ a o pauz˘ aˆ ın timpul rul˘ arii firului curent aflat ˆ ın execut ¸ie. atunci un alt obiect trebuie s˘ aˆ ıl informeze dac˘ a acea condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a sau nu. apelul acestei metode se face ˆ ıntr-un bloc de tip try-cacth: try { // Facem pauza de o secunda Thread. Acest lucru este foarte normal deoarece. atunci el devine ”Runnable” doar dup˘ a scurgerea intervalului de timp specificat de instruct ¸iunea sleep. care readuce firul de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. } Observat ¸i c˘ a metoda fiind static˘ a apelul ei nu se face pentru o instant ¸˘ a anume a clasei Thread. } catch (InterruptedException e) { . • Dac˘ a un fir de execut ¸ie este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de intrare/ie¸ sire atunci el redevine ”Runnable” atunci cˆ and acea operat ¸iune s-a terminat.. un singur fir este ˆ ın execut ¸ie ¸ si doar pentru acesta are sens ”adormirea” sa. . acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunile notify sau notifyAll (vezi ”Sincronizarea firelor de execut ¸ie”).sleep(1000). exist˘ a o secvent ¸˘ a specific˘ a de ie¸ sire din starea repectiv˘ a. acesta nu va fi execut chiar dac˘ a procesorul devine disponibil. Intrucˆ at poate provoca except ¸ii de tipul InterruptedException.. FIRE DE EXECUT ¸ IE • Este blocat ˆ ıntr-o operat ¸ie de intrare/ie¸ sire. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a¸ steapt˘ a o anumit˘ a condit ¸ie. Lungimea acestei pauze este specificat˘ a ˆ ın milisecunde ¸ si chiar nanosecunde. Dup˘ a expirarea intervalului specificat firul revine ˆ ın starea ”Runnable” iar dac˘ a procesorul este ˆ ın continuare disponibil ˆ ısi va continua execut ¸ia. la un moment dat.

. ci trebuie s˘ a se termine ˆ ın mod natural la ˆ ıncheierea metodei run pe care o execut˘ a. A¸ sadar. ˆ ın versiunile mai vechi exista metoda stop a clasei Thread care termina fort ¸at un fir de execut ¸ie. vom folosi o variabil˘ a membr˘ a a clasei care descrie firul de execut ¸ie care fie este public˘ a. Uzual.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie Dup˘ a cum am vazut. fie este asociat˘ a cu o metod˘ a public˘ a care permite schimbarea valorii sale. i <= b. La terminarea metodei run se va termina automat ¸ si firul de execut ¸ie.3.3. // Primul exemplu public void run() { for(int i = a. Prin folosirea unei variabile de terminare. In cazul cˆ and metoda run trebuie s˘ a execute o bucl˘ a infinit˘ a atunci aceasta trebuie controlat˘ a printr-o variabil˘ a care s˘ a opreasc˘ a ciclul atunci cˆ and dorim ca firul de execut ¸ie s˘ a se termine. Spre deosebire de versiunile curente ale limbajului Java. Prin scrierea unor metode run care s˘ a-¸ si termine execut ¸ia ˆ ın mod natural. ˆ ıns˘ a aceasta a fost eliminat˘ a din motive de securitate.out. S˘ a consider˘ am exemplul unui fir de execut ¸ie care trebuie s˘ a numere secundele scurse pˆ an˘ a la ap˘ asarea tastei Enter. acesta intrˆ and ˆ ın starea Dead.print(i + " " ). 2. Acest lucru poate fi realizat ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: 1. un fir de execut ¸ie nu poate fi terminat fort ¸at de c˘ atre program ci trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur terminarea sa. 12. Un fir nu poate fi oprit din program printr-o anumit˘ a metod˘ a. Ambele exemple anteriorare se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın aceast˘ a categorie. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 355 Starea ”Dead” Este starea ˆ ın care ajunge un fir de execut ¸ie la terminarea sa. se va termina ¸ si firul de execut ¸ie repsectiv. metoda se termin˘ a ¸ si. } Dup˘ a afi¸ sarea numerelor din intervalul specificat. odat˘ a cu ea. un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur propria sa ”moarte”. i += pas) System.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.

executie = false . sleep (1000) . in . read () . System . class NumaraSecunde extends Thread { public int sec = 0. Sistemul Java de colectare a ”gunoiului” se ocup˘ a de acest lucru. // Oprim firul de executie fir . // Folosim o variabila de terminare public boolean executie = true .356 CAPITOLUL 12. . Setarea valorii null pentru variabila care referea instant ¸a firului de execut ¸ie va u¸ sura ˆ ıns˘ a activitatea procesului gc. io . start () . " ) . } } Nu este necesar˘ a distrugerea explicit˘ a a unui fir de execut ¸ie. println ( "S . public void run () { while ( executie ) { try { Thread .3: Folosirea unei variabile de terminare import java . sec ++. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. out . out . print ( " . sec + " secunde " ) .*. out .au scurs " + fir . println ( " Apasati tasta Enter " ) . Metoda System. fir . System .exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. System . } catch ( Interr u pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } } public class TestTerminare { public static void main ( String args []) throws IOException { NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde () . System .

Dup˘ a crearea sa. } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} } . Toolkit .4: Crearea unui fir de excut ¸ie de tip ”daemon” class Beeper implements Runnable { public void run () { while ( true ) { java .3. repectiv ”New Thread” sau ”Dead” nu se poate face nici o diferent ¸iere. De multe ori ˆ ıns˘ a dorim s˘ a folosim fire care s˘ a realizeze diverse activit˘ a¸ ti. // isAlive retuneaza false (starea este Dead) 12. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 357 Pentru a testa dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost pornit dar nu s-a terminat ˆ ınc˘ a putem folosi metoda isAlive. // isAlive retuneaza false (starea este New Thread) fir. pe toat˘ a durata de execut ¸ie a programului iar ˆ ın momentul termin˘ arii acestuia s˘ a se termine automat ¸ si firele respective. cu metoda setDaemon. sleep (1000) .dac˘ a firul este ˆ ın una din starile ”New Thread” sau ”Dead” Intre st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable”. Metoda returneaz˘ a: • true . un fir de execut ¸ie poate fi f˘ acut demon. eventual periodic.3.start(). la rularea unei aplicat ¸ii. awt . getDef aultToo lkit () . // isAlive retuneaza true (starea este Runnable) fir. Cu alte cuvinte.executie = false. ma¸ sina virtual˘ a Java nu se va opri decˆ at atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici un fir de execut ¸ie activ.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.dac˘ a firul este ˆ ın una din st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable” • false . try { Thread . beep () . Listing 12. NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde().2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” Un proces este considerat ˆ ın execut ¸ie dac˘ a cont ¸ine cel put ¸in un fir de execut ¸ie activ. sau scos din aceast˘ a stare. Aceste fire de execut ¸ie se numesc demoni.

System . start () . // " Demonul " se termina automat // la terminarea aplicatiei } } 12. prioritatea unui fir nou creat are MIN PRIORITY ¸ valoarea NORM PRIORITY.. determinist de planificare. " ) . setDaemon ( true ) . Fiecare fir de execut ¸ie Java prime¸ ste la crearea sa o anumit˘ a prioritate. Implicit.358 } } CAPITOLUL 12. public static final int MIN_PRIORITY = 1.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie Majoritatea calculatoarelor au un sigur procesor. out . t . t . Schimbarea ulterioar˘ a a priorit˘ a¸ tii unui fir de execut ¸ie se realizeaz˘ a cu metoda setPriority a clasei Thread. in . exist˘ a dou˘ a modele de lucru cu fire de execut ¸ie: . Aceste trei constante sunt definite ˆ ın clasa Thread astfel: public static final int MAX_PRIORITY = 10. FIRE DE EXECUT ¸ IE public class TestDaemon { public static void main ( String args []) throws java . cunoscut sub numele de planificare cu priorit˘ a¸ ti fixate. System . IOException { Thread t = new Thread ( new Beeper () ) .3. O prioritate este de fapt un num˘ ar ˆ ıntreg cu valori cuprinse ˆ ıntre si MAX PRIORITY. La nivelul sistemului de operare. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ˆ ımpart˘ a accesul la acel procesor. io . println ( " Apasati Enter . read () .. public static final int NORM_PRIORITY= 5. Sistemul Java de execut ¸ie a programelor implementeaz˘ a un algoritm simplu. Execut ¸ia ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine a mai multor fire de execut ¸ie pe un num˘ ar limitat de procesoare se nume¸ ste planificare (scheduling).

In cazul ˆ ın care toate firele au aceea¸ si prioritate ele sunt alese pe rˆ and. A¸ sadar. dezavantajul s˘ au fiind nevoia de a sincroniza accesul firelor la resursele comune. • face explicit acest lucru apelˆ and metoda yield. • Modelul preemptiv. programele Java trebuie scrise astfel ˆ ıncˆ at s˘ a funct ¸ioneze corect pe ambele modele. dezavantajul acestui model este c˘ a unele fire pot acapara procesorul. urmˆ and s˘ a fie reluate dup˘ a ce ¸ si celelalte fire aflate ˆ ın execut ¸ie au avut acces la procesor. ˆ ın care firele de execut ¸ie decid cˆ and s˘ a cedeze procesorul. Planificatorul Java lucreaz˘ aˆ ın modul urmator: dac˘ a la un moment dat sunt mai multe fire de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. dup˘ a un algoritm simplu de tip ”round-robin”. atunci firul cu prioritate mai mare este imediat trecut ˆ ın execut ¸ie iar celalalt trecut ˆ ın asteptare. un fir de execut ¸ie Java cedeaz˘ a procesorul ˆ ın una din situatiile: • un fir de execut ¸ie cu o prioritate mai mare solicit˘ a procesorul. Deoarece specificat ¸iile ma¸ sinii virtuale Java nu impun folosirea unui anumit model. planificatorul ˆ ıl va alege pe cel cu prioritatea cea mai mare pentru a-l executa. . Doar cˆ and firul de execut ¸ie cu prioritate maxim˘ a se termin˘ a. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 359 • Modelul cooperativ. dup˘ a ce au fost l˘ asate s˘ a ruleze o perioad˘ a. • timpul alocat pentru execut ¸ia s˘ a a expirat (pe SO cu cuante de timp). ˆ ım modelul cooperativ firele de execut ¸ie sunt responsabile cu partajarea timpului de execut ¸ie. Planificatorul Java nu va ˆ ıntrerupe ˆ ıns˘ a un fir de execut ¸ie ˆ ın favoarea altuia de aceeasi prioritate. adic˘ a sunt pregatite pentru a fi rulate. ˆ ıns˘ a acest lucru ˆ ıl poate face sistemul de operare ˆ ın cazul ˆ ın care acesta aloc˘ a procesorul ˆ ın cuante de timp (un astfel de SO este Windows). acest sistem se mai nume¸ ste cu ”cuante de timp”. vom mai detalia put ¸in aceste aspecte.3. ˆ ın timp ce ˆ ın modelul preemptiv ele trebuie s˘ a partajeze resursele comune. • metoda sa run se termin˘ a. nepermit ¸ˆ and ¸ si execut ¸ia altora pˆ an˘ a la terminarea lor. A¸ sadar. De asemenea. In continuare. va fi ales un fir cu o prioritate mai mic˘ a. ˆ ın care firele de execut ¸ie pot fi ˆ ıntrerupte oricˆ and. dac˘ a un fir cu prioritate mai mare decˆ at firul care se execut˘ a la un moment dat solicit˘ a procesorul.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. sau este suspendat din diverse motive.

Evident. blocˆ and efectiv execut ¸ia celorlalte fire de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea sa. s2 = new FirEgoist ( " Firul 2 " ) . . Unele sistemele de operare combat acest tip de comportament prin metoda aloc˘ arii procesorului ˆ ın cuante de timp fiec˘ arui fir de execut ¸ie. } public void run () { int i = 0.360 CAPITOLUL 12. if ( i % 100 == 0) System . MAX_PRIORITY ) . setPriority ( Thread . MAX_PRIORITY ) . ˆ ıns˘ a nu trebuie s˘ a ne baz˘ am pe acest lucru la scrierea unui program. Un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a fie ”corect” fat ¸˘ ade celelalte fire ¸ si s˘ a cedeze periodic procesorul astfel ˆ ıncˆ at toate s˘ a aib˘ a posibilitatea de a se executa. FIRE DE EXECUT ¸ IE Atent ¸ie In nici un caz corectitudinea unui program nu trebuie s˘ a se bazeze pe mecansimul de planificare a firelor de execut ¸ie.5: Exemplu de fir de execut ¸ie ”egoist” class FirEgoist extends Thread { public FirEgoist ( String name ) { super ( name ) . s1 . // yield () . Listing 12. Un fir de execut ¸ie de lung˘ a durat˘ a¸ si care nu cedeaz˘ a explicit procesorul la anumite intervale de timp astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poata fi executate ¸ si celelalte fire de execut ¸ie se nume¸ ste fir de execut ¸ie egoist. } } } public class TestFirEgoist { public static void main ( String args []) { FirEgoist s1 . trebuie evitat˘ a scrierea lor ˆ ıntrucˆ at acapareaz˘ a pe termen nedefinit procesorul. deoarece acesta poate fi diferit de la un sistem de operare la altul. s2 . while ( i < 100000) { // Bucla care acapareaza procesorul i ++. s2 . out . setPriority ( Thread . println ( getName () + " a ajuns la " + i ) . s1 = new FirEgoist ( " Firul 1 " ) .

. Prin metoda yield un fir de execut ¸ie nu cedeaz˘ a procesorul decˆ at firelor de execut ¸ie care au aceea¸ si prioritate cu a sa ¸ si nu celor cu priorit˘ a¸ ti mai mici. acaparˆ and efectiv procesorul... start () .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. Rezultatul va ar˘ ata astfel: Firul Firul Firul . } } 361 Firul de execut ¸ie s1 are prioritate maxim˘ a ¸ si pˆ an˘ a nu-¸ si va termina execut ¸ia nu-i va permite firului s2 s˘ a execute nici o instruct ¸iune. Firul Firul Firul Firul . care determin˘ a firul de execut ¸ie curent s˘ a se opreasc˘ a temporar. fie prin ”adormirea” temporar˘ a a firului curent cu ajutorul metodei sleep. Firul Firul Firul Firul Firul Firul . start () .3... Firul Firul 1 a ajuns la 100 1 a ajuns la 200 1 a ajuns la 300 1 1 2 2 a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la 99900 100000 100 200 2 a ajuns la 99900 2 a ajuns la 100000 Rezolvarea acestei probleme se face fie prin intermediul metodei statice yield a clasei Thread. . dˆ and ocazia ¸ si altor fire s˘ a se execute. Decomentˆ and linia ˆ ın care apel˘ am yeld din exemplul anterior.. s2 . 1 1 2 1 2 2 a a a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la la la 31900 32000 100 32100 200 300 . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE s1 . execut ¸ia celor dou˘ a fire se va intercala...

In ambele cazuri avem de-a face cu fire de execut ¸ie concurente care folosesc o resurs˘ a comun˘ a: un fi¸ sier. Sau.3. s˘ a presupunem c˘ a produc˘ atorul genereaz˘ a ni¸ ste numere ¸ si le plaseaz˘ a. cu alte cuvinte care nu depind ˆ ın nici un fel de execut ¸ia sau de rezultatele altor fire. dar care ruleaz˘ a concurent. Exist˘ aˆ ıns˘ a numeroase situat ¸ii cˆ and fire de execut ¸ie separate. vom ˆ ıncapsula variabila ce va contine numerele generate ˆ ıntr-un obiect descris de clasa Buffer ¸ si care va avea dou˘ a metode put (pentru punerea unui numar ˆ ın buffer) ¸ si get (pentru obtinerea numarului din buffer). fiecare la un interval neregulat cuprins ˆ ıntre 0 ¸ si 100 de milisecunde. trebuie s˘ a comunice ˆ ıntre ele pentru a accesa diferite resurse comune sau pentru a-¸ si transmite dinamic rezultatele ”muncii” lor. ele trebuie sincronizate ˆ ıntr-o manier˘ a care s˘ a permit˘ a decurgerea normal˘ aa activit˘ a¸ tii lor. Cel mai elocvent scenariu ˆ ın care firele de execut ¸ie trebuie s˘ a se comunice ˆ ıntre ele este cunoscut sub numele de problema produc˘ atorului/consumatorului.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator Pentru a ˆ ıntelege mai bine modalitatea de sincronizare a dou˘ a fire de execut ¸ie s˘ a implement˘ am efectiv o problem˘ a de tip produc˘ ator/consumator. Pe m˘ asura ce le genereaz˘ aˆ ıncearc˘ a s˘ a le plaseze ˆ ıntr-o zon˘ a de memorie (o variabil˘ a ˆ ıntreaga) de unde s˘ a fie citite de c˘ atre consumator. Pentru a fi accesibil˘ a ambelor fire de execut ¸ie. 12. . ˆ ıntr-un buffer iar consumatorul cite¸ ste numerele din acel buffer pentru a le procesa. pe rˆ and. din acest motiv. respectiv o zon˘ a de memorie ¸ si. pe rˆ and.362 CAPITOLUL 12. • Consumatorul va prelua. numerele generate de c˘ atre produc˘ ator ¸ si va afi¸ sa valoarea lor pe ecran. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. S˘ a consider˘ am urm˘ atoarea situat ¸ie: • Produc˘ atorul genereaz˘ a numerele ˆ ıntregi de la 1 la 10. S˘ a consider˘ am de exemplu o aplicat ¸ie Java ˆ ın care un fir de execut ¸ie (produc˘ atorul) scrie date ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın timp ce alt fir de execut ¸ie (consumatorul) cite¸ ste date din acela¸ si fi¸ sier pentru a le prelucra. ˆ ın care produc˘ atorul genereaz˘ a un flux de date care este preluat ¸ si prelucrat de c˘ atre consumator.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie Pˆ an˘ a acum am v˘ azut cum putem crea fire de execut ¸ie independente ¸ si asincrone.

CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 363 F˘ ar˘ a a folosi nici un mecanism de sincronizare clasa Buffer arat˘ a astfel: Listing 12. try { sleep (( int ) ( Math . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . System . . } } Vom implementa acum clasele Producator ¸ si Consumator care vor descrie cele dou˘ a fire de execut ¸ie. i ++) { buffer . Listing 12.3. put ( i ) . public Producator ( Buffer b ) { buffer = b . public int get () { return number . } public void run () { for ( int i = 0. Ambele vor avea o referint ¸a comun˘ a la un obiect de tip Buffer prin intermediul c˘ aruia ˆ ı¸ si comunic˘ a valorile.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private Buffer buffer . public Consumator ( Buffer b ) { buffer = b . } public void put ( int number ) { this . number = number . out . i < 10.6: Clasa Buffer f˘ ar˘ a sincronizare class Buffer { private int number = -1.7: Clasele Producator ¸ si Consumator class Producator extends Thread { private Buffer buffer . random () * 100) ) .

System . c1 . i < 10. for ( int i = 0. println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . rezultatul va fi ceva de forma: Consumatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a a a a a a a a a a a a a primit: primit: pus: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: pus: pus: pus: pus: pus: -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 . p1 . start () . Mai precis. start () . Producator p1 = new Producator ( b ) . Consumator c1 = new Consumator ( b ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. i ++) { value = buffer . } } Dup˘ a cum ne a¸ steptam. out . } } } public class TestSincron izare1 { public static void main ( String [] args ) { Buffer b = new Buffer () . motivul fiind lipsa oric˘ arei sincroniz˘ ari ˆ ıntre cele dou˘ a fire de execut ¸ie. get () . rezultatul rul˘ arii acestui program nu va rezolva nici pe departe problema propus˘ a de noi.364 } CAPITOLUL 12.

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a pus: pus: pus: pus: 6 7 8 9

365

Ambele fire de execut ¸ie acceseaz˘ a resursa comun˘ a, adic˘ a obiectul de tip Buffer, ˆ ıntr-o manier˘ a haotic˘ a¸ si acest lucru se ˆ ıntˆ ampla din dou motive : • Consumatorul nu a¸ steapt˘ aˆ ınainte de a citi ca produc˘ atorul s˘ a genereze un num˘ ar ¸ si va prelua de mai multe ori acela¸ si num˘ ar. • Produc˘ atorul nu a¸ steapt˘ a consumatorul s˘ a preia num˘ arul generat ˆ ınainte de a produce un altul, ˆ ın felul acesta consumatorul va ”rata” cu sigurant ¸˘ a unele numere (ˆ ın cazul nostru aproape pe toate). Problema care se ridic˘ aˆ ın acest moment este: cine trebuie s˘ a se ocupe de sincronizarea celor dou˘ a fire de execut ¸ie : clasele Producator ¸ si Consumator sau resursa comuna Buffer ? R˘ aspunsul este evident: resursa comun˘ a Buffer, deoarece ea trebuie s˘ a permita sau nu accesul la cont ¸inutul s˘ au ¸ si nu firele de execut ¸ie care o folosesc. In felul acesta efortul sincroniz˘ arii este transferat de la produc˘ ator/consumator la un nivel mai jos, cel al resursei critice. Activit˘ a¸ tile produc˘ atorului ¸ si consumatorului trebuie sincronizate la nivelul resursei comune ˆ ın dou˘ a privint ¸e: • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie nu trebuie s˘ a acceseze simultan buffer-ul; acest lucru se realizeaz˘ a prin blocarea obiectului Buffer atunci cˆ and este accesat de un fir de execut ¸ie, astfel ˆ ıncˆ at nici nu alt fir de execut ¸ie s˘ a nu-l mai poat˘ a accesa (vezi ”Monitoare”). • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie trebuie s˘ a se coordoneze, adic˘ a produc˘ atorul trebuie s˘ a g˘ aseasc˘ a o modalitate de a ”spune” consumatorului c˘ a a plasat o valoare ˆ ın buffer, iar consumatorul trebuie s˘ a comunice produc˘ atorului c˘ a a preluat aceast˘ a valoare, pentru ca acesta s˘ a poat˘ a genera o alta. Pentru a realiza aceasta comunicare, clasa Thread pune la dispozit ¸ie metodele wait, notify, notifyAll. (vezi ”Semafoare”). Folosind sincronizarea clasa Buffer va ar˘ ata astfel:

366

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.8: Clasa Buffer cu sincronizare

class Buffer { private int number = -1; private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

Rezultatul obtinut va fi cel scontat: Producatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul ... Producatorul Consumatorul a a a a pus: primit: pus: primit: 0 0 1 1

a pus: 9 a primit: 9

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE

367

12.3.6

Monitoare

Definit ¸ie Un segment de cod ce gestioneaz˘ a o resurs˘ a comun˘ a mai multor de fire de execut ¸ie separate concurente se nume¸ ste sect ¸iune critic˘ a. In Java, o sect ¸iune critic˘ a poate fi un bloc de instruct ¸iuni sau o metod˘ a. Controlul accesului ˆ ıntr-o sect ¸iune critic˘ a se face prin cuvˆ antul cheie synchronized. Platforma Java asociaz˘ a un monitor (”lac˘ at”) fiec˘ arui obiect al unui program aflat ˆ ın execut ¸ie. Acest monitor va indica dac˘ a resursa critic˘ a este accesat˘ a de vreun fir de execut ¸ie sau este liber˘ a, cu alte cuvinte ”monitorizeaz˘ a” resursa respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care este accesat˘ a, va pune un lac˘ at pe aceasta, astfel ˆ ıncˆ at s˘ aˆ ımpiedice accesul altor fire de execut ¸ie la ea. In momentul cˆ and resursa este eliberat˘ a ”lac˘ atul” va fi eliminat, pentru a permite accesul altor fire de execut ¸ie. In exemplul de tip produc˘ ator/consumator de mai sus, sect ¸iunile critice sunt metodele put ¸ si get iar resursa critic˘ a comun˘ a este obiectul buffer. Consumatorul nu trebuie s˘ a acceseze buffer-ul cˆ and producatorul tocmai pune o valoare ˆ ın el, iar produc˘ atorul nu trebuie s˘ a modifice valoarea din buffer ˆ ın momentul cˆ and aceasta este citit˘ a de c˘ atre consumator. public synchronized int get() { ... } public synchronized void put(int number) { ... } S˘ a observam c˘ a ambele metode au fost declarate cu modificatorul synchronized. Cu toate acestea, sistemul asociaz˘ a un monitor unei instant ¸e a clasei Buffer ¸ si nu unei metode anume. In momentul ˆ ın care este apelat˘ a o metod˘ a sincronizat˘ a, firul de execut ¸ie care a facut apelul va bloca obiectul a c˘ arei metod˘ a o acceseaz˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a celelalte fire de execut ¸ie nu vor mai putea accesa resursele critice ale acelui obiect. Acesta este un lucru logic, deoarece mai multe sect ¸iuni critice ale unui obiect gestioneaz˘ a de fapt o singur˘ a resurs˘ a critic˘ a. In exemplul nostru, atunci cˆ and producatorul apeleaz˘ a metoda put pentru a scrie un num˘ ar, va bloca tot obiectul buffer, astfel c˘ a firul de execut ¸ie

368

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

consumator nu va avea acces la metoda get, ¸ si reciproc. public synchronized void put(int number) { // buffer blocat de producator ... // buffer deblocat de producator } public synchronized int get() { // buffer blocat de consumator ... // buffer deblocat de consumator }

Monitoare fine Adeseori, folosirea unui monitor pentru ˆ ıntreg obiectul poate fi prea restrictiv˘ a. De ce s˘ a bloc˘ am toate resursele unui obiect dac˘ a un fir de execut ¸ie nu dore¸ ste decˆ at accesarea uneia sau a cˆ atorva dintre ele ? Deoarece orice obiect are un monitor, putem folosi obiecte fictive ca lac˘ ate pentru fiecare din resursele obiectului nostru, ca ˆ ın exemplul de mai jos: class MonitoareFine { //Cele doua resurse ale obiectului Resursa x, y; //Folosim monitoarele a doua obiecte fictive Object xLacat = new Object(), yLacat = new Object(); public void metoda() { synchronized(xLacat) { // Accesam resursa x } // Cod care nu foloseste resursele comune ... synchronized(yLacat) { // Accesam resursa y }

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE ... synchronized(xLacat) { synchronized(yLacat) { // Accesam x si y } } ... synchronized(this) { // Accesam x si y } } }

369

Metoda de mai sus nu a fost declarat˘ a cu synchronized ceea ce ar fi determinat blocarea tuturor resurselor comune la accesarea obiectului respectiv de un fir de execut ¸ie, ci au fost folosite monitoarele unor obiecte fictive pentru a controla folosirea fiec˘ arei resurs˘ aˆ ın parte.

12.3.7

Semafoare

Obiectul de tip Buffer din exemplul anterior are o variabil˘ a membr˘ a privat˘ a numit˘ a number, ˆ ın care este memorat num˘ arul pe care ˆ ıl comunic˘ a producatorul ¸ si pe care ˆ ıl preia consumatorul. De asemenea, mai are o variabil˘ a privat˘ a logic˘ a available care ne d˘ a starea buffer-ului: dac˘ a are valoarea true ˆ ınseamn˘ a c˘ a produc˘ atorul a pus o valoare ˆ ın buffer ¸ si consumatorul nu a preluat-o ˆ ınca; dac˘ a este false, consumatorul a preluat valoarea din buffer dar produc˘ atorul nu a pus deocamdat˘ a alta la loc. Deci, la prima vedere, metodele clasei Buffer ar trebui s˘ a arate astfel: public synchronized int get() { while (!available) { // Nimic - asteptam ca variabila sa devina true } available = false; return number; } public synchronized int put(int number) { while (available) {

370

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE // Nimic - asteptam ca variabila sa devina false } available = true; this.number = number;

} Varianta de mai sus, de¸ si pare corect˘ a, nu este. Aceasta deoarece implementarea metodelor este ”selfish”, cele dou˘ a metode ˆ ısi asteapt˘ aˆ ın mod egoist condit ¸ia de terminare. Ca urmare, corectitudinea funct ¸ion˘ arii va depinde de sistemul de operare pe care programul este rulat, ceea ce reprezint˘ a o gre¸ seal˘ a de programare. Punerea corect˘ a a unui fir de execut ¸ie ˆ ın asteptare se realizeaz˘ a cu metoda wait a clasei Thread, care are urm˘ atoarele forme: void wait( ) void wait( long timeout ) void wait( long timeout, long nanos ) Dup˘ a apelul metodei wait, firul de execut ¸ie curent elibereaz˘ a monitorul asociat obiectului respectiv ¸ si a¸ steapt˘ a ca una din urm˘ atoarele condit ¸ii s˘ a fie ˆ ındeplinit˘ a: • Un alt fir de execut ¸ie informeaz˘ a pe cei care ”a¸ steapt˘ a” la un anumit monitor s˘ a se ”trezeasc˘ a” - acest lucru se realizeaz˘ a printr-un apel al metodei notifyAll sau notify. • Perioada de a¸ stepatare specificat˘ a a expirat. Metoda wait poate produce except ¸ii de tipul InterruptedException, atunci cˆ and firul de execut ¸ie care a¸ steapt˘ a (este deci ˆ ın starea ”Not Runnable”) este ˆ ıntrerupt din a¸ steptare ¸ si trecut fort ¸at ˆ ın starea ”Runnable”, de¸ si condit ¸ia a¸ steptat˘ a nu era ˆ ınc˘ aˆ ındeplinit˘ a. Metoda notifyAll informeaz˘ a toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın asteptare la monitorul obiectului curent ˆ ındeplinirea condit ¸iei pe care o a¸ steptau. Metoda notify informeaz˘ a doar un singur fir de execut ¸ie, specificat ca argument. Reamintim varianta corect˘ a a clasei Buffer: Listing 12.9: Folosirea semafoarelor
class Buffer { private int number = -1;

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE
private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

371

12.3.8

Probleme legate de sincronizare

Din p˘ acate, folosirea monitoarelor ridic˘ a ¸ si unele probleme. S˘ a analiz˘ am cˆ ateva dintre ele ¸ si posibilele lor solut ¸ii: Deadlock Deadlock-ul este o problem˘ a clasic˘ aˆ ıntr-un mediu ˆ ın care ruleaz˘ a mai multe fire de execut ¸ie ¸ si const˘ aˆ ın faptul c˘ a, la un moment dat, ˆ ıntreg procesul se poate bloca deoarece unele fire a¸ steapt˘ a deblocarea unor monitoare care nu se vor debloca niciodat˘ a. Exist˘ a numeroase exemple ˆ ın acest sens, cea mai cunoscut˘ a fiind ”Problema filozofilor”. Reformulat˘ a, s˘ a ne imagin˘ am dou˘ a persoane ”A” ¸ si ”B” (fire de execut ¸ie) care stau la aceea¸ si mas˘ a¸ si tre-

372

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

buie s˘ a foloseasc˘ aˆ ın comun cut ¸itul ¸ si furculit ¸a (resursele comune) pentru a mˆ anca. Evident, cele dou˘ a persoane doresc obt ¸inerea ambelor resurse. S˘ a presupunem c˘ a ”A” a ot ¸inut cut ¸itul ¸ si ”B” furculit ¸a. Firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ steptarea eliber˘ arii furculit ¸ei iar firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ stepatrea eliber˘ arii cut ¸itului, ceea ce conduce la starea de ”deadlock”. De¸ si acest exemplu este desprins de realitate, exist˘ a numeroase situat ¸ii ˆ ın care fenomenul de ”deadlock” se poate manifesta, multe dintre acestea fiind dificil de detectat. Exist˘ a cˆ ateva reguli ce pot fi aplicate pentru evitarea deadlock-ului: • Firele de execut ¸ie s˘ a solicite resursele ˆ ın aceea¸ si ordine. Aceast˘ a abordare elimin˘ a situat ¸iile de a¸ steptare circular˘ a. • Folosirea unor monitoare care s˘ a controleze accesul la un grup de resurse. In cazul nostru, putem folosi un monitor ”tacˆ amuri” care trebuie blocat ˆ ınainte de a cere furculit ¸a sau cut ¸itul. • Folosirea unor variabile care s˘ a informeze disponibilitatea resurselor f˘ ar˘ a a bloca monitoarele asociate acestora. • Cel mai importat, conceperea unei arhitecturi a sistemului care s˘ a evite pe cˆ at posibil aparit ¸ia unor potent ¸iale situat ¸ii de deaslock.

Variabile volatile Cuvˆ antul cheie volatile a fost introdus pentru a controla unele aspecte legate de optimiz˘ arile efectuate de unele compilatoare. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: class TestVolatile { boolean test; public void metoda() { test = false; // * if (test) { // Aici se poate ajunge... } } }

12.4. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE

373

Un compilator care optimizeaz˘ a codul, poate decide c˘ a variabila test fiind setat˘ a pe false, corpul if -ului nu se va executa ¸ si s˘ a exclud˘ a secvent ¸a respectiv˘ a din rezultatul compil˘ arii. Dac˘ a aceast˘ a clas˘ a ar fi ˆ ıns˘ a accesat˘ a de mai multe fire de execut ¸ie, variabile test ar putea fi setat˘ a pe true de un alt fir, exact ˆ ıntre instruct ¸iunile de atribuire ¸ si if ale firului curent. Declararea unei variabile cu modificatorul volatile informeaz˘ a compilatorul s˘ a nu optimizeze codul ˆ ın care aceasta apare, previzionˆ and valoarea pe care variabila o are la un moment dat.

Fire de execut ¸ie inaccesibile Uneori firele de execut ¸ie sunt blocate din alte motive decˆ at a¸ steptarea la un monitor, cea mai frecvent˘ a situat ¸ie de acest tip fiind operat ¸iunile de intrare/ie¸ sire (IO) blocante. Cˆ and acest lucru se ˆ ınt˘ ampl˘ a celelalte fire de execut ¸ie trebuie s˘ a poat˘ a accesa ˆ ın continuare obiectul. Dar dac˘ a operat ¸iunea IO a fost f˘ acut˘ aˆ ıntr-o metod˘ a sincronizat˘ a, acest lucru nu mai este posibil, monitorul obiectului fiind blocat de firul care a¸ steapt˘ a de fapt s˘ a realizeze operat ¸ia de intrare/ie¸ sire. Din acest motiv, operat ¸iile IO nu trebuie f˘ acute ˆ ın metode sincronizate.

12.4

Gruparea firelor de execut ¸ie

Gruparea firelor de execut ¸ie pune la dispozit ¸ie un mecanism pentru manipularea acestora ca un tot ¸ si nu individual. De exemplu, putem s˘ a pornim sau s˘ a suspend˘ am toate firele dintr-un grup cu un singur apel de metod˘ a. Gruparea firelor de execut ¸ie se realizeaz˘ a prin intermediul clasei ThreadGroup. Fiecare fir de execut ¸ie Java este membru al unui grup, indiferent dac˘ a specific˘ am explicit sau nu acest lucru. Afilierea unui fir la un anumit grup se realizeaz˘ a la crearea sa ¸ si devine permanent˘ a, ˆ ın sensul c˘ a nu vom putea muta un fir dintr-un grup ˆ ın altul, dup˘ a ce acesta a fost creat. In cazul ˆ ın care cre˘ am un fir folosind un constructor care nu specific˘ a din ce grup face parte, el va fi plasat automat ˆ ın acela¸ si grup cu firul de execut ¸ie care l-a creat. La pornirea unui program Java se creeaz˘ a automat un obiect de tip ThreadGroup cu numele main, care va reprezenta grupul tuturor firelor de execut ¸ie create direct din program ¸ si care nu au fost ata¸ sate explicit altui grup. Cu alte cuvinte, putem s˘ a ignor˘ am complet plasarea firelor de execut ¸ie ˆ ın grupuri ¸ si s˘ a l˘ as˘ am sistemul s˘ a se ocupe cu aceasta, adunˆ andu-le pe toate

ˆ ıl init ¸ializeaz˘ a ¸ si ˆ ıl plaseaz˘ aˆ ıntr-un grup specificat ca argument. FIRE DE EXECUT ¸ IE ˆ ın grupul main. ThreadGroup Thread c1 = Thread c2 = Thread c3 = grup2 = new ThreadGroup("Consumatori"). primul cu dou˘ a fire de execut ¸ie iar al doilea cu trei: ThreadGroup grup1 = new ThreadGroup("Producatori"). "Producator 1"). "Producator 2"). String name) Fiecare din ace¸ sti costructori creeaz˘ a un fir de execut ¸ie. Un grup poate avea ca p˘ arinte un alt grup. new Thread(grup2. String name) public Thread(ThreadGroup group. "Consumator 3"). Runnable target. ca ˆ ın figura de mai jos: . Runnable target) public Thread(ThreadGroup group. "Consumator 1"). Exist˘ a situat ¸ii ˆ ıns˘ a cˆ and gruparea firelor de execut ¸ie poate u¸ sura substant ¸ial manevrarea lor. Pentru a afla c˘ arui grup apart ¸ine un anumit fir de execut ¸ie putem folosi metoda getThreadGroup a clasei Thread. new Thread(grup2. ˆ ın care r˘ ad˘ acina este grupul implicit main. Crearea unui fir de execut ¸ie ¸ si plasarea lui ˆ ıntr-un grup (altul decˆ at cel implicit) se realizeaz˘ a prin urm˘ atorii constructori ai clasei Thread: public Thread(ThreadGroup group. Thread p2 = new Thread(grup1. "Consumator 2").374 CAPITOLUL 12. Thread p1 = new Thread(grup1. In exemplul urm˘ ator vor fi create dou˘ a grupuri. new Thread(grup2. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie pot fi plasate ˆ ıntr-o ierarhie de grupuri.

10: Folosirea clasei ThreadGroup public class TestThreadGroup { static class Dummy implements Runnable { public void run () { while ( true ) Thread . yield () . ThreadGroup grupCurent = firCurent . " Fir de test " ) . i < n . } } . // Cream un fir propriu new Thread ( new Dummy () .12. println ( " Thread # " + i + " = " + lista [ i ]. Frame ( " Test " ) . start () . grupCurent .4. // Le afisam for ( int i =0. activeCount () . getThreadGroup () . // Aflam numarul firelor de executie active int n = grupCurent . enumerate ( lista ) . getName () ) . // Obtinem o referinta la grupul curent Thread firCurent = Thread . awt . currentThread () . } } public static void main ( String args []) { // Cream o fereastra pentru a fi create // automat firele de executie din AWT java . GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ım care list˘ am firele de execut ¸ie active: 375 Listing 12. out . Frame f = new java . awt . i ++) System . // Enumeram firele din grup Thread [] lista = new Thread [ n ].

FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. .376 CAPITOLUL 12. Acest lucru se realizeaz˘ a uzual prin intemediul constructorilor: public PipedReader(PipedWriterpw) public PipedWriter(PipedReaderpr) In cazul ˆ ın care este folosit un constructor f˘ ar˘ a argumente. pw2 = new PipedWriter(pr2). PipedWriter . la cel˘ alalt se citesc. Se observ˘ a c˘ a acesta este un comportament tipic produc˘ ator-consumator asincron. Funct ¸ionarea obicetelor care instant ¸iaz˘ a PipedWriter ¸ si PipedReader este asem˘ an˘ atoare cu a canalelor de comunicare UNIX (pipes).5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” O modalitate deosebit de util˘ a prin care dou˘ a fire de execut ¸ie pot comunica este realizat˘ a prin intermediul canalelor de comunicatii (pipes). pr1 = new PipedReader(pw1). La un cap˘ at se scriu caractere.pentru caractere. dac˘ a nu sunt date disponibile firul de execut ¸ie se va bloca pˆ an˘ a ce acestea vor deveni disponibile. conectarea unui flux de intrare cu un flux de ie¸ sire se face prin metoda connect: public void connect(PipedWriterpw) public void connect(PipedReaderpr) Intrucˆ at fluxurile care sunt conectate printr-un pipe trebuie s˘ a execute simultan operat ¸ii de scriere/citire. respectiv • PipedOutputStream. pr2 = new PipedReader(). PipedInputStream . folosirea lor se va face din cadrul unor fire de execut ¸ie. Fiecare cap˘ at al unui canal este utilizat dintr-un fir de execut ¸ie separat. Acestea sunt implementate prin fluxuri descrise de clasele: • PipedReader. firele de execut ¸ie comunicˆ and printr-un canal. Realizarea conexiunii se face astfel: PipedWriter PipedReader // sau PipedReader PipedWriter // sau pw1 = new PipedWriter(). Fluxurile ”pipe” de ie¸ sire ¸ si cele de intrare pot fi conectate pentru a efectua transmiterea datelor. La citire.pentru octet ¸i.

Aceste dou˘ a fluxuri vor fi interconectate prin intermediul unor fluxuri de tip ”pipe”. } catch ( IOException e ) { e . out = out .11: Folosirea fluxurilor de tip ”pipe” import java . random () * 100) ) . i < 10. S˘ a reconsider˘ am acum exemplul produc˘ ator/consumator prezentat anterior. folosind canale de comunicat ¸ie. Listing 12.connect(pr). Produc˘ atorul trimite datele printr-un flux de ie¸ sire de tip DataOutputStream c˘ atre consumator.12. COMUNICAREA PRIN FLUXURI DE TIP ”PIPE” PipedReader pr = new PipedReader(). } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private DataInputStream in .*. public Consumator ( DataInputStream in ) { this . ˆ ın toate formele lor. in = in . .5. println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) .connect(pw) //echivalent cu pw. i ++) { try { out . io . public Producator ( DataOutputStream out ) { this . class Producator extends Thread { private DataOutputStream out . pr. printStackTrace () . try { sleep (( int ) ( Math . PipedWriter pw = new PipedWirter(). writeInt ( i ) . 377 Scrierea ¸ si citirea pe/de pe canale se realizeaz˘ a prin metodele uzuale read ¸ si write. care le prime¸ ste printr-un flux de intrare de tip DataInputStream. } System . } public void run () { for ( int i = 0. out .

} System . out . } catch ( IOException e ) { e . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. DataInputStream in = new DataInputStream ( pipeIn ) . } } } public class TestPipes { public static void main ( String [] args ) throws IOException { PipedOutputStream pipeOut = new Pipe dOutput Stream () . Consumator c1 = new Consumator ( in ) . readInt () . Act ¸iunile unui obiect de tip Timer sunt implementate ca instant ¸e ale clasei TimerTask ¸ si pot fi programate pentru o singur˘ a execut ¸ie sau pentru execut ¸ii repetate la intervale regulate. DataOutputStream out = new DataOutputStream ( pipeOut ) . Producator p1 = new Producator ( out ) . c1 . start () . Pa¸ sii care trebuie f˘ acut ¸i pentru folosirea unui timer sunt: . printStackTrace () .6 Clasele Timer ¸ si TimerTask Clasa Timer ofer˘ a o facilitate de a planifica diverse act ¸iuni pentru a fi realizate la un anumit moment de c˘ atre un fir de execut ¸ie ce ruleaz˘ aˆ ın fundal. p1 . println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . PipedInputStream pipeIn = new PipedInputStream ( pipeOut ) . for ( int i = 0. } } 12.378 } CAPITOLUL 12. i < 10. start () . i ++) { try { value = in .

Metodele de planificare pe care le avem la dispozit ¸ie au urm˘ atoarele formate: schedule(TimerTask task. long period) task. delay reprezint˘ aˆ ıntˆ arzierea fat ¸a de momentul curent dup˘ a care va ˆ ıncepe execut ¸ia. Date schedule(TimerTask task. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 379 • Crearea unei subclase Actiune a lui TimerTask ¸ si supreadefinirea metodei run ce va cont ¸ine act ¸iunea pe care vrem s˘ a o planific˘ am. time momentul exact la care va ˆ ıncepe execut ¸ia iar period intervalul de timp ˆ ıntre dou˘ a execut ¸ii. • Crearea unui obiect de tip Actiune. Dup˘ a cum se observ˘ a. Dup˘ a cum vom vedea. • scheduleAtFixedRate . Date scheduleAtFixedRate(TimerTask scheduleAtFixedRate(TimerTask time) delay.6. metodele de planificare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • schedule . . long period) unde. Date time. • Planificarea la execut ¸ie a obiectuluii de tip Actiune. task descrie act ¸iunea ce se va executa. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi executat˘ a mai repede. Un timer se va opri natural la terminarea metodei sale run sau poate fi oprit fort ¸at folosind metoda cancel.exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. pot fi folosite ¸ si clase anonime. De asemenea.12. metoda System. • Crearea unui fir de execut ¸ie prin instant ¸ierea clasei Timer. long period) time. long period) task. astfel ˆ ıncˆ at num˘ arul total de act ¸iuni dintr-o perioad˘ a de timp s˘ a fie tot timpul acela¸ si. Dup˘ a oprirea sa el nu va mai putea fi folosit pentru planificarea altor act ¸iuni. long delay.planificare cu num˘ ar fix de rate: dac˘ a dintrun anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a.planificare cu ˆ ıntˆ arziere fix˘ a: dac˘ a dintr-un anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi ¸ si ele ˆ ıntˆ arziate ˆ ın consecint ¸˘ a. long schedule(TimerTask task. folosind metoda schedule din clasa Timer.

calendar . . mesaj = mesaj .au scurs 10 secunde . cancel () . HOUR_OF_DAY . " ) . // Oprim primul timer t1 . println ( "S . out . } } class Alarma extends TimerTask { public String mesaj . calendar . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. t1 . calendar . set ( Calendar . out .12: Folosirea claselor Timer ¸ si TimerTask import java . getDefaultToolkit () . // Setam o actiune pentru ora 22:30 Calendar calendar = Calendar . import java . awt . " ) . 10*1000) . SECOND . 22) . print ( " . Date ora = calendar . set ( Calendar . } } public class TestTimer { public static void main ( String args []) { // Setam o actiune repetitiva . MINUTE .380 CAPITOLUL 12. set ( Calendar .*. cu rata fixa final Timer t1 = new Timer () . getTime () . public Alarma ( String mesaj ) { this . 0 . beep () . util . class Atentie extends TimerTask { public void run () { Toolkit . scheduleAtFix e d Ra t e ( new Atentie () . println ( mesaj ) . 0) . } public void run () { System .*. // Folosim o clasa anonima pentru o alta actiune Timer t2 = new Timer () . } } . getInstance () . System . out . schedule ( new TimerTask () { public void run () { System . 30) . t2 . 1*1000) .

ora ) . schedule ( new Alarma ( " Toti copiii la culcare ! " ) . CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 381 Timer t3 = new Timer () . } } .12. t3 .6.

FIRE DE EXECUT ¸ IE .382 CAPITOLUL 12.

Clasele din acest pachet ofer˘ a o modalitate facil˘ a de programare ˆ ın ret ¸ea.Capitolul 13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13. • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol bazat pe pachete inde383 .1 Introducere Programarea ˆ ın ret ¸ea implic˘ a trimiterea de mesaje ¸ si date ˆ ıntre aplicat ¸ii ce ruleaz˘ a pe calculatoare aflate ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a sau conectate la Internet. Avˆ and ˆ ın vedere faptul c˘ a orice informat ¸ie care trebuie trimis˘ a prin ret ¸ea trebuie serializat˘ a astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi transmis˘ a secvent ¸ial. Cu toate acestea. f˘ ar˘ a a fi nevoie de cuno¸ stint ¸e prealabile referitoare la comunicarea efectiv˘ aˆ ıntre calculatoare. socket. octet cu octet. pentru a se ”ˆ ınt ¸elege” ˆ ıntre ele. sunt necesare cˆ ateva not ¸iuni fundamentale referitoare la ret ¸ele cum ar fi: protocol.net. era nevoie de stabilirea unor convent ¸ii (protocoale) care s˘ a fie folosite atˆ at de calculatorul care trimite datele cˆ at ¸ si de cel care le prime¸ ste. Acest protocol asigur˘ a stabilirea unei conexiuni permanente ˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare pe parcursul comunicat ¸iei. Ce este un protocol ? Un protocol reprezint˘ a o convent ¸ie de reprezentare a datelor folosit˘ aˆ ın comunicarea ˆ ıntre dou˘ a calculatoare. port. adresa IP. c˘ atre destinat ¸ie. Pachetul care ofer˘ a suport pentru scrierea aplicatiilor de ret ¸ea este java. Dou˘ a dintre cele mai utilizate protocoale sunt TCP ¸ si UDP. • TCP (Transport Control Protocol) este un protocol ce furnizeaz˘ a un flux sigur de date ˆ ıntre dou˘ a calculatoare aflate ˆ ın ret ¸ea.

net permit comunicarea ˆ ıntre procese folosind protocoalele . cum ar fi de exemplu: 193. nu trebuie folosite ˆ ın aplicat ¸ii. asteptˆ and diverse informat ¸ii.infoiasi. Prin urmare. Ce este un port ? Un calculator are ˆ ın general o singur˘ a leg˘ atur˘ a fizic˘ a la ret ¸ea. Identificarea proceselor se realizeaz˘ a prin intermdiul porturilor.ro pentru adresa numeric˘ a anterioar˘ a. Clase de baz˘ a din java. Ins˘ a pe un calculator pot exista concurent mai multe procese care au stabilite conexiuni ˆ ın ret ¸ea. Corespunz˘ atoare unei adrese numerice exista ¸ si o adresa IP simbolic˘ a. Orice informat ¸ie destinat˘ a unei anumite ma¸ sini trebuie deci s˘ a specifice obligatoriu adresa IP a acelei ma¸ sini.30. Acest protocol nu stabile¸ ste o conexiun˘ a permant˘ aˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare. fiecare calculator aflat ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a are un nume unic ce poat fi folosit la identificarea local˘ a a acestuia. trimise de la un calculator c˘ atre altul f˘ ar˘ a a se garanta ˆ ın vreun fel ajungerea acestora la destinat ¸ie sau ordinea ˆ ın care acestea ajung. Clasa Java care reprezint˘ a not ¸iunea de adres˘ a IP este InetAddress. uzual sub forma a 4 octet ¸i. Valorile pe care le poate lua un num˘ ar de port sunt cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 65535 (deoarece sunt numere reprezentate pe 16 bit ¸i). din acest motiv. cum ar fi thor.384 CAPITOLUL 13. Orice aplicat ¸ie care realizeaz˘ a o conexiune ˆ ın ret ¸ea va trebui s˘ a ata¸ seze un num˘ ar de port acelei conexiuni.net Clasele din java.231. Cum este identificat un calculator ˆ ın ret ¸ea ? Orice calculator conectat la Internet este identificat ˆ ın mod unic de adresa sa IP (IP este acronimul de la Internet Protocol). datele trimise c˘ atre o destinat ¸ie trebuie s˘ a specifice pe lˆ anga adresa IP a calculatorului ¸ si procesul c˘ atre care se ˆ ındreapt˘ a informat ¸iile respective. numite datagrame. Aceasta reprezint˘ a un num˘ ar reprezentat pe 32 de bit ¸i.131 ¸ si este numit adresa IP numeric˘ a. De asemenea. numerele cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 1023 fiind ˆ ıns˘ a rezervate unor servicii sistem ¸ si. Un port este un num˘ ar pe 16 bit ¸i care identific˘ aˆ ın mod unic procesele care ruleaz˘ a pe o anumit˘ a masin˘ a. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA pendente de date.

infoiasi. un text..html).2. Notat ¸ia user semnific˘ a uzual subdirectorul html al directorului rezervat pe un server Web utilizatorului specificat (HOME). Mai jost.html http://www. ftp. – Opt ¸ional. etc. – Calea complet˘ a spre resursa referit˘ a ( acf/java/curs/9/prog retea.infoiasi. etc. portul la care s˘ a se realizeze conexiunea. un URL are dou˘ a componente principale: • Identificatorul protocolului folosit (http. etc). In cazul ˆ ın care este specificat doar un director.2 Lucrul cu URL-uri Termenul URL este acronimul pentru Uniform Resource Locator ¸ si reprezint˘ a o referint ¸˘ a (adres˘ a) la o resurs˘ a aflat˘ a pe Internet.ro/~acf/imgs/taz. – Opt ¸ional.ro/index. o referint ¸˘ a de tip anchor ˆ ın cadrul fi¸ sierului referit (#url).html. Acesta are urm˘ atoarele componente: – Numele calculatorului gazd˘ a (www. • Numele resursei referite.infoiasi. fi¸ sierul ce reprezint˘ a resursa va fi considerat implicit index. imagine.infoiasi. . ˆ ıns˘ a un URL poate referi ¸ si interog˘ ari la baze de date. TCP URL URLConnection Socket ServerSocket UDP DatagramPacket DatagramSocket MulticastSocket 385 13.13. Aceasta este ˆ ın general un fi¸ sier reprezentˆ and o pagin˘ a Web. rezultate ale unor comenzi executate la distant ¸a ˘.ro/~acf/java/curs/9/prog_retea.com http://students.gif http://www. LUCRUL CU URL-URI TCP ¸ si UDP ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos. sunt prezentate cˆ ateva exemple de URL-uri sunt: http://java.ro).html#url Dup˘ a cum se observ˘ a din exemplele de mai sus.sun.

*. Listing 13.ro. Dac˘ a nu se specific˘ a mici un argument. public class CitireURL { public static void main ( String [] args ) throws IOException { String adresa = " http :// www . Aceasta are mai mult ¸i constructori pentru crearea de obiecte ce reprezint˘ a referint ¸e c˘ atre resurse aflate ˆ ın ret ¸ea. . ro " . protocolul folosit.err. In cazul ˆ ın care ¸ sirul nu reprezint˘ a un URL valid va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul MalformedURLException.infoiasi. • Conectarea la acel URL pentru citirea ¸ si scrierea de informat ¸ii.*. infoiasi . Secvent ¸a standard pentru aceast˘ a operatiune este prezentat˘ aˆ ın exemplul de mai jos. ˆ ın care afi¸ sam cont ¸inutul resursei specificat˘ a la linia de comand˘ a. if ( args .html de la adresa: http://www. try { URL adresa = new URL("http://xyz.1: Citirea cont ¸inutului unui URL import java . import java .386 CAPITOLUL 13. } catch (MalformedURLException e) { System. • Citirea printr-un flux a continutului fi¸ sierului respectiv. numele fi¸ sierului.abc"). cel mai uzual fiind cel care prime¸ ste ca parametru un ¸ sir de caractere. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Clasa care permite lucrul cu URL-uri este java. io .URL. length > 0) adresa = args [0]. etc). va fi afi¸ sat fi¸ sierul index. } Un obiect de tip URL poate fi folosit pentru: • Aflarea informat ¸iilor despre resursa referit˘ a (numele calculatorului gazd˘ a.net. net . Citirea cont ¸inutului unui URL Orice obiect de tip URL poate returna un flux de intrare de tip InputStream pentru citirea continutului s˘ au.println("URL invalid !\n" + e).

String linie . readLine () ) != null ) { // Afisam linia citita System . SOCKET-URI BufferedReader br = null . openStream () . Fiecare socket este ata¸ sat unui port astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a identifica unic programul c˘ aruia ˆ ıi sunt destinate datele. } } } 387 Conectarea la un URL Se realizeaz˘ a prin metoda openConnection ce stabile¸ ste o conexiune bidirect ¸ional˘ a cu resursa specificat˘ a. br = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( in ) ) . Aceast˘ a conexiune este reprezentat˘ a de un obiect de tip URLConnection. } } catch ( Malfo rmedU RLEx c e p t i o n e ) { System .13. println ( " URL invalid !\ n " + e ) . err . close () . etc). cgi-bin. out . 13. . while (( linie = br . InputStream in = url . In cazul trimiterii de date. Operat ¸iunea de trimitere de date dintr-un program c˘ atre un URL este similar˘ a cu trimiterea de date dintr-un formular de tip FORM aflat ˆ ıntr-o pagin˘ a HTML. } finally { br . servlet. println ( linie ) . obiectul URL este uzual un proces ce ruleaz˘ a pe serverul Web referit prin URL-ul respectiv (jsp. cˆ at ¸ si a unui flux de ie¸ sire pentru scrierea de date c˘ atre acel URL. try { URL url = new URL ( adresa ) . php. ce permite crearea atˆ at a unui flux de intrare pentru citirea informat ¸iilor de la URL-ul specificat. Metoda folosit˘ a pentru trimitere este POST.3 Socket-uri Definit ¸ie Un socket (soclu) este o abstract ¸iune software folosit˘ a pentru a reprezenta fiecare din cele dou˘ a ”capete” ale unei conexiuni ˆ ıntre dou˘ a procese ce ruleaz˘ a ˆ ıntr-o ret ¸ea.3.

pentru a specifica cei doi parametri necesari identific˘ arii unui proces care trimite sau recept ¸ioneaz˘ a date ˆ ın ret ¸ea. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Socket-urile sunt de dou˘ a tipuri: • TCP. exist˘ a o clas˘ a utilitar˘ a care implementeaz˘ a o pereche de tipul (adresa IP. num˘ ar port). Aceasta este InetSocketAddress (derivat˘ a din SocketAddress).388 CAPITOLUL 13. cˆ ate unul pentru fiecare cap˘ at al ”canalului” de comunicat ¸ie dintre cei doi. constructorul uzual folosit fiind: Socket(InetAddress address. O aplicat ¸ie de ret ¸ea ce folose¸ ste socket-uri se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın modelul client/server de concepere a unei aplicat ¸ii. 13. Incepˆ and cu versiunea 1. fiind ˆ ın stare de a¸ steptare atˆ ata vreme cˆ at nici un client nu le solicit˘ a serviciile. In acest model aplicat ¸ia este format˘ a din dou˘ a categorii distincte de programe numite servere. implementate de clasa DatagramSocket. obiectele sale fiind utilizate de constructori ¸ si metode definite ˆ ın cadrul claselor ce descriu socketuri. Uzual. Avantajul protocolul TCP/IP este c˘ a asigur˘ a realizarea unei comunic˘ ari stabile. un server trebuie s˘ a fie capabil s˘ a trateze mai mult ¸i clienti simultan ¸ si. din acest motiv. int port) . Programele de tip server sunt cele care ofer˘ a diverse servicii eventualilor client ¸i.4 a platformei standard Java. La nivelul clientului crearea socketului se realizeaz˘ a specificˆ and adresa IP a serverului ¸ si portul la care ruleaz˘ a acesta. fiecare cerere adresat˘ a serverului va fi tratat˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. Leg˘ atura ˆ ıntre un client ¸ si un server se realizeaz˘ a prin intermediul a dou˘ a obiecte de tip Socket. implementate de clasele Socket ¸ si ServerSocket. existˆ and sigurant ¸a c˘ a informat ¸iile trimise de un proces vor fi recept ¸ionate corect ¸ si complet la destinat ¸ie sau va fi semnalat˘ a o except ¸ie ˆ ın caz contrar. Programele de tip client sunt cele care init ¸iaz˘ a conversat ¸ia cu un server.4 Comunicarea prin conexiuni In acest model se stabile¸ ste o conexiune TCP ˆ ıntre o aplicat ¸ie client ¸ si o aplicat ¸ie server care furnizeaz˘ a un anumit serviciu. • UDP. solicitˆ and un anumit serviciu. respectiv client ¸i. permanente ˆ ın ret ¸ea.

Fluxurile obt ¸inute vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu fluxuri de procesare care s˘ a asigure o comunicare facil˘ aˆ ıntre cele dou˘ a procese. Blocarea poate s˘ a nu fie permanent˘ a ci doar pentru o anumit˘ a perioad˘ a de timp aceasta va fi specificat˘ a prin metoda setSoTimeout. BufferedWriter ¸ si PrintWriter . prin intermediul cˆ aruia va fi realizat˘ a leg˘ atura cu clientul. DataOutputStream . cu argumentul dat ˆ ın milisecunde. Acest tip de socket nu asigur˘ a comunicarea efectiv˘ a cu client ¸ii ci este responsabil cu ”ascultarea” ret ¸elei ¸ si crearea unor obiecte de tip Socket pentru fiecare cerere ap˘ arut˘ a. constructorul folosit fiind: ServerSocket(int port) Metoda clasei ServerSocket care a¸ steapt˘ a ”ascult˘ a” ret ¸eaua este accept. Pentru fiecare din cele dou˘ a socketuri deschise pot fi create apoi dou˘ a fluxuri pe octet ¸i pentru citirea. ObjectOutputStream . respectuv getOutputStream. acesta trebuie s˘ a creeze ˆ ıntˆ ai un obiect de tip ServerSocket.pentru cominicare prin intermediul obiectelor. • ObjectInputStream. Crearea unui obiect de tip ServerSocket se face specificˆ and portul la care ruleaz˘ a serverul.13.pentru comunicare prin intermediul ¸ sirurilor de caractere. . Acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul metodelor getInputStream. COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI 389 La nivelul serverului. Aceasta blocheaz˘ a procesul p˘ arinte pˆ an˘ a la aparit ¸ia unui cereri ¸ si returneaz˘ a un nou obiect de tip Socket ce va asigura comunicarea cu clientul. In funct ¸ie de specificul aplicat ¸iei acestea pot fi perechile: • BufferedReader. • DataInputStream. respectiv scrierea datelor.4.pentru comunicare prin date primitive.

Asteapta realizarea unei conexiuni cu un client. 3. In exemplul urm˘ ator vom implementa o aplicat ¸ie client-server folosind comunicarea prin conexiuni. Citeste sau declara adresa IP a serverului si portul la care acesta ruleaza. Tratarea cererilor se va face ˆ ın fire de execut ¸ie separate. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Structura general˘ a a unui server bazat pe conexiuni este: 1. 3. Clientul va trimite serverului un nume iar acesta va raspunde prin mesajul ”Hello nume”. io . Creeaza un obiect de tip ServerSocket la un anumit port while (true) { 2. Creeaza un obiect de tip Socket cu adresa si portul specificate. public ClientThread ( Socket socket ) { this . folosind metoda accept. socket = socket . Listing 13. import java .390 CAPITOLUL 13.1 Deschide un flux de intrare si primeste cererea 3.2 Deschide un flux de intrare si primeste raspunsul.*.2 Deschide un flux de iesire si trimite raspunsul 3.3 Inchide fluxurile si socketul creat. Structura general˘ a a unui client bazat pe conexiuni este: 1.*. class ClientThread extends Thread { Socket socket = null . Comunica cu serverul: 3.2: Structura unui server bazat pe conexiuni import java . (va fi creat un obiect nou de tip Socket) 3. 2.1 Deschide un flux de iesire si trimite cererea. 3. pentru ca metoda accept s˘ a poat˘ a fi reapelat˘ a cˆ at mai repede ˆ ın vederea stabilirii conexiunii cu un alt client. .3 Inchide fluxurile si socketul nou creat } Este recomandat ca tratarea cererilor s˘ a se realizeze ˆ ın fire de execut ¸ie separate. net . Trateaza cererea venita de la client: 3.

out . readLine () . } } } } public class SimpleServer { // Definim portul pe care se gaseste serverul // ( in afara intervalului 1 -1024) public static final int PORT = 8100. // Primim cerere de la client cerere = in . } catch ( IOException e ) { System . println ( " Socketul nu poate fi inchis \ n " + e). 391 } catch ( IOException e ) { System .13. flush () . . println ( raspuns ) . err . // out este flux de iesire catre client PrintWriter out = new PrintWriter ( socket . err . out . println ( " Eroare IO \ n " + e ) . } finally { // Inchidem socketul deschis pentru clientul curent try { socket .4. close () . // Trimitem raspuns clientului raspuns = " Hello " + cerere + " ! " . raspuns . getOutputStream () ) . try { // in este fluxul de intrare de la client BufferedReader in = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( socket . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI } public void run () { // Executam solicitarea clientului String cerere . getInputStream () ) ) . public SimpleServer () throws IOException { ServerSocket serverSocket = null .

start () . } } Listing 13. io . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { SimpleServer server = new SimpleServer () .. // Portul la care serverul ofera serviciul int PORT = 8100.. Socket socket = null . " ) . while ( true ) { System . try { socket = new Socket ( adresaServer . accept () .1 " . close () . println ( " Asteptam un client . } } catch ( IOException e ) { System . PrintWriter out = null . BufferedReader in = null . Socket socket = serverSocket . net . raspuns .*. String cerere .0.0.un fir de executie ClientThread t = new ClientThread ( socket ) .392 CAPITOLUL 13. . PORT ) .*. import java . err . t . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA try { serverSocket = new ServerSocket ( PORT ) . out . // Executam solicitarea clientului intr . public class SimpleClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP a serverului String adresaServer = " 127. println ( " Eroare IO \ n " + e ) . } finally { serverSocket .3: Structura unui client bazat pe conexiuni import java .

System .5.5 Comunicarea prin datagrame In acest model nu exist˘ a o conexiune permanent˘ aˆ ıntre client ¸ si server prin intermediul c˘ areia s˘ a se realizeze comunicarea. close () . extrage informat ¸iile cont ¸inute ¸ si returneaz˘ a r˘ aspunsul tot prin intermediul pachetelor. out . // Trimitem o cerere la server cerere = " Duke " . modelat prin intermediul clasei DatagramSocket. readLine () . true ) . Rutarea datagramelor de la o ma¸ sin˘ a la alta se face exclusiv pe baza informat ¸iilor cont ¸inute de acestea. if ( in != null ) in . out . close () . } finally { if ( out != null ) out . Primirea ¸ si trimiterea datagramelor se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket.13. close () . getOutputStream () . println ( cerere ) . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 393 out = new PrintWriter ( socket . Clientul trimite cererea c˘ atre server prin intermediul unuia sau mai multor pachete de date independente. // Asteaptam raspunsul de la server (" Hello Duke !") raspuns = in . exit (1) . System . err . } } } 13. } catch ( UnknownHostExc e p t i o n e ) { System . in = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( socket . println ( " Serverul nu poate fi gasit \ n " + e ) . . println ( raspuns ) . serverul le recept ¸ioneaz˘ a. getInputStream () ) ) . if ( socket != null ) socket . Un astfel de pachet se nume¸ ste datagram˘ a ¸ si este reprezentat printr-un obiect din clasa DatagramPacket.

int length. int length. ei nespecificˆ and vreo surs˘ a sau destinat ¸ie. int int length. int length) Primele dou˘ a perechi de constructori sunt pentru creare pachetelor ce vor fi expediate. int length. Clasa DatagramPacket cont ¸ine urm˘ atorii constructori: DatagramPacket(byte[] buf. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Dup˘ a cum am ment ¸ionat deja. protocolul TCP/IP folose¸ ste tot pachete pentru trimiterea informat ¸iilor dintr-un nod ˆ ın altul al ret ¸elei. InetAddress address. exist˘ a situat ¸ii ˆ ın care aceste lucruri nu sunt importante ¸ si acest model este de preferat celui bazat pe conexiuni care solicit˘ a mult mai mult atˆ at serverul cˆ at ¸ si clientul. cu deosebirea c˘ a asigur˘ a respectarea ordinii de transmitere a mesajelor ¸ si verific˘ a ajungerea la destinat ¸ie a tuturor pachetelor -ˆ ın cazul ˆ ın care unul nu a ajuns. dezavantajul acestei metode este c˘ a nu garanteaz˘ a ajungerea la destinat ¸ie a pachetelor trimise ¸ si nici c˘ a vor fi primite ˆ ın aceea¸ si ordinie ˆ ın care au fost expediate. Pe de alt˘ a parte. InetAddress address. int offset. diferent ¸a ˆ ıntre ele fiind utilizarea claselor InetAddress. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. . int DatagramPacket(byte[] buf.394 CAPITOLUL 13. acesta va fi retrimis automat. int offset. port) DatagramPacket(byte[] buf. De fapt. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. port) int offset. A trei pereche de constructori este folosit˘ a pentru crearea unui pachet ˆ ın care vor fi recept ¸ionate date. respectiv SocketAddress pentru specificarea adresei desinat ¸ie. int length) DatagramPacket(byte[] buf.

System . out .*. precum ¸ si adresa la care le trimitem prin setAddress. try { while ( true ) { // Declaram pachetul in care va fi receptionata cererea byte [] buf = new byte [256]. COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 395 Dup˘ a crearea unui pachet procesul de trimitere ¸ si primire a acestuia implic˘ a apelul metodelor send ¸ si receive ale clasei DatagramSocket. buf . In cazul ˆ ın care refolosim pachete. receive ( cerere ) . getAddress () . getPort () .. Extragerea informat ¸iilor cont ¸iunte de un pachet se realizeaz˘ a prin metoda getData din clasa DatagramPacket. DatagramPacket cerere . Acestea sunt: getAdress. // Aflam adresa si portul de la care vine cererea InetAddress adresa = cerere . socket . net . aceast˘ a clas˘ a ofer˘ a metode pentru aflarea adresei IP ¸ si a portului procesului care a trimis datagrama.5. eventual c˘ atre destinat ¸ii diferite. setPort ¸ si setSocketAddress.13. io . putem schimba cont ¸inutul acestora cu metoda setData. private DatagramSocket socket = null . acela¸ si socket poate fi folosit atˆ at pentru trimiterea de pachete. cˆ at ¸ si pentru recept ¸ionarea acestora de la diverse surse. Listing 13. // Construim raspunsul . cerere = new DatagramPacket ( buf . pentru a-i putea r˘ aspunde dac˘ a este necesar.*.. Deoarece toate informat ¸ii sunt incluse ˆ ın datagram˘ a. println ( " Asteptam un pachet .4: Structura unui server bazat pe datagrame import java . public void start () throws IOException { socket = new DatagramSocket ( PORT ) . getPort ¸ si getSocketAddress. import java . public class DatagramServer { public static final int PORT = 8200. De asemenea. int port = cerere . length ) . raspuns = null . " ) .

getBytes () . length . io .*. port ) . getByName ( " 127. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA String mesaj = " Hello " + new String ( cerere . getBytes () . // Construim si trimitem pachetul cu cererea catre server buf = " Duke " . try { // Construim un socket pentru comunicare socket = new DatagramSocket () . DatagramPacket packet = null .0. buf . socket . byte buf []. DatagramSocket socket = null . send ( raspuns ) . close () . adresa .396 CAPITOLUL 13. buf = mesaj .*. net . int port =8200. public class DatagramClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul la care ruleaza serverul InetAddress adresa = InetAddress . // Trimitem un pachet cu raspunsul catre client raspuns = new DatagramPacket ( buf .0. getData () ).1 " ) . . import java . } } finally { if ( socket != null ) socket . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { new DatagramServer () .5: Structura unui client bazat pe datagrame import java . start () . } } Listing 13.

0. adresa . buf .255 ¸ si un port UDP.1 . packet = new DatagramPacket ( buf . receive ( packet ) . buf . extensie a clasei DatagramSocket.0 este rezervat˘ a¸ si nu trebuie folosit˘ a. socket .6. length ) .0.255. out .0. println ( new String ( packet . getData () ) ) . send ( packet ) . } finally { if ( socket != null ) socket .0. Gruparea mai multor programe ˆ ın vederea trimiterii multiple de mesaje se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket special. Adresa 224.239. . socket . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I packet = new DatagramPacket ( buf . descris de clasa MulticastSocket. } } } 397 13.˘ 13. // Afisam raspunsul (" Hello Duke !") System . port ) . // Asteaptam pachetul cu raspunsul de la server buf = new byte [256]. Un grup de client ¸i abonat ¸i pentru trimitere multipl˘ a este specificat printro adres˘ a IP din intervalul 224.255. close () . length .6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i Diverse situat ¸ii impun gruparea mai multor client ¸i astfel ˆ ıncˆ at un mesaj (pachet) trimis pe adresa grupului s˘ a fie recept ¸ionat de fiecare dintre ace¸ stia.

net .398 CAPITOLUL 13.. out . byte buf [].1 " ) .0. . receive ( packet ) . System . socket . buf .*. socket . MulticastSocket socket = null . int port =4444.*.6: Inregistrarea unui client ˆ ıntr-un grup import java . // Asteaptam un pachet venit pe adresa grupului buf = new byte [256]. io . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Listing 13. println ( " Asteptam un pachet . joinGroup ( group ) .0. " ) . public class MulticastClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul care reprezinta grupul de clienti InetAddress group = InetAddress . getByName ( " 230. import java . DatagramPacket packet = new DatagramPacket ( buf .. try { // Ne alaturam grupului aflat la adresa si portul specificate socket = new MulticastSocket ( port ) . length ) .

// Cream un socket cu un numar oarecare DatagramSocket socket = new DatagramSocket (0) . } finally { socket . try { // Trimitem un pachet catre toti clientii din grup buf = ( new String ( " Salut grup ! " ) ) . } } } . grup .0. out . buf . io . DatagramPacket packet = null . socket . getData () ) . println ( new String ( packet . send ( packet ) . } } } } Listing 13. leaveGroup ( group ) .*. public class MulticastSend { public static void main ( String [] args ) throws IOException { InetAddress grup = InetAddress . getBytes () . socket .7: Transmiterea unui mesaj c˘ atre un grup import java . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I 399 System .0. packet = new DatagramPacket ( buf . port ).6.1 " ) . close () . length .˘ 13. getByName ( " 230. int port = 4444. byte [] buf .*. net . } finally { if ( socket != null ) { socket . trim () ) . import java . close () .

PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA .400 CAPITOLUL 13.

401 .swing exist˘ a ¸ si clasa JApplet. oferind suport pentru crearea de appleturi pe arhitectura de componente JFC/Swing. ci va fi executat de browserul ˆ ın care este ˆ ınc˘ arcat˘ a pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. Pachetul care ofer˘ a suport pentru crearea de appleturi este java.applet. aceasta fiind clasa ce trebuie specificat˘ aˆ ın documentul HTML ce descrie pagina Web ˆ ın care dorim s˘ a includem appletul. clasa principal˘ a fiind cea care cont ¸ine metoda main. fiind dictat de evenimentele generate de c˘ atre browser la vizualizarea documentului HTML ce cont ¸ine appletul. codul unui applet poate fi format din una sau mai multe clase. care extinde Applet.Capitolul 14 Appleturi 14. In pachetul javax. O aplicat ¸ie independent˘ a este executat˘ a prin apelul interpretorului java. Ciclul de viat˘ a al unui applet este complet diferit. avˆ and ca argument numele clasei principale a aplicat ¸iei.1 Introducere Definit ¸ie Un applet reprezint˘ a un program Java de dimensiuni reduse ce gestioneaz˘ a o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container) care poate fi inclus˘ aˆ ıntr-o pagin˘ a Web. Un astfel de program se mai nume¸ ste miniaplicatie. Ca orice alt˘ a aplicat ¸ie Java. Diferent ¸a fundamental˘ a dintre un applet ¸ si o aplicat ¸ie const˘ aˆ ın faptul c˘ a un applet nu poate fi executat independent. cea mai important˘ a clas˘ a fiind Applet. Una dintre acestea este principal˘ a¸ si extinde clasa Applet.

14.* . import java. S˘ a parguream ˆ ın continuare ace¸ sti pa¸ si pentru a realiza un applet extrem de simplu. Difer˘ aˆ ın schimb structura programului ¸ si modul de rulare a acestuia. 1. APPLETURI Ierarhia claselor din care deriv˘ a appleturile este prezentata ˆ ın figura de mai jos: Fiind derivat˘ a din clasa Container. Scrierea codului sursa import java. care afi¸ seaz˘ a o imagine ¸ si un ¸ sir de caractere.applet.2 Crearea unui applet simplu Crearea structurii de fi¸ siere ¸ si compilarea applet-urilor sunt identice ca ˆ ın cazul aplicat ¸iilor.* . } .402 CAPITOLUL 14. asemenea claselor Frame sau Panel. "taz.awt. clasa Applet descrie de fapt suprafet ¸e de afi¸ sare.gif"). public void init() { img = getImage(getCodeBase(). public class FirstApplet extends Applet { Image img.

html.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fisierul FirstApplet.java. 4.2. 2. Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer. sau printr-un program special cum ar fi appletviewer din kitul de dezvoltare J2SDK. Opera. S˘ a consider˘ am fi¸ sierul simplu.0.drawString("Hello! My name is Taz!". Salvarea fisierelor surs˘ a Ca orice clas˘ a public˘ a. vom salva clasa de mai sus ˆ ıntr-un fi¸ sier FirstApplet. Netscape. clasa principala a appletului va fi salvat˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier cu acela¸ si nume ¸ si extensia .50). Mozilla. Pentru a executa un applet trebuie s˘ a facem dou˘ a operat ¸ii: • Crearea unui fi¸ sier HTML ˆ ın care vom include applet-ul. 3. g. javac FirstApplet. g. 0.java.drawOval(100. folosind compilatorul javac apelat pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine appletul.14. 25). clasa principal˘ a a appletului trebuie s˘ a fie public˘ a.150. Rularea appletului Applet-urile nu ruleaza independent.drawImage(img. etc. this). avˆ and cont ¸inutul de mai jos: . 110. 0. } } 403 Pentru a putea fi executat˘ a de browser. CREAREA UNUI APPLET SIMPLU public void paint (Graphics g) { g. Compilarea Compilarea se face la fel ca ¸ si la aplicat ¸iile independente.class. A¸ sadar.

• Inc˘ arcarea ˆ ın memorie Este creat˘ a o instant ¸a a clasei principale a appletului ¸ si ˆ ıncarcat˘ aˆ ın memorie. • Pornirea Este apelat˘ a metoda start • Execut ¸ia propriu-zis˘ a Const˘ aˆ ın interact ¸iunea dintre utilizator ¸ si componentele afi¸ sate pe suprafat ¸a appletului sau ˆ ın executarea unui anumit cod ˆ ıntr-un fir de execut ¸ie. citirea unor parametri de intrare.html. 14. In unele situat ¸ii ˆ ıntreaga execut ¸ie a appletului se consum˘ a la etapele de init ¸ializare ¸ si pornire. • Init ¸ializarea Este apelat˘ a metoda init ce permite init ¸ializarea diverselor variabile. APPLETURI <html> <head> <title>Primul applet Java</title> </head> <body> <applet code=FirstApplet. .3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet Execut ¸ia unui applet ˆ ıncepe ˆ ın momentul ˆ ın care un browser afi¸ seaz˘ a o pagin˘ a Web ˆ ın care este inclus appletul respectiv ¸ si poate trece prin mai multe etape.404 CAPITOLUL 14. etc.html folosind unul din browser-ele amintite sau efectuˆ and apelul: appletviewer simplu. Fiecare etap˘ a este strˆ ans legat˘ a de un eveniment generat de c˘ atre browser ¸ si determin˘ a apelarea unei metode specifice din clasa ce implementeaz˘ a appletul.class width=400 height=400> </applet> </body> </html> • Vizualizarea appletului: se deschide fisierul simplu.

Apelul metodei destroy este ˆ ıntotdeauna precedat de apelul lui stop. aceast˘ a metod˘ a ar trebui s˘ a se apeleze o singur˘ a dat˘ a. dup˘ a o oprire temporar˘ a. va fi reapelat˘ a metoda start. Metodele specifice appleturilor A¸ sadar. CICLUL DE VIAT ¸A 405 • Oprirea temporar˘ a In cazul ˆ ın care utilizatorul p˘ ar˘ ase¸ ste pagina Web ˆ ın care ruleaz˘ a appletul este apelat˘ a metoda stop a acestuia.˘ AL UNUI APPLET 14. exist˘ a o serie de metode specifice appleturilor ce sunt apelate automat la diverse evenimente generate de c˘ atre browser. la prima afi¸ sare a appletului ˆ ın pagin˘ a. la unele browsere. Acestea sunt definite ˆ ın clasa Applet ¸ si sunt enumerate ˆ ın tabelul de mai jos: Metoda Situat ¸ia ˆ ın care este apelat˘ a init La init ¸ializarea appletului. dˆ andu-i astfel posibilitatea s˘ a opreasca temporar execut ¸ia sa pe perioada ˆ ın care nu este vizibil. stop De fiecare dat˘ a cˆ and appletul nu mai este vizibil (pagina Web nu mai este vizibil˘ a. fereastra browserului este minimizat˘ a.3. start Imediat dup˘ a init ¸ializare ¸ si de fiecare dat˘ a cˆ and appletul redevine activ. In momentul cˆ and pagina Web ce contine appletul devine din nou activ˘ a. Acela¸ si lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a fereastra browserului este minimizat˘ a. pentru a nu consuma inutil din timpul procesorului. appletul va fi eliminat din memorie ¸ si va fi apelat˘ a metoda destroy a acestuia. Teoretic. • Oprirea definitiv˘ a La ˆ ınchiderea tuturor instant ¸elor browserului folosit pentru vizualizare. este posibil ca ea s˘ a se apeleze de mai multe ori. destroy La ˆ ınchiderea ultimei instant ¸e a browserului care a ˆ ınc˘ arcat ˆ ın memorie clasa principal˘ a a appletului. ˆ ıns˘ a. pentru a-i permite s˘ a elibereze resursele det ¸inute. Atent ¸ie . etc) ¸ si ˆ ınainte de destroy.

ˆ ınainte de toate.applet. clasa Applet este o extensie a superclasei Container.Applet. gestionarea pozit ¸ion˘ arii lor ¸ si tratarea evenimentelor generate se realizeaz˘ a la fel ca ¸ si ˆ ın cazul aplicat ¸iilor.406 CAPITOLUL 14.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul Dup˘ a cum am v˘ azut.*. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a appleturile sunt. public class StructuraApplet extends Applet { public void init() { } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } } 14.*.awt.awt. APPLETURI Aceste metode sunt apelate automat de browser ¸ si nu trebuie apelate explicit din program ! Structura general˘ a a unui applet import java.event. . Plasarea componentelor. import java. import java. ad˘ augarea componentelor pe suprafat ¸a appletului precum ¸ si stabilirea obiectelor responsabile cu tratarea evenimentelor generate sunt operat ¸iuni ce vor fi realizate ˆ ın metoda init. suprafet ¸e de afi¸ sare. Uzual.

INTERFAT ¸ A GRAFICA 407 Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.4.˘ CU UTILIZATORUL 14. . ˆ ıns˘ a acesta poate fi schimbat prin metoda setLayout.

5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor Parametrii sunt pentru appleturi ceea ce argumentele de la linia de comand˘ a sunt pentru aplicat ¸iile independente. public void paint(Graphics g) { // Desenare .408 CAPITOLUL 14. specificat prin NAME ¸ si o valoare. Ei permit utilizatorului s˘ a personalizeze aspectul sau comportarea unui applet f˘ ar˘ a a-i schimba codul ¸ si recompila clasele.. execut ¸ia lor se rezum˘ a la diverse operat ¸iuni de desenare realizate ˆ ın metoda paint. Implicit. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a desen˘ am direct pe suprafat ¸a unui applet va fi nevoie s˘ a supradefinim aceast˘ a metod˘ a. specificat˘ a prin VALUE. Fiecare applet are ¸ si un set de parametri prestabilit ¸i ale c˘ aror nume nu vor putea fi folosite pentru definirea de noi parametri folosind metoda de . indiferent dac˘ a valoarea este ˆ ıntre ghilimele sau nu. ca ˆ ın exemplul de mai jos: <APPLET CODE="TestParametri.class" WIDTH=100 HEIGHT=50 <PARAM NAME=textAfisat VALUE="Salut"> <PARAM NAME=numeFont VALUE="Times New Roman"> <PARAM NAME=dimFont VALUE=20> </APPLET> Ca ¸ si ˆ ın cazul argumentelor trimise aplicat ¸iilor de la linia de comand˘ a. } In cazul ˆ ın care este aleas˘ a aceast˘ a solut ¸ie. metoda paint din clasa Applet nu realizeaz˘ a nimic. evenimentele tratate uzual vor fi cele generate de mouse sau tastatur˘ a. deci. 14. tipul parametrilor este ˆ ıntotdeauna ¸ sir de caractere. Fiecare parametru are un nume. Definirea parametrilor se face ˆ ın cadrul tagului APPLET din documentul HTML ce cont ¸ine appletul ¸ si sunt identificat ¸i prin atributul PARAM.. APPLETURI Desenarea pe suprafat ¸a unui applet Exist˘ a o categorie ˆ ıntreag˘ a de appleturi ce nu comunic˘ a cu utilizatorul prin intermediul componentelor ci. Reamintim c˘ a metoda paint este responsabil˘ a cu definirea aspectului grafic al oric˘ arei componente.

De exemplu. S˘ a scriem un applet care s˘ a afi¸ seze un text primit ca parametru. etc. cele trei ¸ siruri reprezentˆ and numele parametrului.14. Exemple de astfel de parametri sunt CODE. // valoare implicita numeFont = getParameter ( " numeFont " ) . { . int dimFont . Folosirea parametrilor primit ¸i de c˘ atre un applet se face prin intermediul metodei getParameter care prime¸ ste ca argument numele unui parametru ¸ si returneaz˘ a valoarea acestuia. Ace¸ stia apar direct ˆ ın corpul tagului APPLET ¸ si definesc informat ¸ii generale despre applet. Listing 14. Aceasta se realizeaz˘ a prin supradefinirea metodei getParameterInfo. metoda ˆ ıntoarce null. Orice applet poate pune la dispozit ¸ie o ”documentat ¸ie” referitoare la parametrii pe care ˆ ıi suport˘ a.*. public class TestParametri extends Applet String text . pentru a veni ˆ ın ajutorul utilizatorilor care doresc s˘ a includ˘ a appletul ˆ ıntr-o pagin˘ a Web. Fiecare element al vectorului este de fapt un vector cu trei elemente de tip String.5. ˆ ın appletviewer informat ¸iile despre parametri pot fi vizualizate la rubrica Info din meniul Applet. awt . folosind un font cu numele ¸ si dimensiunea specificate de asemenea ca parametri. ˆ ın Netscape se folose¸ ste opt ¸iunea Page info din meniul View. import java . if ( text == null ) text = " Hello " . Informat ¸iile furnizate de un applet pot fi citite din browserul folosit pentru vizualizare prin metode specifice acestuia. numeFont . care returneaz˘ a un vector format din triplete de ¸ siruri. tipul s˘ au ¸ si o descriere a sa. In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici un parametru cu numele specificat. caz ˆ ın care programul trebuie s˘ a atribuie o valoare implicit˘ a variabilei ˆ ın care se dorea citirea respectivului parametru. DEFINIREA S ¸ I FOLOSIREA PARAMETRILOR 409 mai sus.1: Folosirea parametrilor import java . Lista lor complet˘ a va fi prezentata la descrierea tagului APPLET. applet . if ( numeFont == null ) numeFont = " Arial " . Applet . WIDTH sau HEIGHT. public void init () { text = getParameter ( " textAfisat " ) .

" Dimensiunea fontului " } }. } } public void paint ( Graphics g ) { g . Font . " int " . } } 14. cu ajutorul c˘ aruia pot fi incluse appleturi ˆ ın cadrul paginilor Web este: <APPLET CODE = clasaApplet WIDTH = latimeInPixeli HEIGHT = inaltimeInPixeli [ARCHIVE = arhiva. g . dimFont ) ) . drawString ( text . " Numele fontului " } . APPLETURI try { dimFont = Integer . " String " . } catch ( Numb erFo r m at Ex ce pt i o n e ) { dimFont = 16. BOLD . setFont ( new Font ( numeFont . parseInt ( getParameter ( " dimFont " ) ) . } public String [][] getParameterInfo () { String [][] info = { // Nume Tip Descriere { " textAfisat " . " Sirul ce va fi afisat " } . " String " . return info . { " numeFont " . 20) .410 CAPITOLUL 14.jar] [CODEBASE = URLApplet] [ALT = textAlternativ] [NAME = numeInstantaApplet] [ALIGN = aliniere] [VSPACE = spatiuVertical] . 20 . { " dimFont " .6 Tag-ul APPLET Sintaxa complet˘ a a tagului APPLET.

• ALIGN =aliniere Semnific˘ a modalitatea de aliniere a appletului ˆ ın pagina Web. Uzual se exprim˘ a relativ la directorul documentului HTML. Acesta va fi c˘ autat ˆ ın directorul specificat de CODEBASE. • NAME =numeInstantaApplet Ofer˘ a posibilitatea de a da un nume respectivei instant ¸e a appletului. top. [text HTML alternativ] </APPLET> Atributele puse ˆ ıntre paranteze p˘ atrate sunt opt ¸ionale. In cazul ˆ ın care lipse¸ ste. Nu poate fi absolut ¸ si trebuie obligatoriu specificat. TAG-UL APPLET [HSPACE = spatiuOrizontal] > [< PARAM NAME = parametru1 VALUE = valoare1 >] [< PARAM NAME = parametru2 VALUE = valoare2 >] .6. right. • ALT = textAlternativ Specific˘ a textul ce trebuie afi¸ sat dac˘ a browserul ˆ ınt ¸elege tagul APPLET dar nu poate rula appleturi Java. 411 • CODE = clasaApplet Numele fi¸ sierului ce cont ¸ine clasa principal˘ a a appletului. • CODEBASE = directorApplet Specific˘ a URL-ul la care se g˘ ase¸ ste clasa appletului.jar Specific˘ a arhiva ˆ ın care se g˘ asesc clasele appletului.. .class” poate sau nu s˘ a apar˘ a.14. se consider˘ a implicit URL-ul documentului. Extensia ”. HEIGHT =inaltimeInPixeli Specific˘ a l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea suprafet ¸ei ˆ ın care va fi afi¸ sat appletul.. Sunt obligatorii. astfel ˆ ıncˆ at mai multe appleturi aflate pe aceea¸ si pagin˘ a s˘ a poat˘ a comunica ˆ ıntre ele folosindu-se de numele lor. Acest atribut poate primi una din urm˘ atoarele valori: left. • ARCHIVE = arhiva. • WIDTH =latimeInPixeli.

absmiddle. Intrucˆ at toate appleturile de pe pagin˘ a ”ˆ ımpart” acest fir de execut ¸ie. pentru a nu bloca interact ¸iunea utilizatorului cu appletul. cu pauz˘ a de o secund˘ aˆ ıntre dou˘ a afi¸ s˘ ari. Browserele Java-enabled vor ignora acest text. bottom.412 CAPITOLUL 14. redesenarea acestuia sau activitatea celorlalte appleturi de pe pagin˘ a.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi La ˆ ınc˘ arcarea unei pagini Web. ar fi: . • VSPACE =spatiuVertical. S˘ a considerm˘ am mai ˆ ıntˆ ai dou˘ a abord˘ ari gre¸ site de lucru cu appleturi. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a efectu˘ am operat ¸iuni consumatoare de timp este recomandat s˘ a le realiz˘ am ˆ ıntr-un alt fir de execut ¸ie. Din punctul de vedere al interfet ¸ei grafice ˆ ıns˘ a. Acestea vor rula concurent dup˘ a regulile de planificare implementate de ma¸ sina virtual˘ a Java a platformei folosite. HSPACE = spatiuOrizontal Specific˘ a numarul de pixeli dintre applet ¸ si marginile suprafetei de afi¸ sare. deoarece va provoca funct ¸ionarea anormal˘ a sau chiar blocarea celorlalte. 14. nici unul nu trebuie s˘ aˆ ıl solicite ˆ ın mod excesiv. absbottom . creat de asemenea automat de c˘ atre browser. APPLETURI texttop. • text HTML alternativ Este textul ce va fi afi¸ sat ˆ ın cazul ˆ ın care browserul nu ˆ ıntelege tagul APPLET. middle. baseline. Dorim s˘ a cre˘ am un applet care s˘ a afi¸ seze la coordonate aleatoare mesajul ”Hello”. Prima variant˘ a. ¸ si care este responsabil cu desenarea appletului (apelul metodelor update ¸ si paint) precum ¸ si cu transmiterea mesajelor generate de c˘ atre componente. gre¸ sit˘ a de altfel. seminificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si la tagul IMG. fiec˘ arui applet ˆ ıi este creat automat un fir de execut ¸ie responsabil cu apelarea metodelor acestuia. fiecare applet aflat pe o pagin˘ a Web are acces la un acela¸ si fir de execut ¸ie. • PARAM Tag-urile PARAM sunt folosite pentru specificarea parametrilor unui applet (vezi ”Folosirea parametrilor”).

try { Thread . y = ( int ) ( Math . evident. import java .*. este urm˘ atoarea : Listing 14.7. public class AppletRau1 extends Applet { public void paint ( Graphics g ) { while ( true ) { int x = ( int ) ( Math . Ca regul˘ a general˘ a. random () * getHeight () ) .*. applet . public class AppletRau2 extends Applet { int x . y ) . drawString ( " Hello " . applet . try { Thread .3: Incorect: appletul nu termin˘ a init ¸ializarea import java . ˆ ıncercˆ and s˘ a o termine. public void init () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI Listing 14. awt .14. g . int y = ( int ) ( Math . awt . } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { . x . random () * getWidth () ) . O alt˘ a idee de rezolvare care ne-ar putea veni. repaint () . } catch ( InterruptedE xc ep ti on e ) {} } } } 413 Motivul pentru care acest applet nu funct ¸ioneaz˘ a corect ¸ si probabil va duce la anomalii ˆ ın funct ¸ionarea browserului este c˘ a firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu desenarea va r˘ amˆ ane blocat ˆ ın metoda paint. sleep (1000) .2: Incorect: blocarea metodei paint import java . nu este cazul ˆ ın appletul de mai sus.*. random () * getWidth () ) . import java . de asemenea gre¸ sit˘ a.*. sleep (1000) . codul metodei paint trebuie s˘ a fie cˆ at mai simplu de executat ceea ce. y . random () * getHeight () ) .

} } CAPITOLUL 14. y = ( int ) ( Math . fir . random () * getHeight () ) .*.4: Corect: folosirea unui fir de execut ¸ie propriu import java .414 g . sleep (1000) . pˆ an˘ a la oprirea sa natural˘ a (terminarea metodei run) sau pˆ an˘ a la ˆ ınchiderea sesiunii de lucru a browserului. drawString ( " Hello " . x . Thread fir = null . try { Thread . Listing 14. awt . indiferent dac˘ a appletul mai este sau nu vizibil. drawString ( " Hello " . y . public class AppletCorect1 extends Applet implements Runnable { int x . x . random () * getWidth () ) . } catch ( Inter ru pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { g . start () . Structura unui applet care doreste s˘ a lanseze un fir de execut ¸ie poate avea dou˘ a forme. repaint () . trebuie s˘ a folosim un fir de execut ¸ie propriu. } } In cazul ˆ ın care firul de execut ¸ie pornit de applet efectueaz˘ a operatii ce . import java . applet . } } public void run () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . y ) . APPLETURI Pentru a putea da o solut ¸ie corect˘ a problemei propuse. public void init () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . y ) .*. In prima situat ¸ie appletul porne¸ ste firul la init ¸ialzarea sa iar acesta va rula.

acesta nu va fi incrementat pe perioada ˆ ın care appletul nu este activ.5: Folosirea metodelor start ¸ si stop import java . int n = 0. try { Thread . activ = true . ad˘ augˆ and ¸ si un contor care s˘ a numere afi¸ s˘ arile de mesaje . import java . boolean activ = false . S˘ a modific˘ am programul anterior. start () . } public void run () { while ( activ ) { x = ( int ) ( Math . public void start () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . } } public void stop () { activ = false . Un applet este considerat activ imediat dup˘ a apelul metodei start ¸ si devine inactiv la apelul metodei stop. Pentru a afla dac˘ a un applet este activ se folose¸ ste metoda isActive. fir . awt . sleep (1000) . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI 415 au sens doar dac˘ a appletul este vizibil.7. n ++. random () * getWidth () ) . public class AppletCorect2 extends Applet implements Runnable { int x . applet . repaint () .*. random () * getHeight () ) . cum ar fi animatie.*. y = ( int ) ( Math . ar fi de dorit ca acesta s˘ a se opreasca atunci cˆ and appletul nu mai este vizibil (la apelul metodei stop) ¸ si s˘ a reporneasca atunci cˆ and appletul redevine vizibil (la apelul metodei start). Thread fir = null . Listing 14.14. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) {} . fir = null . y .

14. Metoda returneaz˘ a un sir de caractere continˆ and informat ¸iile respective. start. } } Atent ¸ie Este posibil ca unele browsere s˘ a nu apele metoda stop ˆ ın situat ¸iile prev˘ azute ˆ ın specficiat ¸iile appleturilor. public String getAppletInfo() { return "Applet simplist.0". stop. } Aflarea adreselor URL referitoare la applet Se realizeaz˘ a cu metodele: . autor necunoscut.416 } } CAPITOLUL 14. destroy. clasa Applet ofer˘ a metode specifice applet-urilor cum ar fi: Punerea la dispozitie a unor informat ¸ii despre applet Similar˘ a cu metoda getParameterInfo ce oferea o ”documentat ¸ie” despre parametrii pe care ˆ ıi accept˘ a un applet. x . drawString ( " Hello " + n . corectitudinea unui applet nu trebuie s˘ a se bazeze pa acest mecanism.8 Alte metode oferite de clasa Applet Pe lˆ ang˘ a metodele de baz˘ a: init. y ) . versiunea. ver 1. exist˘ a metoda getAppletInfo ce permite specificarea unor informat ¸ii legate de applet cum ar fi numele. Din acest motiv. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . autorul. etc.

Listing 14. fie direct ˆ ın metoda paint a applet-ului.returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine documentul HTML ˆ ın care este inclus appletul respectiv. Aceasta poate primi ca argument fie adresa URL absolut˘ a a fi¸ sierului ce reprezint˘ a imaginea. } Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea imaginilor ˆ ıntr-un applet se face fie prin intermediul unei componente ce permite acest lucru. Afi¸ sarea unor mesaje ˆ ın bara de stare a browserului Acest lucru se realizeaz˘ a cu metoda showStatus public void init() { showStatus("Initializare applet.6: Afi¸ sarea imaginilor import java ..*. In ambele cazuri.. " taz . gif " ) . public class Imagini extends Applet Image img = null .14.8. • getDocumentBase . awt . Aceste metode sunt foarte utile deoarece permit specificarea relativ˘ a a unor fi¸ siere folosite de un applet. { public void init () { img = getImage ( getCodeBase () . obt ¸inerea unei referint ¸e la imaginea respectiv˘ a se va face cu ajutorul metodei getImage din clasa Applet. applet . cum ar fi cea a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste documentul HTML ce cont ¸ine appletul (getDocumentBase) sau a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa appletului (getCodeBase). ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 417 • getCodeBase . cum ar fi o suprafat ¸˘ a de desenare de tip Canvas.").ce returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine clasa appletului. } . Applet . fie calea relativ˘ a la o anumit˘ a adres˘ a URL. import java . folosind metoda drawImage a clasei Graphics. cum ar fi imagini sau sunete.

Aceast˘ a metod˘ a este accesat˘ a prin intermediul contextului de execut ¸ie al appletului.println("URL invalid! \n" + e). eventual ˆ ımpreun˘ a cu alte appleturi.showDocument(doc). putˆ and comunica cu alte applet-uri aflate pe aceeasi pagin˘ a sau cere browser-ului s˘ a deschid˘ a diverse documente. drawImage ( img .418 CAPITOLUL 14. 0 . APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . etc). } } Aflarea contextului de execut ¸ie Contextul de execut ¸ie al unui applet se refer˘ a la pagina ˆ ın care acesta ruleaz˘ a. html. this ) . 0 . Afi¸ sarea unor documente ˆ ın browser Se face cu metoda showDocument ce prime¸ ste adresa URL a fi¸ sierului ce cont ¸ine documentul pe care dorim sa-l deschidem (text. ¸ si este descris de interfat ¸a AppletContext.infoiasi. try { URL doc = new URL("http://www. Crearea unui obiect ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a se realizeaz˘ a de c˘ atre browser. la apelul metodei getAppletContext a clasei Applet. } catch(MalformedURLException e) { System. AppletContext contex = getAppletContext().err. Identificarea se face prin intermediu numelui pe care orice instant ¸a a unui applet ˆ ıl poate specifica prin atributul NAME. } Comunicarea cu alte applet-uri Aceast˘ a comunicare implic˘ a de fapt identificarea unui applet aflat pe aceea¸ si pagina ¸ si apelarea unei metode sau setarea unei variabile publice a acestuia. imagine.ro"). getAppletContext(). . Prin intermediul acestei interfet ¸e un applet poate ”vedea” ˆ ın jurul sau.

Redarea sunetelor Clasa Applet ofer˘ a¸ si posibilitatea red˘ arii de sunete ˆ ın format . add ( loop ) .au” la un anumit URL exist˘ a dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • Folosirea metodei play din clasa Applet care prime¸ ste ca argument URL-ul la care se afl˘ a sunetul. loop . awt . public class Sunete extends Applet implements ActionListener { Button play = new Button ( " Play " ) .8.*.au. ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 419 Obt ¸inerea unei referint ¸e la un applet al c˘ arui nume ˆ ıl cunoa¸ stem sau obt ¸inerea unei enumer˘ ari a tuturor applet-urilor din pagin˘ a se fac prin intermediul contextului de execut ¸ie. . Acestea sunt descrise prin intermediul unor obiecte ce implementeaz˘ a interfat ¸a AudioClip din pachetul java. Button loop = new Button ( " Loop " ) .7: Redarea sunetelor import java .*. respectiv getApplets. addActionListener ( this ) . " sunet . stop . folosind metodele getApplet. addActionListener ( this ) . import java . applet . Button stop = new Button ( " Stop " ) .*.applet. add ( stop ) . acesta poate fi specificat absolut sau relativ la URL-ul appletului • Crearea unui obiect de tip AudioClip cu metoda getAudioClip apoi apelarea metodelor start. add ( play ) . public void init () { // Fisierul cu sunetul trebuie sa fie in acelasi // director cu appletul clip = getAudioClip ( getCodeBase () . AudioClip clip = null . loop ¸ si stop pentru acesta. addActionListener ( this ) . Listing 14. event . import java . au " ) .14. play . awt . Pentru a reda un sunet aflat ˆ ıntr-un fi¸ sier ”.

// Exemplu jar cvf arhiva. este recomandat ca ˆ ınc˘ arcarea acestora s˘ a fie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. etc). else if ( src == loop ) clip .jpg *. Mai mult. oferit ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.class AltaClasa. dac˘ a appletul cont ¸ine ¸ si alte clase ˆ ın afar˘ a de cea principal˘ a sau diverse resurse (imagini. cu atˆ aˆ ınc˘ arcarea acestuia se va face mai repede. acestea vor fi transferate prin ret ¸ea abia ˆ ın momentul ˆ ın care va fi nevoie de ele. oprind temporar activitatea appletului pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea lor. } } In cazul ˆ ın care appletul folose¸ ste mai multe tipuri de sunete.au . loop () .jar ClasaPrincipala. Deoarece transferul datelor prin ret ¸ea este un proces lent. 14. Arhivarea fi¸ sierelor unui applet se face cu utilitarul jar. if ( src == play ) clip . getSource () .jar *. pentru a nu bloca temporar activitatea fireasc˘ a a programului. Din aceste motive. sunete. cea mai eficient˘ a modalitate de a distribui un applet este s˘ a arhiv˘ am toate fi¸ sierele necesare acestuia. cu cˆ at dimensiunea fi¸ sierlor care formeaz˘ a appletul este mai redus˘ a. APPLETURI public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object src = e . pentru ca un applet aflat pe o pagin˘ a Web s˘ a poat˘ a fi executat codul s˘ au va fi transferat de pe serverul care g˘ azduie¸ ste pagina Web solicitat˘ a pe ma¸ sina clientului. stop () .au // sau jar cvf arhiva.9 Arhivarea appleturilor Dup˘ a cum am v˘ azut.jpg sunet. else if ( src == stop ) clip . play () .class *.class imagine.420 } CAPITOLUL 14.

• Citeasc˘ a diverse propriet˘ a¸ ti ale sistemului de operare al clientului. cum ar fi ¸ stergeri de fi¸ siere. • Porneasc˘ a programe pe ma¸ sina client. pentru a preveni act ¸iuni r˘ au intent ¸ionate. deci ¸ si din Component. Un applet poate funct ¸iona ¸ si ca o aplicat ¸ie independent˘ a astfel: . este foarte important s˘ a existe anumite restrict ¸ii de securitate care s˘ a controleze activitatea acestuia. care s˘ a aduc˘ a prejudicii utilizatorului. ea descrie o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare care poate fi inclus˘ a ca orice alt˘ a component˘ a ˆ ıntr-un alt container.jar code=ClasaPrincipala width=400 height=200 /> 14. cum ar fi o fereastr˘ a. etc.. adic˘ a un obiect de tip SecurityManager care va ”superviza” activitatea metodelor appletului.10 Restrict ¸ii de securitate Deoarece un applet se execut˘ a pe ma¸ sina utilizatorului care a solicitat pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. altele decˆ at cea a browserului.11 Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii Deoarece clasa Applet este derivat˘ a din Container. procesul care ruleaz˘ a appleturi instaleaz˘ a un manager de securitate.10. Un applet nu poate s˘ a: • Citeasc˘ a sau s˘ a scrie fi¸ siere pe calculatorul pe care a fost ˆ ıncarcat (client).14. RESTRICT ¸ II DE SECURITATE 421 Includerea unui applet arhivat ˆ ıntr-o pagin˘ a Web se realizeaz˘ a specific˘ and pe lˆ ang˘ a numele clasei principale ¸ si numele arhivei care o cont ¸ine: <applet archive=arhiva. Pentru a realiza acest lucru. 14. indicˆ and faptul c˘ a au fost create de un applet. vor ar˘ ata altfel decˆ at ˆ ıntr-o aplicat ¸ie obi¸ snuit˘ a. Ferestrele folosite de un applet. aruncˆ and except ¸ii de tip Security Exception ˆ ın cazul ˆ ın care una din acestea ˆ ıncearc˘ a s˘ a efectueze o operat ¸ie nepermis˘ a. • Deschid˘ a conexiuni cu alte ma¸ sini ˆ ın afar˘ a de cea de pe care provine (host).

• Cre˘ am o instant ¸˘ a a appletului ¸ si o ad˘ aug˘ am pe suprafat ¸a unei ferestre. init () .8: Applet ¸ si aplicat ¸ie import java .*. • Facem fereastra vizibil˘ a. care ar fi fost apelate automat de c˘ atre browser. f . show () . start () . Applet .422 CAPITOLUL 14. } } { . 200) . awt . public class AppletAplicatie extends Applet public void init () { add ( new Label ( " Applet si aplicatie " ) ) . add ( applet . import java . Listing 14. BorderLayout . f . setSize (200 . • Apel˘ am metodele init ¸ si start. CENTER ) . f . } public static void main ( String args []) { AppletAplicatie applet = new AppletAplicatie () . APPLETURI • Ad˘ aug˘ am metoda main clasei care descrie appletul. applet . ˆ ın care vom face operat ¸iunile urm˘ atoare. applet . applet . Frame f = new Frame ( " Applet si aplicatie " ) .

Pe lˆ anga tabele. cu posibilitatea reg˘ asirii acestora. Sybase. Dintre produc˘ atorii cei mai important ¸i de baze de date amintim companiile Oracle. fiecare furnizˆ and o serie ˆ ıntreag˘ a de produse ¸ si utilitare pentru lucrul cu baze de date. o baz˘ a de date mai poate cont ¸ine: proceduri ¸ si funct ¸ii. SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date).1 Introducere Generalit˘ a¸ ti despre baze de date Aplicat ¸iile care folosesc baze de date sunt. etc. Modelul clasic de baze de date este cel relat ¸ional. utilizatori ¸ si grupuri de utilizatori. ˆ ın general. ˆ ın timp ce o linie va reprezenta un articol. o baz˘ a de date reprezint˘ a o modalitate de stocare a unor informat ¸ii (date) pe un suport extern. o baz˘ a de date este memorat˘ aˆ ıntr-unul sau mai multe fi¸ siere. obiecte.aceste atribute corespund coloanelor tabelului. aplicat ¸ii complexe folosite pentru gestionarea unor informat ¸ii de dimensiuni mari ˆ ıntr-o manier˘ a sigur˘ a¸ si eficient˘ a. Un tabel reprezint˘ a o structur˘ a de date format˘ a dintr-o mult ¸ime de articole. etc. Uzual. IBM. ˆ ın traducere. Microsoft. fiecare articol avˆ and definite o serie de atribute . In acest capitol vom analiza lucrul cu baze de date din perspectiva program˘ arii 423 . ˆ ın care datele sunt memorate ˆ ın tabele. Ce este o baz˘ a de date ? La nivelul cel mai general. tipuri de date.Capitolul 15 Lucrul cu baze de date 15.1.1 15. Informix. Aceste produse sunt ˆ ın general referite prin termenii DBMS (Database Management System) sau.

424 CAPITOLUL 15. JDBC este constituit˘ a dintr-un set de clase ¸ si interfet ¸e . ducˆ and ˆ ın felul acesta not ¸iunea de portabilitate ¸ si mai departe. 15. putem crea aplicat ¸ii care s˘ a ruleze f˘ ar˘ a nici o modificare folosind diverse tipuri de baze care au aceea¸ si structur˘ a.1. folosind Java. Acest aspect ne va preocupa ˆ ıns˘ a mai put ¸in. Vom vedea c˘ a.2 JDBC JDBC (Java Database Connectivity) este o interfat ¸˘ a standard SQL de acces la baze de date. fiind legatura dintre aplicat ¸ie ¸ si baza de date. exemplele prezentate presupunˆ and c˘ a baza a fost creat˘ a deja ¸ si are o anumit˘ a structur˘ a specificat˘ a. Acesta este standardizat astfel ˆ ıncˆ at diverse tipuri de drivere s˘ a se comporte identic. oferind astfel o modalitate unitar˘ a de lucru cu baze de date. Limbajul SQL SQL (Structured Query Language) reprezint˘ a un limaj de programare ce permite interogarea ¸ si actualizarea informat ¸iilor din baze de date relat ¸ionale. LUCRUL CU BAZE DE DATE ˆ ın limbajul Java. dar exist˘ a ¸ si posibilitatea de a crea o baza folosind un script SQL. f˘ ar˘ a a descrie particularit˘ a¸ ti ale unei solut ¸ii de stocare a datelor anume. Accesul la baza de date Se face prin intermediul unui driver specific tipului respectiv de SGBD. Crearea unei baze de date Crearea unei baze de date se face uzual folosind aplicat ¸ii specializate oferite de produc˘ atorul tipului respectiv de sistem de gestiune a datelor. Acesta este responsabil cu accesul efectiv la datele stocate.

Bineˆ ınt ¸eles. 3. 2. Este de ajuns s˘ a scriem un singur program folosind API-ul JDBC ¸ si acesta va fi capabil s˘ a comunice cu drivere diferite. . CONECTAREA LA O BAZA 425 scrise ˆ ın Java. Prelucrarea rezultatelor obt ¸inute. Realizarea unei conexiuni propriu-zise. Deci.JDBC demn˘ a de luat ˆ ın seam˘ a. nu este necesar s˘ a scriem un program pentru a accesa o baz˘ a de date Oracle. iat˘ a dou˘ a motive puternice care fac combinat ¸ia Java . Stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. scriind codul surs˘ aˆ ın Java. javax. 15. Pachetele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu baze de date sunt java. 2. Cu alte cuvinte. Inregistrarea unui driver corespunz˘ ator. In linii mari.˘ DE DATE 15. trimit ¸ˆ and secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date dorit˘ a. Clasele ¸ si interfet ¸ele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: • DriverManager .sql ce reprezint˘ a nucleul tehnologiei JDBC ¸ si.2 Conectarea la o baz˘ a de date Procesul de conectare la o baz˘ a de date implic˘ a efectuarea a dou˘ a operat ¸ii: 1. preluat de pe platforma J2EE.2. furnizˆ and mecanisme standard pentru proiectant ¸ii aplicat ¸iilor ce folosesc de baze de date. Efectuarea de secvent ¸e SQL. API-ul JDBC ofer˘ a urm˘ atoarele facilit˘ a¸ ti: 1. Definit ¸ie O conexiune (sesiune) la o baz˘ a de date reprezint˘ a un context prin care sunt trimise secvent ¸e SQL ¸ si primite rezultate.este clasa ce se ocup˘ a cu ˆ ınregistrarea driverelor ce vor fi folosite ˆ ın aplicat ¸ie. ne este asigurat˘ a portabilitatea programului.sql. alt program pentru a accesa o baz˘ a de date Sybase ¸ si asa mai departe. Folosind JDBC este u¸ sor s˘ a transmitem secvent ¸e SQL c˘ atre baze de date relat ¸ionale. Intr-o aplicat ¸ie pot exista simultan mai multe conexiuni la baze de date diferite sau la aceea¸ si baz˘ a.

b.prin intermediul acestei clase pot fi specificate diverse propriet˘ a¸ ti ce vor fi folosite la realizarea conexiunilor.drivers".2. care poate fi realizat˘ aˆ ın dou˘ a feluri: – De la linia de comand˘ a: java -Djdbc. Folosirea metodei Class.drivers=TipDriver Aplicatie – Din program: System. Dac˘ a sunt ˆ ınregistrate mai multe drivere. 15. a.interfat ¸a pe care trebuie s˘ a o implementeze orice clas˘ a ce descrie un driver.descrie obiectele ce modeleaz˘ a o conexiune propriu-zis˘ a cu baza de date. • DriverPropertyInfo . specificarea mai multor drivere se face separˆ and numele claselor cu punct ¸ si virgul˘ a. 2) Driverele ˆ ınregistrate dinamic din aplicat ¸ie. Class. c. ordinea de precedent ¸˘ aˆ ın alegerea driverului folosit la crearea unei noi conexiuni este: 1) Driverele ˆ ınregistrate folosind proprietatea jdbc.1 Inregistrarea unui driver Primul lucru pe care trebuie s˘ a-l fac˘ a o aplicat ¸ie ˆ ın procesul de conectare la o baz˘ a de date este s˘ aˆ ınregistreze la ma¸ sina virtual˘ a ce ruleaz˘ a aplicat ¸ia driverul JDBC responsabil cu comunicarea cu respectiva baz˘ a de date.registerDriver(new TipDriver()).setProperty("jdbc. Folosind aceast˘ a metod˘ a. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Driver .drivers. "TipDriver").forName("TipDriver").forName("TipDriver").426 CAPITOLUL 15.drivers la init ¸ializarea ma¸ sinii virtuale ce va rula procesul. • Connection . Setarea propriet˘ a¸ tii sistem jdbc. Folosirea clasei DriverManager: DriverManager.forName ce apeleaz˘ a ClassLoader-ul ma¸ sinii virtuale: Class.newInstance(). Acest lucru presupune ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei ce implementeaz˘ a driver-ul ¸ si poate fi realizat˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti. .

CONECTAREA LA O BAZA 427 15. Dac˘ a nu exista nici unul potrivit. Sintaxa completa subprotocolului odbc este: jdbc:odbc:identificator[. oracle.˘ DE DATE 15. atunci va fi lansata o except ¸ie de tipul SQLException.2. acesta poate fi folosit la stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. ca ˆ ın exemplele de mai jos: jdbc:odbc:test jdbc:oracle:thin@persistentjava. pˆ ana cˆ and unul dintre ele va recunoa¸ ste URL-ul respectiv.2. ce are urm˘ atorul format: jdbc:sub-protocol:identificator Cˆ ampul sub-protocol denume¸ ste tipul de driver ce trebuie folosit pentru realizarea conexiunii ¸ si poate fi odbc.PWD=java La primirea unui JDBC URL.2 Specificarea unei baze de date O dat˘ a ce un driver JDBC a fost ˆ ınregistrat. Avˆ and ˆ ın vedere faptul ca pot exista mai multe drivere ˆ ınc˘ arcate ˆ ın memorie.atribut=valoare]* jdbc:odbc:test jdbc:odbc:test.ExtensionCase=LOWER jdbc:odbc:test. numele unui fi¸ sier sau al unui director. trebuie s˘ a avem posibilitea de a specifica pe lˆ ang˘ a un identificator al bazei de date ¸ si driverul ce trebuie folosit. etc. In funct ¸ie de tipul driver-ului acest identificator poate include numele unei ma¸ sini gazd˘ a. Identificatorul bazei de date este un indicator specific fiec˘ arui driver corespunz˘ ator bazei de date cu care aplicat ¸ia dore¸ ste s˘ a interact ¸ioneze. db2 ¸ si a¸ sa mai departe.CacheSize=20.com:1521:test jdbc:sybase:test jdbc:db2:test Subprotocolul odbc este un caz specical. . DriverManager-ul va parcurge lista driverelor ˆ ınregistrate ˆ ın memorie. numit˘ a JDBC URL. sybase. ˆ ın sensul c˘ a permite specificarea ˆ ın cadrul URL-ului a unor atribute ce vor fi realizate la crearea unei conexiuni. cu mesajul "no suitable driver". un num˘ ar de port. Aceasta se realizeaz˘ a prin intermediul unei adrese specifice..UID=duke.

428 CAPITOLUL 15. Specificarea bazei de date se face printr-un URL de forma: jdbc:odbc:identificator unde identif icator este profilul (DSN) creat bazei de date ˆ ın ODBC.3 Tipuri de drivere Tipurile de drivere existente ce pot fi folosite pentru realizarea unei conexiuni prin intermediul JDBC se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoarele categorii: Tip 1.2. solut ¸ia JDBC-ODBC nu este portabil˘ a¸ si comunicarea cu baza de date sufer˘ a la nivelul vitezei de execut ¸ie datorit˘ a multiplelor redirect˘ ari ˆ ıntre drivere. JDBC-ODBC Bridge Acest tip de driver permite conectarea la o baz˘ a de date care a fost ˆ ınregistrat˘ a ˆ ın prealabil ˆ ın ODBC. driver-ul ODBC efectuˆ and comunicarea cu driverul nativ al bazei de date. ODBC (Open Database Conectivity) reprezint˘ a o modalitate de a uniformiza accesul la baze de date.odbc. De asemenea.jdbc. Clasa Java care descrie acest tip de driver JDBC este: sun. LUCRUL CU BAZE DE DATE 15.Driver nativ . Tip 2. Conectarea efectiv˘ a la baza de date se va face prin intermediul acestui identificator. De¸ si simplu de utilizat. atˆ at ODBC-ul cˆ at ¸ si driver-ul nativ trebuie s˘ a existe pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. Driver JDBC .JdbcOdbcDriver ¸ si este inclus˘ aˆ ın distribut ¸ia standard J2SDK. asociind acestora un identificator DSN (Data Source Name) ¸ si diver¸ si parametri necesari conect˘ arii.

CONECTAREA LA O BAZA 429 Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın apeluri c˘ atre driverul nativ al bazei de date. care trebuie instalat ˆ ın prealabil. distribut ¸ia standard J2SDK neincluzˆ and nici unul. Driver JDBC nativ . f˘ ar˘ a nici o modificare la nivelul clientului. Introducerea serverului ca nivel intermediar aduce flexibilitate maxim˘ aˆ ın sensul c˘ a vor putea fi realizate conexiuni cu diferite tipuri de baze.˘ DE DATE 15. Driver JDBC . acestea fiind apoi transormate folosind o aplicat ¸ie server ˆ ıntr-un protocol specfic bazei de date. Tip 4. Tip 3.Server Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC folosind un protocol de ret ¸ea independent.2. Clase Java care implementeaz˘ a astfel de drivere pot fi procurate de la produc˘ atorii de SGBD-uri. Protocolul folosit este specific fiec˘ arui produc˘ ator.

UID=duke. // sau url = "jdbc:odbc:test. username.jdbc. return .2. } catch(ClassNotFoundException e) { System. 15.getConnection(url. password).println("SQLException: " + e).odbc.430 CAPITOLUL 15. Connection c = DriverManager.getConnection(url.err. Stabilirea unei conexiuni folosind driverul JDBC-ODBC String url = "jdbc:odbc:test" .err. try { con = DriverManager. Connection c = DriverManager.getConnection(url. . try { Class.print("ClassNotFoundException: " + e) . LUCRUL CU BAZE DE DATE Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın cereri c˘ atre baza de date folosind protocolul de ret ¸ea al acesteia. fiind preferat˘ a la dezvoltarea aplicat ¸iilor care manevreaz˘ a volume mari de date ¸ si viteza de execut ¸ie este critic˘ a. dbproperties). } catch(SQLException e) { System. Drivere de acest tip pot fi procurate de la diver¸ si produc˘ atori de SGBD-uri. Aceast˘ a solut ¸ie este cea mai rapid˘ a. "duke".JdbcOdbcDriver").PWD=java" . "java").forName("sun.getConnection(url).4 Realizarea unei conexiuni Metoda folosit˘ a pentru realizarea unei conexiuni este getConnection din clasa DriverManager ¸ si poate avea mai multe forme: Connection c = DriverManager. } Connection con .

err. Cele mai uzuale comenzi SQL sunt cele folosite pentru: • Interogarea bazei de date: SELECT .println(SQLException: " + e) .jdbc.forName("com.Driver") . De asemenea.3 Efectuarea de secvent ¸e SQL O dat˘ a facut˘ a conectarea cu metoda DriverManager. } } 431 Stabilirea unei conexiuni folosind un driver MySql Folosirea diferitelor tipuri de drivere implic˘ a doar schimbarea numelui clasei ce reprezint˘ a driverul ¸ si a modalit˘ a¸ tii de specificare a bazei de date. } catch(SQLException e) { System. try { Class. 15. O conexiune va fi folosit˘ a pentru: • Crearea de secvent ¸e SQL utilizate pentru interogarea sau actualizarea bazei.15.3.. se poate folosi obiectul Connection rezultat pentru a se crea obiecte de tip Statement. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL } finally { try{ con. clasa Connection asigur˘ a facilit˘ a¸ ti pentru controlul tranzact ¸iilor din memorie c˘ atre baza de date prin metodele commit. } catch(ClassNotFoundException e) { .mysql. Inchiderea unei conexiuni se realizeaz˘ a prin metoda close.PreparedStatement sau CallableStatement cu ajutorul c˘ arora putem trimite secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date. // sau url = "jdbc:mysql://localhost/test?user=duke&password=java".close .getConection. setAutoCommit. • Aflarea unor informat ¸ii legate de baza de date (meta-date). String url = "jdbc:mysql://localhost/test" .. rollback.

executeQuery Este folosit˘ a pentru realizarea de interog˘ ari de tip SELECT. . String sql = "SELECT * FROM persoane". obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor unei interog˘ ari este realizat˘ a prin intermediul obiectelor de tip ResultSet. DROP . 15.getConnection(url). DELETE) sau a structurii bazei de date (CREATE. ALTER. ALTER.acestea mai sunt numite instruct ¸iuni DDL (Data Definition Language) • Apelarea unei proceduri stocate: CALL Dup˘ a cum vom vedea. DROP). executeUpdate Este folosit˘ a pentru actualizarea datelor (INSERT. UPDATE. f˘ ar˘ a nici un argument: Connection con = DriverManager.1 Interfat ¸a Statement Interfat ¸a Statement ofer˘ a metodele de baz˘ a pentru trimiterea de secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date ¸ si obt ¸inerea rezultatelor. ResultSet rs = stmt.createStatement(). Statement stmt = con. celelalte dou˘ a interfet ¸e: PreparedStatement ¸ si CallableStatement fiind derivate din aceasta. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Actualizarea datelor: INSERT. Crearea unui obiect Statement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei createStatement a clasei Connection.executeQuery(sql). DELETE • Actualizarea structurii: CREATE. 2. sau 0 ˆ ın cazul unei instruct ¸iuni DDL. Metoda returneaz˘ a un obiect de tip ResultSet ce va cont ¸ine sub o form˘ a tabelar˘ a rezultatul interog˘ arii. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL poate fi realizat˘ a prin intermediul a trei metode: 1. Metoda va returna un ˆ ıntreg ce semnific˘ a num˘ arul de linii afectate de operat ¸iunea de actualizare a datelor.3. UPDATE.432 CAPITOLUL 15.

15.out. . pot fi apelate metodele: getResultSet sau getUpdateCount pentru a afla efectiv rezultatul comenzii SQL. In funct ¸ie de aceasta. int linii = stmt. Secvent ¸a complet˘ a de tratare a metodei execute este prezentat˘ a mai jos: String sql = "comanda SQL necunoscuta". EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String sql = "DELETE FROM persoane WHERE cod > 100".getMoreResults(). programatorul ne¸ stiind deci dac˘ a va fi vorba de o actualizare a datelor sau a structurii. Pentru a prelua toate rezultatele va fi apelat˘ a metoda getMoreResults. if(rowCount > 0) { // Este o actualizare datelor System. pˆ an˘ a la obt ¸inerea valorii null. execute Aceast˘ a metod˘ a va fi folosit˘ a doar dacˆ a este posibil ca rezultatul unei interog˘ ari s˘ a fie format din dou˘ a sau mai multe obiecte de tip ResultSet sau rezultatul unei actualiz˘ ari s˘ a fie format din mai mule valori. while(true) { int rowCount = stmt. } if(rowCount = 0) { // Comanda DDL sau nici o linie afectata System. continue.3.executeUpdate(sql). stmt.out.println("Linii afectate = " + rowCount). respectiv −1. stmt.println("Comanda DDL sau 0 actualizari"). // returneaza 0 433 3. dup˘ a care vor fi apelate din nou metodele amintite. de¸ si mai rar˘ a.execute(sql). este posibil˘ a atunci cˆ and sunt executate proceduri stocate sau secvent ¸e SQL cunoscute abia la momentul execut ¸iei. stmt. Metoda ˆ ıntoarce true dac˘ a rezultatul obt ¸inut este format din obiecte de tip ResultSet ¸ si false dac˘ a e format din ˆ ıntregi. Aceast˘ a situat ¸ie.getUpdateCount().executeUpdate(sql). sau o combinat ¸ie ˆ ıntre aceste cazuri. // Nr de articole care au fost afectate (sterse) sql = "DROP TABLE temp".

getMoreResults().getMoreResults(). care vor fi specificat ¸i prin intermediul unui semn de ˆ ıntrebare (”?”) ˆ ın locul fiec˘ aruia dintre .434 CAPITOLUL 15. } // Nu mai avem nici un rezultat break. String sql = "SELECT * FROM persoane WHERE cod=" + cod + " OR nume=’" + nume + "’". 15. } // rowCount este -1 // Avem unul sau mai multe ResultSet-uri ResultSet rs = stmt. String nume = "Popescu". if(rs != null) { // Proceseaza rezultatul . fiind diferit˘ a de aceasta ˆ ın urm˘ atoarele privint ¸e: • Instant ¸ele de tip PreparedStatement cont ¸in secvent ¸e SQL care au fost deja compilate (sunt ”preg˘ atite”).3. LUCRUL CU BAZE DE DATE stmt. continue.getResultSet().. • O secvent ¸˘ a SQL specificat˘ a unui obiect PreparedStatement poate s˘ a aib˘ a unul sau mai mult ¸i parametri de intrare. ResultSet rs = stmt. nu avem alt˘ a solut ¸ie decˆ at s˘ a cre˘ am un ¸ sir de caractere compus din instruct ¸iuni SQL ¸ si valorile variabilelor: int cod = 100. stmt.. } Folosind clasa Statement. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a introducem valorile unor variabile ˆ ıntr-o secvent ¸˘ a SQL.2 Interfat ¸a PreparedStatement Interfat ¸a PreparedStatement este derivat˘ a din Statement.executeQuery(sql). continue.

Dup˘ a stabilirea parametrilor de intrare secvent ¸a SQL poate fi executat˘ a. Inainte ca secvent ¸a SQL s˘ a poat˘ a fi executat˘ a fiec˘ arui parametru de intrare trebuie s˘ a i se atribuie o valoare. iar argumentele metodei sunt num˘ arul de ordine al parametrului de intrare (al semnului de ˆ ıntrebare) ¸ si valoarea pe care dorim s˘ a o atribuim. Trimiterea parametrilor se realizeaz˘ a prin metode de tip setXXX. folosind metode specifice acestei clase. semnificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul obiectelor de tip Statement. ci refolosim o singur˘ a instant ¸˘ a precompilat˘ a furnizˆ andu-i doar alte argumente. dar cu parametri diferit ¸i. pstmt. String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". "Ionescu"). . Execut ¸ia repetat˘ a a aceleia¸ si secvent ¸e SQL. cu singura deosebire c˘ aˆ ın cazul de fat ¸˘ a ele nu au nici un argument. Este ˆ ıns˘ a posibil ca SGBD-ul folosit s˘ a nu suporte acest tip de operat ¸iune ¸ si s˘ a nu ret ¸in˘ a obiectul precompilat pentru execut ¸ii ulterioare. Statement pstmt = con. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL folosind un obiect PreparedStatement se realizeaz˘ a printr-una din metodele executeQuery. va fiˆ ın general mai rapid˘ a dac˘ a folosim PreparedStatement.getConnection(url). specificˆ an ca argument o secvent ¸˘ a SQL ce cont ¸ine c˘ ate un semn de ˆ ıntrebare pentru fiecare parametru de intrare: Connection con = DriverManager. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 435 ei. din punctul de vedere al vitezei de execut ¸ie a acestuia. Putem apoi stabili alte valori de intrare ¸ si refolosi obiectul PreparedStatement pentru execut ¸ii repetate ale comenzii SQL. unde XXX este tipul corespunz˘ ator parametrului. Crearea unui obiect de tip PreparedStatement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei prepareStatement a clasei Connection. deoarece nu mai trebuie s˘ a cre˘ am cˆ ate un obiect de tip Statement pentru fiecare apel SQL.setInt(2.setString(1.prepareStatement(sql). 100). pstmt. Obiectul va pstmt cont ¸ine o comand˘ a SQL precompilat˘ a care este trimis˘ a imediat c˘ atre baza de date. In aceast˘ a situat ¸ie folosirea interfet ¸ei PreparedStatement ˆ ın loc de Statement nu va ˆ ımbun˘ at˘ a¸ ti ˆ ın nici un fel performant ¸a codului. unde va a¸ stepta parametri de intrare pentru a putea fi executat˘ a.15.3. executeUpdate sau execute.

Acela¸ si lucru poate fi realizat cu metode de tipul setXXX dac˘ a argumentul folosit are valoarea null.CHAR). 100). Types. Pentru a realiza . 100.executeUpdate().prepareStatement(sql).436 CAPITOLUL 15. null). "Popescu"). pstmt. // sau doar pstmt. atunci cˆ and dorim s˘ a folosim maparea implicit˘ aˆ ıntre tipurile Java ¸ si cele JDBC sau atunci cˆ and dorim s˘ a preciz˘ am explicit un tip JDBC.setObject(2. prin constantelor declarate de aceasta. pstmt. Fiec˘ arui tip Java ˆ ıi corespunde un tip generic SQL.setString(1. pstmt. pstmt. pstmt.setObject(1.setNull(1. este definit˘ a de clasa Types.setObject(2. pstmt. ResultSet rs = pstmt.INTEGER). LUCRUL CU BAZE DE DATE String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". pstmt. Metoda setObject permite specificarea unor valori pentru parametrii de intrare. Statement pstmt = con. "Ionescu"). pstmt.setInt(2. pstmt. trebuind ˆ ıns˘ a s˘ a specific˘ am ¸ si tipul de date al coloanei ˆ ın care vom scrie aceast˘ a valoare.setInt(2. Types.CHAR). pstmt = con.setString(1. Types. 200).setInt(1.prepareStatement(sql). "Ionescu".executeUpdate(). sql = "SELECT * from persoane WHERE cod >= ?". Folosind metoda setNull putem s˘ a atribuim unui parametru de intrare valoare SQL NULL. pstmt.executeQuery(). 100). Este responsabilitatea programatorului s˘ a se asigure c˘ a folose¸ ste metoda adecvat˘ a de tip setXXX la stabilirea valorii unui parametru de intrare. Lista tuturor tipurilor generice disponibile. Exist˘ aˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and este de preferat ca datele de mari dimensiuni s˘ a fie transferate pe ”buc˘ a¸ ti” de o anumit˘ a dimensiune. pstmt. Cu ajutorul metodelor setBytes sau setString avem posibilitatea de a specifica date de orice dimensiuni ca valori pentru anumite articole din baza de date.setInt(2. numite ¸ si tipuri JDBC. 100).

caractere ASCII. int fileLength = file.prepareStatement( "UPDATE fisiere SET continut = ? WHERE nume = ’date.getConnection(url). pstmt.15. Obt ¸inerea valorilor rezultate ˆ ın parametrii de ie¸ sie se va face cu metode de tip getXXX. CallableStatement cstmt = con. CallableStatement cstmt = con. Crearea unui obiect CallableStatement se realizeaz˘ a prin metoda prepareCall a clasei Connection: Connection con = DriverManager. cu metode de tip setXXX. ele vor fi atribuite parametrului. Pe m˘ asur˘ a ce sunt citite date de pe flux. instant ¸ele de acest tip oferind o modalitate de a apela o procedur˘ a stocat˘ aˆ ıntr-o baz˘ a de date. respectiv UNICODE.txt’"). EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 437 acest lucru API-ul JDBC pune la dispozit ¸ie metodele setBinaryStream. 15.sql. atribuind coloanei continut cont ¸inutul unui anumit fi¸ sier: File file = new File("date. acest lucru fiind solicitat de unele tipuri de baze de date. setAsciiStream ¸ si setUnicodeStream care ata¸ seaz˘ a un flux de intrare pe octet ¸i.setUnicodeStream (1. Dac˘ a procedura are ¸ si parametri de ie¸ sire (valori returnate).executeUpdate(). Observat ¸i c˘ a este necesar ˆ ın˘ a s˘ a¸ stim dinainte dimensiunea datelor ce vor fi scrise.txt").3 Interfat ¸a CallableStatement Interfat ¸a CallableStatement este derivat˘ a din PreparedStatement.3. Exemplul de mai jos ilustreaz˘ a acest lucru. InputStream fin = new FileInputStream(file). La execut ¸ia secvent ¸ei. ?)}"). unui parametru de intrare. fileLength). fluxul de intrare va fi apelat repetat pentru a furniza datele ce vor fi scrise ˆ ın coloana continut a articolului specificat.3. pstmt.length().prepareCall( "{call proceduraStocata(?.PreparedStatement pstmt = con. Trimiterea parametrilor de intrare se realizeaz˘ aˆ ıntocmai ca la PreparedStatement. java. ace¸ stia vor trebui ˆ ınregistrat ¸i cu metoda registerOutParameter ˆ ınainte de execut ¸ia procedurii. fin.prepareCall( . ˆ ıntr-o manier˘ a standar pentru toate SGBD-urile.

Este posibil ca un parametru de intrare s˘ a fie ¸ si parametru de ie¸ sire. ce va cont ¸ine toate liniile ce satisfac condit ¸iile impuse de comanda SQL. String sql = "SELECT cod. In acest caz el trebuie s˘ a primeasc˘ a o valoare cu setXXX ¸ si. java. avˆ and un num˘ ar de coloane ¸ si de linii. num˘ arul lor. Pentru acest lucru vom folosi metode de tip getXXX.Types. pentru maxim˘ a portabilitate se recomand˘ a citirea coloanelor ˆ ın ordine de la stˆ anga la dreapta ¸ si fiecare citire s˘ a se fac˘ a o singur˘ a dat˘ a. etc.executeQuery(). 15. De asemenea. LUCRUL CU BAZE DE DATE "{call calculMedie(?)}"). In general. va fi ˆ ınregistrat cu registerOutParameter. unde XXX este tipul de dat˘ a al unei coloane iar argumentul primit indic˘ a fie num˘ arul de ordine din cadrul tabelului. Statement stmt = con. Rezultatul interog˘ arii de mai sus va fi obiectul rs cu urm˘ atoarea structur˘ a: cod nume 100 Ionescu 200 Popescu Pentru a extrage informat ¸iile din aceast˘ a structur˘ a va trebui s˘ a parcurgem tabelul linie cu linie ¸ si din fiecare s˘ a extragem valorile de pe coloane. Forma general˘ a a unui ResultSet este tabelar˘ a. cstmt. ˆ ıncepˆ and cu 1. de asemenea. tipurile de date specificate trebuind s˘ a coincid˘ a. nume FROM persoane".4 15.3. .FLOAT).createStatement().438 CAPITOLUL 15. float medie = cstmt. ResultSet rs = stmt. funct ¸ie de secvent ¸a executat˘ a. folosirea indexului coloanei ˆ ın loc de numele s˘ au va fi mai eficient˘ a.3. Coloanele sunt numerotate de la stˆ anga la dreapta.registerOutParameter(1. De asemenea. obiectul va cont ¸ine ¸ si meta-datele interog˘ arii cum ar fi denumirele coloanelor selectate.executeQuery(sql).sql. fie numele acestuia.5 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor Interfat ¸a ResultSet In urma execut ¸ie unei interog˘ ari SQL rezultatul va fi reprezentat printr-un obiect de tip ResultSet. cstmt.getDouble(1).

un tabel de tip ResultSet nu poate fi modificat iar cursorul asociat nu se deplaseaz˘ a decˆ at ˆ ınainte. ResultSet rs = stmt. while (rs. Exemplul urm˘ ator va folosi un cursor care este modificabil ¸ si nu va reflecta schimb˘ arile produse de alt ¸i utilizatori dup˘ a crearea sa: Statement stmt = con.getString(2). } Implicit.executeQuery(sql).getInt(1). Dac˘ a un ResultSet folose¸ ste un cursor modificabil ¸ si care poate naviga ˆ ın ambele sensuri.println(cod + ".getString("nume"). */ System. unde XXX este un tip de date. fiecare apel al metodei next determinˆ and trecerea la urm˘ atoarea linie. atunci are la dispozit ¸ie o serie de metode ce se bazeaz˘ a pe acest suport: • absolute .getInt("cod").15. uzual va fi folosit˘ a o bucl˘ a while-loop petru a itera prin articolele tabelului: String sql = "SELECT cod.3.out.next()) { int cod = r.createStatement( ResultSet. . linie cu linie. Este ˆ ıns˘ a posibil s˘ a cre˘ am ResultSet-uri care s˘ a permit˘ a modificarea sau deplasarea ˆ ın ambele sensuri. String nume = r.executeQuery(sql). " + nume).Actualizeaz˘ a valoarea unei coloane din linia curent˘ a. Init ¸ial acest cursor este pozit ¸ionat ˆ ınaintea primei linii. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 439 Un obiect ResultSet folose¸ ste un cursor pentru a parcurge articolele rezultate ˆ ın urma unei interog˘ ari. Deoarece next returneaz˘ a false cˆ and nu mai sunt linii de adus. nume FROM persoane". String nume = r. A¸ sadar. putem itera prin rezultatul unei interog˘ ari o singur˘ a dat˘ a¸ si numai de la prima la ultima linie.CONCUR_UPDATABLE). /* echivalent: int cod = r.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE. • updateXXX .Deplaseaz˘ a cursorul la o anumit˘ a linie specificat˘ a absolut. nume FROM persoane". ResultSet. String sql = "SELECT cod. ResultSet rs = stmt.

Scriptul SQL de creare a bazei este: create table persoane(cod integer.Transfer˘ a actualiz˘ arile f˘ acute liniei ˆ ın baza de date. va efectua afi¸ sarea lor ¸ si calculul mediei salariilor. Aplicat ¸ia va goli tabelul cu persoane. nume char(50). nu poate fi apelat˘ a cˆ and cursorul este ˆ ın modul linie nou˘ a.6 Exemplu simplu In continuare vom da un exemplul simplu de utilizare a claselor de baz˘ a ment ¸ionate anterior. Programul va folosi o baz˘ a de date MySql. cursorul trebuie s˘ a fie pozit ¸ionat le linia nou˘ a la execut ¸ia acestei operat ¸iuni. nume ¸ si salariu. dup˘ a care va ad˘ auga aleator un num˘ ar de articole.*.3. ce cont ¸ine un tabel numit persoane. utilizate˘ a pentru a introduce noi articole ˆ ın baza de date. LUCRUL CU BAZE DE DATE • updateRow . numit˘ a linie nou˘ a. • deleteRow . In cazul ˆ ın care acest lucru este permis. sql .revine la linia curent˘ a din tabel. salariu double). 15.insereaz˘ a articolul din zona linie nou˘ aˆ ın baza de date.1: Exemplu simplu de utilzare JDBC import java . avˆ and coloanele: cod. • moveToInsertRow .¸ sterge linia curent˘ a din tabel ¸ si din baza de date. Nu toate sistemele de gestiune a bazelor de date ofer˘ a suport pentru folosirea cursoarelor care pot fi modificate. • moveToCurrentRow . astfel ˆ ıncˆ at s˘ a nu apar˘ a anomalii.deplaseaz˘ a cursorul la o linie spceial˘ a. Listing 15. • insertRow . este responsabilitatea driver-ului bazei de date s˘ a asigure rezolvarea problemelor legate de actualizarea concurent˘ a a unui cursor. Pentru a determina dac˘ a baza de date permite acest lucru pot fi utilizate metodele supportsPositionedUpdate ¸ si supportsPositionedDelete ale clasei DatabaseMetaData. Linia curent˘ a anterioar˘ a a cursorului va fi memorat˘ a pentru a se putea reveni la ea. public class TestJdbc { public static void main ( String [] args ) { .440 CAPITOLUL 15.

441 // Adaugam un numar de persoane generate aleator // Tabelul persoane are coloanele ( cod . setString (2 . jdbc . ResultSet rs = stmt . ? . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . executeUpdate () . PreparedStatement pstmt = con . executeUpdate ( sql ) . mysql . getDouble ( " salariu " ) ) . println ( rs . sql = " INSERT INTO persoane VALUES (? . next () ) System . String nume = " Persoana " + i . getString ( " nume " ) + " . return . // salariul va fi intre 100 si 1000 pstmt . Statement stmt = con . cod ) . random () * 900) . getInt ( " cod " ) + " . i < n .3. stmt .15. // Golim tabelul persoane String sql = " DELETE FROM persoane " . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String url = " jdbc : mysql :// localhost / test " . // Calculam salariul mediu sql = " SELECT avg ( salariu ) FROM persoane " . ?) " . pstmt . " + rs . executeQuery ( sql ) . out . . nume ) . rs = stmt . out . for ( int i =0. } try { Connection con = DriverManager . double salariu = 100 + Math . salariu ) . rs . forName ( " com . next () . " + rs . setInt (1 . pstmt . i ++) { int cod = i . getConnection ( url ) . round ( Math . try { Class . salariu ) int n = 10. } // Afisam persoanele ordonate dupa salariu sql = " SELECT * FROM persoane ORDER BY salariu " . Driver " ) . while ( rs . executeQuery ( sql ) . pstmt . } catch ( Cl as sNo tF oun dE x c e p t i o n e ) { System . nume . createStatement () . prepareStatement ( sql ) . setDouble (3 .

Programul urm˘ ator afi¸ seaz˘ a numele tuturor tabelelor dintr-o baz˘ a de dat ˆ ınregistrat˘ aˆ ın ODBC. println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . getDouble (1) ) . } try { Connection con = DriverManager . jdbc . } catch ( SQLException e ) { e . gramaticii SQL suportate.1 Lucrul cu meta-date Interfat ¸a DatabaseMetaData Dup˘ a realizarea unui conexiuni la o baz˘ a de date. procedurilor stocate. printStackTrace () . } } } 15. etc. public class TestMetaData { public static void main ( String [] args ) { String url = " jdbc : odbc : test " . putem apela metoda getMetaData pentru a afla diverse informat ¸ii legate de baza respectiv˘ a. out . Ca rezult al apelului metodei. ale bazei de date. // Inchidem conexiunea con . null . DatabaseMetaData dbmd = con . ResultSet rs = dbmd . vom obt ¸ine un obiect de tip DatabaseMetaData ce ofer˘ a metode pentru determinarea tabelelor. null ) .*. forName ( " sun . try { Class . a¸ sa numitele meta-date (”date despre date”).442 CAPITOLUL 15.4 15. println ( " Media : " + rs . out .2: Folosirea interfet ¸ei DatabaseMetaData import java . Listing 15. } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { System . getConnection ( url ) . return .4. odbc . JdbcOdbcDriver " ) . close () . sql . getMetaData () . getTables ( null . LUCRUL CU BAZE DE DATE System . null . . capabilit˘ a¸ tilor conexiunii.

care va returna un obiect de tip ResultSetMetaData ce poate fi apoi folosit pentru extragerea informat ¸iilor dorite. for(int i=1. i<=n. con .4. ResultSet rs = stmt. i++) nume[i] = rsmd. // Aflam numarul de coloane int n = rsmd.getColumnName(i).15. } } } 443 15. etc. getString ( " TABLE_NAME " ) ) . println ( rs . . tipul ¸ si denumirile lor. } catch ( SQLException e ) { e . close () . next () ) System .4. out . printStackTrace () .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData Meta-datele unui ResultSet reprezint˘ a informat ¸iile despre rezultatul cont ¸inut ˆ ın acel obiect cum ar fi num˘ arul coloanelor.getColumnCount().executeQuery("SELECT * FROM tabel"). LUCRUL CU META-DATE while ( rs .getMetaData(). // Aflam numele coloanelor Sring nume[] = new String[n+1]. ResultSetMetaData rsmd = rs. Acestea sunt obt ¸inute apelˆ and metoda getMetaData pentru ResultSet-ul respectiv.

444 CAPITOLUL 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE .

Spre deosebire de alte limbaje de programare cum ar fi C sau C++. un program Java compilat nu este descris de un fi¸ sier executabil ci de o mult ¸ime de fi¸ siere cu extensia .lang. corespunz˘ ator clasei respective. 2. Ciclul de viat ¸˘ a al unei clase are a¸ sadar urm˘ atoarele etape: 1.Capitolul 16 Lucrul dinamic cu clase 16.Class. aceste clase nu sunt ˆ ın˘ arcate toate ˆ ın memorie la pornirea aplicat ¸iei. aceasta fiind responsabil˘ a cu interpretarea codului de octet ¸i rezultat ˆ ın urma compil˘ arii.class) pe baza numelui complet al acestuia ¸ si ˆ ınc˘ arcarea acesteia ˆ ın memorie.class corespunz˘ atoare fiec˘ arei clase a programului.Const˘ aˆ ın execut ¸ia blocurilor statice de init ¸ializare ¸ si init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a. Init ¸ializarea . ci sunt ˆ ın˘ arcate pe parcursul execut ¸ie acesteia atunci cˆ and este nevoie de ele. In plus. 3. va fi instant ¸iat un obiect de tip java. Inc˘ arcarea . momentul efectiv ˆ ın care se realizeaz˘ a acest lucru depinzˆ and de implementarea ma¸ sinii virtuale.1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie Dup˘ a cum ¸ stim execut ¸ia unei aplicat ¸ii Java este realizat˘ a de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM). 445 . Editarea de leg˘ aturi . In urma acestui proces. Operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a unei clase este realizat˘ a la un moment ce precede prima utilizare efectiv˘ a a sa.Este procesul reg˘ asirii reprezent˘ arii binare a unei clase (fi¸ sierul .Specific˘ a incorporarea noului tip de date ˆ ın JVM pentru a putea fi utlizat.

ˆ ınc˘ arcarea unei clase poate determina ˆ ınc˘ arcarea unor altor clase care sigur vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu prima. va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul ClassNotFoundException. Fiecare instant ¸a de tip ClassLoader va avea a¸ sadar un p˘ arinte (evident. LUCRUL DINAMIC CU CLASE 4. Desc˘ arcarea . Abia ˆ ın cazul ˆ ın care nici unul din ace¸ stia nu a reu¸ sit. folosind class loader-e diferite. Exist˘ aˆ ıns˘ a posibilitarea de a crea noi tipuri derivate din ClassLoader specializate pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor conform unor specificat ¸ii anume care s˘ a realizeze diverse optimiz˘ ari. In momentul cˆ and este solicitat˘ aˆ ınc˘ arcarea unei clase. Acestea sunt de dou˘ a tipuri: 1. ˆ ın care class loader-ele sunt dispuse ierarhic ˆ ıntr-un arbore.446 CAPITOLUL 16. pentru a minimiza ˆ ınc˘ arcarea aceleia¸ si clase de mai multe ori.Acestea nu fac parte intrinsec˘ a din JVM ¸ si sunt instant ¸e ale clasei java. bootstrap) . Dac˘ a nici ea nu va reu¸ si. 2.Atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a de tipul clasei respective. Astfel.Reprezint˘ a o parte integrant˘ a a ma¸ sinii virtuale. la execut ¸ia unui program Java vor fi create implicit dou˘ a obiecte de tip ClassLoader pentru ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorei a claselor proprii ale aplicat ¸iei. acesta fiind specificat la crearea sa. ˆ ın multe situat ¸ii el este de preferat. va ˆ ıncerca s˘ a execute operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a clasei. Aceasta este o clas˘ a abstract˘ a. tipul efectiv al obiectului fiind a¸ sadar derivat din aceasta. Dup˘ a cum vom vedea. un classloader poate delega ˆ ın primul rˆ and operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare p˘ arintelui s˘ au care va delega la rˆ andul s˘ au cererea mai departe pˆ an˘ a la class loader-ul primordial sau pˆ an˘ a unul din ace¸ stia reu¸ se¸ ste s˘ a oˆ ıncarce. r˘ ad˘ acina acestuia fiind class loader-ul primordial. Incepˆ and cu versiunea 1.2 de Java. Class loader-ul primordial (eng. sau a unor resurse ce sunt necesare funct ¸ion˘ arii acesteia. Inc˘ arcarea claselor unei aplicat ¸ii Java ˆ ın memorie este realizat˘ a prin intermediul unor obiecte pe care le vom numi generic class loader. mai put ¸in r˘ ad˘ acina). . a fost introdus un model de tip delegat.ClassLoader. obiectul de tip Class creat va fi marcat pentru a fi eliminat din memorie de c˘ atre garbage collector. fiind responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor standard din distribut ¸ia Java.lang. etc. Class loader-e proprii . De¸ si acest comportament nu este obligatoriu.

acesta putˆ and fi obt ¸inut cu metoda getClassLoader.1.URLClassLoader. Acest lucru poate fi realizat prin mai multe modalit˘ a¸ ti. cunoscute sub numele de: • Boostrap Class Loader . moment ˆ ın care putem solicita ˆ ınc˘ arcarea sa. • System Class Loader .lang. Inc˘ arcarea dinamic˘ a a unei clase ˆ ın memorie se refer˘ a la faptul c˘ a nu cunoast ¸em tipul acesteia decˆ at la execut ¸ia preogramului. etc.). unul primordial ¸ si dou˘ a proprii.Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor proprii aplicat ¸iilor Java (cele din CLASSPATH).*. • Extension Class Loader . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE 447 Implicit. fiecare obiect Class va ret ¸ine class loader-ul care a fost folosit pentru ˆ ınc˘ arcare. javax.*. specificˆ and numele s˘ au complet prin intermediul unui ¸ sir de caractere. Tipul acestuia este java. Java 2 JVM ofer˘ a trei class loader-e.Class loader-ul primordial. Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor din distribut ¸ia Java standard (cele din pachetele java.Utilizat pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor din directoarele extensiilor JRE. cele mai comune metode fiind: . Intrucˆ at tipurile de date Java pot fi ˆ ınc˘ arcate folosind diverse instant ¸e de tip ClassLoader.˘ 16.

loadClass("NumeCompletClasa"). tot ce trebuie s˘ a facem fiind s˘ a scriem noi clase care extind Functie ¸ si s˘ a implement˘ am metoda executa. mai exist˘ a¸ si alte posibilit˘ a¸ ti de a instant ¸ia astfel de obiecte. // Clasele standard pot fi si ele incarcate astfel Class t = Class. loader. LUCRUL DINAMIC CU CLASE • loadClass apelat˘ a pentru un obiect de tip ClassLoader ClassLoader loader = new MyClassLoader(). Vom detalia acest lucru prin intermediul unui exepmplu. aplicat ¸ia poate fi extins˘ a cu noi funct ¸ii f˘ ar˘ a a schimba codul ei. • Class. Dac˘ a dorim s˘ a instant ¸iem un obiect dintr-o clas˘ aˆ ınc˘ arcat˘ a dinamic putem folosi metoda newInstance. // echivalent cu ClassLoader loader = this. Toate funct ¸iile vor extinde clasa abstract˘ a Funct ¸ie. In felul acesta.getClass(). loader. −1 ˆ ın caz contrar.forName("java.Button").loadClass("ClasaNecunoscuta").forName("java. Dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. .forName Aceast˘ a metoda va ˆ ınc˘ arca respectiva clas˘ a folosind class loader-ul obiectului curent (care o apeleaz˘ a): Class c = Class. iar implementarea ei va fi cont ¸inut˘ aˆ ıntr-o clas˘ a a directorului curent.forName("NumeCompletClasa").awt. Class c = Class.getClassLoader(). Aceasta va returna 0 dac˘ a metoda s-a executat corect.448 CAPITOLUL 16. Folosirea interfet ¸elor sau a claselor abstracte ˆ ımpreun˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea dinamic˘ a a claselor ofer˘ a un mecanism extrem de puternic de lucru ˆ ın Java. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a genereze aleator un vector de numere dup˘ a care s˘ a aplice o anumit˘ a funct ¸ie acestui vector. cu condit ¸ia s˘ a existe constructorul f˘ ar˘ a argumente pentru clasa respectiv˘ a. Button b = (Button) c.newInstance().Thread").lang. Numele funct ¸iei care trebuie apelat˘ a va fi introdus de la tastatur˘ a.

. println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . } catch ( Cl as sNo tF oun d E x c e p t i o n e ) { System . out . println ( " Functia nu poate fi instantiata ! "). } catch ( In st ant ia tio n E x c e p t i o n e ) { System . // Setam vectorul f . println ( " Functie inexistenta ! " ) . util . } catch ( Il le gal Ac ces s E x c e p t i o n e ) { System . int v [] = new int [ n ].1: Exemplu de ˆ ınc˘ arcare dinamic˘ a a claselor import java .*. // Cream un obiect de tip Functie Functie f = ( Functie ) c . nextInt (100) . i < n . String numeFunctie = " " . err . in ) ) . i ++) v [ i ] = rand . forName ( numeFunctie ) . System . println ( " Functia nu poate fi accesata ! " ) . for ( int i =0. numeFunctie = stdin . err . // sau f . print ( " \ nFunctie : " ) . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE Listing 16. equals ( " gata " ) ) { System . err . io . v = v . // Executam functia int ret = f . import java . setVector ( v ) . while (! numeFunctie . newInstance () . readLine () . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . try { // Incarcam clasa Class c = Class . Random rand = new Random () .˘ 16. executa () .1. public class TestFunctii { 449 public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10.*. out .

length . i ++) if ( max < v [ i ]) max = v [ i ]. return 0. System . . } public abstract int executa () . out . i ++) System . sort ( v ) . Arrays . int max = v [0].3: Un exemplu de funct ¸ie import java . out . public void setVector ( int [] v ) { this . print ( v [ i ] + " " ) . v = v . i < v . util . for ( int i =0. } } Listing 16. for ( int i =1. return 0.*. } Listing 16.2: Clasa abstract˘ a ce descrie funct ¸ia public abstract class Functie { public int v [] = null . i < v . print ( max ) . length .450 } } } } CAPITOLUL 16. public class Sort extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1.4: Alt exemplu de funct ¸ie public class Max extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. LUCRUL DINAMIC CU CLASE Listing 16.

// Adaugam directorul sub forma unui URL urlLoader.getClass(). Crearea unui class loader propriu se face uzual prin extinderea clasei URLClassLoader.loadClass("demo.Test"). o variant˘ a simplist˘ a fiind prezentat˘ a mai jos: public class MyClassLoader extends URLClassLoader{ public MyClassLoader(URL[] urls){ super(urls). Bineˆ ınt ¸eles. la crearea class loader-ului aceast˘ a list˘ a este completat˘ a cu informat ¸iile din variabila sistem CLASSPATH sau cu cele specificate prin opt ¸iunea -classpath la lansarea aplicat ¸iei. Implicit.1. S˘ a presupunem c˘ aˆ ın directorul c:\clase\demo exist˘ a clasa cu numele Test. deoarece a fost modificat˘ a¸ si recompilat˘ a. ea nu va mai putea fi desc˘ arcat˘ a explicit din memorie. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE } } 451 Un obiect de tip URLClassLoader ment ¸ine o list˘ a de adrese URL de unde va ˆ ıncerca s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie clasa al c˘ arei nume ˆ ıl specific˘ am ca argument al metodelor de mai sus. Folosind metoda getURLs putem afla aceste adrese. aflat˘ aˆ ın pachetul demo ¸ si dorim s˘ a oˆ ınc˘ arc˘ am dinamic ˆ ın memorie: // Obtinem class loaderul curent URLClassLoader urlLoader = (URLClassLoader) this. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a avem posibilitatea de a o reˆ ınc˘ arca. // Incarcam clasa urlLoader. adresele URL pot specifica ¸ si directoare ale sistemului de fi¸ siere local. iar cu addURL putem ad˘ auga o nou˘ a adres˘ a de c˘ autare a claselor.getClassLoader().toURL()). trebuie s˘ a folosim class-loadere proprii ¸ si s˘ a instant ¸iem noi obiecte de tip ClassLoader. Dup˘ a ce o clas˘ a a fost ˆ ınc˘ arcat˘ a folosind un class loader. ori de cˆ ate ori dorim s˘ a fort ¸˘ am reˆ ınc˘ arcarea claselor.˘ 16. } } Inc˘ arcarea claselor folosind clasa nou creat˘ a se va face astfel: .addURL(new File("c:\\clase").

• Aflarea unor informat ¸ii despre o clas˘ a (modificatori. fiind cunoscut sub numele de Reflection API ¸ si cont ¸ine urm˘ atoarele clase: . chiar dac˘ a numele acestora este ¸ stiut abia la execut ¸ie. Suportul pentru reflectare este inclus ˆ ın distribut ¸ia standard Java.. constructori. • Crearea unor vectori a c˘ aror dimensiune ¸ si tip nu este ¸ stiut decˆ at la execut ¸ie. • Instant ¸ierea unor clase al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. // Cream class loaderul propriu MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls).loadClass("Clasa")..getClass(). interfat ¸˘ a sau obiect ”reflect˘ a” la momentul execut ¸iei structura lor intern˘ a se nume¸ ste reflectare (eng.452 CAPITOLUL 16.2 Mecanismul reflect˘ arii Mecanismul prin care o clas˘ a. myLoader. superclasa. • Setarea sau aflarea atributelor unui obiect. // reincarca clasa 16.loadClass("Clasa").loadClass("Clasa"). // nu functioneaza ! // Cream alt class loader MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). // Dorim sa reincarcam clasa myLoader.getClassLoader(). LUCRUL DINAMIC CU CLASE // La initializare URLClassLoader systemLoader = (URLClassLoader) this. metode). URL[] urls = systemLoader.getURLs(). • Invocarea metodelor unui obiect al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. reflection). . myLoader. acesta punˆ and la dispozit ¸ie metode pentru: • Determinarea clasei unui obiect.

reflect ¸ si anume: – Array – Constructor – Field – Method – Modifier 453 16. double.2. Class c = Class.class: int..getClass().lang.Se realizeaz˘ a cu metoda getName: Class clasa = obiect. un obiect de acest tip putˆ and s˘ a reprezinte atˆ at o clas˘ a cˆ at ¸ si o interfat ¸˘ a. Tipurile primitive sunt descrise ¸ si ele de instant ¸e de tip Class avˆ and forma TipPrimitiv.forName("NumeClasa"). . diferent ¸ierea acestora f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isInterface. diferent ¸ierea lor f˘ acˆ anduse cu ajutorul metodei isPrimitive.getClass().1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor se realizeaz˘ a cu metode ale clasei java.class. Class c = java. Aflarea numelui unei clase .awt.getName(). String nume = clasa.lang.lang. MECANISMUL REFLECTARII • java.class.Object • Clasele din pachetul java. etc.class.Class.˘ 16.Button.Class • java.2. Reflection API pune la dispozit ¸ie metode pentru obt ¸inerea urm˘ atoarelor informat ¸ii: Aflarea instant ¸ei Class corespunz˘ ator unui anumit obiect sau tip de date: Class c = obiect.lang.

getName()).isAbstract(m)) modif += "abstract ".Se realizeaz˘ a cu metoda getModifiers.getSuperclass().Window Class c = java.Frame. Class s = c. if (Modifier.getName().454 CAPITOLUL 16. // java.isPublic(m)) modif += "public ". .class.class. int m = clasa.awt. Pentru a determina u¸ sor prezent ¸a unui anumit modificator se folosesc metodele statice ale clasei Modifier isPublic. String modif = "".getClass(). // null Aflarea interfet ¸elor implementate de o clas˘ a sau extinse de o interfat ¸˘ a . if (Modifier. if (Modifier.Object. corespunz˘ atoare tipului de date al superclasei sau null pentru clasa Object. aceasta returnˆ and un num˘ ar ˆ ıntreg ce codific˘ a tot ¸i modificatorii clasei. i < interf.out. isAbstract ¸ si isFinal: Class clasa = obiect. Aflarea superclasei .println(modif + "class" + c. System.out.getModifiers().print(nume + " ").awt.isFinal(m)) modif += "final ".getInterfaces(). System.out. public void interfete(Class c) { Class[] interf = c.awt. Class s = c.length.getSuperclass(). System. ce returneaz˘ a un vector de tip Class[]. i++) { String nume = interf[i]. LUCRUL DINAMIC CU CLASE Aflarea modificatorilor unei clase .Se realizeaz˘ a cu metoda getInterfaces. Class c = java.Se realizeaz˘ a cu metoda getSuperclass ce returneaz˘ a o instant ¸˘ a de tip Class. for (int i = 0.println(s).

2.Set). ce returneaz˘ a un vector de tip Constructor[].class). diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a prima returneaz˘ a toate variabilele membre.Se realizeaz˘ a cu una din metodele getFields sau getDeclaredFields. ce returneaz˘ a un vector de tip Method[].˘ 16. Clasa Constructor pune la dispozit ¸ie metodele getName. La rˆ andul ei. tipul. Cu ajutorul metodei getField este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o variabil˘ a mebr˘ a cu un anumit nume specificat. // Va afisa interfetele implementate de HashSet: // Cloneable. getModifiers.Se realizeaz˘ a cu metodele getConstructors sau getDeclaredConstructors. MECANISMUL REFLECTARII } } .. Cu ajutorul metodei getConstructor este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la constructor cu o signatur˘ a specificat˘ a. getExceptionTypes pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate de respectivul constructor. getReturnType pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate . Serializable. ce returnez˘ a un vector de tip Field[]. getParameterTypes. getExceptionTypes. getType ¸ si getModifiers pentru a obt ¸ine numele. Set 455 interfete(java.Se realizeaz˘ a cu metodele getMethods sau getDeclaredMethods.util. respectiv modificatorii unei variabile membru. Aflarea constructorilor . Collection. getModifiers.HashSet. clasa Field pune la dispozit ¸ie metodele getName.. Clasa Method pune la dispozit ¸ie metodele getName. interfete(java. inclusiv cele mo¸ stenite. Aflarea metodelor . // Va afisa interfetele extinse de Set: // Collection Aflarea variabilelor membre .util. ˆ ın timp ce a doua le returnez˘ a doar pe cele declarate ˆ ın cadrul clasei. getParameterTypes.

Se realizeaz˘ a cu metoda getDeclaringClass. avem la dispozit ¸ie alte dou˘ a variante: • Metoda newInstance din clasa java. LUCRUL DINAMIC CU CLASE de respectiva metod˘ a. pentru acestea returnˆ and clasa c˘ arei ˆ ıi apart ¸ine variabila. bazˆ andu-ne pe informat ¸ii pe care le obt ¸inem abia la execut ¸ie.lang.Se realizeaz˘ a cu metodele getClasses sau getDeclaredClasses. folosind Reflection API avem posibilitatea de a lucra dinamic cu obiecte. Constructor. Class c = Class. Method. constructorul sau metoda respectiv˘ a.newInstance(). // Daca stim tipul obiectului . respectiv IllegalAccessException. Aflarea clasei de acoperire . crearea obiectelor se realizeaz˘ a cu operatorul new urmat de un apel la un constructor al clasei pe care o instant ¸iem.2. Cu ajutorul metodei getMethod este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o metod˘ a cu o signatur˘ a specificat˘ a.2 Manipularea obiectelor Pe lˆ ang˘ a posibilitatea de a examina structura unei anumite clase la momentul execut ¸iei. Crearea obiectelor Dup˘ a cum st ¸im. ce returnez˘ a un vector de tip Class[]. In schimb. Object o = c. 16. Aflarea claselor imbricate . Aceast˘ a metod˘ a o reg˘ asim ¸ si ˆ ın clasele Field.456 CAPITOLUL 16.forName("NumeClasa"). In cazul ˆ ın care numele clasei nu este cunoscut decˆ at la momentul execut ¸iei nu mai putem folosi aceast˘ a metod˘ a de instant ¸iere. Dac˘ a nu exist˘ a un astfel de constructor sau nu este accesibil vor fi generate except ¸ii de tipul InstantiationException.Class Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente al acestuia.

// Pregatim argumentele // Ele trebuie sa fie de tipul referinta corespunzator Integer x = new Integer(10). y}. Object[] arg = new Object[] {x. trebuie s˘ a obt ¸inem ˆ ıntˆ ai o referint ¸˘ a la metoda cu signatura corespunz˘ atoare ¸ si apoi s˘ a specific˘ am argumentele. Invocarea metodelor Invocarea unei metode al c˘ arei nume ˆ ıl cunoa¸ stem abia la momentul execut ¸iei se realizeaz˘ a cu metoda invoke a clasei Method. Metoda getConstructor poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException.awt.class.newInstance(arg).class}. int.Point.˘ 16.newInstance(). In plus. apoi specificarea argumentelor la apelarea sa. Class clasa = java. apelˆ and constructorul cu dou˘ a argumente al clasei Point.awt. cel pentru care se face apelul. Integer y = new Integer(20). S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a apel˘ am metoda contains .2. IllegalAccessException. 457 • Metoda newInstance din clasa Constructor Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind un anumit constructor. Except ¸ii generate de metoda newInstance sunt: InstantiationException. Evident. Point p = (Point) c.class.getConstructor(signatura). S˘ a rescriem exemplul de mai sus. Ca ¸ si ˆ ın cazul constructorilor. IllegalArgumentException ¸ si InvocationTargetException. MECANISMUL REFLECTARII Class c = java. // Obtinem constructorul dorit Class[] signatura = new Class[] {int. mai putem obt ¸ine valoarea returnat˘ a. Constructor ctor = clasa.class. // Instantiem Point p = (Point) ctor.Point. aceast˘ a solut ¸ie presupune ˆ ın primul rˆ and obt ¸inerea unui obiect de tip Constructor cu o anumit˘ a signatur˘ a.

y. Object[] arg = new Object[] {p}. Dac˘ a num˘ arul argumentelor metodei este 0. // Apelam metoda metoda. Method metoda = clasa. Metoda contains are mai multe variante. 0. 100). respectiv parametri de apelare ai metodei.getField("y"). 100. Except ¸iile generate de metoda invoke sunt: IllegalAccessException ¸ si InvocationTargetException. Point obiect = new Point(0.invoke(obiect. // Obtinem variabilele membre Field x. Class clasa = java. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a set˘ am variabila x a unui obiect de tip Point ¸ si s˘ a obt ¸inem valoarea variabilei y a aceluia¸ si obiect: Class clasa = java. LUCRUL DINAMIC CU CLASE a clasei Rectangle care determin˘ a dac˘ a un anumit punct se g˘ ase¸ ste ˆ ın interiorul drepunghiului. atunci putem folosi valoarea null ˆ ın locul vectorilor ce reprezint˘ a signatura. 20).awt. // Obtinem metoda dorita Class[] signatura = new Class[] {Point.class. y = clasa. Metoda getMethod poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException.458 CAPITOLUL 16. x = clasa.awt. arg). 20). // Pregatim argumentele Point p = new Point(10.getMethod("contains". Setarea ¸ si aflarea variabilelor membre Pentur setarea ¸ si aflarea valorilor variabilelor membre sunt folosite metodele set ¸ si get ale clasei Field.getField("x"). signatura).Point.class}. . Rectangle obiect = new Rectangle(0.class.Rectangle. noi o vom apela pe cea care accept˘ a un argument de tip Point.

set sunt: IllegalAccessException ¸ si IllegalArgumentException. int v [] = new int [ n ]. print ( " \ nFunctie : " ) . Din acest motiv. reflect .get(obiect). numeFunctie = stdin . 459 Except ¸iile generate de metodele get. out . nextInt (100) .5: Lucru dinamic cu metode ¸ si variabile import java . for ( int i =0. while (! numeFunctie . public class TestFunctii2 { public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10.*. Metoda getField poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchFieldException. Revenind la exemplul din sect ¸iunea anterioar˘ a cu apelarea dinamic˘ a a unor funct ¸ii pentru un vector.set(obiect. solut ¸ia anterioar˘ a nu mai este viabil˘ a¸ si trebuie s˘ a folosim apelarea metodei executa ˆ ıntr-un mod dinamic. MECANISMUL REFLECTARII // Setam valoarea lui x x. // Obtinem valoarea lui y Integer val = y. new Integer(10)). Random rand = new Random () . lang . io . s˘ a presupunem c˘ a exist˘ a deja un num˘ ar ˆ ınsemnat de clase care descriu diferite funct ¸ii dar acestea nu extind clasa abstract˘ a Functie. i < n . Listing 16. import java . util . readLine () . .*. i ++) v [ i ] = rand . String numeFunctie = " " . import java .2.˘ 16. equals ( " gata " ) ) { System .*. in ) ) . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System .

println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . Integer ret = ( Integer ) m .println(c. newInstance () . Aceasta cont ¸ine o serie de metode statice ce permit: • Crearea de noi vectori: newInstance • Aflarea num˘ arului de elemente: getLength . forName ( numeFunctie ) .lang. // Cream un obiect de tip Functie Object f = c . Tipul de date al elementelor din care este format vectorul va fi obt ¸inut cu ajutorul metodei getComponentType. out . getField ( " v " ) . vector . null ) . System . } catch ( Exception e ) { System .Class. invoke (f . // Setam vectorul ( setam direct variabila v ) Field vector = c . System.getClass(). Class c = vector. Point []vector = new Point[10]. LUCRUL DINAMIC CU CLASE try { // Incarcam clasa Class c = Class . ce ˆ ıntoarce o referint ¸˘ a de tip Class. println ( " Eroare la apelarea functiei ! " ) . // Apelam metoda ’ executa ’ // Folosim null pentru ca nu avem argumente Method m = c .getComponentType()). v ) . err . null ) .3 Lucrul dinamic cu vectori Vectorii sunt reprezentat ¸i ca tip de date tot prin intermediul clasei java. // Va afisa: class java.out. set (f .Point Lucrul dinamic cu obiecte ce reprezint˘ a vectori se realizeaz˘ a prin intermediul clasei Array.2. getMethod ( " executa " .460 CAPITOLUL 16. } } } } 16.awt. diferent ¸ierea f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isArray.

. MECANISMUL REFLECTARII • Setarea / aflarea elementelor: set.set(a. for (int i=0.class. i < Array.out. i) + " ").print(Array.˘ 16. i++) Array. new Integer(i)).getLength(a).2.newInstance(int.getLength(a). i. i < Array.get(a. get 461 Exemplul de mai jos creeaz˘ a un vector ce cont ¸ine numerele ˆ ıntregi de la 0 la 9: Object a = Array. for (int i=0. 10). i++) System.