Curs practic de Java

Cristian Fr˘ asinaru

Cuprins
1 Introducere ˆ ın Java 1.1 Ce este Java ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Limbajul de programare Java . . . . . 1.1.2 Platforme de lucru Java . . . . . . . . 1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat 1.2 Primul program . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Structura lexical˘ a a limbajului Java . . . . . . 1.3.1 Setul de caractere . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Identificatori . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Literali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Separatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Comentarii . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tipuri de date ¸ si variabile . . . . . . . . . . . 1.4.1 Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Controlul execut ¸iei . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Instruct ¸iuni de decizie . . . . . . . . . 1.5.2 Instruct ¸iuni de salt . . . . . . . . . . . 1.5.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor 1.5.4 Alte instruct ¸iuni . . . . . . . . . . . . 1.6 Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Crearea unui vector . . . . . . . . . . . 1.6.2 Tablouri multidimensionale . . . . . . 1.6.3 Dimensiunea unui vector . . . . . . . . 1.6.4 Copierea vectorilor . . . . . . . . . . . 1 11 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 19 19 20 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays . . . . . . 1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni S ¸ iruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a . . . 1.8.1 Transmiterea argumentelor . . . . . . . . . . 1.8.2 Primirea argumentelor . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Argumente numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 37 38 39 39 40 41 42 46 49 50 50 52 53 56 57 58 59 59 61 62 63 64 64 66 66 67 67

1.7 1.8

2 Obiecte ¸ si clase 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Crearea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Folosirea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Distrugerea obiectelor . . . . . . . . . . . . 2.2 Crearea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Declararea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Corpul unei clase . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Constructorii unei clase . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Declararea variabilelor . . . . . . . . . . . . 2.2.6 this ¸ si super . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Implementarea metodelor . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Declararea metodelor . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Tipul returnat de o metod˘ a . . . . . . . . . 2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a . . . 2.3.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente . . 2.3.5 Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor 2.4 Modificatori de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a . . . . . . . 2.5.1 Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . 2.5.2 Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.3 Utilitatea membrilor de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.4 Blocuri statice de init ¸ializare . . . . . . . . . 2.6 Clase imbricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Definirea claselor imbricate . . . . . . . . . . 2.6.2 Clase interne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Identificare claselor imbricate . . . . . . . . 2.6.4 Clase anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clase ¸ si metode abstracte . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 2.7.1 Declararea unei clase abstracte 2.7.2 Metode abstracte . . . . . . . . 2.8 Clasa Object . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Orice clas˘ a are o superclas˘ a . . 2.8.2 Clasa Object . . . . . . . . . . 2.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri . . . . 2.10 Tipul de date enumerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 68 68 71 71 71 74 75 77 77 78 82 85 85 87 89 90 91 92 95 95 95 96 97 98 99 99 100 101 103 105 107 108 109 110 110 111

3 Except ¸ii 3.1 Ce sunt except ¸iile ? . . . . . . . . . . . . 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor . . . . 3.3 ”Aruncarea” except ¸iilor . . . . . . . . . . 3.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor . . . . . . 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea 3.4.2 Propagarea erorilor . . . . . . . . 3.4.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor . 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii . . . 3.6 Except ¸ii la execut ¸ie . . . . . . . . . . . . 3.7 Crearea propriilor except ¸ii . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Ce sunt fluxurile? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Clasificarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri . . . . 4.1.4 Metode comune fluxurilor . . . . . . . . . . . . 4.2 Folosirea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Fluxuri primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Fluxuri de procesare . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Crearea unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere . . . . . . . . . . 4.2.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer . . . . . . . . . . . . 4.2.6 Concatenarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor . . . . . . . . . 4.2.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream 4.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Intr˘ ari formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4.4

CUPRINS Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard . . . . . . . . . . . 4.4.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) . . . . . . Clasa File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 112 113 115 117 119

4.5 4.6

5 Interfet ¸e 5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ce este o interfat ¸˘ a? . . . . . . . . . 5.2 Folosirea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Definirea unei interfet ¸e . . . . . . . . 5.2.2 Implementarea unei interfet ¸e . . . . . 5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive . 5.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte . . . . . . . . . . 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e . . . . . . 5.5 Utilitatea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Crearea grupurilor de constante . . . 5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri 5.6 Interfat ¸a FilenameFilter . . . . . . . . . . 5.6.1 Folosirea claselor anonime . . . . . . 5.7 Compararea obiectelor . . . . . . . . . . . . 5.7.1 Interfat ¸a Comparable . . . . . . . . . 5.7.2 Interfat ¸a Comparator . . . . . . . . . 5.8 Adaptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Pachetele standard (J2SDK) . . . 6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet . 6.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e . 6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet 6.1.5 Importul static . . . . . . . . . . 6.1.6 Crearea unui pachet . . . . . . . 6.1.7 Denumirea unui pachet . . . . . . 6.2 Organizarea fi¸ sierelor . . . . . . . . . . . 6.2.1 Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

121 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 124 . 129 . 130 . 132 . 132 . 133 . 134 . 137 . 138 . 139 . 141 . 142 145 145 145 146 147 148 149 150 151 152 152

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.class) 6.2.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor . . . . . . . . 6.2.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) . . . . Arhive JAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Folosirea utilitarului jar . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 154 155 156 157 158 159

6.3

7 Colect ¸ii 7.1 Introducere . . . . . . . . . . 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii . . 7.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor . . 7.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor 7.5 Algoritmi polimorfici . . . . . 7.6 Tipuri generice . . . . . . . . 7.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

161 . 161 . 162 . 166 . 168 . 170 . 171 . 172 177 177 179 180 180 181 183 183 184 187 188 193 194 196

8 Serializarea obiectelor 8.1 Folosirea serializ˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Serializarea tipurilor primitive . . . . . 8.1.2 Serializarea obiectelor . . . . . . . . . . 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream . . . . . . 8.1.4 Clasa ObjectInputStream . . . . . . . 8.2 Obiecte serializabile . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable . 8.2.2 Controlul serializ˘ arii . . . . . . . . . . 8.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor . . . . . . 8.3.1 Controlul versiunilor claselor . . . . . . 8.3.2 Securizarea datelor . . . . . . . . . . . 8.3.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable 8.4 Clonarea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Modelul AWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Componentele AWT . . . . . . . . . . 9.2.2 Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container) 9.3 Gestionarea pozit ¸ion˘ arii . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

199 . 199 . 200 . 202 . 204 . 206 . 207

6 9.3.2 Gestionarul FlowLayout . . . . . . . . . . . 9.3.3 Gestionarul BorderLayout . . . . . . . . . . 9.3.4 Gestionarul GridLayout . . . . . . . . . . . 9.3.5 Gestionarul CardLayout . . . . . . . . . . . 9.3.6 Gestionarul GridBagLayout . . . . . . . . . 9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) . . . Tratarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor . . . . . 9.4.2 Tipuri de evenimente . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime . Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Clasa Window . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Clasa Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Clasa Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4 Clasa FileDialog . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri . . . . . 9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri 9.6.3 Meniuri de context (popup) . . . . . . . . . 9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) . . . . . Folosirea componentelor AWT . . . . . . . . . . . . 9.7.1 Clasa Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.2 Clasa Button . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.3 Clasa Checkbox . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.4 Clasa CheckboxGroup . . . . . . . . . . . . 9.7.5 Clasa Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.6 Clasa List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.7 Clasa ScrollBar . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.8 Clasa ScrollPane . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.9 Clasa TextField . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.10 Clasa TextArea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 211 212 214 218 219 221 224 227 232 232 233 236 239 242 243 246 247 250 250 251 252 253 255 257 259 261 262 263 265

9.4

9.5

9.6

9.7

10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare . . . . . . . . . . . . 10.1.1 Metoda paint . . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Suprafet ¸e de desenare - clasa Canvas 10.2 Contextul grafic de desenare . . . . . . . . . 10.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

269 . 269 . 270 . 271 . 274 . 275

CUPRINS 10.2.2 Primitive grafice . . . . . . . . . . Folosirea fonturilor . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Clasa Font . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Clasa FontMetrics . . . . . . . . . . Folosirea culorilor . . . . . . . . . . . . . . Folosirea imaginilor . . . . . . . . . . . . . 10.5.1 Afi¸ sarea imaginilor . . . . . . . . . 10.5.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor 10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” . 10.5.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG 10.5.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie . . Tip˘ arirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 275 276 277 279 282 286 287 289 291 291 292 293 299 299 299 300 301 304 305 307 310 310 314 316 316 316 319 324 329 332 335 336 336 338 340

10.3

10.4 10.5

10.6

11 Swing 11.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1 JFC . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2 Swing API . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3 Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT . . 11.2 Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ferestre interne . . . . . . . . . . . 11.3 Clasa JComponent . . . . . . . . . . . . . 11.4 Arhitectura modelului Swing . . . . . . . . 11.5 Folosirea modelelor . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tratarea evenimentelor . . . . . . . 11.6 Folosirea componentelor . . . . . . . . . . 11.6.1 Componente atomice . . . . . . . . 11.6.2 Componente pentru editare de text 11.6.3 Componente pentru selectarea unor 11.6.4 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Arbori . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Containere . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Dialoguri . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Desenarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Metode specifice . . . . . . . . . . 11.7.2 Considerat ¸ii generale . . . . . . . . 11.8 Look and Feel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12 Fire de execut ¸ie 12.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Crearea unui fir de execut ¸ie . . . . . . . . 12.2.1 Extinderea clasei Thread . . . . . . 12.2.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie . . . 12.3.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie . . 12.3.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” . 12.3.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie . 12.3.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie . . 12.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator 12.3.6 Monitoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.7 Semafoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.8 Probleme legate de sincronizare . . 12.4 Gruparea firelor de execut ¸ie . . . . . . . . 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” . . 12.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask . . . . . . . .

CUPRINS 343 . 343 . 344 . 345 . 347 . 352 . 355 . 357 . 358 . 362 . 362 . 367 . 369 . 371 . 373 . 376 . 378 383 . 383 . 385 . 387 . 388 . 393 . 397 401 . 401 . 402 . 404 . 406 . 408 . 410 . 412 . 416 . 420 . 421 . 421

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Lucrul cu URL-uri . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Socket-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Comunicarea prin conexiuni . . . . . . . . . 13.5 Comunicarea prin datagrame . . . . . . . . . 13.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i 14 Appleturi 14.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Crearea unui applet simplu . . . . . . . 14.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet . . . . . 14.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul . . . . . 14.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor . . . 14.6 Tag-ul APPLET . . . . . . . . . . . . 14.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi 14.8 Alte metode oferite de clasa Applet . . 14.9 Arhivarea appleturilor . . . . . . . . . 14.10Restrict ¸ii de securitate . . . . . . . . . 14.11Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

.1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie . . .3 Tipuri de drivere . . 16 Lucrul dinamic cu clase 16. . . . . . . . .2 Mecanismul reflect˘ arii . . . . . . . . . . .2 Interfat ¸a PreparedStatement . . . . . . . 445 . . . . . . . . . . . . . 456 . . . . . 452 . . . 427 . . . . . . . . . . . 423 . . . 425 . . 430 . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Exemplu simplu . . . . . . . . .5 Interfat ¸a ResultSet . . . . . . . . 15. 15. 437 . . . . . . . . 16. . . . . . . . . . . . . . . 440 . .2 Manipularea obiectelor . . . . . . 460 . . . .4 Realizarea unei conexiuni . . . . . .2 JDBC . . . . .2. . . 15. . . . 424 .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData . . .1 Interfat ¸a Statement .2. . . . . . . . . . . . .4 Lucrul cu meta-date . . 15. . . .3.3.3. . . .2 Conectarea la o baz˘ a de date . .3 Interfat ¸a CallableStatement . . . . . . . . . . . . .1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor 16.1 Interfat ¸a DatabaseMetaData . 15. . 442 . . . . . 9 423 . . . . . .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL . . .3. . . . . . . . . . . 434 . . . . . 453 . . . . . . . . . . . . . 431 . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . 442 . . . . . 16. . . . . . . . . .1 Generalit˘ a¸ ti despre baze de date . . 443 445 . . 428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. . . . .2.4. . . . . . . 15. . . . . 15. . . . . . 15. . . 15. . . . . . . . .2. . .3 Lucrul dinamic cu vectori . .2. . . . 15. . . . . . . . . . . . . . .4 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor 15. . . .4. . 432 . . . 16. .1 Inregistrarea unui driver .2. . .1.1 Introducere . .2 Specificarea unei baze de date . . . . . 15. . 438 . . . . . . . . . 438 .CUPRINS 15 Lucrul cu baze de date 15. . . . . . . .1. . 15. . . . 426 . . . .3. . 15. . . . . . . . 423 . . . 15.3.

10 CUPRINS .

baze de date. mo¸ stenirea multipl˘ a ¸ si toate ”facilit˘ a¸ tile” ce pot provoca scrierea unui cod confuz.1 Limbajul de programare Java Inainte de a prezenta ˆ ın detaliu aspectele tehnice ale limbajului Java. care l-au transformat ˆ ıntr-un interval de timp atˆ at de scurt ˆ ıntr-una din cele mai pupulare opt ¸iuni pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii. • Robustet ¸e . fire de execut ¸ie. etc.Capitolul 1 Introducere ˆ ın Java 1. • U¸ surint ¸˘ aˆ ın crearea de aplicat ¸ii complexe ce folosesc programarea ˆ ın ret ¸ea.elimin˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor. interfat ¸˘ a grafic˘ a.1. impunˆ andu-se prin calit˘ a¸ ti deosebite cum ar fi simplitate. Denumit˘ a init ¸ial OAK. s˘ a amintim caracteristicile sale principale. care a avut un impact remarcabil asupra ˆ ıntregii comunit˘ a¸ ti a dezvoltatorilor de software. • Simplitate .1 Ce este Java ? Java este o tehnologie inovatoare lansat˘ a de compania Sun Microsystems ˆ ın 1995. administrarea automat˘ a a memoriei ¸ si elim11 . robustet ¸e ¸ si nu ˆ ın ultimul rˆ and portabilitate. 1. tehnologia Java este format˘ a dintr-un limbaj de programare de nivel ˆ ınalt pe baza c˘ aruia sunt construite o serie de platforme destinate implement˘ arii de aplicat ¸ii pentru toate segmentele industriei software. indiferent de domeniu sau de complexitatea lor.elimin˘ a sursele frecvente de erori ce apar ˆ ın programare prin renunt ¸area la pointeri.

• Portabililtate . Solaris. Mac OS. folosite pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii sau componente destinate unei anume categorii de utilizatori. C++ la Java f˘ acˆ andu-se foarte u¸ sor. Linux. inclusiv grafic˘ a 3D. etc.Java este un limbaj independent de platforma de lucru. etc.este un limbaj de programare foarte sigur. lucru care aduce economii substant ¸iale firmelor dezvoltatoare de aplicat ¸ii. Aceste tehnologii au fost grupate ˆ ın a¸ sa numitele platforme de lucru.elimin˘ a complet stilul de programare procedural. aceasta fiind solut ¸ia eficient˘ a pentru obt ¸inerea portabilit˘ a¸ tii.12 CAPITOLUL 1. precum ¸ si diverse programe utilitare. etc. • Este modelat dup˘ a C ¸ si C++. trecerea de la C. ce ruleaz˘ aˆ ın fundal (”garbage collector”). 1.comportamentul unei aplicat ¸ii Java nu depinde de arhitectura fizic˘ a a ma¸ sinii pe care ruleaz˘ a. INTRODUCERE ˆ IN JAVA inarea pierderilor de memorie printr-o procedur˘ a de colectare a obiectelor care nu mai sunt referite. • Este compilat ¸ si interpretat. impunerea unor reguli stricte pentru rularea proceselor la distant ¸˘ a.2 Platforme de lucru Java Limbajul de programare Java a fost folosit la dezvoltarea unor tehnologii dedicate rezolv˘ arii unor probleme din cele mai diverse domenii. aceea¸ si aplicat ¸ie rulˆ and f˘ ar˘ a nici o modificare ¸ si f˘ ar˘ a a necesita recompilarea ei pe sisteme de operare diferite cum ar fi Windows. astfel ˆ ıncˆ at viteza de lucru put ¸in mai sc˘ azut˘ a nu va fi un impediment ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii oricˆ at de complexe. compilatorul Java asigur˘ a o performant ¸˘ a ridicat˘ a a codului de octet ¸i. • Performant ¸˘ a . animat ¸ie. furnizˆ and mecanisme stricte de securitate a programelor concretizate prin: verificarea dinamic˘ a a codului pentru detectarea secvent ¸elor periculoase.1. . ce reprezint˘ a seturi de libr˘ arii scrise ˆ ın limbajul Java. • Neutralitate arhitectural˘ a .de¸ si mai lent decˆ at limbajele de programare care genereaz˘ a executabile native pentru o anumit˘ a platform˘ a de lucru. • Complet orientat pe obiecte . • Securitate .

• J2EE (Enterprise Edition) Aceast˘ a platform˘ a ofer˘ a API-ul necesar dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii complexe. De asemenea. vom folosi termenul J2SDK pentru a ne referi la distribut ¸ia standard J2SE 1. etc. programarea dispozitivelor mobile este extrem de simpl˘ a. Probabil cel mai cunoscute limbaj interpretat este limbajul Basic.1. pagini JSP. limbajele de programare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • Interpretate: instruct ¸iunile sunt citite linie cu linie de un program numit interpretor ¸ si traduse ˆ ın instruct ¸iuni ma¸ sin˘ a.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat In funct ¸ie de modul de execut ¸ie a aplicat ¸iilor. • Compilate: codul surs˘ a al programelor este transformat de compilator ˆ ıntr-un cod ce poate fi executat direct de procesor. 1. Toate distribut ¸iile Java sunt oferite gratuit ¸ si pot fi desc˘ arcate de pe Internet de la adresa ”http://java. CE ESTE JAVA ? 13 • J2SE (Standard Edition) Este platforma standard de lucru ce ofer˘ a suport pentru crearea de aplicat ¸ii independente ¸ si appleturi. numit cod . • J2ME (Micro Edition) Folosind Java. aici este inclus˘ a¸ si tehnologia Java Web Start ce furnizeaz˘ a o modalitate extrem de facil˘ a pentru lansarea ¸ si instalarea local˘ a a programelor scrise ˆ ın Java direct de pe Web. In continuare. oferind cea mai comod˘ a solut ¸ie pentru distribut ¸ia ¸ si actualizarea aplicat ¸iilor Java.sun. platforma de lucru J2ME oferind suportul necesar scrierii de programe dedicate acestui scop. Dezavantajul evident este viteza de execut ¸ie redus˘ a. bazate pe componente cum ar fi servleturi.1. formate din componente ce trebuie s˘ a ruleze ˆ ın sisteme eterogene.1. etc.5 SDK (Tiger). Tot aici g˘ asim ¸ si suportul necesar pentru crearea de aplicat ¸ii ¸ si servicii Web. cu informat ¸iile memorate ˆ ın baze de date distribuite. Avantajul acestei solut ¸ii este simplitatea ¸ si faptul c˘ a fiind interpretat˘ a direct sursa programului obt ¸inem portabilitatea.com”.

} } . Pentru ca un cod de octet ¸i s˘ a poat˘ a fi executat pe un anumit calculator. Avantajul este execut ¸ia extrem de rapid˘ a. dezavantajul fiind lipsa portabilit˘ a¸ tii. Codurile de octet ¸i sunt seturi de instruct ¸iuni care seam˘ an˘ a cu codul scris ˆ ın limbaj de asamblare ¸ si sunt generate de compilator independent de mediul de lucru. Scriererea codului surs˘ a class FirstApp { public static void main( String args[]) { System.2 Primul program Crearea oric˘ arei aplicat ¸ii Java presupune efectuarea urm˘ atorilor pa¸ si: 1. programele Java fiind atˆ at interpretate cˆ at ¸ si compilate. codul de octet ¸i este interpretat de mediul Java ¸ si de aceea poate fi rulat pe orice platform˘ a pe care este instalat˘ a mediul de execut ¸ie Java. Codul ma¸ sin˘ a este reprezentat de o succesiune de instruct ¸iuni specifice unui anumit procesor ¸ si unei anumite platforme de lucru reprezentate ˆ ın format binar astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi executate f˘ ar˘ a a mai necesita nici o prelucrare. Acest lucru este realizat automat de c˘ atre distribut ¸ia J2SDK. Prin ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM) vom ˆ ınt ¸elege mediul de execut ¸ie al aplicat ¸iilor Java. 1. pe acesta trebuie s˘ a fie instalat˘ a o ma¸ sin˘ a virtual˘ a Java.println("Hello world!"). INTRODUCERE ˆ IN JAVA ma¸ sin˘ a. Codul de octet ¸i este diferit de codul ma¸ sin˘ a. codul compilat ˆ ıntr-un format de nivel sc˘ azut nu poate fi rulat decˆ at pe platforma de lucru pe care a fost compilat. Limbajul Java combin˘ a solut ¸iile amintite mai sus.out. A¸ sadar vom avea la dispozit ¸ie un compilator responsabil cu transformarea surselor programului ˆ ın a¸ sa numitul cod de octet ¸i. precum ¸ si un interpretor ce va executa respectivul cod de octet ¸i. In timp ce codul ma¸ sin˘ a este executat direct de c˘ atre procesor ¸ si poate fi folosit numai pe platforma pe care a fost creat.14 CAPITOLUL 1.

4. Acestea au extensia . de¸ si acest lucru nu este obligatoriu. . ne vom pozit ¸iona ˆ ın directorul ce cont ¸ine fi¸ sierul FirstApp. Este recomandat ca fi¸ sierul care cont ¸ine codul surs˘ a al clasei primare s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu cel al clasei. S˘ a presupunem c˘ a am salvat exemplul de mai sus ˆ ın fi¸ sierul C:\intro\FirstApp.java.class ¸ si implicit sunt plasate ˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierele surs˘ a.1. Salvarea fi¸ sierelor surs˘ a Se va face ˆ ın fi¸ siere care au obligatoriu extensia java. Rularea aplicat ¸iei Se face cu interpretorul java. 3.class. Compilatorul creeaz˘ a cˆ ate un fi¸ sier separat pentru fiecare clas˘ a a programului. nici o alt˘ a extensie nefiind acceptat˘ a.2. PRIMUL PROGRAM 15 Toate aplicat ¸iile Java cont ¸in o clas˘ a principal˘ a(primar˘ a) ˆ ın care trebuie s˘ a se gaseasc˘ a metoda main. Deoarece interpretorul are ca argument de intrare numele clasei principale ¸ si nu numele unui fi¸ sier. 2.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fi¸ sierul FirstApp. apelat pentru unitatea de compilare corespunz˘ atoare clasei principale. javac FirstApp.class ¸ si vom apela interpretorul astfel: java FirstApp Rularea unei aplicat ¸ii care nu folose¸ ste interfat ¸˘ a grafic˘ a. Apelul compilatorului se face pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine clasa principal˘ a a aplicat ¸iei sau pentru orice fi¸ sier/fi¸ siere cu extensia java. se va face ˆ ıntr-o fereastr˘ a sistem. Clasele aplicat ¸iei se pot gasi fie ˆ ıntr-un singur fi¸ sier. fie ˆ ın mai multe. Compilarea aplicat ¸iei Pentru compilare vom folosi compilatorul javac din distribut ¸ia J2SDK.

. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Atent ¸ie Un apel de genul java c:\intro\FirstApp.class este gre¸ sit! 1.3.\u22FF : simboluri matematice (∀. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a se pot reprezenta 65536 de semne.3 1.9 • \u0660 . cu cˆ ateva except ¸ii. Mathematical.\u9fff : litere din alfabetul Han (Chinez. Primele 256 caractere Unicode corespund celor ASCII. cˆ ateva exemple de blocuri fiind: Basic Latin.1 Structura lexical˘ a a limbajului Java Setul de caractere Limbajului Java lucreaz˘ aˆ ın mod nativ folosind setul de caractere Unicode. referirea la celelalte f˘ acˆ andu-se prin \uxxxx. Coreean) Mai multe informat ¸ii legate de reprezentarea Unicode pot fi obt ¸inute la adresa ”http://www. O alt˘ a caracteristic˘ a a setului de caractere Unicode este faptul c˘ aˆ ıntreg intervalul de reprezentare a simbolurilor este divizat ˆ ın subintervale numite blocuri. Greek. Currency. Japonez.\u03C9 : simboluri grece¸ sti α − ω • \u2200 .) • \u4e00 . Musical.2 Cuvinte cheie Cuvintele rezervate ˆ ın Java sunt. etc. Arabic. Gothic. ∅. Arrows.3.9 • \u03B1 . unde era posibil˘ a reprezentarea a doar 256 de caractere. Mai jos sunt oferite cˆ ateva exemple de caractere Unicode. Acesta este un standard internat ¸ional care ˆ ınlocuie¸ ste vechiul set de caractere ASCII ¸ si care folose¸ ste pentru reprezentarea caracterelor 2 octet ¸i.unicode. etc.\u0039 : cifre ISO-Latin 0 . • \u0030 . unde xxxx reprezint˘ a codul caracterului. spre deosebire de ASCII. ∃. cele din C++ ¸ si au fost enumerate ˆ ın tabelul de mai jos.org”.\u0669 : cifre arabic-indic 0 . Acestea nu pot fi folosite ca nume de clase. 1.16 CAPITOLUL 1.

3 Identificatori Sunt secvent ¸e nelimitate de litere ¸ si cifre Unicode.5.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. dar nu sunt folosite. null nu sunt cuvinte cheie. Cuvintele marcate prin ∗ sunt rezervate. dar nu pot fi nici ele folosite ca nume ˆ ın aplicat ¸ii.4 Literali Literalii pot fi de urm˘ atoarele tipuri: • Intregi Sunt acceptate 3 baze de numerat ¸ie : baza 10.3. abstract boolean break byte case catch char class const* continue default do double else extends final finally float for goto* if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while Incepˆ and cu versiunea 1. false. variabile sau metode.se reprezint˘ a pe 4 octet ¸i (32 bit ¸i) – lungi . Dup˘ a cum am mai spus.3.se reprezint˘ a pe 8 octet ¸i (64 bit ¸i) ¸ si se termin˘ a cu caracterul L (sau l). STRUCTURA LEXICALA 17 interfet ¸e. ˆ ıncepˆ and cu o liter˘ a. baza 16 (ˆ ıncep cu caracterele 0x) ¸ si baza 8 (ˆ ıncep cu cifra 0) ¸ si pot fi de dou˘ a tipuri: – normali . 1. 1. identificatorii nu au voie s˘ a fie identici cu cuvintele rezervate. . true.3. mai exist˘ a¸ si cuvˆ antul cheie enum.

reprezentate pe 64 bit ¸i. • Caracter Un literal de tip caracter este utilizat pentru a exprima caracterele codului Unicode.18 CAPITOLUL 1. Exemple: 1. Atent ¸ie Spre deosebire de C++. respectiv D sau d pentru valorile duble . respectiv fals. • Logici Sunt reprezentat ¸i de true . Secvent ¸ele escape permit specificarea caracterelor care nu au reprezentare grafic˘ a¸ si reprezentarea unor caractere speciale precum backslash.0. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Flotant ¸i Pentru ca un literal s˘ a fie considerat flotant el trebuie s˘ a aib˘ a cel put ¸in o zecimal˘ a dup˘ a virgul˘ a. literalii ˆ ıntregi 1 ¸ si 0 nu mai au semnificat ¸ia de adev˘ arat.valoarea logic˘ a de fals. 2e2. fie o secvent ¸˘ a escape scris˘ aˆ ıntre apostrofuri.valoarea logic˘ a de adev˘ ar. respectiv false . 3f. etc.reprezentate pe 32 bit ¸i. 4D. Reprezentarea se face fie folosind o liter˘ a. Secvent ¸ele escape predefinite ˆ ın Java sunt: – ’\b’ : Backspace (BS) – ’\t’ : Tab orizontal (HT) – ’\n’ : Linie nou˘ a (LF) – ’\f’ : Pagin˘ a nou˘ a (FF) – ’\r’ : Inceput de rˆ and (CR) – ’\"’ : Ghilimele – ’\’’ : Apostrof – ’\\’ : Backslash . s˘ a fie ˆ ın notat ¸ie exponent ¸ial˘ a sau s˘ a aib˘ a sufixul F sau f pentru valorile normale . apostrof.

%. n--. Instruct ¸iunile unui program se separ˘ a cu punct ¸ si virgul˘ a.3. In Java separatorii sunt urm˘ atorii: ( ) [ ] . concatenarea ¸ sirurilor realizˆ andu-se cu operatorul +. Dac˘ a¸ sirul este prea lung el poate fi scris ca o concatenare de sub¸ siruri de dimensiune mai mic˘ a.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. Sirul vid este "".5 Separatori Un separator este un caracter care indic˘ a sfˆ ar¸ situl unei unit˘ a¸ ti lexicale ¸ si ınceputul alteia. /. <=. ++x. STRUCTURA LEXICALA 19 • S ¸ iruri de caractere Un literal ¸ sir de caractere este format din zero sau mai multe caractere ˆ ıntre ghilimele. -.3. >>> (shift la dreapta f˘ ar˘ a semn) . 1.lang. !(not) • operatori relat ¸ionali: <. >. *. definit˘ aˆ ın pachetul java. Caracterele care formeaz˘ a¸ sirul pot fi caractere grafice sau secvent ¸e escape. ||(or). . Dup˘ a cum vom vedea. . <=. 1. ++. • operatori logici: &&(and). cu mici deosebiri. cei din C++: • atribuirea: = • operatori matematici: +. != • operatori pe bit ¸i: &(and). |(or). ~ (not) • operatori de translat ¸ie: <<. ^ (xor). orice ¸ sir este de fapt o instant ¸˘ a a clasei String. ca ˆ ın exemplul: "Ana " + " are " + " mere ". >>. . --n Evaluarea expresiilor logice se face prin metoda scurtcircuitului: evaluarea se opre¸ ste ˆ ın momentul ˆ ın care valoarea de adev˘ ar a expresiei este sigur determinat˘ a.6 Operatori Operatorii Java sunt. -.. Este permis˘ a notat ¸ia prescurtat˘ a de forma lval op= rval: x += 2 n -= 3 Exist˘ a operatori pentru autoincrementare ¸ si autodecrementare (post ¸ si pre): x++. ==.3.

int i2 = (int)l2. ˆ ınchise ˆ ıntre /* ¸ si */. .out. long l = (long)i. • operatori pentru conversii (cast) : (tip-de-data) int a = (int)’a’. int i = 200. int x=10. care incep cu //. y=1. z=2. //narrowing conversion 1. (virgul˘ a) folosit pentru evaluarea secvent ¸ial˘ a a operat ¸iilor: int x=0. • Comentarii pe o singur˘ a linie. • Comentarii pe mai multe linii care ¸ tin de documentat ¸ie. Observat ¸ii: • Nu putem scrie comentarii ˆ ın interiorul altor comentarii. • Nu putem introduce comentarii ˆ ın interiorul literalilor caracter sau ¸ sir de caractere. Textul dintre cele dou˘ a secvent ¸e este automat mutat ˆ ın documentat ¸ia aplicat ¸iei de c˘ atre generatorul automat de documentat ¸ie javadoc.println(s1 + " are " + x + " " + s2). INTRODUCERE ˆ IN JAVA • operatorul if-else: expresie-logica ? val-true : val-false • operatorul . String s2="mere".7 Comentarii In Java exist˘ a trei feluri de comentarii: • Comentarii pe mai multe linii.20 CAPITOLUL 1. ˆ ınchise ˆ ıntre /** ¸ si */. La fel se ˆ ıntampl˘ a cu secvent ¸a // ˆ ın comentarii care incep cu /* sau */. char c = (char)96. • Secvent ¸ele /* ¸ si */ pot s˘ a apar˘ a pe o linie dup˘ a secvent ¸a // dar ˆ ı¸ si pierd semnificat ¸ia. System.3. • operatorul + pentru concatenarea ¸ sirurilor: String s1="Ana". //widening conversion long l2 = (long)200.

mai exist˘ a¸ si a¸ sa numitele tipurile primitive de date. care sunt cele uzuale : • aritmetice –ˆ ıntregi: byte (1 octet). pentru usurint ¸a program˘ arii. int (4). prin urmare tipurile de date ar trebui s˘ a fie de fapt definite de clase ¸ si toate variabilele ar trebui s˘ a memoreze instant ¸e ale acestor clase (obiecte). long (8) – reale: float (4 octeti). locul lor fiind luat de tipul referint ¸˘ a. orice dependent ¸˘ a de o anumit˘ a platform˘ a specific˘ a fiind eliminat˘ a. o referint ¸˘ a (adres˘ a de memorie) c˘ atre valoarea sau mult ¸imea de valori reprezentat˘ a de variabila respectiv˘ a. . TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE 21 1. Pointerii au fost eliminat ¸i din cauz˘ a c˘ a erau o surs˘ a constant˘ a de erori. Valoarea unei variabile de acest tip este. In Java acest lucru nu mai este valabil. Exist˘ a trei tipuri de date din limbajul C care nu sunt suportate de limbajul Java. double (8) • caracter: char (2 octet ¸i) • logic: boolean (true ¸ si false) In alte limbaje de programare formatul ¸ si dimensiunea tipurilor primitive de date pot depinde de platforma pe care ruleaz˘ a programul. In principiu acest lucru este adev˘ arat. ˆ ıns˘ a. Java porne¸ ste de la premiza c˘ a ”orice este un obiect”. struct ¸ si union. Acestea sunt: pointer.4. Vectorii.1. short (2). clasele ¸ si interfet ¸ele sunt tipuri referint ¸˘ a.4 1. iar struct ¸ si union nu ˆ ı¸ si mai au rostul atˆ at timp cˆ at tipurile compuse de date sunt formate ˆ ın Java prin intermediul claselor.4.1 Tipuri de date ¸ si variabile Tipuri de date In Java tipurile de date se impart ˆ ın dou˘ a categorii: tipuri primitive ¸ si tipuri referint ¸˘ a. spre deosebire de tipurile primitive.

INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. atunci primele litere ale celorlalt ¸i atomi se scriu cu majuscule.. • variabilele care nu sunt constante se scriu astfel: prima liter˘ a mic˘ a iar dac˘ a numele variabilei este format din mai mult ¸i atomi lexicali.2 Variabile Variabilele pot fi de tip primitiv sau referint ¸e la obiecte (tip referint ¸˘ a). . Variabile membre.. vizibile pentru toate metodele clasei respective cˆ at ¸ si pentru alte clase ˆ ın funct ¸ie de nivelul lor de acces (vezi ”Declararea variabilelor membre”). printre altele. exist˘ a posibilitatea de a declara ¸ si init ¸ializa mai multe variabile sau constante de acela¸ si tip ˆ ıntr-o singur˘ a instruct ¸iune astfel: Tip variabila1[=valoare1]. Indiferent de tipul lor. urm˘ atoarele criterii: • variabilele finale (constante) se scriu cu majuscule. c3=’v’.4. c4=’a’. MAXIM = 10. c2=’a’. declarate ˆ ın interiorul unei clase. variabila2[=valoare2].22 CAPITOLUL 1. • Init ¸ializarea variabilelor: Tip numeVariabila = valoare.. pentru a putea fi folosite variabilele trebuie declarate ¸ si. int valoare = 100. Convent ¸ia de numire a variabilelor ˆ ın Java include.14. eventual. char c1=’j’. In funct ¸ie de locul ˆ ın care sunt declarate variabilele se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoatele categorii: a. Exemple: final double PI = 3. String bauturaMeaPreferata = "apa". init ¸ializate. • Declararea variabilelor: Tip numeVariabila. Evident. long numarElemente = 12345678L. • Declararea constantelor: final Tip numeVariabila. final int MINIM=0..

vizibile doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. Variabile locale. } try { a = b/c. 23 c. d < 10. vizibili doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE b. i<100. r˘ amˆ an locale corpului ciclului: for(int i=0. declarate ˆ ıntr-o metod˘ a.err. e. i++) { //domeniul de vizibilitate al lui i } i = 101.//incorect • Nu este permis˘ a ascunderea unei variabile: .4. Variabile locale. for(int d=0.println(e. } } } Observatii: • Variabilele declarate ˆ ıntr-un for.1. vizibile doar ˆ ın blocul respectiv. d++) { c --. declarate ˆ ıntr-un bloc de cod. Parametrii de la tratarea except ¸iilor (vezi ”Tratarea except ¸iilor”). d. int c = 10.getMessage()). Parametri metodelor. public void metoda(int b) { a = b. } catch(ArithmeticException e) { System. class Exemplu { //Fiecare variabila corespunde situatiei data de numele ei //din enumerarea de mai sus int a.

1 if-else Instruct ¸iuni de decizie if (expresie-logica) { .. { int x=2. } switch-case switch (variabila) { case valoare1: .5....24 CAPITOLUL 1. while.. INTRODUCERE ˆ IN JAVA int x=1. throw • Alte instruct ¸iuni: break. return. case valoare2: .. switch-case • Instruct ¸iuni de salt: for.5 Controlul execut ¸iei Instruct ¸iunile Java pentru controlul execut ¸iei sunt foarte asem˘ an˘ atoare celor din limbajul C ¸ si pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın urm˘ atoarele categorii: • Instruct ¸iuni de decizie: if-else. label: 1. do-while • Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor: try-catch-finally. break.. //incorect } 1.. } if (expresie-logica) { . } else { . continue.

... 1. j--) { .5. break. j=100 ..1.. } 25 Variabilele care pot fi testate folosind instruct ¸iunea switch nu pot fi decˆ at de tipuri primitive.... pas-iteratie) { //Corpul buclei } for(int i=0.. CONTROLUL EXECUT ¸ IEI . i < 100 && j > 0.2 for Instruct ¸iuni de salt for(initializare. expresie-logica. i++.. } do-while do { . . } Atˆ at la init ¸ializare cˆ at ¸ si ˆ ın pasul de iterat ¸ie pot fi mai multe instruct ¸iuni desp˘ art ¸ite prin virgul˘ a. while while (expresie-logica) { .. } while (expresie-logica). default: . .5..

6 1. • continue: termina fort ¸at iterat ¸ia curent˘ a a unui ciclu ¸ si trece la urm˘ atoarea iterat ¸ie.5. returneaz˘ a o valorare. if (j==7) break eticheta. eventual. • return [valoare]: termin˘ a o metod˘ a¸ si. } 1.println("j="+j). se pot defini totu¸ si etichete folosite ˆ ın expresii de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta. De¸ si ˆ ın Java nu exist˘ a goto.println("i="+i).5. ca ˆ ınexemplul de mai jos: i=0. while (j < 10) { j++. utile pentru a controla punctul de ie¸ sire dintr-o structur˘ a repetitiv˘ a.out.6. respectiv throw ¸ si vor fi tratate ˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. System.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor Instruct ¸iunile pentru tratarea except ¸iilor sunt try-catch-finally.26 CAPITOLUL 1.4 Alte instruct ¸iuni • break: p˘ ar˘ ase¸ ste fort ¸at corpul unei structuri repetitive.out.1 Vectori Crearea unui vector Crearea unui vector presupune realizarea urm˘ atoarelor etape: . INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. } i++. • numeEticheta: : Define¸ ste o etichet˘ a. if (j==5) continue eticheta. eticheta: while (i < 10) { System. 1. j=0.

1. String adrese[]. //aloca spatiu pentru 10 caractere: 20 octeti Declararea ¸ si instant ¸ierea unui vector pot fi f˘ acute simultan astfel: Tip[] numeVector = new Tip[nrElemente].6. sa-l declar˘ am. In urma instant ¸ierii vor fi alocat ¸i: nrElemente ∗ dimensiune(T ip) octet ¸i necesari memor˘ arii elementelor din vector. v = new int[10]. ˆ ınainte de toate. Operat ¸iunea de alocare a memoriei. sau Tip numeVector[]. unde prin dimensiune(T ip) am notat num˘ arul de octet ¸i pe care se reprezint˘ a tipul respectiv. VECTORI 27 • Declararea vectorului . • Instant ¸ierea Declararea unui vector nu implic˘ a¸ si alocarea memoriei necesare pentru ret ¸inerea elementelor. se realizeaz˘ aˆ ıntotdeauna prin intermediul operatorului new. ca ˆ ın exemplele de mai jos: int[] intregi. Acest lucru se face prin expresii de forma: Tip[] numeVector. //aloca spatiu pentru 10 intregi: 40 octeti c = new char[10]. . numit˘ a¸ si instant ¸ierea vectorului. Instant ¸ierea unui vector se va face printr-o expresie de genul: numeVector = new Tip[nrElemente]. unde nrElemente reprezint˘ a num˘ arul maxim de elemente pe care le poate avea vectorul.Pentru a putea utiliza un vector trebuie.

int v[10]. 1. //ilegal //corect 1.length are valoarea 5 int m[][] = new int[5][10]. matrice[i] este linia i a matricii ¸ si reprezint˘ a un vector cu nrColoane elemente iar matrice[i][j] este elementul de pe linia i ¸ si coloana j . int v[] = new int[10]. crearea ¸ si instant ¸ierea unei matrici vor fi realizate astfel: Tip matrice[][] = new Tip[nrLinii][nrColoane]. . 6. deci pozit ¸iile unui vector cu n elemente vor fi cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si n − 1. "Verde"}. 2. evident dac˘ a este cazul pentru a¸ sa ceva. int []factorial = {1. 1.28 CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Init ¸ializarea (opt ¸ional) Dup˘ a declararea unui vector. "Galben".2 Tablouri multidimensionale In Java tablourile multidimensionale sunt de fapt vectori de vectori. 120}.length are valoarea 10 Pentru a ˆ ınt ¸elege modalitatea de folosire a lui length trebuie ment ¸ionat c˘ a fiecare vector este de fapt o instant ¸˘ a a unei clase iar length este o variabil˘ a public˘ a a acelei clase. int []a = new int[5].6. acesta poate fi init ¸ializat. In acest caz instant ¸ierea nu mai trebuie facut˘ a explicit. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se automat ˆ ın funct ¸ie de num˘ a rul de elemente cu care se init ¸ializeaz˘ a vectorul. // a. 24. Nu sunt permise construct ¸ii de genul Tip numeVector[nrElemente].6. adic˘ a elementele sale pot primi ni¸ ste valori init ¸iale. De exemplu. ˆ ın care este ret ¸inut num˘ arul maxim de elemente al vectorului.3 Dimensiunea unui vector Cu ajutorul variabilei length se poate afla num˘ arul de elemente al unui vector. String culori[] = {"Rosu". // m[0]. Primul indice al unui vector este 0. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se doar prin intermediul opearatorului new.

4}.1. // Nu are efectul dorit b = a. int b[] = new int[4]. 3. // Varianta 2 System. // Varianta 1 for(int i=0. int v[]={3. java. i<a. 0. fie element cu element. . ca ˆ ın exemplele de mai jos. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. 2}.5 Sortarea vectorilor . 4.sorteaz˘ a ascendent un vector. 1.Arrays ofer˘ a diverse metode foarte utile ˆ ın lucrul cu vectori cum ar fi: • sort . 0.length. programatorul trebuind s˘ a se concentreze pe aspectele specifice problemei abordate. VECTORI 29 1.6. 2. b. a. Clasa java.4 Copierea vectorilor Copierea elementelor unui vector a ˆ ıntr-un alt vector b se poate face. 1. Dup˘ a cum vom vedea.clasa Arrays In Java s-a pus un accent deosebit pe implementarea unor structuri de date ¸ si algoritmi care s˘ a simplifice proceseul de crearea a unui algoritm. fie cu ajutorul metodei System. i++) b[i] = a[i].util.Arrays. int a[] = {1. de complexitate O(n log (n)).c˘ autarea binar˘ a a unei anumite valori ˆ ıntr-un vector sortat.util.arraycopy(a.6. 2. 4} • binarySearch .sort(v).6.arraycopy. folosind un algoritm de tip QuickSort performant.length). o atribuire de genul b = a are alt˘ a semnificat ¸ie decˆ at copierea elementelor lui a ˆ ın b ¸ si nu poate fi folosit˘ aˆ ın acest scop. 3.

1. cea mai folosit˘ a modalitate de a lucra cu ¸ siruri este prin intermediul clasei String. String s = new String("abc"). Observat ¸i prima variant˘ a de declarare a ¸ sirului s din exemplul de mai sus . cum ar fi: append.util. insert. ’c’}. 1. ’b’.testarea egalit˘ a¸ tii valorilor a doi vectori (au acelea¸ si num˘ ar de elemente ¸ si pentru fiecare indice valorile corespunz˘ atoare din cei doi vectori sunt egale) • fill . String s = new String(data). ¸ si vor fi studiat ¸i ˆ ın capitolul ”Colect ¸ii”. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • equals . char data[] = {’a’. altfel va fi declarat de tip StringBuffer. cea mai folosit˘ a . .care prezint˘ a o particularitate a clasei String fat ¸a de restul claselor Java referitoare la instant ¸ierea obiectelor sale. reverse.30 CAPITOLUL 1. Exemple echivalente de declarare a unui ¸ sir: String s = "abc". Astfel de obiecte descriu vectori eterogeni. delete. un ¸ sir de caractere poate fi reprezentat printr-un vector format din elemente de tip char.de altfel. care are ¸ si unele particularit˘ a¸ ti fat ¸˘ a de restul claselor menite s˘ a simplifice cˆ at mai mult folosirea ¸ sirurilor de caractere. Uzual.6.atribuie fiec˘ arui element din vector o valoare specificat˘ a. Dac˘ a un ¸ sir de caractere este constant (nu se dore¸ ste schimbarea cont ¸inutului s˘ a pe parcursul execut ¸iei programului) atunci el va fi declarat de tipul String. ale c˘ aror elemente au tipul Object. Clasa StringBuffer va fi utilizat˘ a predominant ˆ ın aplicat ¸ii dedicate proces˘ arii textelor cum ar fi editoarele de texte. Diferent ¸a principal˘ aˆ ıntre aceste clase este c˘ a StringBuffer pune la dispozit ¸ie metode pentru modificarea cont ¸inutului ¸ sirului. un obiect de tip String sau un obiect de tip StringBuffer.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni Implement˘ ari ale vectorilor cu num˘ ar variabil de elemente sunt oferite de clase specializate cum ar fi Vector sau ArrayList din pachetul java.7 S ¸ iruri de caractere In Java.

ˆ ın sensul c˘ a permite concatenarea ¸ sirurilor cu obiecte de orice tip care au o reprezentare de tip ¸ sir de caractere. folosind metoda append. .append(1).˘ 31 1.8 1. cel de concatenare a ¸ sirurilor. String s2 = "123".out. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA Concatenarea ¸ sirurilor de caractere se face prin intermediul operatorului + sau.1 Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a Transmiterea argumentelor O aplicat ¸ie Java poate primi oricˆ ate argumente de la linia de comanda ˆ ın momentul lans˘ arii ei. Mai jos. Atent ¸ie Programele care folosesc argumente de la linia de comand˘ a nu sunt 100% pure Java. deoarece unele sisteme de operare. String s3 = s1 + s2. sunt cˆ ateva exemple: System. append("b"). ceea ce execut˘ a compilatorul atunci cˆ and ˆ ıntˆ alne¸ ste o secvent ¸˘ a de genul String x = "a" + 1 + "b" este: String x = new StringBuffer(). cum ar fi Mac OS. String s1 = "abc" + "xyz".8.8.toString() Atent ¸ie ˆ ıns˘ a la ordinea de efectuare a operat ¸iilor.print("Vectorul v are" + v. String x = "a" + 1 + "b" Pentru a l˘ amuri put ¸in lucrurile. 1.length + " elemente"). nu au ˆ ın mod normal linie de comand˘ a. Aceste argumente sunt utile pentru a permite utilizatorului s˘ a specifice diverse opt ¸iuni legate de funct ¸ionarea aplicat ¸iei sau s˘ a furnizeze anumite date init ¸iale programului. S ¸ irul s=1+2+"a"+1+2 va avea valoarea "3a12". In Java.append("a"). ˆ ın cazul ¸ sirurilor de tip StringBuffer. operatorul de concatenare + este extrem de flexibil. primul + fiind operatorul matematic de adunare iar al doilea +.

argn] In cazul ˆ ın care sunt mai multe. fiind specificate dup˘ a numele aplicat ¸iei ¸ si separate prin spat ¸iu. transmite programului argumentele specificate sub forma unui vector de ¸ siruri. Pentru a ordona fi¸ sierul "persoane. formatul general pentru lansarea unei aplicat ¸ii care prime¸ ste argumente de la linia de comand˘ a este: java NumeAplicatie [arg0 arg1 .8. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Argumentele de la linia de comand˘ a sunt introduse la lansarea unei aplicat ¸ii. Acesta este primit de aplicat ¸ie ca parametru al metodei main. A¸ sadar. ˆ ın cazul ˆ ın care exist˘ a. s˘ a presupunem c˘ a aplicat ¸ia Sortare ordoneaz˘ a lexicografic (alfabetic) liniile unui fi¸ sier ¸ si prime¸ ste ca argument de intrare numele fi¸ sierului pe care s˘ a ˆ ıl sorteze. o aplicat ¸ie poate s˘ a nu primeasc˘ a nici un argument sau poate s˘ a ignore argumentele primite de la linia de comand˘ a. aplicat ¸ia va fi lansat˘ a astfel: java Sortare persoane. .txt".txt vectorul args va cont ¸ine un singur element pe prima s˘ a pozit ¸ie: args[0]="persoane.32 CAPITOLUL 1. pentru a afla num˘ arul de argumente primite de program este suficient s˘ a afl˘ am dimensiunea vectorului args prin intermediul atributului length: . . De exemplu. Vectoru args este instant ¸iat cu un num˘ ar de elemente egal cu num˘ arul argumentelor primite de la linia de comand˘ a. Reamintim c˘ a formatul metodei main din clasa principal˘ a este: public static void main (String args[]) Vectorul args primit ca parametru de metoda main va cont ¸ine toate argumentele transmise programului de la linia de comand˘ a.txt".txt A¸ sadar. In cazul apelului java Sortare persoane. atunci el trebuie pus ˆ ıntre ghilimele.2 Primirea argumentelor In momentul lans˘ arii unei aplicat ¸ii interpretorul parcurge linia de comand˘ a cu care a fost lansat˘ a aplicat ¸tia ¸ si. 1. argumentele trebuie separate prin spat ¸ii iar dac˘ a unul dintre argumente cont ¸ine spat ¸ii. Evident.

length == 0) { System. } } Spre deosebire de limbajul C. s˘ a afi¸ seze un mesaj de avertizare sau s˘ a foloseasc˘ a ni¸ ste valori implicite. else prenume = "".˘ 33 1.length >= 1) prenume = args[1]. ˆ ıntrucˆ at ˆ ın Java numele aplicat ¸iei este chiar numele clasei principale. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA public static void main (String args[]) { int numarArgumente = args.exit(-1). //valoare implicita System.8. vectorul primit de metoda main nu cont ¸ine pe prima pozit ¸ie numele aplicat ¸iei.out. System.out.length . //termina aplicatia } String nume = args[0].println("Salut " + nume + " " + prenume).length. i < args. adic˘ a a clasei ˆ ın care se gase¸ ste metoda main. ca ˆ ın exemplul de mai jos: public class Salut { public static void main (String args[]) { if (args.out. este necesar s˘ a test˘ am dac˘ a programul a primit argumentele de la linia de comand˘ a necesare pentru funct ¸ionarea sa ¸ si. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. S˘ a consider˘ aˆ ın continuare un exemplu simplu ˆ ın care se dore¸ ste afi¸ sarea pe ecran a argumentelor primite de la linia de comand˘ a: public class Afisare { public static void main (String[] args) { for (int i = 0. vor ap˘ area except ¸ii (erori) de tipul ArrayIndexOutOfBoundsException. ˆ ın caz contrar.println("Numar insuficient de argumente!"). if (args. . Din acest motiv. i++) System. //exista sigur String prenume.println(args[i]). } In cazul ˆ ın care aplicat ¸ia presupune existent ¸a unor argumente de la linia de comand˘ a. ˆ ıns˘ a acestea nu au fost transmise programului la lansarea sa.

5 la puterea 2 Conversia celor dou˘ a argumente ˆ ın numere se va face astfel: public class Power { public static void main(String args[]) { double numar = Double. putere)). Double.parseInt(args[1]). c˘ a aplicat ¸ia Power ridic˘ a un numar real la o putere ˆ ıntreag˘ a.out. argumentele fiind trimise de la linia de comand˘ a sub forma: java Power "1.println("Rezultat=" + Math. } } Metodele de tipul parseTipNumeric pot produce except ¸ii (erori) de tipul NumberFormatException ˆ ın cazul ˆ ın care ¸ sirul primit ca parametru nu reprezint˘ a un numar de tipul respectiv. etc. In cazul ˆ ın care unele dintre acestea reprezint˘ a valori numerice ele vor trebui convertite din ¸ siruri ˆ ın numere.3 Argumente numerice Argumentele de la linia de comand˘ a sunt primite sub forma unui vector de ¸ siruri (obiecte de tip String). int putere = Integer. S˘ a consider˘ am.34 } } CAPITOLUL 1. Acest lucru se realizeaz˘ a cu metode de tipul parseTipNumeric aflate ˆ ın clasa corespunzatoare tipului ˆ ın care vrem s˘ a facem conversia: Integer.8.pow(numar.5" "2" //ridica 1. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Un apel de genul java Afisare Hello Java va produce urm˘ atorul rezultat (aplicat ¸ia a primit 2 argumente): Hello Java Apelul java Afisare "Hello Java" va produce ˆ ıns˘ a alt rezultat (aplicat ¸ia a primit un singur argument): Hello Java 1. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”.parseDouble(args[0]). . System. de exemplu. Float.

1 2. Init ¸ializarea este de fapt parte integrant˘ a a procesului de instant ¸iere. • Instant ¸ierea Se realizeaz˘ a prin intermediul operatorului new ¸ si are ca efect crearea efectiv˘ a a obiectului cu alocarea spat ¸iului de memorie corespunz˘ ator.Capitolul 2 Obiecte ¸ si clase 2. ca ˆ ın orice limbaj de programare orientat-obiect. NumeClasa numeObiect. numeObiect = new NumeClasa(). crearea obiectelor se realizeaz˘ a prin instant ¸ierea unei clase ¸ si implic˘ a urm˘ atoarele lucruri: • Declararea Presupune specificarea tipului acelui obiect. Parantezele rotunde de dup˘ a numele clasei indic˘ a faptul c˘ a acolo este de fapt un apel la unul din constructorii clasei ¸ si nu simpla specificare a numelui clasei.1.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect Crearea obiectelor In Java. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea apar sub forma: 35 . cu alte cuvinte specificarea clasei acestuia (vom vedea c˘ a tipul unui obiect poate fi ¸ si o interfat ¸˘ a). ˆ ın sensul c˘ a imediat dup˘ a alocarea memoriei ca efect al operatorului new este apelat constructorul specificat. Mai general. • Init ¸ializarea Se realizeaz˘ a prin intermediul constructorilor clasei respective.

int y. int inaltime) Rectangle(Point origine) Rectangle(Point origine. 100. r2 = new Rectangle(0. definite de coordonatele colt ¸ului stˆ anga sus (originea) ¸ si l˘ a¸ timea. 100). int latime. Fiecare clas˘ a are un set de constructori care se ocup˘ a cu init ¸ializare obiectelor nou create. new Dimension(100. Dup˘ a cum observ˘ am ˆ ın al doilea caz. 200). respectiv ˆ ın˘ alt ¸imea. 100)). In primul caz Rectangle() este un apel c˘ atre constructorul clasei Rectangle care este responsabil cu init ¸ializarea obiectului cu valorile implicite. 0. 100. int latime. caz ˆ ın care etapa de declarare a referint ¸ei obiectului nu mai este prezent˘ a: Rectangle patrat = new Rectangle(new Point(0. Rectangle r1. int inaltime) Rectangle(Point origine.36 CAPITOLUL 2. De exemplu. init ¸ializarea se poate face ¸ si cu anumit ¸i parametri. . ˆ ın care declar˘ am ¸ si instant ¸iem dou˘ a obiecte din clasa Rectangle. 0. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. Obiecte anonime Este posibil˘ a¸ si crearea unor obiecte anonime care servesc doar pentru init ¸ializarea altor obiecte. clas˘ a ce descrie suprafet ¸e grafice rectangulare. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea obiectului pot ap˘ area pe aceea¸ si linie (cazul cel mai uzual): Rectangle patrat = new Rectangle(0. r2. int inaltime) Rectangle(int x. OBIECTE S ¸ I CLASE numeObiect = new NumeClasa([argumente constructor]).0). clasa Rectangle are urm˘ atorii constructori: public public public public public public Rectangle() Rectangle(int latime. Dimension dimensiune) Declararea. r1 = new Rectangle(). cu condit ¸ia s˘ a existe un constructor al clasei respective care s˘ a accepte parametrii respectivi.

pentru fiecare variabil˘ a care descrie starea . patrat. patrat. patrat. 0. 100.y = 20. //schimba dimensiunea Se observ˘ a c˘ a valorile variabilelor pot fi modificate indirect prin intermediul metodelor sale. Alocarea memoriei se face doar la apelul operatorului new. Aceste lucruri se realizeaza prin aflarea sau schimbarea valorilor variabilelor sale.1. y. width.2 Folosirea obiectelor Odat˘ a un obiect creat.lipseste instantierea 2. el poate fi folosit ˆ ın urm˘ atoarele sensuri: aflarea unor informat ¸ii despre obiect. Rectangle patrat. 20). CICLUL DE VIAT ¸A 37 Spat ¸iul de memorie nu este pre-alocat Declararea unui obiect nu implic˘ a sub nici o form˘ a alocarea de spat ¸iu de memorie pentru acel obiect. Aflarea valorilor acestor variabile sau schimbarea lor se face prin construct ¸ii de genul: Rectangle patrat = new Rectangle(0. 100.setSize(200. 200). respectiv prin apelarea metodelor sale.setLocation(10. In schimb.out.width). Rectangle patrat = new Rectangle(0.1. (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) Apelul unei metode se face prin obiect. //Eroare .x = 10. 200).println(patrat. height. 300). Programarea orientat˘ a obiect descurajeaz˘ a folosirea direct˘ a a variabilelor unui obiect deoarece acesta poate fi adus ˆ ın st˘ ari inconsistente (ireale). origin. //afiseaza 100 patrat. //schimba originea patrat.variabila De exemplu clasa Rectangle are variabilele publice x.metoda([parametri]). 20). Referirea valorii unei variabile se face prin obiect. //schimba originea Accesul la variabilele unui obiect se face ˆ ın conformitate cu drepturile de acces pe care le ofer˘ a variabilele respective celorlalte clase. 0. System.x = 10.˘ AL UNUI OBIECT 2. //schimba originea patrat. schimbarea st˘ arii sale sau executarea unor act ¸iuni.origin = new Point(10.

ˆ ın momentul rul˘ arii unui program.3 Distrugerea obiectelor Multe limbaje de programare impun ca programatorul s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a obiectelor create ¸ si s˘ a le distrug˘ aˆ ın mod explicit atunci cˆ and nu mai este nevoie de ele. simultan cu interpretorul Java. Practica a demonstrat c˘ a aceast˘ a tehnic˘ a este una din principalele furnizoare de erori ce duc la funct ¸ionarea defectuoas˘ a a programelor. patrat.1. Referint ¸ele (care sunt de fapt variabile) sunt distruse dou˘ a moduri: • natural. -200). //stare inconsistenta patrat. Cum funct ¸ioneaz˘ a colectorul de gunoaie ? Colectorul de gunoaie este un proces de prioritate scazut˘ a care se execut˘ a periodic. //metoda setter //metoda setSize poate sa testeze daca noile valori sunt //corecte si sa valideze sau nu schimbarea lor 2. Un obiect este eliminat din memorie de procesul de colectare atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a la acesta. respectiv getVariabila. atunci cˆ and variabila respectiv˘ a iese din domeniul s˘ au de vizibilitate.width = -100.setSize(-100. prescurtat gc. sau metode setter . In Java programatorul nu mai are responsabilitatea distrugerii obiectelor sale ˆ ıntrucˆ at.getter ¸ si au numele de forma setVariabila. cele care au r˘ amas nemarcate sunt eliminate automat din memorie. Acest proces pus la dispozit ¸ie de platforma Java de lucru se nume¸ ste garbage collector (colector de gunoi). scaneaz˘ a dinamic memoria ocupat˘ a de programul Java aflat ˆ ın execut ¸ie ¸ si marcheaz˘ a acele obiecte care au referint ¸e directe sau indirecte. OBIECTE S ¸ I CLASE obiectului trebuie s˘ a existe metode care s˘ a permit˘ a schimbarea/aflarea valorilor variabilelor sale. . de exemplu la terminarea metodei ˆ ın care ea a fost declarat˘ a. cu alte cuvinte s˘ a administreze singur memoria ocupat˘ a de obiectele sale. dac˘ a atribuim variabilei respective valoare null. Dup˘ a ce toate obiectele au fost parcurse. ruleaz˘ a¸ si un proces care se ocup˘ a cu distrugerea obiectelor care nu mai sunt folosite. • explicit. Acestea se numesc metode de accesare.38 CAPITOLUL 2.

1 Crearea claselor Declararea claselor Clasele reprezint˘ a o modalitate de a introduce noi tipuri de date ˆ ıntr-o aplicat ¸ie Java. prima parte a declarat ¸iei o ocup˘ a modificatorii clasei. f˘ ar˘ a a fort ¸a ˆ ıns˘ a pornirea procesului. Uzual.2.2 2.2. Ace¸ stia sunt: . etc.2. procesul gc d˘ a acelui obiect posibilitatea ”s˘ a curet ¸e dup˘ a el”. cealalt˘ a modalitate fiind prin intermediul interfet ¸elor. Codul pentru finalizarea unui obiect trebuie scris ˆ ıntr-o metod˘ a special˘ a numita finalize a clasei ce descrie obiectul respectiv. CREAREA CLASELOR 39 Apelul metodei gc din clasa System sugereaz˘ a ma¸ sinii virtuale Java s˘ a ”depun˘ a eforturi” ˆ ın recuperarea memoriei ocupate de obiecte care nu mai sunt folosite.. apelˆ and metoda de finalizare a obiectului respectiv. (vezi ”Clasa Object”) Atent ¸ie Nu confundati metoda finalize din Java cu destructorii din C++. Declararea unei clase respect˘ a urm˘ atorul format general: [public][abstract][final]class NumeClasa [extends NumeSuperclasa] [implements Interfata1 [. ]] { // Corpul clasei } A¸ sadar. ˆ ın timpul finaliz˘ arii un obiect ˆ ı¸ si inchide fisierele ¸ si socket-urile folosite.. distruge referint ¸ele c˘ atre alte obiecte (pentru a u¸ ssura sarcina colectorului de gunoaie). Interfata2 . 2. Metoda finalize nu are rolul de a distruge obiectul ci este apelat˘ a automat ˆ ınainte de eliminarea obiectului respectiv din memorie. Finalizare Inainte ca un obiect s˘ a fie eliminat din memorie.

fiind foarte important˘ aˆ ın modul de lucru cu obiecte si structuri de date ˆ ın Java. Evident. r˘ ad˘ acina acestuia fiind clasa Object. Dup˘ a numele clasei putem specifica. dar tipul exact al unui obiect nu poate fi aflat cu exactitate decat ˆ ın momentul executiei. O clas˘ a declarat˘ a cu public poate fi folosit˘ a din orice alt˘ a clas˘ a. toate clasele din directorul curent sunt considerate a fi ˆ ın acela¸ si pachet). fiind folosit˘ a doar pentru a crea un model comun pentru o serie de subclase. faptul c˘ a respectiva clas˘ a este subclas˘ a a unei alte clase cu numele NumeSuperclasa sau/¸ si c˘ a implementeaz˘ a una sau mai multe interfet ¸e.2 Extinderea claselor Spre deosebire de alte limbaje de programare orientate-obiect. • abstract Declar˘ a o clas˘ a abstract˘ a (¸ sablon). Java permite doar mo¸ stenirea simpl˘ a. Declarare claselor finale are dou˘ a scopuri: – securitate: unele metode pot a¸ stepta ca parametru un obiect al unei anumite clase ¸ si nu al unei subclase. o clas˘ a poate avea oricˆ ati mo¸ stenitori (subclase). 2. Object este singura clas˘ a care nu are p˘ arinte. A¸ sadar. ˆ ın felul acesta nu s-ar mai putea realiza obiectivul limbajului Java ca un program care a trecut compilarea s˘ a nu mai fie susceptibil de nici o eroare. OBIECTE S ¸ I CLASE • public Implicit. – programare ˆ ın spririt orientat-obiect: O clasa ”perfect˘ a” nu trebuie s˘ a mai aib˘ a subclase. ale c˘ aror nume trebuie separate prin virgul˘ a. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) • final Declar˘ a c˘ a respectiva clas˘ a nu poate avea subclase.40 CAPITOLUL 2. ceea ce ˆ ıneamn˘ a c˘ a o clas˘ a poate avea un singur p˘ arinte (superclas˘ a).2. dac˘ a este cazul. indiferent de pachetul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste. . de unde rezult˘ a c˘ a mult ¸imea tuturor claselor definite ˆ ın Java poate fi vazut˘ a ca un arbore. O clas˘ a abstract˘ a nu poate fi instant ¸iat˘ a. o clas˘ a poate fi folosit˘ a doar de clasele aflate ˆ ın acela¸ si pachet(libr˘ arie) cu clasa respectiv˘ a (dac˘ a nu se specific˘ a un anume pachet.

Cont ¸inutul acestuia este format din: • Declararea ¸ si. // C++ class A { void metoda1().2. eventual. • Declararea ¸ si implementarea metodelor de instant ¸a ¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca metode membre). urmˆ and ca implementare s˘ a fie facut˘ aˆ ın afara ei.. • Declararea unor clase imbricate (interne).2. 2.} // A este superclasa clasei B // B este o subclasa a clasei A 41 O subclas˘ a mo¸ stene¸ ste de la p˘ arintele s˘ au toate variabilele ¸ si metodele care nu sunt private. nu este permis˘ a doar declararea metodei ˆ ın corpul clasei. CREAREA CLASELOR Extinderea unei clase se realizeaz˘ a folosind cuvˆ antul cheie extends: class B extends A {. Spre deosebire de C++. init ¸ializarea variabilelor de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca variabile membre).3 Corpul unei clase Corpul unei clase urmeaz˘ a imediat dup˘ a declararea clasei ¸ si este cuprins ˆ ıntre acolade.2. Implementarea metodelor unei clase trebuie s˘ a se fac˘ a obligatoriu ˆ ın corpul clasei. • Declararea ¸ si implementarea constructorilor. int metoda2() { // Implementare } } A::metoda1() { // Implementare } ..

42 // Java class A { void metoda1(){ // Implementare } void metoda2(){ // Implementare } } CAPITOLUL 2. care poate fi chiar numele clasei. Acest lucru este ˆ ıns˘ a total nerecomandat dac˘ a ne gˆ andim din perspectiva lizibilit˘ a¸ tii (clarit˘ a¸ tii) codului. dovedind un stil ineficient de progamare. nu returneaz˘ a nici o valoare ¸ si sunt folosit ¸i pentru init ¸ializarea obiectelor acelei clase ˆ ın momentul instant ¸ierii lor. class A { int A. OBIECTE S ¸ I CLASE Variabilele unei clase pot avea acela¸ si nume cu metodele clasei.2. 2. void A() {}. f˘ ar˘ a a exista posibilitatea aparit ¸iei vreunei ambiguit˘ a¸ ti din punctul de vedere al compilatorului.4 Constructorii unei clase Constructorii unei clase sunt metode speciale care au acela¸ si nume cu cel al clasei. // Corect pentru compilator // Nerecomandat ca stil de programare } Atent ¸ie Variabilele ¸ si metodele nu pot avea ca nume un cuvˆ ant cheie Java. class NumeClasa { [modificatori] NumeClasa([argumente]) { // Constructor .

println("Instantiere dreptunghi"). w=0. y=0. } Dreptunghi(double w1. } Dreptunghi() { // Constructor fara argumente x=0. S˘ a consider˘ am ca exemplu declararea unei clase care descrie not ¸iunea de dreptunghi ¸ si trei posibili constructori pentru aceasta clas˘ a.2. ˆ ın funct ¸ie de num˘ arul parametrilor cu care este apelat constructorul. h=h1. y=y1. h. w=w1. w=w1. } } Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect.println("Instantiere dreptunghi"). pentru a nu repeta secvent ¸ele de cod scrise deja la constructorii cu mai multe argumente (mai generali). y=0. Dreptunghi(double x1.out. System. double h1) { // Cel mai general constructor x=x1. In felul acesta sunt permise diverse tipuri de init ¸ializ˘ ari ale obiectelor la crearea lor. System.2. System.out. double y1. f˘ ar˘ a .println("Instantiere dreptunghi"). double h1) { // Constructor cu doua argumente x=0. Mai eficient. h=h1. CREAREA CLASELOR } } 43 O clas˘ a poate avea unul sau mai mult ¸i constructori care trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a difere prin lista de argumente primite. h=0. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a apel˘ am explicit constructorul unei clase folosim expresia this( argumente ). y. double w1.out. Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a atunci cˆ and sunt implementat ¸i mai mult ¸i constructori pentru o clas˘ a. care apeleaz˘ a constructorul corespunz˘ ator (ca argumente) al clasei respective. w. class Dreptunghi { double x.

double h1) { this(0. w=w1. d. OBIECTE S ¸ I CLASE a repeta acelea¸ si secvent ¸e de cod ˆ ın tot ¸i constructorii (cum ar fi afi¸ sarea mesajului ”Instantiere dreptunghi”). // Apelam constructorul cu 2 argumente } } Dintr-o subclas˘ a putem apela explicit constructorii superclasei cu expresia super( argumente ). 0.44 CAPITOLUL 2.println("Instantiere dreptunghi"). // Apelam constructorul superclasei } } Atent ¸ie Apelul explcit al unui constructor nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-un alt constructor si trebuie s˘ a fie prima instruct ¸iune din constructorul respectiv.out. double y. y. double w1. // Apelam constructorul cu 4 argumente } Dreptunghi() { this(0. double h1) { // Implementam doar constructorul cel mai general x=x1. y. d). Dreptunghi(double x1. double y1. h1). derivat˘ a din clasa Dreptunghi: class Patrat extends Dreptunghi { Patrat(double x. 0). w. clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: class Dreptunghi { double x. double d) { super(x. h=h1. h. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clasa Patrat. w1. y=y1. System. . } Dreptunghi(double w1.

c = new Cerc(). h. care nu prime¸ ste nici un argument ¸ si care nu face nimic.. 0. // Varianta corecta In cazul mo¸ stenirii unei clase. // Eroare la compilare ! c = new Cerc(0. sistemul ˆ ıi creeaz˘ a automat un constructor implicit. } S˘ a consider˘ am acum dou˘ a instant ¸ieri ale claselor de mai sus: Dreptunghi d = new Dreptunghi(). double r) { . CREAREA CLASELOR 45 Constructorul implicit Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. . y. r.2. // Nici un constructor } class Cerc { double x. w..2. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o eroare la compilare. ca exemplu. // Corect (a fost generat constructorul implicit) Cerc c. Deci prezent ¸a constructorilor ˆ ın corpul unei clase nu este obligatorie. double y. // Constructor cu 3 argumente Cerc(double x. }. S˘ a consider˘ am. In cazul ˆ ın care scriem o clas˘ a care nu are declarat nici un constructor. instant ¸ierea unui obiect din clasa extins˘ a implic˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa p˘ arinte. 100). Din acest motiv. care are mai mult de un argument. atunci constructorul implicit (f˘ ar˘ a nici un argument) nu va mai fi furnizat implicit de c˘ atre sistem. y. Dac˘ aˆ ıns˘ a scriem un constructor pentru o clas˘ a. urm˘ atoarele declarat ¸ii de clase: class Dreptunghi { double x. fiecare constructor al clasei fiu va trebui s˘ a aib˘ a un constructor cu aceea¸ si signatur˘ a ˆ ın p˘ arinte sau s˘ a apeleze explicit un constructor al clasei extinse folosind expresia super([argumente]).

} } CAPITOLUL 2.} } class C extends A { // Eroare la compilare ! C() {super. • protected Doar ˆ ın subclase pot fi create obiecte de tipul clasei respective. • private In nici o alt˘ a clas˘ a nu se pot instant ¸ia obiecte ale acestei clase. OBIECTE S ¸ I CLASE Constructorii unei clase pot avea urm˘ atorii modificatori de acces: public. controlˆ and ˆ ın felul acesta diverse aspecte legate de instant ¸ierea clasei respective. de¸ si acest lucru nu este impus de c˘ atre compilator.} } class B extends A { // Corect B() {super(2).x = x. 2.x = x.x = x. A(int x) { this. • public In orice alt˘ a clas˘ a se pot crea instant ¸e ale clasei respective. • implicit Doar ˆ ın clasele din acela¸ si pachet se pot crea instant ¸e ale clasei respective. O astfel de clas˘ a poate cont ¸ine metode publice (numite ”factory methods”) care s˘ a fie responsabile cu crearea obiectelor.} B(int x) {super. .5 Declararea variabilelor Variabilele membre ale unei clase se declar˘ a de obicei ˆ ınaintea metodelor.46 class A { int x=1.2. private ¸ si cel implicit. protected.x = 2.} C(int x) {super.

o variabil˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] Tip numeVariabila [ = valoareInitiala ]. unde un modificator poate fi : • un modificator de acces : public. private Point p = new Point(10. protected.2. protected static int n. final static long MAX = 100000L. private (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. 10). volatile Exemple de declarat ¸ii de variabile membre: class Exemplu { double x. final.2. Variabilele declarate ˆ ın cadrul unei metode sunt locale metodei respective. } . CREAREA CLASELOR class NumeClasa { // Declararea variabilelor // Declararea metodelor } 47 Variabilele membre ale unei clase se declar˘ aˆ ın corpul clasei ¸ si nu ˆ ın corpul unei metode. transient. fiind vizibile ˆ ın toate metodele respectivei clase. Declararea unei variabile presupune specificarea urm˘ atoarelor lucruri: • numele variabilei • tipul de date al acesteia • nivelul de acces la acea variabila din alte clase • dac˘ a este constant˘ a sau nu • dac˘ a este variabil˘ a de instant ¸˘ a sau de clas˘ a • alt ¸i modificatori Generic. public String s = "abcd".

dup˘ a care ea nu va mai putea fi modificat˘ a. ˆ ın sensul c˘ a valoarea unei variabile nu trebuie specificat˘ a neap˘ arat la declararea ei (ca ˆ ın exemplul de mai sus).. pentru a specifica ce variabile membre ale unui obiect nu particip˘ a la serializare. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o variabil˘ a este variabil˘ a de clas˘ a ¸ si nu de instant ¸˘ a. ci poate fi specificat˘ a¸ si ulterior ˆ ıntr-un constructor. // Eroare la compilare ! Prin convent ¸ie. numele variabilelor finale se scriu cu litere mari. cu alte cuvinte este folosit pentru declararea constantelor. Test() { MAX = 100. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) int variabilaInstanta . final double PI = 3. // Eroare la compilare ! } } • transient Este folosit la serializarea obiectelor.. Folosirea lui final aduce o flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu constante. . (vezi ”Serializarea obiectelor”) .14 . PI = 3.48 CAPITOLUL 2. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratati ˆ ıntr-o sect ¸iune separata: ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. static int variabilaClasa. class Test { final int MAX.141. // Corect MAX = 200. OBIECTE S ¸ I CLASE S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o variabil˘ a. • final Indic˘ a faptul c˘ a valoarea variabilei nu mai poate fi schimbat˘ a.

} void metoda() { x ++. respectiv ai superclasei class A { int x. Dup˘ a cum am v˘ azut.2. Este o facilitate avansat˘ a a limbajului Java.println(x). } void metoda() { super.2. ˆ ın cadrul unui obiect. la obiectul propriu-zis (this). . A() { this(0). System. } B(int x) { super(x).2.6 this ¸ si super Sunt variabile predefinite care fac referint ¸a.out.metoda(). CREAREA CLASELOR 49 • volatile Este folosit pentru a semnala compilatorului s˘ a nu execute anumite optimiz˘ ari asupra membrilor unei clase. } } class B extends A { B() { this(0). Sunt folosite ˆ ın general pentru a rezolva conflicte de nume prin referirea explicit˘ a a unei variabile sau metode membre. utilizate sub form˘ a de metode au rolul de a apela constructorii corespunz˘ atori ca argumente ai clasei curente.x = x. 2. } A(int x) { this. respectiv la instant ¸a p˘ arintelui (super).

50 System. final. TipExceptie2. . synchronized S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o metod˘ a. o metod˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] TipReturnat numeMetoda ( [argumente] ) [throws TipExceptie1. Generic. private (vezi ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. metodele se pot g˘ asi doar ˆ ın cadrul claselor. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) void metodaInstanta().3 2.3. abstract. O metod˘ a abstract˘ a este o metod˘ a care nu are implementare ¸ si trebuie obligatoriu s˘ a fac˘ a parte dintr-o clas˘ a abstract˘ a. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. protected.println(x). native.1 Implementarea metodelor Declararea metodelor Metodele sunt responsabile cu descrierea comportamentului unui obiect. Intrucˆ at Java este un limbaj de programare complet orientat-obiect. • abstract Permite declararea metodelor abstracte. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratat ¸i ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) .. } } CAPITOLUL 2.] { // Corpul metodei } unde un modificator poate fi : • un specificator de acces : public.. static void metodaClasa(). • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o metod˘ a este de clas˘ a¸ si nu de instant ¸˘ a.out.

. acestea pot fi refolosite din programele Java.. cum ar fi C. IMPLEMENTAREA METODELOR 51 • final Specific˘ a faptul c˘ a acea metoda nu mai poate fi supradefinit˘ aˆ ın subclasele clasei ˆ ın care ea este definit˘ a ca fiind final˘ a. Acest lucru este util dac˘ a respectiva metod˘ a are o implementare care nu trebuie schimbat˘ a sub nici o form˘ aˆ ın subclasele ei. Are ca efect construirea unui monitor care nu permite executarea metodei. la un moment dat. } class StudentInformatica extends Student { float calcMedie(float note[]. student ¸ilor unei universit˘ a¸ ti trebuie s˘ a li se calculeze media finala. (vezi ”Fire de executie”) . } }// Eroare la compilare ! • native In cazul ˆ ın care avem o libr˘ arie important˘ a de funct ¸ii scrise ˆ ın alt limbaj de programare.2. • synchronized Este folosit ˆ ın cazul ˆ ın care se lucreaz˘ a cu mai multe fire de execut ¸ie iar metoda respectiv˘ a gestioneaz˘ a resurse comune. indiferent de facultatea la care sunt.. C++ ¸ si limbajul de asamblare. decˆ at unui singur fir de execut ¸ie. final float calcMedie(float note[]. class Student { .. ˆ ın funct ¸ie de notele obt ¸inute la examene.00.3.. ˆ ın aceea¸ si manier˘ a.. } . float ponderi[]) { return 10. fiind critic˘ a pentru consistent ¸a st˘ arii unui obiect. Tehnologia care permite acest lucru se nume¸ ste JNI (Java Native Interface) ¸ si permite asocierea dintre metode Java declarate cu native ¸ si metode native scrise ˆ ın limbajele de programare ment ¸ionate. float ponderi[]) { . De exemplu.

out. Tipul returnat poate fi atˆ at un tip primitiv de date sau o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. valoarea returnat˘ a la terminarea funct ¸iei trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu acel tip sau un subtip al s˘ au. int metoda() { return 1. double radical(double x) { if (x >= 0) return Math.52 CAPITOLUL 2.sqrt(x). return.2. care trebuie s˘ a apar˘ aˆ ın toate situat ¸iile de terminare a funct ¸iei. In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu returneaz˘ a nimic atunci trebuie obligatoriu specificat cuvˆ antul cheie void ca tip returnat: public void afisareRezultat() { System. OBIECTE S ¸ I CLASE 2.. else { System. } Dac˘ a o metod˘ a trebuie s˘ a returneze o valoare acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul instruct ¸iunii return. orice atribuire care implic˘ a pierderi de date este tratat˘ a de compilator ca eroare. // Eroare la compilare // Lipseste return pe aceasta ramura } } In cazul ˆ ın care ˆ ın declarat ¸ia funct ¸iei tipul returnat este un tip primitiv de date. altfel va fi furnizat˘ a o eroare la compilare. // Eroare } int metoda() { .2 Tipul returnat de o metod˘ a Metodele pot sau nu s˘ a returneze o valoare la terminarea lor. In general.println("Argument negativ !").out.. } private void deseneaza(Shape s) { .println("rezultat").3.

. Patrat t = new Patrat().. Poligon metoda1( ) { Poligon p = new Poligon(). atˆ at tip primitiv cˆ at ¸ si tip referint ¸˘ a.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a Signatura unei metode este dat˘ a de numarul ¸ si tipul argumentelor primite de acea metod˘ a. if (..3. fie clasa Poligon ¸ si subclasa acesteia Patrat.]) Exemplu: . // Corect } 53 Dac˘ a valoarea returnat˘ a este o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. Patrat t = new Patrat().) return p.3.2.. Tipul de date al unui argument poate fi orice tip valid al limbajului Java.) return p.. IMPLEMENTAREA METODELOR return (int)1. Tip2 arg2.. // Eroare else return t. atunci clasa obiectului returnat trebuie s˘ a coincid˘ a sau s˘ a fie o subclas˘ a a clasei specificate la declararea metodei. // Corect } Patrat metoda2( ) { Poligon p = new Poligon(). // Corect } 2.2. . if (. // Corect } double metoda() { return (float)1. De exemplu. TipReturnat metoda([Tip1 arg1. // Corect else return t.

A¸ sadar.x = x. Numele argumentelor primite trebuie s˘ a difere ˆ ıntre ele ¸ si nu trebuie s˘ a coincid˘ a cu numele nici uneia din variabilele locale ale metodei. Acest lucru ˆ ınseamn˘ a c˘ a metoda recept ¸ioneaz˘ a doar valorile variabilelor primite ca parametri. this.5. pentru a fi apelate. } } In Java argumentele sunt trimise doar prin valoare (pass-by-value). float salariu) // String este tip referinta // int si float sunt tipuri primitive Spre deosebire de alte limbaje. int y. Cˆ and argumentul este de tip referint ¸˘ a. int raza) { this. dac˘ a dorim ca o metod˘ a s˘ a schimbe starea (valoarea) unui argument primit. ˆ ıns˘ a poate apela metodele acelui obiect ¸ si poate modifica orice variabil˘ a membr˘ a accesibil˘ a. atunci el trebuie s˘ a fie neaparat de tip referint ¸˘ a. metoda nu poate schimba valoarea referint ¸ei obiectului. Cˆ and argumentul are tip primitiv de date. Pˆ ana la aparit ¸ia versiunii 1.54 CAPITOLUL 2. class Cerc { int x. y.raza = raza. public Cerc(int x. caz ˆ ın care diferent ¸ierea dintre ele se va face prin intermediul variabile this. ˆ ıns˘ a pot fi trimise referint ¸e la obiecte care s˘ a cont ¸in˘ a implementarea acelor metode. raza. Vom analiza ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a modalitate de specificare a unui num˘ ar variabil de argumente pentru o metod˘ a.y = y. ˆ ın Java o metod˘ a nu putea primi un num˘ ar variabil de argumente. modific˘ arile f˘ acute ˆ ın cadrul metodei fiind pierdute. int varsta. metoda nu-i poate schimba valoarea decˆ at local (ˆ ın cadrul metodei). ceea ce ˆ ınseamna c˘ a apelul unei metode trebuia s˘ a se fac˘ a cu specificarea exact˘ a a numarului ¸ si tipurilor argumentelor. this. Pot ˆ ıns˘ a s˘ a coincid˘ a cu numele variabilelor membre ale clasei. la revenirea din metod˘ a variabila are aceea¸ si valoare ca ˆ ınaintea apelului. . OBIECTE S ¸ I CLASE void adaugarePersoana(String nume. ˆ ın Java nu pot fi trimise ca parametri ai unei metode referint ¸e la alte metode (funct ¸ii).

} } Aceast˘ a metod˘ a nu va realiza lucrul propus ˆ ıntrucˆ at ea prime¸ ste doar valorile variabilelor valx.x = x. public void aflaParametri(Param param) { param. raza.2. In concluzie. int valy. } class Cerc { private int x.y = y. valy ¸ si valr ¸ si nu referint ¸e la ele (adresele lor de memorie). public void aflaParametri(int valx. // Varianta incorecta: class Cerc { private int x. y. metoda nu realizeaz˘ a nimic pentru c˘ a nu poate schimba valorile variabilelor primite ca argumente. y. raza. valy = y. raza. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a le poat˘ a modifica valorile. IMPLEMENTAREA METODELOR 55 De exemplu. valr = raza. Pentru a rezolva lucrul propus trebuie s˘ a definim o clas˘ a suplimentar˘ a care s˘ a descrie parametrii pe care dorim s˘ a-i afl˘ am: // Varianta corecta class Param { public int x. . } } Argumentul param are tip referint ¸˘ a¸ si. param. y. s˘ a consider˘ am clasa Cerc descris˘ a anterior ˆ ın care dorim s˘ a implement˘ am o metod˘ a care s˘ a returneze parametrii cercului. int valr) { // Metoda nu are efectul dorit! valx = x.raza = raza. de¸ si nu ˆ ıi schimb˘ am valoarea (valoarea sa este adresa de memorie la care se gase¸ ste ¸ si nu poate fi schimbat˘ a).3. param.

"Java". Pentru a afla ˆ ıns˘ a valorile variabilelor care descriu starea unui obiect se folosesc metode de tip getter ˆ ınsot ¸ite de metode setter care s˘ a permit˘ a schimbarea st˘ arii obiectului: class Cerc { private int x. args) { for(int i=0. Tipul argumentelor poate fi referint ¸˘ a sau primitiv...println(args[i]).. i++) System.out.5 a limbajului Java.. } . } 2. } ... ˆ ın funct ¸ie de apelul metodei.56 CAPITOLUL 2. care pot fi de orice tip: void metoda(Object ...3.5). .4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente Incepˆ and cu versiunea 1. metoda("Hello"). args) args reprezint˘ a un vector avˆ and tipul specificat ¸ si instant ¸iat cu un num˘ ar variabil de argumente. Varianta de mai sus a fost dat˘ a pentru a clarifica modul de trimitere a argumentelor unei metode. Metoda de mai jos afi¸ seaz˘ a argumentele primite. metoda("Hello". i<args... adic˘ a informat ¸ia propriu-zis˘ a cont ¸inut˘ a de acesta. Noutatea const˘ a ˆ ın folosirea simbolului .. 1. exist˘ a posibilitate de a declara metode care s˘ a primeasc˘ a un num˘ ar variabil de argumente. y.x = x. } public void setX(int x) { this. sintaxa unei astfel de metode fiind: [modificatori] TipReturnat metoda(TipArgumente . raza. OBIECTE S ¸ I CLASE putem schimba starea obiectului.length. public int getX() { return x.

2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR

57

2.3.5

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor sunt dou˘ a concepte extrem de utile ale program˘ arii orientate obiect, cunoscute ¸ si sub denumirea de polimorfism, ¸ si se refer˘ a la: • supraˆ ıncarcarea (overloading) : ˆ ın cadrul unei clase pot exista metode cu acela¸ si nume cu condit ¸ia ca signaturile lor s˘ a fie diferite (lista de argumente primite s˘ a difere fie prin num˘ arul argumentelor, fie prin tipul lor) astfel ˆ ıncˆ at la apelul funct ¸iei cu acel nume s˘ a se poat˘ a stabili ˆ ın mod unic care dintre ele se execut˘ a. • supradefinirea (overriding): o subclas˘ a poate rescrie o metod˘ a a clasei p˘ arinte prin implementarea unei metode cu acela¸ si nume ¸ si aceea¸ si signatur˘ a ca ale superclasei. class A { void metoda() { System.out.println("A: metoda fara parametru"); } // Supraincarcare void metoda(int arg) { System.out.println("A: metoda cu un parametru"); } } class B extends A { // Supradefinire void metoda() { System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } O metod˘ a supradefinit˘ a poate s˘ a: • ignore complet codul metodei corespunz˘ atoare din superclas˘ a (cazul de mai sus): B b = new B(); b.metoda(); // Afiseaza "B: metoda fara parametru"

58

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE • extind˘ a codul metodei p˘ arinte, executˆ and ˆ ınainte de codul propriu ¸ si funct ¸ia p˘ arintelui: class B extends A { // Supradefinire prin extensie void metoda() { super.metoda(); System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } . . . B b = new B(); b.metoda(); /* Afiseaza ambele mesaje: "A: metoda fara parametru" "B: metoda fara parametru" */

O metod˘ a nu poate supradefini o metod˘ a declarat˘ a final˘ aˆ ın clasa p˘ arinte. Orice clas˘ a care nu este abstract˘ a trebuie obligatoriu s˘ a supradefineasc˘ a metodele abstracte ale superclasei (dac˘ a este cazul). In cazul ˆ ın care o clas˘ a nu supradefine¸ ste toate metodele abstracte ale p˘ arintelui, ea ˆ ıns˘ a¸ si este abstract˘ a¸ si va trebui declarat˘ a ca atare. In Java nu este posibil˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.

2.4

Modificatori de acces

Modificatorii de acces sunt cuvinte rezervate ce controleaz˘ a accesul celorlate clase la membrii unei clase. Specificatorii de acces pentru variabilele ¸ si metodele unei clase sunt: public, protected, private ¸ si cel implicit (la nivel de pachet), iar nivelul lor de acces este dat ˆ ın tabelul de mai jos: Specificator Clasa Sublasa Pachet Oriunde private X protected X X* X public X X X X implicit X X

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

59

A¸ sadar, dac˘ a nu este specificat nici un modificator de acces, implicit nivelul de acces este la nivelul pachetului. In cazul ˆ ın care declar˘ am un membru ”protected” atunci accesul la acel membru este permis din subclasele clasei ˆ ın care a fost declarat dar depinde ¸ si de pachetul ˆ ın care se gase¸ ste subclasa: dac˘ a sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul este permis, dac˘ a nu sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul nu este permis decˆ at pentru obiecte de tipul subclasei. Exemple de declarat ¸ii: private int secretPersonal; protected String secretDeFamilie; public Vector pentruToti; long doarIntrePrieteni; private void metodaInterna(); public String informatii();

2.5

Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a

O clas˘ a Java poate cont ¸ine dou˘ a tipuri de variabile ¸ si metode : • de instant ¸˘ a: declarate f˘ ar˘ a modificatorul static, specifice fiec˘ arei instant ¸e create dintr-o clas˘ a¸ si • de clas˘ a: declarate cu modificatorul static, specifice clasei.

2.5.1

Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Cˆ and declar˘ am o variabil˘ a membr˘ a f˘ ar˘ a modificatorul static, cum ar fi x ˆ ın exemplul de mai jos: class Exemplu { int x ; //variabila de instanta } se declar˘ a de fapt o variabil˘ a de instant ¸˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a la fiecare creare a unui obiect al clasei Exemplu sistemul aloc˘ a o zon˘ a de memorie separat˘ a pentru memorarea valorii lui x. Exemplu o1 = new Exemplu(); o1.x = 100;

60

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Exemplu o2 = new Exemplu(); o2.x = 200; System.out.println(o1.x); // Afiseaza 100 System.out.println(o2.x); // Afiseaza 200

A¸ sadar, fiecare obiect nou creat va putea memora valori diferite pentru variabilele sale de instant ¸˘ a. Pentru variabilele de clas˘ a (statice) sistemul aloc˘ a o singur˘ a zon˘ a de memorie la care au acces toate instant ¸ele clasei respective, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a dac˘ a un obiect modific˘ a valoarea unei variabile statice ea se va modifica ¸ si pentru toate celelalte obiecte. Deoarece nu depind de o anumit˘ a instant ¸a ˘a unei clase, variabilele statice pot fi referite ¸ si sub forma: NumeClasa.numeVariabilaStatica class Exemplu { int x ; // Variabila de static long n; // Variabila de } . . . Exemplu o1 = new Exemplu(); Exemplu o2 = new Exemplu(); o1.n = 100; System.out.println(o2.n); o2.n = 200; System.out.println(o1.n); System.out.println(Exemplu.n); // o1.n, o2.n si Exemplu.n sunt

instanta clasa

// Afiseaza 100 // Afiseaza 200 // Afiseaza 200 referinte la aceeasi valoare

Init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a se face o singur˘ a dat˘ a, la ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei respective, ¸ si este realizat˘ a prin atribuiri obi¸ snuite: class Exemplu { static final double PI = 3.14; static long nrInstante = 0; static Point p = new Point(0,0); }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

61

2.5.2

Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Similar ca la variabile, metodele declarate f˘ ar˘ a modificatorul static sunt metode de instant ¸˘ a iar cele declarate cu static sunt metode de clas˘ a (statice). Diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a tipuri de metode este urm˘ atoarea: • metodele de instant ¸˘ a opereaz˘ a atˆ at pe variabilele de instant ¸˘ a cˆ at ¸ si pe cele statice ale clasei; • metodele de clas˘ a opereaz˘ a doar pe variabilele statice ale clasei. class Exemplu { int x ; // Variabila de instanta static long n; // Variabila de clasa void metodaDeInstanta() { n ++; // Corect x --; // Corect } static void metodaStatica() { n ++; // Corect x --; // Eroare la compilare ! } } Intocmai ca ¸ si la variabilele statice, ˆ ıntrucˆ at metodele de clas˘ a nu depind de starea obiectelor clasei respective, apelul lor se poate face ¸ si sub forma: NumeClasa.numeMetodaStatica Exemplu.metodaStatica(); // Corect, echivalent cu Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaStatica(); // Corect, de asemenea Metodele de instant ¸˘ a nu pot fi apelate decˆ at pentru un obiect al clasei respective: Exemplu.metodaDeInstanta(); // Eroare la compilare ! Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaDeInstanta(); // Corect

62

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

2.5.3

Utilitatea membrilor de clas˘ a

Membrii de clas˘ a sunt folosit ¸i pentru a pune la dispozit ¸ie valori ¸ si metode independente de starea obiectelor dintr-o anumita clas˘ a.

Declararea eficient˘ a a constantelor S˘ a consider˘ am situat ¸ia cˆ and dorim s˘ a declar˘ am o constant˘ a. class Exemplu { final double PI = 3.14; // Variabila finala de instanta } La fiecare instant ¸iere a clasei Exemplu va fi rezervat˘ a o zon˘ a de memorie pentru variabilele finale ale obiectului respectiv, ceea ce este o risip˘ aˆ ıntrucˆ at aceste constante au acelea¸ si valori pentru toate instant ¸ele clasei. Declararea corect˘ a a constantelor trebuie a¸ sadar facut˘ a cu modificatorii static ¸ si final, pentru a le rezerva o singur˘ a zon˘ a de memorie, comun˘ a tuturor obiectelor: class Exemplu { static final double PI = 3.14; // Variabila finala de clasa }

Num˘ ararea obiectelor unei clase Num˘ ararea obiectelor unei clase poate fi f˘ acut˘ a extrem de simplu folosind o variabil˘ a static˘ a¸ si este util˘ aˆ ın situat ¸iile cˆ and trebuie s˘ a control˘ am diver¸ si parametri legat ¸i de crearea obiectelor unei clase. class Exemplu { static long nrInstante = 0; Exemplu() { // Constructorul este apelat la fiecare instantiere nrInstante ++; } }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

63

Implementarea funct ¸iilor globale Spre deosebire de limbajele de programare procedurale, ˆ ın Java nu putem avea funct ¸ii globale definite ca atare, ˆ ıntrucˆ at ”orice este un obiect”. Din acest motiv chiar ¸ si metodele care au o funct ¸ionalitate global˘ a trebuie implementate ˆ ın cadrul unor clase. Acest lucru se va face prin intermediul metodelor de clas˘ a (globale), deoarece acestea nu depind de starea particular˘ a a obiectelor din clasa respectiv˘ a. De exemplu, s˘ a consider˘ am funct ¸ia sqrt care extrage radicalul unui num˘ ar ¸ si care se g˘ ase¸ ste ˆ ın clasa Math. Dac˘ a nu ar fi fost funct ¸ie de clas˘ a, apelul ei ar fi trebuit f˘ acut astfel (incorect, de altfel): // Incorect ! Math obj = new Math(); double rad = obj.sqrt(121); ceea ce ar fi fost extrem de nepl˘ acut... Fiind ˆ ıns˘ a metod˘ a static˘ a ea poate fi apelat˘ a prin: Math.sqrt(121) . A¸ sadar, funct ¸iile globale necesare unei aplicat ¸ii vor fi grupate corespunz˘ ator ˆ ın diverse clase ¸ si implementate ca metode statice.

2.5.4

Blocuri statice de init ¸ializare

Variabilele statice ale unei clase sunt init ¸ializate la un moment care precede prima utilizare activ˘ a a clasei respective. Momentul efectiv depinde de implementarea ma¸ sinii virtuale Java ¸ si poart˘ a numele de init ¸ializarea clasei. Pe lˆ ang˘ a setarea valorilor variabilelor statice, ˆ ın aceast˘ a etap˘ a sunt executate ¸ si blocurile statice de init ¸ializare ale clasei. Acestea sunt secvent ¸e de cod de forma: static { // Bloc static de initializare; ... } care se comport˘ a ca o metod˘ a static˘ a apelat˘ a automat de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a. Variabilele referite ˆ ıntr-un bloc static de init ¸ializare trebuie s˘ a fie obligatoriu de clas˘ a sau locale blocului: public class Test { // Declaratii de variabile statice

64 static int x = 0, y, z;

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

// Bloc static de initializare static { System.out.println("Initializam..."); int t=1; y = 2; z = x + y + t; } Test() { /* La executia constructorului variabilele de clasa sunt deja initializate si toate blocurile statice de initializare au fost obligatoriu executate in prealabil. */ ... } }

2.6
2.6.1

Clase imbricate
Definirea claselor imbricate

O clas˘ a imbricat˘ a este, prin definit ¸ie, o clas˘ a membr˘ a a unei alte clase, numit˘ a ¸ si clas˘ a de acoperire. In funct ¸ie de situat ¸ie, definirea unei clase interne se poate face fie ca membru al clasei de acoperire - caz ˆ ın care este accesibil˘ a tuturor metodelor, fie local ˆ ın cadrul unei metode. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaImbricata1 { // Clasa membru } void metoda() { class ClasaImbricata2 { // Clasa locala metodei } }

2.6. CLASE IMBRICATE }

65

Folosirea claselor imbricate se face atunci cˆ and o clas˘ a are nevoie ˆ ın implementarea ei de o alt˘ a clas˘ a¸ si nu exist˘ a nici un motiv pentru care aceasta din urm˘ a s˘ a fie declarat˘ a de sine st˘ at˘ atoare (nu mai este folosit˘ a nic˘ aieri). O clas˘ a imbricat˘ a are un privilegiu special fat ¸˘ a de celelalte clase ¸ si anume acces nerestrict ¸ionat la toate variabilele clasei de acoperire, chiar dac˘ a acestea sunt private. O clas˘ a declarat˘ a local˘ a unei metode va avea acces ¸ si la variabilele finale declarate ˆ ın metoda respectiv˘ a. class ClasaDeAcoperire{ private int x=1; class ClasaImbricata1 { int a=x; } void metoda() { final int y=2; int z=3; class ClasaImbricata2 { int b=x; int c=y; int d=z; // Incorect } } } O clas˘ a imbricat˘ a membr˘ a (care nu este local˘ a unei metode) poate fi referit˘ a din exteriorul clasei de acoperire folosind expresia ClasaDeAcoperire.ClasaImbricata A¸ sadar, clasele membru pot fi declarate cu modificatorii public, protected, private pentru a controla nivelul lor de acces din exterior, ˆ ıntocmai ca orice variabil˘ a sau metod˘ a mebr˘ a a clasei. Pentru clasele imbricate locale unei metode nu sunt permi¸ si acest ¸i modificatori. Toate clasele imbricate pot fi declarate folosind modificatorii abstract ¸ si final, semnificat ¸ia lor fiind aceea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul claselor obi¸ snuite.

2.class ¸ si care cont ¸in toate informat ¸iile despre clasa respectiv˘ a. o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a imbricat˘ a ale carei instant ¸e nu pot exista decˆ at ˆ ın cadrul instant ¸elor clasei de acoperire ¸ si care are acces direct la tot ¸i membrii clasei sale de acoperire. Pentru clasele imbricate aceste unit˘ a¸ ti de compilare sunt denumite astfel: numele clasei de acoperire.2 Clase interne Spre deosebire de clasele obi¸ snuite. • o ”clas˘ a intern˘ a” reflect˘ a relat ¸ia dintre instant ¸ele a dou˘ a clase... } } Diferent ¸ierea acestor denumiri se face deoarece: • o ”clas˘ a imbricat˘ a” reflect˘ a relat ¸ia sintactic˘ a a dou˘ a clase: codul unei clase apare ˆ ın interiorul codului altei clase. cele mai folosite clase imbricate sunt cele interne.6. urmat de simbolul ’$’ apoi de numele clasei imbricate.. o clas˘ a imbricat˘ a poate fi declarat˘ a static˘ a sau nu.3 Identificare claselor imbricate Dup˘ a cum ¸ stim orice clas˘ a produce la compilare a¸ sa numitele ”unit˘ a¸ ti de compilare”.. class ClasaInterna { . A¸ sadar. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaInterna1 {} class ClasaInterna2 {} } .66 CAPITOLUL 2. O clas˘ a imbricat˘ a nestatic˘ a se nume¸ ste clasa intern˘ a. In general. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. class ClasaDeAcoperire{ .6.. } static class ClasaImbricataStatica { . ˆ ın sensul c˘ a o instant ¸a a unei clase interne nu poate exista decat ˆ ın cadrul unei instant ¸e a clasei de acoperire. care sunt fi¸ siere avˆ and numele clasei respective ¸ si extensia ..

Intr-un program nu avem ˆ ıns˘ a nevoie de numere generice ci de numere de un anumit tip: ˆ ıntregi. etc. f˘ ar˘ a nume. ˆ ın pachetul java.7 Clase ¸ si metode abstracte Uneori ˆ ın proiectarea unei aplicat ¸ii este necesar s˘ a reprezent˘ am cu ajutorul claselor concepte abstracte care s˘ a nu poat˘ a fi instant ¸iate ¸ si care s˘ a foloseasc˘ a doar la dezvoltarea ulterioar˘ a a unor clase ce descriu obiecte concrete.. reale. Double. Fi¸ sierele rezultate ˆ ın urma compil˘ arii claselor anonime vor avea numele de forma ClasaAcoperire. Integer..4 Clase anonime Exist˘ a posibilitatea definirii unor clase imbricate locale..class 67 In cazul ˆ ın care clasele imbricate au la rˆ andul lor alte clase imbricate (situat ¸ie mai put ¸in uzual˘ a) denumirea lor se face dup˘ a aceea¸ si regul˘ a: ad˘ augarea unui ’$’ ¸ si apoi numele clasei imbricate.. De exemplu. Clasa Number serve¸ ste ca superclas˘ a pentru clasele concrete Byte.$n.6. Number numar = new Number().lang exist˘ a clasa abstract˘ a Number care modeleaz˘ a conceptul generic de ”num˘ ar”. ClasaAcoperire. Float. Long ¸ si Short.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna2. ce implementeaz˘ a obiecte pentru descrierea numerelor de un anumit tip. // Corect . unde n este num˘ arul de clase anonime definite ˆ ın clasa respectiv˘ a de acoperire. 2.2.$1.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna1.vom folosi ˆ ın schimb subclasele sale. 2. // Eroare Integer intreg = new Integer(10). precum ¸ si extensiv ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. clasa Number reprezint˘ a un concept abstract ¸ si nu vom putea instant ¸ia obiecte de acest tip . A¸ sadar. Exemple de folosire a claselor anonime vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfet ¸e”.7. utilizate doar pentru instant ¸ierea unui obiect de un anumit tip. Astfel de clase se numesc clase anonime ¸ si sunt foarte utile ˆ ın situat ¸ii cum ar fi crearea unor obiecte ce implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a sau extind o anumit˘ a clas˘ a abstract˘ a. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE Pentru exemplul de mai sus vor fi generate trei fi¸ siere: ClasaDeAcoperire.

In fat ¸a unei metode abstracte trebuie s˘ a apar˘ a obligatoriu cuvˆ antul cheie abstract. furnizˆ and chiar implementarea unor metode comune tuturor claselor ¸ si l˘ asˆ and explicitarea altora .1 Declararea unei clase abstracte Declararea unei clase abstracte se face folosind cuvˆ antul rezervat abstract: [public] abstract class ClasaAbstracta [extends Superclasa] [implements Interfata1. dar nu poate specifica modificatorul final. Interfata2.] { // Declaratii uzuale // Declaratii de metode abstracte } O clas˘ a abstract˘ a poate avea modificatorul public.de altfel. 2. combinat ¸ia abstract final fiind semnalat˘ a ca eroare la compilare . accesul implicit fiind la nivel de pachet.. O clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine acelea¸ si elemente membre ca o clas˘ a obi¸ snuit˘ a. o clas˘ a declarat˘ a astfel nu ar avea nici o utilitate.f˘ ar˘ a nici o implementare. // Eroare } In felul acesta. // Corect void metoda().7. Metodele fara nici o implementare se numesc metode abstracte ¸ si pot ap˘ area doar ˆ ın clase abstracte. abstract class ClasaAbstracta { abstract void metodaAbstracta().. altfel va fi furnizat˘ ao eroare de compilare. .7.68 CAPITOLUL 2.2 Metode abstracte Spre deosebire de clasele obi¸ snuite care trebuie s˘ a furnizeze implement˘ ari pentru toate metodele declarate. o clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine metode f˘ ar˘ a nici o implementare. la care se adaug˘ a declarat ¸ii de metode abstracte . OBIECTE S ¸ I CLASE 2. o clas˘ a abstract˘ a poate pune la dispozit ¸ia subclaselor sale un model complet pe care trebuie s˘ a-l implementeze.

CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE 69 fiec˘ arei subclase ˆ ın parte. etc • St˘ ari comune: pozit ¸ia(originea).. desenare. Un exemplu elocvent de folosire a claselor ¸ si metodelor abstracte este descrierea obiectelor grafice ˆ ıntr-o manier˘ a orientat˘ a-obiect. colorare. // Metode abstracte abstract void draw(). Implementarea clasei abstracte GraphicObject ar putea ar˘ ata astfel: abstract class GraphicObject { // Stari comune private int x. culoarea.7..color = color. dimensiunea. } . cercuri. } .. redimensionare. // Metode comune public void setX(int x) { this.x = x.. private Color color = Color.y = y. dreptunghiuri. . Metodele abstracte vor fi folosite pentru implementarea comportamentului specific fiec˘ arui obiect. etc • Comportament: mutare. y. • Obiecte grafice: linii. cum ar fi schimbarea originii.. ..black. etc. cum ar fi desenarea iar cele obi¸ snuite pentru comportamentul comun tuturor. curbe Bezier. } public void setY(int y) { this. } public void setColor(Color color) { this. Pentru a folosi st˘ arile ¸ si comportamentele comune acestor obiecte ˆ ın avantajul nostru putem declara o clas˘ a generic˘ a GraphicObject care s˘ a fie superclas˘ a pentru celelalte clase.2.

OutputStream: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe octet ¸i • AbstractList. Implementarea claselor pentru obiecte grafice ar fi: class Circle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . mai trebuie ment ¸ionate urm˘ atoarele: • O clas˘ a abstract˘ a poate s˘ a nu aib˘ a nici o metod˘ a abstract˘ a.. OBIECTE S ¸ I CLASE O subclas˘ a care nu este abstract˘ a a unei clase abstracte trebuie s˘ a furnizeze obligatoriu implement˘ ari ale metodelor abstracte definite ˆ ın superclas˘ a.. AbstractMap: superclase abstracte pentru structuri de date de tip colect ¸ie . • Orice clas˘ a care are o metod˘ a abstract˘ a trebuie declarat˘ a ca fiind abstract˘ a. } } class Rectangle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea .70 CAPITOLUL 2. Dintre cele mai importante amintim: • Number: superclasa abstract˘ a a tipurilor referint ¸˘ a numerice • Reader... AbstractSet. In API-ul oferit de platforma de lucru Java sunt numeroase exemple de ierarhii care folosesc la nivelele superioare clase abstracte. } } Legat de metodele abstracte. Writer: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe caractere • InputStream. • O metod˘ a abstract˘ a nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-o clas˘ a abstract˘ a.

etc. etc. cum ar fi: • posibilitatea test˘ arii egalit˘ a¸ tii valorilor obiectelor. trebuie s˘ a existe o except ¸ie de la aceast˘ a regul˘ a¸ si anume clasa care reprezint˘ a r˘ ad˘ acina ierarhiei format˘ a de relat ¸iile de mo¸ stenire dintre clase. O clas˘ a poate avea o singur˘ a superclas˘ a (Java nu suport˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a) ¸ si chiar dac˘ a nu specific˘ am clauza ”extends” la crearea unei clase ea totu¸ si va avea o superclas˘ a. clauza ”extends” specific˘ a faptul c˘ a acea clas˘ a extinde (mo¸ stene¸ ste) o alt˘ a clas˘ a. Clasa Object este ¸ si superclasa implicit˘ a a claselor care nu specific˘ a o anumit˘ a superclas˘ a.8 2. . Aceasta este clasa Object.8. • etc. • notificarea altor obiecte c˘ a o variabil˘ a de condit ¸ie s-a schimbat. cum ar fi Frame.8. • returnarea clasei din care face parte un obiect. Declarat ¸iile de mai jos sunt echivalente: class Exemplu {} class Exemplu extends Object {} 2.2 Clasa Object Clasa Object este cea mai general˘ a dintre clase. Label.1 Clasa Object Orice clas˘ a are o superclas˘ a Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a modalit˘ a¸ tii de creare a unei clase. Button. orice obiect fiind. CLASA OBJECT 71 • Component : superclasa abstract˘ a a componentelor folosite ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii cu interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). ˆ ın Java orice clas˘ a are o superclas˘ a¸ si numai una. descendent al acestei clase. Evident. • specificarea unei reprezent˘ ari ca ¸ sir de caractere a unui obiect . Cu alte cuvinte. 2.2.8. numit˘ a superclas˘ a. direct sau indirect. Fiind p˘ arintele tuturor. Object define¸ ste ¸ si implementeaz˘ a comportamentul comun al tuturor celorlalte clase Java.

OBIECTE S ¸ I CLASE Fiind subclas˘ a a lui Object. de obicei. • finalize In aceast˘ a metod˘ a se scrie codul care ”cur˘ a¸ t˘ a dup˘ a un obiect” ˆ ınainte de a fi eliminat din memorie de colectorul de gunoaie.println("Obiect=" + obj.println("Obiect=" + obj). • clone Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a pentru duplicarea obiectelor (crearea unor clone). Dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale conform metodei equals. Exemplu obj = new Exemplu(). In metoda equals este scris codul pentru compararea egalit˘ a¸ tii cont ¸inutului a dou˘ a obiecte.out. . • equals. Metoda hashCode returneaza un cod ˆ ıntreg pentru fiecare obiect. System. Implicit (implementarea din clasa Object). //echivalent cu System. (vezi ”Distrugerea obiectelor”) • toString Este folosit˘ a pentru a returna o reprezentare ca ¸ sir de caractere a unui obiect.toString()). Uzual este redefinit˘ a pentru a testa dac˘ a st˘ arile obiectelor coincid sau dac˘ a doar o parte din variabilele lor coincid. pentru a testa consistent ¸a obiectelor: acela¸ si obiect trebuie s˘ a returneze acela¸ si cod pe durata execut ¸iei programului. supradefinite ˆ ımpreun˘ a.72 CAPITOLUL 2. Metodele cel mai uzual supradefinite sunt: clone. Clonarea unui obiect presupune crearea unui nou obiect de acela¸ si tip ¸ si care s˘ a aib˘ a aceea¸ si stare (acelea¸ si valori pentru variabilele sale). finalize. Este util˘ a pentru concatenarea ¸ sirurilor cu diverse obiecte ˆ ın vederea afi¸ s˘ arii. hashCode Acestea sunt. orice clas˘ aˆ ıi poate supradefini metodele care nu sunt finale. equals/hashCode.out. fiind apelat˘ a automat atunci cˆ and este necesar˘ a transformarea unui obiect ˆ ın ¸ sir de caractere. atunci apelul metodei hashCode pentru fiecare din cele dou˘ a obiecte ar trebui s˘ a returneze acela¸ si intreg. aceast˘ a metod˘ a compar˘ a referint ¸ele obiectelor. toString.

a . a = a . } public Complex () { this (1 .1: Clasa numerelor complexe class Complex { private double a . a = this . b = b . } public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj == null ) return false . De asemenea. b = this . b == b ) . b + comp . suma . ˆ ın care implement˘ am part ¸ial clasa numerelor complexe. } public String toString () { String semn = ( b > 0 ? " + " : " -" ) .2. return suma . Listing 2. if (!( obj instanceof Complex ) ) return false . suma . double b ) { this . a + comp . Complex comp = ( Complex ) obj .8. this . return a + semn + b + " i " . vom scrie un mic program TestComplex ˆ ın care vom testa metodele clasei definite. 0) . return ( comp . 0) . } public Complex aduna ( Complex comp ) { Complex suma = new Complex (0 . a == a && comp . CLASA OBJECT 73 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. } public Object clone () { return new Complex (a . // partea imaginara public Complex ( double a . b ) . } } . // partea reala private double b . ¸ si ˆ ın care vom supradefini metode ale clasei Object. b .

println ( c1 . } } { // 3.0 i // false // true 2.2) . println ( c1 . boolean b = obb. atribuirile explicite ˆ ıntre tipuri primitve ¸ si referint ¸˘ a sunt posibile.5 a limbajului Java. System . respectiv auto-unboxing. equals ( c2 ) ) . out . Pentru fiecare tip primitiv exist˘ a o clas˘ a corespunz˘ atoare care permie lucrul orientat obiect cu tipul respectiv.booleanValue().3) . System .0 + 5. . out . Complex c2 = new Complex (2 . clone () . acest mecanism purtˆ and numele de autoboxing. Incepˆ and cu versiunea 1.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri Dup˘ a cum v˘ azut tipurile Java de date pot fi ˆ ımp˘ art ¸ie ˆ ın primitive ¸ si referint ¸˘ a. de genul tipPrimitivValue: Integer obi = new Integer(1). equals ( c3 ) ) . System . println ( c1 .74 CAPITOLUL 2. int i = obi. OBIECTE S ¸ I CLASE public class TestComplex { public static void main ( String c []) Complex c1 = new Complex (1 . byte short int long float double char boolean Byte Short Integer Long Float Double Character Boolean Fiecare din aceste clase are un constructor ce permite init ¸ializarea unui obiect avˆ and o anumit˘ a valoare primitiv˘ a¸ si metode specializate pentru conversia unui obiect ˆ ın tipul primitiv corespunz˘ ator. Conversia explicit˘ a va fi facut˘ a de c˘ atre compilator. out . aduna ( c2 ) ) . Boolean obb = new Boolean(true). Complex c3 = ( Complex ) c1 .intValue().

// Exemplu de utilizare if (semafor.ROSU) semafor.10 Tipul de date enumerare Incepˆ and cu versiunea 1..5 a limbajului Java. dup˘ a cum reiese din urm˘ atorul exemplu: public class CuloriSemafor { public static final int ROSU = -1. TIPUL DE DATE ENUMERARE // Doar de la versiunea 1. Acest˘ a solut ¸ie simplific˘ a manevrarea grupurilor de constante. Compilatorul este responsabil cu transformarea unei astfel de structuri ˆ ıntr-o clas˘ a corespunz˘ atoare..10. Boolean obb = true.. boolean b = obb. if (semafor. 75 2. GALBEN. .GALBEN). public static final int GALBEN = 0. } .culoare = CuloriSemafor. .culoare = CuloriSemafor. int i = obi.GALBEN).. Clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: public enum CuloriSemafor { ROSU.. .2.culoare = CuloriSemafor... . exist˘ a posibilitatea de a defini tipuri de date enumerare prin folosirea cuvˆ antului cheie enum. VERDE }.5 ! Integer obi = 1....culoare = CuloriSemafor. // Utilizarea structurii se face la fel .ROSU) semafor. public static final int VERDE = 1.

76 CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE .

In momentul cˆ and o asemenea eroare se produce ˆ ın timpul execut ¸iei va fi generat un obiect de tip except ¸ie ce cont ¸ine: • informat ¸ii despre except ¸ia respectiv˘ a. Except ¸iile pot ap˘ area din diverse cauze ¸ si pot avea nivele diferite de gravitate: de la erori fatale cauzate de echipamentul hardware pˆ an˘ a la erori ce ¸ tin strict de codul programului. } } La rularea programului va fi generat˘ a o except ¸ie. v[10] = 0. • starea programului ˆ ın momentul producerii acelei except ¸ii. //Exceptie ! System. cum ar fi accesarea unui element din afara spat ¸iului alocat unui vector..out.. public class Exemplu { public static void main(String args[]) { int v[] = new int[10]. programul se va opri la instruct ¸iunea care a cauzat except ¸ia ¸ si se va afi¸ sa un mesaj de eroare de genul: 77 .println("Aici nu se mai ajunge.1 Ce sunt except ¸iile ? Termenul except ¸ie este o prescurtare pentru ”eveniment except ¸ional” ¸ si poate fi definit ca un eveniment ce se produce ˆ ın timpul execut ¸iei unui program ¸ si care provoac˘ aˆ ıntreruperea cursului normal al execut ¸iei acestuia.Capitolul 3 Except ¸ii 3.").

. catch ¸ si finally. 3. Cu alte cuvinte.main (Exceptii.” nu va fi afi¸ sat).. EXCEPT ¸ II "Exception in thread "main" java.ArrayIndexOutOfBoundsException :10 at Exceptii.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor Tratarea except ¸iilor se realizeaz˘ a prin intermediul blocurilor de instruct ¸iuni try.lang. C˘ autarea se face recursiv. la aparit ¸ia unei erori este ”aruncat˘ a” o except ¸ie iar cineva trebuie s˘ a o ”prind˘ a” pentru a o trata. In aproape toate situat ¸ile. atunci programul Java se opre¸ ste cu un mesaj de eroare (ˆ ın cazul exemplului de mai sus mesajul ”Aici nu se mai ajunge.java:4)" Crearea unui obiect de tip except ¸ie se nume¸ ste aruncarea unei except ¸ii (”throwing an exception”). ˆ ıncepˆ and cu metoda care a generat except ¸ia ¸ si mergˆ and ˆ ınapoi pe linia apelurilor c˘ atre acea metod˘ a. Atent ¸ie In Java tratarea erorilor nu mai este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. O secvent ¸˘ a de cod care trateaz˘ a anumite except ¸ii trebuie s˘ a arate astfel: try { // Instructiuni care pot genera exceptii } catch (TipExceptie1 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 1 . In momentul ˆ ın care o metod˘ a genereaz˘ a (arunc˘ a) o except ¸ie sistemul de execut ¸ie este responsabil cu g˘ asirea unei secvent ¸e de cod dintr-o metod˘ a care s˘ a o trateze.78 CAPITOLUL 3. Secvent ¸a de cod dintr-o metod˘ a care trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie se nume¸ ste analizor de except ¸ie (”exception handler”) iar interceptarea ¸ si tratarea ei se nume¸ ste prinderea except ¸iei (”catch the exception”). Dac˘ a sistemul nu gase¸ ste nici un analizor pentru o anumit˘ a except ¸ie. o secvent ¸˘ a de cod care poate provoca except ¸ii trebuie s˘ a specifice modalitatea de tratare a acestora.

// Inchidem fisierul System. . finally { // Cod care se executa indiferent // daca apar sau nu exceptii } 79 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: citirea unui fi¸ sier octet cu octet ¸ si afisarea lui pe ecran.print((char)c). while ( (c=f. // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c. f = new FileReader(fis). Folosind mecanismul except ¸iilor metoda citeste ˆ ı¸ si poate trata singur˘ a erorile care pot surveni pe parcursul execut ¸iei sale. .out.read()) != -1) System.2.close(). } Aceast˘ a secvent ¸˘ a de cod va furniza erori la compilare deoarece ˆ ın Java tratarea erorilor este obligatorie. Tratarea except ¸iilor este realizat˘ a complet chiar de c˘ atre metoda citeste.out.println("\\nInchidem fisierul " + fis).println("Deschidem fisierul " + fis). F˘ ar˘ a a folosi tratarea except ¸iilor metoda responsabil˘ a cu citirea fi¸ sierului ar ar˘ ata astfel: public static void citesteFisier(String fis) { FileReader f = null. Mai jos este codul complte ¸ si corect al unui program ce afi¸ seaz˘ a pe ecran cont ¸inutul unui fi¸ sier al c˘ arui nume este primit ca argument de la linia de comand˘ a. f. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR } catch (TipExceptie2 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 2 } .out. .3. // Deschidem fisierul System.

e . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c . System . println ( " \ nInchidem fisierul . out . } catch ( IOException e ) { // Tratam alt tip de exceptie System . err . print (( char ) c ) . } } } } public static void main ( String args []) { if ( args . try { f . " ) . getMessage () ) .*. err . println ( " Exceptie : " + e . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) { FileReader f = null .corect import java . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . io . err . System . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) .80 CAPITOLUL 3. out . EXCEPT ¸ II Listing 3. e .1: Citirea unui fisier . printStackTrace () . println ( " Fisierul nu poate fi inchis ! " ) . read () ) != -1) System . printStackTrace () . while ( ( c = f . out . } catch ( File Not F o u n d E x c e p t i o n e ) { // Tratam un tip de exceptie System . try { // Deschidem fisierul System . f = new FileReader ( fis ) . else . } catch ( IOException e ) { System . } finally { if ( f != null ) { // Inchidem fisierul System . exit (1) . length > 0) citesteFisier ( args [0]) . close () . println ( " Deschidem fisierul " + fis ) . out .

ˆ ın funct ¸ie de except ¸iile provocate de acele instruct ¸iuni sau (opt ¸ional) de un bloc ”finally”. // A aparut o exceptie la citirea din fisier f. // cod redundant } O problem˘ a mai delicat˘ a care trebuie semnalata ˆ ın aceasta situat ¸ie este faptul c˘ a metoda close.3.close(). ambele putˆ and produce except ¸ii. ˆ ınchiderea fi¸ sierului ar fi trebuit facut˘ aˆ ın fiecare situat ¸ie ˆ ın care fi¸ sierul ar fi fost deschis. Deci.. pentru a avea un cod complet corect trebuie s˘ a trat˘ am ¸ si posibilitatea aparit ¸iei unei except ¸ii la metoda close. ceea ce ar fi dus la scrierea de cod redundant. cˆ ate unul pentru fiecare tip de except ¸ie. Inchiderea fi¸ sierului se face ˆ ın blocul ”finally”.2. f... responsabil˘ a cu ˆ ınchiderea unui fi¸ sier. } } 81 Blocul ”try” contine instruct ¸iunile de deschidere a unui fi¸ sier ¸ si de citire dintr-un fi¸ sier.. .. Atent ¸ie Obligatoriu un bloc de instruct ¸iuni ”try” trebuie s˘ a fie urmat de unul sau mai multe blocuri ”catch”. deoarece acesta este sigur c˘ a se va executa F˘ ar˘ a a folosi blocul ”finally”. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR System . } . // Totul a decurs bine. try { . println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) .. poate provoca la rˆ andul s˘ au except ¸ii. out . catch (IOException e) { . de exemplu atunci cˆ and fi¸ sierul mai este folosit ¸ si de alt proces ¸ si nu poate fi ˆ ınchis. Except ¸iile provocate de aceste instruct ¸iuni sunt tratate ˆ ın cele dou˘ a blocuri ”catch”.close().

. la rˆ andul lor. read () ) != -1) System . print (( char ) c ) . Acest lucru se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ın declarat ¸ia metodei a clauzei throws: [modificatori] TipReturnat metoda([argumente]) throws TipExceptie1.3 ”Aruncarea” except ¸iilor In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu ˆ ı¸ si asum˘ a responsabilitatea trat˘ arii uneia sau mai multor except ¸ii pe care le pot provoca anumite instruct ¸iuni din codul s˘ au atunci ea poate s˘ a ”arunce” aceste except ¸ii c˘ atre metodele care o apeleaz˘ a. . In exemplul de mai sus dac˘ a nu facem tratarea except ¸iilor ˆ ın cadrul metodei citeste atunci metoda apelant˘ a (main) va trebui s˘ a fac˘ a acest lucru: Listing 3. f = new FileReader ( fis ) .. s˘ a ”arunce” mai departe except ¸iile respective. EXCEPT ¸ II 3. io . urmˆ and ca acestea s˘ a implementeze tratarea lor sau. public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) throws FileNotFoundException . IOException { FileReader f = null . } .. int c .2: Citirea unui fisier import java .*. out . } Atent ¸ie O metod˘ a care nu trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie trebuie obligatoriu s˘ ao ”arunce”. { . TipExceptie2. close () .82 CAPITOLUL 3. while ( ( c = f .. f .

Este situat ¸ia ˆ ın care putem folosi blocul finally f˘ ar˘ a a folosi nici un bloc catch: public static void citesteFisier(String fis) throws FileNotFoundException. while ( (c=f. De asemenea. } } Observat ¸i c˘ a. err . } } . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) .3.print((char)c). ˆ ın acest caz. err . println ( " Exceptie : " + e ) . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . ”ARUNCAREA” EXCEPT ¸ IILOR 83 public static void main ( String args []) { if ( args . } catch ( IOException e ) { System .out. try { f = new FileReader(numeFisier). printStackTrace () . ambele fiind de tipul IOException. } finally { if (f!=null) f. e . } } else System . inchiderea fi¸ sierului nu va mai fi facut˘ aˆ ın situatia ˆ ın care apare o except ¸ie la citirea din fi¸ sier. nu mai putem diferent ¸ia except ¸iile provocate de citirea din fi¸ sier s de inchiderea fi¸ sierului. out . out . IOException { FileReader f = null. } catch ( File NotFo undE x c ep ti on e ) { System .read()) != -1) System. int c. length > 0) { try { citesteFisier ( args [0]) . System .3.close().

.. dac˘ a va arunca except ¸iile ce pot ap˘ area ˆ ın corpul ei. EXCEPT ¸ II Metoda apelant˘ a poate arunca la rˆ andul sˆ au except ¸iile mai departe c˘ atre metoda care a apelat-o la rˆ andul ei. Pentru exemplul nostru..84 CAPITOLUL 3.. . if (index >= vector. } Intotdeauna trebuie g˘ asit compromisul optim ˆ ıntre tratarea local˘ a a except ¸iilor ¸ si aruncarea lor c˘ atre nivelele superioare. . } Tratarea except ¸iilor de c˘ atre JVM se face prin terminarea programului ¸ si afi¸ sarea informat ¸iilor despre except ¸ia care a determinat acest lucru. } public void main throws TipExceptie { metoda1().length) throw new ArrayIndexOutOfBoundsException().. } public void metoda2 throws TipExceptie { metoda3(). public void metoda3 throws TipExceptie { . . } public void metoda1 throws TipExceptie { metoda2(). Aceast˘ aˆ ınl˘ ant ¸uire se termin˘ a cu metoda main care. astfel ˆ ıncˆ at codul s˘ a fie cˆ at mai clar ¸ si identificarea locului ˆ ın care a ap˘ arut except ¸ia s˘ a fie cˆ at mai u¸ sor de f˘ acut. Aruncarea unei except ¸ii se poate face ¸ si implicit prin instruct ¸iunea throw ce are formatul: throw exceptie.. va determina trimiterea except ¸iilor c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java. IOException { citeste(args[0]). metoda main ar putea fi declarat˘ a astfel: public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException. ca ˆ ın exemplele de mai jos: throw new IOException("Exceptie I/O").

throw e.println("A aparut o exceptie).4.4. • Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor. determina dimensiunea fisierului.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor Prin modalitatea sa de tratare a except ¸iilor. sunt de genul: ”Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a: . } Problemele care pot ap˘ area la aceasta funct ¸ie.˘ 3. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: o funct ¸ie care ˆ ıncarc˘ a un fi¸ sier ˆ ın memorie: citesteFisier { deschide fisierul. ?” • fi¸ sierul nu poate fi deschis • nu se poate determina dimensiunea fi¸ sierului . aloca memorie. • Propagarea unei erori pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator.1 Separarea codului pentru tratarea erorilor In programarea tradit ¸ional˘ a tratarea erorilor se combin˘ a cu codul ce poate produce aparit ¸ia lor producˆ and a¸ sa numitul ”cod spaghetti”. } 85 Aceast˘ a instruct ¸iune este folosit˘ a mai ales la aruncarea except ¸iilor proprii.. 3.. inchide fisierul. aparent simpl˘ a. Java are urm˘ atoarele avantaje fat ¸˘ a de mecanismul tradit ¸ional de tratare a erorilor: • Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul ˆ ın care ea poate s˘ a apar˘ a. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR catch(Exception e) { System. citeste fisierul in memorie.out. (vezi ”Crearea propriilor except ¸ii”) 3.

} return codEroare. if (nu se poate citi din fisier) { codEroare = -1. } } else { codEroare = -2. folosind mecansimul except ¸iilor. } } else { codEroare = -5. if (s-a determinat dimensiunea) { aloca memorie. In Java. if (s-a alocat memorie) { citeste fisierul in memorie. schematizat. EXCEPT ¸ II Un cod tradit ¸ional care s˘ a trateze aceste erori ar ar˘ ata astfel: int citesteFisier() { int codEroare = 0. } // Cod "spaghetti" Acest stil de progamare este extrem de susceptibil la erori ¸ si ˆ ıngreuneaz˘ a extrem de mult ˆ ınt ¸telegerea sa. } inchide fisierul. astfel: . deschide fisierul. if (fisierul nu s-a inchis && codEroare == 0) { codEroare = -4. codul ar arata. } } else { codEroare = -3.86 • nu poate fi alocat˘ a suficient˘ a memorie • nu se poate face citirea din fi¸ sier • fi¸ sierul nu poate fi ˆ ınchis CAPITOLUL 3. } else { codEroare = codEroare & -4. if (fisierul s-a deschis) { determina dimensiunea fisierului.

} catch (fisierul nu s-a deschis) {trateaza eroarea.. aloca memorie.2 Propagarea erorilor Propagarea unei erori se face pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator. determina dimensiunea fisierului. 87 3.. inchide fisierul.. citeste fisierul in memorie.} } Diferenta de claritate este evident˘ a. S˘ a presupunem c˘ a apelul la metoda citesteFisier este consecint ¸a unor apeluri imbricate de metode: int metoda1() { metoda2().} catch (nu s-a alocat memorie) {trateaza eroarea} catch (nu se poate citi din fisier) {trateaza eroarea..˘ 3..} catch (nu se poate inchide fisierul) {trateaza eroarea.} catch (nu s-a determinat dimensiunea) {trateaza eroarea. } int metoda2() { metoda3.. . . .4. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int citesteFisier() { try { deschide fisierul. } int metoda3 { citesteFisier().4. .

} Dup˘ a cum am vazut. o metod˘ a poate s˘ a nu ˆ ı¸ si asume responsabilitatea trat˘ arii except ¸iilor ap˘ arute ˆ ın cadrul ei: int metoda1() { try { metoda2()..88 } CAPITOLUL 3... } . EXCEPT ¸ II S˘ a presupunem de asemenea c˘ a dorim s˘ a facem tratarea erorilor doar ˆ ın metoda1. if (codEroare != 0) return codEroare.. } int metoda3() { int codEroare = citesteFisier(). if (codEroare != 0) return codEroare.. adic˘ a funct ¸iilor care o apeleaz˘ a sau sistemului.. . .. Java permite unei metode s˘ a arunce except ¸iile ap˘ arute ˆ ın cadrul ei la un nivel superior. . } catch (TipExceptie e) { //proceseazaEroare. Tradit ¸ional. } .. acest lucru ar trebui f˘ acut prin propagarea erorii produse de metoda citesteFisier pˆ an˘ a la metoda1: int metoda1() { int codEroare = metoda2(). if (codEroare != 0) //proceseazaEroare. Cu alte cuvinte. } int metoda2() { int codEroare = metoda3().

. /* Acest apel poate genera exceptie de tipul FileNotFoundException Tratarea ei poate fi facuta in unul din modurile de mai jos: */ } catch (FileNotFoundException e) { // Exceptie specifica provocata de absenta // fisierului ’input. try { FileReader f = new FileReader("input.dat"). Radacin˘ a acestei ierarhii este clasa Throwable (vezi ”Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii”). cum ar fi FileNotFoundException. Pronderea unei except ¸ii se poate face fie la nivelul clasei specifice pentru acea except ¸ie. .4. De exemplu. EOFException. . clasa IOException se ocup˘ a cu except ¸iile ce pot ap˘ area la operat ¸ii de intrare/iesire ¸ si diferent ¸iaz˘ a la rˆ andul ei alte tipuri de except ¸ii. Acestea sunt grupate ˆ ın funct ¸ie de similarit˘ a¸ tile lor ˆ ıntr-o ierarhie de clase. ˆ ıns˘ a. cu cˆ at clasa folosit˘ a este mai generic˘ a cu atˆ at tratarea except ¸iilor programul ˆ ı¸ si pierde din flexibilitate. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int metoda2() throws TipExceptie { metoda3(). } 89 3. La rˆ andul ei.. } int metoda3() throws TipExceptie { citesteFisier().dat’ } // sau .3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor In Java exist˘ a clase corespunz˘ atoare tuturor except ¸iilor care pot ap˘ area la execut ¸ia unui program..˘ 3.4.. clasa IOException se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ıntr-o categorie mai larg˘ a de except ¸ii ¸ si anume clasa Exception. ˆ ın funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile programului. fie la nivelul uneia din superclasele sale. etc.

Un program Java nu trebuie s˘ a trateze aparit ¸ia acestor erori ¸ si este improbabil ca o metod˘ a Java s˘ a provoace asemenea erori.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii R˘ ad˘ acina claselor ce descriu except ¸ii este clasa Throwable iar cele mai importante subclase ale sale sunt Error. Exception ¸ si RuntimeException. sunt cazuri speciale de except ¸ii generate de funct ¸ionarea anormal˘ a a echipamentului hard pe care ruleaz˘ a un program Java ¸ si sunt invizibile programatorilor. obiecte de tip Error.90 CAPITOLUL 3. . EXCEPT ¸ II catch (IOException e) { // Exceptie generica provocata de o operatie IO } // sau catch (Exception e) { // Cea mai generica exceptie soft } //sau catch (Throwable e) { // Superclasa exceptiilor } 3. Erorile. care sunt la rˆ andul lor superclase pentru o serie ˆ ıntreag˘ a de tipuri de except ¸ii.

obiectele de tip Exception. De la acest principu se sustrag ˆ ıns˘ a a¸ sa numitele except ¸ii la execut ¸ie sau.6 Except ¸ii la execut ¸ie In general. Cele mai uzuale sunt: • getMessage . Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect except ¸ie sunt definite ˆ ın clasa Throwable ¸ si sunt publice.afi¸ seaz˘ a informat ¸ii complete despre except ¸ie ¸ si localizarea ei. • printStackTrace . Dup˘ a cum am mai zis tratarea acestor except ¸ii nu este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. Reamintim ˆ ıns˘ a c˘ a. cum ar fi lipsa unui fi¸ sier. ˆ ın cazul aparit ¸iei oric˘ arui tip de except ¸ie care nu are un analizor corespunz˘ ator. sunt except ¸iile standard (soft) care trebuie tratate de c˘ atre programele Java.6. 3. NullPointerException • accesarea eronat˘ a a elementelor unui vector. tratarea except ¸iilor este obligatorie ˆ ın Java. except ¸iile care provin strict din vina programatorului ¸ si nu generate de o anumit˘ a situat ¸ie extern˘ a. .afi¸ seaz˘ a detaliul unei except ¸ii. EXCEPT ¸ II LA EXECUT ¸ IE 91 Except ¸iile. astfel ˆ ıncˆ at pot fi apelate pentru orice tip de except ¸ie.metod˘ a mo¸ stenit˘ a din clasa Object. Aceste except ¸ii au o superclas˘ a comun˘ a RuntimeException ¸ si ˆ ın acesata categorie sunt incluse except ¸iile provocate de: • operat ¸ii aritmetice ilegale (ˆ ımpˆ art ¸irea ˆ ıntregilor la zero). Except ¸iile care pot ”sc˘ apa” netratate descind din subclasa RuntimeException ¸ si se numesc except ¸ii la execut ¸ie. ArrayIndexOutOfBoundsException Except ¸iile la execut ¸ie pot ap˘ area uriunde ˆ ın program ¸ si pot fi extrem de numeroare iar ˆ ıncercarea de ”prindere” a lor ar fi extrem de anevoioas˘ a.3. programul va fi terminat. compilatorul permite ca aceste except ¸ii s˘ a r˘ amˆ an˘ a netratate. tratarea lor nefiind ˆ ıns˘ a ilegal˘ a. • toString . ArithmeticException • accesarea membrilor unui obiect ce are valoarea null. care furnizeaz˘ a reprezentarea ca ¸ sir de caractere a except ¸iei. Din acest motiv. cu alte cuvinte.

y=-1. System.. } // Corect.println(z/z).out. z=0. -Infinity. int b=0.println("Aici nu se mai ajunge. Imp˘ art ¸irea la 0 va genera o except ¸ie doar dac˘ a tipul numerelor ˆ ımp˘ art ¸ite este aritmetic ˆ ıntreg.92 CAPITOLUL 3.out.println(y/z).7 Crearea propriilor except ¸ii Adeseori poate ap˘ area necesitatea cre˘ arii unor except ¸ii proprii pentru a pune ˆ ın evident ¸a cazuri speciale de erori provocate de metodele claselor unei libr˘ arii. // NaN 3.println(a/b).println("Atentie la indecsi!").out.").. cu alte cuvinte clasa care o implementeaz˘ a trebuie s˘ a fie subclas˘ a a uneia deja existente ˆ ın aceasta ierarhie. sau Nan. O except ¸ie proprie trebuie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ıns˘ aˆ ın ierarhia except ¸iilor Java. e. */ System.println(x/z). sau superclasa Exception. programul continua v[11] = 0. } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System.out. // Exceptie la executie ! double x=1. . int a=1. System. preferabil una apropiat˘ a ca semnificat ¸ie. /* Nu apare eroare la compilare dar apare exceptie la executie si programul va fi terminat. // -Infinity System. Infinity. try { v[10] = 0. ci va fi furnizat ca rezultat o constant˘ a care poate fi. In cazul tipurilor reale (float ¸ si double) nu va fi generat˘ a nici o except ¸ie. funct ¸ie de operatie. cazuri care nu au fost prevazute ˆ ın ierarhia except ¸iilor standard Java. // Infinity System.out.printStackTrace(). EXCEPT ¸ II int v[] = new int[10].out.

} } Secvent ¸a cheie este extends Exception care specific˘ a faptul c˘ a noua clas˘ a ExceptieStiva este subclas˘ a a clasei Exception ¸ si deci implementeaz˘ a obiecte ce reprezint˘ a except ¸ii. Dac˘ a presupunem c˘ a stiva poate memora maxim 100 de elemente.3. . ˆ ın care cre˘ am o clas˘ a ce descrie part ¸ial o stiv˘ a de numere ˆ ıntregi cu operat ¸iile de ad˘ augare a unui element.3: Exceptii proprii class ExceptieStiva extends Exception { public ExceptieStiva ( String mesaj ) { super ( mesaj ) . respectiv de scoatere a elementului din vˆ arful stivei.7. CREAREA PROPRIILOR EXCEPT ¸ II public class ExceptieProprie extends Exception { public ExceptieProprie(String mesaj) { super(mesaj). int n =0. ambele operat ¸ii pot provoca except ¸ii. } } class Stiva { int elemente [] = new int [100].-]. // numarul de elemente din stiva public void adauga ( int x ) throws ExceptieStiva { if ( n ==100) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este plina ! " ) . // Apeleaza constructorul superclasei Exception } } 93 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. } public int scoate () throws ExceptieStiva { if ( n ==0) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este goala ! " ) . elemente [ n ++] = x . Pentru a personaliza aceste except ¸ii vom crea o clas˘ a specific˘ a denumit˘ a ExceptieStiva: Listing 3. return elemente [n .

ˆ ıns˘ a aceasta dezvoltare nu ˆ ı¸ si are rostul ˆ ın majoritatea cazurilor. codul ad˘ augat claselor pentru except ¸ii proprii este nesemnificativ: unul sau doi constructori care afi¸ seaza un mesaj de eroare la ie¸ sirea standard. EXCEPT ¸ II In general. chiar f˘ ar˘ a nici un cod ˆ ın ele. Except ¸iile proprii sunt descrise uzual de clase foarte simple.94 CAPITOLUL 3. Procesul de creare a unei noi except ¸ii poate fi dus mai departe prin ad˘ augarea unor noi metode clasei ce descrie acea except ¸ie. cum ar fi: class ExceptieSimpla extends Exception { } Aceast˘ a clas˘ a se bazeaz˘ a pe constructorul implicit creat de compilator ˆ ıns˘ a nu are constructorul ExceptieSimpla(String s). .

Informat ¸ia se poate g˘ asi oriunde: ˆ ıntr-un fi¸ sier pe disc. Similar.1. Indiferent de tipul informat ¸iilor.1 Introducere Ce sunt fluxurile? Majoritatea aplicat ¸iilor necesit˘ a citirea unor informat ¸ii care se g˘ asesc pe o surs˘ a extern˘ a sau trimiterea unor informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a. socket. obiecte. } inchide canal comunicatie. sunete. Pentru a generaliza. etc) ¸ si s˘ a citeasc˘ a secvent ¸ial informat ¸iile respective. ˆ ın ret ¸ea. etc. Pentru a aduce informat ¸ii dintr-un mediu extern. respectiv consum˘ a informat ¸ii. citirea/scrierea de pe/c˘ atre un mediu extern respect˘ a urm˘ atorul algoritm: deschide canal comunicatie while (mai sunt informatii) { citeste/scrie informatie. imagini.Capitolul 4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4. un progam Java trebuie s˘ a deschid˘ a un canal de comunicat ¸ie (flux) de la sursa informat ¸iilor (fi¸ sier. ˆ ın memorie sau ˆ ın alt program ¸ si poate fi de orice tip: date primitive. un program poate trimite informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a deschizˆ and un canal de comunicat ¸ie (flux) c˘ atre acea destinat ¸ie ¸ si scriind secvent ¸ial informat ¸iile respective.1 4. 95 . atˆ at sursa extern˘ a a unor date cˆ at ¸ si destinat ¸ia lor sunt v˘ azute ca fiind ni¸ ste procese care produc. memorie.

1. orice proces putˆ and fi atˆ at producator cˆ at ¸ si consumator ˆ ın acela¸ si timp. Un flux care scrie date se nume¸ ste flux de ie¸ sire. Un proces care descrie o destinat ¸ie extern˘ a pentru date se nume¸ ste proces consumator.io.io. dar pe fluxuri diferite. Fluxurile sunt unidirect ¸ionale. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Definit ¸ii: Un flux este un canal de comunicat ¸ie unidirect ¸ional ˆ ıntre dou˘ a procese. Clasele ¸ si intefet ¸ele standard pentru lucrul cu fluxuri se g˘ asesc ˆ ın pachetul java. Intre dou˘ a procese pot exista oricˆ ate fluxuri. Un flux care cite¸ ste date se nume¸ ste flux de intrare. Un proces care descrie o surs˘ a extern˘ a de date se nume¸ ste proces produc˘ ator. Fiecare flux are un singur proces produc˘ ator ¸ si un singur proces consumator.2 Clasificarea fluxurilor Exist˘ a trei tipuri de clasificare a fluxurilor: • Dup˘ a direct ¸ia canalului de comunicat ¸ie deschis fluxurile se ˆ ımpart ˆ ın: – fluxuri de intrare (pentru citirea datelor) – fluxuri de ie¸ sire (pentru scrierea datelor) • Dup˘ a tipul de date pe care opereaz˘ a: – fluxuri de octet ¸i (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 8 bit ¸i) – fluxuri de caractere (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 16 bit ¸i) .io: import java.*.96 ˘ S CAPITOLUL 4. Consumatorul ¸ si producatorul nu comunic˘ a direct printr-o interfat ¸˘ a de flux ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor. de la produc˘ ator la consumator. orice program care necesit˘ a operat ¸ii de intrare sau ie¸ sire trebuie s˘ a cont ¸in˘ a instruct ¸iunea de import a pachetului java. Observat ¸ii: Fluxurile sunt canale de comunicat ¸ie seriale pe 8 sau 16 bit ¸i. Deci. 4.

Acestea sunt superclase abstracte pentru toate clasele ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 16 bit ¸i ¸ si vor cont ¸ine metodele comune tuturor. faptul c˘ a unui flux de intrare XReader ˆ ıi corespunde uzual un flux de ie¸ sire XWriter.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri Clasele r˘ ad˘ acin˘ a pentru ierarhiile ce reprezint˘ a fluxuri de caractere sunt: • Reader. fiec˘ arui flux de intrare XInputStream corespunzˆ andu-i uzual un flux de ie¸ sire XOutputStream. toate clasele din aceste ierarhii vor avea terminat ¸ia Reader sau Writer ˆ ın funct ¸ie de tipul lor.pentru fluxuri de ie¸ sire. De asemenea. BufferedReader.1. BufferedWriter. INTRODUCERE • Dup˘ a act ¸iunea lor: 97 – fluxuri primare de citire/scriere a datelor (se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor) – fluxuri pentru procesarea datelor 4. Ca ¸ si ˆ ın cazul fluxurilor pe caractere denumirile claselor vor avea terminat ¸ia superclasei lor: FileInputStream. . etc.pentru fluxuri de intrare ¸ si • Writer. cum ar fi ˆ ın exemplele: FileReader. Acestea sunt superclase abstracte pentru clase ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 8 bit ¸i. FileOutputStream. f˘ ar˘ a ca acest lucru s˘ a fie obligatoriu.1.pentru fluxuri de intrare ¸ si • OutputStream. etc.. BufferedInputStream. ˆ ıns˘ a acest lucru nu este obligatoriu. Ca o regul˘ a general˘ a.4. Clasele radacin˘ a pentru ierarhia fluxurilor de octet ¸i sunt: • InputStream. se observ˘ a ca o alt˘ a regul˘ a general˘ a.pentru fluxuri de ie¸ sire. BufferedOutputStream. FileWriter.

InputStream void write(int c) void write(byte buf[]) . tratarea lor fiind obligatorie.. la lucrul cu fluxrui cu zon˘ a tampon de memorie. exist˘ a un paralelism ˆ ıntre ierarhia claselor pentru fluxuri de caractere ¸ si cea pentru fluxurile pe octet ¸i.1. Superclasele abstracte Writer ¸ si OutputStream sunt de asemenea paralele.. De asemenea. Metodele referitoare la fluxuri pot genera except ¸ii de tipul IOException sau derivate din aceast˘ a clas˘ a. datele din memorie vor fi pierdute la ˆ ınchiderea fluxului de c˘ atre gc. ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie evitat deoarece. Pentru majoritatea programelor este recomandat ca scrierea ¸ si citirea datelor s˘ a se fac˘ a prin intermediul fluxurilor de caractere. 4... etc.. saltul peste un num˘ ar de pozit ¸ii. definind metode similare pentru scrierea datelor: Reader void write(int c) void write(char buf[]) void write(String str) . Inchiderea oric˘ arui flux se realizeaz˘ a prin metoda close. Acestea sunt ˆ ıns˘ a mai rar folosite ¸ si nu vor fi detaliate. ... . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Pˆ an˘ a la un punct. Reader InputStream int read() int read() int read(char buf[]) int read(byte buf[]) . In cazul ˆ ın care aceasta nu este apelat˘ a explicit.4 Metode comune fluxurilor Superclasele abstracte Reader ¸ si InputStream definesc metode similare pentru citirea datelor. ambele clase pun la dispozit ¸ie metode pentru marcarea unei locat ¸ii ˆ ıntr-un flux.. resetarea pozit ¸iei curente. deoarece acestea permit manipularea caracterelor Unicode ˆ ın timp ce fluxurile de octet ¸i permit doar lucrul pe 8 biti caractere ASCII. fluxul va fi automat ˆ ınchis de c˘ atre colectorul de gunoaie atunci cˆ and nu va mai exista nici o referint ¸˘ a la el.98 ˘ S CAPITOLUL 4.

In continuare. respectiv scrierea datelor ˆ ıntr-un fi¸ sier ¸ si vor fi analizate ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a (vezi ”Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere”). precum ¸ si modalit˘ a¸ tile de creare ¸ si utilizare a fluxurilor. • Pipe PipedReader. FileWriter FileInputStream. definite ˆ ın superclase.2. ele pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite astfel: • Fi¸ sier FileReader. ByteArrayOutputStream Aceste fluxuri folosesc pentru scrierea/citirea informat ¸iilor ˆ ın/din memorie ¸ si sunt create pe un vector existent deja.4. StringReader. • Memorie CharArrayReader. StringWriter Permit tratarea ¸ sirurilor de caractere aflate ˆ ın memorie ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea de fluxuri. PipedOutputStream Implementeaz˘ a componentele de intrare/ie¸ sire ale unei conducte de . acestea sunt folosite pentru citirea datelor dintr-un fi¸ sier.2. CharArrayWriter ByteArrayInputStream. Cu alte cuvinte. FileOutputStream Numite ¸ si fluxuri fi¸ sier. fluxurile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın funct ¸ie de activitatea lor ˆ ın fluxuri care se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor ¸ si fluxuri pentru procesarea datelor (de filtrare).1 Fluxuri primitive Fluxurile primitive sunt responsabile cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor. vom vedea care sunt cele mai importante clase din cele dou˘ a categorii ¸ si la ce folosesc acestea. 4. permit tratarea vectorilor ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea unor fluxuri de intrare/ie¸ sire. FOLOSIREA FLUXURILOR 99 4. In funct ¸ie de tipul sursei datelor. respectiv write. PipedWriter PipedInputStream. punˆ and la dispozit ¸ie implement˘ ari ale metodelor de baz˘ a read.2 Folosirea fluxurilor A¸ sa cum am v˘ azut.

un flux OutputStreamWriter converte¸ ste caractere ˆ ın octet ¸i ¸ si trimite rezutatul c˘ atre un flux de tipul OutputStream. BufferedReader poate prelua date de la un flux FileReader ¸ si s˘ a ofere informat ¸ia dintr-un fi¸ sier linie cu linie. BufferedWriter BufferedInputStream. OutputStreamWriter Formeaz˘ a o punte de legatur˘ aˆ ıntre fluxurile de caractere ¸ si fluxurile de octet ¸i. • Conversie octet ¸i-caractere InputStreamReader. FileReader nu putea citi decˆ at caracter cu caracter. Fiind primitiv. Sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil (vezi ”Citirea ¸ si scrierea cu zona tampon”).100 ˘ S CAPITOLUL 4. folosind codificarea standard a caracterelor sau o codificare specificat˘ a de program.2 Fluxuri de procesare Fluxurile de procesare (sau de filtrare) sunt responsabile cu preluarea datelor de la un flux primitiv ¸ si procesarea acestora pentru a le oferi ˆ ıntr-o alt˘ a form˘ a.2. FilterWriter FilterInputStream. 4. Un flux InputStreamReader cite¸ ste octet ¸i dintr-un flux InputStream ¸ si ˆ ıi converte¸ ste la caractere. Pipe-urile sunt folosite pentru a canaliza ie¸ sirea unui program sau fir de execut ¸ie c˘ atre intrarea altui program sau fir de execut ¸ie. Similar. . reducˆ and astfel num˘ arul de acces˘ ari la dispozitivul ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia original˘ a a datelor. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI date (pipe). FilterOutputStream Sunt clase abstracte ce definesc o interfat ¸˘ a comun˘ a pentru fluxuri care filtreaz˘ a automat datele citite sau scrise (vezi ”Fluxuri pentru filtrare”). mai util˘ a dintr-un anumit punct de vedere. BufferedOutputStream Sunt folosite pentru a introduce un buffer ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. De exemplu. • Filtrare FilterReader. Un flux de procesare nu poate fi folosit decˆ at ˆ ımpreun˘ a cu un flux primitiv. Clasele ce descriu aceste fluxuri pot fi ˆ ımpartite ˆ ın funct ¸ie de tipul de procesare pe care ˆ ıl efectueaza astfel: • ”Bufferizare” BufferedReader.

• Citire ˆ ın avans PushbackReader PushbackInputStream Sunt fluxuri de intrare care au un buffer de 1-caracter(octet) ˆ ın care este citit ˆ ın avans ¸ si caracterul (octetul) care urmeaz˘ a celui curent citit. Crearea unui flux se realizeaz˘ a a¸ sadar similar cu crearea obiectelor. • Serializare ObjectInputStream.3 Crearea unui flux Orice flux este un obiect al clasei ce implementeaz˘ a fluxul respectiv. • Afi¸ sare PrintWriter PrintStream Ofer˘ a metode convenabile pentru afisarea informat ¸iilor. • Conversie tipuri de date DataInputStream. FOLOSIREA FLUXURILOR 101 • Concatenare SequenceInputStream Concateneaz˘ a mai multe fluxuri de intrare ˆ ıntr-unul singur (vezi ”Concatenarea fi¸ sierelor”). prin instruct ¸iunea new ¸ si invocarea unui constructor corespunz˘ ator al clasei respective: Exemple: .2. 4.4. DataOutputStream Folosite la scrierea/citirea datelor de tip primitiv ˆ ıntr-un format binar. ObjectOutputStream Sunt folosite pentru serializarea obiectelor (vezi ”Serializarea obiectelor”).2. • Num˘ arare LineNumberReader LineNumberInputStream Ofer˘ a¸ si posibilitatea de num˘ arare automat˘ a a liniilor citite de la un flux de intrare. independent de ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a (vezi ”Folosirea claselor DataInputStream ¸ si DataOutputStream”).

A¸ sadar.txt"). A¸ sadar. //echivalent cu FileReader fr = new FileReader("fisier. //crearea unui flux de iesire pe octeti FileOutputStrem out = new FileOutputStream("fisier. BufferedReader in = new BufferedReader(fr). //crearea unui flux de iesire pe caractere FileWriter out = new FileWriter("fisier. crearea unui flux primitiv de date care cite¸ ste/scrie informat ¸ii de la un dispozitiv extern are formatul general: FluxPrimitiv numeFlux = new FluxPrimitiv(dispozitivExtern).102 ˘ S CAPITOLUL 4. Din acest motiv.txt").dat").txt"). //crearea unui flux de intrare pe octeti FileInputStream in = new FileInputStream("fisier. Fluxurile de procesare nu pot exista de sine st˘ at˘ atoare ci se suprapun pe un flux primitiv de citire/scriere a datelor. constructorii claselor pentru fluxurile de procesare nu primesc ca argument un dispozitiv extern de memorare a datelor ci o referint ¸a la un flux primitiv responsabil cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor: Exemple: //crearea unui flux de intrare printr-un buffer BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader("fisier. //echivalent cu FileWriter fo = new FileWriter("fisier. crearea unui flux pentru procesarea datelor are formatul general: .dat").txt")). //crearea unui flux de iesire printr-un buffer BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("fisier.txt"))). BufferedWriter out = new BufferedWriter(fo). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI //crearea unui flux de intrare pe caractere FileReader in = new FileReader("fisier.txt").

Acesta poate fi un ¸ sir de caractere. on obiect de tip File sau un obiect de tip FileDesciptor (vezi ”Clasa File”).2. clasele care implementeaz˘ a aceste fluxuri sunt urm˘ atoarele: FileReader. Constructorii clasei FileReader sunt: public FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException public FileReader(File file) throws FileNotFoundException public FileReader(FileDescriptor fd) Constructorii clasei FileWriter: public FileWriter(String fileName) throws IOException public FileWriter(File file) throws IOException public FileWriter(FileDescriptor fd) public FileWriter(String fileName.caractere FileInputStream. FileOutputStream . respectiv scrierea unui caracter sau octet dintr-un sau ˆ ıntr-un fi¸ sier specificat uzual prin numele s˘ au complet sau relativ la directorul curent. In general. Dup˘ a cum am v˘ azut deja.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere Fluxurile pentru lucrul cu fi¸ siere sunt cele mai usor de ˆ ınteles.4. FileWriter . 4.octeti Constructorii acestor clase accept˘ a ca argument un obiect care s˘ a specifice un anume fi¸ sier.2. ˆ ıntrucˆ at operat ¸ia lor de baz˘ a este citirea. FOLOSIREA FLUXURILOR 103 FluxProcesare numeFlux = new FluxProcesare(fluxPrimitiv). fluxurile pot fi compuse ˆ ın succesiuni oricˆ at de lungi: DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("fisier. boolean throws IOException append) .dat"))).

while (( c = in . Listing 4.*. err . e . read () ) != -1) out . } } } In cazul ˆ ın care vom lansa aplicat ¸ia iar ˆ ın directorul curent nu exist˘ a un fi¸ sier cu numele ”in. aplicat ¸ia va crea un nou fi¸ sier ”out. Dac˘ a exist˘ a fi¸ sierul ”in. out . io . printStackTrace () .txt”. close () . Ambele fi¸ siere sunt considerate ˆ ın directorul curent. txt " ) .104 ˘ S CAPITOLUL 4.txt” ˆ ın care va fi copiat cont ¸inutul primului. in . close () . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Cei mai uzuali constructori sunt cei care primesc ca argument numele fi¸ sierului. FileWriter out = new FileWriter ( " out . public class Copiere { public static void main ( String [] args ) { try { FileReader in = new FileReader ( " in .txt”. Dac˘ a exist˘ a deja fi¸ sierul ”out.txt”. Aceasta va fi prins˘ a de program deoarece. write ( c ) . IOException este superclas˘ a pentru FileNotFoundException. Ace¸ stia pot provoca except ¸ii de tipul FileNotFoundException ˆ ın cazul ˆ ın care fi¸ sierul cu numele specificat nu exist˘ a. } catch ( IOException e ) { System . va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul FileNotFoundException.1: Copierea unui fisier import java . Din acest motiv orice creare a unui flux de acest tip trebuie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un bloc try-catch sau metoda ˆ ın care sunt create fluxurile respective trebuie s˘ a arunce except ¸iile de tipul FileNotFoundException sau de tipul superclasei IOException. S˘ a consider˘ am ca exemplu un program care copie cont ¸inutul unui fi¸ sier cu numele ”in. int c . txt " ) .txt” el va fi re- .txt” ˆ ıntr-un alt fi¸ sier cu numele ”out. println ( " Eroare la operatiile cu fisiere ! " ) .

singura diferent ¸˘ a fiind faptul c˘ a sunt citit ¸i octet ¸i. Fluxurile de citire/scriere cu buffer sunt fluxuri de procesare ¸ si sunt folosite prin suprapunere cu alte fluxuri. Evident.octeti Sunt folosite pentru a introduce un buffer (zon˘ a de memorie) ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. Similar lucreaza ¸ si clasele BufferedWriter ¸ si BufferedOutputStream. BufferedWriter . FOLOSIREA FLUXURILOR 105 scris. Clasa BufferedReader cite¸ ste ˆ ın avans date ¸ si le memoreaz˘ aˆ ıntr-o zon˘ a tampon.2. BufferedOutputStream . 1024) //1024 este dimensiunea bufferului Constructorii cei mai folosit ¸i ai acestor clase sunt urm˘ atorii: BufferedReader(Reader in) BufferedReader(Reader in.caractere BufferedInputStream. BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("out. odat˘ a cu citirea caracterului. cont ¸inutul acestuia va fi transferat automat la destinat ¸ie. true). vor fi memorati ˆ ın buffer ¸ si caracterele care ˆ ıi urmeaz˘ a.txt". Dac˘ a doream s˘ a facem operat ¸ia de ad˘ augare(append) ¸ si nu de rescriere pentru fi¸ sierul ”out. Atunci cˆ and bufferul este plin.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer Clasele pentru citirea/scrierea cu zona tampon sunt: BufferedReader. In cazul ˆ ın care buffer-ul este gol. Atunci cˆ and se execut˘ a o operat ¸ie de citire. caracterul va fi preluat din buffer. sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil. int dim_buffer) BufferedWriter(Writer out) .4. 4.txt” foloseam: FileWriter out = new FileWriter("out. La operat ¸iile de scriere datele scrise nu vor ajunge direct la destinat ¸ie. reducˆ and astfel numarul de acces˘ ari ale dispozitivului ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia atelor. BufferedInputStream funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acela¸ si principiu. ci vor fi memorate jntr-un buffer de o anumit˘ a dimensiune. dintre care obligatoriu unul este primitiv. citirea se face direct din flux ¸ si.dat"). Din acest motiv.2.

Pe lˆ anga acestea. dependent de platforma de lucru.106 ˘ S CAPITOLUL 4. i<1000. O linie reprezint˘ a o succesiune de caractere terminat˘ a cu simbolul pentru sfˆ ar¸ sit de linie.. int dim_buffer) BufferedInputStream(InputStream in) BufferedInputStream(InputStream in. //proceseaza linie } br. Metodele acestor clase sunt cele uzuale de tipul read ¸ si write. datele se scriu in fisier Metoda readLine Este specific˘ a fluxurilor de citire cu buffer ¸ si permite citirea linie cu linie a datelor de intrare. } . clasele pentru scriere prin buffer mai au ¸ si metoda flush care gole¸ ste explicit zona tampon.readLine()) != null) { . int dim_buffer) In cazul constructorilor ˆ ın care dimensiunea buffer-ului nu este specificat˘ a. chiar dac˘ a aceasta nu este plin˘ a.write(i). BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in")) String linie. in fisier nu s-a scris nimic out. while ((linie = br. aceasta prime¸ ste valoarea implicit˘ a de 512 octet ¸i (caractere).flush().dat"). Acesta este reprezentat ˆ ın Java prin secvent ¸a escape ’\n’.. i++) out.close(). BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("out. int dim_buffer) BufferedOutputStream(OutputStream out) BufferedOutputStream(OutputStream out. //bufferul nu este plin. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI BufferedWriter(Writer out. //bufferul este golit. 1024) //am creat un flux cu buffer de 1024 octeti for(int i=0.

primul flux citit fiind s1. read () ) != -1) System . exit ( -1) . Cel de-al doilea construie¸ ste un flux de intrare care combin˘ a doar dou˘ a fluxuri s1 ¸ si s2. FOLOSIREA FLUXURILOR 107 4. SequenceInputStream s = new S eq u e nc e I np u tS t r ea m ( f1 . } try { FileInputStream f1 = new FileInputStream ( args [0]) .6 Concatenarea fluxurilor Clasa SequenceInputStream permite unei aplicatii s˘ a combine serial mai multe fluxuri de intrare astfel ˆ ıncˆ at acestea s˘ a apar˘ a ca un singur flux de intrare.4. Constructorii acestei clase sunt: SequenceInputStream(Enumeration e) SequenceInputStream(InputStream s1. io . f2 ) . Exemplul cel mai elocvent de folosirea a acestei clase este concatenarea a dou˘ a sau mai multor fi¸ siere: Listing 4. int c .2. dup˘ a care procesul se repet˘ a pˆ ana la terminarea tuturor fluxurilor de intrare.*. Rezultatul concatenarii este afisat pe ecran .2. Fiecare obiect ˆ ın enumerarea primit˘ a ca parametru trebuie s˘ a fie de tipul InputStream. while (( c = s . public class Concatenare { public static void main ( String args []) { if ( args . dup˘ a care primul flux de intrare este ˆ ınchis ¸ si se deschide automat urm˘ atorul flux de intrare din care se vor citi ˆ ın continuare datele. */ import java . . Citirea datelor dintr-un astfel de flux se face astfel: se cite¸ ste din primul flux de intrare specificat pˆ ana cˆ and se ajunge la sfˆ arsitul acestuia. FileInputStream f2 = new FileInputStream ( args [1]) . System . InputStream s2) Primul construieste un flux secvential dintr-o mult ¸ime de fluxuri de intrare. print (( char ) c ) . out . println ( " Argumente insuficiente ! " ) .2: Concatenarea a dou˘ a fi¸ siere /* Concatenarea a doua fisiere ale caror nume sunt primite de la linia de comanda . length <= 1) { System . out .

// f1 si f2 sunt inchise automat } catch ( IOException e ) { e . new SequenceInputStream(f2. } } } Pentru concatenarea mai multor fi¸ siere exist˘ a dou˘ a variante: • folosirea unei enumer˘ ari . printStackTrace () .7 Fluxuri pentru filtrarea datelor Un flux de filtrare se ata¸ seaz˘ a altui flux pentru a filtra datele care sunt citite/scrise de c˘ atre acel flux. Clasele pentru filtrarea datelor superclasele abstracte: • FilterInputStream . Cele mai importante fluxruri pentru filtrarea datelor sunt implementate de clasele: DataInputStream.primul constructor (vezi ”Colect ¸ii”).pentru filtrarea fluxurilor de ie¸ sire. BufferedOutputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream PrintStream .2. close () . FileInputStream f3 = new FileInputStream(args[2]). concatenarea a 3 fi¸ siere va construi un flux de intrare astfel: FileInputStream f1 = new FileInputStream(args[0]). 4. FileInputStream f2 = new FileInputStream(args[1]). • concatenarea pe rˆ and a acestora folosind al 2-lea constructor. f3)). SequenceInputStream s = new SequenceInputStream( f1.108 ˘ S CAPITOLUL 4. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI s . DataOutputStream BufferedInputStream.pentru filtrarea fluxurilor de intrare ¸ si • FilterOutputStream .

FOLOSIREA FLUXURILOR Observat ¸i c˘ a toate aceste clase descriu fluxuri de octet ¸i. ele mai fiind numite ¸ si fluxuri de procesare. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. Cele mai folosite metode. clasa BufferedInputStream pune la dispozit ¸ie metoda readLine pentru citirea unei linii din fluxul de intrare. A¸ sadar. fluxurile de filtrare nu elimin˘ a date citite sau scrise de un anumit flux. De exemplu. fluxurile de filtrare vor cont ¸ine anumite metode specializate pentru citirea/scrierea datelor. vor furniza metode pentru citirea ¸ si scrierea datelor la nivel de tip primitiv ¸ si nu la nivel de octet. Folosirea fluxurilor de filtrare se face prin ata¸ sarea lor de un flux care se ocup˘ a efectiv de citirea/scrierea datelor: FluxFiltrare numeFlux = new FluxFiltrare(referintaAltFlux). 4. ci de date primitive. Din acest motiv. sunt date ˆ ın tabelul de mai jos: . Prin urmare. A¸ sa cum am v˘ azut la citirea/scrierea cu zon˘ a tampon. Clasele care ofer˘ a un astfel de suport implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream Aceste clase ofer˘ a metode prin care un flux nu mai este v˘ azut ca o ˆ ınsiruire de octet ¸i.2. 109 Filtrarea datelor nu trebuie v˘ azut˘ a ca o metod˘ a de a elimina anumit ¸i octeti dintr-un flux ci de a transforma ace¸ sti octet ¸i ˆ ın date care s˘ a poat˘ afi interpretate sub alt˘ a form˘ a. urmˆ and ca citirea/scrierea s˘ a se fac˘ a prin intermediu acelui buffer.4. ci introduc o noua modalitate de manipulare a lor. respectiv DataOutput. clasele de filtrare BufferedInputStream ¸ si BufferedOutputStream colecteaz˘ a datele unui flux ˆ ıntr-un buffer.2. Acestea definesc metodele pe care trebuie s˘ a le pun˘ a la dispozit ¸ie ˆ ın vederea citireii/scrierii datelor de tip primitiv.

4.3. specificate de interfetele DataInput ¸ si DataOutput ¸ si pot provoca except ¸ii de tipul IOException.1 Intr˘ ari formatate Clasa java. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un fi¸ sier ˆ ın care au fost scrise informat ¸ii folosind metode writeXXX nu va putea fi citit decˆ at prin metode readXXX. Serializarea celorlalte tipuri referint ¸˘ a va fi f˘ acut˘ a prin intermediul altor clase. Denumirile lor sunt sugestive pentru tipul de date pe care ˆ ıl prelucreaz˘ a. Scrierea datelor folosind fluxuri de acest tip se face ˆ ın format binar. mai put ¸in readUTF ¸ si writeUTF care se ocup˘ a cu obiecte de tip String. fie pe caractere.in: . Pentru a citi de la tastatur˘ a vom specifica ca argument al constructorului fluxul System.Scanner ofer˘ a o solut ¸ie simpl˘ a pentru formatarea unor informat ¸ii citite de pe un flux de intrare fie pe octet ¸i. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI DataOutputStream writeBoolean writeByte writeChar writeDouble writeFloat writeInt writeLong writeShort writeUTF Aceste metode au denumirile generice de readXXX ¸ si writeXXX. limbajul Java pune la dispozit ¸ii modalit˘ a¸ ti simplificate pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor informat ¸ii.5. 4. Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream permit serializarea tipurilor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. Transformarea unei valori ˆ ın format binar se nume¸ ste serializare. cum ar fi ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream (vezi ”Serializarea obiectelor”). respectiv pentru citirea de date formatate de la tastatur˘ a.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate Incepˆ and cu versiunea 1.util. fiind singurul tip referint ¸˘ a permis de aceste clase. sau chiar dintr-un obiect de tip File.110 DataInputStream readBoolean readByte readChar readDouble readFloat readInt readLong readShort readUTF ˘ S CAPITOLUL 4.

printf("%s %8. printf (echivalente) ce permit afi¸ sarea formatat˘ a a unor variabile.out. ¸ si metodele format. de tip PrintStream • System. s. intrarea standard este tastatura iar ie¸ sirea standard este ecranul.4.nextInt().err . String nume = s. orice program Java are : • o intrare standard • o ie¸ sire standard • o ie¸ sire standard pentru erori In general.2f %2d %n".in). de tip PrintStream . salariu. System.nextDouble(). 4.next(). nume.2 Ie¸ siri formatate Clasele PrintStream ¸ si PrintWriter pun la dispozit ¸iile.util. 111 4. Formatarea ¸ sirurilor de caractere se bazeaz˘ a pe clasa java. Aceste obiecte sunt definite publice ˆ ın clasa System ¸ si sunt: • System. de tip InputStream • System.in .Formatter.create(System.fluxul standar pentru erori. Intrarea ¸ si ie¸ sirea standard sunt reprezentate de obiecte pre-create ce descriu fluxuri de date care comunic˘ a cu dispozitivele standard ale sistemului.fluxul standar de ie¸ sire. varsta).out .fluxul standar de intrare.4.4 Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire Mergˆ and pe linia introdus˘ a de sistemul de operare UNIX. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Scanner s = Scanner.3.close(). int varsta = s. double salariu = s. pe lˆ ang˘ a metodele print. println care ofereau posibilitatea de a afi¸ sa un ¸ sir de caractere.

printf (format. deci pentru a-l putea utiliza eficient va trebui sa-l folosim ˆ ımpreuna cu un flux de procesare(filtrare) care s˘ a permit˘ a citirea facil˘ a a datelor. care este o clas˘ a abstract˘ a. System. Implicit.println("Exceptie:" + e). 4. argumente. In schimb. argumente.out. el fiind folosit la afi¸ sarea oric˘ aror rezultate pe ecran (ˆ ın modul consola): System. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI 4.4.. Exemplul tipic este: BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.println(linie). clas˘ a concret˘ a pentru scrierea datelor.out.print (argument). } Fluxurile de ie¸ sire pot fi folosite a¸ sadar f˘ ar˘ a probleme deoarece tipul lor este PrintStream.out.out.. este acela¸ si cu fluxul standard de ie¸ sire..4. System.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran Am v˘ azut deja numeroase exemple de utilizare a fluxului standard de ie¸ sire. System.err.). catch(Exception e) { System.println(argument).out. String linie = stdin. .format (format..). vom dori s˘ a folosim metoda readLine pentru citirea datelor de la tastatura ¸ si din acest motiv vom folosi intrarea standard ˆ ımpreun˘ a cu o clas˘ a de procesare care ofer˘ a aceast˘ a metod˘ a.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a Uzual.out este de tip InputStream.out.112 ˘ S CAPITOLUL 4.print("Introduceti o linie:"). In exemplul urm˘ ator este prezentat un program care afi¸ seaza liniile introduse de la tastatur˘ a pˆ an˘ aˆ ın momentul ˆ ın care se introduce linia ”exit” sau o linie vid˘ a¸ si ment ¸ioneaz˘ adac˘ a¸ sirul respectiv reprezint˘ a un num˘ ar sau nu. fluxul standard de intrare System. System.in)). Fluxul standard pentru afi¸ sarea erorilor se folose¸ ste similar ¸ si apare uzual ˆ ın secvent ¸ele de tratare a except ¸iilor.readLine() System.

if ( s . varianta cea mai comod˘ a de citire a datelor de la tastatur˘ a este folosirea clasei java. out . try { Double .4.*.4. err .redirectare intrare setOut(PrintStream) .redirectare erori . printStackTrace () . System . out . print ( s ) . println ( " Eroare la intrarea standard ! " ) . public class EsteNumar { public static void main ( String [] args ) { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . equals ( " exit " ) || s .3: Citirea datelor de la tastatur˘ a /* Citeste siruri de la tastatura si verifica daca reprezinta numere sau nu */ import java . } } } 113 Incepˆ and cu versiunea 1. try { while ( true ) { String s = stdin .5. out . System . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Listing 4.util. respectiv alte destinat ¸ii decˆ at ecranul pentru cele dou˘ a fluxuri de ie¸ sire.Scanner. io . readLine () . } } } catch ( IOException e ) { System . 4.redirectare iesire setErr(PrintStream) .4.3 Redirectarea fluxurilor standard Redirectarea fluxurilor standard presupune stabilirea unei alte surse decˆ at tastatura pentru citirea datelor. println ( " : DA " ) . println ( " : NU " ) . e . in ) ) . length () ==0) break . } catch ( Numb erFor ma t E x c e p t i o n e ) { System . In clasa System exist˘ a urm˘ atoarele metode statice care realizeaz˘ a acest lucru: setIn(InputStream) . parseDouble ( s ) .

System. System . System.4: Exemplu de folosire a redirect˘ arii: import java . redirectˆ and intrarea standard c˘ atre acel fi¸ sier.txt"))). Pentru a nu le scrie de la tastatur˘ a de fiecare dat˘ aˆ ın timpul test˘ arii programului. PrintStream out = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " rezultate .*. Redirectarea erorilor ˆ ıntr-un fi¸ sier poate fi de asemenea util˘ a¸ si se face ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("erori. Redirectarea intr˘ arii poate fi folositoare pentru un program ˆ ın mod consol˘ a care prime¸ ste mai multe valori de intrare. datele fiind cerute din nou de la tastatur˘ a. in ) ) . txt " ) ) .setOut(fis). class Redirectare { public static void main ( String [] args ) { try { BufferedInputS t r ea m in = new B uf f e re d I np u tS t r ea m ( new FileInputStream ( " intrare . ele pot fi puse ˆ ıntrun fi¸ sier. setErr ( err ) . Listing 4. BufferedReader br = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . PrintStream err = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " erori . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Redirectarea ie¸ sirii este util˘ aˆ ın special atunci cˆ and sunt afi¸ sate foarte multe date pe ecran. Putem redirecta afisarea c˘ atre un fi¸ sier pe care s˘ a-l citim dup˘ a execut ¸ia programului. setOut ( out ) . In momentul cˆ and testarea programului a luat sfˆ arsit redirectarea poate fi eliminat˘ a. System . io . System .114 ˘ S CAPITOLUL 4. txt " ) ) .txt"))). Secvent ¸a clasic˘ a de redirectare a ie¸ sirii este c˘ atre un fi¸ sier este: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("rezultate. setIn ( in ) . txt " ) ) . .setErr(fis).

4. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE String s . err . out . Implicit. readLine () ) != null ) { /* Liniile vor fi citite din fisierul intrare . } // Aruncam fortat o exceptie throw new IOException ( " Test " ) . } catch ( IOException e ) { /* Daca apar exceptii . printStackTrace () . ace¸ sti separatori sunt cei obi¸ snut ¸i: spat ¸iu. } } } 115 4. pe rˆ and.4.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa StreamTokenizer proceseaz˘ a un flux de intrare de orice tip ¸ si ˆ ıl ˆ ımparte ˆ ın ”atomi lexicali”. txt si vor fi scrise in fisierul rezultate . println ( s ) . println ( " Eroare intrare / iesire ! " ) . tab. etc. virgul˘ a. e . se vor citi. Printr-un atom lexical se ˆ ın]elege ˆ ın general: • un identificator (un ¸ sir care nu este ˆ ıntre ghilimele) • un numar • un ¸ sir de caractere • un comentariu • un separator Atomii lexicali sunt desp˘ art ¸iti ˆ ıntre ei de separatori. ˆ ıns˘ a pot fi schimbat ¸i prin diverse metode ale clasei. atomii lexicali ai fluxului respectiv. txt */ System .. Rezultatul va consta ˆ ın faptul c˘ aˆ ın loc s˘ a se citeasc˘ a octet ¸i sau caractere. Constructorii clasei sunt: . ele vor fi scrise in fisierul erori . punct ¸ si virgula. txt */ System . while (( s = br .4.

// Se citeste primul atom lexical .valoarea unui atom de tip cuvˆ ant Citirea atomilor din flux se face cu metoda nextToken().un fisier specificat si afisarea tipului si valorii lor */ import java .atom ce marcheaz˘ a sfˆ aar¸ situl fluxului • TT EOL . public class CitireAtomi { public static void main ( String args []) throws IOException { BufferedReader br = new BufferedReader ( new FileReader ( " fisier .tipul ultimului atom citit din flux • nval.atom de tip num˘ ar • TT WORD. StreamTokenizer st = new StreamTokenizer ( br ) . int tip = st .atom de tip cuvˆ ant • ttype.atom ce marcheaz˘ a sfˆ ar¸ situl unei linii • TT NUMBER . care returnez˘ a tipul atomului lexical citit ¸ si scrie ˆ ın variabilele nval sau sval valoarea corespunzato˘ are atomului.valoarea unui atom numeric • sval . txt " ) ) .116 ˘ S CAPITOLUL 4. io . nextToken () . Exemplul tipic de folosire a unui analizor lexical este citirea unei secvent ¸e de numere ¸ si ¸ siruri aflate ˆ ıntr-un fi¸ sier sau primite de la tastatur˘ a: Listing 4.5: Citirea unor atomi lexicali dintr-un fisier /* Citirea unei secvente de numere si siruri dintr . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI public StreamTokenizer(Reader r) public StreamTokenizer(InputStream is) Identificarea tipului ¸ si valorii unui atom lexical se face prin intermediul variabilelor: • TT EOF .*.

modul de utilizare tipic pentru un analizor lexical este ˆ ıntr-o bucla ”while”. } tip = st . TT_EOF ) { switch ( tip ) { case StreamTokenizer .io. In cadrul buclei ”while” se determin˘ a tipul atomul curent curent (ˆ ıntors de metoda nextToken) ¸ si apoi se afl˘ a valoarea numeric˘ a sau ¸ sirul de caractere corespunz˘ ator atomului respectiv. 4. Acestea sunt adecvate pentru lucrul cu medii secvent ¸iale de memorare a datelor. este mai simplu s˘ a citim fluxul linie cu linie ¸ si s˘ a folosim clasa StringTokenizer. fluxurile sunt procese secvent ¸iale de intrare/ie¸ sire. • este o clas˘ a de sine st˘ at˘ atoare. CLASA RANDOMACCESFILE (FIS ¸ IERE CU ACCES DIRECT) while ( tip != StreamTokenizer . Clasa RandomAccesFile are urm˘ atoarele caracteristici: • permite accesul nesecvent ¸ial (direct) la cont ¸inutul unui fi¸ sier. pˆ ana se ajunge la sfˆ arsitul fluxului (TT EOF). out . TT_NUMBER : System . nextToken () . desi sunt foarte utile ¸ si pentru dispozitive ˆ ın care informat ¸ia poate fi accesat˘ a direct. . // Trecem la urmatorul atom } } } 117 A¸ sadar.5 Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) Dup˘ a cum am v˘ azut. case StreamTokenizer . cum ar fi banda magnetic˘ a sau pentru transmiterea informat ¸iilor prin ret ¸ea. ˆ ın care se citesc atomii unul cˆ ate unul cu metoda nextToken. • se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. nval ) . subclas˘ a direct˘ a a clasei Object. println ( " Cuvant : " + st . care realizeaz˘ a ˆ ımp˘ art ¸irea unui ¸ sir de caractere ˆ ın atomi lexicali. TT_WORD : System .4. sau metoda split a clasei String. sval ) . In cazul ˆ ın care tipul atomilor nu ne intereseaz˘ a.5. println ( " Numar : " + st . break . out .

ˆ ıntocmai ca la clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream.txt". In plus fat ¸˘ ade metodele de tip read ¸ si write clasa pune la dispozitie ¸ si metode pentru controlul pozit ¸iei pointerului de fi¸ sier. Acestea sunt: • skipBytes . Acesta este un indicator ce specific˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın fi¸ sier. . "r"). • permite specificarea modului de acces al unui fi¸ sier (read-only. Constructorii acestei clase sunt: RandomAccessFile(StringnumeFisier.118 ˘ S CAPITOLUL 4. StringmodAcces) throws IOException unde modAcces poate fi: • ”r” . readwrite). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI • implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput ¸ si DataOutput.fi¸ sierul este deschis numai pentru citire (read-only) • ”rw” .returneaz˘ a pozit ¸ia pointerului de fi¸ sier. "rw").txt". //deschide un fisier pentru citire RandomAccesFile f2 = new RandomAccessFile("fisier. • permite atˆ at citirea cˆ at ¸ si scriere din/in fi¸ siere cu acces direct. ceea ce ˆ ınseamna ca sunt disponibile metode de tipul readXXX. StringmodAcces) throws IOException RandomAccessFile(StringnumeFisier.pozit ¸ioneaza pointerului fi¸ sierului ˆ ınaintea unui octet specificat • getFilePointer . La deschiderea unui fi¸ sier pointerul are valoarea 0. indicˆ and ˆ ınceputul fi¸ sierului. //deschide un fisier pentru scriere si citire Clasa RandomAccesFile suport˘ a not ¸iunea de pointer de fi¸ sier. Apeluri la metodele de citire/scrirere deplaseaz˘ a pointerul fi¸ sierului cu num˘ arul de octet ¸i citit ¸i sau scri¸ si de metodele respective.fi¸ sierul este deschis pentru citire ¸ si scriere (read-write) Exemple: RandomAccesFile f1 = new RandomAccessFile("fisier. writeXXX.mut˘ a pointerul fi¸ sierului ˆ ınainte cu un num˘ ar specificat de octet ¸i • seek .

Specificarea unui fi¸ sier/director se face prin specificarea c˘ aii absolute spre acel fi¸ sier sau a c˘ aii relative fat ¸˘ a de directorul curent. listarea fi¸ sierelor dintr-un director. pentru fiecare din ele afi¸ seaz˘ a diverse informat ¸ii: Listing 4. Astfel. FileInputStream in = new FileInputStream(f) Cel mai uzual constructor al clasei File este: public File(String numeFisier) Metodele mai importante ale clasei File au denumiri sugestive ¸ si vor fi prezentate prin intermediul exemplului urm˘ ator care listeaz˘ a fi¸ sierele ¸ si subdirectoarele unui director specificat ¸ si. Utilitate clasei File const˘ aˆ ın furnizarea unei modalit˘ a¸ ti de a abstractiza dependent ¸ele cailor ¸ si numelor fi¸ sierelor fat ¸˘ ade ma¸ sina gazd˘ a. Numele directorului este primit ca argument de la linia de comanda .6: Listarea cont ¸inutului unui director /* Programul listeaza fisierele si subdirectoarele unui director . io . redenumirea unui fi¸ sier sau director.txt"). sau este directorul curent . crearea unui director. Acestea trebuie s˘ a respecte convent ¸iile de specificare a c˘ ailor ¸ si numelor fi¸ sierelor de pe platforma de lucru. . etc. CLASA FILE 119 4. File f = new File("fisier.4.6.6 Clasa File Clasa File nu se refer˘ a doar la un fi¸ sier ci poate reprezenta fie un fi¸ sier anume. fie multimea fi¸ sierelor dintr-un director. Pentru fiecare din ele vor fi afisate diverse informatii . */ import java . Trebuie ment ¸ionat ¸ si faptul c˘ a majoritatea constructorilor fluxurilor care permit accesul la fi¸ siere accept˘ a ca argument un obiect de tip File ˆ ın locul unui ¸ sir ce reprezint˘ a numele fi¸ sierului respectiv. ¸ stergerea. precum ¸ si punerea la dispozit ¸ie a unor metode pentru lucrul cu fisere ¸ si directoare la nivelul sistemului de operare.*. ˆ ın aceast˘ a clas˘ a vom g˘ asi metode pentru testarea existent ¸ei.

. if ( f . i ++) info ( continut [ i ]) . if ( args . canRead () + " \ n Poate scrie : " + f . // directorul curent else nume = args [0]. lastModified () ) ) . out .120 import java . } catch ( Exception e ) { e . println ( " Fisier : " + nume ) . println ( " Director : " + nume ) . isDirectory () ) System . println ( " Cale absoluta : " + f .. println ( " . getAbsolutePath () + " \ n Poate citi : " + f ... public class ListareDirector { ˘ S CAPITOLUL 4. getName () . out . getParent () + " \ n Cale : " + f .. System .. listFiles () ...*. length () + " \ n Data ultimei modificari : " + new Date ( f .. util .. System . canWrite () + " \ n Parinte : " + f . printStackTrace () . else if ( f . for ( int i = 0.. out . } } } . } public static void main ( String [] args ) { String nume . i < continut . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI private static void info ( File f ) { // Afiseaza informatii despre un fisier sau director String nume = f . getPath () + " \ n Lungime : " + f . out .. length . File [] continut = director . try { File director = new File ( nume ) . length == 0) nume = " .." ) . isFile () ) System . " .

1 Introducere Ce este o interfat ¸˘ a? Interfet ¸ele duc conceptul de clas˘ a abstract˘ a cu un pas ˆ ınainte prin eliminarea oric˘ aror implement˘ ari de metode. O interfat ¸˘ a Java define¸ ste un set de metode dar nu specific˘ a nici o implementare pentru ele. O clas˘ a care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a trebuie obligatoriu s˘ a specifice implement˘ ari pentru toate metodele interfet ¸ei.1.1 5.Capitolul 5 Interfet ¸e 5. al˘ aturi de clase. o interfat ¸˘ a poate fi privita ca un protocol de comunicare ˆ ıntre obiecte. Interfet ¸ele permit. Definit ¸ie O interfat ¸˘ a este o colect ¸ie de metode f˘ ar˘ a implementare ¸ si declarat ¸ii de constante. A¸ sadar. supunˆ andu-se a¸ sadar unui anumit comportament. punˆ and ˆ ın practic˘ a unul din conceptele program˘ arii orientate obiect ¸ si anume cel de separare a modelului unui obiect (interfat ¸˘ a) de implementarea sa. 121 . definirea unor noi tipuri de date.

] { /* Corpul interfetei: Declaratii de constane Declaratii de metode abstracte */ } O interfat ¸˘ a poate avea un singur modificator ¸ si anume public. INTERFET ¸E 5... // Echivalent cu: public static final int MAX = 100. indiferent de pachetul din care fac parte. Acestea se numesc superinterfet ¸e ¸ si sunt separate prin virgul˘ a. static ¸ si final care sunt implicit ¸i. int MAX. nici un alt modificator neputˆ and ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei variabile dintr-o interfat ¸˘ a. O interfat ¸˘ a poate extinde oricˆ ate interfet ¸e.2 5. (vezi ”Mo¸ stenirea multipl˘ a prin intermediul interfet ¸elor”). // Incorect. SuperInterfata2. Constantele unei interfet ¸e trebuie obligatoriu init ¸ializate. lipseste initializarea private int x = 1. Corpul unei interfet ¸e poate cont ¸ine: • constante: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorii public. implicit nivelul de acces fiind doar la nivelul pachetului din care face parte interfat ¸a.2.1 Folosirea interfet ¸elor Definirea unei interfet ¸e Definirea unei interfet ¸e se face prin intermediul cuvˆ antului cheie interface: [public] interface NumeInterfata [extends SuperInterfata1. modificator nepermis } . interface Exemplu { int MAX = 100. // Incorect. O interfat ¸˘ a public˘ a este accesibil˘ a tuturor claselor.122 CAPITOLUL 5.

modificator nepermis Atent ¸ie • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 123 • metode f˘ ar˘ a implementare: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorul public. // Echivalent cu: public void metoda().2 Implementarea unei interfet ¸e Implementarea uneia sau mai multor interfet ¸e de c˘ atre o clas˘ a se face prin intermediul cuvˆ antului cheie implements: class NumeClasa implements NumeInterfata sau class NumeClasa implements Interfata1. Interfata2. protected void metoda2(). . . • Metodele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. interface Exemplu { void metoda(). // Incorect. deoarece atˆ at interfat ¸a cˆ at ¸ si metodele sale nu pot fi altfel decˆ at abstracte.2. care este implicit. • In variantele mai vechi de Java era permis ¸ si modificatorul abstract ˆ ın declaratia interfet ¸ei ¸ si ˆ ın declarat ¸iile metodelor. 5. nici un alt modificator nu poate ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei metode a unei interfet ¸e. ˆ ıns˘ a acest lucru nu mai este valabil..2. • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit constante chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorii static ¸ si final..5.

returneaz˘ a varful stivei • empty . Din acest motiv. Din acest motiv. Evident. Obiectele de tip stiv˘ a. 5. Atent ¸ie Modificarea unei interfet ¸e implic˘ a modificarea tuturor claselor care implementeaz˘ a acea interfat ¸˘ a.124 CAPITOLUL 5. o interfat ¸˘ a nu mai trebuie modificat˘ a. atunci trebuie obligatoriu s˘ a specifice cod pentru toate metodele interfet ¸ei. dar orice referint ¸˘ a de tip interfat ¸˘ a poate primi ca valoare o referint ¸a la un obiect al unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a. indiferent de implementarea lor. o clas˘ a poate avea ¸ si alte metode ¸ si variabile membre ˆ ın afar˘ a de cele definite ˆ ın interfat ¸˘ a.adaug˘ a un nou element in stıv˘ a • pop . Implementarea unei interfet ¸e poate s˘ a fie ¸ si o clas˘ a abstract˘ a.2. In cazul ˆ ın care o clas˘ a implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a.elimin˘ a elementul din vˆ arful stivei • peek . odat˘ a creata ¸ si folosit˘ a la implementarea unor clase. Dorim s˘ a implement˘ am un nou tip de date numit Stack. ˆ ın sensul c˘ a ad˘ augarea unor metode noi sau schimbarea signaturii metodelor existente vor duce la erori ˆ ın compilarea claselor care o implementeaz˘ a. INTERFET ¸E O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e sau poate s˘ a nu implementeze nici una. O interfat ¸˘ a nu este o clas˘ a. care s˘ a modeleze not ¸iunea de stiv˘ a de obiecte.testeaz˘ a dac˘ a stiva este vid˘ a • toString . vor trebui s˘ a cont ¸in˘ a metodele: • push . unde X este o interfat ¸˘ a.returneaz˘ a cont ¸inutul stivei sub forma unui ¸ sir de caractere.3 Exemplu: implementarea unei stive S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. . interfet ¸ele pot fi privite ca tipuri de date ¸ si vom spune adesea c˘ a un obiect are tipul X . dac˘ a acesta este o instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X .

ˆ ın timp ce a doua este mai eficient˘ a din punctul de vedere al folosirii memoriei. public class StackImpl1 implements Stack { private Object items []. sau ˆ ıncerc˘ am s˘ a acces˘ am vˆ arful stivei ¸ si aceasta este vid˘ a. // Vectorul ce contine obiectele . Listing 5. } } D˘ am ˆ ın continuare prima implementare a stivei.3: Implementarea stivei folosind un vector // Implementarea stivei folosind un vector de obiecte .2. ambele solut ¸ii avˆ and avantaje ¸ si dezavantaje. boolean empty () . ˆ ıl vom defini prin intermediul unei interfet ¸e.2: Tipul de except ¸ie generat de stiv˘ a public class StackException extends Exception { public StackException () { super () . vom defini o except ¸ie proprie StackException: Listing 5. Vom vedea imediat avantajele acestei abord˘ ari.5. folosind un vector: Listing 5. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 125 Din punctul de vedere al structurii interne. o stiv˘ a poate fi implementat˘ a folosind un vector sau o list˘ aˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a. Deoarece nu dorim s˘ a leg˘ am tipul de date Stack de o anumit˘ a implementare structural˘ a. Prima solut ¸ie este mai simplu de ˆ ınt ¸eles. String toString () . Object peek () throws StackException . void pop () throws StackException .1: Interfat ¸a ce descrie stiva public interface Stack { void push ( Object item ) throws StackException . } Pentru a trata situat ¸iile anormale care pot ap˘ area atunci cˆ and ˆ ıncerc˘ am s˘ a punem un element ˆ ın stiv˘ a¸ si nu este posibil din lips˘ a de memorie. } public StackException ( String msg ) { super ( msg ) .

de¸ si ˆ ın interfat ¸˘ a metodele nu sunt declarate explicit cu modificatorul public. } public boolean empty () { return ( n ==0) . } public StackImpl1 () { this (100) . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . ele sunt totu¸ si publice ¸ si trebuie declarate ca atare ˆ ın clas˘ a. return s . toString () + " " . } } Remarcat ¸i c˘ a.-) s += items [ i ]. } public void push ( Object item ) throws StackException { if ( n == items . Ceea ce facem acum este de fapt supradefinirea ei. . i >=0. length ) throw new StackException ( " Stiva este plina ! " ) . INTERFET ¸E private int n =0. deci clasa noastr˘ a o are deja implementat˘ a¸ si nu am fi obt ¸inut nici o eroare la compilare dac˘ a nu o implementam explicit. } public String toString () { String s = " " . return items [n -1]. i . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . items [ n ++] = item ..n ] = null . items [ . // Numarul curent de elemente din stiva public StackImpl1 ( int max ) { // Constructor items = new Object [ max ].126 CAPITOLUL 5. Trebuie remarcat ¸ si faptul c˘ a metoda toString este definit˘ a deja ˆ ın clasa Object. for ( int i =n -1.

// informatia din nod Node link . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . link = link . } } private Node top = null . FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 127 O alt˘ a observat ¸ie important˘ a se refer˘ a la faptul c˘ a trebuie s˘ a declar˘ am ˆ ın cadrul interfet ¸ei ¸ si except ¸iile aruncate de metode. // Referinta la varful stivei public void push ( Object item ) { Node node = new Node ( item . Node node = top .5. link .4: Implementarea stivei folosind o list˘ a // Implementarea stivei folosind o lista inlantuita . // legatura la urmatorul nod Node ( Object item . S˘ a vedem acum modalitatea de implementare a stivei folosind o list˘ a ˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a: Listing 5. } public boolean empty () { return ( top == null ) . while ( node != null ) { . } public String toString () { String s = " " .2. top ) . top = top . item = item . ce trebuie obligatoriu tratate. top = node . public class StackImpl2 implements Stack { class Node { // Clasa interna ce reprezinta un nod al listei Object item . item . return top . Node link ) { this . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . this .

In continuare este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie demonstrativ˘ a care folose¸ ste tipul de date nou creat ¸ si cele dou˘ a implement˘ ari ale sale: Listing 5. atˆ at timp cˆ at nu genereaz˘ a except ¸ii de acel tip. out . nu este obligatoriu ca metoda din clas˘ a s˘ a specifice ¸ si ea acest lucru. INTERFET ¸E s += ( node . e . } public static void main ( String args []) { try { Stack s1 = new StackImpl1 () . node = node . afiseaza ( s2 ) . s1 . ce aduce flexibilitate sporit˘ aˆ ın manevrarea claselor ce implementeaz˘ a tipul respectiv. printStackTrace () . } return s . push ( " a " ) . s2 . link . push ( new Double (3. s2 . } } Singura observat ¸ie pe care o facem aici este c˘ a. Metoda .128 CAPITOLUL 5. err . Stack s2 = new StackImpl2 () .14) ) . s1 . println ( " Continutul stivei este : " + s ) . println ( " Eroare la lucrul cu stiva ! " ) . } } } Observat ¸i folosirea interfet ¸ei Stack ca un tip de date. } catch ( StackException e ) { System . de¸ si metoda push din interfat ¸˘ a declar˘ a aruncarea unor except ¸ii de tipul StackException.5: Folosirea stivei public class TestStiva { public static void afiseaza ( Stack s ) { System . push ( new Integer (1) ) . afiseaza ( s1 ) . Invers este ˆ ıns˘ a obligatoriu. item ) . toString () + " " . push ( " b " ) .

deoarece ˆ ın Java nu exista decˆ at mo¸ stenire simpla. Un exemplu sugestiv este dat de clasele ce descriu colect ¸ii. In multe situat ¸ii interfet ¸ele ¸ si clasele abstracte sunt folosite ˆ ımpreun˘ a pentru a implementa cˆ at mai flexibil ¸ si eficient o anumit˘ a ierarhie de clase. ˆ ıns˘ aˆ ın general este ’Nu’. INTERFET ¸E S ¸ I CLASE ABSTRACTE 129 afiseaza accept˘ a ca argument orice obiect al unei clase ce implementeaz˘ a Stack. aceasta va fi folosit˘ aˆ ın aplicat ¸iile ce au nevoie de acest tip de date. .5. evident. • implementarea unei interfet ¸e specific˘ a doar necesitatea implement˘ arii unor anumie metode. Ca sa particulariz˘ am. diferent ¸a const˘ aˆ ın: • extinderea unei clase abstracte fort ¸eaz˘ a o relat ¸ie ˆ ıntre clase.util exist˘ a clasa Stack care modeleaz˘ a not ¸iune de stiv˘ a de obiecte ¸ si. Observat ¸ie In pachetul java. Fara folosirea interfet ¸elor nu am putea fort ¸a clasa respectiv˘ a s˘ a respecte diverse tipuri de protocoale.3. La nivel conceptual. 5. o clas˘ a abstract˘ a nu ar putea ˆ ınlocui o interfat ¸˘ a? Raspunsul la intrebare depinde de situat ¸ie. exist˘ a: • interfat ¸a List care impune protocolul pe care trebuie s˘ aˆ ıl respecte o clas˘ a de tip list˘ a. • clasa abstract˘ a AbstractList care implementeaz˘ a interfat ¸a List ¸ si ofer˘ a implement˘ ari concrete pentru metodele comune tuturor tipurilor de list˘ a. Exemplu oferit de noi nu are leg˘ atur˘ a cu aceast˘ a clas˘ a¸ si are rol pur demonstrativ.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte La prima vedere o interfat ¸˘ a nu este altceva decˆ at o clas˘ a abstract˘ aˆ ın care toate metodele sunt abstracte (nu au nici o implementare). A¸ sadar. Deosebirea const˘ aˆ ın faptul c˘ a unele clase sunt fort ¸ate s˘ a extind˘ a o anumit˘ a clas˘ a (de exemplu orice applet trebuie s˘ a fie subclasa a clasei Applet) ¸ si nu ar mai putea sa extind˘ a o alt˘ a clas˘ a.

ArrayList care extind AbstractList. interface NumeInterfata extends Interfata1. } interface Luptator { void lupta(). } interface MonstruPericulos extends Monstru { void distruge(). Zburator.130 CAPITOLUL 5. Interfata2. O interfat ¸˘ a mosteneste atˆ at constantele cˆ at ¸ si declarat ¸iile de metode de la superinterfet ¸ele sale. Luptator { public void inoata() {} public void zboara() {} public void lupta() {} } Exemplu de interfat ¸˘ a care extinde mai multe interfet ¸e: interface Monstru { void ameninta().. Interfata2. . } interface Zburator { void zboara(). nu reprezint˘ a nici o problem˘ a ca anumite clase s˘ a implementeze mai multe interfet ¸e sau ca o interfat ¸˘ a s˘ a extind˘ a mai multe interfet ¸e (s˘ a aib˘ a mai multe superinterfet ¸e) class NumeClasa implements Interfata1..4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e Interfet ¸ele nu au nici o implementare ¸ si nu pot fi instant ¸iate. } class Erou implements Inotator. 5.. Din acest motiv. . . S˘ a consider˘ am un exemplu de clasa care implementeaza mai multe interfet ¸e: interface Inotator { void inoata(). INTERFET ¸E • clase concrete. O clas˘ a mo¸ steneste doar constantele unei interfet ¸e ¸ si responsabilitatea implement˘ arii metodelor sale.. cum ar fi LinkedList.

I2 { public void metoda() { System. Mortal { Vampir { {} {} {} {} Evident. } interface I2 { int x=2. } class Dracula implements public void ameninta() public void distruge() public void omoara()() public void beaSange() } 131 MonstruPericulos.˘ PRIN INTERFET 5. atunci cˆ and exist˘ a constante sau metode cu acelea¸ si nume ˆ ın mai multe interfet ¸e. deoarece scrierea unui cod care poate fi confuz este un stil prost de programare. void metoda().out.out. pot ap˘ area situat ¸ii de ambiguitate. //corect System.println(I1. } interface Vampir extends void beaSange(). interface I1 { int x=1. void metoda(). compilatorul nu va furniza eroare decˆ at dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a referirea constantelor ambigue f˘ ar˘ a a le prefixa cu numele interfet ¸ei sau dac˘ a metodele cu acela¸ si nume nu pot fi deosbite. //int metoda().4. } //corect //incorect class C implements I1. //ambiguitate .x).x).println(I2. cum ar fi situat ¸ia cˆ and au aceea¸ si list˘ a de argumente dar tipuri returnate incompatibile.out. //corect System. MOS ¸ TENIRE MULTIPLA ¸E } interface Mortal { void omoara(). ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie ˆ ıntotdeauna evitat. In cazul in care acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a.println(x).

• transmiterea metodelor ca parametri. static si final. 5. o interfat ¸˘ a define¸ ste un protocol ce poate fi implementat de orice clas˘ a. • Ierarhia interfet ¸elor este independent˘ a de ierarhia claselor care le implementeaz˘ a. • asigur˘ a c˘ a toate clasele care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a pun la dipozit ¸ie metodele specificate ˆ ın interfat ¸˘ a . interfet ¸ele reprezint˘ a o metod˘ a convenabil˘ a de creare a unor grupuri de constante care s˘ a fie folosite global ˆ ıntr-o aplicat ¸ie: . indiferent de ierarhia de clase din care face parte.1 Crearea grupurilor de constante Deoarece orice variabil˘ a a unei interfet ¸e este implicit declarat˘ a cu public.de aici rezult˘ a posibilitatea implement˘ arii unor clase prin mai multe modalit˘ a¸ ti ¸ si folosirea lor ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. Interfet ¸ele sunt utile pentru: • definirea unor similaritati ˆ ıntre clase independente f˘ ar˘ a a fort ¸a artificial o legatur˘ aˆ ıntre ele. 5.132 } } CAPITOLUL 5. • O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. • O clas˘ a trebuie obligatoriu s˘ a trateze metodele din interfet ¸ele pe care la implementeaz˘ a.5 Utilitatea interfet ¸elor Dup˘ a cum am v˘ azut. • definirea unor grupuri de constante.5. INTERFET ¸E S˘ a recapitul˘ am cˆ ateva lucruri legate de clase ¸ si interfet ¸e: • O clas˘ a nu poate avea decˆ at o superclas˘ a.

5.DEC) luna ++ else luna = Luni. transmiterea metodelor ca parametri este realizat˘ aˆ ın Java prin intermediul interfet ¸elor. } Folosirea acestor constante se face prin expresii de genul NumeInterfata. este extrem de folosit˘ aˆ ın Java ¸ si trebuie neap˘ arat ˆ ınt ¸eleas˘ a.2 Transmiterea metodelor ca parametri Deoarece nu exist˘ a pointeri propriu-zi¸ si. void explorare(Functie f) { //. S˘ a consider˘ am mai multe exemple pentru a clarifica lucrurile. Aceast˘ a tehnic˘ a... La execut ¸ie metoda va putea primi ca parametru orice obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a¸ si deci cont ¸ine ¸ si codul funct ¸iei respective. denumit˘ a ¸ si call-back. } class Graf { //. aceasta urmˆ and s˘ a fie apelat˘ a normal pentru a obt ¸ine rezultatul dorit.IAN. Pentru aceasta.. atunci argumentul respectiv va fi declarat de tipul unei interfet ¸e care cont ¸ine metoda respectiv˘ a.5.. 133 5. Primul exemplu se refer˘ a la explorarea nodurilor unui graf.. DEC=12. vom defini o interfat ¸a ˘ Functie care va specifica metoda trimis˘ a ca parametru. UTILITATEA INTERFET ¸ ELOR public interface Luni { int IAN=1. FEB=2.constanta. .5.. Atunci cˆ and o metod˘ a trebuie s˘ a primeasc˘ a ca argument de intrare o referint ¸˘ a la o alt˘ a funct ¸ie necesar˘ a execut ¸iei sale. interface Functie { public void executa(Nod u). In fiecare nod trebuie s˘ a se execute prelucrarea informat ¸iei din nodul respectiv prin intermediul unei funct ¸ii primite ca parametru. . ca ˆ ın exemplul de mai jos: if (luna < Luni.. cunoscut˘ a doar la momentul execut ¸iei.

.println("Nodul curent este: " + v). cum ar fi metoda list a clasei File. prin intermediul s˘ au. ¸ si alte tehnici de programare. //. } } class AfisareEn implements Functie { public void executa(Nod v) { System.out.explorare(new AfisareEn()). } } Al doilea xemplu va fi prezentat ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare.6 Interfat ¸a FilenameFilter Instant ¸ele claselor ce implementeaz˘ a aceasta interfat ¸˘ a sunt folosite pentru a crea filtre pentru fi¸ siere ¸ si sunt primite ca argumente de metode care listeaz˘ a cont ¸inutul unui director. G..explorare(new AfisareRo()). putem spune c˘ a metoda list prime¸ ste ca argument o alt˘ a funct ¸ie care specific˘ a dac˘ a un fi¸ sier va fi returnat sau nu (criteriul de filtrare).println("Current node is: " + v). . 5. G.executa(v). } } } //Definim doua functii class AfisareRo implements Functie { public void executa(Nod v) { System. } } public class TestCallBack { public static void main(String args[]) { Graf G = new Graf().out.134 CAPITOLUL 5. A¸ sadar. ˆ ıntrucˆ at face parte din API-ul standard Java ¸ si vor fi puse ˆ ın evident ¸˘ a. INTERFET ¸E if (explorarea a ajuns in nodul v) { f.

de exemplu un constructor care s˘ a primeasca criteriul de filtrare. Aceste clase mai pot avea ¸ si alte metode.6. orice clas˘ a de specificare a unui filtru care implementez˘ a interfat ¸a FilenameFilter trebuie s˘ a implementeze metoda accept a acestei interfet ¸e.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir cont ¸ine un anumit sub¸ sir. } A¸ sadar. String numeFisier).testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir are o anumit˘ a terminat ¸ie • indexOf . sau 0 ˆ ın caz contrar. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface FilenameFilter { public boolean accept(File dir. . } // Implementarea metodei accept public boolean accept(File dir. String nume) { if (filtrul este indeplinit) return true. returnˆ and pozit ¸ia acestuia. } } Metodele cele mai uzuale ale clasei String folosite pentru filtrarea fi¸ sierelor sunt: • endsWith . INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER 135 Interfat ¸a FilenameFilter are o singur˘ a metod˘ a: accept care specific˘ a criteriul de filtrare ¸ si anume. // Constructorul FiltruFisiere(String filtru) { this.filtru = filtru. In general. testeaz˘ a dac˘ a numele fi¸ sierului primit ca parametru ˆ ındepline¸ ste condit ¸iile dorite de noi.5. else return false. o clas˘ a de specificare a unui filtru are urm˘ atorul format: class FiltruFisiere implements FilenameFilter { String filtru.

} } } class Filtru implements FilenameFilter { String extensie .*. . out . io . Listing 5. else list = director . i < list . O astfel de metod˘ a este list din clasa File: String[] list (FilenameFilter filtru) Observati c˘ a aici interfat ¸a este folosit˘ a ca un tip de date. " ) . extensie = extensie .136 CAPITOLUL 5. vor fi listate toate .6: Listarea fi¸ sierelor cu o anumit˘ a extensie /* Listarea fisierelor din directorul curent care au anumita extensie primita ca argument . Acesta este un exemplu tipic de transmitere a unei funct ¸ii (funct ¸ia de filtrare accept) ca argument al unei metode. list () . if ( args . INTERFET ¸E Instant ¸ele claselor pentru filtrare sunt primite ca argumente de metode de listare a cont ¸inutului unui director. length . S˘ a consider˘ am exemplul complet ˆ ın care dorim s˘ a list˘ am fi¸ sierele din directorul curent care au o anumit˘ a extensie. */ import java . println ( list [ i ]) . Filtru ( String extensie ) { this . for ( int i = 0. Daca nu se primeste nici un argument . list ( new Filtru ( args [0]) ) . ea fiind substituit˘ a cu orice clas˘ a care o implementeaz˘ a. class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . length > 0) list = director . printStackTrace () . i ++) System . String [] list . } catch ( Exception e ) { e .

String nume ) { return ( nume . " + extensie ) ) . io . out . Listing 5. i ++) System . } catch ( Exception e ) { e . } }) .6. putem folosi clas˘ a intern˘ a anonim˘ a. list = director . } } 137 5. " + extensie ) ) . aceast˘ a situat ¸ie fiind un exemplu tipic de folosire a acestora. i < list . endsWith ( " .1 Folosirea claselor anonime In cazul ˆ ın care nu avem nevoie de clasa care reprezint˘ a filtrul pentru listarea fi¸ sierelor dintr-un director decˆ at o singur˘ a dat˘ a. list ( new FilenameFilter () { // Clasa interna anonima public boolean accept ( File dir .7: Folosirea unei clase anonime /* Listarea fisierelor din directorul curent folosind o clasa anonima pentru filtru . String nume ) { return ( nume . println ( list [ i ]) . for ( int i = 0.5. length .6. pentru a evita crearea unei noi clase de sine st˘ at˘ atoare care s˘ a fie folosit˘ a pentru instant ¸ierea unui singur obiect. " ) .*. String [] list . */ import java . if ( args . } else list = director . INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER } public boolean accept ( File dir . printStackTrace () . list () . length > 0) { final String extensie = args [0]. } . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . endsWith ( " .

1. public Persoana ( int cod . java. o modalitate uzual˘ a de folosire a claselor anonime pentru instant ¸ierea unui obiect care trebuie s˘ a respecte o interfat ¸˘ a este: metoda(new Interfata() { // Implementarea metodelor interfetei }). ca in exemplul de mai sus.138 } } CAPITOLUL 5. nume = nume . 4} In cazul ˆ ın care elementele din vector sunt de tip primitiv. INTERFET ¸E A¸ sadar. 5. Ce se ˆ ınt˘ ampl˘ aˆ ıns˘ a atunci cˆ and vectorul cont ¸ine referint ¸e la obiecte de un anumit tip ? S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. 4. cod = cod .8: Clasa Persoana (f˘ ar˘ a suport pentru comparare) class Persoana { int cod .util. int v[]={3. String nume .7 Compararea obiectelor Am v˘ azut ˆ ın primul capitol c˘ a o solut ¸ie facil˘ a¸ si eficient˘ a de sortare a unui vector este folosirea metodei sort din clasa java. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am un vector format din instant ¸e ale clasei Persoana. String nume ) { this . 2}.Arrays. this .sort(v).util. 2. } } . definit˘ a mai jos: Listing 5.Arrays. nu exist˘ a nici o problem˘ aˆ ın a determina ordinea fireasc˘ a a elementelor. 3. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume .

COMPARAREA OBIECTELOR Programul urm˘ ator ar trebui s˘ a sorteze un vector de persoane: Listing 5.5. ˆ ıntr-un fel sau altul. out . i < p . p [2] = new Persoana (2 .1 Interfat ¸a Comparable Interfat ¸a Comparable impune o ordine total˘ a asupra obiectelor unei clase ce o implementeaz˘ a. Va trebui. util . length . out . } A¸ sadar. sort ( p ) . " Georgescu " ) . Aceast˘ a ordine se nume¸ ste ordinea natural˘ a a clasei ¸ si este specificat˘ a prin intermediul metodei compareTo. p [0] = new Persoana (3 . " Ionescu " ) . o clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e trebuie s˘ a fie comparabil va implementa metoda compareTo care trebuie s˘ a returneze: • o valoare strict negativ˘ a: dac˘ a obiectul curent (this) este mai mic decˆ a obiectul primit ca argument. java . 5. p [3] = new Persoana (4 .7. for ( int i =0. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface Comparable { int compareTo(Object o). Arrays . deoarece metoda sort nu ¸ stie care este ordinea natural˘ a a obiectelor de tip Persoana. } } 139 La execut ¸ia acestei aplicat ¸ii va fi obt ¸inut˘ a o except ¸ie. println ( " Persoanele ordonate dupa cod : " ) . s˘ a specific˘ am acest lucru.9: Sortarea unui vector de tip referint ¸˘ a class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. println ( p [ i ]) . System . p [1] = new Persoana (1 . " Popescu " ) . • zero: dac˘ a obiectul curent este egal decˆ a obiectul primit ca argument. i ++) System .7. . " Vasilescu " ) .

String nume ) { this . Spunem c˘ a ordinea natural˘ a a unei clase C este consitent˘ a cu equals dac˘ a ¸ si numai dac˘ a (e1.compareTo((Object)e2) == 0) are aceeas¸ si valoare logic˘ a cu e1. Reamintim c˘ a metoda equals. String nume . nume = nume . nume ) ) .140 CAPITOLUL 5. cod ) && ( nume . null nu este instant ¸˘ a a nici unei clase ¸ si e. } public boolean equals ( Object o ) { if (!( o instanceof Persoana ) ) return false . Persoana p = ( Persoana ) o . determin˘ a dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale (au aceea¸ si valoare). pentru orice e1. cod = cod . S˘ a presupunem c˘ a dorim ca ordinea natural˘ a a persoanelor s˘ a fie dup˘ a codul lor intern. equals ( p . } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . return ( cod == p . if (!( o instanceof Persoana ) ) throw new Clas sCas tExce ptio n ( " Nu pot compara ! " ) . Listing 5.equals((Object)e2. . INTERFET ¸E • o valoare strict pozitiv˘ a: dac˘ a obiectul curent este mai mare decˆ a obiectul primit ca argument.compareTo(null) trebuie s˘ a arunce o except ¸ie de tip NullPointerException chiar dac˘ a e. this . e2 instant ¸e ale lui C . mo¸ stenit˘ a din Object de toate clasele.10: Clasa Persoana cu suport pentru comparare class Persoana implements Comparable { int cod . } public int compareTo ( Object o ) { if ( o == null ) throw new Null P o i n t e r E x c e p t i o n () .equals(null) returneaz˘ a false. Persoana p = ( Persoana ) o . public Persoana ( int cod .

new Comparator () { public int compare ( Object o1 . class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. pe lˆ ang˘ a vectorul ce trebuie sortat. vom transmite un argument de tip Comparator care s˘ a specifice modalitatea de comparare a elementelor. 5. Arrays . care impune o ordine total˘ a asupra elementelor unei colect ¸ii. " Popescu " ) . p [3] = new Persoana (4 . sort (p . Object o2). Aceasta returneaz˘ a un ˆ ıntreg cu aceea¸ si semnificat ¸ie ca la metoda compareTo a interfet ¸ei Comparator ¸ si are urm˘ atoarea definit ¸ie: int compare(Object o1. Listing 5. Aceasta este oferit˘ a tot de metoda sort din clasa java. cod ) . p [2] = new Persoana (2 .p . Pentru definirea comparatorului vom folosi o clas˘ a anonim˘ a.Comparator cont ¸ine metoda compare. nume .11: Sortarea unui vector folosind un comparator import java . p [1] = new Persoana (1 . avem nevoie de o alt˘ a solut ¸ie. . dar ˆ ın varianta ˆ ın care. " Vasilescu " ) .5. return ( p1 .util. " Georgescu " ) . util . Persoana p2 = ( Persoana ) o2 .7. care verific˘ a dac˘ a un obiect este instant ¸˘ a a unei anumite clase. false. } } 141 Observat ¸i folosirea operatorului instanceof. p [0] = new Persoana (3 . pur ¸ si simplu. " Ionescu " ) .Arrays. nume ) ) . Object o2 ) { Persoana p1 = ( Persoana ) o1 .util. compareTo ( p2 . Interfat ¸a java.*. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a sort˘ am persoanele ordonate dup˘ a numele lor.7. Metoda equals va returna. Metoda compareTo va arunca o except ¸ie de tipul ClassCastException dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a compararea unui obiect de tip Persoana cu un obiect de alt tip.2 Interfat ¸a Comparator In cazul ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am elementele unui vector ce cont ¸ine referint ¸e dup˘ a alt criteriu decˆ at ordinea natural˘ a a elemenetelor. COMPARAREA OBIECTELOR return ( cod .

el trebui totu¸ si s˘ a implementeze toate metodele interfet ¸ei. length . println ( p [ i ]) . i ++) System .. } } Observat ¸i cum compararea a dou˘ a¸ siruri de caractere se face tot cu metoda compareTo. void metoda_2().. for ( int i =0..142 CAPITOLUL 5. interface X { void metoda_1(). System . println ( " Persoanele ordonate dupa nume : " ) . public void metoda_n() {} . void metoda_n(). la un moment dat.8 Adaptori In cazul ˆ ın care o interfat ¸˘ a cont ¸ine mai multe metode ¸ si. } // Trebuie sa apara si celelalte metode // chiar daca nu au implementare efectiva public void metoda_2() {} public void metoda_3() {} .. clasa String implemenˆ and interfat ¸a Comparable. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod. . avem nevoie de un obiect care implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv dar nu specific˘ a cod decˆ at pentru o singur˘ a metod˘ a. } .. out . 5. i < p ... out .. // Avem nevoie de un obiect de tip X // ca argument al unei functii functie(new X() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza . INTERFET ¸E } }) .

Definit ¸ie Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei..8..5. 143 Aceast˘ a abordare poate fi nepl˘ acut˘ a dac˘ a avem frecvent nevoie de obiecte ale unor clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . Mai multe exemple de folosire a adaptorilor vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. } }). public abstract class XAdapter implements X { public void metoda_1() {} public void metoda_2() {} . ADAPTORI }).. . Solut ¸ia la aceast˘ a problem˘ a este folosirea adaptorilor. supradefinind doar metoda care ne intereseaz˘ a: functie(new XAdapter() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza .. public void metoda_n() {} } In situat ¸ia cˆ and avem nevoie de un obiect de tip X vom folosi clasa abstract˘ a.

INTERFET ¸E .144 CAPITOLUL 5.

1.applet .util .clase ¸ si interfet ¸e utile • java.dezvoltarea de appleturi 145 . In alte limbaje de programare pachetele se mai numesc libr˘ arii sau bibilioteci. Sunt folosite pentru g˘ asirea ¸ si utilizarea mai u¸ soar˘ a a claselor.Capitolul 6 Organizarea claselor 6. pentru a evita conflictele de nume ¸ si pentru a controla accesul la anumite clase. lucrul cu fi¸ siere • java. algoritmi sau diverse not ¸iuni esent ¸iale ˆ ın dezvoltarea unui program.lang .io .1 Pachete Definit ¸ie Un pachet este o colect ¸ie de clase ¸ si interfet ¸e ˆ ınrudite din punctul de vedere al funct ¸ionalit˘ a¸ tii lor.clasele de baz˘ a ale limbajului Java • java. Cele mai importante pachete ¸ si suportul oferit de lor sunt: • java. Exist˘ a deci un set de clase deja implementate care modeleaz˘ a structuri de date.intr˘ ari/ie¸ siri.1 Pachetele standard (J2SDK) Platforma standard de lucru Java se bazeaz˘ a pe o serie de pachete cu ajutorul c˘ arora se pot construi ˆ ıntr-o manier˘ a simplificat˘ a aplicat ¸iile. 6.

net ..lucrul cu texte.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul. doar clasele publice ¸ si membrii declarat ¸i publici ai unei clase sunt accesibili ˆ ın afara pachetului ˆ ın care se g˘ asesc.reflect . mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a fat ¸˘ a de AWT.awt .programare de ret ¸ea • java.swing .mecanismele de tratare e evenimentelor generate de utilizator • java.security .event . exist˘ a trei solut ¸ii: • specificarea numelui complet al clasei • importul clasei respective • importul ˆ ıntregului pachet ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa. sau pentru a apela o metod˘ a public˘ a a unei clase publice a unui pachet. • . Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. date ¸ si numere independent de limb˘ a • java.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul • java.mecanisme de securitate: criptare.text .awt.introspect ¸ie • javax.1. 6.146 CAPITOLUL 6.scrierea de componente reutilizabile • java. accesul implicit ˆ ın Java este la nivel de pachet.operat ¸ii matematice cu numere mari • java..sql . Pentru a folosi o clas˘ a public˘ a dintr-un anumit pachet.lucrul cu baze de date • java. ORGANIZAREA CLASELOR • java.math .2 Folosirea membrilor unui pachet Conform specificat ¸iilor de acces ale unei clase ¸ si ale mebrilor ei.rmi . autentificare • java.execut ¸ie la distant ¸˘ a Remote Message Interface • java.lang. .beans .

awt. tf1 = new TextField("Placut"). care trebuie s˘ a apar˘ a la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a.TextField.awt.Button b1 java. In aceste situat ¸ii. . = new Button("Cancel").pachetul din care face parte .Button b2 java.Button("Cancel").awt. tf2 = new TextField("Foarte placut").1.TextField("Neplacut").awt. sau ˆ ıntreg pachetul din care face parte.3 Importul unei clase sau interfet ¸e Se face prin instruct ¸iunea import ˆ ın care specific˘ am numele complet al clasei sau interfet ¸ei pe care dorim s˘ a o folosim dintr-un anumit pacehet: import numePachet.TextField("Tot neplacut"). tf2 = new java.TextField java.awt java. De exemplu.6. = new java.NumeClasa.TextField = new java.awt.Button.awt.awt.awt. import java. Din acest moment. Button java. PACHETE 147 Specificarea numelui complet al clasei se face prin prefixarea numelui scurt al clasei cu numele pachetului din care face parte: numePachet. ar fi extrem de nepl˘ acut s˘ a scriem de fiecare dat˘ a cˆ and vrem s˘ a declar˘ am un obiect grafic secvent ¸e de genul: java.numeClasa.awt. Acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunea import. tf1 = new java.awt. ˆ ınainte de declararea vreunei clase sau interfet ¸e.Button("OK").1.Button . vom importa ˆ ın aplicat ¸ia noastr˘ a clasa respectiv˘ a.numele complet al clasei Aceast˘ a metod˘ a este recomandat˘ a doar pentru cazul ˆ ın care folosirea acelei clase se face o singur˘ a dat˘ a sau foarte rar. //Pentru exemplul nostru: import java. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al claselor Button ¸ si TextField: Button b1 Button b2 TextField TextField = new Button("OK").awt. 6.numele scurt al clasei .

C*. java.1. O expresie de genul import java. .Rectangle. Se nume¸ ste import la cerere deoarece ˆ ınc˘ arcarea claselor se face dinamic. In aceast˘ a situat ¸ie ar fi mai simplu s˘ a folosim importul la cerere din ˆ ıntregul pachet ¸ si nu al fiec˘ arei clase ˆ ın parte.awt.awt. Din acest moment.awt. import numePachet. Polygon. 0).awt.*. //Pentru exemplul nostru: import java.awt. Dac˘ aˆ ın exemplul nostru am avea nevoie ¸ si de clasele Line.Polygon. java.*.Button. ˆ ın momentul apel˘ arii lor. java.Point.awt. Rectangle. java.148 CAPITOLUL 6.awt. va produce o eroare de compilare. Point. 6. ORGANIZAREA CLASELOR Aceast˘ a abordare este eficient˘ a¸ si recomandat˘ aˆ ın cazul ˆ ın care nu avem nevoie decˆ at de cˆ ateva clase din pachetul respectiv.Line. Atent ¸ie * nu are semnificat ¸ia uzual˘ a de la fi¸ siere de wildcard (masc˘ a) ¸ si nu poate fi folosit decˆ at ca atare. Point p = new Point(0.TextField. ar trebui s˘ a avem cˆ ate o instruct ¸iune de import pentru fiecare dintre ele: import import import import import import java. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al tuturor claselor pachetului importat: Button b = new Button("OK").4 Importul la cerere dintr-un pachet Importul la cerere dintr-un anumit pachet se face printr-o instruct ¸iune import ˆ ın care specific˘ am numele pachetului ale c˘ arui clase ¸ si interfet ¸e dorim s˘ a le folosim. java.awt. urmat de simbolul *.

//corect Sunt considerate importate automat. putem folosi doar numele constantei. pentru orice fi¸ sier surs˘ a. urm˘ atoarele pachete: • pachetul java...1. //Declaratie ambigua java. // Poate sau nu sa apara // Mai bine nu..List b = new ArrayList().util.*. • pachetul curent • pachetul implicit (f˘ ar˘ a nume) 6. //corect java.lang. // Contine clasa List import java. // Contine interfata List . . atunci referirea la ele trebuie f˘ acut˘ a doar folosind numele complet.1.util. List x.awt.*.*.5 Importul static Aceast˘ a facilitate.NumeClasa. import java. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o ambiguitate de c˘ atre compilator. PACHETE 149 In cazul ˆ ın care sunt importate dou˘ a sau mai multe pachete care cont ¸in clase (interfet ¸e) cu acela¸ si nume.awt..5.CONSTANTA. ˆ ın loc s˘ a ne referim la constantele clasei cu expresii de tipul NumeClasa. Astfel.lang import java.*.6. introdus˘ aˆ ıncepˆ and cu versiunea 1. permite referirea constantelor statice ale unei clase f˘ ar˘ a a mai specifica numele complet al acesteia ¸ si este implementat˘ a prin ad˘ augarea cuvˆ antului cheie static dup˘ a cel de import: import static numePachet.awt.List().List a = new java.

clasele pentru interfat ¸a grafic˘ aˆ ın java.6 Crearea unui pachet Toate clasele ¸ si interfet ¸ele Java apartin la diverse pachete.awt.java package grafuri. // Incepand cu versiunea 1.BorderLayout. S˘ a consider˘ am un exemplu: presupunem c˘ a avem dou˘ a fi¸ siere surs˘ a Graf. nu ¸ si clasa ˆ ın sine.*..add(new Button(). .1.5 import java. class Arbore {.} //Fisierul Arbore. BorderLayout. Atent ¸ie Importul static nu import˘ a decˆ at constantele statice ale unei clase. //Fisierul Graf. clasele pentru intr˘ ari/ie¸ siri sunt ˆ ın java.lang. ORGANIZAREA CLASELOR // Inainte de versiuna 1.java. etc.io. Dup˘ a cum am v˘ azut clasele de baz˘ a se g˘ asesc ˆ ın pachetul java.*...5 import java.java package grafuri. fereastra.. import static java..BorderLayout.} class GrafPerfect extends Graf {.BorderLayout.*.awt.CENTER). CENTER).} .add(new Button(). class Graf {. 6. Crearea unui pachet se realizeaz˘ a prin scriere la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a ce cont ¸in clasele ¸ si interfet ¸ele pe care dorim s˘ a le grup˘ am ˆ ıntr-un pachet a instruct ¸iunii: package numePachet.150 CAPITOLUL 6... .. fereastra.awt..awt. grupate dup˘ a funct ¸ionalitatea lor.java ¸ si Arbore..

Cu alte cuvinte nu putem specifica faptul c˘ a anumite clase dintr-un fi¸ sier surs˘ a apart ¸in unui pachet.} 151 Clasele Graf.ion. cum ar fi folosirea numelui de cont al programatorilor ˆ ın denumirea pachetelor create de ace¸ stia.xsoft. ˆ ı¸ si va prefixa pachetele cu ro. cum ar fi ro. iar altele altui pachet. ce se gasesc ˆ ın pachete cu acela¸ si nume ? Pentru a evita acest lucru. Este recomandat ˆ ıns˘ a ca toate clasele ¸ si intefetele s˘ a fie plasate ˆ ın pachete.. 6. conflictele de nume vor fi rezolvate prin diverse convent ¸ii de uz intern. pachetul implicit fiind folosit doar pentru aplicat ¸ii mici sau prototipuri.1. . De asemenea. Acest lucru este posibil atˆ at timp cˆ at clasele cu acela¸ si nume se gasesc ˆ ın pachete diferite. In cadrul aceleiasi companii. indiferent de contextul ˆ ın care acestea vor fi integrate. Dac˘ a nu este specificat un anumit pachet. pachetul implicit este format din toate clasele ¸ si intefet ¸ele directorului curent de lucru.. clasele unui fi¸ sier surs˘ a vor face parte din pachetul implicit (care nu are nici un nume).numePachet. PACHETE class ArboreBinar extends Arbore {. ele fiind diferent ¸iate prin prefixarea lor cu numele pachetelor.6.1.ro. GrafPerfect. Arbore.companie. ArboreBinar vor face parte din acela¸ si pachet grafuri. se poate ca una din clasele unei aplicat ¸ii s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu o clas˘ a a mediului Java. programatorul cu numele Ion al companiei XSoft. pentru a permite identificarea ˆ ın mod unic a claselor sale. companiile folosesc inversul domeniului lor Internet ˆ ın denumirea pachetelor implementate ˆ ın cadrul companiei. Instruct ¸iunea package act ¸ioneaz˘ a asupra ˆ ıntregului fi¸ sier surs˘ a la ˆ ınceputul c˘ aruia apare. In general.7 Denumirea unui pachet Exist˘ a posibilitatea ca doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun s˘ a foloseasc˘ a acela¸ si nume pentru unele din clasele lor. Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ aˆ ıns˘ a cˆ and doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun folosesc clase cu acela¸ si nume. avˆ and contul ion@xsoft. De exemplu.

java. ORGANIZAREA CLASELOR 6. Atent ¸ie Este obligatoriu ca o clas˘ a/interfat ¸˘ a public˘ a s˘ a se gaseasc˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier avˆ and numele clasei(interfet ¸ei) ¸ si extenisa . Este recomandat ca strategia de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a s˘ a respecte urm˘ atoarele convent ¸ii: • Codul surs˘ a al claselor ¸ si interfet ¸elor s˘ a se gaseasc˘ aˆ ın fi¸ siere ale c˘ aror nume s˘ a fie chiar numele lor scurt ¸ si care s˘ a aib˘ a extensia . Intr-un fi¸ sier surs˘ a pot exista oricˆ ate clase sau interfet ¸e care nu sunt publice. • Fi¸ sierele surs˘ a trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ aˆ ın directoare care s˘ a reflecte numele pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele ¸ si interfet ¸ele din acele fi¸ siere. cum ar fi geometrie. s˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clase care s˘ a descrie urm˘ atoarele notiuni: poligon. Vom clarifica modalitatea de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a ale unei aplicatii printr-un exemplu concret. analiz˘ a. poliedru. atunci acestea trebuie de asemenea s˘ a corespund˘ a unor directoare ce vor descrie calea spre fi¸ sierele surs˘ a ale c˘ aror clase ¸ si interfet ¸e fac parte din pachetele respective. ˆ ıntr-un fi¸ sier surs˘ a nu pot exista dou˘ a clase sau interfet ¸e publice. S˘ a presupunem c˘ a dorim crearea unor componente care s˘ a reprezinte diverse not ¸iuni matematice din domenii diferite. funct ¸ie. ci doar recomandat. un director va cont ¸ine surse pentru clase ¸ si interfet ¸e din acela¸ si pachet iar numele directorului va fi chiar numele pachetului. Cu alte cuvinte. etc. Pentru a simplifica lucrurile.1 Organizarea fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a Orice aplicat ¸ie nebanal˘ a trebuie s˘ a fie construit˘ a folosind o organizare ierarhic˘ a a componentelor sale. cerc. grup. Pentru clasele care nu sunt publice acest lucru nu este obligatoriu. sfer˘ a. O prim˘ a variant˘ a ar fi s˘ a construim cˆ ate o clas˘ a pentru fiecare ¸ si s˘ a le plas˘ am . algebr˘ a. Dac˘ a numele pachetelor sunt formate din mai multe unit˘ a¸ ti lexicale separate prin punct.152 CAPITOLUL 6. sau compilatorul va furniza o eroare. Din acest motiv.2.java.2 6.

java package geometrie.java Clasele descrise ˆ ın fi¸ sierele de mai sus trebuie declarate ˆ ın pachete denumite corespunzator cu numele directoarelor ˆ ın care se gasesc: // Poligon.spatiu.java package geometrie. .2.java /algebra Grup.6. public class Poliedru { . .java Matematica.java package geometrie.plan. public class Cerc { . } . . } // Cerc. ˆ ıns˘ a. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR 153 ˆ ın acela¸ si director ˆ ımpreuna cu un program care s˘ a le foloseasca. . aceast˘ a abordare ar fi ineficient˘ a. .java Sfera.java /spatiu Poliedru. . } // Poliedru. public class Poligon { .plan.java Cerc. O abordare elegant˘ a ar fi aceea ˆ ın care clasele care descriu not ¸iuni din acela¸ si domeniu sa se gaseasca ˆ ın pachete separate ¸ si directoare separate.java /analiza Functie. Ierarhia fi¸ sierelor sursa ar fi: /matematica /surse /geometrie /plan Poligon. avˆ and ˆ ın vedere posibila extindere a aplicat ¸iei cu noi reprezent˘ ari de not ¸iuni matematice.

public class Grup { . Revenind la exemplul de mai sus. numele lung al unei clase trebuie s˘ a descrie calea spre acea clas˘ aˆ ın cadrul fi¸ sierelor surs˘ a. } // Functie. Dup˘ a cum ¸ stim acestea au extensia .class ¸ si numele scurt al clasei sau interfet ¸ei respective. relativ la directorul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste aplicat ¸ia. } // Grup.class Cerc. . un fi¸ sier . . ORGANIZAREA CLASELOR // Sfera. Implicit.154 CAPITOLUL 6. vom avea urm˘ atoarea organizare: /matematica /clase /geometrie /plan Poligon. .java este clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. Dup˘ a cum se observ˘ a.java package analiza.java package geometrie.class) In urma compil˘ arii fi¸ sierelor surs˘ a vor fi generate unit˘ a¸ ti de compilare pentru fiecare clas˘ a¸ si interfat ¸˘ a din fi¸ sierele surs˘ a. . } Matematica. public class Sfera { .2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (. .class trebuie s˘ a se gaseasca ˆ ıntr-o ierarhie de directoare care s˘ a reflecte numele pachetului din care face parte clasa respectiv˘ a. . Spre deosebire de organizarea surselor. ˆ ıns˘ a ele pot fi apoi organizate separat. 6.2.java package algebra. public class Functie { .class /spatiu . ˆ ın urma compil˘ arii fi¸ sierele surs˘ a ¸ si unit˘ a¸ tile de compilare se g˘ asesc ˆ ın acela¸ si director.spatiu. Este recomandatˆ ıns˘ a ca aceast˘ a separare s˘ a fie f˘ acut˘ a automat la compilare.

ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR Poliedru.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a este necesar˘ a deoarece ˆ ın momentul cˆ and compilatorul ˆ ıntˆ alneste un nume de clas˘ a el trebuie s˘ a poat˘ a identifica acea clas˘ a.java -d clase sau javac -classpath surse surse/Matematica.class. In lipsa lui. de exemplu /matematica/clase/geometrie/plan/Poligon.java -d clase Opt ¸iunea -d specific˘ a directorul r˘ ad˘ acin˘ a al ierarhiei de clase. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a compil˘ am explicit toate fi¸ sierele java dintr-un anumit director.class Sfera. dar numai acestea.class Matematica. Similar. In directorul aplicatiei (matematica) cre˘ am subdirectorul clase ¸ si d˘ am comanda: javac -sourcepath surse surse/Matematica.class. de exemplu surse/geometrie/plan. fiecare unitate de compilare va fi plasat˘ aˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierul s˘ au surs˘ a.2. Pentru aceasta.class /analiza Functie. putem folosi expresia: javac surse/geometrie/plan/*.java ¸ si .class /algebra Grup.java -d clase 6. atˆ at la compilare cˆ at ¸ si la interpretare trebuie specificat˘ a lista de directoare r˘ ad˘ acin˘ a . unit˘ a¸ tile de compilare sunt organizate astfel pentru a da posibilitatea interpretorului s˘ a gaseasc˘ a¸ si s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie o anumit˘ a clas˘ aˆ ın timpul execut ¸iei programului.6.2.class 155 Crearea acestei structuri ierarhice este facut˘ a automat de c˘ atre compilator. Deoarece compil˘ am clasa principal˘ a a plicat ¸iei. Ins˘ a aceast˘ a organizare nu este suficient˘ a deoarece specific˘ a numai partea final˘ a din calea c˘ atre fi¸ sierele . ceea ce ˆ ınseamna c˘ a trebuie s˘ a gaseasc˘ a fi¸ serul surs˘ a care o cont ¸ine. vor fi compilate ˆ ın cascad˘ a toate clasele referite de aceasta.

public class Matematica { public static void main(String args[]) { Poligon a = new Poligon()..spatiu. } } Identificarea unei clase referite ˆ ın program se face ˆ ın felul urm˘ ator: • La directoarele aflate ˆ ın calea de c˘ autare se adaug˘ a subdirectoarele specificate ˆ ın import sau ˆ ın numele lung al clasei • In directoarele formate este c˘ autat un fi¸ sier cu numele clasei.Sfera(). Implicit.spatiu. ORGANIZAREA CLASELOR ˆ ın care se g˘ asesc fi¸ sierele aplicat ¸iei. Definit ¸ie O cale de c˘ autare este o list˘ a de directoare sau arhive ˆ ın care vor fi c˘ autate fi¸ sierele necesare unei aplicat ¸ii.. Fiecare director din calea de cautare este directorul imediat superior structurii de directoare corespunz˘ atoare numelor pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele din directorul respectiv.folosind aceast˘ a variant˘ a toate aplicat ¸iile Java de pe ma¸ sina respectiv˘ a vor c˘ auta clasele necesare ˆ ın directoarele specificate ˆ ın variabila CLASSPATH. import algebra. import analiza. geometrie.Functie.Sfera = new geometrie. astfel ˆ ıncˆ at compilatorul ¸ si interpretorul s˘ a poat˘ a construi calea complet˘ a spre clasele aplicat ¸iei.plan.java: import geometrie. //. calea de c˘ autare este format˘ a doar din directorul curent. 6.156 CAPITOLUL 6.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) Setarea c˘ aii de c˘ autare se poate face ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • Setarea variabilei de mediu CLASSPATH . In cazul ˆ ın care nu este g˘ asit nici unul sau sunt g˘ asite mai multe va fi semnalat˘ a o eroare. S˘ a consider˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei Matematica.*.Grup.2. . Aceast˘ a list˘ a se nume¸ ste cale de cautare (classpath).

..): SET CLASSPATH = cale1. Dintre beneficiile oferite de arhivele JAR amintim: • portabilitate . .java -d clase) run.este un format de arhivare independent de platform˘ a.jar. ARHIVE JAR UNIX: SET CLASSPATH = cale1:cale2:.3 Arhive JAR Fi¸ sierele JAR (Java Archive) sunt arhive ˆ ın format ZIP folosite pentru ˆ ımpachetarea aplicat ¸iilor Java. DOS shell (Windows 95/NT/.util.bat (java -classpath clase Matematica) 6. din directorul matematica.3.6..classpath <cale de cautare> <surse java> java .bat (javac -sourcepath surse surse/Matematica.. sau metode ale claselor suport din pachetul java. o organizare eficient˘ a a fi¸ sierelor aplicat ¸iei ar ar˘ ata astfel: /matematica /surse /clase compile. se va face astfel: java -classpath clase Matematica In concluzie. ce cont ¸ine diverse informat ¸ii auxiliare legate de aplicat ¸ia sau clasele arhivate.classpath <cale de cautare> <clasa principala> Lansarea ˆ ın execut ¸ie a aplicatiei noastre. Un fi¸ sier JAR poate fi creat folosind utilitarul jar aflat ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.cale2. 157 • Folosirea opt ¸iunii -classpath la compilarea ¸ si interpretarea programelor ... diferent ¸a fat ¸˘ a de o arhiv˘ a ZIP obi¸ snuit˘ a fiind doar existent ¸a unui director denumit META-INF.directoarele specificate astfel vor fi valabile doar pentru comanda curent˘ a: javac .. Ele pot fi folosite ¸ si pentru comprim˘ ari obi¸ snuite.

class B. ORGANIZAREA CLASELOR • compresare .3.jar fi¸ sier(e)-intrare • Vizualizare cont ¸inutului jar tf nume-arhiva • Extragerea cont ¸inutului jar xf arhiva. • minimizarea timpului de ˆ ıncarcare a unui applet: dac˘ a appletul (fi¸ siere class. el poate fi ˆ ınc˘ arcat ˆ ıntr-o singur˘ a tranzact ¸ie HTTP.. 6.jar" .. etc) este compresat ˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR.jar * .jar • Extragerea doar a unor fi¸ siere jar xf arhiva.jar fi¸ sier(e)-arhivate • Executarea unei aplicat ¸ii java -jar arhiva. Mai jos sunt prezentate pe scurt operat ¸iile uzuale: • Crearea unei arhive jar cf arhiva.class archive="arhiva.1 Folosirea utilitarului jar Arhivatorul jar se g˘ ase¸ ste ˆ ın subdirectorul bin al directorului ˆ ın care este instalat kitul J2SDK.> Exemple: • Arhivarea a dou˘ a fi¸ siere class: jar cf classes. resurse. f˘ ar˘ a a fi deci nevoie de a deschide cˆ ate o conexiune nou˘ a pentru fiecare fi¸ sier.jar A.jar • Deschiderea unui applet arhivat <applet code=A.class • arhivarea tuturor fi¸ sierelor din directorul curent: jar cvf allfiles. • securitate .arhivele JAR pot fi ”semnate” electronic • mecanismul pentru lucrul cu fi¸ siere JAR este parte integrata a platformei Java.dimensiunea unei aplicat ¸ii ˆ ın forma sa final˘ a este redus˘ a.158 CAPITOLUL 6.

txt.jar cu interpretorul Java.3.jar.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate Pentru a rula o aplicat ¸ie ˆ ımpachetat˘ aˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR trebuie s˘ a facem cunoscut˘ a interpretorului numele clasei principale a aplicat ¸iei.jar manifest. Acest lucru ˆ ıl vom face ˆ ın doi pa¸ si: • se creeaz˘ a un fi¸ sier cu un nume oarecare. de exemplu manifest.jar: jar uvfm mate.class In urma acestei comenzi vom obtine arhiva mate.jar geometrie analiza algebra Matematica. ˆ ın care vom scrie: Main-Class: Matematica • adaug˘ am aceast˘ a informat ¸ie la fi¸ sierul manifest al arhivei mate. Dac˘ a vom ˆ ıncerca s˘ a lans˘ am ˆ ın execut ¸ie aceast˘ a arhiv˘ a prin comanda java -jar mate.jar vom obt ¸ine urm˘ atoarea eroare: ”Failed to load Main-Class manifest from mate. platforma Java 2 va asocia extensiile . S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. Din directorul clase vom lansa comanda: jar cvf mate. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a facˆ and dublu-click pe o arhiv˘ a JAR va fi lansat˘ aˆ ın execut ¸ie aplicat ¸ia ˆ ımpachetat˘ aˆ ın acea arhiv˘ a (dac˘ a exist˘ a o clas˘ a principal˘ a). ARHIVE JAR 159 6.class Pe sistemele Win32.jar”. .3.6. Aceasta ˆ ınseamna c˘ aˆ ın fiserul Manifest. ˆ ın care clasa principal˘ a era Matematica.txt geometrie analiza algebra Matematica.java.mf ce se gase¸ ste ˆ ın directorul META-INF trebuie s˘ aˆ ınregistr˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei.jar manifest. ˆ ın care dorim s˘ a arhiv˘ am clasele aplicat ¸iei descrise mai sus.txt Ambele operat ¸ii puteau fi executate ˆ ıntr-un singur pas: jar cvfm mate.

160 CAPITOLUL 6. ORGANIZAREA CLASELOR .

Cele mai importante sunt: 161 . fiind organizate ˆ ıntr-o arhitectur˘ a foarte eficient˘ a¸ si flexibil˘ a ce cuprinde: • Interfet ¸e: tipuri abstracte de date ce descriu colect ¸iile ¸ si permit utilizarea lor independent de detaliile implement˘ arilor. Prin intermediul colect ¸iilor vom avea acces la diferite tipuri de date cum ar fi vectori. Aceste clase reprezint˘ a tipuri de date reutilizabile. reprezentˆ and elementul de funct ¸ionalitate reutilizabil˘ a.1 Introducere O colect ¸ie este un obiect care grupeaz˘ a mai multe elemente ˆ ıntr-o singur˘ a unitate.2. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a mult ¸imile reprezentate sunt eterogene. cˆ at ¸ si pentru transmiterea unor informat ¸ii de la o metod˘ a la alta. Incepˆ and cu versiunea 1. Utilizarea colect ¸iilor ofer˘ a avantaje evidente ˆ ın procesul de dezvoltare a unei aplicat ¸ii. • Algoritmi: metode care efectueaz˘ a diverse operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea sau sortarea. putˆ and include obiecte de orice tip. stive. ˆ ın Java colect ¸iile sunt tratate ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. mult ¸imi matematice. tabele de dispersie. Tipul de date al elementelor dintr-o colect ¸ie este Object.Capitolul 7 Colect ¸ii 7. definite pentru obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele ce descriu colect ¸ii. • Implement˘ ari: implement˘ ari concrete ale interfet ¸elor ce descriu colect ¸ii. Colect ¸iile sunt folosite atˆ at pentru memorarea ¸ si manipularea datelor. Ace¸ sti algoritmi se numesc ¸ si polimorfici deoarece pot fi folosit ¸i pe implement˘ ari diferite ale unei colect ¸ii. liste ˆ ınl˘ ant ¸uite. etc.

• Cre¸ sterea vitezei ¸ si calit˘ a¸ tii programului: implement˘ arile efective ale colect ¸iilor sunt de ˆ ınalt˘ a performant ¸˘ a¸ si folosesc algoritmi cu timp de lucru optim.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii Interfet ¸ele reprezint˘ a nucleul mecanismului de lucru cu colect ¸ii. Unele au elementele ordonate. scopul lor fiind de a permite utilizarea structurilor de date independent de modul lor de implementare. altele nu. Unele implement˘ ari ale acestei interfet ¸e permit existent ¸a elementelor duplicate. boolean isEmpty(). 7. boolean add(Object element). void clear(). Collection modeleaz˘ a o colect ¸ie la nivelul cel mai general. Iterator iterator(). la scrierea unei aplicat ¸ii putem s˘ a ne concentr˘ am eforturile asupra problemei ˆ ın sine ¸ si nu asupra modului de reprezentare ¸ si manipulare a informat ¸iilor. // Operatii la nivel de element boolean contains(Object element). Platforma Java nu ofer˘ a nici o implementare direct˘ a a acestei interfet ¸e. descriind un grup de obiecte numite ¸ si elementele sale. ci exist˘ a doar implement˘ ari ale unor subinterfet ¸e mai concrete.162 CAPITOLUL 7. boolean remove(Object element). COLECT ¸ II • Reducerea efortului de programare: prin punerea la dispozit ¸ia programatorului a unui set de tipuri de date ¸ si algoritmi ce modeleaz˘ a structuri ¸ si operat ¸ii des folosite ˆ ın aplicat ¸ii. . alte implement˘ ari nu. Astfel. public interface Collection { // Metode cu caracter general int size(). cum ar fi Set sau List.

dac˘ a este folosit un comparator) trebuie s˘ a fie valid ¸ si s˘ a nu provoace except ¸ii. f˘ ar˘ a a avea alte metode specifice. boolean removeAll(Collection c). SortedSet este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Set. o2 ale colect ¸iei.compareT o(o2) (sau comparator. mo¸ stene¸ ste metodele acesteia. SortedSet headSet(Object toElement). oferind metode suplimentare ce ¸ tin cont de faptul c˘ a mult ¸imea este sortat˘ a: public interface SortedSet extends Set { // Subliste SortedSet subSet(Object fromElement.compare(o1. o2). // Metode de conversie in vector Object[] toArray(). Fiind subclas˘ a a interfet ¸ei Set. apelul o1.equals(o2). Singura conditt ¸ie este ca. Dou˘ a dintre clasele standard care ofer˘ a implement˘ ari concrete ale acestei interfet ¸e sunt HashSet ¸ si TreeSet. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei ¸ si este ment ¸inut˘ a automat la orice operat ¸ie efectuat˘ a asupra mult ¸imii. Pune la dispozit ¸ie operat ¸ii care beneficiaz˘ a de avantajul ordon˘ arii elementelor. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II 163 // Operatii la nivel de multime boolean containsAll(Collection c). . Object[] toArray(Object a[]). mai bine zis nu poate cont ¸ine dou˘ a obiecte o1 ¸ si o2 cu proprietatea o1.7. Object toElement). pentru orice dou˘ a obiecte o1.2. boolean addAll(Collection c). Mo¸ stene¸ ste metodele din Collection. boolean retainAll(Collection c). O mult ¸ime nu poate avea elemente duplicate. Ordonarea elementelor se face conform ordinii lor naturale. } Set modeleaz˘ a not ¸iunea de mult ¸ime ˆ ın sens matematic. diferent ¸a principal˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a elementele dintr-o astfel de colect ¸ie sunt ordonate ascendent.

Object remove(int index). } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeSet. Collection c). abstract boolean addAll(int index. // Capete Object first(). Listele pot contine duplicate ¸ si permit un control precis asupra pozit ¸iei unui element prin intermediul indexului acelui element. Object element). Object last(). Comparator comparator(). c˘ autare ¸ si iterare avansat˘ a. fat ¸˘ ade metodele definite de interfat ¸a Collection. // Extragere sublista List subList(int from. Object element). } . ListIterator listIterator(int index). // Iterare ListIterator listIterator(). Object set(int index. int lastIndexOf(Object o). int to). avem metode pentru acces pozit ¸ional. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface List extends Collection { // Acces pozitional Object get(int index). List descrie liste (secvent ¸e) de elemente indexate. In plus. COLECT ¸ II SortedSet tailSet(Object fromElement). void add(int index. // Cautare int indexOf(Object o).164 CAPITOLUL 7.

boolean containsKey(Object key). Obiectele de acest tip nu pot cont ¸ine chei duplicate ¸ si fiecare cheie este asociat˘ a la un singur element. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II Clase standard care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a sunt: ArrayList. // Vizualizari ale colectiei public Set keySet(). Object getValue(). Definitt ¸ai interfet ¸ei este prezentat˘ a mai jos: public interface Map { // Metode cu caracter general int size(). dup˘ a care poate fi reg˘ asit. Object setValue(Object value). LinkedList. boolean containsValue(Object value). // Interfata pentru manipularea unei inregistrari public interface Entry { Object getKey(). void clear(). Vector. Object get(Object key). Object remove(Object key).2.7. boolean isEmpty(). public Set entrySet(). } } . 165 Map descrie structuri de date ce asociaz˘ a fiecarui element o cheie unic˘ a. public Collection values(). // Operatii la nivel de multime void putAll(Map t). Object value). Ierarhia interfet ¸elor derivate din Map este independent˘ a de ierarhia derivat˘ a din Collection. // Operatii la nivel de element Object put(Object key.

Aceste clase sunt ˆ ın continuare disponibile ¸ si multe dintre ele au fost adaptate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at s˘ a se integreze ˆ ın noua abordare. oferind metode suplimentare pentru: extragere de subtabele. aflarea comparatorului folosit pentru ordonare. SortedMap tailMap(Object fromKey). TreeMap ¸ si Hashtable. chiar dac˘ a funct ¸ionalitatea lor era aproape identic˘ a cu cea a unei clase anterioare.166 CAPITOLUL 7. Este subclasa a interfet ¸ei Map. exista un set de clase pentru lucrul cu colect ¸ii. SortedMap headMap(Object toKey).2.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor Inainte de versiunea 1. aflarea primei/ultimei chei. Definit ¸ia interfet ¸ei este dat˘ a mai jos: public interface SortedMap extends Map { // Extragerea de subtabele SortedMap subMap(Object fromKey. ˆ ıns˘ a acestea nu erau organizate pe ierarhia de interfet ¸e prezentat˘ aˆ ın sect ¸iunea anterioar˘ a. Object toKey). Pe lˆ ang˘ a acestea au fost create noi clase corespunz˘ atoare interfet ¸elor definite. 7. // Capete Object first(). SortedMap este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Map. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei. } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeMap. // Comparatorul folosit pentru ordonare Comparator comparator(). COLECT ¸ II Clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a Map sunt HashMap. la care se adaug˘ a faptul c˘ a mult ¸imea cheilor dintr-o astfel de colect ¸ie este ment ¸inut˘ a ordonat˘ a ascendent conform ordinii naturale. Object last(). .

AbstractSet. ca ˆ ın figura de mai jos: AbstractCollection . LinkedList Vector Map HashMap Hashtable SortedMap TreeMap A¸ sadar se observ˘ a existent ¸a unor clase care ofer˘ a aceea¸ si funct ¸ionalite.Properties Evident.HashMap. TreeSet. • sunt serializabile. HashTable In vechea ierarhie: Dictionary . ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.˘ ALE COLECT 7.. clasele ce descriu colect ¸ii sunt de asemenea concepute ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a.. cum ar fi ArrayList ¸ si Vector. In general. ˆ ımpreun˘ a cu interfet ¸ele corespunz˘ atoare (clasele din vechiul model sunt trecute pe rˆ andul de jos): Interfat ¸a Set SortedSet List Clasa HashSet TreeSet ArrayList. IMPLEMENTARI ¸ IILOR 167 Clasele de baz˘ a care implementeaz˘ a interfet ¸e ce descriu colect ¸ii au numele de forma < Implementare >< Interf ata >. unde ’implementare’ se refer˘ a la structura intern˘ a folosit˘ a pentru reprezentarea mult ¸imii.3. cum ar fi: • permit elementul null. • au definit˘ a metoda clone. clasele care descriu colect ¸ii au unele tr˘ asaturi comune. Pe lˆ ang˘ a organizarea ierarhic˘ a a interfet ¸elor implementate. AbstractList . implementarea interfet ¸elor este explicit realizat˘ a la nivelul superclaselor abstracte. acestea oferind de altfel ¸ si implement˘ ari concrete pentru multe din metodele definite de interfet ¸e. TreeMap. .HashSet. Vector-Stack AbstractMap . HashMap ¸ si Hashtable.Hashtable .

fiecare interfat ¸˘ a ce descrie o colect ¸ie are mai multe implement˘ ari. prin realizarea unor compromisuri ˆ ıntre spat ¸iul necesar pentru memorarea datelor. rapiditatea reg˘ asirii acestora ¸ si timpul necesar actualiz˘ arii colect ¸iei ˆ ın cazul unor modific˘ ari.LinkedList import java . respectiv LinkedList ¸ si execut˘ a diverse operat ¸ii pe ea. public static void testAdd ( List lst ) { long t1 = System . care returneaz˘ a o reprezentare ca ¸ sir de caractere a colect ¸iei respective. curre ntTimeM illis () . S˘ a consider˘ am un exemplu ce creeaza o list˘ a folosind ArrayList. • au atˆ at constructor f˘ ar˘ a argumente cˆ at ¸ si un constructor care accept˘ a ca argument o alt˘ a colect ¸ie • exceptˆ and clasele din arhitectura veche. System . } . i < N . prima fiind ˆ ın general mult mai folosit˘ a. out . COLECT ¸ II • au definit˘ a metoda toString. curre ntTimeM illis () . for ( int i =0. • permit crearea de iteratori pentru parcurgere. println ( " Add : " + ( t2 . public class TestEficienta { final static int N = 100000.1: Comparare ArrayList . De ce exist˘ a atunci ¸ si clasa LinkedList ? Raspunsul const˘ aˆ ın faptul c˘ a folosind reprezent˘ ari diferite ale mult ¸imii gestionate putem obt ¸ine performante mai bune ˆ ın funct ¸ie de situat ¸ie.*. 7. De exemplu.168 CAPITOLUL 7.t1 ) ) . add ( new Integer ( i ) ) . util .4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor Dup˘ a cum am vazut. i ++) lst . cronometrˆ and timpul necesar realiz˘ arii acestora: Listing 7. interfat ¸a List este implementat˘ a de clasele ArrayList ¸ si LinkedList. long t2 = System . nu sunt sincronizate (vezi ”Fire de execut ¸ie).

ArrayList ofer˘ a acces ˆ ın timp constant la elementele sale ¸ si din acest motiv folosirea lui ”get” este rapid˘ a. curre ntTimeMillis () . i ++) lst . testRemove ( lst1 ) . i ++) lst . currentTimeM illis () .45 0.t1 ) ) .01 12. } } 169 Timpii aproximativi de rulare pe un calculator cu performant ¸e medii. out .05 LinkedList 0.14 87. testAdd ( lst2 ) .12 0. long t2 = System . remove (0) . System . i < N . ad˘ augarea elementelor este rapid˘ a pentru ambele tipuri de liste. sunt dat ¸i ˆ ın tabelul de mai jos: ArrayList 0. } public static void main ( String args []) { System . out . testRemove ( lst2 ) . testGet ( lst2 ) . currentTimeM illis () . println ( " Remove : " + ( t2 . i < N . out . List lst1 = new ArrayList () . testGet ( lst1 ) . testAdd ( lst1 ) . curre ntTimeMillis () . exprimat ¸i ˆ ın secunde. List lst2 = new LinkedList () . println ( " LinkedList " ) .01 add get remove A¸ sadar. for ( int i =0.t1 ) ) .˘ A COLECT 7. deoarece ˆ ıntr-o list˘ aˆ ınlant ¸uit˘ a accesul la un element se face prin . println ( " Get : " + ( t2 . get ( i ) . FOLOSIREA EFICIENTA ¸ IILOR public static void testGet ( List lst ) { long t1 = System . long t2 = System .4. out . System . } public static void testRemove ( List lst ) { long t1 = System . System . println ( " ArrayList " ) . for ( int i =0. ˆ ın timp ce pentru LinkedList este extrem de lent˘ a.

efectueaz˘ a c˘ autarea eficient˘ a (binar˘ a) a unui element ˆ ıntr-o list˘ a ordonat˘ a.algoritm(colectie. Concluzia nu este c˘ a una din aceste clase este mai ”bun˘ a” decˆ at cealalt˘ a. [argumente]). COLECT ¸ II parcurgerea secvent ¸ial˘ a a listei pˆ an˘ a la elementul respectiv.170 CAPITOLUL 7.amestec˘ a elementele unei liste . 7. iar LinkedList funct ¸ioneaza eficient atunci cˆ and facem multe operat ¸ii de modificare (¸ stergeri. • au un singur argument de tip colect ¸ie. inser˘ ari). • shuffle . . folosirea lui ArrayList este lent˘ a deoarece elementele r˘ amase sufer˘ a un proces de reindexare (shift la stˆ anga).sorteaz˘ a ascendent o list˘ a referitor la ordinea s˘ a natural˘ a sau la ordinea dat˘ a de un comparator. La operat ¸iunea de eliminare. • binarySearch . Caracterisiticile principale ale acestor algoritmi sunt: • sunt metode de clas˘ a (statice). • apelul lor general va fi de forma: Collections. Deci. etc. ArrayList se comport˘ a bine pentru cazuri ˆ ın care avem nevoie de reg˘ asirea unor elemente la pozit ¸ii diferite ˆ ın list˘ a. • majoritatea opereaz˘ a pe liste dar ¸ si pe colect ¸ii arbitrare. ˆ ın timp ce pentru LinkedList este rapid˘ a ¸ si se face prin simpla schimbare a unei leg˘ aturi.opusul lui sort. Metodele mai des folosite din clasa Collections sunt: • sort .5 Algoritmi polimorfici Algoritmii polimorfici descri¸ si ˆ ın aceast˘ a sect ¸iune sunt metode definite ˆ ın clasa Collections care permit efectuarea unor operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea. sortarea. ci c˘ a exist˘ a diferent ¸e substant ¸iale ˆ ın reprezentarea ¸ si comportamentul diferitelor implement˘ ari ¸ si c˘ a alegerea unei anumite clase pentru reprezentarea unei mult ¸imi de elemente trebuie s˘ a se fac˘ aˆ ın funct ¸ie de natura problemei ce trebuie rezolvat˘ a.

inverseaz˘ a ordinea elementelor dintr-o list˘ a. TIPURI GENERICE • reverse . Definirea unui tip generic se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ıntre paranteze unghiulare a unui tip de date Java. permit ¸ˆ and tipizarea elementelor acestora. 171 • fill .5 a limbajului Java. • copy . Mai mult. list. • swap .6 Tipuri generice Tipurile generice.intValue(). In exemplul de mai sus.returneaz˘ a maximul dintr-o colect ¸ie.get(0)).6. simplific˘ a lucrul cu colect ¸ii. Folosind tipuri generice. efectul fiind impunerea tipului respectiv pentru toate elementele colect ¸iei: <TipDate>.copie elementele unei liste ˆ ın alta.7. • enumeration .returneaza o enumerare a elementelor dintr-o colect ¸ie. 7. lista definit˘ a poate cont ¸ine obiecte de orice tip. putem rescrie secvent ¸a astfel: .returneaz˘ a o instant ¸˘ a sincronizat˘ a a unei colect ¸ii (vezi ”Fire de execut ¸ie”).interschimb˘ a elementele de la dou˘ a pozit ¸ii specificate ale unei liste. de¸ si am dori ca elementele s˘ a fie doar numere ˆ ıntregi. • min . • unmodifiableTipColectie .populeaza o lista cu un anumit element repetat de un num˘ ar de ori.5 ArrayList list = new ArrayList().returneaz˘ a o instant ¸˘ a care nu poate fi modificat˘ a a colect ¸iei respective.returneaz˘ a minimul dintr-o colect ¸ie. • synchronizedTipColectie . introduse ˆ ın versiunea 1. int val = ((Integer)list. trebuie s˘ a facem cast explicit de la tipul Object la Integer atunci cˆ and prelu˘ am valoarea unui element. • max .add(new Integer(123)). S˘ a consider˘ am un exemplu de utilizare a colect ¸iilor ˆ ınainte ¸ si dup˘ a introducerea tipurilor generice: // Inainte de 1.

obt ¸inem o variant˘ a mult simplificat˘ a a secvent ¸ei init ¸iale: // Dupa 1. 7. list. int val = list. COLECT ¸ II // Dupa 1. . respectiv Iterator sau ListIterator. aceasta din urm˘ a este preferat˘ aˆ ın noile implement˘ ari ale colect ¸iilor. int val = list. Ei sunt descri¸ si de obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele Enumeration.add(123). Metodele uzuale ale acestor interfet ¸e sunt prezentate mai jos. varianta mai concisa for (Enumeration e = v.intValue(). } // sau. folosind tipuri generice ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().nextElement()).get(0). while (e.println(e. ˆ ımpreun˘ a cu modalitatea lor de folosire.5. Dac˘ a utiliz˘ am ¸ si mecanismul de autoboxing. spre deosebire de varianta anterioar˘ a ce permitea doara aruncarea unor except ¸ie de tipul ClassCastException ˆ ın cazul folosirii incorecte a tipurilor.out.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari Enumer˘ arile ¸ si iteratorii descriu modalit˘ a¸ ti pentru parcurgerea secvent ¸ial˘ aa unei colect ¸ii. semnificat ¸iile lor fiind evidente: • Enumeration: hasMoreElements.add(new Integer(123)). ˆ ıncercarea de a utiliza ˆ ın cadrul unei colect ¸ii a unui element necorespunz˘ ator ca tip va produce o eroare la compilare. list.hasMoreElements()) { System. indiferent dac˘ a aceasta este indexat˘ a sau nu. nextElement // Parcurgerea elementelor unui vector v Enumeration e = v. Deoarece funct ¸ionalitatea interfet ¸ei Enumeration se reg˘ ase¸ ste ˆ ın Iterator. Toate clasele care implementeaz˘ a colect ¸ii au metode ce returneaz˘ a o enumerare sau un iterator pentru parcurgerea elementelor lor.172 CAPITOLUL 7. In cazul folosirii tipurilor generice.5.elements().elements.get(0). folosind si autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().

remove // Parcurgerea elementelor unui vector // si eliminarea elementelor nule for (Iterator it = v.out.println(e.remove(). if (obj == null) it. } • Iterator: hasNext.) { System.hasMoreElements(). precum ¸ si iterarea ˆ ın ambele sensuri. metodele de tip next sau prev ale iteratorilor vor returna tipul Object. it.nextElement()).) { Object obj = it. respectiv modificarea elementului curent. hasPrevious. .listIterator().iterator().) { Object obj = it. } 173 Iteratorii simpli permit eliminarea elementului curent din colect ¸ia pe care o parcurg. set dar ¸ si prin faptul c˘ a denumirile metodelor sunt mai concise. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI e. cei de tip ListIterator permit ¸ si inserarea unui element la pozit ¸ia curent˘ a.hasNext(). } • ListIterator: hasNext. Iteratorii sunt preferat ¸i enumer˘ arilor datorit˘ a posibilit˘ a¸ tii lor de a act ¸iona asupra colect ¸iei pe care o parcurg prin metode de tip remove.next().˘ 7.set(new Integer(0)). next. remove. previous. add. fiind responsabilitatea noastr˘ a de a face conversie (cast) la alte tipuri de date.7.hasNext(). set // Parcurgerea elementelor unui vector // si inlocuirea elementelor nule cu 0 for (ListIterator it = v. add.next(). next. dac˘ a este cazul. Atent ¸ie Deoarece colect ¸iile sunt construite peste tipul de date Object. it. if (obj == null) it.

intValue () % 2 == 0) it . o secvent ¸˘ a de genul: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). i ++) a . // Adaugam numerele de la 1 la 10 for ( int i =1. util . for (Iterator i = list.hasNext(). i <=10.) { Integer val=(Integer)i. exist˘ a o variant˘ a simplificat˘ a de utilizare a iteratorilor.174 CAPITOLUL 7. // Amestecam elementele colectiei Collections . shuffle ( a ) . it .. // Daca elementul curent este par . . il facem 0 if ( x . listIterator () . COLECT ¸ II In exemplul de mai jos punem ˆ ıntr-un vector numerele de la 1 la 10. println ( " Vectorul amestecat : " + a ) . i. print ( " Rezultat : " + a ) . System . } } Incepˆ and cu versiunea 1. dup˘ a care le parcurgem element cu element folosind un iterator.next(). out . le amestec˘ am.iterator(). set ( new Integer (0) ) . // Proceseaza val . hasNext () . ˆ ınlocuind numerele pare cu 0. } System .*. Listing 7..5 a limbajului Java. add ( new Integer ( i ) ) . ) { Integer x = ( Integer ) it . Astfel. out . next () . class TestIterator { public static void main ( String args []) { ArrayList a = new ArrayList () . // Parcurgem vectorul for ( ListIterator it = a .2: Folosirea unui iterator import java .

˘ 7. for (Integer val : list) { // Proceseaza val .. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI } poate fi rescris˘ a astfel: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().7. } 175 ..

176 CAPITOLUL 7. COLECT ¸ II .

• Permite persistent ¸a obiectelor. obiectul va fi citit de pe disc ¸ si starea lui refacut˘ a. de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea original˘ a. Cu alte cuvinte. Acest 177 . Procesul invers. la relansarea programului. Acest lucru se realizeaz˘ a prin serializarea obiectului ¸ si scrierea lui pe disc ˆ ınainte de terminarea unui program. apoi. Intr-un cadru mai larg.Capitolul 8 Serializarea obiectelor 8. Utilitatea serializarii const˘ aˆ ın urm˘ atoarele aspecte: • Asigur˘ a un mecanism simplu de utilizat pentru salvarea ¸ si restaurarea a datelor.1 Folosirea serializ˘ arii Definit ¸ie Serializarea este o metod˘ a ce permite transformarea unui obiect ˆ ıntr-o secvent ¸a ˘ de octet ¸i sau caractere din care s˘ a poat˘ a fi ref˘ acut ulterior obiectul original. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a durata de viat ¸a a unui obiect nu este determinat˘ a de execut ¸ia unui program ˆ ın care acesta este definit .obiectul poate exista ¸ si ˆ ıntre apelurile programelor care ˆ ıl folosesc. prin serializare se ˆ ıntelege procesul de scriere/citire a obiectelor. se nume¸ ste deserializare. Tipurile primitive pot fi de asemenea serializate. serializarea permite salvarea ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a a tuturor informat ¸iilor unui obiect pe un mediu de stocare extern programului.

stare care este specificat˘ aˆ ın etapa de design a aplicat ¸iei. In cazul ˆ ın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv. • Java Beans . A¸ sadar referint ¸ele care construiesc starea unui obiect formeaz˘ a o ˆ ıntreag˘ a ret ¸ea.Aplicat ¸iile ce ruleaz˘ aˆ ın ret ¸ea pot comunica ˆ ıntre ele folosind fluxuri pe care sunt trimise.sunt componente reutilizabile.transmiterea unor informat ¸ii ˆ ıntre platforme de lucru diferite se realizeaz˘ a unitar. de sine st˘ at˘ atoare ce pot fi utilizate ˆ ın medii vizuale de dezvoltare a aplicat ¸iilor. ˆ ıntrucˆ at celelalte obiectele referite de obiectul care se serializeaz˘ a pot referi la rˆ andul lor alte obiecte. Acesta este un proces recusiv de salvare a datelor. • RMI (Remote Method Invocation) . o asemenea abordare nu este . ¸ si a¸ sa mai departe. Orice component˘ a Bean are o stare definit˘ a de valorile implicite ale propriet˘ a¸ tilor sale. respectiv recept ¸ionate obiecte serializate. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un algoritm general de salvare a st˘ arii unui obiect nu este tocmai facil.178 CAPITOLUL 8. pentru ca apoi s˘ a fie restaurate prin metode ale clasei DataInputStream. serializarea este utilizat˘ a pentru transportul argumentelor prin ret ¸ea ¸ si pentru returnarea valorilor. atunci salvarea informat ¸iilor ˆ ıncapsulate ˆ ın acel obiect se poate face ¸ si prin salvarea pe rˆ and a datelor. a¸ sa cum am vazut. Mediile vizuale folosesc mecanismul serializ˘ arii pentru asigurarea persistent ¸ei componentelor Bean. Un aspect important al serializ˘ arii este c˘ a nu salveaz˘ a doar imaginea unui obiect ci ¸ si toate referint ¸ele la alte obiecte pe care acesta le cont ¸ine.este o modalitate prin care metodele unor obiecte de pe o alt˘ a ma¸ sin˘ a pot fi apelate ca ¸ si cum acestea ar exista local pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. ordinea octet ¸ilor sau alte detalii specifice sistemelor repective. folosind clasa DataOutputStream. Atunci cˆ and este trimis un mesaj c˘ atre un obiect ”remote” (de pe alt˘ a ma¸ sin˘ a). SERIALIZAREA OBIECTELOR tip de persistent ¸˘ a a obiectelor se nume¸ ste persistent ¸˘ a u¸ soar˘ a. • Transmiterea datelor ˆ ın ret ¸ea . ˆ ıntrucˆ at ea trebuie efectuat˘ a explicit de c˘ atre programator ¸ si nu este realizat˘ a automat de c˘ atre sistem. dar. independent de formatul de reprezentare a datelor. • Compensarea diferent ¸elor ˆ ıntre sisteme de operare .

Mai jos este prezentat un exemplu de serializare folosind clasa DataOutputStream: FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. boolean b = in.writeDouble(12. 8. Serializarea ˆ ın format binar a tipurilor primitive ¸ si a obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clase specializate ˆ ın acest scop cu ar fi: ObjectOutputStream pentru scriere ¸ si ObjectInputStream pentru restaurare.345). deoarece pot ap˘ area probleme cum ar fi: variabilele membre ale obiectului pot fi instant ¸e ale altor obiecte. fie cu ObjectOutputStream ¸ si ObjectInputStream. Acestea implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput.dat"). prin termenul serializare ne vom referi doar la serializarea ˆ ın format binar.writeBoolean(true).flush().close().1.writeInt(12345).1 Serializarea tipurilor primitive Serializarea tipurilor primitive poate fi realizat˘ a fie prin intermediul fluxurilor DataOutputStream ¸ si DataInputStream. int i = in. out.readBoolean(). out. etc.1.˘ 8. fos. out. out. FOLOSIREA SERIALIZARII 179 ˆ ın general suficient˘ a. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. DataOutputStream out = new DataOutputStream(fos).readDouble(). In continuare.dat"). respectiv writeTipPrimitiv pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.writeUTF("Sir de caractere"). out. respectiv DataOutput ce declar˘ a metode de tipul readTipPrimitiv. DataInputStream in = new DataInputStream(fis).readInt(). . double d = in. unele cˆ ampuri pot face referint ¸˘ a la acela¸ si obiect.

1. Mecanismul implicit de serializare a unui obiect va salva numele clasei obiectului. secvent ¸a uzual˘ a fiind cea de mai jos: ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fluxPrimitiv).flush(). signatura clasei ¸ si valorile tuturor cˆ ampurile serializabile ale obiectului. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a vor fi folosite ˆ ımpreuna cu alte fluxuri pentru scrierea/citirea efectiv˘ aa datelor pe mediul extern pe care va fi salvat. pentru scriere ¸ si • readObject. . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a. sau de pe care va fi restaurat un obiect serializat. Acestea sunt fluxuri de procesare. pentru restaurare.close(). fis. 8. Metodele pentru serializarea obiectelor sunt: • writeObject.2 Serializarea obiectelor Serializarea obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clasele ObjectOutputStream (pentru salvare) ¸ si ObjectInputStream (pentru restaurare). pe lˆ ang˘ a metodele dedicate serializ˘ arii obiectelor. out. respectiv ObjectOutput care extind DataInput. fluxPrimitiv.close(). vor exista ¸ si metode pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.writeObject(referintaObiect). SERIALIZAREA OBIECTELOR String s = in. Clasele ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream implementeaz˘ a interfet ¸ele ObjectInput.3 Clasa ObjectOutputStream Scrierea obiectelor pe un flux de ie¸ sire este un proces extrem de simplu.1.180 CAPITOLUL 8. out.readUTF(). Referint ¸ele la alte obiecte serializabile din cadrul obiectului curent vor duce automat la serializarea acestora iar referint ¸ele multiple c˘ atre un acela¸ si obiect sunt codificate utilizˆ and un algoritm care s˘ a poat˘ a reface ”ret ¸eaua de obiecte” la aceea¸ si stare ca atunci cˆ and obiectul original a fost salvat. 8. respectiv DataOutput.

out. out. fos.writeInt(12345). FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. ˆ ımpreun˘ a cu un obiect de tip String.writeBoolean(true). astfel ˆ ıncˆ at apeluri ca cele de mai jos sunt permise : out. out. Acesta este de asemenea un flux de procesare ¸ si va trebui asociat cu un flux pentru citirea efectiv˘ a a datelor.writeUTF("Sir de caractere").ser"). Secvent ¸a uzual˘ a pentru deserializare este cea de mai jos: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fluxPrimitiv). Evident.writeDouble(12. sau InvalidClassException dac˘ a sunt probleme cu o clas˘ a necesar˘ aˆ ın procesul de serializare.readObject().writeObject("Ora curenta:"). pe lˆ anga metoda de scriere a obiectelor. clasa pune la dispozitie ¸ si metode de tipul writeTipPrimitiv pentru serializarea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. citirea acestora ¸ si reconstruirea obiectelor salvate se va face printr-un flux de intrare de tip ObjectInputStream. Deoarece implementeaz˘ a interfat ¸a DataOutput. //sau . mai precis NotSerializableException dac˘ a obiectul primit ca argument nu este serializabil. FOLOSIREA SERIALIZARII 181 Exemplul de mai jos construie¸ ste un obiect de tip Date ¸ si ˆ ıl salveaz˘ aˆ ın fi¸ sierul test. fi¸ sierul rezultat va cont ¸ine informat ¸iile reprezentate ˆ ın format binar.writeObject(new Date()).1. Metoda writeObject arunc˘ a except ¸ii de tipul IOException ¸ si derivate din aceasta. Vom vedea ˆ ın continuare c˘ a un obiect este serializabil dac˘ a este instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. out. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos). Object obj = in.close(). cum ar fi FileInputStream pentru date salvate ˆ ıntr-un fi¸ sier. 8.345). out.4 Clasa ObjectInputStream Odat˘ a ce au fost scrise obiecte ¸ si tipuri primitive de date pe un flux.1. out.ser.˘ 8.flush().

fis. Trebuie observat c˘ a metoda readObject are tipul returnat Object.readObject(). Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. double d = in. String s = in. .182 CAPITOLUL 8. // gresit Date date = (Date)in. boolean b = in. clasa pune la dispozit ¸ie ¸ si metode de tipul readTipPrimitiv pentru citirea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.readBoolean(). SERIALIZAREA OBIECTELOR TipReferinta ref = (TipReferinta)in.readObject().readInt(). ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis). fluxPrimitiv. // corect Atent ¸ie Ca ¸ si la celelalte fluxuri de date care implemeteaz˘ a interfat ¸a DataInput citirea dintr-un flux de obiecte trebuie s˘ a se fac˘ a exact ˆ ın ordinea ˆ ın carea acestea au fost scrise.readObject().readObject().ser").close(). int i = in.close().readUTF().readObject(). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie realizat˘ a explicit conversia la tipul corespunzator obiectului citit: Date date = in. String mesaj = (String)in. pe lˆ ang˘ a metoda de citire a obiectelor.readDouble(). altfel vor ap˘ area evident except ¸ii ˆ ın procesul de deserializare. Date data = (Date)in. Clasa ObjectInputStream implementeaz˘ a interfat ¸a DataInput deci.

io. public interface Serializable { // Nimic ! } Declararea claselor ale c˘ aror instant ¸e trebuie s˘ a fie serializate este a¸ sadar extrem de simpl˘ a. va fi generat˘ a o except ¸ie la execut ¸ie. Acest lucru va fi discutat ˆ ın sect ¸iunea referitoare la personalizarea serializ˘ arii. • Superclasa trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu un constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente. dac˘ a dorim ca instant ¸ele unei clase s˘ a poat˘ a fi serializate.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable Interfat ¸a Serializable nu cont ¸ine nici o declarat ¸ie de metod˘ a sau constant˘ a.2 Obiecte serializabile Un obiect este serializabil dac˘ a¸ si numai dac˘ a clasa din care face parte implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. . atunci trebuie s˘ a avem ˆ ın vedere urm˘ atoarele lucruri: • Variabilele accesibile ale superclasei nu vor fi serializate. 8.8. singurul ei scop fiind de a identifica clasele ale c˘ aror obiecte sunt serializabile. direct sau indirect. fiind f˘ acut˘ a prin simpla implementare a interfet ¸ei Serializable: public class ClasaSerializabila implements Serializable { // Corpul clasei } Orice subclas˘ a a unei clase serializabile este la rˆ andul ei serializabil˘ a. fiind responsabilitatea clasei curente de a asigura un mecanism propriu pentru salvarea/restaurarea lor. Definit ¸ia sa complet˘ a este: package java. clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze. Variabilele proprii vor fi init ¸ializate cu valorile de pe fluxul de intrare. ˆ ıntrucˆ at implementeaz˘ a indirect interfat ¸a Serializable. A¸ sadar.2. OBIECTE SERIALIZABILE 183 8.2. In situat ¸ia ˆ ın care dorim s˘ a declar˘ am o clas˘ a serializabil˘ a dar superclasa sa nu este serializabil˘ a. In lipsa unui constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente pentru superclas˘ a. interfat ¸a Serializable. acesta fiind utilizat pentru init ¸ializarea variabilelor mo¸ stenite ˆ ın procesul de restaurare al unui obiect.

184 CAPITOLUL 8. } } . Cu alte cuvinte. static transient int N. // Participa la serializare In exemplele urm˘ atoare cˆ ampurile marcate ’DA’ particip˘ a la serializare.2 Controlul serializ˘ arii Exist˘ a cazuri cˆ and dorim ca unele variabile membre ale unui obiect s˘ a nu fie salvate automat ˆ ın procesul de serializare. transient static int z =3. 8.2. sau variabile temporare pe care nu are rost s˘ a le salv˘ am. SERIALIZAREA OBIECTELOR In procesul serializ˘ arii.1: Modificatorii static ¸ si transient import java . " + y + " .*. Chiar declarate private ˆ ın cadrul clasei aceste cˆ ampuri particip˘ a la serializare. Pentru ca un cˆ amp s˘ a nu fie salvat ˆ ın procesul de serializare el trebuie declarat cu modificatorul transient ¸ si trebuie s˘ a fie ne-static. cum ar fi parole. variabilele de clas˘ a particip˘ a obligatoriu la serializare. cele marcate ’NU’. // DA // NU // DA // DA public String toString () { return x + " . transient int y =2. " + z + " . Acestea sunt cazuri comune atunci cˆ and respectivele cˆ ampuri reprezint˘ a informat ¸ii confident ¸iale. " + t . public class Test1 implements Serializable { int x =1. // Ignorata la serializare Modificatorul static anuleaz˘ a efectul modificatorului transient. declararea unei variabile membre temporare ar trebui facut˘ a astfel: transient private double temp. io . dac˘ a este ˆ ıntˆ alnit un obiect care nu implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException ce va identifica respectiva clas˘ a neserializabil˘ a. nu particip˘ a iar cele marcate cu ’Exceptie’ vor provoca except ¸ii de tipul NotSerializableException. static int t =4. Listing 8. De exemplu.

Listing 8. io . OBIECTE SERIALIZABILE 185 Dac˘ a un obiect ce trebuie serializat are referint ¸e la obiecte neserializabile. } public class Test3 extends D { public Test3 () { x = 1. } } Atunci cˆ and o clas˘ a serializabila deriva dintr-o alt˘ a clas˘ a. " + b . // DA public String toString () { return a .2.2: Membrii neserializabili import java .*. } public class Test2 implements Serializable { A a = new A () . // Obligatoriu constructor fara argumente } class D extends C implements Serializable { int y =0.8. In caz contrar. atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException. class C { int x =0. y . salvarea cˆ ampurilor clasei p˘ arinte se va face doar dac˘ a¸ si aceasta este serializabil˘ a.*. class A { int x =1. io . // DA .3: Serializarea cˆ ampurilor mo¸ stenite import java . subclasa trebuie s˘ a salveze explicit ¸ si cˆ ampurile mo¸ stenite. // NU y = 2. x + " . // Exceptie B b = new B () . Listing 8. } class B implements Serializable { int y =2.

close () . io . out . System . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . fos .*. readObject () .4: Testarea serializ˘ arii import java . " + y . } public static void main ( String args []) throws IOException { test ( new Test1 () ) . writeObject ( obj ) . println ( " A fost salvat obiectul : " + obj ) . System . } } Mai jos este descrisa o aplicat ¸ie care efectueaz˘ a salvarea ¸ si restaurarea unor obiecte din cele trei clase prezentate mai sus. } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () . out . SERIALIZAREA OBIECTELOR } public String toString () { return x + " . ser " ) . } fis . try { obj = in . println ( " A fost restaurat obiectul : " + obj ) . ser " ) . Listing 8. out . public class Exemplu { public static void test ( Object obj ) throws IOException { // Salvam FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " fisier . } catch ( N o t Se r i a l i z a b l e E x c e p t i o n e ) { . close () . out . try { test ( new Test2 () ) . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . flush () . // Restauram FileInputStream fis = new FileInputStream ( " fisier .186 CAPITOLUL 8.

modifcˆ and starea obiectelor citite astfel ˆ ıncˆ at ele s˘ a corespund˘ a . 4 neserializabil: java. 2.˘ 8. particularizat pentru o clas˘ a anume. ad˘ augˆ and ¸ si alte informat ¸ii necesare pentru serializarea unor obiecte. fiind creat pentru cazul general.3. De asemenea. 3.io.ObjectOutputStream stream) throws IOException private void readObject(java. } test ( new Test3 () ) . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR System . ClassNotFoundException Metoda writeObject controleaz˘ a ce date sunt salvate iar readObject controleaz˘ a modul ˆ ın care sunt restaurate obiectele. 0. o clas˘ a poate avea nevoie de mai mult control asupra serializ˘ arii. 2 8. 3. println ( " Obiect neserializabil : " + e ) .NotSerializableException: A salvat obiectul: 1. este posibil s˘ a extindem comportamentul implicit.io.ObjectInputStream stream) throws IOException.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor Dezavantajul mecanismului implicit de serializare este c˘ a algoritmul pe care se beazeaz˘ a. In majoritatea cazurilor mecanismul standard este suficient ˆ ıns˘ a. putem s˘ aˆ ınlocuim algoritmul implicit cu unul propriu.io. 4 restaurat obiectul: 1. 2 restaurat obiectul: 0. In aceste situat ¸ii. eventual. dup˘ a cum am spus. se poate comporta ineficient ˆ ın anumite situat ¸ii: poate fi mult mai lent decˆ at este cazul sau reprezentarea binar˘ a generat˘ a pentru un obiect poate fi mult mai voluminoas˘ a decˆ at ar trebui. out . citind informat ¸iile salvate ¸ si. Personalizarea serializarii se realizeaz˘ a prin definirea (ˆ ıntr-o clas˘ a serializabil˘ a!) a metodelor writeObject ¸ si readObject avˆ and exact signatura de mai jos: private void writeObject(java. } } 187 Rezultatul acestui program va fi : A fost A fost Obiect A fost A fost salvat obiectul: 1.

defaultWriteObject()..1 Controlul versiunilor claselor S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a realiz˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a angajat ¸ilor unei companii. serializarea superclasei sale fiind facut˘ a automat (¸ si implicit)... etc. } private void readObject(ObjectInputStream stream) throws IOException. SERIALIZAREA OBIECTELOR anumitor cerint ¸e. vom avean nevoie de o clas˘ a care s˘ a reprezinte .defaultReadObject()..188 CAPITOLUL 8. etc. atunci trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. 8.ClassNotFoundException { // Restaurarea obiectului curent stream. // Actualizarea starii obiectului (decriptare.) . respectiv defaultReadObject care descriu procedurile implicite de serializare.3. // Adaugarea altor informatii suplimentare . Evident.) // si extragerea informatiilor suplimentare ... Dac˘ aˆ ıns˘ a o clas˘ a trebuie sa-¸ si coordoneze serializarea proprie cu serializarea superclasei sale. In cazul ˆ ın care nu dorim s˘ aˆ ınlocuim complet mecanismul standard. } Metodele writeObject ¸ si readObject sunt responsabile cu serializarea clasei ˆ ın care sunt definite. Forma general˘ a de implementare a metodelor writeObject ¸ si readObject este: private void writeObject(ObjectOutputStream stream) throws IOException { // Procesarea campurilor clasei (criptare. putem s˘ a folosim metodele defaultWriteObject. // Scrierea obiectului curent stream.

*.6: Aplicat ¸ia de gestionare a angajat ¸ilor import java . public Angajat ( String nume . private String parola . import java .5: Prima variant˘ a a clasei Angajat import java . . Listing 8. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . public class GestiuneAngajati { // Lista angajatilor ArrayList ang = new ArrayList () . salariu = salariu . ser " ) . La fiecare pornire a aplicat ¸iei. class Angajat implements Serializable { public String nume . parola = parola . int salariu . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . } } Mai jos este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie care permite introducerea de angajat ¸i ¸ si salvarea lor ˆ ıntr-un fi¸ sier. public void citire () throws IOException { FileInputStream fis = null . vor fi citite datele din fi¸ sier astfel ˆ ıncˆ at programul va actualiza ˆ ın permanent ¸˘ a lista angajat ¸ilor cu noi persoane. String parola ) { this . io .*. try { fis = new FileInputStream ( " angajati .˘ 8. this . nume = nume . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 189 not ¸iunea de angjat. util . O variant˘ a simplificat˘ a a acesteia ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. this . public int salariu .3. io .*.

out . writeObject ( ang ) . } public void salvare () throws IOException { FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " angajati . readLine () . out . printStackTrace () . salariu . print ( " Parola : " ) . } catch ( Exception e ) { System . out . String raspuns = stdin . . print ( " Salariu : " ) . } finally { if ( fis != null ) fis . in ) ) . ang . int salariu = Integer . " ) . if ( raspuns . readLine () . close () . e . println ( " Lista angajatilor :\ n " + ang ) . System . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . readLine () ) . String nume = stdin . readLine () . print ( " \ nNume : " ) . } public void adaugare () throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . out . print ( " Mai adaugati ? ( D / N ) " ) . startsWith ( " N " ) ) break . println ( " Eroare la citirea datelor . ser " ) .. readObject () .190 CAPITOLUL 8. parseInt ( stdin .. System . out . } System . String parola = stdin . toUpperCase () .. out . add ( new Angajat ( nume .. " ) . println ( " Fisierul nou . SERIALIZAREA OBIECTELOR ang = ( ArrayList ) in . parola ) ) . System . } } public static void main ( String args []) throws IOException { GestiuneAngajati app = new GestiuneAngajati () . out . while ( true ) { System . } catch ( File NotF o u n d E x c e p t i o n e ) { System . out .

˘ 8. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 191 // Incarcam angajatii din fisier app . Dup˘ a introducerea unui num˘ ar suficient de mare de angajat ¸i ˆ ın fi¸ sier. } } Problema care se pune acum este urm˘ atoarea. In plus. Aceast˘ aproblem˘ a ar fi ap˘ arut chiar dac˘ a variabila ad˘ augat˘ a era declarat˘ a de tip transient. // Salvam angajatii inapoi fisier app . citire () . va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul InvalidClassException ¸ si deserializarea nu va fi f˘ acut˘ a. La execut ¸ia aplicat ¸iei noastre. cum ar fi variabilele sale membre. orice modificare semnificativ˘ a a clasei. denumit serialVersionUID. ad˘ augˆ and pur ¸ si simplu cˆ ampul: . De ce se ˆ ıntˆ amplˆ a acest lucru ? Explicat ¸ia const˘ aˆ ın faptul c˘ a mecanismul de serializare Java este foarte atent cu signatura claselor serializate. Aceast˘ a abordare extrem de precaut˘ a este foarte util˘ a pentru prevenirea unor anomalii ce pot ap˘ area cˆ and dou˘ a versiuni de clase sunt incompatibile. procedura de citire a angajat ¸ilor din fi¸ sier nu va mai funct ¸iona. (dar nu numai) ¸ si este salvat ˆ ın procesul de serializare ˆ ımpreun˘ a cu celelalte date. producˆ and o except ¸ie de tipul InvalidClassException. va determina modificarea num˘ arului s˘ au de versiune. este generat pornind de la diverse informat ¸ii ale clasei. adaugare () . clasa Angajat este modificat˘ a prin ad˘ augarea unei noi variabil˘ a membre care s˘ a ret ¸ina adresa. Pentru fiecare obiect serializat este calculat automat un num˘ ar reprezentat pe 64 de bit ¸i. In cazul ˆ ın care acestea nu sunt egale. In aceast˘ a situat ¸ie trebuie s˘ a comunic˘ am explicit c˘ a cele dou˘ a clase sunt compatibile. Acest lucru se realizeaz˘ a prin setarea manual˘ a a variabilei serialVersionUID ˆ ın cadrul clasei dorite. care reprezint˘ a un fel de ”amprent˘ a” a clasei obiectului. Acest num˘ ar. cum ar fi ad˘ augarea unui nou cˆ amp. dat poate fi sup˘ ar˘ atoare atunci cˆ and modific˘ arile aduse clasei nu stric˘ a compatibilitatea cu vechea versiune. // Adaugam noi angajati app . La restaurarea unui obiect.3. salvare () . num˘ arul de versiune salvat ˆ ın forma serializat˘ a va fi reg˘ asit ¸ si comparat cu noua semn˘ atur˘ a a clasei obiectului.

this . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . } } Aplicat ¸ia noastr˘ a va funct ¸iona acum. public String nume . private String parola . public int salariu . Vom rescrie noua clas˘ a Angajat astfel ˆ ıncˆ at s˘ a fie compatibil˘ a cu cea veche astfel: Listing 8. ci s˘ a-l foloseasc˘ a pe cel specificat de noi. nume = nume . class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 56 534 93 248 680 665 29 7 L . this . Rezultatul va fi: Angajat: static final long serialVersionUID = 5653493248680665297L.*. adresa . public Angajat ( String nume . String parola ) { this . Cum putem afla ˆ ıns˘ a num˘ arul de serie al vechii clase Angajat care a fost folosit˘ a anterior la salvarea angajat ¸ilor ? Utilitarul serialVer permite generarea num˘ arului serialVersionUID pentru o clas˘ a specificat˘ a. this .192 CAPITOLUL 8. io . Prezent ¸a variabilei serialVersionUID printre membrii unei clase va informa algoritmul de serialzare c˘ a nu mai calculeze num˘ arul de serie al clasei. ˆ ıns˘ a rubrica adres˘ a nu va fi init ¸ializat˘ a ˆ ın nici un fel (va fi null). A¸ sadar. deoarece ea nu exista ˆ ın formatul original. SERIALIZAREA OBIECTELOR static final long serialVersionUID = /* numar_serial_clasa */. La noua . trebuie s˘ a recompil˘ am vechea clas˘ a Angajat ¸ si s˘ a-i afl˘ am num˘ arul de serie astfel: serialVer Angajat. adresa = " Iasi " . salariu = salariu . int salariu .7: Variant˘ a compatibil˘ a a clasei Angajat import java . parola = parola .

charAt ( n ) ) ) . int offset ) { StringBuffer sb = new StringBuffer () . public String nume . Varianta securizat˘ a a clasei Angajat din exemplul anterior ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. this . . adresa . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . nume = nume . parola = parola . toString () .˘ 8. for ( int n =0. public Angajat ( String nume . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 193 salvare a datelor. public int salariu . adresa = " Iasi " . class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 5 65 349 324 868 06 652 97 L .3. length () . return sb . n ++) sb . ceea ce poate reprezenta un inconvenient atunci cˆ and exist˘ a cˆ ampuri confident ¸iale. Rezolvarea acestei probleme se face prin modificarea mecanismului implicit de serializare.. precum ¸ si prin utilizarea unei funct ¸ii de criptare a datelor. int salariu .2 Securizarea datelor Dup˘ a cum am v˘ azut membrii privat ¸i. this . vor fi serializate ¸ si informat ¸iile legate de adres˘ a (evident.. String parola ) { this . private String parola . io . salariu = salariu . append (( char ) ( offset + input . informat ¸iile unui obiect serializat nu sunt criptate ˆ ın nici un fel ¸ si pot fi reg˘ asite cu u¸ surint ¸˘ a. cum ar fi parola din exemplul de mai sus.*. particip˘ a la serializare. } static String criptare ( String input . Problema const˘ aˆ ın faptul c˘ a. implementˆ and metodele readObject ¸ si writeObject. de¸ si ˆ ın format binar.8: Varianta securizat˘ a a clasei Angajat import java .3. n < input . this .) 8. trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a le citim de la tastatur˘ a.

194 } CAPITOLUL 8. public interface Externalizable extends Serializable { public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException. mai exact cre¸ sterea vitezei procesului de serializare. clasa fiind responsabil˘ a cu scrierea ¸ si citirea membrilor s˘ ai ¸ si trebuie s˘ a se coordoneze cu superclasele ei. interfat ¸a Externalizable este folosit˘ aˆ ın situat ¸ii ˆ ın care se dore¸ ste ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirea performant ¸elor algoritmului standard. defaultWri te Ob je ct () . explicit.3. C l a s s N o t F o u n d E x c e p t i o n { stream . Definit ¸ia interfet ¸ei Externalizable este: package java. } A¸ sadar. parola = criptare ( parola .3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable Pentru un control complet. SERIALIZAREA OBIECTELOR private void writeObject ( Ob je ct Ou tpu tS tr ea m stream ) throws IOException { parola = criptare ( parola . aceste clase trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele writeExternal ¸ si readExternal ˆ ın care se va face serializarea complet˘ a a obiectelor ¸ si coordonarea cu superclasa ei. parola = criptare ( parola . } } 8. } private void readObject ( O bjectIn putStre am stream ) throws IOException . public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException. stream . Uzual. -3) . o clas˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. ClassNotFoundException. al procesului de serializare. -3) . . Pentru instant ¸e ale acestor clase doar numele clasei este salvat automat pe fluxul de obiecte. 3) .io. defaultRead Object () .

cod = s .*. String nume . readInt () . writeInt ( cod ) . IOException { nume = s . this . class Persoana implements Externalizable { int cod . nume = nume . readUTF () . public Persoana ( String nume . writeUTF ( nume ) . String nume . s . int cod ) { this . io . } public void readExternal ( ObjectInput s ) throws ClassNotFoundException . } } Listing 8.3. io .10: Serializare proprie import java .9: Serializare implicit˘ a import java .*. nume = nume . class Persoana implements Serializable { int cod . cod = cod . int cod ) { this . } public void writeExternal ( ObjectOutput s ) throws IOException { s . this .˘ 8. public Persoana ( String nume . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 195 Mai jos este prezentat˘ a o clas˘ a simpl˘ a¸ si modalitatea de rescriere a sa folosind interfat ¸a Externalizable: Listing 8. } } . cod = cod .

ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer). Object ret = in. O secvent ¸a de forma: TipReferinta o1 = new TipReferinta().close(). in. TipReferinta o1 = new TipReferinta(). O metod˘ a clone care s˘ a realizeze o copie efectiv˘ a a unui obiect. out. } catch (Exception e) { .close(). byte[] buffer = baos. SERIALIZAREA OBIECTELOR 8.clone(). Aceasta creeaz˘ a un nou obiect ¸ si init ¸ializeaz˘ a toate variabilele sale membre cu valorile obiectului clonat. obiectele referite nu vor mai fi clonate la rˆ andul lor. nu face decˆ at s˘ a declare o nou˘ a variabil˘ a o2 ca referint ¸a la obiectul referit de o1 ¸ si nu creeaz˘ a sub nici o form˘ a un nou obiect. TipReferinta o2 = o1. Deficient ¸a acestei metode este c˘ a nu realizeaz˘ a duplicarea ˆ ıntregii ret ¸ele de obiecte corespunz˘ atoare obiectului clonat.writeObject(this). out. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(baos).toByteArray(). ˆ ımpreuna cu copierea tuturor obiectelor referite de cˆ ampurile acelui obiect poate fi implementat˘ a prin mecanismul serializ˘ arii astfel: public Object clone() { try { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(). return ret. In cazul ˆ ın care exist˘ a cˆ ampuri referint ¸a la alte obiecte. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais).readObject(). TipReferinta o2 = (TipReferinta) o1.196 CAPITOLUL 8. O posibilitate de a face o copie a unui obiect este folosirea metodei clone definit˘ aˆ ın clasa Object.4 Clonarea obiectelor Se ¸ stie c˘ a nu putem copia valoarea unui obiect prin instruct ¸iunea de atribuire.

4.println(e).8.out. CLONAREA OBIECTELOR System. return null. } } 197 .

SERIALIZAREA OBIECTELOR .198 CAPITOLUL 8.

199 . cum ar fi Java Beans. Acest lucru se datoreaz˘ a. pe de alt˘ a parte nevoii de a integra mecanismele GUI cu tehnologii ap˘ arute ¸ si dezvoltate ulterior.este API-ul init ¸ial pus la dispozit ¸ie ˆ ıncepˆ and cu primele versiuni de Java. bibliotecile de clase care ofer˘ a servicii grafice au suferit probabil cele mai mari schimb˘ ari ˆ ın trecerea de la o versiune la alta. pe de o parte dificult˘ a¸ tii legate de implementarea not ¸iunii de portabilitate. exist˘ a dou˘ a modalit˘ a¸ ti de a crea o aplicat ¸ie cu interfat ¸a ˘ grafic˘ a¸ si anume: • AWT (Abstract Windowing Toolkit) . este un termen cu ˆ ınt ¸eles larg care se refer˘ a la toate tipurile de comunicare vizual˘ aˆ ıntre un program ¸ si utilizatorii s˘ ai. Limbajul Java pune la dispozit ¸ie numeroase clase pentru implementarea diverselor funct ¸ionalitati UI. Netscape ¸ si IBM. extinzˆ and funct ¸ionalitatea acestuia ¸ si ad˘ augˆ and sau ˆ ınlocuind componente pentru dezvoltarea aplicat ¸iilor GUI.1 Introducere Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). Swing se bazeaz˘ a pe modelul AWT. In momentul actual.Capitolul 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9. ˆ ıns˘ a ne vom ocupa ˆ ın continuare de cele care permit realizarea intefet ¸ei grafice cu utilizatorul (GUI). De la aparit ¸ia limbajului Java. Aceasta este o particularizare a interfet ¸ei cu utilizatorul (UI). • Swing . prin care vom ˆ ıntelege conceptul generic de interact ¸iune dintre program ¸ si utilizatori.parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) creat ˆ ın urma colabor˘ arii dintre Sun.

Exemple de componente sunt ferestrele. listele. bare de defilare. – ”Ascultarea” evenimentelor generate de obiecte ˆ ın momentul interact ¸iunii cu utilizatorul ¸ si executarea act ¸iunilor corespunz˘ atoare. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafata de afi¸ sare. care poate fi o fereastr˘ a .awt. a¸ sa cum au fost ele definite. clasa Component fiind superclasa abstract˘ a a tuturor acestor clase. In principiu. Toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java. controale pentru editarea textelor.awt.200 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Obiectele grafice sunt derivate din Component. • Funct ¸ionalitate – Definirea unor act ¸iuni care trebuie s˘ a se execute ˆ ın momentul cˆ and utilizatorul interact ¸ioneaz˘ a cu obiectele grafice ale aplicat ¸iei. butoanele. A¸ sadar. deoarece va fi simplificat procesul de ˆ ınt ¸elegere a dezvolt˘ arii unei aplicat ¸ii GUI. crearea unei aplicat ¸ii grafice presupune urm˘ atoarele lucruri: • Design – Crearea unei suprafet ¸e de afi¸ sare (cum ar fi o fereastr˘ a) pe care vor fi a¸ sezate obiectele grafice (componente) care servesc la comunicarea cu utilizatorul (butoane. liste. etc. dup˘ a care vom face trecerea la Swing. reutilizate ˆ ın Swing. aceasta punˆ and la dispozit ¸ie o palet˘ a mult mai larg˘ a de facilit˘ a¸ ti. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. 9. ˆ ıns˘ a nu vom renunt ¸a complet la AWT deoarece aici exist˘ a clase esent ¸iale. Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. In acest capitol vom prezenta clasele de baz˘ a¸ si mecanismul de tratare a evenimentelor din AWT.2 Modelul AWT Pachetul care ofer˘ a componente AWT este java. este de preferat ca aplicat ¸iile Java s˘ a fie create folosind tehnologia Swing. etc). prin not ¸iunea de component˘ a vom ˆ ıntelege ˆ ın continuare orice obiect care poate avea o reprezentare grafic˘ a ¸ si care poate interactiona cu utilizatorul. cu except ¸ia meniurilor care descind din clasa MenuComponent. – Crearea ¸ si a¸ sezarea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare la pozit ¸iile corespunz˘ atoare.

9.2. MODELUL AWT

201

sau un applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a pe care sunt afi¸ sate va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸˘ a pe care sunt plasate componente se mai nume¸ ste container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸˘ a a unei clase derivate din Container. Clasa Container este o subclas˘ a aparte a lui Component, fiind la rˆ andul ei superclasa tuturor suprafetelor de afi¸ sare Java. A¸ sa cum am v˘ azut, interfat ¸˘ a grafic˘ a serve¸ ste interact ¸iunii cu utilizatorul. De cele mai multe ori programul trebuie s˘ a fac˘ a o anumit˘ a prelucrare ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul a efectuat o act ¸iune ¸ si, prin urmare, componentele trebuie s˘ a genereze evenimente ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea pe care au suferit-o (act ¸iune transmis˘ a de la tastatur˘ a, mouse, etc.). Incepˆ and cu versiunea 1.1 a limbajului Java, evenimentele sunt instant ¸e ale claselor derivate din AWTEvent. A¸ sadar, un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unui obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb, ˆ ıntr-un program trebuie specificat codul care se execut˘ a la aparit ¸ia unui eveniment. Tratarea evenimentelor se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator, consumator de evenimente), clase care sunt definite ˆ ın pachetul java.awt.event. In Java, orice component˘ a poate ”consuma” evenimentele generate de o alt˘ a component˘ a (vezi ”Tratarea evenimentelor”). S˘ a consider˘ am un mic exemplu, ˆ ın care cre˘ am o fereastr˘ a ce cont ¸ine dou˘ a butoane. Listing 9.1: O fereastr˘ a cu dou˘ a butoane
import java . awt .*; public class ExempluAWT1 { public static void main ( String args []) { // Crearea ferestrei - un obiect de tip Frame Frame f = new Frame ( " O fereastra " ) ; // Setarea modului de dipunere a componentelor f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Crearea celor doua butoane Button b1 = new Button ( " OK " ) ; Button b2 = new Button ( " Cancel " ) ; // Adaugarea butoanelor f . add ( b1 ) ;

202

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA
f . add ( b2 ) ; f . pack () ; // Afisarea fereastrei f . show () ;

} }

Dup˘ a cum vet ¸i observa la execut ¸ia acestui program, atˆ at butoanele ad˘ augate de noi cˆ at ¸ si butonul de ˆ ınchidere a ferestrei sunt funct ¸ionale, adic˘ a pot fi apasate, dar nu realizeaz˘ a nimic. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece nu am specificat nic˘ aieri codul care trebuie s˘ a se execute la ap˘ asarea acestor butoane. De asemenea, mai trebuie remarcat c˘ a nu am specificat nic˘ aieri dimensiunile ferestrei sau ale butoanelor ¸ si nici pozitiile ˆ ın acestea s˘ a fie plasate. Cu toate acestea ele sunt plasate unul lˆ anga celalalt, f˘ ar˘ a s˘ a se suprapun˘ a iar suprafat ¸a fereastrei este suficient de mare cˆ at s˘ a cuprind˘ a ambele obiecte. Aceste ”fenomene” sunt provocate de un obiect special de tip FlowLayout pe care l-am specificat ¸ si care se ocup˘ a cu gestionarea ferestrei ¸ si cu plasarea componentelor ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine pe suprafat ¸a ei. A¸ sadar, modul de aranjare nu este o caracteristic˘ a a suprafet ¸ei de afi¸ sare ci, fiecare container are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dimensionarea ¸ si dispunerea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare ¸ si care se numeste gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”).

9.2.1

Componentele AWT

Dup˘ a cum am spus deja, toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java.awt, clasa Component fiind superclasa abstracta a tuturor acestor clase. • Button - butoane cu eticheta format˘ a dintr-un text pe o singur˘ a linie; • Canvas - suprafat ¸˘ a pentru desenare; • Checkbox - component˘ a ce poate avea dou˘ a st˘ ari; mai multe obiecte de acest tip pot fi grupate folosind clasa CheckBoxGroup; • Choice - liste ˆ ın care doar elementul selectat este vizibil ¸ si care se deschid la ap˘ asarea lor;

9.2. MODELUL AWT

203

• Container - superclasa tuturor suprafet ¸elor de afi¸ sare (vezi ”Suprafet ¸e de afi¸ sare”); • Label - etichete simple ce pot cont ¸ine o singur˘ a linie de text needitabil; • List - liste cu select ¸ie simpl˘ a sau multipl˘ a; • Scrollbar - bare de defilare orizontale sau verticale; • TextComponent - superclasa componentelor pentru editarea textului: TextField (pe o singur˘ a linie) ¸ si TextArea (pe mai multe linii). Mai multe informat ¸ii legate de aceste clase vor fi prezentate ˆ ın sect ¸iunea ”Folosirea componentelor AWT”. Din cauza unor diferent ¸e esentiale ˆ ın implementarea meniurilor pe diferite platforme de operare, acestea nu au putut fi integrate ca obiecte de tip Component, superclasa care descrie meniuri fiind MenuComponent (vezi ”Meniuri”).

Componentele AWT au peste 100 de metode comune, mo¸ stenite din clasa Component. Acestea servesc uzual pentru aflarea sau setarea atributelor obiectelor, cum ar fi: dimensiune, pozit ¸ie, culoare, font, etc. ¸ si au formatul general getProprietate, respectiv setProprietate. Cele mai folosite, grupate pe tipul propriet˘ a¸ tii gestionate sunt: • Pozit ¸ie getLocation, getX, getY, getLocationOnScreen setLocation, setX, setY • Dimensiuni getSize, getHeight, getWidth setSize, setHeight, setWidth • Dimensiuni ¸ si pozit ¸ie getBounds setBounds • Culoare (text ¸ si fundal) getForeground, getBackground setForeground, setBackground

204

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

• Font getFont setFont • Vizibilitate setVisible isVisible • Interactivitate setEnabled isEnabled

9.2.2

Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container)

Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafat ¸˘ a, care poate fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a respectiv˘ a va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸a pe care sunt plasate componentele se nume¸ ste suprafat ¸˘ a de afi¸ sare sau container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸a a unei clase derivat˘ a din Container. O parte din clasele a c˘ aror p˘ arinte este Container este prezentat˘ a mai jos: • Window - este superclasa tututor ferestrelor. Din aceast˘ a clas˘ a sunt derivate: – Frame - ferestre standard; – Dialog - ferestre de dialog modale sau nemodale; • Panel - o suprafat ¸˘ a f˘ ar˘ a reprezentare grafic˘ a folosit˘ a pentru gruparea altor componente. Din aceast˘ a clas˘ a deriv˘ a Applet, folosit˘ a pentru crearea appleturilor. • ScrollPane - container folosit pentru implementarea automat˘ a a derul˘ arii pe orizontal˘ a sau vertical˘ a a unei componente. A¸ sadar, un container este folosit pentru a ad˘ auga componente pe suprafat ¸a lui. Componentele ad˘ augate sunt memorate ˆ ıntr-o list˘ a iar pozit ¸iile lor din aceast˘ a list˘ a vor defini ordinea de traversare ”front-to-back” a acestora ˆ ın cadrul containerului. Dac˘ a nu este specificat nici un index la ad˘ augarea unei componente, atunci ea va fi adaugat˘ a pe ultima pozit ¸ie a listei.

9.2. MODELUL AWT

205

Clasa Container cont ¸ine metodele comune tututor suprafet ¸elor de afi¸ sare. Dintre cele mai folosite, amintim: • add - permite ad˘ augarea unei componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare. O component˘ a nu poate apart ¸ine decˆ at unui singur container, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pentru a muta un obiect dintr-un container ˆ ın altul trebuie sa-l eliminam mai ˆ ıntˆ ai de pe containerul initial. • remove - elimin˘ a o component˘ a de pe container; • setLayout - stabile¸ ste gestionarul de pozit ¸ionare al containerului (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”); • getInsets - determin˘ a distant ¸a rezervat˘ a pentru marginile suprafet ¸ei de afi¸ sare; • validate - fort ¸eaz˘ a containerul s˘ a rea¸ seze toate componentele sale. Aceast˘ a metod˘ a trebuie apelat˘ a explicit atunci cˆ and ad˘ aug˘ am sau elimin˘ am componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare dup˘ a ce aceasta a devenit vizibil˘ a. Exemplu: Frame f = new Frame("O fereastra"); // Adaugam un buton direct pe fereastra Button b = new Button("Hello"); f.add(b); // Adaugam doua componente pe un panel Label et = new Label("Nume:"); TextField text = new TextField(); Panel panel = new Panel(); panel.add(et); panel.add(text); // Adaugam panel-ul pe fereastra // si, indirect, cele doua componente f.add(panel);

206

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

9.3

Gestionarea pozit ¸ion˘ arii

S˘ a consider˘ am mai ˆ ıntˆ ai un exemplu de program Java care afi¸ seaz˘ a 5 butoane pe o fereastr˘ a: Listing 9.2: Pozit ¸ionarea a 5 butoane
import java . awt .*; public class TestLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) ; f . setLayout ( new GridLayout (3 , 2) ) ; // * Button Button Button Button Button b1 b2 b3 b4 b5 = = = = = new new new new new Button ( " Button 1 " ) ; Button ( " 2 " ) ; Button ( " Button 3 " ) ; Button ( " Long - Named Button 4 " ) ; Button ( " Button 5 " ) ;

f . add ( b1 ) ; f . add ( b2 ) ; f . add ( b3 ) ; f . add ( b4 ) ; f . add ( b5 ) ; f . pack () ; f . show () ; } }

Fereastra afi¸ sata de acest program va ar˘ ata astfel:

S˘ a modific˘ am acum linia marcata cu ’*’ ca mai jos, l˘ asˆ and neschimbat restul programului: Frame f = new Frame("Flow Layout"); f.setLayout(new FlowLayout()); Fereastra afi¸ sat˘ a dup˘ a aceast˘ a modificare va avea o cu totul altfel de dispunere a componentelor sale:

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

207

Motivul pentru care cele dou˘ a ferestre arat˘ a atˆ at de diferit este c˘ a folosesc gestionari de pozit ¸ionare diferit ¸i: GridLayout, respectiv FlowLayout. Definit ¸ie Un gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) este un obiect care controleaz˘ a dimensiunea ¸ si aranjarea (pozit ¸ia) componentelor unui container. A¸ sadar, modul de aranjare a componentelor pe o suprafat ¸a de afi¸ sare nu este o caracteristic˘ a a containerului. Fiecare obiect de tip Container (Applet, Frame, Panel, etc.) are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dispunerea componentelor pe suprafat ¸a sa ¸ si anume gestionarul s˘ au de pozit ¸ionare. Toate clasele care instant ¸iaza obiecte pentru gestionarea pozit ¸ion˘ arii implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. La instant ¸ierea unui container se creeaz˘ a implicit un gestionar de pozit ¸ionare asociat acestuia. De exemplu, pentru o fereastr˘ a gestionarul implict este de tip BorderLayout, ˆ ın timp ce pentru un panel este de tip FlowLayout.

9.3.1

Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare

A¸ sa cum am v˘ azut, orice container are un gestionar implicit de pozit ¸ionare un obiect care implemeneaz˘ a interfat ¸a LayoutManager, acesta fiindu-i ata¸ sat automat la crearea sa. In cazul ˆ ın care acesta nu corespunde necesit˘ a¸ tilor noastre, el poate fi schimbat cu u¸ surint ¸˘ a. Cei mai utilizat ¸i gestionari din pachetul java.awt sunt: • FlowLayout • BorderLayout • GridLayout • CardLayout • GridBagLayout

208

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

Pe lˆ ang˘ a ace¸ stia, mai exist˘ a¸ si cei din modelul Swing care vor fi prezentat ¸i ˆ ın capitolul dedicat dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii GUI folosind Swing. Ata¸ sarea explicit˘ a a unui gestionar de pozit ¸ionare la un container se face cu metoda setLayout a clasei Container. Metoda poate primi ca parametru orice instant ¸˘ a a unei clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. Secvent ¸a de ata¸ sare a unui gestionar pentru un container, particularizat˘ a pentru FlowLayout, este: FlowLayout gestionar = new FlowLayout(); container.setLayout(gestionar); // sau, mai uzual: container.setLayout(new FlowLayout()); Programele nu apeleaz˘ aˆ ın general metode ale gestionarilor de pozit ¸ionare, dar ˆ ın cazul cˆ and avem nevoie de obiectul gestionar ˆ ıl putem obt ¸ine cu metoda getLayout din clasa Container. Una din facilit˘ a¸ tile cele mai utile oferite de gestionarii de pozit ¸ionare este rearanjarea componentele unui container atunci cˆ and acesta este redimesionat. Pozit ¸iile ¸ si dimensiunile componentelor nu sunt fixe, ele fiind ajustate automat de c˘ atre gestionar la fiecare redimensionare astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe cˆ at mai ”estetic” suprafat ¸a de afi¸ sare. Cum sunt determinate ˆ ıns˘ a dimensiunile implicite ale componentelor ? Fiecare clas˘ a derivat˘ a din Component poate implementa metodele getPreferredSize, getMinimumSize ¸ si getMaximumSize care s˘ a returneze dimensiunea implicit˘ a a componentei respective ¸ si limitele ˆ ın afara c˘ arora componenta nu mai poate fi desenat˘ a. Gestionarii de pozit ¸ionare vor apela aceste metode pentru a calcula dimensiunea la care vor afi¸ sa o component˘ a. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and dorim s˘ a plas˘ am componentele la anumite pozit ¸ii fixe iar acestea s˘ a ramˆ ana acolo chiar dac˘ a redimension˘ am containerul. Folosind un gestionar aceast˘ a pozit ¸ionare absolut˘ a a componentelor nu este posibil˘ a¸ si deci trebuie cumva s˘ a renunt ¸˘ am la gestionarea automat˘ a a containerul. Acest lucru se realizeaz˘ a prin trimitera argumentului null metodei setLayout: // pozitionare absoluta a componentelor in container container.setLayout(null); Folosind pozit ¸ionarea absolut˘ a, nu va mai fi ˆ ıns˘ a suficient s˘ a ad˘ augam cu metoda add componentele ˆ ın container, ci va trebui s˘ a specific˘ am pozit ¸ia ¸ si

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

209

dimensiunea lor - acest lucru era f˘ acut automat de gestionarul de pozit ¸ionare. container.setLayout(null); Button b = new Button("Buton"); b.setSize(10, 10); b.setLocation (0, 0); container.add(b); In general, se recomand˘ a folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare ˆ ın toate situat ¸iile cˆ and acest lucru este posibil, deoarece permit programului s˘ a aib˘ a aceea¸ si ”ˆ ınfatisare” indiferent de platforma ¸ si rezolut ¸ia pe care este rulat. Pozit ¸ionarea absolut˘ a poate ridica diverse probleme ˆ ın acest sens.

S˘ a analizam ˆ ın continuare pe fiecare din gestionarii amintit ¸i anterior.

9.3.2

Gestionarul FlowLayout

Acest gestionar a¸ seaz˘ a componentele pe suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın flux liniar, mai precis, componentele sunt ad˘ augate una dup˘ a alta pe linii, ˆ ın limita spat ¸iului disponibil. In momentul cˆ and o component˘ a nu mai ˆ ıncape pe linia curent˘ a se trece la urm˘ atoarea linie, de sus ˆ ın jos. Ad˘ augarea componentelor se face de la stˆ anga la dreapta pe linie, iar alinierea obiectelor ˆ ın cadrul unei linii poate fi de trei feluri: la stˆ anga, la dreapta ¸ si pe centru. Implicit, componentele sunt centrate pe fiecare linie iar distant ¸a implicit˘ aˆ ıntre componente este de 5 pixeli pe vertical˘ a¸ si 5 pe orizontal˘ a. Este gestionarul implicit al containerelor derivate din clasa Panel deci ¸ si al applet-urilor. Listing 9.3: Gestionarul FlowLayout
import java . awt .*; public class TestFlowLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Flow Layout " ) ; f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; Button b1 = new Button ( " Button 1 " ) ; Button b2 = new Button ( " 2 " ) ; Button b3 = new Button ( " Button 3 " ) ;

3. BorderLayout este gestionarul implicit pentru toate containerele care descind din clasa Window. corespunz˘ atoare celor patru puncte cardinale ¸ si centrului. O component˘ a poate fi plasat˘ aˆ ın oricare din aceste regiuni. f . la ad˘ augarea unei componente pe o suprafat ¸˘ a gestionat˘ a de BorderLayout. INTERFAT ¸ A GRAFICA Button b4 = new Button ( " Long . show () .clasa Panel”). Pentru a ad˘ auga mai multe obiecte grafice ˆ ıntr-una din cele cinci zone. add ( b3 ) . } } Componentele ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: Redimensionˆ and fereastra astfel ˆ ıncˆ at cele cinci butoane s˘ a nu mai ˆ ıncap˘ a pe o linie.210 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. deci al tuturor tipurilor de ferestre. ultimele dintre ele vor fi trecute pe linia urm˘ atoare: 9. add ( b5 ) . care va fi amplasat apoi ˆ ın regiunea dorit˘ a (vezi ”Gruparea componentelor . Button b5 = new Button ( " Button 5 " ) . . CENTER. f . EAST. A¸ sadar. f . WEST. f . dimeniunea componentei fiind calculata astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe ˆ ıntreg spat ¸iul de afi¸ sare oferit de regiunea respectiv˘ a. ele trebuie grupate ˆ ın prealabil ˆ ıntr-un panel. add ( b1 ) . SOUTH. add ( b2 ) . care va fi specificat˘ a prin una din constantele clasei: NORTH. f . f . pack () .Named Button 4 " ) . metoda add va mai primi pe lˆ anga referint ¸a componentei ¸ si zona ˆ ın care aceasta va fi amplasat˘ a. add ( b4 ) .3 Gestionarul BorderLayout Gestionarul BorderLayout ˆ ımparte suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın cinci regiuni. f .

˘ 9. NORTH ) . } } Button ( " Nord " ) . BorderLayout . WEST ) . add ( new f . dar pot fi modificate .*. Button ( " Centru " ) . f . BorderLayout . f . // Apelul de mai jos poate sa lipseasca f . estul ¸ si vestul doar pe vertical˘ a. add ( new f . Celulele tabelului au dimensiuni egale iar o component˘ a poate ocupa doar o singur˘ a celul˘ a. show () . ˆ ıncepˆ and cu primul rˆ and. Button ( " Sud " ) . BorderLayout . 9.4: Gestionarul BorderLayout import java . add ( new f . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII Listing 9.3. EAST ) . add ( new f . BorderLayout . ˆ ın timp ce centrul se redimensioneaz˘ a atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. CENTER ) . SOUTH ) . Num˘ arul de linii ¸ si coloane vor fi specificate ˆ ın constructorul gestionarului. setLayout ( new BorderLayout () ) . componentele fiind plasate ˆ ın celulele tabelului de la stˆ anga la dreapta. 211 Cele cinci butoane ale ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: La redimensionarea ferestrei se pot observa urm˘ atoarele lucruri: nordul ¸ si sudul se redimensioneaz˘ a doar pe orizontal˘ a. Button ( " Est " ) . add ( new f . awt . pack () . Button ( " Vest " ) .3. public class TestBorderLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Border Layout " ) . BorderLayout . Redimensionarea componentelor din fiecare zon˘ a se face astfel ˆ ıncˆ at ele ocup˘ a toat˘ a zona containerului din care fac parte.4 Gestionarul GridLayout Gestionarul GridLayout organizeaz˘ a containerul ca un tabel cu rˆ anduri ¸ si coloane.

INTERFAT ¸ A GRAFICA ¸ si ulterior prin metodele setRows.212 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Button ( " 6 " ) ) . add ( new f .3.5: Gestionarul GridLayout import java . distant ¸a ˆ ıntre componente pe orizontal˘ a¸ si distanta ˆ ıntre rˆ andurile tabelului pot fi specificate ˆ ın constructor sau stabilite ulterior. Button ( " 3 " ) ) . show () . add ( new f . f . . setLayout ( new GridLayout (3 . Listing 9. f . awt . add ( new f . Cele ¸ sase butoane ale ferestrei vor fi plasate pe trei rˆ anduri ¸ si dou˘ a coloane. add ( new f . pack () . Button ( " 4 " ) ) . 9. f . respectiv setCols. } } Button ( " 1 " ) ) . astfel: Redimensionarea ferestrei va determina redimensionarea tuturor celulelor ¸ si deci a tuturor componentelor. add ( new f . De asemenea. 2) ) .5 Gestionarul CardLayout Gestionarul CardLayout trateaz˘ a componentele ad˘ augate pe suprafat ¸a sa ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a cu cea a dispunerii c˘ art ¸ilor de joc ˆ ıntr-un pachet. public class TestGridLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) .*. atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. Button ( " 2 " ) ) . add ( new f . Dac˘ a num˘ arul de linii sau coloane este 0 (dar nu ambele ˆ ın acela¸ si timp). Button ( " 5 " ) ) . atunci componentele vor fi plasate ˆ ıntr-o singur˘ a coloan˘ a sau linie.

Button card1 = new Button ( " Card 1 " ) . awt . add ( " Card 2 " . Listing 9.3. add ( card2 ) . Button btn = new Button ( " Button " ) . CENTER ) . Principala utilitate a acestui gestionar este utilizarea mai eficient˘ a a spat ¸iului disponibil ˆ ın situat ¸ii ˆ ın care componentele pot fi grupate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a interact ¸ioneze la un moment dat doar cu un anumit grup (o carte din pachet). import java . butoane . numai o singur˘ a component˘ a este vizibil˘ a (”cea de deasupra”). La un moment dat. event . butoane . O clas˘ a Swing care implementeaz˘ a un mecansim similar este JTabbedPane. BorderLayout . celelalte fiind ascunse. public class TestCardLayout extends Frame implements ActionListener { Panel tab .*.6: Gestionarul CardLayout import java . awt . Panel butoane = new Panel () . tf ) . NORTH ) . . tab = new Panel () . add ( butoane . btn ) .˘ 9. pack () . add ( tab . ordinea componentelor fiind intern˘ a gestionarului. show () . setLayout ( new CardLayout () ) . BorderLayout . tab . Button card2 = new Button ( " Card 2 " ) . sau s˘ a se poat˘ a parcurge secvent ¸ial pachetul. add ( " Card 1 " . Clasa dispune de metode prin care s˘ a poat˘ a fi afi¸ sat˘ a o anumit˘ a component˘ a din pachet. tab . TextField tf = new TextField ( " Text Field " ) . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 213 Suprafat ¸a de afi¸ sare poate fi asem˘ anat˘ a cu pachetul de c˘ art ¸i iar fiecare component˘ a este o carte din pachet. tab .*. public TestCardLayout () { super ( " Test CardLayout " ) . add ( card1 ) .

} public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { CardLayout gestionar = ( CardLayout ) tab . addActionListe ner ( this ) . e . f . } } Prima ”carte” este vizibil˘ a A doua ”carte” este vizibil˘ a 9. dimensiunile celulelor pot fi diferite cu singurele restrict ¸ii ca pe aceea¸ si linie s˘ a aib˘ a aceea¸ si ˆ ınalt ¸ime. gestionar . Leg˘ atura dintre o component˘ a¸ si un obiect GridBagConstraints se realizeaz˘ a prin metoda setConstraints: GridBagLayout gridBag = new GridBagLayout(). spre deosebire de acesta. } public static void main ( String args []) { TestCardLayout f = new TestCardLayout () . addActionListe ner ( this ) . num˘ arul de linii ¸ si de coloane sunt determinate automat. ˆ ın funct ¸ie de componentele gestionate. . show () . suprafat ¸a de afi¸ sare este considerat˘ a ca fiind un tabel ˆ ıns˘ a.214 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA card1 . chiar de dimensiuni diferite. o component˘ a poate ocupa mai multe celule adiacente. ˆ ın care se specific˘ a diferite propriet˘ a¸ ti ale componentei referitoare la regiunea s˘ a de afi¸ sare ¸ si la modul ˆ ın care va fi plasat˘ aˆ ın aceast˘ a regiune. acesteia ˆ ıi este asociat un obiect de tip GridBagConstraints. card2 . show ( tab . getActionCommand () ) . zona ocupat˘ a fiind referit˘ a prin ”regiunea de afi¸ sare” a componentei respective.3. De asemenea. Spre deosebire de GridLayout. iar pe coloan˘ a aib˘ a aceea¸ si l˘ a¸ time. ˆ ın funct ¸ie de componentele amplasate pe suprafat ¸a de afi¸ sare.6 Gestionarul GridBagLayout Este cel mai complex ¸ si flexibil gestionar de pozit ¸ionare din Java. getLayout () . La fel ca ˆ ın cazul gestionarului GridLayout. Pentru a specifica modul de afi¸ sare a unei componente.

setLayout(gridBag). • anchor . . gridheight . . • weigthx.folosit˘ a pentru a specifica dac˘ a o component˘ a va ocupa ˆ ıntreg spat ¸iul pe care ˆ ıl are destinat. c). ˆ ınainte de a ad˘ auga o component˘ a pe suprafat ¸a unui container care are un gestionar de tip GridBagLayout. gridBag.˘ 9. va trebui s˘ a specific˘ am anumit ¸i parametri (constrˆ angeri) referitori la cum va fi plasat˘ a componenta respectiv˘ a. BOTH. • fill . container.3.num˘ arul de celule pe linie ¸ si coloan˘ a pe care va fi afi¸ sat˘ a componenta.setConstraints(componenta2. • insets . c). gridBag.distant ¸ele dintre component˘ a¸ si marginile suprafet ¸ei sale de afi¸ sare. weighty . . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 215 container. gridy . . //Specificam restrictiile referitoare la afisarea componentei . sud.folosite pentru distribut ¸ia spat ¸iului liber. care poate fi refolosit pentru mai multe componente care au acelea¸ si constrˆ angeri de afi¸ sare: gridBag. est. vest. VERTICAL. Cele mai utilizate tipuri de constrˆ angeri pot fi specificate prin intermediul urm˘ atoarelor variabile din clasa GridBagConstraints: • gridx. uzual au valoarea 1.folosit˘ a atunci cˆ and componenta este mai mic˘ a decˆ at suprafat ¸a sa de afi¸ sare pentru a fort ¸a o anumit˘ a dispunere a sa: nord. GridBagConstraints c = new GridBagConstraints(). • gridwidth.setConstraints(componenta. . c). Aceste constrˆ angeri vor fi specificate prin intermediul unui obiect de tip GridBagConstraints. NONE. A¸ sadar.celula ce reprezint˘ a colt ¸ul stˆ anga sus al componentei. etc. valorile posibile sunt HORIZONTAL. .add(componenta).setConstraints(componenta1.

gridheight = h . public class TestGridBag Layout { static Frame f .*. gbc .0. gbc . gridy. gridy = y . static void adauga ( Component comp . int y . add ( comp ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Ca exemplu.216 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. gbc = new GridBa gC ons tr ai nt s () . gridwidth. setConstraints ( comp . weightx = 1. s˘ a realiz˘ am o fereastr˘ a ca ˆ ın figura de mai jos. gbc . } public static void main ( String args []) { f = new Frame ( " Test GridBagLayout " ) . f .7: Gestionarul GridBagLayout import java . . Listing 9. weighty = 1. gridBag . a fost creat˘ a o metod˘ a responsabil˘ a cu setarea valorilor gridx. gbc . gridBag = new GridBagLayout () . awt .0. int x . int h ) { gbc . Pentru a simplifica codul. int w . gbc ) . static GridBagConstr aint s gbc . static GridBagLayout gridBag . gridheight ¸ si ad˘ augarea unei componente cu restrict ¸iile stabilite pe fereastr˘ a. gridwidth = w . gbc . gridx = x .

adauga ( mesaj . insets = new Insets (5 . gbc . pack () . f . setLayout ( gridBag ) . 1 . f . 2 . 5 . Button salvare = new Button ( " Salvare " ) . 1) . 30) . HORIZONTAL . 0 . Button adaugare = new Button ( " Adaugare " ) . 1) . 1 . fill = GridBagConst ra in ts .˘ 9. 3 . setBackground ( Color . 2 . CENTER ). gbc . 30) . TextField nume = new TextField ( " " . EAST . fill = GridBagConst ra in ts . 24) ) . BOTH . adauga ( iesire . setFont ( new Font ( " Arial " . Font . f . 1 . Label etNume = new Label ( " Nume : " ) . Label . CENTER . adauga ( adaugare . Label etSalariu = new Label ( " Salariu : " ) . fill = GridBagConst ra in ts . } } . 0 . 1) . 217 Label mesaj = new Label ( " Evidenta persoane " . 5) . 2 . fill = GridBagConst ra in ts . 1) . adauga ( salvare . 0 . NONE . 1) . 3 . 3 . mesaj . 1) . gbc . HORIZONTAL . anchor = GridBagCon st ra in ts . 1 . yellow ) . adauga ( salariu . 0 . 4 . show () . adauga ( etNume . gbc . Button iesire = new Button ( " Iesire " ) . gbc . fill = GridBagConst ra in ts . 2 . 1 .3. 4 . 1 . mesaj . TextField salariu = new TextField ( " " . adauga ( nume . 2 . 2) . NONE . 2 . 1 . 5 . 1 . gbc . anchor = GridBagCon st ra in ts . 2) . 4 . BOLD . gbc . adauga ( etSalariu . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII gbc .

20) ) . Listing 9. lista . Panel lista = new Panel () . intro . folosind metoda setLayout. Panel intro = new Panel () . awt . INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. add ( new List (10) ) . intro . add ( new TextField ( " " . prin specificarea unui gestionar de pozit ¸ionare corespunz˘ ator. public class TestPanel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Panel " ) . add ( new Button ( " Adaugare " ) ) . se recomand˘ a gruparea componentelor ˆ ınrudite ca funct ¸ii astfel ˆ ıncˆ at s˘ a putem fi siguri c˘ a. Un panel este cel mai simplu model de container. ele se vor g˘ asi ˆ ımpreun˘ a. 3) ) . intro . o aranjare eficient˘ a a componentelor unei ferestre ˆ ınseamn˘ a: • gruparea componentelor ”ˆ ınfrat ¸ite” (care nu trebuie s˘ a fie despart ¸ite de gestionarul de pozit ¸ionare al ferestrei) ˆ ın panel-uri.3. A¸ sadar. Pentru a aranja corespunz˘ ator componentele grupate ˆ ıntr-un panel. Clasa care instant ¸iaza aceste obiecte este Panel. lista . . add ( new Button ( " Stergere " ) ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . • aranjarea panel-urilor pe suprafat ¸a ferestrei. Din acest motiv.8: Gruparea componentelor import java .218 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. • aranjarea componentelor unui panel. Gestionarul implicit pentru containerele de tip Panel este FlowLayout.*. El nu are o reprezentare vizibil˘ a. lista . prin specificarea gestionarului de pozit ¸ionare al ferestrei. extensie a superclasei Container. intro .7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) Plasarea componentelor direct pe suprafat ¸a de afi¸ sare poate deveni incomod˘ a ˆ ın cazul ˆ ın care avem multe obiecte grafice. Gruparea componentelor se face ˆ ın panel-uri. inclusiv pentru alte panel-uri. rolul s˘ au fiind de a oferi o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare pentru componente grafice. setLayout ( new GridLayout (1 . add ( new Label ( " Text : " ) ) . indiferent de gestionarul de pozit ¸ionare al suprafet ¸ei de afi¸ sare. acestuia i se poate specifica un gestionar de pozit ¸ionare anume.

f . Exemple de evenimente sunt: ap˘ asarea unui buton.9. A¸ sadar. f . pentru a scrie cod care s˘ a se execute ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul interactioneaz˘ a cu o component˘ a grafic˘ a trebuie s˘ a facem urm˘ atoarele lucruri: • s˘ a scriem o clas˘ a de tip listener care s˘ a ”asculte” evenimentele produse de acea component˘ a¸ si ˆ ın cadrul acestei clase s˘ a implement˘ am metode specifice pentru tratarea lor. Interceptarea evenimentelor generate de componentele unui program se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator. ˆ ınchiderea sau redimensionarea unei ferestre. add ( new Button ( " Iesire " ) ) . . NORTH ) . add ( lista . Componentele care genereaz˘ a anumite evenimente se mai numesc ¸ si surse de evenimente. } } 9. etc. pack () . modificarea textului ˆ ıntr-un control de editare. f .4. CENTER ) . add ( control . f . f . BorderLayout . add ( new Button ( " Salvare " ) ) .4 Tratarea evenimentelor Un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unei componente grafice ¸ si reprezint˘ a mecanismul prin care utilizatorul comunic˘ a efectiv cu programul. orice obiect poate ”consuma” evenimentele generate de o anumit˘ a component˘ a grafic˘ a. TRATAREA EVENIMENTELOR 219 Panel control = new Panel () . consumator de evenimente). SOUTH ) . BorderLayout . In Java. show () . control . add ( intro . BorderLayout . control .

Astfel. Toate aceste interfet ¸e sunt derivate din EventListener. De exemplu. Clasele care descriu aceste obiecte se ˆ ımpart ˆ ın mai multe tipuri ˆ ın funct ¸ie de componenta care le genereaz˘ a.. ea va putea s˘ a asculte evenimente de mai multe tipuri: . O clas˘ a consumatoare de evenimente (listener) poate fi orice clas˘ a care specifica ˆ ın declarat ¸ia sa c˘ a dore¸ ste s˘ a asculte evenimente de un anumit tip.. Toate aceste clase sunt derivate din superclasa AWTEvent. pentru TextEvent interfat ¸˘ a care trebuie implementata este TextListener. cu alte cuvinte s˘ aˆ ınregistr˘ am acea clas˘ a drept ”consumator” al evenimentelor produse de componenta respectiv˘ a. } } Intrucˆ at o clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. etc. ca orice altceva ˆ ın Java. Evenimentele sunt. cel generat de modificarea unui text de clasa TextEvent. obiecte. lista lor complet˘ a fiind prezentat˘ a ulterior. Acest lucru se realizeaz˘ a prin implementarea unei interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment. } } class AscultaTexte implements TextListener { public void textValueChanged(TextEvent e) { // Metoda interfetei TextListener . mai precis ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea utilizatorului asupra acesteia. etc. Fiecare interfat ¸˘ a define¸ ste una sau mai multe metode care vor fi apelate automat la aparit ¸ia unui eveniment: class AscultaButoane implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Metoda interfetei ActionListener . pentru ascultarea evenimentelor de tip ActionEvent clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ActionListener. INTERFAT ¸ A GRAFICA • s˘ a comunic˘ am componentei surs˘ a c˘ a respectiva clasa ˆ ıi ”ascult˘ a” evenimentele pe care le genereaz˘ a.220 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.. Pentru fiecare tip de eveniment exist˘ a o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a obiecte de acel tip. evenimentul generat de act ¸ionarea unui buton este descris de clasa ActionEvent..

Sumarizˆ and.. . cu condit ¸ia ca acestea s˘ a fie ˆ ınregistrate la componenta respectiv˘ a.4. Listing 9. Am spus lista. • O clas˘ a care ascult˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment .9: Ascultarea evenimentelor a dou˘ a butoane import java . La ap˘ asarea fiec˘ arui buton vom scrie pe bara de titlu a ferestrei mesajul ”Ati apasat butonul . deoarece evenimentele unei componente pot fi ascultate de oricˆ ate clase.*. TextListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { . iar eliminarea ei din aceast˘ a list˘ a cu removeTipEvenimentListener.acestea descriu metode ce vor fi apelate automat la aparit ¸ia evenimentelor. pentru ca evenimentele unei componente s˘ a fie interceptate de c˘ atre o instant ¸˘ a a unei clase ascult˘ ator. } } 221 Vom vedea ˆ ın continuare metodele fiec˘ arei interfet ¸e pentru a ¸ sti ce trebuie s˘ a implementeze o clas˘ a consumatoare de evenimente. tratarea evenimentelor ˆ ın Java se desf˘ a¸ soar˘ a astfel: • Componentele genereaz˘ a evenimente cˆ and ceva ”interesant” se ˆ ıntˆ ampl˘ a. import java . awt .4. A¸ sa cum am spus mai devreme. awt .. TRATAREA EVENIMENTELOR class Ascultator implements ActionListener. repectiv ”Cancel”.1 Exemplu de tratare a evenimentelor Inainte de a detalia aspectele prezentate mai sus. event ..... Vom crea o fereastr˘ a care s˘ a cont ¸in˘ a dou˘ a butoane cu numele ”OK”.*. 9. } public void textValueChanged(TextEvent e) { .”. unde XXX este un tip de eveniment.9. aceast˘ a clas˘ a trebuie ˆ ınregistrata ˆ ın lista ascult˘ atorilor componentei respective. • Sursele evenimentelor permit oric˘ arei clase s˘ a ”asculte” evenimentele sale prin metode de tip addXXXListener. Inregistrarea unei clase ˆ ın lista ascult˘ atorilor unei componente se face cu metode din clasa Component de tipul addTipEvenimentListener. s˘ a consider˘ am un exemplu de tratare a evenimentelor.

} } public class TestEvent1 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . addActionListener ( listener ) . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { f . Mai simplu ar fi fost s˘ a folosim chiar clasa Fereastra pentru a trata evenimentele produse de componentele sale. show () . b1 . } } Nu este obligatoriu s˘ a definim clase speciale pentru ascultarea evenimentelor. Vom modifica put ¸in ¸ si . add ( b1 ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . f . add ( b2 ) . getActionCommand () ) . addActionListener ( listener ) . public Ascultator ( Fereastra f ) { this . Ascultator listener = new Ascultator ( this ) . // instanta a clasei Ascultator . In exemplul de mai sus am definit clasa Ascultator pentru a intercepta evenimentele produse de cele dou˘ a butoane ¸ si din acest motiv a trebuit s˘ a trimitem ca parametru constructorului clasei o referint ¸a la fereastra noastr˘ a. 100) .222 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. // Ambele butoane sunt ascultate de obiectul listener . definita mai jos } } class Ascultator implements ActionListener { private Fereastra f . setTitle ( " Ati apasat " + e . setLayout ( new FlowLayout () ) . f = f . Button b1 = new Button ( " OK " ) . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . setSize (200 . b2 .

TRATAREA EVENIMENTELOR 223 aplicat ¸ia pentru a pune ˆ ın evident ¸a o alt˘ a modalitate de a determina componenta generatoare a unui eveniment . f . awt .*.9. show () .4. setSize (200 . event . ok . Listing 9. 100) . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { Button ok = new Button ( " OK " ) . getSource () == ok ) { n ++. } } } public class TestEvent2 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . exit (0) .*. addActionListener ( this ) . awt . exit . add ( exit ) . add ( ok ) .10: Tratarea evenimentelor ˆ ın ferestr˘ a import java .metoda getSource. setTitle ( " Ati apasat OK de " + n + " ori " ) . getSource () == exit ) System . // Ambele butoane sunt ascultate in clasa Fereastra // deci ascultatorul este instanta curenta : this } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( e . int n =0. addActionListener ( this ) . // Terminam aplicatia if ( e . } } . this . import java . setLayout ( new FlowLayout () ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Button exit = new Button ( " Exit " ) .

INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. tastare MouseEvent Operat ¸iuni cu mouse-ul: click. WindowEvent Operat ¸iuni asupra ferestrelor: minimizare.224 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Clasele care descriu aceste tipuri de evenimente sunt: ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent Act ¸ionare Ajustarea unei valori Schimbarea st˘ arii Schimbarea textului . etc. De exemplu. drag. unul pentru eliberare ¸ si unul pentru tastare. afi¸ sare ContainerEvent Ad˘ augare pe container. Evenimentele de nivel jos reprezint˘ a o interact ¸iune de nivel jos cum ar fi o ap˘ asare de tast˘ a. redimensionare. tastarea literei ’A’ va genera trei evenimente: unul pentru ap˘ asare. selectarea unui articol dintr-o list˘ a.4. eliberare taste.2 Tipuri de evenimente Evenimentele se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: de nivel jos ¸ si semantice. In tabelul de mai jos sunt enumerate clasele ce descriu aceste evenimente ¸ si operat ¸iunile efectuate (asupra unei componente) care le genereaz˘ a: ComponentEvent Ascundere. O anumit˘ a act ¸iune a utilizatorului poate genera mai multe evenimente. sau o operat ¸ie asupra unei ferestre. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile aplicat ¸ie putem scrie cod pentru tratarea fiec˘ arui eveniment ˆ ın parte. 9. eliminare FocusEvent Obt ¸inere. Evenimentele semantice reprezint˘ a interact ¸iunea cu o component˘ a GUI: ap˘ asarea unui buton. pierdere foucs KeyEvent Ap˘ asare. orice clas˘ a poate asculta evenimente de orice tip cu condit ¸ia s˘ a implementeze interfet ¸ele specifice acelor tipuri de evenimente. mi¸ scarea mouse-ului. maximizare. deplasare.etc. etc.

ˆ ın situat ¸ia cˆ and tratarea acestora nu ne intereseaz˘ a ¸ si dorim s˘ a trat˘ am doar evenimente de tip click. Acest lucru a fost f˘ acut deoarece evenimentele legate de deplasarea mouse-ului sunt generate foarte frecvent ¸ si recept ¸ionarea lor poate avea un impact negativ asupra vitezei de execut ¸ie. Tabelul de mai jos prezint˘ a. cum ar fi Component. metodele puse la dispozitie ¸ si care trebuie implementate de c˘ atre clasa ascult˘ ator. pentru fiecare interfat ¸˘ a. de exemplu.9. . evenimentele generate de o superclas˘ a. Orice clas˘ a care trateaz˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele interfet ¸elor corespunz˘ atoare. TRATAREA EVENIMENTELOR 225 Urm˘ atorul tabel prezint˘ a componentele AWT ¸ si tipurile de evenimente generate. exist˘ a dou˘ a interfet ¸e asociate MouseListener ¸ si MouseMotionListener. prezentate sub forma interfet ¸elor corespunz˘ atoare. Evident. Component Container Window Button List MenuItem TextField Choice Checkbox List CheckboxMenuItem Scrollbar TextField TextArea ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener ContainerListener WindowListener ActionListener ItemListener AdjustmentListener TextListener Observat ¸i c˘ a de¸ si exist˘ a o singur˘ a clas˘ a MouseEvent. se vor reg˘ asi ¸ si pentru toate subclasele sale.4.

care este sursa evenimentului pe care ˆ ıl trat˘ am pentru a putea react ¸iona ˆ ın consecint ¸˘ a. . Toate tipurile de evenimente mo¸ stenesc metoda getSource care returneaz˘ a obiectul responsabil cu generarea evenimentului. INTERFAT ¸ A GRAFICA Interfat ¸˘ a ActionListener AdjustmentListener Metode actionPerformed(ActionEvent e) adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) componentHidden(ComponentEvent e) ComponentListener componentMoved(ComponentEvent e) componentResized(ComponentEvent e) componentShown(ComponentEvent e) ContainerListener componentAdded(ContainerEvent e) componentRemoved(ContainerEvent e) FocusListener focusGained(FocusEvent e) focusLost(FocusEvent e) ItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) keyPressed(KeyEvent e) KeyListener keyReleased(KeyEvent e) keyTyped(KeyEvent e) mouseClicked(MouseEvent e) mouseEntered(MouseEvent e) MouseListener mouseExited(MouseEvent e) mousePressed(MouseEvent e) mouseReleased(MouseEvent e) MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent e) mouseMoved(MouseEvent e) TextListener textValueChanged(TextEvent e) windowActivated(WindowEvent e) windowClosed(WindowEvent e) windowClosing(WindowEvent e) WindowListener windowDeactivated(WindowEvent e) windowDeiconified(WindowEvent e) windowIconified(WindowEvent e) windowOpened(WindowEvent e) In cazul ˆ ın care un obiect listener trateaz˘ a evenimente de acela¸ si tip provocate de componente diferite.226 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. este necesar s˘ a putem afla. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a diferent ¸iem doar tipul componentei surs˘ a. ˆ ın cadrul uneia din metodele de mai sus.

implicit. if (tf == nume) { // A fost editata componenta ’nume’ } . returneaz˘ a eticheta butonului care a fost ap˘ asat.. Astfel de particularit˘ a¸ ti vor fi prezentate mai detaliat ˆ ın sect ¸iunile dedicate fiecˆ arei componente ˆ ın parte. De exemplu. 9. if (sursa instanceof Button) { // A fost apasat un buton Button btn = (Button) sursa.9. if (btn == ok) { // A fost apasat butonul ’ok’ } .getSource(). Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implementeze obligatoriu toate metodele definite de acea interfat ¸˘ a. ActionEvent cont ¸ine metoda getActionCommand care.. TRATAREA EVENIMENTELOR putem folosi operatorul instanceof..4. } if (sursa instanceof TextField) { // S-a apasat Enter dupa editarea textului TextField tf = (TextField) sursa. Un exemplu sugestiv este urm˘ atorul: o fereastr˘ a care nu are specificat cod pentru tratarea evenimentelor sale nu poate fi ˆ ınchis˘ a cu butonul standard . public void actionPerformed(ActionEvent e) { Object sursa = e. obiectele ce descriu evenimente pot pune la dispozit ¸ie ¸ si alte metode specifice care permit aflarea de informat ¸ii legate de evenimentul generat. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and acest lucru poate deveni sup˘ arator. } } 227 Pe lˆ ang˘ a getSource. mai ales atunci cˆ and nu ne intereseaz˘ a decˆ at o singura metod˘ a a interfet ¸ei.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime Am vazut c˘ a o clas˘ a care trateaz˘ a evenimente de un anumit tip trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a corespunz˘ atoare acelui tip. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod pentru unele dintre ele..4.

ˆ ın care specific˘ am ce trebuie f˘ acut atunci cˆ and utilizatorul doreste s˘ aˆ ınchid˘ a fereastra. import java . Pentru a realiza acest lucru trebuie interceptat evenimentul de ˆ ınchidere a ferestrei ˆ ın metoda windoClosing ¸ si apelat˘ a metoda dispose de ˆ ınchidere a ferestrei. sau System. ˆ ın cazul cˆ and este vorba de fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei.*. awt . event . chiar dac˘ a nu scriem nici un cod pentru unele dintre ele. Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am interfat ¸a WindowListener care are nu mai put ¸in de ¸ sapte metode.*. show () . Singura metod˘ a care ne intereseaz˘ a este windowClosing. awt .228 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Listing 9. Pentru a evita scrierea inutil˘ a a . } // Metodele interfetei WindowListener public void windowOpened ( WindowEvent e ) {} public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminare program System . } public void windowClosed ( WindowEvent e ) {} public void windowIconified ( WindowEvent e ) {} public void windowDeiconified ( WindowEvent e ) {} public void windowActivated ( WindowEvent e ) {} public void windowDeact ivated ( WindowEvent e ) {} } public class TestWind ow Lis te ne r { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowListener " ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA marcat cu ’x’ din colt ¸ul dreapta sus ¸ si nici cu combinat ¸ia de taste Alt+F4.11: Implementarea interfet ¸ei WindowListener import java . f .exit pentru terminarea programului. class Fereastra extends Frame implements WindowListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . this . addWindowList ener ( this ) . exit (0) . } } Observat ¸i c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am toate metodele interfet ¸ei.

Scopul unei astfel de clase este ca la crearea unui ”ascult˘ ator” de evenimente. } } class Ascultator extends WindowAdapter { // Suprdefinim metodele care ne intereseaza public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . .*. awt . f . ˆ ın loc s˘ a implement˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a¸ si implicit toate metodele sale. Dup˘ a cum at ¸i observat fat ¸˘ ade exemplul anterior. acesta devenind mult mai lizibil. s˘ a extindem adaptorul corespunz˘ ator interfet ¸ei respective (dac˘ a are!) ¸ si s˘ a supradefinim doar metodele care ne intereseaz˘ a (cele ˆ ın care vrem s˘ a scriem o anumit˘ a secvent ¸˘ a de cod). exit (0) . event . De exemplu.12: Extinderea clasei WindowAdapter import java . Aceste clase se numesc adaptori. show () . } } Avantajul clar al acestei modalit˘ a¸ ti de tratare a evenimentelor este reducerea codului programului. adaptorul interfet ¸ei WindowListener este WindowAdapter iar folosirea acestuia este dat˘ aˆ ın exemplul de mai jos: Listing 9. import java . } } public class TestWindowAdapter { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowAdapter " ) .4.9. Ins˘ a exist˘ a¸ si dou˘ a dezavantaje majore. this . awt .*. class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . exist˘ a o serie de clase care implementeaz˘ a interfet ¸ele de tip ”listener” f˘ ar˘ a a specifica nici un cod pentru metodele lor. addWindowListener ( new Ascultator () ) . Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. TRATAREA EVENIMENTELOR 229 acestor metode.

exit(0). va crea o metod˘ a a clasei respective. Interfat ¸a ActionListener AdjustemnrListener ComponentListener ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener Adaptor nu are nu are ComponentAdapter ContainerAdapter FocusAdapter nu are KeyAdapter MouseAdapter MouseMotionAdapter nu are WindowAdapter S ¸ tim c˘ a o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a declarat˘ aˆ ın cadrul altei clase. } } In tabelul de mai jos sunt dat ¸i tot ¸i adaptorii interfet ¸elor de tip ”listener” . iar clasele anonime sunt clase interne folosite pentru instant ¸ierea unui singur obiect de un anumit tip. Un exemplu tipic de folosire a lor este instant ¸ierea . INTERFAT ¸ A GRAFICA clasa Fereastra nu poate extinde WindowAdapter deoarece ea extinde deja clasa Frame ¸ si din acest motiv am construit o nou˘ a clas˘ a numit˘ a Ascultator. class Ascultator extends WindowAdapter { // In loc de windowClosing scriem WindowClosing // Nu supradefinim vreo metoda a clasei WindowAdapter // Nu da nici o eroare // Nu face nimic ! public void WindowClosing(WindowEvent e) { System. pur ¸ si simplu.se oberv˘ a c˘ a o interfat ¸˘ a XXXListener are un adaptor de tipul XXXAdapter. Vom vedea ˆ ıns˘ a c˘ a acest dezavantaj poate fi eliminat prin folosirea unei clase anonime. Un alt dezavantaj este c˘ a orice gre¸ seal˘ a de sintax˘ aˆ ın declararea unei metode a interfet ¸ei nu va produce o eroare de compilare dar nici nu va supradefini metoda interfet ¸ei ci. Interfet ¸ele care nu au un adaptor sunt cele care definesc o singur˘ a metod˘ a¸ si prin urmare crearea unei clase adaptor nu ˆ ısi are rostul.230 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

g . random () * 50) . Graphics g = Fereastra . } }) . g . getX () . raza . blue ) . exit (0) . 1) . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { // Desenam un cerc la fiecare click de mouse label . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . raza ) . drawOval ( e . setBackground ( Color . setSize (400 . g . BorderLayout .4. 1 . event . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminam aplicatia System . import java . TRATAREA EVENIMENTELOR 231 adaptorilor direct ˆ ın corpul unei clase care cont ¸ine componente ale c˘ aror evenimente trebuie tratate. add ( label . .13: Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime import java .*. } }) . this .9.ului Graphics g = Fereastra . this . setColor ( Color . yellow ) . getY () . setText ( " Click . this . getGraphics () . awt . this . awt . getY () . final Label label = new Label ( " " . NORTH ) . ad dM ous eM oti on Li st e n e r ( new Mo us eM ot ion Ad ap te r () { public void mouseMoved ( MouseEvent e ) { // Desenam un punct la coordonatele mouse . getGraphics () . int raza = ( int ) ( Math . e . } }) . this . Label .*.. label . fillOval ( e . 400) . CENTER ) . getX () .. e . " ) . Listing 9.

} } public class TestAdapters { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test adaptori " ) . } }) . • hide . O categorie aparte a acestor containere o reprezint˘ a ferestrele. INTERFAT ¸ A GRAFICA this . pentru a redeveni vizibila se poate apela metoda show. care sunt de altfel mo¸ stenite de toate subclasele sale.232 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.5 Folosirea ferestrelor Dup˘ a cum am v˘ azut suprafet ¸ele de afi¸ sare ale componentelor sunt extensii ale clasei Container. Metodele mai importante ale clasei Window.face fereastra invizibil˘ a f˘ ar˘ a a o distruge ˆ ıns˘ a.5. show () . sunt date de mai jos: • show . addKeyListener ( new KeyAdapter () { public void keyTyped ( KeyEvent e ) { // Afisam caracterul tastat label . cele mai utilizate fiind Frame ¸ si Dialog. una dintre ele fiind numit˘ a fereastra principal˘ a. } } 9.face vizibil˘ a fereastra. .1 Clasa Window Clasa Window este rar utilizat˘ aˆ ın mod direct deoarece permite doar crearea unor ferestre care nu au chenar ¸ si nici bar˘ a de meniuri. Este util˘ a atunci cˆ and dorim s˘ a afi¸ sam ferestre care nu interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul ci doar ofer˘ a anumite informat ¸ii. setText ( " Ati tastat : " + e . getKeyChar () + " " ) . 9. Implicit. Acestea sunt descrise de clase derivate din Window. O aplicat ¸ie Java cu intefat ¸˘ a grafic˘ a va fi format˘ a din una sau mai multe ferestre. f . o fereastr˘ a nou creat˘ a nu este vizibil˘ a.

} } Crearea ferestrelor prin instant ¸ierea direct˘ a a obiectelor de tip Frame este mai put ¸in folosit˘ a. ferestrele unui program vor fi definite ˆ ın clase separate care extind clasa Frame. 233 • dispose . cea mai important˘ a fiind numit˘ a¸ si fereastra principal˘ a.5. trebuie apelat˘ aˆ ın general dup˘ a ad˘ augarea tuturor componentelor pe suprafat ¸a ferestrei. FOLOSIREA FERESTRELOR • isShowing . eventual continˆ and o bar˘ a de meniuri. • pack .*. . f.. Constructorii uzuali ai clasei Frame permit crearea unei ferestre cu sau f˘ ar˘ a titlu.5. 9.*.2 Clasa Frame Este derivat˘ a a clasei Window ¸ si este folosit˘ a pentru crearea de ferestre independente ¸ si funct ¸ionale. public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Frame f = new Frame("Titlul ferestrei").awt. De obicei.awt. init ¸ial invizibil˘ a. ca ˆ ın exemplul de mai jos: import java.ˆ ınchide) fereastra ¸ si ¸ si elibereaz˘ a toate resursele acesteia.testeaz˘ a dac˘ a fereastra este vizibil˘ a sau nu. class Fereastra extends Frame{ // Constructorul public Fereastra(String titlu) { super(titlu). • getFocusOwner . import java.9. Pentru ca o fereastr˘ a s˘ a devin˘ a vizibil˘ a se va apela metoda show definit˘ aˆ ın superclasa Window. Orice aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a contt ¸ine cel put ¸in o fereastr˘ a.show().redimensioneaz˘ a automat fereastra la o suprafat ¸a optim˘ a care s˘ a cuprind˘ a toate componentele sale..returneaz˘ a componenta ferestrei care are focus-ul (dac˘ a fereastra este activ˘ a). } .

*. Din acest motiv. f. awt . prin folosirea unui adaptor de tip WindowAdapter. awt . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Constructorul public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { dispose () .14: Structura general˘ a a unei ferestre import java . suprafat ¸a de afi¸ sare a feretrei va fi determinat˘ a automota de gestionarul de pozitt ¸ionare ¸ si va oferi doar spat ¸iul necesar afi¸ s˘ arii barei ferestrei ¸ si grupului de butoane pentru minimizare. maximizare ¸ si ˆ ınchidere. Structura general˘ a a unei ferestre este descris˘ a de clasa Fereastra din exemplul de mai jos: Listing 9. Tratarea evenimentelor ferestrei se face prin implementarea interfet ¸ei WindowListener sau. exit (0) . ˆ ın momentul ˆ ın care fereastra este creat˘ a dar nici o component˘ a grafic˘ a nu este ad˘ augat˘ a.*. mai uzual. INTERFAT ¸ A GRAFICA } public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Fereastra f = new Fereastra("Titlul ferestrei").show(). import java . Se observ˘ a de asemenea c˘ a butonul de ˆ ınchidere a ferestrei nu este funct ¸ional. } }) . Acela¸ si efect ˆ ıl vom obt ¸ine dac˘ a o redimenionam ¸ si apel˘ am apoi metoda pack care determin˘ a dimeniunea suprafet ¸ei de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de componentele ad˘ augate. // inchidem fereastra // sau terminam aplicatia System .234 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. } } Gestionarul de pozit ¸ionare implicit al clasei Frame este BorderLayout. // Tratam evenimentul de inchidere a ferestrei this . event .

5. . exit (0) . } } 235 Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite din clasa Window. // implicit // sau explicit // setSize (200 . Dintre cele mai folosite amintim: • getFrames .metod˘ a static˘ a ce returneaz˘ a lista tuturor ferestrelor deschise ale unei aplicat ¸ii. 200) . • setIconImage .seteaz˘ a iconit ¸a ferestrei. // Adaugam componentele pe suprafata ferestrei Button exit = new Button ( " Exit " ) . // O facem vizibila f . schimbam gestionarul de pozitionare setLayout ( new FlowLayout () ) . } } public class TestFrame { public static void main ( String args []) { // Cream fereastra Fereastra f = new Fereastra ( " O fereastra " ) . show () . // Facem inregistrarea claselor listener exit . • setMenuBar .seteaz˘ a bara de meniuri a ferestrei (vezi ”Folosirea meniurilor”). FOLOSIREA FERESTRELOR // Eventual .9. // Stabilim dimensiunile pack () .seteaz˘ a titlul ferestrei. add ( exit ) . • setTitle . exist˘ a o serie de metode specifice clasei Frame. addActionListener ( this ) . } // Implementam metodele interfetelor de tip listener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System .

9. cˆ and este minimizat˘ a ferestrele sale de dialog sunt f˘ acute invizibile iar cˆ and este restaurat˘ a acestea sunt aduse la starea ˆ ın care se g˘ aseau ˆ ın momentul minimiz˘ arii ferestrei p˘ arinte. etc. cum ar fi ferestrele de introducere a unor date.stabile¸ ste dac˘ a fereastra poate fi redimenionat˘ a de utilizator.236 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.de exemplu. Cˆ and fereastra p˘ arinte este distrus˘ a sunt distruse ¸ si ferestrele sale de dialog. subclas˘ a direct˘ a a clasei Window. de alegere a unui fi¸ sier. String titlu) Dialog(Frame parinte. Ferestrele de dialog pot fi de dou˘ a tipuri: • modale: care blocheaz˘ a accesul la fereastra parinte ˆ ın momentul deschiderii lor. numit˘ a¸ si fereastra p˘ arinte. Acestea se numesc ferestre de dialog sau casete de dialog ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei Dialog. String titlu. ˆ ıns˘ a exist˘ a constructori care s˘ a specifice ¸ si ace¸ sti parametri. de selectare a unei opt ¸iuni.5. INTERFAT ¸ A GRAFICA • setResizable . Constructorii clasei Dialog sunt: Dialog(Frame parinte) Dialog(Frame parinte. ferestrele de dialog nu au o existent ¸˘ a de sine st˘ at˘ atoare. • nemodale: care nu blocheaz˘ a fluxul de intrare c˘ atre fereastra p˘ arinte . Diferent ¸a major˘ a dintre ferestrele de dialog ¸ si ferestrele de tip Frame const˘ aˆ ın faptul c˘ a o fereastr˘ a de dialog este dependent˘ a de o alt˘ a fereastra (normal˘ a sau tot fereastr˘ a de dialog). boolean modala) . dialogul de c˘ autare a unui cuvˆ ant ˆ ıntr-un fi¸ sier. etc. String titlu) Dialog(Dialog parinte. String titlu. o fereastr˘ a de dialog este nemodal˘ a¸ si invizibil˘ a.3 Clasa Dialog Toate interfet ¸ele grafice ofer˘ a un tip special de ferestre destinate prelu˘ arii unor informat ¸ii sau a unor date de la utilizator. Cu alte cuvinte. boolean modala) Dialog(Dialog parinte) Dialog(Dialog parinte. mesaje de avertizare. Implicit. boolean modala) Dialog(Frame parinte.

o fereastr˘ a de dialog modal˘ a pentru introducerea unui ¸ sir de caractere. iar fereastra de dialog s˘ a ofere metode publice prin care datele introduse s˘ a fie preluate din exterior. de exemplu.valoarea implicit˘ a). Crearea unei ferestre de dialog este relativ simpla ¸ si se realizeaz˘ a prin derivarea clasei Dialog. Comunicarea dintre fereastra de dialog ¸ si fereastra sa p˘ arinte. FOLOSIREA FERESTRELOR 237 Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a la fereastra p˘ arinte. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”modal˘ a” specific˘ am dac˘ a fereastra de dialog creat˘ a va fi modal˘ a (true) sau nemodal˘ a (false .15: Folosirea unei ferestre de dialog import java . // Fereastra principala class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { . awt . Fereastra principal˘ a a aplicatiei va fi p˘ arintele casetei de dialog. Cele dou˘ a ferestre vor ar˘ ata ca ˆ ın imaginile de mai jos: Fereastra principal˘ a Fereastra de dialog Listing 9. import java . awt .*. pentru ca aceasta din urm˘ a s˘ a poat˘ a folosi datele introduse (sau opt ¸iunea specificata) ˆ ın caseta de dialog. • obiectul care creeaz˘ a dialogul (fereastra p˘ arinte) s˘ a se ˆ ınregistreze ca ascult˘ ator al evenimentelor de la butoanele care determin˘ aˆ ıncheierea dialogului. S˘ a cre˘ am.*.9.5. event . se poate realiza folosind una din urm˘ atoarele abord˘ ari generale: • obiectul care reprezint˘ a dialogul poate s˘ a trateze evenimentele generate de componentele de pe suprafat ¸a s˘ a¸ si s˘ a seteze valorile unor variabile accesibile ale ferestrei p˘ arinte ˆ ın momentul ˆ ın care dialogul este ˆ ıncheiat. Deschiderea ferestrei de dialog se va face la ap˘ asarea unui buton al ferestrei principale numit ”Schimba titlul”. va primi ¸ sirul de caractere introdus ¸ si ˆ ısi va modifica titlul ca fiind acesta.

text = new TextField ( " " . ok = new Button ( " OK " ) . cancel . true ) . add ( b ) . dispose () . Panel panel = new Panel () . 30) . } }) . this . BorderLayout . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FerDialog d = new FerDialog ( this . setSize (300 . 80) . add ( text . String titlu = d . . exit (0) . addActionListener ( this ) . raspuns . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { raspuns = null .238 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. private Button ok . INTERFAT ¸ A GRAFICA public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . if ( titlu == null ) return . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . b . String titlu . setLayout ( new FlowLayout () ) . Button b = new Button ( " Schimba titlul " ) . private TextField text . boolean modala ) { super ( parinte . } } // Fereastra de dialog class FerDialog extends Dialog implements ActionListener { public String raspuns = null . titlu . this . public FerDialog ( Frame parinte . setTitle ( titlu ) . " Dati titlul " . } }) . CENTER ) . modala ) .

pack () . } } 239 9. getSource () . panel . cancel . add ( cancel ) . ok . panel . f . addActionListener ( this ) . } } // Clasa principala public class TestDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . addActionListener ( this ) . dispose () . if ( sursa == ok || sursa == text ) raspuns = text . Constructorii clasei sunt: FileDialog(Frame parinte) . BorderLayout . show () . getText () .5.9. addActionListener ( this ) . show () . dar forma ˆ ın care vor fi afi¸ sate este specific˘ a platformei pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. add ( panel .4 Clasa FileDialog Pachetul java. else raspuns = null . FOLOSIREA FERESTRELOR cancel = new Button ( " Cancel " ) . add ( ok ) . derivat˘ a din Dialog. Instant ¸ele acestei clase au un comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea platformelor de lucru.awt pune la dispozitie ¸ si un tip de fereastr˘ a de dialog folosit˘ a pentru selectarea unui nume de fi¸ sier ˆ ın vederea ˆ ınc˘ arc˘ arii sau salv˘ arii unui fi¸ sier: clasa FileDialog. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object sursa = e .5. SOUTH ) . text .

16: Folosirea unei ferestre de dialog import java . getDirectory. Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite de la superclasa Dialog clasa FileDialog mai cont ¸ine metode pentru obt ¸inerea numelui fi¸ sierului sau directorului selectat getFile. INTERFAT ¸ A GRAFICA FileDialog(Frame parinte. String titlu) FileDialog(Frame parinte. Listing 9.pentru ˆ ınc˘ arcare. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { .*. pentru stabilirea unui criteriu de filtrare setFilenameFilter. "Alegere fisier". awt .240 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.*. caseta de dialog va fi modal˘ a. un fi¸ sier cu extensia ”java”.SAVE). valorile pe care le poate lua acest argument sunt: • FileDialog. FileDialog. La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil. this . FileDialog. iar numele implicit este TestFileDialog.*. atunci va fi nemodal˘ a.LOAD). import java . ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”mod” specific˘ am dac˘ a ˆ ınc˘ arc˘ am sau salv˘ am un fi¸ sier. event . class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt .SAVE . Dac˘ a afi¸ sarea se face cu setVisible(true).LOAD . Directorul init ¸ial este directorul curent. String titlu.java. Dup˘ a selectarea unui fi¸ sier ea va fi facut˘ a automat invizibil˘ a. prin intermediul unui obiect FileDialog. boolean mod) Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a ferestrei p˘ arinte. "Salvare fisier". io . respectiv • FileDialog.pentru salvare. // Dialog pentru incarcarea unui fisier new FileDialog(parinte. etc. S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ın care vom alege. Dac˘ a afi¸ sarea sa se face cu show. Numele fi¸ sierului ales va fi afi¸ sat la consol˘ a. import java . // Dialog pentru salvarea unui fisier new FileDialog(parinte.

FOLOSIREA FERESTRELOR public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . Button b = new Button ( " Alege fisier " ) . } } public class TestFileDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . } } Clasa FileDialog este folosit˘ a mai rar deoarece ˆ ın Swing exist˘ a clasa JFileChooser care ofer˘ a mai multe facilit˘ a¸ ti ¸ si prin urmare va constitui prima opt ¸iune ˆ ıntr-o aplicat ¸ie cu intefat ¸˘ a grafic˘ a. " ) . // Afisam fereastra de dialog ( modala ) fd . getFile () ) . CENTER ) .9.5. FileDialog . b . f . } }) . endsWith ( " . exit (0) . show () . LOAD ) . // Specificam filtrul fd . java " ) ) . setFilenameFilter ( new FilenameFilter () { public boolean accept ( File dir . out . setDirectory ( " . setFile ( " TestFileDialog . } }) . . // Stabilim directorul curent fd . String numeFis ) { return ( numeFis . java " ) . " Alegeti un fisier " . show () . } 241 public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FileDialog fd = new FileDialog ( this . BorderLayout . System . pack () . // Stabilim numele implicit fd . addActionListener ( this ) . println ( " Fisierul ales este : " + fd . add (b .

• Meniuri de context (popup): sunt meniuri invizbile asociate unei ferestre ¸ si care se activeaz˘ a uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. aceste meniuri cont ¸in articole ce pot fi selectate.6 Folosirea meniurilor Spre deosebire de celelalte obiecte grafice care deriv˘ a din clasa Component. dar ¸ si alte obiecte de tip Menu (submeniuri). comutatoare sau alte meniuri (submeniuri). articolul Undo ¸ si dou˘ a comutatoare Bold ¸ si Italic. In modelul AWT obiectele care reprezint˘ a bare de meniuri sunt reprezentate ca instant ¸e al clasei MenuBar. Prin abuz de limbaj. Un obiect de tip MenuBar cont ¸ine obiecte de tip Menu.242 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. vom referi uneori bara de meniuri a unei ferestre ca fiind meniul ferestrei. Meniul Edit cont ¸ine la rˆ andul lui alt meniu (submeniu) Options. componentele unui meniu reprezint˘ a instant ¸e ale unor clase derivate din superclasa abstract˘ a MenuComponent. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. La rˆ andul lor. O alt˘ a diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de meniurile fixe const˘ aˆ ın faptul c˘ a meniurile de context nu sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. Meniurile pot fi grupate ˆ ın dou˘ a categorii: • Meniuri fixe (vizibile permanent): sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri ce cont ¸ine cˆ ate un meniu pentru fiecare intrare a sa. care sunt de fapt meniurile derulante propriu-zise. CheckBoxMenuItem. In figura de mai jos este pus˘ aˆ ın evident ¸˘ a alc˘ atuirea unui meniu fix: Exemplul de mai sus cont ¸ine o bar˘ a de meniuri format˘ a din dou˘ a meniuri principale File ¸ si Edit. La rˆ andul lor. . acestea pot cont ¸ine obiecte de tip MenuItem. O fereastr˘ a poate avea un singur meniu fix. Aceast˘ a except ¸ie este facut˘ a deoarece unele platforme grafice limiteaz˘ a capabilit˘ a¸ tile unui meniu.

fiind similar˘ a celeilalte superclase abstracte Component. pentru a lega bara de meniuri la o anumit˘ a fereastra trebuie apelat˘ a metoda setMenuBar din clasa Frame. // Crearea barei de meniuri MenuBar mb = new MenuBar(). setName. getFont. meniurile sunt ata¸ sate ferestrelor. cu sintaxa ¸ si semnificat ¸iile uzuale. acestea implementˆ and interfat ¸˘ a MenuContainer. Clasa MenuBar permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru de tip Frame.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri S˘ a vedem ˆ ın continuare care este ierarhia claselor folosite ˆ ın lucrul cu meniuri ¸ si s˘ a analiz˘ am pe rˆ and aceste clase: Clasa MenuComponent este o clasa abstract˘ a din care sunt extinse toate celelalte clase folosite la crearea de meniuri. 9.9. setFont. MenuComponent cont ¸ine metode cu caracter general.6.6. Ata¸ sarea unei bare de meniuri la o fereastr˘ a se face prin metoda addMenuBar a clasei Frame. mai precis obiectelor de tip Frame. dintre care amintim getName. adaptˆ and conceptul de bar˘ a de meniuri la platforma curent˘ a de lucru. FOLOSIREA MENIURILOR 243 Pentru a putea cont ¸ine un meniu. Cel mai adesea. Dup˘ a cum am mai spus. . o component˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a MenuContainer.

Fiecare meniu are o etichet˘ a. act ¸ionarea articolului determinˆ and trecerea sa dintr-o stare ˆ ın alta. f. ambele implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable. O instant ¸˘ a a clasei MenuItem reprezint˘ a de fapt un buton sau un comutator. cum sunt ”Open”. la invalidarea sa. simbolul grafic respectiv va disp˘ area. un meniu poate fi declarat ca fiind tear-off. Clasa Menu permite crearea unui meniu derulant ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pot fi instant ¸e ale uneia din clasele MenuItem.244 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Orice articol al unui meniu trebuie s˘ a fie o instant ¸a a clasei MenuItem. Opt ¸ional. Menu sau CheckboxMenuItem.addMenuBar(mb).. care este de fapt numele s˘ au ce va fi afi¸ sat pe bara de meniuri. ”Close”. . cu o anumit˘ a etichet˘ a care va ap˘ area ˆ ın meniu. Acest mecanism este dependent de platform˘ a¸ si poate fi ignorat pe unele dintre ele. etc. Obiectele acestei clase descriu a¸ sadar opt ¸iunile individuale ale meniurilor derulante. INTERFAT ¸ A GRAFICA // Adaugarea meniurilor derulante la bara de meniuri . La validarea unui comutator ˆ ın dreptul etichetei sale va fi afi¸ sat un simbol grafic care indic˘ a acest lucru.. ”Exit”. ˆ ınsot ¸it˘ a eventual de un accelerator (obiect de tip MenuShortcut) ce reprezint˘ a combinat ¸ia de taste cu care articolul poate fi apelat rapid (vezi ”Acceleratori”). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a poate fi deschis ¸ si deplasat cu mouse-ul (dragged) ˆ ıntr-o alt˘ a pozit ¸ie decˆ at cea original˘ a (”rupt” din pozit ¸ia sa). Articolele dintr-un meniu trebuie s˘ a apart ¸in˘ a clasei MenuItem.care au dou˘ a st˘ ari logice (validat/nevalidat). Clasa CheckboxMenuItem are aceea¸ si funct ¸ionalitate cu cea a casetelor de validare de tip Checkbox. Clasa CheckboxMenuItem implementeaz˘ aˆ ıntr-un meniu articole de tip comutator . // Atasarea barei de meniuri la o fereastra Frame f = new Frame("Fereastra cu meniu").

fisier . Menu editare = new Menu ( " Edit " ) . import java . add ( editare ) . setMenuBar ( mb ) . editare .*. MenuBar mb = new MenuBar () . add ( new CheckboxMenuItem ( " Italic " ) ) . Menu fisier = new Menu ( " File " ) .9. fisier . Menu optiuni = new Menu ( " Options " ) . mb . editare . public class TestMenu { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Menu " ) . awt . add ( new MenuItem ( " Open " ) ) . optiuni . add ( fisier ) . add ( new MenuItem ( " Copy " ) ) . add ( new MenuItem ( " Close " ) ) . add ( new CheckboxMenuItem ( " Bold " ) ) . awt . f . add ( new MenuItem ( " Paste " ) ) . } } . 100) . fisier . mb . editare . addSeparator () . show () . f . FOLOSIREA MENIURILOR 245 S˘ a vedem ˆ ın continuare cum ar ar˘ ata un program care construie¸ ste un meniu ca ˆ ın figura prezentat˘ a anterior: Listing 9. optiuni .*.17: Crearea unui meniu import java . setSize (200 .6. add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . add ( optiuni ) . f . editare . optiuni . add ( new MenuItem ( " Undo " ) ) . add ( new MenuItem ( " Cut " ) ) . fisier . addSeparator () . event . editare .

tratarea evenimentelor generate de obiecte de tip MenuItem este identic˘ a cu tratarea butoanelor. toate implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable ¸ si deci tratarea lor va fi f˘ acut˘ a la fel. Fiec˘ arui meniu ˆ ıi putem asocia un obiect receptor diferit. ˆ ıntocmai ca pe orice component˘ a. folosind metodele addActionListener. ceea ce u¸ sureaz˘ a munca ˆ ın cazul ˆ ın care ierarhia de meniuri este complex˘ a. f˘ acˆ andu-se o singur˘ a dat˘ aˆ ıntr-o clas˘ a care este ˆ ınregistrat˘ a ca receptor atˆ at la buton cˆ at ¸ si la meniu. public class TestMenuEvent extends Frame implements ActionListener . A¸ sadar. Pentru a realiza leg˘ atura ˆ ıntre obiectul meniu ¸ si obiectul de tip listener trebuie s˘ a adaug˘ am receptorul ˆ ın lista de ascult˘ atori a meniului respectiv.18: Tratarea evenimentelor unui meniu import java .*. ceea ce face posibil ca unui buton de pe suprafat ¸a de afi¸ sare s˘ aˆ ıi corespund˘ a o opt ¸iune dintr-un meniu. Obiectele de tip CheckboxMenuItem tip se g˘ asesc ˆ ıntr-o categorie comun˘ a cu List. sau alegerii opt ¸iunii. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9.*. A¸ sadar. pentru a activa opt ¸iunile unui meniu trebuie implementate interfat ¸ele ActionListener sau/¸ si ItemListener ˆ ın cadrul obiectelor care trebuie s˘ a specifice codul ce va fi executat la alegerea unei opt ¸iuni ¸ si implementate metodele actionPerformed. MenuBar mb = new MenuBar () .6. awt . Menu test = new Menu ( " Test " ) . event . Tipul de operatie selectare / deselectare este codificat ˆ ın evenimentul generat de cˆ ampurile statice ItemEvent. respectiv itemStatChanged. ambele cu acela¸ si nume. CheckBox. fie ItemEvent pentru comutatoarele CheckboxMenuItem. respectiv addItemListener. ItemListener { public TestMenuEvent ( String titlu ) { super ( titlu ) . CheckboxMenuItem check = new CheckboxMenuItem ( " Check me " ) .246 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Listing 9.SELECTED ¸ si ItemEvent. awt . Choice.DESELECTED. import java . tratarea evenimentului corespunz˘ ator ap˘ asarii butonului.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri La alegerea unei opt ¸iuni dintr-un meniu se genereaz˘ a fie un eveniment de tip ActionEvent dac˘ a articolul respectiv este de tip MenuItem. .

addSeparator () . Button btnExit = new Button ( " Exit " ) . f . add ( btnExit . addActionListener ( this ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . exit (0) . equals ( " Exit " ) ) System .3 Meniuri de context (popup) Au fost introduse ˆ ıncepˆ and cu AWT 1. getStateChange () == ItemEvent .6. check . test . getActionCommand () . } } 247 9. addItemListener ( this ) . SOUTH ) . else setTitle ( " Not checked ! " ) . addActionListener ( this ) . } public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { if ( e . btnExit . FOLOSIREA MENIURILOR test . 200) .9. add ( check ) . BorderLayout . subclas˘ a direct˘ a a clasei Menu. } public static void main ( String args []) { TestMenuEvent f = new TestMenuEvent ( " Tratare evenimente meniuri " ) . show () .1 ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei PopupMenu. test . show () . SELECTED ) setTitle ( " Checked ! " ) . setSize (300 .6. setMenuBar ( mb ) . add ( test ) . Sunt meniuri invizibile care sunt activate uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. if ( command . test . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Valabila si pentru meniu si pentru buton String command = e . mb . fiind .

Argumentul ”origine” reprezint˘ a componenta fat ¸˘ a de originile c˘ areia se va calcula pozit ¸ia de afi¸ sare a meniului popup. popup. Dup˘ aˆ ınchiderea acestuia. exist˘ a o metod˘ a care determin˘ a dac˘ a un eveniment de tip MouseEvent poate fi responsabil cu deschiderea unui meniu de context. popup..show(Component origine. In exemplul de mai jos. vom crea un meniu de contex pe care ˆ ıl vom activa la ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului pe suprafat ¸a ferestrei principale. PopupMenu popup = new PopupMenu("Options").addSeparator().add(popup2). . int x. Tratarea evenimentelor generate de un meniu popup se realizeaz˘ a identic ca pentru meniurile fixe.. Afi¸ sarea meniului de context se face prin metoda show: popup. vom ”rupe” leg˘ atura ˆ ıntre fereastr˘ a¸ si meniu prin instruct ¸iunea remove: fereastra.add(new MenuItem("Exit")). Meniurile de context nu se adaug˘ a la un alt meniu (bar˘ a sau sub-meniu) ci se ata¸ seaz˘ a la o component˘ a (de obicei la o fereastr˘ a) prin metoda add a acesteia. popup. Metodele de ad˘ augare a articolelor unui meniu de context sunt mo¸ stenite ˆ ıntocmai de la meniurile fixe.add(new MenuItem("New")). la un moment dat. Pozit ¸ionarea ¸ si afi¸ sarea meniului este ˆ ıns˘ a responsabilitatea programatorului. trebuie s˘ a le definim pe toate ¸ si. popup. fereastra. De obicei. INTERFAT ¸ A GRAFICA afi¸ sate la pozit ¸ia la care se g˘ asea mouse-ul ˆ ın momentul ap˘ as˘ arii butonului s˘ au drept.remove(popup1).248 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. pentru a avea acces rapid la meniu. int y) ¸ si este de obicei rezultatul ap˘ asarii unui buton al mouse-ului.add(popup1). In cazul cˆ and avem mai multe meniuri popup pe care vrem s˘ a le folosim ˆ ıntr-o fereastr˘ a.add(new MenuItem("Edit")). reprezint˘ a instant ¸a ferestrei ˆ ın care se va afi¸ sa meniul. . vom ad˘ auga ferestrei meniul corespunz˘ ator dup˘ a care ˆ ıl vom face vizibil. fereastra. Aceasta este isPopupTrigger ¸ si este definit˘ aˆ ın clasa MouseEvent. Deoarece interact ¸iunea cu mouse-ul este dependent˘ a de platforma de lucru.

getY () ) . e . add ( new MenuItem ( " New " ) ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . exit (0) . getX () . getActionCommand () . } }) . FOLOSIREA MENIURILOR Listing 9. event . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mousePressed ( MouseEvent e ) { if ( e . show ( origin . if ( command . exit (0) . isPopupTrigger () ) popup . getY () ) . origin = this .*. e . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .19: Folosirea unui meniu de context (popup) import java . } public void mouseReleased ( MouseEvent e ) { if ( e . setSize (300 . popup .6. isPopupTrigger () ) popup . add ( new MenuItem ( " Edit " ) ) . 300) . awt . add ( popup ) . popup . addActionListener ( this ) . // atasam meniul popup ferestrei popup .*. } }) . awt . this . import java . show ( origin . 249 . equals ( " Exit " ) ) System . addSeparator () . // Pozitia meniului va fi relativa la fereastra private Component origin .9. e . // Cream meniul popup popup = new PopupMenu ( " Options " ) . getX () . e . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Definim meniul popup al ferestrei private PopupMenu popup . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . popup . popup . this .

definit prin intermediul clasei MenuShortcut. new MenuShortcut(KeyEvent. . // Ctrl+Shift+P new MenuItem("Preview". precum ¸ si modul de tratare a evenimentelor generate.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) Pentru articolele unui menu este posibil˘ a specificarea unor combinat ¸ii de taste numite acceleratori (shortcuts) care s˘ a permit˘ a accesarea direct˘ a. MenuShortcut accelerator). true). show () .7 Folosirea componentelor AWT In continuare vor fi date exemple de folosire ale componentelor AWT. Astfel. a opt ¸iunilor dintr-un meniu. f .250 } } ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. prin intermediul tastaturii. } } 9. Atribuirea unui accelerator la un articol al unui meniu poate fi realizat˘ a prin constructorul obiectelor de tip MenuItem ˆ ın forma: MenuItem(String eticheta. ca ˆ ın exemplele de mai jos: // Ctrl+O new MenuItem("Open". ˆ ın care s˘ a fie puse ˆ ın evidentt ¸˘ a cˆ at mai multe din particularit˘ a¸ tile acestora. new MenuShortcut(’p’)). Singurele combinat ¸ii de taste care pot juca rolul acceleratorilor sunt: Ctrl + Tasta sau Ctrl + Shift + Tasta. 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA public class TestPopupMenu { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " PopupMenu " ) . // Ctrl+P new MenuItem("Print".VK_O)). new MenuShortcut(’p’).6. oric˘ arui obiect de tip MenuItem ˆ ıi poate fi asociat un obiect de tip accelerator.

LEFT ) . f . Font . blue ) . centru . Label nord . EAST ) . sud . add ( nord . Label . ITALIC . CENTER ) . BorderLayout . setForeground ( Color .7. public class TestLabel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Label " ) . Label . vest . centru = new Label ( " Centru " . . setBackground ( Color .9. add ( est . CENTER ) . O etichet˘ a este format˘ a dintr-o singur˘ a linie de text static ce nu poate fi modificat de c˘ atre utilizator. ITALIC . 14) ) . add ( sud . Font . nord = new Label ( " Nord " . 14) ) . BOLD . est = new Label ( " Est " . f . est . nord . setFont ( new Font ( " Arial " . yellow ) . SOUTH ) . red ) . WEST ) . add ( vest . sud . centru . Listing 9. Label . f . 20) ) . RIGHT ) . centru . setFont ( new Font ( " Dialog " . BorderLayout . vest . dar poate fi modificat din program. Font .7. BorderLayout . setForeground ( Color . CENTER ) . est . setFont ( new Font ( " Dialog " . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 251 9. BorderLayout . f . sud = new Label ( " Sud " . NORTH ) .20: Folosirea clasei Label import java . awt . vest = new Label ( " Vest " .*.1 Clasa Label Un obiect de tip Label (etichet˘ a) reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui text pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. Label . Label .

exit (0) . INTERFAT ¸ A GRAFICA f . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . show () . b1 .*. b1 . pack () . f . setLayout ( null ) .2 Clasa Button Un obiect de tip Button reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui buton etichetat pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. setBounds (30 . 70) . awt . event . add ( centru . 14) ) . awt . 50 .*. 30 . . } } 9. } }) . Listing 9.252 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. setFont ( new Font ( " Arial " .7. CENTER ) . import java . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . BorderLayout . f .21: Folosirea clasei Button import java . BOLD . Font . Button b1 = new Button ( " OK " ) . setSize (200 . this . 120) . Textul etichetei este format dintr-o singur˘ a linie.

println ( e ) . 30 .9. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT b1 . orange ) . b1 .7. f . } } 253 9. equals ( " OK " ) ) setTitle ( " Confirmare ! " ) . . Este folosit pentru a prelua o anumit˘ a opt ¸iune de la utilizator. setBounds (100 . else if ( command .3 Clasa Checkbox Un obiect de tip Checkbox (comutator) reprezint˘ a o component˘ a care se poate g˘ asi ˆ ın dou˘ a st˘ ari: ”selectat˘ a” sau ”neselectat˘ a” (on/off). } } public class TestButton { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Button " ) . setForeground ( Color . getActionCommand () . b2 . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e .7. if ( command . show () . add ( b2 ) . addActionListener ( this ) . addActionListener ( this ) . System . setBackground ( Color . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . add ( b1 ) . blue ) . b2 . equals ( " Cancel " ) ) setTitle ( " Anulare ! " ) . 70 . out . 50) . b2 . Act ¸iunea utilizatorului asupra unui comutator ˆ ıl trece pe acesta ˆ ın starea complementar˘ a celei ˆ ın care se g˘ asea.

setLayout ( new GridLayout (5 . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . import java . private Checkbox cbx1 . cbx2 . add ( label1 ) . add ( label2 ) . label2 = new Label ( " " ) . 1) ) . cbx3 . awt . } }) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . label2 . orange ) . add ( cbx3 ) . cbx1 = new Checkbox ( " cascaval " ) . add ( cbx2 ) . . CENTER ) .254 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. label1 = new Label ( " Ingrediente Pizza : " . label2 . this . cbx2 = new Checkbox ( " sunca " ) . setBackground ( Color .*. add ( cbx1 ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . setBackground ( Color . label1 . event .22: Folosirea clasei Checkbox import java . exit (0) . cbx3 = new Checkbox ( " ardei " ) .*. lightGray ) . Label . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. awt .

addItemListener ( this ) . getState () == true ) ingrediente . getState () == true ) ingrediente . label2 . if ( cbx1 .4 Clasa CheckboxGroup Un obiect de tip CheckboxGroup define¸ ste un grup de comutatoare din care doar unul poate fi selectat. getState () == true ) ingrediente . cbx2 . oferind doar o modalitate de grupare a componentelor de tip Checkbox. } } public class TestCheckbox { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Checkbox " ) .9. cbx3 .7. } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { StringBuffer ingrediente = new StringBuffer () . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 255 setSize (200 .7. f . } } 9. setText ( ingrediente . toString () ) . cbx1 . aceste componente se mai numesc butoane radio. . 200) . if ( cbx3 . Aceast˘ a clas˘ a nu este derivat˘ a din Component. addItemListener ( this ) . if ( cbx2 . show () . append ( " sunca " ) . Uzual. append ( " ardei " ) . addItemListener ( this ) . append ( " cascaval " ) .

awt . private CheckboxGroup cbg . cbg . 1) ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .23: Folosirea clasei CheckboxGroup import java . label2 = new Label ( " " . cbg . cbx3 = new Checkbox ( " MTV " . false ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . import java . CENTER ) . } }) . cbg = new CheckboxGroup () . setBackground ( Color . cbx3 . Label . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .256 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.*. awt . false ) . cbx1 = new Checkbox ( " HBO " . cbg . add ( label2 ) . CENTER ) . this . cbx2 = new Checkbox ( " Discovery " . label1 = new Label ( " Alegeti postul TV " . cbx2 . lightGray ) . exit (0) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. label2 . private Checkbox cbx1 . . label2 .*. Label . false ) . event . orange ) . add ( label1 ) . setLayout ( new GridLayout (5 . setBackground ( Color . add ( cbx1 ) . label1 .

cea selectat˘ aˆ ın momentul curent. pentru ca utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o anumit˘ a opt ¸iune.5 Clasa Choice Un obiect de tip Choice define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni din care utilizatorul poate selecta una singur˘ a. add ( cbx3 ) . cbx3 . cbx2 . if ( cbx != null ) label2 .7. La un moment dat. 200) . getLabel () ) . addItemListener ( this ) . getS e lec ted Che ck box () . show () . O component˘ a Choice este ˆ ınsot ¸it˘ a de un buton etichetat cu o sageat˘ a vertical˘ a la ap˘ asarea c˘ aruia este afi¸ sat˘ aˆ ıntreaga sa list˘ a de elemente. setSize (200 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT add ( cbx2 ) . f . setText ( cbx . addItemListener ( this ) .7. } } public class TestCheckboxGroup { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " CheckboxGroup " ) . addItemListener ( this ) . cbx1 . . din ˆ ıntreaga list˘ a doar o singur˘ a opt ¸iune este vizibil˘ a. } } 257 9.9. } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { Checkbox cbx = cbg .

break . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . private Choice culori . awt . 1) ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . add ( culori ) . 100) . import java . case 1: label .24: Folosirea clasei Choice import java . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. break . culori = new Choice () . setBackground ( Color . culori . red ) . select ( " Rosu " ) . . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . case 2: label . awt . this . label = new Label ( " Alegeti culoarea " ) . add ( " Albastru " ) .*. setSize (200 . red ) . event . addItemListener ( this ) . setBackground ( Color . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setLayout ( new GridLayout (4 . label . blue ) . add ( " Verde " ) . add ( " Rosu " ) . culori . culori . } }) . setBackground ( Color . culori . add ( label ) .258 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. getSelectedIndex () ) { case 0: label . culori .*. setBackground ( Color . exit (0) . green ) .

event . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . private List culori . f .*.9. this . show () . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } } } public class TestChoice { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Choice " ) . } } 259 9.7.6 Clasa List Un obiect de tip List define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni care poate fi setat˘ a astfel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o singur˘ a opt ¸iune sau mai multe. Listing 9. addWindowListener ( new WindowAdapter () { . awt . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt . import java .25: Folosirea clasei List import java . Toate elementele listei sunt vizibile ˆ ın limita dimensiunilor grafice ale componentei.*.7.

setLayout ( new GridLayout (2 . culori . break . } } } public class TestList { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " List " ) . culori = new List (3) . f . setBackground ( Color . add ( culori ) . label . case 1: label . green ) . red ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . show () . 1) ) . Label . culori . select (3) . setBackground ( Color . culori .260 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. add ( " Albastru " ) . case 2: label . 200) . blue ) . culori . } } . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . setBackground ( Color . culori . break . addItemListener ( this ) . setBackground ( Color . exit (0) . add ( " Verde " ) . add ( " Rosu " ) . red ) . setSize (200 . getSelectedIndex () ) { case 0: label . } }) . add ( label ) . CENTER ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " .

event . setLayout ( new GridLayout (2 . CENTER ) . add Adjus tmen tLis t e n e r ( this ) .*. import java . setBackground ( Color . this .26: Folosirea clasei ScrollBar import java . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 261 9. lightGray ) . private Label valoare . add ( valoare ) . 101) .7 Clasa ScrollBar Un obiect de tip Scrollbar define¸ ste o bar˘ a de defilare pe vertical˘ a sau orizontal˘ a. 0 . add ( scroll ) .7. addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar scroll .9. valoare = new Label ( " " . exit (0) . valoare . scroll = new Scrollbar ( Scrollbar .*. Este util˘ a pentru punerea la dispozit ¸ia utilizatorului a unei modalit˘ a¸ ti sugestive de a alege o anumit˘ a valoare dintr-un interval. 80) . setSize (200 . awt . } // Metoda interfetei Adju st me ntL is te ne r . 0 . Label . 1) ) . scroll . awt . HORIZONTAL . } }) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Listing 9.7. 1 .

} } 9. awt . exit (0) .*. class Fereastra extends Frame { private ScrollPane sp . private List list . f . awt .27: Folosirea clasei ScrollPane import java . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void ad ju st m e n t V a lu eC ha n g e d ( AdjustmentEvent e ) { valoare .*. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . import java .7. . setText ( scroll . } } public class TestScrollbar { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Scrollbar " ) . show () .262 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Listing 9. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . this . cum ar fi listele (obiecte din clasa List). getValue () + " % " ) . event . Acest lucru este util pentru acele componente care nu au implementat˘ a funct ¸ionalitatea de defilare automat˘ a.8 Clasa ScrollPane Un obiect de tip ScrollPane permite ata¸ sarea unor bare de defilare (orizontal˘ a¸ ssi/sau vertical˘ a) oric˘ arei componente grafice.

show () . add ( " Marti " ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } }) . sp = new ScrollPane ( ScrollPane . list . } } public class TestScrollPane { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " ScrollPane " ) . f . CENTER ) . list . add ( list ) . add ( " Luni " ) . BorderLayout . setSize (200 . list = new List (7) .9 Clasa TextField Un obiect de tip TextField define¸ ste un control de editare a textului pe o singur˘ a linie. add ( sp .7. Este util pentru interogarea utilizatorului asupra unor valori. 200) . list . add ( " Vineri " ) . list . add ( " Miercuri " ) . } } 263 9. list . list . select (1) . sp . add ( " Sambata " ) .7. list . add ( " Duminica " ) . add ( " Joi " ) . list . . SC ROLLBAR S_ALWAY S ) .9.

LEFT ) ) . add ( new Label ( " Parola : " ) ) . 1) ) . LEFT ) ) . exit (0) . parola = new TextField ( " " . p1 . parola . acces = new Label ( " Introduceti numele si parola ! " . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . class Fereastra extends Frame implements TextListener { private TextField nume . nume . lightGray ) . event . 30) . } }) . nume = new TextField ( " " . awt . Panel p1 = new Panel () .28: Folosirea clasei TextField import java . p2 .264 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. import java . p1 . 10) . PWD = " java " . CENTER ) . setBackground ( Color . } . setSize (350 . setLayout ( new GridLayout (3 . add ( acces ) . private Label acces . setEchoChar ( ’* ’) . add ( p2 ) . parola . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . Panel p2 = new Panel () . add ( parola ) . add ( p1 ) .*. Label . p2 . p2 . awt . this . parola . addTextListener ( this ) . private static final String UID = " Duke " . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. addTextListener ( this ) . add ( nume ) . p1 .*. 100) . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . add ( new Label ( " Nume : " ) ) .

9. setText ( " Acces permis ! " ) . } if ( nume . awt .7. } } 9. show () . Este util pentru editarea de texte. return .10 Clasa TextArea Un obiect de tip TextArea define¸ ste un control de editare a textului pe mai multe linii. introducerea unor comentarii. getText () . getText () . setText ( " Acces interzis ! " ) . length () == 0) { acces . equals ( UID ) && parola . length () == 0 || parola . equals ( PWD ) ) acces . setText ( " " ) . etc .29: Folosirea clasei TextArea import java .*. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 265 // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( nume . getText () . f .7. } } public class TestTextField { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextField " ) . . else acces . getText () . Listing 9.

NORTH ) . text . BorderLayout . addActionLi stener ( this ) . add ( text . private TextField nume . 12) . BorderLayout . awt . salvare . fisier . io . length () == 0 || nume .*. lightGray ) .266 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. setEnabled ( false ) . class Fereastra extends Frame implements TextListener . S C RO L L BA R S _ VE R T I C A L _ O N L Y ) . getText () . } }) . exit (0) . setBackground ( Color . CENTER ) . text = new TextArea ( " " . . ActionListener { private TextArea text .*. setEnabled ( true ) . add ( salvare . nume = new TextField ( " " . fisier . setEnabled ( false ) . SOUTH ) . addTextListener ( this ) . add ( new Label ( " Fisier : " ) ) . Panel fisier = new Panel () . TextArea . 200) . add ( fisier . 30 . salvare . else salvare . INTERFAT ¸ A GRAFICA import java . import java . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . BorderLayout . this . 10 . length () == 0) salvare . event . add ( nume ) . } // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( text . salvare = new Button ( " Salveaza text " ) . private Button salvare . getText () . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . setSize (300 .

} } 267 . close () . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String continut = text .9. getText () ) ) . out . f . requestFocus () . text . show () . printStackTrace () . } catch ( IOException ex ) { ex . print ( continut ) . } } } public class TestTextArea { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextArea " ) . getText () . out . try { PrintWriter out = new PrintWriter ( new FileWriter ( nume .7.

268 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA .

Metoda este apelat˘ a de fiecare dat˘ a cˆ and cont ¸inutul componentei trebuie desenat sau redesenat ¸ si nu va fi apelat˘ a explicit. maximizare.Actualizeaz˘ a starea grafic˘ a a unei componente. Metodele care controleaz˘ a procesul de desenare se g˘ asesc ˆ ın clasa Component ¸ si sunt urm˘ atoarele: • void paint(Graphics g) . • la operat ¸ii de minimizare. Aceast˘ a desenare include componentele standard folosite ˆ ın aplicat ¸ie precum ¸ si cele definite de c˘ atre programator. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. Desenarea componentelor se face automat ¸ si este un proces care se execut˘ aˆ ın urm˘ atoarele situat ¸ii: • la afi¸ sarea pentru prima dat˘ a a unei componente.1 Conceptul de desenare Un program Java care are interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul trebuie s˘ a deseneze pe ecran toate componentele sale care au o reprezentare vizual˘ a. • void update(Graphics g) .Deseneaz˘ a o component˘ a. Act ¸iunea acestei metode se realizeaz˘ aˆ ın trei pa¸ si: 1. • ca r˘ aspuns al unei solicit˘ ari explicite a programului. Este o metod˘ a supradefinit˘ a de fiecare component˘ aˆ ın parte pentru a furniza reprezentarea sa grafic˘ a specific˘ a. 269 . ¸ sterge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului.Capitolul 10 Desenarea 10.

270 CAPITOLUL 10. DESENAREA 2. 10. din acest motiv.Execut˘ a explicit un apel al metodei update pentru a actualiza reprezentarea grafic˘ a a unei componente. stabile¸ ste culoarea (foreground) a componentei. Componentele standard AWT au deja supradefinit˘ a aceast˘ a metod˘ a deci nu trebuie s˘ a ne preocupe desenarea lor. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. Atent ¸ie Toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸a de desenare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. singurul argument al metodelor paint ¸ si update este un obiect de tip Graphics. . orice obiect grafic care dore¸ ste s˘ a se deseneze trebuie s˘ a o supradefineasc˘ a pentru a-¸ si crea propria sa reprezentare. Metoda paint este definit˘ aˆ ın superclasa Component ˆ ıns˘ a nu are nici o implementare ¸ si. Dup˘ a cum se observ˘ a. ˆ ın general apelat˘ a automat sau explicit cu metoda repaint ori de cˆ ate ori componenta respectiv˘ a trebuie redesenat˘ a. 3. pentru a crea o clas˘ a ce instant ¸iaz˘ a ferestre pentru o aplicat ¸ie demonstrativ˘ a (ˆ ın colt ¸ul stˆ anga sus este afi¸ sat textul ”Aplicatie DEMO”). avˆ and ˆ ıns˘ a grij˘ a s˘ a apel˘ am ¸ si metoda superclasei care se ocup˘ a cu desenarea efectiv˘ a a componentei.clasa Graphics”). Exist˘ a posibilitatea de a desena ¸ si ˆ ın afara metodei paint. toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. ˆ ıns˘ a putem modifica reprezentarea lor grafic˘ a prin crearea unei subclase ¸ si supradefinirea metodei paint. In exemplul de mai jos. ˆ ıns˘ a aceste desene se vor pierde la prima operat ¸ie de minimizare. maximizare.1 Metoda paint Dup˘ a cum am spus. • void repaint() . Acesta reprezint˘ a contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a desenarea componentelor (vezi ”Contextul grafic de desenare .1. apeleaz˘ a metoda paint pentru a redesena componenta. redefinim metoda paint pentru un obiect de tip Frame.

respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafat ¸a unei componente. Java ofer˘ a ¸ si posibilitatea controlului la nivel de punct (pixel) pe dispozitivul grafic. class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt . BOLD . setColor ( Color . ci vor fi folosite clase dedicate acestui scop. g . show () .clasa Canvas In afara posibilit˘ a¸ tii de a utiliza componente grafice standard. 35) . desenarea ˆ ın Java trebuie s˘ a se fac˘ a doar ˆ ın cadrul metodelor paint ale componentelor grafice. } } 271 Observat ¸i c˘ a la orice redimensionare a ferestrei textul ”Aplicatie DEMO” va fi redesenat. la prima redimensionare a ferestrei acesta s-ar pierde. 11) ) .10. drawString ( " Aplicatie DEMO " . 10. } public void paint ( Graphics g ) { // Apelam metoda paint a clasei Frame super . 100) . 5 . De¸ si este posibil.1. ˆ ın general nu se deseneaz˘ a la nivel de pixel direct pe suprafat ¸a ferestrelor sau a altor containere. CONCEPTUL DE DESENARE Listing 10. paint ( g ) . A¸ sadar. Font . g . Dac˘ a desenarea acestui text ar fi fost facut˘ a oriunde ˆ ın alt˘ a parte decˆ at ˆ ın metoda paint.*. f . setFont ( new Font ( " Arial " .2 Suprafet ¸e de desenare . In AWT a fost definit un tip special de component˘ a numit˘ a Canvas (pˆ anz˘ a de pictor). red ) . setSize (200 . g .1: Supradefinirea metodei paint import java . al c˘ arei scop este de a fi extins˘ a pentru a implementa . } } public class TestPaint { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test paint " ) .1.

eventual getMinimumSize.. eventual ¸ si getMinimumSize. DESENAREA obiecte grafice cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. este recomandat ca o plan¸ sa s˘ a redefineasca metoda getPreferredSize. Desenarea pe o plan¸ sa se face prin supradefinirea metodei paint a acesteia. KeyEvent. dac˘ a este cazul. getMaximumSize. ele fiind utilizate doar ca suprafet ¸e de desenat sau ca fundal pentru animat ¸ie. ComponentEvent. din acest motiv. Etapele uzuale care trebuie parcurse pentru crearea unui desen. sunt: • crearea unei plan¸ se de desenare. Concret. unul sau mai multi constructori public Plansa() { . • tratarea evenimentelor de tip FocusEvent. A¸ sadar.. o plan¸ s˘ a este o suprafat ¸˘ a dreptunghiular˘ a de culoare alb˘ a. • ad˘ augarea plan¸ sei pe un container cu metoda add. MouseEvent. • redefinirea metodei paint din clasa respectiv˘ a.Listener { //Eventual.. Canvas este o clas˘ a generic˘ a din care se deriveaz˘ a subclase pentru crearea suprafet ¸elor de desenare (plan¸ se).. } // Metode de desenare a componentei public void paint(Graphics g) { . adic˘ a o subclas˘ a a lui Canvas. Plan¸ sele nu pot cont ¸ine alte componente grafice. pe care se poate desena. deoarece acestea vor fi apelate de c˘ atre gestionarii de pozit ¸ionare. getMaximumSize.. • redefinirea metodelor getPreferredSize. } // Metodele folosite de gestionarii de pozitionare public Dimension getPreferredSize() { // Dimensiunea implicita a plansei .272 CAPITOLUL 10. Dimensiunile sale implicite sunt 0 ¸ si.. Definirea generic˘ a a unei plan¸ se are urm˘ atorul format: class Plansa extends Canvas implements . sau mai bine zis a unei componente cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare.

} public void paint ( Graphics g ) { g . vom interschimba cele dou˘ a culori ˆ ıntre ele. 0 . Listing 10. } 273 S˘ a definim o plan¸ s˘ a pe care desen˘ am un p˘ atrat ¸ si cercul s˘ au circumscris. g . private int index = 0. setColor ( color [1 . dim . awt . 0 . g .10. g . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { index = 1 .. 100) .. dim . event . width ..2: Folosirea clasei Canvas import java . height ) .1. blue }. awt . CONCEPTUL DE DESENARE return . public Plansa () { this .. } public Dimension getMaximumSize() { return .*. } public Dimension getMinimumSize() { return . repaint () ... } // Implementarea metodelor interfetelor de tip Listener . dim . La fiecare click de mouse.*.index . private Color color [] = { Color . Color . red . class Plansa extends Canvas { Dimension dim = new Dimension (100 .. height ) .. fillOval (0 . colorate diferite.. width . setColor ( color [ index ]) . drawRect (0 . } }) . } public Dimension getPreferredSize () { . import java . dim .index ]) .

} } CAPITOLUL 10. Clasa Graphics pune la dispozit ¸ie metode pentru: • primitive grafice: desenarea de figuri geometrice. } } 10. transparente utilizatorului. imprimant˘ a. show () . } } public class TestCanvas { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Canvas " ) . desenarea se poate face: • pe o port ¸iune de ecran. texte ¸ si imagini • stabilirea propriet˘ a¸ tilor contextului grafic. el trebuie s˘ a obt ¸in˘ a un context grafic de desenare pentru suprafat ¸a c˘ areia ˆ ıi apart ¸ine regiunea pe care se va desena. DESENAREA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . CENTER ) . • la imprimant˘ a sau •ˆ ıntr-o zon˘ a virtual˘ a de memorie. plotter. setSize (200 .2 Contextul grafic de desenare Inainte ca utilizatorul s˘ a poat˘ a desena. Un context grafic este specificat prin intermediul unui obiect de tip Graphics primit ca parametru ˆ ın metodele paint ¸ si update. de fapt. adic˘ a stabilirea: . In general. 200) . Un context grafic este. un obiect prin intermediul c˘ aruia putem controla procesul de desenare a unui obiect. add ( new Plansa () . In funct ¸ie de dispozitivul fizic pe care se face afi¸ sarea (ecran. BorderLayout .274 return dim . etc) metodele de desenare au implement˘ ari interne diferite.

2. drawString("Hello". enumer˘ am aceste propriet˘ a¸ ti ¸ si metodele asociate lor din clasa Graphics. – originii coordonatelor suprafet ¸ei de desenare. – modului de desenare. CONTEXTUL GRAFIC DE DESENARE – culorii ¸ si fontului curente cu care se face desenarea. y=20. Desenarea textelor se face cu uzual cu metoda drawString care prime¸ ste ca argumente un ¸ sir ¸ si colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului.2.10. // Desenam la coordonatele x=10. 275 10. Metode Color getColor() void setColor(Color c) Fontul de scriere a textelor Font getFont() void setFont(Font f) Originea coordonatelor translate(int x. 10. 20).2. font. Textul va fi desenat cu fontul ¸ si culoarea curente ale contextului grafic.2 Primitive grafice Prin primitive grafice ne vom referi ˆ ın continuare la metodele clasei Graphics. vor fi specificat ¸i pentru contextul grafic ˆ ın care se face desenarea ¸ si nu vor fi trimi¸ si ca argumente metodelor respective de desenare. int y) Zona de decupare Shape getClip() (zona ˆ ın care sunt vizibile desenele) void setClip(Shape s) Modul de desenare void setXorMode(Color c) void setPaintMode(Color c) Proprietate Culoarea de desenare 10. care permit desenarea de figuri geometrice ¸ si texte. Desenarea figurilor geometrice se realizeaz˘ a cu urm˘ atoarele metode: . In continuare.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic La orice tip de desenare parametrii legat ¸i de culoare. – suprafet ¸ei ˆ ın care sunt vizibile componentelor desenate. etc.

3 Folosirea fonturilor Dup˘ a cum vazut. Arial. ˆ ın timp ce metodele care ˆ ıncep cu ”draw” vor desena doar conturul figurii respective. etc. etc. ˆ ınclinat (italic). • Dimensiunea fontului: ˆ ın˘ alt ¸imea sa. Indiferent de modalitatea aleas˘ a. adic˘ a ”umplut” cu culoarea curent˘ a a contextului de desenare. Cei mai important ¸i parametri ce caracterizeaz˘ a un font sunt: • Numele fontului: Helvetica Bold. iar a doua s˘ a apel˘ am la metodele clasei Graphics de desenare a textelor. pentru a scrie un text pe ecran avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti. fie din Graphics. cum ar fi Label. acest lucru realizˆ andu-se prin metoda setFont fie din clasa Component.276 Figur˘ a geometric˘ a Linie CAPITOLUL 10. Prima dintre acestea este s˘ a folosim o component˘ a orientat˘ a-text. DESENAREA Metode drawLine drawPolyline Dreptunghi simplu drawRect fillRect clearRect Dreptunghi cu chenar draw3DRect ”ridicat” sau ”adˆ ancit” fill3DRect Dreptunghi cu colt ¸uri drawRoundRect retunjite fillRoundRect Poligon drawPolygon fillPolygon Oval (Elips˘ a drawOval fillOval Arc circular sau drawArc eliptic fillArc Metodele care ˆ ıncep cu ”fill” vor desena figuri geometrice care au interiorul colorat. cum ar fi drawString. putem specifica prin intermediul fonturilor cum s˘ a arate textul respectiv. . • Stilul fontului: ˆ ıngro¸ sat (bold). Arial Bold Italic. 10. • Familia din care face parte fontul: Helvetica.

. 10)). mai put ¸in despre metrica acestuia.getAllFonts(). new Font("Arial". dimensiunea ¸ si stilul acestuia: Font(String name.PLAIN. o serie ˆ ıntreag˘ a de fonturi care sunt disponibile pentru scrierea textelor. 10. Textul fiec˘ arui nume de font va fi scris cu fontul s˘ au corespunz˘ ator.drawString("Alt text". 10).ITALIC. 277 Clasele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu fonturi sunt Font ¸ si FontMetrics. Font. FOLOSIREA FONTURILOR • Metrica fontului. 12). int style. 12)). Font. g.10. 10. Font. new Font("Courier".setFont(new Font("Courier". Exemplul urmator afi¸ seaz˘ a lista tuturor fonturilor disponibile pe platforma curent˘ a de lucru.PLAIN.BOLD. 20). getLocalGraphicsEnvironment(). Font. Folosirea unui obiect de tip Font se realizeaz˘ a uzual astfel: // Pentru componente etichetate Label label = new Label("Un text"). // In metoda paint(Graphics g) g. Lista acestor fonturi se poate obt ¸ine astfel: Font[] fonturi = GraphicsEnvironment. int size) Stilul unui font este specificat prin intermediul constantelor: Font.BOLD.PLAIN. Font. ˆ ın continuare fiind prezentate modalit˘ a¸ tile de lucru cu acestea. 14). O platform˘ a de lucru are instalate.setFont(new Font("Dialog". Font.BOLD. ca ˆ ın exemplele de mai jos: new Font("Dialog". la un moment dat. Constructorul uzual al clasei este cel care prime¸ ste ca argument numele fontului. Font.3.3. label.1 Clasa Font Un obiect de tip Font ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre tot ¸i parametrii unui font.ITALIC iar dimensiunea printr-un ˆ ıntreg.

setSize (400 . g . show () .*. length . 400) . class Fonturi extends Canvas { private Font [] fonturi . pack () . ( i + 1) * 20) . sp . } } . height = (1 + fonturi .278 CAPITOLUL 10. add ( sp . getAllFonts () . } public void paint ( Graphics g ) { String nume . Dimension canvasSize = new Dimension (400 . length ) * 20. ScrollPane sp = new ScrollPane () . PLAIN . setFont ( new Font ( nume . i < fonturi . 20 . sp . g . public Fonturi () { fonturi = Graphi c sE n v ir o nm e n t . 14) ) . drawString ( i + " . canvasSize . DESENAREA Listing 10. } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Font . " + nume . BorderLayout . CENTER ) . i ++) { nume = fonturi [ i ]. 400) . } } public class TestAllFonts { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " All fonts " ) . awt . add ( new Fonturi () ) . getFontName () . g e t L o c a l G r a p h i c s E n v i r o n m e n t () . for ( int i =0.3: Lucrul cu fonturi import java . } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize .

• Descendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de descendent ¸˘ a. A¸ sadar. • Distant ¸a ˆ ıntre linii (”leading”): distant ¸a optim˘ aˆ ıntre dou˘ a linii de text scrise cu acela¸ si font. sau unele sub altele. Figura de mai jos prezint˘ a o imagine reprezentativ˘ a asupra metricii unui font: .3. • Ascendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de ascendent ¸˘ a. Un obiect din aceast˘ a clas˘ a se construie¸ ste pornind de la un obiect de tip Font ¸ si pune la dispozit ¸ie informat ¸ii despre dimensiunile ˆ ın pixeli pe care le au caracterele fontului respectiv ˆ ıntr-un anumit context de desenare. • In˘ alt ¸imea: distant ¸a dintre liniile de baz˘ a (leading+ascent+descent). indiferent de fontul folosit de acestea. Metrica unui font const˘ aˆ ın urm˘ atoarele atribute pe care le au caracterele sale: • Linia de baz˘ a: este linia dup˘ a care sunt aliniate caracterele unui font. Pentru aceasta este folosit˘ a clasa FontMetrics.10. • Linia de ascendent ¸˘ a: linia superioara pe care nu o depaseste nici un caracter din font • Linia de descendent ¸˘ a: linia inferioar˘ a sub care nu coboar˘ a nici un caracter din font. FOLOSIREA FONTURILOR 279 10.3. In momentul ˆ ın care avem de afi¸ sat mai multe ¸ siruri consecutiv. Utilitatea principal˘ a a acestei clase const˘ aˆ ın faptul c˘ a permite pozit ¸ionarea precis˘ a a textelor pe o suprafat ¸˘ a de desenare. un obiect de tip FontMetrics ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre metrica unui font. trebuie s˘ a calcul˘ am pozit ¸iile lor de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de lungimea ¸ si ˆ ınalt ¸imea ˆ ın pixeli a celorlalte texte. • L˘ a¸ timea: l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. cu alte cuvinte despre dimensiunile ˆ ın pixeli ale caracterelor sale.2 Clasa FontMetrics La afi¸ sarea unui ¸ sir cu metoda drawString trebuie s˘ a specific˘ am pozit ¸ia la care s˘ a apar˘ a textul respectiv pe ecran.

int y) argumentele x ¸ si y repreznit˘ a colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. DESENAREA Reamintim c˘ a la metoda drawString(String s. Un context grafic pune la dispozit ¸ie o metod˘ a special˘ a getFontMetrics de creare a unui obiect de tip FontMetrics. pornind de la fontul curent al contextului grafic: public void paint(Graphics g) { Font f = new Font("Arial". Ca s˘ a fim mai preci¸ si. 11). int x.280 CAPITOLUL 10. y reprezint˘ a pozit ¸ia liniei de baz˘ a a textului care va fi scris.getFontMetrics(). } Cele mai folosite metode ale clasei FontMetrics sunt: • getHeight . FontMetrics fm = g. • stringWidth .determin˘ aˆ ın˘ alt ¸imea unei linii pe care vor fi scrise caractere ale unui font.determin˘ a l˘ a¸ timea total˘ aˆ ın pixeli a unui ¸ sir de caractere specificat. In exemplul urm˘ ator sunt afi¸ sate pe ecran zilele s˘ apt˘ amˆ anii ¸ si lunile anului: .BOLD. • charWidth . Font.determin˘ a l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font.

" Decembrie " }. Font . getHeight () . getFontMetrics () . x .1) 281 . int x . BOLD . class Texte extends Canvas { Dimension canvasSize = new Dimension (800 . y ) . } // Schimbam fontul g . if ( i < zile .4: Folosirea clasei FontMetrics import java . fm = g . x += fm . drawString ( etLuni . length . i ++) { text = luni [ i ]. setFont ( new Font ( " Arial " .1) text += " . drawString ( text . x = 0. // Alegem un font si aflam metrica sa g . " Joi " . " Sambata " .*.10. " Noiembrie " . i ++) { text = zile [ i ]. " Marti " . g . private String [] zile = { " Luni " . " Octombrie " . for ( int i =0. " August " . " Vineri " . y ) . length . x . stringWidth ( text ) . awt . y . g . " Iulie " . Font . PLAIN . 100) . String etZile = " Zilele saptamanii : " . " Aprilie " . getFontMetrics () . FOLOSIREA FONTURILOR Listing 10. 20) ) . x += fm . x += fm . setFont ( new Font ( " Dialog " . stringWidth ( etZile ) . if ( i < luni . " Mai " . stringWidth ( etLuni ) . " Miercuri " . length . fm = g . " Februarie " . i < zile . drawString ( etZile . private String [] luni = { " Ianuarie " . y = fm . 14) ) . " Martie " . y += fm . for ( int i =0. y ) . text . g . " Iunie " . etLuni = " Lunile anului : " . x = 0. getHeight () . " Septembrie " . x . length . i < luni . " Duminica " }.3. " . public void paint ( Graphics g ) { FontMetrics fm .

0 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere reale). " . verde (green) ¸ si albastru (blue). Pentru a crea o culoare avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • S˘ a folosim una din constantele definite ˆ ın cele dou˘ a clase. CENTER ) . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . S˘ a vedem mai ˆ ıntˆ ai care sunt constantele definite ˆ ın aceste clase: . BorderLayout . fie ˆ ıntre 0. la care se adaug˘ a un anumit grad de transparent ¸˘ a (alpha). g . drawString ( text . CAPITOLUL 10.282 text += " . x += fm . show () . } } 10. y ) . • S˘ a folosim unul din constructorii clasei Color. add ( new Texte () . O culoare este reprezentat˘ a printr-o instant ¸˘ a a clasei Color sau a subclasei sale SystemColor. pack () . stringWidth ( text ) . f .0 ¸ si 1.4 Folosirea culorilor Orice culoare este format˘ a prin combinat ¸ia culorilor standard ro¸ su (red). DESENAREA } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . Fiecare din ace¸ sti patru parametri poate varia ˆ ıntr-un interval cuprins fie ˆ ıntre 0 ¸ si 255 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere ˆ ıntregi). } } public class TestFontMetrics { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " FontMetrics " ) . x .

int alpha) Color(int rgb) unde red. Valorile argumentelor variaz˘ aˆ ıntre 0 − 255 pentru tipul int. green. atunci putem crea noi culori prin intermediul constructorilor clasei Color: Color(float red.yellow.4. Valoarea 255 (sau 1.0 pentru tipul float. texte. Folosirea acestor constante se face ca ˆ ın exemplele de mai jos: Color rosu = Color. Color fundal = SystemColor.0) pentru transparent ¸˘ a specific˘ a faptul c˘ a respectiva culoare este complet opac˘ a.desktop. Implicit. 283 Observat ¸i c˘ aˆ ın clasa Color sunt definite culori uzuale din paleta standard de culori. blue. . int blue) Color(int red. verde. 0-7 albastru. float blue) Color(flot red.10. Dac˘ a nici una din aceste culori predefinite nu corespunde preferint ¸elor noastre.0 − 1.0) specific˘ a transparent ¸˘ a total˘ a. albastru ¸ si transparent ¸˘ a iar parametrul ”rgb” de la ultimul constructor reprezint˘ a un ˆ ıntreg format din: bit ¸ii 16-23 ro¸ su. float blue. iar valoarea 0 (sau 0.. flot green. ˆ ın timp ce ˆ ın clasa SystemColor sunt definite culorile componentelor standard (ferestre. float green. int green. culorile sunt complet opace. alpha sunt valorile pentru ro¸ su. etc) ale platformei curente de lucru. FOLOSIREA CULORILOR Color black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange pink red white yellow SystemColor activeCaption activeCaptionBorder activeCaptionText control controlHighlight controlShadow contolText desktop menu text textHighlight window . meniuri. Color galben = Color. float alpha) Color(int red.red.. respectiv 0. int green. int blue. 8-15 verde.

DESENAREA // Exemple de folosire a constructorilor: Color alb = new Color(255.284 CAPITOLUL 10. 0). black ) . 255. setColor ( Color . Color rosu = new Color(255. 0. Metodele cele mai folosite ale clasei Color sunt: brighter darker getRed getGreen getBlue getAlpha getRGB Creeaz˘ a o noua versiune a culorii curente mai deschis˘ a. Color rosuTransparent = new Color(255. Dimension canvasSize = new Dimension (150 . class Culoare extends Canvas { public Color color = new Color (0 . Aplicat ¸ia va ar˘ ata astfel: Listing 10. . 0 . 0 . 0. respectiv mai ˆ ınchis˘ a Determin˘ a parametrii din care este alcatuit˘ a culoarea Determin˘ a valoarea ce reprezint˘ a culoarea respectiv˘ a (bit ¸ii 16-23 ro¸ su. awt .*. 8-15 verde. 255). 0. 0. 0). Color negru = new Color(0.*. 0-7 albastru) S˘ a consider˘ am o aplicat ¸ie cu ajutorul c˘ areia putem vizualiza dinamic culorile obt ¸inute prin diferite combinat ¸ii ale parametrilor ce formeaz˘ a o culoare. awt .5: Folosirea clasei Color import java . 50) . public void paint ( Graphics g ) { g . import java . 255) . event . 128).

rgbValues . setFont ( new Font ( " Arial " . blue ) . green ) . String text = " " . red ) . setBackground ( Color . text += " R = " + color . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . canvasSize . 1 . HORIZONTAL . gValue . 1 . bValue . 256) . setLayout ( new GridLayout (4 . 0 . rValue = new Scrollbar ( Scrollbar . rValue . 0 . BOLD . 30) . 1) ) . FOLOSIREA CULORILOR g . bValue = new Scrollbar ( Scrollbar . 0 . gValue . text += " A = " + color . g . 0 . g . exit (0) . height ) . bValue . 0 .4. . HORIZONTAL . getBlue () . private Culoare culoare . text += " B = " + color . } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . setBackground ( Color . width . 12) ) . 256) . 256) . setBackground ( Color .10. getAlpha () . text += " G = " + color . 256) . HORIZONTAL . drawString ( text . 0 . } } 285 class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar rValue . Panel rgbValues = new Panel () . HORIZONTAL . 0 . aValue = new Scrollbar ( Scrollbar . getRed () . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . 0 . aValue . gValue = new Scrollbar ( Scrollbar . 0 . 1 . fillRect (0 . g . getGreen () . canvasSize . this . setColor ( color ) . Font . 0 . } }) . 1 .

bValue . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . int b = bValue . culoare = new Culoare () . rgbValues . setSize (200 . getValue () . rgbValues . aValue . CENTER ) . } } public class TestColor { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Color " ) . setBackground ( Color .286 CAPITOLUL 10. Color c = new Color (r . color = c . pack () . getValue () . repaint () . b . add ( culoare . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) .5 Folosirea imaginilor Aceasta este o imagine: . a ) . rgbValues . culoare . add ( bValue ) . DESENAREA aValue . add ( rgbValues . int g = gValue . gValue . culoare . setValue (255) . getValue () . show () . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . BorderLayout . } public void ad ju stm en tV al u e C h an ge d ( AdjustmentEvent e ) { int r = rValue . 100) . aValue . int a = aValue . } } 10. rgbValues . rValue . g . add ( aValue ) . add ( gValue ) . BorderLayout . add ( rValue ) . lightGray ) . rgbValues . f . getValue () . NORTH ) .

1 Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea unei imagini presupune realizarea urm˘ atoarilor doi pa¸ si: 1. FOLOSIREA IMAGINILOR 287 In AWT este posibil˘ a folosirea imaginilor create extern ˆ ın format gif sau jpeg. Image image1 = toolkit. ca ˆ ın exemplul de mai jos: Toolkit toolkit = Toolkit.5.getDefaultToolkit(). Crearea unui obiect de tip Image.infoiasi.ro/~acf/poza.gif")). String fisier) getImage(String fisier) Pentru a obt ¸ine un obiect de tip Toolkit se va folosi metoda getDefaultToolkit. Crearea unui obiect de tip Image se face folosind o imagine dintr-un fi¸ sier fie aflat pe ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a. Metodele pentru ˆ ınc˘ arcarea unei imagini dintr-un fi¸ sier se g˘ asesc ˆ ın clasele Applet ¸ si Toolkit.getImage( new URL("http://www. avˆ and ˆ ıns˘ a aceea¸ si denumire getImage ¸ si urm˘ atoarele formate: Applet Toolkit getImage(URL url) getImage(URL url) getImage(URL url. 2. Orice imagine va fi reprezentat˘ a ca o instant ¸˘ a a clasei Image.gif"). Image image2 = toolkit.5.10. 10. Afi¸ sarea propriu-zis˘ aˆ ıntr-un context grafic. fie aflat la o anumit˘ a adres˘ a Web (URL). Aceasta nu este o clas˘ a de componente (nu extinde Component) ci implementeaz˘ a obiecte care pot fi desenate pe suprafat ¸a unor componente cu metode specifice unui context grafic pentru componenta respectiva (similar modului cum se deseneaz˘ a o linie sau un cerc). .getImage("poza.

100. 0. x. ImageObserver unde: • img este obiectul ce reprezint˘ a imaginea. g.drawImage(img. int y. va fi facut˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. int y. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. aceste operat ¸iuni fiind f˘ acute abia ˆ ın momentul ˆ ın care se va realiza afi¸ sarea imaginii pentru prima dat˘ a. • x. 100.drawImage(img. int width. • bgColor reprezint˘ a culoarea cu care vor fi colorat ¸i pixelii transparent ¸i ai imaginii (poate s˘ a lipseasc˘ a). this). Afi¸ sarea unei imagini ˆ ıntr-un context grafic se realizeaz˘ a prin intermediul metodei drawImage din clasa Graphics ¸ si. this). x.getDefaultToolkit(). int height. Color bgcolor.gif"). heigth reprezint˘ aˆ ınalt ¸imea ¸ si l˘ a¸ timea la care trebuie scalat˘ a imaginea (dac˘ a lipsesc. observer) .288 CAPITOLUL 10. x. relative la spat ¸iul de coordonate al contextului grafic. • observer este un obiect care ”observ˘ a” ˆ ınc˘ arcarea imaginii ¸ si va fi informat pe m˘ asura derul˘ arii acesteia. g. int boolean drawImage(Image img. Metoda nu face decˆ at s˘ a creeze un obiect de tip Image care face referint ¸˘ a la o anumit˘ a imagine extern˘ a. 200. DESENAREA Metoda getImage nu verific˘ a dac˘ a fi¸ sierul sau adresa specificata reprezint˘ a o imagine valid˘ a¸ si nici nu ˆ ıncarc˘ a efectiv imaginea ˆ ın memorie. y sunt coordonatele stˆ anga-sus la care va fi afi¸ sat˘ a imaginea. int Color bgcolor. 200. In exemplul urm˘ ator afi¸ sam aceea¸ si imagine de trei ori. ˆ ın general. int height. 400. 200.drawImage(img. int width. int y. 0. int y. this). • width. 0. imaginea va fi afi¸ sat˘ a la dimensiunile ei reale). folosind forme diferite ale metodei drawImage: Image img = Toolkit.getImage("taz. ImageObserver observer) x. Color. Cele mai uzuale formate ale metodei sunt: boolean drawImage(Image img.yellow. 0. g.

FOLOSIREA IMAGINILOR 289 Metoda drawImage returneaz˘ a true dac˘ a imaginea a fost afi¸ sat˘ aˆ ın ˆ ıntregime ¸ si false ˆ ın caz contrar. De aceea trebuie s˘ a existe un mecanism prin care componenta s˘ a fie redesenat˘ a automat ˆ ın momentul ˆ ın care au mai sosit informat ¸ii legate de imagine. 10. int y. Aceste informat ¸ii pot fi aflate prin intermediul constantelor definite de interfat ¸˘ a: .10. pˆ an˘ a la afi¸ sarea sa complet˘ a. int flags.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor In cazul ˆ ın care se afi¸ seaz˘ a o imagine care se g˘ ase¸ ste pe Internet sau imaginea afi¸ sata este de dimensiuni mari se va observa c˘ a aceasta nu apare complet de la ˆ ınceput ci este desenat˘ a treptat. int h ) Implementarea implicit˘ a const˘ a dintr-un apel la metoda repaint pentru dreptunghiul specificat la apel ¸ si care reprezint˘ a zona din imagine pentru care se cunosc noi informat ¸ii. Aceast˘ a interfat ¸˘ a descrie obiecte care au ˆ ınceput s˘ a utilizeze o imagine incomplet˘ a¸ si care trebuie anunt ¸ate de noile date obt ¸inute ˆ ın legatur˘ a cu imaginea respectiv˘ a. Acest mecanism este realizat prin intermediul interfet ¸ei ImageObserver. la apelul metodei drawImage va fi desenat˘ a numai port ¸iunea de imagine care este disponibil˘ a la momentul init ¸ial ¸ si care poate fi incomplet˘ a. int x. Intregul f lags furnizeaz˘ a informat ¸ii despre starea transferului. implementat˘ a de clasa Component ¸ si deci de toate componentele. int w. Ca urmare.5. Formatul acestei metode este: boolean imageUpdate (Image img. ce va fi apelat˘ a periodic de firul de execut ¸ie (creat automat) care se ocup˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea imaginii. f˘ ar˘ a intervent ¸ia programatorului. Interfat ¸a ImageObserver are o singur˘ a metod˘ a numit˘ a imageUpdate. lucru deosebit de util ˆ ıntrucˆ at procesul de ˆ ınc˘ arcare a unei imagini poate dura mult ¸ si nu este de dorit ca ˆ ın acest interval de timp (pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea complet˘ a a imaginii) aplicat ¸ia s˘ a fie blocat˘ a. cu alte cuvinte metoda nu a¸ stept˘ a ca o imagine s˘ a fie complet afi¸ sat˘ a ci se termin˘ a imediat ce procesul de afi¸ sare a ˆ ınceput. In sect ¸iunea urm˘ atoare vom detalia acest aspect. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece metoda drawImage nu face decˆ at s˘ a declan¸ seze procesul de ˆ ınc˘ arcare ¸ si desenare a imaginii.5. dup˘ a care red˘ a imediat controlul apelantului.

public boolean imageUpdate(Image img. } De asemenea. atunci argumentul observer al metodelor referitoare la imagini va fi this. int flags. . int h) { // Desenam imaginea numai daca toti bitii sunt disponibili if (( flags & ALLBITS) != 0) repaint(). DESENAREA Inc˘ arcarea imaginii a fost ˆ ıntrerupt˘ a.290 ABORT CAPITOLUL 10. // Imaginea este completa (flags & ALLBITS) != 0 // Eroare sau transferul imaginii a fost intrerupt (flags & ERROR | ABORT ) != 0 Metoda imageUpdate poate fi redefint˘ a de o component˘ a pentru a personaliza procesul de afi¸ sare al imaginii. ˆ ınainte de completarea sa ALLBITS Imaginea a fost ˆ ıncarcat˘ a complet ERROR A ap˘ arut o eroare ˆ ın timpul ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginii FRAMEBITS Tot ¸i bit ¸ii cadrului curent sunt disponibili HEIGHT In˘ alt ¸imea imaginii este disponibil˘ a PROPERTIES Propriet˘ a¸ tile imaginii sunt disponibile SOMEBITS Au fost recept ¸ionat ¸i noi pixeli ai imaginii WIDTH L˘ a¸ timea imaginii este disponibil˘ a Prezent ¸a ˆ ın parametrul f lags a unui bit de valoare 1 pe pozit ¸ia reprezentata de o constant˘ aˆ ınseamn˘ a c˘ a respectiva condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a. // Daca sunt toti bitii nu mai sunt necesare noi update-uri return ( (flags & (ALLBITS | ABORT)) == 0). int w. Aceasta va fi apelat˘ a apelat˘ a asincron de fiecare dat˘ a cˆ and sunt disponibili noi pixeli. int getHeight(ImageObserver observer) int getWidth(ImageObserver observer) Dac˘ a desenarea se face folosind clasa Canvas. int y. se observ˘ a c˘ a metodele clasei Image pentru determinarea dimensiunilor unei imagini au ca argument un obiect de tip ImageObserver. int x.

} } 10.5.).image.5. Graphics gmem = img.. } public void paint(Graphics g) { // Desenam in memorie pe un obiect de tip Image // w si h sunt dimensiunile desenului Image img = createImage(w. 0. pentru a elimina efectul nepl˘ acut de ”clipire” (”flickering”) rezultat atunci cˆ and sunt efectuate redesen˘ ari repetate la intervale mici de timp. /* Realizam desenul folosind gmem gmem.jpeg din distribut ¸ia standard Java ofer˘ a suport pentru salvarea unei imagini aflate ˆ ın memorie ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın for- .setColor(.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG Pachetul com. O situat ¸ie frecvent˘ aˆ ın care se apeleaz˘ a la double-buffering este crearea de animat ¸ii.10. h)...sun. Secvent ¸a general˘ a de implementare a mecanismului de double-buffering este urm˘ atoarea: // Supradefinim update pentru a elimina stergerea desenului public void update(Graphics g) { paint(g).).getGraphics().3 Mecanismul de ”double-buffering” Tehnica de double-buffering implic˘ a realizarea unui desen ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul s˘ au pe ecran. */ // Transferam desenul din memorie pe ecran // desenand de fapt imaginea creata g.. gmem.drawImage(img.5. FOLOSIREA IMAGINILOR 291 10. 0... gmem.dispose(). this).fillOval(. .codec.

9f.awt.codec.printStackTrace(). class JPEGWriter { static float quality = 0. java.encode(img).sun.image.setQuality(quality. // Folosim setarile de codare jpeg implicite encoder.292 CAPITOLUL 10. encoder. jep. } } } 10.image. String filename) { try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename).*.setJPEGEncodeParam(jep). O clas˘ a responsabil˘ a cu realizarea acestei operat ¸iuni ar putea fi definit˘ a astfel: import import import import com. out.*. Pentru aceasta va trebui s˘ a definim un . } catch( Exception e ) { e.awt. java. false).5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie In cazul ˆ ın care dorim s˘ a folosim o anumit˘ a imagine creat˘ a direct din program ¸ si nu ˆ ıncarcat˘ a dintr-un fi¸ sier vom folosi clasa MemoryImageSource.awt. JPEGEncodeParam jep = encoder.createJPEGEncoder(out). java.BufferedImage.getDefaultJPEGEncodeParam(img).jpeg. aflata ˆ ın pachetul java.image.close(). DESENAREA mat JPEG.5. //intre 0 si 1 public static void write(BufferedImage img.io.*. JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec.

y < h.drawImage(img.awt.6.random() * 255).6 Tip˘ arirea Tip˘ arirea ˆ ın Java este tratat˘ aˆ ın aceea¸ si manier˘ a ca ¸ si desenarea. h. int green = (int) (Math. 0. iar clasa principal˘ a care controleaz˘ a procesul de tip˘ arire este PrinterJob. pix. h reprezint˘ a dimensiunile imaginii (l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea).random() * 255). y++) { for (int x = 0. blue). int blue = (int) (Math. singurul lucru diferit fiind contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a operat ¸iile. g. int[] pix = new int[w * h]. int off. x < w. Pachetul care ofer˘ a suport pentru tip˘ arire este java. w)). scan = w In exemplul urmator vom crea o imagine cu pixeli de culori aleatorii ¸ si o vom afi¸ sa pe ecran: int w = 100. Constructorul clasei MemoryImageSource este: MemoryImageSource(int w.random() * 255). 0.getRGB(). normal aceste valori sunt off = 0. int index = 0. green. // g este un context grafic 10. TIPARIREA 293 vector de numere ˆ ıntregi ˆ ın care vom scrie valorile ˆ ıntregi (RGB) ale culorilor pixelilor ce definesc imaginea noastr˘ a. scan reprezint˘ a modalitatea de construire a matricii imaginii pornind de la vectorul cu pixeli. O aplicat ¸ie va apela metode ale acestei clase pentru: . int scan) unde: • w. • of f. Dimensiunea vectorului va fiˆ ın˘ alt ¸imea ˆ ınmult ¸it˘ a cu l˘ a¸ timea ˆ ın pixeli a imaginii. 0. pix[index++] = new Color(red. int h. x++) { int red = (int) (Math. • pixeli[] este vectorul cu culorile imaginii. int[] pixeli. this).˘ 10. for (int y = 0. } img = createImage(new MemoryImageSource(w. int h = 100.print.

PAGE_EXISTS. Crearea unei sesiuni de tip˘ arire: PrinterJob.component˘ a. metoda print are urm˘ atorul format: public int print(Graphics g. responsabil˘ a cu descrierea modalit˘ a¸ tii de tip˘ arire a obiectului. In general. int pageIndex) throws PrinterException { // Descrirea imaginii obiectului ce va fi afisata la imprimanta // Poate fi un apel la metoda paint: paint(g) if (ceva nu este in regula}) { return Printable. metodele paint ¸ si print pot specifica aceea¸ si secvent ¸˘ a de cod. In cazul cˆ and imaginea de pe ecran coincide cu imaginea de la imprimant˘ a.getPrinterJob 2. care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a print. Opt ¸ional. Un obiect care va fi tip˘ arit trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. vor fi ˆ ıncapsulate ˆ ıntr-un obiect grafic . Orice component˘ a care poate fi afi¸ sat˘ a pe ecran poate fi ¸ si tip˘ arit˘ a.294 CAPITOLUL 10. PageFormat pf. orice informat ¸ii care trebuie atˆ at afi¸ sate cˆ at ¸ si tip˘ arite. } return Printable. In general. 3. DESENAREA • Crearea unei sesiuni de tip˘ arire (job). acesta trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. • Tip˘ arirea efectiv˘ a. Specificarea obiectului care va fi tip˘ arit: setPrintable.NO_SUCH_PAGE. init ¸ierea unui dialog cu utilizatorul pentru precizarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire: printDialog. care are o reprezentare vizual˘ a descris˘ a de metoda paint ¸ si care va specifica ¸ si modalitatea de reprezentare a sa la imprimant˘ a. . } Pa¸ sii care trebuie efectuat ¸i pentru tip˘ arirea unui obiect sunt: 1. • Invocarea dialogului cu utilizatorul pentru specificarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire.

print . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { . Listing 10. Tip˘ arirea efectiv˘ a: print. java . int pi ) throws PrinterException { if ( pi >= 1) return Printable . return Printable . drawOval (200 .6. g . TIPARIREA 4. g . 300) . private Button print = new Button ( " Print " ) . public Dimension getPreferredSize () { return d . } public int print ( Graphics g . g . paint ( g ) . ˆ ınsotite de un text) ¸ si vom tip˘ ari obiectul respectiv. 400) . 100 . 200 . 200 . 295 In exemplul urm˘ ator vom defini un obiect care are aceea¸ si reprezentare pe ecran cˆ at ¸ si la imprimant˘ a (un cerc circumscris unui p˘ atrat. awt . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt . drawString ( " Numai la imprimanta " . } public void paint ( Graphics g ) { g . drawRect (200 . io . class Plansa extends Canvas implements Printable { Dimension d = new Dimension (400 . } } class Fereastra extends Frame implements ActionListener { private Plansa plansa = new Plansa () . awt . event .*. 100) . PAGE_EXISTS . 200 .6: Tip˘ arirea unei componente import import import import java .*. java . 100 . PageFormat pf . NO_SUCH_PAGE . 200 . drawString ( " Hello " .*.*. 100) . java .˘ 10. 200) .

out . println ( " Exceptie la tiparire ! " ) . Tiparirea efectiva printJob . addActionListe ner ( this ) . printDialog () ) { try { // 4. // 2. CENTER ) . setPrintable ( plansa ) . SOUTH ) . show () . } catch ( PrinterException ex ) { System .296 System . BorderLayout . Initierea dialogului cu utilizatorul if ( printJob . } } . } }) . Stabilirea obiectului ce va fi tiparit printJob . CAPITOLUL 10. Crearea unei sesiuni de tiparire PrinterJob printJob = PrinterJob . pack () . ex . CENTER ) ) . Panel south = new Panel () . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . } } } } public class TestPrint { public static void main ( String args []) throws Exception { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Print " ) . exit (0) . printStackTrace () . f . add ( south . getPrinterJob () . south . add ( print ) . south . print () . BorderLayout . // 3. print . DESENAREA add ( plansa . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // 1.

println ( " Test imprimanta " ) . Observat ¸i c˘ a aceast˘ a abordare nu este portabil˘ a. io . Listing 10. pe acest flux.7: Tip˘ arirea textelor import java .*. close () . imprimanta poate fi referit˘ a prin ”lpt1”. linie cu linie. // pentru UNIX // PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ("/ dev / lp ") ) . deoarece necesit˘ a tratare special˘ aˆ ın funct ¸ie de sistemul de operare folosit. class TestPrintText { public static void main ( String args []) throws Exception { // pentru Windows PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ( " lpt1 " ) ) .6. println ( " ABCDE " ) . In sistemul de operare Windows. imp . imp . iar ˆ ın Unix prin ”/dev/lp”. imp . TIPARIREA 297 Tiparirea textelor O alt˘ a variant˘ a pentru tip˘ arirea de texte este deschiderea unui flux c˘ atre dispozitivul special reprezentat de imprimant˘ a¸ si scrierea informat ¸iilor. awt .*. } } .˘ 10. import java .

DESENAREA .298 CAPITOLUL 10.

1. cum ar fi cele standard Windows. Java. • Look-and-Feel Permite schimbarea ˆ ınf˘ a¸ ti¸ s˘ arii ¸ si a modului de interact ¸iune cu aplicat ¸ia ˆ ın funct ¸ie de preferint ¸ele fiec˘ aruia. ecrane Braille.Capitolul 11 Swing 11.1 11.1 Introducere JFC Tehnologia Swing face parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) care pune la dispozit ¸ie o serie ˆ ıntreag˘ a de facilit˘ a¸ ti pentru scrierea de aplicat ¸ii cu o interfat ¸˘ a grafic˘ a mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a funct ¸ional ¸ si estetic fat ¸˘ a de vechiul model AWT. cum ar fi cititoare de ecran. acestea putˆ and fi interschimbate de c˘ atre utilizator chiar la momentul execut ¸iei . etc. Motif sau altele oferite de diver¸ si dezvoltatori. • Java 2D API Folosind Java 2D pot fi create aplicat ¸ii care utilizeaz˘ a grafic˘ a la un 299 . Mac. • Accessibility API Permite dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a comunice cu dispozitive utilizate de c˘ atre persoane cu diverse tipuri de handicap. In JFC sunt incluse urm˘ atoarele: • Componente Swing Sunt componente ce ˆ ınlocuiesc ¸ si ˆ ın acela¸ si timp extind vechiul set oferit de modelul AWT. Acela¸ si program poate utiliza diverse moduri Look-and-Feel. dispozitive de recunoa¸ stere a vocii.

300

CAPITOLUL 11. SWING nivel avansat. Clasele puse la dispozit ¸ie permit crearea de desene complexe, efectuarea de operat ¸ii geometrice (rotiri, scal˘ ari, translat ¸ii, etc.), prelucrarea de imagini, tip˘ arire, etc.

• Drag-and-Drop Ofer˘ a posibilitatea de a efectua operat ¸ii drag-and-drop ˆ ıntre aplicat ¸ii Java ¸ si aplicat ¸ii native. • Internat ¸ionalizare Internat ¸ionalizarea ¸ si localizarea aplicat ¸iilor sunt dou˘ a facilit˘ a¸ ti extrem de importante care permit dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a poat˘ a fi configurate pentru exploatarea lor ˆ ın diverse zone ale globului, utilizˆ and limba ¸ si particularit˘ a¸ tile legate de formatarea datei, numerelor sau a monedei din zona respectiv˘ a. In aceste capitol vom face o prezentare scurt˘ a a componentelor Swing, deoarece prezentarea detaliata a tuturor facilit˘ a¸ tilor oferite de JFC ar oferi suficient material pentru un volum de sine st˘ at˘ ator.

11.1.2

Swing API

Unul din principalele deziderate ale tehnologiei Swing a fost s˘ a pun˘ a la dispozit ¸ie un set de componente GUI extensibile care s˘ a permit˘ a dezvoltarea rapid˘ a de aplicat ¸ii Java cu interfat ¸˘ a grafic˘ a competitiv˘ a din punct de vedere comercial. Pentru a realiza acest lucru, API-ul oferit de Swing este deosebit de complex avˆ and 17 pachete ˆ ın care se g˘ asesc sute de clase ¸ si interfet ¸e. Lista complet˘ a a pacehetelor din distribut ¸ia standard 1.4 este dat˘ aˆ ın tabelul de mai jos: javax.accessibility javax.swing.text.html javax.swing.plaf.basic javax.swing.border javax.swing.text.rtf javax.swing.plaf.multi javax.swing.event javax.swing.undo javax.swing.text javax.swing.plaf javax.swing javax.swing.text.parser javax.swing.plaf.metal javax.swing.colorchooser javax.swing.tree javax.swing.table javax.swing.filechooser

11.1. INTRODUCERE

301

Evident, nu toate aceste pachete sunt necesare la dezvolatarea unei aplicat ¸ii, cel mai important ¸ si care cont ¸ine componentele de baz˘ a fiind javax.swing.

Componentele folosite pentru crearea interfet ¸elor grafice Swing pot fi grupate astfel: • Componente atomice JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JSeparator • Componente complexe JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane • Componente pentru editare de text JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane • Meniuri JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem • Containere intermediare JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar • Containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

11.1.3

Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT

Nu se poate spune c˘ a Swing ˆ ınlocuie¸ ste modelul AWT ci ˆ ıl extinde pe acesta din urm˘ a ad˘ augˆ andu-i noi componente care fie ˆ ınlocuiesc unele vechi fie sunt cu totul noi. O convent ¸ie ˆ ın general respectat˘ a este prefixarea numelui unei clase AWT cu litera ”J” pentru a denumi clasa corespondent˘ a din Swing. Astfel, ˆ ın locul clasei java.awt.Button putem folosi javax.swing.JButton, ˆ ın loc de java.awt.Label putem folosi javax.swing.JLabel, etc. Este recomandat ca o aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a s˘ a foloseasc˘ a fie componente AWT, fie Swing, amestecarea lor fiind mai put ¸in uzual˘ a.

302

CAPITOLUL 11. SWING

Aplicat ¸iile GUI vor avea ˆ ın continuare nevoie de pachetul java.awt deoarece aici sunt definite unele clase utilitare cum ar fi Color, Font, Dimension, etc. care nu au fost rescrise ˆ ın Swing. De asemenea, pachetul java.awt.event r˘ amˆ ane ˆ ın continuare esent ¸ial pentru tratarea evenimentelor generate atˆ at de componente AWT cˆ at ¸ si de cele din Swing. Pe lˆ ang˘ a acesta mai poate fi necesar ¸ si javax.swing.event care descrie tipuri de evenimente specifice unor componente Swing, mecanismul de tratare a lor fiind ˆ ıns˘ a acela¸ si ca ˆ ın AWT. Pozit ¸ionarea componentelor este preluat˘ a din AWT, fiind ad˘ augate ˆ ıns˘ a noi clase care descriu gestionari de pozit ¸ionare ˆ ın completarea celor existente, cum ar fi BoxLayout ¸ si SpringLayout. Difer˘ aˆ ıns˘ a modul de lucru cu containere, dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a acestora. Majoritatea componentelor Swing care permit afi¸ sarea unui text ca parte a reprezent˘ arii lor GUI pot specifica acel text fie ˆ ın mod normal folosind un anumit font ¸ si o anumit˘ a culoare ce pot fi setate cu metodele setFont ¸ si setColor, fie prin intermediul limbajului HTML. Folosirea HTML aduce o flexibilitatea deosebit˘ aˆ ın realizarea interfet ¸ei grafice, ˆ ıntrucˆ at putem aplica format˘ ari multiple unui text, descompunerea acestuia pe mai multe linii, etc., singurul dezavantaj fiind ˆ ıncetinirea etapei de afi¸ sare a componentelor. JButton simplu = new JButton("Text simplu"); JButton html = new JButton( "<html><u>Text</u> <i>formatat</i></html>"); S˘ a descriem o aplict ¸ie simpl˘ a folosind AWT ¸ si apoi Swing, pentru a ne crea o prim˘ a impresie asupra diferent ¸elor ¸ si asem˘ an˘ arilor dintre cele dou˘ a modele. Listing 11.1: O aplicat ¸ie simpl˘ a AWT
import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluAWT extends Frame implements ActionListener { public ExempluAWT ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setLayout ( new FlowLayout () ) ; add ( new Label ( " Hello AWT " ) ) ; Button b = new Button ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ;

11.1. INTRODUCERE
add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluAWT ( " Hello " ) ; } }

303

Listing 11.2: Aplicat ¸ia rescris˘ a folosind Swing
import javax . swing .*; import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluSwing extends JFrame implements ActionListener { public ExempluSwing ( String titlu ) { super ( titlu ) ; // Metoda setLayout nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Componentele au denumiri ce incep cu litera J // Textul poate fi si in format HTML getContentPane () . add ( new JLabel ( " < html > <u > Hello </ u > <i > Swing </ i > </ html > " ) ) ; JButton b = new JButton ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ; // Metoda add nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Tratarea evenimentelor se face ca in AWT System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluSwing ( " Hello " ) ; }

304
}

CAPITOLUL 11. SWING

11.2

Folosirea ferestrelor

Pentru a fi afi¸ sate pe ecran componentele grafice ale unei aplicat ¸ii trebuie plasate pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container). Fiecare component˘ a poate fi cont ¸inut˘ a doar ˆ ıntr-un singur container, ad˘ augarea ei pe o supraft ¸˘ a nou˘ a de afi¸ sare determinˆ and eliminarea ei de pe vechiul container pe care fusese plasat˘ a. Intrucˆ at containerele pot fi ˆ ıncapsulate ˆ ın alte containere, o component˘ a va face parte la un moment dat dintr-o ierarhie. R˘ ad˘ acina acestei ierarhii trebuie s˘ a fie un a¸ sa numit container de nivel ˆ ınalt, care este reprezentat de una din clasele JFrame, JDialog sau JApplet. Intrucˆ at de appleturi ne vom ocupa separat, vom analiza ˆ ın continuare primele dou˘ a clase. In general orice aplicat ¸ie Java independent˘ a bazat˘ a pe Swing cont ¸ine cel put ¸in un container de nivel ˆ ınalt reprezentat de fereastra principal˘ a a programului, instant ¸˘ a a clasei JFrame. Simplificat, un obiect care reprezint˘ a o fereastr˘ a Swing cont ¸ine o zon˘ a care este rezervat˘ a barei de meniuri ¸ si care este situat˘ a de obieci ˆ ın partea sa superioar˘ a¸ si corpul ferestrei pe care vor fi plasate componentele. Imaginea de mai jos pune ˆ ın evident ¸˘ a aceast˘ a separare, valabil˘ a de altfel pentru orice container de nivel ˆ ınalt:

Corpul ferestrei este o instant ¸˘ a a clasei Container ce poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getContentPane. Plasarea ¸ si aranjarea componentelor pe suprafat ¸a

11.2. FOLOSIREA FERESTRELOR

305

ferestrei se va face deci folosind obiectul de tip Container ¸ si nu direct fereastra. A¸ sadar, de¸ si este derivat˘ a din Frame, clasa JFrame este folosit˘ aˆ ıntr-un mod diferit fat ¸˘ a de p˘ arintele s˘ au: Frame f = new Frame(); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(new Button("OK")); JFrame jf = new JFrame(); jf.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); jf.getContentPane().add(new JButton("OK")); Spre deosebire de Frame, un obiect JFrame are un comportament implicit la ˆ ınchiderea ferestrei care const˘ aˆ ın ascunderea ferestrei atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a butonul de ˆ ınchidere. Acest comportament poate fi modificat prin apelarea metodei setDefaultCloseOperation care prime¸ ste ca argument diverse constante ce se g˘ asesc fie ˆ ın clasa WindowConstants, fie chiar ˆ ın JFrame. jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Ad˘ augarea unei bare de meniuri se realizeaz˘ a cu metoda setJMenuBar, care prime¸ ste o instant ¸˘ a de tip JMenuBar. Crearea meniurilor este similar˘ a cu modelul AWT.

11.2.1

Ferestre interne

Din punctul de vedere al folosirii ferestrelor, aplicat ¸iile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: • SDI (Single Document Interface) • MDI (Multiple Document Interface) Programele din prima categorie gestioneaz˘ a la un moment dat o singur˘ a fereastr˘ aˆ ın care se g˘ asesc componentele cu care interact ¸ioneaz˘ a utilizatorul. In a doua categorie, fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei ˆ ınglobeaz˘ a la rˆ andul ei alte ferestre, uzual cu funct ¸ionalit˘ a¸ ti similare, ce permit lucrul concurent pe mai multe planuri.

306

CAPITOLUL 11. SWING

In Swing, clasa JInternalFrame pune la dispozit ¸ie o modalitate de a crea ferestre ˆ ın cadrul altor ferestre. Ferestrele interne au aproximativ aceea¸ si ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare ¸ si funct ¸ionalitate cu ferestrele de tip JFrame, singura diferent ¸˘ a fiind modul de gestionare a acestora. Uzual, obiectele de tip JInternalFrame vor fi plasate pe un container de tip DesktopPane, care va fi apoi plasat pe o fereastr˘ a de tip JFrame. Folosirea clasei DesktopPane este necesar˘ a deoarece aceasta ”¸ stie” cum s˘ a gestioneze ferestrele interne, avˆ and ˆ ın vedere c˘ a acestea se pot suprapune ¸ si la un moment dat doar una singur˘ a este activ˘ a. Exemplul urm˘ ator pune ˆ ın evident ¸˘ a modelul general de creare ¸ si afi¸ sare a ferestrelor interne: Listing 11.3: Folosirea ferestrelor interne
import javax . swing .*; import java . awt .*; class FereastraPrinci pal a extends JFrame { public Fereastra Pr i nc i p al a ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setSize (300 , 200) ; s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . EXIT_ON_CLOSE ) ; FereastraInterna fin1 = new FereastraInterna () ; fin1 . setVisible ( true ) ; FereastraInterna fin2 = new FereastraInterna () ; fin2 . setVisible ( true ) ; JDesktopPane desktop = new JDesktopPane () ; desktop . add ( fin1 ) ; desktop . add ( fin2 ) ; setContentPane ( desktop ) ; fin2 . moveToFront () ; } } class FereastraInterna extends JInternalFrame { static int n = 0; // nr . de ferestre interne static final int x = 30 , y = 30; public FereastraInterna () { super ( " Document # " + (++ n ) ,

11.3. CLASA JCOMPONENT
true , // resizable true , // closable true , // maximizable true ) ; // iconifiable setLocation ( x *n , y * n ) ; setSize ( new Dimension (200 , 100) ) ;

307

} } public class TestInternalFrame { public static void main ( String args []) { new FereastraPrincipala ( " Test ferestre interne " ) . show () ; } }

Ferestrele create de acest program vor ar˘ ata ca ˆ ın figura de mai jos:

11.3

Clasa JComponent

JComponent este superclasa tuturor componentelor Swing, mai put ¸in a celor care descriu containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JApplet. Deoarece JComponent extinde clasa Container, deci ¸ si Component, ea mo¸ stene¸ ste funct ¸ionalitatea general˘ a a containerelor ¸ si componentelor AWT, furnizˆ and bineˆ ınt ¸eles ¸ si o serie ˆ ıntreag˘ a de noi facilit˘ a¸ ti. Dintre nout˘ a¸ tile oferite de JComponent amintim: • ToolTips Folosind metoda setToolTip poate fi ata¸ sat unei componente un text cu explicat ¸ii legate de componenta respectiv˘ a. Cˆ and utilizatorul trece

308

CAPITOLUL 11. SWING cu mouse-ul deasupra componentei va fi afi¸ sat, pentru o perioad˘ a de timp, textul ajut˘ ator specificat.

• Chenare Orice component˘ a Swing poate avea unul sau mai multe chenare. Specificarea unui chenar se realizeaz˘ a cu metoda setBorder. • Suport pentru plasare ¸ si dimensionare Folosind metodele setPreferredSize, setMinimumSize, setMaximumSize, setAlignmentX, setAlignmentY pot fi controlat ¸i parametrii folosit ¸i de gestionarii de pozit ¸ionare pentru plasarea ¸ si dimensionarea automat˘ a a componentelor ˆ ın cadrul unui container. • Controlul opacit˘ a¸ tii Folosind metoda setOpaque vom specifica dac˘ a o component˘ a trebuie sau nu s˘ a deseneze tot ¸i pixelii din interiorul s˘ au. Implicit, valoarea propriet˘ a¸ tii de opacitate este false, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a este posibil s˘ a nu fie desenat ¸i unii sau chiar tot ¸i pixelii, permit ¸ˆ and pixelilor de sub component˘ a s˘ a r˘ amˆ an˘ a vizibili (componenta nu este opac˘ a). Valoarea propriet˘ a¸ tii pentru clasele derivate din JComponent depinde ˆ ın general de Look-and-Feel-ul folosit. • Asocierea de act ¸iuni tastelor Pentru componentele Swing exist˘ a posibilitatea de specifica anumite act ¸iuni care s˘ a se execute atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a o anumit˘ a combinat ¸ie de taste ¸ si componenta respectiv˘ a este activ˘ a (are focusul). Aceast˘ a facilitate simplific˘ a varianta init ¸ial˘ a de lucru, ¸ si anume tratarea evenimentelor de tip KeyEvent printr-un obiect KeyListener. • Double-Buffering Tehnica de double-buffering, care implic˘ a desenarea componentei ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul ˆ ıntregului desen pe ecran, este implementat˘ a automat de componentele Swing, spre deosebire de cele AWT unde trebuia realizat˘ a manual dac˘ a era cazul. Exemplul urm˘ ator ilustreaz˘ a modul de folosire a cˆ atorva dintre facilit˘ a¸ tile amintite mai sus: Listing 11.4: Facilit˘ a¸ ti oferite de clasa JComponent

awt .*. add ( btn2 ) . setOpaque ( false ) . setPreferredSize ( new Dimension (400 . label2 . java . setOpaque ( true ) . event . c re at eT it led Bo rd er ( " Borders " ) .*. lowered = BorderFactory . c r e a t e L o w e r e d B e v e l B o r d e r () .200) ) . panel . javax . setBorder ( lowered ) . label1 . awt . raised = BorderFactory . // Controlul opacitatii JButton btn1 = new JButton ( " Opaque " ) . swing . border . panel . btn1 . TitledBorder title . add ( panel ) . JButton btn2 = new JButton ( " Transparent " ) . panel . title = BorderFactory . c r e a t e R a i s e d B e v e l B o r d e r () . label2 . JLabel label2 = new JLabel ( " Raised " ) . add ( label2 ) . btn2 .*. // Folosirea chenarelor Border lowered . setBackground ( Color . add ( btn1 ) . swing . setBorder ( title ) . EXIT_ON_CLOSE ) . . final JPanel panel = new JPanel () . getContentPane () . CLASA JCOMPONENT import import import import javax . setBorder ( raised ) . JLabel label1 = new JLabel ( " Lowered " ) . setToolTipText ( " Eticheta coborata " ) . // ToolTips label1 . java . getContentPane () .3.*. add ( label1 ) . panel . setLayout ( new FlowLayout () ) .11. panel . s e tD e f au l t C lo s e Op e r at i o n ( JFrame . blue ) . setToolTipText ( " Eticheta ridicata " ) . raised . panel . 309 class Fereastra extends JFrame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . // implicit panel .

red ) . public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { panel . .5 Arhitectura modelului Swing Folosirea modelelor Modelul Swing este bazat pe o arhitectur˘ a asem˘ an˘ atoare cu MVC (modelview-controller). } } 11. pack () . show () . // Textul poate fi HTML btn2 . getActionMap () . red ? Color . } } public class TestJComponent { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Facilitati JComponent " ) . new AbstractAction () { private Color color = Color .4 11. getKeyStroke ( " F2 " ) . Arhitectura MVC specific˘ a descompunerea unei aplicat ¸ii vizuale ˆ ın trei p˘ art ¸i separate: • Modelul .310 CAPITOLUL 11. " schimbaCuloare " ) . // Asocierea unor actiuni ( KeyBindings ) /* Apasarea tastei F2 cand focusul este pe butonul al doilea va determina schimbarea culorii panelului */ btn2 . setBackground ( color ) . put ( KeyStroke . blue : Color . } }) . SWING btn1 . setToolTipText ( " Buton opac " ) . setToolTipText ( " < html > <b > Apasati < font color = red > F2 </ font > " + " cand butonul are <u > focusul </ u > " ) . getInputMap () . color = ( color == Color . put ( " schimbaCuloare " .care va reprezenta datele aplicat ¸iei. red . btn2 .

FOLOSIREA MODELELOR • Prezentarea . Metodele care acceseaz˘ a . JToggleButton. componente cu reprezent˘ ari diferite pot avea acela¸ si tip de model. ˆ ın Swing p˘ art ¸ile de prezentare ¸ si control au fost cuplate deoarece exista o leg˘ atur˘ a prea strˆ ans˘ aˆ ıntre ele pentru a fi concepute ca entit˘ a¸ ti separate. JTextField. JSlider JTabbedPane SingleSelectionModel ListModel JList ListSelectionModel JList JTable TableModel JTable TableColumnModel JTree TreeModel JTree TreeSelectionModel Document JEditorPane. Pentru a realiza separarea modelului de prezentare. JTextPane. JRadioButton. JTextArea. ˆ ın general.transformarea act ¸iunilor utilizatorului asupra componentelor vizuale ˆ ın evenimente care s˘ a actualizeze automat modelul acestora (datele). JMenu.5. JCheckBoxMenuItem. 311 • Controlul .11. arhitectura Swing este de fapt o arhitectur˘ a cu model separabil. dar exist˘ a¸ si componente care au asociate mai multe modele: Model ButtonModel Component˘ a JButton. Aceast˘ a abordare este logic˘ a ¸ si din perspectiva faptului c˘ a. Din motive practice. modul de concepere a unei aplicat ¸ii trebuie s˘ a fie orientat asupra reprezent˘ arii ¸ si manipul˘ arii informat ¸iilor ¸ si nu asupra interfet ¸ei grafice cu utilizatorul. fiec˘ arui obiect corespunz˘ ator unei clase ce descrie o component˘ a Swing ˆ ıi este asociat un obiect care gestioneaz˘ a datele sale ¸ si care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a care reprezint˘ a modelul componentei respective. ˆ ın care datele componentelor (modelul) sunt separate de reprezentarea lor vizual˘ a. JMenuItem.modul de reprezentare vizual˘ a a datelor. JCheckBox. A¸ sadar. JRadioButtomMenuItem JComboBox ComboBoxModel BoundedRangeModel JProgressBar. ˆ ıns˘ a are posibilitatea de a-l ˆ ınlocui cu unul nou atunci cˆ and este cazul. Dup˘ a cum se observ˘ a din tabelul de mai jos. JScrollBarm. JPasswordField Fiecare component˘ a are un model init ¸ial implicit.

addActionListene r ( this ) . java . getContentPane () . String data2 [] = { " red " .*. add ( btn . CENTER ) . getContentPane () . // Cream obiectele corespunzatoare celor doua modele model1 = new Model1 () . add ( lst . // La apasara butonului schimbam modelul JButton btn = new JButton ( " Schimba modelul " ) . EXIT_ON_CLOSE ) . int tipModel = 1. awt . model2 = new Model2 () . model2 . awt . cum ar fi cele asociate claselor JTable. BorderLayout . " albastru " }. Crearea unei clase care s˘ a reprezinte un model se va face extinzˆ and interfat ¸a corespunz˘ atoare ¸ si implementˆ and metodele definite de aceasta sau extinzˆ and clasa implicit˘ a oferit˘ a de API-ul Swing ¸ si supradefinind metodele care ne intereseaz˘ a. BorderLayout . class Fereastra extends JFrame implements ActionListener { String data1 [] = { " rosu " .*. oricare din aceste clase poate fi extins˘ a pentru a crea un nou model. lst . setModel ( model1 ) . swing . ListModel model1 . interfat ¸a model a clasei JList este ListModel care este implementat˘ a de clasele DefaultListModel ¸ si AbstractListModel. cu argumente specifice fiec˘ arei componente ˆ ın parte. javax .312 CAPITOLUL 11. " galben " .5: Folosirea mai multor modele pentru o componenta import import import import javax . SWING modelul unui obiect sunt: setModel. btn . event . swing . Pentru modelele mai complexe. . border . SOUTH ) . In funct ¸ie de necesit˘ a¸ ti. // Lista initiala nu are nici un model lst = new JList () . " blue " }. " yellow " . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame .*. Listing 11. JTree sau JList exist˘ a clase abstracte care implementeaz˘ a interfat ¸a ce descrie modelul respectiv De exemplu.*. java . JList lst . respectiv getModel.

} else { lst . } } } public class TestModel { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Model " ) .5. } } class Model2 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data2 . FOLOSIREA MODELELOR 313 pack () . setModel ( model2 ) . tipModel = 2. length . tipModel = 1.11. setModel ( model1 ) . } public Object getElementAt ( int index ) { return data1 [ index ]. } public Object getElementAt ( int index ) { return data2 [ index ]. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( tipModel == 1) { lst . } } Multe componente Swing furnizeaz˘ a metode care s˘ a obt ¸in˘ a starea obiectului f˘ ar˘ a a mai fi nevoie s˘ a obt ¸inem instant ¸a modelului ¸ si s˘ a apel˘ am metodele . } } // Clasele corespunzatoare celor doua modele class Model1 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data1 . length . show () .

getSource(). Obiectele de tip listener vor trebui s˘ a apeleze metode specifice componentelor pentru a afla ce anume s-a schimbat.5.314 CAPITOLUL 11. In Swing. 11. Inregistrarea ¸ si eliminarea obiectelor de tip listener se realizeaz˘ a cu metodele addChangeListener. In multe situat ¸ii ˆ ıns˘ a.getValue(). Model BoundedRangeModel ButtonModel SingleSelectionModelModel Listener ChangeListener ChangeListener ChangeListener Tip Eveniment ChangeEvent ChangeEvent ChangeEvent Interfat ¸a ChangeListener are o singur˘ a metod˘ a: public void stateChanged(ChangeEvent e). folosirea modelelor aduce flexibilitate sporit˘ a programului ¸ si este recomandat˘ a utilizarea lor. SWING acesteia. mai ales pentru clase cum ar fi JTable sau JTree.1 Tratarea evenimentelor Modelele componentelor trebuie s˘ a notifice aparit ¸ia unor schimb˘ ari ale datelor gestionate astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi reactualizat˘ a prezentarea lor sau s˘ a fie executat un anumti cod ˆ ın cadrul unui obiect de tip listener. respectiv removeChangeListener.Modelele trimit un eveniment prin care sunt informat ¸i ascult˘ atorii c˘ a a survenit o anumit˘ a schimbare a datelor. model. Un exemplu este metoda getValue a clasei JSlider care este de fapt un apel de genul getModel(). JSlider slider = new JSlider(). ButtonModel ¸ si SingleSelectionModel. modelele care suport˘ a aceast˘ a abordare fiind BoundedRangeModel. singura informat ¸ie cont ¸inut˘ aˆ ın eveniment fiind componenta surs˘ a. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intefat ¸a ChangeListener iar evenimentele sunt de tip ChangeEvent.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip BoundedRangeModel BoundedRangeModel m = (BoundedRangeModel)e. aceast˘ a notificare este realizat˘ aˆ ın dou˘ a moduri: 1. BoundedRangeModel model = slider.getModel(). // Trebuie sa interogam sursa asupra schimbarii . f˘ ar˘ a a include ˆ ın eveniment detalii legate de schimbarea survenit˘ a. Informativ (lightweight) .

11. ListSelectionModel sModel = list.println("Schimbare model: " + m. slider. pentru a nu lucra direct cu instant ¸a modelului. Model ListModel ListSelectionModel ComboBoxModel TreeModel TreeSelectionModel TableModel TableColumnModel Document Document Listener ListDataListener ListSelectionListener ListDataListener TreeModelListener TreeSelectionListener TableModelListener TableColumnModelListener DocumentListener UndoableEditListener Tip Eveniment ListDataEvent ListSelectionEvent ListDataEvent TreeModelEvent TreeSelectionEvent TableModelEvent TableColumnModelEvent DocumentEvent UndoableEditEvent Folosirea acestor interfet ¸e nu difer˘ a cu nimic de cazul general: String culori[] = {"rosu".println("Valoare noua: " + s.Modele pun la dispozit ¸ie interfet ¸e specializate ¸ si tipuri de evenimente specifice ce includ toate informat ¸iile legate de schimbarea datelor. singura diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de varianta anterioar˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a sursa evenimentului este acum de tipul componentei ¸ si nu de tipul modelului. "albastru").out.getSelectionModel(). FOLOSIREA MODELELOR 315 System. 2.getValue()). JList list = new JList(culori). sModel. } }).getValue()).5.getSource().addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip JSlider JSlider s = (JSlider)e. "galben". Consistent(statefull) . } }).out. Pentru u¸ surint ¸a program˘ arii. System. unele clase permit ˆ ınregistrarea ascult˘ atorilor direct pentru componenta ˆ ın sine.addListSelectionListener( . Secvent ¸a de cod de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: JSlider slider = new JSlider().

JRadioButton.2 Componente pentru editare de text Componentele Swing pentru afi¸ sarea ¸ si editarea textelor sunt grupate ˆ ıntr-o ierarhie ce are ca r˘ ad˘ acin˘ a clasa JTextComponent din pachetul javax.316 CAPITOLUL 11. Aici includem: • Etichete: JLabel • Butoane simple sau cu dou˘ a st˘ ari: JButton. JScrollBar • Separatori: JSeparator Deoarece utilizarea acestora este ˆ ın general facil˘ a. SWING new ListSelectionListener() { public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { // Schimbarea este continuta in eveniment if (!e. JToggleButton. JCheckBox.text. subliniind diferent ¸ele ¸ si ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirile fat ¸˘ a AWT. a c˘ aror folosire este ˆ ın general asem˘ an˘ atoare cu a echivalentelor din AWT. .getFirstIndex()).1 Componente atomice In categoria componentelor atomice includem componentele Swing cu funct ¸ionalitate simpl˘ a. JProgressBar.println("Selectie curenta: " + e. • Componente pentru progres ¸ si derulare: JSlider. } } }). 11. pentru a permite selectarea doar a unuia dintre ele. mai multe butoane radio pot fi grupate folosind clasa ButtonGroup.swing.out. 11.getValueIsAdjusting()) { System.6 Folosirea componentelor Datorit˘ a complexit˘ a¸ tii modelului Swing.6.6. 11. nu vom analiza ˆ ın parte aceste componente. ci vom pune ˆ ın evident ¸˘ a doar aspectele specifice acestui model. ˆ ın aceast˘ a sectt ¸iune nu vom ˆ ıncerca o abordare exhaustiv˘ a a modului de utilizare a tuturor componentelor.

– JFormattedTextField . fiind foarte util˘ a pentru citirea de numere. date calendaristice.Permite introducerea unui text care s˘ a respecte un anumit format. pentru a permite navigarea pe vertical˘ a . Textul acestora va fi ascuns. MaskFormatter. cum ar fi NumberFormatter. setText. respectiv setValue ¸ si nu cu cele uzuale getText. corespunz˘ atoare tipului textului editat: • Text simplu pe o singur˘ a linie – JTextField . etc. cum ar fi ’*’. clasele pot ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın trei categorii. Orice atribut legat de stil. pe o singur˘ a linie. FOLOSIREA COMPONENTELOR 317 Dup˘ a cum se observ˘ a din imaginea de mai sus.11.Permite editarea de parole. Valoarea cont ¸inut˘ a de o astfel de component˘ a va fi obt ¸inut˘ a/setat˘ a cu metodele getValue. cum ar fi culoarea sau fontul.6. Uzual. DateFormatter. Este folosit˘ aˆ ımpreun˘ a cu clase utilitare pentru formatarea textelor. – JPasswordField . ˆ ın locul caracterelor introduse fiind afi¸ sat un caracter simbolic. se aplic˘ aˆ ıntregului text ¸ si nu poate fi specificat doar unei anumite port ¸iuni. pe mai multe linii. • Text simplu pe mai multe linii – JTextArea .Permite editarea unui text simplu. etc.Permite editarea unui text simplu. o component˘ a de acest tip va fi inclus˘ aˆ ıntr-un container JScrollPane.

Aceast˘ a clas˘ a extinde JEditorPane. Acest lucru este valabil pentru toate componentele Swing pentru care are sens not ¸iunea de navigare pe orizontal˘ a sau vertical˘ a. Interfat ¸a care trebuie implementat˘ a este ActionListener. • O reprezentare. referit sub denumirea de document. care este responsabil˘ a cu afi¸ sarea textului. cunoscut sub numele de editor kit care permite scrierea ¸ si citirea textului ¸ si care permite definirea de act ¸iuni necesare edit˘ arii. HTML sau RTF. • Text cu stil ˆ ımbog˘ a¸ tit pe mai multe linii – JEditorPane . SWING ¸ si orizontal˘ a dac˘ a textul introdus nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a alocat˘ a obiectului. Dintre evenimentele ce pot fi generate amintim: • ActionEvent . ce prime¸ ste ca argument un URL care poate referi un fi¸ sier text. urm˘ atoarele tipuri de texte sunt recunoscute: text/plain. – JTextPane . text/html ¸ si text/rtf. Orice obiect derivat din JTextComponent este format din: • Un model. . Exist˘ a diferent ¸ fat ¸˘ a de AWT ¸ si la nivelul trat˘ arii evenimentelor generate de componentele pentru editarea de texte. componenta Swing avˆ and caracteristici mult mai complexe cum ar fi suport pentru operat ¸ii de undo ¸ si redo. ˆ ıns˘ a exist˘ a diferent ¸e notabile ˆ ıntre cele dou˘ a. O referint ¸˘ a la model poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getDocument.318 CAPITOLUL 11. nici una neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸iune. etc. Implicit. tratarea evenimentelor generate de cursor (caret). ce returneaz˘ a un obiect de tip Document. Una din utiliz˘ arile cele mai simple ale acestei clase este setarea documentului ce va fi afi¸ sat cu metoda setPage.Componentele derivate din JTextField vor genera un eveniment de acest tip la ap˘ asarea tastei Enter ˆ ın c˘ asut ¸a de editare a textului. Clasa JTextComponent ˆ ıncearc˘ a s˘ a p˘ astreze cˆ at mai multe similitudini cu clasa TextComponent din AWT.Permite afi¸ sarea ¸ si editarea de texte scrise cu stiluri multiple ¸ si care pot include imagini sau chiar diverse alet componente. care gestioneaz˘ a starea componentei. oferind diverse facilit˘ a¸ ti suplimentare pentru lucrul cu stiluri ¸ si paragrafe. • Un ’controller’.

– removeUpdate . Acestea sunt: JList.apelat˘ a la schimbarea unor atribute legate de stilul textului. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este DocumentListener.6.11. – changedUpdate . JComboBox ¸ si JSpinner.Este evenimentul generat la deplasarea cursorului ce gestioneaz˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın text. FOLOSIREA COMPONENTELOR 319 • CaretEvent .Este un eveniment comun tuturor componentelor de tip JavaBean.apelat˘ a la ad˘ augarea de noi caractere.3 Componente pentru selectarea unor elemente In aceast˘ a categorie vom include clasele care permit selectarea unor valori (elemente) dintr-o serie prestabilit˘ a. 11. Interfat ¸a corespunz˘ atoare CaretListener cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a: caretUpdate ce va fi apelat˘ a ori de cˆ ate ori apare o schimbare. • PropertyChangeEvent . . din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe.Evenimentele de acest tip sunt generate la orice schimbare a textului. ce cont ¸ine metoda propertyChange. sursa lor fiind documentul (modelul) componentei ¸ si nu componenta ˆ ın sine. Clasa JList Clasa JList descrie o list˘ a de elemente dispuse pe una sau mai multe coloane. ce cont ¸ine metodele: – insertUpdate .apelat˘ a dup˘ a o operat ¸iune de ¸ stergere. fiind generat la orice schimbare a unei propriet˘ a¸ ti a componentei. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este PropertyChangeListener.6. Uzual un obiect de acest tip va fi inclus ˆ ıntr-un container de tip JScrollPane. • DocumentEvent .

oferind flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu liste. new Double(4)}.addElement("Unu"). • Folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente ¸ si ad˘ augˆ and apoi elemente modelului implicit listei: DefaultListModel model = new DefaultListModel(). model. aceast˘ a variant˘ a este mai complex˘ a. new Integer(3).320 CAPITOLUL 11.addElement(new Integer(3)). uzual fiind folosit˘ a extinderea clasei predefinite AbstractListModel ¸ si supradefinirea metodelor: getElementAt care furnizeaz˘ a elementul de pe o anumit˘ a posit ¸ie din list˘ a. SWING Init ¸ializarea unei liste se realizeaz˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti: • Folosind unul din constructorii care primesc ca argument un vector de elemente. . responsabil cu furnizarea elementelor listei. model. model. JList lista = new JList(model). Evident. JList lista = new JList(elemente). • Folosind un model propriu. ModelLista model = new ModelLista(). "Doi".addElement(new Double(4)).addElement("Doi"). respectiv getSize care trebuie s˘ a returneze num˘ arul total de elemente din list˘ a. model. Object elemente[] = {"Unu". Acesta este un obiect dintr-o clas˘ a ce trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ListModel. JList lista = new JList(model).

addListSelectionListener(this). model.. Obiectele de tip JList genereaz˘ a evenimente de tip ListSelectionEvent.. } public Object getElementAt(int index) { return elemente[index]. } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e. "Doi".length. . } } Gestiunea articolelor selectate dintr-o list˘ a se realizeaz˘ a prin intermediul unui model.getValueIsAdjusting()) return. . new Double(4)}. FOLOSIREA COMPONENTELOR 321 . int index = list. class Test implements ListSelectionListener { .getSelectionModel(). /* sau SINGLE_INTERVAL_SELECTION MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION */ // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = list. class ModelLista extends AbstractListModel { Object elemente[] = {"Unu".. // Stabilim modul de selectie list. interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind ListSelectionListener ce cont ¸ine metoda valueChanged apelat˘ a ori de cˆ ate ori va fi schimbat˘ a select ¸ia elementelor din list˘ a.getSelectedIndex().SINGLE_SELECTION). public int getSize() { return elemente. new Integer(3).setSelectionMode(ListSelectionModel. acesta fiind un obiect de tip ListSelectionModel.11.... public Test() { ...6.

. Clasa JComboBox Clasa JComboBox este similar˘ a cu JList. Interfat ¸a ListCellRenderer cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a getListCellRendererComponent ce returneaz˘ a un obiect de tip Component. setForeground(isSelected ? Color.. getSelectedIndices. Metoda va fi apelat˘ aˆ ın parte pentru reprezentarea fiec˘ arui element al listei. etc. etc. setBackground(isSelected ? Color. ˆ ıns˘ a acest lucru poate fi schimbat prin crearea unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a ListCellRenderer ¸ si personalizeaz˘ a reprezentarea elementelor listei ˆ ın funct ¸ie de diver¸ si parametri. ¸ si pentru obt ¸inerea celor selectate la un moment dat getSelectedIndex. int index. Object value.red : Color. O facilitate extrem de important˘ a pe care o au listele este posibilitatea de a stabili un renderer pentru fiecare articol ˆ ın parte. return this. Implicit toate elementele listei sunt afi¸ sate ˆ ın acela¸ si fel. setSelectedIndices. class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer { public MyCellRenderer() { setOpaque(true). boolean cellHasFocus) { setText(value.toString()). SWING Evident. clasa ofer˘ a metode pentru selectarea unor elemente din cadrul programului setSelectedIndex. cu deosebirea c˘ a permite doar selectarea unui singur articol.white).322 . } } CAPITOLUL 11.white : Color. boolean isSelected. acesta fiind ¸ si singurul permanent vizibil.. Lista .black). } } Setarea unui anumit renderer pentru o list˘ a se realizeaz˘ a cu metoda setCellRenderer. } public Component getListCellRendererComponent( JList list.

ce face parte integrant˘ a din component˘ a. deoarece JComboBox permite ¸ si editarea explicit˘ a a valorii elementului.11.6. FOLOSIREA COMPONENTELOR 323 celorlalte elemente este afi¸ sat˘ a doar la ap˘ asarea unui buton marcat cu o s˘ ageat˘ a. JComboBox funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acelea¸ si principii ca ¸ si clasa JList. Clasa JSpinner Clasa JSpinner ofer˘ a posibilitatea de a selecta o anumit˘ a valoare (element) dintr-un domeniu prestabilit. Init ¸ializarea se face dintr-un vector sau folosind un model de tipul ComboBoxModel. Evenimentele generate de obiectele JComboBox sunt de tip ItemEvent generate la navigarea prin list˘ a. lista elementelor nefiind ˆ ıns˘ a vizibil˘ a. Componenta cont ¸ine dou˘ a butoane cu care poate fi selectat urm˘ atorul. respectiv predecesorul element din domeniu. . SpinnerNumberModel sau SpinnerDateModel ce pot fi utilizate. Acesta este un obiect de tip SpinnerModel. O diferent ¸˘ a notabil˘ a const˘ aˆ ın modul de selectare a unui articol. fiecare element putˆ and fi de asemenea reprezentat diferit prin intermediul unui obiect ce implementeaz˘ a aceea¸ si intefat ¸˘ a ca ¸ si ˆ ın cazul listelor: ListCellRenderer. de exemplu: numere intregi intre 1950 si 2050. Este folosit atunci cˆ and domeniul din care poate fi f˘ acut˘ a select ¸ia este foarte mare sau chiar nem˘ arginit. respectiv ActionEvent generate la selectarea efectiv˘ a a unui articol. acest lucru fiind controlat de metoda setEditable. existˆ and o serie de clase predefinite ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a cum ar fi SpinnerListModel. JSpiner se bazeaz˘ a exclusiv pe folosirea unui model.

Init ¸ializarea unui tabel poate fi f˘ acut˘ aˆ ın mai multe moduri. coloane). new Integer(80). Evenimentele generate de obiectele de tip JSpinner sunt de tip ChangeEvent. dar este posibil˘ a¸ si editarea informat ¸iei din celulele sale.4 Tabele Clasa JTable permite crearea de componente care s˘ a afi¸ seze o serie de elemente ˆ ıntr-un format tabelar. Dup˘ a cum se observ˘ a. articolele fiind dispuse pe linii ¸ si coloane. Acesta este instalat automat pentru fiecare din modelele standard amintite mai sus. SWING Componentele de acest tip permit ¸ si specificarea unui anumit tip de editor pentru valorile elementelor sale. "Varsta". tabelele extinzˆ and astfel funct ¸ionalitatea listelor. {"Popescu". De asemenea. JTable tabel = new JTable(elemente. Boolean. 11.table. In cazul ˆ ın care celulele tabelului sunt . De¸ si clasa JTable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. tipul de date al elementelor de pe o coloan˘ a este de tip referint ¸˘ a¸ si poate fi oricare. JSpinner.ListEditor. Object[][] elemente = { {"Ionescu". Boolean. toate derivate din JSpinner. acesta trebuind a¸ sadar importat. tipul select ¸iei fiind simplu sau compus. respectiv JSpinner.DefaultEditor. liniile tabelului pot fi marcate ca selectate. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu tabele se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax.swing.FALSE}}. Cea mai simpl˘ a variant˘ a este s˘ a folosim unul din constructorii care primesc ca argumente elementele tabelului sub forma unei matrici sau a unei colect ¸ii de tip Vector ¸ si denumirile capurilor de coloan˘ a: String[] coloane = {"Nume". Fiecare din editoarele amintite permite diverse format˘ ari specifice. fiind reprezentat de una din clasele JSpinner.DateEditor.324 CAPITOLUL 11. generate la schimbarea st˘ arii componentei.NumberEditor. "Student"}. new Integer(20). Un tabel poate fi folosit doar pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor date.swing.6.TRUE}.

"Varsta".returneaz˘ a num˘ arul de linii ale tabelului. Object[][] elemente = { {"Ionescu". JTable tabel = new JTable(model)..FALSE}}. class ModelTabel extends AbstractTableModel { String[] coloane = {"Nume". "Student"}. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a articole de pe o coloan˘ a vor fi reprezentate la fel ¸ si vor avea acela¸ si tip de editor. Boolean. cele mai utilizate fiind (primele trei trebuie obligatoriu supradefinite. new Integer(80). {"Popescu".returneaz˘ a elementul de la o anumit˘ a linie ¸ si coloan˘ a. implementarea acestei clase este orientat˘ a la nivel de coloan˘ a.returneaz˘ a num˘ arul de coloane ale tabelului. • getValueAt .length.. Uzual. Modelul mai cont ¸ine ¸ si metoda setValueAt care poate fi folosit˘ a pentru setarea explicit˘ a a valorii unei celule. .TRUE}. • isCellEditable . A doua variant˘ a de creare a unui tabel este prin implementarea modelului acestuia ˆ ıntr-o clas˘ a separat˘ a¸ si folosirea constructorului corespunz˘ ator.6. new Integer(20). FOLOSIREA COMPONENTELOR 325 editabile trebuie s˘ a existe un editor potrivit pentru tipul elementului din celula respectiv˘ a. public int getColumnCount() { return coloane. Tot ceea ce trebuie s˘ a facem este s˘ a supradefinim metodele care ne intereseaz˘ a. • getColumnName . } public int getRowCount() { .returneaz˘ a denumirea fiec˘ arei coloane. Boolean. care implementeaz˘ a deja TableModel. Din motive de eficient ¸˘ a.11. crearea unui model se face prin extinderea clasei predefinite AbstractTableModel. ele fiind declarate abstracte ˆ ın clasa de baz˘ a): • getRowCount . ModelTabel model = new ModelTabel(). Interfat ¸a care descrie modelul clasei JTable este TableModel ¸ si cont ¸ine metodele care vor fi interogate pentru obt ¸inerea informat ¸iei din tabel. • getColumnCount .specific˘ a dac˘ a o anumit˘ a celul˘ a este editabil˘ a.

Inregistrarea unui listener va fi f˘ acut˘ a pentru modelul tabelului: public class Test implements TableModelListener { . int col = e. } } Orice schimbare a datelor tabelului va genera un eveniment de tip TableModelEvent. } public boolean isCellEditable(int row. CAPITOLUL 11.326 return elemente.. . } } .getColumn()...getValueAt(row... SWING } public Object getValueAt(int row.. } public String getColumnName(int col) { return coloane[col]. int col) { // Doar numele este editabil return (col == 0).getFirstRow().addTableModelListener(this). TableModel model = (TableModel)e..getModel(). Object data = model. } public void tableChanged(TableModelEvent e) { // Aflam celula care a fost modificata int row = e. col).length. public Test() { .. Pentru a trata aceste evenimente va trebui s˘ a implement˘ am interfat ¸a TableModelListener ce cont ¸ine metoda tableChanged.getSource(). int col) { return elemente[row][col]. . tabel.

// Linia cu numarul index este prima selectata .setSelectionMode(ListSelectionModel. public Test() { . // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = tabel. interfat ¸a ListSelectionModel.11. } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e.. } } } Dup˘ a cum am spus. Acesta este o instant ¸˘ a ce implementeaz˘ a. Tratarea evenimentelor generate de schimbarea select ¸iei ˆ ın tabel se realizeaz˘ a prin ˆ ınregistrarea unui ascult˘ ator de tip ListSelectionListener: class Test implements ListSelectionListener { .6.getMinSelectionIndex(). fiecare coloan˘ a avˆ and asociat un obiect renderer responsabil cu crearea componen- ..getValueIsAdjusting()) return. model..addListSelectionListener(this). ListSelectionModel model = (ListSelectionModel)e. FOLOSIREA COMPONENTELOR 327 Tabele ofer˘ a posibilitatea de a selecta una sau mai multe linii. if (model.getSelectionModel(). // Stabilim modul de selectie tabel.. } else { int index = model.getSource(). .. gestiunea liniilor selectate fiind realizat˘ a prin intermediul unui model...isSelectionEmpty()) { // Nu este nici o linie selectata .SINGLE_SELECTION).. ˆ ıntocmai ca la liste.. nu neap˘ arat consecutive. celule unei coloane vor fi reprezentare la fel..

ce extinde interfat ¸a CellEditor care generalizeaz˘ a conceptul de celul˘ a editabil˘ a pe care ˆ ıl vom mai reg˘ asi la arbori. return this. aceasta fiind responsabil˘ a cu crearea componentelor ce vor fi afi¸ sate ˆ ın celulele unei coloane. exist˘ a o serie de editoare standard pentru tipurile de date ment ¸ionate anterior. Acesta este un obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellEditor. public class MyRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(. Implicit. care are o singur˘ a metod˘ a getTableCellRendererComponent. restul tipurilor avˆ and o reprezentare standard ce const˘ aˆ ıntr-o etichet˘ a cu reprezentarea obiectului ca ¸ sir de caractere. Float. } .) { . Specificarea unui renderer propriu se realizeaz˘ a cu metoda setDefaultRenderer... ImageIcon. Number. Date.. dar este posibil˘ a specificarea unui editor propriu cu metoda setDefaultEditor. ce asociaz˘ a un anumit tip de date cu un obiect de tip TableRenderer. Implicit. care implementeaz˘ a CellEditor. SWING tei ce descrie celulele sale. cum ar fi: Boolean. Double. Crearea unui editor propriu se realizeaz˘ a cel mai simplu prin extinderea clasei utilitare AbstractCellEditor.. Icon.. exist˘ a o serie de tipuri de date cu reprezent˘ ari specifice. } } O situat ¸ie similar˘ a o reg˘ asim la nivelul editorului asociat celulelor dintr-o anumit˘ a coloan˘ a. plus implementarea metodei specifice din TreeCellEditor.328 CAPITOLUL 11. public class MyEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor { // Singura metoda abstracta a parintelui public Object getCellEditorValue() { // Returneaza valoarea editata . Un astfel de obiect implementeaz˘ a interfat ¸a TableCellRenderer..

care nu mai au nici un descendent. DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode(text).swing. aceasta fiind folosit˘ a pentru toate tipurile de noduri. } } 329 11. informat ¸ia ˆ ın sine fiind manipulat˘ a prin intermediul unui model. Crearea unui arbore presupune a¸ sadar crearea unui nod (r˘ ad˘ acina). String text = "<html><b>Radacina</b></html>". noduri interne care au cel put ¸in un fiu ¸ si noduri frunz˘ a .tree.) { // Returneaza componenta de tip editor . un obiect JTree reprezint˘ a doar o imagine a datelor.. DefaultMutableTreeNode numere = new DefaultMutableTreeNode("Numere")..swing. De¸ si clasa JTree se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. FOLOSIREA COMPONENTELOR // Metoda definita de TableCellEditor public Component getTableCellEditorComponent(. Clasa care modeleaz˘ a not ¸iunea de nod al arborelui este DefaultMutableTreeNode. Ca orice component˘ a Swing netrivial˘ a.. instant ¸ierea unui obiect de tip JTree cu r˘ ad˘ acina creat˘ a¸ si ad˘ augarea apoi de noduri frunz˘ a ca fii ai unor noduri existente. DefaultMutableTreeNode siruri = .11. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu arbori se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. un arbore este format dintr-o r˘ ad˘ acin˘ a.5 Arbori Clasa JTree permite afi¸ sarea unor elemente ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a.6. La nivel structural.6..

ˆ ın aceast˘ a situat ¸ie interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind TreeSelectionModel..add(siruri).getSelectionModel(). // Stabilim modul de selectie tree.330 CAPITOLUL 11. Arborii permit ˆ ınregistrarea unor obiecte listener.. . for(int i=0.. Scopul unei componente de tip arbore este ˆ ın general selectarea unui nod al ierarhiei. gestiunea elementelor selectate se realizeaz˘ a printr-un model. siruri.add(new DefaultMutableTreeNode("Sirul " + i)). Dup˘ a cum se observ˘ a. este posibil˘ a specificarea unui text ˆ ın format HTML ca valoare a unui nod. class Test implements TreeSelectionListener { . public Test() { . i<3. JTree tree = new JTree(root). root..add(numere). nodurile arborelui pot fi de tipuri diferite.add(new DefaultMutableTreeNode(new Integer(i))). } .. } root. se poate implementa o clas˘ a care s˘ a descrie modelul arborelui. reprezentarea lor implicit˘ a fiind obt ¸inut˘ aprin apelarea metodei toString pentru obiectului cont ¸inut. acesta fiind reprezentat ca atare. i++) { numere.addTreeSelectionListener(this). Dac˘ a varianta ad˘ aug˘ arii explicite a nodurilor nu este potrivit˘ a.SINGLE_TREE_SELECTION). Aceasta trebuie s˘ a implementeze intefat ¸a TreeModel. SWING new DefaultMutableTreeNode("Siruri").setSelectionMode( TreeSelectionModel. // Adaugam un ascultator tree.. care s˘ a trateze evenimentele generate la schimbarea select ¸iei ˆ ın arbore. de tip TreeSelectionListener. De asemenea. Ca ¸ si ˆ ın cazul listelor sau a tabelelor.

} } 331 Fiecare nod al arborelui este reprezentar prin intermediul unei clase renderer.. "Angled").Specific˘ a dac˘ a nodurile de pe primul nivel au simboluri care s˘ a permit˘ a expandarea sau restrˆ angerea lor.gif").. // Obtinem informatia din nod Object nodeInfo = node. if (node == null) return. FOLOSIREA COMPONENTELOR public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { // Obtinem nodul selectat DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree. ImageIcon closed = createImageIcon("img/closed. ImageIcon open = createImageIcon("img/open.Stabile¸ ste diverse propriet˘ a¸ ti.gif").lineStyle". . Acestea sunt: • setRootVisible .gif"). Exist˘ aˆ ıns˘ a¸ si diverse metode de a schimba ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sarea unui arbore f˘ ar˘ a s˘ a cre˘ am noi clase de tip TreeCellRenderer. "None" • Specificarea unei iconit ¸e pentru nodurile frunz˘ a sau interne: ImageIcon leaf = createImageIcon("img/leaf. .11. Aceasta implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellRenderer. • setShowsRootHandles .6.Specific˘ a dac˘ a r˘ ad˘ acina e vizibil˘ a sau nu.getLastSelectedPathComponent(). • putClientProperty .getUserObject(). Prin implementarea interfet ¸ei sau extinderea clasei implicite pot fi create modalit˘ a¸ ti de personalizare a nodurilor arborelui ˆ ın funct ¸ie de tipul sau valoarea acestora. // sau "Horizontal". cum ar fi modul de reprezentare a relat ¸iilor (liniilor) dintre nodurile p˘ arinte ¸ si fiu: tree.putClientProperty("JTree. cea folosit˘ a implicit fiind DefaultTreeCellRenderer.

setCellRenderer(renderer).setLeafIcon(leaf).setOpenIcon(open).6. putˆ and fi imbricate.setClosedIcon(closed).332 CAPITOLUL 11. fiind folosit pentru gruparea mai multor componente Swing ¸ si plasarea lor ˆ ımpreun˘ a pe o alt˘ a suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. renderer.6 Containere Dup˘ a cum ¸ stim. containerele reprezint˘ a suprafet ¸ de afi¸ sare pe care pot fi plasate ale componente. JApplet ¸ si reprezint˘ a r˘ ad˘ acinile ierarhiilor de componente ale unei aplicat ¸ii. Cele mai importante clase care descriu astfel de containere sunt: – JPanel – JScrollPane – JTabbedPane – JSplitPane – JLayeredPane – JDesktopPane – JRootPane JPanel are aceea¸ si funct ¸ionalitate ca ¸ si clasa Panel din AWT. eventual chiar alte containere.Reprezint˘ a suprafet ¸e de afi¸ sare cu ajutorul c˘ arora pot fi organizate mai eficient componentele aplicat ¸iei.Acestea sunt JFrame. 11. tree. renderer. renderer. SWING DefaultTreeCellRenderer renderer = new DefaultTreeCellRenderer(). clas˘ a despre care am mai discutat ˆ ın capitolul dedicat modeluli AWT. Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout. Containerele pot fi ˆ ımo˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: 1. JDialog. Containere de nivel ˆ ınalt . Containere intermediare . 2. acesta putˆ and fi schimbat ˆ ıns˘ a chiar ˆ ın momentul construirii . Superclasa componentelor de acest tip este Container.

. nici o component˘ a Swing neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸ie. JList lista = new JList(elemente). uzual panouri (obiecte de tip JPanel).. JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()). p. frame. JScrollPane sp = new JScrollPane(lista). JScrollPane este o clas˘ a foarte important˘ aˆ ın arhitectura modelului Swing. folosind metoda add. String elemente[] = new String[100].getContentPane(). i<100. FOLOSIREA COMPONENTELOR 333 obiectului JPanel sau ulterior cu metoda setLayout.11.add(new JLabel("Hello"))..add(sp).add(new JButton("OK")). pe acela¸ si spat ¸iu de afi¸ sare. selectarea . deoarece nu mai este construit si un obiect de tip FlowLayout (implicit) */ p.6. for(int i=0. JTabbedPane este util˘ a pentru suprapunerea mai multor containere. Ad˘ augarea de componente se realizeaz˘ a ca pentru orice container. /* Preferabil. deoarece ofer˘ a suport pentru derularea pe orizontal˘ a ¸ si vertical˘ a a componentelor a c˘ aror reprezentare complet˘ a nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a asociat˘ a. i++) elemente[i] = "Elementul " + i.

ImageIcon icon = new ImageIcon("smiley. panel1.add(new JButton("OK")).setMnemonicAt(0. icon.add(new JLabel("Hello")). JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane().gif"). Ca funct ¸ionalitate. ofer˘ a o implementare asem˘ an˘ atoare gestionarului de pozit ¸ionare CardLayout. KeyEvent. tabbedPane. fiecare panou avˆ and un astfel de buton corespunz˘ ator. KeyEvent.VK_2). panel1. panel2. fie una sub alta ¸ si separarea acestora prin intermediul unei bare care s˘ a permit˘ a configurarea suprafet ¸ei alocate fiec˘ arei componente. SWING unuia sau altui panou realizˆ andu-se prin intermediul unor butoane dispuse pe partea superioar˘ a a componentei. .addTab("Tab 2".setOpaque(true). tabbedPane. tabbedPane. JComponent panel1 = new JPanel(). tabbedPane.addTab("Tab 1". "Doi". panel2. "Aici avem un buton"). JComponent panel2 = new JPanel().setMnemonicAt(1.VK_1). JSplitPane permite crearea unui container care cont ¸ine dou˘ a componente dispuse fie una lˆ ang˘ a cealalt˘ a. JList list = new JList(elem). String elem[] = {"Unu". panel2. panel1.334 CAPITOLUL 11. icon.setOpaque(true). "Aici avem o eticheta"). "Trei" }.

6.getContentPane().7 Dialoguri Clasa care descrie ferestre de dialog este JDialog. text). folosite pentru afi¸ sarea unor mesaje. // Separam containerul cu lista si butoanele // de componenta pentru editare de text JSplitPane sp2 = new JSplitPane( JSplitPane. frame. Acestea sunt: • JOptionPane .Permite crearea unor dialoguri simple. .add(new JButton("Sterge")). sp1.VERTICAL_SPLIT. ˆ ıntocmai ca ˆ ın modelul AWT. panel. crearea unui dialog realizˆ andu-se prin extinderea acesteia. list. panel).add(new JButton("Adauga")). extrem de utile ˆ ın majoritatea aplicat ¸iilor. 335 11. panel. In Swing exist˘ aˆ ıns˘ a o serie de clase predefinite ce descriu anumite tipuri de dialoguri. FOLOSIREA COMPONENTELOR JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3.add(sp2). realizarea unor interog˘ ari de confirmare/renunt ¸are. JTextArea text = new JTextArea( "Mai multe componente separate prin\n" + "intermediul containerelor JSplitPane"). 1)). panel. // Separam lista de grupul celor trei butoane JSplitPane sp1 = new JSplitPane( JSplitPane.add(new JButton("Salveaza")).11.HORIZONTAL_SPLIT.6.

• ProgressMonitor .336 CAPITOLUL 11. 11. • JColorChooser . "Eroare de sistem !". • JFileChooser .showConfirmDialog(frame. componenta este plasat˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. ˆ ıncepˆ and cu cel de la nivelul superior. fie la prima sa afi¸ sare. Cˆ and este necesar˘ a desenarea componentei repsective. . respectiv salvare.YES_NO_OPTION.1 Desenarea Metode specifice Dup˘ a cum ¸ stim.ERROR_MESSAGE).QUESTION_MESSAGE). clasa fiind extrem de configurabil˘ a.Dialog standard care permite navigarea prin sistemul de fi¸ siere ¸ si selectarea unui anumit fi¸ sier pentru operat ¸ii de deschidere. sau chiar pentru introducerea unor valori.showMessageDialog(frame.7. care la rˆ andul ei poate fi plasat˘ a pe alt˘ a suprafat ¸˘ a¸ si a¸ sa mai departe. JOptionPane. operat ¸ia de desenare va fi executat˘ a pentru toate containerele. desenarea unei componente este un proces care se executa automat ori de cˆ ate ori este necesar. JOptionPane. Procesul ˆ ın sine este asem˘ an˘ ator celui din modelul AWT.Clas˘ a utilizat˘ a pentru monitorizare˘ a progresului unei operat ¸ii consumatoare de timp. fie ca urmare a unor act ¸iuni externe sau interne programului. "Doriti inchiderea aplicatiei ? ". "Intrebare". JOptionPane. ˆ ıns˘ a exist˘ a unele diferent ¸e care trebuie ment ¸ionate. Cu alte cuvinte.7 11. r˘ ad˘ acina acestei fiind un container de nivel ˆ ınalt. SWING etc. cum ar fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet. Orice component˘ a se g˘ ase¸ ste ˆ ıntr-o ierarhie format˘ a de containere. sunt exemplificate dou˘ a modalit˘ a¸ ti de utilizare a clasei: JOptionPane. "Eroare". JOptionPane.Dialog standard pentru selectarea ˆ ıntr-o manier˘ a facil˘ a a unei culori. Mai jos.

Este principala metod˘ a pentru desenare ce este supradefinit˘ a pentru fiecare component˘ a Swing ˆ ın parte pentru a descrie reprezentarea sa grafic˘ a. Nu trebuie supradefinit˘ a. Implicit. ˆ ın cazul ˆ ın care componenta este opac˘ a metoda deseneaz˘ a suprafat ¸a sa cu culoarea de fundal. Pentru componentele Swing. pe perioada respectiv˘ a nu va fi transmis nici un mesaj. Ca ¸ si ˆ ın AWT. dac˘ a se dore¸ ste redesenarea explicit˘ a a unei componente se va apela metoda repaint. • paintBorder . Atent ¸ie Intocmai ca ˆ ın AWT. cum ar fi implementarea mecanismului de double-buffering. desenarea este realizat˘ a de firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu transmiterea evenimentelor. De asemenea. aceast˘ a metod˘ a are ˆ ıns˘ a o implementare specific˘ a ¸ si nu trebuie supradefinit˘ a. acest lucru nu este recomandat. De¸ si este posibil˘ a supradefinirea ei.11. din motivele amintite mai sus. DESENAREA 337 Desenarea se bazeaz˘ a pe modelul AWT. In cazul ˆ ın care dimensiunea sau pozit ¸ia componentei s-au schimbat. Metoda paint este responsabil˘ a cu apelul metodelor amintite mai sus ¸ si realizarea unor optimiz˘ ari legate de procesul de desenare.Solicit˘ a desenarea componentelor cont ¸inute de aceast˘ a component˘ a (dac˘ a exist˘ a). Nu trebuie supradefinit˘ a. Aceasta este responsabil˘ a cu apelul metodelor Swing ce deseneaz˘ a componenta ¸ si anume: • paintComponent .7. dup˘ a care va executa desenarea propriu-zis˘ a. apelat˘ a automat ori de cˆ ate ori este necesar. Pe perioada ˆ ın care acesta este ocupat cu transmiterea unui mesaj nu va fi f˘ acut˘ a nici o desenare. metoda cea mai important˘ a fiind paint. apelul metodei revalidate va precede apelul lui repaint. dac˘ a acesta este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de desenare ce consum˘ a mult timp. .Deseneaz˘ a chenarele componentei (dac˘ a exist˘ a). • paintChildren .

Transparent ¸a Cu ajutorul metodei setOpaque poate fi controlat˘ a opacitatea componentelor Swing. getHeight. Imaginea respectiv˘ a trebuie creat˘ a folosind clasa ImageIcon. Afi¸ sarea imaginilor In AWT afi¸ sarea unei imagini era realizat˘ a uzual prin supradefinirea clasei Canvas ¸ si desenarea imaginii ˆ ın metoda paint a acesteia. Dimensiunile componentelor Dup˘ a cum ¸ stim. Aceasta este o facilitate extrem de important˘ a deoarece permite crearea de componente care nu au form˘ a rectangular˘ a. Evident.338 CAPITOLUL 11. In Swing. SWING 11.gif"). JLabel label = new JLabel(img). se recomand˘ a setarea componentelor ca fiind opace (setOpaque(true)). un buton circular va fi construit ca fiind transparent (setOpaque(false)) ¸ si va desena ˆ ın interiorul s˘ au o elips˘ a umplut˘ a cu o anumit˘ a culoare. ˆ ıncetinind astfel procesul de afi¸ sare. evident dac˘ a acestea exist˘ a. ImageIcon img = new ImageIcon("smiley. Din acest motiv. orice component˘ a este definit˘ a de o suprafat ¸˘ a rectangular˘ a. exist˘ a cˆ ateva solut ¸ii mai simple pentru afi¸ sarea unei imagini. este necesar˘ a implementarea de cod specific pentru a trata ap˘ asarea acestui tip de buton.7. Suprafat ¸a ocupat˘ a de acestea poate fi aflat˘ a cu metoda getInsets . cea mai utilizat˘ a fiind crearea unei etichete (JLabel) sau a unui buton (JButton) care s˘ a aib˘ a setat˘ a o anumit˘ a imagine pe suprafat ¸a sa. de fiecare dat˘ a cˆ and este cazul. Trabsparent ¸a ˆ ıns˘ a vine cu un anumit pret ¸. deoarece pentru componentele transparente vor trebui redesenate containerele pe care se g˘ ase¸ ste aceasta. getWidth. Acestea includ ˆ ıns˘ a¸ si dimsniunile chenarelor.2 Considerat ¸ii generale In continuare vom prezenta cˆ ateva considerat ¸ii generale legate de diferite aspecte ale desen˘ arii ˆ ın cadrul modelului Swing. Dimensiunile acestei pot fi obt ¸inute cu metodele getSize. De exemplu.

top . // Desenam apoi cu g2d . In majoritatea cazurilor ˆ ıns˘ a.insets. } In Swing..insets. y).. a chenarelor ¸ si a fiilor s˘ ai. g2d.Explicit Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.translate(-x.translate(x.7. // revenim la starea initiala . fie folosind o copie a contextului grafic primit ca argument: // 1.. int currentHeight = getHeight() . Pentru a avea acces la API-ul Java2D.. -y).. Insets insets = getInsets().. pentru a eficientiza desenarea. g2d. clas˘ a ce extinde Graphics ¸ si pune la dispozit ¸ie metode mai sofisitcate de desenare cunoscute sub numele de Java2D.11.. // modificam contexul . .left . public void paintComponent(Graphics g) { . Din acest motiv este foarte important ca atunci cˆ and supradefinim metoda paintComponent s˘ a ne asigur˘ am c˘ a la terminarea metodei starea obiectului Graphics este aceea¸ si ca la ˆ ınceput. } Contexte grafice Argumentul metodei paintComponent este de tip Graphics ce ofer˘ a primitivele standard de desenare.insets.insets. Acest lucru poate fi realizat fie explicit.bottom. argumentul este de fapt de tip Graphics2D. obiectul de tip Graphics primit ca argument de metoda paintComponent este refolosit pentru desenarea componentei.right. este suficient s˘ a facem conversia argumentului ce descrie contextul grafic: public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.. int currentWidth = getWidth() . DESENAREA 339 ce va returna un obiect de tip Insets ce specific˘ a num˘ arul de pixeli ocupat ¸i cu chenare ˆ ın jurul componentei.

java.motif.WindowsLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Windows.MotifLookAndFeel Specific˘ a interfat ¸a CDE/Motif.create(). • com. variantele originale de L&F furnizate ˆ ın distribut ¸ia standard ofereau modalitatea ca o interfat ¸˘ a Swing fie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ın ansamblul grafic al sistemului de operare folosit.plaf. Distribut ¸ia standard Java include urm˘ atoarele clase ce pot fi utilizate pentru selectarea unui L&F: • javax.swing.sun.java.plaf.swing. g2d.swing.plaf. • com.plaf. • com.2 exist˘ a¸ si implementarea pentru Windows XP .GTKLookAndFeel GTK+ reprezint˘ a un standard de creare a interfet ¸elor grafice dezvoltat independent de limbajul Java.java.MetalLookAndFeel Este varianta implicit˘ a de L&F ¸ si are un aspect specific Java.dispose(). Folosirea unei copii Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.340 CAPITOLUL 11.sun.gtk.8 Look and Feel Prin sintagma ’Look and Feel’ (L&F) vom ˆ ınt ¸elege modul ˆ ın care sunt desenate componentele Swing ¸ si felul ˆ ın care acestea interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul.windows.MacLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Mac.metal. Orice L&F este descris de o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel. Folosind acest L&F este posibil˘ a ¸ si .sun.plaf.java.mac.sun. 11.swing. g2d. • com. (GTK este acronimul de la GNU Image Manipulation Program Toolkit).. SWING // 2.translate(x. Posibilitatea de a alege ˆ ıntre diferite moduri L&F are avantajul de a oferi prezentarea unei aplicat ¸ii ˆ ıntr-o form˘ a grafic˘ a care s˘ a corespund˘ a preferint ¸elor utilizatorilor.. . In principiu. fie s˘ a aib˘ a un aspect specific Java. Incepˆ and cu versiunea 1.4.swing. y).

motif.MotifLookAndFeel").sun. Metoda prime¸ ste ca argument un obiect dintr-o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel. • getCrossPlatformLookAndFeelClassName .setLookAndFeel( UIManager.Returneaz˘ a interfat ¸a grafic˘ a standard Java (JLF).11.Seteaz˘ a modul curet L&F. precum ¸ si pentru obt ¸inerea unor variante specifice: • getLookAndFeel . • getSystemLookAndFeelClassName .8. returnˆ and un obiect de tip LookAndFeel. returneaz˘ a varianta standard.plaf. fie un ¸ sir de caractere cu numele complet al clasei L&F. // Exemple: UIManager.java.swing.getSystemLookAndFeelClassName()).setLookAndFeel( "com.gtkthemefile=temaSpecifica/gtkrc App Specificare unei anumite interfet ¸e L&F poate fi realizat˘ a prin mai multe modalit˘ a¸ ti.defaultlaf: . In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici o astfel de clas˘ a. • setLookAndFeel . Folosirea clasei UImanager Clasa UIManager pune la dispozit ¸ie o serie de metode statice pentru selectarea la momentul execut ¸iei a uni anumit L&F.Obt ¸ine varianta curent˘ a. Setarea propriet˘ a¸ tii swing. LOOK AND FEEL 341 specificarea unei anumite teme prin intermediul unui fi¸ sier de resurse sau folosind variabila swing.Obt ¸ine variant˘ a specific˘ a sistemului de operare folosit.defaultlaf Exist˘ a posibilitatea de a specifica varianta de L&F a aplicat ¸ie direct de la linia de comand˘ a prin setarea proprietˆ a¸ tii swing. UIManager. ca ˆ ın exemplul de mai jos: java -Dswing.gtkthemefile.

Secvent ¸a care efectueaz˘ a aceast˘ a operat ¸ie pentru o fereastr˘ a f este: UIManager.GTKLookAndFeel App java -Dswing.properties. 3.setLookAndFeel(numeClasaLF).342 CAPITOLUL 11.java.java.WindowsLookAndFeel Ordinea ˆ ın care este aleas˘ a clasa L&F este urm˘ atoarea: 1.properties situat ˆ ın subdirectorul lib al distribut ¸iei Java.plaf.defaultlaf= com.plaf.plaf.defaultlaf specificat˘ aˆ ın fi¸ sierul swing. ˆ ıncepˆ and cu containerele de nivel ˆ ınalt ¸ si va fi realizat prin apelul metodei SwingUtilities.sun.WindowsLookAndFeel App O alt˘ a variant˘ a de a seta aceast˘ a proprietate este schimbarea ei direct ˆ ın fi¸ sierul swing. Clasa standard Java (JLF). Proprietatea swing.windows. .sun. Apelul explicit al metodei UIManager. f.java. Acesta este un proces care trebuie s˘ a actualizeze ierarhiile de componente.windows. Proprietatea swing. SwingUtilities.defaultlaf= com.swing. SWING java -Dswing.sun.swing. 2. Exist˘ a posibilitatea de a schimba varianta de L&F chiar ¸ si dup˘ a afi¸ sarea componentelor.gtk.setLookAndFeel ˆ ınaintea cre˘ arii unei componente Swing. 4.swing.defaultlaf specificat˘ a de la linia de comand˘ a.pack(). # Swing properties swing.defaultlaf= com.updateComponentTreeUI(f).updateComponentTreeUI ce va primi ca argument r˘ ad˘ acina unei ierarhii.

nu este capabil s˘ a execute decˆ at un singur proces la un moment dat. cum ar fi UNIX sau Windows. Diferenta dintre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces const˘ aˆ ın faptul c˘ a un fir de execut ¸ie nu poate rula independent ci trebuie s˘ a ruleze ˆ ın cadrul unui proces. poate rula oricˆ ate procese ˆ ın acela¸ si timp (concurent). Definit ¸ie Un fir de execut ¸ie este o succesiune scevent ¸ial˘ a de instruct ¸iuni care se execut˘ aˆ ın cadrul unui proces. 343 . Un program secvent ¸ial reprezint˘ a modelul clasic de program: are un ˆ ınceput. cum ar fi fi MS-DOS. Un sistem de operare monotasking. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie a instruct ¸iunilor sale ¸ si un sfˆ ar¸ sit. la un moment dat programul are un singur punct de execut ¸ie.1 Introducere Firele de execut ¸ie fac trecerea de la programarea secvent ¸ial˘ a la programarea concurent˘ a. ˆ ın sensul c˘ a are un ˆ ınceput. ˆ ın timp ce un sistem de operare multitasking. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie ¸ si un sfˆ ar¸ sit.Capitolul 12 Fire de execut ¸ie 12. Un fir de execut ¸ie este similar unui proces secvent ¸ial. Cu alte cuvinte. folosind diverse strategii de alocare a procesorului fiec˘ aruia dintre acestea. Un program aflat ˆ ın execut ¸ie se nume¸ ste proces. Am reamintit acest lucru deoarece not ¸iunea de fir de execut ¸ie nu are sens decˆ at ˆ ın cadrul unui sistem de operare multitasking.

evident. prin urmare. datele procesului original. etc. Firele de execut ¸ie sunt utile ˆ ın multe privint ¸e. Din acest motiv firele de execut ¸ie mai sunt numite ¸ si procese usoare. 12. aceea¸ si . acest lucru nu este obligatoriu. ˆ ıns˘ a uzual ele sunt folosite pentru executarea unor operat ¸ii consumatoare de timp f˘ ar˘ a a bloca procesul principal: calcule matematice. Firele de execut ¸ie definite de o clas˘ a vor avea acela¸ si cod ¸ si. ˆ ın timp ce la crearea unui fir nu este copiat decˆ at codul procesului p˘ arinte. firele ˆ ı¸ si desf˘ a¸ soar˘ a activitatea ˆ ın fundal ˆ ıns˘ a. De asemenea. execut ¸ia simultan˘ a a firelor ˆ ın cadrul unui proces este similar˘ a cu execut ¸ia concurent˘ a a proceselor: sistemul de operare va aloca procesorul dup˘ a o anumit˘ a strategie fiec˘ arui fir de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea lor. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ aˆ ın cadrul unui proces se pot executa simultan mai multe fire de execut ¸ie.2 Crearea unui fir de execut ¸ie Ca orice alt obiect Java. a¸ steptarea eliber˘ arii unei resurse.344 Program (proces) CAPITOLUL 12. toate firele de execut ¸ie avˆ and acces la acelea¸ si date. O alt˘ a deosebire rezult˘ a din faptul c˘ a fiecare proces are propria sa memorie (propriul s˘ au spat ¸iu de adrese) iar la crearea unui nou proces (fork) este realizat˘ a o copie exact˘ a a procesului p˘ arinte: cod ¸ si date. desenarea componentelor unei aplicat ¸ii GUI. FIRE DE EXECUT ¸ IE Program (proces) Un program ˆ ı¸ si poate defini ˆ ıns˘ a nu doar un fir de execut ¸ie ci oricˆ ate. Care ar fi ˆ ıns˘ a deosebirile ˆ ıntre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces ? In primul. Un fir de execut ¸ie poate fi asem˘ anat cu o versiune redus˘ a a unui proces. rˆ and deosebirea major˘ a const˘ aˆ ın faptul c˘ a firele de execut ¸ie nu pot rula decˆ at ˆ ın cadrul unui proces. un fir mai poate fi privit ¸ si ca un context de execut ¸ie ˆ ın cadrul unui proces. permit ¸ˆ and efectuarea concurent˘ a a sarcinilor independente ale acelui program. De multe ori ori. un fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a unei clase. ambele rulˆ and simultan ¸ si independent pe o structur˘ a secvent ¸ial˘ a format˘ a de instruct ¸iunile lor. A¸ sadar.

. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE 345 secvent ¸a de instruct ¸iuni. Interfat ¸a Runnable este conceput˘ a ca fiind un protocol comun pentru obiectele care doresc s˘ a execute un anumit cod pe durata existent ¸ei lor. Orice fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a clasei Thread sau a unei subclase a sa. • prin implementarea interfet ¸ei Runnable. atunci putem renunt ¸a la supradefinirea . implicit.2. orice clas˘ a ce descrie fire de execut ¸ie va cont ¸ine metoda run ˆ ın care este implementat codul ce va fi rulat. } public void run() { // Codul firului de executie . Aceasta implementeaz˘ a un fir de execut ¸ie generic care.2. Orice clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e vor fi executate separat ˆ ıntr-un fir propriu trebuie declarat˘ a ca fiind de tip Runnable.12. metoda run nu cont ¸ine nici un cod. Aceasta este o interfat ¸˘ a care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a¸ si anume metoda run. } } Prima metod˘ a a clasei este constructorul. care prime¸ ste ca argument un ¸ sir ce va reprezenta numele firului de execut ¸ie. cu alte cuvinte. Crearea unei clase care s˘ a defineasc˘ a fire de execut ¸ie poate fi facut˘ a prin dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • prin extinderea clasei Thread. 12. A¸ sadar. nu face nimic.. In cazul ˆ ın care nu vrem s˘ a d˘ am nume firelor pe care le cre˘ am. Cea mai important˘ a clas˘ a care implementeaz˘ a interfat ¸a Runnable este Thread.1 Extinderea clasei Thread Cea mai simpl˘ a metod˘ a de a crea un fir de execut ¸ie care s˘ a realizeze o anumit˘ a act ¸iune este prin extinderea clasei Thread ¸ si supradefinirea metodei run a acesteia. Formatul general al unei astfel de clase este: public class FirExcecutie extends Thread { public FirExcecutie(String nume) { // Apelam constructorul superclasei super(nume).

a = a . fir1 = new AfisareNumere (0 . Listing 12. } } public class TestThread { public static void main ( String args []) { AfisareNumere fir1 . i += pas ) System . int b . this . print ( i + " " ) . 100 . b = b . i <= b . pas . acesta poate primi un nume cu metoda setName. Ulterior. care creeaz˘ a un fir de execut ¸ie f˘ ar˘ a nici un nume. out . definit˘ aˆ ın clasa Thread. 200 . f˘ ar˘ a argumente.1: Folosirea clasei Thread class AfisareNumere extends Thread { private int a . // Numara de la 0 la 100 cu pasul 5 fir2 = new AfisareNumere (100 . ace¸ stia fiinde utili atunci cˆ and vrem s˘ a trimitem diver¸ si parametri de init ¸ializare firului nostru. // Lansam in executie fir. ˆ ın care scriem efectiv codul care trebuie s˘ a se execute. .start(). // Cream firul de executie FirExecutie fir = new FirExecutie("simplu"). pas = pas . S˘ a consider˘ am ˆ ın continuare un exemplu ˆ ın care definim un fir de execut ¸ie ce afi¸ seaz˘ a numerele ˆ ıntregi dintr-un interval. se pot defini ¸ si alt ¸i constructori. 10) . cu un anumit pas. Un fir de execut ¸ie creat nu este automat pornit. Evident. int pas ) { this . lansarea s˘ a fiind realizeaz˘ a de metoda start. FIRE DE EXECUT ¸ IE acestui constructor ¸ si s˘ a folosim constructorul implicit. public AfisareNumere ( int a . fir2 . A dou˘ a metod˘ a este metoda run. b . } public void run () { for ( int i = a .346 CAPITOLUL 12. ”inima” oric˘ arui fir de execut ¸ie. this . 5) .

Un posibil rezultat al programului de mai sus: 0 100 5 110 10 120 15 130 20 140 25 150 160 170 180 190 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12. s-ar crede c˘ a acest program va afi¸ sa prima dat˘ a numerele de la 0 la 100 cu pasul 5. Clasa Thread implementeaz˘ a ea ˆ ıns˘ a¸ si interfat ¸a Runnable ¸ si. // Pornim firele de executie // Ele vor fi distruse automat la terminarea lor } } 347 Gˆ andind secvent ¸ial. ¸ stiind c˘ aˆ ın Java nu este permis˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a? class FirExecutie extends Parinte.lang ¸ si este definit˘ a astfel: . apoi numerele de la 100 la 200 cu pasul 10. ˆ ıntrucˆ at primul apel este c˘ atre contorul fir1. f˘ ar˘ a a extinde clasa Thread.2. interfat ¸˘ a Runnable permite unei clase s˘ a fie activ˘ a. A¸ sadar. La rul˘ ari diferite se pot obt ¸ine rezultate diferite deoarece timpul alocat fiec˘ arui fir de execut ¸ie poate s˘ a nu fie acela¸ si. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE // Numara de la 100 la 200 cu pasul 10 fir1 .2. deci rezultatul afi¸ sat pe ecran ar trbui s˘ a fie: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 In realitate ˆ ıns˘ a. el fiind controlat de procesor ˆ ıntr-o manier˘ a ”aparent” aleatoare. la extinderea ei obt ¸ineam implementarea indirect˘ a a interfet ¸ei. Thread // incorect ! In acest caz. start () . din acest motiv. Interfat ¸a Runnable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. nu mai putem extinde clasa Thread ci trebuie s˘ a implement˘ am direct interfat ¸a Runnable.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable Ce facem ˆ ıns˘ a cˆ and dorim s˘ a cre˘ am o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie dar aceasta are deja o superclas˘ a. start () . rezultatul obt ¸inut va fi o intercalare de valori produse de cele dou˘ a fire ce ruleaz˘ a simultan.12. fir2 .

Thread fir = new Thread(obiectActiv).start(). urmat˘ a de un apel la un constructor al clasei Thread. fir. o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie prin implementarea interfet ¸ei Runnable trebuie obligatoriu s˘ a implementeze metoda run. ca pentru orice alt obiect.. Dup˘ a creare. se pierde ˆ ıns˘ a tot suportul oferit de clasa Thread. Pentru a realiza acest lucru trebuie s˘ a instant ¸iem un obiect de tip Thread ce va reprezenta firul de execut ¸ie propriu zis al c˘ arui cod se gase¸ ste ˆ ın clasa noastr˘ a. ˆ ıns˘ a nu la oricare dintre ace¸ stia. . Aceste operat ¸iuni pot fi f˘ acute chiar ˆ ın cadrul clasei noastre: public class FirExecutie implements Runnable { private Thread fir = null. O astfel de clas˘ a se mai nume¸ ste clas˘ a activ˘ a¸ si are urm˘ atoarea structur˘ a: public class ClasaActiva implements Runnable { public void run() { //Codul firului de executie .348 CAPITOLUL 12. Trebuie apelat constructorul care s˘ a primeasc˘ a drept argument o instant ¸˘ a a clasei noastre. firul de execut ¸ie poate fi lansat printr-un apel al metodei start. Acest lucru se realizeaz˘ a. ClasaActiva obiectActiv = new ClasaActiva(). prin instruct ¸iunea new. } } Spre deosebire de modalitatea anterioar˘ a. Simpla instant ¸iere a unei clase care implemeneaz˘ a interfat ¸a Runnable nu creeaz˘ a nici un fir de execut ¸ie. FIRE DE EXECUT ¸ IE public interface Runnable { public abstract void run().. public FirExecutie() if (fir == null) { fir = new Thread(this). crearea acestora trebuind f˘ acut˘ a explicit. } Prin urmare.

awt . Apelul explicit al metodei run nu va furniza nici o eroare. import java .. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE fir. Atent ¸ie Metoda run nu trebuie apelat˘ a explicit. Pentru clasa FirExecutie dat˘ a mai sus. A¸ sadar. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul folosind interfat ¸a Runnable. acest lucru realizˆ andu-se automat la apelul metodei start. awt . desenˆ and figuri diferite. ˆ ıns˘ a aceasta va fi executat˘ a ca orice alt˘ a metoda. } } public void run() { //Codul firului de executie . lansarea firului va fi f˘ acut˘ a automat la instant ¸ierea unui obiect al clasei: FirExecutie fir = new FirExecutie(). event .*. } } 349 Specificarea argumentului this ˆ ın constructorul clasei Thread determin˘ a crearea unui fir de execut ¸ie care. anumit tip.start().2: Folosirea interfet ¸ei Runnable import java . la lansarea sa. pe o suprafat ¸˘ a de fire de execut ¸ie care vor rula suprafat ¸a sa. . Vom porni apoi dou˘ a concurent.12. acest constructor accept˘ a ca argument orice instant ¸˘ a a unei clase ”Runnable”.. ¸ si nu separat ˆ ıntr-un fir. fiecare pe Listing 12. class Plansa extends Canvas implements Runnable { // Deoarece Plansa extinde Canvas .2. va apela metoda run din clasa curent˘ a. exemplu ˆ ın care cre˘ am dou˘ a fire de execut ¸ie Fiecare fir va desena figuri geometrice de un desenare de tip Canvas.*.

g . drawOval (x . y =0 . Color culoare ) { this . i ++) { . i <100. 0 . } public Dimension getPreferredSize () { return dim . setColor ( culoare ) . facem o pauza de 50 ms */ for ( int i =0. // Desenam figura la coordonatele calculate // de firul de executie g . r ) . } public void update ( Graphics g ) { paint ( g ) . black ) . r . this .350 CAPITOLUL 12. equals ( " patrat " ) ) g . public Plansa ( String figura . dim . else if ( figura . equals ( " cerc " ) ) g . drawRect (0 . dim . r =0. y . setColor ( Color . } public void paint ( Graphics g ) { // Desenam un chenar g . width -1 . if ( figura . drawRect (x . height -1) . int x =0 . figura = figura . 300) . y . r . // Supradefinim update ca sa nu mai // fie stearsa suprafata de desenare } public void run () { /* Codul firului de executie : Afisarea a 100 de figuri geometrice la pozitii si dimensiuni calculate aleator . culoare = culoare . String figura . FIRE DE EXECUT ¸ IE // nu mai putem extinde clasa Thread Dimension dim = new Dimension (300 . r ) . Intre doua afisari . Color culoare .

2) ) . blue ) . } } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . y = ( int ) ( Math . } }) . width ) . Plansa p2 = new Plansa ( " cerc " . care vor // actualiza desenul celor doua planse new Thread ( p1 ) . show () . pack () . // Cream doua obiecte active de tip Plansa Plansa p1 = new Plansa ( " patrat " . add ( p2 ) . this . random () * dim . sleep (50) . r = ( int ) ( Math . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} repaint () . f .12.2. start () . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . random () * 100) . new Thread ( p2 ) . try { Thread . start () . // Pornim doua fire de executie . le plasam pe fereastra setLayout ( new GridLayout (1 . Color . } } 351 . // Acestea extind Canvas . height ) . Color . red ) . add ( p1 ) . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE x = ( int ) ( Math . random () * dim . exit (0) . } } public class TestRunnable { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Runnable " ) .

un fir de execut ¸ie se poate g˘ asi ˆ ın una din urm˘ atoarele patru st˘ ari: • ”New Thread” • ”Runnable” • ”Not Runnable” • ”Dead” Starea ”New Thread” Un fir de execut ¸ie se g˘ ase¸ ste ˆ ın aceast˘ a stare imediat dup˘ a crearea sa. vom analiza mai ˆ ındeaproape st˘ arile ˆ ın care se poate g˘ asi un fir de execut ¸ie. // fir se gaseste in starea "New Thread" . devine activ prin lansarea sa ¸ si. In continuare. Thread fir = new Thread(obiectActiv). Diagrama de mai jos ilustreaz˘ a generic aceste st˘ ari precum ¸ si metodele care provoaca tranzit ¸ia dintr-o stare ˆ ın alta: A¸ sadar. cu alte cuvinte dup˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa Thread sau dintr-o subclas˘ a a sa. se termin˘ a. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. la un moment dat.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie Fiecare fir de execut ¸ie are propriul s˘ au ciclu de viat ¸˘ a: este creat.352 CAPITOLUL 12.

A¸ sadar. • Planific˘ a firul de execut ¸ie la procesor pentru a fi lansat. a¸ steptˆ and ca o anumit˘ a condit ¸ie s˘ a fie satisfacut˘ a. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 353 In aceast˘ a stare firul este ”vid”.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. fir. Starea ”Not Runnable” Un fir de execut ¸ie poate ajunge ˆ ın aceaat˘ a stare ˆ ın una din urm˘ atoarele situat ¸ii: • Este ”adormit” prin apelul metodei sleep. Un fir aflat ˆ ın starea ”Runnable” nu ˆ ınseamn˘ a neap˘ arat c˘ a se g˘ a¸ seste efectiv ˆ ın execut ¸ie. //fir se gaseste in starea "Runnable" Metoda start realizez˘ a urm˘ atoarele operat ¸iuni necesare rul˘ arii firului de execut ¸ie: • Aloc˘ a resursele sistem necesare. • A apelat metoda wait. un fir care ”ruleaz˘ a” poate s˘ a-¸ si a¸ stepte de fapt rˆ andul la procesor. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a din cauza c˘ a majoritatea calculatoarelor au un singur procesor iar acesta nu poate rula simultan toate firele de execut ¸ie care se gasesc ˆ ın starea ”Runnable”. el nu are alocate nici un fel de resurse sistem ¸ si singura operat ¸iune pe care o putem executa asupra lui este lansarea ˆ ın execut ¸ie. • Apeleaz˘ a metoda run a obiectului activ al firului.3. . prin metoda start.start(). Starea ”Runnable” Dup˘ a apelul metodei start un fir va trece ˆ ın starea ”Runnable”. adic˘ a va fi ˆ ın execut ¸ie. adic˘ a instruct ¸iunile sale sunt interpretate de procesor. Pentru a rezolva aceasta problem˘ a exist˘ a o planificare care s˘ a partajeze dinamic ¸ si corect procesorul ˆ ıntre toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın starea ”Runnable”. Apelul oric˘ arei alte metode ˆ ın afar˘ a de start nu are nici un sens ¸ si va provoca o except ¸ie de tipul IllegalThreadStateException.

In intervalul ˆ ın care un fir de execut ¸ie ”doarme”.354 CAPITOLUL 12. } Observat ¸i c˘ a metoda fiind static˘ a apelul ei nu se face pentru o instant ¸˘ a anume a clasei Thread. acesta nu va fi execut chiar dac˘ a procesorul devine disponibil. FIRE DE EXECUT ¸ IE • Este blocat ˆ ıntr-o operat ¸ie de intrare/ie¸ sire. Dup˘ a expirarea intervalului specificat firul revine ˆ ın starea ”Runnable” iar dac˘ a procesorul este ˆ ın continuare disponibil ˆ ısi va continua execut ¸ia. Metoda sleep este o metod˘ a static˘ a a clasei Thread care provoac˘ a o pauz˘ aˆ ın timpul rul˘ arii firului curent aflat ˆ ın execut ¸ie. } catch (InterruptedException e) { .sleep(1000). atunci el devine ”Runnable” doar dup˘ a scurgerea intervalului de timp specificat de instruct ¸iunea sleep. Acestea sunt: • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost ”adormit”. un singur fir este ˆ ın execut ¸ie ¸ si doar pentru acesta are sens ”adormirea” sa.. apelul acestei metode se face ˆ ıntr-un bloc de tip try-cacth: try { // Facem pauza de o secunda Thread. Pentru fiecare tip de intrare ˆ ın starea ”Not Runnable”. Acest lucru este foarte normal deoarece.. . acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunile notify sau notifyAll (vezi ”Sincronizarea firelor de execut ¸ie”). Intrucˆ at poate provoca except ¸ii de tipul InterruptedException. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a¸ steapt˘ a o anumit˘ a condit ¸ie. Lungimea acestei pauze este specificat˘ a ˆ ın milisecunde ¸ si chiar nanosecunde. atunci un alt obiect trebuie s˘ aˆ ıl informeze dac˘ a acea condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a sau nu. exist˘ a o secvent ¸˘ a specific˘ a de ie¸ sire din starea repectiv˘ a. la un moment dat. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de intrare/ie¸ sire atunci el redevine ”Runnable” atunci cˆ and acea operat ¸iune s-a terminat. cu alte cuvinte ˆ ıl ”adoarme” pentru un timp specificat. care readuce firul de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”.

Uzual. ˆ ın versiunile mai vechi exista metoda stop a clasei Thread care termina fort ¸at un fir de execut ¸ie.print(i + " " ). . A¸ sadar. Spre deosebire de versiunile curente ale limbajului Java. Prin folosirea unei variabile de terminare. } Dup˘ a afi¸ sarea numerelor din intervalul specificat. un fir de execut ¸ie nu poate fi terminat fort ¸at de c˘ atre program ci trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur terminarea sa. odat˘ a cu ea. Ambele exemple anteriorare se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın aceast˘ a categorie.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.out. Acest lucru poate fi realizat ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: 1.3. un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur propria sa ”moarte”. i += pas) System. 2. Prin scrierea unor metode run care s˘ a-¸ si termine execut ¸ia ˆ ın mod natural. S˘ a consider˘ am exemplul unui fir de execut ¸ie care trebuie s˘ a numere secundele scurse pˆ an˘ a la ap˘ asarea tastei Enter. se va termina ¸ si firul de execut ¸ie repsectiv. ˆ ıns˘ a aceasta a fost eliminat˘ a din motive de securitate. vom folosi o variabil˘ a membr˘ a a clasei care descrie firul de execut ¸ie care fie este public˘ a. 12. acesta intrˆ and ˆ ın starea Dead. // Primul exemplu public void run() { for(int i = a. ci trebuie s˘ a se termine ˆ ın mod natural la ˆ ıncheierea metodei run pe care o execut˘ a. In cazul cˆ and metoda run trebuie s˘ a execute o bucl˘ a infinit˘ a atunci aceasta trebuie controlat˘ a printr-o variabil˘ a care s˘ a opreasc˘ a ciclul atunci cˆ and dorim ca firul de execut ¸ie s˘ a se termine. metoda se termin˘ a ¸ si. Un fir nu poate fi oprit din program printr-o anumit˘ a metod˘ a. i <= b.3. fie este asociat˘ a cu o metod˘ a public˘ a care permite schimbarea valorii sale.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie Dup˘ a cum am vazut. La terminarea metodei run se va termina automat ¸ si firul de execut ¸ie. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 355 Starea ”Dead” Este starea ˆ ın care ajunge un fir de execut ¸ie la terminarea sa.

Sistemul Java de colectare a ”gunoiului” se ocup˘ a de acest lucru. Setarea valorii null pentru variabila care referea instant ¸a firului de execut ¸ie va u¸ sura ˆ ıns˘ a activitatea procesului gc. " ) . sec ++. out .au scurs " + fir . println ( "S . public void run () { while ( executie ) { try { Thread .*. io . out . } catch ( Interr u pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } } public class TestTerminare { public static void main ( String args []) throws IOException { NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde () . System . System . System . } } Nu este necesar˘ a distrugerea explicit˘ a a unui fir de execut ¸ie. out . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. . println ( " Apasati tasta Enter " ) . System .3: Folosirea unei variabile de terminare import java . in .exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. executie = false . class NumaraSecunde extends Thread { public int sec = 0. print ( " . // Folosim o variabila de terminare public boolean executie = true . sleep (1000) . sec + " secunde " ) .356 CAPITOLUL 12. start () . fir . read () . Metoda System. // Oprim firul de executie fir .

beep () .executie = false. awt . // isAlive retuneaza true (starea este Runnable) fir. } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} } . // isAlive retuneaza false (starea este New Thread) fir.3. NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde(). la rularea unei aplicat ¸ii.4: Crearea unui fir de excut ¸ie de tip ”daemon” class Beeper implements Runnable { public void run () { while ( true ) { java . Listing 12.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” Un proces este considerat ˆ ın execut ¸ie dac˘ a cont ¸ine cel put ¸in un fir de execut ¸ie activ. ma¸ sina virtual˘ a Java nu se va opri decˆ at atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici un fir de execut ¸ie activ.dac˘ a firul este ˆ ın una din st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable” • false . eventual periodic. un fir de execut ¸ie poate fi f˘ acut demon.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 357 Pentru a testa dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost pornit dar nu s-a terminat ˆ ınc˘ a putem folosi metoda isAlive. Dup˘ a crearea sa.3. try { Thread . getDef aultToo lkit () . Aceste fire de execut ¸ie se numesc demoni. cu metoda setDaemon. pe toat˘ a durata de execut ¸ie a programului iar ˆ ın momentul termin˘ arii acestuia s˘ a se termine automat ¸ si firele respective. sau scos din aceast˘ a stare. Toolkit . Metoda returneaz˘ a: • true . Cu alte cuvinte. De multe ori ˆ ıns˘ a dorim s˘ a folosim fire care s˘ a realizeze diverse activit˘ a¸ ti. repectiv ”New Thread” sau ”Dead” nu se poate face nici o diferent ¸iere.dac˘ a firul este ˆ ın una din starile ”New Thread” sau ”Dead” Intre st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable”.start(). sleep (1000) . // isAlive retuneaza false (starea este Dead) 12.

t . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ˆ ımpart˘ a accesul la acel procesor.. out . prioritatea unui fir nou creat are MIN PRIORITY ¸ valoarea NORM PRIORITY. Execut ¸ia ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine a mai multor fire de execut ¸ie pe un num˘ ar limitat de procesoare se nume¸ ste planificare (scheduling). read () . System . O prioritate este de fapt un num˘ ar ˆ ıntreg cu valori cuprinse ˆ ıntre si MAX PRIORITY. public static final int NORM_PRIORITY= 5. FIRE DE EXECUT ¸ IE public class TestDaemon { public static void main ( String args []) throws java . setDaemon ( true ) .. Fiecare fir de execut ¸ie Java prime¸ ste la crearea sa o anumit˘ a prioritate. start () . // " Demonul " se termina automat // la terminarea aplicatiei } } 12. public static final int MIN_PRIORITY = 1. Sistemul Java de execut ¸ie a programelor implementeaz˘ a un algoritm simplu. in . IOException { Thread t = new Thread ( new Beeper () ) .358 } } CAPITOLUL 12. Implicit. t .3. La nivelul sistemului de operare. io .3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie Majoritatea calculatoarelor au un sigur procesor. cunoscut sub numele de planificare cu priorit˘ a¸ ti fixate. Aceste trei constante sunt definite ˆ ın clasa Thread astfel: public static final int MAX_PRIORITY = 10. determinist de planificare. println ( " Apasati Enter . exist˘ a dou˘ a modele de lucru cu fire de execut ¸ie: . " ) . Schimbarea ulterioar˘ a a priorit˘ a¸ tii unui fir de execut ¸ie se realizeaz˘ a cu metoda setPriority a clasei Thread. System .

• timpul alocat pentru execut ¸ia s˘ a a expirat (pe SO cu cuante de timp). dezavantajul s˘ au fiind nevoia de a sincroniza accesul firelor la resursele comune. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 359 • Modelul cooperativ. ˆ ın timp ce ˆ ın modelul preemptiv ele trebuie s˘ a partajeze resursele comune. dup˘ a un algoritm simplu de tip ”round-robin”. dup˘ a ce au fost l˘ asate s˘ a ruleze o perioad˘ a. nepermit ¸ˆ and ¸ si execut ¸ia altora pˆ an˘ a la terminarea lor. De asemenea. ˆ ıns˘ a acest lucru ˆ ıl poate face sistemul de operare ˆ ın cazul ˆ ın care acesta aloc˘ a procesorul ˆ ın cuante de timp (un astfel de SO este Windows). sau este suspendat din diverse motive. un fir de execut ¸ie Java cedeaz˘ a procesorul ˆ ın una din situatiile: • un fir de execut ¸ie cu o prioritate mai mare solicit˘ a procesorul. . In continuare. dac˘ a un fir cu prioritate mai mare decˆ at firul care se execut˘ a la un moment dat solicit˘ a procesorul. • face explicit acest lucru apelˆ and metoda yield. acest sistem se mai nume¸ ste cu ”cuante de timp”.3. ˆ ım modelul cooperativ firele de execut ¸ie sunt responsabile cu partajarea timpului de execut ¸ie. In cazul ˆ ın care toate firele au aceea¸ si prioritate ele sunt alese pe rˆ and. ˆ ın care firele de execut ¸ie decid cˆ and s˘ a cedeze procesorul. vom mai detalia put ¸in aceste aspecte. A¸ sadar. • metoda sa run se termin˘ a.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. Deoarece specificat ¸iile ma¸ sinii virtuale Java nu impun folosirea unui anumit model. dezavantajul acestui model este c˘ a unele fire pot acapara procesorul. A¸ sadar. • Modelul preemptiv. ˆ ın care firele de execut ¸ie pot fi ˆ ıntrerupte oricˆ and. adic˘ a sunt pregatite pentru a fi rulate. va fi ales un fir cu o prioritate mai mic˘ a. programele Java trebuie scrise astfel ˆ ıncˆ at s˘ a funct ¸ioneze corect pe ambele modele. planificatorul ˆ ıl va alege pe cel cu prioritatea cea mai mare pentru a-l executa. Planificatorul Java nu va ˆ ıntrerupe ˆ ıns˘ a un fir de execut ¸ie ˆ ın favoarea altuia de aceeasi prioritate. Doar cˆ and firul de execut ¸ie cu prioritate maxim˘ a se termin˘ a. atunci firul cu prioritate mai mare este imediat trecut ˆ ın execut ¸ie iar celalalt trecut ˆ ın asteptare. urmˆ and s˘ a fie reluate dup˘ a ce ¸ si celelalte fire aflate ˆ ın execut ¸ie au avut acces la procesor. Planificatorul Java lucreaz˘ aˆ ın modul urmator: dac˘ a la un moment dat sunt mai multe fire de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”.

Listing 12. // yield () . s2 . } } } public class TestFirEgoist { public static void main ( String args []) { FirEgoist s1 . setPriority ( Thread . if ( i % 100 == 0) System . Un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a fie ”corect” fat ¸˘ ade celelalte fire ¸ si s˘ a cedeze periodic procesorul astfel ˆ ıncˆ at toate s˘ a aib˘ a posibilitatea de a se executa. trebuie evitat˘ a scrierea lor ˆ ıntrucˆ at acapareaz˘ a pe termen nedefinit procesorul. s2 . . deoarece acesta poate fi diferit de la un sistem de operare la altul. setPriority ( Thread . MAX_PRIORITY ) . } public void run () { int i = 0. Unele sistemele de operare combat acest tip de comportament prin metoda aloc˘ arii procesorului ˆ ın cuante de timp fiec˘ arui fir de execut ¸ie. s1 = new FirEgoist ( " Firul 1 " ) . out . MAX_PRIORITY ) . ˆ ıns˘ a nu trebuie s˘ a ne baz˘ am pe acest lucru la scrierea unui program. s1 . s2 = new FirEgoist ( " Firul 2 " ) . Un fir de execut ¸ie de lung˘ a durat˘ a¸ si care nu cedeaz˘ a explicit procesorul la anumite intervale de timp astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poata fi executate ¸ si celelalte fire de execut ¸ie se nume¸ ste fir de execut ¸ie egoist. Evident.5: Exemplu de fir de execut ¸ie ”egoist” class FirEgoist extends Thread { public FirEgoist ( String name ) { super ( name ) . println ( getName () + " a ajuns la " + i ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE Atent ¸ie In nici un caz corectitudinea unui program nu trebuie s˘ a se bazeze pe mecansimul de planificare a firelor de execut ¸ie. while ( i < 100000) { // Bucla care acapareaza procesorul i ++. blocˆ and efectiv execut ¸ia celorlalte fire de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea sa.360 CAPITOLUL 12.

.. start () . acaparˆ and efectiv procesorul. Firul Firul Firul Firul Firul Firul ... 1 1 2 1 2 2 a a a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la la la 31900 32000 100 32100 200 300 . fie prin ”adormirea” temporar˘ a a firului curent cu ajutorul metodei sleep.. } } 361 Firul de execut ¸ie s1 are prioritate maxim˘ a ¸ si pˆ an˘ a nu-¸ si va termina execut ¸ia nu-i va permite firului s2 s˘ a execute nici o instruct ¸iune. start () . Firul Firul 1 a ajuns la 100 1 a ajuns la 200 1 a ajuns la 300 1 1 2 2 a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la 99900 100000 100 200 2 a ajuns la 99900 2 a ajuns la 100000 Rezolvarea acestei probleme se face fie prin intermediul metodei statice yield a clasei Thread. Rezultatul va ar˘ ata astfel: Firul Firul Firul . Firul Firul Firul Firul . . care determin˘ a firul de execut ¸ie curent s˘ a se opreasc˘ a temporar.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE s1 . Prin metoda yield un fir de execut ¸ie nu cedeaz˘ a procesorul decˆ at firelor de execut ¸ie care au aceea¸ si prioritate cu a sa ¸ si nu celor cu priorit˘ a¸ ti mai mici.. Decomentˆ and linia ˆ ın care apel˘ am yeld din exemplul anterior. dˆ and ocazia ¸ si altor fire s˘ a se execute...˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. execut ¸ia celor dou˘ a fire se va intercala. s2 .

• Consumatorul va prelua. Cel mai elocvent scenariu ˆ ın care firele de execut ¸ie trebuie s˘ a se comunice ˆ ıntre ele este cunoscut sub numele de problema produc˘ atorului/consumatorului. pe rˆ and.3. fiecare la un interval neregulat cuprins ˆ ıntre 0 ¸ si 100 de milisecunde.362 CAPITOLUL 12.3. 12. . S˘ a consider˘ am de exemplu o aplicat ¸ie Java ˆ ın care un fir de execut ¸ie (produc˘ atorul) scrie date ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın timp ce alt fir de execut ¸ie (consumatorul) cite¸ ste date din acela¸ si fi¸ sier pentru a le prelucra. trebuie s˘ a comunice ˆ ıntre ele pentru a accesa diferite resurse comune sau pentru a-¸ si transmite dinamic rezultatele ”muncii” lor. ˆ ın care produc˘ atorul genereaz˘ a un flux de date care este preluat ¸ si prelucrat de c˘ atre consumator. din acest motiv. dar care ruleaz˘ a concurent. Pentru a fi accesibil˘ a ambelor fire de execut ¸ie. ele trebuie sincronizate ˆ ıntr-o manier˘ a care s˘ a permit˘ a decurgerea normal˘ aa activit˘ a¸ tii lor. Sau. Exist˘ aˆ ıns˘ a numeroase situat ¸ii cˆ and fire de execut ¸ie separate. ˆ ıntr-un buffer iar consumatorul cite¸ ste numerele din acel buffer pentru a le procesa. Pe m˘ asura ce le genereaz˘ aˆ ıncearc˘ a s˘ a le plaseze ˆ ıntr-o zon˘ a de memorie (o variabil˘ a ˆ ıntreaga) de unde s˘ a fie citite de c˘ atre consumator. pe rˆ and. respectiv o zon˘ a de memorie ¸ si. s˘ a presupunem c˘ a produc˘ atorul genereaz˘ a ni¸ ste numere ¸ si le plaseaz˘ a. In ambele cazuri avem de-a face cu fire de execut ¸ie concurente care folosesc o resurs˘ a comun˘ a: un fi¸ sier. S˘ a consider˘ am urm˘ atoarea situat ¸ie: • Produc˘ atorul genereaz˘ a numerele ˆ ıntregi de la 1 la 10.5 Scenariul produc˘ ator / consumator Pentru a ˆ ıntelege mai bine modalitatea de sincronizare a dou˘ a fire de execut ¸ie s˘ a implement˘ am efectiv o problem˘ a de tip produc˘ ator/consumator. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. cu alte cuvinte care nu depind ˆ ın nici un fel de execut ¸ia sau de rezultatele altor fire.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie Pˆ an˘ a acum am v˘ azut cum putem crea fire de execut ¸ie independente ¸ si asincrone. numerele generate de c˘ atre produc˘ ator ¸ si va afi¸ sa valoarea lor pe ecran. vom ˆ ıncapsula variabila ce va contine numerele generate ˆ ıntr-un obiect descris de clasa Buffer ¸ si care va avea dou˘ a metode put (pentru punerea unui numar ˆ ın buffer) ¸ si get (pentru obtinerea numarului din buffer).

i ++) { buffer .6: Clasa Buffer f˘ ar˘ a sincronizare class Buffer { private int number = -1.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. Ambele vor avea o referint ¸a comun˘ a la un obiect de tip Buffer prin intermediul c˘ aruia ˆ ı¸ si comunic˘ a valorile.7: Clasele Producator ¸ si Consumator class Producator extends Thread { private Buffer buffer . number = number . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 363 F˘ ar˘ a a folosi nici un mecanism de sincronizare clasa Buffer arat˘ a astfel: Listing 12. . random () * 100) ) . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . try { sleep (( int ) ( Math . } public void put ( int number ) { this . System . public int get () { return number . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private Buffer buffer . put ( i ) . public Producator ( Buffer b ) { buffer = b . public Consumator ( Buffer b ) { buffer = b . } public void run () { for ( int i = 0. i < 10. } } Vom implementa acum clasele Producator ¸ si Consumator care vor descrie cele dou˘ a fire de execut ¸ie. Listing 12. out .

c1 . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. Producator p1 = new Producator ( b ) . println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . rezultatul va fi ceva de forma: Consumatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a a a a a a a a a a a a a primit: primit: pus: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: pus: pus: pus: pus: pus: -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 . i ++) { value = buffer . for ( int i = 0. } } Dup˘ a cum ne a¸ steptam. motivul fiind lipsa oric˘ arei sincroniz˘ ari ˆ ıntre cele dou˘ a fire de execut ¸ie. Mai precis. out .364 } CAPITOLUL 12. start () . start () . System . p1 . get () . } } } public class TestSincron izare1 { public static void main ( String [] args ) { Buffer b = new Buffer () . rezultatul rul˘ arii acestui program nu va rezolva nici pe departe problema propus˘ a de noi. i < 10. Consumator c1 = new Consumator ( b ) .

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a pus: pus: pus: pus: 6 7 8 9

365

Ambele fire de execut ¸ie acceseaz˘ a resursa comun˘ a, adic˘ a obiectul de tip Buffer, ˆ ıntr-o manier˘ a haotic˘ a¸ si acest lucru se ˆ ıntˆ ampla din dou motive : • Consumatorul nu a¸ steapt˘ aˆ ınainte de a citi ca produc˘ atorul s˘ a genereze un num˘ ar ¸ si va prelua de mai multe ori acela¸ si num˘ ar. • Produc˘ atorul nu a¸ steapt˘ a consumatorul s˘ a preia num˘ arul generat ˆ ınainte de a produce un altul, ˆ ın felul acesta consumatorul va ”rata” cu sigurant ¸˘ a unele numere (ˆ ın cazul nostru aproape pe toate). Problema care se ridic˘ aˆ ın acest moment este: cine trebuie s˘ a se ocupe de sincronizarea celor dou˘ a fire de execut ¸ie : clasele Producator ¸ si Consumator sau resursa comuna Buffer ? R˘ aspunsul este evident: resursa comun˘ a Buffer, deoarece ea trebuie s˘ a permita sau nu accesul la cont ¸inutul s˘ au ¸ si nu firele de execut ¸ie care o folosesc. In felul acesta efortul sincroniz˘ arii este transferat de la produc˘ ator/consumator la un nivel mai jos, cel al resursei critice. Activit˘ a¸ tile produc˘ atorului ¸ si consumatorului trebuie sincronizate la nivelul resursei comune ˆ ın dou˘ a privint ¸e: • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie nu trebuie s˘ a acceseze simultan buffer-ul; acest lucru se realizeaz˘ a prin blocarea obiectului Buffer atunci cˆ and este accesat de un fir de execut ¸ie, astfel ˆ ıncˆ at nici nu alt fir de execut ¸ie s˘ a nu-l mai poat˘ a accesa (vezi ”Monitoare”). • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie trebuie s˘ a se coordoneze, adic˘ a produc˘ atorul trebuie s˘ a g˘ aseasc˘ a o modalitate de a ”spune” consumatorului c˘ a a plasat o valoare ˆ ın buffer, iar consumatorul trebuie s˘ a comunice produc˘ atorului c˘ a a preluat aceast˘ a valoare, pentru ca acesta s˘ a poat˘ a genera o alta. Pentru a realiza aceasta comunicare, clasa Thread pune la dispozit ¸ie metodele wait, notify, notifyAll. (vezi ”Semafoare”). Folosind sincronizarea clasa Buffer va ar˘ ata astfel:

366

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.8: Clasa Buffer cu sincronizare

class Buffer { private int number = -1; private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

Rezultatul obtinut va fi cel scontat: Producatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul ... Producatorul Consumatorul a a a a pus: primit: pus: primit: 0 0 1 1

a pus: 9 a primit: 9

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE

367

12.3.6

Monitoare

Definit ¸ie Un segment de cod ce gestioneaz˘ a o resurs˘ a comun˘ a mai multor de fire de execut ¸ie separate concurente se nume¸ ste sect ¸iune critic˘ a. In Java, o sect ¸iune critic˘ a poate fi un bloc de instruct ¸iuni sau o metod˘ a. Controlul accesului ˆ ıntr-o sect ¸iune critic˘ a se face prin cuvˆ antul cheie synchronized. Platforma Java asociaz˘ a un monitor (”lac˘ at”) fiec˘ arui obiect al unui program aflat ˆ ın execut ¸ie. Acest monitor va indica dac˘ a resursa critic˘ a este accesat˘ a de vreun fir de execut ¸ie sau este liber˘ a, cu alte cuvinte ”monitorizeaz˘ a” resursa respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care este accesat˘ a, va pune un lac˘ at pe aceasta, astfel ˆ ıncˆ at s˘ aˆ ımpiedice accesul altor fire de execut ¸ie la ea. In momentul cˆ and resursa este eliberat˘ a ”lac˘ atul” va fi eliminat, pentru a permite accesul altor fire de execut ¸ie. In exemplul de tip produc˘ ator/consumator de mai sus, sect ¸iunile critice sunt metodele put ¸ si get iar resursa critic˘ a comun˘ a este obiectul buffer. Consumatorul nu trebuie s˘ a acceseze buffer-ul cˆ and producatorul tocmai pune o valoare ˆ ın el, iar produc˘ atorul nu trebuie s˘ a modifice valoarea din buffer ˆ ın momentul cˆ and aceasta este citit˘ a de c˘ atre consumator. public synchronized int get() { ... } public synchronized void put(int number) { ... } S˘ a observam c˘ a ambele metode au fost declarate cu modificatorul synchronized. Cu toate acestea, sistemul asociaz˘ a un monitor unei instant ¸e a clasei Buffer ¸ si nu unei metode anume. In momentul ˆ ın care este apelat˘ a o metod˘ a sincronizat˘ a, firul de execut ¸ie care a facut apelul va bloca obiectul a c˘ arei metod˘ a o acceseaz˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a celelalte fire de execut ¸ie nu vor mai putea accesa resursele critice ale acelui obiect. Acesta este un lucru logic, deoarece mai multe sect ¸iuni critice ale unui obiect gestioneaz˘ a de fapt o singur˘ a resurs˘ a critic˘ a. In exemplul nostru, atunci cˆ and producatorul apeleaz˘ a metoda put pentru a scrie un num˘ ar, va bloca tot obiectul buffer, astfel c˘ a firul de execut ¸ie

368

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

consumator nu va avea acces la metoda get, ¸ si reciproc. public synchronized void put(int number) { // buffer blocat de producator ... // buffer deblocat de producator } public synchronized int get() { // buffer blocat de consumator ... // buffer deblocat de consumator }

Monitoare fine Adeseori, folosirea unui monitor pentru ˆ ıntreg obiectul poate fi prea restrictiv˘ a. De ce s˘ a bloc˘ am toate resursele unui obiect dac˘ a un fir de execut ¸ie nu dore¸ ste decˆ at accesarea uneia sau a cˆ atorva dintre ele ? Deoarece orice obiect are un monitor, putem folosi obiecte fictive ca lac˘ ate pentru fiecare din resursele obiectului nostru, ca ˆ ın exemplul de mai jos: class MonitoareFine { //Cele doua resurse ale obiectului Resursa x, y; //Folosim monitoarele a doua obiecte fictive Object xLacat = new Object(), yLacat = new Object(); public void metoda() { synchronized(xLacat) { // Accesam resursa x } // Cod care nu foloseste resursele comune ... synchronized(yLacat) { // Accesam resursa y }

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE ... synchronized(xLacat) { synchronized(yLacat) { // Accesam x si y } } ... synchronized(this) { // Accesam x si y } } }

369

Metoda de mai sus nu a fost declarat˘ a cu synchronized ceea ce ar fi determinat blocarea tuturor resurselor comune la accesarea obiectului respectiv de un fir de execut ¸ie, ci au fost folosite monitoarele unor obiecte fictive pentru a controla folosirea fiec˘ arei resurs˘ aˆ ın parte.

12.3.7

Semafoare

Obiectul de tip Buffer din exemplul anterior are o variabil˘ a membr˘ a privat˘ a numit˘ a number, ˆ ın care este memorat num˘ arul pe care ˆ ıl comunic˘ a producatorul ¸ si pe care ˆ ıl preia consumatorul. De asemenea, mai are o variabil˘ a privat˘ a logic˘ a available care ne d˘ a starea buffer-ului: dac˘ a are valoarea true ˆ ınseamn˘ a c˘ a produc˘ atorul a pus o valoare ˆ ın buffer ¸ si consumatorul nu a preluat-o ˆ ınca; dac˘ a este false, consumatorul a preluat valoarea din buffer dar produc˘ atorul nu a pus deocamdat˘ a alta la loc. Deci, la prima vedere, metodele clasei Buffer ar trebui s˘ a arate astfel: public synchronized int get() { while (!available) { // Nimic - asteptam ca variabila sa devina true } available = false; return number; } public synchronized int put(int number) { while (available) {

370

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE // Nimic - asteptam ca variabila sa devina false } available = true; this.number = number;

} Varianta de mai sus, de¸ si pare corect˘ a, nu este. Aceasta deoarece implementarea metodelor este ”selfish”, cele dou˘ a metode ˆ ısi asteapt˘ aˆ ın mod egoist condit ¸ia de terminare. Ca urmare, corectitudinea funct ¸ion˘ arii va depinde de sistemul de operare pe care programul este rulat, ceea ce reprezint˘ a o gre¸ seal˘ a de programare. Punerea corect˘ a a unui fir de execut ¸ie ˆ ın asteptare se realizeaz˘ a cu metoda wait a clasei Thread, care are urm˘ atoarele forme: void wait( ) void wait( long timeout ) void wait( long timeout, long nanos ) Dup˘ a apelul metodei wait, firul de execut ¸ie curent elibereaz˘ a monitorul asociat obiectului respectiv ¸ si a¸ steapt˘ a ca una din urm˘ atoarele condit ¸ii s˘ a fie ˆ ındeplinit˘ a: • Un alt fir de execut ¸ie informeaz˘ a pe cei care ”a¸ steapt˘ a” la un anumit monitor s˘ a se ”trezeasc˘ a” - acest lucru se realizeaz˘ a printr-un apel al metodei notifyAll sau notify. • Perioada de a¸ stepatare specificat˘ a a expirat. Metoda wait poate produce except ¸ii de tipul InterruptedException, atunci cˆ and firul de execut ¸ie care a¸ steapt˘ a (este deci ˆ ın starea ”Not Runnable”) este ˆ ıntrerupt din a¸ steptare ¸ si trecut fort ¸at ˆ ın starea ”Runnable”, de¸ si condit ¸ia a¸ steptat˘ a nu era ˆ ınc˘ aˆ ındeplinit˘ a. Metoda notifyAll informeaz˘ a toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın asteptare la monitorul obiectului curent ˆ ındeplinirea condit ¸iei pe care o a¸ steptau. Metoda notify informeaz˘ a doar un singur fir de execut ¸ie, specificat ca argument. Reamintim varianta corect˘ a a clasei Buffer: Listing 12.9: Folosirea semafoarelor
class Buffer { private int number = -1;

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE
private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

371

12.3.8

Probleme legate de sincronizare

Din p˘ acate, folosirea monitoarelor ridic˘ a ¸ si unele probleme. S˘ a analiz˘ am cˆ ateva dintre ele ¸ si posibilele lor solut ¸ii: Deadlock Deadlock-ul este o problem˘ a clasic˘ aˆ ıntr-un mediu ˆ ın care ruleaz˘ a mai multe fire de execut ¸ie ¸ si const˘ aˆ ın faptul c˘ a, la un moment dat, ˆ ıntreg procesul se poate bloca deoarece unele fire a¸ steapt˘ a deblocarea unor monitoare care nu se vor debloca niciodat˘ a. Exist˘ a numeroase exemple ˆ ın acest sens, cea mai cunoscut˘ a fiind ”Problema filozofilor”. Reformulat˘ a, s˘ a ne imagin˘ am dou˘ a persoane ”A” ¸ si ”B” (fire de execut ¸ie) care stau la aceea¸ si mas˘ a¸ si tre-

372

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

buie s˘ a foloseasc˘ aˆ ın comun cut ¸itul ¸ si furculit ¸a (resursele comune) pentru a mˆ anca. Evident, cele dou˘ a persoane doresc obt ¸inerea ambelor resurse. S˘ a presupunem c˘ a ”A” a ot ¸inut cut ¸itul ¸ si ”B” furculit ¸a. Firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ steptarea eliber˘ arii furculit ¸ei iar firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ stepatrea eliber˘ arii cut ¸itului, ceea ce conduce la starea de ”deadlock”. De¸ si acest exemplu este desprins de realitate, exist˘ a numeroase situat ¸ii ˆ ın care fenomenul de ”deadlock” se poate manifesta, multe dintre acestea fiind dificil de detectat. Exist˘ a cˆ ateva reguli ce pot fi aplicate pentru evitarea deadlock-ului: • Firele de execut ¸ie s˘ a solicite resursele ˆ ın aceea¸ si ordine. Aceast˘ a abordare elimin˘ a situat ¸iile de a¸ steptare circular˘ a. • Folosirea unor monitoare care s˘ a controleze accesul la un grup de resurse. In cazul nostru, putem folosi un monitor ”tacˆ amuri” care trebuie blocat ˆ ınainte de a cere furculit ¸a sau cut ¸itul. • Folosirea unor variabile care s˘ a informeze disponibilitatea resurselor f˘ ar˘ a a bloca monitoarele asociate acestora. • Cel mai importat, conceperea unei arhitecturi a sistemului care s˘ a evite pe cˆ at posibil aparit ¸ia unor potent ¸iale situat ¸ii de deaslock.

Variabile volatile Cuvˆ antul cheie volatile a fost introdus pentru a controla unele aspecte legate de optimiz˘ arile efectuate de unele compilatoare. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: class TestVolatile { boolean test; public void metoda() { test = false; // * if (test) { // Aici se poate ajunge... } } }

12.4. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE

373

Un compilator care optimizeaz˘ a codul, poate decide c˘ a variabila test fiind setat˘ a pe false, corpul if -ului nu se va executa ¸ si s˘ a exclud˘ a secvent ¸a respectiv˘ a din rezultatul compil˘ arii. Dac˘ a aceast˘ a clas˘ a ar fi ˆ ıns˘ a accesat˘ a de mai multe fire de execut ¸ie, variabile test ar putea fi setat˘ a pe true de un alt fir, exact ˆ ıntre instruct ¸iunile de atribuire ¸ si if ale firului curent. Declararea unei variabile cu modificatorul volatile informeaz˘ a compilatorul s˘ a nu optimizeze codul ˆ ın care aceasta apare, previzionˆ and valoarea pe care variabila o are la un moment dat.

Fire de execut ¸ie inaccesibile Uneori firele de execut ¸ie sunt blocate din alte motive decˆ at a¸ steptarea la un monitor, cea mai frecvent˘ a situat ¸ie de acest tip fiind operat ¸iunile de intrare/ie¸ sire (IO) blocante. Cˆ and acest lucru se ˆ ınt˘ ampl˘ a celelalte fire de execut ¸ie trebuie s˘ a poat˘ a accesa ˆ ın continuare obiectul. Dar dac˘ a operat ¸iunea IO a fost f˘ acut˘ aˆ ıntr-o metod˘ a sincronizat˘ a, acest lucru nu mai este posibil, monitorul obiectului fiind blocat de firul care a¸ steapt˘ a de fapt s˘ a realizeze operat ¸ia de intrare/ie¸ sire. Din acest motiv, operat ¸iile IO nu trebuie f˘ acute ˆ ın metode sincronizate.

12.4

Gruparea firelor de execut ¸ie

Gruparea firelor de execut ¸ie pune la dispozit ¸ie un mecanism pentru manipularea acestora ca un tot ¸ si nu individual. De exemplu, putem s˘ a pornim sau s˘ a suspend˘ am toate firele dintr-un grup cu un singur apel de metod˘ a. Gruparea firelor de execut ¸ie se realizeaz˘ a prin intermediul clasei ThreadGroup. Fiecare fir de execut ¸ie Java este membru al unui grup, indiferent dac˘ a specific˘ am explicit sau nu acest lucru. Afilierea unui fir la un anumit grup se realizeaz˘ a la crearea sa ¸ si devine permanent˘ a, ˆ ın sensul c˘ a nu vom putea muta un fir dintr-un grup ˆ ın altul, dup˘ a ce acesta a fost creat. In cazul ˆ ın care cre˘ am un fir folosind un constructor care nu specific˘ a din ce grup face parte, el va fi plasat automat ˆ ın acela¸ si grup cu firul de execut ¸ie care l-a creat. La pornirea unui program Java se creeaz˘ a automat un obiect de tip ThreadGroup cu numele main, care va reprezenta grupul tuturor firelor de execut ¸ie create direct din program ¸ si care nu au fost ata¸ sate explicit altui grup. Cu alte cuvinte, putem s˘ a ignor˘ am complet plasarea firelor de execut ¸ie ˆ ın grupuri ¸ si s˘ a l˘ as˘ am sistemul s˘ a se ocupe cu aceasta, adunˆ andu-le pe toate

Runnable target. new Thread(grup2. Exist˘ a situat ¸ii ˆ ıns˘ a cˆ and gruparea firelor de execut ¸ie poate u¸ sura substant ¸ial manevrarea lor. Thread p1 = new Thread(grup1. ˆ ın care r˘ ad˘ acina este grupul implicit main. Crearea unui fir de execut ¸ie ¸ si plasarea lui ˆ ıntr-un grup (altul decˆ at cel implicit) se realizeaz˘ a prin urm˘ atorii constructori ai clasei Thread: public Thread(ThreadGroup group. ThreadGroup Thread c1 = Thread c2 = Thread c3 = grup2 = new ThreadGroup("Consumatori"). In exemplul urm˘ ator vor fi create dou˘ a grupuri. Thread p2 = new Thread(grup1. ˆ ıl init ¸ializeaz˘ a ¸ si ˆ ıl plaseaz˘ aˆ ıntr-un grup specificat ca argument. FIRE DE EXECUT ¸ IE ˆ ın grupul main. Pentru a afla c˘ arui grup apart ¸ine un anumit fir de execut ¸ie putem folosi metoda getThreadGroup a clasei Thread. "Consumator 2"). String name) Fiecare din ace¸ sti costructori creeaz˘ a un fir de execut ¸ie. String name) public Thread(ThreadGroup group. Un grup poate avea ca p˘ arinte un alt grup. Runnable target) public Thread(ThreadGroup group. new Thread(grup2. new Thread(grup2. ca ˆ ın figura de mai jos: .374 CAPITOLUL 12. "Consumator 1"). "Consumator 3"). primul cu dou˘ a fire de execut ¸ie iar al doilea cu trei: ThreadGroup grup1 = new ThreadGroup("Producatori"). "Producator 2"). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie pot fi plasate ˆ ıntr-o ierarhie de grupuri. "Producator 1").

// Le afisam for ( int i =0. yield () . } } public static void main ( String args []) { // Cream o fereastra pentru a fi create // automat firele de executie din AWT java . // Enumeram firele din grup Thread [] lista = new Thread [ n ]. } } .4. start () . awt . " Fir de test " ) . Frame ( " Test " ) . grupCurent . i < n . ThreadGroup grupCurent = firCurent . currentThread () . awt . out . // Aflam numarul firelor de executie active int n = grupCurent . i ++) System . // Obtinem o referinta la grupul curent Thread firCurent = Thread . println ( " Thread # " + i + " = " + lista [ i ].10: Folosirea clasei ThreadGroup public class TestThreadGroup { static class Dummy implements Runnable { public void run () { while ( true ) Thread . // Cream un fir propriu new Thread ( new Dummy () . activeCount () .12. enumerate ( lista ) . getName () ) . getThreadGroup () . GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ım care list˘ am firele de execut ¸ie active: 375 Listing 12. Frame f = new java .

PipedInputStream . . PipedWriter . Se observ˘ a c˘ a acesta este un comportament tipic produc˘ ator-consumator asincron.376 CAPITOLUL 12. pr1 = new PipedReader(pw1). conectarea unui flux de intrare cu un flux de ie¸ sire se face prin metoda connect: public void connect(PipedWriterpw) public void connect(PipedReaderpr) Intrucˆ at fluxurile care sunt conectate printr-un pipe trebuie s˘ a execute simultan operat ¸ii de scriere/citire. Acest lucru se realizeaz˘ a uzual prin intemediul constructorilor: public PipedReader(PipedWriterpw) public PipedWriter(PipedReaderpr) In cazul ˆ ın care este folosit un constructor f˘ ar˘ a argumente. dac˘ a nu sunt date disponibile firul de execut ¸ie se va bloca pˆ an˘ a ce acestea vor deveni disponibile. folosirea lor se va face din cadrul unor fire de execut ¸ie. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. La citire.pentru caractere. respectiv • PipedOutputStream. pw2 = new PipedWriter(pr2).5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” O modalitate deosebit de util˘ a prin care dou˘ a fire de execut ¸ie pot comunica este realizat˘ a prin intermediul canalelor de comunicatii (pipes). Funct ¸ionarea obicetelor care instant ¸iaz˘ a PipedWriter ¸ si PipedReader este asem˘ an˘ atoare cu a canalelor de comunicare UNIX (pipes). Realizarea conexiunii se face astfel: PipedWriter PipedReader // sau PipedReader PipedWriter // sau pw1 = new PipedWriter(). La un cap˘ at se scriu caractere. Acestea sunt implementate prin fluxuri descrise de clasele: • PipedReader. Fluxurile ”pipe” de ie¸ sire ¸ si cele de intrare pot fi conectate pentru a efectua transmiterea datelor. la cel˘ alalt se citesc. firele de execut ¸ie comunicˆ and printr-un canal. Fiecare cap˘ at al unui canal este utilizat dintr-un fir de execut ¸ie separat. pr2 = new PipedReader().pentru octet ¸i.

public Consumator ( DataInputStream in ) { this . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . } public void run () { for ( int i = 0. public Producator ( DataOutputStream out ) { this . out = out . try { sleep (( int ) ( Math . folosind canale de comunicat ¸ie. i ++) { try { out . Aceste dou˘ a fluxuri vor fi interconectate prin intermediul unor fluxuri de tip ”pipe”. class Producator extends Thread { private DataOutputStream out . } catch ( IOException e ) { e . pr. io .11: Folosirea fluxurilor de tip ”pipe” import java . in = in . writeInt ( i ) .*. Listing 12. printStackTrace () . PipedWriter pw = new PipedWirter(). S˘ a reconsider˘ am acum exemplul produc˘ ator/consumator prezentat anterior.5. 377 Scrierea ¸ si citirea pe/de pe canale se realizeaz˘ a prin metodele uzuale read ¸ si write. out . random () * 100) ) . .connect(pr). COMUNICAREA PRIN FLUXURI DE TIP ”PIPE” PipedReader pr = new PipedReader().connect(pw) //echivalent cu pw. Produc˘ atorul trimite datele printr-un flux de ie¸ sire de tip DataOutputStream c˘ atre consumator. } System . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private DataInputStream in . i < 10. care le prime¸ ste printr-un flux de intrare de tip DataInputStream. ˆ ın toate formele lor.12.

PipedInputStream pipeIn = new PipedInputStream ( pipeOut ) . } } } public class TestPipes { public static void main ( String [] args ) throws IOException { PipedOutputStream pipeOut = new Pipe dOutput Stream () . out . DataInputStream in = new DataInputStream ( pipeIn ) . } System . println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . Consumator c1 = new Consumator ( in ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. } } 12. i ++) { try { value = in .378 } CAPITOLUL 12. start () . printStackTrace () . Pa¸ sii care trebuie f˘ acut ¸i pentru folosirea unui timer sunt: . DataOutputStream out = new DataOutputStream ( pipeOut ) . for ( int i = 0. p1 .6 Clasele Timer ¸ si TimerTask Clasa Timer ofer˘ a o facilitate de a planifica diverse act ¸iuni pentru a fi realizate la un anumit moment de c˘ atre un fir de execut ¸ie ce ruleaz˘ aˆ ın fundal. Act ¸iunile unui obiect de tip Timer sunt implementate ca instant ¸e ale clasei TimerTask ¸ si pot fi programate pentru o singur˘ a execut ¸ie sau pentru execut ¸ii repetate la intervale regulate. } catch ( IOException e ) { e . c1 . i < 10. readInt () . Producator p1 = new Producator ( out ) . start () .

astfel ˆ ıncˆ at num˘ arul total de act ¸iuni dintr-o perioad˘ a de timp s˘ a fie tot timpul acela¸ si. long period) task. time momentul exact la care va ˆ ıncepe execut ¸ia iar period intervalul de timp ˆ ıntre dou˘ a execut ¸ii. • scheduleAtFixedRate . Metodele de planificare pe care le avem la dispozit ¸ie au urm˘ atoarele formate: schedule(TimerTask task. long schedule(TimerTask task. Dup˘ a cum se observ˘ a. long period) task. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 379 • Crearea unei subclase Actiune a lui TimerTask ¸ si supreadefinirea metodei run ce va cont ¸ine act ¸iunea pe care vrem s˘ a o planific˘ am.6.planificare cu ˆ ıntˆ arziere fix˘ a: dac˘ a dintr-un anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. . • Crearea unui obiect de tip Actiune. long period) unde. metoda System. Un timer se va opri natural la terminarea metodei sale run sau poate fi oprit fort ¸at folosind metoda cancel. pot fi folosite ¸ si clase anonime. task descrie act ¸iunea ce se va executa. long delay. Date time. Dup˘ a oprirea sa el nu va mai putea fi folosit pentru planificarea altor act ¸iuni. metodele de planificare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • schedule . Date schedule(TimerTask task. • Crearea unui fir de execut ¸ie prin instant ¸ierea clasei Timer. De asemenea. long period) time. delay reprezint˘ aˆ ıntˆ arzierea fat ¸a de momentul curent dup˘ a care va ˆ ıncepe execut ¸ia. folosind metoda schedule din clasa Timer.12.planificare cu num˘ ar fix de rate: dac˘ a dintrun anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi ¸ si ele ˆ ıntˆ arziate ˆ ın consecint ¸˘ a.exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi executat˘ a mai repede. Dup˘ a cum vom vedea. • Planificarea la execut ¸ie a obiectuluii de tip Actiune. Date scheduleAtFixedRate(TimerTask scheduleAtFixedRate(TimerTask time) delay.

set ( Calendar . calendar . println ( mesaj ) . HOUR_OF_DAY . calendar . getTime () .*. public Alarma ( String mesaj ) { this . 22) . schedule ( new TimerTask () { public void run () { System . cu rata fixa final Timer t1 = new Timer () . MINUTE . getInstance () . cancel () . // Setam o actiune pentru ora 22:30 Calendar calendar = Calendar . set ( Calendar . calendar . Date ora = calendar . " ) .380 CAPITOLUL 12. 30) . 1*1000) . // Oprim primul timer t1 . SECOND . print ( " . } public void run () { System . set ( Calendar . scheduleAtFix e d Ra t e ( new Atentie () . t1 . 0 . 0) . " ) . t2 . mesaj = mesaj . out . out . import java . class Atentie extends TimerTask { public void run () { Toolkit . awt . util . } } . } } class Alarma extends TimerTask { public String mesaj .*. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. } } public class TestTimer { public static void main ( String args []) { // Setam o actiune repetitiva . getDefaultToolkit () . System . out .12: Folosirea claselor Timer ¸ si TimerTask import java .au scurs 10 secunde . // Folosim o clasa anonima pentru o alta actiune Timer t2 = new Timer () . println ( "S . . 10*1000) . beep () .

6. ora ) .12. } } . t3 . schedule ( new Alarma ( " Toti copiii la culcare ! " ) . CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 381 Timer t3 = new Timer () .

382 CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE .

pentru a se ”ˆ ınt ¸elege” ˆ ıntre ele. Acest protocol asigur˘ a stabilirea unei conexiuni permanente ˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare pe parcursul comunicat ¸iei. • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol bazat pe pachete inde383 . octet cu octet.Capitolul 13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13. Dou˘ a dintre cele mai utilizate protocoale sunt TCP ¸ si UDP.1 Introducere Programarea ˆ ın ret ¸ea implic˘ a trimiterea de mesaje ¸ si date ˆ ıntre aplicat ¸ii ce ruleaz˘ a pe calculatoare aflate ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a sau conectate la Internet. f˘ ar˘ a a fi nevoie de cuno¸ stint ¸e prealabile referitoare la comunicarea efectiv˘ aˆ ıntre calculatoare. Avˆ and ˆ ın vedere faptul c˘ a orice informat ¸ie care trebuie trimis˘ a prin ret ¸ea trebuie serializat˘ a astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi transmis˘ a secvent ¸ial. Cu toate acestea.net. era nevoie de stabilirea unor convent ¸ii (protocoale) care s˘ a fie folosite atˆ at de calculatorul care trimite datele cˆ at ¸ si de cel care le prime¸ ste. Clasele din acest pachet ofer˘ a o modalitate facil˘ a de programare ˆ ın ret ¸ea. • TCP (Transport Control Protocol) este un protocol ce furnizeaz˘ a un flux sigur de date ˆ ıntre dou˘ a calculatoare aflate ˆ ın ret ¸ea. port. Pachetul care ofer˘ a suport pentru scrierea aplicatiilor de ret ¸ea este java. Ce este un protocol ? Un protocol reprezint˘ a o convent ¸ie de reprezentare a datelor folosit˘ aˆ ın comunicarea ˆ ıntre dou˘ a calculatoare. c˘ atre destinat ¸ie. sunt necesare cˆ ateva not ¸iuni fundamentale referitoare la ret ¸ele cum ar fi: protocol. socket. adresa IP.

nu trebuie folosite ˆ ın aplicat ¸ii. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA pendente de date.231.net Clasele din java. Corespunz˘ atoare unei adrese numerice exista ¸ si o adresa IP simbolic˘ a. cum ar fi thor. Un port este un num˘ ar pe 16 bit ¸i care identific˘ aˆ ın mod unic procesele care ruleaz˘ a pe o anumit˘ a masin˘ a. Acest protocol nu stabile¸ ste o conexiun˘ a permant˘ aˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare. Aceasta reprezint˘ a un num˘ ar reprezentat pe 32 de bit ¸i. numite datagrame. Ce este un port ? Un calculator are ˆ ın general o singur˘ a leg˘ atur˘ a fizic˘ a la ret ¸ea. fiecare calculator aflat ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a are un nume unic ce poat fi folosit la identificarea local˘ a a acestuia.30. uzual sub forma a 4 octet ¸i.infoiasi. din acest motiv. Orice aplicat ¸ie care realizeaz˘ a o conexiune ˆ ın ret ¸ea va trebui s˘ a ata¸ seze un num˘ ar de port acelei conexiuni.131 ¸ si este numit adresa IP numeric˘ a. Cum este identificat un calculator ˆ ın ret ¸ea ? Orice calculator conectat la Internet este identificat ˆ ın mod unic de adresa sa IP (IP este acronimul de la Internet Protocol). Clasa Java care reprezint˘ a not ¸iunea de adres˘ a IP este InetAddress.384 CAPITOLUL 13. Identificarea proceselor se realizeaz˘ a prin intermdiul porturilor. De asemenea. cum ar fi de exemplu: 193. trimise de la un calculator c˘ atre altul f˘ ar˘ a a se garanta ˆ ın vreun fel ajungerea acestora la destinat ¸ie sau ordinea ˆ ın care acestea ajung.ro pentru adresa numeric˘ a anterioar˘ a. Clase de baz˘ a din java. asteptˆ and diverse informat ¸ii. Ins˘ a pe un calculator pot exista concurent mai multe procese care au stabilite conexiuni ˆ ın ret ¸ea. Prin urmare. Valorile pe care le poate lua un num˘ ar de port sunt cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 65535 (deoarece sunt numere reprezentate pe 16 bit ¸i). numerele cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 1023 fiind ˆ ıns˘ a rezervate unor servicii sistem ¸ si. Orice informat ¸ie destinat˘ a unei anumite ma¸ sini trebuie deci s˘ a specifice obligatoriu adresa IP a acelei ma¸ sini.net permit comunicarea ˆ ıntre procese folosind protocoalele . datele trimise c˘ atre o destinat ¸ie trebuie s˘ a specifice pe lˆ anga adresa IP a calculatorului ¸ si procesul c˘ atre care se ˆ ındreapt˘ a informat ¸iile respective.

sun. fi¸ sierul ce reprezint˘ a resursa va fi considerat implicit index. rezultate ale unor comenzi executate la distant ¸a ˘.html.gif http://www. . etc. – Opt ¸ional.infoiasi. etc. un URL are dou˘ a componente principale: • Identificatorul protocolului folosit (http.infoiasi. Mai jost. portul la care s˘ a se realizeze conexiunea.13. • Numele resursei referite. etc).2.ro/~acf/imgs/taz. un text. – Opt ¸ional.infoiasi.html). ftp. o referint ¸˘ a de tip anchor ˆ ın cadrul fi¸ sierului referit (#url).com http://students.html#url Dup˘ a cum se observ˘ a din exemplele de mai sus. TCP URL URLConnection Socket ServerSocket UDP DatagramPacket DatagramSocket MulticastSocket 385 13. Acesta are urm˘ atoarele componente: – Numele calculatorului gazd˘ a (www. imagine.infoiasi.2 Lucrul cu URL-uri Termenul URL este acronimul pentru Uniform Resource Locator ¸ si reprezint˘ a o referint ¸˘ a (adres˘ a) la o resurs˘ a aflat˘ a pe Internet. sunt prezentate cˆ ateva exemple de URL-uri sunt: http://java.ro/index.html http://www.ro/~acf/java/curs/9/prog_retea. ˆ ıns˘ a un URL poate referi ¸ si interog˘ ari la baze de date. – Calea complet˘ a spre resursa referit˘ a ( acf/java/curs/9/prog retea. Aceasta este ˆ ın general un fi¸ sier reprezentˆ and o pagin˘ a Web.ro).. In cazul ˆ ın care este specificat doar un director. Notat ¸ia user semnific˘ a uzual subdirectorul html al directorului rezervat pe un server Web utilizatorului specificat (HOME). LUCRUL CU URL-URI TCP ¸ si UDP ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.

ˆ ın care afi¸ sam cont ¸inutul resursei specificat˘ a la linia de comand˘ a.html de la adresa: http://www.1: Citirea cont ¸inutului unui URL import java .386 CAPITOLUL 13. length > 0) adresa = args [0]. numele fi¸ sierului. protocolul folosit. io . etc).println("URL invalid !\n" + e).abc"). cel mai uzual fiind cel care prime¸ ste ca parametru un ¸ sir de caractere. Aceasta are mai mult ¸i constructori pentru crearea de obiecte ce reprezint˘ a referint ¸e c˘ atre resurse aflate ˆ ın ret ¸ea.*. Dac˘ a nu se specific˘ a mici un argument.ro.URL. ro " . In cazul ˆ ın care ¸ sirul nu reprezint˘ a un URL valid va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul MalformedURLException.infoiasi. } catch (MalformedURLException e) { System. . infoiasi . • Citirea printr-un flux a continutului fi¸ sierului respectiv.*. • Conectarea la acel URL pentru citirea ¸ si scrierea de informat ¸ii.net. net . } Un obiect de tip URL poate fi folosit pentru: • Aflarea informat ¸iilor despre resursa referit˘ a (numele calculatorului gazd˘ a. try { URL adresa = new URL("http://xyz. Listing 13. if ( args . Citirea cont ¸inutului unui URL Orice obiect de tip URL poate returna un flux de intrare de tip InputStream pentru citirea continutului s˘ au. public class CitireURL { public static void main ( String [] args ) throws IOException { String adresa = " http :// www .err. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Clasa care permite lucrul cu URL-uri este java. Secvent ¸a standard pentru aceast˘ a operatiune este prezentat˘ aˆ ın exemplul de mai jos. va fi afi¸ sat fi¸ sierul index. import java .

Operat ¸iunea de trimitere de date dintr-un program c˘ atre un URL este similar˘ a cu trimiterea de date dintr-un formular de tip FORM aflat ˆ ıntr-o pagin˘ a HTML. try { URL url = new URL ( adresa ) . br = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( in ) ) . etc). cˆ at ¸ si a unui flux de ie¸ sire pentru scrierea de date c˘ atre acel URL. SOCKET-URI BufferedReader br = null . php. println ( " URL invalid !\ n " + e ) . obiectul URL este uzual un proces ce ruleaz˘ a pe serverul Web referit prin URL-ul respectiv (jsp. servlet. openStream () . 13. Fiecare socket este ata¸ sat unui port astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a identifica unic programul c˘ aruia ˆ ıi sunt destinate datele. } finally { br .3. . println ( linie ) .13. In cazul trimiterii de date. String linie . } } catch ( Malfo rmedU RLEx c e p t i o n e ) { System . Aceast˘ a conexiune este reprezentat˘ a de un obiect de tip URLConnection. err . } } } 387 Conectarea la un URL Se realizeaz˘ a prin metoda openConnection ce stabile¸ ste o conexiune bidirect ¸ional˘ a cu resursa specificat˘ a. while (( linie = br . out . ce permite crearea atˆ at a unui flux de intrare pentru citirea informat ¸iilor de la URL-ul specificat. readLine () ) != null ) { // Afisam linia citita System . InputStream in = url . cgi-bin.3 Socket-uri Definit ¸ie Un socket (soclu) este o abstract ¸iune software folosit˘ a pentru a reprezenta fiecare din cele dou˘ a ”capete” ale unei conexiuni ˆ ıntre dou˘ a procese ce ruleaz˘ a ˆ ıntr-o ret ¸ea. close () . Metoda folosit˘ a pentru trimitere este POST.

PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Socket-urile sunt de dou˘ a tipuri: • TCP. Uzual. In acest model aplicat ¸ia este format˘ a din dou˘ a categorii distincte de programe numite servere. existˆ and sigurant ¸a c˘ a informat ¸iile trimise de un proces vor fi recept ¸ionate corect ¸ si complet la destinat ¸ie sau va fi semnalat˘ a o except ¸ie ˆ ın caz contrar. La nivelul clientului crearea socketului se realizeaz˘ a specificˆ and adresa IP a serverului ¸ si portul la care ruleaz˘ a acesta. implementate de clasa DatagramSocket. int port) . Programele de tip client sunt cele care init ¸iaz˘ a conversat ¸ia cu un server. Leg˘ atura ˆ ıntre un client ¸ si un server se realizeaz˘ a prin intermediul a dou˘ a obiecte de tip Socket. Avantajul protocolul TCP/IP este c˘ a asigur˘ a realizarea unei comunic˘ ari stabile. solicitˆ and un anumit serviciu.388 CAPITOLUL 13. Incepˆ and cu versiunea 1. un server trebuie s˘ a fie capabil s˘ a trateze mai mult ¸i clienti simultan ¸ si. cˆ ate unul pentru fiecare cap˘ at al ”canalului” de comunicat ¸ie dintre cei doi. num˘ ar port). fiecare cerere adresat˘ a serverului va fi tratat˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. Aceasta este InetSocketAddress (derivat˘ a din SocketAddress). pentru a specifica cei doi parametri necesari identific˘ arii unui proces care trimite sau recept ¸ioneaz˘ a date ˆ ın ret ¸ea. constructorul uzual folosit fiind: Socket(InetAddress address. respectiv client ¸i. obiectele sale fiind utilizate de constructori ¸ si metode definite ˆ ın cadrul claselor ce descriu socketuri. permanente ˆ ın ret ¸ea. • UDP. 13. O aplicat ¸ie de ret ¸ea ce folose¸ ste socket-uri se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın modelul client/server de concepere a unei aplicat ¸ii. din acest motiv. fiind ˆ ın stare de a¸ steptare atˆ ata vreme cˆ at nici un client nu le solicit˘ a serviciile.4 a platformei standard Java. Programele de tip server sunt cele care ofer˘ a diverse servicii eventualilor client ¸i. exist˘ a o clas˘ a utilitar˘ a care implementeaz˘ a o pereche de tipul (adresa IP. implementate de clasele Socket ¸ si ServerSocket.4 Comunicarea prin conexiuni In acest model se stabile¸ ste o conexiune TCP ˆ ıntre o aplicat ¸ie client ¸ si o aplicat ¸ie server care furnizeaz˘ a un anumit serviciu.

prin intermediul cˆ aruia va fi realizat˘ a leg˘ atura cu clientul. constructorul folosit fiind: ServerSocket(int port) Metoda clasei ServerSocket care a¸ steapt˘ a ”ascult˘ a” ret ¸eaua este accept. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul metodelor getInputStream. respectuv getOutputStream. Acest tip de socket nu asigur˘ a comunicarea efectiv˘ a cu client ¸ii ci este responsabil cu ”ascultarea” ret ¸elei ¸ si crearea unor obiecte de tip Socket pentru fiecare cerere ap˘ arut˘ a. acesta trebuie s˘ a creeze ˆ ıntˆ ai un obiect de tip ServerSocket. • DataInputStream. COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI 389 La nivelul serverului. BufferedWriter ¸ si PrintWriter . cu argumentul dat ˆ ın milisecunde. Blocarea poate s˘ a nu fie permanent˘ a ci doar pentru o anumit˘ a perioad˘ a de timp aceasta va fi specificat˘ a prin metoda setSoTimeout. .4. Aceasta blocheaz˘ a procesul p˘ arinte pˆ an˘ a la aparit ¸ia unui cereri ¸ si returneaz˘ a un nou obiect de tip Socket ce va asigura comunicarea cu clientul. DataOutputStream .pentru cominicare prin intermediul obiectelor. respectiv scrierea datelor.pentru comunicare prin intermediul ¸ sirurilor de caractere. Fluxurile obt ¸inute vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu fluxuri de procesare care s˘ a asigure o comunicare facil˘ aˆ ıntre cele dou˘ a procese. ObjectOutputStream . • ObjectInputStream. In funct ¸ie de specificul aplicat ¸iei acestea pot fi perechile: • BufferedReader.13.pentru comunicare prin date primitive. Crearea unui obiect de tip ServerSocket se face specificˆ and portul la care ruleaz˘ a serverul. Pentru fiecare din cele dou˘ a socketuri deschise pot fi create apoi dou˘ a fluxuri pe octet ¸i pentru citirea.

3 Inchide fluxurile si socketul creat. public ClientThread ( Socket socket ) { this . (va fi creat un obiect nou de tip Socket) 3. Clientul va trimite serverului un nume iar acesta va raspunde prin mesajul ”Hello nume”. Citeste sau declara adresa IP a serverului si portul la care acesta ruleaza. Listing 13.2: Structura unui server bazat pe conexiuni import java . Comunica cu serverul: 3. . Tratarea cererilor se va face ˆ ın fire de execut ¸ie separate. 3. net . In exemplul urm˘ ator vom implementa o aplicat ¸ie client-server folosind comunicarea prin conexiuni. Structura general˘ a a unui client bazat pe conexiuni este: 1. 3.1 Deschide un flux de iesire si trimite cererea.1 Deschide un flux de intrare si primeste cererea 3. io . class ClientThread extends Thread { Socket socket = null .2 Deschide un flux de iesire si trimite raspunsul 3. 2. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Structura general˘ a a unui server bazat pe conexiuni este: 1. Creeaza un obiect de tip ServerSocket la un anumit port while (true) { 2. pentru ca metoda accept s˘ a poat˘ a fi reapelat˘ a cˆ at mai repede ˆ ın vederea stabilirii conexiunii cu un alt client. Trateaza cererea venita de la client: 3.2 Deschide un flux de intrare si primeste raspunsul.3 Inchide fluxurile si socketul nou creat } Este recomandat ca tratarea cererilor s˘ a se realizeze ˆ ın fire de execut ¸ie separate. Creeaza un obiect de tip Socket cu adresa si portul specificate. folosind metoda accept. Asteapta realizarea unei conexiuni cu un client. 3.*.390 CAPITOLUL 13. import java . socket = socket .*.

// out este flux de iesire catre client PrintWriter out = new PrintWriter ( socket .13. } finally { // Inchidem socketul deschis pentru clientul curent try { socket .4. getInputStream () ) ) . . getOutputStream () ) . } } } } public class SimpleServer { // Definim portul pe care se gaseste serverul // ( in afara intervalului 1 -1024) public static final int PORT = 8100. out . try { // in este fluxul de intrare de la client BufferedReader in = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( socket . err . 391 } catch ( IOException e ) { System . // Primim cerere de la client cerere = in . println ( raspuns ) . err . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI } public void run () { // Executam solicitarea clientului String cerere . } catch ( IOException e ) { System . out . raspuns . flush () . // Trimitem raspuns clientului raspuns = " Hello " + cerere + " ! " . println ( " Eroare IO \ n " + e ) . close () . println ( " Socketul nu poate fi inchis \ n " + e). public SimpleServer () throws IOException { ServerSocket serverSocket = null . readLine () .

Socket socket = null . . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA try { serverSocket = new ServerSocket ( PORT ) . PORT ) . raspuns . start () . } finally { serverSocket .0. out .. } } catch ( IOException e ) { System .*.3: Structura unui client bazat pe conexiuni import java . err . t . close () . try { socket = new Socket ( adresaServer .392 CAPITOLUL 13.1 " . net . println ( " Eroare IO \ n " + e ) . // Portul la care serverul ofera serviciul int PORT = 8100.. public class SimpleClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP a serverului String adresaServer = " 127. io . println ( " Asteptam un client . BufferedReader in = null . " ) .0. while ( true ) { System . String cerere .un fir de executie ClientThread t = new ClientThread ( socket ) . // Executam solicitarea clientului intr . import java .*. } } Listing 13. PrintWriter out = null . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { SimpleServer server = new SimpleServer () . Socket socket = serverSocket . accept () .

println ( " Serverul nu poate fi gasit \ n " + e ) . System . Clientul trimite cererea c˘ atre server prin intermediul unuia sau mai multor pachete de date independente. modelat prin intermediul clasei DatagramSocket. println ( cerere ) . close () . close () . out . true ) . close () . exit (1) . println ( raspuns ) . } catch ( UnknownHostExc e p t i o n e ) { System . if ( in != null ) in . serverul le recept ¸ioneaz˘ a. System .5 Comunicarea prin datagrame In acest model nu exist˘ a o conexiune permanent˘ aˆ ıntre client ¸ si server prin intermediul c˘ areia s˘ a se realizeze comunicarea. getOutputStream () . if ( socket != null ) socket .13. in = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( socket . // Trimitem o cerere la server cerere = " Duke " . } } } 13. . out . // Asteaptam raspunsul de la server (" Hello Duke !") raspuns = in . extrage informat ¸iile cont ¸inute ¸ si returneaz˘ a r˘ aspunsul tot prin intermediul pachetelor. Rutarea datagramelor de la o ma¸ sin˘ a la alta se face exclusiv pe baza informat ¸iilor cont ¸inute de acestea. getInputStream () ) ) . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 393 out = new PrintWriter ( socket . } finally { if ( out != null ) out .5. err . readLine () . Un astfel de pachet se nume¸ ste datagram˘ a ¸ si este reprezentat printr-un obiect din clasa DatagramPacket. Primirea ¸ si trimiterea datagramelor se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket.

InetAddress address. int length) Primele dou˘ a perechi de constructori sunt pentru creare pachetelor ce vor fi expediate. A trei pereche de constructori este folosit˘ a pentru crearea unui pachet ˆ ın care vor fi recept ¸ionate date. int DatagramPacket(byte[] buf.394 CAPITOLUL 13. ei nespecificˆ and vreo surs˘ a sau destinat ¸ie. Clasa DatagramPacket cont ¸ine urm˘ atorii constructori: DatagramPacket(byte[] buf. int length. acesta va fi retrimis automat. port) int offset. protocolul TCP/IP folose¸ ste tot pachete pentru trimiterea informat ¸iilor dintr-un nod ˆ ın altul al ret ¸elei. . SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. int length) DatagramPacket(byte[] buf. cu deosebirea c˘ a asigur˘ a respectarea ordinii de transmitere a mesajelor ¸ si verific˘ a ajungerea la destinat ¸ie a tuturor pachetelor -ˆ ın cazul ˆ ın care unul nu a ajuns. respectiv SocketAddress pentru specificarea adresei desinat ¸ie. port) DatagramPacket(byte[] buf. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Dup˘ a cum am ment ¸ionat deja. int int length. int offset. Pe de alt˘ a parte. De fapt. int length. dezavantajul acestei metode este c˘ a nu garanteaz˘ a ajungerea la destinat ¸ie a pachetelor trimise ¸ si nici c˘ a vor fi primite ˆ ın aceea¸ si ordinie ˆ ın care au fost expediate. int offset. int length. exist˘ a situat ¸ii ˆ ın care aceste lucruri nu sunt importante ¸ si acest model este de preferat celui bazat pe conexiuni care solicit˘ a mult mai mult atˆ at serverul cˆ at ¸ si clientul. InetAddress address. diferent ¸a ˆ ıntre ele fiind utilizarea claselor InetAddress. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf.

private DatagramSocket socket = null . out . eventual c˘ atre destinat ¸ii diferite. try { while ( true ) { // Declaram pachetul in care va fi receptionata cererea byte [] buf = new byte [256]. // Construim raspunsul . In cazul ˆ ın care refolosim pachete.13. acela¸ si socket poate fi folosit atˆ at pentru trimiterea de pachete.. println ( " Asteptam un pachet . cˆ at ¸ si pentru recept ¸ionarea acestora de la diverse surse. buf . raspuns = null . precum ¸ si adresa la care le trimitem prin setAddress. getAddress () .4: Structura unui server bazat pe datagrame import java . cerere = new DatagramPacket ( buf . public class DatagramServer { public static final int PORT = 8200.*. // Aflam adresa si portul de la care vine cererea InetAddress adresa = cerere . io . getPort () . " ) . socket . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 395 Dup˘ a crearea unui pachet procesul de trimitere ¸ si primire a acestuia implic˘ a apelul metodelor send ¸ si receive ale clasei DatagramSocket. receive ( cerere ) . net . setPort ¸ si setSocketAddress.*. putem schimba cont ¸inutul acestora cu metoda setData. DatagramPacket cerere . pentru a-i putea r˘ aspunde dac˘ a este necesar. import java . public void start () throws IOException { socket = new DatagramSocket ( PORT ) . Acestea sunt: getAdress. int port = cerere . getPort ¸ si getSocketAddress. Listing 13. length ) . aceast˘ a clas˘ a ofer˘ a metode pentru aflarea adresei IP ¸ si a portului procesului care a trimis datagrama.. De asemenea. System . Extragerea informat ¸iilor cont ¸iunte de un pachet se realizeaz˘ a prin metoda getData din clasa DatagramPacket. Deoarece toate informat ¸ii sunt incluse ˆ ın datagram˘ a.5.

adresa . // Construim si trimitem pachetul cu cererea catre server buf = " Duke " . public class DatagramClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul la care ruleaza serverul InetAddress adresa = InetAddress . . getByName ( " 127. socket . // Trimitem un pachet cu raspunsul catre client raspuns = new DatagramPacket ( buf . getBytes () . getData () ). DatagramPacket packet = null . } } Listing 13. } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { new DatagramServer () . close () . import java . length . } } finally { if ( socket != null ) socket .1 " ) . DatagramSocket socket = null .*. start () . net .0. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA String mesaj = " Hello " + new String ( cerere . int port =8200.0. send ( raspuns ) . io . getBytes () . port ) . buf = mesaj . byte buf [].396 CAPITOLUL 13. buf .5: Structura unui client bazat pe datagrame import java . try { // Construim un socket pentru comunicare socket = new DatagramSocket () .*.

socket . out .1 . // Afisam raspunsul (" Hello Duke !") System .239. Un grup de client ¸i abonat ¸i pentru trimitere multipl˘ a este specificat printro adres˘ a IP din intervalul 224. packet = new DatagramPacket ( buf . buf .0 este rezervat˘ a¸ si nu trebuie folosit˘ a. println ( new String ( packet . } } } 397 13.0. // Asteaptam pachetul cu raspunsul de la server buf = new byte [256]. length ) . extensie a clasei DatagramSocket. Adresa 224. buf . length . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I packet = new DatagramPacket ( buf .255. send ( packet ) . getData () ) ) .255 ¸ si un port UDP.6. } finally { if ( socket != null ) socket .0.0. close () . Gruparea mai multor programe ˆ ın vederea trimiterii multiple de mesaje se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket special.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i Diverse situat ¸ii impun gruparea mai multor client ¸i astfel ˆ ıncˆ at un mesaj (pachet) trimis pe adresa grupului s˘ a fie recept ¸ionat de fiecare dintre ace¸ stia. socket . descris de clasa MulticastSocket.˘ 13.255.0. . receive ( packet ) . adresa . port ) .

0.6: Inregistrarea unui client ˆ ıntr-un grup import java . out . // Asteaptam un pachet venit pe adresa grupului buf = new byte [256]. buf .. getByName ( " 230. println ( " Asteptam un pachet . MulticastSocket socket = null .*.0. int port =4444. io . byte buf []. socket . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Listing 13. net . try { // Ne alaturam grupului aflat la adresa si portul specificate socket = new MulticastSocket ( port ) . import java . " ) .398 CAPITOLUL 13. System . length ) .1 " ) . receive ( packet ) . joinGroup ( group ) .*. socket . public class MulticastClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul care reprezinta grupul de clienti InetAddress group = InetAddress .. DatagramPacket packet = new DatagramPacket ( buf . .

port ). DatagramPacket packet = null . net . } finally { socket . out . close () . leaveGroup ( group ) . println ( new String ( packet . getBytes () . send ( packet ) . // Cream un socket cu un numar oarecare DatagramSocket socket = new DatagramSocket (0) . socket . buf . } } } . socket .˘ 13.1 " ) .*. getData () ) . close () . grup .7: Transmiterea unui mesaj c˘ atre un grup import java . int port = 4444.6. TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I 399 System . } } } } Listing 13. packet = new DatagramPacket ( buf . trim () ) . getByName ( " 230. import java . try { // Trimitem un pachet catre toti clientii din grup buf = ( new String ( " Salut grup ! " ) ) . } finally { if ( socket != null ) { socket .*.0. byte [] buf . public class MulticastSend { public static void main ( String [] args ) throws IOException { InetAddress grup = InetAddress .0. io . length .

400 CAPITOLUL 13. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA .

codul unui applet poate fi format din una sau mai multe clase. O aplicat ¸ie independent˘ a este executat˘ a prin apelul interpretorului java. 401 .Capitolul 14 Appleturi 14. Pachetul care ofer˘ a suport pentru crearea de appleturi este java. clasa principal˘ a fiind cea care cont ¸ine metoda main. ci va fi executat de browserul ˆ ın care este ˆ ınc˘ arcat˘ a pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. Un astfel de program se mai nume¸ ste miniaplicatie. fiind dictat de evenimentele generate de c˘ atre browser la vizualizarea documentului HTML ce cont ¸ine appletul. In pachetul javax. Una dintre acestea este principal˘ a¸ si extinde clasa Applet.1 Introducere Definit ¸ie Un applet reprezint˘ a un program Java de dimensiuni reduse ce gestioneaz˘ a o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container) care poate fi inclus˘ aˆ ıntr-o pagin˘ a Web. aceasta fiind clasa ce trebuie specificat˘ aˆ ın documentul HTML ce descrie pagina Web ˆ ın care dorim s˘ a includem appletul. Ca orice alt˘ a aplicat ¸ie Java. care extinde Applet. cea mai important˘ a clas˘ a fiind Applet. Diferent ¸a fundamental˘ a dintre un applet ¸ si o aplicat ¸ie const˘ aˆ ın faptul c˘ a un applet nu poate fi executat independent. avˆ and ca argument numele clasei principale a aplicat ¸iei.swing exist˘ a ¸ si clasa JApplet. Ciclul de viat˘ a al unui applet este complet diferit.applet. oferind suport pentru crearea de appleturi pe arhitectura de componente JFC/Swing.

gif").* . APPLETURI Ierarhia claselor din care deriv˘ a appleturile este prezentata ˆ ın figura de mai jos: Fiind derivat˘ a din clasa Container. care afi¸ seaz˘ a o imagine ¸ si un ¸ sir de caractere.awt. public void init() { img = getImage(getCodeBase(). 1. Scrierea codului sursa import java.402 CAPITOLUL 14. S˘ a parguream ˆ ın continuare ace¸ sti pa¸ si pentru a realiza un applet extrem de simplu. public class FirstApplet extends Applet { Image img. asemenea claselor Frame sau Panel.2 Crearea unui applet simplu Crearea structurii de fi¸ siere ¸ si compilarea applet-urilor sunt identice ca ˆ ın cazul aplicat ¸iilor. 14.* . import java. clasa Applet descrie de fapt suprafet ¸e de afi¸ sare. } .applet. "taz. Difer˘ aˆ ın schimb structura programului ¸ si modul de rulare a acestuia.

class. Mozilla. clasa principal˘ a a appletului trebuie s˘ a fie public˘ a.drawImage(img.0. 0. } } 403 Pentru a putea fi executat˘ a de browser.html. S˘ a consider˘ am fi¸ sierul simplu. Pentru a executa un applet trebuie s˘ a facem dou˘ a operat ¸ii: • Crearea unui fi¸ sier HTML ˆ ın care vom include applet-ul.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fisierul FirstApplet. g. 110. g. folosind compilatorul javac apelat pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine appletul. etc. 3.50).14.drawString("Hello! My name is Taz!". 25). Opera. javac FirstApplet.java.2. Compilarea Compilarea se face la fel ca ¸ si la aplicat ¸iile independente. Netscape. this). Rularea appletului Applet-urile nu ruleaza independent. avˆ and cont ¸inutul de mai jos: . Salvarea fisierelor surs˘ a Ca orice clas˘ a public˘ a. vom salva clasa de mai sus ˆ ıntr-un fi¸ sier FirstApplet. Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer.drawOval(100. A¸ sadar. sau printr-un program special cum ar fi appletviewer din kitul de dezvoltare J2SDK.150. CREAREA UNUI APPLET SIMPLU public void paint (Graphics g) { g. 0. 4.java. 2. clasa principala a appletului va fi salvat˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier cu acela¸ si nume ¸ si extensia .

etc. . • Init ¸ializarea Este apelat˘ a metoda init ce permite init ¸ializarea diverselor variabile. 14. APPLETURI <html> <head> <title>Primul applet Java</title> </head> <body> <applet code=FirstApplet. Fiecare etap˘ a este strˆ ans legat˘ a de un eveniment generat de c˘ atre browser ¸ si determin˘ a apelarea unei metode specifice din clasa ce implementeaz˘ a appletul. • Pornirea Este apelat˘ a metoda start • Execut ¸ia propriu-zis˘ a Const˘ aˆ ın interact ¸iunea dintre utilizator ¸ si componentele afi¸ sate pe suprafat ¸a appletului sau ˆ ın executarea unui anumit cod ˆ ıntr-un fir de execut ¸ie.html folosind unul din browser-ele amintite sau efectuˆ and apelul: appletviewer simplu. citirea unor parametri de intrare.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet Execut ¸ia unui applet ˆ ıncepe ˆ ın momentul ˆ ın care un browser afi¸ seaz˘ a o pagin˘ a Web ˆ ın care este inclus appletul respectiv ¸ si poate trece prin mai multe etape.html.class width=400 height=400> </applet> </body> </html> • Vizualizarea appletului: se deschide fisierul simplu. • Inc˘ arcarea ˆ ın memorie Este creat˘ a o instant ¸a a clasei principale a appletului ¸ si ˆ ıncarcat˘ aˆ ın memorie.404 CAPITOLUL 14. In unele situat ¸ii ˆ ıntreaga execut ¸ie a appletului se consum˘ a la etapele de init ¸ializare ¸ si pornire.

dup˘ a o oprire temporar˘ a. appletul va fi eliminat din memorie ¸ si va fi apelat˘ a metoda destroy a acestuia. Acestea sunt definite ˆ ın clasa Applet ¸ si sunt enumerate ˆ ın tabelul de mai jos: Metoda Situat ¸ia ˆ ın care este apelat˘ a init La init ¸ializarea appletului. In momentul cˆ and pagina Web ce contine appletul devine din nou activ˘ a. Atent ¸ie . dˆ andu-i astfel posibilitatea s˘ a opreasca temporar execut ¸ia sa pe perioada ˆ ın care nu este vizibil. pentru a nu consuma inutil din timpul procesorului. destroy La ˆ ınchiderea ultimei instant ¸e a browserului care a ˆ ınc˘ arcat ˆ ın memorie clasa principal˘ a a appletului. stop De fiecare dat˘ a cˆ and appletul nu mai este vizibil (pagina Web nu mai este vizibil˘ a. ˆ ıns˘ a. Teoretic. Acela¸ si lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a fereastra browserului este minimizat˘ a. aceast˘ a metod˘ a ar trebui s˘ a se apeleze o singur˘ a dat˘ a. la unele browsere. etc) ¸ si ˆ ınainte de destroy.˘ AL UNUI APPLET 14. start Imediat dup˘ a init ¸ializare ¸ si de fiecare dat˘ a cˆ and appletul redevine activ. la prima afi¸ sare a appletului ˆ ın pagin˘ a. va fi reapelat˘ a metoda start. CICLUL DE VIAT ¸A 405 • Oprirea temporar˘ a In cazul ˆ ın care utilizatorul p˘ ar˘ ase¸ ste pagina Web ˆ ın care ruleaz˘ a appletul este apelat˘ a metoda stop a acestuia. • Oprirea definitiv˘ a La ˆ ınchiderea tuturor instant ¸elor browserului folosit pentru vizualizare. Metodele specifice appleturilor A¸ sadar. este posibil ca ea s˘ a se apeleze de mai multe ori. Apelul metodei destroy este ˆ ıntotdeauna precedat de apelul lui stop.3. pentru a-i permite s˘ a elibereze resursele det ¸inute. exist˘ a o serie de metode specifice appleturilor ce sunt apelate automat la diverse evenimente generate de c˘ atre browser. fereastra browserului este minimizat˘ a.

APPLETURI Aceste metode sunt apelate automat de browser ¸ si nu trebuie apelate explicit din program ! Structura general˘ a a unui applet import java. ˆ ınainte de toate. public class StructuraApplet extends Applet { public void init() { } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } } 14. gestionarea pozit ¸ion˘ arii lor ¸ si tratarea evenimentelor generate se realizeaz˘ a la fel ca ¸ si ˆ ın cazul aplicat ¸iilor. suprafet ¸e de afi¸ sare. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a appleturile sunt.Applet. import java. Uzual. Plasarea componentelor. ad˘ augarea componentelor pe suprafat ¸a appletului precum ¸ si stabilirea obiectelor responsabile cu tratarea evenimentelor generate sunt operat ¸iuni ce vor fi realizate ˆ ın metoda init.*.event.awt. clasa Applet este o extensie a superclasei Container. import java. .4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul Dup˘ a cum am v˘ azut.*.406 CAPITOLUL 14.applet.awt.

4.˘ CU UTILIZATORUL 14. INTERFAT ¸ A GRAFICA 407 Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout. ˆ ıns˘ a acesta poate fi schimbat prin metoda setLayout. .

deci. execut ¸ia lor se rezum˘ a la diverse operat ¸iuni de desenare realizate ˆ ın metoda paint. } In cazul ˆ ın care este aleas˘ a aceast˘ a solut ¸ie. Reamintim c˘ a metoda paint este responsabil˘ a cu definirea aspectului grafic al oric˘ arei componente. evenimentele tratate uzual vor fi cele generate de mouse sau tastatur˘ a. Ei permit utilizatorului s˘ a personalizeze aspectul sau comportarea unui applet f˘ ar˘ a a-i schimba codul ¸ si recompila clasele. Implicit. specificat˘ a prin VALUE. 14.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor Parametrii sunt pentru appleturi ceea ce argumentele de la linia de comand˘ a sunt pentru aplicat ¸iile independente.class" WIDTH=100 HEIGHT=50 <PARAM NAME=textAfisat VALUE="Salut"> <PARAM NAME=numeFont VALUE="Times New Roman"> <PARAM NAME=dimFont VALUE=20> </APPLET> Ca ¸ si ˆ ın cazul argumentelor trimise aplicat ¸iilor de la linia de comand˘ a. Fiecare parametru are un nume.. ca ˆ ın exemplul de mai jos: <APPLET CODE="TestParametri. public void paint(Graphics g) { // Desenare . APPLETURI Desenarea pe suprafat ¸a unui applet Exist˘ a o categorie ˆ ıntreag˘ a de appleturi ce nu comunic˘ a cu utilizatorul prin intermediul componentelor ci. Definirea parametrilor se face ˆ ın cadrul tagului APPLET din documentul HTML ce cont ¸ine appletul ¸ si sunt identificat ¸i prin atributul PARAM. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a desen˘ am direct pe suprafat ¸a unui applet va fi nevoie s˘ a supradefinim aceast˘ a metod˘ a. metoda paint din clasa Applet nu realizeaz˘ a nimic. specificat prin NAME ¸ si o valoare. tipul parametrilor este ˆ ıntotdeauna ¸ sir de caractere. indiferent dac˘ a valoarea este ˆ ıntre ghilimele sau nu.. Fiecare applet are ¸ si un set de parametri prestabilit ¸i ale c˘ aror nume nu vor putea fi folosite pentru definirea de noi parametri folosind metoda de .408 CAPITOLUL 14.

care returneaz˘ a un vector format din triplete de ¸ siruri. Orice applet poate pune la dispozit ¸ie o ”documentat ¸ie” referitoare la parametrii pe care ˆ ıi suport˘ a. Lista lor complet˘ a va fi prezentata la descrierea tagului APPLET. public class TestParametri extends Applet String text . S˘ a scriem un applet care s˘ a afi¸ seze un text primit ca parametru. Informat ¸iile furnizate de un applet pot fi citite din browserul folosit pentru vizualizare prin metode specifice acestuia. Applet . folosind un font cu numele ¸ si dimensiunea specificate de asemenea ca parametri. WIDTH sau HEIGHT. numeFont . ˆ ın Netscape se folose¸ ste opt ¸iunea Page info din meniul View. // valoare implicita numeFont = getParameter ( " numeFont " ) . Fiecare element al vectorului este de fapt un vector cu trei elemente de tip String. cele trei ¸ siruri reprezentˆ and numele parametrului. tipul s˘ au ¸ si o descriere a sa. Listing 14.*.1: Folosirea parametrilor import java . metoda ˆ ıntoarce null. awt . Aceasta se realizeaz˘ a prin supradefinirea metodei getParameterInfo. public void init () { text = getParameter ( " textAfisat " ) . Exemple de astfel de parametri sunt CODE. int dimFont . ˆ ın appletviewer informat ¸iile despre parametri pot fi vizualizate la rubrica Info din meniul Applet. applet . import java . caz ˆ ın care programul trebuie s˘ a atribuie o valoare implicit˘ a variabilei ˆ ın care se dorea citirea respectivului parametru. De exemplu. In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici un parametru cu numele specificat.5. { . Ace¸ stia apar direct ˆ ın corpul tagului APPLET ¸ si definesc informat ¸ii generale despre applet. pentru a veni ˆ ın ajutorul utilizatorilor care doresc s˘ a includ˘ a appletul ˆ ıntr-o pagin˘ a Web. if ( numeFont == null ) numeFont = " Arial " . Folosirea parametrilor primit ¸i de c˘ atre un applet se face prin intermediul metodei getParameter care prime¸ ste ca argument numele unui parametru ¸ si returneaz˘ a valoarea acestuia. DEFINIREA S ¸ I FOLOSIREA PARAMETRILOR 409 mai sus. etc.14. if ( text == null ) text = " Hello " .

parseInt ( getParameter ( " dimFont " ) ) . return info . } } 14. } } public void paint ( Graphics g ) { g .410 CAPITOLUL 14.6 Tag-ul APPLET Sintaxa complet˘ a a tagului APPLET. " int " . " Numele fontului " } . } public String [][] getParameterInfo () { String [][] info = { // Nume Tip Descriere { " textAfisat " . { " dimFont " . 20) . g . drawString ( text . { " numeFont " .jar] [CODEBASE = URLApplet] [ALT = textAlternativ] [NAME = numeInstantaApplet] [ALIGN = aliniere] [VSPACE = spatiuVertical] . " Sirul ce va fi afisat " } . " String " . BOLD . Font . cu ajutorul c˘ aruia pot fi incluse appleturi ˆ ın cadrul paginilor Web este: <APPLET CODE = clasaApplet WIDTH = latimeInPixeli HEIGHT = inaltimeInPixeli [ARCHIVE = arhiva. " String " . dimFont ) ) . 20 . setFont ( new Font ( numeFont . " Dimensiunea fontului " } }. APPLETURI try { dimFont = Integer . } catch ( Numb erFo r m at Ex ce pt i o n e ) { dimFont = 16.

Acest atribut poate primi una din urm˘ atoarele valori: left. • ALIGN =aliniere Semnific˘ a modalitatea de aliniere a appletului ˆ ın pagina Web. top. • NAME =numeInstantaApplet Ofer˘ a posibilitatea de a da un nume respectivei instant ¸e a appletului. HEIGHT =inaltimeInPixeli Specific˘ a l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea suprafet ¸ei ˆ ın care va fi afi¸ sat appletul. 411 • CODE = clasaApplet Numele fi¸ sierului ce cont ¸ine clasa principal˘ a a appletului. • ALT = textAlternativ Specific˘ a textul ce trebuie afi¸ sat dac˘ a browserul ˆ ınt ¸elege tagul APPLET dar nu poate rula appleturi Java. Sunt obligatorii. Acesta va fi c˘ autat ˆ ın directorul specificat de CODEBASE. • ARCHIVE = arhiva. . astfel ˆ ıncˆ at mai multe appleturi aflate pe aceea¸ si pagin˘ a s˘ a poat˘ a comunica ˆ ıntre ele folosindu-se de numele lor.class” poate sau nu s˘ a apar˘ a. Nu poate fi absolut ¸ si trebuie obligatoriu specificat. TAG-UL APPLET [HSPACE = spatiuOrizontal] > [< PARAM NAME = parametru1 VALUE = valoare1 >] [< PARAM NAME = parametru2 VALUE = valoare2 >] .jar Specific˘ a arhiva ˆ ın care se g˘ asesc clasele appletului. se consider˘ a implicit URL-ul documentului. Uzual se exprim˘ a relativ la directorul documentului HTML.6. Extensia ”. right. [text HTML alternativ] </APPLET> Atributele puse ˆ ıntre paranteze p˘ atrate sunt opt ¸ionale.14.. • CODEBASE = directorApplet Specific˘ a URL-ul la care se g˘ ase¸ ste clasa appletului. • WIDTH =latimeInPixeli. In cazul ˆ ın care lipse¸ ste..

fiecare applet aflat pe o pagin˘ a Web are acces la un acela¸ si fir de execut ¸ie. ¸ si care este responsabil cu desenarea appletului (apelul metodelor update ¸ si paint) precum ¸ si cu transmiterea mesajelor generate de c˘ atre componente. • VSPACE =spatiuVertical. bottom. Acestea vor rula concurent dup˘ a regulile de planificare implementate de ma¸ sina virtual˘ a Java a platformei folosite. pentru a nu bloca interact ¸iunea utilizatorului cu appletul. • PARAM Tag-urile PARAM sunt folosite pentru specificarea parametrilor unui applet (vezi ”Folosirea parametrilor”).412 CAPITOLUL 14. absbottom . Prima variant˘ a. cu pauz˘ a de o secund˘ aˆ ıntre dou˘ a afi¸ s˘ ari. baseline. Dorim s˘ a cre˘ am un applet care s˘ a afi¸ seze la coordonate aleatoare mesajul ”Hello”. HSPACE = spatiuOrizontal Specific˘ a numarul de pixeli dintre applet ¸ si marginile suprafetei de afi¸ sare. Browserele Java-enabled vor ignora acest text. deoarece va provoca funct ¸ionarea anormal˘ a sau chiar blocarea celorlalte. 14. fiec˘ arui applet ˆ ıi este creat automat un fir de execut ¸ie responsabil cu apelarea metodelor acestuia. • text HTML alternativ Este textul ce va fi afi¸ sat ˆ ın cazul ˆ ın care browserul nu ˆ ıntelege tagul APPLET. APPLETURI texttop. creat de asemenea automat de c˘ atre browser. ar fi: . Din punctul de vedere al interfet ¸ei grafice ˆ ıns˘ a. gre¸ sit˘ a de altfel. nici unul nu trebuie s˘ aˆ ıl solicite ˆ ın mod excesiv. Intrucˆ at toate appleturile de pe pagin˘ a ”ˆ ımpart” acest fir de execut ¸ie.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi La ˆ ınc˘ arcarea unei pagini Web. absmiddle. redesenarea acestuia sau activitatea celorlalte appleturi de pe pagin˘ a. seminificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si la tagul IMG. S˘ a considerm˘ am mai ˆ ıntˆ ai dou˘ a abord˘ ari gre¸ site de lucru cu appleturi. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a efectu˘ am operat ¸iuni consumatoare de timp este recomandat s˘ a le realiz˘ am ˆ ıntr-un alt fir de execut ¸ie. middle.

int y = ( int ) ( Math . awt . evident. public class AppletRau2 extends Applet { int x . applet . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI Listing 14. try { Thread . Ca regul˘ a general˘ a. y ) . random () * getHeight () ) .14.*. random () * getHeight () ) . y = ( int ) ( Math . O alt˘ a idee de rezolvare care ne-ar putea veni. random () * getWidth () ) .*.7. codul metodei paint trebuie s˘ a fie cˆ at mai simplu de executat ceea ce. g . try { Thread .*. public class AppletRau1 extends Applet { public void paint ( Graphics g ) { while ( true ) { int x = ( int ) ( Math . applet . random () * getWidth () ) . este urm˘ atoarea : Listing 14. nu este cazul ˆ ın appletul de mai sus. x . import java . drawString ( " Hello " . ˆ ıncercˆ and s˘ a o termine. sleep (1000) . de asemenea gre¸ sit˘ a. repaint () . y . import java . public void init () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { .*.3: Incorect: appletul nu termin˘ a init ¸ializarea import java . sleep (1000) . } catch ( InterruptedE xc ep ti on e ) {} } } } 413 Motivul pentru care acest applet nu funct ¸ioneaz˘ a corect ¸ si probabil va duce la anomalii ˆ ın funct ¸ionarea browserului este c˘ a firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu desenarea va r˘ amˆ ane blocat ˆ ın metoda paint.2: Incorect: blocarea metodei paint import java . awt .

Listing 14. In prima situat ¸ie appletul porne¸ ste firul la init ¸ialzarea sa iar acesta va rula. public void init () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . x . awt . indiferent dac˘ a appletul mai este sau nu vizibil. random () * getHeight () ) .4: Corect: folosirea unui fir de execut ¸ie propriu import java . public class AppletCorect1 extends Applet implements Runnable { int x . applet . } } CAPITOLUL 14. start () . try { Thread . y ) . y = ( int ) ( Math . random () * getWidth () ) . y ) . repaint () . drawString ( " Hello " . Thread fir = null . import java .*. drawString ( " Hello " . fir . pˆ an˘ a la oprirea sa natural˘ a (terminarea metodei run) sau pˆ an˘ a la ˆ ınchiderea sesiunii de lucru a browserului. Structura unui applet care doreste s˘ a lanseze un fir de execut ¸ie poate avea dou˘ a forme. } } public void run () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . } } In cazul ˆ ın care firul de execut ¸ie pornit de applet efectueaz˘ a operatii ce . x . trebuie s˘ a folosim un fir de execut ¸ie propriu. APPLETURI Pentru a putea da o solut ¸ie corect˘ a problemei propuse. y .*. sleep (1000) .414 g . } catch ( Inter ru pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { g .

start () . y .*. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) {} .14. cum ar fi animatie.7. random () * getHeight () ) . int n = 0. repaint () . ad˘ augˆ and ¸ si un contor care s˘ a numere afi¸ s˘ arile de mesaje . Listing 14. random () * getWidth () ) .acesta nu va fi incrementat pe perioada ˆ ın care appletul nu este activ. y = ( int ) ( Math . fir = null . } } public void stop () { activ = false . n ++. public class AppletCorect2 extends Applet implements Runnable { int x . S˘ a modific˘ am programul anterior. fir . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI 415 au sens doar dac˘ a appletul este vizibil. Thread fir = null . activ = true . boolean activ = false . Pentru a afla dac˘ a un applet este activ se folose¸ ste metoda isActive. ar fi de dorit ca acesta s˘ a se opreasca atunci cˆ and appletul nu mai este vizibil (la apelul metodei stop) ¸ si s˘ a reporneasca atunci cˆ and appletul redevine vizibil (la apelul metodei start). } public void run () { while ( activ ) { x = ( int ) ( Math . public void start () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . awt . Un applet este considerat activ imediat dup˘ a apelul metodei start ¸ si devine inactiv la apelul metodei stop. try { Thread .*. applet .5: Folosirea metodelor start ¸ si stop import java . import java . sleep (1000) .

} } Atent ¸ie Este posibil ca unele browsere s˘ a nu apele metoda stop ˆ ın situat ¸iile prev˘ azute ˆ ın specficiat ¸iile appleturilor. stop. Din acest motiv.416 } } CAPITOLUL 14. } Aflarea adreselor URL referitoare la applet Se realizeaz˘ a cu metodele: . corectitudinea unui applet nu trebuie s˘ a se bazeze pa acest mecanism. drawString ( " Hello " + n . autorul.0". 14. y ) . etc. start. ver 1. destroy.8 Alte metode oferite de clasa Applet Pe lˆ ang˘ a metodele de baz˘ a: init. versiunea. Metoda returneaz˘ a un sir de caractere continˆ and informat ¸iile respective. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . clasa Applet ofer˘ a metode specifice applet-urilor cum ar fi: Punerea la dispozitie a unor informat ¸ii despre applet Similar˘ a cu metoda getParameterInfo ce oferea o ”documentat ¸ie” despre parametrii pe care ˆ ıi accept˘ a un applet. x . exist˘ a metoda getAppletInfo ce permite specificarea unor informat ¸ii legate de applet cum ar fi numele. autor necunoscut. public String getAppletInfo() { return "Applet simplist.

"). obt ¸inerea unei referint ¸e la imaginea respectiv˘ a se va face cu ajutorul metodei getImage din clasa Applet.*. cum ar fi o suprafat ¸˘ a de desenare de tip Canvas. } . cum ar fi cea a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste documentul HTML ce cont ¸ine appletul (getDocumentBase) sau a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa appletului (getCodeBase).ce returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine clasa appletului. { public void init () { img = getImage ( getCodeBase () . Aceasta poate primi ca argument fie adresa URL absolut˘ a a fi¸ sierului ce reprezint˘ a imaginea. • getDocumentBase .8. " taz . } Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea imaginilor ˆ ıntr-un applet se face fie prin intermediul unei componente ce permite acest lucru.returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine documentul HTML ˆ ın care este inclus appletul respectiv. applet . awt . Afi¸ sarea unor mesaje ˆ ın bara de stare a browserului Acest lucru se realizeaz˘ a cu metoda showStatus public void init() { showStatus("Initializare applet.. Listing 14. fie direct ˆ ın metoda paint a applet-ului. Aceste metode sunt foarte utile deoarece permit specificarea relativ˘ a a unor fi¸ siere folosite de un applet. Applet . cum ar fi imagini sau sunete.. In ambele cazuri. import java . fie calea relativ˘ a la o anumit˘ a adres˘ a URL. ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 417 • getCodeBase . public class Imagini extends Applet Image img = null .6: Afi¸ sarea imaginilor import java . folosind metoda drawImage a clasei Graphics. gif " ) .14.

eventual ˆ ımpreun˘ a cu alte appleturi. 0 . Identificarea se face prin intermediu numelui pe care orice instant ¸a a unui applet ˆ ıl poate specifica prin atributul NAME. etc). putˆ and comunica cu alte applet-uri aflate pe aceeasi pagin˘ a sau cere browser-ului s˘ a deschid˘ a diverse documente. . drawImage ( img . this ) .err. } Comunicarea cu alte applet-uri Aceast˘ a comunicare implic˘ a de fapt identificarea unui applet aflat pe aceea¸ si pagina ¸ si apelarea unei metode sau setarea unei variabile publice a acestuia. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . imagine.showDocument(doc). } } Aflarea contextului de execut ¸ie Contextul de execut ¸ie al unui applet se refer˘ a la pagina ˆ ın care acesta ruleaz˘ a. getAppletContext(). ¸ si este descris de interfat ¸a AppletContext. Aceast˘ a metod˘ a este accesat˘ a prin intermediul contextului de execut ¸ie al appletului.println("URL invalid! \n" + e).418 CAPITOLUL 14. Afi¸ sarea unor documente ˆ ın browser Se face cu metoda showDocument ce prime¸ ste adresa URL a fi¸ sierului ce cont ¸ine documentul pe care dorim sa-l deschidem (text. 0 . Prin intermediul acestei interfet ¸e un applet poate ”vedea” ˆ ın jurul sau. Crearea unui obiect ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a se realizeaz˘ a de c˘ atre browser. html. try { URL doc = new URL("http://www. } catch(MalformedURLException e) { System. la apelul metodei getAppletContext a clasei Applet.infoiasi. AppletContext contex = getAppletContext().ro").

" sunet . Button loop = new Button ( " Loop " ) .au. Listing 14. acesta poate fi specificat absolut sau relativ la URL-ul appletului • Crearea unui obiect de tip AudioClip cu metoda getAudioClip apoi apelarea metodelor start. event .14. play .7: Redarea sunetelor import java . addActionListener ( this ) . Redarea sunetelor Clasa Applet ofer˘ a¸ si posibilitatea red˘ arii de sunete ˆ ın format . add ( play ) . import java . import java . applet .*. addActionListener ( this ) . . Pentru a reda un sunet aflat ˆ ıntr-un fi¸ sier ”.applet. AudioClip clip = null . au " ) . respectiv getApplets. stop . awt .*.au” la un anumit URL exist˘ a dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • Folosirea metodei play din clasa Applet care prime¸ ste ca argument URL-ul la care se afl˘ a sunetul. add ( loop ) .8. add ( stop ) . loop . public class Sunete extends Applet implements ActionListener { Button play = new Button ( " Play " ) . folosind metodele getApplet. ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 419 Obt ¸inerea unei referint ¸e la un applet al c˘ arui nume ˆ ıl cunoa¸ stem sau obt ¸inerea unei enumer˘ ari a tuturor applet-urilor din pagin˘ a se fac prin intermediul contextului de execut ¸ie. addActionListener ( this ) . loop ¸ si stop pentru acesta. Acestea sunt descrise prin intermediul unor obiecte ce implementeaz˘ a interfat ¸a AudioClip din pachetul java. Button stop = new Button ( " Stop " ) . awt .*. public void init () { // Fisierul cu sunetul trebuie sa fie in acelasi // director cu appletul clip = getAudioClip ( getCodeBase () .

jar ClasaPrincipala. cea mai eficient˘ a modalitate de a distribui un applet este s˘ a arhiv˘ am toate fi¸ sierele necesare acestuia.jpg *. getSource () . // Exemplu jar cvf arhiva. cu cˆ at dimensiunea fi¸ sierlor care formeaz˘ a appletul este mai redus˘ a. cu atˆ aˆ ınc˘ arcarea acestuia se va face mai repede. sunete. } } In cazul ˆ ın care appletul folose¸ ste mai multe tipuri de sunete. else if ( src == loop ) clip . pentru ca un applet aflat pe o pagin˘ a Web s˘ a poat˘ a fi executat codul s˘ au va fi transferat de pe serverul care g˘ azduie¸ ste pagina Web solicitat˘ a pe ma¸ sina clientului. 14. APPLETURI public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object src = e .class *. else if ( src == stop ) clip . etc). loop () . Arhivarea fi¸ sierelor unui applet se face cu utilitarul jar.au .class imagine. este recomandat ca ˆ ınc˘ arcarea acestora s˘ a fie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. Mai mult.jpg sunet. pentru a nu bloca temporar activitatea fireasc˘ a a programului.jar *.au // sau jar cvf arhiva. acestea vor fi transferate prin ret ¸ea abia ˆ ın momentul ˆ ın care va fi nevoie de ele. if ( src == play ) clip .9 Arhivarea appleturilor Dup˘ a cum am v˘ azut. oprind temporar activitatea appletului pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea lor. dac˘ a appletul cont ¸ine ¸ si alte clase ˆ ın afar˘ a de cea principal˘ a sau diverse resurse (imagini. stop () .420 } CAPITOLUL 14. Deoarece transferul datelor prin ret ¸ea este un proces lent. play () . Din aceste motive. oferit ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.class AltaClasa.

• Deschid˘ a conexiuni cu alte ma¸ sini ˆ ın afar˘ a de cea de pe care provine (host). • Porneasc˘ a programe pe ma¸ sina client. etc.11 Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii Deoarece clasa Applet este derivat˘ a din Container. este foarte important s˘ a existe anumite restrict ¸ii de securitate care s˘ a controleze activitatea acestuia. Un applet nu poate s˘ a: • Citeasc˘ a sau s˘ a scrie fi¸ siere pe calculatorul pe care a fost ˆ ıncarcat (client). Ferestrele folosite de un applet. cum ar fi o fereastr˘ a. altele decˆ at cea a browserului.10.. aruncˆ and except ¸ii de tip Security Exception ˆ ın cazul ˆ ın care una din acestea ˆ ıncearc˘ a s˘ a efectueze o operat ¸ie nepermis˘ a. adic˘ a un obiect de tip SecurityManager care va ”superviza” activitatea metodelor appletului.jar code=ClasaPrincipala width=400 height=200 /> 14.10 Restrict ¸ii de securitate Deoarece un applet se execut˘ a pe ma¸ sina utilizatorului care a solicitat pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. ea descrie o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare care poate fi inclus˘ a ca orice alt˘ a component˘ a ˆ ıntr-un alt container. deci ¸ si din Component. 14. RESTRICT ¸ II DE SECURITATE 421 Includerea unui applet arhivat ˆ ıntr-o pagin˘ a Web se realizeaz˘ a specific˘ and pe lˆ ang˘ a numele clasei principale ¸ si numele arhivei care o cont ¸ine: <applet archive=arhiva. pentru a preveni act ¸iuni r˘ au intent ¸ionate. Pentru a realiza acest lucru. • Citeasc˘ a diverse propriet˘ a¸ ti ale sistemului de operare al clientului. vor ar˘ ata altfel decˆ at ˆ ıntr-o aplicat ¸ie obi¸ snuit˘ a. procesul care ruleaz˘ a appleturi instaleaz˘ a un manager de securitate. care s˘ a aduc˘ a prejudicii utilizatorului. cum ar fi ¸ stergeri de fi¸ siere. indicˆ and faptul c˘ a au fost create de un applet. Un applet poate funct ¸iona ¸ si ca o aplicat ¸ie independent˘ a astfel: .14.

} public static void main ( String args []) { AppletAplicatie applet = new AppletAplicatie () . Listing 14. 200) . awt .*. f . care ar fi fost apelate automat de c˘ atre browser. start () . CENTER ) . public class AppletAplicatie extends Applet public void init () { add ( new Label ( " Applet si aplicatie " ) ) . • Facem fereastra vizibil˘ a. setSize (200 . • Cre˘ am o instant ¸˘ a a appletului ¸ si o ad˘ aug˘ am pe suprafat ¸a unei ferestre. applet . applet . applet . init () . import java . f .8: Applet ¸ si aplicat ¸ie import java . APPLETURI • Ad˘ aug˘ am metoda main clasei care descrie appletul. ˆ ın care vom face operat ¸iunile urm˘ atoare. • Apel˘ am metodele init ¸ si start. show () .422 CAPITOLUL 14. } } { . BorderLayout . add ( applet . Frame f = new Frame ( " Applet si aplicatie " ) . f . Applet .

Capitolul 15 Lucrul cu baze de date 15. Dintre produc˘ atorii cei mai important ¸i de baze de date amintim companiile Oracle. IBM. Uzual. ˆ ın general. tipuri de date. ˆ ın care datele sunt memorate ˆ ın tabele. Pe lˆ anga tabele. o baz˘ a de date este memorat˘ aˆ ıntr-unul sau mai multe fi¸ siere. In acest capitol vom analiza lucrul cu baze de date din perspectiva program˘ arii 423 . obiecte. utilizatori ¸ si grupuri de utilizatori. Microsoft. Informix. fiecare furnizˆ and o serie ˆ ıntreag˘ a de produse ¸ si utilitare pentru lucrul cu baze de date. aplicat ¸ii complexe folosite pentru gestionarea unor informat ¸ii de dimensiuni mari ˆ ıntr-o manier˘ a sigur˘ a¸ si eficient˘ a. ˆ ın traducere. o baz˘ a de date mai poate cont ¸ine: proceduri ¸ si funct ¸ii. Sybase.1 Introducere Generalit˘ a¸ ti despre baze de date Aplicat ¸iile care folosesc baze de date sunt. Un tabel reprezint˘ a o structur˘ a de date format˘ a dintr-o mult ¸ime de articole. cu posibilitatea reg˘ asirii acestora. Aceste produse sunt ˆ ın general referite prin termenii DBMS (Database Management System) sau. SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date). o baz˘ a de date reprezint˘ a o modalitate de stocare a unor informat ¸ii (date) pe un suport extern. fiecare articol avˆ and definite o serie de atribute .aceste atribute corespund coloanelor tabelului. Ce este o baz˘ a de date ? La nivelul cel mai general. etc.1 15. Modelul clasic de baze de date este cel relat ¸ional. etc. ˆ ın timp ce o linie va reprezenta un articol.1.

fiind legatura dintre aplicat ¸ie ¸ si baza de date. dar exist˘ a ¸ si posibilitatea de a crea o baza folosind un script SQL. Limbajul SQL SQL (Structured Query Language) reprezint˘ a un limaj de programare ce permite interogarea ¸ si actualizarea informat ¸iilor din baze de date relat ¸ionale. folosind Java. Crearea unei baze de date Crearea unei baze de date se face uzual folosind aplicat ¸ii specializate oferite de produc˘ atorul tipului respectiv de sistem de gestiune a datelor.1. Vom vedea c˘ a. f˘ ar˘ a a descrie particularit˘ a¸ ti ale unei solut ¸ii de stocare a datelor anume.2 JDBC JDBC (Java Database Connectivity) este o interfat ¸˘ a standard SQL de acces la baze de date.424 CAPITOLUL 15. ducˆ and ˆ ın felul acesta not ¸iunea de portabilitate ¸ si mai departe. oferind astfel o modalitate unitar˘ a de lucru cu baze de date. Accesul la baza de date Se face prin intermediul unui driver specific tipului respectiv de SGBD. 15. putem crea aplicat ¸ii care s˘ a ruleze f˘ ar˘ a nici o modificare folosind diverse tipuri de baze care au aceea¸ si structur˘ a. Acest aspect ne va preocupa ˆ ıns˘ a mai put ¸in. Acesta este standardizat astfel ˆ ıncˆ at diverse tipuri de drivere s˘ a se comporte identic. exemplele prezentate presupunˆ and c˘ a baza a fost creat˘ a deja ¸ si are o anumit˘ a structur˘ a specificat˘ a. LUCRUL CU BAZE DE DATE ˆ ın limbajul Java. Acesta este responsabil cu accesul efectiv la datele stocate. JDBC este constituit˘ a dintr-un set de clase ¸ si interfet ¸e .

scriind codul surs˘ aˆ ın Java. Intr-o aplicat ¸ie pot exista simultan mai multe conexiuni la baze de date diferite sau la aceea¸ si baz˘ a. Realizarea unei conexiuni propriu-zise. Pachetele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu baze de date sunt java. 2. Stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date.este clasa ce se ocup˘ a cu ˆ ınregistrarea driverelor ce vor fi folosite ˆ ın aplicat ¸ie. Clasele ¸ si interfet ¸ele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: • DriverManager . 15. nu este necesar s˘ a scriem un program pentru a accesa o baz˘ a de date Oracle. 3.JDBC demn˘ a de luat ˆ ın seam˘ a. Este de ajuns s˘ a scriem un singur program folosind API-ul JDBC ¸ si acesta va fi capabil s˘ a comunice cu drivere diferite.sql. preluat de pe platforma J2EE. iat˘ a dou˘ a motive puternice care fac combinat ¸ia Java .2. Folosind JDBC este u¸ sor s˘ a transmitem secvent ¸e SQL c˘ atre baze de date relat ¸ionale. javax. CONECTAREA LA O BAZA 425 scrise ˆ ın Java. ne este asigurat˘ a portabilitatea programului. Definit ¸ie O conexiune (sesiune) la o baz˘ a de date reprezint˘ a un context prin care sunt trimise secvent ¸e SQL ¸ si primite rezultate.sql ce reprezint˘ a nucleul tehnologiei JDBC ¸ si. API-ul JDBC ofer˘ a urm˘ atoarele facilit˘ a¸ ti: 1. Inregistrarea unui driver corespunz˘ ator. . Cu alte cuvinte.2 Conectarea la o baz˘ a de date Procesul de conectare la o baz˘ a de date implic˘ a efectuarea a dou˘ a operat ¸ii: 1.˘ DE DATE 15. Deci. furnizˆ and mecanisme standard pentru proiectant ¸ii aplicat ¸iilor ce folosesc de baze de date. Efectuarea de secvent ¸e SQL. Bineˆ ınt ¸eles. In linii mari. 2. alt program pentru a accesa o baz˘ a de date Sybase ¸ si asa mai departe. trimit ¸ˆ and secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date dorit˘ a. Prelucrarea rezultatelor obt ¸inute.

drivers=TipDriver Aplicatie – Din program: System.interfat ¸a pe care trebuie s˘ a o implementeze orice clas˘ a ce descrie un driver. care poate fi realizat˘ aˆ ın dou˘ a feluri: – De la linia de comand˘ a: java -Djdbc. specificarea mai multor drivere se face separˆ and numele claselor cu punct ¸ si virgul˘ a.forName("TipDriver"). c. Dac˘ a sunt ˆ ınregistrate mai multe drivere. Folosirea clasei DriverManager: DriverManager. • DriverPropertyInfo .descrie obiectele ce modeleaz˘ a o conexiune propriu-zis˘ a cu baza de date. b. "TipDriver"). a. Acest lucru presupune ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei ce implementeaz˘ a driver-ul ¸ si poate fi realizat˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti. • Connection . Folosind aceast˘ a metod˘ a. Folosirea metodei Class. Setarea propriet˘ a¸ tii sistem jdbc. 2) Driverele ˆ ınregistrate dinamic din aplicat ¸ie. .drivers".newInstance(). 15.forName ce apeleaz˘ a ClassLoader-ul ma¸ sinii virtuale: Class.setProperty("jdbc.prin intermediul acestei clase pot fi specificate diverse propriet˘ a¸ ti ce vor fi folosite la realizarea conexiunilor.forName("TipDriver").registerDriver(new TipDriver()). ordinea de precedent ¸˘ aˆ ın alegerea driverului folosit la crearea unei noi conexiuni este: 1) Driverele ˆ ınregistrate folosind proprietatea jdbc.2.drivers.426 CAPITOLUL 15. Class.drivers la init ¸ializarea ma¸ sinii virtuale ce va rula procesul. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Driver .1 Inregistrarea unui driver Primul lucru pe care trebuie s˘ a-l fac˘ a o aplicat ¸ie ˆ ın procesul de conectare la o baz˘ a de date este s˘ aˆ ınregistreze la ma¸ sina virtual˘ a ce ruleaz˘ a aplicat ¸ia driverul JDBC responsabil cu comunicarea cu respectiva baz˘ a de date.

CacheSize=20.2. DriverManager-ul va parcurge lista driverelor ˆ ınregistrate ˆ ın memorie. Aceasta se realizeaz˘ a prin intermediul unei adrese specifice.˘ DE DATE 15. un num˘ ar de port. ce are urm˘ atorul format: jdbc:sub-protocol:identificator Cˆ ampul sub-protocol denume¸ ste tipul de driver ce trebuie folosit pentru realizarea conexiunii ¸ si poate fi odbc. acesta poate fi folosit la stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. db2 ¸ si a¸ sa mai departe. cu mesajul "no suitable driver". sybase. In funct ¸ie de tipul driver-ului acest identificator poate include numele unei ma¸ sini gazd˘ a. ˆ ın sensul c˘ a permite specificarea ˆ ın cadrul URL-ului a unor atribute ce vor fi realizate la crearea unei conexiuni. pˆ ana cˆ and unul dintre ele va recunoa¸ ste URL-ul respectiv. oracle. atunci va fi lansata o except ¸ie de tipul SQLException..2 Specificarea unei baze de date O dat˘ a ce un driver JDBC a fost ˆ ınregistrat. etc. . trebuie s˘ a avem posibilitea de a specifica pe lˆ ang˘ a un identificator al bazei de date ¸ si driverul ce trebuie folosit. numit˘ a JDBC URL.2. Identificatorul bazei de date este un indicator specific fiec˘ arui driver corespunz˘ ator bazei de date cu care aplicat ¸ia dore¸ ste s˘ a interact ¸ioneze.ExtensionCase=LOWER jdbc:odbc:test.UID=duke. Avˆ and ˆ ın vedere faptul ca pot exista mai multe drivere ˆ ınc˘ arcate ˆ ın memorie.PWD=java La primirea unui JDBC URL. Dac˘ a nu exista nici unul potrivit.atribut=valoare]* jdbc:odbc:test jdbc:odbc:test. Sintaxa completa subprotocolului odbc este: jdbc:odbc:identificator[. ca ˆ ın exemplele de mai jos: jdbc:odbc:test jdbc:oracle:thin@persistentjava.com:1521:test jdbc:sybase:test jdbc:db2:test Subprotocolul odbc este un caz specical. numele unui fi¸ sier sau al unui director. CONECTAREA LA O BAZA 427 15.

De asemenea.JdbcOdbcDriver ¸ si este inclus˘ aˆ ın distribut ¸ia standard J2SDK.jdbc. De¸ si simplu de utilizat.3 Tipuri de drivere Tipurile de drivere existente ce pot fi folosite pentru realizarea unei conexiuni prin intermediul JDBC se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoarele categorii: Tip 1.Driver nativ . driver-ul ODBC efectuˆ and comunicarea cu driverul nativ al bazei de date. Conectarea efectiv˘ a la baza de date se va face prin intermediul acestui identificator. Tip 2.2. atˆ at ODBC-ul cˆ at ¸ si driver-ul nativ trebuie s˘ a existe pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. Driver JDBC . solut ¸ia JDBC-ODBC nu este portabil˘ a¸ si comunicarea cu baza de date sufer˘ a la nivelul vitezei de execut ¸ie datorit˘ a multiplelor redirect˘ ari ˆ ıntre drivere. LUCRUL CU BAZE DE DATE 15. JDBC-ODBC Bridge Acest tip de driver permite conectarea la o baz˘ a de date care a fost ˆ ınregistrat˘ a ˆ ın prealabil ˆ ın ODBC. ODBC (Open Database Conectivity) reprezint˘ a o modalitate de a uniformiza accesul la baze de date. Specificarea bazei de date se face printr-un URL de forma: jdbc:odbc:identificator unde identif icator este profilul (DSN) creat bazei de date ˆ ın ODBC.428 CAPITOLUL 15. Clasa Java care descrie acest tip de driver JDBC este: sun.odbc. asociind acestora un identificator DSN (Data Source Name) ¸ si diver¸ si parametri necesari conect˘ arii.

Driver JDBC . acestea fiind apoi transormate folosind o aplicat ¸ie server ˆ ıntr-un protocol specfic bazei de date. distribut ¸ia standard J2SDK neincluzˆ and nici unul. Protocolul folosit este specific fiec˘ arui produc˘ ator. Introducerea serverului ca nivel intermediar aduce flexibilitate maxim˘ aˆ ın sensul c˘ a vor putea fi realizate conexiuni cu diferite tipuri de baze. Tip 3. f˘ ar˘ a nici o modificare la nivelul clientului. care trebuie instalat ˆ ın prealabil.˘ DE DATE 15. CONECTAREA LA O BAZA 429 Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın apeluri c˘ atre driverul nativ al bazei de date. Clase Java care implementeaz˘ a astfel de drivere pot fi procurate de la produc˘ atorii de SGBD-uri.2.Server Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC folosind un protocol de ret ¸ea independent. Tip 4. Driver JDBC nativ .

. dbproperties).UID=duke. "java").getConnection(url).odbc.getConnection(url. Connection c = DriverManager.forName("sun.PWD=java" .4 Realizarea unei conexiuni Metoda folosit˘ a pentru realizarea unei conexiuni este getConnection din clasa DriverManager ¸ si poate avea mai multe forme: Connection c = DriverManager. Stabilirea unei conexiuni folosind driverul JDBC-ODBC String url = "jdbc:odbc:test" . 15. username. } catch(SQLException e) { System.println("SQLException: " + e).print("ClassNotFoundException: " + e) . fiind preferat˘ a la dezvoltarea aplicat ¸iilor care manevreaz˘ a volume mari de date ¸ si viteza de execut ¸ie este critic˘ a.2.getConnection(url. Connection c = DriverManager.JdbcOdbcDriver"). Drivere de acest tip pot fi procurate de la diver¸ si produc˘ atori de SGBD-uri.getConnection(url. return . try { con = DriverManager. } catch(ClassNotFoundException e) { System.jdbc.err.430 CAPITOLUL 15. Aceast˘ a solut ¸ie este cea mai rapid˘ a.err. LUCRUL CU BAZE DE DATE Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın cereri c˘ atre baza de date folosind protocolul de ret ¸ea al acesteia. try { Class. } Connection con . "duke". // sau url = "jdbc:odbc:test. password).

15. // sau url = "jdbc:mysql://localhost/test?user=duke&password=java".3. try { Class. • Aflarea unor informat ¸ii legate de baza de date (meta-date).jdbc. 15. Cele mai uzuale comenzi SQL sunt cele folosite pentru: • Interogarea bazei de date: SELECT . Inchiderea unei conexiuni se realizeaz˘ a prin metoda close. String url = "jdbc:mysql://localhost/test" .getConection.forName("com.3 Efectuarea de secvent ¸e SQL O dat˘ a facut˘ a conectarea cu metoda DriverManager. } catch(ClassNotFoundException e) { . O conexiune va fi folosit˘ a pentru: • Crearea de secvent ¸e SQL utilizate pentru interogarea sau actualizarea bazei. se poate folosi obiectul Connection rezultat pentru a se crea obiecte de tip Statement.err.mysql.close .PreparedStatement sau CallableStatement cu ajutorul c˘ arora putem trimite secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date.. clasa Connection asigur˘ a facilit˘ a¸ ti pentru controlul tranzact ¸iilor din memorie c˘ atre baza de date prin metodele commit. De asemenea. rollback. } catch(SQLException e) { System.. } } 431 Stabilirea unei conexiuni folosind un driver MySql Folosirea diferitelor tipuri de drivere implic˘ a doar schimbarea numelui clasei ce reprezint˘ a driverul ¸ si a modalit˘ a¸ tii de specificare a bazei de date.println(SQLException: " + e) .Driver") . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL } finally { try{ con. setAutoCommit.

ALTER. obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor unei interog˘ ari este realizat˘ a prin intermediul obiectelor de tip ResultSet. executeQuery Este folosit˘ a pentru realizarea de interog˘ ari de tip SELECT.executeQuery(sql).1 Interfat ¸a Statement Interfat ¸a Statement ofer˘ a metodele de baz˘ a pentru trimiterea de secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date ¸ si obt ¸inerea rezultatelor. ResultSet rs = stmt. UPDATE. 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Actualizarea datelor: INSERT. DROP . sau 0 ˆ ın cazul unei instruct ¸iuni DDL. executeUpdate Este folosit˘ a pentru actualizarea datelor (INSERT. 2.getConnection(url). ALTER. . DROP). Crearea unui obiect Statement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei createStatement a clasei Connection. Metoda returneaz˘ a un obiect de tip ResultSet ce va cont ¸ine sub o form˘ a tabelar˘ a rezultatul interog˘ arii. UPDATE. String sql = "SELECT * FROM persoane". DELETE) sau a structurii bazei de date (CREATE. f˘ ar˘ a nici un argument: Connection con = DriverManager. Statement stmt = con.createStatement(). celelalte dou˘ a interfet ¸e: PreparedStatement ¸ si CallableStatement fiind derivate din aceasta.acestea mai sunt numite instruct ¸iuni DDL (Data Definition Language) • Apelarea unei proceduri stocate: CALL Dup˘ a cum vom vedea.432 CAPITOLUL 15. DELETE • Actualizarea structurii: CREATE. Metoda va returna un ˆ ıntreg ce semnific˘ a num˘ arul de linii afectate de operat ¸iunea de actualizare a datelor. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL poate fi realizat˘ a prin intermediul a trei metode: 1.3.

out. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String sql = "DELETE FROM persoane WHERE cod > 100".15. Metoda ˆ ıntoarce true dac˘ a rezultatul obt ¸inut este format din obiecte de tip ResultSet ¸ si false dac˘ a e format din ˆ ıntregi. while(true) { int rowCount = stmt. sau o combinat ¸ie ˆ ıntre aceste cazuri. Aceast˘ a situat ¸ie. stmt. stmt. pot fi apelate metodele: getResultSet sau getUpdateCount pentru a afla efectiv rezultatul comenzii SQL. este posibil˘ a atunci cˆ and sunt executate proceduri stocate sau secvent ¸e SQL cunoscute abia la momentul execut ¸iei. . In funct ¸ie de aceasta.executeUpdate(sql).execute(sql). pˆ an˘ a la obt ¸inerea valorii null. Secvent ¸a complet˘ a de tratare a metodei execute este prezentat˘ a mai jos: String sql = "comanda SQL necunoscuta". // returneaza 0 433 3.out. Pentru a prelua toate rezultatele va fi apelat˘ a metoda getMoreResults.3. de¸ si mai rar˘ a. execute Aceast˘ a metod˘ a va fi folosit˘ a doar dacˆ a este posibil ca rezultatul unei interog˘ ari s˘ a fie format din dou˘ a sau mai multe obiecte de tip ResultSet sau rezultatul unei actualiz˘ ari s˘ a fie format din mai mule valori.getUpdateCount().println("Linii afectate = " + rowCount). int linii = stmt. dup˘ a care vor fi apelate din nou metodele amintite. continue. stmt. } if(rowCount = 0) { // Comanda DDL sau nici o linie afectata System. respectiv −1. if(rowCount > 0) { // Este o actualizare datelor System. // Nr de articole care au fost afectate (sterse) sql = "DROP TABLE temp". programatorul ne¸ stiind deci dac˘ a va fi vorba de o actualizare a datelor sau a structurii.executeUpdate(sql).getMoreResults().println("Comanda DDL sau 0 actualizari").

. 15. fiind diferit˘ a de aceasta ˆ ın urm˘ atoarele privint ¸e: • Instant ¸ele de tip PreparedStatement cont ¸in secvent ¸e SQL care au fost deja compilate (sunt ”preg˘ atite”). stmt. nu avem alt˘ a solut ¸ie decˆ at s˘ a cre˘ am un ¸ sir de caractere compus din instruct ¸iuni SQL ¸ si valorile variabilelor: int cod = 100. continue.getResultSet(). } // Nu mai avem nici un rezultat break. care vor fi specificat ¸i prin intermediul unui semn de ˆ ıntrebare (”?”) ˆ ın locul fiec˘ aruia dintre .getMoreResults(). } Folosind clasa Statement.434 CAPITOLUL 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE stmt. } // rowCount este -1 // Avem unul sau mai multe ResultSet-uri ResultSet rs = stmt. • O secvent ¸˘ a SQL specificat˘ a unui obiect PreparedStatement poate s˘ a aib˘ a unul sau mai mult ¸i parametri de intrare.executeQuery(sql).getMoreResults(). ResultSet rs = stmt.. String sql = "SELECT * FROM persoane WHERE cod=" + cod + " OR nume=’" + nume + "’". continue. if(rs != null) { // Proceseaza rezultatul .2 Interfat ¸a PreparedStatement Interfat ¸a PreparedStatement este derivat˘ a din Statement. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a introducem valorile unor variabile ˆ ıntr-o secvent ¸˘ a SQL.3. String nume = "Popescu".

dar cu parametri diferit ¸i.3. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 435 ei. deoarece nu mai trebuie s˘ a cre˘ am cˆ ate un obiect de tip Statement pentru fiecare apel SQL. pstmt. semnificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul obiectelor de tip Statement. Este ˆ ıns˘ a posibil ca SGBD-ul folosit s˘ a nu suporte acest tip de operat ¸iune ¸ si s˘ a nu ret ¸in˘ a obiectul precompilat pentru execut ¸ii ulterioare. Crearea unui obiect de tip PreparedStatement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei prepareStatement a clasei Connection. Inainte ca secvent ¸a SQL s˘ a poat˘ a fi executat˘ a fiec˘ arui parametru de intrare trebuie s˘ a i se atribuie o valoare. String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?".prepareStatement(sql). Statement pstmt = con. "Ionescu"). Trimiterea parametrilor se realizeaz˘ a prin metode de tip setXXX.setInt(2. iar argumentele metodei sunt num˘ arul de ordine al parametrului de intrare (al semnului de ˆ ıntrebare) ¸ si valoarea pe care dorim s˘ a o atribuim. executeUpdate sau execute. unde XXX este tipul corespunz˘ ator parametrului.setString(1. Putem apoi stabili alte valori de intrare ¸ si refolosi obiectul PreparedStatement pentru execut ¸ii repetate ale comenzii SQL. Dup˘ a stabilirea parametrilor de intrare secvent ¸a SQL poate fi executat˘ a.getConnection(url). folosind metode specifice acestei clase. unde va a¸ stepta parametri de intrare pentru a putea fi executat˘ a. cu singura deosebire c˘ aˆ ın cazul de fat ¸˘ a ele nu au nici un argument. din punctul de vedere al vitezei de execut ¸ie a acestuia. In aceast˘ a situat ¸ie folosirea interfet ¸ei PreparedStatement ˆ ın loc de Statement nu va ˆ ımbun˘ at˘ a¸ ti ˆ ın nici un fel performant ¸a codului. Execut ¸ia repetat˘ a a aceleia¸ si secvent ¸e SQL. specificˆ an ca argument o secvent ¸˘ a SQL ce cont ¸ine c˘ ate un semn de ˆ ıntrebare pentru fiecare parametru de intrare: Connection con = DriverManager.15. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL folosind un obiect PreparedStatement se realizeaz˘ a printr-una din metodele executeQuery. . Obiectul va pstmt cont ¸ine o comand˘ a SQL precompilat˘ a care este trimis˘ a imediat c˘ atre baza de date. va fiˆ ın general mai rapid˘ a dac˘ a folosim PreparedStatement. 100). pstmt. ci refolosim o singur˘ a instant ¸˘ a precompilat˘ a furnizˆ andu-i doar alte argumente.

200).setObject(2.setObject(1. pstmt. "Ionescu".prepareStatement(sql). Folosind metoda setNull putem s˘ a atribuim unui parametru de intrare valoare SQL NULL. pstmt. pstmt. "Ionescu"). atunci cˆ and dorim s˘ a folosim maparea implicit˘ aˆ ıntre tipurile Java ¸ si cele JDBC sau atunci cˆ and dorim s˘ a preciz˘ am explicit un tip JDBC. pstmt. null). Lista tuturor tipurilor generice disponibile. Statement pstmt = con. pstmt. Pentru a realiza . 100).setInt(2.setInt(2. Cu ajutorul metodelor setBytes sau setString avem posibilitatea de a specifica date de orice dimensiuni ca valori pentru anumite articole din baza de date. Fiec˘ arui tip Java ˆ ıi corespunde un tip generic SQL.setInt(1. ResultSet rs = pstmt.setObject(2. Types.executeUpdate().setInt(2. pstmt. pstmt. pstmt. 100). Types. pstmt.prepareStatement(sql).executeQuery(). "Popescu"). este definit˘ a de clasa Types. pstmt. prin constantelor declarate de aceasta.setString(1. // sau doar pstmt. trebuind ˆ ıns˘ a s˘ a specific˘ am ¸ si tipul de date al coloanei ˆ ın care vom scrie aceast˘ a valoare. 100.436 CAPITOLUL 15. sql = "SELECT * from persoane WHERE cod >= ?".setNull(1.executeUpdate(). Exist˘ aˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and este de preferat ca datele de mari dimensiuni s˘ a fie transferate pe ”buc˘ a¸ ti” de o anumit˘ a dimensiune. pstmt. LUCRUL CU BAZE DE DATE String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". Acela¸ si lucru poate fi realizat cu metode de tipul setXXX dac˘ a argumentul folosit are valoarea null. Este responsabilitatea programatorului s˘ a se asigure c˘ a folose¸ ste metoda adecvat˘ a de tip setXXX la stabilirea valorii unui parametru de intrare. Types.setString(1. Metoda setObject permite specificarea unor valori pentru parametrii de intrare.INTEGER). numite ¸ si tipuri JDBC.CHAR).CHAR). 100). pstmt = con.

sql. Trimiterea parametrilor de intrare se realizeaz˘ aˆ ıntocmai ca la PreparedStatement. pstmt. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 437 acest lucru API-ul JDBC pune la dispozit ¸ie metodele setBinaryStream. CallableStatement cstmt = con.setUnicodeStream (1.txt’"). respectiv UNICODE. pstmt. setAsciiStream ¸ si setUnicodeStream care ata¸ seaz˘ a un flux de intrare pe octet ¸i.txt"). La execut ¸ia secvent ¸ei. Exemplul de mai jos ilustreaz˘ a acest lucru. CallableStatement cstmt = con.prepareCall( "{call proceduraStocata(?. ˆ ıntr-o manier˘ a standar pentru toate SGBD-urile. atribuind coloanei continut cont ¸inutul unui anumit fi¸ sier: File file = new File("date.15. InputStream fin = new FileInputStream(file). fileLength). java.prepareStatement( "UPDATE fisiere SET continut = ? WHERE nume = ’date.executeUpdate(). Pe m˘ asur˘ a ce sunt citite date de pe flux. ace¸ stia vor trebui ˆ ınregistrat ¸i cu metoda registerOutParameter ˆ ınainte de execut ¸ia procedurii. unui parametru de intrare.length().getConnection(url). fin. cu metode de tip setXXX.PreparedStatement pstmt = con. Observat ¸i c˘ a este necesar ˆ ın˘ a s˘ a¸ stim dinainte dimensiunea datelor ce vor fi scrise.3.3. 15. int fileLength = file. acest lucru fiind solicitat de unele tipuri de baze de date. Obt ¸inerea valorilor rezultate ˆ ın parametrii de ie¸ sie se va face cu metode de tip getXXX. instant ¸ele de acest tip oferind o modalitate de a apela o procedur˘ a stocat˘ aˆ ıntr-o baz˘ a de date.prepareCall( .3 Interfat ¸a CallableStatement Interfat ¸a CallableStatement este derivat˘ a din PreparedStatement. caractere ASCII. Crearea unui obiect CallableStatement se realizeaz˘ a prin metoda prepareCall a clasei Connection: Connection con = DriverManager. Dac˘ a procedura are ¸ si parametri de ie¸ sire (valori returnate). fluxul de intrare va fi apelat repetat pentru a furniza datele ce vor fi scrise ˆ ın coloana continut a articolului specificat. ele vor fi atribuite parametrului. ?)}").

va fi ˆ ınregistrat cu registerOutParameter. De asemenea. ce va cont ¸ine toate liniile ce satisfac condit ¸iile impuse de comanda SQL.5 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor Interfat ¸a ResultSet In urma execut ¸ie unei interog˘ ari SQL rezultatul va fi reprezentat printr-un obiect de tip ResultSet.438 CAPITOLUL 15. Statement stmt = con. fie numele acestuia. de asemenea. Pentru acest lucru vom folosi metode de tip getXXX. funct ¸ie de secvent ¸a executat˘ a. etc. Coloanele sunt numerotate de la stˆ anga la dreapta. folosirea indexului coloanei ˆ ın loc de numele s˘ au va fi mai eficient˘ a.getDouble(1). 15.Types. LUCRUL CU BAZE DE DATE "{call calculMedie(?)}"). ˆ ıncepˆ and cu 1.executeQuery(sql). cstmt.4 15. float medie = cstmt. Este posibil ca un parametru de intrare s˘ a fie ¸ si parametru de ie¸ sire.sql. In acest caz el trebuie s˘ a primeasc˘ a o valoare cu setXXX ¸ si.executeQuery(). String sql = "SELECT cod. num˘ arul lor.FLOAT). cstmt.3. Forma general˘ a a unui ResultSet este tabelar˘ a. pentru maxim˘ a portabilitate se recomand˘ a citirea coloanelor ˆ ın ordine de la stˆ anga la dreapta ¸ si fiecare citire s˘ a se fac˘ a o singur˘ a dat˘ a. Rezultatul interog˘ arii de mai sus va fi obiectul rs cu urm˘ atoarea structur˘ a: cod nume 100 Ionescu 200 Popescu Pentru a extrage informat ¸iile din aceast˘ a structur˘ a va trebui s˘ a parcurgem tabelul linie cu linie ¸ si din fiecare s˘ a extragem valorile de pe coloane. ResultSet rs = stmt.registerOutParameter(1.createStatement(). . unde XXX este tipul de dat˘ a al unei coloane iar argumentul primit indic˘ a fie num˘ arul de ordine din cadrul tabelului. nume FROM persoane".3. avˆ and un num˘ ar de coloane ¸ si de linii. In general. tipurile de date specificate trebuind s˘ a coincid˘ a. java. obiectul va cont ¸ine ¸ si meta-datele interog˘ arii cum ar fi denumirele coloanelor selectate. De asemenea.

String nume = r. • updateXXX . ResultSet rs = stmt. Dac˘ a un ResultSet folose¸ ste un cursor modificabil ¸ si care poate naviga ˆ ın ambele sensuri. Deoarece next returneaz˘ a false cˆ and nu mai sunt linii de adus. atunci are la dispozit ¸ie o serie de metode ce se bazeaz˘ a pe acest suport: • absolute . ResultSet. } Implicit.getInt("cod"). while (rs.createStatement( ResultSet.println(cod + ". linie cu linie. " + nume). Exemplul urm˘ ator va folosi un cursor care este modificabil ¸ si nu va reflecta schimb˘ arile produse de alt ¸i utilizatori dup˘ a crearea sa: Statement stmt = con.out.executeQuery(sql). String nume = r.getString("nume").Deplaseaz˘ a cursorul la o anumit˘ a linie specificat˘ a absolut.next()) { int cod = r. String sql = "SELECT cod. un tabel de tip ResultSet nu poate fi modificat iar cursorul asociat nu se deplaseaz˘ a decˆ at ˆ ınainte. A¸ sadar. nume FROM persoane". uzual va fi folosit˘ a o bucl˘ a while-loop petru a itera prin articolele tabelului: String sql = "SELECT cod. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 439 Un obiect ResultSet folose¸ ste un cursor pentru a parcurge articolele rezultate ˆ ın urma unei interog˘ ari.3.getString(2). /* echivalent: int cod = r. nume FROM persoane". ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql).CONCUR_UPDATABLE). fiecare apel al metodei next determinˆ and trecerea la urm˘ atoarea linie. Este ˆ ıns˘ a posibil s˘ a cre˘ am ResultSet-uri care s˘ a permit˘ a modificarea sau deplasarea ˆ ın ambele sensuri. putem itera prin rezultatul unei interog˘ ari o singur˘ a dat˘ a¸ si numai de la prima la ultima linie. . */ System.15.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE.getInt(1). unde XXX este un tip de date.Actualizeaz˘ a valoarea unei coloane din linia curent˘ a. Init ¸ial acest cursor este pozit ¸ionat ˆ ınaintea primei linii.

3. Linia curent˘ a anterioar˘ a a cursorului va fi memorat˘ a pentru a se putea reveni la ea. Programul va folosi o baz˘ a de date MySql. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a nu apar˘ a anomalii. este responsabilitatea driver-ului bazei de date s˘ a asigure rezolvarea problemelor legate de actualizarea concurent˘ a a unui cursor. nume char(50). Scriptul SQL de creare a bazei este: create table persoane(cod integer. Pentru a determina dac˘ a baza de date permite acest lucru pot fi utilizate metodele supportsPositionedUpdate ¸ si supportsPositionedDelete ale clasei DatabaseMetaData. • deleteRow . cursorul trebuie s˘ a fie pozit ¸ionat le linia nou˘ a la execut ¸ia acestei operat ¸iuni. utilizate˘ a pentru a introduce noi articole ˆ ın baza de date. va efectua afi¸ sarea lor ¸ si calculul mediei salariilor. • moveToInsertRow . In cazul ˆ ın care acest lucru este permis.¸ sterge linia curent˘ a din tabel ¸ si din baza de date. • moveToCurrentRow . Aplicat ¸ia va goli tabelul cu persoane. • insertRow .440 CAPITOLUL 15. public class TestJdbc { public static void main ( String [] args ) { . Nu toate sistemele de gestiune a bazelor de date ofer˘ a suport pentru folosirea cursoarelor care pot fi modificate. nu poate fi apelat˘ a cˆ and cursorul este ˆ ın modul linie nou˘ a.1: Exemplu simplu de utilzare JDBC import java . dup˘ a care va ad˘ auga aleator un num˘ ar de articole. avˆ and coloanele: cod.deplaseaz˘ a cursorul la o linie spceial˘ a.*.insereaz˘ a articolul din zona linie nou˘ aˆ ın baza de date.revine la linia curent˘ a din tabel. nume ¸ si salariu.6 Exemplu simplu In continuare vom da un exemplul simplu de utilizare a claselor de baz˘ a ment ¸ionate anterior. Listing 15. numit˘ a linie nou˘ a. sql . 15.Transfer˘ a actualiz˘ arile f˘ acute liniei ˆ ın baza de date. salariu double). ce cont ¸ine un tabel numit persoane. LUCRUL CU BAZE DE DATE • updateRow .

. round ( Math . i ++) { int cod = i . executeUpdate () . return . out . cod ) . for ( int i =0. PreparedStatement pstmt = con . String nume = " Persoana " + i . pstmt . ? . next () ) System . executeQuery ( sql ) . jdbc . forName ( " com . Statement stmt = con . } // Afisam persoanele ordonate dupa salariu sql = " SELECT * FROM persoane ORDER BY salariu " . ResultSet rs = stmt . " + rs . // Calculam salariul mediu sql = " SELECT avg ( salariu ) FROM persoane " . sql = " INSERT INTO persoane VALUES (? . getConnection ( url ) . } catch ( Cl as sNo tF oun dE x c e p t i o n e ) { System . getDouble ( " salariu " ) ) . 441 // Adaugam un numar de persoane generate aleator // Tabelul persoane are coloanele ( cod . out . setString (2 . salariu ) . stmt . getString ( " nume " ) + " . Driver " ) . executeUpdate ( sql ) . nume ) . nume . " + rs . rs = stmt . ?) " . createStatement () . i < n .15. getInt ( " cod " ) + " . next () . } try { Connection con = DriverManager . pstmt . executeQuery ( sql ) .3. println ( rs . setDouble (3 . salariu ) int n = 10. pstmt . setInt (1 . mysql . double salariu = 100 + Math . prepareStatement ( sql ) . random () * 900) . try { Class . // Golim tabelul persoane String sql = " DELETE FROM persoane " . while ( rs . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String url = " jdbc : mysql :// localhost / test " . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . rs . // salariul va fi intre 100 si 1000 pstmt .

getDouble (1) ) . // Inchidem conexiunea con .442 CAPITOLUL 15. close () . etc.4 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE System .4. println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . getConnection ( url ) . capabilit˘ a¸ tilor conexiunii. DatabaseMetaData dbmd = con . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { System . JdbcOdbcDriver " ) .*. null . } catch ( SQLException e ) { e . out . try { Class . forName ( " sun . } } } 15. . println ( " Media : " + rs .2: Folosirea interfet ¸ei DatabaseMetaData import java . Listing 15. putem apela metoda getMetaData pentru a afla diverse informat ¸ii legate de baza respectiv˘ a. getTables ( null . public class TestMetaData { public static void main ( String [] args ) { String url = " jdbc : odbc : test " . return . ResultSet rs = dbmd . a¸ sa numitele meta-date (”date despre date”). jdbc . Programul urm˘ ator afi¸ seaz˘ a numele tuturor tabelelor dintr-o baz˘ a de dat ˆ ınregistrat˘ aˆ ın ODBC. out . null ) . ale bazei de date. vom obt ¸ine un obiect de tip DatabaseMetaData ce ofer˘ a metode pentru determinarea tabelelor. sql . odbc . printStackTrace () . } try { Connection con = DriverManager . procedurilor stocate.1 Lucrul cu meta-date Interfat ¸a DatabaseMetaData Dup˘ a realizarea unui conexiuni la o baz˘ a de date. null . gramaticii SQL suportate. getMetaData () . Ca rezult al apelului metodei.

// Aflam numele coloanelor Sring nume[] = new String[n+1].getColumnCount(). Acestea sunt obt ¸inute apelˆ and metoda getMetaData pentru ResultSet-ul respectiv. // Aflam numarul de coloane int n = rsmd.executeQuery("SELECT * FROM tabel"). con . LUCRUL CU META-DATE while ( rs . next () ) System . for(int i=1. i++) nume[i] = rsmd. close () .getColumnName(i). } } } 443 15. getString ( " TABLE_NAME " ) ) . .getMetaData(). printStackTrace () . tipul ¸ si denumirile lor.15. etc. println ( rs .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData Meta-datele unui ResultSet reprezint˘ a informat ¸iile despre rezultatul cont ¸inut ˆ ın acel obiect cum ar fi num˘ arul coloanelor. out . ResultSet rs = stmt. } catch ( SQLException e ) { e . i<=n. care va returna un obiect de tip ResultSetMetaData ce poate fi apoi folosit pentru extragerea informat ¸iilor dorite.4.4. ResultSetMetaData rsmd = rs.

LUCRUL CU BAZE DE DATE .444 CAPITOLUL 15.

3.lang.class) pe baza numelui complet al acestuia ¸ si ˆ ınc˘ arcarea acesteia ˆ ın memorie. Spre deosebire de alte limbaje de programare cum ar fi C sau C++. va fi instant ¸iat un obiect de tip java. Editarea de leg˘ aturi . 445 .Const˘ aˆ ın execut ¸ia blocurilor statice de init ¸ializare ¸ si init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a. un program Java compilat nu este descris de un fi¸ sier executabil ci de o mult ¸ime de fi¸ siere cu extensia .Class. Operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a unei clase este realizat˘ a la un moment ce precede prima utilizare efectiv˘ a a sa. ci sunt ˆ ın˘ arcate pe parcursul execut ¸ie acesteia atunci cˆ and este nevoie de ele.class corespunz˘ atoare fiec˘ arei clase a programului.Capitolul 16 Lucrul dinamic cu clase 16.1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie Dup˘ a cum ¸ stim execut ¸ia unei aplicat ¸ii Java este realizat˘ a de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM). aceasta fiind responsabil˘ a cu interpretarea codului de octet ¸i rezultat ˆ ın urma compil˘ arii. Init ¸ializarea . In urma acestui proces.Este procesul reg˘ asirii reprezent˘ arii binare a unei clase (fi¸ sierul . corespunz˘ ator clasei respective. Inc˘ arcarea .Specific˘ a incorporarea noului tip de date ˆ ın JVM pentru a putea fi utlizat. 2. Ciclul de viat ¸˘ a al unei clase are a¸ sadar urm˘ atoarele etape: 1. momentul efectiv ˆ ın care se realizeaz˘ a acest lucru depinzˆ and de implementarea ma¸ sinii virtuale. In plus. aceste clase nu sunt ˆ ın˘ arcate toate ˆ ın memorie la pornirea aplicat ¸iei.

bootstrap) . va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul ClassNotFoundException. fiind responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor standard din distribut ¸ia Java. Class loader-ul primordial (eng. Dup˘ a cum vom vedea. Incepˆ and cu versiunea 1. r˘ ad˘ acina acestuia fiind class loader-ul primordial. LUCRUL DINAMIC CU CLASE 4. ˆ ın multe situat ¸ii el este de preferat. a fost introdus un model de tip delegat.Reprezint˘ a o parte integrant˘ a a ma¸ sinii virtuale. un classloader poate delega ˆ ın primul rˆ and operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare p˘ arintelui s˘ au care va delega la rˆ andul s˘ au cererea mai departe pˆ an˘ a la class loader-ul primordial sau pˆ an˘ a unul din ace¸ stia reu¸ se¸ ste s˘ a oˆ ıncarce. folosind class loader-e diferite. 2.ClassLoader.Atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a de tipul clasei respective. pentru a minimiza ˆ ınc˘ arcarea aceleia¸ si clase de mai multe ori.Acestea nu fac parte intrinsec˘ a din JVM ¸ si sunt instant ¸e ale clasei java. Aceasta este o clas˘ a abstract˘ a. Astfel. ˆ ınc˘ arcarea unei clase poate determina ˆ ınc˘ arcarea unor altor clase care sigur vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu prima.2 de Java. obiectul de tip Class creat va fi marcat pentru a fi eliminat din memorie de c˘ atre garbage collector. Dac˘ a nici ea nu va reu¸ si. va ˆ ıncerca s˘ a execute operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a clasei.446 CAPITOLUL 16. In momentul cˆ and este solicitat˘ aˆ ınc˘ arcarea unei clase. Acestea sunt de dou˘ a tipuri: 1. tipul efectiv al obiectului fiind a¸ sadar derivat din aceasta. sau a unor resurse ce sunt necesare funct ¸ion˘ arii acesteia. la execut ¸ia unui program Java vor fi create implicit dou˘ a obiecte de tip ClassLoader pentru ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorei a claselor proprii ale aplicat ¸iei. Fiecare instant ¸a de tip ClassLoader va avea a¸ sadar un p˘ arinte (evident. Desc˘ arcarea . Exist˘ aˆ ıns˘ a posibilitarea de a crea noi tipuri derivate din ClassLoader specializate pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor conform unor specificat ¸ii anume care s˘ a realizeze diverse optimiz˘ ari. etc. mai put ¸in r˘ ad˘ acina). acesta fiind specificat la crearea sa. De¸ si acest comportament nu este obligatoriu. Inc˘ arcarea claselor unei aplicat ¸ii Java ˆ ın memorie este realizat˘ a prin intermediul unor obiecte pe care le vom numi generic class loader. ˆ ın care class loader-ele sunt dispuse ierarhic ˆ ıntr-un arbore. Abia ˆ ın cazul ˆ ın care nici unul din ace¸ stia nu a reu¸ sit. Class loader-e proprii .lang. .

Acest lucru poate fi realizat prin mai multe modalit˘ a¸ ti. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE 447 Implicit. Tipul acestuia este java. cunoscute sub numele de: • Boostrap Class Loader . • Extension Class Loader .˘ 16. fiecare obiect Class va ret ¸ine class loader-ul care a fost folosit pentru ˆ ınc˘ arcare.1. unul primordial ¸ si dou˘ a proprii.).Utilizat pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor din directoarele extensiilor JRE. etc. moment ˆ ın care putem solicita ˆ ınc˘ arcarea sa.Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor proprii aplicat ¸iilor Java (cele din CLASSPATH).*.Class loader-ul primordial. Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor din distribut ¸ia Java standard (cele din pachetele java. Intrucˆ at tipurile de date Java pot fi ˆ ınc˘ arcate folosind diverse instant ¸e de tip ClassLoader. specificˆ and numele s˘ au complet prin intermediul unui ¸ sir de caractere. javax. cele mai comune metode fiind: . acesta putˆ and fi obt ¸inut cu metoda getClassLoader. Inc˘ arcarea dinamic˘ a a unei clase ˆ ın memorie se refer˘ a la faptul c˘ a nu cunoast ¸em tipul acesteia decˆ at la execut ¸ia preogramului. Java 2 JVM ofer˘ a trei class loader-e.lang.URLClassLoader. • System Class Loader .*.

loader. Dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. // Clasele standard pot fi si ele incarcate astfel Class t = Class. aplicat ¸ia poate fi extins˘ a cu noi funct ¸ii f˘ ar˘ a a schimba codul ei.getClassLoader(). In felul acesta. Numele funct ¸iei care trebuie apelat˘ a va fi introdus de la tastatur˘ a. loader. Vom detalia acest lucru prin intermediul unui exepmplu.forName("NumeCompletClasa"). Folosirea interfet ¸elor sau a claselor abstracte ˆ ımpreun˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea dinamic˘ a a claselor ofer˘ a un mecanism extrem de puternic de lucru ˆ ın Java. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a genereze aleator un vector de numere dup˘ a care s˘ a aplice o anumit˘ a funct ¸ie acestui vector. iar implementarea ei va fi cont ¸inut˘ aˆ ıntr-o clas˘ a a directorului curent.forName("java.newInstance().448 CAPITOLUL 16. Dac˘ a dorim s˘ a instant ¸iem un obiect dintr-o clas˘ aˆ ınc˘ arcat˘ a dinamic putem folosi metoda newInstance. tot ce trebuie s˘ a facem fiind s˘ a scriem noi clase care extind Functie ¸ si s˘ a implement˘ am metoda executa. • Class.forName("java. Toate funct ¸iile vor extinde clasa abstract˘ a Funct ¸ie.getClass().loadClass("ClasaNecunoscuta").Button"). LUCRUL DINAMIC CU CLASE • loadClass apelat˘ a pentru un obiect de tip ClassLoader ClassLoader loader = new MyClassLoader().awt. mai exist˘ a¸ si alte posibilit˘ a¸ ti de a instant ¸ia astfel de obiecte.forName Aceast˘ a metoda va ˆ ınc˘ arca respectiva clas˘ a folosind class loader-ul obiectului curent (care o apeleaz˘ a): Class c = Class. . // echivalent cu ClassLoader loader = this.loadClass("NumeCompletClasa").lang. Class c = Class. −1 ˆ ın caz contrar. cu condit ¸ia s˘ a existe constructorul f˘ ar˘ a argumente pentru clasa respectiv˘ a. Aceasta va returna 0 dac˘ a metoda s-a executat corect.Thread"). Button b = (Button) c.

} catch ( In st ant ia tio n E x c e p t i o n e ) { System . forName ( numeFunctie ) . } catch ( Cl as sNo tF oun d E x c e p t i o n e ) { System . setVector ( v ) . println ( " Functia nu poate fi instantiata ! "). // sau f . newInstance () . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System .*. err . io . i < n . . err .1. out . try { // Incarcam clasa Class c = Class . public class TestFunctii { 449 public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. out . while (! numeFunctie . err . i ++) v [ i ] = rand .˘ 16.1: Exemplu de ˆ ınc˘ arcare dinamic˘ a a claselor import java . v = v . // Cream un obiect de tip Functie Functie f = ( Functie ) c . String numeFunctie = " " . println ( " Functie inexistenta ! " ) . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE Listing 16.*. import java . System . println ( " Functia nu poate fi accesata ! " ) . // Setam vectorul f . executa () . numeFunctie = stdin . nextInt (100) . Random rand = new Random () . for ( int i =0. println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . print ( " \ nFunctie : " ) . // Executam functia int ret = f . in ) ) . int v [] = new int [ n ]. util . readLine () . } catch ( Il le gal Ac ces s E x c e p t i o n e ) { System . equals ( " gata " ) ) { System .

450 } } } } CAPITOLUL 16. i < v . for ( int i =1. int max = v [0]. i ++) System . } public abstract int executa () . out . . for ( int i =0. public void setVector ( int [] v ) { this .4: Alt exemplu de funct ¸ie public class Max extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. System . print ( max ) . } } Listing 16. public class Sort extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. return 0.3: Un exemplu de funct ¸ie import java . return 0. i ++) if ( max < v [ i ]) max = v [ i ]. } Listing 16. length . sort ( v ) . out . print ( v [ i ] + " " ) . Arrays . util .*. LUCRUL DINAMIC CU CLASE Listing 16. v = v . length .2: Clasa abstract˘ a ce descrie funct ¸ia public abstract class Functie { public int v [] = null . i < v .

deoarece a fost modificat˘ a¸ si recompilat˘ a. Dup˘ a ce o clas˘ a a fost ˆ ınc˘ arcat˘ a folosind un class loader.getClass(). o variant˘ a simplist˘ a fiind prezentat˘ a mai jos: public class MyClassLoader extends URLClassLoader{ public MyClassLoader(URL[] urls){ super(urls). } } Inc˘ arcarea claselor folosind clasa nou creat˘ a se va face astfel: . Implicit. Folosind metoda getURLs putem afla aceste adrese. // Incarcam clasa urlLoader.Test"). aflat˘ aˆ ın pachetul demo ¸ si dorim s˘ a oˆ ınc˘ arc˘ am dinamic ˆ ın memorie: // Obtinem class loaderul curent URLClassLoader urlLoader = (URLClassLoader) this. // Adaugam directorul sub forma unui URL urlLoader. Bineˆ ınt ¸eles. Crearea unui class loader propriu se face uzual prin extinderea clasei URLClassLoader.loadClass("demo. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE } } 451 Un obiect de tip URLClassLoader ment ¸ine o list˘ a de adrese URL de unde va ˆ ıncerca s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie clasa al c˘ arei nume ˆ ıl specific˘ am ca argument al metodelor de mai sus.getClassLoader(). S˘ a presupunem c˘ aˆ ın directorul c:\clase\demo exist˘ a clasa cu numele Test.˘ 16. iar cu addURL putem ad˘ auga o nou˘ a adres˘ a de c˘ autare a claselor.1.addURL(new File("c:\\clase"). ea nu va mai putea fi desc˘ arcat˘ a explicit din memorie. la crearea class loader-ului aceast˘ a list˘ a este completat˘ a cu informat ¸iile din variabila sistem CLASSPATH sau cu cele specificate prin opt ¸iunea -classpath la lansarea aplicat ¸iei.toURL()). ori de cˆ ate ori dorim s˘ a fort ¸˘ am reˆ ınc˘ arcarea claselor. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a avem posibilitatea de a o reˆ ınc˘ arca. trebuie s˘ a folosim class-loadere proprii ¸ si s˘ a instant ¸iem noi obiecte de tip ClassLoader. adresele URL pot specifica ¸ si directoare ale sistemului de fi¸ siere local.

• Invocarea metodelor unui obiect al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. Suportul pentru reflectare este inclus ˆ ın distribut ¸ia standard Java. • Instant ¸ierea unor clase al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. reflection).loadClass("Clasa"). .2 Mecanismul reflect˘ arii Mecanismul prin care o clas˘ a. LUCRUL DINAMIC CU CLASE // La initializare URLClassLoader systemLoader = (URLClassLoader) this. myLoader. // reincarca clasa 16. superclasa.getURLs().loadClass("Clasa"). fiind cunoscut sub numele de Reflection API ¸ si cont ¸ine urm˘ atoarele clase: . • Crearea unor vectori a c˘ aror dimensiune ¸ si tip nu este ¸ stiut decˆ at la execut ¸ie. // Dorim sa reincarcam clasa myLoader. // nu functioneaza ! // Cream alt class loader MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). URL[] urls = systemLoader.getClassLoader()...getClass(). chiar dac˘ a numele acestora este ¸ stiut abia la execut ¸ie. // Cream class loaderul propriu MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls).loadClass("Clasa").452 CAPITOLUL 16. constructori. metode). interfat ¸˘ a sau obiect ”reflect˘ a” la momentul execut ¸iei structura lor intern˘ a se nume¸ ste reflectare (eng. myLoader. acesta punˆ and la dispozit ¸ie metode pentru: • Determinarea clasei unui obiect. • Setarea sau aflarea atributelor unui obiect. • Aflarea unor informat ¸ii despre o clas˘ a (modificatori.

2.lang. un obiect de acest tip putˆ and s˘ a reprezinte atˆ at o clas˘ a cˆ at ¸ si o interfat ¸˘ a.lang.class: int. Aflarea numelui unei clase .awt. Class c = java.forName("NumeClasa").getName().. String nume = clasa.Object • Clasele din pachetul java. Tipurile primitive sunt descrise ¸ si ele de instant ¸e de tip Class avˆ and forma TipPrimitiv. Reflection API pune la dispozit ¸ie metode pentru obt ¸inerea urm˘ atoarelor informat ¸ii: Aflarea instant ¸ei Class corespunz˘ ator unui anumit obiect sau tip de date: Class c = obiect. . double.reflect ¸ si anume: – Array – Constructor – Field – Method – Modifier 453 16.2.Class • java.class.getClass(). etc. Class c = Class.class.1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor se realizeaz˘ a cu metode ale clasei java.lang.Se realizeaz˘ a cu metoda getName: Class clasa = obiect.Class.getClass(). MECANISMUL REFLECTARII • java.class. diferent ¸ierea acestora f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isInterface.Button.lang.˘ 16. diferent ¸ierea lor f˘ acˆ anduse cu ajutorul metodei isPrimitive.

getName()). if (Modifier.println(s). System.println(modif + "class" + c. System.getClass(). for (int i = 0.getSuperclass(). i++) { String nume = interf[i]. if (Modifier.isFinal(m)) modif += "final ".isPublic(m)) modif += "public ".Frame.getModifiers(). System.length. if (Modifier. Class s = c.getSuperclass().getInterfaces().print(nume + " ").class.out.awt. Aflarea superclasei . Class s = c.Object.getName().class.out. // null Aflarea interfet ¸elor implementate de o clas˘ a sau extinse de o interfat ¸˘ a .Se realizeaz˘ a cu metoda getModifiers.awt. public void interfete(Class c) { Class[] interf = c.Se realizeaz˘ a cu metoda getInterfaces. ce returneaz˘ a un vector de tip Class[]. aceasta returnˆ and un num˘ ar ˆ ıntreg ce codific˘ a tot ¸i modificatorii clasei.out. // java. isAbstract ¸ si isFinal: Class clasa = obiect. Pentru a determina u¸ sor prezent ¸a unui anumit modificator se folosesc metodele statice ale clasei Modifier isPublic.Window Class c = java. int m = clasa.Se realizeaz˘ a cu metoda getSuperclass ce returneaz˘ a o instant ¸˘ a de tip Class. LUCRUL DINAMIC CU CLASE Aflarea modificatorilor unei clase .isAbstract(m)) modif += "abstract ". Class c = java. String modif = "".awt.454 CAPITOLUL 16. . corespunz˘ atoare tipului de date al superclasei sau null pentru clasa Object. i < interf.

getExceptionTypes pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate de respectivul constructor.util. getParameterTypes. La rˆ andul ei. respectiv modificatorii unei variabile membru. ˆ ın timp ce a doua le returnez˘ a doar pe cele declarate ˆ ın cadrul clasei. Cu ajutorul metodei getField este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o variabil˘ a mebr˘ a cu un anumit nume specificat. getModifiers.Se realizeaz˘ a cu una din metodele getFields sau getDeclaredFields.. clasa Field pune la dispozit ¸ie metodele getName. interfete(java.Se realizeaz˘ a cu metodele getConstructors sau getDeclaredConstructors. ce returnez˘ a un vector de tip Field[]. inclusiv cele mo¸ stenite.HashSet.. Aflarea constructorilor . getReturnType pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate . getModifiers. Cu ajutorul metodei getConstructor este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la constructor cu o signatur˘ a specificat˘ a. Serializable. Collection.2. ce returneaz˘ a un vector de tip Constructor[]. diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a prima returneaz˘ a toate variabilele membre. getParameterTypes. getExceptionTypes.class).util. tipul. // Va afisa interfetele extinse de Set: // Collection Aflarea variabilelor membre .˘ 16.Se realizeaz˘ a cu metodele getMethods sau getDeclaredMethods. Set 455 interfete(java. // Va afisa interfetele implementate de HashSet: // Cloneable. Aflarea metodelor .Set). ce returneaz˘ a un vector de tip Method[]. MECANISMUL REFLECTARII } } . Clasa Constructor pune la dispozit ¸ie metodele getName. getType ¸ si getModifiers pentru a obt ¸ine numele. Clasa Method pune la dispozit ¸ie metodele getName.

LUCRUL DINAMIC CU CLASE de respectiva metod˘ a. constructorul sau metoda respectiv˘ a. folosind Reflection API avem posibilitatea de a lucra dinamic cu obiecte. respectiv IllegalAccessException. ce returnez˘ a un vector de tip Class[]. Object o = c. bazˆ andu-ne pe informat ¸ii pe care le obt ¸inem abia la execut ¸ie.lang. Method.456 CAPITOLUL 16. Crearea obiectelor Dup˘ a cum st ¸im. Aflarea claselor imbricate .Se realizeaz˘ a cu metoda getDeclaringClass. In cazul ˆ ın care numele clasei nu este cunoscut decˆ at la momentul execut ¸iei nu mai putem folosi aceast˘ a metod˘ a de instant ¸iere. pentru acestea returnˆ and clasa c˘ arei ˆ ıi apart ¸ine variabila. avem la dispozit ¸ie alte dou˘ a variante: • Metoda newInstance din clasa java. crearea obiectelor se realizeaz˘ a cu operatorul new urmat de un apel la un constructor al clasei pe care o instant ¸iem.2. Dac˘ a nu exist˘ a un astfel de constructor sau nu este accesibil vor fi generate except ¸ii de tipul InstantiationException.forName("NumeClasa").newInstance(). Aflarea clasei de acoperire . // Daca stim tipul obiectului . Constructor. 16.Se realizeaz˘ a cu metodele getClasses sau getDeclaredClasses. Aceast˘ a metod˘ a o reg˘ asim ¸ si ˆ ın clasele Field. In schimb. Cu ajutorul metodei getMethod este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o metod˘ a cu o signatur˘ a specificat˘ a. Class c = Class.2 Manipularea obiectelor Pe lˆ ang˘ a posibilitatea de a examina structura unei anumite clase la momentul execut ¸iei.Class Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente al acestuia.

apoi specificarea argumentelor la apelarea sa. Class clasa = java.class. MECANISMUL REFLECTARII Class c = java. Metoda getConstructor poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. mai putem obt ¸ine valoarea returnat˘ a. Ca ¸ si ˆ ın cazul constructorilor. apelˆ and constructorul cu dou˘ a argumente al clasei Point.awt. Evident. trebuie s˘ a obt ¸inem ˆ ıntˆ ai o referint ¸˘ a la metoda cu signatura corespunz˘ atoare ¸ si apoi s˘ a specific˘ am argumentele.Point. S˘ a rescriem exemplul de mai sus. Point p = (Point) c.2. In plus.˘ 16. aceast˘ a solut ¸ie presupune ˆ ın primul rˆ and obt ¸inerea unui obiect de tip Constructor cu o anumit˘ a signatur˘ a. Object[] arg = new Object[] {x. Integer y = new Integer(20). Invocarea metodelor Invocarea unei metode al c˘ arei nume ˆ ıl cunoa¸ stem abia la momentul execut ¸iei se realizeaz˘ a cu metoda invoke a clasei Method. // Instantiem Point p = (Point) ctor. IllegalAccessException. Except ¸ii generate de metoda newInstance sunt: InstantiationException.class.getConstructor(signatura).awt. Constructor ctor = clasa. // Pregatim argumentele // Ele trebuie sa fie de tipul referinta corespunzator Integer x = new Integer(10). y}. 457 • Metoda newInstance din clasa Constructor Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind un anumit constructor. IllegalArgumentException ¸ si InvocationTargetException. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a apel˘ am metoda contains .newInstance(arg).Point. int. // Obtinem constructorul dorit Class[] signatura = new Class[] {int.newInstance(). cel pentru care se face apelul.class}.class.

atunci putem folosi valoarea null ˆ ın locul vectorilor ce reprezint˘ a signatura.getMethod("contains". Metoda getMethod poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException.invoke(obiect.class. Dac˘ a num˘ arul argumentelor metodei este 0. // Pregatim argumentele Point p = new Point(10. Except ¸iile generate de metoda invoke sunt: IllegalAccessException ¸ si InvocationTargetException.Point.awt.458 CAPITOLUL 16. Class clasa = java. respectiv parametri de apelare ai metodei. Method metoda = clasa.awt. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a set˘ am variabila x a unui obiect de tip Point ¸ si s˘ a obt ¸inem valoarea variabilei y a aceluia¸ si obiect: Class clasa = java. Point obiect = new Point(0. 0. y.class.getField("x"). // Obtinem metoda dorita Class[] signatura = new Class[] {Point. noi o vom apela pe cea care accept˘ a un argument de tip Point. LUCRUL DINAMIC CU CLASE a clasei Rectangle care determin˘ a dac˘ a un anumit punct se g˘ ase¸ ste ˆ ın interiorul drepunghiului. arg). // Obtinem variabilele membre Field x. Object[] arg = new Object[] {p}. y = clasa. // Apelam metoda metoda. 100).class}. Metoda contains are mai multe variante.getField("y"). 100. Setarea ¸ si aflarea variabilelor membre Pentur setarea ¸ si aflarea valorilor variabilelor membre sunt folosite metodele set ¸ si get ale clasei Field. 20). x = clasa.Rectangle. Rectangle obiect = new Rectangle(0. signatura). . 20).

reflect . import java . Listing 16. nextInt (100) . // Obtinem valoarea lui y Integer val = y. Metoda getField poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchFieldException. while (! numeFunctie . equals ( " gata " ) ) { System . i ++) v [ i ] = rand . Random rand = new Random () . readLine () . 459 Except ¸iile generate de metodele get.*. import java . int v [] = new int [ n ]. out .˘ 16. String numeFunctie = " " . Din acest motiv. solut ¸ia anterioar˘ a nu mai este viabil˘ a¸ si trebuie s˘ a folosim apelarea metodei executa ˆ ıntr-un mod dinamic. set sunt: IllegalAccessException ¸ si IllegalArgumentException.get(obiect). i < n . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . public class TestFunctii2 { public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. in ) ) .set(obiect. for ( int i =0. MECANISMUL REFLECTARII // Setam valoarea lui x x. numeFunctie = stdin . print ( " \ nFunctie : " ) . lang . Revenind la exemplul din sect ¸iunea anterioar˘ a cu apelarea dinamic˘ a a unor funct ¸ii pentru un vector. new Integer(10)). .*.5: Lucru dinamic cu metode ¸ si variabile import java . util .2. io . s˘ a presupunem c˘ a exist˘ a deja un num˘ ar ˆ ınsemnat de clase care descriu diferite funct ¸ii dar acestea nu extind clasa abstract˘ a Functie.*.

} catch ( Exception e ) { System . diferent ¸ierea f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isArray. null ) .Point Lucrul dinamic cu obiecte ce reprezint˘ a vectori se realizeaz˘ a prin intermediul clasei Array.2. getField ( " v " ) . } } } } 16. ce ˆ ıntoarce o referint ¸˘ a de tip Class. Point []vector = new Point[10]. // Apelam metoda ’ executa ’ // Folosim null pentru ca nu avem argumente Method m = c . Tipul de date al elementelor din care este format vectorul va fi obt ¸inut cu ajutorul metodei getComponentType. System. Aceasta cont ¸ine o serie de metode statice ce permit: • Crearea de noi vectori: newInstance • Aflarea num˘ arului de elemente: getLength . forName ( numeFunctie ) .out. invoke (f . println ( " Eroare la apelarea functiei ! " ) .getClass(). newInstance () .460 CAPITOLUL 16. vector .Class. set (f . out .awt. LUCRUL DINAMIC CU CLASE try { // Incarcam clasa Class c = Class .println(c. // Cream un obiect de tip Functie Object f = c .3 Lucrul dinamic cu vectori Vectorii sunt reprezentat ¸i ca tip de date tot prin intermediul clasei java. // Va afisa: class java. err . null ) . // Setam vectorul ( setam direct variabila v ) Field vector = c . System .getComponentType()).lang. Integer ret = ( Integer ) m . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . v ) . Class c = vector. getMethod ( " executa " .

i. get 461 Exemplul de mai jos creeaz˘ a un vector ce cont ¸ine numerele ˆ ıntregi de la 0 la 9: Object a = Array.print(Array. for (int i=0.class.2. i++) Array.newInstance(int.˘ 16. new Integer(i)). i < Array.set(a. .getLength(a). i++) System.get(a. MECANISMUL REFLECTARII • Setarea / aflarea elementelor: set.getLength(a). 10). for (int i=0.out. i) + " "). i < Array.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful