Curs practic de Java

Cristian Fr˘ asinaru

Cuprins
1 Introducere ˆ ın Java 1.1 Ce este Java ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Limbajul de programare Java . . . . . 1.1.2 Platforme de lucru Java . . . . . . . . 1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat 1.2 Primul program . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Structura lexical˘ a a limbajului Java . . . . . . 1.3.1 Setul de caractere . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Identificatori . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Literali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Separatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Comentarii . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tipuri de date ¸ si variabile . . . . . . . . . . . 1.4.1 Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Controlul execut ¸iei . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Instruct ¸iuni de decizie . . . . . . . . . 1.5.2 Instruct ¸iuni de salt . . . . . . . . . . . 1.5.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor 1.5.4 Alte instruct ¸iuni . . . . . . . . . . . . 1.6 Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Crearea unui vector . . . . . . . . . . . 1.6.2 Tablouri multidimensionale . . . . . . 1.6.3 Dimensiunea unui vector . . . . . . . . 1.6.4 Copierea vectorilor . . . . . . . . . . . 1 11 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 19 19 20 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays . . . . . . 1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni S ¸ iruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a . . . 1.8.1 Transmiterea argumentelor . . . . . . . . . . 1.8.2 Primirea argumentelor . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Argumente numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 37 38 39 39 40 41 42 46 49 50 50 52 53 56 57 58 59 59 61 62 63 64 64 66 66 67 67

1.7 1.8

2 Obiecte ¸ si clase 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Crearea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Folosirea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Distrugerea obiectelor . . . . . . . . . . . . 2.2 Crearea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Declararea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Corpul unei clase . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Constructorii unei clase . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Declararea variabilelor . . . . . . . . . . . . 2.2.6 this ¸ si super . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Implementarea metodelor . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Declararea metodelor . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Tipul returnat de o metod˘ a . . . . . . . . . 2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a . . . 2.3.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente . . 2.3.5 Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor 2.4 Modificatori de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a . . . . . . . 2.5.1 Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . 2.5.2 Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.3 Utilitatea membrilor de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.4 Blocuri statice de init ¸ializare . . . . . . . . . 2.6 Clase imbricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Definirea claselor imbricate . . . . . . . . . . 2.6.2 Clase interne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Identificare claselor imbricate . . . . . . . . 2.6.4 Clase anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clase ¸ si metode abstracte . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 2.7.1 Declararea unei clase abstracte 2.7.2 Metode abstracte . . . . . . . . 2.8 Clasa Object . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Orice clas˘ a are o superclas˘ a . . 2.8.2 Clasa Object . . . . . . . . . . 2.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri . . . . 2.10 Tipul de date enumerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 68 68 71 71 71 74 75 77 77 78 82 85 85 87 89 90 91 92 95 95 95 96 97 98 99 99 100 101 103 105 107 108 109 110 110 111

3 Except ¸ii 3.1 Ce sunt except ¸iile ? . . . . . . . . . . . . 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor . . . . 3.3 ”Aruncarea” except ¸iilor . . . . . . . . . . 3.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor . . . . . . 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea 3.4.2 Propagarea erorilor . . . . . . . . 3.4.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor . 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii . . . 3.6 Except ¸ii la execut ¸ie . . . . . . . . . . . . 3.7 Crearea propriilor except ¸ii . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Ce sunt fluxurile? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Clasificarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri . . . . 4.1.4 Metode comune fluxurilor . . . . . . . . . . . . 4.2 Folosirea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Fluxuri primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Fluxuri de procesare . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Crearea unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere . . . . . . . . . . 4.2.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer . . . . . . . . . . . . 4.2.6 Concatenarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor . . . . . . . . . 4.2.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream 4.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Intr˘ ari formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4.4

CUPRINS Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard . . . . . . . . . . . 4.4.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) . . . . . . Clasa File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 112 113 115 117 119

4.5 4.6

5 Interfet ¸e 5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ce este o interfat ¸˘ a? . . . . . . . . . 5.2 Folosirea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Definirea unei interfet ¸e . . . . . . . . 5.2.2 Implementarea unei interfet ¸e . . . . . 5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive . 5.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte . . . . . . . . . . 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e . . . . . . 5.5 Utilitatea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Crearea grupurilor de constante . . . 5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri 5.6 Interfat ¸a FilenameFilter . . . . . . . . . . 5.6.1 Folosirea claselor anonime . . . . . . 5.7 Compararea obiectelor . . . . . . . . . . . . 5.7.1 Interfat ¸a Comparable . . . . . . . . . 5.7.2 Interfat ¸a Comparator . . . . . . . . . 5.8 Adaptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Pachetele standard (J2SDK) . . . 6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet . 6.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e . 6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet 6.1.5 Importul static . . . . . . . . . . 6.1.6 Crearea unui pachet . . . . . . . 6.1.7 Denumirea unui pachet . . . . . . 6.2 Organizarea fi¸ sierelor . . . . . . . . . . . 6.2.1 Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

121 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 124 . 129 . 130 . 132 . 132 . 133 . 134 . 137 . 138 . 139 . 141 . 142 145 145 145 146 147 148 149 150 151 152 152

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.class) 6.2.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor . . . . . . . . 6.2.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) . . . . Arhive JAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Folosirea utilitarului jar . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 154 155 156 157 158 159

6.3

7 Colect ¸ii 7.1 Introducere . . . . . . . . . . 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii . . 7.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor . . 7.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor 7.5 Algoritmi polimorfici . . . . . 7.6 Tipuri generice . . . . . . . . 7.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

161 . 161 . 162 . 166 . 168 . 170 . 171 . 172 177 177 179 180 180 181 183 183 184 187 188 193 194 196

8 Serializarea obiectelor 8.1 Folosirea serializ˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Serializarea tipurilor primitive . . . . . 8.1.2 Serializarea obiectelor . . . . . . . . . . 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream . . . . . . 8.1.4 Clasa ObjectInputStream . . . . . . . 8.2 Obiecte serializabile . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable . 8.2.2 Controlul serializ˘ arii . . . . . . . . . . 8.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor . . . . . . 8.3.1 Controlul versiunilor claselor . . . . . . 8.3.2 Securizarea datelor . . . . . . . . . . . 8.3.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable 8.4 Clonarea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Modelul AWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Componentele AWT . . . . . . . . . . 9.2.2 Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container) 9.3 Gestionarea pozit ¸ion˘ arii . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

199 . 199 . 200 . 202 . 204 . 206 . 207

6 9.3.2 Gestionarul FlowLayout . . . . . . . . . . . 9.3.3 Gestionarul BorderLayout . . . . . . . . . . 9.3.4 Gestionarul GridLayout . . . . . . . . . . . 9.3.5 Gestionarul CardLayout . . . . . . . . . . . 9.3.6 Gestionarul GridBagLayout . . . . . . . . . 9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) . . . Tratarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor . . . . . 9.4.2 Tipuri de evenimente . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime . Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Clasa Window . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Clasa Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Clasa Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4 Clasa FileDialog . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri . . . . . 9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri 9.6.3 Meniuri de context (popup) . . . . . . . . . 9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) . . . . . Folosirea componentelor AWT . . . . . . . . . . . . 9.7.1 Clasa Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.2 Clasa Button . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.3 Clasa Checkbox . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.4 Clasa CheckboxGroup . . . . . . . . . . . . 9.7.5 Clasa Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.6 Clasa List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.7 Clasa ScrollBar . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.8 Clasa ScrollPane . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.9 Clasa TextField . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.10 Clasa TextArea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 211 212 214 218 219 221 224 227 232 232 233 236 239 242 243 246 247 250 250 251 252 253 255 257 259 261 262 263 265

9.4

9.5

9.6

9.7

10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare . . . . . . . . . . . . 10.1.1 Metoda paint . . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Suprafet ¸e de desenare - clasa Canvas 10.2 Contextul grafic de desenare . . . . . . . . . 10.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

269 . 269 . 270 . 271 . 274 . 275

CUPRINS 10.2.2 Primitive grafice . . . . . . . . . . Folosirea fonturilor . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Clasa Font . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Clasa FontMetrics . . . . . . . . . . Folosirea culorilor . . . . . . . . . . . . . . Folosirea imaginilor . . . . . . . . . . . . . 10.5.1 Afi¸ sarea imaginilor . . . . . . . . . 10.5.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor 10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” . 10.5.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG 10.5.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie . . Tip˘ arirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 275 276 277 279 282 286 287 289 291 291 292 293 299 299 299 300 301 304 305 307 310 310 314 316 316 316 319 324 329 332 335 336 336 338 340

10.3

10.4 10.5

10.6

11 Swing 11.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1 JFC . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2 Swing API . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3 Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT . . 11.2 Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ferestre interne . . . . . . . . . . . 11.3 Clasa JComponent . . . . . . . . . . . . . 11.4 Arhitectura modelului Swing . . . . . . . . 11.5 Folosirea modelelor . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tratarea evenimentelor . . . . . . . 11.6 Folosirea componentelor . . . . . . . . . . 11.6.1 Componente atomice . . . . . . . . 11.6.2 Componente pentru editare de text 11.6.3 Componente pentru selectarea unor 11.6.4 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Arbori . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Containere . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Dialoguri . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Desenarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Metode specifice . . . . . . . . . . 11.7.2 Considerat ¸ii generale . . . . . . . . 11.8 Look and Feel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12 Fire de execut ¸ie 12.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Crearea unui fir de execut ¸ie . . . . . . . . 12.2.1 Extinderea clasei Thread . . . . . . 12.2.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie . . . 12.3.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie . . 12.3.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” . 12.3.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie . 12.3.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie . . 12.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator 12.3.6 Monitoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.7 Semafoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.8 Probleme legate de sincronizare . . 12.4 Gruparea firelor de execut ¸ie . . . . . . . . 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” . . 12.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask . . . . . . . .

CUPRINS 343 . 343 . 344 . 345 . 347 . 352 . 355 . 357 . 358 . 362 . 362 . 367 . 369 . 371 . 373 . 376 . 378 383 . 383 . 385 . 387 . 388 . 393 . 397 401 . 401 . 402 . 404 . 406 . 408 . 410 . 412 . 416 . 420 . 421 . 421

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Lucrul cu URL-uri . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Socket-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Comunicarea prin conexiuni . . . . . . . . . 13.5 Comunicarea prin datagrame . . . . . . . . . 13.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i 14 Appleturi 14.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Crearea unui applet simplu . . . . . . . 14.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet . . . . . 14.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul . . . . . 14.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor . . . 14.6 Tag-ul APPLET . . . . . . . . . . . . 14.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi 14.8 Alte metode oferite de clasa Applet . . 14.9 Arhivarea appleturilor . . . . . . . . . 14.10Restrict ¸ii de securitate . . . . . . . . . 14.11Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 423 . .3.3. . . .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL .1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor 16. . . . 442 . 16. .1 Inregistrarea unui driver . .4 Lucrul cu meta-date .1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie . . . . . . . . . . . . . . 16. . . 440 . . 460 . . . . . . . . . . . .1 Interfat ¸a DatabaseMetaData . .2 Specificarea unei baze de date . . . . 438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . 15. . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .3. . . . . 425 .2 JDBC . . . . .5 Interfat ¸a ResultSet .4.2. . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . 15.2 Manipularea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. . . . . . 15. . . 15. . . . . . . . 456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 . . . . . . . . . . . .3 Tipuri de drivere . . . . . . . . . . 432 . 15. 442 . . .4 Realizarea unei conexiuni . . . . . . 9 423 . . . . 15. . . . .2 Interfat ¸a PreparedStatement . . . . .CUPRINS 15 Lucrul cu baze de date 15. 445 . . . 16 Lucrul dinamic cu clase 16. 430 . .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData . .2. . . . 16. . 15. . . . . . . .2. .1 Generalit˘ a¸ ti despre baze de date . 15. 427 . . .2 Mecanismul reflect˘ arii . . . . . . . . 437 . . . . . .3. 15. 452 . . . . 426 . . . . 424 . . . .1. . . .4. . . . . . 423 . . . . . . . . . . . . . . .1 Interfat ¸a Statement . . . . 428 . .3 Lucrul dinamic cu vectori . . 438 . . . . . . . .1. . 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 15. . . . . .2. . . . . . . .1 Introducere . . . . . . .2 Conectarea la o baz˘ a de date . . . . . . . 15. . . . . . .2. . . 434 . . . . . . . .4 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor 15. . . . . . . . . .6 Exemplu simplu . . . . . 431 . . .2. .3 Interfat ¸a CallableStatement . . . . . 15. 15. 443 445 . .

10 CUPRINS .

elimin˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor. mo¸ stenirea multipl˘ a ¸ si toate ”facilit˘ a¸ tile” ce pot provoca scrierea unui cod confuz. administrarea automat˘ a a memoriei ¸ si elim11 . care a avut un impact remarcabil asupra ˆ ıntregii comunit˘ a¸ ti a dezvoltatorilor de software.1 Limbajul de programare Java Inainte de a prezenta ˆ ın detaliu aspectele tehnice ale limbajului Java. robustet ¸e ¸ si nu ˆ ın ultimul rˆ and portabilitate. fire de execut ¸ie.1 Ce este Java ? Java este o tehnologie inovatoare lansat˘ a de compania Sun Microsystems ˆ ın 1995. baze de date. Denumit˘ a init ¸ial OAK.Capitolul 1 Introducere ˆ ın Java 1. • Robustet ¸e . impunˆ andu-se prin calit˘ a¸ ti deosebite cum ar fi simplitate.1. interfat ¸˘ a grafic˘ a. s˘ a amintim caracteristicile sale principale. • U¸ surint ¸˘ aˆ ın crearea de aplicat ¸ii complexe ce folosesc programarea ˆ ın ret ¸ea. 1. care l-au transformat ˆ ıntr-un interval de timp atˆ at de scurt ˆ ıntr-una din cele mai pupulare opt ¸iuni pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii.elimin˘ a sursele frecvente de erori ce apar ˆ ın programare prin renunt ¸area la pointeri. tehnologia Java este format˘ a dintr-un limbaj de programare de nivel ˆ ınalt pe baza c˘ aruia sunt construite o serie de platforme destinate implement˘ arii de aplicat ¸ii pentru toate segmentele industriei software. • Simplitate . indiferent de domeniu sau de complexitatea lor. etc.

• Portabililtate . Aceste tehnologii au fost grupate ˆ ın a¸ sa numitele platforme de lucru. furnizˆ and mecanisme stricte de securitate a programelor concretizate prin: verificarea dinamic˘ a a codului pentru detectarea secvent ¸elor periculoase. • Performant ¸˘ a . . ce reprezint˘ a seturi de libr˘ arii scrise ˆ ın limbajul Java.12 CAPITOLUL 1.de¸ si mai lent decˆ at limbajele de programare care genereaz˘ a executabile native pentru o anumit˘ a platform˘ a de lucru.este un limbaj de programare foarte sigur. etc. folosite pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii sau componente destinate unei anume categorii de utilizatori. trecerea de la C. • Este modelat dup˘ a C ¸ si C++.comportamentul unei aplicat ¸ii Java nu depinde de arhitectura fizic˘ a a ma¸ sinii pe care ruleaz˘ a. aceea¸ si aplicat ¸ie rulˆ and f˘ ar˘ a nici o modificare ¸ si f˘ ar˘ a a necesita recompilarea ei pe sisteme de operare diferite cum ar fi Windows. • Complet orientat pe obiecte . etc. ce ruleaz˘ aˆ ın fundal (”garbage collector”). Linux. INTRODUCERE ˆ IN JAVA inarea pierderilor de memorie printr-o procedur˘ a de colectare a obiectelor care nu mai sunt referite. • Securitate .elimin˘ a complet stilul de programare procedural.2 Platforme de lucru Java Limbajul de programare Java a fost folosit la dezvoltarea unor tehnologii dedicate rezolv˘ arii unor probleme din cele mai diverse domenii. • Este compilat ¸ si interpretat. 1. Solaris. astfel ˆ ıncˆ at viteza de lucru put ¸in mai sc˘ azut˘ a nu va fi un impediment ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii oricˆ at de complexe. etc. animat ¸ie. inclusiv grafic˘ a 3D. precum ¸ si diverse programe utilitare.Java este un limbaj independent de platforma de lucru. aceasta fiind solut ¸ia eficient˘ a pentru obt ¸inerea portabilit˘ a¸ tii. compilatorul Java asigur˘ a o performant ¸˘ a ridicat˘ a a codului de octet ¸i. • Neutralitate arhitectural˘ a . impunerea unor reguli stricte pentru rularea proceselor la distant ¸˘ a.1. C++ la Java f˘ acˆ andu-se foarte u¸ sor. Mac OS. lucru care aduce economii substant ¸iale firmelor dezvoltatoare de aplicat ¸ii.

cu informat ¸iile memorate ˆ ın baze de date distribuite. 1. programarea dispozitivelor mobile este extrem de simpl˘ a.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat In funct ¸ie de modul de execut ¸ie a aplicat ¸iilor. numit cod . oferind cea mai comod˘ a solut ¸ie pentru distribut ¸ia ¸ si actualizarea aplicat ¸iilor Java. pagini JSP. bazate pe componente cum ar fi servleturi. • J2EE (Enterprise Edition) Aceast˘ a platform˘ a ofer˘ a API-ul necesar dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii complexe.1.1. vom folosi termenul J2SDK pentru a ne referi la distribut ¸ia standard J2SE 1.com”. Probabil cel mai cunoscute limbaj interpretat este limbajul Basic. • J2ME (Micro Edition) Folosind Java. platforma de lucru J2ME oferind suportul necesar scrierii de programe dedicate acestui scop. formate din componente ce trebuie s˘ a ruleze ˆ ın sisteme eterogene. In continuare. Avantajul acestei solut ¸ii este simplitatea ¸ si faptul c˘ a fiind interpretat˘ a direct sursa programului obt ¸inem portabilitatea.sun. Dezavantajul evident este viteza de execut ¸ie redus˘ a.1. etc. etc. Tot aici g˘ asim ¸ si suportul necesar pentru crearea de aplicat ¸ii ¸ si servicii Web. CE ESTE JAVA ? 13 • J2SE (Standard Edition) Este platforma standard de lucru ce ofer˘ a suport pentru crearea de aplicat ¸ii independente ¸ si appleturi. limbajele de programare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • Interpretate: instruct ¸iunile sunt citite linie cu linie de un program numit interpretor ¸ si traduse ˆ ın instruct ¸iuni ma¸ sin˘ a. • Compilate: codul surs˘ a al programelor este transformat de compilator ˆ ıntr-un cod ce poate fi executat direct de procesor. Toate distribut ¸iile Java sunt oferite gratuit ¸ si pot fi desc˘ arcate de pe Internet de la adresa ”http://java.5 SDK (Tiger). De asemenea. aici este inclus˘ a¸ si tehnologia Java Web Start ce furnizeaz˘ a o modalitate extrem de facil˘ a pentru lansarea ¸ si instalarea local˘ a a programelor scrise ˆ ın Java direct de pe Web.

Codul de octet ¸i este diferit de codul ma¸ sin˘ a.14 CAPITOLUL 1. codul de octet ¸i este interpretat de mediul Java ¸ si de aceea poate fi rulat pe orice platform˘ a pe care este instalat˘ a mediul de execut ¸ie Java. codul compilat ˆ ıntr-un format de nivel sc˘ azut nu poate fi rulat decˆ at pe platforma de lucru pe care a fost compilat. programele Java fiind atˆ at interpretate cˆ at ¸ si compilate.out. Codul ma¸ sin˘ a este reprezentat de o succesiune de instruct ¸iuni specifice unui anumit procesor ¸ si unei anumite platforme de lucru reprezentate ˆ ın format binar astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi executate f˘ ar˘ a a mai necesita nici o prelucrare. Limbajul Java combin˘ a solut ¸iile amintite mai sus. } } . Pentru ca un cod de octet ¸i s˘ a poat˘ a fi executat pe un anumit calculator. Avantajul este execut ¸ia extrem de rapid˘ a. Codurile de octet ¸i sunt seturi de instruct ¸iuni care seam˘ an˘ a cu codul scris ˆ ın limbaj de asamblare ¸ si sunt generate de compilator independent de mediul de lucru. pe acesta trebuie s˘ a fie instalat˘ a o ma¸ sin˘ a virtual˘ a Java. precum ¸ si un interpretor ce va executa respectivul cod de octet ¸i. dezavantajul fiind lipsa portabilit˘ a¸ tii. Prin ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM) vom ˆ ınt ¸elege mediul de execut ¸ie al aplicat ¸iilor Java. In timp ce codul ma¸ sin˘ a este executat direct de c˘ atre procesor ¸ si poate fi folosit numai pe platforma pe care a fost creat. A¸ sadar vom avea la dispozit ¸ie un compilator responsabil cu transformarea surselor programului ˆ ın a¸ sa numitul cod de octet ¸i. Acest lucru este realizat automat de c˘ atre distribut ¸ia J2SDK. Scriererea codului surs˘ a class FirstApp { public static void main( String args[]) { System.println("Hello world!").2 Primul program Crearea oric˘ arei aplicat ¸ii Java presupune efectuarea urm˘ atorilor pa¸ si: 1. 1. INTRODUCERE ˆ IN JAVA ma¸ sin˘ a.

2. 3.class. 4. Acestea au extensia . nici o alt˘ a extensie nefiind acceptat˘ a. 2. Compilarea aplicat ¸iei Pentru compilare vom folosi compilatorul javac din distribut ¸ia J2SDK. Apelul compilatorului se face pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine clasa principal˘ a a aplicat ¸iei sau pentru orice fi¸ sier/fi¸ siere cu extensia java. . Compilatorul creeaz˘ a cˆ ate un fi¸ sier separat pentru fiecare clas˘ a a programului. javac FirstApp. Salvarea fi¸ sierelor surs˘ a Se va face ˆ ın fi¸ siere care au obligatoriu extensia java.1.class ¸ si vom apela interpretorul astfel: java FirstApp Rularea unei aplicat ¸ii care nu folose¸ ste interfat ¸˘ a grafic˘ a.class ¸ si implicit sunt plasate ˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierele surs˘ a. ne vom pozit ¸iona ˆ ın directorul ce cont ¸ine fi¸ sierul FirstApp. Deoarece interpretorul are ca argument de intrare numele clasei principale ¸ si nu numele unui fi¸ sier. fie ˆ ın mai multe. se va face ˆ ıntr-o fereastr˘ a sistem. S˘ a presupunem c˘ a am salvat exemplul de mai sus ˆ ın fi¸ sierul C:\intro\FirstApp.java. Este recomandat ca fi¸ sierul care cont ¸ine codul surs˘ a al clasei primare s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu cel al clasei. Clasele aplicat ¸iei se pot gasi fie ˆ ıntr-un singur fi¸ sier.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fi¸ sierul FirstApp. de¸ si acest lucru nu este obligatoriu. apelat pentru unitatea de compilare corespunz˘ atoare clasei principale. Rularea aplicat ¸iei Se face cu interpretorul java. PRIMUL PROGRAM 15 Toate aplicat ¸iile Java cont ¸in o clas˘ a principal˘ a(primar˘ a) ˆ ın care trebuie s˘ a se gaseasc˘ a metoda main.

Arrows.9 • \u03B1 .3.1 Structura lexical˘ a a limbajului Java Setul de caractere Limbajului Java lucreaz˘ aˆ ın mod nativ folosind setul de caractere Unicode. cu cˆ ateva except ¸ii.\u03C9 : simboluri grece¸ sti α − ω • \u2200 .9 • \u0660 . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a se pot reprezenta 65536 de semne. ∅.unicode.3 1. Greek. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Atent ¸ie Un apel de genul java c:\intro\FirstApp.\u0669 : cifre arabic-indic 0 . etc. Currency.3. referirea la celelalte f˘ acˆ andu-se prin \uxxxx. Mai jos sunt oferite cˆ ateva exemple de caractere Unicode. etc. Musical. Mathematical.) • \u4e00 . .2 Cuvinte cheie Cuvintele rezervate ˆ ın Java sunt. 1.org”. Arabic. Gothic. • \u0030 . Acestea nu pot fi folosite ca nume de clase. cˆ ateva exemple de blocuri fiind: Basic Latin.16 CAPITOLUL 1. spre deosebire de ASCII.class este gre¸ sit! 1. Primele 256 caractere Unicode corespund celor ASCII. unde xxxx reprezint˘ a codul caracterului. ∃. O alt˘ a caracteristic˘ a a setului de caractere Unicode este faptul c˘ aˆ ıntreg intervalul de reprezentare a simbolurilor este divizat ˆ ın subintervale numite blocuri.\u9fff : litere din alfabetul Han (Chinez. Acesta este un standard internat ¸ional care ˆ ınlocuie¸ ste vechiul set de caractere ASCII ¸ si care folose¸ ste pentru reprezentarea caracterelor 2 octet ¸i. unde era posibil˘ a reprezentarea a doar 256 de caractere.\u22FF : simboluri matematice (∀. Coreean) Mai multe informat ¸ii legate de reprezentarea Unicode pot fi obt ¸inute la adresa ”http://www. Japonez. cele din C++ ¸ si au fost enumerate ˆ ın tabelul de mai jos.\u0039 : cifre ISO-Latin 0 .

3.se reprezint˘ a pe 4 octet ¸i (32 bit ¸i) – lungi . STRUCTURA LEXICALA 17 interfet ¸e.3. . dar nu pot fi nici ele folosite ca nume ˆ ın aplicat ¸ii.5. false. Dup˘ a cum am mai spus.4 Literali Literalii pot fi de urm˘ atoarele tipuri: • Intregi Sunt acceptate 3 baze de numerat ¸ie : baza 10. identificatorii nu au voie s˘ a fie identici cu cuvintele rezervate.3. null nu sunt cuvinte cheie. Cuvintele marcate prin ∗ sunt rezervate. abstract boolean break byte case catch char class const* continue default do double else extends final finally float for goto* if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while Incepˆ and cu versiunea 1. ˆ ıncepˆ and cu o liter˘ a. 1. variabile sau metode.3 Identificatori Sunt secvent ¸e nelimitate de litere ¸ si cifre Unicode. mai exist˘ a¸ si cuvˆ antul cheie enum. baza 16 (ˆ ıncep cu caracterele 0x) ¸ si baza 8 (ˆ ıncep cu cifra 0) ¸ si pot fi de dou˘ a tipuri: – normali . 1. true.se reprezint˘ a pe 8 octet ¸i (64 bit ¸i) ¸ si se termin˘ a cu caracterul L (sau l). dar nu sunt folosite.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1.

INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Flotant ¸i Pentru ca un literal s˘ a fie considerat flotant el trebuie s˘ a aib˘ a cel put ¸in o zecimal˘ a dup˘ a virgul˘ a. apostrof. • Logici Sunt reprezentat ¸i de true . Atent ¸ie Spre deosebire de C++.18 CAPITOLUL 1. fie o secvent ¸˘ a escape scris˘ aˆ ıntre apostrofuri.valoarea logic˘ a de adev˘ ar. 4D.reprezentate pe 64 bit ¸i. respectiv false . Secvent ¸ele escape predefinite ˆ ın Java sunt: – ’\b’ : Backspace (BS) – ’\t’ : Tab orizontal (HT) – ’\n’ : Linie nou˘ a (LF) – ’\f’ : Pagin˘ a nou˘ a (FF) – ’\r’ : Inceput de rˆ and (CR) – ’\"’ : Ghilimele – ’\’’ : Apostrof – ’\\’ : Backslash . 3f. respectiv fals. Secvent ¸ele escape permit specificarea caracterelor care nu au reprezentare grafic˘ a¸ si reprezentarea unor caractere speciale precum backslash. etc. 2e2.reprezentate pe 32 bit ¸i. s˘ a fie ˆ ın notat ¸ie exponent ¸ial˘ a sau s˘ a aib˘ a sufixul F sau f pentru valorile normale . respectiv D sau d pentru valorile duble .0. Reprezentarea se face fie folosind o liter˘ a. literalii ˆ ıntregi 1 ¸ si 0 nu mai au semnificat ¸ia de adev˘ arat. • Caracter Un literal de tip caracter este utilizat pentru a exprima caracterele codului Unicode.valoarea logic˘ a de fals. Exemple: 1.

==. cu mici deosebiri. definit˘ aˆ ın pachetul java. orice ¸ sir este de fapt o instant ¸˘ a a clasei String. 1. Sirul vid este "". cei din C++: • atribuirea: = • operatori matematici: +. |(or). . *.6 Operatori Operatorii Java sunt. ++. ca ˆ ın exemplul: "Ana " + " are " + " mere ".3. ~ (not) • operatori de translat ¸ie: <<. Dup˘ a cum vom vedea.3. n--. --n Evaluarea expresiilor logice se face prin metoda scurtcircuitului: evaluarea se opre¸ ste ˆ ın momentul ˆ ın care valoarea de adev˘ ar a expresiei este sigur determinat˘ a. >.. %.lang. ++x. Instruct ¸iunile unui program se separ˘ a cu punct ¸ si virgul˘ a. Este permis˘ a notat ¸ia prescurtat˘ a de forma lval op= rval: x += 2 n -= 3 Exist˘ a operatori pentru autoincrementare ¸ si autodecrementare (post ¸ si pre): x++. -. . In Java separatorii sunt urm˘ atorii: ( ) [ ] . >>> (shift la dreapta f˘ ar˘ a semn) .5 Separatori Un separator este un caracter care indic˘ a sfˆ ar¸ situl unei unit˘ a¸ ti lexicale ¸ si ınceputul alteia. • operatori logici: &&(and). >>. <=. ^ (xor). STRUCTURA LEXICALA 19 • S ¸ iruri de caractere Un literal ¸ sir de caractere este format din zero sau mai multe caractere ˆ ıntre ghilimele. != • operatori pe bit ¸i: &(and). !(not) • operatori relat ¸ionali: <. -.3. <=. 1. Dac˘ a¸ sirul este prea lung el poate fi scris ca o concatenare de sub¸ siruri de dimensiune mai mic˘ a. ||(or). . /. concatenarea ¸ sirurilor realizˆ andu-se cu operatorul +. Caracterele care formeaz˘ a¸ sirul pot fi caractere grafice sau secvent ¸e escape.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1.

. care incep cu //. Observat ¸ii: • Nu putem scrie comentarii ˆ ın interiorul altor comentarii. ˆ ınchise ˆ ıntre /* ¸ si */. • Nu putem introduce comentarii ˆ ın interiorul literalilor caracter sau ¸ sir de caractere. int i2 = (int)l2. //narrowing conversion 1. La fel se ˆ ıntampl˘ a cu secvent ¸a // ˆ ın comentarii care incep cu /* sau */. (virgul˘ a) folosit pentru evaluarea secvent ¸ial˘ a a operat ¸iilor: int x=0. String s2="mere". • Comentarii pe mai multe linii care ¸ tin de documentat ¸ie. int x=10.println(s1 + " are " + x + " " + s2). System.20 CAPITOLUL 1.7 Comentarii In Java exist˘ a trei feluri de comentarii: • Comentarii pe mai multe linii. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • operatorul if-else: expresie-logica ? val-true : val-false • operatorul . int i = 200. • operatorul + pentru concatenarea ¸ sirurilor: String s1="Ana". //widening conversion long l2 = (long)200. z=2. char c = (char)96. • operatori pentru conversii (cast) : (tip-de-data) int a = (int)’a’. • Secvent ¸ele /* ¸ si */ pot s˘ a apar˘ a pe o linie dup˘ a secvent ¸a // dar ˆ ı¸ si pierd semnificat ¸ia. long l = (long)i. Textul dintre cele dou˘ a secvent ¸e este automat mutat ˆ ın documentat ¸ia aplicat ¸iei de c˘ atre generatorul automat de documentat ¸ie javadoc. ˆ ınchise ˆ ıntre /** ¸ si */. • Comentarii pe o singur˘ a linie.3. y=1.out.

Pointerii au fost eliminat ¸i din cauz˘ a c˘ a erau o surs˘ a constant˘ a de erori.4. . iar struct ¸ si union nu ˆ ı¸ si mai au rostul atˆ at timp cˆ at tipurile compuse de date sunt formate ˆ ın Java prin intermediul claselor. pentru usurint ¸a program˘ arii. clasele ¸ si interfet ¸ele sunt tipuri referint ¸˘ a. mai exist˘ a¸ si a¸ sa numitele tipurile primitive de date. ˆ ıns˘ a. short (2). int (4). care sunt cele uzuale : • aritmetice –ˆ ıntregi: byte (1 octet). Java porne¸ ste de la premiza c˘ a ”orice este un obiect”. In principiu acest lucru este adev˘ arat.1. o referint ¸˘ a (adres˘ a de memorie) c˘ atre valoarea sau mult ¸imea de valori reprezentat˘ a de variabila respectiv˘ a. struct ¸ si union. Valoarea unei variabile de acest tip este. Exist˘ a trei tipuri de date din limbajul C care nu sunt suportate de limbajul Java. Vectorii. In Java acest lucru nu mai este valabil. prin urmare tipurile de date ar trebui s˘ a fie de fapt definite de clase ¸ si toate variabilele ar trebui s˘ a memoreze instant ¸e ale acestor clase (obiecte). Acestea sunt: pointer. spre deosebire de tipurile primitive.4 1.4. long (8) – reale: float (4 octeti). orice dependent ¸˘ a de o anumit˘ a platform˘ a specific˘ a fiind eliminat˘ a. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE 21 1. double (8) • caracter: char (2 octet ¸i) • logic: boolean (true ¸ si false) In alte limbaje de programare formatul ¸ si dimensiunea tipurilor primitive de date pot depinde de platforma pe care ruleaz˘ a programul. locul lor fiind luat de tipul referint ¸˘ a.1 Tipuri de date ¸ si variabile Tipuri de date In Java tipurile de date se impart ˆ ın dou˘ a categorii: tipuri primitive ¸ si tipuri referint ¸˘ a.

char c1=’j’. MAXIM = 10. pentru a putea fi folosite variabilele trebuie declarate ¸ si. urm˘ atoarele criterii: • variabilele finale (constante) se scriu cu majuscule.2 Variabile Variabilele pot fi de tip primitiv sau referint ¸e la obiecte (tip referint ¸˘ a). Evident. variabila2[=valoare2]. • Declararea constantelor: final Tip numeVariabila. declarate ˆ ın interiorul unei clase. • variabilele care nu sunt constante se scriu astfel: prima liter˘ a mic˘ a iar dac˘ a numele variabilei este format din mai mult ¸i atomi lexicali. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. atunci primele litere ale celorlalt ¸i atomi se scriu cu majuscule.14. exist˘ a posibilitatea de a declara ¸ si init ¸ializa mai multe variabile sau constante de acela¸ si tip ˆ ıntr-o singur˘ a instruct ¸iune astfel: Tip variabila1[=valoare1]. c2=’a’. String bauturaMeaPreferata = "apa".22 CAPITOLUL 1. In funct ¸ie de locul ˆ ın care sunt declarate variabilele se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoatele categorii: a. init ¸ializate. final int MINIM=0. Variabile membre. Convent ¸ia de numire a variabilelor ˆ ın Java include. . • Init ¸ializarea variabilelor: Tip numeVariabila = valoare. int valoare = 100. c4=’a’... Indiferent de tipul lor. • Declararea variabilelor: Tip numeVariabila.. long numarElemente = 12345678L. vizibile pentru toate metodele clasei respective cˆ at ¸ si pentru alte clase ˆ ın funct ¸ie de nivelul lor de acces (vezi ”Declararea variabilelor membre”). Exemple: final double PI = 3. c3=’v’.4. printre altele. eventual..

vizibili doar ˆ ın metoda respectiv˘ a.println(e.4. } catch(ArithmeticException e) { System. Parametrii de la tratarea except ¸iilor (vezi ”Tratarea except ¸iilor”). d. class Exemplu { //Fiecare variabila corespunde situatiei data de numele ei //din enumerarea de mai sus int a. public void metoda(int b) { a = b.//incorect • Nu este permis˘ a ascunderea unei variabile: . Variabile locale.err. vizibile doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. int c = 10. vizibile doar ˆ ın blocul respectiv. i<100. declarate ˆ ıntr-o metod˘ a. declarate ˆ ıntr-un bloc de cod. for(int d=0. e. } } } Observatii: • Variabilele declarate ˆ ıntr-un for.getMessage()). Variabile locale. Parametri metodelor. d < 10.1. r˘ amˆ an locale corpului ciclului: for(int i=0. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE b. 23 c. d++) { c --. i++) { //domeniul de vizibilitate al lui i } i = 101. } try { a = b/c.

case valoare2: . switch-case • Instruct ¸iuni de salt: for. return.5.. label: 1.5 Controlul execut ¸iei Instruct ¸iunile Java pentru controlul execut ¸iei sunt foarte asem˘ an˘ atoare celor din limbajul C ¸ si pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın urm˘ atoarele categorii: • Instruct ¸iuni de decizie: if-else. //incorect } 1. do-while • Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor: try-catch-finally.. while. continue. } switch-case switch (variabila) { case valoare1: . } else { . } if (expresie-logica) { . { int x=2. throw • Alte instruct ¸iuni: break.1 if-else Instruct ¸iuni de decizie if (expresie-logica) { . break....24 CAPITOLUL 1.. INTRODUCERE ˆ IN JAVA int x=1...

expresie-logica... j=100 . pas-iteratie) { //Corpul buclei } for(int i=0... } do-while do { . i++. while while (expresie-logica) { . } Atˆ at la init ¸ializare cˆ at ¸ si ˆ ın pasul de iterat ¸ie pot fi mai multe instruct ¸iuni desp˘ art ¸ite prin virgul˘ a..2 for Instruct ¸iuni de salt for(initializare.. j--) { . .. CONTROLUL EXECUT ¸ IEI . } 25 Variabilele care pot fi testate folosind instruct ¸iunea switch nu pot fi decˆ at de tipuri primitive.. default: . i < 100 && j > 0. ... break.5. 1. } while (expresie-logica).5...1.

26 CAPITOLUL 1.6. De¸ si ˆ ın Java nu exist˘ a goto. } i++.4 Alte instruct ¸iuni • break: p˘ ar˘ ase¸ ste fort ¸at corpul unei structuri repetitive. if (j==7) break eticheta. if (j==5) continue eticheta. • numeEticheta: : Define¸ ste o etichet˘ a.println("j="+j). • return [valoare]: termin˘ a o metod˘ a¸ si.1 Vectori Crearea unui vector Crearea unui vector presupune realizarea urm˘ atoarelor etape: . INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. eventual.5.println("i="+i).6 1. while (j < 10) { j++.out. j=0. eticheta: while (i < 10) { System. System. respectiv throw ¸ si vor fi tratate ˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. se pot defini totu¸ si etichete folosite ˆ ın expresii de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta.5. } 1. 1.out. utile pentru a controla punctul de ie¸ sire dintr-o structur˘ a repetitiv˘ a. • continue: termina fort ¸at iterat ¸ia curent˘ a a unui ciclu ¸ si trece la urm˘ atoarea iterat ¸ie. ca ˆ ınexemplul de mai jos: i=0. returneaz˘ a o valorare.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor Instruct ¸iunile pentru tratarea except ¸iilor sunt try-catch-finally.

VECTORI 27 • Declararea vectorului .1. Operat ¸iunea de alocare a memoriei. //aloca spatiu pentru 10 caractere: 20 octeti Declararea ¸ si instant ¸ierea unui vector pot fi f˘ acute simultan astfel: Tip[] numeVector = new Tip[nrElemente]. unde prin dimensiune(T ip) am notat num˘ arul de octet ¸i pe care se reprezint˘ a tipul respectiv. se realizeaz˘ aˆ ıntotdeauna prin intermediul operatorului new. Acest lucru se face prin expresii de forma: Tip[] numeVector. • Instant ¸ierea Declararea unui vector nu implic˘ a¸ si alocarea memoriei necesare pentru ret ¸inerea elementelor. ca ˆ ın exemplele de mai jos: int[] intregi. sau Tip numeVector[]. //aloca spatiu pentru 10 intregi: 40 octeti c = new char[10]. . unde nrElemente reprezint˘ a num˘ arul maxim de elemente pe care le poate avea vectorul. v = new int[10].Pentru a putea utiliza un vector trebuie. ˆ ınainte de toate. String adrese[].6. In urma instant ¸ierii vor fi alocat ¸i: nrElemente ∗ dimensiune(T ip) octet ¸i necesari memor˘ arii elementelor din vector. sa-l declar˘ am. Instant ¸ierea unui vector se va face printr-o expresie de genul: numeVector = new Tip[nrElemente]. numit˘ a¸ si instant ¸ierea vectorului.

1. String culori[] = {"Rosu". . 24. int []a = new int[5]. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Init ¸ializarea (opt ¸ional) Dup˘ a declararea unui vector. "Verde"}. matrice[i] este linia i a matricii ¸ si reprezint˘ a un vector cu nrColoane elemente iar matrice[i][j] este elementul de pe linia i ¸ si coloana j . //ilegal //corect 1. int v[10].28 CAPITOLUL 1. 120}. // m[0]. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se doar prin intermediul opearatorului new. Nu sunt permise construct ¸ii de genul Tip numeVector[nrElemente]. evident dac˘ a este cazul pentru a¸ sa ceva. adic˘ a elementele sale pot primi ni¸ ste valori init ¸iale. 6. "Galben".2 Tablouri multidimensionale In Java tablourile multidimensionale sunt de fapt vectori de vectori. 1. deci pozit ¸iile unui vector cu n elemente vor fi cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si n − 1. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se automat ˆ ın funct ¸ie de num˘ a rul de elemente cu care se init ¸ializeaz˘ a vectorul. // a.length are valoarea 10 Pentru a ˆ ınt ¸elege modalitatea de folosire a lui length trebuie ment ¸ionat c˘ a fiecare vector este de fapt o instant ¸˘ a a unei clase iar length este o variabil˘ a public˘ a a acelei clase.3 Dimensiunea unui vector Cu ajutorul variabilei length se poate afla num˘ arul de elemente al unui vector.6. 2.6. De exemplu. acesta poate fi init ¸ializat. Primul indice al unui vector este 0. crearea ¸ si instant ¸ierea unei matrici vor fi realizate astfel: Tip matrice[][] = new Tip[nrLinii][nrColoane]. int []factorial = {1.length are valoarea 5 int m[][] = new int[5][10]. int v[] = new int[10]. ˆ ın care este ret ¸inut num˘ arul maxim de elemente al vectorului. In acest caz instant ¸ierea nu mai trebuie facut˘ a explicit.

6. de complexitate O(n log (n)). . i<a. 4}. // Varianta 1 for(int i=0. 1.arraycopy(a. int b[] = new int[4].length).arraycopy. Dup˘ a cum vom vedea.clasa Arrays In Java s-a pus un accent deosebit pe implementarea unor structuri de date ¸ si algoritmi care s˘ a simplifice proceseul de crearea a unui algoritm. i++) b[i] = a[i]. 0. java. // Nu are efectul dorit b = a. programatorul trebuind s˘ a se concentreze pe aspectele specifice problemei abordate.util. 3. Clasa java. int v[]={3. 1.6.4 Copierea vectorilor Copierea elementelor unui vector a ˆ ıntr-un alt vector b se poate face. 0. 4. a.c˘ autarea binar˘ a a unei anumite valori ˆ ıntr-un vector sortat. VECTORI 29 1.6.1. fie element cu element.length.sorteaz˘ a ascendent un vector.Arrays ofer˘ a diverse metode foarte utile ˆ ın lucrul cu vectori cum ar fi: • sort . 2.util.5 Sortarea vectorilor .Arrays. int a[] = {1. o atribuire de genul b = a are alt˘ a semnificat ¸ie decˆ at copierea elementelor lui a ˆ ın b ¸ si nu poate fi folosit˘ aˆ ın acest scop. 3. folosind un algoritm de tip QuickSort performant. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1.sort(v). 4} • binarySearch . // Varianta 2 System. fie cu ajutorul metodei System. 2. 2}. b. ca ˆ ın exemplele de mai jos.

Clasa StringBuffer va fi utilizat˘ a predominant ˆ ın aplicat ¸ii dedicate proces˘ arii textelor cum ar fi editoarele de texte.care prezint˘ a o particularitate a clasei String fat ¸a de restul claselor Java referitoare la instant ¸ierea obiectelor sale. . Uzual. Exemple echivalente de declarare a unui ¸ sir: String s = "abc". ’b’. delete.testarea egalit˘ a¸ tii valorilor a doi vectori (au acelea¸ si num˘ ar de elemente ¸ si pentru fiecare indice valorile corespunz˘ atoare din cei doi vectori sunt egale) • fill . INTRODUCERE ˆ IN JAVA • equals . cea mai folosit˘ a modalitate de a lucra cu ¸ siruri este prin intermediul clasei String. ale c˘ aror elemente au tipul Object. ’c’}.7 S ¸ iruri de caractere In Java. Astfel de obiecte descriu vectori eterogeni. Diferent ¸a principal˘ aˆ ıntre aceste clase este c˘ a StringBuffer pune la dispozit ¸ie metode pentru modificarea cont ¸inutului ¸ sirului. reverse. Observat ¸i prima variant˘ a de declarare a ¸ sirului s din exemplul de mai sus . Dac˘ a un ¸ sir de caractere este constant (nu se dore¸ ste schimbarea cont ¸inutului s˘ a pe parcursul execut ¸iei programului) atunci el va fi declarat de tipul String. altfel va fi declarat de tip StringBuffer.util. char data[] = {’a’.de altfel. 1. cea mai folosit˘ a . 1.atribuie fiec˘ arui element din vector o valoare specificat˘ a. un obiect de tip String sau un obiect de tip StringBuffer.6. ¸ si vor fi studiat ¸i ˆ ın capitolul ”Colect ¸ii”. insert.30 CAPITOLUL 1. un ¸ sir de caractere poate fi reprezentat printr-un vector format din elemente de tip char.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni Implement˘ ari ale vectorilor cu num˘ ar variabil de elemente sunt oferite de clase specializate cum ar fi Vector sau ArrayList din pachetul java. care are ¸ si unele particularit˘ a¸ ti fat ¸˘ a de restul claselor menite s˘ a simplifice cˆ at mai mult folosirea ¸ sirurilor de caractere. String s = new String(data). String s = new String("abc"). cum ar fi: append.

1 Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a Transmiterea argumentelor O aplicat ¸ie Java poate primi oricˆ ate argumente de la linia de comanda ˆ ın momentul lans˘ arii ei. ˆ ın sensul c˘ a permite concatenarea ¸ sirurilor cu obiecte de orice tip care au o reprezentare de tip ¸ sir de caractere. . Aceste argumente sunt utile pentru a permite utilizatorului s˘ a specifice diverse opt ¸iuni legate de funct ¸ionarea aplicat ¸iei sau s˘ a furnizeze anumite date init ¸iale programului. cel de concatenare a ¸ sirurilor.8.print("Vectorul v are" + v. String s1 = "abc" + "xyz". String x = "a" + 1 + "b" Pentru a l˘ amuri put ¸in lucrurile. operatorul de concatenare + este extrem de flexibil. sunt cˆ ateva exemple: System. deoarece unele sisteme de operare. ˆ ın cazul ¸ sirurilor de tip StringBuffer. append("b").length + " elemente"). 1. nu au ˆ ın mod normal linie de comand˘ a. Mai jos. S ¸ irul s=1+2+"a"+1+2 va avea valoarea "3a12".out. String s2 = "123".append("a"). FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA Concatenarea ¸ sirurilor de caractere se face prin intermediul operatorului + sau. folosind metoda append. primul + fiind operatorul matematic de adunare iar al doilea +.8. Atent ¸ie Programele care folosesc argumente de la linia de comand˘ a nu sunt 100% pure Java. cum ar fi Mac OS.append(1).˘ 31 1. ceea ce execut˘ a compilatorul atunci cˆ and ˆ ıntˆ alne¸ ste o secvent ¸˘ a de genul String x = "a" + 1 + "b" este: String x = new StringBuffer().toString() Atent ¸ie ˆ ıns˘ a la ordinea de efectuare a operat ¸iilor. In Java. String s3 = s1 + s2.8 1.

Vectoru args este instant ¸iat cu un num˘ ar de elemente egal cu num˘ arul argumentelor primite de la linia de comand˘ a. aplicat ¸ia va fi lansat˘ a astfel: java Sortare persoane. argumentele trebuie separate prin spat ¸ii iar dac˘ a unul dintre argumente cont ¸ine spat ¸ii.txt".txt vectorul args va cont ¸ine un singur element pe prima s˘ a pozit ¸ie: args[0]="persoane. pentru a afla num˘ arul de argumente primite de program este suficient s˘ a afl˘ am dimensiunea vectorului args prin intermediul atributului length: . argn] In cazul ˆ ın care sunt mai multe. Evident. s˘ a presupunem c˘ a aplicat ¸ia Sortare ordoneaz˘ a lexicografic (alfabetic) liniile unui fi¸ sier ¸ si prime¸ ste ca argument de intrare numele fi¸ sierului pe care s˘ a ˆ ıl sorteze. Reamintim c˘ a formatul metodei main din clasa principal˘ a este: public static void main (String args[]) Vectorul args primit ca parametru de metoda main va cont ¸ine toate argumentele transmise programului de la linia de comand˘ a. fiind specificate dup˘ a numele aplicat ¸iei ¸ si separate prin spat ¸iu. o aplicat ¸ie poate s˘ a nu primeasc˘ a nici un argument sau poate s˘ a ignore argumentele primite de la linia de comand˘ a. . In cazul apelului java Sortare persoane.32 CAPITOLUL 1. Pentru a ordona fi¸ sierul "persoane. ˆ ın cazul ˆ ın care exist˘ a. 1. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Argumentele de la linia de comand˘ a sunt introduse la lansarea unei aplicat ¸ii. Acesta este primit de aplicat ¸ie ca parametru al metodei main.2 Primirea argumentelor In momentul lans˘ arii unei aplicat ¸ii interpretorul parcurge linia de comand˘ a cu care a fost lansat˘ a aplicat ¸tia ¸ si.8. transmite programului argumentele specificate sub forma unui vector de ¸ siruri.txt". atunci el trebuie pus ˆ ıntre ghilimele. De exemplu.txt A¸ sadar. A¸ sadar. . formatul general pentru lansarea unei aplicat ¸ii care prime¸ ste argumente de la linia de comand˘ a este: java NumeAplicatie [arg0 arg1 .

println("Salut " + nume + " " + prenume). } } Spre deosebire de limbajul C. if (args.out. Din acest motiv.length == 0) { System. adic˘ a a clasei ˆ ın care se gase¸ ste metoda main.println("Numar insuficient de argumente!"). vor ap˘ area except ¸ii (erori) de tipul ArrayIndexOutOfBoundsException.length >= 1) prenume = args[1].8. //termina aplicatia } String nume = args[0].out.println(args[i]). ˆ ıns˘ a acestea nu au fost transmise programului la lansarea sa. i < args. System. ˆ ıntrucˆ at ˆ ın Java numele aplicat ¸iei este chiar numele clasei principale. . } In cazul ˆ ın care aplicat ¸ia presupune existent ¸a unor argumente de la linia de comand˘ a. //valoare implicita System. i++) System. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA public static void main (String args[]) { int numarArgumente = args.˘ 33 1. s˘ a afi¸ seze un mesaj de avertizare sau s˘ a foloseasc˘ a ni¸ ste valori implicite. este necesar s˘ a test˘ am dac˘ a programul a primit argumentele de la linia de comand˘ a necesare pentru funct ¸ionarea sa ¸ si.length . else prenume = "".out. ca ˆ ın exemplul de mai jos: public class Salut { public static void main (String args[]) { if (args. //exista sigur String prenume. vectorul primit de metoda main nu cont ¸ine pe prima pozit ¸ie numele aplicat ¸iei. S˘ a consider˘ aˆ ın continuare un exemplu simplu ˆ ın care se dore¸ ste afi¸ sarea pe ecran a argumentelor primite de la linia de comand˘ a: public class Afisare { public static void main (String[] args) { for (int i = 0. ˆ ın caz contrar.exit(-1).length.

34 } } CAPITOLUL 1. In cazul ˆ ın care unele dintre acestea reprezint˘ a valori numerice ele vor trebui convertite din ¸ siruri ˆ ın numere.parseInt(args[1]). argumentele fiind trimise de la linia de comand˘ a sub forma: java Power "1. de exemplu. .3 Argumente numerice Argumentele de la linia de comand˘ a sunt primite sub forma unui vector de ¸ siruri (obiecte de tip String). INTRODUCERE ˆ IN JAVA Un apel de genul java Afisare Hello Java va produce urm˘ atorul rezultat (aplicat ¸ia a primit 2 argumente): Hello Java Apelul java Afisare "Hello Java" va produce ˆ ıns˘ a alt rezultat (aplicat ¸ia a primit un singur argument): Hello Java 1. Float. System. S˘ a consider˘ am.5 la puterea 2 Conversia celor dou˘ a argumente ˆ ın numere se va face astfel: public class Power { public static void main(String args[]) { double numar = Double.5" "2" //ridica 1.8. putere)).println("Rezultat=" + Math.out. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. Double. } } Metodele de tipul parseTipNumeric pot produce except ¸ii (erori) de tipul NumberFormatException ˆ ın cazul ˆ ın care ¸ sirul primit ca parametru nu reprezint˘ a un numar de tipul respectiv. int putere = Integer. etc. c˘ a aplicat ¸ia Power ridic˘ a un numar real la o putere ˆ ıntreag˘ a.parseDouble(args[0]). Acest lucru se realizeaz˘ a cu metode de tipul parseTipNumeric aflate ˆ ın clasa corespunzatoare tipului ˆ ın care vrem s˘ a facem conversia: Integer.pow(numar.

Parantezele rotunde de dup˘ a numele clasei indic˘ a faptul c˘ a acolo este de fapt un apel la unul din constructorii clasei ¸ si nu simpla specificare a numelui clasei. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea apar sub forma: 35 .Capitolul 2 Obiecte ¸ si clase 2. crearea obiectelor se realizeaz˘ a prin instant ¸ierea unei clase ¸ si implic˘ a urm˘ atoarele lucruri: • Declararea Presupune specificarea tipului acelui obiect. ca ˆ ın orice limbaj de programare orientat-obiect. numeObiect = new NumeClasa().1. Mai general. ˆ ın sensul c˘ a imediat dup˘ a alocarea memoriei ca efect al operatorului new este apelat constructorul specificat.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect Crearea obiectelor In Java. • Instant ¸ierea Se realizeaz˘ a prin intermediul operatorului new ¸ si are ca efect crearea efectiv˘ a a obiectului cu alocarea spat ¸iului de memorie corespunz˘ ator.1 2. NumeClasa numeObiect. Init ¸ializarea este de fapt parte integrant˘ a a procesului de instant ¸iere. • Init ¸ializarea Se realizeaz˘ a prin intermediul constructorilor clasei respective. cu alte cuvinte specificarea clasei acestuia (vom vedea c˘ a tipul unui obiect poate fi ¸ si o interfat ¸˘ a).

int inaltime) Rectangle(int x. int latime. init ¸ializarea se poate face ¸ si cu anumit ¸i parametri. definite de coordonatele colt ¸ului stˆ anga sus (originea) ¸ si l˘ a¸ timea. respectiv ˆ ın˘ alt ¸imea. int latime. In primul caz Rectangle() este un apel c˘ atre constructorul clasei Rectangle care este responsabil cu init ¸ializarea obiectului cu valorile implicite. cu condit ¸ia s˘ a existe un constructor al clasei respective care s˘ a accepte parametrii respectivi. r1 = new Rectangle(). 0. clasa Rectangle are urm˘ atorii constructori: public public public public public public Rectangle() Rectangle(int latime.36 CAPITOLUL 2. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. r2. 0. 100. De exemplu. 100)). instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea obiectului pot ap˘ area pe aceea¸ si linie (cazul cel mai uzual): Rectangle patrat = new Rectangle(0. Obiecte anonime Este posibil˘ a¸ si crearea unor obiecte anonime care servesc doar pentru init ¸ializarea altor obiecte. clas˘ a ce descrie suprafet ¸e grafice rectangulare. Dup˘ a cum observ˘ am ˆ ın al doilea caz. OBIECTE S ¸ I CLASE numeObiect = new NumeClasa([argumente constructor]). int inaltime) Rectangle(Point origine. 200). int inaltime) Rectangle(Point origine) Rectangle(Point origine. Dimension dimensiune) Declararea.0). Rectangle r1. 100. caz ˆ ın care etapa de declarare a referint ¸ei obiectului nu mai este prezent˘ a: Rectangle patrat = new Rectangle(new Point(0. 100). new Dimension(100. int y. . Fiecare clas˘ a are un set de constructori care se ocup˘ a cu init ¸ializare obiectelor nou create. ˆ ın care declar˘ am ¸ si instant ¸iem dou˘ a obiecte din clasa Rectangle. r2 = new Rectangle(0.

In schimb. Programarea orientat˘ a obiect descurajeaz˘ a folosirea direct˘ a a variabilelor unui obiect deoarece acesta poate fi adus ˆ ın st˘ ari inconsistente (ireale). 0. pentru fiecare variabil˘ a care descrie starea . y. //schimba originea Accesul la variabilele unui obiect se face ˆ ın conformitate cu drepturile de acces pe care le ofer˘ a variabilele respective celorlalte clase.x = 10.˘ AL UNUI OBIECT 2.out. Aceste lucruri se realizeaza prin aflarea sau schimbarea valorilor variabilelor sale. (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) Apelul unei metode se face prin obiect.lipseste instantierea 2. Rectangle patrat. Aflarea valorilor acestor variabile sau schimbarea lor se face prin construct ¸ii de genul: Rectangle patrat = new Rectangle(0.println(patrat. schimbarea st˘ arii sale sau executarea unor act ¸iuni. 20).setLocation(10.origin = new Point(10. 0.metoda([parametri]).1.width). 300). 200). 20). origin. //schimba originea patrat. Rectangle patrat = new Rectangle(0. 200). patrat.1.y = 20. height.x = 10. patrat. 100. Alocarea memoriei se face doar la apelul operatorului new. //schimba dimensiunea Se observ˘ a c˘ a valorile variabilelor pot fi modificate indirect prin intermediul metodelor sale.2 Folosirea obiectelor Odat˘ a un obiect creat. el poate fi folosit ˆ ın urm˘ atoarele sensuri: aflarea unor informat ¸ii despre obiect. respectiv prin apelarea metodelor sale. //afiseaza 100 patrat.setSize(200. //schimba originea patrat. patrat.variabila De exemplu clasa Rectangle are variabilele publice x. CICLUL DE VIAT ¸A 37 Spat ¸iul de memorie nu este pre-alocat Declararea unui obiect nu implic˘ a sub nici o form˘ a alocarea de spat ¸iu de memorie pentru acel obiect. Referirea valorii unei variabile se face prin obiect. width. System. //Eroare . 100.

scaneaz˘ a dinamic memoria ocupat˘ a de programul Java aflat ˆ ın execut ¸ie ¸ si marcheaz˘ a acele obiecte care au referint ¸e directe sau indirecte. //stare inconsistenta patrat. cu alte cuvinte s˘ a administreze singur memoria ocupat˘ a de obiectele sale.38 CAPITOLUL 2. Acestea se numesc metode de accesare.3 Distrugerea obiectelor Multe limbaje de programare impun ca programatorul s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a obiectelor create ¸ si s˘ a le distrug˘ aˆ ın mod explicit atunci cˆ and nu mai este nevoie de ele.getter ¸ si au numele de forma setVariabila. //metoda setter //metoda setSize poate sa testeze daca noile valori sunt //corecte si sa valideze sau nu schimbarea lor 2. Practica a demonstrat c˘ a aceast˘ a tehnic˘ a este una din principalele furnizoare de erori ce duc la funct ¸ionarea defectuoas˘ a a programelor. simultan cu interpretorul Java.1. patrat. Dup˘ a ce toate obiectele au fost parcurse. sau metode setter . respectiv getVariabila.width = -100. In Java programatorul nu mai are responsabilitatea distrugerii obiectelor sale ˆ ıntrucˆ at.setSize(-100. de exemplu la terminarea metodei ˆ ın care ea a fost declarat˘ a. ˆ ın momentul rul˘ arii unui program. ruleaz˘ a¸ si un proces care se ocup˘ a cu distrugerea obiectelor care nu mai sunt folosite. • explicit. -200). cele care au r˘ amas nemarcate sunt eliminate automat din memorie. Un obiect este eliminat din memorie de procesul de colectare atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a la acesta. . Cum funct ¸ioneaz˘ a colectorul de gunoaie ? Colectorul de gunoaie este un proces de prioritate scazut˘ a care se execut˘ a periodic. OBIECTE S ¸ I CLASE obiectului trebuie s˘ a existe metode care s˘ a permit˘ a schimbarea/aflarea valorilor variabilelor sale. Acest proces pus la dispozit ¸ie de platforma Java de lucru se nume¸ ste garbage collector (colector de gunoi). dac˘ a atribuim variabilei respective valoare null. atunci cˆ and variabila respectiv˘ a iese din domeniul s˘ au de vizibilitate. Referint ¸ele (care sunt de fapt variabile) sunt distruse dou˘ a moduri: • natural. prescurtat gc.

2. Interfata2 . Ace¸ stia sunt: . ]] { // Corpul clasei } A¸ sadar. Finalizare Inainte ca un obiect s˘ a fie eliminat din memorie. Uzual. procesul gc d˘ a acelui obiect posibilitatea ”s˘ a curet ¸e dup˘ a el”.2. apelˆ and metoda de finalizare a obiectului respectiv..1 Crearea claselor Declararea claselor Clasele reprezint˘ a o modalitate de a introduce noi tipuri de date ˆ ıntr-o aplicat ¸ie Java. Codul pentru finalizarea unui obiect trebuie scris ˆ ıntr-o metod˘ a special˘ a numita finalize a clasei ce descrie obiectul respectiv. f˘ ar˘ a a fort ¸a ˆ ıns˘ a pornirea procesului.2 2. 2. distruge referint ¸ele c˘ atre alte obiecte (pentru a u¸ ssura sarcina colectorului de gunoaie). Declararea unei clase respect˘ a urm˘ atorul format general: [public][abstract][final]class NumeClasa [extends NumeSuperclasa] [implements Interfata1 [. cealalt˘ a modalitate fiind prin intermediul interfet ¸elor.2. ˆ ın timpul finaliz˘ arii un obiect ˆ ı¸ si inchide fisierele ¸ si socket-urile folosite. Metoda finalize nu are rolul de a distruge obiectul ci este apelat˘ a automat ˆ ınainte de eliminarea obiectului respectiv din memorie. etc. prima parte a declarat ¸iei o ocup˘ a modificatorii clasei. CREAREA CLASELOR 39 Apelul metodei gc din clasa System sugereaz˘ a ma¸ sinii virtuale Java s˘ a ”depun˘ a eforturi” ˆ ın recuperarea memoriei ocupate de obiecte care nu mai sunt folosite. (vezi ”Clasa Object”) Atent ¸ie Nu confundati metoda finalize din Java cu destructorii din C++..

2 Extinderea claselor Spre deosebire de alte limbaje de programare orientate-obiect. O clas˘ a declarat˘ a cu public poate fi folosit˘ a din orice alt˘ a clas˘ a. O clas˘ a abstract˘ a nu poate fi instant ¸iat˘ a. A¸ sadar. dar tipul exact al unui obiect nu poate fi aflat cu exactitate decat ˆ ın momentul executiei. fiind foarte important˘ aˆ ın modul de lucru cu obiecte si structuri de date ˆ ın Java.40 CAPITOLUL 2. toate clasele din directorul curent sunt considerate a fi ˆ ın acela¸ si pachet). o clas˘ a poate avea oricˆ ati mo¸ stenitori (subclase). – programare ˆ ın spririt orientat-obiect: O clasa ”perfect˘ a” nu trebuie s˘ a mai aib˘ a subclase. fiind folosit˘ a doar pentru a crea un model comun pentru o serie de subclase. o clas˘ a poate fi folosit˘ a doar de clasele aflate ˆ ın acela¸ si pachet(libr˘ arie) cu clasa respectiv˘ a (dac˘ a nu se specific˘ a un anume pachet. . dac˘ a este cazul. Evident. • abstract Declar˘ a o clas˘ a abstract˘ a (¸ sablon). indiferent de pachetul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste. 2. Dup˘ a numele clasei putem specifica. r˘ ad˘ acina acestuia fiind clasa Object. faptul c˘ a respectiva clas˘ a este subclas˘ a a unei alte clase cu numele NumeSuperclasa sau/¸ si c˘ a implementeaz˘ a una sau mai multe interfet ¸e. OBIECTE S ¸ I CLASE • public Implicit. Declarare claselor finale are dou˘ a scopuri: – securitate: unele metode pot a¸ stepta ca parametru un obiect al unei anumite clase ¸ si nu al unei subclase. Java permite doar mo¸ stenirea simpl˘ a. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) • final Declar˘ a c˘ a respectiva clas˘ a nu poate avea subclase. de unde rezult˘ a c˘ a mult ¸imea tuturor claselor definite ˆ ın Java poate fi vazut˘ a ca un arbore.2. ˆ ın felul acesta nu s-ar mai putea realiza obiectivul limbajului Java ca un program care a trecut compilarea s˘ a nu mai fie susceptibil de nici o eroare. ale c˘ aror nume trebuie separate prin virgul˘ a. ceea ce ˆ ıneamn˘ a c˘ a o clas˘ a poate avea un singur p˘ arinte (superclas˘ a). Object este singura clas˘ a care nu are p˘ arinte.

• Declararea unor clase imbricate (interne). // C++ class A { void metoda1(). Spre deosebire de C++.} // A este superclasa clasei B // B este o subclasa a clasei A 41 O subclas˘ a mo¸ stene¸ ste de la p˘ arintele s˘ au toate variabilele ¸ si metodele care nu sunt private. Cont ¸inutul acestuia este format din: • Declararea ¸ si. nu este permis˘ a doar declararea metodei ˆ ın corpul clasei. int metoda2() { // Implementare } } A::metoda1() { // Implementare } . Implementarea metodelor unei clase trebuie s˘ a se fac˘ a obligatoriu ˆ ın corpul clasei. init ¸ializarea variabilelor de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca variabile membre).2. urmˆ and ca implementare s˘ a fie facut˘ aˆ ın afara ei.2..3 Corpul unei clase Corpul unei clase urmeaz˘ a imediat dup˘ a declararea clasei ¸ si este cuprins ˆ ıntre acolade. • Declararea ¸ si implementarea constructorilor. 2. eventual..2. • Declararea ¸ si implementarea metodelor de instant ¸a ¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca metode membre). CREAREA CLASELOR Extinderea unei clase se realizeaz˘ a folosind cuvˆ antul cheie extends: class B extends A {.

dovedind un stil ineficient de progamare. 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Variabilele unei clase pot avea acela¸ si nume cu metodele clasei. class NumeClasa { [modificatori] NumeClasa([argumente]) { // Constructor . void A() {}. f˘ ar˘ a a exista posibilitatea aparit ¸iei vreunei ambiguit˘ a¸ ti din punctul de vedere al compilatorului. care poate fi chiar numele clasei. Acest lucru este ˆ ıns˘ a total nerecomandat dac˘ a ne gˆ andim din perspectiva lizibilit˘ a¸ tii (clarit˘ a¸ tii) codului.42 // Java class A { void metoda1(){ // Implementare } void metoda2(){ // Implementare } } CAPITOLUL 2.4 Constructorii unei clase Constructorii unei clase sunt metode speciale care au acela¸ si nume cu cel al clasei. class A { int A.2. // Corect pentru compilator // Nerecomandat ca stil de programare } Atent ¸ie Variabilele ¸ si metodele nu pot avea ca nume un cuvˆ ant cheie Java. nu returneaz˘ a nici o valoare ¸ si sunt folosit ¸i pentru init ¸ializarea obiectelor acelei clase ˆ ın momentul instant ¸ierii lor.

} } Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. h=h1. class Dreptunghi { double x. } Dreptunghi(double w1. care apeleaz˘ a constructorul corespunz˘ ator (ca argumente) al clasei respective. y. f˘ ar˘ a .2. System. double y1. } Dreptunghi() { // Constructor fara argumente x=0. w=w1. System. h. y=0. Dreptunghi(double x1. pentru a nu repeta secvent ¸ele de cod scrise deja la constructorii cu mai multe argumente (mai generali). y=y1. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a apel˘ am explicit constructorul unei clase folosim expresia this( argumente ). y=0. h=0. double h1) { // Constructor cu doua argumente x=0. double w1. In felul acesta sunt permise diverse tipuri de init ¸ializ˘ ari ale obiectelor la crearea lor.println("Instantiere dreptunghi").out. w=w1. CREAREA CLASELOR } } 43 O clas˘ a poate avea unul sau mai mult ¸i constructori care trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a difere prin lista de argumente primite.out. Mai eficient.out. w=0.2. double h1) { // Cel mai general constructor x=x1.println("Instantiere dreptunghi"). w. h=h1.println("Instantiere dreptunghi"). S˘ a consider˘ am ca exemplu declararea unei clase care descrie not ¸iunea de dreptunghi ¸ si trei posibili constructori pentru aceasta clas˘ a. System. ˆ ın funct ¸ie de num˘ arul parametrilor cu care este apelat constructorul. Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a atunci cˆ and sunt implementat ¸i mai mult ¸i constructori pentru o clas˘ a.

d). OBIECTE S ¸ I CLASE a repeta acelea¸ si secvent ¸e de cod ˆ ın tot ¸i constructorii (cum ar fi afi¸ sarea mesajului ”Instantiere dreptunghi”). h1). w. h=h1. derivat˘ a din clasa Dreptunghi: class Patrat extends Dreptunghi { Patrat(double x. double h1) { this(0. h. w1. double w1. y. d.44 CAPITOLUL 2. System. 0. } Dreptunghi(double w1. clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: class Dreptunghi { double x.println("Instantiere dreptunghi"). double d) { super(x. double h1) { // Implementam doar constructorul cel mai general x=x1. // Apelam constructorul superclasei } } Atent ¸ie Apelul explcit al unui constructor nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-un alt constructor si trebuie s˘ a fie prima instruct ¸iune din constructorul respectiv. // Apelam constructorul cu 2 argumente } } Dintr-o subclas˘ a putem apela explicit constructorii superclasei cu expresia super( argumente ). y. Dreptunghi(double x1. 0). double y. double y1. w=w1. y=y1.out. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clasa Patrat. // Apelam constructorul cu 4 argumente } Dreptunghi() { this(0. .

Dac˘ aˆ ıns˘ a scriem un constructor pentru o clas˘ a. double r) { . y. c = new Cerc(). fiecare constructor al clasei fiu va trebui s˘ a aib˘ a un constructor cu aceea¸ si signatur˘ a ˆ ın p˘ arinte sau s˘ a apeleze explicit un constructor al clasei extinse folosind expresia super([argumente]). urm˘ atoarele declarat ¸ii de clase: class Dreptunghi { double x. 0. CREAREA CLASELOR 45 Constructorul implicit Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. // Varianta corecta In cazul mo¸ stenirii unei clase. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o eroare la compilare. w. // Corect (a fost generat constructorul implicit) Cerc c. y. atunci constructorul implicit (f˘ ar˘ a nici un argument) nu va mai fi furnizat implicit de c˘ atre sistem. Din acest motiv. care are mai mult de un argument. S˘ a consider˘ am. Deci prezent ¸a constructorilor ˆ ın corpul unei clase nu este obligatorie. . // Eroare la compilare ! c = new Cerc(0.2. sistemul ˆ ıi creeaz˘ a automat un constructor implicit. // Nici un constructor } class Cerc { double x. } S˘ a consider˘ am acum dou˘ a instant ¸ieri ale claselor de mai sus: Dreptunghi d = new Dreptunghi(). ca exemplu. instant ¸ierea unui obiect din clasa extins˘ a implic˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa p˘ arinte. h. r.. // Constructor cu 3 argumente Cerc(double x. In cazul ˆ ın care scriem o clas˘ a care nu are declarat nici un constructor. 100). double y.2. care nu prime¸ ste nici un argument ¸ si care nu face nimic.. }.

2. • private In nici o alt˘ a clas˘ a nu se pot instant ¸ia obiecte ale acestei clase. controlˆ and ˆ ın felul acesta diverse aspecte legate de instant ¸ierea clasei respective.} } class C extends A { // Eroare la compilare ! C() {super. O astfel de clas˘ a poate cont ¸ine metode publice (numite ”factory methods”) care s˘ a fie responsabile cu crearea obiectelor.} } class B extends A { // Corect B() {super(2).} } CAPITOLUL 2.} B(int x) {super.5 Declararea variabilelor Variabilele membre ale unei clase se declar˘ a de obicei ˆ ınaintea metodelor. protected. de¸ si acest lucru nu este impus de c˘ atre compilator.46 class A { int x=1.} C(int x) {super. private ¸ si cel implicit. A(int x) { this. • implicit Doar ˆ ın clasele din acela¸ si pachet se pot crea instant ¸e ale clasei respective. . OBIECTE S ¸ I CLASE Constructorii unei clase pot avea urm˘ atorii modificatori de acces: public. • public In orice alt˘ a clas˘ a se pot crea instant ¸e ale clasei respective. • protected Doar ˆ ın subclase pot fi create obiecte de tipul clasei respective.x = x.x = x.x = x.2.x = 2.

CREAREA CLASELOR class NumeClasa { // Declararea variabilelor // Declararea metodelor } 47 Variabilele membre ale unei clase se declar˘ aˆ ın corpul clasei ¸ si nu ˆ ın corpul unei metode. } . volatile Exemple de declarat ¸ii de variabile membre: class Exemplu { double x. Variabilele declarate ˆ ın cadrul unei metode sunt locale metodei respective. unde un modificator poate fi : • un modificator de acces : public. final static long MAX = 100000L. transient. o variabil˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] Tip numeVariabila [ = valoareInitiala ]. 10). final. private (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. Declararea unei variabile presupune specificarea urm˘ atoarelor lucruri: • numele variabilei • tipul de date al acesteia • nivelul de acces la acea variabila din alte clase • dac˘ a este constant˘ a sau nu • dac˘ a este variabil˘ a de instant ¸˘ a sau de clas˘ a • alt ¸i modificatori Generic. protected. public String s = "abcd". private Point p = new Point(10. fiind vizibile ˆ ın toate metodele respectivei clase.2.2. protected static int n.

. (vezi ”Serializarea obiectelor”) .48 CAPITOLUL 2. dup˘ a care ea nu va mai putea fi modificat˘ a.141. Folosirea lui final aduce o flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu constante.14 . • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o variabil˘ a este variabil˘ a de clas˘ a ¸ si nu de instant ¸˘ a. // Corect MAX = 200. pentru a specifica ce variabile membre ale unui obiect nu particip˘ a la serializare. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) int variabilaInstanta . cu alte cuvinte este folosit pentru declararea constantelor. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratati ˆ ıntr-o sect ¸iune separata: ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. final double PI = 3. Test() { MAX = 100. PI = 3. static int variabilaClasa.. class Test { final int MAX. OBIECTE S ¸ I CLASE S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o variabil˘ a. . • final Indic˘ a faptul c˘ a valoarea variabilei nu mai poate fi schimbat˘ a. // Eroare la compilare ! } } • transient Este folosit la serializarea obiectelor. // Eroare la compilare ! Prin convent ¸ie. numele variabilelor finale se scriu cu litere mari. ci poate fi specificat˘ a¸ si ulterior ˆ ıntr-un constructor. ˆ ın sensul c˘ a valoarea unei variabile nu trebuie specificat˘ a neap˘ arat la declararea ei (ca ˆ ın exemplul de mai sus).

ˆ ın cadrul unui obiect. System.metoda().2.6 this ¸ si super Sunt variabile predefinite care fac referint ¸a. Sunt folosite ˆ ın general pentru a rezolva conflicte de nume prin referirea explicit˘ a a unei variabile sau metode membre. } void metoda() { super. A() { this(0).2. CREAREA CLASELOR 49 • volatile Este folosit pentru a semnala compilatorului s˘ a nu execute anumite optimiz˘ ari asupra membrilor unei clase.2. utilizate sub form˘ a de metode au rolul de a apela constructorii corespunz˘ atori ca argumente ai clasei curente.println(x).x = x. Este o facilitate avansat˘ a a limbajului Java. respectiv ai superclasei class A { int x. . } A(int x) { this. } void metoda() { x ++. 2. } B(int x) { super(x). } } class B extends A { B() { this(0). Dup˘ a cum am v˘ azut. respectiv la instant ¸a p˘ arintelui (super).out. la obiectul propriu-zis (this).

1 Implementarea metodelor Declararea metodelor Metodele sunt responsabile cu descrierea comportamentului unui obiect.3 2.out. O metod˘ a abstract˘ a este o metod˘ a care nu are implementare ¸ si trebuie obligatoriu s˘ a fac˘ a parte dintr-o clas˘ a abstract˘ a.println(x). . Intrucˆ at Java este un limbaj de programare complet orientat-obiect. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) .50 System.. • abstract Permite declararea metodelor abstracte. Generic. } } CAPITOLUL 2. native. o metod˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] TipReturnat numeMetoda ( [argumente] ) [throws TipExceptie1. final.] { // Corpul metodei } unde un modificator poate fi : • un specificator de acces : public. synchronized S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o metod˘ a. private (vezi ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static.. TipExceptie2. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o metod˘ a este de clas˘ a¸ si nu de instant ¸˘ a. protected. static void metodaClasa(). OBIECTE S ¸ I CLASE 2. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratat ¸i ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a. abstract.3. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) void metodaInstanta(). metodele se pot g˘ asi doar ˆ ın cadrul claselor.

Are ca efect construirea unui monitor care nu permite executarea metodei.3. final float calcMedie(float note[]. float ponderi[]) { .. ˆ ın aceea¸ si manier˘ a. cum ar fi C. } . C++ ¸ si limbajul de asamblare. IMPLEMENTAREA METODELOR 51 • final Specific˘ a faptul c˘ a acea metoda nu mai poate fi supradefinit˘ aˆ ın subclasele clasei ˆ ın care ea este definit˘ a ca fiind final˘ a.. la un moment dat. } }// Eroare la compilare ! • native In cazul ˆ ın care avem o libr˘ arie important˘ a de funct ¸ii scrise ˆ ın alt limbaj de programare. acestea pot fi refolosite din programele Java. Acest lucru este util dac˘ a respectiva metod˘ a are o implementare care nu trebuie schimbat˘ a sub nici o form˘ aˆ ın subclasele ei. • synchronized Este folosit ˆ ın cazul ˆ ın care se lucreaz˘ a cu mai multe fire de execut ¸ie iar metoda respectiv˘ a gestioneaz˘ a resurse comune.. student ¸ilor unei universit˘ a¸ ti trebuie s˘ a li se calculeze media finala.. float ponderi[]) { return 10.. indiferent de facultatea la care sunt.00. decˆ at unui singur fir de execut ¸ie. fiind critic˘ a pentru consistent ¸a st˘ arii unui obiect. De exemplu. } class StudentInformatica extends Student { float calcMedie(float note[]. ˆ ın funct ¸ie de notele obt ¸inute la examene. Tehnologia care permite acest lucru se nume¸ ste JNI (Java Native Interface) ¸ si permite asocierea dintre metode Java declarate cu native ¸ si metode native scrise ˆ ın limbajele de programare ment ¸ionate. (vezi ”Fire de executie”) .2.. class Student { .

orice atribuire care implic˘ a pierderi de date este tratat˘ a de compilator ca eroare. else { System. int metoda() { return 1.2. Tipul returnat poate fi atˆ at un tip primitiv de date sau o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. In general.. // Eroare } int metoda() { .out.2 Tipul returnat de o metod˘ a Metodele pot sau nu s˘ a returneze o valoare la terminarea lor.3.. return. In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu returneaz˘ a nimic atunci trebuie obligatoriu specificat cuvˆ antul cheie void ca tip returnat: public void afisareRezultat() { System.out. double radical(double x) { if (x >= 0) return Math.println("Argument negativ !").println("rezultat").52 CAPITOLUL 2. } private void deseneaza(Shape s) { . OBIECTE S ¸ I CLASE 2.sqrt(x). care trebuie s˘ a apar˘ aˆ ın toate situat ¸iile de terminare a funct ¸iei. altfel va fi furnizat˘ a o eroare la compilare. } Dac˘ a o metod˘ a trebuie s˘ a returneze o valoare acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul instruct ¸iunii return. valoarea returnat˘ a la terminarea funct ¸iei trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu acel tip sau un subtip al s˘ au. // Eroare la compilare // Lipseste return pe aceasta ramura } } In cazul ˆ ın care ˆ ın declarat ¸ia funct ¸iei tipul returnat este un tip primitiv de date.

. if (. // Corect } 2. atunci clasa obiectului returnat trebuie s˘ a coincid˘ a sau s˘ a fie o subclas˘ a a clasei specificate la declararea metodei.2. Poligon metoda1( ) { Poligon p = new Poligon(). Patrat t = new Patrat(). IMPLEMENTAREA METODELOR return (int)1.3. // Corect } double metoda() { return (float)1.... // Corect else return t.2. // Corect } 53 Dac˘ a valoarea returnat˘ a este o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase.. Patrat t = new Patrat().) return p. // Eroare else return t. De exemplu. fie clasa Poligon ¸ si subclasa acesteia Patrat. . Tip2 arg2.3. if (. // Corect } Patrat metoda2( ) { Poligon p = new Poligon().]) Exemplu: .) return p. TipReturnat metoda([Tip1 arg1. Tipul de date al unui argument poate fi orice tip valid al limbajului Java..3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a Signatura unei metode este dat˘ a de numarul ¸ si tipul argumentelor primite de acea metod˘ a. atˆ at tip primitiv cˆ at ¸ si tip referint ¸˘ a.

Vom analiza ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a modalitate de specificare a unui num˘ ar variabil de argumente pentru o metod˘ a. Acest lucru ˆ ınseamn˘ a c˘ a metoda recept ¸ioneaz˘ a doar valorile variabilelor primite ca parametri. raza. y. this.x = x. . float salariu) // String este tip referinta // int si float sunt tipuri primitive Spre deosebire de alte limbaje. OBIECTE S ¸ I CLASE void adaugarePersoana(String nume. metoda nu-i poate schimba valoarea decˆ at local (ˆ ın cadrul metodei). atunci el trebuie s˘ a fie neaparat de tip referint ¸˘ a. modific˘ arile f˘ acute ˆ ın cadrul metodei fiind pierdute. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a apelul unei metode trebuia s˘ a se fac˘ a cu specificarea exact˘ a a numarului ¸ si tipurilor argumentelor. int y. public Cerc(int x.5. ˆ ıns˘ a poate apela metodele acelui obiect ¸ si poate modifica orice variabil˘ a membr˘ a accesibil˘ a. Cˆ and argumentul are tip primitiv de date. caz ˆ ın care diferent ¸ierea dintre ele se va face prin intermediul variabile this. Pˆ ana la aparit ¸ia versiunii 1. ˆ ın Java nu pot fi trimise ca parametri ai unei metode referint ¸e la alte metode (funct ¸ii).raza = raza. Pot ˆ ıns˘ a s˘ a coincid˘ a cu numele variabilelor membre ale clasei. Numele argumentelor primite trebuie s˘ a difere ˆ ıntre ele ¸ si nu trebuie s˘ a coincid˘ a cu numele nici uneia din variabilele locale ale metodei. A¸ sadar. la revenirea din metod˘ a variabila are aceea¸ si valoare ca ˆ ınaintea apelului. int varsta. dac˘ a dorim ca o metod˘ a s˘ a schimbe starea (valoarea) unui argument primit. this. ˆ ın Java o metod˘ a nu putea primi un num˘ ar variabil de argumente. metoda nu poate schimba valoarea referint ¸ei obiectului. ˆ ıns˘ a pot fi trimise referint ¸e la obiecte care s˘ a cont ¸in˘ a implementarea acelor metode. pentru a fi apelate. } } In Java argumentele sunt trimise doar prin valoare (pass-by-value). class Cerc { int x.y = y. Cˆ and argumentul este de tip referint ¸˘ a. int raza) { this.54 CAPITOLUL 2.

In concluzie. raza. valy ¸ si valr ¸ si nu referint ¸e la ele (adresele lor de memorie). public void aflaParametri(Param param) { param.raza = raza. y. int valy.2. param. IMPLEMENTAREA METODELOR 55 De exemplu. // Varianta incorecta: class Cerc { private int x. s˘ a consider˘ am clasa Cerc descris˘ a anterior ˆ ın care dorim s˘ a implement˘ am o metod˘ a care s˘ a returneze parametrii cercului. Pentru a rezolva lucrul propus trebuie s˘ a definim o clas˘ a suplimentar˘ a care s˘ a descrie parametrii pe care dorim s˘ a-i afl˘ am: // Varianta corecta class Param { public int x. public void aflaParametri(int valx. raza. valr = raza. valy = y.y = y. y. } } Aceast˘ a metod˘ a nu va realiza lucrul propus ˆ ıntrucˆ at ea prime¸ ste doar valorile variabilelor valx. raza.3. y. . de¸ si nu ˆ ıi schimb˘ am valoarea (valoarea sa este adresa de memorie la care se gase¸ ste ¸ si nu poate fi schimbat˘ a). astfel ˆ ıncˆ at s˘ a le poat˘ a modifica valorile. } class Cerc { private int x. int valr) { // Metoda nu are efectul dorit! valx = x. } } Argumentul param are tip referint ¸˘ a¸ si.x = x. param. metoda nu realizeaz˘ a nimic pentru c˘ a nu poate schimba valorile variabilelor primite ca argumente.

args) args reprezint˘ a un vector avˆ and tipul specificat ¸ si instant ¸iat cu un num˘ ar variabil de argumente.out. ˆ ın funct ¸ie de apelul metodei. } . 1. } 2.. y. Tipul argumentelor poate fi referint ¸˘ a sau primitiv.x = x... Varianta de mai sus a fost dat˘ a pentru a clarifica modul de trimitere a argumentelor unei metode. public int getX() { return x. adic˘ a informat ¸ia propriu-zis˘ a cont ¸inut˘ a de acesta. i<args.... } .println(args[i]).. Metoda de mai jos afi¸ seaz˘ a argumentele primite.5 a limbajului Java. "Java".56 CAPITOLUL 2. } public void setX(int x) { this. Noutatea const˘ a ˆ ın folosirea simbolului . args) { for(int i=0. Pentru a afla ˆ ıns˘ a valorile variabilelor care descriu starea unui obiect se folosesc metode de tip getter ˆ ınsot ¸ite de metode setter care s˘ a permit˘ a schimbarea st˘ arii obiectului: class Cerc { private int x.. OBIECTE S ¸ I CLASE putem schimba starea obiectului.3. metoda("Hello". .length. care pot fi de orice tip: void metoda(Object . i++) System.5).4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente Incepˆ and cu versiunea 1. raza.. exist˘ a posibilitate de a declara metode care s˘ a primeasc˘ a un num˘ ar variabil de argumente. sintaxa unei astfel de metode fiind: [modificatori] TipReturnat metoda(TipArgumente .. metoda("Hello")..

2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR

57

2.3.5

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor sunt dou˘ a concepte extrem de utile ale program˘ arii orientate obiect, cunoscute ¸ si sub denumirea de polimorfism, ¸ si se refer˘ a la: • supraˆ ıncarcarea (overloading) : ˆ ın cadrul unei clase pot exista metode cu acela¸ si nume cu condit ¸ia ca signaturile lor s˘ a fie diferite (lista de argumente primite s˘ a difere fie prin num˘ arul argumentelor, fie prin tipul lor) astfel ˆ ıncˆ at la apelul funct ¸iei cu acel nume s˘ a se poat˘ a stabili ˆ ın mod unic care dintre ele se execut˘ a. • supradefinirea (overriding): o subclas˘ a poate rescrie o metod˘ a a clasei p˘ arinte prin implementarea unei metode cu acela¸ si nume ¸ si aceea¸ si signatur˘ a ca ale superclasei. class A { void metoda() { System.out.println("A: metoda fara parametru"); } // Supraincarcare void metoda(int arg) { System.out.println("A: metoda cu un parametru"); } } class B extends A { // Supradefinire void metoda() { System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } O metod˘ a supradefinit˘ a poate s˘ a: • ignore complet codul metodei corespunz˘ atoare din superclas˘ a (cazul de mai sus): B b = new B(); b.metoda(); // Afiseaza "B: metoda fara parametru"

58

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE • extind˘ a codul metodei p˘ arinte, executˆ and ˆ ınainte de codul propriu ¸ si funct ¸ia p˘ arintelui: class B extends A { // Supradefinire prin extensie void metoda() { super.metoda(); System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } . . . B b = new B(); b.metoda(); /* Afiseaza ambele mesaje: "A: metoda fara parametru" "B: metoda fara parametru" */

O metod˘ a nu poate supradefini o metod˘ a declarat˘ a final˘ aˆ ın clasa p˘ arinte. Orice clas˘ a care nu este abstract˘ a trebuie obligatoriu s˘ a supradefineasc˘ a metodele abstracte ale superclasei (dac˘ a este cazul). In cazul ˆ ın care o clas˘ a nu supradefine¸ ste toate metodele abstracte ale p˘ arintelui, ea ˆ ıns˘ a¸ si este abstract˘ a¸ si va trebui declarat˘ a ca atare. In Java nu este posibil˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.

2.4

Modificatori de acces

Modificatorii de acces sunt cuvinte rezervate ce controleaz˘ a accesul celorlate clase la membrii unei clase. Specificatorii de acces pentru variabilele ¸ si metodele unei clase sunt: public, protected, private ¸ si cel implicit (la nivel de pachet), iar nivelul lor de acces este dat ˆ ın tabelul de mai jos: Specificator Clasa Sublasa Pachet Oriunde private X protected X X* X public X X X X implicit X X

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

59

A¸ sadar, dac˘ a nu este specificat nici un modificator de acces, implicit nivelul de acces este la nivelul pachetului. In cazul ˆ ın care declar˘ am un membru ”protected” atunci accesul la acel membru este permis din subclasele clasei ˆ ın care a fost declarat dar depinde ¸ si de pachetul ˆ ın care se gase¸ ste subclasa: dac˘ a sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul este permis, dac˘ a nu sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul nu este permis decˆ at pentru obiecte de tipul subclasei. Exemple de declarat ¸ii: private int secretPersonal; protected String secretDeFamilie; public Vector pentruToti; long doarIntrePrieteni; private void metodaInterna(); public String informatii();

2.5

Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a

O clas˘ a Java poate cont ¸ine dou˘ a tipuri de variabile ¸ si metode : • de instant ¸˘ a: declarate f˘ ar˘ a modificatorul static, specifice fiec˘ arei instant ¸e create dintr-o clas˘ a¸ si • de clas˘ a: declarate cu modificatorul static, specifice clasei.

2.5.1

Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Cˆ and declar˘ am o variabil˘ a membr˘ a f˘ ar˘ a modificatorul static, cum ar fi x ˆ ın exemplul de mai jos: class Exemplu { int x ; //variabila de instanta } se declar˘ a de fapt o variabil˘ a de instant ¸˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a la fiecare creare a unui obiect al clasei Exemplu sistemul aloc˘ a o zon˘ a de memorie separat˘ a pentru memorarea valorii lui x. Exemplu o1 = new Exemplu(); o1.x = 100;

60

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Exemplu o2 = new Exemplu(); o2.x = 200; System.out.println(o1.x); // Afiseaza 100 System.out.println(o2.x); // Afiseaza 200

A¸ sadar, fiecare obiect nou creat va putea memora valori diferite pentru variabilele sale de instant ¸˘ a. Pentru variabilele de clas˘ a (statice) sistemul aloc˘ a o singur˘ a zon˘ a de memorie la care au acces toate instant ¸ele clasei respective, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a dac˘ a un obiect modific˘ a valoarea unei variabile statice ea se va modifica ¸ si pentru toate celelalte obiecte. Deoarece nu depind de o anumit˘ a instant ¸a ˘a unei clase, variabilele statice pot fi referite ¸ si sub forma: NumeClasa.numeVariabilaStatica class Exemplu { int x ; // Variabila de static long n; // Variabila de } . . . Exemplu o1 = new Exemplu(); Exemplu o2 = new Exemplu(); o1.n = 100; System.out.println(o2.n); o2.n = 200; System.out.println(o1.n); System.out.println(Exemplu.n); // o1.n, o2.n si Exemplu.n sunt

instanta clasa

// Afiseaza 100 // Afiseaza 200 // Afiseaza 200 referinte la aceeasi valoare

Init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a se face o singur˘ a dat˘ a, la ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei respective, ¸ si este realizat˘ a prin atribuiri obi¸ snuite: class Exemplu { static final double PI = 3.14; static long nrInstante = 0; static Point p = new Point(0,0); }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

61

2.5.2

Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Similar ca la variabile, metodele declarate f˘ ar˘ a modificatorul static sunt metode de instant ¸˘ a iar cele declarate cu static sunt metode de clas˘ a (statice). Diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a tipuri de metode este urm˘ atoarea: • metodele de instant ¸˘ a opereaz˘ a atˆ at pe variabilele de instant ¸˘ a cˆ at ¸ si pe cele statice ale clasei; • metodele de clas˘ a opereaz˘ a doar pe variabilele statice ale clasei. class Exemplu { int x ; // Variabila de instanta static long n; // Variabila de clasa void metodaDeInstanta() { n ++; // Corect x --; // Corect } static void metodaStatica() { n ++; // Corect x --; // Eroare la compilare ! } } Intocmai ca ¸ si la variabilele statice, ˆ ıntrucˆ at metodele de clas˘ a nu depind de starea obiectelor clasei respective, apelul lor se poate face ¸ si sub forma: NumeClasa.numeMetodaStatica Exemplu.metodaStatica(); // Corect, echivalent cu Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaStatica(); // Corect, de asemenea Metodele de instant ¸˘ a nu pot fi apelate decˆ at pentru un obiect al clasei respective: Exemplu.metodaDeInstanta(); // Eroare la compilare ! Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaDeInstanta(); // Corect

62

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

2.5.3

Utilitatea membrilor de clas˘ a

Membrii de clas˘ a sunt folosit ¸i pentru a pune la dispozit ¸ie valori ¸ si metode independente de starea obiectelor dintr-o anumita clas˘ a.

Declararea eficient˘ a a constantelor S˘ a consider˘ am situat ¸ia cˆ and dorim s˘ a declar˘ am o constant˘ a. class Exemplu { final double PI = 3.14; // Variabila finala de instanta } La fiecare instant ¸iere a clasei Exemplu va fi rezervat˘ a o zon˘ a de memorie pentru variabilele finale ale obiectului respectiv, ceea ce este o risip˘ aˆ ıntrucˆ at aceste constante au acelea¸ si valori pentru toate instant ¸ele clasei. Declararea corect˘ a a constantelor trebuie a¸ sadar facut˘ a cu modificatorii static ¸ si final, pentru a le rezerva o singur˘ a zon˘ a de memorie, comun˘ a tuturor obiectelor: class Exemplu { static final double PI = 3.14; // Variabila finala de clasa }

Num˘ ararea obiectelor unei clase Num˘ ararea obiectelor unei clase poate fi f˘ acut˘ a extrem de simplu folosind o variabil˘ a static˘ a¸ si este util˘ aˆ ın situat ¸iile cˆ and trebuie s˘ a control˘ am diver¸ si parametri legat ¸i de crearea obiectelor unei clase. class Exemplu { static long nrInstante = 0; Exemplu() { // Constructorul este apelat la fiecare instantiere nrInstante ++; } }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

63

Implementarea funct ¸iilor globale Spre deosebire de limbajele de programare procedurale, ˆ ın Java nu putem avea funct ¸ii globale definite ca atare, ˆ ıntrucˆ at ”orice este un obiect”. Din acest motiv chiar ¸ si metodele care au o funct ¸ionalitate global˘ a trebuie implementate ˆ ın cadrul unor clase. Acest lucru se va face prin intermediul metodelor de clas˘ a (globale), deoarece acestea nu depind de starea particular˘ a a obiectelor din clasa respectiv˘ a. De exemplu, s˘ a consider˘ am funct ¸ia sqrt care extrage radicalul unui num˘ ar ¸ si care se g˘ ase¸ ste ˆ ın clasa Math. Dac˘ a nu ar fi fost funct ¸ie de clas˘ a, apelul ei ar fi trebuit f˘ acut astfel (incorect, de altfel): // Incorect ! Math obj = new Math(); double rad = obj.sqrt(121); ceea ce ar fi fost extrem de nepl˘ acut... Fiind ˆ ıns˘ a metod˘ a static˘ a ea poate fi apelat˘ a prin: Math.sqrt(121) . A¸ sadar, funct ¸iile globale necesare unei aplicat ¸ii vor fi grupate corespunz˘ ator ˆ ın diverse clase ¸ si implementate ca metode statice.

2.5.4

Blocuri statice de init ¸ializare

Variabilele statice ale unei clase sunt init ¸ializate la un moment care precede prima utilizare activ˘ a a clasei respective. Momentul efectiv depinde de implementarea ma¸ sinii virtuale Java ¸ si poart˘ a numele de init ¸ializarea clasei. Pe lˆ ang˘ a setarea valorilor variabilelor statice, ˆ ın aceast˘ a etap˘ a sunt executate ¸ si blocurile statice de init ¸ializare ale clasei. Acestea sunt secvent ¸e de cod de forma: static { // Bloc static de initializare; ... } care se comport˘ a ca o metod˘ a static˘ a apelat˘ a automat de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a. Variabilele referite ˆ ıntr-un bloc static de init ¸ializare trebuie s˘ a fie obligatoriu de clas˘ a sau locale blocului: public class Test { // Declaratii de variabile statice

64 static int x = 0, y, z;

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

// Bloc static de initializare static { System.out.println("Initializam..."); int t=1; y = 2; z = x + y + t; } Test() { /* La executia constructorului variabilele de clasa sunt deja initializate si toate blocurile statice de initializare au fost obligatoriu executate in prealabil. */ ... } }

2.6
2.6.1

Clase imbricate
Definirea claselor imbricate

O clas˘ a imbricat˘ a este, prin definit ¸ie, o clas˘ a membr˘ a a unei alte clase, numit˘ a ¸ si clas˘ a de acoperire. In funct ¸ie de situat ¸ie, definirea unei clase interne se poate face fie ca membru al clasei de acoperire - caz ˆ ın care este accesibil˘ a tuturor metodelor, fie local ˆ ın cadrul unei metode. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaImbricata1 { // Clasa membru } void metoda() { class ClasaImbricata2 { // Clasa locala metodei } }

2.6. CLASE IMBRICATE }

65

Folosirea claselor imbricate se face atunci cˆ and o clas˘ a are nevoie ˆ ın implementarea ei de o alt˘ a clas˘ a¸ si nu exist˘ a nici un motiv pentru care aceasta din urm˘ a s˘ a fie declarat˘ a de sine st˘ at˘ atoare (nu mai este folosit˘ a nic˘ aieri). O clas˘ a imbricat˘ a are un privilegiu special fat ¸˘ a de celelalte clase ¸ si anume acces nerestrict ¸ionat la toate variabilele clasei de acoperire, chiar dac˘ a acestea sunt private. O clas˘ a declarat˘ a local˘ a unei metode va avea acces ¸ si la variabilele finale declarate ˆ ın metoda respectiv˘ a. class ClasaDeAcoperire{ private int x=1; class ClasaImbricata1 { int a=x; } void metoda() { final int y=2; int z=3; class ClasaImbricata2 { int b=x; int c=y; int d=z; // Incorect } } } O clas˘ a imbricat˘ a membr˘ a (care nu este local˘ a unei metode) poate fi referit˘ a din exteriorul clasei de acoperire folosind expresia ClasaDeAcoperire.ClasaImbricata A¸ sadar, clasele membru pot fi declarate cu modificatorii public, protected, private pentru a controla nivelul lor de acces din exterior, ˆ ıntocmai ca orice variabil˘ a sau metod˘ a mebr˘ a a clasei. Pentru clasele imbricate locale unei metode nu sunt permi¸ si acest ¸i modificatori. Toate clasele imbricate pot fi declarate folosind modificatorii abstract ¸ si final, semnificat ¸ia lor fiind aceea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul claselor obi¸ snuite.

• o ”clas˘ a intern˘ a” reflect˘ a relat ¸ia dintre instant ¸ele a dou˘ a clase. o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a imbricat˘ a ale carei instant ¸e nu pot exista decˆ at ˆ ın cadrul instant ¸elor clasei de acoperire ¸ si care are acces direct la tot ¸i membrii clasei sale de acoperire.. o clas˘ a imbricat˘ a poate fi declarat˘ a static˘ a sau nu.3 Identificare claselor imbricate Dup˘ a cum ¸ stim orice clas˘ a produce la compilare a¸ sa numitele ”unit˘ a¸ ti de compilare”.6. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. class ClasaInterna { . care sunt fi¸ siere avˆ and numele clasei respective ¸ si extensia .class ¸ si care cont ¸in toate informat ¸iile despre clasa respectiv˘ a. cele mai folosite clase imbricate sunt cele interne. 2. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaInterna1 {} class ClasaInterna2 {} } .6. class ClasaDeAcoperire{ . A¸ sadar. O clas˘ a imbricat˘ a nestatic˘ a se nume¸ ste clasa intern˘ a.. ˆ ın sensul c˘ a o instant ¸a a unei clase interne nu poate exista decat ˆ ın cadrul unei instant ¸e a clasei de acoperire.. urmat de simbolul ’$’ apoi de numele clasei imbricate. } } Diferent ¸ierea acestor denumiri se face deoarece: • o ”clas˘ a imbricat˘ a” reflect˘ a relat ¸ia sintactic˘ a a dou˘ a clase: codul unei clase apare ˆ ın interiorul codului altei clase..66 CAPITOLUL 2..2 Clase interne Spre deosebire de clasele obi¸ snuite. Pentru clasele imbricate aceste unit˘ a¸ ti de compilare sunt denumite astfel: numele clasei de acoperire.. } static class ClasaImbricataStatica { . In general.

$1.6. Integer.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna1.4 Clase anonime Exist˘ a posibilitatea definirii unor clase imbricate locale. utilizate doar pentru instant ¸ierea unui obiect de un anumit tip. // Corect . CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE Pentru exemplul de mai sus vor fi generate trei fi¸ siere: ClasaDeAcoperire. Long ¸ si Short. Exemple de folosire a claselor anonime vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfet ¸e”. unde n este num˘ arul de clase anonime definite ˆ ın clasa respectiv˘ a de acoperire... reale. ˆ ın pachetul java.lang exist˘ a clasa abstract˘ a Number care modeleaz˘ a conceptul generic de ”num˘ ar”. A¸ sadar. 2. Double.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna2.vom folosi ˆ ın schimb subclasele sale.2.7. clasa Number reprezint˘ a un concept abstract ¸ si nu vom putea instant ¸ia obiecte de acest tip .7 Clase ¸ si metode abstracte Uneori ˆ ın proiectarea unei aplicat ¸ii este necesar s˘ a reprezent˘ am cu ajutorul claselor concepte abstracte care s˘ a nu poat˘ a fi instant ¸iate ¸ si care s˘ a foloseasc˘ a doar la dezvoltarea ulterioar˘ a a unor clase ce descriu obiecte concrete.. // Eroare Integer intreg = new Integer(10). precum ¸ si extensiv ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. ce implementeaz˘ a obiecte pentru descrierea numerelor de un anumit tip. De exemplu.class 67 In cazul ˆ ın care clasele imbricate au la rˆ andul lor alte clase imbricate (situat ¸ie mai put ¸in uzual˘ a) denumirea lor se face dup˘ a aceea¸ si regul˘ a: ad˘ augarea unui ’$’ ¸ si apoi numele clasei imbricate.. Number numar = new Number(). Astfel de clase se numesc clase anonime ¸ si sunt foarte utile ˆ ın situat ¸ii cum ar fi crearea unor obiecte ce implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a sau extind o anumit˘ a clas˘ a abstract˘ a. Float. etc. f˘ ar˘ a nume.$n. Clasa Number serve¸ ste ca superclas˘ a pentru clasele concrete Byte. 2. Fi¸ sierele rezultate ˆ ın urma compil˘ arii claselor anonime vor avea numele de forma ClasaAcoperire. Intr-un program nu avem ˆ ıns˘ a nevoie de numere generice ci de numere de un anumit tip: ˆ ıntregi. ClasaAcoperire.

Interfata2.] { // Declaratii uzuale // Declaratii de metode abstracte } O clas˘ a abstract˘ a poate avea modificatorul public. O clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine acelea¸ si elemente membre ca o clas˘ a obi¸ snuit˘ a. altfel va fi furnizat˘ ao eroare de compilare. OBIECTE S ¸ I CLASE 2.7.de altfel.. dar nu poate specifica modificatorul final. o clas˘ a abstract˘ a poate pune la dispozit ¸ia subclaselor sale un model complet pe care trebuie s˘ a-l implementeze.7.2 Metode abstracte Spre deosebire de clasele obi¸ snuite care trebuie s˘ a furnizeze implement˘ ari pentru toate metodele declarate. combinat ¸ia abstract final fiind semnalat˘ a ca eroare la compilare .1 Declararea unei clase abstracte Declararea unei clase abstracte se face folosind cuvˆ antul rezervat abstract: [public] abstract class ClasaAbstracta [extends Superclasa] [implements Interfata1.68 CAPITOLUL 2. // Corect void metoda(). // Eroare } In felul acesta. accesul implicit fiind la nivel de pachet. o clas˘ a declarat˘ a astfel nu ar avea nici o utilitate. abstract class ClasaAbstracta { abstract void metodaAbstracta(). la care se adaug˘ a declarat ¸ii de metode abstracte . o clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine metode f˘ ar˘ a nici o implementare. 2. Metodele fara nici o implementare se numesc metode abstracte ¸ si pot ap˘ area doar ˆ ın clase abstracte. In fat ¸a unei metode abstracte trebuie s˘ a apar˘ a obligatoriu cuvˆ antul cheie abstract.f˘ ar˘ a nici o implementare. .. furnizˆ and chiar implementarea unor metode comune tuturor claselor ¸ si l˘ asˆ and explicitarea altora .

2. . etc. etc • St˘ ari comune: pozit ¸ia(originea).. private Color color = Color. // Metode abstracte abstract void draw(). redimensionare. cum ar fi desenarea iar cele obi¸ snuite pentru comportamentul comun tuturor.y = y.. dreptunghiuri.color = color.. curbe Bezier. } public void setColor(Color color) { this. } . Metodele abstracte vor fi folosite pentru implementarea comportamentului specific fiec˘ arui obiect. dimensiunea. Pentru a folosi st˘ arile ¸ si comportamentele comune acestor obiecte ˆ ın avantajul nostru putem declara o clas˘ a generic˘ a GraphicObject care s˘ a fie superclas˘ a pentru celelalte clase. culoarea. } public void setY(int y) { this. cum ar fi schimbarea originii. y.. etc • Comportament: mutare. • Obiecte grafice: linii.. .7. // Metode comune public void setX(int x) { this. } . desenare. cercuri. colorare. Un exemplu elocvent de folosire a claselor ¸ si metodelor abstracte este descrierea obiectelor grafice ˆ ıntr-o manier˘ a orientat˘ a-obiect.black.x = x.. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE 69 fiec˘ arei subclase ˆ ın parte. Implementarea clasei abstracte GraphicObject ar putea ar˘ ata astfel: abstract class GraphicObject { // Stari comune private int x.

• O metod˘ a abstract˘ a nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-o clas˘ a abstract˘ a. Dintre cele mai importante amintim: • Number: superclasa abstract˘ a a tipurilor referint ¸˘ a numerice • Reader. OutputStream: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe octet ¸i • AbstractList. Writer: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe caractere • InputStream. In API-ul oferit de platforma de lucru Java sunt numeroase exemple de ierarhii care folosesc la nivelele superioare clase abstracte.. } } Legat de metodele abstracte.. AbstractMap: superclase abstracte pentru structuri de date de tip colect ¸ie . AbstractSet. mai trebuie ment ¸ionate urm˘ atoarele: • O clas˘ a abstract˘ a poate s˘ a nu aib˘ a nici o metod˘ a abstract˘ a. • Orice clas˘ a care are o metod˘ a abstract˘ a trebuie declarat˘ a ca fiind abstract˘ a... OBIECTE S ¸ I CLASE O subclas˘ a care nu este abstract˘ a a unei clase abstracte trebuie s˘ a furnizeze obligatoriu implement˘ ari ale metodelor abstracte definite ˆ ın superclas˘ a.70 CAPITOLUL 2. } } class Rectangle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . Implementarea claselor pentru obiecte grafice ar fi: class Circle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea .

Fiind p˘ arintele tuturor. 2.1 Clasa Object Orice clas˘ a are o superclas˘ a Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a modalit˘ a¸ tii de creare a unei clase. • specificarea unei reprezent˘ ari ca ¸ sir de caractere a unui obiect . clauza ”extends” specific˘ a faptul c˘ a acea clas˘ a extinde (mo¸ stene¸ ste) o alt˘ a clas˘ a. etc. CLASA OBJECT 71 • Component : superclasa abstract˘ a a componentelor folosite ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii cu interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). Declarat ¸iile de mai jos sunt echivalente: class Exemplu {} class Exemplu extends Object {} 2.2. orice obiect fiind. etc. Evident. direct sau indirect. Aceasta este clasa Object.8.8. • etc. Label.8. numit˘ a superclas˘ a. . cum ar fi Frame. descendent al acestei clase. Clasa Object este ¸ si superclasa implicit˘ a a claselor care nu specific˘ a o anumit˘ a superclas˘ a.8 2. O clas˘ a poate avea o singur˘ a superclas˘ a (Java nu suport˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a) ¸ si chiar dac˘ a nu specific˘ am clauza ”extends” la crearea unei clase ea totu¸ si va avea o superclas˘ a. trebuie s˘ a existe o except ¸ie de la aceast˘ a regul˘ a¸ si anume clasa care reprezint˘ a r˘ ad˘ acina ierarhiei format˘ a de relat ¸iile de mo¸ stenire dintre clase. ˆ ın Java orice clas˘ a are o superclas˘ a¸ si numai una. Object define¸ ste ¸ si implementeaz˘ a comportamentul comun al tuturor celorlalte clase Java. Cu alte cuvinte. • notificarea altor obiecte c˘ a o variabil˘ a de condit ¸ie s-a schimbat. cum ar fi: • posibilitatea test˘ arii egalit˘ a¸ tii valorilor obiectelor. • returnarea clasei din care face parte un obiect. Button.2 Clasa Object Clasa Object este cea mai general˘ a dintre clase.

• equals. • finalize In aceast˘ a metod˘ a se scrie codul care ”cur˘ a¸ t˘ a dup˘ a un obiect” ˆ ınainte de a fi eliminat din memorie de colectorul de gunoaie. Este util˘ a pentru concatenarea ¸ sirurilor cu diverse obiecte ˆ ın vederea afi¸ s˘ arii. In metoda equals este scris codul pentru compararea egalit˘ a¸ tii cont ¸inutului a dou˘ a obiecte. finalize. Exemplu obj = new Exemplu(). aceast˘ a metod˘ a compar˘ a referint ¸ele obiectelor.println("Obiect=" + obj. hashCode Acestea sunt.println("Obiect=" + obj). (vezi ”Distrugerea obiectelor”) • toString Este folosit˘ a pentru a returna o reprezentare ca ¸ sir de caractere a unui obiect. System.toString()). Clonarea unui obiect presupune crearea unui nou obiect de acela¸ si tip ¸ si care s˘ a aib˘ a aceea¸ si stare (acelea¸ si valori pentru variabilele sale). .72 CAPITOLUL 2.out. toString. de obicei. Metodele cel mai uzual supradefinite sunt: clone. Metoda hashCode returneaza un cod ˆ ıntreg pentru fiecare obiect. Implicit (implementarea din clasa Object). OBIECTE S ¸ I CLASE Fiind subclas˘ a a lui Object.out. • clone Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a pentru duplicarea obiectelor (crearea unor clone). //echivalent cu System. Uzual este redefinit˘ a pentru a testa dac˘ a st˘ arile obiectelor coincid sau dac˘ a doar o parte din variabilele lor coincid. orice clas˘ aˆ ıi poate supradefini metodele care nu sunt finale. Dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale conform metodei equals. supradefinite ˆ ımpreun˘ a. atunci apelul metodei hashCode pentru fiecare din cele dou˘ a obiecte ar trebui s˘ a returneze acela¸ si intreg. equals/hashCode. pentru a testa consistent ¸a obiectelor: acela¸ si obiect trebuie s˘ a returneze acela¸ si cod pe durata execut ¸iei programului. fiind apelat˘ a automat atunci cˆ and este necesar˘ a transformarea unui obiect ˆ ın ¸ sir de caractere.

b = b . } public String toString () { String semn = ( b > 0 ? " + " : " -" ) . a = a . } } . } public Complex () { this (1 . De asemenea.8. 0) . // partea imaginara public Complex ( double a . return ( comp . Complex comp = ( Complex ) obj .1: Clasa numerelor complexe class Complex { private double a . } public Complex aduna ( Complex comp ) { Complex suma = new Complex (0 . double b ) { this . return a + semn + b + " i " . b ) . ˆ ın care implement˘ am part ¸ial clasa numerelor complexe. b + comp . return suma . this . } public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj == null ) return false . a = this . Listing 2. a + comp . suma . } public Object clone () { return new Complex (a . ¸ si ˆ ın care vom supradefini metode ale clasei Object. a == a && comp . if (!( obj instanceof Complex ) ) return false . vom scrie un mic program TestComplex ˆ ın care vom testa metodele clasei definite. CLASA OBJECT 73 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.2. b == b ) . suma . 0) . b . // partea reala private double b . b = this . a .

System . byte short int long float double char boolean Byte Short Integer Long Float Double Character Boolean Fiecare din aceste clase are un constructor ce permite init ¸ializarea unui obiect avˆ and o anumit˘ a valoare primitiv˘ a¸ si metode specializate pentru conversia unui obiect ˆ ın tipul primitiv corespunz˘ ator. Incepˆ and cu versiunea 1. int i = obi. atribuirile explicite ˆ ıntre tipuri primitve ¸ si referint ¸˘ a sunt posibile. out . System .9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri Dup˘ a cum v˘ azut tipurile Java de date pot fi ˆ ımp˘ art ¸ie ˆ ın primitive ¸ si referint ¸˘ a. out . Boolean obb = new Boolean(true). acest mecanism purtˆ and numele de autoboxing.74 CAPITOLUL 2. println ( c1 . clone () . equals ( c2 ) ) . aduna ( c2 ) ) .3) .booleanValue(). boolean b = obb. Complex c2 = new Complex (2 . equals ( c3 ) ) .2) . System . println ( c1 .0 + 5. } } { // 3. OBIECTE S ¸ I CLASE public class TestComplex { public static void main ( String c []) Complex c1 = new Complex (1 . out . . Pentru fiecare tip primitiv exist˘ a o clas˘ a corespunz˘ atoare care permie lucrul orientat obiect cu tipul respectiv.5 a limbajului Java. de genul tipPrimitivValue: Integer obi = new Integer(1). respectiv auto-unboxing.0 i // false // true 2. println ( c1 . Conversia explicit˘ a va fi facut˘ a de c˘ atre compilator. Complex c3 = ( Complex ) c1 .intValue().

Acest˘ a solut ¸ie simplific˘ a manevrarea grupurilor de constante..ROSU) semafor.10...culoare = CuloriSemafor. VERDE }. boolean b = obb.ROSU) semafor. Compilatorul este responsabil cu transformarea unei astfel de structuri ˆ ıntr-o clas˘ a corespunz˘ atoare. Clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: public enum CuloriSemafor { ROSU.. exist˘ a posibilitatea de a defini tipuri de date enumerare prin folosirea cuvˆ antului cheie enum..GALBEN).5 a limbajului Java.culoare = CuloriSemafor. GALBEN.. . } . . // Utilizarea structurii se face la fel .. if (semafor.culoare = CuloriSemafor.. public static final int VERDE = 1. // Exemplu de utilizare if (semafor. int i = obi.. . dup˘ a cum reiese din urm˘ atorul exemplu: public class CuloriSemafor { public static final int ROSU = -1.culoare = CuloriSemafor.10 Tipul de date enumerare Incepˆ and cu versiunea 1. .. 75 2.GALBEN). TIPUL DE DATE ENUMERARE // Doar de la versiunea 1.5 ! Integer obi = 1. public static final int GALBEN = 0. Boolean obb = true.2.

76 CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE .

. programul se va opri la instruct ¸iunea care a cauzat except ¸ia ¸ si se va afi¸ sa un mesaj de eroare de genul: 77 . In momentul cˆ and o asemenea eroare se produce ˆ ın timpul execut ¸iei va fi generat un obiect de tip except ¸ie ce cont ¸ine: • informat ¸ii despre except ¸ia respectiv˘ a.1 Ce sunt except ¸iile ? Termenul except ¸ie este o prescurtare pentru ”eveniment except ¸ional” ¸ si poate fi definit ca un eveniment ce se produce ˆ ın timpul execut ¸iei unui program ¸ si care provoac˘ aˆ ıntreruperea cursului normal al execut ¸iei acestuia. public class Exemplu { public static void main(String args[]) { int v[] = new int[10]. } } La rularea programului va fi generat˘ a o except ¸ie. Except ¸iile pot ap˘ area din diverse cauze ¸ si pot avea nivele diferite de gravitate: de la erori fatale cauzate de echipamentul hardware pˆ an˘ a la erori ce ¸ tin strict de codul programului. v[10] = 0.. //Exceptie ! System.Capitolul 3 Except ¸ii 3.println("Aici nu se mai ajunge."). cum ar fi accesarea unui element din afara spat ¸iului alocat unui vector.out. • starea programului ˆ ın momentul producerii acelei except ¸ii.

In aproape toate situat ¸ile.78 CAPITOLUL 3.ArrayIndexOutOfBoundsException :10 at Exceptii. C˘ autarea se face recursiv.lang.. O secvent ¸˘ a de cod care trateaz˘ a anumite except ¸ii trebuie s˘ a arate astfel: try { // Instructiuni care pot genera exceptii } catch (TipExceptie1 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 1 . 3. In momentul ˆ ın care o metod˘ a genereaz˘ a (arunc˘ a) o except ¸ie sistemul de execut ¸ie este responsabil cu g˘ asirea unei secvent ¸e de cod dintr-o metod˘ a care s˘ a o trateze. Dac˘ a sistemul nu gase¸ ste nici un analizor pentru o anumit˘ a except ¸ie..” nu va fi afi¸ sat). catch ¸ si finally. la aparit ¸ia unei erori este ”aruncat˘ a” o except ¸ie iar cineva trebuie s˘ a o ”prind˘ a” pentru a o trata.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor Tratarea except ¸iilor se realizeaz˘ a prin intermediul blocurilor de instruct ¸iuni try. atunci programul Java se opre¸ ste cu un mesaj de eroare (ˆ ın cazul exemplului de mai sus mesajul ”Aici nu se mai ajunge. Cu alte cuvinte. EXCEPT ¸ II "Exception in thread "main" java.main (Exceptii. o secvent ¸˘ a de cod care poate provoca except ¸ii trebuie s˘ a specifice modalitatea de tratare a acestora. Secvent ¸a de cod dintr-o metod˘ a care trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie se nume¸ ste analizor de except ¸ie (”exception handler”) iar interceptarea ¸ si tratarea ei se nume¸ ste prinderea except ¸iei (”catch the exception”). ˆ ıncepˆ and cu metoda care a generat except ¸ia ¸ si mergˆ and ˆ ınapoi pe linia apelurilor c˘ atre acea metod˘ a.java:4)" Crearea unui obiect de tip except ¸ie se nume¸ ste aruncarea unei except ¸ii (”throwing an exception”). Atent ¸ie In Java tratarea erorilor nu mai este o opt ¸iune ci o constrˆ angere.

2.out. finally { // Cod care se executa indiferent // daca apar sau nu exceptii } 79 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: citirea unui fi¸ sier octet cu octet ¸ si afisarea lui pe ecran.print((char)c). // Inchidem fisierul System. } Aceast˘ a secvent ¸˘ a de cod va furniza erori la compilare deoarece ˆ ın Java tratarea erorilor este obligatorie. // Deschidem fisierul System. Folosind mecanismul except ¸iilor metoda citeste ˆ ı¸ si poate trata singur˘ a erorile care pot surveni pe parcursul execut ¸iei sale.out.3. Tratarea except ¸iilor este realizat˘ a complet chiar de c˘ atre metoda citeste. . .println("\\nInchidem fisierul " + fis). F˘ ar˘ a a folosi tratarea except ¸iilor metoda responsabil˘ a cu citirea fi¸ sierului ar ar˘ ata astfel: public static void citesteFisier(String fis) { FileReader f = null. .out.read()) != -1) System. f = new FileReader(fis). f.close(). Mai jos este codul complte ¸ si corect al unui program ce afi¸ seaz˘ a pe ecran cont ¸inutul unui fi¸ sier al c˘ arui nume este primit ca argument de la linia de comand˘ a. while ( (c=f. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR } catch (TipExceptie2 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 2 } . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c.println("Deschidem fisierul " + fis).

out . out . out . " ) . f = new FileReader ( fis ) . println ( " Deschidem fisierul " + fis ) . e . read () ) != -1) System . System .80 CAPITOLUL 3. err . getMessage () ) . else . err . printStackTrace () . } } } } public static void main ( String args []) { if ( args . } catch ( File Not F o u n d E x c e p t i o n e ) { // Tratam un tip de exceptie System . print (( char ) c ) . } catch ( IOException e ) { // Tratam alt tip de exceptie System . while ( ( c = f .*. length > 0) citesteFisier ( args [0]) . err . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) { FileReader f = null . System . io . println ( " Exceptie : " + e . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . e . close () . println ( " Fisierul nu poate fi inchis ! " ) . println ( " \ nInchidem fisierul . } catch ( IOException e ) { System . exit (1) .1: Citirea unui fisier . try { f .corect import java . EXCEPT ¸ II Listing 3. printStackTrace () . try { // Deschidem fisierul System . out . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . } finally { if ( f != null ) { // Inchidem fisierul System .

. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR System . } . de exemplu atunci cˆ and fi¸ sierul mai este folosit ¸ si de alt proces ¸ si nu poate fi ˆ ınchis. // cod redundant } O problem˘ a mai delicat˘ a care trebuie semnalata ˆ ın aceasta situat ¸ie este faptul c˘ a metoda close. // A aparut o exceptie la citirea din fisier f. ˆ ın funct ¸ie de except ¸iile provocate de acele instruct ¸iuni sau (opt ¸ional) de un bloc ”finally”. ceea ce ar fi dus la scrierea de cod redundant. Atent ¸ie Obligatoriu un bloc de instruct ¸iuni ”try” trebuie s˘ a fie urmat de unul sau mai multe blocuri ”catch”. ambele putˆ and produce except ¸ii.. ˆ ınchiderea fi¸ sierului ar fi trebuit facut˘ aˆ ın fiecare situat ¸ie ˆ ın care fi¸ sierul ar fi fost deschis. catch (IOException e) { . poate provoca la rˆ andul s˘ au except ¸ii.2. out .close(). . pentru a avea un cod complet corect trebuie s˘ a trat˘ am ¸ si posibilitatea aparit ¸iei unei except ¸ii la metoda close. cˆ ate unul pentru fiecare tip de except ¸ie. try { .close(). println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . Except ¸iile provocate de aceste instruct ¸iuni sunt tratate ˆ ın cele dou˘ a blocuri ”catch”. } } 81 Blocul ”try” contine instruct ¸iunile de deschidere a unui fi¸ sier ¸ si de citire dintr-un fi¸ sier.. Inchiderea fi¸ sierului se face ˆ ın blocul ”finally”. // Totul a decurs bine.... Deci. deoarece acesta este sigur c˘ a se va executa F˘ ar˘ a a folosi blocul ”finally”. responsabil˘ a cu ˆ ınchiderea unui fi¸ sier. f.3.

while ( ( c = f .2: Citirea unui fisier import java .. la rˆ andul lor.. } Atent ¸ie O metod˘ a care nu trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie trebuie obligatoriu s˘ ao ”arunce”. TipExceptie2. io . In exemplul de mai sus dac˘ a nu facem tratarea except ¸iilor ˆ ın cadrul metodei citeste atunci metoda apelant˘ a (main) va trebui s˘ a fac˘ a acest lucru: Listing 3. f = new FileReader ( fis ) . read () ) != -1) System . Acest lucru se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ın declarat ¸ia metodei a clauzei throws: [modificatori] TipReturnat metoda([argumente]) throws TipExceptie1. f . IOException { FileReader f = null . } . { . EXCEPT ¸ II 3. s˘ a ”arunce” mai departe except ¸iile respective.82 CAPITOLUL 3. int c . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) throws FileNotFoundException ... close () .*. . print (( char ) c ) . urmˆ and ca acestea s˘ a implementeze tratarea lor sau. out .3 ”Aruncarea” except ¸iilor In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu ˆ ı¸ si asum˘ a responsabilitatea trat˘ arii uneia sau mai multor except ¸ii pe care le pot provoca anumite instruct ¸iuni din codul s˘ au atunci ea poate s˘ a ”arunce” aceste except ¸ii c˘ atre metodele care o apeleaz˘ a.

println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) .print((char)c). e . } catch ( IOException e ) { System . } finally { if (f!=null) f. length > 0) { try { citesteFisier ( args [0]) . nu mai putem diferent ¸ia except ¸iile provocate de citirea din fi¸ sier s de inchiderea fi¸ sierului.3. ˆ ın acest caz. Este situat ¸ia ˆ ın care putem folosi blocul finally f˘ ar˘ a a folosi nici un bloc catch: public static void citesteFisier(String fis) throws FileNotFoundException. println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . err . int c. println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . err .out. ambele fiind de tipul IOException. printStackTrace () . System . } } . ”ARUNCAREA” EXCEPT ¸ IILOR 83 public static void main ( String args []) { if ( args . IOException { FileReader f = null.3. out . } } else System . while ( (c=f. } } Observat ¸i c˘ a. println ( " Exceptie : " + e ) . De asemenea. } catch ( File NotFo undE x c ep ti on e ) { System . try { f = new FileReader(numeFisier). out . inchiderea fi¸ sierului nu va mai fi facut˘ aˆ ın situatia ˆ ın care apare o except ¸ie la citirea din fi¸ sier.read()) != -1) System.close().

. metoda main ar putea fi declarat˘ a astfel: public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException. Aruncarea unei except ¸ii se poate face ¸ si implicit prin instruct ¸iunea throw ce are formatul: throw exceptie. if (index >= vector. ... . IOException { citeste(args[0]). } Intotdeauna trebuie g˘ asit compromisul optim ˆ ıntre tratarea local˘ a a except ¸iilor ¸ si aruncarea lor c˘ atre nivelele superioare. Aceast˘ aˆ ınl˘ ant ¸uire se termin˘ a cu metoda main care. } Tratarea except ¸iilor de c˘ atre JVM se face prin terminarea programului ¸ si afi¸ sarea informat ¸iilor despre except ¸ia care a determinat acest lucru.84 CAPITOLUL 3.length) throw new ArrayIndexOutOfBoundsException().. dac˘ a va arunca except ¸iile ce pot ap˘ area ˆ ın corpul ei. va determina trimiterea except ¸iilor c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java... . } public void metoda1 throws TipExceptie { metoda2(). ca ˆ ın exemplele de mai jos: throw new IOException("Exceptie I/O"). EXCEPT ¸ II Metoda apelant˘ a poate arunca la rˆ andul sˆ au except ¸iile mai departe c˘ atre metoda care a apelat-o la rˆ andul ei. } public void metoda2 throws TipExceptie { metoda3(). public void metoda3 throws TipExceptie { . Pentru exemplul nostru. } public void main throws TipExceptie { metoda1(). astfel ˆ ıncˆ at codul s˘ a fie cˆ at mai clar ¸ si identificarea locului ˆ ın care a ap˘ arut except ¸ia s˘ a fie cˆ at mai u¸ sor de f˘ acut.

• Propagarea unei erori pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator.. sunt de genul: ”Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a: .1 Separarea codului pentru tratarea erorilor In programarea tradit ¸ional˘ a tratarea erorilor se combin˘ a cu codul ce poate produce aparit ¸ia lor producˆ and a¸ sa numitul ”cod spaghetti”.out.4. } Problemele care pot ap˘ area la aceasta funct ¸ie. } 85 Aceast˘ a instruct ¸iune este folosit˘ a mai ales la aruncarea except ¸iilor proprii. ?” • fi¸ sierul nu poate fi deschis • nu se poate determina dimensiunea fi¸ sierului . aparent simpl˘ a. • Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor. aloca memorie. 3. (vezi ”Crearea propriilor except ¸ii”) 3. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: o funct ¸ie care ˆ ıncarc˘ a un fi¸ sier ˆ ın memorie: citesteFisier { deschide fisierul..4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor Prin modalitatea sa de tratare a except ¸iilor. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR catch(Exception e) { System.4. Java are urm˘ atoarele avantaje fat ¸˘ a de mecanismul tradit ¸ional de tratare a erorilor: • Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul ˆ ın care ea poate s˘ a apar˘ a. citeste fisierul in memorie. inchide fisierul. determina dimensiunea fisierului.println("A aparut o exceptie).˘ 3. throw e.

} } else { codEroare = -2.86 • nu poate fi alocat˘ a suficient˘ a memorie • nu se poate face citirea din fi¸ sier • fi¸ sierul nu poate fi ˆ ınchis CAPITOLUL 3. EXCEPT ¸ II Un cod tradit ¸ional care s˘ a trateze aceste erori ar ar˘ ata astfel: int citesteFisier() { int codEroare = 0. } // Cod "spaghetti" Acest stil de progamare este extrem de susceptibil la erori ¸ si ˆ ıngreuneaz˘ a extrem de mult ˆ ınt ¸telegerea sa. } } else { codEroare = -5. } } else { codEroare = -3. schematizat. } inchide fisierul. if (s-a determinat dimensiunea) { aloca memorie. deschide fisierul. if (s-a alocat memorie) { citeste fisierul in memorie. folosind mecansimul except ¸iilor. } else { codEroare = codEroare & -4. astfel: . if (nu se poate citi din fisier) { codEroare = -1. if (fisierul s-a deschis) { determina dimensiunea fisierului. In Java. codul ar arata. if (fisierul nu s-a inchis && codEroare == 0) { codEroare = -4. } return codEroare.

determina dimensiunea fisierului. } int metoda2() { metoda3. ...} catch (nu s-a determinat dimensiunea) {trateaza eroarea.} } Diferenta de claritate este evident˘ a. } catch (fisierul nu s-a deschis) {trateaza eroarea. } int metoda3 { citesteFisier().} catch (nu s-a alocat memorie) {trateaza eroarea} catch (nu se poate citi din fisier) {trateaza eroarea... aloca memorie.4.2 Propagarea erorilor Propagarea unei erori se face pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator.} catch (nu se poate inchide fisierul) {trateaza eroarea. .˘ 3.. 87 3. . citeste fisierul in memorie. inchide fisierul. S˘ a presupunem c˘ a apelul la metoda citesteFisier este consecint ¸a unor apeluri imbricate de metode: int metoda1() { metoda2().4. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int citesteFisier() { try { deschide fisierul.. .

} . if (codEroare != 0) //proceseazaEroare.88 } CAPITOLUL 3.. } Dup˘ a cum am vazut. .. EXCEPT ¸ II S˘ a presupunem de asemenea c˘ a dorim s˘ a facem tratarea erorilor doar ˆ ın metoda1. o metod˘ a poate s˘ a nu ˆ ı¸ si asume responsabilitatea trat˘ arii except ¸iilor ap˘ arute ˆ ın cadrul ei: int metoda1() { try { metoda2().. adic˘ a funct ¸iilor care o apeleaz˘ a sau sistemului. } int metoda2() { int codEroare = metoda3().. . Cu alte cuvinte. if (codEroare != 0) return codEroare. if (codEroare != 0) return codEroare. Tradit ¸ional..... acest lucru ar trebui f˘ acut prin propagarea erorii produse de metoda citesteFisier pˆ an˘ a la metoda1: int metoda1() { int codEroare = metoda2(). . Java permite unei metode s˘ a arunce except ¸iile ap˘ arute ˆ ın cadrul ei la un nivel superior. } int metoda3() { int codEroare = citesteFisier(). } catch (TipExceptie e) { //proceseazaEroare. } .

˘ 3.4. cu cˆ at clasa folosit˘ a este mai generic˘ a cu atˆ at tratarea except ¸iilor programul ˆ ı¸ si pierde din flexibilitate. EOFException. . La rˆ andul ei. etc.. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int metoda2() throws TipExceptie { metoda3().4. clasa IOException se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ıntr-o categorie mai larg˘ a de except ¸ii ¸ si anume clasa Exception. ˆ ıns˘ a. ˆ ın funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile programului.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor In Java exist˘ a clase corespunz˘ atoare tuturor except ¸iilor care pot ap˘ area la execut ¸ia unui program... cum ar fi FileNotFoundException. fie la nivelul uneia din superclasele sale. clasa IOException se ocup˘ a cu except ¸iile ce pot ap˘ area la operat ¸ii de intrare/iesire ¸ si diferent ¸iaz˘ a la rˆ andul ei alte tipuri de except ¸ii. Pronderea unei except ¸ii se poate face fie la nivelul clasei specifice pentru acea except ¸ie.dat’ } // sau . } int metoda3() throws TipExceptie { citesteFisier(). /* Acest apel poate genera exceptie de tipul FileNotFoundException Tratarea ei poate fi facuta in unul din modurile de mai jos: */ } catch (FileNotFoundException e) { // Exceptie specifica provocata de absenta // fisierului ’input..dat"). try { FileReader f = new FileReader("input. De exemplu. . Radacin˘ a acestei ierarhii este clasa Throwable (vezi ”Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii”). } 89 3. Acestea sunt grupate ˆ ın funct ¸ie de similarit˘ a¸ tile lor ˆ ıntr-o ierarhie de clase.

EXCEPT ¸ II catch (IOException e) { // Exceptie generica provocata de o operatie IO } // sau catch (Exception e) { // Cea mai generica exceptie soft } //sau catch (Throwable e) { // Superclasa exceptiilor } 3. sunt cazuri speciale de except ¸ii generate de funct ¸ionarea anormal˘ a a echipamentului hard pe care ruleaz˘ a un program Java ¸ si sunt invizibile programatorilor. . Un program Java nu trebuie s˘ a trateze aparit ¸ia acestor erori ¸ si este improbabil ca o metod˘ a Java s˘ a provoace asemenea erori. Exception ¸ si RuntimeException. Erorile.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii R˘ ad˘ acina claselor ce descriu except ¸ii este clasa Throwable iar cele mai importante subclase ale sale sunt Error. obiecte de tip Error.90 CAPITOLUL 3. care sunt la rˆ andul lor superclase pentru o serie ˆ ıntreag˘ a de tipuri de except ¸ii.

tratarea except ¸iilor este obligatorie ˆ ın Java.metod˘ a mo¸ stenit˘ a din clasa Object. Din acest motiv. compilatorul permite ca aceste except ¸ii s˘ a r˘ amˆ an˘ a netratate. obiectele de tip Exception. • toString . care furnizeaz˘ a reprezentarea ca ¸ sir de caractere a except ¸iei. Except ¸iile care pot ”sc˘ apa” netratate descind din subclasa RuntimeException ¸ si se numesc except ¸ii la execut ¸ie. 3. De la acest principu se sustrag ˆ ıns˘ a a¸ sa numitele except ¸ii la execut ¸ie sau. . except ¸iile care provin strict din vina programatorului ¸ si nu generate de o anumit˘ a situat ¸ie extern˘ a. programul va fi terminat. • printStackTrace . cu alte cuvinte. ArrayIndexOutOfBoundsException Except ¸iile la execut ¸ie pot ap˘ area uriunde ˆ ın program ¸ si pot fi extrem de numeroare iar ˆ ıncercarea de ”prindere” a lor ar fi extrem de anevoioas˘ a. astfel ˆ ıncˆ at pot fi apelate pentru orice tip de except ¸ie. sunt except ¸iile standard (soft) care trebuie tratate de c˘ atre programele Java.afi¸ seaz˘ a informat ¸ii complete despre except ¸ie ¸ si localizarea ei.6 Except ¸ii la execut ¸ie In general. tratarea lor nefiind ˆ ıns˘ a ilegal˘ a. Aceste except ¸ii au o superclas˘ a comun˘ a RuntimeException ¸ si ˆ ın acesata categorie sunt incluse except ¸iile provocate de: • operat ¸ii aritmetice ilegale (ˆ ımpˆ art ¸irea ˆ ıntregilor la zero). ˆ ın cazul aparit ¸iei oric˘ arui tip de except ¸ie care nu are un analizor corespunz˘ ator.afi¸ seaz˘ a detaliul unei except ¸ii. EXCEPT ¸ II LA EXECUT ¸ IE 91 Except ¸iile. Cele mai uzuale sunt: • getMessage . cum ar fi lipsa unui fi¸ sier.3.6. Reamintim ˆ ıns˘ a c˘ a. Dup˘ a cum am mai zis tratarea acestor except ¸ii nu este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. ArithmeticException • accesarea membrilor unui obiect ce are valoarea null. Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect except ¸ie sunt definite ˆ ın clasa Throwable ¸ si sunt publice. NullPointerException • accesarea eronat˘ a a elementelor unui vector.

} // Corect. int b=0. sau Nan. System.7 Crearea propriilor except ¸ii Adeseori poate ap˘ area necesitatea cre˘ arii unor except ¸ii proprii pentru a pune ˆ ın evident ¸a cazuri speciale de erori provocate de metodele claselor unei libr˘ arii. In cazul tipurilor reale (float ¸ si double) nu va fi generat˘ a nici o except ¸ie.92 CAPITOLUL 3. try { v[10] = 0. } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System.out.out. */ System.. e. z=0. System.").println(a/b). // Exceptie la executie ! double x=1. // NaN 3.out. EXCEPT ¸ II int v[] = new int[10].out.println(z/z). -Infinity. sau superclasa Exception. int a=1. ci va fi furnizat ca rezultat o constant˘ a care poate fi.. preferabil una apropiat˘ a ca semnificat ¸ie.out.println("Aici nu se mai ajunge.println(x/z). cu alte cuvinte clasa care o implementeaz˘ a trebuie s˘ a fie subclas˘ a a uneia deja existente ˆ ın aceasta ierarhie.printStackTrace(). Infinity. /* Nu apare eroare la compilare dar apare exceptie la executie si programul va fi terminat. // Infinity System. // -Infinity System. . programul continua v[11] = 0. Imp˘ art ¸irea la 0 va genera o except ¸ie doar dac˘ a tipul numerelor ˆ ımp˘ art ¸ite este aritmetic ˆ ıntreg.println(y/z). O except ¸ie proprie trebuie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ıns˘ aˆ ın ierarhia except ¸iilor Java.out. funct ¸ie de operatie. y=-1. cazuri care nu au fost prevazute ˆ ın ierarhia except ¸iilor standard Java.println("Atentie la indecsi!").

.-]. ˆ ın care cre˘ am o clas˘ a ce descrie part ¸ial o stiv˘ a de numere ˆ ıntregi cu operat ¸iile de ad˘ augare a unui element.7. CREAREA PROPRIILOR EXCEPT ¸ II public class ExceptieProprie extends Exception { public ExceptieProprie(String mesaj) { super(mesaj). Dac˘ a presupunem c˘ a stiva poate memora maxim 100 de elemente. respectiv de scoatere a elementului din vˆ arful stivei. // numarul de elemente din stiva public void adauga ( int x ) throws ExceptieStiva { if ( n ==100) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este plina ! " ) .3. Pentru a personaliza aceste except ¸ii vom crea o clas˘ a specific˘ a denumit˘ a ExceptieStiva: Listing 3. int n =0. return elemente [n . } } class Stiva { int elemente [] = new int [100]. // Apeleaza constructorul superclasei Exception } } 93 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. } } Secvent ¸a cheie este extends Exception care specific˘ a faptul c˘ a noua clas˘ a ExceptieStiva este subclas˘ a a clasei Exception ¸ si deci implementeaz˘ a obiecte ce reprezint˘ a except ¸ii. } public int scoate () throws ExceptieStiva { if ( n ==0) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este goala ! " ) .3: Exceptii proprii class ExceptieStiva extends Exception { public ExceptieStiva ( String mesaj ) { super ( mesaj ) . ambele operat ¸ii pot provoca except ¸ii. elemente [ n ++] = x .

Procesul de creare a unei noi except ¸ii poate fi dus mai departe prin ad˘ augarea unor noi metode clasei ce descrie acea except ¸ie. EXCEPT ¸ II In general. ˆ ıns˘ a aceasta dezvoltare nu ˆ ı¸ si are rostul ˆ ın majoritatea cazurilor.94 CAPITOLUL 3. cum ar fi: class ExceptieSimpla extends Exception { } Aceast˘ a clas˘ a se bazeaz˘ a pe constructorul implicit creat de compilator ˆ ıns˘ a nu are constructorul ExceptieSimpla(String s). codul ad˘ augat claselor pentru except ¸ii proprii este nesemnificativ: unul sau doi constructori care afi¸ seaza un mesaj de eroare la ie¸ sirea standard. chiar f˘ ar˘ a nici un cod ˆ ın ele. . Except ¸iile proprii sunt descrise uzual de clase foarte simple.

atˆ at sursa extern˘ a a unor date cˆ at ¸ si destinat ¸ia lor sunt v˘ azute ca fiind ni¸ ste procese care produc. sunete. imagini. } inchide canal comunicatie. un progam Java trebuie s˘ a deschid˘ a un canal de comunicat ¸ie (flux) de la sursa informat ¸iilor (fi¸ sier. Similar. etc. ˆ ın ret ¸ea.1 Introducere Ce sunt fluxurile? Majoritatea aplicat ¸iilor necesit˘ a citirea unor informat ¸ii care se g˘ asesc pe o surs˘ a extern˘ a sau trimiterea unor informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a.Capitolul 4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4.1. Indiferent de tipul informat ¸iilor. socket. respectiv consum˘ a informat ¸ii. citirea/scrierea de pe/c˘ atre un mediu extern respect˘ a urm˘ atorul algoritm: deschide canal comunicatie while (mai sunt informatii) { citeste/scrie informatie. Pentru a generaliza. ˆ ın memorie sau ˆ ın alt program ¸ si poate fi de orice tip: date primitive. un program poate trimite informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a deschizˆ and un canal de comunicat ¸ie (flux) c˘ atre acea destinat ¸ie ¸ si scriind secvent ¸ial informat ¸iile respective.1 4. etc) ¸ si s˘ a citeasc˘ a secvent ¸ial informat ¸iile respective. 95 . obiecte. memorie. Informat ¸ia se poate g˘ asi oriunde: ˆ ıntr-un fi¸ sier pe disc. Pentru a aduce informat ¸ii dintr-un mediu extern.

INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Definit ¸ii: Un flux este un canal de comunicat ¸ie unidirect ¸ional ˆ ıntre dou˘ a procese. Clasele ¸ si intefet ¸ele standard pentru lucrul cu fluxuri se g˘ asesc ˆ ın pachetul java. Fluxurile sunt unidirect ¸ionale. Un proces care descrie o surs˘ a extern˘ a de date se nume¸ ste proces produc˘ ator.1. de la produc˘ ator la consumator.io.96 ˘ S CAPITOLUL 4. Fiecare flux are un singur proces produc˘ ator ¸ si un singur proces consumator. Consumatorul ¸ si producatorul nu comunic˘ a direct printr-o interfat ¸˘ a de flux ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor.2 Clasificarea fluxurilor Exist˘ a trei tipuri de clasificare a fluxurilor: • Dup˘ a direct ¸ia canalului de comunicat ¸ie deschis fluxurile se ˆ ımpart ˆ ın: – fluxuri de intrare (pentru citirea datelor) – fluxuri de ie¸ sire (pentru scrierea datelor) • Dup˘ a tipul de date pe care opereaz˘ a: – fluxuri de octet ¸i (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 8 bit ¸i) – fluxuri de caractere (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 16 bit ¸i) . orice proces putˆ and fi atˆ at producator cˆ at ¸ si consumator ˆ ın acela¸ si timp. orice program care necesit˘ a operat ¸ii de intrare sau ie¸ sire trebuie s˘ a cont ¸in˘ a instruct ¸iunea de import a pachetului java. Observat ¸ii: Fluxurile sunt canale de comunicat ¸ie seriale pe 8 sau 16 bit ¸i. dar pe fluxuri diferite.*. Un flux care scrie date se nume¸ ste flux de ie¸ sire. Deci.io: import java. Un proces care descrie o destinat ¸ie extern˘ a pentru date se nume¸ ste proces consumator.io. Intre dou˘ a procese pot exista oricˆ ate fluxuri. Un flux care cite¸ ste date se nume¸ ste flux de intrare. 4.

f˘ ar˘ a ca acest lucru s˘ a fie obligatoriu. BufferedWriter. etc. Acestea sunt superclase abstracte pentru clase ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 8 bit ¸i.pentru fluxuri de ie¸ sire. Ca ¸ si ˆ ın cazul fluxurilor pe caractere denumirile claselor vor avea terminat ¸ia superclasei lor: FileInputStream. Ca o regul˘ a general˘ a. BufferedOutputStream. faptul c˘ a unui flux de intrare XReader ˆ ıi corespunde uzual un flux de ie¸ sire XWriter. cum ar fi ˆ ın exemplele: FileReader. fiec˘ arui flux de intrare XInputStream corespunzˆ andu-i uzual un flux de ie¸ sire XOutputStream. toate clasele din aceste ierarhii vor avea terminat ¸ia Reader sau Writer ˆ ın funct ¸ie de tipul lor. etc. De asemenea.pentru fluxuri de intrare ¸ si • Writer. Clasele radacin˘ a pentru ierarhia fluxurilor de octet ¸i sunt: • InputStream.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri Clasele r˘ ad˘ acin˘ a pentru ierarhiile ce reprezint˘ a fluxuri de caractere sunt: • Reader. . FileOutputStream. INTRODUCERE • Dup˘ a act ¸iunea lor: 97 – fluxuri primare de citire/scriere a datelor (se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor) – fluxuri pentru procesarea datelor 4. BufferedReader.. Acestea sunt superclase abstracte pentru toate clasele ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 16 bit ¸i ¸ si vor cont ¸ine metodele comune tuturor.pentru fluxuri de ie¸ sire.4. ˆ ıns˘ a acest lucru nu este obligatoriu.1.pentru fluxuri de intrare ¸ si • OutputStream. FileWriter. se observ˘ a ca o alt˘ a regul˘ a general˘ a. BufferedInputStream.

. resetarea pozit ¸iei curente. 4.98 ˘ S CAPITOLUL 4.. deoarece acestea permit manipularea caracterelor Unicode ˆ ın timp ce fluxurile de octet ¸i permit doar lucrul pe 8 biti caractere ASCII. InputStream void write(int c) void write(byte buf[]) . ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie evitat deoarece. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Pˆ an˘ a la un punct. datele din memorie vor fi pierdute la ˆ ınchiderea fluxului de c˘ atre gc.. la lucrul cu fluxrui cu zon˘ a tampon de memorie. . .. Pentru majoritatea programelor este recomandat ca scrierea ¸ si citirea datelor s˘ a se fac˘ a prin intermediul fluxurilor de caractere. Reader InputStream int read() int read() int read(char buf[]) int read(byte buf[]) . etc. Inchiderea oric˘ arui flux se realizeaz˘ a prin metoda close. saltul peste un num˘ ar de pozit ¸ii. Superclasele abstracte Writer ¸ si OutputStream sunt de asemenea paralele.4 Metode comune fluxurilor Superclasele abstracte Reader ¸ si InputStream definesc metode similare pentru citirea datelor.1. fluxul va fi automat ˆ ınchis de c˘ atre colectorul de gunoaie atunci cˆ and nu va mai exista nici o referint ¸˘ a la el. definind metode similare pentru scrierea datelor: Reader void write(int c) void write(char buf[]) void write(String str) ... De asemenea.. Metodele referitoare la fluxuri pot genera except ¸ii de tipul IOException sau derivate din aceast˘ a clas˘ a. ambele clase pun la dispozit ¸ie metode pentru marcarea unei locat ¸ii ˆ ıntr-un flux. In cazul ˆ ın care aceasta nu este apelat˘ a explicit.. Acestea sunt ˆ ıns˘ a mai rar folosite ¸ si nu vor fi detaliate. exist˘ a un paralelism ˆ ıntre ierarhia claselor pentru fluxuri de caractere ¸ si cea pentru fluxurile pe octet ¸i. tratarea lor fiind obligatorie.

PipedOutputStream Implementeaz˘ a componentele de intrare/ie¸ sire ale unei conducte de . respectiv write.2 Folosirea fluxurilor A¸ sa cum am v˘ azut. acestea sunt folosite pentru citirea datelor dintr-un fi¸ sier. fluxurile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın funct ¸ie de activitatea lor ˆ ın fluxuri care se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor ¸ si fluxuri pentru procesarea datelor (de filtrare). punˆ and la dispozit ¸ie implement˘ ari ale metodelor de baz˘ a read. permit tratarea vectorilor ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea unor fluxuri de intrare/ie¸ sire. In continuare.4.1 Fluxuri primitive Fluxurile primitive sunt responsabile cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor. precum ¸ si modalit˘ a¸ tile de creare ¸ si utilizare a fluxurilor. ele pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite astfel: • Fi¸ sier FileReader. FileWriter FileInputStream. PipedWriter PipedInputStream. In funct ¸ie de tipul sursei datelor.2. StringReader. Cu alte cuvinte. respectiv scrierea datelor ˆ ıntr-un fi¸ sier ¸ si vor fi analizate ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a (vezi ”Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere”). FileOutputStream Numite ¸ si fluxuri fi¸ sier. StringWriter Permit tratarea ¸ sirurilor de caractere aflate ˆ ın memorie ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea de fluxuri. • Pipe PipedReader. CharArrayWriter ByteArrayInputStream. 4. FOLOSIREA FLUXURILOR 99 4. • Memorie CharArrayReader. definite ˆ ın superclase. vom vedea care sunt cele mai importante clase din cele dou˘ a categorii ¸ si la ce folosesc acestea.2. ByteArrayOutputStream Aceste fluxuri folosesc pentru scrierea/citirea informat ¸iilor ˆ ın/din memorie ¸ si sunt create pe un vector existent deja.

reducˆ and astfel num˘ arul de acces˘ ari la dispozitivul ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia original˘ a a datelor. Sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil (vezi ”Citirea ¸ si scrierea cu zona tampon”). De exemplu. BufferedReader poate prelua date de la un flux FileReader ¸ si s˘ a ofere informat ¸ia dintr-un fi¸ sier linie cu linie. mai util˘ a dintr-un anumit punct de vedere. Fiind primitiv. Pipe-urile sunt folosite pentru a canaliza ie¸ sirea unui program sau fir de execut ¸ie c˘ atre intrarea altui program sau fir de execut ¸ie.100 ˘ S CAPITOLUL 4. Clasele ce descriu aceste fluxuri pot fi ˆ ımpartite ˆ ın funct ¸ie de tipul de procesare pe care ˆ ıl efectueaza astfel: • ”Bufferizare” BufferedReader.2. FilterOutputStream Sunt clase abstracte ce definesc o interfat ¸˘ a comun˘ a pentru fluxuri care filtreaz˘ a automat datele citite sau scrise (vezi ”Fluxuri pentru filtrare”). FilterWriter FilterInputStream. folosind codificarea standard a caracterelor sau o codificare specificat˘ a de program. • Filtrare FilterReader. Un flux de procesare nu poate fi folosit decˆ at ˆ ımpreun˘ a cu un flux primitiv. FileReader nu putea citi decˆ at caracter cu caracter. 4. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI date (pipe). BufferedOutputStream Sunt folosite pentru a introduce un buffer ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. BufferedWriter BufferedInputStream. . • Conversie octet ¸i-caractere InputStreamReader. OutputStreamWriter Formeaz˘ a o punte de legatur˘ aˆ ıntre fluxurile de caractere ¸ si fluxurile de octet ¸i.2 Fluxuri de procesare Fluxurile de procesare (sau de filtrare) sunt responsabile cu preluarea datelor de la un flux primitiv ¸ si procesarea acestora pentru a le oferi ˆ ıntr-o alt˘ a form˘ a. Un flux InputStreamReader cite¸ ste octet ¸i dintr-un flux InputStream ¸ si ˆ ıi converte¸ ste la caractere. Similar. un flux OutputStreamWriter converte¸ ste caractere ˆ ın octet ¸i ¸ si trimite rezutatul c˘ atre un flux de tipul OutputStream.

2. • Serializare ObjectInputStream. ObjectOutputStream Sunt folosite pentru serializarea obiectelor (vezi ”Serializarea obiectelor”).2. 4. independent de ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a (vezi ”Folosirea claselor DataInputStream ¸ si DataOutputStream”).3 Crearea unui flux Orice flux este un obiect al clasei ce implementeaz˘ a fluxul respectiv.4. • Num˘ arare LineNumberReader LineNumberInputStream Ofer˘ a¸ si posibilitatea de num˘ arare automat˘ a a liniilor citite de la un flux de intrare. Crearea unui flux se realizeaz˘ a a¸ sadar similar cu crearea obiectelor. DataOutputStream Folosite la scrierea/citirea datelor de tip primitiv ˆ ıntr-un format binar. • Citire ˆ ın avans PushbackReader PushbackInputStream Sunt fluxuri de intrare care au un buffer de 1-caracter(octet) ˆ ın care este citit ˆ ın avans ¸ si caracterul (octetul) care urmeaz˘ a celui curent citit. • Conversie tipuri de date DataInputStream. • Afi¸ sare PrintWriter PrintStream Ofer˘ a metode convenabile pentru afisarea informat ¸iilor. prin instruct ¸iunea new ¸ si invocarea unui constructor corespunz˘ ator al clasei respective: Exemple: . FOLOSIREA FLUXURILOR 101 • Concatenare SequenceInputStream Concateneaz˘ a mai multe fluxuri de intrare ˆ ıntr-unul singur (vezi ”Concatenarea fi¸ sierelor”).

Fluxurile de procesare nu pot exista de sine st˘ at˘ atoare ci se suprapun pe un flux primitiv de citire/scriere a datelor.dat").txt")). Din acest motiv.dat"). //echivalent cu FileReader fr = new FileReader("fisier. //crearea unui flux de intrare pe octeti FileInputStream in = new FileInputStream("fisier.102 ˘ S CAPITOLUL 4.txt"). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI //crearea unui flux de intrare pe caractere FileReader in = new FileReader("fisier. //echivalent cu FileWriter fo = new FileWriter("fisier.txt"). crearea unui flux primitiv de date care cite¸ ste/scrie informat ¸ii de la un dispozitiv extern are formatul general: FluxPrimitiv numeFlux = new FluxPrimitiv(dispozitivExtern). crearea unui flux pentru procesarea datelor are formatul general: .txt").txt"). BufferedWriter out = new BufferedWriter(fo).txt"))). BufferedReader in = new BufferedReader(fr). A¸ sadar. constructorii claselor pentru fluxurile de procesare nu primesc ca argument un dispozitiv extern de memorare a datelor ci o referint ¸a la un flux primitiv responsabil cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor: Exemple: //crearea unui flux de intrare printr-un buffer BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader("fisier. //crearea unui flux de iesire pe caractere FileWriter out = new FileWriter("fisier. A¸ sadar. //crearea unui flux de iesire printr-un buffer BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("fisier. //crearea unui flux de iesire pe octeti FileOutputStrem out = new FileOutputStream("fisier.

boolean throws IOException append) . respectiv scrierea unui caracter sau octet dintr-un sau ˆ ıntr-un fi¸ sier specificat uzual prin numele s˘ au complet sau relativ la directorul curent. clasele care implementeaz˘ a aceste fluxuri sunt urm˘ atoarele: FileReader. FOLOSIREA FLUXURILOR 103 FluxProcesare numeFlux = new FluxProcesare(fluxPrimitiv). fluxurile pot fi compuse ˆ ın succesiuni oricˆ at de lungi: DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("fisier.dat"))). 4.octeti Constructorii acestor clase accept˘ a ca argument un obiect care s˘ a specifice un anume fi¸ sier. Constructorii clasei FileReader sunt: public FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException public FileReader(File file) throws FileNotFoundException public FileReader(FileDescriptor fd) Constructorii clasei FileWriter: public FileWriter(String fileName) throws IOException public FileWriter(File file) throws IOException public FileWriter(FileDescriptor fd) public FileWriter(String fileName.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere Fluxurile pentru lucrul cu fi¸ siere sunt cele mai usor de ˆ ınteles.2. Dup˘ a cum am v˘ azut deja. In general. ˆ ıntrucˆ at operat ¸ia lor de baz˘ a este citirea. FileOutputStream .caractere FileInputStream.2. on obiect de tip File sau un obiect de tip FileDesciptor (vezi ”Clasa File”).4. FileWriter . Acesta poate fi un ¸ sir de caractere.

io . println ( " Eroare la operatiile cu fisiere ! " ) .txt”. } catch ( IOException e ) { System . int c . } } } In cazul ˆ ın care vom lansa aplicat ¸ia iar ˆ ın directorul curent nu exist˘ a un fi¸ sier cu numele ”in.txt”. FileWriter out = new FileWriter ( " out . close () . read () ) != -1) out . Dac˘ a exist˘ a fi¸ sierul ”in. in . aplicat ¸ia va crea un nou fi¸ sier ”out. out . while (( c = in .txt” el va fi re- . close () . Ace¸ stia pot provoca except ¸ii de tipul FileNotFoundException ˆ ın cazul ˆ ın care fi¸ sierul cu numele specificat nu exist˘ a.*.txt” ˆ ın care va fi copiat cont ¸inutul primului. Din acest motiv orice creare a unui flux de acest tip trebuie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un bloc try-catch sau metoda ˆ ın care sunt create fluxurile respective trebuie s˘ a arunce except ¸iile de tipul FileNotFoundException sau de tipul superclasei IOException. write ( c ) . txt " ) . printStackTrace () .104 ˘ S CAPITOLUL 4. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul FileNotFoundException. err . Dac˘ a exist˘ a deja fi¸ sierul ”out.txt”. Ambele fi¸ siere sunt considerate ˆ ın directorul curent. Listing 4. e .1: Copierea unui fisier import java . public class Copiere { public static void main ( String [] args ) { try { FileReader in = new FileReader ( " in . S˘ a consider˘ am ca exemplu un program care copie cont ¸inutul unui fi¸ sier cu numele ”in. Aceasta va fi prins˘ a de program deoarece. IOException este superclas˘ a pentru FileNotFoundException.txt” ˆ ıntr-un alt fi¸ sier cu numele ”out. txt " ) . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Cei mai uzuali constructori sunt cei care primesc ca argument numele fi¸ sierului.

BufferedWriter . 4. Similar lucreaza ¸ si clasele BufferedWriter ¸ si BufferedOutputStream. In cazul ˆ ın care buffer-ul este gol. citirea se face direct din flux ¸ si. BufferedInputStream funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acela¸ si principiu. reducˆ and astfel numarul de acces˘ ari ale dispozitivului ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia atelor. Clasa BufferedReader cite¸ ste ˆ ın avans date ¸ si le memoreaz˘ aˆ ıntr-o zon˘ a tampon.4. cont ¸inutul acestuia va fi transferat automat la destinat ¸ie. int dim_buffer) BufferedWriter(Writer out) . La operat ¸iile de scriere datele scrise nu vor ajunge direct la destinat ¸ie. Evident.txt". Fluxurile de citire/scriere cu buffer sunt fluxuri de procesare ¸ si sunt folosite prin suprapunere cu alte fluxuri. true). ci vor fi memorate jntr-un buffer de o anumit˘ a dimensiune. Atunci cˆ and se execut˘ a o operat ¸ie de citire. dintre care obligatoriu unul este primitiv. vor fi memorati ˆ ın buffer ¸ si caracterele care ˆ ıi urmeaz˘ a.octeti Sunt folosite pentru a introduce un buffer (zon˘ a de memorie) ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor.2. caracterul va fi preluat din buffer. BufferedOutputStream .dat"). singura diferent ¸˘ a fiind faptul c˘ a sunt citit ¸i octet ¸i. sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil.caractere BufferedInputStream.txt” foloseam: FileWriter out = new FileWriter("out. Dac˘ a doream s˘ a facem operat ¸ia de ad˘ augare(append) ¸ si nu de rescriere pentru fi¸ sierul ”out. Atunci cˆ and bufferul este plin. FOLOSIREA FLUXURILOR 105 scris.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer Clasele pentru citirea/scrierea cu zona tampon sunt: BufferedReader. odat˘ a cu citirea caracterului. Din acest motiv.2. 1024) //1024 este dimensiunea bufferului Constructorii cei mai folosit ¸i ai acestor clase sunt urm˘ atorii: BufferedReader(Reader in) BufferedReader(Reader in. BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("out.

int dim_buffer) BufferedOutputStream(OutputStream out) BufferedOutputStream(OutputStream out. int dim_buffer) BufferedInputStream(InputStream in) BufferedInputStream(InputStream in. //bufferul nu este plin. datele se scriu in fisier Metoda readLine Este specific˘ a fluxurilor de citire cu buffer ¸ si permite citirea linie cu linie a datelor de intrare. dependent de platforma de lucru. BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("out. in fisier nu s-a scris nimic out. aceasta prime¸ ste valoarea implicit˘ a de 512 octet ¸i (caractere). Acesta este reprezentat ˆ ın Java prin secvent ¸a escape ’\n’. i++) out.readLine()) != null) { . clasele pentru scriere prin buffer mai au ¸ si metoda flush care gole¸ ste explicit zona tampon. while ((linie = br.. Metodele acestor clase sunt cele uzuale de tipul read ¸ si write. 1024) //am creat un flux cu buffer de 1024 octeti for(int i=0. chiar dac˘ a aceasta nu este plin˘ a. Pe lˆ anga acestea. int dim_buffer) In cazul constructorilor ˆ ın care dimensiunea buffer-ului nu este specificat˘ a. i<1000.dat"). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI BufferedWriter(Writer out.close(). } . O linie reprezint˘ a o succesiune de caractere terminat˘ a cu simbolul pentru sfˆ ar¸ sit de linie. //bufferul este golit.flush().106 ˘ S CAPITOLUL 4. BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in")) String linie.write(i).. //proceseaza linie } br.

read () ) != -1) System . dup˘ a care primul flux de intrare este ˆ ınchis ¸ si se deschide automat urm˘ atorul flux de intrare din care se vor citi ˆ ın continuare datele. dup˘ a care procesul se repet˘ a pˆ ana la terminarea tuturor fluxurilor de intrare. while (( c = s . */ import java .2. InputStream s2) Primul construieste un flux secvential dintr-o mult ¸ime de fluxuri de intrare. FileInputStream f2 = new FileInputStream ( args [1]) . SequenceInputStream s = new S eq u e nc e I np u tS t r ea m ( f1 . exit ( -1) . Rezultatul concatenarii este afisat pe ecran . FOLOSIREA FLUXURILOR 107 4. Citirea datelor dintr-un astfel de flux se face astfel: se cite¸ ste din primul flux de intrare specificat pˆ ana cˆ and se ajunge la sfˆ arsitul acestuia. out . print (( char ) c ) . Fiecare obiect ˆ ın enumerarea primit˘ a ca parametru trebuie s˘ a fie de tipul InputStream. System . println ( " Argumente insuficiente ! " ) . f2 ) .2: Concatenarea a dou˘ a fi¸ siere /* Concatenarea a doua fisiere ale caror nume sunt primite de la linia de comanda . primul flux citit fiind s1. } try { FileInputStream f1 = new FileInputStream ( args [0]) . out . length <= 1) { System . . int c .*. io .6 Concatenarea fluxurilor Clasa SequenceInputStream permite unei aplicatii s˘ a combine serial mai multe fluxuri de intrare astfel ˆ ıncˆ at acestea s˘ a apar˘ a ca un singur flux de intrare. public class Concatenare { public static void main ( String args []) { if ( args .4.2. Cel de-al doilea construie¸ ste un flux de intrare care combin˘ a doar dou˘ a fluxuri s1 ¸ si s2. Exemplul cel mai elocvent de folosirea a acestei clase este concatenarea a dou˘ a sau mai multor fi¸ siere: Listing 4. Constructorii acestei clase sunt: SequenceInputStream(Enumeration e) SequenceInputStream(InputStream s1.

// f1 si f2 sunt inchise automat } catch ( IOException e ) { e .pentru filtrarea fluxurilor de intrare ¸ si • FilterOutputStream . } } } Pentru concatenarea mai multor fi¸ siere exist˘ a dou˘ a variante: • folosirea unei enumer˘ ari .pentru filtrarea fluxurilor de ie¸ sire.2. BufferedOutputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream PrintStream .primul constructor (vezi ”Colect ¸ii”).108 ˘ S CAPITOLUL 4. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI s . FileInputStream f2 = new FileInputStream(args[1]). FileInputStream f3 = new FileInputStream(args[2]). • concatenarea pe rˆ and a acestora folosind al 2-lea constructor. new SequenceInputStream(f2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor Un flux de filtrare se ata¸ seaz˘ a altui flux pentru a filtra datele care sunt citite/scrise de c˘ atre acel flux. SequenceInputStream s = new SequenceInputStream( f1. concatenarea a 3 fi¸ siere va construi un flux de intrare astfel: FileInputStream f1 = new FileInputStream(args[0]). Clasele pentru filtrarea datelor superclasele abstracte: • FilterInputStream . Cele mai importante fluxruri pentru filtrarea datelor sunt implementate de clasele: DataInputStream. printStackTrace () . f3)). DataOutputStream BufferedInputStream. close () . 4.

Cele mai folosite metode. FOLOSIREA FLUXURILOR Observat ¸i c˘ a toate aceste clase descriu fluxuri de octet ¸i. Folosirea fluxurilor de filtrare se face prin ata¸ sarea lor de un flux care se ocup˘ a efectiv de citirea/scrierea datelor: FluxFiltrare numeFlux = new FluxFiltrare(referintaAltFlux). clasele de filtrare BufferedInputStream ¸ si BufferedOutputStream colecteaz˘ a datele unui flux ˆ ıntr-un buffer. Clasele care ofer˘ a un astfel de suport implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor.4. 4. A¸ sadar. 109 Filtrarea datelor nu trebuie v˘ azut˘ a ca o metod˘ a de a elimina anumit ¸i octeti dintr-un flux ci de a transforma ace¸ sti octet ¸i ˆ ın date care s˘ a poat˘ afi interpretate sub alt˘ a form˘ a.2. De exemplu.2.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream Aceste clase ofer˘ a metode prin care un flux nu mai este v˘ azut ca o ˆ ınsiruire de octet ¸i. fluxurile de filtrare vor cont ¸ine anumite metode specializate pentru citirea/scrierea datelor. Acestea definesc metodele pe care trebuie s˘ a le pun˘ a la dispozit ¸ie ˆ ın vederea citireii/scrierii datelor de tip primitiv. A¸ sa cum am v˘ azut la citirea/scrierea cu zon˘ a tampon. respectiv DataOutput. urmˆ and ca citirea/scrierea s˘ a se fac˘ a prin intermediu acelui buffer. clasa BufferedInputStream pune la dispozit ¸ie metoda readLine pentru citirea unei linii din fluxul de intrare. ci introduc o noua modalitate de manipulare a lor. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. fluxurile de filtrare nu elimin˘ a date citite sau scrise de un anumit flux. ci de date primitive. sunt date ˆ ın tabelul de mai jos: . ele mai fiind numite ¸ si fluxuri de procesare. vor furniza metode pentru citirea ¸ si scrierea datelor la nivel de tip primitiv ¸ si nu la nivel de octet. Prin urmare. Din acest motiv.

4. Scrierea datelor folosind fluxuri de acest tip se face ˆ ın format binar.util. specificate de interfetele DataInput ¸ si DataOutput ¸ si pot provoca except ¸ii de tipul IOException.110 DataInputStream readBoolean readByte readChar readDouble readFloat readInt readLong readShort readUTF ˘ S CAPITOLUL 4.3.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate Incepˆ and cu versiunea 1. mai put ¸in readUTF ¸ si writeUTF care se ocup˘ a cu obiecte de tip String. cum ar fi ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream (vezi ”Serializarea obiectelor”). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un fi¸ sier ˆ ın care au fost scrise informat ¸ii folosind metode writeXXX nu va putea fi citit decˆ at prin metode readXXX. limbajul Java pune la dispozit ¸ii modalit˘ a¸ ti simplificate pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor informat ¸ii. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI DataOutputStream writeBoolean writeByte writeChar writeDouble writeFloat writeInt writeLong writeShort writeUTF Aceste metode au denumirile generice de readXXX ¸ si writeXXX.5. 4.in: . Pentru a citi de la tastatur˘ a vom specifica ca argument al constructorului fluxul System. Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream permit serializarea tipurilor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. Denumirile lor sunt sugestive pentru tipul de date pe care ˆ ıl prelucreaz˘ a.1 Intr˘ ari formatate Clasa java. Transformarea unei valori ˆ ın format binar se nume¸ ste serializare. fiind singurul tip referint ¸˘ a permis de aceste clase. fie pe caractere. respectiv pentru citirea de date formatate de la tastatur˘ a.Scanner ofer˘ a o solut ¸ie simpl˘ a pentru formatarea unor informat ¸ii citite de pe un flux de intrare fie pe octet ¸i. Serializarea celorlalte tipuri referint ¸˘ a va fi f˘ acut˘ a prin intermediul altor clase. sau chiar dintr-un obiect de tip File.

err . double salariu = s. de tip PrintStream • System. salariu. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Scanner s = Scanner.create(System.fluxul standar de intrare. println care ofereau posibilitatea de a afi¸ sa un ¸ sir de caractere. Intrarea ¸ si ie¸ sirea standard sunt reprezentate de obiecte pre-create ce descriu fluxuri de date care comunic˘ a cu dispozitivele standard ale sistemului.4.2 Ie¸ siri formatate Clasele PrintStream ¸ si PrintWriter pun la dispozit ¸iile. Aceste obiecte sunt definite publice ˆ ın clasa System ¸ si sunt: • System.fluxul standar de ie¸ sire. ¸ si metodele format.printf("%s %8.fluxul standar pentru erori.2f %2d %n". nume. intrarea standard este tastatura iar ie¸ sirea standard este ecranul. 4.nextInt().next().3.out . System. String nume = s.close(). 111 4. orice program Java are : • o intrare standard • o ie¸ sire standard • o ie¸ sire standard pentru erori In general. printf (echivalente) ce permit afi¸ sarea formatat˘ a a unor variabile. de tip PrintStream . de tip InputStream • System. int varsta = s.in).nextDouble(). Formatarea ¸ sirurilor de caractere se bazeaz˘ a pe clasa java. varsta).Formatter.4.util.out.in . pe lˆ ang˘ a metodele print.4 Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire Mergˆ and pe linia introdus˘ a de sistemul de operare UNIX. s.

print (argument). System.err. argumente.). care este o clas˘ a abstract˘ a. .println(argument). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI 4.4.print("Introduceti o linie:").2 Citirea datelor de la tastatur˘ a Uzual. argumente. System.printf (format.out. System. el fiind folosit la afi¸ sarea oric˘ aror rezultate pe ecran (ˆ ın modul consola): System. String linie = stdin. In exemplul urm˘ ator este prezentat un program care afi¸ seaza liniile introduse de la tastatur˘ a pˆ an˘ aˆ ın momentul ˆ ın care se introduce linia ”exit” sau o linie vid˘ a¸ si ment ¸ioneaz˘ adac˘ a¸ sirul respectiv reprezint˘ a un num˘ ar sau nu.out.out.format (format. vom dori s˘ a folosim metoda readLine pentru citirea datelor de la tastatura ¸ si din acest motiv vom folosi intrarea standard ˆ ımpreun˘ a cu o clas˘ a de procesare care ofer˘ a aceast˘ a metod˘ a.4. } Fluxurile de ie¸ sire pot fi folosite a¸ sadar f˘ ar˘ a probleme deoarece tipul lor este PrintStream. Exemplul tipic este: BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran Am v˘ azut deja numeroase exemple de utilizare a fluxului standard de ie¸ sire.println(linie). System.out.readLine() System. deci pentru a-l putea utiliza eficient va trebui sa-l folosim ˆ ımpreuna cu un flux de procesare(filtrare) care s˘ a permit˘ a citirea facil˘ a a datelor..println("Exceptie:" + e). fluxul standard de intrare System.out este de tip InputStream.out.. In schimb..). Implicit. catch(Exception e) { System. 4.out.in)).. Fluxul standard pentru afi¸ sarea erorilor se folose¸ ste similar ¸ si apare uzual ˆ ın secvent ¸ele de tratare a except ¸iilor.112 ˘ S CAPITOLUL 4. clas˘ a concret˘ a pentru scrierea datelor. este acela¸ si cu fluxul standard de ie¸ sire.

parseDouble ( s ) . if ( s . equals ( " exit " ) || s . try { while ( true ) { String s = stdin . e .*. io . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Listing 4. System .4.3: Citirea datelor de la tastatur˘ a /* Citeste siruri de la tastatura si verifica daca reprezinta numere sau nu */ import java . readLine () . println ( " : NU " ) . out .Scanner. println ( " : DA " ) . length () ==0) break . in ) ) . In clasa System exist˘ a urm˘ atoarele metode statice care realizeaz˘ a acest lucru: setIn(InputStream) .redirectare iesire setErr(PrintStream) . print ( s ) . println ( " Eroare la intrarea standard ! " ) . out . public class EsteNumar { public static void main ( String [] args ) { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System .3 Redirectarea fluxurilor standard Redirectarea fluxurilor standard presupune stabilirea unei alte surse decˆ at tastatura pentru citirea datelor.util.4.redirectare intrare setOut(PrintStream) . 4. out .5.4.redirectare erori . } } } 113 Incepˆ and cu versiunea 1. printStackTrace () . err . respectiv alte destinat ¸ii decˆ at ecranul pentru cele dou˘ a fluxuri de ie¸ sire. System . try { Double . varianta cea mai comod˘ a de citire a datelor de la tastatur˘ a este folosirea clasei java. } } } catch ( IOException e ) { System . } catch ( Numb erFor ma t E x c e p t i o n e ) { System .

System . setIn ( in ) . setOut ( out ) . PrintStream out = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " rezultate . class Redirectare { public static void main ( String [] args ) { try { BufferedInputS t r ea m in = new B uf f e re d I np u tS t r ea m ( new FileInputStream ( " intrare . System .114 ˘ S CAPITOLUL 4. Putem redirecta afisarea c˘ atre un fi¸ sier pe care s˘ a-l citim dup˘ a execut ¸ia programului. Secvent ¸a clasic˘ a de redirectare a ie¸ sirii este c˘ atre un fi¸ sier este: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("rezultate. datele fiind cerute din nou de la tastatur˘ a. txt " ) ) . ele pot fi puse ˆ ıntrun fi¸ sier. in ) ) . PrintStream err = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " erori . Redirectarea erorilor ˆ ıntr-un fi¸ sier poate fi de asemenea util˘ a¸ si se face ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("erori.setOut(fis). setErr ( err ) . io .txt"))). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Redirectarea ie¸ sirii este util˘ aˆ ın special atunci cˆ and sunt afi¸ sate foarte multe date pe ecran. System. .setErr(fis).4: Exemplu de folosire a redirect˘ arii: import java . Listing 4. Redirectarea intr˘ arii poate fi folositoare pentru un program ˆ ın mod consol˘ a care prime¸ ste mai multe valori de intrare. System . txt " ) ) . redirectˆ and intrarea standard c˘ atre acel fi¸ sier.*. System. txt " ) ) .txt"))). Pentru a nu le scrie de la tastatur˘ a de fiecare dat˘ aˆ ın timpul test˘ arii programului. BufferedReader br = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . In momentul cˆ and testarea programului a luat sfˆ arsit redirectarea poate fi eliminat˘ a.

pe rˆ and. Printr-un atom lexical se ˆ ın]elege ˆ ın general: • un identificator (un ¸ sir care nu este ˆ ıntre ghilimele) • un numar • un ¸ sir de caractere • un comentariu • un separator Atomii lexicali sunt desp˘ art ¸iti ˆ ıntre ei de separatori.4. Rezultatul va consta ˆ ın faptul c˘ aˆ ın loc s˘ a se citeasc˘ a octet ¸i sau caractere.4. printStackTrace () . println ( s ) . } catch ( IOException e ) { /* Daca apar exceptii . txt */ System . atomii lexicali ai fluxului respectiv. readLine () ) != null ) { /* Liniile vor fi citite din fisierul intrare . txt si vor fi scrise in fisierul rezultate . } // Aruncam fortat o exceptie throw new IOException ( " Test " ) . ace¸ sti separatori sunt cei obi¸ snut ¸i: spat ¸iu. while (( s = br . etc. txt */ System .4. println ( " Eroare intrare / iesire ! " ) . e .. out . se vor citi. ele vor fi scrise in fisierul erori . } } } 115 4. err . ˆ ıns˘ a pot fi schimbat ¸i prin diverse metode ale clasei. tab. Implicit.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa StreamTokenizer proceseaz˘ a un flux de intrare de orice tip ¸ si ˆ ıl ˆ ımparte ˆ ın ”atomi lexicali”. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE String s . Constructorii clasei sunt: . virgul˘ a. punct ¸ si virgula.

StreamTokenizer st = new StreamTokenizer ( br ) .valoarea unui atom de tip cuvˆ ant Citirea atomilor din flux se face cu metoda nextToken().atom de tip num˘ ar • TT WORD. // Se citeste primul atom lexical . io .5: Citirea unor atomi lexicali dintr-un fisier /* Citirea unei secvente de numere si siruri dintr . nextToken () . Exemplul tipic de folosire a unui analizor lexical este citirea unei secvent ¸e de numere ¸ si ¸ siruri aflate ˆ ıntr-un fi¸ sier sau primite de la tastatur˘ a: Listing 4.*.un fisier specificat si afisarea tipului si valorii lor */ import java .tipul ultimului atom citit din flux • nval. public class CitireAtomi { public static void main ( String args []) throws IOException { BufferedReader br = new BufferedReader ( new FileReader ( " fisier .atom ce marcheaz˘ a sfˆ aar¸ situl fluxului • TT EOL .atom ce marcheaz˘ a sfˆ ar¸ situl unei linii • TT NUMBER . int tip = st . care returnez˘ a tipul atomului lexical citit ¸ si scrie ˆ ın variabilele nval sau sval valoarea corespunzato˘ are atomului. txt " ) ) .atom de tip cuvˆ ant • ttype.valoarea unui atom numeric • sval .116 ˘ S CAPITOLUL 4. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI public StreamTokenizer(Reader r) public StreamTokenizer(InputStream is) Identificarea tipului ¸ si valorii unui atom lexical se face prin intermediul variabilelor: • TT EOF .

TT_EOF ) { switch ( tip ) { case StreamTokenizer . out . • este o clas˘ a de sine st˘ at˘ atoare. fluxurile sunt procese secvent ¸iale de intrare/ie¸ sire. nval ) . In cazul ˆ ın care tipul atomilor nu ne intereseaz˘ a. sau metoda split a clasei String.io. . desi sunt foarte utile ¸ si pentru dispozitive ˆ ın care informat ¸ia poate fi accesat˘ a direct. subclas˘ a direct˘ a a clasei Object. Acestea sunt adecvate pentru lucrul cu medii secvent ¸iale de memorare a datelor. nextToken () . care realizeaz˘ a ˆ ımp˘ art ¸irea unui ¸ sir de caractere ˆ ın atomi lexicali. out . println ( " Numar : " + st . 4.5. println ( " Cuvant : " + st . TT_NUMBER : System . • se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. modul de utilizare tipic pentru un analizor lexical este ˆ ıntr-o bucla ”while”. este mai simplu s˘ a citim fluxul linie cu linie ¸ si s˘ a folosim clasa StringTokenizer. case StreamTokenizer . } tip = st . cum ar fi banda magnetic˘ a sau pentru transmiterea informat ¸iilor prin ret ¸ea.4.5 Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) Dup˘ a cum am v˘ azut. pˆ ana se ajunge la sfˆ arsitul fluxului (TT EOF). Clasa RandomAccesFile are urm˘ atoarele caracteristici: • permite accesul nesecvent ¸ial (direct) la cont ¸inutul unui fi¸ sier. TT_WORD : System . sval ) . In cadrul buclei ”while” se determin˘ a tipul atomul curent curent (ˆ ıntors de metoda nextToken) ¸ si apoi se afl˘ a valoarea numeric˘ a sau ¸ sirul de caractere corespunz˘ ator atomului respectiv. CLASA RANDOMACCESFILE (FIS ¸ IERE CU ACCES DIRECT) while ( tip != StreamTokenizer . // Trecem la urmatorul atom } } } 117 A¸ sadar. ˆ ın care se citesc atomii unul cˆ ate unul cu metoda nextToken. break .

• permite atˆ at citirea cˆ at ¸ si scriere din/in fi¸ siere cu acces direct. //deschide un fisier pentru scriere si citire Clasa RandomAccesFile suport˘ a not ¸iunea de pointer de fi¸ sier. Acestea sunt: • skipBytes . "r").mut˘ a pointerul fi¸ sierului ˆ ınainte cu un num˘ ar specificat de octet ¸i • seek . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI • implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput ¸ si DataOutput. Constructorii acestei clase sunt: RandomAccessFile(StringnumeFisier. writeXXX. Apeluri la metodele de citire/scrirere deplaseaz˘ a pointerul fi¸ sierului cu num˘ arul de octet ¸i citit ¸i sau scri¸ si de metodele respective. //deschide un fisier pentru citire RandomAccesFile f2 = new RandomAccessFile("fisier.fi¸ sierul este deschis numai pentru citire (read-only) • ”rw” . . indicˆ and ˆ ınceputul fi¸ sierului. ˆ ıntocmai ca la clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream. Acesta este un indicator ce specific˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın fi¸ sier. "rw"). • permite specificarea modului de acces al unui fi¸ sier (read-only. ceea ce ˆ ınseamna ca sunt disponibile metode de tipul readXXX.118 ˘ S CAPITOLUL 4.fi¸ sierul este deschis pentru citire ¸ si scriere (read-write) Exemple: RandomAccesFile f1 = new RandomAccessFile("fisier. readwrite). StringmodAcces) throws IOException RandomAccessFile(StringnumeFisier.txt".returneaz˘ a pozit ¸ia pointerului de fi¸ sier.pozit ¸ioneaza pointerului fi¸ sierului ˆ ınaintea unui octet specificat • getFilePointer . In plus fat ¸˘ ade metodele de tip read ¸ si write clasa pune la dispozitie ¸ si metode pentru controlul pozit ¸iei pointerului de fi¸ sier. StringmodAcces) throws IOException unde modAcces poate fi: • ”r” . La deschiderea unui fi¸ sier pointerul are valoarea 0.txt".

File f = new File("fisier. FileInputStream in = new FileInputStream(f) Cel mai uzual constructor al clasei File este: public File(String numeFisier) Metodele mai importante ale clasei File au denumiri sugestive ¸ si vor fi prezentate prin intermediul exemplului urm˘ ator care listeaz˘ a fi¸ sierele ¸ si subdirectoarele unui director specificat ¸ si. CLASA FILE 119 4. redenumirea unui fi¸ sier sau director. Trebuie ment ¸ionat ¸ si faptul c˘ a majoritatea constructorilor fluxurilor care permit accesul la fi¸ siere accept˘ a ca argument un obiect de tip File ˆ ın locul unui ¸ sir ce reprezint˘ a numele fi¸ sierului respectiv. listarea fi¸ sierelor dintr-un director. etc. Pentru fiecare din ele vor fi afisate diverse informatii .txt").6 Clasa File Clasa File nu se refer˘ a doar la un fi¸ sier ci poate reprezenta fie un fi¸ sier anume. Numele directorului este primit ca argument de la linia de comanda .6. fie multimea fi¸ sierelor dintr-un director. ˆ ın aceast˘ a clas˘ a vom g˘ asi metode pentru testarea existent ¸ei. Utilitate clasei File const˘ aˆ ın furnizarea unei modalit˘ a¸ ti de a abstractiza dependent ¸ele cailor ¸ si numelor fi¸ sierelor fat ¸˘ ade ma¸ sina gazd˘ a. pentru fiecare din ele afi¸ seaz˘ a diverse informat ¸ii: Listing 4. Astfel. Acestea trebuie s˘ a respecte convent ¸iile de specificare a c˘ ailor ¸ si numelor fi¸ sierelor de pe platforma de lucru. crearea unui director. precum ¸ si punerea la dispozit ¸ie a unor metode pentru lucrul cu fisere ¸ si directoare la nivelul sistemului de operare.6: Listarea cont ¸inutului unui director /* Programul listeaza fisierele si subdirectoarele unui director . */ import java . .4.*. ¸ stergerea. Specificarea unui fi¸ sier/director se face prin specificarea c˘ aii absolute spre acel fi¸ sier sau a c˘ aii relative fat ¸˘ a de directorul curent. io . sau este directorul curent .

if ( f . getParent () + " \ n Cale : " + f . getPath () + " \ n Lungime : " + f . canRead () + " \ n Poate scrie : " + f . System . getName () ..*. out . canWrite () + " \ n Parinte : " + f . lastModified () ) ) . } } } . // directorul curent else nume = args [0]. if ( args . length .120 import java . out . println ( " Director : " + nume ) . length == 0) nume = " . } public static void main ( String [] args ) { String nume .. File [] continut = director .." ) . listFiles () . isFile () ) System . printStackTrace () .... for ( int i = 0. println ( " Fisier : " + nume ) . System . out . public class ListareDirector { ˘ S CAPITOLUL 4. try { File director = new File ( nume ) . else if ( f .. println ( " . length () + " \ n Data ultimei modificari : " + new Date ( f ... } catch ( Exception e ) { e . i < continut . getAbsolutePath () + " \ n Poate citi : " + f . out .. isDirectory () ) System . util . println ( " Cale absoluta : " + f . i ++) info ( continut [ i ]) .. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI private static void info ( File f ) { // Afiseaza informatii despre un fisier sau director String nume = f . " ...

O interfat ¸˘ a Java define¸ ste un set de metode dar nu specific˘ a nici o implementare pentru ele. Interfet ¸ele permit.Capitolul 5 Interfet ¸e 5. al˘ aturi de clase. punˆ and ˆ ın practic˘ a unul din conceptele program˘ arii orientate obiect ¸ si anume cel de separare a modelului unui obiect (interfat ¸˘ a) de implementarea sa.1 5. o interfat ¸˘ a poate fi privita ca un protocol de comunicare ˆ ıntre obiecte.1 Introducere Ce este o interfat ¸˘ a? Interfet ¸ele duc conceptul de clas˘ a abstract˘ a cu un pas ˆ ınainte prin eliminarea oric˘ aror implement˘ ari de metode. supunˆ andu-se a¸ sadar unui anumit comportament. 121 . Definit ¸ie O interfat ¸˘ a este o colect ¸ie de metode f˘ ar˘ a implementare ¸ si declarat ¸ii de constante. definirea unor noi tipuri de date. A¸ sadar. O clas˘ a care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a trebuie obligatoriu s˘ a specifice implement˘ ari pentru toate metodele interfet ¸ei.1.

. nici un alt modificator neputˆ and ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei variabile dintr-o interfat ¸˘ a. // Incorect.122 CAPITOLUL 5. lipseste initializarea private int x = 1. (vezi ”Mo¸ stenirea multipl˘ a prin intermediul interfet ¸elor”). int MAX. Acestea se numesc superinterfet ¸e ¸ si sunt separate prin virgul˘ a. INTERFET ¸E 5. O interfat ¸˘ a public˘ a este accesibil˘ a tuturor claselor..] { /* Corpul interfetei: Declaratii de constane Declaratii de metode abstracte */ } O interfat ¸˘ a poate avea un singur modificator ¸ si anume public. O interfat ¸˘ a poate extinde oricˆ ate interfet ¸e. SuperInterfata2. interface Exemplu { int MAX = 100.2. // Echivalent cu: public static final int MAX = 100. modificator nepermis } . Corpul unei interfet ¸e poate cont ¸ine: • constante: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorii public. // Incorect. Constantele unei interfet ¸e trebuie obligatoriu init ¸ializate. implicit nivelul de acces fiind doar la nivelul pachetului din care face parte interfat ¸a.1 Folosirea interfet ¸elor Definirea unei interfet ¸e Definirea unei interfet ¸e se face prin intermediul cuvˆ antului cheie interface: [public] interface NumeInterfata [extends SuperInterfata1.2 5. indiferent de pachetul din care fac parte. static ¸ si final care sunt implicit ¸i.

. • Metodele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. ˆ ıns˘ a acest lucru nu mai este valabil. Interfata2. modificator nepermis Atent ¸ie • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 123 • metode f˘ ar˘ a implementare: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorul public. • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit constante chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorii static ¸ si final. ... 5. nici un alt modificator nu poate ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei metode a unei interfet ¸e.2. // Echivalent cu: public void metoda(). protected void metoda2(). deoarece atˆ at interfat ¸a cˆ at ¸ si metodele sale nu pot fi altfel decˆ at abstracte.2. care este implicit. interface Exemplu { void metoda(). • In variantele mai vechi de Java era permis ¸ si modificatorul abstract ˆ ın declaratia interfet ¸ei ¸ si ˆ ın declarat ¸iile metodelor. // Incorect.2 Implementarea unei interfet ¸e Implementarea uneia sau mai multor interfet ¸e de c˘ atre o clas˘ a se face prin intermediul cuvˆ antului cheie implements: class NumeClasa implements NumeInterfata sau class NumeClasa implements Interfata1.5.

. O interfat ¸˘ a nu este o clas˘ a.adaug˘ a un nou element in stıv˘ a • pop . Din acest motiv.124 CAPITOLUL 5. dac˘ a acesta este o instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . ˆ ın sensul c˘ a ad˘ augarea unor metode noi sau schimbarea signaturii metodelor existente vor duce la erori ˆ ın compilarea claselor care o implementeaz˘ a. Evident.3 Exemplu: implementarea unei stive S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. interfet ¸ele pot fi privite ca tipuri de date ¸ si vom spune adesea c˘ a un obiect are tipul X . care s˘ a modeleze not ¸iunea de stiv˘ a de obiecte. odat˘ a creata ¸ si folosit˘ a la implementarea unor clase. 5. Dorim s˘ a implement˘ am un nou tip de date numit Stack. unde X este o interfat ¸˘ a. o interfat ¸˘ a nu mai trebuie modificat˘ a. dar orice referint ¸˘ a de tip interfat ¸˘ a poate primi ca valoare o referint ¸a la un obiect al unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a. Atent ¸ie Modificarea unei interfet ¸e implic˘ a modificarea tuturor claselor care implementeaz˘ a acea interfat ¸˘ a. Obiectele de tip stiv˘ a.returneaz˘ a cont ¸inutul stivei sub forma unui ¸ sir de caractere.elimin˘ a elementul din vˆ arful stivei • peek . Din acest motiv.returneaz˘ a varful stivei • empty . Implementarea unei interfet ¸e poate s˘ a fie ¸ si o clas˘ a abstract˘ a. In cazul ˆ ın care o clas˘ a implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a. indiferent de implementarea lor.testeaz˘ a dac˘ a stiva este vid˘ a • toString . INTERFET ¸E O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e sau poate s˘ a nu implementeze nici una. vor trebui s˘ a cont ¸in˘ a metodele: • push . o clas˘ a poate avea ¸ si alte metode ¸ si variabile membre ˆ ın afar˘ a de cele definite ˆ ın interfat ¸˘ a.2. atunci trebuie obligatoriu s˘ a specifice cod pentru toate metodele interfet ¸ei.

} } D˘ am ˆ ın continuare prima implementare a stivei. Prima solut ¸ie este mai simplu de ˆ ınt ¸eles.3: Implementarea stivei folosind un vector // Implementarea stivei folosind un vector de obiecte . ambele solut ¸ii avˆ and avantaje ¸ si dezavantaje. o stiv˘ a poate fi implementat˘ a folosind un vector sau o list˘ aˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a. vom defini o except ¸ie proprie StackException: Listing 5.5. ˆ ıl vom defini prin intermediul unei interfet ¸e. ˆ ın timp ce a doua este mai eficient˘ a din punctul de vedere al folosirii memoriei. folosind un vector: Listing 5. Deoarece nu dorim s˘ a leg˘ am tipul de date Stack de o anumit˘ a implementare structural˘ a. sau ˆ ıncerc˘ am s˘ a acces˘ am vˆ arful stivei ¸ si aceasta este vid˘ a. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 125 Din punctul de vedere al structurii interne. Vom vedea imediat avantajele acestei abord˘ ari.2: Tipul de except ¸ie generat de stiv˘ a public class StackException extends Exception { public StackException () { super () . // Vectorul ce contine obiectele . } Pentru a trata situat ¸iile anormale care pot ap˘ area atunci cˆ and ˆ ıncerc˘ am s˘ a punem un element ˆ ın stiv˘ a¸ si nu este posibil din lips˘ a de memorie. Object peek () throws StackException . Listing 5. public class StackImpl1 implements Stack { private Object items [].1: Interfat ¸a ce descrie stiva public interface Stack { void push ( Object item ) throws StackException . boolean empty () .2. void pop () throws StackException . String toString () . } public StackException ( String msg ) { super ( msg ) .

i . de¸ si ˆ ın interfat ¸˘ a metodele nu sunt declarate explicit cu modificatorul public. for ( int i =n -1. } } Remarcat ¸i c˘ a. INTERFET ¸E private int n =0. } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . } public boolean empty () { return ( n ==0) . items [ n ++] = item . . Ceea ce facem acum este de fapt supradefinirea ei.n ] = null . deci clasa noastr˘ a o are deja implementat˘ a¸ si nu am fi obt ¸inut nici o eroare la compilare dac˘ a nu o implementam explicit.126 CAPITOLUL 5. } public StackImpl1 () { this (100) . i >=0. return items [n -1]. } public void push ( Object item ) throws StackException { if ( n == items . return s . toString () + " " .-) s += items [ i ]. // Numarul curent de elemente din stiva public StackImpl1 ( int max ) { // Constructor items = new Object [ max ]. } public String toString () { String s = " " . items [ . length ) throw new StackException ( " Stiva este plina ! " ) .. Trebuie remarcat ¸ si faptul c˘ a metoda toString este definit˘ a deja ˆ ın clasa Object. ele sunt totu¸ si publice ¸ si trebuie declarate ca atare ˆ ın clas˘ a. } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) .

} public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . // Referinta la varful stivei public void push ( Object item ) { Node node = new Node ( item . public class StackImpl2 implements Stack { class Node { // Clasa interna ce reprezinta un nod al listei Object item . this . link . } } private Node top = null .5. } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . item = item . // informatia din nod Node link . S˘ a vedem acum modalitatea de implementare a stivei folosind o list˘ a ˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a: Listing 5. top ) . FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 127 O alt˘ a observat ¸ie important˘ a se refer˘ a la faptul c˘ a trebuie s˘ a declar˘ am ˆ ın cadrul interfet ¸ei ¸ si except ¸iile aruncate de metode. return top .2. // legatura la urmatorul nod Node ( Object item . top = top . top = node . } public String toString () { String s = " " . while ( node != null ) { . item . Node link ) { this . Node node = top . link = link . ce trebuie obligatoriu tratate.4: Implementarea stivei folosind o list˘ a // Implementarea stivei folosind o lista inlantuita . } public boolean empty () { return ( top == null ) .

} } } Observat ¸i folosirea interfet ¸ei Stack ca un tip de date. push ( new Integer (1) ) . err . } } Singura observat ¸ie pe care o facem aici este c˘ a. Invers este ˆ ıns˘ a obligatoriu.128 CAPITOLUL 5. e . In continuare este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie demonstrativ˘ a care folose¸ ste tipul de date nou creat ¸ si cele dou˘ a implement˘ ari ale sale: Listing 5. println ( " Eroare la lucrul cu stiva ! " ) . node = node . nu este obligatoriu ca metoda din clas˘ a s˘ a specifice ¸ si ea acest lucru. Stack s2 = new StackImpl2 () . println ( " Continutul stivei este : " + s ) . Metoda .14) ) . } return s . afiseaza ( s2 ) . } public static void main ( String args []) { try { Stack s1 = new StackImpl1 () . item ) . s2 . push ( " b " ) . push ( " a " ) . push ( new Double (3. s1 . atˆ at timp cˆ at nu genereaz˘ a except ¸ii de acel tip. s2 . afiseaza ( s1 ) .5: Folosirea stivei public class TestStiva { public static void afiseaza ( Stack s ) { System . link . de¸ si metoda push din interfat ¸˘ a declar˘ a aruncarea unor except ¸ii de tipul StackException. printStackTrace () . s1 . } catch ( StackException e ) { System . ce aduce flexibilitate sporit˘ aˆ ın manevrarea claselor ce implementeaz˘ a tipul respectiv. out . toString () + " " . INTERFET ¸E s += ( node .

In multe situat ¸ii interfet ¸ele ¸ si clasele abstracte sunt folosite ˆ ımpreun˘ a pentru a implementa cˆ at mai flexibil ¸ si eficient o anumit˘ a ierarhie de clase. Un exemplu sugestiv este dat de clasele ce descriu colect ¸ii. diferent ¸a const˘ aˆ ın: • extinderea unei clase abstracte fort ¸eaz˘ a o relat ¸ie ˆ ıntre clase.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte La prima vedere o interfat ¸˘ a nu este altceva decˆ at o clas˘ a abstract˘ aˆ ın care toate metodele sunt abstracte (nu au nici o implementare). .5. Fara folosirea interfet ¸elor nu am putea fort ¸a clasa respectiv˘ a s˘ a respecte diverse tipuri de protocoale. deoarece ˆ ın Java nu exista decˆ at mo¸ stenire simpla.util exist˘ a clasa Stack care modeleaz˘ a not ¸iune de stiv˘ a de obiecte ¸ si. evident. Ca sa particulariz˘ am. exist˘ a: • interfat ¸a List care impune protocolul pe care trebuie s˘ aˆ ıl respecte o clas˘ a de tip list˘ a. La nivel conceptual. 5. o clas˘ a abstract˘ a nu ar putea ˆ ınlocui o interfat ¸˘ a? Raspunsul la intrebare depinde de situat ¸ie. • clasa abstract˘ a AbstractList care implementeaz˘ a interfat ¸a List ¸ si ofer˘ a implement˘ ari concrete pentru metodele comune tuturor tipurilor de list˘ a. • implementarea unei interfet ¸e specific˘ a doar necesitatea implement˘ arii unor anumie metode. ˆ ıns˘ aˆ ın general este ’Nu’. Exemplu oferit de noi nu are leg˘ atur˘ a cu aceast˘ a clas˘ a¸ si are rol pur demonstrativ. INTERFET ¸E S ¸ I CLASE ABSTRACTE 129 afiseaza accept˘ a ca argument orice obiect al unei clase ce implementeaz˘ a Stack. aceasta va fi folosit˘ aˆ ın aplicat ¸iile ce au nevoie de acest tip de date. A¸ sadar.3. Deosebirea const˘ aˆ ın faptul c˘ a unele clase sunt fort ¸ate s˘ a extind˘ a o anumit˘ a clas˘ a (de exemplu orice applet trebuie s˘ a fie subclasa a clasei Applet) ¸ si nu ar mai putea sa extind˘ a o alt˘ a clas˘ a. Observat ¸ie In pachetul java.

130 CAPITOLUL 5. Interfata2. ArrayList care extind AbstractList.. Interfata2. } interface Luptator { void lupta(). .4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e Interfet ¸ele nu au nici o implementare ¸ si nu pot fi instant ¸iate. .. S˘ a consider˘ am un exemplu de clasa care implementeaza mai multe interfet ¸e: interface Inotator { void inoata().. O clas˘ a mo¸ steneste doar constantele unei interfet ¸e ¸ si responsabilitatea implement˘ arii metodelor sale. INTERFET ¸E • clase concrete. 5. nu reprezint˘ a nici o problem˘ a ca anumite clase s˘ a implementeze mai multe interfet ¸e sau ca o interfat ¸˘ a s˘ a extind˘ a mai multe interfet ¸e (s˘ a aib˘ a mai multe superinterfet ¸e) class NumeClasa implements Interfata1. Zburator. } interface MonstruPericulos extends Monstru { void distruge().. } class Erou implements Inotator. Luptator { public void inoata() {} public void zboara() {} public void lupta() {} } Exemplu de interfat ¸˘ a care extinde mai multe interfet ¸e: interface Monstru { void ameninta(). cum ar fi LinkedList. O interfat ¸˘ a mosteneste atˆ at constantele cˆ at ¸ si declarat ¸iile de metode de la superinterfet ¸ele sale. Din acest motiv. } interface Zburator { void zboara(). . interface NumeInterfata extends Interfata1.

compilatorul nu va furniza eroare decˆ at dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a referirea constantelor ambigue f˘ ar˘ a a le prefixa cu numele interfet ¸ei sau dac˘ a metodele cu acela¸ si nume nu pot fi deosbite. } interface I2 { int x=2.println(I2. atunci cˆ and exist˘ a constante sau metode cu acelea¸ si nume ˆ ın mai multe interfet ¸e. In cazul in care acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a. //int metoda(). //corect System.out. Mortal { Vampir { {} {} {} {} Evident. } interface Vampir extends void beaSange(). } class Dracula implements public void ameninta() public void distruge() public void omoara()() public void beaSange() } 131 MonstruPericulos. ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie ˆ ıntotdeauna evitat. void metoda().4. pot ap˘ area situat ¸ii de ambiguitate.out.˘ PRIN INTERFET 5. I2 { public void metoda() { System. } //corect //incorect class C implements I1. interface I1 { int x=1. deoarece scrierea unui cod care poate fi confuz este un stil prost de programare. //corect System.out.x).x).println(I1. void metoda(). MOS ¸ TENIRE MULTIPLA ¸E } interface Mortal { void omoara(). cum ar fi situat ¸ia cˆ and au aceea¸ si list˘ a de argumente dar tipuri returnate incompatibile.println(x). //ambiguitate .

132 } } CAPITOLUL 5. static si final. interfet ¸ele reprezint˘ a o metod˘ a convenabil˘ a de creare a unor grupuri de constante care s˘ a fie folosite global ˆ ıntr-o aplicat ¸ie: .5 Utilitatea interfet ¸elor Dup˘ a cum am v˘ azut. INTERFET ¸E S˘ a recapitul˘ am cˆ ateva lucruri legate de clase ¸ si interfet ¸e: • O clas˘ a nu poate avea decˆ at o superclas˘ a. • transmiterea metodelor ca parametri. indiferent de ierarhia de clase din care face parte.5. 5.1 Crearea grupurilor de constante Deoarece orice variabil˘ a a unei interfet ¸e este implicit declarat˘ a cu public. o interfat ¸˘ a define¸ ste un protocol ce poate fi implementat de orice clas˘ a. • definirea unor grupuri de constante. 5. • asigur˘ a c˘ a toate clasele care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a pun la dipozit ¸ie metodele specificate ˆ ın interfat ¸˘ a . • Ierarhia interfet ¸elor este independent˘ a de ierarhia claselor care le implementeaz˘ a. • O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e.de aici rezult˘ a posibilitatea implement˘ arii unor clase prin mai multe modalit˘ a¸ ti ¸ si folosirea lor ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. • O clas˘ a trebuie obligatoriu s˘ a trateze metodele din interfet ¸ele pe care la implementeaz˘ a. Interfet ¸ele sunt utile pentru: • definirea unor similaritati ˆ ıntre clase independente f˘ ar˘ a a fort ¸a artificial o legatur˘ aˆ ıntre ele.

FEB=2. vom defini o interfat ¸a ˘ Functie care va specifica metoda trimis˘ a ca parametru. UTILITATEA INTERFET ¸ ELOR public interface Luni { int IAN=1. void explorare(Functie f) { //. DEC=12. aceasta urmˆ and s˘ a fie apelat˘ a normal pentru a obt ¸ine rezultatul dorit. ca ˆ ın exemplul de mai jos: if (luna < Luni.. In fiecare nod trebuie s˘ a se execute prelucrarea informat ¸iei din nodul respectiv prin intermediul unei funct ¸ii primite ca parametru.IAN... interface Functie { public void executa(Nod u).. La execut ¸ie metoda va putea primi ca parametru orice obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a¸ si deci cont ¸ine ¸ si codul funct ¸iei respective.constanta.. 133 5. transmiterea metodelor ca parametri este realizat˘ aˆ ın Java prin intermediul interfet ¸elor. } class Graf { //. Pentru aceasta. .5.DEC) luna ++ else luna = Luni. Atunci cˆ and o metod˘ a trebuie s˘ a primeasc˘ a ca argument de intrare o referint ¸˘ a la o alt˘ a funct ¸ie necesar˘ a execut ¸iei sale. Aceast˘ a tehnic˘ a. . denumit˘ a ¸ si call-back..5. S˘ a consider˘ am mai multe exemple pentru a clarifica lucrurile. atunci argumentul respectiv va fi declarat de tipul unei interfet ¸e care cont ¸ine metoda respectiv˘ a. Primul exemplu se refer˘ a la explorarea nodurilor unui graf. este extrem de folosit˘ aˆ ın Java ¸ si trebuie neap˘ arat ˆ ınt ¸eleas˘ a..2 Transmiterea metodelor ca parametri Deoarece nu exist˘ a pointeri propriu-zi¸ si.5. cunoscut˘ a doar la momentul execut ¸iei. } Folosirea acestor constante se face prin expresii de genul NumeInterfata.

6 Interfat ¸a FilenameFilter Instant ¸ele claselor ce implementeaz˘ a aceasta interfat ¸˘ a sunt folosite pentru a crea filtre pentru fi¸ siere ¸ si sunt primite ca argumente de metode care listeaz˘ a cont ¸inutul unui director.134 CAPITOLUL 5.executa(v). ¸ si alte tehnici de programare. //. A¸ sadar.println("Nodul curent este: " + v). } } class AfisareEn implements Functie { public void executa(Nod v) { System. G.out.out.. prin intermediul s˘ au. putem spune c˘ a metoda list prime¸ ste ca argument o alt˘ a funct ¸ie care specific˘ a dac˘ a un fi¸ sier va fi returnat sau nu (criteriul de filtrare). . cum ar fi metoda list a clasei File. G. 5. INTERFET ¸E if (explorarea a ajuns in nodul v) { f.println("Current node is: " + v).explorare(new AfisareRo()). } } public class TestCallBack { public static void main(String args[]) { Graf G = new Graf().. ˆ ıntrucˆ at face parte din API-ul standard Java ¸ si vor fi puse ˆ ın evident ¸˘ a.explorare(new AfisareEn()). } } Al doilea xemplu va fi prezentat ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. } } } //Definim doua functii class AfisareRo implements Functie { public void executa(Nod v) { System.

// Constructorul FiltruFisiere(String filtru) { this. Aceste clase mai pot avea ¸ si alte metode.5. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface FilenameFilter { public boolean accept(File dir. } // Implementarea metodei accept public boolean accept(File dir. } } Metodele cele mai uzuale ale clasei String folosite pentru filtrarea fi¸ sierelor sunt: • endsWith . String nume) { if (filtrul este indeplinit) return true. sau 0 ˆ ın caz contrar. } A¸ sadar.6. de exemplu un constructor care s˘ a primeasca criteriul de filtrare. orice clas˘ a de specificare a unui filtru care implementez˘ a interfat ¸a FilenameFilter trebuie s˘ a implementeze metoda accept a acestei interfet ¸e. INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER 135 Interfat ¸a FilenameFilter are o singur˘ a metod˘ a: accept care specific˘ a criteriul de filtrare ¸ si anume. String numeFisier). else return false. o clas˘ a de specificare a unui filtru are urm˘ atorul format: class FiltruFisiere implements FilenameFilter { String filtru. testeaz˘ a dac˘ a numele fi¸ sierului primit ca parametru ˆ ındepline¸ ste condit ¸iile dorite de noi. In general.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir are o anumit˘ a terminat ¸ie • indexOf .filtru = filtru.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir cont ¸ine un anumit sub¸ sir. . returnˆ and pozit ¸ia acestuia.

} catch ( Exception e ) { e . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . Filtru ( String extensie ) { this . out . else list = director . for ( int i = 0.136 CAPITOLUL 5. vor fi listate toate . Acesta este un exemplu tipic de transmitere a unei funct ¸ii (funct ¸ia de filtrare accept) ca argument al unei metode. String [] list . S˘ a consider˘ am exemplul complet ˆ ın care dorim s˘ a list˘ am fi¸ sierele din directorul curent care au o anumit˘ a extensie. extensie = extensie . if ( args .6: Listarea fi¸ sierelor cu o anumit˘ a extensie /* Listarea fisierelor din directorul curent care au anumita extensie primita ca argument . i < list . " ) . */ import java . O astfel de metod˘ a este list din clasa File: String[] list (FilenameFilter filtru) Observati c˘ a aici interfat ¸a este folosit˘ a ca un tip de date. list ( new Filtru ( args [0]) ) .*. Listing 5. } } } class Filtru implements FilenameFilter { String extensie . ea fiind substituit˘ a cu orice clas˘ a care o implementeaz˘ a. INTERFET ¸E Instant ¸ele claselor pentru filtrare sunt primite ca argumente de metode de listare a cont ¸inutului unui director. io . printStackTrace () . i ++) System . Daca nu se primeste nici un argument . . println ( list [ i ]) . list () . length . length > 0) list = director .

pentru a evita crearea unei noi clase de sine st˘ at˘ atoare care s˘ a fie folosit˘ a pentru instant ¸ierea unui singur obiect. String [] list . } else list = director . endsWith ( " .6. String nume ) { return ( nume . Listing 5. class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . String nume ) { return ( nume . " + extensie ) ) . for ( int i = 0. out . } catch ( Exception e ) { e . INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER } public boolean accept ( File dir . } }) . i < list . } .5.*.7: Folosirea unei clase anonime /* Listarea fisierelor din directorul curent folosind o clasa anonima pentru filtru . endsWith ( " . printStackTrace () . */ import java . putem folosi clas˘ a intern˘ a anonim˘ a. list () . io . } } 137 5. " ) . if ( args . list ( new FilenameFilter () { // Clasa interna anonima public boolean accept ( File dir . println ( list [ i ]) . " + extensie ) ) . length . i ++) System .6. list = director . aceast˘ a situat ¸ie fiind un exemplu tipic de folosire a acestora.1 Folosirea claselor anonime In cazul ˆ ın care nu avem nevoie de clasa care reprezint˘ a filtrul pentru listarea fi¸ sierelor dintr-un director decˆ at o singur˘ a dat˘ a. length > 0) { final String extensie = args [0].

public Persoana ( int cod . String nume ) { this . 2. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume .Arrays. int v[]={3.138 } } CAPITOLUL 5. INTERFET ¸E A¸ sadar.8: Clasa Persoana (f˘ ar˘ a suport pentru comparare) class Persoana { int cod . nume = nume . ca in exemplul de mai sus. 4} In cazul ˆ ın care elementele din vector sunt de tip primitiv. java.7 Compararea obiectelor Am v˘ azut ˆ ın primul capitol c˘ a o solut ¸ie facil˘ a¸ si eficient˘ a de sortare a unui vector este folosirea metodei sort din clasa java.sort(v).Arrays. definit˘ a mai jos: Listing 5. 4. o modalitate uzual˘ a de folosire a claselor anonime pentru instant ¸ierea unui obiect care trebuie s˘ a respecte o interfat ¸˘ a este: metoda(new Interfata() { // Implementarea metodelor interfetei }). 1. } } . cod = cod . Ce se ˆ ınt˘ ampl˘ aˆ ıns˘ a atunci cˆ and vectorul cont ¸ine referint ¸e la obiecte de un anumit tip ? S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. 3. this . ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am un vector format din instant ¸e ale clasei Persoana. nu exist˘ a nici o problem˘ aˆ ın a determina ordinea fireasc˘ a a elementelor.util. 5. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. String nume .util. 2}.

7. util . Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface Comparable { int compareTo(Object o). } } 139 La execut ¸ia acestei aplicat ¸ii va fi obt ¸inut˘ a o except ¸ie. Va trebui. . Arrays . out . p [2] = new Persoana (2 . o clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e trebuie s˘ a fie comparabil va implementa metoda compareTo care trebuie s˘ a returneze: • o valoare strict negativ˘ a: dac˘ a obiectul curent (this) este mai mic decˆ a obiectul primit ca argument. println ( p [ i ]) . • zero: dac˘ a obiectul curent este egal decˆ a obiectul primit ca argument. p [3] = new Persoana (4 . COMPARAREA OBIECTELOR Programul urm˘ ator ar trebui s˘ a sorteze un vector de persoane: Listing 5. " Georgescu " ) . " Popescu " ) . 5. length . i ++) System . ˆ ıntr-un fel sau altul. p [1] = new Persoana (1 .1 Interfat ¸a Comparable Interfat ¸a Comparable impune o ordine total˘ a asupra obiectelor unei clase ce o implementeaz˘ a. } A¸ sadar. " Vasilescu " ) . p [0] = new Persoana (3 . println ( " Persoanele ordonate dupa cod : " ) . deoarece metoda sort nu ¸ stie care este ordinea natural˘ a a obiectelor de tip Persoana. out .5.7.9: Sortarea unui vector de tip referint ¸˘ a class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. i < p . System . java . Aceast˘ a ordine se nume¸ ste ordinea natural˘ a a clasei ¸ si este specificat˘ a prin intermediul metodei compareTo. " Ionescu " ) . s˘ a specific˘ am acest lucru. for ( int i =0. sort ( p ) .

String nume ) { this . S˘ a presupunem c˘ a dorim ca ordinea natural˘ a a persoanelor s˘ a fie dup˘ a codul lor intern.equals((Object)e2. Spunem c˘ a ordinea natural˘ a a unei clase C este consitent˘ a cu equals dac˘ a ¸ si numai dac˘ a (e1.140 CAPITOLUL 5. cod = cod . cod ) && ( nume . e2 instant ¸e ale lui C . Reamintim c˘ a metoda equals.compareTo(null) trebuie s˘ a arunce o except ¸ie de tip NullPointerException chiar dac˘ a e. . String nume . INTERFET ¸E • o valoare strict pozitiv˘ a: dac˘ a obiectul curent este mai mare decˆ a obiectul primit ca argument. if (!( o instanceof Persoana ) ) throw new Clas sCas tExce ptio n ( " Nu pot compara ! " ) . nume = nume .equals(null) returneaz˘ a false. Persoana p = ( Persoana ) o . mo¸ stenit˘ a din Object de toate clasele. null nu este instant ¸˘ a a nici unei clase ¸ si e. public Persoana ( int cod . } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . } public int compareTo ( Object o ) { if ( o == null ) throw new Null P o i n t e r E x c e p t i o n () . this . equals ( p . Persoana p = ( Persoana ) o . determin˘ a dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale (au aceea¸ si valoare). return ( cod == p . pentru orice e1.10: Clasa Persoana cu suport pentru comparare class Persoana implements Comparable { int cod . Listing 5. nume ) ) . } public boolean equals ( Object o ) { if (!( o instanceof Persoana ) ) return false .compareTo((Object)e2) == 0) are aceeas¸ si valoare logic˘ a cu e1.

Object o2 ) { Persoana p1 = ( Persoana ) o1 . S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a sort˘ am persoanele ordonate dup˘ a numele lor. Object o2). " Popescu " ) . avem nevoie de o alt˘ a solut ¸ie. Aceasta returneaz˘ a un ˆ ıntreg cu aceea¸ si semnificat ¸ie ca la metoda compareTo a interfet ¸ei Comparator ¸ si are urm˘ atoarea definit ¸ie: int compare(Object o1. Pentru definirea comparatorului vom folosi o clas˘ a anonim˘ a. 5. pe lˆ ang˘ a vectorul ce trebuie sortat. nume ) ) . Metoda equals va returna.7.Comparator cont ¸ine metoda compare. care impune o ordine total˘ a asupra elementelor unei colect ¸ii. " Georgescu " ) . return ( p1 . Listing 5. p [0] = new Persoana (3 . compareTo ( p2 . Aceasta este oferit˘ a tot de metoda sort din clasa java. Metoda compareTo va arunca o except ¸ie de tipul ClassCastException dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a compararea unui obiect de tip Persoana cu un obiect de alt tip.p .Arrays. sort (p . } } 141 Observat ¸i folosirea operatorului instanceof. Interfat ¸a java. new Comparator () { public int compare ( Object o1 . Persoana p2 = ( Persoana ) o2 . " Vasilescu " ) . Arrays .util. class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4].*.2 Interfat ¸a Comparator In cazul ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am elementele unui vector ce cont ¸ine referint ¸e dup˘ a alt criteriu decˆ at ordinea natural˘ a a elemenetelor. dar ˆ ın varianta ˆ ın care. care verific˘ a dac˘ a un obiect este instant ¸˘ a a unei anumite clase. nume . false. cod ) .5. p [3] = new Persoana (4 . " Ionescu " ) . util . COMPARAREA OBIECTELOR return ( cod . pur ¸ si simplu.7. .11: Sortarea unui vector folosind un comparator import java . p [1] = new Persoana (1 . vom transmite un argument de tip Comparator care s˘ a specifice modalitatea de comparare a elementelor. p [2] = new Persoana (2 .util.

INTERFET ¸E } }) ...142 CAPITOLUL 5. out . avem nevoie de un obiect care implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv dar nu specific˘ a cod decˆ at pentru o singur˘ a metod˘ a.. clasa String implemenˆ and interfat ¸a Comparable.. // Avem nevoie de un obiect de tip X // ca argument al unei functii functie(new X() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza . void metoda_2(). i < p ... length . } // Trebuie sa apara si celelalte metode // chiar daca nu au implementare efectiva public void metoda_2() {} public void metoda_3() {} . interface X { void metoda_1(). . for ( int i =0.8 Adaptori In cazul ˆ ın care o interfat ¸˘ a cont ¸ine mai multe metode ¸ si. out . System .. public void metoda_n() {} . 5. el trebui totu¸ si s˘ a implementeze toate metodele interfet ¸ei. i ++) System . } .. la un moment dat. } } Observat ¸i cum compararea a dou˘ a¸ siruri de caractere se face tot cu metoda compareTo. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod. println ( " Persoanele ordonate dupa nume : " ) . println ( p [ i ]) . void metoda_n().

supradefinind doar metoda care ne intereseaz˘ a: functie(new XAdapter() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza . public void metoda_n() {} } In situat ¸ia cˆ and avem nevoie de un obiect de tip X vom folosi clasa abstract˘ a... public abstract class XAdapter implements X { public void metoda_1() {} public void metoda_2() {} . } }). 143 Aceast˘ a abordare poate fi nepl˘ acut˘ a dac˘ a avem frecvent nevoie de obiecte ale unor clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . .5. Solut ¸ia la aceast˘ a problem˘ a este folosirea adaptorilor.. Mai multe exemple de folosire a adaptorilor vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”.. ADAPTORI }). Definit ¸ie Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei.8.

INTERFET ¸E .144 CAPITOLUL 5.

1 Pachete Definit ¸ie Un pachet este o colect ¸ie de clase ¸ si interfet ¸e ˆ ınrudite din punctul de vedere al funct ¸ionalit˘ a¸ tii lor.util . In alte limbaje de programare pachetele se mai numesc libr˘ arii sau bibilioteci. pentru a evita conflictele de nume ¸ si pentru a controla accesul la anumite clase. lucrul cu fi¸ siere • java.Capitolul 6 Organizarea claselor 6.applet .clasele de baz˘ a ale limbajului Java • java. Sunt folosite pentru g˘ asirea ¸ si utilizarea mai u¸ soar˘ a a claselor. Exist˘ a deci un set de clase deja implementate care modeleaz˘ a structuri de date. 6.1.intr˘ ari/ie¸ siri.clase ¸ si interfet ¸e utile • java.lang . algoritmi sau diverse not ¸iuni esent ¸iale ˆ ın dezvoltarea unui program. Cele mai importante pachete ¸ si suportul oferit de lor sunt: • java.io .1 Pachetele standard (J2SDK) Platforma standard de lucru Java se bazeaz˘ a pe o serie de pachete cu ajutorul c˘ arora se pot construi ˆ ıntr-o manier˘ a simplificat˘ a aplicat ¸iile.dezvoltarea de appleturi 145 .

operat ¸ii matematice cu numere mari • java.sql .lucrul cu texte.lucrul cu baze de date • java.rmi . date ¸ si numere independent de limb˘ a • java..introspect ¸ie • javax.1.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul.event .text . • .mecanismele de tratare e evenimentelor generate de utilizator • java.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul • java.2 Folosirea membrilor unui pachet Conform specificat ¸iilor de acces ale unei clase ¸ si ale mebrilor ei..scrierea de componente reutilizabile • java. ORGANIZAREA CLASELOR • java.math .awt.net .execut ¸ie la distant ¸˘ a Remote Message Interface • java. autentificare • java. accesul implicit ˆ ın Java este la nivel de pachet.mecanisme de securitate: criptare.lang. doar clasele publice ¸ si membrii declarat ¸i publici ai unei clase sunt accesibili ˆ ın afara pachetului ˆ ın care se g˘ asesc.swing . Pentru a folosi o clas˘ a public˘ a dintr-un anumit pachet.programare de ret ¸ea • java. exist˘ a trei solut ¸ii: • specificarea numelui complet al clasei • importul clasei respective • importul ˆ ıntregului pachet ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa. Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”.beans . . mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a fat ¸˘ a de AWT. sau pentru a apela o metod˘ a public˘ a a unei clase publice a unui pachet.awt .reflect . 6.146 CAPITOLUL 6.security .

Button .6. ˆ ınainte de declararea vreunei clase sau interfet ¸e. De exemplu.NumeClasa. care trebuie s˘ a apar˘ a la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a.awt. Acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunea import.awt.TextField = new java. tf2 = new java.awt. tf1 = new TextField("Placut").awt.awt java. tf2 = new TextField("Foarte placut"). vom importa ˆ ın aplicat ¸ia noastr˘ a clasa respectiv˘ a. Din acest moment.Button("Cancel"). vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al claselor Button ¸ si TextField: Button b1 Button b2 TextField TextField = new Button("OK").1. ar fi extrem de nepl˘ acut s˘ a scriem de fiecare dat˘ a cˆ and vrem s˘ a declar˘ am un obiect grafic secvent ¸e de genul: java.TextField("Tot neplacut").TextField java. = new Button("Cancel").Button("OK").numele scurt al clasei .3 Importul unei clase sau interfet ¸e Se face prin instruct ¸iunea import ˆ ın care specific˘ am numele complet al clasei sau interfet ¸ei pe care dorim s˘ a o folosim dintr-un anumit pacehet: import numePachet. import java.awt.Button b2 java. In aceste situat ¸ii.Button b1 java.pachetul din care face parte . 6.awt.awt. //Pentru exemplul nostru: import java.TextField. PACHETE 147 Specificarea numelui complet al clasei se face prin prefixarea numelui scurt al clasei cu numele pachetului din care face parte: numePachet.awt. sau ˆ ıntreg pachetul din care face parte. Button java.TextField("Neplacut").awt.numele complet al clasei Aceast˘ a metod˘ a este recomandat˘ a doar pentru cazul ˆ ın care folosirea acelei clase se face o singur˘ a dat˘ a sau foarte rar.1.awt.numeClasa. tf1 = new java. . = new java.awt.Button.

6. Dac˘ aˆ ın exemplul nostru am avea nevoie ¸ si de clasele Line.1.Button. //Pentru exemplul nostru: import java. ˆ ın momentul apel˘ arii lor. Atent ¸ie * nu are semnificat ¸ia uzual˘ a de la fi¸ siere de wildcard (masc˘ a) ¸ si nu poate fi folosit decˆ at ca atare.Rectangle.TextField. Rectangle. java.awt. java.4 Importul la cerere dintr-un pachet Importul la cerere dintr-un anumit pachet se face printr-o instruct ¸iune import ˆ ın care specific˘ am numele pachetului ale c˘ arui clase ¸ si interfet ¸e dorim s˘ a le folosim.Line. O expresie de genul import java. Se nume¸ ste import la cerere deoarece ˆ ınc˘ arcarea claselor se face dinamic. Point. .awt.awt. Polygon. va produce o eroare de compilare.awt.Point. ar trebui s˘ a avem cˆ ate o instruct ¸iune de import pentru fiecare dintre ele: import import import import import import java.Polygon. java.awt. Din acest moment. java.awt. In aceast˘ a situat ¸ie ar fi mai simplu s˘ a folosim importul la cerere din ˆ ıntregul pachet ¸ si nu al fiec˘ arei clase ˆ ın parte. ORGANIZAREA CLASELOR Aceast˘ a abordare este eficient˘ a¸ si recomandat˘ aˆ ın cazul ˆ ın care nu avem nevoie decˆ at de cˆ ateva clase din pachetul respectiv. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al tuturor claselor pachetului importat: Button b = new Button("OK").C*. java.148 CAPITOLUL 6.*. urmat de simbolul *. 0). import numePachet. Point p = new Point(0.awt.awt.*.

*.*.List a = new java. introdus˘ aˆ ıncepˆ and cu versiunea 1.util. • pachetul curent • pachetul implicit (f˘ ar˘ a nume) 6.CONSTANTA.1.List().NumeClasa..*.. import java. atunci referirea la ele trebuie f˘ acut˘ a doar folosind numele complet.lang. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o ambiguitate de c˘ atre compilator.1. permite referirea constantelor statice ale unei clase f˘ ar˘ a a mai specifica numele complet al acesteia ¸ si este implementat˘ a prin ad˘ augarea cuvˆ antului cheie static dup˘ a cel de import: import static numePachet. pentru orice fi¸ sier surs˘ a. List x. Astfel.*. // Contine interfata List . ˆ ın loc s˘ a ne referim la constantele clasei cu expresii de tipul NumeClasa. // Contine clasa List import java. urm˘ atoarele pachete: • pachetul java.awt.lang import java. ..awt..5. // Poate sau nu sa apara // Mai bine nu. //corect Sunt considerate importate automat. putem folosi doar numele constantei.6.List b = new ArrayList().5 Importul static Aceast˘ a facilitate.util.awt. //Declaratie ambigua java. PACHETE 149 In cazul ˆ ın care sunt importate dou˘ a sau mai multe pachete care cont ¸in clase (interfet ¸e) cu acela¸ si nume. //corect java.

grupate dup˘ a funct ¸ionalitatea lor. . clasele pentru intr˘ ari/ie¸ siri sunt ˆ ın java.. CENTER)..java package grafuri.java package grafuri. fereastra.} . class Arbore {.awt.*.io.*. class Graf {.add(new Button().awt.BorderLayout. Atent ¸ie Importul static nu import˘ a decˆ at constantele statice ale unei clase.. //Fisierul Graf.. ORGANIZAREA CLASELOR // Inainte de versiuna 1.1.add(new Button().BorderLayout.} //Fisierul Arbore. BorderLayout. clasele pentru interfat ¸a grafic˘ aˆ ın java. 6.5 import java. // Incepand cu versiunea 1..6 Crearea unui pachet Toate clasele ¸ si interfet ¸ele Java apartin la diverse pachete.awt.BorderLayout. etc. import static java.} class GrafPerfect extends Graf {.java.lang.150 CAPITOLUL 6.java ¸ si Arbore. Crearea unui pachet se realizeaz˘ a prin scriere la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a ce cont ¸in clasele ¸ si interfet ¸ele pe care dorim s˘ a le grup˘ am ˆ ıntr-un pachet a instruct ¸iunii: package numePachet. S˘ a consider˘ am un exemplu: presupunem c˘ a avem dou˘ a fi¸ siere surs˘ a Graf.CENTER).awt.*..... Dup˘ a cum am v˘ azut clasele de baz˘ a se g˘ asesc ˆ ın pachetul java. fereastra.5 import java. nu ¸ si clasa ˆ ın sine. ..

pachetul implicit este format din toate clasele ¸ si intefet ¸ele directorului curent de lucru. De exemplu. cum ar fi folosirea numelui de cont al programatorilor ˆ ın denumirea pachetelor create de ace¸ stia. ˆ ı¸ si va prefixa pachetele cu ro. PACHETE class ArboreBinar extends Arbore {. . Cu alte cuvinte nu putem specifica faptul c˘ a anumite clase dintr-un fi¸ sier surs˘ a apart ¸in unui pachet. ce se gasesc ˆ ın pachete cu acela¸ si nume ? Pentru a evita acest lucru. In general. conflictele de nume vor fi rezolvate prin diverse convent ¸ii de uz intern. clasele unui fi¸ sier surs˘ a vor face parte din pachetul implicit (care nu are nici un nume). In cadrul aceleiasi companii. ele fiind diferent ¸iate prin prefixarea lor cu numele pachetelor. pentru a permite identificarea ˆ ın mod unic a claselor sale.xsoft. cum ar fi ro.companie.} 151 Clasele Graf. Este recomandat ˆ ıns˘ a ca toate clasele ¸ si intefetele s˘ a fie plasate ˆ ın pachete.1. Instruct ¸iunea package act ¸ioneaz˘ a asupra ˆ ıntregului fi¸ sier surs˘ a la ˆ ınceputul c˘ aruia apare..7 Denumirea unui pachet Exist˘ a posibilitatea ca doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun s˘ a foloseasc˘ a acela¸ si nume pentru unele din clasele lor. companiile folosesc inversul domeniului lor Internet ˆ ın denumirea pachetelor implementate ˆ ın cadrul companiei. indiferent de contextul ˆ ın care acestea vor fi integrate.ion.6. 6. GrafPerfect.ro. se poate ca una din clasele unei aplicat ¸ii s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu o clas˘ a a mediului Java.1.. De asemenea. ArboreBinar vor face parte din acela¸ si pachet grafuri. Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ aˆ ıns˘ a cˆ and doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun folosesc clase cu acela¸ si nume. Dac˘ a nu este specificat un anumit pachet. pachetul implicit fiind folosit doar pentru aplicat ¸ii mici sau prototipuri. avˆ and contul ion@xsoft. Arbore. Acest lucru este posibil atˆ at timp cˆ at clasele cu acela¸ si nume se gasesc ˆ ın pachete diferite.numePachet. programatorul cu numele Ion al companiei XSoft. iar altele altui pachet.

• Fi¸ sierele surs˘ a trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ aˆ ın directoare care s˘ a reflecte numele pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele ¸ si interfet ¸ele din acele fi¸ siere. Intr-un fi¸ sier surs˘ a pot exista oricˆ ate clase sau interfet ¸e care nu sunt publice. S˘ a presupunem c˘ a dorim crearea unor componente care s˘ a reprezinte diverse not ¸iuni matematice din domenii diferite. Pentru a simplifica lucrurile. algebr˘ a. analiz˘ a. etc. Pentru clasele care nu sunt publice acest lucru nu este obligatoriu. ORGANIZAREA CLASELOR 6. cum ar fi geometrie.2. ci doar recomandat. s˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clase care s˘ a descrie urm˘ atoarele notiuni: poligon. O prim˘ a variant˘ a ar fi s˘ a construim cˆ ate o clas˘ a pentru fiecare ¸ si s˘ a le plas˘ am . Vom clarifica modalitatea de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a ale unei aplicatii printr-un exemplu concret. Din acest motiv. un director va cont ¸ine surse pentru clase ¸ si interfet ¸e din acela¸ si pachet iar numele directorului va fi chiar numele pachetului. Atent ¸ie Este obligatoriu ca o clas˘ a/interfat ¸˘ a public˘ a s˘ a se gaseasc˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier avˆ and numele clasei(interfet ¸ei) ¸ si extenisa . grup. poliedru. funct ¸ie.1 Organizarea fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a Orice aplicat ¸ie nebanal˘ a trebuie s˘ a fie construit˘ a folosind o organizare ierarhic˘ a a componentelor sale. cerc. ˆ ıntr-un fi¸ sier surs˘ a nu pot exista dou˘ a clase sau interfet ¸e publice. atunci acestea trebuie de asemenea s˘ a corespund˘ a unor directoare ce vor descrie calea spre fi¸ sierele surs˘ a ale c˘ aror clase ¸ si interfet ¸e fac parte din pachetele respective.2 6. Dac˘ a numele pachetelor sunt formate din mai multe unit˘ a¸ ti lexicale separate prin punct. Este recomandat ca strategia de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a s˘ a respecte urm˘ atoarele convent ¸ii: • Codul surs˘ a al claselor ¸ si interfet ¸elor s˘ a se gaseasc˘ aˆ ın fi¸ siere ale c˘ aror nume s˘ a fie chiar numele lor scurt ¸ si care s˘ a aib˘ a extensia .152 CAPITOLUL 6. sau compilatorul va furniza o eroare. Cu alte cuvinte.java. sfer˘ a.java.

spatiu.java /spatiu Poliedru. Ierarhia fi¸ sierelor sursa ar fi: /matematica /surse /geometrie /plan Poligon. public class Poligon { . avˆ and ˆ ın vedere posibila extindere a aplicat ¸iei cu noi reprezent˘ ari de not ¸iuni matematice.plan. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR 153 ˆ ın acela¸ si director ˆ ımpreuna cu un program care s˘ a le foloseasca.2.java package geometrie. aceast˘ a abordare ar fi ineficient˘ a.6. . } // Poliedru. ˆ ıns˘ a.java package geometrie.java Sfera. .plan.java /algebra Grup. } // Cerc. O abordare elegant˘ a ar fi aceea ˆ ın care clasele care descriu not ¸iuni din acela¸ si domeniu sa se gaseasca ˆ ın pachete separate ¸ si directoare separate. } . .java Cerc.java /analiza Functie.java Clasele descrise ˆ ın fi¸ sierele de mai sus trebuie declarate ˆ ın pachete denumite corespunzator cu numele directoarelor ˆ ın care se gasesc: // Poligon. .java Matematica.java package geometrie. public class Cerc { . . public class Poliedru { . .

Dup˘ a cum ¸ stim acestea au extensia . ˆ ıns˘ a ele pot fi apoi organizate separat. Este recomandatˆ ıns˘ a ca aceast˘ a separare s˘ a fie f˘ acut˘ a automat la compilare. . Spre deosebire de organizarea surselor.class /spatiu . un fi¸ sier .154 CAPITOLUL 6. .java package algebra.spatiu.class ¸ si numele scurt al clasei sau interfet ¸ei respective.class trebuie s˘ a se gaseasca ˆ ıntr-o ierarhie de directoare care s˘ a reflecte numele pachetului din care face parte clasa respectiv˘ a. public class Grup { . } Matematica. vom avea urm˘ atoarea organizare: /matematica /clase /geometrie /plan Poligon. . Dup˘ a cum se observ˘ a. ˆ ın urma compil˘ arii fi¸ sierele surs˘ a ¸ si unit˘ a¸ tile de compilare se g˘ asesc ˆ ın acela¸ si director. relativ la directorul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste aplicat ¸ia. 6.java este clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. public class Sfera { . } // Grup. .java package geometrie.2.java package analiza. public class Functie { . } // Functie. Implicit. numele lung al unei clase trebuie s˘ a descrie calea spre acea clas˘ aˆ ın cadrul fi¸ sierelor surs˘ a. . Revenind la exemplul de mai sus.class) In urma compil˘ arii fi¸ sierelor surs˘ a vor fi generate unit˘ a¸ ti de compilare pentru fiecare clas˘ a¸ si interfat ¸˘ a din fi¸ sierele surs˘ a.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (. . ORGANIZAREA CLASELOR // Sfera.class Cerc.

Pentru aceasta. de exemplu /matematica/clase/geometrie/plan/Poligon.2. Deoarece compil˘ am clasa principal˘ a a plicat ¸iei. vor fi compilate ˆ ın cascad˘ a toate clasele referite de aceasta.java -d clase Opt ¸iunea -d specific˘ a directorul r˘ ad˘ acin˘ a al ierarhiei de clase. unit˘ a¸ tile de compilare sunt organizate astfel pentru a da posibilitatea interpretorului s˘ a gaseasc˘ a¸ si s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie o anumit˘ a clas˘ aˆ ın timpul execut ¸iei programului. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR Poliedru.java ¸ si . Similar.class /algebra Grup.java -d clase 6.java -d clase sau javac -classpath surse surse/Matematica. putem folosi expresia: javac surse/geometrie/plan/*. dar numai acestea.class.class Matematica.class Sfera. atˆ at la compilare cˆ at ¸ si la interpretare trebuie specificat˘ a lista de directoare r˘ ad˘ acin˘ a . fiecare unitate de compilare va fi plasat˘ aˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierul s˘ au surs˘ a. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a compil˘ am explicit toate fi¸ sierele java dintr-un anumit director. Ins˘ a aceast˘ a organizare nu este suficient˘ a deoarece specific˘ a numai partea final˘ a din calea c˘ atre fi¸ sierele .class. de exemplu surse/geometrie/plan. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a trebuie s˘ a gaseasc˘ a fi¸ serul surs˘ a care o cont ¸ine.class /analiza Functie.2. In directorul aplicatiei (matematica) cre˘ am subdirectorul clase ¸ si d˘ am comanda: javac -sourcepath surse surse/Matematica.class 155 Crearea acestei structuri ierarhice este facut˘ a automat de c˘ atre compilator.6. In lipsa lui.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a este necesar˘ a deoarece ˆ ın momentul cˆ and compilatorul ˆ ıntˆ alneste un nume de clas˘ a el trebuie s˘ a poat˘ a identifica acea clas˘ a.

Sfera = new geometrie. import algebra.plan.Sfera(). ..folosind aceast˘ a variant˘ a toate aplicat ¸iile Java de pe ma¸ sina respectiv˘ a vor c˘ auta clasele necesare ˆ ın directoarele specificate ˆ ın variabila CLASSPATH. Fiecare director din calea de cautare este directorul imediat superior structurii de directoare corespunz˘ atoare numelor pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele din directorul respectiv..156 CAPITOLUL 6. Implicit.java: import geometrie. astfel ˆ ıncˆ at compilatorul ¸ si interpretorul s˘ a poat˘ a construi calea complet˘ a spre clasele aplicat ¸iei.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) Setarea c˘ aii de c˘ autare se poate face ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • Setarea variabilei de mediu CLASSPATH .*. 6.spatiu.spatiu. S˘ a consider˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei Matematica. public class Matematica { public static void main(String args[]) { Poligon a = new Poligon(). Aceast˘ a list˘ a se nume¸ ste cale de cautare (classpath). Definit ¸ie O cale de c˘ autare este o list˘ a de directoare sau arhive ˆ ın care vor fi c˘ autate fi¸ sierele necesare unei aplicat ¸ii. //. In cazul ˆ ın care nu este g˘ asit nici unul sau sunt g˘ asite mai multe va fi semnalat˘ a o eroare. import analiza. geometrie. calea de c˘ autare este format˘ a doar din directorul curent.Functie. } } Identificarea unei clase referite ˆ ın program se face ˆ ın felul urm˘ ator: • La directoarele aflate ˆ ın calea de c˘ autare se adaug˘ a subdirectoarele specificate ˆ ın import sau ˆ ın numele lung al clasei • In directoarele formate este c˘ autat un fi¸ sier cu numele clasei.Grup. ORGANIZAREA CLASELOR ˆ ın care se g˘ asesc fi¸ sierele aplicat ¸iei.2.

bat (java -classpath clase Matematica) 6..este un format de arhivare independent de platform˘ a...classpath <cale de cautare> <surse java> java .java -d clase) run.directoarele specificate astfel vor fi valabile doar pentru comanda curent˘ a: javac . o organizare eficient˘ a a fi¸ sierelor aplicat ¸iei ar ar˘ ata astfel: /matematica /surse /clase compile.. DOS shell (Windows 95/NT/.util.6.3 Arhive JAR Fi¸ sierele JAR (Java Archive) sunt arhive ˆ ın format ZIP folosite pentru ˆ ımpachetarea aplicat ¸iilor Java... sau metode ale claselor suport din pachetul java. Ele pot fi folosite ¸ si pentru comprim˘ ari obi¸ snuite. ce cont ¸ine diverse informat ¸ii auxiliare legate de aplicat ¸ia sau clasele arhivate.cale2..): SET CLASSPATH = cale1.classpath <cale de cautare> <clasa principala> Lansarea ˆ ın execut ¸ie a aplicatiei noastre.3.jar. se va face astfel: java -classpath clase Matematica In concluzie. ARHIVE JAR UNIX: SET CLASSPATH = cale1:cale2:. 157 • Folosirea opt ¸iunii -classpath la compilarea ¸ si interpretarea programelor . Un fi¸ sier JAR poate fi creat folosind utilitarul jar aflat ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.bat (javac -sourcepath surse surse/Matematica. . diferent ¸a fat ¸˘ a de o arhiv˘ a ZIP obi¸ snuit˘ a fiind doar existent ¸a unui director denumit META-INF. din directorul matematica. Dintre beneficiile oferite de arhivele JAR amintim: • portabilitate .

jar • Deschiderea unui applet arhivat <applet code=A. f˘ ar˘ a a fi deci nevoie de a deschide cˆ ate o conexiune nou˘ a pentru fiecare fi¸ sier. • securitate . resurse. ORGANIZAREA CLASELOR • compresare .jar • Extragerea doar a unor fi¸ siere jar xf arhiva.arhivele JAR pot fi ”semnate” electronic • mecanismul pentru lucrul cu fi¸ siere JAR este parte integrata a platformei Java. etc) este compresat ˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR.jar fi¸ sier(e)-intrare • Vizualizare cont ¸inutului jar tf nume-arhiva • Extragerea cont ¸inutului jar xf arhiva.1 Folosirea utilitarului jar Arhivatorul jar se g˘ ase¸ ste ˆ ın subdirectorul bin al directorului ˆ ın care este instalat kitul J2SDK.158 CAPITOLUL 6.class archive="arhiva.class B.dimensiunea unei aplicat ¸ii ˆ ın forma sa final˘ a este redus˘ a. • minimizarea timpului de ˆ ıncarcare a unui applet: dac˘ a appletul (fi¸ siere class.jar * ..3.jar" . el poate fi ˆ ınc˘ arcat ˆ ıntr-o singur˘ a tranzact ¸ie HTTP.jar fi¸ sier(e)-arhivate • Executarea unei aplicat ¸ii java -jar arhiva.jar A.> Exemple: • Arhivarea a dou˘ a fi¸ siere class: jar cf classes.class • arhivarea tuturor fi¸ sierelor din directorul curent: jar cvf allfiles. 6.. Mai jos sunt prezentate pe scurt operat ¸iile uzuale: • Crearea unei arhive jar cf arhiva.

java.jar.jar geometrie analiza algebra Matematica.3. ARHIVE JAR 159 6.txt geometrie analiza algebra Matematica. platforma Java 2 va asocia extensiile . Dac˘ a vom ˆ ıncerca s˘ a lans˘ am ˆ ın execut ¸ie aceast˘ a arhiv˘ a prin comanda java -jar mate. .txt.jar cu interpretorul Java.jar manifest. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.mf ce se gase¸ ste ˆ ın directorul META-INF trebuie s˘ aˆ ınregistr˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. Din directorul clase vom lansa comanda: jar cvf mate.jar vom obt ¸ine urm˘ atoarea eroare: ”Failed to load Main-Class manifest from mate.jar manifest. ˆ ın care vom scrie: Main-Class: Matematica • adaug˘ am aceast˘ a informat ¸ie la fi¸ sierul manifest al arhivei mate. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a facˆ and dublu-click pe o arhiv˘ a JAR va fi lansat˘ aˆ ın execut ¸ie aplicat ¸ia ˆ ımpachetat˘ aˆ ın acea arhiv˘ a (dac˘ a exist˘ a o clas˘ a principal˘ a). de exemplu manifest. Aceasta ˆ ınseamna c˘ aˆ ın fiserul Manifest.class Pe sistemele Win32.6. ˆ ın care clasa principal˘ a era Matematica.jar: jar uvfm mate. ˆ ın care dorim s˘ a arhiv˘ am clasele aplicat ¸iei descrise mai sus.jar”.class In urma acestei comenzi vom obtine arhiva mate. Acest lucru ˆ ıl vom face ˆ ın doi pa¸ si: • se creeaz˘ a un fi¸ sier cu un nume oarecare.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate Pentru a rula o aplicat ¸ie ˆ ımpachetat˘ aˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR trebuie s˘ a facem cunoscut˘ a interpretorului numele clasei principale a aplicat ¸iei.txt Ambele operat ¸ii puteau fi executate ˆ ıntr-un singur pas: jar cvfm mate.

160 CAPITOLUL 6. ORGANIZAREA CLASELOR .

2. • Algoritmi: metode care efectueaz˘ a diverse operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea sau sortarea. cˆ at ¸ si pentru transmiterea unor informat ¸ii de la o metod˘ a la alta. etc. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a mult ¸imile reprezentate sunt eterogene. Aceste clase reprezint˘ a tipuri de date reutilizabile. liste ˆ ınl˘ ant ¸uite. fiind organizate ˆ ıntr-o arhitectur˘ a foarte eficient˘ a¸ si flexibil˘ a ce cuprinde: • Interfet ¸e: tipuri abstracte de date ce descriu colect ¸iile ¸ si permit utilizarea lor independent de detaliile implement˘ arilor. Cele mai importante sunt: 161 . Utilizarea colect ¸iilor ofer˘ a avantaje evidente ˆ ın procesul de dezvoltare a unei aplicat ¸ii. Colect ¸iile sunt folosite atˆ at pentru memorarea ¸ si manipularea datelor. putˆ and include obiecte de orice tip. Incepˆ and cu versiunea 1. definite pentru obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele ce descriu colect ¸ii. Prin intermediul colect ¸iilor vom avea acces la diferite tipuri de date cum ar fi vectori. mult ¸imi matematice. Tipul de date al elementelor dintr-o colect ¸ie este Object. reprezentˆ and elementul de funct ¸ionalitate reutilizabil˘ a. • Implement˘ ari: implement˘ ari concrete ale interfet ¸elor ce descriu colect ¸ii. tabele de dispersie.1 Introducere O colect ¸ie este un obiect care grupeaz˘ a mai multe elemente ˆ ıntr-o singur˘ a unitate.Capitolul 7 Colect ¸ii 7. Ace¸ sti algoritmi se numesc ¸ si polimorfici deoarece pot fi folosit ¸i pe implement˘ ari diferite ale unei colect ¸ii. ˆ ın Java colect ¸iile sunt tratate ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. stive.

• Cre¸ sterea vitezei ¸ si calit˘ a¸ tii programului: implement˘ arile efective ale colect ¸iilor sunt de ˆ ınalt˘ a performant ¸˘ a¸ si folosesc algoritmi cu timp de lucru optim. Collection modeleaz˘ a o colect ¸ie la nivelul cel mai general. . boolean remove(Object element). cum ar fi Set sau List. public interface Collection { // Metode cu caracter general int size(). Platforma Java nu ofer˘ a nici o implementare direct˘ a a acestei interfet ¸e.162 CAPITOLUL 7. void clear(). scopul lor fiind de a permite utilizarea structurilor de date independent de modul lor de implementare. Iterator iterator(). // Operatii la nivel de element boolean contains(Object element). COLECT ¸ II • Reducerea efortului de programare: prin punerea la dispozit ¸ia programatorului a unui set de tipuri de date ¸ si algoritmi ce modeleaz˘ a structuri ¸ si operat ¸ii des folosite ˆ ın aplicat ¸ii. Unele implement˘ ari ale acestei interfet ¸e permit existent ¸a elementelor duplicate. descriind un grup de obiecte numite ¸ si elementele sale. altele nu. boolean isEmpty(). Astfel.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii Interfet ¸ele reprezint˘ a nucleul mecanismului de lucru cu colect ¸ii. boolean add(Object element). ci exist˘ a doar implement˘ ari ale unor subinterfet ¸e mai concrete. Unele au elementele ordonate. la scrierea unei aplicat ¸ii putem s˘ a ne concentr˘ am eforturile asupra problemei ˆ ın sine ¸ si nu asupra modului de reprezentare ¸ si manipulare a informat ¸iilor. 7. alte implement˘ ari nu.

Object toElement). mai bine zis nu poate cont ¸ine dou˘ a obiecte o1 ¸ si o2 cu proprietatea o1. pentru orice dou˘ a obiecte o1. oferind metode suplimentare ce ¸ tin cont de faptul c˘ a mult ¸imea este sortat˘ a: public interface SortedSet extends Set { // Subliste SortedSet subSet(Object fromElement. Fiind subclas˘ a a interfet ¸ei Set. apelul o1.compare(o1. Ordonarea elementelor se face conform ordinii lor naturale. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II 163 // Operatii la nivel de multime boolean containsAll(Collection c).7. boolean retainAll(Collection c). Pune la dispozit ¸ie operat ¸ii care beneficiaz˘ a de avantajul ordon˘ arii elementelor. Object[] toArray(Object a[]). o2 ale colect ¸iei.compareT o(o2) (sau comparator. o2). SortedSet este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Set. dac˘ a este folosit un comparator) trebuie s˘ a fie valid ¸ si s˘ a nu provoace except ¸ii. boolean removeAll(Collection c).equals(o2). } Set modeleaz˘ a not ¸iunea de mult ¸ime ˆ ın sens matematic. f˘ ar˘ a a avea alte metode specifice. Mo¸ stene¸ ste metodele din Collection.2. . O mult ¸ime nu poate avea elemente duplicate. SortedSet headSet(Object toElement). sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei ¸ si este ment ¸inut˘ a automat la orice operat ¸ie efectuat˘ a asupra mult ¸imii. diferent ¸a principal˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a elementele dintr-o astfel de colect ¸ie sunt ordonate ascendent. // Metode de conversie in vector Object[] toArray(). Dou˘ a dintre clasele standard care ofer˘ a implement˘ ari concrete ale acestei interfet ¸e sunt HashSet ¸ si TreeSet. Singura conditt ¸ie este ca. boolean addAll(Collection c). mo¸ stene¸ ste metodele acesteia.

avem metode pentru acces pozit ¸ional. } . COLECT ¸ II SortedSet tailSet(Object fromElement).164 CAPITOLUL 7. Object remove(int index). } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeSet. List descrie liste (secvent ¸e) de elemente indexate. Object element). int to). c˘ autare ¸ si iterare avansat˘ a. Collection c). // Iterare ListIterator listIterator(). // Cautare int indexOf(Object o). Comparator comparator(). Object element). void add(int index. // Capete Object first(). abstract boolean addAll(int index. ListIterator listIterator(int index). Object set(int index. fat ¸˘ ade metodele definite de interfat ¸a Collection. // Extragere sublista List subList(int from. int lastIndexOf(Object o). Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface List extends Collection { // Acces pozitional Object get(int index). Object last(). In plus. Listele pot contine duplicate ¸ si permit un control precis asupra pozit ¸iei unui element prin intermediul indexului acelui element.

Object get(Object key). Object getValue(). Object remove(Object key). Object value). boolean containsKey(Object key). INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II Clase standard care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a sunt: ArrayList. dup˘ a care poate fi reg˘ asit. } } . public Collection values(). void clear().2. // Vizualizari ale colectiei public Set keySet(). LinkedList. Vector. // Operatii la nivel de element Object put(Object key. // Interfata pentru manipularea unei inregistrari public interface Entry { Object getKey(). boolean isEmpty(). public Set entrySet().7. boolean containsValue(Object value). Ierarhia interfet ¸elor derivate din Map este independent˘ a de ierarhia derivat˘ a din Collection. Object setValue(Object value). // Operatii la nivel de multime void putAll(Map t). 165 Map descrie structuri de date ce asociaz˘ a fiecarui element o cheie unic˘ a. Obiectele de acest tip nu pot cont ¸ine chei duplicate ¸ si fiecare cheie este asociat˘ a la un singur element. Definitt ¸ai interfet ¸ei este prezentat˘ a mai jos: public interface Map { // Metode cu caracter general int size().

Object toKey). Este subclasa a interfet ¸ei Map. Definit ¸ia interfet ¸ei este dat˘ a mai jos: public interface SortedMap extends Map { // Extragerea de subtabele SortedMap subMap(Object fromKey. TreeMap ¸ si Hashtable. exista un set de clase pentru lucrul cu colect ¸ii. aflarea primei/ultimei chei. // Comparatorul folosit pentru ordonare Comparator comparator(). Aceste clase sunt ˆ ın continuare disponibile ¸ si multe dintre ele au fost adaptate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at s˘ a se integreze ˆ ın noua abordare. oferind metode suplimentare pentru: extragere de subtabele.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor Inainte de versiunea 1.2. ˆ ıns˘ a acestea nu erau organizate pe ierarhia de interfet ¸e prezentat˘ aˆ ın sect ¸iunea anterioar˘ a. aflarea comparatorului folosit pentru ordonare. SortedMap este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Map. // Capete Object first(). . Pe lˆ ang˘ a acestea au fost create noi clase corespunz˘ atoare interfet ¸elor definite. COLECT ¸ II Clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a Map sunt HashMap.166 CAPITOLUL 7. SortedMap headMap(Object toKey). 7. chiar dac˘ a funct ¸ionalitatea lor era aproape identic˘ a cu cea a unei clase anterioare. SortedMap tailMap(Object fromKey). sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei. la care se adaug˘ a faptul c˘ a mult ¸imea cheilor dintr-o astfel de colect ¸ie este ment ¸inut˘ a ordonat˘ a ascendent conform ordinii naturale. Object last(). } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeMap.

Vector-Stack AbstractMap . ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.3. Pe lˆ ang˘ a organizarea ierarhic˘ a a interfet ¸elor implementate. TreeSet.˘ ALE COLECT 7. cum ar fi ArrayList ¸ si Vector. unde ’implementare’ se refer˘ a la structura intern˘ a folosit˘ a pentru reprezentarea mult ¸imii. IMPLEMENTARI ¸ IILOR 167 Clasele de baz˘ a care implementeaz˘ a interfet ¸e ce descriu colect ¸ii au numele de forma < Implementare >< Interf ata >.. HashTable In vechea ierarhie: Dictionary . • au definit˘ a metoda clone. HashMap ¸ si Hashtable.. implementarea interfet ¸elor este explicit realizat˘ a la nivelul superclaselor abstracte. ca ˆ ın figura de mai jos: AbstractCollection . In general. TreeMap.HashSet. clasele care descriu colect ¸ii au unele tr˘ asaturi comune. clasele ce descriu colect ¸ii sunt de asemenea concepute ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. .AbstractSet.HashMap. LinkedList Vector Map HashMap Hashtable SortedMap TreeMap A¸ sadar se observ˘ a existent ¸a unor clase care ofer˘ a aceea¸ si funct ¸ionalite. • sunt serializabile.Properties Evident. ˆ ımpreun˘ a cu interfet ¸ele corespunz˘ atoare (clasele din vechiul model sunt trecute pe rˆ andul de jos): Interfat ¸a Set SortedSet List Clasa HashSet TreeSet ArrayList. AbstractList . cum ar fi: • permit elementul null. acestea oferind de altfel ¸ si implement˘ ari concrete pentru multe din metodele definite de interfet ¸e.Hashtable .

1: Comparare ArrayList . • permit crearea de iteratori pentru parcurgere. out .LinkedList import java . util . rapiditatea reg˘ asirii acestora ¸ si timpul necesar actualiz˘ arii colect ¸iei ˆ ın cazul unor modific˘ ari. public class TestEficienta { final static int N = 100000. println ( " Add : " + ( t2 . for ( int i =0. • au atˆ at constructor f˘ ar˘ a argumente cˆ at ¸ si un constructor care accept˘ a ca argument o alt˘ a colect ¸ie • exceptˆ and clasele din arhitectura veche. add ( new Integer ( i ) ) .168 CAPITOLUL 7. De ce exist˘ a atunci ¸ si clasa LinkedList ? Raspunsul const˘ aˆ ın faptul c˘ a folosind reprezent˘ ari diferite ale mult ¸imii gestionate putem obt ¸ine performante mai bune ˆ ın funct ¸ie de situat ¸ie.*. care returneaz˘ a o reprezentare ca ¸ sir de caractere a colect ¸iei respective. 7. System . interfat ¸a List este implementat˘ a de clasele ArrayList ¸ si LinkedList. nu sunt sincronizate (vezi ”Fire de execut ¸ie). curre ntTimeM illis () .t1 ) ) . prima fiind ˆ ın general mult mai folosit˘ a. i < N . } . cronometrˆ and timpul necesar realiz˘ arii acestora: Listing 7. public static void testAdd ( List lst ) { long t1 = System . COLECT ¸ II • au definit˘ a metoda toString. S˘ a consider˘ am un exemplu ce creeaza o list˘ a folosind ArrayList.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor Dup˘ a cum am vazut. i ++) lst . prin realizarea unor compromisuri ˆ ıntre spat ¸iul necesar pentru memorarea datelor. respectiv LinkedList ¸ si execut˘ a diverse operat ¸ii pe ea. long t2 = System . De exemplu. fiecare interfat ¸˘ a ce descrie o colect ¸ie are mai multe implement˘ ari. curre ntTimeM illis () .

12 0. exprimat ¸i ˆ ın secunde.05 LinkedList 0. currentTimeM illis () . i ++) lst . } public static void main ( String args []) { System . i < N .t1 ) ) . get ( i ) . FOLOSIREA EFICIENTA ¸ IILOR public static void testGet ( List lst ) { long t1 = System . System . } public static void testRemove ( List lst ) { long t1 = System . sunt dat ¸i ˆ ın tabelul de mai jos: ArrayList 0. for ( int i =0. i < N . i ++) lst . remove (0) .t1 ) ) . testRemove ( lst2 ) . println ( " Remove : " + ( t2 . testGet ( lst1 ) . System .14 87. println ( " Get : " + ( t2 .˘ A COLECT 7. currentTimeM illis () .45 0. out . testRemove ( lst1 ) . ad˘ augarea elementelor este rapid˘ a pentru ambele tipuri de liste. long t2 = System . System . out . long t2 = System .01 12. testGet ( lst2 ) . ˆ ın timp ce pentru LinkedList este extrem de lent˘ a. curre ntTimeMillis () . for ( int i =0.4. curre ntTimeMillis () . out . ArrayList ofer˘ a acces ˆ ın timp constant la elementele sale ¸ si din acest motiv folosirea lui ”get” este rapid˘ a. deoarece ˆ ıntr-o list˘ aˆ ınlant ¸uit˘ a accesul la un element se face prin . List lst1 = new ArrayList () . println ( " LinkedList " ) . testAdd ( lst2 ) . out . testAdd ( lst1 ) . } } 169 Timpii aproximativi de rulare pe un calculator cu performant ¸e medii. List lst2 = new LinkedList () .01 add get remove A¸ sadar. println ( " ArrayList " ) .

• au un singur argument de tip colect ¸ie. ArrayList se comport˘ a bine pentru cazuri ˆ ın care avem nevoie de reg˘ asirea unor elemente la pozit ¸ii diferite ˆ ın list˘ a. inser˘ ari).170 CAPITOLUL 7. COLECT ¸ II parcurgerea secvent ¸ial˘ a a listei pˆ an˘ a la elementul respectiv. 7. etc. ci c˘ a exist˘ a diferent ¸e substant ¸iale ˆ ın reprezentarea ¸ si comportamentul diferitelor implement˘ ari ¸ si c˘ a alegerea unei anumite clase pentru reprezentarea unei mult ¸imi de elemente trebuie s˘ a se fac˘ aˆ ın funct ¸ie de natura problemei ce trebuie rezolvat˘ a. . sortarea. Deci. La operat ¸iunea de eliminare. iar LinkedList funct ¸ioneaza eficient atunci cˆ and facem multe operat ¸ii de modificare (¸ stergeri. Caracterisiticile principale ale acestor algoritmi sunt: • sunt metode de clas˘ a (statice). ˆ ın timp ce pentru LinkedList este rapid˘ a ¸ si se face prin simpla schimbare a unei leg˘ aturi.sorteaz˘ a ascendent o list˘ a referitor la ordinea s˘ a natural˘ a sau la ordinea dat˘ a de un comparator.5 Algoritmi polimorfici Algoritmii polimorfici descri¸ si ˆ ın aceast˘ a sect ¸iune sunt metode definite ˆ ın clasa Collections care permit efectuarea unor operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea. • apelul lor general va fi de forma: Collections.opusul lui sort.amestec˘ a elementele unei liste . folosirea lui ArrayList este lent˘ a deoarece elementele r˘ amase sufer˘ a un proces de reindexare (shift la stˆ anga). Metodele mai des folosite din clasa Collections sunt: • sort .algoritm(colectie. [argumente]). • majoritatea opereaz˘ a pe liste dar ¸ si pe colect ¸ii arbitrare. Concluzia nu este c˘ a una din aceste clase este mai ”bun˘ a” decˆ at cealalt˘ a. • shuffle .efectueaz˘ a c˘ autarea eficient˘ a (binar˘ a) a unui element ˆ ıntr-o list˘ a ordonat˘ a. • binarySearch .

efectul fiind impunerea tipului respectiv pentru toate elementele colect ¸iei: <TipDate>.returneaz˘ a maximul dintr-o colect ¸ie. trebuie s˘ a facem cast explicit de la tipul Object la Integer atunci cˆ and prelu˘ am valoarea unui element.copie elementele unei liste ˆ ın alta. simplific˘ a lucrul cu colect ¸ii. Mai mult. • enumeration . • copy . In exemplul de mai sus. TIPURI GENERICE • reverse . Folosind tipuri generice.5 ArrayList list = new ArrayList().interschimb˘ a elementele de la dou˘ a pozit ¸ii specificate ale unei liste.inverseaz˘ a ordinea elementelor dintr-o list˘ a.6. Definirea unui tip generic se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ıntre paranteze unghiulare a unui tip de date Java. introduse ˆ ın versiunea 1. int val = ((Integer)list. 7. list.add(new Integer(123)). 171 • fill .intValue().6 Tipuri generice Tipurile generice. • min . S˘ a consider˘ am un exemplu de utilizare a colect ¸iilor ˆ ınainte ¸ si dup˘ a introducerea tipurilor generice: // Inainte de 1. • swap . de¸ si am dori ca elementele s˘ a fie doar numere ˆ ıntregi. • unmodifiableTipColectie . lista definit˘ a poate cont ¸ine obiecte de orice tip.returneaz˘ a o instant ¸˘ a care nu poate fi modificat˘ a a colect ¸iei respective.returneaza o enumerare a elementelor dintr-o colect ¸ie.populeaza o lista cu un anumit element repetat de un num˘ ar de ori.returneaz˘ a minimul dintr-o colect ¸ie.5 a limbajului Java.returneaz˘ a o instant ¸˘ a sincronizat˘ a a unei colect ¸ii (vezi ”Fire de execut ¸ie”).get(0)). • synchronizedTipColectie . permit ¸ˆ and tipizarea elementelor acestora. putem rescrie secvent ¸a astfel: .7. • max .

. varianta mai concisa for (Enumeration e = v. Ei sunt descri¸ si de obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele Enumeration. folosind tipuri generice ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().elements.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari Enumer˘ arile ¸ si iteratorii descriu modalit˘ a¸ ti pentru parcurgerea secvent ¸ial˘ aa unei colect ¸ii.out.println(e. obt ¸inem o variant˘ a mult simplificat˘ a a secvent ¸ei init ¸iale: // Dupa 1. int val = list.hasMoreElements()) { System. spre deosebire de varianta anterioar˘ a ce permitea doara aruncarea unor except ¸ie de tipul ClassCastException ˆ ın cazul folosirii incorecte a tipurilor.add(123). 7.intValue(). semnificat ¸iile lor fiind evidente: • Enumeration: hasMoreElements. int val = list. ˆ ımpreun˘ a cu modalitatea lor de folosire. ˆ ıncercarea de a utiliza ˆ ın cadrul unei colect ¸ii a unui element necorespunz˘ ator ca tip va produce o eroare la compilare.5.add(new Integer(123)). In cazul folosirii tipurilor generice. Dac˘ a utiliz˘ am ¸ si mecanismul de autoboxing. respectiv Iterator sau ListIterator.172 CAPITOLUL 7. list.get(0). indiferent dac˘ a aceasta este indexat˘ a sau nu. COLECT ¸ II // Dupa 1. aceasta din urm˘ a este preferat˘ aˆ ın noile implement˘ ari ale colect ¸iilor.elements(). Toate clasele care implementeaz˘ a colect ¸ii au metode ce returneaz˘ a o enumerare sau un iterator pentru parcurgerea elementelor lor. folosind si autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().get(0). while (e. Metodele uzuale ale acestor interfet ¸e sunt prezentate mai jos.5.nextElement()). list. } // sau. Deoarece funct ¸ionalitatea interfet ¸ei Enumeration se reg˘ ase¸ ste ˆ ın Iterator. nextElement // Parcurgerea elementelor unui vector v Enumeration e = v.

. add. respectiv modificarea elementului curent. } • Iterator: hasNext. if (obj == null) it. set dar ¸ si prin faptul c˘ a denumirile metodelor sunt mai concise. it. cei de tip ListIterator permit ¸ si inserarea unui element la pozit ¸ia curent˘ a. fiind responsabilitatea noastr˘ a de a face conversie (cast) la alte tipuri de date. Iteratorii sunt preferat ¸i enumer˘ arilor datorit˘ a posibilit˘ a¸ tii lor de a act ¸iona asupra colect ¸iei pe care o parcurg prin metode de tip remove. if (obj == null) it.next().hasMoreElements().listIterator().hasNext(). } 173 Iteratorii simpli permit eliminarea elementului curent din colect ¸ia pe care o parcurg. metodele de tip next sau prev ale iteratorilor vor returna tipul Object.) { Object obj = it. hasPrevious. precum ¸ si iterarea ˆ ın ambele sensuri.set(new Integer(0)). previous. set // Parcurgerea elementelor unui vector // si inlocuirea elementelor nule cu 0 for (ListIterator it = v.println(e. dac˘ a este cazul. it. remove // Parcurgerea elementelor unui vector // si eliminarea elementelor nule for (Iterator it = v. Atent ¸ie Deoarece colect ¸iile sunt construite peste tipul de date Object.hasNext().iterator(). ITERATORI S ¸ I ENUMERARI e.remove().out.) { System. } • ListIterator: hasNext.) { Object obj = it.nextElement()). remove.˘ 7. next. next.next().7. add.

dup˘ a care le parcurgem element cu element folosind un iterator. // Proceseaza val .next(). next () . println ( " Vectorul amestecat : " + a ) . } System . i. out .hasNext(). // Amestecam elementele colectiei Collections . util .. Listing 7. // Parcurgem vectorul for ( ListIterator it = a . add ( new Integer ( i ) ) . // Daca elementul curent este par . hasNext () . class TestIterator { public static void main ( String args []) { ArrayList a = new ArrayList () . shuffle ( a ) . listIterator () .) { Integer val=(Integer)i. Astfel. // Adaugam numerele de la 1 la 10 for ( int i =1. it .*. exist˘ a o variant˘ a simplificat˘ a de utilizare a iteratorilor. for (Iterator i = list. set ( new Integer (0) ) .iterator(). ˆ ınlocuind numerele pare cu 0.174 CAPITOLUL 7. o secvent ¸˘ a de genul: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). il facem 0 if ( x . i ++) a .. print ( " Rezultat : " + a ) . System . } } Incepˆ and cu versiunea 1.5 a limbajului Java. le amestec˘ am. out . intValue () % 2 == 0) it .2: Folosirea unui iterator import java . ) { Integer x = ( Integer ) it . i <=10. . COLECT ¸ II In exemplul de mai jos punem ˆ ıntr-un vector numerele de la 1 la 10.

for (Integer val : list) { // Proceseaza val .7.. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI } poate fi rescris˘ a astfel: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). } 175 ..˘ 7.

176 CAPITOLUL 7. COLECT ¸ II .

Cu alte cuvinte. Intr-un cadru mai larg. se nume¸ ste deserializare. Utilitatea serializarii const˘ aˆ ın urm˘ atoarele aspecte: • Asigur˘ a un mecanism simplu de utilizat pentru salvarea ¸ si restaurarea a datelor. de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea original˘ a. • Permite persistent ¸a obiectelor. Acest lucru se realizeaz˘ a prin serializarea obiectului ¸ si scrierea lui pe disc ˆ ınainte de terminarea unui program. Tipurile primitive pot fi de asemenea serializate. Procesul invers. prin serializare se ˆ ıntelege procesul de scriere/citire a obiectelor. la relansarea programului.obiectul poate exista ¸ si ˆ ıntre apelurile programelor care ˆ ıl folosesc. apoi.1 Folosirea serializ˘ arii Definit ¸ie Serializarea este o metod˘ a ce permite transformarea unui obiect ˆ ıntr-o secvent ¸a ˘ de octet ¸i sau caractere din care s˘ a poat˘ a fi ref˘ acut ulterior obiectul original. Acest 177 . serializarea permite salvarea ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a a tuturor informat ¸iilor unui obiect pe un mediu de stocare extern programului. obiectul va fi citit de pe disc ¸ si starea lui refacut˘ a.Capitolul 8 Serializarea obiectelor 8. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a durata de viat ¸a a unui obiect nu este determinat˘ a de execut ¸ia unui program ˆ ın care acesta este definit .

A¸ sadar referint ¸ele care construiesc starea unui obiect formeaz˘ a o ˆ ıntreag˘ a ret ¸ea. dar. pentru ca apoi s˘ a fie restaurate prin metode ale clasei DataInputStream. folosind clasa DataOutputStream.sunt componente reutilizabile. Mediile vizuale folosesc mecanismul serializ˘ arii pentru asigurarea persistent ¸ei componentelor Bean. de sine st˘ at˘ atoare ce pot fi utilizate ˆ ın medii vizuale de dezvoltare a aplicat ¸iilor. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un algoritm general de salvare a st˘ arii unui obiect nu este tocmai facil. a¸ sa cum am vazut. stare care este specificat˘ aˆ ın etapa de design a aplicat ¸iei. ¸ si a¸ sa mai departe.Aplicat ¸iile ce ruleaz˘ aˆ ın ret ¸ea pot comunica ˆ ıntre ele folosind fluxuri pe care sunt trimise. ordinea octet ¸ilor sau alte detalii specifice sistemelor repective. independent de formatul de reprezentare a datelor. ˆ ıntrucˆ at ea trebuie efectuat˘ a explicit de c˘ atre programator ¸ si nu este realizat˘ a automat de c˘ atre sistem. Un aspect important al serializ˘ arii este c˘ a nu salveaz˘ a doar imaginea unui obiect ci ¸ si toate referint ¸ele la alte obiecte pe care acesta le cont ¸ine.este o modalitate prin care metodele unor obiecte de pe o alt˘ a ma¸ sin˘ a pot fi apelate ca ¸ si cum acestea ar exista local pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. Atunci cˆ and este trimis un mesaj c˘ atre un obiect ”remote” (de pe alt˘ a ma¸ sin˘ a). • Transmiterea datelor ˆ ın ret ¸ea . • Compensarea diferent ¸elor ˆ ıntre sisteme de operare . serializarea este utilizat˘ a pentru transportul argumentelor prin ret ¸ea ¸ si pentru returnarea valorilor. SERIALIZAREA OBIECTELOR tip de persistent ¸˘ a a obiectelor se nume¸ ste persistent ¸˘ a u¸ soar˘ a. atunci salvarea informat ¸iilor ˆ ıncapsulate ˆ ın acel obiect se poate face ¸ si prin salvarea pe rˆ and a datelor.transmiterea unor informat ¸ii ˆ ıntre platforme de lucru diferite se realizeaz˘ a unitar. • RMI (Remote Method Invocation) . respectiv recept ¸ionate obiecte serializate. Orice component˘ a Bean are o stare definit˘ a de valorile implicite ale propriet˘ a¸ tilor sale. ˆ ıntrucˆ at celelalte obiectele referite de obiectul care se serializeaz˘ a pot referi la rˆ andul lor alte obiecte. • Java Beans . Acesta este un proces recusiv de salvare a datelor. In cazul ˆ ın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv.178 CAPITOLUL 8. o asemenea abordare nu este .

Mai jos este prezentat un exemplu de serializare folosind clasa DataOutputStream: FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. boolean b = in. respectiv writeTipPrimitiv pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.dat").1. out. DataInputStream in = new DataInputStream(fis).1. out.writeInt(12345).writeDouble(12.dat"). 8.1 Serializarea tipurilor primitive Serializarea tipurilor primitive poate fi realizat˘ a fie prin intermediul fluxurilor DataOutputStream ¸ si DataInputStream. respectiv DataOutput ce declar˘ a metode de tipul readTipPrimitiv. fie cu ObjectOutputStream ¸ si ObjectInputStream.writeUTF("Sir de caractere").readInt(). int i = in. out. out.flush().readBoolean(). Acestea implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. etc. FOLOSIREA SERIALIZARII 179 ˆ ın general suficient˘ a.readDouble(). unele cˆ ampuri pot face referint ¸˘ a la acela¸ si obiect. . prin termenul serializare ne vom referi doar la serializarea ˆ ın format binar.writeBoolean(true). deoarece pot ap˘ area probleme cum ar fi: variabilele membre ale obiectului pot fi instant ¸e ale altor obiecte. In continuare. double d = in.345).close().˘ 8. Serializarea ˆ ın format binar a tipurilor primitive ¸ si a obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clase specializate ˆ ın acest scop cu ar fi: ObjectOutputStream pentru scriere ¸ si ObjectInputStream pentru restaurare. out. fos. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. DataOutputStream out = new DataOutputStream(fos).

Mecanismul implicit de serializare a unui obiect va salva numele clasei obiectului.180 CAPITOLUL 8. vor exista ¸ si metode pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.close(). 8. Metodele pentru serializarea obiectelor sunt: • writeObject. respectiv ObjectOutput care extind DataInput. signatura clasei ¸ si valorile tuturor cˆ ampurile serializabile ale obiectului. out.flush(). ceea ce ˆ ınseamna c˘ a vor fi folosite ˆ ımpreuna cu alte fluxuri pentru scrierea/citirea efectiv˘ aa datelor pe mediul extern pe care va fi salvat. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a. pentru scriere ¸ si • readObject.close(). pentru restaurare. Acestea sunt fluxuri de procesare. Clasele ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream implementeaz˘ a interfet ¸ele ObjectInput. fluxPrimitiv.writeObject(referintaObiect). pe lˆ ang˘ a metodele dedicate serializ˘ arii obiectelor. fis.readUTF(). sau de pe care va fi restaurat un obiect serializat. 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream Scrierea obiectelor pe un flux de ie¸ sire este un proces extrem de simplu. Referint ¸ele la alte obiecte serializabile din cadrul obiectului curent vor duce automat la serializarea acestora iar referint ¸ele multiple c˘ atre un acela¸ si obiect sunt codificate utilizˆ and un algoritm care s˘ a poat˘ a reface ”ret ¸eaua de obiecte” la aceea¸ si stare ca atunci cˆ and obiectul original a fost salvat. respectiv DataOutput. .2 Serializarea obiectelor Serializarea obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clasele ObjectOutputStream (pentru salvare) ¸ si ObjectInputStream (pentru restaurare). SERIALIZAREA OBIECTELOR String s = in.1. secvent ¸a uzual˘ a fiind cea de mai jos: ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fluxPrimitiv). out.

Deoarece implementeaz˘ a interfat ¸a DataOutput.writeObject(new Date()).ser"). 8. cum ar fi FileInputStream pentru date salvate ˆ ıntr-un fi¸ sier. astfel ˆ ıncˆ at apeluri ca cele de mai jos sunt permise : out. //sau . fos.ser. out. pe lˆ anga metoda de scriere a obiectelor.readObject().345). sau InvalidClassException dac˘ a sunt probleme cu o clas˘ a necesar˘ aˆ ın procesul de serializare. out. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos).close(). out.1.writeDouble(12. out.1.writeBoolean(true). Secvent ¸a uzual˘ a pentru deserializare este cea de mai jos: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fluxPrimitiv). out. FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. out. mai precis NotSerializableException dac˘ a obiectul primit ca argument nu este serializabil. ˆ ımpreun˘ a cu un obiect de tip String. Acesta este de asemenea un flux de procesare ¸ si va trebui asociat cu un flux pentru citirea efectiv˘ a a datelor. Object obj = in. Metoda writeObject arunc˘ a except ¸ii de tipul IOException ¸ si derivate din aceasta.˘ 8. Vom vedea ˆ ın continuare c˘ a un obiect este serializabil dac˘ a este instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. clasa pune la dispozitie ¸ si metode de tipul writeTipPrimitiv pentru serializarea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.writeUTF("Sir de caractere"). Evident. FOLOSIREA SERIALIZARII 181 Exemplul de mai jos construie¸ ste un obiect de tip Date ¸ si ˆ ıl salveaz˘ aˆ ın fi¸ sierul test. fi¸ sierul rezultat va cont ¸ine informat ¸iile reprezentate ˆ ın format binar.writeInt(12345).writeObject("Ora curenta:"). citirea acestora ¸ si reconstruirea obiectelor salvate se va face printr-un flux de intrare de tip ObjectInputStream.flush().4 Clasa ObjectInputStream Odat˘ a ce au fost scrise obiecte ¸ si tipuri primitive de date pe un flux.

readObject(). . Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. Date data = (Date)in.182 CAPITOLUL 8.readObject(). // gresit Date date = (Date)in.readObject().readInt(). ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis). String mesaj = (String)in. clasa pune la dispozit ¸ie ¸ si metode de tipul readTipPrimitiv pentru citirea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.ser"). SERIALIZAREA OBIECTELOR TipReferinta ref = (TipReferinta)in. String s = in. fis. pe lˆ ang˘ a metoda de citire a obiectelor.readObject(). boolean b = in. altfel vor ap˘ area evident except ¸ii ˆ ın procesul de deserializare.readDouble().close(). Clasa ObjectInputStream implementeaz˘ a interfat ¸a DataInput deci. int i = in. Trebuie observat c˘ a metoda readObject are tipul returnat Object. double d = in.close().readUTF(). // corect Atent ¸ie Ca ¸ si la celelalte fluxuri de date care implemeteaz˘ a interfat ¸a DataInput citirea dintr-un flux de obiecte trebuie s˘ a se fac˘ a exact ˆ ın ordinea ˆ ın carea acestea au fost scrise.readObject(). fluxPrimitiv. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie realizat˘ a explicit conversia la tipul corespunzator obiectului citit: Date date = in.readBoolean().

va fi generat˘ a o except ¸ie la execut ¸ie. ˆ ıntrucˆ at implementeaz˘ a indirect interfat ¸a Serializable. dac˘ a dorim ca instant ¸ele unei clase s˘ a poat˘ a fi serializate.2 Obiecte serializabile Un obiect este serializabil dac˘ a¸ si numai dac˘ a clasa din care face parte implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. . singurul ei scop fiind de a identifica clasele ale c˘ aror obiecte sunt serializabile. acesta fiind utilizat pentru init ¸ializarea variabilelor mo¸ stenite ˆ ın procesul de restaurare al unui obiect. fiind f˘ acut˘ a prin simpla implementare a interfet ¸ei Serializable: public class ClasaSerializabila implements Serializable { // Corpul clasei } Orice subclas˘ a a unei clase serializabile este la rˆ andul ei serializabil˘ a. Acest lucru va fi discutat ˆ ın sect ¸iunea referitoare la personalizarea serializ˘ arii. A¸ sadar. In situat ¸ia ˆ ın care dorim s˘ a declar˘ am o clas˘ a serializabil˘ a dar superclasa sa nu este serializabil˘ a. clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze. direct sau indirect. Variabilele proprii vor fi init ¸ializate cu valorile de pe fluxul de intrare.8. public interface Serializable { // Nimic ! } Declararea claselor ale c˘ aror instant ¸e trebuie s˘ a fie serializate este a¸ sadar extrem de simpl˘ a.2. • Superclasa trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu un constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente. Definit ¸ia sa complet˘ a este: package java.2. fiind responsabilitatea clasei curente de a asigura un mecanism propriu pentru salvarea/restaurarea lor. interfat ¸a Serializable. atunci trebuie s˘ a avem ˆ ın vedere urm˘ atoarele lucruri: • Variabilele accesibile ale superclasei nu vor fi serializate. OBIECTE SERIALIZABILE 183 8.io. 8.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable Interfat ¸a Serializable nu cont ¸ine nici o declarat ¸ie de metod˘ a sau constant˘ a. In lipsa unui constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente pentru superclas˘ a.

Pentru ca un cˆ amp s˘ a nu fie salvat ˆ ın procesul de serializare el trebuie declarat cu modificatorul transient ¸ si trebuie s˘ a fie ne-static. " + t . " + z + " . // Participa la serializare In exemplele urm˘ atoare cˆ ampurile marcate ’DA’ particip˘ a la serializare. Cu alte cuvinte. // Ignorata la serializare Modificatorul static anuleaz˘ a efectul modificatorului transient. " + y + " .184 CAPITOLUL 8. Acestea sunt cazuri comune atunci cˆ and respectivele cˆ ampuri reprezint˘ a informat ¸ii confident ¸iale. } } . variabilele de clas˘ a particip˘ a obligatoriu la serializare. declararea unei variabile membre temporare ar trebui facut˘ a astfel: transient private double temp. cele marcate ’NU’. nu particip˘ a iar cele marcate cu ’Exceptie’ vor provoca except ¸ii de tipul NotSerializableException.2 Controlul serializ˘ arii Exist˘ a cazuri cˆ and dorim ca unele variabile membre ale unui obiect s˘ a nu fie salvate automat ˆ ın procesul de serializare. io . Listing 8. sau variabile temporare pe care nu are rost s˘ a le salv˘ am. SERIALIZAREA OBIECTELOR In procesul serializ˘ arii.2. static transient int N. // DA // NU // DA // DA public String toString () { return x + " . static int t =4. transient static int z =3. De exemplu. transient int y =2. cum ar fi parole. 8. dac˘ a este ˆ ıntˆ alnit un obiect care nu implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException ce va identifica respectiva clas˘ a neserializabil˘ a.1: Modificatorii static ¸ si transient import java . Chiar declarate private ˆ ın cadrul clasei aceste cˆ ampuri particip˘ a la serializare. public class Test1 implements Serializable { int x =1.*.

Listing 8.2: Membrii neserializabili import java . } class B implements Serializable { int y =2. y .*. x + " . Listing 8. } public class Test2 implements Serializable { A a = new A () . io . OBIECTE SERIALIZABILE 185 Dac˘ a un obiect ce trebuie serializat are referint ¸e la obiecte neserializabile. // NU y = 2. // Exceptie B b = new B () .*.3: Serializarea cˆ ampurilor mo¸ stenite import java . // DA . In caz contrar. " + b . // DA public String toString () { return a . // Obligatoriu constructor fara argumente } class D extends C implements Serializable { int y =0. salvarea cˆ ampurilor clasei p˘ arinte se va face doar dac˘ a¸ si aceasta este serializabil˘ a. class A { int x =1.8. subclasa trebuie s˘ a salveze explicit ¸ si cˆ ampurile mo¸ stenite. } public class Test3 extends D { public Test3 () { x = 1. class C { int x =0.2. } } Atunci cˆ and o clas˘ a serializabila deriva dintr-o alt˘ a clas˘ a. io . atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException.

flush () . System . } } Mai jos este descrisa o aplicat ¸ie care efectueaz˘ a salvarea ¸ si restaurarea unor obiecte din cele trei clase prezentate mai sus.*. } catch ( N o t Se r i a l i z a b l e E x c e p t i o n e ) { . close () . fos . out . out .186 CAPITOLUL 8. } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { e . } fis . close () . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . public class Exemplu { public static void test ( Object obj ) throws IOException { // Salvam FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " fisier .4: Testarea serializ˘ arii import java . SERIALIZAREA OBIECTELOR } public String toString () { return x + " . io . readObject () . ser " ) . printStackTrace () . } public static void main ( String args []) throws IOException { test ( new Test1 () ) . // Restauram FileInputStream fis = new FileInputStream ( " fisier . System . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . out . try { test ( new Test2 () ) . println ( " A fost restaurat obiectul : " + obj ) . writeObject ( obj ) . println ( " A fost salvat obiectul : " + obj ) . " + y . Listing 8. try { obj = in . ser " ) . out .

De asemenea. 2 8.ObjectOutputStream stream) throws IOException private void readObject(java.ObjectInputStream stream) throws IOException. eventual.˘ 8. ClassNotFoundException Metoda writeObject controleaz˘ a ce date sunt salvate iar readObject controleaz˘ a modul ˆ ın care sunt restaurate obiectele.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor Dezavantajul mecanismului implicit de serializare este c˘ a algoritmul pe care se beazeaz˘ a. 0. este posibil s˘ a extindem comportamentul implicit. } test ( new Test3 () ) . 2. 4 restaurat obiectul: 1. } } 187 Rezultatul acestui program va fi : A fost A fost Obiect A fost A fost salvat obiectul: 1. 3.io. modifcˆ and starea obiectelor citite astfel ˆ ıncˆ at ele s˘ a corespund˘ a .3. citind informat ¸iile salvate ¸ si. Personalizarea serializarii se realizeaz˘ a prin definirea (ˆ ıntr-o clas˘ a serializabil˘ a!) a metodelor writeObject ¸ si readObject avˆ and exact signatura de mai jos: private void writeObject(java. se poate comporta ineficient ˆ ın anumite situat ¸ii: poate fi mult mai lent decˆ at este cazul sau reprezentarea binar˘ a generat˘ a pentru un obiect poate fi mult mai voluminoas˘ a decˆ at ar trebui. particularizat pentru o clas˘ a anume. putem s˘ aˆ ınlocuim algoritmul implicit cu unul propriu. 4 neserializabil: java. println ( " Obiect neserializabil : " + e ) . In majoritatea cazurilor mecanismul standard este suficient ˆ ıns˘ a. fiind creat pentru cazul general.NotSerializableException: A salvat obiectul: 1. out . 3. dup˘ a cum am spus. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR System . In aceste situat ¸ii. 2 restaurat obiectul: 0. ad˘ augˆ and ¸ si alte informat ¸ii necesare pentru serializarea unor obiecte.io.io. o clas˘ a poate avea nevoie de mai mult control asupra serializ˘ arii.

etc. // Adaugarea altor informatii suplimentare . 8.) // si extragerea informatiilor suplimentare .ClassNotFoundException { // Restaurarea obiectului curent stream...3. serializarea superclasei sale fiind facut˘ a automat (¸ si implicit).. respectiv defaultReadObject care descriu procedurile implicite de serializare. } private void readObject(ObjectInputStream stream) throws IOException. // Scrierea obiectului curent stream. } Metodele writeObject ¸ si readObject sunt responsabile cu serializarea clasei ˆ ın care sunt definite.. putem s˘ a folosim metodele defaultWriteObject. Dac˘ aˆ ıns˘ a o clas˘ a trebuie sa-¸ si coordoneze serializarea proprie cu serializarea superclasei sale. SERIALIZAREA OBIECTELOR anumitor cerint ¸e. atunci trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. In cazul ˆ ın care nu dorim s˘ aˆ ınlocuim complet mecanismul standard.1 Controlul versiunilor claselor S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a realiz˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a angajat ¸ilor unei companii. // Actualizarea starii obiectului (decriptare.188 CAPITOLUL 8.. etc.defaultReadObject(). Forma general˘ a de implementare a metodelor writeObject ¸ si readObject este: private void writeObject(ObjectOutputStream stream) throws IOException { // Procesarea campurilor clasei (criptare.. vom avean nevoie de o clas˘ a care s˘ a reprezinte . Evident.defaultWriteObject().) .

public void citire () throws IOException { FileInputStream fis = null . this . O variant˘ a simplificat˘ a a acesteia ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8.˘ 8. .*. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 189 not ¸iunea de angjat.*. int salariu . parola = parola . vor fi citite datele din fi¸ sier astfel ˆ ıncˆ at programul va actualiza ˆ ın permanent ¸˘ a lista angajat ¸ilor cu noi persoane. private String parola . public class GestiuneAngajati { // Lista angajatilor ArrayList ang = new ArrayList () . public int salariu . try { fis = new FileInputStream ( " angajati . ser " ) . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . class Angajat implements Serializable { public String nume . this . import java . Listing 8. String parola ) { this .3.5: Prima variant˘ a a clasei Angajat import java . io . public Angajat ( String nume . La fiecare pornire a aplicat ¸iei. ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . util . } } Mai jos este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie care permite introducerea de angajat ¸i ¸ si salvarea lor ˆ ıntr-un fi¸ sier.6: Aplicat ¸ia de gestionare a angajat ¸ilor import java . nume = nume .*. salariu = salariu . io .

System . " ) . out . salariu . print ( " \ nNume : " ) . out .. readObject () . SERIALIZAREA OBIECTELOR ang = ( ArrayList ) in . } } public static void main ( String args []) throws IOException { GestiuneAngajati app = new GestiuneAngajati () . print ( " Mai adaugati ? ( D / N ) " ) .. } public void salvare () throws IOException { FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " angajati . print ( " Parola : " ) . startsWith ( " N " ) ) break . if ( raspuns . writeObject ( ang ) . while ( true ) { System . print ( " Salariu : " ) . parola ) ) . String raspuns = stdin . in ) ) . printStackTrace () . } catch ( File NotF o u n d E x c e p t i o n e ) { System .190 CAPITOLUL 8. e . ser " ) . println ( " Eroare la citirea datelor . System . String parola = stdin . toUpperCase () . out . out . out . } catch ( Exception e ) { System . readLine () ) . String nume = stdin . " ) . out . println ( " Lista angajatilor :\ n " + ang ) . } public void adaugare () throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . . readLine () .. close () .. println ( " Fisierul nou . readLine () . } System . System . readLine () . add ( new Angajat ( nume . out . int salariu = Integer . parseInt ( stdin . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . out . } finally { if ( fis != null ) fis . ang .

(dar nu numai) ¸ si este salvat ˆ ın procesul de serializare ˆ ımpreun˘ a cu celelalte date. Dup˘ a introducerea unui num˘ ar suficient de mare de angajat ¸i ˆ ın fi¸ sier. Acest lucru se realizeaz˘ a prin setarea manual˘ a a variabilei serialVersionUID ˆ ın cadrul clasei dorite. La execut ¸ia aplicat ¸iei noastre. denumit serialVersionUID. adaugare () . Aceast˘ aproblem˘ a ar fi ap˘ arut chiar dac˘ a variabila ad˘ augat˘ a era declarat˘ a de tip transient.3. De ce se ˆ ıntˆ amplˆ a acest lucru ? Explicat ¸ia const˘ aˆ ın faptul c˘ a mecanismul de serializare Java este foarte atent cu signatura claselor serializate. // Adaugam noi angajati app . citire () . orice modificare semnificativ˘ a a clasei. cum ar fi ad˘ augarea unui nou cˆ amp. In aceast˘ a situat ¸ie trebuie s˘ a comunic˘ am explicit c˘ a cele dou˘ a clase sunt compatibile. ad˘ augˆ and pur ¸ si simplu cˆ ampul: . care reprezint˘ a un fel de ”amprent˘ a” a clasei obiectului. este generat pornind de la diverse informat ¸ii ale clasei. va determina modificarea num˘ arului s˘ au de versiune. La restaurarea unui obiect. In cazul ˆ ın care acestea nu sunt egale. // Salvam angajatii inapoi fisier app . num˘ arul de versiune salvat ˆ ın forma serializat˘ a va fi reg˘ asit ¸ si comparat cu noua semn˘ atur˘ a a clasei obiectului.˘ 8. } } Problema care se pune acum este urm˘ atoarea. procedura de citire a angajat ¸ilor din fi¸ sier nu va mai funct ¸iona. producˆ and o except ¸ie de tipul InvalidClassException. Acest num˘ ar. salvare () . cum ar fi variabilele sale membre. Pentru fiecare obiect serializat este calculat automat un num˘ ar reprezentat pe 64 de bit ¸i. clasa Angajat este modificat˘ a prin ad˘ augarea unei noi variabil˘ a membre care s˘ a ret ¸ina adresa. dat poate fi sup˘ ar˘ atoare atunci cˆ and modific˘ arile aduse clasei nu stric˘ a compatibilitatea cu vechea versiune. In plus. Aceast˘ a abordare extrem de precaut˘ a este foarte util˘ a pentru prevenirea unor anomalii ce pot ap˘ area cˆ and dou˘ a versiuni de clase sunt incompatibile. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 191 // Incarcam angajatii din fisier app . va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul InvalidClassException ¸ si deserializarea nu va fi f˘ acut˘ a.

private String parola . A¸ sadar. salariu = salariu . adresa . Rezultatul va fi: Angajat: static final long serialVersionUID = 5653493248680665297L. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . String parola ) { this . parola = parola . deoarece ea nu exista ˆ ın formatul original. this . Prezent ¸a variabilei serialVersionUID printre membrii unei clase va informa algoritmul de serialzare c˘ a nu mai calculeze num˘ arul de serie al clasei. int salariu .*. io . this . Vom rescrie noua clas˘ a Angajat astfel ˆ ıncˆ at s˘ a fie compatibil˘ a cu cea veche astfel: Listing 8. adresa = " Iasi " . public Angajat ( String nume . ˆ ıns˘ a rubrica adres˘ a nu va fi init ¸ializat˘ a ˆ ın nici un fel (va fi null).192 CAPITOLUL 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR static final long serialVersionUID = /* numar_serial_clasa */.7: Variant˘ a compatibil˘ a a clasei Angajat import java . } } Aplicat ¸ia noastr˘ a va funct ¸iona acum. La noua . this . nume = nume . trebuie s˘ a recompil˘ am vechea clas˘ a Angajat ¸ si s˘ a-i afl˘ am num˘ arul de serie astfel: serialVer Angajat. class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 56 534 93 248 680 665 29 7 L . Cum putem afla ˆ ıns˘ a num˘ arul de serie al vechii clase Angajat care a fost folosit˘ a anterior la salvarea angajat ¸ilor ? Utilitarul serialVer permite generarea num˘ arului serialVersionUID pentru o clas˘ a specificat˘ a. public int salariu . ci s˘ a-l foloseasc˘ a pe cel specificat de noi. public String nume .

length () . Rezolvarea acestei probleme se face prin modificarea mecanismului implicit de serializare. this . n ++) sb .*. io . toString () . Problema const˘ aˆ ın faptul c˘ a. particip˘ a la serializare. . class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 5 65 349 324 868 06 652 97 L . for ( int n =0. public String nume . adresa . private String parola .. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " .) 8. Varianta securizat˘ a a clasei Angajat din exemplul anterior ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. cum ar fi parola din exemplul de mai sus.. vor fi serializate ¸ si informat ¸iile legate de adres˘ a (evident. int offset ) { StringBuffer sb = new StringBuffer () . return sb . charAt ( n ) ) ) . int salariu . informat ¸iile unui obiect serializat nu sunt criptate ˆ ın nici un fel ¸ si pot fi reg˘ asite cu u¸ surint ¸˘ a. String parola ) { this . n < input . parola = parola . implementˆ and metodele readObject ¸ si writeObject. public Angajat ( String nume . } static String criptare ( String input . adresa = " Iasi " .2 Securizarea datelor Dup˘ a cum am v˘ azut membrii privat ¸i. append (( char ) ( offset + input . precum ¸ si prin utilizarea unei funct ¸ii de criptare a datelor. nume = nume . this . salariu = salariu . de¸ si ˆ ın format binar.3. public int salariu . ceea ce poate reprezenta un inconvenient atunci cˆ and exist˘ a cˆ ampuri confident ¸iale.8: Varianta securizat˘ a a clasei Angajat import java .3. this . trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a le citim de la tastatur˘ a. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 193 salvare a datelor.˘ 8.

parola = criptare ( parola . al procesului de serializare. public interface Externalizable extends Serializable { public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException. parola = criptare ( parola . defaultWri te Ob je ct () . clasa fiind responsabil˘ a cu scrierea ¸ si citirea membrilor s˘ ai ¸ si trebuie s˘ a se coordoneze cu superclasele ei. Definit ¸ia interfet ¸ei Externalizable este: package java. -3) . interfat ¸a Externalizable este folosit˘ aˆ ın situat ¸ii ˆ ın care se dore¸ ste ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirea performant ¸elor algoritmului standard. public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException. ClassNotFoundException. } A¸ sadar. aceste clase trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele writeExternal ¸ si readExternal ˆ ın care se va face serializarea complet˘ a a obiectelor ¸ si coordonarea cu superclasa ei.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable Pentru un control complet. 3) . Pentru instant ¸e ale acestor clase doar numele clasei este salvat automat pe fluxul de obiecte.3. C l a s s N o t F o u n d E x c e p t i o n { stream . mai exact cre¸ sterea vitezei procesului de serializare. } private void readObject ( O bjectIn putStre am stream ) throws IOException . o clas˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. } } 8. . defaultRead Object () . explicit.194 } CAPITOLUL 8. -3) . stream .io. Uzual. SERIALIZAREA OBIECTELOR private void writeObject ( Ob je ct Ou tpu tS tr ea m stream ) throws IOException { parola = criptare ( parola .

} public void writeExternal ( ObjectOutput s ) throws IOException { s . this . } public void readExternal ( ObjectInput s ) throws ClassNotFoundException . public Persoana ( String nume . this . cod = cod . nume = nume . cod = s . String nume .3. } } . writeInt ( cod ) . cod = cod . readUTF () . IOException { nume = s . } } Listing 8. int cod ) { this . s . readInt () . public Persoana ( String nume . writeUTF ( nume ) . class Persoana implements Serializable { int cod . nume = nume .*. int cod ) { this .10: Serializare proprie import java .9: Serializare implicit˘ a import java . class Persoana implements Externalizable { int cod . io . io . String nume .˘ 8. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 195 Mai jos este prezentat˘ a o clas˘ a simpl˘ a¸ si modalitatea de rescriere a sa folosind interfat ¸a Externalizable: Listing 8.*.

ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais). obiectele referite nu vor mai fi clonate la rˆ andul lor.readObject(). byte[] buffer = baos.close(). O posibilitate de a face o copie a unui obiect este folosirea metodei clone definit˘ aˆ ın clasa Object. TipReferinta o2 = o1.4 Clonarea obiectelor Se ¸ stie c˘ a nu putem copia valoarea unui obiect prin instruct ¸iunea de atribuire. Object ret = in.196 CAPITOLUL 8. nu face decˆ at s˘ a declare o nou˘ a variabil˘ a o2 ca referint ¸a la obiectul referit de o1 ¸ si nu creeaz˘ a sub nici o form˘ a un nou obiect. ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer). in. Aceasta creeaz˘ a un nou obiect ¸ si init ¸ializeaz˘ a toate variabilele sale membre cu valorile obiectului clonat. In cazul ˆ ın care exist˘ a cˆ ampuri referint ¸a la alte obiecte. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(baos). return ret.writeObject(this). out.toByteArray().close(). O secvent ¸a de forma: TipReferinta o1 = new TipReferinta(). TipReferinta o1 = new TipReferinta(). TipReferinta o2 = (TipReferinta) o1. O metod˘ a clone care s˘ a realizeze o copie efectiv˘ a a unui obiect. ˆ ımpreuna cu copierea tuturor obiectelor referite de cˆ ampurile acelui obiect poate fi implementat˘ a prin mecanismul serializ˘ arii astfel: public Object clone() { try { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream().clone(). Deficient ¸a acestei metode este c˘ a nu realizeaz˘ a duplicarea ˆ ıntregii ret ¸ele de obiecte corespunz˘ atoare obiectului clonat. } catch (Exception e) { . SERIALIZAREA OBIECTELOR 8. out.

4. return null. CLONAREA OBIECTELOR System.out.8.println(e). } } 197 .

SERIALIZAREA OBIECTELOR .198 CAPITOLUL 8.

1 Introducere Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). Limbajul Java pune la dispozit ¸ie numeroase clase pentru implementarea diverselor funct ¸ionalitati UI. prin care vom ˆ ıntelege conceptul generic de interact ¸iune dintre program ¸ si utilizatori. Acest lucru se datoreaz˘ a. este un termen cu ˆ ınt ¸eles larg care se refer˘ a la toate tipurile de comunicare vizual˘ aˆ ıntre un program ¸ si utilizatorii s˘ ai. bibliotecile de clase care ofer˘ a servicii grafice au suferit probabil cele mai mari schimb˘ ari ˆ ın trecerea de la o versiune la alta.Capitolul 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9. Swing se bazeaz˘ a pe modelul AWT. exist˘ a dou˘ a modalit˘ a¸ ti de a crea o aplicat ¸ie cu interfat ¸a ˘ grafic˘ a¸ si anume: • AWT (Abstract Windowing Toolkit) . Netscape ¸ si IBM. cum ar fi Java Beans. Aceasta este o particularizare a interfet ¸ei cu utilizatorul (UI). pe de o parte dificult˘ a¸ tii legate de implementarea not ¸iunii de portabilitate. pe de alt˘ a parte nevoii de a integra mecanismele GUI cu tehnologii ap˘ arute ¸ si dezvoltate ulterior. extinzˆ and funct ¸ionalitatea acestuia ¸ si ad˘ augˆ and sau ˆ ınlocuind componente pentru dezvoltarea aplicat ¸iilor GUI. • Swing . ˆ ıns˘ a ne vom ocupa ˆ ın continuare de cele care permit realizarea intefet ¸ei grafice cu utilizatorul (GUI). In momentul actual. 199 .este API-ul init ¸ial pus la dispozit ¸ie ˆ ıncepˆ and cu primele versiuni de Java.parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) creat ˆ ın urma colabor˘ arii dintre Sun. De la aparit ¸ia limbajului Java.

Exemple de componente sunt ferestrele. Obiectele grafice sunt derivate din Component. 9. Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. A¸ sadar. care poate fi o fereastr˘ a . etc. dup˘ a care vom face trecerea la Swing.200 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. – ”Ascultarea” evenimentelor generate de obiecte ˆ ın momentul interact ¸iunii cu utilizatorul ¸ si executarea act ¸iunilor corespunz˘ atoare. crearea unei aplicat ¸ii grafice presupune urm˘ atoarele lucruri: • Design – Crearea unei suprafet ¸e de afi¸ sare (cum ar fi o fereastr˘ a) pe care vor fi a¸ sezate obiectele grafice (componente) care servesc la comunicarea cu utilizatorul (butoane. – Crearea ¸ si a¸ sezarea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare la pozit ¸iile corespunz˘ atoare. butoanele. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. bare de defilare. Toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java. aceasta punˆ and la dispozit ¸ie o palet˘ a mult mai larg˘ a de facilit˘ a¸ ti. prin not ¸iunea de component˘ a vom ˆ ıntelege ˆ ın continuare orice obiect care poate avea o reprezentare grafic˘ a ¸ si care poate interactiona cu utilizatorul. listele. etc). clasa Component fiind superclasa abstract˘ a a tuturor acestor clase.awt. ˆ ıns˘ a nu vom renunt ¸a complet la AWT deoarece aici exist˘ a clase esent ¸iale. liste. reutilizate ˆ ın Swing. a¸ sa cum au fost ele definite. deoarece va fi simplificat procesul de ˆ ınt ¸elegere a dezvolt˘ arii unei aplicat ¸ii GUI. controale pentru editarea textelor.awt. este de preferat ca aplicat ¸iile Java s˘ a fie create folosind tehnologia Swing. In acest capitol vom prezenta clasele de baz˘ a¸ si mecanismul de tratare a evenimentelor din AWT. • Funct ¸ionalitate – Definirea unor act ¸iuni care trebuie s˘ a se execute ˆ ın momentul cˆ and utilizatorul interact ¸ioneaz˘ a cu obiectele grafice ale aplicat ¸iei. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafata de afi¸ sare. In principiu. cu except ¸ia meniurilor care descind din clasa MenuComponent.2 Modelul AWT Pachetul care ofer˘ a componente AWT este java.

9.2. MODELUL AWT

201

sau un applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a pe care sunt afi¸ sate va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸˘ a pe care sunt plasate componente se mai nume¸ ste container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸˘ a a unei clase derivate din Container. Clasa Container este o subclas˘ a aparte a lui Component, fiind la rˆ andul ei superclasa tuturor suprafetelor de afi¸ sare Java. A¸ sa cum am v˘ azut, interfat ¸˘ a grafic˘ a serve¸ ste interact ¸iunii cu utilizatorul. De cele mai multe ori programul trebuie s˘ a fac˘ a o anumit˘ a prelucrare ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul a efectuat o act ¸iune ¸ si, prin urmare, componentele trebuie s˘ a genereze evenimente ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea pe care au suferit-o (act ¸iune transmis˘ a de la tastatur˘ a, mouse, etc.). Incepˆ and cu versiunea 1.1 a limbajului Java, evenimentele sunt instant ¸e ale claselor derivate din AWTEvent. A¸ sadar, un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unui obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb, ˆ ıntr-un program trebuie specificat codul care se execut˘ a la aparit ¸ia unui eveniment. Tratarea evenimentelor se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator, consumator de evenimente), clase care sunt definite ˆ ın pachetul java.awt.event. In Java, orice component˘ a poate ”consuma” evenimentele generate de o alt˘ a component˘ a (vezi ”Tratarea evenimentelor”). S˘ a consider˘ am un mic exemplu, ˆ ın care cre˘ am o fereastr˘ a ce cont ¸ine dou˘ a butoane. Listing 9.1: O fereastr˘ a cu dou˘ a butoane
import java . awt .*; public class ExempluAWT1 { public static void main ( String args []) { // Crearea ferestrei - un obiect de tip Frame Frame f = new Frame ( " O fereastra " ) ; // Setarea modului de dipunere a componentelor f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Crearea celor doua butoane Button b1 = new Button ( " OK " ) ; Button b2 = new Button ( " Cancel " ) ; // Adaugarea butoanelor f . add ( b1 ) ;

202

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA
f . add ( b2 ) ; f . pack () ; // Afisarea fereastrei f . show () ;

} }

Dup˘ a cum vet ¸i observa la execut ¸ia acestui program, atˆ at butoanele ad˘ augate de noi cˆ at ¸ si butonul de ˆ ınchidere a ferestrei sunt funct ¸ionale, adic˘ a pot fi apasate, dar nu realizeaz˘ a nimic. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece nu am specificat nic˘ aieri codul care trebuie s˘ a se execute la ap˘ asarea acestor butoane. De asemenea, mai trebuie remarcat c˘ a nu am specificat nic˘ aieri dimensiunile ferestrei sau ale butoanelor ¸ si nici pozitiile ˆ ın acestea s˘ a fie plasate. Cu toate acestea ele sunt plasate unul lˆ anga celalalt, f˘ ar˘ a s˘ a se suprapun˘ a iar suprafat ¸a fereastrei este suficient de mare cˆ at s˘ a cuprind˘ a ambele obiecte. Aceste ”fenomene” sunt provocate de un obiect special de tip FlowLayout pe care l-am specificat ¸ si care se ocup˘ a cu gestionarea ferestrei ¸ si cu plasarea componentelor ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine pe suprafat ¸a ei. A¸ sadar, modul de aranjare nu este o caracteristic˘ a a suprafet ¸ei de afi¸ sare ci, fiecare container are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dimensionarea ¸ si dispunerea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare ¸ si care se numeste gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”).

9.2.1

Componentele AWT

Dup˘ a cum am spus deja, toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java.awt, clasa Component fiind superclasa abstracta a tuturor acestor clase. • Button - butoane cu eticheta format˘ a dintr-un text pe o singur˘ a linie; • Canvas - suprafat ¸˘ a pentru desenare; • Checkbox - component˘ a ce poate avea dou˘ a st˘ ari; mai multe obiecte de acest tip pot fi grupate folosind clasa CheckBoxGroup; • Choice - liste ˆ ın care doar elementul selectat este vizibil ¸ si care se deschid la ap˘ asarea lor;

9.2. MODELUL AWT

203

• Container - superclasa tuturor suprafet ¸elor de afi¸ sare (vezi ”Suprafet ¸e de afi¸ sare”); • Label - etichete simple ce pot cont ¸ine o singur˘ a linie de text needitabil; • List - liste cu select ¸ie simpl˘ a sau multipl˘ a; • Scrollbar - bare de defilare orizontale sau verticale; • TextComponent - superclasa componentelor pentru editarea textului: TextField (pe o singur˘ a linie) ¸ si TextArea (pe mai multe linii). Mai multe informat ¸ii legate de aceste clase vor fi prezentate ˆ ın sect ¸iunea ”Folosirea componentelor AWT”. Din cauza unor diferent ¸e esentiale ˆ ın implementarea meniurilor pe diferite platforme de operare, acestea nu au putut fi integrate ca obiecte de tip Component, superclasa care descrie meniuri fiind MenuComponent (vezi ”Meniuri”).

Componentele AWT au peste 100 de metode comune, mo¸ stenite din clasa Component. Acestea servesc uzual pentru aflarea sau setarea atributelor obiectelor, cum ar fi: dimensiune, pozit ¸ie, culoare, font, etc. ¸ si au formatul general getProprietate, respectiv setProprietate. Cele mai folosite, grupate pe tipul propriet˘ a¸ tii gestionate sunt: • Pozit ¸ie getLocation, getX, getY, getLocationOnScreen setLocation, setX, setY • Dimensiuni getSize, getHeight, getWidth setSize, setHeight, setWidth • Dimensiuni ¸ si pozit ¸ie getBounds setBounds • Culoare (text ¸ si fundal) getForeground, getBackground setForeground, setBackground

204

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

• Font getFont setFont • Vizibilitate setVisible isVisible • Interactivitate setEnabled isEnabled

9.2.2

Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container)

Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafat ¸˘ a, care poate fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a respectiv˘ a va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸a pe care sunt plasate componentele se nume¸ ste suprafat ¸˘ a de afi¸ sare sau container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸a a unei clase derivat˘ a din Container. O parte din clasele a c˘ aror p˘ arinte este Container este prezentat˘ a mai jos: • Window - este superclasa tututor ferestrelor. Din aceast˘ a clas˘ a sunt derivate: – Frame - ferestre standard; – Dialog - ferestre de dialog modale sau nemodale; • Panel - o suprafat ¸˘ a f˘ ar˘ a reprezentare grafic˘ a folosit˘ a pentru gruparea altor componente. Din aceast˘ a clas˘ a deriv˘ a Applet, folosit˘ a pentru crearea appleturilor. • ScrollPane - container folosit pentru implementarea automat˘ a a derul˘ arii pe orizontal˘ a sau vertical˘ a a unei componente. A¸ sadar, un container este folosit pentru a ad˘ auga componente pe suprafat ¸a lui. Componentele ad˘ augate sunt memorate ˆ ıntr-o list˘ a iar pozit ¸iile lor din aceast˘ a list˘ a vor defini ordinea de traversare ”front-to-back” a acestora ˆ ın cadrul containerului. Dac˘ a nu este specificat nici un index la ad˘ augarea unei componente, atunci ea va fi adaugat˘ a pe ultima pozit ¸ie a listei.

9.2. MODELUL AWT

205

Clasa Container cont ¸ine metodele comune tututor suprafet ¸elor de afi¸ sare. Dintre cele mai folosite, amintim: • add - permite ad˘ augarea unei componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare. O component˘ a nu poate apart ¸ine decˆ at unui singur container, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pentru a muta un obiect dintr-un container ˆ ın altul trebuie sa-l eliminam mai ˆ ıntˆ ai de pe containerul initial. • remove - elimin˘ a o component˘ a de pe container; • setLayout - stabile¸ ste gestionarul de pozit ¸ionare al containerului (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”); • getInsets - determin˘ a distant ¸a rezervat˘ a pentru marginile suprafet ¸ei de afi¸ sare; • validate - fort ¸eaz˘ a containerul s˘ a rea¸ seze toate componentele sale. Aceast˘ a metod˘ a trebuie apelat˘ a explicit atunci cˆ and ad˘ aug˘ am sau elimin˘ am componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare dup˘ a ce aceasta a devenit vizibil˘ a. Exemplu: Frame f = new Frame("O fereastra"); // Adaugam un buton direct pe fereastra Button b = new Button("Hello"); f.add(b); // Adaugam doua componente pe un panel Label et = new Label("Nume:"); TextField text = new TextField(); Panel panel = new Panel(); panel.add(et); panel.add(text); // Adaugam panel-ul pe fereastra // si, indirect, cele doua componente f.add(panel);

206

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

9.3

Gestionarea pozit ¸ion˘ arii

S˘ a consider˘ am mai ˆ ıntˆ ai un exemplu de program Java care afi¸ seaz˘ a 5 butoane pe o fereastr˘ a: Listing 9.2: Pozit ¸ionarea a 5 butoane
import java . awt .*; public class TestLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) ; f . setLayout ( new GridLayout (3 , 2) ) ; // * Button Button Button Button Button b1 b2 b3 b4 b5 = = = = = new new new new new Button ( " Button 1 " ) ; Button ( " 2 " ) ; Button ( " Button 3 " ) ; Button ( " Long - Named Button 4 " ) ; Button ( " Button 5 " ) ;

f . add ( b1 ) ; f . add ( b2 ) ; f . add ( b3 ) ; f . add ( b4 ) ; f . add ( b5 ) ; f . pack () ; f . show () ; } }

Fereastra afi¸ sata de acest program va ar˘ ata astfel:

S˘ a modific˘ am acum linia marcata cu ’*’ ca mai jos, l˘ asˆ and neschimbat restul programului: Frame f = new Frame("Flow Layout"); f.setLayout(new FlowLayout()); Fereastra afi¸ sat˘ a dup˘ a aceast˘ a modificare va avea o cu totul altfel de dispunere a componentelor sale:

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

207

Motivul pentru care cele dou˘ a ferestre arat˘ a atˆ at de diferit este c˘ a folosesc gestionari de pozit ¸ionare diferit ¸i: GridLayout, respectiv FlowLayout. Definit ¸ie Un gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) este un obiect care controleaz˘ a dimensiunea ¸ si aranjarea (pozit ¸ia) componentelor unui container. A¸ sadar, modul de aranjare a componentelor pe o suprafat ¸a de afi¸ sare nu este o caracteristic˘ a a containerului. Fiecare obiect de tip Container (Applet, Frame, Panel, etc.) are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dispunerea componentelor pe suprafat ¸a sa ¸ si anume gestionarul s˘ au de pozit ¸ionare. Toate clasele care instant ¸iaza obiecte pentru gestionarea pozit ¸ion˘ arii implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. La instant ¸ierea unui container se creeaz˘ a implicit un gestionar de pozit ¸ionare asociat acestuia. De exemplu, pentru o fereastr˘ a gestionarul implict este de tip BorderLayout, ˆ ın timp ce pentru un panel este de tip FlowLayout.

9.3.1

Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare

A¸ sa cum am v˘ azut, orice container are un gestionar implicit de pozit ¸ionare un obiect care implemeneaz˘ a interfat ¸a LayoutManager, acesta fiindu-i ata¸ sat automat la crearea sa. In cazul ˆ ın care acesta nu corespunde necesit˘ a¸ tilor noastre, el poate fi schimbat cu u¸ surint ¸˘ a. Cei mai utilizat ¸i gestionari din pachetul java.awt sunt: • FlowLayout • BorderLayout • GridLayout • CardLayout • GridBagLayout

208

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

Pe lˆ ang˘ a ace¸ stia, mai exist˘ a¸ si cei din modelul Swing care vor fi prezentat ¸i ˆ ın capitolul dedicat dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii GUI folosind Swing. Ata¸ sarea explicit˘ a a unui gestionar de pozit ¸ionare la un container se face cu metoda setLayout a clasei Container. Metoda poate primi ca parametru orice instant ¸˘ a a unei clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. Secvent ¸a de ata¸ sare a unui gestionar pentru un container, particularizat˘ a pentru FlowLayout, este: FlowLayout gestionar = new FlowLayout(); container.setLayout(gestionar); // sau, mai uzual: container.setLayout(new FlowLayout()); Programele nu apeleaz˘ aˆ ın general metode ale gestionarilor de pozit ¸ionare, dar ˆ ın cazul cˆ and avem nevoie de obiectul gestionar ˆ ıl putem obt ¸ine cu metoda getLayout din clasa Container. Una din facilit˘ a¸ tile cele mai utile oferite de gestionarii de pozit ¸ionare este rearanjarea componentele unui container atunci cˆ and acesta este redimesionat. Pozit ¸iile ¸ si dimensiunile componentelor nu sunt fixe, ele fiind ajustate automat de c˘ atre gestionar la fiecare redimensionare astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe cˆ at mai ”estetic” suprafat ¸a de afi¸ sare. Cum sunt determinate ˆ ıns˘ a dimensiunile implicite ale componentelor ? Fiecare clas˘ a derivat˘ a din Component poate implementa metodele getPreferredSize, getMinimumSize ¸ si getMaximumSize care s˘ a returneze dimensiunea implicit˘ a a componentei respective ¸ si limitele ˆ ın afara c˘ arora componenta nu mai poate fi desenat˘ a. Gestionarii de pozit ¸ionare vor apela aceste metode pentru a calcula dimensiunea la care vor afi¸ sa o component˘ a. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and dorim s˘ a plas˘ am componentele la anumite pozit ¸ii fixe iar acestea s˘ a ramˆ ana acolo chiar dac˘ a redimension˘ am containerul. Folosind un gestionar aceast˘ a pozit ¸ionare absolut˘ a a componentelor nu este posibil˘ a¸ si deci trebuie cumva s˘ a renunt ¸˘ am la gestionarea automat˘ a a containerul. Acest lucru se realizeaz˘ a prin trimitera argumentului null metodei setLayout: // pozitionare absoluta a componentelor in container container.setLayout(null); Folosind pozit ¸ionarea absolut˘ a, nu va mai fi ˆ ıns˘ a suficient s˘ a ad˘ augam cu metoda add componentele ˆ ın container, ci va trebui s˘ a specific˘ am pozit ¸ia ¸ si

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

209

dimensiunea lor - acest lucru era f˘ acut automat de gestionarul de pozit ¸ionare. container.setLayout(null); Button b = new Button("Buton"); b.setSize(10, 10); b.setLocation (0, 0); container.add(b); In general, se recomand˘ a folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare ˆ ın toate situat ¸iile cˆ and acest lucru este posibil, deoarece permit programului s˘ a aib˘ a aceea¸ si ”ˆ ınfatisare” indiferent de platforma ¸ si rezolut ¸ia pe care este rulat. Pozit ¸ionarea absolut˘ a poate ridica diverse probleme ˆ ın acest sens.

S˘ a analizam ˆ ın continuare pe fiecare din gestionarii amintit ¸i anterior.

9.3.2

Gestionarul FlowLayout

Acest gestionar a¸ seaz˘ a componentele pe suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın flux liniar, mai precis, componentele sunt ad˘ augate una dup˘ a alta pe linii, ˆ ın limita spat ¸iului disponibil. In momentul cˆ and o component˘ a nu mai ˆ ıncape pe linia curent˘ a se trece la urm˘ atoarea linie, de sus ˆ ın jos. Ad˘ augarea componentelor se face de la stˆ anga la dreapta pe linie, iar alinierea obiectelor ˆ ın cadrul unei linii poate fi de trei feluri: la stˆ anga, la dreapta ¸ si pe centru. Implicit, componentele sunt centrate pe fiecare linie iar distant ¸a implicit˘ aˆ ıntre componente este de 5 pixeli pe vertical˘ a¸ si 5 pe orizontal˘ a. Este gestionarul implicit al containerelor derivate din clasa Panel deci ¸ si al applet-urilor. Listing 9.3: Gestionarul FlowLayout
import java . awt .*; public class TestFlowLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Flow Layout " ) ; f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; Button b1 = new Button ( " Button 1 " ) ; Button b2 = new Button ( " 2 " ) ; Button b3 = new Button ( " Button 3 " ) ;

. dimeniunea componentei fiind calculata astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe ˆ ıntreg spat ¸iul de afi¸ sare oferit de regiunea respectiv˘ a. f . A¸ sadar. care va fi specificat˘ a prin una din constantele clasei: NORTH. O component˘ a poate fi plasat˘ aˆ ın oricare din aceste regiuni. metoda add va mai primi pe lˆ anga referint ¸a componentei ¸ si zona ˆ ın care aceasta va fi amplasat˘ a. f . f . Pentru a ad˘ auga mai multe obiecte grafice ˆ ıntr-una din cele cinci zone. add ( b2 ) . WEST. la ad˘ augarea unei componente pe o suprafat ¸˘ a gestionat˘ a de BorderLayout. ultimele dintre ele vor fi trecute pe linia urm˘ atoare: 9. add ( b4 ) . add ( b5 ) . } } Componentele ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: Redimensionˆ and fereastra astfel ˆ ıncˆ at cele cinci butoane s˘ a nu mai ˆ ıncap˘ a pe o linie. add ( b3 ) . f . Button b5 = new Button ( " Button 5 " ) . care va fi amplasat apoi ˆ ın regiunea dorit˘ a (vezi ”Gruparea componentelor . CENTER.clasa Panel”). deci al tuturor tipurilor de ferestre. SOUTH. f . f . show () . f .Named Button 4 " ) . BorderLayout este gestionarul implicit pentru toate containerele care descind din clasa Window. add ( b1 ) . pack () .210 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. EAST. ele trebuie grupate ˆ ın prealabil ˆ ıntr-un panel.3 Gestionarul BorderLayout Gestionarul BorderLayout ˆ ımparte suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın cinci regiuni. INTERFAT ¸ A GRAFICA Button b4 = new Button ( " Long .3. corespunz˘ atoare celor patru puncte cardinale ¸ si centrului.

3. setLayout ( new BorderLayout () ) . 211 Cele cinci butoane ale ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: La redimensionarea ferestrei se pot observa urm˘ atoarele lucruri: nordul ¸ si sudul se redimensioneaz˘ a doar pe orizontal˘ a. Button ( " Vest " ) . Redimensionarea componentelor din fiecare zon˘ a se face astfel ˆ ıncˆ at ele ocup˘ a toat˘ a zona containerului din care fac parte. public class TestBorderLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Border Layout " ) . CENTER ) . BorderLayout . add ( new f . add ( new f . awt . SOUTH ) .˘ 9. Button ( " Est " ) . ˆ ıncepˆ and cu primul rˆ and. } } Button ( " Nord " ) . BorderLayout . estul ¸ si vestul doar pe vertical˘ a. BorderLayout . show () . add ( new f . add ( new f . EAST ) . BorderLayout . Celulele tabelului au dimensiuni egale iar o component˘ a poate ocupa doar o singur˘ a celul˘ a. Num˘ arul de linii ¸ si coloane vor fi specificate ˆ ın constructorul gestionarului. WEST ) . 9. // Apelul de mai jos poate sa lipseasca f . Button ( " Sud " ) . ˆ ın timp ce centrul se redimensioneaz˘ a atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII Listing 9. componentele fiind plasate ˆ ın celulele tabelului de la stˆ anga la dreapta.4 Gestionarul GridLayout Gestionarul GridLayout organizeaz˘ a containerul ca un tabel cu rˆ anduri ¸ si coloane. NORTH ) . BorderLayout . pack () . Button ( " Centru " ) . f .3. f .*. add ( new f . dar pot fi modificate .4: Gestionarul BorderLayout import java .

De asemenea. INTERFAT ¸ A GRAFICA ¸ si ulterior prin metodele setRows. add ( new f . Dac˘ a num˘ arul de linii sau coloane este 0 (dar nu ambele ˆ ın acela¸ si timp).5: Gestionarul GridLayout import java . f . 9. } } Button ( " 1 " ) ) . add ( new f . astfel: Redimensionarea ferestrei va determina redimensionarea tuturor celulelor ¸ si deci a tuturor componentelor. f . add ( new f . public class TestGridLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) . atunci componentele vor fi plasate ˆ ıntr-o singur˘ a coloan˘ a sau linie. .5 Gestionarul CardLayout Gestionarul CardLayout trateaz˘ a componentele ad˘ augate pe suprafat ¸a sa ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a cu cea a dispunerii c˘ art ¸ilor de joc ˆ ıntr-un pachet. setLayout ( new GridLayout (3 . Button ( " 4 " ) ) . awt . Button ( " 2 " ) ) . Button ( " 3 " ) ) . respectiv setCols.3.*. add ( new f . Button ( " 5 " ) ) . atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. show () . Button ( " 6 " ) ) . 2) ) . Listing 9. f . Cele ¸ sase butoane ale ferestrei vor fi plasate pe trei rˆ anduri ¸ si dou˘ a coloane. distant ¸a ˆ ıntre componente pe orizontal˘ a¸ si distanta ˆ ıntre rˆ andurile tabelului pot fi specificate ˆ ın constructor sau stabilite ulterior. pack () . add ( new f . add ( new f .212 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

awt . Clasa dispune de metode prin care s˘ a poat˘ a fi afi¸ sat˘ a o anumit˘ a component˘ a din pachet. awt . NORTH ) . O clas˘ a Swing care implementeaz˘ a un mecansim similar este JTabbedPane. Button card1 = new Button ( " Card 1 " ) . . TextField tf = new TextField ( " Text Field " ) . import java . Button card2 = new Button ( " Card 2 " ) . CENTER ) . Listing 9. numai o singur˘ a component˘ a este vizibil˘ a (”cea de deasupra”). pack () .6: Gestionarul CardLayout import java . public class TestCardLayout extends Frame implements ActionListener { Panel tab .3. Principala utilitate a acestui gestionar este utilizarea mai eficient˘ a a spat ¸iului disponibil ˆ ın situat ¸ii ˆ ın care componentele pot fi grupate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a interact ¸ioneze la un moment dat doar cu un anumit grup (o carte din pachet). tab = new Panel () . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 213 Suprafat ¸a de afi¸ sare poate fi asem˘ anat˘ a cu pachetul de c˘ art ¸i iar fiecare component˘ a este o carte din pachet. add ( " Card 2 " . Panel butoane = new Panel () . tf ) . BorderLayout . butoane . sau s˘ a se poat˘ a parcurge secvent ¸ial pachetul. add ( card2 ) . ordinea componentelor fiind intern˘ a gestionarului. tab .*. tab .˘ 9. BorderLayout . show () . Button btn = new Button ( " Button " ) . setLayout ( new CardLayout () ) . add ( card1 ) . La un moment dat. public TestCardLayout () { super ( " Test CardLayout " ) . event . celelalte fiind ascunse. tab . btn ) . butoane . add ( tab .*. add ( " Card 1 " . add ( butoane .

ˆ ın funct ¸ie de componentele amplasate pe suprafat ¸a de afi¸ sare. spre deosebire de acesta. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { CardLayout gestionar = ( CardLayout ) tab . addActionListe ner ( this ) . e . INTERFAT ¸ A GRAFICA card1 . show ( tab . La fel ca ˆ ın cazul gestionarului GridLayout. Leg˘ atura dintre o component˘ a¸ si un obiect GridBagConstraints se realizeaz˘ a prin metoda setConstraints: GridBagLayout gridBag = new GridBagLayout(). Pentru a specifica modul de afi¸ sare a unei componente. gestionar . Spre deosebire de GridLayout. addActionListe ner ( this ) . dimensiunile celulelor pot fi diferite cu singurele restrict ¸ii ca pe aceea¸ si linie s˘ a aib˘ a aceea¸ si ˆ ınalt ¸ime. ˆ ın care se specific˘ a diferite propriet˘ a¸ ti ale componentei referitoare la regiunea s˘ a de afi¸ sare ¸ si la modul ˆ ın care va fi plasat˘ aˆ ın aceast˘ a regiune. suprafat ¸a de afi¸ sare este considerat˘ a ca fiind un tabel ˆ ıns˘ a. o component˘ a poate ocupa mai multe celule adiacente. .3. chiar de dimensiuni diferite. show () . } } Prima ”carte” este vizibil˘ a A doua ”carte” este vizibil˘ a 9. getActionCommand () ) . card2 . iar pe coloan˘ a aib˘ a aceea¸ si l˘ a¸ time. } public static void main ( String args []) { TestCardLayout f = new TestCardLayout () . De asemenea. acesteia ˆ ıi este asociat un obiect de tip GridBagConstraints.214 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. ˆ ın funct ¸ie de componentele gestionate. f .6 Gestionarul GridBagLayout Este cel mai complex ¸ si flexibil gestionar de pozit ¸ionare din Java. num˘ arul de linii ¸ si de coloane sunt determinate automat. getLayout () . zona ocupat˘ a fiind referit˘ a prin ”regiunea de afi¸ sare” a componentei respective.

gridBag.distant ¸ele dintre component˘ a¸ si marginile suprafet ¸ei sale de afi¸ sare. A¸ sadar. Aceste constrˆ angeri vor fi specificate prin intermediul unui obiect de tip GridBagConstraints. gridy . vest.num˘ arul de celule pe linie ¸ si coloan˘ a pe care va fi afi¸ sat˘ a componenta. VERTICAL. .folosit˘ a pentru a specifica dac˘ a o component˘ a va ocupa ˆ ıntreg spat ¸iul pe care ˆ ıl are destinat.3. ˆ ınainte de a ad˘ auga o component˘ a pe suprafat ¸a unui container care are un gestionar de tip GridBagLayout. .celula ce reprezint˘ a colt ¸ul stˆ anga sus al componentei. uzual au valoarea 1.folosite pentru distribut ¸ia spat ¸iului liber.setConstraints(componenta1.˘ 9. . • weigthx. Cele mai utilizate tipuri de constrˆ angeri pot fi specificate prin intermediul urm˘ atoarelor variabile din clasa GridBagConstraints: • gridx. //Specificam restrictiile referitoare la afisarea componentei . BOTH.add(componenta).setLayout(gridBag). • anchor .setConstraints(componenta. etc.folosit˘ a atunci cˆ and componenta este mai mic˘ a decˆ at suprafat ¸a sa de afi¸ sare pentru a fort ¸a o anumit˘ a dispunere a sa: nord. • insets . sud. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 215 container. est. container. . . c). weighty . va trebui s˘ a specific˘ am anumit ¸i parametri (constrˆ angeri) referitori la cum va fi plasat˘ a componenta respectiv˘ a. valorile posibile sunt HORIZONTAL. • gridwidth. GridBagConstraints c = new GridBagConstraints().setConstraints(componenta2. c). care poate fi refolosit pentru mai multe componente care au acelea¸ si constrˆ angeri de afi¸ sare: gridBag. . gridBag. • fill . NONE. gridheight . c).

gridheight = h . gridy. gbc . static GridBagConstr aint s gbc . public class TestGridBag Layout { static Frame f . static GridBagLayout gridBag .0. static void adauga ( Component comp . . a fost creat˘ a o metod˘ a responsabil˘ a cu setarea valorilor gridx. gbc . gbc . gridBag = new GridBagLayout () . gbc = new GridBa gC ons tr ai nt s () . setConstraints ( comp . gridwidth = w . add ( comp ) . weighty = 1. gridheight ¸ si ad˘ augarea unei componente cu restrict ¸iile stabilite pe fereastr˘ a. gridwidth. gbc ) . gbc . gridx = x . int x .216 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. awt . Pentru a simplifica codul. gridBag . } public static void main ( String args []) { f = new Frame ( " Test GridBagLayout " ) . s˘ a realiz˘ am o fereastr˘ a ca ˆ ın figura de mai jos. gridy = y . Listing 9. int w .7: Gestionarul GridBagLayout import java .*. INTERFAT ¸ A GRAFICA Ca exemplu. int y . weightx = 1. f . gbc . int h ) { gbc .0.

setFont ( new Font ( " Arial " . 3 . pack () . 2 . } } . yellow ) .3. NONE . 3 . anchor = GridBagCon st ra in ts . 2 . adauga ( nume . 1 . 1 . mesaj . adauga ( salvare . fill = GridBagConst ra in ts . insets = new Insets (5 . 0 . gbc . 1) . 4 . 2) . gbc . Label . NONE . BOTH . Font . f . BOLD . CENTER ). Label etSalariu = new Label ( " Salariu : " ) . EAST . adauga ( etSalariu . 5 . TextField nume = new TextField ( " " . 4 . adauga ( iesire . fill = GridBagConst ra in ts . adauga ( etNume . gbc . 30) . Label etNume = new Label ( " Nume : " ) . gbc . 5 . Button adaugare = new Button ( " Adaugare " ) . 1 . adauga ( mesaj . 2 . 2 . 2 . 24) ) . gbc . 30) . 3 . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII gbc . fill = GridBagConst ra in ts . setBackground ( Color . anchor = GridBagCon st ra in ts . f . Button salvare = new Button ( " Salvare " ) . 1 . 0 . 1) . HORIZONTAL . Button iesire = new Button ( " Iesire " ) . adauga ( adaugare . TextField salariu = new TextField ( " " . 1) . 1) . 1 . f . fill = GridBagConst ra in ts . 1) . mesaj . 1 . setLayout ( gridBag ) . 1) . adauga ( salariu . CENTER . 4 . 2 . 0 . show () . 5) . gbc . 0 . fill = GridBagConst ra in ts .˘ 9. 1 . 217 Label mesaj = new Label ( " Evidenta persoane " . 1 . HORIZONTAL . 2) . gbc .

setLayout ( new GridLayout (1 . Listing 9. intro . add ( new Button ( " Stergere " ) ) . • aranjarea panel-urilor pe suprafat ¸a ferestrei. extensie a superclasei Container. 3) ) . lista . lista . 20) ) . ele se vor g˘ asi ˆ ımpreun˘ a. inclusiv pentru alte panel-uri. Din acest motiv. add ( new List (10) ) . add ( new Label ( " Text : " ) ) . Gruparea componentelor se face ˆ ın panel-uri.3. Clasa care instant ¸iaza aceste obiecte este Panel. add ( new Button ( " Adaugare " ) ) . se recomand˘ a gruparea componentelor ˆ ınrudite ca funct ¸ii astfel ˆ ıncˆ at s˘ a putem fi siguri c˘ a. Gestionarul implicit pentru containerele de tip Panel este FlowLayout. prin specificarea gestionarului de pozit ¸ionare al ferestrei. . El nu are o reprezentare vizibil˘ a. intro . intro .218 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. awt .*. rolul s˘ au fiind de a oferi o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare pentru componente grafice. add ( new TextField ( " " . acestuia i se poate specifica un gestionar de pozit ¸ionare anume. Panel lista = new Panel () . folosind metoda setLayout. Pentru a aranja corespunz˘ ator componentele grupate ˆ ıntr-un panel. intro . Panel intro = new Panel () . A¸ sadar. o aranjare eficient˘ a a componentelor unei ferestre ˆ ınseamn˘ a: • gruparea componentelor ”ˆ ınfrat ¸ite” (care nu trebuie s˘ a fie despart ¸ite de gestionarul de pozit ¸ionare al ferestrei) ˆ ın panel-uri. prin specificarea unui gestionar de pozit ¸ionare corespunz˘ ator. indiferent de gestionarul de pozit ¸ionare al suprafet ¸ei de afi¸ sare. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. lista . setLayout ( new FlowLayout () ) .8: Gruparea componentelor import java . public class TestPanel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Panel " ) . Un panel este cel mai simplu model de container. • aranjarea componentelor unui panel.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) Plasarea componentelor direct pe suprafat ¸a de afi¸ sare poate deveni incomod˘ a ˆ ın cazul ˆ ın care avem multe obiecte grafice.

A¸ sadar. show () . f . Exemple de evenimente sunt: ap˘ asarea unui buton. CENTER ) . orice obiect poate ”consuma” evenimentele generate de o anumit˘ a component˘ a grafic˘ a. consumator de evenimente). f .4 Tratarea evenimentelor Un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unei componente grafice ¸ si reprezint˘ a mecanismul prin care utilizatorul comunic˘ a efectiv cu programul. control . modificarea textului ˆ ıntr-un control de editare. pack () . BorderLayout . add ( intro . BorderLayout . add ( lista . Componentele care genereaz˘ a anumite evenimente se mai numesc ¸ si surse de evenimente. f . pentru a scrie cod care s˘ a se execute ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul interactioneaz˘ a cu o component˘ a grafic˘ a trebuie s˘ a facem urm˘ atoarele lucruri: • s˘ a scriem o clas˘ a de tip listener care s˘ a ”asculte” evenimentele produse de acea component˘ a¸ si ˆ ın cadrul acestei clase s˘ a implement˘ am metode specifice pentru tratarea lor. . add ( new Button ( " Salvare " ) ) . add ( new Button ( " Iesire " ) ) . f .9. SOUTH ) . BorderLayout . add ( control . etc. Interceptarea evenimentelor generate de componentele unui program se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator. TRATAREA EVENIMENTELOR 219 Panel control = new Panel () . } } 9. f . NORTH ) . ˆ ınchiderea sau redimensionarea unei ferestre.4. control . In Java.

ea va putea s˘ a asculte evenimente de mai multe tipuri: . Toate aceste clase sunt derivate din superclasa AWTEvent. INTERFAT ¸ A GRAFICA • s˘ a comunic˘ am componentei surs˘ a c˘ a respectiva clasa ˆ ıi ”ascult˘ a” evenimentele pe care le genereaz˘ a... evenimentul generat de act ¸ionarea unui buton este descris de clasa ActionEvent. Fiecare interfat ¸˘ a define¸ ste una sau mai multe metode care vor fi apelate automat la aparit ¸ia unui eveniment: class AscultaButoane implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Metoda interfetei ActionListener . obiecte. pentru ascultarea evenimentelor de tip ActionEvent clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ActionListener. } } class AscultaTexte implements TextListener { public void textValueChanged(TextEvent e) { // Metoda interfetei TextListener . De exemplu. etc. Acest lucru se realizeaz˘ a prin implementarea unei interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment. Pentru fiecare tip de eveniment exist˘ a o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a obiecte de acel tip.. Evenimentele sunt. lista lor complet˘ a fiind prezentat˘ a ulterior. mai precis ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea utilizatorului asupra acesteia. cel generat de modificarea unui text de clasa TextEvent..220 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Astfel. O clas˘ a consumatoare de evenimente (listener) poate fi orice clas˘ a care specifica ˆ ın declarat ¸ia sa c˘ a dore¸ ste s˘ a asculte evenimente de un anumit tip. cu alte cuvinte s˘ aˆ ınregistr˘ am acea clas˘ a drept ”consumator” al evenimentelor produse de componenta respectiv˘ a. ca orice altceva ˆ ın Java. Clasele care descriu aceste obiecte se ˆ ımpart ˆ ın mai multe tipuri ˆ ın funct ¸ie de componenta care le genereaz˘ a. pentru TextEvent interfat ¸˘ a care trebuie implementata este TextListener. } } Intrucˆ at o clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. Toate aceste interfet ¸e sunt derivate din EventListener. etc.

9.. unde XXX este un tip de eveniment.9: Ascultarea evenimentelor a dou˘ a butoane import java . event . La ap˘ asarea fiec˘ arui buton vom scrie pe bara de titlu a ferestrei mesajul ”Ati apasat butonul .4.acestea descriu metode ce vor fi apelate automat la aparit ¸ia evenimentelor. TextListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { .. cu condit ¸ia ca acestea s˘ a fie ˆ ınregistrate la componenta respectiv˘ a.*. } } 221 Vom vedea ˆ ın continuare metodele fiec˘ arei interfet ¸e pentru a ¸ sti ce trebuie s˘ a implementeze o clas˘ a consumatoare de evenimente. A¸ sa cum am spus mai devreme.4. awt . • O clas˘ a care ascult˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment .1 Exemplu de tratare a evenimentelor Inainte de a detalia aspectele prezentate mai sus. deoarece evenimentele unei componente pot fi ascultate de oricˆ ate clase. TRATAREA EVENIMENTELOR class Ascultator implements ActionListener. Listing 9.”. pentru ca evenimentele unei componente s˘ a fie interceptate de c˘ atre o instant ¸˘ a a unei clase ascult˘ ator.*. tratarea evenimentelor ˆ ın Java se desf˘ a¸ soar˘ a astfel: • Componentele genereaz˘ a evenimente cˆ and ceva ”interesant” se ˆ ıntˆ ampl˘ a. . awt . import java .. s˘ a consider˘ am un exemplu de tratare a evenimentelor.. aceast˘ a clas˘ a trebuie ˆ ınregistrata ˆ ın lista ascult˘ atorilor componentei respective. Sumarizˆ and. repectiv ”Cancel”.. } public void textValueChanged(TextEvent e) { . Am spus lista. Vom crea o fereastr˘ a care s˘ a cont ¸in˘ a dou˘ a butoane cu numele ”OK”. iar eliminarea ei din aceast˘ a list˘ a cu removeTipEvenimentListener. • Sursele evenimentelor permit oric˘ arei clase s˘ a ”asculte” evenimentele sale prin metode de tip addXXXListener. 9.. Inregistrarea unei clase ˆ ın lista ascult˘ atorilor unei componente se face cu metode din clasa Component de tipul addTipEvenimentListener.

add ( b2 ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . } } Nu este obligatoriu s˘ a definim clase speciale pentru ascultarea evenimentelor. Ascultator listener = new Ascultator ( this ) . show () . } } public class TestEvent1 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . setSize (200 . f . setTitle ( " Ati apasat " + e . In exemplul de mai sus am definit clasa Ascultator pentru a intercepta evenimentele produse de cele dou˘ a butoane ¸ si din acest motiv a trebuit s˘ a trimitem ca parametru constructorului clasei o referint ¸a la fereastra noastr˘ a. // Ambele butoane sunt ascultate de obiectul listener .222 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. addActionListener ( listener ) . public Ascultator ( Fereastra f ) { this . b2 . add ( b1 ) . 100) . // instanta a clasei Ascultator . getActionCommand () ) . b1 . definita mai jos } } class Ascultator implements ActionListener { private Fereastra f . addActionListener ( listener ) . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . f = f . Vom modifica put ¸in ¸ si . Mai simplu ar fi fost s˘ a folosim chiar clasa Fereastra pentru a trata evenimentele produse de componentele sale. Button b1 = new Button ( " OK " ) . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { f .

awt .9. } } } public class TestEvent2 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) .4. TRATAREA EVENIMENTELOR 223 aplicat ¸ia pentru a pune ˆ ın evident ¸a o alt˘ a modalitate de a determina componenta generatoare a unui eveniment .*. Button exit = new Button ( " Exit " ) . addActionListener ( this ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . ok . show () . } } . setSize (200 . import java . 100) . event . add ( exit ) . Listing 9. add ( ok ) . exit . getSource () == ok ) { n ++. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setTitle ( " Ati apasat OK de " + n + " ori " ) . getSource () == exit ) System . int n =0. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { Button ok = new Button ( " OK " ) . this . f . exit (0) . addActionListener ( this ) . // Ambele butoane sunt ascultate in clasa Fereastra // deci ascultatorul este instanta curenta : this } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( e .10: Tratarea evenimentelor ˆ ın ferestr˘ a import java .metoda getSource. awt . // Terminam aplicatia if ( e .*.

etc. pierdere foucs KeyEvent Ap˘ asare. eliminare FocusEvent Obt ¸inere. Evenimentele semantice reprezint˘ a interact ¸iunea cu o component˘ a GUI: ap˘ asarea unui buton.4. Evenimentele de nivel jos reprezint˘ a o interact ¸iune de nivel jos cum ar fi o ap˘ asare de tast˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. mi¸ scarea mouse-ului. tastare MouseEvent Operat ¸iuni cu mouse-ul: click.2 Tipuri de evenimente Evenimentele se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: de nivel jos ¸ si semantice. O anumit˘ a act ¸iune a utilizatorului poate genera mai multe evenimente. Clasele care descriu aceste tipuri de evenimente sunt: ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent Act ¸ionare Ajustarea unei valori Schimbarea st˘ arii Schimbarea textului . deplasare. orice clas˘ a poate asculta evenimente de orice tip cu condit ¸ia s˘ a implementeze interfet ¸ele specifice acelor tipuri de evenimente. WindowEvent Operat ¸iuni asupra ferestrelor: minimizare. etc. eliberare taste. 9. selectarea unui articol dintr-o list˘ a. redimensionare.etc. unul pentru eliberare ¸ si unul pentru tastare.224 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile aplicat ¸ie putem scrie cod pentru tratarea fiec˘ arui eveniment ˆ ın parte. maximizare. In tabelul de mai jos sunt enumerate clasele ce descriu aceste evenimente ¸ si operat ¸iunile efectuate (asupra unei componente) care le genereaz˘ a: ComponentEvent Ascundere. tastarea literei ’A’ va genera trei evenimente: unul pentru ap˘ asare. drag. afi¸ sare ContainerEvent Ad˘ augare pe container. sau o operat ¸ie asupra unei ferestre. De exemplu.

metodele puse la dispozitie ¸ si care trebuie implementate de c˘ atre clasa ascult˘ ator. Acest lucru a fost f˘ acut deoarece evenimentele legate de deplasarea mouse-ului sunt generate foarte frecvent ¸ si recept ¸ionarea lor poate avea un impact negativ asupra vitezei de execut ¸ie.9. evenimentele generate de o superclas˘ a. cum ar fi Component. Component Container Window Button List MenuItem TextField Choice Checkbox List CheckboxMenuItem Scrollbar TextField TextArea ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener ContainerListener WindowListener ActionListener ItemListener AdjustmentListener TextListener Observat ¸i c˘ a de¸ si exist˘ a o singur˘ a clas˘ a MouseEvent. Orice clas˘ a care trateaz˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele interfet ¸elor corespunz˘ atoare.4. pentru fiecare interfat ¸˘ a. se vor reg˘ asi ¸ si pentru toate subclasele sale. ˆ ın situat ¸ia cˆ and tratarea acestora nu ne intereseaz˘ a ¸ si dorim s˘ a trat˘ am doar evenimente de tip click. de exemplu. Tabelul de mai jos prezint˘ a. prezentate sub forma interfet ¸elor corespunz˘ atoare. . TRATAREA EVENIMENTELOR 225 Urm˘ atorul tabel prezint˘ a componentele AWT ¸ si tipurile de evenimente generate. Evident. exist˘ a dou˘ a interfet ¸e asociate MouseListener ¸ si MouseMotionListener.

Toate tipurile de evenimente mo¸ stenesc metoda getSource care returneaz˘ a obiectul responsabil cu generarea evenimentului. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a diferent ¸iem doar tipul componentei surs˘ a. este necesar s˘ a putem afla. ˆ ın cadrul uneia din metodele de mai sus. INTERFAT ¸ A GRAFICA Interfat ¸˘ a ActionListener AdjustmentListener Metode actionPerformed(ActionEvent e) adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) componentHidden(ComponentEvent e) ComponentListener componentMoved(ComponentEvent e) componentResized(ComponentEvent e) componentShown(ComponentEvent e) ContainerListener componentAdded(ContainerEvent e) componentRemoved(ContainerEvent e) FocusListener focusGained(FocusEvent e) focusLost(FocusEvent e) ItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) keyPressed(KeyEvent e) KeyListener keyReleased(KeyEvent e) keyTyped(KeyEvent e) mouseClicked(MouseEvent e) mouseEntered(MouseEvent e) MouseListener mouseExited(MouseEvent e) mousePressed(MouseEvent e) mouseReleased(MouseEvent e) MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent e) mouseMoved(MouseEvent e) TextListener textValueChanged(TextEvent e) windowActivated(WindowEvent e) windowClosed(WindowEvent e) windowClosing(WindowEvent e) WindowListener windowDeactivated(WindowEvent e) windowDeiconified(WindowEvent e) windowIconified(WindowEvent e) windowOpened(WindowEvent e) In cazul ˆ ın care un obiect listener trateaz˘ a evenimente de acela¸ si tip provocate de componente diferite. .226 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. care este sursa evenimentului pe care ˆ ıl trat˘ am pentru a putea react ¸iona ˆ ın consecint ¸˘ a.

4..4. } } 227 Pe lˆ ang˘ a getSource.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime Am vazut c˘ a o clas˘ a care trateaz˘ a evenimente de un anumit tip trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a corespunz˘ atoare acelui tip.9. TRATAREA EVENIMENTELOR putem folosi operatorul instanceof. 9.. } if (sursa instanceof TextField) { // S-a apasat Enter dupa editarea textului TextField tf = (TextField) sursa. Astfel de particularit˘ a¸ ti vor fi prezentate mai detaliat ˆ ın sect ¸iunile dedicate fiecˆ arei componente ˆ ın parte. returneaz˘ a eticheta butonului care a fost ap˘ asat. if (tf == nume) { // A fost editata componenta ’nume’ } . De exemplu. obiectele ce descriu evenimente pot pune la dispozit ¸ie ¸ si alte metode specifice care permit aflarea de informat ¸ii legate de evenimentul generat.. public void actionPerformed(ActionEvent e) { Object sursa = e.getSource(). implicit. ActionEvent cont ¸ine metoda getActionCommand care.. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and acest lucru poate deveni sup˘ arator. if (btn == ok) { // A fost apasat butonul ’ok’ } . if (sursa instanceof Button) { // A fost apasat un buton Button btn = (Button) sursa. Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implementeze obligatoriu toate metodele definite de acea interfat ¸˘ a. Un exemplu sugestiv este urm˘ atorul: o fereastr˘ a care nu are specificat cod pentru tratarea evenimentelor sale nu poate fi ˆ ınchis˘ a cu butonul standard . chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod pentru unele dintre ele. mai ales atunci cˆ and nu ne intereseaz˘ a decˆ at o singura metod˘ a a interfet ¸ei.

this . } public void windowClosed ( WindowEvent e ) {} public void windowIconified ( WindowEvent e ) {} public void windowDeiconified ( WindowEvent e ) {} public void windowActivated ( WindowEvent e ) {} public void windowDeact ivated ( WindowEvent e ) {} } public class TestWind ow Lis te ne r { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowListener " ) . addWindowList ener ( this ) . sau System. Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am interfat ¸a WindowListener care are nu mai put ¸in de ¸ sapte metode. f . INTERFAT ¸ A GRAFICA marcat cu ’x’ din colt ¸ul dreapta sus ¸ si nici cu combinat ¸ia de taste Alt+F4. class Fereastra extends Frame implements WindowListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Listing 9.*.*. ˆ ın cazul cˆ and este vorba de fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei. Singura metod˘ a care ne intereseaz˘ a este windowClosing.exit pentru terminarea programului. Pentru a evita scrierea inutil˘ a a . event . } } Observat ¸i c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am toate metodele interfet ¸ei. exit (0) . chiar dac˘ a nu scriem nici un cod pentru unele dintre ele. awt . awt . ˆ ın care specific˘ am ce trebuie f˘ acut atunci cˆ and utilizatorul doreste s˘ aˆ ınchid˘ a fereastra.11: Implementarea interfet ¸ei WindowListener import java . Pentru a realiza acest lucru trebuie interceptat evenimentul de ˆ ınchidere a ferestrei ˆ ın metoda windoClosing ¸ si apelat˘ a metoda dispose de ˆ ınchidere a ferestrei. show () . } // Metodele interfetei WindowListener public void windowOpened ( WindowEvent e ) {} public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminare program System . import java .228 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

awt . TRATAREA EVENIMENTELOR 229 acestor metode. acesta devenind mult mai lizibil. show () . De exemplu.9. s˘ a extindem adaptorul corespunz˘ ator interfet ¸ei respective (dac˘ a are!) ¸ si s˘ a supradefinim doar metodele care ne intereseaz˘ a (cele ˆ ın care vrem s˘ a scriem o anumit˘ a secvent ¸˘ a de cod). } } class Ascultator extends WindowAdapter { // Suprdefinim metodele care ne intereseaza public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . exit (0) . } } public class TestWindowAdapter { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowAdapter " ) . addWindowListener ( new Ascultator () ) .*.4. ˆ ın loc s˘ a implement˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a¸ si implicit toate metodele sale. event . Dup˘ a cum at ¸i observat fat ¸˘ ade exemplul anterior. Aceste clase se numesc adaptori. import java . } } Avantajul clar al acestei modalit˘ a¸ ti de tratare a evenimentelor este reducerea codului programului.*. . f . adaptorul interfet ¸ei WindowListener este WindowAdapter iar folosirea acestuia este dat˘ aˆ ın exemplul de mai jos: Listing 9. Scopul unei astfel de clase este ca la crearea unui ”ascult˘ ator” de evenimente. Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. awt . exist˘ a o serie de clase care implementeaz˘ a interfet ¸ele de tip ”listener” f˘ ar˘ a a specifica nici un cod pentru metodele lor. this .12: Extinderea clasei WindowAdapter import java . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Ins˘ a exist˘ a¸ si dou˘ a dezavantaje majore.

exit(0). pur ¸ si simplu. Interfat ¸a ActionListener AdjustemnrListener ComponentListener ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener Adaptor nu are nu are ComponentAdapter ContainerAdapter FocusAdapter nu are KeyAdapter MouseAdapter MouseMotionAdapter nu are WindowAdapter S ¸ tim c˘ a o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a declarat˘ aˆ ın cadrul altei clase. INTERFAT ¸ A GRAFICA clasa Fereastra nu poate extinde WindowAdapter deoarece ea extinde deja clasa Frame ¸ si din acest motiv am construit o nou˘ a clas˘ a numit˘ a Ascultator. Interfet ¸ele care nu au un adaptor sunt cele care definesc o singur˘ a metod˘ a¸ si prin urmare crearea unei clase adaptor nu ˆ ısi are rostul. Un exemplu tipic de folosire a lor este instant ¸ierea . } } In tabelul de mai jos sunt dat ¸i tot ¸i adaptorii interfet ¸elor de tip ”listener” . va crea o metod˘ a a clasei respective. class Ascultator extends WindowAdapter { // In loc de windowClosing scriem WindowClosing // Nu supradefinim vreo metoda a clasei WindowAdapter // Nu da nici o eroare // Nu face nimic ! public void WindowClosing(WindowEvent e) { System. iar clasele anonime sunt clase interne folosite pentru instant ¸ierea unui singur obiect de un anumit tip. Vom vedea ˆ ıns˘ a c˘ a acest dezavantaj poate fi eliminat prin folosirea unei clase anonime. Un alt dezavantaj este c˘ a orice gre¸ seal˘ a de sintax˘ aˆ ın declararea unei metode a interfet ¸ei nu va produce o eroare de compilare dar nici nu va supradefini metoda interfet ¸ei ci.230 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.se oberv˘ a c˘ a o interfat ¸˘ a XXXListener are un adaptor de tipul XXXAdapter.

*. getGraphics () . raza ) .13: Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime import java . setText ( " Click . label . e . this . Listing 9. event . getX () . Graphics g = Fereastra . 1) .9. awt . } }) . exit (0) . NORTH ) . int raza = ( int ) ( Math . e . add ( label . g . random () * 50) . ad dM ous eM oti on Li st e n e r ( new Mo us eM ot ion Ad ap te r () { public void mouseMoved ( MouseEvent e ) { // Desenam un punct la coordonatele mouse . 1 . getGraphics () . getX () . this .*. } }) . setColor ( Color . getY () . . TRATAREA EVENIMENTELOR 231 adaptorilor direct ˆ ın corpul unei clase care cont ¸ine componente ale c˘ aror evenimente trebuie tratate. drawOval ( e . " ) . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { // Desenam un cerc la fiecare click de mouse label . Label . this . final Label label = new Label ( " " . 400) . raza . g . import java . awt . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminam aplicatia System . } }) . blue ) . BorderLayout . setBackground ( Color . yellow ) . fillOval ( e .4. getY () . this . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . g .. setSize (400 . CENTER ) . this ..ului Graphics g = Fereastra .

} }) . getKeyChar () + " " ) . O categorie aparte a acestor containere o reprezint˘ a ferestrele. 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA this . } } public class TestAdapters { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test adaptori " ) .5. • hide . O aplicat ¸ie Java cu intefat ¸˘ a grafic˘ a va fi format˘ a din una sau mai multe ferestre. cele mai utilizate fiind Frame ¸ si Dialog.face fereastra invizibil˘ a f˘ ar˘ a a o distruge ˆ ıns˘ a.face vizibil˘ a fereastra. show () . pentru a redeveni vizibila se poate apela metoda show. Acestea sunt descrise de clase derivate din Window. una dintre ele fiind numit˘ a fereastra principal˘ a. } } 9. sunt date de mai jos: • show .1 Clasa Window Clasa Window este rar utilizat˘ aˆ ın mod direct deoarece permite doar crearea unor ferestre care nu au chenar ¸ si nici bar˘ a de meniuri. Metodele mai importante ale clasei Window. addKeyListener ( new KeyAdapter () { public void keyTyped ( KeyEvent e ) { // Afisam caracterul tastat label .5 Folosirea ferestrelor Dup˘ a cum am v˘ azut suprafet ¸ele de afi¸ sare ale componentelor sunt extensii ale clasei Container. Este util˘ a atunci cˆ and dorim s˘ a afi¸ sam ferestre care nu interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul ci doar ofer˘ a anumite informat ¸ii. Implicit.232 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. setText ( " Ati tastat : " + e . f . care sunt de altfel mo¸ stenite de toate subclasele sale. . o fereastr˘ a nou creat˘ a nu este vizibil˘ a.

. } . • pack .*. trebuie apelat˘ aˆ ın general dup˘ a ad˘ augarea tuturor componentelor pe suprafat ¸a ferestrei. ca ˆ ın exemplul de mai jos: import java.redimensioneaz˘ a automat fereastra la o suprafat ¸a optim˘ a care s˘ a cuprind˘ a toate componentele sale.ˆ ınchide) fereastra ¸ si ¸ si elibereaz˘ a toate resursele acesteia.awt.5. 9. • getFocusOwner . class Fereastra extends Frame{ // Constructorul public Fereastra(String titlu) { super(titlu). eventual continˆ and o bar˘ a de meniuri.2 Clasa Frame Este derivat˘ a a clasei Window ¸ si este folosit˘ a pentru crearea de ferestre independente ¸ si funct ¸ionale.show(). cea mai important˘ a fiind numit˘ a¸ si fereastra principal˘ a. import java.9. init ¸ial invizibil˘ a. De obicei.testeaz˘ a dac˘ a fereastra este vizibil˘ a sau nu.awt. ferestrele unui program vor fi definite ˆ ın clase separate care extind clasa Frame.. FOLOSIREA FERESTRELOR • isShowing .*.5.. f. Constructorii uzuali ai clasei Frame permit crearea unei ferestre cu sau f˘ ar˘ a titlu.returneaz˘ a componenta ferestrei care are focus-ul (dac˘ a fereastra este activ˘ a). public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Frame f = new Frame("Titlul ferestrei"). Orice aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a contt ¸ine cel put ¸in o fereastr˘ a. 233 • dispose . Pentru ca o fereastr˘ a s˘ a devin˘ a vizibil˘ a se va apela metoda show definit˘ aˆ ın superclasa Window. } } Crearea ferestrelor prin instant ¸ierea direct˘ a a obiectelor de tip Frame este mai put ¸in folosit˘ a.

Se observ˘ a de asemenea c˘ a butonul de ˆ ınchidere a ferestrei nu este funct ¸ional. Structura general˘ a a unei ferestre este descris˘ a de clasa Fereastra din exemplul de mai jos: Listing 9. ˆ ın momentul ˆ ın care fereastra este creat˘ a dar nici o component˘ a grafic˘ a nu este ad˘ augat˘ a.234 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. prin folosirea unui adaptor de tip WindowAdapter. event . mai uzual. INTERFAT ¸ A GRAFICA } public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Fereastra f = new Fereastra("Titlul ferestrei"). Din acest motiv. awt .14: Structura general˘ a a unei ferestre import java . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { dispose () . } } Gestionarul de pozit ¸ionare implicit al clasei Frame este BorderLayout. maximizare ¸ si ˆ ınchidere. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Constructorul public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. // Tratam evenimentul de inchidere a ferestrei this . // inchidem fereastra // sau terminam aplicatia System . import java .show(). awt . Acela¸ si efect ˆ ıl vom obt ¸ine dac˘ a o redimenionam ¸ si apel˘ am apoi metoda pack care determin˘ a dimeniunea suprafet ¸ei de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de componentele ad˘ augate. . } }) . suprafat ¸a de afi¸ sare a feretrei va fi determinat˘ a automota de gestionarul de pozitt ¸ionare ¸ si va oferi doar spat ¸iul necesar afi¸ s˘ arii barei ferestrei ¸ si grupului de butoane pentru minimizare. exit (0) . Tratarea evenimentelor ferestrei se face prin implementarea interfet ¸ei WindowListener sau.*. f.

add ( exit ) .seteaz˘ a iconit ¸a ferestrei. 200) . // O facem vizibila f .5. FOLOSIREA FERESTRELOR // Eventual . • setMenuBar . // Stabilim dimensiunile pack () . . exist˘ a o serie de metode specifice clasei Frame.seteaz˘ a titlul ferestrei. // implicit // sau explicit // setSize (200 . exit (0) . } } public class TestFrame { public static void main ( String args []) { // Cream fereastra Fereastra f = new Fereastra ( " O fereastra " ) . // Adaugam componentele pe suprafata ferestrei Button exit = new Button ( " Exit " ) . schimbam gestionarul de pozitionare setLayout ( new FlowLayout () ) .metod˘ a static˘ a ce returneaz˘ a lista tuturor ferestrelor deschise ale unei aplicat ¸ii. • setIconImage .9.seteaz˘ a bara de meniuri a ferestrei (vezi ”Folosirea meniurilor”). } } 235 Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite din clasa Window. show () . } // Implementam metodele interfetelor de tip listener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . // Facem inregistrarea claselor listener exit . • setTitle . Dintre cele mai folosite amintim: • getFrames . addActionListener ( this ) .

String titlu. Diferent ¸a major˘ a dintre ferestrele de dialog ¸ si ferestrele de tip Frame const˘ aˆ ın faptul c˘ a o fereastr˘ a de dialog este dependent˘ a de o alt˘ a fereastra (normal˘ a sau tot fereastr˘ a de dialog). etc. o fereastr˘ a de dialog este nemodal˘ a¸ si invizibil˘ a.3 Clasa Dialog Toate interfet ¸ele grafice ofer˘ a un tip special de ferestre destinate prelu˘ arii unor informat ¸ii sau a unor date de la utilizator. dialogul de c˘ autare a unui cuvˆ ant ˆ ıntr-un fi¸ sier. ferestrele de dialog nu au o existent ¸˘ a de sine st˘ at˘ atoare. String titlu) Dialog(Dialog parinte. cum ar fi ferestrele de introducere a unor date. de alegere a unui fi¸ sier. • nemodale: care nu blocheaz˘ a fluxul de intrare c˘ atre fereastra p˘ arinte .de exemplu. Acestea se numesc ferestre de dialog sau casete de dialog ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei Dialog.236 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. boolean modala) Dialog(Frame parinte. String titlu. boolean modala) .5.stabile¸ ste dac˘ a fereastra poate fi redimenionat˘ a de utilizator. etc. Implicit. mesaje de avertizare. Ferestrele de dialog pot fi de dou˘ a tipuri: • modale: care blocheaz˘ a accesul la fereastra parinte ˆ ın momentul deschiderii lor. ˆ ıns˘ a exist˘ a constructori care s˘ a specifice ¸ si ace¸ sti parametri. Cˆ and fereastra p˘ arinte este distrus˘ a sunt distruse ¸ si ferestrele sale de dialog. numit˘ a¸ si fereastra p˘ arinte. Cu alte cuvinte. Constructorii clasei Dialog sunt: Dialog(Frame parinte) Dialog(Frame parinte. de selectare a unei opt ¸iuni. 9. String titlu) Dialog(Frame parinte. boolean modala) Dialog(Dialog parinte) Dialog(Dialog parinte. cˆ and este minimizat˘ a ferestrele sale de dialog sunt f˘ acute invizibile iar cˆ and este restaurat˘ a acestea sunt aduse la starea ˆ ın care se g˘ aseau ˆ ın momentul minimiz˘ arii ferestrei p˘ arinte. INTERFAT ¸ A GRAFICA • setResizable . subclas˘ a direct˘ a a clasei Window.

5. o fereastr˘ a de dialog modal˘ a pentru introducerea unui ¸ sir de caractere. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”modal˘ a” specific˘ am dac˘ a fereastra de dialog creat˘ a va fi modal˘ a (true) sau nemodal˘ a (false . event . de exemplu.9. awt .valoarea implicit˘ a). • obiectul care creeaz˘ a dialogul (fereastra p˘ arinte) s˘ a se ˆ ınregistreze ca ascult˘ ator al evenimentelor de la butoanele care determin˘ aˆ ıncheierea dialogului. import java . Crearea unei ferestre de dialog este relativ simpla ¸ si se realizeaz˘ a prin derivarea clasei Dialog. pentru ca aceasta din urm˘ a s˘ a poat˘ a folosi datele introduse (sau opt ¸iunea specificata) ˆ ın caseta de dialog. // Fereastra principala class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { . se poate realiza folosind una din urm˘ atoarele abord˘ ari generale: • obiectul care reprezint˘ a dialogul poate s˘ a trateze evenimentele generate de componentele de pe suprafat ¸a s˘ a¸ si s˘ a seteze valorile unor variabile accesibile ale ferestrei p˘ arinte ˆ ın momentul ˆ ın care dialogul este ˆ ıncheiat. Comunicarea dintre fereastra de dialog ¸ si fereastra sa p˘ arinte.*.*. awt .15: Folosirea unei ferestre de dialog import java . FOLOSIREA FERESTRELOR 237 Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a la fereastra p˘ arinte. Fereastra principal˘ a a aplicatiei va fi p˘ arintele casetei de dialog. S˘ a cre˘ am. Deschiderea ferestrei de dialog se va face la ap˘ asarea unui buton al ferestrei principale numit ”Schimba titlul”. iar fereastra de dialog s˘ a ofere metode publice prin care datele introduse s˘ a fie preluate din exterior. va primi ¸ sirul de caractere introdus ¸ si ˆ ısi va modifica titlul ca fiind acesta. Cele dou˘ a ferestre vor ar˘ ata ca ˆ ın imaginile de mai jos: Fereastra principal˘ a Fereastra de dialog Listing 9.

public FerDialog ( Frame parinte . modala ) . private TextField text . INTERFAT ¸ A GRAFICA public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . raspuns . " Dati titlul " . } }) . add ( text . } } // Fereastra de dialog class FerDialog extends Dialog implements ActionListener { public String raspuns = null . this . Panel panel = new Panel () . true ) . this .238 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. String titlu . 30) . titlu . } }) . setTitle ( titlu ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { raspuns = null . . boolean modala ) { super ( parinte . private Button ok . if ( titlu == null ) return . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FerDialog d = new FerDialog ( this . add ( b ) . b . 80) . setSize (300 . ok = new Button ( " OK " ) . addActionListener ( this ) . Button b = new Button ( " Schimba titlul " ) . BorderLayout . exit (0) . text = new TextField ( " " . String titlu = d . setLayout ( new FlowLayout () ) . dispose () . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . cancel . CENTER ) .

show () . derivat˘ a din Dialog. BorderLayout . panel . panel . SOUTH ) . addActionListener ( this ) . else raspuns = null .4 Clasa FileDialog Pachetul java. add ( panel . Constructorii clasei sunt: FileDialog(Frame parinte) . Instant ¸ele acestei clase au un comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea platformelor de lucru. dispose () . show () . } } // Clasa principala public class TestDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . } } 239 9. ok . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object sursa = e . FOLOSIREA FERESTRELOR cancel = new Button ( " Cancel " ) .5. addActionListener ( this ) .5. getSource () .9. addActionListener ( this ) .awt pune la dispozitie ¸ si un tip de fereastr˘ a de dialog folosit˘ a pentru selectarea unui nume de fi¸ sier ˆ ın vederea ˆ ınc˘ arc˘ arii sau salv˘ arii unui fi¸ sier: clasa FileDialog. getText () . cancel . text . add ( ok ) . f . dar forma ˆ ın care vor fi afi¸ sate este specific˘ a platformei pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. add ( cancel ) . if ( sursa == ok || sursa == text ) raspuns = text . pack () .

import java .LOAD).SAVE).SAVE .pentru ˆ ınc˘ arcare. La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil. Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite de la superclasa Dialog clasa FileDialog mai cont ¸ine metode pentru obt ¸inerea numelui fi¸ sierului sau directorului selectat getFile. Dup˘ a selectarea unui fi¸ sier ea va fi facut˘ a automat invizibil˘ a. Listing 9.*. FileDialog.*. io . this . "Salvare fisier".240 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Directorul init ¸ial este directorul curent. Dac˘ a afi¸ sarea sa se face cu show. FileDialog. Dac˘ a afi¸ sarea se face cu setVisible(true). prin intermediul unui obiect FileDialog. getDirectory. valorile pe care le poate lua acest argument sunt: • FileDialog.*. event . awt . INTERFAT ¸ A GRAFICA FileDialog(Frame parinte. iar numele implicit este TestFileDialog. un fi¸ sier cu extensia ”java”. boolean mod) Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a ferestrei p˘ arinte.LOAD . S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ın care vom alege. Numele fi¸ sierului ales va fi afi¸ sat la consol˘ a. // Dialog pentru incarcarea unui fisier new FileDialog(parinte. // Dialog pentru salvarea unui fisier new FileDialog(parinte. String titlu.java.16: Folosirea unei ferestre de dialog import java . caseta de dialog va fi modal˘ a. awt . pentru stabilirea unui criteriu de filtrare setFilenameFilter. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { . "Alegere fisier". ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”mod” specific˘ am dac˘ a ˆ ınc˘ arc˘ am sau salv˘ am un fi¸ sier. import java . etc. respectiv • FileDialog. class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) .pentru salvare. atunci va fi nemodal˘ a. String titlu) FileDialog(Frame parinte.

// Stabilim directorul curent fd . // Stabilim numele implicit fd . getFile () ) . exit (0) . setDirectory ( " . } } Clasa FileDialog este folosit˘ a mai rar deoarece ˆ ın Swing exist˘ a clasa JFileChooser care ofer˘ a mai multe facilit˘ a¸ ti ¸ si prin urmare va constitui prima opt ¸iune ˆ ıntr-o aplicat ¸ie cu intefat ¸˘ a grafic˘ a. f .9. setFilenameFilter ( new FilenameFilter () { public boolean accept ( File dir . } }) . LOAD ) . Button b = new Button ( " Alege fisier " ) . endsWith ( " . setFile ( " TestFileDialog . show () . out . java " ) . println ( " Fisierul ales este : " + fd . java " ) ) . System . " ) . . } } public class TestFileDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . FOLOSIREA FERESTRELOR public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . CENTER ) . } }) . FileDialog . pack () . " Alegeti un fisier " . show () . BorderLayout . String numeFis ) { return ( numeFis . addActionListener ( this ) . add (b . } 241 public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FileDialog fd = new FileDialog ( this .5. // Afisam fereastra de dialog ( modala ) fd . b . // Specificam filtrul fd .

aceste meniuri cont ¸in articole ce pot fi selectate. Prin abuz de limbaj. Un obiect de tip MenuBar cont ¸ine obiecte de tip Menu. comutatoare sau alte meniuri (submeniuri). Meniurile pot fi grupate ˆ ın dou˘ a categorii: • Meniuri fixe (vizibile permanent): sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri ce cont ¸ine cˆ ate un meniu pentru fiecare intrare a sa. • Meniuri de context (popup): sunt meniuri invizbile asociate unei ferestre ¸ si care se activeaz˘ a uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. acestea pot cont ¸ine obiecte de tip MenuItem. vom referi uneori bara de meniuri a unei ferestre ca fiind meniul ferestrei.242 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Aceast˘ a except ¸ie este facut˘ a deoarece unele platforme grafice limiteaz˘ a capabilit˘ a¸ tile unui meniu. O fereastr˘ a poate avea un singur meniu fix.6 Folosirea meniurilor Spre deosebire de celelalte obiecte grafice care deriv˘ a din clasa Component. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. CheckBoxMenuItem. . O alt˘ a diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de meniurile fixe const˘ aˆ ın faptul c˘ a meniurile de context nu sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. La rˆ andul lor. In modelul AWT obiectele care reprezint˘ a bare de meniuri sunt reprezentate ca instant ¸e al clasei MenuBar. dar ¸ si alte obiecte de tip Menu (submeniuri). La rˆ andul lor. componentele unui meniu reprezint˘ a instant ¸e ale unor clase derivate din superclasa abstract˘ a MenuComponent. In figura de mai jos este pus˘ aˆ ın evident ¸˘ a alc˘ atuirea unui meniu fix: Exemplul de mai sus cont ¸ine o bar˘ a de meniuri format˘ a din dou˘ a meniuri principale File ¸ si Edit. care sunt de fapt meniurile derulante propriu-zise. articolul Undo ¸ si dou˘ a comutatoare Bold ¸ si Italic. Meniul Edit cont ¸ine la rˆ andul lui alt meniu (submeniu) Options.

6. mai precis obiectelor de tip Frame. setName. fiind similar˘ a celeilalte superclase abstracte Component. pentru a lega bara de meniuri la o anumit˘ a fereastra trebuie apelat˘ a metoda setMenuBar din clasa Frame. meniurile sunt ata¸ sate ferestrelor. acestea implementˆ and interfat ¸˘ a MenuContainer.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri S˘ a vedem ˆ ın continuare care este ierarhia claselor folosite ˆ ın lucrul cu meniuri ¸ si s˘ a analiz˘ am pe rˆ and aceste clase: Clasa MenuComponent este o clasa abstract˘ a din care sunt extinse toate celelalte clase folosite la crearea de meniuri. getFont. Ata¸ sarea unei bare de meniuri la o fereastr˘ a se face prin metoda addMenuBar a clasei Frame. . // Crearea barei de meniuri MenuBar mb = new MenuBar(). setFont. Clasa MenuBar permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru de tip Frame. o component˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a MenuContainer. 9. FOLOSIREA MENIURILOR 243 Pentru a putea cont ¸ine un meniu. Cel mai adesea. Dup˘ a cum am mai spus. cu sintaxa ¸ si semnificat ¸iile uzuale.6. adaptˆ and conceptul de bar˘ a de meniuri la platforma curent˘ a de lucru. MenuComponent cont ¸ine metode cu caracter general. dintre care amintim getName.9.

un meniu poate fi declarat ca fiind tear-off. La validarea unui comutator ˆ ın dreptul etichetei sale va fi afi¸ sat un simbol grafic care indic˘ a acest lucru. O instant ¸˘ a a clasei MenuItem reprezint˘ a de fapt un buton sau un comutator. Fiecare meniu are o etichet˘ a. la invalidarea sa. Clasa Menu permite crearea unui meniu derulant ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. f. Orice articol al unui meniu trebuie s˘ a fie o instant ¸a a clasei MenuItem. act ¸ionarea articolului determinˆ and trecerea sa dintr-o stare ˆ ın alta. INTERFAT ¸ A GRAFICA // Adaugarea meniurilor derulante la bara de meniuri . // Atasarea barei de meniuri la o fereastra Frame f = new Frame("Fereastra cu meniu"). . Clasa CheckboxMenuItem implementeaz˘ aˆ ıntr-un meniu articole de tip comutator . Obiectele acestei clase descriu a¸ sadar opt ¸iunile individuale ale meniurilor derulante. simbolul grafic respectiv va disp˘ area. ambele implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable. cum sunt ”Open”. ˆ ınsot ¸it˘ a eventual de un accelerator (obiect de tip MenuShortcut) ce reprezint˘ a combinat ¸ia de taste cu care articolul poate fi apelat rapid (vezi ”Acceleratori”). Clasa CheckboxMenuItem are aceea¸ si funct ¸ionalitate cu cea a casetelor de validare de tip Checkbox. ”Close”.care au dou˘ a st˘ ari logice (validat/nevalidat). Articolele dintr-un meniu trebuie s˘ a apart ¸in˘ a clasei MenuItem. etc.addMenuBar(mb). Acest mecanism este dependent de platform˘ a¸ si poate fi ignorat pe unele dintre ele. care este de fapt numele s˘ au ce va fi afi¸ sat pe bara de meniuri. cu o anumit˘ a etichet˘ a care va ap˘ area ˆ ın meniu. Menu sau CheckboxMenuItem. ”Exit”. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a poate fi deschis ¸ si deplasat cu mouse-ul (dragged) ˆ ıntr-o alt˘ a pozit ¸ie decˆ at cea original˘ a (”rupt” din pozit ¸ia sa).. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pot fi instant ¸e ale uneia din clasele MenuItem.244 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.. Opt ¸ional.

add ( new CheckboxMenuItem ( " Italic " ) ) . add ( new MenuItem ( " Paste " ) ) . mb . addSeparator () . Menu editare = new Menu ( " Edit " ) . awt . optiuni .17: Crearea unui meniu import java . f . f . add ( optiuni ) . editare .*.9. editare . } } . event . editare .6. optiuni . FOLOSIREA MENIURILOR 245 S˘ a vedem ˆ ın continuare cum ar ar˘ ata un program care construie¸ ste un meniu ca ˆ ın figura prezentat˘ a anterior: Listing 9. editare . fisier . setSize (200 . add ( new CheckboxMenuItem ( " Bold " ) ) . add ( new MenuItem ( " Cut " ) ) .*. fisier . import java . setMenuBar ( mb ) . mb . fisier . Menu optiuni = new Menu ( " Options " ) . add ( new MenuItem ( " Open " ) ) . optiuni . fisier . add ( new MenuItem ( " Close " ) ) . f . 100) . awt . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . Menu fisier = new Menu ( " File " ) . editare . add ( editare ) . MenuBar mb = new MenuBar () . add ( new MenuItem ( " Copy " ) ) . addSeparator () . add ( fisier ) . public class TestMenu { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Menu " ) . show () . add ( new MenuItem ( " Undo " ) ) .

fie ItemEvent pentru comutatoarele CheckboxMenuItem. respectiv itemStatChanged. f˘ acˆ andu-se o singur˘ a dat˘ aˆ ıntr-o clas˘ a care este ˆ ınregistrat˘ a ca receptor atˆ at la buton cˆ at ¸ si la meniu. folosind metodele addActionListener. CheckBox.18: Tratarea evenimentelor unui meniu import java . ˆ ıntocmai ca pe orice component˘ a.SELECTED ¸ si ItemEvent. ceea ce u¸ sureaz˘ a munca ˆ ın cazul ˆ ın care ierarhia de meniuri este complex˘ a. sau alegerii opt ¸iunii. Listing 9. toate implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable ¸ si deci tratarea lor va fi f˘ acut˘ a la fel. awt . Menu test = new Menu ( " Test " ) . A¸ sadar. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9.DESELECTED. A¸ sadar. awt . ItemListener { public TestMenuEvent ( String titlu ) { super ( titlu ) . Fiec˘ arui meniu ˆ ıi putem asocia un obiect receptor diferit. Tipul de operatie selectare / deselectare este codificat ˆ ın evenimentul generat de cˆ ampurile statice ItemEvent.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri La alegerea unei opt ¸iuni dintr-un meniu se genereaz˘ a fie un eveniment de tip ActionEvent dac˘ a articolul respectiv este de tip MenuItem. Pentru a realiza leg˘ atura ˆ ıntre obiectul meniu ¸ si obiectul de tip listener trebuie s˘ a adaug˘ am receptorul ˆ ın lista de ascult˘ atori a meniului respectiv. . pentru a activa opt ¸iunile unui meniu trebuie implementate interfat ¸ele ActionListener sau/¸ si ItemListener ˆ ın cadrul obiectelor care trebuie s˘ a specifice codul ce va fi executat la alegerea unei opt ¸iuni ¸ si implementate metodele actionPerformed. ceea ce face posibil ca unui buton de pe suprafat ¸a de afi¸ sare s˘ aˆ ıi corespund˘ a o opt ¸iune dintr-un meniu. respectiv addItemListener.6.*. tratarea evenimentului corespunz˘ ator ap˘ asarii butonului. Choice.*. Obiectele de tip CheckboxMenuItem tip se g˘ asesc ˆ ıntr-o categorie comun˘ a cu List. import java . event .246 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. MenuBar mb = new MenuBar () . ambele cu acela¸ si nume. public class TestMenuEvent extends Frame implements ActionListener . CheckboxMenuItem check = new CheckboxMenuItem ( " Check me " ) . tratarea evenimentelor generate de obiecte de tip MenuItem este identic˘ a cu tratarea butoanelor.

add ( check ) . addItemListener ( this ) . btnExit . equals ( " Exit " ) ) System . Sunt meniuri invizibile care sunt activate uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. subclas˘ a direct˘ a a clasei Menu. FOLOSIREA MENIURILOR test . getActionCommand () . test . check . } public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { if ( e . test . exit (0) .6. addActionListener ( this ) .6. Button btnExit = new Button ( " Exit " ) . BorderLayout . setMenuBar ( mb ) . test . SOUTH ) . 200) . SELECTED ) setTitle ( " Checked ! " ) . } } 247 9. addActionListener ( this ) . if ( command . f . show () . getStateChange () == ItemEvent . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . add ( btnExit . else setTitle ( " Not checked ! " ) . show () . addSeparator () .9.1 ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei PopupMenu. mb . setSize (300 . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Valabila si pentru meniu si pentru buton String command = e . add ( test ) . } public static void main ( String args []) { TestMenuEvent f = new TestMenuEvent ( " Tratare evenimente meniuri " ) . fiind .3 Meniuri de context (popup) Au fost introduse ˆ ıncepˆ and cu AWT 1.

add(popup1). Pozit ¸ionarea ¸ si afi¸ sarea meniului este ˆ ıns˘ a responsabilitatea programatorului.add(popup2). vom ad˘ auga ferestrei meniul corespunz˘ ator dup˘ a care ˆ ıl vom face vizibil. Deoarece interact ¸iunea cu mouse-ul este dependent˘ a de platforma de lucru. popup.show(Component origine. Argumentul ”origine” reprezint˘ a componenta fat ¸˘ a de originile c˘ areia se va calcula pozit ¸ia de afi¸ sare a meniului popup. popup.. In cazul cˆ and avem mai multe meniuri popup pe care vrem s˘ a le folosim ˆ ıntr-o fereastr˘ a. fereastra. int y) ¸ si este de obicei rezultatul ap˘ asarii unui buton al mouse-ului.remove(popup1). Dup˘ aˆ ınchiderea acestuia.addSeparator(). De obicei. Aceasta este isPopupTrigger ¸ si este definit˘ aˆ ın clasa MouseEvent.. Metodele de ad˘ augare a articolelor unui meniu de context sunt mo¸ stenite ˆ ıntocmai de la meniurile fixe. reprezint˘ a instant ¸a ferestrei ˆ ın care se va afi¸ sa meniul. PopupMenu popup = new PopupMenu("Options"). trebuie s˘ a le definim pe toate ¸ si. Afi¸ sarea meniului de context se face prin metoda show: popup. exist˘ a o metod˘ a care determin˘ a dac˘ a un eveniment de tip MouseEvent poate fi responsabil cu deschiderea unui meniu de context. . pentru a avea acces rapid la meniu. popup. Tratarea evenimentelor generate de un meniu popup se realizeaz˘ a identic ca pentru meniurile fixe. fereastra. In exemplul de mai jos.add(new MenuItem("Exit")). vom crea un meniu de contex pe care ˆ ıl vom activa la ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului pe suprafat ¸a ferestrei principale.add(new MenuItem("New")). popup.add(new MenuItem("Edit")). vom ”rupe” leg˘ atura ˆ ıntre fereastr˘ a¸ si meniu prin instruct ¸iunea remove: fereastra.248 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA afi¸ sate la pozit ¸ia la care se g˘ asea mouse-ul ˆ ın momentul ap˘ as˘ arii butonului s˘ au drept. Meniurile de context nu se adaug˘ a la un alt meniu (bar˘ a sau sub-meniu) ci se ata¸ seaz˘ a la o component˘ a (de obicei la o fereastr˘ a) prin metoda add a acesteia. . int x. la un moment dat.

addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . origin = this . popup . getX () . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . addActionListener ( this ) . equals ( " Exit " ) ) System . show ( origin . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mousePressed ( MouseEvent e ) { if ( e . exit (0) . awt . e . popup . event . if ( command . getX () . // Cream meniul popup popup = new PopupMenu ( " Options " ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . e . getActionCommand () . getY () ) . add ( new MenuItem ( " New " ) ) . // Pozitia meniului va fi relativa la fereastra private Component origin . } }) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .19: Folosirea unui meniu de context (popup) import java .*. isPopupTrigger () ) popup . // atasam meniul popup ferestrei popup . FOLOSIREA MENIURILOR Listing 9. getY () ) . popup . addSeparator () .9. } public void mouseReleased ( MouseEvent e ) { if ( e . import java . add ( new MenuItem ( " Edit " ) ) . isPopupTrigger () ) popup . setSize (300 . this . exit (0) . show ( origin . popup . awt . e . 249 .6. } }) . this . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Definim meniul popup al ferestrei private PopupMenu popup . e . 300) .*. add ( popup ) .

} } 9. show () . // Ctrl+Shift+P new MenuItem("Preview". ˆ ın care s˘ a fie puse ˆ ın evidentt ¸˘ a cˆ at mai multe din particularit˘ a¸ tile acestora. . true).4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) Pentru articolele unui menu este posibil˘ a specificarea unor combinat ¸ii de taste numite acceleratori (shortcuts) care s˘ a permit˘ a accesarea direct˘ a. prin intermediul tastaturii.6. 9. new MenuShortcut(’p’). ca ˆ ın exemplele de mai jos: // Ctrl+O new MenuItem("Open". Singurele combinat ¸ii de taste care pot juca rolul acceleratorilor sunt: Ctrl + Tasta sau Ctrl + Shift + Tasta. definit prin intermediul clasei MenuShortcut. oric˘ arui obiect de tip MenuItem ˆ ıi poate fi asociat un obiect de tip accelerator. new MenuShortcut(’p’)). a opt ¸iunilor dintr-un meniu. INTERFAT ¸ A GRAFICA public class TestPopupMenu { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " PopupMenu " ) . // Ctrl+P new MenuItem("Print". new MenuShortcut(KeyEvent. precum ¸ si modul de tratare a evenimentelor generate. f . MenuShortcut accelerator). Astfel.VK_O)). Atribuirea unui accelerator la un articol al unui meniu poate fi realizat˘ a prin constructorul obiectelor de tip MenuItem ˆ ın forma: MenuItem(String eticheta.250 } } ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.7 Folosirea componentelor AWT In continuare vor fi date exemple de folosire ale componentelor AWT.

f . setBackground ( Color . CENTER ) . Label . centru . Label . vest . EAST ) . est . f . centru . RIGHT ) . add ( vest .*. LEFT ) . 14) ) . sud = new Label ( " Sud " .1 Clasa Label Un obiect de tip Label (etichet˘ a) reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui text pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. vest . centru . setFont ( new Font ( " Dialog " . BorderLayout . sud . ITALIC . est = new Label ( " Est " . awt . BorderLayout . add ( nord . blue ) .20: Folosirea clasei Label import java . Font . sud . ITALIC .7.9.7. Listing 9. 14) ) . BorderLayout . . BOLD . 20) ) . public class TestLabel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Label " ) . setForeground ( Color . add ( est . Font . CENTER ) . yellow ) . centru = new Label ( " Centru " . setForeground ( Color . Label nord . setFont ( new Font ( " Dialog " . O etichet˘ a este format˘ a dintr-o singur˘ a linie de text static ce nu poate fi modificat de c˘ atre utilizator. Label . BorderLayout . Label . est . CENTER ) . setFont ( new Font ( " Arial " . dar poate fi modificat din program. WEST ) . red ) . SOUTH ) . add ( sud . nord = new Label ( " Nord " . NORTH ) . f . Font . vest = new Label ( " Vest " . f . Label . nord . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 251 9.

class Fereastra extends Frame implements ActionListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .2 Clasa Button Un obiect de tip Button reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui buton etichetat pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. this . show () .*. 14) ) . b1 . Button b1 = new Button ( " OK " ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA f . BorderLayout . Font . awt . exit (0) . setSize (200 . f . 70) .21: Folosirea clasei Button import java . CENTER ) .252 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .7. } } 9. } }) . b1 . pack () .*. 50 . . Textul etichetei este format dintr-o singur˘ a linie. Listing 9. setBounds (30 . setFont ( new Font ( " Arial " . add ( centru . import java . 30 . BOLD . 120) . f . setLayout ( null ) . awt . event .

add ( b2 ) . equals ( " Cancel " ) ) setTitle ( " Anulare ! " ) . equals ( " OK " ) ) setTitle ( " Confirmare ! " ) .3 Clasa Checkbox Un obiect de tip Checkbox (comutator) reprezint˘ a o component˘ a care se poate g˘ asi ˆ ın dou˘ a st˘ ari: ”selectat˘ a” sau ”neselectat˘ a” (on/off). setForeground ( Color . 50) . println ( e ) . System . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e .7. b2 . b1 . getActionCommand () . add ( b1 ) . b2 . 70 . Act ¸iunea utilizatorului asupra unui comutator ˆ ıl trece pe acesta ˆ ın starea complementar˘ a celei ˆ ın care se g˘ asea. out . setBackground ( Color . orange ) . b2 . show () . addActionListener ( this ) . blue ) . else if ( command . f .7. } } public class TestButton { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Button " ) . Este folosit pentru a prelua o anumit˘ a opt ¸iune de la utilizator. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT b1 . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . addActionListener ( this ) . if ( command . . 30 . } } 253 9.9. setBounds (100 .

private Checkbox cbx1 . . add ( cbx1 ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . cbx3 = new Checkbox ( " ardei " ) . label2 . label1 = new Label ( " Ingrediente Pizza : " . add ( cbx2 ) . Label . import java . setLayout ( new GridLayout (5 .254 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. exit (0) . cbx1 = new Checkbox ( " cascaval " ) . setBackground ( Color . awt . cbx2 . label2 = new Label ( " " ) .*. label1 . add ( label2 ) . add ( label1 ) . orange ) . lightGray ) . this . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. add ( cbx3 ) . CENTER ) . event .22: Folosirea clasei Checkbox import java . label2 . awt . setBackground ( Color . } }) . cbx2 = new Checkbox ( " sunca " ) . 1) ) . cbx3 . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .

} // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { StringBuffer ingrediente = new StringBuffer () . if ( cbx1 . append ( " sunca " ) . getState () == true ) ingrediente . getState () == true ) ingrediente . oferind doar o modalitate de grupare a componentelor de tip Checkbox.7. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 255 setSize (200 . if ( cbx3 . append ( " cascaval " ) . addItemListener ( this ) . } } public class TestCheckbox { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Checkbox " ) . label2 . cbx1 . if ( cbx2 . aceste componente se mai numesc butoane radio. . Aceast˘ a clas˘ a nu este derivat˘ a din Component. Uzual. show () . getState () == true ) ingrediente . } } 9. addItemListener ( this ) . cbx2 . addItemListener ( this ) . toString () ) . setText ( ingrediente .4 Clasa CheckboxGroup Un obiect de tip CheckboxGroup define¸ ste un grup de comutatoare din care doar unul poate fi selectat. append ( " ardei " ) .7. 200) .9. cbx3 . f .

23: Folosirea clasei CheckboxGroup import java . label2 = new Label ( " " . Label . CENTER ) . cbx1 = new Checkbox ( " HBO " . cbx3 . setBackground ( Color . cbg = new CheckboxGroup () .256 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. CENTER ) . } }) . import java . awt . lightGray ) . setLayout ( new GridLayout (5 .*. false ) . 1) ) . Label . cbg .*. event . orange ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . . label1 . add ( label1 ) . setBackground ( Color . add ( label2 ) . label2 . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . this . exit (0) . label2 . private CheckboxGroup cbg . add ( cbx1 ) . false ) . label1 = new Label ( " Alegeti postul TV " . cbg . false ) . awt . cbg . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . cbx2 = new Checkbox ( " Discovery " . cbx2 . private Checkbox cbx1 . cbx3 = new Checkbox ( " MTV " .

setText ( cbx . setSize (200 . show () . O component˘ a Choice este ˆ ınsot ¸it˘ a de un buton etichetat cu o sageat˘ a vertical˘ a la ap˘ asarea c˘ aruia este afi¸ sat˘ aˆ ıntreaga sa list˘ a de elemente. La un moment dat. addItemListener ( this ) .9. } } public class TestCheckboxGroup { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " CheckboxGroup " ) . if ( cbx != null ) label2 . getS e lec ted Che ck box () . f . getLabel () ) . add ( cbx3 ) . addItemListener ( this ) . cbx3 . } } 257 9. din ˆ ıntreaga list˘ a doar o singur˘ a opt ¸iune este vizibil˘ a. cea selectat˘ aˆ ın momentul curent. cbx2 .7. addItemListener ( this ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT add ( cbx2 ) . 200) .5 Clasa Choice Un obiect de tip Choice define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni din care utilizatorul poate selecta una singur˘ a. . pentru ca utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o anumit˘ a opt ¸iune. cbx1 .7. } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { Checkbox cbx = cbg .

green ) . add ( label ) . exit (0) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . setBackground ( Color .*. setLayout ( new GridLayout (4 .258 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. } }) . add ( " Verde " ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . addItemListener ( this ) . blue ) . red ) . label . culori . import java . . case 1: label . culori = new Choice () . red ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " ) . awt . setBackground ( Color . 1) ) .24: Folosirea clasei Choice import java . add ( culori ) . culori . getSelectedIndex () ) { case 0: label . setBackground ( Color . this . case 2: label . awt . private Choice culori . culori . select ( " Rosu " ) . break . event .*. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . culori . setSize (200 . 100) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. add ( " Albastru " ) . culori . setBackground ( Color . break . add ( " Rosu " ) .

7. this . f . import java .9. } } 259 9. awt .6 Clasa List Un obiect de tip List define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni care poate fi setat˘ a astfel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o singur˘ a opt ¸iune sau mai multe. addWindowListener ( new WindowAdapter () { .7. Listing 9. Toate elementele listei sunt vizibile ˆ ın limita dimensiunilor grafice ale componentei.*. private List culori . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } } } public class TestChoice { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Choice " ) .25: Folosirea clasei List import java . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label .*. awt . event . show () . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .

CENTER ) . red ) . break .260 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. break . add ( " Albastru " ) . setBackground ( Color . culori . add ( culori ) . culori . blue ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " . red ) . 1) ) . setLayout ( new GridLayout (2 . Label . getSelectedIndex () ) { case 0: label . select (3) . culori . culori = new List (3) . setBackground ( Color . show () . } } } public class TestList { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " List " ) . 200) . case 1: label . add ( " Verde " ) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . } }) . culori . } } . addItemListener ( this ) . setSize (200 . setBackground ( Color . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . add ( label ) . setBackground ( Color . exit (0) . label . f . add ( " Rosu " ) . green ) . case 2: label . culori .

0 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Label . this . setSize (200 . event . setLayout ( new GridLayout (2 . 1) ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 261 9. 0 . HORIZONTAL . Listing 9. Este util˘ a pentru punerea la dispozit ¸ia utilizatorului a unei modalit˘ a¸ ti sugestive de a alege o anumit˘ a valoare dintr-un interval. import java . 80) .7 Clasa ScrollBar Un obiect de tip Scrollbar define¸ ste o bar˘ a de defilare pe vertical˘ a sau orizontal˘ a. 1 .7. add ( valoare ) . } }) . add Adjus tmen tLis t e n e r ( this ) .7. lightGray ) . scroll . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . exit (0) . valoare . 101) . add ( scroll ) . class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar scroll .26: Folosirea clasei ScrollBar import java . } // Metoda interfetei Adju st me ntL is te ne r . private Label valoare . awt . setBackground ( Color .*.*. valoare = new Label ( " " .9. scroll = new Scrollbar ( Scrollbar . awt . CENTER ) .

} } 9. awt .7. Acest lucru este util pentru acele componente care nu au implementat˘ a funct ¸ionalitatea de defilare automat˘ a. private List list .*. . f . event . awt . } } public class TestScrollbar { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Scrollbar " ) . setText ( scroll . Listing 9. show () . import java . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void ad ju st m e n t V a lu eC ha n g e d ( AdjustmentEvent e ) { valoare . this . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .8 Clasa ScrollPane Un obiect de tip ScrollPane permite ata¸ sarea unor bare de defilare (orizontal˘ a¸ ssi/sau vertical˘ a) oric˘ arei componente grafice.262 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . getValue () + " % " ) . exit (0) . cum ar fi listele (obiecte din clasa List).*.27: Folosirea clasei ScrollPane import java . class Fereastra extends Frame { private ScrollPane sp .

select (1) . list .9. BorderLayout . list . sp = new ScrollPane ( ScrollPane . list .7. . f . } } 263 9.9 Clasa TextField Un obiect de tip TextField define¸ ste un control de editare a textului pe o singur˘ a linie. setSize (200 . add ( list ) . list . 200) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } }) . list . list . add ( " Duminica " ) . list . add ( " Marti " ) . show () . } } public class TestScrollPane { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " ScrollPane " ) . add ( " Miercuri " ) . SC ROLLBAR S_ALWAY S ) . add ( " Luni " ) . list = new List (7) . Este util pentru interogarea utilizatorului asupra unor valori. add ( sp . CENTER ) . list . add ( " Joi " ) . sp . add ( " Sambata " ) . add ( " Vineri " ) .7.

event .264 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. setSize (350 . add ( new Label ( " Nume : " ) ) .*. p2 . PWD = " java " .*. setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . CENTER ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. addTextListener ( this ) . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . Panel p2 = new Panel () . awt . class Fereastra extends Frame implements TextListener { private TextField nume . private Label acces . parola . parola . LEFT ) ) . add ( p2 ) . nume . private static final String UID = " Duke " . parola . 10) . add ( acces ) .28: Folosirea clasei TextField import java . p2 . this . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( parola ) . p1 . exit (0) . } . setLayout ( new GridLayout (3 . add ( new Label ( " Parola : " ) ) . LEFT ) ) . p1 . p1 . lightGray ) . setEchoChar ( ’* ’) . p2 . add ( nume ) . addTextListener ( this ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . acces = new Label ( " Introduceti numele si parola ! " . setBackground ( Color . add ( p1 ) . Label . nume = new TextField ( " " . Panel p1 = new Panel () . import java . awt . parola = new TextField ( " " . 30) . } }) . 1) ) . 100) .

getText () . show () . . Este util pentru editarea de texte.*. } } 9. etc .29: Folosirea clasei TextArea import java . else acces . introducerea unor comentarii. f . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 265 // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( nume . Listing 9. equals ( UID ) && parola . length () == 0 || parola . setText ( " Acces interzis ! " ) .7.9.7. getText () . return . length () == 0) { acces . } if ( nume . getText () .10 Clasa TextArea Un obiect de tip TextArea define¸ ste un control de editare a textului pe mai multe linii. } } public class TestTextField { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextField " ) . setText ( " " ) . getText () . awt . equals ( PWD ) ) acces . setText ( " Acces permis ! " ) .

setEnabled ( false ) . 30 . 10 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . else salvare . lightGray ) . ActionListener { private TextArea text . TextArea . fisier . awt . CENTER ) . add ( new Label ( " Fisier : " ) ) . getText () .266 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. salvare . text = new TextArea ( " " . length () == 0) salvare . private Button salvare . add ( salvare . add ( text . SOUTH ) . setBackground ( Color . nume = new TextField ( " " . exit (0) . setEnabled ( false ) . private TextField nume . 200) . setSize (300 . salvare = new Button ( " Salveaza text " ) . BorderLayout . . setEnabled ( true ) . Panel fisier = new Panel () . add ( nume ) . getText () . text . } // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( text . this .*. addTextListener ( this ) . S C RO L L BA R S _ VE R T I C A L _ O N L Y ) . 12) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . import java . fisier . length () == 0 || nume . BorderLayout . BorderLayout . event . } }) . NORTH ) .*. salvare . INTERFAT ¸ A GRAFICA import java . add ( fisier . class Fereastra extends Frame implements TextListener . io . addActionLi stener ( this ) .

requestFocus () . getText () ) ) . close () . f . try { PrintWriter out = new PrintWriter ( new FileWriter ( nume . getText () .9. show () . printStackTrace () . print ( continut ) . } } } public class TestTextArea { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextArea " ) . text . out . } } 267 . out . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String continut = text .7. } catch ( IOException ex ) { ex .

INTERFAT ¸ A GRAFICA .268 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

Aceast˘ a desenare include componentele standard folosite ˆ ın aplicat ¸ie precum ¸ si cele definite de c˘ atre programator. Metodele care controleaz˘ a procesul de desenare se g˘ asesc ˆ ın clasa Component ¸ si sunt urm˘ atoarele: • void paint(Graphics g) . Act ¸iunea acestei metode se realizeaz˘ aˆ ın trei pa¸ si: 1. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. Desenarea componentelor se face automat ¸ si este un proces care se execut˘ aˆ ın urm˘ atoarele situat ¸ii: • la afi¸ sarea pentru prima dat˘ a a unei componente.1 Conceptul de desenare Un program Java care are interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul trebuie s˘ a deseneze pe ecran toate componentele sale care au o reprezentare vizual˘ a. • ca r˘ aspuns al unei solicit˘ ari explicite a programului. 269 .Deseneaz˘ a o component˘ a. maximizare. Este o metod˘ a supradefinit˘ a de fiecare component˘ aˆ ın parte pentru a furniza reprezentarea sa grafic˘ a specific˘ a. ¸ sterge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului. Metoda este apelat˘ a de fiecare dat˘ a cˆ and cont ¸inutul componentei trebuie desenat sau redesenat ¸ si nu va fi apelat˘ a explicit. • la operat ¸ii de minimizare.Actualizeaz˘ a starea grafic˘ a a unei componente.Capitolul 10 Desenarea 10. • void update(Graphics g) .

Componentele standard AWT au deja supradefinit˘ a aceast˘ a metod˘ a deci nu trebuie s˘ a ne preocupe desenarea lor. ˆ ın general apelat˘ a automat sau explicit cu metoda repaint ori de cˆ ate ori componenta respectiv˘ a trebuie redesenat˘ a. Dup˘ a cum se observ˘ a. ˆ ıns˘ a aceste desene se vor pierde la prima operat ¸ie de minimizare. redefinim metoda paint pentru un obiect de tip Frame.270 CAPITOLUL 10. Metoda paint este definit˘ aˆ ın superclasa Component ˆ ıns˘ a nu are nici o implementare ¸ si. In exemplul de mai jos. 3.Execut˘ a explicit un apel al metodei update pentru a actualiza reprezentarea grafic˘ a a unei componente. stabile¸ ste culoarea (foreground) a componentei. avˆ and ˆ ıns˘ a grij˘ a s˘ a apel˘ am ¸ si metoda superclasei care se ocup˘ a cu desenarea efectiv˘ a a componentei. singurul argument al metodelor paint ¸ si update este un obiect de tip Graphics. apeleaz˘ a metoda paint pentru a redesena componenta. Atent ¸ie Toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸a de desenare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente.1 Metoda paint Dup˘ a cum am spus. DESENAREA 2.clasa Graphics”).1. Acesta reprezint˘ a contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a desenarea componentelor (vezi ”Contextul grafic de desenare . redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. . orice obiect grafic care dore¸ ste s˘ a se deseneze trebuie s˘ a o supradefineasc˘ a pentru a-¸ si crea propria sa reprezentare. • void repaint() . toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. Exist˘ a posibilitatea de a desena ¸ si ˆ ın afara metodei paint. pentru a crea o clas˘ a ce instant ¸iaz˘ a ferestre pentru o aplicat ¸ie demonstrativ˘ a (ˆ ın colt ¸ul stˆ anga sus este afi¸ sat textul ”Aplicatie DEMO”). ˆ ıns˘ a putem modifica reprezentarea lor grafic˘ a prin crearea unei subclase ¸ si supradefinirea metodei paint. maximizare. 10. din acest motiv.

11) ) . f . g . drawString ( " Aplicatie DEMO " . 10.1. } public void paint ( Graphics g ) { // Apelam metoda paint a clasei Frame super . In AWT a fost definit un tip special de component˘ a numit˘ a Canvas (pˆ anz˘ a de pictor). show () . } } 271 Observat ¸i c˘ a la orice redimensionare a ferestrei textul ”Aplicatie DEMO” va fi redesenat. setColor ( Color . setFont ( new Font ( " Arial " . CONCEPTUL DE DESENARE Listing 10. red ) . 100) . ˆ ın general nu se deseneaz˘ a la nivel de pixel direct pe suprafat ¸a ferestrelor sau a altor containere. De¸ si este posibil. awt . Font . g . g . ci vor fi folosite clase dedicate acestui scop. al c˘ arei scop este de a fi extins˘ a pentru a implementa . A¸ sadar. Java ofer˘ a ¸ si posibilitatea controlului la nivel de punct (pixel) pe dispozitivul grafic.2 Suprafet ¸e de desenare . paint ( g ) .*. BOLD .clasa Canvas In afara posibilit˘ a¸ tii de a utiliza componente grafice standard. desenarea ˆ ın Java trebuie s˘ a se fac˘ a doar ˆ ın cadrul metodelor paint ale componentelor grafice. 5 . 35) . respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafat ¸a unei componente.10. } } public class TestPaint { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test paint " ) . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setSize (200 . la prima redimensionare a ferestrei acesta s-ar pierde.1: Supradefinirea metodei paint import java .1. Dac˘ a desenarea acestui text ar fi fost facut˘ a oriunde ˆ ın alt˘ a parte decˆ at ˆ ın metoda paint.

. getMaximumSize. ele fiind utilizate doar ca suprafet ¸e de desenat sau ca fundal pentru animat ¸ie. KeyEvent.Listener { //Eventual. este recomandat ca o plan¸ sa s˘ a redefineasca metoda getPreferredSize. • tratarea evenimentelor de tip FocusEvent. Dimensiunile sale implicite sunt 0 ¸ si. o plan¸ s˘ a este o suprafat ¸˘ a dreptunghiular˘ a de culoare alb˘ a. MouseEvent. • ad˘ augarea plan¸ sei pe un container cu metoda add. din acest motiv. deoarece acestea vor fi apelate de c˘ atre gestionarii de pozit ¸ionare. dac˘ a este cazul... sunt: • crearea unei plan¸ se de desenare. Etapele uzuale care trebuie parcurse pentru crearea unui desen. } // Metodele folosite de gestionarii de pozitionare public Dimension getPreferredSize() { // Dimensiunea implicita a plansei .. adic˘ a o subclas˘ a a lui Canvas.272 CAPITOLUL 10.. DESENAREA obiecte grafice cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. Canvas este o clas˘ a generic˘ a din care se deriveaz˘ a subclase pentru crearea suprafet ¸elor de desenare (plan¸ se). Concret. unul sau mai multi constructori public Plansa() { . sau mai bine zis a unei componente cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare.. • redefinirea metodelor getPreferredSize. pe care se poate desena. } // Metode de desenare a componentei public void paint(Graphics g) { . • redefinirea metodei paint din clasa respectiv˘ a. eventual getMinimumSize. eventual ¸ si getMinimumSize. Definirea generic˘ a a unei plan¸ se are urm˘ atorul format: class Plansa extends Canvas implements . Desenarea pe o plan¸ sa se face prin supradefinirea metodei paint a acesteia. A¸ sadar. getMaximumSize. Plan¸ sele nu pot cont ¸ine alte componente grafice. ComponentEvent.

setColor ( color [ index ]) . fillOval (0 .10.. event . awt . g . vom interschimba cele dou˘ a culori ˆ ıntre ele.. 100) . height ) . } 273 S˘ a definim o plan¸ s˘ a pe care desen˘ am un p˘ atrat ¸ si cercul s˘ au circumscris. import java . } public Dimension getMinimumSize() { return . dim . drawRect (0 . CONCEPTUL DE DESENARE return . Listing 10. repaint () . g . g . } }) .*. } // Implementarea metodelor interfetelor de tip Listener . width .index ]) . } public Dimension getPreferredSize () { .. La fiecare click de mouse. awt . public Plansa () { this . private int index = 0... } public void paint ( Graphics g ) { g . dim . dim .*. 0 . dim .. Color . red .. 0 . height ) .. setColor ( color [1 . private Color color [] = { Color .1..2: Folosirea clasei Canvas import java .index . } public Dimension getMaximumSize() { return . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { index = 1 . blue }. colorate diferite. class Plansa extends Canvas { Dimension dim = new Dimension (100 . width .

DESENAREA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . desenarea se poate face: • pe o port ¸iune de ecran.2 Contextul grafic de desenare Inainte ca utilizatorul s˘ a poat˘ a desena. Clasa Graphics pune la dispozit ¸ie metode pentru: • primitive grafice: desenarea de figuri geometrice. } } public class TestCanvas { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Canvas " ) . } } 10. imprimant˘ a. texte ¸ si imagini • stabilirea propriet˘ a¸ tilor contextului grafic. CENTER ) . Un context grafic este specificat prin intermediul unui obiect de tip Graphics primit ca parametru ˆ ın metodele paint ¸ si update. etc) metodele de desenare au implement˘ ari interne diferite. un obiect prin intermediul c˘ aruia putem controla procesul de desenare a unui obiect. } } CAPITOLUL 10. transparente utilizatorului. In general. add ( new Plansa () . adic˘ a stabilirea: . el trebuie s˘ a obt ¸in˘ a un context grafic de desenare pentru suprafat ¸a c˘ areia ˆ ıi apart ¸ine regiunea pe care se va desena.274 return dim . plotter. setSize (200 . de fapt. 200) . show () . Un context grafic este. In funct ¸ie de dispozitivul fizic pe care se face afi¸ sarea (ecran. • la imprimant˘ a sau •ˆ ıntr-o zon˘ a virtual˘ a de memorie. BorderLayout .

10. enumer˘ am aceste propriet˘ a¸ ti ¸ si metodele asociate lor din clasa Graphics. y=20. drawString("Hello". 275 10.2 Primitive grafice Prin primitive grafice ne vom referi ˆ ın continuare la metodele clasei Graphics. vor fi specificat ¸i pentru contextul grafic ˆ ın care se face desenarea ¸ si nu vor fi trimi¸ si ca argumente metodelor respective de desenare. int y) Zona de decupare Shape getClip() (zona ˆ ın care sunt vizibile desenele) void setClip(Shape s) Modul de desenare void setXorMode(Color c) void setPaintMode(Color c) Proprietate Culoarea de desenare 10.2. etc. Desenarea figurilor geometrice se realizeaz˘ a cu urm˘ atoarele metode: . font. – suprafet ¸ei ˆ ın care sunt vizibile componentelor desenate. 20). care permit desenarea de figuri geometrice ¸ si texte. // Desenam la coordonatele x=10.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic La orice tip de desenare parametrii legat ¸i de culoare. – modului de desenare. Textul va fi desenat cu fontul ¸ si culoarea curente ale contextului grafic.2. Desenarea textelor se face cu uzual cu metoda drawString care prime¸ ste ca argumente un ¸ sir ¸ si colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. CONTEXTUL GRAFIC DE DESENARE – culorii ¸ si fontului curente cu care se face desenarea. – originii coordonatelor suprafet ¸ei de desenare. Metode Color getColor() void setColor(Color c) Fontul de scriere a textelor Font getFont() void setFont(Font f) Originea coordonatelor translate(int x. 10.2. In continuare.

Indiferent de modalitatea aleas˘ a. • Stilul fontului: ˆ ıngro¸ sat (bold). Arial. Cei mai important ¸i parametri ce caracterizeaz˘ a un font sunt: • Numele fontului: Helvetica Bold. ˆ ınclinat (italic). cum ar fi drawString.276 Figur˘ a geometric˘ a Linie CAPITOLUL 10. pentru a scrie un text pe ecran avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti.3 Folosirea fonturilor Dup˘ a cum vazut. fie din Graphics. • Familia din care face parte fontul: Helvetica. Arial Bold Italic. cum ar fi Label. DESENAREA Metode drawLine drawPolyline Dreptunghi simplu drawRect fillRect clearRect Dreptunghi cu chenar draw3DRect ”ridicat” sau ”adˆ ancit” fill3DRect Dreptunghi cu colt ¸uri drawRoundRect retunjite fillRoundRect Poligon drawPolygon fillPolygon Oval (Elips˘ a drawOval fillOval Arc circular sau drawArc eliptic fillArc Metodele care ˆ ıncep cu ”fill” vor desena figuri geometrice care au interiorul colorat. iar a doua s˘ a apel˘ am la metodele clasei Graphics de desenare a textelor. adic˘ a ”umplut” cu culoarea curent˘ a a contextului de desenare. • Dimensiunea fontului: ˆ ın˘ alt ¸imea sa. etc. putem specifica prin intermediul fonturilor cum s˘ a arate textul respectiv. Prima dintre acestea este s˘ a folosim o component˘ a orientat˘ a-text. etc. . ˆ ın timp ce metodele care ˆ ıncep cu ”draw” vor desena doar conturul figurii respective. acest lucru realizˆ andu-se prin metoda setFont fie din clasa Component. 10.

Font. dimensiunea ¸ si stilul acestuia: Font(String name. 12).getAllFonts(). 14). mai put ¸in despre metrica acestuia. 10.setFont(new Font("Dialog".ITALIC. int style. 12)). Folosirea unui obiect de tip Font se realizeaz˘ a uzual astfel: // Pentru componente etichetate Label label = new Label("Un text"). label. ca ˆ ın exemplele de mai jos: new Font("Dialog". int size) Stilul unui font este specificat prin intermediul constantelor: Font. Font. Constructorul uzual al clasei este cel care prime¸ ste ca argument numele fontului. FOLOSIREA FONTURILOR • Metrica fontului. o serie ˆ ıntreag˘ a de fonturi care sunt disponibile pentru scrierea textelor. // In metoda paint(Graphics g) g. Font.ITALIC iar dimensiunea printr-un ˆ ıntreg.10. Lista acestor fonturi se poate obt ¸ine astfel: Font[] fonturi = GraphicsEnvironment.BOLD. 10. la un moment dat. 10). Textul fiec˘ arui nume de font va fi scris cu fontul s˘ au corespunz˘ ator. O platform˘ a de lucru are instalate. Font.drawString("Alt text". 10)).BOLD. Font.setFont(new Font("Courier". Font. 20).PLAIN. Font.PLAIN. .BOLD. 277 Clasele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu fonturi sunt Font ¸ si FontMetrics. Exemplul urmator afi¸ seaz˘ a lista tuturor fonturilor disponibile pe platforma curent˘ a de lucru.3. g. new Font("Arial". ˆ ın continuare fiind prezentate modalit˘ a¸ tile de lucru cu acestea. getLocalGraphicsEnvironment().PLAIN. new Font("Courier".3.1 Clasa Font Un obiect de tip Font ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre tot ¸i parametrii unui font.

add ( new Fonturi () ) . awt . g e t L o c a l G r a p h i c s E n v i r o n m e n t () . for ( int i =0. pack () . 14) ) .*. " + nume . DESENAREA Listing 10. sp . } public void paint ( Graphics g ) { String nume . setSize (400 . 400) . ( i + 1) * 20) . public Fonturi () { fonturi = Graphi c sE n v ir o nm e n t . length ) * 20. Font . CENTER ) . height = (1 + fonturi . ScrollPane sp = new ScrollPane () . drawString ( i + " . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . getFontName () . } } public class TestAllFonts { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " All fonts " ) . add ( sp .3: Lucrul cu fonturi import java . PLAIN . i ++) { nume = fonturi [ i ]. } } . i < fonturi . 400) . class Fonturi extends Canvas { private Font [] fonturi . canvasSize . length . Dimension canvasSize = new Dimension (400 . } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize .278 CAPITOLUL 10. sp . BorderLayout . 20 . getAllFonts () . g . setFont ( new Font ( nume . g . show () .

A¸ sadar. indiferent de fontul folosit de acestea. trebuie s˘ a calcul˘ am pozit ¸iile lor de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de lungimea ¸ si ˆ ınalt ¸imea ˆ ın pixeli a celorlalte texte. Pentru aceasta este folosit˘ a clasa FontMetrics.10. In momentul ˆ ın care avem de afi¸ sat mai multe ¸ siruri consecutiv. • Linia de ascendent ¸˘ a: linia superioara pe care nu o depaseste nici un caracter din font • Linia de descendent ¸˘ a: linia inferioar˘ a sub care nu coboar˘ a nici un caracter din font. Figura de mai jos prezint˘ a o imagine reprezentativ˘ a asupra metricii unui font: . Metrica unui font const˘ aˆ ın urm˘ atoarele atribute pe care le au caracterele sale: • Linia de baz˘ a: este linia dup˘ a care sunt aliniate caracterele unui font. • Descendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de descendent ¸˘ a.2 Clasa FontMetrics La afi¸ sarea unui ¸ sir cu metoda drawString trebuie s˘ a specific˘ am pozit ¸ia la care s˘ a apar˘ a textul respectiv pe ecran.3. Un obiect din aceast˘ a clas˘ a se construie¸ ste pornind de la un obiect de tip Font ¸ si pune la dispozit ¸ie informat ¸ii despre dimensiunile ˆ ın pixeli pe care le au caracterele fontului respectiv ˆ ıntr-un anumit context de desenare. • L˘ a¸ timea: l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. Utilitatea principal˘ a a acestei clase const˘ aˆ ın faptul c˘ a permite pozit ¸ionarea precis˘ a a textelor pe o suprafat ¸˘ a de desenare. sau unele sub altele. cu alte cuvinte despre dimensiunile ˆ ın pixeli ale caracterelor sale. • Distant ¸a ˆ ıntre linii (”leading”): distant ¸a optim˘ aˆ ıntre dou˘ a linii de text scrise cu acela¸ si font. • Ascendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de ascendent ¸˘ a. • In˘ alt ¸imea: distant ¸a dintre liniile de baz˘ a (leading+ascent+descent). un obiect de tip FontMetrics ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre metrica unui font.3. FOLOSIREA FONTURILOR 279 10.

} Cele mai folosite metode ale clasei FontMetrics sunt: • getHeight . • stringWidth .getFontMetrics(). In exemplul urm˘ ator sunt afi¸ sate pe ecran zilele s˘ apt˘ amˆ anii ¸ si lunile anului: .280 CAPITOLUL 10. Ca s˘ a fim mai preci¸ si.determin˘ a l˘ a¸ timea total˘ aˆ ın pixeli a unui ¸ sir de caractere specificat. pornind de la fontul curent al contextului grafic: public void paint(Graphics g) { Font f = new Font("Arial". • charWidth .determin˘ aˆ ın˘ alt ¸imea unei linii pe care vor fi scrise caractere ale unui font. FontMetrics fm = g. Font. int y) argumentele x ¸ si y repreznit˘ a colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. y reprezint˘ a pozit ¸ia liniei de baz˘ a a textului care va fi scris. int x. Un context grafic pune la dispozit ¸ie o metod˘ a special˘ a getFontMetrics de creare a unui obiect de tip FontMetrics. DESENAREA Reamintim c˘ a la metoda drawString(String s.BOLD.determin˘ a l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. 11).

x . " Miercuri " . 100) . g .1) text += " . 14) ) . drawString ( etZile . g . i ++) { text = luni [ i ]. " Septembrie " . BOLD .4: Folosirea clasei FontMetrics import java . for ( int i =0. " Sambata " . x . " Vineri " . length . " Joi " . " Iunie " . if ( i < luni .*. setFont ( new Font ( " Arial " . } // Schimbam fontul g . y . length . " Octombrie " . x += fm . " Mai " . y ) . " August " . setFont ( new Font ( " Dialog " . getFontMetrics () . x += fm . " Duminica " }. awt . x = 0. y = fm . x += fm . PLAIN . drawString ( etLuni . for ( int i =0. length . i < luni . " Decembrie " }. y ) . // Alegem un font si aflam metrica sa g . FOLOSIREA FONTURILOR Listing 10. y ) . public void paint ( Graphics g ) { FontMetrics fm . Font . getHeight () . text . fm = g . drawString ( text . if ( i < zile . " Aprilie " . private String [] luni = { " Ianuarie " . g . fm = g . length . etLuni = " Lunile anului : " . i ++) { text = zile [ i ]. stringWidth ( text ) . getHeight () .3. " . x .10. " Noiembrie " . y += fm .1) 281 . stringWidth ( etLuni ) . String etZile = " Zilele saptamanii : " . i < zile . " Februarie " . " Iulie " . x = 0. Font . " Martie " . private String [] zile = { " Luni " . stringWidth ( etZile ) . 20) ) . int x . class Texte extends Canvas { Dimension canvasSize = new Dimension (800 . getFontMetrics () . " Marti " .

" . fie ˆ ıntre 0. show () . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .0 ¸ si 1. g . drawString ( text . } } public class TestFontMetrics { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " FontMetrics " ) . S˘ a vedem mai ˆ ıntˆ ai care sunt constantele definite ˆ ın aceste clase: . verde (green) ¸ si albastru (blue). BorderLayout .282 text += " . add ( new Texte () .4 Folosirea culorilor Orice culoare este format˘ a prin combinat ¸ia culorilor standard ro¸ su (red). CENTER ) . } } 10. la care se adaug˘ a un anumit grad de transparent ¸˘ a (alpha).0 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere reale). x . DESENAREA } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . f . y ) . pack () . Fiecare din ace¸ sti patru parametri poate varia ˆ ıntr-un interval cuprins fie ˆ ıntre 0 ¸ si 255 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere ˆ ıntregi). stringWidth ( text ) . x += fm . CAPITOLUL 10. O culoare este reprezentat˘ a printr-o instant ¸˘ a a clasei Color sau a subclasei sale SystemColor. Pentru a crea o culoare avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • S˘ a folosim una din constantele definite ˆ ın cele dou˘ a clase. • S˘ a folosim unul din constructorii clasei Color.

float alpha) Color(int red. Folosirea acestor constante se face ca ˆ ın exemplele de mai jos: Color rosu = Color. etc) ale platformei curente de lucru. blue. albastru ¸ si transparent ¸˘ a iar parametrul ”rgb” de la ultimul constructor reprezint˘ a un ˆ ıntreg format din: bit ¸ii 16-23 ro¸ su. 8-15 verde. int blue) Color(int red. Implicit. flot green.0 − 1. alpha sunt valorile pentru ro¸ su.10. Valorile argumentelor variaz˘ aˆ ıntre 0 − 255 pentru tipul int.yellow. ˆ ın timp ce ˆ ın clasa SystemColor sunt definite culorile componentelor standard (ferestre.red. Color fundal = SystemColor. 0-7 albastru. int green. float green.. FOLOSIREA CULORILOR Color black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange pink red white yellow SystemColor activeCaption activeCaptionBorder activeCaptionText control controlHighlight controlShadow contolText desktop menu text textHighlight window . int green. float blue) Color(flot red.desktop. verde.. Color galben = Color. 283 Observat ¸i c˘ aˆ ın clasa Color sunt definite culori uzuale din paleta standard de culori. Valoarea 255 (sau 1.0 pentru tipul float. culorile sunt complet opace. int alpha) Color(int rgb) unde red. float blue.0) specific˘ a transparent ¸˘ a total˘ a. meniuri. green. respectiv 0. iar valoarea 0 (sau 0. texte. atunci putem crea noi culori prin intermediul constructorilor clasei Color: Color(float red. int blue. Dac˘ a nici una din aceste culori predefinite nu corespunde preferint ¸elor noastre.4. .0) pentru transparent ¸˘ a specific˘ a faptul c˘ a respectiva culoare este complet opac˘ a.

50) .5: Folosirea clasei Color import java . Metodele cele mai folosite ale clasei Color sunt: brighter darker getRed getGreen getBlue getAlpha getRGB Creeaz˘ a o noua versiune a culorii curente mai deschis˘ a. event . 0. 0 .*.*. 0). 128). setColor ( Color . 8-15 verde. awt . 0. 0). 255) . 0. Color rosuTransparent = new Color(255. DESENAREA // Exemple de folosire a constructorilor: Color alb = new Color(255. awt . class Culoare extends Canvas { public Color color = new Color (0 .284 CAPITOLUL 10. 255). respectiv mai ˆ ınchis˘ a Determin˘ a parametrii din care este alcatuit˘ a culoarea Determin˘ a valoarea ce reprezint˘ a culoarea respectiv˘ a (bit ¸ii 16-23 ro¸ su. . 0-7 albastru) S˘ a consider˘ am o aplicat ¸ie cu ajutorul c˘ areia putem vizualiza dinamic culorile obt ¸inute prin diferite combinat ¸ii ale parametrilor ce formeaz˘ a o culoare. Color rosu = new Color(255. 255. 0. Dimension canvasSize = new Dimension (150 . Aplicat ¸ia va ar˘ ata astfel: Listing 10. black ) . public void paint ( Graphics g ) { g . 0 . import java . Color negru = new Color(0.

1 . g . green ) . 0 . aValue . fillRect (0 . HORIZONTAL . 256) . 0 . 0 . BOLD . canvasSize . 30) . g . text += " R = " + color . . 256) . canvasSize . text += " G = " + color . private Culoare culoare . bValue = new Scrollbar ( Scrollbar . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .4. bValue . 0 . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . this . getGreen () . bValue . 0 . rgbValues . } }) . Font . String text = " " . 0 . Panel rgbValues = new Panel () . 0 . setColor ( color ) . 256) . } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . setLayout ( new GridLayout (4 .10. rValue = new Scrollbar ( Scrollbar . rValue . 0 . gValue = new Scrollbar ( Scrollbar . text += " A = " + color . HORIZONTAL . 1 . gValue . getRed () . 12) ) . drawString ( text . HORIZONTAL . text += " B = " + color . 0 . getBlue () . } } 285 class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar rValue . 1 . setBackground ( Color . 1) ) . FOLOSIREA CULORILOR g . gValue . width . g . 1 . setBackground ( Color . setBackground ( Color . setFont ( new Font ( " Arial " . HORIZONTAL . aValue = new Scrollbar ( Scrollbar . getAlpha () . exit (0) . blue ) . red ) . height ) . 256) . 0 .

add ( rValue ) . add ( aValue ) . culoare . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . add ( culoare . } public void ad ju stm en tV al u e C h an ge d ( AdjustmentEvent e ) { int r = rValue . getValue () . } } public class TestColor { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Color " ) . aValue . color = c . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . } } 10. int g = gValue . int b = bValue . repaint () . add ( gValue ) . BorderLayout . add ( rgbValues . gValue . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) .286 CAPITOLUL 10. getValue () . rValue . rgbValues . culoare . g . 100) . rgbValues . aValue . pack () .5 Folosirea imaginilor Aceasta este o imagine: . rgbValues . DESENAREA aValue . culoare = new Culoare () . getValue () . f . b . setSize (200 . setBackground ( Color . lightGray ) . int a = aValue . rgbValues . add ( bValue ) . setValue (255) . getValue () . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . a ) . Color c = new Color (r . bValue . BorderLayout . CENTER ) . show () . rgbValues . NORTH ) .

ro/~acf/poza.getImage("poza. fie aflat la o anumit˘ a adres˘ a Web (URL). FOLOSIREA IMAGINILOR 287 In AWT este posibil˘ a folosirea imaginilor create extern ˆ ın format gif sau jpeg. Image image2 = toolkit. String fisier) getImage(String fisier) Pentru a obt ¸ine un obiect de tip Toolkit se va folosi metoda getDefaultToolkit. Metodele pentru ˆ ınc˘ arcarea unei imagini dintr-un fi¸ sier se g˘ asesc ˆ ın clasele Applet ¸ si Toolkit. Crearea unui obiect de tip Image. 2.5. avˆ and ˆ ıns˘ a aceea¸ si denumire getImage ¸ si urm˘ atoarele formate: Applet Toolkit getImage(URL url) getImage(URL url) getImage(URL url.5.10.gif"). Afi¸ sarea propriu-zis˘ aˆ ıntr-un context grafic. Crearea unui obiect de tip Image se face folosind o imagine dintr-un fi¸ sier fie aflat pe ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a.gif")).getDefaultToolkit(). .1 Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea unei imagini presupune realizarea urm˘ atoarilor doi pa¸ si: 1. Aceasta nu este o clas˘ a de componente (nu extinde Component) ci implementeaz˘ a obiecte care pot fi desenate pe suprafat ¸a unor componente cu metode specifice unui context grafic pentru componenta respectiva (similar modului cum se deseneaz˘ a o linie sau un cerc). Image image1 = toolkit. 10.infoiasi. Orice imagine va fi reprezentat˘ a ca o instant ¸˘ a a clasei Image. ca ˆ ın exemplul de mai jos: Toolkit toolkit = Toolkit.getImage( new URL("http://www.

getDefaultToolkit(). int height. 0. 200. x. ImageObserver observer) x. this). this). x. int width. ImageObserver unde: • img este obiectul ce reprezint˘ a imaginea. va fi facut˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. ˆ ın general. int Color bgcolor.getImage("taz. g. aceste operat ¸iuni fiind f˘ acute abia ˆ ın momentul ˆ ın care se va realiza afi¸ sarea imaginii pentru prima dat˘ a. y sunt coordonatele stˆ anga-sus la care va fi afi¸ sat˘ a imaginea. int y.yellow. g. In exemplul urm˘ ator afi¸ sam aceea¸ si imagine de trei ori. 200. • width. 0.drawImage(img. this). int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. 400. DESENAREA Metoda getImage nu verific˘ a dac˘ a fi¸ sierul sau adresa specificata reprezint˘ a o imagine valid˘ a¸ si nici nu ˆ ıncarc˘ a efectiv imaginea ˆ ın memorie. int height. int y. • bgColor reprezint˘ a culoarea cu care vor fi colorat ¸i pixelii transparent ¸i ai imaginii (poate s˘ a lipseasc˘ a). Afi¸ sarea unei imagini ˆ ıntr-un context grafic se realizeaz˘ a prin intermediul metodei drawImage din clasa Graphics ¸ si. 100.drawImage(img. relative la spat ¸iul de coordonate al contextului grafic. 200.288 CAPITOLUL 10. g. Cele mai uzuale formate ale metodei sunt: boolean drawImage(Image img. • x. int boolean drawImage(Image img.drawImage(img. x. 0. Color bgcolor. • observer este un obiect care ”observ˘ a” ˆ ınc˘ arcarea imaginii ¸ si va fi informat pe m˘ asura derul˘ arii acesteia. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. imaginea va fi afi¸ sat˘ a la dimensiunile ei reale). int width. 100. Color. observer) . folosind forme diferite ale metodei drawImage: Image img = Toolkit. int y.gif"). Metoda nu face decˆ at s˘ a creeze un obiect de tip Image care face referint ¸˘ a la o anumit˘ a imagine extern˘ a. 0. int y. heigth reprezint˘ aˆ ınalt ¸imea ¸ si l˘ a¸ timea la care trebuie scalat˘ a imaginea (dac˘ a lipsesc.

la apelul metodei drawImage va fi desenat˘ a numai port ¸iunea de imagine care este disponibil˘ a la momentul init ¸ial ¸ si care poate fi incomplet˘ a.5. implementat˘ a de clasa Component ¸ si deci de toate componentele. Interfat ¸a ImageObserver are o singur˘ a metod˘ a numit˘ a imageUpdate. FOLOSIREA IMAGINILOR 289 Metoda drawImage returneaz˘ a true dac˘ a imaginea a fost afi¸ sat˘ aˆ ın ˆ ıntregime ¸ si false ˆ ın caz contrar. int y. Intregul f lags furnizeaz˘ a informat ¸ii despre starea transferului. ce va fi apelat˘ a periodic de firul de execut ¸ie (creat automat) care se ocup˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea imaginii. pˆ an˘ a la afi¸ sarea sa complet˘ a. cu alte cuvinte metoda nu a¸ stept˘ a ca o imagine s˘ a fie complet afi¸ sat˘ a ci se termin˘ a imediat ce procesul de afi¸ sare a ˆ ınceput. Acest mecanism este realizat prin intermediul interfet ¸ei ImageObserver. Aceast˘ a interfat ¸˘ a descrie obiecte care au ˆ ınceput s˘ a utilizeze o imagine incomplet˘ a¸ si care trebuie anunt ¸ate de noile date obt ¸inute ˆ ın legatur˘ a cu imaginea respectiv˘ a. int x. int flags. f˘ ar˘ a intervent ¸ia programatorului. int w. In sect ¸iunea urm˘ atoare vom detalia acest aspect. Formatul acestei metode este: boolean imageUpdate (Image img. Ca urmare. 10. Aceste informat ¸ii pot fi aflate prin intermediul constantelor definite de interfat ¸˘ a: .10. dup˘ a care red˘ a imediat controlul apelantului. int h ) Implementarea implicit˘ a const˘ a dintr-un apel la metoda repaint pentru dreptunghiul specificat la apel ¸ si care reprezint˘ a zona din imagine pentru care se cunosc noi informat ¸ii. lucru deosebit de util ˆ ıntrucˆ at procesul de ˆ ınc˘ arcare a unei imagini poate dura mult ¸ si nu este de dorit ca ˆ ın acest interval de timp (pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea complet˘ a a imaginii) aplicat ¸ia s˘ a fie blocat˘ a. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece metoda drawImage nu face decˆ at s˘ a declan¸ seze procesul de ˆ ınc˘ arcare ¸ si desenare a imaginii. De aceea trebuie s˘ a existe un mecanism prin care componenta s˘ a fie redesenat˘ a automat ˆ ın momentul ˆ ın care au mai sosit informat ¸ii legate de imagine.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor In cazul ˆ ın care se afi¸ seaz˘ a o imagine care se g˘ ase¸ ste pe Internet sau imaginea afi¸ sata este de dimensiuni mari se va observa c˘ a aceasta nu apare complet de la ˆ ınceput ci este desenat˘ a treptat.5.

} De asemenea. int w.290 ABORT CAPITOLUL 10. int flags. public boolean imageUpdate(Image img. int y. // Imaginea este completa (flags & ALLBITS) != 0 // Eroare sau transferul imaginii a fost intrerupt (flags & ERROR | ABORT ) != 0 Metoda imageUpdate poate fi redefint˘ a de o component˘ a pentru a personaliza procesul de afi¸ sare al imaginii. DESENAREA Inc˘ arcarea imaginii a fost ˆ ıntrerupt˘ a. int getHeight(ImageObserver observer) int getWidth(ImageObserver observer) Dac˘ a desenarea se face folosind clasa Canvas. atunci argumentul observer al metodelor referitoare la imagini va fi this. int h) { // Desenam imaginea numai daca toti bitii sunt disponibili if (( flags & ALLBITS) != 0) repaint(). Aceasta va fi apelat˘ a apelat˘ a asincron de fiecare dat˘ a cˆ and sunt disponibili noi pixeli. . ˆ ınainte de completarea sa ALLBITS Imaginea a fost ˆ ıncarcat˘ a complet ERROR A ap˘ arut o eroare ˆ ın timpul ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginii FRAMEBITS Tot ¸i bit ¸ii cadrului curent sunt disponibili HEIGHT In˘ alt ¸imea imaginii este disponibil˘ a PROPERTIES Propriet˘ a¸ tile imaginii sunt disponibile SOMEBITS Au fost recept ¸ionat ¸i noi pixeli ai imaginii WIDTH L˘ a¸ timea imaginii este disponibil˘ a Prezent ¸a ˆ ın parametrul f lags a unui bit de valoare 1 pe pozit ¸ia reprezentata de o constant˘ aˆ ınseamn˘ a c˘ a respectiva condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a. se observ˘ a c˘ a metodele clasei Image pentru determinarea dimensiunilor unei imagini au ca argument un obiect de tip ImageObserver. // Daca sunt toti bitii nu mai sunt necesare noi update-uri return ( (flags & (ALLBITS | ABORT)) == 0). int x.

.10. } public void paint(Graphics g) { // Desenam in memorie pe un obiect de tip Image // w si h sunt dimensiunile desenului Image img = createImage(w.3 Mecanismul de ”double-buffering” Tehnica de double-buffering implic˘ a realizarea unui desen ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul s˘ au pe ecran.5. FOLOSIREA IMAGINILOR 291 10.jpeg din distribut ¸ia standard Java ofer˘ a suport pentru salvarea unei imagini aflate ˆ ın memorie ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın for- .). . } } 10.getGraphics(). h)..setColor(..sun..5. Graphics gmem = img.image. Secvent ¸a general˘ a de implementare a mecanismului de double-buffering este urm˘ atoarea: // Supradefinim update pentru a elimina stergerea desenului public void update(Graphics g) { paint(g). /* Realizam desenul folosind gmem gmem. gmem. */ // Transferam desenul din memorie pe ecran // desenand de fapt imaginea creata g.dispose(). 0. this)...fillOval(. O situat ¸ie frecvent˘ aˆ ın care se apeleaz˘ a la double-buffering este crearea de animat ¸ii.). gmem.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG Pachetul com.drawImage(img. 0.5.codec. pentru a elimina efectul nepl˘ acut de ”clipire” (”flickering”) rezultat atunci cˆ and sunt efectuate redesen˘ ari repetate la intervale mici de timp.

false).setQuality(quality. // Folosim setarile de codare jpeg implicite encoder. JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec. encoder.getDefaultJPEGEncodeParam(img). aflata ˆ ın pachetul java. Pentru aceasta va trebui s˘ a definim un .*.setJPEGEncodeParam(jep). JPEGEncodeParam jep = encoder.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie In cazul ˆ ın care dorim s˘ a folosim o anumit˘ a imagine creat˘ a direct din program ¸ si nu ˆ ıncarcat˘ a dintr-un fi¸ sier vom folosi clasa MemoryImageSource.printStackTrace(). DESENAREA mat JPEG.9f. //intre 0 si 1 public static void write(BufferedImage img.io. } } } 10. jep.close().BufferedImage.awt.image.encode(img). O clas˘ a responsabil˘ a cu realizarea acestei operat ¸iuni ar putea fi definit˘ a astfel: import import import import com.createJPEGEncoder(out).jpeg. } catch( Exception e ) { e.292 CAPITOLUL 10.sun. java. out.image.*. String filename) { try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename). java. class JPEGWriter { static float quality = 0.image.5.*.awt.awt. java.codec.

int[] pix = new int[w * h].random() * 255). g. normal aceste valori sunt off = 0.print. y++) { for (int x = 0. int h = 100. w)). h reprezint˘ a dimensiunile imaginii (l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea). green. • pixeli[] este vectorul cu culorile imaginii. int h. this).6 Tip˘ arirea Tip˘ arirea ˆ ın Java este tratat˘ aˆ ın aceea¸ si manier˘ a ca ¸ si desenarea. pix[index++] = new Color(red. blue). Pachetul care ofer˘ a suport pentru tip˘ arire este java. singurul lucru diferit fiind contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a operat ¸iile.awt. pix. int[] pixeli.˘ 10. } img = createImage(new MemoryImageSource(w. 0. Dimensiunea vectorului va fiˆ ın˘ alt ¸imea ˆ ınmult ¸it˘ a cu l˘ a¸ timea ˆ ın pixeli a imaginii. int blue = (int) (Math. iar clasa principal˘ a care controleaz˘ a procesul de tip˘ arire este PrinterJob. int green = (int) (Math. h. • of f. // g este un context grafic 10.drawImage(img. scan reprezint˘ a modalitatea de construire a matricii imaginii pornind de la vectorul cu pixeli. scan = w In exemplul urmator vom crea o imagine cu pixeli de culori aleatorii ¸ si o vom afi¸ sa pe ecran: int w = 100. int off. TIPARIREA 293 vector de numere ˆ ıntregi ˆ ın care vom scrie valorile ˆ ıntregi (RGB) ale culorilor pixelilor ce definesc imaginea noastr˘ a. x < w. y < h.random() * 255).6. x++) { int red = (int) (Math. 0. Constructorul clasei MemoryImageSource este: MemoryImageSource(int w. 0. for (int y = 0. O aplicat ¸ie va apela metode ale acestei clase pentru: . int scan) unde: • w.random() * 255).getRGB(). int index = 0.

Specificarea obiectului care va fi tip˘ arit: setPrintable. Un obiect care va fi tip˘ arit trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. int pageIndex) throws PrinterException { // Descrirea imaginii obiectului ce va fi afisata la imprimanta // Poate fi un apel la metoda paint: paint(g) if (ceva nu este in regula}) { return Printable.component˘ a.294 CAPITOLUL 10. • Invocarea dialogului cu utilizatorul pentru specificarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire. Opt ¸ional. In general. care are o reprezentare vizual˘ a descris˘ a de metoda paint ¸ si care va specifica ¸ si modalitatea de reprezentare a sa la imprimant˘ a.PAGE_EXISTS. PageFormat pf. init ¸ierea unui dialog cu utilizatorul pentru precizarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire: printDialog. vor fi ˆ ıncapsulate ˆ ıntr-un obiect grafic . In general. Orice component˘ a care poate fi afi¸ sat˘ a pe ecran poate fi ¸ si tip˘ arit˘ a. Crearea unei sesiuni de tip˘ arire: PrinterJob. In cazul cˆ and imaginea de pe ecran coincide cu imaginea de la imprimant˘ a. • Tip˘ arirea efectiv˘ a.NO_SUCH_PAGE. orice informat ¸ii care trebuie atˆ at afi¸ sate cˆ at ¸ si tip˘ arite. metoda print are urm˘ atorul format: public int print(Graphics g. DESENAREA • Crearea unei sesiuni de tip˘ arire (job). metodele paint ¸ si print pot specifica aceea¸ si secvent ¸˘ a de cod. acesta trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a print. } Pa¸ sii care trebuie efectuat ¸i pentru tip˘ arirea unui obiect sunt: 1. } return Printable. . responsabil˘ a cu descrierea modalit˘ a¸ tii de tip˘ arire a obiectului.getPrinterJob 2. 3.

*.6. awt . TIPARIREA 4. drawString ( " Hello " . } public void paint ( Graphics g ) { g . 200 . int pi ) throws PrinterException { if ( pi >= 1) return Printable . 200 . g . 100 . g . 200 .*. 400) . 295 In exemplul urm˘ ator vom defini un obiect care are aceea¸ si reprezentare pe ecran cˆ at ¸ si la imprimant˘ a (un cerc circumscris unui p˘ atrat. drawString ( " Numai la imprimanta " . } public int print ( Graphics g .˘ 10. PageFormat pf . 300) . PAGE_EXISTS . drawRect (200 . 100) . awt . g . 200) . java . Listing 10. event . public Dimension getPreferredSize () { return d . java .*. NO_SUCH_PAGE . 100 . Tip˘ arirea efectiv˘ a: print. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . private Button print = new Button ( " Print " ) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { . java . return Printable . paint ( g ) . drawOval (200 . io . class Plansa extends Canvas implements Printable { Dimension d = new Dimension (400 . } } class Fereastra extends Frame implements ActionListener { private Plansa plansa = new Plansa () . print .6: Tip˘ arirea unei componente import import import import java .*. 100) . awt . 200 . ˆ ınsotite de un text) ¸ si vom tip˘ ari obiectul respectiv.

print () . println ( " Exceptie la tiparire ! " ) .296 System . pack () . south . SOUTH ) . Tiparirea efectiva printJob . exit (0) . out . // 3. add ( print ) . getPrinterJob () . } } } } public class TestPrint { public static void main ( String args []) throws Exception { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Print " ) . Panel south = new Panel () . Initierea dialogului cu utilizatorul if ( printJob . Crearea unei sesiuni de tiparire PrinterJob printJob = PrinterJob . ex . south . CENTER ) ) . Stabilirea obiectului ce va fi tiparit printJob . show () . // 2. setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . CENTER ) . DESENAREA add ( plansa . } catch ( PrinterException ex ) { System . printStackTrace () . addActionListe ner ( this ) . } } . print . printDialog () ) { try { // 4. BorderLayout . } }) . add ( south . BorderLayout . setPrintable ( plansa ) . f . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // 1. CAPITOLUL 10.

*.6. import java . In sistemul de operare Windows. close () . io . imp . class TestPrintText { public static void main ( String args []) throws Exception { // pentru Windows PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ( " lpt1 " ) ) . Observat ¸i c˘ a aceast˘ a abordare nu este portabil˘ a. // pentru UNIX // PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ("/ dev / lp ") ) . } } . iar ˆ ın Unix prin ”/dev/lp”.˘ 10. imprimanta poate fi referit˘ a prin ”lpt1”. imp .7: Tip˘ arirea textelor import java . imp . pe acest flux. println ( " ABCDE " ) . println ( " Test imprimanta " ) . awt . linie cu linie. TIPARIREA 297 Tiparirea textelor O alt˘ a variant˘ a pentru tip˘ arirea de texte este deschiderea unui flux c˘ atre dispozitivul special reprezentat de imprimant˘ a¸ si scrierea informat ¸iilor. Listing 10.*. deoarece necesit˘ a tratare special˘ aˆ ın funct ¸ie de sistemul de operare folosit.

DESENAREA .298 CAPITOLUL 10.

1 Introducere JFC Tehnologia Swing face parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) care pune la dispozit ¸ie o serie ˆ ıntreag˘ a de facilit˘ a¸ ti pentru scrierea de aplicat ¸ii cu o interfat ¸˘ a grafic˘ a mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a funct ¸ional ¸ si estetic fat ¸˘ a de vechiul model AWT. cum ar fi cele standard Windows.1 11. In JFC sunt incluse urm˘ atoarele: • Componente Swing Sunt componente ce ˆ ınlocuiesc ¸ si ˆ ın acela¸ si timp extind vechiul set oferit de modelul AWT. • Java 2D API Folosind Java 2D pot fi create aplicat ¸ii care utilizeaz˘ a grafic˘ a la un 299 . cum ar fi cititoare de ecran. • Look-and-Feel Permite schimbarea ˆ ınf˘ a¸ ti¸ s˘ arii ¸ si a modului de interact ¸iune cu aplicat ¸ia ˆ ın funct ¸ie de preferint ¸ele fiec˘ aruia. Java. acestea putˆ and fi interschimbate de c˘ atre utilizator chiar la momentul execut ¸iei . Motif sau altele oferite de diver¸ si dezvoltatori.Capitolul 11 Swing 11. Mac. • Accessibility API Permite dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a comunice cu dispozitive utilizate de c˘ atre persoane cu diverse tipuri de handicap. Acela¸ si program poate utiliza diverse moduri Look-and-Feel. dispozitive de recunoa¸ stere a vocii.1. ecrane Braille. etc.

300

CAPITOLUL 11. SWING nivel avansat. Clasele puse la dispozit ¸ie permit crearea de desene complexe, efectuarea de operat ¸ii geometrice (rotiri, scal˘ ari, translat ¸ii, etc.), prelucrarea de imagini, tip˘ arire, etc.

• Drag-and-Drop Ofer˘ a posibilitatea de a efectua operat ¸ii drag-and-drop ˆ ıntre aplicat ¸ii Java ¸ si aplicat ¸ii native. • Internat ¸ionalizare Internat ¸ionalizarea ¸ si localizarea aplicat ¸iilor sunt dou˘ a facilit˘ a¸ ti extrem de importante care permit dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a poat˘ a fi configurate pentru exploatarea lor ˆ ın diverse zone ale globului, utilizˆ and limba ¸ si particularit˘ a¸ tile legate de formatarea datei, numerelor sau a monedei din zona respectiv˘ a. In aceste capitol vom face o prezentare scurt˘ a a componentelor Swing, deoarece prezentarea detaliata a tuturor facilit˘ a¸ tilor oferite de JFC ar oferi suficient material pentru un volum de sine st˘ at˘ ator.

11.1.2

Swing API

Unul din principalele deziderate ale tehnologiei Swing a fost s˘ a pun˘ a la dispozit ¸ie un set de componente GUI extensibile care s˘ a permit˘ a dezvoltarea rapid˘ a de aplicat ¸ii Java cu interfat ¸˘ a grafic˘ a competitiv˘ a din punct de vedere comercial. Pentru a realiza acest lucru, API-ul oferit de Swing este deosebit de complex avˆ and 17 pachete ˆ ın care se g˘ asesc sute de clase ¸ si interfet ¸e. Lista complet˘ a a pacehetelor din distribut ¸ia standard 1.4 este dat˘ aˆ ın tabelul de mai jos: javax.accessibility javax.swing.text.html javax.swing.plaf.basic javax.swing.border javax.swing.text.rtf javax.swing.plaf.multi javax.swing.event javax.swing.undo javax.swing.text javax.swing.plaf javax.swing javax.swing.text.parser javax.swing.plaf.metal javax.swing.colorchooser javax.swing.tree javax.swing.table javax.swing.filechooser

11.1. INTRODUCERE

301

Evident, nu toate aceste pachete sunt necesare la dezvolatarea unei aplicat ¸ii, cel mai important ¸ si care cont ¸ine componentele de baz˘ a fiind javax.swing.

Componentele folosite pentru crearea interfet ¸elor grafice Swing pot fi grupate astfel: • Componente atomice JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JSeparator • Componente complexe JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane • Componente pentru editare de text JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane • Meniuri JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem • Containere intermediare JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar • Containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

11.1.3

Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT

Nu se poate spune c˘ a Swing ˆ ınlocuie¸ ste modelul AWT ci ˆ ıl extinde pe acesta din urm˘ a ad˘ augˆ andu-i noi componente care fie ˆ ınlocuiesc unele vechi fie sunt cu totul noi. O convent ¸ie ˆ ın general respectat˘ a este prefixarea numelui unei clase AWT cu litera ”J” pentru a denumi clasa corespondent˘ a din Swing. Astfel, ˆ ın locul clasei java.awt.Button putem folosi javax.swing.JButton, ˆ ın loc de java.awt.Label putem folosi javax.swing.JLabel, etc. Este recomandat ca o aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a s˘ a foloseasc˘ a fie componente AWT, fie Swing, amestecarea lor fiind mai put ¸in uzual˘ a.

302

CAPITOLUL 11. SWING

Aplicat ¸iile GUI vor avea ˆ ın continuare nevoie de pachetul java.awt deoarece aici sunt definite unele clase utilitare cum ar fi Color, Font, Dimension, etc. care nu au fost rescrise ˆ ın Swing. De asemenea, pachetul java.awt.event r˘ amˆ ane ˆ ın continuare esent ¸ial pentru tratarea evenimentelor generate atˆ at de componente AWT cˆ at ¸ si de cele din Swing. Pe lˆ ang˘ a acesta mai poate fi necesar ¸ si javax.swing.event care descrie tipuri de evenimente specifice unor componente Swing, mecanismul de tratare a lor fiind ˆ ıns˘ a acela¸ si ca ˆ ın AWT. Pozit ¸ionarea componentelor este preluat˘ a din AWT, fiind ad˘ augate ˆ ıns˘ a noi clase care descriu gestionari de pozit ¸ionare ˆ ın completarea celor existente, cum ar fi BoxLayout ¸ si SpringLayout. Difer˘ aˆ ıns˘ a modul de lucru cu containere, dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a acestora. Majoritatea componentelor Swing care permit afi¸ sarea unui text ca parte a reprezent˘ arii lor GUI pot specifica acel text fie ˆ ın mod normal folosind un anumit font ¸ si o anumit˘ a culoare ce pot fi setate cu metodele setFont ¸ si setColor, fie prin intermediul limbajului HTML. Folosirea HTML aduce o flexibilitatea deosebit˘ aˆ ın realizarea interfet ¸ei grafice, ˆ ıntrucˆ at putem aplica format˘ ari multiple unui text, descompunerea acestuia pe mai multe linii, etc., singurul dezavantaj fiind ˆ ıncetinirea etapei de afi¸ sare a componentelor. JButton simplu = new JButton("Text simplu"); JButton html = new JButton( "<html><u>Text</u> <i>formatat</i></html>"); S˘ a descriem o aplict ¸ie simpl˘ a folosind AWT ¸ si apoi Swing, pentru a ne crea o prim˘ a impresie asupra diferent ¸elor ¸ si asem˘ an˘ arilor dintre cele dou˘ a modele. Listing 11.1: O aplicat ¸ie simpl˘ a AWT
import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluAWT extends Frame implements ActionListener { public ExempluAWT ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setLayout ( new FlowLayout () ) ; add ( new Label ( " Hello AWT " ) ) ; Button b = new Button ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ;

11.1. INTRODUCERE
add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluAWT ( " Hello " ) ; } }

303

Listing 11.2: Aplicat ¸ia rescris˘ a folosind Swing
import javax . swing .*; import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluSwing extends JFrame implements ActionListener { public ExempluSwing ( String titlu ) { super ( titlu ) ; // Metoda setLayout nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Componentele au denumiri ce incep cu litera J // Textul poate fi si in format HTML getContentPane () . add ( new JLabel ( " < html > <u > Hello </ u > <i > Swing </ i > </ html > " ) ) ; JButton b = new JButton ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ; // Metoda add nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Tratarea evenimentelor se face ca in AWT System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluSwing ( " Hello " ) ; }

304
}

CAPITOLUL 11. SWING

11.2

Folosirea ferestrelor

Pentru a fi afi¸ sate pe ecran componentele grafice ale unei aplicat ¸ii trebuie plasate pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container). Fiecare component˘ a poate fi cont ¸inut˘ a doar ˆ ıntr-un singur container, ad˘ augarea ei pe o supraft ¸˘ a nou˘ a de afi¸ sare determinˆ and eliminarea ei de pe vechiul container pe care fusese plasat˘ a. Intrucˆ at containerele pot fi ˆ ıncapsulate ˆ ın alte containere, o component˘ a va face parte la un moment dat dintr-o ierarhie. R˘ ad˘ acina acestei ierarhii trebuie s˘ a fie un a¸ sa numit container de nivel ˆ ınalt, care este reprezentat de una din clasele JFrame, JDialog sau JApplet. Intrucˆ at de appleturi ne vom ocupa separat, vom analiza ˆ ın continuare primele dou˘ a clase. In general orice aplicat ¸ie Java independent˘ a bazat˘ a pe Swing cont ¸ine cel put ¸in un container de nivel ˆ ınalt reprezentat de fereastra principal˘ a a programului, instant ¸˘ a a clasei JFrame. Simplificat, un obiect care reprezint˘ a o fereastr˘ a Swing cont ¸ine o zon˘ a care este rezervat˘ a barei de meniuri ¸ si care este situat˘ a de obieci ˆ ın partea sa superioar˘ a¸ si corpul ferestrei pe care vor fi plasate componentele. Imaginea de mai jos pune ˆ ın evident ¸˘ a aceast˘ a separare, valabil˘ a de altfel pentru orice container de nivel ˆ ınalt:

Corpul ferestrei este o instant ¸˘ a a clasei Container ce poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getContentPane. Plasarea ¸ si aranjarea componentelor pe suprafat ¸a

11.2. FOLOSIREA FERESTRELOR

305

ferestrei se va face deci folosind obiectul de tip Container ¸ si nu direct fereastra. A¸ sadar, de¸ si este derivat˘ a din Frame, clasa JFrame este folosit˘ aˆ ıntr-un mod diferit fat ¸˘ a de p˘ arintele s˘ au: Frame f = new Frame(); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(new Button("OK")); JFrame jf = new JFrame(); jf.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); jf.getContentPane().add(new JButton("OK")); Spre deosebire de Frame, un obiect JFrame are un comportament implicit la ˆ ınchiderea ferestrei care const˘ aˆ ın ascunderea ferestrei atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a butonul de ˆ ınchidere. Acest comportament poate fi modificat prin apelarea metodei setDefaultCloseOperation care prime¸ ste ca argument diverse constante ce se g˘ asesc fie ˆ ın clasa WindowConstants, fie chiar ˆ ın JFrame. jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Ad˘ augarea unei bare de meniuri se realizeaz˘ a cu metoda setJMenuBar, care prime¸ ste o instant ¸˘ a de tip JMenuBar. Crearea meniurilor este similar˘ a cu modelul AWT.

11.2.1

Ferestre interne

Din punctul de vedere al folosirii ferestrelor, aplicat ¸iile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: • SDI (Single Document Interface) • MDI (Multiple Document Interface) Programele din prima categorie gestioneaz˘ a la un moment dat o singur˘ a fereastr˘ aˆ ın care se g˘ asesc componentele cu care interact ¸ioneaz˘ a utilizatorul. In a doua categorie, fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei ˆ ınglobeaz˘ a la rˆ andul ei alte ferestre, uzual cu funct ¸ionalit˘ a¸ ti similare, ce permit lucrul concurent pe mai multe planuri.

306

CAPITOLUL 11. SWING

In Swing, clasa JInternalFrame pune la dispozit ¸ie o modalitate de a crea ferestre ˆ ın cadrul altor ferestre. Ferestrele interne au aproximativ aceea¸ si ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare ¸ si funct ¸ionalitate cu ferestrele de tip JFrame, singura diferent ¸˘ a fiind modul de gestionare a acestora. Uzual, obiectele de tip JInternalFrame vor fi plasate pe un container de tip DesktopPane, care va fi apoi plasat pe o fereastr˘ a de tip JFrame. Folosirea clasei DesktopPane este necesar˘ a deoarece aceasta ”¸ stie” cum s˘ a gestioneze ferestrele interne, avˆ and ˆ ın vedere c˘ a acestea se pot suprapune ¸ si la un moment dat doar una singur˘ a este activ˘ a. Exemplul urm˘ ator pune ˆ ın evident ¸˘ a modelul general de creare ¸ si afi¸ sare a ferestrelor interne: Listing 11.3: Folosirea ferestrelor interne
import javax . swing .*; import java . awt .*; class FereastraPrinci pal a extends JFrame { public Fereastra Pr i nc i p al a ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setSize (300 , 200) ; s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . EXIT_ON_CLOSE ) ; FereastraInterna fin1 = new FereastraInterna () ; fin1 . setVisible ( true ) ; FereastraInterna fin2 = new FereastraInterna () ; fin2 . setVisible ( true ) ; JDesktopPane desktop = new JDesktopPane () ; desktop . add ( fin1 ) ; desktop . add ( fin2 ) ; setContentPane ( desktop ) ; fin2 . moveToFront () ; } } class FereastraInterna extends JInternalFrame { static int n = 0; // nr . de ferestre interne static final int x = 30 , y = 30; public FereastraInterna () { super ( " Document # " + (++ n ) ,

11.3. CLASA JCOMPONENT
true , // resizable true , // closable true , // maximizable true ) ; // iconifiable setLocation ( x *n , y * n ) ; setSize ( new Dimension (200 , 100) ) ;

307

} } public class TestInternalFrame { public static void main ( String args []) { new FereastraPrincipala ( " Test ferestre interne " ) . show () ; } }

Ferestrele create de acest program vor ar˘ ata ca ˆ ın figura de mai jos:

11.3

Clasa JComponent

JComponent este superclasa tuturor componentelor Swing, mai put ¸in a celor care descriu containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JApplet. Deoarece JComponent extinde clasa Container, deci ¸ si Component, ea mo¸ stene¸ ste funct ¸ionalitatea general˘ a a containerelor ¸ si componentelor AWT, furnizˆ and bineˆ ınt ¸eles ¸ si o serie ˆ ıntreag˘ a de noi facilit˘ a¸ ti. Dintre nout˘ a¸ tile oferite de JComponent amintim: • ToolTips Folosind metoda setToolTip poate fi ata¸ sat unei componente un text cu explicat ¸ii legate de componenta respectiv˘ a. Cˆ and utilizatorul trece

308

CAPITOLUL 11. SWING cu mouse-ul deasupra componentei va fi afi¸ sat, pentru o perioad˘ a de timp, textul ajut˘ ator specificat.

• Chenare Orice component˘ a Swing poate avea unul sau mai multe chenare. Specificarea unui chenar se realizeaz˘ a cu metoda setBorder. • Suport pentru plasare ¸ si dimensionare Folosind metodele setPreferredSize, setMinimumSize, setMaximumSize, setAlignmentX, setAlignmentY pot fi controlat ¸i parametrii folosit ¸i de gestionarii de pozit ¸ionare pentru plasarea ¸ si dimensionarea automat˘ a a componentelor ˆ ın cadrul unui container. • Controlul opacit˘ a¸ tii Folosind metoda setOpaque vom specifica dac˘ a o component˘ a trebuie sau nu s˘ a deseneze tot ¸i pixelii din interiorul s˘ au. Implicit, valoarea propriet˘ a¸ tii de opacitate este false, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a este posibil s˘ a nu fie desenat ¸i unii sau chiar tot ¸i pixelii, permit ¸ˆ and pixelilor de sub component˘ a s˘ a r˘ amˆ an˘ a vizibili (componenta nu este opac˘ a). Valoarea propriet˘ a¸ tii pentru clasele derivate din JComponent depinde ˆ ın general de Look-and-Feel-ul folosit. • Asocierea de act ¸iuni tastelor Pentru componentele Swing exist˘ a posibilitatea de specifica anumite act ¸iuni care s˘ a se execute atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a o anumit˘ a combinat ¸ie de taste ¸ si componenta respectiv˘ a este activ˘ a (are focusul). Aceast˘ a facilitate simplific˘ a varianta init ¸ial˘ a de lucru, ¸ si anume tratarea evenimentelor de tip KeyEvent printr-un obiect KeyListener. • Double-Buffering Tehnica de double-buffering, care implic˘ a desenarea componentei ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul ˆ ıntregului desen pe ecran, este implementat˘ a automat de componentele Swing, spre deosebire de cele AWT unde trebuia realizat˘ a manual dac˘ a era cazul. Exemplul urm˘ ator ilustreaz˘ a modul de folosire a cˆ atorva dintre facilit˘ a¸ tile amintite mai sus: Listing 11.4: Facilit˘ a¸ ti oferite de clasa JComponent

11. panel . setBorder ( raised ) . JLabel label1 = new JLabel ( " Lowered " ) . setToolTipText ( " Eticheta ridicata " ) . s e tD e f au l t C lo s e Op e r at i o n ( JFrame . add ( btn1 ) . // implicit panel . // Folosirea chenarelor Border lowered . event . add ( label2 ) . btn2 . awt . add ( panel ) . . border . awt .*. CLASA JCOMPONENT import import import import javax . blue ) . raised . panel . javax .200) ) . EXIT_ON_CLOSE ) . lowered = BorderFactory . setOpaque ( true ) . swing .*. java . JButton btn2 = new JButton ( " Transparent " ) . 309 class Fereastra extends JFrame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( btn2 ) .*. btn1 .3. c re at eT it led Bo rd er ( " Borders " ) . panel . setBorder ( lowered ) . add ( label1 ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . final JPanel panel = new JPanel () . title = BorderFactory . setBorder ( title ) . label1 . setBackground ( Color . java . setPreferredSize ( new Dimension (400 . panel . JLabel label2 = new JLabel ( " Raised " ) . c r e a t e R a i s e d B e v e l B o r d e r () . // ToolTips label1 . c r e a t e L o w e r e d B e v e l B o r d e r () . label2 . raised = BorderFactory . label2 .*. TitledBorder title . panel . panel . getContentPane () . setToolTipText ( " Eticheta coborata " ) . // Controlul opacitatii JButton btn1 = new JButton ( " Opaque " ) . setOpaque ( false ) . swing . getContentPane () .

310 CAPITOLUL 11. red ? Color . .care va reprezenta datele aplicat ¸iei. blue : Color . " schimbaCuloare " ) . red . pack () . put ( " schimbaCuloare " . } } public class TestJComponent { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Facilitati JComponent " ) . getInputMap () . red ) . getActionMap () . SWING btn1 . } } 11. // Asocierea unor actiuni ( KeyBindings ) /* Apasarea tastei F2 cand focusul este pe butonul al doilea va determina schimbarea culorii panelului */ btn2 . color = ( color == Color .4 11. // Textul poate fi HTML btn2 . new AbstractAction () { private Color color = Color . getKeyStroke ( " F2 " ) . put ( KeyStroke . setToolTipText ( " Buton opac " ) . setToolTipText ( " < html > <b > Apasati < font color = red > F2 </ font > " + " cand butonul are <u > focusul </ u > " ) . public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { panel . setBackground ( color ) . show () .5 Arhitectura modelului Swing Folosirea modelelor Modelul Swing este bazat pe o arhitectur˘ a asem˘ an˘ atoare cu MVC (modelview-controller). } }) . Arhitectura MVC specific˘ a descompunerea unei aplicat ¸ii vizuale ˆ ın trei p˘ art ¸i separate: • Modelul . btn2 .

JMenu.modul de reprezentare vizual˘ a a datelor. ˆ ın care datele componentelor (modelul) sunt separate de reprezentarea lor vizual˘ a. ˆ ın Swing p˘ art ¸ile de prezentare ¸ si control au fost cuplate deoarece exista o leg˘ atur˘ a prea strˆ ans˘ aˆ ıntre ele pentru a fi concepute ca entit˘ a¸ ti separate. ˆ ıns˘ a are posibilitatea de a-l ˆ ınlocui cu unul nou atunci cˆ and este cazul. A¸ sadar.5. JRadioButton. JTextPane. FOLOSIREA MODELELOR • Prezentarea .11. JPasswordField Fiecare component˘ a are un model init ¸ial implicit. JRadioButtomMenuItem JComboBox ComboBoxModel BoundedRangeModel JProgressBar. JToggleButton. modul de concepere a unei aplicat ¸ii trebuie s˘ a fie orientat asupra reprezent˘ arii ¸ si manipul˘ arii informat ¸iilor ¸ si nu asupra interfet ¸ei grafice cu utilizatorul.transformarea act ¸iunilor utilizatorului asupra componentelor vizuale ˆ ın evenimente care s˘ a actualizeze automat modelul acestora (datele). componente cu reprezent˘ ari diferite pot avea acela¸ si tip de model. Aceast˘ a abordare este logic˘ a ¸ si din perspectiva faptului c˘ a. Metodele care acceseaz˘ a . Din motive practice. ˆ ın general. JSlider JTabbedPane SingleSelectionModel ListModel JList ListSelectionModel JList JTable TableModel JTable TableColumnModel JTree TreeModel JTree TreeSelectionModel Document JEditorPane. JMenuItem. Dup˘ a cum se observ˘ a din tabelul de mai jos. 311 • Controlul . dar exist˘ a¸ si componente care au asociate mai multe modele: Model ButtonModel Component˘ a JButton. JTextArea. arhitectura Swing este de fapt o arhitectur˘ a cu model separabil. JScrollBarm. Pentru a realiza separarea modelului de prezentare. JCheckBox. fiec˘ arui obiect corespunz˘ ator unei clase ce descrie o component˘ a Swing ˆ ıi este asociat un obiect care gestioneaz˘ a datele sale ¸ si care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a care reprezint˘ a modelul componentei respective. JCheckBoxMenuItem. JTextField.

event . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . BorderLayout . Listing 11. int tipModel = 1. class Fereastra extends JFrame implements ActionListener { String data1 [] = { " rosu " . JList lst . oricare din aceste clase poate fi extins˘ a pentru a crea un nou model. Pentru modelele mai complexe. JTree sau JList exist˘ a clase abstracte care implementeaz˘ a interfat ¸a ce descrie modelul respectiv De exemplu. getContentPane () . java . " blue " }. cum ar fi cele asociate claselor JTable. javax . swing . EXIT_ON_CLOSE ) . model2 . addActionListene r ( this ) . setModel ( model1 ) . " galben " . btn .*. respectiv getModel. Crearea unei clase care s˘ a reprezinte un model se va face extinzˆ and interfat ¸a corespunz˘ atoare ¸ si implementˆ and metodele definite de aceasta sau extinzˆ and clasa implicit˘ a oferit˘ a de API-ul Swing ¸ si supradefinind metodele care ne intereseaz˘ a. CENTER ) . // La apasara butonului schimbam modelul JButton btn = new JButton ( " Schimba modelul " ) . interfat ¸a model a clasei JList este ListModel care este implementat˘ a de clasele DefaultListModel ¸ si AbstractListModel. . SWING modelul unui obiect sunt: setModel. java . getContentPane () . border . // Cream obiectele corespunzatoare celor doua modele model1 = new Model1 () . swing . cu argumente specifice fiec˘ arei componente ˆ ın parte. add ( lst . awt .*. BorderLayout . // Lista initiala nu are nici un model lst = new JList () . In funct ¸ie de necesit˘ a¸ ti.*. ListModel model1 . String data2 [] = { " red " . s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . awt . model2 = new Model2 () .312 CAPITOLUL 11. " albastru " }. lst .*. " yellow " .5: Folosirea mai multor modele pentru o componenta import import import import javax . SOUTH ) . add ( btn .

tipModel = 2. show () . length . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( tipModel == 1) { lst . } else { lst . FOLOSIREA MODELELOR 313 pack () . } } } public class TestModel { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Model " ) . setModel ( model1 ) . } } Multe componente Swing furnizeaz˘ a metode care s˘ a obt ¸in˘ a starea obiectului f˘ ar˘ a a mai fi nevoie s˘ a obt ¸inem instant ¸a modelului ¸ si s˘ a apel˘ am metodele .5. } } // Clasele corespunzatoare celor doua modele class Model1 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data1 . setModel ( model2 ) . length . tipModel = 1. } public Object getElementAt ( int index ) { return data2 [ index ]. } public Object getElementAt ( int index ) { return data1 [ index ].11. } } class Model2 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data2 .

folosirea modelelor aduce flexibilitate sporit˘ a programului ¸ si este recomandat˘ a utilizarea lor. aceast˘ a notificare este realizat˘ aˆ ın dou˘ a moduri: 1. Un exemplu este metoda getValue a clasei JSlider care este de fapt un apel de genul getModel(). mai ales pentru clase cum ar fi JTable sau JTree. In multe situat ¸ii ˆ ıns˘ a.getModel(). ButtonModel ¸ si SingleSelectionModel.5. model.Modelele trimit un eveniment prin care sunt informat ¸i ascult˘ atorii c˘ a a survenit o anumit˘ a schimbare a datelor. SWING acesteia. Obiectele de tip listener vor trebui s˘ a apeleze metode specifice componentelor pentru a afla ce anume s-a schimbat. BoundedRangeModel model = slider.getValue(). In Swing. Model BoundedRangeModel ButtonModel SingleSelectionModelModel Listener ChangeListener ChangeListener ChangeListener Tip Eveniment ChangeEvent ChangeEvent ChangeEvent Interfat ¸a ChangeListener are o singur˘ a metod˘ a: public void stateChanged(ChangeEvent e). // Trebuie sa interogam sursa asupra schimbarii . JSlider slider = new JSlider().1 Tratarea evenimentelor Modelele componentelor trebuie s˘ a notifice aparit ¸ia unor schimb˘ ari ale datelor gestionate astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi reactualizat˘ a prezentarea lor sau s˘ a fie executat un anumti cod ˆ ın cadrul unui obiect de tip listener. Inregistrarea ¸ si eliminarea obiectelor de tip listener se realizeaz˘ a cu metodele addChangeListener. 11. respectiv removeChangeListener. singura informat ¸ie cont ¸inut˘ aˆ ın eveniment fiind componenta surs˘ a. Informativ (lightweight) .addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip BoundedRangeModel BoundedRangeModel m = (BoundedRangeModel)e.314 CAPITOLUL 11. modelele care suport˘ a aceast˘ a abordare fiind BoundedRangeModel.getSource(). f˘ ar˘ a a include ˆ ın eveniment detalii legate de schimbarea survenit˘ a. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intefat ¸a ChangeListener iar evenimentele sunt de tip ChangeEvent.

slider.println("Valoare noua: " + s. Secvent ¸a de cod de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: JSlider slider = new JSlider().getValue()).getSelectionModel(). System.11.Modele pun la dispozit ¸ie interfet ¸e specializate ¸ si tipuri de evenimente specifice ce includ toate informat ¸iile legate de schimbarea datelor. pentru a nu lucra direct cu instant ¸a modelului. singura diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de varianta anterioar˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a sursa evenimentului este acum de tipul componentei ¸ si nu de tipul modelului. 2.getValue()).getSource().addListSelectionListener( . JList list = new JList(culori). sModel. Pentru u¸ surint ¸a program˘ arii. FOLOSIREA MODELELOR 315 System.println("Schimbare model: " + m.5. } }).addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip JSlider JSlider s = (JSlider)e. unele clase permit ˆ ınregistrarea ascult˘ atorilor direct pentru componenta ˆ ın sine.out. ListSelectionModel sModel = list.out. Model ListModel ListSelectionModel ComboBoxModel TreeModel TreeSelectionModel TableModel TableColumnModel Document Document Listener ListDataListener ListSelectionListener ListDataListener TreeModelListener TreeSelectionListener TableModelListener TableColumnModelListener DocumentListener UndoableEditListener Tip Eveniment ListDataEvent ListSelectionEvent ListDataEvent TreeModelEvent TreeSelectionEvent TableModelEvent TableColumnModelEvent DocumentEvent UndoableEditEvent Folosirea acestor interfet ¸e nu difer˘ a cu nimic de cazul general: String culori[] = {"rosu". } }). "galben". Consistent(statefull) . "albastru").

JRadioButton.6.1 Componente atomice In categoria componentelor atomice includem componentele Swing cu funct ¸ionalitate simpl˘ a.316 CAPITOLUL 11.getFirstIndex()).text. ci vom pune ˆ ın evident ¸˘ a doar aspectele specifice acestui model. mai multe butoane radio pot fi grupate folosind clasa ButtonGroup.6. . • Componente pentru progres ¸ si derulare: JSlider. 11. JScrollBar • Separatori: JSeparator Deoarece utilizarea acestora este ˆ ın general facil˘ a. SWING new ListSelectionListener() { public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { // Schimbarea este continuta in eveniment if (!e.6 Folosirea componentelor Datorit˘ a complexit˘ a¸ tii modelului Swing. Aici includem: • Etichete: JLabel • Butoane simple sau cu dou˘ a st˘ ari: JButton. JCheckBox. pentru a permite selectarea doar a unuia dintre ele.swing.println("Selectie curenta: " + e. } } }). nu vom analiza ˆ ın parte aceste componente.2 Componente pentru editare de text Componentele Swing pentru afi¸ sarea ¸ si editarea textelor sunt grupate ˆ ıntr-o ierarhie ce are ca r˘ ad˘ acin˘ a clasa JTextComponent din pachetul javax.out. a c˘ aror folosire este ˆ ın general asem˘ an˘ atoare cu a echivalentelor din AWT. subliniind diferent ¸ele ¸ si ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirile fat ¸˘ a AWT. JToggleButton.getValueIsAdjusting()) { System. JProgressBar. ˆ ın aceast˘ a sectt ¸iune nu vom ˆ ıncerca o abordare exhaustiv˘ a a modului de utilizare a tuturor componentelor. 11. 11.

Permite editarea de parole. fiind foarte util˘ a pentru citirea de numere. Uzual. pe mai multe linii. DateFormatter. Valoarea cont ¸inut˘ a de o astfel de component˘ a va fi obt ¸inut˘ a/setat˘ a cu metodele getValue.Permite editarea unui text simplu. Orice atribut legat de stil. ˆ ın locul caracterelor introduse fiind afi¸ sat un caracter simbolic.Permite introducerea unui text care s˘ a respecte un anumit format.Permite editarea unui text simplu. setText. etc. • Text simplu pe mai multe linii – JTextArea . clasele pot ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın trei categorii. – JPasswordField . MaskFormatter. pe o singur˘ a linie. o component˘ a de acest tip va fi inclus˘ aˆ ıntr-un container JScrollPane. cum ar fi ’*’. se aplic˘ aˆ ıntregului text ¸ si nu poate fi specificat doar unei anumite port ¸iuni. etc. date calendaristice.11. FOLOSIREA COMPONENTELOR 317 Dup˘ a cum se observ˘ a din imaginea de mai sus. – JFormattedTextField . cum ar fi culoarea sau fontul. Textul acestora va fi ascuns.6. cum ar fi NumberFormatter. respectiv setValue ¸ si nu cu cele uzuale getText. pentru a permite navigarea pe vertical˘ a . Este folosit˘ aˆ ımpreun˘ a cu clase utilitare pentru formatarea textelor. corespunz˘ atoare tipului textului editat: • Text simplu pe o singur˘ a linie – JTextField .

• Text cu stil ˆ ımbog˘ a¸ tit pe mai multe linii – JEditorPane . care este responsabil˘ a cu afi¸ sarea textului. ˆ ıns˘ a exist˘ a diferent ¸e notabile ˆ ıntre cele dou˘ a. Implicit. Clasa JTextComponent ˆ ıncearc˘ a s˘ a p˘ astreze cˆ at mai multe similitudini cu clasa TextComponent din AWT. urm˘ atoarele tipuri de texte sunt recunoscute: text/plain. text/html ¸ si text/rtf. • O reprezentare. Exist˘ a diferent ¸ fat ¸˘ a de AWT ¸ si la nivelul trat˘ arii evenimentelor generate de componentele pentru editarea de texte.Aceast˘ a clas˘ a extinde JEditorPane. etc. SWING ¸ si orizontal˘ a dac˘ a textul introdus nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a alocat˘ a obiectului. componenta Swing avˆ and caracteristici mult mai complexe cum ar fi suport pentru operat ¸ii de undo ¸ si redo. ce returneaz˘ a un obiect de tip Document. Dintre evenimentele ce pot fi generate amintim: • ActionEvent . .Componentele derivate din JTextField vor genera un eveniment de acest tip la ap˘ asarea tastei Enter ˆ ın c˘ asut ¸a de editare a textului. Acest lucru este valabil pentru toate componentele Swing pentru care are sens not ¸iunea de navigare pe orizontal˘ a sau vertical˘ a. Una din utiliz˘ arile cele mai simple ale acestei clase este setarea documentului ce va fi afi¸ sat cu metoda setPage. HTML sau RTF. tratarea evenimentelor generate de cursor (caret). oferind diverse facilit˘ a¸ ti suplimentare pentru lucrul cu stiluri ¸ si paragrafe. care gestioneaz˘ a starea componentei. Orice obiect derivat din JTextComponent este format din: • Un model. Interfat ¸a care trebuie implementat˘ a este ActionListener. O referint ¸˘ a la model poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getDocument. referit sub denumirea de document. nici una neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸iune. • Un ’controller’. – JTextPane . cunoscut sub numele de editor kit care permite scrierea ¸ si citirea textului ¸ si care permite definirea de act ¸iuni necesare edit˘ arii.Permite afi¸ sarea ¸ si editarea de texte scrise cu stiluri multiple ¸ si care pot include imagini sau chiar diverse alet componente. ce prime¸ ste ca argument un URL care poate referi un fi¸ sier text.318 CAPITOLUL 11.

JComboBox ¸ si JSpinner. sursa lor fiind documentul (modelul) componentei ¸ si nu componenta ˆ ın sine. Acestea sunt: JList.apelat˘ a dup˘ a o operat ¸iune de ¸ stergere. din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este PropertyChangeListener.Evenimentele de acest tip sunt generate la orice schimbare a textului. – changedUpdate .6. Uzual un obiect de acest tip va fi inclus ˆ ıntr-un container de tip JScrollPane. • DocumentEvent . ce cont ¸ine metoda propertyChange.6. • PropertyChangeEvent .apelat˘ a la ad˘ augarea de noi caractere.Este evenimentul generat la deplasarea cursorului ce gestioneaz˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın text.3 Componente pentru selectarea unor elemente In aceast˘ a categorie vom include clasele care permit selectarea unor valori (elemente) dintr-o serie prestabilit˘ a. ce cont ¸ine metodele: – insertUpdate . Clasa JList Clasa JList descrie o list˘ a de elemente dispuse pe una sau mai multe coloane. 11. FOLOSIREA COMPONENTELOR 319 • CaretEvent .apelat˘ a la schimbarea unor atribute legate de stilul textului.Este un eveniment comun tuturor componentelor de tip JavaBean. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este DocumentListener. – removeUpdate .11. Interfat ¸a corespunz˘ atoare CaretListener cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a: caretUpdate ce va fi apelat˘ a ori de cˆ ate ori apare o schimbare. . fiind generat la orice schimbare a unei propriet˘ a¸ ti a componentei.

uzual fiind folosit˘ a extinderea clasei predefinite AbstractListModel ¸ si supradefinirea metodelor: getElementAt care furnizeaz˘ a elementul de pe o anumit˘ a posit ¸ie din list˘ a. JList lista = new JList(model). model.addElement(new Integer(3)).addElement("Doi"). new Integer(3).addElement("Unu"). "Doi". model. respectiv getSize care trebuie s˘ a returneze num˘ arul total de elemente din list˘ a.addElement(new Double(4)). Object elemente[] = {"Unu". • Folosind un model propriu. Acesta este un obiect dintr-o clas˘ a ce trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ListModel. responsabil cu furnizarea elementelor listei. SWING Init ¸ializarea unei liste se realizeaz˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti: • Folosind unul din constructorii care primesc ca argument un vector de elemente.320 CAPITOLUL 11. aceast˘ a variant˘ a este mai complex˘ a. JList lista = new JList(elemente). ModelLista model = new ModelLista(). oferind flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu liste. new Double(4)}. Evident. model. JList lista = new JList(model). model. • Folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente ¸ si ad˘ augˆ and apoi elemente modelului implicit listei: DefaultListModel model = new DefaultListModel(). .

addListSelectionListener(this).. } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e. int index = list.. Obiectele de tip JList genereaz˘ a evenimente de tip ListSelectionEvent. .getSelectedIndex(). class ModelLista extends AbstractListModel { Object elemente[] = {"Unu". interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind ListSelectionListener ce cont ¸ine metoda valueChanged apelat˘ a ori de cˆ ate ori va fi schimbat˘ a select ¸ia elementelor din list˘ a.length.11..getSelectionModel().. } } Gestiunea articolelor selectate dintr-o list˘ a se realizeaz˘ a prin intermediul unui model. } public Object getElementAt(int index) { return elemente[index].setSelectionMode(ListSelectionModel.. acesta fiind un obiect de tip ListSelectionModel. public int getSize() { return elemente.SINGLE_SELECTION). class Test implements ListSelectionListener { . new Double(4)}.. FOLOSIREA COMPONENTELOR 321 .. . model.6.getValueIsAdjusting()) return. new Integer(3). "Doi". public Test() { .. // Stabilim modul de selectie list. /* sau SINGLE_INTERVAL_SELECTION MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION */ // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = list.

Lista . cu deosebirea c˘ a permite doar selectarea unui singur articol. etc. int index. Metoda va fi apelat˘ aˆ ın parte pentru reprezentarea fiec˘ arui element al listei. } } CAPITOLUL 11. clasa ofer˘ a metode pentru selectarea unor elemente din cadrul programului setSelectedIndex.. setForeground(isSelected ? Color.white). SWING Evident. setBackground(isSelected ? Color. class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer { public MyCellRenderer() { setOpaque(true)... Interfat ¸a ListCellRenderer cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a getListCellRendererComponent ce returneaz˘ a un obiect de tip Component. boolean isSelected. setSelectedIndices. O facilitate extrem de important˘ a pe care o au listele este posibilitatea de a stabili un renderer pentru fiecare articol ˆ ın parte. } public Component getListCellRendererComponent( JList list. getSelectedIndices.black). Implicit toate elementele listei sunt afi¸ sate ˆ ın acela¸ si fel. Clasa JComboBox Clasa JComboBox este similar˘ a cu JList. Object value. boolean cellHasFocus) { setText(value. } } Setarea unui anumit renderer pentru o list˘ a se realizeaz˘ a cu metoda setCellRenderer. ¸ si pentru obt ¸inerea celor selectate la un moment dat getSelectedIndex.white : Color. ˆ ıns˘ a acest lucru poate fi schimbat prin crearea unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a ListCellRenderer ¸ si personalizeaz˘ a reprezentarea elementelor listei ˆ ın funct ¸ie de diver¸ si parametri. etc.322 . acesta fiind ¸ si singurul permanent vizibil. return this.red : Color.toString()).

lista elementelor nefiind ˆ ıns˘ a vizibil˘ a. O diferent ¸˘ a notabil˘ a const˘ aˆ ın modul de selectare a unui articol. respectiv ActionEvent generate la selectarea efectiv˘ a a unui articol. Clasa JSpinner Clasa JSpinner ofer˘ a posibilitatea de a selecta o anumit˘ a valoare (element) dintr-un domeniu prestabilit. ce face parte integrant˘ a din component˘ a.6. SpinnerNumberModel sau SpinnerDateModel ce pot fi utilizate. JComboBox funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acelea¸ si principii ca ¸ si clasa JList. . JSpiner se bazeaz˘ a exclusiv pe folosirea unui model.11. Evenimentele generate de obiectele JComboBox sunt de tip ItemEvent generate la navigarea prin list˘ a. fiecare element putˆ and fi de asemenea reprezentat diferit prin intermediul unui obiect ce implementeaz˘ a aceea¸ si intefat ¸˘ a ca ¸ si ˆ ın cazul listelor: ListCellRenderer. Componenta cont ¸ine dou˘ a butoane cu care poate fi selectat urm˘ atorul. Init ¸ializarea se face dintr-un vector sau folosind un model de tipul ComboBoxModel. acest lucru fiind controlat de metoda setEditable. Este folosit atunci cˆ and domeniul din care poate fi f˘ acut˘ a select ¸ia este foarte mare sau chiar nem˘ arginit. FOLOSIREA COMPONENTELOR 323 celorlalte elemente este afi¸ sat˘ a doar la ap˘ asarea unui buton marcat cu o s˘ ageat˘ a. deoarece JComboBox permite ¸ si editarea explicit˘ a a valorii elementului. de exemplu: numere intregi intre 1950 si 2050. existˆ and o serie de clase predefinite ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a cum ar fi SpinnerListModel. Acesta este un obiect de tip SpinnerModel. respectiv predecesorul element din domeniu.

new Integer(80).6. 11. tipul de date al elementelor de pe o coloan˘ a este de tip referint ¸˘ a¸ si poate fi oricare.TRUE}.ListEditor. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu tabele se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. JSpinner. tipul select ¸iei fiind simplu sau compus. Boolean. Dup˘ a cum se observ˘ a. new Integer(20). De asemenea.FALSE}}. JTable tabel = new JTable(elemente. generate la schimbarea st˘ arii componentei. Cea mai simpl˘ a variant˘ a este s˘ a folosim unul din constructorii care primesc ca argumente elementele tabelului sub forma unei matrici sau a unei colect ¸ii de tip Vector ¸ si denumirile capurilor de coloan˘ a: String[] coloane = {"Nume".DateEditor.DefaultEditor. SWING Componentele de acest tip permit ¸ si specificarea unui anumit tip de editor pentru valorile elementelor sale.swing. fiind reprezentat de una din clasele JSpinner.324 CAPITOLUL 11. liniile tabelului pot fi marcate ca selectate. tabelele extinzˆ and astfel funct ¸ionalitatea listelor. coloane). Acesta este instalat automat pentru fiecare din modelele standard amintite mai sus.NumberEditor.table. In cazul ˆ ın care celulele tabelului sunt . Evenimentele generate de obiectele de tip JSpinner sunt de tip ChangeEvent. Un tabel poate fi folosit doar pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor date. {"Popescu". articolele fiind dispuse pe linii ¸ si coloane.4 Tabele Clasa JTable permite crearea de componente care s˘ a afi¸ seze o serie de elemente ˆ ıntr-un format tabelar. Fiecare din editoarele amintite permite diverse format˘ ari specifice. Boolean. Object[][] elemente = { {"Ionescu".swing. De¸ si clasa JTable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. toate derivate din JSpinner. "Varsta". dar este posibil˘ a¸ si editarea informat ¸iei din celulele sale. respectiv JSpinner. Init ¸ializarea unui tabel poate fi f˘ acut˘ aˆ ın mai multe moduri. "Student"}. acesta trebuind a¸ sadar importat.

Object[][] elemente = { {"Ionescu".6. class ModelTabel extends AbstractTableModel { String[] coloane = {"Nume". } public int getRowCount() { . cele mai utilizate fiind (primele trei trebuie obligatoriu supradefinite. • getColumnCount . FOLOSIREA COMPONENTELOR 325 editabile trebuie s˘ a existe un editor potrivit pentru tipul elementului din celula respectiv˘ a. ele fiind declarate abstracte ˆ ın clasa de baz˘ a): • getRowCount . . • getColumnName . public int getColumnCount() { return coloane. new Integer(80).FALSE}}. Modelul mai cont ¸ine ¸ si metoda setValueAt care poate fi folosit˘ a pentru setarea explicit˘ a a valorii unei celule. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a articole de pe o coloan˘ a vor fi reprezentate la fel ¸ si vor avea acela¸ si tip de editor. • isCellEditable . "Varsta".length.returneaz˘ a elementul de la o anumit˘ a linie ¸ si coloan˘ a. Boolean. "Student"}. JTable tabel = new JTable(model). Uzual.11.returneaz˘ a num˘ arul de linii ale tabelului. implementarea acestei clase este orientat˘ a la nivel de coloan˘ a. Boolean. ModelTabel model = new ModelTabel(). Interfat ¸a care descrie modelul clasei JTable este TableModel ¸ si cont ¸ine metodele care vor fi interogate pentru obt ¸inerea informat ¸iei din tabel. {"Popescu". • getValueAt . A doua variant˘ a de creare a unui tabel este prin implementarea modelului acestuia ˆ ıntr-o clas˘ a separat˘ a¸ si folosirea constructorului corespunz˘ ator. new Integer(20).returneaz˘ a denumirea fiec˘ arei coloane. crearea unui model se face prin extinderea clasei predefinite AbstractTableModel..returneaz˘ a num˘ arul de coloane ale tabelului. Tot ceea ce trebuie s˘ a facem este s˘ a supradefinim metodele care ne intereseaz˘ a.. care implementeaz˘ a deja TableModel. Din motive de eficient ¸˘ a.specific˘ a dac˘ a o anumit˘ a celul˘ a este editabil˘ a.TRUE}.

int col) { return elemente[row][col]. int col) { // Doar numele este editabil return (col == 0).length.getValueAt(row. tabel. CAPITOLUL 11. ... Inregistrarea unui listener va fi f˘ acut˘ a pentru modelul tabelului: public class Test implements TableModelListener { . } public void tableChanged(TableModelEvent e) { // Aflam celula care a fost modificata int row = e. } } .getSource(). TableModel model = (TableModel)e...getColumn().getModel(). SWING } public Object getValueAt(int row.. Object data = model. Pentru a trata aceste evenimente va trebui s˘ a implement˘ am interfat ¸a TableModelListener ce cont ¸ine metoda tableChanged.. int col = e. } public boolean isCellEditable(int row. .. public Test() { .326 return elemente. } } Orice schimbare a datelor tabelului va genera un eveniment de tip TableModelEvent.addTableModelListener(this).. col).getFirstRow(). } public String getColumnName(int col) { return coloane[col].

getMinSelectionIndex(). } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e.. ListSelectionModel model = (ListSelectionModel)e.setSelectionMode(ListSelectionModel. // Linia cu numarul index este prima selectata . public Test() { . model. } else { int index = model.11. ˆ ıntocmai ca la liste.getSelectionModel().getSource().SINGLE_SELECTION)... celule unei coloane vor fi reprezentare la fel..isSelectionEmpty()) { // Nu este nici o linie selectata ... Acesta este o instant ¸˘ a ce implementeaz˘ a. Tratarea evenimentelor generate de schimbarea select ¸iei ˆ ın tabel se realizeaz˘ a prin ˆ ınregistrarea unui ascult˘ ator de tip ListSelectionListener: class Test implements ListSelectionListener { .6..getValueIsAdjusting()) return. . } } } Dup˘ a cum am spus. gestiunea liniilor selectate fiind realizat˘ a prin intermediul unui model. nu neap˘ arat consecutive.. if (model. fiecare coloan˘ a avˆ and asociat un obiect renderer responsabil cu crearea componen- .. // Stabilim modul de selectie tabel. FOLOSIREA COMPONENTELOR 327 Tabele ofer˘ a posibilitatea de a selecta una sau mai multe linii.addListSelectionListener(this). interfat ¸a ListSelectionModel. // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = tabel..

Float. Acesta este un obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellEditor.. care are o singur˘ a metod˘ a getTableCellRendererComponent. ImageIcon. public class MyEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor { // Singura metoda abstracta a parintelui public Object getCellEditorValue() { // Returneaza valoarea editata . plus implementarea metodei specifice din TreeCellEditor. Double. public class MyRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(. Implicit. Crearea unui editor propriu se realizeaz˘ a cel mai simplu prin extinderea clasei utilitare AbstractCellEditor.328 CAPITOLUL 11. restul tipurilor avˆ and o reprezentare standard ce const˘ aˆ ıntr-o etichet˘ a cu reprezentarea obiectului ca ¸ sir de caractere. Implicit. Icon. SWING tei ce descrie celulele sale. care implementeaz˘ a CellEditor.) { . Number.. return this. ce asociaz˘ a un anumit tip de date cu un obiect de tip TableRenderer. cum ar fi: Boolean.. ce extinde interfat ¸a CellEditor care generalizeaz˘ a conceptul de celul˘ a editabil˘ a pe care ˆ ıl vom mai reg˘ asi la arbori. exist˘ a o serie de tipuri de date cu reprezent˘ ari specifice.. Specificarea unui renderer propriu se realizeaz˘ a cu metoda setDefaultRenderer. aceasta fiind responsabil˘ a cu crearea componentelor ce vor fi afi¸ sate ˆ ın celulele unei coloane. dar este posibil˘ a specificarea unui editor propriu cu metoda setDefaultEditor. } . Un astfel de obiect implementeaz˘ a interfat ¸a TableCellRenderer. exist˘ a o serie de editoare standard pentru tipurile de date ment ¸ionate anterior. Date... } } O situat ¸ie similar˘ a o reg˘ asim la nivelul editorului asociat celulelor dintr-o anumit˘ a coloan˘ a.

o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu arbori se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. DefaultMutableTreeNode numere = new DefaultMutableTreeNode("Numere")..tree..6.6. DefaultMutableTreeNode siruri = . Crearea unui arbore presupune a¸ sadar crearea unui nod (r˘ ad˘ acina).11. un obiect JTree reprezint˘ a doar o imagine a datelor. Clasa care modeleaz˘ a not ¸iunea de nod al arborelui este DefaultMutableTreeNode.care nu mai au nici un descendent. FOLOSIREA COMPONENTELOR // Metoda definita de TableCellEditor public Component getTableCellEditorComponent(.. un arbore este format dintr-o r˘ ad˘ acin˘ a.) { // Returneaza componenta de tip editor . aceasta fiind folosit˘ a pentru toate tipurile de noduri. String text = "<html><b>Radacina</b></html>". noduri interne care au cel put ¸in un fiu ¸ si noduri frunz˘ a .. informat ¸ia ˆ ın sine fiind manipulat˘ a prin intermediul unui model. DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode(text). De¸ si clasa JTree se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. } } 329 11. Ca orice component˘ a Swing netrivial˘ a.5 Arbori Clasa JTree permite afi¸ sarea unor elemente ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a.swing.swing. instant ¸ierea unui obiect de tip JTree cu r˘ ad˘ acina creat˘ a¸ si ad˘ augarea apoi de noduri frunz˘ a ca fii ai unor noduri existente. La nivel structural.

add(numere). Dup˘ a cum se observ˘ a.330 CAPITOLUL 11. nodurile arborelui pot fi de tipuri diferite.add(new DefaultMutableTreeNode(new Integer(i))).getSelectionModel().setSelectionMode( TreeSelectionModel. . gestiunea elementelor selectate se realizeaz˘ a printr-un model. SWING new DefaultMutableTreeNode("Siruri").SINGLE_TREE_SELECTION).add(new DefaultMutableTreeNode("Sirul " + i)).. Arborii permit ˆ ınregistrarea unor obiecte listener. reprezentarea lor implicit˘ a fiind obt ¸inut˘ aprin apelarea metodei toString pentru obiectului cont ¸inut.addTreeSelectionListener(this). Scopul unei componente de tip arbore este ˆ ın general selectarea unui nod al ierarhiei. acesta fiind reprezentat ca atare. } . este posibil˘ a specificarea unui text ˆ ın format HTML ca valoare a unui nod. root. public Test() { . se poate implementa o clas˘ a care s˘ a descrie modelul arborelui. Ca ¸ si ˆ ın cazul listelor sau a tabelelor. class Test implements TreeSelectionListener { .. Aceasta trebuie s˘ a implementeze intefat ¸a TreeModel. for(int i=0.. i<3. JTree tree = new JTree(root). i++) { numere. care s˘ a trateze evenimentele generate la schimbarea select ¸iei ˆ ın arbore.... Dac˘ a varianta ad˘ aug˘ arii explicite a nodurilor nu este potrivit˘ a. } root.add(siruri). siruri. de tip TreeSelectionListener. // Adaugam un ascultator tree. De asemenea. // Stabilim modul de selectie tree. ˆ ın aceast˘ a situat ¸ie interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind TreeSelectionModel.

cea folosit˘ a implicit fiind DefaultTreeCellRenderer. FOLOSIREA COMPONENTELOR public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { // Obtinem nodul selectat DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree. "Angled"). // sau "Horizontal".lineStyle". Prin implementarea interfet ¸ei sau extinderea clasei implicite pot fi create modalit˘ a¸ ti de personalizare a nodurilor arborelui ˆ ın funct ¸ie de tipul sau valoarea acestora. "None" • Specificarea unei iconit ¸e pentru nodurile frunz˘ a sau interne: ImageIcon leaf = createImageIcon("img/leaf.. if (node == null) return.Stabile¸ ste diverse propriet˘ a¸ ti. Aceasta implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellRenderer. .gif").gif").Specific˘ a dac˘ a r˘ ad˘ acina e vizibil˘ a sau nu.getLastSelectedPathComponent(). • putClientProperty .11. • setShowsRootHandles . Exist˘ aˆ ıns˘ a¸ si diverse metode de a schimba ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sarea unui arbore f˘ ar˘ a s˘ a cre˘ am noi clase de tip TreeCellRenderer.gif"). cum ar fi modul de reprezentare a relat ¸iilor (liniilor) dintre nodurile p˘ arinte ¸ si fiu: tree. // Obtinem informatia din nod Object nodeInfo = node.. . Acestea sunt: • setRootVisible . } } 331 Fiecare nod al arborelui este reprezentar prin intermediul unei clase renderer.Specific˘ a dac˘ a nodurile de pe primul nivel au simboluri care s˘ a permit˘ a expandarea sau restrˆ angerea lor. ImageIcon closed = createImageIcon("img/closed.6.getUserObject().putClientProperty("JTree. ImageIcon open = createImageIcon("img/open.

Superclasa componentelor de acest tip este Container. Cele mai importante clase care descriu astfel de containere sunt: – JPanel – JScrollPane – JTabbedPane – JSplitPane – JLayeredPane – JDesktopPane – JRootPane JPanel are aceea¸ si funct ¸ionalitate ca ¸ si clasa Panel din AWT. Containere de nivel ˆ ınalt . Containere intermediare .6. putˆ and fi imbricate.Reprezint˘ a suprafet ¸e de afi¸ sare cu ajutorul c˘ arora pot fi organizate mai eficient componentele aplicat ¸iei. fiind folosit pentru gruparea mai multor componente Swing ¸ si plasarea lor ˆ ımpreun˘ a pe o alt˘ a suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. renderer. 11. JDialog.setCellRenderer(renderer). SWING DefaultTreeCellRenderer renderer = new DefaultTreeCellRenderer().setOpenIcon(open). Containerele pot fi ˆ ımo˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: 1. JApplet ¸ si reprezint˘ a r˘ ad˘ acinile ierarhiilor de componente ale unei aplicat ¸ii. 2.332 CAPITOLUL 11. Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout. acesta putˆ and fi schimbat ˆ ıns˘ a chiar ˆ ın momentul construirii . containerele reprezint˘ a suprafet ¸ de afi¸ sare pe care pot fi plasate ale componente. clas˘ a despre care am mai discutat ˆ ın capitolul dedicat modeluli AWT.setLeafIcon(leaf). renderer. tree.Acestea sunt JFrame.6 Containere Dup˘ a cum ¸ stim. renderer.setClosedIcon(closed). eventual chiar alte containere.

6. deoarece nu mai este construit si un obiect de tip FlowLayout (implicit) */ p. deoarece ofer˘ a suport pentru derularea pe orizontal˘ a ¸ si vertical˘ a a componentelor a c˘ aror reprezentare complet˘ a nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a asociat˘ a. folosind metoda add.. for(int i=0. /* Preferabil. String elemente[] = new String[100]. uzual panouri (obiecte de tip JPanel). . JScrollPane este o clas˘ a foarte important˘ aˆ ın arhitectura modelului Swing.add(new JLabel("Hello")). JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()). frame. JScrollPane sp = new JScrollPane(lista).add(sp).getContentPane(). selectarea . JTabbedPane este util˘ a pentru suprapunerea mai multor containere. Ad˘ augarea de componente se realizeaz˘ a ca pentru orice container..add(new JButton("OK")). i++) elemente[i] = "Elementul " + i.11. nici o component˘ a Swing neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸ie. i<100. JList lista = new JList(elemente). FOLOSIREA COMPONENTELOR 333 obiectului JPanel sau ulterior cu metoda setLayout. pe acela¸ si spat ¸iu de afi¸ sare. p.

JSplitPane permite crearea unui container care cont ¸ine dou˘ a componente dispuse fie una lˆ ang˘ a cealalt˘ a. KeyEvent. "Doi". JComponent panel1 = new JPanel().VK_2). JComponent panel2 = new JPanel(). Ca funct ¸ionalitate. ImageIcon icon = new ImageIcon("smiley. fie una sub alta ¸ si separarea acestora prin intermediul unei bare care s˘ a permit˘ a configurarea suprafet ¸ei alocate fiec˘ arei componente. panel2. panel1. JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane().VK_1). String elem[] = {"Unu".addTab("Tab 1". . ofer˘ a o implementare asem˘ an˘ atoare gestionarului de pozit ¸ionare CardLayout. panel2. icon. tabbedPane. fiecare panou avˆ and un astfel de buton corespunz˘ ator. tabbedPane.gif").add(new JButton("OK")). JList list = new JList(elem). "Aici avem un buton").addTab("Tab 2".334 CAPITOLUL 11. tabbedPane. "Aici avem o eticheta").setOpaque(true).setOpaque(true).setMnemonicAt(0. SWING unuia sau altui panou realizˆ andu-se prin intermediul unor butoane dispuse pe partea superioar˘ a a componentei.setMnemonicAt(1. panel1. panel2. icon. panel1. tabbedPane. "Trei" }. KeyEvent.add(new JLabel("Hello")).

extrem de utile ˆ ın majoritatea aplicat ¸iilor. panel.6.add(new JButton("Sterge")).getContentPane().HORIZONTAL_SPLIT. FOLOSIREA COMPONENTELOR JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3. 1)). realizarea unor interog˘ ari de confirmare/renunt ¸are. frame.add(sp2). text).VERTICAL_SPLIT. JTextArea text = new JTextArea( "Mai multe componente separate prin\n" + "intermediul containerelor JSplitPane"). folosite pentru afi¸ sarea unor mesaje.7 Dialoguri Clasa care descrie ferestre de dialog este JDialog. panel). panel. ˆ ıntocmai ca ˆ ın modelul AWT. // Separam containerul cu lista si butoanele // de componenta pentru editare de text JSplitPane sp2 = new JSplitPane( JSplitPane.6. panel. // Separam lista de grupul celor trei butoane JSplitPane sp1 = new JSplitPane( JSplitPane. crearea unui dialog realizˆ andu-se prin extinderea acesteia. Acestea sunt: • JOptionPane . 335 11.add(new JButton("Salveaza")).add(new JButton("Adauga")). In Swing exist˘ aˆ ıns˘ a o serie de clase predefinite ce descriu anumite tipuri de dialoguri.11. sp1. . list.Permite crearea unor dialoguri simple.

JOptionPane. "Eroare de sistem !". componenta este plasat˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. ˆ ıns˘ a exist˘ a unele diferent ¸e care trebuie ment ¸ionate. "Eroare". fie la prima sa afi¸ sare. JOptionPane. 11. Procesul ˆ ın sine este asem˘ an˘ ator celui din modelul AWT. desenarea unei componente este un proces care se executa automat ori de cˆ ate ori este necesar.showConfirmDialog(frame. respectiv salvare. JOptionPane. Cˆ and este necesar˘ a desenarea componentei repsective. Cu alte cuvinte.Dialog standard care permite navigarea prin sistemul de fi¸ siere ¸ si selectarea unui anumit fi¸ sier pentru operat ¸ii de deschidere. . JOptionPane.7 11.QUESTION_MESSAGE). clasa fiind extrem de configurabil˘ a. • JColorChooser . r˘ ad˘ acina acestei fiind un container de nivel ˆ ınalt. cum ar fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet. fie ca urmare a unor act ¸iuni externe sau interne programului. • JFileChooser . • ProgressMonitor .Clas˘ a utilizat˘ a pentru monitorizare˘ a progresului unei operat ¸ii consumatoare de timp. "Doriti inchiderea aplicatiei ? ". Orice component˘ a se g˘ ase¸ ste ˆ ıntr-o ierarhie format˘ a de containere.7. ˆ ıncepˆ and cu cel de la nivelul superior. sau chiar pentru introducerea unor valori.336 CAPITOLUL 11. care la rˆ andul ei poate fi plasat˘ a pe alt˘ a suprafat ¸˘ a¸ si a¸ sa mai departe. "Intrebare".Dialog standard pentru selectarea ˆ ıntr-o manier˘ a facil˘ a a unei culori. SWING etc. Mai jos. operat ¸ia de desenare va fi executat˘ a pentru toate containerele.1 Desenarea Metode specifice Dup˘ a cum ¸ stim.YES_NO_OPTION. sunt exemplificate dou˘ a modalit˘ a¸ ti de utilizare a clasei: JOptionPane.showMessageDialog(frame.ERROR_MESSAGE).

De asemenea. Aceasta este responsabil˘ a cu apelul metodelor Swing ce deseneaz˘ a componenta ¸ si anume: • paintComponent . desenarea este realizat˘ a de firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu transmiterea evenimentelor. acest lucru nu este recomandat. • paintChildren . Implicit. apelul metodei revalidate va precede apelul lui repaint.Deseneaz˘ a chenarele componentei (dac˘ a exist˘ a). Nu trebuie supradefinit˘ a.Este principala metod˘ a pentru desenare ce este supradefinit˘ a pentru fiecare component˘ a Swing ˆ ın parte pentru a descrie reprezentarea sa grafic˘ a. din motivele amintite mai sus. cum ar fi implementarea mecanismului de double-buffering. DESENAREA 337 Desenarea se bazeaz˘ a pe modelul AWT. Atent ¸ie Intocmai ca ˆ ın AWT. Ca ¸ si ˆ ın AWT. ˆ ın cazul ˆ ın care componenta este opac˘ a metoda deseneaz˘ a suprafat ¸a sa cu culoarea de fundal. • paintBorder . . Pentru componentele Swing. dac˘ a se dore¸ ste redesenarea explicit˘ a a unei componente se va apela metoda repaint.7. dup˘ a care va executa desenarea propriu-zis˘ a. apelat˘ a automat ori de cˆ ate ori este necesar. dac˘ a acesta este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de desenare ce consum˘ a mult timp. Pe perioada ˆ ın care acesta este ocupat cu transmiterea unui mesaj nu va fi f˘ acut˘ a nici o desenare. Nu trebuie supradefinit˘ a. Metoda paint este responsabil˘ a cu apelul metodelor amintite mai sus ¸ si realizarea unor optimiz˘ ari legate de procesul de desenare. De¸ si este posibil˘ a supradefinirea ei. metoda cea mai important˘ a fiind paint. pe perioada respectiv˘ a nu va fi transmis nici un mesaj. In cazul ˆ ın care dimensiunea sau pozit ¸ia componentei s-au schimbat.11. aceast˘ a metod˘ a are ˆ ıns˘ a o implementare specific˘ a ¸ si nu trebuie supradefinit˘ a.Solicit˘ a desenarea componentelor cont ¸inute de aceast˘ a component˘ a (dac˘ a exist˘ a).

Transparent ¸a Cu ajutorul metodei setOpaque poate fi controlat˘ a opacitatea componentelor Swing. getWidth. In Swing. un buton circular va fi construit ca fiind transparent (setOpaque(false)) ¸ si va desena ˆ ın interiorul s˘ au o elips˘ a umplut˘ a cu o anumit˘ a culoare. ˆ ıncetinind astfel procesul de afi¸ sare. Suprafat ¸a ocupat˘ a de acestea poate fi aflat˘ a cu metoda getInsets . Dimensiunile componentelor Dup˘ a cum ¸ stim. de fiecare dat˘ a cˆ and este cazul. deoarece pentru componentele transparente vor trebui redesenate containerele pe care se g˘ ase¸ ste aceasta.7. evident dac˘ a acestea exist˘ a. Evident.gif"). Trabsparent ¸a ˆ ıns˘ a vine cu un anumit pret ¸. cea mai utilizat˘ a fiind crearea unei etichete (JLabel) sau a unui buton (JButton) care s˘ a aib˘ a setat˘ a o anumit˘ a imagine pe suprafat ¸a sa. orice component˘ a este definit˘ a de o suprafat ¸˘ a rectangular˘ a. se recomand˘ a setarea componentelor ca fiind opace (setOpaque(true)). Acestea includ ˆ ıns˘ a¸ si dimsniunile chenarelor. exist˘ a cˆ ateva solut ¸ii mai simple pentru afi¸ sarea unei imagini. getHeight. Imaginea respectiv˘ a trebuie creat˘ a folosind clasa ImageIcon. SWING 11. ImageIcon img = new ImageIcon("smiley. De exemplu. Dimensiunile acestei pot fi obt ¸inute cu metodele getSize. Afi¸ sarea imaginilor In AWT afi¸ sarea unei imagini era realizat˘ a uzual prin supradefinirea clasei Canvas ¸ si desenarea imaginii ˆ ın metoda paint a acesteia. Aceasta este o facilitate extrem de important˘ a deoarece permite crearea de componente care nu au form˘ a rectangular˘ a. Din acest motiv.338 CAPITOLUL 11. JLabel label = new JLabel(img). este necesar˘ a implementarea de cod specific pentru a trata ap˘ asarea acestui tip de buton.2 Considerat ¸ii generale In continuare vom prezenta cˆ ateva considerat ¸ii generale legate de diferite aspecte ale desen˘ arii ˆ ın cadrul modelului Swing.

In majoritatea cazurilor ˆ ıns˘ a. g2d.7. obiectul de tip Graphics primit ca argument de metoda paintComponent este refolosit pentru desenarea componentei.11.. // modificam contexul . clas˘ a ce extinde Graphics ¸ si pune la dispozit ¸ie metode mai sofisitcate de desenare cunoscute sub numele de Java2D. // Desenam apoi cu g2d .. } In Swing.top ... a chenarelor ¸ si a fiilor s˘ ai. .insets.insets. pentru a eficientiza desenarea. public void paintComponent(Graphics g) { .. Din acest motiv este foarte important ca atunci cˆ and supradefinim metoda paintComponent s˘ a ne asigur˘ am c˘ a la terminarea metodei starea obiectului Graphics este aceea¸ si ca la ˆ ınceput. int currentWidth = getWidth() . DESENAREA 339 ce va returna un obiect de tip Insets ce specific˘ a num˘ arul de pixeli ocupat ¸i cu chenare ˆ ın jurul componentei. g2d.insets.left .bottom.translate(-x. int currentHeight = getHeight() . Acest lucru poate fi realizat fie explicit.. este suficient s˘ a facem conversia argumentului ce descrie contextul grafic: public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. // revenim la starea initiala . argumentul este de fapt de tip Graphics2D. } Contexte grafice Argumentul metodei paintComponent este de tip Graphics ce ofer˘ a primitivele standard de desenare.right..translate(x. Insets insets = getInsets().Explicit Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.. y).insets. -y). Pentru a avea acces la API-ul Java2D. fie folosind o copie a contextului grafic primit ca argument: // 1.

WindowsLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Windows. variantele originale de L&F furnizate ˆ ın distribut ¸ia standard ofereau modalitatea ca o interfat ¸˘ a Swing fie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ın ansamblul grafic al sistemului de operare folosit.swing.4. Folosind acest L&F este posibil˘ a ¸ si . Incepˆ and cu versiunea 1.java. (GTK este acronimul de la GNU Image Manipulation Program Toolkit).MotifLookAndFeel Specific˘ a interfat ¸a CDE/Motif.java. • com. g2d. • com. fie s˘ a aib˘ a un aspect specific Java. Posibilitatea de a alege ˆ ıntre diferite moduri L&F are avantajul de a oferi prezentarea unei aplicat ¸ii ˆ ıntr-o form˘ a grafic˘ a care s˘ a corespund˘ a preferint ¸elor utilizatorilor.swing. g2d.sun.MacLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Mac. 11.metal. Orice L&F este descris de o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel.8 Look and Feel Prin sintagma ’Look and Feel’ (L&F) vom ˆ ınt ¸elege modul ˆ ın care sunt desenate componentele Swing ¸ si felul ˆ ın care acestea interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul.swing. .swing.plaf.windows.2 exist˘ a¸ si implementarea pentru Windows XP .gtk. • com.sun. Folosirea unei copii Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.translate(x.plaf.plaf.java.GTKLookAndFeel GTK+ reprezint˘ a un standard de creare a interfet ¸elor grafice dezvoltat independent de limbajul Java.swing.mac.motif..dispose().. y).sun. Distribut ¸ia standard Java include urm˘ atoarele clase ce pot fi utilizate pentru selectarea unui L&F: • javax. SWING // 2.MetalLookAndFeel Este varianta implicit˘ a de L&F ¸ si are un aspect specific Java.sun.340 CAPITOLUL 11.create().plaf.java.plaf. In principiu. • com.

java.sun. ca ˆ ın exemplul de mai jos: java -Dswing.8. • getSystemLookAndFeelClassName .motif.Obt ¸ine variant˘ a specific˘ a sistemului de operare folosit.Seteaz˘ a modul curet L&F. returnˆ and un obiect de tip LookAndFeel. Folosirea clasei UImanager Clasa UIManager pune la dispozit ¸ie o serie de metode statice pentru selectarea la momentul execut ¸iei a uni anumit L&F.defaultlaf: .plaf. Metoda prime¸ ste ca argument un obiect dintr-o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel. UIManager. LOOK AND FEEL 341 specificarea unei anumite teme prin intermediul unui fi¸ sier de resurse sau folosind variabila swing.getSystemLookAndFeelClassName()).setLookAndFeel( UIManager.setLookAndFeel( "com. • setLookAndFeel . // Exemple: UIManager.defaultlaf Exist˘ a posibilitatea de a specifica varianta de L&F a aplicat ¸ie direct de la linia de comand˘ a prin setarea proprietˆ a¸ tii swing.swing.gtkthemefile=temaSpecifica/gtkrc App Specificare unei anumite interfet ¸e L&F poate fi realizat˘ a prin mai multe modalit˘ a¸ ti.Returneaz˘ a interfat ¸a grafic˘ a standard Java (JLF). In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici o astfel de clas˘ a. • getCrossPlatformLookAndFeelClassName . fie un ¸ sir de caractere cu numele complet al clasei L&F.gtkthemefile. returneaz˘ a varianta standard. Setarea propriet˘ a¸ tii swing.MotifLookAndFeel").11. precum ¸ si pentru obt ¸inerea unor variante specifice: • getLookAndFeel .Obt ¸ine varianta curent˘ a.

defaultlaf= com. Exist˘ a posibilitatea de a schimba varianta de L&F chiar ¸ si dup˘ a afi¸ sarea componentelor. 2.defaultlaf specificat˘ aˆ ın fi¸ sierul swing. SwingUtilities.swing.plaf.java. 3.setLookAndFeel(numeClasaLF). f.java. Proprietatea swing.GTKLookAndFeel App java -Dswing.plaf.java.swing.windows.gtk.updateComponentTreeUI(f).plaf. SWING java -Dswing. Clasa standard Java (JLF).defaultlaf= com.properties situat ˆ ın subdirectorul lib al distribut ¸iei Java.defaultlaf= com.342 CAPITOLUL 11. Proprietatea swing.pack().WindowsLookAndFeel Ordinea ˆ ın care este aleas˘ a clasa L&F este urm˘ atoarea: 1.sun. Apelul explicit al metodei UIManager.properties. Secvent ¸a care efectueaz˘ a aceast˘ a operat ¸ie pentru o fereastr˘ a f este: UIManager. # Swing properties swing.swing. .windows. ˆ ıncepˆ and cu containerele de nivel ˆ ınalt ¸ si va fi realizat prin apelul metodei SwingUtilities.sun. 4.updateComponentTreeUI ce va primi ca argument r˘ ad˘ acina unei ierarhii.setLookAndFeel ˆ ınaintea cre˘ arii unei componente Swing.WindowsLookAndFeel App O alt˘ a variant˘ a de a seta aceast˘ a proprietate este schimbarea ei direct ˆ ın fi¸ sierul swing.defaultlaf specificat˘ a de la linia de comand˘ a. Acesta este un proces care trebuie s˘ a actualizeze ierarhiile de componente.sun.

Un program secvent ¸ial reprezint˘ a modelul clasic de program: are un ˆ ınceput. Cu alte cuvinte. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie ¸ si un sfˆ ar¸ sit. cum ar fi UNIX sau Windows. Definit ¸ie Un fir de execut ¸ie este o succesiune scevent ¸ial˘ a de instruct ¸iuni care se execut˘ aˆ ın cadrul unui proces. Diferenta dintre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces const˘ aˆ ın faptul c˘ a un fir de execut ¸ie nu poate rula independent ci trebuie s˘ a ruleze ˆ ın cadrul unui proces. nu este capabil s˘ a execute decˆ at un singur proces la un moment dat. ˆ ın sensul c˘ a are un ˆ ınceput. Am reamintit acest lucru deoarece not ¸iunea de fir de execut ¸ie nu are sens decˆ at ˆ ın cadrul unui sistem de operare multitasking.Capitolul 12 Fire de execut ¸ie 12. 343 . ˆ ın timp ce un sistem de operare multitasking. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie a instruct ¸iunilor sale ¸ si un sfˆ ar¸ sit. poate rula oricˆ ate procese ˆ ın acela¸ si timp (concurent). Un fir de execut ¸ie este similar unui proces secvent ¸ial. folosind diverse strategii de alocare a procesorului fiec˘ aruia dintre acestea. Un program aflat ˆ ın execut ¸ie se nume¸ ste proces. cum ar fi fi MS-DOS.1 Introducere Firele de execut ¸ie fac trecerea de la programarea secvent ¸ial˘ a la programarea concurent˘ a. la un moment dat programul are un singur punct de execut ¸ie. Un sistem de operare monotasking.

toate firele de execut ¸ie avˆ and acces la acelea¸ si date. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ aˆ ın cadrul unui proces se pot executa simultan mai multe fire de execut ¸ie.2 Crearea unui fir de execut ¸ie Ca orice alt obiect Java. Din acest motiv firele de execut ¸ie mai sunt numite ¸ si procese usoare. execut ¸ia simultan˘ a a firelor ˆ ın cadrul unui proces este similar˘ a cu execut ¸ia concurent˘ a a proceselor: sistemul de operare va aloca procesorul dup˘ a o anumit˘ a strategie fiec˘ arui fir de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea lor. rˆ and deosebirea major˘ a const˘ aˆ ın faptul c˘ a firele de execut ¸ie nu pot rula decˆ at ˆ ın cadrul unui proces. ˆ ın timp ce la crearea unui fir nu este copiat decˆ at codul procesului p˘ arinte. Firele de execut ¸ie sunt utile ˆ ın multe privint ¸e. datele procesului original.344 Program (proces) CAPITOLUL 12. ˆ ıns˘ a uzual ele sunt folosite pentru executarea unor operat ¸ii consumatoare de timp f˘ ar˘ a a bloca procesul principal: calcule matematice. permit ¸ˆ and efectuarea concurent˘ a a sarcinilor independente ale acelui program. a¸ steptarea eliber˘ arii unei resurse. aceea¸ si . O alt˘ a deosebire rezult˘ a din faptul c˘ a fiecare proces are propria sa memorie (propriul s˘ au spat ¸iu de adrese) iar la crearea unui nou proces (fork) este realizat˘ a o copie exact˘ a a procesului p˘ arinte: cod ¸ si date. Un fir de execut ¸ie poate fi asem˘ anat cu o versiune redus˘ a a unui proces. 12. firele ˆ ı¸ si desf˘ a¸ soar˘ a activitatea ˆ ın fundal ˆ ıns˘ a. acest lucru nu este obligatoriu. De asemenea. un fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a unei clase. De multe ori ori. Care ar fi ˆ ıns˘ a deosebirile ˆ ıntre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces ? In primul. A¸ sadar. ambele rulˆ and simultan ¸ si independent pe o structur˘ a secvent ¸ial˘ a format˘ a de instruct ¸iunile lor. FIRE DE EXECUT ¸ IE Program (proces) Un program ˆ ı¸ si poate defini ˆ ıns˘ a nu doar un fir de execut ¸ie ci oricˆ ate. evident. prin urmare. Firele de execut ¸ie definite de o clas˘ a vor avea acela¸ si cod ¸ si. un fir mai poate fi privit ¸ si ca un context de execut ¸ie ˆ ın cadrul unui proces. etc. desenarea componentelor unei aplicat ¸ii GUI.

metoda run nu cont ¸ine nici un cod. • prin implementarea interfet ¸ei Runnable. Aceasta este o interfat ¸˘ a care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a¸ si anume metoda run. A¸ sadar. nu face nimic.2. In cazul ˆ ın care nu vrem s˘ a d˘ am nume firelor pe care le cre˘ am.1 Extinderea clasei Thread Cea mai simpl˘ a metod˘ a de a crea un fir de execut ¸ie care s˘ a realizeze o anumit˘ a act ¸iune este prin extinderea clasei Thread ¸ si supradefinirea metodei run a acesteia.2.12. Crearea unei clase care s˘ a defineasc˘ a fire de execut ¸ie poate fi facut˘ a prin dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • prin extinderea clasei Thread. Orice clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e vor fi executate separat ˆ ıntr-un fir propriu trebuie declarat˘ a ca fiind de tip Runnable.. Aceasta implementeaz˘ a un fir de execut ¸ie generic care. } public void run() { // Codul firului de executie . 12. Formatul general al unei astfel de clase este: public class FirExcecutie extends Thread { public FirExcecutie(String nume) { // Apelam constructorul superclasei super(nume). } } Prima metod˘ a a clasei este constructorul. care prime¸ ste ca argument un ¸ sir ce va reprezenta numele firului de execut ¸ie. orice clas˘ a ce descrie fire de execut ¸ie va cont ¸ine metoda run ˆ ın care este implementat codul ce va fi rulat. Orice fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a clasei Thread sau a unei subclase a sa.. cu alte cuvinte. Interfat ¸a Runnable este conceput˘ a ca fiind un protocol comun pentru obiectele care doresc s˘ a execute un anumit cod pe durata existent ¸ei lor. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE 345 secvent ¸a de instruct ¸iuni. atunci putem renunt ¸a la supradefinirea . implicit. Cea mai important˘ a clas˘ a care implementeaz˘ a interfat ¸a Runnable este Thread.

ace¸ stia fiinde utili atunci cˆ and vrem s˘ a trimitem diver¸ si parametri de init ¸ializare firului nostru. 10) .1: Folosirea clasei Thread class AfisareNumere extends Thread { private int a . i <= b . ”inima” oric˘ arui fir de execut ¸ie.start(). } public void run () { for ( int i = a . this . this . // Cream firul de executie FirExecutie fir = new FirExecutie("simplu"). Evident. Listing 12. int pas ) { this . acesta poate primi un nume cu metoda setName. pas . definit˘ aˆ ın clasa Thread. S˘ a consider˘ am ˆ ın continuare un exemplu ˆ ın care definim un fir de execut ¸ie ce afi¸ seaz˘ a numerele ˆ ıntregi dintr-un interval. 200 . int b . out . 100 . . FIRE DE EXECUT ¸ IE acestui constructor ¸ si s˘ a folosim constructorul implicit. b = b . i += pas ) System . pas = pas . a = a . se pot defini ¸ si alt ¸i constructori. public AfisareNumere ( int a . fir1 = new AfisareNumere (0 . // Lansam in executie fir. fir2 . cu un anumit pas.346 CAPITOLUL 12. lansarea s˘ a fiind realizeaz˘ a de metoda start. f˘ ar˘ a argumente. 5) . print ( i + " " ) . } } public class TestThread { public static void main ( String args []) { AfisareNumere fir1 . // Numara de la 0 la 100 cu pasul 5 fir2 = new AfisareNumere (100 . b . care creeaz˘ a un fir de execut ¸ie f˘ ar˘ a nici un nume. Un fir de execut ¸ie creat nu este automat pornit. Ulterior. ˆ ın care scriem efectiv codul care trebuie s˘ a se execute. A dou˘ a metod˘ a este metoda run.

la extinderea ei obt ¸ineam implementarea indirect˘ a a interfet ¸ei. rezultatul obt ¸inut va fi o intercalare de valori produse de cele dou˘ a fire ce ruleaz˘ a simultan. s-ar crede c˘ a acest program va afi¸ sa prima dat˘ a numerele de la 0 la 100 cu pasul 5. // Pornim firele de executie // Ele vor fi distruse automat la terminarea lor } } 347 Gˆ andind secvent ¸ial. deci rezultatul afi¸ sat pe ecran ar trbui s˘ a fie: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 In realitate ˆ ıns˘ a. La rul˘ ari diferite se pot obt ¸ine rezultate diferite deoarece timpul alocat fiec˘ arui fir de execut ¸ie poate s˘ a nu fie acela¸ si. start () . apoi numerele de la 100 la 200 cu pasul 10.2. f˘ ar˘ a a extinde clasa Thread. A¸ sadar. Clasa Thread implementeaz˘ a ea ˆ ıns˘ a¸ si interfat ¸a Runnable ¸ si.lang ¸ si este definit˘ a astfel: . fir2 . nu mai putem extinde clasa Thread ci trebuie s˘ a implement˘ am direct interfat ¸a Runnable. Un posibil rezultat al programului de mai sus: 0 100 5 110 10 120 15 130 20 140 25 150 160 170 180 190 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12. el fiind controlat de procesor ˆ ıntr-o manier˘ a ”aparent” aleatoare. start () .2.12. din acest motiv. Interfat ¸a Runnable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. ˆ ıntrucˆ at primul apel este c˘ atre contorul fir1. interfat ¸˘ a Runnable permite unei clase s˘ a fie activ˘ a. ¸ stiind c˘ aˆ ın Java nu este permis˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a? class FirExecutie extends Parinte. Thread // incorect ! In acest caz.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable Ce facem ˆ ıns˘ a cˆ and dorim s˘ a cre˘ am o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie dar aceasta are deja o superclas˘ a. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE // Numara de la 100 la 200 cu pasul 10 fir1 .

ˆ ıns˘ a nu la oricare dintre ace¸ stia. FIRE DE EXECUT ¸ IE public interface Runnable { public abstract void run(). ca pentru orice alt obiect. crearea acestora trebuind f˘ acut˘ a explicit. Thread fir = new Thread(obiectActiv). fir. o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie prin implementarea interfet ¸ei Runnable trebuie obligatoriu s˘ a implementeze metoda run.348 CAPITOLUL 12. Simpla instant ¸iere a unei clase care implemeneaz˘ a interfat ¸a Runnable nu creeaz˘ a nici un fir de execut ¸ie.. } Prin urmare. Pentru a realiza acest lucru trebuie s˘ a instant ¸iem un obiect de tip Thread ce va reprezenta firul de execut ¸ie propriu zis al c˘ arui cod se gase¸ ste ˆ ın clasa noastr˘ a. Dup˘ a creare. se pierde ˆ ıns˘ a tot suportul oferit de clasa Thread.start(). urmat˘ a de un apel la un constructor al clasei Thread. Trebuie apelat constructorul care s˘ a primeasc˘ a drept argument o instant ¸˘ a a clasei noastre. firul de execut ¸ie poate fi lansat printr-un apel al metodei start. . Acest lucru se realizeaz˘ a. prin instruct ¸iunea new.. Aceste operat ¸iuni pot fi f˘ acute chiar ˆ ın cadrul clasei noastre: public class FirExecutie implements Runnable { private Thread fir = null. ClasaActiva obiectActiv = new ClasaActiva(). public FirExecutie() if (fir == null) { fir = new Thread(this). O astfel de clas˘ a se mai nume¸ ste clas˘ a activ˘ a¸ si are urm˘ atoarea structur˘ a: public class ClasaActiva implements Runnable { public void run() { //Codul firului de executie . } } Spre deosebire de modalitatea anterioar˘ a.

va apela metoda run din clasa curent˘ a.*. Apelul explicit al metodei run nu va furniza nici o eroare.2. awt . exemplu ˆ ın care cre˘ am dou˘ a fire de execut ¸ie Fiecare fir va desena figuri geometrice de un desenare de tip Canvas. A¸ sadar. anumit tip. fiecare pe Listing 12. la lansarea sa. acest constructor accept˘ a ca argument orice instant ¸˘ a a unei clase ”Runnable”. event .2: Folosirea interfet ¸ei Runnable import java . import java .*. } } 349 Specificarea argumentului this ˆ ın constructorul clasei Thread determin˘ a crearea unui fir de execut ¸ie care. ˆ ıns˘ a aceasta va fi executat˘ a ca orice alt˘ a metoda..12. Atent ¸ie Metoda run nu trebuie apelat˘ a explicit. Vom porni apoi dou˘ a concurent. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul folosind interfat ¸a Runnable. class Plansa extends Canvas implements Runnable { // Deoarece Plansa extinde Canvas . awt . } } public void run() { //Codul firului de executie . pe o suprafat ¸˘ a de fire de execut ¸ie care vor rula suprafat ¸a sa. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE fir. Pentru clasa FirExecutie dat˘ a mai sus. ¸ si nu separat ˆ ıntr-un fir. desenˆ and figuri diferite. acest lucru realizˆ andu-se automat la apelul metodei start.. lansarea firului va fi f˘ acut˘ a automat la instant ¸ierea unui obiect al clasei: FirExecutie fir = new FirExecutie(). .start().

300) . r =0. r ) . height -1) . culoare = culoare . FIRE DE EXECUT ¸ IE // nu mai putem extinde clasa Thread Dimension dim = new Dimension (300 . equals ( " patrat " ) ) g . String figura . public Plansa ( String figura . setColor ( Color . // Desenam figura la coordonatele calculate // de firul de executie g . drawRect (x . drawRect (0 . y =0 . y . figura = figura . dim . else if ( figura . drawOval (x . int x =0 . r ) . width -1 . // Supradefinim update ca sa nu mai // fie stearsa suprafata de desenare } public void run () { /* Codul firului de executie : Afisarea a 100 de figuri geometrice la pozitii si dimensiuni calculate aleator . equals ( " cerc " ) ) g . setColor ( culoare ) . black ) . i ++) { . Color culoare . g . } public void paint ( Graphics g ) { // Desenam un chenar g . if ( figura . i <100. facem o pauza de 50 ms */ for ( int i =0. } public Dimension getPreferredSize () { return dim . this . dim . } public void update ( Graphics g ) { paint ( g ) . y . Color culoare ) { this . Intre doua afisari .350 CAPITOLUL 12. r . 0 . r .

this . width ) . } } public class TestRunnable { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Runnable " ) .12. try { Thread . Plansa p2 = new Plansa ( " cerc " . random () * dim . exit (0) . start () . f . // Cream doua obiecte active de tip Plansa Plansa p1 = new Plansa ( " patrat " . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} repaint () . red ) .2. 2) ) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . add ( p2 ) . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE x = ( int ) ( Math . height ) . y = ( int ) ( Math . random () * 100) . care vor // actualiza desenul celor doua planse new Thread ( p1 ) . show () . } } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . new Thread ( p2 ) . // Acestea extind Canvas . random () * dim . } } 351 . le plasam pe fereastra setLayout ( new GridLayout (1 . add ( p1 ) . Color . // Pornim doua fire de executie . pack () . r = ( int ) ( Math . Color . blue ) . sleep (50) . start () . } }) .

un fir de execut ¸ie se poate g˘ asi ˆ ın una din urm˘ atoarele patru st˘ ari: • ”New Thread” • ”Runnable” • ”Not Runnable” • ”Dead” Starea ”New Thread” Un fir de execut ¸ie se g˘ ase¸ ste ˆ ın aceast˘ a stare imediat dup˘ a crearea sa. // fir se gaseste in starea "New Thread" .3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie Fiecare fir de execut ¸ie are propriul s˘ au ciclu de viat ¸˘ a: este creat.352 CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. se termin˘ a. Diagrama de mai jos ilustreaz˘ a generic aceste st˘ ari precum ¸ si metodele care provoaca tranzit ¸ia dintr-o stare ˆ ın alta: A¸ sadar. Thread fir = new Thread(obiectActiv). la un moment dat. In continuare. vom analiza mai ˆ ındeaproape st˘ arile ˆ ın care se poate g˘ asi un fir de execut ¸ie. cu alte cuvinte dup˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa Thread sau dintr-o subclas˘ a a sa. devine activ prin lansarea sa ¸ si.

CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 353 In aceast˘ a stare firul este ”vid”. Pentru a rezolva aceasta problem˘ a exist˘ a o planificare care s˘ a partajeze dinamic ¸ si corect procesorul ˆ ıntre toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın starea ”Runnable”. prin metoda start.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. a¸ steptˆ and ca o anumit˘ a condit ¸ie s˘ a fie satisfacut˘ a. //fir se gaseste in starea "Runnable" Metoda start realizez˘ a urm˘ atoarele operat ¸iuni necesare rul˘ arii firului de execut ¸ie: • Aloc˘ a resursele sistem necesare. adic˘ a va fi ˆ ın execut ¸ie. el nu are alocate nici un fel de resurse sistem ¸ si singura operat ¸iune pe care o putem executa asupra lui este lansarea ˆ ın execut ¸ie. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a din cauza c˘ a majoritatea calculatoarelor au un singur procesor iar acesta nu poate rula simultan toate firele de execut ¸ie care se gasesc ˆ ın starea ”Runnable”.start(). Starea ”Runnable” Dup˘ a apelul metodei start un fir va trece ˆ ın starea ”Runnable”. un fir care ”ruleaz˘ a” poate s˘ a-¸ si a¸ stepte de fapt rˆ andul la procesor. • Apeleaz˘ a metoda run a obiectului activ al firului. . • Planific˘ a firul de execut ¸ie la procesor pentru a fi lansat. • A apelat metoda wait.3. A¸ sadar. fir. adic˘ a instruct ¸iunile sale sunt interpretate de procesor. Un fir aflat ˆ ın starea ”Runnable” nu ˆ ınseamn˘ a neap˘ arat c˘ a se g˘ a¸ seste efectiv ˆ ın execut ¸ie. Apelul oric˘ arei alte metode ˆ ın afar˘ a de start nu are nici un sens ¸ si va provoca o except ¸ie de tipul IllegalThreadStateException. Starea ”Not Runnable” Un fir de execut ¸ie poate ajunge ˆ ın aceaat˘ a stare ˆ ın una din urm˘ atoarele situat ¸ii: • Este ”adormit” prin apelul metodei sleep.

sleep(1000). exist˘ a o secvent ¸˘ a specific˘ a de ie¸ sire din starea repectiv˘ a. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a¸ steapt˘ a o anumit˘ a condit ¸ie. la un moment dat. Lungimea acestei pauze este specificat˘ a ˆ ın milisecunde ¸ si chiar nanosecunde. atunci el devine ”Runnable” doar dup˘ a scurgerea intervalului de timp specificat de instruct ¸iunea sleep. } catch (InterruptedException e) { .354 CAPITOLUL 12. atunci un alt obiect trebuie s˘ aˆ ıl informeze dac˘ a acea condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a sau nu. Acestea sunt: • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost ”adormit”.. Metoda sleep este o metod˘ a static˘ a a clasei Thread care provoac˘ a o pauz˘ aˆ ın timpul rul˘ arii firului curent aflat ˆ ın execut ¸ie. cu alte cuvinte ˆ ıl ”adoarme” pentru un timp specificat. Acest lucru este foarte normal deoarece. FIRE DE EXECUT ¸ IE • Este blocat ˆ ıntr-o operat ¸ie de intrare/ie¸ sire. acesta nu va fi execut chiar dac˘ a procesorul devine disponibil. } Observat ¸i c˘ a metoda fiind static˘ a apelul ei nu se face pentru o instant ¸˘ a anume a clasei Thread. apelul acestei metode se face ˆ ıntr-un bloc de tip try-cacth: try { // Facem pauza de o secunda Thread. acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunile notify sau notifyAll (vezi ”Sincronizarea firelor de execut ¸ie”). un singur fir este ˆ ın execut ¸ie ¸ si doar pentru acesta are sens ”adormirea” sa. care readuce firul de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”.. Pentru fiecare tip de intrare ˆ ın starea ”Not Runnable”. Intrucˆ at poate provoca except ¸ii de tipul InterruptedException. Dup˘ a expirarea intervalului specificat firul revine ˆ ın starea ”Runnable” iar dac˘ a procesorul este ˆ ın continuare disponibil ˆ ısi va continua execut ¸ia. In intervalul ˆ ın care un fir de execut ¸ie ”doarme”. . • Dac˘ a un fir de execut ¸ie este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de intrare/ie¸ sire atunci el redevine ”Runnable” atunci cˆ and acea operat ¸iune s-a terminat.

metoda se termin˘ a ¸ si. La terminarea metodei run se va termina automat ¸ si firul de execut ¸ie. 12. Ambele exemple anteriorare se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın aceast˘ a categorie.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie Dup˘ a cum am vazut. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 355 Starea ”Dead” Este starea ˆ ın care ajunge un fir de execut ¸ie la terminarea sa. ci trebuie s˘ a se termine ˆ ın mod natural la ˆ ıncheierea metodei run pe care o execut˘ a. Prin folosirea unei variabile de terminare. Spre deosebire de versiunile curente ale limbajului Java. ˆ ıns˘ a aceasta a fost eliminat˘ a din motive de securitate. se va termina ¸ si firul de execut ¸ie repsectiv.print(i + " " ). ˆ ın versiunile mai vechi exista metoda stop a clasei Thread care termina fort ¸at un fir de execut ¸ie. acesta intrˆ and ˆ ın starea Dead. 2.out.3.3. In cazul cˆ and metoda run trebuie s˘ a execute o bucl˘ a infinit˘ a atunci aceasta trebuie controlat˘ a printr-o variabil˘ a care s˘ a opreasc˘ a ciclul atunci cˆ and dorim ca firul de execut ¸ie s˘ a se termine. Uzual. un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur propria sa ”moarte”. // Primul exemplu public void run() { for(int i = a. Acest lucru poate fi realizat ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: 1. Prin scrierea unor metode run care s˘ a-¸ si termine execut ¸ia ˆ ın mod natural. A¸ sadar. i <= b. un fir de execut ¸ie nu poate fi terminat fort ¸at de c˘ atre program ci trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur terminarea sa. Un fir nu poate fi oprit din program printr-o anumit˘ a metod˘ a. odat˘ a cu ea. i += pas) System. vom folosi o variabil˘ a membr˘ a a clasei care descrie firul de execut ¸ie care fie este public˘ a. } Dup˘ a afi¸ sarea numerelor din intervalul specificat. . S˘ a consider˘ am exemplul unui fir de execut ¸ie care trebuie s˘ a numere secundele scurse pˆ an˘ a la ap˘ asarea tastei Enter. fie este asociat˘ a cu o metod˘ a public˘ a care permite schimbarea valorii sale.

Sistemul Java de colectare a ”gunoiului” se ocup˘ a de acest lucru. println ( "S . // Oprim firul de executie fir . } } Nu este necesar˘ a distrugerea explicit˘ a a unui fir de execut ¸ie. io . System .*. read () . System . System . executie = false . fir . out . // Folosim o variabila de terminare public boolean executie = true .356 CAPITOLUL 12.au scurs " + fir . out .exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. in .3: Folosirea unei variabile de terminare import java . } catch ( Interr u pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } } public class TestTerminare { public static void main ( String args []) throws IOException { NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde () . public void run () { while ( executie ) { try { Thread . class NumaraSecunde extends Thread { public int sec = 0. . Setarea valorii null pentru variabila care referea instant ¸a firului de execut ¸ie va u¸ sura ˆ ıns˘ a activitatea procesului gc. start () . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. print ( " . println ( " Apasati tasta Enter " ) . out . sec ++. Metoda System. System . sleep (1000) . sec + " secunde " ) . " ) .

// isAlive retuneaza true (starea este Runnable) fir. Aceste fire de execut ¸ie se numesc demoni.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.start(). un fir de execut ¸ie poate fi f˘ acut demon.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 357 Pentru a testa dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost pornit dar nu s-a terminat ˆ ınc˘ a putem folosi metoda isAlive. Cu alte cuvinte. beep () . cu metoda setDaemon.executie = false. eventual periodic. Metoda returneaz˘ a: • true . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} } . NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde(). repectiv ”New Thread” sau ”Dead” nu se poate face nici o diferent ¸iere.dac˘ a firul este ˆ ın una din starile ”New Thread” sau ”Dead” Intre st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable”. awt . la rularea unei aplicat ¸ii. sau scos din aceast˘ a stare. De multe ori ˆ ıns˘ a dorim s˘ a folosim fire care s˘ a realizeze diverse activit˘ a¸ ti. try { Thread .4: Crearea unui fir de excut ¸ie de tip ”daemon” class Beeper implements Runnable { public void run () { while ( true ) { java .3. Toolkit . pe toat˘ a durata de execut ¸ie a programului iar ˆ ın momentul termin˘ arii acestuia s˘ a se termine automat ¸ si firele respective.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” Un proces este considerat ˆ ın execut ¸ie dac˘ a cont ¸ine cel put ¸in un fir de execut ¸ie activ. ma¸ sina virtual˘ a Java nu se va opri decˆ at atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici un fir de execut ¸ie activ. // isAlive retuneaza false (starea este New Thread) fir. // isAlive retuneaza false (starea este Dead) 12.dac˘ a firul este ˆ ın una din st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable” • false . sleep (1000) . Dup˘ a crearea sa. getDef aultToo lkit () . Listing 12.

public static final int NORM_PRIORITY= 5. " ) . System . // " Demonul " se termina automat // la terminarea aplicatiei } } 12. cunoscut sub numele de planificare cu priorit˘ a¸ ti fixate.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie Majoritatea calculatoarelor au un sigur procesor. Execut ¸ia ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine a mai multor fire de execut ¸ie pe un num˘ ar limitat de procesoare se nume¸ ste planificare (scheduling). t . Aceste trei constante sunt definite ˆ ın clasa Thread astfel: public static final int MAX_PRIORITY = 10. determinist de planificare. in . read () . out .. Fiecare fir de execut ¸ie Java prime¸ ste la crearea sa o anumit˘ a prioritate. FIRE DE EXECUT ¸ IE public class TestDaemon { public static void main ( String args []) throws java . start () . La nivelul sistemului de operare. System . println ( " Apasati Enter .358 } } CAPITOLUL 12. public static final int MIN_PRIORITY = 1. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ˆ ımpart˘ a accesul la acel procesor. Schimbarea ulterioar˘ a a priorit˘ a¸ tii unui fir de execut ¸ie se realizeaz˘ a cu metoda setPriority a clasei Thread. Implicit. exist˘ a dou˘ a modele de lucru cu fire de execut ¸ie: ..3. prioritatea unui fir nou creat are MIN PRIORITY ¸ valoarea NORM PRIORITY. O prioritate este de fapt un num˘ ar ˆ ıntreg cu valori cuprinse ˆ ıntre si MAX PRIORITY. setDaemon ( true ) . IOException { Thread t = new Thread ( new Beeper () ) . io . Sistemul Java de execut ¸ie a programelor implementeaz˘ a un algoritm simplu. t .

Planificatorul Java nu va ˆ ıntrerupe ˆ ıns˘ a un fir de execut ¸ie ˆ ın favoarea altuia de aceeasi prioritate. acest sistem se mai nume¸ ste cu ”cuante de timp”. planificatorul ˆ ıl va alege pe cel cu prioritatea cea mai mare pentru a-l executa. dac˘ a un fir cu prioritate mai mare decˆ at firul care se execut˘ a la un moment dat solicit˘ a procesorul. A¸ sadar. A¸ sadar. dezavantajul acestui model este c˘ a unele fire pot acapara procesorul. Deoarece specificat ¸iile ma¸ sinii virtuale Java nu impun folosirea unui anumit model. nepermit ¸ˆ and ¸ si execut ¸ia altora pˆ an˘ a la terminarea lor. • timpul alocat pentru execut ¸ia s˘ a a expirat (pe SO cu cuante de timp). programele Java trebuie scrise astfel ˆ ıncˆ at s˘ a funct ¸ioneze corect pe ambele modele. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 359 • Modelul cooperativ. Doar cˆ and firul de execut ¸ie cu prioritate maxim˘ a se termin˘ a. • metoda sa run se termin˘ a. sau este suspendat din diverse motive. dup˘ a un algoritm simplu de tip ”round-robin”.3. . Planificatorul Java lucreaz˘ aˆ ın modul urmator: dac˘ a la un moment dat sunt mai multe fire de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. • face explicit acest lucru apelˆ and metoda yield. ˆ ın timp ce ˆ ın modelul preemptiv ele trebuie s˘ a partajeze resursele comune. In continuare. ˆ ım modelul cooperativ firele de execut ¸ie sunt responsabile cu partajarea timpului de execut ¸ie. • Modelul preemptiv. dup˘ a ce au fost l˘ asate s˘ a ruleze o perioad˘ a. un fir de execut ¸ie Java cedeaz˘ a procesorul ˆ ın una din situatiile: • un fir de execut ¸ie cu o prioritate mai mare solicit˘ a procesorul. ˆ ın care firele de execut ¸ie decid cˆ and s˘ a cedeze procesorul. De asemenea. adic˘ a sunt pregatite pentru a fi rulate. urmˆ and s˘ a fie reluate dup˘ a ce ¸ si celelalte fire aflate ˆ ın execut ¸ie au avut acces la procesor. vom mai detalia put ¸in aceste aspecte. ˆ ıns˘ a acest lucru ˆ ıl poate face sistemul de operare ˆ ın cazul ˆ ın care acesta aloc˘ a procesorul ˆ ın cuante de timp (un astfel de SO este Windows). atunci firul cu prioritate mai mare este imediat trecut ˆ ın execut ¸ie iar celalalt trecut ˆ ın asteptare. dezavantajul s˘ au fiind nevoia de a sincroniza accesul firelor la resursele comune. In cazul ˆ ın care toate firele au aceea¸ si prioritate ele sunt alese pe rˆ and.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. va fi ales un fir cu o prioritate mai mic˘ a. ˆ ın care firele de execut ¸ie pot fi ˆ ıntrerupte oricˆ and.

s2 = new FirEgoist ( " Firul 2 " ) . MAX_PRIORITY ) . s1 = new FirEgoist ( " Firul 1 " ) . Un fir de execut ¸ie de lung˘ a durat˘ a¸ si care nu cedeaz˘ a explicit procesorul la anumite intervale de timp astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poata fi executate ¸ si celelalte fire de execut ¸ie se nume¸ ste fir de execut ¸ie egoist. setPriority ( Thread . s1 . setPriority ( Thread . println ( getName () + " a ajuns la " + i ) . Un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a fie ”corect” fat ¸˘ ade celelalte fire ¸ si s˘ a cedeze periodic procesorul astfel ˆ ıncˆ at toate s˘ a aib˘ a posibilitatea de a se executa. if ( i % 100 == 0) System .5: Exemplu de fir de execut ¸ie ”egoist” class FirEgoist extends Thread { public FirEgoist ( String name ) { super ( name ) . } public void run () { int i = 0. s2 . out .360 CAPITOLUL 12. MAX_PRIORITY ) . ˆ ıns˘ a nu trebuie s˘ a ne baz˘ am pe acest lucru la scrierea unui program. deoarece acesta poate fi diferit de la un sistem de operare la altul. } } } public class TestFirEgoist { public static void main ( String args []) { FirEgoist s1 . blocˆ and efectiv execut ¸ia celorlalte fire de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea sa. Evident. Listing 12. . FIRE DE EXECUT ¸ IE Atent ¸ie In nici un caz corectitudinea unui program nu trebuie s˘ a se bazeze pe mecansimul de planificare a firelor de execut ¸ie. // yield () . trebuie evitat˘ a scrierea lor ˆ ıntrucˆ at acapareaz˘ a pe termen nedefinit procesorul. s2 . Unele sistemele de operare combat acest tip de comportament prin metoda aloc˘ arii procesorului ˆ ın cuante de timp fiec˘ arui fir de execut ¸ie. while ( i < 100000) { // Bucla care acapareaza procesorul i ++.

CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE s1 . acaparˆ and efectiv procesorul.3. } } 361 Firul de execut ¸ie s1 are prioritate maxim˘ a ¸ si pˆ an˘ a nu-¸ si va termina execut ¸ia nu-i va permite firului s2 s˘ a execute nici o instruct ¸iune. fie prin ”adormirea” temporar˘ a a firului curent cu ajutorul metodei sleep. Firul Firul 1 a ajuns la 100 1 a ajuns la 200 1 a ajuns la 300 1 1 2 2 a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la 99900 100000 100 200 2 a ajuns la 99900 2 a ajuns la 100000 Rezolvarea acestei probleme se face fie prin intermediul metodei statice yield a clasei Thread.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. Prin metoda yield un fir de execut ¸ie nu cedeaz˘ a procesorul decˆ at firelor de execut ¸ie care au aceea¸ si prioritate cu a sa ¸ si nu celor cu priorit˘ a¸ ti mai mici. Rezultatul va ar˘ ata astfel: Firul Firul Firul . execut ¸ia celor dou˘ a fire se va intercala.. dˆ and ocazia ¸ si altor fire s˘ a se execute.. start () ... Firul Firul Firul Firul Firul Firul .. . s2 . 1 1 2 1 2 2 a a a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la la la 31900 32000 100 32100 200 300 . care determin˘ a firul de execut ¸ie curent s˘ a se opreasc˘ a temporar. Decomentˆ and linia ˆ ın care apel˘ am yeld din exemplul anterior. Firul Firul Firul Firul . start () ....

pe rˆ and. trebuie s˘ a comunice ˆ ıntre ele pentru a accesa diferite resurse comune sau pentru a-¸ si transmite dinamic rezultatele ”muncii” lor. vom ˆ ıncapsula variabila ce va contine numerele generate ˆ ıntr-un obiect descris de clasa Buffer ¸ si care va avea dou˘ a metode put (pentru punerea unui numar ˆ ın buffer) ¸ si get (pentru obtinerea numarului din buffer). numerele generate de c˘ atre produc˘ ator ¸ si va afi¸ sa valoarea lor pe ecran. din acest motiv. In ambele cazuri avem de-a face cu fire de execut ¸ie concurente care folosesc o resurs˘ a comun˘ a: un fi¸ sier.5 Scenariul produc˘ ator / consumator Pentru a ˆ ıntelege mai bine modalitatea de sincronizare a dou˘ a fire de execut ¸ie s˘ a implement˘ am efectiv o problem˘ a de tip produc˘ ator/consumator. ele trebuie sincronizate ˆ ıntr-o manier˘ a care s˘ a permit˘ a decurgerea normal˘ aa activit˘ a¸ tii lor. Pentru a fi accesibil˘ a ambelor fire de execut ¸ie. fiecare la un interval neregulat cuprins ˆ ıntre 0 ¸ si 100 de milisecunde. ˆ ıntr-un buffer iar consumatorul cite¸ ste numerele din acel buffer pentru a le procesa.3. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. dar care ruleaz˘ a concurent. Cel mai elocvent scenariu ˆ ın care firele de execut ¸ie trebuie s˘ a se comunice ˆ ıntre ele este cunoscut sub numele de problema produc˘ atorului/consumatorului. S˘ a consider˘ am urm˘ atoarea situat ¸ie: • Produc˘ atorul genereaz˘ a numerele ˆ ıntregi de la 1 la 10. respectiv o zon˘ a de memorie ¸ si. Pe m˘ asura ce le genereaz˘ aˆ ıncearc˘ a s˘ a le plaseze ˆ ıntr-o zon˘ a de memorie (o variabil˘ a ˆ ıntreaga) de unde s˘ a fie citite de c˘ atre consumator. ˆ ın care produc˘ atorul genereaz˘ a un flux de date care este preluat ¸ si prelucrat de c˘ atre consumator. 12. pe rˆ and.3. cu alte cuvinte care nu depind ˆ ın nici un fel de execut ¸ia sau de rezultatele altor fire. • Consumatorul va prelua. Exist˘ aˆ ıns˘ a numeroase situat ¸ii cˆ and fire de execut ¸ie separate. Sau. . s˘ a presupunem c˘ a produc˘ atorul genereaz˘ a ni¸ ste numere ¸ si le plaseaz˘ a. S˘ a consider˘ am de exemplu o aplicat ¸ie Java ˆ ın care un fir de execut ¸ie (produc˘ atorul) scrie date ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın timp ce alt fir de execut ¸ie (consumatorul) cite¸ ste date din acela¸ si fi¸ sier pentru a le prelucra.362 CAPITOLUL 12.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie Pˆ an˘ a acum am v˘ azut cum putem crea fire de execut ¸ie independente ¸ si asincrone.

} catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private Buffer buffer . out . i < 10. public Producator ( Buffer b ) { buffer = b .7: Clasele Producator ¸ si Consumator class Producator extends Thread { private Buffer buffer . put ( i ) . System . try { sleep (( int ) ( Math . } public void put ( int number ) { this . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . } public void run () { for ( int i = 0. Listing 12. . number = number . i ++) { buffer .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. random () * 100) ) . Ambele vor avea o referint ¸a comun˘ a la un obiect de tip Buffer prin intermediul c˘ aruia ˆ ı¸ si comunic˘ a valorile. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 363 F˘ ar˘ a a folosi nici un mecanism de sincronizare clasa Buffer arat˘ a astfel: Listing 12. } } Vom implementa acum clasele Producator ¸ si Consumator care vor descrie cele dou˘ a fire de execut ¸ie.3. public Consumator ( Buffer b ) { buffer = b .6: Clasa Buffer f˘ ar˘ a sincronizare class Buffer { private int number = -1. public int get () { return number .

println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . get () . } } } public class TestSincron izare1 { public static void main ( String [] args ) { Buffer b = new Buffer () . c1 . p1 . rezultatul rul˘ arii acestui program nu va rezolva nici pe departe problema propus˘ a de noi. } } Dup˘ a cum ne a¸ steptam. for ( int i = 0.364 } CAPITOLUL 12. motivul fiind lipsa oric˘ arei sincroniz˘ ari ˆ ıntre cele dou˘ a fire de execut ¸ie. out . start () . Producator p1 = new Producator ( b ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. Consumator c1 = new Consumator ( b ) . start () . System . i ++) { value = buffer . Mai precis. i < 10. rezultatul va fi ceva de forma: Consumatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a a a a a a a a a a a a a primit: primit: pus: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: pus: pus: pus: pus: pus: -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 .

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a pus: pus: pus: pus: 6 7 8 9

365

Ambele fire de execut ¸ie acceseaz˘ a resursa comun˘ a, adic˘ a obiectul de tip Buffer, ˆ ıntr-o manier˘ a haotic˘ a¸ si acest lucru se ˆ ıntˆ ampla din dou motive : • Consumatorul nu a¸ steapt˘ aˆ ınainte de a citi ca produc˘ atorul s˘ a genereze un num˘ ar ¸ si va prelua de mai multe ori acela¸ si num˘ ar. • Produc˘ atorul nu a¸ steapt˘ a consumatorul s˘ a preia num˘ arul generat ˆ ınainte de a produce un altul, ˆ ın felul acesta consumatorul va ”rata” cu sigurant ¸˘ a unele numere (ˆ ın cazul nostru aproape pe toate). Problema care se ridic˘ aˆ ın acest moment este: cine trebuie s˘ a se ocupe de sincronizarea celor dou˘ a fire de execut ¸ie : clasele Producator ¸ si Consumator sau resursa comuna Buffer ? R˘ aspunsul este evident: resursa comun˘ a Buffer, deoarece ea trebuie s˘ a permita sau nu accesul la cont ¸inutul s˘ au ¸ si nu firele de execut ¸ie care o folosesc. In felul acesta efortul sincroniz˘ arii este transferat de la produc˘ ator/consumator la un nivel mai jos, cel al resursei critice. Activit˘ a¸ tile produc˘ atorului ¸ si consumatorului trebuie sincronizate la nivelul resursei comune ˆ ın dou˘ a privint ¸e: • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie nu trebuie s˘ a acceseze simultan buffer-ul; acest lucru se realizeaz˘ a prin blocarea obiectului Buffer atunci cˆ and este accesat de un fir de execut ¸ie, astfel ˆ ıncˆ at nici nu alt fir de execut ¸ie s˘ a nu-l mai poat˘ a accesa (vezi ”Monitoare”). • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie trebuie s˘ a se coordoneze, adic˘ a produc˘ atorul trebuie s˘ a g˘ aseasc˘ a o modalitate de a ”spune” consumatorului c˘ a a plasat o valoare ˆ ın buffer, iar consumatorul trebuie s˘ a comunice produc˘ atorului c˘ a a preluat aceast˘ a valoare, pentru ca acesta s˘ a poat˘ a genera o alta. Pentru a realiza aceasta comunicare, clasa Thread pune la dispozit ¸ie metodele wait, notify, notifyAll. (vezi ”Semafoare”). Folosind sincronizarea clasa Buffer va ar˘ ata astfel:

366

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.8: Clasa Buffer cu sincronizare

class Buffer { private int number = -1; private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

Rezultatul obtinut va fi cel scontat: Producatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul ... Producatorul Consumatorul a a a a pus: primit: pus: primit: 0 0 1 1

a pus: 9 a primit: 9

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE

367

12.3.6

Monitoare

Definit ¸ie Un segment de cod ce gestioneaz˘ a o resurs˘ a comun˘ a mai multor de fire de execut ¸ie separate concurente se nume¸ ste sect ¸iune critic˘ a. In Java, o sect ¸iune critic˘ a poate fi un bloc de instruct ¸iuni sau o metod˘ a. Controlul accesului ˆ ıntr-o sect ¸iune critic˘ a se face prin cuvˆ antul cheie synchronized. Platforma Java asociaz˘ a un monitor (”lac˘ at”) fiec˘ arui obiect al unui program aflat ˆ ın execut ¸ie. Acest monitor va indica dac˘ a resursa critic˘ a este accesat˘ a de vreun fir de execut ¸ie sau este liber˘ a, cu alte cuvinte ”monitorizeaz˘ a” resursa respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care este accesat˘ a, va pune un lac˘ at pe aceasta, astfel ˆ ıncˆ at s˘ aˆ ımpiedice accesul altor fire de execut ¸ie la ea. In momentul cˆ and resursa este eliberat˘ a ”lac˘ atul” va fi eliminat, pentru a permite accesul altor fire de execut ¸ie. In exemplul de tip produc˘ ator/consumator de mai sus, sect ¸iunile critice sunt metodele put ¸ si get iar resursa critic˘ a comun˘ a este obiectul buffer. Consumatorul nu trebuie s˘ a acceseze buffer-ul cˆ and producatorul tocmai pune o valoare ˆ ın el, iar produc˘ atorul nu trebuie s˘ a modifice valoarea din buffer ˆ ın momentul cˆ and aceasta este citit˘ a de c˘ atre consumator. public synchronized int get() { ... } public synchronized void put(int number) { ... } S˘ a observam c˘ a ambele metode au fost declarate cu modificatorul synchronized. Cu toate acestea, sistemul asociaz˘ a un monitor unei instant ¸e a clasei Buffer ¸ si nu unei metode anume. In momentul ˆ ın care este apelat˘ a o metod˘ a sincronizat˘ a, firul de execut ¸ie care a facut apelul va bloca obiectul a c˘ arei metod˘ a o acceseaz˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a celelalte fire de execut ¸ie nu vor mai putea accesa resursele critice ale acelui obiect. Acesta este un lucru logic, deoarece mai multe sect ¸iuni critice ale unui obiect gestioneaz˘ a de fapt o singur˘ a resurs˘ a critic˘ a. In exemplul nostru, atunci cˆ and producatorul apeleaz˘ a metoda put pentru a scrie un num˘ ar, va bloca tot obiectul buffer, astfel c˘ a firul de execut ¸ie

368

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

consumator nu va avea acces la metoda get, ¸ si reciproc. public synchronized void put(int number) { // buffer blocat de producator ... // buffer deblocat de producator } public synchronized int get() { // buffer blocat de consumator ... // buffer deblocat de consumator }

Monitoare fine Adeseori, folosirea unui monitor pentru ˆ ıntreg obiectul poate fi prea restrictiv˘ a. De ce s˘ a bloc˘ am toate resursele unui obiect dac˘ a un fir de execut ¸ie nu dore¸ ste decˆ at accesarea uneia sau a cˆ atorva dintre ele ? Deoarece orice obiect are un monitor, putem folosi obiecte fictive ca lac˘ ate pentru fiecare din resursele obiectului nostru, ca ˆ ın exemplul de mai jos: class MonitoareFine { //Cele doua resurse ale obiectului Resursa x, y; //Folosim monitoarele a doua obiecte fictive Object xLacat = new Object(), yLacat = new Object(); public void metoda() { synchronized(xLacat) { // Accesam resursa x } // Cod care nu foloseste resursele comune ... synchronized(yLacat) { // Accesam resursa y }

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE ... synchronized(xLacat) { synchronized(yLacat) { // Accesam x si y } } ... synchronized(this) { // Accesam x si y } } }

369

Metoda de mai sus nu a fost declarat˘ a cu synchronized ceea ce ar fi determinat blocarea tuturor resurselor comune la accesarea obiectului respectiv de un fir de execut ¸ie, ci au fost folosite monitoarele unor obiecte fictive pentru a controla folosirea fiec˘ arei resurs˘ aˆ ın parte.

12.3.7

Semafoare

Obiectul de tip Buffer din exemplul anterior are o variabil˘ a membr˘ a privat˘ a numit˘ a number, ˆ ın care este memorat num˘ arul pe care ˆ ıl comunic˘ a producatorul ¸ si pe care ˆ ıl preia consumatorul. De asemenea, mai are o variabil˘ a privat˘ a logic˘ a available care ne d˘ a starea buffer-ului: dac˘ a are valoarea true ˆ ınseamn˘ a c˘ a produc˘ atorul a pus o valoare ˆ ın buffer ¸ si consumatorul nu a preluat-o ˆ ınca; dac˘ a este false, consumatorul a preluat valoarea din buffer dar produc˘ atorul nu a pus deocamdat˘ a alta la loc. Deci, la prima vedere, metodele clasei Buffer ar trebui s˘ a arate astfel: public synchronized int get() { while (!available) { // Nimic - asteptam ca variabila sa devina true } available = false; return number; } public synchronized int put(int number) { while (available) {

370

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE // Nimic - asteptam ca variabila sa devina false } available = true; this.number = number;

} Varianta de mai sus, de¸ si pare corect˘ a, nu este. Aceasta deoarece implementarea metodelor este ”selfish”, cele dou˘ a metode ˆ ısi asteapt˘ aˆ ın mod egoist condit ¸ia de terminare. Ca urmare, corectitudinea funct ¸ion˘ arii va depinde de sistemul de operare pe care programul este rulat, ceea ce reprezint˘ a o gre¸ seal˘ a de programare. Punerea corect˘ a a unui fir de execut ¸ie ˆ ın asteptare se realizeaz˘ a cu metoda wait a clasei Thread, care are urm˘ atoarele forme: void wait( ) void wait( long timeout ) void wait( long timeout, long nanos ) Dup˘ a apelul metodei wait, firul de execut ¸ie curent elibereaz˘ a monitorul asociat obiectului respectiv ¸ si a¸ steapt˘ a ca una din urm˘ atoarele condit ¸ii s˘ a fie ˆ ındeplinit˘ a: • Un alt fir de execut ¸ie informeaz˘ a pe cei care ”a¸ steapt˘ a” la un anumit monitor s˘ a se ”trezeasc˘ a” - acest lucru se realizeaz˘ a printr-un apel al metodei notifyAll sau notify. • Perioada de a¸ stepatare specificat˘ a a expirat. Metoda wait poate produce except ¸ii de tipul InterruptedException, atunci cˆ and firul de execut ¸ie care a¸ steapt˘ a (este deci ˆ ın starea ”Not Runnable”) este ˆ ıntrerupt din a¸ steptare ¸ si trecut fort ¸at ˆ ın starea ”Runnable”, de¸ si condit ¸ia a¸ steptat˘ a nu era ˆ ınc˘ aˆ ındeplinit˘ a. Metoda notifyAll informeaz˘ a toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın asteptare la monitorul obiectului curent ˆ ındeplinirea condit ¸iei pe care o a¸ steptau. Metoda notify informeaz˘ a doar un singur fir de execut ¸ie, specificat ca argument. Reamintim varianta corect˘ a a clasei Buffer: Listing 12.9: Folosirea semafoarelor
class Buffer { private int number = -1;

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE
private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

371

12.3.8

Probleme legate de sincronizare

Din p˘ acate, folosirea monitoarelor ridic˘ a ¸ si unele probleme. S˘ a analiz˘ am cˆ ateva dintre ele ¸ si posibilele lor solut ¸ii: Deadlock Deadlock-ul este o problem˘ a clasic˘ aˆ ıntr-un mediu ˆ ın care ruleaz˘ a mai multe fire de execut ¸ie ¸ si const˘ aˆ ın faptul c˘ a, la un moment dat, ˆ ıntreg procesul se poate bloca deoarece unele fire a¸ steapt˘ a deblocarea unor monitoare care nu se vor debloca niciodat˘ a. Exist˘ a numeroase exemple ˆ ın acest sens, cea mai cunoscut˘ a fiind ”Problema filozofilor”. Reformulat˘ a, s˘ a ne imagin˘ am dou˘ a persoane ”A” ¸ si ”B” (fire de execut ¸ie) care stau la aceea¸ si mas˘ a¸ si tre-

372

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

buie s˘ a foloseasc˘ aˆ ın comun cut ¸itul ¸ si furculit ¸a (resursele comune) pentru a mˆ anca. Evident, cele dou˘ a persoane doresc obt ¸inerea ambelor resurse. S˘ a presupunem c˘ a ”A” a ot ¸inut cut ¸itul ¸ si ”B” furculit ¸a. Firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ steptarea eliber˘ arii furculit ¸ei iar firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ stepatrea eliber˘ arii cut ¸itului, ceea ce conduce la starea de ”deadlock”. De¸ si acest exemplu este desprins de realitate, exist˘ a numeroase situat ¸ii ˆ ın care fenomenul de ”deadlock” se poate manifesta, multe dintre acestea fiind dificil de detectat. Exist˘ a cˆ ateva reguli ce pot fi aplicate pentru evitarea deadlock-ului: • Firele de execut ¸ie s˘ a solicite resursele ˆ ın aceea¸ si ordine. Aceast˘ a abordare elimin˘ a situat ¸iile de a¸ steptare circular˘ a. • Folosirea unor monitoare care s˘ a controleze accesul la un grup de resurse. In cazul nostru, putem folosi un monitor ”tacˆ amuri” care trebuie blocat ˆ ınainte de a cere furculit ¸a sau cut ¸itul. • Folosirea unor variabile care s˘ a informeze disponibilitatea resurselor f˘ ar˘ a a bloca monitoarele asociate acestora. • Cel mai importat, conceperea unei arhitecturi a sistemului care s˘ a evite pe cˆ at posibil aparit ¸ia unor potent ¸iale situat ¸ii de deaslock.

Variabile volatile Cuvˆ antul cheie volatile a fost introdus pentru a controla unele aspecte legate de optimiz˘ arile efectuate de unele compilatoare. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: class TestVolatile { boolean test; public void metoda() { test = false; // * if (test) { // Aici se poate ajunge... } } }

12.4. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE

373

Un compilator care optimizeaz˘ a codul, poate decide c˘ a variabila test fiind setat˘ a pe false, corpul if -ului nu se va executa ¸ si s˘ a exclud˘ a secvent ¸a respectiv˘ a din rezultatul compil˘ arii. Dac˘ a aceast˘ a clas˘ a ar fi ˆ ıns˘ a accesat˘ a de mai multe fire de execut ¸ie, variabile test ar putea fi setat˘ a pe true de un alt fir, exact ˆ ıntre instruct ¸iunile de atribuire ¸ si if ale firului curent. Declararea unei variabile cu modificatorul volatile informeaz˘ a compilatorul s˘ a nu optimizeze codul ˆ ın care aceasta apare, previzionˆ and valoarea pe care variabila o are la un moment dat.

Fire de execut ¸ie inaccesibile Uneori firele de execut ¸ie sunt blocate din alte motive decˆ at a¸ steptarea la un monitor, cea mai frecvent˘ a situat ¸ie de acest tip fiind operat ¸iunile de intrare/ie¸ sire (IO) blocante. Cˆ and acest lucru se ˆ ınt˘ ampl˘ a celelalte fire de execut ¸ie trebuie s˘ a poat˘ a accesa ˆ ın continuare obiectul. Dar dac˘ a operat ¸iunea IO a fost f˘ acut˘ aˆ ıntr-o metod˘ a sincronizat˘ a, acest lucru nu mai este posibil, monitorul obiectului fiind blocat de firul care a¸ steapt˘ a de fapt s˘ a realizeze operat ¸ia de intrare/ie¸ sire. Din acest motiv, operat ¸iile IO nu trebuie f˘ acute ˆ ın metode sincronizate.

12.4

Gruparea firelor de execut ¸ie

Gruparea firelor de execut ¸ie pune la dispozit ¸ie un mecanism pentru manipularea acestora ca un tot ¸ si nu individual. De exemplu, putem s˘ a pornim sau s˘ a suspend˘ am toate firele dintr-un grup cu un singur apel de metod˘ a. Gruparea firelor de execut ¸ie se realizeaz˘ a prin intermediul clasei ThreadGroup. Fiecare fir de execut ¸ie Java este membru al unui grup, indiferent dac˘ a specific˘ am explicit sau nu acest lucru. Afilierea unui fir la un anumit grup se realizeaz˘ a la crearea sa ¸ si devine permanent˘ a, ˆ ın sensul c˘ a nu vom putea muta un fir dintr-un grup ˆ ın altul, dup˘ a ce acesta a fost creat. In cazul ˆ ın care cre˘ am un fir folosind un constructor care nu specific˘ a din ce grup face parte, el va fi plasat automat ˆ ın acela¸ si grup cu firul de execut ¸ie care l-a creat. La pornirea unui program Java se creeaz˘ a automat un obiect de tip ThreadGroup cu numele main, care va reprezenta grupul tuturor firelor de execut ¸ie create direct din program ¸ si care nu au fost ata¸ sate explicit altui grup. Cu alte cuvinte, putem s˘ a ignor˘ am complet plasarea firelor de execut ¸ie ˆ ın grupuri ¸ si s˘ a l˘ as˘ am sistemul s˘ a se ocupe cu aceasta, adunˆ andu-le pe toate

String name) public Thread(ThreadGroup group. primul cu dou˘ a fire de execut ¸ie iar al doilea cu trei: ThreadGroup grup1 = new ThreadGroup("Producatori"). "Consumator 1"). Runnable target) public Thread(ThreadGroup group. FIRE DE EXECUT ¸ IE ˆ ın grupul main. "Consumator 3"). ca ˆ ın figura de mai jos: . Un grup poate avea ca p˘ arinte un alt grup. ˆ ın care r˘ ad˘ acina este grupul implicit main. Exist˘ a situat ¸ii ˆ ıns˘ a cˆ and gruparea firelor de execut ¸ie poate u¸ sura substant ¸ial manevrarea lor. Thread p2 = new Thread(grup1. In exemplul urm˘ ator vor fi create dou˘ a grupuri. new Thread(grup2. "Producator 1"). "Consumator 2"). Thread p1 = new Thread(grup1. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie pot fi plasate ˆ ıntr-o ierarhie de grupuri.374 CAPITOLUL 12. Pentru a afla c˘ arui grup apart ¸ine un anumit fir de execut ¸ie putem folosi metoda getThreadGroup a clasei Thread. Crearea unui fir de execut ¸ie ¸ si plasarea lui ˆ ıntr-un grup (altul decˆ at cel implicit) se realizeaz˘ a prin urm˘ atorii constructori ai clasei Thread: public Thread(ThreadGroup group. ˆ ıl init ¸ializeaz˘ a ¸ si ˆ ıl plaseaz˘ aˆ ıntr-un grup specificat ca argument. "Producator 2"). new Thread(grup2. Runnable target. ThreadGroup Thread c1 = Thread c2 = Thread c3 = grup2 = new ThreadGroup("Consumatori"). String name) Fiecare din ace¸ sti costructori creeaz˘ a un fir de execut ¸ie. new Thread(grup2.

GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ım care list˘ am firele de execut ¸ie active: 375 Listing 12. getThreadGroup () . i < n . awt .10: Folosirea clasei ThreadGroup public class TestThreadGroup { static class Dummy implements Runnable { public void run () { while ( true ) Thread . // Cream un fir propriu new Thread ( new Dummy () . Frame ( " Test " ) . start () . i ++) System .12. currentThread () . grupCurent . enumerate ( lista ) . // Aflam numarul firelor de executie active int n = grupCurent . // Le afisam for ( int i =0. // Enumeram firele din grup Thread [] lista = new Thread [ n ]. " Fir de test " ) . // Obtinem o referinta la grupul curent Thread firCurent = Thread . awt . ThreadGroup grupCurent = firCurent . } } . activeCount () . } } public static void main ( String args []) { // Cream o fereastra pentru a fi create // automat firele de executie din AWT java . out .4. getName () ) . Frame f = new java . println ( " Thread # " + i + " = " + lista [ i ]. yield () .

firele de execut ¸ie comunicˆ and printr-un canal. dac˘ a nu sunt date disponibile firul de execut ¸ie se va bloca pˆ an˘ a ce acestea vor deveni disponibile. Acestea sunt implementate prin fluxuri descrise de clasele: • PipedReader. pw2 = new PipedWriter(pr2). respectiv • PipedOutputStream. La un cap˘ at se scriu caractere. pr2 = new PipedReader(). folosirea lor se va face din cadrul unor fire de execut ¸ie. Realizarea conexiunii se face astfel: PipedWriter PipedReader // sau PipedReader PipedWriter // sau pw1 = new PipedWriter(). FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. La citire. la cel˘ alalt se citesc. Fluxurile ”pipe” de ie¸ sire ¸ si cele de intrare pot fi conectate pentru a efectua transmiterea datelor.376 CAPITOLUL 12. Acest lucru se realizeaz˘ a uzual prin intemediul constructorilor: public PipedReader(PipedWriterpw) public PipedWriter(PipedReaderpr) In cazul ˆ ın care este folosit un constructor f˘ ar˘ a argumente. PipedWriter . pr1 = new PipedReader(pw1). Fiecare cap˘ at al unui canal este utilizat dintr-un fir de execut ¸ie separat.pentru caractere. . conectarea unui flux de intrare cu un flux de ie¸ sire se face prin metoda connect: public void connect(PipedWriterpw) public void connect(PipedReaderpr) Intrucˆ at fluxurile care sunt conectate printr-un pipe trebuie s˘ a execute simultan operat ¸ii de scriere/citire.pentru octet ¸i. PipedInputStream . Se observ˘ a c˘ a acesta este un comportament tipic produc˘ ator-consumator asincron.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” O modalitate deosebit de util˘ a prin care dou˘ a fire de execut ¸ie pot comunica este realizat˘ a prin intermediul canalelor de comunicatii (pipes). Funct ¸ionarea obicetelor care instant ¸iaz˘ a PipedWriter ¸ si PipedReader este asem˘ an˘ atoare cu a canalelor de comunicare UNIX (pipes).

io .connect(pr).connect(pw) //echivalent cu pw. pr. printStackTrace () . 377 Scrierea ¸ si citirea pe/de pe canale se realizeaz˘ a prin metodele uzuale read ¸ si write. out = out . in = in . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . Listing 12. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private DataInputStream in . } catch ( IOException e ) { e . PipedWriter pw = new PipedWirter(). i ++) { try { out . i < 10. } public void run () { for ( int i = 0. public Producator ( DataOutputStream out ) { this . .11: Folosirea fluxurilor de tip ”pipe” import java . out . public Consumator ( DataInputStream in ) { this . class Producator extends Thread { private DataOutputStream out . Aceste dou˘ a fluxuri vor fi interconectate prin intermediul unor fluxuri de tip ”pipe”.*. try { sleep (( int ) ( Math . writeInt ( i ) . care le prime¸ ste printr-un flux de intrare de tip DataInputStream. folosind canale de comunicat ¸ie. COMUNICAREA PRIN FLUXURI DE TIP ”PIPE” PipedReader pr = new PipedReader().12. ˆ ın toate formele lor. S˘ a reconsider˘ am acum exemplul produc˘ ator/consumator prezentat anterior.5. } System . random () * 100) ) . Produc˘ atorul trimite datele printr-un flux de ie¸ sire de tip DataOutputStream c˘ atre consumator.

} catch ( IOException e ) { e . Act ¸iunile unui obiect de tip Timer sunt implementate ca instant ¸e ale clasei TimerTask ¸ si pot fi programate pentru o singur˘ a execut ¸ie sau pentru execut ¸ii repetate la intervale regulate. i < 10. start () .6 Clasele Timer ¸ si TimerTask Clasa Timer ofer˘ a o facilitate de a planifica diverse act ¸iuni pentru a fi realizate la un anumit moment de c˘ atre un fir de execut ¸ie ce ruleaz˘ aˆ ın fundal. for ( int i = 0. readInt () .378 } CAPITOLUL 12. PipedInputStream pipeIn = new PipedInputStream ( pipeOut ) . i ++) { try { value = in . Consumator c1 = new Consumator ( in ) . p1 . Pa¸ sii care trebuie f˘ acut ¸i pentru folosirea unui timer sunt: . } System . out . } } 12. } } } public class TestPipes { public static void main ( String [] args ) throws IOException { PipedOutputStream pipeOut = new Pipe dOutput Stream () . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. Producator p1 = new Producator ( out ) . start () . DataInputStream in = new DataInputStream ( pipeIn ) . c1 . printStackTrace () . DataOutputStream out = new DataOutputStream ( pipeOut ) . println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) .

Date scheduleAtFixedRate(TimerTask scheduleAtFixedRate(TimerTask time) delay. long period) task. Metodele de planificare pe care le avem la dispozit ¸ie au urm˘ atoarele formate: schedule(TimerTask task. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi executat˘ a mai repede. task descrie act ¸iunea ce se va executa. long schedule(TimerTask task. De asemenea. Un timer se va opri natural la terminarea metodei sale run sau poate fi oprit fort ¸at folosind metoda cancel. . time momentul exact la care va ˆ ıncepe execut ¸ia iar period intervalul de timp ˆ ıntre dou˘ a execut ¸ii. Dup˘ a cum vom vedea. Dup˘ a oprirea sa el nu va mai putea fi folosit pentru planificarea altor act ¸iuni. pot fi folosite ¸ si clase anonime. • Crearea unui obiect de tip Actiune. long period) time. metoda System. long delay. long period) unde. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi ¸ si ele ˆ ıntˆ arziate ˆ ın consecint ¸˘ a. Date schedule(TimerTask task. Dup˘ a cum se observ˘ a. • Crearea unui fir de execut ¸ie prin instant ¸ierea clasei Timer. metodele de planificare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • schedule . delay reprezint˘ aˆ ıntˆ arzierea fat ¸a de momentul curent dup˘ a care va ˆ ıncepe execut ¸ia. folosind metoda schedule din clasa Timer. Date time. • scheduleAtFixedRate .planificare cu ˆ ıntˆ arziere fix˘ a: dac˘ a dintr-un anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a.exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. • Planificarea la execut ¸ie a obiectuluii de tip Actiune.12. long period) task. astfel ˆ ıncˆ at num˘ arul total de act ¸iuni dintr-o perioad˘ a de timp s˘ a fie tot timpul acela¸ si.planificare cu num˘ ar fix de rate: dac˘ a dintrun anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 379 • Crearea unei subclase Actiune a lui TimerTask ¸ si supreadefinirea metodei run ce va cont ¸ine act ¸iunea pe care vrem s˘ a o planific˘ am.6.

calendar . calendar .*. out . // Setam o actiune pentru ora 22:30 Calendar calendar = Calendar .*. out . out . cu rata fixa final Timer t1 = new Timer () . scheduleAtFix e d Ra t e ( new Atentie () . import java . Date ora = calendar . schedule ( new TimerTask () { public void run () { System . set ( Calendar .380 CAPITOLUL 12. 30) . 0) . set ( Calendar .12: Folosirea claselor Timer ¸ si TimerTask import java . beep () . getDefaultToolkit () . println ( mesaj ) . // Folosim o clasa anonima pentru o alta actiune Timer t2 = new Timer () . getTime () . 1*1000) . HOUR_OF_DAY .au scurs 10 secunde . print ( " . System . public Alarma ( String mesaj ) { this . 10*1000) . 22) . } } . util . } public void run () { System . awt . 0 . set ( Calendar . class Atentie extends TimerTask { public void run () { Toolkit . } } class Alarma extends TimerTask { public String mesaj . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. println ( "S . } } public class TestTimer { public static void main ( String args []) { // Setam o actiune repetitiva . MINUTE . mesaj = mesaj . cancel () . . calendar . // Oprim primul timer t1 . getInstance () . " ) . t1 . t2 . " ) . SECOND .

6. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 381 Timer t3 = new Timer () . schedule ( new Alarma ( " Toti copiii la culcare ! " ) . } } . t3 . ora ) .12.

382 CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE .

Acest protocol asigur˘ a stabilirea unei conexiuni permanente ˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare pe parcursul comunicat ¸iei. adresa IP. Cu toate acestea. octet cu octet. • TCP (Transport Control Protocol) este un protocol ce furnizeaz˘ a un flux sigur de date ˆ ıntre dou˘ a calculatoare aflate ˆ ın ret ¸ea.1 Introducere Programarea ˆ ın ret ¸ea implic˘ a trimiterea de mesaje ¸ si date ˆ ıntre aplicat ¸ii ce ruleaz˘ a pe calculatoare aflate ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a sau conectate la Internet. c˘ atre destinat ¸ie. • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol bazat pe pachete inde383 . Pachetul care ofer˘ a suport pentru scrierea aplicatiilor de ret ¸ea este java. Ce este un protocol ? Un protocol reprezint˘ a o convent ¸ie de reprezentare a datelor folosit˘ aˆ ın comunicarea ˆ ıntre dou˘ a calculatoare. socket. Clasele din acest pachet ofer˘ a o modalitate facil˘ a de programare ˆ ın ret ¸ea.Capitolul 13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13. era nevoie de stabilirea unor convent ¸ii (protocoale) care s˘ a fie folosite atˆ at de calculatorul care trimite datele cˆ at ¸ si de cel care le prime¸ ste. sunt necesare cˆ ateva not ¸iuni fundamentale referitoare la ret ¸ele cum ar fi: protocol. Avˆ and ˆ ın vedere faptul c˘ a orice informat ¸ie care trebuie trimis˘ a prin ret ¸ea trebuie serializat˘ a astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi transmis˘ a secvent ¸ial. Dou˘ a dintre cele mai utilizate protocoale sunt TCP ¸ si UDP. pentru a se ”ˆ ınt ¸elege” ˆ ıntre ele.net. port. f˘ ar˘ a a fi nevoie de cuno¸ stint ¸e prealabile referitoare la comunicarea efectiv˘ aˆ ıntre calculatoare.

fiecare calculator aflat ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a are un nume unic ce poat fi folosit la identificarea local˘ a a acestuia. uzual sub forma a 4 octet ¸i. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA pendente de date. numite datagrame. trimise de la un calculator c˘ atre altul f˘ ar˘ a a se garanta ˆ ın vreun fel ajungerea acestora la destinat ¸ie sau ordinea ˆ ın care acestea ajung. Cum este identificat un calculator ˆ ın ret ¸ea ? Orice calculator conectat la Internet este identificat ˆ ın mod unic de adresa sa IP (IP este acronimul de la Internet Protocol).net Clasele din java. cum ar fi thor. datele trimise c˘ atre o destinat ¸ie trebuie s˘ a specifice pe lˆ anga adresa IP a calculatorului ¸ si procesul c˘ atre care se ˆ ındreapt˘ a informat ¸iile respective. Orice informat ¸ie destinat˘ a unei anumite ma¸ sini trebuie deci s˘ a specifice obligatoriu adresa IP a acelei ma¸ sini. cum ar fi de exemplu: 193.30. Clasa Java care reprezint˘ a not ¸iunea de adres˘ a IP este InetAddress. Ce este un port ? Un calculator are ˆ ın general o singur˘ a leg˘ atur˘ a fizic˘ a la ret ¸ea. Ins˘ a pe un calculator pot exista concurent mai multe procese care au stabilite conexiuni ˆ ın ret ¸ea.net permit comunicarea ˆ ıntre procese folosind protocoalele . Clase de baz˘ a din java. Un port este un num˘ ar pe 16 bit ¸i care identific˘ aˆ ın mod unic procesele care ruleaz˘ a pe o anumit˘ a masin˘ a.ro pentru adresa numeric˘ a anterioar˘ a. Aceasta reprezint˘ a un num˘ ar reprezentat pe 32 de bit ¸i. din acest motiv. Prin urmare. Identificarea proceselor se realizeaz˘ a prin intermdiul porturilor. asteptˆ and diverse informat ¸ii. numerele cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 1023 fiind ˆ ıns˘ a rezervate unor servicii sistem ¸ si.384 CAPITOLUL 13. Corespunz˘ atoare unei adrese numerice exista ¸ si o adresa IP simbolic˘ a. nu trebuie folosite ˆ ın aplicat ¸ii.131 ¸ si este numit adresa IP numeric˘ a. Acest protocol nu stabile¸ ste o conexiun˘ a permant˘ aˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare.231. Valorile pe care le poate lua un num˘ ar de port sunt cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 65535 (deoarece sunt numere reprezentate pe 16 bit ¸i). Orice aplicat ¸ie care realizeaz˘ a o conexiune ˆ ın ret ¸ea va trebui s˘ a ata¸ seze un num˘ ar de port acelei conexiuni.infoiasi. De asemenea.

ro).13. • Numele resursei referite. un text.html. rezultate ale unor comenzi executate la distant ¸a ˘.2 Lucrul cu URL-uri Termenul URL este acronimul pentru Uniform Resource Locator ¸ si reprezint˘ a o referint ¸˘ a (adres˘ a) la o resurs˘ a aflat˘ a pe Internet. imagine. Acesta are urm˘ atoarele componente: – Numele calculatorului gazd˘ a (www. etc). – Opt ¸ional. .ro/~acf/java/curs/9/prog_retea.sun.infoiasi. ftp.html).ro/~acf/imgs/taz. sunt prezentate cˆ ateva exemple de URL-uri sunt: http://java. Mai jost. fi¸ sierul ce reprezint˘ a resursa va fi considerat implicit index. etc. In cazul ˆ ın care este specificat doar un director. un URL are dou˘ a componente principale: • Identificatorul protocolului folosit (http. LUCRUL CU URL-URI TCP ¸ si UDP ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.html#url Dup˘ a cum se observ˘ a din exemplele de mai sus.infoiasi. – Calea complet˘ a spre resursa referit˘ a ( acf/java/curs/9/prog retea.html http://www. o referint ¸˘ a de tip anchor ˆ ın cadrul fi¸ sierului referit (#url). etc.com http://students.2. TCP URL URLConnection Socket ServerSocket UDP DatagramPacket DatagramSocket MulticastSocket 385 13.. Aceasta este ˆ ın general un fi¸ sier reprezentˆ and o pagin˘ a Web.gif http://www.infoiasi.ro/index. ˆ ıns˘ a un URL poate referi ¸ si interog˘ ari la baze de date. portul la care s˘ a se realizeze conexiunea.infoiasi. – Opt ¸ional. Notat ¸ia user semnific˘ a uzual subdirectorul html al directorului rezervat pe un server Web utilizatorului specificat (HOME).

Citirea cont ¸inutului unui URL Orice obiect de tip URL poate returna un flux de intrare de tip InputStream pentru citirea continutului s˘ au. } Un obiect de tip URL poate fi folosit pentru: • Aflarea informat ¸iilor despre resursa referit˘ a (numele calculatorului gazd˘ a. try { URL adresa = new URL("http://xyz. Dac˘ a nu se specific˘ a mici un argument. Aceasta are mai mult ¸i constructori pentru crearea de obiecte ce reprezint˘ a referint ¸e c˘ atre resurse aflate ˆ ın ret ¸ea. import java . Secvent ¸a standard pentru aceast˘ a operatiune este prezentat˘ aˆ ın exemplul de mai jos.err. .println("URL invalid !\n" + e). In cazul ˆ ın care ¸ sirul nu reprezint˘ a un URL valid va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul MalformedURLException.infoiasi. numele fi¸ sierului. ˆ ın care afi¸ sam cont ¸inutul resursei specificat˘ a la linia de comand˘ a. etc). } catch (MalformedURLException e) { System. protocolul folosit. if ( args . • Conectarea la acel URL pentru citirea ¸ si scrierea de informat ¸ii. cel mai uzual fiind cel care prime¸ ste ca parametru un ¸ sir de caractere.1: Citirea cont ¸inutului unui URL import java . length > 0) adresa = args [0]. net .386 CAPITOLUL 13.URL.*.net. infoiasi . Listing 13. public class CitireURL { public static void main ( String [] args ) throws IOException { String adresa = " http :// www .*. ro " .html de la adresa: http://www. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Clasa care permite lucrul cu URL-uri este java.ro. • Citirea printr-un flux a continutului fi¸ sierului respectiv. io . va fi afi¸ sat fi¸ sierul index.abc").

13. Operat ¸iunea de trimitere de date dintr-un program c˘ atre un URL este similar˘ a cu trimiterea de date dintr-un formular de tip FORM aflat ˆ ıntr-o pagin˘ a HTML. InputStream in = url . ce permite crearea atˆ at a unui flux de intrare pentru citirea informat ¸iilor de la URL-ul specificat. servlet. try { URL url = new URL ( adresa ) . br = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( in ) ) . openStream () . cˆ at ¸ si a unui flux de ie¸ sire pentru scrierea de date c˘ atre acel URL. SOCKET-URI BufferedReader br = null . close () . err . } } catch ( Malfo rmedU RLEx c e p t i o n e ) { System . while (( linie = br . String linie . In cazul trimiterii de date. . obiectul URL este uzual un proces ce ruleaz˘ a pe serverul Web referit prin URL-ul respectiv (jsp. out . Fiecare socket este ata¸ sat unui port astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a identifica unic programul c˘ aruia ˆ ıi sunt destinate datele. Aceast˘ a conexiune este reprezentat˘ a de un obiect de tip URLConnection.3 Socket-uri Definit ¸ie Un socket (soclu) este o abstract ¸iune software folosit˘ a pentru a reprezenta fiecare din cele dou˘ a ”capete” ale unei conexiuni ˆ ıntre dou˘ a procese ce ruleaz˘ a ˆ ıntr-o ret ¸ea. Metoda folosit˘ a pentru trimitere este POST. } } } 387 Conectarea la un URL Se realizeaz˘ a prin metoda openConnection ce stabile¸ ste o conexiune bidirect ¸ional˘ a cu resursa specificat˘ a. etc). } finally { br . readLine () ) != null ) { // Afisam linia citita System .3. println ( linie ) . println ( " URL invalid !\ n " + e ) . php. cgi-bin. 13.

O aplicat ¸ie de ret ¸ea ce folose¸ ste socket-uri se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın modelul client/server de concepere a unei aplicat ¸ii. Programele de tip client sunt cele care init ¸iaz˘ a conversat ¸ia cu un server. un server trebuie s˘ a fie capabil s˘ a trateze mai mult ¸i clienti simultan ¸ si. permanente ˆ ın ret ¸ea. fiind ˆ ın stare de a¸ steptare atˆ ata vreme cˆ at nici un client nu le solicit˘ a serviciile. constructorul uzual folosit fiind: Socket(InetAddress address. Uzual. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Socket-urile sunt de dou˘ a tipuri: • TCP. Programele de tip server sunt cele care ofer˘ a diverse servicii eventualilor client ¸i. din acest motiv. cˆ ate unul pentru fiecare cap˘ at al ”canalului” de comunicat ¸ie dintre cei doi. pentru a specifica cei doi parametri necesari identific˘ arii unui proces care trimite sau recept ¸ioneaz˘ a date ˆ ın ret ¸ea. Aceasta este InetSocketAddress (derivat˘ a din SocketAddress). fiecare cerere adresat˘ a serverului va fi tratat˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. implementate de clasele Socket ¸ si ServerSocket. int port) . La nivelul clientului crearea socketului se realizeaz˘ a specificˆ and adresa IP a serverului ¸ si portul la care ruleaz˘ a acesta. • UDP. respectiv client ¸i.4 Comunicarea prin conexiuni In acest model se stabile¸ ste o conexiune TCP ˆ ıntre o aplicat ¸ie client ¸ si o aplicat ¸ie server care furnizeaz˘ a un anumit serviciu. num˘ ar port). exist˘ a o clas˘ a utilitar˘ a care implementeaz˘ a o pereche de tipul (adresa IP. 13. obiectele sale fiind utilizate de constructori ¸ si metode definite ˆ ın cadrul claselor ce descriu socketuri. Leg˘ atura ˆ ıntre un client ¸ si un server se realizeaz˘ a prin intermediul a dou˘ a obiecte de tip Socket. implementate de clasa DatagramSocket. Avantajul protocolul TCP/IP este c˘ a asigur˘ a realizarea unei comunic˘ ari stabile. existˆ and sigurant ¸a c˘ a informat ¸iile trimise de un proces vor fi recept ¸ionate corect ¸ si complet la destinat ¸ie sau va fi semnalat˘ a o except ¸ie ˆ ın caz contrar. In acest model aplicat ¸ia este format˘ a din dou˘ a categorii distincte de programe numite servere.388 CAPITOLUL 13. solicitˆ and un anumit serviciu. Incepˆ and cu versiunea 1.4 a platformei standard Java.

respectuv getOutputStream. • DataInputStream. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul metodelor getInputStream. Pentru fiecare din cele dou˘ a socketuri deschise pot fi create apoi dou˘ a fluxuri pe octet ¸i pentru citirea. In funct ¸ie de specificul aplicat ¸iei acestea pot fi perechile: • BufferedReader. cu argumentul dat ˆ ın milisecunde. BufferedWriter ¸ si PrintWriter . Fluxurile obt ¸inute vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu fluxuri de procesare care s˘ a asigure o comunicare facil˘ aˆ ıntre cele dou˘ a procese.pentru comunicare prin date primitive. ObjectOutputStream . Aceasta blocheaz˘ a procesul p˘ arinte pˆ an˘ a la aparit ¸ia unui cereri ¸ si returneaz˘ a un nou obiect de tip Socket ce va asigura comunicarea cu clientul.pentru cominicare prin intermediul obiectelor. acesta trebuie s˘ a creeze ˆ ıntˆ ai un obiect de tip ServerSocket. . Blocarea poate s˘ a nu fie permanent˘ a ci doar pentru o anumit˘ a perioad˘ a de timp aceasta va fi specificat˘ a prin metoda setSoTimeout. Acest tip de socket nu asigur˘ a comunicarea efectiv˘ a cu client ¸ii ci este responsabil cu ”ascultarea” ret ¸elei ¸ si crearea unor obiecte de tip Socket pentru fiecare cerere ap˘ arut˘ a.13. COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI 389 La nivelul serverului. respectiv scrierea datelor. DataOutputStream . Crearea unui obiect de tip ServerSocket se face specificˆ and portul la care ruleaz˘ a serverul. • ObjectInputStream. prin intermediul cˆ aruia va fi realizat˘ a leg˘ atura cu clientul.pentru comunicare prin intermediul ¸ sirurilor de caractere.4. constructorul folosit fiind: ServerSocket(int port) Metoda clasei ServerSocket care a¸ steapt˘ a ”ascult˘ a” ret ¸eaua este accept.

Creeaza un obiect de tip ServerSocket la un anumit port while (true) { 2. io .390 CAPITOLUL 13. pentru ca metoda accept s˘ a poat˘ a fi reapelat˘ a cˆ at mai repede ˆ ın vederea stabilirii conexiunii cu un alt client. 2.2 Deschide un flux de iesire si trimite raspunsul 3.3 Inchide fluxurile si socketul nou creat } Este recomandat ca tratarea cererilor s˘ a se realizeze ˆ ın fire de execut ¸ie separate. Comunica cu serverul: 3. In exemplul urm˘ ator vom implementa o aplicat ¸ie client-server folosind comunicarea prin conexiuni. . Creeaza un obiect de tip Socket cu adresa si portul specificate. Asteapta realizarea unei conexiuni cu un client. folosind metoda accept. Clientul va trimite serverului un nume iar acesta va raspunde prin mesajul ”Hello nume”.1 Deschide un flux de intrare si primeste cererea 3. Structura general˘ a a unui client bazat pe conexiuni este: 1.*. Trateaza cererea venita de la client: 3. public ClientThread ( Socket socket ) { this .*.3 Inchide fluxurile si socketul creat. class ClientThread extends Thread { Socket socket = null . net .2: Structura unui server bazat pe conexiuni import java . Tratarea cererilor se va face ˆ ın fire de execut ¸ie separate. 3. socket = socket . Listing 13. 3.2 Deschide un flux de intrare si primeste raspunsul. import java . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Structura general˘ a a unui server bazat pe conexiuni este: 1. Citeste sau declara adresa IP a serverului si portul la care acesta ruleaza.1 Deschide un flux de iesire si trimite cererea. (va fi creat un obiect nou de tip Socket) 3. 3.

try { // in este fluxul de intrare de la client BufferedReader in = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( socket . flush () . println ( " Eroare IO \ n " + e ) .13. } catch ( IOException e ) { System .4. 391 } catch ( IOException e ) { System . err . // Trimitem raspuns clientului raspuns = " Hello " + cerere + " ! " . getOutputStream () ) . } } } } public class SimpleServer { // Definim portul pe care se gaseste serverul // ( in afara intervalului 1 -1024) public static final int PORT = 8100. raspuns . // out este flux de iesire catre client PrintWriter out = new PrintWriter ( socket . println ( " Socketul nu poate fi inchis \ n " + e). public SimpleServer () throws IOException { ServerSocket serverSocket = null . close () . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI } public void run () { // Executam solicitarea clientului String cerere . err . out . } finally { // Inchidem socketul deschis pentru clientul curent try { socket . . println ( raspuns ) . out . getInputStream () ) ) . // Primim cerere de la client cerere = in . readLine () .

io . Socket socket = serverSocket . try { socket = new Socket ( adresaServer . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { SimpleServer server = new SimpleServer () .un fir de executie ClientThread t = new ClientThread ( socket ) . . out . println ( " Eroare IO \ n " + e ) . println ( " Asteptam un client . close () . } finally { serverSocket . net . accept () . PrintWriter out = null . // Executam solicitarea clientului intr . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA try { serverSocket = new ServerSocket ( PORT ) . import java . raspuns .*. PORT ) . } } Listing 13. BufferedReader in = null . while ( true ) { System . " ) . Socket socket = null ..0.3: Structura unui client bazat pe conexiuni import java . public class SimpleClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP a serverului String adresaServer = " 127. err .1 " . // Portul la care serverul ofera serviciul int PORT = 8100. start () . t . String cerere .0.*..392 CAPITOLUL 13. } } catch ( IOException e ) { System .

out . Primirea ¸ si trimiterea datagramelor se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket. extrage informat ¸iile cont ¸inute ¸ si returneaz˘ a r˘ aspunsul tot prin intermediul pachetelor. close () . close () . readLine () . out . close () . println ( " Serverul nu poate fi gasit \ n " + e ) . Rutarea datagramelor de la o ma¸ sin˘ a la alta se face exclusiv pe baza informat ¸iilor cont ¸inute de acestea. if ( socket != null ) socket . exit (1) . in = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( socket .13. } catch ( UnknownHostExc e p t i o n e ) { System . Clientul trimite cererea c˘ atre server prin intermediul unuia sau mai multor pachete de date independente. getOutputStream () . println ( raspuns ) .5. // Asteaptam raspunsul de la server (" Hello Duke !") raspuns = in . modelat prin intermediul clasei DatagramSocket. System . } } } 13. if ( in != null ) in . println ( cerere ) . System . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 393 out = new PrintWriter ( socket . } finally { if ( out != null ) out . serverul le recept ¸ioneaz˘ a. Un astfel de pachet se nume¸ ste datagram˘ a ¸ si este reprezentat printr-un obiect din clasa DatagramPacket. // Trimitem o cerere la server cerere = " Duke " . true ) . err . getInputStream () ) ) . .5 Comunicarea prin datagrame In acest model nu exist˘ a o conexiune permanent˘ aˆ ıntre client ¸ si server prin intermediul c˘ areia s˘ a se realizeze comunicarea.

Clasa DatagramPacket cont ¸ine urm˘ atorii constructori: DatagramPacket(byte[] buf. . int length. port) int offset.394 CAPITOLUL 13. InetAddress address. A trei pereche de constructori este folosit˘ a pentru crearea unui pachet ˆ ın care vor fi recept ¸ionate date. int length) Primele dou˘ a perechi de constructori sunt pentru creare pachetelor ce vor fi expediate. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Dup˘ a cum am ment ¸ionat deja. Pe de alt˘ a parte. InetAddress address. diferent ¸a ˆ ıntre ele fiind utilizarea claselor InetAddress. int length. int DatagramPacket(byte[] buf. dezavantajul acestei metode este c˘ a nu garanteaz˘ a ajungerea la destinat ¸ie a pachetelor trimise ¸ si nici c˘ a vor fi primite ˆ ın aceea¸ si ordinie ˆ ın care au fost expediate. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. int offset. port) DatagramPacket(byte[] buf. int int length. respectiv SocketAddress pentru specificarea adresei desinat ¸ie. De fapt. int length. acesta va fi retrimis automat. int length) DatagramPacket(byte[] buf. protocolul TCP/IP folose¸ ste tot pachete pentru trimiterea informat ¸iilor dintr-un nod ˆ ın altul al ret ¸elei. int offset. exist˘ a situat ¸ii ˆ ın care aceste lucruri nu sunt importante ¸ si acest model este de preferat celui bazat pe conexiuni care solicit˘ a mult mai mult atˆ at serverul cˆ at ¸ si clientul. cu deosebirea c˘ a asigur˘ a respectarea ordinii de transmitere a mesajelor ¸ si verific˘ a ajungerea la destinat ¸ie a tuturor pachetelor -ˆ ın cazul ˆ ın care unul nu a ajuns. ei nespecificˆ and vreo surs˘ a sau destinat ¸ie. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf.

length ) . Acestea sunt: getAdress. socket . int port = cerere . aceast˘ a clas˘ a ofer˘ a metode pentru aflarea adresei IP ¸ si a portului procesului care a trimis datagrama.*.*. System . Listing 13. precum ¸ si adresa la care le trimitem prin setAddress. raspuns = null . pentru a-i putea r˘ aspunde dac˘ a este necesar. acela¸ si socket poate fi folosit atˆ at pentru trimiterea de pachete. public class DatagramServer { public static final int PORT = 8200. // Construim raspunsul . cerere = new DatagramPacket ( buf .13. private DatagramSocket socket = null . Extragerea informat ¸iilor cont ¸iunte de un pachet se realizeaz˘ a prin metoda getData din clasa DatagramPacket. De asemenea. getPort ¸ si getSocketAddress. out . println ( " Asteptam un pachet . receive ( cerere ) . cˆ at ¸ si pentru recept ¸ionarea acestora de la diverse surse. public void start () throws IOException { socket = new DatagramSocket ( PORT ) . try { while ( true ) { // Declaram pachetul in care va fi receptionata cererea byte [] buf = new byte [256]. eventual c˘ atre destinat ¸ii diferite.. putem schimba cont ¸inutul acestora cu metoda setData. COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 395 Dup˘ a crearea unui pachet procesul de trimitere ¸ si primire a acestuia implic˘ a apelul metodelor send ¸ si receive ale clasei DatagramSocket. Deoarece toate informat ¸ii sunt incluse ˆ ın datagram˘ a. getPort () . getAddress () . In cazul ˆ ın care refolosim pachete. // Aflam adresa si portul de la care vine cererea InetAddress adresa = cerere . import java . " ) .. setPort ¸ si setSocketAddress.4: Structura unui server bazat pe datagrame import java . DatagramPacket cerere . net .5. io . buf .

DatagramSocket socket = null . . getBytes () .*. buf = mesaj . import java . DatagramPacket packet = null . adresa . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA String mesaj = " Hello " + new String ( cerere .5: Structura unui client bazat pe datagrame import java . io . send ( raspuns ) . int port =8200. length . net . start () .396 CAPITOLUL 13. getBytes () . } } finally { if ( socket != null ) socket . getByName ( " 127. public class DatagramClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul la care ruleaza serverul InetAddress adresa = InetAddress .0. buf . getData () ). byte buf [].*. // Construim si trimitem pachetul cu cererea catre server buf = " Duke " . } } Listing 13.1 " ) . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { new DatagramServer () . port ) . // Trimitem un pachet cu raspunsul catre client raspuns = new DatagramPacket ( buf . close () . socket . try { // Construim un socket pentru comunicare socket = new DatagramSocket () .0.

Adresa 224. length ) . } } } 397 13.0.0.0 este rezervat˘ a¸ si nu trebuie folosit˘ a.1 .0. length . packet = new DatagramPacket ( buf . // Asteaptam pachetul cu raspunsul de la server buf = new byte [256]. TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I packet = new DatagramPacket ( buf . port ) .255. send ( packet ) .239. .6. socket . // Afisam raspunsul (" Hello Duke !") System .255 ¸ si un port UDP. socket . getData () ) ) . receive ( packet ) . Un grup de client ¸i abonat ¸i pentru trimitere multipl˘ a este specificat printro adres˘ a IP din intervalul 224. adresa . close () . extensie a clasei DatagramSocket.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i Diverse situat ¸ii impun gruparea mai multor client ¸i astfel ˆ ıncˆ at un mesaj (pachet) trimis pe adresa grupului s˘ a fie recept ¸ionat de fiecare dintre ace¸ stia.255. Gruparea mai multor programe ˆ ın vederea trimiterii multiple de mesaje se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket special. buf .0. descris de clasa MulticastSocket.˘ 13. } finally { if ( socket != null ) socket . buf . out . println ( new String ( packet .

receive ( packet ) . int port =4444. net . socket . " ) . joinGroup ( group ) .*.. // Asteaptam un pachet venit pe adresa grupului buf = new byte [256].*. length ) . System .0. try { // Ne alaturam grupului aflat la adresa si portul specificate socket = new MulticastSocket ( port ) . socket . MulticastSocket socket = null . out .398 CAPITOLUL 13. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Listing 13. io .1 " ) . import java . . getByName ( " 230. byte buf []. DatagramPacket packet = new DatagramPacket ( buf . public class MulticastClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul care reprezinta grupul de clienti InetAddress group = InetAddress .. println ( " Asteptam un pachet .6: Inregistrarea unui client ˆ ıntr-un grup import java .0. buf .

} finally { if ( socket != null ) { socket . port ).1 " ) . leaveGroup ( group ) . int port = 4444. } finally { socket . socket . println ( new String ( packet . byte [] buf . getByName ( " 230. length . getData () ) . out . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I 399 System . trim () ) . import java .*.˘ 13. public class MulticastSend { public static void main ( String [] args ) throws IOException { InetAddress grup = InetAddress .7: Transmiterea unui mesaj c˘ atre un grup import java . buf . getBytes () . send ( packet ) .6. packet = new DatagramPacket ( buf . } } } . // Cream un socket cu un numar oarecare DatagramSocket socket = new DatagramSocket (0) . socket . close () .0. DatagramPacket packet = null . } } } } Listing 13. net . io . close () .0. try { // Trimitem un pachet catre toti clientii din grup buf = ( new String ( " Salut grup ! " ) ) .*. grup .

PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA .400 CAPITOLUL 13.

codul unui applet poate fi format din una sau mai multe clase.1 Introducere Definit ¸ie Un applet reprezint˘ a un program Java de dimensiuni reduse ce gestioneaz˘ a o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container) care poate fi inclus˘ aˆ ıntr-o pagin˘ a Web. Diferent ¸a fundamental˘ a dintre un applet ¸ si o aplicat ¸ie const˘ aˆ ın faptul c˘ a un applet nu poate fi executat independent. care extinde Applet.applet. clasa principal˘ a fiind cea care cont ¸ine metoda main. Pachetul care ofer˘ a suport pentru crearea de appleturi este java.Capitolul 14 Appleturi 14. Una dintre acestea este principal˘ a¸ si extinde clasa Applet. fiind dictat de evenimentele generate de c˘ atre browser la vizualizarea documentului HTML ce cont ¸ine appletul. Ciclul de viat˘ a al unui applet este complet diferit. Ca orice alt˘ a aplicat ¸ie Java. cea mai important˘ a clas˘ a fiind Applet.swing exist˘ a ¸ si clasa JApplet. oferind suport pentru crearea de appleturi pe arhitectura de componente JFC/Swing. 401 . Un astfel de program se mai nume¸ ste miniaplicatie. ci va fi executat de browserul ˆ ın care este ˆ ınc˘ arcat˘ a pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. avˆ and ca argument numele clasei principale a aplicat ¸iei. O aplicat ¸ie independent˘ a este executat˘ a prin apelul interpretorului java. In pachetul javax. aceasta fiind clasa ce trebuie specificat˘ aˆ ın documentul HTML ce descrie pagina Web ˆ ın care dorim s˘ a includem appletul.

2 Crearea unui applet simplu Crearea structurii de fi¸ siere ¸ si compilarea applet-urilor sunt identice ca ˆ ın cazul aplicat ¸iilor. public void init() { img = getImage(getCodeBase(). "taz. } . 1.applet. 14. public class FirstApplet extends Applet { Image img. Difer˘ aˆ ın schimb structura programului ¸ si modul de rulare a acestuia. Scrierea codului sursa import java. asemenea claselor Frame sau Panel.* . APPLETURI Ierarhia claselor din care deriv˘ a appleturile este prezentata ˆ ın figura de mai jos: Fiind derivat˘ a din clasa Container. import java.gif").402 CAPITOLUL 14.* . care afi¸ seaz˘ a o imagine ¸ si un ¸ sir de caractere. S˘ a parguream ˆ ın continuare ace¸ sti pa¸ si pentru a realiza un applet extrem de simplu. clasa Applet descrie de fapt suprafet ¸e de afi¸ sare.awt.

0. etc. 110.java.java. S˘ a consider˘ am fi¸ sierul simplu. Opera. } } 403 Pentru a putea fi executat˘ a de browser.class. Rularea appletului Applet-urile nu ruleaza independent. avˆ and cont ¸inutul de mai jos: .50). 0.14. 25). A¸ sadar. Salvarea fisierelor surs˘ a Ca orice clas˘ a public˘ a.0. CREAREA UNUI APPLET SIMPLU public void paint (Graphics g) { g. this). Netscape. g.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fisierul FirstApplet.drawImage(img. folosind compilatorul javac apelat pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine appletul.drawString("Hello! My name is Taz!". Pentru a executa un applet trebuie s˘ a facem dou˘ a operat ¸ii: • Crearea unui fi¸ sier HTML ˆ ın care vom include applet-ul. Mozilla. clasa principal˘ a a appletului trebuie s˘ a fie public˘ a.150.2. sau printr-un program special cum ar fi appletviewer din kitul de dezvoltare J2SDK. 4. javac FirstApplet. Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer. clasa principala a appletului va fi salvat˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier cu acela¸ si nume ¸ si extensia . g. Compilarea Compilarea se face la fel ca ¸ si la aplicat ¸iile independente.drawOval(100. vom salva clasa de mai sus ˆ ıntr-un fi¸ sier FirstApplet. 2. 3.html.

html.html folosind unul din browser-ele amintite sau efectuˆ and apelul: appletviewer simplu. • Init ¸ializarea Este apelat˘ a metoda init ce permite init ¸ializarea diverselor variabile. APPLETURI <html> <head> <title>Primul applet Java</title> </head> <body> <applet code=FirstApplet. 14.404 CAPITOLUL 14. citirea unor parametri de intrare. Fiecare etap˘ a este strˆ ans legat˘ a de un eveniment generat de c˘ atre browser ¸ si determin˘ a apelarea unei metode specifice din clasa ce implementeaz˘ a appletul. • Pornirea Este apelat˘ a metoda start • Execut ¸ia propriu-zis˘ a Const˘ aˆ ın interact ¸iunea dintre utilizator ¸ si componentele afi¸ sate pe suprafat ¸a appletului sau ˆ ın executarea unui anumit cod ˆ ıntr-un fir de execut ¸ie. .3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet Execut ¸ia unui applet ˆ ıncepe ˆ ın momentul ˆ ın care un browser afi¸ seaz˘ a o pagin˘ a Web ˆ ın care este inclus appletul respectiv ¸ si poate trece prin mai multe etape.class width=400 height=400> </applet> </body> </html> • Vizualizarea appletului: se deschide fisierul simplu. • Inc˘ arcarea ˆ ın memorie Este creat˘ a o instant ¸a a clasei principale a appletului ¸ si ˆ ıncarcat˘ aˆ ın memorie. In unele situat ¸ii ˆ ıntreaga execut ¸ie a appletului se consum˘ a la etapele de init ¸ializare ¸ si pornire. etc.

stop De fiecare dat˘ a cˆ and appletul nu mai este vizibil (pagina Web nu mai este vizibil˘ a. Apelul metodei destroy este ˆ ıntotdeauna precedat de apelul lui stop. la unele browsere. Acela¸ si lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a fereastra browserului este minimizat˘ a. destroy La ˆ ınchiderea ultimei instant ¸e a browserului care a ˆ ınc˘ arcat ˆ ın memorie clasa principal˘ a a appletului. pentru a-i permite s˘ a elibereze resursele det ¸inute. start Imediat dup˘ a init ¸ializare ¸ si de fiecare dat˘ a cˆ and appletul redevine activ. la prima afi¸ sare a appletului ˆ ın pagin˘ a. • Oprirea definitiv˘ a La ˆ ınchiderea tuturor instant ¸elor browserului folosit pentru vizualizare. fereastra browserului este minimizat˘ a. Atent ¸ie . In momentul cˆ and pagina Web ce contine appletul devine din nou activ˘ a. dup˘ a o oprire temporar˘ a. Metodele specifice appleturilor A¸ sadar. appletul va fi eliminat din memorie ¸ si va fi apelat˘ a metoda destroy a acestuia. pentru a nu consuma inutil din timpul procesorului. etc) ¸ si ˆ ınainte de destroy. ˆ ıns˘ a. dˆ andu-i astfel posibilitatea s˘ a opreasca temporar execut ¸ia sa pe perioada ˆ ın care nu este vizibil. CICLUL DE VIAT ¸A 405 • Oprirea temporar˘ a In cazul ˆ ın care utilizatorul p˘ ar˘ ase¸ ste pagina Web ˆ ın care ruleaz˘ a appletul este apelat˘ a metoda stop a acestuia. Acestea sunt definite ˆ ın clasa Applet ¸ si sunt enumerate ˆ ın tabelul de mai jos: Metoda Situat ¸ia ˆ ın care este apelat˘ a init La init ¸ializarea appletului. va fi reapelat˘ a metoda start. exist˘ a o serie de metode specifice appleturilor ce sunt apelate automat la diverse evenimente generate de c˘ atre browser. Teoretic. aceast˘ a metod˘ a ar trebui s˘ a se apeleze o singur˘ a dat˘ a. este posibil ca ea s˘ a se apeleze de mai multe ori.3.˘ AL UNUI APPLET 14.

awt. public class StructuraApplet extends Applet { public void init() { } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } } 14.applet.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul Dup˘ a cum am v˘ azut.*. Uzual. Plasarea componentelor. ad˘ augarea componentelor pe suprafat ¸a appletului precum ¸ si stabilirea obiectelor responsabile cu tratarea evenimentelor generate sunt operat ¸iuni ce vor fi realizate ˆ ın metoda init. import java. . APPLETURI Aceste metode sunt apelate automat de browser ¸ si nu trebuie apelate explicit din program ! Structura general˘ a a unui applet import java.event.Applet. suprafet ¸e de afi¸ sare. clasa Applet este o extensie a superclasei Container. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a appleturile sunt. import java. gestionarea pozit ¸ion˘ arii lor ¸ si tratarea evenimentelor generate se realizeaz˘ a la fel ca ¸ si ˆ ın cazul aplicat ¸iilor.*. ˆ ınainte de toate.406 CAPITOLUL 14.awt.

ˆ ıns˘ a acesta poate fi schimbat prin metoda setLayout.˘ CU UTILIZATORUL 14.4. INTERFAT ¸ A GRAFICA 407 Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout. .

Implicit.. tipul parametrilor este ˆ ıntotdeauna ¸ sir de caractere. deci. specificat prin NAME ¸ si o valoare. indiferent dac˘ a valoarea este ˆ ıntre ghilimele sau nu. Fiecare parametru are un nume. 14. Fiecare applet are ¸ si un set de parametri prestabilit ¸i ale c˘ aror nume nu vor putea fi folosite pentru definirea de noi parametri folosind metoda de . public void paint(Graphics g) { // Desenare .5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor Parametrii sunt pentru appleturi ceea ce argumentele de la linia de comand˘ a sunt pentru aplicat ¸iile independente.class" WIDTH=100 HEIGHT=50 <PARAM NAME=textAfisat VALUE="Salut"> <PARAM NAME=numeFont VALUE="Times New Roman"> <PARAM NAME=dimFont VALUE=20> </APPLET> Ca ¸ si ˆ ın cazul argumentelor trimise aplicat ¸iilor de la linia de comand˘ a. metoda paint din clasa Applet nu realizeaz˘ a nimic. APPLETURI Desenarea pe suprafat ¸a unui applet Exist˘ a o categorie ˆ ıntreag˘ a de appleturi ce nu comunic˘ a cu utilizatorul prin intermediul componentelor ci. evenimentele tratate uzual vor fi cele generate de mouse sau tastatur˘ a.408 CAPITOLUL 14.. execut ¸ia lor se rezum˘ a la diverse operat ¸iuni de desenare realizate ˆ ın metoda paint. Reamintim c˘ a metoda paint este responsabil˘ a cu definirea aspectului grafic al oric˘ arei componente. specificat˘ a prin VALUE. Ei permit utilizatorului s˘ a personalizeze aspectul sau comportarea unui applet f˘ ar˘ a a-i schimba codul ¸ si recompila clasele. ca ˆ ın exemplul de mai jos: <APPLET CODE="TestParametri. } In cazul ˆ ın care este aleas˘ a aceast˘ a solut ¸ie. Definirea parametrilor se face ˆ ın cadrul tagului APPLET din documentul HTML ce cont ¸ine appletul ¸ si sunt identificat ¸i prin atributul PARAM. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a desen˘ am direct pe suprafat ¸a unui applet va fi nevoie s˘ a supradefinim aceast˘ a metod˘ a.

14. metoda ˆ ıntoarce null. In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici un parametru cu numele specificat. Applet .*. { . int dimFont . DEFINIREA S ¸ I FOLOSIREA PARAMETRILOR 409 mai sus. folosind un font cu numele ¸ si dimensiunea specificate de asemenea ca parametri. Fiecare element al vectorului este de fapt un vector cu trei elemente de tip String. Folosirea parametrilor primit ¸i de c˘ atre un applet se face prin intermediul metodei getParameter care prime¸ ste ca argument numele unui parametru ¸ si returneaz˘ a valoarea acestuia. care returneaz˘ a un vector format din triplete de ¸ siruri. if ( numeFont == null ) numeFont = " Arial " . import java . ˆ ın Netscape se folose¸ ste opt ¸iunea Page info din meniul View. Listing 14. Ace¸ stia apar direct ˆ ın corpul tagului APPLET ¸ si definesc informat ¸ii generale despre applet. numeFont . etc. // valoare implicita numeFont = getParameter ( " numeFont " ) . Exemple de astfel de parametri sunt CODE. ˆ ın appletviewer informat ¸iile despre parametri pot fi vizualizate la rubrica Info din meniul Applet. S˘ a scriem un applet care s˘ a afi¸ seze un text primit ca parametru. awt . caz ˆ ın care programul trebuie s˘ a atribuie o valoare implicit˘ a variabilei ˆ ın care se dorea citirea respectivului parametru. pentru a veni ˆ ın ajutorul utilizatorilor care doresc s˘ a includ˘ a appletul ˆ ıntr-o pagin˘ a Web.1: Folosirea parametrilor import java .5. public void init () { text = getParameter ( " textAfisat " ) . public class TestParametri extends Applet String text . if ( text == null ) text = " Hello " . Lista lor complet˘ a va fi prezentata la descrierea tagului APPLET. Aceasta se realizeaz˘ a prin supradefinirea metodei getParameterInfo. Informat ¸iile furnizate de un applet pot fi citite din browserul folosit pentru vizualizare prin metode specifice acestuia. cele trei ¸ siruri reprezentˆ and numele parametrului. Orice applet poate pune la dispozit ¸ie o ”documentat ¸ie” referitoare la parametrii pe care ˆ ıi suport˘ a. WIDTH sau HEIGHT. applet . De exemplu. tipul s˘ au ¸ si o descriere a sa.

jar] [CODEBASE = URLApplet] [ALT = textAlternativ] [NAME = numeInstantaApplet] [ALIGN = aliniere] [VSPACE = spatiuVertical] . " Dimensiunea fontului " } }. setFont ( new Font ( numeFont .6 Tag-ul APPLET Sintaxa complet˘ a a tagului APPLET. " Sirul ce va fi afisat " } . dimFont ) ) . Font .410 CAPITOLUL 14. 20) . } public String [][] getParameterInfo () { String [][] info = { // Nume Tip Descriere { " textAfisat " . BOLD . " String " . } } 14. " int " . APPLETURI try { dimFont = Integer . drawString ( text . { " dimFont " . parseInt ( getParameter ( " dimFont " ) ) . return info . cu ajutorul c˘ aruia pot fi incluse appleturi ˆ ın cadrul paginilor Web este: <APPLET CODE = clasaApplet WIDTH = latimeInPixeli HEIGHT = inaltimeInPixeli [ARCHIVE = arhiva. g . " Numele fontului " } . { " numeFont " . } catch ( Numb erFo r m at Ex ce pt i o n e ) { dimFont = 16. 20 . } } public void paint ( Graphics g ) { g . " String " .

HEIGHT =inaltimeInPixeli Specific˘ a l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea suprafet ¸ei ˆ ın care va fi afi¸ sat appletul. Uzual se exprim˘ a relativ la directorul documentului HTML.6.. • ALT = textAlternativ Specific˘ a textul ce trebuie afi¸ sat dac˘ a browserul ˆ ınt ¸elege tagul APPLET dar nu poate rula appleturi Java. astfel ˆ ıncˆ at mai multe appleturi aflate pe aceea¸ si pagin˘ a s˘ a poat˘ a comunica ˆ ıntre ele folosindu-se de numele lor.. se consider˘ a implicit URL-ul documentului. • ALIGN =aliniere Semnific˘ a modalitatea de aliniere a appletului ˆ ın pagina Web. • WIDTH =latimeInPixeli. Acesta va fi c˘ autat ˆ ın directorul specificat de CODEBASE.14.class” poate sau nu s˘ a apar˘ a. • ARCHIVE = arhiva. . [text HTML alternativ] </APPLET> Atributele puse ˆ ıntre paranteze p˘ atrate sunt opt ¸ionale. Sunt obligatorii. • NAME =numeInstantaApplet Ofer˘ a posibilitatea de a da un nume respectivei instant ¸e a appletului. Acest atribut poate primi una din urm˘ atoarele valori: left. right. Extensia ”. TAG-UL APPLET [HSPACE = spatiuOrizontal] > [< PARAM NAME = parametru1 VALUE = valoare1 >] [< PARAM NAME = parametru2 VALUE = valoare2 >] . Nu poate fi absolut ¸ si trebuie obligatoriu specificat. In cazul ˆ ın care lipse¸ ste. 411 • CODE = clasaApplet Numele fi¸ sierului ce cont ¸ine clasa principal˘ a a appletului. top.jar Specific˘ a arhiva ˆ ın care se g˘ asesc clasele appletului. • CODEBASE = directorApplet Specific˘ a URL-ul la care se g˘ ase¸ ste clasa appletului.

baseline. Intrucˆ at toate appleturile de pe pagin˘ a ”ˆ ımpart” acest fir de execut ¸ie. Prima variant˘ a. • VSPACE =spatiuVertical. cu pauz˘ a de o secund˘ aˆ ıntre dou˘ a afi¸ s˘ ari.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi La ˆ ınc˘ arcarea unei pagini Web. fiec˘ arui applet ˆ ıi este creat automat un fir de execut ¸ie responsabil cu apelarea metodelor acestuia. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a efectu˘ am operat ¸iuni consumatoare de timp este recomandat s˘ a le realiz˘ am ˆ ıntr-un alt fir de execut ¸ie. ar fi: . absmiddle. bottom. S˘ a considerm˘ am mai ˆ ıntˆ ai dou˘ a abord˘ ari gre¸ site de lucru cu appleturi. Browserele Java-enabled vor ignora acest text. absbottom . ¸ si care este responsabil cu desenarea appletului (apelul metodelor update ¸ si paint) precum ¸ si cu transmiterea mesajelor generate de c˘ atre componente. • PARAM Tag-urile PARAM sunt folosite pentru specificarea parametrilor unui applet (vezi ”Folosirea parametrilor”). • text HTML alternativ Este textul ce va fi afi¸ sat ˆ ın cazul ˆ ın care browserul nu ˆ ıntelege tagul APPLET. creat de asemenea automat de c˘ atre browser. HSPACE = spatiuOrizontal Specific˘ a numarul de pixeli dintre applet ¸ si marginile suprafetei de afi¸ sare. pentru a nu bloca interact ¸iunea utilizatorului cu appletul. Din punctul de vedere al interfet ¸ei grafice ˆ ıns˘ a.412 CAPITOLUL 14. gre¸ sit˘ a de altfel. Dorim s˘ a cre˘ am un applet care s˘ a afi¸ seze la coordonate aleatoare mesajul ”Hello”. nici unul nu trebuie s˘ aˆ ıl solicite ˆ ın mod excesiv. seminificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si la tagul IMG. fiecare applet aflat pe o pagin˘ a Web are acces la un acela¸ si fir de execut ¸ie. middle. APPLETURI texttop. Acestea vor rula concurent dup˘ a regulile de planificare implementate de ma¸ sina virtual˘ a Java a platformei folosite. redesenarea acestuia sau activitatea celorlalte appleturi de pe pagin˘ a. deoarece va provoca funct ¸ionarea anormal˘ a sau chiar blocarea celorlalte. 14.

repaint () .*. O alt˘ a idee de rezolvare care ne-ar putea veni. FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI Listing 14. random () * getWidth () ) . ˆ ıncercˆ and s˘ a o termine. codul metodei paint trebuie s˘ a fie cˆ at mai simplu de executat ceea ce.*. y .*. random () * getHeight () ) .2: Incorect: blocarea metodei paint import java . public class AppletRau1 extends Applet { public void paint ( Graphics g ) { while ( true ) { int x = ( int ) ( Math . applet . x . import java . try { Thread . Ca regul˘ a general˘ a.3: Incorect: appletul nu termin˘ a init ¸ializarea import java . random () * getWidth () ) . import java . nu este cazul ˆ ın appletul de mai sus. } catch ( InterruptedE xc ep ti on e ) {} } } } 413 Motivul pentru care acest applet nu funct ¸ioneaz˘ a corect ¸ si probabil va duce la anomalii ˆ ın funct ¸ionarea browserului este c˘ a firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu desenarea va r˘ amˆ ane blocat ˆ ın metoda paint.*. awt . y = ( int ) ( Math . int y = ( int ) ( Math . public class AppletRau2 extends Applet { int x . evident. applet . awt . public void init () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . este urm˘ atoarea : Listing 14. de asemenea gre¸ sit˘ a.14. sleep (1000) . sleep (1000) . drawString ( " Hello " . try { Thread . } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { . random () * getHeight () ) .7. g . y ) .

} } CAPITOLUL 14. } } In cazul ˆ ın care firul de execut ¸ie pornit de applet efectueaz˘ a operatii ce . applet . random () * getHeight () ) . repaint () .*. trebuie s˘ a folosim un fir de execut ¸ie propriu.4: Corect: folosirea unui fir de execut ¸ie propriu import java . APPLETURI Pentru a putea da o solut ¸ie corect˘ a problemei propuse. sleep (1000) . public class AppletCorect1 extends Applet implements Runnable { int x . public void init () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) .*. drawString ( " Hello " . try { Thread . awt . x . x . indiferent dac˘ a appletul mai este sau nu vizibil. import java . fir . start () . } } public void run () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . Structura unui applet care doreste s˘ a lanseze un fir de execut ¸ie poate avea dou˘ a forme.414 g . y . Thread fir = null . In prima situat ¸ie appletul porne¸ ste firul la init ¸ialzarea sa iar acesta va rula. y ) . pˆ an˘ a la oprirea sa natural˘ a (terminarea metodei run) sau pˆ an˘ a la ˆ ınchiderea sesiunii de lucru a browserului. } catch ( Inter ru pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { g . y ) . y = ( int ) ( Math . Listing 14. drawString ( " Hello " . random () * getWidth () ) .

public class AppletCorect2 extends Applet implements Runnable { int x .5: Folosirea metodelor start ¸ si stop import java . random () * getHeight () ) . fir . applet . ad˘ augˆ and ¸ si un contor care s˘ a numere afi¸ s˘ arile de mesaje . y = ( int ) ( Math . int n = 0. fir = null . y . sleep (1000) . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) {} .14. ar fi de dorit ca acesta s˘ a se opreasca atunci cˆ and appletul nu mai este vizibil (la apelul metodei stop) ¸ si s˘ a reporneasca atunci cˆ and appletul redevine vizibil (la apelul metodei start). random () * getWidth () ) . Pentru a afla dac˘ a un applet este activ se folose¸ ste metoda isActive.acesta nu va fi incrementat pe perioada ˆ ın care appletul nu este activ. import java . } public void run () { while ( activ ) { x = ( int ) ( Math . awt . repaint () . cum ar fi animatie.*. Listing 14. } } public void stop () { activ = false . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI 415 au sens doar dac˘ a appletul este vizibil.7. public void start () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . boolean activ = false . try { Thread . activ = true .*. n ++. start () . Un applet este considerat activ imediat dup˘ a apelul metodei start ¸ si devine inactiv la apelul metodei stop. S˘ a modific˘ am programul anterior. Thread fir = null .

Metoda returneaz˘ a un sir de caractere continˆ and informat ¸iile respective.416 } } CAPITOLUL 14. } Aflarea adreselor URL referitoare la applet Se realizeaz˘ a cu metodele: . stop. etc. drawString ( " Hello " + n . y ) . ver 1. autor necunoscut. start. public String getAppletInfo() { return "Applet simplist. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . corectitudinea unui applet nu trebuie s˘ a se bazeze pa acest mecanism. exist˘ a metoda getAppletInfo ce permite specificarea unor informat ¸ii legate de applet cum ar fi numele. 14. x . Din acest motiv. destroy. } } Atent ¸ie Este posibil ca unele browsere s˘ a nu apele metoda stop ˆ ın situat ¸iile prev˘ azute ˆ ın specficiat ¸iile appleturilor. autorul. clasa Applet ofer˘ a metode specifice applet-urilor cum ar fi: Punerea la dispozitie a unor informat ¸ii despre applet Similar˘ a cu metoda getParameterInfo ce oferea o ”documentat ¸ie” despre parametrii pe care ˆ ıi accept˘ a un applet. versiunea.0".8 Alte metode oferite de clasa Applet Pe lˆ ang˘ a metodele de baz˘ a: init.

folosind metoda drawImage a clasei Graphics..8. ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 417 • getCodeBase . import java . fie direct ˆ ın metoda paint a applet-ului. } . Listing 14. Aceasta poate primi ca argument fie adresa URL absolut˘ a a fi¸ sierului ce reprezint˘ a imaginea.ce returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine clasa appletului. cum ar fi cea a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste documentul HTML ce cont ¸ine appletul (getDocumentBase) sau a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa appletului (getCodeBase). • getDocumentBase . applet . Aceste metode sunt foarte utile deoarece permit specificarea relativ˘ a a unor fi¸ siere folosite de un applet. Applet . cum ar fi o suprafat ¸˘ a de desenare de tip Canvas. obt ¸inerea unei referint ¸e la imaginea respectiv˘ a se va face cu ajutorul metodei getImage din clasa Applet. Afi¸ sarea unor mesaje ˆ ın bara de stare a browserului Acest lucru se realizeaz˘ a cu metoda showStatus public void init() { showStatus("Initializare applet. } Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea imaginilor ˆ ıntr-un applet se face fie prin intermediul unei componente ce permite acest lucru. fie calea relativ˘ a la o anumit˘ a adres˘ a URL. public class Imagini extends Applet Image img = null .*. " taz . awt . In ambele cazuri."). gif " ) .6: Afi¸ sarea imaginilor import java . { public void init () { img = getImage ( getCodeBase () ..returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine documentul HTML ˆ ın care este inclus appletul respectiv. cum ar fi imagini sau sunete.14.

Crearea unui obiect ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a se realizeaz˘ a de c˘ atre browser. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g .ro"). la apelul metodei getAppletContext a clasei Applet. ¸ si este descris de interfat ¸a AppletContext. } catch(MalformedURLException e) { System. } } Aflarea contextului de execut ¸ie Contextul de execut ¸ie al unui applet se refer˘ a la pagina ˆ ın care acesta ruleaz˘ a. html. 0 .err. } Comunicarea cu alte applet-uri Aceast˘ a comunicare implic˘ a de fapt identificarea unui applet aflat pe aceea¸ si pagina ¸ si apelarea unei metode sau setarea unei variabile publice a acestuia. Identificarea se face prin intermediu numelui pe care orice instant ¸a a unui applet ˆ ıl poate specifica prin atributul NAME.infoiasi.showDocument(doc). 0 . getAppletContext().418 CAPITOLUL 14. Afi¸ sarea unor documente ˆ ın browser Se face cu metoda showDocument ce prime¸ ste adresa URL a fi¸ sierului ce cont ¸ine documentul pe care dorim sa-l deschidem (text. . Aceast˘ a metod˘ a este accesat˘ a prin intermediul contextului de execut ¸ie al appletului. try { URL doc = new URL("http://www. eventual ˆ ımpreun˘ a cu alte appleturi. etc). Prin intermediul acestei interfet ¸e un applet poate ”vedea” ˆ ın jurul sau. imagine. putˆ and comunica cu alte applet-uri aflate pe aceeasi pagin˘ a sau cere browser-ului s˘ a deschid˘ a diverse documente. AppletContext contex = getAppletContext(). this ) . drawImage ( img .println("URL invalid! \n" + e).

Acestea sunt descrise prin intermediul unor obiecte ce implementeaz˘ a interfat ¸a AudioClip din pachetul java. Button stop = new Button ( " Stop " ) . ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 419 Obt ¸inerea unei referint ¸e la un applet al c˘ arui nume ˆ ıl cunoa¸ stem sau obt ¸inerea unei enumer˘ ari a tuturor applet-urilor din pagin˘ a se fac prin intermediul contextului de execut ¸ie. import java . play .8. applet . addActionListener ( this ) . add ( play ) . event .*. awt . Pentru a reda un sunet aflat ˆ ıntr-un fi¸ sier ”. AudioClip clip = null . . respectiv getApplets. folosind metodele getApplet.*. " sunet . loop . Redarea sunetelor Clasa Applet ofer˘ a¸ si posibilitatea red˘ arii de sunete ˆ ın format .7: Redarea sunetelor import java . acesta poate fi specificat absolut sau relativ la URL-ul appletului • Crearea unui obiect de tip AudioClip cu metoda getAudioClip apoi apelarea metodelor start. addActionListener ( this ) . stop .au. Button loop = new Button ( " Loop " ) .au” la un anumit URL exist˘ a dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • Folosirea metodei play din clasa Applet care prime¸ ste ca argument URL-ul la care se afl˘ a sunetul. add ( loop ) . Listing 14. awt .applet. public class Sunete extends Applet implements ActionListener { Button play = new Button ( " Play " ) . loop ¸ si stop pentru acesta. public void init () { // Fisierul cu sunetul trebuie sa fie in acelasi // director cu appletul clip = getAudioClip ( getCodeBase () . addActionListener ( this ) .*.14. add ( stop ) . au " ) . import java .

oprind temporar activitatea appletului pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea lor.class imagine. cea mai eficient˘ a modalitate de a distribui un applet este s˘ a arhiv˘ am toate fi¸ sierele necesare acestuia. getSource () . else if ( src == loop ) clip . 14. Din aceste motive. stop () . else if ( src == stop ) clip .jpg *.class AltaClasa. } } In cazul ˆ ın care appletul folose¸ ste mai multe tipuri de sunete.au . if ( src == play ) clip . APPLETURI public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object src = e . Mai mult.jar ClasaPrincipala. pentru ca un applet aflat pe o pagin˘ a Web s˘ a poat˘ a fi executat codul s˘ au va fi transferat de pe serverul care g˘ azduie¸ ste pagina Web solicitat˘ a pe ma¸ sina clientului.class *. cu atˆ aˆ ınc˘ arcarea acestuia se va face mai repede. dac˘ a appletul cont ¸ine ¸ si alte clase ˆ ın afar˘ a de cea principal˘ a sau diverse resurse (imagini. etc). oferit ˆ ın distribut ¸ia J2SDK. sunete.jpg sunet. play () . cu cˆ at dimensiunea fi¸ sierlor care formeaz˘ a appletul este mai redus˘ a.au // sau jar cvf arhiva. este recomandat ca ˆ ınc˘ arcarea acestora s˘ a fie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. loop () .420 } CAPITOLUL 14. pentru a nu bloca temporar activitatea fireasc˘ a a programului. // Exemplu jar cvf arhiva.jar *. Deoarece transferul datelor prin ret ¸ea este un proces lent. acestea vor fi transferate prin ret ¸ea abia ˆ ın momentul ˆ ın care va fi nevoie de ele. Arhivarea fi¸ sierelor unui applet se face cu utilitarul jar.9 Arhivarea appleturilor Dup˘ a cum am v˘ azut.

cum ar fi ¸ stergeri de fi¸ siere.14. • Porneasc˘ a programe pe ma¸ sina client.10 Restrict ¸ii de securitate Deoarece un applet se execut˘ a pe ma¸ sina utilizatorului care a solicitat pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv.jar code=ClasaPrincipala width=400 height=200 /> 14. aruncˆ and except ¸ii de tip Security Exception ˆ ın cazul ˆ ın care una din acestea ˆ ıncearc˘ a s˘ a efectueze o operat ¸ie nepermis˘ a. altele decˆ at cea a browserului. • Citeasc˘ a diverse propriet˘ a¸ ti ale sistemului de operare al clientului. deci ¸ si din Component. vor ar˘ ata altfel decˆ at ˆ ıntr-o aplicat ¸ie obi¸ snuit˘ a.10. Pentru a realiza acest lucru. procesul care ruleaz˘ a appleturi instaleaz˘ a un manager de securitate. pentru a preveni act ¸iuni r˘ au intent ¸ionate. 14. indicˆ and faptul c˘ a au fost create de un applet. este foarte important s˘ a existe anumite restrict ¸ii de securitate care s˘ a controleze activitatea acestuia. Un applet nu poate s˘ a: • Citeasc˘ a sau s˘ a scrie fi¸ siere pe calculatorul pe care a fost ˆ ıncarcat (client). cum ar fi o fereastr˘ a. Ferestrele folosite de un applet. adic˘ a un obiect de tip SecurityManager care va ”superviza” activitatea metodelor appletului.11 Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii Deoarece clasa Applet este derivat˘ a din Container. ea descrie o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare care poate fi inclus˘ a ca orice alt˘ a component˘ a ˆ ıntr-un alt container. • Deschid˘ a conexiuni cu alte ma¸ sini ˆ ın afar˘ a de cea de pe care provine (host). RESTRICT ¸ II DE SECURITATE 421 Includerea unui applet arhivat ˆ ıntr-o pagin˘ a Web se realizeaz˘ a specific˘ and pe lˆ ang˘ a numele clasei principale ¸ si numele arhivei care o cont ¸ine: <applet archive=arhiva. etc. Un applet poate funct ¸iona ¸ si ca o aplicat ¸ie independent˘ a astfel: . care s˘ a aduc˘ a prejudicii utilizatorului..

applet . • Facem fereastra vizibil˘ a. show () . setSize (200 . } } { . add ( applet . Applet .*. BorderLayout . awt . applet . import java . start () . public class AppletAplicatie extends Applet public void init () { add ( new Label ( " Applet si aplicatie " ) ) . APPLETURI • Ad˘ aug˘ am metoda main clasei care descrie appletul. init () . • Apel˘ am metodele init ¸ si start. • Cre˘ am o instant ¸˘ a a appletului ¸ si o ad˘ aug˘ am pe suprafat ¸a unei ferestre. } public static void main ( String args []) { AppletAplicatie applet = new AppletAplicatie () . f . f . CENTER ) . care ar fi fost apelate automat de c˘ atre browser.8: Applet ¸ si aplicat ¸ie import java . applet . Listing 14.422 CAPITOLUL 14. ˆ ın care vom face operat ¸iunile urm˘ atoare. f . Frame f = new Frame ( " Applet si aplicatie " ) . 200) .

ˆ ın timp ce o linie va reprezenta un articol. In acest capitol vom analiza lucrul cu baze de date din perspectiva program˘ arii 423 . Modelul clasic de baze de date este cel relat ¸ional. Aceste produse sunt ˆ ın general referite prin termenii DBMS (Database Management System) sau. o baz˘ a de date este memorat˘ aˆ ıntr-unul sau mai multe fi¸ siere. Ce este o baz˘ a de date ? La nivelul cel mai general.aceste atribute corespund coloanelor tabelului. fiecare furnizˆ and o serie ˆ ıntreag˘ a de produse ¸ si utilitare pentru lucrul cu baze de date. SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date).1. o baz˘ a de date reprezint˘ a o modalitate de stocare a unor informat ¸ii (date) pe un suport extern. utilizatori ¸ si grupuri de utilizatori. etc. fiecare articol avˆ and definite o serie de atribute .1 15. ˆ ın care datele sunt memorate ˆ ın tabele. cu posibilitatea reg˘ asirii acestora. aplicat ¸ii complexe folosite pentru gestionarea unor informat ¸ii de dimensiuni mari ˆ ıntr-o manier˘ a sigur˘ a¸ si eficient˘ a. IBM. Informix. ˆ ın traducere. tipuri de date. Sybase. obiecte. etc. o baz˘ a de date mai poate cont ¸ine: proceduri ¸ si funct ¸ii. Un tabel reprezint˘ a o structur˘ a de date format˘ a dintr-o mult ¸ime de articole. Uzual. Microsoft. ˆ ın general.1 Introducere Generalit˘ a¸ ti despre baze de date Aplicat ¸iile care folosesc baze de date sunt. Dintre produc˘ atorii cei mai important ¸i de baze de date amintim companiile Oracle. Pe lˆ anga tabele.Capitolul 15 Lucrul cu baze de date 15.

Acest aspect ne va preocupa ˆ ıns˘ a mai put ¸in. dar exist˘ a ¸ si posibilitatea de a crea o baza folosind un script SQL. Acesta este responsabil cu accesul efectiv la datele stocate. putem crea aplicat ¸ii care s˘ a ruleze f˘ ar˘ a nici o modificare folosind diverse tipuri de baze care au aceea¸ si structur˘ a. Accesul la baza de date Se face prin intermediul unui driver specific tipului respectiv de SGBD.1. fiind legatura dintre aplicat ¸ie ¸ si baza de date. ducˆ and ˆ ın felul acesta not ¸iunea de portabilitate ¸ si mai departe. folosind Java. Crearea unei baze de date Crearea unei baze de date se face uzual folosind aplicat ¸ii specializate oferite de produc˘ atorul tipului respectiv de sistem de gestiune a datelor. LUCRUL CU BAZE DE DATE ˆ ın limbajul Java. oferind astfel o modalitate unitar˘ a de lucru cu baze de date. Vom vedea c˘ a. 15. Acesta este standardizat astfel ˆ ıncˆ at diverse tipuri de drivere s˘ a se comporte identic.424 CAPITOLUL 15. Limbajul SQL SQL (Structured Query Language) reprezint˘ a un limaj de programare ce permite interogarea ¸ si actualizarea informat ¸iilor din baze de date relat ¸ionale.2 JDBC JDBC (Java Database Connectivity) este o interfat ¸˘ a standard SQL de acces la baze de date. JDBC este constituit˘ a dintr-un set de clase ¸ si interfet ¸e . exemplele prezentate presupunˆ and c˘ a baza a fost creat˘ a deja ¸ si are o anumit˘ a structur˘ a specificat˘ a. f˘ ar˘ a a descrie particularit˘ a¸ ti ale unei solut ¸ii de stocare a datelor anume.

API-ul JDBC ofer˘ a urm˘ atoarele facilit˘ a¸ ti: 1. alt program pentru a accesa o baz˘ a de date Sybase ¸ si asa mai departe.˘ DE DATE 15. 2.2 Conectarea la o baz˘ a de date Procesul de conectare la o baz˘ a de date implic˘ a efectuarea a dou˘ a operat ¸ii: 1. Intr-o aplicat ¸ie pot exista simultan mai multe conexiuni la baze de date diferite sau la aceea¸ si baz˘ a. Folosind JDBC este u¸ sor s˘ a transmitem secvent ¸e SQL c˘ atre baze de date relat ¸ionale. 2. Efectuarea de secvent ¸e SQL. nu este necesar s˘ a scriem un program pentru a accesa o baz˘ a de date Oracle. Definit ¸ie O conexiune (sesiune) la o baz˘ a de date reprezint˘ a un context prin care sunt trimise secvent ¸e SQL ¸ si primite rezultate. iat˘ a dou˘ a motive puternice care fac combinat ¸ia Java . Prelucrarea rezultatelor obt ¸inute. Cu alte cuvinte. CONECTAREA LA O BAZA 425 scrise ˆ ın Java. Deci. furnizˆ and mecanisme standard pentru proiectant ¸ii aplicat ¸iilor ce folosesc de baze de date. 15. In linii mari.2. Pachetele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu baze de date sunt java. Bineˆ ınt ¸eles. Stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. trimit ¸ˆ and secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date dorit˘ a.este clasa ce se ocup˘ a cu ˆ ınregistrarea driverelor ce vor fi folosite ˆ ın aplicat ¸ie. Este de ajuns s˘ a scriem un singur program folosind API-ul JDBC ¸ si acesta va fi capabil s˘ a comunice cu drivere diferite. preluat de pe platforma J2EE.JDBC demn˘ a de luat ˆ ın seam˘ a. ne este asigurat˘ a portabilitatea programului. Inregistrarea unui driver corespunz˘ ator.sql ce reprezint˘ a nucleul tehnologiei JDBC ¸ si. Clasele ¸ si interfet ¸ele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: • DriverManager . scriind codul surs˘ aˆ ın Java. .sql. 3. javax. Realizarea unei conexiuni propriu-zise.

426 CAPITOLUL 15.1 Inregistrarea unui driver Primul lucru pe care trebuie s˘ a-l fac˘ a o aplicat ¸ie ˆ ın procesul de conectare la o baz˘ a de date este s˘ aˆ ınregistreze la ma¸ sina virtual˘ a ce ruleaz˘ a aplicat ¸ia driverul JDBC responsabil cu comunicarea cu respectiva baz˘ a de date.forName("TipDriver").registerDriver(new TipDriver()). Acest lucru presupune ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei ce implementeaz˘ a driver-ul ¸ si poate fi realizat˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti.prin intermediul acestei clase pot fi specificate diverse propriet˘ a¸ ti ce vor fi folosite la realizarea conexiunilor. a.drivers=TipDriver Aplicatie – Din program: System.drivers".descrie obiectele ce modeleaz˘ a o conexiune propriu-zis˘ a cu baza de date. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Driver .forName ce apeleaz˘ a ClassLoader-ul ma¸ sinii virtuale: Class. Folosirea metodei Class.2.setProperty("jdbc. "TipDriver"). • Connection . Setarea propriet˘ a¸ tii sistem jdbc. 15. . ordinea de precedent ¸˘ aˆ ın alegerea driverului folosit la crearea unei noi conexiuni este: 1) Driverele ˆ ınregistrate folosind proprietatea jdbc. Class. • DriverPropertyInfo . Dac˘ a sunt ˆ ınregistrate mai multe drivere. 2) Driverele ˆ ınregistrate dinamic din aplicat ¸ie. c. b. Folosirea clasei DriverManager: DriverManager.interfat ¸a pe care trebuie s˘ a o implementeze orice clas˘ a ce descrie un driver. specificarea mai multor drivere se face separˆ and numele claselor cu punct ¸ si virgul˘ a. Folosind aceast˘ a metod˘ a.drivers la init ¸ializarea ma¸ sinii virtuale ce va rula procesul.newInstance().forName("TipDriver"). care poate fi realizat˘ aˆ ın dou˘ a feluri: – De la linia de comand˘ a: java -Djdbc.drivers.

un num˘ ar de port.2. Dac˘ a nu exista nici unul potrivit. DriverManager-ul va parcurge lista driverelor ˆ ınregistrate ˆ ın memorie. .com:1521:test jdbc:sybase:test jdbc:db2:test Subprotocolul odbc este un caz specical.PWD=java La primirea unui JDBC URL. ca ˆ ın exemplele de mai jos: jdbc:odbc:test jdbc:oracle:thin@persistentjava. pˆ ana cˆ and unul dintre ele va recunoa¸ ste URL-ul respectiv. cu mesajul "no suitable driver".2 Specificarea unei baze de date O dat˘ a ce un driver JDBC a fost ˆ ınregistrat.. Avˆ and ˆ ın vedere faptul ca pot exista mai multe drivere ˆ ınc˘ arcate ˆ ın memorie. sybase.UID=duke.atribut=valoare]* jdbc:odbc:test jdbc:odbc:test. db2 ¸ si a¸ sa mai departe. In funct ¸ie de tipul driver-ului acest identificator poate include numele unei ma¸ sini gazd˘ a.2. Aceasta se realizeaz˘ a prin intermediul unei adrese specifice. etc.˘ DE DATE 15.ExtensionCase=LOWER jdbc:odbc:test. numit˘ a JDBC URL. acesta poate fi folosit la stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. CONECTAREA LA O BAZA 427 15. trebuie s˘ a avem posibilitea de a specifica pe lˆ ang˘ a un identificator al bazei de date ¸ si driverul ce trebuie folosit. ˆ ın sensul c˘ a permite specificarea ˆ ın cadrul URL-ului a unor atribute ce vor fi realizate la crearea unei conexiuni.CacheSize=20. numele unui fi¸ sier sau al unui director. oracle. ce are urm˘ atorul format: jdbc:sub-protocol:identificator Cˆ ampul sub-protocol denume¸ ste tipul de driver ce trebuie folosit pentru realizarea conexiunii ¸ si poate fi odbc. Identificatorul bazei de date este un indicator specific fiec˘ arui driver corespunz˘ ator bazei de date cu care aplicat ¸ia dore¸ ste s˘ a interact ¸ioneze. Sintaxa completa subprotocolului odbc este: jdbc:odbc:identificator[. atunci va fi lansata o except ¸ie de tipul SQLException.

driver-ul ODBC efectuˆ and comunicarea cu driverul nativ al bazei de date.2.3 Tipuri de drivere Tipurile de drivere existente ce pot fi folosite pentru realizarea unei conexiuni prin intermediul JDBC se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoarele categorii: Tip 1. Clasa Java care descrie acest tip de driver JDBC este: sun. LUCRUL CU BAZE DE DATE 15. De asemenea.odbc. Conectarea efectiv˘ a la baza de date se va face prin intermediul acestui identificator.jdbc.Driver nativ . De¸ si simplu de utilizat. ODBC (Open Database Conectivity) reprezint˘ a o modalitate de a uniformiza accesul la baze de date. asociind acestora un identificator DSN (Data Source Name) ¸ si diver¸ si parametri necesari conect˘ arii. Specificarea bazei de date se face printr-un URL de forma: jdbc:odbc:identificator unde identif icator este profilul (DSN) creat bazei de date ˆ ın ODBC.428 CAPITOLUL 15. atˆ at ODBC-ul cˆ at ¸ si driver-ul nativ trebuie s˘ a existe pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. Driver JDBC .JdbcOdbcDriver ¸ si este inclus˘ aˆ ın distribut ¸ia standard J2SDK. JDBC-ODBC Bridge Acest tip de driver permite conectarea la o baz˘ a de date care a fost ˆ ınregistrat˘ a ˆ ın prealabil ˆ ın ODBC. Tip 2. solut ¸ia JDBC-ODBC nu este portabil˘ a¸ si comunicarea cu baza de date sufer˘ a la nivelul vitezei de execut ¸ie datorit˘ a multiplelor redirect˘ ari ˆ ıntre drivere.

care trebuie instalat ˆ ın prealabil. Tip 3. Driver JDBC . Protocolul folosit este specific fiec˘ arui produc˘ ator.Server Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC folosind un protocol de ret ¸ea independent.2.˘ DE DATE 15. f˘ ar˘ a nici o modificare la nivelul clientului. Introducerea serverului ca nivel intermediar aduce flexibilitate maxim˘ aˆ ın sensul c˘ a vor putea fi realizate conexiuni cu diferite tipuri de baze. Tip 4. Clase Java care implementeaz˘ a astfel de drivere pot fi procurate de la produc˘ atorii de SGBD-uri. CONECTAREA LA O BAZA 429 Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın apeluri c˘ atre driverul nativ al bazei de date. acestea fiind apoi transormate folosind o aplicat ¸ie server ˆ ıntr-un protocol specfic bazei de date. distribut ¸ia standard J2SDK neincluzˆ and nici unul. Driver JDBC nativ .

Aceast˘ a solut ¸ie este cea mai rapid˘ a. try { con = DriverManager.UID=duke.err. // sau url = "jdbc:odbc:test.PWD=java" .4 Realizarea unei conexiuni Metoda folosit˘ a pentru realizarea unei conexiuni este getConnection din clasa DriverManager ¸ si poate avea mai multe forme: Connection c = DriverManager. LUCRUL CU BAZE DE DATE Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın cereri c˘ atre baza de date folosind protocolul de ret ¸ea al acesteia. Drivere de acest tip pot fi procurate de la diver¸ si produc˘ atori de SGBD-uri. Stabilirea unei conexiuni folosind driverul JDBC-ODBC String url = "jdbc:odbc:test" .println("SQLException: " + e). Connection c = DriverManager. fiind preferat˘ a la dezvoltarea aplicat ¸iilor care manevreaz˘ a volume mari de date ¸ si viteza de execut ¸ie este critic˘ a. 15. "java").2. } Connection con .odbc. try { Class. "duke".forName("sun.getConnection(url.err.jdbc. password). } catch(ClassNotFoundException e) { System.print("ClassNotFoundException: " + e) . } catch(SQLException e) { System.430 CAPITOLUL 15. return . dbproperties). .getConnection(url.JdbcOdbcDriver"). Connection c = DriverManager.getConnection(url.getConnection(url). username.

close .getConection. String url = "jdbc:mysql://localhost/test" . setAutoCommit.. Cele mai uzuale comenzi SQL sunt cele folosite pentru: • Interogarea bazei de date: SELECT . rollback. • Aflarea unor informat ¸ii legate de baza de date (meta-date).err. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL } finally { try{ con..forName("com. // sau url = "jdbc:mysql://localhost/test?user=duke&password=java".PreparedStatement sau CallableStatement cu ajutorul c˘ arora putem trimite secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date. } catch(SQLException e) { System.15. 15. } catch(ClassNotFoundException e) { . try { Class. O conexiune va fi folosit˘ a pentru: • Crearea de secvent ¸e SQL utilizate pentru interogarea sau actualizarea bazei.Driver") .mysql. De asemenea. clasa Connection asigur˘ a facilit˘ a¸ ti pentru controlul tranzact ¸iilor din memorie c˘ atre baza de date prin metodele commit.3 Efectuarea de secvent ¸e SQL O dat˘ a facut˘ a conectarea cu metoda DriverManager. } } 431 Stabilirea unei conexiuni folosind un driver MySql Folosirea diferitelor tipuri de drivere implic˘ a doar schimbarea numelui clasei ce reprezint˘ a driverul ¸ si a modalit˘ a¸ tii de specificare a bazei de date. se poate folosi obiectul Connection rezultat pentru a se crea obiecte de tip Statement.println(SQLException: " + e) . Inchiderea unei conexiuni se realizeaz˘ a prin metoda close.3.jdbc.

Metoda returneaz˘ a un obiect de tip ResultSet ce va cont ¸ine sub o form˘ a tabelar˘ a rezultatul interog˘ arii. ResultSet rs = stmt. 15.executeQuery(sql). executeQuery Este folosit˘ a pentru realizarea de interog˘ ari de tip SELECT.1 Interfat ¸a Statement Interfat ¸a Statement ofer˘ a metodele de baz˘ a pentru trimiterea de secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date ¸ si obt ¸inerea rezultatelor. Crearea unui obiect Statement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei createStatement a clasei Connection. obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor unei interog˘ ari este realizat˘ a prin intermediul obiectelor de tip ResultSet.acestea mai sunt numite instruct ¸iuni DDL (Data Definition Language) • Apelarea unei proceduri stocate: CALL Dup˘ a cum vom vedea. ALTER. String sql = "SELECT * FROM persoane". 2. UPDATE. . UPDATE. f˘ ar˘ a nici un argument: Connection con = DriverManager. DELETE) sau a structurii bazei de date (CREATE.3. ALTER. DELETE • Actualizarea structurii: CREATE.432 CAPITOLUL 15.createStatement(). Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL poate fi realizat˘ a prin intermediul a trei metode: 1. Metoda va returna un ˆ ıntreg ce semnific˘ a num˘ arul de linii afectate de operat ¸iunea de actualizare a datelor.getConnection(url). sau 0 ˆ ın cazul unei instruct ¸iuni DDL. DROP). Statement stmt = con. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Actualizarea datelor: INSERT. DROP . executeUpdate Este folosit˘ a pentru actualizarea datelor (INSERT. celelalte dou˘ a interfet ¸e: PreparedStatement ¸ si CallableStatement fiind derivate din aceasta.

este posibil˘ a atunci cˆ and sunt executate proceduri stocate sau secvent ¸e SQL cunoscute abia la momentul execut ¸iei. respectiv −1. dup˘ a care vor fi apelate din nou metodele amintite.out. . // returneaza 0 433 3. stmt. pˆ an˘ a la obt ¸inerea valorii null. } if(rowCount = 0) { // Comanda DDL sau nici o linie afectata System. programatorul ne¸ stiind deci dac˘ a va fi vorba de o actualizare a datelor sau a structurii.getMoreResults(). de¸ si mai rar˘ a.getUpdateCount(). Aceast˘ a situat ¸ie.executeUpdate(sql). // Nr de articole care au fost afectate (sterse) sql = "DROP TABLE temp". execute Aceast˘ a metod˘ a va fi folosit˘ a doar dacˆ a este posibil ca rezultatul unei interog˘ ari s˘ a fie format din dou˘ a sau mai multe obiecte de tip ResultSet sau rezultatul unei actualiz˘ ari s˘ a fie format din mai mule valori. stmt. Secvent ¸a complet˘ a de tratare a metodei execute este prezentat˘ a mai jos: String sql = "comanda SQL necunoscuta".execute(sql). In funct ¸ie de aceasta.executeUpdate(sql). continue.println("Comanda DDL sau 0 actualizari"). sau o combinat ¸ie ˆ ıntre aceste cazuri.15. if(rowCount > 0) { // Este o actualizare datelor System. int linii = stmt.println("Linii afectate = " + rowCount).3. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String sql = "DELETE FROM persoane WHERE cod > 100". pot fi apelate metodele: getResultSet sau getUpdateCount pentru a afla efectiv rezultatul comenzii SQL. Metoda ˆ ıntoarce true dac˘ a rezultatul obt ¸inut este format din obiecte de tip ResultSet ¸ si false dac˘ a e format din ˆ ıntregi. while(true) { int rowCount = stmt. stmt. Pentru a prelua toate rezultatele va fi apelat˘ a metoda getMoreResults.out.

if(rs != null) { // Proceseaza rezultatul . String sql = "SELECT * FROM persoane WHERE cod=" + cod + " OR nume=’" + nume + "’". } // rowCount este -1 // Avem unul sau mai multe ResultSet-uri ResultSet rs = stmt. nu avem alt˘ a solut ¸ie decˆ at s˘ a cre˘ am un ¸ sir de caractere compus din instruct ¸iuni SQL ¸ si valorile variabilelor: int cod = 100. } // Nu mai avem nici un rezultat break. LUCRUL CU BAZE DE DATE stmt. • O secvent ¸˘ a SQL specificat˘ a unui obiect PreparedStatement poate s˘ a aib˘ a unul sau mai mult ¸i parametri de intrare. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a introducem valorile unor variabile ˆ ıntr-o secvent ¸˘ a SQL. ResultSet rs = stmt.. fiind diferit˘ a de aceasta ˆ ın urm˘ atoarele privint ¸e: • Instant ¸ele de tip PreparedStatement cont ¸in secvent ¸e SQL care au fost deja compilate (sunt ”preg˘ atite”).3. String nume = "Popescu". care vor fi specificat ¸i prin intermediul unui semn de ˆ ıntrebare (”?”) ˆ ın locul fiec˘ aruia dintre .getResultSet().getMoreResults(). } Folosind clasa Statement.executeQuery(sql). continue.2 Interfat ¸a PreparedStatement Interfat ¸a PreparedStatement este derivat˘ a din Statement.434 CAPITOLUL 15. stmt. continue.getMoreResults(). 15..

3. unde va a¸ stepta parametri de intrare pentru a putea fi executat˘ a. pstmt. specificˆ an ca argument o secvent ¸˘ a SQL ce cont ¸ine c˘ ate un semn de ˆ ıntrebare pentru fiecare parametru de intrare: Connection con = DriverManager.15. dar cu parametri diferit ¸i. iar argumentele metodei sunt num˘ arul de ordine al parametrului de intrare (al semnului de ˆ ıntrebare) ¸ si valoarea pe care dorim s˘ a o atribuim. ci refolosim o singur˘ a instant ¸˘ a precompilat˘ a furnizˆ andu-i doar alte argumente.setInt(2. Trimiterea parametrilor se realizeaz˘ a prin metode de tip setXXX.getConnection(url). executeUpdate sau execute. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL folosind un obiect PreparedStatement se realizeaz˘ a printr-una din metodele executeQuery. Statement pstmt = con. String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". va fiˆ ın general mai rapid˘ a dac˘ a folosim PreparedStatement. din punctul de vedere al vitezei de execut ¸ie a acestuia. deoarece nu mai trebuie s˘ a cre˘ am cˆ ate un obiect de tip Statement pentru fiecare apel SQL. pstmt. Inainte ca secvent ¸a SQL s˘ a poat˘ a fi executat˘ a fiec˘ arui parametru de intrare trebuie s˘ a i se atribuie o valoare. In aceast˘ a situat ¸ie folosirea interfet ¸ei PreparedStatement ˆ ın loc de Statement nu va ˆ ımbun˘ at˘ a¸ ti ˆ ın nici un fel performant ¸a codului. 100). semnificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul obiectelor de tip Statement. folosind metode specifice acestei clase. . Este ˆ ıns˘ a posibil ca SGBD-ul folosit s˘ a nu suporte acest tip de operat ¸iune ¸ si s˘ a nu ret ¸in˘ a obiectul precompilat pentru execut ¸ii ulterioare.setString(1. Crearea unui obiect de tip PreparedStatement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei prepareStatement a clasei Connection. Obiectul va pstmt cont ¸ine o comand˘ a SQL precompilat˘ a care este trimis˘ a imediat c˘ atre baza de date. Putem apoi stabili alte valori de intrare ¸ si refolosi obiectul PreparedStatement pentru execut ¸ii repetate ale comenzii SQL. "Ionescu"). unde XXX este tipul corespunz˘ ator parametrului. cu singura deosebire c˘ aˆ ın cazul de fat ¸˘ a ele nu au nici un argument. Execut ¸ia repetat˘ a a aceleia¸ si secvent ¸e SQL. Dup˘ a stabilirea parametrilor de intrare secvent ¸a SQL poate fi executat˘ a.prepareStatement(sql). EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 435 ei.

pstmt.prepareStatement(sql). Exist˘ aˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and este de preferat ca datele de mari dimensiuni s˘ a fie transferate pe ”buc˘ a¸ ti” de o anumit˘ a dimensiune. Metoda setObject permite specificarea unor valori pentru parametrii de intrare. Cu ajutorul metodelor setBytes sau setString avem posibilitatea de a specifica date de orice dimensiuni ca valori pentru anumite articole din baza de date.CHAR).setObject(2. pstmt.setObject(1. Statement pstmt = con.setInt(2. ResultSet rs = pstmt. numite ¸ si tipuri JDBC. prin constantelor declarate de aceasta. pstmt.setNull(1. pstmt. null). sql = "SELECT * from persoane WHERE cod >= ?". 100). "Ionescu"). Types. pstmt.436 CAPITOLUL 15. pstmt = con.setObject(2. trebuind ˆ ıns˘ a s˘ a specific˘ am ¸ si tipul de date al coloanei ˆ ın care vom scrie aceast˘ a valoare.prepareStatement(sql).setInt(1.CHAR). pstmt. // sau doar pstmt.INTEGER). este definit˘ a de clasa Types. pstmt.setInt(2. Pentru a realiza . LUCRUL CU BAZE DE DATE String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". Folosind metoda setNull putem s˘ a atribuim unui parametru de intrare valoare SQL NULL. pstmt.executeQuery(). "Ionescu". Acela¸ si lucru poate fi realizat cu metode de tipul setXXX dac˘ a argumentul folosit are valoarea null.executeUpdate(). 200). pstmt. 100).setString(1. pstmt. atunci cˆ and dorim s˘ a folosim maparea implicit˘ aˆ ıntre tipurile Java ¸ si cele JDBC sau atunci cˆ and dorim s˘ a preciz˘ am explicit un tip JDBC.setInt(2. Types. Lista tuturor tipurilor generice disponibile. Types.executeUpdate(). pstmt. 100.setString(1. Este responsabilitatea programatorului s˘ a se asigure c˘ a folose¸ ste metoda adecvat˘ a de tip setXXX la stabilirea valorii unui parametru de intrare. "Popescu"). 100). Fiec˘ arui tip Java ˆ ıi corespunde un tip generic SQL.

acest lucru fiind solicitat de unele tipuri de baze de date. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 437 acest lucru API-ul JDBC pune la dispozit ¸ie metodele setBinaryStream. setAsciiStream ¸ si setUnicodeStream care ata¸ seaz˘ a un flux de intrare pe octet ¸i.prepareStatement( "UPDATE fisiere SET continut = ? WHERE nume = ’date. pstmt. ?)}"). cu metode de tip setXXX. respectiv UNICODE.3. Dac˘ a procedura are ¸ si parametri de ie¸ sire (valori returnate). InputStream fin = new FileInputStream(file).txt’").prepareCall( "{call proceduraStocata(?.3 Interfat ¸a CallableStatement Interfat ¸a CallableStatement este derivat˘ a din PreparedStatement. fluxul de intrare va fi apelat repetat pentru a furniza datele ce vor fi scrise ˆ ın coloana continut a articolului specificat. La execut ¸ia secvent ¸ei.setUnicodeStream (1.prepareCall( . Exemplul de mai jos ilustreaz˘ a acest lucru. instant ¸ele de acest tip oferind o modalitate de a apela o procedur˘ a stocat˘ aˆ ıntr-o baz˘ a de date. caractere ASCII.length(). Obt ¸inerea valorilor rezultate ˆ ın parametrii de ie¸ sie se va face cu metode de tip getXXX. int fileLength = file. 15. CallableStatement cstmt = con. ace¸ stia vor trebui ˆ ınregistrat ¸i cu metoda registerOutParameter ˆ ınainte de execut ¸ia procedurii.txt"). ele vor fi atribuite parametrului.15. CallableStatement cstmt = con. fileLength).sql. Observat ¸i c˘ a este necesar ˆ ın˘ a s˘ a¸ stim dinainte dimensiunea datelor ce vor fi scrise. pstmt.PreparedStatement pstmt = con.3. Pe m˘ asur˘ a ce sunt citite date de pe flux. ˆ ıntr-o manier˘ a standar pentru toate SGBD-urile.executeUpdate(). unui parametru de intrare. atribuind coloanei continut cont ¸inutul unui anumit fi¸ sier: File file = new File("date. Trimiterea parametrilor de intrare se realizeaz˘ aˆ ıntocmai ca la PreparedStatement.getConnection(url). java. fin. Crearea unui obiect CallableStatement se realizeaz˘ a prin metoda prepareCall a clasei Connection: Connection con = DriverManager.

5 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor Interfat ¸a ResultSet In urma execut ¸ie unei interog˘ ari SQL rezultatul va fi reprezentat printr-un obiect de tip ResultSet. unde XXX este tipul de dat˘ a al unei coloane iar argumentul primit indic˘ a fie num˘ arul de ordine din cadrul tabelului. De asemenea. Forma general˘ a a unui ResultSet este tabelar˘ a. nume FROM persoane".executeQuery().createStatement(). tipurile de date specificate trebuind s˘ a coincid˘ a. ResultSet rs = stmt. Este posibil ca un parametru de intrare s˘ a fie ¸ si parametru de ie¸ sire.executeQuery(sql). obiectul va cont ¸ine ¸ si meta-datele interog˘ arii cum ar fi denumirele coloanelor selectate. In acest caz el trebuie s˘ a primeasc˘ a o valoare cu setXXX ¸ si. Rezultatul interog˘ arii de mai sus va fi obiectul rs cu urm˘ atoarea structur˘ a: cod nume 100 Ionescu 200 Popescu Pentru a extrage informat ¸iile din aceast˘ a structur˘ a va trebui s˘ a parcurgem tabelul linie cu linie ¸ si din fiecare s˘ a extragem valorile de pe coloane. va fi ˆ ınregistrat cu registerOutParameter. ce va cont ¸ine toate liniile ce satisfac condit ¸iile impuse de comanda SQL. Coloanele sunt numerotate de la stˆ anga la dreapta. avˆ and un num˘ ar de coloane ¸ si de linii.getDouble(1).3. LUCRUL CU BAZE DE DATE "{call calculMedie(?)}").438 CAPITOLUL 15.4 15.3. Pentru acest lucru vom folosi metode de tip getXXX. pentru maxim˘ a portabilitate se recomand˘ a citirea coloanelor ˆ ın ordine de la stˆ anga la dreapta ¸ si fiecare citire s˘ a se fac˘ a o singur˘ a dat˘ a. ˆ ıncepˆ and cu 1.sql.FLOAT). num˘ arul lor. . 15. float medie = cstmt. folosirea indexului coloanei ˆ ın loc de numele s˘ au va fi mai eficient˘ a. cstmt.registerOutParameter(1. cstmt. Statement stmt = con. funct ¸ie de secvent ¸a executat˘ a. etc. In general. de asemenea. java. String sql = "SELECT cod.Types. fie numele acestuia. De asemenea.

Exemplul urm˘ ator va folosi un cursor care este modificabil ¸ si nu va reflecta schimb˘ arile produse de alt ¸i utilizatori dup˘ a crearea sa: Statement stmt = con.getInt("cod"). ResultSet rs = stmt.3. while (rs. fiecare apel al metodei next determinˆ and trecerea la urm˘ atoarea linie.createStatement( ResultSet. uzual va fi folosit˘ a o bucl˘ a while-loop petru a itera prin articolele tabelului: String sql = "SELECT cod. /* echivalent: int cod = r. atunci are la dispozit ¸ie o serie de metode ce se bazeaz˘ a pe acest suport: • absolute . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 439 Un obiect ResultSet folose¸ ste un cursor pentru a parcurge articolele rezultate ˆ ın urma unei interog˘ ari.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE. nume FROM persoane". String nume = r. A¸ sadar. linie cu linie. putem itera prin rezultatul unei interog˘ ari o singur˘ a dat˘ a¸ si numai de la prima la ultima linie. . • updateXXX . unde XXX este un tip de date. ResultSet rs = stmt. Dac˘ a un ResultSet folose¸ ste un cursor modificabil ¸ si care poate naviga ˆ ın ambele sensuri. } Implicit. Init ¸ial acest cursor este pozit ¸ionat ˆ ınaintea primei linii.getString("nume"). */ System. ResultSet.println(cod + ". un tabel de tip ResultSet nu poate fi modificat iar cursorul asociat nu se deplaseaz˘ a decˆ at ˆ ınainte.executeQuery(sql).executeQuery(sql). String nume = r.Deplaseaz˘ a cursorul la o anumit˘ a linie specificat˘ a absolut. Deoarece next returneaz˘ a false cˆ and nu mai sunt linii de adus.15.Actualizeaz˘ a valoarea unei coloane din linia curent˘ a.out.next()) { int cod = r.CONCUR_UPDATABLE).getInt(1). " + nume). nume FROM persoane". Este ˆ ıns˘ a posibil s˘ a cre˘ am ResultSet-uri care s˘ a permit˘ a modificarea sau deplasarea ˆ ın ambele sensuri.getString(2). String sql = "SELECT cod.

15. public class TestJdbc { public static void main ( String [] args ) { . este responsabilitatea driver-ului bazei de date s˘ a asigure rezolvarea problemelor legate de actualizarea concurent˘ a a unui cursor. utilizate˘ a pentru a introduce noi articole ˆ ın baza de date.1: Exemplu simplu de utilzare JDBC import java . Pentru a determina dac˘ a baza de date permite acest lucru pot fi utilizate metodele supportsPositionedUpdate ¸ si supportsPositionedDelete ale clasei DatabaseMetaData. • moveToInsertRow . nu poate fi apelat˘ a cˆ and cursorul este ˆ ın modul linie nou˘ a.Transfer˘ a actualiz˘ arile f˘ acute liniei ˆ ın baza de date. LUCRUL CU BAZE DE DATE • updateRow . In cazul ˆ ın care acest lucru este permis.6 Exemplu simplu In continuare vom da un exemplul simplu de utilizare a claselor de baz˘ a ment ¸ionate anterior. cursorul trebuie s˘ a fie pozit ¸ionat le linia nou˘ a la execut ¸ia acestei operat ¸iuni. salariu double). Listing 15.revine la linia curent˘ a din tabel. nume char(50).insereaz˘ a articolul din zona linie nou˘ aˆ ın baza de date. • deleteRow .¸ sterge linia curent˘ a din tabel ¸ si din baza de date. numit˘ a linie nou˘ a. ce cont ¸ine un tabel numit persoane. sql . Linia curent˘ a anterioar˘ a a cursorului va fi memorat˘ a pentru a se putea reveni la ea. avˆ and coloanele: cod.deplaseaz˘ a cursorul la o linie spceial˘ a.3. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a nu apar˘ a anomalii. Programul va folosi o baz˘ a de date MySql. Scriptul SQL de creare a bazei este: create table persoane(cod integer. • moveToCurrentRow . nume ¸ si salariu. • insertRow .440 CAPITOLUL 15. Aplicat ¸ia va goli tabelul cu persoane. va efectua afi¸ sarea lor ¸ si calculul mediei salariilor. dup˘ a care va ad˘ auga aleator un num˘ ar de articole.*. Nu toate sistemele de gestiune a bazelor de date ofer˘ a suport pentru folosirea cursoarelor care pot fi modificate.

println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . } // Afisam persoanele ordonate dupa salariu sql = " SELECT * FROM persoane ORDER BY salariu " . ?) " . cod ) . rs = stmt . prepareStatement ( sql ) .3. i ++) { int cod = i . jdbc . salariu ) . setInt (1 . } catch ( Cl as sNo tF oun dE x c e p t i o n e ) { System . getDouble ( " salariu " ) ) . String nume = " Persoana " + i . pstmt . getInt ( " cod " ) + " . setDouble (3 . salariu ) int n = 10. createStatement () . // salariul va fi intre 100 si 1000 pstmt . forName ( " com . double salariu = 100 + Math . Statement stmt = con . try { Class . return . stmt . rs . out . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String url = " jdbc : mysql :// localhost / test " . pstmt . PreparedStatement pstmt = con . println ( rs . ResultSet rs = stmt . getString ( " nume " ) + " . round ( Math . sql = " INSERT INTO persoane VALUES (? .15. 441 // Adaugam un numar de persoane generate aleator // Tabelul persoane are coloanele ( cod . ? . executeUpdate ( sql ) . " + rs . setString (2 . . nume . while ( rs . nume ) . " + rs . // Golim tabelul persoane String sql = " DELETE FROM persoane " . executeUpdate () . next () ) System . i < n . Driver " ) . executeQuery ( sql ) . } try { Connection con = DriverManager . mysql . next () . for ( int i =0. getConnection ( url ) . // Calculam salariul mediu sql = " SELECT avg ( salariu ) FROM persoane " . out . executeQuery ( sql ) . random () * 900) . pstmt .

odbc . null ) .442 CAPITOLUL 15. sql . DatabaseMetaData dbmd = con . ale bazei de date. Programul urm˘ ator afi¸ seaz˘ a numele tuturor tabelelor dintr-o baz˘ a de dat ˆ ınregistrat˘ aˆ ın ODBC. null . public class TestMetaData { public static void main ( String [] args ) { String url = " jdbc : odbc : test " . JdbcOdbcDriver " ) . null . println ( " Media : " + rs . getTables ( null . // Inchidem conexiunea con .*. println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . getMetaData () . procedurilor stocate. etc. Ca rezult al apelului metodei. capabilit˘ a¸ tilor conexiunii. getConnection ( url ) . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { System . LUCRUL CU BAZE DE DATE System . } try { Connection con = DriverManager . ResultSet rs = dbmd . a¸ sa numitele meta-date (”date despre date”).1 Lucrul cu meta-date Interfat ¸a DatabaseMetaData Dup˘ a realizarea unui conexiuni la o baz˘ a de date. gramaticii SQL suportate. .2: Folosirea interfet ¸ei DatabaseMetaData import java . return . } catch ( SQLException e ) { e . forName ( " sun . Listing 15. try { Class . out . putem apela metoda getMetaData pentru a afla diverse informat ¸ii legate de baza respectiv˘ a.4. vom obt ¸ine un obiect de tip DatabaseMetaData ce ofer˘ a metode pentru determinarea tabelelor. printStackTrace () . } } } 15. jdbc . out .4 15. getDouble (1) ) . close () .

ResultSetMetaData rsmd = rs. close () . } } } 443 15. ResultSet rs = stmt.4. // Aflam numele coloanelor Sring nume[] = new String[n+1].getColumnCount(). LUCRUL CU META-DATE while ( rs . println ( rs . // Aflam numarul de coloane int n = rsmd. next () ) System . getString ( " TABLE_NAME " ) ) . tipul ¸ si denumirile lor. con . for(int i=1. } catch ( SQLException e ) { e .getMetaData(). etc.executeQuery("SELECT * FROM tabel").4.2 Interfat ¸a ResultSetMetaData Meta-datele unui ResultSet reprezint˘ a informat ¸iile despre rezultatul cont ¸inut ˆ ın acel obiect cum ar fi num˘ arul coloanelor. Acestea sunt obt ¸inute apelˆ and metoda getMetaData pentru ResultSet-ul respectiv. i++) nume[i] = rsmd.15. i<=n. out . care va returna un obiect de tip ResultSetMetaData ce poate fi apoi folosit pentru extragerea informat ¸iilor dorite. .getColumnName(i). printStackTrace () .

444 CAPITOLUL 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE .

In urma acestui proces. aceasta fiind responsabil˘ a cu interpretarea codului de octet ¸i rezultat ˆ ın urma compil˘ arii.Class.lang. Init ¸ializarea . In plus. momentul efectiv ˆ ın care se realizeaz˘ a acest lucru depinzˆ and de implementarea ma¸ sinii virtuale.Este procesul reg˘ asirii reprezent˘ arii binare a unei clase (fi¸ sierul . Spre deosebire de alte limbaje de programare cum ar fi C sau C++. Inc˘ arcarea . Operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a unei clase este realizat˘ a la un moment ce precede prima utilizare efectiv˘ a a sa. un program Java compilat nu este descris de un fi¸ sier executabil ci de o mult ¸ime de fi¸ siere cu extensia . Ciclul de viat ¸˘ a al unei clase are a¸ sadar urm˘ atoarele etape: 1.1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie Dup˘ a cum ¸ stim execut ¸ia unei aplicat ¸ii Java este realizat˘ a de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM). va fi instant ¸iat un obiect de tip java.Specific˘ a incorporarea noului tip de date ˆ ın JVM pentru a putea fi utlizat.Capitolul 16 Lucrul dinamic cu clase 16.class corespunz˘ atoare fiec˘ arei clase a programului.class) pe baza numelui complet al acestuia ¸ si ˆ ınc˘ arcarea acesteia ˆ ın memorie. 3. corespunz˘ ator clasei respective.Const˘ aˆ ın execut ¸ia blocurilor statice de init ¸ializare ¸ si init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a. aceste clase nu sunt ˆ ın˘ arcate toate ˆ ın memorie la pornirea aplicat ¸iei. 445 . Editarea de leg˘ aturi . 2. ci sunt ˆ ın˘ arcate pe parcursul execut ¸ie acesteia atunci cˆ and este nevoie de ele.

Incepˆ and cu versiunea 1. Inc˘ arcarea claselor unei aplicat ¸ii Java ˆ ın memorie este realizat˘ a prin intermediul unor obiecte pe care le vom numi generic class loader. Aceasta este o clas˘ a abstract˘ a. pentru a minimiza ˆ ınc˘ arcarea aceleia¸ si clase de mai multe ori. r˘ ad˘ acina acestuia fiind class loader-ul primordial. Dac˘ a nici ea nu va reu¸ si.Acestea nu fac parte intrinsec˘ a din JVM ¸ si sunt instant ¸e ale clasei java. a fost introdus un model de tip delegat. un classloader poate delega ˆ ın primul rˆ and operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare p˘ arintelui s˘ au care va delega la rˆ andul s˘ au cererea mai departe pˆ an˘ a la class loader-ul primordial sau pˆ an˘ a unul din ace¸ stia reu¸ se¸ ste s˘ a oˆ ıncarce. Fiecare instant ¸a de tip ClassLoader va avea a¸ sadar un p˘ arinte (evident. Astfel. In momentul cˆ and este solicitat˘ aˆ ınc˘ arcarea unei clase. ˆ ınc˘ arcarea unei clase poate determina ˆ ınc˘ arcarea unor altor clase care sigur vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu prima. la execut ¸ia unui program Java vor fi create implicit dou˘ a obiecte de tip ClassLoader pentru ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorei a claselor proprii ale aplicat ¸iei. tipul efectiv al obiectului fiind a¸ sadar derivat din aceasta. va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul ClassNotFoundException. acesta fiind specificat la crearea sa. obiectul de tip Class creat va fi marcat pentru a fi eliminat din memorie de c˘ atre garbage collector. mai put ¸in r˘ ad˘ acina). ˆ ın care class loader-ele sunt dispuse ierarhic ˆ ıntr-un arbore. LUCRUL DINAMIC CU CLASE 4.446 CAPITOLUL 16.lang. Acestea sunt de dou˘ a tipuri: 1. De¸ si acest comportament nu este obligatoriu.2 de Java. Desc˘ arcarea . bootstrap) .ClassLoader. Abia ˆ ın cazul ˆ ın care nici unul din ace¸ stia nu a reu¸ sit. sau a unor resurse ce sunt necesare funct ¸ion˘ arii acesteia. ˆ ın multe situat ¸ii el este de preferat. Class loader-ul primordial (eng. etc. Exist˘ aˆ ıns˘ a posibilitarea de a crea noi tipuri derivate din ClassLoader specializate pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor conform unor specificat ¸ii anume care s˘ a realizeze diverse optimiz˘ ari. Class loader-e proprii . Dup˘ a cum vom vedea. va ˆ ıncerca s˘ a execute operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a clasei. . fiind responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor standard din distribut ¸ia Java. 2.Atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a de tipul clasei respective.Reprezint˘ a o parte integrant˘ a a ma¸ sinii virtuale. folosind class loader-e diferite.

acesta putˆ and fi obt ¸inut cu metoda getClassLoader. moment ˆ ın care putem solicita ˆ ınc˘ arcarea sa.*.*. Tipul acestuia este java. Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor din distribut ¸ia Java standard (cele din pachetele java.URLClassLoader. • Extension Class Loader . Acest lucru poate fi realizat prin mai multe modalit˘ a¸ ti. Inc˘ arcarea dinamic˘ a a unei clase ˆ ın memorie se refer˘ a la faptul c˘ a nu cunoast ¸em tipul acesteia decˆ at la execut ¸ia preogramului.lang. etc. cele mai comune metode fiind: . javax. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE 447 Implicit. Java 2 JVM ofer˘ a trei class loader-e.). specificˆ and numele s˘ au complet prin intermediul unui ¸ sir de caractere. fiecare obiect Class va ret ¸ine class loader-ul care a fost folosit pentru ˆ ınc˘ arcare.1.Class loader-ul primordial. cunoscute sub numele de: • Boostrap Class Loader .Utilizat pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor din directoarele extensiilor JRE.˘ 16. • System Class Loader . Intrucˆ at tipurile de date Java pot fi ˆ ınc˘ arcate folosind diverse instant ¸e de tip ClassLoader. unul primordial ¸ si dou˘ a proprii.Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor proprii aplicat ¸iilor Java (cele din CLASSPATH).

forName Aceast˘ a metoda va ˆ ınc˘ arca respectiva clas˘ a folosind class loader-ul obiectului curent (care o apeleaz˘ a): Class c = Class. loader. . Button b = (Button) c. Toate funct ¸iile vor extinde clasa abstract˘ a Funct ¸ie. loader. In felul acesta. Class c = Class.loadClass("NumeCompletClasa"). Vom detalia acest lucru prin intermediul unui exepmplu. Aceasta va returna 0 dac˘ a metoda s-a executat corect.forName("java. Folosirea interfet ¸elor sau a claselor abstracte ˆ ımpreun˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea dinamic˘ a a claselor ofer˘ a un mecanism extrem de puternic de lucru ˆ ın Java.Thread").forName("NumeCompletClasa").getClassLoader(). Numele funct ¸iei care trebuie apelat˘ a va fi introdus de la tastatur˘ a. −1 ˆ ın caz contrar. mai exist˘ a¸ si alte posibilit˘ a¸ ti de a instant ¸ia astfel de obiecte.448 CAPITOLUL 16. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a genereze aleator un vector de numere dup˘ a care s˘ a aplice o anumit˘ a funct ¸ie acestui vector. // Clasele standard pot fi si ele incarcate astfel Class t = Class. • Class. tot ce trebuie s˘ a facem fiind s˘ a scriem noi clase care extind Functie ¸ si s˘ a implement˘ am metoda executa.Button"). cu condit ¸ia s˘ a existe constructorul f˘ ar˘ a argumente pentru clasa respectiv˘ a.loadClass("ClasaNecunoscuta"). LUCRUL DINAMIC CU CLASE • loadClass apelat˘ a pentru un obiect de tip ClassLoader ClassLoader loader = new MyClassLoader(). iar implementarea ei va fi cont ¸inut˘ aˆ ıntr-o clas˘ a a directorului curent. Dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare.lang. aplicat ¸ia poate fi extins˘ a cu noi funct ¸ii f˘ ar˘ a a schimba codul ei. // echivalent cu ClassLoader loader = this.newInstance().awt.getClass(). Dac˘ a dorim s˘ a instant ¸iem un obiect dintr-o clas˘ aˆ ınc˘ arcat˘ a dinamic putem folosi metoda newInstance.forName("java.

for ( int i =0. try { // Incarcam clasa Class c = Class . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE Listing 16. } catch ( Cl as sNo tF oun d E x c e p t i o n e ) { System . executa () . setVector ( v ) . import java . newInstance () . String numeFunctie = " " . while (! numeFunctie . System . i < n . public class TestFunctii { 449 public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. err . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . forName ( numeFunctie ) . err . err . print ( " \ nFunctie : " ) . readLine () .˘ 16. // Cream un obiect de tip Functie Functie f = ( Functie ) c . println ( " Functia nu poate fi instantiata ! ").*.1: Exemplu de ˆ ınc˘ arcare dinamic˘ a a claselor import java . Random rand = new Random () . equals ( " gata " ) ) { System . int v [] = new int [ n ]. nextInt (100) . v = v . out . numeFunctie = stdin . // sau f . i ++) v [ i ] = rand . util . in ) ) . println ( " Functie inexistenta ! " ) . println ( " Functia nu poate fi accesata ! " ) . io .*. // Executam functia int ret = f . } catch ( In st ant ia tio n E x c e p t i o n e ) { System . // Setam vectorul f . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System .1. } catch ( Il le gal Ac ces s E x c e p t i o n e ) { System . . out .

450 } } } } CAPITOLUL 16.2: Clasa abstract˘ a ce descrie funct ¸ia public abstract class Functie { public int v [] = null .3: Un exemplu de funct ¸ie import java . length . length . return 0. return 0. i < v . Arrays . i ++) System . i < v . LUCRUL DINAMIC CU CLASE Listing 16. .*. public class Sort extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. i ++) if ( max < v [ i ]) max = v [ i ]. v = v . for ( int i =0. } Listing 16. out . int max = v [0]. print ( max ) . public void setVector ( int [] v ) { this . out .4: Alt exemplu de funct ¸ie public class Max extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. System . util . print ( v [ i ] + " " ) . for ( int i =1. } } Listing 16. sort ( v ) . } public abstract int executa () .

˘ 16. iar cu addURL putem ad˘ auga o nou˘ a adres˘ a de c˘ autare a claselor. Crearea unui class loader propriu se face uzual prin extinderea clasei URLClassLoader. S˘ a presupunem c˘ aˆ ın directorul c:\clase\demo exist˘ a clasa cu numele Test. // Incarcam clasa urlLoader. ea nu va mai putea fi desc˘ arcat˘ a explicit din memorie. Bineˆ ınt ¸eles. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a avem posibilitatea de a o reˆ ınc˘ arca. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE } } 451 Un obiect de tip URLClassLoader ment ¸ine o list˘ a de adrese URL de unde va ˆ ıncerca s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie clasa al c˘ arei nume ˆ ıl specific˘ am ca argument al metodelor de mai sus.toURL()). la crearea class loader-ului aceast˘ a list˘ a este completat˘ a cu informat ¸iile din variabila sistem CLASSPATH sau cu cele specificate prin opt ¸iunea -classpath la lansarea aplicat ¸iei.getClass(). Folosind metoda getURLs putem afla aceste adrese.addURL(new File("c:\\clase"). trebuie s˘ a folosim class-loadere proprii ¸ si s˘ a instant ¸iem noi obiecte de tip ClassLoader. adresele URL pot specifica ¸ si directoare ale sistemului de fi¸ siere local.1. o variant˘ a simplist˘ a fiind prezentat˘ a mai jos: public class MyClassLoader extends URLClassLoader{ public MyClassLoader(URL[] urls){ super(urls). ori de cˆ ate ori dorim s˘ a fort ¸˘ am reˆ ınc˘ arcarea claselor. // Adaugam directorul sub forma unui URL urlLoader. Implicit. aflat˘ aˆ ın pachetul demo ¸ si dorim s˘ a oˆ ınc˘ arc˘ am dinamic ˆ ın memorie: // Obtinem class loaderul curent URLClassLoader urlLoader = (URLClassLoader) this. Dup˘ a ce o clas˘ a a fost ˆ ınc˘ arcat˘ a folosind un class loader. } } Inc˘ arcarea claselor folosind clasa nou creat˘ a se va face astfel: .getClassLoader(). deoarece a fost modificat˘ a¸ si recompilat˘ a.Test").loadClass("demo.

loadClass("Clasa").. ..452 CAPITOLUL 16.2 Mecanismul reflect˘ arii Mecanismul prin care o clas˘ a.loadClass("Clasa"). • Crearea unor vectori a c˘ aror dimensiune ¸ si tip nu este ¸ stiut decˆ at la execut ¸ie. • Instant ¸ierea unor clase al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. metode). myLoader. myLoader. • Setarea sau aflarea atributelor unui obiect. chiar dac˘ a numele acestora este ¸ stiut abia la execut ¸ie. superclasa. // Cream class loaderul propriu MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). fiind cunoscut sub numele de Reflection API ¸ si cont ¸ine urm˘ atoarele clase: . acesta punˆ and la dispozit ¸ie metode pentru: • Determinarea clasei unui obiect. // Dorim sa reincarcam clasa myLoader. • Invocarea metodelor unui obiect al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. // nu functioneaza ! // Cream alt class loader MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls).loadClass("Clasa"). // reincarca clasa 16.getClassLoader().getClass(). URL[] urls = systemLoader. • Aflarea unor informat ¸ii despre o clas˘ a (modificatori.getURLs(). constructori. reflection). Suportul pentru reflectare este inclus ˆ ın distribut ¸ia standard Java. interfat ¸˘ a sau obiect ”reflect˘ a” la momentul execut ¸iei structura lor intern˘ a se nume¸ ste reflectare (eng. LUCRUL DINAMIC CU CLASE // La initializare URLClassLoader systemLoader = (URLClassLoader) this.

Class c = Class. String nume = clasa.2.getClass(). .lang..Se realizeaz˘ a cu metoda getName: Class clasa = obiect.forName("NumeClasa"). diferent ¸ierea lor f˘ acˆ anduse cu ajutorul metodei isPrimitive. Tipurile primitive sunt descrise ¸ si ele de instant ¸e de tip Class avˆ and forma TipPrimitiv.Class. etc.lang. un obiect de acest tip putˆ and s˘ a reprezinte atˆ at o clas˘ a cˆ at ¸ si o interfat ¸˘ a. Reflection API pune la dispozit ¸ie metode pentru obt ¸inerea urm˘ atoarelor informat ¸ii: Aflarea instant ¸ei Class corespunz˘ ator unui anumit obiect sau tip de date: Class c = obiect. Aflarea numelui unei clase .getClass().Button.class: int.2.class.1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor se realizeaz˘ a cu metode ale clasei java.awt.class.lang. diferent ¸ierea acestora f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isInterface.Class • java. Class c = java.lang.˘ 16. double.getName().reflect ¸ si anume: – Array – Constructor – Field – Method – Modifier 453 16.Object • Clasele din pachetul java.class. MECANISMUL REFLECTARII • java.

String modif = "".Frame.awt.Se realizeaz˘ a cu metoda getModifiers.isAbstract(m)) modif += "abstract ". ce returneaz˘ a un vector de tip Class[].getClass().class.Object.length.print(nume + " "). for (int i = 0. System.println(modif + "class" + c. isAbstract ¸ si isFinal: Class clasa = obiect. if (Modifier. corespunz˘ atoare tipului de date al superclasei sau null pentru clasa Object. if (Modifier. LUCRUL DINAMIC CU CLASE Aflarea modificatorilor unei clase . int m = clasa. System.out. // null Aflarea interfet ¸elor implementate de o clas˘ a sau extinse de o interfat ¸˘ a .isPublic(m)) modif += "public ". // java.println(s).Se realizeaz˘ a cu metoda getInterfaces. i < interf. public void interfete(Class c) { Class[] interf = c.Se realizeaz˘ a cu metoda getSuperclass ce returneaz˘ a o instant ¸˘ a de tip Class. Class s = c. Pentru a determina u¸ sor prezent ¸a unui anumit modificator se folosesc metodele statice ale clasei Modifier isPublic.out.getInterfaces(). Aflarea superclasei . Class c = java.getName().getSuperclass().isFinal(m)) modif += "final ". System. aceasta returnˆ and un num˘ ar ˆ ıntreg ce codific˘ a tot ¸i modificatorii clasei.awt. Class s = c. . if (Modifier.454 CAPITOLUL 16.Window Class c = java. i++) { String nume = interf[i].class.getModifiers().awt.getSuperclass().out.getName()).

Set 455 interfete(java. La rˆ andul ei. clasa Field pune la dispozit ¸ie metodele getName.util. // Va afisa interfetele implementate de HashSet: // Cloneable. getReturnType pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate . Serializable. Cu ajutorul metodei getConstructor este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la constructor cu o signatur˘ a specificat˘ a. interfete(java. MECANISMUL REFLECTARII } } . getExceptionTypes.˘ 16. getModifiers. Cu ajutorul metodei getField este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o variabil˘ a mebr˘ a cu un anumit nume specificat. ˆ ın timp ce a doua le returnez˘ a doar pe cele declarate ˆ ın cadrul clasei.HashSet. inclusiv cele mo¸ stenite. // Va afisa interfetele extinse de Set: // Collection Aflarea variabilelor membre . getType ¸ si getModifiers pentru a obt ¸ine numele. Aflarea constructorilor . ce returneaz˘ a un vector de tip Constructor[]. Aflarea metodelor . Collection. diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a prima returneaz˘ a toate variabilele membre. getParameterTypes.Se realizeaz˘ a cu metodele getConstructors sau getDeclaredConstructors.2.util. tipul. getModifiers. Clasa Method pune la dispozit ¸ie metodele getName. getExceptionTypes pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate de respectivul constructor.class)..Se realizeaz˘ a cu metodele getMethods sau getDeclaredMethods.Set). respectiv modificatorii unei variabile membru.. Clasa Constructor pune la dispozit ¸ie metodele getName. getParameterTypes. ce returneaz˘ a un vector de tip Method[]. ce returnez˘ a un vector de tip Field[].Se realizeaz˘ a cu una din metodele getFields sau getDeclaredFields.

Se realizeaz˘ a cu metoda getDeclaringClass.newInstance(). Crearea obiectelor Dup˘ a cum st ¸im. Aflarea claselor imbricate . Class c = Class. Method. 16. bazˆ andu-ne pe informat ¸ii pe care le obt ¸inem abia la execut ¸ie.2 Manipularea obiectelor Pe lˆ ang˘ a posibilitatea de a examina structura unei anumite clase la momentul execut ¸iei.Se realizeaz˘ a cu metodele getClasses sau getDeclaredClasses. // Daca stim tipul obiectului .forName("NumeClasa").456 CAPITOLUL 16. pentru acestea returnˆ and clasa c˘ arei ˆ ıi apart ¸ine variabila.Class Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente al acestuia. Aflarea clasei de acoperire . constructorul sau metoda respectiv˘ a. In schimb. Object o = c. avem la dispozit ¸ie alte dou˘ a variante: • Metoda newInstance din clasa java. ce returnez˘ a un vector de tip Class[].lang. crearea obiectelor se realizeaz˘ a cu operatorul new urmat de un apel la un constructor al clasei pe care o instant ¸iem. In cazul ˆ ın care numele clasei nu este cunoscut decˆ at la momentul execut ¸iei nu mai putem folosi aceast˘ a metod˘ a de instant ¸iere. Cu ajutorul metodei getMethod este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o metod˘ a cu o signatur˘ a specificat˘ a. Dac˘ a nu exist˘ a un astfel de constructor sau nu este accesibil vor fi generate except ¸ii de tipul InstantiationException. folosind Reflection API avem posibilitatea de a lucra dinamic cu obiecte. Constructor. LUCRUL DINAMIC CU CLASE de respectiva metod˘ a.2. respectiv IllegalAccessException. Aceast˘ a metod˘ a o reg˘ asim ¸ si ˆ ın clasele Field.

In plus. y}. S˘ a rescriem exemplul de mai sus. Invocarea metodelor Invocarea unei metode al c˘ arei nume ˆ ıl cunoa¸ stem abia la momentul execut ¸iei se realizeaz˘ a cu metoda invoke a clasei Method.2. apoi specificarea argumentelor la apelarea sa. int. Class clasa = java.class}. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a apel˘ am metoda contains .˘ 16.newInstance(). Except ¸ii generate de metoda newInstance sunt: InstantiationException. // Instantiem Point p = (Point) ctor. IllegalAccessException. MECANISMUL REFLECTARII Class c = java. Metoda getConstructor poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException.class. IllegalArgumentException ¸ si InvocationTargetException.Point. Evident. aceast˘ a solut ¸ie presupune ˆ ın primul rˆ and obt ¸inerea unui obiect de tip Constructor cu o anumit˘ a signatur˘ a. Integer y = new Integer(20). apelˆ and constructorul cu dou˘ a argumente al clasei Point.class. 457 • Metoda newInstance din clasa Constructor Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind un anumit constructor. Constructor ctor = clasa. // Pregatim argumentele // Ele trebuie sa fie de tipul referinta corespunzator Integer x = new Integer(10). // Obtinem constructorul dorit Class[] signatura = new Class[] {int.Point. Ca ¸ si ˆ ın cazul constructorilor.newInstance(arg). mai putem obt ¸ine valoarea returnat˘ a.class. Object[] arg = new Object[] {x. cel pentru care se face apelul.getConstructor(signatura). trebuie s˘ a obt ¸inem ˆ ıntˆ ai o referint ¸˘ a la metoda cu signatura corespunz˘ atoare ¸ si apoi s˘ a specific˘ am argumentele. Point p = (Point) c.awt.awt.

// Apelam metoda metoda.class.458 CAPITOLUL 16. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a set˘ am variabila x a unui obiect de tip Point ¸ si s˘ a obt ¸inem valoarea variabilei y a aceluia¸ si obiect: Class clasa = java.getField("x"). Point obiect = new Point(0.awt. // Obtinem variabilele membre Field x. 100). LUCRUL DINAMIC CU CLASE a clasei Rectangle care determin˘ a dac˘ a un anumit punct se g˘ ase¸ ste ˆ ın interiorul drepunghiului. Setarea ¸ si aflarea variabilelor membre Pentur setarea ¸ si aflarea valorilor variabilelor membre sunt folosite metodele set ¸ si get ale clasei Field. Except ¸iile generate de metoda invoke sunt: IllegalAccessException ¸ si InvocationTargetException.class. y. noi o vom apela pe cea care accept˘ a un argument de tip Point. respectiv parametri de apelare ai metodei. Method metoda = clasa. Dac˘ a num˘ arul argumentelor metodei este 0. Class clasa = java. atunci putem folosi valoarea null ˆ ın locul vectorilor ce reprezint˘ a signatura. Rectangle obiect = new Rectangle(0.invoke(obiect. arg). signatura). // Obtinem metoda dorita Class[] signatura = new Class[] {Point.awt.Rectangle. . 100. y = clasa. 20). Metoda getMethod poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. Metoda contains are mai multe variante. 0.getMethod("contains". Object[] arg = new Object[] {p}.class}. // Pregatim argumentele Point p = new Point(10. x = clasa.getField("y").Point. 20).

. // Obtinem valoarea lui y Integer val = y. // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . util . i < n . Din acest motiv.2. numeFunctie = stdin . new Integer(10)). for ( int i =0. Metoda getField poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchFieldException. public class TestFunctii2 { public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10.*. Revenind la exemplul din sect ¸iunea anterioar˘ a cu apelarea dinamic˘ a a unor funct ¸ii pentru un vector. out . solut ¸ia anterioar˘ a nu mai este viabil˘ a¸ si trebuie s˘ a folosim apelarea metodei executa ˆ ıntr-un mod dinamic. s˘ a presupunem c˘ a exist˘ a deja un num˘ ar ˆ ınsemnat de clase care descriu diferite funct ¸ii dar acestea nu extind clasa abstract˘ a Functie. equals ( " gata " ) ) { System . lang . nextInt (100) . import java . reflect . Random rand = new Random () . in ) ) . print ( " \ nFunctie : " ) . MECANISMUL REFLECTARII // Setam valoarea lui x x.*. i ++) v [ i ] = rand . while (! numeFunctie . set sunt: IllegalAccessException ¸ si IllegalArgumentException. Listing 16.5: Lucru dinamic cu metode ¸ si variabile import java .set(obiect. String numeFunctie = " " . int v [] = new int [ n ].get(obiect). io . 459 Except ¸iile generate de metodele get. readLine () .˘ 16.*. import java .

diferent ¸ierea f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isArray. println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . err .awt. out . Aceasta cont ¸ine o serie de metode statice ce permit: • Crearea de noi vectori: newInstance • Aflarea num˘ arului de elemente: getLength . } catch ( Exception e ) { System . Integer ret = ( Integer ) m . println ( " Eroare la apelarea functiei ! " ) . Tipul de date al elementelor din care este format vectorul va fi obt ¸inut cu ajutorul metodei getComponentType. getMethod ( " executa " .out.Point Lucrul dinamic cu obiecte ce reprezint˘ a vectori se realizeaz˘ a prin intermediul clasei Array. Point []vector = new Point[10]. set (f . // Apelam metoda ’ executa ’ // Folosim null pentru ca nu avem argumente Method m = c .3 Lucrul dinamic cu vectori Vectorii sunt reprezentat ¸i ca tip de date tot prin intermediul clasei java. null ) .getClass(). System. newInstance () . System . // Cream un obiect de tip Functie Object f = c . v ) . null ) .Class. invoke (f . forName ( numeFunctie ) .460 CAPITOLUL 16.getComponentType()).lang.2. ce ˆ ıntoarce o referint ¸˘ a de tip Class. } } } } 16. // Setam vectorul ( setam direct variabila v ) Field vector = c . // Va afisa: class java. LUCRUL DINAMIC CU CLASE try { // Incarcam clasa Class c = Class . getField ( " v " ) . vector . Class c = vector.println(c.

getLength(a).˘ 16. 10).getLength(a).2. i) + " ").set(a.class. i++) Array. for (int i=0.get(a. i++) System. get 461 Exemplul de mai jos creeaz˘ a un vector ce cont ¸ine numerele ˆ ıntregi de la 0 la 9: Object a = Array.out. i < Array. MECANISMUL REFLECTARII • Setarea / aflarea elementelor: set. . new Integer(i)).print(Array. i. i < Array.newInstance(int. for (int i=0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful