Curs practic de Java

Cristian Fr˘ asinaru

Cuprins
1 Introducere ˆ ın Java 1.1 Ce este Java ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Limbajul de programare Java . . . . . 1.1.2 Platforme de lucru Java . . . . . . . . 1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat 1.2 Primul program . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Structura lexical˘ a a limbajului Java . . . . . . 1.3.1 Setul de caractere . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Identificatori . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Literali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Separatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Comentarii . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tipuri de date ¸ si variabile . . . . . . . . . . . 1.4.1 Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Controlul execut ¸iei . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Instruct ¸iuni de decizie . . . . . . . . . 1.5.2 Instruct ¸iuni de salt . . . . . . . . . . . 1.5.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor 1.5.4 Alte instruct ¸iuni . . . . . . . . . . . . 1.6 Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Crearea unui vector . . . . . . . . . . . 1.6.2 Tablouri multidimensionale . . . . . . 1.6.3 Dimensiunea unui vector . . . . . . . . 1.6.4 Copierea vectorilor . . . . . . . . . . . 1 11 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 19 19 20 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays . . . . . . 1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni S ¸ iruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a . . . 1.8.1 Transmiterea argumentelor . . . . . . . . . . 1.8.2 Primirea argumentelor . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Argumente numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 37 38 39 39 40 41 42 46 49 50 50 52 53 56 57 58 59 59 61 62 63 64 64 66 66 67 67

1.7 1.8

2 Obiecte ¸ si clase 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Crearea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Folosirea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Distrugerea obiectelor . . . . . . . . . . . . 2.2 Crearea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Declararea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Corpul unei clase . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Constructorii unei clase . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Declararea variabilelor . . . . . . . . . . . . 2.2.6 this ¸ si super . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Implementarea metodelor . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Declararea metodelor . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Tipul returnat de o metod˘ a . . . . . . . . . 2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a . . . 2.3.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente . . 2.3.5 Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor 2.4 Modificatori de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a . . . . . . . 2.5.1 Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . 2.5.2 Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.3 Utilitatea membrilor de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.4 Blocuri statice de init ¸ializare . . . . . . . . . 2.6 Clase imbricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Definirea claselor imbricate . . . . . . . . . . 2.6.2 Clase interne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Identificare claselor imbricate . . . . . . . . 2.6.4 Clase anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clase ¸ si metode abstracte . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 2.7.1 Declararea unei clase abstracte 2.7.2 Metode abstracte . . . . . . . . 2.8 Clasa Object . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Orice clas˘ a are o superclas˘ a . . 2.8.2 Clasa Object . . . . . . . . . . 2.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri . . . . 2.10 Tipul de date enumerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 68 68 71 71 71 74 75 77 77 78 82 85 85 87 89 90 91 92 95 95 95 96 97 98 99 99 100 101 103 105 107 108 109 110 110 111

3 Except ¸ii 3.1 Ce sunt except ¸iile ? . . . . . . . . . . . . 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor . . . . 3.3 ”Aruncarea” except ¸iilor . . . . . . . . . . 3.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor . . . . . . 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea 3.4.2 Propagarea erorilor . . . . . . . . 3.4.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor . 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii . . . 3.6 Except ¸ii la execut ¸ie . . . . . . . . . . . . 3.7 Crearea propriilor except ¸ii . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Ce sunt fluxurile? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Clasificarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri . . . . 4.1.4 Metode comune fluxurilor . . . . . . . . . . . . 4.2 Folosirea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Fluxuri primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Fluxuri de procesare . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Crearea unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere . . . . . . . . . . 4.2.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer . . . . . . . . . . . . 4.2.6 Concatenarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor . . . . . . . . . 4.2.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream 4.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Intr˘ ari formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4.4

CUPRINS Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard . . . . . . . . . . . 4.4.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) . . . . . . Clasa File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 112 113 115 117 119

4.5 4.6

5 Interfet ¸e 5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ce este o interfat ¸˘ a? . . . . . . . . . 5.2 Folosirea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Definirea unei interfet ¸e . . . . . . . . 5.2.2 Implementarea unei interfet ¸e . . . . . 5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive . 5.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte . . . . . . . . . . 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e . . . . . . 5.5 Utilitatea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Crearea grupurilor de constante . . . 5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri 5.6 Interfat ¸a FilenameFilter . . . . . . . . . . 5.6.1 Folosirea claselor anonime . . . . . . 5.7 Compararea obiectelor . . . . . . . . . . . . 5.7.1 Interfat ¸a Comparable . . . . . . . . . 5.7.2 Interfat ¸a Comparator . . . . . . . . . 5.8 Adaptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Pachetele standard (J2SDK) . . . 6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet . 6.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e . 6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet 6.1.5 Importul static . . . . . . . . . . 6.1.6 Crearea unui pachet . . . . . . . 6.1.7 Denumirea unui pachet . . . . . . 6.2 Organizarea fi¸ sierelor . . . . . . . . . . . 6.2.1 Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

121 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 124 . 129 . 130 . 132 . 132 . 133 . 134 . 137 . 138 . 139 . 141 . 142 145 145 145 146 147 148 149 150 151 152 152

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.class) 6.2.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor . . . . . . . . 6.2.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) . . . . Arhive JAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Folosirea utilitarului jar . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 154 155 156 157 158 159

6.3

7 Colect ¸ii 7.1 Introducere . . . . . . . . . . 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii . . 7.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor . . 7.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor 7.5 Algoritmi polimorfici . . . . . 7.6 Tipuri generice . . . . . . . . 7.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

161 . 161 . 162 . 166 . 168 . 170 . 171 . 172 177 177 179 180 180 181 183 183 184 187 188 193 194 196

8 Serializarea obiectelor 8.1 Folosirea serializ˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Serializarea tipurilor primitive . . . . . 8.1.2 Serializarea obiectelor . . . . . . . . . . 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream . . . . . . 8.1.4 Clasa ObjectInputStream . . . . . . . 8.2 Obiecte serializabile . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable . 8.2.2 Controlul serializ˘ arii . . . . . . . . . . 8.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor . . . . . . 8.3.1 Controlul versiunilor claselor . . . . . . 8.3.2 Securizarea datelor . . . . . . . . . . . 8.3.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable 8.4 Clonarea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Modelul AWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Componentele AWT . . . . . . . . . . 9.2.2 Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container) 9.3 Gestionarea pozit ¸ion˘ arii . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

199 . 199 . 200 . 202 . 204 . 206 . 207

6 9.3.2 Gestionarul FlowLayout . . . . . . . . . . . 9.3.3 Gestionarul BorderLayout . . . . . . . . . . 9.3.4 Gestionarul GridLayout . . . . . . . . . . . 9.3.5 Gestionarul CardLayout . . . . . . . . . . . 9.3.6 Gestionarul GridBagLayout . . . . . . . . . 9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) . . . Tratarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor . . . . . 9.4.2 Tipuri de evenimente . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime . Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Clasa Window . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Clasa Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Clasa Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4 Clasa FileDialog . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri . . . . . 9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri 9.6.3 Meniuri de context (popup) . . . . . . . . . 9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) . . . . . Folosirea componentelor AWT . . . . . . . . . . . . 9.7.1 Clasa Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.2 Clasa Button . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.3 Clasa Checkbox . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.4 Clasa CheckboxGroup . . . . . . . . . . . . 9.7.5 Clasa Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.6 Clasa List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.7 Clasa ScrollBar . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.8 Clasa ScrollPane . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.9 Clasa TextField . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.10 Clasa TextArea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 211 212 214 218 219 221 224 227 232 232 233 236 239 242 243 246 247 250 250 251 252 253 255 257 259 261 262 263 265

9.4

9.5

9.6

9.7

10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare . . . . . . . . . . . . 10.1.1 Metoda paint . . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Suprafet ¸e de desenare - clasa Canvas 10.2 Contextul grafic de desenare . . . . . . . . . 10.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

269 . 269 . 270 . 271 . 274 . 275

CUPRINS 10.2.2 Primitive grafice . . . . . . . . . . Folosirea fonturilor . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Clasa Font . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Clasa FontMetrics . . . . . . . . . . Folosirea culorilor . . . . . . . . . . . . . . Folosirea imaginilor . . . . . . . . . . . . . 10.5.1 Afi¸ sarea imaginilor . . . . . . . . . 10.5.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor 10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” . 10.5.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG 10.5.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie . . Tip˘ arirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 275 276 277 279 282 286 287 289 291 291 292 293 299 299 299 300 301 304 305 307 310 310 314 316 316 316 319 324 329 332 335 336 336 338 340

10.3

10.4 10.5

10.6

11 Swing 11.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1 JFC . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2 Swing API . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3 Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT . . 11.2 Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ferestre interne . . . . . . . . . . . 11.3 Clasa JComponent . . . . . . . . . . . . . 11.4 Arhitectura modelului Swing . . . . . . . . 11.5 Folosirea modelelor . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tratarea evenimentelor . . . . . . . 11.6 Folosirea componentelor . . . . . . . . . . 11.6.1 Componente atomice . . . . . . . . 11.6.2 Componente pentru editare de text 11.6.3 Componente pentru selectarea unor 11.6.4 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Arbori . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Containere . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Dialoguri . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Desenarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Metode specifice . . . . . . . . . . 11.7.2 Considerat ¸ii generale . . . . . . . . 11.8 Look and Feel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12 Fire de execut ¸ie 12.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Crearea unui fir de execut ¸ie . . . . . . . . 12.2.1 Extinderea clasei Thread . . . . . . 12.2.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie . . . 12.3.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie . . 12.3.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” . 12.3.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie . 12.3.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie . . 12.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator 12.3.6 Monitoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.7 Semafoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.8 Probleme legate de sincronizare . . 12.4 Gruparea firelor de execut ¸ie . . . . . . . . 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” . . 12.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask . . . . . . . .

CUPRINS 343 . 343 . 344 . 345 . 347 . 352 . 355 . 357 . 358 . 362 . 362 . 367 . 369 . 371 . 373 . 376 . 378 383 . 383 . 385 . 387 . 388 . 393 . 397 401 . 401 . 402 . 404 . 406 . 408 . 410 . 412 . 416 . 420 . 421 . 421

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Lucrul cu URL-uri . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Socket-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Comunicarea prin conexiuni . . . . . . . . . 13.5 Comunicarea prin datagrame . . . . . . . . . 13.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i 14 Appleturi 14.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Crearea unui applet simplu . . . . . . . 14.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet . . . . . 14.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul . . . . . 14.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor . . . 14.6 Tag-ul APPLET . . . . . . . . . . . . 14.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi 14.8 Alte metode oferite de clasa Applet . . 14.9 Arhivarea appleturilor . . . . . . . . . 14.10Restrict ¸ii de securitate . . . . . . . . . 14.11Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CUPRINS 15 Lucrul cu baze de date 15. . . . . . . . .1. . 16. . . . . .2.2 Conectarea la o baz˘ a de date . . . 15.4 Realizarea unei conexiuni . 424 .2 Manipularea obiectelor . . . .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData . . 15. 452 . . . . . 15. .1 Introducere . . . . . . . .5 Interfat ¸a ResultSet .2 Interfat ¸a PreparedStatement . 453 . . . . . . . . . . . . 427 .4. .3. . . . . . . . . . .6 Exemplu simplu . . . . 442 . . . . . 15. . .1 Generalit˘ a¸ ti despre baze de date . . .4. . . . . . . .4 Lucrul cu meta-date . . . . 440 . . . .4 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor 15. . . . 423 . . . . . . . . . . . . . . .1 Inregistrarea unui driver . . . . . . 460 . .1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor 16. . . . . . . . . . .1 Interfat ¸a Statement . . .2 Specificarea unei baze de date . . 15.1 Interfat ¸a DatabaseMetaData . . . . . 15. . 16. . . 423 . .1. . . . . . . . . . . . 430 . 15. .3. 15. .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL . . . . . . 16. . . .2. . . . . . . .3 Interfat ¸a CallableStatement . 15. . . . . . 15. . . . .2. . .3 Tipuri de drivere . . . .3. . .2. . . 431 . . . . .1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie . . . . . .2.2 Mecanismul reflect˘ arii . 16 Lucrul dinamic cu clase 16. . . . 15. . 445 . 428 . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 JDBC . . . .2. .3 Lucrul dinamic cu vectori . . . . .3. . . . . . . . 15. . . . . . . . . . . . 426 . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 . . . . . . . 456 . . 443 445 . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . 442 . . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . 9 423 . . . . . . . . . . . 434 . . 425 . 15. . . . 432 . . . . . . 438 . . . . . . . 15. . . . . . . . 437 . . . . . . . . . . . 15. . . . . .

10 CUPRINS .

• U¸ surint ¸˘ aˆ ın crearea de aplicat ¸ii complexe ce folosesc programarea ˆ ın ret ¸ea. s˘ a amintim caracteristicile sale principale. care a avut un impact remarcabil asupra ˆ ıntregii comunit˘ a¸ ti a dezvoltatorilor de software. 1. mo¸ stenirea multipl˘ a ¸ si toate ”facilit˘ a¸ tile” ce pot provoca scrierea unui cod confuz. etc.1. baze de date. care l-au transformat ˆ ıntr-un interval de timp atˆ at de scurt ˆ ıntr-una din cele mai pupulare opt ¸iuni pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii. administrarea automat˘ a a memoriei ¸ si elim11 .elimin˘ a sursele frecvente de erori ce apar ˆ ın programare prin renunt ¸area la pointeri. interfat ¸˘ a grafic˘ a.1 Ce este Java ? Java este o tehnologie inovatoare lansat˘ a de compania Sun Microsystems ˆ ın 1995.1 Limbajul de programare Java Inainte de a prezenta ˆ ın detaliu aspectele tehnice ale limbajului Java. • Simplitate . fire de execut ¸ie. • Robustet ¸e .Capitolul 1 Introducere ˆ ın Java 1.elimin˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor. indiferent de domeniu sau de complexitatea lor. impunˆ andu-se prin calit˘ a¸ ti deosebite cum ar fi simplitate. robustet ¸e ¸ si nu ˆ ın ultimul rˆ and portabilitate. tehnologia Java este format˘ a dintr-un limbaj de programare de nivel ˆ ınalt pe baza c˘ aruia sunt construite o serie de platforme destinate implement˘ arii de aplicat ¸ii pentru toate segmentele industriei software. Denumit˘ a init ¸ial OAK.

1. aceea¸ si aplicat ¸ie rulˆ and f˘ ar˘ a nici o modificare ¸ si f˘ ar˘ a a necesita recompilarea ei pe sisteme de operare diferite cum ar fi Windows. compilatorul Java asigur˘ a o performant ¸˘ a ridicat˘ a a codului de octet ¸i. etc.este un limbaj de programare foarte sigur. INTRODUCERE ˆ IN JAVA inarea pierderilor de memorie printr-o procedur˘ a de colectare a obiectelor care nu mai sunt referite. . • Securitate .elimin˘ a complet stilul de programare procedural. ce ruleaz˘ aˆ ın fundal (”garbage collector”). 1. Linux. impunerea unor reguli stricte pentru rularea proceselor la distant ¸˘ a. • Complet orientat pe obiecte . • Este modelat dup˘ a C ¸ si C++.comportamentul unei aplicat ¸ii Java nu depinde de arhitectura fizic˘ a a ma¸ sinii pe care ruleaz˘ a. furnizˆ and mecanisme stricte de securitate a programelor concretizate prin: verificarea dinamic˘ a a codului pentru detectarea secvent ¸elor periculoase. etc. • Portabililtate . inclusiv grafic˘ a 3D. Solaris. Aceste tehnologii au fost grupate ˆ ın a¸ sa numitele platforme de lucru. ce reprezint˘ a seturi de libr˘ arii scrise ˆ ın limbajul Java. • Este compilat ¸ si interpretat. folosite pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii sau componente destinate unei anume categorii de utilizatori. animat ¸ie.12 CAPITOLUL 1.de¸ si mai lent decˆ at limbajele de programare care genereaz˘ a executabile native pentru o anumit˘ a platform˘ a de lucru. Mac OS. • Performant ¸˘ a . astfel ˆ ıncˆ at viteza de lucru put ¸in mai sc˘ azut˘ a nu va fi un impediment ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii oricˆ at de complexe. trecerea de la C. lucru care aduce economii substant ¸iale firmelor dezvoltatoare de aplicat ¸ii. aceasta fiind solut ¸ia eficient˘ a pentru obt ¸inerea portabilit˘ a¸ tii. precum ¸ si diverse programe utilitare. C++ la Java f˘ acˆ andu-se foarte u¸ sor. • Neutralitate arhitectural˘ a . etc.2 Platforme de lucru Java Limbajul de programare Java a fost folosit la dezvoltarea unor tehnologii dedicate rezolv˘ arii unor probleme din cele mai diverse domenii.Java este un limbaj independent de platforma de lucru.

cu informat ¸iile memorate ˆ ın baze de date distribuite.sun.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat In funct ¸ie de modul de execut ¸ie a aplicat ¸iilor. In continuare. vom folosi termenul J2SDK pentru a ne referi la distribut ¸ia standard J2SE 1. Probabil cel mai cunoscute limbaj interpretat este limbajul Basic. numit cod . aici este inclus˘ a¸ si tehnologia Java Web Start ce furnizeaz˘ a o modalitate extrem de facil˘ a pentru lansarea ¸ si instalarea local˘ a a programelor scrise ˆ ın Java direct de pe Web.com”. oferind cea mai comod˘ a solut ¸ie pentru distribut ¸ia ¸ si actualizarea aplicat ¸iilor Java. limbajele de programare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • Interpretate: instruct ¸iunile sunt citite linie cu linie de un program numit interpretor ¸ si traduse ˆ ın instruct ¸iuni ma¸ sin˘ a. Tot aici g˘ asim ¸ si suportul necesar pentru crearea de aplicat ¸ii ¸ si servicii Web. etc. Toate distribut ¸iile Java sunt oferite gratuit ¸ si pot fi desc˘ arcate de pe Internet de la adresa ”http://java.1. 1. formate din componente ce trebuie s˘ a ruleze ˆ ın sisteme eterogene. Avantajul acestei solut ¸ii este simplitatea ¸ si faptul c˘ a fiind interpretat˘ a direct sursa programului obt ¸inem portabilitatea. • Compilate: codul surs˘ a al programelor este transformat de compilator ˆ ıntr-un cod ce poate fi executat direct de procesor. platforma de lucru J2ME oferind suportul necesar scrierii de programe dedicate acestui scop. Dezavantajul evident este viteza de execut ¸ie redus˘ a. etc. programarea dispozitivelor mobile este extrem de simpl˘ a. De asemenea.1. CE ESTE JAVA ? 13 • J2SE (Standard Edition) Este platforma standard de lucru ce ofer˘ a suport pentru crearea de aplicat ¸ii independente ¸ si appleturi.5 SDK (Tiger). pagini JSP. • J2EE (Enterprise Edition) Aceast˘ a platform˘ a ofer˘ a API-ul necesar dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii complexe. bazate pe componente cum ar fi servleturi. • J2ME (Micro Edition) Folosind Java.

INTRODUCERE ˆ IN JAVA ma¸ sin˘ a. Pentru ca un cod de octet ¸i s˘ a poat˘ a fi executat pe un anumit calculator. codul de octet ¸i este interpretat de mediul Java ¸ si de aceea poate fi rulat pe orice platform˘ a pe care este instalat˘ a mediul de execut ¸ie Java. Scriererea codului surs˘ a class FirstApp { public static void main( String args[]) { System. dezavantajul fiind lipsa portabilit˘ a¸ tii. Prin ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM) vom ˆ ınt ¸elege mediul de execut ¸ie al aplicat ¸iilor Java.out. codul compilat ˆ ıntr-un format de nivel sc˘ azut nu poate fi rulat decˆ at pe platforma de lucru pe care a fost compilat. Codul de octet ¸i este diferit de codul ma¸ sin˘ a.14 CAPITOLUL 1. 1. Codurile de octet ¸i sunt seturi de instruct ¸iuni care seam˘ an˘ a cu codul scris ˆ ın limbaj de asamblare ¸ si sunt generate de compilator independent de mediul de lucru. Acest lucru este realizat automat de c˘ atre distribut ¸ia J2SDK. In timp ce codul ma¸ sin˘ a este executat direct de c˘ atre procesor ¸ si poate fi folosit numai pe platforma pe care a fost creat. pe acesta trebuie s˘ a fie instalat˘ a o ma¸ sin˘ a virtual˘ a Java. Avantajul este execut ¸ia extrem de rapid˘ a. Codul ma¸ sin˘ a este reprezentat de o succesiune de instruct ¸iuni specifice unui anumit procesor ¸ si unei anumite platforme de lucru reprezentate ˆ ın format binar astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi executate f˘ ar˘ a a mai necesita nici o prelucrare. } } . Limbajul Java combin˘ a solut ¸iile amintite mai sus. A¸ sadar vom avea la dispozit ¸ie un compilator responsabil cu transformarea surselor programului ˆ ın a¸ sa numitul cod de octet ¸i.2 Primul program Crearea oric˘ arei aplicat ¸ii Java presupune efectuarea urm˘ atorilor pa¸ si: 1.println("Hello world!"). programele Java fiind atˆ at interpretate cˆ at ¸ si compilate. precum ¸ si un interpretor ce va executa respectivul cod de octet ¸i.

Clasele aplicat ¸iei se pot gasi fie ˆ ıntr-un singur fi¸ sier. S˘ a presupunem c˘ a am salvat exemplul de mai sus ˆ ın fi¸ sierul C:\intro\FirstApp. nici o alt˘ a extensie nefiind acceptat˘ a. javac FirstApp. Este recomandat ca fi¸ sierul care cont ¸ine codul surs˘ a al clasei primare s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu cel al clasei. 2. de¸ si acest lucru nu este obligatoriu. apelat pentru unitatea de compilare corespunz˘ atoare clasei principale. PRIMUL PROGRAM 15 Toate aplicat ¸iile Java cont ¸in o clas˘ a principal˘ a(primar˘ a) ˆ ın care trebuie s˘ a se gaseasc˘ a metoda main. se va face ˆ ıntr-o fereastr˘ a sistem. Compilatorul creeaz˘ a cˆ ate un fi¸ sier separat pentru fiecare clas˘ a a programului. 3. ne vom pozit ¸iona ˆ ın directorul ce cont ¸ine fi¸ sierul FirstApp. Acestea au extensia .class.2.class ¸ si implicit sunt plasate ˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierele surs˘ a. 4.1.java. Deoarece interpretorul are ca argument de intrare numele clasei principale ¸ si nu numele unui fi¸ sier. . Rularea aplicat ¸iei Se face cu interpretorul java. Apelul compilatorului se face pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine clasa principal˘ a a aplicat ¸iei sau pentru orice fi¸ sier/fi¸ siere cu extensia java. Compilarea aplicat ¸iei Pentru compilare vom folosi compilatorul javac din distribut ¸ia J2SDK. Salvarea fi¸ sierelor surs˘ a Se va face ˆ ın fi¸ siere care au obligatoriu extensia java.class ¸ si vom apela interpretorul astfel: java FirstApp Rularea unei aplicat ¸ii care nu folose¸ ste interfat ¸˘ a grafic˘ a.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fi¸ sierul FirstApp. fie ˆ ın mai multe.

Arrows. Musical. • \u0030 .3.class este gre¸ sit! 1. Gothic. etc.1 Structura lexical˘ a a limbajului Java Setul de caractere Limbajului Java lucreaz˘ aˆ ın mod nativ folosind setul de caractere Unicode. O alt˘ a caracteristic˘ a a setului de caractere Unicode este faptul c˘ aˆ ıntreg intervalul de reprezentare a simbolurilor este divizat ˆ ın subintervale numite blocuri.2 Cuvinte cheie Cuvintele rezervate ˆ ın Java sunt. etc.\u03C9 : simboluri grece¸ sti α − ω • \u2200 .\u22FF : simboluri matematice (∀.3. 1.9 • \u0660 . Greek. Arabic. cu cˆ ateva except ¸ii.\u0669 : cifre arabic-indic 0 .16 CAPITOLUL 1.unicode.) • \u4e00 . referirea la celelalte f˘ acˆ andu-se prin \uxxxx. Mathematical. . Acestea nu pot fi folosite ca nume de clase.\u0039 : cifre ISO-Latin 0 . unde era posibil˘ a reprezentarea a doar 256 de caractere. Primele 256 caractere Unicode corespund celor ASCII. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a se pot reprezenta 65536 de semne.3 1.org”. spre deosebire de ASCII. unde xxxx reprezint˘ a codul caracterului. Mai jos sunt oferite cˆ ateva exemple de caractere Unicode. Coreean) Mai multe informat ¸ii legate de reprezentarea Unicode pot fi obt ¸inute la adresa ”http://www. cele din C++ ¸ si au fost enumerate ˆ ın tabelul de mai jos. Currency.\u9fff : litere din alfabetul Han (Chinez. Japonez. cˆ ateva exemple de blocuri fiind: Basic Latin.9 • \u03B1 . ∃. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Atent ¸ie Un apel de genul java c:\intro\FirstApp. Acesta este un standard internat ¸ional care ˆ ınlocuie¸ ste vechiul set de caractere ASCII ¸ si care folose¸ ste pentru reprezentarea caracterelor 2 octet ¸i. ∅.

3. variabile sau metode. ˆ ıncepˆ and cu o liter˘ a. false. identificatorii nu au voie s˘ a fie identici cu cuvintele rezervate.5. baza 16 (ˆ ıncep cu caracterele 0x) ¸ si baza 8 (ˆ ıncep cu cifra 0) ¸ si pot fi de dou˘ a tipuri: – normali . abstract boolean break byte case catch char class const* continue default do double else extends final finally float for goto* if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while Incepˆ and cu versiunea 1. . mai exist˘ a¸ si cuvˆ antul cheie enum.se reprezint˘ a pe 8 octet ¸i (64 bit ¸i) ¸ si se termin˘ a cu caracterul L (sau l). 1. dar nu sunt folosite. STRUCTURA LEXICALA 17 interfet ¸e. Dup˘ a cum am mai spus. null nu sunt cuvinte cheie. true. dar nu pot fi nici ele folosite ca nume ˆ ın aplicat ¸ii.3.3. Cuvintele marcate prin ∗ sunt rezervate. 1.se reprezint˘ a pe 4 octet ¸i (32 bit ¸i) – lungi .˘ A LIMBAJULUI JAVA 1.3 Identificatori Sunt secvent ¸e nelimitate de litere ¸ si cifre Unicode.4 Literali Literalii pot fi de urm˘ atoarele tipuri: • Intregi Sunt acceptate 3 baze de numerat ¸ie : baza 10.

Exemple: 1. respectiv false .reprezentate pe 64 bit ¸i. s˘ a fie ˆ ın notat ¸ie exponent ¸ial˘ a sau s˘ a aib˘ a sufixul F sau f pentru valorile normale . literalii ˆ ıntregi 1 ¸ si 0 nu mai au semnificat ¸ia de adev˘ arat. respectiv fals. 2e2. respectiv D sau d pentru valorile duble . • Caracter Un literal de tip caracter este utilizat pentru a exprima caracterele codului Unicode.valoarea logic˘ a de adev˘ ar. • Logici Sunt reprezentat ¸i de true .18 CAPITOLUL 1.0. 3f.reprezentate pe 32 bit ¸i. Reprezentarea se face fie folosind o liter˘ a. apostrof. 4D. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Flotant ¸i Pentru ca un literal s˘ a fie considerat flotant el trebuie s˘ a aib˘ a cel put ¸in o zecimal˘ a dup˘ a virgul˘ a. Atent ¸ie Spre deosebire de C++. Secvent ¸ele escape predefinite ˆ ın Java sunt: – ’\b’ : Backspace (BS) – ’\t’ : Tab orizontal (HT) – ’\n’ : Linie nou˘ a (LF) – ’\f’ : Pagin˘ a nou˘ a (FF) – ’\r’ : Inceput de rˆ and (CR) – ’\"’ : Ghilimele – ’\’’ : Apostrof – ’\\’ : Backslash .valoarea logic˘ a de fals. etc. Secvent ¸ele escape permit specificarea caracterelor care nu au reprezentare grafic˘ a¸ si reprezentarea unor caractere speciale precum backslash. fie o secvent ¸˘ a escape scris˘ aˆ ıntre apostrofuri.

<=. In Java separatorii sunt urm˘ atorii: ( ) [ ] . --n Evaluarea expresiilor logice se face prin metoda scurtcircuitului: evaluarea se opre¸ ste ˆ ın momentul ˆ ın care valoarea de adev˘ ar a expresiei este sigur determinat˘ a.3. ==. definit˘ aˆ ın pachetul java.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. >>> (shift la dreapta f˘ ar˘ a semn) . . • operatori logici: &&(and). ++. cei din C++: • atribuirea: = • operatori matematici: +.3. /. orice ¸ sir este de fapt o instant ¸˘ a a clasei String. STRUCTURA LEXICALA 19 • S ¸ iruri de caractere Un literal ¸ sir de caractere este format din zero sau mai multe caractere ˆ ıntre ghilimele. Dup˘ a cum vom vedea. !(not) • operatori relat ¸ionali: <. *. -.3. n--. != • operatori pe bit ¸i: &(and). concatenarea ¸ sirurilor realizˆ andu-se cu operatorul +. >>. ||(or). cu mici deosebiri.lang. Instruct ¸iunile unui program se separ˘ a cu punct ¸ si virgul˘ a. -. 1. %. Dac˘ a¸ sirul este prea lung el poate fi scris ca o concatenare de sub¸ siruri de dimensiune mai mic˘ a.5 Separatori Un separator este un caracter care indic˘ a sfˆ ar¸ situl unei unit˘ a¸ ti lexicale ¸ si ınceputul alteia.. ++x. |(or). >.6 Operatori Operatorii Java sunt. Este permis˘ a notat ¸ia prescurtat˘ a de forma lval op= rval: x += 2 n -= 3 Exist˘ a operatori pentru autoincrementare ¸ si autodecrementare (post ¸ si pre): x++. ~ (not) • operatori de translat ¸ie: <<. ^ (xor). . ca ˆ ın exemplul: "Ana " + " are " + " mere ". 1. <=. . Sirul vid este "". Caracterele care formeaz˘ a¸ sirul pot fi caractere grafice sau secvent ¸e escape.

• operatori pentru conversii (cast) : (tip-de-data) int a = (int)’a’. • operatorul + pentru concatenarea ¸ sirurilor: String s1="Ana".3. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • operatorul if-else: expresie-logica ? val-true : val-false • operatorul . long l = (long)i. (virgul˘ a) folosit pentru evaluarea secvent ¸ial˘ a a operat ¸iilor: int x=0.20 CAPITOLUL 1.out. int i = 200. • Comentarii pe mai multe linii care ¸ tin de documentat ¸ie. z=2. char c = (char)96. //narrowing conversion 1. Observat ¸ii: • Nu putem scrie comentarii ˆ ın interiorul altor comentarii. • Secvent ¸ele /* ¸ si */ pot s˘ a apar˘ a pe o linie dup˘ a secvent ¸a // dar ˆ ı¸ si pierd semnificat ¸ia. ˆ ınchise ˆ ıntre /** ¸ si */. String s2="mere". care incep cu //.7 Comentarii In Java exist˘ a trei feluri de comentarii: • Comentarii pe mai multe linii. Textul dintre cele dou˘ a secvent ¸e este automat mutat ˆ ın documentat ¸ia aplicat ¸iei de c˘ atre generatorul automat de documentat ¸ie javadoc. int x=10. . • Nu putem introduce comentarii ˆ ın interiorul literalilor caracter sau ¸ sir de caractere. La fel se ˆ ıntampl˘ a cu secvent ¸a // ˆ ın comentarii care incep cu /* sau */. • Comentarii pe o singur˘ a linie. ˆ ınchise ˆ ıntre /* ¸ si */. //widening conversion long l2 = (long)200. int i2 = (int)l2.println(s1 + " are " + x + " " + s2). System. y=1.

Acestea sunt: pointer. ˆ ıns˘ a.1.4. prin urmare tipurile de date ar trebui s˘ a fie de fapt definite de clase ¸ si toate variabilele ar trebui s˘ a memoreze instant ¸e ale acestor clase (obiecte). iar struct ¸ si union nu ˆ ı¸ si mai au rostul atˆ at timp cˆ at tipurile compuse de date sunt formate ˆ ın Java prin intermediul claselor.4 1. mai exist˘ a¸ si a¸ sa numitele tipurile primitive de date. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE 21 1.1 Tipuri de date ¸ si variabile Tipuri de date In Java tipurile de date se impart ˆ ın dou˘ a categorii: tipuri primitive ¸ si tipuri referint ¸˘ a. spre deosebire de tipurile primitive. Valoarea unei variabile de acest tip este. long (8) – reale: float (4 octeti). double (8) • caracter: char (2 octet ¸i) • logic: boolean (true ¸ si false) In alte limbaje de programare formatul ¸ si dimensiunea tipurilor primitive de date pot depinde de platforma pe care ruleaz˘ a programul. Pointerii au fost eliminat ¸i din cauz˘ a c˘ a erau o surs˘ a constant˘ a de erori. Java porne¸ ste de la premiza c˘ a ”orice este un obiect”. int (4). locul lor fiind luat de tipul referint ¸˘ a. orice dependent ¸˘ a de o anumit˘ a platform˘ a specific˘ a fiind eliminat˘ a. Vectorii. Exist˘ a trei tipuri de date din limbajul C care nu sunt suportate de limbajul Java. short (2). . pentru usurint ¸a program˘ arii. In Java acest lucru nu mai este valabil. In principiu acest lucru este adev˘ arat. clasele ¸ si interfet ¸ele sunt tipuri referint ¸˘ a. care sunt cele uzuale : • aritmetice –ˆ ıntregi: byte (1 octet).4. struct ¸ si union. o referint ¸˘ a (adres˘ a de memorie) c˘ atre valoarea sau mult ¸imea de valori reprezentat˘ a de variabila respectiv˘ a.

printre altele. char c1=’j’. • Declararea variabilelor: Tip numeVariabila. urm˘ atoarele criterii: • variabilele finale (constante) se scriu cu majuscule. Evident. • variabilele care nu sunt constante se scriu astfel: prima liter˘ a mic˘ a iar dac˘ a numele variabilei este format din mai mult ¸i atomi lexicali. • Declararea constantelor: final Tip numeVariabila. int valoare = 100. Variabile membre. variabila2[=valoare2]. declarate ˆ ın interiorul unei clase. Indiferent de tipul lor.. Exemple: final double PI = 3.4. String bauturaMeaPreferata = "apa". pentru a putea fi folosite variabilele trebuie declarate ¸ si.14. c3=’v’.. Convent ¸ia de numire a variabilelor ˆ ın Java include. . c4=’a’. • Init ¸ializarea variabilelor: Tip numeVariabila = valoare. final int MINIM=0. In funct ¸ie de locul ˆ ın care sunt declarate variabilele se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoatele categorii: a.2 Variabile Variabilele pot fi de tip primitiv sau referint ¸e la obiecte (tip referint ¸˘ a). eventual. exist˘ a posibilitatea de a declara ¸ si init ¸ializa mai multe variabile sau constante de acela¸ si tip ˆ ıntr-o singur˘ a instruct ¸iune astfel: Tip variabila1[=valoare1].. atunci primele litere ale celorlalt ¸i atomi se scriu cu majuscule. long numarElemente = 12345678L. c2=’a’. MAXIM = 10. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1.22 CAPITOLUL 1.. init ¸ializate. vizibile pentru toate metodele clasei respective cˆ at ¸ si pentru alte clase ˆ ın funct ¸ie de nivelul lor de acces (vezi ”Declararea variabilelor membre”).

} } } Observatii: • Variabilele declarate ˆ ıntr-un for. Parametri metodelor. i++) { //domeniul de vizibilitate al lui i } i = 101. e. 23 c. declarate ˆ ıntr-un bloc de cod. vizibile doar ˆ ın blocul respectiv. for(int d=0. d.//incorect • Nu este permis˘ a ascunderea unei variabile: . vizibili doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. } try { a = b/c.1. vizibile doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. int c = 10.err.4. i<100. Parametrii de la tratarea except ¸iilor (vezi ”Tratarea except ¸iilor”). } catch(ArithmeticException e) { System. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE b. public void metoda(int b) { a = b. r˘ amˆ an locale corpului ciclului: for(int i=0. Variabile locale.println(e. declarate ˆ ıntr-o metod˘ a. Variabile locale. class Exemplu { //Fiecare variabila corespunde situatiei data de numele ei //din enumerarea de mai sus int a.getMessage()). d++) { c --. d < 10.

case valoare2: . switch-case • Instruct ¸iuni de salt: for. do-while • Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor: try-catch-finally.... { int x=2. //incorect } 1.5 Controlul execut ¸iei Instruct ¸iunile Java pentru controlul execut ¸iei sunt foarte asem˘ an˘ atoare celor din limbajul C ¸ si pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın urm˘ atoarele categorii: • Instruct ¸iuni de decizie: if-else... label: 1. throw • Alte instruct ¸iuni: break. } else { . break. INTRODUCERE ˆ IN JAVA int x=1...5. } if (expresie-logica) { . } switch-case switch (variabila) { case valoare1: . continue. while.1 if-else Instruct ¸iuni de decizie if (expresie-logica) { . return..24 CAPITOLUL 1.

default: . i++. .. i < 100 && j > 0..1. pas-iteratie) { //Corpul buclei } for(int i=0. } Atˆ at la init ¸ializare cˆ at ¸ si ˆ ın pasul de iterat ¸ie pot fi mai multe instruct ¸iuni desp˘ art ¸ite prin virgul˘ a... } do-while do { . j=100 .. } while (expresie-logica). 1... } 25 Variabilele care pot fi testate folosind instruct ¸iunea switch nu pot fi decˆ at de tipuri primitive.5. while while (expresie-logica) { ...5..2 for Instruct ¸iuni de salt for(initializare. expresie-logica. ... j--) { . CONTROLUL EXECUT ¸ IEI . break.

se pot defini totu¸ si etichete folosite ˆ ın expresii de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta. } 1.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor Instruct ¸iunile pentru tratarea except ¸iilor sunt try-catch-finally. System.out. 1. while (j < 10) { j++. ca ˆ ınexemplul de mai jos: i=0. if (j==5) continue eticheta.26 CAPITOLUL 1.out.println("j="+j). • return [valoare]: termin˘ a o metod˘ a¸ si. eventual. } i++.6 1.5. • continue: termina fort ¸at iterat ¸ia curent˘ a a unui ciclu ¸ si trece la urm˘ atoarea iterat ¸ie. j=0.4 Alte instruct ¸iuni • break: p˘ ar˘ ase¸ ste fort ¸at corpul unei structuri repetitive.println("i="+i). eticheta: while (i < 10) { System.5.6. returneaz˘ a o valorare. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. De¸ si ˆ ın Java nu exist˘ a goto. utile pentru a controla punctul de ie¸ sire dintr-o structur˘ a repetitiv˘ a. respectiv throw ¸ si vor fi tratate ˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. if (j==7) break eticheta. • numeEticheta: : Define¸ ste o etichet˘ a.1 Vectori Crearea unui vector Crearea unui vector presupune realizarea urm˘ atoarelor etape: .

VECTORI 27 • Declararea vectorului . //aloca spatiu pentru 10 intregi: 40 octeti c = new char[10]. • Instant ¸ierea Declararea unui vector nu implic˘ a¸ si alocarea memoriei necesare pentru ret ¸inerea elementelor. . Acest lucru se face prin expresii de forma: Tip[] numeVector. Operat ¸iunea de alocare a memoriei.1. unde nrElemente reprezint˘ a num˘ arul maxim de elemente pe care le poate avea vectorul.Pentru a putea utiliza un vector trebuie.6. //aloca spatiu pentru 10 caractere: 20 octeti Declararea ¸ si instant ¸ierea unui vector pot fi f˘ acute simultan astfel: Tip[] numeVector = new Tip[nrElemente]. sau Tip numeVector[]. ˆ ınainte de toate. ca ˆ ın exemplele de mai jos: int[] intregi. v = new int[10]. numit˘ a¸ si instant ¸ierea vectorului. In urma instant ¸ierii vor fi alocat ¸i: nrElemente ∗ dimensiune(T ip) octet ¸i necesari memor˘ arii elementelor din vector. unde prin dimensiune(T ip) am notat num˘ arul de octet ¸i pe care se reprezint˘ a tipul respectiv. sa-l declar˘ am. String adrese[]. se realizeaz˘ aˆ ıntotdeauna prin intermediul operatorului new. Instant ¸ierea unui vector se va face printr-o expresie de genul: numeVector = new Tip[nrElemente].

120}. // a. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se doar prin intermediul opearatorului new. In acest caz instant ¸ierea nu mai trebuie facut˘ a explicit.3 Dimensiunea unui vector Cu ajutorul variabilei length se poate afla num˘ arul de elemente al unui vector. int v[10]. adic˘ a elementele sale pot primi ni¸ ste valori init ¸iale. evident dac˘ a este cazul pentru a¸ sa ceva. "Galben". "Verde"}. 2. 1. matrice[i] este linia i a matricii ¸ si reprezint˘ a un vector cu nrColoane elemente iar matrice[i][j] este elementul de pe linia i ¸ si coloana j . String culori[] = {"Rosu". INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Init ¸ializarea (opt ¸ional) Dup˘ a declararea unui vector.length are valoarea 10 Pentru a ˆ ınt ¸elege modalitatea de folosire a lui length trebuie ment ¸ionat c˘ a fiecare vector este de fapt o instant ¸˘ a a unei clase iar length este o variabil˘ a public˘ a a acelei clase. deci pozit ¸iile unui vector cu n elemente vor fi cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si n − 1. // m[0]. De exemplu. Nu sunt permise construct ¸ii de genul Tip numeVector[nrElemente]. int []a = new int[5].2 Tablouri multidimensionale In Java tablourile multidimensionale sunt de fapt vectori de vectori.6. Primul indice al unui vector este 0. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se automat ˆ ın funct ¸ie de num˘ a rul de elemente cu care se init ¸ializeaz˘ a vectorul. 6. . acesta poate fi init ¸ializat. ˆ ın care este ret ¸inut num˘ arul maxim de elemente al vectorului.length are valoarea 5 int m[][] = new int[5][10]. //ilegal //corect 1. int []factorial = {1. int v[] = new int[10]. 24. 1. crearea ¸ si instant ¸ierea unei matrici vor fi realizate astfel: Tip matrice[][] = new Tip[nrLinii][nrColoane].28 CAPITOLUL 1.6.

util.c˘ autarea binar˘ a a unei anumite valori ˆ ıntr-un vector sortat.Arrays.Arrays ofer˘ a diverse metode foarte utile ˆ ın lucrul cu vectori cum ar fi: • sort . VECTORI 29 1. 3. java.6.clasa Arrays In Java s-a pus un accent deosebit pe implementarea unor structuri de date ¸ si algoritmi care s˘ a simplifice proceseul de crearea a unui algoritm. int v[]={3. 4}. 4} • binarySearch . Clasa java. o atribuire de genul b = a are alt˘ a semnificat ¸ie decˆ at copierea elementelor lui a ˆ ın b ¸ si nu poate fi folosit˘ aˆ ın acest scop. 2. 2}. // Nu are efectul dorit b = a. int a[] = {1.sorteaz˘ a ascendent un vector.length).length. 4. ca ˆ ın exemplele de mai jos. 3.sort(v). 1. i<a.1.arraycopy. 1. 0.util. Dup˘ a cum vom vedea. fie cu ajutorul metodei System.arraycopy(a. a. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1.4 Copierea vectorilor Copierea elementelor unui vector a ˆ ıntr-un alt vector b se poate face. 0. fie element cu element.5 Sortarea vectorilor . // Varianta 2 System. int b[] = new int[4].6. i++) b[i] = a[i]. de complexitate O(n log (n)). . 2. programatorul trebuind s˘ a se concentreze pe aspectele specifice problemei abordate. b. folosind un algoritm de tip QuickSort performant. // Varianta 1 for(int i=0.6.

1. un obiect de tip String sau un obiect de tip StringBuffer. cum ar fi: append. char data[] = {’a’.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni Implement˘ ari ale vectorilor cu num˘ ar variabil de elemente sunt oferite de clase specializate cum ar fi Vector sau ArrayList din pachetul java. String s = new String("abc"). delete. Uzual.testarea egalit˘ a¸ tii valorilor a doi vectori (au acelea¸ si num˘ ar de elemente ¸ si pentru fiecare indice valorile corespunz˘ atoare din cei doi vectori sunt egale) • fill . cea mai folosit˘ a modalitate de a lucra cu ¸ siruri este prin intermediul clasei String.30 CAPITOLUL 1. Diferent ¸a principal˘ aˆ ıntre aceste clase este c˘ a StringBuffer pune la dispozit ¸ie metode pentru modificarea cont ¸inutului ¸ sirului. Observat ¸i prima variant˘ a de declarare a ¸ sirului s din exemplul de mai sus . altfel va fi declarat de tip StringBuffer. un ¸ sir de caractere poate fi reprezentat printr-un vector format din elemente de tip char. 1. insert. cea mai folosit˘ a . String s = new String(data).util. ’c’}. Astfel de obiecte descriu vectori eterogeni.atribuie fiec˘ arui element din vector o valoare specificat˘ a. reverse. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • equals . care are ¸ si unele particularit˘ a¸ ti fat ¸˘ a de restul claselor menite s˘ a simplifice cˆ at mai mult folosirea ¸ sirurilor de caractere. ¸ si vor fi studiat ¸i ˆ ın capitolul ”Colect ¸ii”. Exemple echivalente de declarare a unui ¸ sir: String s = "abc". . Clasa StringBuffer va fi utilizat˘ a predominant ˆ ın aplicat ¸ii dedicate proces˘ arii textelor cum ar fi editoarele de texte. ’b’.de altfel.7 S ¸ iruri de caractere In Java.6.care prezint˘ a o particularitate a clasei String fat ¸a de restul claselor Java referitoare la instant ¸ierea obiectelor sale. Dac˘ a un ¸ sir de caractere este constant (nu se dore¸ ste schimbarea cont ¸inutului s˘ a pe parcursul execut ¸iei programului) atunci el va fi declarat de tipul String. ale c˘ aror elemente au tipul Object.

toString() Atent ¸ie ˆ ıns˘ a la ordinea de efectuare a operat ¸iilor. Atent ¸ie Programele care folosesc argumente de la linia de comand˘ a nu sunt 100% pure Java. nu au ˆ ın mod normal linie de comand˘ a.append(1). folosind metoda append. cel de concatenare a ¸ sirurilor. S ¸ irul s=1+2+"a"+1+2 va avea valoarea "3a12".print("Vectorul v are" + v.8 1. 1. append("b"). FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA Concatenarea ¸ sirurilor de caractere se face prin intermediul operatorului + sau. String s2 = "123". ˆ ın sensul c˘ a permite concatenarea ¸ sirurilor cu obiecte de orice tip care au o reprezentare de tip ¸ sir de caractere.out.1 Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a Transmiterea argumentelor O aplicat ¸ie Java poate primi oricˆ ate argumente de la linia de comanda ˆ ın momentul lans˘ arii ei. String s3 = s1 + s2. Aceste argumente sunt utile pentru a permite utilizatorului s˘ a specifice diverse opt ¸iuni legate de funct ¸ionarea aplicat ¸iei sau s˘ a furnizeze anumite date init ¸iale programului. String s1 = "abc" + "xyz". . In Java. cum ar fi Mac OS.8. primul + fiind operatorul matematic de adunare iar al doilea +. sunt cˆ ateva exemple: System.append("a").length + " elemente"). ˆ ın cazul ¸ sirurilor de tip StringBuffer. String x = "a" + 1 + "b" Pentru a l˘ amuri put ¸in lucrurile. Mai jos. ceea ce execut˘ a compilatorul atunci cˆ and ˆ ıntˆ alne¸ ste o secvent ¸˘ a de genul String x = "a" + 1 + "b" este: String x = new StringBuffer().˘ 31 1.8. deoarece unele sisteme de operare. operatorul de concatenare + este extrem de flexibil.

pentru a afla num˘ arul de argumente primite de program este suficient s˘ a afl˘ am dimensiunea vectorului args prin intermediul atributului length: . . o aplicat ¸ie poate s˘ a nu primeasc˘ a nici un argument sau poate s˘ a ignore argumentele primite de la linia de comand˘ a. ˆ ın cazul ˆ ın care exist˘ a.txt". 1. argumentele trebuie separate prin spat ¸ii iar dac˘ a unul dintre argumente cont ¸ine spat ¸ii. atunci el trebuie pus ˆ ıntre ghilimele.32 CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Argumentele de la linia de comand˘ a sunt introduse la lansarea unei aplicat ¸ii.txt vectorul args va cont ¸ine un singur element pe prima s˘ a pozit ¸ie: args[0]="persoane.8. Acesta este primit de aplicat ¸ie ca parametru al metodei main. argn] In cazul ˆ ın care sunt mai multe. Pentru a ordona fi¸ sierul "persoane. A¸ sadar. In cazul apelului java Sortare persoane. s˘ a presupunem c˘ a aplicat ¸ia Sortare ordoneaz˘ a lexicografic (alfabetic) liniile unui fi¸ sier ¸ si prime¸ ste ca argument de intrare numele fi¸ sierului pe care s˘ a ˆ ıl sorteze. De exemplu. Reamintim c˘ a formatul metodei main din clasa principal˘ a este: public static void main (String args[]) Vectorul args primit ca parametru de metoda main va cont ¸ine toate argumentele transmise programului de la linia de comand˘ a.txt". fiind specificate dup˘ a numele aplicat ¸iei ¸ si separate prin spat ¸iu. Vectoru args este instant ¸iat cu un num˘ ar de elemente egal cu num˘ arul argumentelor primite de la linia de comand˘ a. transmite programului argumentele specificate sub forma unui vector de ¸ siruri. aplicat ¸ia va fi lansat˘ a astfel: java Sortare persoane. . formatul general pentru lansarea unei aplicat ¸ii care prime¸ ste argumente de la linia de comand˘ a este: java NumeAplicatie [arg0 arg1 .txt A¸ sadar.2 Primirea argumentelor In momentul lans˘ arii unei aplicat ¸ii interpretorul parcurge linia de comand˘ a cu care a fost lansat˘ a aplicat ¸tia ¸ si. Evident.

Din acest motiv.println("Salut " + nume + " " + prenume). //valoare implicita System.8. } In cazul ˆ ın care aplicat ¸ia presupune existent ¸a unor argumente de la linia de comand˘ a. i++) System. este necesar s˘ a test˘ am dac˘ a programul a primit argumentele de la linia de comand˘ a necesare pentru funct ¸ionarea sa ¸ si. else prenume = "". . //exista sigur String prenume.exit(-1). i < args.println(args[i]). ˆ ıntrucˆ at ˆ ın Java numele aplicat ¸iei este chiar numele clasei principale. vor ap˘ area except ¸ii (erori) de tipul ArrayIndexOutOfBoundsException.out.out. ˆ ın caz contrar. S˘ a consider˘ aˆ ın continuare un exemplu simplu ˆ ın care se dore¸ ste afi¸ sarea pe ecran a argumentelor primite de la linia de comand˘ a: public class Afisare { public static void main (String[] args) { for (int i = 0. s˘ a afi¸ seze un mesaj de avertizare sau s˘ a foloseasc˘ a ni¸ ste valori implicite.length. //termina aplicatia } String nume = args[0]. ˆ ıns˘ a acestea nu au fost transmise programului la lansarea sa. if (args.length == 0) { System. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA public static void main (String args[]) { int numarArgumente = args.out.˘ 33 1.length >= 1) prenume = args[1]. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. adic˘ a a clasei ˆ ın care se gase¸ ste metoda main.length . vectorul primit de metoda main nu cont ¸ine pe prima pozit ¸ie numele aplicat ¸iei.println("Numar insuficient de argumente!"). ca ˆ ın exemplul de mai jos: public class Salut { public static void main (String args[]) { if (args. } } Spre deosebire de limbajul C. System.

de exemplu. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Un apel de genul java Afisare Hello Java va produce urm˘ atorul rezultat (aplicat ¸ia a primit 2 argumente): Hello Java Apelul java Afisare "Hello Java" va produce ˆ ıns˘ a alt rezultat (aplicat ¸ia a primit un singur argument): Hello Java 1. Double.5 la puterea 2 Conversia celor dou˘ a argumente ˆ ın numere se va face astfel: public class Power { public static void main(String args[]) { double numar = Double. } } Metodele de tipul parseTipNumeric pot produce except ¸ii (erori) de tipul NumberFormatException ˆ ın cazul ˆ ın care ¸ sirul primit ca parametru nu reprezint˘ a un numar de tipul respectiv.parseDouble(args[0]).3 Argumente numerice Argumentele de la linia de comand˘ a sunt primite sub forma unui vector de ¸ siruri (obiecte de tip String). putere)). System. S˘ a consider˘ am. Float.println("Rezultat=" + Math. argumentele fiind trimise de la linia de comand˘ a sub forma: java Power "1.5" "2" //ridica 1. etc.pow(numar. Acest lucru se realizeaz˘ a cu metode de tipul parseTipNumeric aflate ˆ ın clasa corespunzatoare tipului ˆ ın care vrem s˘ a facem conversia: Integer.8. int putere = Integer.out.parseInt(args[1]).34 } } CAPITOLUL 1. . Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. c˘ a aplicat ¸ia Power ridic˘ a un numar real la o putere ˆ ıntreag˘ a. In cazul ˆ ın care unele dintre acestea reprezint˘ a valori numerice ele vor trebui convertite din ¸ siruri ˆ ın numere.

instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea apar sub forma: 35 . ca ˆ ın orice limbaj de programare orientat-obiect. Parantezele rotunde de dup˘ a numele clasei indic˘ a faptul c˘ a acolo este de fapt un apel la unul din constructorii clasei ¸ si nu simpla specificare a numelui clasei. crearea obiectelor se realizeaz˘ a prin instant ¸ierea unei clase ¸ si implic˘ a urm˘ atoarele lucruri: • Declararea Presupune specificarea tipului acelui obiect. NumeClasa numeObiect.Capitolul 2 Obiecte ¸ si clase 2. Mai general. Init ¸ializarea este de fapt parte integrant˘ a a procesului de instant ¸iere.1. cu alte cuvinte specificarea clasei acestuia (vom vedea c˘ a tipul unui obiect poate fi ¸ si o interfat ¸˘ a). ˆ ın sensul c˘ a imediat dup˘ a alocarea memoriei ca efect al operatorului new este apelat constructorul specificat. • Instant ¸ierea Se realizeaz˘ a prin intermediul operatorului new ¸ si are ca efect crearea efectiv˘ a a obiectului cu alocarea spat ¸iului de memorie corespunz˘ ator. • Init ¸ializarea Se realizeaz˘ a prin intermediul constructorilor clasei respective.1 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect Crearea obiectelor In Java. numeObiect = new NumeClasa().

100. r1 = new Rectangle(). r2 = new Rectangle(0. 100). clasa Rectangle are urm˘ atorii constructori: public public public public public public Rectangle() Rectangle(int latime. Obiecte anonime Este posibil˘ a¸ si crearea unor obiecte anonime care servesc doar pentru init ¸ializarea altor obiecte. int latime. r2. int inaltime) Rectangle(Point origine) Rectangle(Point origine. int inaltime) Rectangle(int x. int latime. De exemplu. new Dimension(100. 0. 200). 0. Rectangle r1. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. cu condit ¸ia s˘ a existe un constructor al clasei respective care s˘ a accepte parametrii respectivi.36 CAPITOLUL 2. definite de coordonatele colt ¸ului stˆ anga sus (originea) ¸ si l˘ a¸ timea. 100.0). clas˘ a ce descrie suprafet ¸e grafice rectangulare. Dimension dimensiune) Declararea. In primul caz Rectangle() este un apel c˘ atre constructorul clasei Rectangle care este responsabil cu init ¸ializarea obiectului cu valorile implicite. int y. init ¸ializarea se poate face ¸ si cu anumit ¸i parametri. respectiv ˆ ın˘ alt ¸imea. caz ˆ ın care etapa de declarare a referint ¸ei obiectului nu mai este prezent˘ a: Rectangle patrat = new Rectangle(new Point(0. Fiecare clas˘ a are un set de constructori care se ocup˘ a cu init ¸ializare obiectelor nou create. . OBIECTE S ¸ I CLASE numeObiect = new NumeClasa([argumente constructor]). ˆ ın care declar˘ am ¸ si instant ¸iem dou˘ a obiecte din clasa Rectangle. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea obiectului pot ap˘ area pe aceea¸ si linie (cazul cel mai uzual): Rectangle patrat = new Rectangle(0. 100)). int inaltime) Rectangle(Point origine. Dup˘ a cum observ˘ am ˆ ın al doilea caz.

respectiv prin apelarea metodelor sale.variabila De exemplu clasa Rectangle are variabilele publice x.setSize(200. 100. Referirea valorii unei variabile se face prin obiect.out.metoda([parametri]). Aceste lucruri se realizeaza prin aflarea sau schimbarea valorilor variabilelor sale. 0. 200). Rectangle patrat = new Rectangle(0.x = 10.˘ AL UNUI OBIECT 2. 20).setLocation(10. width. CICLUL DE VIAT ¸A 37 Spat ¸iul de memorie nu este pre-alocat Declararea unui obiect nu implic˘ a sub nici o form˘ a alocarea de spat ¸iu de memorie pentru acel obiect.origin = new Point(10.2 Folosirea obiectelor Odat˘ a un obiect creat. patrat.1.x = 10. patrat. 200). //schimba originea patrat.y = 20. 0. y. //afiseaza 100 patrat. 20). height. //schimba dimensiunea Se observ˘ a c˘ a valorile variabilelor pot fi modificate indirect prin intermediul metodelor sale.println(patrat. pentru fiecare variabil˘ a care descrie starea . Alocarea memoriei se face doar la apelul operatorului new. (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) Apelul unei metode se face prin obiect.1. schimbarea st˘ arii sale sau executarea unor act ¸iuni. //schimba originea patrat.width). Rectangle patrat. Aflarea valorilor acestor variabile sau schimbarea lor se face prin construct ¸ii de genul: Rectangle patrat = new Rectangle(0. Programarea orientat˘ a obiect descurajeaz˘ a folosirea direct˘ a a variabilelor unui obiect deoarece acesta poate fi adus ˆ ın st˘ ari inconsistente (ireale). In schimb. origin.lipseste instantierea 2. //Eroare . System. 100. el poate fi folosit ˆ ın urm˘ atoarele sensuri: aflarea unor informat ¸ii despre obiect. //schimba originea Accesul la variabilele unui obiect se face ˆ ın conformitate cu drepturile de acces pe care le ofer˘ a variabilele respective celorlalte clase. 300). patrat.

width = -100. patrat.3 Distrugerea obiectelor Multe limbaje de programare impun ca programatorul s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a obiectelor create ¸ si s˘ a le distrug˘ aˆ ın mod explicit atunci cˆ and nu mai este nevoie de ele. Un obiect este eliminat din memorie de procesul de colectare atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a la acesta. respectiv getVariabila. .getter ¸ si au numele de forma setVariabila. sau metode setter .38 CAPITOLUL 2. de exemplu la terminarea metodei ˆ ın care ea a fost declarat˘ a. Cum funct ¸ioneaz˘ a colectorul de gunoaie ? Colectorul de gunoaie este un proces de prioritate scazut˘ a care se execut˘ a periodic. -200). • explicit. OBIECTE S ¸ I CLASE obiectului trebuie s˘ a existe metode care s˘ a permit˘ a schimbarea/aflarea valorilor variabilelor sale.1. atunci cˆ and variabila respectiv˘ a iese din domeniul s˘ au de vizibilitate. cu alte cuvinte s˘ a administreze singur memoria ocupat˘ a de obiectele sale. scaneaz˘ a dinamic memoria ocupat˘ a de programul Java aflat ˆ ın execut ¸ie ¸ si marcheaz˘ a acele obiecte care au referint ¸e directe sau indirecte. Referint ¸ele (care sunt de fapt variabile) sunt distruse dou˘ a moduri: • natural. Acest proces pus la dispozit ¸ie de platforma Java de lucru se nume¸ ste garbage collector (colector de gunoi). simultan cu interpretorul Java.setSize(-100. cele care au r˘ amas nemarcate sunt eliminate automat din memorie. dac˘ a atribuim variabilei respective valoare null. Dup˘ a ce toate obiectele au fost parcurse. prescurtat gc. //stare inconsistenta patrat. ˆ ın momentul rul˘ arii unui program. Practica a demonstrat c˘ a aceast˘ a tehnic˘ a este una din principalele furnizoare de erori ce duc la funct ¸ionarea defectuoas˘ a a programelor. In Java programatorul nu mai are responsabilitatea distrugerii obiectelor sale ˆ ıntrucˆ at. Acestea se numesc metode de accesare. //metoda setter //metoda setSize poate sa testeze daca noile valori sunt //corecte si sa valideze sau nu schimbarea lor 2. ruleaz˘ a¸ si un proces care se ocup˘ a cu distrugerea obiectelor care nu mai sunt folosite.

(vezi ”Clasa Object”) Atent ¸ie Nu confundati metoda finalize din Java cu destructorii din C++. Uzual.1 Crearea claselor Declararea claselor Clasele reprezint˘ a o modalitate de a introduce noi tipuri de date ˆ ıntr-o aplicat ¸ie Java. ]] { // Corpul clasei } A¸ sadar. procesul gc d˘ a acelui obiect posibilitatea ”s˘ a curet ¸e dup˘ a el”. f˘ ar˘ a a fort ¸a ˆ ıns˘ a pornirea procesului. Interfata2 . CREAREA CLASELOR 39 Apelul metodei gc din clasa System sugereaz˘ a ma¸ sinii virtuale Java s˘ a ”depun˘ a eforturi” ˆ ın recuperarea memoriei ocupate de obiecte care nu mai sunt folosite. Codul pentru finalizarea unui obiect trebuie scris ˆ ıntr-o metod˘ a special˘ a numita finalize a clasei ce descrie obiectul respectiv. apelˆ and metoda de finalizare a obiectului respectiv.2. Declararea unei clase respect˘ a urm˘ atorul format general: [public][abstract][final]class NumeClasa [extends NumeSuperclasa] [implements Interfata1 [.2 2.2. prima parte a declarat ¸iei o ocup˘ a modificatorii clasei. Finalizare Inainte ca un obiect s˘ a fie eliminat din memorie.2. Metoda finalize nu are rolul de a distruge obiectul ci este apelat˘ a automat ˆ ınainte de eliminarea obiectului respectiv din memorie. 2. distruge referint ¸ele c˘ atre alte obiecte (pentru a u¸ ssura sarcina colectorului de gunoaie). cealalt˘ a modalitate fiind prin intermediul interfet ¸elor. ˆ ın timpul finaliz˘ arii un obiect ˆ ı¸ si inchide fisierele ¸ si socket-urile folosite... etc. Ace¸ stia sunt: .

Java permite doar mo¸ stenirea simpl˘ a. . indiferent de pachetul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste. A¸ sadar. ale c˘ aror nume trebuie separate prin virgul˘ a. o clas˘ a poate fi folosit˘ a doar de clasele aflate ˆ ın acela¸ si pachet(libr˘ arie) cu clasa respectiv˘ a (dac˘ a nu se specific˘ a un anume pachet. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) • final Declar˘ a c˘ a respectiva clas˘ a nu poate avea subclase. • abstract Declar˘ a o clas˘ a abstract˘ a (¸ sablon). Evident. ˆ ın felul acesta nu s-ar mai putea realiza obiectivul limbajului Java ca un program care a trecut compilarea s˘ a nu mai fie susceptibil de nici o eroare. Declarare claselor finale are dou˘ a scopuri: – securitate: unele metode pot a¸ stepta ca parametru un obiect al unei anumite clase ¸ si nu al unei subclase. dar tipul exact al unui obiect nu poate fi aflat cu exactitate decat ˆ ın momentul executiei. fiind foarte important˘ aˆ ın modul de lucru cu obiecte si structuri de date ˆ ın Java. o clas˘ a poate avea oricˆ ati mo¸ stenitori (subclase). dac˘ a este cazul. Dup˘ a numele clasei putem specifica. fiind folosit˘ a doar pentru a crea un model comun pentru o serie de subclase. ceea ce ˆ ıneamn˘ a c˘ a o clas˘ a poate avea un singur p˘ arinte (superclas˘ a). Object este singura clas˘ a care nu are p˘ arinte. r˘ ad˘ acina acestuia fiind clasa Object.40 CAPITOLUL 2. 2.2. OBIECTE S ¸ I CLASE • public Implicit. faptul c˘ a respectiva clas˘ a este subclas˘ a a unei alte clase cu numele NumeSuperclasa sau/¸ si c˘ a implementeaz˘ a una sau mai multe interfet ¸e. de unde rezult˘ a c˘ a mult ¸imea tuturor claselor definite ˆ ın Java poate fi vazut˘ a ca un arbore. – programare ˆ ın spririt orientat-obiect: O clasa ”perfect˘ a” nu trebuie s˘ a mai aib˘ a subclase. O clas˘ a declarat˘ a cu public poate fi folosit˘ a din orice alt˘ a clas˘ a.2 Extinderea claselor Spre deosebire de alte limbaje de programare orientate-obiect. O clas˘ a abstract˘ a nu poate fi instant ¸iat˘ a. toate clasele din directorul curent sunt considerate a fi ˆ ın acela¸ si pachet).

nu este permis˘ a doar declararea metodei ˆ ın corpul clasei. • Declararea unor clase imbricate (interne). Cont ¸inutul acestuia este format din: • Declararea ¸ si. 2.2. CREAREA CLASELOR Extinderea unei clase se realizeaz˘ a folosind cuvˆ antul cheie extends: class B extends A {.2.} // A este superclasa clasei B // B este o subclasa a clasei A 41 O subclas˘ a mo¸ stene¸ ste de la p˘ arintele s˘ au toate variabilele ¸ si metodele care nu sunt private. eventual.. • Declararea ¸ si implementarea constructorilor. Spre deosebire de C++. int metoda2() { // Implementare } } A::metoda1() { // Implementare } . Implementarea metodelor unei clase trebuie s˘ a se fac˘ a obligatoriu ˆ ın corpul clasei. urmˆ and ca implementare s˘ a fie facut˘ aˆ ın afara ei. // C++ class A { void metoda1().3 Corpul unei clase Corpul unei clase urmeaz˘ a imediat dup˘ a declararea clasei ¸ si este cuprins ˆ ıntre acolade. init ¸ializarea variabilelor de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca variabile membre).. • Declararea ¸ si implementarea metodelor de instant ¸a ¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca metode membre).2.

Acest lucru este ˆ ıns˘ a total nerecomandat dac˘ a ne gˆ andim din perspectiva lizibilit˘ a¸ tii (clarit˘ a¸ tii) codului. // Corect pentru compilator // Nerecomandat ca stil de programare } Atent ¸ie Variabilele ¸ si metodele nu pot avea ca nume un cuvˆ ant cheie Java. class A { int A.4 Constructorii unei clase Constructorii unei clase sunt metode speciale care au acela¸ si nume cu cel al clasei. OBIECTE S ¸ I CLASE Variabilele unei clase pot avea acela¸ si nume cu metodele clasei.2. f˘ ar˘ a a exista posibilitatea aparit ¸iei vreunei ambiguit˘ a¸ ti din punctul de vedere al compilatorului. class NumeClasa { [modificatori] NumeClasa([argumente]) { // Constructor . nu returneaz˘ a nici o valoare ¸ si sunt folosit ¸i pentru init ¸ializarea obiectelor acelei clase ˆ ın momentul instant ¸ierii lor. dovedind un stil ineficient de progamare. 2.42 // Java class A { void metoda1(){ // Implementare } void metoda2(){ // Implementare } } CAPITOLUL 2. void A() {}. care poate fi chiar numele clasei.

h=h1.println("Instantiere dreptunghi"). Mai eficient.println("Instantiere dreptunghi").2. w. h. } Dreptunghi() { // Constructor fara argumente x=0. w=w1. } } Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect.out. y=0. class Dreptunghi { double x. } Dreptunghi(double w1. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a apel˘ am explicit constructorul unei clase folosim expresia this( argumente ). w=w1. ˆ ın funct ¸ie de num˘ arul parametrilor cu care este apelat constructorul. double y1. h=0. y=0. System. In felul acesta sunt permise diverse tipuri de init ¸ializ˘ ari ale obiectelor la crearea lor. System. w=0. Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a atunci cˆ and sunt implementat ¸i mai mult ¸i constructori pentru o clas˘ a. double h1) { // Cel mai general constructor x=x1. care apeleaz˘ a constructorul corespunz˘ ator (ca argumente) al clasei respective. pentru a nu repeta secvent ¸ele de cod scrise deja la constructorii cu mai multe argumente (mai generali). Dreptunghi(double x1. y=y1.println("Instantiere dreptunghi"). double h1) { // Constructor cu doua argumente x=0.out. h=h1. System. S˘ a consider˘ am ca exemplu declararea unei clase care descrie not ¸iunea de dreptunghi ¸ si trei posibili constructori pentru aceasta clas˘ a. CREAREA CLASELOR } } 43 O clas˘ a poate avea unul sau mai mult ¸i constructori care trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a difere prin lista de argumente primite. y.2.out. double w1. f˘ ar˘ a .

clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: class Dreptunghi { double x. double y. // Apelam constructorul cu 4 argumente } Dreptunghi() { this(0. h=h1. derivat˘ a din clasa Dreptunghi: class Patrat extends Dreptunghi { Patrat(double x. . OBIECTE S ¸ I CLASE a repeta acelea¸ si secvent ¸e de cod ˆ ın tot ¸i constructorii (cum ar fi afi¸ sarea mesajului ”Instantiere dreptunghi”). w=w1. y. // Apelam constructorul superclasei } } Atent ¸ie Apelul explcit al unui constructor nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-un alt constructor si trebuie s˘ a fie prima instruct ¸iune din constructorul respectiv.44 CAPITOLUL 2. y=y1. h1). h. } Dreptunghi(double w1. 0). double h1) { // Implementam doar constructorul cel mai general x=x1. System. double d) { super(x. w1.println("Instantiere dreptunghi"). double w1. // Apelam constructorul cu 2 argumente } } Dintr-o subclas˘ a putem apela explicit constructorii superclasei cu expresia super( argumente ). double h1) { this(0. d. 0.out. w. y. d). S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clasa Patrat. double y1. Dreptunghi(double x1.

care are mai mult de un argument.. .. double y. c = new Cerc(). urm˘ atoarele declarat ¸ii de clase: class Dreptunghi { double x.2. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o eroare la compilare. care nu prime¸ ste nici un argument ¸ si care nu face nimic. // Corect (a fost generat constructorul implicit) Cerc c. instant ¸ierea unui obiect din clasa extins˘ a implic˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa p˘ arinte. In cazul ˆ ın care scriem o clas˘ a care nu are declarat nici un constructor. 0. sistemul ˆ ıi creeaz˘ a automat un constructor implicit. }. 100). // Nici un constructor } class Cerc { double x. Dac˘ aˆ ıns˘ a scriem un constructor pentru o clas˘ a. ca exemplu. atunci constructorul implicit (f˘ ar˘ a nici un argument) nu va mai fi furnizat implicit de c˘ atre sistem. // Constructor cu 3 argumente Cerc(double x. } S˘ a consider˘ am acum dou˘ a instant ¸ieri ale claselor de mai sus: Dreptunghi d = new Dreptunghi(). // Varianta corecta In cazul mo¸ stenirii unei clase. S˘ a consider˘ am. y. double r) { . Din acest motiv. Deci prezent ¸a constructorilor ˆ ın corpul unei clase nu este obligatorie. r.2. w. y. CREAREA CLASELOR 45 Constructorul implicit Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. h. // Eroare la compilare ! c = new Cerc(0. fiecare constructor al clasei fiu va trebui s˘ a aib˘ a un constructor cu aceea¸ si signatur˘ a ˆ ın p˘ arinte sau s˘ a apeleze explicit un constructor al clasei extinse folosind expresia super([argumente]).

O astfel de clas˘ a poate cont ¸ine metode publice (numite ”factory methods”) care s˘ a fie responsabile cu crearea obiectelor.x = 2.x = x.} } class B extends A { // Corect B() {super(2). . controlˆ and ˆ ın felul acesta diverse aspecte legate de instant ¸ierea clasei respective. de¸ si acest lucru nu este impus de c˘ atre compilator. • private In nici o alt˘ a clas˘ a nu se pot instant ¸ia obiecte ale acestei clase.} } CAPITOLUL 2.x = x. private ¸ si cel implicit.} C(int x) {super. protected.} B(int x) {super. • protected Doar ˆ ın subclase pot fi create obiecte de tipul clasei respective.46 class A { int x=1. 2.} } class C extends A { // Eroare la compilare ! C() {super.x = x.2. OBIECTE S ¸ I CLASE Constructorii unei clase pot avea urm˘ atorii modificatori de acces: public. • implicit Doar ˆ ın clasele din acela¸ si pachet se pot crea instant ¸e ale clasei respective.5 Declararea variabilelor Variabilele membre ale unei clase se declar˘ a de obicei ˆ ınaintea metodelor. • public In orice alt˘ a clas˘ a se pot crea instant ¸e ale clasei respective. A(int x) { this.

2. private (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. Variabilele declarate ˆ ın cadrul unei metode sunt locale metodei respective. protected. volatile Exemple de declarat ¸ii de variabile membre: class Exemplu { double x. transient. Declararea unei variabile presupune specificarea urm˘ atoarelor lucruri: • numele variabilei • tipul de date al acesteia • nivelul de acces la acea variabila din alte clase • dac˘ a este constant˘ a sau nu • dac˘ a este variabil˘ a de instant ¸˘ a sau de clas˘ a • alt ¸i modificatori Generic. CREAREA CLASELOR class NumeClasa { // Declararea variabilelor // Declararea metodelor } 47 Variabilele membre ale unei clase se declar˘ aˆ ın corpul clasei ¸ si nu ˆ ın corpul unei metode.2. protected static int n. fiind vizibile ˆ ın toate metodele respectivei clase. 10). o variabil˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] Tip numeVariabila [ = valoareInitiala ]. unde un modificator poate fi : • un modificator de acces : public. public String s = "abcd". final static long MAX = 100000L. private Point p = new Point(10. } . final.

// Eroare la compilare ! Prin convent ¸ie. OBIECTE S ¸ I CLASE S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o variabil˘ a. • final Indic˘ a faptul c˘ a valoarea variabilei nu mai poate fi schimbat˘ a. . • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o variabil˘ a este variabil˘ a de clas˘ a ¸ si nu de instant ¸˘ a. final double PI = 3. ci poate fi specificat˘ a¸ si ulterior ˆ ıntr-un constructor. cu alte cuvinte este folosit pentru declararea constantelor. // Corect MAX = 200. (vezi ”Serializarea obiectelor”) .. numele variabilelor finale se scriu cu litere mari. dup˘ a care ea nu va mai putea fi modificat˘ a. ˆ ın sensul c˘ a valoarea unei variabile nu trebuie specificat˘ a neap˘ arat la declararea ei (ca ˆ ın exemplul de mai sus).. Test() { MAX = 100. pentru a specifica ce variabile membre ale unui obiect nu particip˘ a la serializare. static int variabilaClasa.141. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) int variabilaInstanta . alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratati ˆ ıntr-o sect ¸iune separata: ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. class Test { final int MAX. Folosirea lui final aduce o flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu constante.48 CAPITOLUL 2. // Eroare la compilare ! } } • transient Este folosit la serializarea obiectelor.14 . PI = 3.

out.6 this ¸ si super Sunt variabile predefinite care fac referint ¸a.2. utilizate sub form˘ a de metode au rolul de a apela constructorii corespunz˘ atori ca argumente ai clasei curente. } B(int x) { super(x). respectiv ai superclasei class A { int x.2. la obiectul propriu-zis (this). } void metoda() { x ++. Este o facilitate avansat˘ a a limbajului Java. } void metoda() { super. A() { this(0). Dup˘ a cum am v˘ azut. } } class B extends A { B() { this(0).metoda(). ˆ ın cadrul unui obiect. . } A(int x) { this.x = x. Sunt folosite ˆ ın general pentru a rezolva conflicte de nume prin referirea explicit˘ a a unei variabile sau metode membre.println(x). System.2. respectiv la instant ¸a p˘ arintelui (super). 2. CREAREA CLASELOR 49 • volatile Este folosit pentru a semnala compilatorului s˘ a nu execute anumite optimiz˘ ari asupra membrilor unei clase.

native. Generic. Intrucˆ at Java este un limbaj de programare complet orientat-obiect. metodele se pot g˘ asi doar ˆ ın cadrul claselor. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o metod˘ a este de clas˘ a¸ si nu de instant ¸˘ a. • abstract Permite declararea metodelor abstracte. final. abstract. TipExceptie2. static void metodaClasa().] { // Corpul metodei } unde un modificator poate fi : • un specificator de acces : public..1 Implementarea metodelor Declararea metodelor Metodele sunt responsabile cu descrierea comportamentului unui obiect. synchronized S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o metod˘ a. private (vezi ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static.50 System.3 2.3. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) void metodaInstanta(). o metod˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] TipReturnat numeMetoda ( [argumente] ) [throws TipExceptie1. .. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratat ¸i ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a. protected. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) . } } CAPITOLUL 2.out. O metod˘ a abstract˘ a este o metod˘ a care nu are implementare ¸ si trebuie obligatoriu s˘ a fac˘ a parte dintr-o clas˘ a abstract˘ a.println(x). OBIECTE S ¸ I CLASE 2.

. fiind critic˘ a pentru consistent ¸a st˘ arii unui obiect. cum ar fi C.3.00.. acestea pot fi refolosite din programele Java. (vezi ”Fire de executie”) .. ˆ ın funct ¸ie de notele obt ¸inute la examene.. float ponderi[]) { return 10. ˆ ın aceea¸ si manier˘ a. Acest lucru este util dac˘ a respectiva metod˘ a are o implementare care nu trebuie schimbat˘ a sub nici o form˘ aˆ ın subclasele ei.. decˆ at unui singur fir de execut ¸ie. } class StudentInformatica extends Student { float calcMedie(float note[]. class Student { . indiferent de facultatea la care sunt. float ponderi[]) { . } . C++ ¸ si limbajul de asamblare. student ¸ilor unei universit˘ a¸ ti trebuie s˘ a li se calculeze media finala.. Tehnologia care permite acest lucru se nume¸ ste JNI (Java Native Interface) ¸ si permite asocierea dintre metode Java declarate cu native ¸ si metode native scrise ˆ ın limbajele de programare ment ¸ionate. Are ca efect construirea unui monitor care nu permite executarea metodei. De exemplu.2. la un moment dat. } }// Eroare la compilare ! • native In cazul ˆ ın care avem o libr˘ arie important˘ a de funct ¸ii scrise ˆ ın alt limbaj de programare. • synchronized Este folosit ˆ ın cazul ˆ ın care se lucreaz˘ a cu mai multe fire de execut ¸ie iar metoda respectiv˘ a gestioneaz˘ a resurse comune. final float calcMedie(float note[]. IMPLEMENTAREA METODELOR 51 • final Specific˘ a faptul c˘ a acea metoda nu mai poate fi supradefinit˘ aˆ ın subclasele clasei ˆ ın care ea este definit˘ a ca fiind final˘ a.

println("Argument negativ !"). valoarea returnat˘ a la terminarea funct ¸iei trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu acel tip sau un subtip al s˘ au.2 Tipul returnat de o metod˘ a Metodele pot sau nu s˘ a returneze o valoare la terminarea lor. double radical(double x) { if (x >= 0) return Math.52 CAPITOLUL 2. return. In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu returneaz˘ a nimic atunci trebuie obligatoriu specificat cuvˆ antul cheie void ca tip returnat: public void afisareRezultat() { System.sqrt(x).println("rezultat").out.. int metoda() { return 1. else { System. } private void deseneaza(Shape s) { . In general. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. // Eroare la compilare // Lipseste return pe aceasta ramura } } In cazul ˆ ın care ˆ ın declarat ¸ia funct ¸iei tipul returnat este un tip primitiv de date.. Tipul returnat poate fi atˆ at un tip primitiv de date sau o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase.2.3. care trebuie s˘ a apar˘ aˆ ın toate situat ¸iile de terminare a funct ¸iei. orice atribuire care implic˘ a pierderi de date este tratat˘ a de compilator ca eroare.out. // Eroare } int metoda() { . } Dac˘ a o metod˘ a trebuie s˘ a returneze o valoare acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul instruct ¸iunii return. altfel va fi furnizat˘ a o eroare la compilare.

) return p. atunci clasa obiectului returnat trebuie s˘ a coincid˘ a sau s˘ a fie o subclas˘ a a clasei specificate la declararea metodei.. Tipul de date al unui argument poate fi orice tip valid al limbajului Java.]) Exemplu: . if (.2. // Corect } double metoda() { return (float)1...) return p. De exemplu. Tip2 arg2. atˆ at tip primitiv cˆ at ¸ si tip referint ¸˘ a..3. . TipReturnat metoda([Tip1 arg1. // Eroare else return t. // Corect } 53 Dac˘ a valoarea returnat˘ a este o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase.. if (. // Corect } Patrat metoda2( ) { Poligon p = new Poligon(). fie clasa Poligon ¸ si subclasa acesteia Patrat. Patrat t = new Patrat().. // Corect } 2.3. Patrat t = new Patrat().2. Poligon metoda1( ) { Poligon p = new Poligon(). // Corect else return t.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a Signatura unei metode este dat˘ a de numarul ¸ si tipul argumentelor primite de acea metod˘ a. IMPLEMENTAREA METODELOR return (int)1.

A¸ sadar. Acest lucru ˆ ınseamn˘ a c˘ a metoda recept ¸ioneaz˘ a doar valorile variabilelor primite ca parametri. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a apelul unei metode trebuia s˘ a se fac˘ a cu specificarea exact˘ a a numarului ¸ si tipurilor argumentelor. caz ˆ ın care diferent ¸ierea dintre ele se va face prin intermediul variabile this. OBIECTE S ¸ I CLASE void adaugarePersoana(String nume. } } In Java argumentele sunt trimise doar prin valoare (pass-by-value). dac˘ a dorim ca o metod˘ a s˘ a schimbe starea (valoarea) unui argument primit. int varsta. . Pot ˆ ıns˘ a s˘ a coincid˘ a cu numele variabilelor membre ale clasei. metoda nu-i poate schimba valoarea decˆ at local (ˆ ın cadrul metodei).y = y. float salariu) // String este tip referinta // int si float sunt tipuri primitive Spre deosebire de alte limbaje. Pˆ ana la aparit ¸ia versiunii 1. modific˘ arile f˘ acute ˆ ın cadrul metodei fiind pierdute. this. Numele argumentelor primite trebuie s˘ a difere ˆ ıntre ele ¸ si nu trebuie s˘ a coincid˘ a cu numele nici uneia din variabilele locale ale metodei. int y. atunci el trebuie s˘ a fie neaparat de tip referint ¸˘ a. la revenirea din metod˘ a variabila are aceea¸ si valoare ca ˆ ınaintea apelului. ˆ ıns˘ a pot fi trimise referint ¸e la obiecte care s˘ a cont ¸in˘ a implementarea acelor metode. public Cerc(int x.x = x. Cˆ and argumentul are tip primitiv de date. metoda nu poate schimba valoarea referint ¸ei obiectului.5. raza. pentru a fi apelate. y. Cˆ and argumentul este de tip referint ¸˘ a.54 CAPITOLUL 2. int raza) { this. ˆ ın Java nu pot fi trimise ca parametri ai unei metode referint ¸e la alte metode (funct ¸ii). Vom analiza ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a modalitate de specificare a unui num˘ ar variabil de argumente pentru o metod˘ a. ˆ ıns˘ a poate apela metodele acelui obiect ¸ si poate modifica orice variabil˘ a membr˘ a accesibil˘ a. this.raza = raza. ˆ ın Java o metod˘ a nu putea primi un num˘ ar variabil de argumente. class Cerc { int x.

y. param. In concluzie. IMPLEMENTAREA METODELOR 55 De exemplu. de¸ si nu ˆ ıi schimb˘ am valoarea (valoarea sa este adresa de memorie la care se gase¸ ste ¸ si nu poate fi schimbat˘ a). } } Aceast˘ a metod˘ a nu va realiza lucrul propus ˆ ıntrucˆ at ea prime¸ ste doar valorile variabilelor valx.x = x. valy = y. valy ¸ si valr ¸ si nu referint ¸e la ele (adresele lor de memorie). // Varianta incorecta: class Cerc { private int x.y = y.2. valr = raza. y.3. } class Cerc { private int x. } } Argumentul param are tip referint ¸˘ a¸ si. public void aflaParametri(Param param) { param. . Pentru a rezolva lucrul propus trebuie s˘ a definim o clas˘ a suplimentar˘ a care s˘ a descrie parametrii pe care dorim s˘ a-i afl˘ am: // Varianta corecta class Param { public int x. s˘ a consider˘ am clasa Cerc descris˘ a anterior ˆ ın care dorim s˘ a implement˘ am o metod˘ a care s˘ a returneze parametrii cercului. y. public void aflaParametri(int valx. raza. raza. int valy. int valr) { // Metoda nu are efectul dorit! valx = x. metoda nu realizeaz˘ a nimic pentru c˘ a nu poate schimba valorile variabilelor primite ca argumente.raza = raza. raza. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a le poat˘ a modifica valorile. param.

ˆ ın funct ¸ie de apelul metodei. 1.. } public void setX(int x) { this..5 a limbajului Java..3. Varianta de mai sus a fost dat˘ a pentru a clarifica modul de trimitere a argumentelor unei metode. "Java".println(args[i])..x = x. } ..length. . sintaxa unei astfel de metode fiind: [modificatori] TipReturnat metoda(TipArgumente . care pot fi de orice tip: void metoda(Object . Tipul argumentelor poate fi referint ¸˘ a sau primitiv. public int getX() { return x.. Metoda de mai jos afi¸ seaz˘ a argumentele primite..out. i<args.5).56 CAPITOLUL 2. Pentru a afla ˆ ıns˘ a valorile variabilelor care descriu starea unui obiect se folosesc metode de tip getter ˆ ınsot ¸ite de metode setter care s˘ a permit˘ a schimbarea st˘ arii obiectului: class Cerc { private int x.. metoda("Hello"). OBIECTE S ¸ I CLASE putem schimba starea obiectului. } 2. i++) System. } . exist˘ a posibilitate de a declara metode care s˘ a primeasc˘ a un num˘ ar variabil de argumente. metoda("Hello". adic˘ a informat ¸ia propriu-zis˘ a cont ¸inut˘ a de acesta. args) args reprezint˘ a un vector avˆ and tipul specificat ¸ si instant ¸iat cu un num˘ ar variabil de argumente... Noutatea const˘ a ˆ ın folosirea simbolului . y. raza..4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente Incepˆ and cu versiunea 1. args) { for(int i=0.

2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR

57

2.3.5

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor sunt dou˘ a concepte extrem de utile ale program˘ arii orientate obiect, cunoscute ¸ si sub denumirea de polimorfism, ¸ si se refer˘ a la: • supraˆ ıncarcarea (overloading) : ˆ ın cadrul unei clase pot exista metode cu acela¸ si nume cu condit ¸ia ca signaturile lor s˘ a fie diferite (lista de argumente primite s˘ a difere fie prin num˘ arul argumentelor, fie prin tipul lor) astfel ˆ ıncˆ at la apelul funct ¸iei cu acel nume s˘ a se poat˘ a stabili ˆ ın mod unic care dintre ele se execut˘ a. • supradefinirea (overriding): o subclas˘ a poate rescrie o metod˘ a a clasei p˘ arinte prin implementarea unei metode cu acela¸ si nume ¸ si aceea¸ si signatur˘ a ca ale superclasei. class A { void metoda() { System.out.println("A: metoda fara parametru"); } // Supraincarcare void metoda(int arg) { System.out.println("A: metoda cu un parametru"); } } class B extends A { // Supradefinire void metoda() { System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } O metod˘ a supradefinit˘ a poate s˘ a: • ignore complet codul metodei corespunz˘ atoare din superclas˘ a (cazul de mai sus): B b = new B(); b.metoda(); // Afiseaza "B: metoda fara parametru"

58

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE • extind˘ a codul metodei p˘ arinte, executˆ and ˆ ınainte de codul propriu ¸ si funct ¸ia p˘ arintelui: class B extends A { // Supradefinire prin extensie void metoda() { super.metoda(); System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } . . . B b = new B(); b.metoda(); /* Afiseaza ambele mesaje: "A: metoda fara parametru" "B: metoda fara parametru" */

O metod˘ a nu poate supradefini o metod˘ a declarat˘ a final˘ aˆ ın clasa p˘ arinte. Orice clas˘ a care nu este abstract˘ a trebuie obligatoriu s˘ a supradefineasc˘ a metodele abstracte ale superclasei (dac˘ a este cazul). In cazul ˆ ın care o clas˘ a nu supradefine¸ ste toate metodele abstracte ale p˘ arintelui, ea ˆ ıns˘ a¸ si este abstract˘ a¸ si va trebui declarat˘ a ca atare. In Java nu este posibil˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.

2.4

Modificatori de acces

Modificatorii de acces sunt cuvinte rezervate ce controleaz˘ a accesul celorlate clase la membrii unei clase. Specificatorii de acces pentru variabilele ¸ si metodele unei clase sunt: public, protected, private ¸ si cel implicit (la nivel de pachet), iar nivelul lor de acces este dat ˆ ın tabelul de mai jos: Specificator Clasa Sublasa Pachet Oriunde private X protected X X* X public X X X X implicit X X

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

59

A¸ sadar, dac˘ a nu este specificat nici un modificator de acces, implicit nivelul de acces este la nivelul pachetului. In cazul ˆ ın care declar˘ am un membru ”protected” atunci accesul la acel membru este permis din subclasele clasei ˆ ın care a fost declarat dar depinde ¸ si de pachetul ˆ ın care se gase¸ ste subclasa: dac˘ a sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul este permis, dac˘ a nu sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul nu este permis decˆ at pentru obiecte de tipul subclasei. Exemple de declarat ¸ii: private int secretPersonal; protected String secretDeFamilie; public Vector pentruToti; long doarIntrePrieteni; private void metodaInterna(); public String informatii();

2.5

Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a

O clas˘ a Java poate cont ¸ine dou˘ a tipuri de variabile ¸ si metode : • de instant ¸˘ a: declarate f˘ ar˘ a modificatorul static, specifice fiec˘ arei instant ¸e create dintr-o clas˘ a¸ si • de clas˘ a: declarate cu modificatorul static, specifice clasei.

2.5.1

Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Cˆ and declar˘ am o variabil˘ a membr˘ a f˘ ar˘ a modificatorul static, cum ar fi x ˆ ın exemplul de mai jos: class Exemplu { int x ; //variabila de instanta } se declar˘ a de fapt o variabil˘ a de instant ¸˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a la fiecare creare a unui obiect al clasei Exemplu sistemul aloc˘ a o zon˘ a de memorie separat˘ a pentru memorarea valorii lui x. Exemplu o1 = new Exemplu(); o1.x = 100;

60

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Exemplu o2 = new Exemplu(); o2.x = 200; System.out.println(o1.x); // Afiseaza 100 System.out.println(o2.x); // Afiseaza 200

A¸ sadar, fiecare obiect nou creat va putea memora valori diferite pentru variabilele sale de instant ¸˘ a. Pentru variabilele de clas˘ a (statice) sistemul aloc˘ a o singur˘ a zon˘ a de memorie la care au acces toate instant ¸ele clasei respective, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a dac˘ a un obiect modific˘ a valoarea unei variabile statice ea se va modifica ¸ si pentru toate celelalte obiecte. Deoarece nu depind de o anumit˘ a instant ¸a ˘a unei clase, variabilele statice pot fi referite ¸ si sub forma: NumeClasa.numeVariabilaStatica class Exemplu { int x ; // Variabila de static long n; // Variabila de } . . . Exemplu o1 = new Exemplu(); Exemplu o2 = new Exemplu(); o1.n = 100; System.out.println(o2.n); o2.n = 200; System.out.println(o1.n); System.out.println(Exemplu.n); // o1.n, o2.n si Exemplu.n sunt

instanta clasa

// Afiseaza 100 // Afiseaza 200 // Afiseaza 200 referinte la aceeasi valoare

Init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a se face o singur˘ a dat˘ a, la ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei respective, ¸ si este realizat˘ a prin atribuiri obi¸ snuite: class Exemplu { static final double PI = 3.14; static long nrInstante = 0; static Point p = new Point(0,0); }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

61

2.5.2

Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Similar ca la variabile, metodele declarate f˘ ar˘ a modificatorul static sunt metode de instant ¸˘ a iar cele declarate cu static sunt metode de clas˘ a (statice). Diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a tipuri de metode este urm˘ atoarea: • metodele de instant ¸˘ a opereaz˘ a atˆ at pe variabilele de instant ¸˘ a cˆ at ¸ si pe cele statice ale clasei; • metodele de clas˘ a opereaz˘ a doar pe variabilele statice ale clasei. class Exemplu { int x ; // Variabila de instanta static long n; // Variabila de clasa void metodaDeInstanta() { n ++; // Corect x --; // Corect } static void metodaStatica() { n ++; // Corect x --; // Eroare la compilare ! } } Intocmai ca ¸ si la variabilele statice, ˆ ıntrucˆ at metodele de clas˘ a nu depind de starea obiectelor clasei respective, apelul lor se poate face ¸ si sub forma: NumeClasa.numeMetodaStatica Exemplu.metodaStatica(); // Corect, echivalent cu Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaStatica(); // Corect, de asemenea Metodele de instant ¸˘ a nu pot fi apelate decˆ at pentru un obiect al clasei respective: Exemplu.metodaDeInstanta(); // Eroare la compilare ! Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaDeInstanta(); // Corect

62

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

2.5.3

Utilitatea membrilor de clas˘ a

Membrii de clas˘ a sunt folosit ¸i pentru a pune la dispozit ¸ie valori ¸ si metode independente de starea obiectelor dintr-o anumita clas˘ a.

Declararea eficient˘ a a constantelor S˘ a consider˘ am situat ¸ia cˆ and dorim s˘ a declar˘ am o constant˘ a. class Exemplu { final double PI = 3.14; // Variabila finala de instanta } La fiecare instant ¸iere a clasei Exemplu va fi rezervat˘ a o zon˘ a de memorie pentru variabilele finale ale obiectului respectiv, ceea ce este o risip˘ aˆ ıntrucˆ at aceste constante au acelea¸ si valori pentru toate instant ¸ele clasei. Declararea corect˘ a a constantelor trebuie a¸ sadar facut˘ a cu modificatorii static ¸ si final, pentru a le rezerva o singur˘ a zon˘ a de memorie, comun˘ a tuturor obiectelor: class Exemplu { static final double PI = 3.14; // Variabila finala de clasa }

Num˘ ararea obiectelor unei clase Num˘ ararea obiectelor unei clase poate fi f˘ acut˘ a extrem de simplu folosind o variabil˘ a static˘ a¸ si este util˘ aˆ ın situat ¸iile cˆ and trebuie s˘ a control˘ am diver¸ si parametri legat ¸i de crearea obiectelor unei clase. class Exemplu { static long nrInstante = 0; Exemplu() { // Constructorul este apelat la fiecare instantiere nrInstante ++; } }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

63

Implementarea funct ¸iilor globale Spre deosebire de limbajele de programare procedurale, ˆ ın Java nu putem avea funct ¸ii globale definite ca atare, ˆ ıntrucˆ at ”orice este un obiect”. Din acest motiv chiar ¸ si metodele care au o funct ¸ionalitate global˘ a trebuie implementate ˆ ın cadrul unor clase. Acest lucru se va face prin intermediul metodelor de clas˘ a (globale), deoarece acestea nu depind de starea particular˘ a a obiectelor din clasa respectiv˘ a. De exemplu, s˘ a consider˘ am funct ¸ia sqrt care extrage radicalul unui num˘ ar ¸ si care se g˘ ase¸ ste ˆ ın clasa Math. Dac˘ a nu ar fi fost funct ¸ie de clas˘ a, apelul ei ar fi trebuit f˘ acut astfel (incorect, de altfel): // Incorect ! Math obj = new Math(); double rad = obj.sqrt(121); ceea ce ar fi fost extrem de nepl˘ acut... Fiind ˆ ıns˘ a metod˘ a static˘ a ea poate fi apelat˘ a prin: Math.sqrt(121) . A¸ sadar, funct ¸iile globale necesare unei aplicat ¸ii vor fi grupate corespunz˘ ator ˆ ın diverse clase ¸ si implementate ca metode statice.

2.5.4

Blocuri statice de init ¸ializare

Variabilele statice ale unei clase sunt init ¸ializate la un moment care precede prima utilizare activ˘ a a clasei respective. Momentul efectiv depinde de implementarea ma¸ sinii virtuale Java ¸ si poart˘ a numele de init ¸ializarea clasei. Pe lˆ ang˘ a setarea valorilor variabilelor statice, ˆ ın aceast˘ a etap˘ a sunt executate ¸ si blocurile statice de init ¸ializare ale clasei. Acestea sunt secvent ¸e de cod de forma: static { // Bloc static de initializare; ... } care se comport˘ a ca o metod˘ a static˘ a apelat˘ a automat de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a. Variabilele referite ˆ ıntr-un bloc static de init ¸ializare trebuie s˘ a fie obligatoriu de clas˘ a sau locale blocului: public class Test { // Declaratii de variabile statice

64 static int x = 0, y, z;

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

// Bloc static de initializare static { System.out.println("Initializam..."); int t=1; y = 2; z = x + y + t; } Test() { /* La executia constructorului variabilele de clasa sunt deja initializate si toate blocurile statice de initializare au fost obligatoriu executate in prealabil. */ ... } }

2.6
2.6.1

Clase imbricate
Definirea claselor imbricate

O clas˘ a imbricat˘ a este, prin definit ¸ie, o clas˘ a membr˘ a a unei alte clase, numit˘ a ¸ si clas˘ a de acoperire. In funct ¸ie de situat ¸ie, definirea unei clase interne se poate face fie ca membru al clasei de acoperire - caz ˆ ın care este accesibil˘ a tuturor metodelor, fie local ˆ ın cadrul unei metode. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaImbricata1 { // Clasa membru } void metoda() { class ClasaImbricata2 { // Clasa locala metodei } }

2.6. CLASE IMBRICATE }

65

Folosirea claselor imbricate se face atunci cˆ and o clas˘ a are nevoie ˆ ın implementarea ei de o alt˘ a clas˘ a¸ si nu exist˘ a nici un motiv pentru care aceasta din urm˘ a s˘ a fie declarat˘ a de sine st˘ at˘ atoare (nu mai este folosit˘ a nic˘ aieri). O clas˘ a imbricat˘ a are un privilegiu special fat ¸˘ a de celelalte clase ¸ si anume acces nerestrict ¸ionat la toate variabilele clasei de acoperire, chiar dac˘ a acestea sunt private. O clas˘ a declarat˘ a local˘ a unei metode va avea acces ¸ si la variabilele finale declarate ˆ ın metoda respectiv˘ a. class ClasaDeAcoperire{ private int x=1; class ClasaImbricata1 { int a=x; } void metoda() { final int y=2; int z=3; class ClasaImbricata2 { int b=x; int c=y; int d=z; // Incorect } } } O clas˘ a imbricat˘ a membr˘ a (care nu este local˘ a unei metode) poate fi referit˘ a din exteriorul clasei de acoperire folosind expresia ClasaDeAcoperire.ClasaImbricata A¸ sadar, clasele membru pot fi declarate cu modificatorii public, protected, private pentru a controla nivelul lor de acces din exterior, ˆ ıntocmai ca orice variabil˘ a sau metod˘ a mebr˘ a a clasei. Pentru clasele imbricate locale unei metode nu sunt permi¸ si acest ¸i modificatori. Toate clasele imbricate pot fi declarate folosind modificatorii abstract ¸ si final, semnificat ¸ia lor fiind aceea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul claselor obi¸ snuite.

. care sunt fi¸ siere avˆ and numele clasei respective ¸ si extensia . 2. urmat de simbolul ’$’ apoi de numele clasei imbricate.3 Identificare claselor imbricate Dup˘ a cum ¸ stim orice clas˘ a produce la compilare a¸ sa numitele ”unit˘ a¸ ti de compilare”. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. } static class ClasaImbricataStatica { . } } Diferent ¸ierea acestor denumiri se face deoarece: • o ”clas˘ a imbricat˘ a” reflect˘ a relat ¸ia sintactic˘ a a dou˘ a clase: codul unei clase apare ˆ ın interiorul codului altei clase.. o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a imbricat˘ a ale carei instant ¸e nu pot exista decˆ at ˆ ın cadrul instant ¸elor clasei de acoperire ¸ si care are acces direct la tot ¸i membrii clasei sale de acoperire..66 CAPITOLUL 2.class ¸ si care cont ¸in toate informat ¸iile despre clasa respectiv˘ a. • o ”clas˘ a intern˘ a” reflect˘ a relat ¸ia dintre instant ¸ele a dou˘ a clase. o clas˘ a imbricat˘ a poate fi declarat˘ a static˘ a sau nu..6.2 Clase interne Spre deosebire de clasele obi¸ snuite. class ClasaDeAcoperire{ . Pentru clasele imbricate aceste unit˘ a¸ ti de compilare sunt denumite astfel: numele clasei de acoperire.6. class ClasaInterna { . In general. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaInterna1 {} class ClasaInterna2 {} } . A¸ sadar.. ˆ ın sensul c˘ a o instant ¸a a unei clase interne nu poate exista decat ˆ ın cadrul unei instant ¸e a clasei de acoperire.. O clas˘ a imbricat˘ a nestatic˘ a se nume¸ ste clasa intern˘ a. cele mai folosite clase imbricate sunt cele interne.

. etc. Long ¸ si Short. De exemplu.class 67 In cazul ˆ ın care clasele imbricate au la rˆ andul lor alte clase imbricate (situat ¸ie mai put ¸in uzual˘ a) denumirea lor se face dup˘ a aceea¸ si regul˘ a: ad˘ augarea unui ’$’ ¸ si apoi numele clasei imbricate. Exemple de folosire a claselor anonime vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfet ¸e”.6.2.. Float. Number numar = new Number(). Double.4 Clase anonime Exist˘ a posibilitatea definirii unor clase imbricate locale. Fi¸ sierele rezultate ˆ ın urma compil˘ arii claselor anonime vor avea numele de forma ClasaAcoperire. // Corect . precum ¸ si extensiv ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. ce implementeaz˘ a obiecte pentru descrierea numerelor de un anumit tip. 2.. utilizate doar pentru instant ¸ierea unui obiect de un anumit tip. f˘ ar˘ a nume.lang exist˘ a clasa abstract˘ a Number care modeleaz˘ a conceptul generic de ”num˘ ar”..class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna1. 2. Astfel de clase se numesc clase anonime ¸ si sunt foarte utile ˆ ın situat ¸ii cum ar fi crearea unor obiecte ce implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a sau extind o anumit˘ a clas˘ a abstract˘ a.7. Integer. ClasaAcoperire.7 Clase ¸ si metode abstracte Uneori ˆ ın proiectarea unei aplicat ¸ii este necesar s˘ a reprezent˘ am cu ajutorul claselor concepte abstracte care s˘ a nu poat˘ a fi instant ¸iate ¸ si care s˘ a foloseasc˘ a doar la dezvoltarea ulterioar˘ a a unor clase ce descriu obiecte concrete. clasa Number reprezint˘ a un concept abstract ¸ si nu vom putea instant ¸ia obiecte de acest tip .$1. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE Pentru exemplul de mai sus vor fi generate trei fi¸ siere: ClasaDeAcoperire. reale. A¸ sadar. // Eroare Integer intreg = new Integer(10). ˆ ın pachetul java. Clasa Number serve¸ ste ca superclas˘ a pentru clasele concrete Byte.$n.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna2. Intr-un program nu avem ˆ ıns˘ a nevoie de numere generice ci de numere de un anumit tip: ˆ ıntregi. unde n este num˘ arul de clase anonime definite ˆ ın clasa respectiv˘ a de acoperire.vom folosi ˆ ın schimb subclasele sale.

de altfel. accesul implicit fiind la nivel de pachet. In fat ¸a unei metode abstracte trebuie s˘ a apar˘ a obligatoriu cuvˆ antul cheie abstract. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. // Eroare } In felul acesta. combinat ¸ia abstract final fiind semnalat˘ a ca eroare la compilare .. la care se adaug˘ a declarat ¸ii de metode abstracte . furnizˆ and chiar implementarea unor metode comune tuturor claselor ¸ si l˘ asˆ and explicitarea altora . dar nu poate specifica modificatorul final.7. o clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine metode f˘ ar˘ a nici o implementare.. o clas˘ a abstract˘ a poate pune la dispozit ¸ia subclaselor sale un model complet pe care trebuie s˘ a-l implementeze.2 Metode abstracte Spre deosebire de clasele obi¸ snuite care trebuie s˘ a furnizeze implement˘ ari pentru toate metodele declarate. O clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine acelea¸ si elemente membre ca o clas˘ a obi¸ snuit˘ a. o clas˘ a declarat˘ a astfel nu ar avea nici o utilitate.] { // Declaratii uzuale // Declaratii de metode abstracte } O clas˘ a abstract˘ a poate avea modificatorul public. 2. // Corect void metoda(). altfel va fi furnizat˘ ao eroare de compilare.f˘ ar˘ a nici o implementare.7. Interfata2. . Metodele fara nici o implementare se numesc metode abstracte ¸ si pot ap˘ area doar ˆ ın clase abstracte.68 CAPITOLUL 2. abstract class ClasaAbstracta { abstract void metodaAbstracta().1 Declararea unei clase abstracte Declararea unei clase abstracte se face folosind cuvˆ antul rezervat abstract: [public] abstract class ClasaAbstracta [extends Superclasa] [implements Interfata1.

} public void setY(int y) { this. // Metode comune public void setX(int x) { this.7.. // Metode abstracte abstract void draw().. dreptunghiuri. . colorare. etc • St˘ ari comune: pozit ¸ia(originea). etc • Comportament: mutare. cum ar fi schimbarea originii. curbe Bezier.. Un exemplu elocvent de folosire a claselor ¸ si metodelor abstracte este descrierea obiectelor grafice ˆ ıntr-o manier˘ a orientat˘ a-obiect..black.2. etc.. . dimensiunea. } . cercuri. } public void setColor(Color color) { this. desenare. Metodele abstracte vor fi folosite pentru implementarea comportamentului specific fiec˘ arui obiect. private Color color = Color. y. } . Pentru a folosi st˘ arile ¸ si comportamentele comune acestor obiecte ˆ ın avantajul nostru putem declara o clas˘ a generic˘ a GraphicObject care s˘ a fie superclas˘ a pentru celelalte clase.color = color. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE 69 fiec˘ arei subclase ˆ ın parte. culoarea. redimensionare..x = x. Implementarea clasei abstracte GraphicObject ar putea ar˘ ata astfel: abstract class GraphicObject { // Stari comune private int x. • Obiecte grafice: linii. cum ar fi desenarea iar cele obi¸ snuite pentru comportamentul comun tuturor.y = y.

AbstractMap: superclase abstracte pentru structuri de date de tip colect ¸ie . OBIECTE S ¸ I CLASE O subclas˘ a care nu este abstract˘ a a unei clase abstracte trebuie s˘ a furnizeze obligatoriu implement˘ ari ale metodelor abstracte definite ˆ ın superclas˘ a. OutputStream: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe octet ¸i • AbstractList. } } class Rectangle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea .. In API-ul oferit de platforma de lucru Java sunt numeroase exemple de ierarhii care folosesc la nivelele superioare clase abstracte.. Dintre cele mai importante amintim: • Number: superclasa abstract˘ a a tipurilor referint ¸˘ a numerice • Reader..70 CAPITOLUL 2. • Orice clas˘ a care are o metod˘ a abstract˘ a trebuie declarat˘ a ca fiind abstract˘ a.. Writer: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe caractere • InputStream. • O metod˘ a abstract˘ a nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-o clas˘ a abstract˘ a. AbstractSet. Implementarea claselor pentru obiecte grafice ar fi: class Circle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . } } Legat de metodele abstracte. mai trebuie ment ¸ionate urm˘ atoarele: • O clas˘ a abstract˘ a poate s˘ a nu aib˘ a nici o metod˘ a abstract˘ a.

• specificarea unei reprezent˘ ari ca ¸ sir de caractere a unui obiect . • etc. ˆ ın Java orice clas˘ a are o superclas˘ a¸ si numai una. 2. direct sau indirect. Aceasta este clasa Object.2.8. cum ar fi Frame. Label. Declarat ¸iile de mai jos sunt echivalente: class Exemplu {} class Exemplu extends Object {} 2. etc. • notificarea altor obiecte c˘ a o variabil˘ a de condit ¸ie s-a schimbat. etc. O clas˘ a poate avea o singur˘ a superclas˘ a (Java nu suport˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a) ¸ si chiar dac˘ a nu specific˘ am clauza ”extends” la crearea unei clase ea totu¸ si va avea o superclas˘ a. descendent al acestei clase. • returnarea clasei din care face parte un obiect. clauza ”extends” specific˘ a faptul c˘ a acea clas˘ a extinde (mo¸ stene¸ ste) o alt˘ a clas˘ a.1 Clasa Object Orice clas˘ a are o superclas˘ a Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a modalit˘ a¸ tii de creare a unei clase. Cu alte cuvinte. Evident.8. Object define¸ ste ¸ si implementeaz˘ a comportamentul comun al tuturor celorlalte clase Java. Clasa Object este ¸ si superclasa implicit˘ a a claselor care nu specific˘ a o anumit˘ a superclas˘ a. Button.8. cum ar fi: • posibilitatea test˘ arii egalit˘ a¸ tii valorilor obiectelor. numit˘ a superclas˘ a. Fiind p˘ arintele tuturor.2 Clasa Object Clasa Object este cea mai general˘ a dintre clase. orice obiect fiind.8 2. trebuie s˘ a existe o except ¸ie de la aceast˘ a regul˘ a¸ si anume clasa care reprezint˘ a r˘ ad˘ acina ierarhiei format˘ a de relat ¸iile de mo¸ stenire dintre clase. CLASA OBJECT 71 • Component : superclasa abstract˘ a a componentelor folosite ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii cu interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). .

. equals/hashCode. finalize. orice clas˘ aˆ ıi poate supradefini metodele care nu sunt finale.out. System.out. (vezi ”Distrugerea obiectelor”) • toString Este folosit˘ a pentru a returna o reprezentare ca ¸ sir de caractere a unui obiect. Clonarea unui obiect presupune crearea unui nou obiect de acela¸ si tip ¸ si care s˘ a aib˘ a aceea¸ si stare (acelea¸ si valori pentru variabilele sale). Dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale conform metodei equals. aceast˘ a metod˘ a compar˘ a referint ¸ele obiectelor. • clone Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a pentru duplicarea obiectelor (crearea unor clone). toString. de obicei. OBIECTE S ¸ I CLASE Fiind subclas˘ a a lui Object. atunci apelul metodei hashCode pentru fiecare din cele dou˘ a obiecte ar trebui s˘ a returneze acela¸ si intreg. Metoda hashCode returneaza un cod ˆ ıntreg pentru fiecare obiect. //echivalent cu System. In metoda equals este scris codul pentru compararea egalit˘ a¸ tii cont ¸inutului a dou˘ a obiecte. hashCode Acestea sunt. fiind apelat˘ a automat atunci cˆ and este necesar˘ a transformarea unui obiect ˆ ın ¸ sir de caractere.toString()).72 CAPITOLUL 2. • equals. supradefinite ˆ ımpreun˘ a. • finalize In aceast˘ a metod˘ a se scrie codul care ”cur˘ a¸ t˘ a dup˘ a un obiect” ˆ ınainte de a fi eliminat din memorie de colectorul de gunoaie. Uzual este redefinit˘ a pentru a testa dac˘ a st˘ arile obiectelor coincid sau dac˘ a doar o parte din variabilele lor coincid. Exemplu obj = new Exemplu(). Este util˘ a pentru concatenarea ¸ sirurilor cu diverse obiecte ˆ ın vederea afi¸ s˘ arii. Implicit (implementarea din clasa Object). Metodele cel mai uzual supradefinite sunt: clone.println("Obiect=" + obj.println("Obiect=" + obj). pentru a testa consistent ¸a obiectelor: acela¸ si obiect trebuie s˘ a returneze acela¸ si cod pe durata execut ¸iei programului.

suma . 0) . b = b . 0) .2. } } . b + comp . b == b ) . ¸ si ˆ ın care vom supradefini metode ale clasei Object. b = this . CLASA OBJECT 73 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. // partea reala private double b . b . return suma . vom scrie un mic program TestComplex ˆ ın care vom testa metodele clasei definite. b ) . Complex comp = ( Complex ) obj . } public Complex aduna ( Complex comp ) { Complex suma = new Complex (0 . return ( comp . } public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj == null ) return false . a + comp . ˆ ın care implement˘ am part ¸ial clasa numerelor complexe. Listing 2.8. suma . } public Object clone () { return new Complex (a .1: Clasa numerelor complexe class Complex { private double a . } public Complex () { this (1 . a = a . this . a == a && comp . a = this . a . } public String toString () { String semn = ( b > 0 ? " + " : " -" ) . De asemenea. if (!( obj instanceof Complex ) ) return false . double b ) { this . // partea imaginara public Complex ( double a . return a + semn + b + " i " .

byte short int long float double char boolean Byte Short Integer Long Float Double Character Boolean Fiecare din aceste clase are un constructor ce permite init ¸ializarea unui obiect avˆ and o anumit˘ a valoare primitiv˘ a¸ si metode specializate pentru conversia unui obiect ˆ ın tipul primitiv corespunz˘ ator.0 + 5. atribuirile explicite ˆ ıntre tipuri primitve ¸ si referint ¸˘ a sunt posibile. System .9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri Dup˘ a cum v˘ azut tipurile Java de date pot fi ˆ ımp˘ art ¸ie ˆ ın primitive ¸ si referint ¸˘ a. println ( c1 .74 CAPITOLUL 2. acest mecanism purtˆ and numele de autoboxing. respectiv auto-unboxing. } } { // 3. int i = obi. Conversia explicit˘ a va fi facut˘ a de c˘ atre compilator. out . . println ( c1 . boolean b = obb. aduna ( c2 ) ) .2) . Boolean obb = new Boolean(true). equals ( c2 ) ) .booleanValue(). Complex c2 = new Complex (2 . out . System .5 a limbajului Java.0 i // false // true 2. equals ( c3 ) ) . out . OBIECTE S ¸ I CLASE public class TestComplex { public static void main ( String c []) Complex c1 = new Complex (1 .3) . de genul tipPrimitivValue: Integer obi = new Integer(1). Incepˆ and cu versiunea 1.intValue(). System . Complex c3 = ( Complex ) c1 . clone () . Pentru fiecare tip primitiv exist˘ a o clas˘ a corespunz˘ atoare care permie lucrul orientat obiect cu tipul respectiv. println ( c1 .

culoare = CuloriSemafor. VERDE }. . Boolean obb = true. .ROSU) semafor.. if (semafor. Clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: public enum CuloriSemafor { ROSU..GALBEN). .ROSU) semafor. dup˘ a cum reiese din urm˘ atorul exemplu: public class CuloriSemafor { public static final int ROSU = -1. // Utilizarea structurii se face la fel ..5 a limbajului Java. } ..GALBEN).. exist˘ a posibilitatea de a defini tipuri de date enumerare prin folosirea cuvˆ antului cheie enum.2. boolean b = obb.culoare = CuloriSemafor. GALBEN. Compilatorul este responsabil cu transformarea unei astfel de structuri ˆ ıntr-o clas˘ a corespunz˘ atoare.10. public static final int VERDE = 1.10 Tipul de date enumerare Incepˆ and cu versiunea 1. Acest˘ a solut ¸ie simplific˘ a manevrarea grupurilor de constante.5 ! Integer obi = 1... // Exemplu de utilizare if (semafor. 75 2. ...culoare = CuloriSemafor.. public static final int GALBEN = 0. int i = obi.culoare = CuloriSemafor. TIPUL DE DATE ENUMERARE // Doar de la versiunea 1.

76 CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE .

Capitolul 3 Except ¸ii 3. //Exceptie ! System.1 Ce sunt except ¸iile ? Termenul except ¸ie este o prescurtare pentru ”eveniment except ¸ional” ¸ si poate fi definit ca un eveniment ce se produce ˆ ın timpul execut ¸iei unui program ¸ si care provoac˘ aˆ ıntreruperea cursului normal al execut ¸iei acestuia. v[10] = 0. } } La rularea programului va fi generat˘ a o except ¸ie.out. programul se va opri la instruct ¸iunea care a cauzat except ¸ia ¸ si se va afi¸ sa un mesaj de eroare de genul: 77 . • starea programului ˆ ın momentul producerii acelei except ¸ii. Except ¸iile pot ap˘ area din diverse cauze ¸ si pot avea nivele diferite de gravitate: de la erori fatale cauzate de echipamentul hardware pˆ an˘ a la erori ce ¸ tin strict de codul programului. public class Exemplu { public static void main(String args[]) { int v[] = new int[10].. In momentul cˆ and o asemenea eroare se produce ˆ ın timpul execut ¸iei va fi generat un obiect de tip except ¸ie ce cont ¸ine: • informat ¸ii despre except ¸ia respectiv˘ a.println("Aici nu se mai ajunge.. cum ar fi accesarea unui element din afara spat ¸iului alocat unui vector.").

java:4)" Crearea unui obiect de tip except ¸ie se nume¸ ste aruncarea unei except ¸ii (”throwing an exception”). EXCEPT ¸ II "Exception in thread "main" java. catch ¸ si finally. o secvent ¸˘ a de cod care poate provoca except ¸ii trebuie s˘ a specifice modalitatea de tratare a acestora. atunci programul Java se opre¸ ste cu un mesaj de eroare (ˆ ın cazul exemplului de mai sus mesajul ”Aici nu se mai ajunge. Dac˘ a sistemul nu gase¸ ste nici un analizor pentru o anumit˘ a except ¸ie. la aparit ¸ia unei erori este ”aruncat˘ a” o except ¸ie iar cineva trebuie s˘ a o ”prind˘ a” pentru a o trata. ˆ ıncepˆ and cu metoda care a generat except ¸ia ¸ si mergˆ and ˆ ınapoi pe linia apelurilor c˘ atre acea metod˘ a. O secvent ¸˘ a de cod care trateaz˘ a anumite except ¸ii trebuie s˘ a arate astfel: try { // Instructiuni care pot genera exceptii } catch (TipExceptie1 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 1 .” nu va fi afi¸ sat).. Secvent ¸a de cod dintr-o metod˘ a care trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie se nume¸ ste analizor de except ¸ie (”exception handler”) iar interceptarea ¸ si tratarea ei se nume¸ ste prinderea except ¸iei (”catch the exception”).lang. C˘ autarea se face recursiv. In aproape toate situat ¸ile. 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor Tratarea except ¸iilor se realizeaz˘ a prin intermediul blocurilor de instruct ¸iuni try. Atent ¸ie In Java tratarea erorilor nu mai este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. Cu alte cuvinte.78 CAPITOLUL 3.main (Exceptii..ArrayIndexOutOfBoundsException :10 at Exceptii. In momentul ˆ ın care o metod˘ a genereaz˘ a (arunc˘ a) o except ¸ie sistemul de execut ¸ie este responsabil cu g˘ asirea unei secvent ¸e de cod dintr-o metod˘ a care s˘ a o trateze.

Mai jos este codul complte ¸ si corect al unui program ce afi¸ seaz˘ a pe ecran cont ¸inutul unui fi¸ sier al c˘ arui nume este primit ca argument de la linia de comand˘ a. // Deschidem fisierul System.out.out. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR } catch (TipExceptie2 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 2 } .out.2. // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c. Tratarea except ¸iilor este realizat˘ a complet chiar de c˘ atre metoda citeste. .println("\\nInchidem fisierul " + fis).println("Deschidem fisierul " + fis). while ( (c=f.close().read()) != -1) System. .print((char)c). finally { // Cod care se executa indiferent // daca apar sau nu exceptii } 79 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: citirea unui fi¸ sier octet cu octet ¸ si afisarea lui pe ecran. f. } Aceast˘ a secvent ¸˘ a de cod va furniza erori la compilare deoarece ˆ ın Java tratarea erorilor este obligatorie. // Inchidem fisierul System. . Folosind mecanismul except ¸iilor metoda citeste ˆ ı¸ si poate trata singur˘ a erorile care pot surveni pe parcursul execut ¸iei sale. F˘ ar˘ a a folosi tratarea except ¸iilor metoda responsabil˘ a cu citirea fi¸ sierului ar ar˘ ata astfel: public static void citesteFisier(String fis) { FileReader f = null.3. f = new FileReader(fis).

try { f . out . while ( ( c = f . println ( " Exceptie : " + e . f = new FileReader ( fis ) . println ( " \ nInchidem fisierul . else .1: Citirea unui fisier . } } } } public static void main ( String args []) { if ( args . } catch ( IOException e ) { // Tratam alt tip de exceptie System . println ( " Fisierul nu poate fi inchis ! " ) . err . println ( " Deschidem fisierul " + fis ) . err . io . printStackTrace () .corect import java . print (( char ) c ) . err . e . System . System . " ) . printStackTrace () . length > 0) citesteFisier ( args [0]) . } finally { if ( f != null ) { // Inchidem fisierul System . exit (1) . } catch ( IOException e ) { System . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . read () ) != -1) System . out . out . close () . } catch ( File Not F o u n d E x c e p t i o n e ) { // Tratam un tip de exceptie System . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) { FileReader f = null . try { // Deschidem fisierul System .80 CAPITOLUL 3.*. // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . out . getMessage () ) . e . EXCEPT ¸ II Listing 3.

cˆ ate unul pentru fiecare tip de except ¸ie. poate provoca la rˆ andul s˘ au except ¸ii. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR System . } . pentru a avea un cod complet corect trebuie s˘ a trat˘ am ¸ si posibilitatea aparit ¸iei unei except ¸ii la metoda close. // Totul a decurs bine..close(). catch (IOException e) { . . f... Inchiderea fi¸ sierului se face ˆ ın blocul ”finally”. } } 81 Blocul ”try” contine instruct ¸iunile de deschidere a unui fi¸ sier ¸ si de citire dintr-un fi¸ sier. out . deoarece acesta este sigur c˘ a se va executa F˘ ar˘ a a folosi blocul ”finally”.. println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) .. Atent ¸ie Obligatoriu un bloc de instruct ¸iuni ”try” trebuie s˘ a fie urmat de unul sau mai multe blocuri ”catch”.2. Except ¸iile provocate de aceste instruct ¸iuni sunt tratate ˆ ın cele dou˘ a blocuri ”catch”. ambele putˆ and produce except ¸ii.. try { . // A aparut o exceptie la citirea din fisier f.3. Deci. de exemplu atunci cˆ and fi¸ sierul mai este folosit ¸ si de alt proces ¸ si nu poate fi ˆ ınchis.close(). ceea ce ar fi dus la scrierea de cod redundant. responsabil˘ a cu ˆ ınchiderea unui fi¸ sier. ˆ ınchiderea fi¸ sierului ar fi trebuit facut˘ aˆ ın fiecare situat ¸ie ˆ ın care fi¸ sierul ar fi fost deschis. ˆ ın funct ¸ie de except ¸iile provocate de acele instruct ¸iuni sau (opt ¸ional) de un bloc ”finally”. // cod redundant } O problem˘ a mai delicat˘ a care trebuie semnalata ˆ ın aceasta situat ¸ie este faptul c˘ a metoda close.

print (( char ) c ) . urmˆ and ca acestea s˘ a implementeze tratarea lor sau. { . TipExceptie2. f = new FileReader ( fis ) . int c . s˘ a ”arunce” mai departe except ¸iile respective. In exemplul de mai sus dac˘ a nu facem tratarea except ¸iilor ˆ ın cadrul metodei citeste atunci metoda apelant˘ a (main) va trebui s˘ a fac˘ a acest lucru: Listing 3. out .. close () .82 CAPITOLUL 3.. io .*. public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) throws FileNotFoundException . read () ) != -1) System .2: Citirea unui fisier import java . Acest lucru se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ın declarat ¸ia metodei a clauzei throws: [modificatori] TipReturnat metoda([argumente]) throws TipExceptie1. la rˆ andul lor.. IOException { FileReader f = null . EXCEPT ¸ II 3. f . . } Atent ¸ie O metod˘ a care nu trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie trebuie obligatoriu s˘ ao ”arunce”.3 ”Aruncarea” except ¸iilor In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu ˆ ı¸ si asum˘ a responsabilitatea trat˘ arii uneia sau mai multor except ¸ii pe care le pot provoca anumite instruct ¸iuni din codul s˘ au atunci ea poate s˘ a ”arunce” aceste except ¸ii c˘ atre metodele care o apeleaz˘ a. while ( ( c = f . } ..

err . while ( (c=f. nu mai putem diferent ¸ia except ¸iile provocate de citirea din fi¸ sier s de inchiderea fi¸ sierului. println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . Este situat ¸ia ˆ ın care putem folosi blocul finally f˘ ar˘ a a folosi nici un bloc catch: public static void citesteFisier(String fis) throws FileNotFoundException. int c. e . inchiderea fi¸ sierului nu va mai fi facut˘ aˆ ın situatia ˆ ın care apare o except ¸ie la citirea din fi¸ sier. De asemenea. println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . } catch ( IOException e ) { System . println ( " Exceptie : " + e ) . } } else System .close().print((char)c). IOException { FileReader f = null. printStackTrace () . } finally { if (f!=null) f. } } . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) .3. out . try { f = new FileReader(numeFisier). } } Observat ¸i c˘ a.3.out. ˆ ın acest caz.read()) != -1) System. err . out . ”ARUNCAREA” EXCEPT ¸ IILOR 83 public static void main ( String args []) { if ( args . ambele fiind de tipul IOException. } catch ( File NotFo undE x c ep ti on e ) { System . length > 0) { try { citesteFisier ( args [0]) . System .

} public void metoda1 throws TipExceptie { metoda2().. } Intotdeauna trebuie g˘ asit compromisul optim ˆ ıntre tratarea local˘ a a except ¸iilor ¸ si aruncarea lor c˘ atre nivelele superioare... ca ˆ ın exemplele de mai jos: throw new IOException("Exceptie I/O"). EXCEPT ¸ II Metoda apelant˘ a poate arunca la rˆ andul sˆ au except ¸iile mai departe c˘ atre metoda care a apelat-o la rˆ andul ei.length) throw new ArrayIndexOutOfBoundsException()... } public void metoda2 throws TipExceptie { metoda3(). } Tratarea except ¸iilor de c˘ atre JVM se face prin terminarea programului ¸ si afi¸ sarea informat ¸iilor despre except ¸ia care a determinat acest lucru. va determina trimiterea except ¸iilor c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java. . . Aruncarea unei except ¸ii se poate face ¸ si implicit prin instruct ¸iunea throw ce are formatul: throw exceptie. public void metoda3 throws TipExceptie { . metoda main ar putea fi declarat˘ a astfel: public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException. astfel ˆ ıncˆ at codul s˘ a fie cˆ at mai clar ¸ si identificarea locului ˆ ın care a ap˘ arut except ¸ia s˘ a fie cˆ at mai u¸ sor de f˘ acut. Pentru exemplul nostru..84 CAPITOLUL 3. IOException { citeste(args[0]). Aceast˘ aˆ ınl˘ ant ¸uire se termin˘ a cu metoda main care. dac˘ a va arunca except ¸iile ce pot ap˘ area ˆ ın corpul ei. . } public void main throws TipExceptie { metoda1(). if (index >= vector.

out. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: o funct ¸ie care ˆ ıncarc˘ a un fi¸ sier ˆ ın memorie: citesteFisier { deschide fisierul. throw e.4.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor Prin modalitatea sa de tratare a except ¸iilor. } Problemele care pot ap˘ area la aceasta funct ¸ie.1 Separarea codului pentru tratarea erorilor In programarea tradit ¸ional˘ a tratarea erorilor se combin˘ a cu codul ce poate produce aparit ¸ia lor producˆ and a¸ sa numitul ”cod spaghetti”. aloca memorie.˘ 3. ?” • fi¸ sierul nu poate fi deschis • nu se poate determina dimensiunea fi¸ sierului . inchide fisierul. citeste fisierul in memorie. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR catch(Exception e) { System.. • Propagarea unei erori pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator. (vezi ”Crearea propriilor except ¸ii”) 3. sunt de genul: ”Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a: . • Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor. 3.. Java are urm˘ atoarele avantaje fat ¸˘ a de mecanismul tradit ¸ional de tratare a erorilor: • Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul ˆ ın care ea poate s˘ a apar˘ a.4. aparent simpl˘ a. determina dimensiunea fisierului.println("A aparut o exceptie). } 85 Aceast˘ a instruct ¸iune este folosit˘ a mai ales la aruncarea except ¸iilor proprii.

if (nu se poate citi din fisier) { codEroare = -1. } inchide fisierul. if (fisierul nu s-a inchis && codEroare == 0) { codEroare = -4. } } else { codEroare = -3. astfel: . } return codEroare. deschide fisierul. if (s-a determinat dimensiunea) { aloca memorie. EXCEPT ¸ II Un cod tradit ¸ional care s˘ a trateze aceste erori ar ar˘ ata astfel: int citesteFisier() { int codEroare = 0. folosind mecansimul except ¸iilor. schematizat. if (fisierul s-a deschis) { determina dimensiunea fisierului. } } else { codEroare = -2. if (s-a alocat memorie) { citeste fisierul in memorie. } // Cod "spaghetti" Acest stil de progamare este extrem de susceptibil la erori ¸ si ˆ ıngreuneaz˘ a extrem de mult ˆ ınt ¸telegerea sa. codul ar arata. } else { codEroare = codEroare & -4. } } else { codEroare = -5. In Java.86 • nu poate fi alocat˘ a suficient˘ a memorie • nu se poate face citirea din fi¸ sier • fi¸ sierul nu poate fi ˆ ınchis CAPITOLUL 3.

} catch (fisierul nu s-a deschis) {trateaza eroarea. aloca memorie..} catch (nu s-a alocat memorie) {trateaza eroarea} catch (nu se poate citi din fisier) {trateaza eroarea. S˘ a presupunem c˘ a apelul la metoda citesteFisier este consecint ¸a unor apeluri imbricate de metode: int metoda1() { metoda2(). . } int metoda3 { citesteFisier().2 Propagarea erorilor Propagarea unei erori se face pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator. } int metoda2() { metoda3. 87 3. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int citesteFisier() { try { deschide fisierul.4... . determina dimensiunea fisierului. citeste fisierul in memorie. inchide fisierul.} } Diferenta de claritate este evident˘ a.} catch (nu s-a determinat dimensiunea) {trateaza eroarea.4.˘ 3... ..} catch (nu se poate inchide fisierul) {trateaza eroarea. .

. } int metoda2() { int codEroare = metoda3().. if (codEroare != 0) //proceseazaEroare. if (codEroare != 0) return codEroare. acest lucru ar trebui f˘ acut prin propagarea erorii produse de metoda citesteFisier pˆ an˘ a la metoda1: int metoda1() { int codEroare = metoda2(). } catch (TipExceptie e) { //proceseazaEroare. . } .88 } CAPITOLUL 3.. } int metoda3() { int codEroare = citesteFisier().. . Java permite unei metode s˘ a arunce except ¸iile ap˘ arute ˆ ın cadrul ei la un nivel superior.. } Dup˘ a cum am vazut. EXCEPT ¸ II S˘ a presupunem de asemenea c˘ a dorim s˘ a facem tratarea erorilor doar ˆ ın metoda1. Tradit ¸ional.. . } . adic˘ a funct ¸iilor care o apeleaz˘ a sau sistemului. o metod˘ a poate s˘ a nu ˆ ı¸ si asume responsabilitatea trat˘ arii except ¸iilor ap˘ arute ˆ ın cadrul ei: int metoda1() { try { metoda2().. if (codEroare != 0) return codEroare. Cu alte cuvinte..

EOFException.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor In Java exist˘ a clase corespunz˘ atoare tuturor except ¸iilor care pot ap˘ area la execut ¸ia unui program. cum ar fi FileNotFoundException. cu cˆ at clasa folosit˘ a este mai generic˘ a cu atˆ at tratarea except ¸iilor programul ˆ ı¸ si pierde din flexibilitate. Pronderea unei except ¸ii se poate face fie la nivelul clasei specifice pentru acea except ¸ie.. /* Acest apel poate genera exceptie de tipul FileNotFoundException Tratarea ei poate fi facuta in unul din modurile de mai jos: */ } catch (FileNotFoundException e) { // Exceptie specifica provocata de absenta // fisierului ’input. } int metoda3() throws TipExceptie { citesteFisier(). La rˆ andul ei. .. De exemplu.˘ 3. } 89 3. ˆ ıns˘ a. etc.dat’ } // sau . clasa IOException se ocup˘ a cu except ¸iile ce pot ap˘ area la operat ¸ii de intrare/iesire ¸ si diferent ¸iaz˘ a la rˆ andul ei alte tipuri de except ¸ii. Radacin˘ a acestei ierarhii este clasa Throwable (vezi ”Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii”).4..dat"). fie la nivelul uneia din superclasele sale. Acestea sunt grupate ˆ ın funct ¸ie de similarit˘ a¸ tile lor ˆ ıntr-o ierarhie de clase.4. clasa IOException se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ıntr-o categorie mai larg˘ a de except ¸ii ¸ si anume clasa Exception.. . try { FileReader f = new FileReader("input. ˆ ın funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile programului. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int metoda2() throws TipExceptie { metoda3().

Erorile.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii R˘ ad˘ acina claselor ce descriu except ¸ii este clasa Throwable iar cele mai importante subclase ale sale sunt Error. sunt cazuri speciale de except ¸ii generate de funct ¸ionarea anormal˘ a a echipamentului hard pe care ruleaz˘ a un program Java ¸ si sunt invizibile programatorilor. . obiecte de tip Error. Un program Java nu trebuie s˘ a trateze aparit ¸ia acestor erori ¸ si este improbabil ca o metod˘ a Java s˘ a provoace asemenea erori. Exception ¸ si RuntimeException. EXCEPT ¸ II catch (IOException e) { // Exceptie generica provocata de o operatie IO } // sau catch (Exception e) { // Cea mai generica exceptie soft } //sau catch (Throwable e) { // Superclasa exceptiilor } 3.90 CAPITOLUL 3. care sunt la rˆ andul lor superclase pentru o serie ˆ ıntreag˘ a de tipuri de except ¸ii.

3. tratarea lor nefiind ˆ ıns˘ a ilegal˘ a. ArithmeticException • accesarea membrilor unui obiect ce are valoarea null.6 Except ¸ii la execut ¸ie In general. Dup˘ a cum am mai zis tratarea acestor except ¸ii nu este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. Aceste except ¸ii au o superclas˘ a comun˘ a RuntimeException ¸ si ˆ ın acesata categorie sunt incluse except ¸iile provocate de: • operat ¸ii aritmetice ilegale (ˆ ımpˆ art ¸irea ˆ ıntregilor la zero). De la acest principu se sustrag ˆ ıns˘ a a¸ sa numitele except ¸ii la execut ¸ie sau. Cele mai uzuale sunt: • getMessage . Reamintim ˆ ıns˘ a c˘ a. except ¸iile care provin strict din vina programatorului ¸ si nu generate de o anumit˘ a situat ¸ie extern˘ a. cu alte cuvinte. obiectele de tip Exception.metod˘ a mo¸ stenit˘ a din clasa Object. cum ar fi lipsa unui fi¸ sier. EXCEPT ¸ II LA EXECUT ¸ IE 91 Except ¸iile.6.afi¸ seaz˘ a detaliul unei except ¸ii. Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect except ¸ie sunt definite ˆ ın clasa Throwable ¸ si sunt publice. • printStackTrace . Din acest motiv.afi¸ seaz˘ a informat ¸ii complete despre except ¸ie ¸ si localizarea ei. care furnizeaz˘ a reprezentarea ca ¸ sir de caractere a except ¸iei. NullPointerException • accesarea eronat˘ a a elementelor unui vector. Except ¸iile care pot ”sc˘ apa” netratate descind din subclasa RuntimeException ¸ si se numesc except ¸ii la execut ¸ie. 3. ArrayIndexOutOfBoundsException Except ¸iile la execut ¸ie pot ap˘ area uriunde ˆ ın program ¸ si pot fi extrem de numeroare iar ˆ ıncercarea de ”prindere” a lor ar fi extrem de anevoioas˘ a. sunt except ¸iile standard (soft) care trebuie tratate de c˘ atre programele Java. astfel ˆ ıncˆ at pot fi apelate pentru orice tip de except ¸ie. tratarea except ¸iilor este obligatorie ˆ ın Java. . ˆ ın cazul aparit ¸iei oric˘ arui tip de except ¸ie care nu are un analizor corespunz˘ ator. programul va fi terminat. • toString . compilatorul permite ca aceste except ¸ii s˘ a r˘ amˆ an˘ a netratate.

*/ System. int a=1.7 Crearea propriilor except ¸ii Adeseori poate ap˘ area necesitatea cre˘ arii unor except ¸ii proprii pentru a pune ˆ ın evident ¸a cazuri speciale de erori provocate de metodele claselor unei libr˘ arii.out. z=0. ci va fi furnizat ca rezultat o constant˘ a care poate fi.out.out. /* Nu apare eroare la compilare dar apare exceptie la executie si programul va fi terminat. -Infinity. In cazul tipurilor reale (float ¸ si double) nu va fi generat˘ a nici o except ¸ie. try { v[10] = 0. . // -Infinity System. cu alte cuvinte clasa care o implementeaz˘ a trebuie s˘ a fie subclas˘ a a uneia deja existente ˆ ın aceasta ierarhie.println(y/z). cazuri care nu au fost prevazute ˆ ın ierarhia except ¸iilor standard Java. sau Nan. EXCEPT ¸ II int v[] = new int[10].println("Atentie la indecsi!").92 CAPITOLUL 3.out. // Exceptie la executie ! double x=1. y=-1.println(x/z). preferabil una apropiat˘ a ca semnificat ¸ie.println(z/z). sau superclasa Exception. // NaN 3.").printStackTrace(). Infinity. } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System. // Infinity System.println("Aici nu se mai ajunge.out. funct ¸ie de operatie.. e.. System. O except ¸ie proprie trebuie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ıns˘ aˆ ın ierarhia except ¸iilor Java. Imp˘ art ¸irea la 0 va genera o except ¸ie doar dac˘ a tipul numerelor ˆ ımp˘ art ¸ite este aritmetic ˆ ıntreg. int b=0. System.out. } // Corect. programul continua v[11] = 0.println(a/b).

3: Exceptii proprii class ExceptieStiva extends Exception { public ExceptieStiva ( String mesaj ) { super ( mesaj ) . int n =0. } } Secvent ¸a cheie este extends Exception care specific˘ a faptul c˘ a noua clas˘ a ExceptieStiva este subclas˘ a a clasei Exception ¸ si deci implementeaz˘ a obiecte ce reprezint˘ a except ¸ii. Pentru a personaliza aceste except ¸ii vom crea o clas˘ a specific˘ a denumit˘ a ExceptieStiva: Listing 3.-].3. return elemente [n . // numarul de elemente din stiva public void adauga ( int x ) throws ExceptieStiva { if ( n ==100) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este plina ! " ) . .7. ˆ ın care cre˘ am o clas˘ a ce descrie part ¸ial o stiv˘ a de numere ˆ ıntregi cu operat ¸iile de ad˘ augare a unui element. } public int scoate () throws ExceptieStiva { if ( n ==0) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este goala ! " ) . CREAREA PROPRIILOR EXCEPT ¸ II public class ExceptieProprie extends Exception { public ExceptieProprie(String mesaj) { super(mesaj). elemente [ n ++] = x . // Apeleaza constructorul superclasei Exception } } 93 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. respectiv de scoatere a elementului din vˆ arful stivei. } } class Stiva { int elemente [] = new int [100]. ambele operat ¸ii pot provoca except ¸ii. Dac˘ a presupunem c˘ a stiva poate memora maxim 100 de elemente.

94 CAPITOLUL 3. codul ad˘ augat claselor pentru except ¸ii proprii este nesemnificativ: unul sau doi constructori care afi¸ seaza un mesaj de eroare la ie¸ sirea standard. . Procesul de creare a unei noi except ¸ii poate fi dus mai departe prin ad˘ augarea unor noi metode clasei ce descrie acea except ¸ie. chiar f˘ ar˘ a nici un cod ˆ ın ele. Except ¸iile proprii sunt descrise uzual de clase foarte simple. EXCEPT ¸ II In general. cum ar fi: class ExceptieSimpla extends Exception { } Aceast˘ a clas˘ a se bazeaz˘ a pe constructorul implicit creat de compilator ˆ ıns˘ a nu are constructorul ExceptieSimpla(String s). ˆ ıns˘ a aceasta dezvoltare nu ˆ ı¸ si are rostul ˆ ın majoritatea cazurilor.

atˆ at sursa extern˘ a a unor date cˆ at ¸ si destinat ¸ia lor sunt v˘ azute ca fiind ni¸ ste procese care produc. imagini. etc. memorie. } inchide canal comunicatie. Informat ¸ia se poate g˘ asi oriunde: ˆ ıntr-un fi¸ sier pe disc.1 4. un progam Java trebuie s˘ a deschid˘ a un canal de comunicat ¸ie (flux) de la sursa informat ¸iilor (fi¸ sier. un program poate trimite informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a deschizˆ and un canal de comunicat ¸ie (flux) c˘ atre acea destinat ¸ie ¸ si scriind secvent ¸ial informat ¸iile respective. socket.Capitolul 4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4. ˆ ın memorie sau ˆ ın alt program ¸ si poate fi de orice tip: date primitive. Pentru a generaliza. etc) ¸ si s˘ a citeasc˘ a secvent ¸ial informat ¸iile respective. respectiv consum˘ a informat ¸ii. Similar.1 Introducere Ce sunt fluxurile? Majoritatea aplicat ¸iilor necesit˘ a citirea unor informat ¸ii care se g˘ asesc pe o surs˘ a extern˘ a sau trimiterea unor informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a. obiecte. Pentru a aduce informat ¸ii dintr-un mediu extern.1. ˆ ın ret ¸ea. Indiferent de tipul informat ¸iilor. sunete. 95 . citirea/scrierea de pe/c˘ atre un mediu extern respect˘ a urm˘ atorul algoritm: deschide canal comunicatie while (mai sunt informatii) { citeste/scrie informatie.

INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Definit ¸ii: Un flux este un canal de comunicat ¸ie unidirect ¸ional ˆ ıntre dou˘ a procese. Un proces care descrie o destinat ¸ie extern˘ a pentru date se nume¸ ste proces consumator.io. Consumatorul ¸ si producatorul nu comunic˘ a direct printr-o interfat ¸˘ a de flux ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor. orice proces putˆ and fi atˆ at producator cˆ at ¸ si consumator ˆ ın acela¸ si timp.1.io. Un flux care scrie date se nume¸ ste flux de ie¸ sire.96 ˘ S CAPITOLUL 4. Intre dou˘ a procese pot exista oricˆ ate fluxuri. Observat ¸ii: Fluxurile sunt canale de comunicat ¸ie seriale pe 8 sau 16 bit ¸i.2 Clasificarea fluxurilor Exist˘ a trei tipuri de clasificare a fluxurilor: • Dup˘ a direct ¸ia canalului de comunicat ¸ie deschis fluxurile se ˆ ımpart ˆ ın: – fluxuri de intrare (pentru citirea datelor) – fluxuri de ie¸ sire (pentru scrierea datelor) • Dup˘ a tipul de date pe care opereaz˘ a: – fluxuri de octet ¸i (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 8 bit ¸i) – fluxuri de caractere (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 16 bit ¸i) . Fluxurile sunt unidirect ¸ionale. Un proces care descrie o surs˘ a extern˘ a de date se nume¸ ste proces produc˘ ator. Un flux care cite¸ ste date se nume¸ ste flux de intrare. 4.*. Clasele ¸ si intefet ¸ele standard pentru lucrul cu fluxuri se g˘ asesc ˆ ın pachetul java. Fiecare flux are un singur proces produc˘ ator ¸ si un singur proces consumator. Deci. dar pe fluxuri diferite. orice program care necesit˘ a operat ¸ii de intrare sau ie¸ sire trebuie s˘ a cont ¸in˘ a instruct ¸iunea de import a pachetului java.io: import java. de la produc˘ ator la consumator.

Acestea sunt superclase abstracte pentru clase ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 8 bit ¸i. Ca ¸ si ˆ ın cazul fluxurilor pe caractere denumirile claselor vor avea terminat ¸ia superclasei lor: FileInputStream.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri Clasele r˘ ad˘ acin˘ a pentru ierarhiile ce reprezint˘ a fluxuri de caractere sunt: • Reader.pentru fluxuri de ie¸ sire. cum ar fi ˆ ın exemplele: FileReader. f˘ ar˘ a ca acest lucru s˘ a fie obligatoriu.pentru fluxuri de intrare ¸ si • Writer.4. ˆ ıns˘ a acest lucru nu este obligatoriu. etc.pentru fluxuri de ie¸ sire. Clasele radacin˘ a pentru ierarhia fluxurilor de octet ¸i sunt: • InputStream. BufferedReader. Ca o regul˘ a general˘ a. se observ˘ a ca o alt˘ a regul˘ a general˘ a. faptul c˘ a unui flux de intrare XReader ˆ ıi corespunde uzual un flux de ie¸ sire XWriter..1. etc.1. Acestea sunt superclase abstracte pentru toate clasele ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 16 bit ¸i ¸ si vor cont ¸ine metodele comune tuturor. BufferedWriter. De asemenea. FileOutputStream. INTRODUCERE • Dup˘ a act ¸iunea lor: 97 – fluxuri primare de citire/scriere a datelor (se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor) – fluxuri pentru procesarea datelor 4. . BufferedOutputStream. FileWriter. fiec˘ arui flux de intrare XInputStream corespunzˆ andu-i uzual un flux de ie¸ sire XOutputStream. BufferedInputStream. toate clasele din aceste ierarhii vor avea terminat ¸ia Reader sau Writer ˆ ın funct ¸ie de tipul lor.pentru fluxuri de intrare ¸ si • OutputStream.

In cazul ˆ ın care aceasta nu este apelat˘ a explicit. Inchiderea oric˘ arui flux se realizeaz˘ a prin metoda close.. deoarece acestea permit manipularea caracterelor Unicode ˆ ın timp ce fluxurile de octet ¸i permit doar lucrul pe 8 biti caractere ASCII.1. tratarea lor fiind obligatorie. Acestea sunt ˆ ıns˘ a mai rar folosite ¸ si nu vor fi detaliate. la lucrul cu fluxrui cu zon˘ a tampon de memorie. InputStream void write(int c) void write(byte buf[]) . resetarea pozit ¸iei curente. fluxul va fi automat ˆ ınchis de c˘ atre colectorul de gunoaie atunci cˆ and nu va mai exista nici o referint ¸˘ a la el.. definind metode similare pentru scrierea datelor: Reader void write(int c) void write(char buf[]) void write(String str) ... saltul peste un num˘ ar de pozit ¸ii. Pentru majoritatea programelor este recomandat ca scrierea ¸ si citirea datelor s˘ a se fac˘ a prin intermediul fluxurilor de caractere. datele din memorie vor fi pierdute la ˆ ınchiderea fluxului de c˘ atre gc. Superclasele abstracte Writer ¸ si OutputStream sunt de asemenea paralele. exist˘ a un paralelism ˆ ıntre ierarhia claselor pentru fluxuri de caractere ¸ si cea pentru fluxurile pe octet ¸i. De asemenea.4 Metode comune fluxurilor Superclasele abstracte Reader ¸ si InputStream definesc metode similare pentru citirea datelor.98 ˘ S CAPITOLUL 4. Reader InputStream int read() int read() int read(char buf[]) int read(byte buf[]) . 4.. Metodele referitoare la fluxuri pot genera except ¸ii de tipul IOException sau derivate din aceast˘ a clas˘ a. ... ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie evitat deoarece. . ambele clase pun la dispozit ¸ie metode pentru marcarea unei locat ¸ii ˆ ıntr-un flux.. etc. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Pˆ an˘ a la un punct.

acestea sunt folosite pentru citirea datelor dintr-un fi¸ sier. definite ˆ ın superclase. fluxurile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın funct ¸ie de activitatea lor ˆ ın fluxuri care se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor ¸ si fluxuri pentru procesarea datelor (de filtrare).2. PipedWriter PipedInputStream. 4. In funct ¸ie de tipul sursei datelor. FOLOSIREA FLUXURILOR 99 4. ByteArrayOutputStream Aceste fluxuri folosesc pentru scrierea/citirea informat ¸iilor ˆ ın/din memorie ¸ si sunt create pe un vector existent deja.2. In continuare. PipedOutputStream Implementeaz˘ a componentele de intrare/ie¸ sire ale unei conducte de . precum ¸ si modalit˘ a¸ tile de creare ¸ si utilizare a fluxurilor. • Pipe PipedReader.4. Cu alte cuvinte. FileOutputStream Numite ¸ si fluxuri fi¸ sier. punˆ and la dispozit ¸ie implement˘ ari ale metodelor de baz˘ a read. vom vedea care sunt cele mai importante clase din cele dou˘ a categorii ¸ si la ce folosesc acestea. ele pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite astfel: • Fi¸ sier FileReader. respectiv write. StringWriter Permit tratarea ¸ sirurilor de caractere aflate ˆ ın memorie ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea de fluxuri. permit tratarea vectorilor ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea unor fluxuri de intrare/ie¸ sire. • Memorie CharArrayReader. respectiv scrierea datelor ˆ ıntr-un fi¸ sier ¸ si vor fi analizate ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a (vezi ”Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere”). StringReader.2 Folosirea fluxurilor A¸ sa cum am v˘ azut.1 Fluxuri primitive Fluxurile primitive sunt responsabile cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor. CharArrayWriter ByteArrayInputStream. FileWriter FileInputStream.

Fiind primitiv. FilterWriter FilterInputStream. 4. FilterOutputStream Sunt clase abstracte ce definesc o interfat ¸˘ a comun˘ a pentru fluxuri care filtreaz˘ a automat datele citite sau scrise (vezi ”Fluxuri pentru filtrare”).2.2 Fluxuri de procesare Fluxurile de procesare (sau de filtrare) sunt responsabile cu preluarea datelor de la un flux primitiv ¸ si procesarea acestora pentru a le oferi ˆ ıntr-o alt˘ a form˘ a. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI date (pipe). • Filtrare FilterReader. BufferedOutputStream Sunt folosite pentru a introduce un buffer ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. Un flux InputStreamReader cite¸ ste octet ¸i dintr-un flux InputStream ¸ si ˆ ıi converte¸ ste la caractere. Clasele ce descriu aceste fluxuri pot fi ˆ ımpartite ˆ ın funct ¸ie de tipul de procesare pe care ˆ ıl efectueaza astfel: • ”Bufferizare” BufferedReader. reducˆ and astfel num˘ arul de acces˘ ari la dispozitivul ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia original˘ a a datelor. • Conversie octet ¸i-caractere InputStreamReader. Similar. mai util˘ a dintr-un anumit punct de vedere. Sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil (vezi ”Citirea ¸ si scrierea cu zona tampon”). folosind codificarea standard a caracterelor sau o codificare specificat˘ a de program. un flux OutputStreamWriter converte¸ ste caractere ˆ ın octet ¸i ¸ si trimite rezutatul c˘ atre un flux de tipul OutputStream. De exemplu. BufferedWriter BufferedInputStream. Pipe-urile sunt folosite pentru a canaliza ie¸ sirea unui program sau fir de execut ¸ie c˘ atre intrarea altui program sau fir de execut ¸ie. Un flux de procesare nu poate fi folosit decˆ at ˆ ımpreun˘ a cu un flux primitiv. OutputStreamWriter Formeaz˘ a o punte de legatur˘ aˆ ıntre fluxurile de caractere ¸ si fluxurile de octet ¸i. BufferedReader poate prelua date de la un flux FileReader ¸ si s˘ a ofere informat ¸ia dintr-un fi¸ sier linie cu linie.100 ˘ S CAPITOLUL 4. FileReader nu putea citi decˆ at caracter cu caracter. .

• Num˘ arare LineNumberReader LineNumberInputStream Ofer˘ a¸ si posibilitatea de num˘ arare automat˘ a a liniilor citite de la un flux de intrare. • Conversie tipuri de date DataInputStream. 4. FOLOSIREA FLUXURILOR 101 • Concatenare SequenceInputStream Concateneaz˘ a mai multe fluxuri de intrare ˆ ıntr-unul singur (vezi ”Concatenarea fi¸ sierelor”). independent de ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a (vezi ”Folosirea claselor DataInputStream ¸ si DataOutputStream”).2. • Afi¸ sare PrintWriter PrintStream Ofer˘ a metode convenabile pentru afisarea informat ¸iilor. • Citire ˆ ın avans PushbackReader PushbackInputStream Sunt fluxuri de intrare care au un buffer de 1-caracter(octet) ˆ ın care este citit ˆ ın avans ¸ si caracterul (octetul) care urmeaz˘ a celui curent citit. Crearea unui flux se realizeaz˘ a a¸ sadar similar cu crearea obiectelor.4. • Serializare ObjectInputStream. ObjectOutputStream Sunt folosite pentru serializarea obiectelor (vezi ”Serializarea obiectelor”).3 Crearea unui flux Orice flux este un obiect al clasei ce implementeaz˘ a fluxul respectiv. prin instruct ¸iunea new ¸ si invocarea unui constructor corespunz˘ ator al clasei respective: Exemple: . DataOutputStream Folosite la scrierea/citirea datelor de tip primitiv ˆ ıntr-un format binar.2.

txt").txt"))). //crearea unui flux de iesire pe octeti FileOutputStrem out = new FileOutputStream("fisier. A¸ sadar. crearea unui flux pentru procesarea datelor are formatul general: . //crearea unui flux de iesire printr-un buffer BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("fisier. A¸ sadar. //crearea unui flux de iesire pe caractere FileWriter out = new FileWriter("fisier.102 ˘ S CAPITOLUL 4. Fluxurile de procesare nu pot exista de sine st˘ at˘ atoare ci se suprapun pe un flux primitiv de citire/scriere a datelor.txt"). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI //crearea unui flux de intrare pe caractere FileReader in = new FileReader("fisier. BufferedReader in = new BufferedReader(fr). crearea unui flux primitiv de date care cite¸ ste/scrie informat ¸ii de la un dispozitiv extern are formatul general: FluxPrimitiv numeFlux = new FluxPrimitiv(dispozitivExtern). Din acest motiv.txt"). //echivalent cu FileReader fr = new FileReader("fisier. //echivalent cu FileWriter fo = new FileWriter("fisier.txt")). //crearea unui flux de intrare pe octeti FileInputStream in = new FileInputStream("fisier. constructorii claselor pentru fluxurile de procesare nu primesc ca argument un dispozitiv extern de memorare a datelor ci o referint ¸a la un flux primitiv responsabil cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor: Exemple: //crearea unui flux de intrare printr-un buffer BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader("fisier. BufferedWriter out = new BufferedWriter(fo).dat").dat").txt").

octeti Constructorii acestor clase accept˘ a ca argument un obiect care s˘ a specifice un anume fi¸ sier. fluxurile pot fi compuse ˆ ın succesiuni oricˆ at de lungi: DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("fisier.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere Fluxurile pentru lucrul cu fi¸ siere sunt cele mai usor de ˆ ınteles. 4.4. Dup˘ a cum am v˘ azut deja. In general. respectiv scrierea unui caracter sau octet dintr-un sau ˆ ıntr-un fi¸ sier specificat uzual prin numele s˘ au complet sau relativ la directorul curent. FOLOSIREA FLUXURILOR 103 FluxProcesare numeFlux = new FluxProcesare(fluxPrimitiv). ˆ ıntrucˆ at operat ¸ia lor de baz˘ a este citirea.2. on obiect de tip File sau un obiect de tip FileDesciptor (vezi ”Clasa File”). Acesta poate fi un ¸ sir de caractere.2. FileWriter . boolean throws IOException append) . FileOutputStream .caractere FileInputStream. clasele care implementeaz˘ a aceste fluxuri sunt urm˘ atoarele: FileReader.dat"))). Constructorii clasei FileReader sunt: public FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException public FileReader(File file) throws FileNotFoundException public FileReader(FileDescriptor fd) Constructorii clasei FileWriter: public FileWriter(String fileName) throws IOException public FileWriter(File file) throws IOException public FileWriter(FileDescriptor fd) public FileWriter(String fileName.

in . FileWriter out = new FileWriter ( " out . out .txt”.txt” ˆ ıntr-un alt fi¸ sier cu numele ”out. printStackTrace () .txt”. read () ) != -1) out . S˘ a consider˘ am ca exemplu un program care copie cont ¸inutul unui fi¸ sier cu numele ”in. aplicat ¸ia va crea un nou fi¸ sier ”out. e .104 ˘ S CAPITOLUL 4. write ( c ) . Dac˘ a exist˘ a deja fi¸ sierul ”out. Din acest motiv orice creare a unui flux de acest tip trebuie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un bloc try-catch sau metoda ˆ ın care sunt create fluxurile respective trebuie s˘ a arunce except ¸iile de tipul FileNotFoundException sau de tipul superclasei IOException. int c .1: Copierea unui fisier import java . Listing 4. Aceasta va fi prins˘ a de program deoarece. } } } In cazul ˆ ın care vom lansa aplicat ¸ia iar ˆ ın directorul curent nu exist˘ a un fi¸ sier cu numele ”in. Ambele fi¸ siere sunt considerate ˆ ın directorul curent. close () . public class Copiere { public static void main ( String [] args ) { try { FileReader in = new FileReader ( " in . while (( c = in . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Cei mai uzuali constructori sunt cei care primesc ca argument numele fi¸ sierului. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul FileNotFoundException. txt " ) . Ace¸ stia pot provoca except ¸ii de tipul FileNotFoundException ˆ ın cazul ˆ ın care fi¸ sierul cu numele specificat nu exist˘ a.txt”. close () .txt” ˆ ın care va fi copiat cont ¸inutul primului.txt” el va fi re- . Dac˘ a exist˘ a fi¸ sierul ”in. } catch ( IOException e ) { System . io . println ( " Eroare la operatiile cu fisiere ! " ) .*. txt " ) . err . IOException este superclas˘ a pentru FileNotFoundException.

4.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer Clasele pentru citirea/scrierea cu zona tampon sunt: BufferedReader. 1024) //1024 este dimensiunea bufferului Constructorii cei mai folosit ¸i ai acestor clase sunt urm˘ atorii: BufferedReader(Reader in) BufferedReader(Reader in. int dim_buffer) BufferedWriter(Writer out) . Dac˘ a doream s˘ a facem operat ¸ia de ad˘ augare(append) ¸ si nu de rescriere pentru fi¸ sierul ”out. Atunci cˆ and bufferul este plin. caracterul va fi preluat din buffer.dat"). BufferedOutputStream . dintre care obligatoriu unul este primitiv.txt” foloseam: FileWriter out = new FileWriter("out. cont ¸inutul acestuia va fi transferat automat la destinat ¸ie. Fluxurile de citire/scriere cu buffer sunt fluxuri de procesare ¸ si sunt folosite prin suprapunere cu alte fluxuri.txt". Atunci cˆ and se execut˘ a o operat ¸ie de citire. BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("out. odat˘ a cu citirea caracterului.octeti Sunt folosite pentru a introduce un buffer (zon˘ a de memorie) ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. true). La operat ¸iile de scriere datele scrise nu vor ajunge direct la destinat ¸ie. BufferedWriter . Similar lucreaza ¸ si clasele BufferedWriter ¸ si BufferedOutputStream. singura diferent ¸˘ a fiind faptul c˘ a sunt citit ¸i octet ¸i. vor fi memorati ˆ ın buffer ¸ si caracterele care ˆ ıi urmeaz˘ a.caractere BufferedInputStream. reducˆ and astfel numarul de acces˘ ari ale dispozitivului ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia atelor. BufferedInputStream funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acela¸ si principiu. ci vor fi memorate jntr-un buffer de o anumit˘ a dimensiune.2. 4. Evident. Din acest motiv. FOLOSIREA FLUXURILOR 105 scris. Clasa BufferedReader cite¸ ste ˆ ın avans date ¸ si le memoreaz˘ aˆ ıntr-o zon˘ a tampon.2. In cazul ˆ ın care buffer-ul este gol. sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil. citirea se face direct din flux ¸ si.

1024) //am creat un flux cu buffer de 1024 octeti for(int i=0.. in fisier nu s-a scris nimic out. int dim_buffer) BufferedOutputStream(OutputStream out) BufferedOutputStream(OutputStream out. clasele pentru scriere prin buffer mai au ¸ si metoda flush care gole¸ ste explicit zona tampon. int dim_buffer) In cazul constructorilor ˆ ın care dimensiunea buffer-ului nu este specificat˘ a. aceasta prime¸ ste valoarea implicit˘ a de 512 octet ¸i (caractere).readLine()) != null) { .106 ˘ S CAPITOLUL 4.. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI BufferedWriter(Writer out. BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("out. //bufferul este golit. O linie reprezint˘ a o succesiune de caractere terminat˘ a cu simbolul pentru sfˆ ar¸ sit de linie. dependent de platforma de lucru. Metodele acestor clase sunt cele uzuale de tipul read ¸ si write. } . while ((linie = br. Acesta este reprezentat ˆ ın Java prin secvent ¸a escape ’\n’.flush(). Pe lˆ anga acestea.close(). i<1000. BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in")) String linie. chiar dac˘ a aceasta nu este plin˘ a. //proceseaza linie } br. i++) out.dat"). datele se scriu in fisier Metoda readLine Este specific˘ a fluxurilor de citire cu buffer ¸ si permite citirea linie cu linie a datelor de intrare.write(i). //bufferul nu este plin. int dim_buffer) BufferedInputStream(InputStream in) BufferedInputStream(InputStream in.

dup˘ a care primul flux de intrare este ˆ ınchis ¸ si se deschide automat urm˘ atorul flux de intrare din care se vor citi ˆ ın continuare datele. out . println ( " Argumente insuficiente ! " ) . InputStream s2) Primul construieste un flux secvential dintr-o mult ¸ime de fluxuri de intrare. Fiecare obiect ˆ ın enumerarea primit˘ a ca parametru trebuie s˘ a fie de tipul InputStream. FileInputStream f2 = new FileInputStream ( args [1]) . io . read () ) != -1) System . exit ( -1) . Exemplul cel mai elocvent de folosirea a acestei clase este concatenarea a dou˘ a sau mai multor fi¸ siere: Listing 4. Cel de-al doilea construie¸ ste un flux de intrare care combin˘ a doar dou˘ a fluxuri s1 ¸ si s2. Constructorii acestei clase sunt: SequenceInputStream(Enumeration e) SequenceInputStream(InputStream s1. } try { FileInputStream f1 = new FileInputStream ( args [0]) .2. public class Concatenare { public static void main ( String args []) { if ( args . SequenceInputStream s = new S eq u e nc e I np u tS t r ea m ( f1 . Rezultatul concatenarii este afisat pe ecran . f2 ) .*. FOLOSIREA FLUXURILOR 107 4. int c .2: Concatenarea a dou˘ a fi¸ siere /* Concatenarea a doua fisiere ale caror nume sunt primite de la linia de comanda . Citirea datelor dintr-un astfel de flux se face astfel: se cite¸ ste din primul flux de intrare specificat pˆ ana cˆ and se ajunge la sfˆ arsitul acestuia. System . primul flux citit fiind s1. */ import java .6 Concatenarea fluxurilor Clasa SequenceInputStream permite unei aplicatii s˘ a combine serial mai multe fluxuri de intrare astfel ˆ ıncˆ at acestea s˘ a apar˘ a ca un singur flux de intrare.2. dup˘ a care procesul se repet˘ a pˆ ana la terminarea tuturor fluxurilor de intrare. . print (( char ) c ) . while (( c = s . length <= 1) { System .4. out .

// f1 si f2 sunt inchise automat } catch ( IOException e ) { e . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI s .pentru filtrarea fluxurilor de ie¸ sire. BufferedOutputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream PrintStream . Cele mai importante fluxruri pentru filtrarea datelor sunt implementate de clasele: DataInputStream. FileInputStream f2 = new FileInputStream(args[1]).108 ˘ S CAPITOLUL 4.primul constructor (vezi ”Colect ¸ii”).7 Fluxuri pentru filtrarea datelor Un flux de filtrare se ata¸ seaz˘ a altui flux pentru a filtra datele care sunt citite/scrise de c˘ atre acel flux. } } } Pentru concatenarea mai multor fi¸ siere exist˘ a dou˘ a variante: • folosirea unei enumer˘ ari .pentru filtrarea fluxurilor de intrare ¸ si • FilterOutputStream . FileInputStream f3 = new FileInputStream(args[2]). new SequenceInputStream(f2. f3)). 4. close () . Clasele pentru filtrarea datelor superclasele abstracte: • FilterInputStream . • concatenarea pe rˆ and a acestora folosind al 2-lea constructor. concatenarea a 3 fi¸ siere va construi un flux de intrare astfel: FileInputStream f1 = new FileInputStream(args[0]). printStackTrace () . DataOutputStream BufferedInputStream. SequenceInputStream s = new SequenceInputStream( f1.2.

Cele mai folosite metode. ele mai fiind numite ¸ si fluxuri de procesare. ci introduc o noua modalitate de manipulare a lor. A¸ sadar. De exemplu. fluxurile de filtrare vor cont ¸ine anumite metode specializate pentru citirea/scrierea datelor. clasa BufferedInputStream pune la dispozit ¸ie metoda readLine pentru citirea unei linii din fluxul de intrare. 109 Filtrarea datelor nu trebuie v˘ azut˘ a ca o metod˘ a de a elimina anumit ¸i octeti dintr-un flux ci de a transforma ace¸ sti octet ¸i ˆ ın date care s˘ a poat˘ afi interpretate sub alt˘ a form˘ a.2. vor furniza metode pentru citirea ¸ si scrierea datelor la nivel de tip primitiv ¸ si nu la nivel de octet. sunt date ˆ ın tabelul de mai jos: .2. clasele de filtrare BufferedInputStream ¸ si BufferedOutputStream colecteaz˘ a datele unui flux ˆ ıntr-un buffer. FOLOSIREA FLUXURILOR Observat ¸i c˘ a toate aceste clase descriu fluxuri de octet ¸i. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. Din acest motiv. fluxurile de filtrare nu elimin˘ a date citite sau scrise de un anumit flux. 4. Folosirea fluxurilor de filtrare se face prin ata¸ sarea lor de un flux care se ocup˘ a efectiv de citirea/scrierea datelor: FluxFiltrare numeFlux = new FluxFiltrare(referintaAltFlux).8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream Aceste clase ofer˘ a metode prin care un flux nu mai este v˘ azut ca o ˆ ınsiruire de octet ¸i.4. respectiv DataOutput. Prin urmare. ci de date primitive. Clasele care ofer˘ a un astfel de suport implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. urmˆ and ca citirea/scrierea s˘ a se fac˘ a prin intermediu acelui buffer. Acestea definesc metodele pe care trebuie s˘ a le pun˘ a la dispozit ¸ie ˆ ın vederea citireii/scrierii datelor de tip primitiv. A¸ sa cum am v˘ azut la citirea/scrierea cu zon˘ a tampon.

sau chiar dintr-un obiect de tip File. Denumirile lor sunt sugestive pentru tipul de date pe care ˆ ıl prelucreaz˘ a. specificate de interfetele DataInput ¸ si DataOutput ¸ si pot provoca except ¸ii de tipul IOException. Pentru a citi de la tastatur˘ a vom specifica ca argument al constructorului fluxul System.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate Incepˆ and cu versiunea 1. Serializarea celorlalte tipuri referint ¸˘ a va fi f˘ acut˘ a prin intermediul altor clase. mai put ¸in readUTF ¸ si writeUTF care se ocup˘ a cu obiecte de tip String.5. 4. fie pe caractere. Scrierea datelor folosind fluxuri de acest tip se face ˆ ın format binar. limbajul Java pune la dispozit ¸ii modalit˘ a¸ ti simplificate pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor informat ¸ii.110 DataInputStream readBoolean readByte readChar readDouble readFloat readInt readLong readShort readUTF ˘ S CAPITOLUL 4. respectiv pentru citirea de date formatate de la tastatur˘ a. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un fi¸ sier ˆ ın care au fost scrise informat ¸ii folosind metode writeXXX nu va putea fi citit decˆ at prin metode readXXX.3.Scanner ofer˘ a o solut ¸ie simpl˘ a pentru formatarea unor informat ¸ii citite de pe un flux de intrare fie pe octet ¸i. Transformarea unei valori ˆ ın format binar se nume¸ ste serializare. Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream permit serializarea tipurilor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. fiind singurul tip referint ¸˘ a permis de aceste clase.util.in: . cum ar fi ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream (vezi ”Serializarea obiectelor”). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI DataOutputStream writeBoolean writeByte writeChar writeDouble writeFloat writeInt writeLong writeShort writeUTF Aceste metode au denumirile generice de readXXX ¸ si writeXXX.1 Intr˘ ari formatate Clasa java. 4.

de tip PrintStream . printf (echivalente) ce permit afi¸ sarea formatat˘ a a unor variabile.err . double salariu = s.nextInt(). String nume = s. Formatarea ¸ sirurilor de caractere se bazeaz˘ a pe clasa java.next().4.close(). int varsta = s. System. Aceste obiecte sunt definite publice ˆ ın clasa System ¸ si sunt: • System. ¸ si metodele format.4 Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire Mergˆ and pe linia introdus˘ a de sistemul de operare UNIX. pe lˆ ang˘ a metodele print. orice program Java are : • o intrare standard • o ie¸ sire standard • o ie¸ sire standard pentru erori In general. println care ofereau posibilitatea de a afi¸ sa un ¸ sir de caractere.in). s.2f %2d %n".fluxul standar pentru erori.2 Ie¸ siri formatate Clasele PrintStream ¸ si PrintWriter pun la dispozit ¸iile. nume.nextDouble(). Intrarea ¸ si ie¸ sirea standard sunt reprezentate de obiecte pre-create ce descriu fluxuri de date care comunic˘ a cu dispozitivele standard ale sistemului.3.out. 111 4.fluxul standar de ie¸ sire. de tip InputStream • System. intrarea standard este tastatura iar ie¸ sirea standard este ecranul.printf("%s %8.out .in .fluxul standar de intrare.Formatter. de tip PrintStream • System. salariu.util. 4.create(System. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Scanner s = Scanner.4. varsta).

. deci pentru a-l putea utiliza eficient va trebui sa-l folosim ˆ ımpreuna cu un flux de procesare(filtrare) care s˘ a permit˘ a citirea facil˘ a a datelor. System.readLine() System.4. Exemplul tipic este: BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.print (argument).). In exemplul urm˘ ator este prezentat un program care afi¸ seaza liniile introduse de la tastatur˘ a pˆ an˘ aˆ ın momentul ˆ ın care se introduce linia ”exit” sau o linie vid˘ a¸ si ment ¸ioneaz˘ adac˘ a¸ sirul respectiv reprezint˘ a un num˘ ar sau nu. 4. argumente.print("Introduceti o linie:")..err.println("Exceptie:" + e).out. el fiind folosit la afi¸ sarea oric˘ aror rezultate pe ecran (ˆ ın modul consola): System. este acela¸ si cu fluxul standard de ie¸ sire.out.out.out.out. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI 4.println(linie). care este o clas˘ a abstract˘ a. } Fluxurile de ie¸ sire pot fi folosite a¸ sadar f˘ ar˘ a probleme deoarece tipul lor este PrintStream.. System. Implicit. fluxul standard de intrare System.4.format (format. String linie = stdin.println(argument).printf (format. System. argumente. catch(Exception e) { System.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a Uzual.out.out este de tip InputStream. . In schimb. vom dori s˘ a folosim metoda readLine pentru citirea datelor de la tastatura ¸ si din acest motiv vom folosi intrarea standard ˆ ımpreun˘ a cu o clas˘ a de procesare care ofer˘ a aceast˘ a metod˘ a. clas˘ a concret˘ a pentru scrierea datelor.in)).1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran Am v˘ azut deja numeroase exemple de utilizare a fluxului standard de ie¸ sire. System. Fluxul standard pentru afi¸ sarea erorilor se folose¸ ste similar ¸ si apare uzual ˆ ın secvent ¸ele de tratare a except ¸iilor.).112 ˘ S CAPITOLUL 4..

*. err .4. try { while ( true ) { String s = stdin . respectiv alte destinat ¸ii decˆ at ecranul pentru cele dou˘ a fluxuri de ie¸ sire. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Listing 4. System .redirectare iesire setErr(PrintStream) .Scanner.redirectare erori . } } } catch ( IOException e ) { System . out . length () ==0) break . printStackTrace () . println ( " : NU " ) . in ) ) .4. parseDouble ( s ) .4. println ( " : DA " ) .3 Redirectarea fluxurilor standard Redirectarea fluxurilor standard presupune stabilirea unei alte surse decˆ at tastatura pentru citirea datelor. println ( " Eroare la intrarea standard ! " ) . 4. out . In clasa System exist˘ a urm˘ atoarele metode statice care realizeaz˘ a acest lucru: setIn(InputStream) .redirectare intrare setOut(PrintStream) . readLine () .3: Citirea datelor de la tastatur˘ a /* Citeste siruri de la tastatura si verifica daca reprezinta numere sau nu */ import java .util. io . out .5. public class EsteNumar { public static void main ( String [] args ) { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . } } } 113 Incepˆ and cu versiunea 1. print ( s ) . e . if ( s . System . try { Double . varianta cea mai comod˘ a de citire a datelor de la tastatur˘ a este folosirea clasei java. equals ( " exit " ) || s . } catch ( Numb erFor ma t E x c e p t i o n e ) { System .

Listing 4.4: Exemplu de folosire a redirect˘ arii: import java . System . Putem redirecta afisarea c˘ atre un fi¸ sier pe care s˘ a-l citim dup˘ a execut ¸ia programului.setOut(fis).txt"))).txt"))). BufferedReader br = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . In momentul cˆ and testarea programului a luat sfˆ arsit redirectarea poate fi eliminat˘ a. txt " ) ) .setErr(fis). setOut ( out ) . Redirectarea intr˘ arii poate fi folositoare pentru un program ˆ ın mod consol˘ a care prime¸ ste mai multe valori de intrare. Pentru a nu le scrie de la tastatur˘ a de fiecare dat˘ aˆ ın timpul test˘ arii programului. ele pot fi puse ˆ ıntrun fi¸ sier. PrintStream out = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " rezultate . datele fiind cerute din nou de la tastatur˘ a. setErr ( err ) . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Redirectarea ie¸ sirii este util˘ aˆ ın special atunci cˆ and sunt afi¸ sate foarte multe date pe ecran. System . setIn ( in ) . System . PrintStream err = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " erori . Secvent ¸a clasic˘ a de redirectare a ie¸ sirii este c˘ atre un fi¸ sier este: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("rezultate. redirectˆ and intrarea standard c˘ atre acel fi¸ sier. in ) ) . io .*. txt " ) ) . System.114 ˘ S CAPITOLUL 4. class Redirectare { public static void main ( String [] args ) { try { BufferedInputS t r ea m in = new B uf f e re d I np u tS t r ea m ( new FileInputStream ( " intrare . Redirectarea erorilor ˆ ıntr-un fi¸ sier poate fi de asemenea util˘ a¸ si se face ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("erori. . txt " ) ) . System.

virgul˘ a. se vor citi. println ( s ) . } catch ( IOException e ) { /* Daca apar exceptii . ace¸ sti separatori sunt cei obi¸ snut ¸i: spat ¸iu. readLine () ) != null ) { /* Liniile vor fi citite din fisierul intrare . println ( " Eroare intrare / iesire ! " ) . ˆ ıns˘ a pot fi schimbat ¸i prin diverse metode ale clasei. Rezultatul va consta ˆ ın faptul c˘ aˆ ın loc s˘ a se citeasc˘ a octet ¸i sau caractere. err . atomii lexicali ai fluxului respectiv.4. } } } 115 4. printStackTrace () .. etc. Constructorii clasei sunt: .4. } // Aruncam fortat o exceptie throw new IOException ( " Test " ) . out .4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa StreamTokenizer proceseaz˘ a un flux de intrare de orice tip ¸ si ˆ ıl ˆ ımparte ˆ ın ”atomi lexicali”. Implicit. pe rˆ and. ele vor fi scrise in fisierul erori . txt */ System . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE String s . tab. txt si vor fi scrise in fisierul rezultate . punct ¸ si virgula. Printr-un atom lexical se ˆ ın]elege ˆ ın general: • un identificator (un ¸ sir care nu este ˆ ıntre ghilimele) • un numar • un ¸ sir de caractere • un comentariu • un separator Atomii lexicali sunt desp˘ art ¸iti ˆ ıntre ei de separatori. txt */ System .4. e . while (( s = br .

*. nextToken () . // Se citeste primul atom lexical .valoarea unui atom numeric • sval . txt " ) ) . public class CitireAtomi { public static void main ( String args []) throws IOException { BufferedReader br = new BufferedReader ( new FileReader ( " fisier .atom de tip cuvˆ ant • ttype.atom ce marcheaz˘ a sfˆ ar¸ situl unei linii • TT NUMBER .un fisier specificat si afisarea tipului si valorii lor */ import java .atom ce marcheaz˘ a sfˆ aar¸ situl fluxului • TT EOL . care returnez˘ a tipul atomului lexical citit ¸ si scrie ˆ ın variabilele nval sau sval valoarea corespunzato˘ are atomului.116 ˘ S CAPITOLUL 4. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI public StreamTokenizer(Reader r) public StreamTokenizer(InputStream is) Identificarea tipului ¸ si valorii unui atom lexical se face prin intermediul variabilelor: • TT EOF .5: Citirea unor atomi lexicali dintr-un fisier /* Citirea unei secvente de numere si siruri dintr . io . StreamTokenizer st = new StreamTokenizer ( br ) .tipul ultimului atom citit din flux • nval.valoarea unui atom de tip cuvˆ ant Citirea atomilor din flux se face cu metoda nextToken().atom de tip num˘ ar • TT WORD. Exemplul tipic de folosire a unui analizor lexical este citirea unei secvent ¸e de numere ¸ si ¸ siruri aflate ˆ ıntr-un fi¸ sier sau primite de la tastatur˘ a: Listing 4. int tip = st .

In cazul ˆ ın care tipul atomilor nu ne intereseaz˘ a. . TT_EOF ) { switch ( tip ) { case StreamTokenizer . // Trecem la urmatorul atom } } } 117 A¸ sadar. break . out . subclas˘ a direct˘ a a clasei Object.5. case StreamTokenizer . care realizeaz˘ a ˆ ımp˘ art ¸irea unui ¸ sir de caractere ˆ ın atomi lexicali. println ( " Numar : " + st . cum ar fi banda magnetic˘ a sau pentru transmiterea informat ¸iilor prin ret ¸ea. } tip = st . Acestea sunt adecvate pentru lucrul cu medii secvent ¸iale de memorare a datelor. desi sunt foarte utile ¸ si pentru dispozitive ˆ ın care informat ¸ia poate fi accesat˘ a direct. out .5 Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) Dup˘ a cum am v˘ azut. Clasa RandomAccesFile are urm˘ atoarele caracteristici: • permite accesul nesecvent ¸ial (direct) la cont ¸inutul unui fi¸ sier.4. TT_NUMBER : System . • se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. In cadrul buclei ”while” se determin˘ a tipul atomul curent curent (ˆ ıntors de metoda nextToken) ¸ si apoi se afl˘ a valoarea numeric˘ a sau ¸ sirul de caractere corespunz˘ ator atomului respectiv. fluxurile sunt procese secvent ¸iale de intrare/ie¸ sire. 4. nextToken () . TT_WORD : System . sval ) . pˆ ana se ajunge la sfˆ arsitul fluxului (TT EOF). este mai simplu s˘ a citim fluxul linie cu linie ¸ si s˘ a folosim clasa StringTokenizer. • este o clas˘ a de sine st˘ at˘ atoare. ˆ ın care se citesc atomii unul cˆ ate unul cu metoda nextToken.io. CLASA RANDOMACCESFILE (FIS ¸ IERE CU ACCES DIRECT) while ( tip != StreamTokenizer . modul de utilizare tipic pentru un analizor lexical este ˆ ıntr-o bucla ”while”. nval ) . println ( " Cuvant : " + st . sau metoda split a clasei String.

La deschiderea unui fi¸ sier pointerul are valoarea 0. //deschide un fisier pentru scriere si citire Clasa RandomAccesFile suport˘ a not ¸iunea de pointer de fi¸ sier. writeXXX. "r"). Acestea sunt: • skipBytes . Constructorii acestei clase sunt: RandomAccessFile(StringnumeFisier.118 ˘ S CAPITOLUL 4. In plus fat ¸˘ ade metodele de tip read ¸ si write clasa pune la dispozitie ¸ si metode pentru controlul pozit ¸iei pointerului de fi¸ sier. . "rw"). indicˆ and ˆ ınceputul fi¸ sierului.mut˘ a pointerul fi¸ sierului ˆ ınainte cu un num˘ ar specificat de octet ¸i • seek . Apeluri la metodele de citire/scrirere deplaseaz˘ a pointerul fi¸ sierului cu num˘ arul de octet ¸i citit ¸i sau scri¸ si de metodele respective.fi¸ sierul este deschis numai pentru citire (read-only) • ”rw” . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI • implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput ¸ si DataOutput. //deschide un fisier pentru citire RandomAccesFile f2 = new RandomAccessFile("fisier.txt". ˆ ıntocmai ca la clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream. • permite atˆ at citirea cˆ at ¸ si scriere din/in fi¸ siere cu acces direct.pozit ¸ioneaza pointerului fi¸ sierului ˆ ınaintea unui octet specificat • getFilePointer . readwrite). ceea ce ˆ ınseamna ca sunt disponibile metode de tipul readXXX.returneaz˘ a pozit ¸ia pointerului de fi¸ sier. • permite specificarea modului de acces al unui fi¸ sier (read-only. StringmodAcces) throws IOException unde modAcces poate fi: • ”r” . StringmodAcces) throws IOException RandomAccessFile(StringnumeFisier. Acesta este un indicator ce specific˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın fi¸ sier.txt".fi¸ sierul este deschis pentru citire ¸ si scriere (read-write) Exemple: RandomAccesFile f1 = new RandomAccessFile("fisier.

redenumirea unui fi¸ sier sau director. Pentru fiecare din ele vor fi afisate diverse informatii . pentru fiecare din ele afi¸ seaz˘ a diverse informat ¸ii: Listing 4. Utilitate clasei File const˘ aˆ ın furnizarea unei modalit˘ a¸ ti de a abstractiza dependent ¸ele cailor ¸ si numelor fi¸ sierelor fat ¸˘ ade ma¸ sina gazd˘ a.txt"). FileInputStream in = new FileInputStream(f) Cel mai uzual constructor al clasei File este: public File(String numeFisier) Metodele mai importante ale clasei File au denumiri sugestive ¸ si vor fi prezentate prin intermediul exemplului urm˘ ator care listeaz˘ a fi¸ sierele ¸ si subdirectoarele unui director specificat ¸ si.6: Listarea cont ¸inutului unui director /* Programul listeaza fisierele si subdirectoarele unui director . Astfel. listarea fi¸ sierelor dintr-un director. . crearea unui director. io . ˆ ın aceast˘ a clas˘ a vom g˘ asi metode pentru testarea existent ¸ei. Acestea trebuie s˘ a respecte convent ¸iile de specificare a c˘ ailor ¸ si numelor fi¸ sierelor de pe platforma de lucru. precum ¸ si punerea la dispozit ¸ie a unor metode pentru lucrul cu fisere ¸ si directoare la nivelul sistemului de operare.6. Specificarea unui fi¸ sier/director se face prin specificarea c˘ aii absolute spre acel fi¸ sier sau a c˘ aii relative fat ¸˘ a de directorul curent. Trebuie ment ¸ionat ¸ si faptul c˘ a majoritatea constructorilor fluxurilor care permit accesul la fi¸ siere accept˘ a ca argument un obiect de tip File ˆ ın locul unui ¸ sir ce reprezint˘ a numele fi¸ sierului respectiv. CLASA FILE 119 4. ¸ stergerea. fie multimea fi¸ sierelor dintr-un director. Numele directorului este primit ca argument de la linia de comanda .4.6 Clasa File Clasa File nu se refer˘ a doar la un fi¸ sier ci poate reprezenta fie un fi¸ sier anume. sau este directorul curent . File f = new File("fisier. */ import java . etc.*.

i < continut ... canWrite () + " \ n Parinte : " + f .. } public static void main ( String [] args ) { String nume . out . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI private static void info ( File f ) { // Afiseaza informatii despre un fisier sau director String nume = f .. length . getAbsolutePath () + " \ n Poate citi : " + f ." ) .. println ( " Cale absoluta : " + f .. lastModified () ) ) . } catch ( Exception e ) { e . " . canRead () + " \ n Poate scrie : " + f . getName () . i ++) info ( continut [ i ]) . for ( int i = 0. isFile () ) System . else if ( f . getParent () + " \ n Cale : " + f . if ( args . length () + " \ n Data ultimei modificari : " + new Date ( f . println ( " Fisier : " + nume ) .*. // directorul curent else nume = args [0].120 import java . public class ListareDirector { ˘ S CAPITOLUL 4. out . util .. out . File [] continut = director . listFiles () . printStackTrace () .. System . length == 0) nume = " .... if ( f . out . getPath () + " \ n Lungime : " + f . println ( " . println ( " Director : " + nume ) .. } } } . isDirectory () ) System . try { File director = new File ( nume ) . System ..

O interfat ¸˘ a Java define¸ ste un set de metode dar nu specific˘ a nici o implementare pentru ele. definirea unor noi tipuri de date. o interfat ¸˘ a poate fi privita ca un protocol de comunicare ˆ ıntre obiecte.Capitolul 5 Interfet ¸e 5. punˆ and ˆ ın practic˘ a unul din conceptele program˘ arii orientate obiect ¸ si anume cel de separare a modelului unui obiect (interfat ¸˘ a) de implementarea sa. Interfet ¸ele permit. A¸ sadar.1.1 Introducere Ce este o interfat ¸˘ a? Interfet ¸ele duc conceptul de clas˘ a abstract˘ a cu un pas ˆ ınainte prin eliminarea oric˘ aror implement˘ ari de metode. Definit ¸ie O interfat ¸˘ a este o colect ¸ie de metode f˘ ar˘ a implementare ¸ si declarat ¸ii de constante. supunˆ andu-se a¸ sadar unui anumit comportament. al˘ aturi de clase. 121 . O clas˘ a care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a trebuie obligatoriu s˘ a specifice implement˘ ari pentru toate metodele interfet ¸ei.1 5.

implicit nivelul de acces fiind doar la nivelul pachetului din care face parte interfat ¸a. O interfat ¸˘ a poate extinde oricˆ ate interfet ¸e.] { /* Corpul interfetei: Declaratii de constane Declaratii de metode abstracte */ } O interfat ¸˘ a poate avea un singur modificator ¸ si anume public. Corpul unei interfet ¸e poate cont ¸ine: • constante: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorii public.122 CAPITOLUL 5. lipseste initializarea private int x = 1. // Echivalent cu: public static final int MAX = 100. // Incorect..1 Folosirea interfet ¸elor Definirea unei interfet ¸e Definirea unei interfet ¸e se face prin intermediul cuvˆ antului cheie interface: [public] interface NumeInterfata [extends SuperInterfata1. (vezi ”Mo¸ stenirea multipl˘ a prin intermediul interfet ¸elor”). indiferent de pachetul din care fac parte.2 5. INTERFET ¸E 5. static ¸ si final care sunt implicit ¸i. int MAX. // Incorect.. interface Exemplu { int MAX = 100.2. modificator nepermis } . Acestea se numesc superinterfet ¸e ¸ si sunt separate prin virgul˘ a. nici un alt modificator neputˆ and ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei variabile dintr-o interfat ¸˘ a. SuperInterfata2. Constantele unei interfet ¸e trebuie obligatoriu init ¸ializate. O interfat ¸˘ a public˘ a este accesibil˘ a tuturor claselor.

• In variantele mai vechi de Java era permis ¸ si modificatorul abstract ˆ ın declaratia interfet ¸ei ¸ si ˆ ın declarat ¸iile metodelor. // Echivalent cu: public void metoda().5. nici un alt modificator nu poate ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei metode a unei interfet ¸e. protected void metoda2().. deoarece atˆ at interfat ¸a cˆ at ¸ si metodele sale nu pot fi altfel decˆ at abstracte. care este implicit.2 Implementarea unei interfet ¸e Implementarea uneia sau mai multor interfet ¸e de c˘ atre o clas˘ a se face prin intermediul cuvˆ antului cheie implements: class NumeClasa implements NumeInterfata sau class NumeClasa implements Interfata1. 5. modificator nepermis Atent ¸ie • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit constante chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorii static ¸ si final.2. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 123 • metode f˘ ar˘ a implementare: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorul public.. Interfata2.2. interface Exemplu { void metoda(). . . // Incorect. ˆ ıns˘ a acest lucru nu mai este valabil. • Metodele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public.

2. Din acest motiv.elimin˘ a elementul din vˆ arful stivei • peek . 5. In cazul ˆ ın care o clas˘ a implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a.adaug˘ a un nou element in stıv˘ a • pop . vor trebui s˘ a cont ¸in˘ a metodele: • push . INTERFET ¸E O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e sau poate s˘ a nu implementeze nici una. unde X este o interfat ¸˘ a.testeaz˘ a dac˘ a stiva este vid˘ a • toString . o interfat ¸˘ a nu mai trebuie modificat˘ a. odat˘ a creata ¸ si folosit˘ a la implementarea unor clase. Atent ¸ie Modificarea unei interfet ¸e implic˘ a modificarea tuturor claselor care implementeaz˘ a acea interfat ¸˘ a. . Din acest motiv.returneaz˘ a cont ¸inutul stivei sub forma unui ¸ sir de caractere. Dorim s˘ a implement˘ am un nou tip de date numit Stack. atunci trebuie obligatoriu s˘ a specifice cod pentru toate metodele interfet ¸ei. dac˘ a acesta este o instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . ˆ ın sensul c˘ a ad˘ augarea unor metode noi sau schimbarea signaturii metodelor existente vor duce la erori ˆ ın compilarea claselor care o implementeaz˘ a. Evident.3 Exemplu: implementarea unei stive S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. interfet ¸ele pot fi privite ca tipuri de date ¸ si vom spune adesea c˘ a un obiect are tipul X . dar orice referint ¸˘ a de tip interfat ¸˘ a poate primi ca valoare o referint ¸a la un obiect al unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a. o clas˘ a poate avea ¸ si alte metode ¸ si variabile membre ˆ ın afar˘ a de cele definite ˆ ın interfat ¸˘ a. O interfat ¸˘ a nu este o clas˘ a. Obiectele de tip stiv˘ a.124 CAPITOLUL 5.returneaz˘ a varful stivei • empty . Implementarea unei interfet ¸e poate s˘ a fie ¸ si o clas˘ a abstract˘ a. care s˘ a modeleze not ¸iunea de stiv˘ a de obiecte. indiferent de implementarea lor.

} Pentru a trata situat ¸iile anormale care pot ap˘ area atunci cˆ and ˆ ıncerc˘ am s˘ a punem un element ˆ ın stiv˘ a¸ si nu este posibil din lips˘ a de memorie. } public StackException ( String msg ) { super ( msg ) . FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 125 Din punctul de vedere al structurii interne. String toString () . ambele solut ¸ii avˆ and avantaje ¸ si dezavantaje. ˆ ın timp ce a doua este mai eficient˘ a din punctul de vedere al folosirii memoriei. public class StackImpl1 implements Stack { private Object items []. Deoarece nu dorim s˘ a leg˘ am tipul de date Stack de o anumit˘ a implementare structural˘ a. Object peek () throws StackException . Vom vedea imediat avantajele acestei abord˘ ari. // Vectorul ce contine obiectele . o stiv˘ a poate fi implementat˘ a folosind un vector sau o list˘ aˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a. Listing 5. sau ˆ ıncerc˘ am s˘ a acces˘ am vˆ arful stivei ¸ si aceasta este vid˘ a. } } D˘ am ˆ ın continuare prima implementare a stivei.5. vom defini o except ¸ie proprie StackException: Listing 5.2.3: Implementarea stivei folosind un vector // Implementarea stivei folosind un vector de obiecte . Prima solut ¸ie este mai simplu de ˆ ınt ¸eles. boolean empty () .2: Tipul de except ¸ie generat de stiv˘ a public class StackException extends Exception { public StackException () { super () . void pop () throws StackException .1: Interfat ¸a ce descrie stiva public interface Stack { void push ( Object item ) throws StackException . ˆ ıl vom defini prin intermediul unei interfet ¸e. folosind un vector: Listing 5.

de¸ si ˆ ın interfat ¸˘ a metodele nu sunt declarate explicit cu modificatorul public. ele sunt totu¸ si publice ¸ si trebuie declarate ca atare ˆ ın clas˘ a. i >=0. Ceea ce facem acum este de fapt supradefinirea ei. . } public boolean empty () { return ( n ==0) .n ] = null . INTERFET ¸E private int n =0. return items [n -1]. } } Remarcat ¸i c˘ a. } public String toString () { String s = " " . } public StackImpl1 () { this (100) . return s . toString () + " " . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) .. items [ . deci clasa noastr˘ a o are deja implementat˘ a¸ si nu am fi obt ¸inut nici o eroare la compilare dac˘ a nu o implementam explicit. // Numarul curent de elemente din stiva public StackImpl1 ( int max ) { // Constructor items = new Object [ max ]. Trebuie remarcat ¸ si faptul c˘ a metoda toString este definit˘ a deja ˆ ın clasa Object. length ) throw new StackException ( " Stiva este plina ! " ) .126 CAPITOLUL 5. items [ n ++] = item . i . for ( int i =n -1.-) s += items [ i ]. } public void push ( Object item ) throws StackException { if ( n == items . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) .

link = link . Node node = top .2. // Referinta la varful stivei public void push ( Object item ) { Node node = new Node ( item . } public String toString () { String s = " " . } } private Node top = null . item = item . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . return top .4: Implementarea stivei folosind o list˘ a // Implementarea stivei folosind o lista inlantuita . this . top ) . ce trebuie obligatoriu tratate. public class StackImpl2 implements Stack { class Node { // Clasa interna ce reprezinta un nod al listei Object item . FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 127 O alt˘ a observat ¸ie important˘ a se refer˘ a la faptul c˘ a trebuie s˘ a declar˘ am ˆ ın cadrul interfet ¸ei ¸ si except ¸iile aruncate de metode. S˘ a vedem acum modalitatea de implementare a stivei folosind o list˘ a ˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a: Listing 5. // informatia din nod Node link . top = node . // legatura la urmatorul nod Node ( Object item . while ( node != null ) { . item . } public boolean empty () { return ( top == null ) . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . Node link ) { this . top = top .5. link .

} } Singura observat ¸ie pe care o facem aici este c˘ a. ce aduce flexibilitate sporit˘ aˆ ın manevrarea claselor ce implementeaz˘ a tipul respectiv. out . toString () + " " . nu este obligatoriu ca metoda din clas˘ a s˘ a specifice ¸ si ea acest lucru. } public static void main ( String args []) { try { Stack s1 = new StackImpl1 () . afiseaza ( s1 ) . In continuare este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie demonstrativ˘ a care folose¸ ste tipul de date nou creat ¸ si cele dou˘ a implement˘ ari ale sale: Listing 5. s2 . s1 . err . printStackTrace () . } catch ( StackException e ) { System . Metoda . push ( " a " ) . node = node . afiseaza ( s2 ) . item ) .14) ) . link . s1 . e . s2 .128 CAPITOLUL 5. Invers este ˆ ıns˘ a obligatoriu. INTERFET ¸E s += ( node . push ( new Integer (1) ) . println ( " Eroare la lucrul cu stiva ! " ) . } } } Observat ¸i folosirea interfet ¸ei Stack ca un tip de date. push ( " b " ) . de¸ si metoda push din interfat ¸˘ a declar˘ a aruncarea unor except ¸ii de tipul StackException. push ( new Double (3. } return s . Stack s2 = new StackImpl2 () . atˆ at timp cˆ at nu genereaz˘ a except ¸ii de acel tip. println ( " Continutul stivei este : " + s ) .5: Folosirea stivei public class TestStiva { public static void afiseaza ( Stack s ) { System .

In multe situat ¸ii interfet ¸ele ¸ si clasele abstracte sunt folosite ˆ ımpreun˘ a pentru a implementa cˆ at mai flexibil ¸ si eficient o anumit˘ a ierarhie de clase. Fara folosirea interfet ¸elor nu am putea fort ¸a clasa respectiv˘ a s˘ a respecte diverse tipuri de protocoale. . Deosebirea const˘ aˆ ın faptul c˘ a unele clase sunt fort ¸ate s˘ a extind˘ a o anumit˘ a clas˘ a (de exemplu orice applet trebuie s˘ a fie subclasa a clasei Applet) ¸ si nu ar mai putea sa extind˘ a o alt˘ a clas˘ a. 5. aceasta va fi folosit˘ aˆ ın aplicat ¸iile ce au nevoie de acest tip de date. diferent ¸a const˘ aˆ ın: • extinderea unei clase abstracte fort ¸eaz˘ a o relat ¸ie ˆ ıntre clase. o clas˘ a abstract˘ a nu ar putea ˆ ınlocui o interfat ¸˘ a? Raspunsul la intrebare depinde de situat ¸ie. ˆ ıns˘ aˆ ın general este ’Nu’. deoarece ˆ ın Java nu exista decˆ at mo¸ stenire simpla. INTERFET ¸E S ¸ I CLASE ABSTRACTE 129 afiseaza accept˘ a ca argument orice obiect al unei clase ce implementeaz˘ a Stack.3. evident. Ca sa particulariz˘ am. Exemplu oferit de noi nu are leg˘ atur˘ a cu aceast˘ a clas˘ a¸ si are rol pur demonstrativ.util exist˘ a clasa Stack care modeleaz˘ a not ¸iune de stiv˘ a de obiecte ¸ si. Observat ¸ie In pachetul java. exist˘ a: • interfat ¸a List care impune protocolul pe care trebuie s˘ aˆ ıl respecte o clas˘ a de tip list˘ a. Un exemplu sugestiv este dat de clasele ce descriu colect ¸ii. La nivel conceptual.5. • clasa abstract˘ a AbstractList care implementeaz˘ a interfat ¸a List ¸ si ofer˘ a implement˘ ari concrete pentru metodele comune tuturor tipurilor de list˘ a. A¸ sadar.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte La prima vedere o interfat ¸˘ a nu este altceva decˆ at o clas˘ a abstract˘ aˆ ın care toate metodele sunt abstracte (nu au nici o implementare). • implementarea unei interfet ¸e specific˘ a doar necesitatea implement˘ arii unor anumie metode.

Interfata2.130 CAPITOLUL 5. } interface Zburator { void zboara(). nu reprezint˘ a nici o problem˘ a ca anumite clase s˘ a implementeze mai multe interfet ¸e sau ca o interfat ¸˘ a s˘ a extind˘ a mai multe interfet ¸e (s˘ a aib˘ a mai multe superinterfet ¸e) class NumeClasa implements Interfata1.. } interface MonstruPericulos extends Monstru { void distruge(). } class Erou implements Inotator. O interfat ¸˘ a mosteneste atˆ at constantele cˆ at ¸ si declarat ¸iile de metode de la superinterfet ¸ele sale. . INTERFET ¸E • clase concrete... Interfata2. cum ar fi LinkedList. 5. interface NumeInterfata extends Interfata1. . O clas˘ a mo¸ steneste doar constantele unei interfet ¸e ¸ si responsabilitatea implement˘ arii metodelor sale. Din acest motiv. . S˘ a consider˘ am un exemplu de clasa care implementeaza mai multe interfet ¸e: interface Inotator { void inoata(). Zburator. Luptator { public void inoata() {} public void zboara() {} public void lupta() {} } Exemplu de interfat ¸˘ a care extinde mai multe interfet ¸e: interface Monstru { void ameninta().. } interface Luptator { void lupta(). ArrayList care extind AbstractList.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e Interfet ¸ele nu au nici o implementare ¸ si nu pot fi instant ¸iate.

x). } interface Vampir extends void beaSange(). } //corect //incorect class C implements I1. MOS ¸ TENIRE MULTIPLA ¸E } interface Mortal { void omoara(). ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie ˆ ıntotdeauna evitat.out.println(I2.out.˘ PRIN INTERFET 5.4. atunci cˆ and exist˘ a constante sau metode cu acelea¸ si nume ˆ ın mai multe interfet ¸e. } class Dracula implements public void ameninta() public void distruge() public void omoara()() public void beaSange() } 131 MonstruPericulos. //ambiguitate . } interface I2 { int x=2. //corect System.println(I1.println(x). compilatorul nu va furniza eroare decˆ at dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a referirea constantelor ambigue f˘ ar˘ a a le prefixa cu numele interfet ¸ei sau dac˘ a metodele cu acela¸ si nume nu pot fi deosbite. //corect System. deoarece scrierea unui cod care poate fi confuz este un stil prost de programare. pot ap˘ area situat ¸ii de ambiguitate. Mortal { Vampir { {} {} {} {} Evident. cum ar fi situat ¸ia cˆ and au aceea¸ si list˘ a de argumente dar tipuri returnate incompatibile. void metoda(). void metoda(). I2 { public void metoda() { System. In cazul in care acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a. //int metoda().out. interface I1 { int x=1.x).

5.de aici rezult˘ a posibilitatea implement˘ arii unor clase prin mai multe modalit˘ a¸ ti ¸ si folosirea lor ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. Interfet ¸ele sunt utile pentru: • definirea unor similaritati ˆ ıntre clase independente f˘ ar˘ a a fort ¸a artificial o legatur˘ aˆ ıntre ele. • Ierarhia interfet ¸elor este independent˘ a de ierarhia claselor care le implementeaz˘ a.5. • transmiterea metodelor ca parametri. static si final. interfet ¸ele reprezint˘ a o metod˘ a convenabil˘ a de creare a unor grupuri de constante care s˘ a fie folosite global ˆ ıntr-o aplicat ¸ie: . • asigur˘ a c˘ a toate clasele care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a pun la dipozit ¸ie metodele specificate ˆ ın interfat ¸˘ a . o interfat ¸˘ a define¸ ste un protocol ce poate fi implementat de orice clas˘ a. • definirea unor grupuri de constante. • O clas˘ a trebuie obligatoriu s˘ a trateze metodele din interfet ¸ele pe care la implementeaz˘ a. INTERFET ¸E S˘ a recapitul˘ am cˆ ateva lucruri legate de clase ¸ si interfet ¸e: • O clas˘ a nu poate avea decˆ at o superclas˘ a. • O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e.5 Utilitatea interfet ¸elor Dup˘ a cum am v˘ azut. 5.132 } } CAPITOLUL 5. indiferent de ierarhia de clase din care face parte.1 Crearea grupurilor de constante Deoarece orice variabil˘ a a unei interfet ¸e este implicit declarat˘ a cu public.

vom defini o interfat ¸a ˘ Functie care va specifica metoda trimis˘ a ca parametru. S˘ a consider˘ am mai multe exemple pentru a clarifica lucrurile. . void explorare(Functie f) { //. denumit˘ a ¸ si call-back.. Aceast˘ a tehnic˘ a..2 Transmiterea metodelor ca parametri Deoarece nu exist˘ a pointeri propriu-zi¸ si. ca ˆ ın exemplul de mai jos: if (luna < Luni. atunci argumentul respectiv va fi declarat de tipul unei interfet ¸e care cont ¸ine metoda respectiv˘ a. UTILITATEA INTERFET ¸ ELOR public interface Luni { int IAN=1. FEB=2. transmiterea metodelor ca parametri este realizat˘ aˆ ın Java prin intermediul interfet ¸elor. } class Graf { //. interface Functie { public void executa(Nod u).IAN.DEC) luna ++ else luna = Luni..constanta. Atunci cˆ and o metod˘ a trebuie s˘ a primeasc˘ a ca argument de intrare o referint ¸˘ a la o alt˘ a funct ¸ie necesar˘ a execut ¸iei sale. .. cunoscut˘ a doar la momentul execut ¸iei. aceasta urmˆ and s˘ a fie apelat˘ a normal pentru a obt ¸ine rezultatul dorit. } Folosirea acestor constante se face prin expresii de genul NumeInterfata.5.. Pentru aceasta. Primul exemplu se refer˘ a la explorarea nodurilor unui graf..5..5. 133 5. In fiecare nod trebuie s˘ a se execute prelucrarea informat ¸iei din nodul respectiv prin intermediul unei funct ¸ii primite ca parametru. La execut ¸ie metoda va putea primi ca parametru orice obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a¸ si deci cont ¸ine ¸ si codul funct ¸iei respective. este extrem de folosit˘ aˆ ın Java ¸ si trebuie neap˘ arat ˆ ınt ¸eleas˘ a. DEC=12.

cum ar fi metoda list a clasei File.6 Interfat ¸a FilenameFilter Instant ¸ele claselor ce implementeaz˘ a aceasta interfat ¸˘ a sunt folosite pentru a crea filtre pentru fi¸ siere ¸ si sunt primite ca argumente de metode care listeaz˘ a cont ¸inutul unui director.134 CAPITOLUL 5.println("Current node is: " + v). } } Al doilea xemplu va fi prezentat ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. putem spune c˘ a metoda list prime¸ ste ca argument o alt˘ a funct ¸ie care specific˘ a dac˘ a un fi¸ sier va fi returnat sau nu (criteriul de filtrare).println("Nodul curent este: " + v). } } public class TestCallBack { public static void main(String args[]) { Graf G = new Graf().explorare(new AfisareEn()). G. prin intermediul s˘ au. //. . G. ˆ ıntrucˆ at face parte din API-ul standard Java ¸ si vor fi puse ˆ ın evident ¸˘ a..executa(v).out.explorare(new AfisareRo()).. } } } //Definim doua functii class AfisareRo implements Functie { public void executa(Nod v) { System. A¸ sadar. INTERFET ¸E if (explorarea a ajuns in nodul v) { f.out. ¸ si alte tehnici de programare. } } class AfisareEn implements Functie { public void executa(Nod v) { System. 5.

String numeFisier). // Constructorul FiltruFisiere(String filtru) { this. sau 0 ˆ ın caz contrar.6. Aceste clase mai pot avea ¸ si alte metode. } // Implementarea metodei accept public boolean accept(File dir.filtru = filtru. testeaz˘ a dac˘ a numele fi¸ sierului primit ca parametru ˆ ındepline¸ ste condit ¸iile dorite de noi. . String nume) { if (filtrul este indeplinit) return true. returnˆ and pozit ¸ia acestuia.5.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir are o anumit˘ a terminat ¸ie • indexOf . de exemplu un constructor care s˘ a primeasca criteriul de filtrare. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface FilenameFilter { public boolean accept(File dir. In general. } } Metodele cele mai uzuale ale clasei String folosite pentru filtrarea fi¸ sierelor sunt: • endsWith . orice clas˘ a de specificare a unui filtru care implementez˘ a interfat ¸a FilenameFilter trebuie s˘ a implementeze metoda accept a acestei interfet ¸e. } A¸ sadar. else return false. o clas˘ a de specificare a unui filtru are urm˘ atorul format: class FiltruFisiere implements FilenameFilter { String filtru.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir cont ¸ine un anumit sub¸ sir. INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER 135 Interfat ¸a FilenameFilter are o singur˘ a metod˘ a: accept care specific˘ a criteriul de filtrare ¸ si anume.

println ( list [ i ]) . } } } class Filtru implements FilenameFilter { String extensie . list () . for ( int i = 0. class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " .*. list ( new Filtru ( args [0]) ) .136 CAPITOLUL 5. else list = director . Listing 5. extensie = extensie . vor fi listate toate . INTERFET ¸E Instant ¸ele claselor pentru filtrare sunt primite ca argumente de metode de listare a cont ¸inutului unui director. printStackTrace () . S˘ a consider˘ am exemplul complet ˆ ın care dorim s˘ a list˘ am fi¸ sierele din directorul curent care au o anumit˘ a extensie. out . */ import java . O astfel de metod˘ a este list din clasa File: String[] list (FilenameFilter filtru) Observati c˘ a aici interfat ¸a este folosit˘ a ca un tip de date. Daca nu se primeste nici un argument .6: Listarea fi¸ sierelor cu o anumit˘ a extensie /* Listarea fisierelor din directorul curent care au anumita extensie primita ca argument . Filtru ( String extensie ) { this . i ++) System . " ) . length > 0) list = director . if ( args . ea fiind substituit˘ a cu orice clas˘ a care o implementeaz˘ a. Acesta este un exemplu tipic de transmitere a unei funct ¸ii (funct ¸ia de filtrare accept) ca argument al unei metode. length . } catch ( Exception e ) { e . io . i < list . . String [] list .

aceast˘ a situat ¸ie fiind un exemplu tipic de folosire a acestora. } catch ( Exception e ) { e . printStackTrace () . length > 0) { final String extensie = args [0]. length . i < list . list ( new FilenameFilter () { // Clasa interna anonima public boolean accept ( File dir . } else list = director . } . Listing 5. list () . list = director . " + extensie ) ) .*.6. if ( args . String nume ) { return ( nume . endsWith ( " . println ( list [ i ]) .5. i ++) System . " ) . endsWith ( " . for ( int i = 0. */ import java . out .7: Folosirea unei clase anonime /* Listarea fisierelor din directorul curent folosind o clasa anonima pentru filtru . } }) .1 Folosirea claselor anonime In cazul ˆ ın care nu avem nevoie de clasa care reprezint˘ a filtrul pentru listarea fi¸ sierelor dintr-un director decˆ at o singur˘ a dat˘ a. INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER } public boolean accept ( File dir . pentru a evita crearea unei noi clase de sine st˘ at˘ atoare care s˘ a fie folosit˘ a pentru instant ¸ierea unui singur obiect. } } 137 5. " + extensie ) ) . putem folosi clas˘ a intern˘ a anonim˘ a. io . String [] list .6. String nume ) { return ( nume . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " .

3. public Persoana ( int cod . nu exist˘ a nici o problem˘ aˆ ın a determina ordinea fireasc˘ a a elementelor. cod = cod . 5. 4. java. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . definit˘ a mai jos: Listing 5. ca in exemplul de mai sus.util.Arrays. 4} In cazul ˆ ın care elementele din vector sunt de tip primitiv. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. 2}. 1.138 } } CAPITOLUL 5. ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am un vector format din instant ¸e ale clasei Persoana. String nume ) { this . int v[]={3. Ce se ˆ ınt˘ ampl˘ aˆ ıns˘ a atunci cˆ and vectorul cont ¸ine referint ¸e la obiecte de un anumit tip ? S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. this .Arrays. } } .sort(v).7 Compararea obiectelor Am v˘ azut ˆ ın primul capitol c˘ a o solut ¸ie facil˘ a¸ si eficient˘ a de sortare a unui vector este folosirea metodei sort din clasa java. o modalitate uzual˘ a de folosire a claselor anonime pentru instant ¸ierea unui obiect care trebuie s˘ a respecte o interfat ¸˘ a este: metoda(new Interfata() { // Implementarea metodelor interfetei }).8: Clasa Persoana (f˘ ar˘ a suport pentru comparare) class Persoana { int cod .util. 2. nume = nume . String nume . INTERFET ¸E A¸ sadar.

7. • zero: dac˘ a obiectul curent este egal decˆ a obiectul primit ca argument. . o clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e trebuie s˘ a fie comparabil va implementa metoda compareTo care trebuie s˘ a returneze: • o valoare strict negativ˘ a: dac˘ a obiectul curent (this) este mai mic decˆ a obiectul primit ca argument. Aceast˘ a ordine se nume¸ ste ordinea natural˘ a a clasei ¸ si este specificat˘ a prin intermediul metodei compareTo.5. out .9: Sortarea unui vector de tip referint ¸˘ a class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. p [0] = new Persoana (3 . length . p [3] = new Persoana (4 . util . java . } } 139 La execut ¸ia acestei aplicat ¸ii va fi obt ¸inut˘ a o except ¸ie. out . println ( p [ i ]) . ˆ ıntr-un fel sau altul. p [1] = new Persoana (1 . Va trebui. Arrays . p [2] = new Persoana (2 . Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface Comparable { int compareTo(Object o). } A¸ sadar. " Vasilescu " ) . 5. sort ( p ) . COMPARAREA OBIECTELOR Programul urm˘ ator ar trebui s˘ a sorteze un vector de persoane: Listing 5. " Georgescu " ) . println ( " Persoanele ordonate dupa cod : " ) . i < p . deoarece metoda sort nu ¸ stie care este ordinea natural˘ a a obiectelor de tip Persoana. i ++) System . " Popescu " ) . for ( int i =0.7. s˘ a specific˘ am acest lucru. System .1 Interfat ¸a Comparable Interfat ¸a Comparable impune o ordine total˘ a asupra obiectelor unei clase ce o implementeaz˘ a. " Ionescu " ) .

} public String toString () { return cod + " \ t " + nume . public Persoana ( int cod . determin˘ a dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale (au aceea¸ si valoare). cod = cod . . String nume . S˘ a presupunem c˘ a dorim ca ordinea natural˘ a a persoanelor s˘ a fie dup˘ a codul lor intern. e2 instant ¸e ale lui C . String nume ) { this .compareTo((Object)e2) == 0) are aceeas¸ si valoare logic˘ a cu e1. mo¸ stenit˘ a din Object de toate clasele. this .compareTo(null) trebuie s˘ a arunce o except ¸ie de tip NullPointerException chiar dac˘ a e. INTERFET ¸E • o valoare strict pozitiv˘ a: dac˘ a obiectul curent este mai mare decˆ a obiectul primit ca argument. nume ) ) . return ( cod == p . Spunem c˘ a ordinea natural˘ a a unei clase C este consitent˘ a cu equals dac˘ a ¸ si numai dac˘ a (e1. } public int compareTo ( Object o ) { if ( o == null ) throw new Null P o i n t e r E x c e p t i o n () . if (!( o instanceof Persoana ) ) throw new Clas sCas tExce ptio n ( " Nu pot compara ! " ) .equals(null) returneaz˘ a false.equals((Object)e2. nume = nume . Listing 5. cod ) && ( nume .10: Clasa Persoana cu suport pentru comparare class Persoana implements Comparable { int cod . } public boolean equals ( Object o ) { if (!( o instanceof Persoana ) ) return false . Persoana p = ( Persoana ) o . Reamintim c˘ a metoda equals. equals ( p .140 CAPITOLUL 5. pentru orice e1. null nu este instant ¸˘ a a nici unei clase ¸ si e. Persoana p = ( Persoana ) o .

7.util. " Ionescu " ) . Persoana p2 = ( Persoana ) o2 . Object o2 ) { Persoana p1 = ( Persoana ) o1 . new Comparator () { public int compare ( Object o1 . COMPARAREA OBIECTELOR return ( cod . nume . p [1] = new Persoana (1 .*.7. 5. p [3] = new Persoana (4 . Arrays . Pentru definirea comparatorului vom folosi o clas˘ a anonim˘ a.5.2 Interfat ¸a Comparator In cazul ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am elementele unui vector ce cont ¸ine referint ¸e dup˘ a alt criteriu decˆ at ordinea natural˘ a a elemenetelor.11: Sortarea unui vector folosind un comparator import java . false. Object o2). Metoda compareTo va arunca o except ¸ie de tipul ClassCastException dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a compararea unui obiect de tip Persoana cu un obiect de alt tip. Metoda equals va returna.p . p [2] = new Persoana (2 . nume ) ) . p [0] = new Persoana (3 . Interfat ¸a java. care impune o ordine total˘ a asupra elementelor unei colect ¸ii. . avem nevoie de o alt˘ a solut ¸ie. class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. " Vasilescu " ) . care verific˘ a dac˘ a un obiect este instant ¸˘ a a unei anumite clase. } } 141 Observat ¸i folosirea operatorului instanceof.Arrays. " Georgescu " ) . Aceasta este oferit˘ a tot de metoda sort din clasa java.util. pe lˆ ang˘ a vectorul ce trebuie sortat. pur ¸ si simplu. Aceasta returneaz˘ a un ˆ ıntreg cu aceea¸ si semnificat ¸ie ca la metoda compareTo a interfet ¸ei Comparator ¸ si are urm˘ atoarea definit ¸ie: int compare(Object o1. compareTo ( p2 . util . sort (p . Listing 5.Comparator cont ¸ine metoda compare. vom transmite un argument de tip Comparator care s˘ a specifice modalitatea de comparare a elementelor. cod ) . dar ˆ ın varianta ˆ ın care. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a sort˘ am persoanele ordonate dup˘ a numele lor. " Popescu " ) . return ( p1 .

} // Trebuie sa apara si celelalte metode // chiar daca nu au implementare efectiva public void metoda_2() {} public void metoda_3() {} . . la un moment dat. } . System .. void metoda_2(). void metoda_n().. public void metoda_n() {} . // Avem nevoie de un obiect de tip X // ca argument al unei functii functie(new X() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza .. out . println ( " Persoanele ordonate dupa nume : " ) . out .8 Adaptori In cazul ˆ ın care o interfat ¸˘ a cont ¸ine mai multe metode ¸ si.142 CAPITOLUL 5. interface X { void metoda_1(). 5.. i < p . length .. avem nevoie de un obiect care implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv dar nu specific˘ a cod decˆ at pentru o singur˘ a metod˘ a. el trebui totu¸ si s˘ a implementeze toate metodele interfet ¸ei. INTERFET ¸E } }) .. } } Observat ¸i cum compararea a dou˘ a¸ siruri de caractere se face tot cu metoda compareTo. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod. for ( int i =0. i ++) System . println ( p [ i ]) .. clasa String implemenˆ and interfat ¸a Comparable..

. supradefinind doar metoda care ne intereseaz˘ a: functie(new XAdapter() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza . Definit ¸ie Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. . 143 Aceast˘ a abordare poate fi nepl˘ acut˘ a dac˘ a avem frecvent nevoie de obiecte ale unor clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X .5. Solut ¸ia la aceast˘ a problem˘ a este folosirea adaptorilor. ADAPTORI }). } })..8... public void metoda_n() {} } In situat ¸ia cˆ and avem nevoie de un obiect de tip X vom folosi clasa abstract˘ a. Mai multe exemple de folosire a adaptorilor vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. public abstract class XAdapter implements X { public void metoda_1() {} public void metoda_2() {} .

INTERFET ¸E .144 CAPITOLUL 5.

applet . pentru a evita conflictele de nume ¸ si pentru a controla accesul la anumite clase.1.clasele de baz˘ a ale limbajului Java • java.io . lucrul cu fi¸ siere • java.1 Pachete Definit ¸ie Un pachet este o colect ¸ie de clase ¸ si interfet ¸e ˆ ınrudite din punctul de vedere al funct ¸ionalit˘ a¸ tii lor.clase ¸ si interfet ¸e utile • java. Exist˘ a deci un set de clase deja implementate care modeleaz˘ a structuri de date.Capitolul 6 Organizarea claselor 6. In alte limbaje de programare pachetele se mai numesc libr˘ arii sau bibilioteci.intr˘ ari/ie¸ siri. algoritmi sau diverse not ¸iuni esent ¸iale ˆ ın dezvoltarea unui program. 6.dezvoltarea de appleturi 145 . Cele mai importante pachete ¸ si suportul oferit de lor sunt: • java.lang .util . Sunt folosite pentru g˘ asirea ¸ si utilizarea mai u¸ soar˘ a a claselor.1 Pachetele standard (J2SDK) Platforma standard de lucru Java se bazeaz˘ a pe o serie de pachete cu ajutorul c˘ arora se pot construi ˆ ıntr-o manier˘ a simplificat˘ a aplicat ¸iile.

1.reflect . mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a fat ¸˘ a de AWT.. sau pentru a apela o metod˘ a public˘ a a unei clase publice a unui pachet.rmi .scrierea de componente reutilizabile • java.text . doar clasele publice ¸ si membrii declarat ¸i publici ai unei clase sunt accesibili ˆ ın afara pachetului ˆ ın care se g˘ asesc.sql . ORGANIZAREA CLASELOR • java.lucrul cu baze de date • java.mecanismele de tratare e evenimentelor generate de utilizator • java. date ¸ si numere independent de limb˘ a • java.security . Pentru a folosi o clas˘ a public˘ a dintr-un anumit pachet. accesul implicit ˆ ın Java este la nivel de pachet.awt .interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul • java. exist˘ a trei solut ¸ii: • specificarea numelui complet al clasei • importul clasei respective • importul ˆ ıntregului pachet ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa. • . Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. autentificare • java.introspect ¸ie • javax.beans .swing .awt.2 Folosirea membrilor unui pachet Conform specificat ¸iilor de acces ale unei clase ¸ si ale mebrilor ei.lang.programare de ret ¸ea • java.math .execut ¸ie la distant ¸˘ a Remote Message Interface • java.event .net .. .mecanisme de securitate: criptare. 6.lucrul cu texte.operat ¸ii matematice cu numere mari • java.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul.146 CAPITOLUL 6.

3 Importul unei clase sau interfet ¸e Se face prin instruct ¸iunea import ˆ ın care specific˘ am numele complet al clasei sau interfet ¸ei pe care dorim s˘ a o folosim dintr-un anumit pacehet: import numePachet. .Button b2 java. tf1 = new TextField("Placut"). vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al claselor Button ¸ si TextField: Button b1 Button b2 TextField TextField = new Button("OK"). ˆ ınainte de declararea vreunei clase sau interfet ¸e.awt. In aceste situat ¸ii.awt.awt. 6.awt java.awt.TextField("Neplacut").TextField("Tot neplacut").awt.awt.numeClasa.Button("Cancel").pachetul din care face parte .Button . care trebuie s˘ a apar˘ a la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a. sau ˆ ıntreg pachetul din care face parte.awt. = new Button("Cancel"). import java.Button("OK"). tf1 = new java. PACHETE 147 Specificarea numelui complet al clasei se face prin prefixarea numelui scurt al clasei cu numele pachetului din care face parte: numePachet. Din acest moment.Button. ar fi extrem de nepl˘ acut s˘ a scriem de fiecare dat˘ a cˆ and vrem s˘ a declar˘ am un obiect grafic secvent ¸e de genul: java.numele scurt al clasei . vom importa ˆ ın aplicat ¸ia noastr˘ a clasa respectiv˘ a.6.awt. Acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunea import.numele complet al clasei Aceast˘ a metod˘ a este recomandat˘ a doar pentru cazul ˆ ın care folosirea acelei clase se face o singur˘ a dat˘ a sau foarte rar.awt.TextField.TextField java. //Pentru exemplul nostru: import java.1. Button java.awt.awt. = new java.NumeClasa.Button b1 java.1. De exemplu.TextField = new java. tf2 = new java. tf2 = new TextField("Foarte placut").

Point.awt. java. Polygon.148 CAPITOLUL 6. Point p = new Point(0. //Pentru exemplul nostru: import java.Polygon. import numePachet.TextField. Dac˘ aˆ ın exemplul nostru am avea nevoie ¸ si de clasele Line. Se nume¸ ste import la cerere deoarece ˆ ınc˘ arcarea claselor se face dinamic.4 Importul la cerere dintr-un pachet Importul la cerere dintr-un anumit pachet se face printr-o instruct ¸iune import ˆ ın care specific˘ am numele pachetului ale c˘ arui clase ¸ si interfet ¸e dorim s˘ a le folosim. java. ORGANIZAREA CLASELOR Aceast˘ a abordare este eficient˘ a¸ si recomandat˘ aˆ ın cazul ˆ ın care nu avem nevoie decˆ at de cˆ ateva clase din pachetul respectiv. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al tuturor claselor pachetului importat: Button b = new Button("OK"). 6.Rectangle.awt.awt.awt. java. ar trebui s˘ a avem cˆ ate o instruct ¸iune de import pentru fiecare dintre ele: import import import import import import java.awt.*. urmat de simbolul *.Line. va produce o eroare de compilare. java.awt.*.Button. java. ˆ ın momentul apel˘ arii lor. O expresie de genul import java. Rectangle. . 0).awt. Atent ¸ie * nu are semnificat ¸ia uzual˘ a de la fi¸ siere de wildcard (masc˘ a) ¸ si nu poate fi folosit decˆ at ca atare.Point.1.awt.C*. Din acest moment. In aceast˘ a situat ¸ie ar fi mai simplu s˘ a folosim importul la cerere din ˆ ıntregul pachet ¸ si nu al fiec˘ arei clase ˆ ın parte.

util. • pachetul curent • pachetul implicit (f˘ ar˘ a nume) 6.List a = new java..1.*.NumeClasa. //corect Sunt considerate importate automat. // Contine clasa List import java.6. pentru orice fi¸ sier surs˘ a. // Contine interfata List .awt.1. PACHETE 149 In cazul ˆ ın care sunt importate dou˘ a sau mai multe pachete care cont ¸in clase (interfet ¸e) cu acela¸ si nume..lang import java. . ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o ambiguitate de c˘ atre compilator. //Declaratie ambigua java.*.List(). permite referirea constantelor statice ale unei clase f˘ ar˘ a a mai specifica numele complet al acesteia ¸ si este implementat˘ a prin ad˘ augarea cuvˆ antului cheie static dup˘ a cel de import: import static numePachet. atunci referirea la ele trebuie f˘ acut˘ a doar folosind numele complet. introdus˘ aˆ ıncepˆ and cu versiunea 1. urm˘ atoarele pachete: • pachetul java.lang. putem folosi doar numele constantei.CONSTANTA..awt.5. // Poate sau nu sa apara // Mai bine nu.awt. List x.. Astfel.util.List b = new ArrayList().*. ˆ ın loc s˘ a ne referim la constantele clasei cu expresii de tipul NumeClasa. import java. //corect java.*.5 Importul static Aceast˘ a facilitate.

awt. grupate dup˘ a funct ¸ionalitatea lor. CENTER).BorderLayout.5 import java.java package grafuri. BorderLayout.java package grafuri.} class GrafPerfect extends Graf {. // Incepand cu versiunea 1.1. class Graf {.awt.*...} .150 CAPITOLUL 6..lang. ..java.add(new Button().. . nu ¸ si clasa ˆ ın sine.6 Crearea unui pachet Toate clasele ¸ si interfet ¸ele Java apartin la diverse pachete.. 6. //Fisierul Graf..io.awt. S˘ a consider˘ am un exemplu: presupunem c˘ a avem dou˘ a fi¸ siere surs˘ a Graf. fereastra. clasele pentru intr˘ ari/ie¸ siri sunt ˆ ın java.*. Crearea unui pachet se realizeaz˘ a prin scriere la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a ce cont ¸in clasele ¸ si interfet ¸ele pe care dorim s˘ a le grup˘ am ˆ ıntr-un pachet a instruct ¸iunii: package numePachet.add(new Button().BorderLayout.*... clasele pentru interfat ¸a grafic˘ aˆ ın java. import static java.CENTER).5 import java. etc. Dup˘ a cum am v˘ azut clasele de baz˘ a se g˘ asesc ˆ ın pachetul java.} //Fisierul Arbore.BorderLayout.java ¸ si Arbore.. fereastra.awt. class Arbore {. Atent ¸ie Importul static nu import˘ a decˆ at constantele statice ale unei clase. ORGANIZAREA CLASELOR // Inainte de versiuna 1.

GrafPerfect.. De asemenea. companiile folosesc inversul domeniului lor Internet ˆ ın denumirea pachetelor implementate ˆ ın cadrul companiei. Cu alte cuvinte nu putem specifica faptul c˘ a anumite clase dintr-un fi¸ sier surs˘ a apart ¸in unui pachet. ArboreBinar vor face parte din acela¸ si pachet grafuri. pentru a permite identificarea ˆ ın mod unic a claselor sale. PACHETE class ArboreBinar extends Arbore {. ce se gasesc ˆ ın pachete cu acela¸ si nume ? Pentru a evita acest lucru.companie. avˆ and contul ion@xsoft.xsoft. programatorul cu numele Ion al companiei XSoft. se poate ca una din clasele unei aplicat ¸ii s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu o clas˘ a a mediului Java.1. cum ar fi folosirea numelui de cont al programatorilor ˆ ın denumirea pachetelor create de ace¸ stia. Acest lucru este posibil atˆ at timp cˆ at clasele cu acela¸ si nume se gasesc ˆ ın pachete diferite.1.ro. Arbore. cum ar fi ro. Dac˘ a nu este specificat un anumit pachet. Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ aˆ ıns˘ a cˆ and doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun folosesc clase cu acela¸ si nume..7 Denumirea unui pachet Exist˘ a posibilitatea ca doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun s˘ a foloseasc˘ a acela¸ si nume pentru unele din clasele lor. iar altele altui pachet. ele fiind diferent ¸iate prin prefixarea lor cu numele pachetelor. Este recomandat ˆ ıns˘ a ca toate clasele ¸ si intefetele s˘ a fie plasate ˆ ın pachete. 6. pachetul implicit fiind folosit doar pentru aplicat ¸ii mici sau prototipuri.} 151 Clasele Graf.numePachet.ion. conflictele de nume vor fi rezolvate prin diverse convent ¸ii de uz intern.6. De exemplu. indiferent de contextul ˆ ın care acestea vor fi integrate. ˆ ı¸ si va prefixa pachetele cu ro. Instruct ¸iunea package act ¸ioneaz˘ a asupra ˆ ıntregului fi¸ sier surs˘ a la ˆ ınceputul c˘ aruia apare. In general. clasele unui fi¸ sier surs˘ a vor face parte din pachetul implicit (care nu are nici un nume). pachetul implicit este format din toate clasele ¸ si intefet ¸ele directorului curent de lucru. . In cadrul aceleiasi companii.

O prim˘ a variant˘ a ar fi s˘ a construim cˆ ate o clas˘ a pentru fiecare ¸ si s˘ a le plas˘ am .2 6.java.2. Intr-un fi¸ sier surs˘ a pot exista oricˆ ate clase sau interfet ¸e care nu sunt publice. Dac˘ a numele pachetelor sunt formate din mai multe unit˘ a¸ ti lexicale separate prin punct. Atent ¸ie Este obligatoriu ca o clas˘ a/interfat ¸˘ a public˘ a s˘ a se gaseasc˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier avˆ and numele clasei(interfet ¸ei) ¸ si extenisa . Este recomandat ca strategia de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a s˘ a respecte urm˘ atoarele convent ¸ii: • Codul surs˘ a al claselor ¸ si interfet ¸elor s˘ a se gaseasc˘ aˆ ın fi¸ siere ale c˘ aror nume s˘ a fie chiar numele lor scurt ¸ si care s˘ a aib˘ a extensia . Pentru clasele care nu sunt publice acest lucru nu este obligatoriu. funct ¸ie.1 Organizarea fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a Orice aplicat ¸ie nebanal˘ a trebuie s˘ a fie construit˘ a folosind o organizare ierarhic˘ a a componentelor sale. cum ar fi geometrie. Cu alte cuvinte. grup. un director va cont ¸ine surse pentru clase ¸ si interfet ¸e din acela¸ si pachet iar numele directorului va fi chiar numele pachetului. ˆ ıntr-un fi¸ sier surs˘ a nu pot exista dou˘ a clase sau interfet ¸e publice. Vom clarifica modalitatea de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a ale unei aplicatii printr-un exemplu concret. atunci acestea trebuie de asemenea s˘ a corespund˘ a unor directoare ce vor descrie calea spre fi¸ sierele surs˘ a ale c˘ aror clase ¸ si interfet ¸e fac parte din pachetele respective. Pentru a simplifica lucrurile. s˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clase care s˘ a descrie urm˘ atoarele notiuni: poligon. S˘ a presupunem c˘ a dorim crearea unor componente care s˘ a reprezinte diverse not ¸iuni matematice din domenii diferite. etc. ORGANIZAREA CLASELOR 6. sfer˘ a. algebr˘ a. poliedru. analiz˘ a. Din acest motiv. sau compilatorul va furniza o eroare.152 CAPITOLUL 6. ci doar recomandat.java. cerc. • Fi¸ sierele surs˘ a trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ aˆ ın directoare care s˘ a reflecte numele pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele ¸ si interfet ¸ele din acele fi¸ siere.

} // Poliedru.java package geometrie.java package geometrie.2.plan. avˆ and ˆ ın vedere posibila extindere a aplicat ¸iei cu noi reprezent˘ ari de not ¸iuni matematice. public class Poligon { . .java Cerc.plan. ˆ ıns˘ a. aceast˘ a abordare ar fi ineficient˘ a.java /analiza Functie. . } // Cerc.java Matematica.java /algebra Grup.spatiu.6.java /spatiu Poliedru.java Sfera. . ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR 153 ˆ ın acela¸ si director ˆ ımpreuna cu un program care s˘ a le foloseasca. public class Cerc { . . Ierarhia fi¸ sierelor sursa ar fi: /matematica /surse /geometrie /plan Poligon. O abordare elegant˘ a ar fi aceea ˆ ın care clasele care descriu not ¸iuni din acela¸ si domeniu sa se gaseasca ˆ ın pachete separate ¸ si directoare separate.java Clasele descrise ˆ ın fi¸ sierele de mai sus trebuie declarate ˆ ın pachete denumite corespunzator cu numele directoarelor ˆ ın care se gasesc: // Poligon. public class Poliedru { . . } .java package geometrie. .

6. } Matematica. } // Grup. .154 CAPITOLUL 6.java package analiza. ˆ ın urma compil˘ arii fi¸ sierele surs˘ a ¸ si unit˘ a¸ tile de compilare se g˘ asesc ˆ ın acela¸ si director.class Cerc. un fi¸ sier . } // Functie. .java este clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. . Revenind la exemplul de mai sus. ˆ ıns˘ a ele pot fi apoi organizate separat. public class Functie { . Dup˘ a cum se observ˘ a. public class Grup { .spatiu.class /spatiu . Spre deosebire de organizarea surselor.class) In urma compil˘ arii fi¸ sierelor surs˘ a vor fi generate unit˘ a¸ ti de compilare pentru fiecare clas˘ a¸ si interfat ¸˘ a din fi¸ sierele surs˘ a. relativ la directorul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste aplicat ¸ia.class ¸ si numele scurt al clasei sau interfet ¸ei respective. . public class Sfera { . .class trebuie s˘ a se gaseasca ˆ ıntr-o ierarhie de directoare care s˘ a reflecte numele pachetului din care face parte clasa respectiv˘ a. ORGANIZAREA CLASELOR // Sfera.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (. . Dup˘ a cum ¸ stim acestea au extensia .java package geometrie.java package algebra. vom avea urm˘ atoarea organizare: /matematica /clase /geometrie /plan Poligon. numele lung al unei clase trebuie s˘ a descrie calea spre acea clas˘ aˆ ın cadrul fi¸ sierelor surs˘ a. Este recomandatˆ ıns˘ a ca aceast˘ a separare s˘ a fie f˘ acut˘ a automat la compilare. Implicit.2.

java -d clase Opt ¸iunea -d specific˘ a directorul r˘ ad˘ acin˘ a al ierarhiei de clase. unit˘ a¸ tile de compilare sunt organizate astfel pentru a da posibilitatea interpretorului s˘ a gaseasc˘ a¸ si s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie o anumit˘ a clas˘ aˆ ın timpul execut ¸iei programului.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a este necesar˘ a deoarece ˆ ın momentul cˆ and compilatorul ˆ ıntˆ alneste un nume de clas˘ a el trebuie s˘ a poat˘ a identifica acea clas˘ a.class.class.class 155 Crearea acestei structuri ierarhice este facut˘ a automat de c˘ atre compilator. dar numai acestea.6. de exemplu /matematica/clase/geometrie/plan/Poligon. Ins˘ a aceast˘ a organizare nu este suficient˘ a deoarece specific˘ a numai partea final˘ a din calea c˘ atre fi¸ sierele .class /algebra Grup.2. fiecare unitate de compilare va fi plasat˘ aˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierul s˘ au surs˘ a. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a compil˘ am explicit toate fi¸ sierele java dintr-un anumit director. putem folosi expresia: javac surse/geometrie/plan/*.2.java -d clase 6. Similar.java ¸ si . ceea ce ˆ ınseamna c˘ a trebuie s˘ a gaseasc˘ a fi¸ serul surs˘ a care o cont ¸ine. atˆ at la compilare cˆ at ¸ si la interpretare trebuie specificat˘ a lista de directoare r˘ ad˘ acin˘ a .class Matematica. In lipsa lui. Pentru aceasta.java -d clase sau javac -classpath surse surse/Matematica. Deoarece compil˘ am clasa principal˘ a a plicat ¸iei. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR Poliedru.class Sfera. de exemplu surse/geometrie/plan.class /analiza Functie. vor fi compilate ˆ ın cascad˘ a toate clasele referite de aceasta. In directorul aplicatiei (matematica) cre˘ am subdirectorul clase ¸ si d˘ am comanda: javac -sourcepath surse surse/Matematica.

Sfera(). Implicit. public class Matematica { public static void main(String args[]) { Poligon a = new Poligon().Functie. geometrie. //. Fiecare director din calea de cautare este directorul imediat superior structurii de directoare corespunz˘ atoare numelor pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele din directorul respectiv. Aceast˘ a list˘ a se nume¸ ste cale de cautare (classpath).4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) Setarea c˘ aii de c˘ autare se poate face ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • Setarea variabilei de mediu CLASSPATH .. S˘ a consider˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei Matematica.folosind aceast˘ a variant˘ a toate aplicat ¸iile Java de pe ma¸ sina respectiv˘ a vor c˘ auta clasele necesare ˆ ın directoarele specificate ˆ ın variabila CLASSPATH. In cazul ˆ ın care nu este g˘ asit nici unul sau sunt g˘ asite mai multe va fi semnalat˘ a o eroare.2.java: import geometrie. } } Identificarea unei clase referite ˆ ın program se face ˆ ın felul urm˘ ator: • La directoarele aflate ˆ ın calea de c˘ autare se adaug˘ a subdirectoarele specificate ˆ ın import sau ˆ ın numele lung al clasei • In directoarele formate este c˘ autat un fi¸ sier cu numele clasei. . calea de c˘ autare este format˘ a doar din directorul curent.156 CAPITOLUL 6.Grup. import algebra.Sfera = new geometrie. import analiza.spatiu. ORGANIZAREA CLASELOR ˆ ın care se g˘ asesc fi¸ sierele aplicat ¸iei. 6.plan.. Definit ¸ie O cale de c˘ autare este o list˘ a de directoare sau arhive ˆ ın care vor fi c˘ autate fi¸ sierele necesare unei aplicat ¸ii.*. astfel ˆ ıncˆ at compilatorul ¸ si interpretorul s˘ a poat˘ a construi calea complet˘ a spre clasele aplicat ¸iei.spatiu.

.6.util.classpath <cale de cautare> <clasa principala> Lansarea ˆ ın execut ¸ie a aplicatiei noastre.): SET CLASSPATH = cale1. Ele pot fi folosite ¸ si pentru comprim˘ ari obi¸ snuite. DOS shell (Windows 95/NT/.este un format de arhivare independent de platform˘ a.jar. din directorul matematica. ce cont ¸ine diverse informat ¸ii auxiliare legate de aplicat ¸ia sau clasele arhivate... ARHIVE JAR UNIX: SET CLASSPATH = cale1:cale2:. diferent ¸a fat ¸˘ a de o arhiv˘ a ZIP obi¸ snuit˘ a fiind doar existent ¸a unui director denumit META-INF.bat (javac -sourcepath surse surse/Matematica.directoarele specificate astfel vor fi valabile doar pentru comanda curent˘ a: javac . se va face astfel: java -classpath clase Matematica In concluzie.bat (java -classpath clase Matematica) 6..3.java -d clase) run...classpath <cale de cautare> <surse java> java .3 Arhive JAR Fi¸ sierele JAR (Java Archive) sunt arhive ˆ ın format ZIP folosite pentru ˆ ımpachetarea aplicat ¸iilor Java.cale2. Dintre beneficiile oferite de arhivele JAR amintim: • portabilitate . 157 • Folosirea opt ¸iunii -classpath la compilarea ¸ si interpretarea programelor . Un fi¸ sier JAR poate fi creat folosind utilitarul jar aflat ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.. sau metode ale claselor suport din pachetul java. . o organizare eficient˘ a a fi¸ sierelor aplicat ¸iei ar ar˘ ata astfel: /matematica /surse /clase compile.

el poate fi ˆ ınc˘ arcat ˆ ıntr-o singur˘ a tranzact ¸ie HTTP.jar" ..jar • Deschiderea unui applet arhivat <applet code=A.jar * . Mai jos sunt prezentate pe scurt operat ¸iile uzuale: • Crearea unei arhive jar cf arhiva.> Exemple: • Arhivarea a dou˘ a fi¸ siere class: jar cf classes.jar • Extragerea doar a unor fi¸ siere jar xf arhiva. • securitate . • minimizarea timpului de ˆ ıncarcare a unui applet: dac˘ a appletul (fi¸ siere class.class archive="arhiva.class B. etc) este compresat ˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR. resurse.jar A.3.jar fi¸ sier(e)-arhivate • Executarea unei aplicat ¸ii java -jar arhiva.1 Folosirea utilitarului jar Arhivatorul jar se g˘ ase¸ ste ˆ ın subdirectorul bin al directorului ˆ ın care este instalat kitul J2SDK.158 CAPITOLUL 6.arhivele JAR pot fi ”semnate” electronic • mecanismul pentru lucrul cu fi¸ siere JAR este parte integrata a platformei Java.dimensiunea unei aplicat ¸ii ˆ ın forma sa final˘ a este redus˘ a.class • arhivarea tuturor fi¸ sierelor din directorul curent: jar cvf allfiles. f˘ ar˘ a a fi deci nevoie de a deschide cˆ ate o conexiune nou˘ a pentru fiecare fi¸ sier. ORGANIZAREA CLASELOR • compresare ..jar fi¸ sier(e)-intrare • Vizualizare cont ¸inutului jar tf nume-arhiva • Extragerea cont ¸inutului jar xf arhiva. 6.

Acest lucru ˆ ıl vom face ˆ ın doi pa¸ si: • se creeaz˘ a un fi¸ sier cu un nume oarecare. platforma Java 2 va asocia extensiile . ˆ ın care dorim s˘ a arhiv˘ am clasele aplicat ¸iei descrise mai sus. Dac˘ a vom ˆ ıncerca s˘ a lans˘ am ˆ ın execut ¸ie aceast˘ a arhiv˘ a prin comanda java -jar mate.jar vom obt ¸ine urm˘ atoarea eroare: ”Failed to load Main-Class manifest from mate.txt geometrie analiza algebra Matematica. ˆ ın care vom scrie: Main-Class: Matematica • adaug˘ am aceast˘ a informat ¸ie la fi¸ sierul manifest al arhivei mate.jar manifest.6.txt.jar: jar uvfm mate. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a facˆ and dublu-click pe o arhiv˘ a JAR va fi lansat˘ aˆ ın execut ¸ie aplicat ¸ia ˆ ımpachetat˘ aˆ ın acea arhiv˘ a (dac˘ a exist˘ a o clas˘ a principal˘ a). ARHIVE JAR 159 6.class Pe sistemele Win32.3.txt Ambele operat ¸ii puteau fi executate ˆ ıntr-un singur pas: jar cvfm mate.jar geometrie analiza algebra Matematica.jar.class In urma acestei comenzi vom obtine arhiva mate.jar manifest.java. Aceasta ˆ ınseamna c˘ aˆ ın fiserul Manifest.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate Pentru a rula o aplicat ¸ie ˆ ımpachetat˘ aˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR trebuie s˘ a facem cunoscut˘ a interpretorului numele clasei principale a aplicat ¸iei. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.jar cu interpretorul Java.3.mf ce se gase¸ ste ˆ ın directorul META-INF trebuie s˘ aˆ ınregistr˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. Din directorul clase vom lansa comanda: jar cvf mate. .jar”. de exemplu manifest. ˆ ın care clasa principal˘ a era Matematica.

160 CAPITOLUL 6. ORGANIZAREA CLASELOR .

liste ˆ ınl˘ ant ¸uite. Utilizarea colect ¸iilor ofer˘ a avantaje evidente ˆ ın procesul de dezvoltare a unei aplicat ¸ii. • Implement˘ ari: implement˘ ari concrete ale interfet ¸elor ce descriu colect ¸ii.1 Introducere O colect ¸ie este un obiect care grupeaz˘ a mai multe elemente ˆ ıntr-o singur˘ a unitate. cˆ at ¸ si pentru transmiterea unor informat ¸ii de la o metod˘ a la alta. putˆ and include obiecte de orice tip. Cele mai importante sunt: 161 . ˆ ın Java colect ¸iile sunt tratate ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. Colect ¸iile sunt folosite atˆ at pentru memorarea ¸ si manipularea datelor. reprezentˆ and elementul de funct ¸ionalitate reutilizabil˘ a. Ace¸ sti algoritmi se numesc ¸ si polimorfici deoarece pot fi folosit ¸i pe implement˘ ari diferite ale unei colect ¸ii. mult ¸imi matematice. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a mult ¸imile reprezentate sunt eterogene. Incepˆ and cu versiunea 1. tabele de dispersie.Capitolul 7 Colect ¸ii 7. definite pentru obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele ce descriu colect ¸ii. Prin intermediul colect ¸iilor vom avea acces la diferite tipuri de date cum ar fi vectori. Aceste clase reprezint˘ a tipuri de date reutilizabile. Tipul de date al elementelor dintr-o colect ¸ie este Object. fiind organizate ˆ ıntr-o arhitectur˘ a foarte eficient˘ a¸ si flexibil˘ a ce cuprinde: • Interfet ¸e: tipuri abstracte de date ce descriu colect ¸iile ¸ si permit utilizarea lor independent de detaliile implement˘ arilor. stive. etc. • Algoritmi: metode care efectueaz˘ a diverse operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea sau sortarea.2.

boolean remove(Object element). 7. altele nu.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii Interfet ¸ele reprezint˘ a nucleul mecanismului de lucru cu colect ¸ii. // Operatii la nivel de element boolean contains(Object element). boolean add(Object element). scopul lor fiind de a permite utilizarea structurilor de date independent de modul lor de implementare. boolean isEmpty(). descriind un grup de obiecte numite ¸ si elementele sale. cum ar fi Set sau List. alte implement˘ ari nu. Platforma Java nu ofer˘ a nici o implementare direct˘ a a acestei interfet ¸e. Collection modeleaz˘ a o colect ¸ie la nivelul cel mai general. . Astfel. Unele implement˘ ari ale acestei interfet ¸e permit existent ¸a elementelor duplicate. Unele au elementele ordonate. Iterator iterator(). la scrierea unei aplicat ¸ii putem s˘ a ne concentr˘ am eforturile asupra problemei ˆ ın sine ¸ si nu asupra modului de reprezentare ¸ si manipulare a informat ¸iilor. • Cre¸ sterea vitezei ¸ si calit˘ a¸ tii programului: implement˘ arile efective ale colect ¸iilor sunt de ˆ ınalt˘ a performant ¸˘ a¸ si folosesc algoritmi cu timp de lucru optim. void clear(). public interface Collection { // Metode cu caracter general int size().162 CAPITOLUL 7. COLECT ¸ II • Reducerea efortului de programare: prin punerea la dispozit ¸ia programatorului a unui set de tipuri de date ¸ si algoritmi ce modeleaz˘ a structuri ¸ si operat ¸ii des folosite ˆ ın aplicat ¸ii. ci exist˘ a doar implement˘ ari ale unor subinterfet ¸e mai concrete.

o2 ale colect ¸iei. apelul o1. Singura conditt ¸ie este ca. } Set modeleaz˘ a not ¸iunea de mult ¸ime ˆ ın sens matematic. Pune la dispozit ¸ie operat ¸ii care beneficiaz˘ a de avantajul ordon˘ arii elementelor. pentru orice dou˘ a obiecte o1. Dou˘ a dintre clasele standard care ofer˘ a implement˘ ari concrete ale acestei interfet ¸e sunt HashSet ¸ si TreeSet. mo¸ stene¸ ste metodele acesteia. o2). boolean retainAll(Collection c).compareT o(o2) (sau comparator.7. SortedSet headSet(Object toElement). boolean removeAll(Collection c).equals(o2). sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei ¸ si este ment ¸inut˘ a automat la orice operat ¸ie efectuat˘ a asupra mult ¸imii. boolean addAll(Collection c). Fiind subclas˘ a a interfet ¸ei Set. oferind metode suplimentare ce ¸ tin cont de faptul c˘ a mult ¸imea este sortat˘ a: public interface SortedSet extends Set { // Subliste SortedSet subSet(Object fromElement.compare(o1. f˘ ar˘ a a avea alte metode specifice. diferent ¸a principal˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a elementele dintr-o astfel de colect ¸ie sunt ordonate ascendent. . Mo¸ stene¸ ste metodele din Collection. Object toElement). // Metode de conversie in vector Object[] toArray(). Object[] toArray(Object a[]). Ordonarea elementelor se face conform ordinii lor naturale. O mult ¸ime nu poate avea elemente duplicate.2. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II 163 // Operatii la nivel de multime boolean containsAll(Collection c). SortedSet este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Set. dac˘ a este folosit un comparator) trebuie s˘ a fie valid ¸ si s˘ a nu provoace except ¸ii. mai bine zis nu poate cont ¸ine dou˘ a obiecte o1 ¸ si o2 cu proprietatea o1.

Collection c). Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface List extends Collection { // Acces pozitional Object get(int index). fat ¸˘ ade metodele definite de interfat ¸a Collection. In plus. Object element). void add(int index. Comparator comparator(). } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeSet. Object last(). } . Object remove(int index).164 CAPITOLUL 7. // Capete Object first(). c˘ autare ¸ si iterare avansat˘ a. int lastIndexOf(Object o). Object set(int index. Object element). // Extragere sublista List subList(int from. // Iterare ListIterator listIterator(). abstract boolean addAll(int index. ListIterator listIterator(int index). COLECT ¸ II SortedSet tailSet(Object fromElement). Listele pot contine duplicate ¸ si permit un control precis asupra pozit ¸iei unui element prin intermediul indexului acelui element. // Cautare int indexOf(Object o). int to). avem metode pentru acces pozit ¸ional. List descrie liste (secvent ¸e) de elemente indexate.

boolean isEmpty(). void clear(). // Operatii la nivel de element Object put(Object key. // Interfata pentru manipularea unei inregistrari public interface Entry { Object getKey(). } } . // Vizualizari ale colectiei public Set keySet(). Object remove(Object key). Object setValue(Object value). Obiectele de acest tip nu pot cont ¸ine chei duplicate ¸ si fiecare cheie este asociat˘ a la un singur element. Object getValue(). Vector.7. dup˘ a care poate fi reg˘ asit. LinkedList. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II Clase standard care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a sunt: ArrayList. // Operatii la nivel de multime void putAll(Map t). boolean containsValue(Object value). Object get(Object key). public Set entrySet().2. public Collection values(). boolean containsKey(Object key). Ierarhia interfet ¸elor derivate din Map este independent˘ a de ierarhia derivat˘ a din Collection. Object value). Definitt ¸ai interfet ¸ei este prezentat˘ a mai jos: public interface Map { // Metode cu caracter general int size(). 165 Map descrie structuri de date ce asociaz˘ a fiecarui element o cheie unic˘ a.

Object toKey). } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeMap. Object last(). la care se adaug˘ a faptul c˘ a mult ¸imea cheilor dintr-o astfel de colect ¸ie este ment ¸inut˘ a ordonat˘ a ascendent conform ordinii naturale. Definit ¸ia interfet ¸ei este dat˘ a mai jos: public interface SortedMap extends Map { // Extragerea de subtabele SortedMap subMap(Object fromKey.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor Inainte de versiunea 1. Pe lˆ ang˘ a acestea au fost create noi clase corespunz˘ atoare interfet ¸elor definite. Este subclasa a interfet ¸ei Map.166 CAPITOLUL 7. // Capete Object first(). SortedMap este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Map. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei. oferind metode suplimentare pentru: extragere de subtabele. COLECT ¸ II Clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a Map sunt HashMap. ˆ ıns˘ a acestea nu erau organizate pe ierarhia de interfet ¸e prezentat˘ aˆ ın sect ¸iunea anterioar˘ a. aflarea primei/ultimei chei. SortedMap tailMap(Object fromKey). 7. exista un set de clase pentru lucrul cu colect ¸ii. chiar dac˘ a funct ¸ionalitatea lor era aproape identic˘ a cu cea a unei clase anterioare. Aceste clase sunt ˆ ın continuare disponibile ¸ si multe dintre ele au fost adaptate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at s˘ a se integreze ˆ ın noua abordare. TreeMap ¸ si Hashtable.2. // Comparatorul folosit pentru ordonare Comparator comparator(). aflarea comparatorului folosit pentru ordonare. SortedMap headMap(Object toKey). .

ca ˆ ın figura de mai jos: AbstractCollection ..˘ ALE COLECT 7. Vector-Stack AbstractMap .Hashtable .AbstractSet. . cum ar fi: • permit elementul null. In general. clasele ce descriu colect ¸ii sunt de asemenea concepute ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. • sunt serializabile. LinkedList Vector Map HashMap Hashtable SortedMap TreeMap A¸ sadar se observ˘ a existent ¸a unor clase care ofer˘ a aceea¸ si funct ¸ionalite.HashMap. cum ar fi ArrayList ¸ si Vector. TreeSet.HashSet. implementarea interfet ¸elor este explicit realizat˘ a la nivelul superclaselor abstracte. HashTable In vechea ierarhie: Dictionary . AbstractList .3. ˆ ımpreun˘ a cu interfet ¸ele corespunz˘ atoare (clasele din vechiul model sunt trecute pe rˆ andul de jos): Interfat ¸a Set SortedSet List Clasa HashSet TreeSet ArrayList. ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.Properties Evident. IMPLEMENTARI ¸ IILOR 167 Clasele de baz˘ a care implementeaz˘ a interfet ¸e ce descriu colect ¸ii au numele de forma < Implementare >< Interf ata >. unde ’implementare’ se refer˘ a la structura intern˘ a folosit˘ a pentru reprezentarea mult ¸imii. • au definit˘ a metoda clone. Pe lˆ ang˘ a organizarea ierarhic˘ a a interfet ¸elor implementate. TreeMap.. clasele care descriu colect ¸ii au unele tr˘ asaturi comune. acestea oferind de altfel ¸ si implement˘ ari concrete pentru multe din metodele definite de interfet ¸e. HashMap ¸ si Hashtable.

4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor Dup˘ a cum am vazut. • au atˆ at constructor f˘ ar˘ a argumente cˆ at ¸ si un constructor care accept˘ a ca argument o alt˘ a colect ¸ie • exceptˆ and clasele din arhitectura veche. public static void testAdd ( List lst ) { long t1 = System . public class TestEficienta { final static int N = 100000. care returneaz˘ a o reprezentare ca ¸ sir de caractere a colect ¸iei respective. for ( int i =0.LinkedList import java .168 CAPITOLUL 7. util . interfat ¸a List este implementat˘ a de clasele ArrayList ¸ si LinkedList. COLECT ¸ II • au definit˘ a metoda toString. respectiv LinkedList ¸ si execut˘ a diverse operat ¸ii pe ea. System . curre ntTimeM illis () . i ++) lst .*.t1 ) ) . } . De exemplu.1: Comparare ArrayList . prin realizarea unor compromisuri ˆ ıntre spat ¸iul necesar pentru memorarea datelor. add ( new Integer ( i ) ) . De ce exist˘ a atunci ¸ si clasa LinkedList ? Raspunsul const˘ aˆ ın faptul c˘ a folosind reprezent˘ ari diferite ale mult ¸imii gestionate putem obt ¸ine performante mai bune ˆ ın funct ¸ie de situat ¸ie. prima fiind ˆ ın general mult mai folosit˘ a. 7. • permit crearea de iteratori pentru parcurgere. curre ntTimeM illis () . long t2 = System . println ( " Add : " + ( t2 . S˘ a consider˘ am un exemplu ce creeaza o list˘ a folosind ArrayList. cronometrˆ and timpul necesar realiz˘ arii acestora: Listing 7. out . fiecare interfat ¸˘ a ce descrie o colect ¸ie are mai multe implement˘ ari. rapiditatea reg˘ asirii acestora ¸ si timpul necesar actualiz˘ arii colect ¸iei ˆ ın cazul unor modific˘ ari. nu sunt sincronizate (vezi ”Fire de execut ¸ie). i < N .

println ( " Remove : " + ( t2 .t1 ) ) .˘ A COLECT 7. for ( int i =0. out . } } 169 Timpii aproximativi de rulare pe un calculator cu performant ¸e medii. i < N . } public static void testRemove ( List lst ) { long t1 = System . testRemove ( lst2 ) . i ++) lst .01 12. List lst1 = new ArrayList () . currentTimeM illis () . println ( " LinkedList " ) .05 LinkedList 0. System .01 add get remove A¸ sadar.4. println ( " Get : " + ( t2 . ad˘ augarea elementelor este rapid˘ a pentru ambele tipuri de liste. deoarece ˆ ıntr-o list˘ aˆ ınlant ¸uit˘ a accesul la un element se face prin . testRemove ( lst1 ) . ˆ ın timp ce pentru LinkedList este extrem de lent˘ a. remove (0) . out .12 0. System . ArrayList ofer˘ a acces ˆ ın timp constant la elementele sale ¸ si din acest motiv folosirea lui ”get” este rapid˘ a. long t2 = System .t1 ) ) . testAdd ( lst1 ) .45 0. sunt dat ¸i ˆ ın tabelul de mai jos: ArrayList 0. i < N . curre ntTimeMillis () . out . println ( " ArrayList " ) . i ++) lst . testGet ( lst2 ) . System .14 87. exprimat ¸i ˆ ın secunde. currentTimeM illis () . for ( int i =0. FOLOSIREA EFICIENTA ¸ IILOR public static void testGet ( List lst ) { long t1 = System . List lst2 = new LinkedList () . get ( i ) . testGet ( lst1 ) . } public static void main ( String args []) { System . out . testAdd ( lst2 ) . curre ntTimeMillis () . long t2 = System .

amestec˘ a elementele unei liste . ˆ ın timp ce pentru LinkedList este rapid˘ a ¸ si se face prin simpla schimbare a unei leg˘ aturi. • au un singur argument de tip colect ¸ie. ci c˘ a exist˘ a diferent ¸e substant ¸iale ˆ ın reprezentarea ¸ si comportamentul diferitelor implement˘ ari ¸ si c˘ a alegerea unei anumite clase pentru reprezentarea unei mult ¸imi de elemente trebuie s˘ a se fac˘ aˆ ın funct ¸ie de natura problemei ce trebuie rezolvat˘ a. COLECT ¸ II parcurgerea secvent ¸ial˘ a a listei pˆ an˘ a la elementul respectiv. Deci. • apelul lor general va fi de forma: Collections. . • shuffle .opusul lui sort. inser˘ ari). Concluzia nu este c˘ a una din aceste clase este mai ”bun˘ a” decˆ at cealalt˘ a.algoritm(colectie.5 Algoritmi polimorfici Algoritmii polimorfici descri¸ si ˆ ın aceast˘ a sect ¸iune sunt metode definite ˆ ın clasa Collections care permit efectuarea unor operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea.efectueaz˘ a c˘ autarea eficient˘ a (binar˘ a) a unui element ˆ ıntr-o list˘ a ordonat˘ a. • majoritatea opereaz˘ a pe liste dar ¸ si pe colect ¸ii arbitrare. folosirea lui ArrayList este lent˘ a deoarece elementele r˘ amase sufer˘ a un proces de reindexare (shift la stˆ anga). Metodele mai des folosite din clasa Collections sunt: • sort . 7. etc.sorteaz˘ a ascendent o list˘ a referitor la ordinea s˘ a natural˘ a sau la ordinea dat˘ a de un comparator. Caracterisiticile principale ale acestor algoritmi sunt: • sunt metode de clas˘ a (statice). iar LinkedList funct ¸ioneaza eficient atunci cˆ and facem multe operat ¸ii de modificare (¸ stergeri. La operat ¸iunea de eliminare. sortarea. [argumente]). ArrayList se comport˘ a bine pentru cazuri ˆ ın care avem nevoie de reg˘ asirea unor elemente la pozit ¸ii diferite ˆ ın list˘ a. • binarySearch .170 CAPITOLUL 7.

returneaza o enumerare a elementelor dintr-o colect ¸ie. int val = ((Integer)list.get(0)). de¸ si am dori ca elementele s˘ a fie doar numere ˆ ıntregi. • enumeration .returneaz˘ a o instant ¸˘ a care nu poate fi modificat˘ a a colect ¸iei respective. 171 • fill . 7.returneaz˘ a minimul dintr-o colect ¸ie.6.copie elementele unei liste ˆ ın alta.returneaz˘ a maximul dintr-o colect ¸ie. putem rescrie secvent ¸a astfel: . Folosind tipuri generice. • unmodifiableTipColectie .intValue(). • max .inverseaz˘ a ordinea elementelor dintr-o list˘ a. In exemplul de mai sus.7. S˘ a consider˘ am un exemplu de utilizare a colect ¸iilor ˆ ınainte ¸ si dup˘ a introducerea tipurilor generice: // Inainte de 1. TIPURI GENERICE • reverse . efectul fiind impunerea tipului respectiv pentru toate elementele colect ¸iei: <TipDate>. Definirea unui tip generic se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ıntre paranteze unghiulare a unui tip de date Java.add(new Integer(123)). trebuie s˘ a facem cast explicit de la tipul Object la Integer atunci cˆ and prelu˘ am valoarea unui element. • min . • swap .5 ArrayList list = new ArrayList(). list. permit ¸ˆ and tipizarea elementelor acestora. lista definit˘ a poate cont ¸ine obiecte de orice tip.6 Tipuri generice Tipurile generice. introduse ˆ ın versiunea 1. Mai mult.5 a limbajului Java.populeaza o lista cu un anumit element repetat de un num˘ ar de ori. • synchronizedTipColectie .interschimb˘ a elementele de la dou˘ a pozit ¸ii specificate ale unei liste. simplific˘ a lucrul cu colect ¸ii.returneaz˘ a o instant ¸˘ a sincronizat˘ a a unei colect ¸ii (vezi ”Fire de execut ¸ie”). • copy .

ˆ ımpreun˘ a cu modalitatea lor de folosire.5. COLECT ¸ II // Dupa 1. } // sau. varianta mai concisa for (Enumeration e = v. folosind tipuri generice ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). while (e. semnificat ¸iile lor fiind evidente: • Enumeration: hasMoreElements.get(0). int val = list. list.intValue().get(0).hasMoreElements()) { System. list. Toate clasele care implementeaz˘ a colect ¸ii au metode ce returneaz˘ a o enumerare sau un iterator pentru parcurgerea elementelor lor. 7. obt ¸inem o variant˘ a mult simplificat˘ a a secvent ¸ei init ¸iale: // Dupa 1.5.elements. respectiv Iterator sau ListIterator. int val = list. spre deosebire de varianta anterioar˘ a ce permitea doara aruncarea unor except ¸ie de tipul ClassCastException ˆ ın cazul folosirii incorecte a tipurilor. In cazul folosirii tipurilor generice. nextElement // Parcurgerea elementelor unui vector v Enumeration e = v.println(e.elements(). .add(123). Dac˘ a utiliz˘ am ¸ si mecanismul de autoboxing.out. Metodele uzuale ale acestor interfet ¸e sunt prezentate mai jos.172 CAPITOLUL 7. aceasta din urm˘ a este preferat˘ aˆ ın noile implement˘ ari ale colect ¸iilor. Deoarece funct ¸ionalitatea interfet ¸ei Enumeration se reg˘ ase¸ ste ˆ ın Iterator. Ei sunt descri¸ si de obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele Enumeration.add(new Integer(123)). ˆ ıncercarea de a utiliza ˆ ın cadrul unei colect ¸ii a unui element necorespunz˘ ator ca tip va produce o eroare la compilare.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari Enumer˘ arile ¸ si iteratorii descriu modalit˘ a¸ ti pentru parcurgerea secvent ¸ial˘ aa unei colect ¸ii. folosind si autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().nextElement()). indiferent dac˘ a aceasta este indexat˘ a sau nu.

precum ¸ si iterarea ˆ ın ambele sensuri.hasMoreElements(). set dar ¸ si prin faptul c˘ a denumirile metodelor sunt mai concise. hasPrevious. next.˘ 7. dac˘ a este cazul.set(new Integer(0)). if (obj == null) it.println(e. if (obj == null) it. previous. it.next(). } 173 Iteratorii simpli permit eliminarea elementului curent din colect ¸ia pe care o parcurg. respectiv modificarea elementului curent. it. next. metodele de tip next sau prev ale iteratorilor vor returna tipul Object.7.remove().nextElement()).) { Object obj = it. .hasNext(). Atent ¸ie Deoarece colect ¸iile sunt construite peste tipul de date Object. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI e.) { System.listIterator(). remove.next(). add.iterator(). add. fiind responsabilitatea noastr˘ a de a face conversie (cast) la alte tipuri de date.hasNext().) { Object obj = it. cei de tip ListIterator permit ¸ si inserarea unui element la pozit ¸ia curent˘ a. remove // Parcurgerea elementelor unui vector // si eliminarea elementelor nule for (Iterator it = v. set // Parcurgerea elementelor unui vector // si inlocuirea elementelor nule cu 0 for (ListIterator it = v.out. } • ListIterator: hasNext. } • Iterator: hasNext. Iteratorii sunt preferat ¸i enumer˘ arilor datorit˘ a posibilit˘ a¸ tii lor de a act ¸iona asupra colect ¸iei pe care o parcurg prin metode de tip remove.

next(). } System . util . i.hasNext(). class TestIterator { public static void main ( String args []) { ArrayList a = new ArrayList () . System . for (Iterator i = list. // Parcurgem vectorul for ( ListIterator it = a . ) { Integer x = ( Integer ) it . // Proceseaza val .. COLECT ¸ II In exemplul de mai jos punem ˆ ıntr-un vector numerele de la 1 la 10. dup˘ a care le parcurgem element cu element folosind un iterator. le amestec˘ am. // Daca elementul curent este par . it .5 a limbajului Java. out . Astfel. hasNext () . intValue () % 2 == 0) it .*. next () . il facem 0 if ( x . set ( new Integer (0) ) . ˆ ınlocuind numerele pare cu 0. i ++) a .2: Folosirea unui iterator import java .174 CAPITOLUL 7. // Amestecam elementele colectiei Collections . Listing 7. i <=10. shuffle ( a ) . o secvent ¸˘ a de genul: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). print ( " Rezultat : " + a ) . exist˘ a o variant˘ a simplificat˘ a de utilizare a iteratorilor. listIterator () . // Adaugam numerele de la 1 la 10 for ( int i =1. add ( new Integer ( i ) ) .iterator(). } } Incepˆ and cu versiunea 1.) { Integer val=(Integer)i.. . println ( " Vectorul amestecat : " + a ) . out .

7. for (Integer val : list) { // Proceseaza val .. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI } poate fi rescris˘ a astfel: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>()..˘ 7. } 175 .

176 CAPITOLUL 7. COLECT ¸ II .

la relansarea programului. Utilitatea serializarii const˘ aˆ ın urm˘ atoarele aspecte: • Asigur˘ a un mecanism simplu de utilizat pentru salvarea ¸ si restaurarea a datelor. serializarea permite salvarea ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a a tuturor informat ¸iilor unui obiect pe un mediu de stocare extern programului. • Permite persistent ¸a obiectelor.Capitolul 8 Serializarea obiectelor 8. Procesul invers. se nume¸ ste deserializare. obiectul va fi citit de pe disc ¸ si starea lui refacut˘ a. Tipurile primitive pot fi de asemenea serializate. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a durata de viat ¸a a unui obiect nu este determinat˘ a de execut ¸ia unui program ˆ ın care acesta este definit . Acest lucru se realizeaz˘ a prin serializarea obiectului ¸ si scrierea lui pe disc ˆ ınainte de terminarea unui program. de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea original˘ a.1 Folosirea serializ˘ arii Definit ¸ie Serializarea este o metod˘ a ce permite transformarea unui obiect ˆ ıntr-o secvent ¸a ˘ de octet ¸i sau caractere din care s˘ a poat˘ a fi ref˘ acut ulterior obiectul original. apoi.obiectul poate exista ¸ si ˆ ıntre apelurile programelor care ˆ ıl folosesc. Acest 177 . Cu alte cuvinte. prin serializare se ˆ ıntelege procesul de scriere/citire a obiectelor. Intr-un cadru mai larg.

• RMI (Remote Method Invocation) . • Java Beans . A¸ sadar referint ¸ele care construiesc starea unui obiect formeaz˘ a o ˆ ıntreag˘ a ret ¸ea. a¸ sa cum am vazut. Mediile vizuale folosesc mecanismul serializ˘ arii pentru asigurarea persistent ¸ei componentelor Bean. de sine st˘ at˘ atoare ce pot fi utilizate ˆ ın medii vizuale de dezvoltare a aplicat ¸iilor. SERIALIZAREA OBIECTELOR tip de persistent ¸˘ a a obiectelor se nume¸ ste persistent ¸˘ a u¸ soar˘ a. ˆ ıntrucˆ at celelalte obiectele referite de obiectul care se serializeaz˘ a pot referi la rˆ andul lor alte obiecte.Aplicat ¸iile ce ruleaz˘ aˆ ın ret ¸ea pot comunica ˆ ıntre ele folosind fluxuri pe care sunt trimise. ordinea octet ¸ilor sau alte detalii specifice sistemelor repective. pentru ca apoi s˘ a fie restaurate prin metode ale clasei DataInputStream.178 CAPITOLUL 8. • Transmiterea datelor ˆ ın ret ¸ea .transmiterea unor informat ¸ii ˆ ıntre platforme de lucru diferite se realizeaz˘ a unitar. folosind clasa DataOutputStream. respectiv recept ¸ionate obiecte serializate. o asemenea abordare nu este . In cazul ˆ ın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv. Atunci cˆ and este trimis un mesaj c˘ atre un obiect ”remote” (de pe alt˘ a ma¸ sin˘ a). Un aspect important al serializ˘ arii este c˘ a nu salveaz˘ a doar imaginea unui obiect ci ¸ si toate referint ¸ele la alte obiecte pe care acesta le cont ¸ine. Acesta este un proces recusiv de salvare a datelor. ˆ ıntrucˆ at ea trebuie efectuat˘ a explicit de c˘ atre programator ¸ si nu este realizat˘ a automat de c˘ atre sistem. atunci salvarea informat ¸iilor ˆ ıncapsulate ˆ ın acel obiect se poate face ¸ si prin salvarea pe rˆ and a datelor. serializarea este utilizat˘ a pentru transportul argumentelor prin ret ¸ea ¸ si pentru returnarea valorilor. independent de formatul de reprezentare a datelor. Orice component˘ a Bean are o stare definit˘ a de valorile implicite ale propriet˘ a¸ tilor sale.sunt componente reutilizabile. • Compensarea diferent ¸elor ˆ ıntre sisteme de operare .este o modalitate prin care metodele unor obiecte de pe o alt˘ a ma¸ sin˘ a pot fi apelate ca ¸ si cum acestea ar exista local pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. stare care este specificat˘ aˆ ın etapa de design a aplicat ¸iei. dar. ¸ si a¸ sa mai departe. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un algoritm general de salvare a st˘ arii unui obiect nu este tocmai facil.

out. out. boolean b = in. DataOutputStream out = new DataOutputStream(fos).1 Serializarea tipurilor primitive Serializarea tipurilor primitive poate fi realizat˘ a fie prin intermediul fluxurilor DataOutputStream ¸ si DataInputStream.writeUTF("Sir de caractere").dat"). In continuare.readInt(). out. DataInputStream in = new DataInputStream(fis). Acestea implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput.flush(). FOLOSIREA SERIALIZARII 179 ˆ ın general suficient˘ a.345).dat"). Serializarea ˆ ın format binar a tipurilor primitive ¸ si a obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clase specializate ˆ ın acest scop cu ar fi: ObjectOutputStream pentru scriere ¸ si ObjectInputStream pentru restaurare.readDouble().1. respectiv writeTipPrimitiv pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.writeBoolean(true).writeDouble(12. 8. prin termenul serializare ne vom referi doar la serializarea ˆ ın format binar. out.writeInt(12345). respectiv DataOutput ce declar˘ a metode de tipul readTipPrimitiv.close().˘ 8. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. unele cˆ ampuri pot face referint ¸˘ a la acela¸ si obiect. . Mai jos este prezentat un exemplu de serializare folosind clasa DataOutputStream: FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. double d = in.readBoolean(). deoarece pot ap˘ area probleme cum ar fi: variabilele membre ale obiectului pot fi instant ¸e ale altor obiecte. fos. etc. out. int i = in.1. fie cu ObjectOutputStream ¸ si ObjectInputStream.

out.writeObject(referintaObiect). signatura clasei ¸ si valorile tuturor cˆ ampurile serializabile ale obiectului. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a. . Referint ¸ele la alte obiecte serializabile din cadrul obiectului curent vor duce automat la serializarea acestora iar referint ¸ele multiple c˘ atre un acela¸ si obiect sunt codificate utilizˆ and un algoritm care s˘ a poat˘ a reface ”ret ¸eaua de obiecte” la aceea¸ si stare ca atunci cˆ and obiectul original a fost salvat.close(). pentru restaurare. vor exista ¸ si metode pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.3 Clasa ObjectOutputStream Scrierea obiectelor pe un flux de ie¸ sire este un proces extrem de simplu. sau de pe care va fi restaurat un obiect serializat. Mecanismul implicit de serializare a unui obiect va salva numele clasei obiectului. respectiv ObjectOutput care extind DataInput.2 Serializarea obiectelor Serializarea obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clasele ObjectOutputStream (pentru salvare) ¸ si ObjectInputStream (pentru restaurare). pentru scriere ¸ si • readObject. out. secvent ¸a uzual˘ a fiind cea de mai jos: ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fluxPrimitiv). Metodele pentru serializarea obiectelor sunt: • writeObject. fis. 8. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a vor fi folosite ˆ ımpreuna cu alte fluxuri pentru scrierea/citirea efectiv˘ aa datelor pe mediul extern pe care va fi salvat.flush().1. Acestea sunt fluxuri de procesare.readUTF(). fluxPrimitiv. respectiv DataOutput. Clasele ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream implementeaz˘ a interfet ¸ele ObjectInput.1. 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR String s = in. pe lˆ ang˘ a metodele dedicate serializ˘ arii obiectelor.180 CAPITOLUL 8.close().

writeDouble(12. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos).ser. pe lˆ anga metoda de scriere a obiectelor. Metoda writeObject arunc˘ a except ¸ii de tipul IOException ¸ si derivate din aceasta.writeInt(12345).1.1. Vom vedea ˆ ın continuare c˘ a un obiect este serializabil dac˘ a este instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. clasa pune la dispozitie ¸ si metode de tipul writeTipPrimitiv pentru serializarea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.readObject().flush(). Deoarece implementeaz˘ a interfat ¸a DataOutput. Object obj = in. FOLOSIREA SERIALIZARII 181 Exemplul de mai jos construie¸ ste un obiect de tip Date ¸ si ˆ ıl salveaz˘ aˆ ın fi¸ sierul test.writeBoolean(true). fos. fi¸ sierul rezultat va cont ¸ine informat ¸iile reprezentate ˆ ın format binar. out. Evident.writeObject(new Date()). ˆ ımpreun˘ a cu un obiect de tip String. sau InvalidClassException dac˘ a sunt probleme cu o clas˘ a necesar˘ aˆ ın procesul de serializare. mai precis NotSerializableException dac˘ a obiectul primit ca argument nu este serializabil.close().345). FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. Acesta este de asemenea un flux de procesare ¸ si va trebui asociat cu un flux pentru citirea efectiv˘ a a datelor. out.writeObject("Ora curenta:"). out. cum ar fi FileInputStream pentru date salvate ˆ ıntr-un fi¸ sier. Secvent ¸a uzual˘ a pentru deserializare este cea de mai jos: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fluxPrimitiv). out. out. 8.4 Clasa ObjectInputStream Odat˘ a ce au fost scrise obiecte ¸ si tipuri primitive de date pe un flux.writeUTF("Sir de caractere").˘ 8. //sau .ser"). out. citirea acestora ¸ si reconstruirea obiectelor salvate se va face printr-un flux de intrare de tip ObjectInputStream. astfel ˆ ıncˆ at apeluri ca cele de mai jos sunt permise : out.

. Clasa ObjectInputStream implementeaz˘ a interfat ¸a DataInput deci. // corect Atent ¸ie Ca ¸ si la celelalte fluxuri de date care implemeteaz˘ a interfat ¸a DataInput citirea dintr-un flux de obiecte trebuie s˘ a se fac˘ a exact ˆ ın ordinea ˆ ın carea acestea au fost scrise. pe lˆ ang˘ a metoda de citire a obiectelor. Date data = (Date)in. fis.182 CAPITOLUL 8. String s = in. double d = in. String mesaj = (String)in. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. Trebuie observat c˘ a metoda readObject are tipul returnat Object. // gresit Date date = (Date)in.readBoolean(). SERIALIZAREA OBIECTELOR TipReferinta ref = (TipReferinta)in.readDouble().close().close(). int i = in. clasa pune la dispozit ¸ie ¸ si metode de tipul readTipPrimitiv pentru citirea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie realizat˘ a explicit conversia la tipul corespunzator obiectului citit: Date date = in. fluxPrimitiv. altfel vor ap˘ area evident except ¸ii ˆ ın procesul de deserializare.readObject().ser").readObject().readObject().readObject(). ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis).readUTF(). boolean b = in.readInt().readObject().

Variabilele proprii vor fi init ¸ializate cu valorile de pe fluxul de intrare. • Superclasa trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu un constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente. OBIECTE SERIALIZABILE 183 8. dac˘ a dorim ca instant ¸ele unei clase s˘ a poat˘ a fi serializate. public interface Serializable { // Nimic ! } Declararea claselor ale c˘ aror instant ¸e trebuie s˘ a fie serializate este a¸ sadar extrem de simpl˘ a.io. fiind responsabilitatea clasei curente de a asigura un mecanism propriu pentru salvarea/restaurarea lor. clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze.8. direct sau indirect. Definit ¸ia sa complet˘ a este: package java.2. fiind f˘ acut˘ a prin simpla implementare a interfet ¸ei Serializable: public class ClasaSerializabila implements Serializable { // Corpul clasei } Orice subclas˘ a a unei clase serializabile este la rˆ andul ei serializabil˘ a. atunci trebuie s˘ a avem ˆ ın vedere urm˘ atoarele lucruri: • Variabilele accesibile ale superclasei nu vor fi serializate. Acest lucru va fi discutat ˆ ın sect ¸iunea referitoare la personalizarea serializ˘ arii. acesta fiind utilizat pentru init ¸ializarea variabilelor mo¸ stenite ˆ ın procesul de restaurare al unui obiect. singurul ei scop fiind de a identifica clasele ale c˘ aror obiecte sunt serializabile.2 Obiecte serializabile Un obiect este serializabil dac˘ a¸ si numai dac˘ a clasa din care face parte implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. . interfat ¸a Serializable.2. In situat ¸ia ˆ ın care dorim s˘ a declar˘ am o clas˘ a serializabil˘ a dar superclasa sa nu este serializabil˘ a.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable Interfat ¸a Serializable nu cont ¸ine nici o declarat ¸ie de metod˘ a sau constant˘ a. 8. A¸ sadar. ˆ ıntrucˆ at implementeaz˘ a indirect interfat ¸a Serializable. va fi generat˘ a o except ¸ie la execut ¸ie. In lipsa unui constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente pentru superclas˘ a.

2. io . transient int y =2. dac˘ a este ˆ ıntˆ alnit un obiect care nu implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException ce va identifica respectiva clas˘ a neserializabil˘ a.1: Modificatorii static ¸ si transient import java . Listing 8. " + t . sau variabile temporare pe care nu are rost s˘ a le salv˘ am. De exemplu. public class Test1 implements Serializable { int x =1. " + y + " .2 Controlul serializ˘ arii Exist˘ a cazuri cˆ and dorim ca unele variabile membre ale unui obiect s˘ a nu fie salvate automat ˆ ın procesul de serializare. Pentru ca un cˆ amp s˘ a nu fie salvat ˆ ın procesul de serializare el trebuie declarat cu modificatorul transient ¸ si trebuie s˘ a fie ne-static. cele marcate ’NU’. transient static int z =3.*. // DA // NU // DA // DA public String toString () { return x + " . // Ignorata la serializare Modificatorul static anuleaz˘ a efectul modificatorului transient. " + z + " . variabilele de clas˘ a particip˘ a obligatoriu la serializare. cum ar fi parole. declararea unei variabile membre temporare ar trebui facut˘ a astfel: transient private double temp.184 CAPITOLUL 8. nu particip˘ a iar cele marcate cu ’Exceptie’ vor provoca except ¸ii de tipul NotSerializableException. // Participa la serializare In exemplele urm˘ atoare cˆ ampurile marcate ’DA’ particip˘ a la serializare. SERIALIZAREA OBIECTELOR In procesul serializ˘ arii. } } . Acestea sunt cazuri comune atunci cˆ and respectivele cˆ ampuri reprezint˘ a informat ¸ii confident ¸iale. static int t =4. Chiar declarate private ˆ ın cadrul clasei aceste cˆ ampuri particip˘ a la serializare. 8. static transient int N. Cu alte cuvinte.

// Obligatoriu constructor fara argumente } class D extends C implements Serializable { int y =0. In caz contrar. " + b . // Exceptie B b = new B () .8. // DA public String toString () { return a . } class B implements Serializable { int y =2. } public class Test3 extends D { public Test3 () { x = 1. Listing 8. // NU y = 2. class A { int x =1. OBIECTE SERIALIZABILE 185 Dac˘ a un obiect ce trebuie serializat are referint ¸e la obiecte neserializabile. atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException. Listing 8. } public class Test2 implements Serializable { A a = new A () . subclasa trebuie s˘ a salveze explicit ¸ si cˆ ampurile mo¸ stenite.2. x + " .3: Serializarea cˆ ampurilor mo¸ stenite import java . y .*. io .*. // DA . class C { int x =0. } } Atunci cˆ and o clas˘ a serializabila deriva dintr-o alt˘ a clas˘ a. salvarea cˆ ampurilor clasei p˘ arinte se va face doar dac˘ a¸ si aceasta este serializabil˘ a. io .2: Membrii neserializabili import java .

readObject () . public class Exemplu { public static void test ( Object obj ) throws IOException { // Salvam FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " fisier . out . close () . io . try { test ( new Test2 () ) . flush () . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . close () . out . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . println ( " A fost restaurat obiectul : " + obj ) .186 CAPITOLUL 8. } } Mai jos este descrisa o aplicat ¸ie care efectueaz˘ a salvarea ¸ si restaurarea unor obiecte din cele trei clase prezentate mai sus. " + y . ser " ) . System . try { obj = in . ser " ) .4: Testarea serializ˘ arii import java . out . } fis . out .*. } public static void main ( String args []) throws IOException { test ( new Test1 () ) . System . SERIALIZAREA OBIECTELOR } public String toString () { return x + " . writeObject ( obj ) . Listing 8. println ( " A fost salvat obiectul : " + obj ) . // Restauram FileInputStream fis = new FileInputStream ( " fisier . printStackTrace () . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { e . fos . } catch ( N o t Se r i a l i z a b l e E x c e p t i o n e ) { .

out . eventual. modifcˆ and starea obiectelor citite astfel ˆ ıncˆ at ele s˘ a corespund˘ a .io. ad˘ augˆ and ¸ si alte informat ¸ii necesare pentru serializarea unor obiecte.NotSerializableException: A salvat obiectul: 1.io. se poate comporta ineficient ˆ ın anumite situat ¸ii: poate fi mult mai lent decˆ at este cazul sau reprezentarea binar˘ a generat˘ a pentru un obiect poate fi mult mai voluminoas˘ a decˆ at ar trebui. Personalizarea serializarii se realizeaz˘ a prin definirea (ˆ ıntr-o clas˘ a serializabil˘ a!) a metodelor writeObject ¸ si readObject avˆ and exact signatura de mai jos: private void writeObject(java. 2. o clas˘ a poate avea nevoie de mai mult control asupra serializ˘ arii. dup˘ a cum am spus. In majoritatea cazurilor mecanismul standard este suficient ˆ ıns˘ a. println ( " Obiect neserializabil : " + e ) .ObjectOutputStream stream) throws IOException private void readObject(java. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR System . este posibil s˘ a extindem comportamentul implicit.ObjectInputStream stream) throws IOException. De asemenea. ClassNotFoundException Metoda writeObject controleaz˘ a ce date sunt salvate iar readObject controleaz˘ a modul ˆ ın care sunt restaurate obiectele.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor Dezavantajul mecanismului implicit de serializare este c˘ a algoritmul pe care se beazeaz˘ a. putem s˘ aˆ ınlocuim algoritmul implicit cu unul propriu. 4 neserializabil: java. fiind creat pentru cazul general.3.˘ 8. In aceste situat ¸ii. } test ( new Test3 () ) . 0. 2 8. particularizat pentru o clas˘ a anume. 3.io. 2 restaurat obiectul: 0. } } 187 Rezultatul acestui program va fi : A fost A fost Obiect A fost A fost salvat obiectul: 1. 4 restaurat obiectul: 1. 3. citind informat ¸iile salvate ¸ si.

respectiv defaultReadObject care descriu procedurile implicite de serializare.defaultReadObject(). atunci trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable.188 CAPITOLUL 8. } private void readObject(ObjectInputStream stream) throws IOException.) .. // Adaugarea altor informatii suplimentare . In cazul ˆ ın care nu dorim s˘ aˆ ınlocuim complet mecanismul standard. SERIALIZAREA OBIECTELOR anumitor cerint ¸e. } Metodele writeObject ¸ si readObject sunt responsabile cu serializarea clasei ˆ ın care sunt definite.ClassNotFoundException { // Restaurarea obiectului curent stream. etc. etc...) // si extragerea informatiilor suplimentare . serializarea superclasei sale fiind facut˘ a automat (¸ si implicit).. 8.. vom avean nevoie de o clas˘ a care s˘ a reprezinte . // Scrierea obiectului curent stream.3. // Actualizarea starii obiectului (decriptare. Forma general˘ a de implementare a metodelor writeObject ¸ si readObject este: private void writeObject(ObjectOutputStream stream) throws IOException { // Procesarea campurilor clasei (criptare. putem s˘ a folosim metodele defaultWriteObject. Dac˘ aˆ ıns˘ a o clas˘ a trebuie sa-¸ si coordoneze serializarea proprie cu serializarea superclasei sale.. Evident.1 Controlul versiunilor claselor S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a realiz˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a angajat ¸ilor unei companii.defaultWriteObject().

this . this . public int salariu . salariu = salariu . . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . int salariu .*.*. import java .5: Prima variant˘ a a clasei Angajat import java .*. public void citire () throws IOException { FileInputStream fis = null . try { fis = new FileInputStream ( " angajati . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 189 not ¸iunea de angjat. O variant˘ a simplificat˘ a a acesteia ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. vor fi citite datele din fi¸ sier astfel ˆ ıncˆ at programul va actualiza ˆ ın permanent ¸˘ a lista angajat ¸ilor cu noi persoane. private String parola .6: Aplicat ¸ia de gestionare a angajat ¸ilor import java . io . Listing 8. public Angajat ( String nume . io . util . nume = nume . String parola ) { this . parola = parola . } } Mai jos este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie care permite introducerea de angajat ¸i ¸ si salvarea lor ˆ ıntr-un fi¸ sier. class Angajat implements Serializable { public String nume . La fiecare pornire a aplicat ¸iei. ser " ) . public class GestiuneAngajati { // Lista angajatilor ArrayList ang = new ArrayList () .3.˘ 8. ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) .

} public void salvare () throws IOException { FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " angajati . } System . out . add ( new Angajat ( nume . String raspuns = stdin .. } } public static void main ( String args []) throws IOException { GestiuneAngajati app = new GestiuneAngajati () . out . println ( " Lista angajatilor :\ n " + ang ) . toUpperCase () . if ( raspuns . String parola = stdin . in ) ) . salariu . print ( " Mai adaugati ? ( D / N ) " ) . out . } finally { if ( fis != null ) fis . close () . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . println ( " Fisierul nou .190 CAPITOLUL 8. out . } public void adaugare () throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . } catch ( Exception e ) { System . readLine () . out . print ( " \ nNume : " ) . println ( " Eroare la citirea datelor . while ( true ) { System . System . SERIALIZAREA OBIECTELOR ang = ( ArrayList ) in . out . ang . . readObject () .. print ( " Salariu : " ) . e . parola ) ) . writeObject ( ang ) . out . " ) . System . int salariu = Integer .. String nume = stdin . parseInt ( stdin . print ( " Parola : " ) . " ) . out . startsWith ( " N " ) ) break . System . printStackTrace () . readLine () ) . readLine () .. } catch ( File NotF o u n d E x c e p t i o n e ) { System . readLine () . ser " ) .

Dup˘ a introducerea unui num˘ ar suficient de mare de angajat ¸i ˆ ın fi¸ sier. producˆ and o except ¸ie de tipul InvalidClassException. In plus. In aceast˘ a situat ¸ie trebuie s˘ a comunic˘ am explicit c˘ a cele dou˘ a clase sunt compatibile. La restaurarea unui obiect. } } Problema care se pune acum este urm˘ atoarea. num˘ arul de versiune salvat ˆ ın forma serializat˘ a va fi reg˘ asit ¸ si comparat cu noua semn˘ atur˘ a a clasei obiectului. Pentru fiecare obiect serializat este calculat automat un num˘ ar reprezentat pe 64 de bit ¸i. Acest num˘ ar. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul InvalidClassException ¸ si deserializarea nu va fi f˘ acut˘ a.3.˘ 8. (dar nu numai) ¸ si este salvat ˆ ın procesul de serializare ˆ ımpreun˘ a cu celelalte date. // Adaugam noi angajati app . La execut ¸ia aplicat ¸iei noastre. salvare () . procedura de citire a angajat ¸ilor din fi¸ sier nu va mai funct ¸iona. care reprezint˘ a un fel de ”amprent˘ a” a clasei obiectului. Acest lucru se realizeaz˘ a prin setarea manual˘ a a variabilei serialVersionUID ˆ ın cadrul clasei dorite. va determina modificarea num˘ arului s˘ au de versiune. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 191 // Incarcam angajatii din fisier app . cum ar fi variabilele sale membre. Aceast˘ aproblem˘ a ar fi ap˘ arut chiar dac˘ a variabila ad˘ augat˘ a era declarat˘ a de tip transient. dat poate fi sup˘ ar˘ atoare atunci cˆ and modific˘ arile aduse clasei nu stric˘ a compatibilitatea cu vechea versiune. // Salvam angajatii inapoi fisier app . cum ar fi ad˘ augarea unui nou cˆ amp. Aceast˘ a abordare extrem de precaut˘ a este foarte util˘ a pentru prevenirea unor anomalii ce pot ap˘ area cˆ and dou˘ a versiuni de clase sunt incompatibile. este generat pornind de la diverse informat ¸ii ale clasei. adaugare () . denumit serialVersionUID. orice modificare semnificativ˘ a a clasei. De ce se ˆ ıntˆ amplˆ a acest lucru ? Explicat ¸ia const˘ aˆ ın faptul c˘ a mecanismul de serializare Java este foarte atent cu signatura claselor serializate. In cazul ˆ ın care acestea nu sunt egale. citire () . ad˘ augˆ and pur ¸ si simplu cˆ ampul: . clasa Angajat este modificat˘ a prin ad˘ augarea unei noi variabil˘ a membre care s˘ a ret ¸ina adresa.

Vom rescrie noua clas˘ a Angajat astfel ˆ ıncˆ at s˘ a fie compatibil˘ a cu cea veche astfel: Listing 8. La noua . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . int salariu . deoarece ea nu exista ˆ ın formatul original. salariu = salariu . public String nume . A¸ sadar. trebuie s˘ a recompil˘ am vechea clas˘ a Angajat ¸ si s˘ a-i afl˘ am num˘ arul de serie astfel: serialVer Angajat. String parola ) { this . ˆ ıns˘ a rubrica adres˘ a nu va fi init ¸ializat˘ a ˆ ın nici un fel (va fi null).192 CAPITOLUL 8. nume = nume . parola = parola . public Angajat ( String nume . Cum putem afla ˆ ıns˘ a num˘ arul de serie al vechii clase Angajat care a fost folosit˘ a anterior la salvarea angajat ¸ilor ? Utilitarul serialVer permite generarea num˘ arului serialVersionUID pentru o clas˘ a specificat˘ a. private String parola . adresa = " Iasi " . this . adresa . ci s˘ a-l foloseasc˘ a pe cel specificat de noi. this . Rezultatul va fi: Angajat: static final long serialVersionUID = 5653493248680665297L. SERIALIZAREA OBIECTELOR static final long serialVersionUID = /* numar_serial_clasa */. public int salariu . } } Aplicat ¸ia noastr˘ a va funct ¸iona acum. class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 56 534 93 248 680 665 29 7 L .7: Variant˘ a compatibil˘ a a clasei Angajat import java . Prezent ¸a variabilei serialVersionUID printre membrii unei clase va informa algoritmul de serialzare c˘ a nu mai calculeze num˘ arul de serie al clasei. this .*. io .

. nume = nume . adresa . public String nume . parola = parola . String parola ) { this . toString () . length () .3. public int salariu . charAt ( n ) ) ) . ceea ce poate reprezenta un inconvenient atunci cˆ and exist˘ a cˆ ampuri confident ¸iale.2 Securizarea datelor Dup˘ a cum am v˘ azut membrii privat ¸i. class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 5 65 349 324 868 06 652 97 L . this .*. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 193 salvare a datelor. precum ¸ si prin utilizarea unei funct ¸ii de criptare a datelor. particip˘ a la serializare.) 8.. io . private String parola . Varianta securizat˘ a a clasei Angajat din exemplul anterior ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a le citim de la tastatur˘ a. n ++) sb . de¸ si ˆ ın format binar. append (( char ) ( offset + input . public Angajat ( String nume . implementˆ and metodele readObject ¸ si writeObject. . this . cum ar fi parola din exemplul de mai sus. for ( int n =0. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " .˘ 8. n < input .3. int salariu . int offset ) { StringBuffer sb = new StringBuffer () . } static String criptare ( String input . informat ¸iile unui obiect serializat nu sunt criptate ˆ ın nici un fel ¸ si pot fi reg˘ asite cu u¸ surint ¸˘ a. return sb . vor fi serializate ¸ si informat ¸iile legate de adres˘ a (evident. Problema const˘ aˆ ın faptul c˘ a. Rezolvarea acestei probleme se face prin modificarea mecanismului implicit de serializare.8: Varianta securizat˘ a a clasei Angajat import java . this . adresa = " Iasi " . salariu = salariu .

. -3) . } } 8. ClassNotFoundException. public interface Externalizable extends Serializable { public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException. parola = criptare ( parola . mai exact cre¸ sterea vitezei procesului de serializare. } private void readObject ( O bjectIn putStre am stream ) throws IOException . Uzual. C l a s s N o t F o u n d E x c e p t i o n { stream . aceste clase trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele writeExternal ¸ si readExternal ˆ ın care se va face serializarea complet˘ a a obiectelor ¸ si coordonarea cu superclasa ei. o clas˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. parola = criptare ( parola . explicit. defaultRead Object () . -3) . Pentru instant ¸e ale acestor clase doar numele clasei este salvat automat pe fluxul de obiecte. stream . defaultWri te Ob je ct () .io. al procesului de serializare. } A¸ sadar.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable Pentru un control complet. public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException. SERIALIZAREA OBIECTELOR private void writeObject ( Ob je ct Ou tpu tS tr ea m stream ) throws IOException { parola = criptare ( parola .194 } CAPITOLUL 8.3. clasa fiind responsabil˘ a cu scrierea ¸ si citirea membrilor s˘ ai ¸ si trebuie s˘ a se coordoneze cu superclasele ei. Definit ¸ia interfet ¸ei Externalizable este: package java. interfat ¸a Externalizable este folosit˘ aˆ ın situat ¸ii ˆ ın care se dore¸ ste ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirea performant ¸elor algoritmului standard. 3) .

cod = cod . int cod ) { this . this . io . writeInt ( cod ) . readUTF () .9: Serializare implicit˘ a import java .10: Serializare proprie import java . nume = nume . public Persoana ( String nume . class Persoana implements Externalizable { int cod . public Persoana ( String nume . nume = nume . String nume . cod = cod . } } . } public void readExternal ( ObjectInput s ) throws ClassNotFoundException .˘ 8. String nume . class Persoana implements Serializable { int cod . cod = s . io .3. } } Listing 8. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 195 Mai jos este prezentat˘ a o clas˘ a simpl˘ a¸ si modalitatea de rescriere a sa folosind interfat ¸a Externalizable: Listing 8. } public void writeExternal ( ObjectOutput s ) throws IOException { s .*. readInt () . this . writeUTF ( nume ) .*. IOException { nume = s . s . int cod ) { this .

nu face decˆ at s˘ a declare o nou˘ a variabil˘ a o2 ca referint ¸a la obiectul referit de o1 ¸ si nu creeaz˘ a sub nici o form˘ a un nou obiect. Deficient ¸a acestei metode este c˘ a nu realizeaz˘ a duplicarea ˆ ıntregii ret ¸ele de obiecte corespunz˘ atoare obiectului clonat. Aceasta creeaz˘ a un nou obiect ¸ si init ¸ializeaz˘ a toate variabilele sale membre cu valorile obiectului clonat. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais). SERIALIZAREA OBIECTELOR 8. return ret. in. out. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(baos). out. TipReferinta o1 = new TipReferinta(). ˆ ımpreuna cu copierea tuturor obiectelor referite de cˆ ampurile acelui obiect poate fi implementat˘ a prin mecanismul serializ˘ arii astfel: public Object clone() { try { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream().readObject().toByteArray(). O metod˘ a clone care s˘ a realizeze o copie efectiv˘ a a unui obiect. In cazul ˆ ın care exist˘ a cˆ ampuri referint ¸a la alte obiecte.196 CAPITOLUL 8. O posibilitate de a face o copie a unui obiect este folosirea metodei clone definit˘ aˆ ın clasa Object. TipReferinta o2 = o1.4 Clonarea obiectelor Se ¸ stie c˘ a nu putem copia valoarea unui obiect prin instruct ¸iunea de atribuire. ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer).clone(). obiectele referite nu vor mai fi clonate la rˆ andul lor. byte[] buffer = baos.close(). O secvent ¸a de forma: TipReferinta o1 = new TipReferinta(). TipReferinta o2 = (TipReferinta) o1. } catch (Exception e) { .writeObject(this).close(). Object ret = in.

println(e). } } 197 . return null.out.8. CLONAREA OBIECTELOR System.4.

198 CAPITOLUL 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR .

parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) creat ˆ ın urma colabor˘ arii dintre Sun. ˆ ıns˘ a ne vom ocupa ˆ ın continuare de cele care permit realizarea intefet ¸ei grafice cu utilizatorul (GUI). 199 . pe de o parte dificult˘ a¸ tii legate de implementarea not ¸iunii de portabilitate.este API-ul init ¸ial pus la dispozit ¸ie ˆ ıncepˆ and cu primele versiuni de Java. pe de alt˘ a parte nevoii de a integra mecanismele GUI cu tehnologii ap˘ arute ¸ si dezvoltate ulterior. cum ar fi Java Beans. De la aparit ¸ia limbajului Java. Limbajul Java pune la dispozit ¸ie numeroase clase pentru implementarea diverselor funct ¸ionalitati UI. Swing se bazeaz˘ a pe modelul AWT. Netscape ¸ si IBM. este un termen cu ˆ ınt ¸eles larg care se refer˘ a la toate tipurile de comunicare vizual˘ aˆ ıntre un program ¸ si utilizatorii s˘ ai. bibliotecile de clase care ofer˘ a servicii grafice au suferit probabil cele mai mari schimb˘ ari ˆ ın trecerea de la o versiune la alta. Aceasta este o particularizare a interfet ¸ei cu utilizatorul (UI). prin care vom ˆ ıntelege conceptul generic de interact ¸iune dintre program ¸ si utilizatori. • Swing .1 Introducere Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). exist˘ a dou˘ a modalit˘ a¸ ti de a crea o aplicat ¸ie cu interfat ¸a ˘ grafic˘ a¸ si anume: • AWT (Abstract Windowing Toolkit) .Capitolul 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9. Acest lucru se datoreaz˘ a. In momentul actual. extinzˆ and funct ¸ionalitatea acestuia ¸ si ad˘ augˆ and sau ˆ ınlocuind componente pentru dezvoltarea aplicat ¸iilor GUI.

INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. care poate fi o fereastr˘ a . Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafata de afi¸ sare. cu except ¸ia meniurilor care descind din clasa MenuComponent. a¸ sa cum au fost ele definite. deoarece va fi simplificat procesul de ˆ ınt ¸elegere a dezvolt˘ arii unei aplicat ¸ii GUI. reutilizate ˆ ın Swing.awt. crearea unei aplicat ¸ii grafice presupune urm˘ atoarele lucruri: • Design – Crearea unei suprafet ¸e de afi¸ sare (cum ar fi o fereastr˘ a) pe care vor fi a¸ sezate obiectele grafice (componente) care servesc la comunicarea cu utilizatorul (butoane. – ”Ascultarea” evenimentelor generate de obiecte ˆ ın momentul interact ¸iunii cu utilizatorul ¸ si executarea act ¸iunilor corespunz˘ atoare. Exemple de componente sunt ferestrele. In acest capitol vom prezenta clasele de baz˘ a¸ si mecanismul de tratare a evenimentelor din AWT. – Crearea ¸ si a¸ sezarea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare la pozit ¸iile corespunz˘ atoare. • Funct ¸ionalitate – Definirea unor act ¸iuni care trebuie s˘ a se execute ˆ ın momentul cˆ and utilizatorul interact ¸ioneaz˘ a cu obiectele grafice ale aplicat ¸iei. etc). Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. listele. bare de defilare. ˆ ıns˘ a nu vom renunt ¸a complet la AWT deoarece aici exist˘ a clase esent ¸iale. A¸ sadar. In principiu.2 Modelul AWT Pachetul care ofer˘ a componente AWT este java. dup˘ a care vom face trecerea la Swing. controale pentru editarea textelor. etc.awt. 9. Obiectele grafice sunt derivate din Component. aceasta punˆ and la dispozit ¸ie o palet˘ a mult mai larg˘ a de facilit˘ a¸ ti. prin not ¸iunea de component˘ a vom ˆ ıntelege ˆ ın continuare orice obiect care poate avea o reprezentare grafic˘ a ¸ si care poate interactiona cu utilizatorul. este de preferat ca aplicat ¸iile Java s˘ a fie create folosind tehnologia Swing. Toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java. liste.200 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. butoanele. clasa Component fiind superclasa abstract˘ a a tuturor acestor clase.

9.2. MODELUL AWT

201

sau un applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a pe care sunt afi¸ sate va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸˘ a pe care sunt plasate componente se mai nume¸ ste container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸˘ a a unei clase derivate din Container. Clasa Container este o subclas˘ a aparte a lui Component, fiind la rˆ andul ei superclasa tuturor suprafetelor de afi¸ sare Java. A¸ sa cum am v˘ azut, interfat ¸˘ a grafic˘ a serve¸ ste interact ¸iunii cu utilizatorul. De cele mai multe ori programul trebuie s˘ a fac˘ a o anumit˘ a prelucrare ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul a efectuat o act ¸iune ¸ si, prin urmare, componentele trebuie s˘ a genereze evenimente ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea pe care au suferit-o (act ¸iune transmis˘ a de la tastatur˘ a, mouse, etc.). Incepˆ and cu versiunea 1.1 a limbajului Java, evenimentele sunt instant ¸e ale claselor derivate din AWTEvent. A¸ sadar, un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unui obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb, ˆ ıntr-un program trebuie specificat codul care se execut˘ a la aparit ¸ia unui eveniment. Tratarea evenimentelor se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator, consumator de evenimente), clase care sunt definite ˆ ın pachetul java.awt.event. In Java, orice component˘ a poate ”consuma” evenimentele generate de o alt˘ a component˘ a (vezi ”Tratarea evenimentelor”). S˘ a consider˘ am un mic exemplu, ˆ ın care cre˘ am o fereastr˘ a ce cont ¸ine dou˘ a butoane. Listing 9.1: O fereastr˘ a cu dou˘ a butoane
import java . awt .*; public class ExempluAWT1 { public static void main ( String args []) { // Crearea ferestrei - un obiect de tip Frame Frame f = new Frame ( " O fereastra " ) ; // Setarea modului de dipunere a componentelor f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Crearea celor doua butoane Button b1 = new Button ( " OK " ) ; Button b2 = new Button ( " Cancel " ) ; // Adaugarea butoanelor f . add ( b1 ) ;

202

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA
f . add ( b2 ) ; f . pack () ; // Afisarea fereastrei f . show () ;

} }

Dup˘ a cum vet ¸i observa la execut ¸ia acestui program, atˆ at butoanele ad˘ augate de noi cˆ at ¸ si butonul de ˆ ınchidere a ferestrei sunt funct ¸ionale, adic˘ a pot fi apasate, dar nu realizeaz˘ a nimic. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece nu am specificat nic˘ aieri codul care trebuie s˘ a se execute la ap˘ asarea acestor butoane. De asemenea, mai trebuie remarcat c˘ a nu am specificat nic˘ aieri dimensiunile ferestrei sau ale butoanelor ¸ si nici pozitiile ˆ ın acestea s˘ a fie plasate. Cu toate acestea ele sunt plasate unul lˆ anga celalalt, f˘ ar˘ a s˘ a se suprapun˘ a iar suprafat ¸a fereastrei este suficient de mare cˆ at s˘ a cuprind˘ a ambele obiecte. Aceste ”fenomene” sunt provocate de un obiect special de tip FlowLayout pe care l-am specificat ¸ si care se ocup˘ a cu gestionarea ferestrei ¸ si cu plasarea componentelor ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine pe suprafat ¸a ei. A¸ sadar, modul de aranjare nu este o caracteristic˘ a a suprafet ¸ei de afi¸ sare ci, fiecare container are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dimensionarea ¸ si dispunerea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare ¸ si care se numeste gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”).

9.2.1

Componentele AWT

Dup˘ a cum am spus deja, toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java.awt, clasa Component fiind superclasa abstracta a tuturor acestor clase. • Button - butoane cu eticheta format˘ a dintr-un text pe o singur˘ a linie; • Canvas - suprafat ¸˘ a pentru desenare; • Checkbox - component˘ a ce poate avea dou˘ a st˘ ari; mai multe obiecte de acest tip pot fi grupate folosind clasa CheckBoxGroup; • Choice - liste ˆ ın care doar elementul selectat este vizibil ¸ si care se deschid la ap˘ asarea lor;

9.2. MODELUL AWT

203

• Container - superclasa tuturor suprafet ¸elor de afi¸ sare (vezi ”Suprafet ¸e de afi¸ sare”); • Label - etichete simple ce pot cont ¸ine o singur˘ a linie de text needitabil; • List - liste cu select ¸ie simpl˘ a sau multipl˘ a; • Scrollbar - bare de defilare orizontale sau verticale; • TextComponent - superclasa componentelor pentru editarea textului: TextField (pe o singur˘ a linie) ¸ si TextArea (pe mai multe linii). Mai multe informat ¸ii legate de aceste clase vor fi prezentate ˆ ın sect ¸iunea ”Folosirea componentelor AWT”. Din cauza unor diferent ¸e esentiale ˆ ın implementarea meniurilor pe diferite platforme de operare, acestea nu au putut fi integrate ca obiecte de tip Component, superclasa care descrie meniuri fiind MenuComponent (vezi ”Meniuri”).

Componentele AWT au peste 100 de metode comune, mo¸ stenite din clasa Component. Acestea servesc uzual pentru aflarea sau setarea atributelor obiectelor, cum ar fi: dimensiune, pozit ¸ie, culoare, font, etc. ¸ si au formatul general getProprietate, respectiv setProprietate. Cele mai folosite, grupate pe tipul propriet˘ a¸ tii gestionate sunt: • Pozit ¸ie getLocation, getX, getY, getLocationOnScreen setLocation, setX, setY • Dimensiuni getSize, getHeight, getWidth setSize, setHeight, setWidth • Dimensiuni ¸ si pozit ¸ie getBounds setBounds • Culoare (text ¸ si fundal) getForeground, getBackground setForeground, setBackground

204

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

• Font getFont setFont • Vizibilitate setVisible isVisible • Interactivitate setEnabled isEnabled

9.2.2

Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container)

Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafat ¸˘ a, care poate fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a respectiv˘ a va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸a pe care sunt plasate componentele se nume¸ ste suprafat ¸˘ a de afi¸ sare sau container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸a a unei clase derivat˘ a din Container. O parte din clasele a c˘ aror p˘ arinte este Container este prezentat˘ a mai jos: • Window - este superclasa tututor ferestrelor. Din aceast˘ a clas˘ a sunt derivate: – Frame - ferestre standard; – Dialog - ferestre de dialog modale sau nemodale; • Panel - o suprafat ¸˘ a f˘ ar˘ a reprezentare grafic˘ a folosit˘ a pentru gruparea altor componente. Din aceast˘ a clas˘ a deriv˘ a Applet, folosit˘ a pentru crearea appleturilor. • ScrollPane - container folosit pentru implementarea automat˘ a a derul˘ arii pe orizontal˘ a sau vertical˘ a a unei componente. A¸ sadar, un container este folosit pentru a ad˘ auga componente pe suprafat ¸a lui. Componentele ad˘ augate sunt memorate ˆ ıntr-o list˘ a iar pozit ¸iile lor din aceast˘ a list˘ a vor defini ordinea de traversare ”front-to-back” a acestora ˆ ın cadrul containerului. Dac˘ a nu este specificat nici un index la ad˘ augarea unei componente, atunci ea va fi adaugat˘ a pe ultima pozit ¸ie a listei.

9.2. MODELUL AWT

205

Clasa Container cont ¸ine metodele comune tututor suprafet ¸elor de afi¸ sare. Dintre cele mai folosite, amintim: • add - permite ad˘ augarea unei componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare. O component˘ a nu poate apart ¸ine decˆ at unui singur container, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pentru a muta un obiect dintr-un container ˆ ın altul trebuie sa-l eliminam mai ˆ ıntˆ ai de pe containerul initial. • remove - elimin˘ a o component˘ a de pe container; • setLayout - stabile¸ ste gestionarul de pozit ¸ionare al containerului (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”); • getInsets - determin˘ a distant ¸a rezervat˘ a pentru marginile suprafet ¸ei de afi¸ sare; • validate - fort ¸eaz˘ a containerul s˘ a rea¸ seze toate componentele sale. Aceast˘ a metod˘ a trebuie apelat˘ a explicit atunci cˆ and ad˘ aug˘ am sau elimin˘ am componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare dup˘ a ce aceasta a devenit vizibil˘ a. Exemplu: Frame f = new Frame("O fereastra"); // Adaugam un buton direct pe fereastra Button b = new Button("Hello"); f.add(b); // Adaugam doua componente pe un panel Label et = new Label("Nume:"); TextField text = new TextField(); Panel panel = new Panel(); panel.add(et); panel.add(text); // Adaugam panel-ul pe fereastra // si, indirect, cele doua componente f.add(panel);

206

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

9.3

Gestionarea pozit ¸ion˘ arii

S˘ a consider˘ am mai ˆ ıntˆ ai un exemplu de program Java care afi¸ seaz˘ a 5 butoane pe o fereastr˘ a: Listing 9.2: Pozit ¸ionarea a 5 butoane
import java . awt .*; public class TestLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) ; f . setLayout ( new GridLayout (3 , 2) ) ; // * Button Button Button Button Button b1 b2 b3 b4 b5 = = = = = new new new new new Button ( " Button 1 " ) ; Button ( " 2 " ) ; Button ( " Button 3 " ) ; Button ( " Long - Named Button 4 " ) ; Button ( " Button 5 " ) ;

f . add ( b1 ) ; f . add ( b2 ) ; f . add ( b3 ) ; f . add ( b4 ) ; f . add ( b5 ) ; f . pack () ; f . show () ; } }

Fereastra afi¸ sata de acest program va ar˘ ata astfel:

S˘ a modific˘ am acum linia marcata cu ’*’ ca mai jos, l˘ asˆ and neschimbat restul programului: Frame f = new Frame("Flow Layout"); f.setLayout(new FlowLayout()); Fereastra afi¸ sat˘ a dup˘ a aceast˘ a modificare va avea o cu totul altfel de dispunere a componentelor sale:

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

207

Motivul pentru care cele dou˘ a ferestre arat˘ a atˆ at de diferit este c˘ a folosesc gestionari de pozit ¸ionare diferit ¸i: GridLayout, respectiv FlowLayout. Definit ¸ie Un gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) este un obiect care controleaz˘ a dimensiunea ¸ si aranjarea (pozit ¸ia) componentelor unui container. A¸ sadar, modul de aranjare a componentelor pe o suprafat ¸a de afi¸ sare nu este o caracteristic˘ a a containerului. Fiecare obiect de tip Container (Applet, Frame, Panel, etc.) are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dispunerea componentelor pe suprafat ¸a sa ¸ si anume gestionarul s˘ au de pozit ¸ionare. Toate clasele care instant ¸iaza obiecte pentru gestionarea pozit ¸ion˘ arii implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. La instant ¸ierea unui container se creeaz˘ a implicit un gestionar de pozit ¸ionare asociat acestuia. De exemplu, pentru o fereastr˘ a gestionarul implict este de tip BorderLayout, ˆ ın timp ce pentru un panel este de tip FlowLayout.

9.3.1

Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare

A¸ sa cum am v˘ azut, orice container are un gestionar implicit de pozit ¸ionare un obiect care implemeneaz˘ a interfat ¸a LayoutManager, acesta fiindu-i ata¸ sat automat la crearea sa. In cazul ˆ ın care acesta nu corespunde necesit˘ a¸ tilor noastre, el poate fi schimbat cu u¸ surint ¸˘ a. Cei mai utilizat ¸i gestionari din pachetul java.awt sunt: • FlowLayout • BorderLayout • GridLayout • CardLayout • GridBagLayout

208

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

Pe lˆ ang˘ a ace¸ stia, mai exist˘ a¸ si cei din modelul Swing care vor fi prezentat ¸i ˆ ın capitolul dedicat dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii GUI folosind Swing. Ata¸ sarea explicit˘ a a unui gestionar de pozit ¸ionare la un container se face cu metoda setLayout a clasei Container. Metoda poate primi ca parametru orice instant ¸˘ a a unei clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. Secvent ¸a de ata¸ sare a unui gestionar pentru un container, particularizat˘ a pentru FlowLayout, este: FlowLayout gestionar = new FlowLayout(); container.setLayout(gestionar); // sau, mai uzual: container.setLayout(new FlowLayout()); Programele nu apeleaz˘ aˆ ın general metode ale gestionarilor de pozit ¸ionare, dar ˆ ın cazul cˆ and avem nevoie de obiectul gestionar ˆ ıl putem obt ¸ine cu metoda getLayout din clasa Container. Una din facilit˘ a¸ tile cele mai utile oferite de gestionarii de pozit ¸ionare este rearanjarea componentele unui container atunci cˆ and acesta este redimesionat. Pozit ¸iile ¸ si dimensiunile componentelor nu sunt fixe, ele fiind ajustate automat de c˘ atre gestionar la fiecare redimensionare astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe cˆ at mai ”estetic” suprafat ¸a de afi¸ sare. Cum sunt determinate ˆ ıns˘ a dimensiunile implicite ale componentelor ? Fiecare clas˘ a derivat˘ a din Component poate implementa metodele getPreferredSize, getMinimumSize ¸ si getMaximumSize care s˘ a returneze dimensiunea implicit˘ a a componentei respective ¸ si limitele ˆ ın afara c˘ arora componenta nu mai poate fi desenat˘ a. Gestionarii de pozit ¸ionare vor apela aceste metode pentru a calcula dimensiunea la care vor afi¸ sa o component˘ a. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and dorim s˘ a plas˘ am componentele la anumite pozit ¸ii fixe iar acestea s˘ a ramˆ ana acolo chiar dac˘ a redimension˘ am containerul. Folosind un gestionar aceast˘ a pozit ¸ionare absolut˘ a a componentelor nu este posibil˘ a¸ si deci trebuie cumva s˘ a renunt ¸˘ am la gestionarea automat˘ a a containerul. Acest lucru se realizeaz˘ a prin trimitera argumentului null metodei setLayout: // pozitionare absoluta a componentelor in container container.setLayout(null); Folosind pozit ¸ionarea absolut˘ a, nu va mai fi ˆ ıns˘ a suficient s˘ a ad˘ augam cu metoda add componentele ˆ ın container, ci va trebui s˘ a specific˘ am pozit ¸ia ¸ si

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

209

dimensiunea lor - acest lucru era f˘ acut automat de gestionarul de pozit ¸ionare. container.setLayout(null); Button b = new Button("Buton"); b.setSize(10, 10); b.setLocation (0, 0); container.add(b); In general, se recomand˘ a folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare ˆ ın toate situat ¸iile cˆ and acest lucru este posibil, deoarece permit programului s˘ a aib˘ a aceea¸ si ”ˆ ınfatisare” indiferent de platforma ¸ si rezolut ¸ia pe care este rulat. Pozit ¸ionarea absolut˘ a poate ridica diverse probleme ˆ ın acest sens.

S˘ a analizam ˆ ın continuare pe fiecare din gestionarii amintit ¸i anterior.

9.3.2

Gestionarul FlowLayout

Acest gestionar a¸ seaz˘ a componentele pe suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın flux liniar, mai precis, componentele sunt ad˘ augate una dup˘ a alta pe linii, ˆ ın limita spat ¸iului disponibil. In momentul cˆ and o component˘ a nu mai ˆ ıncape pe linia curent˘ a se trece la urm˘ atoarea linie, de sus ˆ ın jos. Ad˘ augarea componentelor se face de la stˆ anga la dreapta pe linie, iar alinierea obiectelor ˆ ın cadrul unei linii poate fi de trei feluri: la stˆ anga, la dreapta ¸ si pe centru. Implicit, componentele sunt centrate pe fiecare linie iar distant ¸a implicit˘ aˆ ıntre componente este de 5 pixeli pe vertical˘ a¸ si 5 pe orizontal˘ a. Este gestionarul implicit al containerelor derivate din clasa Panel deci ¸ si al applet-urilor. Listing 9.3: Gestionarul FlowLayout
import java . awt .*; public class TestFlowLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Flow Layout " ) ; f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; Button b1 = new Button ( " Button 1 " ) ; Button b2 = new Button ( " 2 " ) ; Button b3 = new Button ( " Button 3 " ) ;

add ( b3 ) . BorderLayout este gestionarul implicit pentru toate containerele care descind din clasa Window. A¸ sadar.210 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.clasa Panel”). add ( b1 ) . f . show () . care va fi amplasat apoi ˆ ın regiunea dorit˘ a (vezi ”Gruparea componentelor . SOUTH. f . ultimele dintre ele vor fi trecute pe linia urm˘ atoare: 9. care va fi specificat˘ a prin una din constantele clasei: NORTH. Button b5 = new Button ( " Button 5 " ) . O component˘ a poate fi plasat˘ aˆ ın oricare din aceste regiuni. f . Pentru a ad˘ auga mai multe obiecte grafice ˆ ıntr-una din cele cinci zone. f . WEST. ele trebuie grupate ˆ ın prealabil ˆ ıntr-un panel. corespunz˘ atoare celor patru puncte cardinale ¸ si centrului. . pack () . } } Componentele ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: Redimensionˆ and fereastra astfel ˆ ıncˆ at cele cinci butoane s˘ a nu mai ˆ ıncap˘ a pe o linie.3 Gestionarul BorderLayout Gestionarul BorderLayout ˆ ımparte suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın cinci regiuni. EAST. la ad˘ augarea unei componente pe o suprafat ¸˘ a gestionat˘ a de BorderLayout. deci al tuturor tipurilor de ferestre. f . add ( b2 ) . add ( b4 ) . CENTER. f . add ( b5 ) .Named Button 4 " ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Button b4 = new Button ( " Long . f . metoda add va mai primi pe lˆ anga referint ¸a componentei ¸ si zona ˆ ın care aceasta va fi amplasat˘ a. dimeniunea componentei fiind calculata astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe ˆ ıntreg spat ¸iul de afi¸ sare oferit de regiunea respectiv˘ a.3.

add ( new f . estul ¸ si vestul doar pe vertical˘ a. Celulele tabelului au dimensiuni egale iar o component˘ a poate ocupa doar o singur˘ a celul˘ a. BorderLayout . Button ( " Est " ) . EAST ) . componentele fiind plasate ˆ ın celulele tabelului de la stˆ anga la dreapta. BorderLayout . WEST ) . add ( new f . SOUTH ) . Num˘ arul de linii ¸ si coloane vor fi specificate ˆ ın constructorul gestionarului. dar pot fi modificate . Button ( " Vest " ) . ˆ ın timp ce centrul se redimensioneaz˘ a atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. ˆ ıncepˆ and cu primul rˆ and. setLayout ( new BorderLayout () ) . show () . add ( new f . f . // Apelul de mai jos poate sa lipseasca f . add ( new f . pack () . BorderLayout . Redimensionarea componentelor din fiecare zon˘ a se face astfel ˆ ıncˆ at ele ocup˘ a toat˘ a zona containerului din care fac parte. CENTER ) . f .4: Gestionarul BorderLayout import java . 9. 211 Cele cinci butoane ale ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: La redimensionarea ferestrei se pot observa urm˘ atoarele lucruri: nordul ¸ si sudul se redimensioneaz˘ a doar pe orizontal˘ a. awt .4 Gestionarul GridLayout Gestionarul GridLayout organizeaz˘ a containerul ca un tabel cu rˆ anduri ¸ si coloane. BorderLayout . } } Button ( " Nord " ) .3. Button ( " Sud " ) . public class TestBorderLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Border Layout " ) . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII Listing 9. BorderLayout . add ( new f .˘ 9. NORTH ) .3.*. Button ( " Centru " ) .

Dac˘ a num˘ arul de linii sau coloane este 0 (dar nu ambele ˆ ın acela¸ si timp). f . De asemenea. atunci componentele vor fi plasate ˆ ıntr-o singur˘ a coloan˘ a sau linie. . atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a.212 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.*. Cele ¸ sase butoane ale ferestrei vor fi plasate pe trei rˆ anduri ¸ si dou˘ a coloane. 2) ) . show () . add ( new f . add ( new f . pack () .3. f . astfel: Redimensionarea ferestrei va determina redimensionarea tuturor celulelor ¸ si deci a tuturor componentelor. add ( new f .5 Gestionarul CardLayout Gestionarul CardLayout trateaz˘ a componentele ad˘ augate pe suprafat ¸a sa ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a cu cea a dispunerii c˘ art ¸ilor de joc ˆ ıntr-un pachet. distant ¸a ˆ ıntre componente pe orizontal˘ a¸ si distanta ˆ ıntre rˆ andurile tabelului pot fi specificate ˆ ın constructor sau stabilite ulterior. respectiv setCols. Button ( " 5 " ) ) . 9. Button ( " 3 " ) ) .5: Gestionarul GridLayout import java . f . add ( new f . awt . add ( new f . Button ( " 2 " ) ) . public class TestGridLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) . add ( new f . Listing 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA ¸ si ulterior prin metodele setRows. setLayout ( new GridLayout (3 . Button ( " 6 " ) ) . } } Button ( " 1 " ) ) . Button ( " 4 " ) ) .

btn ) . Button btn = new Button ( " Button " ) . tab . butoane .*. TextField tf = new TextField ( " Text Field " ) . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 213 Suprafat ¸a de afi¸ sare poate fi asem˘ anat˘ a cu pachetul de c˘ art ¸i iar fiecare component˘ a este o carte din pachet. La un moment dat. tab = new Panel () . tab . awt . show () . add ( tab . ordinea componentelor fiind intern˘ a gestionarului. BorderLayout . Button card1 = new Button ( " Card 1 " ) . numai o singur˘ a component˘ a este vizibil˘ a (”cea de deasupra”). add ( card1 ) .*. tab . O clas˘ a Swing care implementeaz˘ a un mecansim similar este JTabbedPane. . add ( " Card 1 " . setLayout ( new CardLayout () ) .˘ 9. public TestCardLayout () { super ( " Test CardLayout " ) . event . add ( " Card 2 " . add ( butoane . CENTER ) . Principala utilitate a acestui gestionar este utilizarea mai eficient˘ a a spat ¸iului disponibil ˆ ın situat ¸ii ˆ ın care componentele pot fi grupate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a interact ¸ioneze la un moment dat doar cu un anumit grup (o carte din pachet). BorderLayout . Panel butoane = new Panel () .3. NORTH ) . import java . butoane . Button card2 = new Button ( " Card 2 " ) . Clasa dispune de metode prin care s˘ a poat˘ a fi afi¸ sat˘ a o anumit˘ a component˘ a din pachet. pack () . tf ) . sau s˘ a se poat˘ a parcurge secvent ¸ial pachetul.6: Gestionarul CardLayout import java . add ( card2 ) . awt . celelalte fiind ascunse. public class TestCardLayout extends Frame implements ActionListener { Panel tab . Listing 9.

getActionCommand () ) . Spre deosebire de GridLayout. . ˆ ın funct ¸ie de componentele amplasate pe suprafat ¸a de afi¸ sare. La fel ca ˆ ın cazul gestionarului GridLayout. zona ocupat˘ a fiind referit˘ a prin ”regiunea de afi¸ sare” a componentei respective. spre deosebire de acesta. show ( tab . } } Prima ”carte” este vizibil˘ a A doua ”carte” este vizibil˘ a 9. } public static void main ( String args []) { TestCardLayout f = new TestCardLayout () . card2 . acesteia ˆ ıi este asociat un obiect de tip GridBagConstraints. o component˘ a poate ocupa mai multe celule adiacente. show () . INTERFAT ¸ A GRAFICA card1 . De asemenea. addActionListe ner ( this ) . f . num˘ arul de linii ¸ si de coloane sunt determinate automat. e . iar pe coloan˘ a aib˘ a aceea¸ si l˘ a¸ time. suprafat ¸a de afi¸ sare este considerat˘ a ca fiind un tabel ˆ ıns˘ a.214 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. ˆ ın care se specific˘ a diferite propriet˘ a¸ ti ale componentei referitoare la regiunea s˘ a de afi¸ sare ¸ si la modul ˆ ın care va fi plasat˘ aˆ ın aceast˘ a regiune. getLayout () . addActionListe ner ( this ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { CardLayout gestionar = ( CardLayout ) tab . dimensiunile celulelor pot fi diferite cu singurele restrict ¸ii ca pe aceea¸ si linie s˘ a aib˘ a aceea¸ si ˆ ınalt ¸ime. Pentru a specifica modul de afi¸ sare a unei componente. gestionar . ˆ ın funct ¸ie de componentele gestionate.3. Leg˘ atura dintre o component˘ a¸ si un obiect GridBagConstraints se realizeaz˘ a prin metoda setConstraints: GridBagLayout gridBag = new GridBagLayout().6 Gestionarul GridBagLayout Este cel mai complex ¸ si flexibil gestionar de pozit ¸ionare din Java. chiar de dimensiuni diferite.

• weigthx. valorile posibile sunt HORIZONTAL. c). A¸ sadar. • anchor . Cele mai utilizate tipuri de constrˆ angeri pot fi specificate prin intermediul urm˘ atoarelor variabile din clasa GridBagConstraints: • gridx. ˆ ınainte de a ad˘ auga o component˘ a pe suprafat ¸a unui container care are un gestionar de tip GridBagLayout. GridBagConstraints c = new GridBagConstraints(). gridheight . sud. gridBag.3. BOTH.distant ¸ele dintre component˘ a¸ si marginile suprafet ¸ei sale de afi¸ sare. uzual au valoarea 1. . care poate fi refolosit pentru mai multe componente care au acelea¸ si constrˆ angeri de afi¸ sare: gridBag. . est. etc. c). • gridwidth.setConstraints(componenta2. c). vest. . container. weighty . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 215 container. VERTICAL.setConstraints(componenta. //Specificam restrictiile referitoare la afisarea componentei .setConstraints(componenta1. .num˘ arul de celule pe linie ¸ si coloan˘ a pe care va fi afi¸ sat˘ a componenta. NONE. gridy .add(componenta).celula ce reprezint˘ a colt ¸ul stˆ anga sus al componentei. • insets .folosit˘ a atunci cˆ and componenta este mai mic˘ a decˆ at suprafat ¸a sa de afi¸ sare pentru a fort ¸a o anumit˘ a dispunere a sa: nord.folosit˘ a pentru a specifica dac˘ a o component˘ a va ocupa ˆ ıntreg spat ¸iul pe care ˆ ıl are destinat. va trebui s˘ a specific˘ am anumit ¸i parametri (constrˆ angeri) referitori la cum va fi plasat˘ a componenta respectiv˘ a. • fill . .˘ 9. .setLayout(gridBag). gridBag. Aceste constrˆ angeri vor fi specificate prin intermediul unui obiect de tip GridBagConstraints.folosite pentru distribut ¸ia spat ¸iului liber.

int y . s˘ a realiz˘ am o fereastr˘ a ca ˆ ın figura de mai jos.0. } public static void main ( String args []) { f = new Frame ( " Test GridBagLayout " ) . add ( comp ) . gbc ) . awt .0. weightx = 1.7: Gestionarul GridBagLayout import java . gridBag = new GridBagLayout () . gridBag . static GridBagLayout gridBag . gridwidth. gbc . int h ) { gbc . f . Listing 9. gbc = new GridBa gC ons tr ai nt s () . static void adauga ( Component comp . int w .*. gridwidth = w .216 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. weighty = 1. . gbc . setConstraints ( comp . gbc . a fost creat˘ a o metod˘ a responsabil˘ a cu setarea valorilor gridx. gridx = x . static GridBagConstr aint s gbc . gridy. gridy = y . INTERFAT ¸ A GRAFICA Ca exemplu. gridheight = h . Pentru a simplifica codul. gbc . int x . gbc . public class TestGridBag Layout { static Frame f . gridheight ¸ si ad˘ augarea unei componente cu restrict ¸iile stabilite pe fereastr˘ a.

2) . 2 . 1 . anchor = GridBagCon st ra in ts . fill = GridBagConst ra in ts . adauga ( mesaj . 5 . gbc . mesaj . 3 . 2 . 2 . f . gbc . fill = GridBagConst ra in ts . 1 . Font . BOLD . HORIZONTAL . Label . 0 . adauga ( nume . 4 . 1) . show () . setBackground ( Color . 24) ) . Label etNume = new Label ( " Nume : " ) . 1 . gbc . 3 . CENTER ). setLayout ( gridBag ) . gbc . fill = GridBagConst ra in ts . Button iesire = new Button ( " Iesire " ) . Button salvare = new Button ( " Salvare " ) . adauga ( salvare . gbc . adauga ( salariu . fill = GridBagConst ra in ts . 217 Label mesaj = new Label ( " Evidenta persoane " . Label etSalariu = new Label ( " Salariu : " ) . TextField nume = new TextField ( " " . f . anchor = GridBagCon st ra in ts . 4 . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII gbc . 0 . 1) . 2 . 4 . fill = GridBagConst ra in ts . CENTER . adauga ( etSalariu . 5 . gbc . 30) . } } . 1 . 1 . 1) . pack () . 1 . 2 . EAST . 0 . setFont ( new Font ( " Arial " . 0 . 1) . 1) . TextField salariu = new TextField ( " " . 5) .˘ 9. 1 . 3 . adauga ( etNume . HORIZONTAL . insets = new Insets (5 . 2) . yellow ) . mesaj . Button adaugare = new Button ( " Adaugare " ) . gbc . 1 . NONE . 30) . NONE . BOTH . adauga ( adaugare .3. 2 . 1) . adauga ( iesire . f .

prin specificarea gestionarului de pozit ¸ionare al ferestrei. El nu are o reprezentare vizibil˘ a. se recomand˘ a gruparea componentelor ˆ ınrudite ca funct ¸ii astfel ˆ ıncˆ at s˘ a putem fi siguri c˘ a. add ( new Label ( " Text : " ) ) . setLayout ( new GridLayout (1 . add ( new TextField ( " " . . extensie a superclasei Container. intro .218 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Un panel este cel mai simplu model de container. lista . • aranjarea panel-urilor pe suprafat ¸a ferestrei. 20) ) . add ( new Button ( " Stergere " ) ) . prin specificarea unui gestionar de pozit ¸ionare corespunz˘ ator. folosind metoda setLayout. inclusiv pentru alte panel-uri. A¸ sadar. Clasa care instant ¸iaza aceste obiecte este Panel. Panel intro = new Panel () .8: Gruparea componentelor import java . Listing 9.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) Plasarea componentelor direct pe suprafat ¸a de afi¸ sare poate deveni incomod˘ a ˆ ın cazul ˆ ın care avem multe obiecte grafice. acestuia i se poate specifica un gestionar de pozit ¸ionare anume. Panel lista = new Panel () . • aranjarea componentelor unui panel. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. intro . awt . setLayout ( new FlowLayout () ) . Din acest motiv. rolul s˘ au fiind de a oferi o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare pentru componente grafice. add ( new Button ( " Adaugare " ) ) .3. Gestionarul implicit pentru containerele de tip Panel este FlowLayout. intro . add ( new List (10) ) . o aranjare eficient˘ a a componentelor unei ferestre ˆ ınseamn˘ a: • gruparea componentelor ”ˆ ınfrat ¸ite” (care nu trebuie s˘ a fie despart ¸ite de gestionarul de pozit ¸ionare al ferestrei) ˆ ın panel-uri. lista . lista . public class TestPanel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Panel " ) . Gruparea componentelor se face ˆ ın panel-uri. 3) ) . ele se vor g˘ asi ˆ ımpreun˘ a. Pentru a aranja corespunz˘ ator componentele grupate ˆ ıntr-un panel. indiferent de gestionarul de pozit ¸ionare al suprafet ¸ei de afi¸ sare.*. intro .

SOUTH ) .4. modificarea textului ˆ ıntr-un control de editare. Interceptarea evenimentelor generate de componentele unui program se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator. ˆ ınchiderea sau redimensionarea unei ferestre. Exemple de evenimente sunt: ap˘ asarea unui buton. NORTH ) . A¸ sadar. etc. orice obiect poate ”consuma” evenimentele generate de o anumit˘ a component˘ a grafic˘ a. CENTER ) . BorderLayout . f . } } 9. f . TRATAREA EVENIMENTELOR 219 Panel control = new Panel () . f . control . pentru a scrie cod care s˘ a se execute ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul interactioneaz˘ a cu o component˘ a grafic˘ a trebuie s˘ a facem urm˘ atoarele lucruri: • s˘ a scriem o clas˘ a de tip listener care s˘ a ”asculte” evenimentele produse de acea component˘ a¸ si ˆ ın cadrul acestei clase s˘ a implement˘ am metode specifice pentru tratarea lor. add ( new Button ( " Iesire " ) ) . add ( new Button ( " Salvare " ) ) . add ( lista . Componentele care genereaz˘ a anumite evenimente se mai numesc ¸ si surse de evenimente. In Java. f .4 Tratarea evenimentelor Un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unei componente grafice ¸ si reprezint˘ a mecanismul prin care utilizatorul comunic˘ a efectiv cu programul. BorderLayout . add ( control . . f . control . BorderLayout .9. show () . pack () . add ( intro . consumator de evenimente).

evenimentul generat de act ¸ionarea unui buton este descris de clasa ActionEvent. Toate aceste interfet ¸e sunt derivate din EventListener. Pentru fiecare tip de eveniment exist˘ a o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a obiecte de acel tip. INTERFAT ¸ A GRAFICA • s˘ a comunic˘ am componentei surs˘ a c˘ a respectiva clasa ˆ ıi ”ascult˘ a” evenimentele pe care le genereaz˘ a. etc. Acest lucru se realizeaz˘ a prin implementarea unei interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment. Evenimentele sunt. De exemplu. obiecte. etc. Fiecare interfat ¸˘ a define¸ ste una sau mai multe metode care vor fi apelate automat la aparit ¸ia unui eveniment: class AscultaButoane implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Metoda interfetei ActionListener . mai precis ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea utilizatorului asupra acesteia... pentru TextEvent interfat ¸˘ a care trebuie implementata este TextListener. ca orice altceva ˆ ın Java. ea va putea s˘ a asculte evenimente de mai multe tipuri: . pentru ascultarea evenimentelor de tip ActionEvent clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ActionListener.. Toate aceste clase sunt derivate din superclasa AWTEvent. cu alte cuvinte s˘ aˆ ınregistr˘ am acea clas˘ a drept ”consumator” al evenimentelor produse de componenta respectiv˘ a. O clas˘ a consumatoare de evenimente (listener) poate fi orice clas˘ a care specifica ˆ ın declarat ¸ia sa c˘ a dore¸ ste s˘ a asculte evenimente de un anumit tip. Clasele care descriu aceste obiecte se ˆ ımpart ˆ ın mai multe tipuri ˆ ın funct ¸ie de componenta care le genereaz˘ a. Astfel.. cel generat de modificarea unui text de clasa TextEvent. lista lor complet˘ a fiind prezentat˘ a ulterior. } } class AscultaTexte implements TextListener { public void textValueChanged(TextEvent e) { // Metoda interfetei TextListener . } } Intrucˆ at o clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e.220 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

import java . event . iar eliminarea ei din aceast˘ a list˘ a cu removeTipEvenimentListener..4. Inregistrarea unei clase ˆ ın lista ascult˘ atorilor unei componente se face cu metode din clasa Component de tipul addTipEvenimentListener. tratarea evenimentelor ˆ ın Java se desf˘ a¸ soar˘ a astfel: • Componentele genereaz˘ a evenimente cˆ and ceva ”interesant” se ˆ ıntˆ ampl˘ a.. 9.1 Exemplu de tratare a evenimentelor Inainte de a detalia aspectele prezentate mai sus.*. repectiv ”Cancel”.. TextListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { .9: Ascultarea evenimentelor a dou˘ a butoane import java .4. • O clas˘ a care ascult˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment . TRATAREA EVENIMENTELOR class Ascultator implements ActionListener. Sumarizˆ and. A¸ sa cum am spus mai devreme.*.9. .acestea descriu metode ce vor fi apelate automat la aparit ¸ia evenimentelor. Vom crea o fereastr˘ a care s˘ a cont ¸in˘ a dou˘ a butoane cu numele ”OK”.. } } 221 Vom vedea ˆ ın continuare metodele fiec˘ arei interfet ¸e pentru a ¸ sti ce trebuie s˘ a implementeze o clas˘ a consumatoare de evenimente. Am spus lista. s˘ a consider˘ am un exemplu de tratare a evenimentelor. aceast˘ a clas˘ a trebuie ˆ ınregistrata ˆ ın lista ascult˘ atorilor componentei respective. } public void textValueChanged(TextEvent e) { . awt . La ap˘ asarea fiec˘ arui buton vom scrie pe bara de titlu a ferestrei mesajul ”Ati apasat butonul . deoarece evenimentele unei componente pot fi ascultate de oricˆ ate clase. cu condit ¸ia ca acestea s˘ a fie ˆ ınregistrate la componenta respectiv˘ a. Listing 9. awt . unde XXX este un tip de eveniment...”. • Sursele evenimentelor permit oric˘ arei clase s˘ a ”asculte” evenimentele sale prin metode de tip addXXXListener. pentru ca evenimentele unei componente s˘ a fie interceptate de c˘ atre o instant ¸˘ a a unei clase ascult˘ ator.

setTitle ( " Ati apasat " + e . public Ascultator ( Fereastra f ) { this . Vom modifica put ¸in ¸ si . addActionListener ( listener ) . add ( b1 ) . getActionCommand () ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . b1 . In exemplul de mai sus am definit clasa Ascultator pentru a intercepta evenimentele produse de cele dou˘ a butoane ¸ si din acest motiv a trebuit s˘ a trimitem ca parametru constructorului clasei o referint ¸a la fereastra noastr˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . setSize (200 . addActionListener ( listener ) . // instanta a clasei Ascultator . Button b1 = new Button ( " OK " ) . Mai simplu ar fi fost s˘ a folosim chiar clasa Fereastra pentru a trata evenimentele produse de componentele sale. b2 . f = f . definita mai jos } } class Ascultator implements ActionListener { private Fereastra f . } } Nu este obligatoriu s˘ a definim clase speciale pentru ascultarea evenimentelor. 100) . show () . add ( b2 ) .222 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Ascultator listener = new Ascultator ( this ) . // Ambele butoane sunt ascultate de obiectul listener . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { f . f . } } public class TestEvent1 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) .

add ( exit ) . this . getSource () == exit ) System . ok . awt . addActionListener ( this ) .4. // Terminam aplicatia if ( e . import java . } } . 100) . exit .*. Listing 9. f .*. getSource () == ok ) { n ++. int n =0. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { Button ok = new Button ( " OK " ) . } } } public class TestEvent2 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) .9. setLayout ( new FlowLayout () ) . Button exit = new Button ( " Exit " ) .metoda getSource. setTitle ( " Ati apasat OK de " + n + " ori " ) . exit (0) . event . setSize (200 . awt . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . TRATAREA EVENIMENTELOR 223 aplicat ¸ia pentru a pune ˆ ın evident ¸a o alt˘ a modalitate de a determina componenta generatoare a unui eveniment .10: Tratarea evenimentelor ˆ ın ferestr˘ a import java . add ( ok ) . addActionListener ( this ) . show () . // Ambele butoane sunt ascultate in clasa Fereastra // deci ascultatorul este instanta curenta : this } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( e .

maximizare. 9.etc. De exemplu. etc. pierdere foucs KeyEvent Ap˘ asare.4. redimensionare. deplasare.2 Tipuri de evenimente Evenimentele se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: de nivel jos ¸ si semantice. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile aplicat ¸ie putem scrie cod pentru tratarea fiec˘ arui eveniment ˆ ın parte. eliberare taste.224 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. O anumit˘ a act ¸iune a utilizatorului poate genera mai multe evenimente. orice clas˘ a poate asculta evenimente de orice tip cu condit ¸ia s˘ a implementeze interfet ¸ele specifice acelor tipuri de evenimente. selectarea unui articol dintr-o list˘ a. Evenimentele semantice reprezint˘ a interact ¸iunea cu o component˘ a GUI: ap˘ asarea unui buton. Evenimentele de nivel jos reprezint˘ a o interact ¸iune de nivel jos cum ar fi o ap˘ asare de tast˘ a. sau o operat ¸ie asupra unei ferestre. mi¸ scarea mouse-ului. afi¸ sare ContainerEvent Ad˘ augare pe container. tastarea literei ’A’ va genera trei evenimente: unul pentru ap˘ asare. drag. Clasele care descriu aceste tipuri de evenimente sunt: ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent Act ¸ionare Ajustarea unei valori Schimbarea st˘ arii Schimbarea textului . INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. etc. unul pentru eliberare ¸ si unul pentru tastare. eliminare FocusEvent Obt ¸inere. tastare MouseEvent Operat ¸iuni cu mouse-ul: click. In tabelul de mai jos sunt enumerate clasele ce descriu aceste evenimente ¸ si operat ¸iunile efectuate (asupra unei componente) care le genereaz˘ a: ComponentEvent Ascundere. WindowEvent Operat ¸iuni asupra ferestrelor: minimizare.

cum ar fi Component.4. Orice clas˘ a care trateaz˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele interfet ¸elor corespunz˘ atoare. evenimentele generate de o superclas˘ a. Component Container Window Button List MenuItem TextField Choice Checkbox List CheckboxMenuItem Scrollbar TextField TextArea ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener ContainerListener WindowListener ActionListener ItemListener AdjustmentListener TextListener Observat ¸i c˘ a de¸ si exist˘ a o singur˘ a clas˘ a MouseEvent. exist˘ a dou˘ a interfet ¸e asociate MouseListener ¸ si MouseMotionListener. Tabelul de mai jos prezint˘ a. prezentate sub forma interfet ¸elor corespunz˘ atoare. TRATAREA EVENIMENTELOR 225 Urm˘ atorul tabel prezint˘ a componentele AWT ¸ si tipurile de evenimente generate. Acest lucru a fost f˘ acut deoarece evenimentele legate de deplasarea mouse-ului sunt generate foarte frecvent ¸ si recept ¸ionarea lor poate avea un impact negativ asupra vitezei de execut ¸ie. metodele puse la dispozitie ¸ si care trebuie implementate de c˘ atre clasa ascult˘ ator.9. se vor reg˘ asi ¸ si pentru toate subclasele sale. de exemplu. . Evident. ˆ ın situat ¸ia cˆ and tratarea acestora nu ne intereseaz˘ a ¸ si dorim s˘ a trat˘ am doar evenimente de tip click. pentru fiecare interfat ¸˘ a.

. care este sursa evenimentului pe care ˆ ıl trat˘ am pentru a putea react ¸iona ˆ ın consecint ¸˘ a. Toate tipurile de evenimente mo¸ stenesc metoda getSource care returneaz˘ a obiectul responsabil cu generarea evenimentului.226 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a diferent ¸iem doar tipul componentei surs˘ a. ˆ ın cadrul uneia din metodele de mai sus. este necesar s˘ a putem afla. INTERFAT ¸ A GRAFICA Interfat ¸˘ a ActionListener AdjustmentListener Metode actionPerformed(ActionEvent e) adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) componentHidden(ComponentEvent e) ComponentListener componentMoved(ComponentEvent e) componentResized(ComponentEvent e) componentShown(ComponentEvent e) ContainerListener componentAdded(ContainerEvent e) componentRemoved(ContainerEvent e) FocusListener focusGained(FocusEvent e) focusLost(FocusEvent e) ItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) keyPressed(KeyEvent e) KeyListener keyReleased(KeyEvent e) keyTyped(KeyEvent e) mouseClicked(MouseEvent e) mouseEntered(MouseEvent e) MouseListener mouseExited(MouseEvent e) mousePressed(MouseEvent e) mouseReleased(MouseEvent e) MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent e) mouseMoved(MouseEvent e) TextListener textValueChanged(TextEvent e) windowActivated(WindowEvent e) windowClosed(WindowEvent e) windowClosing(WindowEvent e) WindowListener windowDeactivated(WindowEvent e) windowDeiconified(WindowEvent e) windowIconified(WindowEvent e) windowOpened(WindowEvent e) In cazul ˆ ın care un obiect listener trateaz˘ a evenimente de acela¸ si tip provocate de componente diferite.

public void actionPerformed(ActionEvent e) { Object sursa = e. Un exemplu sugestiv este urm˘ atorul: o fereastr˘ a care nu are specificat cod pentru tratarea evenimentelor sale nu poate fi ˆ ınchis˘ a cu butonul standard .. 9. if (sursa instanceof Button) { // A fost apasat un buton Button btn = (Button) sursa. De exemplu. mai ales atunci cˆ and nu ne intereseaz˘ a decˆ at o singura metod˘ a a interfet ¸ei. Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implementeze obligatoriu toate metodele definite de acea interfat ¸˘ a. TRATAREA EVENIMENTELOR putem folosi operatorul instanceof.getSource().4.9. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and acest lucru poate deveni sup˘ arator. if (btn == ok) { // A fost apasat butonul ’ok’ } . implicit. ActionEvent cont ¸ine metoda getActionCommand care.. } } 227 Pe lˆ ang˘ a getSource.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime Am vazut c˘ a o clas˘ a care trateaz˘ a evenimente de un anumit tip trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a corespunz˘ atoare acelui tip. returneaz˘ a eticheta butonului care a fost ap˘ asat. } if (sursa instanceof TextField) { // S-a apasat Enter dupa editarea textului TextField tf = (TextField) sursa. Astfel de particularit˘ a¸ ti vor fi prezentate mai detaliat ˆ ın sect ¸iunile dedicate fiecˆ arei componente ˆ ın parte. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod pentru unele dintre ele. obiectele ce descriu evenimente pot pune la dispozit ¸ie ¸ si alte metode specifice care permit aflarea de informat ¸ii legate de evenimentul generat.. if (tf == nume) { // A fost editata componenta ’nume’ } ..4.

ˆ ın cazul cˆ and este vorba de fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei. this . ˆ ın care specific˘ am ce trebuie f˘ acut atunci cˆ and utilizatorul doreste s˘ aˆ ınchid˘ a fereastra. show () . } } Observat ¸i c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am toate metodele interfet ¸ei. awt . awt . chiar dac˘ a nu scriem nici un cod pentru unele dintre ele. addWindowList ener ( this ) . sau System. Listing 9. Singura metod˘ a care ne intereseaz˘ a este windowClosing. class Fereastra extends Frame implements WindowListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . } public void windowClosed ( WindowEvent e ) {} public void windowIconified ( WindowEvent e ) {} public void windowDeiconified ( WindowEvent e ) {} public void windowActivated ( WindowEvent e ) {} public void windowDeact ivated ( WindowEvent e ) {} } public class TestWind ow Lis te ne r { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowListener " ) . event .228 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. import java . f . INTERFAT ¸ A GRAFICA marcat cu ’x’ din colt ¸ul dreapta sus ¸ si nici cu combinat ¸ia de taste Alt+F4.*. Pentru a realiza acest lucru trebuie interceptat evenimentul de ˆ ınchidere a ferestrei ˆ ın metoda windoClosing ¸ si apelat˘ a metoda dispose de ˆ ınchidere a ferestrei.*. Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am interfat ¸a WindowListener care are nu mai put ¸in de ¸ sapte metode.11: Implementarea interfet ¸ei WindowListener import java .exit pentru terminarea programului. Pentru a evita scrierea inutil˘ a a . exit (0) . } // Metodele interfetei WindowListener public void windowOpened ( WindowEvent e ) {} public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminare program System .

*. . } } public class TestWindowAdapter { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowAdapter " ) .4. event . awt . exit (0) . Ins˘ a exist˘ a¸ si dou˘ a dezavantaje majore. import java . Dup˘ a cum at ¸i observat fat ¸˘ ade exemplul anterior. class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. exist˘ a o serie de clase care implementeaz˘ a interfet ¸ele de tip ”listener” f˘ ar˘ a a specifica nici un cod pentru metodele lor. show () . TRATAREA EVENIMENTELOR 229 acestor metode. s˘ a extindem adaptorul corespunz˘ ator interfet ¸ei respective (dac˘ a are!) ¸ si s˘ a supradefinim doar metodele care ne intereseaz˘ a (cele ˆ ın care vrem s˘ a scriem o anumit˘ a secvent ¸˘ a de cod). Aceste clase se numesc adaptori. addWindowListener ( new Ascultator () ) . this . } } class Ascultator extends WindowAdapter { // Suprdefinim metodele care ne intereseaza public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } } Avantajul clar al acestei modalit˘ a¸ ti de tratare a evenimentelor este reducerea codului programului. Scopul unei astfel de clase este ca la crearea unui ”ascult˘ ator” de evenimente. ˆ ın loc s˘ a implement˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a¸ si implicit toate metodele sale.12: Extinderea clasei WindowAdapter import java . f . adaptorul interfet ¸ei WindowListener este WindowAdapter iar folosirea acestuia este dat˘ aˆ ın exemplul de mai jos: Listing 9.9. Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. De exemplu. awt . acesta devenind mult mai lizibil.

INTERFAT ¸ A GRAFICA clasa Fereastra nu poate extinde WindowAdapter deoarece ea extinde deja clasa Frame ¸ si din acest motiv am construit o nou˘ a clas˘ a numit˘ a Ascultator.se oberv˘ a c˘ a o interfat ¸˘ a XXXListener are un adaptor de tipul XXXAdapter. iar clasele anonime sunt clase interne folosite pentru instant ¸ierea unui singur obiect de un anumit tip. Interfet ¸ele care nu au un adaptor sunt cele care definesc o singur˘ a metod˘ a¸ si prin urmare crearea unei clase adaptor nu ˆ ısi are rostul. } } In tabelul de mai jos sunt dat ¸i tot ¸i adaptorii interfet ¸elor de tip ”listener” . pur ¸ si simplu. class Ascultator extends WindowAdapter { // In loc de windowClosing scriem WindowClosing // Nu supradefinim vreo metoda a clasei WindowAdapter // Nu da nici o eroare // Nu face nimic ! public void WindowClosing(WindowEvent e) { System. va crea o metod˘ a a clasei respective. Un exemplu tipic de folosire a lor este instant ¸ierea .230 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.exit(0). Interfat ¸a ActionListener AdjustemnrListener ComponentListener ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener Adaptor nu are nu are ComponentAdapter ContainerAdapter FocusAdapter nu are KeyAdapter MouseAdapter MouseMotionAdapter nu are WindowAdapter S ¸ tim c˘ a o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a declarat˘ aˆ ın cadrul altei clase. Vom vedea ˆ ıns˘ a c˘ a acest dezavantaj poate fi eliminat prin folosirea unei clase anonime. Un alt dezavantaj este c˘ a orice gre¸ seal˘ a de sintax˘ aˆ ın declararea unei metode a interfet ¸ei nu va produce o eroare de compilare dar nici nu va supradefini metoda interfet ¸ei ci.

e . ad dM ous eM oti on Li st e n e r ( new Mo us eM ot ion Ad ap te r () { public void mouseMoved ( MouseEvent e ) { // Desenam un punct la coordonatele mouse . awt .13: Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime import java . this . . exit (0) . 1 . setColor ( Color . 1) . g . getY () . drawOval ( e . event . final Label label = new Label ( " " . g . blue ) . } }) . Graphics g = Fereastra . getX () . e . } }) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminam aplicatia System .*. getY () . raza ) . getGraphics () . raza . Listing 9.9. this . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setSize (400 . awt . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { // Desenam un cerc la fiecare click de mouse label . Label . getX () . getGraphics () . TRATAREA EVENIMENTELOR 231 adaptorilor direct ˆ ın corpul unei clase care cont ¸ine componente ale c˘ aror evenimente trebuie tratate. " ) .4. import java .. g .ului Graphics g = Fereastra . 400) . add ( label .*. setBackground ( Color . random () * 50) . NORTH ) . BorderLayout . setText ( " Click . label . int raza = ( int ) ( Math . this . this .. CENTER ) . yellow ) . } }) . this . fillOval ( e .

setText ( " Ati tastat : " + e . • hide . Acestea sunt descrise de clase derivate din Window. addKeyListener ( new KeyAdapter () { public void keyTyped ( KeyEvent e ) { // Afisam caracterul tastat label . } } public class TestAdapters { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test adaptori " ) . Metodele mai importante ale clasei Window.1 Clasa Window Clasa Window este rar utilizat˘ aˆ ın mod direct deoarece permite doar crearea unor ferestre care nu au chenar ¸ si nici bar˘ a de meniuri. o fereastr˘ a nou creat˘ a nu este vizibil˘ a. Implicit. INTERFAT ¸ A GRAFICA this . cele mai utilizate fiind Frame ¸ si Dialog. getKeyChar () + " " ) . Este util˘ a atunci cˆ and dorim s˘ a afi¸ sam ferestre care nu interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul ci doar ofer˘ a anumite informat ¸ii. show () . O categorie aparte a acestor containere o reprezint˘ a ferestrele. .face fereastra invizibil˘ a f˘ ar˘ a a o distruge ˆ ıns˘ a. } }) . f . care sunt de altfel mo¸ stenite de toate subclasele sale. una dintre ele fiind numit˘ a fereastra principal˘ a.5. sunt date de mai jos: • show .232 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. } } 9. O aplicat ¸ie Java cu intefat ¸˘ a grafic˘ a va fi format˘ a din una sau mai multe ferestre.5 Folosirea ferestrelor Dup˘ a cum am v˘ azut suprafet ¸ele de afi¸ sare ale componentelor sunt extensii ale clasei Container.face vizibil˘ a fereastra. pentru a redeveni vizibila se poate apela metoda show. 9.

init ¸ial invizibil˘ a. f.testeaz˘ a dac˘ a fereastra este vizibil˘ a sau nu.. Constructorii uzuali ai clasei Frame permit crearea unei ferestre cu sau f˘ ar˘ a titlu.ˆ ınchide) fereastra ¸ si ¸ si elibereaz˘ a toate resursele acesteia. • pack . class Fereastra extends Frame{ // Constructorul public Fereastra(String titlu) { super(titlu)..*. • getFocusOwner .show(). De obicei.9. import java. eventual continˆ and o bar˘ a de meniuri. 233 • dispose .awt. FOLOSIREA FERESTRELOR • isShowing .*.redimensioneaz˘ a automat fereastra la o suprafat ¸a optim˘ a care s˘ a cuprind˘ a toate componentele sale.5. Orice aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a contt ¸ine cel put ¸in o fereastr˘ a. trebuie apelat˘ aˆ ın general dup˘ a ad˘ augarea tuturor componentelor pe suprafat ¸a ferestrei. Pentru ca o fereastr˘ a s˘ a devin˘ a vizibil˘ a se va apela metoda show definit˘ aˆ ın superclasa Window. 9. cea mai important˘ a fiind numit˘ a¸ si fereastra principal˘ a.awt. } . ferestrele unui program vor fi definite ˆ ın clase separate care extind clasa Frame.2 Clasa Frame Este derivat˘ a a clasei Window ¸ si este folosit˘ a pentru crearea de ferestre independente ¸ si funct ¸ionale.5. . } } Crearea ferestrelor prin instant ¸ierea direct˘ a a obiectelor de tip Frame este mai put ¸in folosit˘ a.returneaz˘ a componenta ferestrei care are focus-ul (dac˘ a fereastra este activ˘ a). ca ˆ ın exemplul de mai jos: import java. public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Frame f = new Frame("Titlul ferestrei").

awt . Structura general˘ a a unei ferestre este descris˘ a de clasa Fereastra din exemplul de mai jos: Listing 9. . event . // inchidem fereastra // sau terminam aplicatia System . INTERFAT ¸ A GRAFICA } public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Fereastra f = new Fereastra("Titlul ferestrei"). Se observ˘ a de asemenea c˘ a butonul de ˆ ınchidere a ferestrei nu este funct ¸ional. maximizare ¸ si ˆ ınchidere. import java . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { dispose () . prin folosirea unui adaptor de tip WindowAdapter. ˆ ın momentul ˆ ın care fereastra este creat˘ a dar nici o component˘ a grafic˘ a nu este ad˘ augat˘ a. suprafat ¸a de afi¸ sare a feretrei va fi determinat˘ a automota de gestionarul de pozitt ¸ionare ¸ si va oferi doar spat ¸iul necesar afi¸ s˘ arii barei ferestrei ¸ si grupului de butoane pentru minimizare. // Tratam evenimentul de inchidere a ferestrei this . Din acest motiv. mai uzual. Tratarea evenimentelor ferestrei se face prin implementarea interfet ¸ei WindowListener sau.*. awt .234 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.14: Structura general˘ a a unei ferestre import java .*. exit (0) . Acela¸ si efect ˆ ıl vom obt ¸ine dac˘ a o redimenionam ¸ si apel˘ am apoi metoda pack care determin˘ a dimeniunea suprafet ¸ei de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de componentele ad˘ augate. f. } }) . } } Gestionarul de pozit ¸ionare implicit al clasei Frame este BorderLayout. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Constructorul public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .show().

• setTitle . // Adaugam componentele pe suprafata ferestrei Button exit = new Button ( " Exit " ) . . add ( exit ) . } // Implementam metodele interfetelor de tip listener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . } } public class TestFrame { public static void main ( String args []) { // Cream fereastra Fereastra f = new Fereastra ( " O fereastra " ) . exist˘ a o serie de metode specifice clasei Frame. // implicit // sau explicit // setSize (200 .metod˘ a static˘ a ce returneaz˘ a lista tuturor ferestrelor deschise ale unei aplicat ¸ii. schimbam gestionarul de pozitionare setLayout ( new FlowLayout () ) . exit (0) .seteaz˘ a iconit ¸a ferestrei.seteaz˘ a bara de meniuri a ferestrei (vezi ”Folosirea meniurilor”). // Stabilim dimensiunile pack () . • setMenuBar . addActionListener ( this ) . // O facem vizibila f . • setIconImage .5. Dintre cele mai folosite amintim: • getFrames . show () .9. 200) . } } 235 Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite din clasa Window.seteaz˘ a titlul ferestrei. // Facem inregistrarea claselor listener exit . FOLOSIREA FERESTRELOR // Eventual .

etc. Constructorii clasei Dialog sunt: Dialog(Frame parinte) Dialog(Frame parinte. Acestea se numesc ferestre de dialog sau casete de dialog ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei Dialog.5.236 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. ferestrele de dialog nu au o existent ¸˘ a de sine st˘ at˘ atoare. 9. mesaje de avertizare. boolean modala) Dialog(Dialog parinte) Dialog(Dialog parinte.stabile¸ ste dac˘ a fereastra poate fi redimenionat˘ a de utilizator. de selectare a unei opt ¸iuni. numit˘ a¸ si fereastra p˘ arinte. boolean modala) Dialog(Frame parinte. de alegere a unui fi¸ sier. Ferestrele de dialog pot fi de dou˘ a tipuri: • modale: care blocheaz˘ a accesul la fereastra parinte ˆ ın momentul deschiderii lor. dialogul de c˘ autare a unui cuvˆ ant ˆ ıntr-un fi¸ sier. Cˆ and fereastra p˘ arinte este distrus˘ a sunt distruse ¸ si ferestrele sale de dialog. Cu alte cuvinte. cˆ and este minimizat˘ a ferestrele sale de dialog sunt f˘ acute invizibile iar cˆ and este restaurat˘ a acestea sunt aduse la starea ˆ ın care se g˘ aseau ˆ ın momentul minimiz˘ arii ferestrei p˘ arinte. cum ar fi ferestrele de introducere a unor date. String titlu) Dialog(Frame parinte.de exemplu. ˆ ıns˘ a exist˘ a constructori care s˘ a specifice ¸ si ace¸ sti parametri. Implicit. String titlu) Dialog(Dialog parinte. boolean modala) . subclas˘ a direct˘ a a clasei Window. Diferent ¸a major˘ a dintre ferestrele de dialog ¸ si ferestrele de tip Frame const˘ aˆ ın faptul c˘ a o fereastr˘ a de dialog este dependent˘ a de o alt˘ a fereastra (normal˘ a sau tot fereastr˘ a de dialog). etc. • nemodale: care nu blocheaz˘ a fluxul de intrare c˘ atre fereastra p˘ arinte . INTERFAT ¸ A GRAFICA • setResizable . o fereastr˘ a de dialog este nemodal˘ a¸ si invizibil˘ a.3 Clasa Dialog Toate interfet ¸ele grafice ofer˘ a un tip special de ferestre destinate prelu˘ arii unor informat ¸ii sau a unor date de la utilizator. String titlu. String titlu.

5.valoarea implicit˘ a). event . de exemplu. Crearea unei ferestre de dialog este relativ simpla ¸ si se realizeaz˘ a prin derivarea clasei Dialog.*. Deschiderea ferestrei de dialog se va face la ap˘ asarea unui buton al ferestrei principale numit ”Schimba titlul”. Comunicarea dintre fereastra de dialog ¸ si fereastra sa p˘ arinte.9. awt . S˘ a cre˘ am. Fereastra principal˘ a a aplicatiei va fi p˘ arintele casetei de dialog. FOLOSIREA FERESTRELOR 237 Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a la fereastra p˘ arinte.15: Folosirea unei ferestre de dialog import java . o fereastr˘ a de dialog modal˘ a pentru introducerea unui ¸ sir de caractere. awt . se poate realiza folosind una din urm˘ atoarele abord˘ ari generale: • obiectul care reprezint˘ a dialogul poate s˘ a trateze evenimentele generate de componentele de pe suprafat ¸a s˘ a¸ si s˘ a seteze valorile unor variabile accesibile ale ferestrei p˘ arinte ˆ ın momentul ˆ ın care dialogul este ˆ ıncheiat. • obiectul care creeaz˘ a dialogul (fereastra p˘ arinte) s˘ a se ˆ ınregistreze ca ascult˘ ator al evenimentelor de la butoanele care determin˘ aˆ ıncheierea dialogului. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”modal˘ a” specific˘ am dac˘ a fereastra de dialog creat˘ a va fi modal˘ a (true) sau nemodal˘ a (false .*. pentru ca aceasta din urm˘ a s˘ a poat˘ a folosi datele introduse (sau opt ¸iunea specificata) ˆ ın caseta de dialog. // Fereastra principala class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { . Cele dou˘ a ferestre vor ar˘ ata ca ˆ ın imaginile de mai jos: Fereastra principal˘ a Fereastra de dialog Listing 9. va primi ¸ sirul de caractere introdus ¸ si ˆ ısi va modifica titlul ca fiind acesta. iar fereastra de dialog s˘ a ofere metode publice prin care datele introduse s˘ a fie preluate din exterior. import java .

String titlu . String titlu = d . this . cancel . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FerDialog d = new FerDialog ( this . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . private TextField text . Panel panel = new Panel () . } } // Fereastra de dialog class FerDialog extends Dialog implements ActionListener { public String raspuns = null . } }) . add ( b ) . BorderLayout . text = new TextField ( " " . " Dati titlul " . dispose () . titlu . public FerDialog ( Frame parinte . true ) . add ( text . INTERFAT ¸ A GRAFICA public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . 80) . if ( titlu == null ) return . raspuns . b . setTitle ( titlu ) . Button b = new Button ( " Schimba titlul " ) . CENTER ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { raspuns = null . this .238 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. addActionListener ( this ) . boolean modala ) { super ( parinte . ok = new Button ( " OK " ) . } }) . . setLayout ( new FlowLayout () ) . setSize (300 . private Button ok . 30) . modala ) . exit (0) .

5. dar forma ˆ ın care vor fi afi¸ sate este specific˘ a platformei pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. Instant ¸ele acestei clase au un comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea platformelor de lucru. addActionListener ( this ) . add ( cancel ) . SOUTH ) . f .9. getText () . if ( sursa == ok || sursa == text ) raspuns = text . pack () .4 Clasa FileDialog Pachetul java. addActionListener ( this ) . Constructorii clasei sunt: FileDialog(Frame parinte) . derivat˘ a din Dialog. panel . text . show () . add ( panel . dispose () . } } 239 9. else raspuns = null . cancel . addActionListener ( this ) . panel .5. } } // Clasa principala public class TestDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . FOLOSIREA FERESTRELOR cancel = new Button ( " Cancel " ) . getSource () . show () . add ( ok ) .awt pune la dispozitie ¸ si un tip de fereastr˘ a de dialog folosit˘ a pentru selectarea unui nume de fi¸ sier ˆ ın vederea ˆ ınc˘ arc˘ arii sau salv˘ arii unui fi¸ sier: clasa FileDialog. ok . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object sursa = e . BorderLayout .

"Salvare fisier".SAVE). String titlu) FileDialog(Frame parinte. valorile pe care le poate lua acest argument sunt: • FileDialog. // Dialog pentru salvarea unui fisier new FileDialog(parinte. FileDialog.pentru salvare. un fi¸ sier cu extensia ”java”. FileDialog. awt . Listing 9.16: Folosirea unei ferestre de dialog import java . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { . String titlu.pentru ˆ ınc˘ arcare. import java . getDirectory. prin intermediul unui obiect FileDialog. iar numele implicit este TestFileDialog.*. this . Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite de la superclasa Dialog clasa FileDialog mai cont ¸ine metode pentru obt ¸inerea numelui fi¸ sierului sau directorului selectat getFile. respectiv • FileDialog.*.*.java. // Dialog pentru incarcarea unui fisier new FileDialog(parinte. pentru stabilirea unui criteriu de filtrare setFilenameFilter.LOAD . Directorul init ¸ial este directorul curent. atunci va fi nemodal˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA FileDialog(Frame parinte. Dac˘ a afi¸ sarea se face cu setVisible(true).240 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Dac˘ a afi¸ sarea sa se face cu show. La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil. boolean mod) Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a ferestrei p˘ arinte. class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . etc.LOAD). caseta de dialog va fi modal˘ a. event . S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ın care vom alege. awt . import java . Dup˘ a selectarea unui fi¸ sier ea va fi facut˘ a automat invizibil˘ a.SAVE . ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”mod” specific˘ am dac˘ a ˆ ınc˘ arc˘ am sau salv˘ am un fi¸ sier. io . "Alegere fisier". Numele fi¸ sierului ales va fi afi¸ sat la consol˘ a.

9. // Afisam fereastra de dialog ( modala ) fd . FOLOSIREA FERESTRELOR public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . setFile ( " TestFileDialog . LOAD ) . getFile () ) . CENTER ) . endsWith ( " . " ) . f . addActionListener ( this ) . FileDialog . BorderLayout . pack () . java " ) . setFilenameFilter ( new FilenameFilter () { public boolean accept ( File dir . } } public class TestFileDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . setDirectory ( " . java " ) ) . } } Clasa FileDialog este folosit˘ a mai rar deoarece ˆ ın Swing exist˘ a clasa JFileChooser care ofer˘ a mai multe facilit˘ a¸ ti ¸ si prin urmare va constitui prima opt ¸iune ˆ ıntr-o aplicat ¸ie cu intefat ¸˘ a grafic˘ a. } }) . Button b = new Button ( " Alege fisier " ) .5. // Stabilim numele implicit fd . show () . " Alegeti un fisier " . // Stabilim directorul curent fd . String numeFis ) { return ( numeFis . show () . out . } }) . . add (b . } 241 public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FileDialog fd = new FileDialog ( this . println ( " Fisierul ales este : " + fd . exit (0) . // Specificam filtrul fd . b . System .

acestea pot cont ¸ine obiecte de tip MenuItem. La rˆ andul lor.6 Folosirea meniurilor Spre deosebire de celelalte obiecte grafice care deriv˘ a din clasa Component. In modelul AWT obiectele care reprezint˘ a bare de meniuri sunt reprezentate ca instant ¸e al clasei MenuBar.242 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. dar ¸ si alte obiecte de tip Menu (submeniuri). • Meniuri de context (popup): sunt meniuri invizbile asociate unei ferestre ¸ si care se activeaz˘ a uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. Un obiect de tip MenuBar cont ¸ine obiecte de tip Menu. componentele unui meniu reprezint˘ a instant ¸e ale unor clase derivate din superclasa abstract˘ a MenuComponent. comutatoare sau alte meniuri (submeniuri). INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. Aceast˘ a except ¸ie este facut˘ a deoarece unele platforme grafice limiteaz˘ a capabilit˘ a¸ tile unui meniu. vom referi uneori bara de meniuri a unei ferestre ca fiind meniul ferestrei. Meniul Edit cont ¸ine la rˆ andul lui alt meniu (submeniu) Options. CheckBoxMenuItem. In figura de mai jos este pus˘ aˆ ın evident ¸˘ a alc˘ atuirea unui meniu fix: Exemplul de mai sus cont ¸ine o bar˘ a de meniuri format˘ a din dou˘ a meniuri principale File ¸ si Edit. Prin abuz de limbaj. . Meniurile pot fi grupate ˆ ın dou˘ a categorii: • Meniuri fixe (vizibile permanent): sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri ce cont ¸ine cˆ ate un meniu pentru fiecare intrare a sa. aceste meniuri cont ¸in articole ce pot fi selectate. articolul Undo ¸ si dou˘ a comutatoare Bold ¸ si Italic. O fereastr˘ a poate avea un singur meniu fix. care sunt de fapt meniurile derulante propriu-zise. La rˆ andul lor. O alt˘ a diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de meniurile fixe const˘ aˆ ın faptul c˘ a meniurile de context nu sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri.

Cel mai adesea. meniurile sunt ata¸ sate ferestrelor. . setFont. Clasa MenuBar permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru de tip Frame. fiind similar˘ a celeilalte superclase abstracte Component. cu sintaxa ¸ si semnificat ¸iile uzuale. FOLOSIREA MENIURILOR 243 Pentru a putea cont ¸ine un meniu.6. mai precis obiectelor de tip Frame. adaptˆ and conceptul de bar˘ a de meniuri la platforma curent˘ a de lucru. 9. Ata¸ sarea unei bare de meniuri la o fereastr˘ a se face prin metoda addMenuBar a clasei Frame. setName. getFont. MenuComponent cont ¸ine metode cu caracter general. // Crearea barei de meniuri MenuBar mb = new MenuBar().1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri S˘ a vedem ˆ ın continuare care este ierarhia claselor folosite ˆ ın lucrul cu meniuri ¸ si s˘ a analiz˘ am pe rˆ and aceste clase: Clasa MenuComponent este o clasa abstract˘ a din care sunt extinse toate celelalte clase folosite la crearea de meniuri. dintre care amintim getName. Dup˘ a cum am mai spus. acestea implementˆ and interfat ¸˘ a MenuContainer. pentru a lega bara de meniuri la o anumit˘ a fereastra trebuie apelat˘ a metoda setMenuBar din clasa Frame.9.6. o component˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a MenuContainer.

”Exit”. Fiecare meniu are o etichet˘ a. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pot fi instant ¸e ale uneia din clasele MenuItem..244 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Orice articol al unui meniu trebuie s˘ a fie o instant ¸a a clasei MenuItem. Clasa CheckboxMenuItem implementeaz˘ aˆ ıntr-un meniu articole de tip comutator . Menu sau CheckboxMenuItem. Articolele dintr-un meniu trebuie s˘ a apart ¸in˘ a clasei MenuItem. ambele implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable. O instant ¸˘ a a clasei MenuItem reprezint˘ a de fapt un buton sau un comutator. simbolul grafic respectiv va disp˘ area. Clasa CheckboxMenuItem are aceea¸ si funct ¸ionalitate cu cea a casetelor de validare de tip Checkbox. // Atasarea barei de meniuri la o fereastra Frame f = new Frame("Fereastra cu meniu"). ”Close”.care au dou˘ a st˘ ari logice (validat/nevalidat). La validarea unui comutator ˆ ın dreptul etichetei sale va fi afi¸ sat un simbol grafic care indic˘ a acest lucru. f. INTERFAT ¸ A GRAFICA // Adaugarea meniurilor derulante la bara de meniuri . care este de fapt numele s˘ au ce va fi afi¸ sat pe bara de meniuri. Opt ¸ional. . Obiectele acestei clase descriu a¸ sadar opt ¸iunile individuale ale meniurilor derulante. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a poate fi deschis ¸ si deplasat cu mouse-ul (dragged) ˆ ıntr-o alt˘ a pozit ¸ie decˆ at cea original˘ a (”rupt” din pozit ¸ia sa). cum sunt ”Open”. etc. cu o anumit˘ a etichet˘ a care va ap˘ area ˆ ın meniu.addMenuBar(mb). la invalidarea sa. Clasa Menu permite crearea unui meniu derulant ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri.. act ¸ionarea articolului determinˆ and trecerea sa dintr-o stare ˆ ın alta. ˆ ınsot ¸it˘ a eventual de un accelerator (obiect de tip MenuShortcut) ce reprezint˘ a combinat ¸ia de taste cu care articolul poate fi apelat rapid (vezi ”Acceleratori”). Acest mecanism este dependent de platform˘ a¸ si poate fi ignorat pe unele dintre ele. un meniu poate fi declarat ca fiind tear-off.

MenuBar mb = new MenuBar () . show () . import java . f . mb .17: Crearea unui meniu import java .*. add ( new MenuItem ( " Close " ) ) .*. add ( new MenuItem ( " Undo " ) ) . Menu editare = new Menu ( " Edit " ) . add ( new MenuItem ( " Cut " ) ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . optiuni . awt . f . fisier . editare . add ( new MenuItem ( " Copy " ) ) . add ( fisier ) . fisier . editare . add ( new MenuItem ( " Open " ) ) . } } . FOLOSIREA MENIURILOR 245 S˘ a vedem ˆ ın continuare cum ar ar˘ ata un program care construie¸ ste un meniu ca ˆ ın figura prezentat˘ a anterior: Listing 9. f . setMenuBar ( mb ) . setSize (200 . add ( editare ) . awt . Menu optiuni = new Menu ( " Options " ) . addSeparator () . editare . mb .9. Menu fisier = new Menu ( " File " ) . optiuni . add ( new CheckboxMenuItem ( " Bold " ) ) . add ( new MenuItem ( " Paste " ) ) . 100) . addSeparator () . editare .6. fisier . fisier . add ( optiuni ) . editare . optiuni . event . add ( new CheckboxMenuItem ( " Italic " ) ) . public class TestMenu { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Menu " ) .

Obiectele de tip CheckboxMenuItem tip se g˘ asesc ˆ ıntr-o categorie comun˘ a cu List. tratarea evenimentului corespunz˘ ator ap˘ asarii butonului. import java . awt .246 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.DESELECTED.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri La alegerea unei opt ¸iuni dintr-un meniu se genereaz˘ a fie un eveniment de tip ActionEvent dac˘ a articolul respectiv este de tip MenuItem.18: Tratarea evenimentelor unui meniu import java .SELECTED ¸ si ItemEvent. folosind metodele addActionListener. ceea ce face posibil ca unui buton de pe suprafat ¸a de afi¸ sare s˘ aˆ ıi corespund˘ a o opt ¸iune dintr-un meniu. Listing 9. Pentru a realiza leg˘ atura ˆ ıntre obiectul meniu ¸ si obiectul de tip listener trebuie s˘ a adaug˘ am receptorul ˆ ın lista de ascult˘ atori a meniului respectiv. Tipul de operatie selectare / deselectare este codificat ˆ ın evenimentul generat de cˆ ampurile statice ItemEvent. CheckBox. ceea ce u¸ sureaz˘ a munca ˆ ın cazul ˆ ın care ierarhia de meniuri este complex˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. tratarea evenimentelor generate de obiecte de tip MenuItem este identic˘ a cu tratarea butoanelor. Menu test = new Menu ( " Test " ) . CheckboxMenuItem check = new CheckboxMenuItem ( " Check me " ) . respectiv addItemListener.*. Choice. ItemListener { public TestMenuEvent ( String titlu ) { super ( titlu ) . respectiv itemStatChanged. Fiec˘ arui meniu ˆ ıi putem asocia un obiect receptor diferit. MenuBar mb = new MenuBar () . A¸ sadar. A¸ sadar. f˘ acˆ andu-se o singur˘ a dat˘ aˆ ıntr-o clas˘ a care este ˆ ınregistrat˘ a ca receptor atˆ at la buton cˆ at ¸ si la meniu. public class TestMenuEvent extends Frame implements ActionListener .*. fie ItemEvent pentru comutatoarele CheckboxMenuItem.6. event . awt . . sau alegerii opt ¸iunii. pentru a activa opt ¸iunile unui meniu trebuie implementate interfat ¸ele ActionListener sau/¸ si ItemListener ˆ ın cadrul obiectelor care trebuie s˘ a specifice codul ce va fi executat la alegerea unei opt ¸iuni ¸ si implementate metodele actionPerformed. toate implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable ¸ si deci tratarea lor va fi f˘ acut˘ a la fel. ˆ ıntocmai ca pe orice component˘ a. ambele cu acela¸ si nume.

SOUTH ) . } } 247 9. test . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Valabila si pentru meniu si pentru buton String command = e . add ( btnExit . setSize (300 . equals ( " Exit " ) ) System . fiind . getActionCommand () . btnExit . show () . SELECTED ) setTitle ( " Checked ! " ) . mb . show () .3 Meniuri de context (popup) Au fost introduse ˆ ıncepˆ and cu AWT 1. Button btnExit = new Button ( " Exit " ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) .6. add ( check ) . check .1 ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei PopupMenu. addActionListener ( this ) . setMenuBar ( mb ) . add ( test ) . BorderLayout . else setTitle ( " Not checked ! " ) . exit (0) .6. subclas˘ a direct˘ a a clasei Menu. } public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { if ( e . 200) . if ( command . getStateChange () == ItemEvent .9. f . } public static void main ( String args []) { TestMenuEvent f = new TestMenuEvent ( " Tratare evenimente meniuri " ) . addActionListener ( this ) . Sunt meniuri invizibile care sunt activate uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. test . addItemListener ( this ) . addSeparator () . test . FOLOSIREA MENIURILOR test .

PopupMenu popup = new PopupMenu("Options"). Deoarece interact ¸iunea cu mouse-ul este dependent˘ a de platforma de lucru. popup.remove(popup1).add(new MenuItem("New")). . Metodele de ad˘ augare a articolelor unui meniu de context sunt mo¸ stenite ˆ ıntocmai de la meniurile fixe.add(popup1). vom ad˘ auga ferestrei meniul corespunz˘ ator dup˘ a care ˆ ıl vom face vizibil. Tratarea evenimentelor generate de un meniu popup se realizeaz˘ a identic ca pentru meniurile fixe. popup. trebuie s˘ a le definim pe toate ¸ si.. exist˘ a o metod˘ a care determin˘ a dac˘ a un eveniment de tip MouseEvent poate fi responsabil cu deschiderea unui meniu de context.show(Component origine. fereastra. In exemplul de mai jos. vom crea un meniu de contex pe care ˆ ıl vom activa la ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului pe suprafat ¸a ferestrei principale. pentru a avea acces rapid la meniu. In cazul cˆ and avem mai multe meniuri popup pe care vrem s˘ a le folosim ˆ ıntr-o fereastr˘ a. Pozit ¸ionarea ¸ si afi¸ sarea meniului este ˆ ıns˘ a responsabilitatea programatorului. Aceasta este isPopupTrigger ¸ si este definit˘ aˆ ın clasa MouseEvent. INTERFAT ¸ A GRAFICA afi¸ sate la pozit ¸ia la care se g˘ asea mouse-ul ˆ ın momentul ap˘ as˘ arii butonului s˘ au drept.. reprezint˘ a instant ¸a ferestrei ˆ ın care se va afi¸ sa meniul.addSeparator(). Afi¸ sarea meniului de context se face prin metoda show: popup. fereastra. la un moment dat. popup.add(new MenuItem("Edit")). Meniurile de context nu se adaug˘ a la un alt meniu (bar˘ a sau sub-meniu) ci se ata¸ seaz˘ a la o component˘ a (de obicei la o fereastr˘ a) prin metoda add a acesteia.add(popup2). .add(new MenuItem("Exit")). int x. Dup˘ aˆ ınchiderea acestuia. int y) ¸ si este de obicei rezultatul ap˘ asarii unui buton al mouse-ului. popup. De obicei. vom ”rupe” leg˘ atura ˆ ıntre fereastr˘ a¸ si meniu prin instruct ¸iunea remove: fereastra. Argumentul ”origine” reprezint˘ a componenta fat ¸˘ a de originile c˘ areia se va calcula pozit ¸ia de afi¸ sare a meniului popup.248 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

} public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . e . isPopupTrigger () ) popup . // Pozitia meniului va fi relativa la fereastra private Component origin . awt . // atasam meniul popup ferestrei popup . popup . origin = this . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . popup . addActionListener ( this ) . e .19: Folosirea unui meniu de context (popup) import java . add ( new MenuItem ( " New " ) ) . show ( origin . getX () . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mousePressed ( MouseEvent e ) { if ( e . } }) . event . } }) . show ( origin . 300) . add ( popup ) . getActionCommand () . 249 . addSeparator () . isPopupTrigger () ) popup . getY () ) . add ( new MenuItem ( " Edit " ) ) . } public void mouseReleased ( MouseEvent e ) { if ( e . popup . e . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . FOLOSIREA MENIURILOR Listing 9. equals ( " Exit " ) ) System . this . popup . getY () ) . import java . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Definim meniul popup al ferestrei private PopupMenu popup . // Cream meniul popup popup = new PopupMenu ( " Options " ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . setSize (300 . if ( command .*. exit (0) .9.6. e . exit (0) . this .*. awt . getX () .

show () . true). // Ctrl+Shift+P new MenuItem("Preview". precum ¸ si modul de tratare a evenimentelor generate.7 Folosirea componentelor AWT In continuare vor fi date exemple de folosire ale componentelor AWT. Singurele combinat ¸ii de taste care pot juca rolul acceleratorilor sunt: Ctrl + Tasta sau Ctrl + Shift + Tasta.VK_O)). new MenuShortcut(KeyEvent. a opt ¸iunilor dintr-un meniu. 9. definit prin intermediul clasei MenuShortcut. new MenuShortcut(’p’)). f .4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) Pentru articolele unui menu este posibil˘ a specificarea unor combinat ¸ii de taste numite acceleratori (shortcuts) care s˘ a permit˘ a accesarea direct˘ a. MenuShortcut accelerator).250 } } ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. . prin intermediul tastaturii. oric˘ arui obiect de tip MenuItem ˆ ıi poate fi asociat un obiect de tip accelerator. INTERFAT ¸ A GRAFICA public class TestPopupMenu { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " PopupMenu " ) .6. } } 9. Astfel. new MenuShortcut(’p’). ca ˆ ın exemplele de mai jos: // Ctrl+O new MenuItem("Open". Atribuirea unui accelerator la un articol al unui meniu poate fi realizat˘ a prin constructorul obiectelor de tip MenuItem ˆ ın forma: MenuItem(String eticheta. // Ctrl+P new MenuItem("Print". ˆ ın care s˘ a fie puse ˆ ın evidentt ¸˘ a cˆ at mai multe din particularit˘ a¸ tile acestora.

LEFT ) . setBackground ( Color . nord . EAST ) . Font .20: Folosirea clasei Label import java . vest . vest = new Label ( " Vest " . Font . BOLD . setForeground ( Color . BorderLayout . f . ITALIC . nord = new Label ( " Nord " . centru = new Label ( " Centru " . add ( nord . Label . Label . BorderLayout . BorderLayout . add ( est . centru . f . NORTH ) .7. dar poate fi modificat din program. sud = new Label ( " Sud " . setFont ( new Font ( " Dialog " . centru . add ( vest . Label . Label nord . sud . awt . centru . RIGHT ) . est = new Label ( " Est " . 14) ) . 20) ) . setForeground ( Color . CENTER ) . yellow ) . est .9. f . blue ) . est .7. CENTER ) . Font . BorderLayout . public class TestLabel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Label " ) . WEST ) . 14) ) . vest . add ( sud . SOUTH ) . . Listing 9. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 251 9. Label . sud . setFont ( new Font ( " Dialog " . f .1 Clasa Label Un obiect de tip Label (etichet˘ a) reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui text pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. setFont ( new Font ( " Arial " . CENTER ) . O etichet˘ a este format˘ a dintr-o singur˘ a linie de text static ce nu poate fi modificat de c˘ atre utilizator. Label . red ) . ITALIC .*.

f . . this . b1 . BorderLayout . 70) . exit (0) . INTERFAT ¸ A GRAFICA f . event .7.*. 14) ) .21: Folosirea clasei Button import java . import java . CENTER ) . setSize (200 . 30 . Button b1 = new Button ( " OK " ) .2 Clasa Button Un obiect de tip Button reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui buton etichetat pe o suprafat ¸a de afi¸ sare.*. show () . setFont ( new Font ( " Arial " . 50 . 120) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . b1 . f . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Listing 9. } } 9. } }) . add ( centru . setBounds (30 . setLayout ( null ) . Textul etichetei este format dintr-o singur˘ a linie. BOLD . awt . Font . pack () . awt .252 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

7. if ( command . . 30 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT b1 . b2 . f . show () . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . 50) . getActionCommand () .7. add ( b1 ) . equals ( " OK " ) ) setTitle ( " Confirmare ! " ) . b2 . setBounds (100 . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . Act ¸iunea utilizatorului asupra unui comutator ˆ ıl trece pe acesta ˆ ın starea complementar˘ a celei ˆ ın care se g˘ asea.9. setForeground ( Color . Este folosit pentru a prelua o anumit˘ a opt ¸iune de la utilizator. equals ( " Cancel " ) ) setTitle ( " Anulare ! " ) . println ( e ) . else if ( command . setBackground ( Color . addActionListener ( this ) . b2 . addActionListener ( this ) . } } public class TestButton { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Button " ) . 70 . } } 253 9. orange ) . add ( b2 ) . b1 . out . System . blue ) .3 Clasa Checkbox Un obiect de tip Checkbox (comutator) reprezint˘ a o component˘ a care se poate g˘ asi ˆ ın dou˘ a st˘ ari: ”selectat˘ a” sau ”neselectat˘ a” (on/off).

private Checkbox cbx1 . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . cbx2 = new Checkbox ( " sunca " ) . exit (0) . CENTER ) . this . add ( cbx2 ) .22: Folosirea clasei Checkbox import java . label2 = new Label ( " " ) . add ( label1 ) . cbx2 . lightGray ) . label1 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt . cbx1 = new Checkbox ( " cascaval " ) . cbx3 = new Checkbox ( " ardei " ) . Label . add ( cbx1 ) . add ( label2 ) . event . label2 . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. 1) ) .*. awt . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . label1 = new Label ( " Ingrediente Pizza : " .254 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. cbx3 . } }) . add ( cbx3 ) . label2 . setBackground ( Color . . setBackground ( Color .*. setLayout ( new GridLayout (5 . orange ) . import java .

append ( " cascaval " ) . if ( cbx2 . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { StringBuffer ingrediente = new StringBuffer () .4 Clasa CheckboxGroup Un obiect de tip CheckboxGroup define¸ ste un grup de comutatoare din care doar unul poate fi selectat. getState () == true ) ingrediente . getState () == true ) ingrediente . if ( cbx3 . addItemListener ( this ) . addItemListener ( this ) .7. Aceast˘ a clas˘ a nu este derivat˘ a din Component. addItemListener ( this ) . show () . } } public class TestCheckbox { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Checkbox " ) . if ( cbx1 . setText ( ingrediente . aceste componente se mai numesc butoane radio. Uzual.7. cbx2 . cbx3 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 255 setSize (200 . 200) . toString () ) . f . append ( " sunca " ) . } } 9. label2 .9. oferind doar o modalitate de grupare a componentelor de tip Checkbox. getState () == true ) ingrediente . append ( " ardei " ) . cbx1 . .

label1 = new Label ( " Alegeti postul TV " . label2 . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . cbg . Label . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . lightGray ) . cbx2 = new Checkbox ( " Discovery " . Label . label2 . this .*. cbx3 . orange ) . CENTER ) . } }) . 1) ) .*. import java . private CheckboxGroup cbg .23: Folosirea clasei CheckboxGroup import java . false ) . setBackground ( Color . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. private Checkbox cbx1 . cbx3 = new Checkbox ( " MTV " . false ) . label1 . setBackground ( Color . add ( cbx1 ) . cbg . awt . CENTER ) . false ) . . add ( label2 ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . cbg . label2 = new Label ( " " . cbx1 = new Checkbox ( " HBO " .256 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. cbx2 . event . add ( label1 ) . awt . setLayout ( new GridLayout (5 . cbg = new CheckboxGroup () . exit (0) .

} } 257 9. pentru ca utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o anumit˘ a opt ¸iune. cbx2 . cbx1 . setSize (200 . addItemListener ( this ) . cbx3 . cea selectat˘ aˆ ın momentul curent. } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { Checkbox cbx = cbg . } } public class TestCheckboxGroup { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " CheckboxGroup " ) . La un moment dat. din ˆ ıntreaga list˘ a doar o singur˘ a opt ¸iune este vizibil˘ a.9. 200) . O component˘ a Choice este ˆ ınsot ¸it˘ a de un buton etichetat cu o sageat˘ a vertical˘ a la ap˘ asarea c˘ aruia este afi¸ sat˘ aˆ ıntreaga sa list˘ a de elemente.5 Clasa Choice Un obiect de tip Choice define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni din care utilizatorul poate selecta una singur˘ a. if ( cbx != null ) label2 .7. add ( cbx3 ) . getS e lec ted Che ck box () . . f . addItemListener ( this ) . show () . setText ( cbx . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT add ( cbx2 ) . addItemListener ( this ) . getLabel () ) .7.

setBackground ( Color . . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " ) . awt . setBackground ( Color . exit (0) . break . culori . culori . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . culori .24: Folosirea clasei Choice import java . getSelectedIndex () ) { case 0: label . label . add ( " Albastru " ) . this . add ( culori ) . import java . add ( label ) . culori = new Choice () . red ) . private Choice culori . red ) .*. green ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. setLayout ( new GridLayout (4 . 100) . add ( " Rosu " ) . break . setBackground ( Color . culori . case 2: label . add ( " Verde " ) . culori . setSize (200 . case 1: label . } }) . addItemListener ( this ) . awt . setBackground ( Color . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . event .*. select ( " Rosu " ) . 1) ) .258 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . blue ) .

Toate elementele listei sunt vizibile ˆ ın limita dimensiunilor grafice ale componentei. event .7. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } } } public class TestChoice { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Choice " ) .25: Folosirea clasei List import java .9.*. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . f . import java . show () . private List culori . addWindowListener ( new WindowAdapter () { . awt . this . awt .7. Listing 9. class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label .6 Clasa List Un obiect de tip List define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni care poate fi setat˘ a astfel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o singur˘ a opt ¸iune sau mai multe. } } 259 9.*.

break . case 1: label . } } . setBackground ( Color . culori = new List (3) . culori . case 2: label . 1) ) . setLayout ( new GridLayout (2 . add ( culori ) . exit (0) . green ) . culori . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . add ( " Albastru " ) . red ) . } }) .260 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. setBackground ( Color . show () . culori . label . add ( " Verde " ) . red ) . f . setSize (200 . 200) . add ( label ) . CENTER ) . add ( " Rosu " ) . culori . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . blue ) . setBackground ( Color . break . addItemListener ( this ) . } } } public class TestList { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " List " ) . select (3) . Label . setBackground ( Color . label = new Label ( " Alegeti culoarea " . culori . getSelectedIndex () ) { case 0: label .

FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 261 9. awt .26: Folosirea clasei ScrollBar import java . 1 . } // Metoda interfetei Adju st me ntL is te ne r . class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar scroll .7. HORIZONTAL .7 Clasa ScrollBar Un obiect de tip Scrollbar define¸ ste o bar˘ a de defilare pe vertical˘ a sau orizontal˘ a. Este util˘ a pentru punerea la dispozit ¸ia utilizatorului a unei modalit˘ a¸ ti sugestive de a alege o anumit˘ a valoare dintr-un interval. setLayout ( new GridLayout (2 . import java . 1) ) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . awt .7. } }) . valoare = new Label ( " " . event . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setBackground ( Color . setSize (200 . add ( scroll ) . 101) . valoare . Listing 9. 0 . 0 .*. this . private Label valoare . lightGray ) .9. exit (0) . add ( valoare ) . 80) . add Adjus tmen tLis t e n e r ( this ) . scroll . CENTER ) .*. Label . scroll = new Scrollbar ( Scrollbar .

event . import java . class Fereastra extends Frame { private ScrollPane sp . awt .*.27: Folosirea clasei ScrollPane import java . . private List list .8 Clasa ScrollPane Un obiect de tip ScrollPane permite ata¸ sarea unor bare de defilare (orizontal˘ a¸ ssi/sau vertical˘ a) oric˘ arei componente grafice. cum ar fi listele (obiecte din clasa List). } } public class TestScrollbar { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Scrollbar " ) . exit (0) . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void ad ju st m e n t V a lu eC ha n g e d ( AdjustmentEvent e ) { valoare . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setText ( scroll . getValue () + " % " ) . this . Listing 9. Acest lucru este util pentru acele componente care nu au implementat˘ a funct ¸ionalitatea de defilare automat˘ a. f .262 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.*. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . awt .7. show () . } } 9.

add ( " Miercuri " ) .7. sp = new ScrollPane ( ScrollPane . list . .9 Clasa TextField Un obiect de tip TextField define¸ ste un control de editare a textului pe o singur˘ a linie. SC ROLLBAR S_ALWAY S ) . list . sp . list . 200) . f . list . list . } } 263 9. } } public class TestScrollPane { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " ScrollPane " ) . list . Este util pentru interogarea utilizatorului asupra unor valori. list . add ( " Vineri " ) . add ( " Joi " ) . select (1) . add ( sp . add ( " Duminica " ) . setSize (200 . add ( " Luni " ) . add ( " Sambata " ) .9. list . show () . add ( list ) . BorderLayout . list = new List (7) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } }) . CENTER ) . add ( " Marti " ) .7.

parola . awt .28: Folosirea clasei TextField import java . private Label acces .*. } . setLayout ( new GridLayout (3 . import java . p2 . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . 10) . PWD = " java " . Label . exit (0) . p1 . parola . p1 . 30) . addTextListener ( this ) . setBackground ( Color . parola . addTextListener ( this ) . parola = new TextField ( " " . add ( p2 ) . event . setEchoChar ( ’* ’) . Panel p1 = new Panel () . add ( new Label ( " Nume : " ) ) . p2 . add ( acces ) . acces = new Label ( " Introduceti numele si parola ! " . add ( new Label ( " Parola : " ) ) . class Fereastra extends Frame implements TextListener { private TextField nume .*. Panel p2 = new Panel () . p2 . add ( nume ) . nume = new TextField ( " " . nume . add ( p1 ) . setSize (350 . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . add ( parola ) .264 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. CENTER ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt . LEFT ) ) . 100) . this . lightGray ) . 1) ) . private static final String UID = " Duke " . LEFT ) ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. p1 . } }) .

} } public class TestTextField { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextField " ) . setText ( " Acces interzis ! " ) . Listing 9. getText () . awt . f .*. equals ( UID ) && parola . } if ( nume .7. length () == 0) { acces . show () .10 Clasa TextArea Un obiect de tip TextArea define¸ ste un control de editare a textului pe mai multe linii. setText ( " Acces permis ! " ) . getText () . return . getText () . setText ( " " ) . introducerea unor comentarii. } } 9. length () == 0 || parola . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 265 // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( nume .7. .29: Folosirea clasei TextArea import java .9. getText () . etc . equals ( PWD ) ) acces . else acces . Este util pentru editarea de texte.

add ( salvare . setSize (300 .266 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. private Button salvare . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . SOUTH ) . else salvare . io . length () == 0) salvare . private TextField nume . 200) . event . import java . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . getText () . BorderLayout . CENTER ) . awt . exit (0) . class Fereastra extends Frame implements TextListener . add ( text . S C RO L L BA R S _ VE R T I C A L _ O N L Y ) . fisier . } // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( text . length () == 0 || nume . 12) . lightGray ) . Panel fisier = new Panel () . setBackground ( Color . setEnabled ( false ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA import java .*. text . } }) . add ( nume ) . nume = new TextField ( " " . add ( fisier . addActionLi stener ( this ) . 30 . addTextListener ( this ) . salvare . this . salvare = new Button ( " Salveaza text " ) . 10 . setEnabled ( false ) . BorderLayout . TextArea . ActionListener { private TextArea text . BorderLayout . fisier . NORTH ) . text = new TextArea ( " " . setEnabled ( true ) . add ( new Label ( " Fisier : " ) ) . getText () . .*. salvare .

} } } public class TestTextArea { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextArea " ) . getText () ) ) . getText () . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String continut = text .9. } } 267 . try { PrintWriter out = new PrintWriter ( new FileWriter ( nume . out . show () . requestFocus () . text . print ( continut ) . out . f .7. } catch ( IOException ex ) { ex . close () . printStackTrace () .

INTERFAT ¸ A GRAFICA .268 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

Act ¸iunea acestei metode se realizeaz˘ aˆ ın trei pa¸ si: 1. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. Metoda este apelat˘ a de fiecare dat˘ a cˆ and cont ¸inutul componentei trebuie desenat sau redesenat ¸ si nu va fi apelat˘ a explicit. 269 . maximizare. ¸ sterge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului.Deseneaz˘ a o component˘ a.1 Conceptul de desenare Un program Java care are interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul trebuie s˘ a deseneze pe ecran toate componentele sale care au o reprezentare vizual˘ a. • void update(Graphics g) . • ca r˘ aspuns al unei solicit˘ ari explicite a programului. Desenarea componentelor se face automat ¸ si este un proces care se execut˘ aˆ ın urm˘ atoarele situat ¸ii: • la afi¸ sarea pentru prima dat˘ a a unei componente. • la operat ¸ii de minimizare. Aceast˘ a desenare include componentele standard folosite ˆ ın aplicat ¸ie precum ¸ si cele definite de c˘ atre programator. Metodele care controleaz˘ a procesul de desenare se g˘ asesc ˆ ın clasa Component ¸ si sunt urm˘ atoarele: • void paint(Graphics g) . Este o metod˘ a supradefinit˘ a de fiecare component˘ aˆ ın parte pentru a furniza reprezentarea sa grafic˘ a specific˘ a.Actualizeaz˘ a starea grafic˘ a a unei componente.Capitolul 10 Desenarea 10.

avˆ and ˆ ıns˘ a grij˘ a s˘ a apel˘ am ¸ si metoda superclasei care se ocup˘ a cu desenarea efectiv˘ a a componentei. pentru a crea o clas˘ a ce instant ¸iaz˘ a ferestre pentru o aplicat ¸ie demonstrativ˘ a (ˆ ın colt ¸ul stˆ anga sus este afi¸ sat textul ”Aplicatie DEMO”). ˆ ıns˘ a aceste desene se vor pierde la prima operat ¸ie de minimizare. Exist˘ a posibilitatea de a desena ¸ si ˆ ın afara metodei paint. • void repaint() . .clasa Graphics”). Acesta reprezint˘ a contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a desenarea componentelor (vezi ”Contextul grafic de desenare . stabile¸ ste culoarea (foreground) a componentei. Atent ¸ie Toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸a de desenare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. redefinim metoda paint pentru un obiect de tip Frame. ˆ ın general apelat˘ a automat sau explicit cu metoda repaint ori de cˆ ate ori componenta respectiv˘ a trebuie redesenat˘ a. Metoda paint este definit˘ aˆ ın superclasa Component ˆ ıns˘ a nu are nici o implementare ¸ si.270 CAPITOLUL 10. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. DESENAREA 2. apeleaz˘ a metoda paint pentru a redesena componenta. Componentele standard AWT au deja supradefinit˘ a aceast˘ a metod˘ a deci nu trebuie s˘ a ne preocupe desenarea lor. Dup˘ a cum se observ˘ a.1 Metoda paint Dup˘ a cum am spus.1. 10. singurul argument al metodelor paint ¸ si update este un obiect de tip Graphics. 3. In exemplul de mai jos. maximizare. ˆ ıns˘ a putem modifica reprezentarea lor grafic˘ a prin crearea unei subclase ¸ si supradefinirea metodei paint. orice obiect grafic care dore¸ ste s˘ a se deseneze trebuie s˘ a o supradefineasc˘ a pentru a-¸ si crea propria sa reprezentare.Execut˘ a explicit un apel al metodei update pentru a actualiza reprezentarea grafic˘ a a unei componente. toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. din acest motiv.

f . 10.*. g .1. Dac˘ a desenarea acestui text ar fi fost facut˘ a oriunde ˆ ın alt˘ a parte decˆ at ˆ ın metoda paint. } } 271 Observat ¸i c˘ a la orice redimensionare a ferestrei textul ”Aplicatie DEMO” va fi redesenat. la prima redimensionare a ferestrei acesta s-ar pierde. 5 . Font . setFont ( new Font ( " Arial " . In AWT a fost definit un tip special de component˘ a numit˘ a Canvas (pˆ anz˘ a de pictor). setColor ( Color . De¸ si este posibil. BOLD .1: Supradefinirea metodei paint import java . awt . g . red ) . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafat ¸a unei componente. 11) ) . CONCEPTUL DE DESENARE Listing 10. A¸ sadar.2 Suprafet ¸e de desenare . g . Java ofer˘ a ¸ si posibilitatea controlului la nivel de punct (pixel) pe dispozitivul grafic. drawString ( " Aplicatie DEMO " . 35) .clasa Canvas In afara posibilit˘ a¸ tii de a utiliza componente grafice standard. show () . } } public class TestPaint { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test paint " ) . al c˘ arei scop este de a fi extins˘ a pentru a implementa . ci vor fi folosite clase dedicate acestui scop. 100) .1. paint ( g ) . desenarea ˆ ın Java trebuie s˘ a se fac˘ a doar ˆ ın cadrul metodelor paint ale componentelor grafice. ˆ ın general nu se deseneaz˘ a la nivel de pixel direct pe suprafat ¸a ferestrelor sau a altor containere. } public void paint ( Graphics g ) { // Apelam metoda paint a clasei Frame super .10. setSize (200 .

. A¸ sadar. deoarece acestea vor fi apelate de c˘ atre gestionarii de pozit ¸ionare... Definirea generic˘ a a unei plan¸ se are urm˘ atorul format: class Plansa extends Canvas implements . • tratarea evenimentelor de tip FocusEvent. } // Metode de desenare a componentei public void paint(Graphics g) { . sau mai bine zis a unei componente cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. Concret. adic˘ a o subclas˘ a a lui Canvas. } // Metodele folosite de gestionarii de pozitionare public Dimension getPreferredSize() { // Dimensiunea implicita a plansei . eventual getMinimumSize. o plan¸ s˘ a este o suprafat ¸˘ a dreptunghiular˘ a de culoare alb˘ a.272 CAPITOLUL 10. Etapele uzuale care trebuie parcurse pentru crearea unui desen. Dimensiunile sale implicite sunt 0 ¸ si. ele fiind utilizate doar ca suprafet ¸e de desenat sau ca fundal pentru animat ¸ie. este recomandat ca o plan¸ sa s˘ a redefineasca metoda getPreferredSize. KeyEvent. getMaximumSize. Canvas este o clas˘ a generic˘ a din care se deriveaz˘ a subclase pentru crearea suprafet ¸elor de desenare (plan¸ se). Desenarea pe o plan¸ sa se face prin supradefinirea metodei paint a acesteia. • redefinirea metodei paint din clasa respectiv˘ a. • redefinirea metodelor getPreferredSize. Plan¸ sele nu pot cont ¸ine alte componente grafice.. pe care se poate desena. dac˘ a este cazul. getMaximumSize. eventual ¸ si getMinimumSize.. din acest motiv. DESENAREA obiecte grafice cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. sunt: • crearea unei plan¸ se de desenare. ComponentEvent. MouseEvent.. • ad˘ augarea plan¸ sei pe un container cu metoda add. unul sau mai multi constructori public Plansa() { .Listener { //Eventual.

g . Listing 10.. } }) .. private int index = 0. width .*. red . g . } // Implementarea metodelor interfetelor de tip Listener . Color .index . fillOval (0 . colorate diferite. La fiecare click de mouse. awt . } public Dimension getMaximumSize() { return . awt . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { index = 1 . } 273 S˘ a definim o plan¸ s˘ a pe care desen˘ am un p˘ atrat ¸ si cercul s˘ au circumscris.. setColor ( color [ index ]) . repaint () . width .*. vom interschimba cele dou˘ a culori ˆ ıntre ele. dim . event ...10. drawRect (0 . public Plansa () { this .2: Folosirea clasei Canvas import java . private Color color [] = { Color . import java . dim . } public Dimension getPreferredSize () { .. blue }. 0 . 0 .. } public void paint ( Graphics g ) { g . height ) . class Plansa extends Canvas { Dimension dim = new Dimension (100 . CONCEPTUL DE DESENARE return . dim . setColor ( color [1 . } public Dimension getMinimumSize() { return . 100) .. g .. dim . height ) .index ]) .1.

• la imprimant˘ a sau •ˆ ıntr-o zon˘ a virtual˘ a de memorie. DESENAREA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . desenarea se poate face: • pe o port ¸iune de ecran. show () .2 Contextul grafic de desenare Inainte ca utilizatorul s˘ a poat˘ a desena.274 return dim . } } 10. BorderLayout . un obiect prin intermediul c˘ aruia putem controla procesul de desenare a unui obiect. } } public class TestCanvas { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Canvas " ) . } } CAPITOLUL 10. transparente utilizatorului. In funct ¸ie de dispozitivul fizic pe care se face afi¸ sarea (ecran. CENTER ) . texte ¸ si imagini • stabilirea propriet˘ a¸ tilor contextului grafic. imprimant˘ a. el trebuie s˘ a obt ¸in˘ a un context grafic de desenare pentru suprafat ¸a c˘ areia ˆ ıi apart ¸ine regiunea pe care se va desena. adic˘ a stabilirea: . setSize (200 . In general. Un context grafic este. 200) . Un context grafic este specificat prin intermediul unui obiect de tip Graphics primit ca parametru ˆ ın metodele paint ¸ si update. de fapt. Clasa Graphics pune la dispozit ¸ie metode pentru: • primitive grafice: desenarea de figuri geometrice. etc) metodele de desenare au implement˘ ari interne diferite. add ( new Plansa () . plotter.

vor fi specificat ¸i pentru contextul grafic ˆ ın care se face desenarea ¸ si nu vor fi trimi¸ si ca argumente metodelor respective de desenare. etc.2 Primitive grafice Prin primitive grafice ne vom referi ˆ ın continuare la metodele clasei Graphics. Desenarea figurilor geometrice se realizeaz˘ a cu urm˘ atoarele metode: . In continuare. care permit desenarea de figuri geometrice ¸ si texte. enumer˘ am aceste propriet˘ a¸ ti ¸ si metodele asociate lor din clasa Graphics. – modului de desenare. 10. 20). int y) Zona de decupare Shape getClip() (zona ˆ ın care sunt vizibile desenele) void setClip(Shape s) Modul de desenare void setXorMode(Color c) void setPaintMode(Color c) Proprietate Culoarea de desenare 10. CONTEXTUL GRAFIC DE DESENARE – culorii ¸ si fontului curente cu care se face desenarea. 275 10. drawString("Hello". – originii coordonatelor suprafet ¸ei de desenare.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic La orice tip de desenare parametrii legat ¸i de culoare. font. Metode Color getColor() void setColor(Color c) Fontul de scriere a textelor Font getFont() void setFont(Font f) Originea coordonatelor translate(int x. Desenarea textelor se face cu uzual cu metoda drawString care prime¸ ste ca argumente un ¸ sir ¸ si colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. // Desenam la coordonatele x=10.2.2. y=20. Textul va fi desenat cu fontul ¸ si culoarea curente ale contextului grafic. – suprafet ¸ei ˆ ın care sunt vizibile componentelor desenate.10.2.

Arial. Cei mai important ¸i parametri ce caracterizeaz˘ a un font sunt: • Numele fontului: Helvetica Bold. fie din Graphics. etc. cum ar fi Label. iar a doua s˘ a apel˘ am la metodele clasei Graphics de desenare a textelor. DESENAREA Metode drawLine drawPolyline Dreptunghi simplu drawRect fillRect clearRect Dreptunghi cu chenar draw3DRect ”ridicat” sau ”adˆ ancit” fill3DRect Dreptunghi cu colt ¸uri drawRoundRect retunjite fillRoundRect Poligon drawPolygon fillPolygon Oval (Elips˘ a drawOval fillOval Arc circular sau drawArc eliptic fillArc Metodele care ˆ ıncep cu ”fill” vor desena figuri geometrice care au interiorul colorat. ˆ ınclinat (italic).3 Folosirea fonturilor Dup˘ a cum vazut. ˆ ın timp ce metodele care ˆ ıncep cu ”draw” vor desena doar conturul figurii respective. pentru a scrie un text pe ecran avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti. • Dimensiunea fontului: ˆ ın˘ alt ¸imea sa. • Stilul fontului: ˆ ıngro¸ sat (bold). Arial Bold Italic. cum ar fi drawString. 10. Indiferent de modalitatea aleas˘ a. adic˘ a ”umplut” cu culoarea curent˘ a a contextului de desenare. • Familia din care face parte fontul: Helvetica. Prima dintre acestea este s˘ a folosim o component˘ a orientat˘ a-text.276 Figur˘ a geometric˘ a Linie CAPITOLUL 10. etc. acest lucru realizˆ andu-se prin metoda setFont fie din clasa Component. putem specifica prin intermediul fonturilor cum s˘ a arate textul respectiv. .

Font. dimensiunea ¸ si stilul acestuia: Font(String name. label. . ca ˆ ın exemplele de mai jos: new Font("Dialog". Font.PLAIN.BOLD. Font. o serie ˆ ıntreag˘ a de fonturi care sunt disponibile pentru scrierea textelor.drawString("Alt text". Lista acestor fonturi se poate obt ¸ine astfel: Font[] fonturi = GraphicsEnvironment.setFont(new Font("Dialog". 12)).BOLD.PLAIN. getLocalGraphicsEnvironment(). Folosirea unui obiect de tip Font se realizeaz˘ a uzual astfel: // Pentru componente etichetate Label label = new Label("Un text"). FOLOSIREA FONTURILOR • Metrica fontului.BOLD. new Font("Courier". 20). Textul fiec˘ arui nume de font va fi scris cu fontul s˘ au corespunz˘ ator. 10).10. Font. Constructorul uzual al clasei este cel care prime¸ ste ca argument numele fontului. la un moment dat.1 Clasa Font Un obiect de tip Font ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre tot ¸i parametrii unui font.3. 10)). ˆ ın continuare fiind prezentate modalit˘ a¸ tile de lucru cu acestea.ITALIC iar dimensiunea printr-un ˆ ıntreg. 14). new Font("Arial".ITALIC.PLAIN. 277 Clasele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu fonturi sunt Font ¸ si FontMetrics. g. Exemplul urmator afi¸ seaz˘ a lista tuturor fonturilor disponibile pe platforma curent˘ a de lucru.setFont(new Font("Courier". 10. Font.getAllFonts(). Font. 12). O platform˘ a de lucru are instalate. mai put ¸in despre metrica acestuia. Font. int size) Stilul unui font este specificat prin intermediul constantelor: Font. 10. int style. // In metoda paint(Graphics g) g.3.

Font . sp . class Fonturi extends Canvas { private Font [] fonturi . setSize (400 . add ( sp . " + nume . sp . drawString ( i + " . getAllFonts () . } public void paint ( Graphics g ) { String nume . canvasSize . add ( new Fonturi () ) . Dimension canvasSize = new Dimension (400 . CENTER ) . length ) * 20. ( i + 1) * 20) . } } . 400) . show () . g e t L o c a l G r a p h i c s E n v i r o n m e n t () . BorderLayout . } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize .*. length . g . DESENAREA Listing 10. getFontName () . public Fonturi () { fonturi = Graphi c sE n v ir o nm e n t . } } public class TestAllFonts { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " All fonts " ) . 14) ) . awt . i ++) { nume = fonturi [ i ]. ScrollPane sp = new ScrollPane () .278 CAPITOLUL 10. 20 . pack () . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setFont ( new Font ( nume . height = (1 + fonturi .3: Lucrul cu fonturi import java . g . PLAIN . 400) . for ( int i =0. i < fonturi .

In momentul ˆ ın care avem de afi¸ sat mai multe ¸ siruri consecutiv.2 Clasa FontMetrics La afi¸ sarea unui ¸ sir cu metoda drawString trebuie s˘ a specific˘ am pozit ¸ia la care s˘ a apar˘ a textul respectiv pe ecran. • In˘ alt ¸imea: distant ¸a dintre liniile de baz˘ a (leading+ascent+descent). Un obiect din aceast˘ a clas˘ a se construie¸ ste pornind de la un obiect de tip Font ¸ si pune la dispozit ¸ie informat ¸ii despre dimensiunile ˆ ın pixeli pe care le au caracterele fontului respectiv ˆ ıntr-un anumit context de desenare. • Linia de ascendent ¸˘ a: linia superioara pe care nu o depaseste nici un caracter din font • Linia de descendent ¸˘ a: linia inferioar˘ a sub care nu coboar˘ a nici un caracter din font.10. FOLOSIREA FONTURILOR 279 10. • Distant ¸a ˆ ıntre linii (”leading”): distant ¸a optim˘ aˆ ıntre dou˘ a linii de text scrise cu acela¸ si font. Pentru aceasta este folosit˘ a clasa FontMetrics. • L˘ a¸ timea: l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. indiferent de fontul folosit de acestea.3. sau unele sub altele. trebuie s˘ a calcul˘ am pozit ¸iile lor de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de lungimea ¸ si ˆ ınalt ¸imea ˆ ın pixeli a celorlalte texte. • Ascendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de ascendent ¸˘ a. cu alte cuvinte despre dimensiunile ˆ ın pixeli ale caracterelor sale. un obiect de tip FontMetrics ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre metrica unui font. Figura de mai jos prezint˘ a o imagine reprezentativ˘ a asupra metricii unui font: .3. Utilitatea principal˘ a a acestei clase const˘ aˆ ın faptul c˘ a permite pozit ¸ionarea precis˘ a a textelor pe o suprafat ¸˘ a de desenare. Metrica unui font const˘ aˆ ın urm˘ atoarele atribute pe care le au caracterele sale: • Linia de baz˘ a: este linia dup˘ a care sunt aliniate caracterele unui font. • Descendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de descendent ¸˘ a. A¸ sadar.

y reprezint˘ a pozit ¸ia liniei de baz˘ a a textului care va fi scris. 11).determin˘ a l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. int x. Un context grafic pune la dispozit ¸ie o metod˘ a special˘ a getFontMetrics de creare a unui obiect de tip FontMetrics.280 CAPITOLUL 10. } Cele mai folosite metode ale clasei FontMetrics sunt: • getHeight . Ca s˘ a fim mai preci¸ si. In exemplul urm˘ ator sunt afi¸ sate pe ecran zilele s˘ apt˘ amˆ anii ¸ si lunile anului: .BOLD. FontMetrics fm = g.determin˘ a l˘ a¸ timea total˘ aˆ ın pixeli a unui ¸ sir de caractere specificat. Font.getFontMetrics(). • stringWidth . pornind de la fontul curent al contextului grafic: public void paint(Graphics g) { Font f = new Font("Arial". DESENAREA Reamintim c˘ a la metoda drawString(String s.determin˘ aˆ ın˘ alt ¸imea unei linii pe care vor fi scrise caractere ale unui font. int y) argumentele x ¸ si y repreznit˘ a colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. • charWidth .

x . g . i ++) { text = luni [ i ]. Font . y ) . Font . PLAIN . stringWidth ( etLuni ) . 20) ) . stringWidth ( etZile ) . class Texte extends Canvas { Dimension canvasSize = new Dimension (800 . " Duminica " }. " Octombrie " . " Marti " . " Vineri " . y = fm . x .10. y += fm . } // Schimbam fontul g . x += fm . private String [] luni = { " Ianuarie " . y ) . stringWidth ( text ) . if ( i < luni . String etZile = " Zilele saptamanii : " . 14) ) . setFont ( new Font ( " Arial " . x += fm . drawString ( etZile . " Miercuri " . private String [] zile = { " Luni " . length . i < luni . getFontMetrics () . if ( i < zile . " Noiembrie " . FOLOSIREA FONTURILOR Listing 10. text . y ) . " . 100) . for ( int i =0. length . g . " Sambata " . i < zile . fm = g . " Iunie " .1) 281 . y . " Joi " . getHeight () . getHeight () . x = 0. // Alegem un font si aflam metrica sa g .*. int x .3. x . for ( int i =0. fm = g . " Septembrie " . " Februarie " . etLuni = " Lunile anului : " .4: Folosirea clasei FontMetrics import java . " Decembrie " }. " Mai " . " August " . public void paint ( Graphics g ) { FontMetrics fm . " Aprilie " . length . drawString ( text . i ++) { text = zile [ i ]. getFontMetrics () . x = 0. setFont ( new Font ( " Dialog " . " Iulie " . drawString ( etLuni . BOLD . length . g . " Martie " .1) text += " . awt . x += fm .

CAPITOLUL 10.0 ¸ si 1. O culoare este reprezentat˘ a printr-o instant ¸˘ a a clasei Color sau a subclasei sale SystemColor. } } public class TestFontMetrics { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " FontMetrics " ) . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . fie ˆ ıntre 0. • S˘ a folosim unul din constructorii clasei Color. } } 10. x += fm . add ( new Texte () . pack () . g . la care se adaug˘ a un anumit grad de transparent ¸˘ a (alpha). drawString ( text . CENTER ) . BorderLayout . DESENAREA } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize .282 text += " . S˘ a vedem mai ˆ ıntˆ ai care sunt constantele definite ˆ ın aceste clase: . stringWidth ( text ) . f . verde (green) ¸ si albastru (blue). Pentru a crea o culoare avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • S˘ a folosim una din constantele definite ˆ ın cele dou˘ a clase. show () . Fiecare din ace¸ sti patru parametri poate varia ˆ ıntr-un interval cuprins fie ˆ ıntre 0 ¸ si 255 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere ˆ ıntregi). y ) .0 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere reale). x . " .4 Folosirea culorilor Orice culoare este format˘ a prin combinat ¸ia culorilor standard ro¸ su (red).

Valorile argumentelor variaz˘ aˆ ıntre 0 − 255 pentru tipul int. float green.4. float blue. Folosirea acestor constante se face ca ˆ ın exemplele de mai jos: Color rosu = Color.desktop. etc) ale platformei curente de lucru. respectiv 0.red. iar valoarea 0 (sau 0. int green. Implicit. flot green.. int blue) Color(int red. texte.10.0 pentru tipul float. meniuri. FOLOSIREA CULORILOR Color black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange pink red white yellow SystemColor activeCaption activeCaptionBorder activeCaptionText control controlHighlight controlShadow contolText desktop menu text textHighlight window . int blue. Color fundal = SystemColor. verde. 283 Observat ¸i c˘ aˆ ın clasa Color sunt definite culori uzuale din paleta standard de culori. int green. blue. float blue) Color(flot red.0) specific˘ a transparent ¸˘ a total˘ a. 0-7 albastru.0) pentru transparent ¸˘ a specific˘ a faptul c˘ a respectiva culoare este complet opac˘ a. float alpha) Color(int red. .0 − 1. albastru ¸ si transparent ¸˘ a iar parametrul ”rgb” de la ultimul constructor reprezint˘ a un ˆ ıntreg format din: bit ¸ii 16-23 ro¸ su. ˆ ın timp ce ˆ ın clasa SystemColor sunt definite culorile componentelor standard (ferestre. atunci putem crea noi culori prin intermediul constructorilor clasei Color: Color(float red. alpha sunt valorile pentru ro¸ su. 8-15 verde. culorile sunt complet opace. int alpha) Color(int rgb) unde red.. Dac˘ a nici una din aceste culori predefinite nu corespunde preferint ¸elor noastre. green. Color galben = Color. Valoarea 255 (sau 1.yellow.

0.5: Folosirea clasei Color import java . Dimension canvasSize = new Dimension (150 . 128). 255). 0. event . 0). black ) . 50) . class Culoare extends Canvas { public Color color = new Color (0 . 0. Aplicat ¸ia va ar˘ ata astfel: Listing 10.*. 0 . setColor ( Color . DESENAREA // Exemple de folosire a constructorilor: Color alb = new Color(255.284 CAPITOLUL 10. . awt . Color rosu = new Color(255. Color rosuTransparent = new Color(255. 255. public void paint ( Graphics g ) { g . awt . Color negru = new Color(0. 0-7 albastru) S˘ a consider˘ am o aplicat ¸ie cu ajutorul c˘ areia putem vizualiza dinamic culorile obt ¸inute prin diferite combinat ¸ii ale parametrilor ce formeaz˘ a o culoare. 0). 0. Metodele cele mai folosite ale clasei Color sunt: brighter darker getRed getGreen getBlue getAlpha getRGB Creeaz˘ a o noua versiune a culorii curente mai deschis˘ a. 255) . import java . 8-15 verde. 0 . respectiv mai ˆ ınchis˘ a Determin˘ a parametrii din care este alcatuit˘ a culoarea Determin˘ a valoarea ce reprezint˘ a culoarea respectiv˘ a (bit ¸ii 16-23 ro¸ su.*.

drawString ( text . setFont ( new Font ( " Arial " .4. } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . 0 . 256) . aValue = new Scrollbar ( Scrollbar . Panel rgbValues = new Panel () . rgbValues . setLayout ( new GridLayout (4 . text += " B = " + color . } } 285 class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar rValue . getBlue () . 1 . 1) ) . String text = " " . fillRect (0 . setBackground ( Color . 0 . this . 0 . canvasSize . bValue = new Scrollbar ( Scrollbar . gValue . 0 . 0 . blue ) . bValue . 0 . setColor ( color ) . 30) . exit (0) . text += " A = " + color . setBackground ( Color . text += " G = " + color . height ) . canvasSize . gValue . 0 . private Culoare culoare . red ) . . HORIZONTAL . g . bValue . setBackground ( Color . Font . getGreen () . getRed () . 0 . HORIZONTAL . rValue = new Scrollbar ( Scrollbar . g . 1 . 1 . 0 . g .10. } }) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . HORIZONTAL . 0 . 1 . HORIZONTAL . 256) . text += " R = " + color . BOLD . 12) ) . FOLOSIREA CULORILOR g . gValue = new Scrollbar ( Scrollbar . width . 256) . getAlpha () . 256) . rValue . aValue . green ) .

rgbValues . int g = gValue . setBackground ( Color . repaint () . getValue () . bValue . color = c .286 CAPITOLUL 10. aValue . 100) . setValue (255) . } public void ad ju stm en tV al u e C h an ge d ( AdjustmentEvent e ) { int r = rValue . } } public class TestColor { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Color " ) .5 Folosirea imaginilor Aceasta este o imagine: . rgbValues . getValue () . add ( gValue ) . f . NORTH ) . a ) . add ( rValue ) . add ( rgbValues . rgbValues . BorderLayout . lightGray ) . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . Color c = new Color (r . int b = bValue . add ( bValue ) . culoare . add ( aValue ) . add ( culoare . getValue () . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . getValue () . rValue . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . aValue . culoare = new Culoare () . culoare . b . BorderLayout . CENTER ) . pack () . } } 10. rgbValues . show () . g . rgbValues . int a = aValue . setSize (200 . gValue . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . DESENAREA aValue .

. Crearea unui obiect de tip Image se face folosind o imagine dintr-un fi¸ sier fie aflat pe ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a. String fisier) getImage(String fisier) Pentru a obt ¸ine un obiect de tip Toolkit se va folosi metoda getDefaultToolkit. Image image1 = toolkit. Crearea unui obiect de tip Image. Afi¸ sarea propriu-zis˘ aˆ ıntr-un context grafic.getDefaultToolkit().ro/~acf/poza.getImage( new URL("http://www. Aceasta nu este o clas˘ a de componente (nu extinde Component) ci implementeaz˘ a obiecte care pot fi desenate pe suprafat ¸a unor componente cu metode specifice unui context grafic pentru componenta respectiva (similar modului cum se deseneaz˘ a o linie sau un cerc).getImage("poza.5. Metodele pentru ˆ ınc˘ arcarea unei imagini dintr-un fi¸ sier se g˘ asesc ˆ ın clasele Applet ¸ si Toolkit. fie aflat la o anumit˘ a adres˘ a Web (URL). ca ˆ ın exemplul de mai jos: Toolkit toolkit = Toolkit.gif").infoiasi.5.1 Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea unei imagini presupune realizarea urm˘ atoarilor doi pa¸ si: 1.gif")). 2. avˆ and ˆ ıns˘ a aceea¸ si denumire getImage ¸ si urm˘ atoarele formate: Applet Toolkit getImage(URL url) getImage(URL url) getImage(URL url. FOLOSIREA IMAGINILOR 287 In AWT este posibil˘ a folosirea imaginilor create extern ˆ ın format gif sau jpeg. Orice imagine va fi reprezentat˘ a ca o instant ¸˘ a a clasei Image. Image image2 = toolkit. 10.10.

0. • width. x. int y. this). va fi facut˘ aˆ ın metoda paint a unei componente.drawImage(img. int height. this). ImageObserver observer) x.getDefaultToolkit(). • bgColor reprezint˘ a culoarea cu care vor fi colorat ¸i pixelii transparent ¸i ai imaginii (poate s˘ a lipseasc˘ a). x. int Color bgcolor. Cele mai uzuale formate ale metodei sunt: boolean drawImage(Image img. 400. int width. aceste operat ¸iuni fiind f˘ acute abia ˆ ın momentul ˆ ın care se va realiza afi¸ sarea imaginii pentru prima dat˘ a. 0. Color. In exemplul urm˘ ator afi¸ sam aceea¸ si imagine de trei ori. 100.288 CAPITOLUL 10. • x.getImage("taz. int boolean drawImage(Image img. int height. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. 0.gif"). g. relative la spat ¸iul de coordonate al contextului grafic. int width.yellow. y sunt coordonatele stˆ anga-sus la care va fi afi¸ sat˘ a imaginea. int y. observer) . DESENAREA Metoda getImage nu verific˘ a dac˘ a fi¸ sierul sau adresa specificata reprezint˘ a o imagine valid˘ a¸ si nici nu ˆ ıncarc˘ a efectiv imaginea ˆ ın memorie. Color bgcolor. folosind forme diferite ale metodei drawImage: Image img = Toolkit.drawImage(img. heigth reprezint˘ aˆ ınalt ¸imea ¸ si l˘ a¸ timea la care trebuie scalat˘ a imaginea (dac˘ a lipsesc. ImageObserver unde: • img este obiectul ce reprezint˘ a imaginea. x. int y. 200.drawImage(img. ˆ ın general. Metoda nu face decˆ at s˘ a creeze un obiect de tip Image care face referint ¸˘ a la o anumit˘ a imagine extern˘ a. g. this). 200. int y. Afi¸ sarea unei imagini ˆ ıntr-un context grafic se realizeaz˘ a prin intermediul metodei drawImage din clasa Graphics ¸ si. 0. 200. 100. imaginea va fi afi¸ sat˘ a la dimensiunile ei reale). • observer este un obiect care ”observ˘ a” ˆ ınc˘ arcarea imaginii ¸ si va fi informat pe m˘ asura derul˘ arii acesteia. g. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img.

f˘ ar˘ a intervent ¸ia programatorului. Acest mecanism este realizat prin intermediul interfet ¸ei ImageObserver. Aceast˘ a interfat ¸˘ a descrie obiecte care au ˆ ınceput s˘ a utilizeze o imagine incomplet˘ a¸ si care trebuie anunt ¸ate de noile date obt ¸inute ˆ ın legatur˘ a cu imaginea respectiv˘ a. implementat˘ a de clasa Component ¸ si deci de toate componentele. la apelul metodei drawImage va fi desenat˘ a numai port ¸iunea de imagine care este disponibil˘ a la momentul init ¸ial ¸ si care poate fi incomplet˘ a. int flags. In sect ¸iunea urm˘ atoare vom detalia acest aspect.10. int x. int w.5. ce va fi apelat˘ a periodic de firul de execut ¸ie (creat automat) care se ocup˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea imaginii. Intregul f lags furnizeaz˘ a informat ¸ii despre starea transferului. Ca urmare. 10. Interfat ¸a ImageObserver are o singur˘ a metod˘ a numit˘ a imageUpdate. Aceste informat ¸ii pot fi aflate prin intermediul constantelor definite de interfat ¸˘ a: . cu alte cuvinte metoda nu a¸ stept˘ a ca o imagine s˘ a fie complet afi¸ sat˘ a ci se termin˘ a imediat ce procesul de afi¸ sare a ˆ ınceput. dup˘ a care red˘ a imediat controlul apelantului. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece metoda drawImage nu face decˆ at s˘ a declan¸ seze procesul de ˆ ınc˘ arcare ¸ si desenare a imaginii. De aceea trebuie s˘ a existe un mecanism prin care componenta s˘ a fie redesenat˘ a automat ˆ ın momentul ˆ ın care au mai sosit informat ¸ii legate de imagine. int h ) Implementarea implicit˘ a const˘ a dintr-un apel la metoda repaint pentru dreptunghiul specificat la apel ¸ si care reprezint˘ a zona din imagine pentru care se cunosc noi informat ¸ii. pˆ an˘ a la afi¸ sarea sa complet˘ a. FOLOSIREA IMAGINILOR 289 Metoda drawImage returneaz˘ a true dac˘ a imaginea a fost afi¸ sat˘ aˆ ın ˆ ıntregime ¸ si false ˆ ın caz contrar.5. lucru deosebit de util ˆ ıntrucˆ at procesul de ˆ ınc˘ arcare a unei imagini poate dura mult ¸ si nu este de dorit ca ˆ ın acest interval de timp (pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea complet˘ a a imaginii) aplicat ¸ia s˘ a fie blocat˘ a.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor In cazul ˆ ın care se afi¸ seaz˘ a o imagine care se g˘ ase¸ ste pe Internet sau imaginea afi¸ sata este de dimensiuni mari se va observa c˘ a aceasta nu apare complet de la ˆ ınceput ci este desenat˘ a treptat. int y. Formatul acestei metode este: boolean imageUpdate (Image img.

290 ABORT CAPITOLUL 10. int h) { // Desenam imaginea numai daca toti bitii sunt disponibili if (( flags & ALLBITS) != 0) repaint(). DESENAREA Inc˘ arcarea imaginii a fost ˆ ıntrerupt˘ a. ˆ ınainte de completarea sa ALLBITS Imaginea a fost ˆ ıncarcat˘ a complet ERROR A ap˘ arut o eroare ˆ ın timpul ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginii FRAMEBITS Tot ¸i bit ¸ii cadrului curent sunt disponibili HEIGHT In˘ alt ¸imea imaginii este disponibil˘ a PROPERTIES Propriet˘ a¸ tile imaginii sunt disponibile SOMEBITS Au fost recept ¸ionat ¸i noi pixeli ai imaginii WIDTH L˘ a¸ timea imaginii este disponibil˘ a Prezent ¸a ˆ ın parametrul f lags a unui bit de valoare 1 pe pozit ¸ia reprezentata de o constant˘ aˆ ınseamn˘ a c˘ a respectiva condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a. Aceasta va fi apelat˘ a apelat˘ a asincron de fiecare dat˘ a cˆ and sunt disponibili noi pixeli. atunci argumentul observer al metodelor referitoare la imagini va fi this. int getHeight(ImageObserver observer) int getWidth(ImageObserver observer) Dac˘ a desenarea se face folosind clasa Canvas. // Imaginea este completa (flags & ALLBITS) != 0 // Eroare sau transferul imaginii a fost intrerupt (flags & ERROR | ABORT ) != 0 Metoda imageUpdate poate fi redefint˘ a de o component˘ a pentru a personaliza procesul de afi¸ sare al imaginii. int x. public boolean imageUpdate(Image img. se observ˘ a c˘ a metodele clasei Image pentru determinarea dimensiunilor unei imagini au ca argument un obiect de tip ImageObserver. // Daca sunt toti bitii nu mai sunt necesare noi update-uri return ( (flags & (ALLBITS | ABORT)) == 0). . int w. int y. } De asemenea. int flags.

0. } } 10..image..sun.jpeg din distribut ¸ia standard Java ofer˘ a suport pentru salvarea unei imagini aflate ˆ ın memorie ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın for- . Secvent ¸a general˘ a de implementare a mecanismului de double-buffering este urm˘ atoarea: // Supradefinim update pentru a elimina stergerea desenului public void update(Graphics g) { paint(g). h).10.fillOval(. pentru a elimina efectul nepl˘ acut de ”clipire” (”flickering”) rezultat atunci cˆ and sunt efectuate redesen˘ ari repetate la intervale mici de timp.5. O situat ¸ie frecvent˘ aˆ ın care se apeleaz˘ a la double-buffering este crearea de animat ¸ii. FOLOSIREA IMAGINILOR 291 10.drawImage(img.). this). 0.setColor(.5.. . Graphics gmem = img.). gmem. */ // Transferam desenul din memorie pe ecran // desenand de fapt imaginea creata g..dispose()..5.3 Mecanismul de ”double-buffering” Tehnica de double-buffering implic˘ a realizarea unui desen ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul s˘ au pe ecran.. /* Realizam desenul folosind gmem gmem.codec.getGraphics(). } public void paint(Graphics g) { // Desenam in memorie pe un obiect de tip Image // w si h sunt dimensiunile desenului Image img = createImage(w. gmem.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG Pachetul com.

class JPEGWriter { static float quality = 0.*.io. jep.createJPEGEncoder(out). // Folosim setarile de codare jpeg implicite encoder.awt.getDefaultJPEGEncodeParam(img). DESENAREA mat JPEG.encode(img).printStackTrace(). java.image. JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec.awt.setJPEGEncodeParam(jep).5.setQuality(quality. } } } 10. aflata ˆ ın pachetul java.*.close(). false).codec. JPEGEncodeParam jep = encoder.BufferedImage. java. java.image.292 CAPITOLUL 10.image. } catch( Exception e ) { e. out. //intre 0 si 1 public static void write(BufferedImage img.jpeg.awt. encoder.9f.sun.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie In cazul ˆ ın care dorim s˘ a folosim o anumit˘ a imagine creat˘ a direct din program ¸ si nu ˆ ıncarcat˘ a dintr-un fi¸ sier vom folosi clasa MemoryImageSource. String filename) { try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename). Pentru aceasta va trebui s˘ a definim un . O clas˘ a responsabil˘ a cu realizarea acestei operat ¸iuni ar putea fi definit˘ a astfel: import import import import com.*.

int index = 0. this).random() * 255). int off. int h = 100. 0. } img = createImage(new MemoryImageSource(w. iar clasa principal˘ a care controleaz˘ a procesul de tip˘ arire este PrinterJob. normal aceste valori sunt off = 0. 0. int h. scan reprezint˘ a modalitatea de construire a matricii imaginii pornind de la vectorul cu pixeli. scan = w In exemplul urmator vom crea o imagine cu pixeli de culori aleatorii ¸ si o vom afi¸ sa pe ecran: int w = 100. Dimensiunea vectorului va fiˆ ın˘ alt ¸imea ˆ ınmult ¸it˘ a cu l˘ a¸ timea ˆ ın pixeli a imaginii. // g este un context grafic 10. g. h. int[] pix = new int[w * h]. Constructorul clasei MemoryImageSource este: MemoryImageSource(int w. int[] pixeli. x++) { int red = (int) (Math. Pachetul care ofer˘ a suport pentru tip˘ arire este java.˘ 10. int green = (int) (Math. singurul lucru diferit fiind contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a operat ¸iile. y++) { for (int x = 0. pix[index++] = new Color(red. int scan) unde: • w. pix. • of f. for (int y = 0.drawImage(img.random() * 255). x < w. y < h.6. h reprezint˘ a dimensiunile imaginii (l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea). green. • pixeli[] este vectorul cu culorile imaginii.getRGB(). blue). w)).print.awt. int blue = (int) (Math. TIPARIREA 293 vector de numere ˆ ıntregi ˆ ın care vom scrie valorile ˆ ıntregi (RGB) ale culorilor pixelilor ce definesc imaginea noastr˘ a.random() * 255). O aplicat ¸ie va apela metode ale acestei clase pentru: . 0.6 Tip˘ arirea Tip˘ arirea ˆ ın Java este tratat˘ aˆ ın aceea¸ si manier˘ a ca ¸ si desenarea.

component˘ a. In general. In cazul cˆ and imaginea de pe ecran coincide cu imaginea de la imprimant˘ a. acesta trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a print. } return Printable. • Tip˘ arirea efectiv˘ a. Un obiect care va fi tip˘ arit trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. responsabil˘ a cu descrierea modalit˘ a¸ tii de tip˘ arire a obiectului.getPrinterJob 2. In general. Orice component˘ a care poate fi afi¸ sat˘ a pe ecran poate fi ¸ si tip˘ arit˘ a. metoda print are urm˘ atorul format: public int print(Graphics g. 3. metodele paint ¸ si print pot specifica aceea¸ si secvent ¸˘ a de cod. orice informat ¸ii care trebuie atˆ at afi¸ sate cˆ at ¸ si tip˘ arite. . care are o reprezentare vizual˘ a descris˘ a de metoda paint ¸ si care va specifica ¸ si modalitatea de reprezentare a sa la imprimant˘ a. • Invocarea dialogului cu utilizatorul pentru specificarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire. Opt ¸ional.NO_SUCH_PAGE. vor fi ˆ ıncapsulate ˆ ıntr-un obiect grafic . DESENAREA • Crearea unei sesiuni de tip˘ arire (job). } Pa¸ sii care trebuie efectuat ¸i pentru tip˘ arirea unui obiect sunt: 1. int pageIndex) throws PrinterException { // Descrirea imaginii obiectului ce va fi afisata la imprimanta // Poate fi un apel la metoda paint: paint(g) if (ceva nu este in regula}) { return Printable. PageFormat pf.294 CAPITOLUL 10. init ¸ierea unui dialog cu utilizatorul pentru precizarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire: printDialog.PAGE_EXISTS. Specificarea obiectului care va fi tip˘ arit: setPrintable. Crearea unei sesiuni de tip˘ arire: PrinterJob.

} public void paint ( Graphics g ) { g . 200 . drawRect (200 .*. class Plansa extends Canvas implements Printable { Dimension d = new Dimension (400 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . TIPARIREA 4. } } class Fereastra extends Frame implements ActionListener { private Plansa plansa = new Plansa () . java .*. g . 295 In exemplul urm˘ ator vom defini un obiect care are aceea¸ si reprezentare pe ecran cˆ at ¸ si la imprimant˘ a (un cerc circumscris unui p˘ atrat. PAGE_EXISTS . Listing 10. paint ( g ) . private Button print = new Button ( " Print " ) . } public int print ( Graphics g .˘ 10. awt . 200 . NO_SUCH_PAGE . drawString ( " Numai la imprimanta " . awt . 100 . 300) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { . 100) . g . awt . java . 200 . 100) . PageFormat pf . 100 . drawString ( " Hello " . g . io .6. public Dimension getPreferredSize () { return d .6: Tip˘ arirea unei componente import import import import java . Tip˘ arirea efectiv˘ a: print.*. java .*. drawOval (200 . 200) . ˆ ınsotite de un text) ¸ si vom tip˘ ari obiectul respectiv. print . return Printable . int pi ) throws PrinterException { if ( pi >= 1) return Printable . event . 400) . 200 .

} } . Initierea dialogului cu utilizatorul if ( printJob . south . ex . // 3. BorderLayout . } }) . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // 1. println ( " Exceptie la tiparire ! " ) . print () . DESENAREA add ( plansa . exit (0) . f . CENTER ) . printDialog () ) { try { // 4. out . setPrintable ( plansa ) . Crearea unei sesiuni de tiparire PrinterJob printJob = PrinterJob . BorderLayout . getPrinterJob () .296 System . // 2. CAPITOLUL 10. Stabilirea obiectului ce va fi tiparit printJob . CENTER ) ) . print . Tiparirea efectiva printJob . } } } } public class TestPrint { public static void main ( String args []) throws Exception { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Print " ) . printStackTrace () . add ( south . } catch ( PrinterException ex ) { System . pack () . Panel south = new Panel () . addActionListe ner ( this ) . add ( print ) . SOUTH ) . south . show () .

println ( " Test imprimanta " ) . awt . pe acest flux. TIPARIREA 297 Tiparirea textelor O alt˘ a variant˘ a pentru tip˘ arirea de texte este deschiderea unui flux c˘ atre dispozitivul special reprezentat de imprimant˘ a¸ si scrierea informat ¸iilor. In sistemul de operare Windows. imp . imp . } } . imprimanta poate fi referit˘ a prin ”lpt1”. Listing 10. Observat ¸i c˘ a aceast˘ a abordare nu este portabil˘ a.6.˘ 10.7: Tip˘ arirea textelor import java .*. class TestPrintText { public static void main ( String args []) throws Exception { // pentru Windows PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ( " lpt1 " ) ) . deoarece necesit˘ a tratare special˘ aˆ ın funct ¸ie de sistemul de operare folosit. import java .*. close () . // pentru UNIX // PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ("/ dev / lp ") ) . println ( " ABCDE " ) . iar ˆ ın Unix prin ”/dev/lp”. imp . linie cu linie. io .

298 CAPITOLUL 10. DESENAREA .

• Java 2D API Folosind Java 2D pot fi create aplicat ¸ii care utilizeaz˘ a grafic˘ a la un 299 . Mac. dispozitive de recunoa¸ stere a vocii. • Look-and-Feel Permite schimbarea ˆ ınf˘ a¸ ti¸ s˘ arii ¸ si a modului de interact ¸iune cu aplicat ¸ia ˆ ın funct ¸ie de preferint ¸ele fiec˘ aruia. ecrane Braille. cum ar fi cele standard Windows. etc.Capitolul 11 Swing 11. Motif sau altele oferite de diver¸ si dezvoltatori.1.1 11. Acela¸ si program poate utiliza diverse moduri Look-and-Feel. • Accessibility API Permite dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a comunice cu dispozitive utilizate de c˘ atre persoane cu diverse tipuri de handicap. cum ar fi cititoare de ecran. acestea putˆ and fi interschimbate de c˘ atre utilizator chiar la momentul execut ¸iei . Java. In JFC sunt incluse urm˘ atoarele: • Componente Swing Sunt componente ce ˆ ınlocuiesc ¸ si ˆ ın acela¸ si timp extind vechiul set oferit de modelul AWT.1 Introducere JFC Tehnologia Swing face parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) care pune la dispozit ¸ie o serie ˆ ıntreag˘ a de facilit˘ a¸ ti pentru scrierea de aplicat ¸ii cu o interfat ¸˘ a grafic˘ a mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a funct ¸ional ¸ si estetic fat ¸˘ a de vechiul model AWT.

300

CAPITOLUL 11. SWING nivel avansat. Clasele puse la dispozit ¸ie permit crearea de desene complexe, efectuarea de operat ¸ii geometrice (rotiri, scal˘ ari, translat ¸ii, etc.), prelucrarea de imagini, tip˘ arire, etc.

• Drag-and-Drop Ofer˘ a posibilitatea de a efectua operat ¸ii drag-and-drop ˆ ıntre aplicat ¸ii Java ¸ si aplicat ¸ii native. • Internat ¸ionalizare Internat ¸ionalizarea ¸ si localizarea aplicat ¸iilor sunt dou˘ a facilit˘ a¸ ti extrem de importante care permit dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a poat˘ a fi configurate pentru exploatarea lor ˆ ın diverse zone ale globului, utilizˆ and limba ¸ si particularit˘ a¸ tile legate de formatarea datei, numerelor sau a monedei din zona respectiv˘ a. In aceste capitol vom face o prezentare scurt˘ a a componentelor Swing, deoarece prezentarea detaliata a tuturor facilit˘ a¸ tilor oferite de JFC ar oferi suficient material pentru un volum de sine st˘ at˘ ator.

11.1.2

Swing API

Unul din principalele deziderate ale tehnologiei Swing a fost s˘ a pun˘ a la dispozit ¸ie un set de componente GUI extensibile care s˘ a permit˘ a dezvoltarea rapid˘ a de aplicat ¸ii Java cu interfat ¸˘ a grafic˘ a competitiv˘ a din punct de vedere comercial. Pentru a realiza acest lucru, API-ul oferit de Swing este deosebit de complex avˆ and 17 pachete ˆ ın care se g˘ asesc sute de clase ¸ si interfet ¸e. Lista complet˘ a a pacehetelor din distribut ¸ia standard 1.4 este dat˘ aˆ ın tabelul de mai jos: javax.accessibility javax.swing.text.html javax.swing.plaf.basic javax.swing.border javax.swing.text.rtf javax.swing.plaf.multi javax.swing.event javax.swing.undo javax.swing.text javax.swing.plaf javax.swing javax.swing.text.parser javax.swing.plaf.metal javax.swing.colorchooser javax.swing.tree javax.swing.table javax.swing.filechooser

11.1. INTRODUCERE

301

Evident, nu toate aceste pachete sunt necesare la dezvolatarea unei aplicat ¸ii, cel mai important ¸ si care cont ¸ine componentele de baz˘ a fiind javax.swing.

Componentele folosite pentru crearea interfet ¸elor grafice Swing pot fi grupate astfel: • Componente atomice JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JSeparator • Componente complexe JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane • Componente pentru editare de text JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane • Meniuri JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem • Containere intermediare JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar • Containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

11.1.3

Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT

Nu se poate spune c˘ a Swing ˆ ınlocuie¸ ste modelul AWT ci ˆ ıl extinde pe acesta din urm˘ a ad˘ augˆ andu-i noi componente care fie ˆ ınlocuiesc unele vechi fie sunt cu totul noi. O convent ¸ie ˆ ın general respectat˘ a este prefixarea numelui unei clase AWT cu litera ”J” pentru a denumi clasa corespondent˘ a din Swing. Astfel, ˆ ın locul clasei java.awt.Button putem folosi javax.swing.JButton, ˆ ın loc de java.awt.Label putem folosi javax.swing.JLabel, etc. Este recomandat ca o aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a s˘ a foloseasc˘ a fie componente AWT, fie Swing, amestecarea lor fiind mai put ¸in uzual˘ a.

302

CAPITOLUL 11. SWING

Aplicat ¸iile GUI vor avea ˆ ın continuare nevoie de pachetul java.awt deoarece aici sunt definite unele clase utilitare cum ar fi Color, Font, Dimension, etc. care nu au fost rescrise ˆ ın Swing. De asemenea, pachetul java.awt.event r˘ amˆ ane ˆ ın continuare esent ¸ial pentru tratarea evenimentelor generate atˆ at de componente AWT cˆ at ¸ si de cele din Swing. Pe lˆ ang˘ a acesta mai poate fi necesar ¸ si javax.swing.event care descrie tipuri de evenimente specifice unor componente Swing, mecanismul de tratare a lor fiind ˆ ıns˘ a acela¸ si ca ˆ ın AWT. Pozit ¸ionarea componentelor este preluat˘ a din AWT, fiind ad˘ augate ˆ ıns˘ a noi clase care descriu gestionari de pozit ¸ionare ˆ ın completarea celor existente, cum ar fi BoxLayout ¸ si SpringLayout. Difer˘ aˆ ıns˘ a modul de lucru cu containere, dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a acestora. Majoritatea componentelor Swing care permit afi¸ sarea unui text ca parte a reprezent˘ arii lor GUI pot specifica acel text fie ˆ ın mod normal folosind un anumit font ¸ si o anumit˘ a culoare ce pot fi setate cu metodele setFont ¸ si setColor, fie prin intermediul limbajului HTML. Folosirea HTML aduce o flexibilitatea deosebit˘ aˆ ın realizarea interfet ¸ei grafice, ˆ ıntrucˆ at putem aplica format˘ ari multiple unui text, descompunerea acestuia pe mai multe linii, etc., singurul dezavantaj fiind ˆ ıncetinirea etapei de afi¸ sare a componentelor. JButton simplu = new JButton("Text simplu"); JButton html = new JButton( "<html><u>Text</u> <i>formatat</i></html>"); S˘ a descriem o aplict ¸ie simpl˘ a folosind AWT ¸ si apoi Swing, pentru a ne crea o prim˘ a impresie asupra diferent ¸elor ¸ si asem˘ an˘ arilor dintre cele dou˘ a modele. Listing 11.1: O aplicat ¸ie simpl˘ a AWT
import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluAWT extends Frame implements ActionListener { public ExempluAWT ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setLayout ( new FlowLayout () ) ; add ( new Label ( " Hello AWT " ) ) ; Button b = new Button ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ;

11.1. INTRODUCERE
add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluAWT ( " Hello " ) ; } }

303

Listing 11.2: Aplicat ¸ia rescris˘ a folosind Swing
import javax . swing .*; import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluSwing extends JFrame implements ActionListener { public ExempluSwing ( String titlu ) { super ( titlu ) ; // Metoda setLayout nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Componentele au denumiri ce incep cu litera J // Textul poate fi si in format HTML getContentPane () . add ( new JLabel ( " < html > <u > Hello </ u > <i > Swing </ i > </ html > " ) ) ; JButton b = new JButton ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ; // Metoda add nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Tratarea evenimentelor se face ca in AWT System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluSwing ( " Hello " ) ; }

304
}

CAPITOLUL 11. SWING

11.2

Folosirea ferestrelor

Pentru a fi afi¸ sate pe ecran componentele grafice ale unei aplicat ¸ii trebuie plasate pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container). Fiecare component˘ a poate fi cont ¸inut˘ a doar ˆ ıntr-un singur container, ad˘ augarea ei pe o supraft ¸˘ a nou˘ a de afi¸ sare determinˆ and eliminarea ei de pe vechiul container pe care fusese plasat˘ a. Intrucˆ at containerele pot fi ˆ ıncapsulate ˆ ın alte containere, o component˘ a va face parte la un moment dat dintr-o ierarhie. R˘ ad˘ acina acestei ierarhii trebuie s˘ a fie un a¸ sa numit container de nivel ˆ ınalt, care este reprezentat de una din clasele JFrame, JDialog sau JApplet. Intrucˆ at de appleturi ne vom ocupa separat, vom analiza ˆ ın continuare primele dou˘ a clase. In general orice aplicat ¸ie Java independent˘ a bazat˘ a pe Swing cont ¸ine cel put ¸in un container de nivel ˆ ınalt reprezentat de fereastra principal˘ a a programului, instant ¸˘ a a clasei JFrame. Simplificat, un obiect care reprezint˘ a o fereastr˘ a Swing cont ¸ine o zon˘ a care este rezervat˘ a barei de meniuri ¸ si care este situat˘ a de obieci ˆ ın partea sa superioar˘ a¸ si corpul ferestrei pe care vor fi plasate componentele. Imaginea de mai jos pune ˆ ın evident ¸˘ a aceast˘ a separare, valabil˘ a de altfel pentru orice container de nivel ˆ ınalt:

Corpul ferestrei este o instant ¸˘ a a clasei Container ce poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getContentPane. Plasarea ¸ si aranjarea componentelor pe suprafat ¸a

11.2. FOLOSIREA FERESTRELOR

305

ferestrei se va face deci folosind obiectul de tip Container ¸ si nu direct fereastra. A¸ sadar, de¸ si este derivat˘ a din Frame, clasa JFrame este folosit˘ aˆ ıntr-un mod diferit fat ¸˘ a de p˘ arintele s˘ au: Frame f = new Frame(); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(new Button("OK")); JFrame jf = new JFrame(); jf.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); jf.getContentPane().add(new JButton("OK")); Spre deosebire de Frame, un obiect JFrame are un comportament implicit la ˆ ınchiderea ferestrei care const˘ aˆ ın ascunderea ferestrei atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a butonul de ˆ ınchidere. Acest comportament poate fi modificat prin apelarea metodei setDefaultCloseOperation care prime¸ ste ca argument diverse constante ce se g˘ asesc fie ˆ ın clasa WindowConstants, fie chiar ˆ ın JFrame. jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Ad˘ augarea unei bare de meniuri se realizeaz˘ a cu metoda setJMenuBar, care prime¸ ste o instant ¸˘ a de tip JMenuBar. Crearea meniurilor este similar˘ a cu modelul AWT.

11.2.1

Ferestre interne

Din punctul de vedere al folosirii ferestrelor, aplicat ¸iile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: • SDI (Single Document Interface) • MDI (Multiple Document Interface) Programele din prima categorie gestioneaz˘ a la un moment dat o singur˘ a fereastr˘ aˆ ın care se g˘ asesc componentele cu care interact ¸ioneaz˘ a utilizatorul. In a doua categorie, fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei ˆ ınglobeaz˘ a la rˆ andul ei alte ferestre, uzual cu funct ¸ionalit˘ a¸ ti similare, ce permit lucrul concurent pe mai multe planuri.

306

CAPITOLUL 11. SWING

In Swing, clasa JInternalFrame pune la dispozit ¸ie o modalitate de a crea ferestre ˆ ın cadrul altor ferestre. Ferestrele interne au aproximativ aceea¸ si ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare ¸ si funct ¸ionalitate cu ferestrele de tip JFrame, singura diferent ¸˘ a fiind modul de gestionare a acestora. Uzual, obiectele de tip JInternalFrame vor fi plasate pe un container de tip DesktopPane, care va fi apoi plasat pe o fereastr˘ a de tip JFrame. Folosirea clasei DesktopPane este necesar˘ a deoarece aceasta ”¸ stie” cum s˘ a gestioneze ferestrele interne, avˆ and ˆ ın vedere c˘ a acestea se pot suprapune ¸ si la un moment dat doar una singur˘ a este activ˘ a. Exemplul urm˘ ator pune ˆ ın evident ¸˘ a modelul general de creare ¸ si afi¸ sare a ferestrelor interne: Listing 11.3: Folosirea ferestrelor interne
import javax . swing .*; import java . awt .*; class FereastraPrinci pal a extends JFrame { public Fereastra Pr i nc i p al a ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setSize (300 , 200) ; s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . EXIT_ON_CLOSE ) ; FereastraInterna fin1 = new FereastraInterna () ; fin1 . setVisible ( true ) ; FereastraInterna fin2 = new FereastraInterna () ; fin2 . setVisible ( true ) ; JDesktopPane desktop = new JDesktopPane () ; desktop . add ( fin1 ) ; desktop . add ( fin2 ) ; setContentPane ( desktop ) ; fin2 . moveToFront () ; } } class FereastraInterna extends JInternalFrame { static int n = 0; // nr . de ferestre interne static final int x = 30 , y = 30; public FereastraInterna () { super ( " Document # " + (++ n ) ,

11.3. CLASA JCOMPONENT
true , // resizable true , // closable true , // maximizable true ) ; // iconifiable setLocation ( x *n , y * n ) ; setSize ( new Dimension (200 , 100) ) ;

307

} } public class TestInternalFrame { public static void main ( String args []) { new FereastraPrincipala ( " Test ferestre interne " ) . show () ; } }

Ferestrele create de acest program vor ar˘ ata ca ˆ ın figura de mai jos:

11.3

Clasa JComponent

JComponent este superclasa tuturor componentelor Swing, mai put ¸in a celor care descriu containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JApplet. Deoarece JComponent extinde clasa Container, deci ¸ si Component, ea mo¸ stene¸ ste funct ¸ionalitatea general˘ a a containerelor ¸ si componentelor AWT, furnizˆ and bineˆ ınt ¸eles ¸ si o serie ˆ ıntreag˘ a de noi facilit˘ a¸ ti. Dintre nout˘ a¸ tile oferite de JComponent amintim: • ToolTips Folosind metoda setToolTip poate fi ata¸ sat unei componente un text cu explicat ¸ii legate de componenta respectiv˘ a. Cˆ and utilizatorul trece

308

CAPITOLUL 11. SWING cu mouse-ul deasupra componentei va fi afi¸ sat, pentru o perioad˘ a de timp, textul ajut˘ ator specificat.

• Chenare Orice component˘ a Swing poate avea unul sau mai multe chenare. Specificarea unui chenar se realizeaz˘ a cu metoda setBorder. • Suport pentru plasare ¸ si dimensionare Folosind metodele setPreferredSize, setMinimumSize, setMaximumSize, setAlignmentX, setAlignmentY pot fi controlat ¸i parametrii folosit ¸i de gestionarii de pozit ¸ionare pentru plasarea ¸ si dimensionarea automat˘ a a componentelor ˆ ın cadrul unui container. • Controlul opacit˘ a¸ tii Folosind metoda setOpaque vom specifica dac˘ a o component˘ a trebuie sau nu s˘ a deseneze tot ¸i pixelii din interiorul s˘ au. Implicit, valoarea propriet˘ a¸ tii de opacitate este false, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a este posibil s˘ a nu fie desenat ¸i unii sau chiar tot ¸i pixelii, permit ¸ˆ and pixelilor de sub component˘ a s˘ a r˘ amˆ an˘ a vizibili (componenta nu este opac˘ a). Valoarea propriet˘ a¸ tii pentru clasele derivate din JComponent depinde ˆ ın general de Look-and-Feel-ul folosit. • Asocierea de act ¸iuni tastelor Pentru componentele Swing exist˘ a posibilitatea de specifica anumite act ¸iuni care s˘ a se execute atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a o anumit˘ a combinat ¸ie de taste ¸ si componenta respectiv˘ a este activ˘ a (are focusul). Aceast˘ a facilitate simplific˘ a varianta init ¸ial˘ a de lucru, ¸ si anume tratarea evenimentelor de tip KeyEvent printr-un obiect KeyListener. • Double-Buffering Tehnica de double-buffering, care implic˘ a desenarea componentei ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul ˆ ıntregului desen pe ecran, este implementat˘ a automat de componentele Swing, spre deosebire de cele AWT unde trebuia realizat˘ a manual dac˘ a era cazul. Exemplul urm˘ ator ilustreaz˘ a modul de folosire a cˆ atorva dintre facilit˘ a¸ tile amintite mai sus: Listing 11.4: Facilit˘ a¸ ti oferite de clasa JComponent

add ( label2 ) . raised . setBorder ( title ) . title = BorderFactory . java . setBackground ( Color . s e tD e f au l t C lo s e Op e r at i o n ( JFrame . 309 class Fereastra extends JFrame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .11. event . // ToolTips label1 .3. JLabel label1 = new JLabel ( " Lowered " ) . awt . setToolTipText ( " Eticheta ridicata " ) . add ( panel ) . raised = BorderFactory . JLabel label2 = new JLabel ( " Raised " ) . c r e a t e R a i s e d B e v e l B o r d e r () . c re at eT it led Bo rd er ( " Borders " ) . label2 . c r e a t e L o w e r e d B e v e l B o r d e r () . final JPanel panel = new JPanel () .*.*. swing . CLASA JCOMPONENT import import import import javax . // Controlul opacitatii JButton btn1 = new JButton ( " Opaque " ) . // implicit panel . setOpaque ( true ) . getContentPane () .200) ) . JButton btn2 = new JButton ( " Transparent " ) . add ( btn1 ) . panel . . panel . javax . panel . lowered = BorderFactory .*. setPreferredSize ( new Dimension (400 . btn2 . panel . label1 . swing . java . panel . setToolTipText ( " Eticheta coborata " ) . setOpaque ( false ) . setBorder ( raised ) . label2 . TitledBorder title . add ( btn2 ) . setBorder ( lowered ) . EXIT_ON_CLOSE ) . add ( label1 ) . getContentPane () . border .*. // Folosirea chenarelor Border lowered . blue ) . btn1 . awt . panel . setLayout ( new FlowLayout () ) .

red ) . new AbstractAction () { private Color color = Color . red . .5 Arhitectura modelului Swing Folosirea modelelor Modelul Swing este bazat pe o arhitectur˘ a asem˘ an˘ atoare cu MVC (modelview-controller). show () . setToolTipText ( " < html > <b > Apasati < font color = red > F2 </ font > " + " cand butonul are <u > focusul </ u > " ) . pack () .4 11. } } public class TestJComponent { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Facilitati JComponent " ) . getActionMap () . color = ( color == Color . SWING btn1 . put ( KeyStroke . } } 11. Arhitectura MVC specific˘ a descompunerea unei aplicat ¸ii vizuale ˆ ın trei p˘ art ¸i separate: • Modelul . " schimbaCuloare " ) . // Textul poate fi HTML btn2 . blue : Color . setToolTipText ( " Buton opac " ) . red ? Color . getKeyStroke ( " F2 " ) . getInputMap () . public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { panel .310 CAPITOLUL 11. // Asocierea unor actiuni ( KeyBindings ) /* Apasarea tastei F2 cand focusul este pe butonul al doilea va determina schimbarea culorii panelului */ btn2 . setBackground ( color ) .care va reprezenta datele aplicat ¸iei. btn2 . } }) . put ( " schimbaCuloare " .

5. JCheckBoxMenuItem. arhitectura Swing este de fapt o arhitectur˘ a cu model separabil. dar exist˘ a¸ si componente care au asociate mai multe modele: Model ButtonModel Component˘ a JButton. JTextField. JScrollBarm. JSlider JTabbedPane SingleSelectionModel ListModel JList ListSelectionModel JList JTable TableModel JTable TableColumnModel JTree TreeModel JTree TreeSelectionModel Document JEditorPane. JRadioButton. 311 • Controlul . Pentru a realiza separarea modelului de prezentare. Metodele care acceseaz˘ a . JRadioButtomMenuItem JComboBox ComboBoxModel BoundedRangeModel JProgressBar. Dup˘ a cum se observ˘ a din tabelul de mai jos. ˆ ın general. ˆ ın Swing p˘ art ¸ile de prezentare ¸ si control au fost cuplate deoarece exista o leg˘ atur˘ a prea strˆ ans˘ aˆ ıntre ele pentru a fi concepute ca entit˘ a¸ ti separate. modul de concepere a unei aplicat ¸ii trebuie s˘ a fie orientat asupra reprezent˘ arii ¸ si manipul˘ arii informat ¸iilor ¸ si nu asupra interfet ¸ei grafice cu utilizatorul. FOLOSIREA MODELELOR • Prezentarea . JTextPane.modul de reprezentare vizual˘ a a datelor. JMenuItem. JCheckBox. JTextArea. ˆ ıns˘ a are posibilitatea de a-l ˆ ınlocui cu unul nou atunci cˆ and este cazul. fiec˘ arui obiect corespunz˘ ator unei clase ce descrie o component˘ a Swing ˆ ıi este asociat un obiect care gestioneaz˘ a datele sale ¸ si care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a care reprezint˘ a modelul componentei respective. JMenu. A¸ sadar. Aceast˘ a abordare este logic˘ a ¸ si din perspectiva faptului c˘ a. ˆ ın care datele componentelor (modelul) sunt separate de reprezentarea lor vizual˘ a.transformarea act ¸iunilor utilizatorului asupra componentelor vizuale ˆ ın evenimente care s˘ a actualizeze automat modelul acestora (datele). JPasswordField Fiecare component˘ a are un model init ¸ial implicit. componente cu reprezent˘ ari diferite pot avea acela¸ si tip de model. Din motive practice.11. JToggleButton.

border . SOUTH ) . setModel ( model1 ) . awt . interfat ¸a model a clasei JList este ListModel care este implementat˘ a de clasele DefaultListModel ¸ si AbstractListModel. int tipModel = 1. " yellow " . getContentPane () . EXIT_ON_CLOSE ) .*. // Cream obiectele corespunzatoare celor doua modele model1 = new Model1 () . Listing 11. awt . lst . addActionListene r ( this ) . oricare din aceste clase poate fi extins˘ a pentru a crea un nou model. JTree sau JList exist˘ a clase abstracte care implementeaz˘ a interfat ¸a ce descrie modelul respectiv De exemplu. java . swing . s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . JList lst .*. event . add ( lst . respectiv getModel. Crearea unei clase care s˘ a reprezinte un model se va face extinzˆ and interfat ¸a corespunz˘ atoare ¸ si implementˆ and metodele definite de aceasta sau extinzˆ and clasa implicit˘ a oferit˘ a de API-ul Swing ¸ si supradefinind metodele care ne intereseaz˘ a. Pentru modelele mai complexe. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. " galben " . CENTER ) . In funct ¸ie de necesit˘ a¸ ti. model2 = new Model2 () . cum ar fi cele asociate claselor JTable.312 CAPITOLUL 11.*. javax . swing . cu argumente specifice fiec˘ arei componente ˆ ın parte. java . BorderLayout . // La apasara butonului schimbam modelul JButton btn = new JButton ( " Schimba modelul " ) . class Fereastra extends JFrame implements ActionListener { String data1 [] = { " rosu " . " albastru " }. model2 . btn . BorderLayout . add ( btn .5: Folosirea mai multor modele pentru o componenta import import import import javax . ListModel model1 . getContentPane () . SWING modelul unui obiect sunt: setModel. String data2 [] = { " red " . . // Lista initiala nu are nici un model lst = new JList () . " blue " }.

} public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( tipModel == 1) { lst .11. length . } else { lst . } } class Model2 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data2 . } } // Clasele corespunzatoare celor doua modele class Model1 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data1 . } public Object getElementAt ( int index ) { return data2 [ index ]. } } } public class TestModel { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Model " ) .5. setModel ( model1 ) . } } Multe componente Swing furnizeaz˘ a metode care s˘ a obt ¸in˘ a starea obiectului f˘ ar˘ a a mai fi nevoie s˘ a obt ¸inem instant ¸a modelului ¸ si s˘ a apel˘ am metodele . length . FOLOSIREA MODELELOR 313 pack () . } public Object getElementAt ( int index ) { return data1 [ index ]. setModel ( model2 ) . tipModel = 1. show () . tipModel = 2.

In Swing.1 Tratarea evenimentelor Modelele componentelor trebuie s˘ a notifice aparit ¸ia unor schimb˘ ari ale datelor gestionate astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi reactualizat˘ a prezentarea lor sau s˘ a fie executat un anumti cod ˆ ın cadrul unui obiect de tip listener. f˘ ar˘ a a include ˆ ın eveniment detalii legate de schimbarea survenit˘ a. folosirea modelelor aduce flexibilitate sporit˘ a programului ¸ si este recomandat˘ a utilizarea lor.5.getSource(). Un exemplu este metoda getValue a clasei JSlider care este de fapt un apel de genul getModel(). JSlider slider = new JSlider(). // Trebuie sa interogam sursa asupra schimbarii . aceast˘ a notificare este realizat˘ aˆ ın dou˘ a moduri: 1.Modelele trimit un eveniment prin care sunt informat ¸i ascult˘ atorii c˘ a a survenit o anumit˘ a schimbare a datelor. Informativ (lightweight) . Inregistrarea ¸ si eliminarea obiectelor de tip listener se realizeaz˘ a cu metodele addChangeListener. In multe situat ¸ii ˆ ıns˘ a. modelele care suport˘ a aceast˘ a abordare fiind BoundedRangeModel.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip BoundedRangeModel BoundedRangeModel m = (BoundedRangeModel)e.getModel(). singura informat ¸ie cont ¸inut˘ aˆ ın eveniment fiind componenta surs˘ a. respectiv removeChangeListener. BoundedRangeModel model = slider. 11. SWING acesteia. model.314 CAPITOLUL 11.getValue(). ButtonModel ¸ si SingleSelectionModel. Obiectele de tip listener vor trebui s˘ a apeleze metode specifice componentelor pentru a afla ce anume s-a schimbat. Model BoundedRangeModel ButtonModel SingleSelectionModelModel Listener ChangeListener ChangeListener ChangeListener Tip Eveniment ChangeEvent ChangeEvent ChangeEvent Interfat ¸a ChangeListener are o singur˘ a metod˘ a: public void stateChanged(ChangeEvent e). mai ales pentru clase cum ar fi JTable sau JTree. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intefat ¸a ChangeListener iar evenimentele sunt de tip ChangeEvent.

Secvent ¸a de cod de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: JSlider slider = new JSlider(). Pentru u¸ surint ¸a program˘ arii. FOLOSIREA MODELELOR 315 System.println("Schimbare model: " + m.getValue()). 2. "galben".5.println("Valoare noua: " + s.11. slider. "albastru"). JList list = new JList(culori). } }). ListSelectionModel sModel = list.out.getValue()).addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip JSlider JSlider s = (JSlider)e. unele clase permit ˆ ınregistrarea ascult˘ atorilor direct pentru componenta ˆ ın sine. pentru a nu lucra direct cu instant ¸a modelului. } }). sModel.Modele pun la dispozit ¸ie interfet ¸e specializate ¸ si tipuri de evenimente specifice ce includ toate informat ¸iile legate de schimbarea datelor. Consistent(statefull) . singura diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de varianta anterioar˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a sursa evenimentului este acum de tipul componentei ¸ si nu de tipul modelului. Model ListModel ListSelectionModel ComboBoxModel TreeModel TreeSelectionModel TableModel TableColumnModel Document Document Listener ListDataListener ListSelectionListener ListDataListener TreeModelListener TreeSelectionListener TableModelListener TableColumnModelListener DocumentListener UndoableEditListener Tip Eveniment ListDataEvent ListSelectionEvent ListDataEvent TreeModelEvent TreeSelectionEvent TableModelEvent TableColumnModelEvent DocumentEvent UndoableEditEvent Folosirea acestor interfet ¸e nu difer˘ a cu nimic de cazul general: String culori[] = {"rosu".addListSelectionListener( .getSource(). System.out.getSelectionModel().

JProgressBar. JScrollBar • Separatori: JSeparator Deoarece utilizarea acestora este ˆ ın general facil˘ a. mai multe butoane radio pot fi grupate folosind clasa ButtonGroup.println("Selectie curenta: " + e. • Componente pentru progres ¸ si derulare: JSlider.2 Componente pentru editare de text Componentele Swing pentru afi¸ sarea ¸ si editarea textelor sunt grupate ˆ ıntr-o ierarhie ce are ca r˘ ad˘ acin˘ a clasa JTextComponent din pachetul javax. Aici includem: • Etichete: JLabel • Butoane simple sau cu dou˘ a st˘ ari: JButton.316 CAPITOLUL 11. 11. pentru a permite selectarea doar a unuia dintre ele.6 Folosirea componentelor Datorit˘ a complexit˘ a¸ tii modelului Swing.6.getValueIsAdjusting()) { System. nu vom analiza ˆ ın parte aceste componente.6. JCheckBox. JToggleButton. 11. ˆ ın aceast˘ a sectt ¸iune nu vom ˆ ıncerca o abordare exhaustiv˘ a a modului de utilizare a tuturor componentelor.1 Componente atomice In categoria componentelor atomice includem componentele Swing cu funct ¸ionalitate simpl˘ a. . 11. subliniind diferent ¸ele ¸ si ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirile fat ¸˘ a AWT.text.getFirstIndex()).swing. ci vom pune ˆ ın evident ¸˘ a doar aspectele specifice acestui model.out. a c˘ aror folosire este ˆ ın general asem˘ an˘ atoare cu a echivalentelor din AWT. JRadioButton. SWING new ListSelectionListener() { public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { // Schimbarea este continuta in eveniment if (!e. } } }).

6. – JPasswordField . Orice atribut legat de stil. cum ar fi NumberFormatter. cum ar fi culoarea sau fontul. cum ar fi ’*’. Textul acestora va fi ascuns. setText.11.Permite introducerea unui text care s˘ a respecte un anumit format. Este folosit˘ aˆ ımpreun˘ a cu clase utilitare pentru formatarea textelor. date calendaristice.Permite editarea unui text simplu. pe mai multe linii. DateFormatter. etc. Uzual. pe o singur˘ a linie. fiind foarte util˘ a pentru citirea de numere. • Text simplu pe mai multe linii – JTextArea . respectiv setValue ¸ si nu cu cele uzuale getText. se aplic˘ aˆ ıntregului text ¸ si nu poate fi specificat doar unei anumite port ¸iuni. clasele pot ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın trei categorii. MaskFormatter. etc. pentru a permite navigarea pe vertical˘ a . Valoarea cont ¸inut˘ a de o astfel de component˘ a va fi obt ¸inut˘ a/setat˘ a cu metodele getValue. o component˘ a de acest tip va fi inclus˘ aˆ ıntr-un container JScrollPane. ˆ ın locul caracterelor introduse fiind afi¸ sat un caracter simbolic.Permite editarea unui text simplu. corespunz˘ atoare tipului textului editat: • Text simplu pe o singur˘ a linie – JTextField . FOLOSIREA COMPONENTELOR 317 Dup˘ a cum se observ˘ a din imaginea de mai sus.Permite editarea de parole. – JFormattedTextField .

• Text cu stil ˆ ımbog˘ a¸ tit pe mai multe linii – JEditorPane . . care este responsabil˘ a cu afi¸ sarea textului. text/html ¸ si text/rtf. cunoscut sub numele de editor kit care permite scrierea ¸ si citirea textului ¸ si care permite definirea de act ¸iuni necesare edit˘ arii.Aceast˘ a clas˘ a extinde JEditorPane. care gestioneaz˘ a starea componentei. tratarea evenimentelor generate de cursor (caret). • Un ’controller’. Una din utiliz˘ arile cele mai simple ale acestei clase este setarea documentului ce va fi afi¸ sat cu metoda setPage. Implicit. componenta Swing avˆ and caracteristici mult mai complexe cum ar fi suport pentru operat ¸ii de undo ¸ si redo. ˆ ıns˘ a exist˘ a diferent ¸e notabile ˆ ıntre cele dou˘ a. SWING ¸ si orizontal˘ a dac˘ a textul introdus nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a alocat˘ a obiectului. Exist˘ a diferent ¸ fat ¸˘ a de AWT ¸ si la nivelul trat˘ arii evenimentelor generate de componentele pentru editarea de texte.Permite afi¸ sarea ¸ si editarea de texte scrise cu stiluri multiple ¸ si care pot include imagini sau chiar diverse alet componente. – JTextPane . Dintre evenimentele ce pot fi generate amintim: • ActionEvent . Interfat ¸a care trebuie implementat˘ a este ActionListener. Acest lucru este valabil pentru toate componentele Swing pentru care are sens not ¸iunea de navigare pe orizontal˘ a sau vertical˘ a. etc.318 CAPITOLUL 11. • O reprezentare. oferind diverse facilit˘ a¸ ti suplimentare pentru lucrul cu stiluri ¸ si paragrafe.Componentele derivate din JTextField vor genera un eveniment de acest tip la ap˘ asarea tastei Enter ˆ ın c˘ asut ¸a de editare a textului. urm˘ atoarele tipuri de texte sunt recunoscute: text/plain. Orice obiect derivat din JTextComponent este format din: • Un model. HTML sau RTF. Clasa JTextComponent ˆ ıncearc˘ a s˘ a p˘ astreze cˆ at mai multe similitudini cu clasa TextComponent din AWT. ce prime¸ ste ca argument un URL care poate referi un fi¸ sier text. O referint ¸˘ a la model poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getDocument. ce returneaz˘ a un obiect de tip Document. referit sub denumirea de document. nici una neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸iune.

Uzual un obiect de acest tip va fi inclus ˆ ıntr-un container de tip JScrollPane. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este PropertyChangeListener.6. ce cont ¸ine metodele: – insertUpdate . sursa lor fiind documentul (modelul) componentei ¸ si nu componenta ˆ ın sine. • DocumentEvent .Este un eveniment comun tuturor componentelor de tip JavaBean.11. – removeUpdate . fiind generat la orice schimbare a unei propriet˘ a¸ ti a componentei. Interfat ¸a corespunz˘ atoare CaretListener cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a: caretUpdate ce va fi apelat˘ a ori de cˆ ate ori apare o schimbare. JComboBox ¸ si JSpinner. 11. FOLOSIREA COMPONENTELOR 319 • CaretEvent .apelat˘ a la schimbarea unor atribute legate de stilul textului.apelat˘ a dup˘ a o operat ¸iune de ¸ stergere.apelat˘ a la ad˘ augarea de noi caractere. Acestea sunt: JList. Clasa JList Clasa JList descrie o list˘ a de elemente dispuse pe una sau mai multe coloane. . din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe. ce cont ¸ine metoda propertyChange.Este evenimentul generat la deplasarea cursorului ce gestioneaz˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın text.Evenimentele de acest tip sunt generate la orice schimbare a textului.3 Componente pentru selectarea unor elemente In aceast˘ a categorie vom include clasele care permit selectarea unor valori (elemente) dintr-o serie prestabilit˘ a. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este DocumentListener. – changedUpdate . • PropertyChangeEvent .6.

. Object elemente[] = {"Unu". aceast˘ a variant˘ a este mai complex˘ a. respectiv getSize care trebuie s˘ a returneze num˘ arul total de elemente din list˘ a. • Folosind un model propriu. JList lista = new JList(model). "Doi". uzual fiind folosit˘ a extinderea clasei predefinite AbstractListModel ¸ si supradefinirea metodelor: getElementAt care furnizeaz˘ a elementul de pe o anumit˘ a posit ¸ie din list˘ a. SWING Init ¸ializarea unei liste se realizeaz˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti: • Folosind unul din constructorii care primesc ca argument un vector de elemente. new Integer(3). ModelLista model = new ModelLista().addElement("Doi"). model.addElement(new Double(4)). JList lista = new JList(model). model. oferind flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu liste.320 CAPITOLUL 11. JList lista = new JList(elemente). model. • Folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente ¸ si ad˘ augˆ and apoi elemente modelului implicit listei: DefaultListModel model = new DefaultListModel(). Acesta este un obiect dintr-o clas˘ a ce trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ListModel.addElement(new Integer(3)). new Double(4)}.addElement("Unu"). Evident. responsabil cu furnizarea elementelor listei. model.

} public Object getElementAt(int index) { return elemente[index]. int index = list.addListSelectionListener(this)..getValueIsAdjusting()) return. // Stabilim modul de selectie list.getSelectedIndex(). "Doi". } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e. model.11. Obiectele de tip JList genereaz˘ a evenimente de tip ListSelectionEvent. ..6.. acesta fiind un obiect de tip ListSelectionModel... . new Integer(3). FOLOSIREA COMPONENTELOR 321 . interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind ListSelectionListener ce cont ¸ine metoda valueChanged apelat˘ a ori de cˆ ate ori va fi schimbat˘ a select ¸ia elementelor din list˘ a.setSelectionMode(ListSelectionModel. class Test implements ListSelectionListener { . } } Gestiunea articolelor selectate dintr-o list˘ a se realizeaz˘ a prin intermediul unui model. class ModelLista extends AbstractListModel { Object elemente[] = {"Unu". /* sau SINGLE_INTERVAL_SELECTION MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION */ // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = list.length. public int getSize() { return elemente... public Test() { .getSelectionModel(). new Double(4)}..SINGLE_SELECTION).

white). ˆ ıns˘ a acest lucru poate fi schimbat prin crearea unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a ListCellRenderer ¸ si personalizeaz˘ a reprezentarea elementelor listei ˆ ın funct ¸ie de diver¸ si parametri.toString()).black). boolean cellHasFocus) { setText(value. etc. class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer { public MyCellRenderer() { setOpaque(true). setForeground(isSelected ? Color. Interfat ¸a ListCellRenderer cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a getListCellRendererComponent ce returneaz˘ a un obiect de tip Component. etc. setBackground(isSelected ? Color. Clasa JComboBox Clasa JComboBox este similar˘ a cu JList. Metoda va fi apelat˘ aˆ ın parte pentru reprezentarea fiec˘ arui element al listei.. return this. } } Setarea unui anumit renderer pentru o list˘ a se realizeaz˘ a cu metoda setCellRenderer.. O facilitate extrem de important˘ a pe care o au listele este posibilitatea de a stabili un renderer pentru fiecare articol ˆ ın parte.red : Color. getSelectedIndices.322 . int index. setSelectedIndices. acesta fiind ¸ si singurul permanent vizibil.. clasa ofer˘ a metode pentru selectarea unor elemente din cadrul programului setSelectedIndex. } } CAPITOLUL 11. cu deosebirea c˘ a permite doar selectarea unui singur articol.white : Color. Lista . SWING Evident. ¸ si pentru obt ¸inerea celor selectate la un moment dat getSelectedIndex. Object value. } public Component getListCellRendererComponent( JList list. Implicit toate elementele listei sunt afi¸ sate ˆ ın acela¸ si fel. boolean isSelected.

SpinnerNumberModel sau SpinnerDateModel ce pot fi utilizate.11. deoarece JComboBox permite ¸ si editarea explicit˘ a a valorii elementului. acest lucru fiind controlat de metoda setEditable. Este folosit atunci cˆ and domeniul din care poate fi f˘ acut˘ a select ¸ia este foarte mare sau chiar nem˘ arginit. Init ¸ializarea se face dintr-un vector sau folosind un model de tipul ComboBoxModel. lista elementelor nefiind ˆ ıns˘ a vizibil˘ a. FOLOSIREA COMPONENTELOR 323 celorlalte elemente este afi¸ sat˘ a doar la ap˘ asarea unui buton marcat cu o s˘ ageat˘ a. Clasa JSpinner Clasa JSpinner ofer˘ a posibilitatea de a selecta o anumit˘ a valoare (element) dintr-un domeniu prestabilit. existˆ and o serie de clase predefinite ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a cum ar fi SpinnerListModel. . respectiv ActionEvent generate la selectarea efectiv˘ a a unui articol. ce face parte integrant˘ a din component˘ a. O diferent ¸˘ a notabil˘ a const˘ aˆ ın modul de selectare a unui articol. Acesta este un obiect de tip SpinnerModel. fiecare element putˆ and fi de asemenea reprezentat diferit prin intermediul unui obiect ce implementeaz˘ a aceea¸ si intefat ¸˘ a ca ¸ si ˆ ın cazul listelor: ListCellRenderer. respectiv predecesorul element din domeniu. Componenta cont ¸ine dou˘ a butoane cu care poate fi selectat urm˘ atorul. de exemplu: numere intregi intre 1950 si 2050. JSpiner se bazeaz˘ a exclusiv pe folosirea unui model. Evenimentele generate de obiectele JComboBox sunt de tip ItemEvent generate la navigarea prin list˘ a.6. JComboBox funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acelea¸ si principii ca ¸ si clasa JList.

De¸ si clasa JTable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax.6. tabelele extinzˆ and astfel funct ¸ionalitatea listelor.swing. Boolean. new Integer(80).FALSE}}.DateEditor. "Student"}. dar este posibil˘ a¸ si editarea informat ¸iei din celulele sale. JSpinner. respectiv JSpinner. acesta trebuind a¸ sadar importat. articolele fiind dispuse pe linii ¸ si coloane.4 Tabele Clasa JTable permite crearea de componente care s˘ a afi¸ seze o serie de elemente ˆ ıntr-un format tabelar.swing. In cazul ˆ ın care celulele tabelului sunt . De asemenea. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu tabele se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax.table. Un tabel poate fi folosit doar pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor date. toate derivate din JSpinner. generate la schimbarea st˘ arii componentei.TRUE}. Fiecare din editoarele amintite permite diverse format˘ ari specifice. tipul select ¸iei fiind simplu sau compus. tipul de date al elementelor de pe o coloan˘ a este de tip referint ¸˘ a¸ si poate fi oricare. 11.ListEditor. coloane). "Varsta". Evenimentele generate de obiectele de tip JSpinner sunt de tip ChangeEvent. Dup˘ a cum se observ˘ a.324 CAPITOLUL 11. JTable tabel = new JTable(elemente. Acesta este instalat automat pentru fiecare din modelele standard amintite mai sus. Object[][] elemente = { {"Ionescu". SWING Componentele de acest tip permit ¸ si specificarea unui anumit tip de editor pentru valorile elementelor sale.NumberEditor. Cea mai simpl˘ a variant˘ a este s˘ a folosim unul din constructorii care primesc ca argumente elementele tabelului sub forma unei matrici sau a unei colect ¸ii de tip Vector ¸ si denumirile capurilor de coloan˘ a: String[] coloane = {"Nume". {"Popescu". liniile tabelului pot fi marcate ca selectate. Init ¸ializarea unui tabel poate fi f˘ acut˘ aˆ ın mai multe moduri. new Integer(20). Boolean.DefaultEditor. fiind reprezentat de una din clasele JSpinner.

Modelul mai cont ¸ine ¸ si metoda setValueAt care poate fi folosit˘ a pentru setarea explicit˘ a a valorii unei celule.returneaz˘ a denumirea fiec˘ arei coloane. crearea unui model se face prin extinderea clasei predefinite AbstractTableModel. Uzual. implementarea acestei clase este orientat˘ a la nivel de coloan˘ a. new Integer(20).6. Object[][] elemente = { {"Ionescu".returneaz˘ a num˘ arul de coloane ale tabelului. public int getColumnCount() { return coloane. class ModelTabel extends AbstractTableModel { String[] coloane = {"Nume". new Integer(80). cele mai utilizate fiind (primele trei trebuie obligatoriu supradefinite. {"Popescu". • isCellEditable . • getColumnName .returneaz˘ a num˘ arul de linii ale tabelului.11. .length. care implementeaz˘ a deja TableModel. ele fiind declarate abstracte ˆ ın clasa de baz˘ a): • getRowCount . A doua variant˘ a de creare a unui tabel este prin implementarea modelului acestuia ˆ ıntr-o clas˘ a separat˘ a¸ si folosirea constructorului corespunz˘ ator. • getValueAt .TRUE}. JTable tabel = new JTable(model). • getColumnCount . Boolean.. ModelTabel model = new ModelTabel().. Din motive de eficient ¸˘ a.returneaz˘ a elementul de la o anumit˘ a linie ¸ si coloan˘ a. "Varsta". } public int getRowCount() { . Tot ceea ce trebuie s˘ a facem este s˘ a supradefinim metodele care ne intereseaz˘ a. Interfat ¸a care descrie modelul clasei JTable este TableModel ¸ si cont ¸ine metodele care vor fi interogate pentru obt ¸inerea informat ¸iei din tabel.FALSE}}.specific˘ a dac˘ a o anumit˘ a celul˘ a este editabil˘ a. Boolean. "Student"}. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a articole de pe o coloan˘ a vor fi reprezentate la fel ¸ si vor avea acela¸ si tip de editor. FOLOSIREA COMPONENTELOR 325 editabile trebuie s˘ a existe un editor potrivit pentru tipul elementului din celula respectiv˘ a.

. int col = e.. int col) { // Doar numele este editabil return (col == 0)...getFirstRow(). CAPITOLUL 11. Pentru a trata aceste evenimente va trebui s˘ a implement˘ am interfat ¸a TableModelListener ce cont ¸ine metoda tableChanged. } public void tableChanged(TableModelEvent e) { // Aflam celula care a fost modificata int row = e.length.getValueAt(row.addTableModelListener(this).326 return elemente.getSource(). } public boolean isCellEditable(int row. public Test() { . .. SWING } public Object getValueAt(int row.. } } . TableModel model = (TableModel)e. int col) { return elemente[row][col]. } } Orice schimbare a datelor tabelului va genera un eveniment de tip TableModelEvent.getModel(). tabel. Inregistrarea unui listener va fi f˘ acut˘ a pentru modelul tabelului: public class Test implements TableModelListener { .getColumn().... } public String getColumnName(int col) { return coloane[col]. col). Object data = model.

ListSelectionModel model = (ListSelectionModel)e.isSelectionEmpty()) { // Nu este nici o linie selectata . // Stabilim modul de selectie tabel. Tratarea evenimentelor generate de schimbarea select ¸iei ˆ ın tabel se realizeaz˘ a prin ˆ ınregistrarea unui ascult˘ ator de tip ListSelectionListener: class Test implements ListSelectionListener { . FOLOSIREA COMPONENTELOR 327 Tabele ofer˘ a posibilitatea de a selecta una sau mai multe linii.. if (model. . // Linia cu numarul index este prima selectata .6.getValueIsAdjusting()) return. } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e...11..getMinSelectionIndex(). model. fiecare coloan˘ a avˆ and asociat un obiect renderer responsabil cu crearea componen- . } else { int index = model. interfat ¸a ListSelectionModel..addListSelectionListener(this). public Test() { . nu neap˘ arat consecutive. Acesta este o instant ¸˘ a ce implementeaz˘ a..getSource(). } } } Dup˘ a cum am spus. ˆ ıntocmai ca la liste.setSelectionMode(ListSelectionModel. celule unei coloane vor fi reprezentare la fel. // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = tabel.. gestiunea liniilor selectate fiind realizat˘ a prin intermediul unui model...SINGLE_SELECTION)..getSelectionModel().

return this. Float. Specificarea unui renderer propriu se realizeaz˘ a cu metoda setDefaultRenderer. Date.. public class MyEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor { // Singura metoda abstracta a parintelui public Object getCellEditorValue() { // Returneaza valoarea editata . care are o singur˘ a metod˘ a getTableCellRendererComponent. Icon. plus implementarea metodei specifice din TreeCellEditor. care implementeaz˘ a CellEditor. ce extinde interfat ¸a CellEditor care generalizeaz˘ a conceptul de celul˘ a editabil˘ a pe care ˆ ıl vom mai reg˘ asi la arbori. Implicit. Un astfel de obiect implementeaz˘ a interfat ¸a TableCellRenderer.328 CAPITOLUL 11.) { .. Implicit.. public class MyRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(. SWING tei ce descrie celulele sale. restul tipurilor avˆ and o reprezentare standard ce const˘ aˆ ıntr-o etichet˘ a cu reprezentarea obiectului ca ¸ sir de caractere. Number.. ImageIcon. ce asociaz˘ a un anumit tip de date cu un obiect de tip TableRenderer. exist˘ a o serie de tipuri de date cu reprezent˘ ari specifice. aceasta fiind responsabil˘ a cu crearea componentelor ce vor fi afi¸ sate ˆ ın celulele unei coloane. } . Double. cum ar fi: Boolean. } } O situat ¸ie similar˘ a o reg˘ asim la nivelul editorului asociat celulelor dintr-o anumit˘ a coloan˘ a. dar este posibil˘ a specificarea unui editor propriu cu metoda setDefaultEditor.. exist˘ a o serie de editoare standard pentru tipurile de date ment ¸ionate anterior.. Crearea unui editor propriu se realizeaz˘ a cel mai simplu prin extinderea clasei utilitare AbstractCellEditor. Acesta este un obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellEditor.

swing. String text = "<html><b>Radacina</b></html>".6. un obiect JTree reprezint˘ a doar o imagine a datelor. noduri interne care au cel put ¸in un fiu ¸ si noduri frunz˘ a . instant ¸ierea unui obiect de tip JTree cu r˘ ad˘ acina creat˘ a¸ si ad˘ augarea apoi de noduri frunz˘ a ca fii ai unor noduri existente.. } } 329 11. DefaultMutableTreeNode numere = new DefaultMutableTreeNode("Numere")..5 Arbori Clasa JTree permite afi¸ sarea unor elemente ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. De¸ si clasa JTree se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax.11. Clasa care modeleaz˘ a not ¸iunea de nod al arborelui este DefaultMutableTreeNode.) { // Returneaza componenta de tip editor . Ca orice component˘ a Swing netrivial˘ a. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu arbori se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax.6. informat ¸ia ˆ ın sine fiind manipulat˘ a prin intermediul unui model.swing.care nu mai au nici un descendent.. aceasta fiind folosit˘ a pentru toate tipurile de noduri.tree. un arbore este format dintr-o r˘ ad˘ acin˘ a. Crearea unui arbore presupune a¸ sadar crearea unui nod (r˘ ad˘ acina). DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode(text). DefaultMutableTreeNode siruri = . La nivel structural.. FOLOSIREA COMPONENTELOR // Metoda definita de TableCellEditor public Component getTableCellEditorComponent(.

ˆ ın aceast˘ a situat ¸ie interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind TreeSelectionModel.getSelectionModel(). // Adaugam un ascultator tree. } . class Test implements TreeSelectionListener { .. De asemenea. siruri.. Dup˘ a cum se observ˘ a. for(int i=0.add(numere). gestiunea elementelor selectate se realizeaz˘ a printr-un model.add(siruri). Arborii permit ˆ ınregistrarea unor obiecte listener. Ca ¸ si ˆ ın cazul listelor sau a tabelelor. Aceasta trebuie s˘ a implementeze intefat ¸a TreeModel. acesta fiind reprezentat ca atare... Scopul unei componente de tip arbore este ˆ ın general selectarea unui nod al ierarhiei.330 CAPITOLUL 11. // Stabilim modul de selectie tree. JTree tree = new JTree(root). de tip TreeSelectionListener. i<3. se poate implementa o clas˘ a care s˘ a descrie modelul arborelui. i++) { numere. SWING new DefaultMutableTreeNode("Siruri").setSelectionMode( TreeSelectionModel. care s˘ a trateze evenimentele generate la schimbarea select ¸iei ˆ ın arbore. reprezentarea lor implicit˘ a fiind obt ¸inut˘ aprin apelarea metodei toString pentru obiectului cont ¸inut..SINGLE_TREE_SELECTION). este posibil˘ a specificarea unui text ˆ ın format HTML ca valoare a unui nod.addTreeSelectionListener(this).add(new DefaultMutableTreeNode("Sirul " + i)). Dac˘ a varianta ad˘ aug˘ arii explicite a nodurilor nu este potrivit˘ a. nodurile arborelui pot fi de tipuri diferite. } root. public Test() { .add(new DefaultMutableTreeNode(new Integer(i))).. . root.

. if (node == null) return.11.Specific˘ a dac˘ a r˘ ad˘ acina e vizibil˘ a sau nu. Acestea sunt: • setRootVisible .putClientProperty("JTree. ImageIcon closed = createImageIcon("img/closed. • setShowsRootHandles .getUserObject().. Aceasta implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellRenderer. Prin implementarea interfet ¸ei sau extinderea clasei implicite pot fi create modalit˘ a¸ ti de personalizare a nodurilor arborelui ˆ ın funct ¸ie de tipul sau valoarea acestora. // sau "Horizontal". • putClientProperty . cea folosit˘ a implicit fiind DefaultTreeCellRenderer.gif").gif"). Exist˘ aˆ ıns˘ a¸ si diverse metode de a schimba ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sarea unui arbore f˘ ar˘ a s˘ a cre˘ am noi clase de tip TreeCellRenderer. FOLOSIREA COMPONENTELOR public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { // Obtinem nodul selectat DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree. cum ar fi modul de reprezentare a relat ¸iilor (liniilor) dintre nodurile p˘ arinte ¸ si fiu: tree. } } 331 Fiecare nod al arborelui este reprezentar prin intermediul unei clase renderer. "None" • Specificarea unei iconit ¸e pentru nodurile frunz˘ a sau interne: ImageIcon leaf = createImageIcon("img/leaf. ImageIcon open = createImageIcon("img/open. // Obtinem informatia din nod Object nodeInfo = node. "Angled").Stabile¸ ste diverse propriet˘ a¸ ti.getLastSelectedPathComponent()..lineStyle".gif").Specific˘ a dac˘ a nodurile de pe primul nivel au simboluri care s˘ a permit˘ a expandarea sau restrˆ angerea lor. .6.

setOpenIcon(open). 11. clas˘ a despre care am mai discutat ˆ ın capitolul dedicat modeluli AWT. Cele mai importante clase care descriu astfel de containere sunt: – JPanel – JScrollPane – JTabbedPane – JSplitPane – JLayeredPane – JDesktopPane – JRootPane JPanel are aceea¸ si funct ¸ionalitate ca ¸ si clasa Panel din AWT. Containere de nivel ˆ ınalt . JDialog. renderer. tree. renderer. containerele reprezint˘ a suprafet ¸ de afi¸ sare pe care pot fi plasate ale componente.332 CAPITOLUL 11. renderer. JApplet ¸ si reprezint˘ a r˘ ad˘ acinile ierarhiilor de componente ale unei aplicat ¸ii.setCellRenderer(renderer). acesta putˆ and fi schimbat ˆ ıns˘ a chiar ˆ ın momentul construirii . 2. Superclasa componentelor de acest tip este Container. Containerele pot fi ˆ ımo˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: 1. Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.setLeafIcon(leaf).6 Containere Dup˘ a cum ¸ stim. SWING DefaultTreeCellRenderer renderer = new DefaultTreeCellRenderer().Acestea sunt JFrame.Reprezint˘ a suprafet ¸e de afi¸ sare cu ajutorul c˘ arora pot fi organizate mai eficient componentele aplicat ¸iei. fiind folosit pentru gruparea mai multor componente Swing ¸ si plasarea lor ˆ ımpreun˘ a pe o alt˘ a suprafat ¸˘ a de afi¸ sare.setClosedIcon(closed).6. Containere intermediare . putˆ and fi imbricate. eventual chiar alte containere.

. frame. FOLOSIREA COMPONENTELOR 333 obiectului JPanel sau ulterior cu metoda setLayout. /* Preferabil. JScrollPane este o clas˘ a foarte important˘ aˆ ın arhitectura modelului Swing. selectarea . uzual panouri (obiecte de tip JPanel). JTabbedPane este util˘ a pentru suprapunerea mai multor containere. JScrollPane sp = new JScrollPane(lista). String elemente[] = new String[100]. p. JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()). folosind metoda add. JList lista = new JList(elemente).getContentPane(). nici o component˘ a Swing neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸ie.11.. Ad˘ augarea de componente se realizeaz˘ a ca pentru orice container. . pe acela¸ si spat ¸iu de afi¸ sare. i<100. i++) elemente[i] = "Elementul " + i.add(new JButton("OK")). deoarece ofer˘ a suport pentru derularea pe orizontal˘ a ¸ si vertical˘ a a componentelor a c˘ aror reprezentare complet˘ a nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a asociat˘ a.add(new JLabel("Hello")).6.add(sp). for(int i=0. deoarece nu mai este construit si un obiect de tip FlowLayout (implicit) */ p.

panel1. JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane().add(new JLabel("Hello")). "Aici avem o eticheta"). tabbedPane. tabbedPane. "Trei" }. ImageIcon icon = new ImageIcon("smiley. Ca funct ¸ionalitate.add(new JButton("OK")). fiecare panou avˆ and un astfel de buton corespunz˘ ator. ofer˘ a o implementare asem˘ an˘ atoare gestionarului de pozit ¸ionare CardLayout. panel2. JSplitPane permite crearea unui container care cont ¸ine dou˘ a componente dispuse fie una lˆ ang˘ a cealalt˘ a. JComponent panel1 = new JPanel(). icon. JComponent panel2 = new JPanel().334 CAPITOLUL 11.setOpaque(true). icon.VK_2).VK_1). tabbedPane. panel1.addTab("Tab 1".setMnemonicAt(0. JList list = new JList(elem). fie una sub alta ¸ si separarea acestora prin intermediul unei bare care s˘ a permit˘ a configurarea suprafet ¸ei alocate fiec˘ arei componente. String elem[] = {"Unu". panel1.setOpaque(true).setMnemonicAt(1.gif"). "Aici avem un buton"). "Doi". tabbedPane. panel2. panel2. . KeyEvent.addTab("Tab 2". KeyEvent. SWING unuia sau altui panou realizˆ andu-se prin intermediul unor butoane dispuse pe partea superioar˘ a a componentei.

list.add(new JButton("Adauga")). panel.add(new JButton("Sterge")). FOLOSIREA COMPONENTELOR JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3. . panel). sp1. 1)). JTextArea text = new JTextArea( "Mai multe componente separate prin\n" + "intermediul containerelor JSplitPane").7 Dialoguri Clasa care descrie ferestre de dialog este JDialog.11. ˆ ıntocmai ca ˆ ın modelul AWT.Permite crearea unor dialoguri simple. realizarea unor interog˘ ari de confirmare/renunt ¸are.add(new JButton("Salveaza")).HORIZONTAL_SPLIT. frame. text).getContentPane().VERTICAL_SPLIT. In Swing exist˘ aˆ ıns˘ a o serie de clase predefinite ce descriu anumite tipuri de dialoguri.6. // Separam lista de grupul celor trei butoane JSplitPane sp1 = new JSplitPane( JSplitPane. crearea unui dialog realizˆ andu-se prin extinderea acesteia. panel. Acestea sunt: • JOptionPane . 335 11. // Separam containerul cu lista si butoanele // de componenta pentru editare de text JSplitPane sp2 = new JSplitPane( JSplitPane. folosite pentru afi¸ sarea unor mesaje.6. panel.add(sp2). extrem de utile ˆ ın majoritatea aplicat ¸iilor.

7 11. fie ca urmare a unor act ¸iuni externe sau interne programului. operat ¸ia de desenare va fi executat˘ a pentru toate containerele. • ProgressMonitor . • JColorChooser .QUESTION_MESSAGE).showMessageDialog(frame. r˘ ad˘ acina acestei fiind un container de nivel ˆ ınalt. Cˆ and este necesar˘ a desenarea componentei repsective.Clas˘ a utilizat˘ a pentru monitorizare˘ a progresului unei operat ¸ii consumatoare de timp.ERROR_MESSAGE). clasa fiind extrem de configurabil˘ a. JOptionPane. componenta este plasat˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. respectiv salvare. "Doriti inchiderea aplicatiei ? ". JOptionPane.Dialog standard pentru selectarea ˆ ıntr-o manier˘ a facil˘ a a unei culori.336 CAPITOLUL 11.YES_NO_OPTION. • JFileChooser .Dialog standard care permite navigarea prin sistemul de fi¸ siere ¸ si selectarea unui anumit fi¸ sier pentru operat ¸ii de deschidere. sau chiar pentru introducerea unor valori. desenarea unei componente este un proces care se executa automat ori de cˆ ate ori este necesar. fie la prima sa afi¸ sare. sunt exemplificate dou˘ a modalit˘ a¸ ti de utilizare a clasei: JOptionPane. ˆ ıncepˆ and cu cel de la nivelul superior. SWING etc. Orice component˘ a se g˘ ase¸ ste ˆ ıntr-o ierarhie format˘ a de containere. care la rˆ andul ei poate fi plasat˘ a pe alt˘ a suprafat ¸˘ a¸ si a¸ sa mai departe. cum ar fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet.7.showConfirmDialog(frame. Cu alte cuvinte. ˆ ıns˘ a exist˘ a unele diferent ¸e care trebuie ment ¸ionate. 11. JOptionPane. Procesul ˆ ın sine este asem˘ an˘ ator celui din modelul AWT. "Eroare de sistem !". . "Intrebare". "Eroare".1 Desenarea Metode specifice Dup˘ a cum ¸ stim. JOptionPane. Mai jos.

Este principala metod˘ a pentru desenare ce este supradefinit˘ a pentru fiecare component˘ a Swing ˆ ın parte pentru a descrie reprezentarea sa grafic˘ a. De¸ si este posibil˘ a supradefinirea ei. • paintChildren . Aceasta este responsabil˘ a cu apelul metodelor Swing ce deseneaz˘ a componenta ¸ si anume: • paintComponent . aceast˘ a metod˘ a are ˆ ıns˘ a o implementare specific˘ a ¸ si nu trebuie supradefinit˘ a. Metoda paint este responsabil˘ a cu apelul metodelor amintite mai sus ¸ si realizarea unor optimiz˘ ari legate de procesul de desenare.7. acest lucru nu este recomandat. dup˘ a care va executa desenarea propriu-zis˘ a. Nu trebuie supradefinit˘ a. apelul metodei revalidate va precede apelul lui repaint. Pe perioada ˆ ın care acesta este ocupat cu transmiterea unui mesaj nu va fi f˘ acut˘ a nici o desenare. cum ar fi implementarea mecanismului de double-buffering.Deseneaz˘ a chenarele componentei (dac˘ a exist˘ a). • paintBorder . desenarea este realizat˘ a de firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu transmiterea evenimentelor. . dac˘ a acesta este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de desenare ce consum˘ a mult timp. dac˘ a se dore¸ ste redesenarea explicit˘ a a unei componente se va apela metoda repaint. Nu trebuie supradefinit˘ a. apelat˘ a automat ori de cˆ ate ori este necesar. metoda cea mai important˘ a fiind paint. DESENAREA 337 Desenarea se bazeaz˘ a pe modelul AWT. ˆ ın cazul ˆ ın care componenta este opac˘ a metoda deseneaz˘ a suprafat ¸a sa cu culoarea de fundal. din motivele amintite mai sus. In cazul ˆ ın care dimensiunea sau pozit ¸ia componentei s-au schimbat. Pentru componentele Swing. Atent ¸ie Intocmai ca ˆ ın AWT.11. Implicit. pe perioada respectiv˘ a nu va fi transmis nici un mesaj. Ca ¸ si ˆ ın AWT. De asemenea.Solicit˘ a desenarea componentelor cont ¸inute de aceast˘ a component˘ a (dac˘ a exist˘ a).

JLabel label = new JLabel(img). Aceasta este o facilitate extrem de important˘ a deoarece permite crearea de componente care nu au form˘ a rectangular˘ a. De exemplu.2 Considerat ¸ii generale In continuare vom prezenta cˆ ateva considerat ¸ii generale legate de diferite aspecte ale desen˘ arii ˆ ın cadrul modelului Swing. Dimensiunile acestei pot fi obt ¸inute cu metodele getSize. exist˘ a cˆ ateva solut ¸ii mai simple pentru afi¸ sarea unei imagini. Imaginea respectiv˘ a trebuie creat˘ a folosind clasa ImageIcon. In Swing. getWidth. cea mai utilizat˘ a fiind crearea unei etichete (JLabel) sau a unui buton (JButton) care s˘ a aib˘ a setat˘ a o anumit˘ a imagine pe suprafat ¸a sa. Evident. Suprafat ¸a ocupat˘ a de acestea poate fi aflat˘ a cu metoda getInsets . un buton circular va fi construit ca fiind transparent (setOpaque(false)) ¸ si va desena ˆ ın interiorul s˘ au o elips˘ a umplut˘ a cu o anumit˘ a culoare. deoarece pentru componentele transparente vor trebui redesenate containerele pe care se g˘ ase¸ ste aceasta. Trabsparent ¸a ˆ ıns˘ a vine cu un anumit pret ¸. Afi¸ sarea imaginilor In AWT afi¸ sarea unei imagini era realizat˘ a uzual prin supradefinirea clasei Canvas ¸ si desenarea imaginii ˆ ın metoda paint a acesteia.gif"). ˆ ıncetinind astfel procesul de afi¸ sare. SWING 11. se recomand˘ a setarea componentelor ca fiind opace (setOpaque(true)). ImageIcon img = new ImageIcon("smiley. evident dac˘ a acestea exist˘ a. este necesar˘ a implementarea de cod specific pentru a trata ap˘ asarea acestui tip de buton. orice component˘ a este definit˘ a de o suprafat ¸˘ a rectangular˘ a.7.338 CAPITOLUL 11. Acestea includ ˆ ıns˘ a¸ si dimsniunile chenarelor. de fiecare dat˘ a cˆ and este cazul. Dimensiunile componentelor Dup˘ a cum ¸ stim. Transparent ¸a Cu ajutorul metodei setOpaque poate fi controlat˘ a opacitatea componentelor Swing. Din acest motiv. getHeight.

translate(x. argumentul este de fapt de tip Graphics2D. Din acest motiv este foarte important ca atunci cˆ and supradefinim metoda paintComponent s˘ a ne asigur˘ am c˘ a la terminarea metodei starea obiectului Graphics este aceea¸ si ca la ˆ ınceput.. Acest lucru poate fi realizat fie explicit.11. clas˘ a ce extinde Graphics ¸ si pune la dispozit ¸ie metode mai sofisitcate de desenare cunoscute sub numele de Java2D. Insets insets = getInsets(). fie folosind o copie a contextului grafic primit ca argument: // 1. a chenarelor ¸ si a fiilor s˘ ai. Pentru a avea acces la API-ul Java2D. g2d....left . In majoritatea cazurilor ˆ ıns˘ a. este suficient s˘ a facem conversia argumentului ce descrie contextul grafic: public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.top . int currentWidth = getWidth() . pentru a eficientiza desenarea.insets. DESENAREA 339 ce va returna un obiect de tip Insets ce specific˘ a num˘ arul de pixeli ocupat ¸i cu chenare ˆ ın jurul componentei.Explicit Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.right..translate(-x. } Contexte grafice Argumentul metodei paintComponent este de tip Graphics ce ofer˘ a primitivele standard de desenare. y). // modificam contexul .insets. public void paintComponent(Graphics g) { . // revenim la starea initiala .bottom. int currentHeight = getHeight() .7. -y). . // Desenam apoi cu g2d . } In Swing. g2d.insets.insets... obiectul de tip Graphics primit ca argument de metoda paintComponent este refolosit pentru desenarea componentei..

Posibilitatea de a alege ˆ ıntre diferite moduri L&F are avantajul de a oferi prezentarea unei aplicat ¸ii ˆ ıntr-o form˘ a grafic˘ a care s˘ a corespund˘ a preferint ¸elor utilizatorilor. fie s˘ a aib˘ a un aspect specific Java. • com.dispose().plaf.. (GTK este acronimul de la GNU Image Manipulation Program Toolkit).translate(x. g2d.create().plaf.metal. variantele originale de L&F furnizate ˆ ın distribut ¸ia standard ofereau modalitatea ca o interfat ¸˘ a Swing fie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ın ansamblul grafic al sistemului de operare folosit. Folosind acest L&F este posibil˘ a ¸ si . • com. y).swing.java.java.plaf. .340 CAPITOLUL 11.swing.WindowsLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Windows. g2d.sun. • com. In principiu. Folosirea unei copii Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.swing.GTKLookAndFeel GTK+ reprezint˘ a un standard de creare a interfet ¸elor grafice dezvoltat independent de limbajul Java.gtk.motif.MetalLookAndFeel Este varianta implicit˘ a de L&F ¸ si are un aspect specific Java.sun.mac.MotifLookAndFeel Specific˘ a interfat ¸a CDE/Motif. 11. SWING // 2. Orice L&F este descris de o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel.4.sun.plaf.2 exist˘ a¸ si implementarea pentru Windows XP .sun. Distribut ¸ia standard Java include urm˘ atoarele clase ce pot fi utilizate pentru selectarea unui L&F: • javax.plaf. • com.MacLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Mac.java.java. Incepˆ and cu versiunea 1.swing.swing..windows.8 Look and Feel Prin sintagma ’Look and Feel’ (L&F) vom ˆ ınt ¸elege modul ˆ ın care sunt desenate componentele Swing ¸ si felul ˆ ın care acestea interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul.

Returneaz˘ a interfat ¸a grafic˘ a standard Java (JLF). returneaz˘ a varianta standard. // Exemple: UIManager. • getCrossPlatformLookAndFeelClassName . In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici o astfel de clas˘ a.gtkthemefile=temaSpecifica/gtkrc App Specificare unei anumite interfet ¸e L&F poate fi realizat˘ a prin mai multe modalit˘ a¸ ti. • setLookAndFeel .java. Folosirea clasei UImanager Clasa UIManager pune la dispozit ¸ie o serie de metode statice pentru selectarea la momentul execut ¸iei a uni anumit L&F.setLookAndFeel( "com.sun. UIManager. ca ˆ ın exemplul de mai jos: java -Dswing.Obt ¸ine varianta curent˘ a.MotifLookAndFeel"). LOOK AND FEEL 341 specificarea unei anumite teme prin intermediul unui fi¸ sier de resurse sau folosind variabila swing.8. • getSystemLookAndFeelClassName .swing.11.Seteaz˘ a modul curet L&F.motif. precum ¸ si pentru obt ¸inerea unor variante specifice: • getLookAndFeel .defaultlaf: .gtkthemefile.getSystemLookAndFeelClassName()).defaultlaf Exist˘ a posibilitatea de a specifica varianta de L&F a aplicat ¸ie direct de la linia de comand˘ a prin setarea proprietˆ a¸ tii swing. returnˆ and un obiect de tip LookAndFeel.Obt ¸ine variant˘ a specific˘ a sistemului de operare folosit.plaf. fie un ¸ sir de caractere cu numele complet al clasei L&F.setLookAndFeel( UIManager. Setarea propriet˘ a¸ tii swing. Metoda prime¸ ste ca argument un obiect dintr-o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel.

windows. Apelul explicit al metodei UIManager.defaultlaf specificat˘ a de la linia de comand˘ a.defaultlaf specificat˘ aˆ ın fi¸ sierul swing. SWING java -Dswing. 2.defaultlaf= com.plaf.swing.swing.plaf. # Swing properties swing.GTKLookAndFeel App java -Dswing. 4.windows.WindowsLookAndFeel App O alt˘ a variant˘ a de a seta aceast˘ a proprietate este schimbarea ei direct ˆ ın fi¸ sierul swing. Exist˘ a posibilitatea de a schimba varianta de L&F chiar ¸ si dup˘ a afi¸ sarea componentelor. 3. SwingUtilities.defaultlaf= com. Clasa standard Java (JLF).swing. Proprietatea swing.properties.pack(). .updateComponentTreeUI(f).342 CAPITOLUL 11.plaf.sun. Proprietatea swing. Secvent ¸a care efectueaz˘ a aceast˘ a operat ¸ie pentru o fereastr˘ a f este: UIManager. f.setLookAndFeel(numeClasaLF). ˆ ıncepˆ and cu containerele de nivel ˆ ınalt ¸ si va fi realizat prin apelul metodei SwingUtilities.sun.java.java.java.setLookAndFeel ˆ ınaintea cre˘ arii unei componente Swing. Acesta este un proces care trebuie s˘ a actualizeze ierarhiile de componente.defaultlaf= com.updateComponentTreeUI ce va primi ca argument r˘ ad˘ acina unei ierarhii.WindowsLookAndFeel Ordinea ˆ ın care este aleas˘ a clasa L&F este urm˘ atoarea: 1.properties situat ˆ ın subdirectorul lib al distribut ¸iei Java.gtk.sun.

poate rula oricˆ ate procese ˆ ın acela¸ si timp (concurent). o secvent ¸˘ a de execut ¸ie a instruct ¸iunilor sale ¸ si un sfˆ ar¸ sit. folosind diverse strategii de alocare a procesorului fiec˘ aruia dintre acestea. Am reamintit acest lucru deoarece not ¸iunea de fir de execut ¸ie nu are sens decˆ at ˆ ın cadrul unui sistem de operare multitasking. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie ¸ si un sfˆ ar¸ sit. nu este capabil s˘ a execute decˆ at un singur proces la un moment dat. cum ar fi fi MS-DOS.1 Introducere Firele de execut ¸ie fac trecerea de la programarea secvent ¸ial˘ a la programarea concurent˘ a. Diferenta dintre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces const˘ aˆ ın faptul c˘ a un fir de execut ¸ie nu poate rula independent ci trebuie s˘ a ruleze ˆ ın cadrul unui proces. Un fir de execut ¸ie este similar unui proces secvent ¸ial. Cu alte cuvinte. Un program aflat ˆ ın execut ¸ie se nume¸ ste proces. Un sistem de operare monotasking. ˆ ın timp ce un sistem de operare multitasking. ˆ ın sensul c˘ a are un ˆ ınceput.Capitolul 12 Fire de execut ¸ie 12. Definit ¸ie Un fir de execut ¸ie este o succesiune scevent ¸ial˘ a de instruct ¸iuni care se execut˘ aˆ ın cadrul unui proces. 343 . cum ar fi UNIX sau Windows. Un program secvent ¸ial reprezint˘ a modelul clasic de program: are un ˆ ınceput. la un moment dat programul are un singur punct de execut ¸ie.

ambele rulˆ and simultan ¸ si independent pe o structur˘ a secvent ¸ial˘ a format˘ a de instruct ¸iunile lor. De multe ori ori. 12. evident. Un fir de execut ¸ie poate fi asem˘ anat cu o versiune redus˘ a a unui proces. un fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a unei clase. Firele de execut ¸ie sunt utile ˆ ın multe privint ¸e. O alt˘ a deosebire rezult˘ a din faptul c˘ a fiecare proces are propria sa memorie (propriul s˘ au spat ¸iu de adrese) iar la crearea unui nou proces (fork) este realizat˘ a o copie exact˘ a a procesului p˘ arinte: cod ¸ si date. FIRE DE EXECUT ¸ IE Program (proces) Un program ˆ ı¸ si poate defini ˆ ıns˘ a nu doar un fir de execut ¸ie ci oricˆ ate. Firele de execut ¸ie definite de o clas˘ a vor avea acela¸ si cod ¸ si. ˆ ın timp ce la crearea unui fir nu este copiat decˆ at codul procesului p˘ arinte. permit ¸ˆ and efectuarea concurent˘ a a sarcinilor independente ale acelui program. ˆ ıns˘ a uzual ele sunt folosite pentru executarea unor operat ¸ii consumatoare de timp f˘ ar˘ a a bloca procesul principal: calcule matematice. A¸ sadar. datele procesului original. a¸ steptarea eliber˘ arii unei resurse.2 Crearea unui fir de execut ¸ie Ca orice alt obiect Java. desenarea componentelor unei aplicat ¸ii GUI. rˆ and deosebirea major˘ a const˘ aˆ ın faptul c˘ a firele de execut ¸ie nu pot rula decˆ at ˆ ın cadrul unui proces. execut ¸ia simultan˘ a a firelor ˆ ın cadrul unui proces este similar˘ a cu execut ¸ia concurent˘ a a proceselor: sistemul de operare va aloca procesorul dup˘ a o anumit˘ a strategie fiec˘ arui fir de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea lor. toate firele de execut ¸ie avˆ and acces la acelea¸ si date. Care ar fi ˆ ıns˘ a deosebirile ˆ ıntre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces ? In primul. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ aˆ ın cadrul unui proces se pot executa simultan mai multe fire de execut ¸ie. prin urmare. De asemenea.344 Program (proces) CAPITOLUL 12. acest lucru nu este obligatoriu. aceea¸ si . un fir mai poate fi privit ¸ si ca un context de execut ¸ie ˆ ın cadrul unui proces. etc. firele ˆ ı¸ si desf˘ a¸ soar˘ a activitatea ˆ ın fundal ˆ ıns˘ a. Din acest motiv firele de execut ¸ie mai sunt numite ¸ si procese usoare.

. cu alte cuvinte. } } Prima metod˘ a a clasei este constructorul. Crearea unei clase care s˘ a defineasc˘ a fire de execut ¸ie poate fi facut˘ a prin dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • prin extinderea clasei Thread. • prin implementarea interfet ¸ei Runnable. Orice clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e vor fi executate separat ˆ ıntr-un fir propriu trebuie declarat˘ a ca fiind de tip Runnable.12. nu face nimic. metoda run nu cont ¸ine nici un cod. 12. Formatul general al unei astfel de clase este: public class FirExcecutie extends Thread { public FirExcecutie(String nume) { // Apelam constructorul superclasei super(nume). } public void run() { // Codul firului de executie . implicit. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE 345 secvent ¸a de instruct ¸iuni. Orice fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a clasei Thread sau a unei subclase a sa. Aceasta implementeaz˘ a un fir de execut ¸ie generic care. Cea mai important˘ a clas˘ a care implementeaz˘ a interfat ¸a Runnable este Thread. Interfat ¸a Runnable este conceput˘ a ca fiind un protocol comun pentru obiectele care doresc s˘ a execute un anumit cod pe durata existent ¸ei lor. In cazul ˆ ın care nu vrem s˘ a d˘ am nume firelor pe care le cre˘ am.2. atunci putem renunt ¸a la supradefinirea .2. A¸ sadar.. orice clas˘ a ce descrie fire de execut ¸ie va cont ¸ine metoda run ˆ ın care este implementat codul ce va fi rulat.1 Extinderea clasei Thread Cea mai simpl˘ a metod˘ a de a crea un fir de execut ¸ie care s˘ a realizeze o anumit˘ a act ¸iune este prin extinderea clasei Thread ¸ si supradefinirea metodei run a acesteia. care prime¸ ste ca argument un ¸ sir ce va reprezenta numele firului de execut ¸ie. Aceasta este o interfat ¸˘ a care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a¸ si anume metoda run.

// Cream firul de executie FirExecutie fir = new FirExecutie("simplu"). 10) . f˘ ar˘ a argumente.346 CAPITOLUL 12. ace¸ stia fiinde utili atunci cˆ and vrem s˘ a trimitem diver¸ si parametri de init ¸ializare firului nostru. S˘ a consider˘ am ˆ ın continuare un exemplu ˆ ın care definim un fir de execut ¸ie ce afi¸ seaz˘ a numerele ˆ ıntregi dintr-un interval. ”inima” oric˘ arui fir de execut ¸ie. // Numara de la 0 la 100 cu pasul 5 fir2 = new AfisareNumere (100 . Un fir de execut ¸ie creat nu este automat pornit. lansarea s˘ a fiind realizeaz˘ a de metoda start. out . . a = a . i += pas ) System . pas = pas . Evident. } } public class TestThread { public static void main ( String args []) { AfisareNumere fir1 .1: Folosirea clasei Thread class AfisareNumere extends Thread { private int a . A dou˘ a metod˘ a este metoda run. int pas ) { this . fir1 = new AfisareNumere (0 . 200 . cu un anumit pas.start(). Ulterior. // Lansam in executie fir. se pot defini ¸ si alt ¸i constructori. int b . FIRE DE EXECUT ¸ IE acestui constructor ¸ si s˘ a folosim constructorul implicit. i <= b . 5) . care creeaz˘ a un fir de execut ¸ie f˘ ar˘ a nici un nume. pas . acesta poate primi un nume cu metoda setName. fir2 . ˆ ın care scriem efectiv codul care trebuie s˘ a se execute. this . definit˘ aˆ ın clasa Thread. b = b . b . print ( i + " " ) . } public void run () { for ( int i = a . this . Listing 12. public AfisareNumere ( int a . 100 .

nu mai putem extinde clasa Thread ci trebuie s˘ a implement˘ am direct interfat ¸a Runnable.12.2. La rul˘ ari diferite se pot obt ¸ine rezultate diferite deoarece timpul alocat fiec˘ arui fir de execut ¸ie poate s˘ a nu fie acela¸ si. start () .2 Implementarea interfet ¸ei Runnable Ce facem ˆ ıns˘ a cˆ and dorim s˘ a cre˘ am o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie dar aceasta are deja o superclas˘ a. Clasa Thread implementeaz˘ a ea ˆ ıns˘ a¸ si interfat ¸a Runnable ¸ si. Interfat ¸a Runnable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE // Numara de la 100 la 200 cu pasul 10 fir1 . // Pornim firele de executie // Ele vor fi distruse automat la terminarea lor } } 347 Gˆ andind secvent ¸ial. la extinderea ei obt ¸ineam implementarea indirect˘ a a interfet ¸ei. apoi numerele de la 100 la 200 cu pasul 10. A¸ sadar.lang ¸ si este definit˘ a astfel: . ˆ ıntrucˆ at primul apel este c˘ atre contorul fir1. rezultatul obt ¸inut va fi o intercalare de valori produse de cele dou˘ a fire ce ruleaz˘ a simultan. f˘ ar˘ a a extinde clasa Thread. s-ar crede c˘ a acest program va afi¸ sa prima dat˘ a numerele de la 0 la 100 cu pasul 5. din acest motiv.2. Un posibil rezultat al programului de mai sus: 0 100 5 110 10 120 15 130 20 140 25 150 160 170 180 190 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12. interfat ¸˘ a Runnable permite unei clase s˘ a fie activ˘ a. el fiind controlat de procesor ˆ ıntr-o manier˘ a ”aparent” aleatoare. start () . Thread // incorect ! In acest caz. ¸ stiind c˘ aˆ ın Java nu este permis˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a? class FirExecutie extends Parinte. fir2 . deci rezultatul afi¸ sat pe ecran ar trbui s˘ a fie: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 In realitate ˆ ıns˘ a.

348 CAPITOLUL 12. urmat˘ a de un apel la un constructor al clasei Thread. Simpla instant ¸iere a unei clase care implemeneaz˘ a interfat ¸a Runnable nu creeaz˘ a nici un fir de execut ¸ie. Trebuie apelat constructorul care s˘ a primeasc˘ a drept argument o instant ¸˘ a a clasei noastre. fir. ˆ ıns˘ a nu la oricare dintre ace¸ stia. ClasaActiva obiectActiv = new ClasaActiva(). . se pierde ˆ ıns˘ a tot suportul oferit de clasa Thread. o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie prin implementarea interfet ¸ei Runnable trebuie obligatoriu s˘ a implementeze metoda run. Dup˘ a creare. prin instruct ¸iunea new. Acest lucru se realizeaz˘ a. } } Spre deosebire de modalitatea anterioar˘ a. public FirExecutie() if (fir == null) { fir = new Thread(this). FIRE DE EXECUT ¸ IE public interface Runnable { public abstract void run().start(). Thread fir = new Thread(obiectActiv).. firul de execut ¸ie poate fi lansat printr-un apel al metodei start. crearea acestora trebuind f˘ acut˘ a explicit. ca pentru orice alt obiect. } Prin urmare. Pentru a realiza acest lucru trebuie s˘ a instant ¸iem un obiect de tip Thread ce va reprezenta firul de execut ¸ie propriu zis al c˘ arui cod se gase¸ ste ˆ ın clasa noastr˘ a. Aceste operat ¸iuni pot fi f˘ acute chiar ˆ ın cadrul clasei noastre: public class FirExecutie implements Runnable { private Thread fir = null. O astfel de clas˘ a se mai nume¸ ste clas˘ a activ˘ a¸ si are urm˘ atoarea structur˘ a: public class ClasaActiva implements Runnable { public void run() { //Codul firului de executie ..

CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE fir. ˆ ıns˘ a aceasta va fi executat˘ a ca orice alt˘ a metoda. desenˆ and figuri diferite. va apela metoda run din clasa curent˘ a. pe o suprafat ¸˘ a de fire de execut ¸ie care vor rula suprafat ¸a sa.*. acest lucru realizˆ andu-se automat la apelul metodei start. awt . .start().. awt . fiecare pe Listing 12. class Plansa extends Canvas implements Runnable { // Deoarece Plansa extinde Canvas .*. } } public void run() { //Codul firului de executie . ¸ si nu separat ˆ ıntr-un fir. } } 349 Specificarea argumentului this ˆ ın constructorul clasei Thread determin˘ a crearea unui fir de execut ¸ie care. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul folosind interfat ¸a Runnable. la lansarea sa. exemplu ˆ ın care cre˘ am dou˘ a fire de execut ¸ie Fiecare fir va desena figuri geometrice de un desenare de tip Canvas.. Vom porni apoi dou˘ a concurent. anumit tip. Atent ¸ie Metoda run nu trebuie apelat˘ a explicit. A¸ sadar. lansarea firului va fi f˘ acut˘ a automat la instant ¸ierea unui obiect al clasei: FirExecutie fir = new FirExecutie().2: Folosirea interfet ¸ei Runnable import java . event . Pentru clasa FirExecutie dat˘ a mai sus.2. acest constructor accept˘ a ca argument orice instant ¸˘ a a unei clase ”Runnable”.12. import java . Apelul explicit al metodei run nu va furniza nici o eroare.

// Desenam figura la coordonatele calculate // de firul de executie g . setColor ( Color . drawOval (x . r . r =0. width -1 . facem o pauza de 50 ms */ for ( int i =0. i <100. } public Dimension getPreferredSize () { return dim . 0 . public Plansa ( String figura . height -1) . r . black ) . int x =0 . Color culoare . } public void update ( Graphics g ) { paint ( g ) . // Supradefinim update ca sa nu mai // fie stearsa suprafata de desenare } public void run () { /* Codul firului de executie : Afisarea a 100 de figuri geometrice la pozitii si dimensiuni calculate aleator . Color culoare ) { this . Intre doua afisari . figura = figura . if ( figura . equals ( " cerc " ) ) g . i ++) { . y . g . dim . String figura . this . setColor ( culoare ) . drawRect (0 . } public void paint ( Graphics g ) { // Desenam un chenar g . dim . else if ( figura . FIRE DE EXECUT ¸ IE // nu mai putem extinde clasa Thread Dimension dim = new Dimension (300 . 300) . y =0 .350 CAPITOLUL 12. r ) . drawRect (x . culoare = culoare . equals ( " patrat " ) ) g . y . r ) .

red ) . pack () . show () . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} repaint () . } } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . this . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . 2) ) . height ) . // Cream doua obiecte active de tip Plansa Plansa p1 = new Plansa ( " patrat " . r = ( int ) ( Math . exit (0) . Color . } }) . blue ) . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE x = ( int ) ( Math . random () * dim . } } public class TestRunnable { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Runnable " ) . // Acestea extind Canvas . add ( p2 ) . start () . new Thread ( p2 ) . start () . f . try { Thread .2. // Pornim doua fire de executie .12. care vor // actualiza desenul celor doua planse new Thread ( p1 ) . Color . add ( p1 ) . sleep (50) . } } 351 . y = ( int ) ( Math . random () * dim . le plasam pe fereastra setLayout ( new GridLayout (1 . random () * 100) . width ) . Plansa p2 = new Plansa ( " cerc " .

352 CAPITOLUL 12. vom analiza mai ˆ ındeaproape st˘ arile ˆ ın care se poate g˘ asi un fir de execut ¸ie. devine activ prin lansarea sa ¸ si. In continuare. // fir se gaseste in starea "New Thread" . Diagrama de mai jos ilustreaz˘ a generic aceste st˘ ari precum ¸ si metodele care provoaca tranzit ¸ia dintr-o stare ˆ ın alta: A¸ sadar. se termin˘ a. cu alte cuvinte dup˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa Thread sau dintr-o subclas˘ a a sa. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie Fiecare fir de execut ¸ie are propriul s˘ au ciclu de viat ¸˘ a: este creat. la un moment dat. Thread fir = new Thread(obiectActiv). un fir de execut ¸ie se poate g˘ asi ˆ ın una din urm˘ atoarele patru st˘ ari: • ”New Thread” • ”Runnable” • ”Not Runnable” • ”Dead” Starea ”New Thread” Un fir de execut ¸ie se g˘ ase¸ ste ˆ ın aceast˘ a stare imediat dup˘ a crearea sa.

Starea ”Runnable” Dup˘ a apelul metodei start un fir va trece ˆ ın starea ”Runnable”. Un fir aflat ˆ ın starea ”Runnable” nu ˆ ınseamn˘ a neap˘ arat c˘ a se g˘ a¸ seste efectiv ˆ ın execut ¸ie.3. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a din cauza c˘ a majoritatea calculatoarelor au un singur procesor iar acesta nu poate rula simultan toate firele de execut ¸ie care se gasesc ˆ ın starea ”Runnable”. un fir care ”ruleaz˘ a” poate s˘ a-¸ si a¸ stepte de fapt rˆ andul la procesor. prin metoda start. Starea ”Not Runnable” Un fir de execut ¸ie poate ajunge ˆ ın aceaat˘ a stare ˆ ın una din urm˘ atoarele situat ¸ii: • Este ”adormit” prin apelul metodei sleep. adic˘ a instruct ¸iunile sale sunt interpretate de procesor. Pentru a rezolva aceasta problem˘ a exist˘ a o planificare care s˘ a partajeze dinamic ¸ si corect procesorul ˆ ıntre toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın starea ”Runnable”. a¸ steptˆ and ca o anumit˘ a condit ¸ie s˘ a fie satisfacut˘ a.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. A¸ sadar. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 353 In aceast˘ a stare firul este ”vid”. • Planific˘ a firul de execut ¸ie la procesor pentru a fi lansat. Apelul oric˘ arei alte metode ˆ ın afar˘ a de start nu are nici un sens ¸ si va provoca o except ¸ie de tipul IllegalThreadStateException. . • Apeleaz˘ a metoda run a obiectului activ al firului. el nu are alocate nici un fel de resurse sistem ¸ si singura operat ¸iune pe care o putem executa asupra lui este lansarea ˆ ın execut ¸ie.start(). fir. //fir se gaseste in starea "Runnable" Metoda start realizez˘ a urm˘ atoarele operat ¸iuni necesare rul˘ arii firului de execut ¸ie: • Aloc˘ a resursele sistem necesare. adic˘ a va fi ˆ ın execut ¸ie. • A apelat metoda wait.

Lungimea acestei pauze este specificat˘ a ˆ ın milisecunde ¸ si chiar nanosecunde. la un moment dat.354 CAPITOLUL 12. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a¸ steapt˘ a o anumit˘ a condit ¸ie. cu alte cuvinte ˆ ıl ”adoarme” pentru un timp specificat. Metoda sleep este o metod˘ a static˘ a a clasei Thread care provoac˘ a o pauz˘ aˆ ın timpul rul˘ arii firului curent aflat ˆ ın execut ¸ie. Acestea sunt: • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost ”adormit”. acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunile notify sau notifyAll (vezi ”Sincronizarea firelor de execut ¸ie”). exist˘ a o secvent ¸˘ a specific˘ a de ie¸ sire din starea repectiv˘ a. acesta nu va fi execut chiar dac˘ a procesorul devine disponibil. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de intrare/ie¸ sire atunci el redevine ”Runnable” atunci cˆ and acea operat ¸iune s-a terminat.sleep(1000). Acest lucru este foarte normal deoarece. atunci el devine ”Runnable” doar dup˘ a scurgerea intervalului de timp specificat de instruct ¸iunea sleep.. atunci un alt obiect trebuie s˘ aˆ ıl informeze dac˘ a acea condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a sau nu. FIRE DE EXECUT ¸ IE • Este blocat ˆ ıntr-o operat ¸ie de intrare/ie¸ sire. Intrucˆ at poate provoca except ¸ii de tipul InterruptedException.. } catch (InterruptedException e) { . . } Observat ¸i c˘ a metoda fiind static˘ a apelul ei nu se face pentru o instant ¸˘ a anume a clasei Thread. apelul acestei metode se face ˆ ıntr-un bloc de tip try-cacth: try { // Facem pauza de o secunda Thread. Pentru fiecare tip de intrare ˆ ın starea ”Not Runnable”. care readuce firul de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. Dup˘ a expirarea intervalului specificat firul revine ˆ ın starea ”Runnable” iar dac˘ a procesorul este ˆ ın continuare disponibil ˆ ısi va continua execut ¸ia. In intervalul ˆ ın care un fir de execut ¸ie ”doarme”. un singur fir este ˆ ın execut ¸ie ¸ si doar pentru acesta are sens ”adormirea” sa.

// Primul exemplu public void run() { for(int i = a. i <= b. se va termina ¸ si firul de execut ¸ie repsectiv. S˘ a consider˘ am exemplul unui fir de execut ¸ie care trebuie s˘ a numere secundele scurse pˆ an˘ a la ap˘ asarea tastei Enter.3. A¸ sadar. Prin folosirea unei variabile de terminare.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. fie este asociat˘ a cu o metod˘ a public˘ a care permite schimbarea valorii sale.3. i += pas) System. In cazul cˆ and metoda run trebuie s˘ a execute o bucl˘ a infinit˘ a atunci aceasta trebuie controlat˘ a printr-o variabil˘ a care s˘ a opreasc˘ a ciclul atunci cˆ and dorim ca firul de execut ¸ie s˘ a se termine. Un fir nu poate fi oprit din program printr-o anumit˘ a metod˘ a. Acest lucru poate fi realizat ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: 1. Prin scrierea unor metode run care s˘ a-¸ si termine execut ¸ia ˆ ın mod natural. un fir de execut ¸ie nu poate fi terminat fort ¸at de c˘ atre program ci trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur terminarea sa. Uzual. . Spre deosebire de versiunile curente ale limbajului Java. un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur propria sa ”moarte”. 2. } Dup˘ a afi¸ sarea numerelor din intervalul specificat.out.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie Dup˘ a cum am vazut. vom folosi o variabil˘ a membr˘ a a clasei care descrie firul de execut ¸ie care fie este public˘ a. La terminarea metodei run se va termina automat ¸ si firul de execut ¸ie. ci trebuie s˘ a se termine ˆ ın mod natural la ˆ ıncheierea metodei run pe care o execut˘ a. ˆ ın versiunile mai vechi exista metoda stop a clasei Thread care termina fort ¸at un fir de execut ¸ie. odat˘ a cu ea. ˆ ıns˘ a aceasta a fost eliminat˘ a din motive de securitate. metoda se termin˘ a ¸ si. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 355 Starea ”Dead” Este starea ˆ ın care ajunge un fir de execut ¸ie la terminarea sa. acesta intrˆ and ˆ ın starea Dead. Ambele exemple anteriorare se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın aceast˘ a categorie.print(i + " " ). 12.

read () . sleep (1000) . fir . Sistemul Java de colectare a ”gunoiului” se ocup˘ a de acest lucru. System .3: Folosirea unei variabile de terminare import java . . // Folosim o variabila de terminare public boolean executie = true . " ) . executie = false . out . // Oprim firul de executie fir .au scurs " + fir . sec + " secunde " ) . System . out . start () . } catch ( Interr u pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } } public class TestTerminare { public static void main ( String args []) throws IOException { NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde () . println ( " Apasati tasta Enter " ) . class NumaraSecunde extends Thread { public int sec = 0. System .exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. println ( "S . out . in . io . System .356 CAPITOLUL 12. print ( " . Setarea valorii null pentru variabila care referea instant ¸a firului de execut ¸ie va u¸ sura ˆ ıns˘ a activitatea procesului gc. sec ++. } } Nu este necesar˘ a distrugerea explicit˘ a a unui fir de execut ¸ie. public void run () { while ( executie ) { try { Thread . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.*. Metoda System.

Dup˘ a crearea sa.executie = false. cu metoda setDaemon. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 357 Pentru a testa dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost pornit dar nu s-a terminat ˆ ınc˘ a putem folosi metoda isAlive. Toolkit .3.3. sau scos din aceast˘ a stare. beep () . Metoda returneaz˘ a: • true . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} } . pe toat˘ a durata de execut ¸ie a programului iar ˆ ın momentul termin˘ arii acestuia s˘ a se termine automat ¸ si firele respective. try { Thread . NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde(). ma¸ sina virtual˘ a Java nu se va opri decˆ at atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici un fir de execut ¸ie activ.dac˘ a firul este ˆ ın una din starile ”New Thread” sau ”Dead” Intre st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable”. Listing 12. // isAlive retuneaza true (starea este Runnable) fir. // isAlive retuneaza false (starea este New Thread) fir.dac˘ a firul este ˆ ın una din st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable” • false . la rularea unei aplicat ¸ii. Cu alte cuvinte. Aceste fire de execut ¸ie se numesc demoni. De multe ori ˆ ıns˘ a dorim s˘ a folosim fire care s˘ a realizeze diverse activit˘ a¸ ti. un fir de execut ¸ie poate fi f˘ acut demon.start(). eventual periodic.4: Crearea unui fir de excut ¸ie de tip ”daemon” class Beeper implements Runnable { public void run () { while ( true ) { java . awt . getDef aultToo lkit () .2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” Un proces este considerat ˆ ın execut ¸ie dac˘ a cont ¸ine cel put ¸in un fir de execut ¸ie activ. repectiv ”New Thread” sau ”Dead” nu se poate face nici o diferent ¸iere.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. sleep (1000) . // isAlive retuneaza false (starea este Dead) 12.

Implicit. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ˆ ımpart˘ a accesul la acel procesor. Fiecare fir de execut ¸ie Java prime¸ ste la crearea sa o anumit˘ a prioritate. out . Schimbarea ulterioar˘ a a priorit˘ a¸ tii unui fir de execut ¸ie se realizeaz˘ a cu metoda setPriority a clasei Thread. System . cunoscut sub numele de planificare cu priorit˘ a¸ ti fixate. t . Aceste trei constante sunt definite ˆ ın clasa Thread astfel: public static final int MAX_PRIORITY = 10. " ) . io . FIRE DE EXECUT ¸ IE public class TestDaemon { public static void main ( String args []) throws java .358 } } CAPITOLUL 12. start () . determinist de planificare. exist˘ a dou˘ a modele de lucru cu fire de execut ¸ie: . read () . setDaemon ( true ) . IOException { Thread t = new Thread ( new Beeper () ) . in . O prioritate este de fapt un num˘ ar ˆ ıntreg cu valori cuprinse ˆ ıntre si MAX PRIORITY. // " Demonul " se termina automat // la terminarea aplicatiei } } 12. System . Execut ¸ia ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine a mai multor fire de execut ¸ie pe un num˘ ar limitat de procesoare se nume¸ ste planificare (scheduling). public static final int MIN_PRIORITY = 1. t .3. println ( " Apasati Enter .. Sistemul Java de execut ¸ie a programelor implementeaz˘ a un algoritm simplu.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie Majoritatea calculatoarelor au un sigur procesor. prioritatea unui fir nou creat are MIN PRIORITY ¸ valoarea NORM PRIORITY. La nivelul sistemului de operare.. public static final int NORM_PRIORITY= 5.

Planificatorul Java nu va ˆ ıntrerupe ˆ ıns˘ a un fir de execut ¸ie ˆ ın favoarea altuia de aceeasi prioritate. Doar cˆ and firul de execut ¸ie cu prioritate maxim˘ a se termin˘ a. ˆ ım modelul cooperativ firele de execut ¸ie sunt responsabile cu partajarea timpului de execut ¸ie. vom mai detalia put ¸in aceste aspecte. programele Java trebuie scrise astfel ˆ ıncˆ at s˘ a funct ¸ioneze corect pe ambele modele. atunci firul cu prioritate mai mare este imediat trecut ˆ ın execut ¸ie iar celalalt trecut ˆ ın asteptare. • metoda sa run se termin˘ a. planificatorul ˆ ıl va alege pe cel cu prioritatea cea mai mare pentru a-l executa. va fi ales un fir cu o prioritate mai mic˘ a. In cazul ˆ ın care toate firele au aceea¸ si prioritate ele sunt alese pe rˆ and. ˆ ıns˘ a acest lucru ˆ ıl poate face sistemul de operare ˆ ın cazul ˆ ın care acesta aloc˘ a procesorul ˆ ın cuante de timp (un astfel de SO este Windows). A¸ sadar. • timpul alocat pentru execut ¸ia s˘ a a expirat (pe SO cu cuante de timp).˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. • face explicit acest lucru apelˆ and metoda yield. dezavantajul acestui model este c˘ a unele fire pot acapara procesorul. . Deoarece specificat ¸iile ma¸ sinii virtuale Java nu impun folosirea unui anumit model. A¸ sadar. sau este suspendat din diverse motive. ˆ ın care firele de execut ¸ie pot fi ˆ ıntrerupte oricˆ and. dup˘ a un algoritm simplu de tip ”round-robin”. ˆ ın timp ce ˆ ın modelul preemptiv ele trebuie s˘ a partajeze resursele comune. acest sistem se mai nume¸ ste cu ”cuante de timp”. urmˆ and s˘ a fie reluate dup˘ a ce ¸ si celelalte fire aflate ˆ ın execut ¸ie au avut acces la procesor. adic˘ a sunt pregatite pentru a fi rulate. ˆ ın care firele de execut ¸ie decid cˆ and s˘ a cedeze procesorul. dup˘ a ce au fost l˘ asate s˘ a ruleze o perioad˘ a. De asemenea.3. Planificatorul Java lucreaz˘ aˆ ın modul urmator: dac˘ a la un moment dat sunt mai multe fire de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. • Modelul preemptiv. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 359 • Modelul cooperativ. dac˘ a un fir cu prioritate mai mare decˆ at firul care se execut˘ a la un moment dat solicit˘ a procesorul. un fir de execut ¸ie Java cedeaz˘ a procesorul ˆ ın una din situatiile: • un fir de execut ¸ie cu o prioritate mai mare solicit˘ a procesorul. nepermit ¸ˆ and ¸ si execut ¸ia altora pˆ an˘ a la terminarea lor. dezavantajul s˘ au fiind nevoia de a sincroniza accesul firelor la resursele comune. In continuare.

5: Exemplu de fir de execut ¸ie ”egoist” class FirEgoist extends Thread { public FirEgoist ( String name ) { super ( name ) . Evident. } public void run () { int i = 0. } } } public class TestFirEgoist { public static void main ( String args []) { FirEgoist s1 . . Un fir de execut ¸ie de lung˘ a durat˘ a¸ si care nu cedeaz˘ a explicit procesorul la anumite intervale de timp astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poata fi executate ¸ si celelalte fire de execut ¸ie se nume¸ ste fir de execut ¸ie egoist. s2 = new FirEgoist ( " Firul 2 " ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE Atent ¸ie In nici un caz corectitudinea unui program nu trebuie s˘ a se bazeze pe mecansimul de planificare a firelor de execut ¸ie. ˆ ıns˘ a nu trebuie s˘ a ne baz˘ am pe acest lucru la scrierea unui program. if ( i % 100 == 0) System . s1 = new FirEgoist ( " Firul 1 " ) . s2 . blocˆ and efectiv execut ¸ia celorlalte fire de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea sa. while ( i < 100000) { // Bucla care acapareaza procesorul i ++. deoarece acesta poate fi diferit de la un sistem de operare la altul. s2 . setPriority ( Thread . s1 . MAX_PRIORITY ) . MAX_PRIORITY ) . setPriority ( Thread . Un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a fie ”corect” fat ¸˘ ade celelalte fire ¸ si s˘ a cedeze periodic procesorul astfel ˆ ıncˆ at toate s˘ a aib˘ a posibilitatea de a se executa. Listing 12.360 CAPITOLUL 12. Unele sistemele de operare combat acest tip de comportament prin metoda aloc˘ arii procesorului ˆ ın cuante de timp fiec˘ arui fir de execut ¸ie. out . // yield () . trebuie evitat˘ a scrierea lor ˆ ıntrucˆ at acapareaz˘ a pe termen nedefinit procesorul. println ( getName () + " a ajuns la " + i ) .

. fie prin ”adormirea” temporar˘ a a firului curent cu ajutorul metodei sleep. start () . } } 361 Firul de execut ¸ie s1 are prioritate maxim˘ a ¸ si pˆ an˘ a nu-¸ si va termina execut ¸ia nu-i va permite firului s2 s˘ a execute nici o instruct ¸iune. Prin metoda yield un fir de execut ¸ie nu cedeaz˘ a procesorul decˆ at firelor de execut ¸ie care au aceea¸ si prioritate cu a sa ¸ si nu celor cu priorit˘ a¸ ti mai mici. care determin˘ a firul de execut ¸ie curent s˘ a se opreasc˘ a temporar.. Decomentˆ and linia ˆ ın care apel˘ am yeld din exemplul anterior.. acaparˆ and efectiv procesorul. Firul Firul Firul Firul Firul Firul . Firul Firul Firul Firul . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE s1 . Firul Firul 1 a ajuns la 100 1 a ajuns la 200 1 a ajuns la 300 1 1 2 2 a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la 99900 100000 100 200 2 a ajuns la 99900 2 a ajuns la 100000 Rezolvarea acestei probleme se face fie prin intermediul metodei statice yield a clasei Thread.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. dˆ and ocazia ¸ si altor fire s˘ a se execute.. Rezultatul va ar˘ ata astfel: Firul Firul Firul ... execut ¸ia celor dou˘ a fire se va intercala. start () . . s2 ..3.. 1 1 2 1 2 2 a a a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la la la 31900 32000 100 32100 200 300 .

ˆ ıntr-un buffer iar consumatorul cite¸ ste numerele din acel buffer pentru a le procesa. Sau. trebuie s˘ a comunice ˆ ıntre ele pentru a accesa diferite resurse comune sau pentru a-¸ si transmite dinamic rezultatele ”muncii” lor. ele trebuie sincronizate ˆ ıntr-o manier˘ a care s˘ a permit˘ a decurgerea normal˘ aa activit˘ a¸ tii lor.362 CAPITOLUL 12. vom ˆ ıncapsula variabila ce va contine numerele generate ˆ ıntr-un obiect descris de clasa Buffer ¸ si care va avea dou˘ a metode put (pentru punerea unui numar ˆ ın buffer) ¸ si get (pentru obtinerea numarului din buffer).3. fiecare la un interval neregulat cuprins ˆ ıntre 0 ¸ si 100 de milisecunde. pe rˆ and. In ambele cazuri avem de-a face cu fire de execut ¸ie concurente care folosesc o resurs˘ a comun˘ a: un fi¸ sier. Pe m˘ asura ce le genereaz˘ aˆ ıncearc˘ a s˘ a le plaseze ˆ ıntr-o zon˘ a de memorie (o variabil˘ a ˆ ıntreaga) de unde s˘ a fie citite de c˘ atre consumator. Cel mai elocvent scenariu ˆ ın care firele de execut ¸ie trebuie s˘ a se comunice ˆ ıntre ele este cunoscut sub numele de problema produc˘ atorului/consumatorului. pe rˆ and. cu alte cuvinte care nu depind ˆ ın nici un fel de execut ¸ia sau de rezultatele altor fire. numerele generate de c˘ atre produc˘ ator ¸ si va afi¸ sa valoarea lor pe ecran. • Consumatorul va prelua. S˘ a consider˘ am de exemplu o aplicat ¸ie Java ˆ ın care un fir de execut ¸ie (produc˘ atorul) scrie date ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın timp ce alt fir de execut ¸ie (consumatorul) cite¸ ste date din acela¸ si fi¸ sier pentru a le prelucra.5 Scenariul produc˘ ator / consumator Pentru a ˆ ıntelege mai bine modalitatea de sincronizare a dou˘ a fire de execut ¸ie s˘ a implement˘ am efectiv o problem˘ a de tip produc˘ ator/consumator. S˘ a consider˘ am urm˘ atoarea situat ¸ie: • Produc˘ atorul genereaz˘ a numerele ˆ ıntregi de la 1 la 10. dar care ruleaz˘ a concurent. respectiv o zon˘ a de memorie ¸ si. din acest motiv. Pentru a fi accesibil˘ a ambelor fire de execut ¸ie. Exist˘ aˆ ıns˘ a numeroase situat ¸ii cˆ and fire de execut ¸ie separate. ˆ ın care produc˘ atorul genereaz˘ a un flux de date care este preluat ¸ si prelucrat de c˘ atre consumator.3. . FIRE DE EXECUT ¸ IE 12.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie Pˆ an˘ a acum am v˘ azut cum putem crea fire de execut ¸ie independente ¸ si asincrone. 12. s˘ a presupunem c˘ a produc˘ atorul genereaz˘ a ni¸ ste numere ¸ si le plaseaz˘ a.

number = number .3. public Consumator ( Buffer b ) { buffer = b . System . try { sleep (( int ) ( Math .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. . out . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) .7: Clasele Producator ¸ si Consumator class Producator extends Thread { private Buffer buffer .6: Clasa Buffer f˘ ar˘ a sincronizare class Buffer { private int number = -1. i < 10. public int get () { return number . public Producator ( Buffer b ) { buffer = b . random () * 100) ) . i ++) { buffer . } public void put ( int number ) { this . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 363 F˘ ar˘ a a folosi nici un mecanism de sincronizare clasa Buffer arat˘ a astfel: Listing 12. Listing 12. } public void run () { for ( int i = 0. put ( i ) . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private Buffer buffer . } } Vom implementa acum clasele Producator ¸ si Consumator care vor descrie cele dou˘ a fire de execut ¸ie. Ambele vor avea o referint ¸a comun˘ a la un obiect de tip Buffer prin intermediul c˘ aruia ˆ ı¸ si comunic˘ a valorile.

} } Dup˘ a cum ne a¸ steptam. p1 . rezultatul va fi ceva de forma: Consumatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a a a a a a a a a a a a a primit: primit: pus: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: pus: pus: pus: pus: pus: -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 . Producator p1 = new Producator ( b ) . start () . System . } } } public class TestSincron izare1 { public static void main ( String [] args ) { Buffer b = new Buffer () . Mai precis. motivul fiind lipsa oric˘ arei sincroniz˘ ari ˆ ıntre cele dou˘ a fire de execut ¸ie. rezultatul rul˘ arii acestui program nu va rezolva nici pe departe problema propus˘ a de noi. start () . println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . Consumator c1 = new Consumator ( b ) . out . c1 . i < 10. FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. for ( int i = 0.364 } CAPITOLUL 12. i ++) { value = buffer . get () .

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a pus: pus: pus: pus: 6 7 8 9

365

Ambele fire de execut ¸ie acceseaz˘ a resursa comun˘ a, adic˘ a obiectul de tip Buffer, ˆ ıntr-o manier˘ a haotic˘ a¸ si acest lucru se ˆ ıntˆ ampla din dou motive : • Consumatorul nu a¸ steapt˘ aˆ ınainte de a citi ca produc˘ atorul s˘ a genereze un num˘ ar ¸ si va prelua de mai multe ori acela¸ si num˘ ar. • Produc˘ atorul nu a¸ steapt˘ a consumatorul s˘ a preia num˘ arul generat ˆ ınainte de a produce un altul, ˆ ın felul acesta consumatorul va ”rata” cu sigurant ¸˘ a unele numere (ˆ ın cazul nostru aproape pe toate). Problema care se ridic˘ aˆ ın acest moment este: cine trebuie s˘ a se ocupe de sincronizarea celor dou˘ a fire de execut ¸ie : clasele Producator ¸ si Consumator sau resursa comuna Buffer ? R˘ aspunsul este evident: resursa comun˘ a Buffer, deoarece ea trebuie s˘ a permita sau nu accesul la cont ¸inutul s˘ au ¸ si nu firele de execut ¸ie care o folosesc. In felul acesta efortul sincroniz˘ arii este transferat de la produc˘ ator/consumator la un nivel mai jos, cel al resursei critice. Activit˘ a¸ tile produc˘ atorului ¸ si consumatorului trebuie sincronizate la nivelul resursei comune ˆ ın dou˘ a privint ¸e: • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie nu trebuie s˘ a acceseze simultan buffer-ul; acest lucru se realizeaz˘ a prin blocarea obiectului Buffer atunci cˆ and este accesat de un fir de execut ¸ie, astfel ˆ ıncˆ at nici nu alt fir de execut ¸ie s˘ a nu-l mai poat˘ a accesa (vezi ”Monitoare”). • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie trebuie s˘ a se coordoneze, adic˘ a produc˘ atorul trebuie s˘ a g˘ aseasc˘ a o modalitate de a ”spune” consumatorului c˘ a a plasat o valoare ˆ ın buffer, iar consumatorul trebuie s˘ a comunice produc˘ atorului c˘ a a preluat aceast˘ a valoare, pentru ca acesta s˘ a poat˘ a genera o alta. Pentru a realiza aceasta comunicare, clasa Thread pune la dispozit ¸ie metodele wait, notify, notifyAll. (vezi ”Semafoare”). Folosind sincronizarea clasa Buffer va ar˘ ata astfel:

366

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.8: Clasa Buffer cu sincronizare

class Buffer { private int number = -1; private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

Rezultatul obtinut va fi cel scontat: Producatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul ... Producatorul Consumatorul a a a a pus: primit: pus: primit: 0 0 1 1

a pus: 9 a primit: 9

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE

367

12.3.6

Monitoare

Definit ¸ie Un segment de cod ce gestioneaz˘ a o resurs˘ a comun˘ a mai multor de fire de execut ¸ie separate concurente se nume¸ ste sect ¸iune critic˘ a. In Java, o sect ¸iune critic˘ a poate fi un bloc de instruct ¸iuni sau o metod˘ a. Controlul accesului ˆ ıntr-o sect ¸iune critic˘ a se face prin cuvˆ antul cheie synchronized. Platforma Java asociaz˘ a un monitor (”lac˘ at”) fiec˘ arui obiect al unui program aflat ˆ ın execut ¸ie. Acest monitor va indica dac˘ a resursa critic˘ a este accesat˘ a de vreun fir de execut ¸ie sau este liber˘ a, cu alte cuvinte ”monitorizeaz˘ a” resursa respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care este accesat˘ a, va pune un lac˘ at pe aceasta, astfel ˆ ıncˆ at s˘ aˆ ımpiedice accesul altor fire de execut ¸ie la ea. In momentul cˆ and resursa este eliberat˘ a ”lac˘ atul” va fi eliminat, pentru a permite accesul altor fire de execut ¸ie. In exemplul de tip produc˘ ator/consumator de mai sus, sect ¸iunile critice sunt metodele put ¸ si get iar resursa critic˘ a comun˘ a este obiectul buffer. Consumatorul nu trebuie s˘ a acceseze buffer-ul cˆ and producatorul tocmai pune o valoare ˆ ın el, iar produc˘ atorul nu trebuie s˘ a modifice valoarea din buffer ˆ ın momentul cˆ and aceasta este citit˘ a de c˘ atre consumator. public synchronized int get() { ... } public synchronized void put(int number) { ... } S˘ a observam c˘ a ambele metode au fost declarate cu modificatorul synchronized. Cu toate acestea, sistemul asociaz˘ a un monitor unei instant ¸e a clasei Buffer ¸ si nu unei metode anume. In momentul ˆ ın care este apelat˘ a o metod˘ a sincronizat˘ a, firul de execut ¸ie care a facut apelul va bloca obiectul a c˘ arei metod˘ a o acceseaz˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a celelalte fire de execut ¸ie nu vor mai putea accesa resursele critice ale acelui obiect. Acesta este un lucru logic, deoarece mai multe sect ¸iuni critice ale unui obiect gestioneaz˘ a de fapt o singur˘ a resurs˘ a critic˘ a. In exemplul nostru, atunci cˆ and producatorul apeleaz˘ a metoda put pentru a scrie un num˘ ar, va bloca tot obiectul buffer, astfel c˘ a firul de execut ¸ie

368

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

consumator nu va avea acces la metoda get, ¸ si reciproc. public synchronized void put(int number) { // buffer blocat de producator ... // buffer deblocat de producator } public synchronized int get() { // buffer blocat de consumator ... // buffer deblocat de consumator }

Monitoare fine Adeseori, folosirea unui monitor pentru ˆ ıntreg obiectul poate fi prea restrictiv˘ a. De ce s˘ a bloc˘ am toate resursele unui obiect dac˘ a un fir de execut ¸ie nu dore¸ ste decˆ at accesarea uneia sau a cˆ atorva dintre ele ? Deoarece orice obiect are un monitor, putem folosi obiecte fictive ca lac˘ ate pentru fiecare din resursele obiectului nostru, ca ˆ ın exemplul de mai jos: class MonitoareFine { //Cele doua resurse ale obiectului Resursa x, y; //Folosim monitoarele a doua obiecte fictive Object xLacat = new Object(), yLacat = new Object(); public void metoda() { synchronized(xLacat) { // Accesam resursa x } // Cod care nu foloseste resursele comune ... synchronized(yLacat) { // Accesam resursa y }

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE ... synchronized(xLacat) { synchronized(yLacat) { // Accesam x si y } } ... synchronized(this) { // Accesam x si y } } }

369

Metoda de mai sus nu a fost declarat˘ a cu synchronized ceea ce ar fi determinat blocarea tuturor resurselor comune la accesarea obiectului respectiv de un fir de execut ¸ie, ci au fost folosite monitoarele unor obiecte fictive pentru a controla folosirea fiec˘ arei resurs˘ aˆ ın parte.

12.3.7

Semafoare

Obiectul de tip Buffer din exemplul anterior are o variabil˘ a membr˘ a privat˘ a numit˘ a number, ˆ ın care este memorat num˘ arul pe care ˆ ıl comunic˘ a producatorul ¸ si pe care ˆ ıl preia consumatorul. De asemenea, mai are o variabil˘ a privat˘ a logic˘ a available care ne d˘ a starea buffer-ului: dac˘ a are valoarea true ˆ ınseamn˘ a c˘ a produc˘ atorul a pus o valoare ˆ ın buffer ¸ si consumatorul nu a preluat-o ˆ ınca; dac˘ a este false, consumatorul a preluat valoarea din buffer dar produc˘ atorul nu a pus deocamdat˘ a alta la loc. Deci, la prima vedere, metodele clasei Buffer ar trebui s˘ a arate astfel: public synchronized int get() { while (!available) { // Nimic - asteptam ca variabila sa devina true } available = false; return number; } public synchronized int put(int number) { while (available) {

370

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE // Nimic - asteptam ca variabila sa devina false } available = true; this.number = number;

} Varianta de mai sus, de¸ si pare corect˘ a, nu este. Aceasta deoarece implementarea metodelor este ”selfish”, cele dou˘ a metode ˆ ısi asteapt˘ aˆ ın mod egoist condit ¸ia de terminare. Ca urmare, corectitudinea funct ¸ion˘ arii va depinde de sistemul de operare pe care programul este rulat, ceea ce reprezint˘ a o gre¸ seal˘ a de programare. Punerea corect˘ a a unui fir de execut ¸ie ˆ ın asteptare se realizeaz˘ a cu metoda wait a clasei Thread, care are urm˘ atoarele forme: void wait( ) void wait( long timeout ) void wait( long timeout, long nanos ) Dup˘ a apelul metodei wait, firul de execut ¸ie curent elibereaz˘ a monitorul asociat obiectului respectiv ¸ si a¸ steapt˘ a ca una din urm˘ atoarele condit ¸ii s˘ a fie ˆ ındeplinit˘ a: • Un alt fir de execut ¸ie informeaz˘ a pe cei care ”a¸ steapt˘ a” la un anumit monitor s˘ a se ”trezeasc˘ a” - acest lucru se realizeaz˘ a printr-un apel al metodei notifyAll sau notify. • Perioada de a¸ stepatare specificat˘ a a expirat. Metoda wait poate produce except ¸ii de tipul InterruptedException, atunci cˆ and firul de execut ¸ie care a¸ steapt˘ a (este deci ˆ ın starea ”Not Runnable”) este ˆ ıntrerupt din a¸ steptare ¸ si trecut fort ¸at ˆ ın starea ”Runnable”, de¸ si condit ¸ia a¸ steptat˘ a nu era ˆ ınc˘ aˆ ındeplinit˘ a. Metoda notifyAll informeaz˘ a toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın asteptare la monitorul obiectului curent ˆ ındeplinirea condit ¸iei pe care o a¸ steptau. Metoda notify informeaz˘ a doar un singur fir de execut ¸ie, specificat ca argument. Reamintim varianta corect˘ a a clasei Buffer: Listing 12.9: Folosirea semafoarelor
class Buffer { private int number = -1;

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE
private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

371

12.3.8

Probleme legate de sincronizare

Din p˘ acate, folosirea monitoarelor ridic˘ a ¸ si unele probleme. S˘ a analiz˘ am cˆ ateva dintre ele ¸ si posibilele lor solut ¸ii: Deadlock Deadlock-ul este o problem˘ a clasic˘ aˆ ıntr-un mediu ˆ ın care ruleaz˘ a mai multe fire de execut ¸ie ¸ si const˘ aˆ ın faptul c˘ a, la un moment dat, ˆ ıntreg procesul se poate bloca deoarece unele fire a¸ steapt˘ a deblocarea unor monitoare care nu se vor debloca niciodat˘ a. Exist˘ a numeroase exemple ˆ ın acest sens, cea mai cunoscut˘ a fiind ”Problema filozofilor”. Reformulat˘ a, s˘ a ne imagin˘ am dou˘ a persoane ”A” ¸ si ”B” (fire de execut ¸ie) care stau la aceea¸ si mas˘ a¸ si tre-

372

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

buie s˘ a foloseasc˘ aˆ ın comun cut ¸itul ¸ si furculit ¸a (resursele comune) pentru a mˆ anca. Evident, cele dou˘ a persoane doresc obt ¸inerea ambelor resurse. S˘ a presupunem c˘ a ”A” a ot ¸inut cut ¸itul ¸ si ”B” furculit ¸a. Firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ steptarea eliber˘ arii furculit ¸ei iar firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ stepatrea eliber˘ arii cut ¸itului, ceea ce conduce la starea de ”deadlock”. De¸ si acest exemplu este desprins de realitate, exist˘ a numeroase situat ¸ii ˆ ın care fenomenul de ”deadlock” se poate manifesta, multe dintre acestea fiind dificil de detectat. Exist˘ a cˆ ateva reguli ce pot fi aplicate pentru evitarea deadlock-ului: • Firele de execut ¸ie s˘ a solicite resursele ˆ ın aceea¸ si ordine. Aceast˘ a abordare elimin˘ a situat ¸iile de a¸ steptare circular˘ a. • Folosirea unor monitoare care s˘ a controleze accesul la un grup de resurse. In cazul nostru, putem folosi un monitor ”tacˆ amuri” care trebuie blocat ˆ ınainte de a cere furculit ¸a sau cut ¸itul. • Folosirea unor variabile care s˘ a informeze disponibilitatea resurselor f˘ ar˘ a a bloca monitoarele asociate acestora. • Cel mai importat, conceperea unei arhitecturi a sistemului care s˘ a evite pe cˆ at posibil aparit ¸ia unor potent ¸iale situat ¸ii de deaslock.

Variabile volatile Cuvˆ antul cheie volatile a fost introdus pentru a controla unele aspecte legate de optimiz˘ arile efectuate de unele compilatoare. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: class TestVolatile { boolean test; public void metoda() { test = false; // * if (test) { // Aici se poate ajunge... } } }

12.4. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE

373

Un compilator care optimizeaz˘ a codul, poate decide c˘ a variabila test fiind setat˘ a pe false, corpul if -ului nu se va executa ¸ si s˘ a exclud˘ a secvent ¸a respectiv˘ a din rezultatul compil˘ arii. Dac˘ a aceast˘ a clas˘ a ar fi ˆ ıns˘ a accesat˘ a de mai multe fire de execut ¸ie, variabile test ar putea fi setat˘ a pe true de un alt fir, exact ˆ ıntre instruct ¸iunile de atribuire ¸ si if ale firului curent. Declararea unei variabile cu modificatorul volatile informeaz˘ a compilatorul s˘ a nu optimizeze codul ˆ ın care aceasta apare, previzionˆ and valoarea pe care variabila o are la un moment dat.

Fire de execut ¸ie inaccesibile Uneori firele de execut ¸ie sunt blocate din alte motive decˆ at a¸ steptarea la un monitor, cea mai frecvent˘ a situat ¸ie de acest tip fiind operat ¸iunile de intrare/ie¸ sire (IO) blocante. Cˆ and acest lucru se ˆ ınt˘ ampl˘ a celelalte fire de execut ¸ie trebuie s˘ a poat˘ a accesa ˆ ın continuare obiectul. Dar dac˘ a operat ¸iunea IO a fost f˘ acut˘ aˆ ıntr-o metod˘ a sincronizat˘ a, acest lucru nu mai este posibil, monitorul obiectului fiind blocat de firul care a¸ steapt˘ a de fapt s˘ a realizeze operat ¸ia de intrare/ie¸ sire. Din acest motiv, operat ¸iile IO nu trebuie f˘ acute ˆ ın metode sincronizate.

12.4

Gruparea firelor de execut ¸ie

Gruparea firelor de execut ¸ie pune la dispozit ¸ie un mecanism pentru manipularea acestora ca un tot ¸ si nu individual. De exemplu, putem s˘ a pornim sau s˘ a suspend˘ am toate firele dintr-un grup cu un singur apel de metod˘ a. Gruparea firelor de execut ¸ie se realizeaz˘ a prin intermediul clasei ThreadGroup. Fiecare fir de execut ¸ie Java este membru al unui grup, indiferent dac˘ a specific˘ am explicit sau nu acest lucru. Afilierea unui fir la un anumit grup se realizeaz˘ a la crearea sa ¸ si devine permanent˘ a, ˆ ın sensul c˘ a nu vom putea muta un fir dintr-un grup ˆ ın altul, dup˘ a ce acesta a fost creat. In cazul ˆ ın care cre˘ am un fir folosind un constructor care nu specific˘ a din ce grup face parte, el va fi plasat automat ˆ ın acela¸ si grup cu firul de execut ¸ie care l-a creat. La pornirea unui program Java se creeaz˘ a automat un obiect de tip ThreadGroup cu numele main, care va reprezenta grupul tuturor firelor de execut ¸ie create direct din program ¸ si care nu au fost ata¸ sate explicit altui grup. Cu alte cuvinte, putem s˘ a ignor˘ am complet plasarea firelor de execut ¸ie ˆ ın grupuri ¸ si s˘ a l˘ as˘ am sistemul s˘ a se ocupe cu aceasta, adunˆ andu-le pe toate

String name) public Thread(ThreadGroup group. ThreadGroup Thread c1 = Thread c2 = Thread c3 = grup2 = new ThreadGroup("Consumatori"). "Consumator 2"). Un grup poate avea ca p˘ arinte un alt grup. In exemplul urm˘ ator vor fi create dou˘ a grupuri. "Consumator 1"). Crearea unui fir de execut ¸ie ¸ si plasarea lui ˆ ıntr-un grup (altul decˆ at cel implicit) se realizeaz˘ a prin urm˘ atorii constructori ai clasei Thread: public Thread(ThreadGroup group. "Consumator 3"). Thread p1 = new Thread(grup1. Runnable target) public Thread(ThreadGroup group. ca ˆ ın figura de mai jos: . new Thread(grup2. FIRE DE EXECUT ¸ IE ˆ ın grupul main. "Producator 1"). String name) Fiecare din ace¸ sti costructori creeaz˘ a un fir de execut ¸ie.374 CAPITOLUL 12. "Producator 2"). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie pot fi plasate ˆ ıntr-o ierarhie de grupuri. ˆ ın care r˘ ad˘ acina este grupul implicit main. Pentru a afla c˘ arui grup apart ¸ine un anumit fir de execut ¸ie putem folosi metoda getThreadGroup a clasei Thread. ˆ ıl init ¸ializeaz˘ a ¸ si ˆ ıl plaseaz˘ aˆ ıntr-un grup specificat ca argument. Exist˘ a situat ¸ii ˆ ıns˘ a cˆ and gruparea firelor de execut ¸ie poate u¸ sura substant ¸ial manevrarea lor. primul cu dou˘ a fire de execut ¸ie iar al doilea cu trei: ThreadGroup grup1 = new ThreadGroup("Producatori"). new Thread(grup2. Thread p2 = new Thread(grup1. new Thread(grup2. Runnable target.

yield () . grupCurent . currentThread () . Frame ( " Test " ) . getName () ) . enumerate ( lista ) . activeCount () .10: Folosirea clasei ThreadGroup public class TestThreadGroup { static class Dummy implements Runnable { public void run () { while ( true ) Thread . out .4. // Aflam numarul firelor de executie active int n = grupCurent . " Fir de test " ) . // Cream un fir propriu new Thread ( new Dummy () . } } . ThreadGroup grupCurent = firCurent . // Enumeram firele din grup Thread [] lista = new Thread [ n ]. // Le afisam for ( int i =0. } } public static void main ( String args []) { // Cream o fereastra pentru a fi create // automat firele de executie din AWT java . Frame f = new java . println ( " Thread # " + i + " = " + lista [ i ]. awt . getThreadGroup () . start () . i < n . // Obtinem o referinta la grupul curent Thread firCurent = Thread . GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ım care list˘ am firele de execut ¸ie active: 375 Listing 12.12. awt . i ++) System .

respectiv • PipedOutputStream. Se observ˘ a c˘ a acesta este un comportament tipic produc˘ ator-consumator asincron. PipedWriter . dac˘ a nu sunt date disponibile firul de execut ¸ie se va bloca pˆ an˘ a ce acestea vor deveni disponibile. La citire. la cel˘ alalt se citesc. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. Funct ¸ionarea obicetelor care instant ¸iaz˘ a PipedWriter ¸ si PipedReader este asem˘ an˘ atoare cu a canalelor de comunicare UNIX (pipes). pw2 = new PipedWriter(pr2). . Acestea sunt implementate prin fluxuri descrise de clasele: • PipedReader. Fluxurile ”pipe” de ie¸ sire ¸ si cele de intrare pot fi conectate pentru a efectua transmiterea datelor. Acest lucru se realizeaz˘ a uzual prin intemediul constructorilor: public PipedReader(PipedWriterpw) public PipedWriter(PipedReaderpr) In cazul ˆ ın care este folosit un constructor f˘ ar˘ a argumente.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” O modalitate deosebit de util˘ a prin care dou˘ a fire de execut ¸ie pot comunica este realizat˘ a prin intermediul canalelor de comunicatii (pipes). folosirea lor se va face din cadrul unor fire de execut ¸ie. pr2 = new PipedReader(). Fiecare cap˘ at al unui canal este utilizat dintr-un fir de execut ¸ie separat.376 CAPITOLUL 12. pr1 = new PipedReader(pw1).pentru octet ¸i.pentru caractere. firele de execut ¸ie comunicˆ and printr-un canal. Realizarea conexiunii se face astfel: PipedWriter PipedReader // sau PipedReader PipedWriter // sau pw1 = new PipedWriter(). PipedInputStream . La un cap˘ at se scriu caractere. conectarea unui flux de intrare cu un flux de ie¸ sire se face prin metoda connect: public void connect(PipedWriterpw) public void connect(PipedReaderpr) Intrucˆ at fluxurile care sunt conectate printr-un pipe trebuie s˘ a execute simultan operat ¸ii de scriere/citire.

Listing 12. PipedWriter pw = new PipedWirter().5. printStackTrace () . Produc˘ atorul trimite datele printr-un flux de ie¸ sire de tip DataOutputStream c˘ atre consumator. 377 Scrierea ¸ si citirea pe/de pe canale se realizeaz˘ a prin metodele uzuale read ¸ si write. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private DataInputStream in . in = in .connect(pw) //echivalent cu pw. Aceste dou˘ a fluxuri vor fi interconectate prin intermediul unor fluxuri de tip ”pipe”. i < 10. writeInt ( i ) . io . out .12. try { sleep (( int ) ( Math . i ++) { try { out . public Producator ( DataOutputStream out ) { this . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) .connect(pr). S˘ a reconsider˘ am acum exemplul produc˘ ator/consumator prezentat anterior.*. } public void run () { for ( int i = 0. } catch ( IOException e ) { e .11: Folosirea fluxurilor de tip ”pipe” import java . random () * 100) ) . folosind canale de comunicat ¸ie. out = out . class Producator extends Thread { private DataOutputStream out . public Consumator ( DataInputStream in ) { this . } System . COMUNICAREA PRIN FLUXURI DE TIP ”PIPE” PipedReader pr = new PipedReader(). pr. ˆ ın toate formele lor. care le prime¸ ste printr-un flux de intrare de tip DataInputStream. .

start () . Consumator c1 = new Consumator ( in ) . Pa¸ sii care trebuie f˘ acut ¸i pentru folosirea unui timer sunt: . } } 12. out . } } } public class TestPipes { public static void main ( String [] args ) throws IOException { PipedOutputStream pipeOut = new Pipe dOutput Stream () . start () . println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . readInt () . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. Producator p1 = new Producator ( out ) . } System . DataInputStream in = new DataInputStream ( pipeIn ) . } catch ( IOException e ) { e . c1 . p1 . Act ¸iunile unui obiect de tip Timer sunt implementate ca instant ¸e ale clasei TimerTask ¸ si pot fi programate pentru o singur˘ a execut ¸ie sau pentru execut ¸ii repetate la intervale regulate. printStackTrace () . i ++) { try { value = in . PipedInputStream pipeIn = new PipedInputStream ( pipeOut ) . i < 10.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask Clasa Timer ofer˘ a o facilitate de a planifica diverse act ¸iuni pentru a fi realizate la un anumit moment de c˘ atre un fir de execut ¸ie ce ruleaz˘ aˆ ın fundal. DataOutputStream out = new DataOutputStream ( pipeOut ) . for ( int i = 0.378 } CAPITOLUL 12.

• scheduleAtFixedRate . metoda System. pot fi folosite ¸ si clase anonime. metodele de planificare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • schedule . urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi executat˘ a mai repede. Date scheduleAtFixedRate(TimerTask scheduleAtFixedRate(TimerTask time) delay. long period) time. long period) task. . long schedule(TimerTask task. folosind metoda schedule din clasa Timer. long period) unde. Metodele de planificare pe care le avem la dispozit ¸ie au urm˘ atoarele formate: schedule(TimerTask task. • Crearea unui obiect de tip Actiune. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 379 • Crearea unei subclase Actiune a lui TimerTask ¸ si supreadefinirea metodei run ce va cont ¸ine act ¸iunea pe care vrem s˘ a o planific˘ am. Dup˘ a cum se observ˘ a. long period) task. Date time.planificare cu num˘ ar fix de rate: dac˘ a dintrun anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a.12.exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. Un timer se va opri natural la terminarea metodei sale run sau poate fi oprit fort ¸at folosind metoda cancel.planificare cu ˆ ıntˆ arziere fix˘ a: dac˘ a dintr-un anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. time momentul exact la care va ˆ ıncepe execut ¸ia iar period intervalul de timp ˆ ıntre dou˘ a execut ¸ii. long delay.6. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi ¸ si ele ˆ ıntˆ arziate ˆ ın consecint ¸˘ a. task descrie act ¸iunea ce se va executa. astfel ˆ ıncˆ at num˘ arul total de act ¸iuni dintr-o perioad˘ a de timp s˘ a fie tot timpul acela¸ si. Date schedule(TimerTask task. delay reprezint˘ aˆ ıntˆ arzierea fat ¸a de momentul curent dup˘ a care va ˆ ıncepe execut ¸ia. Dup˘ a cum vom vedea. Dup˘ a oprirea sa el nu va mai putea fi folosit pentru planificarea altor act ¸iuni. • Planificarea la execut ¸ie a obiectuluii de tip Actiune. De asemenea. • Crearea unui fir de execut ¸ie prin instant ¸ierea clasei Timer.

1*1000) . 10*1000) . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.au scurs 10 secunde . SECOND . import java . cu rata fixa final Timer t1 = new Timer () . public Alarma ( String mesaj ) { this . } } . . calendar .380 CAPITOLUL 12. scheduleAtFix e d Ra t e ( new Atentie () . getDefaultToolkit () . Date ora = calendar . getTime () . calendar . t1 . 0 . // Folosim o clasa anonima pentru o alta actiune Timer t2 = new Timer () . schedule ( new TimerTask () { public void run () { System . print ( " . 22) . calendar . set ( Calendar . } public void run () { System . t2 . println ( mesaj ) . beep () . 0) . // Oprim primul timer t1 . out . set ( Calendar .*. util . " ) . cancel () . set ( Calendar . awt . println ( "S . 30) .12: Folosirea claselor Timer ¸ si TimerTask import java . MINUTE . HOUR_OF_DAY . getInstance () . } } public class TestTimer { public static void main ( String args []) { // Setam o actiune repetitiva . class Atentie extends TimerTask { public void run () { Toolkit . out . mesaj = mesaj .*. " ) . // Setam o actiune pentru ora 22:30 Calendar calendar = Calendar . System . } } class Alarma extends TimerTask { public String mesaj . out .

ora ) . t3 . } } . CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 381 Timer t3 = new Timer () .6.12. schedule ( new Alarma ( " Toti copiii la culcare ! " ) .

382 CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE .

1 Introducere Programarea ˆ ın ret ¸ea implic˘ a trimiterea de mesaje ¸ si date ˆ ıntre aplicat ¸ii ce ruleaz˘ a pe calculatoare aflate ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a sau conectate la Internet.net. Acest protocol asigur˘ a stabilirea unei conexiuni permanente ˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare pe parcursul comunicat ¸iei. c˘ atre destinat ¸ie. f˘ ar˘ a a fi nevoie de cuno¸ stint ¸e prealabile referitoare la comunicarea efectiv˘ aˆ ıntre calculatoare. Cu toate acestea. sunt necesare cˆ ateva not ¸iuni fundamentale referitoare la ret ¸ele cum ar fi: protocol. • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol bazat pe pachete inde383 . • TCP (Transport Control Protocol) este un protocol ce furnizeaz˘ a un flux sigur de date ˆ ıntre dou˘ a calculatoare aflate ˆ ın ret ¸ea. Pachetul care ofer˘ a suport pentru scrierea aplicatiilor de ret ¸ea este java. socket. Ce este un protocol ? Un protocol reprezint˘ a o convent ¸ie de reprezentare a datelor folosit˘ aˆ ın comunicarea ˆ ıntre dou˘ a calculatoare. pentru a se ”ˆ ınt ¸elege” ˆ ıntre ele. era nevoie de stabilirea unor convent ¸ii (protocoale) care s˘ a fie folosite atˆ at de calculatorul care trimite datele cˆ at ¸ si de cel care le prime¸ ste. Clasele din acest pachet ofer˘ a o modalitate facil˘ a de programare ˆ ın ret ¸ea. Dou˘ a dintre cele mai utilizate protocoale sunt TCP ¸ si UDP. port. Avˆ and ˆ ın vedere faptul c˘ a orice informat ¸ie care trebuie trimis˘ a prin ret ¸ea trebuie serializat˘ a astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi transmis˘ a secvent ¸ial. octet cu octet.Capitolul 13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13. adresa IP.

net Clasele din java.131 ¸ si este numit adresa IP numeric˘ a.ro pentru adresa numeric˘ a anterioar˘ a. numite datagrame. Un port este un num˘ ar pe 16 bit ¸i care identific˘ aˆ ın mod unic procesele care ruleaz˘ a pe o anumit˘ a masin˘ a. Ce este un port ? Un calculator are ˆ ın general o singur˘ a leg˘ atur˘ a fizic˘ a la ret ¸ea. Clasa Java care reprezint˘ a not ¸iunea de adres˘ a IP este InetAddress. cum ar fi thor.30.net permit comunicarea ˆ ıntre procese folosind protocoalele .infoiasi. Aceasta reprezint˘ a un num˘ ar reprezentat pe 32 de bit ¸i. Corespunz˘ atoare unei adrese numerice exista ¸ si o adresa IP simbolic˘ a. Cum este identificat un calculator ˆ ın ret ¸ea ? Orice calculator conectat la Internet este identificat ˆ ın mod unic de adresa sa IP (IP este acronimul de la Internet Protocol). Ins˘ a pe un calculator pot exista concurent mai multe procese care au stabilite conexiuni ˆ ın ret ¸ea. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA pendente de date. numerele cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 1023 fiind ˆ ıns˘ a rezervate unor servicii sistem ¸ si. cum ar fi de exemplu: 193. Acest protocol nu stabile¸ ste o conexiun˘ a permant˘ aˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare. datele trimise c˘ atre o destinat ¸ie trebuie s˘ a specifice pe lˆ anga adresa IP a calculatorului ¸ si procesul c˘ atre care se ˆ ındreapt˘ a informat ¸iile respective.384 CAPITOLUL 13. Identificarea proceselor se realizeaz˘ a prin intermdiul porturilor. De asemenea. Clase de baz˘ a din java. asteptˆ and diverse informat ¸ii. nu trebuie folosite ˆ ın aplicat ¸ii. Valorile pe care le poate lua un num˘ ar de port sunt cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 65535 (deoarece sunt numere reprezentate pe 16 bit ¸i). Prin urmare.231. Orice aplicat ¸ie care realizeaz˘ a o conexiune ˆ ın ret ¸ea va trebui s˘ a ata¸ seze un num˘ ar de port acelei conexiuni. din acest motiv. Orice informat ¸ie destinat˘ a unei anumite ma¸ sini trebuie deci s˘ a specifice obligatoriu adresa IP a acelei ma¸ sini. fiecare calculator aflat ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a are un nume unic ce poat fi folosit la identificarea local˘ a a acestuia. uzual sub forma a 4 octet ¸i. trimise de la un calculator c˘ atre altul f˘ ar˘ a a se garanta ˆ ın vreun fel ajungerea acestora la destinat ¸ie sau ordinea ˆ ın care acestea ajung.

sunt prezentate cˆ ateva exemple de URL-uri sunt: http://java. un text. Acesta are urm˘ atoarele componente: – Numele calculatorului gazd˘ a (www.com http://students.infoiasi. imagine. fi¸ sierul ce reprezint˘ a resursa va fi considerat implicit index.ro). rezultate ale unor comenzi executate la distant ¸a ˘.13.html http://www. – Opt ¸ional. Notat ¸ia user semnific˘ a uzual subdirectorul html al directorului rezervat pe un server Web utilizatorului specificat (HOME). In cazul ˆ ın care este specificat doar un director. LUCRUL CU URL-URI TCP ¸ si UDP ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.infoiasi. o referint ¸˘ a de tip anchor ˆ ın cadrul fi¸ sierului referit (#url).gif http://www. Mai jost.ro/~acf/imgs/taz.. • Numele resursei referite. un URL are dou˘ a componente principale: • Identificatorul protocolului folosit (http. portul la care s˘ a se realizeze conexiunea.ro/index. .2. ˆ ıns˘ a un URL poate referi ¸ si interog˘ ari la baze de date.html).sun.html.infoiasi. Aceasta este ˆ ın general un fi¸ sier reprezentˆ and o pagin˘ a Web. – Calea complet˘ a spre resursa referit˘ a ( acf/java/curs/9/prog retea.html#url Dup˘ a cum se observ˘ a din exemplele de mai sus. etc. etc).infoiasi. – Opt ¸ional. TCP URL URLConnection Socket ServerSocket UDP DatagramPacket DatagramSocket MulticastSocket 385 13.ro/~acf/java/curs/9/prog_retea. ftp.2 Lucrul cu URL-uri Termenul URL este acronimul pentru Uniform Resource Locator ¸ si reprezint˘ a o referint ¸˘ a (adres˘ a) la o resurs˘ a aflat˘ a pe Internet. etc.

html de la adresa: http://www.386 CAPITOLUL 13. net .ro. In cazul ˆ ın care ¸ sirul nu reprezint˘ a un URL valid va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul MalformedURLException. public class CitireURL { public static void main ( String [] args ) throws IOException { String adresa = " http :// www . if ( args . numele fi¸ sierului.infoiasi.err. • Conectarea la acel URL pentru citirea ¸ si scrierea de informat ¸ii. etc). cel mai uzual fiind cel care prime¸ ste ca parametru un ¸ sir de caractere.println("URL invalid !\n" + e). Citirea cont ¸inutului unui URL Orice obiect de tip URL poate returna un flux de intrare de tip InputStream pentru citirea continutului s˘ au. infoiasi . } catch (MalformedURLException e) { System.URL. ro " .abc"). Listing 13. } Un obiect de tip URL poate fi folosit pentru: • Aflarea informat ¸iilor despre resursa referit˘ a (numele calculatorului gazd˘ a. try { URL adresa = new URL("http://xyz. Dac˘ a nu se specific˘ a mici un argument. protocolul folosit. • Citirea printr-un flux a continutului fi¸ sierului respectiv. ˆ ın care afi¸ sam cont ¸inutul resursei specificat˘ a la linia de comand˘ a.net.1: Citirea cont ¸inutului unui URL import java . import java . Secvent ¸a standard pentru aceast˘ a operatiune este prezentat˘ aˆ ın exemplul de mai jos. Aceasta are mai mult ¸i constructori pentru crearea de obiecte ce reprezint˘ a referint ¸e c˘ atre resurse aflate ˆ ın ret ¸ea.*.*. io . . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Clasa care permite lucrul cu URL-uri este java. length > 0) adresa = args [0]. va fi afi¸ sat fi¸ sierul index.

3. SOCKET-URI BufferedReader br = null . cgi-bin. try { URL url = new URL ( adresa ) . ce permite crearea atˆ at a unui flux de intrare pentru citirea informat ¸iilor de la URL-ul specificat. Operat ¸iunea de trimitere de date dintr-un program c˘ atre un URL este similar˘ a cu trimiterea de date dintr-un formular de tip FORM aflat ˆ ıntr-o pagin˘ a HTML. obiectul URL este uzual un proces ce ruleaz˘ a pe serverul Web referit prin URL-ul respectiv (jsp. openStream () . 13. println ( linie ) . close () . Metoda folosit˘ a pentru trimitere este POST. } finally { br . servlet. Fiecare socket este ata¸ sat unui port astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a identifica unic programul c˘ aruia ˆ ıi sunt destinate datele. InputStream in = url . err . readLine () ) != null ) { // Afisam linia citita System . In cazul trimiterii de date. out . php. println ( " URL invalid !\ n " + e ) . } } } 387 Conectarea la un URL Se realizeaz˘ a prin metoda openConnection ce stabile¸ ste o conexiune bidirect ¸ional˘ a cu resursa specificat˘ a. } } catch ( Malfo rmedU RLEx c e p t i o n e ) { System . . while (( linie = br .13. cˆ at ¸ si a unui flux de ie¸ sire pentru scrierea de date c˘ atre acel URL. String linie . Aceast˘ a conexiune este reprezentat˘ a de un obiect de tip URLConnection.3 Socket-uri Definit ¸ie Un socket (soclu) este o abstract ¸iune software folosit˘ a pentru a reprezenta fiecare din cele dou˘ a ”capete” ale unei conexiuni ˆ ıntre dou˘ a procese ce ruleaz˘ a ˆ ıntr-o ret ¸ea. etc). br = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( in ) ) .

constructorul uzual folosit fiind: Socket(InetAddress address. pentru a specifica cei doi parametri necesari identific˘ arii unui proces care trimite sau recept ¸ioneaz˘ a date ˆ ın ret ¸ea. Leg˘ atura ˆ ıntre un client ¸ si un server se realizeaz˘ a prin intermediul a dou˘ a obiecte de tip Socket. Avantajul protocolul TCP/IP este c˘ a asigur˘ a realizarea unei comunic˘ ari stabile. O aplicat ¸ie de ret ¸ea ce folose¸ ste socket-uri se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın modelul client/server de concepere a unei aplicat ¸ii. Incepˆ and cu versiunea 1. permanente ˆ ın ret ¸ea. solicitˆ and un anumit serviciu. respectiv client ¸i. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Socket-urile sunt de dou˘ a tipuri: • TCP. Uzual. In acest model aplicat ¸ia este format˘ a din dou˘ a categorii distincte de programe numite servere. Programele de tip client sunt cele care init ¸iaz˘ a conversat ¸ia cu un server. implementate de clasele Socket ¸ si ServerSocket. un server trebuie s˘ a fie capabil s˘ a trateze mai mult ¸i clienti simultan ¸ si.4 a platformei standard Java.388 CAPITOLUL 13. La nivelul clientului crearea socketului se realizeaz˘ a specificˆ and adresa IP a serverului ¸ si portul la care ruleaz˘ a acesta. num˘ ar port). Aceasta este InetSocketAddress (derivat˘ a din SocketAddress). din acest motiv. exist˘ a o clas˘ a utilitar˘ a care implementeaz˘ a o pereche de tipul (adresa IP. • UDP. implementate de clasa DatagramSocket. fiind ˆ ın stare de a¸ steptare atˆ ata vreme cˆ at nici un client nu le solicit˘ a serviciile. fiecare cerere adresat˘ a serverului va fi tratat˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. obiectele sale fiind utilizate de constructori ¸ si metode definite ˆ ın cadrul claselor ce descriu socketuri. 13. existˆ and sigurant ¸a c˘ a informat ¸iile trimise de un proces vor fi recept ¸ionate corect ¸ si complet la destinat ¸ie sau va fi semnalat˘ a o except ¸ie ˆ ın caz contrar. Programele de tip server sunt cele care ofer˘ a diverse servicii eventualilor client ¸i. cˆ ate unul pentru fiecare cap˘ at al ”canalului” de comunicat ¸ie dintre cei doi. int port) .4 Comunicarea prin conexiuni In acest model se stabile¸ ste o conexiune TCP ˆ ıntre o aplicat ¸ie client ¸ si o aplicat ¸ie server care furnizeaz˘ a un anumit serviciu.

• DataInputStream. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul metodelor getInputStream.pentru cominicare prin intermediul obiectelor. Fluxurile obt ¸inute vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu fluxuri de procesare care s˘ a asigure o comunicare facil˘ aˆ ıntre cele dou˘ a procese.pentru comunicare prin date primitive. In funct ¸ie de specificul aplicat ¸iei acestea pot fi perechile: • BufferedReader. Pentru fiecare din cele dou˘ a socketuri deschise pot fi create apoi dou˘ a fluxuri pe octet ¸i pentru citirea. cu argumentul dat ˆ ın milisecunde. respectuv getOutputStream. Crearea unui obiect de tip ServerSocket se face specificˆ and portul la care ruleaz˘ a serverul. . ObjectOutputStream . acesta trebuie s˘ a creeze ˆ ıntˆ ai un obiect de tip ServerSocket. Aceasta blocheaz˘ a procesul p˘ arinte pˆ an˘ a la aparit ¸ia unui cereri ¸ si returneaz˘ a un nou obiect de tip Socket ce va asigura comunicarea cu clientul. constructorul folosit fiind: ServerSocket(int port) Metoda clasei ServerSocket care a¸ steapt˘ a ”ascult˘ a” ret ¸eaua este accept. • ObjectInputStream. respectiv scrierea datelor.4. Acest tip de socket nu asigur˘ a comunicarea efectiv˘ a cu client ¸ii ci este responsabil cu ”ascultarea” ret ¸elei ¸ si crearea unor obiecte de tip Socket pentru fiecare cerere ap˘ arut˘ a. DataOutputStream . BufferedWriter ¸ si PrintWriter .pentru comunicare prin intermediul ¸ sirurilor de caractere. Blocarea poate s˘ a nu fie permanent˘ a ci doar pentru o anumit˘ a perioad˘ a de timp aceasta va fi specificat˘ a prin metoda setSoTimeout. COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI 389 La nivelul serverului.13. prin intermediul cˆ aruia va fi realizat˘ a leg˘ atura cu clientul.

class ClientThread extends Thread { Socket socket = null . pentru ca metoda accept s˘ a poat˘ a fi reapelat˘ a cˆ at mai repede ˆ ın vederea stabilirii conexiunii cu un alt client. Listing 13. Comunica cu serverul: 3.2: Structura unui server bazat pe conexiuni import java .2 Deschide un flux de iesire si trimite raspunsul 3.3 Inchide fluxurile si socketul nou creat } Este recomandat ca tratarea cererilor s˘ a se realizeze ˆ ın fire de execut ¸ie separate. Creeaza un obiect de tip Socket cu adresa si portul specificate. Structura general˘ a a unui client bazat pe conexiuni este: 1. 3. Trateaza cererea venita de la client: 3. . Asteapta realizarea unei conexiuni cu un client. (va fi creat un obiect nou de tip Socket) 3. Clientul va trimite serverului un nume iar acesta va raspunde prin mesajul ”Hello nume”. public ClientThread ( Socket socket ) { this . 3. import java .3 Inchide fluxurile si socketul creat.*. socket = socket . Citeste sau declara adresa IP a serverului si portul la care acesta ruleaza.*.1 Deschide un flux de iesire si trimite cererea. Tratarea cererilor se va face ˆ ın fire de execut ¸ie separate. In exemplul urm˘ ator vom implementa o aplicat ¸ie client-server folosind comunicarea prin conexiuni. 2. net .1 Deschide un flux de intrare si primeste cererea 3. 3. folosind metoda accept.390 CAPITOLUL 13.2 Deschide un flux de intrare si primeste raspunsul. Creeaza un obiect de tip ServerSocket la un anumit port while (true) { 2. io . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Structura general˘ a a unui server bazat pe conexiuni este: 1.

public SimpleServer () throws IOException { ServerSocket serverSocket = null . getInputStream () ) ) .13. flush () . out . err . } catch ( IOException e ) { System . close () .4. 391 } catch ( IOException e ) { System . println ( " Eroare IO \ n " + e ) . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI } public void run () { // Executam solicitarea clientului String cerere . . out . println ( raspuns ) . // out este flux de iesire catre client PrintWriter out = new PrintWriter ( socket . } } } } public class SimpleServer { // Definim portul pe care se gaseste serverul // ( in afara intervalului 1 -1024) public static final int PORT = 8100. println ( " Socketul nu poate fi inchis \ n " + e). try { // in este fluxul de intrare de la client BufferedReader in = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( socket . // Primim cerere de la client cerere = in . readLine () . getOutputStream () ) . } finally { // Inchidem socketul deschis pentru clientul curent try { socket . err . // Trimitem raspuns clientului raspuns = " Hello " + cerere + " ! " . raspuns .

net .0.392 CAPITOLUL 13. raspuns . t .0.. } } Listing 13. import java .1 " . close () . } finally { serverSocket . Socket socket = serverSocket . .un fir de executie ClientThread t = new ClientThread ( socket ) . public class SimpleClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP a serverului String adresaServer = " 127. Socket socket = null . PrintWriter out = null . PORT ) . try { socket = new Socket ( adresaServer .3: Structura unui client bazat pe conexiuni import java .*. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA try { serverSocket = new ServerSocket ( PORT ) . BufferedReader in = null . } } catch ( IOException e ) { System . println ( " Asteptam un client . err . out . println ( " Eroare IO \ n " + e ) . while ( true ) { System . // Executam solicitarea clientului intr . " ) . accept () . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { SimpleServer server = new SimpleServer () .*. // Portul la care serverul ofera serviciul int PORT = 8100.. start () . io . String cerere .

} catch ( UnknownHostExc e p t i o n e ) { System .5.13. System . close () . Un astfel de pachet se nume¸ ste datagram˘ a ¸ si este reprezentat printr-un obiect din clasa DatagramPacket. Clientul trimite cererea c˘ atre server prin intermediul unuia sau mai multor pachete de date independente. serverul le recept ¸ioneaz˘ a. modelat prin intermediul clasei DatagramSocket. } } } 13. Rutarea datagramelor de la o ma¸ sin˘ a la alta se face exclusiv pe baza informat ¸iilor cont ¸inute de acestea. // Trimitem o cerere la server cerere = " Duke " . exit (1) . // Asteaptam raspunsul de la server (" Hello Duke !") raspuns = in . getInputStream () ) ) . Primirea ¸ si trimiterea datagramelor se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket. System . close () . err . getOutputStream () . } finally { if ( out != null ) out . close () . println ( cerere ) . extrage informat ¸iile cont ¸inute ¸ si returneaz˘ a r˘ aspunsul tot prin intermediul pachetelor. if ( socket != null ) socket . println ( " Serverul nu poate fi gasit \ n " + e ) . in = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( socket . if ( in != null ) in . out . readLine () . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 393 out = new PrintWriter ( socket .5 Comunicarea prin datagrame In acest model nu exist˘ a o conexiune permanent˘ aˆ ıntre client ¸ si server prin intermediul c˘ areia s˘ a se realizeze comunicarea. println ( raspuns ) . true ) . out . .

De fapt. port) DatagramPacket(byte[] buf. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. int length) DatagramPacket(byte[] buf. port) int offset. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Dup˘ a cum am ment ¸ionat deja. cu deosebirea c˘ a asigur˘ a respectarea ordinii de transmitere a mesajelor ¸ si verific˘ a ajungerea la destinat ¸ie a tuturor pachetelor -ˆ ın cazul ˆ ın care unul nu a ajuns.394 CAPITOLUL 13. int DatagramPacket(byte[] buf. int length) Primele dou˘ a perechi de constructori sunt pentru creare pachetelor ce vor fi expediate. . acesta va fi retrimis automat. Pe de alt˘ a parte. exist˘ a situat ¸ii ˆ ın care aceste lucruri nu sunt importante ¸ si acest model este de preferat celui bazat pe conexiuni care solicit˘ a mult mai mult atˆ at serverul cˆ at ¸ si clientul. respectiv SocketAddress pentru specificarea adresei desinat ¸ie. int offset. InetAddress address. dezavantajul acestei metode este c˘ a nu garanteaz˘ a ajungerea la destinat ¸ie a pachetelor trimise ¸ si nici c˘ a vor fi primite ˆ ın aceea¸ si ordinie ˆ ın care au fost expediate. protocolul TCP/IP folose¸ ste tot pachete pentru trimiterea informat ¸iilor dintr-un nod ˆ ın altul al ret ¸elei. int length. int int length. ei nespecificˆ and vreo surs˘ a sau destinat ¸ie. diferent ¸a ˆ ıntre ele fiind utilizarea claselor InetAddress. int length. int offset. A trei pereche de constructori este folosit˘ a pentru crearea unui pachet ˆ ın care vor fi recept ¸ionate date. InetAddress address. int length. Clasa DatagramPacket cont ¸ine urm˘ atorii constructori: DatagramPacket(byte[] buf.

*. Extragerea informat ¸iilor cont ¸iunte de un pachet se realizeaz˘ a prin metoda getData din clasa DatagramPacket. try { while ( true ) { // Declaram pachetul in care va fi receptionata cererea byte [] buf = new byte [256]. Acestea sunt: getAdress. net . pentru a-i putea r˘ aspunde dac˘ a este necesar. cˆ at ¸ si pentru recept ¸ionarea acestora de la diverse surse. eventual c˘ atre destinat ¸ii diferite. socket . int port = cerere . io . // Construim raspunsul . getPort () . buf . getAddress () . DatagramPacket cerere . Deoarece toate informat ¸ii sunt incluse ˆ ın datagram˘ a. Listing 13. receive ( cerere ) . De asemenea.. precum ¸ si adresa la care le trimitem prin setAddress. setPort ¸ si setSocketAddress. length ) . System . " ) . import java .*. aceast˘ a clas˘ a ofer˘ a metode pentru aflarea adresei IP ¸ si a portului procesului care a trimis datagrama. public class DatagramServer { public static final int PORT = 8200. putem schimba cont ¸inutul acestora cu metoda setData.4: Structura unui server bazat pe datagrame import java . out . public void start () throws IOException { socket = new DatagramSocket ( PORT ) . // Aflam adresa si portul de la care vine cererea InetAddress adresa = cerere .. In cazul ˆ ın care refolosim pachete. println ( " Asteptam un pachet .13. raspuns = null .5. COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 395 Dup˘ a crearea unui pachet procesul de trimitere ¸ si primire a acestuia implic˘ a apelul metodelor send ¸ si receive ale clasei DatagramSocket. getPort ¸ si getSocketAddress. private DatagramSocket socket = null . acela¸ si socket poate fi folosit atˆ at pentru trimiterea de pachete. cerere = new DatagramPacket ( buf .

0. . getBytes () .1 " ) . // Construim si trimitem pachetul cu cererea catre server buf = " Duke " . DatagramPacket packet = null . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { new DatagramServer () . net . buf = mesaj . } } Listing 13. io . // Trimitem un pachet cu raspunsul catre client raspuns = new DatagramPacket ( buf . start () . import java .*. getData () ).396 CAPITOLUL 13. getByName ( " 127. public class DatagramClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul la care ruleaza serverul InetAddress adresa = InetAddress . } } finally { if ( socket != null ) socket .5: Structura unui client bazat pe datagrame import java .0. getBytes () . byte buf []. buf . socket . int port =8200. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA String mesaj = " Hello " + new String ( cerere . close () . send ( raspuns ) . adresa . try { // Construim un socket pentru comunicare socket = new DatagramSocket () . DatagramSocket socket = null . length .*. port ) .

. extensie a clasei DatagramSocket.0. } } } 397 13. socket . packet = new DatagramPacket ( buf .0. out . socket .0 este rezervat˘ a¸ si nu trebuie folosit˘ a.255. Gruparea mai multor programe ˆ ın vederea trimiterii multiple de mesaje se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket special. // Afisam raspunsul (" Hello Duke !") System .6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i Diverse situat ¸ii impun gruparea mai multor client ¸i astfel ˆ ıncˆ at un mesaj (pachet) trimis pe adresa grupului s˘ a fie recept ¸ionat de fiecare dintre ace¸ stia. getData () ) ) . port ) . // Asteaptam pachetul cu raspunsul de la server buf = new byte [256]. send ( packet ) . length . close () . } finally { if ( socket != null ) socket . length ) .0. buf . println ( new String ( packet .255 ¸ si un port UDP. TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I packet = new DatagramPacket ( buf .1 . adresa . buf . descris de clasa MulticastSocket.˘ 13. receive ( packet ) .255.239. Un grup de client ¸i abonat ¸i pentru trimitere multipl˘ a este specificat printro adres˘ a IP din intervalul 224. Adresa 224.0.6.

println ( " Asteptam un pachet . DatagramPacket packet = new DatagramPacket ( buf . getByName ( " 230. receive ( packet ) .*. byte buf []. System . import java .1 " ) . // Asteaptam un pachet venit pe adresa grupului buf = new byte [256]. buf . joinGroup ( group ) .398 CAPITOLUL 13.0. " ) . net .. public class MulticastClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul care reprezinta grupul de clienti InetAddress group = InetAddress . out . socket .. .0.6: Inregistrarea unui client ˆ ıntr-un grup import java . MulticastSocket socket = null . try { // Ne alaturam grupului aflat la adresa si portul specificate socket = new MulticastSocket ( port ) . int port =4444. socket . length ) . io . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Listing 13.*.

net . public class MulticastSend { public static void main ( String [] args ) throws IOException { InetAddress grup = InetAddress .˘ 13. close () . } } } . try { // Trimitem un pachet catre toti clientii din grup buf = ( new String ( " Salut grup ! " ) ) . length .0. int port = 4444. socket .*.6. port ). getBytes () . packet = new DatagramPacket ( buf . io . getByName ( " 230. TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I 399 System .0. getData () ) . DatagramPacket packet = null .7: Transmiterea unui mesaj c˘ atre un grup import java . out . leaveGroup ( group ) . } finally { socket .1 " ) . send ( packet ) . trim () ) .*. byte [] buf . close () . buf . println ( new String ( packet . } finally { if ( socket != null ) { socket . grup . import java . socket . // Cream un socket cu un numar oarecare DatagramSocket socket = new DatagramSocket (0) . } } } } Listing 13.

PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA .400 CAPITOLUL 13.

In pachetul javax. codul unui applet poate fi format din una sau mai multe clase.1 Introducere Definit ¸ie Un applet reprezint˘ a un program Java de dimensiuni reduse ce gestioneaz˘ a o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container) care poate fi inclus˘ aˆ ıntr-o pagin˘ a Web. Una dintre acestea este principal˘ a¸ si extinde clasa Applet. Diferent ¸a fundamental˘ a dintre un applet ¸ si o aplicat ¸ie const˘ aˆ ın faptul c˘ a un applet nu poate fi executat independent. ci va fi executat de browserul ˆ ın care este ˆ ınc˘ arcat˘ a pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. care extinde Applet.swing exist˘ a ¸ si clasa JApplet. aceasta fiind clasa ce trebuie specificat˘ aˆ ın documentul HTML ce descrie pagina Web ˆ ın care dorim s˘ a includem appletul. Ciclul de viat˘ a al unui applet este complet diferit.Capitolul 14 Appleturi 14. cea mai important˘ a clas˘ a fiind Applet. O aplicat ¸ie independent˘ a este executat˘ a prin apelul interpretorului java. fiind dictat de evenimentele generate de c˘ atre browser la vizualizarea documentului HTML ce cont ¸ine appletul. 401 . oferind suport pentru crearea de appleturi pe arhitectura de componente JFC/Swing.applet. clasa principal˘ a fiind cea care cont ¸ine metoda main. avˆ and ca argument numele clasei principale a aplicat ¸iei. Un astfel de program se mai nume¸ ste miniaplicatie. Pachetul care ofer˘ a suport pentru crearea de appleturi este java. Ca orice alt˘ a aplicat ¸ie Java.

Scrierea codului sursa import java. care afi¸ seaz˘ a o imagine ¸ si un ¸ sir de caractere. Difer˘ aˆ ın schimb structura programului ¸ si modul de rulare a acestuia. "taz.applet.gif"). public void init() { img = getImage(getCodeBase(). clasa Applet descrie de fapt suprafet ¸e de afi¸ sare. asemenea claselor Frame sau Panel. 1.402 CAPITOLUL 14.* . } . import java. S˘ a parguream ˆ ın continuare ace¸ sti pa¸ si pentru a realiza un applet extrem de simplu. APPLETURI Ierarhia claselor din care deriv˘ a appleturile este prezentata ˆ ın figura de mai jos: Fiind derivat˘ a din clasa Container.awt.* . public class FirstApplet extends Applet { Image img. 14.2 Crearea unui applet simplu Crearea structurii de fi¸ siere ¸ si compilarea applet-urilor sunt identice ca ˆ ın cazul aplicat ¸iilor.

3. 0. 25). Pentru a executa un applet trebuie s˘ a facem dou˘ a operat ¸ii: • Crearea unui fi¸ sier HTML ˆ ın care vom include applet-ul.drawString("Hello! My name is Taz!". } } 403 Pentru a putea fi executat˘ a de browser.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fisierul FirstApplet.drawOval(100. avˆ and cont ¸inutul de mai jos: . Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer. 110.class. Netscape. etc.2.html. sau printr-un program special cum ar fi appletviewer din kitul de dezvoltare J2SDK.50).drawImage(img.14. g. A¸ sadar.150.java. folosind compilatorul javac apelat pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine appletul. S˘ a consider˘ am fi¸ sierul simplu. 0.java. CREAREA UNUI APPLET SIMPLU public void paint (Graphics g) { g. Mozilla. Salvarea fisierelor surs˘ a Ca orice clas˘ a public˘ a. Compilarea Compilarea se face la fel ca ¸ si la aplicat ¸iile independente. javac FirstApplet. 2. 4. clasa principal˘ a a appletului trebuie s˘ a fie public˘ a. vom salva clasa de mai sus ˆ ıntr-un fi¸ sier FirstApplet. g. clasa principala a appletului va fi salvat˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier cu acela¸ si nume ¸ si extensia . this). Opera. Rularea appletului Applet-urile nu ruleaza independent.0.

• Pornirea Este apelat˘ a metoda start • Execut ¸ia propriu-zis˘ a Const˘ aˆ ın interact ¸iunea dintre utilizator ¸ si componentele afi¸ sate pe suprafat ¸a appletului sau ˆ ın executarea unui anumit cod ˆ ıntr-un fir de execut ¸ie.html. 14.404 CAPITOLUL 14.html folosind unul din browser-ele amintite sau efectuˆ and apelul: appletviewer simplu. etc. Fiecare etap˘ a este strˆ ans legat˘ a de un eveniment generat de c˘ atre browser ¸ si determin˘ a apelarea unei metode specifice din clasa ce implementeaz˘ a appletul. .class width=400 height=400> </applet> </body> </html> • Vizualizarea appletului: se deschide fisierul simplu. • Inc˘ arcarea ˆ ın memorie Este creat˘ a o instant ¸a a clasei principale a appletului ¸ si ˆ ıncarcat˘ aˆ ın memorie. In unele situat ¸ii ˆ ıntreaga execut ¸ie a appletului se consum˘ a la etapele de init ¸ializare ¸ si pornire. APPLETURI <html> <head> <title>Primul applet Java</title> </head> <body> <applet code=FirstApplet. • Init ¸ializarea Este apelat˘ a metoda init ce permite init ¸ializarea diverselor variabile. citirea unor parametri de intrare.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet Execut ¸ia unui applet ˆ ıncepe ˆ ın momentul ˆ ın care un browser afi¸ seaz˘ a o pagin˘ a Web ˆ ın care este inclus appletul respectiv ¸ si poate trece prin mai multe etape.

fereastra browserului este minimizat˘ a. Atent ¸ie . aceast˘ a metod˘ a ar trebui s˘ a se apeleze o singur˘ a dat˘ a. ˆ ıns˘ a. dˆ andu-i astfel posibilitatea s˘ a opreasca temporar execut ¸ia sa pe perioada ˆ ın care nu este vizibil. destroy La ˆ ınchiderea ultimei instant ¸e a browserului care a ˆ ınc˘ arcat ˆ ın memorie clasa principal˘ a a appletului. Metodele specifice appleturilor A¸ sadar. In momentul cˆ and pagina Web ce contine appletul devine din nou activ˘ a.˘ AL UNUI APPLET 14. Apelul metodei destroy este ˆ ıntotdeauna precedat de apelul lui stop. CICLUL DE VIAT ¸A 405 • Oprirea temporar˘ a In cazul ˆ ın care utilizatorul p˘ ar˘ ase¸ ste pagina Web ˆ ın care ruleaz˘ a appletul este apelat˘ a metoda stop a acestuia. Teoretic. stop De fiecare dat˘ a cˆ and appletul nu mai este vizibil (pagina Web nu mai este vizibil˘ a. exist˘ a o serie de metode specifice appleturilor ce sunt apelate automat la diverse evenimente generate de c˘ atre browser. start Imediat dup˘ a init ¸ializare ¸ si de fiecare dat˘ a cˆ and appletul redevine activ.3. appletul va fi eliminat din memorie ¸ si va fi apelat˘ a metoda destroy a acestuia. va fi reapelat˘ a metoda start. pentru a-i permite s˘ a elibereze resursele det ¸inute. • Oprirea definitiv˘ a La ˆ ınchiderea tuturor instant ¸elor browserului folosit pentru vizualizare. pentru a nu consuma inutil din timpul procesorului. este posibil ca ea s˘ a se apeleze de mai multe ori. Acela¸ si lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a fereastra browserului este minimizat˘ a. Acestea sunt definite ˆ ın clasa Applet ¸ si sunt enumerate ˆ ın tabelul de mai jos: Metoda Situat ¸ia ˆ ın care este apelat˘ a init La init ¸ializarea appletului. la unele browsere. la prima afi¸ sare a appletului ˆ ın pagin˘ a. etc) ¸ si ˆ ınainte de destroy. dup˘ a o oprire temporar˘ a.

ˆ ınainte de toate.event.applet.awt. . clasa Applet este o extensie a superclasei Container. import java.406 CAPITOLUL 14. public class StructuraApplet extends Applet { public void init() { } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } } 14.awt.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul Dup˘ a cum am v˘ azut.Applet.*. Plasarea componentelor.*. Uzual. gestionarea pozit ¸ion˘ arii lor ¸ si tratarea evenimentelor generate se realizeaz˘ a la fel ca ¸ si ˆ ın cazul aplicat ¸iilor. APPLETURI Aceste metode sunt apelate automat de browser ¸ si nu trebuie apelate explicit din program ! Structura general˘ a a unui applet import java. ad˘ augarea componentelor pe suprafat ¸a appletului precum ¸ si stabilirea obiectelor responsabile cu tratarea evenimentelor generate sunt operat ¸iuni ce vor fi realizate ˆ ın metoda init. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a appleturile sunt. suprafet ¸e de afi¸ sare. import java.

ˆ ıns˘ a acesta poate fi schimbat prin metoda setLayout. .4. INTERFAT ¸ A GRAFICA 407 Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.˘ CU UTILIZATORUL 14.

} In cazul ˆ ın care este aleas˘ a aceast˘ a solut ¸ie.408 CAPITOLUL 14.. deci. indiferent dac˘ a valoarea este ˆ ıntre ghilimele sau nu. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a desen˘ am direct pe suprafat ¸a unui applet va fi nevoie s˘ a supradefinim aceast˘ a metod˘ a. specificat prin NAME ¸ si o valoare. Fiecare parametru are un nume. Definirea parametrilor se face ˆ ın cadrul tagului APPLET din documentul HTML ce cont ¸ine appletul ¸ si sunt identificat ¸i prin atributul PARAM. Ei permit utilizatorului s˘ a personalizeze aspectul sau comportarea unui applet f˘ ar˘ a a-i schimba codul ¸ si recompila clasele. Implicit. evenimentele tratate uzual vor fi cele generate de mouse sau tastatur˘ a. APPLETURI Desenarea pe suprafat ¸a unui applet Exist˘ a o categorie ˆ ıntreag˘ a de appleturi ce nu comunic˘ a cu utilizatorul prin intermediul componentelor ci. ca ˆ ın exemplul de mai jos: <APPLET CODE="TestParametri. public void paint(Graphics g) { // Desenare . tipul parametrilor este ˆ ıntotdeauna ¸ sir de caractere. 14. Reamintim c˘ a metoda paint este responsabil˘ a cu definirea aspectului grafic al oric˘ arei componente..5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor Parametrii sunt pentru appleturi ceea ce argumentele de la linia de comand˘ a sunt pentru aplicat ¸iile independente.class" WIDTH=100 HEIGHT=50 <PARAM NAME=textAfisat VALUE="Salut"> <PARAM NAME=numeFont VALUE="Times New Roman"> <PARAM NAME=dimFont VALUE=20> </APPLET> Ca ¸ si ˆ ın cazul argumentelor trimise aplicat ¸iilor de la linia de comand˘ a. specificat˘ a prin VALUE. metoda paint din clasa Applet nu realizeaz˘ a nimic. Fiecare applet are ¸ si un set de parametri prestabilit ¸i ale c˘ aror nume nu vor putea fi folosite pentru definirea de noi parametri folosind metoda de . execut ¸ia lor se rezum˘ a la diverse operat ¸iuni de desenare realizate ˆ ın metoda paint.

int dimFont . import java . folosind un font cu numele ¸ si dimensiunea specificate de asemenea ca parametri. Exemple de astfel de parametri sunt CODE. caz ˆ ın care programul trebuie s˘ a atribuie o valoare implicit˘ a variabilei ˆ ın care se dorea citirea respectivului parametru. { . Aceasta se realizeaz˘ a prin supradefinirea metodei getParameterInfo. // valoare implicita numeFont = getParameter ( " numeFont " ) .1: Folosirea parametrilor import java . if ( text == null ) text = " Hello " . WIDTH sau HEIGHT. Lista lor complet˘ a va fi prezentata la descrierea tagului APPLET. Folosirea parametrilor primit ¸i de c˘ atre un applet se face prin intermediul metodei getParameter care prime¸ ste ca argument numele unui parametru ¸ si returneaz˘ a valoarea acestuia. Listing 14. Orice applet poate pune la dispozit ¸ie o ”documentat ¸ie” referitoare la parametrii pe care ˆ ıi suport˘ a. Informat ¸iile furnizate de un applet pot fi citite din browserul folosit pentru vizualizare prin metode specifice acestuia.5. public class TestParametri extends Applet String text . ˆ ın appletviewer informat ¸iile despre parametri pot fi vizualizate la rubrica Info din meniul Applet. tipul s˘ au ¸ si o descriere a sa. Ace¸ stia apar direct ˆ ın corpul tagului APPLET ¸ si definesc informat ¸ii generale despre applet. awt . In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici un parametru cu numele specificat. applet . ˆ ın Netscape se folose¸ ste opt ¸iunea Page info din meniul View.14. numeFont . care returneaz˘ a un vector format din triplete de ¸ siruri. if ( numeFont == null ) numeFont = " Arial " . De exemplu. public void init () { text = getParameter ( " textAfisat " ) . cele trei ¸ siruri reprezentˆ and numele parametrului. metoda ˆ ıntoarce null.*. S˘ a scriem un applet care s˘ a afi¸ seze un text primit ca parametru. Applet . etc. pentru a veni ˆ ın ajutorul utilizatorilor care doresc s˘ a includ˘ a appletul ˆ ıntr-o pagin˘ a Web. DEFINIREA S ¸ I FOLOSIREA PARAMETRILOR 409 mai sus. Fiecare element al vectorului este de fapt un vector cu trei elemente de tip String.

BOLD . Font . setFont ( new Font ( numeFont . " String " . " String " . return info . " Sirul ce va fi afisat " } .jar] [CODEBASE = URLApplet] [ALT = textAlternativ] [NAME = numeInstantaApplet] [ALIGN = aliniere] [VSPACE = spatiuVertical] . } } public void paint ( Graphics g ) { g . 20) . " int " . " Dimensiunea fontului " } }.410 CAPITOLUL 14. } public String [][] getParameterInfo () { String [][] info = { // Nume Tip Descriere { " textAfisat " . g . cu ajutorul c˘ aruia pot fi incluse appleturi ˆ ın cadrul paginilor Web este: <APPLET CODE = clasaApplet WIDTH = latimeInPixeli HEIGHT = inaltimeInPixeli [ARCHIVE = arhiva. " Numele fontului " } .6 Tag-ul APPLET Sintaxa complet˘ a a tagului APPLET. { " numeFont " . 20 . } } 14. } catch ( Numb erFo r m at Ex ce pt i o n e ) { dimFont = 16. drawString ( text . { " dimFont " . dimFont ) ) . parseInt ( getParameter ( " dimFont " ) ) . APPLETURI try { dimFont = Integer .

top.6. Acesta va fi c˘ autat ˆ ın directorul specificat de CODEBASE. [text HTML alternativ] </APPLET> Atributele puse ˆ ıntre paranteze p˘ atrate sunt opt ¸ionale. • ALIGN =aliniere Semnific˘ a modalitatea de aliniere a appletului ˆ ın pagina Web. Uzual se exprim˘ a relativ la directorul documentului HTML. • NAME =numeInstantaApplet Ofer˘ a posibilitatea de a da un nume respectivei instant ¸e a appletului.. In cazul ˆ ın care lipse¸ ste. Extensia ”. TAG-UL APPLET [HSPACE = spatiuOrizontal] > [< PARAM NAME = parametru1 VALUE = valoare1 >] [< PARAM NAME = parametru2 VALUE = valoare2 >] . Acest atribut poate primi una din urm˘ atoarele valori: left. 411 • CODE = clasaApplet Numele fi¸ sierului ce cont ¸ine clasa principal˘ a a appletului. se consider˘ a implicit URL-ul documentului.. • CODEBASE = directorApplet Specific˘ a URL-ul la care se g˘ ase¸ ste clasa appletului.jar Specific˘ a arhiva ˆ ın care se g˘ asesc clasele appletului. astfel ˆ ıncˆ at mai multe appleturi aflate pe aceea¸ si pagin˘ a s˘ a poat˘ a comunica ˆ ıntre ele folosindu-se de numele lor. • WIDTH =latimeInPixeli.class” poate sau nu s˘ a apar˘ a. Sunt obligatorii. . HEIGHT =inaltimeInPixeli Specific˘ a l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea suprafet ¸ei ˆ ın care va fi afi¸ sat appletul. Nu poate fi absolut ¸ si trebuie obligatoriu specificat. • ALT = textAlternativ Specific˘ a textul ce trebuie afi¸ sat dac˘ a browserul ˆ ınt ¸elege tagul APPLET dar nu poate rula appleturi Java. • ARCHIVE = arhiva. right.14.

7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi La ˆ ınc˘ arcarea unei pagini Web. fiecare applet aflat pe o pagin˘ a Web are acces la un acela¸ si fir de execut ¸ie. redesenarea acestuia sau activitatea celorlalte appleturi de pe pagin˘ a. • PARAM Tag-urile PARAM sunt folosite pentru specificarea parametrilor unui applet (vezi ”Folosirea parametrilor”). Intrucˆ at toate appleturile de pe pagin˘ a ”ˆ ımpart” acest fir de execut ¸ie. HSPACE = spatiuOrizontal Specific˘ a numarul de pixeli dintre applet ¸ si marginile suprafetei de afi¸ sare. gre¸ sit˘ a de altfel. absbottom . creat de asemenea automat de c˘ atre browser.412 CAPITOLUL 14. nici unul nu trebuie s˘ aˆ ıl solicite ˆ ın mod excesiv. Acestea vor rula concurent dup˘ a regulile de planificare implementate de ma¸ sina virtual˘ a Java a platformei folosite. seminificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si la tagul IMG. Dorim s˘ a cre˘ am un applet care s˘ a afi¸ seze la coordonate aleatoare mesajul ”Hello”. pentru a nu bloca interact ¸iunea utilizatorului cu appletul. absmiddle. • text HTML alternativ Este textul ce va fi afi¸ sat ˆ ın cazul ˆ ın care browserul nu ˆ ıntelege tagul APPLET. Prima variant˘ a. S˘ a considerm˘ am mai ˆ ıntˆ ai dou˘ a abord˘ ari gre¸ site de lucru cu appleturi. 14. middle. ¸ si care este responsabil cu desenarea appletului (apelul metodelor update ¸ si paint) precum ¸ si cu transmiterea mesajelor generate de c˘ atre componente. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a efectu˘ am operat ¸iuni consumatoare de timp este recomandat s˘ a le realiz˘ am ˆ ıntr-un alt fir de execut ¸ie. baseline. Din punctul de vedere al interfet ¸ei grafice ˆ ıns˘ a. cu pauz˘ a de o secund˘ aˆ ıntre dou˘ a afi¸ s˘ ari. ar fi: . APPLETURI texttop. deoarece va provoca funct ¸ionarea anormal˘ a sau chiar blocarea celorlalte. Browserele Java-enabled vor ignora acest text. bottom. • VSPACE =spatiuVertical. fiec˘ arui applet ˆ ıi este creat automat un fir de execut ¸ie responsabil cu apelarea metodelor acestuia.

try { Thread . random () * getWidth () ) . random () * getHeight () ) . random () * getHeight () ) . sleep (1000) . y = ( int ) ( Math . evident. y ) .*. x . Ca regul˘ a general˘ a. este urm˘ atoarea : Listing 14. import java .7.*. FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI Listing 14. public class AppletRau2 extends Applet { int x . import java .14.*. O alt˘ a idee de rezolvare care ne-ar putea veni. random () * getWidth () ) . sleep (1000) . y . public class AppletRau1 extends Applet { public void paint ( Graphics g ) { while ( true ) { int x = ( int ) ( Math .3: Incorect: appletul nu termin˘ a init ¸ializarea import java . } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { . applet . public void init () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . awt . g . awt . drawString ( " Hello " . ˆ ıncercˆ and s˘ a o termine. try { Thread . de asemenea gre¸ sit˘ a. codul metodei paint trebuie s˘ a fie cˆ at mai simplu de executat ceea ce.2: Incorect: blocarea metodei paint import java . int y = ( int ) ( Math . applet . nu este cazul ˆ ın appletul de mai sus. } catch ( InterruptedE xc ep ti on e ) {} } } } 413 Motivul pentru care acest applet nu funct ¸ioneaz˘ a corect ¸ si probabil va duce la anomalii ˆ ın funct ¸ionarea browserului este c˘ a firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu desenarea va r˘ amˆ ane blocat ˆ ın metoda paint.*. repaint () .

In prima situat ¸ie appletul porne¸ ste firul la init ¸ialzarea sa iar acesta va rula. Listing 14. } } CAPITOLUL 14. start () . } catch ( Inter ru pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { g . y . fir . Structura unui applet care doreste s˘ a lanseze un fir de execut ¸ie poate avea dou˘ a forme.414 g . x . random () * getHeight () ) . y = ( int ) ( Math . Thread fir = null . pˆ an˘ a la oprirea sa natural˘ a (terminarea metodei run) sau pˆ an˘ a la ˆ ınchiderea sesiunii de lucru a browserului.4: Corect: folosirea unui fir de execut ¸ie propriu import java .*. indiferent dac˘ a appletul mai este sau nu vizibil. drawString ( " Hello " . try { Thread . public void init () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . y ) . public class AppletCorect1 extends Applet implements Runnable { int x . awt . } } public void run () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math .*. x . APPLETURI Pentru a putea da o solut ¸ie corect˘ a problemei propuse. applet . repaint () . sleep (1000) . random () * getWidth () ) . } } In cazul ˆ ın care firul de execut ¸ie pornit de applet efectueaz˘ a operatii ce . trebuie s˘ a folosim un fir de execut ¸ie propriu. import java . drawString ( " Hello " . y ) .

Listing 14. } public void run () { while ( activ ) { x = ( int ) ( Math . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) {} . repaint () . fir = null .*. fir .14.*.5: Folosirea metodelor start ¸ si stop import java . int n = 0. ad˘ augˆ and ¸ si un contor care s˘ a numere afi¸ s˘ arile de mesaje . S˘ a modific˘ am programul anterior. FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI 415 au sens doar dac˘ a appletul este vizibil. random () * getWidth () ) . public class AppletCorect2 extends Applet implements Runnable { int x . awt . applet . public void start () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . } } public void stop () { activ = false . start () . Thread fir = null .acesta nu va fi incrementat pe perioada ˆ ın care appletul nu este activ. cum ar fi animatie. n ++. activ = true . Pentru a afla dac˘ a un applet este activ se folose¸ ste metoda isActive. import java . try { Thread . boolean activ = false . sleep (1000) . y = ( int ) ( Math . random () * getHeight () ) . Un applet este considerat activ imediat dup˘ a apelul metodei start ¸ si devine inactiv la apelul metodei stop. ar fi de dorit ca acesta s˘ a se opreasca atunci cˆ and appletul nu mai este vizibil (la apelul metodei stop) ¸ si s˘ a reporneasca atunci cˆ and appletul redevine vizibil (la apelul metodei start).7. y .

x . destroy.8 Alte metode oferite de clasa Applet Pe lˆ ang˘ a metodele de baz˘ a: init. public String getAppletInfo() { return "Applet simplist. drawString ( " Hello " + n . etc. stop. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . ver 1. start. Din acest motiv. autorul. 14.0". y ) . } } Atent ¸ie Este posibil ca unele browsere s˘ a nu apele metoda stop ˆ ın situat ¸iile prev˘ azute ˆ ın specficiat ¸iile appleturilor. } Aflarea adreselor URL referitoare la applet Se realizeaz˘ a cu metodele: . clasa Applet ofer˘ a metode specifice applet-urilor cum ar fi: Punerea la dispozitie a unor informat ¸ii despre applet Similar˘ a cu metoda getParameterInfo ce oferea o ”documentat ¸ie” despre parametrii pe care ˆ ıi accept˘ a un applet. autor necunoscut.416 } } CAPITOLUL 14. corectitudinea unui applet nu trebuie s˘ a se bazeze pa acest mecanism. exist˘ a metoda getAppletInfo ce permite specificarea unor informat ¸ii legate de applet cum ar fi numele. versiunea. Metoda returneaz˘ a un sir de caractere continˆ and informat ¸iile respective.

applet .*. folosind metoda drawImage a clasei Graphics. public class Imagini extends Applet Image img = null . gif " ) . } . import java .14. Applet . Aceasta poate primi ca argument fie adresa URL absolut˘ a a fi¸ sierului ce reprezint˘ a imaginea. Listing 14. awt .. } Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea imaginilor ˆ ıntr-un applet se face fie prin intermediul unei componente ce permite acest lucru.ce returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine clasa appletului. • getDocumentBase . cum ar fi cea a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste documentul HTML ce cont ¸ine appletul (getDocumentBase) sau a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa appletului (getCodeBase). cum ar fi imagini sau sunete.. fie direct ˆ ın metoda paint a applet-ului.returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine documentul HTML ˆ ın care este inclus appletul respectiv. fie calea relativ˘ a la o anumit˘ a adres˘ a URL. Aceste metode sunt foarte utile deoarece permit specificarea relativ˘ a a unor fi¸ siere folosite de un applet. { public void init () { img = getImage ( getCodeBase () . Afi¸ sarea unor mesaje ˆ ın bara de stare a browserului Acest lucru se realizeaz˘ a cu metoda showStatus public void init() { showStatus("Initializare applet. " taz .6: Afi¸ sarea imaginilor import java . ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 417 • getCodeBase . cum ar fi o suprafat ¸˘ a de desenare de tip Canvas."). In ambele cazuri. obt ¸inerea unei referint ¸e la imaginea respectiv˘ a se va face cu ajutorul metodei getImage din clasa Applet.8.

Identificarea se face prin intermediu numelui pe care orice instant ¸a a unui applet ˆ ıl poate specifica prin atributul NAME. } } Aflarea contextului de execut ¸ie Contextul de execut ¸ie al unui applet se refer˘ a la pagina ˆ ın care acesta ruleaz˘ a. .println("URL invalid! \n" + e). imagine. Prin intermediul acestei interfet ¸e un applet poate ”vedea” ˆ ın jurul sau.ro"). eventual ˆ ımpreun˘ a cu alte appleturi. AppletContext contex = getAppletContext(). Crearea unui obiect ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a se realizeaz˘ a de c˘ atre browser. ¸ si este descris de interfat ¸a AppletContext. } Comunicarea cu alte applet-uri Aceast˘ a comunicare implic˘ a de fapt identificarea unui applet aflat pe aceea¸ si pagina ¸ si apelarea unei metode sau setarea unei variabile publice a acestuia. } catch(MalformedURLException e) { System. 0 . html.infoiasi. 0 . try { URL doc = new URL("http://www.showDocument(doc).err. drawImage ( img . etc). APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . putˆ and comunica cu alte applet-uri aflate pe aceeasi pagin˘ a sau cere browser-ului s˘ a deschid˘ a diverse documente. Aceast˘ a metod˘ a este accesat˘ a prin intermediul contextului de execut ¸ie al appletului. getAppletContext().418 CAPITOLUL 14. la apelul metodei getAppletContext a clasei Applet. this ) . Afi¸ sarea unor documente ˆ ın browser Se face cu metoda showDocument ce prime¸ ste adresa URL a fi¸ sierului ce cont ¸ine documentul pe care dorim sa-l deschidem (text.

*.*.7: Redarea sunetelor import java . stop . Button stop = new Button ( " Stop " ) . Pentru a reda un sunet aflat ˆ ıntr-un fi¸ sier ”. au " ) . event . loop ¸ si stop pentru acesta. add ( play ) .au. import java .au” la un anumit URL exist˘ a dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • Folosirea metodei play din clasa Applet care prime¸ ste ca argument URL-ul la care se afl˘ a sunetul. addActionListener ( this ) . Redarea sunetelor Clasa Applet ofer˘ a¸ si posibilitatea red˘ arii de sunete ˆ ın format . respectiv getApplets. Listing 14.*. addActionListener ( this ) . AudioClip clip = null . Button loop = new Button ( " Loop " ) . Acestea sunt descrise prin intermediul unor obiecte ce implementeaz˘ a interfat ¸a AudioClip din pachetul java. acesta poate fi specificat absolut sau relativ la URL-ul appletului • Crearea unui obiect de tip AudioClip cu metoda getAudioClip apoi apelarea metodelor start. applet . " sunet . public class Sunete extends Applet implements ActionListener { Button play = new Button ( " Play " ) . import java . add ( loop ) . ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 419 Obt ¸inerea unei referint ¸e la un applet al c˘ arui nume ˆ ıl cunoa¸ stem sau obt ¸inerea unei enumer˘ ari a tuturor applet-urilor din pagin˘ a se fac prin intermediul contextului de execut ¸ie. loop .8. awt . . play .14. folosind metodele getApplet. addActionListener ( this ) . awt . public void init () { // Fisierul cu sunetul trebuie sa fie in acelasi // director cu appletul clip = getAudioClip ( getCodeBase () . add ( stop ) .applet.

420 } CAPITOLUL 14. else if ( src == stop ) clip . sunete.class AltaClasa. APPLETURI public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object src = e . else if ( src == loop ) clip . } } In cazul ˆ ın care appletul folose¸ ste mai multe tipuri de sunete. cu atˆ aˆ ınc˘ arcarea acestuia se va face mai repede.jpg *. stop () . play () . dac˘ a appletul cont ¸ine ¸ si alte clase ˆ ın afar˘ a de cea principal˘ a sau diverse resurse (imagini. acestea vor fi transferate prin ret ¸ea abia ˆ ın momentul ˆ ın care va fi nevoie de ele.jar *. // Exemplu jar cvf arhiva. pentru ca un applet aflat pe o pagin˘ a Web s˘ a poat˘ a fi executat codul s˘ au va fi transferat de pe serverul care g˘ azduie¸ ste pagina Web solicitat˘ a pe ma¸ sina clientului. oprind temporar activitatea appletului pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea lor. loop () . if ( src == play ) clip .au . Deoarece transferul datelor prin ret ¸ea este un proces lent. Arhivarea fi¸ sierelor unui applet se face cu utilitarul jar. 14.class imagine.9 Arhivarea appleturilor Dup˘ a cum am v˘ azut.au // sau jar cvf arhiva. Mai mult. oferit ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.class *.jpg sunet. getSource () . cu cˆ at dimensiunea fi¸ sierlor care formeaz˘ a appletul este mai redus˘ a. Din aceste motive.jar ClasaPrincipala. cea mai eficient˘ a modalitate de a distribui un applet este s˘ a arhiv˘ am toate fi¸ sierele necesare acestuia. este recomandat ca ˆ ınc˘ arcarea acestora s˘ a fie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. etc). pentru a nu bloca temporar activitatea fireasc˘ a a programului.

• Citeasc˘ a diverse propriet˘ a¸ ti ale sistemului de operare al clientului. altele decˆ at cea a browserului.11 Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii Deoarece clasa Applet este derivat˘ a din Container. Pentru a realiza acest lucru. este foarte important s˘ a existe anumite restrict ¸ii de securitate care s˘ a controleze activitatea acestuia. Un applet nu poate s˘ a: • Citeasc˘ a sau s˘ a scrie fi¸ siere pe calculatorul pe care a fost ˆ ıncarcat (client). RESTRICT ¸ II DE SECURITATE 421 Includerea unui applet arhivat ˆ ıntr-o pagin˘ a Web se realizeaz˘ a specific˘ and pe lˆ ang˘ a numele clasei principale ¸ si numele arhivei care o cont ¸ine: <applet archive=arhiva. 14. indicˆ and faptul c˘ a au fost create de un applet.10. • Porneasc˘ a programe pe ma¸ sina client. cum ar fi ¸ stergeri de fi¸ siere. etc. cum ar fi o fereastr˘ a. pentru a preveni act ¸iuni r˘ au intent ¸ionate. Un applet poate funct ¸iona ¸ si ca o aplicat ¸ie independent˘ a astfel: . Ferestrele folosite de un applet. care s˘ a aduc˘ a prejudicii utilizatorului. • Deschid˘ a conexiuni cu alte ma¸ sini ˆ ın afar˘ a de cea de pe care provine (host).jar code=ClasaPrincipala width=400 height=200 /> 14.10 Restrict ¸ii de securitate Deoarece un applet se execut˘ a pe ma¸ sina utilizatorului care a solicitat pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. aruncˆ and except ¸ii de tip Security Exception ˆ ın cazul ˆ ın care una din acestea ˆ ıncearc˘ a s˘ a efectueze o operat ¸ie nepermis˘ a. adic˘ a un obiect de tip SecurityManager care va ”superviza” activitatea metodelor appletului. deci ¸ si din Component.14. procesul care ruleaz˘ a appleturi instaleaz˘ a un manager de securitate. vor ar˘ ata altfel decˆ at ˆ ıntr-o aplicat ¸ie obi¸ snuit˘ a.. ea descrie o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare care poate fi inclus˘ a ca orice alt˘ a component˘ a ˆ ıntr-un alt container.

• Cre˘ am o instant ¸˘ a a appletului ¸ si o ad˘ aug˘ am pe suprafat ¸a unei ferestre. f . init () . show () . Listing 14. Frame f = new Frame ( " Applet si aplicatie " ) . public class AppletAplicatie extends Applet public void init () { add ( new Label ( " Applet si aplicatie " ) ) . CENTER ) . } public static void main ( String args []) { AppletAplicatie applet = new AppletAplicatie () . f . care ar fi fost apelate automat de c˘ atre browser. f . add ( applet .*.8: Applet ¸ si aplicat ¸ie import java . ˆ ın care vom face operat ¸iunile urm˘ atoare. BorderLayout . } } { . APPLETURI • Ad˘ aug˘ am metoda main clasei care descrie appletul. applet . 200) . applet . • Apel˘ am metodele init ¸ si start. • Facem fereastra vizibil˘ a. Applet . import java . start () . applet .422 CAPITOLUL 14. awt . setSize (200 .

1 Introducere Generalit˘ a¸ ti despre baze de date Aplicat ¸iile care folosesc baze de date sunt. Modelul clasic de baze de date este cel relat ¸ional.1 15. cu posibilitatea reg˘ asirii acestora. Ce este o baz˘ a de date ? La nivelul cel mai general.1. Uzual. ˆ ın care datele sunt memorate ˆ ın tabele. In acest capitol vom analiza lucrul cu baze de date din perspectiva program˘ arii 423 . IBM. ˆ ın general. tipuri de date. SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date). Aceste produse sunt ˆ ın general referite prin termenii DBMS (Database Management System) sau. fiecare furnizˆ and o serie ˆ ıntreag˘ a de produse ¸ si utilitare pentru lucrul cu baze de date. Microsoft. Un tabel reprezint˘ a o structur˘ a de date format˘ a dintr-o mult ¸ime de articole.Capitolul 15 Lucrul cu baze de date 15. o baz˘ a de date este memorat˘ aˆ ıntr-unul sau mai multe fi¸ siere. Informix.aceste atribute corespund coloanelor tabelului. fiecare articol avˆ and definite o serie de atribute . etc. Sybase. aplicat ¸ii complexe folosite pentru gestionarea unor informat ¸ii de dimensiuni mari ˆ ıntr-o manier˘ a sigur˘ a¸ si eficient˘ a. Dintre produc˘ atorii cei mai important ¸i de baze de date amintim companiile Oracle. o baz˘ a de date mai poate cont ¸ine: proceduri ¸ si funct ¸ii. o baz˘ a de date reprezint˘ a o modalitate de stocare a unor informat ¸ii (date) pe un suport extern. Pe lˆ anga tabele. ˆ ın traducere. utilizatori ¸ si grupuri de utilizatori. ˆ ın timp ce o linie va reprezenta un articol. etc. obiecte.

Vom vedea c˘ a.2 JDBC JDBC (Java Database Connectivity) este o interfat ¸˘ a standard SQL de acces la baze de date. fiind legatura dintre aplicat ¸ie ¸ si baza de date. Acest aspect ne va preocupa ˆ ıns˘ a mai put ¸in. 15. Acesta este standardizat astfel ˆ ıncˆ at diverse tipuri de drivere s˘ a se comporte identic. Accesul la baza de date Se face prin intermediul unui driver specific tipului respectiv de SGBD. putem crea aplicat ¸ii care s˘ a ruleze f˘ ar˘ a nici o modificare folosind diverse tipuri de baze care au aceea¸ si structur˘ a. exemplele prezentate presupunˆ and c˘ a baza a fost creat˘ a deja ¸ si are o anumit˘ a structur˘ a specificat˘ a. oferind astfel o modalitate unitar˘ a de lucru cu baze de date. LUCRUL CU BAZE DE DATE ˆ ın limbajul Java. Limbajul SQL SQL (Structured Query Language) reprezint˘ a un limaj de programare ce permite interogarea ¸ si actualizarea informat ¸iilor din baze de date relat ¸ionale. Crearea unei baze de date Crearea unei baze de date se face uzual folosind aplicat ¸ii specializate oferite de produc˘ atorul tipului respectiv de sistem de gestiune a datelor. JDBC este constituit˘ a dintr-un set de clase ¸ si interfet ¸e . ducˆ and ˆ ın felul acesta not ¸iunea de portabilitate ¸ si mai departe. f˘ ar˘ a a descrie particularit˘ a¸ ti ale unei solut ¸ii de stocare a datelor anume.424 CAPITOLUL 15.1. folosind Java. Acesta este responsabil cu accesul efectiv la datele stocate. dar exist˘ a ¸ si posibilitatea de a crea o baza folosind un script SQL.

Inregistrarea unui driver corespunz˘ ator. Clasele ¸ si interfet ¸ele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: • DriverManager .2. javax. Deci. 2. preluat de pe platforma J2EE.˘ DE DATE 15. Stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. Pachetele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu baze de date sunt java. . Prelucrarea rezultatelor obt ¸inute. alt program pentru a accesa o baz˘ a de date Sybase ¸ si asa mai departe. Este de ajuns s˘ a scriem un singur program folosind API-ul JDBC ¸ si acesta va fi capabil s˘ a comunice cu drivere diferite.sql. Intr-o aplicat ¸ie pot exista simultan mai multe conexiuni la baze de date diferite sau la aceea¸ si baz˘ a. In linii mari. 15. 2. Bineˆ ınt ¸eles.2 Conectarea la o baz˘ a de date Procesul de conectare la o baz˘ a de date implic˘ a efectuarea a dou˘ a operat ¸ii: 1.sql ce reprezint˘ a nucleul tehnologiei JDBC ¸ si. nu este necesar s˘ a scriem un program pentru a accesa o baz˘ a de date Oracle. Folosind JDBC este u¸ sor s˘ a transmitem secvent ¸e SQL c˘ atre baze de date relat ¸ionale.este clasa ce se ocup˘ a cu ˆ ınregistrarea driverelor ce vor fi folosite ˆ ın aplicat ¸ie. ne este asigurat˘ a portabilitatea programului. Definit ¸ie O conexiune (sesiune) la o baz˘ a de date reprezint˘ a un context prin care sunt trimise secvent ¸e SQL ¸ si primite rezultate. furnizˆ and mecanisme standard pentru proiectant ¸ii aplicat ¸iilor ce folosesc de baze de date.JDBC demn˘ a de luat ˆ ın seam˘ a. Cu alte cuvinte. Efectuarea de secvent ¸e SQL. Realizarea unei conexiuni propriu-zise. 3. trimit ¸ˆ and secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date dorit˘ a. scriind codul surs˘ aˆ ın Java. API-ul JDBC ofer˘ a urm˘ atoarele facilit˘ a¸ ti: 1. iat˘ a dou˘ a motive puternice care fac combinat ¸ia Java . CONECTAREA LA O BAZA 425 scrise ˆ ın Java.

forName("TipDriver").forName ce apeleaz˘ a ClassLoader-ul ma¸ sinii virtuale: Class. c. Folosirea metodei Class.newInstance(). Setarea propriet˘ a¸ tii sistem jdbc.1 Inregistrarea unui driver Primul lucru pe care trebuie s˘ a-l fac˘ a o aplicat ¸ie ˆ ın procesul de conectare la o baz˘ a de date este s˘ aˆ ınregistreze la ma¸ sina virtual˘ a ce ruleaz˘ a aplicat ¸ia driverul JDBC responsabil cu comunicarea cu respectiva baz˘ a de date. .drivers.setProperty("jdbc.drivers la init ¸ializarea ma¸ sinii virtuale ce va rula procesul. specificarea mai multor drivere se face separˆ and numele claselor cu punct ¸ si virgul˘ a. Class.registerDriver(new TipDriver()).426 CAPITOLUL 15. Folosirea clasei DriverManager: DriverManager. a. Folosind aceast˘ a metod˘ a. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Driver . Dac˘ a sunt ˆ ınregistrate mai multe drivere.drivers=TipDriver Aplicatie – Din program: System.prin intermediul acestei clase pot fi specificate diverse propriet˘ a¸ ti ce vor fi folosite la realizarea conexiunilor. 15. ordinea de precedent ¸˘ aˆ ın alegerea driverului folosit la crearea unei noi conexiuni este: 1) Driverele ˆ ınregistrate folosind proprietatea jdbc.interfat ¸a pe care trebuie s˘ a o implementeze orice clas˘ a ce descrie un driver.drivers".2. 2) Driverele ˆ ınregistrate dinamic din aplicat ¸ie. b. • DriverPropertyInfo .descrie obiectele ce modeleaz˘ a o conexiune propriu-zis˘ a cu baza de date. care poate fi realizat˘ aˆ ın dou˘ a feluri: – De la linia de comand˘ a: java -Djdbc. • Connection . "TipDriver").forName("TipDriver"). Acest lucru presupune ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei ce implementeaz˘ a driver-ul ¸ si poate fi realizat˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti.

sybase.atribut=valoare]* jdbc:odbc:test jdbc:odbc:test. Dac˘ a nu exista nici unul potrivit. . Identificatorul bazei de date este un indicator specific fiec˘ arui driver corespunz˘ ator bazei de date cu care aplicat ¸ia dore¸ ste s˘ a interact ¸ioneze. ca ˆ ın exemplele de mai jos: jdbc:odbc:test jdbc:oracle:thin@persistentjava. Sintaxa completa subprotocolului odbc este: jdbc:odbc:identificator[. atunci va fi lansata o except ¸ie de tipul SQLException..CacheSize=20.com:1521:test jdbc:sybase:test jdbc:db2:test Subprotocolul odbc este un caz specical. acesta poate fi folosit la stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. oracle. ce are urm˘ atorul format: jdbc:sub-protocol:identificator Cˆ ampul sub-protocol denume¸ ste tipul de driver ce trebuie folosit pentru realizarea conexiunii ¸ si poate fi odbc. un num˘ ar de port. DriverManager-ul va parcurge lista driverelor ˆ ınregistrate ˆ ın memorie.2 Specificarea unei baze de date O dat˘ a ce un driver JDBC a fost ˆ ınregistrat.˘ DE DATE 15.2. CONECTAREA LA O BAZA 427 15. db2 ¸ si a¸ sa mai departe. cu mesajul "no suitable driver". numele unui fi¸ sier sau al unui director. In funct ¸ie de tipul driver-ului acest identificator poate include numele unei ma¸ sini gazd˘ a. etc. numit˘ a JDBC URL. pˆ ana cˆ and unul dintre ele va recunoa¸ ste URL-ul respectiv.PWD=java La primirea unui JDBC URL. Aceasta se realizeaz˘ a prin intermediul unei adrese specifice.2. trebuie s˘ a avem posibilitea de a specifica pe lˆ ang˘ a un identificator al bazei de date ¸ si driverul ce trebuie folosit. ˆ ın sensul c˘ a permite specificarea ˆ ın cadrul URL-ului a unor atribute ce vor fi realizate la crearea unei conexiuni.ExtensionCase=LOWER jdbc:odbc:test.UID=duke. Avˆ and ˆ ın vedere faptul ca pot exista mai multe drivere ˆ ınc˘ arcate ˆ ın memorie.

JDBC-ODBC Bridge Acest tip de driver permite conectarea la o baz˘ a de date care a fost ˆ ınregistrat˘ a ˆ ın prealabil ˆ ın ODBC. LUCRUL CU BAZE DE DATE 15. De asemenea.3 Tipuri de drivere Tipurile de drivere existente ce pot fi folosite pentru realizarea unei conexiuni prin intermediul JDBC se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoarele categorii: Tip 1.JdbcOdbcDriver ¸ si este inclus˘ aˆ ın distribut ¸ia standard J2SDK.428 CAPITOLUL 15. atˆ at ODBC-ul cˆ at ¸ si driver-ul nativ trebuie s˘ a existe pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. Clasa Java care descrie acest tip de driver JDBC este: sun. De¸ si simplu de utilizat. driver-ul ODBC efectuˆ and comunicarea cu driverul nativ al bazei de date. Tip 2.2.odbc. asociind acestora un identificator DSN (Data Source Name) ¸ si diver¸ si parametri necesari conect˘ arii. Driver JDBC .Driver nativ .jdbc. Conectarea efectiv˘ a la baza de date se va face prin intermediul acestui identificator. ODBC (Open Database Conectivity) reprezint˘ a o modalitate de a uniformiza accesul la baze de date. Specificarea bazei de date se face printr-un URL de forma: jdbc:odbc:identificator unde identif icator este profilul (DSN) creat bazei de date ˆ ın ODBC. solut ¸ia JDBC-ODBC nu este portabil˘ a¸ si comunicarea cu baza de date sufer˘ a la nivelul vitezei de execut ¸ie datorit˘ a multiplelor redirect˘ ari ˆ ıntre drivere.

Clase Java care implementeaz˘ a astfel de drivere pot fi procurate de la produc˘ atorii de SGBD-uri. Driver JDBC .2.Server Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC folosind un protocol de ret ¸ea independent. Tip 3. care trebuie instalat ˆ ın prealabil. f˘ ar˘ a nici o modificare la nivelul clientului. Tip 4. CONECTAREA LA O BAZA 429 Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın apeluri c˘ atre driverul nativ al bazei de date. Driver JDBC nativ . distribut ¸ia standard J2SDK neincluzˆ and nici unul. acestea fiind apoi transormate folosind o aplicat ¸ie server ˆ ıntr-un protocol specfic bazei de date.˘ DE DATE 15. Protocolul folosit este specific fiec˘ arui produc˘ ator. Introducerea serverului ca nivel intermediar aduce flexibilitate maxim˘ aˆ ın sensul c˘ a vor putea fi realizate conexiuni cu diferite tipuri de baze.

Stabilirea unei conexiuni folosind driverul JDBC-ODBC String url = "jdbc:odbc:test" . password).getConnection(url.UID=duke. "duke". LUCRUL CU BAZE DE DATE Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın cereri c˘ atre baza de date folosind protocolul de ret ¸ea al acesteia.2.forName("sun.getConnection(url). username.print("ClassNotFoundException: " + e) . .jdbc.PWD=java" .err. Connection c = DriverManager. Aceast˘ a solut ¸ie este cea mai rapid˘ a. return . Connection c = DriverManager. Drivere de acest tip pot fi procurate de la diver¸ si produc˘ atori de SGBD-uri. } catch(SQLException e) { System.println("SQLException: " + e). try { Class.430 CAPITOLUL 15. try { con = DriverManager. 15. "java"). dbproperties). // sau url = "jdbc:odbc:test.getConnection(url.getConnection(url.err.JdbcOdbcDriver").odbc. } Connection con .4 Realizarea unei conexiuni Metoda folosit˘ a pentru realizarea unei conexiuni este getConnection din clasa DriverManager ¸ si poate avea mai multe forme: Connection c = DriverManager. fiind preferat˘ a la dezvoltarea aplicat ¸iilor care manevreaz˘ a volume mari de date ¸ si viteza de execut ¸ie este critic˘ a. } catch(ClassNotFoundException e) { System.

15. rollback. } catch(ClassNotFoundException e) { . // sau url = "jdbc:mysql://localhost/test?user=duke&password=java".Driver") ..jdbc. String url = "jdbc:mysql://localhost/test" .. setAutoCommit. O conexiune va fi folosit˘ a pentru: • Crearea de secvent ¸e SQL utilizate pentru interogarea sau actualizarea bazei.mysql.15.close .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL O dat˘ a facut˘ a conectarea cu metoda DriverManager. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL } finally { try{ con.println(SQLException: " + e) .PreparedStatement sau CallableStatement cu ajutorul c˘ arora putem trimite secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date. Cele mai uzuale comenzi SQL sunt cele folosite pentru: • Interogarea bazei de date: SELECT . De asemenea.getConection. Inchiderea unei conexiuni se realizeaz˘ a prin metoda close. } } 431 Stabilirea unei conexiuni folosind un driver MySql Folosirea diferitelor tipuri de drivere implic˘ a doar schimbarea numelui clasei ce reprezint˘ a driverul ¸ si a modalit˘ a¸ tii de specificare a bazei de date. se poate folosi obiectul Connection rezultat pentru a se crea obiecte de tip Statement. • Aflarea unor informat ¸ii legate de baza de date (meta-date). try { Class.err.forName("com.3. clasa Connection asigur˘ a facilit˘ a¸ ti pentru controlul tranzact ¸iilor din memorie c˘ atre baza de date prin metodele commit. } catch(SQLException e) { System.

.432 CAPITOLUL 15.createStatement(). LUCRUL CU BAZE DE DATE • Actualizarea datelor: INSERT. obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor unei interog˘ ari este realizat˘ a prin intermediul obiectelor de tip ResultSet. sau 0 ˆ ın cazul unei instruct ¸iuni DDL. DELETE • Actualizarea structurii: CREATE. ResultSet rs = stmt. Statement stmt = con.getConnection(url).executeQuery(sql). ALTER.1 Interfat ¸a Statement Interfat ¸a Statement ofer˘ a metodele de baz˘ a pentru trimiterea de secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date ¸ si obt ¸inerea rezultatelor. celelalte dou˘ a interfet ¸e: PreparedStatement ¸ si CallableStatement fiind derivate din aceasta. String sql = "SELECT * FROM persoane". Metoda returneaz˘ a un obiect de tip ResultSet ce va cont ¸ine sub o form˘ a tabelar˘ a rezultatul interog˘ arii. executeUpdate Este folosit˘ a pentru actualizarea datelor (INSERT. DELETE) sau a structurii bazei de date (CREATE.acestea mai sunt numite instruct ¸iuni DDL (Data Definition Language) • Apelarea unei proceduri stocate: CALL Dup˘ a cum vom vedea. DROP). 2. executeQuery Este folosit˘ a pentru realizarea de interog˘ ari de tip SELECT. ALTER. UPDATE. Crearea unui obiect Statement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei createStatement a clasei Connection. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL poate fi realizat˘ a prin intermediul a trei metode: 1. f˘ ar˘ a nici un argument: Connection con = DriverManager. UPDATE. DROP . 15.3. Metoda va returna un ˆ ıntreg ce semnific˘ a num˘ arul de linii afectate de operat ¸iunea de actualizare a datelor.

pot fi apelate metodele: getResultSet sau getUpdateCount pentru a afla efectiv rezultatul comenzii SQL. .out. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String sql = "DELETE FROM persoane WHERE cod > 100". // Nr de articole care au fost afectate (sterse) sql = "DROP TABLE temp". Secvent ¸a complet˘ a de tratare a metodei execute este prezentat˘ a mai jos: String sql = "comanda SQL necunoscuta". de¸ si mai rar˘ a. stmt. if(rowCount > 0) { // Este o actualizare datelor System. sau o combinat ¸ie ˆ ıntre aceste cazuri. este posibil˘ a atunci cˆ and sunt executate proceduri stocate sau secvent ¸e SQL cunoscute abia la momentul execut ¸iei.getMoreResults(). dup˘ a care vor fi apelate din nou metodele amintite. Aceast˘ a situat ¸ie. // returneaza 0 433 3.getUpdateCount(). execute Aceast˘ a metod˘ a va fi folosit˘ a doar dacˆ a este posibil ca rezultatul unei interog˘ ari s˘ a fie format din dou˘ a sau mai multe obiecte de tip ResultSet sau rezultatul unei actualiz˘ ari s˘ a fie format din mai mule valori. } if(rowCount = 0) { // Comanda DDL sau nici o linie afectata System.3. In funct ¸ie de aceasta.15. stmt. Metoda ˆ ıntoarce true dac˘ a rezultatul obt ¸inut este format din obiecte de tip ResultSet ¸ si false dac˘ a e format din ˆ ıntregi. stmt. int linii = stmt.executeUpdate(sql).out. pˆ an˘ a la obt ¸inerea valorii null.executeUpdate(sql).println("Comanda DDL sau 0 actualizari"). programatorul ne¸ stiind deci dac˘ a va fi vorba de o actualizare a datelor sau a structurii. respectiv −1. Pentru a prelua toate rezultatele va fi apelat˘ a metoda getMoreResults. while(true) { int rowCount = stmt.println("Linii afectate = " + rowCount). continue.execute(sql).

if(rs != null) { // Proceseaza rezultatul .getResultSet(). continue.3. } // rowCount este -1 // Avem unul sau mai multe ResultSet-uri ResultSet rs = stmt. fiind diferit˘ a de aceasta ˆ ın urm˘ atoarele privint ¸e: • Instant ¸ele de tip PreparedStatement cont ¸in secvent ¸e SQL care au fost deja compilate (sunt ”preg˘ atite”). stmt. ResultSet rs = stmt. String nume = "Popescu".executeQuery(sql). String sql = "SELECT * FROM persoane WHERE cod=" + cod + " OR nume=’" + nume + "’". ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a introducem valorile unor variabile ˆ ıntr-o secvent ¸˘ a SQL..getMoreResults(). } // Nu mai avem nici un rezultat break. continue.2 Interfat ¸a PreparedStatement Interfat ¸a PreparedStatement este derivat˘ a din Statement. • O secvent ¸˘ a SQL specificat˘ a unui obiect PreparedStatement poate s˘ a aib˘ a unul sau mai mult ¸i parametri de intrare.434 CAPITOLUL 15. nu avem alt˘ a solut ¸ie decˆ at s˘ a cre˘ am un ¸ sir de caractere compus din instruct ¸iuni SQL ¸ si valorile variabilelor: int cod = 100. care vor fi specificat ¸i prin intermediul unui semn de ˆ ıntrebare (”?”) ˆ ın locul fiec˘ aruia dintre . 15. } Folosind clasa Statement.getMoreResults(). LUCRUL CU BAZE DE DATE stmt..

pstmt. .3. din punctul de vedere al vitezei de execut ¸ie a acestuia. In aceast˘ a situat ¸ie folosirea interfet ¸ei PreparedStatement ˆ ın loc de Statement nu va ˆ ımbun˘ at˘ a¸ ti ˆ ın nici un fel performant ¸a codului. Trimiterea parametrilor se realizeaz˘ a prin metode de tip setXXX. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL folosind un obiect PreparedStatement se realizeaz˘ a printr-una din metodele executeQuery.setInt(2. va fiˆ ın general mai rapid˘ a dac˘ a folosim PreparedStatement. pstmt.prepareStatement(sql). Putem apoi stabili alte valori de intrare ¸ si refolosi obiectul PreparedStatement pentru execut ¸ii repetate ale comenzii SQL. Crearea unui obiect de tip PreparedStatement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei prepareStatement a clasei Connection. folosind metode specifice acestei clase.setString(1. unde XXX este tipul corespunz˘ ator parametrului. dar cu parametri diferit ¸i. Obiectul va pstmt cont ¸ine o comand˘ a SQL precompilat˘ a care este trimis˘ a imediat c˘ atre baza de date. Inainte ca secvent ¸a SQL s˘ a poat˘ a fi executat˘ a fiec˘ arui parametru de intrare trebuie s˘ a i se atribuie o valoare. Dup˘ a stabilirea parametrilor de intrare secvent ¸a SQL poate fi executat˘ a. Statement pstmt = con. Este ˆ ıns˘ a posibil ca SGBD-ul folosit s˘ a nu suporte acest tip de operat ¸iune ¸ si s˘ a nu ret ¸in˘ a obiectul precompilat pentru execut ¸ii ulterioare. unde va a¸ stepta parametri de intrare pentru a putea fi executat˘ a. semnificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul obiectelor de tip Statement. iar argumentele metodei sunt num˘ arul de ordine al parametrului de intrare (al semnului de ˆ ıntrebare) ¸ si valoarea pe care dorim s˘ a o atribuim. deoarece nu mai trebuie s˘ a cre˘ am cˆ ate un obiect de tip Statement pentru fiecare apel SQL. cu singura deosebire c˘ aˆ ın cazul de fat ¸˘ a ele nu au nici un argument.15. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 435 ei. Execut ¸ia repetat˘ a a aceleia¸ si secvent ¸e SQL. "Ionescu"). executeUpdate sau execute. 100). ci refolosim o singur˘ a instant ¸˘ a precompilat˘ a furnizˆ andu-i doar alte argumente. String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?".getConnection(url). specificˆ an ca argument o secvent ¸˘ a SQL ce cont ¸ine c˘ ate un semn de ˆ ıntrebare pentru fiecare parametru de intrare: Connection con = DriverManager.

executeUpdate().INTEGER).executeUpdate(). este definit˘ a de clasa Types. prin constantelor declarate de aceasta.CHAR). atunci cˆ and dorim s˘ a folosim maparea implicit˘ aˆ ıntre tipurile Java ¸ si cele JDBC sau atunci cˆ and dorim s˘ a preciz˘ am explicit un tip JDBC. 200). Fiec˘ arui tip Java ˆ ıi corespunde un tip generic SQL. Types. Statement pstmt = con. 100).executeQuery().setInt(1.prepareStatement(sql).setObject(2.prepareStatement(sql). 100). Exist˘ aˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and este de preferat ca datele de mari dimensiuni s˘ a fie transferate pe ”buc˘ a¸ ti” de o anumit˘ a dimensiune. Folosind metoda setNull putem s˘ a atribuim unui parametru de intrare valoare SQL NULL. null). pstmt = con. "Ionescu".436 CAPITOLUL 15.setObject(2. pstmt. pstmt. Cu ajutorul metodelor setBytes sau setString avem posibilitatea de a specifica date de orice dimensiuni ca valori pentru anumite articole din baza de date. LUCRUL CU BAZE DE DATE String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". Types. sql = "SELECT * from persoane WHERE cod >= ?". pstmt. 100). pstmt. trebuind ˆ ıns˘ a s˘ a specific˘ am ¸ si tipul de date al coloanei ˆ ın care vom scrie aceast˘ a valoare.setInt(2. pstmt. Types.setInt(2. Pentru a realiza .setObject(1. ResultSet rs = pstmt. 100. Acela¸ si lucru poate fi realizat cu metode de tipul setXXX dac˘ a argumentul folosit are valoarea null. Lista tuturor tipurilor generice disponibile. // sau doar pstmt.setNull(1. pstmt. pstmt.setInt(2.setString(1. pstmt. Este responsabilitatea programatorului s˘ a se asigure c˘ a folose¸ ste metoda adecvat˘ a de tip setXXX la stabilirea valorii unui parametru de intrare. "Ionescu"). numite ¸ si tipuri JDBC. Metoda setObject permite specificarea unor valori pentru parametrii de intrare. pstmt. "Popescu"). pstmt.CHAR).setString(1. pstmt.

fin. ace¸ stia vor trebui ˆ ınregistrat ¸i cu metoda registerOutParameter ˆ ınainte de execut ¸ia procedurii. CallableStatement cstmt = con. fluxul de intrare va fi apelat repetat pentru a furniza datele ce vor fi scrise ˆ ın coloana continut a articolului specificat. 15.setUnicodeStream (1. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 437 acest lucru API-ul JDBC pune la dispozit ¸ie metodele setBinaryStream.prepareStatement( "UPDATE fisiere SET continut = ? WHERE nume = ’date.prepareCall( "{call proceduraStocata(?. Crearea unui obiect CallableStatement se realizeaz˘ a prin metoda prepareCall a clasei Connection: Connection con = DriverManager.sql.txt"). CallableStatement cstmt = con. java. cu metode de tip setXXX. int fileLength = file.3. ?)}").3 Interfat ¸a CallableStatement Interfat ¸a CallableStatement este derivat˘ a din PreparedStatement. setAsciiStream ¸ si setUnicodeStream care ata¸ seaz˘ a un flux de intrare pe octet ¸i.length().15.prepareCall( . Exemplul de mai jos ilustreaz˘ a acest lucru. caractere ASCII. fileLength).executeUpdate().PreparedStatement pstmt = con.getConnection(url).3. InputStream fin = new FileInputStream(file). respectiv UNICODE. Pe m˘ asur˘ a ce sunt citite date de pe flux. La execut ¸ia secvent ¸ei. acest lucru fiind solicitat de unele tipuri de baze de date. instant ¸ele de acest tip oferind o modalitate de a apela o procedur˘ a stocat˘ aˆ ıntr-o baz˘ a de date. ele vor fi atribuite parametrului. Dac˘ a procedura are ¸ si parametri de ie¸ sire (valori returnate). pstmt. unui parametru de intrare. atribuind coloanei continut cont ¸inutul unui anumit fi¸ sier: File file = new File("date. Trimiterea parametrilor de intrare se realizeaz˘ aˆ ıntocmai ca la PreparedStatement. pstmt. Obt ¸inerea valorilor rezultate ˆ ın parametrii de ie¸ sie se va face cu metode de tip getXXX. ˆ ıntr-o manier˘ a standar pentru toate SGBD-urile.txt’"). Observat ¸i c˘ a este necesar ˆ ın˘ a s˘ a¸ stim dinainte dimensiunea datelor ce vor fi scrise.

5 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor Interfat ¸a ResultSet In urma execut ¸ie unei interog˘ ari SQL rezultatul va fi reprezentat printr-un obiect de tip ResultSet.3.executeQuery(sql). Rezultatul interog˘ arii de mai sus va fi obiectul rs cu urm˘ atoarea structur˘ a: cod nume 100 Ionescu 200 Popescu Pentru a extrage informat ¸iile din aceast˘ a structur˘ a va trebui s˘ a parcurgem tabelul linie cu linie ¸ si din fiecare s˘ a extragem valorile de pe coloane.FLOAT).sql. fie numele acestuia.4 15. unde XXX este tipul de dat˘ a al unei coloane iar argumentul primit indic˘ a fie num˘ arul de ordine din cadrul tabelului. pentru maxim˘ a portabilitate se recomand˘ a citirea coloanelor ˆ ın ordine de la stˆ anga la dreapta ¸ si fiecare citire s˘ a se fac˘ a o singur˘ a dat˘ a. In acest caz el trebuie s˘ a primeasc˘ a o valoare cu setXXX ¸ si. avˆ and un num˘ ar de coloane ¸ si de linii. ce va cont ¸ine toate liniile ce satisfac condit ¸iile impuse de comanda SQL. ResultSet rs = stmt. tipurile de date specificate trebuind s˘ a coincid˘ a. cstmt. obiectul va cont ¸ine ¸ si meta-datele interog˘ arii cum ar fi denumirele coloanelor selectate. etc. nume FROM persoane". .438 CAPITOLUL 15. String sql = "SELECT cod. Pentru acest lucru vom folosi metode de tip getXXX. cstmt. In general. de asemenea.Types. Este posibil ca un parametru de intrare s˘ a fie ¸ si parametru de ie¸ sire. Coloanele sunt numerotate de la stˆ anga la dreapta. va fi ˆ ınregistrat cu registerOutParameter.3. 15. funct ¸ie de secvent ¸a executat˘ a.registerOutParameter(1. java. float medie = cstmt. folosirea indexului coloanei ˆ ın loc de numele s˘ au va fi mai eficient˘ a.executeQuery().createStatement().getDouble(1). De asemenea. Statement stmt = con. num˘ arul lor. LUCRUL CU BAZE DE DATE "{call calculMedie(?)}"). Forma general˘ a a unui ResultSet este tabelar˘ a. De asemenea. ˆ ıncepˆ and cu 1.

String nume = r. ResultSet rs = stmt.getInt("cod"). Dac˘ a un ResultSet folose¸ ste un cursor modificabil ¸ si care poate naviga ˆ ın ambele sensuri. /* echivalent: int cod = r. putem itera prin rezultatul unei interog˘ ari o singur˘ a dat˘ a¸ si numai de la prima la ultima linie. String sql = "SELECT cod.getString("nume").executeQuery(sql).TYPE_SCROLL_INSENSITIVE.out. ResultSet.Deplaseaz˘ a cursorul la o anumit˘ a linie specificat˘ a absolut.println(cod + ". linie cu linie.createStatement( ResultSet.getString(2).CONCUR_UPDATABLE).executeQuery(sql). uzual va fi folosit˘ a o bucl˘ a while-loop petru a itera prin articolele tabelului: String sql = "SELECT cod. */ System. un tabel de tip ResultSet nu poate fi modificat iar cursorul asociat nu se deplaseaz˘ a decˆ at ˆ ınainte.Actualizeaz˘ a valoarea unei coloane din linia curent˘ a. ResultSet rs = stmt. while (rs. } Implicit. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 439 Un obiect ResultSet folose¸ ste un cursor pentru a parcurge articolele rezultate ˆ ın urma unei interog˘ ari. unde XXX este un tip de date. . Init ¸ial acest cursor este pozit ¸ionat ˆ ınaintea primei linii.next()) { int cod = r.15. Deoarece next returneaz˘ a false cˆ and nu mai sunt linii de adus.getInt(1). A¸ sadar. atunci are la dispozit ¸ie o serie de metode ce se bazeaz˘ a pe acest suport: • absolute . Exemplul urm˘ ator va folosi un cursor care este modificabil ¸ si nu va reflecta schimb˘ arile produse de alt ¸i utilizatori dup˘ a crearea sa: Statement stmt = con. nume FROM persoane". String nume = r. " + nume). nume FROM persoane". fiecare apel al metodei next determinˆ and trecerea la urm˘ atoarea linie. • updateXXX . Este ˆ ıns˘ a posibil s˘ a cre˘ am ResultSet-uri care s˘ a permit˘ a modificarea sau deplasarea ˆ ın ambele sensuri.3.

3. Aplicat ¸ia va goli tabelul cu persoane. cursorul trebuie s˘ a fie pozit ¸ionat le linia nou˘ a la execut ¸ia acestei operat ¸iuni. salariu double). dup˘ a care va ad˘ auga aleator un num˘ ar de articole. In cazul ˆ ın care acest lucru este permis. Listing 15. numit˘ a linie nou˘ a.6 Exemplu simplu In continuare vom da un exemplul simplu de utilizare a claselor de baz˘ a ment ¸ionate anterior. • insertRow .*. sql . 15. Linia curent˘ a anterioar˘ a a cursorului va fi memorat˘ a pentru a se putea reveni la ea. LUCRUL CU BAZE DE DATE • updateRow . utilizate˘ a pentru a introduce noi articole ˆ ın baza de date.Transfer˘ a actualiz˘ arile f˘ acute liniei ˆ ın baza de date. • moveToCurrentRow . avˆ and coloanele: cod.1: Exemplu simplu de utilzare JDBC import java .¸ sterge linia curent˘ a din tabel ¸ si din baza de date. Nu toate sistemele de gestiune a bazelor de date ofer˘ a suport pentru folosirea cursoarelor care pot fi modificate.440 CAPITOLUL 15.revine la linia curent˘ a din tabel. nume ¸ si salariu. public class TestJdbc { public static void main ( String [] args ) { . Programul va folosi o baz˘ a de date MySql. nu poate fi apelat˘ a cˆ and cursorul este ˆ ın modul linie nou˘ a. • moveToInsertRow . Scriptul SQL de creare a bazei este: create table persoane(cod integer.deplaseaz˘ a cursorul la o linie spceial˘ a. • deleteRow . este responsabilitatea driver-ului bazei de date s˘ a asigure rezolvarea problemelor legate de actualizarea concurent˘ a a unui cursor. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a nu apar˘ a anomalii. nume char(50). va efectua afi¸ sarea lor ¸ si calculul mediei salariilor.insereaz˘ a articolul din zona linie nou˘ aˆ ın baza de date. ce cont ¸ine un tabel numit persoane. Pentru a determina dac˘ a baza de date permite acest lucru pot fi utilizate metodele supportsPositionedUpdate ¸ si supportsPositionedDelete ale clasei DatabaseMetaData.

random () * 900) . . i < n . getConnection ( url ) . pstmt .15. println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . // Golim tabelul persoane String sql = " DELETE FROM persoane " . pstmt . nume . rs = stmt . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String url = " jdbc : mysql :// localhost / test " . executeUpdate () . salariu ) int n = 10. PreparedStatement pstmt = con .3. i ++) { int cod = i . forName ( " com . } // Afisam persoanele ordonate dupa salariu sql = " SELECT * FROM persoane ORDER BY salariu " . sql = " INSERT INTO persoane VALUES (? . executeUpdate ( sql ) . Driver " ) . mysql . pstmt . rs . ?) " . " + rs . executeQuery ( sql ) . } catch ( Cl as sNo tF oun dE x c e p t i o n e ) { System . executeQuery ( sql ) . getDouble ( " salariu " ) ) . return . // salariul va fi intre 100 si 1000 pstmt . round ( Math . Statement stmt = con . for ( int i =0. cod ) . double salariu = 100 + Math . setString (2 . String nume = " Persoana " + i . salariu ) . next () . println ( rs . 441 // Adaugam un numar de persoane generate aleator // Tabelul persoane are coloanele ( cod . setInt (1 . out . setDouble (3 . next () ) System . createStatement () . ResultSet rs = stmt . " + rs . // Calculam salariul mediu sql = " SELECT avg ( salariu ) FROM persoane " . } try { Connection con = DriverManager . try { Class . jdbc . prepareStatement ( sql ) . getInt ( " cod " ) + " . nume ) . out . getString ( " nume " ) + " . while ( rs . ? . stmt .

printStackTrace () . .2: Folosirea interfet ¸ei DatabaseMetaData import java . ale bazei de date. Ca rezult al apelului metodei. ResultSet rs = dbmd . a¸ sa numitele meta-date (”date despre date”). public class TestMetaData { public static void main ( String [] args ) { String url = " jdbc : odbc : test " . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . return . putem apela metoda getMetaData pentru a afla diverse informat ¸ii legate de baza respectiv˘ a. null ) .*. } catch ( SQLException e ) { e . DatabaseMetaData dbmd = con . println ( " Media : " + rs . capabilit˘ a¸ tilor conexiunii. etc. JdbcOdbcDriver " ) . null .4 15. null . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { System .1 Lucrul cu meta-date Interfat ¸a DatabaseMetaData Dup˘ a realizarea unui conexiuni la o baz˘ a de date.442 CAPITOLUL 15. forName ( " sun . odbc . sql . getMetaData () . LUCRUL CU BAZE DE DATE System . getDouble (1) ) . } try { Connection con = DriverManager . vom obt ¸ine un obiect de tip DatabaseMetaData ce ofer˘ a metode pentru determinarea tabelelor. out . getTables ( null . Listing 15. gramaticii SQL suportate. procedurilor stocate. } } } 15. out . jdbc . // Inchidem conexiunea con . getConnection ( url ) . Programul urm˘ ator afi¸ seaz˘ a numele tuturor tabelelor dintr-o baz˘ a de dat ˆ ınregistrat˘ aˆ ın ODBC. try { Class . close () .4.

2 Interfat ¸a ResultSetMetaData Meta-datele unui ResultSet reprezint˘ a informat ¸iile despre rezultatul cont ¸inut ˆ ın acel obiect cum ar fi num˘ arul coloanelor.getColumnName(i). println ( rs . care va returna un obiect de tip ResultSetMetaData ce poate fi apoi folosit pentru extragerea informat ¸iilor dorite. ResultSetMetaData rsmd = rs. // Aflam numele coloanelor Sring nume[] = new String[n+1]. etc. } catch ( SQLException e ) { e . con .15.executeQuery("SELECT * FROM tabel").4.4.getColumnCount(). LUCRUL CU META-DATE while ( rs . getString ( " TABLE_NAME " ) ) . ResultSet rs = stmt. Acestea sunt obt ¸inute apelˆ and metoda getMetaData pentru ResultSet-ul respectiv. i++) nume[i] = rsmd. } } } 443 15. close () . i<=n.getMetaData(). // Aflam numarul de coloane int n = rsmd. . next () ) System . printStackTrace () . out . for(int i=1. tipul ¸ si denumirile lor.

444 CAPITOLUL 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE .

2. corespunz˘ ator clasei respective.1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie Dup˘ a cum ¸ stim execut ¸ia unei aplicat ¸ii Java este realizat˘ a de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM).Este procesul reg˘ asirii reprezent˘ arii binare a unei clase (fi¸ sierul .Class.Specific˘ a incorporarea noului tip de date ˆ ın JVM pentru a putea fi utlizat. Inc˘ arcarea . Spre deosebire de alte limbaje de programare cum ar fi C sau C++.Capitolul 16 Lucrul dinamic cu clase 16. 3. ci sunt ˆ ın˘ arcate pe parcursul execut ¸ie acesteia atunci cˆ and este nevoie de ele. 445 .class) pe baza numelui complet al acestuia ¸ si ˆ ınc˘ arcarea acesteia ˆ ın memorie. In urma acestui proces. Operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a unei clase este realizat˘ a la un moment ce precede prima utilizare efectiv˘ a a sa. In plus. Editarea de leg˘ aturi .lang. momentul efectiv ˆ ın care se realizeaz˘ a acest lucru depinzˆ and de implementarea ma¸ sinii virtuale. aceste clase nu sunt ˆ ın˘ arcate toate ˆ ın memorie la pornirea aplicat ¸iei.Const˘ aˆ ın execut ¸ia blocurilor statice de init ¸ializare ¸ si init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a. Init ¸ializarea . aceasta fiind responsabil˘ a cu interpretarea codului de octet ¸i rezultat ˆ ın urma compil˘ arii. va fi instant ¸iat un obiect de tip java. un program Java compilat nu este descris de un fi¸ sier executabil ci de o mult ¸ime de fi¸ siere cu extensia . Ciclul de viat ¸˘ a al unei clase are a¸ sadar urm˘ atoarele etape: 1.class corespunz˘ atoare fiec˘ arei clase a programului.

bootstrap) .Reprezint˘ a o parte integrant˘ a a ma¸ sinii virtuale. Aceasta este o clas˘ a abstract˘ a.446 CAPITOLUL 16. Exist˘ aˆ ıns˘ a posibilitarea de a crea noi tipuri derivate din ClassLoader specializate pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor conform unor specificat ¸ii anume care s˘ a realizeze diverse optimiz˘ ari. pentru a minimiza ˆ ınc˘ arcarea aceleia¸ si clase de mai multe ori. va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul ClassNotFoundException. Abia ˆ ın cazul ˆ ın care nici unul din ace¸ stia nu a reu¸ sit. Astfel. tipul efectiv al obiectului fiind a¸ sadar derivat din aceasta. Class loader-ul primordial (eng.Atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a de tipul clasei respective.lang. Acestea sunt de dou˘ a tipuri: 1. ˆ ınc˘ arcarea unei clase poate determina ˆ ınc˘ arcarea unor altor clase care sigur vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu prima. a fost introdus un model de tip delegat. In momentul cˆ and este solicitat˘ aˆ ınc˘ arcarea unei clase. Dup˘ a cum vom vedea. acesta fiind specificat la crearea sa. ˆ ın care class loader-ele sunt dispuse ierarhic ˆ ıntr-un arbore.ClassLoader. LUCRUL DINAMIC CU CLASE 4. .2 de Java. De¸ si acest comportament nu este obligatoriu. Inc˘ arcarea claselor unei aplicat ¸ii Java ˆ ın memorie este realizat˘ a prin intermediul unor obiecte pe care le vom numi generic class loader. la execut ¸ia unui program Java vor fi create implicit dou˘ a obiecte de tip ClassLoader pentru ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorei a claselor proprii ale aplicat ¸iei. Incepˆ and cu versiunea 1. va ˆ ıncerca s˘ a execute operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a clasei. 2. un classloader poate delega ˆ ın primul rˆ and operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare p˘ arintelui s˘ au care va delega la rˆ andul s˘ au cererea mai departe pˆ an˘ a la class loader-ul primordial sau pˆ an˘ a unul din ace¸ stia reu¸ se¸ ste s˘ a oˆ ıncarce. etc.Acestea nu fac parte intrinsec˘ a din JVM ¸ si sunt instant ¸e ale clasei java. obiectul de tip Class creat va fi marcat pentru a fi eliminat din memorie de c˘ atre garbage collector. Class loader-e proprii . sau a unor resurse ce sunt necesare funct ¸ion˘ arii acesteia. Fiecare instant ¸a de tip ClassLoader va avea a¸ sadar un p˘ arinte (evident. Dac˘ a nici ea nu va reu¸ si. ˆ ın multe situat ¸ii el este de preferat. Desc˘ arcarea . r˘ ad˘ acina acestuia fiind class loader-ul primordial. folosind class loader-e diferite. fiind responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor standard din distribut ¸ia Java. mai put ¸in r˘ ad˘ acina).

1. fiecare obiect Class va ret ¸ine class loader-ul care a fost folosit pentru ˆ ınc˘ arcare.˘ 16. etc. specificˆ and numele s˘ au complet prin intermediul unui ¸ sir de caractere.). Inc˘ arcarea dinamic˘ a a unei clase ˆ ın memorie se refer˘ a la faptul c˘ a nu cunoast ¸em tipul acesteia decˆ at la execut ¸ia preogramului.lang. Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor din distribut ¸ia Java standard (cele din pachetele java. cele mai comune metode fiind: .*.Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor proprii aplicat ¸iilor Java (cele din CLASSPATH). moment ˆ ın care putem solicita ˆ ınc˘ arcarea sa. unul primordial ¸ si dou˘ a proprii. Intrucˆ at tipurile de date Java pot fi ˆ ınc˘ arcate folosind diverse instant ¸e de tip ClassLoader. • Extension Class Loader . javax. Acest lucru poate fi realizat prin mai multe modalit˘ a¸ ti.URLClassLoader. Tipul acestuia este java.*. Java 2 JVM ofer˘ a trei class loader-e. acesta putˆ and fi obt ¸inut cu metoda getClassLoader.Utilizat pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor din directoarele extensiilor JRE. • System Class Loader . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE 447 Implicit. cunoscute sub numele de: • Boostrap Class Loader .Class loader-ul primordial.

Dac˘ a dorim s˘ a instant ¸iem un obiect dintr-o clas˘ aˆ ınc˘ arcat˘ a dinamic putem folosi metoda newInstance.getClassLoader(). S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a genereze aleator un vector de numere dup˘ a care s˘ a aplice o anumit˘ a funct ¸ie acestui vector.awt.448 CAPITOLUL 16. Numele funct ¸iei care trebuie apelat˘ a va fi introdus de la tastatur˘ a.forName("java. aplicat ¸ia poate fi extins˘ a cu noi funct ¸ii f˘ ar˘ a a schimba codul ei. . LUCRUL DINAMIC CU CLASE • loadClass apelat˘ a pentru un obiect de tip ClassLoader ClassLoader loader = new MyClassLoader(). In felul acesta. Dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare.Button"). // Clasele standard pot fi si ele incarcate astfel Class t = Class.forName("java. Vom detalia acest lucru prin intermediul unui exepmplu. Folosirea interfet ¸elor sau a claselor abstracte ˆ ımpreun˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea dinamic˘ a a claselor ofer˘ a un mecanism extrem de puternic de lucru ˆ ın Java.getClass().forName Aceast˘ a metoda va ˆ ınc˘ arca respectiva clas˘ a folosind class loader-ul obiectului curent (care o apeleaz˘ a): Class c = Class. cu condit ¸ia s˘ a existe constructorul f˘ ar˘ a argumente pentru clasa respectiv˘ a. Class c = Class.newInstance().forName("NumeCompletClasa"). mai exist˘ a¸ si alte posibilit˘ a¸ ti de a instant ¸ia astfel de obiecte. // echivalent cu ClassLoader loader = this. −1 ˆ ın caz contrar.Thread").loadClass("ClasaNecunoscuta"). loader. iar implementarea ei va fi cont ¸inut˘ aˆ ıntr-o clas˘ a a directorului curent.lang.loadClass("NumeCompletClasa"). Aceasta va returna 0 dac˘ a metoda s-a executat corect. • Class. Toate funct ¸iile vor extinde clasa abstract˘ a Funct ¸ie. loader. tot ce trebuie s˘ a facem fiind s˘ a scriem noi clase care extind Functie ¸ si s˘ a implement˘ am metoda executa. Button b = (Button) c.

for ( int i =0. } catch ( Cl as sNo tF oun d E x c e p t i o n e ) { System . String numeFunctie = " " . err .1: Exemplu de ˆ ınc˘ arcare dinamic˘ a a claselor import java . } catch ( In st ant ia tio n E x c e p t i o n e ) { System . // Cream un obiect de tip Functie Functie f = ( Functie ) c . util . public class TestFunctii { 449 public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. . in ) ) . out . i < n . // Setam vectorul f . v = v . newInstance () . try { // Incarcam clasa Class c = Class . err . executa () . } catch ( Il le gal Ac ces s E x c e p t i o n e ) { System . err . forName ( numeFunctie ) . io . numeFunctie = stdin . readLine () .1. print ( " \ nFunctie : " ) . import java . // sau f .*. println ( " Functia nu poate fi instantiata ! "). // Executam functia int ret = f . nextInt (100) . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE Listing 16.*. out . println ( " Functia nu poate fi accesata ! " ) . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . Random rand = new Random () . while (! numeFunctie .˘ 16. println ( " Functie inexistenta ! " ) . i ++) v [ i ] = rand . System . equals ( " gata " ) ) { System . int v [] = new int [ n ]. setVector ( v ) .

for ( int i =0. length . . sort ( v ) . LUCRUL DINAMIC CU CLASE Listing 16.*. return 0. i ++) System .4: Alt exemplu de funct ¸ie public class Max extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1.2: Clasa abstract˘ a ce descrie funct ¸ia public abstract class Functie { public int v [] = null . System . v = v . return 0. out . int max = v [0].450 } } } } CAPITOLUL 16. Arrays . i < v . out . for ( int i =1.3: Un exemplu de funct ¸ie import java . } } Listing 16. i ++) if ( max < v [ i ]) max = v [ i ]. print ( v [ i ] + " " ) . public void setVector ( int [] v ) { this . length . i < v . } public abstract int executa () . public class Sort extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. print ( max ) . util . } Listing 16.

INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE } } 451 Un obiect de tip URLClassLoader ment ¸ine o list˘ a de adrese URL de unde va ˆ ıncerca s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie clasa al c˘ arei nume ˆ ıl specific˘ am ca argument al metodelor de mai sus. Crearea unui class loader propriu se face uzual prin extinderea clasei URLClassLoader.getClass(). iar cu addURL putem ad˘ auga o nou˘ a adres˘ a de c˘ autare a claselor. adresele URL pot specifica ¸ si directoare ale sistemului de fi¸ siere local.loadClass("demo. Dup˘ a ce o clas˘ a a fost ˆ ınc˘ arcat˘ a folosind un class loader.1. aflat˘ aˆ ın pachetul demo ¸ si dorim s˘ a oˆ ınc˘ arc˘ am dinamic ˆ ın memorie: // Obtinem class loaderul curent URLClassLoader urlLoader = (URLClassLoader) this. trebuie s˘ a folosim class-loadere proprii ¸ si s˘ a instant ¸iem noi obiecte de tip ClassLoader. } } Inc˘ arcarea claselor folosind clasa nou creat˘ a se va face astfel: . In cazul ˆ ın care dorim s˘ a avem posibilitatea de a o reˆ ınc˘ arca.Test"). ea nu va mai putea fi desc˘ arcat˘ a explicit din memorie.˘ 16. deoarece a fost modificat˘ a¸ si recompilat˘ a. ori de cˆ ate ori dorim s˘ a fort ¸˘ am reˆ ınc˘ arcarea claselor. o variant˘ a simplist˘ a fiind prezentat˘ a mai jos: public class MyClassLoader extends URLClassLoader{ public MyClassLoader(URL[] urls){ super(urls). Implicit.toURL()). Folosind metoda getURLs putem afla aceste adrese.getClassLoader(). // Adaugam directorul sub forma unui URL urlLoader. // Incarcam clasa urlLoader. Bineˆ ınt ¸eles.addURL(new File("c:\\clase"). S˘ a presupunem c˘ aˆ ın directorul c:\clase\demo exist˘ a clasa cu numele Test. la crearea class loader-ului aceast˘ a list˘ a este completat˘ a cu informat ¸iile din variabila sistem CLASSPATH sau cu cele specificate prin opt ¸iunea -classpath la lansarea aplicat ¸iei.

452 CAPITOLUL 16. reflection). • Aflarea unor informat ¸ii despre o clas˘ a (modificatori. superclasa. chiar dac˘ a numele acestora este ¸ stiut abia la execut ¸ie.loadClass("Clasa"). metode). • Crearea unor vectori a c˘ aror dimensiune ¸ si tip nu este ¸ stiut decˆ at la execut ¸ie. URL[] urls = systemLoader.. interfat ¸˘ a sau obiect ”reflect˘ a” la momentul execut ¸iei structura lor intern˘ a se nume¸ ste reflectare (eng. // nu functioneaza ! // Cream alt class loader MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). // Cream class loaderul propriu MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls).getURLs(). // Dorim sa reincarcam clasa myLoader. LUCRUL DINAMIC CU CLASE // La initializare URLClassLoader systemLoader = (URLClassLoader) this. • Setarea sau aflarea atributelor unui obiect.. • Invocarea metodelor unui obiect al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie.loadClass("Clasa"). constructori. // reincarca clasa 16.getClassLoader(). acesta punˆ and la dispozit ¸ie metode pentru: • Determinarea clasei unui obiect.2 Mecanismul reflect˘ arii Mecanismul prin care o clas˘ a. • Instant ¸ierea unor clase al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie.getClass(). . fiind cunoscut sub numele de Reflection API ¸ si cont ¸ine urm˘ atoarele clase: . Suportul pentru reflectare este inclus ˆ ın distribut ¸ia standard Java. myLoader. myLoader.loadClass("Clasa").

reflect ¸ si anume: – Array – Constructor – Field – Method – Modifier 453 16. un obiect de acest tip putˆ and s˘ a reprezinte atˆ at o clas˘ a cˆ at ¸ si o interfat ¸˘ a.class: int.Se realizeaz˘ a cu metoda getName: Class clasa = obiect.Object • Clasele din pachetul java.˘ 16.Class.forName("NumeClasa"). MECANISMUL REFLECTARII • java.1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor se realizeaz˘ a cu metode ale clasei java.class. Aflarea numelui unei clase .getClass().Button. .. Reflection API pune la dispozit ¸ie metode pentru obt ¸inerea urm˘ atoarelor informat ¸ii: Aflarea instant ¸ei Class corespunz˘ ator unui anumit obiect sau tip de date: Class c = obiect.2. Class c = java. diferent ¸ierea acestora f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isInterface. diferent ¸ierea lor f˘ acˆ anduse cu ajutorul metodei isPrimitive.lang.lang. Class c = Class. Tipurile primitive sunt descrise ¸ si ele de instant ¸e de tip Class avˆ and forma TipPrimitiv.lang.getClass().lang.2.getName().class. String nume = clasa.awt.Class • java.class. etc. double.

awt.Se realizeaz˘ a cu metoda getModifiers. System. ce returneaz˘ a un vector de tip Class[]. aceasta returnˆ and un num˘ ar ˆ ıntreg ce codific˘ a tot ¸i modificatorii clasei. for (int i = 0.println(modif + "class" + c.getInterfaces().454 CAPITOLUL 16. isAbstract ¸ si isFinal: Class clasa = obiect. corespunz˘ atoare tipului de date al superclasei sau null pentru clasa Object.Se realizeaz˘ a cu metoda getInterfaces. System.out.isPublic(m)) modif += "public ".Se realizeaz˘ a cu metoda getSuperclass ce returneaz˘ a o instant ¸˘ a de tip Class.print(nume + " "). Pentru a determina u¸ sor prezent ¸a unui anumit modificator se folosesc metodele statice ale clasei Modifier isPublic.isFinal(m)) modif += "final ". LUCRUL DINAMIC CU CLASE Aflarea modificatorilor unei clase . if (Modifier. int m = clasa.out.Frame.awt. if (Modifier. System. // java. if (Modifier.length. public void interfete(Class c) { Class[] interf = c.out. Class c = java. i++) { String nume = interf[i]. i < interf. Class s = c.Window Class c = java.getName(). . Aflarea superclasei . Class s = c.Object.getSuperclass().class. String modif = "".println(s).getSuperclass().awt.getModifiers(). // null Aflarea interfet ¸elor implementate de o clas˘ a sau extinse de o interfat ¸˘ a .class.getClass().getName()).isAbstract(m)) modif += "abstract ".

// Va afisa interfetele implementate de HashSet: // Cloneable. Serializable.. ce returnez˘ a un vector de tip Field[].2.util. getReturnType pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate . tipul. Clasa Constructor pune la dispozit ¸ie metodele getName.˘ 16.Se realizeaz˘ a cu una din metodele getFields sau getDeclaredFields. respectiv modificatorii unei variabile membru. getParameterTypes. getExceptionTypes pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate de respectivul constructor. Cu ajutorul metodei getConstructor este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la constructor cu o signatur˘ a specificat˘ a.Se realizeaz˘ a cu metodele getMethods sau getDeclaredMethods.HashSet. getParameterTypes.util. MECANISMUL REFLECTARII } } . Clasa Method pune la dispozit ¸ie metodele getName.Se realizeaz˘ a cu metodele getConstructors sau getDeclaredConstructors. getType ¸ si getModifiers pentru a obt ¸ine numele. clasa Field pune la dispozit ¸ie metodele getName. ce returneaz˘ a un vector de tip Constructor[].Set). getExceptionTypes. La rˆ andul ei. Cu ajutorul metodei getField este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o variabil˘ a mebr˘ a cu un anumit nume specificat. Aflarea metodelor .class). inclusiv cele mo¸ stenite. Set 455 interfete(java. Collection. Aflarea constructorilor . getModifiers. // Va afisa interfetele extinse de Set: // Collection Aflarea variabilelor membre . getModifiers. interfete(java. ˆ ın timp ce a doua le returnez˘ a doar pe cele declarate ˆ ın cadrul clasei. ce returneaz˘ a un vector de tip Method[].. diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a prima returneaz˘ a toate variabilele membre.

constructorul sau metoda respectiv˘ a. Constructor. Crearea obiectelor Dup˘ a cum st ¸im. Aflarea claselor imbricate . 16. Dac˘ a nu exist˘ a un astfel de constructor sau nu este accesibil vor fi generate except ¸ii de tipul InstantiationException.lang.Se realizeaz˘ a cu metoda getDeclaringClass. Aceast˘ a metod˘ a o reg˘ asim ¸ si ˆ ın clasele Field. Object o = c.2 Manipularea obiectelor Pe lˆ ang˘ a posibilitatea de a examina structura unei anumite clase la momentul execut ¸iei. respectiv IllegalAccessException. Method. // Daca stim tipul obiectului . avem la dispozit ¸ie alte dou˘ a variante: • Metoda newInstance din clasa java. LUCRUL DINAMIC CU CLASE de respectiva metod˘ a.456 CAPITOLUL 16. Class c = Class. In cazul ˆ ın care numele clasei nu este cunoscut decˆ at la momentul execut ¸iei nu mai putem folosi aceast˘ a metod˘ a de instant ¸iere. pentru acestea returnˆ and clasa c˘ arei ˆ ıi apart ¸ine variabila.Class Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente al acestuia. bazˆ andu-ne pe informat ¸ii pe care le obt ¸inem abia la execut ¸ie.newInstance(). folosind Reflection API avem posibilitatea de a lucra dinamic cu obiecte. ce returnez˘ a un vector de tip Class[]. Aflarea clasei de acoperire .2. crearea obiectelor se realizeaz˘ a cu operatorul new urmat de un apel la un constructor al clasei pe care o instant ¸iem.Se realizeaz˘ a cu metodele getClasses sau getDeclaredClasses. In schimb. Cu ajutorul metodei getMethod este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o metod˘ a cu o signatur˘ a specificat˘ a.forName("NumeClasa").

In plus. Metoda getConstructor poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. apelˆ and constructorul cu dou˘ a argumente al clasei Point. y}. mai putem obt ¸ine valoarea returnat˘ a.awt. // Instantiem Point p = (Point) ctor. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a apel˘ am metoda contains .Point. // Obtinem constructorul dorit Class[] signatura = new Class[] {int. apoi specificarea argumentelor la apelarea sa. aceast˘ a solut ¸ie presupune ˆ ın primul rˆ and obt ¸inerea unui obiect de tip Constructor cu o anumit˘ a signatur˘ a.Point. IllegalAccessException. Invocarea metodelor Invocarea unei metode al c˘ arei nume ˆ ıl cunoa¸ stem abia la momentul execut ¸iei se realizeaz˘ a cu metoda invoke a clasei Method.class. MECANISMUL REFLECTARII Class c = java.awt. cel pentru care se face apelul. Ca ¸ si ˆ ın cazul constructorilor.class.class. S˘ a rescriem exemplul de mai sus. 457 • Metoda newInstance din clasa Constructor Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind un anumit constructor.2. Integer y = new Integer(20). Object[] arg = new Object[] {x.newInstance(arg). trebuie s˘ a obt ¸inem ˆ ıntˆ ai o referint ¸˘ a la metoda cu signatura corespunz˘ atoare ¸ si apoi s˘ a specific˘ am argumentele. IllegalArgumentException ¸ si InvocationTargetException. Evident. Class clasa = java. Constructor ctor = clasa. int.newInstance().˘ 16. Point p = (Point) c. Except ¸ii generate de metoda newInstance sunt: InstantiationException.class}. // Pregatim argumentele // Ele trebuie sa fie de tipul referinta corespunzator Integer x = new Integer(10).getConstructor(signatura).

Except ¸iile generate de metoda invoke sunt: IllegalAccessException ¸ si InvocationTargetException. y. signatura).awt. respectiv parametri de apelare ai metodei. // Obtinem metoda dorita Class[] signatura = new Class[] {Point. Class clasa = java. LUCRUL DINAMIC CU CLASE a clasei Rectangle care determin˘ a dac˘ a un anumit punct se g˘ ase¸ ste ˆ ın interiorul drepunghiului. x = clasa. noi o vom apela pe cea care accept˘ a un argument de tip Point. // Obtinem variabilele membre Field x. . Object[] arg = new Object[] {p}. Metoda contains are mai multe variante. 20).getField("x"). arg). 100. y = clasa. 0. 20). Point obiect = new Point(0. Metoda getMethod poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. atunci putem folosi valoarea null ˆ ın locul vectorilor ce reprezint˘ a signatura. Setarea ¸ si aflarea variabilelor membre Pentur setarea ¸ si aflarea valorilor variabilelor membre sunt folosite metodele set ¸ si get ale clasei Field.458 CAPITOLUL 16. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a set˘ am variabila x a unui obiect de tip Point ¸ si s˘ a obt ¸inem valoarea variabilei y a aceluia¸ si obiect: Class clasa = java. Dac˘ a num˘ arul argumentelor metodei este 0.getField("y").Point. Rectangle obiect = new Rectangle(0.class. Method metoda = clasa. // Apelam metoda metoda. // Pregatim argumentele Point p = new Point(10.getMethod("contains".awt.Rectangle.class}.class.invoke(obiect. 100).

s˘ a presupunem c˘ a exist˘ a deja un num˘ ar ˆ ınsemnat de clase care descriu diferite funct ¸ii dar acestea nu extind clasa abstract˘ a Functie. readLine () . Random rand = new Random () .*. io . import java . in ) ) .get(obiect). Din acest motiv. new Integer(10)). out . i < n . for ( int i =0. Revenind la exemplul din sect ¸iunea anterioar˘ a cu apelarea dinamic˘ a a unor funct ¸ii pentru un vector.2.˘ 16.*. Listing 16. Metoda getField poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchFieldException. lang . while (! numeFunctie .*. public class TestFunctii2 { public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. print ( " \ nFunctie : " ) . String numeFunctie = " " .set(obiect. set sunt: IllegalAccessException ¸ si IllegalArgumentException.5: Lucru dinamic cu metode ¸ si variabile import java . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . util . . nextInt (100) . int v [] = new int [ n ]. equals ( " gata " ) ) { System . import java . i ++) v [ i ] = rand . numeFunctie = stdin . reflect . solut ¸ia anterioar˘ a nu mai este viabil˘ a¸ si trebuie s˘ a folosim apelarea metodei executa ˆ ıntr-un mod dinamic. 459 Except ¸iile generate de metodele get. MECANISMUL REFLECTARII // Setam valoarea lui x x. // Obtinem valoarea lui y Integer val = y.

3 Lucrul dinamic cu vectori Vectorii sunt reprezentat ¸i ca tip de date tot prin intermediul clasei java. v ) . } } } } 16. // Va afisa: class java. diferent ¸ierea f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isArray. forName ( numeFunctie ) .lang.Class. null ) .Point Lucrul dinamic cu obiecte ce reprezint˘ a vectori se realizeaz˘ a prin intermediul clasei Array.getComponentType()). System . set (f . newInstance () . err .out.println(c.460 CAPITOLUL 16. LUCRUL DINAMIC CU CLASE try { // Incarcam clasa Class c = Class . Point []vector = new Point[10]. Integer ret = ( Integer ) m . Class c = vector. Aceasta cont ¸ine o serie de metode statice ce permit: • Crearea de noi vectori: newInstance • Aflarea num˘ arului de elemente: getLength .2. System. getField ( " v " ) . invoke (f . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . getMethod ( " executa " . } catch ( Exception e ) { System . out .getClass().awt. vector . // Setam vectorul ( setam direct variabila v ) Field vector = c . ce ˆ ıntoarce o referint ¸˘ a de tip Class. // Apelam metoda ’ executa ’ // Folosim null pentru ca nu avem argumente Method m = c . // Cream un obiect de tip Functie Object f = c . null ) . Tipul de date al elementelor din care este format vectorul va fi obt ¸inut cu ajutorul metodei getComponentType. println ( " Eroare la apelarea functiei ! " ) .

class.set(a. i++) System. for (int i=0. i < Array. MECANISMUL REFLECTARII • Setarea / aflarea elementelor: set.˘ 16.get(a. get 461 Exemplul de mai jos creeaz˘ a un vector ce cont ¸ine numerele ˆ ıntregi de la 0 la 9: Object a = Array.print(Array.2. i) + " "). i. i++) Array. new Integer(i)).getLength(a). for (int i=0.out.getLength(a). .newInstance(int. i < Array. 10).