Curs practic de Java

Cristian Fr˘ asinaru

Cuprins
1 Introducere ˆ ın Java 1.1 Ce este Java ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Limbajul de programare Java . . . . . 1.1.2 Platforme de lucru Java . . . . . . . . 1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat 1.2 Primul program . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Structura lexical˘ a a limbajului Java . . . . . . 1.3.1 Setul de caractere . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Identificatori . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Literali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Separatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Comentarii . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tipuri de date ¸ si variabile . . . . . . . . . . . 1.4.1 Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Controlul execut ¸iei . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Instruct ¸iuni de decizie . . . . . . . . . 1.5.2 Instruct ¸iuni de salt . . . . . . . . . . . 1.5.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor 1.5.4 Alte instruct ¸iuni . . . . . . . . . . . . 1.6 Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Crearea unui vector . . . . . . . . . . . 1.6.2 Tablouri multidimensionale . . . . . . 1.6.3 Dimensiunea unui vector . . . . . . . . 1.6.4 Copierea vectorilor . . . . . . . . . . . 1 11 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 19 19 20 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays . . . . . . 1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni S ¸ iruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a . . . 1.8.1 Transmiterea argumentelor . . . . . . . . . . 1.8.2 Primirea argumentelor . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Argumente numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 37 38 39 39 40 41 42 46 49 50 50 52 53 56 57 58 59 59 61 62 63 64 64 66 66 67 67

1.7 1.8

2 Obiecte ¸ si clase 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Crearea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Folosirea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Distrugerea obiectelor . . . . . . . . . . . . 2.2 Crearea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Declararea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Corpul unei clase . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Constructorii unei clase . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Declararea variabilelor . . . . . . . . . . . . 2.2.6 this ¸ si super . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Implementarea metodelor . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Declararea metodelor . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Tipul returnat de o metod˘ a . . . . . . . . . 2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a . . . 2.3.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente . . 2.3.5 Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor 2.4 Modificatori de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a . . . . . . . 2.5.1 Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . 2.5.2 Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.3 Utilitatea membrilor de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.4 Blocuri statice de init ¸ializare . . . . . . . . . 2.6 Clase imbricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Definirea claselor imbricate . . . . . . . . . . 2.6.2 Clase interne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Identificare claselor imbricate . . . . . . . . 2.6.4 Clase anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clase ¸ si metode abstracte . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 2.7.1 Declararea unei clase abstracte 2.7.2 Metode abstracte . . . . . . . . 2.8 Clasa Object . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Orice clas˘ a are o superclas˘ a . . 2.8.2 Clasa Object . . . . . . . . . . 2.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri . . . . 2.10 Tipul de date enumerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 68 68 71 71 71 74 75 77 77 78 82 85 85 87 89 90 91 92 95 95 95 96 97 98 99 99 100 101 103 105 107 108 109 110 110 111

3 Except ¸ii 3.1 Ce sunt except ¸iile ? . . . . . . . . . . . . 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor . . . . 3.3 ”Aruncarea” except ¸iilor . . . . . . . . . . 3.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor . . . . . . 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea 3.4.2 Propagarea erorilor . . . . . . . . 3.4.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor . 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii . . . 3.6 Except ¸ii la execut ¸ie . . . . . . . . . . . . 3.7 Crearea propriilor except ¸ii . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Ce sunt fluxurile? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Clasificarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri . . . . 4.1.4 Metode comune fluxurilor . . . . . . . . . . . . 4.2 Folosirea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Fluxuri primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Fluxuri de procesare . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Crearea unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere . . . . . . . . . . 4.2.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer . . . . . . . . . . . . 4.2.6 Concatenarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor . . . . . . . . . 4.2.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream 4.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Intr˘ ari formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4.4

CUPRINS Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard . . . . . . . . . . . 4.4.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) . . . . . . Clasa File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 112 113 115 117 119

4.5 4.6

5 Interfet ¸e 5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ce este o interfat ¸˘ a? . . . . . . . . . 5.2 Folosirea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Definirea unei interfet ¸e . . . . . . . . 5.2.2 Implementarea unei interfet ¸e . . . . . 5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive . 5.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte . . . . . . . . . . 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e . . . . . . 5.5 Utilitatea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Crearea grupurilor de constante . . . 5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri 5.6 Interfat ¸a FilenameFilter . . . . . . . . . . 5.6.1 Folosirea claselor anonime . . . . . . 5.7 Compararea obiectelor . . . . . . . . . . . . 5.7.1 Interfat ¸a Comparable . . . . . . . . . 5.7.2 Interfat ¸a Comparator . . . . . . . . . 5.8 Adaptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Pachetele standard (J2SDK) . . . 6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet . 6.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e . 6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet 6.1.5 Importul static . . . . . . . . . . 6.1.6 Crearea unui pachet . . . . . . . 6.1.7 Denumirea unui pachet . . . . . . 6.2 Organizarea fi¸ sierelor . . . . . . . . . . . 6.2.1 Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

121 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 124 . 129 . 130 . 132 . 132 . 133 . 134 . 137 . 138 . 139 . 141 . 142 145 145 145 146 147 148 149 150 151 152 152

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.class) 6.2.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor . . . . . . . . 6.2.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) . . . . Arhive JAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Folosirea utilitarului jar . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 154 155 156 157 158 159

6.3

7 Colect ¸ii 7.1 Introducere . . . . . . . . . . 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii . . 7.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor . . 7.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor 7.5 Algoritmi polimorfici . . . . . 7.6 Tipuri generice . . . . . . . . 7.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

161 . 161 . 162 . 166 . 168 . 170 . 171 . 172 177 177 179 180 180 181 183 183 184 187 188 193 194 196

8 Serializarea obiectelor 8.1 Folosirea serializ˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Serializarea tipurilor primitive . . . . . 8.1.2 Serializarea obiectelor . . . . . . . . . . 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream . . . . . . 8.1.4 Clasa ObjectInputStream . . . . . . . 8.2 Obiecte serializabile . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable . 8.2.2 Controlul serializ˘ arii . . . . . . . . . . 8.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor . . . . . . 8.3.1 Controlul versiunilor claselor . . . . . . 8.3.2 Securizarea datelor . . . . . . . . . . . 8.3.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable 8.4 Clonarea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Modelul AWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Componentele AWT . . . . . . . . . . 9.2.2 Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container) 9.3 Gestionarea pozit ¸ion˘ arii . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

199 . 199 . 200 . 202 . 204 . 206 . 207

6 9.3.2 Gestionarul FlowLayout . . . . . . . . . . . 9.3.3 Gestionarul BorderLayout . . . . . . . . . . 9.3.4 Gestionarul GridLayout . . . . . . . . . . . 9.3.5 Gestionarul CardLayout . . . . . . . . . . . 9.3.6 Gestionarul GridBagLayout . . . . . . . . . 9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) . . . Tratarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor . . . . . 9.4.2 Tipuri de evenimente . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime . Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Clasa Window . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Clasa Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Clasa Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4 Clasa FileDialog . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri . . . . . 9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri 9.6.3 Meniuri de context (popup) . . . . . . . . . 9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) . . . . . Folosirea componentelor AWT . . . . . . . . . . . . 9.7.1 Clasa Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.2 Clasa Button . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.3 Clasa Checkbox . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.4 Clasa CheckboxGroup . . . . . . . . . . . . 9.7.5 Clasa Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.6 Clasa List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.7 Clasa ScrollBar . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.8 Clasa ScrollPane . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.9 Clasa TextField . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.10 Clasa TextArea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 211 212 214 218 219 221 224 227 232 232 233 236 239 242 243 246 247 250 250 251 252 253 255 257 259 261 262 263 265

9.4

9.5

9.6

9.7

10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare . . . . . . . . . . . . 10.1.1 Metoda paint . . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Suprafet ¸e de desenare - clasa Canvas 10.2 Contextul grafic de desenare . . . . . . . . . 10.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

269 . 269 . 270 . 271 . 274 . 275

CUPRINS 10.2.2 Primitive grafice . . . . . . . . . . Folosirea fonturilor . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Clasa Font . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Clasa FontMetrics . . . . . . . . . . Folosirea culorilor . . . . . . . . . . . . . . Folosirea imaginilor . . . . . . . . . . . . . 10.5.1 Afi¸ sarea imaginilor . . . . . . . . . 10.5.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor 10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” . 10.5.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG 10.5.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie . . Tip˘ arirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 275 276 277 279 282 286 287 289 291 291 292 293 299 299 299 300 301 304 305 307 310 310 314 316 316 316 319 324 329 332 335 336 336 338 340

10.3

10.4 10.5

10.6

11 Swing 11.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1 JFC . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2 Swing API . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3 Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT . . 11.2 Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ferestre interne . . . . . . . . . . . 11.3 Clasa JComponent . . . . . . . . . . . . . 11.4 Arhitectura modelului Swing . . . . . . . . 11.5 Folosirea modelelor . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tratarea evenimentelor . . . . . . . 11.6 Folosirea componentelor . . . . . . . . . . 11.6.1 Componente atomice . . . . . . . . 11.6.2 Componente pentru editare de text 11.6.3 Componente pentru selectarea unor 11.6.4 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Arbori . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Containere . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Dialoguri . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Desenarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Metode specifice . . . . . . . . . . 11.7.2 Considerat ¸ii generale . . . . . . . . 11.8 Look and Feel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12 Fire de execut ¸ie 12.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Crearea unui fir de execut ¸ie . . . . . . . . 12.2.1 Extinderea clasei Thread . . . . . . 12.2.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie . . . 12.3.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie . . 12.3.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” . 12.3.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie . 12.3.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie . . 12.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator 12.3.6 Monitoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.7 Semafoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.8 Probleme legate de sincronizare . . 12.4 Gruparea firelor de execut ¸ie . . . . . . . . 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” . . 12.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask . . . . . . . .

CUPRINS 343 . 343 . 344 . 345 . 347 . 352 . 355 . 357 . 358 . 362 . 362 . 367 . 369 . 371 . 373 . 376 . 378 383 . 383 . 385 . 387 . 388 . 393 . 397 401 . 401 . 402 . 404 . 406 . 408 . 410 . 412 . 416 . 420 . 421 . 421

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Lucrul cu URL-uri . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Socket-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Comunicarea prin conexiuni . . . . . . . . . 13.5 Comunicarea prin datagrame . . . . . . . . . 13.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i 14 Appleturi 14.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Crearea unui applet simplu . . . . . . . 14.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet . . . . . 14.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul . . . . . 14.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor . . . 14.6 Tag-ul APPLET . . . . . . . . . . . . 14.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi 14.8 Alte metode oferite de clasa Applet . . 14.9 Arhivarea appleturilor . . . . . . . . . 14.10Restrict ¸ii de securitate . . . . . . . . . 14.11Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

2. . 15.1 Inregistrarea unui driver . 423 . . . . . . . . . .1 Interfat ¸a DatabaseMetaData . .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL . . . . . . . . . .2 Interfat ¸a PreparedStatement . . . . 15. . . . . . . . 15. 452 . . . . . . . .CUPRINS 15 Lucrul cu baze de date 15. . . . . . .4. .1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie . . . . 15. . 16. 423 . . .1 Introducere . . . . . . 460 . . . . . . . .3. . 443 445 . . . . . 442 . . .6 Exemplu simplu . . . . . 15. . . . . . . . . . . 424 . . . . . . . . .2 Manipularea obiectelor . . . . . . . .2. 438 . . . . . . . . .3. .1 Generalit˘ a¸ ti despre baze de date . . 430 . . . 15. . . 425 . . . 15. . .2. . 442 . . 15. .2 Conectarea la o baz˘ a de date . . .3. . .1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor 16. . . . . 432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 . . . . . .3. . 431 . 428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Lucrul dinamic cu clase 16. . . . . . .3 Tipuri de drivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. .1. 15.1 Interfat ¸a Statement . 15. .1. . . . . . .2. . . 427 . 456 . . . 426 . .2. . . . 15. . .5 Interfat ¸a ResultSet . . .4 Realizarea unei conexiuni . . . . . . . 445 . . . .4 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor 15. . . . . . . . 440 . . . . .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData . . . . . . .3 Lucrul dinamic cu vectori . . . . . . . . . . . . . 437 . . . . . . .2 Specificarea unei baze de date . .2. . . . . . 453 .4 Lucrul cu meta-date . . . . . . . . . .2 JDBC . . . 15. . 9 423 .2 Mecanismul reflect˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . . 16. . . . . .3. 15. . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . 15. . . . .3 Interfat ¸a CallableStatement . . . . 438 . . . . . . 15. . . . . . . . .3. . . . .2. . . .

10 CUPRINS .

indiferent de domeniu sau de complexitatea lor. • Simplitate . Denumit˘ a init ¸ial OAK. care a avut un impact remarcabil asupra ˆ ıntregii comunit˘ a¸ ti a dezvoltatorilor de software. care l-au transformat ˆ ıntr-un interval de timp atˆ at de scurt ˆ ıntr-una din cele mai pupulare opt ¸iuni pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii.elimin˘ a sursele frecvente de erori ce apar ˆ ın programare prin renunt ¸area la pointeri. fire de execut ¸ie.1 Limbajul de programare Java Inainte de a prezenta ˆ ın detaliu aspectele tehnice ale limbajului Java.elimin˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.Capitolul 1 Introducere ˆ ın Java 1. etc. 1. s˘ a amintim caracteristicile sale principale. tehnologia Java este format˘ a dintr-un limbaj de programare de nivel ˆ ınalt pe baza c˘ aruia sunt construite o serie de platforme destinate implement˘ arii de aplicat ¸ii pentru toate segmentele industriei software. administrarea automat˘ a a memoriei ¸ si elim11 . interfat ¸˘ a grafic˘ a. impunˆ andu-se prin calit˘ a¸ ti deosebite cum ar fi simplitate.1 Ce este Java ? Java este o tehnologie inovatoare lansat˘ a de compania Sun Microsystems ˆ ın 1995. baze de date. mo¸ stenirea multipl˘ a ¸ si toate ”facilit˘ a¸ tile” ce pot provoca scrierea unui cod confuz. • Robustet ¸e . • U¸ surint ¸˘ aˆ ın crearea de aplicat ¸ii complexe ce folosesc programarea ˆ ın ret ¸ea.1. robustet ¸e ¸ si nu ˆ ın ultimul rˆ and portabilitate.

• Este compilat ¸ si interpretat. lucru care aduce economii substant ¸iale firmelor dezvoltatoare de aplicat ¸ii.2 Platforme de lucru Java Limbajul de programare Java a fost folosit la dezvoltarea unor tehnologii dedicate rezolv˘ arii unor probleme din cele mai diverse domenii. trecerea de la C. Aceste tehnologii au fost grupate ˆ ın a¸ sa numitele platforme de lucru. furnizˆ and mecanisme stricte de securitate a programelor concretizate prin: verificarea dinamic˘ a a codului pentru detectarea secvent ¸elor periculoase.de¸ si mai lent decˆ at limbajele de programare care genereaz˘ a executabile native pentru o anumit˘ a platform˘ a de lucru. • Performant ¸˘ a .comportamentul unei aplicat ¸ii Java nu depinde de arhitectura fizic˘ a a ma¸ sinii pe care ruleaz˘ a. etc.elimin˘ a complet stilul de programare procedural. INTRODUCERE ˆ IN JAVA inarea pierderilor de memorie printr-o procedur˘ a de colectare a obiectelor care nu mai sunt referite.12 CAPITOLUL 1. • Neutralitate arhitectural˘ a . animat ¸ie. • Portabililtate . ce ruleaz˘ aˆ ın fundal (”garbage collector”). C++ la Java f˘ acˆ andu-se foarte u¸ sor.este un limbaj de programare foarte sigur. impunerea unor reguli stricte pentru rularea proceselor la distant ¸˘ a. • Securitate . compilatorul Java asigur˘ a o performant ¸˘ a ridicat˘ a a codului de octet ¸i. Linux. Mac OS. folosite pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii sau componente destinate unei anume categorii de utilizatori. aceasta fiind solut ¸ia eficient˘ a pentru obt ¸inerea portabilit˘ a¸ tii. Solaris. inclusiv grafic˘ a 3D. etc. precum ¸ si diverse programe utilitare. ce reprezint˘ a seturi de libr˘ arii scrise ˆ ın limbajul Java. astfel ˆ ıncˆ at viteza de lucru put ¸in mai sc˘ azut˘ a nu va fi un impediment ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii oricˆ at de complexe. . • Complet orientat pe obiecte . etc. 1.Java este un limbaj independent de platforma de lucru.1. aceea¸ si aplicat ¸ie rulˆ and f˘ ar˘ a nici o modificare ¸ si f˘ ar˘ a a necesita recompilarea ei pe sisteme de operare diferite cum ar fi Windows. • Este modelat dup˘ a C ¸ si C++.

• J2EE (Enterprise Edition) Aceast˘ a platform˘ a ofer˘ a API-ul necesar dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii complexe. etc. vom folosi termenul J2SDK pentru a ne referi la distribut ¸ia standard J2SE 1. etc. Avantajul acestei solut ¸ii este simplitatea ¸ si faptul c˘ a fiind interpretat˘ a direct sursa programului obt ¸inem portabilitatea. Toate distribut ¸iile Java sunt oferite gratuit ¸ si pot fi desc˘ arcate de pe Internet de la adresa ”http://java. programarea dispozitivelor mobile este extrem de simpl˘ a. oferind cea mai comod˘ a solut ¸ie pentru distribut ¸ia ¸ si actualizarea aplicat ¸iilor Java. bazate pe componente cum ar fi servleturi. limbajele de programare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • Interpretate: instruct ¸iunile sunt citite linie cu linie de un program numit interpretor ¸ si traduse ˆ ın instruct ¸iuni ma¸ sin˘ a.com”.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat In funct ¸ie de modul de execut ¸ie a aplicat ¸iilor. 1. • Compilate: codul surs˘ a al programelor este transformat de compilator ˆ ıntr-un cod ce poate fi executat direct de procesor. numit cod . formate din componente ce trebuie s˘ a ruleze ˆ ın sisteme eterogene.sun. cu informat ¸iile memorate ˆ ın baze de date distribuite.1. platforma de lucru J2ME oferind suportul necesar scrierii de programe dedicate acestui scop. De asemenea. Dezavantajul evident este viteza de execut ¸ie redus˘ a. Probabil cel mai cunoscute limbaj interpretat este limbajul Basic. aici este inclus˘ a¸ si tehnologia Java Web Start ce furnizeaz˘ a o modalitate extrem de facil˘ a pentru lansarea ¸ si instalarea local˘ a a programelor scrise ˆ ın Java direct de pe Web. CE ESTE JAVA ? 13 • J2SE (Standard Edition) Este platforma standard de lucru ce ofer˘ a suport pentru crearea de aplicat ¸ii independente ¸ si appleturi. In continuare. Tot aici g˘ asim ¸ si suportul necesar pentru crearea de aplicat ¸ii ¸ si servicii Web. • J2ME (Micro Edition) Folosind Java. pagini JSP.1.5 SDK (Tiger).

codul compilat ˆ ıntr-un format de nivel sc˘ azut nu poate fi rulat decˆ at pe platforma de lucru pe care a fost compilat. Avantajul este execut ¸ia extrem de rapid˘ a. dezavantajul fiind lipsa portabilit˘ a¸ tii. precum ¸ si un interpretor ce va executa respectivul cod de octet ¸i. codul de octet ¸i este interpretat de mediul Java ¸ si de aceea poate fi rulat pe orice platform˘ a pe care este instalat˘ a mediul de execut ¸ie Java.2 Primul program Crearea oric˘ arei aplicat ¸ii Java presupune efectuarea urm˘ atorilor pa¸ si: 1. Limbajul Java combin˘ a solut ¸iile amintite mai sus. INTRODUCERE ˆ IN JAVA ma¸ sin˘ a. 1. A¸ sadar vom avea la dispozit ¸ie un compilator responsabil cu transformarea surselor programului ˆ ın a¸ sa numitul cod de octet ¸i.out. Codul ma¸ sin˘ a este reprezentat de o succesiune de instruct ¸iuni specifice unui anumit procesor ¸ si unei anumite platforme de lucru reprezentate ˆ ın format binar astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi executate f˘ ar˘ a a mai necesita nici o prelucrare. Codul de octet ¸i este diferit de codul ma¸ sin˘ a.println("Hello world!"). Pentru ca un cod de octet ¸i s˘ a poat˘ a fi executat pe un anumit calculator. pe acesta trebuie s˘ a fie instalat˘ a o ma¸ sin˘ a virtual˘ a Java. Acest lucru este realizat automat de c˘ atre distribut ¸ia J2SDK. Codurile de octet ¸i sunt seturi de instruct ¸iuni care seam˘ an˘ a cu codul scris ˆ ın limbaj de asamblare ¸ si sunt generate de compilator independent de mediul de lucru. programele Java fiind atˆ at interpretate cˆ at ¸ si compilate. Scriererea codului surs˘ a class FirstApp { public static void main( String args[]) { System. Prin ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM) vom ˆ ınt ¸elege mediul de execut ¸ie al aplicat ¸iilor Java. } } . In timp ce codul ma¸ sin˘ a este executat direct de c˘ atre procesor ¸ si poate fi folosit numai pe platforma pe care a fost creat.14 CAPITOLUL 1.

3. Apelul compilatorului se face pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine clasa principal˘ a a aplicat ¸iei sau pentru orice fi¸ sier/fi¸ siere cu extensia java. Este recomandat ca fi¸ sierul care cont ¸ine codul surs˘ a al clasei primare s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu cel al clasei.class ¸ si vom apela interpretorul astfel: java FirstApp Rularea unei aplicat ¸ii care nu folose¸ ste interfat ¸˘ a grafic˘ a.class ¸ si implicit sunt plasate ˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierele surs˘ a. se va face ˆ ıntr-o fereastr˘ a sistem.2. apelat pentru unitatea de compilare corespunz˘ atoare clasei principale. ne vom pozit ¸iona ˆ ın directorul ce cont ¸ine fi¸ sierul FirstApp. fie ˆ ın mai multe. nici o alt˘ a extensie nefiind acceptat˘ a. Rularea aplicat ¸iei Se face cu interpretorul java. S˘ a presupunem c˘ a am salvat exemplul de mai sus ˆ ın fi¸ sierul C:\intro\FirstApp. Clasele aplicat ¸iei se pot gasi fie ˆ ıntr-un singur fi¸ sier.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fi¸ sierul FirstApp. javac FirstApp.java. Deoarece interpretorul are ca argument de intrare numele clasei principale ¸ si nu numele unui fi¸ sier. Compilatorul creeaz˘ a cˆ ate un fi¸ sier separat pentru fiecare clas˘ a a programului. Salvarea fi¸ sierelor surs˘ a Se va face ˆ ın fi¸ siere care au obligatoriu extensia java.1. 2. 4. Acestea au extensia .class. PRIMUL PROGRAM 15 Toate aplicat ¸iile Java cont ¸in o clas˘ a principal˘ a(primar˘ a) ˆ ın care trebuie s˘ a se gaseasc˘ a metoda main. . Compilarea aplicat ¸iei Pentru compilare vom folosi compilatorul javac din distribut ¸ia J2SDK. de¸ si acest lucru nu este obligatoriu.

16 CAPITOLUL 1.3. etc. Japonez.\u0669 : cifre arabic-indic 0 . spre deosebire de ASCII. cu cˆ ateva except ¸ii.2 Cuvinte cheie Cuvintele rezervate ˆ ın Java sunt.unicode. • \u0030 .3 1. unde era posibil˘ a reprezentarea a doar 256 de caractere. Coreean) Mai multe informat ¸ii legate de reprezentarea Unicode pot fi obt ¸inute la adresa ”http://www.class este gre¸ sit! 1. Acestea nu pot fi folosite ca nume de clase.\u03C9 : simboluri grece¸ sti α − ω • \u2200 . referirea la celelalte f˘ acˆ andu-se prin \uxxxx. ∃. Mathematical. Arrows.9 • \u0660 .\u22FF : simboluri matematice (∀.9 • \u03B1 . etc. ∅.org”.) • \u4e00 . Gothic. O alt˘ a caracteristic˘ a a setului de caractere Unicode este faptul c˘ aˆ ıntreg intervalul de reprezentare a simbolurilor este divizat ˆ ın subintervale numite blocuri. 1. unde xxxx reprezint˘ a codul caracterului. cˆ ateva exemple de blocuri fiind: Basic Latin. Greek. cele din C++ ¸ si au fost enumerate ˆ ın tabelul de mai jos. Musical. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a se pot reprezenta 65536 de semne. Arabic. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Atent ¸ie Un apel de genul java c:\intro\FirstApp. Acesta este un standard internat ¸ional care ˆ ınlocuie¸ ste vechiul set de caractere ASCII ¸ si care folose¸ ste pentru reprezentarea caracterelor 2 octet ¸i.3.\u0039 : cifre ISO-Latin 0 .\u9fff : litere din alfabetul Han (Chinez. Currency. .1 Structura lexical˘ a a limbajului Java Setul de caractere Limbajului Java lucreaz˘ aˆ ın mod nativ folosind setul de caractere Unicode. Mai jos sunt oferite cˆ ateva exemple de caractere Unicode. Primele 256 caractere Unicode corespund celor ASCII.

null nu sunt cuvinte cheie.5. ˆ ıncepˆ and cu o liter˘ a. Cuvintele marcate prin ∗ sunt rezervate. . 1. baza 16 (ˆ ıncep cu caracterele 0x) ¸ si baza 8 (ˆ ıncep cu cifra 0) ¸ si pot fi de dou˘ a tipuri: – normali . dar nu sunt folosite.3. STRUCTURA LEXICALA 17 interfet ¸e. mai exist˘ a¸ si cuvˆ antul cheie enum.4 Literali Literalii pot fi de urm˘ atoarele tipuri: • Intregi Sunt acceptate 3 baze de numerat ¸ie : baza 10. 1.se reprezint˘ a pe 8 octet ¸i (64 bit ¸i) ¸ si se termin˘ a cu caracterul L (sau l). dar nu pot fi nici ele folosite ca nume ˆ ın aplicat ¸ii.3.3.se reprezint˘ a pe 4 octet ¸i (32 bit ¸i) – lungi .3 Identificatori Sunt secvent ¸e nelimitate de litere ¸ si cifre Unicode.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. abstract boolean break byte case catch char class const* continue default do double else extends final finally float for goto* if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while Incepˆ and cu versiunea 1. Dup˘ a cum am mai spus. identificatorii nu au voie s˘ a fie identici cu cuvintele rezervate. true. false. variabile sau metode.

4D.0. Exemple: 1. • Logici Sunt reprezentat ¸i de true . 2e2. 3f. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Flotant ¸i Pentru ca un literal s˘ a fie considerat flotant el trebuie s˘ a aib˘ a cel put ¸in o zecimal˘ a dup˘ a virgul˘ a. respectiv fals. literalii ˆ ıntregi 1 ¸ si 0 nu mai au semnificat ¸ia de adev˘ arat.reprezentate pe 32 bit ¸i.valoarea logic˘ a de adev˘ ar. Reprezentarea se face fie folosind o liter˘ a.18 CAPITOLUL 1. etc. • Caracter Un literal de tip caracter este utilizat pentru a exprima caracterele codului Unicode. Atent ¸ie Spre deosebire de C++. respectiv D sau d pentru valorile duble . fie o secvent ¸˘ a escape scris˘ aˆ ıntre apostrofuri. Secvent ¸ele escape permit specificarea caracterelor care nu au reprezentare grafic˘ a¸ si reprezentarea unor caractere speciale precum backslash. apostrof.reprezentate pe 64 bit ¸i. respectiv false .valoarea logic˘ a de fals. s˘ a fie ˆ ın notat ¸ie exponent ¸ial˘ a sau s˘ a aib˘ a sufixul F sau f pentru valorile normale . Secvent ¸ele escape predefinite ˆ ın Java sunt: – ’\b’ : Backspace (BS) – ’\t’ : Tab orizontal (HT) – ’\n’ : Linie nou˘ a (LF) – ’\f’ : Pagin˘ a nou˘ a (FF) – ’\r’ : Inceput de rˆ and (CR) – ’\"’ : Ghilimele – ’\’’ : Apostrof – ’\\’ : Backslash .

STRUCTURA LEXICALA 19 • S ¸ iruri de caractere Un literal ¸ sir de caractere este format din zero sau mai multe caractere ˆ ıntre ghilimele. ^ (xor). |(or).3. Instruct ¸iunile unui program se separ˘ a cu punct ¸ si virgul˘ a. >. *. ca ˆ ın exemplul: "Ana " + " are " + " mere ".5 Separatori Un separator este un caracter care indic˘ a sfˆ ar¸ situl unei unit˘ a¸ ti lexicale ¸ si ınceputul alteia. /.3. In Java separatorii sunt urm˘ atorii: ( ) [ ] . orice ¸ sir este de fapt o instant ¸˘ a a clasei String.lang. Caracterele care formeaz˘ a¸ sirul pot fi caractere grafice sau secvent ¸e escape. Sirul vid este "". -. >>> (shift la dreapta f˘ ar˘ a semn) . n--. %. definit˘ aˆ ın pachetul java. Dac˘ a¸ sirul este prea lung el poate fi scris ca o concatenare de sub¸ siruri de dimensiune mai mic˘ a. Dup˘ a cum vom vedea. 1. ~ (not) • operatori de translat ¸ie: <<. concatenarea ¸ sirurilor realizˆ andu-se cu operatorul +. . --n Evaluarea expresiilor logice se face prin metoda scurtcircuitului: evaluarea se opre¸ ste ˆ ın momentul ˆ ın care valoarea de adev˘ ar a expresiei este sigur determinat˘ a. Este permis˘ a notat ¸ia prescurtat˘ a de forma lval op= rval: x += 2 n -= 3 Exist˘ a operatori pentru autoincrementare ¸ si autodecrementare (post ¸ si pre): x++. <=. -. >>. ++x. cei din C++: • atribuirea: = • operatori matematici: +. cu mici deosebiri. . !(not) • operatori relat ¸ionali: <. 1.6 Operatori Operatorii Java sunt. <=.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. != • operatori pe bit ¸i: &(and). • operatori logici: &&(and).3. . ++. ||(or).. ==.

• operatorul + pentru concatenarea ¸ sirurilor: String s1="Ana". ˆ ınchise ˆ ıntre /* ¸ si */. //widening conversion long l2 = (long)200.println(s1 + " are " + x + " " + s2). La fel se ˆ ıntampl˘ a cu secvent ¸a // ˆ ın comentarii care incep cu /* sau */. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • operatorul if-else: expresie-logica ? val-true : val-false • operatorul . . System. //narrowing conversion 1. • Comentarii pe mai multe linii care ¸ tin de documentat ¸ie. char c = (char)96. • Secvent ¸ele /* ¸ si */ pot s˘ a apar˘ a pe o linie dup˘ a secvent ¸a // dar ˆ ı¸ si pierd semnificat ¸ia. ˆ ınchise ˆ ıntre /** ¸ si */.out. Observat ¸ii: • Nu putem scrie comentarii ˆ ın interiorul altor comentarii. long l = (long)i.7 Comentarii In Java exist˘ a trei feluri de comentarii: • Comentarii pe mai multe linii. • Nu putem introduce comentarii ˆ ın interiorul literalilor caracter sau ¸ sir de caractere.3. care incep cu //. int i = 200. z=2. y=1. • Comentarii pe o singur˘ a linie. int i2 = (int)l2. (virgul˘ a) folosit pentru evaluarea secvent ¸ial˘ a a operat ¸iilor: int x=0. • operatori pentru conversii (cast) : (tip-de-data) int a = (int)’a’.20 CAPITOLUL 1. Textul dintre cele dou˘ a secvent ¸e este automat mutat ˆ ın documentat ¸ia aplicat ¸iei de c˘ atre generatorul automat de documentat ¸ie javadoc. String s2="mere". int x=10.

ˆ ıns˘ a. spre deosebire de tipurile primitive. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE 21 1. orice dependent ¸˘ a de o anumit˘ a platform˘ a specific˘ a fiind eliminat˘ a. Pointerii au fost eliminat ¸i din cauz˘ a c˘ a erau o surs˘ a constant˘ a de erori. long (8) – reale: float (4 octeti). care sunt cele uzuale : • aritmetice –ˆ ıntregi: byte (1 octet). Java porne¸ ste de la premiza c˘ a ”orice este un obiect”. . prin urmare tipurile de date ar trebui s˘ a fie de fapt definite de clase ¸ si toate variabilele ar trebui s˘ a memoreze instant ¸e ale acestor clase (obiecte). int (4). short (2). pentru usurint ¸a program˘ arii. locul lor fiind luat de tipul referint ¸˘ a.1. struct ¸ si union. o referint ¸˘ a (adres˘ a de memorie) c˘ atre valoarea sau mult ¸imea de valori reprezentat˘ a de variabila respectiv˘ a. mai exist˘ a¸ si a¸ sa numitele tipurile primitive de date. Acestea sunt: pointer. Exist˘ a trei tipuri de date din limbajul C care nu sunt suportate de limbajul Java.1 Tipuri de date ¸ si variabile Tipuri de date In Java tipurile de date se impart ˆ ın dou˘ a categorii: tipuri primitive ¸ si tipuri referint ¸˘ a. In principiu acest lucru este adev˘ arat. iar struct ¸ si union nu ˆ ı¸ si mai au rostul atˆ at timp cˆ at tipurile compuse de date sunt formate ˆ ın Java prin intermediul claselor.4.4 1.4. clasele ¸ si interfet ¸ele sunt tipuri referint ¸˘ a. Valoarea unei variabile de acest tip este. In Java acest lucru nu mai este valabil. double (8) • caracter: char (2 octet ¸i) • logic: boolean (true ¸ si false) In alte limbaje de programare formatul ¸ si dimensiunea tipurilor primitive de date pot depinde de platforma pe care ruleaz˘ a programul. Vectorii.

c2=’a’.... In funct ¸ie de locul ˆ ın care sunt declarate variabilele se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoatele categorii: a. Indiferent de tipul lor. Variabile membre.14. MAXIM = 10. String bauturaMeaPreferata = "apa". vizibile pentru toate metodele clasei respective cˆ at ¸ si pentru alte clase ˆ ın funct ¸ie de nivelul lor de acces (vezi ”Declararea variabilelor membre”). Evident. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. urm˘ atoarele criterii: • variabilele finale (constante) se scriu cu majuscule. Convent ¸ia de numire a variabilelor ˆ ın Java include.22 CAPITOLUL 1. int valoare = 100. • Declararea constantelor: final Tip numeVariabila. exist˘ a posibilitatea de a declara ¸ si init ¸ializa mai multe variabile sau constante de acela¸ si tip ˆ ıntr-o singur˘ a instruct ¸iune astfel: Tip variabila1[=valoare1]. declarate ˆ ın interiorul unei clase. init ¸ializate. c3=’v’. char c1=’j’. c4=’a’. • variabilele care nu sunt constante se scriu astfel: prima liter˘ a mic˘ a iar dac˘ a numele variabilei este format din mai mult ¸i atomi lexicali.4. long numarElemente = 12345678L. • Declararea variabilelor: Tip numeVariabila.. • Init ¸ializarea variabilelor: Tip numeVariabila = valoare. variabila2[=valoare2]. atunci primele litere ale celorlalt ¸i atomi se scriu cu majuscule. final int MINIM=0. pentru a putea fi folosite variabilele trebuie declarate ¸ si. Exemple: final double PI = 3. printre altele. . eventual.2 Variabile Variabilele pot fi de tip primitiv sau referint ¸e la obiecte (tip referint ¸˘ a).

} } } Observatii: • Variabilele declarate ˆ ıntr-un for. vizibile doar ˆ ın blocul respectiv.println(e. declarate ˆ ıntr-un bloc de cod.1. declarate ˆ ıntr-o metod˘ a. class Exemplu { //Fiecare variabila corespunde situatiei data de numele ei //din enumerarea de mai sus int a. Variabile locale. } catch(ArithmeticException e) { System. d++) { c --. int c = 10. public void metoda(int b) { a = b. d < 10. e. 23 c. Variabile locale. Parametri metodelor. Parametrii de la tratarea except ¸iilor (vezi ”Tratarea except ¸iilor”). } try { a = b/c. r˘ amˆ an locale corpului ciclului: for(int i=0. for(int d=0.getMessage()). vizibile doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. i<100.4. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE b.err. i++) { //domeniul de vizibilitate al lui i } i = 101.//incorect • Nu este permis˘ a ascunderea unei variabile: . d. vizibili doar ˆ ın metoda respectiv˘ a.

return... } else { . } if (expresie-logica) { . INTRODUCERE ˆ IN JAVA int x=1..5 Controlul execut ¸iei Instruct ¸iunile Java pentru controlul execut ¸iei sunt foarte asem˘ an˘ atoare celor din limbajul C ¸ si pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın urm˘ atoarele categorii: • Instruct ¸iuni de decizie: if-else.. label: 1.. break.. switch-case • Instruct ¸iuni de salt: for. case valoare2: . throw • Alte instruct ¸iuni: break..1 if-else Instruct ¸iuni de decizie if (expresie-logica) { . while. //incorect } 1.24 CAPITOLUL 1.5.. do-while • Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor: try-catch-finally. continue. { int x=2. } switch-case switch (variabila) { case valoare1: .

.. i++. while while (expresie-logica) { . j=100 . i < 100 && j > 0.. break. . expresie-logica. .. default: . pas-iteratie) { //Corpul buclei } for(int i=0.1.5. } Atˆ at la init ¸ializare cˆ at ¸ si ˆ ın pasul de iterat ¸ie pot fi mai multe instruct ¸iuni desp˘ art ¸ite prin virgul˘ a. } do-while do { ... 1......5.. j--) { .2 for Instruct ¸iuni de salt for(initializare. } while (expresie-logica). CONTROLUL EXECUT ¸ IEI . } 25 Variabilele care pot fi testate folosind instruct ¸iunea switch nu pot fi decˆ at de tipuri primitive.

3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor Instruct ¸iunile pentru tratarea except ¸iilor sunt try-catch-finally. j=0.1 Vectori Crearea unui vector Crearea unui vector presupune realizarea urm˘ atoarelor etape: . respectiv throw ¸ si vor fi tratate ˆ ın capitolul ”Except ¸ii”.out.6 1.out. } 1. ca ˆ ınexemplul de mai jos: i=0. se pot defini totu¸ si etichete folosite ˆ ın expresii de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta.26 CAPITOLUL 1. while (j < 10) { j++.5.println("i="+i). utile pentru a controla punctul de ie¸ sire dintr-o structur˘ a repetitiv˘ a. • return [valoare]: termin˘ a o metod˘ a¸ si. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. eventual. eticheta: while (i < 10) { System.println("j="+j).4 Alte instruct ¸iuni • break: p˘ ar˘ ase¸ ste fort ¸at corpul unei structuri repetitive. } i++. returneaz˘ a o valorare. if (j==5) continue eticheta. if (j==7) break eticheta.5. System. • numeEticheta: : Define¸ ste o etichet˘ a. De¸ si ˆ ın Java nu exist˘ a goto.6. 1. • continue: termina fort ¸at iterat ¸ia curent˘ a a unui ciclu ¸ si trece la urm˘ atoarea iterat ¸ie.

Acest lucru se face prin expresii de forma: Tip[] numeVector.Pentru a putea utiliza un vector trebuie. String adrese[]. //aloca spatiu pentru 10 intregi: 40 octeti c = new char[10]. se realizeaz˘ aˆ ıntotdeauna prin intermediul operatorului new. numit˘ a¸ si instant ¸ierea vectorului.1. ca ˆ ın exemplele de mai jos: int[] intregi. Instant ¸ierea unui vector se va face printr-o expresie de genul: numeVector = new Tip[nrElemente]. v = new int[10]. ˆ ınainte de toate. In urma instant ¸ierii vor fi alocat ¸i: nrElemente ∗ dimensiune(T ip) octet ¸i necesari memor˘ arii elementelor din vector. • Instant ¸ierea Declararea unui vector nu implic˘ a¸ si alocarea memoriei necesare pentru ret ¸inerea elementelor. unde nrElemente reprezint˘ a num˘ arul maxim de elemente pe care le poate avea vectorul. //aloca spatiu pentru 10 caractere: 20 octeti Declararea ¸ si instant ¸ierea unui vector pot fi f˘ acute simultan astfel: Tip[] numeVector = new Tip[nrElemente]. sa-l declar˘ am.6. VECTORI 27 • Declararea vectorului . unde prin dimensiune(T ip) am notat num˘ arul de octet ¸i pe care se reprezint˘ a tipul respectiv. Operat ¸iunea de alocare a memoriei. . sau Tip numeVector[].

6. String culori[] = {"Rosu". evident dac˘ a este cazul pentru a¸ sa ceva. // a. int []factorial = {1. matrice[i] este linia i a matricii ¸ si reprezint˘ a un vector cu nrColoane elemente iar matrice[i][j] este elementul de pe linia i ¸ si coloana j . In acest caz instant ¸ierea nu mai trebuie facut˘ a explicit. Nu sunt permise construct ¸ii de genul Tip numeVector[nrElemente]. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se automat ˆ ın funct ¸ie de num˘ a rul de elemente cu care se init ¸ializeaz˘ a vectorul. 120}.28 CAPITOLUL 1. Primul indice al unui vector este 0. int []a = new int[5]. //ilegal //corect 1. De exemplu. 2.length are valoarea 10 Pentru a ˆ ınt ¸elege modalitatea de folosire a lui length trebuie ment ¸ionat c˘ a fiecare vector este de fapt o instant ¸˘ a a unei clase iar length este o variabil˘ a public˘ a a acelei clase. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se doar prin intermediul opearatorului new.length are valoarea 5 int m[][] = new int[5][10]. "Galben". "Verde"}. 1. 24.6. .2 Tablouri multidimensionale In Java tablourile multidimensionale sunt de fapt vectori de vectori. 6. 1.3 Dimensiunea unui vector Cu ajutorul variabilei length se poate afla num˘ arul de elemente al unui vector. int v[] = new int[10]. adic˘ a elementele sale pot primi ni¸ ste valori init ¸iale. acesta poate fi init ¸ializat. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Init ¸ializarea (opt ¸ional) Dup˘ a declararea unui vector. // m[0]. deci pozit ¸iile unui vector cu n elemente vor fi cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si n − 1. ˆ ın care este ret ¸inut num˘ arul maxim de elemente al vectorului. int v[10]. crearea ¸ si instant ¸ierea unei matrici vor fi realizate astfel: Tip matrice[][] = new Tip[nrLinii][nrColoane].

5 Sortarea vectorilor .c˘ autarea binar˘ a a unei anumite valori ˆ ıntr-un vector sortat. fie element cu element. 2}.sorteaz˘ a ascendent un vector. 2.length). // Varianta 1 for(int i=0. java. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. . Dup˘ a cum vom vedea.clasa Arrays In Java s-a pus un accent deosebit pe implementarea unor structuri de date ¸ si algoritmi care s˘ a simplifice proceseul de crearea a unui algoritm. int v[]={3. // Varianta 2 System. i<a. 0. int a[] = {1.6. int b[] = new int[4]. 1.Arrays. b.arraycopy(a.util. 4. 1. fie cu ajutorul metodei System.1. ca ˆ ın exemplele de mai jos. 0. Clasa java. 4} • binarySearch . // Nu are efectul dorit b = a. de complexitate O(n log (n)).arraycopy. folosind un algoritm de tip QuickSort performant.Arrays ofer˘ a diverse metode foarte utile ˆ ın lucrul cu vectori cum ar fi: • sort . 3. programatorul trebuind s˘ a se concentreze pe aspectele specifice problemei abordate. 3. i++) b[i] = a[i]. 2. VECTORI 29 1.6. a. 4}. o atribuire de genul b = a are alt˘ a semnificat ¸ie decˆ at copierea elementelor lui a ˆ ın b ¸ si nu poate fi folosit˘ aˆ ın acest scop.6.length.4 Copierea vectorilor Copierea elementelor unui vector a ˆ ıntr-un alt vector b se poate face.util.sort(v).

Uzual. Observat ¸i prima variant˘ a de declarare a ¸ sirului s din exemplul de mai sus . INTRODUCERE ˆ IN JAVA • equals . ’c’}. Astfel de obiecte descriu vectori eterogeni. care are ¸ si unele particularit˘ a¸ ti fat ¸˘ a de restul claselor menite s˘ a simplifice cˆ at mai mult folosirea ¸ sirurilor de caractere. un ¸ sir de caractere poate fi reprezentat printr-un vector format din elemente de tip char. . Exemple echivalente de declarare a unui ¸ sir: String s = "abc".7 S ¸ iruri de caractere In Java.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni Implement˘ ari ale vectorilor cu num˘ ar variabil de elemente sunt oferite de clase specializate cum ar fi Vector sau ArrayList din pachetul java. delete.30 CAPITOLUL 1. altfel va fi declarat de tip StringBuffer. ¸ si vor fi studiat ¸i ˆ ın capitolul ”Colect ¸ii”.util.6. Clasa StringBuffer va fi utilizat˘ a predominant ˆ ın aplicat ¸ii dedicate proces˘ arii textelor cum ar fi editoarele de texte.de altfel.care prezint˘ a o particularitate a clasei String fat ¸a de restul claselor Java referitoare la instant ¸ierea obiectelor sale. un obiect de tip String sau un obiect de tip StringBuffer. ale c˘ aror elemente au tipul Object. String s = new String(data). insert. cum ar fi: append. String s = new String("abc"). reverse. char data[] = {’a’. Dac˘ a un ¸ sir de caractere este constant (nu se dore¸ ste schimbarea cont ¸inutului s˘ a pe parcursul execut ¸iei programului) atunci el va fi declarat de tipul String.atribuie fiec˘ arui element din vector o valoare specificat˘ a. ’b’. cea mai folosit˘ a . cea mai folosit˘ a modalitate de a lucra cu ¸ siruri este prin intermediul clasei String. Diferent ¸a principal˘ aˆ ıntre aceste clase este c˘ a StringBuffer pune la dispozit ¸ie metode pentru modificarea cont ¸inutului ¸ sirului. 1. 1.testarea egalit˘ a¸ tii valorilor a doi vectori (au acelea¸ si num˘ ar de elemente ¸ si pentru fiecare indice valorile corespunz˘ atoare din cei doi vectori sunt egale) • fill .

cel de concatenare a ¸ sirurilor. Aceste argumente sunt utile pentru a permite utilizatorului s˘ a specifice diverse opt ¸iuni legate de funct ¸ionarea aplicat ¸iei sau s˘ a furnizeze anumite date init ¸iale programului. ceea ce execut˘ a compilatorul atunci cˆ and ˆ ıntˆ alne¸ ste o secvent ¸˘ a de genul String x = "a" + 1 + "b" este: String x = new StringBuffer().print("Vectorul v are" + v. String s1 = "abc" + "xyz".append("a").8. String x = "a" + 1 + "b" Pentru a l˘ amuri put ¸in lucrurile. folosind metoda append. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA Concatenarea ¸ sirurilor de caractere se face prin intermediul operatorului + sau.append(1). cum ar fi Mac OS. Mai jos. operatorul de concatenare + este extrem de flexibil. String s2 = "123".8 1. ˆ ın sensul c˘ a permite concatenarea ¸ sirurilor cu obiecte de orice tip care au o reprezentare de tip ¸ sir de caractere.length + " elemente").toString() Atent ¸ie ˆ ıns˘ a la ordinea de efectuare a operat ¸iilor. 1. String s3 = s1 + s2.8. deoarece unele sisteme de operare.1 Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a Transmiterea argumentelor O aplicat ¸ie Java poate primi oricˆ ate argumente de la linia de comanda ˆ ın momentul lans˘ arii ei. Atent ¸ie Programele care folosesc argumente de la linia de comand˘ a nu sunt 100% pure Java.˘ 31 1. primul + fiind operatorul matematic de adunare iar al doilea +. . ˆ ın cazul ¸ sirurilor de tip StringBuffer. In Java. S ¸ irul s=1+2+"a"+1+2 va avea valoarea "3a12". append("b"). sunt cˆ ateva exemple: System. nu au ˆ ın mod normal linie de comand˘ a.out.

Vectoru args este instant ¸iat cu un num˘ ar de elemente egal cu num˘ arul argumentelor primite de la linia de comand˘ a. Acesta este primit de aplicat ¸ie ca parametru al metodei main.txt A¸ sadar.32 CAPITOLUL 1. Reamintim c˘ a formatul metodei main din clasa principal˘ a este: public static void main (String args[]) Vectorul args primit ca parametru de metoda main va cont ¸ine toate argumentele transmise programului de la linia de comand˘ a. Evident. . aplicat ¸ia va fi lansat˘ a astfel: java Sortare persoane. . argumentele trebuie separate prin spat ¸ii iar dac˘ a unul dintre argumente cont ¸ine spat ¸ii. A¸ sadar. argn] In cazul ˆ ın care sunt mai multe.txt". Pentru a ordona fi¸ sierul "persoane. pentru a afla num˘ arul de argumente primite de program este suficient s˘ a afl˘ am dimensiunea vectorului args prin intermediul atributului length: .8. ˆ ın cazul ˆ ın care exist˘ a. De exemplu.2 Primirea argumentelor In momentul lans˘ arii unei aplicat ¸ii interpretorul parcurge linia de comand˘ a cu care a fost lansat˘ a aplicat ¸tia ¸ si.txt". fiind specificate dup˘ a numele aplicat ¸iei ¸ si separate prin spat ¸iu. 1. o aplicat ¸ie poate s˘ a nu primeasc˘ a nici un argument sau poate s˘ a ignore argumentele primite de la linia de comand˘ a. transmite programului argumentele specificate sub forma unui vector de ¸ siruri. formatul general pentru lansarea unei aplicat ¸ii care prime¸ ste argumente de la linia de comand˘ a este: java NumeAplicatie [arg0 arg1 . In cazul apelului java Sortare persoane. atunci el trebuie pus ˆ ıntre ghilimele.txt vectorul args va cont ¸ine un singur element pe prima s˘ a pozit ¸ie: args[0]="persoane. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Argumentele de la linia de comand˘ a sunt introduse la lansarea unei aplicat ¸ii. s˘ a presupunem c˘ a aplicat ¸ia Sortare ordoneaz˘ a lexicografic (alfabetic) liniile unui fi¸ sier ¸ si prime¸ ste ca argument de intrare numele fi¸ sierului pe care s˘ a ˆ ıl sorteze.

length == 0) { System. else prenume = "".length >= 1) prenume = args[1]. vectorul primit de metoda main nu cont ¸ine pe prima pozit ¸ie numele aplicat ¸iei. i++) System. ˆ ın caz contrar. if (args.println(args[i]). Din acest motiv. //exista sigur String prenume.println("Numar insuficient de argumente!"). . este necesar s˘ a test˘ am dac˘ a programul a primit argumentele de la linia de comand˘ a necesare pentru funct ¸ionarea sa ¸ si. } In cazul ˆ ın care aplicat ¸ia presupune existent ¸a unor argumente de la linia de comand˘ a. ˆ ıntrucˆ at ˆ ın Java numele aplicat ¸iei este chiar numele clasei principale.println("Salut " + nume + " " + prenume).exit(-1).8. ˆ ıns˘ a acestea nu au fost transmise programului la lansarea sa. System. } } Spre deosebire de limbajul C. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA public static void main (String args[]) { int numarArgumente = args.length . s˘ a afi¸ seze un mesaj de avertizare sau s˘ a foloseasc˘ a ni¸ ste valori implicite.out.length.out. vor ap˘ area except ¸ii (erori) de tipul ArrayIndexOutOfBoundsException. i < args. //valoare implicita System.˘ 33 1. S˘ a consider˘ aˆ ın continuare un exemplu simplu ˆ ın care se dore¸ ste afi¸ sarea pe ecran a argumentelor primite de la linia de comand˘ a: public class Afisare { public static void main (String[] args) { for (int i = 0. //termina aplicatia } String nume = args[0]. adic˘ a a clasei ˆ ın care se gase¸ ste metoda main.out. ca ˆ ın exemplul de mai jos: public class Salut { public static void main (String args[]) { if (args.

8. Float. de exemplu. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. Acest lucru se realizeaz˘ a cu metode de tipul parseTipNumeric aflate ˆ ın clasa corespunzatoare tipului ˆ ın care vrem s˘ a facem conversia: Integer.34 } } CAPITOLUL 1. } } Metodele de tipul parseTipNumeric pot produce except ¸ii (erori) de tipul NumberFormatException ˆ ın cazul ˆ ın care ¸ sirul primit ca parametru nu reprezint˘ a un numar de tipul respectiv. In cazul ˆ ın care unele dintre acestea reprezint˘ a valori numerice ele vor trebui convertite din ¸ siruri ˆ ın numere.5" "2" //ridica 1. Double. c˘ a aplicat ¸ia Power ridic˘ a un numar real la o putere ˆ ıntreag˘ a. putere)). int putere = Integer. System.println("Rezultat=" + Math. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Un apel de genul java Afisare Hello Java va produce urm˘ atorul rezultat (aplicat ¸ia a primit 2 argumente): Hello Java Apelul java Afisare "Hello Java" va produce ˆ ıns˘ a alt rezultat (aplicat ¸ia a primit un singur argument): Hello Java 1.5 la puterea 2 Conversia celor dou˘ a argumente ˆ ın numere se va face astfel: public class Power { public static void main(String args[]) { double numar = Double. S˘ a consider˘ am.parseInt(args[1]). .pow(numar. argumentele fiind trimise de la linia de comand˘ a sub forma: java Power "1.3 Argumente numerice Argumentele de la linia de comand˘ a sunt primite sub forma unui vector de ¸ siruri (obiecte de tip String).out.parseDouble(args[0]). etc.

1 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect Crearea obiectelor In Java. ca ˆ ın orice limbaj de programare orientat-obiect. NumeClasa numeObiect. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea apar sub forma: 35 . ˆ ın sensul c˘ a imediat dup˘ a alocarea memoriei ca efect al operatorului new este apelat constructorul specificat. Parantezele rotunde de dup˘ a numele clasei indic˘ a faptul c˘ a acolo este de fapt un apel la unul din constructorii clasei ¸ si nu simpla specificare a numelui clasei. • Init ¸ializarea Se realizeaz˘ a prin intermediul constructorilor clasei respective.1. cu alte cuvinte specificarea clasei acestuia (vom vedea c˘ a tipul unui obiect poate fi ¸ si o interfat ¸˘ a). • Instant ¸ierea Se realizeaz˘ a prin intermediul operatorului new ¸ si are ca efect crearea efectiv˘ a a obiectului cu alocarea spat ¸iului de memorie corespunz˘ ator. Init ¸ializarea este de fapt parte integrant˘ a a procesului de instant ¸iere. crearea obiectelor se realizeaz˘ a prin instant ¸ierea unei clase ¸ si implic˘ a urm˘ atoarele lucruri: • Declararea Presupune specificarea tipului acelui obiect. numeObiect = new NumeClasa().Capitolul 2 Obiecte ¸ si clase 2. Mai general.

int inaltime) Rectangle(Point origine) Rectangle(Point origine. Rectangle r1. int latime. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. respectiv ˆ ın˘ alt ¸imea. 100). int y. new Dimension(100. ˆ ın care declar˘ am ¸ si instant ¸iem dou˘ a obiecte din clasa Rectangle. Dup˘ a cum observ˘ am ˆ ın al doilea caz. int latime.36 CAPITOLUL 2. Obiecte anonime Este posibil˘ a¸ si crearea unor obiecte anonime care servesc doar pentru init ¸ializarea altor obiecte. cu condit ¸ia s˘ a existe un constructor al clasei respective care s˘ a accepte parametrii respectivi. r1 = new Rectangle(). Fiecare clas˘ a are un set de constructori care se ocup˘ a cu init ¸ializare obiectelor nou create. 0.0). r2 = new Rectangle(0. 0. clasa Rectangle are urm˘ atorii constructori: public public public public public public Rectangle() Rectangle(int latime. clas˘ a ce descrie suprafet ¸e grafice rectangulare. int inaltime) Rectangle(int x. In primul caz Rectangle() este un apel c˘ atre constructorul clasei Rectangle care este responsabil cu init ¸ializarea obiectului cu valorile implicite. r2. init ¸ializarea se poate face ¸ si cu anumit ¸i parametri. 100. 200). definite de coordonatele colt ¸ului stˆ anga sus (originea) ¸ si l˘ a¸ timea. 100. 100)). int inaltime) Rectangle(Point origine. Dimension dimensiune) Declararea. caz ˆ ın care etapa de declarare a referint ¸ei obiectului nu mai este prezent˘ a: Rectangle patrat = new Rectangle(new Point(0. . OBIECTE S ¸ I CLASE numeObiect = new NumeClasa([argumente constructor]). instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea obiectului pot ap˘ area pe aceea¸ si linie (cazul cel mai uzual): Rectangle patrat = new Rectangle(0. De exemplu.

200). pentru fiecare variabil˘ a care descrie starea . Programarea orientat˘ a obiect descurajeaz˘ a folosirea direct˘ a a variabilelor unui obiect deoarece acesta poate fi adus ˆ ın st˘ ari inconsistente (ireale).width).setLocation(10.setSize(200. //afiseaza 100 patrat.y = 20. el poate fi folosit ˆ ın urm˘ atoarele sensuri: aflarea unor informat ¸ii despre obiect. height. //Eroare . schimbarea st˘ arii sale sau executarea unor act ¸iuni.println(patrat. 0. width. y.variabila De exemplu clasa Rectangle are variabilele publice x.metoda([parametri]). Aceste lucruri se realizeaza prin aflarea sau schimbarea valorilor variabilelor sale. respectiv prin apelarea metodelor sale. 100.lipseste instantierea 2. patrat. patrat. 200). (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) Apelul unei metode se face prin obiect.x = 10.1. Referirea valorii unei variabile se face prin obiect.˘ AL UNUI OBIECT 2. Rectangle patrat. Rectangle patrat = new Rectangle(0. origin. 0. Alocarea memoriei se face doar la apelul operatorului new. patrat. 20). System.2 Folosirea obiectelor Odat˘ a un obiect creat. //schimba originea Accesul la variabilele unui obiect se face ˆ ın conformitate cu drepturile de acces pe care le ofer˘ a variabilele respective celorlalte clase. 20). CICLUL DE VIAT ¸A 37 Spat ¸iul de memorie nu este pre-alocat Declararea unui obiect nu implic˘ a sub nici o form˘ a alocarea de spat ¸iu de memorie pentru acel obiect. 300). 100.out. //schimba dimensiunea Se observ˘ a c˘ a valorile variabilelor pot fi modificate indirect prin intermediul metodelor sale.x = 10.origin = new Point(10. //schimba originea patrat. //schimba originea patrat. Aflarea valorilor acestor variabile sau schimbarea lor se face prin construct ¸ii de genul: Rectangle patrat = new Rectangle(0. In schimb.1.

width = -100. -200). ˆ ın momentul rul˘ arii unui program. In Java programatorul nu mai are responsabilitatea distrugerii obiectelor sale ˆ ıntrucˆ at. //metoda setter //metoda setSize poate sa testeze daca noile valori sunt //corecte si sa valideze sau nu schimbarea lor 2. dac˘ a atribuim variabilei respective valoare null. • explicit. Referint ¸ele (care sunt de fapt variabile) sunt distruse dou˘ a moduri: • natural. Acest proces pus la dispozit ¸ie de platforma Java de lucru se nume¸ ste garbage collector (colector de gunoi). Un obiect este eliminat din memorie de procesul de colectare atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a la acesta. Practica a demonstrat c˘ a aceast˘ a tehnic˘ a este una din principalele furnizoare de erori ce duc la funct ¸ionarea defectuoas˘ a a programelor. sau metode setter . respectiv getVariabila. cu alte cuvinte s˘ a administreze singur memoria ocupat˘ a de obiectele sale. Acestea se numesc metode de accesare. de exemplu la terminarea metodei ˆ ın care ea a fost declarat˘ a. atunci cˆ and variabila respectiv˘ a iese din domeniul s˘ au de vizibilitate. cele care au r˘ amas nemarcate sunt eliminate automat din memorie.3 Distrugerea obiectelor Multe limbaje de programare impun ca programatorul s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a obiectelor create ¸ si s˘ a le distrug˘ aˆ ın mod explicit atunci cˆ and nu mai este nevoie de ele. ruleaz˘ a¸ si un proces care se ocup˘ a cu distrugerea obiectelor care nu mai sunt folosite.1.38 CAPITOLUL 2. prescurtat gc.setSize(-100. Cum funct ¸ioneaz˘ a colectorul de gunoaie ? Colectorul de gunoaie este un proces de prioritate scazut˘ a care se execut˘ a periodic. patrat. //stare inconsistenta patrat.getter ¸ si au numele de forma setVariabila. . scaneaz˘ a dinamic memoria ocupat˘ a de programul Java aflat ˆ ın execut ¸ie ¸ si marcheaz˘ a acele obiecte care au referint ¸e directe sau indirecte. OBIECTE S ¸ I CLASE obiectului trebuie s˘ a existe metode care s˘ a permit˘ a schimbarea/aflarea valorilor variabilelor sale. Dup˘ a ce toate obiectele au fost parcurse. simultan cu interpretorul Java.

Finalizare Inainte ca un obiect s˘ a fie eliminat din memorie. Uzual.2. cealalt˘ a modalitate fiind prin intermediul interfet ¸elor. 2.2 2. Metoda finalize nu are rolul de a distruge obiectul ci este apelat˘ a automat ˆ ınainte de eliminarea obiectului respectiv din memorie.2. CREAREA CLASELOR 39 Apelul metodei gc din clasa System sugereaz˘ a ma¸ sinii virtuale Java s˘ a ”depun˘ a eforturi” ˆ ın recuperarea memoriei ocupate de obiecte care nu mai sunt folosite. Ace¸ stia sunt: . Interfata2 . Codul pentru finalizarea unui obiect trebuie scris ˆ ıntr-o metod˘ a special˘ a numita finalize a clasei ce descrie obiectul respectiv. (vezi ”Clasa Object”) Atent ¸ie Nu confundati metoda finalize din Java cu destructorii din C++. f˘ ar˘ a a fort ¸a ˆ ıns˘ a pornirea procesului. Declararea unei clase respect˘ a urm˘ atorul format general: [public][abstract][final]class NumeClasa [extends NumeSuperclasa] [implements Interfata1 [. ˆ ın timpul finaliz˘ arii un obiect ˆ ı¸ si inchide fisierele ¸ si socket-urile folosite. procesul gc d˘ a acelui obiect posibilitatea ”s˘ a curet ¸e dup˘ a el”.1 Crearea claselor Declararea claselor Clasele reprezint˘ a o modalitate de a introduce noi tipuri de date ˆ ıntr-o aplicat ¸ie Java. ]] { // Corpul clasei } A¸ sadar. distruge referint ¸ele c˘ atre alte obiecte (pentru a u¸ ssura sarcina colectorului de gunoaie).. apelˆ and metoda de finalizare a obiectului respectiv.2. etc.. prima parte a declarat ¸iei o ocup˘ a modificatorii clasei.

Object este singura clas˘ a care nu are p˘ arinte. Evident. – programare ˆ ın spririt orientat-obiect: O clasa ”perfect˘ a” nu trebuie s˘ a mai aib˘ a subclase. dac˘ a este cazul.2 Extinderea claselor Spre deosebire de alte limbaje de programare orientate-obiect. toate clasele din directorul curent sunt considerate a fi ˆ ın acela¸ si pachet). r˘ ad˘ acina acestuia fiind clasa Object. ale c˘ aror nume trebuie separate prin virgul˘ a. 2. O clas˘ a abstract˘ a nu poate fi instant ¸iat˘ a. fiind foarte important˘ aˆ ın modul de lucru cu obiecte si structuri de date ˆ ın Java. Dup˘ a numele clasei putem specifica. dar tipul exact al unui obiect nu poate fi aflat cu exactitate decat ˆ ın momentul executiei. OBIECTE S ¸ I CLASE • public Implicit. . o clas˘ a poate fi folosit˘ a doar de clasele aflate ˆ ın acela¸ si pachet(libr˘ arie) cu clasa respectiv˘ a (dac˘ a nu se specific˘ a un anume pachet. fiind folosit˘ a doar pentru a crea un model comun pentru o serie de subclase. o clas˘ a poate avea oricˆ ati mo¸ stenitori (subclase). ceea ce ˆ ıneamn˘ a c˘ a o clas˘ a poate avea un singur p˘ arinte (superclas˘ a). ˆ ın felul acesta nu s-ar mai putea realiza obiectivul limbajului Java ca un program care a trecut compilarea s˘ a nu mai fie susceptibil de nici o eroare.2. Java permite doar mo¸ stenirea simpl˘ a. de unde rezult˘ a c˘ a mult ¸imea tuturor claselor definite ˆ ın Java poate fi vazut˘ a ca un arbore. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) • final Declar˘ a c˘ a respectiva clas˘ a nu poate avea subclase. Declarare claselor finale are dou˘ a scopuri: – securitate: unele metode pot a¸ stepta ca parametru un obiect al unei anumite clase ¸ si nu al unei subclase. faptul c˘ a respectiva clas˘ a este subclas˘ a a unei alte clase cu numele NumeSuperclasa sau/¸ si c˘ a implementeaz˘ a una sau mai multe interfet ¸e.40 CAPITOLUL 2. indiferent de pachetul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste. A¸ sadar. • abstract Declar˘ a o clas˘ a abstract˘ a (¸ sablon). O clas˘ a declarat˘ a cu public poate fi folosit˘ a din orice alt˘ a clas˘ a.

eventual. 2. Spre deosebire de C++..2. // C++ class A { void metoda1(). CREAREA CLASELOR Extinderea unei clase se realizeaz˘ a folosind cuvˆ antul cheie extends: class B extends A {. urmˆ and ca implementare s˘ a fie facut˘ aˆ ın afara ei. nu este permis˘ a doar declararea metodei ˆ ın corpul clasei. init ¸ializarea variabilelor de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca variabile membre).} // A este superclasa clasei B // B este o subclasa a clasei A 41 O subclas˘ a mo¸ stene¸ ste de la p˘ arintele s˘ au toate variabilele ¸ si metodele care nu sunt private.2.2.3 Corpul unei clase Corpul unei clase urmeaz˘ a imediat dup˘ a declararea clasei ¸ si este cuprins ˆ ıntre acolade. Cont ¸inutul acestuia este format din: • Declararea ¸ si. • Declararea unor clase imbricate (interne). int metoda2() { // Implementare } } A::metoda1() { // Implementare } . • Declararea ¸ si implementarea constructorilor. Implementarea metodelor unei clase trebuie s˘ a se fac˘ a obligatoriu ˆ ın corpul clasei.. • Declararea ¸ si implementarea metodelor de instant ¸a ¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca metode membre).

4 Constructorii unei clase Constructorii unei clase sunt metode speciale care au acela¸ si nume cu cel al clasei. OBIECTE S ¸ I CLASE Variabilele unei clase pot avea acela¸ si nume cu metodele clasei. dovedind un stil ineficient de progamare. // Corect pentru compilator // Nerecomandat ca stil de programare } Atent ¸ie Variabilele ¸ si metodele nu pot avea ca nume un cuvˆ ant cheie Java. void A() {}.2. class NumeClasa { [modificatori] NumeClasa([argumente]) { // Constructor .42 // Java class A { void metoda1(){ // Implementare } void metoda2(){ // Implementare } } CAPITOLUL 2. class A { int A. f˘ ar˘ a a exista posibilitatea aparit ¸iei vreunei ambiguit˘ a¸ ti din punctul de vedere al compilatorului. 2. Acest lucru este ˆ ıns˘ a total nerecomandat dac˘ a ne gˆ andim din perspectiva lizibilit˘ a¸ tii (clarit˘ a¸ tii) codului. care poate fi chiar numele clasei. nu returneaz˘ a nici o valoare ¸ si sunt folosit ¸i pentru init ¸ializarea obiectelor acelei clase ˆ ın momentul instant ¸ierii lor.

System. } } Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. w=w1.println("Instantiere dreptunghi").out. CREAREA CLASELOR } } 43 O clas˘ a poate avea unul sau mai mult ¸i constructori care trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a difere prin lista de argumente primite. w=0. S˘ a consider˘ am ca exemplu declararea unei clase care descrie not ¸iunea de dreptunghi ¸ si trei posibili constructori pentru aceasta clas˘ a. y=0. h=h1. double h1) { // Constructor cu doua argumente x=0. f˘ ar˘ a . h=0.out. Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a atunci cˆ and sunt implementat ¸i mai mult ¸i constructori pentru o clas˘ a. } Dreptunghi() { // Constructor fara argumente x=0. w=w1.println("Instantiere dreptunghi"). care apeleaz˘ a constructorul corespunz˘ ator (ca argumente) al clasei respective. double w1. In felul acesta sunt permise diverse tipuri de init ¸ializ˘ ari ale obiectelor la crearea lor. class Dreptunghi { double x. y=0. y=y1. double h1) { // Cel mai general constructor x=x1. System. y. h.2. Mai eficient. } Dreptunghi(double w1. ˆ ın funct ¸ie de num˘ arul parametrilor cu care este apelat constructorul.2.out. Dreptunghi(double x1. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a apel˘ am explicit constructorul unei clase folosim expresia this( argumente ). System. h=h1. w. pentru a nu repeta secvent ¸ele de cod scrise deja la constructorii cu mai multe argumente (mai generali).println("Instantiere dreptunghi"). double y1.

double d) { super(x. y=y1. double h1) { this(0. h.println("Instantiere dreptunghi"). double y1. 0. y. y. } Dreptunghi(double w1. // Apelam constructorul cu 2 argumente } } Dintr-o subclas˘ a putem apela explicit constructorii superclasei cu expresia super( argumente ). Dreptunghi(double x1. clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: class Dreptunghi { double x. w1. OBIECTE S ¸ I CLASE a repeta acelea¸ si secvent ¸e de cod ˆ ın tot ¸i constructorii (cum ar fi afi¸ sarea mesajului ”Instantiere dreptunghi”). w.out. // Apelam constructorul superclasei } } Atent ¸ie Apelul explcit al unui constructor nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-un alt constructor si trebuie s˘ a fie prima instruct ¸iune din constructorul respectiv.44 CAPITOLUL 2. . h1). S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clasa Patrat. h=h1. System. 0). d. d). // Apelam constructorul cu 4 argumente } Dreptunghi() { this(0. w=w1. double y. double h1) { // Implementam doar constructorul cel mai general x=x1. derivat˘ a din clasa Dreptunghi: class Patrat extends Dreptunghi { Patrat(double x. double w1.

atunci constructorul implicit (f˘ ar˘ a nici un argument) nu va mai fi furnizat implicit de c˘ atre sistem. }. Dac˘ aˆ ıns˘ a scriem un constructor pentru o clas˘ a. // Eroare la compilare ! c = new Cerc(0. // Constructor cu 3 argumente Cerc(double x. // Nici un constructor } class Cerc { double x. CREAREA CLASELOR 45 Constructorul implicit Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. // Corect (a fost generat constructorul implicit) Cerc c. fiecare constructor al clasei fiu va trebui s˘ a aib˘ a un constructor cu aceea¸ si signatur˘ a ˆ ın p˘ arinte sau s˘ a apeleze explicit un constructor al clasei extinse folosind expresia super([argumente]).. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o eroare la compilare. sistemul ˆ ıi creeaz˘ a automat un constructor implicit. Deci prezent ¸a constructorilor ˆ ın corpul unei clase nu este obligatorie. w. // Varianta corecta In cazul mo¸ stenirii unei clase. y. instant ¸ierea unui obiect din clasa extins˘ a implic˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa p˘ arinte.2. In cazul ˆ ın care scriem o clas˘ a care nu are declarat nici un constructor.2. 100). double r) { . . care nu prime¸ ste nici un argument ¸ si care nu face nimic. care are mai mult de un argument. ca exemplu. 0. S˘ a consider˘ am. y. } S˘ a consider˘ am acum dou˘ a instant ¸ieri ale claselor de mai sus: Dreptunghi d = new Dreptunghi(). r. c = new Cerc(). urm˘ atoarele declarat ¸ii de clase: class Dreptunghi { double x. Din acest motiv. h. double y..

x = x. private ¸ si cel implicit.} C(int x) {super.} } CAPITOLUL 2.} } class C extends A { // Eroare la compilare ! C() {super. de¸ si acest lucru nu este impus de c˘ atre compilator.} B(int x) {super.x = 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Constructorii unei clase pot avea urm˘ atorii modificatori de acces: public.} } class B extends A { // Corect B() {super(2). • private In nici o alt˘ a clas˘ a nu se pot instant ¸ia obiecte ale acestei clase. . A(int x) { this.2. 2. • protected Doar ˆ ın subclase pot fi create obiecte de tipul clasei respective. • implicit Doar ˆ ın clasele din acela¸ si pachet se pot crea instant ¸e ale clasei respective.x = x.5 Declararea variabilelor Variabilele membre ale unei clase se declar˘ a de obicei ˆ ınaintea metodelor. protected. • public In orice alt˘ a clas˘ a se pot crea instant ¸e ale clasei respective.46 class A { int x=1. controlˆ and ˆ ın felul acesta diverse aspecte legate de instant ¸ierea clasei respective. O astfel de clas˘ a poate cont ¸ine metode publice (numite ”factory methods”) care s˘ a fie responsabile cu crearea obiectelor.x = x.

2. protected static int n. CREAREA CLASELOR class NumeClasa { // Declararea variabilelor // Declararea metodelor } 47 Variabilele membre ale unei clase se declar˘ aˆ ın corpul clasei ¸ si nu ˆ ın corpul unei metode. final static long MAX = 100000L. private (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. 10). Declararea unei variabile presupune specificarea urm˘ atoarelor lucruri: • numele variabilei • tipul de date al acesteia • nivelul de acces la acea variabila din alte clase • dac˘ a este constant˘ a sau nu • dac˘ a este variabil˘ a de instant ¸˘ a sau de clas˘ a • alt ¸i modificatori Generic. } . fiind vizibile ˆ ın toate metodele respectivei clase. transient. Variabilele declarate ˆ ın cadrul unei metode sunt locale metodei respective.2. volatile Exemple de declarat ¸ii de variabile membre: class Exemplu { double x. public String s = "abcd". final. protected. unde un modificator poate fi : • un modificator de acces : public. private Point p = new Point(10. o variabil˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] Tip numeVariabila [ = valoareInitiala ].

// Eroare la compilare ! } } • transient Este folosit la serializarea obiectelor. class Test { final int MAX. final double PI = 3. pentru a specifica ce variabile membre ale unui obiect nu particip˘ a la serializare. static int variabilaClasa. • final Indic˘ a faptul c˘ a valoarea variabilei nu mai poate fi schimbat˘ a. // Corect MAX = 200. (vezi ”Serializarea obiectelor”) . Test() { MAX = 100. numele variabilelor finale se scriu cu litere mari. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratati ˆ ıntr-o sect ¸iune separata: ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. // Eroare la compilare ! Prin convent ¸ie.141. ˆ ın sensul c˘ a valoarea unei variabile nu trebuie specificat˘ a neap˘ arat la declararea ei (ca ˆ ın exemplul de mai sus).. Folosirea lui final aduce o flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu constante. . dup˘ a care ea nu va mai putea fi modificat˘ a. ci poate fi specificat˘ a¸ si ulterior ˆ ıntr-un constructor.14 .48 CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o variabil˘ a. cu alte cuvinte este folosit pentru declararea constantelor. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) int variabilaInstanta . • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o variabil˘ a este variabil˘ a de clas˘ a ¸ si nu de instant ¸˘ a.. PI = 3.

A() { this(0). la obiectul propriu-zis (this).metoda(). .2. } void metoda() { super. Dup˘ a cum am v˘ azut. ˆ ın cadrul unui obiect.2. respectiv ai superclasei class A { int x.2. } B(int x) { super(x). utilizate sub form˘ a de metode au rolul de a apela constructorii corespunz˘ atori ca argumente ai clasei curente. } A(int x) { this. CREAREA CLASELOR 49 • volatile Este folosit pentru a semnala compilatorului s˘ a nu execute anumite optimiz˘ ari asupra membrilor unei clase. Sunt folosite ˆ ın general pentru a rezolva conflicte de nume prin referirea explicit˘ a a unei variabile sau metode membre. } void metoda() { x ++.out. } } class B extends A { B() { this(0).println(x).6 this ¸ si super Sunt variabile predefinite care fac referint ¸a.x = x. Este o facilitate avansat˘ a a limbajului Java. respectiv la instant ¸a p˘ arintelui (super). 2. System.

synchronized S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o metod˘ a. Generic. private (vezi ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. metodele se pot g˘ asi doar ˆ ın cadrul claselor. Intrucˆ at Java este un limbaj de programare complet orientat-obiect. o metod˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] TipReturnat numeMetoda ( [argumente] ) [throws TipExceptie1.] { // Corpul metodei } unde un modificator poate fi : • un specificator de acces : public. native.. TipExceptie2. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratat ¸i ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a. • abstract Permite declararea metodelor abstracte. static void metodaClasa().out.1 Implementarea metodelor Declararea metodelor Metodele sunt responsabile cu descrierea comportamentului unui obiect.3. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) void metodaInstanta(). abstract. .println(x)..3 2. } } CAPITOLUL 2. protected. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o metod˘ a este de clas˘ a¸ si nu de instant ¸˘ a. O metod˘ a abstract˘ a este o metod˘ a care nu are implementare ¸ si trebuie obligatoriu s˘ a fac˘ a parte dintr-o clas˘ a abstract˘ a. final. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) .50 System.

C++ ¸ si limbajul de asamblare.2.. decˆ at unui singur fir de execut ¸ie. Acest lucru este util dac˘ a respectiva metod˘ a are o implementare care nu trebuie schimbat˘ a sub nici o form˘ aˆ ın subclasele ei... ˆ ın funct ¸ie de notele obt ¸inute la examene.00. } .. float ponderi[]) { return 10. float ponderi[]) { . ˆ ın aceea¸ si manier˘ a.3. fiind critic˘ a pentru consistent ¸a st˘ arii unui obiect. class Student { . } }// Eroare la compilare ! • native In cazul ˆ ın care avem o libr˘ arie important˘ a de funct ¸ii scrise ˆ ın alt limbaj de programare.. student ¸ilor unei universit˘ a¸ ti trebuie s˘ a li se calculeze media finala. IMPLEMENTAREA METODELOR 51 • final Specific˘ a faptul c˘ a acea metoda nu mai poate fi supradefinit˘ aˆ ın subclasele clasei ˆ ın care ea este definit˘ a ca fiind final˘ a. cum ar fi C. De exemplu. final float calcMedie(float note[]. la un moment dat. indiferent de facultatea la care sunt. Tehnologia care permite acest lucru se nume¸ ste JNI (Java Native Interface) ¸ si permite asocierea dintre metode Java declarate cu native ¸ si metode native scrise ˆ ın limbajele de programare ment ¸ionate. (vezi ”Fire de executie”) . Are ca efect construirea unui monitor care nu permite executarea metodei. • synchronized Este folosit ˆ ın cazul ˆ ın care se lucreaz˘ a cu mai multe fire de execut ¸ie iar metoda respectiv˘ a gestioneaz˘ a resurse comune. acestea pot fi refolosite din programele Java.. } class StudentInformatica extends Student { float calcMedie(float note[].

care trebuie s˘ a apar˘ aˆ ın toate situat ¸iile de terminare a funct ¸iei. valoarea returnat˘ a la terminarea funct ¸iei trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu acel tip sau un subtip al s˘ au. In general.3. return.println("rezultat"). int metoda() { return 1.out. } private void deseneaza(Shape s) { . // Eroare la compilare // Lipseste return pe aceasta ramura } } In cazul ˆ ın care ˆ ın declarat ¸ia funct ¸iei tipul returnat este un tip primitiv de date. Tipul returnat poate fi atˆ at un tip primitiv de date sau o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase.out. double radical(double x) { if (x >= 0) return Math. OBIECTE S ¸ I CLASE 2.sqrt(x).2 Tipul returnat de o metod˘ a Metodele pot sau nu s˘ a returneze o valoare la terminarea lor. else { System. In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu returneaz˘ a nimic atunci trebuie obligatoriu specificat cuvˆ antul cheie void ca tip returnat: public void afisareRezultat() { System..println("Argument negativ !"). } Dac˘ a o metod˘ a trebuie s˘ a returneze o valoare acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul instruct ¸iunii return.2.. orice atribuire care implic˘ a pierderi de date este tratat˘ a de compilator ca eroare. // Eroare } int metoda() { .52 CAPITOLUL 2. altfel va fi furnizat˘ a o eroare la compilare.

De exemplu. Poligon metoda1( ) { Poligon p = new Poligon().) return p. if (.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a Signatura unei metode este dat˘ a de numarul ¸ si tipul argumentelor primite de acea metod˘ a. // Corect } double metoda() { return (float)1. . // Corect } 2. // Corect } Patrat metoda2( ) { Poligon p = new Poligon(). atˆ at tip primitiv cˆ at ¸ si tip referint ¸˘ a. fie clasa Poligon ¸ si subclasa acesteia Patrat.. atunci clasa obiectului returnat trebuie s˘ a coincid˘ a sau s˘ a fie o subclas˘ a a clasei specificate la declararea metodei.. IMPLEMENTAREA METODELOR return (int)1.]) Exemplu: . // Corect } 53 Dac˘ a valoarea returnat˘ a este o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. Tipul de date al unui argument poate fi orice tip valid al limbajului Java. // Corect else return t. Patrat t = new Patrat(). // Eroare else return t. Tip2 arg2.3.3.) return p.... Patrat t = new Patrat().2..2. if (. TipReturnat metoda([Tip1 arg1.

} } In Java argumentele sunt trimise doar prin valoare (pass-by-value). this. Cˆ and argumentul are tip primitiv de date. metoda nu-i poate schimba valoarea decˆ at local (ˆ ın cadrul metodei). OBIECTE S ¸ I CLASE void adaugarePersoana(String nume. y. atunci el trebuie s˘ a fie neaparat de tip referint ¸˘ a. la revenirea din metod˘ a variabila are aceea¸ si valoare ca ˆ ınaintea apelului. Pot ˆ ıns˘ a s˘ a coincid˘ a cu numele variabilelor membre ale clasei. . public Cerc(int x. caz ˆ ın care diferent ¸ierea dintre ele se va face prin intermediul variabile this. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a apelul unei metode trebuia s˘ a se fac˘ a cu specificarea exact˘ a a numarului ¸ si tipurilor argumentelor. Numele argumentelor primite trebuie s˘ a difere ˆ ıntre ele ¸ si nu trebuie s˘ a coincid˘ a cu numele nici uneia din variabilele locale ale metodei. Cˆ and argumentul este de tip referint ¸˘ a. int raza) { this. class Cerc { int x. Acest lucru ˆ ınseamn˘ a c˘ a metoda recept ¸ioneaz˘ a doar valorile variabilelor primite ca parametri. int y. raza.5.54 CAPITOLUL 2. float salariu) // String este tip referinta // int si float sunt tipuri primitive Spre deosebire de alte limbaje. int varsta. A¸ sadar.raza = raza. dac˘ a dorim ca o metod˘ a s˘ a schimbe starea (valoarea) unui argument primit.y = y. metoda nu poate schimba valoarea referint ¸ei obiectului. Pˆ ana la aparit ¸ia versiunii 1. ˆ ın Java o metod˘ a nu putea primi un num˘ ar variabil de argumente. modific˘ arile f˘ acute ˆ ın cadrul metodei fiind pierdute. this. Vom analiza ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a modalitate de specificare a unui num˘ ar variabil de argumente pentru o metod˘ a. ˆ ıns˘ a poate apela metodele acelui obiect ¸ si poate modifica orice variabil˘ a membr˘ a accesibil˘ a.x = x. pentru a fi apelate. ˆ ın Java nu pot fi trimise ca parametri ai unei metode referint ¸e la alte metode (funct ¸ii). ˆ ıns˘ a pot fi trimise referint ¸e la obiecte care s˘ a cont ¸in˘ a implementarea acelor metode.

} } Argumentul param are tip referint ¸˘ a¸ si. int valr) { // Metoda nu are efectul dorit! valx = x. IMPLEMENTAREA METODELOR 55 De exemplu.x = x. param. raza. valr = raza.3. raza. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a le poat˘ a modifica valorile. s˘ a consider˘ am clasa Cerc descris˘ a anterior ˆ ın care dorim s˘ a implement˘ am o metod˘ a care s˘ a returneze parametrii cercului. param. } } Aceast˘ a metod˘ a nu va realiza lucrul propus ˆ ıntrucˆ at ea prime¸ ste doar valorile variabilelor valx.2. int valy. raza. // Varianta incorecta: class Cerc { private int x. In concluzie. y. y. metoda nu realizeaz˘ a nimic pentru c˘ a nu poate schimba valorile variabilelor primite ca argumente. y.raza = raza. de¸ si nu ˆ ıi schimb˘ am valoarea (valoarea sa este adresa de memorie la care se gase¸ ste ¸ si nu poate fi schimbat˘ a). public void aflaParametri(Param param) { param. valy ¸ si valr ¸ si nu referint ¸e la ele (adresele lor de memorie). public void aflaParametri(int valx.y = y. } class Cerc { private int x. Pentru a rezolva lucrul propus trebuie s˘ a definim o clas˘ a suplimentar˘ a care s˘ a descrie parametrii pe care dorim s˘ a-i afl˘ am: // Varianta corecta class Param { public int x. . valy = y.

println(args[i]). } .4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente Incepˆ and cu versiunea 1. } 2..out. Metoda de mai jos afi¸ seaz˘ a argumentele primite. ˆ ın funct ¸ie de apelul metodei.. i<args.. care pot fi de orice tip: void metoda(Object .5 a limbajului Java.. public int getX() { return x. } public void setX(int x) { this. "Java".x = x. adic˘ a informat ¸ia propriu-zis˘ a cont ¸inut˘ a de acesta..3.. i++) System. Varianta de mai sus a fost dat˘ a pentru a clarifica modul de trimitere a argumentelor unei metode. metoda("Hello"). metoda("Hello". Pentru a afla ˆ ıns˘ a valorile variabilelor care descriu starea unui obiect se folosesc metode de tip getter ˆ ınsot ¸ite de metode setter care s˘ a permit˘ a schimbarea st˘ arii obiectului: class Cerc { private int x. 1. args) args reprezint˘ a un vector avˆ and tipul specificat ¸ si instant ¸iat cu un num˘ ar variabil de argumente.. sintaxa unei astfel de metode fiind: [modificatori] TipReturnat metoda(TipArgumente .5).length. OBIECTE S ¸ I CLASE putem schimba starea obiectului. Tipul argumentelor poate fi referint ¸˘ a sau primitiv. args) { for(int i=0. } . Noutatea const˘ a ˆ ın folosirea simbolului . exist˘ a posibilitate de a declara metode care s˘ a primeasc˘ a un num˘ ar variabil de argumente.. ....56 CAPITOLUL 2. y. raza.

2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR

57

2.3.5

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor sunt dou˘ a concepte extrem de utile ale program˘ arii orientate obiect, cunoscute ¸ si sub denumirea de polimorfism, ¸ si se refer˘ a la: • supraˆ ıncarcarea (overloading) : ˆ ın cadrul unei clase pot exista metode cu acela¸ si nume cu condit ¸ia ca signaturile lor s˘ a fie diferite (lista de argumente primite s˘ a difere fie prin num˘ arul argumentelor, fie prin tipul lor) astfel ˆ ıncˆ at la apelul funct ¸iei cu acel nume s˘ a se poat˘ a stabili ˆ ın mod unic care dintre ele se execut˘ a. • supradefinirea (overriding): o subclas˘ a poate rescrie o metod˘ a a clasei p˘ arinte prin implementarea unei metode cu acela¸ si nume ¸ si aceea¸ si signatur˘ a ca ale superclasei. class A { void metoda() { System.out.println("A: metoda fara parametru"); } // Supraincarcare void metoda(int arg) { System.out.println("A: metoda cu un parametru"); } } class B extends A { // Supradefinire void metoda() { System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } O metod˘ a supradefinit˘ a poate s˘ a: • ignore complet codul metodei corespunz˘ atoare din superclas˘ a (cazul de mai sus): B b = new B(); b.metoda(); // Afiseaza "B: metoda fara parametru"

58

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE • extind˘ a codul metodei p˘ arinte, executˆ and ˆ ınainte de codul propriu ¸ si funct ¸ia p˘ arintelui: class B extends A { // Supradefinire prin extensie void metoda() { super.metoda(); System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } . . . B b = new B(); b.metoda(); /* Afiseaza ambele mesaje: "A: metoda fara parametru" "B: metoda fara parametru" */

O metod˘ a nu poate supradefini o metod˘ a declarat˘ a final˘ aˆ ın clasa p˘ arinte. Orice clas˘ a care nu este abstract˘ a trebuie obligatoriu s˘ a supradefineasc˘ a metodele abstracte ale superclasei (dac˘ a este cazul). In cazul ˆ ın care o clas˘ a nu supradefine¸ ste toate metodele abstracte ale p˘ arintelui, ea ˆ ıns˘ a¸ si este abstract˘ a¸ si va trebui declarat˘ a ca atare. In Java nu este posibil˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.

2.4

Modificatori de acces

Modificatorii de acces sunt cuvinte rezervate ce controleaz˘ a accesul celorlate clase la membrii unei clase. Specificatorii de acces pentru variabilele ¸ si metodele unei clase sunt: public, protected, private ¸ si cel implicit (la nivel de pachet), iar nivelul lor de acces este dat ˆ ın tabelul de mai jos: Specificator Clasa Sublasa Pachet Oriunde private X protected X X* X public X X X X implicit X X

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

59

A¸ sadar, dac˘ a nu este specificat nici un modificator de acces, implicit nivelul de acces este la nivelul pachetului. In cazul ˆ ın care declar˘ am un membru ”protected” atunci accesul la acel membru este permis din subclasele clasei ˆ ın care a fost declarat dar depinde ¸ si de pachetul ˆ ın care se gase¸ ste subclasa: dac˘ a sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul este permis, dac˘ a nu sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul nu este permis decˆ at pentru obiecte de tipul subclasei. Exemple de declarat ¸ii: private int secretPersonal; protected String secretDeFamilie; public Vector pentruToti; long doarIntrePrieteni; private void metodaInterna(); public String informatii();

2.5

Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a

O clas˘ a Java poate cont ¸ine dou˘ a tipuri de variabile ¸ si metode : • de instant ¸˘ a: declarate f˘ ar˘ a modificatorul static, specifice fiec˘ arei instant ¸e create dintr-o clas˘ a¸ si • de clas˘ a: declarate cu modificatorul static, specifice clasei.

2.5.1

Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Cˆ and declar˘ am o variabil˘ a membr˘ a f˘ ar˘ a modificatorul static, cum ar fi x ˆ ın exemplul de mai jos: class Exemplu { int x ; //variabila de instanta } se declar˘ a de fapt o variabil˘ a de instant ¸˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a la fiecare creare a unui obiect al clasei Exemplu sistemul aloc˘ a o zon˘ a de memorie separat˘ a pentru memorarea valorii lui x. Exemplu o1 = new Exemplu(); o1.x = 100;

60

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Exemplu o2 = new Exemplu(); o2.x = 200; System.out.println(o1.x); // Afiseaza 100 System.out.println(o2.x); // Afiseaza 200

A¸ sadar, fiecare obiect nou creat va putea memora valori diferite pentru variabilele sale de instant ¸˘ a. Pentru variabilele de clas˘ a (statice) sistemul aloc˘ a o singur˘ a zon˘ a de memorie la care au acces toate instant ¸ele clasei respective, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a dac˘ a un obiect modific˘ a valoarea unei variabile statice ea se va modifica ¸ si pentru toate celelalte obiecte. Deoarece nu depind de o anumit˘ a instant ¸a ˘a unei clase, variabilele statice pot fi referite ¸ si sub forma: NumeClasa.numeVariabilaStatica class Exemplu { int x ; // Variabila de static long n; // Variabila de } . . . Exemplu o1 = new Exemplu(); Exemplu o2 = new Exemplu(); o1.n = 100; System.out.println(o2.n); o2.n = 200; System.out.println(o1.n); System.out.println(Exemplu.n); // o1.n, o2.n si Exemplu.n sunt

instanta clasa

// Afiseaza 100 // Afiseaza 200 // Afiseaza 200 referinte la aceeasi valoare

Init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a se face o singur˘ a dat˘ a, la ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei respective, ¸ si este realizat˘ a prin atribuiri obi¸ snuite: class Exemplu { static final double PI = 3.14; static long nrInstante = 0; static Point p = new Point(0,0); }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

61

2.5.2

Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Similar ca la variabile, metodele declarate f˘ ar˘ a modificatorul static sunt metode de instant ¸˘ a iar cele declarate cu static sunt metode de clas˘ a (statice). Diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a tipuri de metode este urm˘ atoarea: • metodele de instant ¸˘ a opereaz˘ a atˆ at pe variabilele de instant ¸˘ a cˆ at ¸ si pe cele statice ale clasei; • metodele de clas˘ a opereaz˘ a doar pe variabilele statice ale clasei. class Exemplu { int x ; // Variabila de instanta static long n; // Variabila de clasa void metodaDeInstanta() { n ++; // Corect x --; // Corect } static void metodaStatica() { n ++; // Corect x --; // Eroare la compilare ! } } Intocmai ca ¸ si la variabilele statice, ˆ ıntrucˆ at metodele de clas˘ a nu depind de starea obiectelor clasei respective, apelul lor se poate face ¸ si sub forma: NumeClasa.numeMetodaStatica Exemplu.metodaStatica(); // Corect, echivalent cu Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaStatica(); // Corect, de asemenea Metodele de instant ¸˘ a nu pot fi apelate decˆ at pentru un obiect al clasei respective: Exemplu.metodaDeInstanta(); // Eroare la compilare ! Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaDeInstanta(); // Corect

62

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

2.5.3

Utilitatea membrilor de clas˘ a

Membrii de clas˘ a sunt folosit ¸i pentru a pune la dispozit ¸ie valori ¸ si metode independente de starea obiectelor dintr-o anumita clas˘ a.

Declararea eficient˘ a a constantelor S˘ a consider˘ am situat ¸ia cˆ and dorim s˘ a declar˘ am o constant˘ a. class Exemplu { final double PI = 3.14; // Variabila finala de instanta } La fiecare instant ¸iere a clasei Exemplu va fi rezervat˘ a o zon˘ a de memorie pentru variabilele finale ale obiectului respectiv, ceea ce este o risip˘ aˆ ıntrucˆ at aceste constante au acelea¸ si valori pentru toate instant ¸ele clasei. Declararea corect˘ a a constantelor trebuie a¸ sadar facut˘ a cu modificatorii static ¸ si final, pentru a le rezerva o singur˘ a zon˘ a de memorie, comun˘ a tuturor obiectelor: class Exemplu { static final double PI = 3.14; // Variabila finala de clasa }

Num˘ ararea obiectelor unei clase Num˘ ararea obiectelor unei clase poate fi f˘ acut˘ a extrem de simplu folosind o variabil˘ a static˘ a¸ si este util˘ aˆ ın situat ¸iile cˆ and trebuie s˘ a control˘ am diver¸ si parametri legat ¸i de crearea obiectelor unei clase. class Exemplu { static long nrInstante = 0; Exemplu() { // Constructorul este apelat la fiecare instantiere nrInstante ++; } }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

63

Implementarea funct ¸iilor globale Spre deosebire de limbajele de programare procedurale, ˆ ın Java nu putem avea funct ¸ii globale definite ca atare, ˆ ıntrucˆ at ”orice este un obiect”. Din acest motiv chiar ¸ si metodele care au o funct ¸ionalitate global˘ a trebuie implementate ˆ ın cadrul unor clase. Acest lucru se va face prin intermediul metodelor de clas˘ a (globale), deoarece acestea nu depind de starea particular˘ a a obiectelor din clasa respectiv˘ a. De exemplu, s˘ a consider˘ am funct ¸ia sqrt care extrage radicalul unui num˘ ar ¸ si care se g˘ ase¸ ste ˆ ın clasa Math. Dac˘ a nu ar fi fost funct ¸ie de clas˘ a, apelul ei ar fi trebuit f˘ acut astfel (incorect, de altfel): // Incorect ! Math obj = new Math(); double rad = obj.sqrt(121); ceea ce ar fi fost extrem de nepl˘ acut... Fiind ˆ ıns˘ a metod˘ a static˘ a ea poate fi apelat˘ a prin: Math.sqrt(121) . A¸ sadar, funct ¸iile globale necesare unei aplicat ¸ii vor fi grupate corespunz˘ ator ˆ ın diverse clase ¸ si implementate ca metode statice.

2.5.4

Blocuri statice de init ¸ializare

Variabilele statice ale unei clase sunt init ¸ializate la un moment care precede prima utilizare activ˘ a a clasei respective. Momentul efectiv depinde de implementarea ma¸ sinii virtuale Java ¸ si poart˘ a numele de init ¸ializarea clasei. Pe lˆ ang˘ a setarea valorilor variabilelor statice, ˆ ın aceast˘ a etap˘ a sunt executate ¸ si blocurile statice de init ¸ializare ale clasei. Acestea sunt secvent ¸e de cod de forma: static { // Bloc static de initializare; ... } care se comport˘ a ca o metod˘ a static˘ a apelat˘ a automat de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a. Variabilele referite ˆ ıntr-un bloc static de init ¸ializare trebuie s˘ a fie obligatoriu de clas˘ a sau locale blocului: public class Test { // Declaratii de variabile statice

64 static int x = 0, y, z;

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

// Bloc static de initializare static { System.out.println("Initializam..."); int t=1; y = 2; z = x + y + t; } Test() { /* La executia constructorului variabilele de clasa sunt deja initializate si toate blocurile statice de initializare au fost obligatoriu executate in prealabil. */ ... } }

2.6
2.6.1

Clase imbricate
Definirea claselor imbricate

O clas˘ a imbricat˘ a este, prin definit ¸ie, o clas˘ a membr˘ a a unei alte clase, numit˘ a ¸ si clas˘ a de acoperire. In funct ¸ie de situat ¸ie, definirea unei clase interne se poate face fie ca membru al clasei de acoperire - caz ˆ ın care este accesibil˘ a tuturor metodelor, fie local ˆ ın cadrul unei metode. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaImbricata1 { // Clasa membru } void metoda() { class ClasaImbricata2 { // Clasa locala metodei } }

2.6. CLASE IMBRICATE }

65

Folosirea claselor imbricate se face atunci cˆ and o clas˘ a are nevoie ˆ ın implementarea ei de o alt˘ a clas˘ a¸ si nu exist˘ a nici un motiv pentru care aceasta din urm˘ a s˘ a fie declarat˘ a de sine st˘ at˘ atoare (nu mai este folosit˘ a nic˘ aieri). O clas˘ a imbricat˘ a are un privilegiu special fat ¸˘ a de celelalte clase ¸ si anume acces nerestrict ¸ionat la toate variabilele clasei de acoperire, chiar dac˘ a acestea sunt private. O clas˘ a declarat˘ a local˘ a unei metode va avea acces ¸ si la variabilele finale declarate ˆ ın metoda respectiv˘ a. class ClasaDeAcoperire{ private int x=1; class ClasaImbricata1 { int a=x; } void metoda() { final int y=2; int z=3; class ClasaImbricata2 { int b=x; int c=y; int d=z; // Incorect } } } O clas˘ a imbricat˘ a membr˘ a (care nu este local˘ a unei metode) poate fi referit˘ a din exteriorul clasei de acoperire folosind expresia ClasaDeAcoperire.ClasaImbricata A¸ sadar, clasele membru pot fi declarate cu modificatorii public, protected, private pentru a controla nivelul lor de acces din exterior, ˆ ıntocmai ca orice variabil˘ a sau metod˘ a mebr˘ a a clasei. Pentru clasele imbricate locale unei metode nu sunt permi¸ si acest ¸i modificatori. Toate clasele imbricate pot fi declarate folosind modificatorii abstract ¸ si final, semnificat ¸ia lor fiind aceea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul claselor obi¸ snuite.

.. class ClasaDeAcoperire{ . • o ”clas˘ a intern˘ a” reflect˘ a relat ¸ia dintre instant ¸ele a dou˘ a clase...class ¸ si care cont ¸in toate informat ¸iile despre clasa respectiv˘ a.2 Clase interne Spre deosebire de clasele obi¸ snuite. Pentru clasele imbricate aceste unit˘ a¸ ti de compilare sunt denumite astfel: numele clasei de acoperire. } } Diferent ¸ierea acestor denumiri se face deoarece: • o ”clas˘ a imbricat˘ a” reflect˘ a relat ¸ia sintactic˘ a a dou˘ a clase: codul unei clase apare ˆ ın interiorul codului altei clase. care sunt fi¸ siere avˆ and numele clasei respective ¸ si extensia . urmat de simbolul ’$’ apoi de numele clasei imbricate. cele mai folosite clase imbricate sunt cele interne. In general.. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaInterna1 {} class ClasaInterna2 {} } . } static class ClasaImbricataStatica { . A¸ sadar. o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a imbricat˘ a ale carei instant ¸e nu pot exista decˆ at ˆ ın cadrul instant ¸elor clasei de acoperire ¸ si care are acces direct la tot ¸i membrii clasei sale de acoperire. ˆ ın sensul c˘ a o instant ¸a a unei clase interne nu poate exista decat ˆ ın cadrul unei instant ¸e a clasei de acoperire. o clas˘ a imbricat˘ a poate fi declarat˘ a static˘ a sau nu. class ClasaInterna { . 2..66 CAPITOLUL 2. O clas˘ a imbricat˘ a nestatic˘ a se nume¸ ste clasa intern˘ a.3 Identificare claselor imbricate Dup˘ a cum ¸ stim orice clas˘ a produce la compilare a¸ sa numitele ”unit˘ a¸ ti de compilare”.6.6.

$1. Exemple de folosire a claselor anonime vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfet ¸e”. // Eroare Integer intreg = new Integer(10). A¸ sadar..2.class 67 In cazul ˆ ın care clasele imbricate au la rˆ andul lor alte clase imbricate (situat ¸ie mai put ¸in uzual˘ a) denumirea lor se face dup˘ a aceea¸ si regul˘ a: ad˘ augarea unui ’$’ ¸ si apoi numele clasei imbricate.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna1.vom folosi ˆ ın schimb subclasele sale. Clasa Number serve¸ ste ca superclas˘ a pentru clasele concrete Byte. clasa Number reprezint˘ a un concept abstract ¸ si nu vom putea instant ¸ia obiecte de acest tip . Intr-un program nu avem ˆ ıns˘ a nevoie de numere generice ci de numere de un anumit tip: ˆ ıntregi. precum ¸ si extensiv ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. Double. Float.4 Clase anonime Exist˘ a posibilitatea definirii unor clase imbricate locale. ClasaAcoperire. Integer. Astfel de clase se numesc clase anonime ¸ si sunt foarte utile ˆ ın situat ¸ii cum ar fi crearea unor obiecte ce implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a sau extind o anumit˘ a clas˘ a abstract˘ a. f˘ ar˘ a nume. reale. 2. Fi¸ sierele rezultate ˆ ın urma compil˘ arii claselor anonime vor avea numele de forma ClasaAcoperire. ce implementeaz˘ a obiecte pentru descrierea numerelor de un anumit tip. // Corect . utilizate doar pentru instant ¸ierea unui obiect de un anumit tip. unde n este num˘ arul de clase anonime definite ˆ ın clasa respectiv˘ a de acoperire..6.7.lang exist˘ a clasa abstract˘ a Number care modeleaz˘ a conceptul generic de ”num˘ ar”. 2. etc. ˆ ın pachetul java. Long ¸ si Short.. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE Pentru exemplul de mai sus vor fi generate trei fi¸ siere: ClasaDeAcoperire.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna2. Number numar = new Number(). De exemplu.$n..7 Clase ¸ si metode abstracte Uneori ˆ ın proiectarea unei aplicat ¸ii este necesar s˘ a reprezent˘ am cu ajutorul claselor concepte abstracte care s˘ a nu poat˘ a fi instant ¸iate ¸ si care s˘ a foloseasc˘ a doar la dezvoltarea ulterioar˘ a a unor clase ce descriu obiecte concrete.

furnizˆ and chiar implementarea unor metode comune tuturor claselor ¸ si l˘ asˆ and explicitarea altora .68 CAPITOLUL 2..1 Declararea unei clase abstracte Declararea unei clase abstracte se face folosind cuvˆ antul rezervat abstract: [public] abstract class ClasaAbstracta [extends Superclasa] [implements Interfata1.de altfel. o clas˘ a declarat˘ a astfel nu ar avea nici o utilitate. 2.f˘ ar˘ a nici o implementare. Metodele fara nici o implementare se numesc metode abstracte ¸ si pot ap˘ area doar ˆ ın clase abstracte.7. accesul implicit fiind la nivel de pachet. Interfata2..7. // Corect void metoda(). abstract class ClasaAbstracta { abstract void metodaAbstracta(). // Eroare } In felul acesta.] { // Declaratii uzuale // Declaratii de metode abstracte } O clas˘ a abstract˘ a poate avea modificatorul public. dar nu poate specifica modificatorul final. In fat ¸a unei metode abstracte trebuie s˘ a apar˘ a obligatoriu cuvˆ antul cheie abstract. o clas˘ a abstract˘ a poate pune la dispozit ¸ia subclaselor sale un model complet pe care trebuie s˘ a-l implementeze. O clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine acelea¸ si elemente membre ca o clas˘ a obi¸ snuit˘ a. la care se adaug˘ a declarat ¸ii de metode abstracte . o clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine metode f˘ ar˘ a nici o implementare. . altfel va fi furnizat˘ ao eroare de compilare. combinat ¸ia abstract final fiind semnalat˘ a ca eroare la compilare . OBIECTE S ¸ I CLASE 2.2 Metode abstracte Spre deosebire de clasele obi¸ snuite care trebuie s˘ a furnizeze implement˘ ari pentru toate metodele declarate.

. Pentru a folosi st˘ arile ¸ si comportamentele comune acestor obiecte ˆ ın avantajul nostru putem declara o clas˘ a generic˘ a GraphicObject care s˘ a fie superclas˘ a pentru celelalte clase. Implementarea clasei abstracte GraphicObject ar putea ar˘ ata astfel: abstract class GraphicObject { // Stari comune private int x. . curbe Bezier.black. Un exemplu elocvent de folosire a claselor ¸ si metodelor abstracte este descrierea obiectelor grafice ˆ ıntr-o manier˘ a orientat˘ a-obiect. culoarea.. etc • St˘ ari comune: pozit ¸ia(originea). etc. cum ar fi schimbarea originii. } . y. // Metode abstracte abstract void draw().y = y. colorare. cum ar fi desenarea iar cele obi¸ snuite pentru comportamentul comun tuturor. desenare.. // Metode comune public void setX(int x) { this... } public void setColor(Color color) { this. dimensiunea.2. redimensionare.. private Color color = Color. dreptunghiuri. cercuri. } .7. . Metodele abstracte vor fi folosite pentru implementarea comportamentului specific fiec˘ arui obiect. • Obiecte grafice: linii. } public void setY(int y) { this. etc • Comportament: mutare.x = x. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE 69 fiec˘ arei subclase ˆ ın parte.color = color.

. OBIECTE S ¸ I CLASE O subclas˘ a care nu este abstract˘ a a unei clase abstracte trebuie s˘ a furnizeze obligatoriu implement˘ ari ale metodelor abstracte definite ˆ ın superclas˘ a. OutputStream: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe octet ¸i • AbstractList. Writer: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe caractere • InputStream. • O metod˘ a abstract˘ a nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-o clas˘ a abstract˘ a.. } } class Rectangle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . In API-ul oferit de platforma de lucru Java sunt numeroase exemple de ierarhii care folosesc la nivelele superioare clase abstracte.70 CAPITOLUL 2. AbstractSet. mai trebuie ment ¸ionate urm˘ atoarele: • O clas˘ a abstract˘ a poate s˘ a nu aib˘ a nici o metod˘ a abstract˘ a. AbstractMap: superclase abstracte pentru structuri de date de tip colect ¸ie ... } } Legat de metodele abstracte. • Orice clas˘ a care are o metod˘ a abstract˘ a trebuie declarat˘ a ca fiind abstract˘ a. Implementarea claselor pentru obiecte grafice ar fi: class Circle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . Dintre cele mai importante amintim: • Number: superclasa abstract˘ a a tipurilor referint ¸˘ a numerice • Reader.

Button. Object define¸ ste ¸ si implementeaz˘ a comportamentul comun al tuturor celorlalte clase Java. . etc. cum ar fi: • posibilitatea test˘ arii egalit˘ a¸ tii valorilor obiectelor.1 Clasa Object Orice clas˘ a are o superclas˘ a Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a modalit˘ a¸ tii de creare a unei clase. • returnarea clasei din care face parte un obiect. Label.8.8 2. Fiind p˘ arintele tuturor. descendent al acestei clase. 2. orice obiect fiind. direct sau indirect. • specificarea unei reprezent˘ ari ca ¸ sir de caractere a unui obiect . Aceasta este clasa Object. etc. clauza ”extends” specific˘ a faptul c˘ a acea clas˘ a extinde (mo¸ stene¸ ste) o alt˘ a clas˘ a. Cu alte cuvinte. Declarat ¸iile de mai jos sunt echivalente: class Exemplu {} class Exemplu extends Object {} 2. • notificarea altor obiecte c˘ a o variabil˘ a de condit ¸ie s-a schimbat. Evident. • etc. numit˘ a superclas˘ a. ˆ ın Java orice clas˘ a are o superclas˘ a¸ si numai una.8.2 Clasa Object Clasa Object este cea mai general˘ a dintre clase. O clas˘ a poate avea o singur˘ a superclas˘ a (Java nu suport˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a) ¸ si chiar dac˘ a nu specific˘ am clauza ”extends” la crearea unei clase ea totu¸ si va avea o superclas˘ a.2. trebuie s˘ a existe o except ¸ie de la aceast˘ a regul˘ a¸ si anume clasa care reprezint˘ a r˘ ad˘ acina ierarhiei format˘ a de relat ¸iile de mo¸ stenire dintre clase.8. CLASA OBJECT 71 • Component : superclasa abstract˘ a a componentelor folosite ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii cu interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). cum ar fi Frame. Clasa Object este ¸ si superclasa implicit˘ a a claselor care nu specific˘ a o anumit˘ a superclas˘ a.

aceast˘ a metod˘ a compar˘ a referint ¸ele obiectelor.72 CAPITOLUL 2. pentru a testa consistent ¸a obiectelor: acela¸ si obiect trebuie s˘ a returneze acela¸ si cod pe durata execut ¸iei programului. • finalize In aceast˘ a metod˘ a se scrie codul care ”cur˘ a¸ t˘ a dup˘ a un obiect” ˆ ınainte de a fi eliminat din memorie de colectorul de gunoaie.println("Obiect=" + obj. equals/hashCode. de obicei. Uzual este redefinit˘ a pentru a testa dac˘ a st˘ arile obiectelor coincid sau dac˘ a doar o parte din variabilele lor coincid.println("Obiect=" + obj). System. . atunci apelul metodei hashCode pentru fiecare din cele dou˘ a obiecte ar trebui s˘ a returneze acela¸ si intreg. fiind apelat˘ a automat atunci cˆ and este necesar˘ a transformarea unui obiect ˆ ın ¸ sir de caractere.out. • equals. Este util˘ a pentru concatenarea ¸ sirurilor cu diverse obiecte ˆ ın vederea afi¸ s˘ arii. hashCode Acestea sunt. (vezi ”Distrugerea obiectelor”) • toString Este folosit˘ a pentru a returna o reprezentare ca ¸ sir de caractere a unui obiect. supradefinite ˆ ımpreun˘ a. Clonarea unui obiect presupune crearea unui nou obiect de acela¸ si tip ¸ si care s˘ a aib˘ a aceea¸ si stare (acelea¸ si valori pentru variabilele sale).out. Metodele cel mai uzual supradefinite sunt: clone. Implicit (implementarea din clasa Object). Exemplu obj = new Exemplu(). finalize. toString. Metoda hashCode returneaza un cod ˆ ıntreg pentru fiecare obiect. Dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale conform metodei equals. orice clas˘ aˆ ıi poate supradefini metodele care nu sunt finale. //echivalent cu System. • clone Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a pentru duplicarea obiectelor (crearea unor clone).toString()). In metoda equals este scris codul pentru compararea egalit˘ a¸ tii cont ¸inutului a dou˘ a obiecte. OBIECTE S ¸ I CLASE Fiind subclas˘ a a lui Object.

double b ) { this . b + comp . } public Object clone () { return new Complex (a . a . vom scrie un mic program TestComplex ˆ ın care vom testa metodele clasei definite. a = a .8. } public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj == null ) return false . this . // partea imaginara public Complex ( double a .1: Clasa numerelor complexe class Complex { private double a . b = this . b ) . b == b ) . b = b . a + comp . return suma . ˆ ın care implement˘ am part ¸ial clasa numerelor complexe. a = this . } } .2. 0) . return a + semn + b + " i " . // partea reala private double b . suma . Complex comp = ( Complex ) obj . if (!( obj instanceof Complex ) ) return false . ¸ si ˆ ın care vom supradefini metode ale clasei Object. Listing 2. b . return ( comp . suma . } public Complex () { this (1 . } public String toString () { String semn = ( b > 0 ? " + " : " -" ) . CLASA OBJECT 73 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. De asemenea. 0) . a == a && comp . } public Complex aduna ( Complex comp ) { Complex suma = new Complex (0 .

74 CAPITOLUL 2. out .5 a limbajului Java. println ( c1 . int i = obi. println ( c1 . OBIECTE S ¸ I CLASE public class TestComplex { public static void main ( String c []) Complex c1 = new Complex (1 . out . Complex c3 = ( Complex ) c1 . . } } { // 3. boolean b = obb.2) . println ( c1 .0 i // false // true 2. atribuirile explicite ˆ ıntre tipuri primitve ¸ si referint ¸˘ a sunt posibile. acest mecanism purtˆ and numele de autoboxing. System . Complex c2 = new Complex (2 . out .0 + 5. System .3) . Conversia explicit˘ a va fi facut˘ a de c˘ atre compilator. equals ( c3 ) ) . Pentru fiecare tip primitiv exist˘ a o clas˘ a corespunz˘ atoare care permie lucrul orientat obiect cu tipul respectiv.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri Dup˘ a cum v˘ azut tipurile Java de date pot fi ˆ ımp˘ art ¸ie ˆ ın primitive ¸ si referint ¸˘ a.booleanValue().intValue(). clone () . System . aduna ( c2 ) ) . respectiv auto-unboxing. Boolean obb = new Boolean(true). equals ( c2 ) ) . Incepˆ and cu versiunea 1. de genul tipPrimitivValue: Integer obi = new Integer(1). byte short int long float double char boolean Byte Short Integer Long Float Double Character Boolean Fiecare din aceste clase are un constructor ce permite init ¸ializarea unui obiect avˆ and o anumit˘ a valoare primitiv˘ a¸ si metode specializate pentru conversia unui obiect ˆ ın tipul primitiv corespunz˘ ator.

. if (semafor..culoare = CuloriSemafor. TIPUL DE DATE ENUMERARE // Doar de la versiunea 1.. public static final int GALBEN = 0.. public static final int VERDE = 1. .culoare = CuloriSemafor. Compilatorul este responsabil cu transformarea unei astfel de structuri ˆ ıntr-o clas˘ a corespunz˘ atoare.10. // Exemplu de utilizare if (semafor.culoare = CuloriSemafor.. GALBEN.GALBEN). Acest˘ a solut ¸ie simplific˘ a manevrarea grupurilor de constante.. . 75 2..10 Tipul de date enumerare Incepˆ and cu versiunea 1.5 ! Integer obi = 1. int i = obi. Clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: public enum CuloriSemafor { ROSU.5 a limbajului Java.ROSU) semafor. dup˘ a cum reiese din urm˘ atorul exemplu: public class CuloriSemafor { public static final int ROSU = -1.. } .2.ROSU) semafor. // Utilizarea structurii se face la fel . Boolean obb = true. exist˘ a posibilitatea de a defini tipuri de date enumerare prin folosirea cuvˆ antului cheie enum.culoare = CuloriSemafor. boolean b = obb.. .GALBEN). .. VERDE }.

76 CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE .

• starea programului ˆ ın momentul producerii acelei except ¸ii.Capitolul 3 Except ¸ii 3.out."). public class Exemplu { public static void main(String args[]) { int v[] = new int[10]. v[10] = 0. In momentul cˆ and o asemenea eroare se produce ˆ ın timpul execut ¸iei va fi generat un obiect de tip except ¸ie ce cont ¸ine: • informat ¸ii despre except ¸ia respectiv˘ a.println("Aici nu se mai ajunge. cum ar fi accesarea unui element din afara spat ¸iului alocat unui vector.1 Ce sunt except ¸iile ? Termenul except ¸ie este o prescurtare pentru ”eveniment except ¸ional” ¸ si poate fi definit ca un eveniment ce se produce ˆ ın timpul execut ¸iei unui program ¸ si care provoac˘ aˆ ıntreruperea cursului normal al execut ¸iei acestuia. //Exceptie ! System.. programul se va opri la instruct ¸iunea care a cauzat except ¸ia ¸ si se va afi¸ sa un mesaj de eroare de genul: 77 . Except ¸iile pot ap˘ area din diverse cauze ¸ si pot avea nivele diferite de gravitate: de la erori fatale cauzate de echipamentul hardware pˆ an˘ a la erori ce ¸ tin strict de codul programului. } } La rularea programului va fi generat˘ a o except ¸ie..

main (Exceptii. Cu alte cuvinte.” nu va fi afi¸ sat). Dac˘ a sistemul nu gase¸ ste nici un analizor pentru o anumit˘ a except ¸ie. ˆ ıncepˆ and cu metoda care a generat except ¸ia ¸ si mergˆ and ˆ ınapoi pe linia apelurilor c˘ atre acea metod˘ a. la aparit ¸ia unei erori este ”aruncat˘ a” o except ¸ie iar cineva trebuie s˘ a o ”prind˘ a” pentru a o trata. O secvent ¸˘ a de cod care trateaz˘ a anumite except ¸ii trebuie s˘ a arate astfel: try { // Instructiuni care pot genera exceptii } catch (TipExceptie1 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 1 . EXCEPT ¸ II "Exception in thread "main" java.java:4)" Crearea unui obiect de tip except ¸ie se nume¸ ste aruncarea unei except ¸ii (”throwing an exception”).2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor Tratarea except ¸iilor se realizeaz˘ a prin intermediul blocurilor de instruct ¸iuni try..78 CAPITOLUL 3. Atent ¸ie In Java tratarea erorilor nu mai este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. In momentul ˆ ın care o metod˘ a genereaz˘ a (arunc˘ a) o except ¸ie sistemul de execut ¸ie este responsabil cu g˘ asirea unei secvent ¸e de cod dintr-o metod˘ a care s˘ a o trateze. Secvent ¸a de cod dintr-o metod˘ a care trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie se nume¸ ste analizor de except ¸ie (”exception handler”) iar interceptarea ¸ si tratarea ei se nume¸ ste prinderea except ¸iei (”catch the exception”). atunci programul Java se opre¸ ste cu un mesaj de eroare (ˆ ın cazul exemplului de mai sus mesajul ”Aici nu se mai ajunge. o secvent ¸˘ a de cod care poate provoca except ¸ii trebuie s˘ a specifice modalitatea de tratare a acestora..ArrayIndexOutOfBoundsException :10 at Exceptii. C˘ autarea se face recursiv. In aproape toate situat ¸ile. catch ¸ si finally. 3.lang.

print((char)c).read()) != -1) System.out. finally { // Cod care se executa indiferent // daca apar sau nu exceptii } 79 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: citirea unui fi¸ sier octet cu octet ¸ si afisarea lui pe ecran.println("\\nInchidem fisierul " + fis). . Mai jos este codul complte ¸ si corect al unui program ce afi¸ seaz˘ a pe ecran cont ¸inutul unui fi¸ sier al c˘ arui nume este primit ca argument de la linia de comand˘ a.out. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR } catch (TipExceptie2 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 2 } . . // Deschidem fisierul System. f. .2. Tratarea except ¸iilor este realizat˘ a complet chiar de c˘ atre metoda citeste. } Aceast˘ a secvent ¸˘ a de cod va furniza erori la compilare deoarece ˆ ın Java tratarea erorilor este obligatorie.out. Folosind mecanismul except ¸iilor metoda citeste ˆ ı¸ si poate trata singur˘ a erorile care pot surveni pe parcursul execut ¸iei sale.close(). while ( (c=f.println("Deschidem fisierul " + fis). // Inchidem fisierul System.3. f = new FileReader(fis). F˘ ar˘ a a folosi tratarea except ¸iilor metoda responsabil˘ a cu citirea fi¸ sierului ar ar˘ ata astfel: public static void citesteFisier(String fis) { FileReader f = null. // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c.

try { f . out . EXCEPT ¸ II Listing 3. out . } finally { if ( f != null ) { // Inchidem fisierul System . try { // Deschidem fisierul System . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c . read () ) != -1) System . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) { FileReader f = null . print (( char ) c ) . exit (1) .1: Citirea unui fisier . " ) .*. printStackTrace () . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) .80 CAPITOLUL 3. } catch ( File Not F o u n d E x c e p t i o n e ) { // Tratam un tip de exceptie System . e .corect import java . while ( ( c = f . } } } } public static void main ( String args []) { if ( args . err . out . System . close () . io . out . println ( " \ nInchidem fisierul . err . err . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . length > 0) citesteFisier ( args [0]) . println ( " Exceptie : " + e . println ( " Deschidem fisierul " + fis ) . } catch ( IOException e ) { // Tratam alt tip de exceptie System . e . System . printStackTrace () . } catch ( IOException e ) { System . f = new FileReader ( fis ) . getMessage () ) . println ( " Fisierul nu poate fi inchis ! " ) . else .

de exemplu atunci cˆ and fi¸ sierul mai este folosit ¸ si de alt proces ¸ si nu poate fi ˆ ınchis. // Totul a decurs bine. pentru a avea un cod complet corect trebuie s˘ a trat˘ am ¸ si posibilitatea aparit ¸iei unei except ¸ii la metoda close.. cˆ ate unul pentru fiecare tip de except ¸ie.. ˆ ınchiderea fi¸ sierului ar fi trebuit facut˘ aˆ ın fiecare situat ¸ie ˆ ın care fi¸ sierul ar fi fost deschis. Atent ¸ie Obligatoriu un bloc de instruct ¸iuni ”try” trebuie s˘ a fie urmat de unul sau mai multe blocuri ”catch”. // cod redundant } O problem˘ a mai delicat˘ a care trebuie semnalata ˆ ın aceasta situat ¸ie este faptul c˘ a metoda close.. ceea ce ar fi dus la scrierea de cod redundant. . f.close().. } . out . ˆ ın funct ¸ie de except ¸iile provocate de acele instruct ¸iuni sau (opt ¸ional) de un bloc ”finally”.2.. // A aparut o exceptie la citirea din fisier f. Deci. catch (IOException e) { . deoarece acesta este sigur c˘ a se va executa F˘ ar˘ a a folosi blocul ”finally”. ambele putˆ and produce except ¸ii.3. println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . responsabil˘ a cu ˆ ınchiderea unui fi¸ sier. poate provoca la rˆ andul s˘ au except ¸ii. } } 81 Blocul ”try” contine instruct ¸iunile de deschidere a unui fi¸ sier ¸ si de citire dintr-un fi¸ sier. try { . Inchiderea fi¸ sierului se face ˆ ın blocul ”finally”..close(). Except ¸iile provocate de aceste instruct ¸iuni sunt tratate ˆ ın cele dou˘ a blocuri ”catch”. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR System .

3 ”Aruncarea” except ¸iilor In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu ˆ ı¸ si asum˘ a responsabilitatea trat˘ arii uneia sau mai multor except ¸ii pe care le pot provoca anumite instruct ¸iuni din codul s˘ au atunci ea poate s˘ a ”arunce” aceste except ¸ii c˘ atre metodele care o apeleaz˘ a.. io .. f = new FileReader ( fis ) . urmˆ and ca acestea s˘ a implementeze tratarea lor sau.. f . print (( char ) c ) .*. TipExceptie2. In exemplul de mai sus dac˘ a nu facem tratarea except ¸iilor ˆ ın cadrul metodei citeste atunci metoda apelant˘ a (main) va trebui s˘ a fac˘ a acest lucru: Listing 3. } . while ( ( c = f . s˘ a ”arunce” mai departe except ¸iile respective. public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) throws FileNotFoundException . close () . IOException { FileReader f = null .82 CAPITOLUL 3. } Atent ¸ie O metod˘ a care nu trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie trebuie obligatoriu s˘ ao ”arunce”.. la rˆ andul lor. out . Acest lucru se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ın declarat ¸ia metodei a clauzei throws: [modificatori] TipReturnat metoda([argumente]) throws TipExceptie1. EXCEPT ¸ II 3. read () ) != -1) System . . { .2: Citirea unui fisier import java . int c .

err . ”ARUNCAREA” EXCEPT ¸ IILOR 83 public static void main ( String args []) { if ( args .print((char)c). } catch ( File NotFo undE x c ep ti on e ) { System . e .3.read()) != -1) System. println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) .close(). err . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . System . De asemenea. println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . println ( " Exceptie : " + e ) . length > 0) { try { citesteFisier ( args [0]) . while ( (c=f. IOException { FileReader f = null.out. } } . printStackTrace () . } } else System .3. nu mai putem diferent ¸ia except ¸iile provocate de citirea din fi¸ sier s de inchiderea fi¸ sierului. ambele fiind de tipul IOException. } finally { if (f!=null) f. int c. } catch ( IOException e ) { System . } } Observat ¸i c˘ a. try { f = new FileReader(numeFisier). ˆ ın acest caz. out . Este situat ¸ia ˆ ın care putem folosi blocul finally f˘ ar˘ a a folosi nici un bloc catch: public static void citesteFisier(String fis) throws FileNotFoundException. inchiderea fi¸ sierului nu va mai fi facut˘ aˆ ın situatia ˆ ın care apare o except ¸ie la citirea din fi¸ sier. out .

} Tratarea except ¸iilor de c˘ atre JVM se face prin terminarea programului ¸ si afi¸ sarea informat ¸iilor despre except ¸ia care a determinat acest lucru. Aruncarea unei except ¸ii se poate face ¸ si implicit prin instruct ¸iunea throw ce are formatul: throw exceptie... EXCEPT ¸ II Metoda apelant˘ a poate arunca la rˆ andul sˆ au except ¸iile mai departe c˘ atre metoda care a apelat-o la rˆ andul ei. dac˘ a va arunca except ¸iile ce pot ap˘ area ˆ ın corpul ei. if (index >= vector. } public void metoda1 throws TipExceptie { metoda2(). va determina trimiterea except ¸iilor c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java. Aceast˘ aˆ ınl˘ ant ¸uire se termin˘ a cu metoda main care. } Intotdeauna trebuie g˘ asit compromisul optim ˆ ıntre tratarea local˘ a a except ¸iilor ¸ si aruncarea lor c˘ atre nivelele superioare. . } public void metoda2 throws TipExceptie { metoda3(). } public void main throws TipExceptie { metoda1().. ca ˆ ın exemplele de mai jos: throw new IOException("Exceptie I/O").. Pentru exemplul nostru. public void metoda3 throws TipExceptie { . . IOException { citeste(args[0]). . metoda main ar putea fi declarat˘ a astfel: public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException..84 CAPITOLUL 3..length) throw new ArrayIndexOutOfBoundsException(). astfel ˆ ıncˆ at codul s˘ a fie cˆ at mai clar ¸ si identificarea locului ˆ ın care a ap˘ arut except ¸ia s˘ a fie cˆ at mai u¸ sor de f˘ acut.

• Propagarea unei erori pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator. inchide fisierul. ?” • fi¸ sierul nu poate fi deschis • nu se poate determina dimensiunea fi¸ sierului . } Problemele care pot ap˘ area la aceasta funct ¸ie. } 85 Aceast˘ a instruct ¸iune este folosit˘ a mai ales la aruncarea except ¸iilor proprii. throw e. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR catch(Exception e) { System.4.. citeste fisierul in memorie. Java are urm˘ atoarele avantaje fat ¸˘ a de mecanismul tradit ¸ional de tratare a erorilor: • Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul ˆ ın care ea poate s˘ a apar˘ a.println("A aparut o exceptie). aparent simpl˘ a. 3.4.out. (vezi ”Crearea propriilor except ¸ii”) 3. aloca memorie. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: o funct ¸ie care ˆ ıncarc˘ a un fi¸ sier ˆ ın memorie: citesteFisier { deschide fisierul. • Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor.1 Separarea codului pentru tratarea erorilor In programarea tradit ¸ional˘ a tratarea erorilor se combin˘ a cu codul ce poate produce aparit ¸ia lor producˆ and a¸ sa numitul ”cod spaghetti”.˘ 3. determina dimensiunea fisierului. sunt de genul: ”Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a: .4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor Prin modalitatea sa de tratare a except ¸iilor..

if (s-a determinat dimensiunea) { aloca memorie. if (s-a alocat memorie) { citeste fisierul in memorie. if (fisierul nu s-a inchis && codEroare == 0) { codEroare = -4.86 • nu poate fi alocat˘ a suficient˘ a memorie • nu se poate face citirea din fi¸ sier • fi¸ sierul nu poate fi ˆ ınchis CAPITOLUL 3. astfel: . } } else { codEroare = -5. schematizat. } else { codEroare = codEroare & -4. deschide fisierul. } return codEroare. } } else { codEroare = -3. codul ar arata. if (fisierul s-a deschis) { determina dimensiunea fisierului. } inchide fisierul. } } else { codEroare = -2. EXCEPT ¸ II Un cod tradit ¸ional care s˘ a trateze aceste erori ar ar˘ ata astfel: int citesteFisier() { int codEroare = 0. } // Cod "spaghetti" Acest stil de progamare este extrem de susceptibil la erori ¸ si ˆ ıngreuneaz˘ a extrem de mult ˆ ınt ¸telegerea sa. if (nu se poate citi din fisier) { codEroare = -1. In Java. folosind mecansimul except ¸iilor.

. citeste fisierul in memorie.4. determina dimensiunea fisierului. } catch (fisierul nu s-a deschis) {trateaza eroarea. S˘ a presupunem c˘ a apelul la metoda citesteFisier este consecint ¸a unor apeluri imbricate de metode: int metoda1() { metoda2(). . inchide fisierul. .} catch (nu s-a determinat dimensiunea) {trateaza eroarea. . .. 87 3.} catch (nu s-a alocat memorie) {trateaza eroarea} catch (nu se poate citi din fisier) {trateaza eroarea.} catch (nu se poate inchide fisierul) {trateaza eroarea. aloca memorie.˘ 3..} } Diferenta de claritate este evident˘ a... } int metoda3 { citesteFisier().. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int citesteFisier() { try { deschide fisierul.2 Propagarea erorilor Propagarea unei erori se face pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator. } int metoda2() { metoda3.4.

} int metoda2() { int codEroare = metoda3().. Java permite unei metode s˘ a arunce except ¸iile ap˘ arute ˆ ın cadrul ei la un nivel superior. . adic˘ a funct ¸iilor care o apeleaz˘ a sau sistemului. o metod˘ a poate s˘ a nu ˆ ı¸ si asume responsabilitatea trat˘ arii except ¸iilor ap˘ arute ˆ ın cadrul ei: int metoda1() { try { metoda2().. } Dup˘ a cum am vazut. Tradit ¸ional..88 } CAPITOLUL 3. if (codEroare != 0) //proceseazaEroare... if (codEroare != 0) return codEroare. } int metoda3() { int codEroare = citesteFisier().. acest lucru ar trebui f˘ acut prin propagarea erorii produse de metoda citesteFisier pˆ an˘ a la metoda1: int metoda1() { int codEroare = metoda2(). if (codEroare != 0) return codEroare. EXCEPT ¸ II S˘ a presupunem de asemenea c˘ a dorim s˘ a facem tratarea erorilor doar ˆ ın metoda1. Cu alte cuvinte. } . . } catch (TipExceptie e) { //proceseazaEroare. } . ...

˘ 3. /* Acest apel poate genera exceptie de tipul FileNotFoundException Tratarea ei poate fi facuta in unul din modurile de mai jos: */ } catch (FileNotFoundException e) { // Exceptie specifica provocata de absenta // fisierului ’input. EOFException.. La rˆ andul ei. cum ar fi FileNotFoundException.. fie la nivelul uneia din superclasele sale. Radacin˘ a acestei ierarhii este clasa Throwable (vezi ”Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii”).4. .4. etc. } int metoda3() throws TipExceptie { citesteFisier().. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int metoda2() throws TipExceptie { metoda3(). try { FileReader f = new FileReader("input. . De exemplu.dat"). clasa IOException se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ıntr-o categorie mai larg˘ a de except ¸ii ¸ si anume clasa Exception.dat’ } // sau . Acestea sunt grupate ˆ ın funct ¸ie de similarit˘ a¸ tile lor ˆ ıntr-o ierarhie de clase.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor In Java exist˘ a clase corespunz˘ atoare tuturor except ¸iilor care pot ap˘ area la execut ¸ia unui program. ˆ ıns˘ a.. clasa IOException se ocup˘ a cu except ¸iile ce pot ap˘ area la operat ¸ii de intrare/iesire ¸ si diferent ¸iaz˘ a la rˆ andul ei alte tipuri de except ¸ii. Pronderea unei except ¸ii se poate face fie la nivelul clasei specifice pentru acea except ¸ie. } 89 3. ˆ ın funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile programului. cu cˆ at clasa folosit˘ a este mai generic˘ a cu atˆ at tratarea except ¸iilor programul ˆ ı¸ si pierde din flexibilitate.

sunt cazuri speciale de except ¸ii generate de funct ¸ionarea anormal˘ a a echipamentului hard pe care ruleaz˘ a un program Java ¸ si sunt invizibile programatorilor.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii R˘ ad˘ acina claselor ce descriu except ¸ii este clasa Throwable iar cele mai importante subclase ale sale sunt Error. Un program Java nu trebuie s˘ a trateze aparit ¸ia acestor erori ¸ si este improbabil ca o metod˘ a Java s˘ a provoace asemenea erori. . care sunt la rˆ andul lor superclase pentru o serie ˆ ıntreag˘ a de tipuri de except ¸ii. Erorile.90 CAPITOLUL 3. EXCEPT ¸ II catch (IOException e) { // Exceptie generica provocata de o operatie IO } // sau catch (Exception e) { // Cea mai generica exceptie soft } //sau catch (Throwable e) { // Superclasa exceptiilor } 3. obiecte de tip Error. Exception ¸ si RuntimeException.

tratarea lor nefiind ˆ ıns˘ a ilegal˘ a. except ¸iile care provin strict din vina programatorului ¸ si nu generate de o anumit˘ a situat ¸ie extern˘ a. cu alte cuvinte. programul va fi terminat.6 Except ¸ii la execut ¸ie In general. obiectele de tip Exception.3. 3. sunt except ¸iile standard (soft) care trebuie tratate de c˘ atre programele Java.afi¸ seaz˘ a detaliul unei except ¸ii. ˆ ın cazul aparit ¸iei oric˘ arui tip de except ¸ie care nu are un analizor corespunz˘ ator. NullPointerException • accesarea eronat˘ a a elementelor unui vector. De la acest principu se sustrag ˆ ıns˘ a a¸ sa numitele except ¸ii la execut ¸ie sau. Cele mai uzuale sunt: • getMessage . • printStackTrace .6. Reamintim ˆ ıns˘ a c˘ a. . astfel ˆ ıncˆ at pot fi apelate pentru orice tip de except ¸ie. • toString . Except ¸iile care pot ”sc˘ apa” netratate descind din subclasa RuntimeException ¸ si se numesc except ¸ii la execut ¸ie.afi¸ seaz˘ a informat ¸ii complete despre except ¸ie ¸ si localizarea ei. Din acest motiv. compilatorul permite ca aceste except ¸ii s˘ a r˘ amˆ an˘ a netratate. Dup˘ a cum am mai zis tratarea acestor except ¸ii nu este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. ArithmeticException • accesarea membrilor unui obiect ce are valoarea null. ArrayIndexOutOfBoundsException Except ¸iile la execut ¸ie pot ap˘ area uriunde ˆ ın program ¸ si pot fi extrem de numeroare iar ˆ ıncercarea de ”prindere” a lor ar fi extrem de anevoioas˘ a. cum ar fi lipsa unui fi¸ sier. tratarea except ¸iilor este obligatorie ˆ ın Java. care furnizeaz˘ a reprezentarea ca ¸ sir de caractere a except ¸iei. Aceste except ¸ii au o superclas˘ a comun˘ a RuntimeException ¸ si ˆ ın acesata categorie sunt incluse except ¸iile provocate de: • operat ¸ii aritmetice ilegale (ˆ ımpˆ art ¸irea ˆ ıntregilor la zero). Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect except ¸ie sunt definite ˆ ın clasa Throwable ¸ si sunt publice. EXCEPT ¸ II LA EXECUT ¸ IE 91 Except ¸iile.metod˘ a mo¸ stenit˘ a din clasa Object.

// NaN 3. programul continua v[11] = 0. // -Infinity System.printStackTrace(). z=0.println(z/z). } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System.out. // Infinity System. cazuri care nu au fost prevazute ˆ ın ierarhia except ¸iilor standard Java. e.println("Atentie la indecsi!"). O except ¸ie proprie trebuie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ıns˘ aˆ ın ierarhia except ¸iilor Java. // Exceptie la executie ! double x=1.out. /* Nu apare eroare la compilare dar apare exceptie la executie si programul va fi terminat.92 CAPITOLUL 3.out. System. Imp˘ art ¸irea la 0 va genera o except ¸ie doar dac˘ a tipul numerelor ˆ ımp˘ art ¸ite este aritmetic ˆ ıntreg. int b=0. sau superclasa Exception. In cazul tipurilor reale (float ¸ si double) nu va fi generat˘ a nici o except ¸ie.out. } // Corect.out. int a=1.7 Crearea propriilor except ¸ii Adeseori poate ap˘ area necesitatea cre˘ arii unor except ¸ii proprii pentru a pune ˆ ın evident ¸a cazuri speciale de erori provocate de metodele claselor unei libr˘ arii. cu alte cuvinte clasa care o implementeaz˘ a trebuie s˘ a fie subclas˘ a a uneia deja existente ˆ ın aceasta ierarhie.println("Aici nu se mai ajunge. */ System..out. preferabil una apropiat˘ a ca semnificat ¸ie. ci va fi furnizat ca rezultat o constant˘ a care poate fi..println(y/z). try { v[10] = 0. System.").println(a/b). Infinity. y=-1. sau Nan. . funct ¸ie de operatie. -Infinity.println(x/z). EXCEPT ¸ II int v[] = new int[10].

CREAREA PROPRIILOR EXCEPT ¸ II public class ExceptieProprie extends Exception { public ExceptieProprie(String mesaj) { super(mesaj). . int n =0.7. respectiv de scoatere a elementului din vˆ arful stivei. Pentru a personaliza aceste except ¸ii vom crea o clas˘ a specific˘ a denumit˘ a ExceptieStiva: Listing 3.3: Exceptii proprii class ExceptieStiva extends Exception { public ExceptieStiva ( String mesaj ) { super ( mesaj ) . return elemente [n . } public int scoate () throws ExceptieStiva { if ( n ==0) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este goala ! " ) .-].3. } } class Stiva { int elemente [] = new int [100]. elemente [ n ++] = x . Dac˘ a presupunem c˘ a stiva poate memora maxim 100 de elemente. } } Secvent ¸a cheie este extends Exception care specific˘ a faptul c˘ a noua clas˘ a ExceptieStiva este subclas˘ a a clasei Exception ¸ si deci implementeaz˘ a obiecte ce reprezint˘ a except ¸ii. ˆ ın care cre˘ am o clas˘ a ce descrie part ¸ial o stiv˘ a de numere ˆ ıntregi cu operat ¸iile de ad˘ augare a unui element. // Apeleaza constructorul superclasei Exception } } 93 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. // numarul de elemente din stiva public void adauga ( int x ) throws ExceptieStiva { if ( n ==100) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este plina ! " ) . ambele operat ¸ii pot provoca except ¸ii.

94 CAPITOLUL 3. Except ¸iile proprii sunt descrise uzual de clase foarte simple. codul ad˘ augat claselor pentru except ¸ii proprii este nesemnificativ: unul sau doi constructori care afi¸ seaza un mesaj de eroare la ie¸ sirea standard. cum ar fi: class ExceptieSimpla extends Exception { } Aceast˘ a clas˘ a se bazeaz˘ a pe constructorul implicit creat de compilator ˆ ıns˘ a nu are constructorul ExceptieSimpla(String s). ˆ ıns˘ a aceasta dezvoltare nu ˆ ı¸ si are rostul ˆ ın majoritatea cazurilor. chiar f˘ ar˘ a nici un cod ˆ ın ele. . EXCEPT ¸ II In general. Procesul de creare a unei noi except ¸ii poate fi dus mai departe prin ad˘ augarea unor noi metode clasei ce descrie acea except ¸ie.

Indiferent de tipul informat ¸iilor.1 Introducere Ce sunt fluxurile? Majoritatea aplicat ¸iilor necesit˘ a citirea unor informat ¸ii care se g˘ asesc pe o surs˘ a extern˘ a sau trimiterea unor informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a. Pentru a aduce informat ¸ii dintr-un mediu extern. imagini. etc) ¸ si s˘ a citeasc˘ a secvent ¸ial informat ¸iile respective. sunete. Similar. ˆ ın ret ¸ea. citirea/scrierea de pe/c˘ atre un mediu extern respect˘ a urm˘ atorul algoritm: deschide canal comunicatie while (mai sunt informatii) { citeste/scrie informatie. un progam Java trebuie s˘ a deschid˘ a un canal de comunicat ¸ie (flux) de la sursa informat ¸iilor (fi¸ sier. etc. atˆ at sursa extern˘ a a unor date cˆ at ¸ si destinat ¸ia lor sunt v˘ azute ca fiind ni¸ ste procese care produc.1 4. socket. respectiv consum˘ a informat ¸ii.Capitolul 4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4. } inchide canal comunicatie. ˆ ın memorie sau ˆ ın alt program ¸ si poate fi de orice tip: date primitive. 95 . un program poate trimite informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a deschizˆ and un canal de comunicat ¸ie (flux) c˘ atre acea destinat ¸ie ¸ si scriind secvent ¸ial informat ¸iile respective.1. memorie. Informat ¸ia se poate g˘ asi oriunde: ˆ ıntr-un fi¸ sier pe disc. obiecte. Pentru a generaliza.

Clasele ¸ si intefet ¸ele standard pentru lucrul cu fluxuri se g˘ asesc ˆ ın pachetul java. Observat ¸ii: Fluxurile sunt canale de comunicat ¸ie seriale pe 8 sau 16 bit ¸i. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Definit ¸ii: Un flux este un canal de comunicat ¸ie unidirect ¸ional ˆ ıntre dou˘ a procese. Intre dou˘ a procese pot exista oricˆ ate fluxuri.1. Un flux care scrie date se nume¸ ste flux de ie¸ sire.io. orice proces putˆ and fi atˆ at producator cˆ at ¸ si consumator ˆ ın acela¸ si timp. Consumatorul ¸ si producatorul nu comunic˘ a direct printr-o interfat ¸˘ a de flux ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor. orice program care necesit˘ a operat ¸ii de intrare sau ie¸ sire trebuie s˘ a cont ¸in˘ a instruct ¸iunea de import a pachetului java.io: import java. 4. de la produc˘ ator la consumator.*. dar pe fluxuri diferite. Fluxurile sunt unidirect ¸ionale. Un proces care descrie o destinat ¸ie extern˘ a pentru date se nume¸ ste proces consumator. Fiecare flux are un singur proces produc˘ ator ¸ si un singur proces consumator. Un flux care cite¸ ste date se nume¸ ste flux de intrare.2 Clasificarea fluxurilor Exist˘ a trei tipuri de clasificare a fluxurilor: • Dup˘ a direct ¸ia canalului de comunicat ¸ie deschis fluxurile se ˆ ımpart ˆ ın: – fluxuri de intrare (pentru citirea datelor) – fluxuri de ie¸ sire (pentru scrierea datelor) • Dup˘ a tipul de date pe care opereaz˘ a: – fluxuri de octet ¸i (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 8 bit ¸i) – fluxuri de caractere (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 16 bit ¸i) . Deci.96 ˘ S CAPITOLUL 4. Un proces care descrie o surs˘ a extern˘ a de date se nume¸ ste proces produc˘ ator.io.

BufferedOutputStream. se observ˘ a ca o alt˘ a regul˘ a general˘ a. FileOutputStream. Clasele radacin˘ a pentru ierarhia fluxurilor de octet ¸i sunt: • InputStream. INTRODUCERE • Dup˘ a act ¸iunea lor: 97 – fluxuri primare de citire/scriere a datelor (se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor) – fluxuri pentru procesarea datelor 4. ˆ ıns˘ a acest lucru nu este obligatoriu.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri Clasele r˘ ad˘ acin˘ a pentru ierarhiile ce reprezint˘ a fluxuri de caractere sunt: • Reader. BufferedInputStream. etc. f˘ ar˘ a ca acest lucru s˘ a fie obligatoriu. De asemenea.pentru fluxuri de ie¸ sire. ..pentru fluxuri de intrare ¸ si • OutputStream. Ca o regul˘ a general˘ a.pentru fluxuri de intrare ¸ si • Writer. Acestea sunt superclase abstracte pentru clase ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 8 bit ¸i. BufferedWriter.1. Ca ¸ si ˆ ın cazul fluxurilor pe caractere denumirile claselor vor avea terminat ¸ia superclasei lor: FileInputStream. Acestea sunt superclase abstracte pentru toate clasele ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 16 bit ¸i ¸ si vor cont ¸ine metodele comune tuturor. FileWriter.pentru fluxuri de ie¸ sire. fiec˘ arui flux de intrare XInputStream corespunzˆ andu-i uzual un flux de ie¸ sire XOutputStream. toate clasele din aceste ierarhii vor avea terminat ¸ia Reader sau Writer ˆ ın funct ¸ie de tipul lor. etc. cum ar fi ˆ ın exemplele: FileReader.1. BufferedReader. faptul c˘ a unui flux de intrare XReader ˆ ıi corespunde uzual un flux de ie¸ sire XWriter.4.

ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie evitat deoarece.. Pentru majoritatea programelor este recomandat ca scrierea ¸ si citirea datelor s˘ a se fac˘ a prin intermediul fluxurilor de caractere.4 Metode comune fluxurilor Superclasele abstracte Reader ¸ si InputStream definesc metode similare pentru citirea datelor. 4.98 ˘ S CAPITOLUL 4. fluxul va fi automat ˆ ınchis de c˘ atre colectorul de gunoaie atunci cˆ and nu va mai exista nici o referint ¸˘ a la el. . exist˘ a un paralelism ˆ ıntre ierarhia claselor pentru fluxuri de caractere ¸ si cea pentru fluxurile pe octet ¸i. Superclasele abstracte Writer ¸ si OutputStream sunt de asemenea paralele... Reader InputStream int read() int read() int read(char buf[]) int read(byte buf[]) . Acestea sunt ˆ ıns˘ a mai rar folosite ¸ si nu vor fi detaliate.1. resetarea pozit ¸iei curente.. De asemenea. tratarea lor fiind obligatorie.. la lucrul cu fluxrui cu zon˘ a tampon de memorie. definind metode similare pentru scrierea datelor: Reader void write(int c) void write(char buf[]) void write(String str) .. datele din memorie vor fi pierdute la ˆ ınchiderea fluxului de c˘ atre gc. In cazul ˆ ın care aceasta nu este apelat˘ a explicit. Metodele referitoare la fluxuri pot genera except ¸ii de tipul IOException sau derivate din aceast˘ a clas˘ a. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Pˆ an˘ a la un punct. deoarece acestea permit manipularea caracterelor Unicode ˆ ın timp ce fluxurile de octet ¸i permit doar lucrul pe 8 biti caractere ASCII. saltul peste un num˘ ar de pozit ¸ii.. ambele clase pun la dispozit ¸ie metode pentru marcarea unei locat ¸ii ˆ ıntr-un flux. etc. Inchiderea oric˘ arui flux se realizeaz˘ a prin metoda close. InputStream void write(int c) void write(byte buf[]) . ..

vom vedea care sunt cele mai importante clase din cele dou˘ a categorii ¸ si la ce folosesc acestea. ele pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite astfel: • Fi¸ sier FileReader. respectiv write. fluxurile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın funct ¸ie de activitatea lor ˆ ın fluxuri care se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor ¸ si fluxuri pentru procesarea datelor (de filtrare). • Memorie CharArrayReader. respectiv scrierea datelor ˆ ıntr-un fi¸ sier ¸ si vor fi analizate ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a (vezi ”Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere”). acestea sunt folosite pentru citirea datelor dintr-un fi¸ sier. In funct ¸ie de tipul sursei datelor. 4.2. CharArrayWriter ByteArrayInputStream.1 Fluxuri primitive Fluxurile primitive sunt responsabile cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor. PipedWriter PipedInputStream. punˆ and la dispozit ¸ie implement˘ ari ale metodelor de baz˘ a read. PipedOutputStream Implementeaz˘ a componentele de intrare/ie¸ sire ale unei conducte de . FileOutputStream Numite ¸ si fluxuri fi¸ sier. FOLOSIREA FLUXURILOR 99 4. precum ¸ si modalit˘ a¸ tile de creare ¸ si utilizare a fluxurilor. permit tratarea vectorilor ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea unor fluxuri de intrare/ie¸ sire. Cu alte cuvinte.2. FileWriter FileInputStream. StringWriter Permit tratarea ¸ sirurilor de caractere aflate ˆ ın memorie ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea de fluxuri. ByteArrayOutputStream Aceste fluxuri folosesc pentru scrierea/citirea informat ¸iilor ˆ ın/din memorie ¸ si sunt create pe un vector existent deja.2 Folosirea fluxurilor A¸ sa cum am v˘ azut. • Pipe PipedReader. In continuare. definite ˆ ın superclase.4. StringReader.

Fiind primitiv.100 ˘ S CAPITOLUL 4.2. Un flux InputStreamReader cite¸ ste octet ¸i dintr-un flux InputStream ¸ si ˆ ıi converte¸ ste la caractere. . Pipe-urile sunt folosite pentru a canaliza ie¸ sirea unui program sau fir de execut ¸ie c˘ atre intrarea altui program sau fir de execut ¸ie. 4. Sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil (vezi ”Citirea ¸ si scrierea cu zona tampon”). mai util˘ a dintr-un anumit punct de vedere.2 Fluxuri de procesare Fluxurile de procesare (sau de filtrare) sunt responsabile cu preluarea datelor de la un flux primitiv ¸ si procesarea acestora pentru a le oferi ˆ ıntr-o alt˘ a form˘ a. Un flux de procesare nu poate fi folosit decˆ at ˆ ımpreun˘ a cu un flux primitiv. • Filtrare FilterReader. BufferedReader poate prelua date de la un flux FileReader ¸ si s˘ a ofere informat ¸ia dintr-un fi¸ sier linie cu linie. BufferedOutputStream Sunt folosite pentru a introduce un buffer ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. folosind codificarea standard a caracterelor sau o codificare specificat˘ a de program. FilterWriter FilterInputStream. BufferedWriter BufferedInputStream. reducˆ and astfel num˘ arul de acces˘ ari la dispozitivul ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia original˘ a a datelor. • Conversie octet ¸i-caractere InputStreamReader. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI date (pipe). Clasele ce descriu aceste fluxuri pot fi ˆ ımpartite ˆ ın funct ¸ie de tipul de procesare pe care ˆ ıl efectueaza astfel: • ”Bufferizare” BufferedReader. Similar. FileReader nu putea citi decˆ at caracter cu caracter. De exemplu. FilterOutputStream Sunt clase abstracte ce definesc o interfat ¸˘ a comun˘ a pentru fluxuri care filtreaz˘ a automat datele citite sau scrise (vezi ”Fluxuri pentru filtrare”). un flux OutputStreamWriter converte¸ ste caractere ˆ ın octet ¸i ¸ si trimite rezutatul c˘ atre un flux de tipul OutputStream. OutputStreamWriter Formeaz˘ a o punte de legatur˘ aˆ ıntre fluxurile de caractere ¸ si fluxurile de octet ¸i.

DataOutputStream Folosite la scrierea/citirea datelor de tip primitiv ˆ ıntr-un format binar. • Conversie tipuri de date DataInputStream.3 Crearea unui flux Orice flux este un obiect al clasei ce implementeaz˘ a fluxul respectiv.2. • Serializare ObjectInputStream. prin instruct ¸iunea new ¸ si invocarea unui constructor corespunz˘ ator al clasei respective: Exemple: . • Afi¸ sare PrintWriter PrintStream Ofer˘ a metode convenabile pentru afisarea informat ¸iilor. Crearea unui flux se realizeaz˘ a a¸ sadar similar cu crearea obiectelor. FOLOSIREA FLUXURILOR 101 • Concatenare SequenceInputStream Concateneaz˘ a mai multe fluxuri de intrare ˆ ıntr-unul singur (vezi ”Concatenarea fi¸ sierelor”). • Citire ˆ ın avans PushbackReader PushbackInputStream Sunt fluxuri de intrare care au un buffer de 1-caracter(octet) ˆ ın care este citit ˆ ın avans ¸ si caracterul (octetul) care urmeaz˘ a celui curent citit. independent de ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a (vezi ”Folosirea claselor DataInputStream ¸ si DataOutputStream”).2. • Num˘ arare LineNumberReader LineNumberInputStream Ofer˘ a¸ si posibilitatea de num˘ arare automat˘ a a liniilor citite de la un flux de intrare. 4.4. ObjectOutputStream Sunt folosite pentru serializarea obiectelor (vezi ”Serializarea obiectelor”).

A¸ sadar. constructorii claselor pentru fluxurile de procesare nu primesc ca argument un dispozitiv extern de memorare a datelor ci o referint ¸a la un flux primitiv responsabil cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor: Exemple: //crearea unui flux de intrare printr-un buffer BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader("fisier.txt")). Fluxurile de procesare nu pot exista de sine st˘ at˘ atoare ci se suprapun pe un flux primitiv de citire/scriere a datelor. //crearea unui flux de intrare pe octeti FileInputStream in = new FileInputStream("fisier. A¸ sadar. Din acest motiv.txt"))). crearea unui flux primitiv de date care cite¸ ste/scrie informat ¸ii de la un dispozitiv extern are formatul general: FluxPrimitiv numeFlux = new FluxPrimitiv(dispozitivExtern). //crearea unui flux de iesire pe octeti FileOutputStrem out = new FileOutputStream("fisier. BufferedWriter out = new BufferedWriter(fo).dat"). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI //crearea unui flux de intrare pe caractere FileReader in = new FileReader("fisier. //crearea unui flux de iesire printr-un buffer BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("fisier.dat"). BufferedReader in = new BufferedReader(fr). //crearea unui flux de iesire pe caractere FileWriter out = new FileWriter("fisier. //echivalent cu FileWriter fo = new FileWriter("fisier.txt").txt"). crearea unui flux pentru procesarea datelor are formatul general: .102 ˘ S CAPITOLUL 4. //echivalent cu FileReader fr = new FileReader("fisier.txt").txt").

ˆ ıntrucˆ at operat ¸ia lor de baz˘ a este citirea. boolean throws IOException append) . 4.4.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere Fluxurile pentru lucrul cu fi¸ siere sunt cele mai usor de ˆ ınteles. FileWriter . clasele care implementeaz˘ a aceste fluxuri sunt urm˘ atoarele: FileReader. Dup˘ a cum am v˘ azut deja. FOLOSIREA FLUXURILOR 103 FluxProcesare numeFlux = new FluxProcesare(fluxPrimitiv). In general.octeti Constructorii acestor clase accept˘ a ca argument un obiect care s˘ a specifice un anume fi¸ sier. Acesta poate fi un ¸ sir de caractere.2. Constructorii clasei FileReader sunt: public FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException public FileReader(File file) throws FileNotFoundException public FileReader(FileDescriptor fd) Constructorii clasei FileWriter: public FileWriter(String fileName) throws IOException public FileWriter(File file) throws IOException public FileWriter(FileDescriptor fd) public FileWriter(String fileName. FileOutputStream .dat"))). respectiv scrierea unui caracter sau octet dintr-un sau ˆ ıntr-un fi¸ sier specificat uzual prin numele s˘ au complet sau relativ la directorul curent.caractere FileInputStream. on obiect de tip File sau un obiect de tip FileDesciptor (vezi ”Clasa File”). fluxurile pot fi compuse ˆ ın succesiuni oricˆ at de lungi: DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("fisier.2.

e .txt”. } catch ( IOException e ) { System . read () ) != -1) out .txt” el va fi re- .txt” ˆ ıntr-un alt fi¸ sier cu numele ”out. err .*. Dac˘ a exist˘ a deja fi¸ sierul ”out.104 ˘ S CAPITOLUL 4. Ambele fi¸ siere sunt considerate ˆ ın directorul curent. println ( " Eroare la operatiile cu fisiere ! " ) .txt” ˆ ın care va fi copiat cont ¸inutul primului. public class Copiere { public static void main ( String [] args ) { try { FileReader in = new FileReader ( " in . close () .1: Copierea unui fisier import java . S˘ a consider˘ am ca exemplu un program care copie cont ¸inutul unui fi¸ sier cu numele ”in. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Cei mai uzuali constructori sunt cei care primesc ca argument numele fi¸ sierului. txt " ) . printStackTrace () . Din acest motiv orice creare a unui flux de acest tip trebuie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un bloc try-catch sau metoda ˆ ın care sunt create fluxurile respective trebuie s˘ a arunce except ¸iile de tipul FileNotFoundException sau de tipul superclasei IOException. while (( c = in . IOException este superclas˘ a pentru FileNotFoundException. aplicat ¸ia va crea un nou fi¸ sier ”out. Aceasta va fi prins˘ a de program deoarece. txt " ) . close () . FileWriter out = new FileWriter ( " out . va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul FileNotFoundException. io . int c .txt”. } } } In cazul ˆ ın care vom lansa aplicat ¸ia iar ˆ ın directorul curent nu exist˘ a un fi¸ sier cu numele ”in. in . out . Ace¸ stia pot provoca except ¸ii de tipul FileNotFoundException ˆ ın cazul ˆ ın care fi¸ sierul cu numele specificat nu exist˘ a. Listing 4. write ( c ) .txt”. Dac˘ a exist˘ a fi¸ sierul ”in.

singura diferent ¸˘ a fiind faptul c˘ a sunt citit ¸i octet ¸i.octeti Sunt folosite pentru a introduce un buffer (zon˘ a de memorie) ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil. BufferedInputStream funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acela¸ si principiu. Similar lucreaza ¸ si clasele BufferedWriter ¸ si BufferedOutputStream.dat"). dintre care obligatoriu unul este primitiv. 1024) //1024 este dimensiunea bufferului Constructorii cei mai folosit ¸i ai acestor clase sunt urm˘ atorii: BufferedReader(Reader in) BufferedReader(Reader in. Dac˘ a doream s˘ a facem operat ¸ia de ad˘ augare(append) ¸ si nu de rescriere pentru fi¸ sierul ”out.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer Clasele pentru citirea/scrierea cu zona tampon sunt: BufferedReader. 4. ci vor fi memorate jntr-un buffer de o anumit˘ a dimensiune. odat˘ a cu citirea caracterului. citirea se face direct din flux ¸ si. BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("out.2.4.caractere BufferedInputStream. In cazul ˆ ın care buffer-ul este gol. true). Atunci cˆ and se execut˘ a o operat ¸ie de citire. BufferedWriter .2. int dim_buffer) BufferedWriter(Writer out) . vor fi memorati ˆ ın buffer ¸ si caracterele care ˆ ıi urmeaz˘ a. Clasa BufferedReader cite¸ ste ˆ ın avans date ¸ si le memoreaz˘ aˆ ıntr-o zon˘ a tampon. caracterul va fi preluat din buffer. La operat ¸iile de scriere datele scrise nu vor ajunge direct la destinat ¸ie. Atunci cˆ and bufferul este plin. Fluxurile de citire/scriere cu buffer sunt fluxuri de procesare ¸ si sunt folosite prin suprapunere cu alte fluxuri. Din acest motiv. FOLOSIREA FLUXURILOR 105 scris. BufferedOutputStream .txt” foloseam: FileWriter out = new FileWriter("out.txt". Evident. reducˆ and astfel numarul de acces˘ ari ale dispozitivului ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia atelor. cont ¸inutul acestuia va fi transferat automat la destinat ¸ie.

int dim_buffer) BufferedOutputStream(OutputStream out) BufferedOutputStream(OutputStream out. clasele pentru scriere prin buffer mai au ¸ si metoda flush care gole¸ ste explicit zona tampon. //bufferul este golit.close(). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI BufferedWriter(Writer out. while ((linie = br. int dim_buffer) In cazul constructorilor ˆ ın care dimensiunea buffer-ului nu este specificat˘ a.write(i).. O linie reprezint˘ a o succesiune de caractere terminat˘ a cu simbolul pentru sfˆ ar¸ sit de linie. //bufferul nu este plin. int dim_buffer) BufferedInputStream(InputStream in) BufferedInputStream(InputStream in. Metodele acestor clase sunt cele uzuale de tipul read ¸ si write.. i<1000.106 ˘ S CAPITOLUL 4. BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in")) String linie. i++) out. chiar dac˘ a aceasta nu este plin˘ a.dat").flush(). datele se scriu in fisier Metoda readLine Este specific˘ a fluxurilor de citire cu buffer ¸ si permite citirea linie cu linie a datelor de intrare.readLine()) != null) { . in fisier nu s-a scris nimic out. BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("out. dependent de platforma de lucru. Acesta este reprezentat ˆ ın Java prin secvent ¸a escape ’\n’. //proceseaza linie } br. aceasta prime¸ ste valoarea implicit˘ a de 512 octet ¸i (caractere). 1024) //am creat un flux cu buffer de 1024 octeti for(int i=0. Pe lˆ anga acestea. } .

io . } try { FileInputStream f1 = new FileInputStream ( args [0]) . . int c .2: Concatenarea a dou˘ a fi¸ siere /* Concatenarea a doua fisiere ale caror nume sunt primite de la linia de comanda .6 Concatenarea fluxurilor Clasa SequenceInputStream permite unei aplicatii s˘ a combine serial mai multe fluxuri de intrare astfel ˆ ıncˆ at acestea s˘ a apar˘ a ca un singur flux de intrare. primul flux citit fiind s1. SequenceInputStream s = new S eq u e nc e I np u tS t r ea m ( f1 .*. Constructorii acestei clase sunt: SequenceInputStream(Enumeration e) SequenceInputStream(InputStream s1.2. System . length <= 1) { System . FOLOSIREA FLUXURILOR 107 4.4. dup˘ a care primul flux de intrare este ˆ ınchis ¸ si se deschide automat urm˘ atorul flux de intrare din care se vor citi ˆ ın continuare datele. Cel de-al doilea construie¸ ste un flux de intrare care combin˘ a doar dou˘ a fluxuri s1 ¸ si s2. println ( " Argumente insuficiente ! " ) . */ import java . exit ( -1) .2. f2 ) . public class Concatenare { public static void main ( String args []) { if ( args . out . read () ) != -1) System . Exemplul cel mai elocvent de folosirea a acestei clase este concatenarea a dou˘ a sau mai multor fi¸ siere: Listing 4. out . dup˘ a care procesul se repet˘ a pˆ ana la terminarea tuturor fluxurilor de intrare. InputStream s2) Primul construieste un flux secvential dintr-o mult ¸ime de fluxuri de intrare. print (( char ) c ) . FileInputStream f2 = new FileInputStream ( args [1]) . Citirea datelor dintr-un astfel de flux se face astfel: se cite¸ ste din primul flux de intrare specificat pˆ ana cˆ and se ajunge la sfˆ arsitul acestuia. Rezultatul concatenarii este afisat pe ecran . Fiecare obiect ˆ ın enumerarea primit˘ a ca parametru trebuie s˘ a fie de tipul InputStream. while (( c = s .

close () .2. FileInputStream f3 = new FileInputStream(args[2]). SequenceInputStream s = new SequenceInputStream( f1. 4. Cele mai importante fluxruri pentru filtrarea datelor sunt implementate de clasele: DataInputStream.primul constructor (vezi ”Colect ¸ii”). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI s .108 ˘ S CAPITOLUL 4. concatenarea a 3 fi¸ siere va construi un flux de intrare astfel: FileInputStream f1 = new FileInputStream(args[0]). new SequenceInputStream(f2. // f1 si f2 sunt inchise automat } catch ( IOException e ) { e . FileInputStream f2 = new FileInputStream(args[1]). f3)).pentru filtrarea fluxurilor de intrare ¸ si • FilterOutputStream . } } } Pentru concatenarea mai multor fi¸ siere exist˘ a dou˘ a variante: • folosirea unei enumer˘ ari .pentru filtrarea fluxurilor de ie¸ sire. printStackTrace () . BufferedOutputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream PrintStream .7 Fluxuri pentru filtrarea datelor Un flux de filtrare se ata¸ seaz˘ a altui flux pentru a filtra datele care sunt citite/scrise de c˘ atre acel flux. Clasele pentru filtrarea datelor superclasele abstracte: • FilterInputStream . DataOutputStream BufferedInputStream. • concatenarea pe rˆ and a acestora folosind al 2-lea constructor.

fluxurile de filtrare vor cont ¸ine anumite metode specializate pentru citirea/scrierea datelor. 109 Filtrarea datelor nu trebuie v˘ azut˘ a ca o metod˘ a de a elimina anumit ¸i octeti dintr-un flux ci de a transforma ace¸ sti octet ¸i ˆ ın date care s˘ a poat˘ afi interpretate sub alt˘ a form˘ a.4. ci introduc o noua modalitate de manipulare a lor. clasa BufferedInputStream pune la dispozit ¸ie metoda readLine pentru citirea unei linii din fluxul de intrare. 4.2. Din acest motiv. ci de date primitive. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. Cele mai folosite metode.2. A¸ sa cum am v˘ azut la citirea/scrierea cu zon˘ a tampon. sunt date ˆ ın tabelul de mai jos: . A¸ sadar. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. respectiv DataOutput. urmˆ and ca citirea/scrierea s˘ a se fac˘ a prin intermediu acelui buffer. Folosirea fluxurilor de filtrare se face prin ata¸ sarea lor de un flux care se ocup˘ a efectiv de citirea/scrierea datelor: FluxFiltrare numeFlux = new FluxFiltrare(referintaAltFlux). Acestea definesc metodele pe care trebuie s˘ a le pun˘ a la dispozit ¸ie ˆ ın vederea citireii/scrierii datelor de tip primitiv. FOLOSIREA FLUXURILOR Observat ¸i c˘ a toate aceste clase descriu fluxuri de octet ¸i. fluxurile de filtrare nu elimin˘ a date citite sau scrise de un anumit flux. ele mai fiind numite ¸ si fluxuri de procesare. vor furniza metode pentru citirea ¸ si scrierea datelor la nivel de tip primitiv ¸ si nu la nivel de octet. De exemplu. clasele de filtrare BufferedInputStream ¸ si BufferedOutputStream colecteaz˘ a datele unui flux ˆ ıntr-un buffer. Clasele care ofer˘ a un astfel de suport implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. Prin urmare.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream Aceste clase ofer˘ a metode prin care un flux nu mai este v˘ azut ca o ˆ ınsiruire de octet ¸i.

fiind singurul tip referint ¸˘ a permis de aceste clase. sau chiar dintr-un obiect de tip File. Denumirile lor sunt sugestive pentru tipul de date pe care ˆ ıl prelucreaz˘ a. Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream permit serializarea tipurilor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. fie pe caractere.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate Incepˆ and cu versiunea 1.5. cum ar fi ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream (vezi ”Serializarea obiectelor”).1 Intr˘ ari formatate Clasa java. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI DataOutputStream writeBoolean writeByte writeChar writeDouble writeFloat writeInt writeLong writeShort writeUTF Aceste metode au denumirile generice de readXXX ¸ si writeXXX. 4.110 DataInputStream readBoolean readByte readChar readDouble readFloat readInt readLong readShort readUTF ˘ S CAPITOLUL 4.3. Scrierea datelor folosind fluxuri de acest tip se face ˆ ın format binar. Transformarea unei valori ˆ ın format binar se nume¸ ste serializare. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un fi¸ sier ˆ ın care au fost scrise informat ¸ii folosind metode writeXXX nu va putea fi citit decˆ at prin metode readXXX.in: .Scanner ofer˘ a o solut ¸ie simpl˘ a pentru formatarea unor informat ¸ii citite de pe un flux de intrare fie pe octet ¸i.util. 4. Pentru a citi de la tastatur˘ a vom specifica ca argument al constructorului fluxul System. specificate de interfetele DataInput ¸ si DataOutput ¸ si pot provoca except ¸ii de tipul IOException. limbajul Java pune la dispozit ¸ii modalit˘ a¸ ti simplificate pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor informat ¸ii. mai put ¸in readUTF ¸ si writeUTF care se ocup˘ a cu obiecte de tip String. Serializarea celorlalte tipuri referint ¸˘ a va fi f˘ acut˘ a prin intermediul altor clase. respectiv pentru citirea de date formatate de la tastatur˘ a.

varsta). int varsta = s.util.close().3.out.fluxul standar de intrare.4.nextDouble(). println care ofereau posibilitatea de a afi¸ sa un ¸ sir de caractere.4 Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire Mergˆ and pe linia introdus˘ a de sistemul de operare UNIX. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Scanner s = Scanner. System.err . orice program Java are : • o intrare standard • o ie¸ sire standard • o ie¸ sire standard pentru erori In general. 4.fluxul standar de ie¸ sire.nextInt(). String nume = s. de tip PrintStream .printf("%s %8. nume. s.in .in). salariu.2f %2d %n".out . intrarea standard este tastatura iar ie¸ sirea standard este ecranul.Formatter. printf (echivalente) ce permit afi¸ sarea formatat˘ a a unor variabile. double salariu = s. ¸ si metodele format.fluxul standar pentru erori. Intrarea ¸ si ie¸ sirea standard sunt reprezentate de obiecte pre-create ce descriu fluxuri de date care comunic˘ a cu dispozitivele standard ale sistemului. Formatarea ¸ sirurilor de caractere se bazeaz˘ a pe clasa java.2 Ie¸ siri formatate Clasele PrintStream ¸ si PrintWriter pun la dispozit ¸iile. Aceste obiecte sunt definite publice ˆ ın clasa System ¸ si sunt: • System.create(System. de tip PrintStream • System. pe lˆ ang˘ a metodele print.4.next(). de tip InputStream • System. 111 4.

2 Citirea datelor de la tastatur˘ a Uzual.).println(linie).out.4. fluxul standard de intrare System. deci pentru a-l putea utiliza eficient va trebui sa-l folosim ˆ ımpreuna cu un flux de procesare(filtrare) care s˘ a permit˘ a citirea facil˘ a a datelor. } Fluxurile de ie¸ sire pot fi folosite a¸ sadar f˘ ar˘ a probleme deoarece tipul lor este PrintStream. argumente. Exemplul tipic este: BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran Am v˘ azut deja numeroase exemple de utilizare a fluxului standard de ie¸ sire.print (argument). Implicit... care este o clas˘ a abstract˘ a. el fiind folosit la afi¸ sarea oric˘ aror rezultate pe ecran (ˆ ın modul consola): System. Fluxul standard pentru afi¸ sarea erorilor se folose¸ ste similar ¸ si apare uzual ˆ ın secvent ¸ele de tratare a except ¸iilor. 4. System.out.println(argument). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI 4.. catch(Exception e) { System.println("Exceptie:" + e). System.4.out.out. este acela¸ si cu fluxul standard de ie¸ sire.out. System.readLine() System.out.print("Introduceti o linie:").format (format. In schimb. .out este de tip InputStream. String linie = stdin.printf (format.). System. In exemplul urm˘ ator este prezentat un program care afi¸ seaza liniile introduse de la tastatur˘ a pˆ an˘ aˆ ın momentul ˆ ın care se introduce linia ”exit” sau o linie vid˘ a¸ si ment ¸ioneaz˘ adac˘ a¸ sirul respectiv reprezint˘ a un num˘ ar sau nu.. clas˘ a concret˘ a pentru scrierea datelor.in)). vom dori s˘ a folosim metoda readLine pentru citirea datelor de la tastatura ¸ si din acest motiv vom folosi intrarea standard ˆ ımpreun˘ a cu o clas˘ a de procesare care ofer˘ a aceast˘ a metod˘ a.err.112 ˘ S CAPITOLUL 4. argumente.

varianta cea mai comod˘ a de citire a datelor de la tastatur˘ a este folosirea clasei java. public class EsteNumar { public static void main ( String [] args ) { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System .redirectare intrare setOut(PrintStream) . println ( " : NU " ) . try { while ( true ) { String s = stdin . io . println ( " Eroare la intrarea standard ! " ) . equals ( " exit " ) || s . err . } } } 113 Incepˆ and cu versiunea 1. out . if ( s . printStackTrace () . System . System .redirectare erori .util. out . print ( s ) . 4. parseDouble ( s ) . length () ==0) break .*. } } } catch ( IOException e ) { System .3 Redirectarea fluxurilor standard Redirectarea fluxurilor standard presupune stabilirea unei alte surse decˆ at tastatura pentru citirea datelor. respectiv alte destinat ¸ii decˆ at ecranul pentru cele dou˘ a fluxuri de ie¸ sire. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Listing 4. try { Double . In clasa System exist˘ a urm˘ atoarele metode statice care realizeaz˘ a acest lucru: setIn(InputStream) .4. readLine () .4. } catch ( Numb erFor ma t E x c e p t i o n e ) { System . out .5. println ( " : DA " ) .redirectare iesire setErr(PrintStream) .3: Citirea datelor de la tastatur˘ a /* Citeste siruri de la tastatura si verifica daca reprezinta numere sau nu */ import java . in ) ) .4. e .Scanner.

setOut ( out ) . PrintStream out = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " rezultate . Putem redirecta afisarea c˘ atre un fi¸ sier pe care s˘ a-l citim dup˘ a execut ¸ia programului. BufferedReader br = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . class Redirectare { public static void main ( String [] args ) { try { BufferedInputS t r ea m in = new B uf f e re d I np u tS t r ea m ( new FileInputStream ( " intrare . In momentul cˆ and testarea programului a luat sfˆ arsit redirectarea poate fi eliminat˘ a. Secvent ¸a clasic˘ a de redirectare a ie¸ sirii este c˘ atre un fi¸ sier este: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("rezultate. setErr ( err ) . setIn ( in ) . txt " ) ) .4: Exemplu de folosire a redirect˘ arii: import java . Listing 4.114 ˘ S CAPITOLUL 4. System. io . ele pot fi puse ˆ ıntrun fi¸ sier.setOut(fis). txt " ) ) .txt"))).txt"))). System. Redirectarea erorilor ˆ ıntr-un fi¸ sier poate fi de asemenea util˘ a¸ si se face ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("erori.*.setErr(fis). . PrintStream err = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " erori . in ) ) . System . System . Redirectarea intr˘ arii poate fi folositoare pentru un program ˆ ın mod consol˘ a care prime¸ ste mai multe valori de intrare. System . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Redirectarea ie¸ sirii este util˘ aˆ ın special atunci cˆ and sunt afi¸ sate foarte multe date pe ecran. txt " ) ) . datele fiind cerute din nou de la tastatur˘ a. Pentru a nu le scrie de la tastatur˘ a de fiecare dat˘ aˆ ın timpul test˘ arii programului. redirectˆ and intrarea standard c˘ atre acel fi¸ sier.

out . ele vor fi scrise in fisierul erori . etc. punct ¸ si virgula. Constructorii clasei sunt: . readLine () ) != null ) { /* Liniile vor fi citite din fisierul intrare . pe rˆ and. ace¸ sti separatori sunt cei obi¸ snut ¸i: spat ¸iu.4. tab. } } } 115 4.. Implicit. e . println ( " Eroare intrare / iesire ! " ) .4. virgul˘ a. println ( s ) . txt */ System . } // Aruncam fortat o exceptie throw new IOException ( " Test " ) . Printr-un atom lexical se ˆ ın]elege ˆ ın general: • un identificator (un ¸ sir care nu este ˆ ıntre ghilimele) • un numar • un ¸ sir de caractere • un comentariu • un separator Atomii lexicali sunt desp˘ art ¸iti ˆ ıntre ei de separatori. txt */ System . ˆ ıns˘ a pot fi schimbat ¸i prin diverse metode ale clasei. Rezultatul va consta ˆ ın faptul c˘ aˆ ın loc s˘ a se citeasc˘ a octet ¸i sau caractere. while (( s = br . err . printStackTrace () . } catch ( IOException e ) { /* Daca apar exceptii .4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa StreamTokenizer proceseaz˘ a un flux de intrare de orice tip ¸ si ˆ ıl ˆ ımparte ˆ ın ”atomi lexicali”. atomii lexicali ai fluxului respectiv. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE String s . se vor citi. txt si vor fi scrise in fisierul rezultate .4.

INTRARI ¸ I IES ¸ IRI public StreamTokenizer(Reader r) public StreamTokenizer(InputStream is) Identificarea tipului ¸ si valorii unui atom lexical se face prin intermediul variabilelor: • TT EOF . io . int tip = st .5: Citirea unor atomi lexicali dintr-un fisier /* Citirea unei secvente de numere si siruri dintr . Exemplul tipic de folosire a unui analizor lexical este citirea unei secvent ¸e de numere ¸ si ¸ siruri aflate ˆ ıntr-un fi¸ sier sau primite de la tastatur˘ a: Listing 4.valoarea unui atom numeric • sval .116 ˘ S CAPITOLUL 4. nextToken () .un fisier specificat si afisarea tipului si valorii lor */ import java . // Se citeste primul atom lexical .atom de tip num˘ ar • TT WORD.atom ce marcheaz˘ a sfˆ ar¸ situl unei linii • TT NUMBER . StreamTokenizer st = new StreamTokenizer ( br ) . txt " ) ) .atom ce marcheaz˘ a sfˆ aar¸ situl fluxului • TT EOL .valoarea unui atom de tip cuvˆ ant Citirea atomilor din flux se face cu metoda nextToken(). care returnez˘ a tipul atomului lexical citit ¸ si scrie ˆ ın variabilele nval sau sval valoarea corespunzato˘ are atomului.tipul ultimului atom citit din flux • nval. public class CitireAtomi { public static void main ( String args []) throws IOException { BufferedReader br = new BufferedReader ( new FileReader ( " fisier .atom de tip cuvˆ ant • ttype.*.

sval ) . println ( " Cuvant : " + st . TT_WORD : System .5 Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) Dup˘ a cum am v˘ azut. // Trecem la urmatorul atom } } } 117 A¸ sadar. este mai simplu s˘ a citim fluxul linie cu linie ¸ si s˘ a folosim clasa StringTokenizer. CLASA RANDOMACCESFILE (FIS ¸ IERE CU ACCES DIRECT) while ( tip != StreamTokenizer . fluxurile sunt procese secvent ¸iale de intrare/ie¸ sire.io. Clasa RandomAccesFile are urm˘ atoarele caracteristici: • permite accesul nesecvent ¸ial (direct) la cont ¸inutul unui fi¸ sier. • se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. Acestea sunt adecvate pentru lucrul cu medii secvent ¸iale de memorare a datelor. out . sau metoda split a clasei String. . 4. • este o clas˘ a de sine st˘ at˘ atoare. } tip = st . break . out . TT_EOF ) { switch ( tip ) { case StreamTokenizer . nextToken () . TT_NUMBER : System . desi sunt foarte utile ¸ si pentru dispozitive ˆ ın care informat ¸ia poate fi accesat˘ a direct. modul de utilizare tipic pentru un analizor lexical este ˆ ıntr-o bucla ”while”.5. care realizeaz˘ a ˆ ımp˘ art ¸irea unui ¸ sir de caractere ˆ ın atomi lexicali. In cazul ˆ ın care tipul atomilor nu ne intereseaz˘ a. case StreamTokenizer . In cadrul buclei ”while” se determin˘ a tipul atomul curent curent (ˆ ıntors de metoda nextToken) ¸ si apoi se afl˘ a valoarea numeric˘ a sau ¸ sirul de caractere corespunz˘ ator atomului respectiv. cum ar fi banda magnetic˘ a sau pentru transmiterea informat ¸iilor prin ret ¸ea.4. pˆ ana se ajunge la sfˆ arsitul fluxului (TT EOF). subclas˘ a direct˘ a a clasei Object. println ( " Numar : " + st . ˆ ın care se citesc atomii unul cˆ ate unul cu metoda nextToken. nval ) .

"rw").fi¸ sierul este deschis numai pentru citire (read-only) • ”rw” . Apeluri la metodele de citire/scrirere deplaseaz˘ a pointerul fi¸ sierului cu num˘ arul de octet ¸i citit ¸i sau scri¸ si de metodele respective. //deschide un fisier pentru scriere si citire Clasa RandomAccesFile suport˘ a not ¸iunea de pointer de fi¸ sier.returneaz˘ a pozit ¸ia pointerului de fi¸ sier. writeXXX. //deschide un fisier pentru citire RandomAccesFile f2 = new RandomAccessFile("fisier.txt". In plus fat ¸˘ ade metodele de tip read ¸ si write clasa pune la dispozitie ¸ si metode pentru controlul pozit ¸iei pointerului de fi¸ sier. indicˆ and ˆ ınceputul fi¸ sierului. . StringmodAcces) throws IOException RandomAccessFile(StringnumeFisier.mut˘ a pointerul fi¸ sierului ˆ ınainte cu un num˘ ar specificat de octet ¸i • seek . Acesta este un indicator ce specific˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın fi¸ sier. ˆ ıntocmai ca la clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream. La deschiderea unui fi¸ sier pointerul are valoarea 0. StringmodAcces) throws IOException unde modAcces poate fi: • ”r” . "r"). • permite atˆ at citirea cˆ at ¸ si scriere din/in fi¸ siere cu acces direct.118 ˘ S CAPITOLUL 4. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI • implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput ¸ si DataOutput. readwrite).txt". ceea ce ˆ ınseamna ca sunt disponibile metode de tipul readXXX.pozit ¸ioneaza pointerului fi¸ sierului ˆ ınaintea unui octet specificat • getFilePointer . • permite specificarea modului de acces al unui fi¸ sier (read-only.fi¸ sierul este deschis pentru citire ¸ si scriere (read-write) Exemple: RandomAccesFile f1 = new RandomAccessFile("fisier. Acestea sunt: • skipBytes . Constructorii acestei clase sunt: RandomAccessFile(StringnumeFisier.

¸ stergerea.*.4. CLASA FILE 119 4. Pentru fiecare din ele vor fi afisate diverse informatii . crearea unui director. io .6 Clasa File Clasa File nu se refer˘ a doar la un fi¸ sier ci poate reprezenta fie un fi¸ sier anume. Astfel. Specificarea unui fi¸ sier/director se face prin specificarea c˘ aii absolute spre acel fi¸ sier sau a c˘ aii relative fat ¸˘ a de directorul curent. Acestea trebuie s˘ a respecte convent ¸iile de specificare a c˘ ailor ¸ si numelor fi¸ sierelor de pe platforma de lucru. precum ¸ si punerea la dispozit ¸ie a unor metode pentru lucrul cu fisere ¸ si directoare la nivelul sistemului de operare. FileInputStream in = new FileInputStream(f) Cel mai uzual constructor al clasei File este: public File(String numeFisier) Metodele mai importante ale clasei File au denumiri sugestive ¸ si vor fi prezentate prin intermediul exemplului urm˘ ator care listeaz˘ a fi¸ sierele ¸ si subdirectoarele unui director specificat ¸ si. File f = new File("fisier.6: Listarea cont ¸inutului unui director /* Programul listeaza fisierele si subdirectoarele unui director . Trebuie ment ¸ionat ¸ si faptul c˘ a majoritatea constructorilor fluxurilor care permit accesul la fi¸ siere accept˘ a ca argument un obiect de tip File ˆ ın locul unui ¸ sir ce reprezint˘ a numele fi¸ sierului respectiv. fie multimea fi¸ sierelor dintr-un director. Utilitate clasei File const˘ aˆ ın furnizarea unei modalit˘ a¸ ti de a abstractiza dependent ¸ele cailor ¸ si numelor fi¸ sierelor fat ¸˘ ade ma¸ sina gazd˘ a. */ import java . ˆ ın aceast˘ a clas˘ a vom g˘ asi metode pentru testarea existent ¸ei.txt"). . sau este directorul curent . Numele directorului este primit ca argument de la linia de comanda . listarea fi¸ sierelor dintr-un director. redenumirea unui fi¸ sier sau director. etc. pentru fiecare din ele afi¸ seaz˘ a diverse informat ¸ii: Listing 4.6.

out .. println ( " . else if ( f . canWrite () + " \ n Parinte : " + f . i ++) info ( continut [ i ]) . } catch ( Exception e ) { e . println ( " Cale absoluta : " + f .. isFile () ) System .... } } } . println ( " Fisier : " + nume ) . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI private static void info ( File f ) { // Afiseaza informatii despre un fisier sau director String nume = f . getPath () + " \ n Lungime : " + f . for ( int i = 0. out . File [] continut = director .. isDirectory () ) System . } public static void main ( String [] args ) { String nume . printStackTrace () . i < continut . if ( f .. getAbsolutePath () + " \ n Poate citi : " + f . try { File director = new File ( nume ) .. " . System . util . println ( " Director : " + nume ) .. out . if ( args . length ..*.. System . getName () . out .. getParent () + " \ n Cale : " + f . canRead () + " \ n Poate scrie : " + f ." ) . public class ListareDirector { ˘ S CAPITOLUL 4..120 import java . lastModified () ) ) . listFiles () . length == 0) nume = " . length () + " \ n Data ultimei modificari : " + new Date ( f . // directorul curent else nume = args [0].

1 Introducere Ce este o interfat ¸˘ a? Interfet ¸ele duc conceptul de clas˘ a abstract˘ a cu un pas ˆ ınainte prin eliminarea oric˘ aror implement˘ ari de metode. O interfat ¸˘ a Java define¸ ste un set de metode dar nu specific˘ a nici o implementare pentru ele. O clas˘ a care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a trebuie obligatoriu s˘ a specifice implement˘ ari pentru toate metodele interfet ¸ei.Capitolul 5 Interfet ¸e 5. o interfat ¸˘ a poate fi privita ca un protocol de comunicare ˆ ıntre obiecte. 121 . Definit ¸ie O interfat ¸˘ a este o colect ¸ie de metode f˘ ar˘ a implementare ¸ si declarat ¸ii de constante. Interfet ¸ele permit. A¸ sadar. definirea unor noi tipuri de date.1 5. al˘ aturi de clase.1. punˆ and ˆ ın practic˘ a unul din conceptele program˘ arii orientate obiect ¸ si anume cel de separare a modelului unui obiect (interfat ¸˘ a) de implementarea sa. supunˆ andu-se a¸ sadar unui anumit comportament.

(vezi ”Mo¸ stenirea multipl˘ a prin intermediul interfet ¸elor”). INTERFET ¸E 5..122 CAPITOLUL 5. Constantele unei interfet ¸e trebuie obligatoriu init ¸ializate. O interfat ¸˘ a public˘ a este accesibil˘ a tuturor claselor. // Echivalent cu: public static final int MAX = 100.] { /* Corpul interfetei: Declaratii de constane Declaratii de metode abstracte */ } O interfat ¸˘ a poate avea un singur modificator ¸ si anume public.1 Folosirea interfet ¸elor Definirea unei interfet ¸e Definirea unei interfet ¸e se face prin intermediul cuvˆ antului cheie interface: [public] interface NumeInterfata [extends SuperInterfata1. SuperInterfata2. lipseste initializarea private int x = 1. // Incorect. O interfat ¸˘ a poate extinde oricˆ ate interfet ¸e.. static ¸ si final care sunt implicit ¸i.2 5. int MAX. implicit nivelul de acces fiind doar la nivelul pachetului din care face parte interfat ¸a.2. Corpul unei interfet ¸e poate cont ¸ine: • constante: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorii public. Acestea se numesc superinterfet ¸e ¸ si sunt separate prin virgul˘ a. modificator nepermis } . indiferent de pachetul din care fac parte. nici un alt modificator neputˆ and ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei variabile dintr-o interfat ¸˘ a. interface Exemplu { int MAX = 100. // Incorect.

5. modificator nepermis Atent ¸ie • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public.2 Implementarea unei interfet ¸e Implementarea uneia sau mai multor interfet ¸e de c˘ atre o clas˘ a se face prin intermediul cuvˆ antului cheie implements: class NumeClasa implements NumeInterfata sau class NumeClasa implements Interfata1. • In variantele mai vechi de Java era permis ¸ si modificatorul abstract ˆ ın declaratia interfet ¸ei ¸ si ˆ ın declarat ¸iile metodelor. nici un alt modificator nu poate ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei metode a unei interfet ¸e. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 123 • metode f˘ ar˘ a implementare: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorul public. . // Incorect. interface Exemplu { void metoda(). protected void metoda2().2. care este implicit. . • Metodele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. ˆ ıns˘ a acest lucru nu mai este valabil. Interfata2.5. deoarece atˆ at interfat ¸a cˆ at ¸ si metodele sale nu pot fi altfel decˆ at abstracte..2.. // Echivalent cu: public void metoda(). • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit constante chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorii static ¸ si final.

2. Din acest motiv. O interfat ¸˘ a nu este o clas˘ a. ˆ ın sensul c˘ a ad˘ augarea unor metode noi sau schimbarea signaturii metodelor existente vor duce la erori ˆ ın compilarea claselor care o implementeaz˘ a. INTERFET ¸E O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e sau poate s˘ a nu implementeze nici una.elimin˘ a elementul din vˆ arful stivei • peek .3 Exemplu: implementarea unei stive S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. atunci trebuie obligatoriu s˘ a specifice cod pentru toate metodele interfet ¸ei.124 CAPITOLUL 5. Din acest motiv.returneaz˘ a cont ¸inutul stivei sub forma unui ¸ sir de caractere. care s˘ a modeleze not ¸iunea de stiv˘ a de obiecte. Implementarea unei interfet ¸e poate s˘ a fie ¸ si o clas˘ a abstract˘ a. interfet ¸ele pot fi privite ca tipuri de date ¸ si vom spune adesea c˘ a un obiect are tipul X . Atent ¸ie Modificarea unei interfet ¸e implic˘ a modificarea tuturor claselor care implementeaz˘ a acea interfat ¸˘ a. Obiectele de tip stiv˘ a. Evident. indiferent de implementarea lor. vor trebui s˘ a cont ¸in˘ a metodele: • push . unde X este o interfat ¸˘ a. o clas˘ a poate avea ¸ si alte metode ¸ si variabile membre ˆ ın afar˘ a de cele definite ˆ ın interfat ¸˘ a. odat˘ a creata ¸ si folosit˘ a la implementarea unor clase. dar orice referint ¸˘ a de tip interfat ¸˘ a poate primi ca valoare o referint ¸a la un obiect al unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care o clas˘ a implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a. 5. o interfat ¸˘ a nu mai trebuie modificat˘ a. .returneaz˘ a varful stivei • empty . dac˘ a acesta este o instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X .adaug˘ a un nou element in stıv˘ a • pop .testeaz˘ a dac˘ a stiva este vid˘ a • toString . Dorim s˘ a implement˘ am un nou tip de date numit Stack.

3: Implementarea stivei folosind un vector // Implementarea stivei folosind un vector de obiecte . public class StackImpl1 implements Stack { private Object items []. Object peek () throws StackException . ambele solut ¸ii avˆ and avantaje ¸ si dezavantaje. } } D˘ am ˆ ın continuare prima implementare a stivei.5. // Vectorul ce contine obiectele . void pop () throws StackException . Deoarece nu dorim s˘ a leg˘ am tipul de date Stack de o anumit˘ a implementare structural˘ a. Prima solut ¸ie este mai simplu de ˆ ınt ¸eles. } Pentru a trata situat ¸iile anormale care pot ap˘ area atunci cˆ and ˆ ıncerc˘ am s˘ a punem un element ˆ ın stiv˘ a¸ si nu este posibil din lips˘ a de memorie.1: Interfat ¸a ce descrie stiva public interface Stack { void push ( Object item ) throws StackException . sau ˆ ıncerc˘ am s˘ a acces˘ am vˆ arful stivei ¸ si aceasta este vid˘ a. ˆ ın timp ce a doua este mai eficient˘ a din punctul de vedere al folosirii memoriei. Listing 5. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 125 Din punctul de vedere al structurii interne. boolean empty () . String toString () . Vom vedea imediat avantajele acestei abord˘ ari. vom defini o except ¸ie proprie StackException: Listing 5. o stiv˘ a poate fi implementat˘ a folosind un vector sau o list˘ aˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a. folosind un vector: Listing 5. ˆ ıl vom defini prin intermediul unei interfet ¸e.2: Tipul de except ¸ie generat de stiv˘ a public class StackException extends Exception { public StackException () { super () .2. } public StackException ( String msg ) { super ( msg ) .

items [ n ++] = item . for ( int i =n -1. INTERFET ¸E private int n =0. de¸ si ˆ ın interfat ¸˘ a metodele nu sunt declarate explicit cu modificatorul public. } public void push ( Object item ) throws StackException { if ( n == items . } public String toString () { String s = " " .n ] = null . i . // Numarul curent de elemente din stiva public StackImpl1 ( int max ) { // Constructor items = new Object [ max ]. items [ . i >=0. length ) throw new StackException ( " Stiva este plina ! " ) . return s . } public boolean empty () { return ( n ==0) .-) s += items [ i ]. } public StackImpl1 () { this (100) . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . ..126 CAPITOLUL 5. } } Remarcat ¸i c˘ a. toString () + " " . deci clasa noastr˘ a o are deja implementat˘ a¸ si nu am fi obt ¸inut nici o eroare la compilare dac˘ a nu o implementam explicit. return items [n -1]. ele sunt totu¸ si publice ¸ si trebuie declarate ca atare ˆ ın clas˘ a. } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . Trebuie remarcat ¸ si faptul c˘ a metoda toString este definit˘ a deja ˆ ın clasa Object. Ceea ce facem acum este de fapt supradefinirea ei.

top = top .5. // legatura la urmatorul nod Node ( Object item . while ( node != null ) { . // informatia din nod Node link . top = node . public class StackImpl2 implements Stack { class Node { // Clasa interna ce reprezinta un nod al listei Object item . // Referinta la varful stivei public void push ( Object item ) { Node node = new Node ( item . } } private Node top = null . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . item . Node link ) { this . } public String toString () { String s = " " . link .4: Implementarea stivei folosind o list˘ a // Implementarea stivei folosind o lista inlantuita . } public boolean empty () { return ( top == null ) . ce trebuie obligatoriu tratate. link = link .2. this . Node node = top . FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 127 O alt˘ a observat ¸ie important˘ a se refer˘ a la faptul c˘ a trebuie s˘ a declar˘ am ˆ ın cadrul interfet ¸ei ¸ si except ¸iile aruncate de metode. top ) . return top . S˘ a vedem acum modalitatea de implementare a stivei folosind o list˘ a ˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a: Listing 5. item = item . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) .

item ) .5: Folosirea stivei public class TestStiva { public static void afiseaza ( Stack s ) { System . Invers este ˆ ıns˘ a obligatoriu. printStackTrace () . In continuare este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie demonstrativ˘ a care folose¸ ste tipul de date nou creat ¸ si cele dou˘ a implement˘ ari ale sale: Listing 5. INTERFET ¸E s += ( node . println ( " Eroare la lucrul cu stiva ! " ) . push ( new Double (3. push ( " a " ) . afiseaza ( s2 ) . toString () + " " . } return s . push ( new Integer (1) ) . nu este obligatoriu ca metoda din clas˘ a s˘ a specifice ¸ si ea acest lucru. atˆ at timp cˆ at nu genereaz˘ a except ¸ii de acel tip. } } Singura observat ¸ie pe care o facem aici este c˘ a. Metoda . } catch ( StackException e ) { System . s2 . } public static void main ( String args []) { try { Stack s1 = new StackImpl1 () . afiseaza ( s1 ) . Stack s2 = new StackImpl2 () . err . ce aduce flexibilitate sporit˘ aˆ ın manevrarea claselor ce implementeaz˘ a tipul respectiv. s1 . de¸ si metoda push din interfat ¸˘ a declar˘ a aruncarea unor except ¸ii de tipul StackException. s2 . out .14) ) . node = node . s1 . push ( " b " ) . e .128 CAPITOLUL 5. } } } Observat ¸i folosirea interfet ¸ei Stack ca un tip de date. link . println ( " Continutul stivei este : " + s ) .

Exemplu oferit de noi nu are leg˘ atur˘ a cu aceast˘ a clas˘ a¸ si are rol pur demonstrativ. o clas˘ a abstract˘ a nu ar putea ˆ ınlocui o interfat ¸˘ a? Raspunsul la intrebare depinde de situat ¸ie. evident. La nivel conceptual. Observat ¸ie In pachetul java. Un exemplu sugestiv este dat de clasele ce descriu colect ¸ii. A¸ sadar. ˆ ıns˘ aˆ ın general este ’Nu’. deoarece ˆ ın Java nu exista decˆ at mo¸ stenire simpla. • clasa abstract˘ a AbstractList care implementeaz˘ a interfat ¸a List ¸ si ofer˘ a implement˘ ari concrete pentru metodele comune tuturor tipurilor de list˘ a.5. Deosebirea const˘ aˆ ın faptul c˘ a unele clase sunt fort ¸ate s˘ a extind˘ a o anumit˘ a clas˘ a (de exemplu orice applet trebuie s˘ a fie subclasa a clasei Applet) ¸ si nu ar mai putea sa extind˘ a o alt˘ a clas˘ a. 5. • implementarea unei interfet ¸e specific˘ a doar necesitatea implement˘ arii unor anumie metode. INTERFET ¸E S ¸ I CLASE ABSTRACTE 129 afiseaza accept˘ a ca argument orice obiect al unei clase ce implementeaz˘ a Stack. .3. exist˘ a: • interfat ¸a List care impune protocolul pe care trebuie s˘ aˆ ıl respecte o clas˘ a de tip list˘ a. Ca sa particulariz˘ am. Fara folosirea interfet ¸elor nu am putea fort ¸a clasa respectiv˘ a s˘ a respecte diverse tipuri de protocoale. diferent ¸a const˘ aˆ ın: • extinderea unei clase abstracte fort ¸eaz˘ a o relat ¸ie ˆ ıntre clase. aceasta va fi folosit˘ aˆ ın aplicat ¸iile ce au nevoie de acest tip de date. In multe situat ¸ii interfet ¸ele ¸ si clasele abstracte sunt folosite ˆ ımpreun˘ a pentru a implementa cˆ at mai flexibil ¸ si eficient o anumit˘ a ierarhie de clase.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte La prima vedere o interfat ¸˘ a nu este altceva decˆ at o clas˘ a abstract˘ aˆ ın care toate metodele sunt abstracte (nu au nici o implementare).util exist˘ a clasa Stack care modeleaz˘ a not ¸iune de stiv˘ a de obiecte ¸ si.

INTERFET ¸E • clase concrete. Zburator.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e Interfet ¸ele nu au nici o implementare ¸ si nu pot fi instant ¸iate. Interfata2. 5. Interfata2. } class Erou implements Inotator. Din acest motiv... interface NumeInterfata extends Interfata1. . S˘ a consider˘ am un exemplu de clasa care implementeaza mai multe interfet ¸e: interface Inotator { void inoata(). Luptator { public void inoata() {} public void zboara() {} public void lupta() {} } Exemplu de interfat ¸˘ a care extinde mai multe interfet ¸e: interface Monstru { void ameninta(). ArrayList care extind AbstractList.. } interface Luptator { void lupta(). } interface Zburator { void zboara(). } interface MonstruPericulos extends Monstru { void distruge(). O clas˘ a mo¸ steneste doar constantele unei interfet ¸e ¸ si responsabilitatea implement˘ arii metodelor sale. . .. O interfat ¸˘ a mosteneste atˆ at constantele cˆ at ¸ si declarat ¸iile de metode de la superinterfet ¸ele sale. cum ar fi LinkedList.130 CAPITOLUL 5. nu reprezint˘ a nici o problem˘ a ca anumite clase s˘ a implementeze mai multe interfet ¸e sau ca o interfat ¸˘ a s˘ a extind˘ a mai multe interfet ¸e (s˘ a aib˘ a mai multe superinterfet ¸e) class NumeClasa implements Interfata1.

println(x).out. atunci cˆ and exist˘ a constante sau metode cu acelea¸ si nume ˆ ın mai multe interfet ¸e. cum ar fi situat ¸ia cˆ and au aceea¸ si list˘ a de argumente dar tipuri returnate incompatibile.out.out. void metoda(). ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie ˆ ıntotdeauna evitat. //int metoda(). deoarece scrierea unui cod care poate fi confuz este un stil prost de programare. void metoda(). I2 { public void metoda() { System.x).x).4. } interface Vampir extends void beaSange(). } interface I2 { int x=2. } class Dracula implements public void ameninta() public void distruge() public void omoara()() public void beaSange() } 131 MonstruPericulos.˘ PRIN INTERFET 5.println(I1. //corect System. pot ap˘ area situat ¸ii de ambiguitate. Mortal { Vampir { {} {} {} {} Evident. interface I1 { int x=1. MOS ¸ TENIRE MULTIPLA ¸E } interface Mortal { void omoara().println(I2. } //corect //incorect class C implements I1. In cazul in care acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a. //ambiguitate . compilatorul nu va furniza eroare decˆ at dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a referirea constantelor ambigue f˘ ar˘ a a le prefixa cu numele interfet ¸ei sau dac˘ a metodele cu acela¸ si nume nu pot fi deosbite. //corect System.

• definirea unor grupuri de constante. • O clas˘ a trebuie obligatoriu s˘ a trateze metodele din interfet ¸ele pe care la implementeaz˘ a.5. INTERFET ¸E S˘ a recapitul˘ am cˆ ateva lucruri legate de clase ¸ si interfet ¸e: • O clas˘ a nu poate avea decˆ at o superclas˘ a. Interfet ¸ele sunt utile pentru: • definirea unor similaritati ˆ ıntre clase independente f˘ ar˘ a a fort ¸a artificial o legatur˘ aˆ ıntre ele. o interfat ¸˘ a define¸ ste un protocol ce poate fi implementat de orice clas˘ a. 5. • Ierarhia interfet ¸elor este independent˘ a de ierarhia claselor care le implementeaz˘ a.1 Crearea grupurilor de constante Deoarece orice variabil˘ a a unei interfet ¸e este implicit declarat˘ a cu public. indiferent de ierarhia de clase din care face parte.132 } } CAPITOLUL 5. • asigur˘ a c˘ a toate clasele care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a pun la dipozit ¸ie metodele specificate ˆ ın interfat ¸˘ a . static si final. 5.de aici rezult˘ a posibilitatea implement˘ arii unor clase prin mai multe modalit˘ a¸ ti ¸ si folosirea lor ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. interfet ¸ele reprezint˘ a o metod˘ a convenabil˘ a de creare a unor grupuri de constante care s˘ a fie folosite global ˆ ıntr-o aplicat ¸ie: . • O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. • transmiterea metodelor ca parametri.5 Utilitatea interfet ¸elor Dup˘ a cum am v˘ azut.

5..DEC) luna ++ else luna = Luni. Primul exemplu se refer˘ a la explorarea nodurilor unui graf. ca ˆ ın exemplul de mai jos: if (luna < Luni...2 Transmiterea metodelor ca parametri Deoarece nu exist˘ a pointeri propriu-zi¸ si. Aceast˘ a tehnic˘ a. void explorare(Functie f) { //. In fiecare nod trebuie s˘ a se execute prelucrarea informat ¸iei din nodul respectiv prin intermediul unei funct ¸ii primite ca parametru. DEC=12. denumit˘ a ¸ si call-back. Atunci cˆ and o metod˘ a trebuie s˘ a primeasc˘ a ca argument de intrare o referint ¸˘ a la o alt˘ a funct ¸ie necesar˘ a execut ¸iei sale. aceasta urmˆ and s˘ a fie apelat˘ a normal pentru a obt ¸ine rezultatul dorit.. } Folosirea acestor constante se face prin expresii de genul NumeInterfata.constanta.IAN. La execut ¸ie metoda va putea primi ca parametru orice obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a¸ si deci cont ¸ine ¸ si codul funct ¸iei respective. FEB=2. . S˘ a consider˘ am mai multe exemple pentru a clarifica lucrurile. } class Graf { //. UTILITATEA INTERFET ¸ ELOR public interface Luni { int IAN=1.. transmiterea metodelor ca parametri este realizat˘ aˆ ın Java prin intermediul interfet ¸elor.5. . interface Functie { public void executa(Nod u). este extrem de folosit˘ aˆ ın Java ¸ si trebuie neap˘ arat ˆ ınt ¸eleas˘ a.5.. vom defini o interfat ¸a ˘ Functie care va specifica metoda trimis˘ a ca parametru. atunci argumentul respectiv va fi declarat de tipul unei interfet ¸e care cont ¸ine metoda respectiv˘ a. 133 5. cunoscut˘ a doar la momentul execut ¸iei. Pentru aceasta..

. } } Al doilea xemplu va fi prezentat ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. } } class AfisareEn implements Functie { public void executa(Nod v) { System.out..explorare(new AfisareRo()).println("Current node is: " + v). //. .6 Interfat ¸a FilenameFilter Instant ¸ele claselor ce implementeaz˘ a aceasta interfat ¸˘ a sunt folosite pentru a crea filtre pentru fi¸ siere ¸ si sunt primite ca argumente de metode care listeaz˘ a cont ¸inutul unui director.println("Nodul curent este: " + v). G. A¸ sadar. G.executa(v). prin intermediul s˘ au. 5.out.134 CAPITOLUL 5. cum ar fi metoda list a clasei File. } } } //Definim doua functii class AfisareRo implements Functie { public void executa(Nod v) { System. INTERFET ¸E if (explorarea a ajuns in nodul v) { f. ˆ ıntrucˆ at face parte din API-ul standard Java ¸ si vor fi puse ˆ ın evident ¸˘ a. putem spune c˘ a metoda list prime¸ ste ca argument o alt˘ a funct ¸ie care specific˘ a dac˘ a un fi¸ sier va fi returnat sau nu (criteriul de filtrare).explorare(new AfisareEn()). ¸ si alte tehnici de programare. } } public class TestCallBack { public static void main(String args[]) { Graf G = new Graf().

String nume) { if (filtrul este indeplinit) return true. INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER 135 Interfat ¸a FilenameFilter are o singur˘ a metod˘ a: accept care specific˘ a criteriul de filtrare ¸ si anume. de exemplu un constructor care s˘ a primeasca criteriul de filtrare. } A¸ sadar.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir are o anumit˘ a terminat ¸ie • indexOf . sau 0 ˆ ın caz contrar. returnˆ and pozit ¸ia acestuia. } } Metodele cele mai uzuale ale clasei String folosite pentru filtrarea fi¸ sierelor sunt: • endsWith . Aceste clase mai pot avea ¸ si alte metode.5. testeaz˘ a dac˘ a numele fi¸ sierului primit ca parametru ˆ ındepline¸ ste condit ¸iile dorite de noi. else return false. o clas˘ a de specificare a unui filtru are urm˘ atorul format: class FiltruFisiere implements FilenameFilter { String filtru. orice clas˘ a de specificare a unui filtru care implementez˘ a interfat ¸a FilenameFilter trebuie s˘ a implementeze metoda accept a acestei interfet ¸e. } // Implementarea metodei accept public boolean accept(File dir. String numeFisier).filtru = filtru.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir cont ¸ine un anumit sub¸ sir.6. In general. // Constructorul FiltruFisiere(String filtru) { this. . Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface FilenameFilter { public boolean accept(File dir.

Filtru ( String extensie ) { this . " ) . Acesta este un exemplu tipic de transmitere a unei funct ¸ii (funct ¸ia de filtrare accept) ca argument al unei metode. io . length .136 CAPITOLUL 5. println ( list [ i ]) . . */ import java . } catch ( Exception e ) { e . for ( int i = 0. vor fi listate toate . printStackTrace () . String [] list . extensie = extensie . length > 0) list = director . S˘ a consider˘ am exemplul complet ˆ ın care dorim s˘ a list˘ am fi¸ sierele din directorul curent care au o anumit˘ a extensie. INTERFET ¸E Instant ¸ele claselor pentru filtrare sunt primite ca argumente de metode de listare a cont ¸inutului unui director. ea fiind substituit˘ a cu orice clas˘ a care o implementeaz˘ a. i ++) System . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . list ( new Filtru ( args [0]) ) . else list = director . Daca nu se primeste nici un argument . O astfel de metod˘ a este list din clasa File: String[] list (FilenameFilter filtru) Observati c˘ a aici interfat ¸a este folosit˘ a ca un tip de date. i < list .6: Listarea fi¸ sierelor cu o anumit˘ a extensie /* Listarea fisierelor din directorul curent care au anumita extensie primita ca argument . out . } } } class Filtru implements FilenameFilter { String extensie .*. Listing 5. list () . if ( args .

5.*. println ( list [ i ]) . " + extensie ) ) . String nume ) { return ( nume . String nume ) { return ( nume . } }) . endsWith ( " . */ import java . printStackTrace () .1 Folosirea claselor anonime In cazul ˆ ın care nu avem nevoie de clasa care reprezint˘ a filtrul pentru listarea fi¸ sierelor dintr-un director decˆ at o singur˘ a dat˘ a. i < list .7: Folosirea unei clase anonime /* Listarea fisierelor din directorul curent folosind o clasa anonima pentru filtru . aceast˘ a situat ¸ie fiind un exemplu tipic de folosire a acestora. list = director . putem folosi clas˘ a intern˘ a anonim˘ a. " ) . out . if ( args . INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER } public boolean accept ( File dir . io . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . } . } } 137 5.6. list ( new FilenameFilter () { // Clasa interna anonima public boolean accept ( File dir . } else list = director . length > 0) { final String extensie = args [0]. list () . " + extensie ) ) . endsWith ( " . String [] list .6. Listing 5. } catch ( Exception e ) { e . i ++) System . for ( int i = 0. length . pentru a evita crearea unei noi clase de sine st˘ at˘ atoare care s˘ a fie folosit˘ a pentru instant ¸ierea unui singur obiect.

2}. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume .Arrays. nu exist˘ a nici o problem˘ aˆ ın a determina ordinea fireasc˘ a a elementelor. String nume ) { this . 3. java.sort(v). this . // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1.util. int v[]={3.util. Ce se ˆ ınt˘ ampl˘ aˆ ıns˘ a atunci cˆ and vectorul cont ¸ine referint ¸e la obiecte de un anumit tip ? S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. nume = nume . o modalitate uzual˘ a de folosire a claselor anonime pentru instant ¸ierea unui obiect care trebuie s˘ a respecte o interfat ¸˘ a este: metoda(new Interfata() { // Implementarea metodelor interfetei }). 1. } } . 4} In cazul ˆ ın care elementele din vector sunt de tip primitiv. cod = cod . public Persoana ( int cod .7 Compararea obiectelor Am v˘ azut ˆ ın primul capitol c˘ a o solut ¸ie facil˘ a¸ si eficient˘ a de sortare a unui vector este folosirea metodei sort din clasa java. definit˘ a mai jos: Listing 5. ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am un vector format din instant ¸e ale clasei Persoana.138 } } CAPITOLUL 5. 4. 5. String nume . ca in exemplul de mai sus.8: Clasa Persoana (f˘ ar˘ a suport pentru comparare) class Persoana { int cod .Arrays. 2. INTERFET ¸E A¸ sadar.

System . } A¸ sadar.5.1 Interfat ¸a Comparable Interfat ¸a Comparable impune o ordine total˘ a asupra obiectelor unei clase ce o implementeaz˘ a. p [1] = new Persoana (1 . out . println ( " Persoanele ordonate dupa cod : " ) . 5. sort ( p ) . util .9: Sortarea unui vector de tip referint ¸˘ a class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. Arrays . s˘ a specific˘ am acest lucru. for ( int i =0. i < p . o clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e trebuie s˘ a fie comparabil va implementa metoda compareTo care trebuie s˘ a returneze: • o valoare strict negativ˘ a: dac˘ a obiectul curent (this) este mai mic decˆ a obiectul primit ca argument. " Georgescu " ) . println ( p [ i ]) . Va trebui. } } 139 La execut ¸ia acestei aplicat ¸ii va fi obt ¸inut˘ a o except ¸ie. COMPARAREA OBIECTELOR Programul urm˘ ator ar trebui s˘ a sorteze un vector de persoane: Listing 5. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface Comparable { int compareTo(Object o). ˆ ıntr-un fel sau altul.7. i ++) System . Aceast˘ a ordine se nume¸ ste ordinea natural˘ a a clasei ¸ si este specificat˘ a prin intermediul metodei compareTo. " Vasilescu " ) . length . deoarece metoda sort nu ¸ stie care este ordinea natural˘ a a obiectelor de tip Persoana. p [2] = new Persoana (2 . out . " Ionescu " ) . p [0] = new Persoana (3 . java . .7. p [3] = new Persoana (4 . • zero: dac˘ a obiectul curent este egal decˆ a obiectul primit ca argument. " Popescu " ) .

equals ( p . } public String toString () { return cod + " \ t " + nume .compareTo(null) trebuie s˘ a arunce o except ¸ie de tip NullPointerException chiar dac˘ a e. e2 instant ¸e ale lui C . nume = nume . String nume ) { this .equals((Object)e2. Spunem c˘ a ordinea natural˘ a a unei clase C este consitent˘ a cu equals dac˘ a ¸ si numai dac˘ a (e1. cod ) && ( nume . null nu este instant ¸˘ a a nici unei clase ¸ si e. Reamintim c˘ a metoda equals. . nume ) ) . pentru orice e1. S˘ a presupunem c˘ a dorim ca ordinea natural˘ a a persoanelor s˘ a fie dup˘ a codul lor intern. public Persoana ( int cod . } public int compareTo ( Object o ) { if ( o == null ) throw new Null P o i n t e r E x c e p t i o n () . INTERFET ¸E • o valoare strict pozitiv˘ a: dac˘ a obiectul curent este mai mare decˆ a obiectul primit ca argument. mo¸ stenit˘ a din Object de toate clasele. cod = cod . String nume .equals(null) returneaz˘ a false.140 CAPITOLUL 5. this . if (!( o instanceof Persoana ) ) throw new Clas sCas tExce ptio n ( " Nu pot compara ! " ) . Persoana p = ( Persoana ) o . return ( cod == p . Persoana p = ( Persoana ) o . } public boolean equals ( Object o ) { if (!( o instanceof Persoana ) ) return false . Listing 5. determin˘ a dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale (au aceea¸ si valoare).10: Clasa Persoana cu suport pentru comparare class Persoana implements Comparable { int cod .compareTo((Object)e2) == 0) are aceeas¸ si valoare logic˘ a cu e1.

Comparator cont ¸ine metoda compare. Object o2 ) { Persoana p1 = ( Persoana ) o1 . S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a sort˘ am persoanele ordonate dup˘ a numele lor. Pentru definirea comparatorului vom folosi o clas˘ a anonim˘ a. 5.*. Aceasta este oferit˘ a tot de metoda sort din clasa java. Arrays . " Popescu " ) . vom transmite un argument de tip Comparator care s˘ a specifice modalitatea de comparare a elementelor. false. pur ¸ si simplu. pe lˆ ang˘ a vectorul ce trebuie sortat. " Ionescu " ) .7. p [1] = new Persoana (1 . return ( p1 . class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. sort (p .2 Interfat ¸a Comparator In cazul ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am elementele unui vector ce cont ¸ine referint ¸e dup˘ a alt criteriu decˆ at ordinea natural˘ a a elemenetelor. Object o2). Listing 5. Metoda equals va returna. compareTo ( p2 . dar ˆ ın varianta ˆ ın care. nume . care impune o ordine total˘ a asupra elementelor unei colect ¸ii.7. nume ) ) .Arrays. new Comparator () { public int compare ( Object o1 . Metoda compareTo va arunca o except ¸ie de tipul ClassCastException dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a compararea unui obiect de tip Persoana cu un obiect de alt tip. } } 141 Observat ¸i folosirea operatorului instanceof. care verific˘ a dac˘ a un obiect este instant ¸˘ a a unei anumite clase. util . p [3] = new Persoana (4 .util. p [0] = new Persoana (3 . . avem nevoie de o alt˘ a solut ¸ie. Aceasta returneaz˘ a un ˆ ıntreg cu aceea¸ si semnificat ¸ie ca la metoda compareTo a interfet ¸ei Comparator ¸ si are urm˘ atoarea definit ¸ie: int compare(Object o1.p . Persoana p2 = ( Persoana ) o2 . Interfat ¸a java. " Georgescu " ) .util. COMPARAREA OBIECTELOR return ( cod . " Vasilescu " ) . cod ) . p [2] = new Persoana (2 .11: Sortarea unui vector folosind un comparator import java .5.

void metoda_n(). i < p . public void metoda_n() {} .. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod. 5.142 CAPITOLUL 5. } . } // Trebuie sa apara si celelalte metode // chiar daca nu au implementare efectiva public void metoda_2() {} public void metoda_3() {} .8 Adaptori In cazul ˆ ın care o interfat ¸˘ a cont ¸ine mai multe metode ¸ si. out . . println ( p [ i ]) .. el trebui totu¸ si s˘ a implementeze toate metodele interfet ¸ei. clasa String implemenˆ and interfat ¸a Comparable. avem nevoie de un obiect care implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv dar nu specific˘ a cod decˆ at pentru o singur˘ a metod˘ a. i ++) System ... System . void metoda_2(). length . interface X { void metoda_1(). println ( " Persoanele ordonate dupa nume : " ) . la un moment dat. } } Observat ¸i cum compararea a dou˘ a¸ siruri de caractere se face tot cu metoda compareTo.. // Avem nevoie de un obiect de tip X // ca argument al unei functii functie(new X() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza .. for ( int i =0.. out . INTERFET ¸E } }) ..

Mai multe exemple de folosire a adaptorilor vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”.8.. public void metoda_n() {} } In situat ¸ia cˆ and avem nevoie de un obiect de tip X vom folosi clasa abstract˘ a. Solut ¸ia la aceast˘ a problem˘ a este folosirea adaptorilor. } }). supradefinind doar metoda care ne intereseaz˘ a: functie(new XAdapter() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza . public abstract class XAdapter implements X { public void metoda_1() {} public void metoda_2() {} .5. ... ADAPTORI }). Definit ¸ie Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. 143 Aceast˘ a abordare poate fi nepl˘ acut˘ a dac˘ a avem frecvent nevoie de obiecte ale unor clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X ..

144 CAPITOLUL 5. INTERFET ¸E .

Sunt folosite pentru g˘ asirea ¸ si utilizarea mai u¸ soar˘ a a claselor. 6. algoritmi sau diverse not ¸iuni esent ¸iale ˆ ın dezvoltarea unui program.dezvoltarea de appleturi 145 .lang .clasele de baz˘ a ale limbajului Java • java.applet . pentru a evita conflictele de nume ¸ si pentru a controla accesul la anumite clase.io . lucrul cu fi¸ siere • java.Capitolul 6 Organizarea claselor 6.util .1. In alte limbaje de programare pachetele se mai numesc libr˘ arii sau bibilioteci.1 Pachete Definit ¸ie Un pachet este o colect ¸ie de clase ¸ si interfet ¸e ˆ ınrudite din punctul de vedere al funct ¸ionalit˘ a¸ tii lor. Cele mai importante pachete ¸ si suportul oferit de lor sunt: • java. Exist˘ a deci un set de clase deja implementate care modeleaz˘ a structuri de date.clase ¸ si interfet ¸e utile • java.1 Pachetele standard (J2SDK) Platforma standard de lucru Java se bazeaz˘ a pe o serie de pachete cu ajutorul c˘ arora se pot construi ˆ ıntr-o manier˘ a simplificat˘ a aplicat ¸iile.intr˘ ari/ie¸ siri.

ORGANIZAREA CLASELOR • java.execut ¸ie la distant ¸˘ a Remote Message Interface • java.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul • java.security .scrierea de componente reutilizabile • java.rmi . accesul implicit ˆ ın Java este la nivel de pachet.2 Folosirea membrilor unui pachet Conform specificat ¸iilor de acces ale unei clase ¸ si ale mebrilor ei.math .lucrul cu baze de date • java.sql .lucrul cu texte.mecanisme de securitate: criptare. date ¸ si numere independent de limb˘ a • java.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul.awt. Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”.awt .lang. 6.programare de ret ¸ea • java.operat ¸ii matematice cu numere mari • java. autentificare • java. exist˘ a trei solut ¸ii: • specificarea numelui complet al clasei • importul clasei respective • importul ˆ ıntregului pachet ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa.event . • . .swing . mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a fat ¸˘ a de AWT. doar clasele publice ¸ si membrii declarat ¸i publici ai unei clase sunt accesibili ˆ ın afara pachetului ˆ ın care se g˘ asesc.introspect ¸ie • javax.beans .text .146 CAPITOLUL 6.mecanismele de tratare e evenimentelor generate de utilizator • java.1. Pentru a folosi o clas˘ a public˘ a dintr-un anumit pachet.reflect ... sau pentru a apela o metod˘ a public˘ a a unei clase publice a unui pachet.net .

//Pentru exemplul nostru: import java. ˆ ınainte de declararea vreunei clase sau interfet ¸e. = new java. sau ˆ ıntreg pachetul din care face parte.TextField("Tot neplacut"). import java.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e Se face prin instruct ¸iunea import ˆ ın care specific˘ am numele complet al clasei sau interfet ¸ei pe care dorim s˘ a o folosim dintr-un anumit pacehet: import numePachet.Button.Button("OK"). vom importa ˆ ın aplicat ¸ia noastr˘ a clasa respectiv˘ a.Button b2 java.awt.awt.awt.NumeClasa.numele scurt al clasei .Button("Cancel").TextField.numele complet al clasei Aceast˘ a metod˘ a este recomandat˘ a doar pentru cazul ˆ ın care folosirea acelei clase se face o singur˘ a dat˘ a sau foarte rar. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al claselor Button ¸ si TextField: Button b1 Button b2 TextField TextField = new Button("OK"). 6.6. care trebuie s˘ a apar˘ a la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a.awt java.awt. = new Button("Cancel"). Button java. In aceste situat ¸ii.TextField("Neplacut").awt.awt. PACHETE 147 Specificarea numelui complet al clasei se face prin prefixarea numelui scurt al clasei cu numele pachetului din care face parte: numePachet.1. tf2 = new TextField("Foarte placut"). .awt.TextField java. De exemplu.awt.awt.Button . tf1 = new java. Acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunea import.pachetul din care face parte .awt.TextField = new java.awt. tf2 = new java.numeClasa. Din acest moment.Button b1 java. tf1 = new TextField("Placut"). ar fi extrem de nepl˘ acut s˘ a scriem de fiecare dat˘ a cˆ and vrem s˘ a declar˘ am un obiect grafic secvent ¸e de genul: java.

0). Dac˘ aˆ ın exemplul nostru am avea nevoie ¸ si de clasele Line. //Pentru exemplul nostru: import java. 6. Point p = new Point(0.TextField. urmat de simbolul *. O expresie de genul import java.1. Se nume¸ ste import la cerere deoarece ˆ ınc˘ arcarea claselor se face dinamic. Atent ¸ie * nu are semnificat ¸ia uzual˘ a de la fi¸ siere de wildcard (masc˘ a) ¸ si nu poate fi folosit decˆ at ca atare. java.awt. java.Polygon. . Polygon.awt.awt.*.Line. Din acest moment. ORGANIZAREA CLASELOR Aceast˘ a abordare este eficient˘ a¸ si recomandat˘ aˆ ın cazul ˆ ın care nu avem nevoie decˆ at de cˆ ateva clase din pachetul respectiv.awt. va produce o eroare de compilare.Rectangle.C*. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al tuturor claselor pachetului importat: Button b = new Button("OK"). java.Point.awt. import numePachet.awt. ar trebui s˘ a avem cˆ ate o instruct ¸iune de import pentru fiecare dintre ele: import import import import import import java.awt.awt. Rectangle. java. In aceast˘ a situat ¸ie ar fi mai simplu s˘ a folosim importul la cerere din ˆ ıntregul pachet ¸ si nu al fiec˘ arei clase ˆ ın parte.148 CAPITOLUL 6.Button. java. Point. ˆ ın momentul apel˘ arii lor.*.4 Importul la cerere dintr-un pachet Importul la cerere dintr-un anumit pachet se face printr-o instruct ¸iune import ˆ ın care specific˘ am numele pachetului ale c˘ arui clase ¸ si interfet ¸e dorim s˘ a le folosim.

.*. permite referirea constantelor statice ale unei clase f˘ ar˘ a a mai specifica numele complet al acesteia ¸ si este implementat˘ a prin ad˘ augarea cuvˆ antului cheie static dup˘ a cel de import: import static numePachet.*. urm˘ atoarele pachete: • pachetul java.awt. PACHETE 149 In cazul ˆ ın care sunt importate dou˘ a sau mai multe pachete care cont ¸in clase (interfet ¸e) cu acela¸ si nume.lang. List x.CONSTANTA. //corect java.NumeClasa.List().. //Declaratie ambigua java.5..awt. atunci referirea la ele trebuie f˘ acut˘ a doar folosind numele complet.*.List b = new ArrayList().. import java. // Contine interfata List . pentru orice fi¸ sier surs˘ a.6.util. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o ambiguitate de c˘ atre compilator. putem folosi doar numele constantei. // Poate sau nu sa apara // Mai bine nu. // Contine clasa List import java. introdus˘ aˆ ıncepˆ and cu versiunea 1.awt.1. Astfel. ˆ ın loc s˘ a ne referim la constantele clasei cu expresii de tipul NumeClasa.util. • pachetul curent • pachetul implicit (f˘ ar˘ a nume) 6. //corect Sunt considerate importate automat.lang import java.List a = new java.5 Importul static Aceast˘ a facilitate.1. .*.

. nu ¸ si clasa ˆ ın sine.java package grafuri. class Arbore {.awt.BorderLayout.. Crearea unui pachet se realizeaz˘ a prin scriere la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a ce cont ¸in clasele ¸ si interfet ¸ele pe care dorim s˘ a le grup˘ am ˆ ıntr-un pachet a instruct ¸iunii: package numePachet.add(new Button(). import static java. .BorderLayout.java ¸ si Arbore.java package grafuri.add(new Button(). // Incepand cu versiunea 1.... //Fisierul Graf.150 CAPITOLUL 6.. Dup˘ a cum am v˘ azut clasele de baz˘ a se g˘ asesc ˆ ın pachetul java.CENTER).5 import java.io. CENTER).java. 6.BorderLayout.} //Fisierul Arbore. .} class GrafPerfect extends Graf {.awt. clasele pentru interfat ¸a grafic˘ aˆ ın java.awt.awt. BorderLayout. class Graf {. grupate dup˘ a funct ¸ionalitatea lor. S˘ a consider˘ am un exemplu: presupunem c˘ a avem dou˘ a fi¸ siere surs˘ a Graf.6 Crearea unui pachet Toate clasele ¸ si interfet ¸ele Java apartin la diverse pachete.*.*.lang...5 import java.} ..1. Atent ¸ie Importul static nu import˘ a decˆ at constantele statice ale unei clase. fereastra. ORGANIZAREA CLASELOR // Inainte de versiuna 1. etc.. fereastra. clasele pentru intr˘ ari/ie¸ siri sunt ˆ ın java.*.

6. companiile folosesc inversul domeniului lor Internet ˆ ın denumirea pachetelor implementate ˆ ın cadrul companiei.1.ro.ion. Acest lucru este posibil atˆ at timp cˆ at clasele cu acela¸ si nume se gasesc ˆ ın pachete diferite. clasele unui fi¸ sier surs˘ a vor face parte din pachetul implicit (care nu are nici un nume). Dac˘ a nu este specificat un anumit pachet. se poate ca una din clasele unei aplicat ¸ii s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu o clas˘ a a mediului Java. Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ aˆ ıns˘ a cˆ and doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun folosesc clase cu acela¸ si nume. cum ar fi ro. De exemplu. ele fiind diferent ¸iate prin prefixarea lor cu numele pachetelor.. . indiferent de contextul ˆ ın care acestea vor fi integrate.6.companie. iar altele altui pachet. ce se gasesc ˆ ın pachete cu acela¸ si nume ? Pentru a evita acest lucru. ˆ ı¸ si va prefixa pachetele cu ro. pachetul implicit fiind folosit doar pentru aplicat ¸ii mici sau prototipuri. In general. avˆ and contul ion@xsoft.} 151 Clasele Graf. Cu alte cuvinte nu putem specifica faptul c˘ a anumite clase dintr-un fi¸ sier surs˘ a apart ¸in unui pachet..numePachet. cum ar fi folosirea numelui de cont al programatorilor ˆ ın denumirea pachetelor create de ace¸ stia. pentru a permite identificarea ˆ ın mod unic a claselor sale. pachetul implicit este format din toate clasele ¸ si intefet ¸ele directorului curent de lucru. Este recomandat ˆ ıns˘ a ca toate clasele ¸ si intefetele s˘ a fie plasate ˆ ın pachete.xsoft. Instruct ¸iunea package act ¸ioneaz˘ a asupra ˆ ıntregului fi¸ sier surs˘ a la ˆ ınceputul c˘ aruia apare. PACHETE class ArboreBinar extends Arbore {.7 Denumirea unui pachet Exist˘ a posibilitatea ca doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun s˘ a foloseasc˘ a acela¸ si nume pentru unele din clasele lor. ArboreBinar vor face parte din acela¸ si pachet grafuri. programatorul cu numele Ion al companiei XSoft. In cadrul aceleiasi companii. GrafPerfect. De asemenea.1. conflictele de nume vor fi rezolvate prin diverse convent ¸ii de uz intern. Arbore.

funct ¸ie. Este recomandat ca strategia de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a s˘ a respecte urm˘ atoarele convent ¸ii: • Codul surs˘ a al claselor ¸ si interfet ¸elor s˘ a se gaseasc˘ aˆ ın fi¸ siere ale c˘ aror nume s˘ a fie chiar numele lor scurt ¸ si care s˘ a aib˘ a extensia . poliedru. analiz˘ a. Intr-un fi¸ sier surs˘ a pot exista oricˆ ate clase sau interfet ¸e care nu sunt publice. O prim˘ a variant˘ a ar fi s˘ a construim cˆ ate o clas˘ a pentru fiecare ¸ si s˘ a le plas˘ am .java.152 CAPITOLUL 6. atunci acestea trebuie de asemenea s˘ a corespund˘ a unor directoare ce vor descrie calea spre fi¸ sierele surs˘ a ale c˘ aror clase ¸ si interfet ¸e fac parte din pachetele respective. sfer˘ a.1 Organizarea fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a Orice aplicat ¸ie nebanal˘ a trebuie s˘ a fie construit˘ a folosind o organizare ierarhic˘ a a componentelor sale. sau compilatorul va furniza o eroare. cerc. Pentru a simplifica lucrurile. Vom clarifica modalitatea de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a ale unei aplicatii printr-un exemplu concret.2 6. ci doar recomandat. S˘ a presupunem c˘ a dorim crearea unor componente care s˘ a reprezinte diverse not ¸iuni matematice din domenii diferite. Atent ¸ie Este obligatoriu ca o clas˘ a/interfat ¸˘ a public˘ a s˘ a se gaseasc˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier avˆ and numele clasei(interfet ¸ei) ¸ si extenisa . Din acest motiv. Pentru clasele care nu sunt publice acest lucru nu este obligatoriu. grup. • Fi¸ sierele surs˘ a trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ aˆ ın directoare care s˘ a reflecte numele pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele ¸ si interfet ¸ele din acele fi¸ siere. Dac˘ a numele pachetelor sunt formate din mai multe unit˘ a¸ ti lexicale separate prin punct. ORGANIZAREA CLASELOR 6. Cu alte cuvinte.java. un director va cont ¸ine surse pentru clase ¸ si interfet ¸e din acela¸ si pachet iar numele directorului va fi chiar numele pachetului.2. algebr˘ a. cum ar fi geometrie. ˆ ıntr-un fi¸ sier surs˘ a nu pot exista dou˘ a clase sau interfet ¸e publice. etc. s˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clase care s˘ a descrie urm˘ atoarele notiuni: poligon.

java /analiza Functie. . public class Cerc { .java package geometrie. .plan. ˆ ıns˘ a.java Matematica.java package geometrie. . public class Poligon { . Ierarhia fi¸ sierelor sursa ar fi: /matematica /surse /geometrie /plan Poligon. O abordare elegant˘ a ar fi aceea ˆ ın care clasele care descriu not ¸iuni din acela¸ si domeniu sa se gaseasca ˆ ın pachete separate ¸ si directoare separate.java /spatiu Poliedru.plan. } // Cerc. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR 153 ˆ ın acela¸ si director ˆ ımpreuna cu un program care s˘ a le foloseasca.java Cerc. .java /algebra Grup.6. } // Poliedru.2. aceast˘ a abordare ar fi ineficient˘ a. public class Poliedru { . avˆ and ˆ ın vedere posibila extindere a aplicat ¸iei cu noi reprezent˘ ari de not ¸iuni matematice.java Clasele descrise ˆ ın fi¸ sierele de mai sus trebuie declarate ˆ ın pachete denumite corespunzator cu numele directoarelor ˆ ın care se gasesc: // Poligon. .java package geometrie. .spatiu.java Sfera. } .

relativ la directorul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste aplicat ¸ia. un fi¸ sier . numele lung al unei clase trebuie s˘ a descrie calea spre acea clas˘ aˆ ın cadrul fi¸ sierelor surs˘ a.spatiu. public class Grup { .java package analiza. . Dup˘ a cum se observ˘ a. Dup˘ a cum ¸ stim acestea au extensia . . } Matematica. .class) In urma compil˘ arii fi¸ sierelor surs˘ a vor fi generate unit˘ a¸ ti de compilare pentru fiecare clas˘ a¸ si interfat ¸˘ a din fi¸ sierele surs˘ a. public class Sfera { . . public class Functie { .class trebuie s˘ a se gaseasca ˆ ıntr-o ierarhie de directoare care s˘ a reflecte numele pachetului din care face parte clasa respectiv˘ a.class ¸ si numele scurt al clasei sau interfet ¸ei respective. Implicit. Revenind la exemplul de mai sus. vom avea urm˘ atoarea organizare: /matematica /clase /geometrie /plan Poligon.java package geometrie. .154 CAPITOLUL 6.class /spatiu .2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (. 6. ˆ ıns˘ a ele pot fi apoi organizate separat. Spre deosebire de organizarea surselor. ORGANIZAREA CLASELOR // Sfera. . Este recomandatˆ ıns˘ a ca aceast˘ a separare s˘ a fie f˘ acut˘ a automat la compilare.class Cerc. } // Grup.2.java package algebra.java este clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. ˆ ın urma compil˘ arii fi¸ sierele surs˘ a ¸ si unit˘ a¸ tile de compilare se g˘ asesc ˆ ın acela¸ si director. } // Functie.

ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR Poliedru.java ¸ si .2.class. Pentru aceasta.java -d clase 6.java -d clase sau javac -classpath surse surse/Matematica.java -d clase Opt ¸iunea -d specific˘ a directorul r˘ ad˘ acin˘ a al ierarhiei de clase. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a compil˘ am explicit toate fi¸ sierele java dintr-un anumit director. Similar. atˆ at la compilare cˆ at ¸ si la interpretare trebuie specificat˘ a lista de directoare r˘ ad˘ acin˘ a .6.class.2.class /analiza Functie. Ins˘ a aceast˘ a organizare nu este suficient˘ a deoarece specific˘ a numai partea final˘ a din calea c˘ atre fi¸ sierele . In directorul aplicatiei (matematica) cre˘ am subdirectorul clase ¸ si d˘ am comanda: javac -sourcepath surse surse/Matematica. dar numai acestea.class 155 Crearea acestei structuri ierarhice este facut˘ a automat de c˘ atre compilator. vor fi compilate ˆ ın cascad˘ a toate clasele referite de aceasta. fiecare unitate de compilare va fi plasat˘ aˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierul s˘ au surs˘ a. Deoarece compil˘ am clasa principal˘ a a plicat ¸iei. putem folosi expresia: javac surse/geometrie/plan/*.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a este necesar˘ a deoarece ˆ ın momentul cˆ and compilatorul ˆ ıntˆ alneste un nume de clas˘ a el trebuie s˘ a poat˘ a identifica acea clas˘ a.class /algebra Grup.class Matematica.class Sfera. de exemplu /matematica/clase/geometrie/plan/Poligon. unit˘ a¸ tile de compilare sunt organizate astfel pentru a da posibilitatea interpretorului s˘ a gaseasc˘ a¸ si s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie o anumit˘ a clas˘ aˆ ın timpul execut ¸iei programului. In lipsa lui. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a trebuie s˘ a gaseasc˘ a fi¸ serul surs˘ a care o cont ¸ine. de exemplu surse/geometrie/plan.

156 CAPITOLUL 6.java: import geometrie. public class Matematica { public static void main(String args[]) { Poligon a = new Poligon().4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) Setarea c˘ aii de c˘ autare se poate face ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • Setarea variabilei de mediu CLASSPATH . Fiecare director din calea de cautare este directorul imediat superior structurii de directoare corespunz˘ atoare numelor pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele din directorul respectiv.. geometrie.Sfera(). Definit ¸ie O cale de c˘ autare este o list˘ a de directoare sau arhive ˆ ın care vor fi c˘ autate fi¸ sierele necesare unei aplicat ¸ii.spatiu.Grup.Functie. } } Identificarea unei clase referite ˆ ın program se face ˆ ın felul urm˘ ator: • La directoarele aflate ˆ ın calea de c˘ autare se adaug˘ a subdirectoarele specificate ˆ ın import sau ˆ ın numele lung al clasei • In directoarele formate este c˘ autat un fi¸ sier cu numele clasei.. In cazul ˆ ın care nu este g˘ asit nici unul sau sunt g˘ asite mai multe va fi semnalat˘ a o eroare. Implicit. calea de c˘ autare este format˘ a doar din directorul curent.*. import analiza. import algebra.folosind aceast˘ a variant˘ a toate aplicat ¸iile Java de pe ma¸ sina respectiv˘ a vor c˘ auta clasele necesare ˆ ın directoarele specificate ˆ ın variabila CLASSPATH. S˘ a consider˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei Matematica.plan.spatiu. .Sfera = new geometrie. 6. astfel ˆ ıncˆ at compilatorul ¸ si interpretorul s˘ a poat˘ a construi calea complet˘ a spre clasele aplicat ¸iei. Aceast˘ a list˘ a se nume¸ ste cale de cautare (classpath).2. ORGANIZAREA CLASELOR ˆ ın care se g˘ asesc fi¸ sierele aplicat ¸iei. //.

. sau metode ale claselor suport din pachetul java. Un fi¸ sier JAR poate fi creat folosind utilitarul jar aflat ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.classpath <cale de cautare> <surse java> java .util. din directorul matematica..java -d clase) run.. ce cont ¸ine diverse informat ¸ii auxiliare legate de aplicat ¸ia sau clasele arhivate.jar..3 Arhive JAR Fi¸ sierele JAR (Java Archive) sunt arhive ˆ ın format ZIP folosite pentru ˆ ımpachetarea aplicat ¸iilor Java. 157 • Folosirea opt ¸iunii -classpath la compilarea ¸ si interpretarea programelor . o organizare eficient˘ a a fi¸ sierelor aplicat ¸iei ar ar˘ ata astfel: /matematica /surse /clase compile.. DOS shell (Windows 95/NT/. ARHIVE JAR UNIX: SET CLASSPATH = cale1:cale2:.este un format de arhivare independent de platform˘ a.): SET CLASSPATH = cale1.3.bat (java -classpath clase Matematica) 6. diferent ¸a fat ¸˘ a de o arhiv˘ a ZIP obi¸ snuit˘ a fiind doar existent ¸a unui director denumit META-INF.cale2.bat (javac -sourcepath surse surse/Matematica.6. se va face astfel: java -classpath clase Matematica In concluzie. Ele pot fi folosite ¸ si pentru comprim˘ ari obi¸ snuite.classpath <cale de cautare> <clasa principala> Lansarea ˆ ın execut ¸ie a aplicatiei noastre. Dintre beneficiile oferite de arhivele JAR amintim: • portabilitate ... .directoarele specificate astfel vor fi valabile doar pentru comanda curent˘ a: javac .

jar" .arhivele JAR pot fi ”semnate” electronic • mecanismul pentru lucrul cu fi¸ siere JAR este parte integrata a platformei Java. • securitate .jar fi¸ sier(e)-intrare • Vizualizare cont ¸inutului jar tf nume-arhiva • Extragerea cont ¸inutului jar xf arhiva..class archive="arhiva. etc) este compresat ˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR. • minimizarea timpului de ˆ ıncarcare a unui applet: dac˘ a appletul (fi¸ siere class.dimensiunea unei aplicat ¸ii ˆ ın forma sa final˘ a este redus˘ a..class B.jar * .3.jar • Extragerea doar a unor fi¸ siere jar xf arhiva.1 Folosirea utilitarului jar Arhivatorul jar se g˘ ase¸ ste ˆ ın subdirectorul bin al directorului ˆ ın care este instalat kitul J2SDK. resurse.class • arhivarea tuturor fi¸ sierelor din directorul curent: jar cvf allfiles. f˘ ar˘ a a fi deci nevoie de a deschide cˆ ate o conexiune nou˘ a pentru fiecare fi¸ sier. ORGANIZAREA CLASELOR • compresare . el poate fi ˆ ınc˘ arcat ˆ ıntr-o singur˘ a tranzact ¸ie HTTP.jar A. Mai jos sunt prezentate pe scurt operat ¸iile uzuale: • Crearea unei arhive jar cf arhiva.158 CAPITOLUL 6.jar • Deschiderea unui applet arhivat <applet code=A. 6.jar fi¸ sier(e)-arhivate • Executarea unei aplicat ¸ii java -jar arhiva.> Exemple: • Arhivarea a dou˘ a fi¸ siere class: jar cf classes.

2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate Pentru a rula o aplicat ¸ie ˆ ımpachetat˘ aˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR trebuie s˘ a facem cunoscut˘ a interpretorului numele clasei principale a aplicat ¸iei. platforma Java 2 va asocia extensiile .jar: jar uvfm mate. Din directorul clase vom lansa comanda: jar cvf mate.jar vom obt ¸ine urm˘ atoarea eroare: ”Failed to load Main-Class manifest from mate. ARHIVE JAR 159 6.mf ce se gase¸ ste ˆ ın directorul META-INF trebuie s˘ aˆ ınregistr˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. Dac˘ a vom ˆ ıncerca s˘ a lans˘ am ˆ ın execut ¸ie aceast˘ a arhiv˘ a prin comanda java -jar mate.class In urma acestei comenzi vom obtine arhiva mate. .3.txt Ambele operat ¸ii puteau fi executate ˆ ıntr-un singur pas: jar cvfm mate. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a facˆ and dublu-click pe o arhiv˘ a JAR va fi lansat˘ aˆ ın execut ¸ie aplicat ¸ia ˆ ımpachetat˘ aˆ ın acea arhiv˘ a (dac˘ a exist˘ a o clas˘ a principal˘ a).3.txt geometrie analiza algebra Matematica. ˆ ın care dorim s˘ a arhiv˘ am clasele aplicat ¸iei descrise mai sus.jar geometrie analiza algebra Matematica. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.class Pe sistemele Win32.jar manifest.6.jar. Acest lucru ˆ ıl vom face ˆ ın doi pa¸ si: • se creeaz˘ a un fi¸ sier cu un nume oarecare.jar manifest.txt.java. Aceasta ˆ ınseamna c˘ aˆ ın fiserul Manifest. de exemplu manifest.jar”.jar cu interpretorul Java. ˆ ın care vom scrie: Main-Class: Matematica • adaug˘ am aceast˘ a informat ¸ie la fi¸ sierul manifest al arhivei mate. ˆ ın care clasa principal˘ a era Matematica.

160 CAPITOLUL 6. ORGANIZAREA CLASELOR .

Ace¸ sti algoritmi se numesc ¸ si polimorfici deoarece pot fi folosit ¸i pe implement˘ ari diferite ale unei colect ¸ii. Prin intermediul colect ¸iilor vom avea acces la diferite tipuri de date cum ar fi vectori. liste ˆ ınl˘ ant ¸uite. mult ¸imi matematice. Utilizarea colect ¸iilor ofer˘ a avantaje evidente ˆ ın procesul de dezvoltare a unei aplicat ¸ii.1 Introducere O colect ¸ie este un obiect care grupeaz˘ a mai multe elemente ˆ ıntr-o singur˘ a unitate. putˆ and include obiecte de orice tip. Aceste clase reprezint˘ a tipuri de date reutilizabile. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a mult ¸imile reprezentate sunt eterogene. ˆ ın Java colect ¸iile sunt tratate ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. reprezentˆ and elementul de funct ¸ionalitate reutilizabil˘ a. Incepˆ and cu versiunea 1. stive. cˆ at ¸ si pentru transmiterea unor informat ¸ii de la o metod˘ a la alta. • Algoritmi: metode care efectueaz˘ a diverse operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea sau sortarea. Tipul de date al elementelor dintr-o colect ¸ie este Object. tabele de dispersie. fiind organizate ˆ ıntr-o arhitectur˘ a foarte eficient˘ a¸ si flexibil˘ a ce cuprinde: • Interfet ¸e: tipuri abstracte de date ce descriu colect ¸iile ¸ si permit utilizarea lor independent de detaliile implement˘ arilor.Capitolul 7 Colect ¸ii 7. • Implement˘ ari: implement˘ ari concrete ale interfet ¸elor ce descriu colect ¸ii.2. Cele mai importante sunt: 161 . Colect ¸iile sunt folosite atˆ at pentru memorarea ¸ si manipularea datelor. definite pentru obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele ce descriu colect ¸ii. etc.

COLECT ¸ II • Reducerea efortului de programare: prin punerea la dispozit ¸ia programatorului a unui set de tipuri de date ¸ si algoritmi ce modeleaz˘ a structuri ¸ si operat ¸ii des folosite ˆ ın aplicat ¸ii. • Cre¸ sterea vitezei ¸ si calit˘ a¸ tii programului: implement˘ arile efective ale colect ¸iilor sunt de ˆ ınalt˘ a performant ¸˘ a¸ si folosesc algoritmi cu timp de lucru optim.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii Interfet ¸ele reprezint˘ a nucleul mecanismului de lucru cu colect ¸ii. public interface Collection { // Metode cu caracter general int size(). Iterator iterator(). Platforma Java nu ofer˘ a nici o implementare direct˘ a a acestei interfet ¸e. Unele au elementele ordonate. cum ar fi Set sau List. boolean isEmpty(). . Collection modeleaz˘ a o colect ¸ie la nivelul cel mai general. boolean add(Object element). scopul lor fiind de a permite utilizarea structurilor de date independent de modul lor de implementare. boolean remove(Object element). 7. altele nu. // Operatii la nivel de element boolean contains(Object element). ci exist˘ a doar implement˘ ari ale unor subinterfet ¸e mai concrete. Astfel. la scrierea unei aplicat ¸ii putem s˘ a ne concentr˘ am eforturile asupra problemei ˆ ın sine ¸ si nu asupra modului de reprezentare ¸ si manipulare a informat ¸iilor. descriind un grup de obiecte numite ¸ si elementele sale. alte implement˘ ari nu. Unele implement˘ ari ale acestei interfet ¸e permit existent ¸a elementelor duplicate. void clear().162 CAPITOLUL 7.

boolean removeAll(Collection c). dac˘ a este folosit un comparator) trebuie s˘ a fie valid ¸ si s˘ a nu provoace except ¸ii.compareT o(o2) (sau comparator. Fiind subclas˘ a a interfet ¸ei Set. f˘ ar˘ a a avea alte metode specifice. apelul o1.2. Singura conditt ¸ie este ca. Object[] toArray(Object a[]). Pune la dispozit ¸ie operat ¸ii care beneficiaz˘ a de avantajul ordon˘ arii elementelor.compare(o1. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II 163 // Operatii la nivel de multime boolean containsAll(Collection c). Object toElement). Mo¸ stene¸ ste metodele din Collection. diferent ¸a principal˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a elementele dintr-o astfel de colect ¸ie sunt ordonate ascendent. boolean addAll(Collection c). } Set modeleaz˘ a not ¸iunea de mult ¸ime ˆ ın sens matematic. Dou˘ a dintre clasele standard care ofer˘ a implement˘ ari concrete ale acestei interfet ¸e sunt HashSet ¸ si TreeSet. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei ¸ si este ment ¸inut˘ a automat la orice operat ¸ie efectuat˘ a asupra mult ¸imii. mo¸ stene¸ ste metodele acesteia. o2 ale colect ¸iei. SortedSet este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Set.7. // Metode de conversie in vector Object[] toArray(). . boolean retainAll(Collection c). pentru orice dou˘ a obiecte o1.equals(o2). mai bine zis nu poate cont ¸ine dou˘ a obiecte o1 ¸ si o2 cu proprietatea o1. O mult ¸ime nu poate avea elemente duplicate. Ordonarea elementelor se face conform ordinii lor naturale. oferind metode suplimentare ce ¸ tin cont de faptul c˘ a mult ¸imea este sortat˘ a: public interface SortedSet extends Set { // Subliste SortedSet subSet(Object fromElement. SortedSet headSet(Object toElement). o2).

c˘ autare ¸ si iterare avansat˘ a. ListIterator listIterator(int index). List descrie liste (secvent ¸e) de elemente indexate. Object last(). Object remove(int index). } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeSet. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface List extends Collection { // Acces pozitional Object get(int index).164 CAPITOLUL 7. avem metode pentru acces pozit ¸ional. // Extragere sublista List subList(int from. fat ¸˘ ade metodele definite de interfat ¸a Collection. int lastIndexOf(Object o). // Iterare ListIterator listIterator(). In plus. // Cautare int indexOf(Object o). } . abstract boolean addAll(int index. Object set(int index. Object element). Comparator comparator(). void add(int index. // Capete Object first(). Listele pot contine duplicate ¸ si permit un control precis asupra pozit ¸iei unui element prin intermediul indexului acelui element. int to). Object element). COLECT ¸ II SortedSet tailSet(Object fromElement). Collection c).

Object get(Object key). Object value). boolean containsValue(Object value). void clear(). boolean isEmpty(). 165 Map descrie structuri de date ce asociaz˘ a fiecarui element o cheie unic˘ a. public Collection values(). boolean containsKey(Object key). Object remove(Object key). // Operatii la nivel de element Object put(Object key. LinkedList. Obiectele de acest tip nu pot cont ¸ine chei duplicate ¸ si fiecare cheie este asociat˘ a la un singur element. Ierarhia interfet ¸elor derivate din Map este independent˘ a de ierarhia derivat˘ a din Collection. public Set entrySet(). INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II Clase standard care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a sunt: ArrayList. // Interfata pentru manipularea unei inregistrari public interface Entry { Object getKey().2. Vector. // Operatii la nivel de multime void putAll(Map t). Object getValue(). Object setValue(Object value). // Vizualizari ale colectiei public Set keySet(). Definitt ¸ai interfet ¸ei este prezentat˘ a mai jos: public interface Map { // Metode cu caracter general int size().7. } } . dup˘ a care poate fi reg˘ asit.

SortedMap tailMap(Object fromKey). aflarea comparatorului folosit pentru ordonare. 7. oferind metode suplimentare pentru: extragere de subtabele. TreeMap ¸ si Hashtable. Object last(). Definit ¸ia interfet ¸ei este dat˘ a mai jos: public interface SortedMap extends Map { // Extragerea de subtabele SortedMap subMap(Object fromKey.2. // Comparatorul folosit pentru ordonare Comparator comparator(). COLECT ¸ II Clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a Map sunt HashMap. } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeMap. SortedMap headMap(Object toKey). la care se adaug˘ a faptul c˘ a mult ¸imea cheilor dintr-o astfel de colect ¸ie este ment ¸inut˘ a ordonat˘ a ascendent conform ordinii naturale. aflarea primei/ultimei chei. Object toKey). . sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor Inainte de versiunea 1. chiar dac˘ a funct ¸ionalitatea lor era aproape identic˘ a cu cea a unei clase anterioare. exista un set de clase pentru lucrul cu colect ¸ii. Pe lˆ ang˘ a acestea au fost create noi clase corespunz˘ atoare interfet ¸elor definite. SortedMap este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Map. ˆ ıns˘ a acestea nu erau organizate pe ierarhia de interfet ¸e prezentat˘ aˆ ın sect ¸iunea anterioar˘ a. Este subclasa a interfet ¸ei Map. // Capete Object first(). Aceste clase sunt ˆ ın continuare disponibile ¸ si multe dintre ele au fost adaptate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at s˘ a se integreze ˆ ın noua abordare.166 CAPITOLUL 7.

unde ’implementare’ se refer˘ a la structura intern˘ a folosit˘ a pentru reprezentarea mult ¸imii.. ˆ ımpreun˘ a cu interfet ¸ele corespunz˘ atoare (clasele din vechiul model sunt trecute pe rˆ andul de jos): Interfat ¸a Set SortedSet List Clasa HashSet TreeSet ArrayList. .˘ ALE COLECT 7.3.Properties Evident.Hashtable . • sunt serializabile. TreeMap. clasele care descriu colect ¸ii au unele tr˘ asaturi comune. cum ar fi ArrayList ¸ si Vector. ca ˆ ın figura de mai jos: AbstractCollection . TreeSet. Pe lˆ ang˘ a organizarea ierarhic˘ a a interfet ¸elor implementate.HashSet. Vector-Stack AbstractMap . • au definit˘ a metoda clone. ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos. HashTable In vechea ierarhie: Dictionary .AbstractSet. clasele ce descriu colect ¸ii sunt de asemenea concepute ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. cum ar fi: • permit elementul null. IMPLEMENTARI ¸ IILOR 167 Clasele de baz˘ a care implementeaz˘ a interfet ¸e ce descriu colect ¸ii au numele de forma < Implementare >< Interf ata >. In general. implementarea interfet ¸elor este explicit realizat˘ a la nivelul superclaselor abstracte. HashMap ¸ si Hashtable. LinkedList Vector Map HashMap Hashtable SortedMap TreeMap A¸ sadar se observ˘ a existent ¸a unor clase care ofer˘ a aceea¸ si funct ¸ionalite.. acestea oferind de altfel ¸ si implement˘ ari concrete pentru multe din metodele definite de interfet ¸e.HashMap. AbstractList .

respectiv LinkedList ¸ si execut˘ a diverse operat ¸ii pe ea. curre ntTimeM illis () . COLECT ¸ II • au definit˘ a metoda toString. public static void testAdd ( List lst ) { long t1 = System .t1 ) ) . • permit crearea de iteratori pentru parcurgere. interfat ¸a List este implementat˘ a de clasele ArrayList ¸ si LinkedList. long t2 = System . nu sunt sincronizate (vezi ”Fire de execut ¸ie).LinkedList import java .1: Comparare ArrayList . De ce exist˘ a atunci ¸ si clasa LinkedList ? Raspunsul const˘ aˆ ın faptul c˘ a folosind reprezent˘ ari diferite ale mult ¸imii gestionate putem obt ¸ine performante mai bune ˆ ın funct ¸ie de situat ¸ie. rapiditatea reg˘ asirii acestora ¸ si timpul necesar actualiz˘ arii colect ¸iei ˆ ın cazul unor modific˘ ari. System . cronometrˆ and timpul necesar realiz˘ arii acestora: Listing 7. } . add ( new Integer ( i ) ) . println ( " Add : " + ( t2 .168 CAPITOLUL 7. De exemplu. for ( int i =0. out .4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor Dup˘ a cum am vazut. curre ntTimeM illis () . S˘ a consider˘ am un exemplu ce creeaza o list˘ a folosind ArrayList. util . • au atˆ at constructor f˘ ar˘ a argumente cˆ at ¸ si un constructor care accept˘ a ca argument o alt˘ a colect ¸ie • exceptˆ and clasele din arhitectura veche. i < N . prin realizarea unor compromisuri ˆ ıntre spat ¸iul necesar pentru memorarea datelor. prima fiind ˆ ın general mult mai folosit˘ a. 7. public class TestEficienta { final static int N = 100000. care returneaz˘ a o reprezentare ca ¸ sir de caractere a colect ¸iei respective. fiecare interfat ¸˘ a ce descrie o colect ¸ie are mai multe implement˘ ari.*. i ++) lst .

testRemove ( lst2 ) .4. for ( int i =0. println ( " Remove : " + ( t2 .45 0. System . List lst1 = new ArrayList () . println ( " ArrayList " ) .01 add get remove A¸ sadar. currentTimeM illis () . } } 169 Timpii aproximativi de rulare pe un calculator cu performant ¸e medii. testAdd ( lst1 ) . List lst2 = new LinkedList () . i ++) lst . } public static void main ( String args []) { System . println ( " Get : " + ( t2 . currentTimeM illis () . System . System .t1 ) ) . } public static void testRemove ( List lst ) { long t1 = System . ˆ ın timp ce pentru LinkedList este extrem de lent˘ a. long t2 = System . remove (0) . out . ArrayList ofer˘ a acces ˆ ın timp constant la elementele sale ¸ si din acest motiv folosirea lui ”get” este rapid˘ a. curre ntTimeMillis () . println ( " LinkedList " ) . long t2 = System . out .˘ A COLECT 7. i ++) lst . exprimat ¸i ˆ ın secunde. deoarece ˆ ıntr-o list˘ aˆ ınlant ¸uit˘ a accesul la un element se face prin . testRemove ( lst1 ) . curre ntTimeMillis () . i < N . testGet ( lst2 ) . ad˘ augarea elementelor este rapid˘ a pentru ambele tipuri de liste. get ( i ) . testGet ( lst1 ) . for ( int i =0.12 0. sunt dat ¸i ˆ ın tabelul de mai jos: ArrayList 0.14 87. out .01 12. out . i < N .t1 ) ) . FOLOSIREA EFICIENTA ¸ IILOR public static void testGet ( List lst ) { long t1 = System . testAdd ( lst2 ) .05 LinkedList 0.

ˆ ın timp ce pentru LinkedList este rapid˘ a ¸ si se face prin simpla schimbare a unei leg˘ aturi. [argumente]). Concluzia nu este c˘ a una din aceste clase este mai ”bun˘ a” decˆ at cealalt˘ a. iar LinkedList funct ¸ioneaza eficient atunci cˆ and facem multe operat ¸ii de modificare (¸ stergeri. • apelul lor general va fi de forma: Collections. 7. • au un singur argument de tip colect ¸ie.sorteaz˘ a ascendent o list˘ a referitor la ordinea s˘ a natural˘ a sau la ordinea dat˘ a de un comparator. Deci. Metodele mai des folosite din clasa Collections sunt: • sort . inser˘ ari).5 Algoritmi polimorfici Algoritmii polimorfici descri¸ si ˆ ın aceast˘ a sect ¸iune sunt metode definite ˆ ın clasa Collections care permit efectuarea unor operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea.170 CAPITOLUL 7. sortarea. • majoritatea opereaz˘ a pe liste dar ¸ si pe colect ¸ii arbitrare.efectueaz˘ a c˘ autarea eficient˘ a (binar˘ a) a unui element ˆ ıntr-o list˘ a ordonat˘ a. folosirea lui ArrayList este lent˘ a deoarece elementele r˘ amase sufer˘ a un proces de reindexare (shift la stˆ anga).algoritm(colectie. • binarySearch .opusul lui sort.amestec˘ a elementele unei liste . . Caracterisiticile principale ale acestor algoritmi sunt: • sunt metode de clas˘ a (statice). • shuffle . ci c˘ a exist˘ a diferent ¸e substant ¸iale ˆ ın reprezentarea ¸ si comportamentul diferitelor implement˘ ari ¸ si c˘ a alegerea unei anumite clase pentru reprezentarea unei mult ¸imi de elemente trebuie s˘ a se fac˘ aˆ ın funct ¸ie de natura problemei ce trebuie rezolvat˘ a. ArrayList se comport˘ a bine pentru cazuri ˆ ın care avem nevoie de reg˘ asirea unor elemente la pozit ¸ii diferite ˆ ın list˘ a. COLECT ¸ II parcurgerea secvent ¸ial˘ a a listei pˆ an˘ a la elementul respectiv. etc. La operat ¸iunea de eliminare.

returneaz˘ a o instant ¸˘ a sincronizat˘ a a unei colect ¸ii (vezi ”Fire de execut ¸ie”). de¸ si am dori ca elementele s˘ a fie doar numere ˆ ıntregi. In exemplul de mai sus. introduse ˆ ın versiunea 1. lista definit˘ a poate cont ¸ine obiecte de orice tip. • max . S˘ a consider˘ am un exemplu de utilizare a colect ¸iilor ˆ ınainte ¸ si dup˘ a introducerea tipurilor generice: // Inainte de 1. trebuie s˘ a facem cast explicit de la tipul Object la Integer atunci cˆ and prelu˘ am valoarea unui element.populeaza o lista cu un anumit element repetat de un num˘ ar de ori. Definirea unui tip generic se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ıntre paranteze unghiulare a unui tip de date Java. • min .returneaz˘ a minimul dintr-o colect ¸ie. • synchronizedTipColectie .returneaza o enumerare a elementelor dintr-o colect ¸ie. • swap . permit ¸ˆ and tipizarea elementelor acestora.7. • unmodifiableTipColectie .6.copie elementele unei liste ˆ ın alta.returneaz˘ a o instant ¸˘ a care nu poate fi modificat˘ a a colect ¸iei respective. 7.interschimb˘ a elementele de la dou˘ a pozit ¸ii specificate ale unei liste. int val = ((Integer)list. • enumeration . list. simplific˘ a lucrul cu colect ¸ii. efectul fiind impunerea tipului respectiv pentru toate elementele colect ¸iei: <TipDate>. Mai mult. putem rescrie secvent ¸a astfel: .5 ArrayList list = new ArrayList().intValue().add(new Integer(123)).6 Tipuri generice Tipurile generice.returneaz˘ a maximul dintr-o colect ¸ie. 171 • fill .get(0)). • copy . TIPURI GENERICE • reverse .5 a limbajului Java. Folosind tipuri generice.inverseaz˘ a ordinea elementelor dintr-o list˘ a.

intValue(). spre deosebire de varianta anterioar˘ a ce permitea doara aruncarea unor except ¸ie de tipul ClassCastException ˆ ın cazul folosirii incorecte a tipurilor. obt ¸inem o variant˘ a mult simplificat˘ a a secvent ¸ei init ¸iale: // Dupa 1. list. ˆ ımpreun˘ a cu modalitatea lor de folosire.hasMoreElements()) { System. list.5.out.println(e.nextElement()). semnificat ¸iile lor fiind evidente: • Enumeration: hasMoreElements. varianta mai concisa for (Enumeration e = v. respectiv Iterator sau ListIterator. Dac˘ a utiliz˘ am ¸ si mecanismul de autoboxing. int val = list. indiferent dac˘ a aceasta este indexat˘ a sau nu.add(123). In cazul folosirii tipurilor generice. while (e.get(0). COLECT ¸ II // Dupa 1. Toate clasele care implementeaz˘ a colect ¸ii au metode ce returneaz˘ a o enumerare sau un iterator pentru parcurgerea elementelor lor. Metodele uzuale ale acestor interfet ¸e sunt prezentate mai jos.add(new Integer(123)). } // sau.172 CAPITOLUL 7.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari Enumer˘ arile ¸ si iteratorii descriu modalit˘ a¸ ti pentru parcurgerea secvent ¸ial˘ aa unei colect ¸ii. folosind tipuri generice ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). .get(0). folosind si autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). Deoarece funct ¸ionalitatea interfet ¸ei Enumeration se reg˘ ase¸ ste ˆ ın Iterator.elements. 7.5. nextElement // Parcurgerea elementelor unui vector v Enumeration e = v. Ei sunt descri¸ si de obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele Enumeration.elements(). aceasta din urm˘ a este preferat˘ aˆ ın noile implement˘ ari ale colect ¸iilor. ˆ ıncercarea de a utiliza ˆ ın cadrul unei colect ¸ii a unui element necorespunz˘ ator ca tip va produce o eroare la compilare. int val = list.

} 173 Iteratorii simpli permit eliminarea elementului curent din colect ¸ia pe care o parcurg. fiind responsabilitatea noastr˘ a de a face conversie (cast) la alte tipuri de date.println(e. set // Parcurgerea elementelor unui vector // si inlocuirea elementelor nule cu 0 for (ListIterator it = v. set dar ¸ si prin faptul c˘ a denumirile metodelor sunt mai concise.) { System.˘ 7.iterator(). Atent ¸ie Deoarece colect ¸iile sunt construite peste tipul de date Object. cei de tip ListIterator permit ¸ si inserarea unui element la pozit ¸ia curent˘ a. add. it. . metodele de tip next sau prev ale iteratorilor vor returna tipul Object. } • ListIterator: hasNext. hasPrevious. if (obj == null) it. dac˘ a este cazul.remove(). respectiv modificarea elementului curent.next(). it. add. next.next().listIterator(). remove.hasNext().7. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI e. remove // Parcurgerea elementelor unui vector // si eliminarea elementelor nule for (Iterator it = v. if (obj == null) it.hasNext().nextElement()).) { Object obj = it.hasMoreElements(). Iteratorii sunt preferat ¸i enumer˘ arilor datorit˘ a posibilit˘ a¸ tii lor de a act ¸iona asupra colect ¸iei pe care o parcurg prin metode de tip remove.) { Object obj = it. precum ¸ si iterarea ˆ ın ambele sensuri. next. previous. } • Iterator: hasNext.set(new Integer(0)).out.

next(). exist˘ a o variant˘ a simplificat˘ a de utilizare a iteratorilor.hasNext(). class TestIterator { public static void main ( String args []) { ArrayList a = new ArrayList () . le amestec˘ am. System .iterator(). // Amestecam elementele colectiei Collections . intValue () % 2 == 0) it .. util . } } Incepˆ and cu versiunea 1. println ( " Vectorul amestecat : " + a ) . dup˘ a care le parcurgem element cu element folosind un iterator. listIterator () . add ( new Integer ( i ) ) . shuffle ( a ) . // Proceseaza val . hasNext () . } System . for (Iterator i = list.. ˆ ınlocuind numerele pare cu 0.5 a limbajului Java. Listing 7. i <=10.*. print ( " Rezultat : " + a ) . out . next () .) { Integer val=(Integer)i. // Adaugam numerele de la 1 la 10 for ( int i =1. . // Parcurgem vectorul for ( ListIterator it = a . it .2: Folosirea unui iterator import java . set ( new Integer (0) ) . ) { Integer x = ( Integer ) it . i.174 CAPITOLUL 7. // Daca elementul curent este par . COLECT ¸ II In exemplul de mai jos punem ˆ ıntr-un vector numerele de la 1 la 10. i ++) a . il facem 0 if ( x . o secvent ¸˘ a de genul: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). Astfel. out .

7. } 175 . for (Integer val : list) { // Proceseaza val ...˘ 7. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI } poate fi rescris˘ a astfel: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().

176 CAPITOLUL 7. COLECT ¸ II .

1 Folosirea serializ˘ arii Definit ¸ie Serializarea este o metod˘ a ce permite transformarea unui obiect ˆ ıntr-o secvent ¸a ˘ de octet ¸i sau caractere din care s˘ a poat˘ a fi ref˘ acut ulterior obiectul original. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a durata de viat ¸a a unui obiect nu este determinat˘ a de execut ¸ia unui program ˆ ın care acesta este definit . Acest lucru se realizeaz˘ a prin serializarea obiectului ¸ si scrierea lui pe disc ˆ ınainte de terminarea unui program. se nume¸ ste deserializare. prin serializare se ˆ ıntelege procesul de scriere/citire a obiectelor.Capitolul 8 Serializarea obiectelor 8. Cu alte cuvinte. Tipurile primitive pot fi de asemenea serializate. Procesul invers. apoi. de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea original˘ a. • Permite persistent ¸a obiectelor. Acest 177 . Intr-un cadru mai larg. serializarea permite salvarea ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a a tuturor informat ¸iilor unui obiect pe un mediu de stocare extern programului.obiectul poate exista ¸ si ˆ ıntre apelurile programelor care ˆ ıl folosesc. obiectul va fi citit de pe disc ¸ si starea lui refacut˘ a. Utilitatea serializarii const˘ aˆ ın urm˘ atoarele aspecte: • Asigur˘ a un mecanism simplu de utilizat pentru salvarea ¸ si restaurarea a datelor. la relansarea programului.

serializarea este utilizat˘ a pentru transportul argumentelor prin ret ¸ea ¸ si pentru returnarea valorilor. A¸ sadar referint ¸ele care construiesc starea unui obiect formeaz˘ a o ˆ ıntreag˘ a ret ¸ea. ¸ si a¸ sa mai departe.este o modalitate prin care metodele unor obiecte de pe o alt˘ a ma¸ sin˘ a pot fi apelate ca ¸ si cum acestea ar exista local pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. respectiv recept ¸ionate obiecte serializate. ˆ ıntrucˆ at ea trebuie efectuat˘ a explicit de c˘ atre programator ¸ si nu este realizat˘ a automat de c˘ atre sistem. folosind clasa DataOutputStream. stare care este specificat˘ aˆ ın etapa de design a aplicat ¸iei. pentru ca apoi s˘ a fie restaurate prin metode ale clasei DataInputStream. In cazul ˆ ın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv. • Compensarea diferent ¸elor ˆ ıntre sisteme de operare .Aplicat ¸iile ce ruleaz˘ aˆ ın ret ¸ea pot comunica ˆ ıntre ele folosind fluxuri pe care sunt trimise. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un algoritm general de salvare a st˘ arii unui obiect nu este tocmai facil. atunci salvarea informat ¸iilor ˆ ıncapsulate ˆ ın acel obiect se poate face ¸ si prin salvarea pe rˆ and a datelor. o asemenea abordare nu este . dar.178 CAPITOLUL 8. ordinea octet ¸ilor sau alte detalii specifice sistemelor repective. ˆ ıntrucˆ at celelalte obiectele referite de obiectul care se serializeaz˘ a pot referi la rˆ andul lor alte obiecte. de sine st˘ at˘ atoare ce pot fi utilizate ˆ ın medii vizuale de dezvoltare a aplicat ¸iilor.transmiterea unor informat ¸ii ˆ ıntre platforme de lucru diferite se realizeaz˘ a unitar. independent de formatul de reprezentare a datelor. • RMI (Remote Method Invocation) . • Transmiterea datelor ˆ ın ret ¸ea . SERIALIZAREA OBIECTELOR tip de persistent ¸˘ a a obiectelor se nume¸ ste persistent ¸˘ a u¸ soar˘ a. Acesta este un proces recusiv de salvare a datelor. Mediile vizuale folosesc mecanismul serializ˘ arii pentru asigurarea persistent ¸ei componentelor Bean. • Java Beans .sunt componente reutilizabile. Atunci cˆ and este trimis un mesaj c˘ atre un obiect ”remote” (de pe alt˘ a ma¸ sin˘ a). Orice component˘ a Bean are o stare definit˘ a de valorile implicite ale propriet˘ a¸ tilor sale. Un aspect important al serializ˘ arii este c˘ a nu salveaz˘ a doar imaginea unui obiect ci ¸ si toate referint ¸ele la alte obiecte pe care acesta le cont ¸ine. a¸ sa cum am vazut.

deoarece pot ap˘ area probleme cum ar fi: variabilele membre ale obiectului pot fi instant ¸e ale altor obiecte.writeBoolean(true).1. fos. respectiv DataOutput ce declar˘ a metode de tipul readTipPrimitiv.readBoolean(). FOLOSIREA SERIALIZARII 179 ˆ ın general suficient˘ a. . In continuare. fie cu ObjectOutputStream ¸ si ObjectInputStream.readDouble(). DataInputStream in = new DataInputStream(fis).flush().1 Serializarea tipurilor primitive Serializarea tipurilor primitive poate fi realizat˘ a fie prin intermediul fluxurilor DataOutputStream ¸ si DataInputStream.˘ 8.writeInt(12345). out. etc.dat"). out. Mai jos este prezentat un exemplu de serializare folosind clasa DataOutputStream: FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. Serializarea ˆ ın format binar a tipurilor primitive ¸ si a obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clase specializate ˆ ın acest scop cu ar fi: ObjectOutputStream pentru scriere ¸ si ObjectInputStream pentru restaurare. out.writeDouble(12. boolean b = in. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. prin termenul serializare ne vom referi doar la serializarea ˆ ın format binar. 8. Acestea implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. out.readInt().345). unele cˆ ampuri pot face referint ¸˘ a la acela¸ si obiect. respectiv writeTipPrimitiv pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.writeUTF("Sir de caractere").dat"). double d = in. DataOutputStream out = new DataOutputStream(fos). int i = in.1. out.close().

respectiv ObjectOutput care extind DataInput.flush(). Mecanismul implicit de serializare a unui obiect va salva numele clasei obiectului.2 Serializarea obiectelor Serializarea obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clasele ObjectOutputStream (pentru salvare) ¸ si ObjectInputStream (pentru restaurare).1. sau de pe care va fi restaurat un obiect serializat. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a vor fi folosite ˆ ımpreuna cu alte fluxuri pentru scrierea/citirea efectiv˘ aa datelor pe mediul extern pe care va fi salvat. SERIALIZAREA OBIECTELOR String s = in. out. secvent ¸a uzual˘ a fiind cea de mai jos: ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fluxPrimitiv). Metodele pentru serializarea obiectelor sunt: • writeObject. Acestea sunt fluxuri de procesare. Referint ¸ele la alte obiecte serializabile din cadrul obiectului curent vor duce automat la serializarea acestora iar referint ¸ele multiple c˘ atre un acela¸ si obiect sunt codificate utilizˆ and un algoritm care s˘ a poat˘ a reface ”ret ¸eaua de obiecte” la aceea¸ si stare ca atunci cˆ and obiectul original a fost salvat. 8. pe lˆ ang˘ a metodele dedicate serializ˘ arii obiectelor.180 CAPITOLUL 8.close().1. signatura clasei ¸ si valorile tuturor cˆ ampurile serializabile ale obiectului. fis. vor exista ¸ si metode pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a. out.readUTF().writeObject(referintaObiect). . pentru scriere ¸ si • readObject. fluxPrimitiv. pentru restaurare.3 Clasa ObjectOutputStream Scrierea obiectelor pe un flux de ie¸ sire este un proces extrem de simplu.close(). Clasele ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream implementeaz˘ a interfet ¸ele ObjectInput. 8. respectiv DataOutput.

ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos).1. //sau .1. sau InvalidClassException dac˘ a sunt probleme cu o clas˘ a necesar˘ aˆ ın procesul de serializare. mai precis NotSerializableException dac˘ a obiectul primit ca argument nu este serializabil. out. fos. Deoarece implementeaz˘ a interfat ¸a DataOutput. citirea acestora ¸ si reconstruirea obiectelor salvate se va face printr-un flux de intrare de tip ObjectInputStream. Object obj = in.readObject(). FOLOSIREA SERIALIZARII 181 Exemplul de mai jos construie¸ ste un obiect de tip Date ¸ si ˆ ıl salveaz˘ aˆ ın fi¸ sierul test.writeObject("Ora curenta:"). Evident.writeBoolean(true). pe lˆ anga metoda de scriere a obiectelor. out.writeInt(12345). 8.˘ 8.4 Clasa ObjectInputStream Odat˘ a ce au fost scrise obiecte ¸ si tipuri primitive de date pe un flux. out.close().flush().writeUTF("Sir de caractere"). cum ar fi FileInputStream pentru date salvate ˆ ıntr-un fi¸ sier.345). Metoda writeObject arunc˘ a except ¸ii de tipul IOException ¸ si derivate din aceasta. ˆ ımpreun˘ a cu un obiect de tip String. out. clasa pune la dispozitie ¸ si metode de tipul writeTipPrimitiv pentru serializarea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.ser. FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test.ser"). Acesta este de asemenea un flux de procesare ¸ si va trebui asociat cu un flux pentru citirea efectiv˘ a a datelor. out.writeDouble(12.writeObject(new Date()). astfel ˆ ıncˆ at apeluri ca cele de mai jos sunt permise : out. Vom vedea ˆ ın continuare c˘ a un obiect este serializabil dac˘ a este instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. Secvent ¸a uzual˘ a pentru deserializare este cea de mai jos: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fluxPrimitiv). fi¸ sierul rezultat va cont ¸ine informat ¸iile reprezentate ˆ ın format binar. out.

Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. fis. SERIALIZAREA OBIECTELOR TipReferinta ref = (TipReferinta)in.close(). Date data = (Date)in.readBoolean().readObject(). fluxPrimitiv. pe lˆ ang˘ a metoda de citire a obiectelor. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis).readInt(). // gresit Date date = (Date)in. .close(). altfel vor ap˘ area evident except ¸ii ˆ ın procesul de deserializare. Clasa ObjectInputStream implementeaz˘ a interfat ¸a DataInput deci. String s = in. int i = in.readDouble().readObject(). double d = in.ser"). boolean b = in.readObject().182 CAPITOLUL 8. // corect Atent ¸ie Ca ¸ si la celelalte fluxuri de date care implemeteaz˘ a interfat ¸a DataInput citirea dintr-un flux de obiecte trebuie s˘ a se fac˘ a exact ˆ ın ordinea ˆ ın carea acestea au fost scrise. clasa pune la dispozit ¸ie ¸ si metode de tipul readTipPrimitiv pentru citirea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.readUTF(). String mesaj = (String)in.readObject(). Trebuie observat c˘ a metoda readObject are tipul returnat Object. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie realizat˘ a explicit conversia la tipul corespunzator obiectului citit: Date date = in.readObject().

Acest lucru va fi discutat ˆ ın sect ¸iunea referitoare la personalizarea serializ˘ arii. fiind responsabilitatea clasei curente de a asigura un mecanism propriu pentru salvarea/restaurarea lor. va fi generat˘ a o except ¸ie la execut ¸ie. ˆ ıntrucˆ at implementeaz˘ a indirect interfat ¸a Serializable. interfat ¸a Serializable.2. In situat ¸ia ˆ ın care dorim s˘ a declar˘ am o clas˘ a serializabil˘ a dar superclasa sa nu este serializabil˘ a. • Superclasa trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu un constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable Interfat ¸a Serializable nu cont ¸ine nici o declarat ¸ie de metod˘ a sau constant˘ a. A¸ sadar. singurul ei scop fiind de a identifica clasele ale c˘ aror obiecte sunt serializabile. public interface Serializable { // Nimic ! } Declararea claselor ale c˘ aror instant ¸e trebuie s˘ a fie serializate este a¸ sadar extrem de simpl˘ a. In lipsa unui constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente pentru superclas˘ a. acesta fiind utilizat pentru init ¸ializarea variabilelor mo¸ stenite ˆ ın procesul de restaurare al unui obiect. . Definit ¸ia sa complet˘ a este: package java. direct sau indirect.io. fiind f˘ acut˘ a prin simpla implementare a interfet ¸ei Serializable: public class ClasaSerializabila implements Serializable { // Corpul clasei } Orice subclas˘ a a unei clase serializabile este la rˆ andul ei serializabil˘ a. atunci trebuie s˘ a avem ˆ ın vedere urm˘ atoarele lucruri: • Variabilele accesibile ale superclasei nu vor fi serializate. OBIECTE SERIALIZABILE 183 8.2 Obiecte serializabile Un obiect este serializabil dac˘ a¸ si numai dac˘ a clasa din care face parte implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze.2. Variabilele proprii vor fi init ¸ializate cu valorile de pe fluxul de intrare.8. dac˘ a dorim ca instant ¸ele unei clase s˘ a poat˘ a fi serializate. 8.

" + z + " . dac˘ a este ˆ ıntˆ alnit un obiect care nu implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException ce va identifica respectiva clas˘ a neserializabil˘ a. 8.2 Controlul serializ˘ arii Exist˘ a cazuri cˆ and dorim ca unele variabile membre ale unui obiect s˘ a nu fie salvate automat ˆ ın procesul de serializare. SERIALIZAREA OBIECTELOR In procesul serializ˘ arii. declararea unei variabile membre temporare ar trebui facut˘ a astfel: transient private double temp. Pentru ca un cˆ amp s˘ a nu fie salvat ˆ ın procesul de serializare el trebuie declarat cu modificatorul transient ¸ si trebuie s˘ a fie ne-static. Acestea sunt cazuri comune atunci cˆ and respectivele cˆ ampuri reprezint˘ a informat ¸ii confident ¸iale.184 CAPITOLUL 8. cele marcate ’NU’. } } . De exemplu. sau variabile temporare pe care nu are rost s˘ a le salv˘ am. Chiar declarate private ˆ ın cadrul clasei aceste cˆ ampuri particip˘ a la serializare.1: Modificatorii static ¸ si transient import java . static transient int N. transient int y =2. // Participa la serializare In exemplele urm˘ atoare cˆ ampurile marcate ’DA’ particip˘ a la serializare. public class Test1 implements Serializable { int x =1. Cu alte cuvinte. static int t =4. nu particip˘ a iar cele marcate cu ’Exceptie’ vor provoca except ¸ii de tipul NotSerializableException. Listing 8. variabilele de clas˘ a particip˘ a obligatoriu la serializare.2. // DA // NU // DA // DA public String toString () { return x + " . cum ar fi parole. " + t . " + y + " . transient static int z =3.*. // Ignorata la serializare Modificatorul static anuleaz˘ a efectul modificatorului transient. io .

Listing 8. } class B implements Serializable { int y =2. Listing 8. } public class Test3 extends D { public Test3 () { x = 1. } } Atunci cˆ and o clas˘ a serializabila deriva dintr-o alt˘ a clas˘ a. // NU y = 2. // DA . io .*. // Exceptie B b = new B () . atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException.3: Serializarea cˆ ampurilor mo¸ stenite import java . // Obligatoriu constructor fara argumente } class D extends C implements Serializable { int y =0. y .*. class A { int x =1. } public class Test2 implements Serializable { A a = new A () . io . // DA public String toString () { return a . salvarea cˆ ampurilor clasei p˘ arinte se va face doar dac˘ a¸ si aceasta este serializabil˘ a. " + b . subclasa trebuie s˘ a salveze explicit ¸ si cˆ ampurile mo¸ stenite. class C { int x =0. In caz contrar. x + " .8. OBIECTE SERIALIZABILE 185 Dac˘ a un obiect ce trebuie serializat are referint ¸e la obiecte neserializabile.2: Membrii neserializabili import java .2.

out . public class Exemplu { public static void test ( Object obj ) throws IOException { // Salvam FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " fisier . out . } public static void main ( String args []) throws IOException { test ( new Test1 () ) .*. close () . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . SERIALIZAREA OBIECTELOR } public String toString () { return x + " . } catch ( N o t Se r i a l i z a b l e E x c e p t i o n e ) { . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . close () . fos . } fis . ser " ) . try { test ( new Test2 () ) . System . out .4: Testarea serializ˘ arii import java . } } Mai jos este descrisa o aplicat ¸ie care efectueaz˘ a salvarea ¸ si restaurarea unor obiecte din cele trei clase prezentate mai sus. println ( " A fost restaurat obiectul : " + obj ) . // Restauram FileInputStream fis = new FileInputStream ( " fisier .186 CAPITOLUL 8. io . ser " ) . try { obj = in . readObject () . printStackTrace () . " + y . System . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { e . println ( " A fost salvat obiectul : " + obj ) . out . Listing 8. flush () . writeObject ( obj ) .

˘ 8. o clas˘ a poate avea nevoie de mai mult control asupra serializ˘ arii. eventual.ObjectInputStream stream) throws IOException. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR System . 3.ObjectOutputStream stream) throws IOException private void readObject(java. Personalizarea serializarii se realizeaz˘ a prin definirea (ˆ ıntr-o clas˘ a serializabil˘ a!) a metodelor writeObject ¸ si readObject avˆ and exact signatura de mai jos: private void writeObject(java. 3.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor Dezavantajul mecanismului implicit de serializare este c˘ a algoritmul pe care se beazeaz˘ a. fiind creat pentru cazul general. ad˘ augˆ and ¸ si alte informat ¸ii necesare pentru serializarea unor obiecte. } test ( new Test3 () ) .io.io. modifcˆ and starea obiectelor citite astfel ˆ ıncˆ at ele s˘ a corespund˘ a .io. particularizat pentru o clas˘ a anume. 4 restaurat obiectul: 1. dup˘ a cum am spus. 0. citind informat ¸iile salvate ¸ si. De asemenea. } } 187 Rezultatul acestui program va fi : A fost A fost Obiect A fost A fost salvat obiectul: 1. putem s˘ aˆ ınlocuim algoritmul implicit cu unul propriu. 2 restaurat obiectul: 0. 2 8.3. In majoritatea cazurilor mecanismul standard este suficient ˆ ıns˘ a. se poate comporta ineficient ˆ ın anumite situat ¸ii: poate fi mult mai lent decˆ at este cazul sau reprezentarea binar˘ a generat˘ a pentru un obiect poate fi mult mai voluminoas˘ a decˆ at ar trebui. out . ClassNotFoundException Metoda writeObject controleaz˘ a ce date sunt salvate iar readObject controleaz˘ a modul ˆ ın care sunt restaurate obiectele. este posibil s˘ a extindem comportamentul implicit. 4 neserializabil: java. In aceste situat ¸ii. 2.NotSerializableException: A salvat obiectul: 1. println ( " Obiect neserializabil : " + e ) .

} private void readObject(ObjectInputStream stream) throws IOException..) . // Scrierea obiectului curent stream. // Actualizarea starii obiectului (decriptare. In cazul ˆ ın care nu dorim s˘ aˆ ınlocuim complet mecanismul standard. respectiv defaultReadObject care descriu procedurile implicite de serializare.. } Metodele writeObject ¸ si readObject sunt responsabile cu serializarea clasei ˆ ın care sunt definite.. atunci trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable..188 CAPITOLUL 8. etc. Dac˘ aˆ ıns˘ a o clas˘ a trebuie sa-¸ si coordoneze serializarea proprie cu serializarea superclasei sale..) // si extragerea informatiilor suplimentare . SERIALIZAREA OBIECTELOR anumitor cerint ¸e. serializarea superclasei sale fiind facut˘ a automat (¸ si implicit).ClassNotFoundException { // Restaurarea obiectului curent stream.defaultReadObject(). putem s˘ a folosim metodele defaultWriteObject.defaultWriteObject(). // Adaugarea altor informatii suplimentare . 8.3. Forma general˘ a de implementare a metodelor writeObject ¸ si readObject este: private void writeObject(ObjectOutputStream stream) throws IOException { // Procesarea campurilor clasei (criptare.1 Controlul versiunilor claselor S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a realiz˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a angajat ¸ilor unei companii. vom avean nevoie de o clas˘ a care s˘ a reprezinte .. Evident. etc.

salariu = salariu .*. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . private String parola . ser " ) .*.˘ 8. ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) .*. public int salariu .3. import java . try { fis = new FileInputStream ( " angajati . O variant˘ a simplificat˘ a a acesteia ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. String parola ) { this . this . util . public void citire () throws IOException { FileInputStream fis = null .6: Aplicat ¸ia de gestionare a angajat ¸ilor import java . La fiecare pornire a aplicat ¸iei. public class GestiuneAngajati { // Lista angajatilor ArrayList ang = new ArrayList () . class Angajat implements Serializable { public String nume . vor fi citite datele din fi¸ sier astfel ˆ ıncˆ at programul va actualiza ˆ ın permanent ¸˘ a lista angajat ¸ilor cu noi persoane. int salariu . this . Listing 8. . parola = parola . public Angajat ( String nume . io . } } Mai jos este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie care permite introducerea de angajat ¸i ¸ si salvarea lor ˆ ıntr-un fi¸ sier. nume = nume .5: Prima variant˘ a a clasei Angajat import java . io . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 189 not ¸iunea de angjat.

out .. String parola = stdin . String raspuns = stdin . readLine () . print ( " Parola : " ) .. readLine () ) . close () . out . } catch ( File NotF o u n d E x c e p t i o n e ) { System .. } public void adaugare () throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . writeObject ( ang ) . System . } catch ( Exception e ) { System . add ( new Angajat ( nume . readLine () . printStackTrace () . readLine () . print ( " \ nNume : " ) . System . e . salariu . } System . " ) . if ( raspuns . parseInt ( stdin . " ) . println ( " Lista angajatilor :\ n " + ang ) . out . System . print ( " Mai adaugati ? ( D / N ) " ) . println ( " Eroare la citirea datelor . out . ser " ) . } public void salvare () throws IOException { FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " angajati . } } public static void main ( String args []) throws IOException { GestiuneAngajati app = new GestiuneAngajati () . out . . out . int salariu = Integer .190 CAPITOLUL 8. toUpperCase () . out . String nume = stdin . startsWith ( " N " ) ) break . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . out . in ) ) . } finally { if ( fis != null ) fis . SERIALIZAREA OBIECTELOR ang = ( ArrayList ) in . readObject () .. print ( " Salariu : " ) . while ( true ) { System . println ( " Fisierul nou . parola ) ) . ang .

De ce se ˆ ıntˆ amplˆ a acest lucru ? Explicat ¸ia const˘ aˆ ın faptul c˘ a mecanismul de serializare Java este foarte atent cu signatura claselor serializate. salvare () . // Salvam angajatii inapoi fisier app . care reprezint˘ a un fel de ”amprent˘ a” a clasei obiectului. } } Problema care se pune acum este urm˘ atoarea. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 191 // Incarcam angajatii din fisier app . Acest num˘ ar. Acest lucru se realizeaz˘ a prin setarea manual˘ a a variabilei serialVersionUID ˆ ın cadrul clasei dorite. citire () . // Adaugam noi angajati app . adaugare () . num˘ arul de versiune salvat ˆ ın forma serializat˘ a va fi reg˘ asit ¸ si comparat cu noua semn˘ atur˘ a a clasei obiectului. este generat pornind de la diverse informat ¸ii ale clasei.˘ 8. (dar nu numai) ¸ si este salvat ˆ ın procesul de serializare ˆ ımpreun˘ a cu celelalte date. In aceast˘ a situat ¸ie trebuie s˘ a comunic˘ am explicit c˘ a cele dou˘ a clase sunt compatibile. cum ar fi variabilele sale membre. La restaurarea unui obiect. va determina modificarea num˘ arului s˘ au de versiune. Aceast˘ aproblem˘ a ar fi ap˘ arut chiar dac˘ a variabila ad˘ augat˘ a era declarat˘ a de tip transient. Dup˘ a introducerea unui num˘ ar suficient de mare de angajat ¸i ˆ ın fi¸ sier. clasa Angajat este modificat˘ a prin ad˘ augarea unei noi variabil˘ a membre care s˘ a ret ¸ina adresa. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul InvalidClassException ¸ si deserializarea nu va fi f˘ acut˘ a. dat poate fi sup˘ ar˘ atoare atunci cˆ and modific˘ arile aduse clasei nu stric˘ a compatibilitatea cu vechea versiune.3. Pentru fiecare obiect serializat este calculat automat un num˘ ar reprezentat pe 64 de bit ¸i. denumit serialVersionUID. procedura de citire a angajat ¸ilor din fi¸ sier nu va mai funct ¸iona. producˆ and o except ¸ie de tipul InvalidClassException. In cazul ˆ ın care acestea nu sunt egale. cum ar fi ad˘ augarea unui nou cˆ amp. orice modificare semnificativ˘ a a clasei. Aceast˘ a abordare extrem de precaut˘ a este foarte util˘ a pentru prevenirea unor anomalii ce pot ap˘ area cˆ and dou˘ a versiuni de clase sunt incompatibile. La execut ¸ia aplicat ¸iei noastre. ad˘ augˆ and pur ¸ si simplu cˆ ampul: . In plus.

class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 56 534 93 248 680 665 29 7 L . parola = parola . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . nume = nume . La noua . this . int salariu . SERIALIZAREA OBIECTELOR static final long serialVersionUID = /* numar_serial_clasa */. public String nume . Prezent ¸a variabilei serialVersionUID printre membrii unei clase va informa algoritmul de serialzare c˘ a nu mai calculeze num˘ arul de serie al clasei. adresa = " Iasi " . String parola ) { this . ˆ ıns˘ a rubrica adres˘ a nu va fi init ¸ializat˘ a ˆ ın nici un fel (va fi null).192 CAPITOLUL 8. deoarece ea nu exista ˆ ın formatul original. ci s˘ a-l foloseasc˘ a pe cel specificat de noi. public Angajat ( String nume . } } Aplicat ¸ia noastr˘ a va funct ¸iona acum. A¸ sadar. io . this . Rezultatul va fi: Angajat: static final long serialVersionUID = 5653493248680665297L.7: Variant˘ a compatibil˘ a a clasei Angajat import java . salariu = salariu . private String parola . Vom rescrie noua clas˘ a Angajat astfel ˆ ıncˆ at s˘ a fie compatibil˘ a cu cea veche astfel: Listing 8. trebuie s˘ a recompil˘ am vechea clas˘ a Angajat ¸ si s˘ a-i afl˘ am num˘ arul de serie astfel: serialVer Angajat.*. Cum putem afla ˆ ıns˘ a num˘ arul de serie al vechii clase Angajat care a fost folosit˘ a anterior la salvarea angajat ¸ilor ? Utilitarul serialVer permite generarea num˘ arului serialVersionUID pentru o clas˘ a specificat˘ a. adresa . this . public int salariu .

for ( int n =0. return sb . vor fi serializate ¸ si informat ¸iile legate de adres˘ a (evident. charAt ( n ) ) ) . nume = nume .2 Securizarea datelor Dup˘ a cum am v˘ azut membrii privat ¸i. public Angajat ( String nume . precum ¸ si prin utilizarea unei funct ¸ii de criptare a datelor.. ceea ce poate reprezenta un inconvenient atunci cˆ and exist˘ a cˆ ampuri confident ¸iale. Rezolvarea acestei probleme se face prin modificarea mecanismului implicit de serializare. public int salariu .8: Varianta securizat˘ a a clasei Angajat import java . . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 193 salvare a datelor. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . int offset ) { StringBuffer sb = new StringBuffer () . cum ar fi parola din exemplul de mai sus. io . parola = parola . length () .) 8. private String parola . } static String criptare ( String input . class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 5 65 349 324 868 06 652 97 L .*. toString () .3. particip˘ a la serializare. this . salariu = salariu . append (( char ) ( offset + input . adresa = " Iasi " . de¸ si ˆ ın format binar. this . informat ¸iile unui obiect serializat nu sunt criptate ˆ ın nici un fel ¸ si pot fi reg˘ asite cu u¸ surint ¸˘ a. int salariu . n ++) sb . adresa .3. trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a le citim de la tastatur˘ a. implementˆ and metodele readObject ¸ si writeObject. public String nume .. Problema const˘ aˆ ın faptul c˘ a.˘ 8. String parola ) { this . Varianta securizat˘ a a clasei Angajat din exemplul anterior ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. this . n < input .

stream . o clas˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. public interface Externalizable extends Serializable { public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable Pentru un control complet. -3) . 3) .io. al procesului de serializare. } } 8. clasa fiind responsabil˘ a cu scrierea ¸ si citirea membrilor s˘ ai ¸ si trebuie s˘ a se coordoneze cu superclasele ei. } A¸ sadar. . aceste clase trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele writeExternal ¸ si readExternal ˆ ın care se va face serializarea complet˘ a a obiectelor ¸ si coordonarea cu superclasa ei. interfat ¸a Externalizable este folosit˘ aˆ ın situat ¸ii ˆ ın care se dore¸ ste ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirea performant ¸elor algoritmului standard. SERIALIZAREA OBIECTELOR private void writeObject ( Ob je ct Ou tpu tS tr ea m stream ) throws IOException { parola = criptare ( parola . -3) . Definit ¸ia interfet ¸ei Externalizable este: package java. explicit. } private void readObject ( O bjectIn putStre am stream ) throws IOException . C l a s s N o t F o u n d E x c e p t i o n { stream . public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException. defaultRead Object () . ClassNotFoundException. Pentru instant ¸e ale acestor clase doar numele clasei este salvat automat pe fluxul de obiecte.3. parola = criptare ( parola . defaultWri te Ob je ct () .194 } CAPITOLUL 8. mai exact cre¸ sterea vitezei procesului de serializare. parola = criptare ( parola . Uzual.

public Persoana ( String nume . cod = s . cod = cod . nume = nume . s . int cod ) { this .*. } } Listing 8. this . } public void readExternal ( ObjectInput s ) throws ClassNotFoundException . String nume . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 195 Mai jos este prezentat˘ a o clas˘ a simpl˘ a¸ si modalitatea de rescriere a sa folosind interfat ¸a Externalizable: Listing 8. class Persoana implements Serializable { int cod .9: Serializare implicit˘ a import java . } public void writeExternal ( ObjectOutput s ) throws IOException { s . IOException { nume = s . io . writeInt ( cod ) . writeUTF ( nume ) . io . } } . readInt () . int cod ) { this . nume = nume . class Persoana implements Externalizable { int cod . public Persoana ( String nume . readUTF () .*.3. cod = cod . this . String nume .˘ 8.10: Serializare proprie import java .

In cazul ˆ ın care exist˘ a cˆ ampuri referint ¸a la alte obiecte. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(baos). byte[] buffer = baos.toByteArray(). obiectele referite nu vor mai fi clonate la rˆ andul lor. O metod˘ a clone care s˘ a realizeze o copie efectiv˘ a a unui obiect. Deficient ¸a acestei metode este c˘ a nu realizeaz˘ a duplicarea ˆ ıntregii ret ¸ele de obiecte corespunz˘ atoare obiectului clonat. } catch (Exception e) { . nu face decˆ at s˘ a declare o nou˘ a variabil˘ a o2 ca referint ¸a la obiectul referit de o1 ¸ si nu creeaz˘ a sub nici o form˘ a un nou obiect.close(). out.readObject(). ˆ ımpreuna cu copierea tuturor obiectelor referite de cˆ ampurile acelui obiect poate fi implementat˘ a prin mecanismul serializ˘ arii astfel: public Object clone() { try { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(). out. Object ret = in. return ret.clone(). TipReferinta o2 = o1. TipReferinta o2 = (TipReferinta) o1.writeObject(this). in. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais). TipReferinta o1 = new TipReferinta().196 CAPITOLUL 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR 8. O secvent ¸a de forma: TipReferinta o1 = new TipReferinta(). Aceasta creeaz˘ a un nou obiect ¸ si init ¸ializeaz˘ a toate variabilele sale membre cu valorile obiectului clonat. ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer).close(). O posibilitate de a face o copie a unui obiect este folosirea metodei clone definit˘ aˆ ın clasa Object.4 Clonarea obiectelor Se ¸ stie c˘ a nu putem copia valoarea unui obiect prin instruct ¸iunea de atribuire.

4.8. return null.out. } } 197 .println(e). CLONAREA OBIECTELOR System.

SERIALIZAREA OBIECTELOR .198 CAPITOLUL 8.

pe de o parte dificult˘ a¸ tii legate de implementarea not ¸iunii de portabilitate. Swing se bazeaz˘ a pe modelul AWT. Netscape ¸ si IBM. In momentul actual. Acest lucru se datoreaz˘ a. 199 .1 Introducere Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). Aceasta este o particularizare a interfet ¸ei cu utilizatorul (UI).Capitolul 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9. De la aparit ¸ia limbajului Java. extinzˆ and funct ¸ionalitatea acestuia ¸ si ad˘ augˆ and sau ˆ ınlocuind componente pentru dezvoltarea aplicat ¸iilor GUI. Limbajul Java pune la dispozit ¸ie numeroase clase pentru implementarea diverselor funct ¸ionalitati UI. exist˘ a dou˘ a modalit˘ a¸ ti de a crea o aplicat ¸ie cu interfat ¸a ˘ grafic˘ a¸ si anume: • AWT (Abstract Windowing Toolkit) .este API-ul init ¸ial pus la dispozit ¸ie ˆ ıncepˆ and cu primele versiuni de Java. prin care vom ˆ ıntelege conceptul generic de interact ¸iune dintre program ¸ si utilizatori. bibliotecile de clase care ofer˘ a servicii grafice au suferit probabil cele mai mari schimb˘ ari ˆ ın trecerea de la o versiune la alta. ˆ ıns˘ a ne vom ocupa ˆ ın continuare de cele care permit realizarea intefet ¸ei grafice cu utilizatorul (GUI). cum ar fi Java Beans. pe de alt˘ a parte nevoii de a integra mecanismele GUI cu tehnologii ap˘ arute ¸ si dezvoltate ulterior. este un termen cu ˆ ınt ¸eles larg care se refer˘ a la toate tipurile de comunicare vizual˘ aˆ ıntre un program ¸ si utilizatorii s˘ ai.parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) creat ˆ ın urma colabor˘ arii dintre Sun. • Swing .

etc. bare de defilare.2 Modelul AWT Pachetul care ofer˘ a componente AWT este java. In principiu. crearea unei aplicat ¸ii grafice presupune urm˘ atoarele lucruri: • Design – Crearea unei suprafet ¸e de afi¸ sare (cum ar fi o fereastr˘ a) pe care vor fi a¸ sezate obiectele grafice (componente) care servesc la comunicarea cu utilizatorul (butoane. reutilizate ˆ ın Swing. Toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java. care poate fi o fereastr˘ a . clasa Component fiind superclasa abstract˘ a a tuturor acestor clase.awt. – ”Ascultarea” evenimentelor generate de obiecte ˆ ın momentul interact ¸iunii cu utilizatorul ¸ si executarea act ¸iunilor corespunz˘ atoare. • Funct ¸ionalitate – Definirea unor act ¸iuni care trebuie s˘ a se execute ˆ ın momentul cˆ and utilizatorul interact ¸ioneaz˘ a cu obiectele grafice ale aplicat ¸iei. – Crearea ¸ si a¸ sezarea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare la pozit ¸iile corespunz˘ atoare. butoanele. deoarece va fi simplificat procesul de ˆ ınt ¸elegere a dezvolt˘ arii unei aplicat ¸ii GUI. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafata de afi¸ sare. aceasta punˆ and la dispozit ¸ie o palet˘ a mult mai larg˘ a de facilit˘ a¸ ti. Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. etc).200 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. este de preferat ca aplicat ¸iile Java s˘ a fie create folosind tehnologia Swing. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. Obiectele grafice sunt derivate din Component. dup˘ a care vom face trecerea la Swing. a¸ sa cum au fost ele definite. prin not ¸iunea de component˘ a vom ˆ ıntelege ˆ ın continuare orice obiect care poate avea o reprezentare grafic˘ a ¸ si care poate interactiona cu utilizatorul.awt. liste. controale pentru editarea textelor. In acest capitol vom prezenta clasele de baz˘ a¸ si mecanismul de tratare a evenimentelor din AWT. A¸ sadar. Exemple de componente sunt ferestrele. cu except ¸ia meniurilor care descind din clasa MenuComponent. ˆ ıns˘ a nu vom renunt ¸a complet la AWT deoarece aici exist˘ a clase esent ¸iale. 9. listele.

9.2. MODELUL AWT

201

sau un applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a pe care sunt afi¸ sate va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸˘ a pe care sunt plasate componente se mai nume¸ ste container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸˘ a a unei clase derivate din Container. Clasa Container este o subclas˘ a aparte a lui Component, fiind la rˆ andul ei superclasa tuturor suprafetelor de afi¸ sare Java. A¸ sa cum am v˘ azut, interfat ¸˘ a grafic˘ a serve¸ ste interact ¸iunii cu utilizatorul. De cele mai multe ori programul trebuie s˘ a fac˘ a o anumit˘ a prelucrare ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul a efectuat o act ¸iune ¸ si, prin urmare, componentele trebuie s˘ a genereze evenimente ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea pe care au suferit-o (act ¸iune transmis˘ a de la tastatur˘ a, mouse, etc.). Incepˆ and cu versiunea 1.1 a limbajului Java, evenimentele sunt instant ¸e ale claselor derivate din AWTEvent. A¸ sadar, un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unui obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb, ˆ ıntr-un program trebuie specificat codul care se execut˘ a la aparit ¸ia unui eveniment. Tratarea evenimentelor se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator, consumator de evenimente), clase care sunt definite ˆ ın pachetul java.awt.event. In Java, orice component˘ a poate ”consuma” evenimentele generate de o alt˘ a component˘ a (vezi ”Tratarea evenimentelor”). S˘ a consider˘ am un mic exemplu, ˆ ın care cre˘ am o fereastr˘ a ce cont ¸ine dou˘ a butoane. Listing 9.1: O fereastr˘ a cu dou˘ a butoane
import java . awt .*; public class ExempluAWT1 { public static void main ( String args []) { // Crearea ferestrei - un obiect de tip Frame Frame f = new Frame ( " O fereastra " ) ; // Setarea modului de dipunere a componentelor f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Crearea celor doua butoane Button b1 = new Button ( " OK " ) ; Button b2 = new Button ( " Cancel " ) ; // Adaugarea butoanelor f . add ( b1 ) ;

202

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA
f . add ( b2 ) ; f . pack () ; // Afisarea fereastrei f . show () ;

} }

Dup˘ a cum vet ¸i observa la execut ¸ia acestui program, atˆ at butoanele ad˘ augate de noi cˆ at ¸ si butonul de ˆ ınchidere a ferestrei sunt funct ¸ionale, adic˘ a pot fi apasate, dar nu realizeaz˘ a nimic. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece nu am specificat nic˘ aieri codul care trebuie s˘ a se execute la ap˘ asarea acestor butoane. De asemenea, mai trebuie remarcat c˘ a nu am specificat nic˘ aieri dimensiunile ferestrei sau ale butoanelor ¸ si nici pozitiile ˆ ın acestea s˘ a fie plasate. Cu toate acestea ele sunt plasate unul lˆ anga celalalt, f˘ ar˘ a s˘ a se suprapun˘ a iar suprafat ¸a fereastrei este suficient de mare cˆ at s˘ a cuprind˘ a ambele obiecte. Aceste ”fenomene” sunt provocate de un obiect special de tip FlowLayout pe care l-am specificat ¸ si care se ocup˘ a cu gestionarea ferestrei ¸ si cu plasarea componentelor ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine pe suprafat ¸a ei. A¸ sadar, modul de aranjare nu este o caracteristic˘ a a suprafet ¸ei de afi¸ sare ci, fiecare container are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dimensionarea ¸ si dispunerea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare ¸ si care se numeste gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”).

9.2.1

Componentele AWT

Dup˘ a cum am spus deja, toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java.awt, clasa Component fiind superclasa abstracta a tuturor acestor clase. • Button - butoane cu eticheta format˘ a dintr-un text pe o singur˘ a linie; • Canvas - suprafat ¸˘ a pentru desenare; • Checkbox - component˘ a ce poate avea dou˘ a st˘ ari; mai multe obiecte de acest tip pot fi grupate folosind clasa CheckBoxGroup; • Choice - liste ˆ ın care doar elementul selectat este vizibil ¸ si care se deschid la ap˘ asarea lor;

9.2. MODELUL AWT

203

• Container - superclasa tuturor suprafet ¸elor de afi¸ sare (vezi ”Suprafet ¸e de afi¸ sare”); • Label - etichete simple ce pot cont ¸ine o singur˘ a linie de text needitabil; • List - liste cu select ¸ie simpl˘ a sau multipl˘ a; • Scrollbar - bare de defilare orizontale sau verticale; • TextComponent - superclasa componentelor pentru editarea textului: TextField (pe o singur˘ a linie) ¸ si TextArea (pe mai multe linii). Mai multe informat ¸ii legate de aceste clase vor fi prezentate ˆ ın sect ¸iunea ”Folosirea componentelor AWT”. Din cauza unor diferent ¸e esentiale ˆ ın implementarea meniurilor pe diferite platforme de operare, acestea nu au putut fi integrate ca obiecte de tip Component, superclasa care descrie meniuri fiind MenuComponent (vezi ”Meniuri”).

Componentele AWT au peste 100 de metode comune, mo¸ stenite din clasa Component. Acestea servesc uzual pentru aflarea sau setarea atributelor obiectelor, cum ar fi: dimensiune, pozit ¸ie, culoare, font, etc. ¸ si au formatul general getProprietate, respectiv setProprietate. Cele mai folosite, grupate pe tipul propriet˘ a¸ tii gestionate sunt: • Pozit ¸ie getLocation, getX, getY, getLocationOnScreen setLocation, setX, setY • Dimensiuni getSize, getHeight, getWidth setSize, setHeight, setWidth • Dimensiuni ¸ si pozit ¸ie getBounds setBounds • Culoare (text ¸ si fundal) getForeground, getBackground setForeground, setBackground

204

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

• Font getFont setFont • Vizibilitate setVisible isVisible • Interactivitate setEnabled isEnabled

9.2.2

Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container)

Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafat ¸˘ a, care poate fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a respectiv˘ a va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸a pe care sunt plasate componentele se nume¸ ste suprafat ¸˘ a de afi¸ sare sau container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸a a unei clase derivat˘ a din Container. O parte din clasele a c˘ aror p˘ arinte este Container este prezentat˘ a mai jos: • Window - este superclasa tututor ferestrelor. Din aceast˘ a clas˘ a sunt derivate: – Frame - ferestre standard; – Dialog - ferestre de dialog modale sau nemodale; • Panel - o suprafat ¸˘ a f˘ ar˘ a reprezentare grafic˘ a folosit˘ a pentru gruparea altor componente. Din aceast˘ a clas˘ a deriv˘ a Applet, folosit˘ a pentru crearea appleturilor. • ScrollPane - container folosit pentru implementarea automat˘ a a derul˘ arii pe orizontal˘ a sau vertical˘ a a unei componente. A¸ sadar, un container este folosit pentru a ad˘ auga componente pe suprafat ¸a lui. Componentele ad˘ augate sunt memorate ˆ ıntr-o list˘ a iar pozit ¸iile lor din aceast˘ a list˘ a vor defini ordinea de traversare ”front-to-back” a acestora ˆ ın cadrul containerului. Dac˘ a nu este specificat nici un index la ad˘ augarea unei componente, atunci ea va fi adaugat˘ a pe ultima pozit ¸ie a listei.

9.2. MODELUL AWT

205

Clasa Container cont ¸ine metodele comune tututor suprafet ¸elor de afi¸ sare. Dintre cele mai folosite, amintim: • add - permite ad˘ augarea unei componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare. O component˘ a nu poate apart ¸ine decˆ at unui singur container, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pentru a muta un obiect dintr-un container ˆ ın altul trebuie sa-l eliminam mai ˆ ıntˆ ai de pe containerul initial. • remove - elimin˘ a o component˘ a de pe container; • setLayout - stabile¸ ste gestionarul de pozit ¸ionare al containerului (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”); • getInsets - determin˘ a distant ¸a rezervat˘ a pentru marginile suprafet ¸ei de afi¸ sare; • validate - fort ¸eaz˘ a containerul s˘ a rea¸ seze toate componentele sale. Aceast˘ a metod˘ a trebuie apelat˘ a explicit atunci cˆ and ad˘ aug˘ am sau elimin˘ am componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare dup˘ a ce aceasta a devenit vizibil˘ a. Exemplu: Frame f = new Frame("O fereastra"); // Adaugam un buton direct pe fereastra Button b = new Button("Hello"); f.add(b); // Adaugam doua componente pe un panel Label et = new Label("Nume:"); TextField text = new TextField(); Panel panel = new Panel(); panel.add(et); panel.add(text); // Adaugam panel-ul pe fereastra // si, indirect, cele doua componente f.add(panel);

206

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

9.3

Gestionarea pozit ¸ion˘ arii

S˘ a consider˘ am mai ˆ ıntˆ ai un exemplu de program Java care afi¸ seaz˘ a 5 butoane pe o fereastr˘ a: Listing 9.2: Pozit ¸ionarea a 5 butoane
import java . awt .*; public class TestLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) ; f . setLayout ( new GridLayout (3 , 2) ) ; // * Button Button Button Button Button b1 b2 b3 b4 b5 = = = = = new new new new new Button ( " Button 1 " ) ; Button ( " 2 " ) ; Button ( " Button 3 " ) ; Button ( " Long - Named Button 4 " ) ; Button ( " Button 5 " ) ;

f . add ( b1 ) ; f . add ( b2 ) ; f . add ( b3 ) ; f . add ( b4 ) ; f . add ( b5 ) ; f . pack () ; f . show () ; } }

Fereastra afi¸ sata de acest program va ar˘ ata astfel:

S˘ a modific˘ am acum linia marcata cu ’*’ ca mai jos, l˘ asˆ and neschimbat restul programului: Frame f = new Frame("Flow Layout"); f.setLayout(new FlowLayout()); Fereastra afi¸ sat˘ a dup˘ a aceast˘ a modificare va avea o cu totul altfel de dispunere a componentelor sale:

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

207

Motivul pentru care cele dou˘ a ferestre arat˘ a atˆ at de diferit este c˘ a folosesc gestionari de pozit ¸ionare diferit ¸i: GridLayout, respectiv FlowLayout. Definit ¸ie Un gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) este un obiect care controleaz˘ a dimensiunea ¸ si aranjarea (pozit ¸ia) componentelor unui container. A¸ sadar, modul de aranjare a componentelor pe o suprafat ¸a de afi¸ sare nu este o caracteristic˘ a a containerului. Fiecare obiect de tip Container (Applet, Frame, Panel, etc.) are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dispunerea componentelor pe suprafat ¸a sa ¸ si anume gestionarul s˘ au de pozit ¸ionare. Toate clasele care instant ¸iaza obiecte pentru gestionarea pozit ¸ion˘ arii implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. La instant ¸ierea unui container se creeaz˘ a implicit un gestionar de pozit ¸ionare asociat acestuia. De exemplu, pentru o fereastr˘ a gestionarul implict este de tip BorderLayout, ˆ ın timp ce pentru un panel este de tip FlowLayout.

9.3.1

Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare

A¸ sa cum am v˘ azut, orice container are un gestionar implicit de pozit ¸ionare un obiect care implemeneaz˘ a interfat ¸a LayoutManager, acesta fiindu-i ata¸ sat automat la crearea sa. In cazul ˆ ın care acesta nu corespunde necesit˘ a¸ tilor noastre, el poate fi schimbat cu u¸ surint ¸˘ a. Cei mai utilizat ¸i gestionari din pachetul java.awt sunt: • FlowLayout • BorderLayout • GridLayout • CardLayout • GridBagLayout

208

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

Pe lˆ ang˘ a ace¸ stia, mai exist˘ a¸ si cei din modelul Swing care vor fi prezentat ¸i ˆ ın capitolul dedicat dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii GUI folosind Swing. Ata¸ sarea explicit˘ a a unui gestionar de pozit ¸ionare la un container se face cu metoda setLayout a clasei Container. Metoda poate primi ca parametru orice instant ¸˘ a a unei clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. Secvent ¸a de ata¸ sare a unui gestionar pentru un container, particularizat˘ a pentru FlowLayout, este: FlowLayout gestionar = new FlowLayout(); container.setLayout(gestionar); // sau, mai uzual: container.setLayout(new FlowLayout()); Programele nu apeleaz˘ aˆ ın general metode ale gestionarilor de pozit ¸ionare, dar ˆ ın cazul cˆ and avem nevoie de obiectul gestionar ˆ ıl putem obt ¸ine cu metoda getLayout din clasa Container. Una din facilit˘ a¸ tile cele mai utile oferite de gestionarii de pozit ¸ionare este rearanjarea componentele unui container atunci cˆ and acesta este redimesionat. Pozit ¸iile ¸ si dimensiunile componentelor nu sunt fixe, ele fiind ajustate automat de c˘ atre gestionar la fiecare redimensionare astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe cˆ at mai ”estetic” suprafat ¸a de afi¸ sare. Cum sunt determinate ˆ ıns˘ a dimensiunile implicite ale componentelor ? Fiecare clas˘ a derivat˘ a din Component poate implementa metodele getPreferredSize, getMinimumSize ¸ si getMaximumSize care s˘ a returneze dimensiunea implicit˘ a a componentei respective ¸ si limitele ˆ ın afara c˘ arora componenta nu mai poate fi desenat˘ a. Gestionarii de pozit ¸ionare vor apela aceste metode pentru a calcula dimensiunea la care vor afi¸ sa o component˘ a. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and dorim s˘ a plas˘ am componentele la anumite pozit ¸ii fixe iar acestea s˘ a ramˆ ana acolo chiar dac˘ a redimension˘ am containerul. Folosind un gestionar aceast˘ a pozit ¸ionare absolut˘ a a componentelor nu este posibil˘ a¸ si deci trebuie cumva s˘ a renunt ¸˘ am la gestionarea automat˘ a a containerul. Acest lucru se realizeaz˘ a prin trimitera argumentului null metodei setLayout: // pozitionare absoluta a componentelor in container container.setLayout(null); Folosind pozit ¸ionarea absolut˘ a, nu va mai fi ˆ ıns˘ a suficient s˘ a ad˘ augam cu metoda add componentele ˆ ın container, ci va trebui s˘ a specific˘ am pozit ¸ia ¸ si

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

209

dimensiunea lor - acest lucru era f˘ acut automat de gestionarul de pozit ¸ionare. container.setLayout(null); Button b = new Button("Buton"); b.setSize(10, 10); b.setLocation (0, 0); container.add(b); In general, se recomand˘ a folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare ˆ ın toate situat ¸iile cˆ and acest lucru este posibil, deoarece permit programului s˘ a aib˘ a aceea¸ si ”ˆ ınfatisare” indiferent de platforma ¸ si rezolut ¸ia pe care este rulat. Pozit ¸ionarea absolut˘ a poate ridica diverse probleme ˆ ın acest sens.

S˘ a analizam ˆ ın continuare pe fiecare din gestionarii amintit ¸i anterior.

9.3.2

Gestionarul FlowLayout

Acest gestionar a¸ seaz˘ a componentele pe suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın flux liniar, mai precis, componentele sunt ad˘ augate una dup˘ a alta pe linii, ˆ ın limita spat ¸iului disponibil. In momentul cˆ and o component˘ a nu mai ˆ ıncape pe linia curent˘ a se trece la urm˘ atoarea linie, de sus ˆ ın jos. Ad˘ augarea componentelor se face de la stˆ anga la dreapta pe linie, iar alinierea obiectelor ˆ ın cadrul unei linii poate fi de trei feluri: la stˆ anga, la dreapta ¸ si pe centru. Implicit, componentele sunt centrate pe fiecare linie iar distant ¸a implicit˘ aˆ ıntre componente este de 5 pixeli pe vertical˘ a¸ si 5 pe orizontal˘ a. Este gestionarul implicit al containerelor derivate din clasa Panel deci ¸ si al applet-urilor. Listing 9.3: Gestionarul FlowLayout
import java . awt .*; public class TestFlowLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Flow Layout " ) ; f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; Button b1 = new Button ( " Button 1 " ) ; Button b2 = new Button ( " 2 " ) ; Button b3 = new Button ( " Button 3 " ) ;

ele trebuie grupate ˆ ın prealabil ˆ ıntr-un panel.Named Button 4 " ) . f . metoda add va mai primi pe lˆ anga referint ¸a componentei ¸ si zona ˆ ın care aceasta va fi amplasat˘ a. A¸ sadar. deci al tuturor tipurilor de ferestre. add ( b4 ) . CENTER. Pentru a ad˘ auga mai multe obiecte grafice ˆ ıntr-una din cele cinci zone. corespunz˘ atoare celor patru puncte cardinale ¸ si centrului. pack () . f . EAST. } } Componentele ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: Redimensionˆ and fereastra astfel ˆ ıncˆ at cele cinci butoane s˘ a nu mai ˆ ıncap˘ a pe o linie.clasa Panel”). add ( b3 ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Button b4 = new Button ( " Long . care va fi specificat˘ a prin una din constantele clasei: NORTH.3. la ad˘ augarea unei componente pe o suprafat ¸˘ a gestionat˘ a de BorderLayout. SOUTH. f . f . f . care va fi amplasat apoi ˆ ın regiunea dorit˘ a (vezi ”Gruparea componentelor . dimeniunea componentei fiind calculata astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe ˆ ıntreg spat ¸iul de afi¸ sare oferit de regiunea respectiv˘ a.210 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. add ( b1 ) . f . f . Button b5 = new Button ( " Button 5 " ) . BorderLayout este gestionarul implicit pentru toate containerele care descind din clasa Window. add ( b2 ) . add ( b5 ) . ultimele dintre ele vor fi trecute pe linia urm˘ atoare: 9. O component˘ a poate fi plasat˘ aˆ ın oricare din aceste regiuni. .3 Gestionarul BorderLayout Gestionarul BorderLayout ˆ ımparte suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın cinci regiuni. WEST. show () .

setLayout ( new BorderLayout () ) . Button ( " Vest " ) . add ( new f . 9. add ( new f . Celulele tabelului au dimensiuni egale iar o component˘ a poate ocupa doar o singur˘ a celul˘ a. SOUTH ) . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII Listing 9.4 Gestionarul GridLayout Gestionarul GridLayout organizeaz˘ a containerul ca un tabel cu rˆ anduri ¸ si coloane.*. show () . Redimensionarea componentelor din fiecare zon˘ a se face astfel ˆ ıncˆ at ele ocup˘ a toat˘ a zona containerului din care fac parte. estul ¸ si vestul doar pe vertical˘ a.3. EAST ) . f . BorderLayout . Button ( " Est " ) . // Apelul de mai jos poate sa lipseasca f . dar pot fi modificate . add ( new f . pack () .3. BorderLayout . BorderLayout . Num˘ arul de linii ¸ si coloane vor fi specificate ˆ ın constructorul gestionarului. Button ( " Centru " ) . CENTER ) . WEST ) . Button ( " Sud " ) . ˆ ıncepˆ and cu primul rˆ and. awt . NORTH ) .˘ 9. 211 Cele cinci butoane ale ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: La redimensionarea ferestrei se pot observa urm˘ atoarele lucruri: nordul ¸ si sudul se redimensioneaz˘ a doar pe orizontal˘ a. public class TestBorderLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Border Layout " ) . BorderLayout . componentele fiind plasate ˆ ın celulele tabelului de la stˆ anga la dreapta. BorderLayout . add ( new f . f . } } Button ( " Nord " ) . ˆ ın timp ce centrul se redimensioneaz˘ a atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. add ( new f .4: Gestionarul BorderLayout import java .

setLayout ( new GridLayout (3 .3. De asemenea.*. Button ( " 6 " ) ) . add ( new f . public class TestGridLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) . } } Button ( " 1 " ) ) . f . show () . INTERFAT ¸ A GRAFICA ¸ si ulterior prin metodele setRows. astfel: Redimensionarea ferestrei va determina redimensionarea tuturor celulelor ¸ si deci a tuturor componentelor. atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. Cele ¸ sase butoane ale ferestrei vor fi plasate pe trei rˆ anduri ¸ si dou˘ a coloane. Button ( " 4 " ) ) . Button ( " 2 " ) ) . . 9. f .212 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. atunci componentele vor fi plasate ˆ ıntr-o singur˘ a coloan˘ a sau linie. respectiv setCols. add ( new f . distant ¸a ˆ ıntre componente pe orizontal˘ a¸ si distanta ˆ ıntre rˆ andurile tabelului pot fi specificate ˆ ın constructor sau stabilite ulterior. add ( new f . Listing 9. 2) ) . add ( new f . add ( new f . awt . Button ( " 5 " ) ) . Button ( " 3 " ) ) .5: Gestionarul GridLayout import java . add ( new f . Dac˘ a num˘ arul de linii sau coloane este 0 (dar nu ambele ˆ ın acela¸ si timp). f . pack () .5 Gestionarul CardLayout Gestionarul CardLayout trateaz˘ a componentele ad˘ augate pe suprafat ¸a sa ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a cu cea a dispunerii c˘ art ¸ilor de joc ˆ ıntr-un pachet.

public class TestCardLayout extends Frame implements ActionListener { Panel tab . Button btn = new Button ( " Button " ) . NORTH ) . .*. add ( " Card 2 " . CENTER ) . add ( tab . awt . event . Button card1 = new Button ( " Card 1 " ) . tab . Clasa dispune de metode prin care s˘ a poat˘ a fi afi¸ sat˘ a o anumit˘ a component˘ a din pachet. add ( card2 ) .3. pack () . add ( card1 ) . tab . celelalte fiind ascunse. butoane . btn ) . ordinea componentelor fiind intern˘ a gestionarului. import java . TextField tf = new TextField ( " Text Field " ) . setLayout ( new CardLayout () ) . BorderLayout . Button card2 = new Button ( " Card 2 " ) . tab . awt . tf ) . Listing 9.˘ 9. numai o singur˘ a component˘ a este vizibil˘ a (”cea de deasupra”). add ( butoane . O clas˘ a Swing care implementeaz˘ a un mecansim similar este JTabbedPane. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 213 Suprafat ¸a de afi¸ sare poate fi asem˘ anat˘ a cu pachetul de c˘ art ¸i iar fiecare component˘ a este o carte din pachet. Principala utilitate a acestui gestionar este utilizarea mai eficient˘ a a spat ¸iului disponibil ˆ ın situat ¸ii ˆ ın care componentele pot fi grupate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a interact ¸ioneze la un moment dat doar cu un anumit grup (o carte din pachet).6: Gestionarul CardLayout import java . sau s˘ a se poat˘ a parcurge secvent ¸ial pachetul. Panel butoane = new Panel () .*. show () . La un moment dat. public TestCardLayout () { super ( " Test CardLayout " ) . butoane . BorderLayout . add ( " Card 1 " . tab = new Panel () .

} public static void main ( String args []) { TestCardLayout f = new TestCardLayout () . De asemenea. card2 .214 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. gestionar . getActionCommand () ) . . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { CardLayout gestionar = ( CardLayout ) tab . f . show () . show ( tab . dimensiunile celulelor pot fi diferite cu singurele restrict ¸ii ca pe aceea¸ si linie s˘ a aib˘ a aceea¸ si ˆ ınalt ¸ime. ˆ ın care se specific˘ a diferite propriet˘ a¸ ti ale componentei referitoare la regiunea s˘ a de afi¸ sare ¸ si la modul ˆ ın care va fi plasat˘ aˆ ın aceast˘ a regiune.6 Gestionarul GridBagLayout Este cel mai complex ¸ si flexibil gestionar de pozit ¸ionare din Java. INTERFAT ¸ A GRAFICA card1 . suprafat ¸a de afi¸ sare este considerat˘ a ca fiind un tabel ˆ ıns˘ a. addActionListe ner ( this ) . Leg˘ atura dintre o component˘ a¸ si un obiect GridBagConstraints se realizeaz˘ a prin metoda setConstraints: GridBagLayout gridBag = new GridBagLayout(). acesteia ˆ ıi este asociat un obiect de tip GridBagConstraints. iar pe coloan˘ a aib˘ a aceea¸ si l˘ a¸ time. zona ocupat˘ a fiind referit˘ a prin ”regiunea de afi¸ sare” a componentei respective. num˘ arul de linii ¸ si de coloane sunt determinate automat. ˆ ın funct ¸ie de componentele amplasate pe suprafat ¸a de afi¸ sare. Spre deosebire de GridLayout. chiar de dimensiuni diferite. addActionListe ner ( this ) . La fel ca ˆ ın cazul gestionarului GridLayout. getLayout () . spre deosebire de acesta.3. e . ˆ ın funct ¸ie de componentele gestionate. o component˘ a poate ocupa mai multe celule adiacente. Pentru a specifica modul de afi¸ sare a unei componente. } } Prima ”carte” este vizibil˘ a A doua ”carte” este vizibil˘ a 9.

VERTICAL.folosite pentru distribut ¸ia spat ¸iului liber. A¸ sadar. BOTH. care poate fi refolosit pentru mai multe componente care au acelea¸ si constrˆ angeri de afi¸ sare: gridBag.folosit˘ a pentru a specifica dac˘ a o component˘ a va ocupa ˆ ıntreg spat ¸iul pe care ˆ ıl are destinat. Cele mai utilizate tipuri de constrˆ angeri pot fi specificate prin intermediul urm˘ atoarelor variabile din clasa GridBagConstraints: • gridx. gridBag. c). Aceste constrˆ angeri vor fi specificate prin intermediul unui obiect de tip GridBagConstraints. container. va trebui s˘ a specific˘ am anumit ¸i parametri (constrˆ angeri) referitori la cum va fi plasat˘ a componenta respectiv˘ a. . • weigthx. gridy . c).3. gridBag. est.celula ce reprezint˘ a colt ¸ul stˆ anga sus al componentei. • insets .˘ 9. .setLayout(gridBag). . valorile posibile sunt HORIZONTAL. vest. • anchor .add(componenta). c). etc. sud. . uzual au valoarea 1. .num˘ arul de celule pe linie ¸ si coloan˘ a pe care va fi afi¸ sat˘ a componenta.setConstraints(componenta2. • gridwidth.distant ¸ele dintre component˘ a¸ si marginile suprafet ¸ei sale de afi¸ sare. GridBagConstraints c = new GridBagConstraints(). GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 215 container. NONE. weighty .setConstraints(componenta1.setConstraints(componenta.folosit˘ a atunci cˆ and componenta este mai mic˘ a decˆ at suprafat ¸a sa de afi¸ sare pentru a fort ¸a o anumit˘ a dispunere a sa: nord. gridheight . . • fill . //Specificam restrictiile referitoare la afisarea componentei . ˆ ınainte de a ad˘ auga o component˘ a pe suprafat ¸a unui container care are un gestionar de tip GridBagLayout.

gbc = new GridBa gC ons tr ai nt s () . gbc ) . weighty = 1. gbc .*. public class TestGridBag Layout { static Frame f . gbc . setConstraints ( comp . f . gbc . s˘ a realiz˘ am o fereastr˘ a ca ˆ ın figura de mai jos. . int y . weightx = 1. awt . gridBag = new GridBagLayout () . gridwidth = w . int x . static GridBagConstr aint s gbc . gridx = x . gridwidth. gridy = y . Listing 9. Pentru a simplifica codul. static void adauga ( Component comp .216 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. gridheight ¸ si ad˘ augarea unei componente cu restrict ¸iile stabilite pe fereastr˘ a.0. add ( comp ) . } public static void main ( String args []) { f = new Frame ( " Test GridBagLayout " ) . a fost creat˘ a o metod˘ a responsabil˘ a cu setarea valorilor gridx.0. gbc . static GridBagLayout gridBag .7: Gestionarul GridBagLayout import java . gridBag . INTERFAT ¸ A GRAFICA Ca exemplu. gridy. int w . int h ) { gbc . gbc . gridheight = h .

adauga ( adaugare . 2 . gbc . f . 1 . 30) . yellow ) . fill = GridBagConst ra in ts . NONE . adauga ( salariu . adauga ( salvare . 2 . HORIZONTAL . 4 . TextField nume = new TextField ( " " . 3 . 5) . adauga ( iesire . adauga ( nume . gbc . setBackground ( Color . 2) . 2 . 217 Label mesaj = new Label ( " Evidenta persoane " . 0 . Label etNume = new Label ( " Nume : " ) .3. 1 . 5 . fill = GridBagConst ra in ts . 1 . 1 . 2 . Label etSalariu = new Label ( " Salariu : " ) . CENTER . 2) . 0 . show () . 1) . Font . 1 . fill = GridBagConst ra in ts . } } . 24) ) . 1 . pack () . adauga ( etSalariu . fill = GridBagConst ra in ts . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII gbc . 1) . 0 . 4 . gbc . 1 . Button salvare = new Button ( " Salvare " ) . f . BOLD . 4 . gbc . 30) . 3 . 1) . BOTH . mesaj . adauga ( mesaj . gbc . anchor = GridBagCon st ra in ts . CENTER ). insets = new Insets (5 . 1 . EAST . 2 . 5 . gbc . 1) . f . 0 . Label . setLayout ( gridBag ) . NONE . TextField salariu = new TextField ( " " . 2 . Button iesire = new Button ( " Iesire " ) . setFont ( new Font ( " Arial " . HORIZONTAL . fill = GridBagConst ra in ts . 3 . mesaj . Button adaugare = new Button ( " Adaugare " ) . anchor = GridBagCon st ra in ts . gbc . adauga ( etNume .˘ 9. 1) . 1) .

folosind metoda setLayout. Gestionarul implicit pentru containerele de tip Panel este FlowLayout. setLayout ( new FlowLayout () ) . . public class TestPanel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Panel " ) . Gruparea componentelor se face ˆ ın panel-uri. intro . lista .218 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Listing 9. ele se vor g˘ asi ˆ ımpreun˘ a. Clasa care instant ¸iaza aceste obiecte este Panel. inclusiv pentru alte panel-uri. add ( new List (10) ) . add ( new TextField ( " " . add ( new Label ( " Text : " ) ) .3. Panel lista = new Panel () . • aranjarea componentelor unui panel.8: Gruparea componentelor import java . intro . 3) ) . setLayout ( new GridLayout (1 . extensie a superclasei Container. indiferent de gestionarul de pozit ¸ionare al suprafet ¸ei de afi¸ sare. intro . se recomand˘ a gruparea componentelor ˆ ınrudite ca funct ¸ii astfel ˆ ıncˆ at s˘ a putem fi siguri c˘ a.*. Pentru a aranja corespunz˘ ator componentele grupate ˆ ıntr-un panel. lista . El nu are o reprezentare vizibil˘ a.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) Plasarea componentelor direct pe suprafat ¸a de afi¸ sare poate deveni incomod˘ a ˆ ın cazul ˆ ın care avem multe obiecte grafice. Din acest motiv. rolul s˘ au fiind de a oferi o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare pentru componente grafice. prin specificarea unui gestionar de pozit ¸ionare corespunz˘ ator. add ( new Button ( " Stergere " ) ) . awt . • aranjarea panel-urilor pe suprafat ¸a ferestrei. Un panel este cel mai simplu model de container. acestuia i se poate specifica un gestionar de pozit ¸ionare anume. o aranjare eficient˘ a a componentelor unei ferestre ˆ ınseamn˘ a: • gruparea componentelor ”ˆ ınfrat ¸ite” (care nu trebuie s˘ a fie despart ¸ite de gestionarul de pozit ¸ionare al ferestrei) ˆ ın panel-uri. add ( new Button ( " Adaugare " ) ) . A¸ sadar. intro . lista . INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. prin specificarea gestionarului de pozit ¸ionare al ferestrei. Panel intro = new Panel () . 20) ) .

pack () . pentru a scrie cod care s˘ a se execute ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul interactioneaz˘ a cu o component˘ a grafic˘ a trebuie s˘ a facem urm˘ atoarele lucruri: • s˘ a scriem o clas˘ a de tip listener care s˘ a ”asculte” evenimentele produse de acea component˘ a¸ si ˆ ın cadrul acestei clase s˘ a implement˘ am metode specifice pentru tratarea lor. control . BorderLayout . Exemple de evenimente sunt: ap˘ asarea unui buton.4 Tratarea evenimentelor Un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unei componente grafice ¸ si reprezint˘ a mecanismul prin care utilizatorul comunic˘ a efectiv cu programul. orice obiect poate ”consuma” evenimentele generate de o anumit˘ a component˘ a grafic˘ a. SOUTH ) . CENTER ) . consumator de evenimente). Componentele care genereaz˘ a anumite evenimente se mai numesc ¸ si surse de evenimente. f . NORTH ) . In Java. f . control . f . BorderLayout . . add ( new Button ( " Salvare " ) ) . add ( intro . add ( new Button ( " Iesire " ) ) . etc. f . BorderLayout . } } 9. show () . f . A¸ sadar.4. TRATAREA EVENIMENTELOR 219 Panel control = new Panel () . add ( lista . ˆ ınchiderea sau redimensionarea unei ferestre. add ( control . modificarea textului ˆ ıntr-un control de editare.9. Interceptarea evenimentelor generate de componentele unui program se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator.

pentru ascultarea evenimentelor de tip ActionEvent clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ActionListener.. ea va putea s˘ a asculte evenimente de mai multe tipuri: . evenimentul generat de act ¸ionarea unui buton este descris de clasa ActionEvent. De exemplu. Clasele care descriu aceste obiecte se ˆ ımpart ˆ ın mai multe tipuri ˆ ın funct ¸ie de componenta care le genereaz˘ a. pentru TextEvent interfat ¸˘ a care trebuie implementata este TextListener.. Pentru fiecare tip de eveniment exist˘ a o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a obiecte de acel tip. ca orice altceva ˆ ın Java. O clas˘ a consumatoare de evenimente (listener) poate fi orice clas˘ a care specifica ˆ ın declarat ¸ia sa c˘ a dore¸ ste s˘ a asculte evenimente de un anumit tip. obiecte.. etc. Toate aceste clase sunt derivate din superclasa AWTEvent.. Toate aceste interfet ¸e sunt derivate din EventListener. cu alte cuvinte s˘ aˆ ınregistr˘ am acea clas˘ a drept ”consumator” al evenimentelor produse de componenta respectiv˘ a. Astfel. INTERFAT ¸ A GRAFICA • s˘ a comunic˘ am componentei surs˘ a c˘ a respectiva clasa ˆ ıi ”ascult˘ a” evenimentele pe care le genereaz˘ a. } } Intrucˆ at o clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. } } class AscultaTexte implements TextListener { public void textValueChanged(TextEvent e) { // Metoda interfetei TextListener . lista lor complet˘ a fiind prezentat˘ a ulterior.220 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Evenimentele sunt. Acest lucru se realizeaz˘ a prin implementarea unei interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment. etc. Fiecare interfat ¸˘ a define¸ ste una sau mai multe metode care vor fi apelate automat la aparit ¸ia unui eveniment: class AscultaButoane implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Metoda interfetei ActionListener . cel generat de modificarea unui text de clasa TextEvent. mai precis ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea utilizatorului asupra acesteia.

. La ap˘ asarea fiec˘ arui buton vom scrie pe bara de titlu a ferestrei mesajul ”Ati apasat butonul .4. repectiv ”Cancel”. awt . aceast˘ a clas˘ a trebuie ˆ ınregistrata ˆ ın lista ascult˘ atorilor componentei respective. cu condit ¸ia ca acestea s˘ a fie ˆ ınregistrate la componenta respectiv˘ a. } } 221 Vom vedea ˆ ın continuare metodele fiec˘ arei interfet ¸e pentru a ¸ sti ce trebuie s˘ a implementeze o clas˘ a consumatoare de evenimente. deoarece evenimentele unei componente pot fi ascultate de oricˆ ate clase. pentru ca evenimentele unei componente s˘ a fie interceptate de c˘ atre o instant ¸˘ a a unei clase ascult˘ ator. event ..acestea descriu metode ce vor fi apelate automat la aparit ¸ia evenimentelor. } public void textValueChanged(TextEvent e) { .4....9.9: Ascultarea evenimentelor a dou˘ a butoane import java .*. TextListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { . . unde XXX este un tip de eveniment.1 Exemplu de tratare a evenimentelor Inainte de a detalia aspectele prezentate mai sus. • Sursele evenimentelor permit oric˘ arei clase s˘ a ”asculte” evenimentele sale prin metode de tip addXXXListener. Listing 9. awt . Sumarizˆ and.. s˘ a consider˘ am un exemplu de tratare a evenimentelor. Inregistrarea unei clase ˆ ın lista ascult˘ atorilor unei componente se face cu metode din clasa Component de tipul addTipEvenimentListener. Am spus lista. TRATAREA EVENIMENTELOR class Ascultator implements ActionListener. Vom crea o fereastr˘ a care s˘ a cont ¸in˘ a dou˘ a butoane cu numele ”OK”.”. A¸ sa cum am spus mai devreme. iar eliminarea ei din aceast˘ a list˘ a cu removeTipEvenimentListener. 9. import java . tratarea evenimentelor ˆ ın Java se desf˘ a¸ soar˘ a astfel: • Componentele genereaz˘ a evenimente cˆ and ceva ”interesant” se ˆ ıntˆ ampl˘ a.*. • O clas˘ a care ascult˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment .

f = f . // instanta a clasei Ascultator . add ( b2 ) . Mai simplu ar fi fost s˘ a folosim chiar clasa Fereastra pentru a trata evenimentele produse de componentele sale. INTERFAT ¸ A GRAFICA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . f . b1 . setSize (200 . } } public class TestEvent1 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . } } Nu este obligatoriu s˘ a definim clase speciale pentru ascultarea evenimentelor. public Ascultator ( Fereastra f ) { this .222 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. b2 . show () . addActionListener ( listener ) . add ( b1 ) . getActionCommand () ) . definita mai jos } } class Ascultator implements ActionListener { private Fereastra f . Button b1 = new Button ( " OK " ) . 100) . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { f . addActionListener ( listener ) . setTitle ( " Ati apasat " + e . Ascultator listener = new Ascultator ( this ) . In exemplul de mai sus am definit clasa Ascultator pentru a intercepta evenimentele produse de cele dou˘ a butoane ¸ si din acest motiv a trebuit s˘ a trimitem ca parametru constructorului clasei o referint ¸a la fereastra noastr˘ a. // Ambele butoane sunt ascultate de obiectul listener . setLayout ( new FlowLayout () ) . Vom modifica put ¸in ¸ si .

// Ambele butoane sunt ascultate in clasa Fereastra // deci ascultatorul este instanta curenta : this } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( e . ok . f . 100) . // Terminam aplicatia if ( e . exit . exit (0) . awt . Listing 9.9. addActionListener ( this ) . awt . show () . import java . setSize (200 .*. setTitle ( " Ati apasat OK de " + n + " ori " ) .*. setLayout ( new FlowLayout () ) . getSource () == ok ) { n ++.metoda getSource. getSource () == exit ) System . Button exit = new Button ( " Exit " ) . TRATAREA EVENIMENTELOR 223 aplicat ¸ia pentru a pune ˆ ın evident ¸a o alt˘ a modalitate de a determina componenta generatoare a unui eveniment . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .4. this . } } . event . add ( exit ) . } } } public class TestEvent2 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) .10: Tratarea evenimentelor ˆ ın ferestr˘ a import java . int n =0. addActionListener ( this ) . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { Button ok = new Button ( " OK " ) . add ( ok ) .

tastare MouseEvent Operat ¸iuni cu mouse-ul: click. orice clas˘ a poate asculta evenimente de orice tip cu condit ¸ia s˘ a implementeze interfet ¸ele specifice acelor tipuri de evenimente. afi¸ sare ContainerEvent Ad˘ augare pe container. etc. tastarea literei ’A’ va genera trei evenimente: unul pentru ap˘ asare. selectarea unui articol dintr-o list˘ a. mi¸ scarea mouse-ului.224 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.2 Tipuri de evenimente Evenimentele se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: de nivel jos ¸ si semantice. sau o operat ¸ie asupra unei ferestre. Evenimentele de nivel jos reprezint˘ a o interact ¸iune de nivel jos cum ar fi o ap˘ asare de tast˘ a. etc. Evenimentele semantice reprezint˘ a interact ¸iunea cu o component˘ a GUI: ap˘ asarea unui buton. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. drag. O anumit˘ a act ¸iune a utilizatorului poate genera mai multe evenimente. In tabelul de mai jos sunt enumerate clasele ce descriu aceste evenimente ¸ si operat ¸iunile efectuate (asupra unei componente) care le genereaz˘ a: ComponentEvent Ascundere. pierdere foucs KeyEvent Ap˘ asare. redimensionare. De exemplu. deplasare. Clasele care descriu aceste tipuri de evenimente sunt: ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent Act ¸ionare Ajustarea unei valori Schimbarea st˘ arii Schimbarea textului . eliberare taste. 9. unul pentru eliberare ¸ si unul pentru tastare. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile aplicat ¸ie putem scrie cod pentru tratarea fiec˘ arui eveniment ˆ ın parte.etc. maximizare. eliminare FocusEvent Obt ¸inere.4. WindowEvent Operat ¸iuni asupra ferestrelor: minimizare.

Orice clas˘ a care trateaz˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele interfet ¸elor corespunz˘ atoare. ˆ ın situat ¸ia cˆ and tratarea acestora nu ne intereseaz˘ a ¸ si dorim s˘ a trat˘ am doar evenimente de tip click. TRATAREA EVENIMENTELOR 225 Urm˘ atorul tabel prezint˘ a componentele AWT ¸ si tipurile de evenimente generate. Acest lucru a fost f˘ acut deoarece evenimentele legate de deplasarea mouse-ului sunt generate foarte frecvent ¸ si recept ¸ionarea lor poate avea un impact negativ asupra vitezei de execut ¸ie. cum ar fi Component. Evident. pentru fiecare interfat ¸˘ a.9. prezentate sub forma interfet ¸elor corespunz˘ atoare. metodele puse la dispozitie ¸ si care trebuie implementate de c˘ atre clasa ascult˘ ator. Tabelul de mai jos prezint˘ a. de exemplu. Component Container Window Button List MenuItem TextField Choice Checkbox List CheckboxMenuItem Scrollbar TextField TextArea ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener ContainerListener WindowListener ActionListener ItemListener AdjustmentListener TextListener Observat ¸i c˘ a de¸ si exist˘ a o singur˘ a clas˘ a MouseEvent. . evenimentele generate de o superclas˘ a. exist˘ a dou˘ a interfet ¸e asociate MouseListener ¸ si MouseMotionListener. se vor reg˘ asi ¸ si pentru toate subclasele sale.4.

este necesar s˘ a putem afla. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a diferent ¸iem doar tipul componentei surs˘ a. . care este sursa evenimentului pe care ˆ ıl trat˘ am pentru a putea react ¸iona ˆ ın consecint ¸˘ a.226 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA Interfat ¸˘ a ActionListener AdjustmentListener Metode actionPerformed(ActionEvent e) adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) componentHidden(ComponentEvent e) ComponentListener componentMoved(ComponentEvent e) componentResized(ComponentEvent e) componentShown(ComponentEvent e) ContainerListener componentAdded(ContainerEvent e) componentRemoved(ContainerEvent e) FocusListener focusGained(FocusEvent e) focusLost(FocusEvent e) ItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) keyPressed(KeyEvent e) KeyListener keyReleased(KeyEvent e) keyTyped(KeyEvent e) mouseClicked(MouseEvent e) mouseEntered(MouseEvent e) MouseListener mouseExited(MouseEvent e) mousePressed(MouseEvent e) mouseReleased(MouseEvent e) MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent e) mouseMoved(MouseEvent e) TextListener textValueChanged(TextEvent e) windowActivated(WindowEvent e) windowClosed(WindowEvent e) windowClosing(WindowEvent e) WindowListener windowDeactivated(WindowEvent e) windowDeiconified(WindowEvent e) windowIconified(WindowEvent e) windowOpened(WindowEvent e) In cazul ˆ ın care un obiect listener trateaz˘ a evenimente de acela¸ si tip provocate de componente diferite. ˆ ın cadrul uneia din metodele de mai sus. Toate tipurile de evenimente mo¸ stenesc metoda getSource care returneaz˘ a obiectul responsabil cu generarea evenimentului.

obiectele ce descriu evenimente pot pune la dispozit ¸ie ¸ si alte metode specifice care permit aflarea de informat ¸ii legate de evenimentul generat. 9. public void actionPerformed(ActionEvent e) { Object sursa = e.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime Am vazut c˘ a o clas˘ a care trateaz˘ a evenimente de un anumit tip trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a corespunz˘ atoare acelui tip. returneaz˘ a eticheta butonului care a fost ap˘ asat. De exemplu. ActionEvent cont ¸ine metoda getActionCommand care.. Astfel de particularit˘ a¸ ti vor fi prezentate mai detaliat ˆ ın sect ¸iunile dedicate fiecˆ arei componente ˆ ın parte.4. if (sursa instanceof Button) { // A fost apasat un buton Button btn = (Button) sursa. if (btn == ok) { // A fost apasat butonul ’ok’ } .. } } 227 Pe lˆ ang˘ a getSource. implicit. mai ales atunci cˆ and nu ne intereseaz˘ a decˆ at o singura metod˘ a a interfet ¸ei.getSource(). chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod pentru unele dintre ele.. Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implementeze obligatoriu toate metodele definite de acea interfat ¸˘ a. } if (sursa instanceof TextField) { // S-a apasat Enter dupa editarea textului TextField tf = (TextField) sursa.4.. if (tf == nume) { // A fost editata componenta ’nume’ } . Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and acest lucru poate deveni sup˘ arator.9. TRATAREA EVENIMENTELOR putem folosi operatorul instanceof. Un exemplu sugestiv este urm˘ atorul: o fereastr˘ a care nu are specificat cod pentru tratarea evenimentelor sale nu poate fi ˆ ınchis˘ a cu butonul standard .

sau System. chiar dac˘ a nu scriem nici un cod pentru unele dintre ele. Pentru a evita scrierea inutil˘ a a . addWindowList ener ( this ) . event .11: Implementarea interfet ¸ei WindowListener import java . } public void windowClosed ( WindowEvent e ) {} public void windowIconified ( WindowEvent e ) {} public void windowDeiconified ( WindowEvent e ) {} public void windowActivated ( WindowEvent e ) {} public void windowDeact ivated ( WindowEvent e ) {} } public class TestWind ow Lis te ne r { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowListener " ) . Singura metod˘ a care ne intereseaz˘ a este windowClosing. Pentru a realiza acest lucru trebuie interceptat evenimentul de ˆ ınchidere a ferestrei ˆ ın metoda windoClosing ¸ si apelat˘ a metoda dispose de ˆ ınchidere a ferestrei. awt . ˆ ın care specific˘ am ce trebuie f˘ acut atunci cˆ and utilizatorul doreste s˘ aˆ ınchid˘ a fereastra. import java . } } Observat ¸i c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am toate metodele interfet ¸ei. show () . this .228 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. f . INTERFAT ¸ A GRAFICA marcat cu ’x’ din colt ¸ul dreapta sus ¸ si nici cu combinat ¸ia de taste Alt+F4. Listing 9. awt . class Fereastra extends Frame implements WindowListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .exit pentru terminarea programului. ˆ ın cazul cˆ and este vorba de fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei.*.*. } // Metodele interfetei WindowListener public void windowOpened ( WindowEvent e ) {} public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminare program System . Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am interfat ¸a WindowListener care are nu mai put ¸in de ¸ sapte metode. exit (0) .

} } Avantajul clar al acestei modalit˘ a¸ ti de tratare a evenimentelor este reducerea codului programului.*.9. awt . acesta devenind mult mai lizibil.4. Dup˘ a cum at ¸i observat fat ¸˘ ade exemplul anterior. Aceste clase se numesc adaptori. Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. this . } } class Ascultator extends WindowAdapter { // Suprdefinim metodele care ne intereseaza public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . exit (0) .12: Extinderea clasei WindowAdapter import java . ˆ ın loc s˘ a implement˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a¸ si implicit toate metodele sale. . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . exist˘ a o serie de clase care implementeaz˘ a interfet ¸ele de tip ”listener” f˘ ar˘ a a specifica nici un cod pentru metodele lor. s˘ a extindem adaptorul corespunz˘ ator interfet ¸ei respective (dac˘ a are!) ¸ si s˘ a supradefinim doar metodele care ne intereseaz˘ a (cele ˆ ın care vrem s˘ a scriem o anumit˘ a secvent ¸˘ a de cod). event . addWindowListener ( new Ascultator () ) . adaptorul interfet ¸ei WindowListener este WindowAdapter iar folosirea acestuia este dat˘ aˆ ın exemplul de mai jos: Listing 9. awt . Scopul unei astfel de clase este ca la crearea unui ”ascult˘ ator” de evenimente. f . } } public class TestWindowAdapter { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowAdapter " ) .*. TRATAREA EVENIMENTELOR 229 acestor metode. show () . import java . De exemplu. Ins˘ a exist˘ a¸ si dou˘ a dezavantaje majore.

Un alt dezavantaj este c˘ a orice gre¸ seal˘ a de sintax˘ aˆ ın declararea unei metode a interfet ¸ei nu va produce o eroare de compilare dar nici nu va supradefini metoda interfet ¸ei ci. pur ¸ si simplu. Interfet ¸ele care nu au un adaptor sunt cele care definesc o singur˘ a metod˘ a¸ si prin urmare crearea unei clase adaptor nu ˆ ısi are rostul. } } In tabelul de mai jos sunt dat ¸i tot ¸i adaptorii interfet ¸elor de tip ”listener” .exit(0).se oberv˘ a c˘ a o interfat ¸˘ a XXXListener are un adaptor de tipul XXXAdapter. Vom vedea ˆ ıns˘ a c˘ a acest dezavantaj poate fi eliminat prin folosirea unei clase anonime. class Ascultator extends WindowAdapter { // In loc de windowClosing scriem WindowClosing // Nu supradefinim vreo metoda a clasei WindowAdapter // Nu da nici o eroare // Nu face nimic ! public void WindowClosing(WindowEvent e) { System. Interfat ¸a ActionListener AdjustemnrListener ComponentListener ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener Adaptor nu are nu are ComponentAdapter ContainerAdapter FocusAdapter nu are KeyAdapter MouseAdapter MouseMotionAdapter nu are WindowAdapter S ¸ tim c˘ a o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a declarat˘ aˆ ın cadrul altei clase. va crea o metod˘ a a clasei respective. INTERFAT ¸ A GRAFICA clasa Fereastra nu poate extinde WindowAdapter deoarece ea extinde deja clasa Frame ¸ si din acest motiv am construit o nou˘ a clas˘ a numit˘ a Ascultator.230 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. iar clasele anonime sunt clase interne folosite pentru instant ¸ierea unui singur obiect de un anumit tip. Un exemplu tipic de folosire a lor este instant ¸ierea .

setBackground ( Color . setColor ( Color . } }) . this . getY () .4. add ( label .13: Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime import java . BorderLayout . 1) . setSize (400 . getY () . getX () . NORTH ) . g . drawOval ( e . } }) . random () * 50) . Listing 9. TRATAREA EVENIMENTELOR 231 adaptorilor direct ˆ ın corpul unei clase care cont ¸ine componente ale c˘ aror evenimente trebuie tratate. this . Label . getGraphics () . fillOval ( e .*. awt . this . getGraphics () . exit (0) . raza ) . g .. awt .ului Graphics g = Fereastra . } }) . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . blue ) . this . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminam aplicatia System . int raza = ( int ) ( Math . 400) . event . getX () . Graphics g = Fereastra . ad dM ous eM oti on Li st e n e r ( new Mo us eM ot ion Ad ap te r () { public void mouseMoved ( MouseEvent e ) { // Desenam un punct la coordonatele mouse . . raza . g . setText ( " Click . import java .9. " ) . CENTER ) .. addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { // Desenam un cerc la fiecare click de mouse label . 1 .*. e . this . final Label label = new Label ( " " . yellow ) . e . label .

face vizibil˘ a fereastra. pentru a redeveni vizibila se poate apela metoda show. INTERFAT ¸ A GRAFICA this . cele mai utilizate fiind Frame ¸ si Dialog. f . sunt date de mai jos: • show . } } 9.face fereastra invizibil˘ a f˘ ar˘ a a o distruge ˆ ıns˘ a.1 Clasa Window Clasa Window este rar utilizat˘ aˆ ın mod direct deoarece permite doar crearea unor ferestre care nu au chenar ¸ si nici bar˘ a de meniuri. O categorie aparte a acestor containere o reprezint˘ a ferestrele.5 Folosirea ferestrelor Dup˘ a cum am v˘ azut suprafet ¸ele de afi¸ sare ale componentelor sunt extensii ale clasei Container. Implicit. O aplicat ¸ie Java cu intefat ¸˘ a grafic˘ a va fi format˘ a din una sau mai multe ferestre. } } public class TestAdapters { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test adaptori " ) . addKeyListener ( new KeyAdapter () { public void keyTyped ( KeyEvent e ) { // Afisam caracterul tastat label . show () . una dintre ele fiind numit˘ a fereastra principal˘ a.5. Acestea sunt descrise de clase derivate din Window. care sunt de altfel mo¸ stenite de toate subclasele sale. Metodele mai importante ale clasei Window. setText ( " Ati tastat : " + e .232 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. . o fereastr˘ a nou creat˘ a nu este vizibil˘ a. getKeyChar () + " " ) . Este util˘ a atunci cˆ and dorim s˘ a afi¸ sam ferestre care nu interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul ci doar ofer˘ a anumite informat ¸ii. • hide . 9. } }) .

} . } } Crearea ferestrelor prin instant ¸ierea direct˘ a a obiectelor de tip Frame este mai put ¸in folosit˘ a.. eventual continˆ and o bar˘ a de meniuri. init ¸ial invizibil˘ a. trebuie apelat˘ aˆ ın general dup˘ a ad˘ augarea tuturor componentelor pe suprafat ¸a ferestrei. Orice aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a contt ¸ine cel put ¸in o fereastr˘ a.9. Pentru ca o fereastr˘ a s˘ a devin˘ a vizibil˘ a se va apela metoda show definit˘ aˆ ın superclasa Window. • pack .*. cea mai important˘ a fiind numit˘ a¸ si fereastra principal˘ a.5.. .5.testeaz˘ a dac˘ a fereastra este vizibil˘ a sau nu.ˆ ınchide) fereastra ¸ si ¸ si elibereaz˘ a toate resursele acesteia. import java. public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Frame f = new Frame("Titlul ferestrei"). f. class Fereastra extends Frame{ // Constructorul public Fereastra(String titlu) { super(titlu). Constructorii uzuali ai clasei Frame permit crearea unei ferestre cu sau f˘ ar˘ a titlu. 233 • dispose .redimensioneaz˘ a automat fereastra la o suprafat ¸a optim˘ a care s˘ a cuprind˘ a toate componentele sale.2 Clasa Frame Este derivat˘ a a clasei Window ¸ si este folosit˘ a pentru crearea de ferestre independente ¸ si funct ¸ionale. ferestrele unui program vor fi definite ˆ ın clase separate care extind clasa Frame.awt. ca ˆ ın exemplul de mai jos: import java. FOLOSIREA FERESTRELOR • isShowing .returneaz˘ a componenta ferestrei care are focus-ul (dac˘ a fereastra este activ˘ a). 9. • getFocusOwner .show().*. De obicei.awt.

ˆ ın momentul ˆ ın care fereastra este creat˘ a dar nici o component˘ a grafic˘ a nu este ad˘ augat˘ a.show(). // inchidem fereastra // sau terminam aplicatia System . maximizare ¸ si ˆ ınchidere. exit (0) . .*. prin folosirea unui adaptor de tip WindowAdapter. event . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Constructorul public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . } }) . INTERFAT ¸ A GRAFICA } public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Fereastra f = new Fereastra("Titlul ferestrei").234 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Se observ˘ a de asemenea c˘ a butonul de ˆ ınchidere a ferestrei nu este funct ¸ional. awt . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { dispose () . awt . Din acest motiv. mai uzual. suprafat ¸a de afi¸ sare a feretrei va fi determinat˘ a automota de gestionarul de pozitt ¸ionare ¸ si va oferi doar spat ¸iul necesar afi¸ s˘ arii barei ferestrei ¸ si grupului de butoane pentru minimizare. Tratarea evenimentelor ferestrei se face prin implementarea interfet ¸ei WindowListener sau.*. Structura general˘ a a unei ferestre este descris˘ a de clasa Fereastra din exemplul de mai jos: Listing 9.14: Structura general˘ a a unei ferestre import java . f. Acela¸ si efect ˆ ıl vom obt ¸ine dac˘ a o redimenionam ¸ si apel˘ am apoi metoda pack care determin˘ a dimeniunea suprafet ¸ei de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de componentele ad˘ augate. // Tratam evenimentul de inchidere a ferestrei this . import java . } } Gestionarul de pozit ¸ionare implicit al clasei Frame este BorderLayout.

9. • setTitle . exit (0) . • setIconImage . } // Implementam metodele interfetelor de tip listener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exist˘ a o serie de metode specifice clasei Frame. . // Adaugam componentele pe suprafata ferestrei Button exit = new Button ( " Exit " ) . show () .5. } } 235 Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite din clasa Window.seteaz˘ a iconit ¸a ferestrei. • setMenuBar . 200) . add ( exit ) .metod˘ a static˘ a ce returneaz˘ a lista tuturor ferestrelor deschise ale unei aplicat ¸ii. // implicit // sau explicit // setSize (200 . schimbam gestionarul de pozitionare setLayout ( new FlowLayout () ) . // Facem inregistrarea claselor listener exit . } } public class TestFrame { public static void main ( String args []) { // Cream fereastra Fereastra f = new Fereastra ( " O fereastra " ) .seteaz˘ a bara de meniuri a ferestrei (vezi ”Folosirea meniurilor”). // O facem vizibila f . // Stabilim dimensiunile pack () .seteaz˘ a titlul ferestrei. Dintre cele mai folosite amintim: • getFrames . addActionListener ( this ) . FOLOSIREA FERESTRELOR // Eventual .

stabile¸ ste dac˘ a fereastra poate fi redimenionat˘ a de utilizator. String titlu. 9. Acestea se numesc ferestre de dialog sau casete de dialog ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei Dialog. de alegere a unui fi¸ sier. INTERFAT ¸ A GRAFICA • setResizable . String titlu. de selectare a unei opt ¸iuni. String titlu) Dialog(Dialog parinte. etc. Cˆ and fereastra p˘ arinte este distrus˘ a sunt distruse ¸ si ferestrele sale de dialog.5. • nemodale: care nu blocheaz˘ a fluxul de intrare c˘ atre fereastra p˘ arinte . ˆ ıns˘ a exist˘ a constructori care s˘ a specifice ¸ si ace¸ sti parametri. Constructorii clasei Dialog sunt: Dialog(Frame parinte) Dialog(Frame parinte. Cu alte cuvinte. Implicit. ferestrele de dialog nu au o existent ¸˘ a de sine st˘ at˘ atoare. boolean modala) Dialog(Dialog parinte) Dialog(Dialog parinte. dialogul de c˘ autare a unui cuvˆ ant ˆ ıntr-un fi¸ sier. cum ar fi ferestrele de introducere a unor date. cˆ and este minimizat˘ a ferestrele sale de dialog sunt f˘ acute invizibile iar cˆ and este restaurat˘ a acestea sunt aduse la starea ˆ ın care se g˘ aseau ˆ ın momentul minimiz˘ arii ferestrei p˘ arinte. boolean modala) .3 Clasa Dialog Toate interfet ¸ele grafice ofer˘ a un tip special de ferestre destinate prelu˘ arii unor informat ¸ii sau a unor date de la utilizator. Diferent ¸a major˘ a dintre ferestrele de dialog ¸ si ferestrele de tip Frame const˘ aˆ ın faptul c˘ a o fereastr˘ a de dialog este dependent˘ a de o alt˘ a fereastra (normal˘ a sau tot fereastr˘ a de dialog). etc. Ferestrele de dialog pot fi de dou˘ a tipuri: • modale: care blocheaz˘ a accesul la fereastra parinte ˆ ın momentul deschiderii lor.236 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. mesaje de avertizare. numit˘ a¸ si fereastra p˘ arinte. o fereastr˘ a de dialog este nemodal˘ a¸ si invizibil˘ a. subclas˘ a direct˘ a a clasei Window.de exemplu. boolean modala) Dialog(Frame parinte. String titlu) Dialog(Frame parinte.

awt . Crearea unei ferestre de dialog este relativ simpla ¸ si se realizeaz˘ a prin derivarea clasei Dialog. Fereastra principal˘ a a aplicatiei va fi p˘ arintele casetei de dialog. import java .valoarea implicit˘ a). awt . event . o fereastr˘ a de dialog modal˘ a pentru introducerea unui ¸ sir de caractere. de exemplu.5. S˘ a cre˘ am. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”modal˘ a” specific˘ am dac˘ a fereastra de dialog creat˘ a va fi modal˘ a (true) sau nemodal˘ a (false .*. FOLOSIREA FERESTRELOR 237 Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a la fereastra p˘ arinte. iar fereastra de dialog s˘ a ofere metode publice prin care datele introduse s˘ a fie preluate din exterior.*. se poate realiza folosind una din urm˘ atoarele abord˘ ari generale: • obiectul care reprezint˘ a dialogul poate s˘ a trateze evenimentele generate de componentele de pe suprafat ¸a s˘ a¸ si s˘ a seteze valorile unor variabile accesibile ale ferestrei p˘ arinte ˆ ın momentul ˆ ın care dialogul este ˆ ıncheiat. Cele dou˘ a ferestre vor ar˘ ata ca ˆ ın imaginile de mai jos: Fereastra principal˘ a Fereastra de dialog Listing 9. Deschiderea ferestrei de dialog se va face la ap˘ asarea unui buton al ferestrei principale numit ”Schimba titlul”. // Fereastra principala class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { . • obiectul care creeaz˘ a dialogul (fereastra p˘ arinte) s˘ a se ˆ ınregistreze ca ascult˘ ator al evenimentelor de la butoanele care determin˘ aˆ ıncheierea dialogului.9. pentru ca aceasta din urm˘ a s˘ a poat˘ a folosi datele introduse (sau opt ¸iunea specificata) ˆ ın caseta de dialog. Comunicarea dintre fereastra de dialog ¸ si fereastra sa p˘ arinte. va primi ¸ sirul de caractere introdus ¸ si ˆ ısi va modifica titlul ca fiind acesta.15: Folosirea unei ferestre de dialog import java .

private Button ok . Button b = new Button ( " Schimba titlul " ) . dispose () . CENTER ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FerDialog d = new FerDialog ( this . boolean modala ) { super ( parinte . 80) . INTERFAT ¸ A GRAFICA public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . } } // Fereastra de dialog class FerDialog extends Dialog implements ActionListener { public String raspuns = null . setLayout ( new FlowLayout () ) . String titlu = d . true ) . raspuns . } }) . if ( titlu == null ) return . add ( b ) . modala ) . public FerDialog ( Frame parinte . setSize (300 . BorderLayout . this . this . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . String titlu . " Dati titlul " . setTitle ( titlu ) . Panel panel = new Panel () . . cancel .238 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. add ( text . 30) . b . private TextField text . } }) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { raspuns = null . ok = new Button ( " OK " ) . exit (0) . titlu . text = new TextField ( " " . addActionListener ( this ) .

} } 239 9. ok . addActionListener ( this ) . } } // Clasa principala public class TestDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . dispose () .9. text . panel . getSource () . BorderLayout . show () . cancel .4 Clasa FileDialog Pachetul java. Constructorii clasei sunt: FileDialog(Frame parinte) . panel . if ( sursa == ok || sursa == text ) raspuns = text .5. else raspuns = null . dar forma ˆ ın care vor fi afi¸ sate este specific˘ a platformei pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. Instant ¸ele acestei clase au un comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea platformelor de lucru. getText () . addActionListener ( this ) . addActionListener ( this ) . derivat˘ a din Dialog. FOLOSIREA FERESTRELOR cancel = new Button ( " Cancel " ) . add ( cancel ) .awt pune la dispozitie ¸ si un tip de fereastr˘ a de dialog folosit˘ a pentru selectarea unui nume de fi¸ sier ˆ ın vederea ˆ ınc˘ arc˘ arii sau salv˘ arii unui fi¸ sier: clasa FileDialog. f . add ( ok ) .5. SOUTH ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object sursa = e . add ( panel . show () . pack () .

LOAD). FileDialog.SAVE . caseta de dialog va fi modal˘ a. this . Dac˘ a afi¸ sarea se face cu setVisible(true). String titlu. class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . String titlu) FileDialog(Frame parinte.*. La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil. boolean mod) Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a ferestrei p˘ arinte. "Salvare fisier". import java . // Dialog pentru salvarea unui fisier new FileDialog(parinte. Dac˘ a afi¸ sarea sa se face cu show. un fi¸ sier cu extensia ”java”. awt .*. awt .LOAD . etc. Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite de la superclasa Dialog clasa FileDialog mai cont ¸ine metode pentru obt ¸inerea numelui fi¸ sierului sau directorului selectat getFile. // Dialog pentru incarcarea unui fisier new FileDialog(parinte. iar numele implicit este TestFileDialog. respectiv • FileDialog.java. atunci va fi nemodal˘ a. getDirectory. io .pentru salvare. pentru stabilirea unui criteriu de filtrare setFilenameFilter.pentru ˆ ınc˘ arcare. INTERFAT ¸ A GRAFICA FileDialog(Frame parinte. import java . Directorul init ¸ial este directorul curent. Numele fi¸ sierului ales va fi afi¸ sat la consol˘ a. Listing 9. FileDialog. "Alegere fisier". valorile pe care le poate lua acest argument sunt: • FileDialog. event .*. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { . prin intermediul unui obiect FileDialog.240 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ın care vom alege.16: Folosirea unei ferestre de dialog import java . Dup˘ a selectarea unui fi¸ sier ea va fi facut˘ a automat invizibil˘ a. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”mod” specific˘ am dac˘ a ˆ ınc˘ arc˘ am sau salv˘ am un fi¸ sier.SAVE).

b . setFile ( " TestFileDialog . System .5. } } public class TestFileDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . exit (0) . f . CENTER ) . FileDialog . println ( " Fisierul ales este : " + fd . show () . java " ) ) . endsWith ( " . // Afisam fereastra de dialog ( modala ) fd . } }) . // Stabilim numele implicit fd . // Stabilim directorul curent fd . " Alegeti un fisier " . // Specificam filtrul fd .9. java " ) . Button b = new Button ( " Alege fisier " ) . add (b . pack () . setFilenameFilter ( new FilenameFilter () { public boolean accept ( File dir . " ) . LOAD ) . } 241 public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FileDialog fd = new FileDialog ( this . out . setDirectory ( " . addActionListener ( this ) . show () . } } Clasa FileDialog este folosit˘ a mai rar deoarece ˆ ın Swing exist˘ a clasa JFileChooser care ofer˘ a mai multe facilit˘ a¸ ti ¸ si prin urmare va constitui prima opt ¸iune ˆ ıntr-o aplicat ¸ie cu intefat ¸˘ a grafic˘ a. String numeFis ) { return ( numeFis . BorderLayout . } }) . FOLOSIREA FERESTRELOR public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . . getFile () ) .

. vom referi uneori bara de meniuri a unei ferestre ca fiind meniul ferestrei. articolul Undo ¸ si dou˘ a comutatoare Bold ¸ si Italic. Aceast˘ a except ¸ie este facut˘ a deoarece unele platforme grafice limiteaz˘ a capabilit˘ a¸ tile unui meniu. care sunt de fapt meniurile derulante propriu-zise. In modelul AWT obiectele care reprezint˘ a bare de meniuri sunt reprezentate ca instant ¸e al clasei MenuBar. La rˆ andul lor. La rˆ andul lor. In figura de mai jos este pus˘ aˆ ın evident ¸˘ a alc˘ atuirea unui meniu fix: Exemplul de mai sus cont ¸ine o bar˘ a de meniuri format˘ a din dou˘ a meniuri principale File ¸ si Edit. dar ¸ si alte obiecte de tip Menu (submeniuri). Prin abuz de limbaj. Meniurile pot fi grupate ˆ ın dou˘ a categorii: • Meniuri fixe (vizibile permanent): sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri ce cont ¸ine cˆ ate un meniu pentru fiecare intrare a sa.242 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. CheckBoxMenuItem. comutatoare sau alte meniuri (submeniuri). acestea pot cont ¸ine obiecte de tip MenuItem. aceste meniuri cont ¸in articole ce pot fi selectate. componentele unui meniu reprezint˘ a instant ¸e ale unor clase derivate din superclasa abstract˘ a MenuComponent.6 Folosirea meniurilor Spre deosebire de celelalte obiecte grafice care deriv˘ a din clasa Component. Un obiect de tip MenuBar cont ¸ine obiecte de tip Menu. O alt˘ a diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de meniurile fixe const˘ aˆ ın faptul c˘ a meniurile de context nu sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. Meniul Edit cont ¸ine la rˆ andul lui alt meniu (submeniu) Options. O fereastr˘ a poate avea un singur meniu fix. • Meniuri de context (popup): sunt meniuri invizbile asociate unei ferestre ¸ si care se activeaz˘ a uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului.

Cel mai adesea. o component˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a MenuContainer. // Crearea barei de meniuri MenuBar mb = new MenuBar(). setName. getFont. .9. MenuComponent cont ¸ine metode cu caracter general. dintre care amintim getName.6. mai precis obiectelor de tip Frame. pentru a lega bara de meniuri la o anumit˘ a fereastra trebuie apelat˘ a metoda setMenuBar din clasa Frame. fiind similar˘ a celeilalte superclase abstracte Component. setFont. 9. acestea implementˆ and interfat ¸˘ a MenuContainer.6. Clasa MenuBar permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru de tip Frame. meniurile sunt ata¸ sate ferestrelor. FOLOSIREA MENIURILOR 243 Pentru a putea cont ¸ine un meniu. cu sintaxa ¸ si semnificat ¸iile uzuale. adaptˆ and conceptul de bar˘ a de meniuri la platforma curent˘ a de lucru. Ata¸ sarea unei bare de meniuri la o fereastr˘ a se face prin metoda addMenuBar a clasei Frame. Dup˘ a cum am mai spus.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri S˘ a vedem ˆ ın continuare care este ierarhia claselor folosite ˆ ın lucrul cu meniuri ¸ si s˘ a analiz˘ am pe rˆ and aceste clase: Clasa MenuComponent este o clasa abstract˘ a din care sunt extinse toate celelalte clase folosite la crearea de meniuri.

O instant ¸˘ a a clasei MenuItem reprezint˘ a de fapt un buton sau un comutator. Acest mecanism este dependent de platform˘ a¸ si poate fi ignorat pe unele dintre ele. etc. Opt ¸ional. un meniu poate fi declarat ca fiind tear-off. // Atasarea barei de meniuri la o fereastra Frame f = new Frame("Fereastra cu meniu"). Clasa CheckboxMenuItem implementeaz˘ aˆ ıntr-un meniu articole de tip comutator . care este de fapt numele s˘ au ce va fi afi¸ sat pe bara de meniuri. La validarea unui comutator ˆ ın dreptul etichetei sale va fi afi¸ sat un simbol grafic care indic˘ a acest lucru. f. INTERFAT ¸ A GRAFICA // Adaugarea meniurilor derulante la bara de meniuri . cum sunt ”Open”.care au dou˘ a st˘ ari logice (validat/nevalidat). ambele implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable. Articolele dintr-un meniu trebuie s˘ a apart ¸in˘ a clasei MenuItem. Orice articol al unui meniu trebuie s˘ a fie o instant ¸a a clasei MenuItem. ˆ ınsot ¸it˘ a eventual de un accelerator (obiect de tip MenuShortcut) ce reprezint˘ a combinat ¸ia de taste cu care articolul poate fi apelat rapid (vezi ”Acceleratori”). ”Exit”. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pot fi instant ¸e ale uneia din clasele MenuItem. Clasa CheckboxMenuItem are aceea¸ si funct ¸ionalitate cu cea a casetelor de validare de tip Checkbox. Fiecare meniu are o etichet˘ a.addMenuBar(mb).244 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a poate fi deschis ¸ si deplasat cu mouse-ul (dragged) ˆ ıntr-o alt˘ a pozit ¸ie decˆ at cea original˘ a (”rupt” din pozit ¸ia sa). Obiectele acestei clase descriu a¸ sadar opt ¸iunile individuale ale meniurilor derulante. . cu o anumit˘ a etichet˘ a care va ap˘ area ˆ ın meniu. simbolul grafic respectiv va disp˘ area.. act ¸ionarea articolului determinˆ and trecerea sa dintr-o stare ˆ ın alta. Clasa Menu permite crearea unui meniu derulant ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. Menu sau CheckboxMenuItem. la invalidarea sa. ”Close”..

editare . Menu fisier = new Menu ( " File " ) . 100) . add ( fisier ) . add ( new CheckboxMenuItem ( " Italic " ) ) .17: Crearea unui meniu import java . fisier . add ( new CheckboxMenuItem ( " Bold " ) ) . add ( editare ) . editare . FOLOSIREA MENIURILOR 245 S˘ a vedem ˆ ın continuare cum ar ar˘ ata un program care construie¸ ste un meniu ca ˆ ın figura prezentat˘ a anterior: Listing 9. add ( optiuni ) . optiuni . addSeparator () .*. fisier .9. add ( new MenuItem ( " Copy " ) ) . event . editare . awt . optiuni . Menu optiuni = new Menu ( " Options " ) . setSize (200 . mb . f . add ( new MenuItem ( " Cut " ) ) . fisier . MenuBar mb = new MenuBar () . fisier . f . editare . } } . show () . add ( new MenuItem ( " Close " ) ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . import java . optiuni . f .*. public class TestMenu { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Menu " ) . add ( new MenuItem ( " Open " ) ) .6. Menu editare = new Menu ( " Edit " ) . editare . add ( new MenuItem ( " Undo " ) ) . awt . setMenuBar ( mb ) . addSeparator () . mb . add ( new MenuItem ( " Paste " ) ) .

import java . CheckBox. awt . ceea ce u¸ sureaz˘ a munca ˆ ın cazul ˆ ın care ierarhia de meniuri este complex˘ a.6. CheckboxMenuItem check = new CheckboxMenuItem ( " Check me " ) . Fiec˘ arui meniu ˆ ıi putem asocia un obiect receptor diferit. f˘ acˆ andu-se o singur˘ a dat˘ aˆ ıntr-o clas˘ a care este ˆ ınregistrat˘ a ca receptor atˆ at la buton cˆ at ¸ si la meniu. tratarea evenimentelor generate de obiecte de tip MenuItem este identic˘ a cu tratarea butoanelor. ceea ce face posibil ca unui buton de pe suprafat ¸a de afi¸ sare s˘ aˆ ıi corespund˘ a o opt ¸iune dintr-un meniu.18: Tratarea evenimentelor unui meniu import java .DESELECTED. MenuBar mb = new MenuBar () . Choice. Pentru a realiza leg˘ atura ˆ ıntre obiectul meniu ¸ si obiectul de tip listener trebuie s˘ a adaug˘ am receptorul ˆ ın lista de ascult˘ atori a meniului respectiv. event . A¸ sadar. fie ItemEvent pentru comutatoarele CheckboxMenuItem. Obiectele de tip CheckboxMenuItem tip se g˘ asesc ˆ ıntr-o categorie comun˘ a cu List.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri La alegerea unei opt ¸iuni dintr-un meniu se genereaz˘ a fie un eveniment de tip ActionEvent dac˘ a articolul respectiv este de tip MenuItem. Tipul de operatie selectare / deselectare este codificat ˆ ın evenimentul generat de cˆ ampurile statice ItemEvent. Listing 9. toate implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable ¸ si deci tratarea lor va fi f˘ acut˘ a la fel.246 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. tratarea evenimentului corespunz˘ ator ap˘ asarii butonului. folosind metodele addActionListener. pentru a activa opt ¸iunile unui meniu trebuie implementate interfat ¸ele ActionListener sau/¸ si ItemListener ˆ ın cadrul obiectelor care trebuie s˘ a specifice codul ce va fi executat la alegerea unei opt ¸iuni ¸ si implementate metodele actionPerformed. sau alegerii opt ¸iunii. respectiv itemStatChanged. A¸ sadar. respectiv addItemListener.*. ˆ ıntocmai ca pe orice component˘ a. . awt .SELECTED ¸ si ItemEvent. Menu test = new Menu ( " Test " ) .*. ItemListener { public TestMenuEvent ( String titlu ) { super ( titlu ) . public class TestMenuEvent extends Frame implements ActionListener . INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. ambele cu acela¸ si nume.

add ( check ) . if ( command . else setTitle ( " Not checked ! " ) . FOLOSIREA MENIURILOR test .1 ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei PopupMenu. Sunt meniuri invizibile care sunt activate uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. btnExit .6. addActionListener ( this ) . exit (0) .9. show () . subclas˘ a direct˘ a a clasei Menu. getActionCommand () . test . add ( btnExit . } } 247 9.6.3 Meniuri de context (popup) Au fost introduse ˆ ıncepˆ and cu AWT 1. check . setMenuBar ( mb ) . SELECTED ) setTitle ( " Checked ! " ) . mb . SOUTH ) . test . show () . equals ( " Exit " ) ) System . setSize (300 . addSeparator () . Button btnExit = new Button ( " Exit " ) . add ( test ) . getStateChange () == ItemEvent . } public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { if ( e . BorderLayout . test . addItemListener ( this ) . 200) . fiind . } public static void main ( String args []) { TestMenuEvent f = new TestMenuEvent ( " Tratare evenimente meniuri " ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Valabila si pentru meniu si pentru buton String command = e . f . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . addActionListener ( this ) .

Tratarea evenimentelor generate de un meniu popup se realizeaz˘ a identic ca pentru meniurile fixe. popup. PopupMenu popup = new PopupMenu("Options").add(popup2). popup. vom crea un meniu de contex pe care ˆ ıl vom activa la ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului pe suprafat ¸a ferestrei principale.. Afi¸ sarea meniului de context se face prin metoda show: popup. Dup˘ aˆ ınchiderea acestuia. . vom ”rupe” leg˘ atura ˆ ıntre fereastr˘ a¸ si meniu prin instruct ¸iunea remove: fereastra. int y) ¸ si este de obicei rezultatul ap˘ asarii unui buton al mouse-ului. . INTERFAT ¸ A GRAFICA afi¸ sate la pozit ¸ia la care se g˘ asea mouse-ul ˆ ın momentul ap˘ as˘ arii butonului s˘ au drept. Meniurile de context nu se adaug˘ a la un alt meniu (bar˘ a sau sub-meniu) ci se ata¸ seaz˘ a la o component˘ a (de obicei la o fereastr˘ a) prin metoda add a acesteia. In cazul cˆ and avem mai multe meniuri popup pe care vrem s˘ a le folosim ˆ ıntr-o fereastr˘ a. popup. vom ad˘ auga ferestrei meniul corespunz˘ ator dup˘ a care ˆ ıl vom face vizibil.show(Component origine. De obicei. int x.remove(popup1). Metodele de ad˘ augare a articolelor unui meniu de context sunt mo¸ stenite ˆ ıntocmai de la meniurile fixe. popup. exist˘ a o metod˘ a care determin˘ a dac˘ a un eveniment de tip MouseEvent poate fi responsabil cu deschiderea unui meniu de context. pentru a avea acces rapid la meniu.add(new MenuItem("New")).add(popup1).add(new MenuItem("Edit")).add(new MenuItem("Exit")). reprezint˘ a instant ¸a ferestrei ˆ ın care se va afi¸ sa meniul. Pozit ¸ionarea ¸ si afi¸ sarea meniului este ˆ ıns˘ a responsabilitatea programatorului. Argumentul ”origine” reprezint˘ a componenta fat ¸˘ a de originile c˘ areia se va calcula pozit ¸ia de afi¸ sare a meniului popup. la un moment dat. Aceasta este isPopupTrigger ¸ si este definit˘ aˆ ın clasa MouseEvent.. In exemplul de mai jos.addSeparator(). Deoarece interact ¸iunea cu mouse-ul este dependent˘ a de platforma de lucru. fereastra.248 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. fereastra. trebuie s˘ a le definim pe toate ¸ si.

249 . show ( origin . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mousePressed ( MouseEvent e ) { if ( e .6.*. 300) .9. e . exit (0) . // Pozitia meniului va fi relativa la fereastra private Component origin . this .19: Folosirea unui meniu de context (popup) import java . add ( new MenuItem ( " New " ) ) . } public void mouseReleased ( MouseEvent e ) { if ( e . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . // atasam meniul popup ferestrei popup . e . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Definim meniul popup al ferestrei private PopupMenu popup . // Cream meniul popup popup = new PopupMenu ( " Options " ) . event . e . popup . origin = this . popup . show ( origin . } }) . getX () . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . isPopupTrigger () ) popup . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . addSeparator () . awt . this . add ( popup ) .*. isPopupTrigger () ) popup . exit (0) . getY () ) . } }) . e . getY () ) . import java . if ( command . popup . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . add ( new MenuItem ( " Edit " ) ) . getX () . equals ( " Exit " ) ) System . setSize (300 . FOLOSIREA MENIURILOR Listing 9. popup . addActionListener ( this ) . awt . getActionCommand () .

250 } } ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Singurele combinat ¸ii de taste care pot juca rolul acceleratorilor sunt: Ctrl + Tasta sau Ctrl + Shift + Tasta. f . precum ¸ si modul de tratare a evenimentelor generate. prin intermediul tastaturii. new MenuShortcut(’p’). Atribuirea unui accelerator la un articol al unui meniu poate fi realizat˘ a prin constructorul obiectelor de tip MenuItem ˆ ın forma: MenuItem(String eticheta. MenuShortcut accelerator). definit prin intermediul clasei MenuShortcut. ca ˆ ın exemplele de mai jos: // Ctrl+O new MenuItem("Open". show () . // Ctrl+Shift+P new MenuItem("Preview". new MenuShortcut(KeyEvent. ˆ ın care s˘ a fie puse ˆ ın evidentt ¸˘ a cˆ at mai multe din particularit˘ a¸ tile acestora. 9. } } 9. true). a opt ¸iunilor dintr-un meniu. new MenuShortcut(’p’)). oric˘ arui obiect de tip MenuItem ˆ ıi poate fi asociat un obiect de tip accelerator.VK_O)). . Astfel. INTERFAT ¸ A GRAFICA public class TestPopupMenu { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " PopupMenu " ) .4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) Pentru articolele unui menu este posibil˘ a specificarea unor combinat ¸ii de taste numite acceleratori (shortcuts) care s˘ a permit˘ a accesarea direct˘ a.6. // Ctrl+P new MenuItem("Print".7 Folosirea componentelor AWT In continuare vor fi date exemple de folosire ale componentelor AWT.

vest . ITALIC . setForeground ( Color . 20) ) . NORTH ) . setFont ( new Font ( " Dialog " . O etichet˘ a este format˘ a dintr-o singur˘ a linie de text static ce nu poate fi modificat de c˘ atre utilizator. setForeground ( Color . awt . f . BorderLayout . add ( sud . BorderLayout . sud . centru = new Label ( " Centru " . Font . est = new Label ( " Est " . vest = new Label ( " Vest " . centru . est . BOLD . f . Label . EAST ) . setFont ( new Font ( " Arial " . Label . nord = new Label ( " Nord " .20: Folosirea clasei Label import java . f . setFont ( new Font ( " Dialog " . 14) ) . public class TestLabel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Label " ) . LEFT ) . dar poate fi modificat din program. Font . BorderLayout . 14) ) . blue ) . centru . RIGHT ) . SOUTH ) . CENTER ) . ITALIC . sud .1 Clasa Label Un obiect de tip Label (etichet˘ a) reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui text pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. Font .9. yellow ) .7. Listing 9. add ( vest . CENTER ) . red ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 251 9. centru . BorderLayout . Label . CENTER ) . sud = new Label ( " Sud " . add ( est . est . setBackground ( Color . vest .7.*. f . add ( nord . Label . nord . WEST ) . Label . Label nord . .

Button b1 = new Button ( " OK " ) . add ( centru . 70) . setLayout ( null ) .*. b1 . show () . this . Listing 9.7.252 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. awt .*. 120) . pack () . setFont ( new Font ( " Arial " . import java . } } 9. f . f . Textul etichetei este format dintr-o singur˘ a linie. 50 . BOLD . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . BorderLayout . b1 . exit (0) . . setSize (200 . 14) ) .2 Clasa Button Un obiect de tip Button reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui buton etichetat pe o suprafat ¸a de afi¸ sare.21: Folosirea clasei Button import java . 30 . CENTER ) . setBounds (30 . } }) . Font . awt . INTERFAT ¸ A GRAFICA f . event .

FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT b1 .3 Clasa Checkbox Un obiect de tip Checkbox (comutator) reprezint˘ a o component˘ a care se poate g˘ asi ˆ ın dou˘ a st˘ ari: ”selectat˘ a” sau ”neselectat˘ a” (on/off). equals ( " Cancel " ) ) setTitle ( " Anulare ! " ) .9. setBounds (100 . } } 253 9. if ( command . Este folosit pentru a prelua o anumit˘ a opt ¸iune de la utilizator. add ( b1 ) . show () . addActionListener ( this ) . else if ( command . b2 . println ( e ) . 50) . equals ( " OK " ) ) setTitle ( " Confirmare ! " ) . setForeground ( Color . .7. Act ¸iunea utilizatorului asupra unui comutator ˆ ıl trece pe acesta ˆ ın starea complementar˘ a celei ˆ ın care se g˘ asea. setBackground ( Color . 70 . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . System . orange ) . add ( b2 ) . blue ) . 30 . b1 . f .7. } } public class TestButton { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Button " ) . b2 . getActionCommand () . b2 . out . addActionListener ( this ) .

awt .22: Folosirea clasei Checkbox import java . CENTER ) . label2 . cbx3 = new Checkbox ( " ardei " ) . private Checkbox cbx1 .254 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.*. exit (0) . label1 . import java . . awt . cbx2 = new Checkbox ( " sunca " ) .*. this . label2 . add ( label2 ) . 1) ) . setBackground ( Color . lightGray ) . setBackground ( Color . event . add ( cbx1 ) . cbx2 . cbx3 . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. add ( label1 ) . cbx1 = new Checkbox ( " cascaval " ) . Label . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . add ( cbx3 ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . } }) . setLayout ( new GridLayout (5 . add ( cbx2 ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . label2 = new Label ( " " ) . orange ) . label1 = new Label ( " Ingrediente Pizza : " .

addItemListener ( this ) . 200) . } } 9. setText ( ingrediente . if ( cbx2 . append ( " cascaval " ) . addItemListener ( this ) . cbx1 . toString () ) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { StringBuffer ingrediente = new StringBuffer () . cbx3 . show () .9. aceste componente se mai numesc butoane radio. . getState () == true ) ingrediente . append ( " ardei " ) .7.7. if ( cbx3 . label2 . cbx2 . getState () == true ) ingrediente . getState () == true ) ingrediente . addItemListener ( this ) . oferind doar o modalitate de grupare a componentelor de tip Checkbox.4 Clasa CheckboxGroup Un obiect de tip CheckboxGroup define¸ ste un grup de comutatoare din care doar unul poate fi selectat. if ( cbx1 . Aceast˘ a clas˘ a nu este derivat˘ a din Component. f . } } public class TestCheckbox { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Checkbox " ) . append ( " sunca " ) . Uzual. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 255 setSize (200 .

CENTER ) . cbx3 = new Checkbox ( " MTV " . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt .23: Folosirea clasei CheckboxGroup import java . Label . cbg . 1) ) . private Checkbox cbx1 . this . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . event . label1 = new Label ( " Alegeti postul TV " .*. label2 = new Label ( " " . CENTER ) . label1 . false ) . orange ) . label2 . import java . cbx2 = new Checkbox ( " Discovery " . } }) . . label2 . cbg = new CheckboxGroup () . cbg .*. cbg . cbx2 . Label . lightGray ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . add ( label1 ) . add ( label2 ) . setLayout ( new GridLayout (5 . exit (0) . private CheckboxGroup cbg .256 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. setBackground ( Color . setBackground ( Color . add ( cbx1 ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. false ) . awt . false ) . cbx1 = new Checkbox ( " HBO " . cbx3 .

cbx1 .7. 200) . } } 257 9. getLabel () ) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { Checkbox cbx = cbg . setText ( cbx . f . cbx3 . cbx2 . . La un moment dat. cea selectat˘ aˆ ın momentul curent. addItemListener ( this ) . show () . setSize (200 . } } public class TestCheckboxGroup { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " CheckboxGroup " ) . getS e lec ted Che ck box () . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT add ( cbx2 ) . addItemListener ( this ) .9. din ˆ ıntreaga list˘ a doar o singur˘ a opt ¸iune este vizibil˘ a.5 Clasa Choice Un obiect de tip Choice define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni din care utilizatorul poate selecta una singur˘ a. pentru ca utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o anumit˘ a opt ¸iune.7. if ( cbx != null ) label2 . addItemListener ( this ) . add ( cbx3 ) . O component˘ a Choice este ˆ ınsot ¸it˘ a de un buton etichetat cu o sageat˘ a vertical˘ a la ap˘ asarea c˘ aruia este afi¸ sat˘ aˆ ıntreaga sa list˘ a de elemente.

add ( " Albastru " ) . case 1: label . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . event . .24: Folosirea clasei Choice import java . awt . 100) .258 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. setBackground ( Color . setBackground ( Color . setBackground ( Color .*. add ( culori ) . blue ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . culori . select ( " Rosu " ) . add ( label ) . break . private Choice culori . addItemListener ( this ) . case 2: label . setSize (200 . 1) ) . add ( " Verde " ) . this . getSelectedIndex () ) { case 0: label . label = new Label ( " Alegeti culoarea " ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. import java . culori . culori . green ) . } }) . awt . label . setBackground ( Color . add ( " Rosu " ) . red ) . exit (0) .*. culori . break . culori = new Choice () . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . setLayout ( new GridLayout (4 . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . culori . red ) .

class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label .6 Clasa List Un obiect de tip List define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni care poate fi setat˘ a astfel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o singur˘ a opt ¸iune sau mai multe.*. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .9.7. private List culori .*.25: Folosirea clasei List import java . this . event . awt . show () . import java . awt .7. addWindowListener ( new WindowAdapter () { . Listing 9. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } } } public class TestChoice { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Choice " ) . } } 259 9. f . Toate elementele listei sunt vizibile ˆ ın limita dimensiunilor grafice ale componentei.

case 1: label . 200) . Label . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . break . red ) . culori . setBackground ( Color . exit (0) . add ( label ) . green ) . } }) . addItemListener ( this ) .260 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. label . setLayout ( new GridLayout (2 . } } . case 2: label . culori . culori . label = new Label ( " Alegeti culoarea " . } } } public class TestList { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " List " ) . f . culori . select (3) . break . add ( " Rosu " ) . add ( culori ) . show () . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . culori = new List (3) . culori . getSelectedIndex () ) { case 0: label . add ( " Verde " ) . red ) . add ( " Albastru " ) . CENTER ) . blue ) . setSize (200 . setBackground ( Color . setBackground ( Color . setBackground ( Color . 1) ) .

7. this . 80) .7 Clasa ScrollBar Un obiect de tip Scrollbar define¸ ste o bar˘ a de defilare pe vertical˘ a sau orizontal˘ a. 1) ) . scroll = new Scrollbar ( Scrollbar . event . CENTER ) . add ( scroll ) . awt .7. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . } }) . setSize (200 . Listing 9. private Label valoare . exit (0) . valoare = new Label ( " " . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .*. setBackground ( Color . setLayout ( new GridLayout (2 . 0 . 0 .*.9. Este util˘ a pentru punerea la dispozit ¸ia utilizatorului a unei modalit˘ a¸ ti sugestive de a alege o anumit˘ a valoare dintr-un interval. class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar scroll . add ( valoare ) . add Adjus tmen tLis t e n e r ( this ) . lightGray ) . Label . import java . HORIZONTAL . 1 . } // Metoda interfetei Adju st me ntL is te ne r . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 261 9. awt . scroll . 101) .26: Folosirea clasei ScrollBar import java . valoare .

import java .27: Folosirea clasei ScrollPane import java . } } 9. class Fereastra extends Frame { private ScrollPane sp . private List list . event .*. . awt .8 Clasa ScrollPane Un obiect de tip ScrollPane permite ata¸ sarea unor bare de defilare (orizontal˘ a¸ ssi/sau vertical˘ a) oric˘ arei componente grafice. exit (0) . getValue () + " % " ) . Listing 9. } } public class TestScrollbar { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Scrollbar " ) .7.*.262 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . show () . setText ( scroll . f . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void ad ju st m e n t V a lu eC ha n g e d ( AdjustmentEvent e ) { valoare . this . awt . cum ar fi listele (obiecte din clasa List). addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . Acest lucru este util pentru acele componente care nu au implementat˘ a funct ¸ionalitatea de defilare automat˘ a.

7. add ( " Joi " ) . list . sp . add ( " Vineri " ) . add ( list ) . list . sp = new ScrollPane ( ScrollPane . add ( " Marti " ) . BorderLayout . 200) . list . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } }) . CENTER ) . } } public class TestScrollPane { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " ScrollPane " ) . select (1) . Este util pentru interogarea utilizatorului asupra unor valori. f .9. list . . add ( " Duminica " ) . list = new List (7) . add ( sp .7. add ( " Sambata " ) . list . show () . } } 263 9.9 Clasa TextField Un obiect de tip TextField define¸ ste un control de editare a textului pe o singur˘ a linie. list . add ( " Luni " ) . setSize (200 . list . add ( " Miercuri " ) . list . SC ROLLBAR S_ALWAY S ) .

264 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.*. add ( p2 ) . parola . parola . add ( new Label ( " Parola : " ) ) . p1 . CENTER ) . this . lightGray ) . awt . event . import java . add ( new Label ( " Nume : " ) ) . addTextListener ( this ) . LEFT ) ) . } }) . Panel p2 = new Panel () . addTextListener ( this ) . private static final String UID = " Duke " . setLayout ( new GridLayout (3 . nume = new TextField ( " " . acces = new Label ( " Introduceti numele si parola ! " . private Label acces . parola = new TextField ( " " . class Fereastra extends Frame implements TextListener { private TextField nume . PWD = " java " . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . 10) . 30) . add ( acces ) .*. setSize (350 . p1 . add ( nume ) . LEFT ) ) . p2 . setEchoChar ( ’* ’) . setBackground ( Color . awt . } . add ( parola ) . 1) ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. add ( p1 ) . exit (0) . p2 .28: Folosirea clasei TextField import java . Panel p1 = new Panel () . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . p1 . nume . 100) . p2 . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . parola . Label .

9. etc . setText ( " " ) . equals ( PWD ) ) acces . else acces . equals ( UID ) && parola . getText () . length () == 0) { acces . getText () . f . return . getText () . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 265 // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( nume . show () .29: Folosirea clasei TextArea import java . } if ( nume . . } } 9. introducerea unor comentarii.7.10 Clasa TextArea Un obiect de tip TextArea define¸ ste un control de editare a textului pe mai multe linii. awt . setText ( " Acces interzis ! " ) .*. } } public class TestTextField { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextField " ) . Este util pentru editarea de texte. getText () .7. length () == 0 || parola . Listing 9. setText ( " Acces permis ! " ) .

ActionListener { private TextArea text .266 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. BorderLayout . addActionLi stener ( this ) . add ( new Label ( " Fisier : " ) ) . CENTER ) . BorderLayout . length () == 0 || nume . BorderLayout . salvare . text . io . 12) . salvare = new Button ( " Salveaza text " ) . fisier . 10 . setEnabled ( false ) . else salvare . import java . setSize (300 . Panel fisier = new Panel () . lightGray ) . exit (0) . S C RO L L BA R S _ VE R T I C A L _ O N L Y ) . addTextListener ( this ) . fisier . SOUTH ) .*. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } }) . } // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( text . 30 . add ( nume ) . setBackground ( Color . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . class Fereastra extends Frame implements TextListener . NORTH ) . private TextField nume . TextArea . nume = new TextField ( " " . INTERFAT ¸ A GRAFICA import java . private Button salvare . add ( salvare . add ( text . 200) . awt . setEnabled ( true ) . .*. event . salvare . setEnabled ( false ) . getText () . this . length () == 0) salvare . add ( fisier . getText () . text = new TextArea ( " " .

} } } public class TestTextArea { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextArea " ) .7. } catch ( IOException ex ) { ex . text . print ( continut ) . f . getText () . requestFocus () . printStackTrace () . } } 267 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String continut = text . out . getText () ) ) . out . show () . try { PrintWriter out = new PrintWriter ( new FileWriter ( nume . close () .9.

INTERFAT ¸ A GRAFICA .268 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

• ca r˘ aspuns al unei solicit˘ ari explicite a programului. Aceast˘ a desenare include componentele standard folosite ˆ ın aplicat ¸ie precum ¸ si cele definite de c˘ atre programator. Desenarea componentelor se face automat ¸ si este un proces care se execut˘ aˆ ın urm˘ atoarele situat ¸ii: • la afi¸ sarea pentru prima dat˘ a a unei componente. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. Metodele care controleaz˘ a procesul de desenare se g˘ asesc ˆ ın clasa Component ¸ si sunt urm˘ atoarele: • void paint(Graphics g) . • void update(Graphics g) .Deseneaz˘ a o component˘ a. Este o metod˘ a supradefinit˘ a de fiecare component˘ aˆ ın parte pentru a furniza reprezentarea sa grafic˘ a specific˘ a.Capitolul 10 Desenarea 10. ¸ sterge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului. Metoda este apelat˘ a de fiecare dat˘ a cˆ and cont ¸inutul componentei trebuie desenat sau redesenat ¸ si nu va fi apelat˘ a explicit.1 Conceptul de desenare Un program Java care are interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul trebuie s˘ a deseneze pe ecran toate componentele sale care au o reprezentare vizual˘ a. 269 . maximizare.Actualizeaz˘ a starea grafic˘ a a unei componente. • la operat ¸ii de minimizare. Act ¸iunea acestei metode se realizeaz˘ aˆ ın trei pa¸ si: 1.

1 Metoda paint Dup˘ a cum am spus. redefinim metoda paint pentru un obiect de tip Frame.1.Execut˘ a explicit un apel al metodei update pentru a actualiza reprezentarea grafic˘ a a unei componente. Componentele standard AWT au deja supradefinit˘ a aceast˘ a metod˘ a deci nu trebuie s˘ a ne preocupe desenarea lor.270 CAPITOLUL 10. 10. Metoda paint este definit˘ aˆ ın superclasa Component ˆ ıns˘ a nu are nici o implementare ¸ si. In exemplul de mai jos. orice obiect grafic care dore¸ ste s˘ a se deseneze trebuie s˘ a o supradefineasc˘ a pentru a-¸ si crea propria sa reprezentare. Acesta reprezint˘ a contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a desenarea componentelor (vezi ”Contextul grafic de desenare . ˆ ın general apelat˘ a automat sau explicit cu metoda repaint ori de cˆ ate ori componenta respectiv˘ a trebuie redesenat˘ a. din acest motiv. singurul argument al metodelor paint ¸ si update este un obiect de tip Graphics. maximizare. ˆ ıns˘ a aceste desene se vor pierde la prima operat ¸ie de minimizare. avˆ and ˆ ıns˘ a grij˘ a s˘ a apel˘ am ¸ si metoda superclasei care se ocup˘ a cu desenarea efectiv˘ a a componentei. • void repaint() . Atent ¸ie Toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸a de desenare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. DESENAREA 2. stabile¸ ste culoarea (foreground) a componentei. apeleaz˘ a metoda paint pentru a redesena componenta. .clasa Graphics”). redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. pentru a crea o clas˘ a ce instant ¸iaz˘ a ferestre pentru o aplicat ¸ie demonstrativ˘ a (ˆ ın colt ¸ul stˆ anga sus este afi¸ sat textul ”Aplicatie DEMO”). Dup˘ a cum se observ˘ a. toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. ˆ ıns˘ a putem modifica reprezentarea lor grafic˘ a prin crearea unei subclase ¸ si supradefinirea metodei paint. 3. Exist˘ a posibilitatea de a desena ¸ si ˆ ın afara metodei paint.

show () . setFont ( new Font ( " Arial " . 5 . In AWT a fost definit un tip special de component˘ a numit˘ a Canvas (pˆ anz˘ a de pictor). drawString ( " Aplicatie DEMO " . A¸ sadar.clasa Canvas In afara posibilit˘ a¸ tii de a utiliza componente grafice standard. ci vor fi folosite clase dedicate acestui scop. BOLD . f . 10. al c˘ arei scop este de a fi extins˘ a pentru a implementa . CONCEPTUL DE DESENARE Listing 10. Font . la prima redimensionare a ferestrei acesta s-ar pierde. ˆ ın general nu se deseneaz˘ a la nivel de pixel direct pe suprafat ¸a ferestrelor sau a altor containere. desenarea ˆ ın Java trebuie s˘ a se fac˘ a doar ˆ ın cadrul metodelor paint ale componentelor grafice. g . red ) . paint ( g ) . awt .1. } public void paint ( Graphics g ) { // Apelam metoda paint a clasei Frame super . Java ofer˘ a ¸ si posibilitatea controlului la nivel de punct (pixel) pe dispozitivul grafic. 100) . } } public class TestPaint { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test paint " ) . g .10. g .1: Supradefinirea metodei paint import java . setColor ( Color . Dac˘ a desenarea acestui text ar fi fost facut˘ a oriunde ˆ ın alt˘ a parte decˆ at ˆ ın metoda paint. setSize (200 .2 Suprafet ¸e de desenare .*. De¸ si este posibil. 11) ) . respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafat ¸a unei componente. 35) .1. class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . } } 271 Observat ¸i c˘ a la orice redimensionare a ferestrei textul ”Aplicatie DEMO” va fi redesenat.

adic˘ a o subclas˘ a a lui Canvas. DESENAREA obiecte grafice cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. MouseEvent. o plan¸ s˘ a este o suprafat ¸˘ a dreptunghiular˘ a de culoare alb˘ a. eventual getMinimumSize. getMaximumSize. • redefinirea metodei paint din clasa respectiv˘ a. Plan¸ sele nu pot cont ¸ine alte componente grafice... Dimensiunile sale implicite sunt 0 ¸ si. Definirea generic˘ a a unei plan¸ se are urm˘ atorul format: class Plansa extends Canvas implements . getMaximumSize.. Concret. ele fiind utilizate doar ca suprafet ¸e de desenat sau ca fundal pentru animat ¸ie. eventual ¸ si getMinimumSize. } // Metodele folosite de gestionarii de pozitionare public Dimension getPreferredSize() { // Dimensiunea implicita a plansei . ComponentEvent. Desenarea pe o plan¸ sa se face prin supradefinirea metodei paint a acesteia.Listener { //Eventual. este recomandat ca o plan¸ sa s˘ a redefineasca metoda getPreferredSize. • tratarea evenimentelor de tip FocusEvent.272 CAPITOLUL 10. Etapele uzuale care trebuie parcurse pentru crearea unui desen. Canvas este o clas˘ a generic˘ a din care se deriveaz˘ a subclase pentru crearea suprafet ¸elor de desenare (plan¸ se). sunt: • crearea unei plan¸ se de desenare. deoarece acestea vor fi apelate de c˘ atre gestionarii de pozit ¸ionare. pe care se poate desena. } // Metode de desenare a componentei public void paint(Graphics g) { . A¸ sadar. • redefinirea metodelor getPreferredSize. sau mai bine zis a unei componente cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. • ad˘ augarea plan¸ sei pe un container cu metoda add. KeyEvent... dac˘ a este cazul. unul sau mai multi constructori public Plansa() { .. din acest motiv.

private Color color [] = { Color . La fiecare click de mouse. setColor ( color [ index ]) . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { index = 1 .. blue }.2: Folosirea clasei Canvas import java ... awt . CONCEPTUL DE DESENARE return . fillOval (0 . awt . 100) . g . g .index . } public Dimension getMinimumSize() { return . dim .10. } public Dimension getMaximumSize() { return .1. red .. Listing 10.index ]) . Color . vom interschimba cele dou˘ a culori ˆ ıntre ele. width . drawRect (0 . } public void paint ( Graphics g ) { g . } // Implementarea metodelor interfetelor de tip Listener . height ) .. dim . private int index = 0. dim .. } }) .. class Plansa extends Canvas { Dimension dim = new Dimension (100 . repaint () . event .*. } 273 S˘ a definim o plan¸ s˘ a pe care desen˘ am un p˘ atrat ¸ si cercul s˘ au circumscris.. width . g . public Plansa () { this .. setColor ( color [1 . height ) . import java . dim . 0 .*. 0 . colorate diferite. } public Dimension getPreferredSize () { .

274 return dim .2 Contextul grafic de desenare Inainte ca utilizatorul s˘ a poat˘ a desena. Un context grafic este. add ( new Plansa () . adic˘ a stabilirea: . de fapt. plotter. setSize (200 . In funct ¸ie de dispozitivul fizic pe care se face afi¸ sarea (ecran. BorderLayout . un obiect prin intermediul c˘ aruia putem controla procesul de desenare a unui obiect. • la imprimant˘ a sau •ˆ ıntr-o zon˘ a virtual˘ a de memorie. show () . } } 10. el trebuie s˘ a obt ¸in˘ a un context grafic de desenare pentru suprafat ¸a c˘ areia ˆ ıi apart ¸ine regiunea pe care se va desena. Clasa Graphics pune la dispozit ¸ie metode pentru: • primitive grafice: desenarea de figuri geometrice. etc) metodele de desenare au implement˘ ari interne diferite. desenarea se poate face: • pe o port ¸iune de ecran. transparente utilizatorului. Un context grafic este specificat prin intermediul unui obiect de tip Graphics primit ca parametru ˆ ın metodele paint ¸ si update. } } CAPITOLUL 10. CENTER ) . imprimant˘ a. DESENAREA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . } } public class TestCanvas { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Canvas " ) . In general. texte ¸ si imagini • stabilirea propriet˘ a¸ tilor contextului grafic. 200) .

Desenarea figurilor geometrice se realizeaz˘ a cu urm˘ atoarele metode: . enumer˘ am aceste propriet˘ a¸ ti ¸ si metodele asociate lor din clasa Graphics. Textul va fi desenat cu fontul ¸ si culoarea curente ale contextului grafic.2. int y) Zona de decupare Shape getClip() (zona ˆ ın care sunt vizibile desenele) void setClip(Shape s) Modul de desenare void setXorMode(Color c) void setPaintMode(Color c) Proprietate Culoarea de desenare 10. In continuare. Metode Color getColor() void setColor(Color c) Fontul de scriere a textelor Font getFont() void setFont(Font f) Originea coordonatelor translate(int x. – suprafet ¸ei ˆ ın care sunt vizibile componentelor desenate. 275 10. care permit desenarea de figuri geometrice ¸ si texte.2.2 Primitive grafice Prin primitive grafice ne vom referi ˆ ın continuare la metodele clasei Graphics. CONTEXTUL GRAFIC DE DESENARE – culorii ¸ si fontului curente cu care se face desenarea. vor fi specificat ¸i pentru contextul grafic ˆ ın care se face desenarea ¸ si nu vor fi trimi¸ si ca argumente metodelor respective de desenare. Desenarea textelor se face cu uzual cu metoda drawString care prime¸ ste ca argumente un ¸ sir ¸ si colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului.10. 20). 10. font.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic La orice tip de desenare parametrii legat ¸i de culoare. – modului de desenare. y=20. – originii coordonatelor suprafet ¸ei de desenare. drawString("Hello".2. // Desenam la coordonatele x=10. etc.

etc. Arial.3 Folosirea fonturilor Dup˘ a cum vazut. • Dimensiunea fontului: ˆ ın˘ alt ¸imea sa. • Stilul fontului: ˆ ıngro¸ sat (bold). • Familia din care face parte fontul: Helvetica. acest lucru realizˆ andu-se prin metoda setFont fie din clasa Component. iar a doua s˘ a apel˘ am la metodele clasei Graphics de desenare a textelor. DESENAREA Metode drawLine drawPolyline Dreptunghi simplu drawRect fillRect clearRect Dreptunghi cu chenar draw3DRect ”ridicat” sau ”adˆ ancit” fill3DRect Dreptunghi cu colt ¸uri drawRoundRect retunjite fillRoundRect Poligon drawPolygon fillPolygon Oval (Elips˘ a drawOval fillOval Arc circular sau drawArc eliptic fillArc Metodele care ˆ ıncep cu ”fill” vor desena figuri geometrice care au interiorul colorat.276 Figur˘ a geometric˘ a Linie CAPITOLUL 10. Cei mai important ¸i parametri ce caracterizeaz˘ a un font sunt: • Numele fontului: Helvetica Bold. putem specifica prin intermediul fonturilor cum s˘ a arate textul respectiv. Prima dintre acestea este s˘ a folosim o component˘ a orientat˘ a-text. Indiferent de modalitatea aleas˘ a. etc. . adic˘ a ”umplut” cu culoarea curent˘ a a contextului de desenare. cum ar fi drawString. Arial Bold Italic. cum ar fi Label. ˆ ın timp ce metodele care ˆ ıncep cu ”draw” vor desena doar conturul figurii respective. ˆ ınclinat (italic). 10. pentru a scrie un text pe ecran avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti. fie din Graphics.

new Font("Courier". 10)). mai put ¸in despre metrica acestuia. int style. 20). 10). 10.BOLD. la un moment dat.PLAIN.setFont(new Font("Dialog". int size) Stilul unui font este specificat prin intermediul constantelor: Font. FOLOSIREA FONTURILOR • Metrica fontului. Font. getLocalGraphicsEnvironment(). Font. Folosirea unui obiect de tip Font se realizeaz˘ a uzual astfel: // Pentru componente etichetate Label label = new Label("Un text"). 12)).getAllFonts(). ca ˆ ın exemplele de mai jos: new Font("Dialog".BOLD. . ˆ ın continuare fiind prezentate modalit˘ a¸ tile de lucru cu acestea.PLAIN. 14).1 Clasa Font Un obiect de tip Font ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre tot ¸i parametrii unui font. o serie ˆ ıntreag˘ a de fonturi care sunt disponibile pentru scrierea textelor. Exemplul urmator afi¸ seaz˘ a lista tuturor fonturilor disponibile pe platforma curent˘ a de lucru.BOLD. O platform˘ a de lucru are instalate. dimensiunea ¸ si stilul acestuia: Font(String name. g. new Font("Arial".PLAIN.setFont(new Font("Courier".3. 10. Constructorul uzual al clasei este cel care prime¸ ste ca argument numele fontului.ITALIC iar dimensiunea printr-un ˆ ıntreg. Lista acestor fonturi se poate obt ¸ine astfel: Font[] fonturi = GraphicsEnvironment. Font. Font. 12). Textul fiec˘ arui nume de font va fi scris cu fontul s˘ au corespunz˘ ator.3. // In metoda paint(Graphics g) g. Font. 277 Clasele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu fonturi sunt Font ¸ si FontMetrics.10. label. Font. Font.ITALIC.drawString("Alt text".

length .3: Lucrul cu fonturi import java . setFont ( new Font ( nume . ( i + 1) * 20) . g . pack () . 400) . BorderLayout . DESENAREA Listing 10. drawString ( i + " . length ) * 20. } } public class TestAllFonts { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " All fonts " ) . i < fonturi . 400) . Dimension canvasSize = new Dimension (400 . 14) ) . add ( sp . } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . 20 . getAllFonts () . g . CENTER ) . setSize (400 . i ++) { nume = fonturi [ i ]. } } . class Fonturi extends Canvas { private Font [] fonturi . Font . awt . sp . for ( int i =0. getFontName () .*. g e t L o c a l G r a p h i c s E n v i r o n m e n t () .278 CAPITOLUL 10. canvasSize . add ( new Fonturi () ) . sp . " + nume . height = (1 + fonturi . show () . public Fonturi () { fonturi = Graphi c sE n v ir o nm e n t . PLAIN . } public void paint ( Graphics g ) { String nume . ScrollPane sp = new ScrollPane () . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .

indiferent de fontul folosit de acestea. FOLOSIREA FONTURILOR 279 10. • Distant ¸a ˆ ıntre linii (”leading”): distant ¸a optim˘ aˆ ıntre dou˘ a linii de text scrise cu acela¸ si font. un obiect de tip FontMetrics ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre metrica unui font. Un obiect din aceast˘ a clas˘ a se construie¸ ste pornind de la un obiect de tip Font ¸ si pune la dispozit ¸ie informat ¸ii despre dimensiunile ˆ ın pixeli pe care le au caracterele fontului respectiv ˆ ıntr-un anumit context de desenare. Figura de mai jos prezint˘ a o imagine reprezentativ˘ a asupra metricii unui font: .3. In momentul ˆ ın care avem de afi¸ sat mai multe ¸ siruri consecutiv. • Linia de ascendent ¸˘ a: linia superioara pe care nu o depaseste nici un caracter din font • Linia de descendent ¸˘ a: linia inferioar˘ a sub care nu coboar˘ a nici un caracter din font. • L˘ a¸ timea: l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. cu alte cuvinte despre dimensiunile ˆ ın pixeli ale caracterelor sale. • In˘ alt ¸imea: distant ¸a dintre liniile de baz˘ a (leading+ascent+descent). A¸ sadar. • Ascendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de ascendent ¸˘ a. Pentru aceasta este folosit˘ a clasa FontMetrics. • Descendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de descendent ¸˘ a. Metrica unui font const˘ aˆ ın urm˘ atoarele atribute pe care le au caracterele sale: • Linia de baz˘ a: este linia dup˘ a care sunt aliniate caracterele unui font.2 Clasa FontMetrics La afi¸ sarea unui ¸ sir cu metoda drawString trebuie s˘ a specific˘ am pozit ¸ia la care s˘ a apar˘ a textul respectiv pe ecran. sau unele sub altele.3. Utilitatea principal˘ a a acestei clase const˘ aˆ ın faptul c˘ a permite pozit ¸ionarea precis˘ a a textelor pe o suprafat ¸˘ a de desenare. trebuie s˘ a calcul˘ am pozit ¸iile lor de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de lungimea ¸ si ˆ ınalt ¸imea ˆ ın pixeli a celorlalte texte.10.

y reprezint˘ a pozit ¸ia liniei de baz˘ a a textului care va fi scris. Un context grafic pune la dispozit ¸ie o metod˘ a special˘ a getFontMetrics de creare a unui obiect de tip FontMetrics. 11). • stringWidth . Font. In exemplul urm˘ ator sunt afi¸ sate pe ecran zilele s˘ apt˘ amˆ anii ¸ si lunile anului: . • charWidth .determin˘ aˆ ın˘ alt ¸imea unei linii pe care vor fi scrise caractere ale unui font. Ca s˘ a fim mai preci¸ si. FontMetrics fm = g. pornind de la fontul curent al contextului grafic: public void paint(Graphics g) { Font f = new Font("Arial". int x.280 CAPITOLUL 10. } Cele mai folosite metode ale clasei FontMetrics sunt: • getHeight .BOLD.determin˘ a l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. DESENAREA Reamintim c˘ a la metoda drawString(String s.determin˘ a l˘ a¸ timea total˘ aˆ ın pixeli a unui ¸ sir de caractere specificat. int y) argumentele x ¸ si y repreznit˘ a colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului.getFontMetrics().

y ) . getHeight () . " Vineri " . " Marti " . x . " Februarie " . FOLOSIREA FONTURILOR Listing 10. // Alegem un font si aflam metrica sa g . } // Schimbam fontul g . length . y ) .1) 281 . private String [] zile = { " Luni " . length . " Iunie " . " . i ++) { text = luni [ i ]. y ) . String etZile = " Zilele saptamanii : " . 100) . y . stringWidth ( text ) . " Joi " . Font . if ( i < zile . x = 0. x += fm . g . " Octombrie " . getFontMetrics () . x = 0. if ( i < luni . awt . x . " Iulie " . i < zile . y = fm . g . etLuni = " Lunile anului : " . " Noiembrie " .1) text += " . " Decembrie " }.*. private String [] luni = { " Ianuarie " . drawString ( text . i < luni . fm = g . class Texte extends Canvas { Dimension canvasSize = new Dimension (800 . length . public void paint ( Graphics g ) { FontMetrics fm . int x . stringWidth ( etZile ) .4: Folosirea clasei FontMetrics import java . 14) ) . g . " Duminica " }. fm = g . y += fm . 20) ) . i ++) { text = zile [ i ]. PLAIN . getHeight () . " August " . x += fm . " Septembrie " . length . drawString ( etZile . setFont ( new Font ( " Arial " . stringWidth ( etLuni ) . drawString ( etLuni . for ( int i =0. " Aprilie " .3. Font . text . x += fm . " Martie " . " Sambata " . getFontMetrics () . " Miercuri " . setFont ( new Font ( " Dialog " . BOLD . " Mai " . x . for ( int i =0.10.

Pentru a crea o culoare avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • S˘ a folosim una din constantele definite ˆ ın cele dou˘ a clase. pack () . Fiecare din ace¸ sti patru parametri poate varia ˆ ıntr-un interval cuprins fie ˆ ıntre 0 ¸ si 255 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere ˆ ıntregi). y ) . " . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . fie ˆ ıntre 0.0 ¸ si 1. S˘ a vedem mai ˆ ıntˆ ai care sunt constantele definite ˆ ın aceste clase: . g . x . drawString ( text .0 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere reale). f . O culoare este reprezentat˘ a printr-o instant ¸˘ a a clasei Color sau a subclasei sale SystemColor. CENTER ) . x += fm . stringWidth ( text ) . • S˘ a folosim unul din constructorii clasei Color. la care se adaug˘ a un anumit grad de transparent ¸˘ a (alpha). add ( new Texte () . verde (green) ¸ si albastru (blue). DESENAREA } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . BorderLayout . CAPITOLUL 10.4 Folosirea culorilor Orice culoare este format˘ a prin combinat ¸ia culorilor standard ro¸ su (red). } } 10. } } public class TestFontMetrics { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " FontMetrics " ) .282 text += " . show () .

blue. float alpha) Color(int red.4. 283 Observat ¸i c˘ aˆ ın clasa Color sunt definite culori uzuale din paleta standard de culori. Folosirea acestor constante se face ca ˆ ın exemplele de mai jos: Color rosu = Color. flot green. ˆ ın timp ce ˆ ın clasa SystemColor sunt definite culorile componentelor standard (ferestre.0) specific˘ a transparent ¸˘ a total˘ a. green. 8-15 verde. etc) ale platformei curente de lucru..yellow. Color galben = Color. float blue) Color(flot red. . Dac˘ a nici una din aceste culori predefinite nu corespunde preferint ¸elor noastre. alpha sunt valorile pentru ro¸ su..0) pentru transparent ¸˘ a specific˘ a faptul c˘ a respectiva culoare este complet opac˘ a.10. float green. 0-7 albastru. texte. Implicit. int alpha) Color(int rgb) unde red. FOLOSIREA CULORILOR Color black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange pink red white yellow SystemColor activeCaption activeCaptionBorder activeCaptionText control controlHighlight controlShadow contolText desktop menu text textHighlight window .0 pentru tipul float.0 − 1. int green. albastru ¸ si transparent ¸˘ a iar parametrul ”rgb” de la ultimul constructor reprezint˘ a un ˆ ıntreg format din: bit ¸ii 16-23 ro¸ su. iar valoarea 0 (sau 0. respectiv 0. atunci putem crea noi culori prin intermediul constructorilor clasei Color: Color(float red. Color fundal = SystemColor. Valoarea 255 (sau 1. meniuri. verde. culorile sunt complet opace. int green. int blue.red.desktop. float blue. int blue) Color(int red. Valorile argumentelor variaz˘ aˆ ıntre 0 − 255 pentru tipul int.

0. 50) . event .284 CAPITOLUL 10. import java . respectiv mai ˆ ınchis˘ a Determin˘ a parametrii din care este alcatuit˘ a culoarea Determin˘ a valoarea ce reprezint˘ a culoarea respectiv˘ a (bit ¸ii 16-23 ro¸ su.5: Folosirea clasei Color import java . black ) . DESENAREA // Exemple de folosire a constructorilor: Color alb = new Color(255. 0-7 albastru) S˘ a consider˘ am o aplicat ¸ie cu ajutorul c˘ areia putem vizualiza dinamic culorile obt ¸inute prin diferite combinat ¸ii ale parametrilor ce formeaz˘ a o culoare. setColor ( Color . 128). awt . class Culoare extends Canvas { public Color color = new Color (0 .*. Aplicat ¸ia va ar˘ ata astfel: Listing 10. 8-15 verde. 255). Color rosu = new Color(255. 0). Color rosuTransparent = new Color(255. Metodele cele mai folosite ale clasei Color sunt: brighter darker getRed getGreen getBlue getAlpha getRGB Creeaz˘ a o noua versiune a culorii curente mai deschis˘ a. 0. 0). 255) . 0. public void paint ( Graphics g ) { g . 255. awt . Dimension canvasSize = new Dimension (150 . Color negru = new Color(0. 0. 0 .*. 0 . .

FOLOSIREA CULORILOR g . 256) . getBlue () .4. 0 . bValue = new Scrollbar ( Scrollbar . exit (0) . 1 . canvasSize . HORIZONTAL . text += " A = " + color . text += " R = " + color . drawString ( text . } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . g . height ) . 1 . green ) . red ) . } }) . setFont ( new Font ( " Arial " . rValue . aValue . text += " G = " + color . bValue . HORIZONTAL . rValue = new Scrollbar ( Scrollbar . 1 . gValue = new Scrollbar ( Scrollbar . bValue . blue ) . 0 . g . private Culoare culoare .10. text += " B = " + color . 256) . canvasSize . setLayout ( new GridLayout (4 . setBackground ( Color . 12) ) . fillRect (0 . 30) . 0 . 0 . 1) ) . 0 . Panel rgbValues = new Panel () . width . HORIZONTAL . . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . 1 . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . 256) . setBackground ( Color . this . setBackground ( Color . getAlpha () . 256) . String text = " " . aValue = new Scrollbar ( Scrollbar . HORIZONTAL . getRed () . getGreen () . Font . 0 . BOLD . 0 . g . gValue . } } 285 class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar rValue . gValue . rgbValues . setColor ( color ) . 0 . 0 . 0 .

setValue (255) . CENTER ) . gValue . rValue . lightGray ) . DESENAREA aValue .286 CAPITOLUL 10. add ( bValue ) . add ( gValue ) . culoare . show () . pack () . } } public class TestColor { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Color " ) . setSize (200 . getValue () . getValue () . 100) . } public void ad ju stm en tV al u e C h an ge d ( AdjustmentEvent e ) { int r = rValue . BorderLayout . int g = gValue . } } 10. culoare . add ( rgbValues .5 Folosirea imaginilor Aceasta este o imagine: . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . culoare = new Culoare () . g . b . getValue () . Color c = new Color (r . setBackground ( Color . add ( aValue ) . rgbValues . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . int b = bValue . rgbValues . rgbValues . repaint () . int a = aValue . color = c . getValue () . add ( rValue ) . add ( culoare . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . f . aValue . rgbValues . NORTH ) . a ) . rgbValues . aValue . bValue . BorderLayout .

gif"). .10. fie aflat la o anumit˘ a adres˘ a Web (URL). Aceasta nu este o clas˘ a de componente (nu extinde Component) ci implementeaz˘ a obiecte care pot fi desenate pe suprafat ¸a unor componente cu metode specifice unui context grafic pentru componenta respectiva (similar modului cum se deseneaz˘ a o linie sau un cerc). Crearea unui obiect de tip Image. 10.getImage("poza.gif")).getDefaultToolkit(). String fisier) getImage(String fisier) Pentru a obt ¸ine un obiect de tip Toolkit se va folosi metoda getDefaultToolkit. Afi¸ sarea propriu-zis˘ aˆ ıntr-un context grafic. Image image2 = toolkit.1 Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea unei imagini presupune realizarea urm˘ atoarilor doi pa¸ si: 1. 2. Metodele pentru ˆ ınc˘ arcarea unei imagini dintr-un fi¸ sier se g˘ asesc ˆ ın clasele Applet ¸ si Toolkit. Orice imagine va fi reprezentat˘ a ca o instant ¸˘ a a clasei Image. avˆ and ˆ ıns˘ a aceea¸ si denumire getImage ¸ si urm˘ atoarele formate: Applet Toolkit getImage(URL url) getImage(URL url) getImage(URL url. ca ˆ ın exemplul de mai jos: Toolkit toolkit = Toolkit.getImage( new URL("http://www.5. FOLOSIREA IMAGINILOR 287 In AWT este posibil˘ a folosirea imaginilor create extern ˆ ın format gif sau jpeg.infoiasi.5.ro/~acf/poza. Image image1 = toolkit. Crearea unui obiect de tip Image se face folosind o imagine dintr-un fi¸ sier fie aflat pe ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a.

• observer este un obiect care ”observ˘ a” ˆ ınc˘ arcarea imaginii ¸ si va fi informat pe m˘ asura derul˘ arii acesteia.yellow. Afi¸ sarea unei imagini ˆ ıntr-un context grafic se realizeaz˘ a prin intermediul metodei drawImage din clasa Graphics ¸ si. int height. 0. g. ImageObserver observer) x. aceste operat ¸iuni fiind f˘ acute abia ˆ ın momentul ˆ ın care se va realiza afi¸ sarea imaginii pentru prima dat˘ a. • x.drawImage(img. relative la spat ¸iul de coordonate al contextului grafic. int y. 0. heigth reprezint˘ aˆ ınalt ¸imea ¸ si l˘ a¸ timea la care trebuie scalat˘ a imaginea (dac˘ a lipsesc. int boolean drawImage(Image img. this). x.getImage("taz. int height. x. observer) . int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. y sunt coordonatele stˆ anga-sus la care va fi afi¸ sat˘ a imaginea. this). Cele mai uzuale formate ale metodei sunt: boolean drawImage(Image img.drawImage(img. this). Metoda nu face decˆ at s˘ a creeze un obiect de tip Image care face referint ¸˘ a la o anumit˘ a imagine extern˘ a. ImageObserver unde: • img este obiectul ce reprezint˘ a imaginea. 200. int y. 100. 0. int y. In exemplul urm˘ ator afi¸ sam aceea¸ si imagine de trei ori. g. • width. Color. • bgColor reprezint˘ a culoarea cu care vor fi colorat ¸i pixelii transparent ¸i ai imaginii (poate s˘ a lipseasc˘ a). int Color bgcolor.getDefaultToolkit().gif"). 400. va fi facut˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. 100. 200.drawImage(img. ˆ ın general. int width. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. Color bgcolor. int y. DESENAREA Metoda getImage nu verific˘ a dac˘ a fi¸ sierul sau adresa specificata reprezint˘ a o imagine valid˘ a¸ si nici nu ˆ ıncarc˘ a efectiv imaginea ˆ ın memorie. int width. 200. g.288 CAPITOLUL 10. imaginea va fi afi¸ sat˘ a la dimensiunile ei reale). x. folosind forme diferite ale metodei drawImage: Image img = Toolkit. 0.

lucru deosebit de util ˆ ıntrucˆ at procesul de ˆ ınc˘ arcare a unei imagini poate dura mult ¸ si nu este de dorit ca ˆ ın acest interval de timp (pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea complet˘ a a imaginii) aplicat ¸ia s˘ a fie blocat˘ a. cu alte cuvinte metoda nu a¸ stept˘ a ca o imagine s˘ a fie complet afi¸ sat˘ a ci se termin˘ a imediat ce procesul de afi¸ sare a ˆ ınceput. Interfat ¸a ImageObserver are o singur˘ a metod˘ a numit˘ a imageUpdate.10. pˆ an˘ a la afi¸ sarea sa complet˘ a.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor In cazul ˆ ın care se afi¸ seaz˘ a o imagine care se g˘ ase¸ ste pe Internet sau imaginea afi¸ sata este de dimensiuni mari se va observa c˘ a aceasta nu apare complet de la ˆ ınceput ci este desenat˘ a treptat. In sect ¸iunea urm˘ atoare vom detalia acest aspect. dup˘ a care red˘ a imediat controlul apelantului.5. int y. Aceast˘ a interfat ¸˘ a descrie obiecte care au ˆ ınceput s˘ a utilizeze o imagine incomplet˘ a¸ si care trebuie anunt ¸ate de noile date obt ¸inute ˆ ın legatur˘ a cu imaginea respectiv˘ a. int x.5. int w. Intregul f lags furnizeaz˘ a informat ¸ii despre starea transferului. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece metoda drawImage nu face decˆ at s˘ a declan¸ seze procesul de ˆ ınc˘ arcare ¸ si desenare a imaginii. FOLOSIREA IMAGINILOR 289 Metoda drawImage returneaz˘ a true dac˘ a imaginea a fost afi¸ sat˘ aˆ ın ˆ ıntregime ¸ si false ˆ ın caz contrar. ce va fi apelat˘ a periodic de firul de execut ¸ie (creat automat) care se ocup˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea imaginii. Acest mecanism este realizat prin intermediul interfet ¸ei ImageObserver. f˘ ar˘ a intervent ¸ia programatorului. int h ) Implementarea implicit˘ a const˘ a dintr-un apel la metoda repaint pentru dreptunghiul specificat la apel ¸ si care reprezint˘ a zona din imagine pentru care se cunosc noi informat ¸ii. la apelul metodei drawImage va fi desenat˘ a numai port ¸iunea de imagine care este disponibil˘ a la momentul init ¸ial ¸ si care poate fi incomplet˘ a. int flags. De aceea trebuie s˘ a existe un mecanism prin care componenta s˘ a fie redesenat˘ a automat ˆ ın momentul ˆ ın care au mai sosit informat ¸ii legate de imagine. Ca urmare. 10. Formatul acestei metode este: boolean imageUpdate (Image img. Aceste informat ¸ii pot fi aflate prin intermediul constantelor definite de interfat ¸˘ a: . implementat˘ a de clasa Component ¸ si deci de toate componentele.

int y. Aceasta va fi apelat˘ a apelat˘ a asincron de fiecare dat˘ a cˆ and sunt disponibili noi pixeli. // Daca sunt toti bitii nu mai sunt necesare noi update-uri return ( (flags & (ALLBITS | ABORT)) == 0). int h) { // Desenam imaginea numai daca toti bitii sunt disponibili if (( flags & ALLBITS) != 0) repaint(). . int w. int flags. se observ˘ a c˘ a metodele clasei Image pentru determinarea dimensiunilor unei imagini au ca argument un obiect de tip ImageObserver. int x.290 ABORT CAPITOLUL 10. int getHeight(ImageObserver observer) int getWidth(ImageObserver observer) Dac˘ a desenarea se face folosind clasa Canvas. // Imaginea este completa (flags & ALLBITS) != 0 // Eroare sau transferul imaginii a fost intrerupt (flags & ERROR | ABORT ) != 0 Metoda imageUpdate poate fi redefint˘ a de o component˘ a pentru a personaliza procesul de afi¸ sare al imaginii. DESENAREA Inc˘ arcarea imaginii a fost ˆ ıntrerupt˘ a. public boolean imageUpdate(Image img. } De asemenea. ˆ ınainte de completarea sa ALLBITS Imaginea a fost ˆ ıncarcat˘ a complet ERROR A ap˘ arut o eroare ˆ ın timpul ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginii FRAMEBITS Tot ¸i bit ¸ii cadrului curent sunt disponibili HEIGHT In˘ alt ¸imea imaginii este disponibil˘ a PROPERTIES Propriet˘ a¸ tile imaginii sunt disponibile SOMEBITS Au fost recept ¸ionat ¸i noi pixeli ai imaginii WIDTH L˘ a¸ timea imaginii este disponibil˘ a Prezent ¸a ˆ ın parametrul f lags a unui bit de valoare 1 pe pozit ¸ia reprezentata de o constant˘ aˆ ınseamn˘ a c˘ a respectiva condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a. atunci argumentul observer al metodelor referitoare la imagini va fi this.

. /* Realizam desenul folosind gmem gmem. .4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG Pachetul com.image.). gmem. */ // Transferam desenul din memorie pe ecran // desenand de fapt imaginea creata g.setColor(.5.10..codec. Secvent ¸a general˘ a de implementare a mecanismului de double-buffering este urm˘ atoarea: // Supradefinim update pentru a elimina stergerea desenului public void update(Graphics g) { paint(g). } public void paint(Graphics g) { // Desenam in memorie pe un obiect de tip Image // w si h sunt dimensiunile desenului Image img = createImage(w.. 0.sun.5. this).3 Mecanismul de ”double-buffering” Tehnica de double-buffering implic˘ a realizarea unui desen ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul s˘ au pe ecran.jpeg din distribut ¸ia standard Java ofer˘ a suport pentru salvarea unei imagini aflate ˆ ın memorie ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın for- .).dispose()..getGraphics(). FOLOSIREA IMAGINILOR 291 10. 0.5.. Graphics gmem = img.fillOval(. } } 10. h). pentru a elimina efectul nepl˘ acut de ”clipire” (”flickering”) rezultat atunci cˆ and sunt efectuate redesen˘ ari repetate la intervale mici de timp.. gmem.drawImage(img. O situat ¸ie frecvent˘ aˆ ın care se apeleaz˘ a la double-buffering este crearea de animat ¸ii.

false). java.9f. java. aflata ˆ ın pachetul java. JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec. //intre 0 si 1 public static void write(BufferedImage img.getDefaultJPEGEncodeParam(img).awt.jpeg.codec.BufferedImage.image.*.io. jep.sun.5. String filename) { try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename).close().292 CAPITOLUL 10. java. Pentru aceasta va trebui s˘ a definim un .5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie In cazul ˆ ın care dorim s˘ a folosim o anumit˘ a imagine creat˘ a direct din program ¸ si nu ˆ ıncarcat˘ a dintr-un fi¸ sier vom folosi clasa MemoryImageSource.createJPEGEncoder(out). encoder.*. DESENAREA mat JPEG.awt. } catch( Exception e ) { e. O clas˘ a responsabil˘ a cu realizarea acestei operat ¸iuni ar putea fi definit˘ a astfel: import import import import com. } } } 10.image.printStackTrace().setQuality(quality. JPEGEncodeParam jep = encoder. class JPEGWriter { static float quality = 0. out.image. // Folosim setarile de codare jpeg implicite encoder.setJPEGEncodeParam(jep).*.encode(img).awt.

green. h reprezint˘ a dimensiunile imaginii (l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea). 0. x++) { int red = (int) (Math. TIPARIREA 293 vector de numere ˆ ıntregi ˆ ın care vom scrie valorile ˆ ıntregi (RGB) ale culorilor pixelilor ce definesc imaginea noastr˘ a. normal aceste valori sunt off = 0. int blue = (int) (Math. iar clasa principal˘ a care controleaz˘ a procesul de tip˘ arire este PrinterJob. O aplicat ¸ie va apela metode ale acestei clase pentru: . int off. int[] pix = new int[w * h]. int h = 100. Dimensiunea vectorului va fiˆ ın˘ alt ¸imea ˆ ınmult ¸it˘ a cu l˘ a¸ timea ˆ ın pixeli a imaginii. int index = 0.6.˘ 10. y < h.random() * 255). } img = createImage(new MemoryImageSource(w.random() * 255). x < w.getRGB().random() * 255). y++) { for (int x = 0. // g este un context grafic 10. • of f.drawImage(img. g. for (int y = 0. Pachetul care ofer˘ a suport pentru tip˘ arire este java. 0. Constructorul clasei MemoryImageSource este: MemoryImageSource(int w. int h.awt. singurul lucru diferit fiind contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a operat ¸iile. pix[index++] = new Color(red. int green = (int) (Math.print. w)). scan = w In exemplul urmator vom crea o imagine cu pixeli de culori aleatorii ¸ si o vom afi¸ sa pe ecran: int w = 100. h. int[] pixeli. pix. this). scan reprezint˘ a modalitatea de construire a matricii imaginii pornind de la vectorul cu pixeli. int scan) unde: • w. blue). 0.6 Tip˘ arirea Tip˘ arirea ˆ ın Java este tratat˘ aˆ ın aceea¸ si manier˘ a ca ¸ si desenarea. • pixeli[] este vectorul cu culorile imaginii.

vor fi ˆ ıncapsulate ˆ ıntr-un obiect grafic . Un obiect care va fi tip˘ arit trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. In general.PAGE_EXISTS.NO_SUCH_PAGE. 3. acesta trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. Specificarea obiectului care va fi tip˘ arit: setPrintable. . metoda print are urm˘ atorul format: public int print(Graphics g.getPrinterJob 2. care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a print. Orice component˘ a care poate fi afi¸ sat˘ a pe ecran poate fi ¸ si tip˘ arit˘ a. metodele paint ¸ si print pot specifica aceea¸ si secvent ¸˘ a de cod.component˘ a. In cazul cˆ and imaginea de pe ecran coincide cu imaginea de la imprimant˘ a. orice informat ¸ii care trebuie atˆ at afi¸ sate cˆ at ¸ si tip˘ arite. • Invocarea dialogului cu utilizatorul pentru specificarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire. PageFormat pf. In general. } Pa¸ sii care trebuie efectuat ¸i pentru tip˘ arirea unui obiect sunt: 1. } return Printable. care are o reprezentare vizual˘ a descris˘ a de metoda paint ¸ si care va specifica ¸ si modalitatea de reprezentare a sa la imprimant˘ a. Opt ¸ional. int pageIndex) throws PrinterException { // Descrirea imaginii obiectului ce va fi afisata la imprimanta // Poate fi un apel la metoda paint: paint(g) if (ceva nu este in regula}) { return Printable. init ¸ierea unui dialog cu utilizatorul pentru precizarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire: printDialog.294 CAPITOLUL 10. • Tip˘ arirea efectiv˘ a. Crearea unei sesiuni de tip˘ arire: PrinterJob. DESENAREA • Crearea unei sesiuni de tip˘ arire (job). responsabil˘ a cu descrierea modalit˘ a¸ tii de tip˘ arire a obiectului.

300) . public Dimension getPreferredSize () { return d . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { .*. 295 In exemplul urm˘ ator vom defini un obiect care are aceea¸ si reprezentare pe ecran cˆ at ¸ si la imprimant˘ a (un cerc circumscris unui p˘ atrat. java . } } class Fereastra extends Frame implements ActionListener { private Plansa plansa = new Plansa () .*. } public int print ( Graphics g . drawString ( " Hello " . 200 . 200 . PAGE_EXISTS . Listing 10. g . awt . 200 . TIPARIREA 4. awt . print . 100) . private Button print = new Button ( " Print " ) .*. java . NO_SUCH_PAGE . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Tip˘ arirea efectiv˘ a: print. return Printable . awt . g . drawRect (200 .6: Tip˘ arirea unei componente import import import import java . } public void paint ( Graphics g ) { g . drawString ( " Numai la imprimanta " . 100 . PageFormat pf . event . 200 . class Plansa extends Canvas implements Printable { Dimension d = new Dimension (400 . 100 . 400) . 100) . g . int pi ) throws PrinterException { if ( pi >= 1) return Printable . drawOval (200 .*. io . 200) .6. paint ( g ) . ˆ ınsotite de un text) ¸ si vom tip˘ ari obiectul respectiv.˘ 10. java .

BorderLayout . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . } } } } public class TestPrint { public static void main ( String args []) throws Exception { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Print " ) . print () . CENTER ) . f . Crearea unei sesiuni de tiparire PrinterJob printJob = PrinterJob . // 2. println ( " Exceptie la tiparire ! " ) . setPrintable ( plansa ) . print . Tiparirea efectiva printJob . add ( print ) . } } . CENTER ) ) . } }) . ex . SOUTH ) . DESENAREA add ( plansa . pack () . printDialog () ) { try { // 4. getPrinterJob () . Stabilirea obiectului ce va fi tiparit printJob . Initierea dialogului cu utilizatorul if ( printJob . CAPITOLUL 10. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // 1. // 3. printStackTrace () . Panel south = new Panel () . show () . south . addActionListe ner ( this ) . add ( south . BorderLayout . } catch ( PrinterException ex ) { System . out .296 System . south . exit (0) .

deoarece necesit˘ a tratare special˘ aˆ ın funct ¸ie de sistemul de operare folosit. } } . imp .˘ 10.7: Tip˘ arirea textelor import java . awt . Observat ¸i c˘ a aceast˘ a abordare nu este portabil˘ a. In sistemul de operare Windows. iar ˆ ın Unix prin ”/dev/lp”. Listing 10.*.6. pe acest flux. linie cu linie. println ( " ABCDE " ) . TIPARIREA 297 Tiparirea textelor O alt˘ a variant˘ a pentru tip˘ arirea de texte este deschiderea unui flux c˘ atre dispozitivul special reprezentat de imprimant˘ a¸ si scrierea informat ¸iilor. imp . io . // pentru UNIX // PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ("/ dev / lp ") ) . imp . println ( " Test imprimanta " ) . import java . class TestPrintText { public static void main ( String args []) throws Exception { // pentru Windows PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ( " lpt1 " ) ) . close () . imprimanta poate fi referit˘ a prin ”lpt1”.*.

298 CAPITOLUL 10. DESENAREA .

In JFC sunt incluse urm˘ atoarele: • Componente Swing Sunt componente ce ˆ ınlocuiesc ¸ si ˆ ın acela¸ si timp extind vechiul set oferit de modelul AWT. cum ar fi cititoare de ecran. • Accessibility API Permite dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a comunice cu dispozitive utilizate de c˘ atre persoane cu diverse tipuri de handicap. Acela¸ si program poate utiliza diverse moduri Look-and-Feel. cum ar fi cele standard Windows. acestea putˆ and fi interschimbate de c˘ atre utilizator chiar la momentul execut ¸iei . Motif sau altele oferite de diver¸ si dezvoltatori. etc.Capitolul 11 Swing 11. Mac. • Look-and-Feel Permite schimbarea ˆ ınf˘ a¸ ti¸ s˘ arii ¸ si a modului de interact ¸iune cu aplicat ¸ia ˆ ın funct ¸ie de preferint ¸ele fiec˘ aruia.1.1 11. dispozitive de recunoa¸ stere a vocii. • Java 2D API Folosind Java 2D pot fi create aplicat ¸ii care utilizeaz˘ a grafic˘ a la un 299 .1 Introducere JFC Tehnologia Swing face parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) care pune la dispozit ¸ie o serie ˆ ıntreag˘ a de facilit˘ a¸ ti pentru scrierea de aplicat ¸ii cu o interfat ¸˘ a grafic˘ a mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a funct ¸ional ¸ si estetic fat ¸˘ a de vechiul model AWT. Java. ecrane Braille.

300

CAPITOLUL 11. SWING nivel avansat. Clasele puse la dispozit ¸ie permit crearea de desene complexe, efectuarea de operat ¸ii geometrice (rotiri, scal˘ ari, translat ¸ii, etc.), prelucrarea de imagini, tip˘ arire, etc.

• Drag-and-Drop Ofer˘ a posibilitatea de a efectua operat ¸ii drag-and-drop ˆ ıntre aplicat ¸ii Java ¸ si aplicat ¸ii native. • Internat ¸ionalizare Internat ¸ionalizarea ¸ si localizarea aplicat ¸iilor sunt dou˘ a facilit˘ a¸ ti extrem de importante care permit dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a poat˘ a fi configurate pentru exploatarea lor ˆ ın diverse zone ale globului, utilizˆ and limba ¸ si particularit˘ a¸ tile legate de formatarea datei, numerelor sau a monedei din zona respectiv˘ a. In aceste capitol vom face o prezentare scurt˘ a a componentelor Swing, deoarece prezentarea detaliata a tuturor facilit˘ a¸ tilor oferite de JFC ar oferi suficient material pentru un volum de sine st˘ at˘ ator.

11.1.2

Swing API

Unul din principalele deziderate ale tehnologiei Swing a fost s˘ a pun˘ a la dispozit ¸ie un set de componente GUI extensibile care s˘ a permit˘ a dezvoltarea rapid˘ a de aplicat ¸ii Java cu interfat ¸˘ a grafic˘ a competitiv˘ a din punct de vedere comercial. Pentru a realiza acest lucru, API-ul oferit de Swing este deosebit de complex avˆ and 17 pachete ˆ ın care se g˘ asesc sute de clase ¸ si interfet ¸e. Lista complet˘ a a pacehetelor din distribut ¸ia standard 1.4 este dat˘ aˆ ın tabelul de mai jos: javax.accessibility javax.swing.text.html javax.swing.plaf.basic javax.swing.border javax.swing.text.rtf javax.swing.plaf.multi javax.swing.event javax.swing.undo javax.swing.text javax.swing.plaf javax.swing javax.swing.text.parser javax.swing.plaf.metal javax.swing.colorchooser javax.swing.tree javax.swing.table javax.swing.filechooser

11.1. INTRODUCERE

301

Evident, nu toate aceste pachete sunt necesare la dezvolatarea unei aplicat ¸ii, cel mai important ¸ si care cont ¸ine componentele de baz˘ a fiind javax.swing.

Componentele folosite pentru crearea interfet ¸elor grafice Swing pot fi grupate astfel: • Componente atomice JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JSeparator • Componente complexe JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane • Componente pentru editare de text JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane • Meniuri JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem • Containere intermediare JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar • Containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

11.1.3

Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT

Nu se poate spune c˘ a Swing ˆ ınlocuie¸ ste modelul AWT ci ˆ ıl extinde pe acesta din urm˘ a ad˘ augˆ andu-i noi componente care fie ˆ ınlocuiesc unele vechi fie sunt cu totul noi. O convent ¸ie ˆ ın general respectat˘ a este prefixarea numelui unei clase AWT cu litera ”J” pentru a denumi clasa corespondent˘ a din Swing. Astfel, ˆ ın locul clasei java.awt.Button putem folosi javax.swing.JButton, ˆ ın loc de java.awt.Label putem folosi javax.swing.JLabel, etc. Este recomandat ca o aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a s˘ a foloseasc˘ a fie componente AWT, fie Swing, amestecarea lor fiind mai put ¸in uzual˘ a.

302

CAPITOLUL 11. SWING

Aplicat ¸iile GUI vor avea ˆ ın continuare nevoie de pachetul java.awt deoarece aici sunt definite unele clase utilitare cum ar fi Color, Font, Dimension, etc. care nu au fost rescrise ˆ ın Swing. De asemenea, pachetul java.awt.event r˘ amˆ ane ˆ ın continuare esent ¸ial pentru tratarea evenimentelor generate atˆ at de componente AWT cˆ at ¸ si de cele din Swing. Pe lˆ ang˘ a acesta mai poate fi necesar ¸ si javax.swing.event care descrie tipuri de evenimente specifice unor componente Swing, mecanismul de tratare a lor fiind ˆ ıns˘ a acela¸ si ca ˆ ın AWT. Pozit ¸ionarea componentelor este preluat˘ a din AWT, fiind ad˘ augate ˆ ıns˘ a noi clase care descriu gestionari de pozit ¸ionare ˆ ın completarea celor existente, cum ar fi BoxLayout ¸ si SpringLayout. Difer˘ aˆ ıns˘ a modul de lucru cu containere, dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a acestora. Majoritatea componentelor Swing care permit afi¸ sarea unui text ca parte a reprezent˘ arii lor GUI pot specifica acel text fie ˆ ın mod normal folosind un anumit font ¸ si o anumit˘ a culoare ce pot fi setate cu metodele setFont ¸ si setColor, fie prin intermediul limbajului HTML. Folosirea HTML aduce o flexibilitatea deosebit˘ aˆ ın realizarea interfet ¸ei grafice, ˆ ıntrucˆ at putem aplica format˘ ari multiple unui text, descompunerea acestuia pe mai multe linii, etc., singurul dezavantaj fiind ˆ ıncetinirea etapei de afi¸ sare a componentelor. JButton simplu = new JButton("Text simplu"); JButton html = new JButton( "<html><u>Text</u> <i>formatat</i></html>"); S˘ a descriem o aplict ¸ie simpl˘ a folosind AWT ¸ si apoi Swing, pentru a ne crea o prim˘ a impresie asupra diferent ¸elor ¸ si asem˘ an˘ arilor dintre cele dou˘ a modele. Listing 11.1: O aplicat ¸ie simpl˘ a AWT
import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluAWT extends Frame implements ActionListener { public ExempluAWT ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setLayout ( new FlowLayout () ) ; add ( new Label ( " Hello AWT " ) ) ; Button b = new Button ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ;

11.1. INTRODUCERE
add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluAWT ( " Hello " ) ; } }

303

Listing 11.2: Aplicat ¸ia rescris˘ a folosind Swing
import javax . swing .*; import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluSwing extends JFrame implements ActionListener { public ExempluSwing ( String titlu ) { super ( titlu ) ; // Metoda setLayout nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Componentele au denumiri ce incep cu litera J // Textul poate fi si in format HTML getContentPane () . add ( new JLabel ( " < html > <u > Hello </ u > <i > Swing </ i > </ html > " ) ) ; JButton b = new JButton ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ; // Metoda add nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Tratarea evenimentelor se face ca in AWT System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluSwing ( " Hello " ) ; }

304
}

CAPITOLUL 11. SWING

11.2

Folosirea ferestrelor

Pentru a fi afi¸ sate pe ecran componentele grafice ale unei aplicat ¸ii trebuie plasate pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container). Fiecare component˘ a poate fi cont ¸inut˘ a doar ˆ ıntr-un singur container, ad˘ augarea ei pe o supraft ¸˘ a nou˘ a de afi¸ sare determinˆ and eliminarea ei de pe vechiul container pe care fusese plasat˘ a. Intrucˆ at containerele pot fi ˆ ıncapsulate ˆ ın alte containere, o component˘ a va face parte la un moment dat dintr-o ierarhie. R˘ ad˘ acina acestei ierarhii trebuie s˘ a fie un a¸ sa numit container de nivel ˆ ınalt, care este reprezentat de una din clasele JFrame, JDialog sau JApplet. Intrucˆ at de appleturi ne vom ocupa separat, vom analiza ˆ ın continuare primele dou˘ a clase. In general orice aplicat ¸ie Java independent˘ a bazat˘ a pe Swing cont ¸ine cel put ¸in un container de nivel ˆ ınalt reprezentat de fereastra principal˘ a a programului, instant ¸˘ a a clasei JFrame. Simplificat, un obiect care reprezint˘ a o fereastr˘ a Swing cont ¸ine o zon˘ a care este rezervat˘ a barei de meniuri ¸ si care este situat˘ a de obieci ˆ ın partea sa superioar˘ a¸ si corpul ferestrei pe care vor fi plasate componentele. Imaginea de mai jos pune ˆ ın evident ¸˘ a aceast˘ a separare, valabil˘ a de altfel pentru orice container de nivel ˆ ınalt:

Corpul ferestrei este o instant ¸˘ a a clasei Container ce poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getContentPane. Plasarea ¸ si aranjarea componentelor pe suprafat ¸a

11.2. FOLOSIREA FERESTRELOR

305

ferestrei se va face deci folosind obiectul de tip Container ¸ si nu direct fereastra. A¸ sadar, de¸ si este derivat˘ a din Frame, clasa JFrame este folosit˘ aˆ ıntr-un mod diferit fat ¸˘ a de p˘ arintele s˘ au: Frame f = new Frame(); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(new Button("OK")); JFrame jf = new JFrame(); jf.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); jf.getContentPane().add(new JButton("OK")); Spre deosebire de Frame, un obiect JFrame are un comportament implicit la ˆ ınchiderea ferestrei care const˘ aˆ ın ascunderea ferestrei atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a butonul de ˆ ınchidere. Acest comportament poate fi modificat prin apelarea metodei setDefaultCloseOperation care prime¸ ste ca argument diverse constante ce se g˘ asesc fie ˆ ın clasa WindowConstants, fie chiar ˆ ın JFrame. jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Ad˘ augarea unei bare de meniuri se realizeaz˘ a cu metoda setJMenuBar, care prime¸ ste o instant ¸˘ a de tip JMenuBar. Crearea meniurilor este similar˘ a cu modelul AWT.

11.2.1

Ferestre interne

Din punctul de vedere al folosirii ferestrelor, aplicat ¸iile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: • SDI (Single Document Interface) • MDI (Multiple Document Interface) Programele din prima categorie gestioneaz˘ a la un moment dat o singur˘ a fereastr˘ aˆ ın care se g˘ asesc componentele cu care interact ¸ioneaz˘ a utilizatorul. In a doua categorie, fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei ˆ ınglobeaz˘ a la rˆ andul ei alte ferestre, uzual cu funct ¸ionalit˘ a¸ ti similare, ce permit lucrul concurent pe mai multe planuri.

306

CAPITOLUL 11. SWING

In Swing, clasa JInternalFrame pune la dispozit ¸ie o modalitate de a crea ferestre ˆ ın cadrul altor ferestre. Ferestrele interne au aproximativ aceea¸ si ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare ¸ si funct ¸ionalitate cu ferestrele de tip JFrame, singura diferent ¸˘ a fiind modul de gestionare a acestora. Uzual, obiectele de tip JInternalFrame vor fi plasate pe un container de tip DesktopPane, care va fi apoi plasat pe o fereastr˘ a de tip JFrame. Folosirea clasei DesktopPane este necesar˘ a deoarece aceasta ”¸ stie” cum s˘ a gestioneze ferestrele interne, avˆ and ˆ ın vedere c˘ a acestea se pot suprapune ¸ si la un moment dat doar una singur˘ a este activ˘ a. Exemplul urm˘ ator pune ˆ ın evident ¸˘ a modelul general de creare ¸ si afi¸ sare a ferestrelor interne: Listing 11.3: Folosirea ferestrelor interne
import javax . swing .*; import java . awt .*; class FereastraPrinci pal a extends JFrame { public Fereastra Pr i nc i p al a ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setSize (300 , 200) ; s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . EXIT_ON_CLOSE ) ; FereastraInterna fin1 = new FereastraInterna () ; fin1 . setVisible ( true ) ; FereastraInterna fin2 = new FereastraInterna () ; fin2 . setVisible ( true ) ; JDesktopPane desktop = new JDesktopPane () ; desktop . add ( fin1 ) ; desktop . add ( fin2 ) ; setContentPane ( desktop ) ; fin2 . moveToFront () ; } } class FereastraInterna extends JInternalFrame { static int n = 0; // nr . de ferestre interne static final int x = 30 , y = 30; public FereastraInterna () { super ( " Document # " + (++ n ) ,

11.3. CLASA JCOMPONENT
true , // resizable true , // closable true , // maximizable true ) ; // iconifiable setLocation ( x *n , y * n ) ; setSize ( new Dimension (200 , 100) ) ;

307

} } public class TestInternalFrame { public static void main ( String args []) { new FereastraPrincipala ( " Test ferestre interne " ) . show () ; } }

Ferestrele create de acest program vor ar˘ ata ca ˆ ın figura de mai jos:

11.3

Clasa JComponent

JComponent este superclasa tuturor componentelor Swing, mai put ¸in a celor care descriu containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JApplet. Deoarece JComponent extinde clasa Container, deci ¸ si Component, ea mo¸ stene¸ ste funct ¸ionalitatea general˘ a a containerelor ¸ si componentelor AWT, furnizˆ and bineˆ ınt ¸eles ¸ si o serie ˆ ıntreag˘ a de noi facilit˘ a¸ ti. Dintre nout˘ a¸ tile oferite de JComponent amintim: • ToolTips Folosind metoda setToolTip poate fi ata¸ sat unei componente un text cu explicat ¸ii legate de componenta respectiv˘ a. Cˆ and utilizatorul trece

308

CAPITOLUL 11. SWING cu mouse-ul deasupra componentei va fi afi¸ sat, pentru o perioad˘ a de timp, textul ajut˘ ator specificat.

• Chenare Orice component˘ a Swing poate avea unul sau mai multe chenare. Specificarea unui chenar se realizeaz˘ a cu metoda setBorder. • Suport pentru plasare ¸ si dimensionare Folosind metodele setPreferredSize, setMinimumSize, setMaximumSize, setAlignmentX, setAlignmentY pot fi controlat ¸i parametrii folosit ¸i de gestionarii de pozit ¸ionare pentru plasarea ¸ si dimensionarea automat˘ a a componentelor ˆ ın cadrul unui container. • Controlul opacit˘ a¸ tii Folosind metoda setOpaque vom specifica dac˘ a o component˘ a trebuie sau nu s˘ a deseneze tot ¸i pixelii din interiorul s˘ au. Implicit, valoarea propriet˘ a¸ tii de opacitate este false, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a este posibil s˘ a nu fie desenat ¸i unii sau chiar tot ¸i pixelii, permit ¸ˆ and pixelilor de sub component˘ a s˘ a r˘ amˆ an˘ a vizibili (componenta nu este opac˘ a). Valoarea propriet˘ a¸ tii pentru clasele derivate din JComponent depinde ˆ ın general de Look-and-Feel-ul folosit. • Asocierea de act ¸iuni tastelor Pentru componentele Swing exist˘ a posibilitatea de specifica anumite act ¸iuni care s˘ a se execute atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a o anumit˘ a combinat ¸ie de taste ¸ si componenta respectiv˘ a este activ˘ a (are focusul). Aceast˘ a facilitate simplific˘ a varianta init ¸ial˘ a de lucru, ¸ si anume tratarea evenimentelor de tip KeyEvent printr-un obiect KeyListener. • Double-Buffering Tehnica de double-buffering, care implic˘ a desenarea componentei ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul ˆ ıntregului desen pe ecran, este implementat˘ a automat de componentele Swing, spre deosebire de cele AWT unde trebuia realizat˘ a manual dac˘ a era cazul. Exemplul urm˘ ator ilustreaz˘ a modul de folosire a cˆ atorva dintre facilit˘ a¸ tile amintite mai sus: Listing 11.4: Facilit˘ a¸ ti oferite de clasa JComponent

3. panel . setOpaque ( false ) . setToolTipText ( " Eticheta ridicata " ) . final JPanel panel = new JPanel () . add ( panel ) . java . JLabel label2 = new JLabel ( " Raised " ) . blue ) . label1 . swing . // ToolTips label1 . swing . panel . panel . c r e a t e R a i s e d B e v e l B o r d e r () . awt . add ( btn1 ) . raised = BorderFactory .*. setLayout ( new FlowLayout () ) . add ( label1 ) . JButton btn2 = new JButton ( " Transparent " ) .*. setToolTipText ( " Eticheta coborata " ) . 309 class Fereastra extends JFrame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . event . btn1 . setPreferredSize ( new Dimension (400 . javax . label2 . add ( btn2 ) . panel . setBorder ( title ) .*. awt . TitledBorder title . setOpaque ( true ) . getContentPane () . setBorder ( raised ) . raised . c r e a t e L o w e r e d B e v e l B o r d e r () . JLabel label1 = new JLabel ( " Lowered " ) . // Folosirea chenarelor Border lowered . btn2 . panel . lowered = BorderFactory . EXIT_ON_CLOSE ) . panel . getContentPane () . add ( label2 ) .*. CLASA JCOMPONENT import import import import javax . s e tD e f au l t C lo s e Op e r at i o n ( JFrame . title = BorderFactory . setBackground ( Color . setBorder ( lowered ) .11. // Controlul opacitatii JButton btn1 = new JButton ( " Opaque " ) . . label2 . c re at eT it led Bo rd er ( " Borders " ) .200) ) . // implicit panel . border . java .

new AbstractAction () { private Color color = Color . " schimbaCuloare " ) .310 CAPITOLUL 11. } }) . setToolTipText ( " Buton opac " ) . } } 11. blue : Color . red . red ) . red ? Color . color = ( color == Color . public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { panel .4 11. put ( KeyStroke . getActionMap () . // Textul poate fi HTML btn2 . Arhitectura MVC specific˘ a descompunerea unei aplicat ¸ii vizuale ˆ ın trei p˘ art ¸i separate: • Modelul . getKeyStroke ( " F2 " ) . btn2 . SWING btn1 .care va reprezenta datele aplicat ¸iei. // Asocierea unor actiuni ( KeyBindings ) /* Apasarea tastei F2 cand focusul este pe butonul al doilea va determina schimbarea culorii panelului */ btn2 .5 Arhitectura modelului Swing Folosirea modelelor Modelul Swing este bazat pe o arhitectur˘ a asem˘ an˘ atoare cu MVC (modelview-controller). setBackground ( color ) . } } public class TestJComponent { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Facilitati JComponent " ) . show () . . getInputMap () . pack () . setToolTipText ( " < html > <b > Apasati < font color = red > F2 </ font > " + " cand butonul are <u > focusul </ u > " ) . put ( " schimbaCuloare " .

componente cu reprezent˘ ari diferite pot avea acela¸ si tip de model. dar exist˘ a¸ si componente care au asociate mai multe modele: Model ButtonModel Component˘ a JButton. JScrollBarm. Pentru a realiza separarea modelului de prezentare. Aceast˘ a abordare este logic˘ a ¸ si din perspectiva faptului c˘ a. ˆ ın general.5. fiec˘ arui obiect corespunz˘ ator unei clase ce descrie o component˘ a Swing ˆ ıi este asociat un obiect care gestioneaz˘ a datele sale ¸ si care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a care reprezint˘ a modelul componentei respective. ˆ ıns˘ a are posibilitatea de a-l ˆ ınlocui cu unul nou atunci cˆ and este cazul. modul de concepere a unei aplicat ¸ii trebuie s˘ a fie orientat asupra reprezent˘ arii ¸ si manipul˘ arii informat ¸iilor ¸ si nu asupra interfet ¸ei grafice cu utilizatorul. JRadioButton. JTextArea.11.transformarea act ¸iunilor utilizatorului asupra componentelor vizuale ˆ ın evenimente care s˘ a actualizeze automat modelul acestora (datele). arhitectura Swing este de fapt o arhitectur˘ a cu model separabil. Dup˘ a cum se observ˘ a din tabelul de mai jos. Metodele care acceseaz˘ a . JMenuItem. A¸ sadar. FOLOSIREA MODELELOR • Prezentarea .modul de reprezentare vizual˘ a a datelor. JCheckBox. JPasswordField Fiecare component˘ a are un model init ¸ial implicit. JCheckBoxMenuItem. JSlider JTabbedPane SingleSelectionModel ListModel JList ListSelectionModel JList JTable TableModel JTable TableColumnModel JTree TreeModel JTree TreeSelectionModel Document JEditorPane. JTextPane. JRadioButtomMenuItem JComboBox ComboBoxModel BoundedRangeModel JProgressBar. JTextField. JMenu. ˆ ın care datele componentelor (modelul) sunt separate de reprezentarea lor vizual˘ a. ˆ ın Swing p˘ art ¸ile de prezentare ¸ si control au fost cuplate deoarece exista o leg˘ atur˘ a prea strˆ ans˘ aˆ ıntre ele pentru a fi concepute ca entit˘ a¸ ti separate. JToggleButton. Din motive practice. 311 • Controlul .

// Lista initiala nu are nici un model lst = new JList () . " galben " . cu argumente specifice fiec˘ arei componente ˆ ın parte. javax . JList lst . . border .*. ListModel model1 .5: Folosirea mai multor modele pentru o componenta import import import import javax . setModel ( model1 ) .312 CAPITOLUL 11. lst . SOUTH ) . String data2 [] = { " red " . getContentPane () . class Fereastra extends JFrame implements ActionListener { String data1 [] = { " rosu " . " yellow " . " blue " }. interfat ¸a model a clasei JList este ListModel care este implementat˘ a de clasele DefaultListModel ¸ si AbstractListModel. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ ti. btn . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . java . Pentru modelele mai complexe.*. add ( btn . swing . addActionListene r ( this ) . BorderLayout . SWING modelul unui obiect sunt: setModel. BorderLayout . awt . event . // Cream obiectele corespunzatoare celor doua modele model1 = new Model1 () . cum ar fi cele asociate claselor JTable. CENTER ) . oricare din aceste clase poate fi extins˘ a pentru a crea un nou model. int tipModel = 1. Listing 11. awt . // La apasara butonului schimbam modelul JButton btn = new JButton ( " Schimba modelul " ) .*. " albastru " }. model2 = new Model2 () . s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . swing . model2 . JTree sau JList exist˘ a clase abstracte care implementeaz˘ a interfat ¸a ce descrie modelul respectiv De exemplu. Crearea unei clase care s˘ a reprezinte un model se va face extinzˆ and interfat ¸a corespunz˘ atoare ¸ si implementˆ and metodele definite de aceasta sau extinzˆ and clasa implicit˘ a oferit˘ a de API-ul Swing ¸ si supradefinind metodele care ne intereseaz˘ a. java . getContentPane () . add ( lst . EXIT_ON_CLOSE ) . respectiv getModel.*.

} public Object getElementAt ( int index ) { return data1 [ index ]. length . FOLOSIREA MODELELOR 313 pack () . tipModel = 2. setModel ( model1 ) . length . } } class Model2 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data2 . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( tipModel == 1) { lst . setModel ( model2 ) . } public Object getElementAt ( int index ) { return data2 [ index ]. } } // Clasele corespunzatoare celor doua modele class Model1 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data1 .11. } } Multe componente Swing furnizeaz˘ a metode care s˘ a obt ¸in˘ a starea obiectului f˘ ar˘ a a mai fi nevoie s˘ a obt ¸inem instant ¸a modelului ¸ si s˘ a apel˘ am metodele . tipModel = 1. show () . } } } public class TestModel { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Model " ) . } else { lst .5.

getValue(). singura informat ¸ie cont ¸inut˘ aˆ ın eveniment fiind componenta surs˘ a.getModel(). JSlider slider = new JSlider(). // Trebuie sa interogam sursa asupra schimbarii . SWING acesteia. Model BoundedRangeModel ButtonModel SingleSelectionModelModel Listener ChangeListener ChangeListener ChangeListener Tip Eveniment ChangeEvent ChangeEvent ChangeEvent Interfat ¸a ChangeListener are o singur˘ a metod˘ a: public void stateChanged(ChangeEvent e).getSource(). ButtonModel ¸ si SingleSelectionModel.Modelele trimit un eveniment prin care sunt informat ¸i ascult˘ atorii c˘ a a survenit o anumit˘ a schimbare a datelor. aceast˘ a notificare este realizat˘ aˆ ın dou˘ a moduri: 1.314 CAPITOLUL 11. Inregistrarea ¸ si eliminarea obiectelor de tip listener se realizeaz˘ a cu metodele addChangeListener. BoundedRangeModel model = slider. respectiv removeChangeListener. f˘ ar˘ a a include ˆ ın eveniment detalii legate de schimbarea survenit˘ a.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip BoundedRangeModel BoundedRangeModel m = (BoundedRangeModel)e. Obiectele de tip listener vor trebui s˘ a apeleze metode specifice componentelor pentru a afla ce anume s-a schimbat.1 Tratarea evenimentelor Modelele componentelor trebuie s˘ a notifice aparit ¸ia unor schimb˘ ari ale datelor gestionate astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi reactualizat˘ a prezentarea lor sau s˘ a fie executat un anumti cod ˆ ın cadrul unui obiect de tip listener.5. mai ales pentru clase cum ar fi JTable sau JTree. model. In Swing. Informativ (lightweight) . Un exemplu este metoda getValue a clasei JSlider care este de fapt un apel de genul getModel(). 11. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intefat ¸a ChangeListener iar evenimentele sunt de tip ChangeEvent. folosirea modelelor aduce flexibilitate sporit˘ a programului ¸ si este recomandat˘ a utilizarea lor. modelele care suport˘ a aceast˘ a abordare fiind BoundedRangeModel. In multe situat ¸ii ˆ ıns˘ a.

singura diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de varianta anterioar˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a sursa evenimentului este acum de tipul componentei ¸ si nu de tipul modelului. sModel.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip JSlider JSlider s = (JSlider)e. Secvent ¸a de cod de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: JSlider slider = new JSlider().getSelectionModel(). unele clase permit ˆ ınregistrarea ascult˘ atorilor direct pentru componenta ˆ ın sine.getSource(). JList list = new JList(culori).println("Valoare noua: " + s.Modele pun la dispozit ¸ie interfet ¸e specializate ¸ si tipuri de evenimente specifice ce includ toate informat ¸iile legate de schimbarea datelor. 2. Pentru u¸ surint ¸a program˘ arii.out. Consistent(statefull) .addListSelectionListener( . } }). pentru a nu lucra direct cu instant ¸a modelului. } }). "galben". slider.11.out.getValue()).getValue()).5. System. ListSelectionModel sModel = list. "albastru").println("Schimbare model: " + m. FOLOSIREA MODELELOR 315 System. Model ListModel ListSelectionModel ComboBoxModel TreeModel TreeSelectionModel TableModel TableColumnModel Document Document Listener ListDataListener ListSelectionListener ListDataListener TreeModelListener TreeSelectionListener TableModelListener TableColumnModelListener DocumentListener UndoableEditListener Tip Eveniment ListDataEvent ListSelectionEvent ListDataEvent TreeModelEvent TreeSelectionEvent TableModelEvent TableColumnModelEvent DocumentEvent UndoableEditEvent Folosirea acestor interfet ¸e nu difer˘ a cu nimic de cazul general: String culori[] = {"rosu".

} } }). mai multe butoane radio pot fi grupate folosind clasa ButtonGroup.text. JToggleButton. JScrollBar • Separatori: JSeparator Deoarece utilizarea acestora este ˆ ın general facil˘ a. JCheckBox. a c˘ aror folosire este ˆ ın general asem˘ an˘ atoare cu a echivalentelor din AWT.getFirstIndex()).out. SWING new ListSelectionListener() { public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { // Schimbarea este continuta in eveniment if (!e. pentru a permite selectarea doar a unuia dintre ele. JRadioButton.6.1 Componente atomice In categoria componentelor atomice includem componentele Swing cu funct ¸ionalitate simpl˘ a. Aici includem: • Etichete: JLabel • Butoane simple sau cu dou˘ a st˘ ari: JButton. 11. • Componente pentru progres ¸ si derulare: JSlider. subliniind diferent ¸ele ¸ si ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirile fat ¸˘ a AWT.swing. JProgressBar. 11. ˆ ın aceast˘ a sectt ¸iune nu vom ˆ ıncerca o abordare exhaustiv˘ a a modului de utilizare a tuturor componentelor.2 Componente pentru editare de text Componentele Swing pentru afi¸ sarea ¸ si editarea textelor sunt grupate ˆ ıntr-o ierarhie ce are ca r˘ ad˘ acin˘ a clasa JTextComponent din pachetul javax.316 CAPITOLUL 11.println("Selectie curenta: " + e. 11.6 Folosirea componentelor Datorit˘ a complexit˘ a¸ tii modelului Swing.6. ci vom pune ˆ ın evident ¸˘ a doar aspectele specifice acestui model. nu vom analiza ˆ ın parte aceste componente. .getValueIsAdjusting()) { System.

setText. cum ar fi culoarea sau fontul.Permite introducerea unui text care s˘ a respecte un anumit format. date calendaristice. – JFormattedTextField . FOLOSIREA COMPONENTELOR 317 Dup˘ a cum se observ˘ a din imaginea de mai sus. etc. corespunz˘ atoare tipului textului editat: • Text simplu pe o singur˘ a linie – JTextField . Valoarea cont ¸inut˘ a de o astfel de component˘ a va fi obt ¸inut˘ a/setat˘ a cu metodele getValue.11. pe o singur˘ a linie. Orice atribut legat de stil. cum ar fi NumberFormatter. etc. – JPasswordField . Este folosit˘ aˆ ımpreun˘ a cu clase utilitare pentru formatarea textelor.6.Permite editarea de parole. fiind foarte util˘ a pentru citirea de numere. cum ar fi ’*’. • Text simplu pe mai multe linii – JTextArea . respectiv setValue ¸ si nu cu cele uzuale getText. se aplic˘ aˆ ıntregului text ¸ si nu poate fi specificat doar unei anumite port ¸iuni. clasele pot ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın trei categorii. MaskFormatter. Uzual. ˆ ın locul caracterelor introduse fiind afi¸ sat un caracter simbolic. DateFormatter. Textul acestora va fi ascuns. o component˘ a de acest tip va fi inclus˘ aˆ ıntr-un container JScrollPane. pentru a permite navigarea pe vertical˘ a .Permite editarea unui text simplu. pe mai multe linii.Permite editarea unui text simplu.

SWING ¸ si orizontal˘ a dac˘ a textul introdus nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a alocat˘ a obiectului.Aceast˘ a clas˘ a extinde JEditorPane. Exist˘ a diferent ¸ fat ¸˘ a de AWT ¸ si la nivelul trat˘ arii evenimentelor generate de componentele pentru editarea de texte. O referint ¸˘ a la model poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getDocument. – JTextPane . • Text cu stil ˆ ımbog˘ a¸ tit pe mai multe linii – JEditorPane .Componentele derivate din JTextField vor genera un eveniment de acest tip la ap˘ asarea tastei Enter ˆ ın c˘ asut ¸a de editare a textului. cunoscut sub numele de editor kit care permite scrierea ¸ si citirea textului ¸ si care permite definirea de act ¸iuni necesare edit˘ arii. Acest lucru este valabil pentru toate componentele Swing pentru care are sens not ¸iunea de navigare pe orizontal˘ a sau vertical˘ a. HTML sau RTF. Interfat ¸a care trebuie implementat˘ a este ActionListener. • O reprezentare. Implicit. componenta Swing avˆ and caracteristici mult mai complexe cum ar fi suport pentru operat ¸ii de undo ¸ si redo. care gestioneaz˘ a starea componentei. nici una neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸iune. Una din utiliz˘ arile cele mai simple ale acestei clase este setarea documentului ce va fi afi¸ sat cu metoda setPage. referit sub denumirea de document. • Un ’controller’. text/html ¸ si text/rtf. care este responsabil˘ a cu afi¸ sarea textului. . tratarea evenimentelor generate de cursor (caret). urm˘ atoarele tipuri de texte sunt recunoscute: text/plain. ce prime¸ ste ca argument un URL care poate referi un fi¸ sier text.Permite afi¸ sarea ¸ si editarea de texte scrise cu stiluri multiple ¸ si care pot include imagini sau chiar diverse alet componente. ˆ ıns˘ a exist˘ a diferent ¸e notabile ˆ ıntre cele dou˘ a.318 CAPITOLUL 11. oferind diverse facilit˘ a¸ ti suplimentare pentru lucrul cu stiluri ¸ si paragrafe. Clasa JTextComponent ˆ ıncearc˘ a s˘ a p˘ astreze cˆ at mai multe similitudini cu clasa TextComponent din AWT. etc. ce returneaz˘ a un obiect de tip Document. Dintre evenimentele ce pot fi generate amintim: • ActionEvent . Orice obiect derivat din JTextComponent este format din: • Un model.

• PropertyChangeEvent . JComboBox ¸ si JSpinner. sursa lor fiind documentul (modelul) componentei ¸ si nu componenta ˆ ın sine. ce cont ¸ine metoda propertyChange.apelat˘ a dup˘ a o operat ¸iune de ¸ stergere.Este un eveniment comun tuturor componentelor de tip JavaBean.apelat˘ a la ad˘ augarea de noi caractere. fiind generat la orice schimbare a unei propriet˘ a¸ ti a componentei. Acestea sunt: JList. – changedUpdate . Uzual un obiect de acest tip va fi inclus ˆ ıntr-un container de tip JScrollPane. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este DocumentListener. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este PropertyChangeListener.Evenimentele de acest tip sunt generate la orice schimbare a textului. din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe. 11.Este evenimentul generat la deplasarea cursorului ce gestioneaz˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın text.6.apelat˘ a la schimbarea unor atribute legate de stilul textului. Clasa JList Clasa JList descrie o list˘ a de elemente dispuse pe una sau mai multe coloane.6.11. . FOLOSIREA COMPONENTELOR 319 • CaretEvent .3 Componente pentru selectarea unor elemente In aceast˘ a categorie vom include clasele care permit selectarea unor valori (elemente) dintr-o serie prestabilit˘ a. • DocumentEvent . – removeUpdate . Interfat ¸a corespunz˘ atoare CaretListener cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a: caretUpdate ce va fi apelat˘ a ori de cˆ ate ori apare o schimbare. ce cont ¸ine metodele: – insertUpdate .

respectiv getSize care trebuie s˘ a returneze num˘ arul total de elemente din list˘ a. model. • Folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente ¸ si ad˘ augˆ and apoi elemente modelului implicit listei: DefaultListModel model = new DefaultListModel(). oferind flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu liste. "Doi". Object elemente[] = {"Unu". JList lista = new JList(model).addElement("Doi").addElement(new Double(4)). new Integer(3).addElement(new Integer(3)).addElement("Unu"). . uzual fiind folosit˘ a extinderea clasei predefinite AbstractListModel ¸ si supradefinirea metodelor: getElementAt care furnizeaz˘ a elementul de pe o anumit˘ a posit ¸ie din list˘ a.320 CAPITOLUL 11. new Double(4)}. JList lista = new JList(model). model. Evident. ModelLista model = new ModelLista(). • Folosind un model propriu. aceast˘ a variant˘ a este mai complex˘ a. responsabil cu furnizarea elementelor listei. SWING Init ¸ializarea unei liste se realizeaz˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti: • Folosind unul din constructorii care primesc ca argument un vector de elemente. JList lista = new JList(elemente). model. model. Acesta este un obiect dintr-o clas˘ a ce trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ListModel.

.. acesta fiind un obiect de tip ListSelectionModel. interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind ListSelectionListener ce cont ¸ine metoda valueChanged apelat˘ a ori de cˆ ate ori va fi schimbat˘ a select ¸ia elementelor din list˘ a..11. .setSelectionMode(ListSelectionModel. } } Gestiunea articolelor selectate dintr-o list˘ a se realizeaz˘ a prin intermediul unui model.6.getValueIsAdjusting()) return.. } public Object getElementAt(int index) { return elemente[index]. int index = list.addListSelectionListener(this). public int getSize() { return elemente.. model. "Doi". // Stabilim modul de selectie list.getSelectedIndex(). new Double(4)}.length. public Test() { . Obiectele de tip JList genereaz˘ a evenimente de tip ListSelectionEvent.getSelectionModel(). class Test implements ListSelectionListener { . class ModelLista extends AbstractListModel { Object elemente[] = {"Unu".SINGLE_SELECTION). new Integer(3). /* sau SINGLE_INTERVAL_SELECTION MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION */ // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = list.... } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e. . FOLOSIREA COMPONENTELOR 321 .

} public Component getListCellRendererComponent( JList list. ¸ si pentru obt ¸inerea celor selectate la un moment dat getSelectedIndex. etc. cu deosebirea c˘ a permite doar selectarea unui singur articol.white : Color.. SWING Evident. } } Setarea unui anumit renderer pentru o list˘ a se realizeaz˘ a cu metoda setCellRenderer. boolean isSelected. etc. Object value. return this. getSelectedIndices.red : Color. } } CAPITOLUL 11. Interfat ¸a ListCellRenderer cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a getListCellRendererComponent ce returneaz˘ a un obiect de tip Component. Lista .322 . class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer { public MyCellRenderer() { setOpaque(true). O facilitate extrem de important˘ a pe care o au listele este posibilitatea de a stabili un renderer pentru fiecare articol ˆ ın parte.white). acesta fiind ¸ si singurul permanent vizibil. clasa ofer˘ a metode pentru selectarea unor elemente din cadrul programului setSelectedIndex. Implicit toate elementele listei sunt afi¸ sate ˆ ın acela¸ si fel. Clasa JComboBox Clasa JComboBox este similar˘ a cu JList. setForeground(isSelected ? Color..toString()). int index.black). boolean cellHasFocus) { setText(value.. Metoda va fi apelat˘ aˆ ın parte pentru reprezentarea fiec˘ arui element al listei. setBackground(isSelected ? Color. ˆ ıns˘ a acest lucru poate fi schimbat prin crearea unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a ListCellRenderer ¸ si personalizeaz˘ a reprezentarea elementelor listei ˆ ın funct ¸ie de diver¸ si parametri. setSelectedIndices.

O diferent ¸˘ a notabil˘ a const˘ aˆ ın modul de selectare a unui articol. Este folosit atunci cˆ and domeniul din care poate fi f˘ acut˘ a select ¸ia este foarte mare sau chiar nem˘ arginit. Clasa JSpinner Clasa JSpinner ofer˘ a posibilitatea de a selecta o anumit˘ a valoare (element) dintr-un domeniu prestabilit. fiecare element putˆ and fi de asemenea reprezentat diferit prin intermediul unui obiect ce implementeaz˘ a aceea¸ si intefat ¸˘ a ca ¸ si ˆ ın cazul listelor: ListCellRenderer. Init ¸ializarea se face dintr-un vector sau folosind un model de tipul ComboBoxModel.6. ce face parte integrant˘ a din component˘ a. acest lucru fiind controlat de metoda setEditable. Acesta este un obiect de tip SpinnerModel. JSpiner se bazeaz˘ a exclusiv pe folosirea unui model. existˆ and o serie de clase predefinite ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a cum ar fi SpinnerListModel. SpinnerNumberModel sau SpinnerDateModel ce pot fi utilizate. . de exemplu: numere intregi intre 1950 si 2050. deoarece JComboBox permite ¸ si editarea explicit˘ a a valorii elementului. lista elementelor nefiind ˆ ıns˘ a vizibil˘ a. FOLOSIREA COMPONENTELOR 323 celorlalte elemente este afi¸ sat˘ a doar la ap˘ asarea unui buton marcat cu o s˘ ageat˘ a. Evenimentele generate de obiectele JComboBox sunt de tip ItemEvent generate la navigarea prin list˘ a. JComboBox funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acelea¸ si principii ca ¸ si clasa JList.11. Componenta cont ¸ine dou˘ a butoane cu care poate fi selectat urm˘ atorul. respectiv predecesorul element din domeniu. respectiv ActionEvent generate la selectarea efectiv˘ a a unui articol.

TRUE}. Evenimentele generate de obiectele de tip JSpinner sunt de tip ChangeEvent. Init ¸ializarea unui tabel poate fi f˘ acut˘ aˆ ın mai multe moduri. "Varsta". fiind reprezentat de una din clasele JSpinner. JSpinner. new Integer(20).6. SWING Componentele de acest tip permit ¸ si specificarea unui anumit tip de editor pentru valorile elementelor sale.table. 11.4 Tabele Clasa JTable permite crearea de componente care s˘ a afi¸ seze o serie de elemente ˆ ıntr-un format tabelar. new Integer(80).DefaultEditor.swing. dar este posibil˘ a¸ si editarea informat ¸iei din celulele sale.NumberEditor. tipul de date al elementelor de pe o coloan˘ a este de tip referint ¸˘ a¸ si poate fi oricare. liniile tabelului pot fi marcate ca selectate. In cazul ˆ ın care celulele tabelului sunt . Fiecare din editoarele amintite permite diverse format˘ ari specifice. De¸ si clasa JTable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. Cea mai simpl˘ a variant˘ a este s˘ a folosim unul din constructorii care primesc ca argumente elementele tabelului sub forma unei matrici sau a unei colect ¸ii de tip Vector ¸ si denumirile capurilor de coloan˘ a: String[] coloane = {"Nume". De asemenea. coloane). Un tabel poate fi folosit doar pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor date.DateEditor. tabelele extinzˆ and astfel funct ¸ionalitatea listelor. articolele fiind dispuse pe linii ¸ si coloane.324 CAPITOLUL 11. tipul select ¸iei fiind simplu sau compus. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu tabele se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. "Student"}.FALSE}}. toate derivate din JSpinner. Boolean. Dup˘ a cum se observ˘ a.ListEditor. {"Popescu". Acesta este instalat automat pentru fiecare din modelele standard amintite mai sus.swing. acesta trebuind a¸ sadar importat. Object[][] elemente = { {"Ionescu". generate la schimbarea st˘ arii componentei. respectiv JSpinner. Boolean. JTable tabel = new JTable(elemente.

returneaz˘ a num˘ arul de coloane ale tabelului. ModelTabel model = new ModelTabel().TRUE}.6. public int getColumnCount() { return coloane. . • getColumnCount . Modelul mai cont ¸ine ¸ si metoda setValueAt care poate fi folosit˘ a pentru setarea explicit˘ a a valorii unei celule. implementarea acestei clase este orientat˘ a la nivel de coloan˘ a. "Varsta". Din motive de eficient ¸˘ a.FALSE}}. Uzual. class ModelTabel extends AbstractTableModel { String[] coloane = {"Nume". } public int getRowCount() { .length. new Integer(80). {"Popescu". • getColumnName . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a articole de pe o coloan˘ a vor fi reprezentate la fel ¸ si vor avea acela¸ si tip de editor. "Student"}.11. JTable tabel = new JTable(model).returneaz˘ a num˘ arul de linii ale tabelului. • isCellEditable .specific˘ a dac˘ a o anumit˘ a celul˘ a este editabil˘ a. Boolean. crearea unui model se face prin extinderea clasei predefinite AbstractTableModel. Tot ceea ce trebuie s˘ a facem este s˘ a supradefinim metodele care ne intereseaz˘ a. FOLOSIREA COMPONENTELOR 325 editabile trebuie s˘ a existe un editor potrivit pentru tipul elementului din celula respectiv˘ a. Boolean. Object[][] elemente = { {"Ionescu"... Interfat ¸a care descrie modelul clasei JTable este TableModel ¸ si cont ¸ine metodele care vor fi interogate pentru obt ¸inerea informat ¸iei din tabel. cele mai utilizate fiind (primele trei trebuie obligatoriu supradefinite. • getValueAt .returneaz˘ a denumirea fiec˘ arei coloane. new Integer(20). care implementeaz˘ a deja TableModel. ele fiind declarate abstracte ˆ ın clasa de baz˘ a): • getRowCount .returneaz˘ a elementul de la o anumit˘ a linie ¸ si coloan˘ a. A doua variant˘ a de creare a unui tabel este prin implementarea modelului acestuia ˆ ıntr-o clas˘ a separat˘ a¸ si folosirea constructorului corespunz˘ ator.

.getSource().. int col) { // Doar numele este editabil return (col == 0).getFirstRow().getModel(). int col = e. int col) { return elemente[row][col]. .length. Inregistrarea unui listener va fi f˘ acut˘ a pentru modelul tabelului: public class Test implements TableModelListener { .. CAPITOLUL 11. } public String getColumnName(int col) { return coloane[col].. } } . } public void tableChanged(TableModelEvent e) { // Aflam celula care a fost modificata int row = e. SWING } public Object getValueAt(int row. col).getValueAt(row. } public boolean isCellEditable(int row.addTableModelListener(this)..326 return elemente. Pentru a trata aceste evenimente va trebui s˘ a implement˘ am interfat ¸a TableModelListener ce cont ¸ine metoda tableChanged. } } Orice schimbare a datelor tabelului va genera un eveniment de tip TableModelEvent.. tabel. public Test() { . . TableModel model = (TableModel)e. Object data = model.getColumn()...

.getValueIsAdjusting()) return.. Acesta este o instant ¸˘ a ce implementeaz˘ a. // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = tabel. // Linia cu numarul index este prima selectata . } } } Dup˘ a cum am spus. FOLOSIREA COMPONENTELOR 327 Tabele ofer˘ a posibilitatea de a selecta una sau mai multe linii.. ListSelectionModel model = (ListSelectionModel)e. public Test() { . interfat ¸a ListSelectionModel.. } else { int index = model. gestiunea liniilor selectate fiind realizat˘ a prin intermediul unui model. ...setSelectionMode(ListSelectionModel. nu neap˘ arat consecutive. Tratarea evenimentelor generate de schimbarea select ¸iei ˆ ın tabel se realizeaz˘ a prin ˆ ınregistrarea unui ascult˘ ator de tip ListSelectionListener: class Test implements ListSelectionListener { . } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e. if (model. model.. fiecare coloan˘ a avˆ and asociat un obiect renderer responsabil cu crearea componen- .getSource().addListSelectionListener(this).SINGLE_SELECTION). ˆ ıntocmai ca la liste.isSelectionEmpty()) { // Nu este nici o linie selectata .. celule unei coloane vor fi reprezentare la fel. // Stabilim modul de selectie tabel.getMinSelectionIndex().6.11.getSelectionModel()...

. public class MyEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor { // Singura metoda abstracta a parintelui public Object getCellEditorValue() { // Returneaza valoarea editata . Implicit. plus implementarea metodei specifice din TreeCellEditor. Float. Acesta este un obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellEditor. Crearea unui editor propriu se realizeaz˘ a cel mai simplu prin extinderea clasei utilitare AbstractCellEditor.. Implicit. ImageIcon. ce asociaz˘ a un anumit tip de date cu un obiect de tip TableRenderer. exist˘ a o serie de editoare standard pentru tipurile de date ment ¸ionate anterior. return this. care are o singur˘ a metod˘ a getTableCellRendererComponent.) { .328 CAPITOLUL 11. Specificarea unui renderer propriu se realizeaz˘ a cu metoda setDefaultRenderer. exist˘ a o serie de tipuri de date cu reprezent˘ ari specifice. Un astfel de obiect implementeaz˘ a interfat ¸a TableCellRenderer. SWING tei ce descrie celulele sale. aceasta fiind responsabil˘ a cu crearea componentelor ce vor fi afi¸ sate ˆ ın celulele unei coloane.. dar este posibil˘ a specificarea unui editor propriu cu metoda setDefaultEditor. ce extinde interfat ¸a CellEditor care generalizeaz˘ a conceptul de celul˘ a editabil˘ a pe care ˆ ıl vom mai reg˘ asi la arbori. restul tipurilor avˆ and o reprezentare standard ce const˘ aˆ ıntr-o etichet˘ a cu reprezentarea obiectului ca ¸ sir de caractere. Number. Icon.. } } O situat ¸ie similar˘ a o reg˘ asim la nivelul editorului asociat celulelor dintr-o anumit˘ a coloan˘ a. Double. care implementeaz˘ a CellEditor. Date. } .. public class MyRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(.. cum ar fi: Boolean.

.) { // Returneaza componenta de tip editor . Ca orice component˘ a Swing netrivial˘ a.swing.11.tree. Crearea unui arbore presupune a¸ sadar crearea unui nod (r˘ ad˘ acina). noduri interne care au cel put ¸in un fiu ¸ si noduri frunz˘ a . DefaultMutableTreeNode numere = new DefaultMutableTreeNode("Numere").. un obiect JTree reprezint˘ a doar o imagine a datelor.6.swing. Clasa care modeleaz˘ a not ¸iunea de nod al arborelui este DefaultMutableTreeNode. FOLOSIREA COMPONENTELOR // Metoda definita de TableCellEditor public Component getTableCellEditorComponent(. DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode(text). o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu arbori se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. La nivel structural.care nu mai au nici un descendent. De¸ si clasa JTree se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax.6.. DefaultMutableTreeNode siruri = . instant ¸ierea unui obiect de tip JTree cu r˘ ad˘ acina creat˘ a¸ si ad˘ augarea apoi de noduri frunz˘ a ca fii ai unor noduri existente. informat ¸ia ˆ ın sine fiind manipulat˘ a prin intermediul unui model. } } 329 11. un arbore este format dintr-o r˘ ad˘ acin˘ a.5 Arbori Clasa JTree permite afi¸ sarea unor elemente ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a.. aceasta fiind folosit˘ a pentru toate tipurile de noduri. String text = "<html><b>Radacina</b></html>".

de tip TreeSelectionListener. care s˘ a trateze evenimentele generate la schimbarea select ¸iei ˆ ın arbore. gestiunea elementelor selectate se realizeaz˘ a printr-un model. // Stabilim modul de selectie tree..SINGLE_TREE_SELECTION). acesta fiind reprezentat ca atare. public Test() { . i++) { numere. } . Dac˘ a varianta ad˘ aug˘ arii explicite a nodurilor nu este potrivit˘ a. .addTreeSelectionListener(this). } root.getSelectionModel(). siruri. se poate implementa o clas˘ a care s˘ a descrie modelul arborelui. nodurile arborelui pot fi de tipuri diferite. este posibil˘ a specificarea unui text ˆ ın format HTML ca valoare a unui nod. Scopul unei componente de tip arbore este ˆ ın general selectarea unui nod al ierarhiei.. reprezentarea lor implicit˘ a fiind obt ¸inut˘ aprin apelarea metodei toString pentru obiectului cont ¸inut.. root. // Adaugam un ascultator tree. class Test implements TreeSelectionListener { . De asemenea. Arborii permit ˆ ınregistrarea unor obiecte listener. ˆ ın aceast˘ a situat ¸ie interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind TreeSelectionModel.add(siruri). Dup˘ a cum se observ˘ a.. for(int i=0.330 CAPITOLUL 11.setSelectionMode( TreeSelectionModel..add(new DefaultMutableTreeNode("Sirul " + i)). i<3..add(numere).add(new DefaultMutableTreeNode(new Integer(i))). SWING new DefaultMutableTreeNode("Siruri"). JTree tree = new JTree(root). Ca ¸ si ˆ ın cazul listelor sau a tabelelor. Aceasta trebuie s˘ a implementeze intefat ¸a TreeModel.

Specific˘ a dac˘ a nodurile de pe primul nivel au simboluri care s˘ a permit˘ a expandarea sau restrˆ angerea lor. . "None" • Specificarea unei iconit ¸e pentru nodurile frunz˘ a sau interne: ImageIcon leaf = createImageIcon("img/leaf.11.Specific˘ a dac˘ a r˘ ad˘ acina e vizibil˘ a sau nu..getUserObject().lineStyle". FOLOSIREA COMPONENTELOR public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { // Obtinem nodul selectat DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree.Stabile¸ ste diverse propriet˘ a¸ ti. ImageIcon closed = createImageIcon("img/closed.gif"). ImageIcon open = createImageIcon("img/open.6. .getLastSelectedPathComponent(). Acestea sunt: • setRootVisible . • putClientProperty . } } 331 Fiecare nod al arborelui este reprezentar prin intermediul unei clase renderer. // sau "Horizontal".gif"). • setShowsRootHandles . cea folosit˘ a implicit fiind DefaultTreeCellRenderer. Prin implementarea interfet ¸ei sau extinderea clasei implicite pot fi create modalit˘ a¸ ti de personalizare a nodurilor arborelui ˆ ın funct ¸ie de tipul sau valoarea acestora. "Angled"). cum ar fi modul de reprezentare a relat ¸iilor (liniilor) dintre nodurile p˘ arinte ¸ si fiu: tree.gif"). // Obtinem informatia din nod Object nodeInfo = node.putClientProperty("JTree. Aceasta implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellRenderer. Exist˘ aˆ ıns˘ a¸ si diverse metode de a schimba ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sarea unui arbore f˘ ar˘ a s˘ a cre˘ am noi clase de tip TreeCellRenderer.. if (node == null) return.

SWING DefaultTreeCellRenderer renderer = new DefaultTreeCellRenderer(). renderer. JApplet ¸ si reprezint˘ a r˘ ad˘ acinile ierarhiilor de componente ale unei aplicat ¸ii. Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.setOpenIcon(open). renderer. acesta putˆ and fi schimbat ˆ ıns˘ a chiar ˆ ın momentul construirii .setLeafIcon(leaf). clas˘ a despre care am mai discutat ˆ ın capitolul dedicat modeluli AWT. 11.setCellRenderer(renderer).6 Containere Dup˘ a cum ¸ stim.6. JDialog. 2. putˆ and fi imbricate. Containere de nivel ˆ ınalt .332 CAPITOLUL 11. Containere intermediare . tree. Containerele pot fi ˆ ımo˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: 1.Reprezint˘ a suprafet ¸e de afi¸ sare cu ajutorul c˘ arora pot fi organizate mai eficient componentele aplicat ¸iei.setClosedIcon(closed). containerele reprezint˘ a suprafet ¸ de afi¸ sare pe care pot fi plasate ale componente. eventual chiar alte containere. Superclasa componentelor de acest tip este Container. renderer. fiind folosit pentru gruparea mai multor componente Swing ¸ si plasarea lor ˆ ımpreun˘ a pe o alt˘ a suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. Cele mai importante clase care descriu astfel de containere sunt: – JPanel – JScrollPane – JTabbedPane – JSplitPane – JLayeredPane – JDesktopPane – JRootPane JPanel are aceea¸ si funct ¸ionalitate ca ¸ si clasa Panel din AWT.Acestea sunt JFrame.

JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()). selectarea . p.add(new JButton("OK")). nici o component˘ a Swing neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸ie.add(sp). JScrollPane este o clas˘ a foarte important˘ aˆ ın arhitectura modelului Swing. folosind metoda add. /* Preferabil. FOLOSIREA COMPONENTELOR 333 obiectului JPanel sau ulterior cu metoda setLayout. for(int i=0.. frame. deoarece ofer˘ a suport pentru derularea pe orizontal˘ a ¸ si vertical˘ a a componentelor a c˘ aror reprezentare complet˘ a nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a asociat˘ a.. i++) elemente[i] = "Elementul " + i. Ad˘ augarea de componente se realizeaz˘ a ca pentru orice container. JTabbedPane este util˘ a pentru suprapunerea mai multor containere.6.getContentPane().11. pe acela¸ si spat ¸iu de afi¸ sare. i<100. . JScrollPane sp = new JScrollPane(lista). String elemente[] = new String[100].add(new JLabel("Hello")). uzual panouri (obiecte de tip JPanel). deoarece nu mai este construit si un obiect de tip FlowLayout (implicit) */ p. JList lista = new JList(elemente).

setOpaque(true). ImageIcon icon = new ImageIcon("smiley. fiecare panou avˆ and un astfel de buton corespunz˘ ator. SWING unuia sau altui panou realizˆ andu-se prin intermediul unor butoane dispuse pe partea superioar˘ a a componentei. "Trei" }. ofer˘ a o implementare asem˘ an˘ atoare gestionarului de pozit ¸ionare CardLayout.addTab("Tab 1". panel1. panel1.setMnemonicAt(1. tabbedPane.add(new JLabel("Hello")). panel1.addTab("Tab 2".setOpaque(true). JComponent panel2 = new JPanel(). . KeyEvent.gif"). panel2. JList list = new JList(elem). "Doi".add(new JButton("OK")). tabbedPane.VK_1). icon. JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane(). "Aici avem un buton"). icon. tabbedPane. "Aici avem o eticheta"). panel2. panel2.334 CAPITOLUL 11. String elem[] = {"Unu". fie una sub alta ¸ si separarea acestora prin intermediul unei bare care s˘ a permit˘ a configurarea suprafet ¸ei alocate fiec˘ arei componente. Ca funct ¸ionalitate. tabbedPane.setMnemonicAt(0. JComponent panel1 = new JPanel().VK_2). JSplitPane permite crearea unui container care cont ¸ine dou˘ a componente dispuse fie una lˆ ang˘ a cealalt˘ a. KeyEvent.

VERTICAL_SPLIT. JTextArea text = new JTextArea( "Mai multe componente separate prin\n" + "intermediul containerelor JSplitPane"). // Separam lista de grupul celor trei butoane JSplitPane sp1 = new JSplitPane( JSplitPane.add(sp2). 335 11. realizarea unor interog˘ ari de confirmare/renunt ¸are.Permite crearea unor dialoguri simple.6.7 Dialoguri Clasa care descrie ferestre de dialog este JDialog. FOLOSIREA COMPONENTELOR JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3. // Separam containerul cu lista si butoanele // de componenta pentru editare de text JSplitPane sp2 = new JSplitPane( JSplitPane. panel.add(new JButton("Salveaza")). .add(new JButton("Adauga")). list. panel). text). ˆ ıntocmai ca ˆ ın modelul AWT. panel. sp1. Acestea sunt: • JOptionPane . extrem de utile ˆ ın majoritatea aplicat ¸iilor. crearea unui dialog realizˆ andu-se prin extinderea acesteia.getContentPane().6. folosite pentru afi¸ sarea unor mesaje. 1)). In Swing exist˘ aˆ ıns˘ a o serie de clase predefinite ce descriu anumite tipuri de dialoguri. frame.add(new JButton("Sterge")).HORIZONTAL_SPLIT.11. panel.

YES_NO_OPTION. operat ¸ia de desenare va fi executat˘ a pentru toate containerele. SWING etc. respectiv salvare. Procesul ˆ ın sine este asem˘ an˘ ator celui din modelul AWT. . fie la prima sa afi¸ sare. Orice component˘ a se g˘ ase¸ ste ˆ ıntr-o ierarhie format˘ a de containere. • JFileChooser .Dialog standard pentru selectarea ˆ ıntr-o manier˘ a facil˘ a a unei culori. Cˆ and este necesar˘ a desenarea componentei repsective. Mai jos. 11. r˘ ad˘ acina acestei fiind un container de nivel ˆ ınalt. Cu alte cuvinte. • JColorChooser .ERROR_MESSAGE). sunt exemplificate dou˘ a modalit˘ a¸ ti de utilizare a clasei: JOptionPane.showMessageDialog(frame. cum ar fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet.Clas˘ a utilizat˘ a pentru monitorizare˘ a progresului unei operat ¸ii consumatoare de timp. desenarea unei componente este un proces care se executa automat ori de cˆ ate ori este necesar. JOptionPane. "Doriti inchiderea aplicatiei ? ".Dialog standard care permite navigarea prin sistemul de fi¸ siere ¸ si selectarea unui anumit fi¸ sier pentru operat ¸ii de deschidere. clasa fiind extrem de configurabil˘ a. ˆ ıns˘ a exist˘ a unele diferent ¸e care trebuie ment ¸ionate.7 11. "Intrebare".1 Desenarea Metode specifice Dup˘ a cum ¸ stim. JOptionPane. care la rˆ andul ei poate fi plasat˘ a pe alt˘ a suprafat ¸˘ a¸ si a¸ sa mai departe. "Eroare". ˆ ıncepˆ and cu cel de la nivelul superior. sau chiar pentru introducerea unor valori. "Eroare de sistem !". JOptionPane.7. fie ca urmare a unor act ¸iuni externe sau interne programului. JOptionPane.showConfirmDialog(frame.QUESTION_MESSAGE). • ProgressMonitor .336 CAPITOLUL 11. componenta este plasat˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare.

ˆ ın cazul ˆ ın care componenta este opac˘ a metoda deseneaz˘ a suprafat ¸a sa cu culoarea de fundal. . Nu trebuie supradefinit˘ a. Atent ¸ie Intocmai ca ˆ ın AWT. In cazul ˆ ın care dimensiunea sau pozit ¸ia componentei s-au schimbat.Solicit˘ a desenarea componentelor cont ¸inute de aceast˘ a component˘ a (dac˘ a exist˘ a). din motivele amintite mai sus. Pentru componentele Swing. Metoda paint este responsabil˘ a cu apelul metodelor amintite mai sus ¸ si realizarea unor optimiz˘ ari legate de procesul de desenare. dac˘ a se dore¸ ste redesenarea explicit˘ a a unei componente se va apela metoda repaint. dac˘ a acesta este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de desenare ce consum˘ a mult timp. De asemenea.Este principala metod˘ a pentru desenare ce este supradefinit˘ a pentru fiecare component˘ a Swing ˆ ın parte pentru a descrie reprezentarea sa grafic˘ a. Nu trebuie supradefinit˘ a. pe perioada respectiv˘ a nu va fi transmis nici un mesaj. • paintChildren . Aceasta este responsabil˘ a cu apelul metodelor Swing ce deseneaz˘ a componenta ¸ si anume: • paintComponent . desenarea este realizat˘ a de firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu transmiterea evenimentelor. Implicit. metoda cea mai important˘ a fiind paint. dup˘ a care va executa desenarea propriu-zis˘ a. DESENAREA 337 Desenarea se bazeaz˘ a pe modelul AWT.11. • paintBorder . cum ar fi implementarea mecanismului de double-buffering. Ca ¸ si ˆ ın AWT. Pe perioada ˆ ın care acesta este ocupat cu transmiterea unui mesaj nu va fi f˘ acut˘ a nici o desenare. apelat˘ a automat ori de cˆ ate ori este necesar.Deseneaz˘ a chenarele componentei (dac˘ a exist˘ a). apelul metodei revalidate va precede apelul lui repaint. aceast˘ a metod˘ a are ˆ ıns˘ a o implementare specific˘ a ¸ si nu trebuie supradefinit˘ a. acest lucru nu este recomandat. De¸ si este posibil˘ a supradefinirea ei.7.

De exemplu. Imaginea respectiv˘ a trebuie creat˘ a folosind clasa ImageIcon. orice component˘ a este definit˘ a de o suprafat ¸˘ a rectangular˘ a. Suprafat ¸a ocupat˘ a de acestea poate fi aflat˘ a cu metoda getInsets . este necesar˘ a implementarea de cod specific pentru a trata ap˘ asarea acestui tip de buton. cea mai utilizat˘ a fiind crearea unei etichete (JLabel) sau a unui buton (JButton) care s˘ a aib˘ a setat˘ a o anumit˘ a imagine pe suprafat ¸a sa. JLabel label = new JLabel(img). ImageIcon img = new ImageIcon("smiley. Dimensiunile componentelor Dup˘ a cum ¸ stim.338 CAPITOLUL 11. se recomand˘ a setarea componentelor ca fiind opace (setOpaque(true)). getHeight. Din acest motiv. Aceasta este o facilitate extrem de important˘ a deoarece permite crearea de componente care nu au form˘ a rectangular˘ a. Evident. Transparent ¸a Cu ajutorul metodei setOpaque poate fi controlat˘ a opacitatea componentelor Swing. Dimensiunile acestei pot fi obt ¸inute cu metodele getSize. un buton circular va fi construit ca fiind transparent (setOpaque(false)) ¸ si va desena ˆ ın interiorul s˘ au o elips˘ a umplut˘ a cu o anumit˘ a culoare. Trabsparent ¸a ˆ ıns˘ a vine cu un anumit pret ¸. SWING 11. exist˘ a cˆ ateva solut ¸ii mai simple pentru afi¸ sarea unei imagini. de fiecare dat˘ a cˆ and este cazul.7. In Swing. Afi¸ sarea imaginilor In AWT afi¸ sarea unei imagini era realizat˘ a uzual prin supradefinirea clasei Canvas ¸ si desenarea imaginii ˆ ın metoda paint a acesteia.gif"). Acestea includ ˆ ıns˘ a¸ si dimsniunile chenarelor. ˆ ıncetinind astfel procesul de afi¸ sare. deoarece pentru componentele transparente vor trebui redesenate containerele pe care se g˘ ase¸ ste aceasta.2 Considerat ¸ii generale In continuare vom prezenta cˆ ateva considerat ¸ii generale legate de diferite aspecte ale desen˘ arii ˆ ın cadrul modelului Swing. getWidth. evident dac˘ a acestea exist˘ a.

int currentWidth = getWidth() .translate(-x.bottom..11. Acest lucru poate fi realizat fie explicit. pentru a eficientiza desenarea.insets. clas˘ a ce extinde Graphics ¸ si pune la dispozit ¸ie metode mai sofisitcate de desenare cunoscute sub numele de Java2D.Explicit Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. obiectul de tip Graphics primit ca argument de metoda paintComponent este refolosit pentru desenarea componentei. Insets insets = getInsets(). } In Swing. } Contexte grafice Argumentul metodei paintComponent este de tip Graphics ce ofer˘ a primitivele standard de desenare.insets.right. fie folosind o copie a contextului grafic primit ca argument: // 1.top . DESENAREA 339 ce va returna un obiect de tip Insets ce specific˘ a num˘ arul de pixeli ocupat ¸i cu chenare ˆ ın jurul componentei..insets. In majoritatea cazurilor ˆ ıns˘ a.. argumentul este de fapt de tip Graphics2D.. // Desenam apoi cu g2d . -y).7. g2d. Din acest motiv este foarte important ca atunci cˆ and supradefinim metoda paintComponent s˘ a ne asigur˘ am c˘ a la terminarea metodei starea obiectului Graphics este aceea¸ si ca la ˆ ınceput.left ...translate(x. g2d.insets. este suficient s˘ a facem conversia argumentului ce descrie contextul grafic: public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. // revenim la starea initiala . y). int currentHeight = getHeight() . Pentru a avea acces la API-ul Java2D. public void paintComponent(Graphics g) { . // modificam contexul . a chenarelor ¸ si a fiilor s˘ ai. ...

variantele originale de L&F furnizate ˆ ın distribut ¸ia standard ofereau modalitatea ca o interfat ¸˘ a Swing fie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ın ansamblul grafic al sistemului de operare folosit.gtk.translate(x.MacLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Mac.dispose(). In principiu.340 CAPITOLUL 11. • com.GTKLookAndFeel GTK+ reprezint˘ a un standard de creare a interfet ¸elor grafice dezvoltat independent de limbajul Java.plaf.. y).plaf.plaf.java. SWING // 2.swing. Distribut ¸ia standard Java include urm˘ atoarele clase ce pot fi utilizate pentru selectarea unui L&F: • javax.sun. Folosirea unei copii Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.motif.2 exist˘ a¸ si implementarea pentru Windows XP .windows. Incepˆ and cu versiunea 1.MotifLookAndFeel Specific˘ a interfat ¸a CDE/Motif. • com.create().swing.MetalLookAndFeel Este varianta implicit˘ a de L&F ¸ si are un aspect specific Java.sun.java.plaf.4. g2d. . 11.swing. Posibilitatea de a alege ˆ ıntre diferite moduri L&F are avantajul de a oferi prezentarea unei aplicat ¸ii ˆ ıntr-o form˘ a grafic˘ a care s˘ a corespund˘ a preferint ¸elor utilizatorilor. Orice L&F este descris de o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel. (GTK este acronimul de la GNU Image Manipulation Program Toolkit).WindowsLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Windows. g2d.mac.sun. • com. • com.swing.sun.java..java. Folosind acest L&F este posibil˘ a ¸ si . fie s˘ a aib˘ a un aspect specific Java.8 Look and Feel Prin sintagma ’Look and Feel’ (L&F) vom ˆ ınt ¸elege modul ˆ ın care sunt desenate componentele Swing ¸ si felul ˆ ın care acestea interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul.swing.metal.plaf.

Returneaz˘ a interfat ¸a grafic˘ a standard Java (JLF).setLookAndFeel( UIManager. • getCrossPlatformLookAndFeelClassName .setLookAndFeel( "com.Obt ¸ine varianta curent˘ a. • getSystemLookAndFeelClassName . UIManager.MotifLookAndFeel"). // Exemple: UIManager.defaultlaf Exist˘ a posibilitatea de a specifica varianta de L&F a aplicat ¸ie direct de la linia de comand˘ a prin setarea proprietˆ a¸ tii swing.Obt ¸ine variant˘ a specific˘ a sistemului de operare folosit.gtkthemefile=temaSpecifica/gtkrc App Specificare unei anumite interfet ¸e L&F poate fi realizat˘ a prin mai multe modalit˘ a¸ ti. • setLookAndFeel .defaultlaf: .gtkthemefile.8.sun.swing. ca ˆ ın exemplul de mai jos: java -Dswing. fie un ¸ sir de caractere cu numele complet al clasei L&F. Folosirea clasei UImanager Clasa UIManager pune la dispozit ¸ie o serie de metode statice pentru selectarea la momentul execut ¸iei a uni anumit L&F.plaf.getSystemLookAndFeelClassName()).11. In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici o astfel de clas˘ a.java.motif. Metoda prime¸ ste ca argument un obiect dintr-o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel. precum ¸ si pentru obt ¸inerea unor variante specifice: • getLookAndFeel . LOOK AND FEEL 341 specificarea unei anumite teme prin intermediul unui fi¸ sier de resurse sau folosind variabila swing.Seteaz˘ a modul curet L&F. returnˆ and un obiect de tip LookAndFeel. Setarea propriet˘ a¸ tii swing. returneaz˘ a varianta standard.

pack().sun.java.swing. Apelul explicit al metodei UIManager. Secvent ¸a care efectueaz˘ a aceast˘ a operat ¸ie pentru o fereastr˘ a f este: UIManager.windows. 3. Proprietatea swing.plaf. 4.WindowsLookAndFeel App O alt˘ a variant˘ a de a seta aceast˘ a proprietate este schimbarea ei direct ˆ ın fi¸ sierul swing.342 CAPITOLUL 11.defaultlaf= com.java. Proprietatea swing. f.defaultlaf specificat˘ aˆ ın fi¸ sierul swing. .defaultlaf= com. ˆ ıncepˆ and cu containerele de nivel ˆ ınalt ¸ si va fi realizat prin apelul metodei SwingUtilities. Exist˘ a posibilitatea de a schimba varianta de L&F chiar ¸ si dup˘ a afi¸ sarea componentelor. Acesta este un proces care trebuie s˘ a actualizeze ierarhiile de componente.swing.setLookAndFeel ˆ ınaintea cre˘ arii unei componente Swing.GTKLookAndFeel App java -Dswing. Clasa standard Java (JLF).properties situat ˆ ın subdirectorul lib al distribut ¸iei Java.defaultlaf= com.java.properties.WindowsLookAndFeel Ordinea ˆ ın care este aleas˘ a clasa L&F este urm˘ atoarea: 1. 2.swing.gtk. SwingUtilities. # Swing properties swing.plaf.setLookAndFeel(numeClasaLF).sun.plaf. SWING java -Dswing.sun.updateComponentTreeUI ce va primi ca argument r˘ ad˘ acina unei ierarhii.updateComponentTreeUI(f).windows.defaultlaf specificat˘ a de la linia de comand˘ a.

Diferenta dintre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces const˘ aˆ ın faptul c˘ a un fir de execut ¸ie nu poate rula independent ci trebuie s˘ a ruleze ˆ ın cadrul unui proces. Am reamintit acest lucru deoarece not ¸iunea de fir de execut ¸ie nu are sens decˆ at ˆ ın cadrul unui sistem de operare multitasking. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie ¸ si un sfˆ ar¸ sit. Un program aflat ˆ ın execut ¸ie se nume¸ ste proces. folosind diverse strategii de alocare a procesorului fiec˘ aruia dintre acestea. Un sistem de operare monotasking. Definit ¸ie Un fir de execut ¸ie este o succesiune scevent ¸ial˘ a de instruct ¸iuni care se execut˘ aˆ ın cadrul unui proces. la un moment dat programul are un singur punct de execut ¸ie.Capitolul 12 Fire de execut ¸ie 12. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie a instruct ¸iunilor sale ¸ si un sfˆ ar¸ sit. Un program secvent ¸ial reprezint˘ a modelul clasic de program: are un ˆ ınceput. ˆ ın sensul c˘ a are un ˆ ınceput. poate rula oricˆ ate procese ˆ ın acela¸ si timp (concurent). Un fir de execut ¸ie este similar unui proces secvent ¸ial. cum ar fi fi MS-DOS. ˆ ın timp ce un sistem de operare multitasking. nu este capabil s˘ a execute decˆ at un singur proces la un moment dat.1 Introducere Firele de execut ¸ie fac trecerea de la programarea secvent ¸ial˘ a la programarea concurent˘ a. cum ar fi UNIX sau Windows. 343 . Cu alte cuvinte.

ambele rulˆ and simultan ¸ si independent pe o structur˘ a secvent ¸ial˘ a format˘ a de instruct ¸iunile lor. desenarea componentelor unei aplicat ¸ii GUI. FIRE DE EXECUT ¸ IE Program (proces) Un program ˆ ı¸ si poate defini ˆ ıns˘ a nu doar un fir de execut ¸ie ci oricˆ ate. De asemenea. A¸ sadar. aceea¸ si . Firele de execut ¸ie definite de o clas˘ a vor avea acela¸ si cod ¸ si. Care ar fi ˆ ıns˘ a deosebirile ˆ ıntre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces ? In primul. acest lucru nu este obligatoriu. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ aˆ ın cadrul unui proces se pot executa simultan mai multe fire de execut ¸ie. prin urmare. 12. un fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a unei clase. permit ¸ˆ and efectuarea concurent˘ a a sarcinilor independente ale acelui program. datele procesului original. Firele de execut ¸ie sunt utile ˆ ın multe privint ¸e. ˆ ın timp ce la crearea unui fir nu este copiat decˆ at codul procesului p˘ arinte. Din acest motiv firele de execut ¸ie mai sunt numite ¸ si procese usoare. etc. evident. ˆ ıns˘ a uzual ele sunt folosite pentru executarea unor operat ¸ii consumatoare de timp f˘ ar˘ a a bloca procesul principal: calcule matematice. O alt˘ a deosebire rezult˘ a din faptul c˘ a fiecare proces are propria sa memorie (propriul s˘ au spat ¸iu de adrese) iar la crearea unui nou proces (fork) este realizat˘ a o copie exact˘ a a procesului p˘ arinte: cod ¸ si date. execut ¸ia simultan˘ a a firelor ˆ ın cadrul unui proces este similar˘ a cu execut ¸ia concurent˘ a a proceselor: sistemul de operare va aloca procesorul dup˘ a o anumit˘ a strategie fiec˘ arui fir de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea lor. rˆ and deosebirea major˘ a const˘ aˆ ın faptul c˘ a firele de execut ¸ie nu pot rula decˆ at ˆ ın cadrul unui proces.2 Crearea unui fir de execut ¸ie Ca orice alt obiect Java.344 Program (proces) CAPITOLUL 12. De multe ori ori. un fir mai poate fi privit ¸ si ca un context de execut ¸ie ˆ ın cadrul unui proces. a¸ steptarea eliber˘ arii unei resurse. firele ˆ ı¸ si desf˘ a¸ soar˘ a activitatea ˆ ın fundal ˆ ıns˘ a. toate firele de execut ¸ie avˆ and acces la acelea¸ si date. Un fir de execut ¸ie poate fi asem˘ anat cu o versiune redus˘ a a unui proces.

cu alte cuvinte. atunci putem renunt ¸a la supradefinirea . Aceasta implementeaz˘ a un fir de execut ¸ie generic care. Aceasta este o interfat ¸˘ a care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a¸ si anume metoda run. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE 345 secvent ¸a de instruct ¸iuni. nu face nimic. In cazul ˆ ın care nu vrem s˘ a d˘ am nume firelor pe care le cre˘ am. } public void run() { // Codul firului de executie . implicit. A¸ sadar. • prin implementarea interfet ¸ei Runnable. orice clas˘ a ce descrie fire de execut ¸ie va cont ¸ine metoda run ˆ ın care este implementat codul ce va fi rulat. Interfat ¸a Runnable este conceput˘ a ca fiind un protocol comun pentru obiectele care doresc s˘ a execute un anumit cod pe durata existent ¸ei lor. Cea mai important˘ a clas˘ a care implementeaz˘ a interfat ¸a Runnable este Thread.12.. Orice fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a clasei Thread sau a unei subclase a sa.1 Extinderea clasei Thread Cea mai simpl˘ a metod˘ a de a crea un fir de execut ¸ie care s˘ a realizeze o anumit˘ a act ¸iune este prin extinderea clasei Thread ¸ si supradefinirea metodei run a acesteia. care prime¸ ste ca argument un ¸ sir ce va reprezenta numele firului de execut ¸ie. Orice clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e vor fi executate separat ˆ ıntr-un fir propriu trebuie declarat˘ a ca fiind de tip Runnable.2. Crearea unei clase care s˘ a defineasc˘ a fire de execut ¸ie poate fi facut˘ a prin dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • prin extinderea clasei Thread. Formatul general al unei astfel de clase este: public class FirExcecutie extends Thread { public FirExcecutie(String nume) { // Apelam constructorul superclasei super(nume). 12..2. metoda run nu cont ¸ine nici un cod. } } Prima metod˘ a a clasei este constructorul.

} } public class TestThread { public static void main ( String args []) { AfisareNumere fir1 . Un fir de execut ¸ie creat nu este automat pornit. b . i <= b . out . } public void run () { for ( int i = a . this . b = b . f˘ ar˘ a argumente. lansarea s˘ a fiind realizeaz˘ a de metoda start. Evident. . // Numara de la 0 la 100 cu pasul 5 fir2 = new AfisareNumere (100 . i += pas ) System .346 CAPITOLUL 12. 100 . // Cream firul de executie FirExecutie fir = new FirExecutie("simplu"). Listing 12. acesta poate primi un nume cu metoda setName. print ( i + " " ) . int pas ) { this . care creeaz˘ a un fir de execut ¸ie f˘ ar˘ a nici un nume. Ulterior. fir2 . 5) . pas . fir1 = new AfisareNumere (0 .start(). // Lansam in executie fir.1: Folosirea clasei Thread class AfisareNumere extends Thread { private int a . 10) . FIRE DE EXECUT ¸ IE acestui constructor ¸ si s˘ a folosim constructorul implicit. ˆ ın care scriem efectiv codul care trebuie s˘ a se execute. int b . a = a . cu un anumit pas. public AfisareNumere ( int a . this . ace¸ stia fiinde utili atunci cˆ and vrem s˘ a trimitem diver¸ si parametri de init ¸ializare firului nostru. A dou˘ a metod˘ a este metoda run. definit˘ aˆ ın clasa Thread. ”inima” oric˘ arui fir de execut ¸ie. se pot defini ¸ si alt ¸i constructori. 200 . pas = pas . S˘ a consider˘ am ˆ ın continuare un exemplu ˆ ın care definim un fir de execut ¸ie ce afi¸ seaz˘ a numerele ˆ ıntregi dintr-un interval.

interfat ¸˘ a Runnable permite unei clase s˘ a fie activ˘ a. deci rezultatul afi¸ sat pe ecran ar trbui s˘ a fie: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 In realitate ˆ ıns˘ a. La rul˘ ari diferite se pot obt ¸ine rezultate diferite deoarece timpul alocat fiec˘ arui fir de execut ¸ie poate s˘ a nu fie acela¸ si. rezultatul obt ¸inut va fi o intercalare de valori produse de cele dou˘ a fire ce ruleaz˘ a simultan. din acest motiv.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable Ce facem ˆ ıns˘ a cˆ and dorim s˘ a cre˘ am o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie dar aceasta are deja o superclas˘ a. apoi numerele de la 100 la 200 cu pasul 10.2.lang ¸ si este definit˘ a astfel: . Clasa Thread implementeaz˘ a ea ˆ ıns˘ a¸ si interfat ¸a Runnable ¸ si. start () . A¸ sadar. f˘ ar˘ a a extinde clasa Thread.12. Un posibil rezultat al programului de mai sus: 0 100 5 110 10 120 15 130 20 140 25 150 160 170 180 190 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12.2. el fiind controlat de procesor ˆ ıntr-o manier˘ a ”aparent” aleatoare. Thread // incorect ! In acest caz. ¸ stiind c˘ aˆ ın Java nu este permis˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a? class FirExecutie extends Parinte. // Pornim firele de executie // Ele vor fi distruse automat la terminarea lor } } 347 Gˆ andind secvent ¸ial. Interfat ¸a Runnable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE // Numara de la 100 la 200 cu pasul 10 fir1 . fir2 . start () . la extinderea ei obt ¸ineam implementarea indirect˘ a a interfet ¸ei. ˆ ıntrucˆ at primul apel este c˘ atre contorul fir1. nu mai putem extinde clasa Thread ci trebuie s˘ a implement˘ am direct interfat ¸a Runnable. s-ar crede c˘ a acest program va afi¸ sa prima dat˘ a numerele de la 0 la 100 cu pasul 5.

Acest lucru se realizeaz˘ a. Dup˘ a creare. Simpla instant ¸iere a unei clase care implemeneaz˘ a interfat ¸a Runnable nu creeaz˘ a nici un fir de execut ¸ie. } Prin urmare. ca pentru orice alt obiect.start(). urmat˘ a de un apel la un constructor al clasei Thread. } } Spre deosebire de modalitatea anterioar˘ a.. Aceste operat ¸iuni pot fi f˘ acute chiar ˆ ın cadrul clasei noastre: public class FirExecutie implements Runnable { private Thread fir = null.. firul de execut ¸ie poate fi lansat printr-un apel al metodei start. . Thread fir = new Thread(obiectActiv). fir. Trebuie apelat constructorul care s˘ a primeasc˘ a drept argument o instant ¸˘ a a clasei noastre. O astfel de clas˘ a se mai nume¸ ste clas˘ a activ˘ a¸ si are urm˘ atoarea structur˘ a: public class ClasaActiva implements Runnable { public void run() { //Codul firului de executie . o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie prin implementarea interfet ¸ei Runnable trebuie obligatoriu s˘ a implementeze metoda run.348 CAPITOLUL 12. public FirExecutie() if (fir == null) { fir = new Thread(this). ˆ ıns˘ a nu la oricare dintre ace¸ stia. ClasaActiva obiectActiv = new ClasaActiva(). prin instruct ¸iunea new. crearea acestora trebuind f˘ acut˘ a explicit. Pentru a realiza acest lucru trebuie s˘ a instant ¸iem un obiect de tip Thread ce va reprezenta firul de execut ¸ie propriu zis al c˘ arui cod se gase¸ ste ˆ ın clasa noastr˘ a. se pierde ˆ ıns˘ a tot suportul oferit de clasa Thread. FIRE DE EXECUT ¸ IE public interface Runnable { public abstract void run().

awt . awt . acest constructor accept˘ a ca argument orice instant ¸˘ a a unei clase ”Runnable”. exemplu ˆ ın care cre˘ am dou˘ a fire de execut ¸ie Fiecare fir va desena figuri geometrice de un desenare de tip Canvas. anumit tip. Apelul explicit al metodei run nu va furniza nici o eroare. import java .12.. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul folosind interfat ¸a Runnable. ¸ si nu separat ˆ ıntr-un fir.*. va apela metoda run din clasa curent˘ a. A¸ sadar. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE fir. pe o suprafat ¸˘ a de fire de execut ¸ie care vor rula suprafat ¸a sa. Vom porni apoi dou˘ a concurent. Atent ¸ie Metoda run nu trebuie apelat˘ a explicit. Pentru clasa FirExecutie dat˘ a mai sus. fiecare pe Listing 12.start().2: Folosirea interfet ¸ei Runnable import java . } } 349 Specificarea argumentului this ˆ ın constructorul clasei Thread determin˘ a crearea unui fir de execut ¸ie care. . desenˆ and figuri diferite..2. event . } } public void run() { //Codul firului de executie . class Plansa extends Canvas implements Runnable { // Deoarece Plansa extinde Canvas . la lansarea sa. lansarea firului va fi f˘ acut˘ a automat la instant ¸ierea unui obiect al clasei: FirExecutie fir = new FirExecutie(). ˆ ıns˘ a aceasta va fi executat˘ a ca orice alt˘ a metoda.*. acest lucru realizˆ andu-se automat la apelul metodei start.

r . } public void update ( Graphics g ) { paint ( g ) . dim . facem o pauza de 50 ms */ for ( int i =0. black ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE // nu mai putem extinde clasa Thread Dimension dim = new Dimension (300 . dim . } public void paint ( Graphics g ) { // Desenam un chenar g . setColor ( culoare ) . drawRect (0 . i ++) { . Color culoare . this . public Plansa ( String figura . if ( figura . width -1 . String figura . culoare = culoare . height -1) . y =0 . r . g . equals ( " patrat " ) ) g . equals ( " cerc " ) ) g . figura = figura . 300) . int x =0 . setColor ( Color . drawRect (x . drawOval (x .350 CAPITOLUL 12. } public Dimension getPreferredSize () { return dim . r ) . 0 . r =0. // Desenam figura la coordonatele calculate // de firul de executie g . r ) . i <100. y . Color culoare ) { this . y . else if ( figura . // Supradefinim update ca sa nu mai // fie stearsa suprafata de desenare } public void run () { /* Codul firului de executie : Afisarea a 100 de figuri geometrice la pozitii si dimensiuni calculate aleator . Intre doua afisari .

start () . show () . // Cream doua obiecte active de tip Plansa Plansa p1 = new Plansa ( " patrat " . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} repaint () . } } public class TestRunnable { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Runnable " ) . start () . add ( p2 ) . try { Thread . height ) . Plansa p2 = new Plansa ( " cerc " . random () * dim . Color . blue ) . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE x = ( int ) ( Math . le plasam pe fereastra setLayout ( new GridLayout (1 . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } }) . width ) . exit (0) . random () * 100) . y = ( int ) ( Math . // Acestea extind Canvas . } } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . f . red ) . // Pornim doua fire de executie . care vor // actualiza desenul celor doua planse new Thread ( p1 ) . 2) ) . add ( p1 ) . sleep (50) .2. random () * dim . pack () . Color . this .12. } } 351 . r = ( int ) ( Math . new Thread ( p2 ) .

devine activ prin lansarea sa ¸ si. Thread fir = new Thread(obiectActiv). la un moment dat. cu alte cuvinte dup˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa Thread sau dintr-o subclas˘ a a sa. Diagrama de mai jos ilustreaz˘ a generic aceste st˘ ari precum ¸ si metodele care provoaca tranzit ¸ia dintr-o stare ˆ ın alta: A¸ sadar.352 CAPITOLUL 12. In continuare. // fir se gaseste in starea "New Thread" . FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. un fir de execut ¸ie se poate g˘ asi ˆ ın una din urm˘ atoarele patru st˘ ari: • ”New Thread” • ”Runnable” • ”Not Runnable” • ”Dead” Starea ”New Thread” Un fir de execut ¸ie se g˘ ase¸ ste ˆ ın aceast˘ a stare imediat dup˘ a crearea sa. vom analiza mai ˆ ındeaproape st˘ arile ˆ ın care se poate g˘ asi un fir de execut ¸ie.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie Fiecare fir de execut ¸ie are propriul s˘ au ciclu de viat ¸˘ a: este creat. se termin˘ a.

fir. Un fir aflat ˆ ın starea ”Runnable” nu ˆ ınseamn˘ a neap˘ arat c˘ a se g˘ a¸ seste efectiv ˆ ın execut ¸ie. el nu are alocate nici un fel de resurse sistem ¸ si singura operat ¸iune pe care o putem executa asupra lui este lansarea ˆ ın execut ¸ie. prin metoda start. Pentru a rezolva aceasta problem˘ a exist˘ a o planificare care s˘ a partajeze dinamic ¸ si corect procesorul ˆ ıntre toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın starea ”Runnable”.3. adic˘ a va fi ˆ ın execut ¸ie. //fir se gaseste in starea "Runnable" Metoda start realizez˘ a urm˘ atoarele operat ¸iuni necesare rul˘ arii firului de execut ¸ie: • Aloc˘ a resursele sistem necesare. . • Planific˘ a firul de execut ¸ie la procesor pentru a fi lansat. Starea ”Runnable” Dup˘ a apelul metodei start un fir va trece ˆ ın starea ”Runnable”.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. a¸ steptˆ and ca o anumit˘ a condit ¸ie s˘ a fie satisfacut˘ a. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a din cauza c˘ a majoritatea calculatoarelor au un singur procesor iar acesta nu poate rula simultan toate firele de execut ¸ie care se gasesc ˆ ın starea ”Runnable”. • A apelat metoda wait. • Apeleaz˘ a metoda run a obiectului activ al firului. Apelul oric˘ arei alte metode ˆ ın afar˘ a de start nu are nici un sens ¸ si va provoca o except ¸ie de tipul IllegalThreadStateException. A¸ sadar. un fir care ”ruleaz˘ a” poate s˘ a-¸ si a¸ stepte de fapt rˆ andul la procesor. adic˘ a instruct ¸iunile sale sunt interpretate de procesor. Starea ”Not Runnable” Un fir de execut ¸ie poate ajunge ˆ ın aceaat˘ a stare ˆ ın una din urm˘ atoarele situat ¸ii: • Este ”adormit” prin apelul metodei sleep.start(). CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 353 In aceast˘ a stare firul este ”vid”.

Dup˘ a expirarea intervalului specificat firul revine ˆ ın starea ”Runnable” iar dac˘ a procesorul este ˆ ın continuare disponibil ˆ ısi va continua execut ¸ia. apelul acestei metode se face ˆ ıntr-un bloc de tip try-cacth: try { // Facem pauza de o secunda Thread. un singur fir este ˆ ın execut ¸ie ¸ si doar pentru acesta are sens ”adormirea” sa. la un moment dat. Pentru fiecare tip de intrare ˆ ın starea ”Not Runnable”. acesta nu va fi execut chiar dac˘ a procesorul devine disponibil. atunci un alt obiect trebuie s˘ aˆ ıl informeze dac˘ a acea condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a sau nu. Intrucˆ at poate provoca except ¸ii de tipul InterruptedException. Acest lucru este foarte normal deoarece. Lungimea acestei pauze este specificat˘ a ˆ ın milisecunde ¸ si chiar nanosecunde. cu alte cuvinte ˆ ıl ”adoarme” pentru un timp specificat. atunci el devine ”Runnable” doar dup˘ a scurgerea intervalului de timp specificat de instruct ¸iunea sleep. Metoda sleep este o metod˘ a static˘ a a clasei Thread care provoac˘ a o pauz˘ aˆ ın timpul rul˘ arii firului curent aflat ˆ ın execut ¸ie. Acestea sunt: • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost ”adormit”. In intervalul ˆ ın care un fir de execut ¸ie ”doarme”. } Observat ¸i c˘ a metoda fiind static˘ a apelul ei nu se face pentru o instant ¸˘ a anume a clasei Thread.sleep(1000). • Dac˘ a un fir de execut ¸ie este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de intrare/ie¸ sire atunci el redevine ”Runnable” atunci cˆ and acea operat ¸iune s-a terminat.354 CAPITOLUL 12. care readuce firul de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a¸ steapt˘ a o anumit˘ a condit ¸ie. } catch (InterruptedException e) { . FIRE DE EXECUT ¸ IE • Este blocat ˆ ıntr-o operat ¸ie de intrare/ie¸ sire. acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunile notify sau notifyAll (vezi ”Sincronizarea firelor de execut ¸ie”). ... exist˘ a o secvent ¸˘ a specific˘ a de ie¸ sire din starea repectiv˘ a.

3. Acest lucru poate fi realizat ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: 1.print(i + " " ). i += pas) System. } Dup˘ a afi¸ sarea numerelor din intervalul specificat. i <= b. metoda se termin˘ a ¸ si.out. Un fir nu poate fi oprit din program printr-o anumit˘ a metod˘ a. Spre deosebire de versiunile curente ale limbajului Java. Prin scrierea unor metode run care s˘ a-¸ si termine execut ¸ia ˆ ın mod natural. un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur propria sa ”moarte”. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 355 Starea ”Dead” Este starea ˆ ın care ajunge un fir de execut ¸ie la terminarea sa.3. Ambele exemple anteriorare se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın aceast˘ a categorie. vom folosi o variabil˘ a membr˘ a a clasei care descrie firul de execut ¸ie care fie este public˘ a. ˆ ın versiunile mai vechi exista metoda stop a clasei Thread care termina fort ¸at un fir de execut ¸ie. se va termina ¸ si firul de execut ¸ie repsectiv. Prin folosirea unei variabile de terminare. // Primul exemplu public void run() { for(int i = a. acesta intrˆ and ˆ ın starea Dead. un fir de execut ¸ie nu poate fi terminat fort ¸at de c˘ atre program ci trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur terminarea sa. La terminarea metodei run se va termina automat ¸ si firul de execut ¸ie. 2. A¸ sadar.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. Uzual. ci trebuie s˘ a se termine ˆ ın mod natural la ˆ ıncheierea metodei run pe care o execut˘ a. S˘ a consider˘ am exemplul unui fir de execut ¸ie care trebuie s˘ a numere secundele scurse pˆ an˘ a la ap˘ asarea tastei Enter. odat˘ a cu ea.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie Dup˘ a cum am vazut. 12. fie este asociat˘ a cu o metod˘ a public˘ a care permite schimbarea valorii sale. ˆ ıns˘ a aceasta a fost eliminat˘ a din motive de securitate. . In cazul cˆ and metoda run trebuie s˘ a execute o bucl˘ a infinit˘ a atunci aceasta trebuie controlat˘ a printr-o variabil˘ a care s˘ a opreasc˘ a ciclul atunci cˆ and dorim ca firul de execut ¸ie s˘ a se termine.

System . out . sleep (1000) . sec + " secunde " ) . Setarea valorii null pentru variabila care referea instant ¸a firului de execut ¸ie va u¸ sura ˆ ıns˘ a activitatea procesului gc. in . System .exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. println ( "S . Sistemul Java de colectare a ”gunoiului” se ocup˘ a de acest lucru. out .3: Folosirea unei variabile de terminare import java . Metoda System. } catch ( Interr u pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } } public class TestTerminare { public static void main ( String args []) throws IOException { NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde () . read () . fir .au scurs " + fir . io . class NumaraSecunde extends Thread { public int sec = 0. print ( " . " ) . println ( " Apasati tasta Enter " ) . sec ++. . executie = false . start () . System . // Folosim o variabila de terminare public boolean executie = true .*. System . } } Nu este necesar˘ a distrugerea explicit˘ a a unui fir de execut ¸ie. // Oprim firul de executie fir . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.356 CAPITOLUL 12. out . public void run () { while ( executie ) { try { Thread .

Dup˘ a crearea sa. // isAlive retuneaza false (starea este New Thread) fir. getDef aultToo lkit () . sleep (1000) . la rularea unei aplicat ¸ii. Toolkit . De multe ori ˆ ıns˘ a dorim s˘ a folosim fire care s˘ a realizeze diverse activit˘ a¸ ti. beep () . // isAlive retuneaza false (starea este Dead) 12.executie = false. Listing 12.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. Cu alte cuvinte.dac˘ a firul este ˆ ın una din starile ”New Thread” sau ”Dead” Intre st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable”. Aceste fire de execut ¸ie se numesc demoni.4: Crearea unui fir de excut ¸ie de tip ”daemon” class Beeper implements Runnable { public void run () { while ( true ) { java . sau scos din aceast˘ a stare.start(). try { Thread .dac˘ a firul este ˆ ın una din st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable” • false . un fir de execut ¸ie poate fi f˘ acut demon. repectiv ”New Thread” sau ”Dead” nu se poate face nici o diferent ¸iere. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 357 Pentru a testa dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost pornit dar nu s-a terminat ˆ ınc˘ a putem folosi metoda isAlive. awt .2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” Un proces este considerat ˆ ın execut ¸ie dac˘ a cont ¸ine cel put ¸in un fir de execut ¸ie activ. cu metoda setDaemon.3. } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} } . pe toat˘ a durata de execut ¸ie a programului iar ˆ ın momentul termin˘ arii acestuia s˘ a se termine automat ¸ si firele respective. // isAlive retuneaza true (starea este Runnable) fir. NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde(). ma¸ sina virtual˘ a Java nu se va opri decˆ at atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici un fir de execut ¸ie activ. eventual periodic.3. Metoda returneaz˘ a: • true .

start () . Sistemul Java de execut ¸ie a programelor implementeaz˘ a un algoritm simplu. prioritatea unui fir nou creat are MIN PRIORITY ¸ valoarea NORM PRIORITY. Aceste trei constante sunt definite ˆ ın clasa Thread astfel: public static final int MAX_PRIORITY = 10. setDaemon ( true ) .. out . cunoscut sub numele de planificare cu priorit˘ a¸ ti fixate.358 } } CAPITOLUL 12.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie Majoritatea calculatoarelor au un sigur procesor. public static final int NORM_PRIORITY= 5. io . println ( " Apasati Enter . System .. FIRE DE EXECUT ¸ IE public class TestDaemon { public static void main ( String args []) throws java . Execut ¸ia ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine a mai multor fire de execut ¸ie pe un num˘ ar limitat de procesoare se nume¸ ste planificare (scheduling). determinist de planificare. public static final int MIN_PRIORITY = 1. " ) . t . t . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ˆ ımpart˘ a accesul la acel procesor. O prioritate este de fapt un num˘ ar ˆ ıntreg cu valori cuprinse ˆ ıntre si MAX PRIORITY. Implicit. exist˘ a dou˘ a modele de lucru cu fire de execut ¸ie: . in . read () . IOException { Thread t = new Thread ( new Beeper () ) .3. System . Schimbarea ulterioar˘ a a priorit˘ a¸ tii unui fir de execut ¸ie se realizeaz˘ a cu metoda setPriority a clasei Thread. La nivelul sistemului de operare. // " Demonul " se termina automat // la terminarea aplicatiei } } 12. Fiecare fir de execut ¸ie Java prime¸ ste la crearea sa o anumit˘ a prioritate.

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. atunci firul cu prioritate mai mare este imediat trecut ˆ ın execut ¸ie iar celalalt trecut ˆ ın asteptare. programele Java trebuie scrise astfel ˆ ıncˆ at s˘ a funct ¸ioneze corect pe ambele modele. acest sistem se mai nume¸ ste cu ”cuante de timp”. In cazul ˆ ın care toate firele au aceea¸ si prioritate ele sunt alese pe rˆ and. De asemenea. sau este suspendat din diverse motive. ˆ ım modelul cooperativ firele de execut ¸ie sunt responsabile cu partajarea timpului de execut ¸ie. A¸ sadar. dezavantajul acestui model este c˘ a unele fire pot acapara procesorul.3. un fir de execut ¸ie Java cedeaz˘ a procesorul ˆ ın una din situatiile: • un fir de execut ¸ie cu o prioritate mai mare solicit˘ a procesorul. Planificatorul Java lucreaz˘ aˆ ın modul urmator: dac˘ a la un moment dat sunt mai multe fire de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. ˆ ın timp ce ˆ ın modelul preemptiv ele trebuie s˘ a partajeze resursele comune. dup˘ a un algoritm simplu de tip ”round-robin”. dup˘ a ce au fost l˘ asate s˘ a ruleze o perioad˘ a. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 359 • Modelul cooperativ. Doar cˆ and firul de execut ¸ie cu prioritate maxim˘ a se termin˘ a. dezavantajul s˘ au fiind nevoia de a sincroniza accesul firelor la resursele comune. urmˆ and s˘ a fie reluate dup˘ a ce ¸ si celelalte fire aflate ˆ ın execut ¸ie au avut acces la procesor. vom mai detalia put ¸in aceste aspecte. Planificatorul Java nu va ˆ ıntrerupe ˆ ıns˘ a un fir de execut ¸ie ˆ ın favoarea altuia de aceeasi prioritate. • timpul alocat pentru execut ¸ia s˘ a a expirat (pe SO cu cuante de timp). dac˘ a un fir cu prioritate mai mare decˆ at firul care se execut˘ a la un moment dat solicit˘ a procesorul. • metoda sa run se termin˘ a. Deoarece specificat ¸iile ma¸ sinii virtuale Java nu impun folosirea unui anumit model. . ˆ ıns˘ a acest lucru ˆ ıl poate face sistemul de operare ˆ ın cazul ˆ ın care acesta aloc˘ a procesorul ˆ ın cuante de timp (un astfel de SO este Windows). planificatorul ˆ ıl va alege pe cel cu prioritatea cea mai mare pentru a-l executa. va fi ales un fir cu o prioritate mai mic˘ a. ˆ ın care firele de execut ¸ie decid cˆ and s˘ a cedeze procesorul. In continuare. nepermit ¸ˆ and ¸ si execut ¸ia altora pˆ an˘ a la terminarea lor. adic˘ a sunt pregatite pentru a fi rulate. • face explicit acest lucru apelˆ and metoda yield. A¸ sadar. ˆ ın care firele de execut ¸ie pot fi ˆ ıntrerupte oricˆ and. • Modelul preemptiv.

out . ˆ ıns˘ a nu trebuie s˘ a ne baz˘ am pe acest lucru la scrierea unui program. blocˆ and efectiv execut ¸ia celorlalte fire de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea sa. Listing 12. . } public void run () { int i = 0. deoarece acesta poate fi diferit de la un sistem de operare la altul. // yield () . if ( i % 100 == 0) System . s1 . Un fir de execut ¸ie de lung˘ a durat˘ a¸ si care nu cedeaz˘ a explicit procesorul la anumite intervale de timp astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poata fi executate ¸ si celelalte fire de execut ¸ie se nume¸ ste fir de execut ¸ie egoist. s2 .360 CAPITOLUL 12. setPriority ( Thread . MAX_PRIORITY ) . while ( i < 100000) { // Bucla care acapareaza procesorul i ++. trebuie evitat˘ a scrierea lor ˆ ıntrucˆ at acapareaz˘ a pe termen nedefinit procesorul. FIRE DE EXECUT ¸ IE Atent ¸ie In nici un caz corectitudinea unui program nu trebuie s˘ a se bazeze pe mecansimul de planificare a firelor de execut ¸ie.5: Exemplu de fir de execut ¸ie ”egoist” class FirEgoist extends Thread { public FirEgoist ( String name ) { super ( name ) . } } } public class TestFirEgoist { public static void main ( String args []) { FirEgoist s1 . Evident. println ( getName () + " a ajuns la " + i ) . Unele sistemele de operare combat acest tip de comportament prin metoda aloc˘ arii procesorului ˆ ın cuante de timp fiec˘ arui fir de execut ¸ie. setPriority ( Thread . MAX_PRIORITY ) . s1 = new FirEgoist ( " Firul 1 " ) . s2 = new FirEgoist ( " Firul 2 " ) . Un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a fie ”corect” fat ¸˘ ade celelalte fire ¸ si s˘ a cedeze periodic procesorul astfel ˆ ıncˆ at toate s˘ a aib˘ a posibilitatea de a se executa. s2 .

start () ... dˆ and ocazia ¸ si altor fire s˘ a se execute. Firul Firul Firul Firul Firul Firul . execut ¸ia celor dou˘ a fire se va intercala. Firul Firul 1 a ajuns la 100 1 a ajuns la 200 1 a ajuns la 300 1 1 2 2 a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la 99900 100000 100 200 2 a ajuns la 99900 2 a ajuns la 100000 Rezolvarea acestei probleme se face fie prin intermediul metodei statice yield a clasei Thread. Decomentˆ and linia ˆ ın care apel˘ am yeld din exemplul anterior.. } } 361 Firul de execut ¸ie s1 are prioritate maxim˘ a ¸ si pˆ an˘ a nu-¸ si va termina execut ¸ia nu-i va permite firului s2 s˘ a execute nici o instruct ¸iune. fie prin ”adormirea” temporar˘ a a firului curent cu ajutorul metodei sleep. Rezultatul va ar˘ ata astfel: Firul Firul Firul . start () . .3. Prin metoda yield un fir de execut ¸ie nu cedeaz˘ a procesorul decˆ at firelor de execut ¸ie care au aceea¸ si prioritate cu a sa ¸ si nu celor cu priorit˘ a¸ ti mai mici.. acaparˆ and efectiv procesorul. Firul Firul Firul Firul .. care determin˘ a firul de execut ¸ie curent s˘ a se opreasc˘ a temporar.. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE s1 .. s2 . 1 1 2 1 2 2 a a a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la la la 31900 32000 100 32100 200 300 .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12..

numerele generate de c˘ atre produc˘ ator ¸ si va afi¸ sa valoarea lor pe ecran.3.362 CAPITOLUL 12. Pentru a fi accesibil˘ a ambelor fire de execut ¸ie.5 Scenariul produc˘ ator / consumator Pentru a ˆ ıntelege mai bine modalitatea de sincronizare a dou˘ a fire de execut ¸ie s˘ a implement˘ am efectiv o problem˘ a de tip produc˘ ator/consumator. Cel mai elocvent scenariu ˆ ın care firele de execut ¸ie trebuie s˘ a se comunice ˆ ıntre ele este cunoscut sub numele de problema produc˘ atorului/consumatorului.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie Pˆ an˘ a acum am v˘ azut cum putem crea fire de execut ¸ie independente ¸ si asincrone. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. din acest motiv. ˆ ıntr-un buffer iar consumatorul cite¸ ste numerele din acel buffer pentru a le procesa. S˘ a consider˘ am urm˘ atoarea situat ¸ie: • Produc˘ atorul genereaz˘ a numerele ˆ ıntregi de la 1 la 10. ele trebuie sincronizate ˆ ıntr-o manier˘ a care s˘ a permit˘ a decurgerea normal˘ aa activit˘ a¸ tii lor. dar care ruleaz˘ a concurent. Sau. pe rˆ and. 12. ˆ ın care produc˘ atorul genereaz˘ a un flux de date care este preluat ¸ si prelucrat de c˘ atre consumator.3. pe rˆ and. s˘ a presupunem c˘ a produc˘ atorul genereaz˘ a ni¸ ste numere ¸ si le plaseaz˘ a. • Consumatorul va prelua. Pe m˘ asura ce le genereaz˘ aˆ ıncearc˘ a s˘ a le plaseze ˆ ıntr-o zon˘ a de memorie (o variabil˘ a ˆ ıntreaga) de unde s˘ a fie citite de c˘ atre consumator. vom ˆ ıncapsula variabila ce va contine numerele generate ˆ ıntr-un obiect descris de clasa Buffer ¸ si care va avea dou˘ a metode put (pentru punerea unui numar ˆ ın buffer) ¸ si get (pentru obtinerea numarului din buffer). respectiv o zon˘ a de memorie ¸ si. trebuie s˘ a comunice ˆ ıntre ele pentru a accesa diferite resurse comune sau pentru a-¸ si transmite dinamic rezultatele ”muncii” lor. . Exist˘ aˆ ıns˘ a numeroase situat ¸ii cˆ and fire de execut ¸ie separate. S˘ a consider˘ am de exemplu o aplicat ¸ie Java ˆ ın care un fir de execut ¸ie (produc˘ atorul) scrie date ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın timp ce alt fir de execut ¸ie (consumatorul) cite¸ ste date din acela¸ si fi¸ sier pentru a le prelucra. cu alte cuvinte care nu depind ˆ ın nici un fel de execut ¸ia sau de rezultatele altor fire. In ambele cazuri avem de-a face cu fire de execut ¸ie concurente care folosesc o resurs˘ a comun˘ a: un fi¸ sier. fiecare la un interval neregulat cuprins ˆ ıntre 0 ¸ si 100 de milisecunde.

} public void put ( int number ) { this . out . public Producator ( Buffer b ) { buffer = b . } public void run () { for ( int i = 0. public Consumator ( Buffer b ) { buffer = b . i ++) { buffer . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private Buffer buffer . .3. number = number . try { sleep (( int ) ( Math . public int get () { return number .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. System . } } Vom implementa acum clasele Producator ¸ si Consumator care vor descrie cele dou˘ a fire de execut ¸ie. i < 10. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 363 F˘ ar˘ a a folosi nici un mecanism de sincronizare clasa Buffer arat˘ a astfel: Listing 12.6: Clasa Buffer f˘ ar˘ a sincronizare class Buffer { private int number = -1. println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . Listing 12. random () * 100) ) .7: Clasele Producator ¸ si Consumator class Producator extends Thread { private Buffer buffer . Ambele vor avea o referint ¸a comun˘ a la un obiect de tip Buffer prin intermediul c˘ aruia ˆ ı¸ si comunic˘ a valorile. put ( i ) .

motivul fiind lipsa oric˘ arei sincroniz˘ ari ˆ ıntre cele dou˘ a fire de execut ¸ie. println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . p1 . get () . start () . out . Mai precis. c1 . start () . Producator p1 = new Producator ( b ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. Consumator c1 = new Consumator ( b ) . i < 10.364 } CAPITOLUL 12. } } Dup˘ a cum ne a¸ steptam. i ++) { value = buffer . rezultatul va fi ceva de forma: Consumatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a a a a a a a a a a a a a primit: primit: pus: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: pus: pus: pus: pus: pus: -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 . System . for ( int i = 0. } } } public class TestSincron izare1 { public static void main ( String [] args ) { Buffer b = new Buffer () . rezultatul rul˘ arii acestui program nu va rezolva nici pe departe problema propus˘ a de noi.

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a pus: pus: pus: pus: 6 7 8 9

365

Ambele fire de execut ¸ie acceseaz˘ a resursa comun˘ a, adic˘ a obiectul de tip Buffer, ˆ ıntr-o manier˘ a haotic˘ a¸ si acest lucru se ˆ ıntˆ ampla din dou motive : • Consumatorul nu a¸ steapt˘ aˆ ınainte de a citi ca produc˘ atorul s˘ a genereze un num˘ ar ¸ si va prelua de mai multe ori acela¸ si num˘ ar. • Produc˘ atorul nu a¸ steapt˘ a consumatorul s˘ a preia num˘ arul generat ˆ ınainte de a produce un altul, ˆ ın felul acesta consumatorul va ”rata” cu sigurant ¸˘ a unele numere (ˆ ın cazul nostru aproape pe toate). Problema care se ridic˘ aˆ ın acest moment este: cine trebuie s˘ a se ocupe de sincronizarea celor dou˘ a fire de execut ¸ie : clasele Producator ¸ si Consumator sau resursa comuna Buffer ? R˘ aspunsul este evident: resursa comun˘ a Buffer, deoarece ea trebuie s˘ a permita sau nu accesul la cont ¸inutul s˘ au ¸ si nu firele de execut ¸ie care o folosesc. In felul acesta efortul sincroniz˘ arii este transferat de la produc˘ ator/consumator la un nivel mai jos, cel al resursei critice. Activit˘ a¸ tile produc˘ atorului ¸ si consumatorului trebuie sincronizate la nivelul resursei comune ˆ ın dou˘ a privint ¸e: • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie nu trebuie s˘ a acceseze simultan buffer-ul; acest lucru se realizeaz˘ a prin blocarea obiectului Buffer atunci cˆ and este accesat de un fir de execut ¸ie, astfel ˆ ıncˆ at nici nu alt fir de execut ¸ie s˘ a nu-l mai poat˘ a accesa (vezi ”Monitoare”). • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie trebuie s˘ a se coordoneze, adic˘ a produc˘ atorul trebuie s˘ a g˘ aseasc˘ a o modalitate de a ”spune” consumatorului c˘ a a plasat o valoare ˆ ın buffer, iar consumatorul trebuie s˘ a comunice produc˘ atorului c˘ a a preluat aceast˘ a valoare, pentru ca acesta s˘ a poat˘ a genera o alta. Pentru a realiza aceasta comunicare, clasa Thread pune la dispozit ¸ie metodele wait, notify, notifyAll. (vezi ”Semafoare”). Folosind sincronizarea clasa Buffer va ar˘ ata astfel:

366

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.8: Clasa Buffer cu sincronizare

class Buffer { private int number = -1; private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

Rezultatul obtinut va fi cel scontat: Producatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul ... Producatorul Consumatorul a a a a pus: primit: pus: primit: 0 0 1 1

a pus: 9 a primit: 9

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE

367

12.3.6

Monitoare

Definit ¸ie Un segment de cod ce gestioneaz˘ a o resurs˘ a comun˘ a mai multor de fire de execut ¸ie separate concurente se nume¸ ste sect ¸iune critic˘ a. In Java, o sect ¸iune critic˘ a poate fi un bloc de instruct ¸iuni sau o metod˘ a. Controlul accesului ˆ ıntr-o sect ¸iune critic˘ a se face prin cuvˆ antul cheie synchronized. Platforma Java asociaz˘ a un monitor (”lac˘ at”) fiec˘ arui obiect al unui program aflat ˆ ın execut ¸ie. Acest monitor va indica dac˘ a resursa critic˘ a este accesat˘ a de vreun fir de execut ¸ie sau este liber˘ a, cu alte cuvinte ”monitorizeaz˘ a” resursa respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care este accesat˘ a, va pune un lac˘ at pe aceasta, astfel ˆ ıncˆ at s˘ aˆ ımpiedice accesul altor fire de execut ¸ie la ea. In momentul cˆ and resursa este eliberat˘ a ”lac˘ atul” va fi eliminat, pentru a permite accesul altor fire de execut ¸ie. In exemplul de tip produc˘ ator/consumator de mai sus, sect ¸iunile critice sunt metodele put ¸ si get iar resursa critic˘ a comun˘ a este obiectul buffer. Consumatorul nu trebuie s˘ a acceseze buffer-ul cˆ and producatorul tocmai pune o valoare ˆ ın el, iar produc˘ atorul nu trebuie s˘ a modifice valoarea din buffer ˆ ın momentul cˆ and aceasta este citit˘ a de c˘ atre consumator. public synchronized int get() { ... } public synchronized void put(int number) { ... } S˘ a observam c˘ a ambele metode au fost declarate cu modificatorul synchronized. Cu toate acestea, sistemul asociaz˘ a un monitor unei instant ¸e a clasei Buffer ¸ si nu unei metode anume. In momentul ˆ ın care este apelat˘ a o metod˘ a sincronizat˘ a, firul de execut ¸ie care a facut apelul va bloca obiectul a c˘ arei metod˘ a o acceseaz˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a celelalte fire de execut ¸ie nu vor mai putea accesa resursele critice ale acelui obiect. Acesta este un lucru logic, deoarece mai multe sect ¸iuni critice ale unui obiect gestioneaz˘ a de fapt o singur˘ a resurs˘ a critic˘ a. In exemplul nostru, atunci cˆ and producatorul apeleaz˘ a metoda put pentru a scrie un num˘ ar, va bloca tot obiectul buffer, astfel c˘ a firul de execut ¸ie

368

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

consumator nu va avea acces la metoda get, ¸ si reciproc. public synchronized void put(int number) { // buffer blocat de producator ... // buffer deblocat de producator } public synchronized int get() { // buffer blocat de consumator ... // buffer deblocat de consumator }

Monitoare fine Adeseori, folosirea unui monitor pentru ˆ ıntreg obiectul poate fi prea restrictiv˘ a. De ce s˘ a bloc˘ am toate resursele unui obiect dac˘ a un fir de execut ¸ie nu dore¸ ste decˆ at accesarea uneia sau a cˆ atorva dintre ele ? Deoarece orice obiect are un monitor, putem folosi obiecte fictive ca lac˘ ate pentru fiecare din resursele obiectului nostru, ca ˆ ın exemplul de mai jos: class MonitoareFine { //Cele doua resurse ale obiectului Resursa x, y; //Folosim monitoarele a doua obiecte fictive Object xLacat = new Object(), yLacat = new Object(); public void metoda() { synchronized(xLacat) { // Accesam resursa x } // Cod care nu foloseste resursele comune ... synchronized(yLacat) { // Accesam resursa y }

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE ... synchronized(xLacat) { synchronized(yLacat) { // Accesam x si y } } ... synchronized(this) { // Accesam x si y } } }

369

Metoda de mai sus nu a fost declarat˘ a cu synchronized ceea ce ar fi determinat blocarea tuturor resurselor comune la accesarea obiectului respectiv de un fir de execut ¸ie, ci au fost folosite monitoarele unor obiecte fictive pentru a controla folosirea fiec˘ arei resurs˘ aˆ ın parte.

12.3.7

Semafoare

Obiectul de tip Buffer din exemplul anterior are o variabil˘ a membr˘ a privat˘ a numit˘ a number, ˆ ın care este memorat num˘ arul pe care ˆ ıl comunic˘ a producatorul ¸ si pe care ˆ ıl preia consumatorul. De asemenea, mai are o variabil˘ a privat˘ a logic˘ a available care ne d˘ a starea buffer-ului: dac˘ a are valoarea true ˆ ınseamn˘ a c˘ a produc˘ atorul a pus o valoare ˆ ın buffer ¸ si consumatorul nu a preluat-o ˆ ınca; dac˘ a este false, consumatorul a preluat valoarea din buffer dar produc˘ atorul nu a pus deocamdat˘ a alta la loc. Deci, la prima vedere, metodele clasei Buffer ar trebui s˘ a arate astfel: public synchronized int get() { while (!available) { // Nimic - asteptam ca variabila sa devina true } available = false; return number; } public synchronized int put(int number) { while (available) {

370

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE // Nimic - asteptam ca variabila sa devina false } available = true; this.number = number;

} Varianta de mai sus, de¸ si pare corect˘ a, nu este. Aceasta deoarece implementarea metodelor este ”selfish”, cele dou˘ a metode ˆ ısi asteapt˘ aˆ ın mod egoist condit ¸ia de terminare. Ca urmare, corectitudinea funct ¸ion˘ arii va depinde de sistemul de operare pe care programul este rulat, ceea ce reprezint˘ a o gre¸ seal˘ a de programare. Punerea corect˘ a a unui fir de execut ¸ie ˆ ın asteptare se realizeaz˘ a cu metoda wait a clasei Thread, care are urm˘ atoarele forme: void wait( ) void wait( long timeout ) void wait( long timeout, long nanos ) Dup˘ a apelul metodei wait, firul de execut ¸ie curent elibereaz˘ a monitorul asociat obiectului respectiv ¸ si a¸ steapt˘ a ca una din urm˘ atoarele condit ¸ii s˘ a fie ˆ ındeplinit˘ a: • Un alt fir de execut ¸ie informeaz˘ a pe cei care ”a¸ steapt˘ a” la un anumit monitor s˘ a se ”trezeasc˘ a” - acest lucru se realizeaz˘ a printr-un apel al metodei notifyAll sau notify. • Perioada de a¸ stepatare specificat˘ a a expirat. Metoda wait poate produce except ¸ii de tipul InterruptedException, atunci cˆ and firul de execut ¸ie care a¸ steapt˘ a (este deci ˆ ın starea ”Not Runnable”) este ˆ ıntrerupt din a¸ steptare ¸ si trecut fort ¸at ˆ ın starea ”Runnable”, de¸ si condit ¸ia a¸ steptat˘ a nu era ˆ ınc˘ aˆ ındeplinit˘ a. Metoda notifyAll informeaz˘ a toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın asteptare la monitorul obiectului curent ˆ ındeplinirea condit ¸iei pe care o a¸ steptau. Metoda notify informeaz˘ a doar un singur fir de execut ¸ie, specificat ca argument. Reamintim varianta corect˘ a a clasei Buffer: Listing 12.9: Folosirea semafoarelor
class Buffer { private int number = -1;

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE
private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

371

12.3.8

Probleme legate de sincronizare

Din p˘ acate, folosirea monitoarelor ridic˘ a ¸ si unele probleme. S˘ a analiz˘ am cˆ ateva dintre ele ¸ si posibilele lor solut ¸ii: Deadlock Deadlock-ul este o problem˘ a clasic˘ aˆ ıntr-un mediu ˆ ın care ruleaz˘ a mai multe fire de execut ¸ie ¸ si const˘ aˆ ın faptul c˘ a, la un moment dat, ˆ ıntreg procesul se poate bloca deoarece unele fire a¸ steapt˘ a deblocarea unor monitoare care nu se vor debloca niciodat˘ a. Exist˘ a numeroase exemple ˆ ın acest sens, cea mai cunoscut˘ a fiind ”Problema filozofilor”. Reformulat˘ a, s˘ a ne imagin˘ am dou˘ a persoane ”A” ¸ si ”B” (fire de execut ¸ie) care stau la aceea¸ si mas˘ a¸ si tre-

372

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

buie s˘ a foloseasc˘ aˆ ın comun cut ¸itul ¸ si furculit ¸a (resursele comune) pentru a mˆ anca. Evident, cele dou˘ a persoane doresc obt ¸inerea ambelor resurse. S˘ a presupunem c˘ a ”A” a ot ¸inut cut ¸itul ¸ si ”B” furculit ¸a. Firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ steptarea eliber˘ arii furculit ¸ei iar firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ stepatrea eliber˘ arii cut ¸itului, ceea ce conduce la starea de ”deadlock”. De¸ si acest exemplu este desprins de realitate, exist˘ a numeroase situat ¸ii ˆ ın care fenomenul de ”deadlock” se poate manifesta, multe dintre acestea fiind dificil de detectat. Exist˘ a cˆ ateva reguli ce pot fi aplicate pentru evitarea deadlock-ului: • Firele de execut ¸ie s˘ a solicite resursele ˆ ın aceea¸ si ordine. Aceast˘ a abordare elimin˘ a situat ¸iile de a¸ steptare circular˘ a. • Folosirea unor monitoare care s˘ a controleze accesul la un grup de resurse. In cazul nostru, putem folosi un monitor ”tacˆ amuri” care trebuie blocat ˆ ınainte de a cere furculit ¸a sau cut ¸itul. • Folosirea unor variabile care s˘ a informeze disponibilitatea resurselor f˘ ar˘ a a bloca monitoarele asociate acestora. • Cel mai importat, conceperea unei arhitecturi a sistemului care s˘ a evite pe cˆ at posibil aparit ¸ia unor potent ¸iale situat ¸ii de deaslock.

Variabile volatile Cuvˆ antul cheie volatile a fost introdus pentru a controla unele aspecte legate de optimiz˘ arile efectuate de unele compilatoare. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: class TestVolatile { boolean test; public void metoda() { test = false; // * if (test) { // Aici se poate ajunge... } } }

12.4. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE

373

Un compilator care optimizeaz˘ a codul, poate decide c˘ a variabila test fiind setat˘ a pe false, corpul if -ului nu se va executa ¸ si s˘ a exclud˘ a secvent ¸a respectiv˘ a din rezultatul compil˘ arii. Dac˘ a aceast˘ a clas˘ a ar fi ˆ ıns˘ a accesat˘ a de mai multe fire de execut ¸ie, variabile test ar putea fi setat˘ a pe true de un alt fir, exact ˆ ıntre instruct ¸iunile de atribuire ¸ si if ale firului curent. Declararea unei variabile cu modificatorul volatile informeaz˘ a compilatorul s˘ a nu optimizeze codul ˆ ın care aceasta apare, previzionˆ and valoarea pe care variabila o are la un moment dat.

Fire de execut ¸ie inaccesibile Uneori firele de execut ¸ie sunt blocate din alte motive decˆ at a¸ steptarea la un monitor, cea mai frecvent˘ a situat ¸ie de acest tip fiind operat ¸iunile de intrare/ie¸ sire (IO) blocante. Cˆ and acest lucru se ˆ ınt˘ ampl˘ a celelalte fire de execut ¸ie trebuie s˘ a poat˘ a accesa ˆ ın continuare obiectul. Dar dac˘ a operat ¸iunea IO a fost f˘ acut˘ aˆ ıntr-o metod˘ a sincronizat˘ a, acest lucru nu mai este posibil, monitorul obiectului fiind blocat de firul care a¸ steapt˘ a de fapt s˘ a realizeze operat ¸ia de intrare/ie¸ sire. Din acest motiv, operat ¸iile IO nu trebuie f˘ acute ˆ ın metode sincronizate.

12.4

Gruparea firelor de execut ¸ie

Gruparea firelor de execut ¸ie pune la dispozit ¸ie un mecanism pentru manipularea acestora ca un tot ¸ si nu individual. De exemplu, putem s˘ a pornim sau s˘ a suspend˘ am toate firele dintr-un grup cu un singur apel de metod˘ a. Gruparea firelor de execut ¸ie se realizeaz˘ a prin intermediul clasei ThreadGroup. Fiecare fir de execut ¸ie Java este membru al unui grup, indiferent dac˘ a specific˘ am explicit sau nu acest lucru. Afilierea unui fir la un anumit grup se realizeaz˘ a la crearea sa ¸ si devine permanent˘ a, ˆ ın sensul c˘ a nu vom putea muta un fir dintr-un grup ˆ ın altul, dup˘ a ce acesta a fost creat. In cazul ˆ ın care cre˘ am un fir folosind un constructor care nu specific˘ a din ce grup face parte, el va fi plasat automat ˆ ın acela¸ si grup cu firul de execut ¸ie care l-a creat. La pornirea unui program Java se creeaz˘ a automat un obiect de tip ThreadGroup cu numele main, care va reprezenta grupul tuturor firelor de execut ¸ie create direct din program ¸ si care nu au fost ata¸ sate explicit altui grup. Cu alte cuvinte, putem s˘ a ignor˘ am complet plasarea firelor de execut ¸ie ˆ ın grupuri ¸ si s˘ a l˘ as˘ am sistemul s˘ a se ocupe cu aceasta, adunˆ andu-le pe toate

Runnable target) public Thread(ThreadGroup group. String name) public Thread(ThreadGroup group. new Thread(grup2. Un grup poate avea ca p˘ arinte un alt grup. FIRE DE EXECUT ¸ IE ˆ ın grupul main. "Consumator 1"). "Producator 1"). ˆ ın care r˘ ad˘ acina este grupul implicit main. ThreadGroup Thread c1 = Thread c2 = Thread c3 = grup2 = new ThreadGroup("Consumatori"). Pentru a afla c˘ arui grup apart ¸ine un anumit fir de execut ¸ie putem folosi metoda getThreadGroup a clasei Thread. String name) Fiecare din ace¸ sti costructori creeaz˘ a un fir de execut ¸ie. "Producator 2"). "Consumator 2").374 CAPITOLUL 12. new Thread(grup2. primul cu dou˘ a fire de execut ¸ie iar al doilea cu trei: ThreadGroup grup1 = new ThreadGroup("Producatori"). Thread p1 = new Thread(grup1. Exist˘ a situat ¸ii ˆ ıns˘ a cˆ and gruparea firelor de execut ¸ie poate u¸ sura substant ¸ial manevrarea lor. ca ˆ ın figura de mai jos: . Crearea unui fir de execut ¸ie ¸ si plasarea lui ˆ ıntr-un grup (altul decˆ at cel implicit) se realizeaz˘ a prin urm˘ atorii constructori ai clasei Thread: public Thread(ThreadGroup group. "Consumator 3"). Thread p2 = new Thread(grup1. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie pot fi plasate ˆ ıntr-o ierarhie de grupuri. In exemplul urm˘ ator vor fi create dou˘ a grupuri. Runnable target. new Thread(grup2. ˆ ıl init ¸ializeaz˘ a ¸ si ˆ ıl plaseaz˘ aˆ ıntr-un grup specificat ca argument.

} } . getName () ) . yield () .10: Folosirea clasei ThreadGroup public class TestThreadGroup { static class Dummy implements Runnable { public void run () { while ( true ) Thread . out .4. Frame ( " Test " ) . i ++) System . // Cream un fir propriu new Thread ( new Dummy () . enumerate ( lista ) . awt . awt . grupCurent .12. i < n . activeCount () . GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ım care list˘ am firele de execut ¸ie active: 375 Listing 12. Frame f = new java . } } public static void main ( String args []) { // Cream o fereastra pentru a fi create // automat firele de executie din AWT java . // Aflam numarul firelor de executie active int n = grupCurent . // Enumeram firele din grup Thread [] lista = new Thread [ n ]. println ( " Thread # " + i + " = " + lista [ i ]. start () . " Fir de test " ) . // Le afisam for ( int i =0. // Obtinem o referinta la grupul curent Thread firCurent = Thread . ThreadGroup grupCurent = firCurent . getThreadGroup () . currentThread () .

conectarea unui flux de intrare cu un flux de ie¸ sire se face prin metoda connect: public void connect(PipedWriterpw) public void connect(PipedReaderpr) Intrucˆ at fluxurile care sunt conectate printr-un pipe trebuie s˘ a execute simultan operat ¸ii de scriere/citire. La un cap˘ at se scriu caractere. Fluxurile ”pipe” de ie¸ sire ¸ si cele de intrare pot fi conectate pentru a efectua transmiterea datelor. PipedWriter . Realizarea conexiunii se face astfel: PipedWriter PipedReader // sau PipedReader PipedWriter // sau pw1 = new PipedWriter(). Acestea sunt implementate prin fluxuri descrise de clasele: • PipedReader. Se observ˘ a c˘ a acesta este un comportament tipic produc˘ ator-consumator asincron.pentru caractere. La citire. respectiv • PipedOutputStream.376 CAPITOLUL 12. firele de execut ¸ie comunicˆ and printr-un canal. . dac˘ a nu sunt date disponibile firul de execut ¸ie se va bloca pˆ an˘ a ce acestea vor deveni disponibile.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” O modalitate deosebit de util˘ a prin care dou˘ a fire de execut ¸ie pot comunica este realizat˘ a prin intermediul canalelor de comunicatii (pipes). la cel˘ alalt se citesc. folosirea lor se va face din cadrul unor fire de execut ¸ie. Funct ¸ionarea obicetelor care instant ¸iaz˘ a PipedWriter ¸ si PipedReader este asem˘ an˘ atoare cu a canalelor de comunicare UNIX (pipes). FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. PipedInputStream . Fiecare cap˘ at al unui canal este utilizat dintr-un fir de execut ¸ie separat. pr2 = new PipedReader(). Acest lucru se realizeaz˘ a uzual prin intemediul constructorilor: public PipedReader(PipedWriterpw) public PipedWriter(PipedReaderpr) In cazul ˆ ın care este folosit un constructor f˘ ar˘ a argumente.pentru octet ¸i. pr1 = new PipedReader(pw1). pw2 = new PipedWriter(pr2).

i ++) { try { out . try { sleep (( int ) ( Math . out = out . } catch ( IOException e ) { e . PipedWriter pw = new PipedWirter(). random () * 100) ) . 377 Scrierea ¸ si citirea pe/de pe canale se realizeaz˘ a prin metodele uzuale read ¸ si write. } public void run () { for ( int i = 0. pr.connect(pr). class Producator extends Thread { private DataOutputStream out . public Consumator ( DataInputStream in ) { this .11: Folosirea fluxurilor de tip ”pipe” import java . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) .connect(pw) //echivalent cu pw.*. folosind canale de comunicat ¸ie.5. writeInt ( i ) . in = in . i < 10. io . . COMUNICAREA PRIN FLUXURI DE TIP ”PIPE” PipedReader pr = new PipedReader(). Listing 12.12. care le prime¸ ste printr-un flux de intrare de tip DataInputStream. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private DataInputStream in . printStackTrace () . Produc˘ atorul trimite datele printr-un flux de ie¸ sire de tip DataOutputStream c˘ atre consumator. } System . public Producator ( DataOutputStream out ) { this . ˆ ın toate formele lor. Aceste dou˘ a fluxuri vor fi interconectate prin intermediul unor fluxuri de tip ”pipe”. S˘ a reconsider˘ am acum exemplul produc˘ ator/consumator prezentat anterior. out .

start () . printStackTrace () . Consumator c1 = new Consumator ( in ) . } } 12. PipedInputStream pipeIn = new PipedInputStream ( pipeOut ) . } catch ( IOException e ) { e .6 Clasele Timer ¸ si TimerTask Clasa Timer ofer˘ a o facilitate de a planifica diverse act ¸iuni pentru a fi realizate la un anumit moment de c˘ atre un fir de execut ¸ie ce ruleaz˘ aˆ ın fundal. i ++) { try { value = in . println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . start () . DataOutputStream out = new DataOutputStream ( pipeOut ) . } } } public class TestPipes { public static void main ( String [] args ) throws IOException { PipedOutputStream pipeOut = new Pipe dOutput Stream () . Producator p1 = new Producator ( out ) . } System . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. p1 . Pa¸ sii care trebuie f˘ acut ¸i pentru folosirea unui timer sunt: . DataInputStream in = new DataInputStream ( pipeIn ) . readInt () .378 } CAPITOLUL 12. Act ¸iunile unui obiect de tip Timer sunt implementate ca instant ¸e ale clasei TimerTask ¸ si pot fi programate pentru o singur˘ a execut ¸ie sau pentru execut ¸ii repetate la intervale regulate. i < 10. for ( int i = 0. c1 . out .

pot fi folosite ¸ si clase anonime. Date schedule(TimerTask task. Date time. Un timer se va opri natural la terminarea metodei sale run sau poate fi oprit fort ¸at folosind metoda cancel. Dup˘ a oprirea sa el nu va mai putea fi folosit pentru planificarea altor act ¸iuni.exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. Dup˘ a cum se observ˘ a. • scheduleAtFixedRate . Dup˘ a cum vom vedea. De asemenea. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 379 • Crearea unei subclase Actiune a lui TimerTask ¸ si supreadefinirea metodei run ce va cont ¸ine act ¸iunea pe care vrem s˘ a o planific˘ am. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi executat˘ a mai repede. long period) task. long period) unde. . Metodele de planificare pe care le avem la dispozit ¸ie au urm˘ atoarele formate: schedule(TimerTask task.planificare cu ˆ ıntˆ arziere fix˘ a: dac˘ a dintr-un anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. • Crearea unui obiect de tip Actiune. metoda System. long period) task.12. time momentul exact la care va ˆ ıncepe execut ¸ia iar period intervalul de timp ˆ ıntre dou˘ a execut ¸ii. astfel ˆ ıncˆ at num˘ arul total de act ¸iuni dintr-o perioad˘ a de timp s˘ a fie tot timpul acela¸ si.6. • Crearea unui fir de execut ¸ie prin instant ¸ierea clasei Timer. long period) time. folosind metoda schedule din clasa Timer.planificare cu num˘ ar fix de rate: dac˘ a dintrun anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. long schedule(TimerTask task. metodele de planificare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • schedule . • Planificarea la execut ¸ie a obiectuluii de tip Actiune. delay reprezint˘ aˆ ıntˆ arzierea fat ¸a de momentul curent dup˘ a care va ˆ ıncepe execut ¸ia. Date scheduleAtFixedRate(TimerTask scheduleAtFixedRate(TimerTask time) delay. task descrie act ¸iunea ce se va executa. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi ¸ si ele ˆ ıntˆ arziate ˆ ın consecint ¸˘ a. long delay.

1*1000) . // Oprim primul timer t1 . Date ora = calendar . getInstance () . util . 30) . out . 0 . } } public class TestTimer { public static void main ( String args []) { // Setam o actiune repetitiva . cu rata fixa final Timer t1 = new Timer () . . // Folosim o clasa anonima pentru o alta actiune Timer t2 = new Timer () . HOUR_OF_DAY . 10*1000) . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. schedule ( new TimerTask () { public void run () { System . " ) . System . calendar . getDefaultToolkit () .12: Folosirea claselor Timer ¸ si TimerTask import java .*. set ( Calendar .380 CAPITOLUL 12. } } class Alarma extends TimerTask { public String mesaj . t1 . 22) . println ( "S . class Atentie extends TimerTask { public void run () { Toolkit . import java . mesaj = mesaj . set ( Calendar . out . 0) . // Setam o actiune pentru ora 22:30 Calendar calendar = Calendar . awt . println ( mesaj ) . calendar . public Alarma ( String mesaj ) { this . calendar . cancel () . } } . SECOND . t2 .*. print ( " .au scurs 10 secunde . getTime () . " ) . beep () . set ( Calendar . scheduleAtFix e d Ra t e ( new Atentie () . } public void run () { System . out . MINUTE .

6. ora ) . t3 .12. schedule ( new Alarma ( " Toti copiii la culcare ! " ) . CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 381 Timer t3 = new Timer () . } } .

FIRE DE EXECUT ¸ IE .382 CAPITOLUL 12.

socket. Clasele din acest pachet ofer˘ a o modalitate facil˘ a de programare ˆ ın ret ¸ea. Acest protocol asigur˘ a stabilirea unei conexiuni permanente ˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare pe parcursul comunicat ¸iei. pentru a se ”ˆ ınt ¸elege” ˆ ıntre ele. f˘ ar˘ a a fi nevoie de cuno¸ stint ¸e prealabile referitoare la comunicarea efectiv˘ aˆ ıntre calculatoare. octet cu octet. • TCP (Transport Control Protocol) este un protocol ce furnizeaz˘ a un flux sigur de date ˆ ıntre dou˘ a calculatoare aflate ˆ ın ret ¸ea.Capitolul 13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13. Cu toate acestea. Avˆ and ˆ ın vedere faptul c˘ a orice informat ¸ie care trebuie trimis˘ a prin ret ¸ea trebuie serializat˘ a astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi transmis˘ a secvent ¸ial. Dou˘ a dintre cele mai utilizate protocoale sunt TCP ¸ si UDP.1 Introducere Programarea ˆ ın ret ¸ea implic˘ a trimiterea de mesaje ¸ si date ˆ ıntre aplicat ¸ii ce ruleaz˘ a pe calculatoare aflate ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a sau conectate la Internet. • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol bazat pe pachete inde383 .net. sunt necesare cˆ ateva not ¸iuni fundamentale referitoare la ret ¸ele cum ar fi: protocol. c˘ atre destinat ¸ie. adresa IP. port. Pachetul care ofer˘ a suport pentru scrierea aplicatiilor de ret ¸ea este java. era nevoie de stabilirea unor convent ¸ii (protocoale) care s˘ a fie folosite atˆ at de calculatorul care trimite datele cˆ at ¸ si de cel care le prime¸ ste. Ce este un protocol ? Un protocol reprezint˘ a o convent ¸ie de reprezentare a datelor folosit˘ aˆ ın comunicarea ˆ ıntre dou˘ a calculatoare.

231. din acest motiv. Orice aplicat ¸ie care realizeaz˘ a o conexiune ˆ ın ret ¸ea va trebui s˘ a ata¸ seze un num˘ ar de port acelei conexiuni. uzual sub forma a 4 octet ¸i.net permit comunicarea ˆ ıntre procese folosind protocoalele . Ce este un port ? Un calculator are ˆ ın general o singur˘ a leg˘ atur˘ a fizic˘ a la ret ¸ea. nu trebuie folosite ˆ ın aplicat ¸ii. Clase de baz˘ a din java. Orice informat ¸ie destinat˘ a unei anumite ma¸ sini trebuie deci s˘ a specifice obligatoriu adresa IP a acelei ma¸ sini. cum ar fi de exemplu: 193.ro pentru adresa numeric˘ a anterioar˘ a. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA pendente de date. Prin urmare. trimise de la un calculator c˘ atre altul f˘ ar˘ a a se garanta ˆ ın vreun fel ajungerea acestora la destinat ¸ie sau ordinea ˆ ın care acestea ajung. Ins˘ a pe un calculator pot exista concurent mai multe procese care au stabilite conexiuni ˆ ın ret ¸ea. cum ar fi thor. Acest protocol nu stabile¸ ste o conexiun˘ a permant˘ aˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare.infoiasi. De asemenea. asteptˆ and diverse informat ¸ii. numite datagrame. datele trimise c˘ atre o destinat ¸ie trebuie s˘ a specifice pe lˆ anga adresa IP a calculatorului ¸ si procesul c˘ atre care se ˆ ındreapt˘ a informat ¸iile respective.30. numerele cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 1023 fiind ˆ ıns˘ a rezervate unor servicii sistem ¸ si. Identificarea proceselor se realizeaz˘ a prin intermdiul porturilor.net Clasele din java.131 ¸ si este numit adresa IP numeric˘ a. Un port este un num˘ ar pe 16 bit ¸i care identific˘ aˆ ın mod unic procesele care ruleaz˘ a pe o anumit˘ a masin˘ a. fiecare calculator aflat ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a are un nume unic ce poat fi folosit la identificarea local˘ a a acestuia. Aceasta reprezint˘ a un num˘ ar reprezentat pe 32 de bit ¸i. Valorile pe care le poate lua un num˘ ar de port sunt cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 65535 (deoarece sunt numere reprezentate pe 16 bit ¸i). Corespunz˘ atoare unei adrese numerice exista ¸ si o adresa IP simbolic˘ a. Cum este identificat un calculator ˆ ın ret ¸ea ? Orice calculator conectat la Internet este identificat ˆ ın mod unic de adresa sa IP (IP este acronimul de la Internet Protocol). Clasa Java care reprezint˘ a not ¸iunea de adres˘ a IP este InetAddress.384 CAPITOLUL 13.

infoiasi.gif http://www. un text.ro). . – Opt ¸ional. – Calea complet˘ a spre resursa referit˘ a ( acf/java/curs/9/prog retea. ˆ ıns˘ a un URL poate referi ¸ si interog˘ ari la baze de date. ftp. – Opt ¸ional. rezultate ale unor comenzi executate la distant ¸a ˘.. o referint ¸˘ a de tip anchor ˆ ın cadrul fi¸ sierului referit (#url).infoiasi. portul la care s˘ a se realizeze conexiunea. un URL are dou˘ a componente principale: • Identificatorul protocolului folosit (http.html#url Dup˘ a cum se observ˘ a din exemplele de mai sus.infoiasi. Notat ¸ia user semnific˘ a uzual subdirectorul html al directorului rezervat pe un server Web utilizatorului specificat (HOME). TCP URL URLConnection Socket ServerSocket UDP DatagramPacket DatagramSocket MulticastSocket 385 13.html. In cazul ˆ ın care este specificat doar un director. Aceasta este ˆ ın general un fi¸ sier reprezentˆ and o pagin˘ a Web. Mai jost.infoiasi. LUCRUL CU URL-URI TCP ¸ si UDP ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.ro/~acf/java/curs/9/prog_retea. fi¸ sierul ce reprezint˘ a resursa va fi considerat implicit index.sun.2 Lucrul cu URL-uri Termenul URL este acronimul pentru Uniform Resource Locator ¸ si reprezint˘ a o referint ¸˘ a (adres˘ a) la o resurs˘ a aflat˘ a pe Internet.2.html). etc.ro/index.ro/~acf/imgs/taz. etc). Acesta are urm˘ atoarele componente: – Numele calculatorului gazd˘ a (www.com http://students.13.html http://www. etc. • Numele resursei referite. sunt prezentate cˆ ateva exemple de URL-uri sunt: http://java. imagine.

URL.html de la adresa: http://www. Secvent ¸a standard pentru aceast˘ a operatiune este prezentat˘ aˆ ın exemplul de mai jos.ro. • Conectarea la acel URL pentru citirea ¸ si scrierea de informat ¸ii.abc").net. ro " . Listing 13. numele fi¸ sierului.*. public class CitireURL { public static void main ( String [] args ) throws IOException { String adresa = " http :// www . try { URL adresa = new URL("http://xyz. } Un obiect de tip URL poate fi folosit pentru: • Aflarea informat ¸iilor despre resursa referit˘ a (numele calculatorului gazd˘ a. etc). PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Clasa care permite lucrul cu URL-uri este java. ˆ ın care afi¸ sam cont ¸inutul resursei specificat˘ a la linia de comand˘ a. Citirea cont ¸inutului unui URL Orice obiect de tip URL poate returna un flux de intrare de tip InputStream pentru citirea continutului s˘ au. net . Dac˘ a nu se specific˘ a mici un argument. } catch (MalformedURLException e) { System. In cazul ˆ ın care ¸ sirul nu reprezint˘ a un URL valid va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul MalformedURLException. . va fi afi¸ sat fi¸ sierul index.err. cel mai uzual fiind cel care prime¸ ste ca parametru un ¸ sir de caractere. • Citirea printr-un flux a continutului fi¸ sierului respectiv.386 CAPITOLUL 13. if ( args . import java .println("URL invalid !\n" + e).*. infoiasi .infoiasi. protocolul folosit. length > 0) adresa = args [0].1: Citirea cont ¸inutului unui URL import java . Aceasta are mai mult ¸i constructori pentru crearea de obiecte ce reprezint˘ a referint ¸e c˘ atre resurse aflate ˆ ın ret ¸ea. io .

php. SOCKET-URI BufferedReader br = null . readLine () ) != null ) { // Afisam linia citita System . br = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( in ) ) . Fiecare socket este ata¸ sat unui port astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a identifica unic programul c˘ aruia ˆ ıi sunt destinate datele. try { URL url = new URL ( adresa ) .3 Socket-uri Definit ¸ie Un socket (soclu) este o abstract ¸iune software folosit˘ a pentru a reprezenta fiecare din cele dou˘ a ”capete” ale unei conexiuni ˆ ıntre dou˘ a procese ce ruleaz˘ a ˆ ıntr-o ret ¸ea. } } catch ( Malfo rmedU RLEx c e p t i o n e ) { System . } } } 387 Conectarea la un URL Se realizeaz˘ a prin metoda openConnection ce stabile¸ ste o conexiune bidirect ¸ional˘ a cu resursa specificat˘ a. } finally { br . obiectul URL este uzual un proces ce ruleaz˘ a pe serverul Web referit prin URL-ul respectiv (jsp. 13. Operat ¸iunea de trimitere de date dintr-un program c˘ atre un URL este similar˘ a cu trimiterea de date dintr-un formular de tip FORM aflat ˆ ıntr-o pagin˘ a HTML.13. ce permite crearea atˆ at a unui flux de intrare pentru citirea informat ¸iilor de la URL-ul specificat. err . . Aceast˘ a conexiune este reprezentat˘ a de un obiect de tip URLConnection. etc). cˆ at ¸ si a unui flux de ie¸ sire pentru scrierea de date c˘ atre acel URL. openStream () . println ( linie ) .3. Metoda folosit˘ a pentru trimitere este POST. In cazul trimiterii de date. println ( " URL invalid !\ n " + e ) . cgi-bin. servlet. String linie . out . while (( linie = br . InputStream in = url . close () .

Uzual. din acest motiv. Leg˘ atura ˆ ıntre un client ¸ si un server se realizeaz˘ a prin intermediul a dou˘ a obiecte de tip Socket. Programele de tip client sunt cele care init ¸iaz˘ a conversat ¸ia cu un server. implementate de clasa DatagramSocket. existˆ and sigurant ¸a c˘ a informat ¸iile trimise de un proces vor fi recept ¸ionate corect ¸ si complet la destinat ¸ie sau va fi semnalat˘ a o except ¸ie ˆ ın caz contrar. Programele de tip server sunt cele care ofer˘ a diverse servicii eventualilor client ¸i. obiectele sale fiind utilizate de constructori ¸ si metode definite ˆ ın cadrul claselor ce descriu socketuri. int port) . O aplicat ¸ie de ret ¸ea ce folose¸ ste socket-uri se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın modelul client/server de concepere a unei aplicat ¸ii.4 a platformei standard Java. permanente ˆ ın ret ¸ea. La nivelul clientului crearea socketului se realizeaz˘ a specificˆ and adresa IP a serverului ¸ si portul la care ruleaz˘ a acesta. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Socket-urile sunt de dou˘ a tipuri: • TCP.388 CAPITOLUL 13.4 Comunicarea prin conexiuni In acest model se stabile¸ ste o conexiune TCP ˆ ıntre o aplicat ¸ie client ¸ si o aplicat ¸ie server care furnizeaz˘ a un anumit serviciu. num˘ ar port). fiecare cerere adresat˘ a serverului va fi tratat˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. • UDP. respectiv client ¸i. implementate de clasele Socket ¸ si ServerSocket. constructorul uzual folosit fiind: Socket(InetAddress address. Avantajul protocolul TCP/IP este c˘ a asigur˘ a realizarea unei comunic˘ ari stabile. pentru a specifica cei doi parametri necesari identific˘ arii unui proces care trimite sau recept ¸ioneaz˘ a date ˆ ın ret ¸ea. fiind ˆ ın stare de a¸ steptare atˆ ata vreme cˆ at nici un client nu le solicit˘ a serviciile. cˆ ate unul pentru fiecare cap˘ at al ”canalului” de comunicat ¸ie dintre cei doi. Aceasta este InetSocketAddress (derivat˘ a din SocketAddress). solicitˆ and un anumit serviciu. exist˘ a o clas˘ a utilitar˘ a care implementeaz˘ a o pereche de tipul (adresa IP. 13. In acest model aplicat ¸ia este format˘ a din dou˘ a categorii distincte de programe numite servere. Incepˆ and cu versiunea 1. un server trebuie s˘ a fie capabil s˘ a trateze mai mult ¸i clienti simultan ¸ si.

Fluxurile obt ¸inute vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu fluxuri de procesare care s˘ a asigure o comunicare facil˘ aˆ ıntre cele dou˘ a procese. In funct ¸ie de specificul aplicat ¸iei acestea pot fi perechile: • BufferedReader. . respectuv getOutputStream.4. • ObjectInputStream. • DataInputStream. DataOutputStream . constructorul folosit fiind: ServerSocket(int port) Metoda clasei ServerSocket care a¸ steapt˘ a ”ascult˘ a” ret ¸eaua este accept. prin intermediul cˆ aruia va fi realizat˘ a leg˘ atura cu clientul. Pentru fiecare din cele dou˘ a socketuri deschise pot fi create apoi dou˘ a fluxuri pe octet ¸i pentru citirea.pentru cominicare prin intermediul obiectelor. Aceasta blocheaz˘ a procesul p˘ arinte pˆ an˘ a la aparit ¸ia unui cereri ¸ si returneaz˘ a un nou obiect de tip Socket ce va asigura comunicarea cu clientul. acesta trebuie s˘ a creeze ˆ ıntˆ ai un obiect de tip ServerSocket. Blocarea poate s˘ a nu fie permanent˘ a ci doar pentru o anumit˘ a perioad˘ a de timp aceasta va fi specificat˘ a prin metoda setSoTimeout. BufferedWriter ¸ si PrintWriter . Crearea unui obiect de tip ServerSocket se face specificˆ and portul la care ruleaz˘ a serverul. respectiv scrierea datelor.13. COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI 389 La nivelul serverului. ObjectOutputStream .pentru comunicare prin intermediul ¸ sirurilor de caractere. Acest tip de socket nu asigur˘ a comunicarea efectiv˘ a cu client ¸ii ci este responsabil cu ”ascultarea” ret ¸elei ¸ si crearea unor obiecte de tip Socket pentru fiecare cerere ap˘ arut˘ a. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul metodelor getInputStream. cu argumentul dat ˆ ın milisecunde.pentru comunicare prin date primitive.

Tratarea cererilor se va face ˆ ın fire de execut ¸ie separate.1 Deschide un flux de intrare si primeste cererea 3. 3. 2. Comunica cu serverul: 3. Citeste sau declara adresa IP a serverului si portul la care acesta ruleaza. Asteapta realizarea unei conexiuni cu un client. socket = socket . Clientul va trimite serverului un nume iar acesta va raspunde prin mesajul ”Hello nume”. Listing 13.3 Inchide fluxurile si socketul creat. 3. folosind metoda accept.390 CAPITOLUL 13. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Structura general˘ a a unui server bazat pe conexiuni este: 1.*.1 Deschide un flux de iesire si trimite cererea. import java .2: Structura unui server bazat pe conexiuni import java . io . public ClientThread ( Socket socket ) { this . . pentru ca metoda accept s˘ a poat˘ a fi reapelat˘ a cˆ at mai repede ˆ ın vederea stabilirii conexiunii cu un alt client. In exemplul urm˘ ator vom implementa o aplicat ¸ie client-server folosind comunicarea prin conexiuni. net . Creeaza un obiect de tip Socket cu adresa si portul specificate. Structura general˘ a a unui client bazat pe conexiuni este: 1.2 Deschide un flux de intrare si primeste raspunsul.3 Inchide fluxurile si socketul nou creat } Este recomandat ca tratarea cererilor s˘ a se realizeze ˆ ın fire de execut ¸ie separate. 3. class ClientThread extends Thread { Socket socket = null .*. (va fi creat un obiect nou de tip Socket) 3. Trateaza cererea venita de la client: 3. Creeaza un obiect de tip ServerSocket la un anumit port while (true) { 2.2 Deschide un flux de iesire si trimite raspunsul 3.

close () . 391 } catch ( IOException e ) { System . println ( " Socketul nu poate fi inchis \ n " + e). // Trimitem raspuns clientului raspuns = " Hello " + cerere + " ! " . flush () . } } } } public class SimpleServer { // Definim portul pe care se gaseste serverul // ( in afara intervalului 1 -1024) public static final int PORT = 8100. // Primim cerere de la client cerere = in . println ( " Eroare IO \ n " + e ) . try { // in este fluxul de intrare de la client BufferedReader in = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( socket . } finally { // Inchidem socketul deschis pentru clientul curent try { socket . println ( raspuns ) . readLine () . out . err . getInputStream () ) ) .4. public SimpleServer () throws IOException { ServerSocket serverSocket = null . . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI } public void run () { // Executam solicitarea clientului String cerere . // out este flux de iesire catre client PrintWriter out = new PrintWriter ( socket . raspuns . err . getOutputStream () ) . out .13. } catch ( IOException e ) { System .

String cerere . close () .*. . start () . PORT ) .. " ) . t . raspuns .0. PrintWriter out = null . BufferedReader in = null .3: Structura unui client bazat pe conexiuni import java .392 CAPITOLUL 13.0.1 " .*. import java . println ( " Eroare IO \ n " + e ) . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA try { serverSocket = new ServerSocket ( PORT ) . // Portul la care serverul ofera serviciul int PORT = 8100. io . while ( true ) { System . err . } } catch ( IOException e ) { System . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { SimpleServer server = new SimpleServer () . } finally { serverSocket .. public class SimpleClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP a serverului String adresaServer = " 127. try { socket = new Socket ( adresaServer . net . println ( " Asteptam un client . accept () . out . Socket socket = serverSocket .un fir de executie ClientThread t = new ClientThread ( socket ) . } } Listing 13. // Executam solicitarea clientului intr . Socket socket = null .

// Asteaptam raspunsul de la server (" Hello Duke !") raspuns = in . close () . println ( cerere ) . out . close () . exit (1) . } finally { if ( out != null ) out . System . getOutputStream () . Un astfel de pachet se nume¸ ste datagram˘ a ¸ si este reprezentat printr-un obiect din clasa DatagramPacket. } catch ( UnknownHostExc e p t i o n e ) { System . // Trimitem o cerere la server cerere = " Duke " . Primirea ¸ si trimiterea datagramelor se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket. Rutarea datagramelor de la o ma¸ sin˘ a la alta se face exclusiv pe baza informat ¸iilor cont ¸inute de acestea. if ( socket != null ) socket . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 393 out = new PrintWriter ( socket . if ( in != null ) in . close () . .5. modelat prin intermediul clasei DatagramSocket. getInputStream () ) ) . System .13. readLine () . true ) . out . } } } 13. err .5 Comunicarea prin datagrame In acest model nu exist˘ a o conexiune permanent˘ aˆ ıntre client ¸ si server prin intermediul c˘ areia s˘ a se realizeze comunicarea. in = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( socket . println ( " Serverul nu poate fi gasit \ n " + e ) . serverul le recept ¸ioneaz˘ a. println ( raspuns ) . Clientul trimite cererea c˘ atre server prin intermediul unuia sau mai multor pachete de date independente. extrage informat ¸iile cont ¸inute ¸ si returneaz˘ a r˘ aspunsul tot prin intermediul pachetelor.

port) DatagramPacket(byte[] buf. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. cu deosebirea c˘ a asigur˘ a respectarea ordinii de transmitere a mesajelor ¸ si verific˘ a ajungerea la destinat ¸ie a tuturor pachetelor -ˆ ın cazul ˆ ın care unul nu a ajuns. InetAddress address. InetAddress address. port) int offset.394 CAPITOLUL 13. diferent ¸a ˆ ıntre ele fiind utilizarea claselor InetAddress. exist˘ a situat ¸ii ˆ ın care aceste lucruri nu sunt importante ¸ si acest model este de preferat celui bazat pe conexiuni care solicit˘ a mult mai mult atˆ at serverul cˆ at ¸ si clientul. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Dup˘ a cum am ment ¸ionat deja. int length. acesta va fi retrimis automat. int offset. int length) Primele dou˘ a perechi de constructori sunt pentru creare pachetelor ce vor fi expediate. int length. . ei nespecificˆ and vreo surs˘ a sau destinat ¸ie. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. Clasa DatagramPacket cont ¸ine urm˘ atorii constructori: DatagramPacket(byte[] buf. dezavantajul acestei metode este c˘ a nu garanteaz˘ a ajungerea la destinat ¸ie a pachetelor trimise ¸ si nici c˘ a vor fi primite ˆ ın aceea¸ si ordinie ˆ ın care au fost expediate. protocolul TCP/IP folose¸ ste tot pachete pentru trimiterea informat ¸iilor dintr-un nod ˆ ın altul al ret ¸elei. int length) DatagramPacket(byte[] buf. int DatagramPacket(byte[] buf. int offset. int int length. De fapt. int length. A trei pereche de constructori este folosit˘ a pentru crearea unui pachet ˆ ın care vor fi recept ¸ionate date. Pe de alt˘ a parte. respectiv SocketAddress pentru specificarea adresei desinat ¸ie.

COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 395 Dup˘ a crearea unui pachet procesul de trimitere ¸ si primire a acestuia implic˘ a apelul metodelor send ¸ si receive ale clasei DatagramSocket. public class DatagramServer { public static final int PORT = 8200. acela¸ si socket poate fi folosit atˆ at pentru trimiterea de pachete.5. getPort () . import java . println ( " Asteptam un pachet . try { while ( true ) { // Declaram pachetul in care va fi receptionata cererea byte [] buf = new byte [256]. getAddress () . buf . private DatagramSocket socket = null . eventual c˘ atre destinat ¸ii diferite. " ) ...13. cˆ at ¸ si pentru recept ¸ionarea acestora de la diverse surse. receive ( cerere ) . net . precum ¸ si adresa la care le trimitem prin setAddress. Acestea sunt: getAdress. In cazul ˆ ın care refolosim pachete. DatagramPacket cerere . public void start () throws IOException { socket = new DatagramSocket ( PORT ) . raspuns = null . De asemenea. putem schimba cont ¸inutul acestora cu metoda setData. Listing 13. Extragerea informat ¸iilor cont ¸iunte de un pachet se realizeaz˘ a prin metoda getData din clasa DatagramPacket.*. setPort ¸ si setSocketAddress. int port = cerere . pentru a-i putea r˘ aspunde dac˘ a este necesar.4: Structura unui server bazat pe datagrame import java .*. cerere = new DatagramPacket ( buf . // Aflam adresa si portul de la care vine cererea InetAddress adresa = cerere . io . aceast˘ a clas˘ a ofer˘ a metode pentru aflarea adresei IP ¸ si a portului procesului care a trimis datagrama. length ) . // Construim raspunsul . Deoarece toate informat ¸ii sunt incluse ˆ ın datagram˘ a. getPort ¸ si getSocketAddress. out . socket . System .

start () .*. byte buf [].0. int port =8200. net . length . getByName ( " 127. try { // Construim un socket pentru comunicare socket = new DatagramSocket () . public class DatagramClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul la care ruleaza serverul InetAddress adresa = InetAddress . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA String mesaj = " Hello " + new String ( cerere . DatagramPacket packet = null . socket . buf = mesaj .*. getBytes () .396 CAPITOLUL 13. adresa . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { new DatagramServer () . buf . } } Listing 13. // Trimitem un pachet cu raspunsul catre client raspuns = new DatagramPacket ( buf . getBytes () . send ( raspuns ) . // Construim si trimitem pachetul cu cererea catre server buf = " Duke " . getData () ). close () .5: Structura unui client bazat pe datagrame import java .0.1 " ) . DatagramSocket socket = null . . io . port ) . import java . } } finally { if ( socket != null ) socket .

println ( new String ( packet .1 .255 ¸ si un port UDP. getData () ) ) .239. } finally { if ( socket != null ) socket . Adresa 224. adresa . buf .6.0. Gruparea mai multor programe ˆ ın vederea trimiterii multiple de mesaje se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket special.˘ 13. socket . send ( packet ) . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I packet = new DatagramPacket ( buf . out . extensie a clasei DatagramSocket. buf . receive ( packet ) .255. descris de clasa MulticastSocket. length . close () .0 este rezervat˘ a¸ si nu trebuie folosit˘ a. length ) . port ) . } } } 397 13. // Asteaptam pachetul cu raspunsul de la server buf = new byte [256]. Un grup de client ¸i abonat ¸i pentru trimitere multipl˘ a este specificat printro adres˘ a IP din intervalul 224.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i Diverse situat ¸ii impun gruparea mai multor client ¸i astfel ˆ ıncˆ at un mesaj (pachet) trimis pe adresa grupului s˘ a fie recept ¸ionat de fiecare dintre ace¸ stia. // Afisam raspunsul (" Hello Duke !") System . socket .0.0.0. packet = new DatagramPacket ( buf .255. .

io . getByName ( " 230. println ( " Asteptam un pachet . // Asteaptam un pachet venit pe adresa grupului buf = new byte [256].0. try { // Ne alaturam grupului aflat la adresa si portul specificate socket = new MulticastSocket ( port ) .. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Listing 13. joinGroup ( group ) .398 CAPITOLUL 13. int port =4444. receive ( packet ) . MulticastSocket socket = null . . buf . import java . System .*.6: Inregistrarea unui client ˆ ıntr-un grup import java . public class MulticastClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul care reprezinta grupul de clienti InetAddress group = InetAddress . net . " ) .0. DatagramPacket packet = new DatagramPacket ( buf . length ) .*. out .1 " ) .. byte buf []. socket . socket .

grup . } finally { socket . port ). import java . out .6. DatagramPacket packet = null . public class MulticastSend { public static void main ( String [] args ) throws IOException { InetAddress grup = InetAddress .0. io . } } } } Listing 13. trim () ) .*.1 " ) . try { // Trimitem un pachet catre toti clientii din grup buf = ( new String ( " Salut grup ! " ) ) . } } } .7: Transmiterea unui mesaj c˘ atre un grup import java . leaveGroup ( group ) .0.*. socket . byte [] buf . close () . getData () ) . println ( new String ( packet . int port = 4444. getBytes () . close () . send ( packet ) . socket . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I 399 System . net . getByName ( " 230. packet = new DatagramPacket ( buf . // Cream un socket cu un numar oarecare DatagramSocket socket = new DatagramSocket (0) .˘ 13. buf . } finally { if ( socket != null ) { socket . length .

400 CAPITOLUL 13. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA .

ci va fi executat de browserul ˆ ın care este ˆ ınc˘ arcat˘ a pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. Una dintre acestea este principal˘ a¸ si extinde clasa Applet. Ciclul de viat˘ a al unui applet este complet diferit.applet. Pachetul care ofer˘ a suport pentru crearea de appleturi este java. care extinde Applet. aceasta fiind clasa ce trebuie specificat˘ aˆ ın documentul HTML ce descrie pagina Web ˆ ın care dorim s˘ a includem appletul. Ca orice alt˘ a aplicat ¸ie Java. avˆ and ca argument numele clasei principale a aplicat ¸iei.Capitolul 14 Appleturi 14.1 Introducere Definit ¸ie Un applet reprezint˘ a un program Java de dimensiuni reduse ce gestioneaz˘ a o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container) care poate fi inclus˘ aˆ ıntr-o pagin˘ a Web. In pachetul javax. Un astfel de program se mai nume¸ ste miniaplicatie. clasa principal˘ a fiind cea care cont ¸ine metoda main. fiind dictat de evenimentele generate de c˘ atre browser la vizualizarea documentului HTML ce cont ¸ine appletul. O aplicat ¸ie independent˘ a este executat˘ a prin apelul interpretorului java. 401 . codul unui applet poate fi format din una sau mai multe clase. oferind suport pentru crearea de appleturi pe arhitectura de componente JFC/Swing. cea mai important˘ a clas˘ a fiind Applet.swing exist˘ a ¸ si clasa JApplet. Diferent ¸a fundamental˘ a dintre un applet ¸ si o aplicat ¸ie const˘ aˆ ın faptul c˘ a un applet nu poate fi executat independent.

14.* .gif").2 Crearea unui applet simplu Crearea structurii de fi¸ siere ¸ si compilarea applet-urilor sunt identice ca ˆ ın cazul aplicat ¸iilor.awt. clasa Applet descrie de fapt suprafet ¸e de afi¸ sare. import java.applet. public void init() { img = getImage(getCodeBase(). "taz. care afi¸ seaz˘ a o imagine ¸ si un ¸ sir de caractere.* . public class FirstApplet extends Applet { Image img. APPLETURI Ierarhia claselor din care deriv˘ a appleturile este prezentata ˆ ın figura de mai jos: Fiind derivat˘ a din clasa Container. asemenea claselor Frame sau Panel. 1. } . Scrierea codului sursa import java. Difer˘ aˆ ın schimb structura programului ¸ si modul de rulare a acestuia. S˘ a parguream ˆ ın continuare ace¸ sti pa¸ si pentru a realiza un applet extrem de simplu.402 CAPITOLUL 14.

g. } } 403 Pentru a putea fi executat˘ a de browser. Salvarea fisierelor surs˘ a Ca orice clas˘ a public˘ a. this). 4.class. Netscape. clasa principala a appletului va fi salvat˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier cu acela¸ si nume ¸ si extensia .drawImage(img. 25). 110. vom salva clasa de mai sus ˆ ıntr-un fi¸ sier FirstApplet. Compilarea Compilarea se face la fel ca ¸ si la aplicat ¸iile independente. Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer.java. avˆ and cont ¸inutul de mai jos: . etc.drawString("Hello! My name is Taz!". 0. sau printr-un program special cum ar fi appletviewer din kitul de dezvoltare J2SDK. Pentru a executa un applet trebuie s˘ a facem dou˘ a operat ¸ii: • Crearea unui fi¸ sier HTML ˆ ın care vom include applet-ul. Rularea appletului Applet-urile nu ruleaza independent.50).drawOval(100. Opera. 3. Mozilla. javac FirstApplet.0.150.html. 2. A¸ sadar.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fisierul FirstApplet. CREAREA UNUI APPLET SIMPLU public void paint (Graphics g) { g. folosind compilatorul javac apelat pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine appletul.java.2. g. 0. clasa principal˘ a a appletului trebuie s˘ a fie public˘ a. S˘ a consider˘ am fi¸ sierul simplu.14.

etc. . • Inc˘ arcarea ˆ ın memorie Este creat˘ a o instant ¸a a clasei principale a appletului ¸ si ˆ ıncarcat˘ aˆ ın memorie.class width=400 height=400> </applet> </body> </html> • Vizualizarea appletului: se deschide fisierul simplu. • Init ¸ializarea Este apelat˘ a metoda init ce permite init ¸ializarea diverselor variabile. Fiecare etap˘ a este strˆ ans legat˘ a de un eveniment generat de c˘ atre browser ¸ si determin˘ a apelarea unei metode specifice din clasa ce implementeaz˘ a appletul.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet Execut ¸ia unui applet ˆ ıncepe ˆ ın momentul ˆ ın care un browser afi¸ seaz˘ a o pagin˘ a Web ˆ ın care este inclus appletul respectiv ¸ si poate trece prin mai multe etape. citirea unor parametri de intrare. • Pornirea Este apelat˘ a metoda start • Execut ¸ia propriu-zis˘ a Const˘ aˆ ın interact ¸iunea dintre utilizator ¸ si componentele afi¸ sate pe suprafat ¸a appletului sau ˆ ın executarea unui anumit cod ˆ ıntr-un fir de execut ¸ie.html. 14.html folosind unul din browser-ele amintite sau efectuˆ and apelul: appletviewer simplu. APPLETURI <html> <head> <title>Primul applet Java</title> </head> <body> <applet code=FirstApplet. In unele situat ¸ii ˆ ıntreaga execut ¸ie a appletului se consum˘ a la etapele de init ¸ializare ¸ si pornire.404 CAPITOLUL 14.

Acestea sunt definite ˆ ın clasa Applet ¸ si sunt enumerate ˆ ın tabelul de mai jos: Metoda Situat ¸ia ˆ ın care este apelat˘ a init La init ¸ializarea appletului. este posibil ca ea s˘ a se apeleze de mai multe ori.3. la prima afi¸ sare a appletului ˆ ın pagin˘ a. ˆ ıns˘ a. va fi reapelat˘ a metoda start. destroy La ˆ ınchiderea ultimei instant ¸e a browserului care a ˆ ınc˘ arcat ˆ ın memorie clasa principal˘ a a appletului.˘ AL UNUI APPLET 14. pentru a nu consuma inutil din timpul procesorului. Teoretic. Metodele specifice appleturilor A¸ sadar. dup˘ a o oprire temporar˘ a. etc) ¸ si ˆ ınainte de destroy. In momentul cˆ and pagina Web ce contine appletul devine din nou activ˘ a. exist˘ a o serie de metode specifice appleturilor ce sunt apelate automat la diverse evenimente generate de c˘ atre browser. CICLUL DE VIAT ¸A 405 • Oprirea temporar˘ a In cazul ˆ ın care utilizatorul p˘ ar˘ ase¸ ste pagina Web ˆ ın care ruleaz˘ a appletul este apelat˘ a metoda stop a acestuia. Apelul metodei destroy este ˆ ıntotdeauna precedat de apelul lui stop. stop De fiecare dat˘ a cˆ and appletul nu mai este vizibil (pagina Web nu mai este vizibil˘ a. appletul va fi eliminat din memorie ¸ si va fi apelat˘ a metoda destroy a acestuia. start Imediat dup˘ a init ¸ializare ¸ si de fiecare dat˘ a cˆ and appletul redevine activ. fereastra browserului este minimizat˘ a. Acela¸ si lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a fereastra browserului este minimizat˘ a. • Oprirea definitiv˘ a La ˆ ınchiderea tuturor instant ¸elor browserului folosit pentru vizualizare. la unele browsere. dˆ andu-i astfel posibilitatea s˘ a opreasca temporar execut ¸ia sa pe perioada ˆ ın care nu este vizibil. pentru a-i permite s˘ a elibereze resursele det ¸inute. Atent ¸ie . aceast˘ a metod˘ a ar trebui s˘ a se apeleze o singur˘ a dat˘ a.

clasa Applet este o extensie a superclasei Container. ˆ ınainte de toate. APPLETURI Aceste metode sunt apelate automat de browser ¸ si nu trebuie apelate explicit din program ! Structura general˘ a a unui applet import java.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul Dup˘ a cum am v˘ azut. import java.awt. Uzual. suprafet ¸e de afi¸ sare. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a appleturile sunt.*. public class StructuraApplet extends Applet { public void init() { } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } } 14.applet.*. Plasarea componentelor.Applet. import java.406 CAPITOLUL 14.event. gestionarea pozit ¸ion˘ arii lor ¸ si tratarea evenimentelor generate se realizeaz˘ a la fel ca ¸ si ˆ ın cazul aplicat ¸iilor. ad˘ augarea componentelor pe suprafat ¸a appletului precum ¸ si stabilirea obiectelor responsabile cu tratarea evenimentelor generate sunt operat ¸iuni ce vor fi realizate ˆ ın metoda init. .awt.

˘ CU UTILIZATORUL 14.4. . ˆ ıns˘ a acesta poate fi schimbat prin metoda setLayout. INTERFAT ¸ A GRAFICA 407 Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.

ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a desen˘ am direct pe suprafat ¸a unui applet va fi nevoie s˘ a supradefinim aceast˘ a metod˘ a. Reamintim c˘ a metoda paint este responsabil˘ a cu definirea aspectului grafic al oric˘ arei componente.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor Parametrii sunt pentru appleturi ceea ce argumentele de la linia de comand˘ a sunt pentru aplicat ¸iile independente. specificat˘ a prin VALUE. Definirea parametrilor se face ˆ ın cadrul tagului APPLET din documentul HTML ce cont ¸ine appletul ¸ si sunt identificat ¸i prin atributul PARAM. metoda paint din clasa Applet nu realizeaz˘ a nimic. 14. public void paint(Graphics g) { // Desenare . Fiecare parametru are un nume. Implicit. Ei permit utilizatorului s˘ a personalizeze aspectul sau comportarea unui applet f˘ ar˘ a a-i schimba codul ¸ si recompila clasele. execut ¸ia lor se rezum˘ a la diverse operat ¸iuni de desenare realizate ˆ ın metoda paint. ca ˆ ın exemplul de mai jos: <APPLET CODE="TestParametri. deci. tipul parametrilor este ˆ ıntotdeauna ¸ sir de caractere. Fiecare applet are ¸ si un set de parametri prestabilit ¸i ale c˘ aror nume nu vor putea fi folosite pentru definirea de noi parametri folosind metoda de .. evenimentele tratate uzual vor fi cele generate de mouse sau tastatur˘ a. } In cazul ˆ ın care este aleas˘ a aceast˘ a solut ¸ie. specificat prin NAME ¸ si o valoare..408 CAPITOLUL 14. indiferent dac˘ a valoarea este ˆ ıntre ghilimele sau nu.class" WIDTH=100 HEIGHT=50 <PARAM NAME=textAfisat VALUE="Salut"> <PARAM NAME=numeFont VALUE="Times New Roman"> <PARAM NAME=dimFont VALUE=20> </APPLET> Ca ¸ si ˆ ın cazul argumentelor trimise aplicat ¸iilor de la linia de comand˘ a. APPLETURI Desenarea pe suprafat ¸a unui applet Exist˘ a o categorie ˆ ıntreag˘ a de appleturi ce nu comunic˘ a cu utilizatorul prin intermediul componentelor ci.

Ace¸ stia apar direct ˆ ın corpul tagului APPLET ¸ si definesc informat ¸ii generale despre applet. applet . De exemplu. Lista lor complet˘ a va fi prezentata la descrierea tagului APPLET. public void init () { text = getParameter ( " textAfisat " ) . Orice applet poate pune la dispozit ¸ie o ”documentat ¸ie” referitoare la parametrii pe care ˆ ıi suport˘ a. DEFINIREA S ¸ I FOLOSIREA PARAMETRILOR 409 mai sus. S˘ a scriem un applet care s˘ a afi¸ seze un text primit ca parametru.*. import java . etc. care returneaz˘ a un vector format din triplete de ¸ siruri. Informat ¸iile furnizate de un applet pot fi citite din browserul folosit pentru vizualizare prin metode specifice acestuia. In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici un parametru cu numele specificat. pentru a veni ˆ ın ajutorul utilizatorilor care doresc s˘ a includ˘ a appletul ˆ ıntr-o pagin˘ a Web. Fiecare element al vectorului este de fapt un vector cu trei elemente de tip String. cele trei ¸ siruri reprezentˆ and numele parametrului. Aceasta se realizeaz˘ a prin supradefinirea metodei getParameterInfo. Listing 14.1: Folosirea parametrilor import java .5. ˆ ın appletviewer informat ¸iile despre parametri pot fi vizualizate la rubrica Info din meniul Applet. // valoare implicita numeFont = getParameter ( " numeFont " ) . metoda ˆ ıntoarce null. folosind un font cu numele ¸ si dimensiunea specificate de asemenea ca parametri. Exemple de astfel de parametri sunt CODE. ˆ ın Netscape se folose¸ ste opt ¸iunea Page info din meniul View. Folosirea parametrilor primit ¸i de c˘ atre un applet se face prin intermediul metodei getParameter care prime¸ ste ca argument numele unui parametru ¸ si returneaz˘ a valoarea acestuia. tipul s˘ au ¸ si o descriere a sa. numeFont . awt . if ( text == null ) text = " Hello " . caz ˆ ın care programul trebuie s˘ a atribuie o valoare implicit˘ a variabilei ˆ ın care se dorea citirea respectivului parametru. WIDTH sau HEIGHT. if ( numeFont == null ) numeFont = " Arial " . Applet . { . public class TestParametri extends Applet String text . int dimFont .14.

" String " . } public String [][] getParameterInfo () { String [][] info = { // Nume Tip Descriere { " textAfisat " . { " dimFont " . " String " . parseInt ( getParameter ( " dimFont " ) ) . " Sirul ce va fi afisat " } . 20 . { " numeFont " . cu ajutorul c˘ aruia pot fi incluse appleturi ˆ ın cadrul paginilor Web este: <APPLET CODE = clasaApplet WIDTH = latimeInPixeli HEIGHT = inaltimeInPixeli [ARCHIVE = arhiva.410 CAPITOLUL 14. drawString ( text . APPLETURI try { dimFont = Integer .jar] [CODEBASE = URLApplet] [ALT = textAlternativ] [NAME = numeInstantaApplet] [ALIGN = aliniere] [VSPACE = spatiuVertical] . } } public void paint ( Graphics g ) { g . 20) . g .6 Tag-ul APPLET Sintaxa complet˘ a a tagului APPLET. " Numele fontului " } . " Dimensiunea fontului " } }. BOLD . } } 14. return info . " int " . setFont ( new Font ( numeFont . Font . } catch ( Numb erFo r m at Ex ce pt i o n e ) { dimFont = 16. dimFont ) ) .

se consider˘ a implicit URL-ul documentului. [text HTML alternativ] </APPLET> Atributele puse ˆ ıntre paranteze p˘ atrate sunt opt ¸ionale.6.. TAG-UL APPLET [HSPACE = spatiuOrizontal] > [< PARAM NAME = parametru1 VALUE = valoare1 >] [< PARAM NAME = parametru2 VALUE = valoare2 >] . • ALIGN =aliniere Semnific˘ a modalitatea de aliniere a appletului ˆ ın pagina Web. In cazul ˆ ın care lipse¸ ste. • ARCHIVE = arhiva. right. astfel ˆ ıncˆ at mai multe appleturi aflate pe aceea¸ si pagin˘ a s˘ a poat˘ a comunica ˆ ıntre ele folosindu-se de numele lor. • ALT = textAlternativ Specific˘ a textul ce trebuie afi¸ sat dac˘ a browserul ˆ ınt ¸elege tagul APPLET dar nu poate rula appleturi Java. . Acest atribut poate primi una din urm˘ atoarele valori: left. 411 • CODE = clasaApplet Numele fi¸ sierului ce cont ¸ine clasa principal˘ a a appletului.class” poate sau nu s˘ a apar˘ a.jar Specific˘ a arhiva ˆ ın care se g˘ asesc clasele appletului. • WIDTH =latimeInPixeli. • NAME =numeInstantaApplet Ofer˘ a posibilitatea de a da un nume respectivei instant ¸e a appletului. Uzual se exprim˘ a relativ la directorul documentului HTML.14. • CODEBASE = directorApplet Specific˘ a URL-ul la care se g˘ ase¸ ste clasa appletului.. Acesta va fi c˘ autat ˆ ın directorul specificat de CODEBASE. top. Extensia ”. Nu poate fi absolut ¸ si trebuie obligatoriu specificat. HEIGHT =inaltimeInPixeli Specific˘ a l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea suprafet ¸ei ˆ ın care va fi afi¸ sat appletul. Sunt obligatorii.

Acestea vor rula concurent dup˘ a regulile de planificare implementate de ma¸ sina virtual˘ a Java a platformei folosite. fiecare applet aflat pe o pagin˘ a Web are acces la un acela¸ si fir de execut ¸ie. Intrucˆ at toate appleturile de pe pagin˘ a ”ˆ ımpart” acest fir de execut ¸ie. cu pauz˘ a de o secund˘ aˆ ıntre dou˘ a afi¸ s˘ ari. deoarece va provoca funct ¸ionarea anormal˘ a sau chiar blocarea celorlalte. S˘ a considerm˘ am mai ˆ ıntˆ ai dou˘ a abord˘ ari gre¸ site de lucru cu appleturi. baseline. pentru a nu bloca interact ¸iunea utilizatorului cu appletul.412 CAPITOLUL 14. Browserele Java-enabled vor ignora acest text. redesenarea acestuia sau activitatea celorlalte appleturi de pe pagin˘ a. • PARAM Tag-urile PARAM sunt folosite pentru specificarea parametrilor unui applet (vezi ”Folosirea parametrilor”). seminificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si la tagul IMG. bottom. absmiddle. Prima variant˘ a. fiec˘ arui applet ˆ ıi este creat automat un fir de execut ¸ie responsabil cu apelarea metodelor acestuia. Dorim s˘ a cre˘ am un applet care s˘ a afi¸ seze la coordonate aleatoare mesajul ”Hello”.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi La ˆ ınc˘ arcarea unei pagini Web. middle. Din punctul de vedere al interfet ¸ei grafice ˆ ıns˘ a. ¸ si care este responsabil cu desenarea appletului (apelul metodelor update ¸ si paint) precum ¸ si cu transmiterea mesajelor generate de c˘ atre componente. absbottom . nici unul nu trebuie s˘ aˆ ıl solicite ˆ ın mod excesiv. 14. • text HTML alternativ Este textul ce va fi afi¸ sat ˆ ın cazul ˆ ın care browserul nu ˆ ıntelege tagul APPLET. creat de asemenea automat de c˘ atre browser. HSPACE = spatiuOrizontal Specific˘ a numarul de pixeli dintre applet ¸ si marginile suprafetei de afi¸ sare. ar fi: . In cazul ˆ ın care dorim s˘ a efectu˘ am operat ¸iuni consumatoare de timp este recomandat s˘ a le realiz˘ am ˆ ıntr-un alt fir de execut ¸ie. • VSPACE =spatiuVertical. gre¸ sit˘ a de altfel. APPLETURI texttop.

public class AppletRau1 extends Applet { public void paint ( Graphics g ) { while ( true ) { int x = ( int ) ( Math . ˆ ıncercˆ and s˘ a o termine.*. sleep (1000) . codul metodei paint trebuie s˘ a fie cˆ at mai simplu de executat ceea ce. y = ( int ) ( Math . O alt˘ a idee de rezolvare care ne-ar putea veni. random () * getHeight () ) . public class AppletRau2 extends Applet { int x . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI Listing 14.7. try { Thread . applet . awt . y ) . sleep (1000) . random () * getWidth () ) . awt . try { Thread . import java .14. x . random () * getHeight () ) .*. y . g . repaint () . import java . evident.2: Incorect: blocarea metodei paint import java . public void init () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . este urm˘ atoarea : Listing 14. applet . } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { .*. Ca regul˘ a general˘ a. } catch ( InterruptedE xc ep ti on e ) {} } } } 413 Motivul pentru care acest applet nu funct ¸ioneaz˘ a corect ¸ si probabil va duce la anomalii ˆ ın funct ¸ionarea browserului este c˘ a firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu desenarea va r˘ amˆ ane blocat ˆ ın metoda paint. int y = ( int ) ( Math . random () * getWidth () ) .*. nu este cazul ˆ ın appletul de mai sus. drawString ( " Hello " . de asemenea gre¸ sit˘ a.3: Incorect: appletul nu termin˘ a init ¸ializarea import java .

} } public void run () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . x .4: Corect: folosirea unui fir de execut ¸ie propriu import java . public void init () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . } } CAPITOLUL 14. awt . y ) . applet . In prima situat ¸ie appletul porne¸ ste firul la init ¸ialzarea sa iar acesta va rula. } } In cazul ˆ ın care firul de execut ¸ie pornit de applet efectueaz˘ a operatii ce . y = ( int ) ( Math . fir . trebuie s˘ a folosim un fir de execut ¸ie propriu. sleep (1000) . repaint () .414 g . try { Thread . public class AppletCorect1 extends Applet implements Runnable { int x . APPLETURI Pentru a putea da o solut ¸ie corect˘ a problemei propuse. } catch ( Inter ru pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { g .*.*. import java . random () * getWidth () ) . drawString ( " Hello " . x . random () * getHeight () ) . y . Structura unui applet care doreste s˘ a lanseze un fir de execut ¸ie poate avea dou˘ a forme. start () . Thread fir = null . indiferent dac˘ a appletul mai este sau nu vizibil. pˆ an˘ a la oprirea sa natural˘ a (terminarea metodei run) sau pˆ an˘ a la ˆ ınchiderea sesiunii de lucru a browserului. y ) . Listing 14. drawString ( " Hello " .

14. public class AppletCorect2 extends Applet implements Runnable { int x . y . Thread fir = null . Listing 14. fir . } } public void stop () { activ = false . random () * getHeight () ) . activ = true .*. S˘ a modific˘ am programul anterior. public void start () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . } public void run () { while ( activ ) { x = ( int ) ( Math . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) {} . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI 415 au sens doar dac˘ a appletul este vizibil. repaint () . ad˘ augˆ and ¸ si un contor care s˘ a numere afi¸ s˘ arile de mesaje . cum ar fi animatie. start () . y = ( int ) ( Math . int n = 0. try { Thread . import java . fir = null . applet . Un applet este considerat activ imediat dup˘ a apelul metodei start ¸ si devine inactiv la apelul metodei stop. Pentru a afla dac˘ a un applet este activ se folose¸ ste metoda isActive.5: Folosirea metodelor start ¸ si stop import java . ar fi de dorit ca acesta s˘ a se opreasca atunci cˆ and appletul nu mai este vizibil (la apelul metodei stop) ¸ si s˘ a reporneasca atunci cˆ and appletul redevine vizibil (la apelul metodei start). awt . boolean activ = false .7. random () * getWidth () ) .acesta nu va fi incrementat pe perioada ˆ ın care appletul nu este activ.*. sleep (1000) . n ++.

public String getAppletInfo() { return "Applet simplist. versiunea. ver 1. start. drawString ( " Hello " + n . corectitudinea unui applet nu trebuie s˘ a se bazeze pa acest mecanism. 14. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g .416 } } CAPITOLUL 14. exist˘ a metoda getAppletInfo ce permite specificarea unor informat ¸ii legate de applet cum ar fi numele. stop. x . y ) . autor necunoscut. } Aflarea adreselor URL referitoare la applet Se realizeaz˘ a cu metodele: . destroy. Din acest motiv. etc. Metoda returneaz˘ a un sir de caractere continˆ and informat ¸iile respective.0". } } Atent ¸ie Este posibil ca unele browsere s˘ a nu apele metoda stop ˆ ın situat ¸iile prev˘ azute ˆ ın specficiat ¸iile appleturilor. clasa Applet ofer˘ a metode specifice applet-urilor cum ar fi: Punerea la dispozitie a unor informat ¸ii despre applet Similar˘ a cu metoda getParameterInfo ce oferea o ”documentat ¸ie” despre parametrii pe care ˆ ıi accept˘ a un applet. autorul.8 Alte metode oferite de clasa Applet Pe lˆ ang˘ a metodele de baz˘ a: init.

"). gif " ) . fie direct ˆ ın metoda paint a applet-ului. Listing 14. public class Imagini extends Applet Image img = null . awt ..6: Afi¸ sarea imaginilor import java . Aceasta poate primi ca argument fie adresa URL absolut˘ a a fi¸ sierului ce reprezint˘ a imaginea. • getDocumentBase . Aceste metode sunt foarte utile deoarece permit specificarea relativ˘ a a unor fi¸ siere folosite de un applet. import java .ce returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine clasa appletului. fie calea relativ˘ a la o anumit˘ a adres˘ a URL. cum ar fi o suprafat ¸˘ a de desenare de tip Canvas. obt ¸inerea unei referint ¸e la imaginea respectiv˘ a se va face cu ajutorul metodei getImage din clasa Applet..14. ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 417 • getCodeBase . { public void init () { img = getImage ( getCodeBase () . cum ar fi imagini sau sunete. " taz . cum ar fi cea a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste documentul HTML ce cont ¸ine appletul (getDocumentBase) sau a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa appletului (getCodeBase). Applet . Afi¸ sarea unor mesaje ˆ ın bara de stare a browserului Acest lucru se realizeaz˘ a cu metoda showStatus public void init() { showStatus("Initializare applet.8.returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine documentul HTML ˆ ın care este inclus appletul respectiv. folosind metoda drawImage a clasei Graphics.*. } . In ambele cazuri. } Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea imaginilor ˆ ıntr-un applet se face fie prin intermediul unei componente ce permite acest lucru. applet .

putˆ and comunica cu alte applet-uri aflate pe aceeasi pagin˘ a sau cere browser-ului s˘ a deschid˘ a diverse documente. html. Crearea unui obiect ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a se realizeaz˘ a de c˘ atre browser. 0 . try { URL doc = new URL("http://www. getAppletContext().err. } catch(MalformedURLException e) { System. 0 . imagine.ro"). Afi¸ sarea unor documente ˆ ın browser Se face cu metoda showDocument ce prime¸ ste adresa URL a fi¸ sierului ce cont ¸ine documentul pe care dorim sa-l deschidem (text.println("URL invalid! \n" + e). etc). } } Aflarea contextului de execut ¸ie Contextul de execut ¸ie al unui applet se refer˘ a la pagina ˆ ın care acesta ruleaz˘ a. la apelul metodei getAppletContext a clasei Applet. drawImage ( img . . this ) . AppletContext contex = getAppletContext(). ¸ si este descris de interfat ¸a AppletContext.infoiasi. Prin intermediul acestei interfet ¸e un applet poate ”vedea” ˆ ın jurul sau. eventual ˆ ımpreun˘ a cu alte appleturi.418 CAPITOLUL 14. Aceast˘ a metod˘ a este accesat˘ a prin intermediul contextului de execut ¸ie al appletului. Identificarea se face prin intermediu numelui pe care orice instant ¸a a unui applet ˆ ıl poate specifica prin atributul NAME. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g .showDocument(doc). } Comunicarea cu alte applet-uri Aceast˘ a comunicare implic˘ a de fapt identificarea unui applet aflat pe aceea¸ si pagina ¸ si apelarea unei metode sau setarea unei variabile publice a acestuia.

play . add ( loop ) .*. event . AudioClip clip = null . Acestea sunt descrise prin intermediul unor obiecte ce implementeaz˘ a interfat ¸a AudioClip din pachetul java. loop ¸ si stop pentru acesta. folosind metodele getApplet. addActionListener ( this ) . Redarea sunetelor Clasa Applet ofer˘ a¸ si posibilitatea red˘ arii de sunete ˆ ın format . public void init () { // Fisierul cu sunetul trebuie sa fie in acelasi // director cu appletul clip = getAudioClip ( getCodeBase () .au” la un anumit URL exist˘ a dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • Folosirea metodei play din clasa Applet care prime¸ ste ca argument URL-ul la care se afl˘ a sunetul. addActionListener ( this ) . import java . . au " ) . awt . Listing 14.7: Redarea sunetelor import java . " sunet . addActionListener ( this ) .14. public class Sunete extends Applet implements ActionListener { Button play = new Button ( " Play " ) . Pentru a reda un sunet aflat ˆ ıntr-un fi¸ sier ”.au. Button loop = new Button ( " Loop " ) . applet .*. acesta poate fi specificat absolut sau relativ la URL-ul appletului • Crearea unui obiect de tip AudioClip cu metoda getAudioClip apoi apelarea metodelor start. add ( play ) . ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 419 Obt ¸inerea unei referint ¸e la un applet al c˘ arui nume ˆ ıl cunoa¸ stem sau obt ¸inerea unei enumer˘ ari a tuturor applet-urilor din pagin˘ a se fac prin intermediul contextului de execut ¸ie.*. loop . Button stop = new Button ( " Stop " ) . add ( stop ) . awt . import java .8. stop . respectiv getApplets.applet.

sunete. oferit ˆ ın distribut ¸ia J2SDK. Din aceste motive. } } In cazul ˆ ın care appletul folose¸ ste mai multe tipuri de sunete. // Exemplu jar cvf arhiva.class *.class AltaClasa. acestea vor fi transferate prin ret ¸ea abia ˆ ın momentul ˆ ın care va fi nevoie de ele. pentru ca un applet aflat pe o pagin˘ a Web s˘ a poat˘ a fi executat codul s˘ au va fi transferat de pe serverul care g˘ azduie¸ ste pagina Web solicitat˘ a pe ma¸ sina clientului.au // sau jar cvf arhiva. dac˘ a appletul cont ¸ine ¸ si alte clase ˆ ın afar˘ a de cea principal˘ a sau diverse resurse (imagini. if ( src == play ) clip .9 Arhivarea appleturilor Dup˘ a cum am v˘ azut. Mai mult. play () . cu cˆ at dimensiunea fi¸ sierlor care formeaz˘ a appletul este mai redus˘ a. oprind temporar activitatea appletului pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea lor.class imagine. getSource () . 14.420 } CAPITOLUL 14. else if ( src == loop ) clip . Deoarece transferul datelor prin ret ¸ea este un proces lent. APPLETURI public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object src = e . else if ( src == stop ) clip . loop () . Arhivarea fi¸ sierelor unui applet se face cu utilitarul jar. cea mai eficient˘ a modalitate de a distribui un applet este s˘ a arhiv˘ am toate fi¸ sierele necesare acestuia. pentru a nu bloca temporar activitatea fireasc˘ a a programului. este recomandat ca ˆ ınc˘ arcarea acestora s˘ a fie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat.jpg *. etc).jar *.au .jar ClasaPrincipala. stop () . cu atˆ aˆ ınc˘ arcarea acestuia se va face mai repede.jpg sunet.

cum ar fi ¸ stergeri de fi¸ siere. Ferestrele folosite de un applet. Un applet poate funct ¸iona ¸ si ca o aplicat ¸ie independent˘ a astfel: . etc. procesul care ruleaz˘ a appleturi instaleaz˘ a un manager de securitate. indicˆ and faptul c˘ a au fost create de un applet.10 Restrict ¸ii de securitate Deoarece un applet se execut˘ a pe ma¸ sina utilizatorului care a solicitat pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv.10. adic˘ a un obiect de tip SecurityManager care va ”superviza” activitatea metodelor appletului. deci ¸ si din Component. cum ar fi o fereastr˘ a.jar code=ClasaPrincipala width=400 height=200 /> 14. Un applet nu poate s˘ a: • Citeasc˘ a sau s˘ a scrie fi¸ siere pe calculatorul pe care a fost ˆ ıncarcat (client). care s˘ a aduc˘ a prejudicii utilizatorului.11 Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii Deoarece clasa Applet este derivat˘ a din Container. • Citeasc˘ a diverse propriet˘ a¸ ti ale sistemului de operare al clientului. • Deschid˘ a conexiuni cu alte ma¸ sini ˆ ın afar˘ a de cea de pe care provine (host). • Porneasc˘ a programe pe ma¸ sina client. aruncˆ and except ¸ii de tip Security Exception ˆ ın cazul ˆ ın care una din acestea ˆ ıncearc˘ a s˘ a efectueze o operat ¸ie nepermis˘ a.14. RESTRICT ¸ II DE SECURITATE 421 Includerea unui applet arhivat ˆ ıntr-o pagin˘ a Web se realizeaz˘ a specific˘ and pe lˆ ang˘ a numele clasei principale ¸ si numele arhivei care o cont ¸ine: <applet archive=arhiva. Pentru a realiza acest lucru. vor ar˘ ata altfel decˆ at ˆ ıntr-o aplicat ¸ie obi¸ snuit˘ a. pentru a preveni act ¸iuni r˘ au intent ¸ionate. ea descrie o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare care poate fi inclus˘ a ca orice alt˘ a component˘ a ˆ ıntr-un alt container.. altele decˆ at cea a browserului. 14. este foarte important s˘ a existe anumite restrict ¸ii de securitate care s˘ a controleze activitatea acestuia.

applet . show () . public class AppletAplicatie extends Applet public void init () { add ( new Label ( " Applet si aplicatie " ) ) . 200) . • Cre˘ am o instant ¸˘ a a appletului ¸ si o ad˘ aug˘ am pe suprafat ¸a unei ferestre.422 CAPITOLUL 14. Listing 14. f . ˆ ın care vom face operat ¸iunile urm˘ atoare. applet . setSize (200 . • Apel˘ am metodele init ¸ si start. } public static void main ( String args []) { AppletAplicatie applet = new AppletAplicatie () . applet . f . BorderLayout . add ( applet .*.8: Applet ¸ si aplicat ¸ie import java . CENTER ) . init () . } } { . APPLETURI • Ad˘ aug˘ am metoda main clasei care descrie appletul. Frame f = new Frame ( " Applet si aplicatie " ) . • Facem fereastra vizibil˘ a. f . Applet . import java . care ar fi fost apelate automat de c˘ atre browser. start () . awt .

IBM. Dintre produc˘ atorii cei mai important ¸i de baze de date amintim companiile Oracle. ˆ ın care datele sunt memorate ˆ ın tabele. etc. Pe lˆ anga tabele. Aceste produse sunt ˆ ın general referite prin termenii DBMS (Database Management System) sau.Capitolul 15 Lucrul cu baze de date 15.1. Modelul clasic de baze de date este cel relat ¸ional. o baz˘ a de date mai poate cont ¸ine: proceduri ¸ si funct ¸ii. Microsoft. utilizatori ¸ si grupuri de utilizatori. aplicat ¸ii complexe folosite pentru gestionarea unor informat ¸ii de dimensiuni mari ˆ ıntr-o manier˘ a sigur˘ a¸ si eficient˘ a. fiecare articol avˆ and definite o serie de atribute .1 Introducere Generalit˘ a¸ ti despre baze de date Aplicat ¸iile care folosesc baze de date sunt. o baz˘ a de date este memorat˘ aˆ ıntr-unul sau mai multe fi¸ siere. fiecare furnizˆ and o serie ˆ ıntreag˘ a de produse ¸ si utilitare pentru lucrul cu baze de date. Informix. o baz˘ a de date reprezint˘ a o modalitate de stocare a unor informat ¸ii (date) pe un suport extern. ˆ ın traducere. Uzual.1 15. SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date). etc. Un tabel reprezint˘ a o structur˘ a de date format˘ a dintr-o mult ¸ime de articole. cu posibilitatea reg˘ asirii acestora.aceste atribute corespund coloanelor tabelului. tipuri de date. Sybase. ˆ ın timp ce o linie va reprezenta un articol. Ce este o baz˘ a de date ? La nivelul cel mai general. obiecte. In acest capitol vom analiza lucrul cu baze de date din perspectiva program˘ arii 423 . ˆ ın general.

JDBC este constituit˘ a dintr-un set de clase ¸ si interfet ¸e . f˘ ar˘ a a descrie particularit˘ a¸ ti ale unei solut ¸ii de stocare a datelor anume. Vom vedea c˘ a.424 CAPITOLUL 15. dar exist˘ a ¸ si posibilitatea de a crea o baza folosind un script SQL. fiind legatura dintre aplicat ¸ie ¸ si baza de date. oferind astfel o modalitate unitar˘ a de lucru cu baze de date. Crearea unei baze de date Crearea unei baze de date se face uzual folosind aplicat ¸ii specializate oferite de produc˘ atorul tipului respectiv de sistem de gestiune a datelor. 15. Limbajul SQL SQL (Structured Query Language) reprezint˘ a un limaj de programare ce permite interogarea ¸ si actualizarea informat ¸iilor din baze de date relat ¸ionale. Accesul la baza de date Se face prin intermediul unui driver specific tipului respectiv de SGBD. ducˆ and ˆ ın felul acesta not ¸iunea de portabilitate ¸ si mai departe. Acesta este responsabil cu accesul efectiv la datele stocate. folosind Java. putem crea aplicat ¸ii care s˘ a ruleze f˘ ar˘ a nici o modificare folosind diverse tipuri de baze care au aceea¸ si structur˘ a.1.2 JDBC JDBC (Java Database Connectivity) este o interfat ¸˘ a standard SQL de acces la baze de date. Acesta este standardizat astfel ˆ ıncˆ at diverse tipuri de drivere s˘ a se comporte identic. exemplele prezentate presupunˆ and c˘ a baza a fost creat˘ a deja ¸ si are o anumit˘ a structur˘ a specificat˘ a. LUCRUL CU BAZE DE DATE ˆ ın limbajul Java. Acest aspect ne va preocupa ˆ ıns˘ a mai put ¸in.

API-ul JDBC ofer˘ a urm˘ atoarele facilit˘ a¸ ti: 1. 2. Deci. Prelucrarea rezultatelor obt ¸inute. iat˘ a dou˘ a motive puternice care fac combinat ¸ia Java .2.JDBC demn˘ a de luat ˆ ın seam˘ a. Pachetele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu baze de date sunt java. Stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. trimit ¸ˆ and secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date dorit˘ a. scriind codul surs˘ aˆ ın Java. .sql ce reprezint˘ a nucleul tehnologiei JDBC ¸ si. Efectuarea de secvent ¸e SQL. 2. Inregistrarea unui driver corespunz˘ ator. 3. Folosind JDBC este u¸ sor s˘ a transmitem secvent ¸e SQL c˘ atre baze de date relat ¸ionale. Intr-o aplicat ¸ie pot exista simultan mai multe conexiuni la baze de date diferite sau la aceea¸ si baz˘ a. Bineˆ ınt ¸eles. Realizarea unei conexiuni propriu-zise. In linii mari. javax. alt program pentru a accesa o baz˘ a de date Sybase ¸ si asa mai departe. 15.sql.˘ DE DATE 15.este clasa ce se ocup˘ a cu ˆ ınregistrarea driverelor ce vor fi folosite ˆ ın aplicat ¸ie. CONECTAREA LA O BAZA 425 scrise ˆ ın Java. nu este necesar s˘ a scriem un program pentru a accesa o baz˘ a de date Oracle.2 Conectarea la o baz˘ a de date Procesul de conectare la o baz˘ a de date implic˘ a efectuarea a dou˘ a operat ¸ii: 1. furnizˆ and mecanisme standard pentru proiectant ¸ii aplicat ¸iilor ce folosesc de baze de date. Este de ajuns s˘ a scriem un singur program folosind API-ul JDBC ¸ si acesta va fi capabil s˘ a comunice cu drivere diferite. Cu alte cuvinte. Clasele ¸ si interfet ¸ele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: • DriverManager . preluat de pe platforma J2EE. Definit ¸ie O conexiune (sesiune) la o baz˘ a de date reprezint˘ a un context prin care sunt trimise secvent ¸e SQL ¸ si primite rezultate. ne este asigurat˘ a portabilitatea programului.

drivers=TipDriver Aplicatie – Din program: System.drivers.1 Inregistrarea unui driver Primul lucru pe care trebuie s˘ a-l fac˘ a o aplicat ¸ie ˆ ın procesul de conectare la o baz˘ a de date este s˘ aˆ ınregistreze la ma¸ sina virtual˘ a ce ruleaz˘ a aplicat ¸ia driverul JDBC responsabil cu comunicarea cu respectiva baz˘ a de date. a. 15.426 CAPITOLUL 15.drivers la init ¸ializarea ma¸ sinii virtuale ce va rula procesul. . Folosirea clasei DriverManager: DriverManager.drivers". Folosind aceast˘ a metod˘ a.newInstance(). b. "TipDriver").2. 2) Driverele ˆ ınregistrate dinamic din aplicat ¸ie. specificarea mai multor drivere se face separˆ and numele claselor cu punct ¸ si virgul˘ a. Dac˘ a sunt ˆ ınregistrate mai multe drivere.forName("TipDriver"). c. care poate fi realizat˘ aˆ ın dou˘ a feluri: – De la linia de comand˘ a: java -Djdbc. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Driver .interfat ¸a pe care trebuie s˘ a o implementeze orice clas˘ a ce descrie un driver. Folosirea metodei Class. • DriverPropertyInfo . ordinea de precedent ¸˘ aˆ ın alegerea driverului folosit la crearea unei noi conexiuni este: 1) Driverele ˆ ınregistrate folosind proprietatea jdbc.registerDriver(new TipDriver()).setProperty("jdbc.prin intermediul acestei clase pot fi specificate diverse propriet˘ a¸ ti ce vor fi folosite la realizarea conexiunilor. Acest lucru presupune ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei ce implementeaz˘ a driver-ul ¸ si poate fi realizat˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti. Setarea propriet˘ a¸ tii sistem jdbc.forName ce apeleaz˘ a ClassLoader-ul ma¸ sinii virtuale: Class. • Connection .descrie obiectele ce modeleaz˘ a o conexiune propriu-zis˘ a cu baza de date. Class.forName("TipDriver").

In funct ¸ie de tipul driver-ului acest identificator poate include numele unei ma¸ sini gazd˘ a. sybase.2 Specificarea unei baze de date O dat˘ a ce un driver JDBC a fost ˆ ınregistrat. etc. ˆ ın sensul c˘ a permite specificarea ˆ ın cadrul URL-ului a unor atribute ce vor fi realizate la crearea unei conexiuni.com:1521:test jdbc:sybase:test jdbc:db2:test Subprotocolul odbc este un caz specical. acesta poate fi folosit la stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. DriverManager-ul va parcurge lista driverelor ˆ ınregistrate ˆ ın memorie.. numele unui fi¸ sier sau al unui director. atunci va fi lansata o except ¸ie de tipul SQLException. db2 ¸ si a¸ sa mai departe.UID=duke. Sintaxa completa subprotocolului odbc este: jdbc:odbc:identificator[. Avˆ and ˆ ın vedere faptul ca pot exista mai multe drivere ˆ ınc˘ arcate ˆ ın memorie. ca ˆ ın exemplele de mai jos: jdbc:odbc:test jdbc:oracle:thin@persistentjava. Identificatorul bazei de date este un indicator specific fiec˘ arui driver corespunz˘ ator bazei de date cu care aplicat ¸ia dore¸ ste s˘ a interact ¸ioneze.ExtensionCase=LOWER jdbc:odbc:test.PWD=java La primirea unui JDBC URL. ce are urm˘ atorul format: jdbc:sub-protocol:identificator Cˆ ampul sub-protocol denume¸ ste tipul de driver ce trebuie folosit pentru realizarea conexiunii ¸ si poate fi odbc.CacheSize=20. cu mesajul "no suitable driver".2.˘ DE DATE 15. un num˘ ar de port. pˆ ana cˆ and unul dintre ele va recunoa¸ ste URL-ul respectiv. trebuie s˘ a avem posibilitea de a specifica pe lˆ ang˘ a un identificator al bazei de date ¸ si driverul ce trebuie folosit.2. Dac˘ a nu exista nici unul potrivit. . Aceasta se realizeaz˘ a prin intermediul unei adrese specifice. oracle. CONECTAREA LA O BAZA 427 15.atribut=valoare]* jdbc:odbc:test jdbc:odbc:test. numit˘ a JDBC URL.

Conectarea efectiv˘ a la baza de date se va face prin intermediul acestui identificator. Clasa Java care descrie acest tip de driver JDBC este: sun.3 Tipuri de drivere Tipurile de drivere existente ce pot fi folosite pentru realizarea unei conexiuni prin intermediul JDBC se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoarele categorii: Tip 1.Driver nativ . solut ¸ia JDBC-ODBC nu este portabil˘ a¸ si comunicarea cu baza de date sufer˘ a la nivelul vitezei de execut ¸ie datorit˘ a multiplelor redirect˘ ari ˆ ıntre drivere.2.odbc. Specificarea bazei de date se face printr-un URL de forma: jdbc:odbc:identificator unde identif icator este profilul (DSN) creat bazei de date ˆ ın ODBC.428 CAPITOLUL 15. ODBC (Open Database Conectivity) reprezint˘ a o modalitate de a uniformiza accesul la baze de date. atˆ at ODBC-ul cˆ at ¸ si driver-ul nativ trebuie s˘ a existe pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. Driver JDBC . De asemenea. asociind acestora un identificator DSN (Data Source Name) ¸ si diver¸ si parametri necesari conect˘ arii. De¸ si simplu de utilizat. JDBC-ODBC Bridge Acest tip de driver permite conectarea la o baz˘ a de date care a fost ˆ ınregistrat˘ a ˆ ın prealabil ˆ ın ODBC. LUCRUL CU BAZE DE DATE 15. Tip 2.JdbcOdbcDriver ¸ si este inclus˘ aˆ ın distribut ¸ia standard J2SDK.jdbc. driver-ul ODBC efectuˆ and comunicarea cu driverul nativ al bazei de date.

Protocolul folosit este specific fiec˘ arui produc˘ ator. Tip 3. Driver JDBC .Server Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC folosind un protocol de ret ¸ea independent. f˘ ar˘ a nici o modificare la nivelul clientului.2. acestea fiind apoi transormate folosind o aplicat ¸ie server ˆ ıntr-un protocol specfic bazei de date. Introducerea serverului ca nivel intermediar aduce flexibilitate maxim˘ aˆ ın sensul c˘ a vor putea fi realizate conexiuni cu diferite tipuri de baze. Clase Java care implementeaz˘ a astfel de drivere pot fi procurate de la produc˘ atorii de SGBD-uri. Tip 4. care trebuie instalat ˆ ın prealabil. CONECTAREA LA O BAZA 429 Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın apeluri c˘ atre driverul nativ al bazei de date.˘ DE DATE 15. distribut ¸ia standard J2SDK neincluzˆ and nici unul. Driver JDBC nativ .

username.odbc. 15. "java").jdbc.forName("sun.print("ClassNotFoundException: " + e) . // sau url = "jdbc:odbc:test. } catch(SQLException e) { System. Aceast˘ a solut ¸ie este cea mai rapid˘ a.JdbcOdbcDriver").UID=duke. } catch(ClassNotFoundException e) { System.getConnection(url).getConnection(url. return . dbproperties). fiind preferat˘ a la dezvoltarea aplicat ¸iilor care manevreaz˘ a volume mari de date ¸ si viteza de execut ¸ie este critic˘ a. try { Class. Stabilirea unei conexiuni folosind driverul JDBC-ODBC String url = "jdbc:odbc:test" .430 CAPITOLUL 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın cereri c˘ atre baza de date folosind protocolul de ret ¸ea al acesteia.getConnection(url.err. . Connection c = DriverManager. Drivere de acest tip pot fi procurate de la diver¸ si produc˘ atori de SGBD-uri. "duke".PWD=java" . Connection c = DriverManager.err. try { con = DriverManager. } Connection con .4 Realizarea unei conexiuni Metoda folosit˘ a pentru realizarea unei conexiuni este getConnection din clasa DriverManager ¸ si poate avea mai multe forme: Connection c = DriverManager.println("SQLException: " + e).getConnection(url. password).2.

15..mysql. String url = "jdbc:mysql://localhost/test" . rollback. De asemenea. // sau url = "jdbc:mysql://localhost/test?user=duke&password=java".println(SQLException: " + e) . setAutoCommit. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL } finally { try{ con.3. clasa Connection asigur˘ a facilit˘ a¸ ti pentru controlul tranzact ¸iilor din memorie c˘ atre baza de date prin metodele commit. } } 431 Stabilirea unei conexiuni folosind un driver MySql Folosirea diferitelor tipuri de drivere implic˘ a doar schimbarea numelui clasei ce reprezint˘ a driverul ¸ si a modalit˘ a¸ tii de specificare a bazei de date. • Aflarea unor informat ¸ii legate de baza de date (meta-date). O conexiune va fi folosit˘ a pentru: • Crearea de secvent ¸e SQL utilizate pentru interogarea sau actualizarea bazei.15. } catch(ClassNotFoundException e) { .. try { Class. Inchiderea unei conexiuni se realizeaz˘ a prin metoda close.Driver") .err. } catch(SQLException e) { System.forName("com.getConection.close .jdbc.3 Efectuarea de secvent ¸e SQL O dat˘ a facut˘ a conectarea cu metoda DriverManager. se poate folosi obiectul Connection rezultat pentru a se crea obiecte de tip Statement. Cele mai uzuale comenzi SQL sunt cele folosite pentru: • Interogarea bazei de date: SELECT .PreparedStatement sau CallableStatement cu ajutorul c˘ arora putem trimite secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date.

createStatement(). String sql = "SELECT * FROM persoane".3. . executeUpdate Este folosit˘ a pentru actualizarea datelor (INSERT. obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor unei interog˘ ari este realizat˘ a prin intermediul obiectelor de tip ResultSet. Statement stmt = con. 15. DELETE) sau a structurii bazei de date (CREATE. ALTER. ALTER. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL poate fi realizat˘ a prin intermediul a trei metode: 1.acestea mai sunt numite instruct ¸iuni DDL (Data Definition Language) • Apelarea unei proceduri stocate: CALL Dup˘ a cum vom vedea. DROP). executeQuery Este folosit˘ a pentru realizarea de interog˘ ari de tip SELECT. UPDATE. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Actualizarea datelor: INSERT. Crearea unui obiect Statement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei createStatement a clasei Connection. sau 0 ˆ ın cazul unei instruct ¸iuni DDL. UPDATE. DROP . Metoda returneaz˘ a un obiect de tip ResultSet ce va cont ¸ine sub o form˘ a tabelar˘ a rezultatul interog˘ arii. f˘ ar˘ a nici un argument: Connection con = DriverManager. Metoda va returna un ˆ ıntreg ce semnific˘ a num˘ arul de linii afectate de operat ¸iunea de actualizare a datelor. ResultSet rs = stmt. DELETE • Actualizarea structurii: CREATE.1 Interfat ¸a Statement Interfat ¸a Statement ofer˘ a metodele de baz˘ a pentru trimiterea de secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date ¸ si obt ¸inerea rezultatelor.executeQuery(sql).getConnection(url). 2.432 CAPITOLUL 15. celelalte dou˘ a interfet ¸e: PreparedStatement ¸ si CallableStatement fiind derivate din aceasta.

Pentru a prelua toate rezultatele va fi apelat˘ a metoda getMoreResults. // Nr de articole care au fost afectate (sterse) sql = "DROP TABLE temp".3. In funct ¸ie de aceasta. if(rowCount > 0) { // Este o actualizare datelor System. de¸ si mai rar˘ a. } if(rowCount = 0) { // Comanda DDL sau nici o linie afectata System. sau o combinat ¸ie ˆ ıntre aceste cazuri. programatorul ne¸ stiind deci dac˘ a va fi vorba de o actualizare a datelor sau a structurii. dup˘ a care vor fi apelate din nou metodele amintite. int linii = stmt. pˆ an˘ a la obt ¸inerea valorii null.println("Linii afectate = " + rowCount). stmt. continue.execute(sql). stmt. execute Aceast˘ a metod˘ a va fi folosit˘ a doar dacˆ a este posibil ca rezultatul unei interog˘ ari s˘ a fie format din dou˘ a sau mai multe obiecte de tip ResultSet sau rezultatul unei actualiz˘ ari s˘ a fie format din mai mule valori.out.executeUpdate(sql).out.getUpdateCount(). Metoda ˆ ıntoarce true dac˘ a rezultatul obt ¸inut este format din obiecte de tip ResultSet ¸ si false dac˘ a e format din ˆ ıntregi.getMoreResults().println("Comanda DDL sau 0 actualizari").15. . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String sql = "DELETE FROM persoane WHERE cod > 100". while(true) { int rowCount = stmt.executeUpdate(sql). Secvent ¸a complet˘ a de tratare a metodei execute este prezentat˘ a mai jos: String sql = "comanda SQL necunoscuta". pot fi apelate metodele: getResultSet sau getUpdateCount pentru a afla efectiv rezultatul comenzii SQL. // returneaza 0 433 3. stmt. Aceast˘ a situat ¸ie. este posibil˘ a atunci cˆ and sunt executate proceduri stocate sau secvent ¸e SQL cunoscute abia la momentul execut ¸iei. respectiv −1.

ResultSet rs = stmt.434 CAPITOLUL 15.getMoreResults(). continue. if(rs != null) { // Proceseaza rezultatul .getMoreResults(). care vor fi specificat ¸i prin intermediul unui semn de ˆ ıntrebare (”?”) ˆ ın locul fiec˘ aruia dintre . String nume = "Popescu". } Folosind clasa Statement.getResultSet(). stmt.2 Interfat ¸a PreparedStatement Interfat ¸a PreparedStatement este derivat˘ a din Statement. • O secvent ¸˘ a SQL specificat˘ a unui obiect PreparedStatement poate s˘ a aib˘ a unul sau mai mult ¸i parametri de intrare. } // rowCount este -1 // Avem unul sau mai multe ResultSet-uri ResultSet rs = stmt. 15. fiind diferit˘ a de aceasta ˆ ın urm˘ atoarele privint ¸e: • Instant ¸ele de tip PreparedStatement cont ¸in secvent ¸e SQL care au fost deja compilate (sunt ”preg˘ atite”). ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a introducem valorile unor variabile ˆ ıntr-o secvent ¸˘ a SQL. LUCRUL CU BAZE DE DATE stmt... String sql = "SELECT * FROM persoane WHERE cod=" + cod + " OR nume=’" + nume + "’". continue. } // Nu mai avem nici un rezultat break.3. nu avem alt˘ a solut ¸ie decˆ at s˘ a cre˘ am un ¸ sir de caractere compus din instruct ¸iuni SQL ¸ si valorile variabilelor: int cod = 100.executeQuery(sql).

100). unde XXX este tipul corespunz˘ ator parametrului. pstmt.getConnection(url).15. pstmt. . semnificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul obiectelor de tip Statement. "Ionescu"). In aceast˘ a situat ¸ie folosirea interfet ¸ei PreparedStatement ˆ ın loc de Statement nu va ˆ ımbun˘ at˘ a¸ ti ˆ ın nici un fel performant ¸a codului. folosind metode specifice acestei clase. String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". Execut ¸ia repetat˘ a a aceleia¸ si secvent ¸e SQL. Statement pstmt = con. Trimiterea parametrilor se realizeaz˘ a prin metode de tip setXXX. Inainte ca secvent ¸a SQL s˘ a poat˘ a fi executat˘ a fiec˘ arui parametru de intrare trebuie s˘ a i se atribuie o valoare.setString(1. dar cu parametri diferit ¸i. va fiˆ ın general mai rapid˘ a dac˘ a folosim PreparedStatement. cu singura deosebire c˘ aˆ ın cazul de fat ¸˘ a ele nu au nici un argument. deoarece nu mai trebuie s˘ a cre˘ am cˆ ate un obiect de tip Statement pentru fiecare apel SQL. iar argumentele metodei sunt num˘ arul de ordine al parametrului de intrare (al semnului de ˆ ıntrebare) ¸ si valoarea pe care dorim s˘ a o atribuim. specificˆ an ca argument o secvent ¸˘ a SQL ce cont ¸ine c˘ ate un semn de ˆ ıntrebare pentru fiecare parametru de intrare: Connection con = DriverManager. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL folosind un obiect PreparedStatement se realizeaz˘ a printr-una din metodele executeQuery. din punctul de vedere al vitezei de execut ¸ie a acestuia. unde va a¸ stepta parametri de intrare pentru a putea fi executat˘ a.3.prepareStatement(sql). executeUpdate sau execute. Putem apoi stabili alte valori de intrare ¸ si refolosi obiectul PreparedStatement pentru execut ¸ii repetate ale comenzii SQL. Obiectul va pstmt cont ¸ine o comand˘ a SQL precompilat˘ a care este trimis˘ a imediat c˘ atre baza de date. ci refolosim o singur˘ a instant ¸˘ a precompilat˘ a furnizˆ andu-i doar alte argumente. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 435 ei. Crearea unui obiect de tip PreparedStatement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei prepareStatement a clasei Connection. Este ˆ ıns˘ a posibil ca SGBD-ul folosit s˘ a nu suporte acest tip de operat ¸iune ¸ si s˘ a nu ret ¸in˘ a obiectul precompilat pentru execut ¸ii ulterioare.setInt(2. Dup˘ a stabilirea parametrilor de intrare secvent ¸a SQL poate fi executat˘ a.

setObject(1.setString(1. este definit˘ a de clasa Types.setInt(1. null). Types. pstmt.436 CAPITOLUL 15.setString(1. Pentru a realiza . pstmt = con.CHAR). Este responsabilitatea programatorului s˘ a se asigure c˘ a folose¸ ste metoda adecvat˘ a de tip setXXX la stabilirea valorii unui parametru de intrare.executeQuery(). prin constantelor declarate de aceasta. Cu ajutorul metodelor setBytes sau setString avem posibilitatea de a specifica date de orice dimensiuni ca valori pentru anumite articole din baza de date. LUCRUL CU BAZE DE DATE String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". ResultSet rs = pstmt. Statement pstmt = con. "Ionescu". Lista tuturor tipurilor generice disponibile. Types. pstmt. Acela¸ si lucru poate fi realizat cu metode de tipul setXXX dac˘ a argumentul folosit are valoarea null. 100). 100). 100.setNull(1.executeUpdate().CHAR). pstmt.executeUpdate(). trebuind ˆ ıns˘ a s˘ a specific˘ am ¸ si tipul de date al coloanei ˆ ın care vom scrie aceast˘ a valoare. Metoda setObject permite specificarea unor valori pentru parametrii de intrare. "Popescu"). pstmt. pstmt. numite ¸ si tipuri JDBC. "Ionescu").INTEGER).prepareStatement(sql). atunci cˆ and dorim s˘ a folosim maparea implicit˘ aˆ ıntre tipurile Java ¸ si cele JDBC sau atunci cˆ and dorim s˘ a preciz˘ am explicit un tip JDBC. Folosind metoda setNull putem s˘ a atribuim unui parametru de intrare valoare SQL NULL.setObject(2.setInt(2. Types. Fiec˘ arui tip Java ˆ ıi corespunde un tip generic SQL. 200).setObject(2. sql = "SELECT * from persoane WHERE cod >= ?". pstmt. Exist˘ aˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and este de preferat ca datele de mari dimensiuni s˘ a fie transferate pe ”buc˘ a¸ ti” de o anumit˘ a dimensiune.setInt(2.prepareStatement(sql). pstmt. 100). // sau doar pstmt. pstmt. pstmt. pstmt. pstmt.setInt(2.

executeUpdate(). CallableStatement cstmt = con. int fileLength = file. CallableStatement cstmt = con.getConnection(url). setAsciiStream ¸ si setUnicodeStream care ata¸ seaz˘ a un flux de intrare pe octet ¸i. La execut ¸ia secvent ¸ei. cu metode de tip setXXX. unui parametru de intrare.length().setUnicodeStream (1. fileLength). Exemplul de mai jos ilustreaz˘ a acest lucru. Crearea unui obiect CallableStatement se realizeaz˘ a prin metoda prepareCall a clasei Connection: Connection con = DriverManager.PreparedStatement pstmt = con.3. instant ¸ele de acest tip oferind o modalitate de a apela o procedur˘ a stocat˘ aˆ ıntr-o baz˘ a de date. atribuind coloanei continut cont ¸inutul unui anumit fi¸ sier: File file = new File("date. InputStream fin = new FileInputStream(file).prepareCall( .3. Obt ¸inerea valorilor rezultate ˆ ın parametrii de ie¸ sie se va face cu metode de tip getXXX. respectiv UNICODE. ele vor fi atribuite parametrului.txt"). pstmt. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 437 acest lucru API-ul JDBC pune la dispozit ¸ie metodele setBinaryStream. Dac˘ a procedura are ¸ si parametri de ie¸ sire (valori returnate).prepareStatement( "UPDATE fisiere SET continut = ? WHERE nume = ’date. Observat ¸i c˘ a este necesar ˆ ın˘ a s˘ a¸ stim dinainte dimensiunea datelor ce vor fi scrise. ?)}"). java. fin. ˆ ıntr-o manier˘ a standar pentru toate SGBD-urile.15. 15. Pe m˘ asur˘ a ce sunt citite date de pe flux.3 Interfat ¸a CallableStatement Interfat ¸a CallableStatement este derivat˘ a din PreparedStatement. Trimiterea parametrilor de intrare se realizeaz˘ aˆ ıntocmai ca la PreparedStatement.prepareCall( "{call proceduraStocata(?. caractere ASCII. pstmt. acest lucru fiind solicitat de unele tipuri de baze de date. ace¸ stia vor trebui ˆ ınregistrat ¸i cu metoda registerOutParameter ˆ ınainte de execut ¸ia procedurii.sql. fluxul de intrare va fi apelat repetat pentru a furniza datele ce vor fi scrise ˆ ın coloana continut a articolului specificat.txt’").

Statement stmt = con. De asemenea. folosirea indexului coloanei ˆ ın loc de numele s˘ au va fi mai eficient˘ a.4 15. Forma general˘ a a unui ResultSet este tabelar˘ a. Este posibil ca un parametru de intrare s˘ a fie ¸ si parametru de ie¸ sire. float medie = cstmt. unde XXX este tipul de dat˘ a al unei coloane iar argumentul primit indic˘ a fie num˘ arul de ordine din cadrul tabelului. cstmt. pentru maxim˘ a portabilitate se recomand˘ a citirea coloanelor ˆ ın ordine de la stˆ anga la dreapta ¸ si fiecare citire s˘ a se fac˘ a o singur˘ a dat˘ a. LUCRUL CU BAZE DE DATE "{call calculMedie(?)}"). nume FROM persoane". 15. obiectul va cont ¸ine ¸ si meta-datele interog˘ arii cum ar fi denumirele coloanelor selectate.5 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor Interfat ¸a ResultSet In urma execut ¸ie unei interog˘ ari SQL rezultatul va fi reprezentat printr-un obiect de tip ResultSet. cstmt.executeQuery(). num˘ arul lor. De asemenea.executeQuery(sql). fie numele acestuia. de asemenea. ce va cont ¸ine toate liniile ce satisfac condit ¸iile impuse de comanda SQL. avˆ and un num˘ ar de coloane ¸ si de linii.getDouble(1).registerOutParameter(1. ResultSet rs = stmt. String sql = "SELECT cod. . In acest caz el trebuie s˘ a primeasc˘ a o valoare cu setXXX ¸ si. va fi ˆ ınregistrat cu registerOutParameter. etc. In general.3. java. Pentru acest lucru vom folosi metode de tip getXXX. Rezultatul interog˘ arii de mai sus va fi obiectul rs cu urm˘ atoarea structur˘ a: cod nume 100 Ionescu 200 Popescu Pentru a extrage informat ¸iile din aceast˘ a structur˘ a va trebui s˘ a parcurgem tabelul linie cu linie ¸ si din fiecare s˘ a extragem valorile de pe coloane.sql. ˆ ıncepˆ and cu 1.438 CAPITOLUL 15.Types.FLOAT). tipurile de date specificate trebuind s˘ a coincid˘ a.3. Coloanele sunt numerotate de la stˆ anga la dreapta. funct ¸ie de secvent ¸a executat˘ a.createStatement().

Deoarece next returneaz˘ a false cˆ and nu mai sunt linii de adus.CONCUR_UPDATABLE).15. String nume = r. } Implicit. putem itera prin rezultatul unei interog˘ ari o singur˘ a dat˘ a¸ si numai de la prima la ultima linie. Dac˘ a un ResultSet folose¸ ste un cursor modificabil ¸ si care poate naviga ˆ ın ambele sensuri.Actualizeaz˘ a valoarea unei coloane din linia curent˘ a.executeQuery(sql). . uzual va fi folosit˘ a o bucl˘ a while-loop petru a itera prin articolele tabelului: String sql = "SELECT cod.getString(2).3. A¸ sadar. Exemplul urm˘ ator va folosi un cursor care este modificabil ¸ si nu va reflecta schimb˘ arile produse de alt ¸i utilizatori dup˘ a crearea sa: Statement stmt = con. nume FROM persoane".println(cod + ". /* echivalent: int cod = r.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE. fiecare apel al metodei next determinˆ and trecerea la urm˘ atoarea linie. */ System.getInt(1). atunci are la dispozit ¸ie o serie de metode ce se bazeaz˘ a pe acest suport: • absolute .getInt("cod").out.getString("nume"). while (rs. String nume = r.Deplaseaz˘ a cursorul la o anumit˘ a linie specificat˘ a absolut. nume FROM persoane". ResultSet.createStatement( ResultSet. String sql = "SELECT cod. Init ¸ial acest cursor este pozit ¸ionat ˆ ınaintea primei linii. ResultSet rs = stmt. " + nume). unde XXX este un tip de date. • updateXXX . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 439 Un obiect ResultSet folose¸ ste un cursor pentru a parcurge articolele rezultate ˆ ın urma unei interog˘ ari. linie cu linie. ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql). un tabel de tip ResultSet nu poate fi modificat iar cursorul asociat nu se deplaseaz˘ a decˆ at ˆ ınainte.next()) { int cod = r. Este ˆ ıns˘ a posibil s˘ a cre˘ am ResultSet-uri care s˘ a permit˘ a modificarea sau deplasarea ˆ ın ambele sensuri.

este responsabilitatea driver-ului bazei de date s˘ a asigure rezolvarea problemelor legate de actualizarea concurent˘ a a unui cursor. sql . • moveToCurrentRow . Linia curent˘ a anterioar˘ a a cursorului va fi memorat˘ a pentru a se putea reveni la ea. cursorul trebuie s˘ a fie pozit ¸ionat le linia nou˘ a la execut ¸ia acestei operat ¸iuni.¸ sterge linia curent˘ a din tabel ¸ si din baza de date. Programul va folosi o baz˘ a de date MySql. nume ¸ si salariu. Scriptul SQL de creare a bazei este: create table persoane(cod integer. • moveToInsertRow . • insertRow . salariu double).revine la linia curent˘ a din tabel.deplaseaz˘ a cursorul la o linie spceial˘ a. • deleteRow .Transfer˘ a actualiz˘ arile f˘ acute liniei ˆ ın baza de date. numit˘ a linie nou˘ a.*. avˆ and coloanele: cod. nume char(50). utilizate˘ a pentru a introduce noi articole ˆ ın baza de date.insereaz˘ a articolul din zona linie nou˘ aˆ ın baza de date. dup˘ a care va ad˘ auga aleator un num˘ ar de articole. Aplicat ¸ia va goli tabelul cu persoane.3. va efectua afi¸ sarea lor ¸ si calculul mediei salariilor. public class TestJdbc { public static void main ( String [] args ) { . ce cont ¸ine un tabel numit persoane. Nu toate sistemele de gestiune a bazelor de date ofer˘ a suport pentru folosirea cursoarelor care pot fi modificate. Listing 15. nu poate fi apelat˘ a cˆ and cursorul este ˆ ın modul linie nou˘ a.440 CAPITOLUL 15. Pentru a determina dac˘ a baza de date permite acest lucru pot fi utilizate metodele supportsPositionedUpdate ¸ si supportsPositionedDelete ale clasei DatabaseMetaData. 15.6 Exemplu simplu In continuare vom da un exemplul simplu de utilizare a claselor de baz˘ a ment ¸ionate anterior. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a nu apar˘ a anomalii. In cazul ˆ ın care acest lucru este permis.1: Exemplu simplu de utilzare JDBC import java . LUCRUL CU BAZE DE DATE • updateRow .

// Golim tabelul persoane String sql = " DELETE FROM persoane " . Driver " ) . forName ( " com . out . mysql . executeUpdate ( sql ) . salariu ) int n = 10. getDouble ( " salariu " ) ) . prepareStatement ( sql ) . String nume = " Persoana " + i . " + rs . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String url = " jdbc : mysql :// localhost / test " . i ++) { int cod = i . next () ) System . executeQuery ( sql ) . salariu ) . nume . createStatement () . nume ) . setInt (1 . i < n . // Calculam salariul mediu sql = " SELECT avg ( salariu ) FROM persoane " . next () . " + rs . ?) " . ResultSet rs = stmt . try { Class . rs = stmt . 441 // Adaugam un numar de persoane generate aleator // Tabelul persoane are coloanele ( cod . out . executeQuery ( sql ) . getInt ( " cod " ) + " . } // Afisam persoanele ordonate dupa salariu sql = " SELECT * FROM persoane ORDER BY salariu " . cod ) . } try { Connection con = DriverManager . double salariu = 100 + Math . pstmt . round ( Math .3. return . rs . . pstmt . setDouble (3 .15. jdbc . PreparedStatement pstmt = con . getString ( " nume " ) + " . executeUpdate () . println ( rs . setString (2 . } catch ( Cl as sNo tF oun dE x c e p t i o n e ) { System . random () * 900) . stmt . sql = " INSERT INTO persoane VALUES (? . getConnection ( url ) . ? . Statement stmt = con . // salariul va fi intre 100 si 1000 pstmt . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . while ( rs . pstmt . for ( int i =0.

forName ( " sun . printStackTrace () . procedurilor stocate. out .*. putem apela metoda getMetaData pentru a afla diverse informat ¸ii legate de baza respectiv˘ a. getTables ( null . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . // Inchidem conexiunea con . return .4.442 CAPITOLUL 15. getConnection ( url ) . } } } 15. println ( " Media : " + rs . capabilit˘ a¸ tilor conexiunii. null . Programul urm˘ ator afi¸ seaz˘ a numele tuturor tabelelor dintr-o baz˘ a de dat ˆ ınregistrat˘ aˆ ın ODBC. } try { Connection con = DriverManager . LUCRUL CU BAZE DE DATE System . null . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { System . etc. a¸ sa numitele meta-date (”date despre date”). getDouble (1) ) . null ) . odbc . Listing 15. Ca rezult al apelului metodei. sql . public class TestMetaData { public static void main ( String [] args ) { String url = " jdbc : odbc : test " . DatabaseMetaData dbmd = con . jdbc . gramaticii SQL suportate. JdbcOdbcDriver " ) . try { Class . close () . vom obt ¸ine un obiect de tip DatabaseMetaData ce ofer˘ a metode pentru determinarea tabelelor. .1 Lucrul cu meta-date Interfat ¸a DatabaseMetaData Dup˘ a realizarea unui conexiuni la o baz˘ a de date. ale bazei de date.2: Folosirea interfet ¸ei DatabaseMetaData import java . out . getMetaData () .4 15. } catch ( SQLException e ) { e . ResultSet rs = dbmd .

i<=n. printStackTrace () . i++) nume[i] = rsmd.getColumnName(i). } catch ( SQLException e ) { e . out . } } } 443 15. // Aflam numele coloanelor Sring nume[] = new String[n+1]. for(int i=1. tipul ¸ si denumirile lor. care va returna un obiect de tip ResultSetMetaData ce poate fi apoi folosit pentru extragerea informat ¸iilor dorite. next () ) System . println ( rs .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData Meta-datele unui ResultSet reprezint˘ a informat ¸iile despre rezultatul cont ¸inut ˆ ın acel obiect cum ar fi num˘ arul coloanelor. ResultSetMetaData rsmd = rs. con . Acestea sunt obt ¸inute apelˆ and metoda getMetaData pentru ResultSet-ul respectiv. ResultSet rs = stmt.4. // Aflam numarul de coloane int n = rsmd. getString ( " TABLE_NAME " ) ) . close () .getColumnCount(). etc. LUCRUL CU META-DATE while ( rs .4.15.executeQuery("SELECT * FROM tabel").getMetaData(). .

LUCRUL CU BAZE DE DATE .444 CAPITOLUL 15.

ci sunt ˆ ın˘ arcate pe parcursul execut ¸ie acesteia atunci cˆ and este nevoie de ele. Init ¸ializarea . 3. Editarea de leg˘ aturi .lang. 445 . In plus. Ciclul de viat ¸˘ a al unei clase are a¸ sadar urm˘ atoarele etape: 1. corespunz˘ ator clasei respective. Operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a unei clase este realizat˘ a la un moment ce precede prima utilizare efectiv˘ a a sa. In urma acestui proces.1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie Dup˘ a cum ¸ stim execut ¸ia unei aplicat ¸ii Java este realizat˘ a de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM).Const˘ aˆ ın execut ¸ia blocurilor statice de init ¸ializare ¸ si init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a.class corespunz˘ atoare fiec˘ arei clase a programului. aceasta fiind responsabil˘ a cu interpretarea codului de octet ¸i rezultat ˆ ın urma compil˘ arii. Inc˘ arcarea .Capitolul 16 Lucrul dinamic cu clase 16. momentul efectiv ˆ ın care se realizeaz˘ a acest lucru depinzˆ and de implementarea ma¸ sinii virtuale.class) pe baza numelui complet al acestuia ¸ si ˆ ınc˘ arcarea acesteia ˆ ın memorie. va fi instant ¸iat un obiect de tip java. aceste clase nu sunt ˆ ın˘ arcate toate ˆ ın memorie la pornirea aplicat ¸iei.Specific˘ a incorporarea noului tip de date ˆ ın JVM pentru a putea fi utlizat.Este procesul reg˘ asirii reprezent˘ arii binare a unei clase (fi¸ sierul . un program Java compilat nu este descris de un fi¸ sier executabil ci de o mult ¸ime de fi¸ siere cu extensia .Class. 2. Spre deosebire de alte limbaje de programare cum ar fi C sau C++.

ClassLoader. ˆ ın care class loader-ele sunt dispuse ierarhic ˆ ıntr-un arbore. r˘ ad˘ acina acestuia fiind class loader-ul primordial. Inc˘ arcarea claselor unei aplicat ¸ii Java ˆ ın memorie este realizat˘ a prin intermediul unor obiecte pe care le vom numi generic class loader. In momentul cˆ and este solicitat˘ aˆ ınc˘ arcarea unei clase. . sau a unor resurse ce sunt necesare funct ¸ion˘ arii acesteia. folosind class loader-e diferite. acesta fiind specificat la crearea sa. va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul ClassNotFoundException. a fost introdus un model de tip delegat. fiind responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor standard din distribut ¸ia Java. pentru a minimiza ˆ ınc˘ arcarea aceleia¸ si clase de mai multe ori. ˆ ınc˘ arcarea unei clase poate determina ˆ ınc˘ arcarea unor altor clase care sigur vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu prima. Dac˘ a nici ea nu va reu¸ si. Exist˘ aˆ ıns˘ a posibilitarea de a crea noi tipuri derivate din ClassLoader specializate pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor conform unor specificat ¸ii anume care s˘ a realizeze diverse optimiz˘ ari. Dup˘ a cum vom vedea. obiectul de tip Class creat va fi marcat pentru a fi eliminat din memorie de c˘ atre garbage collector. la execut ¸ia unui program Java vor fi create implicit dou˘ a obiecte de tip ClassLoader pentru ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorei a claselor proprii ale aplicat ¸iei. va ˆ ıncerca s˘ a execute operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a clasei. Astfel.Acestea nu fac parte intrinsec˘ a din JVM ¸ si sunt instant ¸e ale clasei java. 2. tipul efectiv al obiectului fiind a¸ sadar derivat din aceasta. bootstrap) .Atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a de tipul clasei respective. De¸ si acest comportament nu este obligatoriu. Class loader-e proprii .446 CAPITOLUL 16. un classloader poate delega ˆ ın primul rˆ and operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare p˘ arintelui s˘ au care va delega la rˆ andul s˘ au cererea mai departe pˆ an˘ a la class loader-ul primordial sau pˆ an˘ a unul din ace¸ stia reu¸ se¸ ste s˘ a oˆ ıncarce.lang. Class loader-ul primordial (eng. Incepˆ and cu versiunea 1.Reprezint˘ a o parte integrant˘ a a ma¸ sinii virtuale. mai put ¸in r˘ ad˘ acina). LUCRUL DINAMIC CU CLASE 4. ˆ ın multe situat ¸ii el este de preferat. Abia ˆ ın cazul ˆ ın care nici unul din ace¸ stia nu a reu¸ sit. Fiecare instant ¸a de tip ClassLoader va avea a¸ sadar un p˘ arinte (evident.2 de Java. Desc˘ arcarea . Acestea sunt de dou˘ a tipuri: 1. etc. Aceasta este o clas˘ a abstract˘ a.

˘ 16. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE 447 Implicit. javax. acesta putˆ and fi obt ¸inut cu metoda getClassLoader. Acest lucru poate fi realizat prin mai multe modalit˘ a¸ ti. • Extension Class Loader . etc. Java 2 JVM ofer˘ a trei class loader-e. • System Class Loader . Tipul acestuia este java. fiecare obiect Class va ret ¸ine class loader-ul care a fost folosit pentru ˆ ınc˘ arcare. moment ˆ ın care putem solicita ˆ ınc˘ arcarea sa.*. Intrucˆ at tipurile de date Java pot fi ˆ ınc˘ arcate folosind diverse instant ¸e de tip ClassLoader.Class loader-ul primordial. unul primordial ¸ si dou˘ a proprii.URLClassLoader. Inc˘ arcarea dinamic˘ a a unei clase ˆ ın memorie se refer˘ a la faptul c˘ a nu cunoast ¸em tipul acesteia decˆ at la execut ¸ia preogramului.Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor proprii aplicat ¸iilor Java (cele din CLASSPATH). specificˆ and numele s˘ au complet prin intermediul unui ¸ sir de caractere.*.lang.Utilizat pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor din directoarele extensiilor JRE. cele mai comune metode fiind: . cunoscute sub numele de: • Boostrap Class Loader .1. Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor din distribut ¸ia Java standard (cele din pachetele java.).

loader. Numele funct ¸iei care trebuie apelat˘ a va fi introdus de la tastatur˘ a. −1 ˆ ın caz contrar. mai exist˘ a¸ si alte posibilit˘ a¸ ti de a instant ¸ia astfel de obiecte.Thread").forName("java. Dac˘ a dorim s˘ a instant ¸iem un obiect dintr-o clas˘ aˆ ınc˘ arcat˘ a dinamic putem folosi metoda newInstance.Button").awt. Vom detalia acest lucru prin intermediul unui exepmplu. Class c = Class. cu condit ¸ia s˘ a existe constructorul f˘ ar˘ a argumente pentru clasa respectiv˘ a.getClass(). loader.forName("NumeCompletClasa").forName Aceast˘ a metoda va ˆ ınc˘ arca respectiva clas˘ a folosind class loader-ul obiectului curent (care o apeleaz˘ a): Class c = Class.loadClass("ClasaNecunoscuta"). • Class.lang. Button b = (Button) c. // echivalent cu ClassLoader loader = this.getClassLoader(). . tot ce trebuie s˘ a facem fiind s˘ a scriem noi clase care extind Functie ¸ si s˘ a implement˘ am metoda executa.newInstance(). aplicat ¸ia poate fi extins˘ a cu noi funct ¸ii f˘ ar˘ a a schimba codul ei. // Clasele standard pot fi si ele incarcate astfel Class t = Class. Folosirea interfet ¸elor sau a claselor abstracte ˆ ımpreun˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea dinamic˘ a a claselor ofer˘ a un mecanism extrem de puternic de lucru ˆ ın Java. Toate funct ¸iile vor extinde clasa abstract˘ a Funct ¸ie. Aceasta va returna 0 dac˘ a metoda s-a executat corect. In felul acesta.forName("java.loadClass("NumeCompletClasa"). LUCRUL DINAMIC CU CLASE • loadClass apelat˘ a pentru un obiect de tip ClassLoader ClassLoader loader = new MyClassLoader().448 CAPITOLUL 16. Dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. iar implementarea ei va fi cont ¸inut˘ aˆ ıntr-o clas˘ a a directorului curent. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a genereze aleator un vector de numere dup˘ a care s˘ a aplice o anumit˘ a funct ¸ie acestui vector.

in ) ) . executa () .*. try { // Incarcam clasa Class c = Class . err . println ( " Functia nu poate fi instantiata ! "). while (! numeFunctie . err . numeFunctie = stdin . equals ( " gata " ) ) { System . v = v .*. public class TestFunctii { 449 public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. i ++) v [ i ] = rand . } catch ( In st ant ia tio n E x c e p t i o n e ) { System . print ( " \ nFunctie : " ) . forName ( numeFunctie ) .˘ 16. err . println ( " Functia nu poate fi accesata ! " ) . io . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . nextInt (100) . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE Listing 16. // Setam vectorul f . // sau f . Random rand = new Random () . . } catch ( Il le gal Ac ces s E x c e p t i o n e ) { System . out .1: Exemplu de ˆ ınc˘ arcare dinamic˘ a a claselor import java .1. readLine () . newInstance () . out . setVector ( v ) . util . } catch ( Cl as sNo tF oun d E x c e p t i o n e ) { System . // Cream un obiect de tip Functie Functie f = ( Functie ) c . println ( " Functie inexistenta ! " ) . int v [] = new int [ n ]. // Executam functia int ret = f . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . import java . String numeFunctie = " " . for ( int i =0. System . i < n .

for ( int i =0. print ( max ) . . i < v . int max = v [0].450 } } } } CAPITOLUL 16. sort ( v ) . public void setVector ( int [] v ) { this . length . public class Sort extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. util . for ( int i =1. print ( v [ i ] + " " ) .3: Un exemplu de funct ¸ie import java . length . i ++) System . i ++) if ( max < v [ i ]) max = v [ i ]. return 0. i < v . } } Listing 16. } public abstract int executa () . LUCRUL DINAMIC CU CLASE Listing 16. v = v . out . } Listing 16.2: Clasa abstract˘ a ce descrie funct ¸ia public abstract class Functie { public int v [] = null .4: Alt exemplu de funct ¸ie public class Max extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. System . out . Arrays .*. return 0.

adresele URL pot specifica ¸ si directoare ale sistemului de fi¸ siere local.addURL(new File("c:\\clase"). Implicit. trebuie s˘ a folosim class-loadere proprii ¸ si s˘ a instant ¸iem noi obiecte de tip ClassLoader. Crearea unui class loader propriu se face uzual prin extinderea clasei URLClassLoader. // Adaugam directorul sub forma unui URL urlLoader.getClassLoader(). o variant˘ a simplist˘ a fiind prezentat˘ a mai jos: public class MyClassLoader extends URLClassLoader{ public MyClassLoader(URL[] urls){ super(urls). aflat˘ aˆ ın pachetul demo ¸ si dorim s˘ a oˆ ınc˘ arc˘ am dinamic ˆ ın memorie: // Obtinem class loaderul curent URLClassLoader urlLoader = (URLClassLoader) this. // Incarcam clasa urlLoader.getClass().toURL()). deoarece a fost modificat˘ a¸ si recompilat˘ a. Folosind metoda getURLs putem afla aceste adrese. Bineˆ ınt ¸eles.Test"). S˘ a presupunem c˘ aˆ ın directorul c:\clase\demo exist˘ a clasa cu numele Test. ea nu va mai putea fi desc˘ arcat˘ a explicit din memorie. } } Inc˘ arcarea claselor folosind clasa nou creat˘ a se va face astfel: .loadClass("demo.1.˘ 16. iar cu addURL putem ad˘ auga o nou˘ a adres˘ a de c˘ autare a claselor. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a avem posibilitatea de a o reˆ ınc˘ arca. ori de cˆ ate ori dorim s˘ a fort ¸˘ am reˆ ınc˘ arcarea claselor. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE } } 451 Un obiect de tip URLClassLoader ment ¸ine o list˘ a de adrese URL de unde va ˆ ıncerca s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie clasa al c˘ arei nume ˆ ıl specific˘ am ca argument al metodelor de mai sus. Dup˘ a ce o clas˘ a a fost ˆ ınc˘ arcat˘ a folosind un class loader. la crearea class loader-ului aceast˘ a list˘ a este completat˘ a cu informat ¸iile din variabila sistem CLASSPATH sau cu cele specificate prin opt ¸iunea -classpath la lansarea aplicat ¸iei.

// nu functioneaza ! // Cream alt class loader MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). LUCRUL DINAMIC CU CLASE // La initializare URLClassLoader systemLoader = (URLClassLoader) this. // Cream class loaderul propriu MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). chiar dac˘ a numele acestora este ¸ stiut abia la execut ¸ie.getClass(). // reincarca clasa 16. • Crearea unor vectori a c˘ aror dimensiune ¸ si tip nu este ¸ stiut decˆ at la execut ¸ie.loadClass("Clasa").. . metode).2 Mecanismul reflect˘ arii Mecanismul prin care o clas˘ a. Suportul pentru reflectare este inclus ˆ ın distribut ¸ia standard Java. fiind cunoscut sub numele de Reflection API ¸ si cont ¸ine urm˘ atoarele clase: . interfat ¸˘ a sau obiect ”reflect˘ a” la momentul execut ¸iei structura lor intern˘ a se nume¸ ste reflectare (eng. myLoader. • Instant ¸ierea unor clase al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. acesta punˆ and la dispozit ¸ie metode pentru: • Determinarea clasei unui obiect. // Dorim sa reincarcam clasa myLoader. constructori.getURLs(). • Setarea sau aflarea atributelor unui obiect.loadClass("Clasa")..loadClass("Clasa").getClassLoader(). • Invocarea metodelor unui obiect al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. superclasa. reflection). myLoader. URL[] urls = systemLoader. • Aflarea unor informat ¸ii despre o clas˘ a (modificatori.452 CAPITOLUL 16.

String nume = clasa. MECANISMUL REFLECTARII • java.Class. Class c = Class.class: int.lang.1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor se realizeaz˘ a cu metode ale clasei java. diferent ¸ierea acestora f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isInterface.forName("NumeClasa").class.lang.getName().lang.getClass().2.Button. Aflarea numelui unei clase .awt.2.˘ 16. double. etc. Class c = java..class.getClass().reflect ¸ si anume: – Array – Constructor – Field – Method – Modifier 453 16.Class • java. un obiect de acest tip putˆ and s˘ a reprezinte atˆ at o clas˘ a cˆ at ¸ si o interfat ¸˘ a.Se realizeaz˘ a cu metoda getName: Class clasa = obiect. Reflection API pune la dispozit ¸ie metode pentru obt ¸inerea urm˘ atoarelor informat ¸ii: Aflarea instant ¸ei Class corespunz˘ ator unui anumit obiect sau tip de date: Class c = obiect.Object • Clasele din pachetul java.lang. diferent ¸ierea lor f˘ acˆ anduse cu ajutorul metodei isPrimitive. Tipurile primitive sunt descrise ¸ si ele de instant ¸e de tip Class avˆ and forma TipPrimitiv. .class.

out.Frame.print(nume + " ").class. Aflarea superclasei .isAbstract(m)) modif += "abstract ". public void interfete(Class c) { Class[] interf = c.getSuperclass(). ce returneaz˘ a un vector de tip Class[]. i++) { String nume = interf[i].awt.println(s).Window Class c = java.awt. corespunz˘ atoare tipului de date al superclasei sau null pentru clasa Object. . aceasta returnˆ and un num˘ ar ˆ ıntreg ce codific˘ a tot ¸i modificatorii clasei. Class s = c.getName()).length.isFinal(m)) modif += "final ". int m = clasa. // java. String modif = "".isPublic(m)) modif += "public ".println(modif + "class" + c.getClass().getInterfaces(). Class s = c. LUCRUL DINAMIC CU CLASE Aflarea modificatorilor unei clase . Class c = java.Se realizeaz˘ a cu metoda getInterfaces.out. Pentru a determina u¸ sor prezent ¸a unui anumit modificator se folosesc metodele statice ale clasei Modifier isPublic. isAbstract ¸ si isFinal: Class clasa = obiect.454 CAPITOLUL 16.getSuperclass().awt.Se realizeaz˘ a cu metoda getModifiers.getModifiers(). if (Modifier. System.class. System.out.Se realizeaz˘ a cu metoda getSuperclass ce returneaz˘ a o instant ¸˘ a de tip Class. // null Aflarea interfet ¸elor implementate de o clas˘ a sau extinse de o interfat ¸˘ a . if (Modifier. i < interf. for (int i = 0.getName(). System. if (Modifier.Object.

ce returneaz˘ a un vector de tip Constructor[]..Se realizeaz˘ a cu una din metodele getFields sau getDeclaredFields.2. Aflarea constructorilor . getExceptionTypes.Se realizeaz˘ a cu metodele getMethods sau getDeclaredMethods. Set 455 interfete(java. MECANISMUL REFLECTARII } } . diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a prima returneaz˘ a toate variabilele membre. getReturnType pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate . getModifiers.Se realizeaz˘ a cu metodele getConstructors sau getDeclaredConstructors. Clasa Constructor pune la dispozit ¸ie metodele getName. Clasa Method pune la dispozit ¸ie metodele getName. inclusiv cele mo¸ stenite. Cu ajutorul metodei getField este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o variabil˘ a mebr˘ a cu un anumit nume specificat. tipul. getParameterTypes. // Va afisa interfetele implementate de HashSet: // Cloneable. getType ¸ si getModifiers pentru a obt ¸ine numele. getParameterTypes.util. interfete(java. clasa Field pune la dispozit ¸ie metodele getName. Serializable..class). getExceptionTypes pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate de respectivul constructor. Collection.util. La rˆ andul ei.Set). ˆ ın timp ce a doua le returnez˘ a doar pe cele declarate ˆ ın cadrul clasei. // Va afisa interfetele extinse de Set: // Collection Aflarea variabilelor membre . ce returneaz˘ a un vector de tip Method[].˘ 16. ce returnez˘ a un vector de tip Field[]. Aflarea metodelor . getModifiers. Cu ajutorul metodei getConstructor este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la constructor cu o signatur˘ a specificat˘ a.HashSet. respectiv modificatorii unei variabile membru.

456 CAPITOLUL 16.newInstance(). Cu ajutorul metodei getMethod este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o metod˘ a cu o signatur˘ a specificat˘ a. Aflarea clasei de acoperire .Se realizeaz˘ a cu metoda getDeclaringClass. In schimb. Method. crearea obiectelor se realizeaz˘ a cu operatorul new urmat de un apel la un constructor al clasei pe care o instant ¸iem. avem la dispozit ¸ie alte dou˘ a variante: • Metoda newInstance din clasa java.forName("NumeClasa"). LUCRUL DINAMIC CU CLASE de respectiva metod˘ a. Aceast˘ a metod˘ a o reg˘ asim ¸ si ˆ ın clasele Field. 16. Class c = Class. In cazul ˆ ın care numele clasei nu este cunoscut decˆ at la momentul execut ¸iei nu mai putem folosi aceast˘ a metod˘ a de instant ¸iere.2 Manipularea obiectelor Pe lˆ ang˘ a posibilitatea de a examina structura unei anumite clase la momentul execut ¸iei. bazˆ andu-ne pe informat ¸ii pe care le obt ¸inem abia la execut ¸ie. constructorul sau metoda respectiv˘ a.Se realizeaz˘ a cu metodele getClasses sau getDeclaredClasses. Constructor.Class Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente al acestuia. ce returnez˘ a un vector de tip Class[].2. respectiv IllegalAccessException. Crearea obiectelor Dup˘ a cum st ¸im. // Daca stim tipul obiectului . folosind Reflection API avem posibilitatea de a lucra dinamic cu obiecte. pentru acestea returnˆ and clasa c˘ arei ˆ ıi apart ¸ine variabila.lang. Aflarea claselor imbricate . Dac˘ a nu exist˘ a un astfel de constructor sau nu este accesibil vor fi generate except ¸ii de tipul InstantiationException. Object o = c.

In plus. Point p = (Point) c. aceast˘ a solut ¸ie presupune ˆ ın primul rˆ and obt ¸inerea unui obiect de tip Constructor cu o anumit˘ a signatur˘ a. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a apel˘ am metoda contains . IllegalAccessException. apoi specificarea argumentelor la apelarea sa. int.Point. Integer y = new Integer(20).class. cel pentru care se face apelul.getConstructor(signatura). Metoda getConstructor poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException.awt. // Obtinem constructorul dorit Class[] signatura = new Class[] {int. Evident.newInstance().2.awt. IllegalArgumentException ¸ si InvocationTargetException.class}. S˘ a rescriem exemplul de mai sus.newInstance(arg). mai putem obt ¸ine valoarea returnat˘ a.class. Constructor ctor = clasa. Object[] arg = new Object[] {x. trebuie s˘ a obt ¸inem ˆ ıntˆ ai o referint ¸˘ a la metoda cu signatura corespunz˘ atoare ¸ si apoi s˘ a specific˘ am argumentele.class. Except ¸ii generate de metoda newInstance sunt: InstantiationException. MECANISMUL REFLECTARII Class c = java. 457 • Metoda newInstance din clasa Constructor Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind un anumit constructor. Invocarea metodelor Invocarea unei metode al c˘ arei nume ˆ ıl cunoa¸ stem abia la momentul execut ¸iei se realizeaz˘ a cu metoda invoke a clasei Method.˘ 16. // Pregatim argumentele // Ele trebuie sa fie de tipul referinta corespunzator Integer x = new Integer(10). y}. // Instantiem Point p = (Point) ctor.Point. apelˆ and constructorul cu dou˘ a argumente al clasei Point. Ca ¸ si ˆ ın cazul constructorilor. Class clasa = java.

// Pregatim argumentele Point p = new Point(10.awt. // Apelam metoda metoda. Dac˘ a num˘ arul argumentelor metodei este 0.458 CAPITOLUL 16.class.Rectangle. Rectangle obiect = new Rectangle(0.awt.class. y. 0. arg). respectiv parametri de apelare ai metodei. Except ¸iile generate de metoda invoke sunt: IllegalAccessException ¸ si InvocationTargetException.getField("y"). Object[] arg = new Object[] {p}. 20). 100). // Obtinem variabilele membre Field x. noi o vom apela pe cea care accept˘ a un argument de tip Point. LUCRUL DINAMIC CU CLASE a clasei Rectangle care determin˘ a dac˘ a un anumit punct se g˘ ase¸ ste ˆ ın interiorul drepunghiului. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a set˘ am variabila x a unui obiect de tip Point ¸ si s˘ a obt ¸inem valoarea variabilei y a aceluia¸ si obiect: Class clasa = java. signatura). Setarea ¸ si aflarea variabilelor membre Pentur setarea ¸ si aflarea valorilor variabilelor membre sunt folosite metodele set ¸ si get ale clasei Field. atunci putem folosi valoarea null ˆ ın locul vectorilor ce reprezint˘ a signatura. Class clasa = java.getMethod("contains". Metoda contains are mai multe variante. . y = clasa.Point. // Obtinem metoda dorita Class[] signatura = new Class[] {Point. 20). Point obiect = new Point(0. Metoda getMethod poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. Method metoda = clasa. 100.class}.getField("x"). x = clasa.invoke(obiect.

Din acest motiv. set sunt: IllegalAccessException ¸ si IllegalArgumentException.*. i ++) v [ i ] = rand . public class TestFunctii2 { public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. import java .2. i < n . // Obtinem valoarea lui y Integer val = y. import java . for ( int i =0.*. int v [] = new int [ n ]. while (! numeFunctie . Metoda getField poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchFieldException. s˘ a presupunem c˘ a exist˘ a deja un num˘ ar ˆ ınsemnat de clase care descriu diferite funct ¸ii dar acestea nu extind clasa abstract˘ a Functie.get(obiect). lang . equals ( " gata " ) ) { System . Revenind la exemplul din sect ¸iunea anterioar˘ a cu apelarea dinamic˘ a a unor funct ¸ii pentru un vector. print ( " \ nFunctie : " ) . MECANISMUL REFLECTARII // Setam valoarea lui x x. // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System .*.˘ 16. io . String numeFunctie = " " . nextInt (100) . numeFunctie = stdin . out . reflect . Listing 16. Random rand = new Random () . .5: Lucru dinamic cu metode ¸ si variabile import java .set(obiect. 459 Except ¸iile generate de metodele get. solut ¸ia anterioar˘ a nu mai este viabil˘ a¸ si trebuie s˘ a folosim apelarea metodei executa ˆ ıntr-un mod dinamic. readLine () . in ) ) . new Integer(10)). util .

vector . Tipul de date al elementelor din care este format vectorul va fi obt ¸inut cu ajutorul metodei getComponentType. Class c = vector. diferent ¸ierea f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isArray. } catch ( Exception e ) { System .out. println ( " Eroare la apelarea functiei ! " ) . invoke (f . // Cream un obiect de tip Functie Object f = c .getClass(). getMethod ( " executa " . null ) . newInstance () .460 CAPITOLUL 16. LUCRUL DINAMIC CU CLASE try { // Incarcam clasa Class c = Class . err .Class.Point Lucrul dinamic cu obiecte ce reprezint˘ a vectori se realizeaz˘ a prin intermediul clasei Array. // Va afisa: class java.getComponentType()). System. ce ˆ ıntoarce o referint ¸˘ a de tip Class.println(c. out . // Setam vectorul ( setam direct variabila v ) Field vector = c . Point []vector = new Point[10].awt.3 Lucrul dinamic cu vectori Vectorii sunt reprezentat ¸i ca tip de date tot prin intermediul clasei java. getField ( " v " ) . forName ( numeFunctie ) .2. v ) . Integer ret = ( Integer ) m . set (f . } } } } 16. Aceasta cont ¸ine o serie de metode statice ce permit: • Crearea de noi vectori: newInstance • Aflarea num˘ arului de elemente: getLength . // Apelam metoda ’ executa ’ // Folosim null pentru ca nu avem argumente Method m = c .lang. System . null ) . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) .

class. get 461 Exemplul de mai jos creeaz˘ a un vector ce cont ¸ine numerele ˆ ıntregi de la 0 la 9: Object a = Array. 10).getLength(a).out. new Integer(i)).print(Array. for (int i=0. i++) Array. i < Array. for (int i=0. i < Array. i) + " "). . i++) System. i.set(a.getLength(a). MECANISMUL REFLECTARII • Setarea / aflarea elementelor: set.get(a.newInstance(int.2.˘ 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful