Curs practic de Java

Cristian Fr˘ asinaru

Cuprins
1 Introducere ˆ ın Java 1.1 Ce este Java ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Limbajul de programare Java . . . . . 1.1.2 Platforme de lucru Java . . . . . . . . 1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat 1.2 Primul program . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Structura lexical˘ a a limbajului Java . . . . . . 1.3.1 Setul de caractere . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Identificatori . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Literali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Separatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Comentarii . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tipuri de date ¸ si variabile . . . . . . . . . . . 1.4.1 Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Controlul execut ¸iei . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Instruct ¸iuni de decizie . . . . . . . . . 1.5.2 Instruct ¸iuni de salt . . . . . . . . . . . 1.5.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor 1.5.4 Alte instruct ¸iuni . . . . . . . . . . . . 1.6 Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Crearea unui vector . . . . . . . . . . . 1.6.2 Tablouri multidimensionale . . . . . . 1.6.3 Dimensiunea unui vector . . . . . . . . 1.6.4 Copierea vectorilor . . . . . . . . . . . 1 11 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 19 19 20 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays . . . . . . 1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni S ¸ iruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a . . . 1.8.1 Transmiterea argumentelor . . . . . . . . . . 1.8.2 Primirea argumentelor . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Argumente numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 37 38 39 39 40 41 42 46 49 50 50 52 53 56 57 58 59 59 61 62 63 64 64 66 66 67 67

1.7 1.8

2 Obiecte ¸ si clase 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Crearea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Folosirea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Distrugerea obiectelor . . . . . . . . . . . . 2.2 Crearea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Declararea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Corpul unei clase . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Constructorii unei clase . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Declararea variabilelor . . . . . . . . . . . . 2.2.6 this ¸ si super . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Implementarea metodelor . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Declararea metodelor . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Tipul returnat de o metod˘ a . . . . . . . . . 2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a . . . 2.3.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente . . 2.3.5 Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor 2.4 Modificatori de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a . . . . . . . 2.5.1 Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . 2.5.2 Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.3 Utilitatea membrilor de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.4 Blocuri statice de init ¸ializare . . . . . . . . . 2.6 Clase imbricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Definirea claselor imbricate . . . . . . . . . . 2.6.2 Clase interne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Identificare claselor imbricate . . . . . . . . 2.6.4 Clase anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clase ¸ si metode abstracte . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 2.7.1 Declararea unei clase abstracte 2.7.2 Metode abstracte . . . . . . . . 2.8 Clasa Object . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Orice clas˘ a are o superclas˘ a . . 2.8.2 Clasa Object . . . . . . . . . . 2.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri . . . . 2.10 Tipul de date enumerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 68 68 71 71 71 74 75 77 77 78 82 85 85 87 89 90 91 92 95 95 95 96 97 98 99 99 100 101 103 105 107 108 109 110 110 111

3 Except ¸ii 3.1 Ce sunt except ¸iile ? . . . . . . . . . . . . 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor . . . . 3.3 ”Aruncarea” except ¸iilor . . . . . . . . . . 3.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor . . . . . . 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea 3.4.2 Propagarea erorilor . . . . . . . . 3.4.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor . 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii . . . 3.6 Except ¸ii la execut ¸ie . . . . . . . . . . . . 3.7 Crearea propriilor except ¸ii . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Ce sunt fluxurile? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Clasificarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri . . . . 4.1.4 Metode comune fluxurilor . . . . . . . . . . . . 4.2 Folosirea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Fluxuri primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Fluxuri de procesare . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Crearea unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere . . . . . . . . . . 4.2.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer . . . . . . . . . . . . 4.2.6 Concatenarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor . . . . . . . . . 4.2.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream 4.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Intr˘ ari formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4.4

CUPRINS Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard . . . . . . . . . . . 4.4.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) . . . . . . Clasa File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 112 113 115 117 119

4.5 4.6

5 Interfet ¸e 5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ce este o interfat ¸˘ a? . . . . . . . . . 5.2 Folosirea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Definirea unei interfet ¸e . . . . . . . . 5.2.2 Implementarea unei interfet ¸e . . . . . 5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive . 5.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte . . . . . . . . . . 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e . . . . . . 5.5 Utilitatea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Crearea grupurilor de constante . . . 5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri 5.6 Interfat ¸a FilenameFilter . . . . . . . . . . 5.6.1 Folosirea claselor anonime . . . . . . 5.7 Compararea obiectelor . . . . . . . . . . . . 5.7.1 Interfat ¸a Comparable . . . . . . . . . 5.7.2 Interfat ¸a Comparator . . . . . . . . . 5.8 Adaptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Pachetele standard (J2SDK) . . . 6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet . 6.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e . 6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet 6.1.5 Importul static . . . . . . . . . . 6.1.6 Crearea unui pachet . . . . . . . 6.1.7 Denumirea unui pachet . . . . . . 6.2 Organizarea fi¸ sierelor . . . . . . . . . . . 6.2.1 Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

121 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 124 . 129 . 130 . 132 . 132 . 133 . 134 . 137 . 138 . 139 . 141 . 142 145 145 145 146 147 148 149 150 151 152 152

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.class) 6.2.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor . . . . . . . . 6.2.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) . . . . Arhive JAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Folosirea utilitarului jar . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 154 155 156 157 158 159

6.3

7 Colect ¸ii 7.1 Introducere . . . . . . . . . . 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii . . 7.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor . . 7.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor 7.5 Algoritmi polimorfici . . . . . 7.6 Tipuri generice . . . . . . . . 7.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

161 . 161 . 162 . 166 . 168 . 170 . 171 . 172 177 177 179 180 180 181 183 183 184 187 188 193 194 196

8 Serializarea obiectelor 8.1 Folosirea serializ˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Serializarea tipurilor primitive . . . . . 8.1.2 Serializarea obiectelor . . . . . . . . . . 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream . . . . . . 8.1.4 Clasa ObjectInputStream . . . . . . . 8.2 Obiecte serializabile . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable . 8.2.2 Controlul serializ˘ arii . . . . . . . . . . 8.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor . . . . . . 8.3.1 Controlul versiunilor claselor . . . . . . 8.3.2 Securizarea datelor . . . . . . . . . . . 8.3.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable 8.4 Clonarea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Modelul AWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Componentele AWT . . . . . . . . . . 9.2.2 Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container) 9.3 Gestionarea pozit ¸ion˘ arii . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

199 . 199 . 200 . 202 . 204 . 206 . 207

6 9.3.2 Gestionarul FlowLayout . . . . . . . . . . . 9.3.3 Gestionarul BorderLayout . . . . . . . . . . 9.3.4 Gestionarul GridLayout . . . . . . . . . . . 9.3.5 Gestionarul CardLayout . . . . . . . . . . . 9.3.6 Gestionarul GridBagLayout . . . . . . . . . 9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) . . . Tratarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor . . . . . 9.4.2 Tipuri de evenimente . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime . Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Clasa Window . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Clasa Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Clasa Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4 Clasa FileDialog . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri . . . . . 9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri 9.6.3 Meniuri de context (popup) . . . . . . . . . 9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) . . . . . Folosirea componentelor AWT . . . . . . . . . . . . 9.7.1 Clasa Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.2 Clasa Button . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.3 Clasa Checkbox . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.4 Clasa CheckboxGroup . . . . . . . . . . . . 9.7.5 Clasa Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.6 Clasa List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.7 Clasa ScrollBar . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.8 Clasa ScrollPane . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.9 Clasa TextField . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.10 Clasa TextArea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 211 212 214 218 219 221 224 227 232 232 233 236 239 242 243 246 247 250 250 251 252 253 255 257 259 261 262 263 265

9.4

9.5

9.6

9.7

10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare . . . . . . . . . . . . 10.1.1 Metoda paint . . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Suprafet ¸e de desenare - clasa Canvas 10.2 Contextul grafic de desenare . . . . . . . . . 10.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

269 . 269 . 270 . 271 . 274 . 275

CUPRINS 10.2.2 Primitive grafice . . . . . . . . . . Folosirea fonturilor . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Clasa Font . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Clasa FontMetrics . . . . . . . . . . Folosirea culorilor . . . . . . . . . . . . . . Folosirea imaginilor . . . . . . . . . . . . . 10.5.1 Afi¸ sarea imaginilor . . . . . . . . . 10.5.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor 10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” . 10.5.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG 10.5.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie . . Tip˘ arirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 275 276 277 279 282 286 287 289 291 291 292 293 299 299 299 300 301 304 305 307 310 310 314 316 316 316 319 324 329 332 335 336 336 338 340

10.3

10.4 10.5

10.6

11 Swing 11.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1 JFC . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2 Swing API . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3 Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT . . 11.2 Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ferestre interne . . . . . . . . . . . 11.3 Clasa JComponent . . . . . . . . . . . . . 11.4 Arhitectura modelului Swing . . . . . . . . 11.5 Folosirea modelelor . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tratarea evenimentelor . . . . . . . 11.6 Folosirea componentelor . . . . . . . . . . 11.6.1 Componente atomice . . . . . . . . 11.6.2 Componente pentru editare de text 11.6.3 Componente pentru selectarea unor 11.6.4 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Arbori . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Containere . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Dialoguri . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Desenarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Metode specifice . . . . . . . . . . 11.7.2 Considerat ¸ii generale . . . . . . . . 11.8 Look and Feel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12 Fire de execut ¸ie 12.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Crearea unui fir de execut ¸ie . . . . . . . . 12.2.1 Extinderea clasei Thread . . . . . . 12.2.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie . . . 12.3.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie . . 12.3.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” . 12.3.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie . 12.3.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie . . 12.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator 12.3.6 Monitoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.7 Semafoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.8 Probleme legate de sincronizare . . 12.4 Gruparea firelor de execut ¸ie . . . . . . . . 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” . . 12.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask . . . . . . . .

CUPRINS 343 . 343 . 344 . 345 . 347 . 352 . 355 . 357 . 358 . 362 . 362 . 367 . 369 . 371 . 373 . 376 . 378 383 . 383 . 385 . 387 . 388 . 393 . 397 401 . 401 . 402 . 404 . 406 . 408 . 410 . 412 . 416 . 420 . 421 . 421

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Lucrul cu URL-uri . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Socket-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Comunicarea prin conexiuni . . . . . . . . . 13.5 Comunicarea prin datagrame . . . . . . . . . 13.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i 14 Appleturi 14.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Crearea unui applet simplu . . . . . . . 14.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet . . . . . 14.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul . . . . . 14.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor . . . 14.6 Tag-ul APPLET . . . . . . . . . . . . 14.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi 14.8 Alte metode oferite de clasa Applet . . 14.9 Arhivarea appleturilor . . . . . . . . . 14.10Restrict ¸ii de securitate . . . . . . . . . 14.11Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

1 Introducere . . . . . 440 . .1 Inregistrarea unui driver .2. . . . . . . . . . .1 Interfat ¸a Statement . . . .4. . . . 15. .3.2. . . . . . .4 Lucrul cu meta-date . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 . . . 452 . . . . . . . . . .3.3 Tipuri de drivere . .1 Generalit˘ a¸ ti despre baze de date . . . . . . . . . . . . . . . 15. . . . . 442 . 15. . . . . . .2 Conectarea la o baz˘ a de date . .2. . 445 . . . . . . . 438 . 460 . . . . . . 431 . 9 423 .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData . . . . . . . . . . . . . 443 445 . . . . . . . . . . . . .2 JDBC . . . . .2 Mecanismul reflect˘ arii . . . .1.2 Interfat ¸a PreparedStatement . . 434 . . . 430 . . . . . . . . . . . .4 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor 15. . . 437 . . . . .2. . . . . . . . . . 15. . 16. . . . 426 . . . . . . . . . . . . . . . 15.4. . . 15. . . . . . . . . . . . .6 Exemplu simplu . . . . .CUPRINS 15 Lucrul cu baze de date 15.3. . . . . . . . . 423 . . . . . . . . . .2. .3. . . . . 428 . . . . . . . . . 15. . . . . 16. . . . . . 424 . . . . . . . . . . 16 Lucrul dinamic cu clase 16. . . . . . . . 15. .1. . . . . 456 . . . . . . . . . .4 Realizarea unei conexiuni . . . . . 15. . . .1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor 16. . . . .2 Manipularea obiectelor . .1 Interfat ¸a DatabaseMetaData . .2 Specificarea unei baze de date . . . . .2. . . . 16. . . . 15. .3. . 453 . 15. . 425 .3 Interfat ¸a CallableStatement . . . . . . . .3. . 15. . . . . . . . . . 432 . . .5 Interfat ¸a ResultSet . . 15. 15. . . . . . . . . . . . . .3 Lucrul dinamic cu vectori . . . .2. .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL . . . 15. . . . . . 427 . . . . . . . . . . 438 . .1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie . . . . . . . . . . . . 442 .

10 CUPRINS .

elimin˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor. • Simplitate . • U¸ surint ¸˘ aˆ ın crearea de aplicat ¸ii complexe ce folosesc programarea ˆ ın ret ¸ea. impunˆ andu-se prin calit˘ a¸ ti deosebite cum ar fi simplitate. fire de execut ¸ie. care l-au transformat ˆ ıntr-un interval de timp atˆ at de scurt ˆ ıntr-una din cele mai pupulare opt ¸iuni pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii.1 Limbajul de programare Java Inainte de a prezenta ˆ ın detaliu aspectele tehnice ale limbajului Java. Denumit˘ a init ¸ial OAK. robustet ¸e ¸ si nu ˆ ın ultimul rˆ and portabilitate. care a avut un impact remarcabil asupra ˆ ıntregii comunit˘ a¸ ti a dezvoltatorilor de software. administrarea automat˘ a a memoriei ¸ si elim11 .elimin˘ a sursele frecvente de erori ce apar ˆ ın programare prin renunt ¸area la pointeri. s˘ a amintim caracteristicile sale principale. baze de date. indiferent de domeniu sau de complexitatea lor. etc. 1. interfat ¸˘ a grafic˘ a.Capitolul 1 Introducere ˆ ın Java 1. mo¸ stenirea multipl˘ a ¸ si toate ”facilit˘ a¸ tile” ce pot provoca scrierea unui cod confuz. tehnologia Java este format˘ a dintr-un limbaj de programare de nivel ˆ ınalt pe baza c˘ aruia sunt construite o serie de platforme destinate implement˘ arii de aplicat ¸ii pentru toate segmentele industriei software.1 Ce este Java ? Java este o tehnologie inovatoare lansat˘ a de compania Sun Microsystems ˆ ın 1995.1. • Robustet ¸e .

INTRODUCERE ˆ IN JAVA inarea pierderilor de memorie printr-o procedur˘ a de colectare a obiectelor care nu mai sunt referite. • Neutralitate arhitectural˘ a . . Linux.de¸ si mai lent decˆ at limbajele de programare care genereaz˘ a executabile native pentru o anumit˘ a platform˘ a de lucru. 1.comportamentul unei aplicat ¸ii Java nu depinde de arhitectura fizic˘ a a ma¸ sinii pe care ruleaz˘ a. • Performant ¸˘ a . inclusiv grafic˘ a 3D.elimin˘ a complet stilul de programare procedural. compilatorul Java asigur˘ a o performant ¸˘ a ridicat˘ a a codului de octet ¸i. astfel ˆ ıncˆ at viteza de lucru put ¸in mai sc˘ azut˘ a nu va fi un impediment ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii oricˆ at de complexe. lucru care aduce economii substant ¸iale firmelor dezvoltatoare de aplicat ¸ii. aceea¸ si aplicat ¸ie rulˆ and f˘ ar˘ a nici o modificare ¸ si f˘ ar˘ a a necesita recompilarea ei pe sisteme de operare diferite cum ar fi Windows.Java este un limbaj independent de platforma de lucru. • Este modelat dup˘ a C ¸ si C++.12 CAPITOLUL 1. furnizˆ and mecanisme stricte de securitate a programelor concretizate prin: verificarea dinamic˘ a a codului pentru detectarea secvent ¸elor periculoase. aceasta fiind solut ¸ia eficient˘ a pentru obt ¸inerea portabilit˘ a¸ tii. C++ la Java f˘ acˆ andu-se foarte u¸ sor.2 Platforme de lucru Java Limbajul de programare Java a fost folosit la dezvoltarea unor tehnologii dedicate rezolv˘ arii unor probleme din cele mai diverse domenii. ce ruleaz˘ aˆ ın fundal (”garbage collector”). Mac OS. • Securitate . Solaris. ce reprezint˘ a seturi de libr˘ arii scrise ˆ ın limbajul Java. Aceste tehnologii au fost grupate ˆ ın a¸ sa numitele platforme de lucru. impunerea unor reguli stricte pentru rularea proceselor la distant ¸˘ a.1. • Portabililtate . etc. • Este compilat ¸ si interpretat. trecerea de la C. etc. • Complet orientat pe obiecte . precum ¸ si diverse programe utilitare. animat ¸ie. folosite pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii sau componente destinate unei anume categorii de utilizatori. etc.este un limbaj de programare foarte sigur.

bazate pe componente cum ar fi servleturi. 1. limbajele de programare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • Interpretate: instruct ¸iunile sunt citite linie cu linie de un program numit interpretor ¸ si traduse ˆ ın instruct ¸iuni ma¸ sin˘ a. • J2ME (Micro Edition) Folosind Java. oferind cea mai comod˘ a solut ¸ie pentru distribut ¸ia ¸ si actualizarea aplicat ¸iilor Java. Probabil cel mai cunoscute limbaj interpretat este limbajul Basic. platforma de lucru J2ME oferind suportul necesar scrierii de programe dedicate acestui scop.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat In funct ¸ie de modul de execut ¸ie a aplicat ¸iilor. Dezavantajul evident este viteza de execut ¸ie redus˘ a. De asemenea.1. programarea dispozitivelor mobile este extrem de simpl˘ a. Tot aici g˘ asim ¸ si suportul necesar pentru crearea de aplicat ¸ii ¸ si servicii Web. CE ESTE JAVA ? 13 • J2SE (Standard Edition) Este platforma standard de lucru ce ofer˘ a suport pentru crearea de aplicat ¸ii independente ¸ si appleturi.com”.sun. numit cod .1.5 SDK (Tiger). cu informat ¸iile memorate ˆ ın baze de date distribuite. pagini JSP. formate din componente ce trebuie s˘ a ruleze ˆ ın sisteme eterogene. etc. Toate distribut ¸iile Java sunt oferite gratuit ¸ si pot fi desc˘ arcate de pe Internet de la adresa ”http://java. In continuare. Avantajul acestei solut ¸ii este simplitatea ¸ si faptul c˘ a fiind interpretat˘ a direct sursa programului obt ¸inem portabilitatea. etc. vom folosi termenul J2SDK pentru a ne referi la distribut ¸ia standard J2SE 1. • J2EE (Enterprise Edition) Aceast˘ a platform˘ a ofer˘ a API-ul necesar dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii complexe.1. • Compilate: codul surs˘ a al programelor este transformat de compilator ˆ ıntr-un cod ce poate fi executat direct de procesor. aici este inclus˘ a¸ si tehnologia Java Web Start ce furnizeaz˘ a o modalitate extrem de facil˘ a pentru lansarea ¸ si instalarea local˘ a a programelor scrise ˆ ın Java direct de pe Web.

Prin ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM) vom ˆ ınt ¸elege mediul de execut ¸ie al aplicat ¸iilor Java. A¸ sadar vom avea la dispozit ¸ie un compilator responsabil cu transformarea surselor programului ˆ ın a¸ sa numitul cod de octet ¸i. } } . Pentru ca un cod de octet ¸i s˘ a poat˘ a fi executat pe un anumit calculator. Scriererea codului surs˘ a class FirstApp { public static void main( String args[]) { System. Avantajul este execut ¸ia extrem de rapid˘ a.println("Hello world!"). 1. In timp ce codul ma¸ sin˘ a este executat direct de c˘ atre procesor ¸ si poate fi folosit numai pe platforma pe care a fost creat. Codurile de octet ¸i sunt seturi de instruct ¸iuni care seam˘ an˘ a cu codul scris ˆ ın limbaj de asamblare ¸ si sunt generate de compilator independent de mediul de lucru. Codul ma¸ sin˘ a este reprezentat de o succesiune de instruct ¸iuni specifice unui anumit procesor ¸ si unei anumite platforme de lucru reprezentate ˆ ın format binar astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi executate f˘ ar˘ a a mai necesita nici o prelucrare. dezavantajul fiind lipsa portabilit˘ a¸ tii. Codul de octet ¸i este diferit de codul ma¸ sin˘ a.2 Primul program Crearea oric˘ arei aplicat ¸ii Java presupune efectuarea urm˘ atorilor pa¸ si: 1. programele Java fiind atˆ at interpretate cˆ at ¸ si compilate. Acest lucru este realizat automat de c˘ atre distribut ¸ia J2SDK. pe acesta trebuie s˘ a fie instalat˘ a o ma¸ sin˘ a virtual˘ a Java.14 CAPITOLUL 1.out. Limbajul Java combin˘ a solut ¸iile amintite mai sus. codul compilat ˆ ıntr-un format de nivel sc˘ azut nu poate fi rulat decˆ at pe platforma de lucru pe care a fost compilat. precum ¸ si un interpretor ce va executa respectivul cod de octet ¸i. INTRODUCERE ˆ IN JAVA ma¸ sin˘ a. codul de octet ¸i este interpretat de mediul Java ¸ si de aceea poate fi rulat pe orice platform˘ a pe care este instalat˘ a mediul de execut ¸ie Java.

4. Apelul compilatorului se face pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine clasa principal˘ a a aplicat ¸iei sau pentru orice fi¸ sier/fi¸ siere cu extensia java. Clasele aplicat ¸iei se pot gasi fie ˆ ıntr-un singur fi¸ sier. Este recomandat ca fi¸ sierul care cont ¸ine codul surs˘ a al clasei primare s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu cel al clasei. fie ˆ ın mai multe. 3. S˘ a presupunem c˘ a am salvat exemplul de mai sus ˆ ın fi¸ sierul C:\intro\FirstApp.class.java.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fi¸ sierul FirstApp.1. Deoarece interpretorul are ca argument de intrare numele clasei principale ¸ si nu numele unui fi¸ sier.class ¸ si vom apela interpretorul astfel: java FirstApp Rularea unei aplicat ¸ii care nu folose¸ ste interfat ¸˘ a grafic˘ a. Acestea au extensia . ne vom pozit ¸iona ˆ ın directorul ce cont ¸ine fi¸ sierul FirstApp. Compilatorul creeaz˘ a cˆ ate un fi¸ sier separat pentru fiecare clas˘ a a programului. apelat pentru unitatea de compilare corespunz˘ atoare clasei principale. PRIMUL PROGRAM 15 Toate aplicat ¸iile Java cont ¸in o clas˘ a principal˘ a(primar˘ a) ˆ ın care trebuie s˘ a se gaseasc˘ a metoda main. se va face ˆ ıntr-o fereastr˘ a sistem. Salvarea fi¸ sierelor surs˘ a Se va face ˆ ın fi¸ siere care au obligatoriu extensia java. 2. . nici o alt˘ a extensie nefiind acceptat˘ a.class ¸ si implicit sunt plasate ˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierele surs˘ a. de¸ si acest lucru nu este obligatoriu. javac FirstApp.2. Rularea aplicat ¸iei Se face cu interpretorul java. Compilarea aplicat ¸iei Pentru compilare vom folosi compilatorul javac din distribut ¸ia J2SDK.

\u0039 : cifre ISO-Latin 0 . Currency. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a se pot reprezenta 65536 de semne. Mathematical.unicode.\u0669 : cifre arabic-indic 0 . Acestea nu pot fi folosite ca nume de clase. Musical.3.9 • \u0660 . cˆ ateva exemple de blocuri fiind: Basic Latin. • \u0030 . ∃. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Atent ¸ie Un apel de genul java c:\intro\FirstApp. . referirea la celelalte f˘ acˆ andu-se prin \uxxxx.3. Japonez. Acesta este un standard internat ¸ional care ˆ ınlocuie¸ ste vechiul set de caractere ASCII ¸ si care folose¸ ste pentru reprezentarea caracterelor 2 octet ¸i.org”. etc. unde xxxx reprezint˘ a codul caracterului. ∅.16 CAPITOLUL 1. Coreean) Mai multe informat ¸ii legate de reprezentarea Unicode pot fi obt ¸inute la adresa ”http://www. cu cˆ ateva except ¸ii. Arabic. spre deosebire de ASCII. O alt˘ a caracteristic˘ a a setului de caractere Unicode este faptul c˘ aˆ ıntreg intervalul de reprezentare a simbolurilor este divizat ˆ ın subintervale numite blocuri. Arrows.9 • \u03B1 .3 1. cele din C++ ¸ si au fost enumerate ˆ ın tabelul de mai jos. 1.2 Cuvinte cheie Cuvintele rezervate ˆ ın Java sunt. Gothic.class este gre¸ sit! 1.\u22FF : simboluri matematice (∀.) • \u4e00 . unde era posibil˘ a reprezentarea a doar 256 de caractere. etc. Mai jos sunt oferite cˆ ateva exemple de caractere Unicode. Primele 256 caractere Unicode corespund celor ASCII.\u03C9 : simboluri grece¸ sti α − ω • \u2200 .\u9fff : litere din alfabetul Han (Chinez. Greek.1 Structura lexical˘ a a limbajului Java Setul de caractere Limbajului Java lucreaz˘ aˆ ın mod nativ folosind setul de caractere Unicode.

5. mai exist˘ a¸ si cuvˆ antul cheie enum.3. identificatorii nu au voie s˘ a fie identici cu cuvintele rezervate.3 Identificatori Sunt secvent ¸e nelimitate de litere ¸ si cifre Unicode. Dup˘ a cum am mai spus. variabile sau metode.se reprezint˘ a pe 4 octet ¸i (32 bit ¸i) – lungi . 1. false. STRUCTURA LEXICALA 17 interfet ¸e. .4 Literali Literalii pot fi de urm˘ atoarele tipuri: • Intregi Sunt acceptate 3 baze de numerat ¸ie : baza 10.se reprezint˘ a pe 8 octet ¸i (64 bit ¸i) ¸ si se termin˘ a cu caracterul L (sau l). 1. Cuvintele marcate prin ∗ sunt rezervate. dar nu pot fi nici ele folosite ca nume ˆ ın aplicat ¸ii. baza 16 (ˆ ıncep cu caracterele 0x) ¸ si baza 8 (ˆ ıncep cu cifra 0) ¸ si pot fi de dou˘ a tipuri: – normali . null nu sunt cuvinte cheie.3. abstract boolean break byte case catch char class const* continue default do double else extends final finally float for goto* if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while Incepˆ and cu versiunea 1. true.3. ˆ ıncepˆ and cu o liter˘ a. dar nu sunt folosite.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1.

Secvent ¸ele escape permit specificarea caracterelor care nu au reprezentare grafic˘ a¸ si reprezentarea unor caractere speciale precum backslash.valoarea logic˘ a de adev˘ ar. etc.0.valoarea logic˘ a de fals. respectiv D sau d pentru valorile duble .reprezentate pe 64 bit ¸i. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Flotant ¸i Pentru ca un literal s˘ a fie considerat flotant el trebuie s˘ a aib˘ a cel put ¸in o zecimal˘ a dup˘ a virgul˘ a. Atent ¸ie Spre deosebire de C++. 2e2.reprezentate pe 32 bit ¸i. Exemple: 1. Reprezentarea se face fie folosind o liter˘ a. respectiv false . respectiv fals. • Logici Sunt reprezentat ¸i de true . fie o secvent ¸˘ a escape scris˘ aˆ ıntre apostrofuri. 4D. Secvent ¸ele escape predefinite ˆ ın Java sunt: – ’\b’ : Backspace (BS) – ’\t’ : Tab orizontal (HT) – ’\n’ : Linie nou˘ a (LF) – ’\f’ : Pagin˘ a nou˘ a (FF) – ’\r’ : Inceput de rˆ and (CR) – ’\"’ : Ghilimele – ’\’’ : Apostrof – ’\\’ : Backslash . apostrof. • Caracter Un literal de tip caracter este utilizat pentru a exprima caracterele codului Unicode. literalii ˆ ıntregi 1 ¸ si 0 nu mai au semnificat ¸ia de adev˘ arat. 3f. s˘ a fie ˆ ın notat ¸ie exponent ¸ial˘ a sau s˘ a aib˘ a sufixul F sau f pentru valorile normale .18 CAPITOLUL 1.

6 Operatori Operatorii Java sunt. -.. ++. ==.5 Separatori Un separator este un caracter care indic˘ a sfˆ ar¸ situl unei unit˘ a¸ ti lexicale ¸ si ınceputul alteia. . cei din C++: • atribuirea: = • operatori matematici: +. Instruct ¸iunile unui program se separ˘ a cu punct ¸ si virgul˘ a. /.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. ++x. ||(or). In Java separatorii sunt urm˘ atorii: ( ) [ ] . orice ¸ sir este de fapt o instant ¸˘ a a clasei String. |(or). Este permis˘ a notat ¸ia prescurtat˘ a de forma lval op= rval: x += 2 n -= 3 Exist˘ a operatori pentru autoincrementare ¸ si autodecrementare (post ¸ si pre): x++. Dup˘ a cum vom vedea. 1. >>> (shift la dreapta f˘ ar˘ a semn) . >>. Dac˘ a¸ sirul este prea lung el poate fi scris ca o concatenare de sub¸ siruri de dimensiune mai mic˘ a. !(not) • operatori relat ¸ionali: <. . 1. <=. cu mici deosebiri. n--. != • operatori pe bit ¸i: &(and). ca ˆ ın exemplul: "Ana " + " are " + " mere ". >. Caracterele care formeaz˘ a¸ sirul pot fi caractere grafice sau secvent ¸e escape.3.3. <=. STRUCTURA LEXICALA 19 • S ¸ iruri de caractere Un literal ¸ sir de caractere este format din zero sau mai multe caractere ˆ ıntre ghilimele. *. ~ (not) • operatori de translat ¸ie: <<.3. concatenarea ¸ sirurilor realizˆ andu-se cu operatorul +. . -. Sirul vid este "". ^ (xor). %.lang. definit˘ aˆ ın pachetul java. --n Evaluarea expresiilor logice se face prin metoda scurtcircuitului: evaluarea se opre¸ ste ˆ ın momentul ˆ ın care valoarea de adev˘ ar a expresiei este sigur determinat˘ a. • operatori logici: &&(and).

char c = (char)96. La fel se ˆ ıntampl˘ a cu secvent ¸a // ˆ ın comentarii care incep cu /* sau */. care incep cu //. z=2.7 Comentarii In Java exist˘ a trei feluri de comentarii: • Comentarii pe mai multe linii. //narrowing conversion 1. int x=10. System. • Comentarii pe o singur˘ a linie. ˆ ınchise ˆ ıntre /* ¸ si */. • Comentarii pe mai multe linii care ¸ tin de documentat ¸ie. ˆ ınchise ˆ ıntre /** ¸ si */. . String s2="mere". y=1. (virgul˘ a) folosit pentru evaluarea secvent ¸ial˘ a a operat ¸iilor: int x=0. • operatori pentru conversii (cast) : (tip-de-data) int a = (int)’a’. long l = (long)i. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • operatorul if-else: expresie-logica ? val-true : val-false • operatorul . • operatorul + pentru concatenarea ¸ sirurilor: String s1="Ana".out. • Nu putem introduce comentarii ˆ ın interiorul literalilor caracter sau ¸ sir de caractere. //widening conversion long l2 = (long)200. int i2 = (int)l2. Textul dintre cele dou˘ a secvent ¸e este automat mutat ˆ ın documentat ¸ia aplicat ¸iei de c˘ atre generatorul automat de documentat ¸ie javadoc. int i = 200. • Secvent ¸ele /* ¸ si */ pot s˘ a apar˘ a pe o linie dup˘ a secvent ¸a // dar ˆ ı¸ si pierd semnificat ¸ia.println(s1 + " are " + x + " " + s2). Observat ¸ii: • Nu putem scrie comentarii ˆ ın interiorul altor comentarii.20 CAPITOLUL 1.3.

double (8) • caracter: char (2 octet ¸i) • logic: boolean (true ¸ si false) In alte limbaje de programare formatul ¸ si dimensiunea tipurilor primitive de date pot depinde de platforma pe care ruleaz˘ a programul. prin urmare tipurile de date ar trebui s˘ a fie de fapt definite de clase ¸ si toate variabilele ar trebui s˘ a memoreze instant ¸e ale acestor clase (obiecte). clasele ¸ si interfet ¸ele sunt tipuri referint ¸˘ a. Vectorii. Acestea sunt: pointer. long (8) – reale: float (4 octeti). ˆ ıns˘ a. struct ¸ si union. locul lor fiind luat de tipul referint ¸˘ a.4. Pointerii au fost eliminat ¸i din cauz˘ a c˘ a erau o surs˘ a constant˘ a de erori.1. In principiu acest lucru este adev˘ arat. iar struct ¸ si union nu ˆ ı¸ si mai au rostul atˆ at timp cˆ at tipurile compuse de date sunt formate ˆ ın Java prin intermediul claselor. pentru usurint ¸a program˘ arii. int (4). In Java acest lucru nu mai este valabil. Exist˘ a trei tipuri de date din limbajul C care nu sunt suportate de limbajul Java. Valoarea unei variabile de acest tip este. Java porne¸ ste de la premiza c˘ a ”orice este un obiect”. spre deosebire de tipurile primitive. care sunt cele uzuale : • aritmetice –ˆ ıntregi: byte (1 octet).1 Tipuri de date ¸ si variabile Tipuri de date In Java tipurile de date se impart ˆ ın dou˘ a categorii: tipuri primitive ¸ si tipuri referint ¸˘ a. short (2). mai exist˘ a¸ si a¸ sa numitele tipurile primitive de date. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE 21 1. .4 1.4. orice dependent ¸˘ a de o anumit˘ a platform˘ a specific˘ a fiind eliminat˘ a. o referint ¸˘ a (adres˘ a de memorie) c˘ atre valoarea sau mult ¸imea de valori reprezentat˘ a de variabila respectiv˘ a.

eventual. init ¸ializate. • Declararea constantelor: final Tip numeVariabila. exist˘ a posibilitatea de a declara ¸ si init ¸ializa mai multe variabile sau constante de acela¸ si tip ˆ ıntr-o singur˘ a instruct ¸iune astfel: Tip variabila1[=valoare1]. MAXIM = 10.. c2=’a’.. pentru a putea fi folosite variabilele trebuie declarate ¸ si.14. long numarElemente = 12345678L.. urm˘ atoarele criterii: • variabilele finale (constante) se scriu cu majuscule. .4.2 Variabile Variabilele pot fi de tip primitiv sau referint ¸e la obiecte (tip referint ¸˘ a). Evident. In funct ¸ie de locul ˆ ın care sunt declarate variabilele se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoatele categorii: a. Convent ¸ia de numire a variabilelor ˆ ın Java include. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. variabila2[=valoare2]. char c1=’j’. • variabilele care nu sunt constante se scriu astfel: prima liter˘ a mic˘ a iar dac˘ a numele variabilei este format din mai mult ¸i atomi lexicali. String bauturaMeaPreferata = "apa". vizibile pentru toate metodele clasei respective cˆ at ¸ si pentru alte clase ˆ ın funct ¸ie de nivelul lor de acces (vezi ”Declararea variabilelor membre”). • Declararea variabilelor: Tip numeVariabila. c4=’a’. final int MINIM=0. c3=’v’. Indiferent de tipul lor. • Init ¸ializarea variabilelor: Tip numeVariabila = valoare. printre altele. int valoare = 100. Exemple: final double PI = 3. declarate ˆ ın interiorul unei clase.22 CAPITOLUL 1.. atunci primele litere ale celorlalt ¸i atomi se scriu cu majuscule. Variabile membre.

Parametri metodelor. Variabile locale. d < 10. declarate ˆ ıntr-o metod˘ a. e. } try { a = b/c. for(int d=0. d++) { c --.1. i<100.//incorect • Nu este permis˘ a ascunderea unei variabile: . vizibile doar ˆ ın blocul respectiv.err. d. declarate ˆ ıntr-un bloc de cod. r˘ amˆ an locale corpului ciclului: for(int i=0. public void metoda(int b) { a = b. Parametrii de la tratarea except ¸iilor (vezi ”Tratarea except ¸iilor”). int c = 10.4. } catch(ArithmeticException e) { System. } } } Observatii: • Variabilele declarate ˆ ıntr-un for. Variabile locale.getMessage()). class Exemplu { //Fiecare variabila corespunde situatiei data de numele ei //din enumerarea de mai sus int a. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE b. 23 c. i++) { //domeniul de vizibilitate al lui i } i = 101. vizibile doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. vizibili doar ˆ ın metoda respectiv˘ a.println(e.

//incorect } 1.. while. case valoare2: ..1 if-else Instruct ¸iuni de decizie if (expresie-logica) { . } if (expresie-logica) { . switch-case • Instruct ¸iuni de salt: for. INTRODUCERE ˆ IN JAVA int x=1. break. throw • Alte instruct ¸iuni: break. continue.. { int x=2.. label: 1.5 Controlul execut ¸iei Instruct ¸iunile Java pentru controlul execut ¸iei sunt foarte asem˘ an˘ atoare celor din limbajul C ¸ si pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın urm˘ atoarele categorii: • Instruct ¸iuni de decizie: if-else. } switch-case switch (variabila) { case valoare1: . do-while • Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor: try-catch-finally.5... return... } else { .24 CAPITOLUL 1.

. CONTROLUL EXECUT ¸ IEI . j--) { . } 25 Variabilele care pot fi testate folosind instruct ¸iunea switch nu pot fi decˆ at de tipuri primitive. pas-iteratie) { //Corpul buclei } for(int i=0.5. } do-while do { . } while (expresie-logica). default: ....2 for Instruct ¸iuni de salt for(initializare.1. 1.. i < 100 && j > 0. while while (expresie-logica) { .. expresie-logica.. j=100 .. } Atˆ at la init ¸ializare cˆ at ¸ si ˆ ın pasul de iterat ¸ie pot fi mai multe instruct ¸iuni desp˘ art ¸ite prin virgul˘ a... break. i++... ..5.

• numeEticheta: : Define¸ ste o etichet˘ a.4 Alte instruct ¸iuni • break: p˘ ar˘ ase¸ ste fort ¸at corpul unei structuri repetitive.out.println("j="+j). utile pentru a controla punctul de ie¸ sire dintr-o structur˘ a repetitiv˘ a. ca ˆ ınexemplul de mai jos: i=0. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. De¸ si ˆ ın Java nu exist˘ a goto. returneaz˘ a o valorare. j=0. 1.26 CAPITOLUL 1.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor Instruct ¸iunile pentru tratarea except ¸iilor sunt try-catch-finally. se pot defini totu¸ si etichete folosite ˆ ın expresii de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta. eticheta: while (i < 10) { System. } i++. • return [valoare]: termin˘ a o metod˘ a¸ si. if (j==7) break eticheta.6. while (j < 10) { j++. if (j==5) continue eticheta. } 1.out.5. eventual.1 Vectori Crearea unui vector Crearea unui vector presupune realizarea urm˘ atoarelor etape: . System.6 1. • continue: termina fort ¸at iterat ¸ia curent˘ a a unui ciclu ¸ si trece la urm˘ atoarea iterat ¸ie.println("i="+i). respectiv throw ¸ si vor fi tratate ˆ ın capitolul ”Except ¸ii”.5.

Pentru a putea utiliza un vector trebuie. . numit˘ a¸ si instant ¸ierea vectorului. sau Tip numeVector[]. Operat ¸iunea de alocare a memoriei.1. unde prin dimensiune(T ip) am notat num˘ arul de octet ¸i pe care se reprezint˘ a tipul respectiv. sa-l declar˘ am. unde nrElemente reprezint˘ a num˘ arul maxim de elemente pe care le poate avea vectorul. • Instant ¸ierea Declararea unui vector nu implic˘ a¸ si alocarea memoriei necesare pentru ret ¸inerea elementelor. se realizeaz˘ aˆ ıntotdeauna prin intermediul operatorului new. Instant ¸ierea unui vector se va face printr-o expresie de genul: numeVector = new Tip[nrElemente]. In urma instant ¸ierii vor fi alocat ¸i: nrElemente ∗ dimensiune(T ip) octet ¸i necesari memor˘ arii elementelor din vector. String adrese[].6. //aloca spatiu pentru 10 intregi: 40 octeti c = new char[10]. //aloca spatiu pentru 10 caractere: 20 octeti Declararea ¸ si instant ¸ierea unui vector pot fi f˘ acute simultan astfel: Tip[] numeVector = new Tip[nrElemente]. Acest lucru se face prin expresii de forma: Tip[] numeVector. v = new int[10]. ˆ ınainte de toate. ca ˆ ın exemplele de mai jos: int[] intregi. VECTORI 27 • Declararea vectorului .

Primul indice al unui vector este 0. matrice[i] este linia i a matricii ¸ si reprezint˘ a un vector cu nrColoane elemente iar matrice[i][j] este elementul de pe linia i ¸ si coloana j . ˆ ın care este ret ¸inut num˘ arul maxim de elemente al vectorului. int []factorial = {1. evident dac˘ a este cazul pentru a¸ sa ceva.6. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se doar prin intermediul opearatorului new. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Init ¸ializarea (opt ¸ional) Dup˘ a declararea unui vector.length are valoarea 10 Pentru a ˆ ınt ¸elege modalitatea de folosire a lui length trebuie ment ¸ionat c˘ a fiecare vector este de fapt o instant ¸˘ a a unei clase iar length este o variabil˘ a public˘ a a acelei clase. 2. 1. In acest caz instant ¸ierea nu mai trebuie facut˘ a explicit.2 Tablouri multidimensionale In Java tablourile multidimensionale sunt de fapt vectori de vectori. String culori[] = {"Rosu". 1. De exemplu. //ilegal //corect 1. "Verde"}.length are valoarea 5 int m[][] = new int[5][10].6. int v[] = new int[10]. 24. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se automat ˆ ın funct ¸ie de num˘ a rul de elemente cu care se init ¸ializeaz˘ a vectorul.28 CAPITOLUL 1. // m[0]. 120}. adic˘ a elementele sale pot primi ni¸ ste valori init ¸iale. "Galben". 6.3 Dimensiunea unui vector Cu ajutorul variabilei length se poate afla num˘ arul de elemente al unui vector. // a. acesta poate fi init ¸ializat. Nu sunt permise construct ¸ii de genul Tip numeVector[nrElemente]. deci pozit ¸iile unui vector cu n elemente vor fi cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si n − 1. int v[10]. crearea ¸ si instant ¸ierea unei matrici vor fi realizate astfel: Tip matrice[][] = new Tip[nrLinii][nrColoane]. int []a = new int[5]. .

// Varianta 1 for(int i=0.arraycopy. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1.1. folosind un algoritm de tip QuickSort performant.sort(v). 0. 1.util. i<a. 2.clasa Arrays In Java s-a pus un accent deosebit pe implementarea unor structuri de date ¸ si algoritmi care s˘ a simplifice proceseul de crearea a unui algoritm. VECTORI 29 1. 3.length). fie cu ajutorul metodei System. 4.6. i++) b[i] = a[i].c˘ autarea binar˘ a a unei anumite valori ˆ ıntr-un vector sortat. // Nu are efectul dorit b = a.6. 2}. int v[]={3. 0.arraycopy(a. a. java. 3. ca ˆ ın exemplele de mai jos. int a[] = {1. b. .length.Arrays ofer˘ a diverse metode foarte utile ˆ ın lucrul cu vectori cum ar fi: • sort .5 Sortarea vectorilor .Arrays. 4}. int b[] = new int[4]. Dup˘ a cum vom vedea.4 Copierea vectorilor Copierea elementelor unui vector a ˆ ıntr-un alt vector b se poate face. 4} • binarySearch . 1. programatorul trebuind s˘ a se concentreze pe aspectele specifice problemei abordate.sorteaz˘ a ascendent un vector.6. Clasa java. de complexitate O(n log (n)). // Varianta 2 System. o atribuire de genul b = a are alt˘ a semnificat ¸ie decˆ at copierea elementelor lui a ˆ ın b ¸ si nu poate fi folosit˘ aˆ ın acest scop. 2. fie element cu element.util.

String s = new String(data). INTRODUCERE ˆ IN JAVA • equals . Diferent ¸a principal˘ aˆ ıntre aceste clase este c˘ a StringBuffer pune la dispozit ¸ie metode pentru modificarea cont ¸inutului ¸ sirului. Exemple echivalente de declarare a unui ¸ sir: String s = "abc". un ¸ sir de caractere poate fi reprezentat printr-un vector format din elemente de tip char. 1.care prezint˘ a o particularitate a clasei String fat ¸a de restul claselor Java referitoare la instant ¸ierea obiectelor sale. cea mai folosit˘ a . String s = new String("abc").30 CAPITOLUL 1.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni Implement˘ ari ale vectorilor cu num˘ ar variabil de elemente sunt oferite de clase specializate cum ar fi Vector sau ArrayList din pachetul java.atribuie fiec˘ arui element din vector o valoare specificat˘ a. un obiect de tip String sau un obiect de tip StringBuffer.testarea egalit˘ a¸ tii valorilor a doi vectori (au acelea¸ si num˘ ar de elemente ¸ si pentru fiecare indice valorile corespunz˘ atoare din cei doi vectori sunt egale) • fill .util. Dac˘ a un ¸ sir de caractere este constant (nu se dore¸ ste schimbarea cont ¸inutului s˘ a pe parcursul execut ¸iei programului) atunci el va fi declarat de tipul String. ale c˘ aror elemente au tipul Object.7 S ¸ iruri de caractere In Java. cea mai folosit˘ a modalitate de a lucra cu ¸ siruri este prin intermediul clasei String. insert. Astfel de obiecte descriu vectori eterogeni. 1. altfel va fi declarat de tip StringBuffer. care are ¸ si unele particularit˘ a¸ ti fat ¸˘ a de restul claselor menite s˘ a simplifice cˆ at mai mult folosirea ¸ sirurilor de caractere. ’b’.6.de altfel. delete. cum ar fi: append. ¸ si vor fi studiat ¸i ˆ ın capitolul ”Colect ¸ii”. . Observat ¸i prima variant˘ a de declarare a ¸ sirului s din exemplul de mai sus . char data[] = {’a’. Clasa StringBuffer va fi utilizat˘ a predominant ˆ ın aplicat ¸ii dedicate proces˘ arii textelor cum ar fi editoarele de texte. ’c’}. Uzual. reverse.

S ¸ irul s=1+2+"a"+1+2 va avea valoarea "3a12". nu au ˆ ın mod normal linie de comand˘ a. cel de concatenare a ¸ sirurilor. .length + " elemente"). ceea ce execut˘ a compilatorul atunci cˆ and ˆ ıntˆ alne¸ ste o secvent ¸˘ a de genul String x = "a" + 1 + "b" este: String x = new StringBuffer().8.8 1. String x = "a" + 1 + "b" Pentru a l˘ amuri put ¸in lucrurile. String s1 = "abc" + "xyz". sunt cˆ ateva exemple: System. Atent ¸ie Programele care folosesc argumente de la linia de comand˘ a nu sunt 100% pure Java. In Java. folosind metoda append.append("a").8. append("b"). primul + fiind operatorul matematic de adunare iar al doilea +. String s2 = "123". deoarece unele sisteme de operare. 1. ˆ ın cazul ¸ sirurilor de tip StringBuffer.print("Vectorul v are" + v. Aceste argumente sunt utile pentru a permite utilizatorului s˘ a specifice diverse opt ¸iuni legate de funct ¸ionarea aplicat ¸iei sau s˘ a furnizeze anumite date init ¸iale programului.out. cum ar fi Mac OS. operatorul de concatenare + este extrem de flexibil. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA Concatenarea ¸ sirurilor de caractere se face prin intermediul operatorului + sau. ˆ ın sensul c˘ a permite concatenarea ¸ sirurilor cu obiecte de orice tip care au o reprezentare de tip ¸ sir de caractere.˘ 31 1.append(1).toString() Atent ¸ie ˆ ıns˘ a la ordinea de efectuare a operat ¸iilor.1 Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a Transmiterea argumentelor O aplicat ¸ie Java poate primi oricˆ ate argumente de la linia de comanda ˆ ın momentul lans˘ arii ei. Mai jos. String s3 = s1 + s2.

Reamintim c˘ a formatul metodei main din clasa principal˘ a este: public static void main (String args[]) Vectorul args primit ca parametru de metoda main va cont ¸ine toate argumentele transmise programului de la linia de comand˘ a. Pentru a ordona fi¸ sierul "persoane.txt A¸ sadar. argn] In cazul ˆ ın care sunt mai multe. De exemplu.2 Primirea argumentelor In momentul lans˘ arii unei aplicat ¸ii interpretorul parcurge linia de comand˘ a cu care a fost lansat˘ a aplicat ¸tia ¸ si. ˆ ın cazul ˆ ın care exist˘ a.txt". 1. s˘ a presupunem c˘ a aplicat ¸ia Sortare ordoneaz˘ a lexicografic (alfabetic) liniile unui fi¸ sier ¸ si prime¸ ste ca argument de intrare numele fi¸ sierului pe care s˘ a ˆ ıl sorteze. transmite programului argumentele specificate sub forma unui vector de ¸ siruri. . Evident. Vectoru args este instant ¸iat cu un num˘ ar de elemente egal cu num˘ arul argumentelor primite de la linia de comand˘ a. . In cazul apelului java Sortare persoane.32 CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Argumentele de la linia de comand˘ a sunt introduse la lansarea unei aplicat ¸ii. atunci el trebuie pus ˆ ıntre ghilimele. fiind specificate dup˘ a numele aplicat ¸iei ¸ si separate prin spat ¸iu. aplicat ¸ia va fi lansat˘ a astfel: java Sortare persoane.txt vectorul args va cont ¸ine un singur element pe prima s˘ a pozit ¸ie: args[0]="persoane. o aplicat ¸ie poate s˘ a nu primeasc˘ a nici un argument sau poate s˘ a ignore argumentele primite de la linia de comand˘ a. formatul general pentru lansarea unei aplicat ¸ii care prime¸ ste argumente de la linia de comand˘ a este: java NumeAplicatie [arg0 arg1 .8.txt". A¸ sadar. Acesta este primit de aplicat ¸ie ca parametru al metodei main. pentru a afla num˘ arul de argumente primite de program este suficient s˘ a afl˘ am dimensiunea vectorului args prin intermediul atributului length: . argumentele trebuie separate prin spat ¸ii iar dac˘ a unul dintre argumente cont ¸ine spat ¸ii.

println("Numar insuficient de argumente!"). System. ˆ ıntrucˆ at ˆ ın Java numele aplicat ¸iei este chiar numele clasei principale. ˆ ın caz contrar. vor ap˘ area except ¸ii (erori) de tipul ArrayIndexOutOfBoundsException. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA public static void main (String args[]) { int numarArgumente = args. . //termina aplicatia } String nume = args[0]. i++) System. //valoare implicita System.out. i < args. if (args.length . adic˘ a a clasei ˆ ın care se gase¸ ste metoda main.exit(-1). } } Spre deosebire de limbajul C. s˘ a afi¸ seze un mesaj de avertizare sau s˘ a foloseasc˘ a ni¸ ste valori implicite.length.out. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. //exista sigur String prenume.8. Din acest motiv.println(args[i]). else prenume = "". ˆ ıns˘ a acestea nu au fost transmise programului la lansarea sa.println("Salut " + nume + " " + prenume).˘ 33 1.length == 0) { System. } In cazul ˆ ın care aplicat ¸ia presupune existent ¸a unor argumente de la linia de comand˘ a.length >= 1) prenume = args[1]. este necesar s˘ a test˘ am dac˘ a programul a primit argumentele de la linia de comand˘ a necesare pentru funct ¸ionarea sa ¸ si. vectorul primit de metoda main nu cont ¸ine pe prima pozit ¸ie numele aplicat ¸iei. S˘ a consider˘ aˆ ın continuare un exemplu simplu ˆ ın care se dore¸ ste afi¸ sarea pe ecran a argumentelor primite de la linia de comand˘ a: public class Afisare { public static void main (String[] args) { for (int i = 0. ca ˆ ın exemplul de mai jos: public class Salut { public static void main (String args[]) { if (args.out.

Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. . Double. S˘ a consider˘ am.parseDouble(args[0]).println("Rezultat=" + Math. putere)).parseInt(args[1]).8. In cazul ˆ ın care unele dintre acestea reprezint˘ a valori numerice ele vor trebui convertite din ¸ siruri ˆ ın numere. Acest lucru se realizeaz˘ a cu metode de tipul parseTipNumeric aflate ˆ ın clasa corespunzatoare tipului ˆ ın care vrem s˘ a facem conversia: Integer.34 } } CAPITOLUL 1. System.5 la puterea 2 Conversia celor dou˘ a argumente ˆ ın numere se va face astfel: public class Power { public static void main(String args[]) { double numar = Double.3 Argumente numerice Argumentele de la linia de comand˘ a sunt primite sub forma unui vector de ¸ siruri (obiecte de tip String).pow(numar. Float. etc. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Un apel de genul java Afisare Hello Java va produce urm˘ atorul rezultat (aplicat ¸ia a primit 2 argumente): Hello Java Apelul java Afisare "Hello Java" va produce ˆ ıns˘ a alt rezultat (aplicat ¸ia a primit un singur argument): Hello Java 1.5" "2" //ridica 1. de exemplu. } } Metodele de tipul parseTipNumeric pot produce except ¸ii (erori) de tipul NumberFormatException ˆ ın cazul ˆ ın care ¸ sirul primit ca parametru nu reprezint˘ a un numar de tipul respectiv. int putere = Integer. c˘ a aplicat ¸ia Power ridic˘ a un numar real la o putere ˆ ıntreag˘ a.out. argumentele fiind trimise de la linia de comand˘ a sub forma: java Power "1.

Parantezele rotunde de dup˘ a numele clasei indic˘ a faptul c˘ a acolo este de fapt un apel la unul din constructorii clasei ¸ si nu simpla specificare a numelui clasei. NumeClasa numeObiect. cu alte cuvinte specificarea clasei acestuia (vom vedea c˘ a tipul unui obiect poate fi ¸ si o interfat ¸˘ a).1 2. • Init ¸ializarea Se realizeaz˘ a prin intermediul constructorilor clasei respective. numeObiect = new NumeClasa(). ca ˆ ın orice limbaj de programare orientat-obiect.1.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect Crearea obiectelor In Java. • Instant ¸ierea Se realizeaz˘ a prin intermediul operatorului new ¸ si are ca efect crearea efectiv˘ a a obiectului cu alocarea spat ¸iului de memorie corespunz˘ ator. Mai general. Init ¸ializarea este de fapt parte integrant˘ a a procesului de instant ¸iere.Capitolul 2 Obiecte ¸ si clase 2. crearea obiectelor se realizeaz˘ a prin instant ¸ierea unei clase ¸ si implic˘ a urm˘ atoarele lucruri: • Declararea Presupune specificarea tipului acelui obiect. ˆ ın sensul c˘ a imediat dup˘ a alocarea memoriei ca efect al operatorului new este apelat constructorul specificat. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea apar sub forma: 35 .

. Rectangle r1. respectiv ˆ ın˘ alt ¸imea. int latime. int y.36 CAPITOLUL 2. init ¸ializarea se poate face ¸ si cu anumit ¸i parametri. Obiecte anonime Este posibil˘ a¸ si crearea unor obiecte anonime care servesc doar pentru init ¸ializarea altor obiecte.0). r2. 100)). OBIECTE S ¸ I CLASE numeObiect = new NumeClasa([argumente constructor]). int inaltime) Rectangle(int x. 100). Fiecare clas˘ a are un set de constructori care se ocup˘ a cu init ¸ializare obiectelor nou create. new Dimension(100. 100. definite de coordonatele colt ¸ului stˆ anga sus (originea) ¸ si l˘ a¸ timea. int latime. clasa Rectangle are urm˘ atorii constructori: public public public public public public Rectangle() Rectangle(int latime. In primul caz Rectangle() este un apel c˘ atre constructorul clasei Rectangle care este responsabil cu init ¸ializarea obiectului cu valorile implicite. cu condit ¸ia s˘ a existe un constructor al clasei respective care s˘ a accepte parametrii respectivi. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea obiectului pot ap˘ area pe aceea¸ si linie (cazul cel mai uzual): Rectangle patrat = new Rectangle(0. r1 = new Rectangle(). int inaltime) Rectangle(Point origine) Rectangle(Point origine. 200). S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. int inaltime) Rectangle(Point origine. caz ˆ ın care etapa de declarare a referint ¸ei obiectului nu mai este prezent˘ a: Rectangle patrat = new Rectangle(new Point(0. r2 = new Rectangle(0. Dup˘ a cum observ˘ am ˆ ın al doilea caz. 0. ˆ ın care declar˘ am ¸ si instant ¸iem dou˘ a obiecte din clasa Rectangle. De exemplu. 0. clas˘ a ce descrie suprafet ¸e grafice rectangulare. 100. Dimension dimensiune) Declararea.

//schimba originea patrat. schimbarea st˘ arii sale sau executarea unor act ¸iuni. 300). System. 0. //schimba dimensiunea Se observ˘ a c˘ a valorile variabilelor pot fi modificate indirect prin intermediul metodelor sale. Alocarea memoriei se face doar la apelul operatorului new. height. y. el poate fi folosit ˆ ın urm˘ atoarele sensuri: aflarea unor informat ¸ii despre obiect.out. Rectangle patrat = new Rectangle(0.1.2 Folosirea obiectelor Odat˘ a un obiect creat. width. In schimb.lipseste instantierea 2.setSize(200. //Eroare . //schimba originea patrat. //afiseaza 100 patrat. 20). pentru fiecare variabil˘ a care descrie starea . 100.println(patrat.x = 10. 20).setLocation(10. Referirea valorii unei variabile se face prin obiect. Programarea orientat˘ a obiect descurajeaz˘ a folosirea direct˘ a a variabilelor unui obiect deoarece acesta poate fi adus ˆ ın st˘ ari inconsistente (ireale). patrat.1. patrat. patrat. CICLUL DE VIAT ¸A 37 Spat ¸iul de memorie nu este pre-alocat Declararea unui obiect nu implic˘ a sub nici o form˘ a alocarea de spat ¸iu de memorie pentru acel obiect.˘ AL UNUI OBIECT 2.origin = new Point(10. Rectangle patrat. 200). //schimba originea Accesul la variabilele unui obiect se face ˆ ın conformitate cu drepturile de acces pe care le ofer˘ a variabilele respective celorlalte clase. origin. Aflarea valorilor acestor variabile sau schimbarea lor se face prin construct ¸ii de genul: Rectangle patrat = new Rectangle(0.metoda([parametri]).y = 20. (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) Apelul unei metode se face prin obiect. respectiv prin apelarea metodelor sale.x = 10.variabila De exemplu clasa Rectangle are variabilele publice x. 100. 200). Aceste lucruri se realizeaza prin aflarea sau schimbarea valorilor variabilelor sale.width). 0.

atunci cˆ and variabila respectiv˘ a iese din domeniul s˘ au de vizibilitate. In Java programatorul nu mai are responsabilitatea distrugerii obiectelor sale ˆ ıntrucˆ at. Dup˘ a ce toate obiectele au fost parcurse. -200). ˆ ın momentul rul˘ arii unui program. Acest proces pus la dispozit ¸ie de platforma Java de lucru se nume¸ ste garbage collector (colector de gunoi). scaneaz˘ a dinamic memoria ocupat˘ a de programul Java aflat ˆ ın execut ¸ie ¸ si marcheaz˘ a acele obiecte care au referint ¸e directe sau indirecte. Cum funct ¸ioneaz˘ a colectorul de gunoaie ? Colectorul de gunoaie este un proces de prioritate scazut˘ a care se execut˘ a periodic.width = -100. ruleaz˘ a¸ si un proces care se ocup˘ a cu distrugerea obiectelor care nu mai sunt folosite. OBIECTE S ¸ I CLASE obiectului trebuie s˘ a existe metode care s˘ a permit˘ a schimbarea/aflarea valorilor variabilelor sale. //stare inconsistenta patrat. //metoda setter //metoda setSize poate sa testeze daca noile valori sunt //corecte si sa valideze sau nu schimbarea lor 2.getter ¸ si au numele de forma setVariabila.1.3 Distrugerea obiectelor Multe limbaje de programare impun ca programatorul s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a obiectelor create ¸ si s˘ a le distrug˘ aˆ ın mod explicit atunci cˆ and nu mai este nevoie de ele. de exemplu la terminarea metodei ˆ ın care ea a fost declarat˘ a. dac˘ a atribuim variabilei respective valoare null. sau metode setter . Practica a demonstrat c˘ a aceast˘ a tehnic˘ a este una din principalele furnizoare de erori ce duc la funct ¸ionarea defectuoas˘ a a programelor. cu alte cuvinte s˘ a administreze singur memoria ocupat˘ a de obiectele sale. Referint ¸ele (care sunt de fapt variabile) sunt distruse dou˘ a moduri: • natural. • explicit.38 CAPITOLUL 2. cele care au r˘ amas nemarcate sunt eliminate automat din memorie. patrat. Acestea se numesc metode de accesare. .setSize(-100. respectiv getVariabila. prescurtat gc. Un obiect este eliminat din memorie de procesul de colectare atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a la acesta. simultan cu interpretorul Java.

Ace¸ stia sunt: .1 Crearea claselor Declararea claselor Clasele reprezint˘ a o modalitate de a introduce noi tipuri de date ˆ ıntr-o aplicat ¸ie Java.2. Uzual. 2.2. distruge referint ¸ele c˘ atre alte obiecte (pentru a u¸ ssura sarcina colectorului de gunoaie). ˆ ın timpul finaliz˘ arii un obiect ˆ ı¸ si inchide fisierele ¸ si socket-urile folosite..2 2.. Finalizare Inainte ca un obiect s˘ a fie eliminat din memorie. ]] { // Corpul clasei } A¸ sadar. apelˆ and metoda de finalizare a obiectului respectiv. Codul pentru finalizarea unui obiect trebuie scris ˆ ıntr-o metod˘ a special˘ a numita finalize a clasei ce descrie obiectul respectiv. Declararea unei clase respect˘ a urm˘ atorul format general: [public][abstract][final]class NumeClasa [extends NumeSuperclasa] [implements Interfata1 [. Metoda finalize nu are rolul de a distruge obiectul ci este apelat˘ a automat ˆ ınainte de eliminarea obiectului respectiv din memorie. cealalt˘ a modalitate fiind prin intermediul interfet ¸elor. f˘ ar˘ a a fort ¸a ˆ ıns˘ a pornirea procesului. (vezi ”Clasa Object”) Atent ¸ie Nu confundati metoda finalize din Java cu destructorii din C++. CREAREA CLASELOR 39 Apelul metodei gc din clasa System sugereaz˘ a ma¸ sinii virtuale Java s˘ a ”depun˘ a eforturi” ˆ ın recuperarea memoriei ocupate de obiecte care nu mai sunt folosite. Interfata2 . etc. prima parte a declarat ¸iei o ocup˘ a modificatorii clasei. procesul gc d˘ a acelui obiect posibilitatea ”s˘ a curet ¸e dup˘ a el”.2.

toate clasele din directorul curent sunt considerate a fi ˆ ın acela¸ si pachet). r˘ ad˘ acina acestuia fiind clasa Object. Object este singura clas˘ a care nu are p˘ arinte. Evident. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) • final Declar˘ a c˘ a respectiva clas˘ a nu poate avea subclase. ceea ce ˆ ıneamn˘ a c˘ a o clas˘ a poate avea un singur p˘ arinte (superclas˘ a). o clas˘ a poate fi folosit˘ a doar de clasele aflate ˆ ın acela¸ si pachet(libr˘ arie) cu clasa respectiv˘ a (dac˘ a nu se specific˘ a un anume pachet. faptul c˘ a respectiva clas˘ a este subclas˘ a a unei alte clase cu numele NumeSuperclasa sau/¸ si c˘ a implementeaz˘ a una sau mai multe interfet ¸e. OBIECTE S ¸ I CLASE • public Implicit. dac˘ a este cazul. de unde rezult˘ a c˘ a mult ¸imea tuturor claselor definite ˆ ın Java poate fi vazut˘ a ca un arbore. o clas˘ a poate avea oricˆ ati mo¸ stenitori (subclase). fiind foarte important˘ aˆ ın modul de lucru cu obiecte si structuri de date ˆ ın Java.2 Extinderea claselor Spre deosebire de alte limbaje de programare orientate-obiect. ale c˘ aror nume trebuie separate prin virgul˘ a. O clas˘ a abstract˘ a nu poate fi instant ¸iat˘ a. Declarare claselor finale are dou˘ a scopuri: – securitate: unele metode pot a¸ stepta ca parametru un obiect al unei anumite clase ¸ si nu al unei subclase.40 CAPITOLUL 2. 2. . – programare ˆ ın spririt orientat-obiect: O clasa ”perfect˘ a” nu trebuie s˘ a mai aib˘ a subclase. • abstract Declar˘ a o clas˘ a abstract˘ a (¸ sablon). O clas˘ a declarat˘ a cu public poate fi folosit˘ a din orice alt˘ a clas˘ a. A¸ sadar. Java permite doar mo¸ stenirea simpl˘ a. ˆ ın felul acesta nu s-ar mai putea realiza obiectivul limbajului Java ca un program care a trecut compilarea s˘ a nu mai fie susceptibil de nici o eroare. fiind folosit˘ a doar pentru a crea un model comun pentru o serie de subclase. dar tipul exact al unui obiect nu poate fi aflat cu exactitate decat ˆ ın momentul executiei.2. Dup˘ a numele clasei putem specifica. indiferent de pachetul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste.

• Declararea ¸ si implementarea metodelor de instant ¸a ¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca metode membre). Implementarea metodelor unei clase trebuie s˘ a se fac˘ a obligatoriu ˆ ın corpul clasei. 2. // C++ class A { void metoda1().. init ¸ializarea variabilelor de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca variabile membre).2. • Declararea ¸ si implementarea constructorilor. • Declararea unor clase imbricate (interne). int metoda2() { // Implementare } } A::metoda1() { // Implementare } .3 Corpul unei clase Corpul unei clase urmeaz˘ a imediat dup˘ a declararea clasei ¸ si este cuprins ˆ ıntre acolade.2. CREAREA CLASELOR Extinderea unei clase se realizeaz˘ a folosind cuvˆ antul cheie extends: class B extends A {.} // A este superclasa clasei B // B este o subclasa a clasei A 41 O subclas˘ a mo¸ stene¸ ste de la p˘ arintele s˘ au toate variabilele ¸ si metodele care nu sunt private.. eventual. nu este permis˘ a doar declararea metodei ˆ ın corpul clasei. Spre deosebire de C++.2. urmˆ and ca implementare s˘ a fie facut˘ aˆ ın afara ei. Cont ¸inutul acestuia este format din: • Declararea ¸ si.

care poate fi chiar numele clasei. class A { int A. OBIECTE S ¸ I CLASE Variabilele unei clase pot avea acela¸ si nume cu metodele clasei.2. 2. f˘ ar˘ a a exista posibilitatea aparit ¸iei vreunei ambiguit˘ a¸ ti din punctul de vedere al compilatorului. nu returneaz˘ a nici o valoare ¸ si sunt folosit ¸i pentru init ¸ializarea obiectelor acelei clase ˆ ın momentul instant ¸ierii lor.42 // Java class A { void metoda1(){ // Implementare } void metoda2(){ // Implementare } } CAPITOLUL 2. dovedind un stil ineficient de progamare. Acest lucru este ˆ ıns˘ a total nerecomandat dac˘ a ne gˆ andim din perspectiva lizibilit˘ a¸ tii (clarit˘ a¸ tii) codului. void A() {}.4 Constructorii unei clase Constructorii unei clase sunt metode speciale care au acela¸ si nume cu cel al clasei. // Corect pentru compilator // Nerecomandat ca stil de programare } Atent ¸ie Variabilele ¸ si metodele nu pot avea ca nume un cuvˆ ant cheie Java. class NumeClasa { [modificatori] NumeClasa([argumente]) { // Constructor .

w=w1.println("Instantiere dreptunghi"). CREAREA CLASELOR } } 43 O clas˘ a poate avea unul sau mai mult ¸i constructori care trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a difere prin lista de argumente primite. y=y1. ˆ ın funct ¸ie de num˘ arul parametrilor cu care este apelat constructorul. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a apel˘ am explicit constructorul unei clase folosim expresia this( argumente ).out. y. h=h1. h=h1. } Dreptunghi(double w1. double h1) { // Constructor cu doua argumente x=0. double h1) { // Cel mai general constructor x=x1.2. double w1. System. y=0. f˘ ar˘ a . S˘ a consider˘ am ca exemplu declararea unei clase care descrie not ¸iunea de dreptunghi ¸ si trei posibili constructori pentru aceasta clas˘ a. } } Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. w. care apeleaz˘ a constructorul corespunz˘ ator (ca argumente) al clasei respective. } Dreptunghi() { // Constructor fara argumente x=0.2. In felul acesta sunt permise diverse tipuri de init ¸ializ˘ ari ale obiectelor la crearea lor. Dreptunghi(double x1. w=0. w=w1. System. System. double y1. Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a atunci cˆ and sunt implementat ¸i mai mult ¸i constructori pentru o clas˘ a. y=0. Mai eficient.println("Instantiere dreptunghi"). pentru a nu repeta secvent ¸ele de cod scrise deja la constructorii cu mai multe argumente (mai generali). class Dreptunghi { double x.out.println("Instantiere dreptunghi").out. h=0. h.

clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: class Dreptunghi { double x. // Apelam constructorul cu 4 argumente } Dreptunghi() { this(0. // Apelam constructorul cu 2 argumente } } Dintr-o subclas˘ a putem apela explicit constructorii superclasei cu expresia super( argumente ). OBIECTE S ¸ I CLASE a repeta acelea¸ si secvent ¸e de cod ˆ ın tot ¸i constructorii (cum ar fi afi¸ sarea mesajului ”Instantiere dreptunghi”). double y1. Dreptunghi(double x1. double y. y. double w1. double h1) { this(0. System. d). w.44 CAPITOLUL 2. h1).out. double d) { super(x. d. double h1) { // Implementam doar constructorul cel mai general x=x1. w=w1. y=y1. // Apelam constructorul superclasei } } Atent ¸ie Apelul explcit al unui constructor nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-un alt constructor si trebuie s˘ a fie prima instruct ¸iune din constructorul respectiv. 0. 0). h. w1. derivat˘ a din clasa Dreptunghi: class Patrat extends Dreptunghi { Patrat(double x. . } Dreptunghi(double w1.println("Instantiere dreptunghi"). S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clasa Patrat. h=h1. y.

care are mai mult de un argument. Deci prezent ¸a constructorilor ˆ ın corpul unei clase nu este obligatorie. h. Din acest motiv. CREAREA CLASELOR 45 Constructorul implicit Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. urm˘ atoarele declarat ¸ii de clase: class Dreptunghi { double x. 0. atunci constructorul implicit (f˘ ar˘ a nici un argument) nu va mai fi furnizat implicit de c˘ atre sistem.. c = new Cerc(). S˘ a consider˘ am. fiecare constructor al clasei fiu va trebui s˘ a aib˘ a un constructor cu aceea¸ si signatur˘ a ˆ ın p˘ arinte sau s˘ a apeleze explicit un constructor al clasei extinse folosind expresia super([argumente]). // Corect (a fost generat constructorul implicit) Cerc c. In cazul ˆ ın care scriem o clas˘ a care nu are declarat nici un constructor. }. 100). // Eroare la compilare ! c = new Cerc(0. y. Dac˘ aˆ ıns˘ a scriem un constructor pentru o clas˘ a. sistemul ˆ ıi creeaz˘ a automat un constructor implicit. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o eroare la compilare.. instant ¸ierea unui obiect din clasa extins˘ a implic˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa p˘ arinte. // Varianta corecta In cazul mo¸ stenirii unei clase. care nu prime¸ ste nici un argument ¸ si care nu face nimic.2. y. r. double y. // Constructor cu 3 argumente Cerc(double x. w. // Nici un constructor } class Cerc { double x. .2. double r) { . } S˘ a consider˘ am acum dou˘ a instant ¸ieri ale claselor de mai sus: Dreptunghi d = new Dreptunghi(). ca exemplu.

} C(int x) {super. O astfel de clas˘ a poate cont ¸ine metode publice (numite ”factory methods”) care s˘ a fie responsabile cu crearea obiectelor. • protected Doar ˆ ın subclase pot fi create obiecte de tipul clasei respective. • public In orice alt˘ a clas˘ a se pot crea instant ¸e ale clasei respective.46 class A { int x=1.} } class C extends A { // Eroare la compilare ! C() {super. private ¸ si cel implicit.} } CAPITOLUL 2. A(int x) { this. • implicit Doar ˆ ın clasele din acela¸ si pachet se pot crea instant ¸e ale clasei respective.5 Declararea variabilelor Variabilele membre ale unei clase se declar˘ a de obicei ˆ ınaintea metodelor.x = x. .x = x.} } class B extends A { // Corect B() {super(2). • private In nici o alt˘ a clas˘ a nu se pot instant ¸ia obiecte ale acestei clase. OBIECTE S ¸ I CLASE Constructorii unei clase pot avea urm˘ atorii modificatori de acces: public. 2.x = 2. controlˆ and ˆ ın felul acesta diverse aspecte legate de instant ¸ierea clasei respective. de¸ si acest lucru nu este impus de c˘ atre compilator.} B(int x) {super.x = x. protected.2.

2. fiind vizibile ˆ ın toate metodele respectivei clase. final static long MAX = 100000L. 10). volatile Exemple de declarat ¸ii de variabile membre: class Exemplu { double x. public String s = "abcd". final. protected. private Point p = new Point(10. unde un modificator poate fi : • un modificator de acces : public. o variabil˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] Tip numeVariabila [ = valoareInitiala ].2. Declararea unei variabile presupune specificarea urm˘ atoarelor lucruri: • numele variabilei • tipul de date al acesteia • nivelul de acces la acea variabila din alte clase • dac˘ a este constant˘ a sau nu • dac˘ a este variabil˘ a de instant ¸˘ a sau de clas˘ a • alt ¸i modificatori Generic. protected static int n. CREAREA CLASELOR class NumeClasa { // Declararea variabilelor // Declararea metodelor } 47 Variabilele membre ale unei clase se declar˘ aˆ ın corpul clasei ¸ si nu ˆ ın corpul unei metode. Variabilele declarate ˆ ın cadrul unei metode sunt locale metodei respective. } . private (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. transient.

(vezi ”Serializarea obiectelor”) . class Test { final int MAX.48 CAPITOLUL 2. PI = 3. // Corect MAX = 200. • final Indic˘ a faptul c˘ a valoarea variabilei nu mai poate fi schimbat˘ a. Test() { MAX = 100.141. pentru a specifica ce variabile membre ale unui obiect nu particip˘ a la serializare.. ˆ ın sensul c˘ a valoarea unei variabile nu trebuie specificat˘ a neap˘ arat la declararea ei (ca ˆ ın exemplul de mai sus). final double PI = 3. cu alte cuvinte este folosit pentru declararea constantelor.14 . static int variabilaClasa.. OBIECTE S ¸ I CLASE S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o variabil˘ a. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o variabil˘ a este variabil˘ a de clas˘ a ¸ si nu de instant ¸˘ a. numele variabilelor finale se scriu cu litere mari. dup˘ a care ea nu va mai putea fi modificat˘ a. . alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratati ˆ ıntr-o sect ¸iune separata: ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. // Eroare la compilare ! } } • transient Este folosit la serializarea obiectelor. // Eroare la compilare ! Prin convent ¸ie. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) int variabilaInstanta . Folosirea lui final aduce o flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu constante. ci poate fi specificat˘ a¸ si ulterior ˆ ıntr-un constructor.

println(x).metoda(). } } class B extends A { B() { this(0). Dup˘ a cum am v˘ azut. 2. A() { this(0).out. } void metoda() { super.2. CREAREA CLASELOR 49 • volatile Este folosit pentru a semnala compilatorului s˘ a nu execute anumite optimiz˘ ari asupra membrilor unei clase. ˆ ın cadrul unui obiect.x = x. . respectiv ai superclasei class A { int x. } A(int x) { this. Sunt folosite ˆ ın general pentru a rezolva conflicte de nume prin referirea explicit˘ a a unei variabile sau metode membre. System. la obiectul propriu-zis (this).2. Este o facilitate avansat˘ a a limbajului Java. } void metoda() { x ++. respectiv la instant ¸a p˘ arintelui (super).6 this ¸ si super Sunt variabile predefinite care fac referint ¸a. } B(int x) { super(x).2. utilizate sub form˘ a de metode au rolul de a apela constructorii corespunz˘ atori ca argumente ai clasei curente.

Generic. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) void metodaInstanta(). metodele se pot g˘ asi doar ˆ ın cadrul claselor. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o metod˘ a este de clas˘ a¸ si nu de instant ¸˘ a.. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratat ¸i ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a. static void metodaClasa().. Intrucˆ at Java este un limbaj de programare complet orientat-obiect. private (vezi ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. o metod˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] TipReturnat numeMetoda ( [argumente] ) [throws TipExceptie1.1 Implementarea metodelor Declararea metodelor Metodele sunt responsabile cu descrierea comportamentului unui obiect.3 2.] { // Corpul metodei } unde un modificator poate fi : • un specificator de acces : public.println(x). abstract.3. TipExceptie2. native. synchronized S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o metod˘ a. O metod˘ a abstract˘ a este o metod˘ a care nu are implementare ¸ si trebuie obligatoriu s˘ a fac˘ a parte dintr-o clas˘ a abstract˘ a. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) . . final.out.50 System. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. } } CAPITOLUL 2. • abstract Permite declararea metodelor abstracte. protected.

student ¸ilor unei universit˘ a¸ ti trebuie s˘ a li se calculeze media finala. (vezi ”Fire de executie”) .2.. final float calcMedie(float note[]. ˆ ın aceea¸ si manier˘ a.. float ponderi[]) { return 10. acestea pot fi refolosite din programele Java. } }// Eroare la compilare ! • native In cazul ˆ ın care avem o libr˘ arie important˘ a de funct ¸ii scrise ˆ ın alt limbaj de programare. • synchronized Este folosit ˆ ın cazul ˆ ın care se lucreaz˘ a cu mai multe fire de execut ¸ie iar metoda respectiv˘ a gestioneaz˘ a resurse comune.. Are ca efect construirea unui monitor care nu permite executarea metodei... ˆ ın funct ¸ie de notele obt ¸inute la examene. cum ar fi C. la un moment dat. decˆ at unui singur fir de execut ¸ie. } . Tehnologia care permite acest lucru se nume¸ ste JNI (Java Native Interface) ¸ si permite asocierea dintre metode Java declarate cu native ¸ si metode native scrise ˆ ın limbajele de programare ment ¸ionate. C++ ¸ si limbajul de asamblare. fiind critic˘ a pentru consistent ¸a st˘ arii unui obiect.00. class Student { . indiferent de facultatea la care sunt. IMPLEMENTAREA METODELOR 51 • final Specific˘ a faptul c˘ a acea metoda nu mai poate fi supradefinit˘ aˆ ın subclasele clasei ˆ ın care ea este definit˘ a ca fiind final˘ a. } class StudentInformatica extends Student { float calcMedie(float note[].. Acest lucru este util dac˘ a respectiva metod˘ a are o implementare care nu trebuie schimbat˘ a sub nici o form˘ aˆ ın subclasele ei.3. float ponderi[]) { . De exemplu.

println("Argument negativ !"). care trebuie s˘ a apar˘ aˆ ın toate situat ¸iile de terminare a funct ¸iei.. double radical(double x) { if (x >= 0) return Math. } Dac˘ a o metod˘ a trebuie s˘ a returneze o valoare acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul instruct ¸iunii return. In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu returneaz˘ a nimic atunci trebuie obligatoriu specificat cuvˆ antul cheie void ca tip returnat: public void afisareRezultat() { System. // Eroare } int metoda() { .. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. int metoda() { return 1.2. Tipul returnat poate fi atˆ at un tip primitiv de date sau o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase.2 Tipul returnat de o metod˘ a Metodele pot sau nu s˘ a returneze o valoare la terminarea lor. else { System.52 CAPITOLUL 2. valoarea returnat˘ a la terminarea funct ¸iei trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu acel tip sau un subtip al s˘ au. // Eroare la compilare // Lipseste return pe aceasta ramura } } In cazul ˆ ın care ˆ ın declarat ¸ia funct ¸iei tipul returnat este un tip primitiv de date. altfel va fi furnizat˘ a o eroare la compilare.3.out. In general.println("rezultat"). return.out.sqrt(x). } private void deseneaza(Shape s) { . orice atribuire care implic˘ a pierderi de date este tratat˘ a de compilator ca eroare.

.. Tip2 arg2.) return p.) return p. De exemplu. // Eroare else return t. IMPLEMENTAREA METODELOR return (int)1. // Corect } Patrat metoda2( ) { Poligon p = new Poligon(). if (..3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a Signatura unei metode este dat˘ a de numarul ¸ si tipul argumentelor primite de acea metod˘ a..3. atˆ at tip primitiv cˆ at ¸ si tip referint ¸˘ a. . Patrat t = new Patrat(). // Corect } 53 Dac˘ a valoarea returnat˘ a este o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. // Corect else return t. if (. TipReturnat metoda([Tip1 arg1. fie clasa Poligon ¸ si subclasa acesteia Patrat.]) Exemplu: . // Corect } 2.3.2. atunci clasa obiectului returnat trebuie s˘ a coincid˘ a sau s˘ a fie o subclas˘ a a clasei specificate la declararea metodei.2.. Tipul de date al unui argument poate fi orice tip valid al limbajului Java. // Corect } double metoda() { return (float)1. Poligon metoda1( ) { Poligon p = new Poligon(). Patrat t = new Patrat()..

la revenirea din metod˘ a variabila are aceea¸ si valoare ca ˆ ınaintea apelului. atunci el trebuie s˘ a fie neaparat de tip referint ¸˘ a. ˆ ın Java nu pot fi trimise ca parametri ai unei metode referint ¸e la alte metode (funct ¸ii). metoda nu poate schimba valoarea referint ¸ei obiectului. A¸ sadar. this. modific˘ arile f˘ acute ˆ ın cadrul metodei fiind pierdute. Pˆ ana la aparit ¸ia versiunii 1.x = x. ˆ ıns˘ a poate apela metodele acelui obiect ¸ si poate modifica orice variabil˘ a membr˘ a accesibil˘ a.y = y. pentru a fi apelate. public Cerc(int x. Cˆ and argumentul este de tip referint ¸˘ a. class Cerc { int x. OBIECTE S ¸ I CLASE void adaugarePersoana(String nume.54 CAPITOLUL 2. int raza) { this. Vom analiza ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a modalitate de specificare a unui num˘ ar variabil de argumente pentru o metod˘ a. .raza = raza. this. } } In Java argumentele sunt trimise doar prin valoare (pass-by-value). Acest lucru ˆ ınseamn˘ a c˘ a metoda recept ¸ioneaz˘ a doar valorile variabilelor primite ca parametri. dac˘ a dorim ca o metod˘ a s˘ a schimbe starea (valoarea) unui argument primit. Cˆ and argumentul are tip primitiv de date. metoda nu-i poate schimba valoarea decˆ at local (ˆ ın cadrul metodei).5. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a apelul unei metode trebuia s˘ a se fac˘ a cu specificarea exact˘ a a numarului ¸ si tipurilor argumentelor. Numele argumentelor primite trebuie s˘ a difere ˆ ıntre ele ¸ si nu trebuie s˘ a coincid˘ a cu numele nici uneia din variabilele locale ale metodei. y. Pot ˆ ıns˘ a s˘ a coincid˘ a cu numele variabilelor membre ale clasei. ˆ ıns˘ a pot fi trimise referint ¸e la obiecte care s˘ a cont ¸in˘ a implementarea acelor metode. caz ˆ ın care diferent ¸ierea dintre ele se va face prin intermediul variabile this. ˆ ın Java o metod˘ a nu putea primi un num˘ ar variabil de argumente. int varsta. float salariu) // String este tip referinta // int si float sunt tipuri primitive Spre deosebire de alte limbaje. int y. raza.

raza = raza. IMPLEMENTAREA METODELOR 55 De exemplu. public void aflaParametri(Param param) { param. } class Cerc { private int x. y. int valr) { // Metoda nu are efectul dorit! valx = x. // Varianta incorecta: class Cerc { private int x. y. public void aflaParametri(int valx. valy = y.2. valr = raza. metoda nu realizeaz˘ a nimic pentru c˘ a nu poate schimba valorile variabilelor primite ca argumente. raza. raza. s˘ a consider˘ am clasa Cerc descris˘ a anterior ˆ ın care dorim s˘ a implement˘ am o metod˘ a care s˘ a returneze parametrii cercului. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a le poat˘ a modifica valorile.3. de¸ si nu ˆ ıi schimb˘ am valoarea (valoarea sa este adresa de memorie la care se gase¸ ste ¸ si nu poate fi schimbat˘ a). } } Argumentul param are tip referint ¸˘ a¸ si. valy ¸ si valr ¸ si nu referint ¸e la ele (adresele lor de memorie). . } } Aceast˘ a metod˘ a nu va realiza lucrul propus ˆ ıntrucˆ at ea prime¸ ste doar valorile variabilelor valx. param. int valy. y. param. raza.x = x. In concluzie. Pentru a rezolva lucrul propus trebuie s˘ a definim o clas˘ a suplimentar˘ a care s˘ a descrie parametrii pe care dorim s˘ a-i afl˘ am: // Varianta corecta class Param { public int x.y = y.

.. i++) System. raza. . i<args. } 2. } . Tipul argumentelor poate fi referint ¸˘ a sau primitiv...3. adic˘ a informat ¸ia propriu-zis˘ a cont ¸inut˘ a de acesta. } public void setX(int x) { this.. Pentru a afla ˆ ıns˘ a valorile variabilelor care descriu starea unui obiect se folosesc metode de tip getter ˆ ınsot ¸ite de metode setter care s˘ a permit˘ a schimbarea st˘ arii obiectului: class Cerc { private int x.x = x. care pot fi de orice tip: void metoda(Object . Metoda de mai jos afi¸ seaz˘ a argumentele primite.5 a limbajului Java..out.length. y. Noutatea const˘ a ˆ ın folosirea simbolului . Varianta de mai sus a fost dat˘ a pentru a clarifica modul de trimitere a argumentelor unei metode. exist˘ a posibilitate de a declara metode care s˘ a primeasc˘ a un num˘ ar variabil de argumente. ˆ ın funct ¸ie de apelul metodei.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente Incepˆ and cu versiunea 1. metoda("Hello".. args) { for(int i=0. OBIECTE S ¸ I CLASE putem schimba starea obiectului.. public int getX() { return x. metoda("Hello"). args) args reprezint˘ a un vector avˆ and tipul specificat ¸ si instant ¸iat cu un num˘ ar variabil de argumente.56 CAPITOLUL 2.. sintaxa unei astfel de metode fiind: [modificatori] TipReturnat metoda(TipArgumente . } .5)...println(args[i]). 1. "Java".

2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR

57

2.3.5

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor sunt dou˘ a concepte extrem de utile ale program˘ arii orientate obiect, cunoscute ¸ si sub denumirea de polimorfism, ¸ si se refer˘ a la: • supraˆ ıncarcarea (overloading) : ˆ ın cadrul unei clase pot exista metode cu acela¸ si nume cu condit ¸ia ca signaturile lor s˘ a fie diferite (lista de argumente primite s˘ a difere fie prin num˘ arul argumentelor, fie prin tipul lor) astfel ˆ ıncˆ at la apelul funct ¸iei cu acel nume s˘ a se poat˘ a stabili ˆ ın mod unic care dintre ele se execut˘ a. • supradefinirea (overriding): o subclas˘ a poate rescrie o metod˘ a a clasei p˘ arinte prin implementarea unei metode cu acela¸ si nume ¸ si aceea¸ si signatur˘ a ca ale superclasei. class A { void metoda() { System.out.println("A: metoda fara parametru"); } // Supraincarcare void metoda(int arg) { System.out.println("A: metoda cu un parametru"); } } class B extends A { // Supradefinire void metoda() { System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } O metod˘ a supradefinit˘ a poate s˘ a: • ignore complet codul metodei corespunz˘ atoare din superclas˘ a (cazul de mai sus): B b = new B(); b.metoda(); // Afiseaza "B: metoda fara parametru"

58

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE • extind˘ a codul metodei p˘ arinte, executˆ and ˆ ınainte de codul propriu ¸ si funct ¸ia p˘ arintelui: class B extends A { // Supradefinire prin extensie void metoda() { super.metoda(); System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } . . . B b = new B(); b.metoda(); /* Afiseaza ambele mesaje: "A: metoda fara parametru" "B: metoda fara parametru" */

O metod˘ a nu poate supradefini o metod˘ a declarat˘ a final˘ aˆ ın clasa p˘ arinte. Orice clas˘ a care nu este abstract˘ a trebuie obligatoriu s˘ a supradefineasc˘ a metodele abstracte ale superclasei (dac˘ a este cazul). In cazul ˆ ın care o clas˘ a nu supradefine¸ ste toate metodele abstracte ale p˘ arintelui, ea ˆ ıns˘ a¸ si este abstract˘ a¸ si va trebui declarat˘ a ca atare. In Java nu este posibil˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.

2.4

Modificatori de acces

Modificatorii de acces sunt cuvinte rezervate ce controleaz˘ a accesul celorlate clase la membrii unei clase. Specificatorii de acces pentru variabilele ¸ si metodele unei clase sunt: public, protected, private ¸ si cel implicit (la nivel de pachet), iar nivelul lor de acces este dat ˆ ın tabelul de mai jos: Specificator Clasa Sublasa Pachet Oriunde private X protected X X* X public X X X X implicit X X

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

59

A¸ sadar, dac˘ a nu este specificat nici un modificator de acces, implicit nivelul de acces este la nivelul pachetului. In cazul ˆ ın care declar˘ am un membru ”protected” atunci accesul la acel membru este permis din subclasele clasei ˆ ın care a fost declarat dar depinde ¸ si de pachetul ˆ ın care se gase¸ ste subclasa: dac˘ a sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul este permis, dac˘ a nu sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul nu este permis decˆ at pentru obiecte de tipul subclasei. Exemple de declarat ¸ii: private int secretPersonal; protected String secretDeFamilie; public Vector pentruToti; long doarIntrePrieteni; private void metodaInterna(); public String informatii();

2.5

Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a

O clas˘ a Java poate cont ¸ine dou˘ a tipuri de variabile ¸ si metode : • de instant ¸˘ a: declarate f˘ ar˘ a modificatorul static, specifice fiec˘ arei instant ¸e create dintr-o clas˘ a¸ si • de clas˘ a: declarate cu modificatorul static, specifice clasei.

2.5.1

Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Cˆ and declar˘ am o variabil˘ a membr˘ a f˘ ar˘ a modificatorul static, cum ar fi x ˆ ın exemplul de mai jos: class Exemplu { int x ; //variabila de instanta } se declar˘ a de fapt o variabil˘ a de instant ¸˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a la fiecare creare a unui obiect al clasei Exemplu sistemul aloc˘ a o zon˘ a de memorie separat˘ a pentru memorarea valorii lui x. Exemplu o1 = new Exemplu(); o1.x = 100;

60

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Exemplu o2 = new Exemplu(); o2.x = 200; System.out.println(o1.x); // Afiseaza 100 System.out.println(o2.x); // Afiseaza 200

A¸ sadar, fiecare obiect nou creat va putea memora valori diferite pentru variabilele sale de instant ¸˘ a. Pentru variabilele de clas˘ a (statice) sistemul aloc˘ a o singur˘ a zon˘ a de memorie la care au acces toate instant ¸ele clasei respective, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a dac˘ a un obiect modific˘ a valoarea unei variabile statice ea se va modifica ¸ si pentru toate celelalte obiecte. Deoarece nu depind de o anumit˘ a instant ¸a ˘a unei clase, variabilele statice pot fi referite ¸ si sub forma: NumeClasa.numeVariabilaStatica class Exemplu { int x ; // Variabila de static long n; // Variabila de } . . . Exemplu o1 = new Exemplu(); Exemplu o2 = new Exemplu(); o1.n = 100; System.out.println(o2.n); o2.n = 200; System.out.println(o1.n); System.out.println(Exemplu.n); // o1.n, o2.n si Exemplu.n sunt

instanta clasa

// Afiseaza 100 // Afiseaza 200 // Afiseaza 200 referinte la aceeasi valoare

Init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a se face o singur˘ a dat˘ a, la ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei respective, ¸ si este realizat˘ a prin atribuiri obi¸ snuite: class Exemplu { static final double PI = 3.14; static long nrInstante = 0; static Point p = new Point(0,0); }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

61

2.5.2

Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Similar ca la variabile, metodele declarate f˘ ar˘ a modificatorul static sunt metode de instant ¸˘ a iar cele declarate cu static sunt metode de clas˘ a (statice). Diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a tipuri de metode este urm˘ atoarea: • metodele de instant ¸˘ a opereaz˘ a atˆ at pe variabilele de instant ¸˘ a cˆ at ¸ si pe cele statice ale clasei; • metodele de clas˘ a opereaz˘ a doar pe variabilele statice ale clasei. class Exemplu { int x ; // Variabila de instanta static long n; // Variabila de clasa void metodaDeInstanta() { n ++; // Corect x --; // Corect } static void metodaStatica() { n ++; // Corect x --; // Eroare la compilare ! } } Intocmai ca ¸ si la variabilele statice, ˆ ıntrucˆ at metodele de clas˘ a nu depind de starea obiectelor clasei respective, apelul lor se poate face ¸ si sub forma: NumeClasa.numeMetodaStatica Exemplu.metodaStatica(); // Corect, echivalent cu Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaStatica(); // Corect, de asemenea Metodele de instant ¸˘ a nu pot fi apelate decˆ at pentru un obiect al clasei respective: Exemplu.metodaDeInstanta(); // Eroare la compilare ! Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaDeInstanta(); // Corect

62

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

2.5.3

Utilitatea membrilor de clas˘ a

Membrii de clas˘ a sunt folosit ¸i pentru a pune la dispozit ¸ie valori ¸ si metode independente de starea obiectelor dintr-o anumita clas˘ a.

Declararea eficient˘ a a constantelor S˘ a consider˘ am situat ¸ia cˆ and dorim s˘ a declar˘ am o constant˘ a. class Exemplu { final double PI = 3.14; // Variabila finala de instanta } La fiecare instant ¸iere a clasei Exemplu va fi rezervat˘ a o zon˘ a de memorie pentru variabilele finale ale obiectului respectiv, ceea ce este o risip˘ aˆ ıntrucˆ at aceste constante au acelea¸ si valori pentru toate instant ¸ele clasei. Declararea corect˘ a a constantelor trebuie a¸ sadar facut˘ a cu modificatorii static ¸ si final, pentru a le rezerva o singur˘ a zon˘ a de memorie, comun˘ a tuturor obiectelor: class Exemplu { static final double PI = 3.14; // Variabila finala de clasa }

Num˘ ararea obiectelor unei clase Num˘ ararea obiectelor unei clase poate fi f˘ acut˘ a extrem de simplu folosind o variabil˘ a static˘ a¸ si este util˘ aˆ ın situat ¸iile cˆ and trebuie s˘ a control˘ am diver¸ si parametri legat ¸i de crearea obiectelor unei clase. class Exemplu { static long nrInstante = 0; Exemplu() { // Constructorul este apelat la fiecare instantiere nrInstante ++; } }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

63

Implementarea funct ¸iilor globale Spre deosebire de limbajele de programare procedurale, ˆ ın Java nu putem avea funct ¸ii globale definite ca atare, ˆ ıntrucˆ at ”orice este un obiect”. Din acest motiv chiar ¸ si metodele care au o funct ¸ionalitate global˘ a trebuie implementate ˆ ın cadrul unor clase. Acest lucru se va face prin intermediul metodelor de clas˘ a (globale), deoarece acestea nu depind de starea particular˘ a a obiectelor din clasa respectiv˘ a. De exemplu, s˘ a consider˘ am funct ¸ia sqrt care extrage radicalul unui num˘ ar ¸ si care se g˘ ase¸ ste ˆ ın clasa Math. Dac˘ a nu ar fi fost funct ¸ie de clas˘ a, apelul ei ar fi trebuit f˘ acut astfel (incorect, de altfel): // Incorect ! Math obj = new Math(); double rad = obj.sqrt(121); ceea ce ar fi fost extrem de nepl˘ acut... Fiind ˆ ıns˘ a metod˘ a static˘ a ea poate fi apelat˘ a prin: Math.sqrt(121) . A¸ sadar, funct ¸iile globale necesare unei aplicat ¸ii vor fi grupate corespunz˘ ator ˆ ın diverse clase ¸ si implementate ca metode statice.

2.5.4

Blocuri statice de init ¸ializare

Variabilele statice ale unei clase sunt init ¸ializate la un moment care precede prima utilizare activ˘ a a clasei respective. Momentul efectiv depinde de implementarea ma¸ sinii virtuale Java ¸ si poart˘ a numele de init ¸ializarea clasei. Pe lˆ ang˘ a setarea valorilor variabilelor statice, ˆ ın aceast˘ a etap˘ a sunt executate ¸ si blocurile statice de init ¸ializare ale clasei. Acestea sunt secvent ¸e de cod de forma: static { // Bloc static de initializare; ... } care se comport˘ a ca o metod˘ a static˘ a apelat˘ a automat de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a. Variabilele referite ˆ ıntr-un bloc static de init ¸ializare trebuie s˘ a fie obligatoriu de clas˘ a sau locale blocului: public class Test { // Declaratii de variabile statice

64 static int x = 0, y, z;

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

// Bloc static de initializare static { System.out.println("Initializam..."); int t=1; y = 2; z = x + y + t; } Test() { /* La executia constructorului variabilele de clasa sunt deja initializate si toate blocurile statice de initializare au fost obligatoriu executate in prealabil. */ ... } }

2.6
2.6.1

Clase imbricate
Definirea claselor imbricate

O clas˘ a imbricat˘ a este, prin definit ¸ie, o clas˘ a membr˘ a a unei alte clase, numit˘ a ¸ si clas˘ a de acoperire. In funct ¸ie de situat ¸ie, definirea unei clase interne se poate face fie ca membru al clasei de acoperire - caz ˆ ın care este accesibil˘ a tuturor metodelor, fie local ˆ ın cadrul unei metode. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaImbricata1 { // Clasa membru } void metoda() { class ClasaImbricata2 { // Clasa locala metodei } }

2.6. CLASE IMBRICATE }

65

Folosirea claselor imbricate se face atunci cˆ and o clas˘ a are nevoie ˆ ın implementarea ei de o alt˘ a clas˘ a¸ si nu exist˘ a nici un motiv pentru care aceasta din urm˘ a s˘ a fie declarat˘ a de sine st˘ at˘ atoare (nu mai este folosit˘ a nic˘ aieri). O clas˘ a imbricat˘ a are un privilegiu special fat ¸˘ a de celelalte clase ¸ si anume acces nerestrict ¸ionat la toate variabilele clasei de acoperire, chiar dac˘ a acestea sunt private. O clas˘ a declarat˘ a local˘ a unei metode va avea acces ¸ si la variabilele finale declarate ˆ ın metoda respectiv˘ a. class ClasaDeAcoperire{ private int x=1; class ClasaImbricata1 { int a=x; } void metoda() { final int y=2; int z=3; class ClasaImbricata2 { int b=x; int c=y; int d=z; // Incorect } } } O clas˘ a imbricat˘ a membr˘ a (care nu este local˘ a unei metode) poate fi referit˘ a din exteriorul clasei de acoperire folosind expresia ClasaDeAcoperire.ClasaImbricata A¸ sadar, clasele membru pot fi declarate cu modificatorii public, protected, private pentru a controla nivelul lor de acces din exterior, ˆ ıntocmai ca orice variabil˘ a sau metod˘ a mebr˘ a a clasei. Pentru clasele imbricate locale unei metode nu sunt permi¸ si acest ¸i modificatori. Toate clasele imbricate pot fi declarate folosind modificatorii abstract ¸ si final, semnificat ¸ia lor fiind aceea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul claselor obi¸ snuite.

A¸ sadar.66 CAPITOLUL 2.. O clas˘ a imbricat˘ a nestatic˘ a se nume¸ ste clasa intern˘ a. care sunt fi¸ siere avˆ and numele clasei respective ¸ si extensia ... } } Diferent ¸ierea acestor denumiri se face deoarece: • o ”clas˘ a imbricat˘ a” reflect˘ a relat ¸ia sintactic˘ a a dou˘ a clase: codul unei clase apare ˆ ın interiorul codului altei clase. } static class ClasaImbricataStatica { . o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a imbricat˘ a ale carei instant ¸e nu pot exista decˆ at ˆ ın cadrul instant ¸elor clasei de acoperire ¸ si care are acces direct la tot ¸i membrii clasei sale de acoperire. Pentru clasele imbricate aceste unit˘ a¸ ti de compilare sunt denumite astfel: numele clasei de acoperire. • o ”clas˘ a intern˘ a” reflect˘ a relat ¸ia dintre instant ¸ele a dou˘ a clase. class ClasaInterna { . class ClasaDeAcoperire{ class ClasaInterna1 {} class ClasaInterna2 {} } . class ClasaDeAcoperire{ .class ¸ si care cont ¸in toate informat ¸iile despre clasa respectiv˘ a.. ˆ ın sensul c˘ a o instant ¸a a unei clase interne nu poate exista decat ˆ ın cadrul unei instant ¸e a clasei de acoperire.2 Clase interne Spre deosebire de clasele obi¸ snuite..6. o clas˘ a imbricat˘ a poate fi declarat˘ a static˘ a sau nu. urmat de simbolul ’$’ apoi de numele clasei imbricate.3 Identificare claselor imbricate Dup˘ a cum ¸ stim orice clas˘ a produce la compilare a¸ sa numitele ”unit˘ a¸ ti de compilare”.. 2. In general.6. cele mai folosite clase imbricate sunt cele interne. OBIECTE S ¸ I CLASE 2.

Astfel de clase se numesc clase anonime ¸ si sunt foarte utile ˆ ın situat ¸ii cum ar fi crearea unor obiecte ce implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a sau extind o anumit˘ a clas˘ a abstract˘ a. utilizate doar pentru instant ¸ierea unui obiect de un anumit tip.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna2. // Corect . // Eroare Integer intreg = new Integer(10)...lang exist˘ a clasa abstract˘ a Number care modeleaz˘ a conceptul generic de ”num˘ ar”. Float. Clasa Number serve¸ ste ca superclas˘ a pentru clasele concrete Byte. 2.. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE Pentru exemplul de mai sus vor fi generate trei fi¸ siere: ClasaDeAcoperire. ClasaAcoperire. De exemplu. Integer.class 67 In cazul ˆ ın care clasele imbricate au la rˆ andul lor alte clase imbricate (situat ¸ie mai put ¸in uzual˘ a) denumirea lor se face dup˘ a aceea¸ si regul˘ a: ad˘ augarea unui ’$’ ¸ si apoi numele clasei imbricate.7 Clase ¸ si metode abstracte Uneori ˆ ın proiectarea unei aplicat ¸ii este necesar s˘ a reprezent˘ am cu ajutorul claselor concepte abstracte care s˘ a nu poat˘ a fi instant ¸iate ¸ si care s˘ a foloseasc˘ a doar la dezvoltarea ulterioar˘ a a unor clase ce descriu obiecte concrete. Fi¸ sierele rezultate ˆ ın urma compil˘ arii claselor anonime vor avea numele de forma ClasaAcoperire. Double. ce implementeaz˘ a obiecte pentru descrierea numerelor de un anumit tip. unde n este num˘ arul de clase anonime definite ˆ ın clasa respectiv˘ a de acoperire.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna1.6. clasa Number reprezint˘ a un concept abstract ¸ si nu vom putea instant ¸ia obiecte de acest tip . 2.2.$1. Long ¸ si Short.. etc. f˘ ar˘ a nume.vom folosi ˆ ın schimb subclasele sale. ˆ ın pachetul java. Exemple de folosire a claselor anonime vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfet ¸e”.4 Clase anonime Exist˘ a posibilitatea definirii unor clase imbricate locale. A¸ sadar. Number numar = new Number(). precum ¸ si extensiv ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”.7. reale. Intr-un program nu avem ˆ ıns˘ a nevoie de numere generice ci de numere de un anumit tip: ˆ ıntregi.$n.

Metodele fara nici o implementare se numesc metode abstracte ¸ si pot ap˘ area doar ˆ ın clase abstracte. 2.. dar nu poate specifica modificatorul final.1 Declararea unei clase abstracte Declararea unei clase abstracte se face folosind cuvˆ antul rezervat abstract: [public] abstract class ClasaAbstracta [extends Superclasa] [implements Interfata1. // Corect void metoda(). In fat ¸a unei metode abstracte trebuie s˘ a apar˘ a obligatoriu cuvˆ antul cheie abstract. O clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine acelea¸ si elemente membre ca o clas˘ a obi¸ snuit˘ a. furnizˆ and chiar implementarea unor metode comune tuturor claselor ¸ si l˘ asˆ and explicitarea altora . accesul implicit fiind la nivel de pachet. // Eroare } In felul acesta. . Interfata2.de altfel. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. o clas˘ a declarat˘ a astfel nu ar avea nici o utilitate.] { // Declaratii uzuale // Declaratii de metode abstracte } O clas˘ a abstract˘ a poate avea modificatorul public.2 Metode abstracte Spre deosebire de clasele obi¸ snuite care trebuie s˘ a furnizeze implement˘ ari pentru toate metodele declarate.. altfel va fi furnizat˘ ao eroare de compilare.68 CAPITOLUL 2. o clas˘ a abstract˘ a poate pune la dispozit ¸ia subclaselor sale un model complet pe care trebuie s˘ a-l implementeze.7.f˘ ar˘ a nici o implementare. combinat ¸ia abstract final fiind semnalat˘ a ca eroare la compilare . abstract class ClasaAbstracta { abstract void metodaAbstracta(). o clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine metode f˘ ar˘ a nici o implementare. la care se adaug˘ a declarat ¸ii de metode abstracte .7.

} . redimensionare. etc..x = x. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE 69 fiec˘ arei subclase ˆ ın parte. private Color color = Color. • Obiecte grafice: linii. etc • St˘ ari comune: pozit ¸ia(originea). dreptunghiuri. . y.. . } public void setY(int y) { this.. culoarea.2. desenare. Un exemplu elocvent de folosire a claselor ¸ si metodelor abstracte este descrierea obiectelor grafice ˆ ıntr-o manier˘ a orientat˘ a-obiect. Implementarea clasei abstracte GraphicObject ar putea ar˘ ata astfel: abstract class GraphicObject { // Stari comune private int x. cum ar fi desenarea iar cele obi¸ snuite pentru comportamentul comun tuturor. // Metode abstracte abstract void draw(). curbe Bezier.7. } . Pentru a folosi st˘ arile ¸ si comportamentele comune acestor obiecte ˆ ın avantajul nostru putem declara o clas˘ a generic˘ a GraphicObject care s˘ a fie superclas˘ a pentru celelalte clase.. cercuri. etc • Comportament: mutare.y = y.. dimensiunea..color = color.black. cum ar fi schimbarea originii. } public void setColor(Color color) { this. Metodele abstracte vor fi folosite pentru implementarea comportamentului specific fiec˘ arui obiect. // Metode comune public void setX(int x) { this. colorare.

AbstractSet. • Orice clas˘ a care are o metod˘ a abstract˘ a trebuie declarat˘ a ca fiind abstract˘ a... } } Legat de metodele abstracte.. In API-ul oferit de platforma de lucru Java sunt numeroase exemple de ierarhii care folosesc la nivelele superioare clase abstracte. Dintre cele mai importante amintim: • Number: superclasa abstract˘ a a tipurilor referint ¸˘ a numerice • Reader. OBIECTE S ¸ I CLASE O subclas˘ a care nu este abstract˘ a a unei clase abstracte trebuie s˘ a furnizeze obligatoriu implement˘ ari ale metodelor abstracte definite ˆ ın superclas˘ a. Writer: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe caractere • InputStream. Implementarea claselor pentru obiecte grafice ar fi: class Circle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea .70 CAPITOLUL 2. • O metod˘ a abstract˘ a nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-o clas˘ a abstract˘ a. mai trebuie ment ¸ionate urm˘ atoarele: • O clas˘ a abstract˘ a poate s˘ a nu aib˘ a nici o metod˘ a abstract˘ a.. AbstractMap: superclase abstracte pentru structuri de date de tip colect ¸ie . OutputStream: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe octet ¸i • AbstractList. } } class Rectangle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea .

cum ar fi Frame. etc. Evident. Clasa Object este ¸ si superclasa implicit˘ a a claselor care nu specific˘ a o anumit˘ a superclas˘ a. etc.8 2.8.1 Clasa Object Orice clas˘ a are o superclas˘ a Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a modalit˘ a¸ tii de creare a unei clase. CLASA OBJECT 71 • Component : superclasa abstract˘ a a componentelor folosite ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii cu interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). • notificarea altor obiecte c˘ a o variabil˘ a de condit ¸ie s-a schimbat. O clas˘ a poate avea o singur˘ a superclas˘ a (Java nu suport˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a) ¸ si chiar dac˘ a nu specific˘ am clauza ”extends” la crearea unei clase ea totu¸ si va avea o superclas˘ a. Object define¸ ste ¸ si implementeaz˘ a comportamentul comun al tuturor celorlalte clase Java. Aceasta este clasa Object. Label. numit˘ a superclas˘ a. clauza ”extends” specific˘ a faptul c˘ a acea clas˘ a extinde (mo¸ stene¸ ste) o alt˘ a clas˘ a. direct sau indirect. .8. Cu alte cuvinte. orice obiect fiind. Declarat ¸iile de mai jos sunt echivalente: class Exemplu {} class Exemplu extends Object {} 2. cum ar fi: • posibilitatea test˘ arii egalit˘ a¸ tii valorilor obiectelor. Button. ˆ ın Java orice clas˘ a are o superclas˘ a¸ si numai una. Fiind p˘ arintele tuturor. descendent al acestei clase. • etc. • returnarea clasei din care face parte un obiect.2 Clasa Object Clasa Object este cea mai general˘ a dintre clase. trebuie s˘ a existe o except ¸ie de la aceast˘ a regul˘ a¸ si anume clasa care reprezint˘ a r˘ ad˘ acina ierarhiei format˘ a de relat ¸iile de mo¸ stenire dintre clase. 2. • specificarea unei reprezent˘ ari ca ¸ sir de caractere a unui obiect .2.8.

Metodele cel mai uzual supradefinite sunt: clone.println("Obiect=" + obj. de obicei.toString()). Este util˘ a pentru concatenarea ¸ sirurilor cu diverse obiecte ˆ ın vederea afi¸ s˘ arii.println("Obiect=" + obj). • clone Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a pentru duplicarea obiectelor (crearea unor clone). supradefinite ˆ ımpreun˘ a. Implicit (implementarea din clasa Object). Exemplu obj = new Exemplu(). . aceast˘ a metod˘ a compar˘ a referint ¸ele obiectelor. OBIECTE S ¸ I CLASE Fiind subclas˘ a a lui Object. Uzual este redefinit˘ a pentru a testa dac˘ a st˘ arile obiectelor coincid sau dac˘ a doar o parte din variabilele lor coincid. Clonarea unui obiect presupune crearea unui nou obiect de acela¸ si tip ¸ si care s˘ a aib˘ a aceea¸ si stare (acelea¸ si valori pentru variabilele sale).72 CAPITOLUL 2.out. hashCode Acestea sunt. • equals. finalize. • finalize In aceast˘ a metod˘ a se scrie codul care ”cur˘ a¸ t˘ a dup˘ a un obiect” ˆ ınainte de a fi eliminat din memorie de colectorul de gunoaie. Metoda hashCode returneaza un cod ˆ ıntreg pentru fiecare obiect. pentru a testa consistent ¸a obiectelor: acela¸ si obiect trebuie s˘ a returneze acela¸ si cod pe durata execut ¸iei programului. //echivalent cu System. In metoda equals este scris codul pentru compararea egalit˘ a¸ tii cont ¸inutului a dou˘ a obiecte. Dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale conform metodei equals. System. (vezi ”Distrugerea obiectelor”) • toString Este folosit˘ a pentru a returna o reprezentare ca ¸ sir de caractere a unui obiect. equals/hashCode. toString. atunci apelul metodei hashCode pentru fiecare din cele dou˘ a obiecte ar trebui s˘ a returneze acela¸ si intreg. orice clas˘ aˆ ıi poate supradefini metodele care nu sunt finale.out. fiind apelat˘ a automat atunci cˆ and este necesar˘ a transformarea unui obiect ˆ ın ¸ sir de caractere.

b == b ) . b + comp . b = this . double b ) { this . suma . 0) . 0) . CLASA OBJECT 73 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. ¸ si ˆ ın care vom supradefini metode ale clasei Object. b ) . } public Complex () { this (1 . b = b . b . a = this . a == a && comp . De asemenea. } public Complex aduna ( Complex comp ) { Complex suma = new Complex (0 . } public String toString () { String semn = ( b > 0 ? " + " : " -" ) . vom scrie un mic program TestComplex ˆ ın care vom testa metodele clasei definite.8. } public Object clone () { return new Complex (a .2. Listing 2. this . a . } } . } public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj == null ) return false . // partea reala private double b . return suma . if (!( obj instanceof Complex ) ) return false .1: Clasa numerelor complexe class Complex { private double a . // partea imaginara public Complex ( double a . a = a . ˆ ın care implement˘ am part ¸ial clasa numerelor complexe. Complex comp = ( Complex ) obj . return ( comp . suma . return a + semn + b + " i " . a + comp .

aduna ( c2 ) ) . System . println ( c1 . clone () .3) . out .5 a limbajului Java. Conversia explicit˘ a va fi facut˘ a de c˘ atre compilator. Incepˆ and cu versiunea 1. OBIECTE S ¸ I CLASE public class TestComplex { public static void main ( String c []) Complex c1 = new Complex (1 .74 CAPITOLUL 2. respectiv auto-unboxing. println ( c1 . System . System .intValue().0 + 5. out . de genul tipPrimitivValue: Integer obi = new Integer(1). out . byte short int long float double char boolean Byte Short Integer Long Float Double Character Boolean Fiecare din aceste clase are un constructor ce permite init ¸ializarea unui obiect avˆ and o anumit˘ a valoare primitiv˘ a¸ si metode specializate pentru conversia unui obiect ˆ ın tipul primitiv corespunz˘ ator.2) . . equals ( c3 ) ) .booleanValue(). atribuirile explicite ˆ ıntre tipuri primitve ¸ si referint ¸˘ a sunt posibile. equals ( c2 ) ) . acest mecanism purtˆ and numele de autoboxing.0 i // false // true 2. Boolean obb = new Boolean(true). boolean b = obb.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri Dup˘ a cum v˘ azut tipurile Java de date pot fi ˆ ımp˘ art ¸ie ˆ ın primitive ¸ si referint ¸˘ a. Pentru fiecare tip primitiv exist˘ a o clas˘ a corespunz˘ atoare care permie lucrul orientat obiect cu tipul respectiv. } } { // 3. Complex c3 = ( Complex ) c1 . int i = obi. Complex c2 = new Complex (2 . println ( c1 .

GALBEN). public static final int VERDE = 1.GALBEN). Boolean obb = true..2.culoare = CuloriSemafor. TIPUL DE DATE ENUMERARE // Doar de la versiunea 1.10. } .... // Exemplu de utilizare if (semafor. int i = obi. Clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: public enum CuloriSemafor { ROSU. Compilatorul este responsabil cu transformarea unei astfel de structuri ˆ ıntr-o clas˘ a corespunz˘ atoare.5 ! Integer obi = 1. VERDE }..5 a limbajului Java. 75 2. GALBEN.. public static final int GALBEN = 0..10 Tipul de date enumerare Incepˆ and cu versiunea 1.. dup˘ a cum reiese din urm˘ atorul exemplu: public class CuloriSemafor { public static final int ROSU = -1.culoare = CuloriSemafor.. .culoare = CuloriSemafor.ROSU) semafor. .culoare = CuloriSemafor. ..ROSU) semafor. Acest˘ a solut ¸ie simplific˘ a manevrarea grupurilor de constante. if (semafor. . // Utilizarea structurii se face la fel . boolean b = obb. exist˘ a posibilitatea de a defini tipuri de date enumerare prin folosirea cuvˆ antului cheie enum.

OBIECTE S ¸ I CLASE .76 CAPITOLUL 2.

out. In momentul cˆ and o asemenea eroare se produce ˆ ın timpul execut ¸iei va fi generat un obiect de tip except ¸ie ce cont ¸ine: • informat ¸ii despre except ¸ia respectiv˘ a. cum ar fi accesarea unui element din afara spat ¸iului alocat unui vector. programul se va opri la instruct ¸iunea care a cauzat except ¸ia ¸ si se va afi¸ sa un mesaj de eroare de genul: 77 . Except ¸iile pot ap˘ area din diverse cauze ¸ si pot avea nivele diferite de gravitate: de la erori fatale cauzate de echipamentul hardware pˆ an˘ a la erori ce ¸ tin strict de codul programului. } } La rularea programului va fi generat˘ a o except ¸ie.println("Aici nu se mai ajunge..."). public class Exemplu { public static void main(String args[]) { int v[] = new int[10].1 Ce sunt except ¸iile ? Termenul except ¸ie este o prescurtare pentru ”eveniment except ¸ional” ¸ si poate fi definit ca un eveniment ce se produce ˆ ın timpul execut ¸iei unui program ¸ si care provoac˘ aˆ ıntreruperea cursului normal al execut ¸iei acestuia. //Exceptie ! System. • starea programului ˆ ın momentul producerii acelei except ¸ii. v[10] = 0.Capitolul 3 Except ¸ii 3.

3. ˆ ıncepˆ and cu metoda care a generat except ¸ia ¸ si mergˆ and ˆ ınapoi pe linia apelurilor c˘ atre acea metod˘ a.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor Tratarea except ¸iilor se realizeaz˘ a prin intermediul blocurilor de instruct ¸iuni try. In aproape toate situat ¸ile. EXCEPT ¸ II "Exception in thread "main" java.lang. Dac˘ a sistemul nu gase¸ ste nici un analizor pentru o anumit˘ a except ¸ie. catch ¸ si finally. atunci programul Java se opre¸ ste cu un mesaj de eroare (ˆ ın cazul exemplului de mai sus mesajul ”Aici nu se mai ajunge. C˘ autarea se face recursiv. o secvent ¸˘ a de cod care poate provoca except ¸ii trebuie s˘ a specifice modalitatea de tratare a acestora.java:4)" Crearea unui obiect de tip except ¸ie se nume¸ ste aruncarea unei except ¸ii (”throwing an exception”). Secvent ¸a de cod dintr-o metod˘ a care trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie se nume¸ ste analizor de except ¸ie (”exception handler”) iar interceptarea ¸ si tratarea ei se nume¸ ste prinderea except ¸iei (”catch the exception”).ArrayIndexOutOfBoundsException :10 at Exceptii.. In momentul ˆ ın care o metod˘ a genereaz˘ a (arunc˘ a) o except ¸ie sistemul de execut ¸ie este responsabil cu g˘ asirea unei secvent ¸e de cod dintr-o metod˘ a care s˘ a o trateze..78 CAPITOLUL 3.” nu va fi afi¸ sat). Cu alte cuvinte. la aparit ¸ia unei erori este ”aruncat˘ a” o except ¸ie iar cineva trebuie s˘ a o ”prind˘ a” pentru a o trata. O secvent ¸˘ a de cod care trateaz˘ a anumite except ¸ii trebuie s˘ a arate astfel: try { // Instructiuni care pot genera exceptii } catch (TipExceptie1 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 1 . Atent ¸ie In Java tratarea erorilor nu mai este o opt ¸iune ci o constrˆ angere.main (Exceptii.

Tratarea except ¸iilor este realizat˘ a complet chiar de c˘ atre metoda citeste.out.out. finally { // Cod care se executa indiferent // daca apar sau nu exceptii } 79 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: citirea unui fi¸ sier octet cu octet ¸ si afisarea lui pe ecran. . . while ( (c=f.out. // Inchidem fisierul System.println("\\nInchidem fisierul " + fis).3.read()) != -1) System. f = new FileReader(fis).close().2. F˘ ar˘ a a folosi tratarea except ¸iilor metoda responsabil˘ a cu citirea fi¸ sierului ar ar˘ ata astfel: public static void citesteFisier(String fis) { FileReader f = null. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR } catch (TipExceptie2 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 2 } . Folosind mecanismul except ¸iilor metoda citeste ˆ ı¸ si poate trata singur˘ a erorile care pot surveni pe parcursul execut ¸iei sale. .println("Deschidem fisierul " + fis). // Deschidem fisierul System.print((char)c). // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c. f. } Aceast˘ a secvent ¸˘ a de cod va furniza erori la compilare deoarece ˆ ın Java tratarea erorilor este obligatorie. Mai jos este codul complte ¸ si corect al unui program ce afi¸ seaz˘ a pe ecran cont ¸inutul unui fi¸ sier al c˘ arui nume este primit ca argument de la linia de comand˘ a.

close () . getMessage () ) .1: Citirea unui fisier . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) { FileReader f = null . io . length > 0) citesteFisier ( args [0]) . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . out . printStackTrace () . println ( " Exceptie : " + e . read () ) != -1) System . e . err . try { f . out . System . println ( " \ nInchidem fisierul . err . while ( ( c = f . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . " ) . println ( " Deschidem fisierul " + fis ) . e . out . } finally { if ( f != null ) { // Inchidem fisierul System . out . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c . printStackTrace () .corect import java . } } } } public static void main ( String args []) { if ( args . } catch ( File Not F o u n d E x c e p t i o n e ) { // Tratam un tip de exceptie System . EXCEPT ¸ II Listing 3. System . err .80 CAPITOLUL 3. } catch ( IOException e ) { // Tratam alt tip de exceptie System . exit (1) .*. else . println ( " Fisierul nu poate fi inchis ! " ) . try { // Deschidem fisierul System . f = new FileReader ( fis ) . print (( char ) c ) . } catch ( IOException e ) { System .

”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR System .2. Deci. cˆ ate unul pentru fiecare tip de except ¸ie. ˆ ın funct ¸ie de except ¸iile provocate de acele instruct ¸iuni sau (opt ¸ional) de un bloc ”finally”. poate provoca la rˆ andul s˘ au except ¸ii.3. Except ¸iile provocate de aceste instruct ¸iuni sunt tratate ˆ ın cele dou˘ a blocuri ”catch”. Inchiderea fi¸ sierului se face ˆ ın blocul ”finally”. ambele putˆ and produce except ¸ii. // Totul a decurs bine. } . Atent ¸ie Obligatoriu un bloc de instruct ¸iuni ”try” trebuie s˘ a fie urmat de unul sau mai multe blocuri ”catch”. // cod redundant } O problem˘ a mai delicat˘ a care trebuie semnalata ˆ ın aceasta situat ¸ie este faptul c˘ a metoda close.close(). try { . responsabil˘ a cu ˆ ınchiderea unui fi¸ sier. } } 81 Blocul ”try” contine instruct ¸iunile de deschidere a unui fi¸ sier ¸ si de citire dintr-un fi¸ sier. catch (IOException e) { . de exemplu atunci cˆ and fi¸ sierul mai este folosit ¸ si de alt proces ¸ si nu poate fi ˆ ınchis. ˆ ınchiderea fi¸ sierului ar fi trebuit facut˘ aˆ ın fiecare situat ¸ie ˆ ın care fi¸ sierul ar fi fost deschis.. pentru a avea un cod complet corect trebuie s˘ a trat˘ am ¸ si posibilitatea aparit ¸iei unei except ¸ii la metoda close. .. deoarece acesta este sigur c˘ a se va executa F˘ ar˘ a a folosi blocul ”finally”..... out . f. // A aparut o exceptie la citirea din fisier f.close(). println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . ceea ce ar fi dus la scrierea de cod redundant.

public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) throws FileNotFoundException . s˘ a ”arunce” mai departe except ¸iile respective.82 CAPITOLUL 3. close () . } . Acest lucru se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ın declarat ¸ia metodei a clauzei throws: [modificatori] TipReturnat metoda([argumente]) throws TipExceptie1.3 ”Aruncarea” except ¸iilor In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu ˆ ı¸ si asum˘ a responsabilitatea trat˘ arii uneia sau mai multor except ¸ii pe care le pot provoca anumite instruct ¸iuni din codul s˘ au atunci ea poate s˘ a ”arunce” aceste except ¸ii c˘ atre metodele care o apeleaz˘ a. io . while ( ( c = f . .. f = new FileReader ( fis ) .*... In exemplul de mai sus dac˘ a nu facem tratarea except ¸iilor ˆ ın cadrul metodei citeste atunci metoda apelant˘ a (main) va trebui s˘ a fac˘ a acest lucru: Listing 3.. int c . { . IOException { FileReader f = null . TipExceptie2. la rˆ andul lor. read () ) != -1) System . out .2: Citirea unui fisier import java . EXCEPT ¸ II 3. f . } Atent ¸ie O metod˘ a care nu trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie trebuie obligatoriu s˘ ao ”arunce”. print (( char ) c ) . urmˆ and ca acestea s˘ a implementeze tratarea lor sau.

println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . err . out . } } else System .out. println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . } } . Este situat ¸ia ˆ ın care putem folosi blocul finally f˘ ar˘ a a folosi nici un bloc catch: public static void citesteFisier(String fis) throws FileNotFoundException. println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . } catch ( File NotFo undE x c ep ti on e ) { System . System . err .3. } } Observat ¸i c˘ a. nu mai putem diferent ¸ia except ¸iile provocate de citirea din fi¸ sier s de inchiderea fi¸ sierului. ˆ ın acest caz. while ( (c=f. inchiderea fi¸ sierului nu va mai fi facut˘ aˆ ın situatia ˆ ın care apare o except ¸ie la citirea din fi¸ sier. printStackTrace () . } catch ( IOException e ) { System . int c. length > 0) { try { citesteFisier ( args [0]) . e . ”ARUNCAREA” EXCEPT ¸ IILOR 83 public static void main ( String args []) { if ( args .3. try { f = new FileReader(numeFisier). ambele fiind de tipul IOException.print((char)c). De asemenea.close().read()) != -1) System. } finally { if (f!=null) f. out . IOException { FileReader f = null. println ( " Exceptie : " + e ) .

Aruncarea unei except ¸ii se poate face ¸ si implicit prin instruct ¸iunea throw ce are formatul: throw exceptie. astfel ˆ ıncˆ at codul s˘ a fie cˆ at mai clar ¸ si identificarea locului ˆ ın care a ap˘ arut except ¸ia s˘ a fie cˆ at mai u¸ sor de f˘ acut. IOException { citeste(args[0]). Pentru exemplul nostru. EXCEPT ¸ II Metoda apelant˘ a poate arunca la rˆ andul sˆ au except ¸iile mai departe c˘ atre metoda care a apelat-o la rˆ andul ei. va determina trimiterea except ¸iilor c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java. Aceast˘ aˆ ınl˘ ant ¸uire se termin˘ a cu metoda main care. public void metoda3 throws TipExceptie { .. ca ˆ ın exemplele de mai jos: throw new IOException("Exceptie I/O"). . } public void metoda1 throws TipExceptie { metoda2(). .length) throw new ArrayIndexOutOfBoundsException().. dac˘ a va arunca except ¸iile ce pot ap˘ area ˆ ın corpul ei.. ... metoda main ar putea fi declarat˘ a astfel: public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException. if (index >= vector. } Intotdeauna trebuie g˘ asit compromisul optim ˆ ıntre tratarea local˘ a a except ¸iilor ¸ si aruncarea lor c˘ atre nivelele superioare. } Tratarea except ¸iilor de c˘ atre JVM se face prin terminarea programului ¸ si afi¸ sarea informat ¸iilor despre except ¸ia care a determinat acest lucru.. } public void main throws TipExceptie { metoda1(). } public void metoda2 throws TipExceptie { metoda3().84 CAPITOLUL 3.

4. • Propagarea unei erori pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator.1 Separarea codului pentru tratarea erorilor In programarea tradit ¸ional˘ a tratarea erorilor se combin˘ a cu codul ce poate produce aparit ¸ia lor producˆ and a¸ sa numitul ”cod spaghetti”. } 85 Aceast˘ a instruct ¸iune este folosit˘ a mai ales la aruncarea except ¸iilor proprii.println("A aparut o exceptie).4. ?” • fi¸ sierul nu poate fi deschis • nu se poate determina dimensiunea fi¸ sierului .4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor Prin modalitatea sa de tratare a except ¸iilor. • Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor.˘ 3. aloca memorie. 3. aparent simpl˘ a.. Java are urm˘ atoarele avantaje fat ¸˘ a de mecanismul tradit ¸ional de tratare a erorilor: • Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul ˆ ın care ea poate s˘ a apar˘ a.out. throw e. } Problemele care pot ap˘ area la aceasta funct ¸ie. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR catch(Exception e) { System. determina dimensiunea fisierului. (vezi ”Crearea propriilor except ¸ii”) 3. inchide fisierul. citeste fisierul in memorie.. sunt de genul: ”Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a: . S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: o funct ¸ie care ˆ ıncarc˘ a un fi¸ sier ˆ ın memorie: citesteFisier { deschide fisierul.

folosind mecansimul except ¸iilor.86 • nu poate fi alocat˘ a suficient˘ a memorie • nu se poate face citirea din fi¸ sier • fi¸ sierul nu poate fi ˆ ınchis CAPITOLUL 3. } else { codEroare = codEroare & -4. if (s-a alocat memorie) { citeste fisierul in memorie. if (nu se poate citi din fisier) { codEroare = -1. astfel: . EXCEPT ¸ II Un cod tradit ¸ional care s˘ a trateze aceste erori ar ar˘ ata astfel: int citesteFisier() { int codEroare = 0. } } else { codEroare = -3. schematizat. codul ar arata. } // Cod "spaghetti" Acest stil de progamare este extrem de susceptibil la erori ¸ si ˆ ıngreuneaz˘ a extrem de mult ˆ ınt ¸telegerea sa. In Java. if (s-a determinat dimensiunea) { aloca memorie. } } else { codEroare = -2. } return codEroare. deschide fisierul. if (fisierul nu s-a inchis && codEroare == 0) { codEroare = -4. } } else { codEroare = -5. } inchide fisierul. if (fisierul s-a deschis) { determina dimensiunea fisierului.

4.} catch (nu s-a alocat memorie) {trateaza eroarea} catch (nu se poate citi din fisier) {trateaza eroarea.˘ 3..} catch (nu se poate inchide fisierul) {trateaza eroarea. } catch (fisierul nu s-a deschis) {trateaza eroarea. } int metoda2() { metoda3. S˘ a presupunem c˘ a apelul la metoda citesteFisier este consecint ¸a unor apeluri imbricate de metode: int metoda1() { metoda2().. . aloca memorie. .4. } int metoda3 { citesteFisier(). AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int citesteFisier() { try { deschide fisierul..} catch (nu s-a determinat dimensiunea) {trateaza eroarea.} } Diferenta de claritate este evident˘ a. determina dimensiunea fisierului... 87 3.2 Propagarea erorilor Propagarea unei erori se face pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator.. citeste fisierul in memorie. inchide fisierul. . .

if (codEroare != 0) //proceseazaEroare. . acest lucru ar trebui f˘ acut prin propagarea erorii produse de metoda citesteFisier pˆ an˘ a la metoda1: int metoda1() { int codEroare = metoda2(). Tradit ¸ional.. } . .. } . EXCEPT ¸ II S˘ a presupunem de asemenea c˘ a dorim s˘ a facem tratarea erorilor doar ˆ ın metoda1. } Dup˘ a cum am vazut.. } catch (TipExceptie e) { //proceseazaEroare. .. } int metoda2() { int codEroare = metoda3().. if (codEroare != 0) return codEroare..88 } CAPITOLUL 3.. } int metoda3() { int codEroare = citesteFisier(). Java permite unei metode s˘ a arunce except ¸iile ap˘ arute ˆ ın cadrul ei la un nivel superior. Cu alte cuvinte. adic˘ a funct ¸iilor care o apeleaz˘ a sau sistemului. if (codEroare != 0) return codEroare. o metod˘ a poate s˘ a nu ˆ ı¸ si asume responsabilitatea trat˘ arii except ¸iilor ap˘ arute ˆ ın cadrul ei: int metoda1() { try { metoda2()..

} int metoda3() throws TipExceptie { citesteFisier(). fie la nivelul uneia din superclasele sale.. try { FileReader f = new FileReader("input. La rˆ andul ei. cum ar fi FileNotFoundException. Pronderea unei except ¸ii se poate face fie la nivelul clasei specifice pentru acea except ¸ie. /* Acest apel poate genera exceptie de tipul FileNotFoundException Tratarea ei poate fi facuta in unul din modurile de mai jos: */ } catch (FileNotFoundException e) { // Exceptie specifica provocata de absenta // fisierului ’input. ˆ ın funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile programului.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor In Java exist˘ a clase corespunz˘ atoare tuturor except ¸iilor care pot ap˘ area la execut ¸ia unui program.. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int metoda2() throws TipExceptie { metoda3(). cu cˆ at clasa folosit˘ a este mai generic˘ a cu atˆ at tratarea except ¸iilor programul ˆ ı¸ si pierde din flexibilitate. clasa IOException se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ıntr-o categorie mai larg˘ a de except ¸ii ¸ si anume clasa Exception. Radacin˘ a acestei ierarhii este clasa Throwable (vezi ”Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii”).dat").˘ 3. } 89 3.4.. EOFException.dat’ } // sau . Acestea sunt grupate ˆ ın funct ¸ie de similarit˘ a¸ tile lor ˆ ıntr-o ierarhie de clase.. . De exemplu. etc.4. clasa IOException se ocup˘ a cu except ¸iile ce pot ap˘ area la operat ¸ii de intrare/iesire ¸ si diferent ¸iaz˘ a la rˆ andul ei alte tipuri de except ¸ii. ˆ ıns˘ a. .

Erorile. Exception ¸ si RuntimeException. EXCEPT ¸ II catch (IOException e) { // Exceptie generica provocata de o operatie IO } // sau catch (Exception e) { // Cea mai generica exceptie soft } //sau catch (Throwable e) { // Superclasa exceptiilor } 3. obiecte de tip Error. .5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii R˘ ad˘ acina claselor ce descriu except ¸ii este clasa Throwable iar cele mai importante subclase ale sale sunt Error.90 CAPITOLUL 3. care sunt la rˆ andul lor superclase pentru o serie ˆ ıntreag˘ a de tipuri de except ¸ii. Un program Java nu trebuie s˘ a trateze aparit ¸ia acestor erori ¸ si este improbabil ca o metod˘ a Java s˘ a provoace asemenea erori. sunt cazuri speciale de except ¸ii generate de funct ¸ionarea anormal˘ a a echipamentului hard pe care ruleaz˘ a un program Java ¸ si sunt invizibile programatorilor.

care furnizeaz˘ a reprezentarea ca ¸ sir de caractere a except ¸iei. EXCEPT ¸ II LA EXECUT ¸ IE 91 Except ¸iile. sunt except ¸iile standard (soft) care trebuie tratate de c˘ atre programele Java. cu alte cuvinte.afi¸ seaz˘ a detaliul unei except ¸ii. cum ar fi lipsa unui fi¸ sier. astfel ˆ ıncˆ at pot fi apelate pentru orice tip de except ¸ie. ArrayIndexOutOfBoundsException Except ¸iile la execut ¸ie pot ap˘ area uriunde ˆ ın program ¸ si pot fi extrem de numeroare iar ˆ ıncercarea de ”prindere” a lor ar fi extrem de anevoioas˘ a. tratarea lor nefiind ˆ ıns˘ a ilegal˘ a. Except ¸iile care pot ”sc˘ apa” netratate descind din subclasa RuntimeException ¸ si se numesc except ¸ii la execut ¸ie. Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect except ¸ie sunt definite ˆ ın clasa Throwable ¸ si sunt publice. Din acest motiv.metod˘ a mo¸ stenit˘ a din clasa Object. ArithmeticException • accesarea membrilor unui obiect ce are valoarea null. obiectele de tip Exception. • toString .6 Except ¸ii la execut ¸ie In general.3. except ¸iile care provin strict din vina programatorului ¸ si nu generate de o anumit˘ a situat ¸ie extern˘ a. Aceste except ¸ii au o superclas˘ a comun˘ a RuntimeException ¸ si ˆ ın acesata categorie sunt incluse except ¸iile provocate de: • operat ¸ii aritmetice ilegale (ˆ ımpˆ art ¸irea ˆ ıntregilor la zero). . Reamintim ˆ ıns˘ a c˘ a. Cele mai uzuale sunt: • getMessage . tratarea except ¸iilor este obligatorie ˆ ın Java.6. • printStackTrace . compilatorul permite ca aceste except ¸ii s˘ a r˘ amˆ an˘ a netratate. programul va fi terminat. NullPointerException • accesarea eronat˘ a a elementelor unui vector. 3. ˆ ın cazul aparit ¸iei oric˘ arui tip de except ¸ie care nu are un analizor corespunz˘ ator. De la acest principu se sustrag ˆ ıns˘ a a¸ sa numitele except ¸ii la execut ¸ie sau. Dup˘ a cum am mai zis tratarea acestor except ¸ii nu este o opt ¸iune ci o constrˆ angere.afi¸ seaz˘ a informat ¸ii complete despre except ¸ie ¸ si localizarea ei.

sau superclasa Exception.out.out.println(a/b). } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System. // Exceptie la executie ! double x=1. y=-1.. /* Nu apare eroare la compilare dar apare exceptie la executie si programul va fi terminat. O except ¸ie proprie trebuie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ıns˘ aˆ ın ierarhia except ¸iilor Java.println(x/z).out. EXCEPT ¸ II int v[] = new int[10]. // Infinity System. System.println(z/z). -Infinity. try { v[10] = 0. Infinity. z=0. int b=0. */ System.7 Crearea propriilor except ¸ii Adeseori poate ap˘ area necesitatea cre˘ arii unor except ¸ii proprii pentru a pune ˆ ın evident ¸a cazuri speciale de erori provocate de metodele claselor unei libr˘ arii. cu alte cuvinte clasa care o implementeaz˘ a trebuie s˘ a fie subclas˘ a a uneia deja existente ˆ ın aceasta ierarhie.println("Atentie la indecsi!"). // -Infinity System.out.92 CAPITOLUL 3. preferabil una apropiat˘ a ca semnificat ¸ie. ci va fi furnizat ca rezultat o constant˘ a care poate fi."). Imp˘ art ¸irea la 0 va genera o except ¸ie doar dac˘ a tipul numerelor ˆ ımp˘ art ¸ite este aritmetic ˆ ıntreg.println("Aici nu se mai ajunge. funct ¸ie de operatie. .println(y/z). In cazul tipurilor reale (float ¸ si double) nu va fi generat˘ a nici o except ¸ie. int a=1. cazuri care nu au fost prevazute ˆ ın ierarhia except ¸iilor standard Java. } // Corect.. // NaN 3. sau Nan. programul continua v[11] = 0.out.out. e.printStackTrace(). System.

CREAREA PROPRIILOR EXCEPT ¸ II public class ExceptieProprie extends Exception { public ExceptieProprie(String mesaj) { super(mesaj). } public int scoate () throws ExceptieStiva { if ( n ==0) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este goala ! " ) .3: Exceptii proprii class ExceptieStiva extends Exception { public ExceptieStiva ( String mesaj ) { super ( mesaj ) . ˆ ın care cre˘ am o clas˘ a ce descrie part ¸ial o stiv˘ a de numere ˆ ıntregi cu operat ¸iile de ad˘ augare a unui element. . respectiv de scoatere a elementului din vˆ arful stivei. int n =0.7. ambele operat ¸ii pot provoca except ¸ii. Pentru a personaliza aceste except ¸ii vom crea o clas˘ a specific˘ a denumit˘ a ExceptieStiva: Listing 3. // numarul de elemente din stiva public void adauga ( int x ) throws ExceptieStiva { if ( n ==100) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este plina ! " ) .3. // Apeleaza constructorul superclasei Exception } } 93 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. } } class Stiva { int elemente [] = new int [100]. elemente [ n ++] = x . Dac˘ a presupunem c˘ a stiva poate memora maxim 100 de elemente. } } Secvent ¸a cheie este extends Exception care specific˘ a faptul c˘ a noua clas˘ a ExceptieStiva este subclas˘ a a clasei Exception ¸ si deci implementeaz˘ a obiecte ce reprezint˘ a except ¸ii.-]. return elemente [n .

chiar f˘ ar˘ a nici un cod ˆ ın ele.94 CAPITOLUL 3. Except ¸iile proprii sunt descrise uzual de clase foarte simple. Procesul de creare a unei noi except ¸ii poate fi dus mai departe prin ad˘ augarea unor noi metode clasei ce descrie acea except ¸ie. . EXCEPT ¸ II In general. codul ad˘ augat claselor pentru except ¸ii proprii este nesemnificativ: unul sau doi constructori care afi¸ seaza un mesaj de eroare la ie¸ sirea standard. cum ar fi: class ExceptieSimpla extends Exception { } Aceast˘ a clas˘ a se bazeaz˘ a pe constructorul implicit creat de compilator ˆ ıns˘ a nu are constructorul ExceptieSimpla(String s). ˆ ıns˘ a aceasta dezvoltare nu ˆ ı¸ si are rostul ˆ ın majoritatea cazurilor.

un progam Java trebuie s˘ a deschid˘ a un canal de comunicat ¸ie (flux) de la sursa informat ¸iilor (fi¸ sier. } inchide canal comunicatie. atˆ at sursa extern˘ a a unor date cˆ at ¸ si destinat ¸ia lor sunt v˘ azute ca fiind ni¸ ste procese care produc. ˆ ın ret ¸ea. 95 . ˆ ın memorie sau ˆ ın alt program ¸ si poate fi de orice tip: date primitive. obiecte. citirea/scrierea de pe/c˘ atre un mediu extern respect˘ a urm˘ atorul algoritm: deschide canal comunicatie while (mai sunt informatii) { citeste/scrie informatie. sunete. Pentru a aduce informat ¸ii dintr-un mediu extern. etc. socket. Similar. imagini. Informat ¸ia se poate g˘ asi oriunde: ˆ ıntr-un fi¸ sier pe disc.Capitolul 4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4. Pentru a generaliza. Indiferent de tipul informat ¸iilor.1 Introducere Ce sunt fluxurile? Majoritatea aplicat ¸iilor necesit˘ a citirea unor informat ¸ii care se g˘ asesc pe o surs˘ a extern˘ a sau trimiterea unor informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a. respectiv consum˘ a informat ¸ii. un program poate trimite informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a deschizˆ and un canal de comunicat ¸ie (flux) c˘ atre acea destinat ¸ie ¸ si scriind secvent ¸ial informat ¸iile respective. etc) ¸ si s˘ a citeasc˘ a secvent ¸ial informat ¸iile respective.1 4.1. memorie.

Observat ¸ii: Fluxurile sunt canale de comunicat ¸ie seriale pe 8 sau 16 bit ¸i. Clasele ¸ si intefet ¸ele standard pentru lucrul cu fluxuri se g˘ asesc ˆ ın pachetul java.2 Clasificarea fluxurilor Exist˘ a trei tipuri de clasificare a fluxurilor: • Dup˘ a direct ¸ia canalului de comunicat ¸ie deschis fluxurile se ˆ ımpart ˆ ın: – fluxuri de intrare (pentru citirea datelor) – fluxuri de ie¸ sire (pentru scrierea datelor) • Dup˘ a tipul de date pe care opereaz˘ a: – fluxuri de octet ¸i (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 8 bit ¸i) – fluxuri de caractere (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 16 bit ¸i) . orice program care necesit˘ a operat ¸ii de intrare sau ie¸ sire trebuie s˘ a cont ¸in˘ a instruct ¸iunea de import a pachetului java.io. 4. dar pe fluxuri diferite. de la produc˘ ator la consumator. Deci. Fluxurile sunt unidirect ¸ionale.96 ˘ S CAPITOLUL 4. Consumatorul ¸ si producatorul nu comunic˘ a direct printr-o interfat ¸˘ a de flux ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor.io. Un flux care cite¸ ste date se nume¸ ste flux de intrare. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Definit ¸ii: Un flux este un canal de comunicat ¸ie unidirect ¸ional ˆ ıntre dou˘ a procese.io: import java. orice proces putˆ and fi atˆ at producator cˆ at ¸ si consumator ˆ ın acela¸ si timp. Un proces care descrie o destinat ¸ie extern˘ a pentru date se nume¸ ste proces consumator.1. Fiecare flux are un singur proces produc˘ ator ¸ si un singur proces consumator.*. Un flux care scrie date se nume¸ ste flux de ie¸ sire. Intre dou˘ a procese pot exista oricˆ ate fluxuri. Un proces care descrie o surs˘ a extern˘ a de date se nume¸ ste proces produc˘ ator.

Acestea sunt superclase abstracte pentru toate clasele ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 16 bit ¸i ¸ si vor cont ¸ine metodele comune tuturor. f˘ ar˘ a ca acest lucru s˘ a fie obligatoriu. toate clasele din aceste ierarhii vor avea terminat ¸ia Reader sau Writer ˆ ın funct ¸ie de tipul lor.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri Clasele r˘ ad˘ acin˘ a pentru ierarhiile ce reprezint˘ a fluxuri de caractere sunt: • Reader.4. faptul c˘ a unui flux de intrare XReader ˆ ıi corespunde uzual un flux de ie¸ sire XWriter. ˆ ıns˘ a acest lucru nu este obligatoriu. BufferedOutputStream. cum ar fi ˆ ın exemplele: FileReader. Clasele radacin˘ a pentru ierarhia fluxurilor de octet ¸i sunt: • InputStream. INTRODUCERE • Dup˘ a act ¸iunea lor: 97 – fluxuri primare de citire/scriere a datelor (se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor) – fluxuri pentru procesarea datelor 4. Acestea sunt superclase abstracte pentru clase ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 8 bit ¸i. se observ˘ a ca o alt˘ a regul˘ a general˘ a. BufferedWriter. Ca ¸ si ˆ ın cazul fluxurilor pe caractere denumirile claselor vor avea terminat ¸ia superclasei lor: FileInputStream.. BufferedReader.1.1. Ca o regul˘ a general˘ a. etc.pentru fluxuri de intrare ¸ si • Writer. De asemenea. FileWriter.pentru fluxuri de intrare ¸ si • OutputStream. etc. .pentru fluxuri de ie¸ sire. FileOutputStream. BufferedInputStream.pentru fluxuri de ie¸ sire. fiec˘ arui flux de intrare XInputStream corespunzˆ andu-i uzual un flux de ie¸ sire XOutputStream.

. tratarea lor fiind obligatorie. etc. In cazul ˆ ın care aceasta nu este apelat˘ a explicit. la lucrul cu fluxrui cu zon˘ a tampon de memorie. saltul peste un num˘ ar de pozit ¸ii. resetarea pozit ¸iei curente.. fluxul va fi automat ˆ ınchis de c˘ atre colectorul de gunoaie atunci cˆ and nu va mai exista nici o referint ¸˘ a la el. De asemenea.... ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie evitat deoarece. Acestea sunt ˆ ıns˘ a mai rar folosite ¸ si nu vor fi detaliate. Superclasele abstracte Writer ¸ si OutputStream sunt de asemenea paralele. definind metode similare pentru scrierea datelor: Reader void write(int c) void write(char buf[]) void write(String str) . .. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Pˆ an˘ a la un punct. ambele clase pun la dispozit ¸ie metode pentru marcarea unei locat ¸ii ˆ ıntr-un flux. Metodele referitoare la fluxuri pot genera except ¸ii de tipul IOException sau derivate din aceast˘ a clas˘ a. Inchiderea oric˘ arui flux se realizeaz˘ a prin metoda close.98 ˘ S CAPITOLUL 4..4 Metode comune fluxurilor Superclasele abstracte Reader ¸ si InputStream definesc metode similare pentru citirea datelor. Pentru majoritatea programelor este recomandat ca scrierea ¸ si citirea datelor s˘ a se fac˘ a prin intermediul fluxurilor de caractere.. InputStream void write(int c) void write(byte buf[]) . deoarece acestea permit manipularea caracterelor Unicode ˆ ın timp ce fluxurile de octet ¸i permit doar lucrul pe 8 biti caractere ASCII.1. exist˘ a un paralelism ˆ ıntre ierarhia claselor pentru fluxuri de caractere ¸ si cea pentru fluxurile pe octet ¸i. datele din memorie vor fi pierdute la ˆ ınchiderea fluxului de c˘ atre gc. Reader InputStream int read() int read() int read(char buf[]) int read(byte buf[]) . 4. .

StringReader. ele pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite astfel: • Fi¸ sier FileReader. • Pipe PipedReader. In continuare. Cu alte cuvinte. FOLOSIREA FLUXURILOR 99 4. definite ˆ ın superclase.2.4.2. fluxurile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın funct ¸ie de activitatea lor ˆ ın fluxuri care se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor ¸ si fluxuri pentru procesarea datelor (de filtrare). permit tratarea vectorilor ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea unor fluxuri de intrare/ie¸ sire. respectiv scrierea datelor ˆ ıntr-un fi¸ sier ¸ si vor fi analizate ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a (vezi ”Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere”). 4. precum ¸ si modalit˘ a¸ tile de creare ¸ si utilizare a fluxurilor. CharArrayWriter ByteArrayInputStream. ByteArrayOutputStream Aceste fluxuri folosesc pentru scrierea/citirea informat ¸iilor ˆ ın/din memorie ¸ si sunt create pe un vector existent deja. PipedWriter PipedInputStream.1 Fluxuri primitive Fluxurile primitive sunt responsabile cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor.2 Folosirea fluxurilor A¸ sa cum am v˘ azut. In funct ¸ie de tipul sursei datelor. FileOutputStream Numite ¸ si fluxuri fi¸ sier. acestea sunt folosite pentru citirea datelor dintr-un fi¸ sier. vom vedea care sunt cele mai importante clase din cele dou˘ a categorii ¸ si la ce folosesc acestea. FileWriter FileInputStream. PipedOutputStream Implementeaz˘ a componentele de intrare/ie¸ sire ale unei conducte de . • Memorie CharArrayReader. StringWriter Permit tratarea ¸ sirurilor de caractere aflate ˆ ın memorie ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea de fluxuri. respectiv write. punˆ and la dispozit ¸ie implement˘ ari ale metodelor de baz˘ a read.

BufferedReader poate prelua date de la un flux FileReader ¸ si s˘ a ofere informat ¸ia dintr-un fi¸ sier linie cu linie. reducˆ and astfel num˘ arul de acces˘ ari la dispozitivul ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia original˘ a a datelor. un flux OutputStreamWriter converte¸ ste caractere ˆ ın octet ¸i ¸ si trimite rezutatul c˘ atre un flux de tipul OutputStream. BufferedOutputStream Sunt folosite pentru a introduce un buffer ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI date (pipe). Un flux de procesare nu poate fi folosit decˆ at ˆ ımpreun˘ a cu un flux primitiv. Fiind primitiv. OutputStreamWriter Formeaz˘ a o punte de legatur˘ aˆ ıntre fluxurile de caractere ¸ si fluxurile de octet ¸i. FilterWriter FilterInputStream. Pipe-urile sunt folosite pentru a canaliza ie¸ sirea unui program sau fir de execut ¸ie c˘ atre intrarea altui program sau fir de execut ¸ie. folosind codificarea standard a caracterelor sau o codificare specificat˘ a de program. Un flux InputStreamReader cite¸ ste octet ¸i dintr-un flux InputStream ¸ si ˆ ıi converte¸ ste la caractere.2 Fluxuri de procesare Fluxurile de procesare (sau de filtrare) sunt responsabile cu preluarea datelor de la un flux primitiv ¸ si procesarea acestora pentru a le oferi ˆ ıntr-o alt˘ a form˘ a. Clasele ce descriu aceste fluxuri pot fi ˆ ımpartite ˆ ın funct ¸ie de tipul de procesare pe care ˆ ıl efectueaza astfel: • ”Bufferizare” BufferedReader. • Conversie octet ¸i-caractere InputStreamReader. FileReader nu putea citi decˆ at caracter cu caracter. De exemplu.2. BufferedWriter BufferedInputStream. FilterOutputStream Sunt clase abstracte ce definesc o interfat ¸˘ a comun˘ a pentru fluxuri care filtreaz˘ a automat datele citite sau scrise (vezi ”Fluxuri pentru filtrare”). . Similar. • Filtrare FilterReader. 4.100 ˘ S CAPITOLUL 4. Sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil (vezi ”Citirea ¸ si scrierea cu zona tampon”). mai util˘ a dintr-un anumit punct de vedere.

ObjectOutputStream Sunt folosite pentru serializarea obiectelor (vezi ”Serializarea obiectelor”). prin instruct ¸iunea new ¸ si invocarea unui constructor corespunz˘ ator al clasei respective: Exemple: . independent de ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a (vezi ”Folosirea claselor DataInputStream ¸ si DataOutputStream”). FOLOSIREA FLUXURILOR 101 • Concatenare SequenceInputStream Concateneaz˘ a mai multe fluxuri de intrare ˆ ıntr-unul singur (vezi ”Concatenarea fi¸ sierelor”).4. • Conversie tipuri de date DataInputStream. • Afi¸ sare PrintWriter PrintStream Ofer˘ a metode convenabile pentru afisarea informat ¸iilor.2.3 Crearea unui flux Orice flux este un obiect al clasei ce implementeaz˘ a fluxul respectiv. • Serializare ObjectInputStream. Crearea unui flux se realizeaz˘ a a¸ sadar similar cu crearea obiectelor. 4. • Citire ˆ ın avans PushbackReader PushbackInputStream Sunt fluxuri de intrare care au un buffer de 1-caracter(octet) ˆ ın care este citit ˆ ın avans ¸ si caracterul (octetul) care urmeaz˘ a celui curent citit.2. • Num˘ arare LineNumberReader LineNumberInputStream Ofer˘ a¸ si posibilitatea de num˘ arare automat˘ a a liniilor citite de la un flux de intrare. DataOutputStream Folosite la scrierea/citirea datelor de tip primitiv ˆ ıntr-un format binar.

crearea unui flux primitiv de date care cite¸ ste/scrie informat ¸ii de la un dispozitiv extern are formatul general: FluxPrimitiv numeFlux = new FluxPrimitiv(dispozitivExtern). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI //crearea unui flux de intrare pe caractere FileReader in = new FileReader("fisier.txt"))). crearea unui flux pentru procesarea datelor are formatul general: . //crearea unui flux de iesire printr-un buffer BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("fisier.txt"). //crearea unui flux de iesire pe caractere FileWriter out = new FileWriter("fisier. //crearea unui flux de intrare pe octeti FileInputStream in = new FileInputStream("fisier.txt").102 ˘ S CAPITOLUL 4.txt")). A¸ sadar. A¸ sadar. BufferedReader in = new BufferedReader(fr). //echivalent cu FileWriter fo = new FileWriter("fisier. //crearea unui flux de iesire pe octeti FileOutputStrem out = new FileOutputStream("fisier.txt"). //echivalent cu FileReader fr = new FileReader("fisier.dat").dat"). Din acest motiv. constructorii claselor pentru fluxurile de procesare nu primesc ca argument un dispozitiv extern de memorare a datelor ci o referint ¸a la un flux primitiv responsabil cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor: Exemple: //crearea unui flux de intrare printr-un buffer BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader("fisier. Fluxurile de procesare nu pot exista de sine st˘ at˘ atoare ci se suprapun pe un flux primitiv de citire/scriere a datelor.txt"). BufferedWriter out = new BufferedWriter(fo).

4.2.octeti Constructorii acestor clase accept˘ a ca argument un obiect care s˘ a specifice un anume fi¸ sier. fluxurile pot fi compuse ˆ ın succesiuni oricˆ at de lungi: DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("fisier. FOLOSIREA FLUXURILOR 103 FluxProcesare numeFlux = new FluxProcesare(fluxPrimitiv).4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere Fluxurile pentru lucrul cu fi¸ siere sunt cele mai usor de ˆ ınteles.dat"))). ˆ ıntrucˆ at operat ¸ia lor de baz˘ a este citirea. boolean throws IOException append) . FileOutputStream .2.4. on obiect de tip File sau un obiect de tip FileDesciptor (vezi ”Clasa File”). Acesta poate fi un ¸ sir de caractere. Constructorii clasei FileReader sunt: public FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException public FileReader(File file) throws FileNotFoundException public FileReader(FileDescriptor fd) Constructorii clasei FileWriter: public FileWriter(String fileName) throws IOException public FileWriter(File file) throws IOException public FileWriter(FileDescriptor fd) public FileWriter(String fileName. clasele care implementeaz˘ a aceste fluxuri sunt urm˘ atoarele: FileReader. FileWriter . respectiv scrierea unui caracter sau octet dintr-un sau ˆ ıntr-un fi¸ sier specificat uzual prin numele s˘ au complet sau relativ la directorul curent. Dup˘ a cum am v˘ azut deja.caractere FileInputStream. In general.

IOException este superclas˘ a pentru FileNotFoundException. out . aplicat ¸ia va crea un nou fi¸ sier ”out. printStackTrace () . txt " ) .1: Copierea unui fisier import java . Listing 4. Ambele fi¸ siere sunt considerate ˆ ın directorul curent.txt”. } catch ( IOException e ) { System . } } } In cazul ˆ ın care vom lansa aplicat ¸ia iar ˆ ın directorul curent nu exist˘ a un fi¸ sier cu numele ”in. write ( c ) .txt” ˆ ıntr-un alt fi¸ sier cu numele ”out. read () ) != -1) out .*. public class Copiere { public static void main ( String [] args ) { try { FileReader in = new FileReader ( " in . Aceasta va fi prins˘ a de program deoarece.txt” el va fi re- .txt” ˆ ın care va fi copiat cont ¸inutul primului. Dac˘ a exist˘ a deja fi¸ sierul ”out. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Cei mai uzuali constructori sunt cei care primesc ca argument numele fi¸ sierului. println ( " Eroare la operatiile cu fisiere ! " ) . Dac˘ a exist˘ a fi¸ sierul ”in. int c .txt”. Din acest motiv orice creare a unui flux de acest tip trebuie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un bloc try-catch sau metoda ˆ ın care sunt create fluxurile respective trebuie s˘ a arunce except ¸iile de tipul FileNotFoundException sau de tipul superclasei IOException. S˘ a consider˘ am ca exemplu un program care copie cont ¸inutul unui fi¸ sier cu numele ”in. close () . close () . Ace¸ stia pot provoca except ¸ii de tipul FileNotFoundException ˆ ın cazul ˆ ın care fi¸ sierul cu numele specificat nu exist˘ a. err . in . while (( c = in . va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul FileNotFoundException.txt”. txt " ) .104 ˘ S CAPITOLUL 4. io . e . FileWriter out = new FileWriter ( " out .

Fluxurile de citire/scriere cu buffer sunt fluxuri de procesare ¸ si sunt folosite prin suprapunere cu alte fluxuri. ci vor fi memorate jntr-un buffer de o anumit˘ a dimensiune.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer Clasele pentru citirea/scrierea cu zona tampon sunt: BufferedReader. vor fi memorati ˆ ın buffer ¸ si caracterele care ˆ ıi urmeaz˘ a. 1024) //1024 este dimensiunea bufferului Constructorii cei mai folosit ¸i ai acestor clase sunt urm˘ atorii: BufferedReader(Reader in) BufferedReader(Reader in. Atunci cˆ and se execut˘ a o operat ¸ie de citire.caractere BufferedInputStream. 4. Clasa BufferedReader cite¸ ste ˆ ın avans date ¸ si le memoreaz˘ aˆ ıntr-o zon˘ a tampon. In cazul ˆ ın care buffer-ul este gol.txt” foloseam: FileWriter out = new FileWriter("out. BufferedOutputStream . Evident. BufferedInputStream funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acela¸ si principiu.2. true).2.4.dat"). dintre care obligatoriu unul este primitiv.txt". int dim_buffer) BufferedWriter(Writer out) .octeti Sunt folosite pentru a introduce un buffer (zon˘ a de memorie) ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. FOLOSIREA FLUXURILOR 105 scris. reducˆ and astfel numarul de acces˘ ari ale dispozitivului ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia atelor. Similar lucreaza ¸ si clasele BufferedWriter ¸ si BufferedOutputStream. BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("out. Atunci cˆ and bufferul este plin. Dac˘ a doream s˘ a facem operat ¸ia de ad˘ augare(append) ¸ si nu de rescriere pentru fi¸ sierul ”out. La operat ¸iile de scriere datele scrise nu vor ajunge direct la destinat ¸ie. citirea se face direct din flux ¸ si. cont ¸inutul acestuia va fi transferat automat la destinat ¸ie. Din acest motiv. caracterul va fi preluat din buffer. sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil. odat˘ a cu citirea caracterului. singura diferent ¸˘ a fiind faptul c˘ a sunt citit ¸i octet ¸i. BufferedWriter .

datele se scriu in fisier Metoda readLine Este specific˘ a fluxurilor de citire cu buffer ¸ si permite citirea linie cu linie a datelor de intrare. //bufferul este golit. int dim_buffer) BufferedOutputStream(OutputStream out) BufferedOutputStream(OutputStream out. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI BufferedWriter(Writer out. dependent de platforma de lucru. in fisier nu s-a scris nimic out. BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("out.106 ˘ S CAPITOLUL 4. int dim_buffer) BufferedInputStream(InputStream in) BufferedInputStream(InputStream in.write(i).. Acesta este reprezentat ˆ ın Java prin secvent ¸a escape ’\n’. O linie reprezint˘ a o succesiune de caractere terminat˘ a cu simbolul pentru sfˆ ar¸ sit de linie. //proceseaza linie } br. BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in")) String linie. aceasta prime¸ ste valoarea implicit˘ a de 512 octet ¸i (caractere). int dim_buffer) In cazul constructorilor ˆ ın care dimensiunea buffer-ului nu este specificat˘ a.close(). Pe lˆ anga acestea. while ((linie = br. } .flush()..readLine()) != null) { . i++) out. i<1000. //bufferul nu este plin. Metodele acestor clase sunt cele uzuale de tipul read ¸ si write. 1024) //am creat un flux cu buffer de 1024 octeti for(int i=0. chiar dac˘ a aceasta nu este plin˘ a.dat"). clasele pentru scriere prin buffer mai au ¸ si metoda flush care gole¸ ste explicit zona tampon.

io . while (( c = s . */ import java . dup˘ a care procesul se repet˘ a pˆ ana la terminarea tuturor fluxurilor de intrare. Constructorii acestei clase sunt: SequenceInputStream(Enumeration e) SequenceInputStream(InputStream s1. Rezultatul concatenarii este afisat pe ecran .2. out . InputStream s2) Primul construieste un flux secvential dintr-o mult ¸ime de fluxuri de intrare. read () ) != -1) System .2: Concatenarea a dou˘ a fi¸ siere /* Concatenarea a doua fisiere ale caror nume sunt primite de la linia de comanda . exit ( -1) . Citirea datelor dintr-un astfel de flux se face astfel: se cite¸ ste din primul flux de intrare specificat pˆ ana cˆ and se ajunge la sfˆ arsitul acestuia. primul flux citit fiind s1. out . Cel de-al doilea construie¸ ste un flux de intrare care combin˘ a doar dou˘ a fluxuri s1 ¸ si s2.*. } try { FileInputStream f1 = new FileInputStream ( args [0]) . dup˘ a care primul flux de intrare este ˆ ınchis ¸ si se deschide automat urm˘ atorul flux de intrare din care se vor citi ˆ ın continuare datele. Exemplul cel mai elocvent de folosirea a acestei clase este concatenarea a dou˘ a sau mai multor fi¸ siere: Listing 4. public class Concatenare { public static void main ( String args []) { if ( args . System . Fiecare obiect ˆ ın enumerarea primit˘ a ca parametru trebuie s˘ a fie de tipul InputStream. FileInputStream f2 = new FileInputStream ( args [1]) .2. length <= 1) { System . print (( char ) c ) . SequenceInputStream s = new S eq u e nc e I np u tS t r ea m ( f1 .6 Concatenarea fluxurilor Clasa SequenceInputStream permite unei aplicatii s˘ a combine serial mai multe fluxuri de intrare astfel ˆ ıncˆ at acestea s˘ a apar˘ a ca un singur flux de intrare. println ( " Argumente insuficiente ! " ) . .4. FOLOSIREA FLUXURILOR 107 4. int c . f2 ) .

Clasele pentru filtrarea datelor superclasele abstracte: • FilterInputStream . FileInputStream f3 = new FileInputStream(args[2]). f3)). FileInputStream f2 = new FileInputStream(args[1]).2.primul constructor (vezi ”Colect ¸ii”). • concatenarea pe rˆ and a acestora folosind al 2-lea constructor.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor Un flux de filtrare se ata¸ seaz˘ a altui flux pentru a filtra datele care sunt citite/scrise de c˘ atre acel flux.pentru filtrarea fluxurilor de ie¸ sire.pentru filtrarea fluxurilor de intrare ¸ si • FilterOutputStream . close () . printStackTrace () . new SequenceInputStream(f2. // f1 si f2 sunt inchise automat } catch ( IOException e ) { e . 4. Cele mai importante fluxruri pentru filtrarea datelor sunt implementate de clasele: DataInputStream. concatenarea a 3 fi¸ siere va construi un flux de intrare astfel: FileInputStream f1 = new FileInputStream(args[0]). SequenceInputStream s = new SequenceInputStream( f1.108 ˘ S CAPITOLUL 4. DataOutputStream BufferedInputStream. BufferedOutputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream PrintStream . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI s . } } } Pentru concatenarea mai multor fi¸ siere exist˘ a dou˘ a variante: • folosirea unei enumer˘ ari .

ci introduc o noua modalitate de manipulare a lor. Clasele care ofer˘ a un astfel de suport implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. 4.2. Prin urmare. clasele de filtrare BufferedInputStream ¸ si BufferedOutputStream colecteaz˘ a datele unui flux ˆ ıntr-un buffer. A¸ sadar. Din acest motiv. fluxurile de filtrare nu elimin˘ a date citite sau scrise de un anumit flux. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. fluxurile de filtrare vor cont ¸ine anumite metode specializate pentru citirea/scrierea datelor. FOLOSIREA FLUXURILOR Observat ¸i c˘ a toate aceste clase descriu fluxuri de octet ¸i. urmˆ and ca citirea/scrierea s˘ a se fac˘ a prin intermediu acelui buffer. A¸ sa cum am v˘ azut la citirea/scrierea cu zon˘ a tampon. ele mai fiind numite ¸ si fluxuri de procesare. ci de date primitive.2. sunt date ˆ ın tabelul de mai jos: . vor furniza metode pentru citirea ¸ si scrierea datelor la nivel de tip primitiv ¸ si nu la nivel de octet.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream Aceste clase ofer˘ a metode prin care un flux nu mai este v˘ azut ca o ˆ ınsiruire de octet ¸i. Acestea definesc metodele pe care trebuie s˘ a le pun˘ a la dispozit ¸ie ˆ ın vederea citireii/scrierii datelor de tip primitiv. Folosirea fluxurilor de filtrare se face prin ata¸ sarea lor de un flux care se ocup˘ a efectiv de citirea/scrierea datelor: FluxFiltrare numeFlux = new FluxFiltrare(referintaAltFlux). altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. clasa BufferedInputStream pune la dispozit ¸ie metoda readLine pentru citirea unei linii din fluxul de intrare. De exemplu. Cele mai folosite metode.4. 109 Filtrarea datelor nu trebuie v˘ azut˘ a ca o metod˘ a de a elimina anumit ¸i octeti dintr-un flux ci de a transforma ace¸ sti octet ¸i ˆ ın date care s˘ a poat˘ afi interpretate sub alt˘ a form˘ a. respectiv DataOutput.

cum ar fi ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream (vezi ”Serializarea obiectelor”). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI DataOutputStream writeBoolean writeByte writeChar writeDouble writeFloat writeInt writeLong writeShort writeUTF Aceste metode au denumirile generice de readXXX ¸ si writeXXX. Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream permit serializarea tipurilor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. Serializarea celorlalte tipuri referint ¸˘ a va fi f˘ acut˘ a prin intermediul altor clase. Scrierea datelor folosind fluxuri de acest tip se face ˆ ın format binar. respectiv pentru citirea de date formatate de la tastatur˘ a. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un fi¸ sier ˆ ın care au fost scrise informat ¸ii folosind metode writeXXX nu va putea fi citit decˆ at prin metode readXXX.util. sau chiar dintr-un obiect de tip File. fie pe caractere.Scanner ofer˘ a o solut ¸ie simpl˘ a pentru formatarea unor informat ¸ii citite de pe un flux de intrare fie pe octet ¸i. specificate de interfetele DataInput ¸ si DataOutput ¸ si pot provoca except ¸ii de tipul IOException. Transformarea unei valori ˆ ın format binar se nume¸ ste serializare.1 Intr˘ ari formatate Clasa java. Pentru a citi de la tastatur˘ a vom specifica ca argument al constructorului fluxul System. 4. limbajul Java pune la dispozit ¸ii modalit˘ a¸ ti simplificate pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor informat ¸ii. fiind singurul tip referint ¸˘ a permis de aceste clase. 4. mai put ¸in readUTF ¸ si writeUTF care se ocup˘ a cu obiecte de tip String.in: . Denumirile lor sunt sugestive pentru tipul de date pe care ˆ ıl prelucreaz˘ a.110 DataInputStream readBoolean readByte readChar readDouble readFloat readInt readLong readShort readUTF ˘ S CAPITOLUL 4.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate Incepˆ and cu versiunea 1.5.3.

nextDouble(). Intrarea ¸ si ie¸ sirea standard sunt reprezentate de obiecte pre-create ce descriu fluxuri de date care comunic˘ a cu dispozitivele standard ale sistemului. printf (echivalente) ce permit afi¸ sarea formatat˘ a a unor variabile. ¸ si metodele format. String nume = s.4. varsta). 111 4. s. intrarea standard este tastatura iar ie¸ sirea standard este ecranul. 4. nume. double salariu = s.close().fluxul standar pentru erori. salariu. System. de tip InputStream • System. de tip PrintStream • System.Formatter. pe lˆ ang˘ a metodele print.out . int varsta = s. Aceste obiecte sunt definite publice ˆ ın clasa System ¸ si sunt: • System.out.fluxul standar de intrare. println care ofereau posibilitatea de a afi¸ sa un ¸ sir de caractere.3.util.create(System. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Scanner s = Scanner. de tip PrintStream .4 Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire Mergˆ and pe linia introdus˘ a de sistemul de operare UNIX. Formatarea ¸ sirurilor de caractere se bazeaz˘ a pe clasa java. orice program Java are : • o intrare standard • o ie¸ sire standard • o ie¸ sire standard pentru erori In general.in .fluxul standar de ie¸ sire.in).4.2 Ie¸ siri formatate Clasele PrintStream ¸ si PrintWriter pun la dispozit ¸iile.2f %2d %n".err .next().nextInt().printf("%s %8.

println("Exceptie:" + e). care este o clas˘ a abstract˘ a. System..out.112 ˘ S CAPITOLUL 4. Exemplul tipic este: BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.4. fluxul standard de intrare System. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI 4. clas˘ a concret˘ a pentru scrierea datelor. Implicit. deci pentru a-l putea utiliza eficient va trebui sa-l folosim ˆ ımpreuna cu un flux de procesare(filtrare) care s˘ a permit˘ a citirea facil˘ a a datelor.out este de tip InputStream.out. 4. vom dori s˘ a folosim metoda readLine pentru citirea datelor de la tastatura ¸ si din acest motiv vom folosi intrarea standard ˆ ımpreun˘ a cu o clas˘ a de procesare care ofer˘ a aceast˘ a metod˘ a. catch(Exception e) { System..print("Introduceti o linie:"). In exemplul urm˘ ator este prezentat un program care afi¸ seaza liniile introduse de la tastatur˘ a pˆ an˘ aˆ ın momentul ˆ ın care se introduce linia ”exit” sau o linie vid˘ a¸ si ment ¸ioneaz˘ adac˘ a¸ sirul respectiv reprezint˘ a un num˘ ar sau nu.. System.out.out.format (format.err.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran Am v˘ azut deja numeroase exemple de utilizare a fluxului standard de ie¸ sire.readLine() System.).in)).4.. System. . el fiind folosit la afi¸ sarea oric˘ aror rezultate pe ecran (ˆ ın modul consola): System. Fluxul standard pentru afi¸ sarea erorilor se folose¸ ste similar ¸ si apare uzual ˆ ın secvent ¸ele de tratare a except ¸iilor.).println(linie).println(argument).2 Citirea datelor de la tastatur˘ a Uzual. } Fluxurile de ie¸ sire pot fi folosite a¸ sadar f˘ ar˘ a probleme deoarece tipul lor este PrintStream.print (argument). este acela¸ si cu fluxul standard de ie¸ sire. System.out. argumente. In schimb.printf (format. String linie = stdin.out. argumente.

} } } catch ( IOException e ) { System . 4. println ( " : NU " ) . in ) ) . io .3 Redirectarea fluxurilor standard Redirectarea fluxurilor standard presupune stabilirea unei alte surse decˆ at tastatura pentru citirea datelor. respectiv alte destinat ¸ii decˆ at ecranul pentru cele dou˘ a fluxuri de ie¸ sire.4.3: Citirea datelor de la tastatur˘ a /* Citeste siruri de la tastatura si verifica daca reprezinta numere sau nu */ import java . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Listing 4. out . System .4. try { Double .redirectare erori . out .redirectare iesire setErr(PrintStream) . printStackTrace () . System . println ( " Eroare la intrarea standard ! " ) .4. print ( s ) . readLine () . e . println ( " : DA " ) .util. equals ( " exit " ) || s . } } } 113 Incepˆ and cu versiunea 1. parseDouble ( s ) .Scanner. public class EsteNumar { public static void main ( String [] args ) { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . In clasa System exist˘ a urm˘ atoarele metode statice care realizeaz˘ a acest lucru: setIn(InputStream) . } catch ( Numb erFor ma t E x c e p t i o n e ) { System .*.redirectare intrare setOut(PrintStream) . try { while ( true ) { String s = stdin . if ( s . varianta cea mai comod˘ a de citire a datelor de la tastatur˘ a este folosirea clasei java. err .5. length () ==0) break . out .

setErr(fis). . In momentul cˆ and testarea programului a luat sfˆ arsit redirectarea poate fi eliminat˘ a. System. System . System . txt " ) ) . ele pot fi puse ˆ ıntrun fi¸ sier. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Redirectarea ie¸ sirii este util˘ aˆ ın special atunci cˆ and sunt afi¸ sate foarte multe date pe ecran.4: Exemplu de folosire a redirect˘ arii: import java . setIn ( in ) . Listing 4. BufferedReader br = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . Secvent ¸a clasic˘ a de redirectare a ie¸ sirii este c˘ atre un fi¸ sier este: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("rezultate.114 ˘ S CAPITOLUL 4. PrintStream out = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " rezultate . System . Redirectarea erorilor ˆ ıntr-un fi¸ sier poate fi de asemenea util˘ a¸ si se face ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("erori.txt"))). System. Pentru a nu le scrie de la tastatur˘ a de fiecare dat˘ aˆ ın timpul test˘ arii programului. io . setOut ( out ) . Redirectarea intr˘ arii poate fi folositoare pentru un program ˆ ın mod consol˘ a care prime¸ ste mai multe valori de intrare. txt " ) ) . PrintStream err = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " erori .txt"))). redirectˆ and intrarea standard c˘ atre acel fi¸ sier. Putem redirecta afisarea c˘ atre un fi¸ sier pe care s˘ a-l citim dup˘ a execut ¸ia programului. class Redirectare { public static void main ( String [] args ) { try { BufferedInputS t r ea m in = new B uf f e re d I np u tS t r ea m ( new FileInputStream ( " intrare . setErr ( err ) .*. txt " ) ) .setOut(fis). datele fiind cerute din nou de la tastatur˘ a. in ) ) .

out . se vor citi.4. punct ¸ si virgula.4. err . readLine () ) != null ) { /* Liniile vor fi citite din fisierul intrare .4. println ( " Eroare intrare / iesire ! " ) . ele vor fi scrise in fisierul erori . Printr-un atom lexical se ˆ ın]elege ˆ ın general: • un identificator (un ¸ sir care nu este ˆ ıntre ghilimele) • un numar • un ¸ sir de caractere • un comentariu • un separator Atomii lexicali sunt desp˘ art ¸iti ˆ ıntre ei de separatori. Rezultatul va consta ˆ ın faptul c˘ aˆ ın loc s˘ a se citeasc˘ a octet ¸i sau caractere. printStackTrace () . tab. Implicit. ace¸ sti separatori sunt cei obi¸ snut ¸i: spat ¸iu. pe rˆ and. println ( s ) . etc.. } } } 115 4. atomii lexicali ai fluxului respectiv. } // Aruncam fortat o exceptie throw new IOException ( " Test " ) . ˆ ıns˘ a pot fi schimbat ¸i prin diverse metode ale clasei. while (( s = br . txt */ System . virgul˘ a. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE String s . } catch ( IOException e ) { /* Daca apar exceptii . txt si vor fi scrise in fisierul rezultate .4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa StreamTokenizer proceseaz˘ a un flux de intrare de orice tip ¸ si ˆ ıl ˆ ımparte ˆ ın ”atomi lexicali”. Constructorii clasei sunt: . txt */ System . e .

valoarea unui atom de tip cuvˆ ant Citirea atomilor din flux se face cu metoda nextToken(). care returnez˘ a tipul atomului lexical citit ¸ si scrie ˆ ın variabilele nval sau sval valoarea corespunzato˘ are atomului. nextToken () .atom ce marcheaz˘ a sfˆ ar¸ situl unei linii • TT NUMBER .116 ˘ S CAPITOLUL 4.atom ce marcheaz˘ a sfˆ aar¸ situl fluxului • TT EOL . Exemplul tipic de folosire a unui analizor lexical este citirea unei secvent ¸e de numere ¸ si ¸ siruri aflate ˆ ıntr-un fi¸ sier sau primite de la tastatur˘ a: Listing 4.atom de tip cuvˆ ant • ttype. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI public StreamTokenizer(Reader r) public StreamTokenizer(InputStream is) Identificarea tipului ¸ si valorii unui atom lexical se face prin intermediul variabilelor: • TT EOF .5: Citirea unor atomi lexicali dintr-un fisier /* Citirea unei secvente de numere si siruri dintr . StreamTokenizer st = new StreamTokenizer ( br ) . int tip = st . public class CitireAtomi { public static void main ( String args []) throws IOException { BufferedReader br = new BufferedReader ( new FileReader ( " fisier .atom de tip num˘ ar • TT WORD.tipul ultimului atom citit din flux • nval.valoarea unui atom numeric • sval . txt " ) ) . io . // Se citeste primul atom lexical .un fisier specificat si afisarea tipului si valorii lor */ import java .*.

} tip = st . • se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. modul de utilizare tipic pentru un analizor lexical este ˆ ıntr-o bucla ”while”. ˆ ın care se citesc atomii unul cˆ ate unul cu metoda nextToken. Acestea sunt adecvate pentru lucrul cu medii secvent ¸iale de memorare a datelor. sval ) . este mai simplu s˘ a citim fluxul linie cu linie ¸ si s˘ a folosim clasa StringTokenizer. nextToken () . In cazul ˆ ın care tipul atomilor nu ne intereseaz˘ a. TT_WORD : System . TT_NUMBER : System .io. sau metoda split a clasei String. out . • este o clas˘ a de sine st˘ at˘ atoare. println ( " Numar : " + st . cum ar fi banda magnetic˘ a sau pentru transmiterea informat ¸iilor prin ret ¸ea. CLASA RANDOMACCESFILE (FIS ¸ IERE CU ACCES DIRECT) while ( tip != StreamTokenizer .5 Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) Dup˘ a cum am v˘ azut. . case StreamTokenizer . fluxurile sunt procese secvent ¸iale de intrare/ie¸ sire. nval ) . pˆ ana se ajunge la sfˆ arsitul fluxului (TT EOF). Clasa RandomAccesFile are urm˘ atoarele caracteristici: • permite accesul nesecvent ¸ial (direct) la cont ¸inutul unui fi¸ sier. subclas˘ a direct˘ a a clasei Object. In cadrul buclei ”while” se determin˘ a tipul atomul curent curent (ˆ ıntors de metoda nextToken) ¸ si apoi se afl˘ a valoarea numeric˘ a sau ¸ sirul de caractere corespunz˘ ator atomului respectiv. TT_EOF ) { switch ( tip ) { case StreamTokenizer . 4.5. break . care realizeaz˘ a ˆ ımp˘ art ¸irea unui ¸ sir de caractere ˆ ın atomi lexicali. out .4. desi sunt foarte utile ¸ si pentru dispozitive ˆ ın care informat ¸ia poate fi accesat˘ a direct. println ( " Cuvant : " + st . // Trecem la urmatorul atom } } } 117 A¸ sadar.

txt".returneaz˘ a pozit ¸ia pointerului de fi¸ sier.txt". Constructorii acestei clase sunt: RandomAccessFile(StringnumeFisier. . • permite atˆ at citirea cˆ at ¸ si scriere din/in fi¸ siere cu acces direct. Apeluri la metodele de citire/scrirere deplaseaz˘ a pointerul fi¸ sierului cu num˘ arul de octet ¸i citit ¸i sau scri¸ si de metodele respective.mut˘ a pointerul fi¸ sierului ˆ ınainte cu un num˘ ar specificat de octet ¸i • seek . StringmodAcces) throws IOException unde modAcces poate fi: • ”r” . La deschiderea unui fi¸ sier pointerul are valoarea 0. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI • implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput ¸ si DataOutput. "rw"). "r"). In plus fat ¸˘ ade metodele de tip read ¸ si write clasa pune la dispozitie ¸ si metode pentru controlul pozit ¸iei pointerului de fi¸ sier.118 ˘ S CAPITOLUL 4. StringmodAcces) throws IOException RandomAccessFile(StringnumeFisier.fi¸ sierul este deschis numai pentru citire (read-only) • ”rw” . ˆ ıntocmai ca la clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream. Acestea sunt: • skipBytes . //deschide un fisier pentru scriere si citire Clasa RandomAccesFile suport˘ a not ¸iunea de pointer de fi¸ sier.fi¸ sierul este deschis pentru citire ¸ si scriere (read-write) Exemple: RandomAccesFile f1 = new RandomAccessFile("fisier. indicˆ and ˆ ınceputul fi¸ sierului. Acesta este un indicator ce specific˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın fi¸ sier. writeXXX. readwrite). • permite specificarea modului de acces al unui fi¸ sier (read-only.pozit ¸ioneaza pointerului fi¸ sierului ˆ ınaintea unui octet specificat • getFilePointer . ceea ce ˆ ınseamna ca sunt disponibile metode de tipul readXXX. //deschide un fisier pentru citire RandomAccesFile f2 = new RandomAccessFile("fisier.

txt"). ¸ stergerea. CLASA FILE 119 4. File f = new File("fisier. . Utilitate clasei File const˘ aˆ ın furnizarea unei modalit˘ a¸ ti de a abstractiza dependent ¸ele cailor ¸ si numelor fi¸ sierelor fat ¸˘ ade ma¸ sina gazd˘ a. FileInputStream in = new FileInputStream(f) Cel mai uzual constructor al clasei File este: public File(String numeFisier) Metodele mai importante ale clasei File au denumiri sugestive ¸ si vor fi prezentate prin intermediul exemplului urm˘ ator care listeaz˘ a fi¸ sierele ¸ si subdirectoarele unui director specificat ¸ si. listarea fi¸ sierelor dintr-un director. Trebuie ment ¸ionat ¸ si faptul c˘ a majoritatea constructorilor fluxurilor care permit accesul la fi¸ siere accept˘ a ca argument un obiect de tip File ˆ ın locul unui ¸ sir ce reprezint˘ a numele fi¸ sierului respectiv. crearea unui director. */ import java . Pentru fiecare din ele vor fi afisate diverse informatii .6. redenumirea unui fi¸ sier sau director. pentru fiecare din ele afi¸ seaz˘ a diverse informat ¸ii: Listing 4. Acestea trebuie s˘ a respecte convent ¸iile de specificare a c˘ ailor ¸ si numelor fi¸ sierelor de pe platforma de lucru. ˆ ın aceast˘ a clas˘ a vom g˘ asi metode pentru testarea existent ¸ei.6 Clasa File Clasa File nu se refer˘ a doar la un fi¸ sier ci poate reprezenta fie un fi¸ sier anume. etc. fie multimea fi¸ sierelor dintr-un director.*. io . Specificarea unui fi¸ sier/director se face prin specificarea c˘ aii absolute spre acel fi¸ sier sau a c˘ aii relative fat ¸˘ a de directorul curent. sau este directorul curent . Astfel. precum ¸ si punerea la dispozit ¸ie a unor metode pentru lucrul cu fisere ¸ si directoare la nivelul sistemului de operare.4. Numele directorului este primit ca argument de la linia de comanda .6: Listarea cont ¸inutului unui director /* Programul listeaza fisierele si subdirectoarele unui director .

. canWrite () + " \ n Parinte : " + f .... getParent () + " \ n Cale : " + f . if ( f ." ) .. lastModified () ) ) . } } } . for ( int i = 0. isDirectory () ) System .. // directorul curent else nume = args [0]. i < continut . length () + " \ n Data ultimei modificari : " + new Date ( f . getPath () + " \ n Lungime : " + f . System . File [] continut = director .. } public static void main ( String [] args ) { String nume . isFile () ) System . length == 0) nume = " . util .. " . if ( args . public class ListareDirector { ˘ S CAPITOLUL 4. i ++) info ( continut [ i ]) ..... else if ( f . println ( " Director : " + nume ) . println ( " Cale absoluta : " + f . out . getAbsolutePath () + " \ n Poate citi : " + f . out . System . canRead () + " \ n Poate scrie : " + f . println ( " . try { File director = new File ( nume ) . listFiles () .. out . printStackTrace () . length .*.120 import java . println ( " Fisier : " + nume ) . getName () . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI private static void info ( File f ) { // Afiseaza informatii despre un fisier sau director String nume = f . } catch ( Exception e ) { e . out .

O interfat ¸˘ a Java define¸ ste un set de metode dar nu specific˘ a nici o implementare pentru ele. A¸ sadar. Interfet ¸ele permit. 121 .1 Introducere Ce este o interfat ¸˘ a? Interfet ¸ele duc conceptul de clas˘ a abstract˘ a cu un pas ˆ ınainte prin eliminarea oric˘ aror implement˘ ari de metode.Capitolul 5 Interfet ¸e 5. supunˆ andu-se a¸ sadar unui anumit comportament. Definit ¸ie O interfat ¸˘ a este o colect ¸ie de metode f˘ ar˘ a implementare ¸ si declarat ¸ii de constante. punˆ and ˆ ın practic˘ a unul din conceptele program˘ arii orientate obiect ¸ si anume cel de separare a modelului unui obiect (interfat ¸˘ a) de implementarea sa.1 5. o interfat ¸˘ a poate fi privita ca un protocol de comunicare ˆ ıntre obiecte. O clas˘ a care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a trebuie obligatoriu s˘ a specifice implement˘ ari pentru toate metodele interfet ¸ei. al˘ aturi de clase. definirea unor noi tipuri de date.1.

122 CAPITOLUL 5.1 Folosirea interfet ¸elor Definirea unei interfet ¸e Definirea unei interfet ¸e se face prin intermediul cuvˆ antului cheie interface: [public] interface NumeInterfata [extends SuperInterfata1. int MAX. (vezi ”Mo¸ stenirea multipl˘ a prin intermediul interfet ¸elor”). // Echivalent cu: public static final int MAX = 100. // Incorect. interface Exemplu { int MAX = 100. nici un alt modificator neputˆ and ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei variabile dintr-o interfat ¸˘ a.2. modificator nepermis } . // Incorect. static ¸ si final care sunt implicit ¸i. O interfat ¸˘ a poate extinde oricˆ ate interfet ¸e. implicit nivelul de acces fiind doar la nivelul pachetului din care face parte interfat ¸a. indiferent de pachetul din care fac parte. O interfat ¸˘ a public˘ a este accesibil˘ a tuturor claselor. Constantele unei interfet ¸e trebuie obligatoriu init ¸ializate.. Corpul unei interfet ¸e poate cont ¸ine: • constante: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorii public.] { /* Corpul interfetei: Declaratii de constane Declaratii de metode abstracte */ } O interfat ¸˘ a poate avea un singur modificator ¸ si anume public. INTERFET ¸E 5..2 5. SuperInterfata2. lipseste initializarea private int x = 1. Acestea se numesc superinterfet ¸e ¸ si sunt separate prin virgul˘ a.

care este implicit. • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit constante chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorii static ¸ si final.2. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 123 • metode f˘ ar˘ a implementare: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorul public. modificator nepermis Atent ¸ie • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public.2.2 Implementarea unei interfet ¸e Implementarea uneia sau mai multor interfet ¸e de c˘ atre o clas˘ a se face prin intermediul cuvˆ antului cheie implements: class NumeClasa implements NumeInterfata sau class NumeClasa implements Interfata1. ˆ ıns˘ a acest lucru nu mai este valabil. nici un alt modificator nu poate ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei metode a unei interfet ¸e. . • Metodele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. protected void metoda2(). deoarece atˆ at interfat ¸a cˆ at ¸ si metodele sale nu pot fi altfel decˆ at abstracte.5. . Interfata2.. // Incorect.. 5. // Echivalent cu: public void metoda(). • In variantele mai vechi de Java era permis ¸ si modificatorul abstract ˆ ın declaratia interfet ¸ei ¸ si ˆ ın declarat ¸iile metodelor. interface Exemplu { void metoda().

INTERFET ¸E O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e sau poate s˘ a nu implementeze nici una. unde X este o interfat ¸˘ a. indiferent de implementarea lor.adaug˘ a un nou element in stıv˘ a • pop . Obiectele de tip stiv˘ a. . In cazul ˆ ın care o clas˘ a implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a. 5. dac˘ a acesta este o instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X .2. Evident. dar orice referint ¸˘ a de tip interfat ¸˘ a poate primi ca valoare o referint ¸a la un obiect al unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a. interfet ¸ele pot fi privite ca tipuri de date ¸ si vom spune adesea c˘ a un obiect are tipul X . o interfat ¸˘ a nu mai trebuie modificat˘ a. ˆ ın sensul c˘ a ad˘ augarea unor metode noi sau schimbarea signaturii metodelor existente vor duce la erori ˆ ın compilarea claselor care o implementeaz˘ a. O interfat ¸˘ a nu este o clas˘ a.124 CAPITOLUL 5.returneaz˘ a cont ¸inutul stivei sub forma unui ¸ sir de caractere. Atent ¸ie Modificarea unei interfet ¸e implic˘ a modificarea tuturor claselor care implementeaz˘ a acea interfat ¸˘ a. Din acest motiv. Din acest motiv. o clas˘ a poate avea ¸ si alte metode ¸ si variabile membre ˆ ın afar˘ a de cele definite ˆ ın interfat ¸˘ a.testeaz˘ a dac˘ a stiva este vid˘ a • toString . Dorim s˘ a implement˘ am un nou tip de date numit Stack. Implementarea unei interfet ¸e poate s˘ a fie ¸ si o clas˘ a abstract˘ a. vor trebui s˘ a cont ¸in˘ a metodele: • push . atunci trebuie obligatoriu s˘ a specifice cod pentru toate metodele interfet ¸ei.3 Exemplu: implementarea unei stive S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. care s˘ a modeleze not ¸iunea de stiv˘ a de obiecte. odat˘ a creata ¸ si folosit˘ a la implementarea unor clase.elimin˘ a elementul din vˆ arful stivei • peek .returneaz˘ a varful stivei • empty .

} } D˘ am ˆ ın continuare prima implementare a stivei. Prima solut ¸ie este mai simplu de ˆ ınt ¸eles. ˆ ıl vom defini prin intermediul unei interfet ¸e. Object peek () throws StackException . Deoarece nu dorim s˘ a leg˘ am tipul de date Stack de o anumit˘ a implementare structural˘ a. } Pentru a trata situat ¸iile anormale care pot ap˘ area atunci cˆ and ˆ ıncerc˘ am s˘ a punem un element ˆ ın stiv˘ a¸ si nu este posibil din lips˘ a de memorie. o stiv˘ a poate fi implementat˘ a folosind un vector sau o list˘ aˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a. vom defini o except ¸ie proprie StackException: Listing 5. String toString () . // Vectorul ce contine obiectele . Listing 5. sau ˆ ıncerc˘ am s˘ a acces˘ am vˆ arful stivei ¸ si aceasta este vid˘ a. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 125 Din punctul de vedere al structurii interne. void pop () throws StackException . ˆ ın timp ce a doua este mai eficient˘ a din punctul de vedere al folosirii memoriei.1: Interfat ¸a ce descrie stiva public interface Stack { void push ( Object item ) throws StackException .5. boolean empty () . ambele solut ¸ii avˆ and avantaje ¸ si dezavantaje.2.2: Tipul de except ¸ie generat de stiv˘ a public class StackException extends Exception { public StackException () { super () .3: Implementarea stivei folosind un vector // Implementarea stivei folosind un vector de obiecte . Vom vedea imediat avantajele acestei abord˘ ari. public class StackImpl1 implements Stack { private Object items []. } public StackException ( String msg ) { super ( msg ) . folosind un vector: Listing 5.

} public StackImpl1 () { this (100) . return s . return items [n -1]. i >=0. Trebuie remarcat ¸ si faptul c˘ a metoda toString este definit˘ a deja ˆ ın clasa Object. } public void push ( Object item ) throws StackException { if ( n == items . } } Remarcat ¸i c˘ a. . for ( int i =n -1. items [ n ++] = item . items [ . de¸ si ˆ ın interfat ¸˘ a metodele nu sunt declarate explicit cu modificatorul public.-) s += items [ i ]. INTERFET ¸E private int n =0. ele sunt totu¸ si publice ¸ si trebuie declarate ca atare ˆ ın clas˘ a. } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . length ) throw new StackException ( " Stiva este plina ! " ) . i . } public String toString () { String s = " " . toString () + " " . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . // Numarul curent de elemente din stiva public StackImpl1 ( int max ) { // Constructor items = new Object [ max ].. Ceea ce facem acum este de fapt supradefinirea ei. deci clasa noastr˘ a o are deja implementat˘ a¸ si nu am fi obt ¸inut nici o eroare la compilare dac˘ a nu o implementam explicit.126 CAPITOLUL 5.n ] = null . } public boolean empty () { return ( n ==0) .

} public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . while ( node != null ) { . // legatura la urmatorul nod Node ( Object item . S˘ a vedem acum modalitatea de implementare a stivei folosind o list˘ a ˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a: Listing 5. return top . link . Node link ) { this . } } private Node top = null . item = item .2. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 127 O alt˘ a observat ¸ie important˘ a se refer˘ a la faptul c˘ a trebuie s˘ a declar˘ am ˆ ın cadrul interfet ¸ei ¸ si except ¸iile aruncate de metode. top = top . item .5. public class StackImpl2 implements Stack { class Node { // Clasa interna ce reprezinta un nod al listei Object item . top ) . // Referinta la varful stivei public void push ( Object item ) { Node node = new Node ( item . } public String toString () { String s = " " .4: Implementarea stivei folosind o list˘ a // Implementarea stivei folosind o lista inlantuita . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . } public boolean empty () { return ( top == null ) . // informatia din nod Node link . Node node = top . link = link . this . top = node . ce trebuie obligatoriu tratate.

item ) . out . afiseaza ( s2 ) . } catch ( StackException e ) { System . de¸ si metoda push din interfat ¸˘ a declar˘ a aruncarea unor except ¸ii de tipul StackException. push ( new Double (3. push ( " b " ) . In continuare este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie demonstrativ˘ a care folose¸ ste tipul de date nou creat ¸ si cele dou˘ a implement˘ ari ale sale: Listing 5. s1 . push ( " a " ) . Invers este ˆ ıns˘ a obligatoriu. s2 .14) ) . toString () + " " . atˆ at timp cˆ at nu genereaz˘ a except ¸ii de acel tip. println ( " Eroare la lucrul cu stiva ! " ) .128 CAPITOLUL 5. push ( new Integer (1) ) . println ( " Continutul stivei este : " + s ) . printStackTrace () . } } Singura observat ¸ie pe care o facem aici este c˘ a. } public static void main ( String args []) { try { Stack s1 = new StackImpl1 () . node = node . Stack s2 = new StackImpl2 () . afiseaza ( s1 ) . s1 . Metoda . nu este obligatoriu ca metoda din clas˘ a s˘ a specifice ¸ si ea acest lucru. link .5: Folosirea stivei public class TestStiva { public static void afiseaza ( Stack s ) { System . INTERFET ¸E s += ( node . ce aduce flexibilitate sporit˘ aˆ ın manevrarea claselor ce implementeaz˘ a tipul respectiv. } return s . err . } } } Observat ¸i folosirea interfet ¸ei Stack ca un tip de date. s2 . e .

In multe situat ¸ii interfet ¸ele ¸ si clasele abstracte sunt folosite ˆ ımpreun˘ a pentru a implementa cˆ at mai flexibil ¸ si eficient o anumit˘ a ierarhie de clase. Ca sa particulariz˘ am. deoarece ˆ ın Java nu exista decˆ at mo¸ stenire simpla.util exist˘ a clasa Stack care modeleaz˘ a not ¸iune de stiv˘ a de obiecte ¸ si. evident. 5. exist˘ a: • interfat ¸a List care impune protocolul pe care trebuie s˘ aˆ ıl respecte o clas˘ a de tip list˘ a. o clas˘ a abstract˘ a nu ar putea ˆ ınlocui o interfat ¸˘ a? Raspunsul la intrebare depinde de situat ¸ie.3.5. La nivel conceptual. INTERFET ¸E S ¸ I CLASE ABSTRACTE 129 afiseaza accept˘ a ca argument orice obiect al unei clase ce implementeaz˘ a Stack. aceasta va fi folosit˘ aˆ ın aplicat ¸iile ce au nevoie de acest tip de date. Observat ¸ie In pachetul java. Fara folosirea interfet ¸elor nu am putea fort ¸a clasa respectiv˘ a s˘ a respecte diverse tipuri de protocoale. A¸ sadar. Un exemplu sugestiv este dat de clasele ce descriu colect ¸ii. diferent ¸a const˘ aˆ ın: • extinderea unei clase abstracte fort ¸eaz˘ a o relat ¸ie ˆ ıntre clase. • clasa abstract˘ a AbstractList care implementeaz˘ a interfat ¸a List ¸ si ofer˘ a implement˘ ari concrete pentru metodele comune tuturor tipurilor de list˘ a. Exemplu oferit de noi nu are leg˘ atur˘ a cu aceast˘ a clas˘ a¸ si are rol pur demonstrativ.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte La prima vedere o interfat ¸˘ a nu este altceva decˆ at o clas˘ a abstract˘ aˆ ın care toate metodele sunt abstracte (nu au nici o implementare). Deosebirea const˘ aˆ ın faptul c˘ a unele clase sunt fort ¸ate s˘ a extind˘ a o anumit˘ a clas˘ a (de exemplu orice applet trebuie s˘ a fie subclasa a clasei Applet) ¸ si nu ar mai putea sa extind˘ a o alt˘ a clas˘ a. . • implementarea unei interfet ¸e specific˘ a doar necesitatea implement˘ arii unor anumie metode. ˆ ıns˘ aˆ ın general este ’Nu’.

Zburator. S˘ a consider˘ am un exemplu de clasa care implementeaza mai multe interfet ¸e: interface Inotator { void inoata(). } interface Luptator { void lupta().130 CAPITOLUL 5. 5.. INTERFET ¸E • clase concrete. . O clas˘ a mo¸ steneste doar constantele unei interfet ¸e ¸ si responsabilitatea implement˘ arii metodelor sale. } interface MonstruPericulos extends Monstru { void distruge().4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e Interfet ¸ele nu au nici o implementare ¸ si nu pot fi instant ¸iate. . } interface Zburator { void zboara(). } class Erou implements Inotator.. . Interfata2. Luptator { public void inoata() {} public void zboara() {} public void lupta() {} } Exemplu de interfat ¸˘ a care extinde mai multe interfet ¸e: interface Monstru { void ameninta(). Interfata2. ArrayList care extind AbstractList. cum ar fi LinkedList. O interfat ¸˘ a mosteneste atˆ at constantele cˆ at ¸ si declarat ¸iile de metode de la superinterfet ¸ele sale. interface NumeInterfata extends Interfata1. Din acest motiv.. nu reprezint˘ a nici o problem˘ a ca anumite clase s˘ a implementeze mai multe interfet ¸e sau ca o interfat ¸˘ a s˘ a extind˘ a mai multe interfet ¸e (s˘ a aib˘ a mai multe superinterfet ¸e) class NumeClasa implements Interfata1..

compilatorul nu va furniza eroare decˆ at dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a referirea constantelor ambigue f˘ ar˘ a a le prefixa cu numele interfet ¸ei sau dac˘ a metodele cu acela¸ si nume nu pot fi deosbite. } interface I2 { int x=2. //int metoda(). atunci cˆ and exist˘ a constante sau metode cu acelea¸ si nume ˆ ın mai multe interfet ¸e. } interface Vampir extends void beaSange().println(x). void metoda().x). } class Dracula implements public void ameninta() public void distruge() public void omoara()() public void beaSange() } 131 MonstruPericulos.out. Mortal { Vampir { {} {} {} {} Evident.x). //ambiguitate . deoarece scrierea unui cod care poate fi confuz este un stil prost de programare. pot ap˘ area situat ¸ii de ambiguitate.out.out.println(I1. void metoda(). In cazul in care acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a. ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie ˆ ıntotdeauna evitat. cum ar fi situat ¸ia cˆ and au aceea¸ si list˘ a de argumente dar tipuri returnate incompatibile. //corect System. MOS ¸ TENIRE MULTIPLA ¸E } interface Mortal { void omoara().println(I2. } //corect //incorect class C implements I1.˘ PRIN INTERFET 5.4. //corect System. interface I1 { int x=1. I2 { public void metoda() { System.

static si final. Interfet ¸ele sunt utile pentru: • definirea unor similaritati ˆ ıntre clase independente f˘ ar˘ a a fort ¸a artificial o legatur˘ aˆ ıntre ele. • O clas˘ a trebuie obligatoriu s˘ a trateze metodele din interfet ¸ele pe care la implementeaz˘ a. INTERFET ¸E S˘ a recapitul˘ am cˆ ateva lucruri legate de clase ¸ si interfet ¸e: • O clas˘ a nu poate avea decˆ at o superclas˘ a.1 Crearea grupurilor de constante Deoarece orice variabil˘ a a unei interfet ¸e este implicit declarat˘ a cu public. o interfat ¸˘ a define¸ ste un protocol ce poate fi implementat de orice clas˘ a.5. interfet ¸ele reprezint˘ a o metod˘ a convenabil˘ a de creare a unor grupuri de constante care s˘ a fie folosite global ˆ ıntr-o aplicat ¸ie: .132 } } CAPITOLUL 5. • transmiterea metodelor ca parametri.de aici rezult˘ a posibilitatea implement˘ arii unor clase prin mai multe modalit˘ a¸ ti ¸ si folosirea lor ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. 5. • Ierarhia interfet ¸elor este independent˘ a de ierarhia claselor care le implementeaz˘ a.5 Utilitatea interfet ¸elor Dup˘ a cum am v˘ azut. indiferent de ierarhia de clase din care face parte. • O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. • asigur˘ a c˘ a toate clasele care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a pun la dipozit ¸ie metodele specificate ˆ ın interfat ¸˘ a . • definirea unor grupuri de constante. 5.

} Folosirea acestor constante se face prin expresii de genul NumeInterfata. .. Aceast˘ a tehnic˘ a. atunci argumentul respectiv va fi declarat de tipul unei interfet ¸e care cont ¸ine metoda respectiv˘ a. cunoscut˘ a doar la momentul execut ¸iei. ca ˆ ın exemplul de mai jos: if (luna < Luni.. } class Graf { //.2 Transmiterea metodelor ca parametri Deoarece nu exist˘ a pointeri propriu-zi¸ si.. UTILITATEA INTERFET ¸ ELOR public interface Luni { int IAN=1. DEC=12. este extrem de folosit˘ aˆ ın Java ¸ si trebuie neap˘ arat ˆ ınt ¸eleas˘ a.. FEB=2.5.constanta. vom defini o interfat ¸a ˘ Functie care va specifica metoda trimis˘ a ca parametru.. interface Functie { public void executa(Nod u). Atunci cˆ and o metod˘ a trebuie s˘ a primeasc˘ a ca argument de intrare o referint ¸˘ a la o alt˘ a funct ¸ie necesar˘ a execut ¸iei sale. .. 133 5. denumit˘ a ¸ si call-back. aceasta urmˆ and s˘ a fie apelat˘ a normal pentru a obt ¸ine rezultatul dorit. In fiecare nod trebuie s˘ a se execute prelucrarea informat ¸iei din nodul respectiv prin intermediul unei funct ¸ii primite ca parametru. S˘ a consider˘ am mai multe exemple pentru a clarifica lucrurile.5.5. La execut ¸ie metoda va putea primi ca parametru orice obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a¸ si deci cont ¸ine ¸ si codul funct ¸iei respective. void explorare(Functie f) { //.IAN..DEC) luna ++ else luna = Luni. Pentru aceasta. Primul exemplu se refer˘ a la explorarea nodurilor unui graf. transmiterea metodelor ca parametri este realizat˘ aˆ ın Java prin intermediul interfet ¸elor.

} } } //Definim doua functii class AfisareRo implements Functie { public void executa(Nod v) { System. prin intermediul s˘ au. INTERFET ¸E if (explorarea a ajuns in nodul v) { f. //. } } class AfisareEn implements Functie { public void executa(Nod v) { System.6 Interfat ¸a FilenameFilter Instant ¸ele claselor ce implementeaz˘ a aceasta interfat ¸˘ a sunt folosite pentru a crea filtre pentru fi¸ siere ¸ si sunt primite ca argumente de metode care listeaz˘ a cont ¸inutul unui director. A¸ sadar.out.explorare(new AfisareRo()). } } Al doilea xemplu va fi prezentat ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare.134 CAPITOLUL 5. } } public class TestCallBack { public static void main(String args[]) { Graf G = new Graf(). 5.executa(v).out. G. ˆ ıntrucˆ at face parte din API-ul standard Java ¸ si vor fi puse ˆ ın evident ¸˘ a. G. ..println("Nodul curent este: " + v).println("Current node is: " + v). ¸ si alte tehnici de programare. putem spune c˘ a metoda list prime¸ ste ca argument o alt˘ a funct ¸ie care specific˘ a dac˘ a un fi¸ sier va fi returnat sau nu (criteriul de filtrare).explorare(new AfisareEn()).. cum ar fi metoda list a clasei File.

} A¸ sadar. sau 0 ˆ ın caz contrar.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir are o anumit˘ a terminat ¸ie • indexOf . INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER 135 Interfat ¸a FilenameFilter are o singur˘ a metod˘ a: accept care specific˘ a criteriul de filtrare ¸ si anume. .testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir cont ¸ine un anumit sub¸ sir. orice clas˘ a de specificare a unui filtru care implementez˘ a interfat ¸a FilenameFilter trebuie s˘ a implementeze metoda accept a acestei interfet ¸e. } } Metodele cele mai uzuale ale clasei String folosite pentru filtrarea fi¸ sierelor sunt: • endsWith .6. Aceste clase mai pot avea ¸ si alte metode. de exemplu un constructor care s˘ a primeasca criteriul de filtrare. o clas˘ a de specificare a unui filtru are urm˘ atorul format: class FiltruFisiere implements FilenameFilter { String filtru. In general. String numeFisier).filtru = filtru. testeaz˘ a dac˘ a numele fi¸ sierului primit ca parametru ˆ ındepline¸ ste condit ¸iile dorite de noi. } // Implementarea metodei accept public boolean accept(File dir. String nume) { if (filtrul este indeplinit) return true. else return false. // Constructorul FiltruFisiere(String filtru) { this.5. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface FilenameFilter { public boolean accept(File dir. returnˆ and pozit ¸ia acestuia.

Filtru ( String extensie ) { this . list () . for ( int i = 0.6: Listarea fi¸ sierelor cu o anumit˘ a extensie /* Listarea fisierelor din directorul curent care au anumita extensie primita ca argument . println ( list [ i ]) . length > 0) list = director . Daca nu se primeste nici un argument . extensie = extensie . } } } class Filtru implements FilenameFilter { String extensie . Listing 5. printStackTrace () . . io . String [] list . S˘ a consider˘ am exemplul complet ˆ ın care dorim s˘ a list˘ am fi¸ sierele din directorul curent care au o anumit˘ a extensie. INTERFET ¸E Instant ¸ele claselor pentru filtrare sunt primite ca argumente de metode de listare a cont ¸inutului unui director.136 CAPITOLUL 5. length . ea fiind substituit˘ a cu orice clas˘ a care o implementeaz˘ a. i < list . i ++) System . */ import java . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . list ( new Filtru ( args [0]) ) . O astfel de metod˘ a este list din clasa File: String[] list (FilenameFilter filtru) Observati c˘ a aici interfat ¸a este folosit˘ a ca un tip de date. } catch ( Exception e ) { e . Acesta este un exemplu tipic de transmitere a unei funct ¸ii (funct ¸ia de filtrare accept) ca argument al unei metode. " ) . if ( args . vor fi listate toate . out . else list = director .*.

} catch ( Exception e ) { e . } } 137 5. list = director . i < list .1 Folosirea claselor anonime In cazul ˆ ın care nu avem nevoie de clasa care reprezint˘ a filtrul pentru listarea fi¸ sierelor dintr-un director decˆ at o singur˘ a dat˘ a. INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER } public boolean accept ( File dir . } }) . list () . println ( list [ i ]) . endsWith ( " . Listing 5. printStackTrace () . length > 0) { final String extensie = args [0]. String nume ) { return ( nume . endsWith ( " . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . io . " + extensie ) ) .6. i ++) System .7: Folosirea unei clase anonime /* Listarea fisierelor din directorul curent folosind o clasa anonima pentru filtru .*. putem folosi clas˘ a intern˘ a anonim˘ a. String [] list . aceast˘ a situat ¸ie fiind un exemplu tipic de folosire a acestora. } . " ) . for ( int i = 0. if ( args . */ import java . length . out . } else list = director . list ( new FilenameFilter () { // Clasa interna anonima public boolean accept ( File dir . String nume ) { return ( nume .5. " + extensie ) ) . pentru a evita crearea unei noi clase de sine st˘ at˘ atoare care s˘ a fie folosit˘ a pentru instant ¸ierea unui singur obiect.6.

String nume ) { this .7 Compararea obiectelor Am v˘ azut ˆ ın primul capitol c˘ a o solut ¸ie facil˘ a¸ si eficient˘ a de sortare a unui vector este folosirea metodei sort din clasa java.Arrays. String nume . java. nu exist˘ a nici o problem˘ aˆ ın a determina ordinea fireasc˘ a a elementelor. public Persoana ( int cod . } } . definit˘ a mai jos: Listing 5. 4} In cazul ˆ ın care elementele din vector sunt de tip primitiv. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. cod = cod .util. 3. 4. int v[]={3. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . 2. INTERFET ¸E A¸ sadar. 2}.138 } } CAPITOLUL 5. 1. nume = nume . Ce se ˆ ınt˘ ampl˘ aˆ ıns˘ a atunci cˆ and vectorul cont ¸ine referint ¸e la obiecte de un anumit tip ? S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.8: Clasa Persoana (f˘ ar˘ a suport pentru comparare) class Persoana { int cod . o modalitate uzual˘ a de folosire a claselor anonime pentru instant ¸ierea unui obiect care trebuie s˘ a respecte o interfat ¸˘ a este: metoda(new Interfata() { // Implementarea metodelor interfetei }). 5.Arrays.util. this . ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am un vector format din instant ¸e ale clasei Persoana. ca in exemplul de mai sus.sort(v).

" Vasilescu " ) . i ++) System . " Popescu " ) . } } 139 La execut ¸ia acestei aplicat ¸ii va fi obt ¸inut˘ a o except ¸ie. sort ( p ) . Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface Comparable { int compareTo(Object o). length . java .5. } A¸ sadar. • zero: dac˘ a obiectul curent este egal decˆ a obiectul primit ca argument. p [2] = new Persoana (2 .7. System . COMPARAREA OBIECTELOR Programul urm˘ ator ar trebui s˘ a sorteze un vector de persoane: Listing 5. p [1] = new Persoana (1 . ˆ ıntr-un fel sau altul.9: Sortarea unui vector de tip referint ¸˘ a class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. Va trebui. .1 Interfat ¸a Comparable Interfat ¸a Comparable impune o ordine total˘ a asupra obiectelor unei clase ce o implementeaz˘ a. s˘ a specific˘ am acest lucru. o clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e trebuie s˘ a fie comparabil va implementa metoda compareTo care trebuie s˘ a returneze: • o valoare strict negativ˘ a: dac˘ a obiectul curent (this) este mai mic decˆ a obiectul primit ca argument. for ( int i =0. " Georgescu " ) . " Ionescu " ) . Arrays . println ( p [ i ]) . util . p [0] = new Persoana (3 . p [3] = new Persoana (4 . deoarece metoda sort nu ¸ stie care este ordinea natural˘ a a obiectelor de tip Persoana. i < p . out . 5. println ( " Persoanele ordonate dupa cod : " ) .7. out . Aceast˘ a ordine se nume¸ ste ordinea natural˘ a a clasei ¸ si este specificat˘ a prin intermediul metodei compareTo.

compareTo((Object)e2) == 0) are aceeas¸ si valoare logic˘ a cu e1.equals(null) returneaz˘ a false. . this . public Persoana ( int cod .140 CAPITOLUL 5. equals ( p . cod = cod . cod ) && ( nume . pentru orice e1.10: Clasa Persoana cu suport pentru comparare class Persoana implements Comparable { int cod . Persoana p = ( Persoana ) o . String nume ) { this . INTERFET ¸E • o valoare strict pozitiv˘ a: dac˘ a obiectul curent este mai mare decˆ a obiectul primit ca argument. nume = nume . } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . mo¸ stenit˘ a din Object de toate clasele.equals((Object)e2. Listing 5. e2 instant ¸e ale lui C . } public boolean equals ( Object o ) { if (!( o instanceof Persoana ) ) return false . Persoana p = ( Persoana ) o .compareTo(null) trebuie s˘ a arunce o except ¸ie de tip NullPointerException chiar dac˘ a e. null nu este instant ¸˘ a a nici unei clase ¸ si e. nume ) ) . } public int compareTo ( Object o ) { if ( o == null ) throw new Null P o i n t e r E x c e p t i o n () . return ( cod == p . Spunem c˘ a ordinea natural˘ a a unei clase C este consitent˘ a cu equals dac˘ a ¸ si numai dac˘ a (e1. if (!( o instanceof Persoana ) ) throw new Clas sCas tExce ptio n ( " Nu pot compara ! " ) . determin˘ a dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale (au aceea¸ si valoare). Reamintim c˘ a metoda equals. S˘ a presupunem c˘ a dorim ca ordinea natural˘ a a persoanelor s˘ a fie dup˘ a codul lor intern. String nume .

care verific˘ a dac˘ a un obiect este instant ¸˘ a a unei anumite clase. care impune o ordine total˘ a asupra elementelor unei colect ¸ii. " Georgescu " ) .Comparator cont ¸ine metoda compare. Listing 5. COMPARAREA OBIECTELOR return ( cod .7. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a sort˘ am persoanele ordonate dup˘ a numele lor. vom transmite un argument de tip Comparator care s˘ a specifice modalitatea de comparare a elementelor. p [1] = new Persoana (1 . Object o2 ) { Persoana p1 = ( Persoana ) o1 .5. " Ionescu " ) . Pentru definirea comparatorului vom folosi o clas˘ a anonim˘ a. false. new Comparator () { public int compare ( Object o1 . util .7. " Vasilescu " ) . pur ¸ si simplu. pe lˆ ang˘ a vectorul ce trebuie sortat. Arrays . .util. nume ) ) . p [3] = new Persoana (4 . cod ) . 5.11: Sortarea unui vector folosind un comparator import java .util. Metoda equals va returna. Interfat ¸a java. Persoana p2 = ( Persoana ) o2 . } } 141 Observat ¸i folosirea operatorului instanceof.2 Interfat ¸a Comparator In cazul ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am elementele unui vector ce cont ¸ine referint ¸e dup˘ a alt criteriu decˆ at ordinea natural˘ a a elemenetelor. Aceasta returneaz˘ a un ˆ ıntreg cu aceea¸ si semnificat ¸ie ca la metoda compareTo a interfet ¸ei Comparator ¸ si are urm˘ atoarea definit ¸ie: int compare(Object o1. compareTo ( p2 .Arrays. return ( p1 . avem nevoie de o alt˘ a solut ¸ie.p . Object o2). class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4].*. " Popescu " ) . sort (p . dar ˆ ın varianta ˆ ın care. p [0] = new Persoana (3 . Aceasta este oferit˘ a tot de metoda sort din clasa java. nume . Metoda compareTo va arunca o except ¸ie de tipul ClassCastException dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a compararea unui obiect de tip Persoana cu un obiect de alt tip. p [2] = new Persoana (2 .

} } Observat ¸i cum compararea a dou˘ a¸ siruri de caractere se face tot cu metoda compareTo..142 CAPITOLUL 5. INTERFET ¸E } }) . 5.8 Adaptori In cazul ˆ ın care o interfat ¸˘ a cont ¸ine mai multe metode ¸ si. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod... avem nevoie de un obiect care implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv dar nu specific˘ a cod decˆ at pentru o singur˘ a metod˘ a. . out . } // Trebuie sa apara si celelalte metode // chiar daca nu au implementare efectiva public void metoda_2() {} public void metoda_3() {} .. println ( " Persoanele ordonate dupa nume : " ) . } . println ( p [ i ]) . el trebui totu¸ si s˘ a implementeze toate metodele interfet ¸ei. length . System .. void metoda_2(). la un moment dat... // Avem nevoie de un obiect de tip X // ca argument al unei functii functie(new X() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza .. i ++) System . public void metoda_n() {} . i < p . clasa String implemenˆ and interfat ¸a Comparable. interface X { void metoda_1(). for ( int i =0. void metoda_n(). out .

ADAPTORI }). public void metoda_n() {} } In situat ¸ia cˆ and avem nevoie de un obiect de tip X vom folosi clasa abstract˘ a. } }).5... Definit ¸ie Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. .8. 143 Aceast˘ a abordare poate fi nepl˘ acut˘ a dac˘ a avem frecvent nevoie de obiecte ale unor clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . supradefinind doar metoda care ne intereseaz˘ a: functie(new XAdapter() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza . Mai multe exemple de folosire a adaptorilor vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”... public abstract class XAdapter implements X { public void metoda_1() {} public void metoda_2() {} . Solut ¸ia la aceast˘ a problem˘ a este folosirea adaptorilor.

INTERFET ¸E .144 CAPITOLUL 5.

io . Exist˘ a deci un set de clase deja implementate care modeleaz˘ a structuri de date.clase ¸ si interfet ¸e utile • java. In alte limbaje de programare pachetele se mai numesc libr˘ arii sau bibilioteci. Sunt folosite pentru g˘ asirea ¸ si utilizarea mai u¸ soar˘ a a claselor.clasele de baz˘ a ale limbajului Java • java.util . algoritmi sau diverse not ¸iuni esent ¸iale ˆ ın dezvoltarea unui program.applet .dezvoltarea de appleturi 145 .1 Pachetele standard (J2SDK) Platforma standard de lucru Java se bazeaz˘ a pe o serie de pachete cu ajutorul c˘ arora se pot construi ˆ ıntr-o manier˘ a simplificat˘ a aplicat ¸iile.1 Pachete Definit ¸ie Un pachet este o colect ¸ie de clase ¸ si interfet ¸e ˆ ınrudite din punctul de vedere al funct ¸ionalit˘ a¸ tii lor.intr˘ ari/ie¸ siri. lucrul cu fi¸ siere • java.1.Capitolul 6 Organizarea claselor 6. Cele mai importante pachete ¸ si suportul oferit de lor sunt: • java. 6.lang . pentru a evita conflictele de nume ¸ si pentru a controla accesul la anumite clase.

swing . accesul implicit ˆ ın Java este la nivel de pachet. sau pentru a apela o metod˘ a public˘ a a unei clase publice a unui pachet.1. mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a fat ¸˘ a de AWT.awt.operat ¸ii matematice cu numere mari • java. .mecanisme de securitate: criptare.awt .lang. Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. 6.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul • java.beans .net .2 Folosirea membrilor unui pachet Conform specificat ¸iilor de acces ale unei clase ¸ si ale mebrilor ei.lucrul cu texte. doar clasele publice ¸ si membrii declarat ¸i publici ai unei clase sunt accesibili ˆ ın afara pachetului ˆ ın care se g˘ asesc. ORGANIZAREA CLASELOR • java.146 CAPITOLUL 6.math .interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul.. Pentru a folosi o clas˘ a public˘ a dintr-un anumit pachet.mecanismele de tratare e evenimentelor generate de utilizator • java.programare de ret ¸ea • java.execut ¸ie la distant ¸˘ a Remote Message Interface • java.lucrul cu baze de date • java.security .sql .text .introspect ¸ie • javax.reflect .. autentificare • java.rmi . • .scrierea de componente reutilizabile • java. exist˘ a trei solut ¸ii: • specificarea numelui complet al clasei • importul clasei respective • importul ˆ ıntregului pachet ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa.event . date ¸ si numere independent de limb˘ a • java.

numele scurt al clasei . tf2 = new java.awt.Button("OK"). Din acest moment.awt.awt. ˆ ınainte de declararea vreunei clase sau interfet ¸e.1. tf2 = new TextField("Foarte placut"). Button java.awt.awt.TextField. = new Button("Cancel").awt java.awt. vom importa ˆ ın aplicat ¸ia noastr˘ a clasa respectiv˘ a.1.awt. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al claselor Button ¸ si TextField: Button b1 Button b2 TextField TextField = new Button("OK"). ar fi extrem de nepl˘ acut s˘ a scriem de fiecare dat˘ a cˆ and vrem s˘ a declar˘ am un obiect grafic secvent ¸e de genul: java. PACHETE 147 Specificarea numelui complet al clasei se face prin prefixarea numelui scurt al clasei cu numele pachetului din care face parte: numePachet. .Button b1 java. tf1 = new java.3 Importul unei clase sau interfet ¸e Se face prin instruct ¸iunea import ˆ ın care specific˘ am numele complet al clasei sau interfet ¸ei pe care dorim s˘ a o folosim dintr-un anumit pacehet: import numePachet.numele complet al clasei Aceast˘ a metod˘ a este recomandat˘ a doar pentru cazul ˆ ın care folosirea acelei clase se face o singur˘ a dat˘ a sau foarte rar.6.TextField("Neplacut").TextField("Tot neplacut").TextField = new java.Button b2 java. De exemplu. import java.Button. In aceste situat ¸ii.pachetul din care face parte .numeClasa. = new java.awt.NumeClasa.awt.Button("Cancel"). sau ˆ ıntreg pachetul din care face parte. //Pentru exemplul nostru: import java. tf1 = new TextField("Placut").TextField java. 6.awt. Acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunea import. care trebuie s˘ a apar˘ a la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a.awt.Button .

Line. ORGANIZAREA CLASELOR Aceast˘ a abordare este eficient˘ a¸ si recomandat˘ aˆ ın cazul ˆ ın care nu avem nevoie decˆ at de cˆ ateva clase din pachetul respectiv.awt. ar trebui s˘ a avem cˆ ate o instruct ¸iune de import pentru fiecare dintre ele: import import import import import import java. Point p = new Point(0.*. java. O expresie de genul import java.*.148 CAPITOLUL 6.TextField. 6.awt. import numePachet. //Pentru exemplul nostru: import java. Se nume¸ ste import la cerere deoarece ˆ ınc˘ arcarea claselor se face dinamic. In aceast˘ a situat ¸ie ar fi mai simplu s˘ a folosim importul la cerere din ˆ ıntregul pachet ¸ si nu al fiec˘ arei clase ˆ ın parte.awt.C*. Rectangle. ˆ ın momentul apel˘ arii lor.awt.Button. java. Atent ¸ie * nu are semnificat ¸ia uzual˘ a de la fi¸ siere de wildcard (masc˘ a) ¸ si nu poate fi folosit decˆ at ca atare.awt. va produce o eroare de compilare.awt.Point. Din acest moment.Polygon. Point. java. Polygon. java.1. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al tuturor claselor pachetului importat: Button b = new Button("OK").Rectangle. .awt. urmat de simbolul *. Dac˘ aˆ ın exemplul nostru am avea nevoie ¸ si de clasele Line. 0).awt. java.4 Importul la cerere dintr-un pachet Importul la cerere dintr-un anumit pachet se face printr-o instruct ¸iune import ˆ ın care specific˘ am numele pachetului ale c˘ arui clase ¸ si interfet ¸e dorim s˘ a le folosim.

putem folosi doar numele constantei.List b = new ArrayList().6. Astfel. //corect Sunt considerate importate automat. . // Contine interfata List . pentru orice fi¸ sier surs˘ a.awt.. // Poate sau nu sa apara // Mai bine nu.NumeClasa.awt.*..awt. PACHETE 149 In cazul ˆ ın care sunt importate dou˘ a sau mai multe pachete care cont ¸in clase (interfet ¸e) cu acela¸ si nume. //corect java.1.5.5 Importul static Aceast˘ a facilitate.CONSTANTA. urm˘ atoarele pachete: • pachetul java.*. atunci referirea la ele trebuie f˘ acut˘ a doar folosind numele complet. permite referirea constantelor statice ale unei clase f˘ ar˘ a a mai specifica numele complet al acesteia ¸ si este implementat˘ a prin ad˘ augarea cuvˆ antului cheie static dup˘ a cel de import: import static numePachet. // Contine clasa List import java.. • pachetul curent • pachetul implicit (f˘ ar˘ a nume) 6.*. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o ambiguitate de c˘ atre compilator. //Declaratie ambigua java.*. ˆ ın loc s˘ a ne referim la constantele clasei cu expresii de tipul NumeClasa. import java.util.lang import java. introdus˘ aˆ ıncepˆ and cu versiunea 1.List a = new java.lang.List()..util. List x.1.

fereastra.150 CAPITOLUL 6. class Arbore {. ORGANIZAREA CLASELOR // Inainte de versiuna 1. //Fisierul Graf.*.java.BorderLayout.awt... S˘ a consider˘ am un exemplu: presupunem c˘ a avem dou˘ a fi¸ siere surs˘ a Graf. . 6. etc.awt. CENTER).io..java package grafuri..} class GrafPerfect extends Graf {. nu ¸ si clasa ˆ ın sine.BorderLayout.awt. // Incepand cu versiunea 1.BorderLayout. clasele pentru interfat ¸a grafic˘ aˆ ın java. Crearea unui pachet se realizeaz˘ a prin scriere la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a ce cont ¸in clasele ¸ si interfet ¸ele pe care dorim s˘ a le grup˘ am ˆ ıntr-un pachet a instruct ¸iunii: package numePachet..awt. BorderLayout.*.5 import java..add(new Button().. fereastra.CENTER). Dup˘ a cum am v˘ azut clasele de baz˘ a se g˘ asesc ˆ ın pachetul java.*. clasele pentru intr˘ ari/ie¸ siri sunt ˆ ın java.java package grafuri. import static java.. class Graf {.6 Crearea unui pachet Toate clasele ¸ si interfet ¸ele Java apartin la diverse pachete..1.} //Fisierul Arbore.lang..java ¸ si Arbore. .5 import java. grupate dup˘ a funct ¸ionalitatea lor.add(new Button().} . Atent ¸ie Importul static nu import˘ a decˆ at constantele statice ale unei clase.

.7 Denumirea unui pachet Exist˘ a posibilitatea ca doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun s˘ a foloseasc˘ a acela¸ si nume pentru unele din clasele lor.1. companiile folosesc inversul domeniului lor Internet ˆ ın denumirea pachetelor implementate ˆ ın cadrul companiei. De asemenea. Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ aˆ ıns˘ a cˆ and doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun folosesc clase cu acela¸ si nume. De exemplu. cum ar fi folosirea numelui de cont al programatorilor ˆ ın denumirea pachetelor create de ace¸ stia.ro. Acest lucru este posibil atˆ at timp cˆ at clasele cu acela¸ si nume se gasesc ˆ ın pachete diferite.xsoft.1. ArboreBinar vor face parte din acela¸ si pachet grafuri.. ele fiind diferent ¸iate prin prefixarea lor cu numele pachetelor. cum ar fi ro. 6. pachetul implicit fiind folosit doar pentru aplicat ¸ii mici sau prototipuri. pentru a permite identificarea ˆ ın mod unic a claselor sale. Instruct ¸iunea package act ¸ioneaz˘ a asupra ˆ ıntregului fi¸ sier surs˘ a la ˆ ınceputul c˘ aruia apare. In general. ˆ ı¸ si va prefixa pachetele cu ro. iar altele altui pachet.6.companie. Este recomandat ˆ ıns˘ a ca toate clasele ¸ si intefetele s˘ a fie plasate ˆ ın pachete. clasele unui fi¸ sier surs˘ a vor face parte din pachetul implicit (care nu are nici un nume). ce se gasesc ˆ ın pachete cu acela¸ si nume ? Pentru a evita acest lucru. avˆ and contul ion@xsoft. programatorul cu numele Ion al companiei XSoft. Cu alte cuvinte nu putem specifica faptul c˘ a anumite clase dintr-un fi¸ sier surs˘ a apart ¸in unui pachet. GrafPerfect.} 151 Clasele Graf.ion. se poate ca una din clasele unei aplicat ¸ii s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu o clas˘ a a mediului Java. In cadrul aceleiasi companii. indiferent de contextul ˆ ın care acestea vor fi integrate. Dac˘ a nu este specificat un anumit pachet. . Arbore.numePachet. PACHETE class ArboreBinar extends Arbore {. pachetul implicit este format din toate clasele ¸ si intefet ¸ele directorului curent de lucru. conflictele de nume vor fi rezolvate prin diverse convent ¸ii de uz intern.

Pentru clasele care nu sunt publice acest lucru nu este obligatoriu. sfer˘ a. • Fi¸ sierele surs˘ a trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ aˆ ın directoare care s˘ a reflecte numele pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele ¸ si interfet ¸ele din acele fi¸ siere. grup. Dac˘ a numele pachetelor sunt formate din mai multe unit˘ a¸ ti lexicale separate prin punct.2 6. Este recomandat ca strategia de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a s˘ a respecte urm˘ atoarele convent ¸ii: • Codul surs˘ a al claselor ¸ si interfet ¸elor s˘ a se gaseasc˘ aˆ ın fi¸ siere ale c˘ aror nume s˘ a fie chiar numele lor scurt ¸ si care s˘ a aib˘ a extensia .java. Cu alte cuvinte. cerc. Intr-un fi¸ sier surs˘ a pot exista oricˆ ate clase sau interfet ¸e care nu sunt publice. s˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clase care s˘ a descrie urm˘ atoarele notiuni: poligon. poliedru. etc.java. Atent ¸ie Este obligatoriu ca o clas˘ a/interfat ¸˘ a public˘ a s˘ a se gaseasc˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier avˆ and numele clasei(interfet ¸ei) ¸ si extenisa . analiz˘ a. Pentru a simplifica lucrurile. cum ar fi geometrie. sau compilatorul va furniza o eroare.152 CAPITOLUL 6. un director va cont ¸ine surse pentru clase ¸ si interfet ¸e din acela¸ si pachet iar numele directorului va fi chiar numele pachetului. Din acest motiv. ORGANIZAREA CLASELOR 6. S˘ a presupunem c˘ a dorim crearea unor componente care s˘ a reprezinte diverse not ¸iuni matematice din domenii diferite. algebr˘ a. O prim˘ a variant˘ a ar fi s˘ a construim cˆ ate o clas˘ a pentru fiecare ¸ si s˘ a le plas˘ am . Vom clarifica modalitatea de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a ale unei aplicatii printr-un exemplu concret. atunci acestea trebuie de asemenea s˘ a corespund˘ a unor directoare ce vor descrie calea spre fi¸ sierele surs˘ a ale c˘ aror clase ¸ si interfet ¸e fac parte din pachetele respective. ci doar recomandat.2.1 Organizarea fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a Orice aplicat ¸ie nebanal˘ a trebuie s˘ a fie construit˘ a folosind o organizare ierarhic˘ a a componentelor sale. funct ¸ie. ˆ ıntr-un fi¸ sier surs˘ a nu pot exista dou˘ a clase sau interfet ¸e publice.

spatiu. ˆ ıns˘ a.java /spatiu Poliedru.java package geometrie.java Cerc. } .java package geometrie. O abordare elegant˘ a ar fi aceea ˆ ın care clasele care descriu not ¸iuni din acela¸ si domeniu sa se gaseasca ˆ ın pachete separate ¸ si directoare separate.java Sfera. avˆ and ˆ ın vedere posibila extindere a aplicat ¸iei cu noi reprezent˘ ari de not ¸iuni matematice.2.java /analiza Functie. public class Cerc { . . Ierarhia fi¸ sierelor sursa ar fi: /matematica /surse /geometrie /plan Poligon. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR 153 ˆ ın acela¸ si director ˆ ımpreuna cu un program care s˘ a le foloseasca. . public class Poligon { . } // Cerc.plan. .java package geometrie. .plan.java Clasele descrise ˆ ın fi¸ sierele de mai sus trebuie declarate ˆ ın pachete denumite corespunzator cu numele directoarelor ˆ ın care se gasesc: // Poligon. aceast˘ a abordare ar fi ineficient˘ a.java /algebra Grup.java Matematica.6. . public class Poliedru { . . } // Poliedru.

} // Functie. vom avea urm˘ atoarea organizare: /matematica /clase /geometrie /plan Poligon. Este recomandatˆ ıns˘ a ca aceast˘ a separare s˘ a fie f˘ acut˘ a automat la compilare. . ORGANIZAREA CLASELOR // Sfera. Spre deosebire de organizarea surselor.2. numele lung al unei clase trebuie s˘ a descrie calea spre acea clas˘ aˆ ın cadrul fi¸ sierelor surs˘ a. .java package analiza.java package algebra. } Matematica.spatiu.class ¸ si numele scurt al clasei sau interfet ¸ei respective.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (. .java package geometrie. Revenind la exemplul de mai sus.class Cerc. ˆ ın urma compil˘ arii fi¸ sierele surs˘ a ¸ si unit˘ a¸ tile de compilare se g˘ asesc ˆ ın acela¸ si director. Implicit.class) In urma compil˘ arii fi¸ sierelor surs˘ a vor fi generate unit˘ a¸ ti de compilare pentru fiecare clas˘ a¸ si interfat ¸˘ a din fi¸ sierele surs˘ a. public class Sfera { . ˆ ıns˘ a ele pot fi apoi organizate separat. Dup˘ a cum se observ˘ a.class trebuie s˘ a se gaseasca ˆ ıntr-o ierarhie de directoare care s˘ a reflecte numele pachetului din care face parte clasa respectiv˘ a. public class Grup { . . 6. .java este clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. relativ la directorul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste aplicat ¸ia. Dup˘ a cum ¸ stim acestea au extensia .154 CAPITOLUL 6. public class Functie { .class /spatiu . } // Grup. un fi¸ sier . .

Pentru aceasta.java -d clase 6.class Sfera.class /analiza Functie. dar numai acestea.java -d clase sau javac -classpath surse surse/Matematica. In directorul aplicatiei (matematica) cre˘ am subdirectorul clase ¸ si d˘ am comanda: javac -sourcepath surse surse/Matematica. fiecare unitate de compilare va fi plasat˘ aˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierul s˘ au surs˘ a.class Matematica.java ¸ si .2. de exemplu surse/geometrie/plan. Ins˘ a aceast˘ a organizare nu este suficient˘ a deoarece specific˘ a numai partea final˘ a din calea c˘ atre fi¸ sierele . In lipsa lui. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a trebuie s˘ a gaseasc˘ a fi¸ serul surs˘ a care o cont ¸ine. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR Poliedru. Similar.class.class 155 Crearea acestei structuri ierarhice este facut˘ a automat de c˘ atre compilator.java -d clase Opt ¸iunea -d specific˘ a directorul r˘ ad˘ acin˘ a al ierarhiei de clase.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a este necesar˘ a deoarece ˆ ın momentul cˆ and compilatorul ˆ ıntˆ alneste un nume de clas˘ a el trebuie s˘ a poat˘ a identifica acea clas˘ a. vor fi compilate ˆ ın cascad˘ a toate clasele referite de aceasta.class. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a compil˘ am explicit toate fi¸ sierele java dintr-un anumit director. unit˘ a¸ tile de compilare sunt organizate astfel pentru a da posibilitatea interpretorului s˘ a gaseasc˘ a¸ si s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie o anumit˘ a clas˘ aˆ ın timpul execut ¸iei programului. atˆ at la compilare cˆ at ¸ si la interpretare trebuie specificat˘ a lista de directoare r˘ ad˘ acin˘ a . Deoarece compil˘ am clasa principal˘ a a plicat ¸iei.6. de exemplu /matematica/clase/geometrie/plan/Poligon.2. putem folosi expresia: javac surse/geometrie/plan/*.class /algebra Grup.

Fiecare director din calea de cautare este directorul imediat superior structurii de directoare corespunz˘ atoare numelor pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele din directorul respectiv.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) Setarea c˘ aii de c˘ autare se poate face ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • Setarea variabilei de mediu CLASSPATH . calea de c˘ autare este format˘ a doar din directorul curent. Aceast˘ a list˘ a se nume¸ ste cale de cautare (classpath).spatiu.156 CAPITOLUL 6..spatiu. 6. Implicit. S˘ a consider˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei Matematica.Grup. } } Identificarea unei clase referite ˆ ın program se face ˆ ın felul urm˘ ator: • La directoarele aflate ˆ ın calea de c˘ autare se adaug˘ a subdirectoarele specificate ˆ ın import sau ˆ ın numele lung al clasei • In directoarele formate este c˘ autat un fi¸ sier cu numele clasei. In cazul ˆ ın care nu este g˘ asit nici unul sau sunt g˘ asite mai multe va fi semnalat˘ a o eroare.Sfera()..2. astfel ˆ ıncˆ at compilatorul ¸ si interpretorul s˘ a poat˘ a construi calea complet˘ a spre clasele aplicat ¸iei. import algebra. public class Matematica { public static void main(String args[]) { Poligon a = new Poligon().java: import geometrie. Definit ¸ie O cale de c˘ autare este o list˘ a de directoare sau arhive ˆ ın care vor fi c˘ autate fi¸ sierele necesare unei aplicat ¸ii. import analiza.folosind aceast˘ a variant˘ a toate aplicat ¸iile Java de pe ma¸ sina respectiv˘ a vor c˘ auta clasele necesare ˆ ın directoarele specificate ˆ ın variabila CLASSPATH. geometrie.plan.*.Sfera = new geometrie. //.Functie. ORGANIZAREA CLASELOR ˆ ın care se g˘ asesc fi¸ sierele aplicat ¸iei. .

Dintre beneficiile oferite de arhivele JAR amintim: • portabilitate .classpath <cale de cautare> <surse java> java .bat (javac -sourcepath surse surse/Matematica.jar. o organizare eficient˘ a a fi¸ sierelor aplicat ¸iei ar ar˘ ata astfel: /matematica /surse /clase compile. ARHIVE JAR UNIX: SET CLASSPATH = cale1:cale2:.3 Arhive JAR Fi¸ sierele JAR (Java Archive) sunt arhive ˆ ın format ZIP folosite pentru ˆ ımpachetarea aplicat ¸iilor Java.classpath <cale de cautare> <clasa principala> Lansarea ˆ ın execut ¸ie a aplicatiei noastre. 157 • Folosirea opt ¸iunii -classpath la compilarea ¸ si interpretarea programelor .util.este un format de arhivare independent de platform˘ a. diferent ¸a fat ¸˘ a de o arhiv˘ a ZIP obi¸ snuit˘ a fiind doar existent ¸a unui director denumit META-INF. ce cont ¸ine diverse informat ¸ii auxiliare legate de aplicat ¸ia sau clasele arhivate.. din directorul matematica.cale2.directoarele specificate astfel vor fi valabile doar pentru comanda curent˘ a: javac . Ele pot fi folosite ¸ si pentru comprim˘ ari obi¸ snuite. DOS shell (Windows 95/NT/.): SET CLASSPATH = cale1..bat (java -classpath clase Matematica) 6.3.java -d clase) run. se va face astfel: java -classpath clase Matematica In concluzie. .. sau metode ale claselor suport din pachetul java... Un fi¸ sier JAR poate fi creat folosind utilitarul jar aflat ˆ ın distribut ¸ia J2SDK...6.

1 Folosirea utilitarului jar Arhivatorul jar se g˘ ase¸ ste ˆ ın subdirectorul bin al directorului ˆ ın care este instalat kitul J2SDK.3.class • arhivarea tuturor fi¸ sierelor din directorul curent: jar cvf allfiles. Mai jos sunt prezentate pe scurt operat ¸iile uzuale: • Crearea unei arhive jar cf arhiva.jar A..jar fi¸ sier(e)-intrare • Vizualizare cont ¸inutului jar tf nume-arhiva • Extragerea cont ¸inutului jar xf arhiva. 6.> Exemple: • Arhivarea a dou˘ a fi¸ siere class: jar cf classes.dimensiunea unei aplicat ¸ii ˆ ın forma sa final˘ a este redus˘ a.class archive="arhiva.jar • Deschiderea unui applet arhivat <applet code=A. • securitate . etc) este compresat ˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR. resurse.jar * .class B. ORGANIZAREA CLASELOR • compresare .jar fi¸ sier(e)-arhivate • Executarea unei aplicat ¸ii java -jar arhiva. el poate fi ˆ ınc˘ arcat ˆ ıntr-o singur˘ a tranzact ¸ie HTTP.jar" .. • minimizarea timpului de ˆ ıncarcare a unui applet: dac˘ a appletul (fi¸ siere class. f˘ ar˘ a a fi deci nevoie de a deschide cˆ ate o conexiune nou˘ a pentru fiecare fi¸ sier.jar • Extragerea doar a unor fi¸ siere jar xf arhiva.158 CAPITOLUL 6.arhivele JAR pot fi ”semnate” electronic • mecanismul pentru lucrul cu fi¸ siere JAR este parte integrata a platformei Java.

jar cu interpretorul Java. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.jar manifest. ˆ ın care dorim s˘ a arhiv˘ am clasele aplicat ¸iei descrise mai sus.jar”. de exemplu manifest.jar vom obt ¸ine urm˘ atoarea eroare: ”Failed to load Main-Class manifest from mate.3.jar.txt geometrie analiza algebra Matematica. ˆ ın care clasa principal˘ a era Matematica. Aceasta ˆ ınseamna c˘ aˆ ın fiserul Manifest.class In urma acestei comenzi vom obtine arhiva mate.3.6. .2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate Pentru a rula o aplicat ¸ie ˆ ımpachetat˘ aˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR trebuie s˘ a facem cunoscut˘ a interpretorului numele clasei principale a aplicat ¸iei. platforma Java 2 va asocia extensiile .jar geometrie analiza algebra Matematica.txt Ambele operat ¸ii puteau fi executate ˆ ıntr-un singur pas: jar cvfm mate.jar: jar uvfm mate.java.jar manifest. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a facˆ and dublu-click pe o arhiv˘ a JAR va fi lansat˘ aˆ ın execut ¸ie aplicat ¸ia ˆ ımpachetat˘ aˆ ın acea arhiv˘ a (dac˘ a exist˘ a o clas˘ a principal˘ a). Din directorul clase vom lansa comanda: jar cvf mate.mf ce se gase¸ ste ˆ ın directorul META-INF trebuie s˘ aˆ ınregistr˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. Acest lucru ˆ ıl vom face ˆ ın doi pa¸ si: • se creeaz˘ a un fi¸ sier cu un nume oarecare. ˆ ın care vom scrie: Main-Class: Matematica • adaug˘ am aceast˘ a informat ¸ie la fi¸ sierul manifest al arhivei mate.txt. Dac˘ a vom ˆ ıncerca s˘ a lans˘ am ˆ ın execut ¸ie aceast˘ a arhiv˘ a prin comanda java -jar mate. ARHIVE JAR 159 6.class Pe sistemele Win32.

ORGANIZAREA CLASELOR .160 CAPITOLUL 6.

• Implement˘ ari: implement˘ ari concrete ale interfet ¸elor ce descriu colect ¸ii. Cele mai importante sunt: 161 . Aceste clase reprezint˘ a tipuri de date reutilizabile. Ace¸ sti algoritmi se numesc ¸ si polimorfici deoarece pot fi folosit ¸i pe implement˘ ari diferite ale unei colect ¸ii. putˆ and include obiecte de orice tip. cˆ at ¸ si pentru transmiterea unor informat ¸ii de la o metod˘ a la alta. etc. Utilizarea colect ¸iilor ofer˘ a avantaje evidente ˆ ın procesul de dezvoltare a unei aplicat ¸ii. mult ¸imi matematice. tabele de dispersie. Colect ¸iile sunt folosite atˆ at pentru memorarea ¸ si manipularea datelor. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a mult ¸imile reprezentate sunt eterogene.Capitolul 7 Colect ¸ii 7.1 Introducere O colect ¸ie este un obiect care grupeaz˘ a mai multe elemente ˆ ıntr-o singur˘ a unitate.2. definite pentru obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele ce descriu colect ¸ii. liste ˆ ınl˘ ant ¸uite. reprezentˆ and elementul de funct ¸ionalitate reutilizabil˘ a. Incepˆ and cu versiunea 1. stive. Tipul de date al elementelor dintr-o colect ¸ie este Object. fiind organizate ˆ ıntr-o arhitectur˘ a foarte eficient˘ a¸ si flexibil˘ a ce cuprinde: • Interfet ¸e: tipuri abstracte de date ce descriu colect ¸iile ¸ si permit utilizarea lor independent de detaliile implement˘ arilor. Prin intermediul colect ¸iilor vom avea acces la diferite tipuri de date cum ar fi vectori. • Algoritmi: metode care efectueaz˘ a diverse operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea sau sortarea. ˆ ın Java colect ¸iile sunt tratate ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a.

7. alte implement˘ ari nu. Platforma Java nu ofer˘ a nici o implementare direct˘ a a acestei interfet ¸e. boolean remove(Object element). cum ar fi Set sau List. • Cre¸ sterea vitezei ¸ si calit˘ a¸ tii programului: implement˘ arile efective ale colect ¸iilor sunt de ˆ ınalt˘ a performant ¸˘ a¸ si folosesc algoritmi cu timp de lucru optim. COLECT ¸ II • Reducerea efortului de programare: prin punerea la dispozit ¸ia programatorului a unui set de tipuri de date ¸ si algoritmi ce modeleaz˘ a structuri ¸ si operat ¸ii des folosite ˆ ın aplicat ¸ii. Unele implement˘ ari ale acestei interfet ¸e permit existent ¸a elementelor duplicate.162 CAPITOLUL 7. void clear(). scopul lor fiind de a permite utilizarea structurilor de date independent de modul lor de implementare. ci exist˘ a doar implement˘ ari ale unor subinterfet ¸e mai concrete. la scrierea unei aplicat ¸ii putem s˘ a ne concentr˘ am eforturile asupra problemei ˆ ın sine ¸ si nu asupra modului de reprezentare ¸ si manipulare a informat ¸iilor. boolean isEmpty(). public interface Collection { // Metode cu caracter general int size(). Iterator iterator(). // Operatii la nivel de element boolean contains(Object element). . descriind un grup de obiecte numite ¸ si elementele sale. altele nu. Astfel.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii Interfet ¸ele reprezint˘ a nucleul mecanismului de lucru cu colect ¸ii. boolean add(Object element). Unele au elementele ordonate. Collection modeleaz˘ a o colect ¸ie la nivelul cel mai general.

o2 ale colect ¸iei. // Metode de conversie in vector Object[] toArray().equals(o2). dac˘ a este folosit un comparator) trebuie s˘ a fie valid ¸ si s˘ a nu provoace except ¸ii. Fiind subclas˘ a a interfet ¸ei Set. boolean addAll(Collection c). } Set modeleaz˘ a not ¸iunea de mult ¸ime ˆ ın sens matematic. oferind metode suplimentare ce ¸ tin cont de faptul c˘ a mult ¸imea este sortat˘ a: public interface SortedSet extends Set { // Subliste SortedSet subSet(Object fromElement. O mult ¸ime nu poate avea elemente duplicate. apelul o1. Object toElement). sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei ¸ si este ment ¸inut˘ a automat la orice operat ¸ie efectuat˘ a asupra mult ¸imii. pentru orice dou˘ a obiecte o1. Singura conditt ¸ie este ca.7. SortedSet este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Set. Ordonarea elementelor se face conform ordinii lor naturale. boolean retainAll(Collection c). Dou˘ a dintre clasele standard care ofer˘ a implement˘ ari concrete ale acestei interfet ¸e sunt HashSet ¸ si TreeSet. SortedSet headSet(Object toElement). mai bine zis nu poate cont ¸ine dou˘ a obiecte o1 ¸ si o2 cu proprietatea o1. o2). Pune la dispozit ¸ie operat ¸ii care beneficiaz˘ a de avantajul ordon˘ arii elementelor. Mo¸ stene¸ ste metodele din Collection. f˘ ar˘ a a avea alte metode specifice. .compareT o(o2) (sau comparator.2. mo¸ stene¸ ste metodele acesteia. diferent ¸a principal˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a elementele dintr-o astfel de colect ¸ie sunt ordonate ascendent.compare(o1. boolean removeAll(Collection c). Object[] toArray(Object a[]). INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II 163 // Operatii la nivel de multime boolean containsAll(Collection c).

abstract boolean addAll(int index. ListIterator listIterator(int index). In plus. // Extragere sublista List subList(int from.164 CAPITOLUL 7. } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeSet. Object element). List descrie liste (secvent ¸e) de elemente indexate. Object element). Collection c). Comparator comparator(). // Cautare int indexOf(Object o). Object remove(int index). avem metode pentru acces pozit ¸ional. Object last(). Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface List extends Collection { // Acces pozitional Object get(int index). // Iterare ListIterator listIterator(). COLECT ¸ II SortedSet tailSet(Object fromElement). void add(int index. int lastIndexOf(Object o). c˘ autare ¸ si iterare avansat˘ a. // Capete Object first(). Object set(int index. int to). fat ¸˘ ade metodele definite de interfat ¸a Collection. } . Listele pot contine duplicate ¸ si permit un control precis asupra pozit ¸iei unui element prin intermediul indexului acelui element.

} } . Definitt ¸ai interfet ¸ei este prezentat˘ a mai jos: public interface Map { // Metode cu caracter general int size(). 165 Map descrie structuri de date ce asociaz˘ a fiecarui element o cheie unic˘ a. public Collection values(). Object value). // Operatii la nivel de multime void putAll(Map t). boolean isEmpty().2. boolean containsKey(Object key). LinkedList. boolean containsValue(Object value). Object getValue(). Object get(Object key). // Interfata pentru manipularea unei inregistrari public interface Entry { Object getKey(). Object remove(Object key). Obiectele de acest tip nu pot cont ¸ine chei duplicate ¸ si fiecare cheie este asociat˘ a la un singur element. // Operatii la nivel de element Object put(Object key. dup˘ a care poate fi reg˘ asit. void clear(). Ierarhia interfet ¸elor derivate din Map este independent˘ a de ierarhia derivat˘ a din Collection. Object setValue(Object value). INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II Clase standard care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a sunt: ArrayList. public Set entrySet(). // Vizualizari ale colectiei public Set keySet(). Vector.7.

Object toKey). Aceste clase sunt ˆ ın continuare disponibile ¸ si multe dintre ele au fost adaptate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at s˘ a se integreze ˆ ın noua abordare. Definit ¸ia interfet ¸ei este dat˘ a mai jos: public interface SortedMap extends Map { // Extragerea de subtabele SortedMap subMap(Object fromKey. aflarea comparatorului folosit pentru ordonare. oferind metode suplimentare pentru: extragere de subtabele. Pe lˆ ang˘ a acestea au fost create noi clase corespunz˘ atoare interfet ¸elor definite. SortedMap headMap(Object toKey).166 CAPITOLUL 7. chiar dac˘ a funct ¸ionalitatea lor era aproape identic˘ a cu cea a unei clase anterioare. SortedMap tailMap(Object fromKey). 7.2. // Capete Object first(). la care se adaug˘ a faptul c˘ a mult ¸imea cheilor dintr-o astfel de colect ¸ie este ment ¸inut˘ a ordonat˘ a ascendent conform ordinii naturale. Object last(). SortedMap este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Map. ˆ ıns˘ a acestea nu erau organizate pe ierarhia de interfet ¸e prezentat˘ aˆ ın sect ¸iunea anterioar˘ a. aflarea primei/ultimei chei.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor Inainte de versiunea 1. Este subclasa a interfet ¸ei Map. TreeMap ¸ si Hashtable. // Comparatorul folosit pentru ordonare Comparator comparator(). } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeMap. COLECT ¸ II Clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a Map sunt HashMap. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei. . exista un set de clase pentru lucrul cu colect ¸ii.

AbstractList . cum ar fi: • permit elementul null. ca ˆ ın figura de mai jos: AbstractCollection . acestea oferind de altfel ¸ si implement˘ ari concrete pentru multe din metodele definite de interfet ¸e.3. unde ’implementare’ se refer˘ a la structura intern˘ a folosit˘ a pentru reprezentarea mult ¸imii. HashTable In vechea ierarhie: Dictionary . TreeMap..HashMap. In general. Vector-Stack AbstractMap . TreeSet.˘ ALE COLECT 7. Pe lˆ ang˘ a organizarea ierarhic˘ a a interfet ¸elor implementate. ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos. clasele ce descriu colect ¸ii sunt de asemenea concepute ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. implementarea interfet ¸elor este explicit realizat˘ a la nivelul superclaselor abstracte.HashSet. IMPLEMENTARI ¸ IILOR 167 Clasele de baz˘ a care implementeaz˘ a interfet ¸e ce descriu colect ¸ii au numele de forma < Implementare >< Interf ata >..Properties Evident. • sunt serializabile. . cum ar fi ArrayList ¸ si Vector. • au definit˘ a metoda clone.AbstractSet. LinkedList Vector Map HashMap Hashtable SortedMap TreeMap A¸ sadar se observ˘ a existent ¸a unor clase care ofer˘ a aceea¸ si funct ¸ionalite. HashMap ¸ si Hashtable. ˆ ımpreun˘ a cu interfet ¸ele corespunz˘ atoare (clasele din vechiul model sunt trecute pe rˆ andul de jos): Interfat ¸a Set SortedSet List Clasa HashSet TreeSet ArrayList. clasele care descriu colect ¸ii au unele tr˘ asaturi comune.Hashtable .

for ( int i =0. out .*. De exemplu. println ( " Add : " + ( t2 . curre ntTimeM illis () . • au atˆ at constructor f˘ ar˘ a argumente cˆ at ¸ si un constructor care accept˘ a ca argument o alt˘ a colect ¸ie • exceptˆ and clasele din arhitectura veche.LinkedList import java . 7. prima fiind ˆ ın general mult mai folosit˘ a. care returneaz˘ a o reprezentare ca ¸ sir de caractere a colect ¸iei respective. COLECT ¸ II • au definit˘ a metoda toString.1: Comparare ArrayList . respectiv LinkedList ¸ si execut˘ a diverse operat ¸ii pe ea. System . public static void testAdd ( List lst ) { long t1 = System . rapiditatea reg˘ asirii acestora ¸ si timpul necesar actualiz˘ arii colect ¸iei ˆ ın cazul unor modific˘ ari. curre ntTimeM illis () . util . interfat ¸a List este implementat˘ a de clasele ArrayList ¸ si LinkedList. public class TestEficienta { final static int N = 100000. i < N .168 CAPITOLUL 7. long t2 = System . cronometrˆ and timpul necesar realiz˘ arii acestora: Listing 7. } . • permit crearea de iteratori pentru parcurgere. nu sunt sincronizate (vezi ”Fire de execut ¸ie). De ce exist˘ a atunci ¸ si clasa LinkedList ? Raspunsul const˘ aˆ ın faptul c˘ a folosind reprezent˘ ari diferite ale mult ¸imii gestionate putem obt ¸ine performante mai bune ˆ ın funct ¸ie de situat ¸ie. S˘ a consider˘ am un exemplu ce creeaza o list˘ a folosind ArrayList. i ++) lst . add ( new Integer ( i ) ) .t1 ) ) . prin realizarea unor compromisuri ˆ ıntre spat ¸iul necesar pentru memorarea datelor.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor Dup˘ a cum am vazut. fiecare interfat ¸˘ a ce descrie o colect ¸ie are mai multe implement˘ ari.

long t2 = System . ad˘ augarea elementelor este rapid˘ a pentru ambele tipuri de liste.t1 ) ) . testRemove ( lst1 ) . testAdd ( lst2 ) . ˆ ın timp ce pentru LinkedList este extrem de lent˘ a. get ( i ) . out . println ( " ArrayList " ) . List lst1 = new ArrayList () . exprimat ¸i ˆ ın secunde. curre ntTimeMillis () .01 add get remove A¸ sadar. currentTimeM illis () . testAdd ( lst1 ) . i ++) lst . for ( int i =0. for ( int i =0. println ( " Remove : " + ( t2 . sunt dat ¸i ˆ ın tabelul de mai jos: ArrayList 0.˘ A COLECT 7. out . deoarece ˆ ıntr-o list˘ aˆ ınlant ¸uit˘ a accesul la un element se face prin . System .12 0. out .14 87. long t2 = System . out . testGet ( lst2 ) . testRemove ( lst2 ) . currentTimeM illis () . } public static void main ( String args []) { System . println ( " LinkedList " ) . List lst2 = new LinkedList () . i ++) lst . testGet ( lst1 ) .45 0. System .4.t1 ) ) . FOLOSIREA EFICIENTA ¸ IILOR public static void testGet ( List lst ) { long t1 = System . println ( " Get : " + ( t2 . ArrayList ofer˘ a acces ˆ ın timp constant la elementele sale ¸ si din acest motiv folosirea lui ”get” este rapid˘ a.01 12. System . } public static void testRemove ( List lst ) { long t1 = System .05 LinkedList 0. } } 169 Timpii aproximativi de rulare pe un calculator cu performant ¸e medii. curre ntTimeMillis () . i < N . remove (0) . i < N .

• binarySearch . 7. etc.sorteaz˘ a ascendent o list˘ a referitor la ordinea s˘ a natural˘ a sau la ordinea dat˘ a de un comparator. Caracterisiticile principale ale acestor algoritmi sunt: • sunt metode de clas˘ a (statice). • au un singur argument de tip colect ¸ie. ArrayList se comport˘ a bine pentru cazuri ˆ ın care avem nevoie de reg˘ asirea unor elemente la pozit ¸ii diferite ˆ ın list˘ a.algoritm(colectie. • apelul lor general va fi de forma: Collections.amestec˘ a elementele unei liste . . COLECT ¸ II parcurgerea secvent ¸ial˘ a a listei pˆ an˘ a la elementul respectiv. [argumente]). iar LinkedList funct ¸ioneaza eficient atunci cˆ and facem multe operat ¸ii de modificare (¸ stergeri.170 CAPITOLUL 7. • majoritatea opereaz˘ a pe liste dar ¸ si pe colect ¸ii arbitrare. • shuffle . Metodele mai des folosite din clasa Collections sunt: • sort .5 Algoritmi polimorfici Algoritmii polimorfici descri¸ si ˆ ın aceast˘ a sect ¸iune sunt metode definite ˆ ın clasa Collections care permit efectuarea unor operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea. sortarea. ci c˘ a exist˘ a diferent ¸e substant ¸iale ˆ ın reprezentarea ¸ si comportamentul diferitelor implement˘ ari ¸ si c˘ a alegerea unei anumite clase pentru reprezentarea unei mult ¸imi de elemente trebuie s˘ a se fac˘ aˆ ın funct ¸ie de natura problemei ce trebuie rezolvat˘ a. ˆ ın timp ce pentru LinkedList este rapid˘ a ¸ si se face prin simpla schimbare a unei leg˘ aturi.efectueaz˘ a c˘ autarea eficient˘ a (binar˘ a) a unui element ˆ ıntr-o list˘ a ordonat˘ a. La operat ¸iunea de eliminare. Deci.opusul lui sort. folosirea lui ArrayList este lent˘ a deoarece elementele r˘ amase sufer˘ a un proces de reindexare (shift la stˆ anga). inser˘ ari). Concluzia nu este c˘ a una din aceste clase este mai ”bun˘ a” decˆ at cealalt˘ a.

intValue().returneaz˘ a o instant ¸˘ a care nu poate fi modificat˘ a a colect ¸iei respective. list.5 a limbajului Java. • swap .populeaza o lista cu un anumit element repetat de un num˘ ar de ori. • synchronizedTipColectie .returneaz˘ a minimul dintr-o colect ¸ie. introduse ˆ ın versiunea 1.6 Tipuri generice Tipurile generice. S˘ a consider˘ am un exemplu de utilizare a colect ¸iilor ˆ ınainte ¸ si dup˘ a introducerea tipurilor generice: // Inainte de 1.returneaza o enumerare a elementelor dintr-o colect ¸ie. Mai mult.5 ArrayList list = new ArrayList(). • unmodifiableTipColectie . efectul fiind impunerea tipului respectiv pentru toate elementele colect ¸iei: <TipDate>. putem rescrie secvent ¸a astfel: .get(0)). Folosind tipuri generice. Definirea unui tip generic se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ıntre paranteze unghiulare a unui tip de date Java. TIPURI GENERICE • reverse .returneaz˘ a maximul dintr-o colect ¸ie. int val = ((Integer)list. • copy .interschimb˘ a elementele de la dou˘ a pozit ¸ii specificate ale unei liste.add(new Integer(123)).inverseaz˘ a ordinea elementelor dintr-o list˘ a. • enumeration . permit ¸ˆ and tipizarea elementelor acestora. lista definit˘ a poate cont ¸ine obiecte de orice tip. 7. simplific˘ a lucrul cu colect ¸ii. trebuie s˘ a facem cast explicit de la tipul Object la Integer atunci cˆ and prelu˘ am valoarea unui element.returneaz˘ a o instant ¸˘ a sincronizat˘ a a unei colect ¸ii (vezi ”Fire de execut ¸ie”).copie elementele unei liste ˆ ın alta. • min . 171 • fill .6. In exemplul de mai sus.7. • max . de¸ si am dori ca elementele s˘ a fie doar numere ˆ ıntregi.

Toate clasele care implementeaz˘ a colect ¸ii au metode ce returneaz˘ a o enumerare sau un iterator pentru parcurgerea elementelor lor.elements. aceasta din urm˘ a este preferat˘ aˆ ın noile implement˘ ari ale colect ¸iilor.println(e. folosind tipuri generice ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().add(123). COLECT ¸ II // Dupa 1.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari Enumer˘ arile ¸ si iteratorii descriu modalit˘ a¸ ti pentru parcurgerea secvent ¸ial˘ aa unei colect ¸ii. list.get(0). varianta mai concisa for (Enumeration e = v. respectiv Iterator sau ListIterator. while (e. list. Metodele uzuale ale acestor interfet ¸e sunt prezentate mai jos.172 CAPITOLUL 7. obt ¸inem o variant˘ a mult simplificat˘ a a secvent ¸ei init ¸iale: // Dupa 1. nextElement // Parcurgerea elementelor unui vector v Enumeration e = v.add(new Integer(123)).5. ˆ ımpreun˘ a cu modalitatea lor de folosire. int val = list. Deoarece funct ¸ionalitatea interfet ¸ei Enumeration se reg˘ ase¸ ste ˆ ın Iterator. Ei sunt descri¸ si de obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele Enumeration. spre deosebire de varianta anterioar˘ a ce permitea doara aruncarea unor except ¸ie de tipul ClassCastException ˆ ın cazul folosirii incorecte a tipurilor. folosind si autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). . int val = list. 7.intValue(). ˆ ıncercarea de a utiliza ˆ ın cadrul unei colect ¸ii a unui element necorespunz˘ ator ca tip va produce o eroare la compilare. In cazul folosirii tipurilor generice.hasMoreElements()) { System.nextElement()).elements(). Dac˘ a utiliz˘ am ¸ si mecanismul de autoboxing. indiferent dac˘ a aceasta este indexat˘ a sau nu. } // sau.get(0).out.5. semnificat ¸iile lor fiind evidente: • Enumeration: hasMoreElements.

next. metodele de tip next sau prev ale iteratorilor vor returna tipul Object. hasPrevious. } • ListIterator: hasNext.7.remove(). set // Parcurgerea elementelor unui vector // si inlocuirea elementelor nule cu 0 for (ListIterator it = v. it. add. remove.next(). ITERATORI S ¸ I ENUMERARI e.next().˘ 7.println(e. . respectiv modificarea elementului curent. next. dac˘ a este cazul.) { Object obj = it.hasNext().nextElement()). Atent ¸ie Deoarece colect ¸iile sunt construite peste tipul de date Object. if (obj == null) it. } • Iterator: hasNext. cei de tip ListIterator permit ¸ si inserarea unui element la pozit ¸ia curent˘ a. it.) { Object obj = it. precum ¸ si iterarea ˆ ın ambele sensuri. set dar ¸ si prin faptul c˘ a denumirile metodelor sunt mai concise.set(new Integer(0)).) { System. previous. add. if (obj == null) it. fiind responsabilitatea noastr˘ a de a face conversie (cast) la alte tipuri de date.hasMoreElements().listIterator(). } 173 Iteratorii simpli permit eliminarea elementului curent din colect ¸ia pe care o parcurg.hasNext().out.iterator(). remove // Parcurgerea elementelor unui vector // si eliminarea elementelor nule for (Iterator it = v. Iteratorii sunt preferat ¸i enumer˘ arilor datorit˘ a posibilit˘ a¸ tii lor de a act ¸iona asupra colect ¸iei pe care o parcurg prin metode de tip remove.

2: Folosirea unui iterator import java . shuffle ( a ) . listIterator () . i <=10. // Daca elementul curent este par . // Proceseaza val . ) { Integer x = ( Integer ) it .. i. il facem 0 if ( x . } System . util .next(). next () .. le amestec˘ am. print ( " Rezultat : " + a ) .) { Integer val=(Integer)i. hasNext () .*.174 CAPITOLUL 7. .5 a limbajului Java.iterator(). // Parcurgem vectorul for ( ListIterator it = a . i ++) a . for (Iterator i = list. Astfel. exist˘ a o variant˘ a simplificat˘ a de utilizare a iteratorilor. set ( new Integer (0) ) . intValue () % 2 == 0) it . ˆ ınlocuind numerele pare cu 0. dup˘ a care le parcurgem element cu element folosind un iterator. // Amestecam elementele colectiei Collections . COLECT ¸ II In exemplul de mai jos punem ˆ ıntr-un vector numerele de la 1 la 10. out . class TestIterator { public static void main ( String args []) { ArrayList a = new ArrayList () . } } Incepˆ and cu versiunea 1. System . println ( " Vectorul amestecat : " + a ) . it . out . add ( new Integer ( i ) ) . Listing 7.hasNext(). // Adaugam numerele de la 1 la 10 for ( int i =1. o secvent ¸˘ a de genul: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().

.˘ 7. } 175 . for (Integer val : list) { // Proceseaza val .. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI } poate fi rescris˘ a astfel: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().7.

176 CAPITOLUL 7. COLECT ¸ II .

Utilitatea serializarii const˘ aˆ ın urm˘ atoarele aspecte: • Asigur˘ a un mecanism simplu de utilizat pentru salvarea ¸ si restaurarea a datelor. Tipurile primitive pot fi de asemenea serializate. obiectul va fi citit de pe disc ¸ si starea lui refacut˘ a. Acest lucru se realizeaz˘ a prin serializarea obiectului ¸ si scrierea lui pe disc ˆ ınainte de terminarea unui program. la relansarea programului. prin serializare se ˆ ıntelege procesul de scriere/citire a obiectelor. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a durata de viat ¸a a unui obiect nu este determinat˘ a de execut ¸ia unui program ˆ ın care acesta este definit . serializarea permite salvarea ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a a tuturor informat ¸iilor unui obiect pe un mediu de stocare extern programului. • Permite persistent ¸a obiectelor. Intr-un cadru mai larg.Capitolul 8 Serializarea obiectelor 8. de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea original˘ a. Procesul invers.1 Folosirea serializ˘ arii Definit ¸ie Serializarea este o metod˘ a ce permite transformarea unui obiect ˆ ıntr-o secvent ¸a ˘ de octet ¸i sau caractere din care s˘ a poat˘ a fi ref˘ acut ulterior obiectul original. Cu alte cuvinte. Acest 177 . se nume¸ ste deserializare.obiectul poate exista ¸ si ˆ ıntre apelurile programelor care ˆ ıl folosesc. apoi.

Acesta este un proces recusiv de salvare a datelor. Mediile vizuale folosesc mecanismul serializ˘ arii pentru asigurarea persistent ¸ei componentelor Bean. ˆ ıntrucˆ at celelalte obiectele referite de obiectul care se serializeaz˘ a pot referi la rˆ andul lor alte obiecte. pentru ca apoi s˘ a fie restaurate prin metode ale clasei DataInputStream. ¸ si a¸ sa mai departe. a¸ sa cum am vazut.transmiterea unor informat ¸ii ˆ ıntre platforme de lucru diferite se realizeaz˘ a unitar. de sine st˘ at˘ atoare ce pot fi utilizate ˆ ın medii vizuale de dezvoltare a aplicat ¸iilor. • Compensarea diferent ¸elor ˆ ıntre sisteme de operare . In cazul ˆ ın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv. • Transmiterea datelor ˆ ın ret ¸ea . • RMI (Remote Method Invocation) . ˆ ıntrucˆ at ea trebuie efectuat˘ a explicit de c˘ atre programator ¸ si nu este realizat˘ a automat de c˘ atre sistem. folosind clasa DataOutputStream. stare care este specificat˘ aˆ ın etapa de design a aplicat ¸iei. Un aspect important al serializ˘ arii este c˘ a nu salveaz˘ a doar imaginea unui obiect ci ¸ si toate referint ¸ele la alte obiecte pe care acesta le cont ¸ine. A¸ sadar referint ¸ele care construiesc starea unui obiect formeaz˘ a o ˆ ıntreag˘ a ret ¸ea. respectiv recept ¸ionate obiecte serializate. independent de formatul de reprezentare a datelor. • Java Beans .sunt componente reutilizabile.este o modalitate prin care metodele unor obiecte de pe o alt˘ a ma¸ sin˘ a pot fi apelate ca ¸ si cum acestea ar exista local pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia.Aplicat ¸iile ce ruleaz˘ aˆ ın ret ¸ea pot comunica ˆ ıntre ele folosind fluxuri pe care sunt trimise. Atunci cˆ and este trimis un mesaj c˘ atre un obiect ”remote” (de pe alt˘ a ma¸ sin˘ a). o asemenea abordare nu este . ordinea octet ¸ilor sau alte detalii specifice sistemelor repective. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un algoritm general de salvare a st˘ arii unui obiect nu este tocmai facil. Orice component˘ a Bean are o stare definit˘ a de valorile implicite ale propriet˘ a¸ tilor sale.178 CAPITOLUL 8. atunci salvarea informat ¸iilor ˆ ıncapsulate ˆ ın acel obiect se poate face ¸ si prin salvarea pe rˆ and a datelor. SERIALIZAREA OBIECTELOR tip de persistent ¸˘ a a obiectelor se nume¸ ste persistent ¸˘ a u¸ soar˘ a. serializarea este utilizat˘ a pentru transportul argumentelor prin ret ¸ea ¸ si pentru returnarea valorilor. dar.

Acestea implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput.writeUTF("Sir de caractere"). out.close().1. fos. prin termenul serializare ne vom referi doar la serializarea ˆ ın format binar. out. . deoarece pot ap˘ area probleme cum ar fi: variabilele membre ale obiectului pot fi instant ¸e ale altor obiecte. unele cˆ ampuri pot face referint ¸˘ a la acela¸ si obiect. respectiv writeTipPrimitiv pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. respectiv DataOutput ce declar˘ a metode de tipul readTipPrimitiv. boolean b = in. double d = in. out.1. Mai jos este prezentat un exemplu de serializare folosind clasa DataOutputStream: FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test.dat"). fie cu ObjectOutputStream ¸ si ObjectInputStream. out.1 Serializarea tipurilor primitive Serializarea tipurilor primitive poate fi realizat˘ a fie prin intermediul fluxurilor DataOutputStream ¸ si DataInputStream.writeInt(12345).345). FOLOSIREA SERIALIZARII 179 ˆ ın general suficient˘ a.˘ 8.readDouble().writeDouble(12. etc. DataOutputStream out = new DataOutputStream(fos). int i = in.dat"). 8.readInt(). In continuare. out.writeBoolean(true). Serializarea ˆ ın format binar a tipurilor primitive ¸ si a obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clase specializate ˆ ın acest scop cu ar fi: ObjectOutputStream pentru scriere ¸ si ObjectInputStream pentru restaurare. DataInputStream in = new DataInputStream(fis).flush().readBoolean().

vor exista ¸ si metode pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. Clasele ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream implementeaz˘ a interfet ¸ele ObjectInput. .close().2 Serializarea obiectelor Serializarea obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clasele ObjectOutputStream (pentru salvare) ¸ si ObjectInputStream (pentru restaurare). SERIALIZAREA OBIECTELOR String s = in. 8. Referint ¸ele la alte obiecte serializabile din cadrul obiectului curent vor duce automat la serializarea acestora iar referint ¸ele multiple c˘ atre un acela¸ si obiect sunt codificate utilizˆ and un algoritm care s˘ a poat˘ a reface ”ret ¸eaua de obiecte” la aceea¸ si stare ca atunci cˆ and obiectul original a fost salvat. fis. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a.readUTF(). 8. pentru scriere ¸ si • readObject. sau de pe care va fi restaurat un obiect serializat. pe lˆ ang˘ a metodele dedicate serializ˘ arii obiectelor. respectiv DataOutput.3 Clasa ObjectOutputStream Scrierea obiectelor pe un flux de ie¸ sire este un proces extrem de simplu. Metodele pentru serializarea obiectelor sunt: • writeObject.writeObject(referintaObiect). signatura clasei ¸ si valorile tuturor cˆ ampurile serializabile ale obiectului. Acestea sunt fluxuri de procesare.close().flush().180 CAPITOLUL 8. fluxPrimitiv. Mecanismul implicit de serializare a unui obiect va salva numele clasei obiectului.1. pentru restaurare. respectiv ObjectOutput care extind DataInput. secvent ¸a uzual˘ a fiind cea de mai jos: ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fluxPrimitiv). out. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a vor fi folosite ˆ ımpreuna cu alte fluxuri pentru scrierea/citirea efectiv˘ aa datelor pe mediul extern pe care va fi salvat.1. out.

writeUTF("Sir de caractere"). out. //sau . out. cum ar fi FileInputStream pentru date salvate ˆ ıntr-un fi¸ sier.1. Acesta este de asemenea un flux de procesare ¸ si va trebui asociat cu un flux pentru citirea efectiv˘ a a datelor. astfel ˆ ıncˆ at apeluri ca cele de mai jos sunt permise : out. FOLOSIREA SERIALIZARII 181 Exemplul de mai jos construie¸ ste un obiect de tip Date ¸ si ˆ ıl salveaz˘ aˆ ın fi¸ sierul test.writeInt(12345). fi¸ sierul rezultat va cont ¸ine informat ¸iile reprezentate ˆ ın format binar. Object obj = in. Vom vedea ˆ ın continuare c˘ a un obiect este serializabil dac˘ a este instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable.1. out. FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. out.ser.flush(). Evident.345). out.4 Clasa ObjectInputStream Odat˘ a ce au fost scrise obiecte ¸ si tipuri primitive de date pe un flux. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos). clasa pune la dispozitie ¸ si metode de tipul writeTipPrimitiv pentru serializarea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.close(). pe lˆ anga metoda de scriere a obiectelor. 8.˘ 8.writeObject("Ora curenta:"). citirea acestora ¸ si reconstruirea obiectelor salvate se va face printr-un flux de intrare de tip ObjectInputStream.writeDouble(12. fos. Deoarece implementeaz˘ a interfat ¸a DataOutput. sau InvalidClassException dac˘ a sunt probleme cu o clas˘ a necesar˘ aˆ ın procesul de serializare.ser").writeObject(new Date()). ˆ ımpreun˘ a cu un obiect de tip String. mai precis NotSerializableException dac˘ a obiectul primit ca argument nu este serializabil. Metoda writeObject arunc˘ a except ¸ii de tipul IOException ¸ si derivate din aceasta. Secvent ¸a uzual˘ a pentru deserializare este cea de mai jos: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fluxPrimitiv). out.readObject().writeBoolean(true).

pe lˆ ang˘ a metoda de citire a obiectelor.ser").readObject(). . fluxPrimitiv.readBoolean(). altfel vor ap˘ area evident except ¸ii ˆ ın procesul de deserializare. clasa pune la dispozit ¸ie ¸ si metode de tipul readTipPrimitiv pentru citirea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.readObject(). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie realizat˘ a explicit conversia la tipul corespunzator obiectului citit: Date date = in. SERIALIZAREA OBIECTELOR TipReferinta ref = (TipReferinta)in. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test.readDouble(). // corect Atent ¸ie Ca ¸ si la celelalte fluxuri de date care implemeteaz˘ a interfat ¸a DataInput citirea dintr-un flux de obiecte trebuie s˘ a se fac˘ a exact ˆ ın ordinea ˆ ın carea acestea au fost scrise.readObject().readObject(). // gresit Date date = (Date)in.readInt(). Date data = (Date)in. fis. double d = in. boolean b = in. String mesaj = (String)in. Trebuie observat c˘ a metoda readObject are tipul returnat Object.close().182 CAPITOLUL 8.readObject().readUTF(). int i = in.close(). ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis). Clasa ObjectInputStream implementeaz˘ a interfat ¸a DataInput deci. String s = in.

OBIECTE SERIALIZABILE 183 8. va fi generat˘ a o except ¸ie la execut ¸ie. In situat ¸ia ˆ ın care dorim s˘ a declar˘ am o clas˘ a serializabil˘ a dar superclasa sa nu este serializabil˘ a. In lipsa unui constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente pentru superclas˘ a. direct sau indirect.8. • Superclasa trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu un constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente. . clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze. Definit ¸ia sa complet˘ a este: package java.2. public interface Serializable { // Nimic ! } Declararea claselor ale c˘ aror instant ¸e trebuie s˘ a fie serializate este a¸ sadar extrem de simpl˘ a.2.io. Variabilele proprii vor fi init ¸ializate cu valorile de pe fluxul de intrare. 8. interfat ¸a Serializable. fiind f˘ acut˘ a prin simpla implementare a interfet ¸ei Serializable: public class ClasaSerializabila implements Serializable { // Corpul clasei } Orice subclas˘ a a unei clase serializabile este la rˆ andul ei serializabil˘ a. singurul ei scop fiind de a identifica clasele ale c˘ aror obiecte sunt serializabile. acesta fiind utilizat pentru init ¸ializarea variabilelor mo¸ stenite ˆ ın procesul de restaurare al unui obiect. atunci trebuie s˘ a avem ˆ ın vedere urm˘ atoarele lucruri: • Variabilele accesibile ale superclasei nu vor fi serializate.2 Obiecte serializabile Un obiect este serializabil dac˘ a¸ si numai dac˘ a clasa din care face parte implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. Acest lucru va fi discutat ˆ ın sect ¸iunea referitoare la personalizarea serializ˘ arii. A¸ sadar. fiind responsabilitatea clasei curente de a asigura un mecanism propriu pentru salvarea/restaurarea lor. dac˘ a dorim ca instant ¸ele unei clase s˘ a poat˘ a fi serializate. ˆ ıntrucˆ at implementeaz˘ a indirect interfat ¸a Serializable.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable Interfat ¸a Serializable nu cont ¸ine nici o declarat ¸ie de metod˘ a sau constant˘ a.

transient int y =2. declararea unei variabile membre temporare ar trebui facut˘ a astfel: transient private double temp. Listing 8. cum ar fi parole. io . transient static int z =3.2 Controlul serializ˘ arii Exist˘ a cazuri cˆ and dorim ca unele variabile membre ale unui obiect s˘ a nu fie salvate automat ˆ ın procesul de serializare. 8. cele marcate ’NU’.1: Modificatorii static ¸ si transient import java . Pentru ca un cˆ amp s˘ a nu fie salvat ˆ ın procesul de serializare el trebuie declarat cu modificatorul transient ¸ si trebuie s˘ a fie ne-static.2. static int t =4. public class Test1 implements Serializable { int x =1. // Participa la serializare In exemplele urm˘ atoare cˆ ampurile marcate ’DA’ particip˘ a la serializare. De exemplu. Cu alte cuvinte. variabilele de clas˘ a particip˘ a obligatoriu la serializare. SERIALIZAREA OBIECTELOR In procesul serializ˘ arii.184 CAPITOLUL 8. static transient int N. // DA // NU // DA // DA public String toString () { return x + " . Acestea sunt cazuri comune atunci cˆ and respectivele cˆ ampuri reprezint˘ a informat ¸ii confident ¸iale. dac˘ a este ˆ ıntˆ alnit un obiect care nu implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException ce va identifica respectiva clas˘ a neserializabil˘ a. sau variabile temporare pe care nu are rost s˘ a le salv˘ am. // Ignorata la serializare Modificatorul static anuleaz˘ a efectul modificatorului transient. } } . nu particip˘ a iar cele marcate cu ’Exceptie’ vor provoca except ¸ii de tipul NotSerializableException. Chiar declarate private ˆ ın cadrul clasei aceste cˆ ampuri particip˘ a la serializare. " + z + " .*. " + t . " + y + " .

class A { int x =1.*. y .2. // DA public String toString () { return a . atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException.3: Serializarea cˆ ampurilor mo¸ stenite import java . OBIECTE SERIALIZABILE 185 Dac˘ a un obiect ce trebuie serializat are referint ¸e la obiecte neserializabile. x + " . } public class Test2 implements Serializable { A a = new A () .8. } } Atunci cˆ and o clas˘ a serializabila deriva dintr-o alt˘ a clas˘ a.2: Membrii neserializabili import java . // Exceptie B b = new B () . " + b . io . In caz contrar. } class B implements Serializable { int y =2. salvarea cˆ ampurilor clasei p˘ arinte se va face doar dac˘ a¸ si aceasta este serializabil˘ a. Listing 8. io . subclasa trebuie s˘ a salveze explicit ¸ si cˆ ampurile mo¸ stenite. } public class Test3 extends D { public Test3 () { x = 1.*. // NU y = 2. // Obligatoriu constructor fara argumente } class D extends C implements Serializable { int y =0. class C { int x =0. Listing 8. // DA .

println ( " A fost salvat obiectul : " + obj ) . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . } } Mai jos este descrisa o aplicat ¸ie care efectueaz˘ a salvarea ¸ si restaurarea unor obiecte din cele trei clase prezentate mai sus. try { obj = in . writeObject ( obj ) . out . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) .186 CAPITOLUL 8. System . } catch ( N o t Se r i a l i z a b l e E x c e p t i o n e ) { . readObject () .4: Testarea serializ˘ arii import java . " + y . flush () . printStackTrace () . SERIALIZAREA OBIECTELOR } public String toString () { return x + " . ser " ) . out .*. } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { e . System . close () . out . ser " ) . fos . io . // Restauram FileInputStream fis = new FileInputStream ( " fisier . try { test ( new Test2 () ) . } public static void main ( String args []) throws IOException { test ( new Test1 () ) . close () . public class Exemplu { public static void test ( Object obj ) throws IOException { // Salvam FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " fisier . println ( " A fost restaurat obiectul : " + obj ) . } fis . out . Listing 8.

0. dup˘ a cum am spus. citind informat ¸iile salvate ¸ si. fiind creat pentru cazul general. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR System . 4 neserializabil: java. } test ( new Test3 () ) . Personalizarea serializarii se realizeaz˘ a prin definirea (ˆ ıntr-o clas˘ a serializabil˘ a!) a metodelor writeObject ¸ si readObject avˆ and exact signatura de mai jos: private void writeObject(java. 2 8. modifcˆ and starea obiectelor citite astfel ˆ ıncˆ at ele s˘ a corespund˘ a .ObjectOutputStream stream) throws IOException private void readObject(java. In aceste situat ¸ii.io.˘ 8. o clas˘ a poate avea nevoie de mai mult control asupra serializ˘ arii. putem s˘ aˆ ınlocuim algoritmul implicit cu unul propriu. 3. 3.3.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor Dezavantajul mecanismului implicit de serializare este c˘ a algoritmul pe care se beazeaz˘ a.io. eventual. 2. } } 187 Rezultatul acestui program va fi : A fost A fost Obiect A fost A fost salvat obiectul: 1. ad˘ augˆ and ¸ si alte informat ¸ii necesare pentru serializarea unor obiecte.ObjectInputStream stream) throws IOException.io. ClassNotFoundException Metoda writeObject controleaz˘ a ce date sunt salvate iar readObject controleaz˘ a modul ˆ ın care sunt restaurate obiectele.NotSerializableException: A salvat obiectul: 1. este posibil s˘ a extindem comportamentul implicit. println ( " Obiect neserializabil : " + e ) . 4 restaurat obiectul: 1. particularizat pentru o clas˘ a anume. out . In majoritatea cazurilor mecanismul standard este suficient ˆ ıns˘ a. se poate comporta ineficient ˆ ın anumite situat ¸ii: poate fi mult mai lent decˆ at este cazul sau reprezentarea binar˘ a generat˘ a pentru un obiect poate fi mult mai voluminoas˘ a decˆ at ar trebui. 2 restaurat obiectul: 0. De asemenea.

etc.3. putem s˘ a folosim metodele defaultWriteObject.. // Scrierea obiectului curent stream. // Adaugarea altor informatii suplimentare .ClassNotFoundException { // Restaurarea obiectului curent stream. respectiv defaultReadObject care descriu procedurile implicite de serializare.. Dac˘ aˆ ıns˘ a o clas˘ a trebuie sa-¸ si coordoneze serializarea proprie cu serializarea superclasei sale. vom avean nevoie de o clas˘ a care s˘ a reprezinte . SERIALIZAREA OBIECTELOR anumitor cerint ¸e. etc.. } private void readObject(ObjectInputStream stream) throws IOException.) // si extragerea informatiilor suplimentare . In cazul ˆ ın care nu dorim s˘ aˆ ınlocuim complet mecanismul standard. serializarea superclasei sale fiind facut˘ a automat (¸ si implicit).. 8.1 Controlul versiunilor claselor S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a realiz˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a angajat ¸ilor unei companii. // Actualizarea starii obiectului (decriptare.188 CAPITOLUL 8. atunci trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. } Metodele writeObject ¸ si readObject sunt responsabile cu serializarea clasei ˆ ın care sunt definite.) . Forma general˘ a de implementare a metodelor writeObject ¸ si readObject este: private void writeObject(ObjectOutputStream stream) throws IOException { // Procesarea campurilor clasei (criptare.defaultWriteObject().. Evident..defaultReadObject().

salariu = salariu .*. public Angajat ( String nume . io . String parola ) { this . parola = parola . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . public class GestiuneAngajati { // Lista angajatilor ArrayList ang = new ArrayList () .*. public void citire () throws IOException { FileInputStream fis = null . nume = nume . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 189 not ¸iunea de angjat. vor fi citite datele din fi¸ sier astfel ˆ ıncˆ at programul va actualiza ˆ ın permanent ¸˘ a lista angajat ¸ilor cu noi persoane. io . this .5: Prima variant˘ a a clasei Angajat import java . public int salariu .˘ 8. } } Mai jos este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie care permite introducerea de angajat ¸i ¸ si salvarea lor ˆ ıntr-un fi¸ sier. import java . this . Listing 8. int salariu . private String parola . O variant˘ a simplificat˘ a a acesteia ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8.6: Aplicat ¸ia de gestionare a angajat ¸ilor import java . . ser " ) .3. try { fis = new FileInputStream ( " angajati . La fiecare pornire a aplicat ¸iei. util .*. class Angajat implements Serializable { public String nume .

readLine () ) . print ( " Parola : " ) . " ) . String parola = stdin . startsWith ( " N " ) ) break . if ( raspuns . } catch ( File NotF o u n d E x c e p t i o n e ) { System . out .. System . readLine () . print ( " Salariu : " ) . println ( " Fisierul nou . print ( " \ nNume : " ) . int salariu = Integer . close () . } public void salvare () throws IOException { FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " angajati . print ( " Mai adaugati ? ( D / N ) " ) . printStackTrace () . add ( new Angajat ( nume . toUpperCase () . e . out . ser " ) . out . readLine () . System . parseInt ( stdin .. readObject () . System . salariu . SERIALIZAREA OBIECTELOR ang = ( ArrayList ) in . } System . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) ..190 CAPITOLUL 8. out . out . readLine () . out . in ) ) . out . String raspuns = stdin . ang . writeObject ( ang ) . while ( true ) { System . println ( " Lista angajatilor :\ n " + ang ) .. out . parola ) ) . } finally { if ( fis != null ) fis . } catch ( Exception e ) { System . } } public static void main ( String args []) throws IOException { GestiuneAngajati app = new GestiuneAngajati () . . " ) . println ( " Eroare la citirea datelor . } public void adaugare () throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . String nume = stdin .

(dar nu numai) ¸ si este salvat ˆ ın procesul de serializare ˆ ımpreun˘ a cu celelalte date. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 191 // Incarcam angajatii din fisier app . salvare () . cum ar fi variabilele sale membre. // Adaugam noi angajati app . In aceast˘ a situat ¸ie trebuie s˘ a comunic˘ am explicit c˘ a cele dou˘ a clase sunt compatibile. La restaurarea unui obiect. cum ar fi ad˘ augarea unui nou cˆ amp.˘ 8. procedura de citire a angajat ¸ilor din fi¸ sier nu va mai funct ¸iona. este generat pornind de la diverse informat ¸ii ale clasei. Dup˘ a introducerea unui num˘ ar suficient de mare de angajat ¸i ˆ ın fi¸ sier. De ce se ˆ ıntˆ amplˆ a acest lucru ? Explicat ¸ia const˘ aˆ ın faptul c˘ a mecanismul de serializare Java este foarte atent cu signatura claselor serializate. // Salvam angajatii inapoi fisier app . In cazul ˆ ın care acestea nu sunt egale. va determina modificarea num˘ arului s˘ au de versiune. adaugare () . denumit serialVersionUID. care reprezint˘ a un fel de ”amprent˘ a” a clasei obiectului. orice modificare semnificativ˘ a a clasei. ad˘ augˆ and pur ¸ si simplu cˆ ampul: . Acest num˘ ar. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul InvalidClassException ¸ si deserializarea nu va fi f˘ acut˘ a.3. Pentru fiecare obiect serializat este calculat automat un num˘ ar reprezentat pe 64 de bit ¸i. producˆ and o except ¸ie de tipul InvalidClassException. citire () . La execut ¸ia aplicat ¸iei noastre. dat poate fi sup˘ ar˘ atoare atunci cˆ and modific˘ arile aduse clasei nu stric˘ a compatibilitatea cu vechea versiune. num˘ arul de versiune salvat ˆ ın forma serializat˘ a va fi reg˘ asit ¸ si comparat cu noua semn˘ atur˘ a a clasei obiectului. } } Problema care se pune acum este urm˘ atoarea. Aceast˘ a abordare extrem de precaut˘ a este foarte util˘ a pentru prevenirea unor anomalii ce pot ap˘ area cˆ and dou˘ a versiuni de clase sunt incompatibile. clasa Angajat este modificat˘ a prin ad˘ augarea unei noi variabil˘ a membre care s˘ a ret ¸ina adresa. Aceast˘ aproblem˘ a ar fi ap˘ arut chiar dac˘ a variabila ad˘ augat˘ a era declarat˘ a de tip transient. In plus. Acest lucru se realizeaz˘ a prin setarea manual˘ a a variabilei serialVersionUID ˆ ın cadrul clasei dorite.

A¸ sadar. trebuie s˘ a recompil˘ am vechea clas˘ a Angajat ¸ si s˘ a-i afl˘ am num˘ arul de serie astfel: serialVer Angajat. parola = parola . deoarece ea nu exista ˆ ın formatul original. ci s˘ a-l foloseasc˘ a pe cel specificat de noi. public int salariu . this . io . ˆ ıns˘ a rubrica adres˘ a nu va fi init ¸ializat˘ a ˆ ın nici un fel (va fi null). adresa .192 CAPITOLUL 8. Cum putem afla ˆ ıns˘ a num˘ arul de serie al vechii clase Angajat care a fost folosit˘ a anterior la salvarea angajat ¸ilor ? Utilitarul serialVer permite generarea num˘ arului serialVersionUID pentru o clas˘ a specificat˘ a. this . public Angajat ( String nume . int salariu . SERIALIZAREA OBIECTELOR static final long serialVersionUID = /* numar_serial_clasa */. class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 56 534 93 248 680 665 29 7 L . nume = nume . La noua . Rezultatul va fi: Angajat: static final long serialVersionUID = 5653493248680665297L. private String parola .*. String parola ) { this . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . this . Vom rescrie noua clas˘ a Angajat astfel ˆ ıncˆ at s˘ a fie compatibil˘ a cu cea veche astfel: Listing 8.7: Variant˘ a compatibil˘ a a clasei Angajat import java . salariu = salariu . public String nume . } } Aplicat ¸ia noastr˘ a va funct ¸iona acum. Prezent ¸a variabilei serialVersionUID printre membrii unei clase va informa algoritmul de serialzare c˘ a nu mai calculeze num˘ arul de serie al clasei. adresa = " Iasi " .

toString () . for ( int n =0. class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 5 65 349 324 868 06 652 97 L . nume = nume . private String parola . append (( char ) ( offset + input . public Angajat ( String nume . public String nume . adresa . return sb .3. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 193 salvare a datelor. Problema const˘ aˆ ın faptul c˘ a. Varianta securizat˘ a a clasei Angajat din exemplul anterior ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a le citim de la tastatur˘ a.*.˘ 8. parola = parola . length () . Rezolvarea acestei probleme se face prin modificarea mecanismului implicit de serializare. de¸ si ˆ ın format binar. precum ¸ si prin utilizarea unei funct ¸ii de criptare a datelor.) 8.8: Varianta securizat˘ a a clasei Angajat import java . particip˘ a la serializare. salariu = salariu . implementˆ and metodele readObject ¸ si writeObject. charAt ( n ) ) ) . n < input .2 Securizarea datelor Dup˘ a cum am v˘ azut membrii privat ¸i. this . n ++) sb . adresa = " Iasi " . io .. cum ar fi parola din exemplul de mai sus. } static String criptare ( String input . ceea ce poate reprezenta un inconvenient atunci cˆ and exist˘ a cˆ ampuri confident ¸iale. this . informat ¸iile unui obiect serializat nu sunt criptate ˆ ın nici un fel ¸ si pot fi reg˘ asite cu u¸ surint ¸˘ a. public int salariu . . int offset ) { StringBuffer sb = new StringBuffer () . int salariu . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . vor fi serializate ¸ si informat ¸iile legate de adres˘ a (evident. String parola ) { this . this ..3.

3) . explicit.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable Pentru un control complet. stream .3. C l a s s N o t F o u n d E x c e p t i o n { stream . ClassNotFoundException. Pentru instant ¸e ale acestor clase doar numele clasei este salvat automat pe fluxul de obiecte. } } 8. interfat ¸a Externalizable este folosit˘ aˆ ın situat ¸ii ˆ ın care se dore¸ ste ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirea performant ¸elor algoritmului standard. -3) . parola = criptare ( parola . } private void readObject ( O bjectIn putStre am stream ) throws IOException . SERIALIZAREA OBIECTELOR private void writeObject ( Ob je ct Ou tpu tS tr ea m stream ) throws IOException { parola = criptare ( parola . al procesului de serializare.194 } CAPITOLUL 8. clasa fiind responsabil˘ a cu scrierea ¸ si citirea membrilor s˘ ai ¸ si trebuie s˘ a se coordoneze cu superclasele ei. o clas˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. public interface Externalizable extends Serializable { public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException. -3) . } A¸ sadar. public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException. Definit ¸ia interfet ¸ei Externalizable este: package java. aceste clase trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele writeExternal ¸ si readExternal ˆ ın care se va face serializarea complet˘ a a obiectelor ¸ si coordonarea cu superclasa ei. parola = criptare ( parola . Uzual. defaultRead Object () .io. mai exact cre¸ sterea vitezei procesului de serializare. . defaultWri te Ob je ct () .

} public void writeExternal ( ObjectOutput s ) throws IOException { s . } } . cod = cod . this . nume = nume . } public void readExternal ( ObjectInput s ) throws ClassNotFoundException . writeInt ( cod ) . String nume .˘ 8. class Persoana implements Externalizable { int cod . IOException { nume = s . this . String nume . } } Listing 8. cod = cod .*.10: Serializare proprie import java . int cod ) { this .3. class Persoana implements Serializable { int cod . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 195 Mai jos este prezentat˘ a o clas˘ a simpl˘ a¸ si modalitatea de rescriere a sa folosind interfat ¸a Externalizable: Listing 8. cod = s . public Persoana ( String nume .9: Serializare implicit˘ a import java . public Persoana ( String nume . nume = nume . readUTF () . io . io . int cod ) { this . readInt () .*. s . writeUTF ( nume ) .

out. Deficient ¸a acestei metode este c˘ a nu realizeaz˘ a duplicarea ˆ ıntregii ret ¸ele de obiecte corespunz˘ atoare obiectului clonat.4 Clonarea obiectelor Se ¸ stie c˘ a nu putem copia valoarea unui obiect prin instruct ¸iunea de atribuire.close(). } catch (Exception e) { . out. Object ret = in.writeObject(this). O posibilitate de a face o copie a unui obiect este folosirea metodei clone definit˘ aˆ ın clasa Object. return ret. TipReferinta o1 = new TipReferinta(). O metod˘ a clone care s˘ a realizeze o copie efectiv˘ a a unui obiect. ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer). ˆ ımpreuna cu copierea tuturor obiectelor referite de cˆ ampurile acelui obiect poate fi implementat˘ a prin mecanismul serializ˘ arii astfel: public Object clone() { try { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(). O secvent ¸a de forma: TipReferinta o1 = new TipReferinta(). Aceasta creeaz˘ a un nou obiect ¸ si init ¸ializeaz˘ a toate variabilele sale membre cu valorile obiectului clonat. obiectele referite nu vor mai fi clonate la rˆ andul lor. TipReferinta o2 = o1. SERIALIZAREA OBIECTELOR 8.close().toByteArray(). ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(baos). in.clone().196 CAPITOLUL 8. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais). nu face decˆ at s˘ a declare o nou˘ a variabil˘ a o2 ca referint ¸a la obiectul referit de o1 ¸ si nu creeaz˘ a sub nici o form˘ a un nou obiect. TipReferinta o2 = (TipReferinta) o1. In cazul ˆ ın care exist˘ a cˆ ampuri referint ¸a la alte obiecte.readObject(). byte[] buffer = baos.

8. } } 197 .4. return null. CLONAREA OBIECTELOR System.out.println(e).

198 CAPITOLUL 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR .

este un termen cu ˆ ınt ¸eles larg care se refer˘ a la toate tipurile de comunicare vizual˘ aˆ ıntre un program ¸ si utilizatorii s˘ ai. ˆ ıns˘ a ne vom ocupa ˆ ın continuare de cele care permit realizarea intefet ¸ei grafice cu utilizatorul (GUI). In momentul actual. extinzˆ and funct ¸ionalitatea acestuia ¸ si ad˘ augˆ and sau ˆ ınlocuind componente pentru dezvoltarea aplicat ¸iilor GUI.este API-ul init ¸ial pus la dispozit ¸ie ˆ ıncepˆ and cu primele versiuni de Java. • Swing . Aceasta este o particularizare a interfet ¸ei cu utilizatorul (UI).parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) creat ˆ ın urma colabor˘ arii dintre Sun. pe de o parte dificult˘ a¸ tii legate de implementarea not ¸iunii de portabilitate. cum ar fi Java Beans. prin care vom ˆ ıntelege conceptul generic de interact ¸iune dintre program ¸ si utilizatori. Limbajul Java pune la dispozit ¸ie numeroase clase pentru implementarea diverselor funct ¸ionalitati UI. bibliotecile de clase care ofer˘ a servicii grafice au suferit probabil cele mai mari schimb˘ ari ˆ ın trecerea de la o versiune la alta.1 Introducere Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI).Capitolul 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9. exist˘ a dou˘ a modalit˘ a¸ ti de a crea o aplicat ¸ie cu interfat ¸a ˘ grafic˘ a¸ si anume: • AWT (Abstract Windowing Toolkit) . De la aparit ¸ia limbajului Java. Swing se bazeaz˘ a pe modelul AWT. pe de alt˘ a parte nevoii de a integra mecanismele GUI cu tehnologii ap˘ arute ¸ si dezvoltate ulterior. Netscape ¸ si IBM. 199 . Acest lucru se datoreaz˘ a.

etc). reutilizate ˆ ın Swing. aceasta punˆ and la dispozit ¸ie o palet˘ a mult mai larg˘ a de facilit˘ a¸ ti. bare de defilare. deoarece va fi simplificat procesul de ˆ ınt ¸elegere a dezvolt˘ arii unei aplicat ¸ii GUI. butoanele. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. Obiectele grafice sunt derivate din Component. listele.awt. prin not ¸iunea de component˘ a vom ˆ ıntelege ˆ ın continuare orice obiect care poate avea o reprezentare grafic˘ a ¸ si care poate interactiona cu utilizatorul. • Funct ¸ionalitate – Definirea unor act ¸iuni care trebuie s˘ a se execute ˆ ın momentul cˆ and utilizatorul interact ¸ioneaz˘ a cu obiectele grafice ale aplicat ¸iei.200 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. – ”Ascultarea” evenimentelor generate de obiecte ˆ ın momentul interact ¸iunii cu utilizatorul ¸ si executarea act ¸iunilor corespunz˘ atoare. care poate fi o fereastr˘ a . In acest capitol vom prezenta clasele de baz˘ a¸ si mecanismul de tratare a evenimentelor din AWT. etc. controale pentru editarea textelor. ˆ ıns˘ a nu vom renunt ¸a complet la AWT deoarece aici exist˘ a clase esent ¸iale. Exemple de componente sunt ferestrele. – Crearea ¸ si a¸ sezarea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare la pozit ¸iile corespunz˘ atoare. Toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java.2 Modelul AWT Pachetul care ofer˘ a componente AWT este java. In principiu.awt. 9. dup˘ a care vom face trecerea la Swing. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafata de afi¸ sare. A¸ sadar. liste. cu except ¸ia meniurilor care descind din clasa MenuComponent. clasa Component fiind superclasa abstract˘ a a tuturor acestor clase. crearea unei aplicat ¸ii grafice presupune urm˘ atoarele lucruri: • Design – Crearea unei suprafet ¸e de afi¸ sare (cum ar fi o fereastr˘ a) pe care vor fi a¸ sezate obiectele grafice (componente) care servesc la comunicarea cu utilizatorul (butoane. Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. a¸ sa cum au fost ele definite. este de preferat ca aplicat ¸iile Java s˘ a fie create folosind tehnologia Swing.

9.2. MODELUL AWT

201

sau un applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a pe care sunt afi¸ sate va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸˘ a pe care sunt plasate componente se mai nume¸ ste container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸˘ a a unei clase derivate din Container. Clasa Container este o subclas˘ a aparte a lui Component, fiind la rˆ andul ei superclasa tuturor suprafetelor de afi¸ sare Java. A¸ sa cum am v˘ azut, interfat ¸˘ a grafic˘ a serve¸ ste interact ¸iunii cu utilizatorul. De cele mai multe ori programul trebuie s˘ a fac˘ a o anumit˘ a prelucrare ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul a efectuat o act ¸iune ¸ si, prin urmare, componentele trebuie s˘ a genereze evenimente ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea pe care au suferit-o (act ¸iune transmis˘ a de la tastatur˘ a, mouse, etc.). Incepˆ and cu versiunea 1.1 a limbajului Java, evenimentele sunt instant ¸e ale claselor derivate din AWTEvent. A¸ sadar, un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unui obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb, ˆ ıntr-un program trebuie specificat codul care se execut˘ a la aparit ¸ia unui eveniment. Tratarea evenimentelor se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator, consumator de evenimente), clase care sunt definite ˆ ın pachetul java.awt.event. In Java, orice component˘ a poate ”consuma” evenimentele generate de o alt˘ a component˘ a (vezi ”Tratarea evenimentelor”). S˘ a consider˘ am un mic exemplu, ˆ ın care cre˘ am o fereastr˘ a ce cont ¸ine dou˘ a butoane. Listing 9.1: O fereastr˘ a cu dou˘ a butoane
import java . awt .*; public class ExempluAWT1 { public static void main ( String args []) { // Crearea ferestrei - un obiect de tip Frame Frame f = new Frame ( " O fereastra " ) ; // Setarea modului de dipunere a componentelor f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Crearea celor doua butoane Button b1 = new Button ( " OK " ) ; Button b2 = new Button ( " Cancel " ) ; // Adaugarea butoanelor f . add ( b1 ) ;

202

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA
f . add ( b2 ) ; f . pack () ; // Afisarea fereastrei f . show () ;

} }

Dup˘ a cum vet ¸i observa la execut ¸ia acestui program, atˆ at butoanele ad˘ augate de noi cˆ at ¸ si butonul de ˆ ınchidere a ferestrei sunt funct ¸ionale, adic˘ a pot fi apasate, dar nu realizeaz˘ a nimic. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece nu am specificat nic˘ aieri codul care trebuie s˘ a se execute la ap˘ asarea acestor butoane. De asemenea, mai trebuie remarcat c˘ a nu am specificat nic˘ aieri dimensiunile ferestrei sau ale butoanelor ¸ si nici pozitiile ˆ ın acestea s˘ a fie plasate. Cu toate acestea ele sunt plasate unul lˆ anga celalalt, f˘ ar˘ a s˘ a se suprapun˘ a iar suprafat ¸a fereastrei este suficient de mare cˆ at s˘ a cuprind˘ a ambele obiecte. Aceste ”fenomene” sunt provocate de un obiect special de tip FlowLayout pe care l-am specificat ¸ si care se ocup˘ a cu gestionarea ferestrei ¸ si cu plasarea componentelor ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine pe suprafat ¸a ei. A¸ sadar, modul de aranjare nu este o caracteristic˘ a a suprafet ¸ei de afi¸ sare ci, fiecare container are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dimensionarea ¸ si dispunerea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare ¸ si care se numeste gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”).

9.2.1

Componentele AWT

Dup˘ a cum am spus deja, toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java.awt, clasa Component fiind superclasa abstracta a tuturor acestor clase. • Button - butoane cu eticheta format˘ a dintr-un text pe o singur˘ a linie; • Canvas - suprafat ¸˘ a pentru desenare; • Checkbox - component˘ a ce poate avea dou˘ a st˘ ari; mai multe obiecte de acest tip pot fi grupate folosind clasa CheckBoxGroup; • Choice - liste ˆ ın care doar elementul selectat este vizibil ¸ si care se deschid la ap˘ asarea lor;

9.2. MODELUL AWT

203

• Container - superclasa tuturor suprafet ¸elor de afi¸ sare (vezi ”Suprafet ¸e de afi¸ sare”); • Label - etichete simple ce pot cont ¸ine o singur˘ a linie de text needitabil; • List - liste cu select ¸ie simpl˘ a sau multipl˘ a; • Scrollbar - bare de defilare orizontale sau verticale; • TextComponent - superclasa componentelor pentru editarea textului: TextField (pe o singur˘ a linie) ¸ si TextArea (pe mai multe linii). Mai multe informat ¸ii legate de aceste clase vor fi prezentate ˆ ın sect ¸iunea ”Folosirea componentelor AWT”. Din cauza unor diferent ¸e esentiale ˆ ın implementarea meniurilor pe diferite platforme de operare, acestea nu au putut fi integrate ca obiecte de tip Component, superclasa care descrie meniuri fiind MenuComponent (vezi ”Meniuri”).

Componentele AWT au peste 100 de metode comune, mo¸ stenite din clasa Component. Acestea servesc uzual pentru aflarea sau setarea atributelor obiectelor, cum ar fi: dimensiune, pozit ¸ie, culoare, font, etc. ¸ si au formatul general getProprietate, respectiv setProprietate. Cele mai folosite, grupate pe tipul propriet˘ a¸ tii gestionate sunt: • Pozit ¸ie getLocation, getX, getY, getLocationOnScreen setLocation, setX, setY • Dimensiuni getSize, getHeight, getWidth setSize, setHeight, setWidth • Dimensiuni ¸ si pozit ¸ie getBounds setBounds • Culoare (text ¸ si fundal) getForeground, getBackground setForeground, setBackground

204

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

• Font getFont setFont • Vizibilitate setVisible isVisible • Interactivitate setEnabled isEnabled

9.2.2

Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container)

Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafat ¸˘ a, care poate fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a respectiv˘ a va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸a pe care sunt plasate componentele se nume¸ ste suprafat ¸˘ a de afi¸ sare sau container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸a a unei clase derivat˘ a din Container. O parte din clasele a c˘ aror p˘ arinte este Container este prezentat˘ a mai jos: • Window - este superclasa tututor ferestrelor. Din aceast˘ a clas˘ a sunt derivate: – Frame - ferestre standard; – Dialog - ferestre de dialog modale sau nemodale; • Panel - o suprafat ¸˘ a f˘ ar˘ a reprezentare grafic˘ a folosit˘ a pentru gruparea altor componente. Din aceast˘ a clas˘ a deriv˘ a Applet, folosit˘ a pentru crearea appleturilor. • ScrollPane - container folosit pentru implementarea automat˘ a a derul˘ arii pe orizontal˘ a sau vertical˘ a a unei componente. A¸ sadar, un container este folosit pentru a ad˘ auga componente pe suprafat ¸a lui. Componentele ad˘ augate sunt memorate ˆ ıntr-o list˘ a iar pozit ¸iile lor din aceast˘ a list˘ a vor defini ordinea de traversare ”front-to-back” a acestora ˆ ın cadrul containerului. Dac˘ a nu este specificat nici un index la ad˘ augarea unei componente, atunci ea va fi adaugat˘ a pe ultima pozit ¸ie a listei.

9.2. MODELUL AWT

205

Clasa Container cont ¸ine metodele comune tututor suprafet ¸elor de afi¸ sare. Dintre cele mai folosite, amintim: • add - permite ad˘ augarea unei componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare. O component˘ a nu poate apart ¸ine decˆ at unui singur container, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pentru a muta un obiect dintr-un container ˆ ın altul trebuie sa-l eliminam mai ˆ ıntˆ ai de pe containerul initial. • remove - elimin˘ a o component˘ a de pe container; • setLayout - stabile¸ ste gestionarul de pozit ¸ionare al containerului (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”); • getInsets - determin˘ a distant ¸a rezervat˘ a pentru marginile suprafet ¸ei de afi¸ sare; • validate - fort ¸eaz˘ a containerul s˘ a rea¸ seze toate componentele sale. Aceast˘ a metod˘ a trebuie apelat˘ a explicit atunci cˆ and ad˘ aug˘ am sau elimin˘ am componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare dup˘ a ce aceasta a devenit vizibil˘ a. Exemplu: Frame f = new Frame("O fereastra"); // Adaugam un buton direct pe fereastra Button b = new Button("Hello"); f.add(b); // Adaugam doua componente pe un panel Label et = new Label("Nume:"); TextField text = new TextField(); Panel panel = new Panel(); panel.add(et); panel.add(text); // Adaugam panel-ul pe fereastra // si, indirect, cele doua componente f.add(panel);

206

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

9.3

Gestionarea pozit ¸ion˘ arii

S˘ a consider˘ am mai ˆ ıntˆ ai un exemplu de program Java care afi¸ seaz˘ a 5 butoane pe o fereastr˘ a: Listing 9.2: Pozit ¸ionarea a 5 butoane
import java . awt .*; public class TestLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) ; f . setLayout ( new GridLayout (3 , 2) ) ; // * Button Button Button Button Button b1 b2 b3 b4 b5 = = = = = new new new new new Button ( " Button 1 " ) ; Button ( " 2 " ) ; Button ( " Button 3 " ) ; Button ( " Long - Named Button 4 " ) ; Button ( " Button 5 " ) ;

f . add ( b1 ) ; f . add ( b2 ) ; f . add ( b3 ) ; f . add ( b4 ) ; f . add ( b5 ) ; f . pack () ; f . show () ; } }

Fereastra afi¸ sata de acest program va ar˘ ata astfel:

S˘ a modific˘ am acum linia marcata cu ’*’ ca mai jos, l˘ asˆ and neschimbat restul programului: Frame f = new Frame("Flow Layout"); f.setLayout(new FlowLayout()); Fereastra afi¸ sat˘ a dup˘ a aceast˘ a modificare va avea o cu totul altfel de dispunere a componentelor sale:

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

207

Motivul pentru care cele dou˘ a ferestre arat˘ a atˆ at de diferit este c˘ a folosesc gestionari de pozit ¸ionare diferit ¸i: GridLayout, respectiv FlowLayout. Definit ¸ie Un gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) este un obiect care controleaz˘ a dimensiunea ¸ si aranjarea (pozit ¸ia) componentelor unui container. A¸ sadar, modul de aranjare a componentelor pe o suprafat ¸a de afi¸ sare nu este o caracteristic˘ a a containerului. Fiecare obiect de tip Container (Applet, Frame, Panel, etc.) are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dispunerea componentelor pe suprafat ¸a sa ¸ si anume gestionarul s˘ au de pozit ¸ionare. Toate clasele care instant ¸iaza obiecte pentru gestionarea pozit ¸ion˘ arii implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. La instant ¸ierea unui container se creeaz˘ a implicit un gestionar de pozit ¸ionare asociat acestuia. De exemplu, pentru o fereastr˘ a gestionarul implict este de tip BorderLayout, ˆ ın timp ce pentru un panel este de tip FlowLayout.

9.3.1

Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare

A¸ sa cum am v˘ azut, orice container are un gestionar implicit de pozit ¸ionare un obiect care implemeneaz˘ a interfat ¸a LayoutManager, acesta fiindu-i ata¸ sat automat la crearea sa. In cazul ˆ ın care acesta nu corespunde necesit˘ a¸ tilor noastre, el poate fi schimbat cu u¸ surint ¸˘ a. Cei mai utilizat ¸i gestionari din pachetul java.awt sunt: • FlowLayout • BorderLayout • GridLayout • CardLayout • GridBagLayout

208

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

Pe lˆ ang˘ a ace¸ stia, mai exist˘ a¸ si cei din modelul Swing care vor fi prezentat ¸i ˆ ın capitolul dedicat dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii GUI folosind Swing. Ata¸ sarea explicit˘ a a unui gestionar de pozit ¸ionare la un container se face cu metoda setLayout a clasei Container. Metoda poate primi ca parametru orice instant ¸˘ a a unei clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. Secvent ¸a de ata¸ sare a unui gestionar pentru un container, particularizat˘ a pentru FlowLayout, este: FlowLayout gestionar = new FlowLayout(); container.setLayout(gestionar); // sau, mai uzual: container.setLayout(new FlowLayout()); Programele nu apeleaz˘ aˆ ın general metode ale gestionarilor de pozit ¸ionare, dar ˆ ın cazul cˆ and avem nevoie de obiectul gestionar ˆ ıl putem obt ¸ine cu metoda getLayout din clasa Container. Una din facilit˘ a¸ tile cele mai utile oferite de gestionarii de pozit ¸ionare este rearanjarea componentele unui container atunci cˆ and acesta este redimesionat. Pozit ¸iile ¸ si dimensiunile componentelor nu sunt fixe, ele fiind ajustate automat de c˘ atre gestionar la fiecare redimensionare astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe cˆ at mai ”estetic” suprafat ¸a de afi¸ sare. Cum sunt determinate ˆ ıns˘ a dimensiunile implicite ale componentelor ? Fiecare clas˘ a derivat˘ a din Component poate implementa metodele getPreferredSize, getMinimumSize ¸ si getMaximumSize care s˘ a returneze dimensiunea implicit˘ a a componentei respective ¸ si limitele ˆ ın afara c˘ arora componenta nu mai poate fi desenat˘ a. Gestionarii de pozit ¸ionare vor apela aceste metode pentru a calcula dimensiunea la care vor afi¸ sa o component˘ a. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and dorim s˘ a plas˘ am componentele la anumite pozit ¸ii fixe iar acestea s˘ a ramˆ ana acolo chiar dac˘ a redimension˘ am containerul. Folosind un gestionar aceast˘ a pozit ¸ionare absolut˘ a a componentelor nu este posibil˘ a¸ si deci trebuie cumva s˘ a renunt ¸˘ am la gestionarea automat˘ a a containerul. Acest lucru se realizeaz˘ a prin trimitera argumentului null metodei setLayout: // pozitionare absoluta a componentelor in container container.setLayout(null); Folosind pozit ¸ionarea absolut˘ a, nu va mai fi ˆ ıns˘ a suficient s˘ a ad˘ augam cu metoda add componentele ˆ ın container, ci va trebui s˘ a specific˘ am pozit ¸ia ¸ si

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

209

dimensiunea lor - acest lucru era f˘ acut automat de gestionarul de pozit ¸ionare. container.setLayout(null); Button b = new Button("Buton"); b.setSize(10, 10); b.setLocation (0, 0); container.add(b); In general, se recomand˘ a folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare ˆ ın toate situat ¸iile cˆ and acest lucru este posibil, deoarece permit programului s˘ a aib˘ a aceea¸ si ”ˆ ınfatisare” indiferent de platforma ¸ si rezolut ¸ia pe care este rulat. Pozit ¸ionarea absolut˘ a poate ridica diverse probleme ˆ ın acest sens.

S˘ a analizam ˆ ın continuare pe fiecare din gestionarii amintit ¸i anterior.

9.3.2

Gestionarul FlowLayout

Acest gestionar a¸ seaz˘ a componentele pe suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın flux liniar, mai precis, componentele sunt ad˘ augate una dup˘ a alta pe linii, ˆ ın limita spat ¸iului disponibil. In momentul cˆ and o component˘ a nu mai ˆ ıncape pe linia curent˘ a se trece la urm˘ atoarea linie, de sus ˆ ın jos. Ad˘ augarea componentelor se face de la stˆ anga la dreapta pe linie, iar alinierea obiectelor ˆ ın cadrul unei linii poate fi de trei feluri: la stˆ anga, la dreapta ¸ si pe centru. Implicit, componentele sunt centrate pe fiecare linie iar distant ¸a implicit˘ aˆ ıntre componente este de 5 pixeli pe vertical˘ a¸ si 5 pe orizontal˘ a. Este gestionarul implicit al containerelor derivate din clasa Panel deci ¸ si al applet-urilor. Listing 9.3: Gestionarul FlowLayout
import java . awt .*; public class TestFlowLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Flow Layout " ) ; f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; Button b1 = new Button ( " Button 1 " ) ; Button b2 = new Button ( " 2 " ) ; Button b3 = new Button ( " Button 3 " ) ;

la ad˘ augarea unei componente pe o suprafat ¸˘ a gestionat˘ a de BorderLayout. ultimele dintre ele vor fi trecute pe linia urm˘ atoare: 9. ele trebuie grupate ˆ ın prealabil ˆ ıntr-un panel. f . SOUTH. corespunz˘ atoare celor patru puncte cardinale ¸ si centrului.3. add ( b1 ) . WEST. show () . deci al tuturor tipurilor de ferestre. } } Componentele ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: Redimensionˆ and fereastra astfel ˆ ıncˆ at cele cinci butoane s˘ a nu mai ˆ ıncap˘ a pe o linie. Button b5 = new Button ( " Button 5 " ) . metoda add va mai primi pe lˆ anga referint ¸a componentei ¸ si zona ˆ ın care aceasta va fi amplasat˘ a. dimeniunea componentei fiind calculata astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe ˆ ıntreg spat ¸iul de afi¸ sare oferit de regiunea respectiv˘ a. BorderLayout este gestionarul implicit pentru toate containerele care descind din clasa Window. Pentru a ad˘ auga mai multe obiecte grafice ˆ ıntr-una din cele cinci zone.clasa Panel”). f .3 Gestionarul BorderLayout Gestionarul BorderLayout ˆ ımparte suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın cinci regiuni. . f . A¸ sadar. add ( b4 ) . f . add ( b3 ) . f . f . EAST. pack () . care va fi amplasat apoi ˆ ın regiunea dorit˘ a (vezi ”Gruparea componentelor . add ( b5 ) . O component˘ a poate fi plasat˘ aˆ ın oricare din aceste regiuni. CENTER. INTERFAT ¸ A GRAFICA Button b4 = new Button ( " Long .210 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. care va fi specificat˘ a prin una din constantele clasei: NORTH. f .Named Button 4 " ) . add ( b2 ) .

BorderLayout . NORTH ) . Button ( " Sud " ) . BorderLayout . setLayout ( new BorderLayout () ) . add ( new f . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII Listing 9. 9. Num˘ arul de linii ¸ si coloane vor fi specificate ˆ ın constructorul gestionarului. f . dar pot fi modificate . awt .*. f . Button ( " Centru " ) . public class TestBorderLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Border Layout " ) . WEST ) . show () . componentele fiind plasate ˆ ın celulele tabelului de la stˆ anga la dreapta. BorderLayout .4 Gestionarul GridLayout Gestionarul GridLayout organizeaz˘ a containerul ca un tabel cu rˆ anduri ¸ si coloane. Button ( " Vest " ) . Celulele tabelului au dimensiuni egale iar o component˘ a poate ocupa doar o singur˘ a celul˘ a. add ( new f . ˆ ın timp ce centrul se redimensioneaz˘ a atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. CENTER ) .4: Gestionarul BorderLayout import java . Button ( " Est " ) .˘ 9. Redimensionarea componentelor din fiecare zon˘ a se face astfel ˆ ıncˆ at ele ocup˘ a toat˘ a zona containerului din care fac parte. estul ¸ si vestul doar pe vertical˘ a. SOUTH ) . ˆ ıncepˆ and cu primul rˆ and. add ( new f . } } Button ( " Nord " ) .3. EAST ) . add ( new f . 211 Cele cinci butoane ale ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: La redimensionarea ferestrei se pot observa urm˘ atoarele lucruri: nordul ¸ si sudul se redimensioneaz˘ a doar pe orizontal˘ a. // Apelul de mai jos poate sa lipseasca f . pack () . BorderLayout . add ( new f .3. BorderLayout .

Button ( " 4 " ) ) . pack () .5: Gestionarul GridLayout import java . awt .212 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. add ( new f . add ( new f . add ( new f . atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. f . 9. Listing 9. distant ¸a ˆ ıntre componente pe orizontal˘ a¸ si distanta ˆ ıntre rˆ andurile tabelului pot fi specificate ˆ ın constructor sau stabilite ulterior. add ( new f . De asemenea. astfel: Redimensionarea ferestrei va determina redimensionarea tuturor celulelor ¸ si deci a tuturor componentelor. add ( new f . public class TestGridLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) . add ( new f . atunci componentele vor fi plasate ˆ ıntr-o singur˘ a coloan˘ a sau linie. show () .5 Gestionarul CardLayout Gestionarul CardLayout trateaz˘ a componentele ad˘ augate pe suprafat ¸a sa ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a cu cea a dispunerii c˘ art ¸ilor de joc ˆ ıntr-un pachet. Button ( " 5 " ) ) .3. . Cele ¸ sase butoane ale ferestrei vor fi plasate pe trei rˆ anduri ¸ si dou˘ a coloane. } } Button ( " 1 " ) ) . setLayout ( new GridLayout (3 . 2) ) .*. Button ( " 3 " ) ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA ¸ si ulterior prin metodele setRows. Dac˘ a num˘ arul de linii sau coloane este 0 (dar nu ambele ˆ ın acela¸ si timp). Button ( " 6 " ) ) . f . Button ( " 2 " ) ) . f . respectiv setCols.

awt . Button card1 = new Button ( " Card 1 " ) .*. tf ) . ordinea componentelor fiind intern˘ a gestionarului. public class TestCardLayout extends Frame implements ActionListener { Panel tab . Principala utilitate a acestui gestionar este utilizarea mai eficient˘ a a spat ¸iului disponibil ˆ ın situat ¸ii ˆ ın care componentele pot fi grupate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a interact ¸ioneze la un moment dat doar cu un anumit grup (o carte din pachet). Clasa dispune de metode prin care s˘ a poat˘ a fi afi¸ sat˘ a o anumit˘ a component˘ a din pachet. butoane . tab . Button card2 = new Button ( " Card 2 " ) .˘ 9. Listing 9. CENTER ) . tab . celelalte fiind ascunse. TextField tf = new TextField ( " Text Field " ) . tab .6: Gestionarul CardLayout import java . butoane . awt .3. add ( butoane . add ( " Card 1 " . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 213 Suprafat ¸a de afi¸ sare poate fi asem˘ anat˘ a cu pachetul de c˘ art ¸i iar fiecare component˘ a este o carte din pachet. add ( " Card 2 " . . event . setLayout ( new CardLayout () ) .*. pack () . O clas˘ a Swing care implementeaz˘ a un mecansim similar este JTabbedPane. La un moment dat. public TestCardLayout () { super ( " Test CardLayout " ) . sau s˘ a se poat˘ a parcurge secvent ¸ial pachetul. add ( tab . add ( card2 ) . btn ) . Button btn = new Button ( " Button " ) . tab = new Panel () . add ( card1 ) . BorderLayout . Panel butoane = new Panel () . numai o singur˘ a component˘ a este vizibil˘ a (”cea de deasupra”). NORTH ) . BorderLayout . import java . show () .

addActionListe ner ( this ) .214 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. chiar de dimensiuni diferite. gestionar . getLayout () . } } Prima ”carte” este vizibil˘ a A doua ”carte” este vizibil˘ a 9. Spre deosebire de GridLayout. } public static void main ( String args []) { TestCardLayout f = new TestCardLayout () .6 Gestionarul GridBagLayout Este cel mai complex ¸ si flexibil gestionar de pozit ¸ionare din Java. show () . spre deosebire de acesta. INTERFAT ¸ A GRAFICA card1 . dimensiunile celulelor pot fi diferite cu singurele restrict ¸ii ca pe aceea¸ si linie s˘ a aib˘ a aceea¸ si ˆ ınalt ¸ime. Leg˘ atura dintre o component˘ a¸ si un obiect GridBagConstraints se realizeaz˘ a prin metoda setConstraints: GridBagLayout gridBag = new GridBagLayout(). num˘ arul de linii ¸ si de coloane sunt determinate automat. iar pe coloan˘ a aib˘ a aceea¸ si l˘ a¸ time. ˆ ın funct ¸ie de componentele gestionate. addActionListe ner ( this ) . zona ocupat˘ a fiind referit˘ a prin ”regiunea de afi¸ sare” a componentei respective. f . show ( tab . suprafat ¸a de afi¸ sare este considerat˘ a ca fiind un tabel ˆ ıns˘ a. getActionCommand () ) . Pentru a specifica modul de afi¸ sare a unei componente.3. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { CardLayout gestionar = ( CardLayout ) tab . o component˘ a poate ocupa mai multe celule adiacente. De asemenea. ˆ ın funct ¸ie de componentele amplasate pe suprafat ¸a de afi¸ sare. card2 . e . La fel ca ˆ ın cazul gestionarului GridLayout. ˆ ın care se specific˘ a diferite propriet˘ a¸ ti ale componentei referitoare la regiunea s˘ a de afi¸ sare ¸ si la modul ˆ ın care va fi plasat˘ aˆ ın aceast˘ a regiune. . acesteia ˆ ıi este asociat un obiect de tip GridBagConstraints.

setConstraints(componenta1. gridheight .distant ¸ele dintre component˘ a¸ si marginile suprafet ¸ei sale de afi¸ sare. • fill . va trebui s˘ a specific˘ am anumit ¸i parametri (constrˆ angeri) referitori la cum va fi plasat˘ a componenta respectiv˘ a.folosit˘ a pentru a specifica dac˘ a o component˘ a va ocupa ˆ ıntreg spat ¸iul pe care ˆ ıl are destinat.celula ce reprezint˘ a colt ¸ul stˆ anga sus al componentei. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 215 container.setConstraints(componenta2. BOTH.folosite pentru distribut ¸ia spat ¸iului liber. gridBag.˘ 9.3. weighty . care poate fi refolosit pentru mai multe componente care au acelea¸ si constrˆ angeri de afi¸ sare: gridBag. . est. sud.add(componenta). uzual au valoarea 1. vest. NONE. • insets . GridBagConstraints c = new GridBagConstraints().num˘ arul de celule pe linie ¸ si coloan˘ a pe care va fi afi¸ sat˘ a componenta. • weigthx. . ˆ ınainte de a ad˘ auga o component˘ a pe suprafat ¸a unui container care are un gestionar de tip GridBagLayout. Cele mai utilizate tipuri de constrˆ angeri pot fi specificate prin intermediul urm˘ atoarelor variabile din clasa GridBagConstraints: • gridx. • anchor . VERTICAL. c). Aceste constrˆ angeri vor fi specificate prin intermediul unui obiect de tip GridBagConstraints.setConstraints(componenta. • gridwidth. c). gridy . A¸ sadar. c). . . . gridBag. . container. valorile posibile sunt HORIZONTAL. etc.setLayout(gridBag). //Specificam restrictiile referitoare la afisarea componentei .folosit˘ a atunci cˆ and componenta este mai mic˘ a decˆ at suprafat ¸a sa de afi¸ sare pentru a fort ¸a o anumit˘ a dispunere a sa: nord.

*. gbc . gbc . int x .0. Listing 9. awt . public class TestGridBag Layout { static Frame f . gbc = new GridBa gC ons tr ai nt s () .0. static void adauga ( Component comp . a fost creat˘ a o metod˘ a responsabil˘ a cu setarea valorilor gridx. setConstraints ( comp . INTERFAT ¸ A GRAFICA Ca exemplu. static GridBagLayout gridBag . int y . gridwidth. gbc . Pentru a simplifica codul. static GridBagConstr aint s gbc . gridheight ¸ si ad˘ augarea unei componente cu restrict ¸iile stabilite pe fereastr˘ a. gridx = x . gridBag . gbc . gridy. weightx = 1. } public static void main ( String args []) { f = new Frame ( " Test GridBagLayout " ) . int w . gbc ) .216 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. gbc .7: Gestionarul GridBagLayout import java . gridheight = h . f . int h ) { gbc . gridy = y . gridwidth = w . s˘ a realiz˘ am o fereastr˘ a ca ˆ ın figura de mai jos. . gridBag = new GridBagLayout () . add ( comp ) . weighty = 1.

gbc . 0 . 1) . 2 . 30) . f . BOTH . 5 . adauga ( mesaj . adauga ( salvare . f . 1 . 3 . pack () . CENTER . gbc . CENTER ). 3 . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII gbc . 1 . 0 . 1 . HORIZONTAL . anchor = GridBagCon st ra in ts . fill = GridBagConst ra in ts . 1) . 2 . show () .3. 2 . 30) . 24) ) . 4 . Label . setBackground ( Color . fill = GridBagConst ra in ts . 1 . fill = GridBagConst ra in ts . 1) . 1 . adauga ( iesire . 2 . } } . Button adaugare = new Button ( " Adaugare " ) . EAST . 4 . 0 . TextField salariu = new TextField ( " " . gbc . 3 . 5) . TextField nume = new TextField ( " " . HORIZONTAL . gbc . 2 . adauga ( adaugare . fill = GridBagConst ra in ts . NONE . Button iesire = new Button ( " Iesire " ) . 1 . BOLD . NONE . Font . gbc . 1 . Button salvare = new Button ( " Salvare " ) . adauga ( nume . Label etNume = new Label ( " Nume : " ) . mesaj . 217 Label mesaj = new Label ( " Evidenta persoane " . setLayout ( gridBag ) . 1 . 5 . Label etSalariu = new Label ( " Salariu : " ) . setFont ( new Font ( " Arial " . adauga ( salariu . mesaj . insets = new Insets (5 . 1) . anchor = GridBagCon st ra in ts . gbc . adauga ( etSalariu . 1) . 1) . gbc . adauga ( etNume . f . 2) . 0 . fill = GridBagConst ra in ts . 4 . 2 . 2) . yellow ) .˘ 9.

20) ) .8: Gruparea componentelor import java . folosind metoda setLayout. se recomand˘ a gruparea componentelor ˆ ınrudite ca funct ¸ii astfel ˆ ıncˆ at s˘ a putem fi siguri c˘ a. o aranjare eficient˘ a a componentelor unei ferestre ˆ ınseamn˘ a: • gruparea componentelor ”ˆ ınfrat ¸ite” (care nu trebuie s˘ a fie despart ¸ite de gestionarul de pozit ¸ionare al ferestrei) ˆ ın panel-uri.*. ele se vor g˘ asi ˆ ımpreun˘ a. extensie a superclasei Container. intro . Panel intro = new Panel () . add ( new List (10) ) . El nu are o reprezentare vizibil˘ a.218 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. setLayout ( new FlowLayout () ) .3. intro . lista .7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) Plasarea componentelor direct pe suprafat ¸a de afi¸ sare poate deveni incomod˘ a ˆ ın cazul ˆ ın care avem multe obiecte grafice. Un panel este cel mai simplu model de container. awt . indiferent de gestionarul de pozit ¸ionare al suprafet ¸ei de afi¸ sare. add ( new Label ( " Text : " ) ) . . prin specificarea unui gestionar de pozit ¸ionare corespunz˘ ator. setLayout ( new GridLayout (1 . add ( new Button ( " Stergere " ) ) . Pentru a aranja corespunz˘ ator componentele grupate ˆ ıntr-un panel. lista . inclusiv pentru alte panel-uri. add ( new TextField ( " " . acestuia i se poate specifica un gestionar de pozit ¸ionare anume. intro . A¸ sadar. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. Panel lista = new Panel () . prin specificarea gestionarului de pozit ¸ionare al ferestrei. Gestionarul implicit pentru containerele de tip Panel este FlowLayout. intro . Clasa care instant ¸iaza aceste obiecte este Panel. • aranjarea panel-urilor pe suprafat ¸a ferestrei. 3) ) . rolul s˘ au fiind de a oferi o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare pentru componente grafice. public class TestPanel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Panel " ) . Gruparea componentelor se face ˆ ın panel-uri. add ( new Button ( " Adaugare " ) ) . Listing 9. Din acest motiv. • aranjarea componentelor unui panel. lista .

add ( new Button ( " Salvare " ) ) . TRATAREA EVENIMENTELOR 219 Panel control = new Panel () . BorderLayout . BorderLayout . add ( new Button ( " Iesire " ) ) . f . control . SOUTH ) . Interceptarea evenimentelor generate de componentele unui program se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator. f . Exemple de evenimente sunt: ap˘ asarea unui buton. Componentele care genereaz˘ a anumite evenimente se mai numesc ¸ si surse de evenimente. add ( intro . ˆ ınchiderea sau redimensionarea unei ferestre. add ( control . etc. consumator de evenimente). BorderLayout . show () . f . A¸ sadar. control . pentru a scrie cod care s˘ a se execute ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul interactioneaz˘ a cu o component˘ a grafic˘ a trebuie s˘ a facem urm˘ atoarele lucruri: • s˘ a scriem o clas˘ a de tip listener care s˘ a ”asculte” evenimentele produse de acea component˘ a¸ si ˆ ın cadrul acestei clase s˘ a implement˘ am metode specifice pentru tratarea lor. pack () . .4 Tratarea evenimentelor Un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unei componente grafice ¸ si reprezint˘ a mecanismul prin care utilizatorul comunic˘ a efectiv cu programul. f . f . orice obiect poate ”consuma” evenimentele generate de o anumit˘ a component˘ a grafic˘ a. NORTH ) . CENTER ) . } } 9.9. In Java. modificarea textului ˆ ıntr-un control de editare.4. add ( lista .

... Acest lucru se realizeaz˘ a prin implementarea unei interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment. etc. Astfel. INTERFAT ¸ A GRAFICA • s˘ a comunic˘ am componentei surs˘ a c˘ a respectiva clasa ˆ ıi ”ascult˘ a” evenimentele pe care le genereaz˘ a. Fiecare interfat ¸˘ a define¸ ste una sau mai multe metode care vor fi apelate automat la aparit ¸ia unui eveniment: class AscultaButoane implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Metoda interfetei ActionListener . ca orice altceva ˆ ın Java. De exemplu. } } Intrucˆ at o clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. ea va putea s˘ a asculte evenimente de mai multe tipuri: . etc.220 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. cel generat de modificarea unui text de clasa TextEvent. mai precis ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea utilizatorului asupra acesteia. cu alte cuvinte s˘ aˆ ınregistr˘ am acea clas˘ a drept ”consumator” al evenimentelor produse de componenta respectiv˘ a.. O clas˘ a consumatoare de evenimente (listener) poate fi orice clas˘ a care specifica ˆ ın declarat ¸ia sa c˘ a dore¸ ste s˘ a asculte evenimente de un anumit tip. pentru TextEvent interfat ¸˘ a care trebuie implementata este TextListener. Clasele care descriu aceste obiecte se ˆ ımpart ˆ ın mai multe tipuri ˆ ın funct ¸ie de componenta care le genereaz˘ a. } } class AscultaTexte implements TextListener { public void textValueChanged(TextEvent e) { // Metoda interfetei TextListener . Pentru fiecare tip de eveniment exist˘ a o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a obiecte de acel tip. pentru ascultarea evenimentelor de tip ActionEvent clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ActionListener. Toate aceste clase sunt derivate din superclasa AWTEvent. lista lor complet˘ a fiind prezentat˘ a ulterior. evenimentul generat de act ¸ionarea unui buton este descris de clasa ActionEvent. Toate aceste interfet ¸e sunt derivate din EventListener. obiecte. Evenimentele sunt.

4. Am spus lista. iar eliminarea ei din aceast˘ a list˘ a cu removeTipEvenimentListener. Inregistrarea unei clase ˆ ın lista ascult˘ atorilor unei componente se face cu metode din clasa Component de tipul addTipEvenimentListener.1 Exemplu de tratare a evenimentelor Inainte de a detalia aspectele prezentate mai sus... awt . } public void textValueChanged(TextEvent e) { . tratarea evenimentelor ˆ ın Java se desf˘ a¸ soar˘ a astfel: • Componentele genereaz˘ a evenimente cˆ and ceva ”interesant” se ˆ ıntˆ ampl˘ a.”. repectiv ”Cancel”.9: Ascultarea evenimentelor a dou˘ a butoane import java . • Sursele evenimentelor permit oric˘ arei clase s˘ a ”asculte” evenimentele sale prin metode de tip addXXXListener. TRATAREA EVENIMENTELOR class Ascultator implements ActionListener. pentru ca evenimentele unei componente s˘ a fie interceptate de c˘ atre o instant ¸˘ a a unei clase ascult˘ ator. Listing 9. import java . deoarece evenimentele unei componente pot fi ascultate de oricˆ ate clase.. } } 221 Vom vedea ˆ ın continuare metodele fiec˘ arei interfet ¸e pentru a ¸ sti ce trebuie s˘ a implementeze o clas˘ a consumatoare de evenimente. Sumarizˆ and.*..4. TextListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { . s˘ a consider˘ am un exemplu de tratare a evenimentelor. unde XXX este un tip de eveniment.. Vom crea o fereastr˘ a care s˘ a cont ¸in˘ a dou˘ a butoane cu numele ”OK”.acestea descriu metode ce vor fi apelate automat la aparit ¸ia evenimentelor. awt . La ap˘ asarea fiec˘ arui buton vom scrie pe bara de titlu a ferestrei mesajul ”Ati apasat butonul . event .*. cu condit ¸ia ca acestea s˘ a fie ˆ ınregistrate la componenta respectiv˘ a. . aceast˘ a clas˘ a trebuie ˆ ınregistrata ˆ ın lista ascult˘ atorilor componentei respective.9. 9.. • O clas˘ a care ascult˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment . A¸ sa cum am spus mai devreme.

addActionListener ( listener ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . In exemplul de mai sus am definit clasa Ascultator pentru a intercepta evenimentele produse de cele dou˘ a butoane ¸ si din acest motiv a trebuit s˘ a trimitem ca parametru constructorului clasei o referint ¸a la fereastra noastr˘ a. add ( b2 ) . } } Nu este obligatoriu s˘ a definim clase speciale pentru ascultarea evenimentelor. setTitle ( " Ati apasat " + e . // instanta a clasei Ascultator . Mai simplu ar fi fost s˘ a folosim chiar clasa Fereastra pentru a trata evenimentele produse de componentele sale. Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . Vom modifica put ¸in ¸ si . setLayout ( new FlowLayout () ) . // Ambele butoane sunt ascultate de obiectul listener . Ascultator listener = new Ascultator ( this ) . addActionListener ( listener ) . b1 . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { f . show () . b2 . Button b1 = new Button ( " OK " ) . add ( b1 ) . definita mai jos } } class Ascultator implements ActionListener { private Fereastra f . f . 100) . getActionCommand () ) . f = f . setSize (200 . public Ascultator ( Fereastra f ) { this .222 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. } } public class TestEvent1 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) .

} } } public class TestEvent2 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . addActionListener ( this ) . Listing 9. // Terminam aplicatia if ( e . event .metoda getSource. show () .*.9. TRATAREA EVENIMENTELOR 223 aplicat ¸ia pentru a pune ˆ ın evident ¸a o alt˘ a modalitate de a determina componenta generatoare a unui eveniment . f .4. this . // Ambele butoane sunt ascultate in clasa Fereastra // deci ascultatorul este instanta curenta : this } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( e . import java . addActionListener ( this ) .*. ok . getSource () == exit ) System . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Button exit = new Button ( " Exit " ) .10: Tratarea evenimentelor ˆ ın ferestr˘ a import java . awt . setLayout ( new FlowLayout () ) . exit (0) . awt . int n =0. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { Button ok = new Button ( " OK " ) . } } . add ( exit ) . getSource () == ok ) { n ++. setSize (200 . exit . add ( ok ) . setTitle ( " Ati apasat OK de " + n + " ori " ) . 100) .

tastare MouseEvent Operat ¸iuni cu mouse-ul: click. selectarea unui articol dintr-o list˘ a. pierdere foucs KeyEvent Ap˘ asare.etc. WindowEvent Operat ¸iuni asupra ferestrelor: minimizare. tastarea literei ’A’ va genera trei evenimente: unul pentru ap˘ asare. Evenimentele de nivel jos reprezint˘ a o interact ¸iune de nivel jos cum ar fi o ap˘ asare de tast˘ a. etc. redimensionare.224 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. maximizare. Evenimentele semantice reprezint˘ a interact ¸iunea cu o component˘ a GUI: ap˘ asarea unui buton. unul pentru eliberare ¸ si unul pentru tastare. afi¸ sare ContainerEvent Ad˘ augare pe container. eliminare FocusEvent Obt ¸inere.2 Tipuri de evenimente Evenimentele se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: de nivel jos ¸ si semantice. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile aplicat ¸ie putem scrie cod pentru tratarea fiec˘ arui eveniment ˆ ın parte. drag. mi¸ scarea mouse-ului. orice clas˘ a poate asculta evenimente de orice tip cu condit ¸ia s˘ a implementeze interfet ¸ele specifice acelor tipuri de evenimente. etc. 9. sau o operat ¸ie asupra unei ferestre. In tabelul de mai jos sunt enumerate clasele ce descriu aceste evenimente ¸ si operat ¸iunile efectuate (asupra unei componente) care le genereaz˘ a: ComponentEvent Ascundere. O anumit˘ a act ¸iune a utilizatorului poate genera mai multe evenimente.4. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. Clasele care descriu aceste tipuri de evenimente sunt: ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent Act ¸ionare Ajustarea unei valori Schimbarea st˘ arii Schimbarea textului . De exemplu. deplasare. eliberare taste.

pentru fiecare interfat ¸˘ a. Tabelul de mai jos prezint˘ a. . cum ar fi Component. prezentate sub forma interfet ¸elor corespunz˘ atoare. TRATAREA EVENIMENTELOR 225 Urm˘ atorul tabel prezint˘ a componentele AWT ¸ si tipurile de evenimente generate. evenimentele generate de o superclas˘ a. Component Container Window Button List MenuItem TextField Choice Checkbox List CheckboxMenuItem Scrollbar TextField TextArea ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener ContainerListener WindowListener ActionListener ItemListener AdjustmentListener TextListener Observat ¸i c˘ a de¸ si exist˘ a o singur˘ a clas˘ a MouseEvent. Acest lucru a fost f˘ acut deoarece evenimentele legate de deplasarea mouse-ului sunt generate foarte frecvent ¸ si recept ¸ionarea lor poate avea un impact negativ asupra vitezei de execut ¸ie.9. Evident. de exemplu. Orice clas˘ a care trateaz˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele interfet ¸elor corespunz˘ atoare. se vor reg˘ asi ¸ si pentru toate subclasele sale. ˆ ın situat ¸ia cˆ and tratarea acestora nu ne intereseaz˘ a ¸ si dorim s˘ a trat˘ am doar evenimente de tip click. exist˘ a dou˘ a interfet ¸e asociate MouseListener ¸ si MouseMotionListener.4. metodele puse la dispozitie ¸ si care trebuie implementate de c˘ atre clasa ascult˘ ator.

care este sursa evenimentului pe care ˆ ıl trat˘ am pentru a putea react ¸iona ˆ ın consecint ¸˘ a. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a diferent ¸iem doar tipul componentei surs˘ a. Toate tipurile de evenimente mo¸ stenesc metoda getSource care returneaz˘ a obiectul responsabil cu generarea evenimentului.226 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA Interfat ¸˘ a ActionListener AdjustmentListener Metode actionPerformed(ActionEvent e) adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) componentHidden(ComponentEvent e) ComponentListener componentMoved(ComponentEvent e) componentResized(ComponentEvent e) componentShown(ComponentEvent e) ContainerListener componentAdded(ContainerEvent e) componentRemoved(ContainerEvent e) FocusListener focusGained(FocusEvent e) focusLost(FocusEvent e) ItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) keyPressed(KeyEvent e) KeyListener keyReleased(KeyEvent e) keyTyped(KeyEvent e) mouseClicked(MouseEvent e) mouseEntered(MouseEvent e) MouseListener mouseExited(MouseEvent e) mousePressed(MouseEvent e) mouseReleased(MouseEvent e) MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent e) mouseMoved(MouseEvent e) TextListener textValueChanged(TextEvent e) windowActivated(WindowEvent e) windowClosed(WindowEvent e) windowClosing(WindowEvent e) WindowListener windowDeactivated(WindowEvent e) windowDeiconified(WindowEvent e) windowIconified(WindowEvent e) windowOpened(WindowEvent e) In cazul ˆ ın care un obiect listener trateaz˘ a evenimente de acela¸ si tip provocate de componente diferite. este necesar s˘ a putem afla. ˆ ın cadrul uneia din metodele de mai sus. .

returneaz˘ a eticheta butonului care a fost ap˘ asat.4. TRATAREA EVENIMENTELOR putem folosi operatorul instanceof. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and acest lucru poate deveni sup˘ arator. if (tf == nume) { // A fost editata componenta ’nume’ } .getSource(). } } 227 Pe lˆ ang˘ a getSource.. Astfel de particularit˘ a¸ ti vor fi prezentate mai detaliat ˆ ın sect ¸iunile dedicate fiecˆ arei componente ˆ ın parte. implicit. if (btn == ok) { // A fost apasat butonul ’ok’ } . Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implementeze obligatoriu toate metodele definite de acea interfat ¸˘ a.. obiectele ce descriu evenimente pot pune la dispozit ¸ie ¸ si alte metode specifice care permit aflarea de informat ¸ii legate de evenimentul generat. mai ales atunci cˆ and nu ne intereseaz˘ a decˆ at o singura metod˘ a a interfet ¸ei. } if (sursa instanceof TextField) { // S-a apasat Enter dupa editarea textului TextField tf = (TextField) sursa.. De exemplu. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod pentru unele dintre ele.4. Un exemplu sugestiv este urm˘ atorul: o fereastr˘ a care nu are specificat cod pentru tratarea evenimentelor sale nu poate fi ˆ ınchis˘ a cu butonul standard .3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime Am vazut c˘ a o clas˘ a care trateaz˘ a evenimente de un anumit tip trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a corespunz˘ atoare acelui tip. public void actionPerformed(ActionEvent e) { Object sursa = e. if (sursa instanceof Button) { // A fost apasat un buton Button btn = (Button) sursa. ActionEvent cont ¸ine metoda getActionCommand care. 9.9..

Listing 9. } // Metodele interfetei WindowListener public void windowOpened ( WindowEvent e ) {} public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminare program System . Singura metod˘ a care ne intereseaz˘ a este windowClosing. addWindowList ener ( this ) . Pentru a realiza acest lucru trebuie interceptat evenimentul de ˆ ınchidere a ferestrei ˆ ın metoda windoClosing ¸ si apelat˘ a metoda dispose de ˆ ınchidere a ferestrei. class Fereastra extends Frame implements WindowListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . f . awt .exit pentru terminarea programului. chiar dac˘ a nu scriem nici un cod pentru unele dintre ele. event . Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am interfat ¸a WindowListener care are nu mai put ¸in de ¸ sapte metode. INTERFAT ¸ A GRAFICA marcat cu ’x’ din colt ¸ul dreapta sus ¸ si nici cu combinat ¸ia de taste Alt+F4. ˆ ın cazul cˆ and este vorba de fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei. import java . this . } } Observat ¸i c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am toate metodele interfet ¸ei.*. exit (0) . Pentru a evita scrierea inutil˘ a a . sau System. ˆ ın care specific˘ am ce trebuie f˘ acut atunci cˆ and utilizatorul doreste s˘ aˆ ınchid˘ a fereastra. } public void windowClosed ( WindowEvent e ) {} public void windowIconified ( WindowEvent e ) {} public void windowDeiconified ( WindowEvent e ) {} public void windowActivated ( WindowEvent e ) {} public void windowDeact ivated ( WindowEvent e ) {} } public class TestWind ow Lis te ne r { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowListener " ) . show () . awt .11: Implementarea interfet ¸ei WindowListener import java .*.228 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

. this . De exemplu. Aceste clase se numesc adaptori. Dup˘ a cum at ¸i observat fat ¸˘ ade exemplul anterior. acesta devenind mult mai lizibil. adaptorul interfet ¸ei WindowListener este WindowAdapter iar folosirea acestuia este dat˘ aˆ ın exemplul de mai jos: Listing 9.*. f .12: Extinderea clasei WindowAdapter import java . s˘ a extindem adaptorul corespunz˘ ator interfet ¸ei respective (dac˘ a are!) ¸ si s˘ a supradefinim doar metodele care ne intereseaz˘ a (cele ˆ ın care vrem s˘ a scriem o anumit˘ a secvent ¸˘ a de cod). } } class Ascultator extends WindowAdapter { // Suprdefinim metodele care ne intereseaza public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. show () . event . } } Avantajul clar al acestei modalit˘ a¸ ti de tratare a evenimentelor este reducerea codului programului.9. class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. import java .4. ˆ ın loc s˘ a implement˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a¸ si implicit toate metodele sale. TRATAREA EVENIMENTELOR 229 acestor metode. Ins˘ a exist˘ a¸ si dou˘ a dezavantaje majore. exist˘ a o serie de clase care implementeaz˘ a interfet ¸ele de tip ”listener” f˘ ar˘ a a specifica nici un cod pentru metodele lor. awt . awt . addWindowListener ( new Ascultator () ) . } } public class TestWindowAdapter { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowAdapter " ) . exit (0) . Scopul unei astfel de clase este ca la crearea unui ”ascult˘ ator” de evenimente.

va crea o metod˘ a a clasei respective. Vom vedea ˆ ıns˘ a c˘ a acest dezavantaj poate fi eliminat prin folosirea unei clase anonime. Interfet ¸ele care nu au un adaptor sunt cele care definesc o singur˘ a metod˘ a¸ si prin urmare crearea unei clase adaptor nu ˆ ısi are rostul. iar clasele anonime sunt clase interne folosite pentru instant ¸ierea unui singur obiect de un anumit tip. INTERFAT ¸ A GRAFICA clasa Fereastra nu poate extinde WindowAdapter deoarece ea extinde deja clasa Frame ¸ si din acest motiv am construit o nou˘ a clas˘ a numit˘ a Ascultator. } } In tabelul de mai jos sunt dat ¸i tot ¸i adaptorii interfet ¸elor de tip ”listener” . Un alt dezavantaj este c˘ a orice gre¸ seal˘ a de sintax˘ aˆ ın declararea unei metode a interfet ¸ei nu va produce o eroare de compilare dar nici nu va supradefini metoda interfet ¸ei ci. pur ¸ si simplu.exit(0).230 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.se oberv˘ a c˘ a o interfat ¸˘ a XXXListener are un adaptor de tipul XXXAdapter. Interfat ¸a ActionListener AdjustemnrListener ComponentListener ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener Adaptor nu are nu are ComponentAdapter ContainerAdapter FocusAdapter nu are KeyAdapter MouseAdapter MouseMotionAdapter nu are WindowAdapter S ¸ tim c˘ a o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a declarat˘ aˆ ın cadrul altei clase. class Ascultator extends WindowAdapter { // In loc de windowClosing scriem WindowClosing // Nu supradefinim vreo metoda a clasei WindowAdapter // Nu da nici o eroare // Nu face nimic ! public void WindowClosing(WindowEvent e) { System. Un exemplu tipic de folosire a lor este instant ¸ierea .

9. getY () .*. getGraphics () . 1 .13: Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime import java . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminam aplicatia System . e . getY () . } }) . random () * 50) . int raza = ( int ) ( Math . label . NORTH ) . getX () . setBackground ( Color . raza . } }) . setSize (400 . getX () . drawOval ( e . raza ) .*. this . ad dM ous eM oti on Li st e n e r ( new Mo us eM ot ion Ad ap te r () { public void mouseMoved ( MouseEvent e ) { // Desenam un punct la coordonatele mouse . setColor ( Color . final Label label = new Label ( " " . awt . add ( label . .4. CENTER ) . Listing 9. " ) . this . blue ) . yellow ) . } }) . exit (0) . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . 400) . Label . g . fillOval ( e . this . e . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { // Desenam un cerc la fiecare click de mouse label . Graphics g = Fereastra . g . 1) . import java . event . setText ( " Click . g .ului Graphics g = Fereastra . TRATAREA EVENIMENTELOR 231 adaptorilor direct ˆ ın corpul unei clase care cont ¸ine componente ale c˘ aror evenimente trebuie tratate. BorderLayout . awt . this ... this . getGraphics () .

} }) . } } public class TestAdapters { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test adaptori " ) .1 Clasa Window Clasa Window este rar utilizat˘ aˆ ın mod direct deoarece permite doar crearea unor ferestre care nu au chenar ¸ si nici bar˘ a de meniuri. addKeyListener ( new KeyAdapter () { public void keyTyped ( KeyEvent e ) { // Afisam caracterul tastat label . getKeyChar () + " " ) . O categorie aparte a acestor containere o reprezint˘ a ferestrele. setText ( " Ati tastat : " + e . O aplicat ¸ie Java cu intefat ¸˘ a grafic˘ a va fi format˘ a din una sau mai multe ferestre. o fereastr˘ a nou creat˘ a nu este vizibil˘ a. show () .232 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA this . care sunt de altfel mo¸ stenite de toate subclasele sale.5 Folosirea ferestrelor Dup˘ a cum am v˘ azut suprafet ¸ele de afi¸ sare ale componentelor sunt extensii ale clasei Container. f . • hide . . una dintre ele fiind numit˘ a fereastra principal˘ a.face vizibil˘ a fereastra. Implicit. } } 9.5. Metodele mai importante ale clasei Window.face fereastra invizibil˘ a f˘ ar˘ a a o distruge ˆ ıns˘ a. pentru a redeveni vizibila se poate apela metoda show. sunt date de mai jos: • show . Acestea sunt descrise de clase derivate din Window. Este util˘ a atunci cˆ and dorim s˘ a afi¸ sam ferestre care nu interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul ci doar ofer˘ a anumite informat ¸ii. 9. cele mai utilizate fiind Frame ¸ si Dialog.

*.returneaz˘ a componenta ferestrei care are focus-ul (dac˘ a fereastra este activ˘ a).*.. . } } Crearea ferestrelor prin instant ¸ierea direct˘ a a obiectelor de tip Frame este mai put ¸in folosit˘ a.show(). trebuie apelat˘ aˆ ın general dup˘ a ad˘ augarea tuturor componentelor pe suprafat ¸a ferestrei. ca ˆ ın exemplul de mai jos: import java. 9.awt.9. ferestrele unui program vor fi definite ˆ ın clase separate care extind clasa Frame.5. De obicei. f. FOLOSIREA FERESTRELOR • isShowing . public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Frame f = new Frame("Titlul ferestrei"). } .testeaz˘ a dac˘ a fereastra este vizibil˘ a sau nu. import java. Constructorii uzuali ai clasei Frame permit crearea unei ferestre cu sau f˘ ar˘ a titlu..2 Clasa Frame Este derivat˘ a a clasei Window ¸ si este folosit˘ a pentru crearea de ferestre independente ¸ si funct ¸ionale.awt.ˆ ınchide) fereastra ¸ si ¸ si elibereaz˘ a toate resursele acesteia.5. 233 • dispose . Orice aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a contt ¸ine cel put ¸in o fereastr˘ a. class Fereastra extends Frame{ // Constructorul public Fereastra(String titlu) { super(titlu). • pack . Pentru ca o fereastr˘ a s˘ a devin˘ a vizibil˘ a se va apela metoda show definit˘ aˆ ın superclasa Window.redimensioneaz˘ a automat fereastra la o suprafat ¸a optim˘ a care s˘ a cuprind˘ a toate componentele sale. eventual continˆ and o bar˘ a de meniuri. init ¸ial invizibil˘ a. • getFocusOwner . cea mai important˘ a fiind numit˘ a¸ si fereastra principal˘ a.

Tratarea evenimentelor ferestrei se face prin implementarea interfet ¸ei WindowListener sau. } }) . Structura general˘ a a unei ferestre este descris˘ a de clasa Fereastra din exemplul de mai jos: Listing 9. .14: Structura general˘ a a unei ferestre import java . suprafat ¸a de afi¸ sare a feretrei va fi determinat˘ a automota de gestionarul de pozitt ¸ionare ¸ si va oferi doar spat ¸iul necesar afi¸ s˘ arii barei ferestrei ¸ si grupului de butoane pentru minimizare.*. INTERFAT ¸ A GRAFICA } public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Fereastra f = new Fereastra("Titlul ferestrei"). } } Gestionarul de pozit ¸ionare implicit al clasei Frame este BorderLayout. f. event . awt . Din acest motiv. Se observ˘ a de asemenea c˘ a butonul de ˆ ınchidere a ferestrei nu este funct ¸ional. mai uzual.234 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.*. maximizare ¸ si ˆ ınchidere. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { dispose () . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Constructorul public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .show(). ˆ ın momentul ˆ ın care fereastra este creat˘ a dar nici o component˘ a grafic˘ a nu este ad˘ augat˘ a. import java . Acela¸ si efect ˆ ıl vom obt ¸ine dac˘ a o redimenionam ¸ si apel˘ am apoi metoda pack care determin˘ a dimeniunea suprafet ¸ei de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de componentele ad˘ augate. prin folosirea unui adaptor de tip WindowAdapter. // Tratam evenimentul de inchidere a ferestrei this . // inchidem fereastra // sau terminam aplicatia System . exit (0) . awt .

Dintre cele mai folosite amintim: • getFrames . } // Implementam metodele interfetelor de tip listener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . FOLOSIREA FERESTRELOR // Eventual . } } 235 Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite din clasa Window. show () . // Adaugam componentele pe suprafata ferestrei Button exit = new Button ( " Exit " ) . 200) . // Stabilim dimensiunile pack () . • setTitle . // Facem inregistrarea claselor listener exit . // implicit // sau explicit // setSize (200 .seteaz˘ a bara de meniuri a ferestrei (vezi ”Folosirea meniurilor”). • setIconImage . add ( exit ) . schimbam gestionarul de pozitionare setLayout ( new FlowLayout () ) .seteaz˘ a titlul ferestrei.seteaz˘ a iconit ¸a ferestrei. // O facem vizibila f .9. • setMenuBar . . addActionListener ( this ) . } } public class TestFrame { public static void main ( String args []) { // Cream fereastra Fereastra f = new Fereastra ( " O fereastra " ) . exist˘ a o serie de metode specifice clasei Frame.5. exit (0) .metod˘ a static˘ a ce returneaz˘ a lista tuturor ferestrelor deschise ale unei aplicat ¸ii.

subclas˘ a direct˘ a a clasei Window. Constructorii clasei Dialog sunt: Dialog(Frame parinte) Dialog(Frame parinte. dialogul de c˘ autare a unui cuvˆ ant ˆ ıntr-un fi¸ sier. etc. boolean modala) . o fereastr˘ a de dialog este nemodal˘ a¸ si invizibil˘ a. String titlu.236 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.de exemplu. String titlu. Implicit. Ferestrele de dialog pot fi de dou˘ a tipuri: • modale: care blocheaz˘ a accesul la fereastra parinte ˆ ın momentul deschiderii lor. etc.stabile¸ ste dac˘ a fereastra poate fi redimenionat˘ a de utilizator. boolean modala) Dialog(Dialog parinte) Dialog(Dialog parinte. String titlu) Dialog(Dialog parinte. de selectare a unei opt ¸iuni. ˆ ıns˘ a exist˘ a constructori care s˘ a specifice ¸ si ace¸ sti parametri. Cˆ and fereastra p˘ arinte este distrus˘ a sunt distruse ¸ si ferestrele sale de dialog. Diferent ¸a major˘ a dintre ferestrele de dialog ¸ si ferestrele de tip Frame const˘ aˆ ın faptul c˘ a o fereastr˘ a de dialog este dependent˘ a de o alt˘ a fereastra (normal˘ a sau tot fereastr˘ a de dialog).3 Clasa Dialog Toate interfet ¸ele grafice ofer˘ a un tip special de ferestre destinate prelu˘ arii unor informat ¸ii sau a unor date de la utilizator.5. cum ar fi ferestrele de introducere a unor date. • nemodale: care nu blocheaz˘ a fluxul de intrare c˘ atre fereastra p˘ arinte . INTERFAT ¸ A GRAFICA • setResizable . cˆ and este minimizat˘ a ferestrele sale de dialog sunt f˘ acute invizibile iar cˆ and este restaurat˘ a acestea sunt aduse la starea ˆ ın care se g˘ aseau ˆ ın momentul minimiz˘ arii ferestrei p˘ arinte. Cu alte cuvinte. 9. boolean modala) Dialog(Frame parinte. numit˘ a¸ si fereastra p˘ arinte. mesaje de avertizare. de alegere a unui fi¸ sier. ferestrele de dialog nu au o existent ¸˘ a de sine st˘ at˘ atoare. String titlu) Dialog(Frame parinte. Acestea se numesc ferestre de dialog sau casete de dialog ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei Dialog.

15: Folosirea unei ferestre de dialog import java . Comunicarea dintre fereastra de dialog ¸ si fereastra sa p˘ arinte. Crearea unei ferestre de dialog este relativ simpla ¸ si se realizeaz˘ a prin derivarea clasei Dialog. iar fereastra de dialog s˘ a ofere metode publice prin care datele introduse s˘ a fie preluate din exterior. Deschiderea ferestrei de dialog se va face la ap˘ asarea unui buton al ferestrei principale numit ”Schimba titlul”.9. • obiectul care creeaz˘ a dialogul (fereastra p˘ arinte) s˘ a se ˆ ınregistreze ca ascult˘ ator al evenimentelor de la butoanele care determin˘ aˆ ıncheierea dialogului. import java . va primi ¸ sirul de caractere introdus ¸ si ˆ ısi va modifica titlul ca fiind acesta. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”modal˘ a” specific˘ am dac˘ a fereastra de dialog creat˘ a va fi modal˘ a (true) sau nemodal˘ a (false .valoarea implicit˘ a). de exemplu.*. event . se poate realiza folosind una din urm˘ atoarele abord˘ ari generale: • obiectul care reprezint˘ a dialogul poate s˘ a trateze evenimentele generate de componentele de pe suprafat ¸a s˘ a¸ si s˘ a seteze valorile unor variabile accesibile ale ferestrei p˘ arinte ˆ ın momentul ˆ ın care dialogul este ˆ ıncheiat. Cele dou˘ a ferestre vor ar˘ ata ca ˆ ın imaginile de mai jos: Fereastra principal˘ a Fereastra de dialog Listing 9. FOLOSIREA FERESTRELOR 237 Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a la fereastra p˘ arinte.*. S˘ a cre˘ am. Fereastra principal˘ a a aplicatiei va fi p˘ arintele casetei de dialog. o fereastr˘ a de dialog modal˘ a pentru introducerea unui ¸ sir de caractere.5. awt . pentru ca aceasta din urm˘ a s˘ a poat˘ a folosi datele introduse (sau opt ¸iunea specificata) ˆ ın caseta de dialog. awt . // Fereastra principala class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { .

30) . private Button ok . public FerDialog ( Frame parinte . private TextField text . setSize (300 . } }) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FerDialog d = new FerDialog ( this . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . b .238 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. if ( titlu == null ) return . } }) . ok = new Button ( " OK " ) . 80) . true ) . CENTER ) . titlu . BorderLayout . this . add ( b ) . addActionListener ( this ) . text = new TextField ( " " . modala ) . String titlu = d . raspuns . cancel . } } // Fereastra de dialog class FerDialog extends Dialog implements ActionListener { public String raspuns = null . String titlu . INTERFAT ¸ A GRAFICA public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . this . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { raspuns = null . setLayout ( new FlowLayout () ) . . add ( text . exit (0) . boolean modala ) { super ( parinte . Button b = new Button ( " Schimba titlul " ) . Panel panel = new Panel () . " Dati titlul " . dispose () . setTitle ( titlu ) .

addActionListener ( this ) . dispose () . getText () . pack () . show () .5. derivat˘ a din Dialog.4 Clasa FileDialog Pachetul java. Constructorii clasei sunt: FileDialog(Frame parinte) . addActionListener ( this ) . } } 239 9. panel . ok . cancel . f . dar forma ˆ ın care vor fi afi¸ sate este specific˘ a platformei pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object sursa = e . show () . else raspuns = null . add ( panel . text .5. } } // Clasa principala public class TestDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . addActionListener ( this ) . if ( sursa == ok || sursa == text ) raspuns = text . add ( ok ) . add ( cancel ) .awt pune la dispozitie ¸ si un tip de fereastr˘ a de dialog folosit˘ a pentru selectarea unui nume de fi¸ sier ˆ ın vederea ˆ ınc˘ arc˘ arii sau salv˘ arii unui fi¸ sier: clasa FileDialog.9. getSource () . SOUTH ) . panel . BorderLayout . Instant ¸ele acestei clase au un comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea platformelor de lucru. FOLOSIREA FERESTRELOR cancel = new Button ( " Cancel " ) .

boolean mod) Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a ferestrei p˘ arinte. un fi¸ sier cu extensia ”java”.SAVE . "Alegere fisier". String titlu. import java . // Dialog pentru incarcarea unui fisier new FileDialog(parinte. event . FileDialog. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”mod” specific˘ am dac˘ a ˆ ınc˘ arc˘ am sau salv˘ am un fi¸ sier. Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite de la superclasa Dialog clasa FileDialog mai cont ¸ine metode pentru obt ¸inerea numelui fi¸ sierului sau directorului selectat getFile. io .SAVE). Dac˘ a afi¸ sarea sa se face cu show.LOAD).*. this . etc.java. import java . awt . prin intermediul unui obiect FileDialog. Directorul init ¸ial este directorul curent. awt . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { . S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ın care vom alege. // Dialog pentru salvarea unui fisier new FileDialog(parinte. INTERFAT ¸ A GRAFICA FileDialog(Frame parinte. "Salvare fisier". La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil.*. Listing 9.LOAD .16: Folosirea unei ferestre de dialog import java . FileDialog.pentru salvare.pentru ˆ ınc˘ arcare. pentru stabilirea unui criteriu de filtrare setFilenameFilter. Dac˘ a afi¸ sarea se face cu setVisible(true). class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . iar numele implicit este TestFileDialog. caseta de dialog va fi modal˘ a. Numele fi¸ sierului ales va fi afi¸ sat la consol˘ a. atunci va fi nemodal˘ a.*. valorile pe care le poate lua acest argument sunt: • FileDialog. respectiv • FileDialog.240 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. String titlu) FileDialog(Frame parinte. getDirectory. Dup˘ a selectarea unui fi¸ sier ea va fi facut˘ a automat invizibil˘ a.

show () . getFile () ) . . String numeFis ) { return ( numeFis . pack () . setDirectory ( " . FileDialog . show () . // Afisam fereastra de dialog ( modala ) fd . } 241 public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FileDialog fd = new FileDialog ( this . CENTER ) . out . exit (0) . java " ) . FOLOSIREA FERESTRELOR public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } } Clasa FileDialog este folosit˘ a mai rar deoarece ˆ ın Swing exist˘ a clasa JFileChooser care ofer˘ a mai multe facilit˘ a¸ ti ¸ si prin urmare va constitui prima opt ¸iune ˆ ıntr-o aplicat ¸ie cu intefat ¸˘ a grafic˘ a. f . setFilenameFilter ( new FilenameFilter () { public boolean accept ( File dir . addActionListener ( this ) . // Specificam filtrul fd . LOAD ) . " ) . } } public class TestFileDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . } }) . endsWith ( " .5. add (b . println ( " Fisierul ales este : " + fd . java " ) ) . b . " Alegeti un fisier " . // Stabilim numele implicit fd . // Stabilim directorul curent fd . Button b = new Button ( " Alege fisier " ) . System . } }) . BorderLayout .9. setFile ( " TestFileDialog .

O fereastr˘ a poate avea un singur meniu fix.6 Folosirea meniurilor Spre deosebire de celelalte obiecte grafice care deriv˘ a din clasa Component.242 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. componentele unui meniu reprezint˘ a instant ¸e ale unor clase derivate din superclasa abstract˘ a MenuComponent. Aceast˘ a except ¸ie este facut˘ a deoarece unele platforme grafice limiteaz˘ a capabilit˘ a¸ tile unui meniu. In figura de mai jos este pus˘ aˆ ın evident ¸˘ a alc˘ atuirea unui meniu fix: Exemplul de mai sus cont ¸ine o bar˘ a de meniuri format˘ a din dou˘ a meniuri principale File ¸ si Edit. articolul Undo ¸ si dou˘ a comutatoare Bold ¸ si Italic. • Meniuri de context (popup): sunt meniuri invizbile asociate unei ferestre ¸ si care se activeaz˘ a uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. La rˆ andul lor. O alt˘ a diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de meniurile fixe const˘ aˆ ın faptul c˘ a meniurile de context nu sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. acestea pot cont ¸ine obiecte de tip MenuItem. Meniul Edit cont ¸ine la rˆ andul lui alt meniu (submeniu) Options. aceste meniuri cont ¸in articole ce pot fi selectate. Meniurile pot fi grupate ˆ ın dou˘ a categorii: • Meniuri fixe (vizibile permanent): sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri ce cont ¸ine cˆ ate un meniu pentru fiecare intrare a sa. Prin abuz de limbaj. Un obiect de tip MenuBar cont ¸ine obiecte de tip Menu. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. care sunt de fapt meniurile derulante propriu-zise. La rˆ andul lor. comutatoare sau alte meniuri (submeniuri). dar ¸ si alte obiecte de tip Menu (submeniuri). CheckBoxMenuItem. . In modelul AWT obiectele care reprezint˘ a bare de meniuri sunt reprezentate ca instant ¸e al clasei MenuBar. vom referi uneori bara de meniuri a unei ferestre ca fiind meniul ferestrei.

Ata¸ sarea unei bare de meniuri la o fereastr˘ a se face prin metoda addMenuBar a clasei Frame. pentru a lega bara de meniuri la o anumit˘ a fereastra trebuie apelat˘ a metoda setMenuBar din clasa Frame. o component˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a MenuContainer. fiind similar˘ a celeilalte superclase abstracte Component. getFont.9.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri S˘ a vedem ˆ ın continuare care este ierarhia claselor folosite ˆ ın lucrul cu meniuri ¸ si s˘ a analiz˘ am pe rˆ and aceste clase: Clasa MenuComponent este o clasa abstract˘ a din care sunt extinse toate celelalte clase folosite la crearea de meniuri. dintre care amintim getName. cu sintaxa ¸ si semnificat ¸iile uzuale. mai precis obiectelor de tip Frame.6. Clasa MenuBar permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru de tip Frame. Dup˘ a cum am mai spus. MenuComponent cont ¸ine metode cu caracter general. acestea implementˆ and interfat ¸˘ a MenuContainer. adaptˆ and conceptul de bar˘ a de meniuri la platforma curent˘ a de lucru. FOLOSIREA MENIURILOR 243 Pentru a putea cont ¸ine un meniu. setName. setFont. meniurile sunt ata¸ sate ferestrelor. .6. Cel mai adesea. 9. // Crearea barei de meniuri MenuBar mb = new MenuBar().

cum sunt ”Open”.244 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Clasa CheckboxMenuItem are aceea¸ si funct ¸ionalitate cu cea a casetelor de validare de tip Checkbox. la invalidarea sa. INTERFAT ¸ A GRAFICA // Adaugarea meniurilor derulante la bara de meniuri . Orice articol al unui meniu trebuie s˘ a fie o instant ¸a a clasei MenuItem. La validarea unui comutator ˆ ın dreptul etichetei sale va fi afi¸ sat un simbol grafic care indic˘ a acest lucru. ”Close”. ˆ ınsot ¸it˘ a eventual de un accelerator (obiect de tip MenuShortcut) ce reprezint˘ a combinat ¸ia de taste cu care articolul poate fi apelat rapid (vezi ”Acceleratori”). Clasa CheckboxMenuItem implementeaz˘ aˆ ıntr-un meniu articole de tip comutator . Clasa Menu permite crearea unui meniu derulant ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. Opt ¸ional. un meniu poate fi declarat ca fiind tear-off.addMenuBar(mb).. O instant ¸˘ a a clasei MenuItem reprezint˘ a de fapt un buton sau un comutator. // Atasarea barei de meniuri la o fereastra Frame f = new Frame("Fereastra cu meniu"). Articolele dintr-un meniu trebuie s˘ a apart ¸in˘ a clasei MenuItem. act ¸ionarea articolului determinˆ and trecerea sa dintr-o stare ˆ ın alta. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a poate fi deschis ¸ si deplasat cu mouse-ul (dragged) ˆ ıntr-o alt˘ a pozit ¸ie decˆ at cea original˘ a (”rupt” din pozit ¸ia sa). . Menu sau CheckboxMenuItem. etc. ambele implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pot fi instant ¸e ale uneia din clasele MenuItem.. Acest mecanism este dependent de platform˘ a¸ si poate fi ignorat pe unele dintre ele. Obiectele acestei clase descriu a¸ sadar opt ¸iunile individuale ale meniurilor derulante. Fiecare meniu are o etichet˘ a. ”Exit”. simbolul grafic respectiv va disp˘ area.care au dou˘ a st˘ ari logice (validat/nevalidat). f. care este de fapt numele s˘ au ce va fi afi¸ sat pe bara de meniuri. cu o anumit˘ a etichet˘ a care va ap˘ area ˆ ın meniu.

add ( new MenuItem ( " Close " ) ) . add ( new MenuItem ( " Undo " ) ) . f . awt . } } . editare . Menu fisier = new Menu ( " File " ) . fisier . public class TestMenu { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Menu " ) . add ( new MenuItem ( " Paste " ) ) . awt . add ( new MenuItem ( " Copy " ) ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . add ( new CheckboxMenuItem ( " Bold " ) ) . fisier . optiuni . Menu optiuni = new Menu ( " Options " ) . setMenuBar ( mb ) . addSeparator () . show () . add ( fisier ) . import java . FOLOSIREA MENIURILOR 245 S˘ a vedem ˆ ın continuare cum ar ar˘ ata un program care construie¸ ste un meniu ca ˆ ın figura prezentat˘ a anterior: Listing 9. fisier . add ( editare ) . event . editare .9. MenuBar mb = new MenuBar () .6. optiuni . mb .17: Crearea unui meniu import java . editare . add ( new CheckboxMenuItem ( " Italic " ) ) .*. fisier . 100) . mb . add ( optiuni ) . editare . f . f . setSize (200 . add ( new MenuItem ( " Cut " ) ) . addSeparator () . optiuni . Menu editare = new Menu ( " Edit " ) . add ( new MenuItem ( " Open " ) ) . editare .*.

2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri La alegerea unei opt ¸iuni dintr-un meniu se genereaz˘ a fie un eveniment de tip ActionEvent dac˘ a articolul respectiv este de tip MenuItem. CheckBox. import java .246 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. A¸ sadar. fie ItemEvent pentru comutatoarele CheckboxMenuItem. awt . Obiectele de tip CheckboxMenuItem tip se g˘ asesc ˆ ıntr-o categorie comun˘ a cu List. CheckboxMenuItem check = new CheckboxMenuItem ( " Check me " ) . MenuBar mb = new MenuBar () . ˆ ıntocmai ca pe orice component˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. Fiec˘ arui meniu ˆ ıi putem asocia un obiect receptor diferit.DESELECTED. tratarea evenimentului corespunz˘ ator ap˘ asarii butonului. f˘ acˆ andu-se o singur˘ a dat˘ aˆ ıntr-o clas˘ a care este ˆ ınregistrat˘ a ca receptor atˆ at la buton cˆ at ¸ si la meniu. pentru a activa opt ¸iunile unui meniu trebuie implementate interfat ¸ele ActionListener sau/¸ si ItemListener ˆ ın cadrul obiectelor care trebuie s˘ a specifice codul ce va fi executat la alegerea unei opt ¸iuni ¸ si implementate metodele actionPerformed. respectiv itemStatChanged. event . ceea ce u¸ sureaz˘ a munca ˆ ın cazul ˆ ın care ierarhia de meniuri este complex˘ a. Choice. public class TestMenuEvent extends Frame implements ActionListener . ceea ce face posibil ca unui buton de pe suprafat ¸a de afi¸ sare s˘ aˆ ıi corespund˘ a o opt ¸iune dintr-un meniu.*. folosind metodele addActionListener.SELECTED ¸ si ItemEvent.18: Tratarea evenimentelor unui meniu import java .*.6. awt . respectiv addItemListener. Pentru a realiza leg˘ atura ˆ ıntre obiectul meniu ¸ si obiectul de tip listener trebuie s˘ a adaug˘ am receptorul ˆ ın lista de ascult˘ atori a meniului respectiv. . toate implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable ¸ si deci tratarea lor va fi f˘ acut˘ a la fel. sau alegerii opt ¸iunii. ItemListener { public TestMenuEvent ( String titlu ) { super ( titlu ) . A¸ sadar. Menu test = new Menu ( " Test " ) . tratarea evenimentelor generate de obiecte de tip MenuItem este identic˘ a cu tratarea butoanelor. Tipul de operatie selectare / deselectare este codificat ˆ ın evenimentul generat de cˆ ampurile statice ItemEvent. ambele cu acela¸ si nume. Listing 9.

SOUTH ) . Button btnExit = new Button ( " Exit " ) . } public static void main ( String args []) { TestMenuEvent f = new TestMenuEvent ( " Tratare evenimente meniuri " ) . f . exit (0) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Valabila si pentru meniu si pentru buton String command = e . add ( btnExit . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . fiind . test . getStateChange () == ItemEvent . test . mb . add ( test ) . show () . addActionListener ( this ) . equals ( " Exit " ) ) System .3 Meniuri de context (popup) Au fost introduse ˆ ıncepˆ and cu AWT 1. show () . FOLOSIREA MENIURILOR test . addSeparator () . addActionListener ( this ) . } } 247 9.1 ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei PopupMenu. Sunt meniuri invizibile care sunt activate uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. else setTitle ( " Not checked ! " ) . getActionCommand () . btnExit . BorderLayout . subclas˘ a direct˘ a a clasei Menu.6. setMenuBar ( mb ) . test . add ( check ) . 200) .9. } public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { if ( e . check . setSize (300 . if ( command .6. addItemListener ( this ) . SELECTED ) setTitle ( " Checked ! " ) .

fereastra.add(new MenuItem("Exit")). Tratarea evenimentelor generate de un meniu popup se realizeaz˘ a identic ca pentru meniurile fixe. . Deoarece interact ¸iunea cu mouse-ul este dependent˘ a de platforma de lucru. Dup˘ aˆ ınchiderea acestuia. int y) ¸ si este de obicei rezultatul ap˘ asarii unui buton al mouse-ului. De obicei.248 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. popup. pentru a avea acces rapid la meniu. reprezint˘ a instant ¸a ferestrei ˆ ın care se va afi¸ sa meniul. int x.add(new MenuItem("New")).. fereastra. Aceasta este isPopupTrigger ¸ si este definit˘ aˆ ın clasa MouseEvent. PopupMenu popup = new PopupMenu("Options"). popup. Afi¸ sarea meniului de context se face prin metoda show: popup. Argumentul ”origine” reprezint˘ a componenta fat ¸˘ a de originile c˘ areia se va calcula pozit ¸ia de afi¸ sare a meniului popup. vom ”rupe” leg˘ atura ˆ ıntre fereastr˘ a¸ si meniu prin instruct ¸iunea remove: fereastra. la un moment dat.show(Component origine.add(popup2). Meniurile de context nu se adaug˘ a la un alt meniu (bar˘ a sau sub-meniu) ci se ata¸ seaz˘ a la o component˘ a (de obicei la o fereastr˘ a) prin metoda add a acesteia. In exemplul de mai jos. popup. exist˘ a o metod˘ a care determin˘ a dac˘ a un eveniment de tip MouseEvent poate fi responsabil cu deschiderea unui meniu de context.add(new MenuItem("Edit")). vom crea un meniu de contex pe care ˆ ıl vom activa la ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului pe suprafat ¸a ferestrei principale.add(popup1). INTERFAT ¸ A GRAFICA afi¸ sate la pozit ¸ia la care se g˘ asea mouse-ul ˆ ın momentul ap˘ as˘ arii butonului s˘ au drept. popup. . Pozit ¸ionarea ¸ si afi¸ sarea meniului este ˆ ıns˘ a responsabilitatea programatorului..remove(popup1). vom ad˘ auga ferestrei meniul corespunz˘ ator dup˘ a care ˆ ıl vom face vizibil.addSeparator(). Metodele de ad˘ augare a articolelor unui meniu de context sunt mo¸ stenite ˆ ıntocmai de la meniurile fixe. trebuie s˘ a le definim pe toate ¸ si. In cazul cˆ and avem mai multe meniuri popup pe care vrem s˘ a le folosim ˆ ıntr-o fereastr˘ a.

exit (0) . setSize (300 . origin = this .6. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Definim meniul popup al ferestrei private PopupMenu popup . event . show ( origin . getY () ) . e . getX () . import java .*. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . if ( command . equals ( " Exit " ) ) System . exit (0) .9. // Cream meniul popup popup = new PopupMenu ( " Options " ) . e . FOLOSIREA MENIURILOR Listing 9. popup . awt . add ( new MenuItem ( " Edit " ) ) .19: Folosirea unui meniu de context (popup) import java . // atasam meniul popup ferestrei popup . // Pozitia meniului va fi relativa la fereastra private Component origin . } public void mouseReleased ( MouseEvent e ) { if ( e . addSeparator () . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . isPopupTrigger () ) popup . getY () ) . popup . isPopupTrigger () ) popup . getActionCommand () . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mousePressed ( MouseEvent e ) { if ( e . popup . addActionListener ( this ) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . e . show ( origin . 249 . add ( popup ) . awt . getX () . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . this . this .*. popup . add ( new MenuItem ( " New " ) ) . } }) . e . } }) . 300) .

new MenuShortcut(KeyEvent. INTERFAT ¸ A GRAFICA public class TestPopupMenu { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " PopupMenu " ) .250 } } ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.VK_O)). . precum ¸ si modul de tratare a evenimentelor generate.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) Pentru articolele unui menu este posibil˘ a specificarea unor combinat ¸ii de taste numite acceleratori (shortcuts) care s˘ a permit˘ a accesarea direct˘ a. definit prin intermediul clasei MenuShortcut. 9.6. Singurele combinat ¸ii de taste care pot juca rolul acceleratorilor sunt: Ctrl + Tasta sau Ctrl + Shift + Tasta. new MenuShortcut(’p’)). f . Atribuirea unui accelerator la un articol al unui meniu poate fi realizat˘ a prin constructorul obiectelor de tip MenuItem ˆ ın forma: MenuItem(String eticheta. ˆ ın care s˘ a fie puse ˆ ın evidentt ¸˘ a cˆ at mai multe din particularit˘ a¸ tile acestora. MenuShortcut accelerator). prin intermediul tastaturii. oric˘ arui obiect de tip MenuItem ˆ ıi poate fi asociat un obiect de tip accelerator. new MenuShortcut(’p’). // Ctrl+Shift+P new MenuItem("Preview". show () . Astfel. a opt ¸iunilor dintr-un meniu. ca ˆ ın exemplele de mai jos: // Ctrl+O new MenuItem("Open". } } 9. true). // Ctrl+P new MenuItem("Print".7 Folosirea componentelor AWT In continuare vor fi date exemple de folosire ale componentelor AWT.

14) ) . setForeground ( Color . Label . f . nord = new Label ( " Nord " . BorderLayout . Font . Label .1 Clasa Label Un obiect de tip Label (etichet˘ a) reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui text pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. est . add ( nord . ITALIC . Font . nord . vest . centru = new Label ( " Centru " . CENTER ) . Label .9. red ) . NORTH ) . vest . setFont ( new Font ( " Dialog " . add ( est .20: Folosirea clasei Label import java . est = new Label ( " Est " . WEST ) . f . f . SOUTH ) .7. O etichet˘ a este format˘ a dintr-o singur˘ a linie de text static ce nu poate fi modificat de c˘ atre utilizator. setFont ( new Font ( " Arial " .*. setForeground ( Color . ITALIC . est . CENTER ) . centru . LEFT ) . awt . sud . centru . CENTER ) . BorderLayout . EAST ) . dar poate fi modificat din program. RIGHT ) . Label nord . setBackground ( Color . BorderLayout . add ( vest . BOLD . Listing 9. vest = new Label ( " Vest " .7. sud . 14) ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 251 9. sud = new Label ( " Sud " . 20) ) . centru . . Font . BorderLayout . public class TestLabel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Label " ) . Label . setFont ( new Font ( " Dialog " . f . blue ) . yellow ) . add ( sud . Label .

add ( centru . setBounds (30 . . INTERFAT ¸ A GRAFICA f . import java . setLayout ( null ) . } } 9. Button b1 = new Button ( " OK " ) . CENTER ) . 120) . f . 14) ) . BOLD . setFont ( new Font ( " Arial " . awt . exit (0) . b1 . show () . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .21: Folosirea clasei Button import java . Textul etichetei este format dintr-o singur˘ a linie. pack () . b1 .7. 70) .2 Clasa Button Un obiect de tip Button reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui buton etichetat pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. awt . setSize (200 . 30 . f .*. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . 50 .252 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. this . } }) .*. Font . event . BorderLayout . Listing 9.

blue ) .7. Este folosit pentru a prelua o anumit˘ a opt ¸iune de la utilizator. b2 . setForeground ( Color . setBackground ( Color . 50) . equals ( " OK " ) ) setTitle ( " Confirmare ! " ) . } } 253 9. System . add ( b2 ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT b1 . equals ( " Cancel " ) ) setTitle ( " Anulare ! " ) . addActionListener ( this ) . show () . add ( b1 ) . Act ¸iunea utilizatorului asupra unui comutator ˆ ıl trece pe acesta ˆ ın starea complementar˘ a celei ˆ ın care se g˘ asea. f . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e .3 Clasa Checkbox Un obiect de tip Checkbox (comutator) reprezint˘ a o component˘ a care se poate g˘ asi ˆ ın dou˘ a st˘ ari: ”selectat˘ a” sau ”neselectat˘ a” (on/off). addActionListener ( this ) . orange ) . b2 . if ( command . } } public class TestButton { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Button " ) .7. else if ( command . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . out . getActionCommand () . 70 . . setBounds (100 .9. b1 . println ( e ) . b2 . 30 .

add ( label2 ) . cbx1 = new Checkbox ( " cascaval " ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt . label2 . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . this . label1 = new Label ( " Ingrediente Pizza : " . awt . cbx2 . private Checkbox cbx1 . add ( cbx2 ) . orange ) . lightGray ) . add ( cbx1 ) . cbx2 = new Checkbox ( " sunca " ) . 1) ) . import java .*. cbx3 = new Checkbox ( " ardei " ) . setLayout ( new GridLayout (5 . } }) . .22: Folosirea clasei Checkbox import java . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9.*. Label . add ( cbx3 ) . setBackground ( Color . label1 . exit (0) . label2 = new Label ( " " ) . event . cbx3 . add ( label1 ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 .254 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. label2 . CENTER ) . setBackground ( Color .

} } public class TestCheckbox { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Checkbox " ) . setText ( ingrediente . addItemListener ( this ) . append ( " sunca " ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 255 setSize (200 . label2 . } } 9. append ( " ardei " ) .9. getState () == true ) ingrediente . if ( cbx2 . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { StringBuffer ingrediente = new StringBuffer () . cbx3 . Uzual. aceste componente se mai numesc butoane radio. addItemListener ( this ) . 200) . cbx1 . addItemListener ( this ) . toString () ) .4 Clasa CheckboxGroup Un obiect de tip CheckboxGroup define¸ ste un grup de comutatoare din care doar unul poate fi selectat.7. cbx2 . oferind doar o modalitate de grupare a componentelor de tip Checkbox. Aceast˘ a clas˘ a nu este derivat˘ a din Component. show () . if ( cbx1 . f .7. if ( cbx3 . getState () == true ) ingrediente . . getState () == true ) ingrediente . append ( " cascaval " ) .

cbx3 = new Checkbox ( " MTV " . awt . 1) ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( label2 ) . setLayout ( new GridLayout (5 . cbg . cbx1 = new Checkbox ( " HBO " . Label . cbg = new CheckboxGroup () . label1 = new Label ( " Alegeti postul TV " . false ) . add ( label1 ) . event . private Checkbox cbx1 . this . import java . setBackground ( Color . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .*. . add ( cbx1 ) . cbx2 . cbx2 = new Checkbox ( " Discovery " . orange ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. CENTER ) . label2 = new Label ( " " . false ) . cbg . } }) . cbx3 . label1 . lightGray ) . private CheckboxGroup cbg . Label . awt . label2 . setBackground ( Color . label2 .23: Folosirea clasei CheckboxGroup import java . cbg . CENTER ) .256 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.*. false ) . exit (0) .

} } public class TestCheckboxGroup { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " CheckboxGroup " ) .7. addItemListener ( this ) . din ˆ ıntreaga list˘ a doar o singur˘ a opt ¸iune este vizibil˘ a. cbx3 .7. addItemListener ( this ) . O component˘ a Choice este ˆ ınsot ¸it˘ a de un buton etichetat cu o sageat˘ a vertical˘ a la ap˘ asarea c˘ aruia este afi¸ sat˘ aˆ ıntreaga sa list˘ a de elemente. addItemListener ( this ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT add ( cbx2 ) .9. f . pentru ca utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o anumit˘ a opt ¸iune. 200) . cbx1 . getS e lec ted Che ck box () . setSize (200 . } } 257 9. if ( cbx != null ) label2 . getLabel () ) . . show () . La un moment dat. cea selectat˘ aˆ ın momentul curent. setText ( cbx . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { Checkbox cbx = cbg . add ( cbx3 ) . cbx2 .5 Clasa Choice Un obiect de tip Choice define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni din care utilizatorul poate selecta una singur˘ a.

add ( " Albastru " ) . setBackground ( Color . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . case 1: label . culori . label = new Label ( " Alegeti culoarea " ) . setBackground ( Color . import java . select ( " Rosu " ) .*. getSelectedIndex () ) { case 0: label . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. add ( label ) . 100) . culori .258 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. this . add ( " Verde " ) . 1) ) . event . awt .24: Folosirea clasei Choice import java . break . setLayout ( new GridLayout (4 . addItemListener ( this ) . red ) . } }) . . red ) . green ) . add ( " Rosu " ) . case 2: label . setBackground ( Color . exit (0) . label . culori . setBackground ( Color .*. culori = new Choice () . blue ) . culori . awt . culori . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . private Choice culori . break . setSize (200 . add ( culori ) .

Listing 9. awt . addWindowListener ( new WindowAdapter () { . awt . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label .6 Clasa List Un obiect de tip List define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni care poate fi setat˘ a astfel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o singur˘ a opt ¸iune sau mai multe.*. } } 259 9. import java . f . this .25: Folosirea clasei List import java . private List culori . show () . event .7.*.9. Toate elementele listei sunt vizibile ˆ ın limita dimensiunilor grafice ale componentei. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } } } public class TestChoice { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Choice " ) .7. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .

show () . } } . red ) . add ( label ) . 200) . setBackground ( Color . add ( " Albastru " ) . select (3) . setLayout ( new GridLayout (2 . } }) . setBackground ( Color .260 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. 1) ) . f . green ) . culori . blue ) . culori . culori . getSelectedIndex () ) { case 0: label . add ( " Verde " ) . culori . label . case 1: label . addItemListener ( this ) . setBackground ( Color . add ( culori ) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . setBackground ( Color . culori . Label . add ( " Rosu " ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " . break . break . exit (0) . red ) . setSize (200 . case 2: label . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . CENTER ) . } } } public class TestList { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " List " ) . culori = new List (3) .

7. valoare .9. add Adjus tmen tLis t e n e r ( this ) .26: Folosirea clasei ScrollBar import java . setBackground ( Color . class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar scroll . Listing 9. awt . scroll . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . event . setLayout ( new GridLayout (2 . 0 . this . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . HORIZONTAL .7. private Label valoare . scroll = new Scrollbar ( Scrollbar . } }) . add ( valoare ) . Este util˘ a pentru punerea la dispozit ¸ia utilizatorului a unei modalit˘ a¸ ti sugestive de a alege o anumit˘ a valoare dintr-un interval. 80) . CENTER ) . 1) ) . lightGray ) . } // Metoda interfetei Adju st me ntL is te ne r . add ( scroll ) . import java .7 Clasa ScrollBar Un obiect de tip Scrollbar define¸ ste o bar˘ a de defilare pe vertical˘ a sau orizontal˘ a. awt . valoare = new Label ( " " . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 261 9. 101) . 1 . setSize (200 . 0 . Label .*. exit (0) .*.

this . import java . exit (0) .7.*. INTERFAT ¸ A GRAFICA public void ad ju st m e n t V a lu eC ha n g e d ( AdjustmentEvent e ) { valoare . awt .262 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. cum ar fi listele (obiecte din clasa List). Acest lucru este util pentru acele componente care nu au implementat˘ a funct ¸ionalitatea de defilare automat˘ a. awt . } } public class TestScrollbar { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Scrollbar " ) . class Fereastra extends Frame { private ScrollPane sp . f . show () .8 Clasa ScrollPane Un obiect de tip ScrollPane permite ata¸ sarea unor bare de defilare (orizontal˘ a¸ ssi/sau vertical˘ a) oric˘ arei componente grafice. setText ( scroll . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .27: Folosirea clasei ScrollPane import java . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . . private List list . } } 9.*. event . Listing 9. getValue () + " % " ) .

list . list . list . add ( list ) . list . SC ROLLBAR S_ALWAY S ) . 200) . CENTER ) . add ( " Duminica " ) .9 Clasa TextField Un obiect de tip TextField define¸ ste un control de editare a textului pe o singur˘ a linie. sp . add ( sp . list . Este util pentru interogarea utilizatorului asupra unor valori. add ( " Vineri " ) . add ( " Joi " ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } }) . list . list .9. f . list . add ( " Miercuri " ) .7. show () . add ( " Sambata " ) . select (1) . add ( " Marti " ) . } } 263 9. .7. sp = new ScrollPane ( ScrollPane . add ( " Luni " ) . setSize (200 . } } public class TestScrollPane { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " ScrollPane " ) . list = new List (7) . BorderLayout .

p1 . acces = new Label ( " Introduceti numele si parola ! " . add ( new Label ( " Parola : " ) ) . exit (0) . Panel p2 = new Panel () . Label .*. PWD = " java " . this .28: Folosirea clasei TextField import java .*. setBackground ( Color . p2 . import java . event . add ( new Label ( " Nume : " ) ) . setEchoChar ( ’* ’) . parola .264 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. add ( acces ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } . LEFT ) ) . LEFT ) ) . Panel p1 = new Panel () . awt . awt . nume = new TextField ( " " . p2 . 30) . add ( parola ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. 1) ) . 100) . add ( nume ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . parola . setLayout ( new GridLayout (3 . private static final String UID = " Duke " . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . p1 . 10) . CENTER ) . nume . lightGray ) . parola = new TextField ( " " . class Fereastra extends Frame implements TextListener { private TextField nume . private Label acces . add ( p1 ) . addTextListener ( this ) . } }) . p1 . add ( p2 ) . setSize (350 . parola . p2 . addTextListener ( this ) .

Este util pentru editarea de texte.9.10 Clasa TextArea Un obiect de tip TextArea define¸ ste un control de editare a textului pe mai multe linii. awt . return . introducerea unor comentarii. Listing 9.7. equals ( PWD ) ) acces .29: Folosirea clasei TextArea import java . setText ( " Acces interzis ! " ) . setText ( " " ) . . length () == 0 || parola . } if ( nume . f . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 265 // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( nume .*. equals ( UID ) && parola . } } public class TestTextField { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextField " ) . else acces . getText () . length () == 0) { acces .7. show () . etc . } } 9. getText () . setText ( " Acces permis ! " ) . getText () . getText () .

. length () == 0 || nume .266 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. addTextListener ( this ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA import java . nume = new TextField ( " " . fisier .*. TextArea . S C RO L L BA R S _ VE R T I C A L _ O N L Y ) . 30 . ActionListener { private TextArea text . private TextField nume . } // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( text . class Fereastra extends Frame implements TextListener . BorderLayout . add ( salvare . setEnabled ( true ) . salvare . getText () . lightGray ) . salvare . BorderLayout . else salvare . 200) . add ( new Label ( " Fisier : " ) ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setSize (300 .*. text . salvare = new Button ( " Salveaza text " ) . BorderLayout . add ( nume ) . length () == 0) salvare . setEnabled ( false ) . event . add ( text . exit (0) . fisier . SOUTH ) . add ( fisier . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . awt . CENTER ) . import java . private Button salvare . addActionLi stener ( this ) . setBackground ( Color . NORTH ) . 10 . 12) . io . Panel fisier = new Panel () . this . text = new TextArea ( " " . } }) . getText () . setEnabled ( false ) .

printStackTrace () . out . close () .9. } } 267 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String continut = text . print ( continut ) . f . show () . requestFocus () . getText () . } catch ( IOException ex ) { ex .7. out . text . } } } public class TestTextArea { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextArea " ) . getText () ) ) . try { PrintWriter out = new PrintWriter ( new FileWriter ( nume .

268 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA .

Deseneaz˘ a o component˘ a.1 Conceptul de desenare Un program Java care are interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul trebuie s˘ a deseneze pe ecran toate componentele sale care au o reprezentare vizual˘ a. ¸ sterge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului. • ca r˘ aspuns al unei solicit˘ ari explicite a programului. Metoda este apelat˘ a de fiecare dat˘ a cˆ and cont ¸inutul componentei trebuie desenat sau redesenat ¸ si nu va fi apelat˘ a explicit. Act ¸iunea acestei metode se realizeaz˘ aˆ ın trei pa¸ si: 1. maximizare. 269 .Actualizeaz˘ a starea grafic˘ a a unei componente.Capitolul 10 Desenarea 10. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. Metodele care controleaz˘ a procesul de desenare se g˘ asesc ˆ ın clasa Component ¸ si sunt urm˘ atoarele: • void paint(Graphics g) . • la operat ¸ii de minimizare. • void update(Graphics g) . Aceast˘ a desenare include componentele standard folosite ˆ ın aplicat ¸ie precum ¸ si cele definite de c˘ atre programator. Este o metod˘ a supradefinit˘ a de fiecare component˘ aˆ ın parte pentru a furniza reprezentarea sa grafic˘ a specific˘ a. Desenarea componentelor se face automat ¸ si este un proces care se execut˘ aˆ ın urm˘ atoarele situat ¸ii: • la afi¸ sarea pentru prima dat˘ a a unei componente.

stabile¸ ste culoarea (foreground) a componentei. Dup˘ a cum se observ˘ a. . • void repaint() . avˆ and ˆ ıns˘ a grij˘ a s˘ a apel˘ am ¸ si metoda superclasei care se ocup˘ a cu desenarea efectiv˘ a a componentei.clasa Graphics”). 10. toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. maximizare. pentru a crea o clas˘ a ce instant ¸iaz˘ a ferestre pentru o aplicat ¸ie demonstrativ˘ a (ˆ ın colt ¸ul stˆ anga sus este afi¸ sat textul ”Aplicatie DEMO”). Acesta reprezint˘ a contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a desenarea componentelor (vezi ”Contextul grafic de desenare .1 Metoda paint Dup˘ a cum am spus.Execut˘ a explicit un apel al metodei update pentru a actualiza reprezentarea grafic˘ a a unei componente. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. Metoda paint este definit˘ aˆ ın superclasa Component ˆ ıns˘ a nu are nici o implementare ¸ si. apeleaz˘ a metoda paint pentru a redesena componenta. 3. singurul argument al metodelor paint ¸ si update este un obiect de tip Graphics. ˆ ıns˘ a aceste desene se vor pierde la prima operat ¸ie de minimizare.1. ˆ ıns˘ a putem modifica reprezentarea lor grafic˘ a prin crearea unei subclase ¸ si supradefinirea metodei paint. Componentele standard AWT au deja supradefinit˘ a aceast˘ a metod˘ a deci nu trebuie s˘ a ne preocupe desenarea lor. redefinim metoda paint pentru un obiect de tip Frame. ˆ ın general apelat˘ a automat sau explicit cu metoda repaint ori de cˆ ate ori componenta respectiv˘ a trebuie redesenat˘ a. In exemplul de mai jos. orice obiect grafic care dore¸ ste s˘ a se deseneze trebuie s˘ a o supradefineasc˘ a pentru a-¸ si crea propria sa reprezentare. Atent ¸ie Toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸a de desenare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. DESENAREA 2.270 CAPITOLUL 10. din acest motiv. Exist˘ a posibilitatea de a desena ¸ si ˆ ın afara metodei paint.

g .1. g .2 Suprafet ¸e de desenare . In AWT a fost definit un tip special de component˘ a numit˘ a Canvas (pˆ anz˘ a de pictor). drawString ( " Aplicatie DEMO " . 10. } } 271 Observat ¸i c˘ a la orice redimensionare a ferestrei textul ”Aplicatie DEMO” va fi redesenat. 35) . } } public class TestPaint { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test paint " ) . Java ofer˘ a ¸ si posibilitatea controlului la nivel de punct (pixel) pe dispozitivul grafic. g . 11) ) . awt . red ) . la prima redimensionare a ferestrei acesta s-ar pierde. setFont ( new Font ( " Arial " .*.clasa Canvas In afara posibilit˘ a¸ tii de a utiliza componente grafice standard. CONCEPTUL DE DESENARE Listing 10. ci vor fi folosite clase dedicate acestui scop. Font . De¸ si este posibil.1. f . al c˘ arei scop este de a fi extins˘ a pentru a implementa . A¸ sadar. 100) . } public void paint ( Graphics g ) { // Apelam metoda paint a clasei Frame super .1: Supradefinirea metodei paint import java . setSize (200 . 5 . show () .10. class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . desenarea ˆ ın Java trebuie s˘ a se fac˘ a doar ˆ ın cadrul metodelor paint ale componentelor grafice. setColor ( Color . BOLD . Dac˘ a desenarea acestui text ar fi fost facut˘ a oriunde ˆ ın alt˘ a parte decˆ at ˆ ın metoda paint. paint ( g ) . ˆ ın general nu se deseneaz˘ a la nivel de pixel direct pe suprafat ¸a ferestrelor sau a altor containere. respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafat ¸a unei componente.

unul sau mai multi constructori public Plansa() { . • redefinirea metodelor getPreferredSize. } // Metode de desenare a componentei public void paint(Graphics g) { . din acest motiv. getMaximumSize. • ad˘ augarea plan¸ sei pe un container cu metoda add. este recomandat ca o plan¸ sa s˘ a redefineasca metoda getPreferredSize. eventual ¸ si getMinimumSize. Definirea generic˘ a a unei plan¸ se are urm˘ atorul format: class Plansa extends Canvas implements .. MouseEvent... getMaximumSize. Desenarea pe o plan¸ sa se face prin supradefinirea metodei paint a acesteia. adic˘ a o subclas˘ a a lui Canvas. o plan¸ s˘ a este o suprafat ¸˘ a dreptunghiular˘ a de culoare alb˘ a. ComponentEvent. sunt: • crearea unei plan¸ se de desenare. pe care se poate desena. • tratarea evenimentelor de tip FocusEvent. Etapele uzuale care trebuie parcurse pentru crearea unui desen. • redefinirea metodei paint din clasa respectiv˘ a.. eventual getMinimumSize.272 CAPITOLUL 10. Canvas este o clas˘ a generic˘ a din care se deriveaz˘ a subclase pentru crearea suprafet ¸elor de desenare (plan¸ se). deoarece acestea vor fi apelate de c˘ atre gestionarii de pozit ¸ionare. DESENAREA obiecte grafice cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. dac˘ a este cazul. ele fiind utilizate doar ca suprafet ¸e de desenat sau ca fundal pentru animat ¸ie.. KeyEvent. Concret.Listener { //Eventual. Dimensiunile sale implicite sunt 0 ¸ si. sau mai bine zis a unei componente cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare.. Plan¸ sele nu pot cont ¸ine alte componente grafice. } // Metodele folosite de gestionarii de pozitionare public Dimension getPreferredSize() { // Dimensiunea implicita a plansei . A¸ sadar.

colorate diferite. private int index = 0.. Listing 10. setColor ( color [1 . CONCEPTUL DE DESENARE return . } // Implementarea metodelor interfetelor de tip Listener . height ) .10. } public void paint ( Graphics g ) { g . g . event .. fillOval (0 . awt .. vom interschimba cele dou˘ a culori ˆ ıntre ele. awt . 0 . } public Dimension getPreferredSize () { . class Plansa extends Canvas { Dimension dim = new Dimension (100 .. Color . g .index ]) . } }) . } 273 S˘ a definim o plan¸ s˘ a pe care desen˘ am un p˘ atrat ¸ si cercul s˘ au circumscris... La fiecare click de mouse. 0 . setColor ( color [ index ]) . red . repaint () .. private Color color [] = { Color .*.*.2: Folosirea clasei Canvas import java . blue }.1. width . dim . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { index = 1 .index . 100) . dim . } public Dimension getMinimumSize() { return . g . import java . height ) .. dim . public Plansa () { this .. width . dim . } public Dimension getMaximumSize() { return . drawRect (0 .

} } CAPITOLUL 10. imprimant˘ a. • la imprimant˘ a sau •ˆ ıntr-o zon˘ a virtual˘ a de memorie. show () . BorderLayout . setSize (200 . CENTER ) . etc) metodele de desenare au implement˘ ari interne diferite. transparente utilizatorului.2 Contextul grafic de desenare Inainte ca utilizatorul s˘ a poat˘ a desena. el trebuie s˘ a obt ¸in˘ a un context grafic de desenare pentru suprafat ¸a c˘ areia ˆ ıi apart ¸ine regiunea pe care se va desena. DESENAREA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . In funct ¸ie de dispozitivul fizic pe care se face afi¸ sarea (ecran.274 return dim . plotter. un obiect prin intermediul c˘ aruia putem controla procesul de desenare a unui obiect. 200) . Un context grafic este specificat prin intermediul unui obiect de tip Graphics primit ca parametru ˆ ın metodele paint ¸ si update. desenarea se poate face: • pe o port ¸iune de ecran. Clasa Graphics pune la dispozit ¸ie metode pentru: • primitive grafice: desenarea de figuri geometrice. } } 10. } } public class TestCanvas { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Canvas " ) . add ( new Plansa () . de fapt. In general. Un context grafic este. texte ¸ si imagini • stabilirea propriet˘ a¸ tilor contextului grafic. adic˘ a stabilirea: .

20). care permit desenarea de figuri geometrice ¸ si texte.2 Primitive grafice Prin primitive grafice ne vom referi ˆ ın continuare la metodele clasei Graphics. 10. Textul va fi desenat cu fontul ¸ si culoarea curente ale contextului grafic. In continuare. CONTEXTUL GRAFIC DE DESENARE – culorii ¸ si fontului curente cu care se face desenarea. int y) Zona de decupare Shape getClip() (zona ˆ ın care sunt vizibile desenele) void setClip(Shape s) Modul de desenare void setXorMode(Color c) void setPaintMode(Color c) Proprietate Culoarea de desenare 10. – originii coordonatelor suprafet ¸ei de desenare.2. drawString("Hello". Metode Color getColor() void setColor(Color c) Fontul de scriere a textelor Font getFont() void setFont(Font f) Originea coordonatelor translate(int x.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic La orice tip de desenare parametrii legat ¸i de culoare. y=20. enumer˘ am aceste propriet˘ a¸ ti ¸ si metodele asociate lor din clasa Graphics. – modului de desenare.2.2. font. – suprafet ¸ei ˆ ın care sunt vizibile componentelor desenate.10. // Desenam la coordonatele x=10. vor fi specificat ¸i pentru contextul grafic ˆ ın care se face desenarea ¸ si nu vor fi trimi¸ si ca argumente metodelor respective de desenare. 275 10. Desenarea textelor se face cu uzual cu metoda drawString care prime¸ ste ca argumente un ¸ sir ¸ si colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. Desenarea figurilor geometrice se realizeaz˘ a cu urm˘ atoarele metode: . etc.

putem specifica prin intermediul fonturilor cum s˘ a arate textul respectiv. cum ar fi Label. ˆ ınclinat (italic). Arial. • Stilul fontului: ˆ ıngro¸ sat (bold). 10. Indiferent de modalitatea aleas˘ a.276 Figur˘ a geometric˘ a Linie CAPITOLUL 10. cum ar fi drawString. pentru a scrie un text pe ecran avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti. DESENAREA Metode drawLine drawPolyline Dreptunghi simplu drawRect fillRect clearRect Dreptunghi cu chenar draw3DRect ”ridicat” sau ”adˆ ancit” fill3DRect Dreptunghi cu colt ¸uri drawRoundRect retunjite fillRoundRect Poligon drawPolygon fillPolygon Oval (Elips˘ a drawOval fillOval Arc circular sau drawArc eliptic fillArc Metodele care ˆ ıncep cu ”fill” vor desena figuri geometrice care au interiorul colorat. fie din Graphics. • Familia din care face parte fontul: Helvetica. etc. iar a doua s˘ a apel˘ am la metodele clasei Graphics de desenare a textelor. Arial Bold Italic.3 Folosirea fonturilor Dup˘ a cum vazut. • Dimensiunea fontului: ˆ ın˘ alt ¸imea sa. ˆ ın timp ce metodele care ˆ ıncep cu ”draw” vor desena doar conturul figurii respective. acest lucru realizˆ andu-se prin metoda setFont fie din clasa Component. Prima dintre acestea este s˘ a folosim o component˘ a orientat˘ a-text. etc. Cei mai important ¸i parametri ce caracterizeaz˘ a un font sunt: • Numele fontului: Helvetica Bold. . adic˘ a ”umplut” cu culoarea curent˘ a a contextului de desenare.

int size) Stilul unui font este specificat prin intermediul constantelor: Font.ITALIC iar dimensiunea printr-un ˆ ıntreg. Font. Textul fiec˘ arui nume de font va fi scris cu fontul s˘ au corespunz˘ ator.drawString("Alt text".setFont(new Font("Courier".PLAIN.3. Constructorul uzual al clasei este cel care prime¸ ste ca argument numele fontului.BOLD.10. 10)). mai put ¸in despre metrica acestuia.setFont(new Font("Dialog".getAllFonts().BOLD.ITALIC. new Font("Arial". Font. Exemplul urmator afi¸ seaz˘ a lista tuturor fonturilor disponibile pe platforma curent˘ a de lucru. . Folosirea unui obiect de tip Font se realizeaz˘ a uzual astfel: // Pentru componente etichetate Label label = new Label("Un text"). 12). g. Font. Font. 10). 12)). 277 Clasele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu fonturi sunt Font ¸ si FontMetrics. ˆ ın continuare fiind prezentate modalit˘ a¸ tile de lucru cu acestea. label.PLAIN. getLocalGraphicsEnvironment(). 10.PLAIN. 14). o serie ˆ ıntreag˘ a de fonturi care sunt disponibile pentru scrierea textelor.1 Clasa Font Un obiect de tip Font ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre tot ¸i parametrii unui font. new Font("Courier".3. 10. // In metoda paint(Graphics g) g. la un moment dat. 20). Font.BOLD. O platform˘ a de lucru are instalate. Lista acestor fonturi se poate obt ¸ine astfel: Font[] fonturi = GraphicsEnvironment. dimensiunea ¸ si stilul acestuia: Font(String name. ca ˆ ın exemplele de mai jos: new Font("Dialog". FOLOSIREA FONTURILOR • Metrica fontului. Font. Font. int style.

drawString ( i + " . height = (1 + fonturi . show () . class Fonturi extends Canvas { private Font [] fonturi . getAllFonts () . PLAIN . setFont ( new Font ( nume . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . ScrollPane sp = new ScrollPane () . } public void paint ( Graphics g ) { String nume . " + nume . add ( new Fonturi () ) . Dimension canvasSize = new Dimension (400 . i ++) { nume = fonturi [ i ]. ( i + 1) * 20) . CENTER ) . } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize .*. public Fonturi () { fonturi = Graphi c sE n v ir o nm e n t . g . g e t L o c a l G r a p h i c s E n v i r o n m e n t () . g . DESENAREA Listing 10. 400) . i < fonturi .3: Lucrul cu fonturi import java . sp . 14) ) . 20 . add ( sp . } } . for ( int i =0. length ) * 20. 400) . awt . length . getFontName () . setSize (400 . sp . } } public class TestAllFonts { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " All fonts " ) . BorderLayout . Font . pack () .278 CAPITOLUL 10. canvasSize .

trebuie s˘ a calcul˘ am pozit ¸iile lor de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de lungimea ¸ si ˆ ınalt ¸imea ˆ ın pixeli a celorlalte texte.3. un obiect de tip FontMetrics ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre metrica unui font. FOLOSIREA FONTURILOR 279 10.3. cu alte cuvinte despre dimensiunile ˆ ın pixeli ale caracterelor sale. Un obiect din aceast˘ a clas˘ a se construie¸ ste pornind de la un obiect de tip Font ¸ si pune la dispozit ¸ie informat ¸ii despre dimensiunile ˆ ın pixeli pe care le au caracterele fontului respectiv ˆ ıntr-un anumit context de desenare. Metrica unui font const˘ aˆ ın urm˘ atoarele atribute pe care le au caracterele sale: • Linia de baz˘ a: este linia dup˘ a care sunt aliniate caracterele unui font. Utilitatea principal˘ a a acestei clase const˘ aˆ ın faptul c˘ a permite pozit ¸ionarea precis˘ a a textelor pe o suprafat ¸˘ a de desenare. • In˘ alt ¸imea: distant ¸a dintre liniile de baz˘ a (leading+ascent+descent). • Descendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de descendent ¸˘ a. sau unele sub altele. indiferent de fontul folosit de acestea.2 Clasa FontMetrics La afi¸ sarea unui ¸ sir cu metoda drawString trebuie s˘ a specific˘ am pozit ¸ia la care s˘ a apar˘ a textul respectiv pe ecran. Pentru aceasta este folosit˘ a clasa FontMetrics.10. • Distant ¸a ˆ ıntre linii (”leading”): distant ¸a optim˘ aˆ ıntre dou˘ a linii de text scrise cu acela¸ si font. • Ascendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de ascendent ¸˘ a. • L˘ a¸ timea: l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. A¸ sadar. In momentul ˆ ın care avem de afi¸ sat mai multe ¸ siruri consecutiv. • Linia de ascendent ¸˘ a: linia superioara pe care nu o depaseste nici un caracter din font • Linia de descendent ¸˘ a: linia inferioar˘ a sub care nu coboar˘ a nici un caracter din font. Figura de mai jos prezint˘ a o imagine reprezentativ˘ a asupra metricii unui font: .

int y) argumentele x ¸ si y repreznit˘ a colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. DESENAREA Reamintim c˘ a la metoda drawString(String s.determin˘ a l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. y reprezint˘ a pozit ¸ia liniei de baz˘ a a textului care va fi scris. FontMetrics fm = g.getFontMetrics(). int x. Un context grafic pune la dispozit ¸ie o metod˘ a special˘ a getFontMetrics de creare a unui obiect de tip FontMetrics. • charWidth .determin˘ a l˘ a¸ timea total˘ aˆ ın pixeli a unui ¸ sir de caractere specificat. • stringWidth .BOLD.280 CAPITOLUL 10. pornind de la fontul curent al contextului grafic: public void paint(Graphics g) { Font f = new Font("Arial".determin˘ aˆ ın˘ alt ¸imea unei linii pe care vor fi scrise caractere ale unui font. Font. 11). Ca s˘ a fim mai preci¸ si. } Cele mai folosite metode ale clasei FontMetrics sunt: • getHeight . In exemplul urm˘ ator sunt afi¸ sate pe ecran zilele s˘ apt˘ amˆ anii ¸ si lunile anului: .

Font . " Marti " . x += fm . drawString ( text . y ) . x = 0. x . FOLOSIREA FONTURILOR Listing 10. i ++) { text = zile [ i ]. y ) . " Mai " . length . stringWidth ( etZile ) . y . " Miercuri " . g . private String [] luni = { " Ianuarie " . // Alegem un font si aflam metrica sa g .10. " Februarie " . x . public void paint ( Graphics g ) { FontMetrics fm . " Iulie " . setFont ( new Font ( " Dialog " .1) 281 . class Texte extends Canvas { Dimension canvasSize = new Dimension (800 . fm = g . " Sambata " . x += fm . " . BOLD . for ( int i =0. String etZile = " Zilele saptamanii : " . length . text . " Decembrie " }. " Martie " . stringWidth ( etLuni ) . } // Schimbam fontul g . g . setFont ( new Font ( " Arial " . stringWidth ( text ) . " Vineri " . getFontMetrics () . i < luni . " Iunie " . Font . 14) ) . i ++) { text = luni [ i ]. getHeight () . length . etLuni = " Lunile anului : " . if ( i < zile . " Noiembrie " .4: Folosirea clasei FontMetrics import java . " Octombrie " . y ) .1) text += " . x = 0. drawString ( etLuni .*. g .3. " Septembrie " . " Duminica " }. if ( i < luni . for ( int i =0. " August " . getHeight () . length . x . 20) ) . int x . 100) . PLAIN . y += fm . x += fm . awt . drawString ( etZile . y = fm . " Joi " . fm = g . getFontMetrics () . i < zile . private String [] zile = { " Luni " . " Aprilie " .

BorderLayout . " . f . y ) .0 ¸ si 1. stringWidth ( text ) . x += fm . } } public class TestFontMetrics { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " FontMetrics " ) . pack () . x . Pentru a crea o culoare avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • S˘ a folosim una din constantele definite ˆ ın cele dou˘ a clase.0 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere reale). CAPITOLUL 10. S˘ a vedem mai ˆ ıntˆ ai care sunt constantele definite ˆ ın aceste clase: . } } 10. verde (green) ¸ si albastru (blue). • S˘ a folosim unul din constructorii clasei Color. DESENAREA } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize .4 Folosirea culorilor Orice culoare este format˘ a prin combinat ¸ia culorilor standard ro¸ su (red). CENTER ) . la care se adaug˘ a un anumit grad de transparent ¸˘ a (alpha). } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .282 text += " . add ( new Texte () . fie ˆ ıntre 0. O culoare este reprezentat˘ a printr-o instant ¸˘ a a clasei Color sau a subclasei sale SystemColor. drawString ( text . g . show () . Fiecare din ace¸ sti patru parametri poate varia ˆ ıntr-un interval cuprins fie ˆ ıntre 0 ¸ si 255 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere ˆ ıntregi).

green. blue. 283 Observat ¸i c˘ aˆ ın clasa Color sunt definite culori uzuale din paleta standard de culori. float alpha) Color(int red.. float green. int blue) Color(int red.0) specific˘ a transparent ¸˘ a total˘ a. .0 − 1. int blue. culorile sunt complet opace. int green. Implicit. alpha sunt valorile pentru ro¸ su. albastru ¸ si transparent ¸˘ a iar parametrul ”rgb” de la ultimul constructor reprezint˘ a un ˆ ıntreg format din: bit ¸ii 16-23 ro¸ su. etc) ale platformei curente de lucru. atunci putem crea noi culori prin intermediul constructorilor clasei Color: Color(float red. respectiv 0. Dac˘ a nici una din aceste culori predefinite nu corespunde preferint ¸elor noastre..red. int green. Valoarea 255 (sau 1. Color fundal = SystemColor. Color galben = Color. verde.desktop.10.0) pentru transparent ¸˘ a specific˘ a faptul c˘ a respectiva culoare este complet opac˘ a. 8-15 verde.4. 0-7 albastru. Valorile argumentelor variaz˘ aˆ ıntre 0 − 255 pentru tipul int. float blue) Color(flot red. texte. float blue. int alpha) Color(int rgb) unde red. Folosirea acestor constante se face ca ˆ ın exemplele de mai jos: Color rosu = Color.0 pentru tipul float. ˆ ın timp ce ˆ ın clasa SystemColor sunt definite culorile componentelor standard (ferestre. FOLOSIREA CULORILOR Color black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange pink red white yellow SystemColor activeCaption activeCaptionBorder activeCaptionText control controlHighlight controlShadow contolText desktop menu text textHighlight window . flot green. meniuri. iar valoarea 0 (sau 0.yellow.

event . 0. awt . Metodele cele mai folosite ale clasei Color sunt: brighter darker getRed getGreen getBlue getAlpha getRGB Creeaz˘ a o noua versiune a culorii curente mai deschis˘ a. 128). 0). 0 . 50) . Color negru = new Color(0. 255) . 0). Dimension canvasSize = new Dimension (150 . 0.*. 0. 255). 0. respectiv mai ˆ ınchis˘ a Determin˘ a parametrii din care este alcatuit˘ a culoarea Determin˘ a valoarea ce reprezint˘ a culoarea respectiv˘ a (bit ¸ii 16-23 ro¸ su.5: Folosirea clasei Color import java . import java .284 CAPITOLUL 10. DESENAREA // Exemple de folosire a constructorilor: Color alb = new Color(255. class Culoare extends Canvas { public Color color = new Color (0 . setColor ( Color . awt . 0-7 albastru) S˘ a consider˘ am o aplicat ¸ie cu ajutorul c˘ areia putem vizualiza dinamic culorile obt ¸inute prin diferite combinat ¸ii ale parametrilor ce formeaz˘ a o culoare. black ) . 255.*. . public void paint ( Graphics g ) { g . 8-15 verde. 0 . Color rosuTransparent = new Color(255. Color rosu = new Color(255. Aplicat ¸ia va ar˘ ata astfel: Listing 10.

1 . 256) . 0 . g . 0 . green ) . aValue . 0 . BOLD . 0 . . width . red ) . gValue = new Scrollbar ( Scrollbar . gValue . 0 . g . 0 . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . this . HORIZONTAL . gValue . Font . text += " G = " + color . rValue = new Scrollbar ( Scrollbar . 0 . text += " A = " + color . } }) . 1 . 256) . drawString ( text . 0 . bValue . blue ) . 30) . getRed () . private Culoare culoare . rgbValues . setBackground ( Color . 1 . getAlpha () . 12) ) .10. text += " R = " + color . getBlue () . } } 285 class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar rValue . exit (0) . 0 . bValue . HORIZONTAL . 256) . aValue = new Scrollbar ( Scrollbar . 0 . Panel rgbValues = new Panel () . getGreen () . canvasSize . setBackground ( Color . FOLOSIREA CULORILOR g . bValue = new Scrollbar ( Scrollbar . 1 . 1) ) . setLayout ( new GridLayout (4 . 256) . canvasSize . fillRect (0 . height ) . } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . text += " B = " + color .4. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . rValue . HORIZONTAL . HORIZONTAL . g . String text = " " . setColor ( color ) . setFont ( new Font ( " Arial " . setBackground ( Color .

int b = bValue . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . gValue . } public void ad ju stm en tV al u e C h an ge d ( AdjustmentEvent e ) { int r = rValue . show () . getValue () . rgbValues . b . color = c . add ( rValue ) . DESENAREA aValue . 100) . rgbValues . getValue () . culoare . int g = gValue . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . setSize (200 . getValue () . getValue () . rValue . } } public class TestColor { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Color " ) . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . g . add ( culoare .5 Folosirea imaginilor Aceasta este o imagine: . rgbValues .286 CAPITOLUL 10. add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . BorderLayout . aValue . add ( aValue ) . a ) . aValue . rgbValues . culoare . BorderLayout . repaint () . lightGray ) . add ( gValue ) . Color c = new Color (r . culoare = new Culoare () . pack () . setBackground ( Color . CENTER ) . setValue (255) . NORTH ) . rgbValues . add ( rgbValues . int a = aValue . bValue . f . add ( bValue ) . } } 10.

10.5.getDefaultToolkit(). . 2.5. Crearea unui obiect de tip Image se face folosind o imagine dintr-un fi¸ sier fie aflat pe ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a. FOLOSIREA IMAGINILOR 287 In AWT este posibil˘ a folosirea imaginilor create extern ˆ ın format gif sau jpeg.10. Image image1 = toolkit. ca ˆ ın exemplul de mai jos: Toolkit toolkit = Toolkit.1 Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea unei imagini presupune realizarea urm˘ atoarilor doi pa¸ si: 1. Crearea unui obiect de tip Image. Afi¸ sarea propriu-zis˘ aˆ ıntr-un context grafic. Aceasta nu este o clas˘ a de componente (nu extinde Component) ci implementeaz˘ a obiecte care pot fi desenate pe suprafat ¸a unor componente cu metode specifice unui context grafic pentru componenta respectiva (similar modului cum se deseneaz˘ a o linie sau un cerc).gif")).getImage("poza. fie aflat la o anumit˘ a adres˘ a Web (URL).infoiasi. avˆ and ˆ ıns˘ a aceea¸ si denumire getImage ¸ si urm˘ atoarele formate: Applet Toolkit getImage(URL url) getImage(URL url) getImage(URL url. Metodele pentru ˆ ınc˘ arcarea unei imagini dintr-un fi¸ sier se g˘ asesc ˆ ın clasele Applet ¸ si Toolkit.ro/~acf/poza. Image image2 = toolkit. Orice imagine va fi reprezentat˘ a ca o instant ¸˘ a a clasei Image.gif"). String fisier) getImage(String fisier) Pentru a obt ¸ine un obiect de tip Toolkit se va folosi metoda getDefaultToolkit.getImage( new URL("http://www.

g. 0. this). int y.getDefaultToolkit(). In exemplul urm˘ ator afi¸ sam aceea¸ si imagine de trei ori. Color. ImageObserver unde: • img este obiectul ce reprezint˘ a imaginea.drawImage(img. x. • bgColor reprezint˘ a culoarea cu care vor fi colorat ¸i pixelii transparent ¸i ai imaginii (poate s˘ a lipseasc˘ a). x. int y.gif"). observer) . va fi facut˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. int width. relative la spat ¸iul de coordonate al contextului grafic. • x. 400.yellow. x.drawImage(img. int height.288 CAPITOLUL 10. DESENAREA Metoda getImage nu verific˘ a dac˘ a fi¸ sierul sau adresa specificata reprezint˘ a o imagine valid˘ a¸ si nici nu ˆ ıncarc˘ a efectiv imaginea ˆ ın memorie. 200. 0. Afi¸ sarea unei imagini ˆ ıntr-un context grafic se realizeaz˘ a prin intermediul metodei drawImage din clasa Graphics ¸ si. ˆ ın general. this).drawImage(img. Cele mai uzuale formate ale metodei sunt: boolean drawImage(Image img. y sunt coordonatele stˆ anga-sus la care va fi afi¸ sat˘ a imaginea. ImageObserver observer) x. this). int boolean drawImage(Image img. int y. • width. g.getImage("taz. 200. int Color bgcolor. • observer este un obiect care ”observ˘ a” ˆ ınc˘ arcarea imaginii ¸ si va fi informat pe m˘ asura derul˘ arii acesteia. int y. 100. imaginea va fi afi¸ sat˘ a la dimensiunile ei reale). 200. 100. aceste operat ¸iuni fiind f˘ acute abia ˆ ın momentul ˆ ın care se va realiza afi¸ sarea imaginii pentru prima dat˘ a. 0. heigth reprezint˘ aˆ ınalt ¸imea ¸ si l˘ a¸ timea la care trebuie scalat˘ a imaginea (dac˘ a lipsesc. Color bgcolor. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. folosind forme diferite ale metodei drawImage: Image img = Toolkit. int width. Metoda nu face decˆ at s˘ a creeze un obiect de tip Image care face referint ¸˘ a la o anumit˘ a imagine extern˘ a. 0. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. int height. g.

int h ) Implementarea implicit˘ a const˘ a dintr-un apel la metoda repaint pentru dreptunghiul specificat la apel ¸ si care reprezint˘ a zona din imagine pentru care se cunosc noi informat ¸ii. int w.5. la apelul metodei drawImage va fi desenat˘ a numai port ¸iunea de imagine care este disponibil˘ a la momentul init ¸ial ¸ si care poate fi incomplet˘ a. int y. Acest mecanism este realizat prin intermediul interfet ¸ei ImageObserver.10. int x. lucru deosebit de util ˆ ıntrucˆ at procesul de ˆ ınc˘ arcare a unei imagini poate dura mult ¸ si nu este de dorit ca ˆ ın acest interval de timp (pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea complet˘ a a imaginii) aplicat ¸ia s˘ a fie blocat˘ a. implementat˘ a de clasa Component ¸ si deci de toate componentele. dup˘ a care red˘ a imediat controlul apelantului. f˘ ar˘ a intervent ¸ia programatorului. Aceste informat ¸ii pot fi aflate prin intermediul constantelor definite de interfat ¸˘ a: . Aceast˘ a interfat ¸˘ a descrie obiecte care au ˆ ınceput s˘ a utilizeze o imagine incomplet˘ a¸ si care trebuie anunt ¸ate de noile date obt ¸inute ˆ ın legatur˘ a cu imaginea respectiv˘ a. ce va fi apelat˘ a periodic de firul de execut ¸ie (creat automat) care se ocup˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea imaginii. int flags. FOLOSIREA IMAGINILOR 289 Metoda drawImage returneaz˘ a true dac˘ a imaginea a fost afi¸ sat˘ aˆ ın ˆ ıntregime ¸ si false ˆ ın caz contrar. Intregul f lags furnizeaz˘ a informat ¸ii despre starea transferului. cu alte cuvinte metoda nu a¸ stept˘ a ca o imagine s˘ a fie complet afi¸ sat˘ a ci se termin˘ a imediat ce procesul de afi¸ sare a ˆ ınceput. De aceea trebuie s˘ a existe un mecanism prin care componenta s˘ a fie redesenat˘ a automat ˆ ın momentul ˆ ın care au mai sosit informat ¸ii legate de imagine. Ca urmare. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece metoda drawImage nu face decˆ at s˘ a declan¸ seze procesul de ˆ ınc˘ arcare ¸ si desenare a imaginii. 10.5. Formatul acestei metode este: boolean imageUpdate (Image img.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor In cazul ˆ ın care se afi¸ seaz˘ a o imagine care se g˘ ase¸ ste pe Internet sau imaginea afi¸ sata este de dimensiuni mari se va observa c˘ a aceasta nu apare complet de la ˆ ınceput ci este desenat˘ a treptat. pˆ an˘ a la afi¸ sarea sa complet˘ a. Interfat ¸a ImageObserver are o singur˘ a metod˘ a numit˘ a imageUpdate. In sect ¸iunea urm˘ atoare vom detalia acest aspect.

int x.290 ABORT CAPITOLUL 10. Aceasta va fi apelat˘ a apelat˘ a asincron de fiecare dat˘ a cˆ and sunt disponibili noi pixeli. se observ˘ a c˘ a metodele clasei Image pentru determinarea dimensiunilor unei imagini au ca argument un obiect de tip ImageObserver. DESENAREA Inc˘ arcarea imaginii a fost ˆ ıntrerupt˘ a. } De asemenea. // Daca sunt toti bitii nu mai sunt necesare noi update-uri return ( (flags & (ALLBITS | ABORT)) == 0). int w. int y. . public boolean imageUpdate(Image img. ˆ ınainte de completarea sa ALLBITS Imaginea a fost ˆ ıncarcat˘ a complet ERROR A ap˘ arut o eroare ˆ ın timpul ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginii FRAMEBITS Tot ¸i bit ¸ii cadrului curent sunt disponibili HEIGHT In˘ alt ¸imea imaginii este disponibil˘ a PROPERTIES Propriet˘ a¸ tile imaginii sunt disponibile SOMEBITS Au fost recept ¸ionat ¸i noi pixeli ai imaginii WIDTH L˘ a¸ timea imaginii este disponibil˘ a Prezent ¸a ˆ ın parametrul f lags a unui bit de valoare 1 pe pozit ¸ia reprezentata de o constant˘ aˆ ınseamn˘ a c˘ a respectiva condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a. int h) { // Desenam imaginea numai daca toti bitii sunt disponibili if (( flags & ALLBITS) != 0) repaint(). int getHeight(ImageObserver observer) int getWidth(ImageObserver observer) Dac˘ a desenarea se face folosind clasa Canvas. int flags. // Imaginea este completa (flags & ALLBITS) != 0 // Eroare sau transferul imaginii a fost intrerupt (flags & ERROR | ABORT ) != 0 Metoda imageUpdate poate fi redefint˘ a de o component˘ a pentru a personaliza procesul de afi¸ sare al imaginii. atunci argumentul observer al metodelor referitoare la imagini va fi this.

jpeg din distribut ¸ia standard Java ofer˘ a suport pentru salvarea unei imagini aflate ˆ ın memorie ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın for- ..codec.5. gmem. this).. 0.10. Graphics gmem = img.5. } } 10.dispose(). } public void paint(Graphics g) { // Desenam in memorie pe un obiect de tip Image // w si h sunt dimensiunile desenului Image img = createImage(w. pentru a elimina efectul nepl˘ acut de ”clipire” (”flickering”) rezultat atunci cˆ and sunt efectuate redesen˘ ari repetate la intervale mici de timp.image. /* Realizam desenul folosind gmem gmem. */ // Transferam desenul din memorie pe ecran // desenand de fapt imaginea creata g.getGraphics(). 0.3 Mecanismul de ”double-buffering” Tehnica de double-buffering implic˘ a realizarea unui desen ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul s˘ au pe ecran. Secvent ¸a general˘ a de implementare a mecanismului de double-buffering este urm˘ atoarea: // Supradefinim update pentru a elimina stergerea desenului public void update(Graphics g) { paint(g).4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG Pachetul com.5.). .sun.). gmem..fillOval(. O situat ¸ie frecvent˘ aˆ ın care se apeleaz˘ a la double-buffering este crearea de animat ¸ii.. FOLOSIREA IMAGINILOR 291 10..drawImage(img. h)..setColor(.

encode(img).setQuality(quality.image.awt.image.sun.jpeg.5.*.*.createJPEGEncoder(out).io.close(). false). Pentru aceasta va trebui s˘ a definim un .awt.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie In cazul ˆ ın care dorim s˘ a folosim o anumit˘ a imagine creat˘ a direct din program ¸ si nu ˆ ıncarcat˘ a dintr-un fi¸ sier vom folosi clasa MemoryImageSource. // Folosim setarile de codare jpeg implicite encoder. out.setJPEGEncodeParam(jep). aflata ˆ ın pachetul java. java. JPEGEncodeParam jep = encoder.292 CAPITOLUL 10. class JPEGWriter { static float quality = 0.codec.*.BufferedImage. java. //intre 0 si 1 public static void write(BufferedImage img. encoder. } catch( Exception e ) { e. JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec. String filename) { try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename).image.awt.9f. O clas˘ a responsabil˘ a cu realizarea acestei operat ¸iuni ar putea fi definit˘ a astfel: import import import import com. DESENAREA mat JPEG.getDefaultJPEGEncodeParam(img).printStackTrace(). jep. java. } } } 10.

random() * 255). h. y++) { for (int x = 0. int h. pix[index++] = new Color(red. normal aceste valori sunt off = 0. int scan) unde: • w. Constructorul clasei MemoryImageSource este: MemoryImageSource(int w. } img = createImage(new MemoryImageSource(w.6 Tip˘ arirea Tip˘ arirea ˆ ın Java este tratat˘ aˆ ın aceea¸ si manier˘ a ca ¸ si desenarea. green. h reprezint˘ a dimensiunile imaginii (l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea). pix.awt. int[] pixeli. g.6.random() * 255). O aplicat ¸ie va apela metode ale acestei clase pentru: . scan = w In exemplul urmator vom crea o imagine cu pixeli de culori aleatorii ¸ si o vom afi¸ sa pe ecran: int w = 100. int green = (int) (Math. x++) { int red = (int) (Math. int index = 0. w)). blue). iar clasa principal˘ a care controleaz˘ a procesul de tip˘ arire este PrinterJob. TIPARIREA 293 vector de numere ˆ ıntregi ˆ ın care vom scrie valorile ˆ ıntregi (RGB) ale culorilor pixelilor ce definesc imaginea noastr˘ a.˘ 10. Dimensiunea vectorului va fiˆ ın˘ alt ¸imea ˆ ınmult ¸it˘ a cu l˘ a¸ timea ˆ ın pixeli a imaginii. 0. • of f. y < h. int blue = (int) (Math. // g este un context grafic 10.random() * 255).drawImage(img.getRGB(). 0. 0. this). int off. scan reprezint˘ a modalitatea de construire a matricii imaginii pornind de la vectorul cu pixeli. x < w. Pachetul care ofer˘ a suport pentru tip˘ arire este java. for (int y = 0. singurul lucru diferit fiind contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a operat ¸iile. int h = 100. int[] pix = new int[w * h].print. • pixeli[] este vectorul cu culorile imaginii.

PageFormat pf. Un obiect care va fi tip˘ arit trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable.component˘ a. In cazul cˆ and imaginea de pe ecran coincide cu imaginea de la imprimant˘ a. • Invocarea dialogului cu utilizatorul pentru specificarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire.NO_SUCH_PAGE.PAGE_EXISTS. care are o reprezentare vizual˘ a descris˘ a de metoda paint ¸ si care va specifica ¸ si modalitatea de reprezentare a sa la imprimant˘ a. Crearea unei sesiuni de tip˘ arire: PrinterJob. } Pa¸ sii care trebuie efectuat ¸i pentru tip˘ arirea unui obiect sunt: 1. Specificarea obiectului care va fi tip˘ arit: setPrintable. Orice component˘ a care poate fi afi¸ sat˘ a pe ecran poate fi ¸ si tip˘ arit˘ a. DESENAREA • Crearea unei sesiuni de tip˘ arire (job). orice informat ¸ii care trebuie atˆ at afi¸ sate cˆ at ¸ si tip˘ arite. . • Tip˘ arirea efectiv˘ a. int pageIndex) throws PrinterException { // Descrirea imaginii obiectului ce va fi afisata la imprimanta // Poate fi un apel la metoda paint: paint(g) if (ceva nu este in regula}) { return Printable. init ¸ierea unui dialog cu utilizatorul pentru precizarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire: printDialog. responsabil˘ a cu descrierea modalit˘ a¸ tii de tip˘ arire a obiectului. vor fi ˆ ıncapsulate ˆ ıntr-un obiect grafic . care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a print. In general. acesta trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. Opt ¸ional.getPrinterJob 2. } return Printable. 3.294 CAPITOLUL 10. In general. metodele paint ¸ si print pot specifica aceea¸ si secvent ¸˘ a de cod. metoda print are urm˘ atorul format: public int print(Graphics g.

return Printable . drawOval (200 .*. 300) . PageFormat pf . PAGE_EXISTS .6: Tip˘ arirea unei componente import import import import java . Listing 10. g .6. drawString ( " Hello " . NO_SUCH_PAGE .*. drawRect (200 . 400) . int pi ) throws PrinterException { if ( pi >= 1) return Printable . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { .*. drawString ( " Numai la imprimanta " . g . g . public Dimension getPreferredSize () { return d . } public void paint ( Graphics g ) { g . java . print . awt . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Tip˘ arirea efectiv˘ a: print. 200 . } } class Fereastra extends Frame implements ActionListener { private Plansa plansa = new Plansa () . paint ( g ) . 295 In exemplul urm˘ ator vom defini un obiect care are aceea¸ si reprezentare pe ecran cˆ at ¸ si la imprimant˘ a (un cerc circumscris unui p˘ atrat.˘ 10. class Plansa extends Canvas implements Printable { Dimension d = new Dimension (400 . java . private Button print = new Button ( " Print " ) . TIPARIREA 4. 200 . 100) . } public int print ( Graphics g . 200 . java . ˆ ınsotite de un text) ¸ si vom tip˘ ari obiectul respectiv. event . io . 100) . 200 . awt . 200) . 100 . awt .*. 100 .

Stabilirea obiectului ce va fi tiparit printJob . BorderLayout . // 3. // 2. add ( print ) . south . } }) . printStackTrace () . out . addActionListe ner ( this ) . f . BorderLayout . ex . Initierea dialogului cu utilizatorul if ( printJob . } } } } public class TestPrint { public static void main ( String args []) throws Exception { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Print " ) . CENTER ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // 1. getPrinterJob () . } } . SOUTH ) . exit (0) . print . CAPITOLUL 10. print () .296 System . pack () . show () . add ( south . println ( " Exceptie la tiparire ! " ) . DESENAREA add ( plansa . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . setPrintable ( plansa ) . printDialog () ) { try { // 4. Tiparirea efectiva printJob . south . Crearea unei sesiuni de tiparire PrinterJob printJob = PrinterJob . CENTER ) ) . } catch ( PrinterException ex ) { System . Panel south = new Panel () .

} } . linie cu linie. pe acest flux. // pentru UNIX // PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ("/ dev / lp ") ) .7: Tip˘ arirea textelor import java . close () . class TestPrintText { public static void main ( String args []) throws Exception { // pentru Windows PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ( " lpt1 " ) ) . println ( " Test imprimanta " ) .˘ 10.6. deoarece necesit˘ a tratare special˘ aˆ ın funct ¸ie de sistemul de operare folosit. println ( " ABCDE " ) . imp . Listing 10. iar ˆ ın Unix prin ”/dev/lp”. In sistemul de operare Windows.*. Observat ¸i c˘ a aceast˘ a abordare nu este portabil˘ a. imp . TIPARIREA 297 Tiparirea textelor O alt˘ a variant˘ a pentru tip˘ arirea de texte este deschiderea unui flux c˘ atre dispozitivul special reprezentat de imprimant˘ a¸ si scrierea informat ¸iilor. import java . awt .*. imprimanta poate fi referit˘ a prin ”lpt1”. imp . io .

DESENAREA .298 CAPITOLUL 10.

Mac. • Look-and-Feel Permite schimbarea ˆ ınf˘ a¸ ti¸ s˘ arii ¸ si a modului de interact ¸iune cu aplicat ¸ia ˆ ın funct ¸ie de preferint ¸ele fiec˘ aruia. • Java 2D API Folosind Java 2D pot fi create aplicat ¸ii care utilizeaz˘ a grafic˘ a la un 299 . In JFC sunt incluse urm˘ atoarele: • Componente Swing Sunt componente ce ˆ ınlocuiesc ¸ si ˆ ın acela¸ si timp extind vechiul set oferit de modelul AWT.Capitolul 11 Swing 11. cum ar fi cititoare de ecran. cum ar fi cele standard Windows.1 Introducere JFC Tehnologia Swing face parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) care pune la dispozit ¸ie o serie ˆ ıntreag˘ a de facilit˘ a¸ ti pentru scrierea de aplicat ¸ii cu o interfat ¸˘ a grafic˘ a mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a funct ¸ional ¸ si estetic fat ¸˘ a de vechiul model AWT. Java. • Accessibility API Permite dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a comunice cu dispozitive utilizate de c˘ atre persoane cu diverse tipuri de handicap. etc. acestea putˆ and fi interschimbate de c˘ atre utilizator chiar la momentul execut ¸iei . Motif sau altele oferite de diver¸ si dezvoltatori. dispozitive de recunoa¸ stere a vocii. ecrane Braille.1.1 11. Acela¸ si program poate utiliza diverse moduri Look-and-Feel.

300

CAPITOLUL 11. SWING nivel avansat. Clasele puse la dispozit ¸ie permit crearea de desene complexe, efectuarea de operat ¸ii geometrice (rotiri, scal˘ ari, translat ¸ii, etc.), prelucrarea de imagini, tip˘ arire, etc.

• Drag-and-Drop Ofer˘ a posibilitatea de a efectua operat ¸ii drag-and-drop ˆ ıntre aplicat ¸ii Java ¸ si aplicat ¸ii native. • Internat ¸ionalizare Internat ¸ionalizarea ¸ si localizarea aplicat ¸iilor sunt dou˘ a facilit˘ a¸ ti extrem de importante care permit dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a poat˘ a fi configurate pentru exploatarea lor ˆ ın diverse zone ale globului, utilizˆ and limba ¸ si particularit˘ a¸ tile legate de formatarea datei, numerelor sau a monedei din zona respectiv˘ a. In aceste capitol vom face o prezentare scurt˘ a a componentelor Swing, deoarece prezentarea detaliata a tuturor facilit˘ a¸ tilor oferite de JFC ar oferi suficient material pentru un volum de sine st˘ at˘ ator.

11.1.2

Swing API

Unul din principalele deziderate ale tehnologiei Swing a fost s˘ a pun˘ a la dispozit ¸ie un set de componente GUI extensibile care s˘ a permit˘ a dezvoltarea rapid˘ a de aplicat ¸ii Java cu interfat ¸˘ a grafic˘ a competitiv˘ a din punct de vedere comercial. Pentru a realiza acest lucru, API-ul oferit de Swing este deosebit de complex avˆ and 17 pachete ˆ ın care se g˘ asesc sute de clase ¸ si interfet ¸e. Lista complet˘ a a pacehetelor din distribut ¸ia standard 1.4 este dat˘ aˆ ın tabelul de mai jos: javax.accessibility javax.swing.text.html javax.swing.plaf.basic javax.swing.border javax.swing.text.rtf javax.swing.plaf.multi javax.swing.event javax.swing.undo javax.swing.text javax.swing.plaf javax.swing javax.swing.text.parser javax.swing.plaf.metal javax.swing.colorchooser javax.swing.tree javax.swing.table javax.swing.filechooser

11.1. INTRODUCERE

301

Evident, nu toate aceste pachete sunt necesare la dezvolatarea unei aplicat ¸ii, cel mai important ¸ si care cont ¸ine componentele de baz˘ a fiind javax.swing.

Componentele folosite pentru crearea interfet ¸elor grafice Swing pot fi grupate astfel: • Componente atomice JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JSeparator • Componente complexe JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane • Componente pentru editare de text JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane • Meniuri JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem • Containere intermediare JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar • Containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

11.1.3

Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT

Nu se poate spune c˘ a Swing ˆ ınlocuie¸ ste modelul AWT ci ˆ ıl extinde pe acesta din urm˘ a ad˘ augˆ andu-i noi componente care fie ˆ ınlocuiesc unele vechi fie sunt cu totul noi. O convent ¸ie ˆ ın general respectat˘ a este prefixarea numelui unei clase AWT cu litera ”J” pentru a denumi clasa corespondent˘ a din Swing. Astfel, ˆ ın locul clasei java.awt.Button putem folosi javax.swing.JButton, ˆ ın loc de java.awt.Label putem folosi javax.swing.JLabel, etc. Este recomandat ca o aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a s˘ a foloseasc˘ a fie componente AWT, fie Swing, amestecarea lor fiind mai put ¸in uzual˘ a.

302

CAPITOLUL 11. SWING

Aplicat ¸iile GUI vor avea ˆ ın continuare nevoie de pachetul java.awt deoarece aici sunt definite unele clase utilitare cum ar fi Color, Font, Dimension, etc. care nu au fost rescrise ˆ ın Swing. De asemenea, pachetul java.awt.event r˘ amˆ ane ˆ ın continuare esent ¸ial pentru tratarea evenimentelor generate atˆ at de componente AWT cˆ at ¸ si de cele din Swing. Pe lˆ ang˘ a acesta mai poate fi necesar ¸ si javax.swing.event care descrie tipuri de evenimente specifice unor componente Swing, mecanismul de tratare a lor fiind ˆ ıns˘ a acela¸ si ca ˆ ın AWT. Pozit ¸ionarea componentelor este preluat˘ a din AWT, fiind ad˘ augate ˆ ıns˘ a noi clase care descriu gestionari de pozit ¸ionare ˆ ın completarea celor existente, cum ar fi BoxLayout ¸ si SpringLayout. Difer˘ aˆ ıns˘ a modul de lucru cu containere, dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a acestora. Majoritatea componentelor Swing care permit afi¸ sarea unui text ca parte a reprezent˘ arii lor GUI pot specifica acel text fie ˆ ın mod normal folosind un anumit font ¸ si o anumit˘ a culoare ce pot fi setate cu metodele setFont ¸ si setColor, fie prin intermediul limbajului HTML. Folosirea HTML aduce o flexibilitatea deosebit˘ aˆ ın realizarea interfet ¸ei grafice, ˆ ıntrucˆ at putem aplica format˘ ari multiple unui text, descompunerea acestuia pe mai multe linii, etc., singurul dezavantaj fiind ˆ ıncetinirea etapei de afi¸ sare a componentelor. JButton simplu = new JButton("Text simplu"); JButton html = new JButton( "<html><u>Text</u> <i>formatat</i></html>"); S˘ a descriem o aplict ¸ie simpl˘ a folosind AWT ¸ si apoi Swing, pentru a ne crea o prim˘ a impresie asupra diferent ¸elor ¸ si asem˘ an˘ arilor dintre cele dou˘ a modele. Listing 11.1: O aplicat ¸ie simpl˘ a AWT
import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluAWT extends Frame implements ActionListener { public ExempluAWT ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setLayout ( new FlowLayout () ) ; add ( new Label ( " Hello AWT " ) ) ; Button b = new Button ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ;

11.1. INTRODUCERE
add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluAWT ( " Hello " ) ; } }

303

Listing 11.2: Aplicat ¸ia rescris˘ a folosind Swing
import javax . swing .*; import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluSwing extends JFrame implements ActionListener { public ExempluSwing ( String titlu ) { super ( titlu ) ; // Metoda setLayout nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Componentele au denumiri ce incep cu litera J // Textul poate fi si in format HTML getContentPane () . add ( new JLabel ( " < html > <u > Hello </ u > <i > Swing </ i > </ html > " ) ) ; JButton b = new JButton ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ; // Metoda add nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Tratarea evenimentelor se face ca in AWT System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluSwing ( " Hello " ) ; }

304
}

CAPITOLUL 11. SWING

11.2

Folosirea ferestrelor

Pentru a fi afi¸ sate pe ecran componentele grafice ale unei aplicat ¸ii trebuie plasate pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container). Fiecare component˘ a poate fi cont ¸inut˘ a doar ˆ ıntr-un singur container, ad˘ augarea ei pe o supraft ¸˘ a nou˘ a de afi¸ sare determinˆ and eliminarea ei de pe vechiul container pe care fusese plasat˘ a. Intrucˆ at containerele pot fi ˆ ıncapsulate ˆ ın alte containere, o component˘ a va face parte la un moment dat dintr-o ierarhie. R˘ ad˘ acina acestei ierarhii trebuie s˘ a fie un a¸ sa numit container de nivel ˆ ınalt, care este reprezentat de una din clasele JFrame, JDialog sau JApplet. Intrucˆ at de appleturi ne vom ocupa separat, vom analiza ˆ ın continuare primele dou˘ a clase. In general orice aplicat ¸ie Java independent˘ a bazat˘ a pe Swing cont ¸ine cel put ¸in un container de nivel ˆ ınalt reprezentat de fereastra principal˘ a a programului, instant ¸˘ a a clasei JFrame. Simplificat, un obiect care reprezint˘ a o fereastr˘ a Swing cont ¸ine o zon˘ a care este rezervat˘ a barei de meniuri ¸ si care este situat˘ a de obieci ˆ ın partea sa superioar˘ a¸ si corpul ferestrei pe care vor fi plasate componentele. Imaginea de mai jos pune ˆ ın evident ¸˘ a aceast˘ a separare, valabil˘ a de altfel pentru orice container de nivel ˆ ınalt:

Corpul ferestrei este o instant ¸˘ a a clasei Container ce poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getContentPane. Plasarea ¸ si aranjarea componentelor pe suprafat ¸a

11.2. FOLOSIREA FERESTRELOR

305

ferestrei se va face deci folosind obiectul de tip Container ¸ si nu direct fereastra. A¸ sadar, de¸ si este derivat˘ a din Frame, clasa JFrame este folosit˘ aˆ ıntr-un mod diferit fat ¸˘ a de p˘ arintele s˘ au: Frame f = new Frame(); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(new Button("OK")); JFrame jf = new JFrame(); jf.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); jf.getContentPane().add(new JButton("OK")); Spre deosebire de Frame, un obiect JFrame are un comportament implicit la ˆ ınchiderea ferestrei care const˘ aˆ ın ascunderea ferestrei atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a butonul de ˆ ınchidere. Acest comportament poate fi modificat prin apelarea metodei setDefaultCloseOperation care prime¸ ste ca argument diverse constante ce se g˘ asesc fie ˆ ın clasa WindowConstants, fie chiar ˆ ın JFrame. jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Ad˘ augarea unei bare de meniuri se realizeaz˘ a cu metoda setJMenuBar, care prime¸ ste o instant ¸˘ a de tip JMenuBar. Crearea meniurilor este similar˘ a cu modelul AWT.

11.2.1

Ferestre interne

Din punctul de vedere al folosirii ferestrelor, aplicat ¸iile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: • SDI (Single Document Interface) • MDI (Multiple Document Interface) Programele din prima categorie gestioneaz˘ a la un moment dat o singur˘ a fereastr˘ aˆ ın care se g˘ asesc componentele cu care interact ¸ioneaz˘ a utilizatorul. In a doua categorie, fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei ˆ ınglobeaz˘ a la rˆ andul ei alte ferestre, uzual cu funct ¸ionalit˘ a¸ ti similare, ce permit lucrul concurent pe mai multe planuri.

306

CAPITOLUL 11. SWING

In Swing, clasa JInternalFrame pune la dispozit ¸ie o modalitate de a crea ferestre ˆ ın cadrul altor ferestre. Ferestrele interne au aproximativ aceea¸ si ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare ¸ si funct ¸ionalitate cu ferestrele de tip JFrame, singura diferent ¸˘ a fiind modul de gestionare a acestora. Uzual, obiectele de tip JInternalFrame vor fi plasate pe un container de tip DesktopPane, care va fi apoi plasat pe o fereastr˘ a de tip JFrame. Folosirea clasei DesktopPane este necesar˘ a deoarece aceasta ”¸ stie” cum s˘ a gestioneze ferestrele interne, avˆ and ˆ ın vedere c˘ a acestea se pot suprapune ¸ si la un moment dat doar una singur˘ a este activ˘ a. Exemplul urm˘ ator pune ˆ ın evident ¸˘ a modelul general de creare ¸ si afi¸ sare a ferestrelor interne: Listing 11.3: Folosirea ferestrelor interne
import javax . swing .*; import java . awt .*; class FereastraPrinci pal a extends JFrame { public Fereastra Pr i nc i p al a ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setSize (300 , 200) ; s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . EXIT_ON_CLOSE ) ; FereastraInterna fin1 = new FereastraInterna () ; fin1 . setVisible ( true ) ; FereastraInterna fin2 = new FereastraInterna () ; fin2 . setVisible ( true ) ; JDesktopPane desktop = new JDesktopPane () ; desktop . add ( fin1 ) ; desktop . add ( fin2 ) ; setContentPane ( desktop ) ; fin2 . moveToFront () ; } } class FereastraInterna extends JInternalFrame { static int n = 0; // nr . de ferestre interne static final int x = 30 , y = 30; public FereastraInterna () { super ( " Document # " + (++ n ) ,

11.3. CLASA JCOMPONENT
true , // resizable true , // closable true , // maximizable true ) ; // iconifiable setLocation ( x *n , y * n ) ; setSize ( new Dimension (200 , 100) ) ;

307

} } public class TestInternalFrame { public static void main ( String args []) { new FereastraPrincipala ( " Test ferestre interne " ) . show () ; } }

Ferestrele create de acest program vor ar˘ ata ca ˆ ın figura de mai jos:

11.3

Clasa JComponent

JComponent este superclasa tuturor componentelor Swing, mai put ¸in a celor care descriu containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JApplet. Deoarece JComponent extinde clasa Container, deci ¸ si Component, ea mo¸ stene¸ ste funct ¸ionalitatea general˘ a a containerelor ¸ si componentelor AWT, furnizˆ and bineˆ ınt ¸eles ¸ si o serie ˆ ıntreag˘ a de noi facilit˘ a¸ ti. Dintre nout˘ a¸ tile oferite de JComponent amintim: • ToolTips Folosind metoda setToolTip poate fi ata¸ sat unei componente un text cu explicat ¸ii legate de componenta respectiv˘ a. Cˆ and utilizatorul trece

308

CAPITOLUL 11. SWING cu mouse-ul deasupra componentei va fi afi¸ sat, pentru o perioad˘ a de timp, textul ajut˘ ator specificat.

• Chenare Orice component˘ a Swing poate avea unul sau mai multe chenare. Specificarea unui chenar se realizeaz˘ a cu metoda setBorder. • Suport pentru plasare ¸ si dimensionare Folosind metodele setPreferredSize, setMinimumSize, setMaximumSize, setAlignmentX, setAlignmentY pot fi controlat ¸i parametrii folosit ¸i de gestionarii de pozit ¸ionare pentru plasarea ¸ si dimensionarea automat˘ a a componentelor ˆ ın cadrul unui container. • Controlul opacit˘ a¸ tii Folosind metoda setOpaque vom specifica dac˘ a o component˘ a trebuie sau nu s˘ a deseneze tot ¸i pixelii din interiorul s˘ au. Implicit, valoarea propriet˘ a¸ tii de opacitate este false, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a este posibil s˘ a nu fie desenat ¸i unii sau chiar tot ¸i pixelii, permit ¸ˆ and pixelilor de sub component˘ a s˘ a r˘ amˆ an˘ a vizibili (componenta nu este opac˘ a). Valoarea propriet˘ a¸ tii pentru clasele derivate din JComponent depinde ˆ ın general de Look-and-Feel-ul folosit. • Asocierea de act ¸iuni tastelor Pentru componentele Swing exist˘ a posibilitatea de specifica anumite act ¸iuni care s˘ a se execute atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a o anumit˘ a combinat ¸ie de taste ¸ si componenta respectiv˘ a este activ˘ a (are focusul). Aceast˘ a facilitate simplific˘ a varianta init ¸ial˘ a de lucru, ¸ si anume tratarea evenimentelor de tip KeyEvent printr-un obiect KeyListener. • Double-Buffering Tehnica de double-buffering, care implic˘ a desenarea componentei ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul ˆ ıntregului desen pe ecran, este implementat˘ a automat de componentele Swing, spre deosebire de cele AWT unde trebuia realizat˘ a manual dac˘ a era cazul. Exemplul urm˘ ator ilustreaz˘ a modul de folosire a cˆ atorva dintre facilit˘ a¸ tile amintite mai sus: Listing 11.4: Facilit˘ a¸ ti oferite de clasa JComponent

setBorder ( raised ) . // Folosirea chenarelor Border lowered .3. panel . add ( label2 ) . raised = BorderFactory . swing .*.*. add ( label1 ) . java . setToolTipText ( " Eticheta ridicata " ) . label2 . awt . setOpaque ( false ) . c re at eT it led Bo rd er ( " Borders " ) . setBorder ( lowered ) . panel . add ( btn2 ) . // ToolTips label1 . panel . title = BorderFactory .200) ) . JLabel label2 = new JLabel ( " Raised " ) . . label1 . // Controlul opacitatii JButton btn1 = new JButton ( " Opaque " ) . add ( panel ) . awt . setToolTipText ( " Eticheta coborata " ) . label2 . setOpaque ( true ) . setPreferredSize ( new Dimension (400 . setBorder ( title ) . 309 class Fereastra extends JFrame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . CLASA JCOMPONENT import import import import javax . javax . c r e a t e R a i s e d B e v e l B o r d e r () . setLayout ( new FlowLayout () ) . final JPanel panel = new JPanel () . // implicit panel . java . TitledBorder title . EXIT_ON_CLOSE ) . add ( btn1 ) . getContentPane () . raised . panel . blue ) .11. panel . event . JLabel label1 = new JLabel ( " Lowered " ) . lowered = BorderFactory . s e tD e f au l t C lo s e Op e r at i o n ( JFrame .*. setBackground ( Color . panel .*. JButton btn2 = new JButton ( " Transparent " ) . getContentPane () . c r e a t e L o w e r e d B e v e l B o r d e r () . btn1 . swing . border . btn2 .

// Textul poate fi HTML btn2 . put ( " schimbaCuloare " . setToolTipText ( " Buton opac " ) . new AbstractAction () { private Color color = Color . setBackground ( color ) .care va reprezenta datele aplicat ¸iei. btn2 . Arhitectura MVC specific˘ a descompunerea unei aplicat ¸ii vizuale ˆ ın trei p˘ art ¸i separate: • Modelul . } } public class TestJComponent { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Facilitati JComponent " ) . getKeyStroke ( " F2 " ) . getInputMap () . show () . // Asocierea unor actiuni ( KeyBindings ) /* Apasarea tastei F2 cand focusul este pe butonul al doilea va determina schimbarea culorii panelului */ btn2 . SWING btn1 . red .310 CAPITOLUL 11. getActionMap () . } }) . put ( KeyStroke .5 Arhitectura modelului Swing Folosirea modelelor Modelul Swing este bazat pe o arhitectur˘ a asem˘ an˘ atoare cu MVC (modelview-controller). } } 11. red ) . public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { panel . blue : Color . setToolTipText ( " < html > <b > Apasati < font color = red > F2 </ font > " + " cand butonul are <u > focusul </ u > " ) . . " schimbaCuloare " ) . pack () . red ? Color .4 11. color = ( color == Color .

JTextField. JCheckBoxMenuItem. arhitectura Swing este de fapt o arhitectur˘ a cu model separabil. 311 • Controlul .modul de reprezentare vizual˘ a a datelor. FOLOSIREA MODELELOR • Prezentarea . Dup˘ a cum se observ˘ a din tabelul de mai jos.transformarea act ¸iunilor utilizatorului asupra componentelor vizuale ˆ ın evenimente care s˘ a actualizeze automat modelul acestora (datele). ˆ ın general. Metodele care acceseaz˘ a .11. ˆ ın care datele componentelor (modelul) sunt separate de reprezentarea lor vizual˘ a. JTextPane. JMenuItem. JRadioButtomMenuItem JComboBox ComboBoxModel BoundedRangeModel JProgressBar. JSlider JTabbedPane SingleSelectionModel ListModel JList ListSelectionModel JList JTable TableModel JTable TableColumnModel JTree TreeModel JTree TreeSelectionModel Document JEditorPane. componente cu reprezent˘ ari diferite pot avea acela¸ si tip de model. ˆ ın Swing p˘ art ¸ile de prezentare ¸ si control au fost cuplate deoarece exista o leg˘ atur˘ a prea strˆ ans˘ aˆ ıntre ele pentru a fi concepute ca entit˘ a¸ ti separate. dar exist˘ a¸ si componente care au asociate mai multe modele: Model ButtonModel Component˘ a JButton. modul de concepere a unei aplicat ¸ii trebuie s˘ a fie orientat asupra reprezent˘ arii ¸ si manipul˘ arii informat ¸iilor ¸ si nu asupra interfet ¸ei grafice cu utilizatorul.5. Din motive practice. JScrollBarm. JMenu. ˆ ıns˘ a are posibilitatea de a-l ˆ ınlocui cu unul nou atunci cˆ and este cazul. JRadioButton. JTextArea. fiec˘ arui obiect corespunz˘ ator unei clase ce descrie o component˘ a Swing ˆ ıi este asociat un obiect care gestioneaz˘ a datele sale ¸ si care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a care reprezint˘ a modelul componentei respective. JPasswordField Fiecare component˘ a are un model init ¸ial implicit. A¸ sadar. Aceast˘ a abordare este logic˘ a ¸ si din perspectiva faptului c˘ a. Pentru a realiza separarea modelului de prezentare. JToggleButton. JCheckBox.

java . Pentru modelele mai complexe. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . model2 . add ( lst . EXIT_ON_CLOSE ) .*. JList lst .312 CAPITOLUL 11. // Lista initiala nu are nici un model lst = new JList () . addActionListene r ( this ) . swing . getContentPane () . " yellow " . class Fereastra extends JFrame implements ActionListener { String data1 [] = { " rosu " . awt . SOUTH ) . Listing 11. swing .*. respectiv getModel. CENTER ) . // La apasara butonului schimbam modelul JButton btn = new JButton ( " Schimba modelul " ) . In funct ¸ie de necesit˘ a¸ ti. " albastru " }. java . BorderLayout . " galben " . add ( btn . s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . border . String data2 [] = { " red " . setModel ( model1 ) . cum ar fi cele asociate claselor JTable. ListModel model1 . lst . JTree sau JList exist˘ a clase abstracte care implementeaz˘ a interfat ¸a ce descrie modelul respectiv De exemplu. .*. " blue " }.5: Folosirea mai multor modele pentru o componenta import import import import javax . cu argumente specifice fiec˘ arei componente ˆ ın parte. model2 = new Model2 () . javax . event . btn . awt . oricare din aceste clase poate fi extins˘ a pentru a crea un nou model. interfat ¸a model a clasei JList este ListModel care este implementat˘ a de clasele DefaultListModel ¸ si AbstractListModel. getContentPane () . BorderLayout . Crearea unei clase care s˘ a reprezinte un model se va face extinzˆ and interfat ¸a corespunz˘ atoare ¸ si implementˆ and metodele definite de aceasta sau extinzˆ and clasa implicit˘ a oferit˘ a de API-ul Swing ¸ si supradefinind metodele care ne intereseaz˘ a. // Cream obiectele corespunzatoare celor doua modele model1 = new Model1 () .*. SWING modelul unui obiect sunt: setModel. int tipModel = 1.

length . tipModel = 1. setModel ( model2 ) .5. } } class Model2 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data2 . } public Object getElementAt ( int index ) { return data1 [ index ]. show () . FOLOSIREA MODELELOR 313 pack () .11. } } Multe componente Swing furnizeaz˘ a metode care s˘ a obt ¸in˘ a starea obiectului f˘ ar˘ a a mai fi nevoie s˘ a obt ¸inem instant ¸a modelului ¸ si s˘ a apel˘ am metodele . } public Object getElementAt ( int index ) { return data2 [ index ]. } } // Clasele corespunzatoare celor doua modele class Model1 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data1 . } } } public class TestModel { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Model " ) . length . tipModel = 2. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( tipModel == 1) { lst . setModel ( model1 ) . } else { lst .

Model BoundedRangeModel ButtonModel SingleSelectionModelModel Listener ChangeListener ChangeListener ChangeListener Tip Eveniment ChangeEvent ChangeEvent ChangeEvent Interfat ¸a ChangeListener are o singur˘ a metod˘ a: public void stateChanged(ChangeEvent e). f˘ ar˘ a a include ˆ ın eveniment detalii legate de schimbarea survenit˘ a. mai ales pentru clase cum ar fi JTable sau JTree.getModel().getValue(). // Trebuie sa interogam sursa asupra schimbarii .Modelele trimit un eveniment prin care sunt informat ¸i ascult˘ atorii c˘ a a survenit o anumit˘ a schimbare a datelor. In Swing.1 Tratarea evenimentelor Modelele componentelor trebuie s˘ a notifice aparit ¸ia unor schimb˘ ari ale datelor gestionate astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi reactualizat˘ a prezentarea lor sau s˘ a fie executat un anumti cod ˆ ın cadrul unui obiect de tip listener. aceast˘ a notificare este realizat˘ aˆ ın dou˘ a moduri: 1.314 CAPITOLUL 11. BoundedRangeModel model = slider. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intefat ¸a ChangeListener iar evenimentele sunt de tip ChangeEvent.getSource(). respectiv removeChangeListener. modelele care suport˘ a aceast˘ a abordare fiind BoundedRangeModel. Inregistrarea ¸ si eliminarea obiectelor de tip listener se realizeaz˘ a cu metodele addChangeListener. Un exemplu este metoda getValue a clasei JSlider care este de fapt un apel de genul getModel(). SWING acesteia. Informativ (lightweight) . JSlider slider = new JSlider(). 11. In multe situat ¸ii ˆ ıns˘ a.5. Obiectele de tip listener vor trebui s˘ a apeleze metode specifice componentelor pentru a afla ce anume s-a schimbat.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip BoundedRangeModel BoundedRangeModel m = (BoundedRangeModel)e. folosirea modelelor aduce flexibilitate sporit˘ a programului ¸ si este recomandat˘ a utilizarea lor. ButtonModel ¸ si SingleSelectionModel. model. singura informat ¸ie cont ¸inut˘ aˆ ın eveniment fiind componenta surs˘ a.

FOLOSIREA MODELELOR 315 System.out. "galben".out. singura diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de varianta anterioar˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a sursa evenimentului este acum de tipul componentei ¸ si nu de tipul modelului.println("Valoare noua: " + s. sModel. Consistent(statefull) .addListSelectionListener( . pentru a nu lucra direct cu instant ¸a modelului.getSource().getSelectionModel(). } }). unele clase permit ˆ ınregistrarea ascult˘ atorilor direct pentru componenta ˆ ın sine.5. Secvent ¸a de cod de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: JSlider slider = new JSlider(). slider. } }).addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip JSlider JSlider s = (JSlider)e. Model ListModel ListSelectionModel ComboBoxModel TreeModel TreeSelectionModel TableModel TableColumnModel Document Document Listener ListDataListener ListSelectionListener ListDataListener TreeModelListener TreeSelectionListener TableModelListener TableColumnModelListener DocumentListener UndoableEditListener Tip Eveniment ListDataEvent ListSelectionEvent ListDataEvent TreeModelEvent TreeSelectionEvent TableModelEvent TableColumnModelEvent DocumentEvent UndoableEditEvent Folosirea acestor interfet ¸e nu difer˘ a cu nimic de cazul general: String culori[] = {"rosu". JList list = new JList(culori).11.println("Schimbare model: " + m. 2.Modele pun la dispozit ¸ie interfet ¸e specializate ¸ si tipuri de evenimente specifice ce includ toate informat ¸iile legate de schimbarea datelor. System. "albastru").getValue()). Pentru u¸ surint ¸a program˘ arii. ListSelectionModel sModel = list.getValue()).

Aici includem: • Etichete: JLabel • Butoane simple sau cu dou˘ a st˘ ari: JButton.1 Componente atomice In categoria componentelor atomice includem componentele Swing cu funct ¸ionalitate simpl˘ a. • Componente pentru progres ¸ si derulare: JSlider. nu vom analiza ˆ ın parte aceste componente. JRadioButton. 11. ˆ ın aceast˘ a sectt ¸iune nu vom ˆ ıncerca o abordare exhaustiv˘ a a modului de utilizare a tuturor componentelor.6.out. JProgressBar.text.316 CAPITOLUL 11. . 11.getValueIsAdjusting()) { System.6 Folosirea componentelor Datorit˘ a complexit˘ a¸ tii modelului Swing. JScrollBar • Separatori: JSeparator Deoarece utilizarea acestora este ˆ ın general facil˘ a.6. } } }). a c˘ aror folosire este ˆ ın general asem˘ an˘ atoare cu a echivalentelor din AWT. mai multe butoane radio pot fi grupate folosind clasa ButtonGroup. JCheckBox. 11.println("Selectie curenta: " + e. JToggleButton. SWING new ListSelectionListener() { public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { // Schimbarea este continuta in eveniment if (!e. ci vom pune ˆ ın evident ¸˘ a doar aspectele specifice acestui model.getFirstIndex()).2 Componente pentru editare de text Componentele Swing pentru afi¸ sarea ¸ si editarea textelor sunt grupate ˆ ıntr-o ierarhie ce are ca r˘ ad˘ acin˘ a clasa JTextComponent din pachetul javax.swing. pentru a permite selectarea doar a unuia dintre ele. subliniind diferent ¸ele ¸ si ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirile fat ¸˘ a AWT.

Uzual. Textul acestora va fi ascuns. DateFormatter. cum ar fi NumberFormatter. Este folosit˘ aˆ ımpreun˘ a cu clase utilitare pentru formatarea textelor. o component˘ a de acest tip va fi inclus˘ aˆ ıntr-un container JScrollPane. cum ar fi culoarea sau fontul.Permite editarea de parole. ˆ ın locul caracterelor introduse fiind afi¸ sat un caracter simbolic.Permite introducerea unui text care s˘ a respecte un anumit format. pentru a permite navigarea pe vertical˘ a . setText. Valoarea cont ¸inut˘ a de o astfel de component˘ a va fi obt ¸inut˘ a/setat˘ a cu metodele getValue.Permite editarea unui text simplu. – JPasswordField .11. • Text simplu pe mai multe linii – JTextArea . respectiv setValue ¸ si nu cu cele uzuale getText. se aplic˘ aˆ ıntregului text ¸ si nu poate fi specificat doar unei anumite port ¸iuni. etc. date calendaristice. clasele pot ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın trei categorii.6. – JFormattedTextField . pe o singur˘ a linie. Orice atribut legat de stil. cum ar fi ’*’.Permite editarea unui text simplu. MaskFormatter. corespunz˘ atoare tipului textului editat: • Text simplu pe o singur˘ a linie – JTextField . etc. fiind foarte util˘ a pentru citirea de numere. FOLOSIREA COMPONENTELOR 317 Dup˘ a cum se observ˘ a din imaginea de mai sus. pe mai multe linii.

Acest lucru este valabil pentru toate componentele Swing pentru care are sens not ¸iunea de navigare pe orizontal˘ a sau vertical˘ a. oferind diverse facilit˘ a¸ ti suplimentare pentru lucrul cu stiluri ¸ si paragrafe. Una din utiliz˘ arile cele mai simple ale acestei clase este setarea documentului ce va fi afi¸ sat cu metoda setPage. – JTextPane . • Text cu stil ˆ ımbog˘ a¸ tit pe mai multe linii – JEditorPane . Dintre evenimentele ce pot fi generate amintim: • ActionEvent . • Un ’controller’.318 CAPITOLUL 11. HTML sau RTF. urm˘ atoarele tipuri de texte sunt recunoscute: text/plain. care gestioneaz˘ a starea componentei.Permite afi¸ sarea ¸ si editarea de texte scrise cu stiluri multiple ¸ si care pot include imagini sau chiar diverse alet componente. Implicit. text/html ¸ si text/rtf. ce returneaz˘ a un obiect de tip Document. componenta Swing avˆ and caracteristici mult mai complexe cum ar fi suport pentru operat ¸ii de undo ¸ si redo. referit sub denumirea de document. Exist˘ a diferent ¸ fat ¸˘ a de AWT ¸ si la nivelul trat˘ arii evenimentelor generate de componentele pentru editarea de texte.Componentele derivate din JTextField vor genera un eveniment de acest tip la ap˘ asarea tastei Enter ˆ ın c˘ asut ¸a de editare a textului. cunoscut sub numele de editor kit care permite scrierea ¸ si citirea textului ¸ si care permite definirea de act ¸iuni necesare edit˘ arii. Clasa JTextComponent ˆ ıncearc˘ a s˘ a p˘ astreze cˆ at mai multe similitudini cu clasa TextComponent din AWT. ˆ ıns˘ a exist˘ a diferent ¸e notabile ˆ ıntre cele dou˘ a. • O reprezentare. SWING ¸ si orizontal˘ a dac˘ a textul introdus nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a alocat˘ a obiectului. O referint ¸˘ a la model poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getDocument.Aceast˘ a clas˘ a extinde JEditorPane. ce prime¸ ste ca argument un URL care poate referi un fi¸ sier text. Orice obiect derivat din JTextComponent este format din: • Un model. tratarea evenimentelor generate de cursor (caret). nici una neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸iune. etc. . Interfat ¸a care trebuie implementat˘ a este ActionListener. care este responsabil˘ a cu afi¸ sarea textului.

11.apelat˘ a la schimbarea unor atribute legate de stilul textului. Interfat ¸a corespunz˘ atoare CaretListener cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a: caretUpdate ce va fi apelat˘ a ori de cˆ ate ori apare o schimbare.Evenimentele de acest tip sunt generate la orice schimbare a textului. • PropertyChangeEvent . JComboBox ¸ si JSpinner. Clasa JList Clasa JList descrie o list˘ a de elemente dispuse pe una sau mai multe coloane. • DocumentEvent .3 Componente pentru selectarea unor elemente In aceast˘ a categorie vom include clasele care permit selectarea unor valori (elemente) dintr-o serie prestabilit˘ a. ce cont ¸ine metoda propertyChange. fiind generat la orice schimbare a unei propriet˘ a¸ ti a componentei. – removeUpdate . 11. sursa lor fiind documentul (modelul) componentei ¸ si nu componenta ˆ ın sine.6.Este un eveniment comun tuturor componentelor de tip JavaBean.6. Acestea sunt: JList. FOLOSIREA COMPONENTELOR 319 • CaretEvent .apelat˘ a dup˘ a o operat ¸iune de ¸ stergere.apelat˘ a la ad˘ augarea de noi caractere. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este DocumentListener.Este evenimentul generat la deplasarea cursorului ce gestioneaz˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın text. Uzual un obiect de acest tip va fi inclus ˆ ıntr-un container de tip JScrollPane. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este PropertyChangeListener. . din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe. ce cont ¸ine metodele: – insertUpdate . – changedUpdate .

. Acesta este un obiect dintr-o clas˘ a ce trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ListModel.320 CAPITOLUL 11. SWING Init ¸ializarea unei liste se realizeaz˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti: • Folosind unul din constructorii care primesc ca argument un vector de elemente. new Integer(3).addElement("Doi"). JList lista = new JList(model).addElement(new Double(4)). responsabil cu furnizarea elementelor listei. Object elemente[] = {"Unu". model. uzual fiind folosit˘ a extinderea clasei predefinite AbstractListModel ¸ si supradefinirea metodelor: getElementAt care furnizeaz˘ a elementul de pe o anumit˘ a posit ¸ie din list˘ a.addElement(new Integer(3)). new Double(4)}. oferind flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu liste. • Folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente ¸ si ad˘ augˆ and apoi elemente modelului implicit listei: DefaultListModel model = new DefaultListModel().addElement("Unu"). respectiv getSize care trebuie s˘ a returneze num˘ arul total de elemente din list˘ a. • Folosind un model propriu. Evident. model. aceast˘ a variant˘ a este mai complex˘ a. ModelLista model = new ModelLista(). "Doi". JList lista = new JList(elemente). model. JList lista = new JList(model). model.

SINGLE_SELECTION).setSelectionMode(ListSelectionModel.. "Doi".... model. } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e.length.getSelectionModel(). new Double(4)}.addListSelectionListener(this). FOLOSIREA COMPONENTELOR 321 . /* sau SINGLE_INTERVAL_SELECTION MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION */ // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = list. new Integer(3). public Test() { . } public Object getElementAt(int index) { return elemente[index]. Obiectele de tip JList genereaz˘ a evenimente de tip ListSelectionEvent.6.getSelectedIndex(). acesta fiind un obiect de tip ListSelectionModel... // Stabilim modul de selectie list. . interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind ListSelectionListener ce cont ¸ine metoda valueChanged apelat˘ a ori de cˆ ate ori va fi schimbat˘ a select ¸ia elementelor din list˘ a. class ModelLista extends AbstractListModel { Object elemente[] = {"Unu". . class Test implements ListSelectionListener { . } } Gestiunea articolelor selectate dintr-o list˘ a se realizeaz˘ a prin intermediul unui model.getValueIsAdjusting()) return.11. public int getSize() { return elemente.. int index = list..

Metoda va fi apelat˘ aˆ ın parte pentru reprezentarea fiec˘ arui element al listei. setSelectedIndices. class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer { public MyCellRenderer() { setOpaque(true). } } Setarea unui anumit renderer pentru o list˘ a se realizeaz˘ a cu metoda setCellRenderer. etc.white). boolean isSelected. Lista .red : Color.toString()). setForeground(isSelected ? Color..white : Color. clasa ofer˘ a metode pentru selectarea unor elemente din cadrul programului setSelectedIndex. cu deosebirea c˘ a permite doar selectarea unui singur articol. } } CAPITOLUL 11. Interfat ¸a ListCellRenderer cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a getListCellRendererComponent ce returneaz˘ a un obiect de tip Component. ˆ ıns˘ a acest lucru poate fi schimbat prin crearea unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a ListCellRenderer ¸ si personalizeaz˘ a reprezentarea elementelor listei ˆ ın funct ¸ie de diver¸ si parametri. acesta fiind ¸ si singurul permanent vizibil. setBackground(isSelected ? Color. getSelectedIndices. } public Component getListCellRendererComponent( JList list.black).322 . return this.. etc. ¸ si pentru obt ¸inerea celor selectate la un moment dat getSelectedIndex. int index. Object value. boolean cellHasFocus) { setText(value. Implicit toate elementele listei sunt afi¸ sate ˆ ın acela¸ si fel. O facilitate extrem de important˘ a pe care o au listele este posibilitatea de a stabili un renderer pentru fiecare articol ˆ ın parte. SWING Evident. Clasa JComboBox Clasa JComboBox este similar˘ a cu JList..

Evenimentele generate de obiectele JComboBox sunt de tip ItemEvent generate la navigarea prin list˘ a. existˆ and o serie de clase predefinite ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a cum ar fi SpinnerListModel. respectiv ActionEvent generate la selectarea efectiv˘ a a unui articol. Este folosit atunci cˆ and domeniul din care poate fi f˘ acut˘ a select ¸ia este foarte mare sau chiar nem˘ arginit. Acesta este un obiect de tip SpinnerModel. Componenta cont ¸ine dou˘ a butoane cu care poate fi selectat urm˘ atorul. . SpinnerNumberModel sau SpinnerDateModel ce pot fi utilizate. acest lucru fiind controlat de metoda setEditable. JComboBox funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acelea¸ si principii ca ¸ si clasa JList. de exemplu: numere intregi intre 1950 si 2050. respectiv predecesorul element din domeniu.6. Init ¸ializarea se face dintr-un vector sau folosind un model de tipul ComboBoxModel. FOLOSIREA COMPONENTELOR 323 celorlalte elemente este afi¸ sat˘ a doar la ap˘ asarea unui buton marcat cu o s˘ ageat˘ a. ce face parte integrant˘ a din component˘ a. Clasa JSpinner Clasa JSpinner ofer˘ a posibilitatea de a selecta o anumit˘ a valoare (element) dintr-un domeniu prestabilit. fiecare element putˆ and fi de asemenea reprezentat diferit prin intermediul unui obiect ce implementeaz˘ a aceea¸ si intefat ¸˘ a ca ¸ si ˆ ın cazul listelor: ListCellRenderer.11. JSpiner se bazeaz˘ a exclusiv pe folosirea unui model. deoarece JComboBox permite ¸ si editarea explicit˘ a a valorii elementului. lista elementelor nefiind ˆ ıns˘ a vizibil˘ a. O diferent ¸˘ a notabil˘ a const˘ aˆ ın modul de selectare a unui articol.

11.ListEditor. tipul de date al elementelor de pe o coloan˘ a este de tip referint ¸˘ a¸ si poate fi oricare. Un tabel poate fi folosit doar pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor date. coloane). JSpinner. {"Popescu". tabelele extinzˆ and astfel funct ¸ionalitatea listelor.swing.swing. Evenimentele generate de obiectele de tip JSpinner sunt de tip ChangeEvent. De¸ si clasa JTable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. Acesta este instalat automat pentru fiecare din modelele standard amintite mai sus. tipul select ¸iei fiind simplu sau compus.6.NumberEditor. Cea mai simpl˘ a variant˘ a este s˘ a folosim unul din constructorii care primesc ca argumente elementele tabelului sub forma unei matrici sau a unei colect ¸ii de tip Vector ¸ si denumirile capurilor de coloan˘ a: String[] coloane = {"Nume". Fiecare din editoarele amintite permite diverse format˘ ari specifice. new Integer(80). SWING Componentele de acest tip permit ¸ si specificarea unui anumit tip de editor pentru valorile elementelor sale. JTable tabel = new JTable(elemente. respectiv JSpinner. Init ¸ializarea unui tabel poate fi f˘ acut˘ aˆ ın mai multe moduri.FALSE}}. De asemenea.table. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu tabele se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. Boolean. liniile tabelului pot fi marcate ca selectate.324 CAPITOLUL 11. new Integer(20). Boolean. "Varsta". articolele fiind dispuse pe linii ¸ si coloane. "Student"}. Dup˘ a cum se observ˘ a. acesta trebuind a¸ sadar importat. Object[][] elemente = { {"Ionescu".4 Tabele Clasa JTable permite crearea de componente care s˘ a afi¸ seze o serie de elemente ˆ ıntr-un format tabelar. In cazul ˆ ın care celulele tabelului sunt . generate la schimbarea st˘ arii componentei. fiind reprezentat de una din clasele JSpinner.DefaultEditor. toate derivate din JSpinner.TRUE}.DateEditor. dar este posibil˘ a¸ si editarea informat ¸iei din celulele sale.

. Tot ceea ce trebuie s˘ a facem este s˘ a supradefinim metodele care ne intereseaz˘ a.FALSE}}. care implementeaz˘ a deja TableModel. • getColumnCount . Interfat ¸a care descrie modelul clasei JTable este TableModel ¸ si cont ¸ine metodele care vor fi interogate pentru obt ¸inerea informat ¸iei din tabel. FOLOSIREA COMPONENTELOR 325 editabile trebuie s˘ a existe un editor potrivit pentru tipul elementului din celula respectiv˘ a.returneaz˘ a num˘ arul de linii ale tabelului. {"Popescu". A doua variant˘ a de creare a unui tabel este prin implementarea modelului acestuia ˆ ıntr-o clas˘ a separat˘ a¸ si folosirea constructorului corespunz˘ ator. Boolean..returneaz˘ a denumirea fiec˘ arei coloane. ele fiind declarate abstracte ˆ ın clasa de baz˘ a): • getRowCount . ModelTabel model = new ModelTabel().11. public int getColumnCount() { return coloane. class ModelTabel extends AbstractTableModel { String[] coloane = {"Nume".returneaz˘ a elementul de la o anumit˘ a linie ¸ si coloan˘ a. • getValueAt . Uzual. new Integer(20). } public int getRowCount() { . Object[][] elemente = { {"Ionescu". cele mai utilizate fiind (primele trei trebuie obligatoriu supradefinite. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a articole de pe o coloan˘ a vor fi reprezentate la fel ¸ si vor avea acela¸ si tip de editor. Modelul mai cont ¸ine ¸ si metoda setValueAt care poate fi folosit˘ a pentru setarea explicit˘ a a valorii unei celule. • getColumnName . • isCellEditable . new Integer(80). Boolean. Din motive de eficient ¸˘ a. crearea unui model se face prin extinderea clasei predefinite AbstractTableModel. .specific˘ a dac˘ a o anumit˘ a celul˘ a este editabil˘ a.6. implementarea acestei clase este orientat˘ a la nivel de coloan˘ a.returneaz˘ a num˘ arul de coloane ale tabelului. JTable tabel = new JTable(model).length. "Student"}.TRUE}. "Varsta".

int col) { // Doar numele este editabil return (col == 0). CAPITOLUL 11. } public void tableChanged(TableModelEvent e) { // Aflam celula care a fost modificata int row = e. } public boolean isCellEditable(int row. . public Test() { .addTableModelListener(this).getModel()... int col = e. TableModel model = (TableModel)e. col).getColumn(). Object data = model..getFirstRow(). Pentru a trata aceste evenimente va trebui s˘ a implement˘ am interfat ¸a TableModelListener ce cont ¸ine metoda tableChanged. } public String getColumnName(int col) { return coloane[col].... int col) { return elemente[row][col]. } } .length. Inregistrarea unui listener va fi f˘ acut˘ a pentru modelul tabelului: public class Test implements TableModelListener { . } } Orice schimbare a datelor tabelului va genera un eveniment de tip TableModelEvent. SWING } public Object getValueAt(int row..getSource(). tabel. .326 return elemente..getValueAt(row.

Acesta este o instant ¸˘ a ce implementeaz˘ a. } else { int index = model.addListSelectionListener(this). celule unei coloane vor fi reprezentare la fel.isSelectionEmpty()) { // Nu este nici o linie selectata .11.getSource()...SINGLE_SELECTION). FOLOSIREA COMPONENTELOR 327 Tabele ofer˘ a posibilitatea de a selecta una sau mai multe linii.6.getSelectionModel().getValueIsAdjusting()) return. Tratarea evenimentelor generate de schimbarea select ¸iei ˆ ın tabel se realizeaz˘ a prin ˆ ınregistrarea unui ascult˘ ator de tip ListSelectionListener: class Test implements ListSelectionListener { . public Test() { . } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e.. ˆ ıntocmai ca la liste. // Stabilim modul de selectie tabel. ListSelectionModel model = (ListSelectionModel)e. if (model.setSelectionMode(ListSelectionModel. nu neap˘ arat consecutive. gestiunea liniilor selectate fiind realizat˘ a prin intermediul unui model... fiecare coloan˘ a avˆ and asociat un obiect renderer responsabil cu crearea componen- .getMinSelectionIndex(). model. } } } Dup˘ a cum am spus.... interfat ¸a ListSelectionModel.. .. // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = tabel. // Linia cu numarul index este prima selectata .

. care are o singur˘ a metod˘ a getTableCellRendererComponent. Un astfel de obiect implementeaz˘ a interfat ¸a TableCellRenderer. Implicit. ImageIcon.. aceasta fiind responsabil˘ a cu crearea componentelor ce vor fi afi¸ sate ˆ ın celulele unei coloane. dar este posibil˘ a specificarea unui editor propriu cu metoda setDefaultEditor.. Icon. ce extinde interfat ¸a CellEditor care generalizeaz˘ a conceptul de celul˘ a editabil˘ a pe care ˆ ıl vom mai reg˘ asi la arbori.) { .328 CAPITOLUL 11. exist˘ a o serie de editoare standard pentru tipurile de date ment ¸ionate anterior.. plus implementarea metodei specifice din TreeCellEditor. cum ar fi: Boolean. SWING tei ce descrie celulele sale. public class MyRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(. } . Float.. public class MyEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor { // Singura metoda abstracta a parintelui public Object getCellEditorValue() { // Returneaza valoarea editata . Date. Crearea unui editor propriu se realizeaz˘ a cel mai simplu prin extinderea clasei utilitare AbstractCellEditor. Implicit.. return this. Double. ce asociaz˘ a un anumit tip de date cu un obiect de tip TableRenderer. Acesta este un obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellEditor. care implementeaz˘ a CellEditor. exist˘ a o serie de tipuri de date cu reprezent˘ ari specifice. restul tipurilor avˆ and o reprezentare standard ce const˘ aˆ ıntr-o etichet˘ a cu reprezentarea obiectului ca ¸ sir de caractere. } } O situat ¸ie similar˘ a o reg˘ asim la nivelul editorului asociat celulelor dintr-o anumit˘ a coloan˘ a. Number. Specificarea unui renderer propriu se realizeaz˘ a cu metoda setDefaultRenderer.

care nu mai au nici un descendent. noduri interne care au cel put ¸in un fiu ¸ si noduri frunz˘ a . Clasa care modeleaz˘ a not ¸iunea de nod al arborelui este DefaultMutableTreeNode. un arbore este format dintr-o r˘ ad˘ acin˘ a. DefaultMutableTreeNode numere = new DefaultMutableTreeNode("Numere"). Ca orice component˘ a Swing netrivial˘ a. De¸ si clasa JTree se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. un obiect JTree reprezint˘ a doar o imagine a datelor. Crearea unui arbore presupune a¸ sadar crearea unui nod (r˘ ad˘ acina).6.5 Arbori Clasa JTree permite afi¸ sarea unor elemente ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. String text = "<html><b>Radacina</b></html>".6. aceasta fiind folosit˘ a pentru toate tipurile de noduri. informat ¸ia ˆ ın sine fiind manipulat˘ a prin intermediul unui model. instant ¸ierea unui obiect de tip JTree cu r˘ ad˘ acina creat˘ a¸ si ad˘ augarea apoi de noduri frunz˘ a ca fii ai unor noduri existente.11. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu arbori se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax.swing.swing. La nivel structural.. } } 329 11. FOLOSIREA COMPONENTELOR // Metoda definita de TableCellEditor public Component getTableCellEditorComponent(. DefaultMutableTreeNode siruri = ..) { // Returneaza componenta de tip editor ..tree. DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode(text)..

class Test implements TreeSelectionListener { .getSelectionModel().add(new DefaultMutableTreeNode(new Integer(i))). gestiunea elementelor selectate se realizeaz˘ a printr-un model. // Adaugam un ascultator tree. JTree tree = new JTree(root)..add(new DefaultMutableTreeNode("Sirul " + i)). este posibil˘ a specificarea unui text ˆ ın format HTML ca valoare a unui nod. } root. i<3. Arborii permit ˆ ınregistrarea unor obiecte listener. Ca ¸ si ˆ ın cazul listelor sau a tabelelor. acesta fiind reprezentat ca atare. care s˘ a trateze evenimentele generate la schimbarea select ¸iei ˆ ın arbore. ˆ ın aceast˘ a situat ¸ie interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind TreeSelectionModel.. Aceasta trebuie s˘ a implementeze intefat ¸a TreeModel. Dac˘ a varianta ad˘ aug˘ arii explicite a nodurilor nu este potrivit˘ a. i++) { numere. nodurile arborelui pot fi de tipuri diferite. de tip TreeSelectionListener. } . root.add(numere).SINGLE_TREE_SELECTION)..addTreeSelectionListener(this). De asemenea.. public Test() { . Dup˘ a cum se observ˘ a. // Stabilim modul de selectie tree.. reprezentarea lor implicit˘ a fiind obt ¸inut˘ aprin apelarea metodei toString pentru obiectului cont ¸inut. Scopul unei componente de tip arbore este ˆ ın general selectarea unui nod al ierarhiei. for(int i=0.setSelectionMode( TreeSelectionModel. . siruri..add(siruri).330 CAPITOLUL 11. SWING new DefaultMutableTreeNode("Siruri"). se poate implementa o clas˘ a care s˘ a descrie modelul arborelui.

Prin implementarea interfet ¸ei sau extinderea clasei implicite pot fi create modalit˘ a¸ ti de personalizare a nodurilor arborelui ˆ ın funct ¸ie de tipul sau valoarea acestora. • putClientProperty .getUserObject(). // sau "Horizontal". // Obtinem informatia din nod Object nodeInfo = node.Specific˘ a dac˘ a nodurile de pe primul nivel au simboluri care s˘ a permit˘ a expandarea sau restrˆ angerea lor. . } } 331 Fiecare nod al arborelui este reprezentar prin intermediul unei clase renderer. Aceasta implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellRenderer.gif"). • setShowsRootHandles .lineStyle". ImageIcon open = createImageIcon("img/open.getLastSelectedPathComponent().gif"). .Specific˘ a dac˘ a r˘ ad˘ acina e vizibil˘ a sau nu.Stabile¸ ste diverse propriet˘ a¸ ti. Acestea sunt: • setRootVisible . ImageIcon closed = createImageIcon("img/closed. "None" • Specificarea unei iconit ¸e pentru nodurile frunz˘ a sau interne: ImageIcon leaf = createImageIcon("img/leaf.. "Angled"). if (node == null) return.. FOLOSIREA COMPONENTELOR public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { // Obtinem nodul selectat DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree.putClientProperty("JTree. Exist˘ aˆ ıns˘ a¸ si diverse metode de a schimba ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sarea unui arbore f˘ ar˘ a s˘ a cre˘ am noi clase de tip TreeCellRenderer.11.6. cum ar fi modul de reprezentare a relat ¸iilor (liniilor) dintre nodurile p˘ arinte ¸ si fiu: tree. cea folosit˘ a implicit fiind DefaultTreeCellRenderer.gif").

332 CAPITOLUL 11.setLeafIcon(leaf). SWING DefaultTreeCellRenderer renderer = new DefaultTreeCellRenderer(). renderer. acesta putˆ and fi schimbat ˆ ıns˘ a chiar ˆ ın momentul construirii . tree.6 Containere Dup˘ a cum ¸ stim. putˆ and fi imbricate. Cele mai importante clase care descriu astfel de containere sunt: – JPanel – JScrollPane – JTabbedPane – JSplitPane – JLayeredPane – JDesktopPane – JRootPane JPanel are aceea¸ si funct ¸ionalitate ca ¸ si clasa Panel din AWT.Acestea sunt JFrame. containerele reprezint˘ a suprafet ¸ de afi¸ sare pe care pot fi plasate ale componente. Containere intermediare . JDialog. JApplet ¸ si reprezint˘ a r˘ ad˘ acinile ierarhiilor de componente ale unei aplicat ¸ii. renderer. Containerele pot fi ˆ ımo˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: 1. fiind folosit pentru gruparea mai multor componente Swing ¸ si plasarea lor ˆ ımpreun˘ a pe o alt˘ a suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. clas˘ a despre care am mai discutat ˆ ın capitolul dedicat modeluli AWT.6.setCellRenderer(renderer).setOpenIcon(open).Reprezint˘ a suprafet ¸e de afi¸ sare cu ajutorul c˘ arora pot fi organizate mai eficient componentele aplicat ¸iei. renderer. 11. Containere de nivel ˆ ınalt . eventual chiar alte containere. Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.setClosedIcon(closed). Superclasa componentelor de acest tip este Container. 2.

11.6. deoarece nu mai este construit si un obiect de tip FlowLayout (implicit) */ p. uzual panouri (obiecte de tip JPanel). pe acela¸ si spat ¸iu de afi¸ sare. for(int i=0. i<100.. Ad˘ augarea de componente se realizeaz˘ a ca pentru orice container.add(new JLabel("Hello")). /* Preferabil. JScrollPane este o clas˘ a foarte important˘ aˆ ın arhitectura modelului Swing.add(new JButton("OK")). folosind metoda add.add(sp). frame. . JTabbedPane este util˘ a pentru suprapunerea mai multor containere. FOLOSIREA COMPONENTELOR 333 obiectului JPanel sau ulterior cu metoda setLayout. String elemente[] = new String[100]. nici o component˘ a Swing neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸ie.. JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()). i++) elemente[i] = "Elementul " + i. p. JList lista = new JList(elemente). selectarea .getContentPane(). deoarece ofer˘ a suport pentru derularea pe orizontal˘ a ¸ si vertical˘ a a componentelor a c˘ aror reprezentare complet˘ a nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a asociat˘ a. JScrollPane sp = new JScrollPane(lista).

tabbedPane.334 CAPITOLUL 11. panel2. fie una sub alta ¸ si separarea acestora prin intermediul unei bare care s˘ a permit˘ a configurarea suprafet ¸ei alocate fiec˘ arei componente.addTab("Tab 2".setOpaque(true).setMnemonicAt(1. icon.addTab("Tab 1".add(new JLabel("Hello")). "Aici avem un buton"). JComponent panel2 = new JPanel().gif"). "Trei" }. Ca funct ¸ionalitate. panel2. ImageIcon icon = new ImageIcon("smiley. panel1. KeyEvent. tabbedPane. ofer˘ a o implementare asem˘ an˘ atoare gestionarului de pozit ¸ionare CardLayout. panel1. icon. JList list = new JList(elem). tabbedPane.setMnemonicAt(0. tabbedPane. SWING unuia sau altui panou realizˆ andu-se prin intermediul unor butoane dispuse pe partea superioar˘ a a componentei. String elem[] = {"Unu".VK_2). KeyEvent. JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane().VK_1). JSplitPane permite crearea unui container care cont ¸ine dou˘ a componente dispuse fie una lˆ ang˘ a cealalt˘ a. "Aici avem o eticheta").setOpaque(true). panel1. fiecare panou avˆ and un astfel de buton corespunz˘ ator. JComponent panel1 = new JPanel(). . panel2. "Doi".add(new JButton("OK")).

Permite crearea unor dialoguri simple. Acestea sunt: • JOptionPane . frame. // Separam lista de grupul celor trei butoane JSplitPane sp1 = new JSplitPane( JSplitPane.add(new JButton("Salveaza")).6. In Swing exist˘ aˆ ıns˘ a o serie de clase predefinite ce descriu anumite tipuri de dialoguri. extrem de utile ˆ ın majoritatea aplicat ¸iilor.getContentPane(). realizarea unor interog˘ ari de confirmare/renunt ¸are. panel). panel. FOLOSIREA COMPONENTELOR JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3. 1)).7 Dialoguri Clasa care descrie ferestre de dialog este JDialog.add(new JButton("Adauga")).6.VERTICAL_SPLIT.add(new JButton("Sterge")). 335 11.HORIZONTAL_SPLIT. list. . panel. sp1. text).add(sp2). ˆ ıntocmai ca ˆ ın modelul AWT. crearea unui dialog realizˆ andu-se prin extinderea acesteia. folosite pentru afi¸ sarea unor mesaje. panel.11. // Separam containerul cu lista si butoanele // de componenta pentru editare de text JSplitPane sp2 = new JSplitPane( JSplitPane. JTextArea text = new JTextArea( "Mai multe componente separate prin\n" + "intermediul containerelor JSplitPane").

operat ¸ia de desenare va fi executat˘ a pentru toate containerele. • JFileChooser .ERROR_MESSAGE).YES_NO_OPTION. "Intrebare". respectiv salvare. "Doriti inchiderea aplicatiei ? ". desenarea unei componente este un proces care se executa automat ori de cˆ ate ori este necesar. JOptionPane. Orice component˘ a se g˘ ase¸ ste ˆ ıntr-o ierarhie format˘ a de containere. fie ca urmare a unor act ¸iuni externe sau interne programului.Dialog standard care permite navigarea prin sistemul de fi¸ siere ¸ si selectarea unui anumit fi¸ sier pentru operat ¸ii de deschidere.Clas˘ a utilizat˘ a pentru monitorizare˘ a progresului unei operat ¸ii consumatoare de timp. ˆ ıns˘ a exist˘ a unele diferent ¸e care trebuie ment ¸ionate. "Eroare de sistem !". • JColorChooser . Cˆ and este necesar˘ a desenarea componentei repsective.showMessageDialog(frame.QUESTION_MESSAGE). Mai jos. ˆ ıncepˆ and cu cel de la nivelul superior. clasa fiind extrem de configurabil˘ a.7 11.showConfirmDialog(frame. sau chiar pentru introducerea unor valori. • ProgressMonitor .336 CAPITOLUL 11. sunt exemplificate dou˘ a modalit˘ a¸ ti de utilizare a clasei: JOptionPane. "Eroare". fie la prima sa afi¸ sare. cum ar fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet. JOptionPane. JOptionPane. Procesul ˆ ın sine este asem˘ an˘ ator celui din modelul AWT.1 Desenarea Metode specifice Dup˘ a cum ¸ stim. r˘ ad˘ acina acestei fiind un container de nivel ˆ ınalt. Cu alte cuvinte.7. componenta este plasat˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. JOptionPane.Dialog standard pentru selectarea ˆ ıntr-o manier˘ a facil˘ a a unei culori. . care la rˆ andul ei poate fi plasat˘ a pe alt˘ a suprafat ¸˘ a¸ si a¸ sa mai departe. SWING etc. 11.

Aceasta este responsabil˘ a cu apelul metodelor Swing ce deseneaz˘ a componenta ¸ si anume: • paintComponent . • paintChildren . din motivele amintite mai sus. • paintBorder .7. acest lucru nu este recomandat. DESENAREA 337 Desenarea se bazeaz˘ a pe modelul AWT. apelat˘ a automat ori de cˆ ate ori este necesar. apelul metodei revalidate va precede apelul lui repaint. Nu trebuie supradefinit˘ a. pe perioada respectiv˘ a nu va fi transmis nici un mesaj. dac˘ a acesta este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de desenare ce consum˘ a mult timp.11. Metoda paint este responsabil˘ a cu apelul metodelor amintite mai sus ¸ si realizarea unor optimiz˘ ari legate de procesul de desenare. Pentru componentele Swing. . Nu trebuie supradefinit˘ a.Deseneaz˘ a chenarele componentei (dac˘ a exist˘ a). De asemenea. aceast˘ a metod˘ a are ˆ ıns˘ a o implementare specific˘ a ¸ si nu trebuie supradefinit˘ a. In cazul ˆ ın care dimensiunea sau pozit ¸ia componentei s-au schimbat. De¸ si este posibil˘ a supradefinirea ei. Ca ¸ si ˆ ın AWT. Atent ¸ie Intocmai ca ˆ ın AWT.Solicit˘ a desenarea componentelor cont ¸inute de aceast˘ a component˘ a (dac˘ a exist˘ a). dup˘ a care va executa desenarea propriu-zis˘ a. Implicit. cum ar fi implementarea mecanismului de double-buffering. metoda cea mai important˘ a fiind paint. Pe perioada ˆ ın care acesta este ocupat cu transmiterea unui mesaj nu va fi f˘ acut˘ a nici o desenare. desenarea este realizat˘ a de firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu transmiterea evenimentelor. ˆ ın cazul ˆ ın care componenta este opac˘ a metoda deseneaz˘ a suprafat ¸a sa cu culoarea de fundal. dac˘ a se dore¸ ste redesenarea explicit˘ a a unei componente se va apela metoda repaint.Este principala metod˘ a pentru desenare ce este supradefinit˘ a pentru fiecare component˘ a Swing ˆ ın parte pentru a descrie reprezentarea sa grafic˘ a.

JLabel label = new JLabel(img). Din acest motiv. Acestea includ ˆ ıns˘ a¸ si dimsniunile chenarelor. se recomand˘ a setarea componentelor ca fiind opace (setOpaque(true)). SWING 11. Imaginea respectiv˘ a trebuie creat˘ a folosind clasa ImageIcon. Afi¸ sarea imaginilor In AWT afi¸ sarea unei imagini era realizat˘ a uzual prin supradefinirea clasei Canvas ¸ si desenarea imaginii ˆ ın metoda paint a acesteia. orice component˘ a este definit˘ a de o suprafat ¸˘ a rectangular˘ a. Dimensiunile acestei pot fi obt ¸inute cu metodele getSize. getWidth. de fiecare dat˘ a cˆ and este cazul. getHeight. evident dac˘ a acestea exist˘ a.gif"). Aceasta este o facilitate extrem de important˘ a deoarece permite crearea de componente care nu au form˘ a rectangular˘ a.7. cea mai utilizat˘ a fiind crearea unei etichete (JLabel) sau a unui buton (JButton) care s˘ a aib˘ a setat˘ a o anumit˘ a imagine pe suprafat ¸a sa. Evident. exist˘ a cˆ ateva solut ¸ii mai simple pentru afi¸ sarea unei imagini. De exemplu. Dimensiunile componentelor Dup˘ a cum ¸ stim. ˆ ıncetinind astfel procesul de afi¸ sare. In Swing. ImageIcon img = new ImageIcon("smiley.338 CAPITOLUL 11. este necesar˘ a implementarea de cod specific pentru a trata ap˘ asarea acestui tip de buton. Suprafat ¸a ocupat˘ a de acestea poate fi aflat˘ a cu metoda getInsets . Trabsparent ¸a ˆ ıns˘ a vine cu un anumit pret ¸. un buton circular va fi construit ca fiind transparent (setOpaque(false)) ¸ si va desena ˆ ın interiorul s˘ au o elips˘ a umplut˘ a cu o anumit˘ a culoare.2 Considerat ¸ii generale In continuare vom prezenta cˆ ateva considerat ¸ii generale legate de diferite aspecte ale desen˘ arii ˆ ın cadrul modelului Swing. Transparent ¸a Cu ajutorul metodei setOpaque poate fi controlat˘ a opacitatea componentelor Swing. deoarece pentru componentele transparente vor trebui redesenate containerele pe care se g˘ ase¸ ste aceasta.

pentru a eficientiza desenarea.left ...Explicit Graphics2D g2d = (Graphics2D)g..insets.. . a chenarelor ¸ si a fiilor s˘ ai. Acest lucru poate fi realizat fie explicit.. Pentru a avea acces la API-ul Java2D. este suficient s˘ a facem conversia argumentului ce descrie contextul grafic: public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2d = (Graphics2D)g..11. obiectul de tip Graphics primit ca argument de metoda paintComponent este refolosit pentru desenarea componentei.bottom. g2d. clas˘ a ce extinde Graphics ¸ si pune la dispozit ¸ie metode mai sofisitcate de desenare cunoscute sub numele de Java2D.translate(-x.top ... In majoritatea cazurilor ˆ ıns˘ a. int currentHeight = getHeight() . // Desenam apoi cu g2d . // modificam contexul .insets. int currentWidth = getWidth() .translate(x. Din acest motiv este foarte important ca atunci cˆ and supradefinim metoda paintComponent s˘ a ne asigur˘ am c˘ a la terminarea metodei starea obiectului Graphics este aceea¸ si ca la ˆ ınceput. // revenim la starea initiala . fie folosind o copie a contextului grafic primit ca argument: // 1.7. -y).insets.insets. } In Swing. } Contexte grafice Argumentul metodei paintComponent este de tip Graphics ce ofer˘ a primitivele standard de desenare. argumentul este de fapt de tip Graphics2D. g2d. DESENAREA 339 ce va returna un obiect de tip Insets ce specific˘ a num˘ arul de pixeli ocupat ¸i cu chenare ˆ ın jurul componentei. public void paintComponent(Graphics g) { . y). Insets insets = getInsets().right.

.340 CAPITOLUL 11.sun.swing.java. g2d.java.swing. • com.java.plaf. In principiu.plaf.gtk.sun.dispose(). Folosirea unei copii Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.swing.swing. (GTK este acronimul de la GNU Image Manipulation Program Toolkit).motif.plaf.translate(x.metal. SWING // 2. variantele originale de L&F furnizate ˆ ın distribut ¸ia standard ofereau modalitatea ca o interfat ¸˘ a Swing fie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ın ansamblul grafic al sistemului de operare folosit.2 exist˘ a¸ si implementarea pentru Windows XP .java.WindowsLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Windows. Posibilitatea de a alege ˆ ıntre diferite moduri L&F are avantajul de a oferi prezentarea unei aplicat ¸ii ˆ ıntr-o form˘ a grafic˘ a care s˘ a corespund˘ a preferint ¸elor utilizatorilor. Orice L&F este descris de o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel..GTKLookAndFeel GTK+ reprezint˘ a un standard de creare a interfet ¸elor grafice dezvoltat independent de limbajul Java.swing. • com. Incepˆ and cu versiunea 1. g2d. Folosind acest L&F este posibil˘ a ¸ si .plaf.MacLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Mac. • com. Distribut ¸ia standard Java include urm˘ atoarele clase ce pot fi utilizate pentru selectarea unui L&F: • javax.4. y). • com.sun.windows.MetalLookAndFeel Este varianta implicit˘ a de L&F ¸ si are un aspect specific Java.plaf. 11.sun.mac.8 Look and Feel Prin sintagma ’Look and Feel’ (L&F) vom ˆ ınt ¸elege modul ˆ ın care sunt desenate componentele Swing ¸ si felul ˆ ın care acestea interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul..create().MotifLookAndFeel Specific˘ a interfat ¸a CDE/Motif. fie s˘ a aib˘ a un aspect specific Java.

LOOK AND FEEL 341 specificarea unei anumite teme prin intermediul unui fi¸ sier de resurse sau folosind variabila swing.sun. Setarea propriet˘ a¸ tii swing. // Exemple: UIManager.getSystemLookAndFeelClassName()).motif. • getCrossPlatformLookAndFeelClassName .MotifLookAndFeel").11.plaf.swing. returneaz˘ a varianta standard.setLookAndFeel( UIManager.defaultlaf: .Obt ¸ine variant˘ a specific˘ a sistemului de operare folosit. precum ¸ si pentru obt ¸inerea unor variante specifice: • getLookAndFeel .Obt ¸ine varianta curent˘ a. fie un ¸ sir de caractere cu numele complet al clasei L&F.gtkthemefile=temaSpecifica/gtkrc App Specificare unei anumite interfet ¸e L&F poate fi realizat˘ a prin mai multe modalit˘ a¸ ti.8.defaultlaf Exist˘ a posibilitatea de a specifica varianta de L&F a aplicat ¸ie direct de la linia de comand˘ a prin setarea proprietˆ a¸ tii swing. Metoda prime¸ ste ca argument un obiect dintr-o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel.java. In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici o astfel de clas˘ a. • getSystemLookAndFeelClassName .setLookAndFeel( "com.Seteaz˘ a modul curet L&F. UIManager. Folosirea clasei UImanager Clasa UIManager pune la dispozit ¸ie o serie de metode statice pentru selectarea la momentul execut ¸iei a uni anumit L&F.Returneaz˘ a interfat ¸a grafic˘ a standard Java (JLF). • setLookAndFeel .gtkthemefile. ca ˆ ın exemplul de mai jos: java -Dswing. returnˆ and un obiect de tip LookAndFeel.

setLookAndFeel(numeClasaLF). SwingUtilities. 3.gtk.swing.342 CAPITOLUL 11.windows.windows.sun.setLookAndFeel ˆ ınaintea cre˘ arii unei componente Swing. Clasa standard Java (JLF). # Swing properties swing.sun.defaultlaf= com. Exist˘ a posibilitatea de a schimba varianta de L&F chiar ¸ si dup˘ a afi¸ sarea componentelor. Apelul explicit al metodei UIManager. Proprietatea swing.properties situat ˆ ın subdirectorul lib al distribut ¸iei Java.swing. .WindowsLookAndFeel Ordinea ˆ ın care este aleas˘ a clasa L&F este urm˘ atoarea: 1.updateComponentTreeUI(f).GTKLookAndFeel App java -Dswing.plaf.java.updateComponentTreeUI ce va primi ca argument r˘ ad˘ acina unei ierarhii.java.defaultlaf= com. Acesta este un proces care trebuie s˘ a actualizeze ierarhiile de componente.java.plaf. f.properties. Secvent ¸a care efectueaz˘ a aceast˘ a operat ¸ie pentru o fereastr˘ a f este: UIManager. 4.pack(). Proprietatea swing.defaultlaf specificat˘ aˆ ın fi¸ sierul swing.plaf.defaultlaf specificat˘ a de la linia de comand˘ a.sun. 2. SWING java -Dswing.swing.defaultlaf= com.WindowsLookAndFeel App O alt˘ a variant˘ a de a seta aceast˘ a proprietate este schimbarea ei direct ˆ ın fi¸ sierul swing. ˆ ıncepˆ and cu containerele de nivel ˆ ınalt ¸ si va fi realizat prin apelul metodei SwingUtilities.

Cu alte cuvinte. cum ar fi fi MS-DOS. ˆ ın sensul c˘ a are un ˆ ınceput. nu este capabil s˘ a execute decˆ at un singur proces la un moment dat. Un program aflat ˆ ın execut ¸ie se nume¸ ste proces. la un moment dat programul are un singur punct de execut ¸ie. folosind diverse strategii de alocare a procesorului fiec˘ aruia dintre acestea. ˆ ın timp ce un sistem de operare multitasking. poate rula oricˆ ate procese ˆ ın acela¸ si timp (concurent). Un sistem de operare monotasking. Un fir de execut ¸ie este similar unui proces secvent ¸ial. cum ar fi UNIX sau Windows.1 Introducere Firele de execut ¸ie fac trecerea de la programarea secvent ¸ial˘ a la programarea concurent˘ a. Definit ¸ie Un fir de execut ¸ie este o succesiune scevent ¸ial˘ a de instruct ¸iuni care se execut˘ aˆ ın cadrul unui proces. Diferenta dintre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces const˘ aˆ ın faptul c˘ a un fir de execut ¸ie nu poate rula independent ci trebuie s˘ a ruleze ˆ ın cadrul unui proces. Un program secvent ¸ial reprezint˘ a modelul clasic de program: are un ˆ ınceput. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie ¸ si un sfˆ ar¸ sit.Capitolul 12 Fire de execut ¸ie 12. Am reamintit acest lucru deoarece not ¸iunea de fir de execut ¸ie nu are sens decˆ at ˆ ın cadrul unui sistem de operare multitasking. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie a instruct ¸iunilor sale ¸ si un sfˆ ar¸ sit. 343 .

firele ˆ ı¸ si desf˘ a¸ soar˘ a activitatea ˆ ın fundal ˆ ıns˘ a. aceea¸ si . Care ar fi ˆ ıns˘ a deosebirile ˆ ıntre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces ? In primul. prin urmare. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ aˆ ın cadrul unui proces se pot executa simultan mai multe fire de execut ¸ie. execut ¸ia simultan˘ a a firelor ˆ ın cadrul unui proces este similar˘ a cu execut ¸ia concurent˘ a a proceselor: sistemul de operare va aloca procesorul dup˘ a o anumit˘ a strategie fiec˘ arui fir de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea lor. A¸ sadar. datele procesului original. acest lucru nu este obligatoriu. 12. Din acest motiv firele de execut ¸ie mai sunt numite ¸ si procese usoare. ˆ ın timp ce la crearea unui fir nu este copiat decˆ at codul procesului p˘ arinte. O alt˘ a deosebire rezult˘ a din faptul c˘ a fiecare proces are propria sa memorie (propriul s˘ au spat ¸iu de adrese) iar la crearea unui nou proces (fork) este realizat˘ a o copie exact˘ a a procesului p˘ arinte: cod ¸ si date. Firele de execut ¸ie definite de o clas˘ a vor avea acela¸ si cod ¸ si.2 Crearea unui fir de execut ¸ie Ca orice alt obiect Java.344 Program (proces) CAPITOLUL 12. evident. toate firele de execut ¸ie avˆ and acces la acelea¸ si date. FIRE DE EXECUT ¸ IE Program (proces) Un program ˆ ı¸ si poate defini ˆ ıns˘ a nu doar un fir de execut ¸ie ci oricˆ ate. ˆ ıns˘ a uzual ele sunt folosite pentru executarea unor operat ¸ii consumatoare de timp f˘ ar˘ a a bloca procesul principal: calcule matematice. permit ¸ˆ and efectuarea concurent˘ a a sarcinilor independente ale acelui program. Un fir de execut ¸ie poate fi asem˘ anat cu o versiune redus˘ a a unui proces. un fir mai poate fi privit ¸ si ca un context de execut ¸ie ˆ ın cadrul unui proces. desenarea componentelor unei aplicat ¸ii GUI. De multe ori ori. a¸ steptarea eliber˘ arii unei resurse. De asemenea. rˆ and deosebirea major˘ a const˘ aˆ ın faptul c˘ a firele de execut ¸ie nu pot rula decˆ at ˆ ın cadrul unui proces. etc. un fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a unei clase. ambele rulˆ and simultan ¸ si independent pe o structur˘ a secvent ¸ial˘ a format˘ a de instruct ¸iunile lor. Firele de execut ¸ie sunt utile ˆ ın multe privint ¸e.

Aceasta este o interfat ¸˘ a care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a¸ si anume metoda run..2.2. Crearea unei clase care s˘ a defineasc˘ a fire de execut ¸ie poate fi facut˘ a prin dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • prin extinderea clasei Thread.. Orice clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e vor fi executate separat ˆ ıntr-un fir propriu trebuie declarat˘ a ca fiind de tip Runnable. A¸ sadar. • prin implementarea interfet ¸ei Runnable. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE 345 secvent ¸a de instruct ¸iuni. } } Prima metod˘ a a clasei este constructorul. Formatul general al unei astfel de clase este: public class FirExcecutie extends Thread { public FirExcecutie(String nume) { // Apelam constructorul superclasei super(nume). Orice fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a clasei Thread sau a unei subclase a sa.12. } public void run() { // Codul firului de executie . orice clas˘ a ce descrie fire de execut ¸ie va cont ¸ine metoda run ˆ ın care este implementat codul ce va fi rulat. atunci putem renunt ¸a la supradefinirea . implicit. Interfat ¸a Runnable este conceput˘ a ca fiind un protocol comun pentru obiectele care doresc s˘ a execute un anumit cod pe durata existent ¸ei lor. Aceasta implementeaz˘ a un fir de execut ¸ie generic care. In cazul ˆ ın care nu vrem s˘ a d˘ am nume firelor pe care le cre˘ am.1 Extinderea clasei Thread Cea mai simpl˘ a metod˘ a de a crea un fir de execut ¸ie care s˘ a realizeze o anumit˘ a act ¸iune este prin extinderea clasei Thread ¸ si supradefinirea metodei run a acesteia. 12. nu face nimic. metoda run nu cont ¸ine nici un cod. Cea mai important˘ a clas˘ a care implementeaz˘ a interfat ¸a Runnable este Thread. care prime¸ ste ca argument un ¸ sir ce va reprezenta numele firului de execut ¸ie. cu alte cuvinte.

Un fir de execut ¸ie creat nu este automat pornit. A dou˘ a metod˘ a este metoda run. b . Listing 12. b = b . // Numara de la 0 la 100 cu pasul 5 fir2 = new AfisareNumere (100 . ˆ ın care scriem efectiv codul care trebuie s˘ a se execute. 100 . pas = pas . . definit˘ aˆ ın clasa Thread. f˘ ar˘ a argumente. this . // Lansam in executie fir. int b . print ( i + " " ) . } } public class TestThread { public static void main ( String args []) { AfisareNumere fir1 . public AfisareNumere ( int a . int pas ) { this . Evident. fir1 = new AfisareNumere (0 . } public void run () { for ( int i = a . // Cream firul de executie FirExecutie fir = new FirExecutie("simplu"). acesta poate primi un nume cu metoda setName. se pot defini ¸ si alt ¸i constructori.346 CAPITOLUL 12.start().1: Folosirea clasei Thread class AfisareNumere extends Thread { private int a . i += pas ) System . lansarea s˘ a fiind realizeaz˘ a de metoda start. cu un anumit pas. ”inima” oric˘ arui fir de execut ¸ie. care creeaz˘ a un fir de execut ¸ie f˘ ar˘ a nici un nume. a = a . 5) . FIRE DE EXECUT ¸ IE acestui constructor ¸ si s˘ a folosim constructorul implicit. pas . i <= b . S˘ a consider˘ am ˆ ın continuare un exemplu ˆ ın care definim un fir de execut ¸ie ce afi¸ seaz˘ a numerele ˆ ıntregi dintr-un interval. out . Ulterior. ace¸ stia fiinde utili atunci cˆ and vrem s˘ a trimitem diver¸ si parametri de init ¸ializare firului nostru. fir2 . 200 . this . 10) .

deci rezultatul afi¸ sat pe ecran ar trbui s˘ a fie: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 In realitate ˆ ıns˘ a. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE // Numara de la 100 la 200 cu pasul 10 fir1 . apoi numerele de la 100 la 200 cu pasul 10. nu mai putem extinde clasa Thread ci trebuie s˘ a implement˘ am direct interfat ¸a Runnable. La rul˘ ari diferite se pot obt ¸ine rezultate diferite deoarece timpul alocat fiec˘ arui fir de execut ¸ie poate s˘ a nu fie acela¸ si.2. Clasa Thread implementeaz˘ a ea ˆ ıns˘ a¸ si interfat ¸a Runnable ¸ si. start () . din acest motiv. s-ar crede c˘ a acest program va afi¸ sa prima dat˘ a numerele de la 0 la 100 cu pasul 5. rezultatul obt ¸inut va fi o intercalare de valori produse de cele dou˘ a fire ce ruleaz˘ a simultan. Un posibil rezultat al programului de mai sus: 0 100 5 110 10 120 15 130 20 140 25 150 160 170 180 190 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12. Interfat ¸a Runnable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. la extinderea ei obt ¸ineam implementarea indirect˘ a a interfet ¸ei.12. ˆ ıntrucˆ at primul apel este c˘ atre contorul fir1. f˘ ar˘ a a extinde clasa Thread. Thread // incorect ! In acest caz.2. // Pornim firele de executie // Ele vor fi distruse automat la terminarea lor } } 347 Gˆ andind secvent ¸ial.lang ¸ si este definit˘ a astfel: . interfat ¸˘ a Runnable permite unei clase s˘ a fie activ˘ a.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable Ce facem ˆ ıns˘ a cˆ and dorim s˘ a cre˘ am o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie dar aceasta are deja o superclas˘ a. start () . A¸ sadar. fir2 . el fiind controlat de procesor ˆ ıntr-o manier˘ a ”aparent” aleatoare. ¸ stiind c˘ aˆ ın Java nu este permis˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a? class FirExecutie extends Parinte.

start(). ClasaActiva obiectActiv = new ClasaActiva(). O astfel de clas˘ a se mai nume¸ ste clas˘ a activ˘ a¸ si are urm˘ atoarea structur˘ a: public class ClasaActiva implements Runnable { public void run() { //Codul firului de executie . ca pentru orice alt obiect. Acest lucru se realizeaz˘ a. Dup˘ a creare.348 CAPITOLUL 12. Thread fir = new Thread(obiectActiv). Aceste operat ¸iuni pot fi f˘ acute chiar ˆ ın cadrul clasei noastre: public class FirExecutie implements Runnable { private Thread fir = null.. public FirExecutie() if (fir == null) { fir = new Thread(this). o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie prin implementarea interfet ¸ei Runnable trebuie obligatoriu s˘ a implementeze metoda run. Pentru a realiza acest lucru trebuie s˘ a instant ¸iem un obiect de tip Thread ce va reprezenta firul de execut ¸ie propriu zis al c˘ arui cod se gase¸ ste ˆ ın clasa noastr˘ a. FIRE DE EXECUT ¸ IE public interface Runnable { public abstract void run(). se pierde ˆ ıns˘ a tot suportul oferit de clasa Thread.. . } Prin urmare. } } Spre deosebire de modalitatea anterioar˘ a. ˆ ıns˘ a nu la oricare dintre ace¸ stia. fir. firul de execut ¸ie poate fi lansat printr-un apel al metodei start. crearea acestora trebuind f˘ acut˘ a explicit. urmat˘ a de un apel la un constructor al clasei Thread. Simpla instant ¸iere a unei clase care implemeneaz˘ a interfat ¸a Runnable nu creeaz˘ a nici un fir de execut ¸ie. prin instruct ¸iunea new. Trebuie apelat constructorul care s˘ a primeasc˘ a drept argument o instant ¸˘ a a clasei noastre.

¸ si nu separat ˆ ıntr-un fir. exemplu ˆ ın care cre˘ am dou˘ a fire de execut ¸ie Fiecare fir va desena figuri geometrice de un desenare de tip Canvas.start().*. Atent ¸ie Metoda run nu trebuie apelat˘ a explicit. event . acest lucru realizˆ andu-se automat la apelul metodei start. ˆ ıns˘ a aceasta va fi executat˘ a ca orice alt˘ a metoda. Pentru clasa FirExecutie dat˘ a mai sus. Vom porni apoi dou˘ a concurent.*. anumit tip.12.2. fiecare pe Listing 12. pe o suprafat ¸˘ a de fire de execut ¸ie care vor rula suprafat ¸a sa.. import java . } } 349 Specificarea argumentului this ˆ ın constructorul clasei Thread determin˘ a crearea unui fir de execut ¸ie care. desenˆ and figuri diferite. lansarea firului va fi f˘ acut˘ a automat la instant ¸ierea unui obiect al clasei: FirExecutie fir = new FirExecutie().. awt . va apela metoda run din clasa curent˘ a. A¸ sadar. class Plansa extends Canvas implements Runnable { // Deoarece Plansa extinde Canvas . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE fir. acest constructor accept˘ a ca argument orice instant ¸˘ a a unei clase ”Runnable”. awt .2: Folosirea interfet ¸ei Runnable import java . S˘ a consider˘ am urm˘ atorul folosind interfat ¸a Runnable. Apelul explicit al metodei run nu va furniza nici o eroare. la lansarea sa. . } } public void run() { //Codul firului de executie .

width -1 . g . i <100. setColor ( Color . height -1) . facem o pauza de 50 ms */ for ( int i =0. public Plansa ( String figura . culoare = culoare . y =0 . } public void update ( Graphics g ) { paint ( g ) . r . 300) . FIRE DE EXECUT ¸ IE // nu mai putem extinde clasa Thread Dimension dim = new Dimension (300 . Intre doua afisari . y . if ( figura . black ) . r ) . r . Color culoare . // Supradefinim update ca sa nu mai // fie stearsa suprafata de desenare } public void run () { /* Codul firului de executie : Afisarea a 100 de figuri geometrice la pozitii si dimensiuni calculate aleator . equals ( " cerc " ) ) g . Color culoare ) { this . dim . dim . } public Dimension getPreferredSize () { return dim . this . r ) . i ++) { . else if ( figura . y . figura = figura . 0 .350 CAPITOLUL 12. setColor ( culoare ) . equals ( " patrat " ) ) g . } public void paint ( Graphics g ) { // Desenam un chenar g . int x =0 . String figura . drawRect (x . drawOval (x . r =0. drawRect (0 . // Desenam figura la coordonatele calculate // de firul de executie g .

// Acestea extind Canvas .12. new Thread ( p2 ) . random () * dim . 2) ) . } } public class TestRunnable { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Runnable " ) . r = ( int ) ( Math . le plasam pe fereastra setLayout ( new GridLayout (1 . add ( p1 ) . random () * dim . add ( p2 ) . Color . } }) . // Pornim doua fire de executie . start () . Color . exit (0) . blue ) . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE x = ( int ) ( Math . height ) . pack () . sleep (50) . // Cream doua obiecte active de tip Plansa Plansa p1 = new Plansa ( " patrat " . show () .2. try { Thread . } } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . f . red ) . start () . Plansa p2 = new Plansa ( " cerc " . this . y = ( int ) ( Math . width ) . care vor // actualiza desenul celor doua planse new Thread ( p1 ) . } } 351 . random () * 100) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} repaint () .

un fir de execut ¸ie se poate g˘ asi ˆ ın una din urm˘ atoarele patru st˘ ari: • ”New Thread” • ”Runnable” • ”Not Runnable” • ”Dead” Starea ”New Thread” Un fir de execut ¸ie se g˘ ase¸ ste ˆ ın aceast˘ a stare imediat dup˘ a crearea sa. // fir se gaseste in starea "New Thread" . la un moment dat. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie Fiecare fir de execut ¸ie are propriul s˘ au ciclu de viat ¸˘ a: este creat. vom analiza mai ˆ ındeaproape st˘ arile ˆ ın care se poate g˘ asi un fir de execut ¸ie. In continuare. cu alte cuvinte dup˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa Thread sau dintr-o subclas˘ a a sa. Diagrama de mai jos ilustreaz˘ a generic aceste st˘ ari precum ¸ si metodele care provoaca tranzit ¸ia dintr-o stare ˆ ın alta: A¸ sadar. Thread fir = new Thread(obiectActiv). devine activ prin lansarea sa ¸ si. se termin˘ a.352 CAPITOLUL 12.

un fir care ”ruleaz˘ a” poate s˘ a-¸ si a¸ stepte de fapt rˆ andul la procesor.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. a¸ steptˆ and ca o anumit˘ a condit ¸ie s˘ a fie satisfacut˘ a. el nu are alocate nici un fel de resurse sistem ¸ si singura operat ¸iune pe care o putem executa asupra lui este lansarea ˆ ın execut ¸ie. • A apelat metoda wait. Apelul oric˘ arei alte metode ˆ ın afar˘ a de start nu are nici un sens ¸ si va provoca o except ¸ie de tipul IllegalThreadStateException. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 353 In aceast˘ a stare firul este ”vid”.start(). Un fir aflat ˆ ın starea ”Runnable” nu ˆ ınseamn˘ a neap˘ arat c˘ a se g˘ a¸ seste efectiv ˆ ın execut ¸ie. //fir se gaseste in starea "Runnable" Metoda start realizez˘ a urm˘ atoarele operat ¸iuni necesare rul˘ arii firului de execut ¸ie: • Aloc˘ a resursele sistem necesare. adic˘ a va fi ˆ ın execut ¸ie.3. . Starea ”Runnable” Dup˘ a apelul metodei start un fir va trece ˆ ın starea ”Runnable”. • Apeleaz˘ a metoda run a obiectului activ al firului. Pentru a rezolva aceasta problem˘ a exist˘ a o planificare care s˘ a partajeze dinamic ¸ si corect procesorul ˆ ıntre toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın starea ”Runnable”. A¸ sadar. Starea ”Not Runnable” Un fir de execut ¸ie poate ajunge ˆ ın aceaat˘ a stare ˆ ın una din urm˘ atoarele situat ¸ii: • Este ”adormit” prin apelul metodei sleep. fir. adic˘ a instruct ¸iunile sale sunt interpretate de procesor. prin metoda start. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a din cauza c˘ a majoritatea calculatoarelor au un singur procesor iar acesta nu poate rula simultan toate firele de execut ¸ie care se gasesc ˆ ın starea ”Runnable”. • Planific˘ a firul de execut ¸ie la procesor pentru a fi lansat.

. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a¸ steapt˘ a o anumit˘ a condit ¸ie. Dup˘ a expirarea intervalului specificat firul revine ˆ ın starea ”Runnable” iar dac˘ a procesorul este ˆ ın continuare disponibil ˆ ısi va continua execut ¸ia. Lungimea acestei pauze este specificat˘ a ˆ ın milisecunde ¸ si chiar nanosecunde. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de intrare/ie¸ sire atunci el redevine ”Runnable” atunci cˆ and acea operat ¸iune s-a terminat. atunci el devine ”Runnable” doar dup˘ a scurgerea intervalului de timp specificat de instruct ¸iunea sleep. Acest lucru este foarte normal deoarece. la un moment dat.354 CAPITOLUL 12. Pentru fiecare tip de intrare ˆ ın starea ”Not Runnable”. care readuce firul de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. acesta nu va fi execut chiar dac˘ a procesorul devine disponibil. un singur fir este ˆ ın execut ¸ie ¸ si doar pentru acesta are sens ”adormirea” sa. acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunile notify sau notifyAll (vezi ”Sincronizarea firelor de execut ¸ie”). atunci un alt obiect trebuie s˘ aˆ ıl informeze dac˘ a acea condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a sau nu. In intervalul ˆ ın care un fir de execut ¸ie ”doarme”. Intrucˆ at poate provoca except ¸ii de tipul InterruptedException.. Metoda sleep este o metod˘ a static˘ a a clasei Thread care provoac˘ a o pauz˘ aˆ ın timpul rul˘ arii firului curent aflat ˆ ın execut ¸ie. } catch (InterruptedException e) { .. cu alte cuvinte ˆ ıl ”adoarme” pentru un timp specificat. apelul acestei metode se face ˆ ıntr-un bloc de tip try-cacth: try { // Facem pauza de o secunda Thread. exist˘ a o secvent ¸˘ a specific˘ a de ie¸ sire din starea repectiv˘ a. FIRE DE EXECUT ¸ IE • Este blocat ˆ ıntr-o operat ¸ie de intrare/ie¸ sire. } Observat ¸i c˘ a metoda fiind static˘ a apelul ei nu se face pentru o instant ¸˘ a anume a clasei Thread.sleep(1000). Acestea sunt: • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost ”adormit”.

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. // Primul exemplu public void run() { for(int i = a. Ambele exemple anteriorare se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın aceast˘ a categorie. Prin scrierea unor metode run care s˘ a-¸ si termine execut ¸ia ˆ ın mod natural. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 355 Starea ”Dead” Este starea ˆ ın care ajunge un fir de execut ¸ie la terminarea sa. In cazul cˆ and metoda run trebuie s˘ a execute o bucl˘ a infinit˘ a atunci aceasta trebuie controlat˘ a printr-o variabil˘ a care s˘ a opreasc˘ a ciclul atunci cˆ and dorim ca firul de execut ¸ie s˘ a se termine. un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur propria sa ”moarte”. i += pas) System. Un fir nu poate fi oprit din program printr-o anumit˘ a metod˘ a. ˆ ın versiunile mai vechi exista metoda stop a clasei Thread care termina fort ¸at un fir de execut ¸ie. Spre deosebire de versiunile curente ale limbajului Java. un fir de execut ¸ie nu poate fi terminat fort ¸at de c˘ atre program ci trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur terminarea sa. ci trebuie s˘ a se termine ˆ ın mod natural la ˆ ıncheierea metodei run pe care o execut˘ a. A¸ sadar. La terminarea metodei run se va termina automat ¸ si firul de execut ¸ie. odat˘ a cu ea.out. . } Dup˘ a afi¸ sarea numerelor din intervalul specificat.print(i + " " ). S˘ a consider˘ am exemplul unui fir de execut ¸ie care trebuie s˘ a numere secundele scurse pˆ an˘ a la ap˘ asarea tastei Enter. ˆ ıns˘ a aceasta a fost eliminat˘ a din motive de securitate. fie este asociat˘ a cu o metod˘ a public˘ a care permite schimbarea valorii sale.3. i <= b. metoda se termin˘ a ¸ si. Uzual. 12. Acest lucru poate fi realizat ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: 1. 2.3. Prin folosirea unei variabile de terminare.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie Dup˘ a cum am vazut. vom folosi o variabil˘ a membr˘ a a clasei care descrie firul de execut ¸ie care fie este public˘ a. acesta intrˆ and ˆ ın starea Dead. se va termina ¸ si firul de execut ¸ie repsectiv.

start () . read () . System . in . System . // Oprim firul de executie fir .356 CAPITOLUL 12. println ( " Apasati tasta Enter " ) . " ) . println ( "S .exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. . sec + " secunde " ) . print ( " .au scurs " + fir . out . Setarea valorii null pentru variabila care referea instant ¸a firului de execut ¸ie va u¸ sura ˆ ıns˘ a activitatea procesului gc. } catch ( Interr u pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } } public class TestTerminare { public static void main ( String args []) throws IOException { NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde () . } } Nu este necesar˘ a distrugerea explicit˘ a a unui fir de execut ¸ie. Sistemul Java de colectare a ”gunoiului” se ocup˘ a de acest lucru. out . executie = false . sec ++. System . out . sleep (1000) .*. class NumaraSecunde extends Thread { public int sec = 0. io . // Folosim o variabila de terminare public boolean executie = true . public void run () { while ( executie ) { try { Thread . fir .3: Folosirea unei variabile de terminare import java . System . Metoda System. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.

sau scos din aceast˘ a stare. pe toat˘ a durata de execut ¸ie a programului iar ˆ ın momentul termin˘ arii acestuia s˘ a se termine automat ¸ si firele respective. } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} } . repectiv ”New Thread” sau ”Dead” nu se poate face nici o diferent ¸iere. De multe ori ˆ ıns˘ a dorim s˘ a folosim fire care s˘ a realizeze diverse activit˘ a¸ ti. Dup˘ a crearea sa. // isAlive retuneaza true (starea este Runnable) fir. // isAlive retuneaza false (starea este Dead) 12. awt . NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde(). eventual periodic. un fir de execut ¸ie poate fi f˘ acut demon. beep () .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. Listing 12. // isAlive retuneaza false (starea este New Thread) fir. cu metoda setDaemon.executie = false.dac˘ a firul este ˆ ın una din st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable” • false . getDef aultToo lkit () .dac˘ a firul este ˆ ın una din starile ”New Thread” sau ”Dead” Intre st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable”. try { Thread . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 357 Pentru a testa dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost pornit dar nu s-a terminat ˆ ınc˘ a putem folosi metoda isAlive. la rularea unei aplicat ¸ii.start(). Metoda returneaz˘ a: • true . Aceste fire de execut ¸ie se numesc demoni.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” Un proces este considerat ˆ ın execut ¸ie dac˘ a cont ¸ine cel put ¸in un fir de execut ¸ie activ.3. Cu alte cuvinte. Toolkit . sleep (1000) . ma¸ sina virtual˘ a Java nu se va opri decˆ at atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici un fir de execut ¸ie activ.4: Crearea unui fir de excut ¸ie de tip ”daemon” class Beeper implements Runnable { public void run () { while ( true ) { java .

in . Schimbarea ulterioar˘ a a priorit˘ a¸ tii unui fir de execut ¸ie se realizeaz˘ a cu metoda setPriority a clasei Thread. start () . Fiecare fir de execut ¸ie Java prime¸ ste la crearea sa o anumit˘ a prioritate. determinist de planificare. public static final int MIN_PRIORITY = 1.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie Majoritatea calculatoarelor au un sigur procesor. public static final int NORM_PRIORITY= 5. La nivelul sistemului de operare. exist˘ a dou˘ a modele de lucru cu fire de execut ¸ie: . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ˆ ımpart˘ a accesul la acel procesor. Aceste trei constante sunt definite ˆ ın clasa Thread astfel: public static final int MAX_PRIORITY = 10. O prioritate este de fapt un num˘ ar ˆ ıntreg cu valori cuprinse ˆ ıntre si MAX PRIORITY. setDaemon ( true ) . t . t . out .3. println ( " Apasati Enter . io . System .358 } } CAPITOLUL 12. IOException { Thread t = new Thread ( new Beeper () ) . cunoscut sub numele de planificare cu priorit˘ a¸ ti fixate. " ) . Sistemul Java de execut ¸ie a programelor implementeaz˘ a un algoritm simplu. prioritatea unui fir nou creat are MIN PRIORITY ¸ valoarea NORM PRIORITY. Execut ¸ia ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine a mai multor fire de execut ¸ie pe un num˘ ar limitat de procesoare se nume¸ ste planificare (scheduling). Implicit. // " Demonul " se termina automat // la terminarea aplicatiei } } 12. read () .. System . FIRE DE EXECUT ¸ IE public class TestDaemon { public static void main ( String args []) throws java ..

adic˘ a sunt pregatite pentru a fi rulate. . Planificatorul Java lucreaz˘ aˆ ın modul urmator: dac˘ a la un moment dat sunt mai multe fire de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. ˆ ın timp ce ˆ ın modelul preemptiv ele trebuie s˘ a partajeze resursele comune. A¸ sadar. • metoda sa run se termin˘ a. • Modelul preemptiv. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 359 • Modelul cooperativ. A¸ sadar.3. dac˘ a un fir cu prioritate mai mare decˆ at firul care se execut˘ a la un moment dat solicit˘ a procesorul. De asemenea. va fi ales un fir cu o prioritate mai mic˘ a. ˆ ın care firele de execut ¸ie decid cˆ and s˘ a cedeze procesorul. dup˘ a un algoritm simplu de tip ”round-robin”. ˆ ım modelul cooperativ firele de execut ¸ie sunt responsabile cu partajarea timpului de execut ¸ie. Deoarece specificat ¸iile ma¸ sinii virtuale Java nu impun folosirea unui anumit model. ˆ ıns˘ a acest lucru ˆ ıl poate face sistemul de operare ˆ ın cazul ˆ ın care acesta aloc˘ a procesorul ˆ ın cuante de timp (un astfel de SO este Windows). acest sistem se mai nume¸ ste cu ”cuante de timp”. ˆ ın care firele de execut ¸ie pot fi ˆ ıntrerupte oricˆ and. dezavantajul acestui model este c˘ a unele fire pot acapara procesorul. Doar cˆ and firul de execut ¸ie cu prioritate maxim˘ a se termin˘ a. dup˘ a ce au fost l˘ asate s˘ a ruleze o perioad˘ a. dezavantajul s˘ au fiind nevoia de a sincroniza accesul firelor la resursele comune. planificatorul ˆ ıl va alege pe cel cu prioritatea cea mai mare pentru a-l executa. In cazul ˆ ın care toate firele au aceea¸ si prioritate ele sunt alese pe rˆ and. programele Java trebuie scrise astfel ˆ ıncˆ at s˘ a funct ¸ioneze corect pe ambele modele. un fir de execut ¸ie Java cedeaz˘ a procesorul ˆ ın una din situatiile: • un fir de execut ¸ie cu o prioritate mai mare solicit˘ a procesorul. vom mai detalia put ¸in aceste aspecte. atunci firul cu prioritate mai mare este imediat trecut ˆ ın execut ¸ie iar celalalt trecut ˆ ın asteptare. In continuare. nepermit ¸ˆ and ¸ si execut ¸ia altora pˆ an˘ a la terminarea lor. • timpul alocat pentru execut ¸ia s˘ a a expirat (pe SO cu cuante de timp).˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. sau este suspendat din diverse motive. • face explicit acest lucru apelˆ and metoda yield. Planificatorul Java nu va ˆ ıntrerupe ˆ ıns˘ a un fir de execut ¸ie ˆ ın favoarea altuia de aceeasi prioritate. urmˆ and s˘ a fie reluate dup˘ a ce ¸ si celelalte fire aflate ˆ ın execut ¸ie au avut acces la procesor.

if ( i % 100 == 0) System . FIRE DE EXECUT ¸ IE Atent ¸ie In nici un caz corectitudinea unui program nu trebuie s˘ a se bazeze pe mecansimul de planificare a firelor de execut ¸ie. Un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a fie ”corect” fat ¸˘ ade celelalte fire ¸ si s˘ a cedeze periodic procesorul astfel ˆ ıncˆ at toate s˘ a aib˘ a posibilitatea de a se executa.360 CAPITOLUL 12. MAX_PRIORITY ) . Unele sistemele de operare combat acest tip de comportament prin metoda aloc˘ arii procesorului ˆ ın cuante de timp fiec˘ arui fir de execut ¸ie. // yield () . Un fir de execut ¸ie de lung˘ a durat˘ a¸ si care nu cedeaz˘ a explicit procesorul la anumite intervale de timp astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poata fi executate ¸ si celelalte fire de execut ¸ie se nume¸ ste fir de execut ¸ie egoist. out . . s2 = new FirEgoist ( " Firul 2 " ) . Evident. ˆ ıns˘ a nu trebuie s˘ a ne baz˘ am pe acest lucru la scrierea unui program. deoarece acesta poate fi diferit de la un sistem de operare la altul. s2 . trebuie evitat˘ a scrierea lor ˆ ıntrucˆ at acapareaz˘ a pe termen nedefinit procesorul. MAX_PRIORITY ) . s2 . println ( getName () + " a ajuns la " + i ) .5: Exemplu de fir de execut ¸ie ”egoist” class FirEgoist extends Thread { public FirEgoist ( String name ) { super ( name ) . Listing 12. } } } public class TestFirEgoist { public static void main ( String args []) { FirEgoist s1 . blocˆ and efectiv execut ¸ia celorlalte fire de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea sa. s1 . while ( i < 100000) { // Bucla care acapareaza procesorul i ++. s1 = new FirEgoist ( " Firul 1 " ) . } public void run () { int i = 0. setPriority ( Thread . setPriority ( Thread .

acaparˆ and efectiv procesorul. Firul Firul Firul Firul Firul Firul ... start () . Rezultatul va ar˘ ata astfel: Firul Firul Firul . care determin˘ a firul de execut ¸ie curent s˘ a se opreasc˘ a temporar. Firul Firul 1 a ajuns la 100 1 a ajuns la 200 1 a ajuns la 300 1 1 2 2 a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la 99900 100000 100 200 2 a ajuns la 99900 2 a ajuns la 100000 Rezolvarea acestei probleme se face fie prin intermediul metodei statice yield a clasei Thread. } } 361 Firul de execut ¸ie s1 are prioritate maxim˘ a ¸ si pˆ an˘ a nu-¸ si va termina execut ¸ia nu-i va permite firului s2 s˘ a execute nici o instruct ¸iune. Decomentˆ and linia ˆ ın care apel˘ am yeld din exemplul anterior. fie prin ”adormirea” temporar˘ a a firului curent cu ajutorul metodei sleep. Prin metoda yield un fir de execut ¸ie nu cedeaz˘ a procesorul decˆ at firelor de execut ¸ie care au aceea¸ si prioritate cu a sa ¸ si nu celor cu priorit˘ a¸ ti mai mici... s2 .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.. Firul Firul Firul Firul .. . start () . 1 1 2 1 2 2 a a a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la la la 31900 32000 100 32100 200 300 . dˆ and ocazia ¸ si altor fire s˘ a se execute.. execut ¸ia celor dou˘ a fire se va intercala.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE s1 ..

respectiv o zon˘ a de memorie ¸ si. cu alte cuvinte care nu depind ˆ ın nici un fel de execut ¸ia sau de rezultatele altor fire. s˘ a presupunem c˘ a produc˘ atorul genereaz˘ a ni¸ ste numere ¸ si le plaseaz˘ a. ˆ ıntr-un buffer iar consumatorul cite¸ ste numerele din acel buffer pentru a le procesa. numerele generate de c˘ atre produc˘ ator ¸ si va afi¸ sa valoarea lor pe ecran. fiecare la un interval neregulat cuprins ˆ ıntre 0 ¸ si 100 de milisecunde. vom ˆ ıncapsula variabila ce va contine numerele generate ˆ ıntr-un obiect descris de clasa Buffer ¸ si care va avea dou˘ a metode put (pentru punerea unui numar ˆ ın buffer) ¸ si get (pentru obtinerea numarului din buffer). trebuie s˘ a comunice ˆ ıntre ele pentru a accesa diferite resurse comune sau pentru a-¸ si transmite dinamic rezultatele ”muncii” lor. din acest motiv. • Consumatorul va prelua. Pe m˘ asura ce le genereaz˘ aˆ ıncearc˘ a s˘ a le plaseze ˆ ıntr-o zon˘ a de memorie (o variabil˘ a ˆ ıntreaga) de unde s˘ a fie citite de c˘ atre consumator.5 Scenariul produc˘ ator / consumator Pentru a ˆ ıntelege mai bine modalitatea de sincronizare a dou˘ a fire de execut ¸ie s˘ a implement˘ am efectiv o problem˘ a de tip produc˘ ator/consumator.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie Pˆ an˘ a acum am v˘ azut cum putem crea fire de execut ¸ie independente ¸ si asincrone.3. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. pe rˆ and. ele trebuie sincronizate ˆ ıntr-o manier˘ a care s˘ a permit˘ a decurgerea normal˘ aa activit˘ a¸ tii lor. dar care ruleaz˘ a concurent. Exist˘ aˆ ıns˘ a numeroase situat ¸ii cˆ and fire de execut ¸ie separate. S˘ a consider˘ am de exemplu o aplicat ¸ie Java ˆ ın care un fir de execut ¸ie (produc˘ atorul) scrie date ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın timp ce alt fir de execut ¸ie (consumatorul) cite¸ ste date din acela¸ si fi¸ sier pentru a le prelucra. In ambele cazuri avem de-a face cu fire de execut ¸ie concurente care folosesc o resurs˘ a comun˘ a: un fi¸ sier. Sau. 12. Pentru a fi accesibil˘ a ambelor fire de execut ¸ie.3. ˆ ın care produc˘ atorul genereaz˘ a un flux de date care este preluat ¸ si prelucrat de c˘ atre consumator. S˘ a consider˘ am urm˘ atoarea situat ¸ie: • Produc˘ atorul genereaz˘ a numerele ˆ ıntregi de la 1 la 10.362 CAPITOLUL 12. . Cel mai elocvent scenariu ˆ ın care firele de execut ¸ie trebuie s˘ a se comunice ˆ ıntre ele este cunoscut sub numele de problema produc˘ atorului/consumatorului. pe rˆ and.

public Producator ( Buffer b ) { buffer = b . number = number . i ++) { buffer . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . } public void put ( int number ) { this . put ( i ) . Listing 12. Ambele vor avea o referint ¸a comun˘ a la un obiect de tip Buffer prin intermediul c˘ aruia ˆ ı¸ si comunic˘ a valorile. . } } Vom implementa acum clasele Producator ¸ si Consumator care vor descrie cele dou˘ a fire de execut ¸ie.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. public int get () { return number . } public void run () { for ( int i = 0.3.7: Clasele Producator ¸ si Consumator class Producator extends Thread { private Buffer buffer . i < 10. out . public Consumator ( Buffer b ) { buffer = b . random () * 100) ) . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 363 F˘ ar˘ a a folosi nici un mecanism de sincronizare clasa Buffer arat˘ a astfel: Listing 12.6: Clasa Buffer f˘ ar˘ a sincronizare class Buffer { private int number = -1. System . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private Buffer buffer . try { sleep (( int ) ( Math .

start () . c1 . p1 . start () . Mai precis. System . rezultatul va fi ceva de forma: Consumatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a a a a a a a a a a a a a primit: primit: pus: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: pus: pus: pus: pus: pus: -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 . get () . } } } public class TestSincron izare1 { public static void main ( String [] args ) { Buffer b = new Buffer () . out . Consumator c1 = new Consumator ( b ) . for ( int i = 0. i ++) { value = buffer .364 } CAPITOLUL 12. motivul fiind lipsa oric˘ arei sincroniz˘ ari ˆ ıntre cele dou˘ a fire de execut ¸ie. println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . rezultatul rul˘ arii acestui program nu va rezolva nici pe departe problema propus˘ a de noi. } } Dup˘ a cum ne a¸ steptam. i < 10. Producator p1 = new Producator ( b ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0.

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a pus: pus: pus: pus: 6 7 8 9

365

Ambele fire de execut ¸ie acceseaz˘ a resursa comun˘ a, adic˘ a obiectul de tip Buffer, ˆ ıntr-o manier˘ a haotic˘ a¸ si acest lucru se ˆ ıntˆ ampla din dou motive : • Consumatorul nu a¸ steapt˘ aˆ ınainte de a citi ca produc˘ atorul s˘ a genereze un num˘ ar ¸ si va prelua de mai multe ori acela¸ si num˘ ar. • Produc˘ atorul nu a¸ steapt˘ a consumatorul s˘ a preia num˘ arul generat ˆ ınainte de a produce un altul, ˆ ın felul acesta consumatorul va ”rata” cu sigurant ¸˘ a unele numere (ˆ ın cazul nostru aproape pe toate). Problema care se ridic˘ aˆ ın acest moment este: cine trebuie s˘ a se ocupe de sincronizarea celor dou˘ a fire de execut ¸ie : clasele Producator ¸ si Consumator sau resursa comuna Buffer ? R˘ aspunsul este evident: resursa comun˘ a Buffer, deoarece ea trebuie s˘ a permita sau nu accesul la cont ¸inutul s˘ au ¸ si nu firele de execut ¸ie care o folosesc. In felul acesta efortul sincroniz˘ arii este transferat de la produc˘ ator/consumator la un nivel mai jos, cel al resursei critice. Activit˘ a¸ tile produc˘ atorului ¸ si consumatorului trebuie sincronizate la nivelul resursei comune ˆ ın dou˘ a privint ¸e: • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie nu trebuie s˘ a acceseze simultan buffer-ul; acest lucru se realizeaz˘ a prin blocarea obiectului Buffer atunci cˆ and este accesat de un fir de execut ¸ie, astfel ˆ ıncˆ at nici nu alt fir de execut ¸ie s˘ a nu-l mai poat˘ a accesa (vezi ”Monitoare”). • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie trebuie s˘ a se coordoneze, adic˘ a produc˘ atorul trebuie s˘ a g˘ aseasc˘ a o modalitate de a ”spune” consumatorului c˘ a a plasat o valoare ˆ ın buffer, iar consumatorul trebuie s˘ a comunice produc˘ atorului c˘ a a preluat aceast˘ a valoare, pentru ca acesta s˘ a poat˘ a genera o alta. Pentru a realiza aceasta comunicare, clasa Thread pune la dispozit ¸ie metodele wait, notify, notifyAll. (vezi ”Semafoare”). Folosind sincronizarea clasa Buffer va ar˘ ata astfel:

366

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.8: Clasa Buffer cu sincronizare

class Buffer { private int number = -1; private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

Rezultatul obtinut va fi cel scontat: Producatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul ... Producatorul Consumatorul a a a a pus: primit: pus: primit: 0 0 1 1

a pus: 9 a primit: 9

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE

367

12.3.6

Monitoare

Definit ¸ie Un segment de cod ce gestioneaz˘ a o resurs˘ a comun˘ a mai multor de fire de execut ¸ie separate concurente se nume¸ ste sect ¸iune critic˘ a. In Java, o sect ¸iune critic˘ a poate fi un bloc de instruct ¸iuni sau o metod˘ a. Controlul accesului ˆ ıntr-o sect ¸iune critic˘ a se face prin cuvˆ antul cheie synchronized. Platforma Java asociaz˘ a un monitor (”lac˘ at”) fiec˘ arui obiect al unui program aflat ˆ ın execut ¸ie. Acest monitor va indica dac˘ a resursa critic˘ a este accesat˘ a de vreun fir de execut ¸ie sau este liber˘ a, cu alte cuvinte ”monitorizeaz˘ a” resursa respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care este accesat˘ a, va pune un lac˘ at pe aceasta, astfel ˆ ıncˆ at s˘ aˆ ımpiedice accesul altor fire de execut ¸ie la ea. In momentul cˆ and resursa este eliberat˘ a ”lac˘ atul” va fi eliminat, pentru a permite accesul altor fire de execut ¸ie. In exemplul de tip produc˘ ator/consumator de mai sus, sect ¸iunile critice sunt metodele put ¸ si get iar resursa critic˘ a comun˘ a este obiectul buffer. Consumatorul nu trebuie s˘ a acceseze buffer-ul cˆ and producatorul tocmai pune o valoare ˆ ın el, iar produc˘ atorul nu trebuie s˘ a modifice valoarea din buffer ˆ ın momentul cˆ and aceasta este citit˘ a de c˘ atre consumator. public synchronized int get() { ... } public synchronized void put(int number) { ... } S˘ a observam c˘ a ambele metode au fost declarate cu modificatorul synchronized. Cu toate acestea, sistemul asociaz˘ a un monitor unei instant ¸e a clasei Buffer ¸ si nu unei metode anume. In momentul ˆ ın care este apelat˘ a o metod˘ a sincronizat˘ a, firul de execut ¸ie care a facut apelul va bloca obiectul a c˘ arei metod˘ a o acceseaz˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a celelalte fire de execut ¸ie nu vor mai putea accesa resursele critice ale acelui obiect. Acesta este un lucru logic, deoarece mai multe sect ¸iuni critice ale unui obiect gestioneaz˘ a de fapt o singur˘ a resurs˘ a critic˘ a. In exemplul nostru, atunci cˆ and producatorul apeleaz˘ a metoda put pentru a scrie un num˘ ar, va bloca tot obiectul buffer, astfel c˘ a firul de execut ¸ie

368

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

consumator nu va avea acces la metoda get, ¸ si reciproc. public synchronized void put(int number) { // buffer blocat de producator ... // buffer deblocat de producator } public synchronized int get() { // buffer blocat de consumator ... // buffer deblocat de consumator }

Monitoare fine Adeseori, folosirea unui monitor pentru ˆ ıntreg obiectul poate fi prea restrictiv˘ a. De ce s˘ a bloc˘ am toate resursele unui obiect dac˘ a un fir de execut ¸ie nu dore¸ ste decˆ at accesarea uneia sau a cˆ atorva dintre ele ? Deoarece orice obiect are un monitor, putem folosi obiecte fictive ca lac˘ ate pentru fiecare din resursele obiectului nostru, ca ˆ ın exemplul de mai jos: class MonitoareFine { //Cele doua resurse ale obiectului Resursa x, y; //Folosim monitoarele a doua obiecte fictive Object xLacat = new Object(), yLacat = new Object(); public void metoda() { synchronized(xLacat) { // Accesam resursa x } // Cod care nu foloseste resursele comune ... synchronized(yLacat) { // Accesam resursa y }

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE ... synchronized(xLacat) { synchronized(yLacat) { // Accesam x si y } } ... synchronized(this) { // Accesam x si y } } }

369

Metoda de mai sus nu a fost declarat˘ a cu synchronized ceea ce ar fi determinat blocarea tuturor resurselor comune la accesarea obiectului respectiv de un fir de execut ¸ie, ci au fost folosite monitoarele unor obiecte fictive pentru a controla folosirea fiec˘ arei resurs˘ aˆ ın parte.

12.3.7

Semafoare

Obiectul de tip Buffer din exemplul anterior are o variabil˘ a membr˘ a privat˘ a numit˘ a number, ˆ ın care este memorat num˘ arul pe care ˆ ıl comunic˘ a producatorul ¸ si pe care ˆ ıl preia consumatorul. De asemenea, mai are o variabil˘ a privat˘ a logic˘ a available care ne d˘ a starea buffer-ului: dac˘ a are valoarea true ˆ ınseamn˘ a c˘ a produc˘ atorul a pus o valoare ˆ ın buffer ¸ si consumatorul nu a preluat-o ˆ ınca; dac˘ a este false, consumatorul a preluat valoarea din buffer dar produc˘ atorul nu a pus deocamdat˘ a alta la loc. Deci, la prima vedere, metodele clasei Buffer ar trebui s˘ a arate astfel: public synchronized int get() { while (!available) { // Nimic - asteptam ca variabila sa devina true } available = false; return number; } public synchronized int put(int number) { while (available) {

370

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE // Nimic - asteptam ca variabila sa devina false } available = true; this.number = number;

} Varianta de mai sus, de¸ si pare corect˘ a, nu este. Aceasta deoarece implementarea metodelor este ”selfish”, cele dou˘ a metode ˆ ısi asteapt˘ aˆ ın mod egoist condit ¸ia de terminare. Ca urmare, corectitudinea funct ¸ion˘ arii va depinde de sistemul de operare pe care programul este rulat, ceea ce reprezint˘ a o gre¸ seal˘ a de programare. Punerea corect˘ a a unui fir de execut ¸ie ˆ ın asteptare se realizeaz˘ a cu metoda wait a clasei Thread, care are urm˘ atoarele forme: void wait( ) void wait( long timeout ) void wait( long timeout, long nanos ) Dup˘ a apelul metodei wait, firul de execut ¸ie curent elibereaz˘ a monitorul asociat obiectului respectiv ¸ si a¸ steapt˘ a ca una din urm˘ atoarele condit ¸ii s˘ a fie ˆ ındeplinit˘ a: • Un alt fir de execut ¸ie informeaz˘ a pe cei care ”a¸ steapt˘ a” la un anumit monitor s˘ a se ”trezeasc˘ a” - acest lucru se realizeaz˘ a printr-un apel al metodei notifyAll sau notify. • Perioada de a¸ stepatare specificat˘ a a expirat. Metoda wait poate produce except ¸ii de tipul InterruptedException, atunci cˆ and firul de execut ¸ie care a¸ steapt˘ a (este deci ˆ ın starea ”Not Runnable”) este ˆ ıntrerupt din a¸ steptare ¸ si trecut fort ¸at ˆ ın starea ”Runnable”, de¸ si condit ¸ia a¸ steptat˘ a nu era ˆ ınc˘ aˆ ındeplinit˘ a. Metoda notifyAll informeaz˘ a toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın asteptare la monitorul obiectului curent ˆ ındeplinirea condit ¸iei pe care o a¸ steptau. Metoda notify informeaz˘ a doar un singur fir de execut ¸ie, specificat ca argument. Reamintim varianta corect˘ a a clasei Buffer: Listing 12.9: Folosirea semafoarelor
class Buffer { private int number = -1;

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE
private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

371

12.3.8

Probleme legate de sincronizare

Din p˘ acate, folosirea monitoarelor ridic˘ a ¸ si unele probleme. S˘ a analiz˘ am cˆ ateva dintre ele ¸ si posibilele lor solut ¸ii: Deadlock Deadlock-ul este o problem˘ a clasic˘ aˆ ıntr-un mediu ˆ ın care ruleaz˘ a mai multe fire de execut ¸ie ¸ si const˘ aˆ ın faptul c˘ a, la un moment dat, ˆ ıntreg procesul se poate bloca deoarece unele fire a¸ steapt˘ a deblocarea unor monitoare care nu se vor debloca niciodat˘ a. Exist˘ a numeroase exemple ˆ ın acest sens, cea mai cunoscut˘ a fiind ”Problema filozofilor”. Reformulat˘ a, s˘ a ne imagin˘ am dou˘ a persoane ”A” ¸ si ”B” (fire de execut ¸ie) care stau la aceea¸ si mas˘ a¸ si tre-

372

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

buie s˘ a foloseasc˘ aˆ ın comun cut ¸itul ¸ si furculit ¸a (resursele comune) pentru a mˆ anca. Evident, cele dou˘ a persoane doresc obt ¸inerea ambelor resurse. S˘ a presupunem c˘ a ”A” a ot ¸inut cut ¸itul ¸ si ”B” furculit ¸a. Firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ steptarea eliber˘ arii furculit ¸ei iar firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ stepatrea eliber˘ arii cut ¸itului, ceea ce conduce la starea de ”deadlock”. De¸ si acest exemplu este desprins de realitate, exist˘ a numeroase situat ¸ii ˆ ın care fenomenul de ”deadlock” se poate manifesta, multe dintre acestea fiind dificil de detectat. Exist˘ a cˆ ateva reguli ce pot fi aplicate pentru evitarea deadlock-ului: • Firele de execut ¸ie s˘ a solicite resursele ˆ ın aceea¸ si ordine. Aceast˘ a abordare elimin˘ a situat ¸iile de a¸ steptare circular˘ a. • Folosirea unor monitoare care s˘ a controleze accesul la un grup de resurse. In cazul nostru, putem folosi un monitor ”tacˆ amuri” care trebuie blocat ˆ ınainte de a cere furculit ¸a sau cut ¸itul. • Folosirea unor variabile care s˘ a informeze disponibilitatea resurselor f˘ ar˘ a a bloca monitoarele asociate acestora. • Cel mai importat, conceperea unei arhitecturi a sistemului care s˘ a evite pe cˆ at posibil aparit ¸ia unor potent ¸iale situat ¸ii de deaslock.

Variabile volatile Cuvˆ antul cheie volatile a fost introdus pentru a controla unele aspecte legate de optimiz˘ arile efectuate de unele compilatoare. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: class TestVolatile { boolean test; public void metoda() { test = false; // * if (test) { // Aici se poate ajunge... } } }

12.4. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE

373

Un compilator care optimizeaz˘ a codul, poate decide c˘ a variabila test fiind setat˘ a pe false, corpul if -ului nu se va executa ¸ si s˘ a exclud˘ a secvent ¸a respectiv˘ a din rezultatul compil˘ arii. Dac˘ a aceast˘ a clas˘ a ar fi ˆ ıns˘ a accesat˘ a de mai multe fire de execut ¸ie, variabile test ar putea fi setat˘ a pe true de un alt fir, exact ˆ ıntre instruct ¸iunile de atribuire ¸ si if ale firului curent. Declararea unei variabile cu modificatorul volatile informeaz˘ a compilatorul s˘ a nu optimizeze codul ˆ ın care aceasta apare, previzionˆ and valoarea pe care variabila o are la un moment dat.

Fire de execut ¸ie inaccesibile Uneori firele de execut ¸ie sunt blocate din alte motive decˆ at a¸ steptarea la un monitor, cea mai frecvent˘ a situat ¸ie de acest tip fiind operat ¸iunile de intrare/ie¸ sire (IO) blocante. Cˆ and acest lucru se ˆ ınt˘ ampl˘ a celelalte fire de execut ¸ie trebuie s˘ a poat˘ a accesa ˆ ın continuare obiectul. Dar dac˘ a operat ¸iunea IO a fost f˘ acut˘ aˆ ıntr-o metod˘ a sincronizat˘ a, acest lucru nu mai este posibil, monitorul obiectului fiind blocat de firul care a¸ steapt˘ a de fapt s˘ a realizeze operat ¸ia de intrare/ie¸ sire. Din acest motiv, operat ¸iile IO nu trebuie f˘ acute ˆ ın metode sincronizate.

12.4

Gruparea firelor de execut ¸ie

Gruparea firelor de execut ¸ie pune la dispozit ¸ie un mecanism pentru manipularea acestora ca un tot ¸ si nu individual. De exemplu, putem s˘ a pornim sau s˘ a suspend˘ am toate firele dintr-un grup cu un singur apel de metod˘ a. Gruparea firelor de execut ¸ie se realizeaz˘ a prin intermediul clasei ThreadGroup. Fiecare fir de execut ¸ie Java este membru al unui grup, indiferent dac˘ a specific˘ am explicit sau nu acest lucru. Afilierea unui fir la un anumit grup se realizeaz˘ a la crearea sa ¸ si devine permanent˘ a, ˆ ın sensul c˘ a nu vom putea muta un fir dintr-un grup ˆ ın altul, dup˘ a ce acesta a fost creat. In cazul ˆ ın care cre˘ am un fir folosind un constructor care nu specific˘ a din ce grup face parte, el va fi plasat automat ˆ ın acela¸ si grup cu firul de execut ¸ie care l-a creat. La pornirea unui program Java se creeaz˘ a automat un obiect de tip ThreadGroup cu numele main, care va reprezenta grupul tuturor firelor de execut ¸ie create direct din program ¸ si care nu au fost ata¸ sate explicit altui grup. Cu alte cuvinte, putem s˘ a ignor˘ am complet plasarea firelor de execut ¸ie ˆ ın grupuri ¸ si s˘ a l˘ as˘ am sistemul s˘ a se ocupe cu aceasta, adunˆ andu-le pe toate

FIRE DE EXECUT ¸ IE ˆ ın grupul main. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie pot fi plasate ˆ ıntr-o ierarhie de grupuri. Runnable target) public Thread(ThreadGroup group. new Thread(grup2. Thread p2 = new Thread(grup1. ThreadGroup Thread c1 = Thread c2 = Thread c3 = grup2 = new ThreadGroup("Consumatori"). primul cu dou˘ a fire de execut ¸ie iar al doilea cu trei: ThreadGroup grup1 = new ThreadGroup("Producatori"). new Thread(grup2. Thread p1 = new Thread(grup1. In exemplul urm˘ ator vor fi create dou˘ a grupuri. new Thread(grup2. Runnable target. String name) public Thread(ThreadGroup group. "Consumator 3"). "Consumator 2").374 CAPITOLUL 12. Pentru a afla c˘ arui grup apart ¸ine un anumit fir de execut ¸ie putem folosi metoda getThreadGroup a clasei Thread. ˆ ıl init ¸ializeaz˘ a ¸ si ˆ ıl plaseaz˘ aˆ ıntr-un grup specificat ca argument. Crearea unui fir de execut ¸ie ¸ si plasarea lui ˆ ıntr-un grup (altul decˆ at cel implicit) se realizeaz˘ a prin urm˘ atorii constructori ai clasei Thread: public Thread(ThreadGroup group. Exist˘ a situat ¸ii ˆ ıns˘ a cˆ and gruparea firelor de execut ¸ie poate u¸ sura substant ¸ial manevrarea lor. Un grup poate avea ca p˘ arinte un alt grup. "Producator 1"). "Producator 2"). String name) Fiecare din ace¸ sti costructori creeaz˘ a un fir de execut ¸ie. ˆ ın care r˘ ad˘ acina este grupul implicit main. ca ˆ ın figura de mai jos: . "Consumator 1").

10: Folosirea clasei ThreadGroup public class TestThreadGroup { static class Dummy implements Runnable { public void run () { while ( true ) Thread . // Obtinem o referinta la grupul curent Thread firCurent = Thread . GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ım care list˘ am firele de execut ¸ie active: 375 Listing 12. // Enumeram firele din grup Thread [] lista = new Thread [ n ]. enumerate ( lista ) . " Fir de test " ) . // Le afisam for ( int i =0. awt . yield () . } } public static void main ( String args []) { // Cream o fereastra pentru a fi create // automat firele de executie din AWT java . awt . i ++) System . start () . } } . getThreadGroup () .12.4. getName () ) . Frame ( " Test " ) . // Cream un fir propriu new Thread ( new Dummy () . currentThread () . println ( " Thread # " + i + " = " + lista [ i ]. Frame f = new java . // Aflam numarul firelor de executie active int n = grupCurent . ThreadGroup grupCurent = firCurent . grupCurent . activeCount () . i < n . out .

Funct ¸ionarea obicetelor care instant ¸iaz˘ a PipedWriter ¸ si PipedReader este asem˘ an˘ atoare cu a canalelor de comunicare UNIX (pipes). la cel˘ alalt se citesc. respectiv • PipedOutputStream. La citire. pr1 = new PipedReader(pw1). Se observ˘ a c˘ a acesta este un comportament tipic produc˘ ator-consumator asincron. folosirea lor se va face din cadrul unor fire de execut ¸ie. Acestea sunt implementate prin fluxuri descrise de clasele: • PipedReader. dac˘ a nu sunt date disponibile firul de execut ¸ie se va bloca pˆ an˘ a ce acestea vor deveni disponibile. PipedWriter .376 CAPITOLUL 12. Realizarea conexiunii se face astfel: PipedWriter PipedReader // sau PipedReader PipedWriter // sau pw1 = new PipedWriter(). firele de execut ¸ie comunicˆ and printr-un canal. Acest lucru se realizeaz˘ a uzual prin intemediul constructorilor: public PipedReader(PipedWriterpw) public PipedWriter(PipedReaderpr) In cazul ˆ ın care este folosit un constructor f˘ ar˘ a argumente. pw2 = new PipedWriter(pr2).pentru octet ¸i. pr2 = new PipedReader(). PipedInputStream . FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. . conectarea unui flux de intrare cu un flux de ie¸ sire se face prin metoda connect: public void connect(PipedWriterpw) public void connect(PipedReaderpr) Intrucˆ at fluxurile care sunt conectate printr-un pipe trebuie s˘ a execute simultan operat ¸ii de scriere/citire. La un cap˘ at se scriu caractere.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” O modalitate deosebit de util˘ a prin care dou˘ a fire de execut ¸ie pot comunica este realizat˘ a prin intermediul canalelor de comunicatii (pipes). Fluxurile ”pipe” de ie¸ sire ¸ si cele de intrare pot fi conectate pentru a efectua transmiterea datelor.pentru caractere. Fiecare cap˘ at al unui canal este utilizat dintr-un fir de execut ¸ie separat.

folosind canale de comunicat ¸ie. PipedWriter pw = new PipedWirter(). public Producator ( DataOutputStream out ) { this . . } catch ( IOException e ) { e . 377 Scrierea ¸ si citirea pe/de pe canale se realizeaz˘ a prin metodele uzuale read ¸ si write. random () * 100) ) . i ++) { try { out . Produc˘ atorul trimite datele printr-un flux de ie¸ sire de tip DataOutputStream c˘ atre consumator. printStackTrace () . io . public Consumator ( DataInputStream in ) { this . Aceste dou˘ a fluxuri vor fi interconectate prin intermediul unor fluxuri de tip ”pipe”. out = out . ˆ ın toate formele lor. class Producator extends Thread { private DataOutputStream out . pr. out . try { sleep (( int ) ( Math . i < 10. COMUNICAREA PRIN FLUXURI DE TIP ”PIPE” PipedReader pr = new PipedReader(). writeInt ( i ) .connect(pr). care le prime¸ ste printr-un flux de intrare de tip DataInputStream.*.connect(pw) //echivalent cu pw. } public void run () { for ( int i = 0. in = in . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private DataInputStream in . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . S˘ a reconsider˘ am acum exemplul produc˘ ator/consumator prezentat anterior.11: Folosirea fluxurilor de tip ”pipe” import java . } System .5.12. Listing 12.

6 Clasele Timer ¸ si TimerTask Clasa Timer ofer˘ a o facilitate de a planifica diverse act ¸iuni pentru a fi realizate la un anumit moment de c˘ atre un fir de execut ¸ie ce ruleaz˘ aˆ ın fundal. Producator p1 = new Producator ( out ) . for ( int i = 0. println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . i ++) { try { value = in . DataOutputStream out = new DataOutputStream ( pipeOut ) . Act ¸iunile unui obiect de tip Timer sunt implementate ca instant ¸e ale clasei TimerTask ¸ si pot fi programate pentru o singur˘ a execut ¸ie sau pentru execut ¸ii repetate la intervale regulate. printStackTrace () . i < 10. } } } public class TestPipes { public static void main ( String [] args ) throws IOException { PipedOutputStream pipeOut = new Pipe dOutput Stream () . } System . readInt () .378 } CAPITOLUL 12. start () . p1 . } } 12. Consumator c1 = new Consumator ( in ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. start () . } catch ( IOException e ) { e . Pa¸ sii care trebuie f˘ acut ¸i pentru folosirea unui timer sunt: . PipedInputStream pipeIn = new PipedInputStream ( pipeOut ) . out . c1 . DataInputStream in = new DataInputStream ( pipeIn ) .

metoda System. • Crearea unui fir de execut ¸ie prin instant ¸ierea clasei Timer. De asemenea. astfel ˆ ıncˆ at num˘ arul total de act ¸iuni dintr-o perioad˘ a de timp s˘ a fie tot timpul acela¸ si. • Planificarea la execut ¸ie a obiectuluii de tip Actiune. Dup˘ a cum se observ˘ a.exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. Date time.planificare cu num˘ ar fix de rate: dac˘ a dintrun anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. long period) unde. Dup˘ a cum vom vedea. Metodele de planificare pe care le avem la dispozit ¸ie au urm˘ atoarele formate: schedule(TimerTask task. pot fi folosite ¸ si clase anonime. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 379 • Crearea unei subclase Actiune a lui TimerTask ¸ si supreadefinirea metodei run ce va cont ¸ine act ¸iunea pe care vrem s˘ a o planific˘ am. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi ¸ si ele ˆ ıntˆ arziate ˆ ın consecint ¸˘ a. time momentul exact la care va ˆ ıncepe execut ¸ia iar period intervalul de timp ˆ ıntre dou˘ a execut ¸ii. Date scheduleAtFixedRate(TimerTask scheduleAtFixedRate(TimerTask time) delay. long period) task. Date schedule(TimerTask task. long delay. • scheduleAtFixedRate . task descrie act ¸iunea ce se va executa. long period) task.planificare cu ˆ ıntˆ arziere fix˘ a: dac˘ a dintr-un anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. long schedule(TimerTask task. folosind metoda schedule din clasa Timer. metodele de planificare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • schedule . Un timer se va opri natural la terminarea metodei sale run sau poate fi oprit fort ¸at folosind metoda cancel.12. long period) time. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi executat˘ a mai repede. • Crearea unui obiect de tip Actiune. .6. Dup˘ a oprirea sa el nu va mai putea fi folosit pentru planificarea altor act ¸iuni. delay reprezint˘ aˆ ıntˆ arzierea fat ¸a de momentul curent dup˘ a care va ˆ ıncepe execut ¸ia.

} } class Alarma extends TimerTask { public String mesaj . t2 . set ( Calendar . // Oprim primul timer t1 . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. println ( mesaj ) . mesaj = mesaj . cu rata fixa final Timer t1 = new Timer () . public Alarma ( String mesaj ) { this .*. " ) . 0 . import java . // Setam o actiune pentru ora 22:30 Calendar calendar = Calendar . 30) . print ( " . Date ora = calendar . out . println ( "S . util . 10*1000) . MINUTE . calendar .*. class Atentie extends TimerTask { public void run () { Toolkit . set ( Calendar . schedule ( new TimerTask () { public void run () { System . } } . System . 22) .au scurs 10 secunde . 1*1000) .380 CAPITOLUL 12. beep () . calendar . 0) . getDefaultToolkit () . // Folosim o clasa anonima pentru o alta actiune Timer t2 = new Timer () . " ) . . scheduleAtFix e d Ra t e ( new Atentie () . HOUR_OF_DAY . cancel () . SECOND . awt . calendar . out . set ( Calendar .12: Folosirea claselor Timer ¸ si TimerTask import java . out . getTime () . } public void run () { System . } } public class TestTimer { public static void main ( String args []) { // Setam o actiune repetitiva . getInstance () . t1 .

t3 . schedule ( new Alarma ( " Toti copiii la culcare ! " ) . } } . ora ) .6. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 381 Timer t3 = new Timer () .12.

382 CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE .

Capitolul 13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13. sunt necesare cˆ ateva not ¸iuni fundamentale referitoare la ret ¸ele cum ar fi: protocol.1 Introducere Programarea ˆ ın ret ¸ea implic˘ a trimiterea de mesaje ¸ si date ˆ ıntre aplicat ¸ii ce ruleaz˘ a pe calculatoare aflate ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a sau conectate la Internet. f˘ ar˘ a a fi nevoie de cuno¸ stint ¸e prealabile referitoare la comunicarea efectiv˘ aˆ ıntre calculatoare. pentru a se ”ˆ ınt ¸elege” ˆ ıntre ele. Pachetul care ofer˘ a suport pentru scrierea aplicatiilor de ret ¸ea este java. Cu toate acestea. adresa IP. Clasele din acest pachet ofer˘ a o modalitate facil˘ a de programare ˆ ın ret ¸ea. Dou˘ a dintre cele mai utilizate protocoale sunt TCP ¸ si UDP. c˘ atre destinat ¸ie. socket. • TCP (Transport Control Protocol) este un protocol ce furnizeaz˘ a un flux sigur de date ˆ ıntre dou˘ a calculatoare aflate ˆ ın ret ¸ea. Avˆ and ˆ ın vedere faptul c˘ a orice informat ¸ie care trebuie trimis˘ a prin ret ¸ea trebuie serializat˘ a astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi transmis˘ a secvent ¸ial. era nevoie de stabilirea unor convent ¸ii (protocoale) care s˘ a fie folosite atˆ at de calculatorul care trimite datele cˆ at ¸ si de cel care le prime¸ ste. Acest protocol asigur˘ a stabilirea unei conexiuni permanente ˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare pe parcursul comunicat ¸iei.net. Ce este un protocol ? Un protocol reprezint˘ a o convent ¸ie de reprezentare a datelor folosit˘ aˆ ın comunicarea ˆ ıntre dou˘ a calculatoare. octet cu octet. port. • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol bazat pe pachete inde383 .

Cum este identificat un calculator ˆ ın ret ¸ea ? Orice calculator conectat la Internet este identificat ˆ ın mod unic de adresa sa IP (IP este acronimul de la Internet Protocol). Identificarea proceselor se realizeaz˘ a prin intermdiul porturilor. datele trimise c˘ atre o destinat ¸ie trebuie s˘ a specifice pe lˆ anga adresa IP a calculatorului ¸ si procesul c˘ atre care se ˆ ındreapt˘ a informat ¸iile respective.131 ¸ si este numit adresa IP numeric˘ a.net Clasele din java. Ins˘ a pe un calculator pot exista concurent mai multe procese care au stabilite conexiuni ˆ ın ret ¸ea.30. Aceasta reprezint˘ a un num˘ ar reprezentat pe 32 de bit ¸i. numerele cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 1023 fiind ˆ ıns˘ a rezervate unor servicii sistem ¸ si. Ce este un port ? Un calculator are ˆ ın general o singur˘ a leg˘ atur˘ a fizic˘ a la ret ¸ea. fiecare calculator aflat ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a are un nume unic ce poat fi folosit la identificarea local˘ a a acestuia. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA pendente de date. Clasa Java care reprezint˘ a not ¸iunea de adres˘ a IP este InetAddress. trimise de la un calculator c˘ atre altul f˘ ar˘ a a se garanta ˆ ın vreun fel ajungerea acestora la destinat ¸ie sau ordinea ˆ ın care acestea ajung. nu trebuie folosite ˆ ın aplicat ¸ii. Prin urmare. Corespunz˘ atoare unei adrese numerice exista ¸ si o adresa IP simbolic˘ a. Orice informat ¸ie destinat˘ a unei anumite ma¸ sini trebuie deci s˘ a specifice obligatoriu adresa IP a acelei ma¸ sini. Un port este un num˘ ar pe 16 bit ¸i care identific˘ aˆ ın mod unic procesele care ruleaz˘ a pe o anumit˘ a masin˘ a. asteptˆ and diverse informat ¸ii.384 CAPITOLUL 13. cum ar fi thor.ro pentru adresa numeric˘ a anterioar˘ a. din acest motiv. Valorile pe care le poate lua un num˘ ar de port sunt cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 65535 (deoarece sunt numere reprezentate pe 16 bit ¸i).infoiasi. Orice aplicat ¸ie care realizeaz˘ a o conexiune ˆ ın ret ¸ea va trebui s˘ a ata¸ seze un num˘ ar de port acelei conexiuni. cum ar fi de exemplu: 193. Acest protocol nu stabile¸ ste o conexiun˘ a permant˘ aˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare. uzual sub forma a 4 octet ¸i. Clase de baz˘ a din java.net permit comunicarea ˆ ıntre procese folosind protocoalele . De asemenea.231. numite datagrame.

13.html.. etc).ro/index. portul la care s˘ a se realizeze conexiunea. rezultate ale unor comenzi executate la distant ¸a ˘. sunt prezentate cˆ ateva exemple de URL-uri sunt: http://java. LUCRUL CU URL-URI TCP ¸ si UDP ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.ro/~acf/java/curs/9/prog_retea.gif http://www. un URL are dou˘ a componente principale: • Identificatorul protocolului folosit (http. un text. TCP URL URLConnection Socket ServerSocket UDP DatagramPacket DatagramSocket MulticastSocket 385 13. Acesta are urm˘ atoarele componente: – Numele calculatorului gazd˘ a (www. – Opt ¸ional.infoiasi.html#url Dup˘ a cum se observ˘ a din exemplele de mai sus. – Opt ¸ional.html http://www. – Calea complet˘ a spre resursa referit˘ a ( acf/java/curs/9/prog retea. ˆ ıns˘ a un URL poate referi ¸ si interog˘ ari la baze de date. Mai jost. Notat ¸ia user semnific˘ a uzual subdirectorul html al directorului rezervat pe un server Web utilizatorului specificat (HOME). imagine. ftp. fi¸ sierul ce reprezint˘ a resursa va fi considerat implicit index. etc.ro). etc.infoiasi. .2. In cazul ˆ ın care este specificat doar un director.2 Lucrul cu URL-uri Termenul URL este acronimul pentru Uniform Resource Locator ¸ si reprezint˘ a o referint ¸˘ a (adres˘ a) la o resurs˘ a aflat˘ a pe Internet.com http://students.sun. • Numele resursei referite. Aceasta este ˆ ın general un fi¸ sier reprezentˆ and o pagin˘ a Web.infoiasi.html). o referint ¸˘ a de tip anchor ˆ ın cadrul fi¸ sierului referit (#url).infoiasi.ro/~acf/imgs/taz.

net . protocolul folosit.err. } Un obiect de tip URL poate fi folosit pentru: • Aflarea informat ¸iilor despre resursa referit˘ a (numele calculatorului gazd˘ a. va fi afi¸ sat fi¸ sierul index. • Conectarea la acel URL pentru citirea ¸ si scrierea de informat ¸ii. ro " . Dac˘ a nu se specific˘ a mici un argument. ˆ ın care afi¸ sam cont ¸inutul resursei specificat˘ a la linia de comand˘ a. infoiasi .1: Citirea cont ¸inutului unui URL import java .println("URL invalid !\n" + e). try { URL adresa = new URL("http://xyz.ro.net.infoiasi. io . numele fi¸ sierului.abc"). Secvent ¸a standard pentru aceast˘ a operatiune este prezentat˘ aˆ ın exemplul de mai jos. public class CitireURL { public static void main ( String [] args ) throws IOException { String adresa = " http :// www . etc). } catch (MalformedURLException e) { System. import java .html de la adresa: http://www. In cazul ˆ ın care ¸ sirul nu reprezint˘ a un URL valid va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul MalformedURLException.URL. if ( args . .*. Aceasta are mai mult ¸i constructori pentru crearea de obiecte ce reprezint˘ a referint ¸e c˘ atre resurse aflate ˆ ın ret ¸ea. Citirea cont ¸inutului unui URL Orice obiect de tip URL poate returna un flux de intrare de tip InputStream pentru citirea continutului s˘ au. cel mai uzual fiind cel care prime¸ ste ca parametru un ¸ sir de caractere.*. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Clasa care permite lucrul cu URL-uri este java. length > 0) adresa = args [0].386 CAPITOLUL 13. • Citirea printr-un flux a continutului fi¸ sierului respectiv. Listing 13.

In cazul trimiterii de date. Aceast˘ a conexiune este reprezentat˘ a de un obiect de tip URLConnection. while (( linie = br . close () . Operat ¸iunea de trimitere de date dintr-un program c˘ atre un URL este similar˘ a cu trimiterea de date dintr-un formular de tip FORM aflat ˆ ıntr-o pagin˘ a HTML. out .3 Socket-uri Definit ¸ie Un socket (soclu) este o abstract ¸iune software folosit˘ a pentru a reprezenta fiecare din cele dou˘ a ”capete” ale unei conexiuni ˆ ıntre dou˘ a procese ce ruleaz˘ a ˆ ıntr-o ret ¸ea. Metoda folosit˘ a pentru trimitere este POST. cˆ at ¸ si a unui flux de ie¸ sire pentru scrierea de date c˘ atre acel URL. err . obiectul URL este uzual un proces ce ruleaz˘ a pe serverul Web referit prin URL-ul respectiv (jsp. } } } 387 Conectarea la un URL Se realizeaz˘ a prin metoda openConnection ce stabile¸ ste o conexiune bidirect ¸ional˘ a cu resursa specificat˘ a. } finally { br .13. . InputStream in = url . etc). } } catch ( Malfo rmedU RLEx c e p t i o n e ) { System . println ( " URL invalid !\ n " + e ) . openStream () . try { URL url = new URL ( adresa ) . println ( linie ) . 13. Fiecare socket este ata¸ sat unui port astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a identifica unic programul c˘ aruia ˆ ıi sunt destinate datele. ce permite crearea atˆ at a unui flux de intrare pentru citirea informat ¸iilor de la URL-ul specificat. cgi-bin. php.3. String linie . servlet. br = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( in ) ) . readLine () ) != null ) { // Afisam linia citita System . SOCKET-URI BufferedReader br = null .

int port) . In acest model aplicat ¸ia este format˘ a din dou˘ a categorii distincte de programe numite servere. cˆ ate unul pentru fiecare cap˘ at al ”canalului” de comunicat ¸ie dintre cei doi.388 CAPITOLUL 13.4 Comunicarea prin conexiuni In acest model se stabile¸ ste o conexiune TCP ˆ ıntre o aplicat ¸ie client ¸ si o aplicat ¸ie server care furnizeaz˘ a un anumit serviciu. Leg˘ atura ˆ ıntre un client ¸ si un server se realizeaz˘ a prin intermediul a dou˘ a obiecte de tip Socket. Avantajul protocolul TCP/IP este c˘ a asigur˘ a realizarea unei comunic˘ ari stabile. un server trebuie s˘ a fie capabil s˘ a trateze mai mult ¸i clienti simultan ¸ si. • UDP. pentru a specifica cei doi parametri necesari identific˘ arii unui proces care trimite sau recept ¸ioneaz˘ a date ˆ ın ret ¸ea. existˆ and sigurant ¸a c˘ a informat ¸iile trimise de un proces vor fi recept ¸ionate corect ¸ si complet la destinat ¸ie sau va fi semnalat˘ a o except ¸ie ˆ ın caz contrar. implementate de clasele Socket ¸ si ServerSocket. exist˘ a o clas˘ a utilitar˘ a care implementeaz˘ a o pereche de tipul (adresa IP. Aceasta este InetSocketAddress (derivat˘ a din SocketAddress). Programele de tip client sunt cele care init ¸iaz˘ a conversat ¸ia cu un server. implementate de clasa DatagramSocket. respectiv client ¸i. Programele de tip server sunt cele care ofer˘ a diverse servicii eventualilor client ¸i. O aplicat ¸ie de ret ¸ea ce folose¸ ste socket-uri se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın modelul client/server de concepere a unei aplicat ¸ii. solicitˆ and un anumit serviciu. La nivelul clientului crearea socketului se realizeaz˘ a specificˆ and adresa IP a serverului ¸ si portul la care ruleaz˘ a acesta. permanente ˆ ın ret ¸ea.4 a platformei standard Java. Incepˆ and cu versiunea 1. Uzual. 13. fiecare cerere adresat˘ a serverului va fi tratat˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. constructorul uzual folosit fiind: Socket(InetAddress address. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Socket-urile sunt de dou˘ a tipuri: • TCP. obiectele sale fiind utilizate de constructori ¸ si metode definite ˆ ın cadrul claselor ce descriu socketuri. num˘ ar port). fiind ˆ ın stare de a¸ steptare atˆ ata vreme cˆ at nici un client nu le solicit˘ a serviciile. din acest motiv.

Fluxurile obt ¸inute vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu fluxuri de procesare care s˘ a asigure o comunicare facil˘ aˆ ıntre cele dou˘ a procese.4. . Crearea unui obiect de tip ServerSocket se face specificˆ and portul la care ruleaz˘ a serverul. Aceasta blocheaz˘ a procesul p˘ arinte pˆ an˘ a la aparit ¸ia unui cereri ¸ si returneaz˘ a un nou obiect de tip Socket ce va asigura comunicarea cu clientul. BufferedWriter ¸ si PrintWriter . Acest tip de socket nu asigur˘ a comunicarea efectiv˘ a cu client ¸ii ci este responsabil cu ”ascultarea” ret ¸elei ¸ si crearea unor obiecte de tip Socket pentru fiecare cerere ap˘ arut˘ a. ObjectOutputStream . In funct ¸ie de specificul aplicat ¸iei acestea pot fi perechile: • BufferedReader. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul metodelor getInputStream. constructorul folosit fiind: ServerSocket(int port) Metoda clasei ServerSocket care a¸ steapt˘ a ”ascult˘ a” ret ¸eaua este accept. prin intermediul cˆ aruia va fi realizat˘ a leg˘ atura cu clientul.pentru cominicare prin intermediul obiectelor.pentru comunicare prin intermediul ¸ sirurilor de caractere. DataOutputStream . • ObjectInputStream.13. Pentru fiecare din cele dou˘ a socketuri deschise pot fi create apoi dou˘ a fluxuri pe octet ¸i pentru citirea. respectuv getOutputStream. acesta trebuie s˘ a creeze ˆ ıntˆ ai un obiect de tip ServerSocket. respectiv scrierea datelor. cu argumentul dat ˆ ın milisecunde. Blocarea poate s˘ a nu fie permanent˘ a ci doar pentru o anumit˘ a perioad˘ a de timp aceasta va fi specificat˘ a prin metoda setSoTimeout.pentru comunicare prin date primitive. COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI 389 La nivelul serverului. • DataInputStream.

class ClientThread extends Thread { Socket socket = null . Creeaza un obiect de tip Socket cu adresa si portul specificate. 3. .1 Deschide un flux de iesire si trimite cererea. 3. (va fi creat un obiect nou de tip Socket) 3. folosind metoda accept. net .1 Deschide un flux de intrare si primeste cererea 3.*. Clientul va trimite serverului un nume iar acesta va raspunde prin mesajul ”Hello nume”. Comunica cu serverul: 3. Tratarea cererilor se va face ˆ ın fire de execut ¸ie separate. Listing 13. pentru ca metoda accept s˘ a poat˘ a fi reapelat˘ a cˆ at mai repede ˆ ın vederea stabilirii conexiunii cu un alt client. 3. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Structura general˘ a a unui server bazat pe conexiuni este: 1.*. Citeste sau declara adresa IP a serverului si portul la care acesta ruleaza.2 Deschide un flux de iesire si trimite raspunsul 3. In exemplul urm˘ ator vom implementa o aplicat ¸ie client-server folosind comunicarea prin conexiuni.3 Inchide fluxurile si socketul creat.2 Deschide un flux de intrare si primeste raspunsul. Structura general˘ a a unui client bazat pe conexiuni este: 1. io .3 Inchide fluxurile si socketul nou creat } Este recomandat ca tratarea cererilor s˘ a se realizeze ˆ ın fire de execut ¸ie separate. 2. socket = socket . public ClientThread ( Socket socket ) { this . Trateaza cererea venita de la client: 3. Creeaza un obiect de tip ServerSocket la un anumit port while (true) { 2.2: Structura unui server bazat pe conexiuni import java . import java . Asteapta realizarea unei conexiuni cu un client.390 CAPITOLUL 13.

try { // in este fluxul de intrare de la client BufferedReader in = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( socket . 391 } catch ( IOException e ) { System . close () . out . raspuns . . err . // out este flux de iesire catre client PrintWriter out = new PrintWriter ( socket . getInputStream () ) ) . println ( " Eroare IO \ n " + e ) . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI } public void run () { // Executam solicitarea clientului String cerere . readLine () . } catch ( IOException e ) { System .4. getOutputStream () ) . // Primim cerere de la client cerere = in . out . flush () . err . } finally { // Inchidem socketul deschis pentru clientul curent try { socket . } } } } public class SimpleServer { // Definim portul pe care se gaseste serverul // ( in afara intervalului 1 -1024) public static final int PORT = 8100. println ( " Socketul nu poate fi inchis \ n " + e). // Trimitem raspuns clientului raspuns = " Hello " + cerere + " ! " . public SimpleServer () throws IOException { ServerSocket serverSocket = null .13. println ( raspuns ) .

} } public static void main ( String [] args ) throws IOException { SimpleServer server = new SimpleServer () . " ) .0. BufferedReader in = null .. out . println ( " Eroare IO \ n " + e ) .0. PrintWriter out = null .. accept () . raspuns . // Executam solicitarea clientului intr .3: Structura unui client bazat pe conexiuni import java .1 " . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA try { serverSocket = new ServerSocket ( PORT ) . // Portul la care serverul ofera serviciul int PORT = 8100. Socket socket = serverSocket . err . close () . } } Listing 13.*.392 CAPITOLUL 13. try { socket = new Socket ( adresaServer . import java .un fir de executie ClientThread t = new ClientThread ( socket ) . PORT ) . net . String cerere . io . start () . } finally { serverSocket . } } catch ( IOException e ) { System . t . println ( " Asteptam un client . while ( true ) { System . . public class SimpleClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP a serverului String adresaServer = " 127.*. Socket socket = null .

} finally { if ( out != null ) out . System . err . out . modelat prin intermediul clasei DatagramSocket. // Trimitem o cerere la server cerere = " Duke " . } catch ( UnknownHostExc e p t i o n e ) { System . if ( socket != null ) socket . System . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 393 out = new PrintWriter ( socket . // Asteaptam raspunsul de la server (" Hello Duke !") raspuns = in . readLine () . . close () . Clientul trimite cererea c˘ atre server prin intermediul unuia sau mai multor pachete de date independente. Rutarea datagramelor de la o ma¸ sin˘ a la alta se face exclusiv pe baza informat ¸iilor cont ¸inute de acestea. in = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( socket . } } } 13. close () . exit (1) . Primirea ¸ si trimiterea datagramelor se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket. if ( in != null ) in . println ( " Serverul nu poate fi gasit \ n " + e ) .13. extrage informat ¸iile cont ¸inute ¸ si returneaz˘ a r˘ aspunsul tot prin intermediul pachetelor.5 Comunicarea prin datagrame In acest model nu exist˘ a o conexiune permanent˘ aˆ ıntre client ¸ si server prin intermediul c˘ areia s˘ a se realizeze comunicarea. serverul le recept ¸ioneaz˘ a. Un astfel de pachet se nume¸ ste datagram˘ a ¸ si este reprezentat printr-un obiect din clasa DatagramPacket. println ( raspuns ) . close () . getOutputStream () . println ( cerere ) . getInputStream () ) ) . out . true ) .5.

port) int offset. protocolul TCP/IP folose¸ ste tot pachete pentru trimiterea informat ¸iilor dintr-un nod ˆ ın altul al ret ¸elei. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. int length. dezavantajul acestei metode este c˘ a nu garanteaz˘ a ajungerea la destinat ¸ie a pachetelor trimise ¸ si nici c˘ a vor fi primite ˆ ın aceea¸ si ordinie ˆ ın care au fost expediate. ei nespecificˆ and vreo surs˘ a sau destinat ¸ie. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Dup˘ a cum am ment ¸ionat deja.394 CAPITOLUL 13. int length. exist˘ a situat ¸ii ˆ ın care aceste lucruri nu sunt importante ¸ si acest model este de preferat celui bazat pe conexiuni care solicit˘ a mult mai mult atˆ at serverul cˆ at ¸ si clientul. respectiv SocketAddress pentru specificarea adresei desinat ¸ie. InetAddress address. De fapt. int offset. Pe de alt˘ a parte. int offset. diferent ¸a ˆ ıntre ele fiind utilizarea claselor InetAddress. A trei pereche de constructori este folosit˘ a pentru crearea unui pachet ˆ ın care vor fi recept ¸ionate date. acesta va fi retrimis automat. Clasa DatagramPacket cont ¸ine urm˘ atorii constructori: DatagramPacket(byte[] buf. port) DatagramPacket(byte[] buf. int length) DatagramPacket(byte[] buf. cu deosebirea c˘ a asigur˘ a respectarea ordinii de transmitere a mesajelor ¸ si verific˘ a ajungerea la destinat ¸ie a tuturor pachetelor -ˆ ın cazul ˆ ın care unul nu a ajuns. int int length. InetAddress address. . int DatagramPacket(byte[] buf. int length. int length) Primele dou˘ a perechi de constructori sunt pentru creare pachetelor ce vor fi expediate. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf.

De asemenea. Deoarece toate informat ¸ii sunt incluse ˆ ın datagram˘ a. getPort () .*. public void start () throws IOException { socket = new DatagramSocket ( PORT ) . receive ( cerere ) . socket . cˆ at ¸ si pentru recept ¸ionarea acestora de la diverse surse. In cazul ˆ ın care refolosim pachete. pentru a-i putea r˘ aspunde dac˘ a este necesar. // Aflam adresa si portul de la care vine cererea InetAddress adresa = cerere . " ) . getPort ¸ si getSocketAddress. cerere = new DatagramPacket ( buf . net . buf . import java .4: Structura unui server bazat pe datagrame import java . raspuns = null . // Construim raspunsul . DatagramPacket cerere . putem schimba cont ¸inutul acestora cu metoda setData. acela¸ si socket poate fi folosit atˆ at pentru trimiterea de pachete. private DatagramSocket socket = null . eventual c˘ atre destinat ¸ii diferite. Acestea sunt: getAdress. precum ¸ si adresa la care le trimitem prin setAddress. io .. Listing 13. public class DatagramServer { public static final int PORT = 8200. Extragerea informat ¸iilor cont ¸iunte de un pachet se realizeaz˘ a prin metoda getData din clasa DatagramPacket. try { while ( true ) { // Declaram pachetul in care va fi receptionata cererea byte [] buf = new byte [256]. System . setPort ¸ si setSocketAddress.5. aceast˘ a clas˘ a ofer˘ a metode pentru aflarea adresei IP ¸ si a portului procesului care a trimis datagrama. length ) .13.. getAddress () . out .*. int port = cerere . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 395 Dup˘ a crearea unui pachet procesul de trimitere ¸ si primire a acestuia implic˘ a apelul metodelor send ¸ si receive ale clasei DatagramSocket. println ( " Asteptam un pachet .

getBytes () . adresa . send ( raspuns ) .0.*. // Trimitem un pachet cu raspunsul catre client raspuns = new DatagramPacket ( buf . DatagramPacket packet = null . buf . start () . } } finally { if ( socket != null ) socket . socket . } } Listing 13.5: Structura unui client bazat pe datagrame import java . . net . import java .*. port ) . getBytes () . getByName ( " 127. buf = mesaj . length . int port =8200. } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { new DatagramServer () . close () . try { // Construim un socket pentru comunicare socket = new DatagramSocket () . getData () ). public class DatagramClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul la care ruleaza serverul InetAddress adresa = InetAddress .1 " ) .396 CAPITOLUL 13.0. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA String mesaj = " Hello " + new String ( cerere . // Construim si trimitem pachetul cu cererea catre server buf = " Duke " . io . DatagramSocket socket = null . byte buf [].

0. receive ( packet ) . out . close () .255. Adresa 224.255. . adresa . } } } 397 13. extensie a clasei DatagramSocket.0.239. socket . // Asteaptam pachetul cu raspunsul de la server buf = new byte [256].0 este rezervat˘ a¸ si nu trebuie folosit˘ a. // Afisam raspunsul (" Hello Duke !") System . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I packet = new DatagramPacket ( buf . Gruparea mai multor programe ˆ ın vederea trimiterii multiple de mesaje se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket special. } finally { if ( socket != null ) socket .0.6.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i Diverse situat ¸ii impun gruparea mai multor client ¸i astfel ˆ ıncˆ at un mesaj (pachet) trimis pe adresa grupului s˘ a fie recept ¸ionat de fiecare dintre ace¸ stia. descris de clasa MulticastSocket.1 .˘ 13. length ) .255 ¸ si un port UDP. buf . println ( new String ( packet . socket .0. port ) . length . buf . getData () ) ) . packet = new DatagramPacket ( buf . send ( packet ) . Un grup de client ¸i abonat ¸i pentru trimitere multipl˘ a este specificat printro adres˘ a IP din intervalul 224.

public class MulticastClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul care reprezinta grupul de clienti InetAddress group = InetAddress . . length ) .*. try { // Ne alaturam grupului aflat la adresa si portul specificate socket = new MulticastSocket ( port ) . int port =4444. // Asteaptam un pachet venit pe adresa grupului buf = new byte [256]. " ) . byte buf []. DatagramPacket packet = new DatagramPacket ( buf .398 CAPITOLUL 13. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Listing 13. import java . getByName ( " 230.1 " ) .6: Inregistrarea unui client ˆ ıntr-un grup import java .0. System . receive ( packet ) . println ( " Asteptam un pachet . out . socket . buf .. MulticastSocket socket = null .0. io .*. socket . net .. joinGroup ( group ) .

7: Transmiterea unui mesaj c˘ atre un grup import java . println ( new String ( packet . socket . leaveGroup ( group ) . socket . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I 399 System . DatagramPacket packet = null . } } } } Listing 13. buf . getData () ) .1 " ) . grup . length . byte [] buf . trim () ) .*. send ( packet ) .*. close () . packet = new DatagramPacket ( buf . } } } . int port = 4444. net . // Cream un socket cu un numar oarecare DatagramSocket socket = new DatagramSocket (0) . public class MulticastSend { public static void main ( String [] args ) throws IOException { InetAddress grup = InetAddress . } finally { socket . import java . } finally { if ( socket != null ) { socket . close () . io . port ). getBytes () .6.0.˘ 13. getByName ( " 230. out . try { // Trimitem un pachet catre toti clientii din grup buf = ( new String ( " Salut grup ! " ) ) .0.

400 CAPITOLUL 13. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA .

avˆ and ca argument numele clasei principale a aplicat ¸iei. cea mai important˘ a clas˘ a fiind Applet. Ciclul de viat˘ a al unui applet este complet diferit.Capitolul 14 Appleturi 14.swing exist˘ a ¸ si clasa JApplet. Diferent ¸a fundamental˘ a dintre un applet ¸ si o aplicat ¸ie const˘ aˆ ın faptul c˘ a un applet nu poate fi executat independent. O aplicat ¸ie independent˘ a este executat˘ a prin apelul interpretorului java. Un astfel de program se mai nume¸ ste miniaplicatie.1 Introducere Definit ¸ie Un applet reprezint˘ a un program Java de dimensiuni reduse ce gestioneaz˘ a o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container) care poate fi inclus˘ aˆ ıntr-o pagin˘ a Web. fiind dictat de evenimentele generate de c˘ atre browser la vizualizarea documentului HTML ce cont ¸ine appletul. oferind suport pentru crearea de appleturi pe arhitectura de componente JFC/Swing. ci va fi executat de browserul ˆ ın care este ˆ ınc˘ arcat˘ a pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. codul unui applet poate fi format din una sau mai multe clase. Pachetul care ofer˘ a suport pentru crearea de appleturi este java.applet. aceasta fiind clasa ce trebuie specificat˘ aˆ ın documentul HTML ce descrie pagina Web ˆ ın care dorim s˘ a includem appletul. clasa principal˘ a fiind cea care cont ¸ine metoda main. Ca orice alt˘ a aplicat ¸ie Java. Una dintre acestea este principal˘ a¸ si extinde clasa Applet. In pachetul javax. 401 . care extinde Applet.

public void init() { img = getImage(getCodeBase(). 1. Difer˘ aˆ ın schimb structura programului ¸ si modul de rulare a acestuia. clasa Applet descrie de fapt suprafet ¸e de afi¸ sare. 14.awt.2 Crearea unui applet simplu Crearea structurii de fi¸ siere ¸ si compilarea applet-urilor sunt identice ca ˆ ın cazul aplicat ¸iilor. S˘ a parguream ˆ ın continuare ace¸ sti pa¸ si pentru a realiza un applet extrem de simplu. "taz.gif").* .* . asemenea claselor Frame sau Panel. public class FirstApplet extends Applet { Image img. care afi¸ seaz˘ a o imagine ¸ si un ¸ sir de caractere.402 CAPITOLUL 14.applet. import java. APPLETURI Ierarhia claselor din care deriv˘ a appleturile este prezentata ˆ ın figura de mai jos: Fiind derivat˘ a din clasa Container. } . Scrierea codului sursa import java.

drawOval(100. CREAREA UNUI APPLET SIMPLU public void paint (Graphics g) { g. 4. Rularea appletului Applet-urile nu ruleaza independent. this).drawImage(img. Netscape. Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer. 2. avˆ and cont ¸inutul de mai jos: . Mozilla.java. Compilarea Compilarea se face la fel ca ¸ si la aplicat ¸iile independente.java. g. vom salva clasa de mai sus ˆ ıntr-un fi¸ sier FirstApplet. } } 403 Pentru a putea fi executat˘ a de browser. sau printr-un program special cum ar fi appletviewer din kitul de dezvoltare J2SDK. 3. g.drawString("Hello! My name is Taz!".html.0. clasa principala a appletului va fi salvat˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier cu acela¸ si nume ¸ si extensia .14. 110. 0.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fisierul FirstApplet.150. 25). etc. clasa principal˘ a a appletului trebuie s˘ a fie public˘ a.2.class. javac FirstApplet. folosind compilatorul javac apelat pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine appletul. 0. Pentru a executa un applet trebuie s˘ a facem dou˘ a operat ¸ii: • Crearea unui fi¸ sier HTML ˆ ın care vom include applet-ul. Salvarea fisierelor surs˘ a Ca orice clas˘ a public˘ a.50). S˘ a consider˘ am fi¸ sierul simplu. A¸ sadar. Opera.

Fiecare etap˘ a este strˆ ans legat˘ a de un eveniment generat de c˘ atre browser ¸ si determin˘ a apelarea unei metode specifice din clasa ce implementeaz˘ a appletul. APPLETURI <html> <head> <title>Primul applet Java</title> </head> <body> <applet code=FirstApplet. etc. • Init ¸ializarea Este apelat˘ a metoda init ce permite init ¸ializarea diverselor variabile. • Pornirea Este apelat˘ a metoda start • Execut ¸ia propriu-zis˘ a Const˘ aˆ ın interact ¸iunea dintre utilizator ¸ si componentele afi¸ sate pe suprafat ¸a appletului sau ˆ ın executarea unui anumit cod ˆ ıntr-un fir de execut ¸ie. • Inc˘ arcarea ˆ ın memorie Este creat˘ a o instant ¸a a clasei principale a appletului ¸ si ˆ ıncarcat˘ aˆ ın memorie. citirea unor parametri de intrare.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet Execut ¸ia unui applet ˆ ıncepe ˆ ın momentul ˆ ın care un browser afi¸ seaz˘ a o pagin˘ a Web ˆ ın care este inclus appletul respectiv ¸ si poate trece prin mai multe etape.class width=400 height=400> </applet> </body> </html> • Vizualizarea appletului: se deschide fisierul simplu. 14.html folosind unul din browser-ele amintite sau efectuˆ and apelul: appletviewer simplu. In unele situat ¸ii ˆ ıntreaga execut ¸ie a appletului se consum˘ a la etapele de init ¸ializare ¸ si pornire. .404 CAPITOLUL 14.html.

Acestea sunt definite ˆ ın clasa Applet ¸ si sunt enumerate ˆ ın tabelul de mai jos: Metoda Situat ¸ia ˆ ın care este apelat˘ a init La init ¸ializarea appletului. la prima afi¸ sare a appletului ˆ ın pagin˘ a. Atent ¸ie . Apelul metodei destroy este ˆ ıntotdeauna precedat de apelul lui stop. Acela¸ si lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a fereastra browserului este minimizat˘ a. etc) ¸ si ˆ ınainte de destroy. appletul va fi eliminat din memorie ¸ si va fi apelat˘ a metoda destroy a acestuia. Metodele specifice appleturilor A¸ sadar. Teoretic. la unele browsere. aceast˘ a metod˘ a ar trebui s˘ a se apeleze o singur˘ a dat˘ a.˘ AL UNUI APPLET 14. In momentul cˆ and pagina Web ce contine appletul devine din nou activ˘ a. CICLUL DE VIAT ¸A 405 • Oprirea temporar˘ a In cazul ˆ ın care utilizatorul p˘ ar˘ ase¸ ste pagina Web ˆ ın care ruleaz˘ a appletul este apelat˘ a metoda stop a acestuia. destroy La ˆ ınchiderea ultimei instant ¸e a browserului care a ˆ ınc˘ arcat ˆ ın memorie clasa principal˘ a a appletului. exist˘ a o serie de metode specifice appleturilor ce sunt apelate automat la diverse evenimente generate de c˘ atre browser. fereastra browserului este minimizat˘ a. dˆ andu-i astfel posibilitatea s˘ a opreasca temporar execut ¸ia sa pe perioada ˆ ın care nu este vizibil. pentru a nu consuma inutil din timpul procesorului. pentru a-i permite s˘ a elibereze resursele det ¸inute. dup˘ a o oprire temporar˘ a. va fi reapelat˘ a metoda start. • Oprirea definitiv˘ a La ˆ ınchiderea tuturor instant ¸elor browserului folosit pentru vizualizare. ˆ ıns˘ a.3. este posibil ca ea s˘ a se apeleze de mai multe ori. stop De fiecare dat˘ a cˆ and appletul nu mai este vizibil (pagina Web nu mai este vizibil˘ a. start Imediat dup˘ a init ¸ializare ¸ si de fiecare dat˘ a cˆ and appletul redevine activ.

applet. public class StructuraApplet extends Applet { public void init() { } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } } 14. clasa Applet este o extensie a superclasei Container.awt. import java. suprafet ¸e de afi¸ sare. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a appleturile sunt. Uzual.Applet. gestionarea pozit ¸ion˘ arii lor ¸ si tratarea evenimentelor generate se realizeaz˘ a la fel ca ¸ si ˆ ın cazul aplicat ¸iilor. APPLETURI Aceste metode sunt apelate automat de browser ¸ si nu trebuie apelate explicit din program ! Structura general˘ a a unui applet import java.*. ˆ ınainte de toate.event.awt. Plasarea componentelor. . ad˘ augarea componentelor pe suprafat ¸a appletului precum ¸ si stabilirea obiectelor responsabile cu tratarea evenimentelor generate sunt operat ¸iuni ce vor fi realizate ˆ ın metoda init.406 CAPITOLUL 14.*. import java.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul Dup˘ a cum am v˘ azut.

ˆ ıns˘ a acesta poate fi schimbat prin metoda setLayout.˘ CU UTILIZATORUL 14.4. . INTERFAT ¸ A GRAFICA 407 Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.

408 CAPITOLUL 14. Definirea parametrilor se face ˆ ın cadrul tagului APPLET din documentul HTML ce cont ¸ine appletul ¸ si sunt identificat ¸i prin atributul PARAM. specificat˘ a prin VALUE. indiferent dac˘ a valoarea este ˆ ıntre ghilimele sau nu. tipul parametrilor este ˆ ıntotdeauna ¸ sir de caractere.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor Parametrii sunt pentru appleturi ceea ce argumentele de la linia de comand˘ a sunt pentru aplicat ¸iile independente. public void paint(Graphics g) { // Desenare . evenimentele tratate uzual vor fi cele generate de mouse sau tastatur˘ a. 14. execut ¸ia lor se rezum˘ a la diverse operat ¸iuni de desenare realizate ˆ ın metoda paint. Ei permit utilizatorului s˘ a personalizeze aspectul sau comportarea unui applet f˘ ar˘ a a-i schimba codul ¸ si recompila clasele. Fiecare parametru are un nume. Fiecare applet are ¸ si un set de parametri prestabilit ¸i ale c˘ aror nume nu vor putea fi folosite pentru definirea de noi parametri folosind metoda de .class" WIDTH=100 HEIGHT=50 <PARAM NAME=textAfisat VALUE="Salut"> <PARAM NAME=numeFont VALUE="Times New Roman"> <PARAM NAME=dimFont VALUE=20> </APPLET> Ca ¸ si ˆ ın cazul argumentelor trimise aplicat ¸iilor de la linia de comand˘ a. ca ˆ ın exemplul de mai jos: <APPLET CODE="TestParametri. Reamintim c˘ a metoda paint este responsabil˘ a cu definirea aspectului grafic al oric˘ arei componente. Implicit. metoda paint din clasa Applet nu realizeaz˘ a nimic. specificat prin NAME ¸ si o valoare. deci. APPLETURI Desenarea pe suprafat ¸a unui applet Exist˘ a o categorie ˆ ıntreag˘ a de appleturi ce nu comunic˘ a cu utilizatorul prin intermediul componentelor ci. } In cazul ˆ ın care este aleas˘ a aceast˘ a solut ¸ie. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a desen˘ am direct pe suprafat ¸a unui applet va fi nevoie s˘ a supradefinim aceast˘ a metod˘ a...

folosind un font cu numele ¸ si dimensiunea specificate de asemenea ca parametri. ˆ ın appletviewer informat ¸iile despre parametri pot fi vizualizate la rubrica Info din meniul Applet. Exemple de astfel de parametri sunt CODE. Folosirea parametrilor primit ¸i de c˘ atre un applet se face prin intermediul metodei getParameter care prime¸ ste ca argument numele unui parametru ¸ si returneaz˘ a valoarea acestuia. caz ˆ ın care programul trebuie s˘ a atribuie o valoare implicit˘ a variabilei ˆ ın care se dorea citirea respectivului parametru. metoda ˆ ıntoarce null. cele trei ¸ siruri reprezentˆ and numele parametrului. De exemplu. DEFINIREA S ¸ I FOLOSIREA PARAMETRILOR 409 mai sus. Listing 14. Orice applet poate pune la dispozit ¸ie o ”documentat ¸ie” referitoare la parametrii pe care ˆ ıi suport˘ a. Ace¸ stia apar direct ˆ ın corpul tagului APPLET ¸ si definesc informat ¸ii generale despre applet. etc. In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici un parametru cu numele specificat. S˘ a scriem un applet care s˘ a afi¸ seze un text primit ca parametru.14.1: Folosirea parametrilor import java . care returneaz˘ a un vector format din triplete de ¸ siruri. if ( numeFont == null ) numeFont = " Arial " . applet . pentru a veni ˆ ın ajutorul utilizatorilor care doresc s˘ a includ˘ a appletul ˆ ıntr-o pagin˘ a Web. if ( text == null ) text = " Hello " . Applet . ˆ ın Netscape se folose¸ ste opt ¸iunea Page info din meniul View. Lista lor complet˘ a va fi prezentata la descrierea tagului APPLET. awt . tipul s˘ au ¸ si o descriere a sa. Fiecare element al vectorului este de fapt un vector cu trei elemente de tip String. // valoare implicita numeFont = getParameter ( " numeFont " ) . { . Informat ¸iile furnizate de un applet pot fi citite din browserul folosit pentru vizualizare prin metode specifice acestuia. int dimFont . public class TestParametri extends Applet String text .5. Aceasta se realizeaz˘ a prin supradefinirea metodei getParameterInfo. import java .*. WIDTH sau HEIGHT. public void init () { text = getParameter ( " textAfisat " ) . numeFont .

} } 14.6 Tag-ul APPLET Sintaxa complet˘ a a tagului APPLET. 20 . 20) . BOLD . { " dimFont " . " Sirul ce va fi afisat " } . drawString ( text . " int " .410 CAPITOLUL 14. cu ajutorul c˘ aruia pot fi incluse appleturi ˆ ın cadrul paginilor Web este: <APPLET CODE = clasaApplet WIDTH = latimeInPixeli HEIGHT = inaltimeInPixeli [ARCHIVE = arhiva. Font . } public String [][] getParameterInfo () { String [][] info = { // Nume Tip Descriere { " textAfisat " . " String " . parseInt ( getParameter ( " dimFont " ) ) . } } public void paint ( Graphics g ) { g . APPLETURI try { dimFont = Integer . return info . " Numele fontului " } . dimFont ) ) . } catch ( Numb erFo r m at Ex ce pt i o n e ) { dimFont = 16. g . setFont ( new Font ( numeFont .jar] [CODEBASE = URLApplet] [ALT = textAlternativ] [NAME = numeInstantaApplet] [ALIGN = aliniere] [VSPACE = spatiuVertical] . " Dimensiunea fontului " } }. " String " . { " numeFont " .

. • NAME =numeInstantaApplet Ofer˘ a posibilitatea de a da un nume respectivei instant ¸e a appletului. TAG-UL APPLET [HSPACE = spatiuOrizontal] > [< PARAM NAME = parametru1 VALUE = valoare1 >] [< PARAM NAME = parametru2 VALUE = valoare2 >] . Acesta va fi c˘ autat ˆ ın directorul specificat de CODEBASE. • ALT = textAlternativ Specific˘ a textul ce trebuie afi¸ sat dac˘ a browserul ˆ ınt ¸elege tagul APPLET dar nu poate rula appleturi Java. right. • CODEBASE = directorApplet Specific˘ a URL-ul la care se g˘ ase¸ ste clasa appletului. [text HTML alternativ] </APPLET> Atributele puse ˆ ıntre paranteze p˘ atrate sunt opt ¸ionale. • ARCHIVE = arhiva. se consider˘ a implicit URL-ul documentului. astfel ˆ ıncˆ at mai multe appleturi aflate pe aceea¸ si pagin˘ a s˘ a poat˘ a comunica ˆ ıntre ele folosindu-se de numele lor. • WIDTH =latimeInPixeli..6.jar Specific˘ a arhiva ˆ ın care se g˘ asesc clasele appletului. In cazul ˆ ın care lipse¸ ste. top. Extensia ”.. HEIGHT =inaltimeInPixeli Specific˘ a l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea suprafet ¸ei ˆ ın care va fi afi¸ sat appletul. Nu poate fi absolut ¸ si trebuie obligatoriu specificat. 411 • CODE = clasaApplet Numele fi¸ sierului ce cont ¸ine clasa principal˘ a a appletului. • ALIGN =aliniere Semnific˘ a modalitatea de aliniere a appletului ˆ ın pagina Web.class” poate sau nu s˘ a apar˘ a. Uzual se exprim˘ a relativ la directorul documentului HTML. Acest atribut poate primi una din urm˘ atoarele valori: left. Sunt obligatorii.14.

Dorim s˘ a cre˘ am un applet care s˘ a afi¸ seze la coordonate aleatoare mesajul ”Hello”. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a efectu˘ am operat ¸iuni consumatoare de timp este recomandat s˘ a le realiz˘ am ˆ ıntr-un alt fir de execut ¸ie. cu pauz˘ a de o secund˘ aˆ ıntre dou˘ a afi¸ s˘ ari. gre¸ sit˘ a de altfel. absmiddle. redesenarea acestuia sau activitatea celorlalte appleturi de pe pagin˘ a. • PARAM Tag-urile PARAM sunt folosite pentru specificarea parametrilor unui applet (vezi ”Folosirea parametrilor”). fiecare applet aflat pe o pagin˘ a Web are acces la un acela¸ si fir de execut ¸ie. middle.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi La ˆ ınc˘ arcarea unei pagini Web. pentru a nu bloca interact ¸iunea utilizatorului cu appletul. Din punctul de vedere al interfet ¸ei grafice ˆ ıns˘ a. Browserele Java-enabled vor ignora acest text. baseline. 14. creat de asemenea automat de c˘ atre browser.412 CAPITOLUL 14. deoarece va provoca funct ¸ionarea anormal˘ a sau chiar blocarea celorlalte. bottom. ¸ si care este responsabil cu desenarea appletului (apelul metodelor update ¸ si paint) precum ¸ si cu transmiterea mesajelor generate de c˘ atre componente. fiec˘ arui applet ˆ ıi este creat automat un fir de execut ¸ie responsabil cu apelarea metodelor acestuia. S˘ a considerm˘ am mai ˆ ıntˆ ai dou˘ a abord˘ ari gre¸ site de lucru cu appleturi. • VSPACE =spatiuVertical. ar fi: . APPLETURI texttop. Acestea vor rula concurent dup˘ a regulile de planificare implementate de ma¸ sina virtual˘ a Java a platformei folosite. Intrucˆ at toate appleturile de pe pagin˘ a ”ˆ ımpart” acest fir de execut ¸ie. nici unul nu trebuie s˘ aˆ ıl solicite ˆ ın mod excesiv. seminificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si la tagul IMG. • text HTML alternativ Este textul ce va fi afi¸ sat ˆ ın cazul ˆ ın care browserul nu ˆ ıntelege tagul APPLET. HSPACE = spatiuOrizontal Specific˘ a numarul de pixeli dintre applet ¸ si marginile suprafetei de afi¸ sare. absbottom . Prima variant˘ a.

este urm˘ atoarea : Listing 14. public void init () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . repaint () .*.7. O alt˘ a idee de rezolvare care ne-ar putea veni.2: Incorect: blocarea metodei paint import java .*.*. applet . evident. try { Thread . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI Listing 14. random () * getWidth () ) . g .14. x . de asemenea gre¸ sit˘ a. public class AppletRau1 extends Applet { public void paint ( Graphics g ) { while ( true ) { int x = ( int ) ( Math . awt . import java . y . sleep (1000) . sleep (1000) . random () * getHeight () ) . try { Thread . } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { .*. y ) . Ca regul˘ a general˘ a. ˆ ıncercˆ and s˘ a o termine. import java . random () * getWidth () ) . awt . y = ( int ) ( Math . } catch ( InterruptedE xc ep ti on e ) {} } } } 413 Motivul pentru care acest applet nu funct ¸ioneaz˘ a corect ¸ si probabil va duce la anomalii ˆ ın funct ¸ionarea browserului este c˘ a firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu desenarea va r˘ amˆ ane blocat ˆ ın metoda paint. drawString ( " Hello " . int y = ( int ) ( Math . random () * getHeight () ) . public class AppletRau2 extends Applet { int x . codul metodei paint trebuie s˘ a fie cˆ at mai simplu de executat ceea ce.3: Incorect: appletul nu termin˘ a init ¸ializarea import java . applet . nu este cazul ˆ ın appletul de mai sus.

import java . } } CAPITOLUL 14. public class AppletCorect1 extends Applet implements Runnable { int x . Structura unui applet care doreste s˘ a lanseze un fir de execut ¸ie poate avea dou˘ a forme. In prima situat ¸ie appletul porne¸ ste firul la init ¸ialzarea sa iar acesta va rula. try { Thread .414 g . y ) . drawString ( " Hello " . sleep (1000) . drawString ( " Hello " . Listing 14.*. Thread fir = null . y = ( int ) ( Math . y .*. } catch ( Inter ru pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { g . repaint () . random () * getWidth () ) . x . awt . applet . random () * getHeight () ) . fir . indiferent dac˘ a appletul mai este sau nu vizibil. trebuie s˘ a folosim un fir de execut ¸ie propriu. y ) . public void init () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . x . pˆ an˘ a la oprirea sa natural˘ a (terminarea metodei run) sau pˆ an˘ a la ˆ ınchiderea sesiunii de lucru a browserului. start () . } } In cazul ˆ ın care firul de execut ¸ie pornit de applet efectueaz˘ a operatii ce .4: Corect: folosirea unui fir de execut ¸ie propriu import java . APPLETURI Pentru a putea da o solut ¸ie corect˘ a problemei propuse. } } public void run () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math .

FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI 415 au sens doar dac˘ a appletul este vizibil. Thread fir = null . random () * getHeight () ) . } } public void stop () { activ = false . n ++. int n = 0. start () . activ = true . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) {} . fir = null . sleep (1000) . Listing 14.14. } public void run () { while ( activ ) { x = ( int ) ( Math . public void start () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . random () * getWidth () ) . y = ( int ) ( Math . Un applet este considerat activ imediat dup˘ a apelul metodei start ¸ si devine inactiv la apelul metodei stop. repaint () .7. public class AppletCorect2 extends Applet implements Runnable { int x . boolean activ = false . awt . Pentru a afla dac˘ a un applet este activ se folose¸ ste metoda isActive. import java .*. ad˘ augˆ and ¸ si un contor care s˘ a numere afi¸ s˘ arile de mesaje . S˘ a modific˘ am programul anterior. y .acesta nu va fi incrementat pe perioada ˆ ın care appletul nu este activ. try { Thread . cum ar fi animatie. ar fi de dorit ca acesta s˘ a se opreasca atunci cˆ and appletul nu mai este vizibil (la apelul metodei stop) ¸ si s˘ a reporneasca atunci cˆ and appletul redevine vizibil (la apelul metodei start).5: Folosirea metodelor start ¸ si stop import java . applet . fir .*.

destroy. autor necunoscut. 14. etc. Din acest motiv. autorul. } } Atent ¸ie Este posibil ca unele browsere s˘ a nu apele metoda stop ˆ ın situat ¸iile prev˘ azute ˆ ın specficiat ¸iile appleturilor. y ) . versiunea. ver 1.416 } } CAPITOLUL 14. exist˘ a metoda getAppletInfo ce permite specificarea unor informat ¸ii legate de applet cum ar fi numele. public String getAppletInfo() { return "Applet simplist. x . drawString ( " Hello " + n . } Aflarea adreselor URL referitoare la applet Se realizeaz˘ a cu metodele: . corectitudinea unui applet nu trebuie s˘ a se bazeze pa acest mecanism. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . clasa Applet ofer˘ a metode specifice applet-urilor cum ar fi: Punerea la dispozitie a unor informat ¸ii despre applet Similar˘ a cu metoda getParameterInfo ce oferea o ”documentat ¸ie” despre parametrii pe care ˆ ıi accept˘ a un applet. Metoda returneaz˘ a un sir de caractere continˆ and informat ¸iile respective. stop.8 Alte metode oferite de clasa Applet Pe lˆ ang˘ a metodele de baz˘ a: init. start.0".

} Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea imaginilor ˆ ıntr-un applet se face fie prin intermediul unei componente ce permite acest lucru. public class Imagini extends Applet Image img = null ."). • getDocumentBase . import java . In ambele cazuri. Aceasta poate primi ca argument fie adresa URL absolut˘ a a fi¸ sierului ce reprezint˘ a imaginea.ce returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine clasa appletului. } .8. cum ar fi cea a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste documentul HTML ce cont ¸ine appletul (getDocumentBase) sau a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa appletului (getCodeBase)... ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 417 • getCodeBase . Listing 14. gif " ) .6: Afi¸ sarea imaginilor import java .returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine documentul HTML ˆ ın care este inclus appletul respectiv. fie calea relativ˘ a la o anumit˘ a adres˘ a URL. obt ¸inerea unei referint ¸e la imaginea respectiv˘ a se va face cu ajutorul metodei getImage din clasa Applet. applet .*. folosind metoda drawImage a clasei Graphics. cum ar fi imagini sau sunete. Afi¸ sarea unor mesaje ˆ ın bara de stare a browserului Acest lucru se realizeaz˘ a cu metoda showStatus public void init() { showStatus("Initializare applet. { public void init () { img = getImage ( getCodeBase () . Applet . cum ar fi o suprafat ¸˘ a de desenare de tip Canvas. " taz . fie direct ˆ ın metoda paint a applet-ului.14. Aceste metode sunt foarte utile deoarece permit specificarea relativ˘ a a unor fi¸ siere folosite de un applet. awt .

this ) . drawImage ( img . try { URL doc = new URL("http://www. } } Aflarea contextului de execut ¸ie Contextul de execut ¸ie al unui applet se refer˘ a la pagina ˆ ın care acesta ruleaz˘ a.ro"). ¸ si este descris de interfat ¸a AppletContext. Aceast˘ a metod˘ a este accesat˘ a prin intermediul contextului de execut ¸ie al appletului.infoiasi. etc). eventual ˆ ımpreun˘ a cu alte appleturi. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . la apelul metodei getAppletContext a clasei Applet. Prin intermediul acestei interfet ¸e un applet poate ”vedea” ˆ ın jurul sau. html. putˆ and comunica cu alte applet-uri aflate pe aceeasi pagin˘ a sau cere browser-ului s˘ a deschid˘ a diverse documente.418 CAPITOLUL 14. 0 . Crearea unui obiect ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a se realizeaz˘ a de c˘ atre browser. } catch(MalformedURLException e) { System. AppletContext contex = getAppletContext().println("URL invalid! \n" + e). getAppletContext(). 0 . .showDocument(doc). Afi¸ sarea unor documente ˆ ın browser Se face cu metoda showDocument ce prime¸ ste adresa URL a fi¸ sierului ce cont ¸ine documentul pe care dorim sa-l deschidem (text.err. imagine. Identificarea se face prin intermediu numelui pe care orice instant ¸a a unui applet ˆ ıl poate specifica prin atributul NAME. } Comunicarea cu alte applet-uri Aceast˘ a comunicare implic˘ a de fapt identificarea unui applet aflat pe aceea¸ si pagina ¸ si apelarea unei metode sau setarea unei variabile publice a acestuia.

14. import java . Pentru a reda un sunet aflat ˆ ıntr-un fi¸ sier ”. .applet.*. au " ) . addActionListener ( this ) . import java . add ( play ) .8. acesta poate fi specificat absolut sau relativ la URL-ul appletului • Crearea unui obiect de tip AudioClip cu metoda getAudioClip apoi apelarea metodelor start. Acestea sunt descrise prin intermediul unor obiecte ce implementeaz˘ a interfat ¸a AudioClip din pachetul java. public void init () { // Fisierul cu sunetul trebuie sa fie in acelasi // director cu appletul clip = getAudioClip ( getCodeBase () . Button stop = new Button ( " Stop " ) . event . awt . loop ¸ si stop pentru acesta. Button loop = new Button ( " Loop " ) . AudioClip clip = null .*. Listing 14. stop . respectiv getApplets. awt . Redarea sunetelor Clasa Applet ofer˘ a¸ si posibilitatea red˘ arii de sunete ˆ ın format . addActionListener ( this ) . loop . add ( loop ) . public class Sunete extends Applet implements ActionListener { Button play = new Button ( " Play " ) .7: Redarea sunetelor import java . folosind metodele getApplet.*.au” la un anumit URL exist˘ a dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • Folosirea metodei play din clasa Applet care prime¸ ste ca argument URL-ul la care se afl˘ a sunetul. add ( stop ) . " sunet . addActionListener ( this ) . play .au. applet . ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 419 Obt ¸inerea unei referint ¸e la un applet al c˘ arui nume ˆ ıl cunoa¸ stem sau obt ¸inerea unei enumer˘ ari a tuturor applet-urilor din pagin˘ a se fac prin intermediul contextului de execut ¸ie.

loop () . getSource () . cu atˆ aˆ ınc˘ arcarea acestuia se va face mai repede. este recomandat ca ˆ ınc˘ arcarea acestora s˘ a fie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. if ( src == play ) clip .jar ClasaPrincipala. play () . acestea vor fi transferate prin ret ¸ea abia ˆ ın momentul ˆ ın care va fi nevoie de ele. etc).420 } CAPITOLUL 14. dac˘ a appletul cont ¸ine ¸ si alte clase ˆ ın afar˘ a de cea principal˘ a sau diverse resurse (imagini. APPLETURI public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object src = e . cu cˆ at dimensiunea fi¸ sierlor care formeaz˘ a appletul este mai redus˘ a.class imagine.jpg sunet. stop () . pentru a nu bloca temporar activitatea fireasc˘ a a programului. else if ( src == stop ) clip .class *.jar *. oprind temporar activitatea appletului pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea lor.au . cea mai eficient˘ a modalitate de a distribui un applet este s˘ a arhiv˘ am toate fi¸ sierele necesare acestuia. // Exemplu jar cvf arhiva. sunete.au // sau jar cvf arhiva. else if ( src == loop ) clip . 14. Arhivarea fi¸ sierelor unui applet se face cu utilitarul jar. } } In cazul ˆ ın care appletul folose¸ ste mai multe tipuri de sunete. Din aceste motive. Mai mult. Deoarece transferul datelor prin ret ¸ea este un proces lent.9 Arhivarea appleturilor Dup˘ a cum am v˘ azut. pentru ca un applet aflat pe o pagin˘ a Web s˘ a poat˘ a fi executat codul s˘ au va fi transferat de pe serverul care g˘ azduie¸ ste pagina Web solicitat˘ a pe ma¸ sina clientului.jpg *.class AltaClasa. oferit ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.

aruncˆ and except ¸ii de tip Security Exception ˆ ın cazul ˆ ın care una din acestea ˆ ıncearc˘ a s˘ a efectueze o operat ¸ie nepermis˘ a. Ferestrele folosite de un applet.10. 14. deci ¸ si din Component. altele decˆ at cea a browserului. etc. RESTRICT ¸ II DE SECURITATE 421 Includerea unui applet arhivat ˆ ıntr-o pagin˘ a Web se realizeaz˘ a specific˘ and pe lˆ ang˘ a numele clasei principale ¸ si numele arhivei care o cont ¸ine: <applet archive=arhiva.11 Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii Deoarece clasa Applet este derivat˘ a din Container. pentru a preveni act ¸iuni r˘ au intent ¸ionate. procesul care ruleaz˘ a appleturi instaleaz˘ a un manager de securitate. Un applet nu poate s˘ a: • Citeasc˘ a sau s˘ a scrie fi¸ siere pe calculatorul pe care a fost ˆ ıncarcat (client). care s˘ a aduc˘ a prejudicii utilizatorului.. vor ar˘ ata altfel decˆ at ˆ ıntr-o aplicat ¸ie obi¸ snuit˘ a. ea descrie o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare care poate fi inclus˘ a ca orice alt˘ a component˘ a ˆ ıntr-un alt container. indicˆ and faptul c˘ a au fost create de un applet. Un applet poate funct ¸iona ¸ si ca o aplicat ¸ie independent˘ a astfel: . este foarte important s˘ a existe anumite restrict ¸ii de securitate care s˘ a controleze activitatea acestuia.jar code=ClasaPrincipala width=400 height=200 /> 14.10 Restrict ¸ii de securitate Deoarece un applet se execut˘ a pe ma¸ sina utilizatorului care a solicitat pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. cum ar fi ¸ stergeri de fi¸ siere. Pentru a realiza acest lucru. • Porneasc˘ a programe pe ma¸ sina client.14. • Citeasc˘ a diverse propriet˘ a¸ ti ale sistemului de operare al clientului. • Deschid˘ a conexiuni cu alte ma¸ sini ˆ ın afar˘ a de cea de pe care provine (host). cum ar fi o fereastr˘ a. adic˘ a un obiect de tip SecurityManager care va ”superviza” activitatea metodelor appletului.

BorderLayout . setSize (200 . f .*. applet . ˆ ın care vom face operat ¸iunile urm˘ atoare. CENTER ) . awt . • Apel˘ am metodele init ¸ si start. • Facem fereastra vizibil˘ a. f . 200) . applet . import java . show () . start () . applet . APPLETURI • Ad˘ aug˘ am metoda main clasei care descrie appletul. • Cre˘ am o instant ¸˘ a a appletului ¸ si o ad˘ aug˘ am pe suprafat ¸a unei ferestre. add ( applet . Applet .422 CAPITOLUL 14. } public static void main ( String args []) { AppletAplicatie applet = new AppletAplicatie () . care ar fi fost apelate automat de c˘ atre browser. Frame f = new Frame ( " Applet si aplicatie " ) . Listing 14.8: Applet ¸ si aplicat ¸ie import java . public class AppletAplicatie extends Applet public void init () { add ( new Label ( " Applet si aplicatie " ) ) . f . init () . } } { .

etc. o baz˘ a de date reprezint˘ a o modalitate de stocare a unor informat ¸ii (date) pe un suport extern. Informix.Capitolul 15 Lucrul cu baze de date 15. o baz˘ a de date este memorat˘ aˆ ıntr-unul sau mai multe fi¸ siere. aplicat ¸ii complexe folosite pentru gestionarea unor informat ¸ii de dimensiuni mari ˆ ıntr-o manier˘ a sigur˘ a¸ si eficient˘ a. cu posibilitatea reg˘ asirii acestora. Microsoft. Ce este o baz˘ a de date ? La nivelul cel mai general.1 15. In acest capitol vom analiza lucrul cu baze de date din perspectiva program˘ arii 423 .1. Pe lˆ anga tabele. SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date). Sybase. Modelul clasic de baze de date este cel relat ¸ional. ˆ ın timp ce o linie va reprezenta un articol. o baz˘ a de date mai poate cont ¸ine: proceduri ¸ si funct ¸ii. ˆ ın care datele sunt memorate ˆ ın tabele. fiecare furnizˆ and o serie ˆ ıntreag˘ a de produse ¸ si utilitare pentru lucrul cu baze de date. ˆ ın general.aceste atribute corespund coloanelor tabelului. Uzual.1 Introducere Generalit˘ a¸ ti despre baze de date Aplicat ¸iile care folosesc baze de date sunt. Dintre produc˘ atorii cei mai important ¸i de baze de date amintim companiile Oracle. IBM. fiecare articol avˆ and definite o serie de atribute . ˆ ın traducere. etc. utilizatori ¸ si grupuri de utilizatori. tipuri de date. Un tabel reprezint˘ a o structur˘ a de date format˘ a dintr-o mult ¸ime de articole. Aceste produse sunt ˆ ın general referite prin termenii DBMS (Database Management System) sau. obiecte.

1. Acesta este standardizat astfel ˆ ıncˆ at diverse tipuri de drivere s˘ a se comporte identic. f˘ ar˘ a a descrie particularit˘ a¸ ti ale unei solut ¸ii de stocare a datelor anume. putem crea aplicat ¸ii care s˘ a ruleze f˘ ar˘ a nici o modificare folosind diverse tipuri de baze care au aceea¸ si structur˘ a. fiind legatura dintre aplicat ¸ie ¸ si baza de date.424 CAPITOLUL 15. JDBC este constituit˘ a dintr-un set de clase ¸ si interfet ¸e . folosind Java. Crearea unei baze de date Crearea unei baze de date se face uzual folosind aplicat ¸ii specializate oferite de produc˘ atorul tipului respectiv de sistem de gestiune a datelor. Vom vedea c˘ a. oferind astfel o modalitate unitar˘ a de lucru cu baze de date. dar exist˘ a ¸ si posibilitatea de a crea o baza folosind un script SQL.2 JDBC JDBC (Java Database Connectivity) este o interfat ¸˘ a standard SQL de acces la baze de date. Accesul la baza de date Se face prin intermediul unui driver specific tipului respectiv de SGBD. exemplele prezentate presupunˆ and c˘ a baza a fost creat˘ a deja ¸ si are o anumit˘ a structur˘ a specificat˘ a. LUCRUL CU BAZE DE DATE ˆ ın limbajul Java. ducˆ and ˆ ın felul acesta not ¸iunea de portabilitate ¸ si mai departe. Acest aspect ne va preocupa ˆ ıns˘ a mai put ¸in. Acesta este responsabil cu accesul efectiv la datele stocate. 15. Limbajul SQL SQL (Structured Query Language) reprezint˘ a un limaj de programare ce permite interogarea ¸ si actualizarea informat ¸iilor din baze de date relat ¸ionale.

˘ DE DATE 15. Efectuarea de secvent ¸e SQL. 3. Bineˆ ınt ¸eles. Prelucrarea rezultatelor obt ¸inute.este clasa ce se ocup˘ a cu ˆ ınregistrarea driverelor ce vor fi folosite ˆ ın aplicat ¸ie. 2.sql ce reprezint˘ a nucleul tehnologiei JDBC ¸ si. CONECTAREA LA O BAZA 425 scrise ˆ ın Java. iat˘ a dou˘ a motive puternice care fac combinat ¸ia Java . Realizarea unei conexiuni propriu-zise.2 Conectarea la o baz˘ a de date Procesul de conectare la o baz˘ a de date implic˘ a efectuarea a dou˘ a operat ¸ii: 1. Inregistrarea unui driver corespunz˘ ator. Este de ajuns s˘ a scriem un singur program folosind API-ul JDBC ¸ si acesta va fi capabil s˘ a comunice cu drivere diferite. Deci. javax. alt program pentru a accesa o baz˘ a de date Sybase ¸ si asa mai departe. Pachetele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu baze de date sunt java. ne este asigurat˘ a portabilitatea programului. Clasele ¸ si interfet ¸ele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: • DriverManager .sql. . 15. Cu alte cuvinte.2. Definit ¸ie O conexiune (sesiune) la o baz˘ a de date reprezint˘ a un context prin care sunt trimise secvent ¸e SQL ¸ si primite rezultate. Folosind JDBC este u¸ sor s˘ a transmitem secvent ¸e SQL c˘ atre baze de date relat ¸ionale. nu este necesar s˘ a scriem un program pentru a accesa o baz˘ a de date Oracle. API-ul JDBC ofer˘ a urm˘ atoarele facilit˘ a¸ ti: 1. In linii mari. 2. Stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date.JDBC demn˘ a de luat ˆ ın seam˘ a. trimit ¸ˆ and secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date dorit˘ a. preluat de pe platforma J2EE. Intr-o aplicat ¸ie pot exista simultan mai multe conexiuni la baze de date diferite sau la aceea¸ si baz˘ a. scriind codul surs˘ aˆ ın Java. furnizˆ and mecanisme standard pentru proiectant ¸ii aplicat ¸iilor ce folosesc de baze de date.

forName ce apeleaz˘ a ClassLoader-ul ma¸ sinii virtuale: Class. Folosind aceast˘ a metod˘ a. "TipDriver"). Folosirea clasei DriverManager: DriverManager. Setarea propriet˘ a¸ tii sistem jdbc. specificarea mai multor drivere se face separˆ and numele claselor cu punct ¸ si virgul˘ a. .1 Inregistrarea unui driver Primul lucru pe care trebuie s˘ a-l fac˘ a o aplicat ¸ie ˆ ın procesul de conectare la o baz˘ a de date este s˘ aˆ ınregistreze la ma¸ sina virtual˘ a ce ruleaz˘ a aplicat ¸ia driverul JDBC responsabil cu comunicarea cu respectiva baz˘ a de date. Folosirea metodei Class. 2) Driverele ˆ ınregistrate dinamic din aplicat ¸ie. Dac˘ a sunt ˆ ınregistrate mai multe drivere.forName("TipDriver").registerDriver(new TipDriver()).forName("TipDriver").drivers la init ¸ializarea ma¸ sinii virtuale ce va rula procesul.426 CAPITOLUL 15.2.prin intermediul acestei clase pot fi specificate diverse propriet˘ a¸ ti ce vor fi folosite la realizarea conexiunilor. ordinea de precedent ¸˘ aˆ ın alegerea driverului folosit la crearea unei noi conexiuni este: 1) Driverele ˆ ınregistrate folosind proprietatea jdbc.newInstance().drivers=TipDriver Aplicatie – Din program: System.setProperty("jdbc. c. b. • Connection .interfat ¸a pe care trebuie s˘ a o implementeze orice clas˘ a ce descrie un driver. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Driver . a. 15. Acest lucru presupune ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei ce implementeaz˘ a driver-ul ¸ si poate fi realizat˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti.drivers. • DriverPropertyInfo . care poate fi realizat˘ aˆ ın dou˘ a feluri: – De la linia de comand˘ a: java -Djdbc. Class.drivers".descrie obiectele ce modeleaz˘ a o conexiune propriu-zis˘ a cu baza de date.

Sintaxa completa subprotocolului odbc este: jdbc:odbc:identificator[.ExtensionCase=LOWER jdbc:odbc:test. Dac˘ a nu exista nici unul potrivit. Identificatorul bazei de date este un indicator specific fiec˘ arui driver corespunz˘ ator bazei de date cu care aplicat ¸ia dore¸ ste s˘ a interact ¸ioneze. numit˘ a JDBC URL. un num˘ ar de port. oracle. atunci va fi lansata o except ¸ie de tipul SQLException.˘ DE DATE 15. DriverManager-ul va parcurge lista driverelor ˆ ınregistrate ˆ ın memorie.. cu mesajul "no suitable driver". . acesta poate fi folosit la stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. In funct ¸ie de tipul driver-ului acest identificator poate include numele unei ma¸ sini gazd˘ a.UID=duke. sybase. ca ˆ ın exemplele de mai jos: jdbc:odbc:test jdbc:oracle:thin@persistentjava. ce are urm˘ atorul format: jdbc:sub-protocol:identificator Cˆ ampul sub-protocol denume¸ ste tipul de driver ce trebuie folosit pentru realizarea conexiunii ¸ si poate fi odbc.CacheSize=20.2. ˆ ın sensul c˘ a permite specificarea ˆ ın cadrul URL-ului a unor atribute ce vor fi realizate la crearea unei conexiuni. Avˆ and ˆ ın vedere faptul ca pot exista mai multe drivere ˆ ınc˘ arcate ˆ ın memorie. pˆ ana cˆ and unul dintre ele va recunoa¸ ste URL-ul respectiv. etc. CONECTAREA LA O BAZA 427 15.2 Specificarea unei baze de date O dat˘ a ce un driver JDBC a fost ˆ ınregistrat. numele unui fi¸ sier sau al unui director. trebuie s˘ a avem posibilitea de a specifica pe lˆ ang˘ a un identificator al bazei de date ¸ si driverul ce trebuie folosit.2.PWD=java La primirea unui JDBC URL. db2 ¸ si a¸ sa mai departe. Aceasta se realizeaz˘ a prin intermediul unei adrese specifice.com:1521:test jdbc:sybase:test jdbc:db2:test Subprotocolul odbc este un caz specical.atribut=valoare]* jdbc:odbc:test jdbc:odbc:test.

428 CAPITOLUL 15. atˆ at ODBC-ul cˆ at ¸ si driver-ul nativ trebuie s˘ a existe pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. JDBC-ODBC Bridge Acest tip de driver permite conectarea la o baz˘ a de date care a fost ˆ ınregistrat˘ a ˆ ın prealabil ˆ ın ODBC. De asemenea. ODBC (Open Database Conectivity) reprezint˘ a o modalitate de a uniformiza accesul la baze de date. asociind acestora un identificator DSN (Data Source Name) ¸ si diver¸ si parametri necesari conect˘ arii. LUCRUL CU BAZE DE DATE 15. Clasa Java care descrie acest tip de driver JDBC este: sun. Driver JDBC . Tip 2.jdbc. solut ¸ia JDBC-ODBC nu este portabil˘ a¸ si comunicarea cu baza de date sufer˘ a la nivelul vitezei de execut ¸ie datorit˘ a multiplelor redirect˘ ari ˆ ıntre drivere.JdbcOdbcDriver ¸ si este inclus˘ aˆ ın distribut ¸ia standard J2SDK.Driver nativ . Specificarea bazei de date se face printr-un URL de forma: jdbc:odbc:identificator unde identif icator este profilul (DSN) creat bazei de date ˆ ın ODBC. De¸ si simplu de utilizat. driver-ul ODBC efectuˆ and comunicarea cu driverul nativ al bazei de date.3 Tipuri de drivere Tipurile de drivere existente ce pot fi folosite pentru realizarea unei conexiuni prin intermediul JDBC se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoarele categorii: Tip 1. Conectarea efectiv˘ a la baza de date se va face prin intermediul acestui identificator.odbc.2.

˘ DE DATE 15. f˘ ar˘ a nici o modificare la nivelul clientului. CONECTAREA LA O BAZA 429 Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın apeluri c˘ atre driverul nativ al bazei de date. care trebuie instalat ˆ ın prealabil.2. Introducerea serverului ca nivel intermediar aduce flexibilitate maxim˘ aˆ ın sensul c˘ a vor putea fi realizate conexiuni cu diferite tipuri de baze. Protocolul folosit este specific fiec˘ arui produc˘ ator. Driver JDBC . distribut ¸ia standard J2SDK neincluzˆ and nici unul.Server Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC folosind un protocol de ret ¸ea independent. Driver JDBC nativ . Clase Java care implementeaz˘ a astfel de drivere pot fi procurate de la produc˘ atorii de SGBD-uri. Tip 3. Tip 4. acestea fiind apoi transormate folosind o aplicat ¸ie server ˆ ıntr-un protocol specfic bazei de date.

getConnection(url). LUCRUL CU BAZE DE DATE Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın cereri c˘ atre baza de date folosind protocolul de ret ¸ea al acesteia. try { Class.UID=duke.JdbcOdbcDriver"). } catch(SQLException e) { System. return . } Connection con .getConnection(url. "java").PWD=java" . Drivere de acest tip pot fi procurate de la diver¸ si produc˘ atori de SGBD-uri.getConnection(url.print("ClassNotFoundException: " + e) . Connection c = DriverManager. Stabilirea unei conexiuni folosind driverul JDBC-ODBC String url = "jdbc:odbc:test" . "duke". dbproperties).odbc. Connection c = DriverManager.err. password). Aceast˘ a solut ¸ie este cea mai rapid˘ a. try { con = DriverManager. // sau url = "jdbc:odbc:test. fiind preferat˘ a la dezvoltarea aplicat ¸iilor care manevreaz˘ a volume mari de date ¸ si viteza de execut ¸ie este critic˘ a.2.430 CAPITOLUL 15.jdbc.getConnection(url.err. } catch(ClassNotFoundException e) { System.forName("sun.4 Realizarea unei conexiuni Metoda folosit˘ a pentru realizarea unei conexiuni este getConnection din clasa DriverManager ¸ si poate avea mai multe forme: Connection c = DriverManager. 15. .println("SQLException: " + e). username.

setAutoCommit..getConection. O conexiune va fi folosit˘ a pentru: • Crearea de secvent ¸e SQL utilizate pentru interogarea sau actualizarea bazei. String url = "jdbc:mysql://localhost/test" .3.err. try { Class.forName("com.mysql.3 Efectuarea de secvent ¸e SQL O dat˘ a facut˘ a conectarea cu metoda DriverManager. // sau url = "jdbc:mysql://localhost/test?user=duke&password=java". • Aflarea unor informat ¸ii legate de baza de date (meta-date). } catch(SQLException e) { System.close . De asemenea. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL } finally { try{ con. Inchiderea unei conexiuni se realizeaz˘ a prin metoda close. } } 431 Stabilirea unei conexiuni folosind un driver MySql Folosirea diferitelor tipuri de drivere implic˘ a doar schimbarea numelui clasei ce reprezint˘ a driverul ¸ si a modalit˘ a¸ tii de specificare a bazei de date.15.println(SQLException: " + e) .jdbc.PreparedStatement sau CallableStatement cu ajutorul c˘ arora putem trimite secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date.. clasa Connection asigur˘ a facilit˘ a¸ ti pentru controlul tranzact ¸iilor din memorie c˘ atre baza de date prin metodele commit. rollback. } catch(ClassNotFoundException e) { .Driver") . se poate folosi obiectul Connection rezultat pentru a se crea obiecte de tip Statement. Cele mai uzuale comenzi SQL sunt cele folosite pentru: • Interogarea bazei de date: SELECT . 15.

1 Interfat ¸a Statement Interfat ¸a Statement ofer˘ a metodele de baz˘ a pentru trimiterea de secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date ¸ si obt ¸inerea rezultatelor. 15. Metoda va returna un ˆ ıntreg ce semnific˘ a num˘ arul de linii afectate de operat ¸iunea de actualizare a datelor. ALTER. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL poate fi realizat˘ a prin intermediul a trei metode: 1.executeQuery(sql). celelalte dou˘ a interfet ¸e: PreparedStatement ¸ si CallableStatement fiind derivate din aceasta. sau 0 ˆ ın cazul unei instruct ¸iuni DDL. ResultSet rs = stmt. obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor unei interog˘ ari este realizat˘ a prin intermediul obiectelor de tip ResultSet. String sql = "SELECT * FROM persoane".createStatement(). DELETE) sau a structurii bazei de date (CREATE.3. DROP). DROP . Statement stmt = con.432 CAPITOLUL 15. executeUpdate Este folosit˘ a pentru actualizarea datelor (INSERT.getConnection(url). Metoda returneaz˘ a un obiect de tip ResultSet ce va cont ¸ine sub o form˘ a tabelar˘ a rezultatul interog˘ arii. executeQuery Este folosit˘ a pentru realizarea de interog˘ ari de tip SELECT. DELETE • Actualizarea structurii: CREATE. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Actualizarea datelor: INSERT. f˘ ar˘ a nici un argument: Connection con = DriverManager. UPDATE. Crearea unui obiect Statement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei createStatement a clasei Connection. . UPDATE. ALTER. 2.acestea mai sunt numite instruct ¸iuni DDL (Data Definition Language) • Apelarea unei proceduri stocate: CALL Dup˘ a cum vom vedea.

stmt. respectiv −1.getMoreResults(). Aceast˘ a situat ¸ie.println("Linii afectate = " + rowCount). de¸ si mai rar˘ a.out.getUpdateCount(). sau o combinat ¸ie ˆ ıntre aceste cazuri.execute(sql).executeUpdate(sql). } if(rowCount = 0) { // Comanda DDL sau nici o linie afectata System.executeUpdate(sql). EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String sql = "DELETE FROM persoane WHERE cod > 100". este posibil˘ a atunci cˆ and sunt executate proceduri stocate sau secvent ¸e SQL cunoscute abia la momentul execut ¸iei. int linii = stmt. . stmt. Secvent ¸a complet˘ a de tratare a metodei execute este prezentat˘ a mai jos: String sql = "comanda SQL necunoscuta". stmt.3. Metoda ˆ ıntoarce true dac˘ a rezultatul obt ¸inut este format din obiecte de tip ResultSet ¸ si false dac˘ a e format din ˆ ıntregi. Pentru a prelua toate rezultatele va fi apelat˘ a metoda getMoreResults. dup˘ a care vor fi apelate din nou metodele amintite. execute Aceast˘ a metod˘ a va fi folosit˘ a doar dacˆ a este posibil ca rezultatul unei interog˘ ari s˘ a fie format din dou˘ a sau mai multe obiecte de tip ResultSet sau rezultatul unei actualiz˘ ari s˘ a fie format din mai mule valori. pot fi apelate metodele: getResultSet sau getUpdateCount pentru a afla efectiv rezultatul comenzii SQL.out. // returneaza 0 433 3. while(true) { int rowCount = stmt.println("Comanda DDL sau 0 actualizari"). programatorul ne¸ stiind deci dac˘ a va fi vorba de o actualizare a datelor sau a structurii. // Nr de articole care au fost afectate (sterse) sql = "DROP TABLE temp".15. if(rowCount > 0) { // Este o actualizare datelor System. In funct ¸ie de aceasta. continue. pˆ an˘ a la obt ¸inerea valorii null.

nu avem alt˘ a solut ¸ie decˆ at s˘ a cre˘ am un ¸ sir de caractere compus din instruct ¸iuni SQL ¸ si valorile variabilelor: int cod = 100..getMoreResults().. } // Nu mai avem nici un rezultat break. ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql). care vor fi specificat ¸i prin intermediul unui semn de ˆ ıntrebare (”?”) ˆ ın locul fiec˘ aruia dintre .3.434 CAPITOLUL 15. String nume = "Popescu".getResultSet().2 Interfat ¸a PreparedStatement Interfat ¸a PreparedStatement este derivat˘ a din Statement.getMoreResults(). LUCRUL CU BAZE DE DATE stmt. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a introducem valorile unor variabile ˆ ıntr-o secvent ¸˘ a SQL. 15. } // rowCount este -1 // Avem unul sau mai multe ResultSet-uri ResultSet rs = stmt. } Folosind clasa Statement. • O secvent ¸˘ a SQL specificat˘ a unui obiect PreparedStatement poate s˘ a aib˘ a unul sau mai mult ¸i parametri de intrare. String sql = "SELECT * FROM persoane WHERE cod=" + cod + " OR nume=’" + nume + "’". fiind diferit˘ a de aceasta ˆ ın urm˘ atoarele privint ¸e: • Instant ¸ele de tip PreparedStatement cont ¸in secvent ¸e SQL care au fost deja compilate (sunt ”preg˘ atite”). stmt. continue. continue. if(rs != null) { // Proceseaza rezultatul .

cu singura deosebire c˘ aˆ ın cazul de fat ¸˘ a ele nu au nici un argument. Statement pstmt = con. executeUpdate sau execute. va fiˆ ın general mai rapid˘ a dac˘ a folosim PreparedStatement. pstmt.setInt(2. Obiectul va pstmt cont ¸ine o comand˘ a SQL precompilat˘ a care este trimis˘ a imediat c˘ atre baza de date. iar argumentele metodei sunt num˘ arul de ordine al parametrului de intrare (al semnului de ˆ ıntrebare) ¸ si valoarea pe care dorim s˘ a o atribuim. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL folosind un obiect PreparedStatement se realizeaz˘ a printr-una din metodele executeQuery. deoarece nu mai trebuie s˘ a cre˘ am cˆ ate un obiect de tip Statement pentru fiecare apel SQL.prepareStatement(sql).15. Dup˘ a stabilirea parametrilor de intrare secvent ¸a SQL poate fi executat˘ a. In aceast˘ a situat ¸ie folosirea interfet ¸ei PreparedStatement ˆ ın loc de Statement nu va ˆ ımbun˘ at˘ a¸ ti ˆ ın nici un fel performant ¸a codului. Trimiterea parametrilor se realizeaz˘ a prin metode de tip setXXX. Crearea unui obiect de tip PreparedStatement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei prepareStatement a clasei Connection. dar cu parametri diferit ¸i.setString(1. . Inainte ca secvent ¸a SQL s˘ a poat˘ a fi executat˘ a fiec˘ arui parametru de intrare trebuie s˘ a i se atribuie o valoare. specificˆ an ca argument o secvent ¸˘ a SQL ce cont ¸ine c˘ ate un semn de ˆ ıntrebare pentru fiecare parametru de intrare: Connection con = DriverManager. folosind metode specifice acestei clase. Este ˆ ıns˘ a posibil ca SGBD-ul folosit s˘ a nu suporte acest tip de operat ¸iune ¸ si s˘ a nu ret ¸in˘ a obiectul precompilat pentru execut ¸ii ulterioare. din punctul de vedere al vitezei de execut ¸ie a acestuia. unde va a¸ stepta parametri de intrare pentru a putea fi executat˘ a. semnificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul obiectelor de tip Statement. unde XXX este tipul corespunz˘ ator parametrului.3. 100). String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". Execut ¸ia repetat˘ a a aceleia¸ si secvent ¸e SQL. pstmt.getConnection(url). Putem apoi stabili alte valori de intrare ¸ si refolosi obiectul PreparedStatement pentru execut ¸ii repetate ale comenzii SQL. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 435 ei. ci refolosim o singur˘ a instant ¸˘ a precompilat˘ a furnizˆ andu-i doar alte argumente. "Ionescu").

Lista tuturor tipurilor generice disponibile.CHAR).setInt(2. pstmt.436 CAPITOLUL 15. Folosind metoda setNull putem s˘ a atribuim unui parametru de intrare valoare SQL NULL. Types. Acela¸ si lucru poate fi realizat cu metode de tipul setXXX dac˘ a argumentul folosit are valoarea null. Metoda setObject permite specificarea unor valori pentru parametrii de intrare. Cu ajutorul metodelor setBytes sau setString avem posibilitatea de a specifica date de orice dimensiuni ca valori pentru anumite articole din baza de date. 200). 100).setInt(1.setString(1. Pentru a realiza . numite ¸ si tipuri JDBC. Exist˘ aˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and este de preferat ca datele de mari dimensiuni s˘ a fie transferate pe ”buc˘ a¸ ti” de o anumit˘ a dimensiune.setString(1.executeUpdate(). 100). prin constantelor declarate de aceasta. "Ionescu". pstmt = con. este definit˘ a de clasa Types.prepareStatement(sql). pstmt. pstmt. sql = "SELECT * from persoane WHERE cod >= ?". // sau doar pstmt.setObject(2. Types. Este responsabilitatea programatorului s˘ a se asigure c˘ a folose¸ ste metoda adecvat˘ a de tip setXXX la stabilirea valorii unui parametru de intrare.setInt(2.setNull(1.setObject(1. ResultSet rs = pstmt. Statement pstmt = con.executeUpdate().setInt(2. pstmt.prepareStatement(sql). pstmt. "Ionescu"). null). pstmt. trebuind ˆ ıns˘ a s˘ a specific˘ am ¸ si tipul de date al coloanei ˆ ın care vom scrie aceast˘ a valoare. Types. pstmt. Fiec˘ arui tip Java ˆ ıi corespunde un tip generic SQL. pstmt. "Popescu").setObject(2.CHAR). 100).INTEGER). LUCRUL CU BAZE DE DATE String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". pstmt. pstmt. pstmt. 100. atunci cˆ and dorim s˘ a folosim maparea implicit˘ aˆ ıntre tipurile Java ¸ si cele JDBC sau atunci cˆ and dorim s˘ a preciz˘ am explicit un tip JDBC.executeQuery().

acest lucru fiind solicitat de unele tipuri de baze de date. unui parametru de intrare.executeUpdate(). Pe m˘ asur˘ a ce sunt citite date de pe flux.prepareCall( "{call proceduraStocata(?. caractere ASCII.txt’"). instant ¸ele de acest tip oferind o modalitate de a apela o procedur˘ a stocat˘ aˆ ıntr-o baz˘ a de date. pstmt.prepareCall( . ace¸ stia vor trebui ˆ ınregistrat ¸i cu metoda registerOutParameter ˆ ınainte de execut ¸ia procedurii. fluxul de intrare va fi apelat repetat pentru a furniza datele ce vor fi scrise ˆ ın coloana continut a articolului specificat. ?)}"). CallableStatement cstmt = con. Exemplul de mai jos ilustreaz˘ a acest lucru.3. fin. atribuind coloanei continut cont ¸inutul unui anumit fi¸ sier: File file = new File("date. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 437 acest lucru API-ul JDBC pune la dispozit ¸ie metodele setBinaryStream. cu metode de tip setXXX. fileLength). Crearea unui obiect CallableStatement se realizeaz˘ a prin metoda prepareCall a clasei Connection: Connection con = DriverManager.prepareStatement( "UPDATE fisiere SET continut = ? WHERE nume = ’date. respectiv UNICODE. La execut ¸ia secvent ¸ei. pstmt. InputStream fin = new FileInputStream(file). ele vor fi atribuite parametrului.setUnicodeStream (1. Obt ¸inerea valorilor rezultate ˆ ın parametrii de ie¸ sie se va face cu metode de tip getXXX. setAsciiStream ¸ si setUnicodeStream care ata¸ seaz˘ a un flux de intrare pe octet ¸i.sql.PreparedStatement pstmt = con.3 Interfat ¸a CallableStatement Interfat ¸a CallableStatement este derivat˘ a din PreparedStatement. Dac˘ a procedura are ¸ si parametri de ie¸ sire (valori returnate). java. Observat ¸i c˘ a este necesar ˆ ın˘ a s˘ a¸ stim dinainte dimensiunea datelor ce vor fi scrise.3. Trimiterea parametrilor de intrare se realizeaz˘ aˆ ıntocmai ca la PreparedStatement.length(). 15. ˆ ıntr-o manier˘ a standar pentru toate SGBD-urile. int fileLength = file.txt").15.getConnection(url). CallableStatement cstmt = con.

fie numele acestuia. cstmt. 15. De asemenea. tipurile de date specificate trebuind s˘ a coincid˘ a. funct ¸ie de secvent ¸a executat˘ a. String sql = "SELECT cod. va fi ˆ ınregistrat cu registerOutParameter. java.4 15. .sql. avˆ and un num˘ ar de coloane ¸ si de linii. In acest caz el trebuie s˘ a primeasc˘ a o valoare cu setXXX ¸ si.executeQuery(). cstmt.registerOutParameter(1. De asemenea. Este posibil ca un parametru de intrare s˘ a fie ¸ si parametru de ie¸ sire.getDouble(1). In general. ˆ ıncepˆ and cu 1. ResultSet rs = stmt. etc. num˘ arul lor. Pentru acest lucru vom folosi metode de tip getXXX. pentru maxim˘ a portabilitate se recomand˘ a citirea coloanelor ˆ ın ordine de la stˆ anga la dreapta ¸ si fiecare citire s˘ a se fac˘ a o singur˘ a dat˘ a.Types.executeQuery(sql).createStatement(). Statement stmt = con. Rezultatul interog˘ arii de mai sus va fi obiectul rs cu urm˘ atoarea structur˘ a: cod nume 100 Ionescu 200 Popescu Pentru a extrage informat ¸iile din aceast˘ a structur˘ a va trebui s˘ a parcurgem tabelul linie cu linie ¸ si din fiecare s˘ a extragem valorile de pe coloane. folosirea indexului coloanei ˆ ın loc de numele s˘ au va fi mai eficient˘ a. ce va cont ¸ine toate liniile ce satisfac condit ¸iile impuse de comanda SQL. de asemenea.FLOAT). Coloanele sunt numerotate de la stˆ anga la dreapta. float medie = cstmt.438 CAPITOLUL 15. obiectul va cont ¸ine ¸ si meta-datele interog˘ arii cum ar fi denumirele coloanelor selectate. LUCRUL CU BAZE DE DATE "{call calculMedie(?)}"). Forma general˘ a a unui ResultSet este tabelar˘ a.3. nume FROM persoane". unde XXX este tipul de dat˘ a al unei coloane iar argumentul primit indic˘ a fie num˘ arul de ordine din cadrul tabelului.5 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor Interfat ¸a ResultSet In urma execut ¸ie unei interog˘ ari SQL rezultatul va fi reprezentat printr-un obiect de tip ResultSet.3.

atunci are la dispozit ¸ie o serie de metode ce se bazeaz˘ a pe acest suport: • absolute . uzual va fi folosit˘ a o bucl˘ a while-loop petru a itera prin articolele tabelului: String sql = "SELECT cod. ResultSet rs = stmt.3. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 439 Un obiect ResultSet folose¸ ste un cursor pentru a parcurge articolele rezultate ˆ ın urma unei interog˘ ari. ResultSet. */ System.Actualizeaz˘ a valoarea unei coloane din linia curent˘ a.println(cod + ". " + nume). un tabel de tip ResultSet nu poate fi modificat iar cursorul asociat nu se deplaseaz˘ a decˆ at ˆ ınainte.getInt(1).CONCUR_UPDATABLE).out.getString(2). putem itera prin rezultatul unei interog˘ ari o singur˘ a dat˘ a¸ si numai de la prima la ultima linie. unde XXX este un tip de date.getInt("cod"). . Deoarece next returneaz˘ a false cˆ and nu mai sunt linii de adus. Init ¸ial acest cursor este pozit ¸ionat ˆ ınaintea primei linii. nume FROM persoane".Deplaseaz˘ a cursorul la o anumit˘ a linie specificat˘ a absolut.executeQuery(sql).createStatement( ResultSet. A¸ sadar. fiecare apel al metodei next determinˆ and trecerea la urm˘ atoarea linie. while (rs. /* echivalent: int cod = r. Exemplul urm˘ ator va folosi un cursor care este modificabil ¸ si nu va reflecta schimb˘ arile produse de alt ¸i utilizatori dup˘ a crearea sa: Statement stmt = con. String nume = r. String nume = r. String sql = "SELECT cod. Este ˆ ıns˘ a posibil s˘ a cre˘ am ResultSet-uri care s˘ a permit˘ a modificarea sau deplasarea ˆ ın ambele sensuri.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE. nume FROM persoane". • updateXXX .15.getString("nume"). ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql). } Implicit. linie cu linie.next()) { int cod = r. Dac˘ a un ResultSet folose¸ ste un cursor modificabil ¸ si care poate naviga ˆ ın ambele sensuri.

nume ¸ si salariu. nume char(50). LUCRUL CU BAZE DE DATE • updateRow . • deleteRow .*. utilizate˘ a pentru a introduce noi articole ˆ ın baza de date. • moveToInsertRow .deplaseaz˘ a cursorul la o linie spceial˘ a.¸ sterge linia curent˘ a din tabel ¸ si din baza de date.revine la linia curent˘ a din tabel. cursorul trebuie s˘ a fie pozit ¸ionat le linia nou˘ a la execut ¸ia acestei operat ¸iuni. public class TestJdbc { public static void main ( String [] args ) { . astfel ˆ ıncˆ at s˘ a nu apar˘ a anomalii.440 CAPITOLUL 15. Linia curent˘ a anterioar˘ a a cursorului va fi memorat˘ a pentru a se putea reveni la ea.1: Exemplu simplu de utilzare JDBC import java . • insertRow . Programul va folosi o baz˘ a de date MySql.3. va efectua afi¸ sarea lor ¸ si calculul mediei salariilor. Listing 15. sql . dup˘ a care va ad˘ auga aleator un num˘ ar de articole. avˆ and coloanele: cod. In cazul ˆ ın care acest lucru este permis. Nu toate sistemele de gestiune a bazelor de date ofer˘ a suport pentru folosirea cursoarelor care pot fi modificate. 15. salariu double). ce cont ¸ine un tabel numit persoane.6 Exemplu simplu In continuare vom da un exemplul simplu de utilizare a claselor de baz˘ a ment ¸ionate anterior.Transfer˘ a actualiz˘ arile f˘ acute liniei ˆ ın baza de date. Aplicat ¸ia va goli tabelul cu persoane. nu poate fi apelat˘ a cˆ and cursorul este ˆ ın modul linie nou˘ a. este responsabilitatea driver-ului bazei de date s˘ a asigure rezolvarea problemelor legate de actualizarea concurent˘ a a unui cursor. Pentru a determina dac˘ a baza de date permite acest lucru pot fi utilizate metodele supportsPositionedUpdate ¸ si supportsPositionedDelete ale clasei DatabaseMetaData. • moveToCurrentRow . numit˘ a linie nou˘ a.insereaz˘ a articolul din zona linie nou˘ aˆ ın baza de date. Scriptul SQL de creare a bazei este: create table persoane(cod integer.

stmt . round ( Math .15. executeQuery ( sql ) . cod ) . } try { Connection con = DriverManager . forName ( " com . setString (2 . } // Afisam persoanele ordonate dupa salariu sql = " SELECT * FROM persoane ORDER BY salariu " . println ( rs . random () * 900) . nume . double salariu = 100 + Math . } catch ( Cl as sNo tF oun dE x c e p t i o n e ) { System . // Calculam salariul mediu sql = " SELECT avg ( salariu ) FROM persoane " . out . ResultSet rs = stmt . jdbc . next () . salariu ) int n = 10. ?) " . i < n . executeUpdate ( sql ) . // Golim tabelul persoane String sql = " DELETE FROM persoane " . rs = stmt . getDouble ( " salariu " ) ) . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . salariu ) . . try { Class . " + rs . getString ( " nume " ) + " . setInt (1 . createStatement () . Driver " ) .3. setDouble (3 . ? . mysql . sql = " INSERT INTO persoane VALUES (? . pstmt . next () ) System . pstmt . executeQuery ( sql ) . " + rs . i ++) { int cod = i . getConnection ( url ) . PreparedStatement pstmt = con . Statement stmt = con . getInt ( " cod " ) + " . out . prepareStatement ( sql ) . for ( int i =0. executeUpdate () . String nume = " Persoana " + i . rs . pstmt . while ( rs . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String url = " jdbc : mysql :// localhost / test " . // salariul va fi intre 100 si 1000 pstmt . 441 // Adaugam un numar de persoane generate aleator // Tabelul persoane are coloanele ( cod . return . nume ) .

putem apela metoda getMetaData pentru a afla diverse informat ¸ii legate de baza respectiv˘ a.2: Folosirea interfet ¸ei DatabaseMetaData import java . // Inchidem conexiunea con . null ) .4 15. procedurilor stocate. } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { System . } catch ( SQLException e ) { e . getConnection ( url ) . ale bazei de date. odbc . printStackTrace () . getDouble (1) ) . out .*. sql . forName ( " sun . close () . a¸ sa numitele meta-date (”date despre date”). return .4. println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . LUCRUL CU BAZE DE DATE System . jdbc . Ca rezult al apelului metodei. ResultSet rs = dbmd . getTables ( null . try { Class . etc. null . Programul urm˘ ator afi¸ seaz˘ a numele tuturor tabelelor dintr-o baz˘ a de dat ˆ ınregistrat˘ aˆ ın ODBC. Listing 15. out . DatabaseMetaData dbmd = con . JdbcOdbcDriver " ) . } try { Connection con = DriverManager . vom obt ¸ine un obiect de tip DatabaseMetaData ce ofer˘ a metode pentru determinarea tabelelor. gramaticii SQL suportate. getMetaData () . } } } 15. . capabilit˘ a¸ tilor conexiunii.1 Lucrul cu meta-date Interfat ¸a DatabaseMetaData Dup˘ a realizarea unui conexiuni la o baz˘ a de date. println ( " Media : " + rs . null . public class TestMetaData { public static void main ( String [] args ) { String url = " jdbc : odbc : test " .442 CAPITOLUL 15.

getColumnCount().15. // Aflam numele coloanelor Sring nume[] = new String[n+1].4. ResultSetMetaData rsmd = rs. . LUCRUL CU META-DATE while ( rs . } } } 443 15. i<=n. etc. ResultSet rs = stmt. Acestea sunt obt ¸inute apelˆ and metoda getMetaData pentru ResultSet-ul respectiv.getMetaData(). printStackTrace () .executeQuery("SELECT * FROM tabel"). i++) nume[i] = rsmd. close () . } catch ( SQLException e ) { e . out . care va returna un obiect de tip ResultSetMetaData ce poate fi apoi folosit pentru extragerea informat ¸iilor dorite. tipul ¸ si denumirile lor.2 Interfat ¸a ResultSetMetaData Meta-datele unui ResultSet reprezint˘ a informat ¸iile despre rezultatul cont ¸inut ˆ ın acel obiect cum ar fi num˘ arul coloanelor. println ( rs . getString ( " TABLE_NAME " ) ) .getColumnName(i).4. next () ) System . con . for(int i=1. // Aflam numarul de coloane int n = rsmd.

LUCRUL CU BAZE DE DATE .444 CAPITOLUL 15.

Editarea de leg˘ aturi .Class. In plus. aceste clase nu sunt ˆ ın˘ arcate toate ˆ ın memorie la pornirea aplicat ¸iei.lang. corespunz˘ ator clasei respective. va fi instant ¸iat un obiect de tip java.Const˘ aˆ ın execut ¸ia blocurilor statice de init ¸ializare ¸ si init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a. Init ¸ializarea .class corespunz˘ atoare fiec˘ arei clase a programului.1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie Dup˘ a cum ¸ stim execut ¸ia unei aplicat ¸ii Java este realizat˘ a de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM). Inc˘ arcarea . 445 . Ciclul de viat ¸˘ a al unei clase are a¸ sadar urm˘ atoarele etape: 1. 2.Specific˘ a incorporarea noului tip de date ˆ ın JVM pentru a putea fi utlizat. ci sunt ˆ ın˘ arcate pe parcursul execut ¸ie acesteia atunci cˆ and este nevoie de ele. In urma acestui proces.Este procesul reg˘ asirii reprezent˘ arii binare a unei clase (fi¸ sierul . momentul efectiv ˆ ın care se realizeaz˘ a acest lucru depinzˆ and de implementarea ma¸ sinii virtuale. aceasta fiind responsabil˘ a cu interpretarea codului de octet ¸i rezultat ˆ ın urma compil˘ arii. Operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a unei clase este realizat˘ a la un moment ce precede prima utilizare efectiv˘ a a sa.class) pe baza numelui complet al acestuia ¸ si ˆ ınc˘ arcarea acesteia ˆ ın memorie. un program Java compilat nu este descris de un fi¸ sier executabil ci de o mult ¸ime de fi¸ siere cu extensia . 3.Capitolul 16 Lucrul dinamic cu clase 16. Spre deosebire de alte limbaje de programare cum ar fi C sau C++.

2.Acestea nu fac parte intrinsec˘ a din JVM ¸ si sunt instant ¸e ale clasei java. ˆ ınc˘ arcarea unei clase poate determina ˆ ınc˘ arcarea unor altor clase care sigur vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu prima. Class loader-e proprii . folosind class loader-e diferite.Atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a de tipul clasei respective. ˆ ın multe situat ¸ii el este de preferat. r˘ ad˘ acina acestuia fiind class loader-ul primordial. Astfel. In momentul cˆ and este solicitat˘ aˆ ınc˘ arcarea unei clase. sau a unor resurse ce sunt necesare funct ¸ion˘ arii acesteia. De¸ si acest comportament nu este obligatoriu. tipul efectiv al obiectului fiind a¸ sadar derivat din aceasta. bootstrap) . pentru a minimiza ˆ ınc˘ arcarea aceleia¸ si clase de mai multe ori. Abia ˆ ın cazul ˆ ın care nici unul din ace¸ stia nu a reu¸ sit. va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul ClassNotFoundException. Fiecare instant ¸a de tip ClassLoader va avea a¸ sadar un p˘ arinte (evident. Class loader-ul primordial (eng. la execut ¸ia unui program Java vor fi create implicit dou˘ a obiecte de tip ClassLoader pentru ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorei a claselor proprii ale aplicat ¸iei.ClassLoader. fiind responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor standard din distribut ¸ia Java. Desc˘ arcarea . Dac˘ a nici ea nu va reu¸ si. mai put ¸in r˘ ad˘ acina).lang. Acestea sunt de dou˘ a tipuri: 1. Dup˘ a cum vom vedea. va ˆ ıncerca s˘ a execute operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a clasei. un classloader poate delega ˆ ın primul rˆ and operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare p˘ arintelui s˘ au care va delega la rˆ andul s˘ au cererea mai departe pˆ an˘ a la class loader-ul primordial sau pˆ an˘ a unul din ace¸ stia reu¸ se¸ ste s˘ a oˆ ıncarce. Aceasta este o clas˘ a abstract˘ a.2 de Java. Inc˘ arcarea claselor unei aplicat ¸ii Java ˆ ın memorie este realizat˘ a prin intermediul unor obiecte pe care le vom numi generic class loader. etc. LUCRUL DINAMIC CU CLASE 4.Reprezint˘ a o parte integrant˘ a a ma¸ sinii virtuale. Exist˘ aˆ ıns˘ a posibilitarea de a crea noi tipuri derivate din ClassLoader specializate pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor conform unor specificat ¸ii anume care s˘ a realizeze diverse optimiz˘ ari. acesta fiind specificat la crearea sa. Incepˆ and cu versiunea 1. ˆ ın care class loader-ele sunt dispuse ierarhic ˆ ıntr-un arbore. . a fost introdus un model de tip delegat. obiectul de tip Class creat va fi marcat pentru a fi eliminat din memorie de c˘ atre garbage collector.446 CAPITOLUL 16.

Acest lucru poate fi realizat prin mai multe modalit˘ a¸ ti. • System Class Loader .Class loader-ul primordial. javax. specificˆ and numele s˘ au complet prin intermediul unui ¸ sir de caractere. fiecare obiect Class va ret ¸ine class loader-ul care a fost folosit pentru ˆ ınc˘ arcare. unul primordial ¸ si dou˘ a proprii. Inc˘ arcarea dinamic˘ a a unei clase ˆ ın memorie se refer˘ a la faptul c˘ a nu cunoast ¸em tipul acesteia decˆ at la execut ¸ia preogramului. cunoscute sub numele de: • Boostrap Class Loader .˘ 16. cele mai comune metode fiind: .*.). Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor din distribut ¸ia Java standard (cele din pachetele java. • Extension Class Loader . etc.Utilizat pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor din directoarele extensiilor JRE. Tipul acestuia este java. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE 447 Implicit.1. moment ˆ ın care putem solicita ˆ ınc˘ arcarea sa.URLClassLoader.*.Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor proprii aplicat ¸iilor Java (cele din CLASSPATH). Java 2 JVM ofer˘ a trei class loader-e. Intrucˆ at tipurile de date Java pot fi ˆ ınc˘ arcate folosind diverse instant ¸e de tip ClassLoader. acesta putˆ and fi obt ¸inut cu metoda getClassLoader.lang.

Class c = Class. iar implementarea ei va fi cont ¸inut˘ aˆ ıntr-o clas˘ a a directorului curent. LUCRUL DINAMIC CU CLASE • loadClass apelat˘ a pentru un obiect de tip ClassLoader ClassLoader loader = new MyClassLoader().awt.Thread"). Aceasta va returna 0 dac˘ a metoda s-a executat corect.loadClass("NumeCompletClasa").forName("java. Button b = (Button) c. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a genereze aleator un vector de numere dup˘ a care s˘ a aplice o anumit˘ a funct ¸ie acestui vector. Numele funct ¸iei care trebuie apelat˘ a va fi introdus de la tastatur˘ a. mai exist˘ a¸ si alte posibilit˘ a¸ ti de a instant ¸ia astfel de obiecte. loader.forName("NumeCompletClasa"). In felul acesta.newInstance(). . • Class.lang. loader.forName("java. cu condit ¸ia s˘ a existe constructorul f˘ ar˘ a argumente pentru clasa respectiv˘ a. Folosirea interfet ¸elor sau a claselor abstracte ˆ ımpreun˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea dinamic˘ a a claselor ofer˘ a un mecanism extrem de puternic de lucru ˆ ın Java. // Clasele standard pot fi si ele incarcate astfel Class t = Class. Dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare.forName Aceast˘ a metoda va ˆ ınc˘ arca respectiva clas˘ a folosind class loader-ul obiectului curent (care o apeleaz˘ a): Class c = Class. −1 ˆ ın caz contrar. aplicat ¸ia poate fi extins˘ a cu noi funct ¸ii f˘ ar˘ a a schimba codul ei. Toate funct ¸iile vor extinde clasa abstract˘ a Funct ¸ie. Dac˘ a dorim s˘ a instant ¸iem un obiect dintr-o clas˘ aˆ ınc˘ arcat˘ a dinamic putem folosi metoda newInstance. tot ce trebuie s˘ a facem fiind s˘ a scriem noi clase care extind Functie ¸ si s˘ a implement˘ am metoda executa.Button").448 CAPITOLUL 16. // echivalent cu ClassLoader loader = this. Vom detalia acest lucru prin intermediul unui exepmplu.getClassLoader().getClass().loadClass("ClasaNecunoscuta").

i ++) v [ i ] = rand . equals ( " gata " ) ) { System . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE Listing 16. // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . // Executam functia int ret = f . // sau f . String numeFunctie = " " . println ( " Functie inexistenta ! " ) . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . . readLine () .*. for ( int i =0. System . public class TestFunctii { 449 public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. executa () . in ) ) . v = v . forName ( numeFunctie ) .1. setVector ( v ) . err . out . } catch ( In st ant ia tio n E x c e p t i o n e ) { System . newInstance () .1: Exemplu de ˆ ınc˘ arcare dinamic˘ a a claselor import java .*. try { // Incarcam clasa Class c = Class . // Cream un obiect de tip Functie Functie f = ( Functie ) c .˘ 16. // Setam vectorul f . out . println ( " Functia nu poate fi instantiata ! "). println ( " Functia nu poate fi accesata ! " ) . err . io . util . i < n . print ( " \ nFunctie : " ) . import java . nextInt (100) . } catch ( Il le gal Ac ces s E x c e p t i o n e ) { System . int v [] = new int [ n ]. } catch ( Cl as sNo tF oun d E x c e p t i o n e ) { System . while (! numeFunctie . err . numeFunctie = stdin . Random rand = new Random () .

i < v . } public abstract int executa () . public void setVector ( int [] v ) { this . i ++) if ( max < v [ i ]) max = v [ i ]. i < v . return 0. .4: Alt exemplu de funct ¸ie public class Max extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. out . LUCRUL DINAMIC CU CLASE Listing 16. length . print ( max ) .450 } } } } CAPITOLUL 16.*. out . for ( int i =1. Arrays .2: Clasa abstract˘ a ce descrie funct ¸ia public abstract class Functie { public int v [] = null . print ( v [ i ] + " " ) . util . v = v . i ++) System . sort ( v ) . System . public class Sort extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1.3: Un exemplu de funct ¸ie import java . length . for ( int i =0. int max = v [0]. } Listing 16. return 0. } } Listing 16.

deoarece a fost modificat˘ a¸ si recompilat˘ a. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a avem posibilitatea de a o reˆ ınc˘ arca.˘ 16. ea nu va mai putea fi desc˘ arcat˘ a explicit din memorie. trebuie s˘ a folosim class-loadere proprii ¸ si s˘ a instant ¸iem noi obiecte de tip ClassLoader. adresele URL pot specifica ¸ si directoare ale sistemului de fi¸ siere local. // Incarcam clasa urlLoader.loadClass("demo. // Adaugam directorul sub forma unui URL urlLoader. Dup˘ a ce o clas˘ a a fost ˆ ınc˘ arcat˘ a folosind un class loader.Test"). o variant˘ a simplist˘ a fiind prezentat˘ a mai jos: public class MyClassLoader extends URLClassLoader{ public MyClassLoader(URL[] urls){ super(urls).addURL(new File("c:\\clase"). Bineˆ ınt ¸eles. Crearea unui class loader propriu se face uzual prin extinderea clasei URLClassLoader. ori de cˆ ate ori dorim s˘ a fort ¸˘ am reˆ ınc˘ arcarea claselor. S˘ a presupunem c˘ aˆ ın directorul c:\clase\demo exist˘ a clasa cu numele Test. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE } } 451 Un obiect de tip URLClassLoader ment ¸ine o list˘ a de adrese URL de unde va ˆ ıncerca s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie clasa al c˘ arei nume ˆ ıl specific˘ am ca argument al metodelor de mai sus. } } Inc˘ arcarea claselor folosind clasa nou creat˘ a se va face astfel: . aflat˘ aˆ ın pachetul demo ¸ si dorim s˘ a oˆ ınc˘ arc˘ am dinamic ˆ ın memorie: // Obtinem class loaderul curent URLClassLoader urlLoader = (URLClassLoader) this. Folosind metoda getURLs putem afla aceste adrese.toURL()).getClassLoader().getClass(). la crearea class loader-ului aceast˘ a list˘ a este completat˘ a cu informat ¸iile din variabila sistem CLASSPATH sau cu cele specificate prin opt ¸iunea -classpath la lansarea aplicat ¸iei.1. Implicit. iar cu addURL putem ad˘ auga o nou˘ a adres˘ a de c˘ autare a claselor.

.loadClass("Clasa")..getURLs(). • Setarea sau aflarea atributelor unui obiect. constructori. myLoader. // nu functioneaza ! // Cream alt class loader MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). reflection). Suportul pentru reflectare este inclus ˆ ın distribut ¸ia standard Java..2 Mecanismul reflect˘ arii Mecanismul prin care o clas˘ a. metode). // Dorim sa reincarcam clasa myLoader. chiar dac˘ a numele acestora este ¸ stiut abia la execut ¸ie.getClassLoader().loadClass("Clasa"). • Crearea unor vectori a c˘ aror dimensiune ¸ si tip nu este ¸ stiut decˆ at la execut ¸ie. interfat ¸˘ a sau obiect ”reflect˘ a” la momentul execut ¸iei structura lor intern˘ a se nume¸ ste reflectare (eng. • Aflarea unor informat ¸ii despre o clas˘ a (modificatori. acesta punˆ and la dispozit ¸ie metode pentru: • Determinarea clasei unui obiect. fiind cunoscut sub numele de Reflection API ¸ si cont ¸ine urm˘ atoarele clase: . // reincarca clasa 16.getClass(). myLoader.loadClass("Clasa"). URL[] urls = systemLoader. • Instant ¸ierea unor clase al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie.452 CAPITOLUL 16. // Cream class loaderul propriu MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). superclasa. LUCRUL DINAMIC CU CLASE // La initializare URLClassLoader systemLoader = (URLClassLoader) this. • Invocarea metodelor unui obiect al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie.

Class c = java.lang. Class c = Class.lang.getName().Class.reflect ¸ si anume: – Array – Constructor – Field – Method – Modifier 453 16.lang. Aflarea numelui unei clase . Reflection API pune la dispozit ¸ie metode pentru obt ¸inerea urm˘ atoarelor informat ¸ii: Aflarea instant ¸ei Class corespunz˘ ator unui anumit obiect sau tip de date: Class c = obiect.˘ 16.class. Tipurile primitive sunt descrise ¸ si ele de instant ¸e de tip Class avˆ and forma TipPrimitiv.2. . un obiect de acest tip putˆ and s˘ a reprezinte atˆ at o clas˘ a cˆ at ¸ si o interfat ¸˘ a.class. double.class.Object • Clasele din pachetul java.getClass().awt. String nume = clasa.class: int. diferent ¸ierea acestora f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isInterface. diferent ¸ierea lor f˘ acˆ anduse cu ajutorul metodei isPrimitive.forName("NumeClasa"). etc. MECANISMUL REFLECTARII • java.Class • java..1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor se realizeaz˘ a cu metode ale clasei java.Se realizeaz˘ a cu metoda getName: Class clasa = obiect.Button.lang.getClass().2.

i++) { String nume = interf[i].getSuperclass().Window Class c = java. // java.getInterfaces().awt.class. System. i < interf. // null Aflarea interfet ¸elor implementate de o clas˘ a sau extinse de o interfat ¸˘ a . String modif = "".class.awt.out. aceasta returnˆ and un num˘ ar ˆ ıntreg ce codific˘ a tot ¸i modificatorii clasei. System. Class c = java.out.Object. if (Modifier. Pentru a determina u¸ sor prezent ¸a unui anumit modificator se folosesc metodele statice ale clasei Modifier isPublic.print(nume + " "). ce returneaz˘ a un vector de tip Class[]. for (int i = 0.getName()).out. Class s = c. System. public void interfete(Class c) { Class[] interf = c.Se realizeaz˘ a cu metoda getInterfaces.getClass(). Class s = c.isAbstract(m)) modif += "abstract ".awt.Se realizeaz˘ a cu metoda getModifiers. Aflarea superclasei .getSuperclass().getName(). int m = clasa.Se realizeaz˘ a cu metoda getSuperclass ce returneaz˘ a o instant ¸˘ a de tip Class.isFinal(m)) modif += "final ". LUCRUL DINAMIC CU CLASE Aflarea modificatorilor unei clase . corespunz˘ atoare tipului de date al superclasei sau null pentru clasa Object.println(modif + "class" + c. .Frame.println(s).length.getModifiers(). isAbstract ¸ si isFinal: Class clasa = obiect. if (Modifier.454 CAPITOLUL 16.isPublic(m)) modif += "public ". if (Modifier.

ce returneaz˘ a un vector de tip Constructor[]. Clasa Constructor pune la dispozit ¸ie metodele getName. inclusiv cele mo¸ stenite.HashSet.2.˘ 16. Serializable.class). Aflarea metodelor . ce returnez˘ a un vector de tip Field[]. respectiv modificatorii unei variabile membru. tipul. Aflarea constructorilor . Clasa Method pune la dispozit ¸ie metodele getName.. // Va afisa interfetele extinse de Set: // Collection Aflarea variabilelor membre . Set 455 interfete(java. interfete(java. Collection. getType ¸ si getModifiers pentru a obt ¸ine numele. Cu ajutorul metodei getField este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o variabil˘ a mebr˘ a cu un anumit nume specificat. getModifiers.Se realizeaz˘ a cu metodele getConstructors sau getDeclaredConstructors. getModifiers. diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a prima returneaz˘ a toate variabilele membre. ce returneaz˘ a un vector de tip Method[]. La rˆ andul ei. MECANISMUL REFLECTARII } } . getExceptionTypes pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate de respectivul constructor.Se realizeaz˘ a cu metodele getMethods sau getDeclaredMethods.util.util. getExceptionTypes. getReturnType pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate . clasa Field pune la dispozit ¸ie metodele getName.Se realizeaz˘ a cu una din metodele getFields sau getDeclaredFields. Cu ajutorul metodei getConstructor este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la constructor cu o signatur˘ a specificat˘ a.. ˆ ın timp ce a doua le returnez˘ a doar pe cele declarate ˆ ın cadrul clasei. // Va afisa interfetele implementate de HashSet: // Cloneable. getParameterTypes.Set). getParameterTypes.

lang.Class Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente al acestuia.Se realizeaz˘ a cu metoda getDeclaringClass. Object o = c. crearea obiectelor se realizeaz˘ a cu operatorul new urmat de un apel la un constructor al clasei pe care o instant ¸iem. folosind Reflection API avem posibilitatea de a lucra dinamic cu obiecte. ce returnez˘ a un vector de tip Class[]. Aflarea claselor imbricate . Dac˘ a nu exist˘ a un astfel de constructor sau nu este accesibil vor fi generate except ¸ii de tipul InstantiationException. Method. respectiv IllegalAccessException. Crearea obiectelor Dup˘ a cum st ¸im. Cu ajutorul metodei getMethod este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o metod˘ a cu o signatur˘ a specificat˘ a.forName("NumeClasa"). // Daca stim tipul obiectului . LUCRUL DINAMIC CU CLASE de respectiva metod˘ a. bazˆ andu-ne pe informat ¸ii pe care le obt ¸inem abia la execut ¸ie.456 CAPITOLUL 16. Class c = Class. Constructor. avem la dispozit ¸ie alte dou˘ a variante: • Metoda newInstance din clasa java. In schimb. pentru acestea returnˆ and clasa c˘ arei ˆ ıi apart ¸ine variabila. Aflarea clasei de acoperire . In cazul ˆ ın care numele clasei nu este cunoscut decˆ at la momentul execut ¸iei nu mai putem folosi aceast˘ a metod˘ a de instant ¸iere.Se realizeaz˘ a cu metodele getClasses sau getDeclaredClasses. 16. Aceast˘ a metod˘ a o reg˘ asim ¸ si ˆ ın clasele Field.2 Manipularea obiectelor Pe lˆ ang˘ a posibilitatea de a examina structura unei anumite clase la momentul execut ¸iei.newInstance(). constructorul sau metoda respectiv˘ a.2.

MECANISMUL REFLECTARII Class c = java. 457 • Metoda newInstance din clasa Constructor Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind un anumit constructor.getConstructor(signatura). Invocarea metodelor Invocarea unei metode al c˘ arei nume ˆ ıl cunoa¸ stem abia la momentul execut ¸iei se realizeaz˘ a cu metoda invoke a clasei Method.Point. Class clasa = java. trebuie s˘ a obt ¸inem ˆ ıntˆ ai o referint ¸˘ a la metoda cu signatura corespunz˘ atoare ¸ si apoi s˘ a specific˘ am argumentele. Object[] arg = new Object[] {x.class.class}. aceast˘ a solut ¸ie presupune ˆ ın primul rˆ and obt ¸inerea unui obiect de tip Constructor cu o anumit˘ a signatur˘ a.class.2. mai putem obt ¸ine valoarea returnat˘ a. In plus. y}. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a apel˘ am metoda contains . Point p = (Point) c. Ca ¸ si ˆ ın cazul constructorilor. cel pentru care se face apelul. apelˆ and constructorul cu dou˘ a argumente al clasei Point.newInstance(). // Obtinem constructorul dorit Class[] signatura = new Class[] {int. IllegalAccessException. // Pregatim argumentele // Ele trebuie sa fie de tipul referinta corespunzator Integer x = new Integer(10).˘ 16. IllegalArgumentException ¸ si InvocationTargetException. Constructor ctor = clasa. Integer y = new Integer(20). Evident. int.Point. // Instantiem Point p = (Point) ctor.awt.class. Metoda getConstructor poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. S˘ a rescriem exemplul de mai sus.awt.newInstance(arg). Except ¸ii generate de metoda newInstance sunt: InstantiationException. apoi specificarea argumentelor la apelarea sa.

respectiv parametri de apelare ai metodei. Point obiect = new Point(0. // Obtinem variabilele membre Field x. 100).class}. y. y = clasa.Point.458 CAPITOLUL 16.awt. . // Apelam metoda metoda.class. LUCRUL DINAMIC CU CLASE a clasei Rectangle care determin˘ a dac˘ a un anumit punct se g˘ ase¸ ste ˆ ın interiorul drepunghiului. signatura). atunci putem folosi valoarea null ˆ ın locul vectorilor ce reprezint˘ a signatura. Metoda contains are mai multe variante.getField("x"). Dac˘ a num˘ arul argumentelor metodei este 0.class.awt. arg). // Pregatim argumentele Point p = new Point(10. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a set˘ am variabila x a unui obiect de tip Point ¸ si s˘ a obt ¸inem valoarea variabilei y a aceluia¸ si obiect: Class clasa = java.getMethod("contains". 100.Rectangle. Setarea ¸ si aflarea variabilelor membre Pentur setarea ¸ si aflarea valorilor variabilelor membre sunt folosite metodele set ¸ si get ale clasei Field. 0. Except ¸iile generate de metoda invoke sunt: IllegalAccessException ¸ si InvocationTargetException.invoke(obiect. // Obtinem metoda dorita Class[] signatura = new Class[] {Point. x = clasa. 20). noi o vom apela pe cea care accept˘ a un argument de tip Point. Method metoda = clasa. Rectangle obiect = new Rectangle(0. Object[] arg = new Object[] {p}. Metoda getMethod poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. 20).getField("y"). Class clasa = java.

in ) ) .5: Lucru dinamic cu metode ¸ si variabile import java . s˘ a presupunem c˘ a exist˘ a deja un num˘ ar ˆ ınsemnat de clase care descriu diferite funct ¸ii dar acestea nu extind clasa abstract˘ a Functie. print ( " \ nFunctie : " ) . . new Integer(10)).set(obiect.*. // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . Din acest motiv. solut ¸ia anterioar˘ a nu mai este viabil˘ a¸ si trebuie s˘ a folosim apelarea metodei executa ˆ ıntr-un mod dinamic. Revenind la exemplul din sect ¸iunea anterioar˘ a cu apelarea dinamic˘ a a unor funct ¸ii pentru un vector. Listing 16. numeFunctie = stdin . io .*. out . lang .˘ 16. equals ( " gata " ) ) { System . while (! numeFunctie . // Obtinem valoarea lui y Integer val = y. 459 Except ¸iile generate de metodele get.2. Random rand = new Random () . MECANISMUL REFLECTARII // Setam valoarea lui x x. Metoda getField poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchFieldException. i < n . i ++) v [ i ] = rand . import java . set sunt: IllegalAccessException ¸ si IllegalArgumentException. public class TestFunctii2 { public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. util . reflect . String numeFunctie = " " . nextInt (100) .*. readLine () . int v [] = new int [ n ]. for ( int i =0. import java .get(obiect).

System. forName ( numeFunctie ) . null ) . Aceasta cont ¸ine o serie de metode statice ce permit: • Crearea de noi vectori: newInstance • Aflarea num˘ arului de elemente: getLength . null ) .out. getField ( " v " ) . Class c = vector. Integer ret = ( Integer ) m . // Setam vectorul ( setam direct variabila v ) Field vector = c . ce ˆ ıntoarce o referint ¸˘ a de tip Class. Tipul de date al elementelor din care este format vectorul va fi obt ¸inut cu ajutorul metodei getComponentType. err .Class. out .getClass().lang. System .println(c. newInstance () . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . // Cream un obiect de tip Functie Object f = c . vector . v ) . invoke (f .Point Lucrul dinamic cu obiecte ce reprezint˘ a vectori se realizeaz˘ a prin intermediul clasei Array. diferent ¸ierea f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isArray.2. // Va afisa: class java. Point []vector = new Point[10].460 CAPITOLUL 16.getComponentType()). // Apelam metoda ’ executa ’ // Folosim null pentru ca nu avem argumente Method m = c . println ( " Eroare la apelarea functiei ! " ) .3 Lucrul dinamic cu vectori Vectorii sunt reprezentat ¸i ca tip de date tot prin intermediul clasei java. } } } } 16. getMethod ( " executa " . set (f .awt. } catch ( Exception e ) { System . LUCRUL DINAMIC CU CLASE try { // Incarcam clasa Class c = Class .

for (int i=0. i++) Array.print(Array. i++) System.˘ 16. i.get(a. i < Array. for (int i=0. new Integer(i)).2. 10). . i) + " ").out.getLength(a). get 461 Exemplul de mai jos creeaz˘ a un vector ce cont ¸ine numerele ˆ ıntregi de la 0 la 9: Object a = Array.class. i < Array.newInstance(int.getLength(a).set(a. MECANISMUL REFLECTARII • Setarea / aflarea elementelor: set.