Curs practic de Java

Cristian Fr˘ asinaru

Cuprins
1 Introducere ˆ ın Java 1.1 Ce este Java ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Limbajul de programare Java . . . . . 1.1.2 Platforme de lucru Java . . . . . . . . 1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat 1.2 Primul program . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Structura lexical˘ a a limbajului Java . . . . . . 1.3.1 Setul de caractere . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Identificatori . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Literali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Separatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Comentarii . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tipuri de date ¸ si variabile . . . . . . . . . . . 1.4.1 Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Controlul execut ¸iei . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Instruct ¸iuni de decizie . . . . . . . . . 1.5.2 Instruct ¸iuni de salt . . . . . . . . . . . 1.5.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor 1.5.4 Alte instruct ¸iuni . . . . . . . . . . . . 1.6 Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Crearea unui vector . . . . . . . . . . . 1.6.2 Tablouri multidimensionale . . . . . . 1.6.3 Dimensiunea unui vector . . . . . . . . 1.6.4 Copierea vectorilor . . . . . . . . . . . 1 11 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 19 19 20 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays . . . . . . 1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni S ¸ iruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a . . . 1.8.1 Transmiterea argumentelor . . . . . . . . . . 1.8.2 Primirea argumentelor . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Argumente numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 37 38 39 39 40 41 42 46 49 50 50 52 53 56 57 58 59 59 61 62 63 64 64 66 66 67 67

1.7 1.8

2 Obiecte ¸ si clase 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Crearea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Folosirea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Distrugerea obiectelor . . . . . . . . . . . . 2.2 Crearea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Declararea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Corpul unei clase . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Constructorii unei clase . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Declararea variabilelor . . . . . . . . . . . . 2.2.6 this ¸ si super . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Implementarea metodelor . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Declararea metodelor . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Tipul returnat de o metod˘ a . . . . . . . . . 2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a . . . 2.3.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente . . 2.3.5 Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor 2.4 Modificatori de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a . . . . . . . 2.5.1 Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . 2.5.2 Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.3 Utilitatea membrilor de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.4 Blocuri statice de init ¸ializare . . . . . . . . . 2.6 Clase imbricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Definirea claselor imbricate . . . . . . . . . . 2.6.2 Clase interne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Identificare claselor imbricate . . . . . . . . 2.6.4 Clase anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clase ¸ si metode abstracte . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 2.7.1 Declararea unei clase abstracte 2.7.2 Metode abstracte . . . . . . . . 2.8 Clasa Object . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Orice clas˘ a are o superclas˘ a . . 2.8.2 Clasa Object . . . . . . . . . . 2.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri . . . . 2.10 Tipul de date enumerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 68 68 71 71 71 74 75 77 77 78 82 85 85 87 89 90 91 92 95 95 95 96 97 98 99 99 100 101 103 105 107 108 109 110 110 111

3 Except ¸ii 3.1 Ce sunt except ¸iile ? . . . . . . . . . . . . 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor . . . . 3.3 ”Aruncarea” except ¸iilor . . . . . . . . . . 3.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor . . . . . . 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea 3.4.2 Propagarea erorilor . . . . . . . . 3.4.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor . 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii . . . 3.6 Except ¸ii la execut ¸ie . . . . . . . . . . . . 3.7 Crearea propriilor except ¸ii . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Ce sunt fluxurile? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Clasificarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri . . . . 4.1.4 Metode comune fluxurilor . . . . . . . . . . . . 4.2 Folosirea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Fluxuri primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Fluxuri de procesare . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Crearea unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere . . . . . . . . . . 4.2.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer . . . . . . . . . . . . 4.2.6 Concatenarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor . . . . . . . . . 4.2.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream 4.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Intr˘ ari formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4.4

CUPRINS Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard . . . . . . . . . . . 4.4.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) . . . . . . Clasa File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 112 113 115 117 119

4.5 4.6

5 Interfet ¸e 5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ce este o interfat ¸˘ a? . . . . . . . . . 5.2 Folosirea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Definirea unei interfet ¸e . . . . . . . . 5.2.2 Implementarea unei interfet ¸e . . . . . 5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive . 5.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte . . . . . . . . . . 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e . . . . . . 5.5 Utilitatea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Crearea grupurilor de constante . . . 5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri 5.6 Interfat ¸a FilenameFilter . . . . . . . . . . 5.6.1 Folosirea claselor anonime . . . . . . 5.7 Compararea obiectelor . . . . . . . . . . . . 5.7.1 Interfat ¸a Comparable . . . . . . . . . 5.7.2 Interfat ¸a Comparator . . . . . . . . . 5.8 Adaptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Pachetele standard (J2SDK) . . . 6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet . 6.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e . 6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet 6.1.5 Importul static . . . . . . . . . . 6.1.6 Crearea unui pachet . . . . . . . 6.1.7 Denumirea unui pachet . . . . . . 6.2 Organizarea fi¸ sierelor . . . . . . . . . . . 6.2.1 Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

121 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 124 . 129 . 130 . 132 . 132 . 133 . 134 . 137 . 138 . 139 . 141 . 142 145 145 145 146 147 148 149 150 151 152 152

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.class) 6.2.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor . . . . . . . . 6.2.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) . . . . Arhive JAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Folosirea utilitarului jar . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 154 155 156 157 158 159

6.3

7 Colect ¸ii 7.1 Introducere . . . . . . . . . . 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii . . 7.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor . . 7.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor 7.5 Algoritmi polimorfici . . . . . 7.6 Tipuri generice . . . . . . . . 7.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

161 . 161 . 162 . 166 . 168 . 170 . 171 . 172 177 177 179 180 180 181 183 183 184 187 188 193 194 196

8 Serializarea obiectelor 8.1 Folosirea serializ˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Serializarea tipurilor primitive . . . . . 8.1.2 Serializarea obiectelor . . . . . . . . . . 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream . . . . . . 8.1.4 Clasa ObjectInputStream . . . . . . . 8.2 Obiecte serializabile . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable . 8.2.2 Controlul serializ˘ arii . . . . . . . . . . 8.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor . . . . . . 8.3.1 Controlul versiunilor claselor . . . . . . 8.3.2 Securizarea datelor . . . . . . . . . . . 8.3.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable 8.4 Clonarea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Modelul AWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Componentele AWT . . . . . . . . . . 9.2.2 Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container) 9.3 Gestionarea pozit ¸ion˘ arii . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

199 . 199 . 200 . 202 . 204 . 206 . 207

6 9.3.2 Gestionarul FlowLayout . . . . . . . . . . . 9.3.3 Gestionarul BorderLayout . . . . . . . . . . 9.3.4 Gestionarul GridLayout . . . . . . . . . . . 9.3.5 Gestionarul CardLayout . . . . . . . . . . . 9.3.6 Gestionarul GridBagLayout . . . . . . . . . 9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) . . . Tratarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor . . . . . 9.4.2 Tipuri de evenimente . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime . Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Clasa Window . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Clasa Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Clasa Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4 Clasa FileDialog . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri . . . . . 9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri 9.6.3 Meniuri de context (popup) . . . . . . . . . 9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) . . . . . Folosirea componentelor AWT . . . . . . . . . . . . 9.7.1 Clasa Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.2 Clasa Button . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.3 Clasa Checkbox . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.4 Clasa CheckboxGroup . . . . . . . . . . . . 9.7.5 Clasa Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.6 Clasa List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.7 Clasa ScrollBar . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.8 Clasa ScrollPane . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.9 Clasa TextField . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.10 Clasa TextArea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 211 212 214 218 219 221 224 227 232 232 233 236 239 242 243 246 247 250 250 251 252 253 255 257 259 261 262 263 265

9.4

9.5

9.6

9.7

10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare . . . . . . . . . . . . 10.1.1 Metoda paint . . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Suprafet ¸e de desenare - clasa Canvas 10.2 Contextul grafic de desenare . . . . . . . . . 10.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

269 . 269 . 270 . 271 . 274 . 275

CUPRINS 10.2.2 Primitive grafice . . . . . . . . . . Folosirea fonturilor . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Clasa Font . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Clasa FontMetrics . . . . . . . . . . Folosirea culorilor . . . . . . . . . . . . . . Folosirea imaginilor . . . . . . . . . . . . . 10.5.1 Afi¸ sarea imaginilor . . . . . . . . . 10.5.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor 10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” . 10.5.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG 10.5.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie . . Tip˘ arirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 275 276 277 279 282 286 287 289 291 291 292 293 299 299 299 300 301 304 305 307 310 310 314 316 316 316 319 324 329 332 335 336 336 338 340

10.3

10.4 10.5

10.6

11 Swing 11.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1 JFC . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2 Swing API . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3 Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT . . 11.2 Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ferestre interne . . . . . . . . . . . 11.3 Clasa JComponent . . . . . . . . . . . . . 11.4 Arhitectura modelului Swing . . . . . . . . 11.5 Folosirea modelelor . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tratarea evenimentelor . . . . . . . 11.6 Folosirea componentelor . . . . . . . . . . 11.6.1 Componente atomice . . . . . . . . 11.6.2 Componente pentru editare de text 11.6.3 Componente pentru selectarea unor 11.6.4 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Arbori . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Containere . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Dialoguri . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Desenarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Metode specifice . . . . . . . . . . 11.7.2 Considerat ¸ii generale . . . . . . . . 11.8 Look and Feel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12 Fire de execut ¸ie 12.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Crearea unui fir de execut ¸ie . . . . . . . . 12.2.1 Extinderea clasei Thread . . . . . . 12.2.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie . . . 12.3.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie . . 12.3.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” . 12.3.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie . 12.3.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie . . 12.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator 12.3.6 Monitoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.7 Semafoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.8 Probleme legate de sincronizare . . 12.4 Gruparea firelor de execut ¸ie . . . . . . . . 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” . . 12.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask . . . . . . . .

CUPRINS 343 . 343 . 344 . 345 . 347 . 352 . 355 . 357 . 358 . 362 . 362 . 367 . 369 . 371 . 373 . 376 . 378 383 . 383 . 385 . 387 . 388 . 393 . 397 401 . 401 . 402 . 404 . 406 . 408 . 410 . 412 . 416 . 420 . 421 . 421

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Lucrul cu URL-uri . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Socket-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Comunicarea prin conexiuni . . . . . . . . . 13.5 Comunicarea prin datagrame . . . . . . . . . 13.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i 14 Appleturi 14.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Crearea unui applet simplu . . . . . . . 14.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet . . . . . 14.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul . . . . . 14.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor . . . 14.6 Tag-ul APPLET . . . . . . . . . . . . 14.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi 14.8 Alte metode oferite de clasa Applet . . 14.9 Arhivarea appleturilor . . . . . . . . . 14.10Restrict ¸ii de securitate . . . . . . . . . 14.11Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

440 . . . . 15. . . .3 Interfat ¸a CallableStatement . . . . . . . .4 Realizarea unei conexiuni . . . . . 16. . . . .3. . . 438 . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . .2 Specificarea unei baze de date . . 15. . . . . . . . . . . . .1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie . . . .2 Manipularea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . . . .CUPRINS 15 Lucrul cu baze de date 15. . . 15. . .3. . . . . . 16 Lucrul dinamic cu clase 16. . . . .1 Inregistrarea unui driver . . . . . 442 . . . . . . . 15. . . . . . . 428 . . .3. . . . . . . .4 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor 15. . 15.2. . . . 434 . . . . . . . .2 Conectarea la o baz˘ a de date . . . . . 442 .3 Tipuri de drivere . . . 15. 16. . . . . . . . . . . .1.6 Exemplu simplu . . . . 431 .3. . 15. . . . . . . . . . . . .4 Lucrul cu meta-date .4. . .5 Interfat ¸a ResultSet . 432 . . . . . 423 . . . .1 Interfat ¸a Statement .4. . 15. . . . . . . 445 . . . . . . 16. . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . 15. . . . . . . . . . . . . .1 Interfat ¸a DatabaseMetaData . .2 Mecanismul reflect˘ arii . . . . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . .3. . . . 452 . 15. . . . . . . .2 Interfat ¸a PreparedStatement . . .1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor 16. . .1. . . . 456 . . . .3 Lucrul dinamic cu vectori . . . . .2 JDBC . 9 423 . . . . . . . . . . . .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL . . . . 15. 438 . . 460 . . . . . . 15. . . . . . . . . 15. . 427 . . . . . . . . .2. . . .2. 15. . . . . . . .2. . . .1 Generalit˘ a¸ ti despre baze de date . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Introducere . .2. . . . . 425 . . . . . 437 . . . . . . . . . . . . . 426 .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData . . . . . 15. . . . 443 445 . . . 424 . .3. 430 . 453 . . . . . . . . . 423 . . . . . . .

10 CUPRINS .

care a avut un impact remarcabil asupra ˆ ıntregii comunit˘ a¸ ti a dezvoltatorilor de software.elimin˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor. mo¸ stenirea multipl˘ a ¸ si toate ”facilit˘ a¸ tile” ce pot provoca scrierea unui cod confuz. administrarea automat˘ a a memoriei ¸ si elim11 . • Robustet ¸e . fire de execut ¸ie. etc. robustet ¸e ¸ si nu ˆ ın ultimul rˆ and portabilitate.Capitolul 1 Introducere ˆ ın Java 1. • Simplitate . care l-au transformat ˆ ıntr-un interval de timp atˆ at de scurt ˆ ıntr-una din cele mai pupulare opt ¸iuni pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii.elimin˘ a sursele frecvente de erori ce apar ˆ ın programare prin renunt ¸area la pointeri. s˘ a amintim caracteristicile sale principale. impunˆ andu-se prin calit˘ a¸ ti deosebite cum ar fi simplitate. baze de date. Denumit˘ a init ¸ial OAK. interfat ¸˘ a grafic˘ a.1 Limbajul de programare Java Inainte de a prezenta ˆ ın detaliu aspectele tehnice ale limbajului Java. indiferent de domeniu sau de complexitatea lor.1. tehnologia Java este format˘ a dintr-un limbaj de programare de nivel ˆ ınalt pe baza c˘ aruia sunt construite o serie de platforme destinate implement˘ arii de aplicat ¸ii pentru toate segmentele industriei software. • U¸ surint ¸˘ aˆ ın crearea de aplicat ¸ii complexe ce folosesc programarea ˆ ın ret ¸ea.1 Ce este Java ? Java este o tehnologie inovatoare lansat˘ a de compania Sun Microsystems ˆ ın 1995. 1.

Java este un limbaj independent de platforma de lucru. Mac OS. precum ¸ si diverse programe utilitare. lucru care aduce economii substant ¸iale firmelor dezvoltatoare de aplicat ¸ii. impunerea unor reguli stricte pentru rularea proceselor la distant ¸˘ a. astfel ˆ ıncˆ at viteza de lucru put ¸in mai sc˘ azut˘ a nu va fi un impediment ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii oricˆ at de complexe. Linux. • Este modelat dup˘ a C ¸ si C++. • Portabililtate .de¸ si mai lent decˆ at limbajele de programare care genereaz˘ a executabile native pentru o anumit˘ a platform˘ a de lucru. ce reprezint˘ a seturi de libr˘ arii scrise ˆ ın limbajul Java. Solaris. etc.comportamentul unei aplicat ¸ii Java nu depinde de arhitectura fizic˘ a a ma¸ sinii pe care ruleaz˘ a.1. • Securitate . INTRODUCERE ˆ IN JAVA inarea pierderilor de memorie printr-o procedur˘ a de colectare a obiectelor care nu mai sunt referite. ce ruleaz˘ aˆ ın fundal (”garbage collector”).elimin˘ a complet stilul de programare procedural.2 Platforme de lucru Java Limbajul de programare Java a fost folosit la dezvoltarea unor tehnologii dedicate rezolv˘ arii unor probleme din cele mai diverse domenii. etc. trecerea de la C. • Complet orientat pe obiecte . Aceste tehnologii au fost grupate ˆ ın a¸ sa numitele platforme de lucru. C++ la Java f˘ acˆ andu-se foarte u¸ sor. • Neutralitate arhitectural˘ a . compilatorul Java asigur˘ a o performant ¸˘ a ridicat˘ a a codului de octet ¸i. aceea¸ si aplicat ¸ie rulˆ and f˘ ar˘ a nici o modificare ¸ si f˘ ar˘ a a necesita recompilarea ei pe sisteme de operare diferite cum ar fi Windows. • Este compilat ¸ si interpretat. folosite pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii sau componente destinate unei anume categorii de utilizatori. etc. inclusiv grafic˘ a 3D. furnizˆ and mecanisme stricte de securitate a programelor concretizate prin: verificarea dinamic˘ a a codului pentru detectarea secvent ¸elor periculoase.12 CAPITOLUL 1. aceasta fiind solut ¸ia eficient˘ a pentru obt ¸inerea portabilit˘ a¸ tii.este un limbaj de programare foarte sigur. animat ¸ie. . • Performant ¸˘ a . 1.

etc. De asemenea.com”. Dezavantajul evident este viteza de execut ¸ie redus˘ a.1.5 SDK (Tiger). formate din componente ce trebuie s˘ a ruleze ˆ ın sisteme eterogene. 1. • Compilate: codul surs˘ a al programelor este transformat de compilator ˆ ıntr-un cod ce poate fi executat direct de procesor. Toate distribut ¸iile Java sunt oferite gratuit ¸ si pot fi desc˘ arcate de pe Internet de la adresa ”http://java. Probabil cel mai cunoscute limbaj interpretat este limbajul Basic. pagini JSP.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat In funct ¸ie de modul de execut ¸ie a aplicat ¸iilor. limbajele de programare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • Interpretate: instruct ¸iunile sunt citite linie cu linie de un program numit interpretor ¸ si traduse ˆ ın instruct ¸iuni ma¸ sin˘ a. cu informat ¸iile memorate ˆ ın baze de date distribuite. programarea dispozitivelor mobile este extrem de simpl˘ a.1. platforma de lucru J2ME oferind suportul necesar scrierii de programe dedicate acestui scop. • J2ME (Micro Edition) Folosind Java. vom folosi termenul J2SDK pentru a ne referi la distribut ¸ia standard J2SE 1. CE ESTE JAVA ? 13 • J2SE (Standard Edition) Este platforma standard de lucru ce ofer˘ a suport pentru crearea de aplicat ¸ii independente ¸ si appleturi. oferind cea mai comod˘ a solut ¸ie pentru distribut ¸ia ¸ si actualizarea aplicat ¸iilor Java. Tot aici g˘ asim ¸ si suportul necesar pentru crearea de aplicat ¸ii ¸ si servicii Web. Avantajul acestei solut ¸ii este simplitatea ¸ si faptul c˘ a fiind interpretat˘ a direct sursa programului obt ¸inem portabilitatea. numit cod . • J2EE (Enterprise Edition) Aceast˘ a platform˘ a ofer˘ a API-ul necesar dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii complexe. aici este inclus˘ a¸ si tehnologia Java Web Start ce furnizeaz˘ a o modalitate extrem de facil˘ a pentru lansarea ¸ si instalarea local˘ a a programelor scrise ˆ ın Java direct de pe Web. bazate pe componente cum ar fi servleturi.1. etc. In continuare.sun.

Pentru ca un cod de octet ¸i s˘ a poat˘ a fi executat pe un anumit calculator. Avantajul este execut ¸ia extrem de rapid˘ a. Prin ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM) vom ˆ ınt ¸elege mediul de execut ¸ie al aplicat ¸iilor Java. A¸ sadar vom avea la dispozit ¸ie un compilator responsabil cu transformarea surselor programului ˆ ın a¸ sa numitul cod de octet ¸i. codul de octet ¸i este interpretat de mediul Java ¸ si de aceea poate fi rulat pe orice platform˘ a pe care este instalat˘ a mediul de execut ¸ie Java. Codul de octet ¸i este diferit de codul ma¸ sin˘ a.out. Acest lucru este realizat automat de c˘ atre distribut ¸ia J2SDK. codul compilat ˆ ıntr-un format de nivel sc˘ azut nu poate fi rulat decˆ at pe platforma de lucru pe care a fost compilat. 1. } } .14 CAPITOLUL 1. precum ¸ si un interpretor ce va executa respectivul cod de octet ¸i. INTRODUCERE ˆ IN JAVA ma¸ sin˘ a. Scriererea codului surs˘ a class FirstApp { public static void main( String args[]) { System. programele Java fiind atˆ at interpretate cˆ at ¸ si compilate. In timp ce codul ma¸ sin˘ a este executat direct de c˘ atre procesor ¸ si poate fi folosit numai pe platforma pe care a fost creat. Limbajul Java combin˘ a solut ¸iile amintite mai sus.println("Hello world!"). pe acesta trebuie s˘ a fie instalat˘ a o ma¸ sin˘ a virtual˘ a Java. dezavantajul fiind lipsa portabilit˘ a¸ tii.2 Primul program Crearea oric˘ arei aplicat ¸ii Java presupune efectuarea urm˘ atorilor pa¸ si: 1. Codul ma¸ sin˘ a este reprezentat de o succesiune de instruct ¸iuni specifice unui anumit procesor ¸ si unei anumite platforme de lucru reprezentate ˆ ın format binar astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi executate f˘ ar˘ a a mai necesita nici o prelucrare. Codurile de octet ¸i sunt seturi de instruct ¸iuni care seam˘ an˘ a cu codul scris ˆ ın limbaj de asamblare ¸ si sunt generate de compilator independent de mediul de lucru.

. apelat pentru unitatea de compilare corespunz˘ atoare clasei principale. Clasele aplicat ¸iei se pot gasi fie ˆ ıntr-un singur fi¸ sier. 4.java. 2. se va face ˆ ıntr-o fereastr˘ a sistem.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fi¸ sierul FirstApp. Salvarea fi¸ sierelor surs˘ a Se va face ˆ ın fi¸ siere care au obligatoriu extensia java. fie ˆ ın mai multe. Compilarea aplicat ¸iei Pentru compilare vom folosi compilatorul javac din distribut ¸ia J2SDK. javac FirstApp. Rularea aplicat ¸iei Se face cu interpretorul java. Acestea au extensia . Este recomandat ca fi¸ sierul care cont ¸ine codul surs˘ a al clasei primare s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu cel al clasei. S˘ a presupunem c˘ a am salvat exemplul de mai sus ˆ ın fi¸ sierul C:\intro\FirstApp. ne vom pozit ¸iona ˆ ın directorul ce cont ¸ine fi¸ sierul FirstApp. de¸ si acest lucru nu este obligatoriu.class ¸ si implicit sunt plasate ˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierele surs˘ a. Deoarece interpretorul are ca argument de intrare numele clasei principale ¸ si nu numele unui fi¸ sier.class ¸ si vom apela interpretorul astfel: java FirstApp Rularea unei aplicat ¸ii care nu folose¸ ste interfat ¸˘ a grafic˘ a. Apelul compilatorului se face pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine clasa principal˘ a a aplicat ¸iei sau pentru orice fi¸ sier/fi¸ siere cu extensia java. 3.class. PRIMUL PROGRAM 15 Toate aplicat ¸iile Java cont ¸in o clas˘ a principal˘ a(primar˘ a) ˆ ın care trebuie s˘ a se gaseasc˘ a metoda main.2.1. Compilatorul creeaz˘ a cˆ ate un fi¸ sier separat pentru fiecare clas˘ a a programului. nici o alt˘ a extensie nefiind acceptat˘ a.

etc. ∅.unicode.2 Cuvinte cheie Cuvintele rezervate ˆ ın Java sunt. ∃.class este gre¸ sit! 1. Mathematical. cele din C++ ¸ si au fost enumerate ˆ ın tabelul de mai jos. spre deosebire de ASCII.9 • \u0660 .3. 1.\u22FF : simboluri matematice (∀. Coreean) Mai multe informat ¸ii legate de reprezentarea Unicode pot fi obt ¸inute la adresa ”http://www. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Atent ¸ie Un apel de genul java c:\intro\FirstApp.\u03C9 : simboluri grece¸ sti α − ω • \u2200 .\u9fff : litere din alfabetul Han (Chinez. Currency.3. Japonez. Gothic. Acestea nu pot fi folosite ca nume de clase. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a se pot reprezenta 65536 de semne. referirea la celelalte f˘ acˆ andu-se prin \uxxxx.org”. cˆ ateva exemple de blocuri fiind: Basic Latin.\u0669 : cifre arabic-indic 0 .\u0039 : cifre ISO-Latin 0 .16 CAPITOLUL 1. unde xxxx reprezint˘ a codul caracterului.3 1. etc. . cu cˆ ateva except ¸ii. Arrows.) • \u4e00 . Greek. Mai jos sunt oferite cˆ ateva exemple de caractere Unicode.9 • \u03B1 . Arabic.1 Structura lexical˘ a a limbajului Java Setul de caractere Limbajului Java lucreaz˘ aˆ ın mod nativ folosind setul de caractere Unicode. Musical. unde era posibil˘ a reprezentarea a doar 256 de caractere. O alt˘ a caracteristic˘ a a setului de caractere Unicode este faptul c˘ aˆ ıntreg intervalul de reprezentare a simbolurilor este divizat ˆ ın subintervale numite blocuri. • \u0030 . Primele 256 caractere Unicode corespund celor ASCII. Acesta este un standard internat ¸ional care ˆ ınlocuie¸ ste vechiul set de caractere ASCII ¸ si care folose¸ ste pentru reprezentarea caracterelor 2 octet ¸i.

3.4 Literali Literalii pot fi de urm˘ atoarele tipuri: • Intregi Sunt acceptate 3 baze de numerat ¸ie : baza 10. null nu sunt cuvinte cheie. 1. false. ˆ ıncepˆ and cu o liter˘ a. STRUCTURA LEXICALA 17 interfet ¸e. abstract boolean break byte case catch char class const* continue default do double else extends final finally float for goto* if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while Incepˆ and cu versiunea 1. mai exist˘ a¸ si cuvˆ antul cheie enum. 1.3.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. variabile sau metode. identificatorii nu au voie s˘ a fie identici cu cuvintele rezervate.se reprezint˘ a pe 4 octet ¸i (32 bit ¸i) – lungi .5.3 Identificatori Sunt secvent ¸e nelimitate de litere ¸ si cifre Unicode. Dup˘ a cum am mai spus. . true.3. baza 16 (ˆ ıncep cu caracterele 0x) ¸ si baza 8 (ˆ ıncep cu cifra 0) ¸ si pot fi de dou˘ a tipuri: – normali . dar nu pot fi nici ele folosite ca nume ˆ ın aplicat ¸ii. dar nu sunt folosite.se reprezint˘ a pe 8 octet ¸i (64 bit ¸i) ¸ si se termin˘ a cu caracterul L (sau l). Cuvintele marcate prin ∗ sunt rezervate.

literalii ˆ ıntregi 1 ¸ si 0 nu mai au semnificat ¸ia de adev˘ arat. 3f. Exemple: 1. Secvent ¸ele escape predefinite ˆ ın Java sunt: – ’\b’ : Backspace (BS) – ’\t’ : Tab orizontal (HT) – ’\n’ : Linie nou˘ a (LF) – ’\f’ : Pagin˘ a nou˘ a (FF) – ’\r’ : Inceput de rˆ and (CR) – ’\"’ : Ghilimele – ’\’’ : Apostrof – ’\\’ : Backslash .valoarea logic˘ a de fals.reprezentate pe 64 bit ¸i. Reprezentarea se face fie folosind o liter˘ a. respectiv D sau d pentru valorile duble .18 CAPITOLUL 1. apostrof. Secvent ¸ele escape permit specificarea caracterelor care nu au reprezentare grafic˘ a¸ si reprezentarea unor caractere speciale precum backslash. respectiv false . 2e2. etc. s˘ a fie ˆ ın notat ¸ie exponent ¸ial˘ a sau s˘ a aib˘ a sufixul F sau f pentru valorile normale .valoarea logic˘ a de adev˘ ar. Atent ¸ie Spre deosebire de C++.0. • Logici Sunt reprezentat ¸i de true .reprezentate pe 32 bit ¸i. respectiv fals. 4D. • Caracter Un literal de tip caracter este utilizat pentru a exprima caracterele codului Unicode. fie o secvent ¸˘ a escape scris˘ aˆ ıntre apostrofuri. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Flotant ¸i Pentru ca un literal s˘ a fie considerat flotant el trebuie s˘ a aib˘ a cel put ¸in o zecimal˘ a dup˘ a virgul˘ a.

. --n Evaluarea expresiilor logice se face prin metoda scurtcircuitului: evaluarea se opre¸ ste ˆ ın momentul ˆ ın care valoarea de adev˘ ar a expresiei este sigur determinat˘ a. %. definit˘ aˆ ın pachetul java. • operatori logici: &&(and). n--. cei din C++: • atribuirea: = • operatori matematici: +. orice ¸ sir este de fapt o instant ¸˘ a a clasei String. ||(or). >>> (shift la dreapta f˘ ar˘ a semn) . .6 Operatori Operatorii Java sunt. ^ (xor). Instruct ¸iunile unui program se separ˘ a cu punct ¸ si virgul˘ a. >>. ++. ca ˆ ın exemplul: "Ana " + " are " + " mere ".5 Separatori Un separator este un caracter care indic˘ a sfˆ ar¸ situl unei unit˘ a¸ ti lexicale ¸ si ınceputul alteia.3. Caracterele care formeaz˘ a¸ sirul pot fi caractere grafice sau secvent ¸e escape. !(not) • operatori relat ¸ionali: <. STRUCTURA LEXICALA 19 • S ¸ iruri de caractere Un literal ¸ sir de caractere este format din zero sau mai multe caractere ˆ ıntre ghilimele.3. -. Sirul vid este "". -. <=. != • operatori pe bit ¸i: &(and). Dac˘ a¸ sirul este prea lung el poate fi scris ca o concatenare de sub¸ siruri de dimensiune mai mic˘ a.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. >.3. /. concatenarea ¸ sirurilor realizˆ andu-se cu operatorul +.lang. ==. Este permis˘ a notat ¸ia prescurtat˘ a de forma lval op= rval: x += 2 n -= 3 Exist˘ a operatori pentru autoincrementare ¸ si autodecrementare (post ¸ si pre): x++. cu mici deosebiri. 1. . *. |(or). <=. 1. Dup˘ a cum vom vedea. ++x. ~ (not) • operatori de translat ¸ie: <<.. In Java separatorii sunt urm˘ atorii: ( ) [ ] .

La fel se ˆ ıntampl˘ a cu secvent ¸a // ˆ ın comentarii care incep cu /* sau */.20 CAPITOLUL 1.out. int i = 200. Textul dintre cele dou˘ a secvent ¸e este automat mutat ˆ ın documentat ¸ia aplicat ¸iei de c˘ atre generatorul automat de documentat ¸ie javadoc. (virgul˘ a) folosit pentru evaluarea secvent ¸ial˘ a a operat ¸iilor: int x=0. . long l = (long)i.7 Comentarii In Java exist˘ a trei feluri de comentarii: • Comentarii pe mai multe linii. care incep cu //. • Nu putem introduce comentarii ˆ ın interiorul literalilor caracter sau ¸ sir de caractere. ˆ ınchise ˆ ıntre /* ¸ si */. //widening conversion long l2 = (long)200. //narrowing conversion 1. char c = (char)96. Observat ¸ii: • Nu putem scrie comentarii ˆ ın interiorul altor comentarii. System. int i2 = (int)l2. • Secvent ¸ele /* ¸ si */ pot s˘ a apar˘ a pe o linie dup˘ a secvent ¸a // dar ˆ ı¸ si pierd semnificat ¸ia. int x=10.println(s1 + " are " + x + " " + s2). String s2="mere". • Comentarii pe o singur˘ a linie. ˆ ınchise ˆ ıntre /** ¸ si */.3. y=1. • operatori pentru conversii (cast) : (tip-de-data) int a = (int)’a’. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • operatorul if-else: expresie-logica ? val-true : val-false • operatorul . z=2. • Comentarii pe mai multe linii care ¸ tin de documentat ¸ie. • operatorul + pentru concatenarea ¸ sirurilor: String s1="Ana".

Valoarea unei variabile de acest tip este. care sunt cele uzuale : • aritmetice –ˆ ıntregi: byte (1 octet). Acestea sunt: pointer.1 Tipuri de date ¸ si variabile Tipuri de date In Java tipurile de date se impart ˆ ın dou˘ a categorii: tipuri primitive ¸ si tipuri referint ¸˘ a. ˆ ıns˘ a. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE 21 1. spre deosebire de tipurile primitive. pentru usurint ¸a program˘ arii. double (8) • caracter: char (2 octet ¸i) • logic: boolean (true ¸ si false) In alte limbaje de programare formatul ¸ si dimensiunea tipurilor primitive de date pot depinde de platforma pe care ruleaz˘ a programul. long (8) – reale: float (4 octeti). Vectorii. o referint ¸˘ a (adres˘ a de memorie) c˘ atre valoarea sau mult ¸imea de valori reprezentat˘ a de variabila respectiv˘ a. short (2). Java porne¸ ste de la premiza c˘ a ”orice este un obiect”. orice dependent ¸˘ a de o anumit˘ a platform˘ a specific˘ a fiind eliminat˘ a.4. int (4). Pointerii au fost eliminat ¸i din cauz˘ a c˘ a erau o surs˘ a constant˘ a de erori. mai exist˘ a¸ si a¸ sa numitele tipurile primitive de date. locul lor fiind luat de tipul referint ¸˘ a. In Java acest lucru nu mai este valabil. prin urmare tipurile de date ar trebui s˘ a fie de fapt definite de clase ¸ si toate variabilele ar trebui s˘ a memoreze instant ¸e ale acestor clase (obiecte). clasele ¸ si interfet ¸ele sunt tipuri referint ¸˘ a.4.4 1. iar struct ¸ si union nu ˆ ı¸ si mai au rostul atˆ at timp cˆ at tipurile compuse de date sunt formate ˆ ın Java prin intermediul claselor. . Exist˘ a trei tipuri de date din limbajul C care nu sunt suportate de limbajul Java. struct ¸ si union.1. In principiu acest lucru este adev˘ arat.

char c1=’j’. String bauturaMeaPreferata = "apa". In funct ¸ie de locul ˆ ın care sunt declarate variabilele se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoatele categorii: a. c2=’a’. c4=’a’. Convent ¸ia de numire a variabilelor ˆ ın Java include.. int valoare = 100. Indiferent de tipul lor. variabila2[=valoare2]. • Declararea variabilelor: Tip numeVariabila. pentru a putea fi folosite variabilele trebuie declarate ¸ si. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1.14. • Init ¸ializarea variabilelor: Tip numeVariabila = valoare. c3=’v’. atunci primele litere ale celorlalt ¸i atomi se scriu cu majuscule. . Evident.2 Variabile Variabilele pot fi de tip primitiv sau referint ¸e la obiecte (tip referint ¸˘ a). Exemple: final double PI = 3. declarate ˆ ın interiorul unei clase. long numarElemente = 12345678L... init ¸ializate. vizibile pentru toate metodele clasei respective cˆ at ¸ si pentru alte clase ˆ ın funct ¸ie de nivelul lor de acces (vezi ”Declararea variabilelor membre”). • variabilele care nu sunt constante se scriu astfel: prima liter˘ a mic˘ a iar dac˘ a numele variabilei este format din mai mult ¸i atomi lexicali. eventual. urm˘ atoarele criterii: • variabilele finale (constante) se scriu cu majuscule. final int MINIM=0. • Declararea constantelor: final Tip numeVariabila. printre altele.4. Variabile membre. MAXIM = 10. exist˘ a posibilitatea de a declara ¸ si init ¸ializa mai multe variabile sau constante de acela¸ si tip ˆ ıntr-o singur˘ a instruct ¸iune astfel: Tip variabila1[=valoare1].22 CAPITOLUL 1..

r˘ amˆ an locale corpului ciclului: for(int i=0. for(int d=0. } catch(ArithmeticException e) { System.println(e. i<100. vizibili doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. d++) { c --. Variabile locale. declarate ˆ ıntr-o metod˘ a.getMessage()). Parametrii de la tratarea except ¸iilor (vezi ”Tratarea except ¸iilor”). e. Variabile locale. class Exemplu { //Fiecare variabila corespunde situatiei data de numele ei //din enumerarea de mai sus int a.4. declarate ˆ ıntr-un bloc de cod. i++) { //domeniul de vizibilitate al lui i } i = 101. public void metoda(int b) { a = b. 23 c. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE b. vizibile doar ˆ ın blocul respectiv. d. Parametri metodelor. vizibile doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. } } } Observatii: • Variabilele declarate ˆ ıntr-un for.err. int c = 10. d < 10.1.//incorect • Nu este permis˘ a ascunderea unei variabile: . } try { a = b/c.

case valoare2: . label: 1. INTRODUCERE ˆ IN JAVA int x=1. while.. break. } if (expresie-logica) { . { int x=2.. throw • Alte instruct ¸iuni: break....5 Controlul execut ¸iei Instruct ¸iunile Java pentru controlul execut ¸iei sunt foarte asem˘ an˘ atoare celor din limbajul C ¸ si pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın urm˘ atoarele categorii: • Instruct ¸iuni de decizie: if-else.1 if-else Instruct ¸iuni de decizie if (expresie-logica) { . continue.24 CAPITOLUL 1. //incorect } 1..5.. switch-case • Instruct ¸iuni de salt: for. } else { . } switch-case switch (variabila) { case valoare1: . do-while • Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor: try-catch-finally.. return.

.. j=100 . expresie-logica...5.. CONTROLUL EXECUT ¸ IEI . } Atˆ at la init ¸ializare cˆ at ¸ si ˆ ın pasul de iterat ¸ie pot fi mai multe instruct ¸iuni desp˘ art ¸ite prin virgul˘ a.2 for Instruct ¸iuni de salt for(initializare. } while (expresie-logica).... . i < 100 && j > 0. while while (expresie-logica) { .. 1. } do-while do { . j--) { . default: .5. ....1. i++. pas-iteratie) { //Corpul buclei } for(int i=0. } 25 Variabilele care pot fi testate folosind instruct ¸iunea switch nu pot fi decˆ at de tipuri primitive. break.

} 1. if (j==5) continue eticheta. se pot defini totu¸ si etichete folosite ˆ ın expresii de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta.6. eventual. eticheta: while (i < 10) { System. • numeEticheta: : Define¸ ste o etichet˘ a. while (j < 10) { j++.5.out. returneaz˘ a o valorare. if (j==7) break eticheta. utile pentru a controla punctul de ie¸ sire dintr-o structur˘ a repetitiv˘ a.println("i="+i).3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor Instruct ¸iunile pentru tratarea except ¸iilor sunt try-catch-finally.println("j="+j). j=0. • continue: termina fort ¸at iterat ¸ia curent˘ a a unui ciclu ¸ si trece la urm˘ atoarea iterat ¸ie.out. respectiv throw ¸ si vor fi tratate ˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. System. ca ˆ ınexemplul de mai jos: i=0. De¸ si ˆ ın Java nu exist˘ a goto.1 Vectori Crearea unui vector Crearea unui vector presupune realizarea urm˘ atoarelor etape: .4 Alte instruct ¸iuni • break: p˘ ar˘ ase¸ ste fort ¸at corpul unei structuri repetitive. 1.6 1. } i++.26 CAPITOLUL 1.5. • return [valoare]: termin˘ a o metod˘ a¸ si.

sa-l declar˘ am. Operat ¸iunea de alocare a memoriei. v = new int[10].1. sau Tip numeVector[]. //aloca spatiu pentru 10 caractere: 20 octeti Declararea ¸ si instant ¸ierea unui vector pot fi f˘ acute simultan astfel: Tip[] numeVector = new Tip[nrElemente]. • Instant ¸ierea Declararea unui vector nu implic˘ a¸ si alocarea memoriei necesare pentru ret ¸inerea elementelor. In urma instant ¸ierii vor fi alocat ¸i: nrElemente ∗ dimensiune(T ip) octet ¸i necesari memor˘ arii elementelor din vector. ca ˆ ın exemplele de mai jos: int[] intregi. numit˘ a¸ si instant ¸ierea vectorului. Acest lucru se face prin expresii de forma: Tip[] numeVector. se realizeaz˘ aˆ ıntotdeauna prin intermediul operatorului new. Instant ¸ierea unui vector se va face printr-o expresie de genul: numeVector = new Tip[nrElemente].Pentru a putea utiliza un vector trebuie. ˆ ınainte de toate. String adrese[]. unde nrElemente reprezint˘ a num˘ arul maxim de elemente pe care le poate avea vectorul. //aloca spatiu pentru 10 intregi: 40 octeti c = new char[10]. VECTORI 27 • Declararea vectorului . unde prin dimensiune(T ip) am notat num˘ arul de octet ¸i pe care se reprezint˘ a tipul respectiv. .6.

24.28 CAPITOLUL 1. Nu sunt permise construct ¸ii de genul Tip numeVector[nrElemente]. // a. crearea ¸ si instant ¸ierea unei matrici vor fi realizate astfel: Tip matrice[][] = new Tip[nrLinii][nrColoane]. int v[10]. 1. ˆ ın care este ret ¸inut num˘ arul maxim de elemente al vectorului. int []a = new int[5]. "Verde"}. deci pozit ¸iile unui vector cu n elemente vor fi cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si n − 1.3 Dimensiunea unui vector Cu ajutorul variabilei length se poate afla num˘ arul de elemente al unui vector.6. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se automat ˆ ın funct ¸ie de num˘ a rul de elemente cu care se init ¸ializeaz˘ a vectorul.2 Tablouri multidimensionale In Java tablourile multidimensionale sunt de fapt vectori de vectori. int []factorial = {1. evident dac˘ a este cazul pentru a¸ sa ceva.length are valoarea 5 int m[][] = new int[5][10]. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se doar prin intermediul opearatorului new. Primul indice al unui vector este 0.length are valoarea 10 Pentru a ˆ ınt ¸elege modalitatea de folosire a lui length trebuie ment ¸ionat c˘ a fiecare vector este de fapt o instant ¸˘ a a unei clase iar length este o variabil˘ a public˘ a a acelei clase. . 1. "Galben". matrice[i] este linia i a matricii ¸ si reprezint˘ a un vector cu nrColoane elemente iar matrice[i][j] este elementul de pe linia i ¸ si coloana j . 2. acesta poate fi init ¸ializat.6. 6. De exemplu. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Init ¸ializarea (opt ¸ional) Dup˘ a declararea unui vector. String culori[] = {"Rosu". 120}. adic˘ a elementele sale pot primi ni¸ ste valori init ¸iale. // m[0]. //ilegal //corect 1. In acest caz instant ¸ierea nu mai trebuie facut˘ a explicit. int v[] = new int[10].

arraycopy. 4} • binarySearch .6. fie cu ajutorul metodei System. . java. // Varianta 1 for(int i=0. 2. i<a. 3. VECTORI 29 1.1.Arrays. de complexitate O(n log (n)). i++) b[i] = a[i].sorteaz˘ a ascendent un vector.clasa Arrays In Java s-a pus un accent deosebit pe implementarea unor structuri de date ¸ si algoritmi care s˘ a simplifice proceseul de crearea a unui algoritm. programatorul trebuind s˘ a se concentreze pe aspectele specifice problemei abordate.length. 1.sort(v). // Varianta 2 System. a.length).c˘ autarea binar˘ a a unei anumite valori ˆ ıntr-un vector sortat. // Nu are efectul dorit b = a. 1. ca ˆ ın exemplele de mai jos. 4}. 4. 3. b. folosind un algoritm de tip QuickSort performant.Arrays ofer˘ a diverse metode foarte utile ˆ ın lucrul cu vectori cum ar fi: • sort .5 Sortarea vectorilor .util.6. int b[] = new int[4]. Clasa java. 0. int v[]={3. fie element cu element.arraycopy(a. 2}. int a[] = {1.util. 2. o atribuire de genul b = a are alt˘ a semnificat ¸ie decˆ at copierea elementelor lui a ˆ ın b ¸ si nu poate fi folosit˘ aˆ ın acest scop. 0. Dup˘ a cum vom vedea. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1.4 Copierea vectorilor Copierea elementelor unui vector a ˆ ıntr-un alt vector b se poate face.6.

1. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • equals . insert.de altfel. Astfel de obiecte descriu vectori eterogeni.care prezint˘ a o particularitate a clasei String fat ¸a de restul claselor Java referitoare la instant ¸ierea obiectelor sale. ¸ si vor fi studiat ¸i ˆ ın capitolul ”Colect ¸ii”. ale c˘ aror elemente au tipul Object. 1. altfel va fi declarat de tip StringBuffer.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni Implement˘ ari ale vectorilor cu num˘ ar variabil de elemente sunt oferite de clase specializate cum ar fi Vector sau ArrayList din pachetul java.atribuie fiec˘ arui element din vector o valoare specificat˘ a. . ’c’}. reverse.6. un obiect de tip String sau un obiect de tip StringBuffer. cea mai folosit˘ a modalitate de a lucra cu ¸ siruri este prin intermediul clasei String. char data[] = {’a’. care are ¸ si unele particularit˘ a¸ ti fat ¸˘ a de restul claselor menite s˘ a simplifice cˆ at mai mult folosirea ¸ sirurilor de caractere. String s = new String(data). Observat ¸i prima variant˘ a de declarare a ¸ sirului s din exemplul de mai sus . un ¸ sir de caractere poate fi reprezentat printr-un vector format din elemente de tip char. cum ar fi: append. String s = new String("abc").testarea egalit˘ a¸ tii valorilor a doi vectori (au acelea¸ si num˘ ar de elemente ¸ si pentru fiecare indice valorile corespunz˘ atoare din cei doi vectori sunt egale) • fill . Uzual.7 S ¸ iruri de caractere In Java. Diferent ¸a principal˘ aˆ ıntre aceste clase este c˘ a StringBuffer pune la dispozit ¸ie metode pentru modificarea cont ¸inutului ¸ sirului.30 CAPITOLUL 1. Dac˘ a un ¸ sir de caractere este constant (nu se dore¸ ste schimbarea cont ¸inutului s˘ a pe parcursul execut ¸iei programului) atunci el va fi declarat de tipul String. Exemple echivalente de declarare a unui ¸ sir: String s = "abc". ’b’. cea mai folosit˘ a . delete. Clasa StringBuffer va fi utilizat˘ a predominant ˆ ın aplicat ¸ii dedicate proces˘ arii textelor cum ar fi editoarele de texte.util.

String x = "a" + 1 + "b" Pentru a l˘ amuri put ¸in lucrurile. ˆ ın sensul c˘ a permite concatenarea ¸ sirurilor cu obiecte de orice tip care au o reprezentare de tip ¸ sir de caractere. append("b"). primul + fiind operatorul matematic de adunare iar al doilea +.8. . sunt cˆ ateva exemple: System. String s2 = "123". Mai jos.append("a"). cum ar fi Mac OS. In Java. Atent ¸ie Programele care folosesc argumente de la linia de comand˘ a nu sunt 100% pure Java.˘ 31 1. ceea ce execut˘ a compilatorul atunci cˆ and ˆ ıntˆ alne¸ ste o secvent ¸˘ a de genul String x = "a" + 1 + "b" este: String x = new StringBuffer(). String s1 = "abc" + "xyz".append(1). ˆ ın cazul ¸ sirurilor de tip StringBuffer. String s3 = s1 + s2.1 Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a Transmiterea argumentelor O aplicat ¸ie Java poate primi oricˆ ate argumente de la linia de comanda ˆ ın momentul lans˘ arii ei. S ¸ irul s=1+2+"a"+1+2 va avea valoarea "3a12". operatorul de concatenare + este extrem de flexibil. 1. cel de concatenare a ¸ sirurilor.out.toString() Atent ¸ie ˆ ıns˘ a la ordinea de efectuare a operat ¸iilor.8 1. deoarece unele sisteme de operare. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA Concatenarea ¸ sirurilor de caractere se face prin intermediul operatorului + sau. Aceste argumente sunt utile pentru a permite utilizatorului s˘ a specifice diverse opt ¸iuni legate de funct ¸ionarea aplicat ¸iei sau s˘ a furnizeze anumite date init ¸iale programului.8. folosind metoda append.length + " elemente").print("Vectorul v are" + v. nu au ˆ ın mod normal linie de comand˘ a.

aplicat ¸ia va fi lansat˘ a astfel: java Sortare persoane. Pentru a ordona fi¸ sierul "persoane. Vectoru args este instant ¸iat cu un num˘ ar de elemente egal cu num˘ arul argumentelor primite de la linia de comand˘ a. atunci el trebuie pus ˆ ıntre ghilimele.32 CAPITOLUL 1. Acesta este primit de aplicat ¸ie ca parametru al metodei main. ˆ ın cazul ˆ ın care exist˘ a. Reamintim c˘ a formatul metodei main din clasa principal˘ a este: public static void main (String args[]) Vectorul args primit ca parametru de metoda main va cont ¸ine toate argumentele transmise programului de la linia de comand˘ a. argn] In cazul ˆ ın care sunt mai multe. .2 Primirea argumentelor In momentul lans˘ arii unei aplicat ¸ii interpretorul parcurge linia de comand˘ a cu care a fost lansat˘ a aplicat ¸tia ¸ si. De exemplu. 1.8. argumentele trebuie separate prin spat ¸ii iar dac˘ a unul dintre argumente cont ¸ine spat ¸ii.txt".txt". formatul general pentru lansarea unei aplicat ¸ii care prime¸ ste argumente de la linia de comand˘ a este: java NumeAplicatie [arg0 arg1 . INTRODUCERE ˆ IN JAVA Argumentele de la linia de comand˘ a sunt introduse la lansarea unei aplicat ¸ii. . In cazul apelului java Sortare persoane. s˘ a presupunem c˘ a aplicat ¸ia Sortare ordoneaz˘ a lexicografic (alfabetic) liniile unui fi¸ sier ¸ si prime¸ ste ca argument de intrare numele fi¸ sierului pe care s˘ a ˆ ıl sorteze. pentru a afla num˘ arul de argumente primite de program este suficient s˘ a afl˘ am dimensiunea vectorului args prin intermediul atributului length: . transmite programului argumentele specificate sub forma unui vector de ¸ siruri. A¸ sadar. fiind specificate dup˘ a numele aplicat ¸iei ¸ si separate prin spat ¸iu.txt A¸ sadar. Evident. o aplicat ¸ie poate s˘ a nu primeasc˘ a nici un argument sau poate s˘ a ignore argumentele primite de la linia de comand˘ a.txt vectorul args va cont ¸ine un singur element pe prima s˘ a pozit ¸ie: args[0]="persoane.

//exista sigur String prenume. i < args. ca ˆ ın exemplul de mai jos: public class Salut { public static void main (String args[]) { if (args. vectorul primit de metoda main nu cont ¸ine pe prima pozit ¸ie numele aplicat ¸iei.println("Salut " + nume + " " + prenume). System. s˘ a afi¸ seze un mesaj de avertizare sau s˘ a foloseasc˘ a ni¸ ste valori implicite. //termina aplicatia } String nume = args[0]. . ˆ ın caz contrar. S˘ a consider˘ aˆ ın continuare un exemplu simplu ˆ ın care se dore¸ ste afi¸ sarea pe ecran a argumentelor primite de la linia de comand˘ a: public class Afisare { public static void main (String[] args) { for (int i = 0. else prenume = "". vor ap˘ area except ¸ii (erori) de tipul ArrayIndexOutOfBoundsException. i++) System.out. este necesar s˘ a test˘ am dac˘ a programul a primit argumentele de la linia de comand˘ a necesare pentru funct ¸ionarea sa ¸ si.length == 0) { System. adic˘ a a clasei ˆ ın care se gase¸ ste metoda main.println(args[i]). } In cazul ˆ ın care aplicat ¸ia presupune existent ¸a unor argumente de la linia de comand˘ a.out. ˆ ıns˘ a acestea nu au fost transmise programului la lansarea sa.exit(-1). } } Spre deosebire de limbajul C. ˆ ıntrucˆ at ˆ ın Java numele aplicat ¸iei este chiar numele clasei principale.length.println("Numar insuficient de argumente!").out. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA public static void main (String args[]) { int numarArgumente = args. Din acest motiv.length >= 1) prenume = args[1]. if (args. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”.length .8. //valoare implicita System.˘ 33 1.

argumentele fiind trimise de la linia de comand˘ a sub forma: java Power "1.8.println("Rezultat=" + Math. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”.3 Argumente numerice Argumentele de la linia de comand˘ a sunt primite sub forma unui vector de ¸ siruri (obiecte de tip String).out.parseInt(args[1]). . In cazul ˆ ın care unele dintre acestea reprezint˘ a valori numerice ele vor trebui convertite din ¸ siruri ˆ ın numere. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Un apel de genul java Afisare Hello Java va produce urm˘ atorul rezultat (aplicat ¸ia a primit 2 argumente): Hello Java Apelul java Afisare "Hello Java" va produce ˆ ıns˘ a alt rezultat (aplicat ¸ia a primit un singur argument): Hello Java 1. Acest lucru se realizeaz˘ a cu metode de tipul parseTipNumeric aflate ˆ ın clasa corespunzatoare tipului ˆ ın care vrem s˘ a facem conversia: Integer.parseDouble(args[0]). S˘ a consider˘ am. putere)).5" "2" //ridica 1. System. etc. c˘ a aplicat ¸ia Power ridic˘ a un numar real la o putere ˆ ıntreag˘ a.5 la puterea 2 Conversia celor dou˘ a argumente ˆ ın numere se va face astfel: public class Power { public static void main(String args[]) { double numar = Double. de exemplu.34 } } CAPITOLUL 1. } } Metodele de tipul parseTipNumeric pot produce except ¸ii (erori) de tipul NumberFormatException ˆ ın cazul ˆ ın care ¸ sirul primit ca parametru nu reprezint˘ a un numar de tipul respectiv. Double. Float.pow(numar. int putere = Integer.

crearea obiectelor se realizeaz˘ a prin instant ¸ierea unei clase ¸ si implic˘ a urm˘ atoarele lucruri: • Declararea Presupune specificarea tipului acelui obiect. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea apar sub forma: 35 .Capitolul 2 Obiecte ¸ si clase 2. • Init ¸ializarea Se realizeaz˘ a prin intermediul constructorilor clasei respective. ca ˆ ın orice limbaj de programare orientat-obiect. Parantezele rotunde de dup˘ a numele clasei indic˘ a faptul c˘ a acolo este de fapt un apel la unul din constructorii clasei ¸ si nu simpla specificare a numelui clasei. NumeClasa numeObiect.1 2. Mai general. numeObiect = new NumeClasa(). Init ¸ializarea este de fapt parte integrant˘ a a procesului de instant ¸iere.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect Crearea obiectelor In Java. cu alte cuvinte specificarea clasei acestuia (vom vedea c˘ a tipul unui obiect poate fi ¸ si o interfat ¸˘ a). ˆ ın sensul c˘ a imediat dup˘ a alocarea memoriei ca efect al operatorului new este apelat constructorul specificat.1. • Instant ¸ierea Se realizeaz˘ a prin intermediul operatorului new ¸ si are ca efect crearea efectiv˘ a a obiectului cu alocarea spat ¸iului de memorie corespunz˘ ator.

int y. 0. 100.0). OBIECTE S ¸ I CLASE numeObiect = new NumeClasa([argumente constructor]). int inaltime) Rectangle(int x. r2. 0. cu condit ¸ia s˘ a existe un constructor al clasei respective care s˘ a accepte parametrii respectivi. De exemplu. clasa Rectangle are urm˘ atorii constructori: public public public public public public Rectangle() Rectangle(int latime. caz ˆ ın care etapa de declarare a referint ¸ei obiectului nu mai este prezent˘ a: Rectangle patrat = new Rectangle(new Point(0. int latime. 100. Dup˘ a cum observ˘ am ˆ ın al doilea caz. r1 = new Rectangle(). Obiecte anonime Este posibil˘ a¸ si crearea unor obiecte anonime care servesc doar pentru init ¸ializarea altor obiecte. Dimension dimensiune) Declararea. definite de coordonatele colt ¸ului stˆ anga sus (originea) ¸ si l˘ a¸ timea. 200). Rectangle r1. new Dimension(100. r2 = new Rectangle(0.36 CAPITOLUL 2. init ¸ializarea se poate face ¸ si cu anumit ¸i parametri. ˆ ın care declar˘ am ¸ si instant ¸iem dou˘ a obiecte din clasa Rectangle. clas˘ a ce descrie suprafet ¸e grafice rectangulare. Fiecare clas˘ a are un set de constructori care se ocup˘ a cu init ¸ializare obiectelor nou create. 100). int latime. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea obiectului pot ap˘ area pe aceea¸ si linie (cazul cel mai uzual): Rectangle patrat = new Rectangle(0. int inaltime) Rectangle(Point origine. In primul caz Rectangle() este un apel c˘ atre constructorul clasei Rectangle care este responsabil cu init ¸ializarea obiectului cu valorile implicite. 100)). . respectiv ˆ ın˘ alt ¸imea. int inaltime) Rectangle(Point origine) Rectangle(Point origine. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.

Rectangle patrat = new Rectangle(0.out.variabila De exemplu clasa Rectangle are variabilele publice x. //schimba originea patrat. //afiseaza 100 patrat. Rectangle patrat. //schimba originea Accesul la variabilele unui obiect se face ˆ ın conformitate cu drepturile de acces pe care le ofer˘ a variabilele respective celorlalte clase. el poate fi folosit ˆ ın urm˘ atoarele sensuri: aflarea unor informat ¸ii despre obiect. origin.2 Folosirea obiectelor Odat˘ a un obiect creat. Referirea valorii unei variabile se face prin obiect. 20).x = 10. //schimba dimensiunea Se observ˘ a c˘ a valorile variabilelor pot fi modificate indirect prin intermediul metodelor sale. //Eroare .width).1. Alocarea memoriei se face doar la apelul operatorului new.y = 20. patrat.setSize(200. Aceste lucruri se realizeaza prin aflarea sau schimbarea valorilor variabilelor sale.lipseste instantierea 2. 200). 20). patrat.˘ AL UNUI OBIECT 2.println(patrat. patrat. schimbarea st˘ arii sale sau executarea unor act ¸iuni.1. width. pentru fiecare variabil˘ a care descrie starea .origin = new Point(10. respectiv prin apelarea metodelor sale. System. height. (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) Apelul unei metode se face prin obiect. In schimb. 100. 300). Aflarea valorilor acestor variabile sau schimbarea lor se face prin construct ¸ii de genul: Rectangle patrat = new Rectangle(0.metoda([parametri]).setLocation(10. CICLUL DE VIAT ¸A 37 Spat ¸iul de memorie nu este pre-alocat Declararea unui obiect nu implic˘ a sub nici o form˘ a alocarea de spat ¸iu de memorie pentru acel obiect.x = 10. 100. 200). y. //schimba originea patrat. 0. Programarea orientat˘ a obiect descurajeaz˘ a folosirea direct˘ a a variabilelor unui obiect deoarece acesta poate fi adus ˆ ın st˘ ari inconsistente (ireale). 0.

scaneaz˘ a dinamic memoria ocupat˘ a de programul Java aflat ˆ ın execut ¸ie ¸ si marcheaz˘ a acele obiecte care au referint ¸e directe sau indirecte. Cum funct ¸ioneaz˘ a colectorul de gunoaie ? Colectorul de gunoaie este un proces de prioritate scazut˘ a care se execut˘ a periodic. //metoda setter //metoda setSize poate sa testeze daca noile valori sunt //corecte si sa valideze sau nu schimbarea lor 2. //stare inconsistenta patrat. OBIECTE S ¸ I CLASE obiectului trebuie s˘ a existe metode care s˘ a permit˘ a schimbarea/aflarea valorilor variabilelor sale. sau metode setter .setSize(-100. simultan cu interpretorul Java. respectiv getVariabila.1. Acest proces pus la dispozit ¸ie de platforma Java de lucru se nume¸ ste garbage collector (colector de gunoi). ruleaz˘ a¸ si un proces care se ocup˘ a cu distrugerea obiectelor care nu mai sunt folosite. In Java programatorul nu mai are responsabilitatea distrugerii obiectelor sale ˆ ıntrucˆ at. atunci cˆ and variabila respectiv˘ a iese din domeniul s˘ au de vizibilitate. -200).38 CAPITOLUL 2. ˆ ın momentul rul˘ arii unui program. Practica a demonstrat c˘ a aceast˘ a tehnic˘ a este una din principalele furnizoare de erori ce duc la funct ¸ionarea defectuoas˘ a a programelor.3 Distrugerea obiectelor Multe limbaje de programare impun ca programatorul s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a obiectelor create ¸ si s˘ a le distrug˘ aˆ ın mod explicit atunci cˆ and nu mai este nevoie de ele. • explicit. Acestea se numesc metode de accesare. Un obiect este eliminat din memorie de procesul de colectare atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a la acesta. cu alte cuvinte s˘ a administreze singur memoria ocupat˘ a de obiectele sale. dac˘ a atribuim variabilei respective valoare null.getter ¸ si au numele de forma setVariabila. . Referint ¸ele (care sunt de fapt variabile) sunt distruse dou˘ a moduri: • natural. cele care au r˘ amas nemarcate sunt eliminate automat din memorie. Dup˘ a ce toate obiectele au fost parcurse.width = -100. prescurtat gc. de exemplu la terminarea metodei ˆ ın care ea a fost declarat˘ a. patrat.

2 2. apelˆ and metoda de finalizare a obiectului respectiv.. f˘ ar˘ a a fort ¸a ˆ ıns˘ a pornirea procesului. distruge referint ¸ele c˘ atre alte obiecte (pentru a u¸ ssura sarcina colectorului de gunoaie). ˆ ın timpul finaliz˘ arii un obiect ˆ ı¸ si inchide fisierele ¸ si socket-urile folosite.2.2. Declararea unei clase respect˘ a urm˘ atorul format general: [public][abstract][final]class NumeClasa [extends NumeSuperclasa] [implements Interfata1 [. Interfata2 . (vezi ”Clasa Object”) Atent ¸ie Nu confundati metoda finalize din Java cu destructorii din C++. Finalizare Inainte ca un obiect s˘ a fie eliminat din memorie. cealalt˘ a modalitate fiind prin intermediul interfet ¸elor. procesul gc d˘ a acelui obiect posibilitatea ”s˘ a curet ¸e dup˘ a el”. etc. ]] { // Corpul clasei } A¸ sadar. Metoda finalize nu are rolul de a distruge obiectul ci este apelat˘ a automat ˆ ınainte de eliminarea obiectului respectiv din memorie. prima parte a declarat ¸iei o ocup˘ a modificatorii clasei. Uzual. CREAREA CLASELOR 39 Apelul metodei gc din clasa System sugereaz˘ a ma¸ sinii virtuale Java s˘ a ”depun˘ a eforturi” ˆ ın recuperarea memoriei ocupate de obiecte care nu mai sunt folosite. 2.2. Codul pentru finalizarea unui obiect trebuie scris ˆ ıntr-o metod˘ a special˘ a numita finalize a clasei ce descrie obiectul respectiv.1 Crearea claselor Declararea claselor Clasele reprezint˘ a o modalitate de a introduce noi tipuri de date ˆ ıntr-o aplicat ¸ie Java.. Ace¸ stia sunt: .

2 Extinderea claselor Spre deosebire de alte limbaje de programare orientate-obiect. Evident. r˘ ad˘ acina acestuia fiind clasa Object. ale c˘ aror nume trebuie separate prin virgul˘ a. toate clasele din directorul curent sunt considerate a fi ˆ ın acela¸ si pachet). faptul c˘ a respectiva clas˘ a este subclas˘ a a unei alte clase cu numele NumeSuperclasa sau/¸ si c˘ a implementeaz˘ a una sau mai multe interfet ¸e. O clas˘ a declarat˘ a cu public poate fi folosit˘ a din orice alt˘ a clas˘ a. o clas˘ a poate fi folosit˘ a doar de clasele aflate ˆ ın acela¸ si pachet(libr˘ arie) cu clasa respectiv˘ a (dac˘ a nu se specific˘ a un anume pachet. ˆ ın felul acesta nu s-ar mai putea realiza obiectivul limbajului Java ca un program care a trecut compilarea s˘ a nu mai fie susceptibil de nici o eroare. A¸ sadar. Declarare claselor finale are dou˘ a scopuri: – securitate: unele metode pot a¸ stepta ca parametru un obiect al unei anumite clase ¸ si nu al unei subclase. • abstract Declar˘ a o clas˘ a abstract˘ a (¸ sablon). Object este singura clas˘ a care nu are p˘ arinte. dar tipul exact al unui obiect nu poate fi aflat cu exactitate decat ˆ ın momentul executiei. o clas˘ a poate avea oricˆ ati mo¸ stenitori (subclase). – programare ˆ ın spririt orientat-obiect: O clasa ”perfect˘ a” nu trebuie s˘ a mai aib˘ a subclase. . fiind folosit˘ a doar pentru a crea un model comun pentru o serie de subclase. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) • final Declar˘ a c˘ a respectiva clas˘ a nu poate avea subclase. de unde rezult˘ a c˘ a mult ¸imea tuturor claselor definite ˆ ın Java poate fi vazut˘ a ca un arbore. Dup˘ a numele clasei putem specifica.2. Java permite doar mo¸ stenirea simpl˘ a. indiferent de pachetul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste. dac˘ a este cazul. O clas˘ a abstract˘ a nu poate fi instant ¸iat˘ a. fiind foarte important˘ aˆ ın modul de lucru cu obiecte si structuri de date ˆ ın Java. 2.40 CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE • public Implicit. ceea ce ˆ ıneamn˘ a c˘ a o clas˘ a poate avea un singur p˘ arinte (superclas˘ a).

• Declararea unor clase imbricate (interne).} // A este superclasa clasei B // B este o subclasa a clasei A 41 O subclas˘ a mo¸ stene¸ ste de la p˘ arintele s˘ au toate variabilele ¸ si metodele care nu sunt private. urmˆ and ca implementare s˘ a fie facut˘ aˆ ın afara ei. init ¸ializarea variabilelor de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca variabile membre).2.. Implementarea metodelor unei clase trebuie s˘ a se fac˘ a obligatoriu ˆ ın corpul clasei.. • Declararea ¸ si implementarea metodelor de instant ¸a ¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca metode membre).2.2. // C++ class A { void metoda1(). Cont ¸inutul acestuia este format din: • Declararea ¸ si. CREAREA CLASELOR Extinderea unei clase se realizeaz˘ a folosind cuvˆ antul cheie extends: class B extends A {. Spre deosebire de C++. 2. eventual. • Declararea ¸ si implementarea constructorilor.3 Corpul unei clase Corpul unei clase urmeaz˘ a imediat dup˘ a declararea clasei ¸ si este cuprins ˆ ıntre acolade. nu este permis˘ a doar declararea metodei ˆ ın corpul clasei. int metoda2() { // Implementare } } A::metoda1() { // Implementare } .

f˘ ar˘ a a exista posibilitatea aparit ¸iei vreunei ambiguit˘ a¸ ti din punctul de vedere al compilatorului. nu returneaz˘ a nici o valoare ¸ si sunt folosit ¸i pentru init ¸ializarea obiectelor acelei clase ˆ ın momentul instant ¸ierii lor. 2. dovedind un stil ineficient de progamare. OBIECTE S ¸ I CLASE Variabilele unei clase pot avea acela¸ si nume cu metodele clasei.2. class A { int A. Acest lucru este ˆ ıns˘ a total nerecomandat dac˘ a ne gˆ andim din perspectiva lizibilit˘ a¸ tii (clarit˘ a¸ tii) codului. void A() {}. class NumeClasa { [modificatori] NumeClasa([argumente]) { // Constructor . care poate fi chiar numele clasei. // Corect pentru compilator // Nerecomandat ca stil de programare } Atent ¸ie Variabilele ¸ si metodele nu pot avea ca nume un cuvˆ ant cheie Java.4 Constructorii unei clase Constructorii unei clase sunt metode speciale care au acela¸ si nume cu cel al clasei.42 // Java class A { void metoda1(){ // Implementare } void metoda2(){ // Implementare } } CAPITOLUL 2.

CREAREA CLASELOR } } 43 O clas˘ a poate avea unul sau mai mult ¸i constructori care trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a difere prin lista de argumente primite. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a apel˘ am explicit constructorul unei clase folosim expresia this( argumente ). Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a atunci cˆ and sunt implementat ¸i mai mult ¸i constructori pentru o clas˘ a. y. double w1. } Dreptunghi() { // Constructor fara argumente x=0. f˘ ar˘ a . y=0. } } Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. h=h1.out.println("Instantiere dreptunghi"). In felul acesta sunt permise diverse tipuri de init ¸ializ˘ ari ale obiectelor la crearea lor. System. System. pentru a nu repeta secvent ¸ele de cod scrise deja la constructorii cu mai multe argumente (mai generali). double h1) { // Cel mai general constructor x=x1. y=0. System. y=y1. } Dreptunghi(double w1. ˆ ın funct ¸ie de num˘ arul parametrilor cu care este apelat constructorul.println("Instantiere dreptunghi"). double y1. Mai eficient.out. S˘ a consider˘ am ca exemplu declararea unei clase care descrie not ¸iunea de dreptunghi ¸ si trei posibili constructori pentru aceasta clas˘ a. h.println("Instantiere dreptunghi"). w=w1. w.2. care apeleaz˘ a constructorul corespunz˘ ator (ca argumente) al clasei respective. w=0. h=h1. w=w1. Dreptunghi(double x1.out. h=0. double h1) { // Constructor cu doua argumente x=0.2. class Dreptunghi { double x.

w=w1.44 CAPITOLUL 2. double h1) { this(0. derivat˘ a din clasa Dreptunghi: class Patrat extends Dreptunghi { Patrat(double x. double h1) { // Implementam doar constructorul cel mai general x=x1. y. 0). w1. double y. } Dreptunghi(double w1. 0. // Apelam constructorul superclasei } } Atent ¸ie Apelul explcit al unui constructor nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-un alt constructor si trebuie s˘ a fie prima instruct ¸iune din constructorul respectiv.println("Instantiere dreptunghi"). Dreptunghi(double x1. // Apelam constructorul cu 4 argumente } Dreptunghi() { this(0. double w1.out. System. d. w. h. // Apelam constructorul cu 2 argumente } } Dintr-o subclas˘ a putem apela explicit constructorii superclasei cu expresia super( argumente ). double d) { super(x. y. clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: class Dreptunghi { double x. h=h1. y=y1. double y1. h1). d). S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clasa Patrat. . OBIECTE S ¸ I CLASE a repeta acelea¸ si secvent ¸e de cod ˆ ın tot ¸i constructorii (cum ar fi afi¸ sarea mesajului ”Instantiere dreptunghi”).

// Constructor cu 3 argumente Cerc(double x. In cazul ˆ ın care scriem o clas˘ a care nu are declarat nici un constructor. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o eroare la compilare.2. . 0. care nu prime¸ ste nici un argument ¸ si care nu face nimic. w. y. r. double r) { . Din acest motiv.. 100). // Corect (a fost generat constructorul implicit) Cerc c. care are mai mult de un argument. sistemul ˆ ıi creeaz˘ a automat un constructor implicit. fiecare constructor al clasei fiu va trebui s˘ a aib˘ a un constructor cu aceea¸ si signatur˘ a ˆ ın p˘ arinte sau s˘ a apeleze explicit un constructor al clasei extinse folosind expresia super([argumente]). double y. S˘ a consider˘ am. Deci prezent ¸a constructorilor ˆ ın corpul unei clase nu este obligatorie. // Eroare la compilare ! c = new Cerc(0. } S˘ a consider˘ am acum dou˘ a instant ¸ieri ale claselor de mai sus: Dreptunghi d = new Dreptunghi(). urm˘ atoarele declarat ¸ii de clase: class Dreptunghi { double x. instant ¸ierea unui obiect din clasa extins˘ a implic˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa p˘ arinte. ca exemplu. CREAREA CLASELOR 45 Constructorul implicit Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. }. y. // Varianta corecta In cazul mo¸ stenirii unei clase. atunci constructorul implicit (f˘ ar˘ a nici un argument) nu va mai fi furnizat implicit de c˘ atre sistem. c = new Cerc().2. // Nici un constructor } class Cerc { double x.. Dac˘ aˆ ıns˘ a scriem un constructor pentru o clas˘ a. h.

de¸ si acest lucru nu este impus de c˘ atre compilator.} } class B extends A { // Corect B() {super(2). protected. O astfel de clas˘ a poate cont ¸ine metode publice (numite ”factory methods”) care s˘ a fie responsabile cu crearea obiectelor.2. A(int x) { this.} C(int x) {super. • public In orice alt˘ a clas˘ a se pot crea instant ¸e ale clasei respective.x = x. OBIECTE S ¸ I CLASE Constructorii unei clase pot avea urm˘ atorii modificatori de acces: public. • protected Doar ˆ ın subclase pot fi create obiecte de tipul clasei respective.x = x.} } class C extends A { // Eroare la compilare ! C() {super.46 class A { int x=1. • private In nici o alt˘ a clas˘ a nu se pot instant ¸ia obiecte ale acestei clase. • implicit Doar ˆ ın clasele din acela¸ si pachet se pot crea instant ¸e ale clasei respective.x = x.5 Declararea variabilelor Variabilele membre ale unei clase se declar˘ a de obicei ˆ ınaintea metodelor. controlˆ and ˆ ın felul acesta diverse aspecte legate de instant ¸ierea clasei respective.} B(int x) {super.x = 2. .} } CAPITOLUL 2. private ¸ si cel implicit. 2.

volatile Exemple de declarat ¸ii de variabile membre: class Exemplu { double x. CREAREA CLASELOR class NumeClasa { // Declararea variabilelor // Declararea metodelor } 47 Variabilele membre ale unei clase se declar˘ aˆ ın corpul clasei ¸ si nu ˆ ın corpul unei metode. protected static int n. } . Declararea unei variabile presupune specificarea urm˘ atoarelor lucruri: • numele variabilei • tipul de date al acesteia • nivelul de acces la acea variabila din alte clase • dac˘ a este constant˘ a sau nu • dac˘ a este variabil˘ a de instant ¸˘ a sau de clas˘ a • alt ¸i modificatori Generic. public String s = "abcd". private Point p = new Point(10. transient. o variabil˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] Tip numeVariabila [ = valoareInitiala ]. fiind vizibile ˆ ın toate metodele respectivei clase. private (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. Variabilele declarate ˆ ın cadrul unei metode sunt locale metodei respective.2. final. unde un modificator poate fi : • un modificator de acces : public. 10). final static long MAX = 100000L.2. protected.

numele variabilelor finale se scriu cu litere mari. cu alte cuvinte este folosit pentru declararea constantelor. • final Indic˘ a faptul c˘ a valoarea variabilei nu mai poate fi schimbat˘ a. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o variabil˘ a este variabil˘ a de clas˘ a ¸ si nu de instant ¸˘ a. // Corect MAX = 200.141. // Eroare la compilare ! Prin convent ¸ie. static int variabilaClasa. ˆ ın sensul c˘ a valoarea unei variabile nu trebuie specificat˘ a neap˘ arat la declararea ei (ca ˆ ın exemplul de mai sus).14 .. pentru a specifica ce variabile membre ale unui obiect nu particip˘ a la serializare. ci poate fi specificat˘ a¸ si ulterior ˆ ıntr-un constructor. class Test { final int MAX. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) int variabilaInstanta ..48 CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o variabil˘ a. Test() { MAX = 100. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratati ˆ ıntr-o sect ¸iune separata: ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. dup˘ a care ea nu va mai putea fi modificat˘ a. // Eroare la compilare ! } } • transient Este folosit la serializarea obiectelor. final double PI = 3. (vezi ”Serializarea obiectelor”) . . PI = 3. Folosirea lui final aduce o flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu constante.

2. } A(int x) { this.out. } B(int x) { super(x).2.x = x. la obiectul propriu-zis (this). } } class B extends A { B() { this(0). Dup˘ a cum am v˘ azut. Este o facilitate avansat˘ a a limbajului Java.metoda(). . respectiv la instant ¸a p˘ arintelui (super). } void metoda() { super. System. Sunt folosite ˆ ın general pentru a rezolva conflicte de nume prin referirea explicit˘ a a unei variabile sau metode membre.println(x). respectiv ai superclasei class A { int x. } void metoda() { x ++. A() { this(0).2. CREAREA CLASELOR 49 • volatile Este folosit pentru a semnala compilatorului s˘ a nu execute anumite optimiz˘ ari asupra membrilor unei clase. ˆ ın cadrul unui obiect. utilizate sub form˘ a de metode au rolul de a apela constructorii corespunz˘ atori ca argumente ai clasei curente.2.6 this ¸ si super Sunt variabile predefinite care fac referint ¸a.

abstract. } } CAPITOLUL 2. private (vezi ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static.out. • abstract Permite declararea metodelor abstracte. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) void metodaInstanta(). o metod˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] TipReturnat numeMetoda ( [argumente] ) [throws TipExceptie1. final. static void metodaClasa()... metodele se pot g˘ asi doar ˆ ın cadrul claselor.3 2.println(x). Intrucˆ at Java este un limbaj de programare complet orientat-obiect. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o metod˘ a este de clas˘ a¸ si nu de instant ¸˘ a. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. native.50 System. O metod˘ a abstract˘ a este o metod˘ a care nu are implementare ¸ si trebuie obligatoriu s˘ a fac˘ a parte dintr-o clas˘ a abstract˘ a.1 Implementarea metodelor Declararea metodelor Metodele sunt responsabile cu descrierea comportamentului unui obiect. .3. protected. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratat ¸i ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) .] { // Corpul metodei } unde un modificator poate fi : • un specificator de acces : public. synchronized S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o metod˘ a. Generic. TipExceptie2.

} }// Eroare la compilare ! • native In cazul ˆ ın care avem o libr˘ arie important˘ a de funct ¸ii scrise ˆ ın alt limbaj de programare. IMPLEMENTAREA METODELOR 51 • final Specific˘ a faptul c˘ a acea metoda nu mai poate fi supradefinit˘ aˆ ın subclasele clasei ˆ ın care ea este definit˘ a ca fiind final˘ a. indiferent de facultatea la care sunt. student ¸ilor unei universit˘ a¸ ti trebuie s˘ a li se calculeze media finala. class Student { .. } class StudentInformatica extends Student { float calcMedie(float note[]. acestea pot fi refolosite din programele Java. fiind critic˘ a pentru consistent ¸a st˘ arii unui obiect. ˆ ın funct ¸ie de notele obt ¸inute la examene. float ponderi[]) { . } . Tehnologia care permite acest lucru se nume¸ ste JNI (Java Native Interface) ¸ si permite asocierea dintre metode Java declarate cu native ¸ si metode native scrise ˆ ın limbajele de programare ment ¸ionate.2.3. (vezi ”Fire de executie”) . Are ca efect construirea unui monitor care nu permite executarea metodei. De exemplu. cum ar fi C. Acest lucru este util dac˘ a respectiva metod˘ a are o implementare care nu trebuie schimbat˘ a sub nici o form˘ aˆ ın subclasele ei. la un moment dat.. • synchronized Este folosit ˆ ın cazul ˆ ın care se lucreaz˘ a cu mai multe fire de execut ¸ie iar metoda respectiv˘ a gestioneaz˘ a resurse comune. ˆ ın aceea¸ si manier˘ a.00.. final float calcMedie(float note[].. float ponderi[]) { return 10. decˆ at unui singur fir de execut ¸ie. C++ ¸ si limbajul de asamblare...

2 Tipul returnat de o metod˘ a Metodele pot sau nu s˘ a returneze o valoare la terminarea lor. care trebuie s˘ a apar˘ aˆ ın toate situat ¸iile de terminare a funct ¸iei.out. altfel va fi furnizat˘ a o eroare la compilare.2. Tipul returnat poate fi atˆ at un tip primitiv de date sau o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. orice atribuire care implic˘ a pierderi de date este tratat˘ a de compilator ca eroare.println("rezultat"). In general. OBIECTE S ¸ I CLASE 2.. valoarea returnat˘ a la terminarea funct ¸iei trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu acel tip sau un subtip al s˘ au.3.sqrt(x). In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu returneaz˘ a nimic atunci trebuie obligatoriu specificat cuvˆ antul cheie void ca tip returnat: public void afisareRezultat() { System..52 CAPITOLUL 2. } private void deseneaza(Shape s) { . return.println("Argument negativ !").out. int metoda() { return 1. } Dac˘ a o metod˘ a trebuie s˘ a returneze o valoare acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul instruct ¸iunii return. double radical(double x) { if (x >= 0) return Math. else { System. // Eroare } int metoda() { . // Eroare la compilare // Lipseste return pe aceasta ramura } } In cazul ˆ ın care ˆ ın declarat ¸ia funct ¸iei tipul returnat este un tip primitiv de date.

Tipul de date al unui argument poate fi orice tip valid al limbajului Java. if (.. // Corect } Patrat metoda2( ) { Poligon p = new Poligon().2. // Corect } 53 Dac˘ a valoarea returnat˘ a este o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase.3.3.. TipReturnat metoda([Tip1 arg1. // Corect } 2.. if (. IMPLEMENTAREA METODELOR return (int)1. atunci clasa obiectului returnat trebuie s˘ a coincid˘ a sau s˘ a fie o subclas˘ a a clasei specificate la declararea metodei. atˆ at tip primitiv cˆ at ¸ si tip referint ¸˘ a. Patrat t = new Patrat(). Patrat t = new Patrat(). // Corect else return t. Tip2 arg2.) return p.. // Eroare else return t. // Corect } double metoda() { return (float)1.. fie clasa Poligon ¸ si subclasa acesteia Patrat.2. Poligon metoda1( ) { Poligon p = new Poligon().]) Exemplu: .) return p..3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a Signatura unei metode este dat˘ a de numarul ¸ si tipul argumentelor primite de acea metod˘ a. . De exemplu.

pentru a fi apelate. this. la revenirea din metod˘ a variabila are aceea¸ si valoare ca ˆ ınaintea apelului.x = x. } } In Java argumentele sunt trimise doar prin valoare (pass-by-value). ˆ ıns˘ a pot fi trimise referint ¸e la obiecte care s˘ a cont ¸in˘ a implementarea acelor metode. ˆ ın Java nu pot fi trimise ca parametri ai unei metode referint ¸e la alte metode (funct ¸ii).5. Cˆ and argumentul este de tip referint ¸˘ a. int raza) { this. . int varsta.raza = raza. Numele argumentelor primite trebuie s˘ a difere ˆ ıntre ele ¸ si nu trebuie s˘ a coincid˘ a cu numele nici uneia din variabilele locale ale metodei. class Cerc { int x. metoda nu-i poate schimba valoarea decˆ at local (ˆ ın cadrul metodei). float salariu) // String este tip referinta // int si float sunt tipuri primitive Spre deosebire de alte limbaje. modific˘ arile f˘ acute ˆ ın cadrul metodei fiind pierdute. ˆ ın Java o metod˘ a nu putea primi un num˘ ar variabil de argumente. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a apelul unei metode trebuia s˘ a se fac˘ a cu specificarea exact˘ a a numarului ¸ si tipurilor argumentelor. OBIECTE S ¸ I CLASE void adaugarePersoana(String nume. caz ˆ ın care diferent ¸ierea dintre ele se va face prin intermediul variabile this. Acest lucru ˆ ınseamn˘ a c˘ a metoda recept ¸ioneaz˘ a doar valorile variabilelor primite ca parametri. y. metoda nu poate schimba valoarea referint ¸ei obiectului. Cˆ and argumentul are tip primitiv de date. public Cerc(int x. atunci el trebuie s˘ a fie neaparat de tip referint ¸˘ a. this.y = y. dac˘ a dorim ca o metod˘ a s˘ a schimbe starea (valoarea) unui argument primit. Vom analiza ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a modalitate de specificare a unui num˘ ar variabil de argumente pentru o metod˘ a. A¸ sadar. ˆ ıns˘ a poate apela metodele acelui obiect ¸ si poate modifica orice variabil˘ a membr˘ a accesibil˘ a. Pot ˆ ıns˘ a s˘ a coincid˘ a cu numele variabilelor membre ale clasei. Pˆ ana la aparit ¸ia versiunii 1. raza.54 CAPITOLUL 2. int y.

raza.2. valy = y. param. . y. IMPLEMENTAREA METODELOR 55 De exemplu. y. s˘ a consider˘ am clasa Cerc descris˘ a anterior ˆ ın care dorim s˘ a implement˘ am o metod˘ a care s˘ a returneze parametrii cercului. } class Cerc { private int x.raza = raza. metoda nu realizeaz˘ a nimic pentru c˘ a nu poate schimba valorile variabilelor primite ca argumente.y = y. de¸ si nu ˆ ıi schimb˘ am valoarea (valoarea sa este adresa de memorie la care se gase¸ ste ¸ si nu poate fi schimbat˘ a). In concluzie. param. } } Aceast˘ a metod˘ a nu va realiza lucrul propus ˆ ıntrucˆ at ea prime¸ ste doar valorile variabilelor valx. raza. valy ¸ si valr ¸ si nu referint ¸e la ele (adresele lor de memorie). raza. // Varianta incorecta: class Cerc { private int x. int valr) { // Metoda nu are efectul dorit! valx = x.3. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a le poat˘ a modifica valorile.x = x. Pentru a rezolva lucrul propus trebuie s˘ a definim o clas˘ a suplimentar˘ a care s˘ a descrie parametrii pe care dorim s˘ a-i afl˘ am: // Varianta corecta class Param { public int x. int valy. y. } } Argumentul param are tip referint ¸˘ a¸ si. valr = raza. public void aflaParametri(int valx. public void aflaParametri(Param param) { param.

metoda("Hello"...out. . Pentru a afla ˆ ıns˘ a valorile variabilelor care descriu starea unui obiect se folosesc metode de tip getter ˆ ınsot ¸ite de metode setter care s˘ a permit˘ a schimbarea st˘ arii obiectului: class Cerc { private int x. Metoda de mai jos afi¸ seaz˘ a argumentele primite. public int getX() { return x. exist˘ a posibilitate de a declara metode care s˘ a primeasc˘ a un num˘ ar variabil de argumente.56 CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE putem schimba starea obiectului. Varianta de mai sus a fost dat˘ a pentru a clarifica modul de trimitere a argumentelor unei metode. ˆ ın funct ¸ie de apelul metodei.. i++) System. Tipul argumentelor poate fi referint ¸˘ a sau primitiv.x = x. args) args reprezint˘ a un vector avˆ and tipul specificat ¸ si instant ¸iat cu un num˘ ar variabil de argumente. } 2.. raza.. "Java". } public void setX(int x) { this. i<args. 1..4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente Incepˆ and cu versiunea 1. care pot fi de orice tip: void metoda(Object .. adic˘ a informat ¸ia propriu-zis˘ a cont ¸inut˘ a de acesta. } .. y.println(args[i]).. } .5 a limbajului Java. metoda("Hello"). Noutatea const˘ a ˆ ın folosirea simbolului .3.. args) { for(int i=0..length. sintaxa unei astfel de metode fiind: [modificatori] TipReturnat metoda(TipArgumente .5).

2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR

57

2.3.5

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor sunt dou˘ a concepte extrem de utile ale program˘ arii orientate obiect, cunoscute ¸ si sub denumirea de polimorfism, ¸ si se refer˘ a la: • supraˆ ıncarcarea (overloading) : ˆ ın cadrul unei clase pot exista metode cu acela¸ si nume cu condit ¸ia ca signaturile lor s˘ a fie diferite (lista de argumente primite s˘ a difere fie prin num˘ arul argumentelor, fie prin tipul lor) astfel ˆ ıncˆ at la apelul funct ¸iei cu acel nume s˘ a se poat˘ a stabili ˆ ın mod unic care dintre ele se execut˘ a. • supradefinirea (overriding): o subclas˘ a poate rescrie o metod˘ a a clasei p˘ arinte prin implementarea unei metode cu acela¸ si nume ¸ si aceea¸ si signatur˘ a ca ale superclasei. class A { void metoda() { System.out.println("A: metoda fara parametru"); } // Supraincarcare void metoda(int arg) { System.out.println("A: metoda cu un parametru"); } } class B extends A { // Supradefinire void metoda() { System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } O metod˘ a supradefinit˘ a poate s˘ a: • ignore complet codul metodei corespunz˘ atoare din superclas˘ a (cazul de mai sus): B b = new B(); b.metoda(); // Afiseaza "B: metoda fara parametru"

58

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE • extind˘ a codul metodei p˘ arinte, executˆ and ˆ ınainte de codul propriu ¸ si funct ¸ia p˘ arintelui: class B extends A { // Supradefinire prin extensie void metoda() { super.metoda(); System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } . . . B b = new B(); b.metoda(); /* Afiseaza ambele mesaje: "A: metoda fara parametru" "B: metoda fara parametru" */

O metod˘ a nu poate supradefini o metod˘ a declarat˘ a final˘ aˆ ın clasa p˘ arinte. Orice clas˘ a care nu este abstract˘ a trebuie obligatoriu s˘ a supradefineasc˘ a metodele abstracte ale superclasei (dac˘ a este cazul). In cazul ˆ ın care o clas˘ a nu supradefine¸ ste toate metodele abstracte ale p˘ arintelui, ea ˆ ıns˘ a¸ si este abstract˘ a¸ si va trebui declarat˘ a ca atare. In Java nu este posibil˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.

2.4

Modificatori de acces

Modificatorii de acces sunt cuvinte rezervate ce controleaz˘ a accesul celorlate clase la membrii unei clase. Specificatorii de acces pentru variabilele ¸ si metodele unei clase sunt: public, protected, private ¸ si cel implicit (la nivel de pachet), iar nivelul lor de acces este dat ˆ ın tabelul de mai jos: Specificator Clasa Sublasa Pachet Oriunde private X protected X X* X public X X X X implicit X X

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

59

A¸ sadar, dac˘ a nu este specificat nici un modificator de acces, implicit nivelul de acces este la nivelul pachetului. In cazul ˆ ın care declar˘ am un membru ”protected” atunci accesul la acel membru este permis din subclasele clasei ˆ ın care a fost declarat dar depinde ¸ si de pachetul ˆ ın care se gase¸ ste subclasa: dac˘ a sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul este permis, dac˘ a nu sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul nu este permis decˆ at pentru obiecte de tipul subclasei. Exemple de declarat ¸ii: private int secretPersonal; protected String secretDeFamilie; public Vector pentruToti; long doarIntrePrieteni; private void metodaInterna(); public String informatii();

2.5

Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a

O clas˘ a Java poate cont ¸ine dou˘ a tipuri de variabile ¸ si metode : • de instant ¸˘ a: declarate f˘ ar˘ a modificatorul static, specifice fiec˘ arei instant ¸e create dintr-o clas˘ a¸ si • de clas˘ a: declarate cu modificatorul static, specifice clasei.

2.5.1

Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Cˆ and declar˘ am o variabil˘ a membr˘ a f˘ ar˘ a modificatorul static, cum ar fi x ˆ ın exemplul de mai jos: class Exemplu { int x ; //variabila de instanta } se declar˘ a de fapt o variabil˘ a de instant ¸˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a la fiecare creare a unui obiect al clasei Exemplu sistemul aloc˘ a o zon˘ a de memorie separat˘ a pentru memorarea valorii lui x. Exemplu o1 = new Exemplu(); o1.x = 100;

60

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Exemplu o2 = new Exemplu(); o2.x = 200; System.out.println(o1.x); // Afiseaza 100 System.out.println(o2.x); // Afiseaza 200

A¸ sadar, fiecare obiect nou creat va putea memora valori diferite pentru variabilele sale de instant ¸˘ a. Pentru variabilele de clas˘ a (statice) sistemul aloc˘ a o singur˘ a zon˘ a de memorie la care au acces toate instant ¸ele clasei respective, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a dac˘ a un obiect modific˘ a valoarea unei variabile statice ea se va modifica ¸ si pentru toate celelalte obiecte. Deoarece nu depind de o anumit˘ a instant ¸a ˘a unei clase, variabilele statice pot fi referite ¸ si sub forma: NumeClasa.numeVariabilaStatica class Exemplu { int x ; // Variabila de static long n; // Variabila de } . . . Exemplu o1 = new Exemplu(); Exemplu o2 = new Exemplu(); o1.n = 100; System.out.println(o2.n); o2.n = 200; System.out.println(o1.n); System.out.println(Exemplu.n); // o1.n, o2.n si Exemplu.n sunt

instanta clasa

// Afiseaza 100 // Afiseaza 200 // Afiseaza 200 referinte la aceeasi valoare

Init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a se face o singur˘ a dat˘ a, la ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei respective, ¸ si este realizat˘ a prin atribuiri obi¸ snuite: class Exemplu { static final double PI = 3.14; static long nrInstante = 0; static Point p = new Point(0,0); }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

61

2.5.2

Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Similar ca la variabile, metodele declarate f˘ ar˘ a modificatorul static sunt metode de instant ¸˘ a iar cele declarate cu static sunt metode de clas˘ a (statice). Diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a tipuri de metode este urm˘ atoarea: • metodele de instant ¸˘ a opereaz˘ a atˆ at pe variabilele de instant ¸˘ a cˆ at ¸ si pe cele statice ale clasei; • metodele de clas˘ a opereaz˘ a doar pe variabilele statice ale clasei. class Exemplu { int x ; // Variabila de instanta static long n; // Variabila de clasa void metodaDeInstanta() { n ++; // Corect x --; // Corect } static void metodaStatica() { n ++; // Corect x --; // Eroare la compilare ! } } Intocmai ca ¸ si la variabilele statice, ˆ ıntrucˆ at metodele de clas˘ a nu depind de starea obiectelor clasei respective, apelul lor se poate face ¸ si sub forma: NumeClasa.numeMetodaStatica Exemplu.metodaStatica(); // Corect, echivalent cu Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaStatica(); // Corect, de asemenea Metodele de instant ¸˘ a nu pot fi apelate decˆ at pentru un obiect al clasei respective: Exemplu.metodaDeInstanta(); // Eroare la compilare ! Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaDeInstanta(); // Corect

62

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

2.5.3

Utilitatea membrilor de clas˘ a

Membrii de clas˘ a sunt folosit ¸i pentru a pune la dispozit ¸ie valori ¸ si metode independente de starea obiectelor dintr-o anumita clas˘ a.

Declararea eficient˘ a a constantelor S˘ a consider˘ am situat ¸ia cˆ and dorim s˘ a declar˘ am o constant˘ a. class Exemplu { final double PI = 3.14; // Variabila finala de instanta } La fiecare instant ¸iere a clasei Exemplu va fi rezervat˘ a o zon˘ a de memorie pentru variabilele finale ale obiectului respectiv, ceea ce este o risip˘ aˆ ıntrucˆ at aceste constante au acelea¸ si valori pentru toate instant ¸ele clasei. Declararea corect˘ a a constantelor trebuie a¸ sadar facut˘ a cu modificatorii static ¸ si final, pentru a le rezerva o singur˘ a zon˘ a de memorie, comun˘ a tuturor obiectelor: class Exemplu { static final double PI = 3.14; // Variabila finala de clasa }

Num˘ ararea obiectelor unei clase Num˘ ararea obiectelor unei clase poate fi f˘ acut˘ a extrem de simplu folosind o variabil˘ a static˘ a¸ si este util˘ aˆ ın situat ¸iile cˆ and trebuie s˘ a control˘ am diver¸ si parametri legat ¸i de crearea obiectelor unei clase. class Exemplu { static long nrInstante = 0; Exemplu() { // Constructorul este apelat la fiecare instantiere nrInstante ++; } }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

63

Implementarea funct ¸iilor globale Spre deosebire de limbajele de programare procedurale, ˆ ın Java nu putem avea funct ¸ii globale definite ca atare, ˆ ıntrucˆ at ”orice este un obiect”. Din acest motiv chiar ¸ si metodele care au o funct ¸ionalitate global˘ a trebuie implementate ˆ ın cadrul unor clase. Acest lucru se va face prin intermediul metodelor de clas˘ a (globale), deoarece acestea nu depind de starea particular˘ a a obiectelor din clasa respectiv˘ a. De exemplu, s˘ a consider˘ am funct ¸ia sqrt care extrage radicalul unui num˘ ar ¸ si care se g˘ ase¸ ste ˆ ın clasa Math. Dac˘ a nu ar fi fost funct ¸ie de clas˘ a, apelul ei ar fi trebuit f˘ acut astfel (incorect, de altfel): // Incorect ! Math obj = new Math(); double rad = obj.sqrt(121); ceea ce ar fi fost extrem de nepl˘ acut... Fiind ˆ ıns˘ a metod˘ a static˘ a ea poate fi apelat˘ a prin: Math.sqrt(121) . A¸ sadar, funct ¸iile globale necesare unei aplicat ¸ii vor fi grupate corespunz˘ ator ˆ ın diverse clase ¸ si implementate ca metode statice.

2.5.4

Blocuri statice de init ¸ializare

Variabilele statice ale unei clase sunt init ¸ializate la un moment care precede prima utilizare activ˘ a a clasei respective. Momentul efectiv depinde de implementarea ma¸ sinii virtuale Java ¸ si poart˘ a numele de init ¸ializarea clasei. Pe lˆ ang˘ a setarea valorilor variabilelor statice, ˆ ın aceast˘ a etap˘ a sunt executate ¸ si blocurile statice de init ¸ializare ale clasei. Acestea sunt secvent ¸e de cod de forma: static { // Bloc static de initializare; ... } care se comport˘ a ca o metod˘ a static˘ a apelat˘ a automat de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a. Variabilele referite ˆ ıntr-un bloc static de init ¸ializare trebuie s˘ a fie obligatoriu de clas˘ a sau locale blocului: public class Test { // Declaratii de variabile statice

64 static int x = 0, y, z;

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

// Bloc static de initializare static { System.out.println("Initializam..."); int t=1; y = 2; z = x + y + t; } Test() { /* La executia constructorului variabilele de clasa sunt deja initializate si toate blocurile statice de initializare au fost obligatoriu executate in prealabil. */ ... } }

2.6
2.6.1

Clase imbricate
Definirea claselor imbricate

O clas˘ a imbricat˘ a este, prin definit ¸ie, o clas˘ a membr˘ a a unei alte clase, numit˘ a ¸ si clas˘ a de acoperire. In funct ¸ie de situat ¸ie, definirea unei clase interne se poate face fie ca membru al clasei de acoperire - caz ˆ ın care este accesibil˘ a tuturor metodelor, fie local ˆ ın cadrul unei metode. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaImbricata1 { // Clasa membru } void metoda() { class ClasaImbricata2 { // Clasa locala metodei } }

2.6. CLASE IMBRICATE }

65

Folosirea claselor imbricate se face atunci cˆ and o clas˘ a are nevoie ˆ ın implementarea ei de o alt˘ a clas˘ a¸ si nu exist˘ a nici un motiv pentru care aceasta din urm˘ a s˘ a fie declarat˘ a de sine st˘ at˘ atoare (nu mai este folosit˘ a nic˘ aieri). O clas˘ a imbricat˘ a are un privilegiu special fat ¸˘ a de celelalte clase ¸ si anume acces nerestrict ¸ionat la toate variabilele clasei de acoperire, chiar dac˘ a acestea sunt private. O clas˘ a declarat˘ a local˘ a unei metode va avea acces ¸ si la variabilele finale declarate ˆ ın metoda respectiv˘ a. class ClasaDeAcoperire{ private int x=1; class ClasaImbricata1 { int a=x; } void metoda() { final int y=2; int z=3; class ClasaImbricata2 { int b=x; int c=y; int d=z; // Incorect } } } O clas˘ a imbricat˘ a membr˘ a (care nu este local˘ a unei metode) poate fi referit˘ a din exteriorul clasei de acoperire folosind expresia ClasaDeAcoperire.ClasaImbricata A¸ sadar, clasele membru pot fi declarate cu modificatorii public, protected, private pentru a controla nivelul lor de acces din exterior, ˆ ıntocmai ca orice variabil˘ a sau metod˘ a mebr˘ a a clasei. Pentru clasele imbricate locale unei metode nu sunt permi¸ si acest ¸i modificatori. Toate clasele imbricate pot fi declarate folosind modificatorii abstract ¸ si final, semnificat ¸ia lor fiind aceea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul claselor obi¸ snuite.

o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a imbricat˘ a ale carei instant ¸e nu pot exista decˆ at ˆ ın cadrul instant ¸elor clasei de acoperire ¸ si care are acces direct la tot ¸i membrii clasei sale de acoperire.class ¸ si care cont ¸in toate informat ¸iile despre clasa respectiv˘ a.. } } Diferent ¸ierea acestor denumiri se face deoarece: • o ”clas˘ a imbricat˘ a” reflect˘ a relat ¸ia sintactic˘ a a dou˘ a clase: codul unei clase apare ˆ ın interiorul codului altei clase.2 Clase interne Spre deosebire de clasele obi¸ snuite.6.66 CAPITOLUL 2. o clas˘ a imbricat˘ a poate fi declarat˘ a static˘ a sau nu. Pentru clasele imbricate aceste unit˘ a¸ ti de compilare sunt denumite astfel: numele clasei de acoperire.6.. In general. 2.. cele mai folosite clase imbricate sunt cele interne. class ClasaDeAcoperire{ .. • o ”clas˘ a intern˘ a” reflect˘ a relat ¸ia dintre instant ¸ele a dou˘ a clase. } static class ClasaImbricataStatica { . ˆ ın sensul c˘ a o instant ¸a a unei clase interne nu poate exista decat ˆ ın cadrul unei instant ¸e a clasei de acoperire. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. care sunt fi¸ siere avˆ and numele clasei respective ¸ si extensia . urmat de simbolul ’$’ apoi de numele clasei imbricate.3 Identificare claselor imbricate Dup˘ a cum ¸ stim orice clas˘ a produce la compilare a¸ sa numitele ”unit˘ a¸ ti de compilare”. A¸ sadar. class ClasaInterna { . O clas˘ a imbricat˘ a nestatic˘ a se nume¸ ste clasa intern˘ a.. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaInterna1 {} class ClasaInterna2 {} } ..

Exemple de folosire a claselor anonime vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfet ¸e”. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE Pentru exemplul de mai sus vor fi generate trei fi¸ siere: ClasaDeAcoperire. ce implementeaz˘ a obiecte pentru descrierea numerelor de un anumit tip.. clasa Number reprezint˘ a un concept abstract ¸ si nu vom putea instant ¸ia obiecte de acest tip . ClasaAcoperire.6. ˆ ın pachetul java. Intr-un program nu avem ˆ ıns˘ a nevoie de numere generice ci de numere de un anumit tip: ˆ ıntregi.$n.. Integer..4 Clase anonime Exist˘ a posibilitatea definirii unor clase imbricate locale.2.lang exist˘ a clasa abstract˘ a Number care modeleaz˘ a conceptul generic de ”num˘ ar”. utilizate doar pentru instant ¸ierea unui obiect de un anumit tip. Clasa Number serve¸ ste ca superclas˘ a pentru clasele concrete Byte. Fi¸ sierele rezultate ˆ ın urma compil˘ arii claselor anonime vor avea numele de forma ClasaAcoperire. reale.vom folosi ˆ ın schimb subclasele sale. precum ¸ si extensiv ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna2. A¸ sadar. unde n este num˘ arul de clase anonime definite ˆ ın clasa respectiv˘ a de acoperire. Astfel de clase se numesc clase anonime ¸ si sunt foarte utile ˆ ın situat ¸ii cum ar fi crearea unor obiecte ce implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a sau extind o anumit˘ a clas˘ a abstract˘ a. etc.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna1. Long ¸ si Short. // Corect .$1. De exemplu. // Eroare Integer intreg = new Integer(10). f˘ ar˘ a nume. Float. Double. Number numar = new Number(). 2.7 Clase ¸ si metode abstracte Uneori ˆ ın proiectarea unei aplicat ¸ii este necesar s˘ a reprezent˘ am cu ajutorul claselor concepte abstracte care s˘ a nu poat˘ a fi instant ¸iate ¸ si care s˘ a foloseasc˘ a doar la dezvoltarea ulterioar˘ a a unor clase ce descriu obiecte concrete.. 2.class 67 In cazul ˆ ın care clasele imbricate au la rˆ andul lor alte clase imbricate (situat ¸ie mai put ¸in uzual˘ a) denumirea lor se face dup˘ a aceea¸ si regul˘ a: ad˘ augarea unui ’$’ ¸ si apoi numele clasei imbricate.7.

o clas˘ a declarat˘ a astfel nu ar avea nici o utilitate. abstract class ClasaAbstracta { abstract void metodaAbstracta(). 2. dar nu poate specifica modificatorul final.7.7.1 Declararea unei clase abstracte Declararea unei clase abstracte se face folosind cuvˆ antul rezervat abstract: [public] abstract class ClasaAbstracta [extends Superclasa] [implements Interfata1. accesul implicit fiind la nivel de pachet.. altfel va fi furnizat˘ ao eroare de compilare. OBIECTE S ¸ I CLASE 2.2 Metode abstracte Spre deosebire de clasele obi¸ snuite care trebuie s˘ a furnizeze implement˘ ari pentru toate metodele declarate. combinat ¸ia abstract final fiind semnalat˘ a ca eroare la compilare .] { // Declaratii uzuale // Declaratii de metode abstracte } O clas˘ a abstract˘ a poate avea modificatorul public.f˘ ar˘ a nici o implementare. . Metodele fara nici o implementare se numesc metode abstracte ¸ si pot ap˘ area doar ˆ ın clase abstracte. // Corect void metoda(). o clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine metode f˘ ar˘ a nici o implementare.de altfel.68 CAPITOLUL 2. la care se adaug˘ a declarat ¸ii de metode abstracte . In fat ¸a unei metode abstracte trebuie s˘ a apar˘ a obligatoriu cuvˆ antul cheie abstract.. O clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine acelea¸ si elemente membre ca o clas˘ a obi¸ snuit˘ a. Interfata2. o clas˘ a abstract˘ a poate pune la dispozit ¸ia subclaselor sale un model complet pe care trebuie s˘ a-l implementeze. // Eroare } In felul acesta. furnizˆ and chiar implementarea unor metode comune tuturor claselor ¸ si l˘ asˆ and explicitarea altora .

} . y. Implementarea clasei abstracte GraphicObject ar putea ar˘ ata astfel: abstract class GraphicObject { // Stari comune private int x.. private Color color = Color. • Obiecte grafice: linii. dimensiunea.black. Metodele abstracte vor fi folosite pentru implementarea comportamentului specific fiec˘ arui obiect. etc. .. curbe Bezier. } public void setColor(Color color) { this. etc • Comportament: mutare. // Metode comune public void setX(int x) { this.y = y. cum ar fi schimbarea originii. desenare.. } . colorare. cum ar fi desenarea iar cele obi¸ snuite pentru comportamentul comun tuturor. culoarea. dreptunghiuri.. // Metode abstracte abstract void draw().color = color. etc • St˘ ari comune: pozit ¸ia(originea)..x = x. redimensionare. Pentru a folosi st˘ arile ¸ si comportamentele comune acestor obiecte ˆ ın avantajul nostru putem declara o clas˘ a generic˘ a GraphicObject care s˘ a fie superclas˘ a pentru celelalte clase.2. Un exemplu elocvent de folosire a claselor ¸ si metodelor abstracte este descrierea obiectelor grafice ˆ ıntr-o manier˘ a orientat˘ a-obiect.7. . CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE 69 fiec˘ arei subclase ˆ ın parte. cercuri.. } public void setY(int y) { this.

OBIECTE S ¸ I CLASE O subclas˘ a care nu este abstract˘ a a unei clase abstracte trebuie s˘ a furnizeze obligatoriu implement˘ ari ale metodelor abstracte definite ˆ ın superclas˘ a. • Orice clas˘ a care are o metod˘ a abstract˘ a trebuie declarat˘ a ca fiind abstract˘ a. } } Legat de metodele abstracte... In API-ul oferit de platforma de lucru Java sunt numeroase exemple de ierarhii care folosesc la nivelele superioare clase abstracte.. AbstractSet.. OutputStream: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe octet ¸i • AbstractList. mai trebuie ment ¸ionate urm˘ atoarele: • O clas˘ a abstract˘ a poate s˘ a nu aib˘ a nici o metod˘ a abstract˘ a. } } class Rectangle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . Implementarea claselor pentru obiecte grafice ar fi: class Circle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . Dintre cele mai importante amintim: • Number: superclasa abstract˘ a a tipurilor referint ¸˘ a numerice • Reader. • O metod˘ a abstract˘ a nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-o clas˘ a abstract˘ a. Writer: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe caractere • InputStream.70 CAPITOLUL 2. AbstractMap: superclase abstracte pentru structuri de date de tip colect ¸ie .

• notificarea altor obiecte c˘ a o variabil˘ a de condit ¸ie s-a schimbat.8. . direct sau indirect. Aceasta este clasa Object. 2. Clasa Object este ¸ si superclasa implicit˘ a a claselor care nu specific˘ a o anumit˘ a superclas˘ a. • etc. etc. Object define¸ ste ¸ si implementeaz˘ a comportamentul comun al tuturor celorlalte clase Java. Declarat ¸iile de mai jos sunt echivalente: class Exemplu {} class Exemplu extends Object {} 2.8. CLASA OBJECT 71 • Component : superclasa abstract˘ a a componentelor folosite ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii cu interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). trebuie s˘ a existe o except ¸ie de la aceast˘ a regul˘ a¸ si anume clasa care reprezint˘ a r˘ ad˘ acina ierarhiei format˘ a de relat ¸iile de mo¸ stenire dintre clase. O clas˘ a poate avea o singur˘ a superclas˘ a (Java nu suport˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a) ¸ si chiar dac˘ a nu specific˘ am clauza ”extends” la crearea unei clase ea totu¸ si va avea o superclas˘ a. Fiind p˘ arintele tuturor. Label.2. Cu alte cuvinte. ˆ ın Java orice clas˘ a are o superclas˘ a¸ si numai una. Button.1 Clasa Object Orice clas˘ a are o superclas˘ a Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a modalit˘ a¸ tii de creare a unei clase. numit˘ a superclas˘ a. etc. Evident.8 2. cum ar fi: • posibilitatea test˘ arii egalit˘ a¸ tii valorilor obiectelor. • specificarea unei reprezent˘ ari ca ¸ sir de caractere a unui obiect .2 Clasa Object Clasa Object este cea mai general˘ a dintre clase. clauza ”extends” specific˘ a faptul c˘ a acea clas˘ a extinde (mo¸ stene¸ ste) o alt˘ a clas˘ a.8. orice obiect fiind. • returnarea clasei din care face parte un obiect. descendent al acestei clase. cum ar fi Frame.

out.72 CAPITOLUL 2. Clonarea unui obiect presupune crearea unui nou obiect de acela¸ si tip ¸ si care s˘ a aib˘ a aceea¸ si stare (acelea¸ si valori pentru variabilele sale).println("Obiect=" + obj).toString()). fiind apelat˘ a automat atunci cˆ and este necesar˘ a transformarea unui obiect ˆ ın ¸ sir de caractere. Este util˘ a pentru concatenarea ¸ sirurilor cu diverse obiecte ˆ ın vederea afi¸ s˘ arii. • finalize In aceast˘ a metod˘ a se scrie codul care ”cur˘ a¸ t˘ a dup˘ a un obiect” ˆ ınainte de a fi eliminat din memorie de colectorul de gunoaie. OBIECTE S ¸ I CLASE Fiind subclas˘ a a lui Object. orice clas˘ aˆ ıi poate supradefini metodele care nu sunt finale. Exemplu obj = new Exemplu().println("Obiect=" + obj. . supradefinite ˆ ımpreun˘ a. • clone Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a pentru duplicarea obiectelor (crearea unor clone). toString. equals/hashCode. de obicei. atunci apelul metodei hashCode pentru fiecare din cele dou˘ a obiecte ar trebui s˘ a returneze acela¸ si intreg. (vezi ”Distrugerea obiectelor”) • toString Este folosit˘ a pentru a returna o reprezentare ca ¸ sir de caractere a unui obiect. pentru a testa consistent ¸a obiectelor: acela¸ si obiect trebuie s˘ a returneze acela¸ si cod pe durata execut ¸iei programului. Implicit (implementarea din clasa Object). //echivalent cu System. aceast˘ a metod˘ a compar˘ a referint ¸ele obiectelor.out. Uzual este redefinit˘ a pentru a testa dac˘ a st˘ arile obiectelor coincid sau dac˘ a doar o parte din variabilele lor coincid. Dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale conform metodei equals. • equals. Metoda hashCode returneaza un cod ˆ ıntreg pentru fiecare obiect. finalize. hashCode Acestea sunt. System. In metoda equals este scris codul pentru compararea egalit˘ a¸ tii cont ¸inutului a dou˘ a obiecte. Metodele cel mai uzual supradefinite sunt: clone.

double b ) { this .1: Clasa numerelor complexe class Complex { private double a . suma . vom scrie un mic program TestComplex ˆ ın care vom testa metodele clasei definite. } public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj == null ) return false . b + comp . this . Listing 2. CLASA OBJECT 73 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. // partea reala private double b . b . // partea imaginara public Complex ( double a .8. if (!( obj instanceof Complex ) ) return false . b == b ) . } public Complex () { this (1 . b = this . Complex comp = ( Complex ) obj . suma . 0) .2. 0) . a == a && comp . ˆ ın care implement˘ am part ¸ial clasa numerelor complexe. a + comp . De asemenea. } } . b ) . return suma . } public Complex aduna ( Complex comp ) { Complex suma = new Complex (0 . a . a = this . } public String toString () { String semn = ( b > 0 ? " + " : " -" ) . ¸ si ˆ ın care vom supradefini metode ale clasei Object. return ( comp . } public Object clone () { return new Complex (a . a = a . return a + semn + b + " i " . b = b .

3) . out . de genul tipPrimitivValue: Integer obi = new Integer(1).9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri Dup˘ a cum v˘ azut tipurile Java de date pot fi ˆ ımp˘ art ¸ie ˆ ın primitive ¸ si referint ¸˘ a. aduna ( c2 ) ) . atribuirile explicite ˆ ıntre tipuri primitve ¸ si referint ¸˘ a sunt posibile. acest mecanism purtˆ and numele de autoboxing. Pentru fiecare tip primitiv exist˘ a o clas˘ a corespunz˘ atoare care permie lucrul orientat obiect cu tipul respectiv. Boolean obb = new Boolean(true).0 + 5. System . boolean b = obb. OBIECTE S ¸ I CLASE public class TestComplex { public static void main ( String c []) Complex c1 = new Complex (1 . Complex c3 = ( Complex ) c1 .74 CAPITOLUL 2. out . respectiv auto-unboxing.booleanValue(). System . out .2) . } } { // 3. Incepˆ and cu versiunea 1. println ( c1 .0 i // false // true 2. byte short int long float double char boolean Byte Short Integer Long Float Double Character Boolean Fiecare din aceste clase are un constructor ce permite init ¸ializarea unui obiect avˆ and o anumit˘ a valoare primitiv˘ a¸ si metode specializate pentru conversia unui obiect ˆ ın tipul primitiv corespunz˘ ator. equals ( c2 ) ) . println ( c1 . System . Conversia explicit˘ a va fi facut˘ a de c˘ atre compilator. clone () . equals ( c3 ) ) . .intValue(). println ( c1 .5 a limbajului Java. Complex c2 = new Complex (2 . int i = obi.

5 ! Integer obi = 1. . Compilatorul este responsabil cu transformarea unei astfel de structuri ˆ ıntr-o clas˘ a corespunz˘ atoare. Acest˘ a solut ¸ie simplific˘ a manevrarea grupurilor de constante.. . TIPUL DE DATE ENUMERARE // Doar de la versiunea 1. 75 2. // Utilizarea structurii se face la fel .ROSU) semafor.ROSU) semafor. public static final int GALBEN = 0. .culoare = CuloriSemafor.. Boolean obb = true. if (semafor. GALBEN.culoare = CuloriSemafor.GALBEN). VERDE }. exist˘ a posibilitatea de a defini tipuri de date enumerare prin folosirea cuvˆ antului cheie enum.culoare = CuloriSemafor.10 Tipul de date enumerare Incepˆ and cu versiunea 1. // Exemplu de utilizare if (semafor.5 a limbajului Java..10.. int i = obi. dup˘ a cum reiese din urm˘ atorul exemplu: public class CuloriSemafor { public static final int ROSU = -1..culoare = CuloriSemafor.. ..2.GALBEN). public static final int VERDE = 1.. boolean b = obb. } ... Clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: public enum CuloriSemafor { ROSU.

OBIECTE S ¸ I CLASE .76 CAPITOLUL 2.

. } } La rularea programului va fi generat˘ a o except ¸ie.. Except ¸iile pot ap˘ area din diverse cauze ¸ si pot avea nivele diferite de gravitate: de la erori fatale cauzate de echipamentul hardware pˆ an˘ a la erori ce ¸ tin strict de codul programului.println("Aici nu se mai ajunge. public class Exemplu { public static void main(String args[]) { int v[] = new int[10]. In momentul cˆ and o asemenea eroare se produce ˆ ın timpul execut ¸iei va fi generat un obiect de tip except ¸ie ce cont ¸ine: • informat ¸ii despre except ¸ia respectiv˘ a.").out. programul se va opri la instruct ¸iunea care a cauzat except ¸ia ¸ si se va afi¸ sa un mesaj de eroare de genul: 77 . cum ar fi accesarea unui element din afara spat ¸iului alocat unui vector. v[10] = 0. • starea programului ˆ ın momentul producerii acelei except ¸ii.Capitolul 3 Except ¸ii 3.1 Ce sunt except ¸iile ? Termenul except ¸ie este o prescurtare pentru ”eveniment except ¸ional” ¸ si poate fi definit ca un eveniment ce se produce ˆ ın timpul execut ¸iei unui program ¸ si care provoac˘ aˆ ıntreruperea cursului normal al execut ¸iei acestuia. //Exceptie ! System.

C˘ autarea se face recursiv. atunci programul Java se opre¸ ste cu un mesaj de eroare (ˆ ın cazul exemplului de mai sus mesajul ”Aici nu se mai ajunge.. In aproape toate situat ¸ile.java:4)" Crearea unui obiect de tip except ¸ie se nume¸ ste aruncarea unei except ¸ii (”throwing an exception”).main (Exceptii.78 CAPITOLUL 3. la aparit ¸ia unei erori este ”aruncat˘ a” o except ¸ie iar cineva trebuie s˘ a o ”prind˘ a” pentru a o trata. O secvent ¸˘ a de cod care trateaz˘ a anumite except ¸ii trebuie s˘ a arate astfel: try { // Instructiuni care pot genera exceptii } catch (TipExceptie1 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 1 .2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor Tratarea except ¸iilor se realizeaz˘ a prin intermediul blocurilor de instruct ¸iuni try.. In momentul ˆ ın care o metod˘ a genereaz˘ a (arunc˘ a) o except ¸ie sistemul de execut ¸ie este responsabil cu g˘ asirea unei secvent ¸e de cod dintr-o metod˘ a care s˘ a o trateze. Secvent ¸a de cod dintr-o metod˘ a care trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie se nume¸ ste analizor de except ¸ie (”exception handler”) iar interceptarea ¸ si tratarea ei se nume¸ ste prinderea except ¸iei (”catch the exception”).” nu va fi afi¸ sat). Cu alte cuvinte. 3.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException :10 at Exceptii. o secvent ¸˘ a de cod care poate provoca except ¸ii trebuie s˘ a specifice modalitatea de tratare a acestora. catch ¸ si finally. ˆ ıncepˆ and cu metoda care a generat except ¸ia ¸ si mergˆ and ˆ ınapoi pe linia apelurilor c˘ atre acea metod˘ a. Atent ¸ie In Java tratarea erorilor nu mai este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. Dac˘ a sistemul nu gase¸ ste nici un analizor pentru o anumit˘ a except ¸ie. EXCEPT ¸ II "Exception in thread "main" java.

} Aceast˘ a secvent ¸˘ a de cod va furniza erori la compilare deoarece ˆ ın Java tratarea erorilor este obligatorie. f = new FileReader(fis). Mai jos este codul complte ¸ si corect al unui program ce afi¸ seaz˘ a pe ecran cont ¸inutul unui fi¸ sier al c˘ arui nume este primit ca argument de la linia de comand˘ a. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR } catch (TipExceptie2 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 2 } . .close().println("\\nInchidem fisierul " + fis). Tratarea except ¸iilor este realizat˘ a complet chiar de c˘ atre metoda citeste.3.out.read()) != -1) System. .out. Folosind mecanismul except ¸iilor metoda citeste ˆ ı¸ si poate trata singur˘ a erorile care pot surveni pe parcursul execut ¸iei sale. // Deschidem fisierul System. // Inchidem fisierul System. f.print((char)c). // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c.println("Deschidem fisierul " + fis). F˘ ar˘ a a folosi tratarea except ¸iilor metoda responsabil˘ a cu citirea fi¸ sierului ar ar˘ ata astfel: public static void citesteFisier(String fis) { FileReader f = null.2.out. while ( (c=f. finally { // Cod care se executa indiferent // daca apar sau nu exceptii } 79 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: citirea unui fi¸ sier octet cu octet ¸ si afisarea lui pe ecran. .

} finally { if ( f != null ) { // Inchidem fisierul System .1: Citirea unui fisier . out . print (( char ) c ) . else . " ) . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) .*. f = new FileReader ( fis ) . println ( " Deschidem fisierul " + fis ) . println ( " \ nInchidem fisierul . exit (1) . println ( " Fisierul nu poate fi inchis ! " ) . System . length > 0) citesteFisier ( args [0]) . System . } catch ( File Not F o u n d E x c e p t i o n e ) { // Tratam un tip de exceptie System . try { f . out . } } } } public static void main ( String args []) { if ( args . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c . io . out . EXCEPT ¸ II Listing 3. e . println ( " Exceptie : " + e . getMessage () ) . e . err . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . } catch ( IOException e ) { System . printStackTrace () . err . out . read () ) != -1) System . } catch ( IOException e ) { // Tratam alt tip de exceptie System . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) { FileReader f = null . close () .corect import java . try { // Deschidem fisierul System . printStackTrace () . while ( ( c = f . err .80 CAPITOLUL 3.

cˆ ate unul pentru fiecare tip de except ¸ie. pentru a avea un cod complet corect trebuie s˘ a trat˘ am ¸ si posibilitatea aparit ¸iei unei except ¸ii la metoda close. ˆ ınchiderea fi¸ sierului ar fi trebuit facut˘ aˆ ın fiecare situat ¸ie ˆ ın care fi¸ sierul ar fi fost deschis. catch (IOException e) { . responsabil˘ a cu ˆ ınchiderea unui fi¸ sier...3. . ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR System ...close().. Atent ¸ie Obligatoriu un bloc de instruct ¸iuni ”try” trebuie s˘ a fie urmat de unul sau mai multe blocuri ”catch”. Deci. ceea ce ar fi dus la scrierea de cod redundant.. f. } } 81 Blocul ”try” contine instruct ¸iunile de deschidere a unui fi¸ sier ¸ si de citire dintr-un fi¸ sier. poate provoca la rˆ andul s˘ au except ¸ii. ˆ ın funct ¸ie de except ¸iile provocate de acele instruct ¸iuni sau (opt ¸ional) de un bloc ”finally”. println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) .close(). // Totul a decurs bine. de exemplu atunci cˆ and fi¸ sierul mai este folosit ¸ si de alt proces ¸ si nu poate fi ˆ ınchis. Inchiderea fi¸ sierului se face ˆ ın blocul ”finally”. ambele putˆ and produce except ¸ii.2. out . Except ¸iile provocate de aceste instruct ¸iuni sunt tratate ˆ ın cele dou˘ a blocuri ”catch”. } . // cod redundant } O problem˘ a mai delicat˘ a care trebuie semnalata ˆ ın aceasta situat ¸ie este faptul c˘ a metoda close. // A aparut o exceptie la citirea din fisier f. try { . deoarece acesta este sigur c˘ a se va executa F˘ ar˘ a a folosi blocul ”finally”.

read () ) != -1) System . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) throws FileNotFoundException . } Atent ¸ie O metod˘ a care nu trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie trebuie obligatoriu s˘ ao ”arunce”.. f .. f = new FileReader ( fis ) . close () . EXCEPT ¸ II 3. TipExceptie2. la rˆ andul lor.*. io . int c . . print (( char ) c ) . s˘ a ”arunce” mai departe except ¸iile respective. In exemplul de mai sus dac˘ a nu facem tratarea except ¸iilor ˆ ın cadrul metodei citeste atunci metoda apelant˘ a (main) va trebui s˘ a fac˘ a acest lucru: Listing 3. IOException { FileReader f = null . urmˆ and ca acestea s˘ a implementeze tratarea lor sau.3 ”Aruncarea” except ¸iilor In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu ˆ ı¸ si asum˘ a responsabilitatea trat˘ arii uneia sau mai multor except ¸ii pe care le pot provoca anumite instruct ¸iuni din codul s˘ au atunci ea poate s˘ a ”arunce” aceste except ¸ii c˘ atre metodele care o apeleaz˘ a. while ( ( c = f .82 CAPITOLUL 3. { . out . } ... Acest lucru se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ın declarat ¸ia metodei a clauzei throws: [modificatori] TipReturnat metoda([argumente]) throws TipExceptie1.2: Citirea unui fisier import java .

out. ambele fiind de tipul IOException. } } else System .print((char)c). println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . ˆ ın acest caz.read()) != -1) System. De asemenea.close(). Este situat ¸ia ˆ ın care putem folosi blocul finally f˘ ar˘ a a folosi nici un bloc catch: public static void citesteFisier(String fis) throws FileNotFoundException. inchiderea fi¸ sierului nu va mai fi facut˘ aˆ ın situatia ˆ ın care apare o except ¸ie la citirea din fi¸ sier. println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . } } Observat ¸i c˘ a. } finally { if (f!=null) f. printStackTrace () . try { f = new FileReader(numeFisier).3. } catch ( File NotFo undE x c ep ti on e ) { System . err . err .3. System . } } . length > 0) { try { citesteFisier ( args [0]) . IOException { FileReader f = null. println ( " Exceptie : " + e ) . nu mai putem diferent ¸ia except ¸iile provocate de citirea din fi¸ sier s de inchiderea fi¸ sierului. int c. while ( (c=f. } catch ( IOException e ) { System . out . ”ARUNCAREA” EXCEPT ¸ IILOR 83 public static void main ( String args []) { if ( args . out . e .

} Intotdeauna trebuie g˘ asit compromisul optim ˆ ıntre tratarea local˘ a a except ¸iilor ¸ si aruncarea lor c˘ atre nivelele superioare. .. metoda main ar putea fi declarat˘ a astfel: public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException.. va determina trimiterea except ¸iilor c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java. } public void metoda2 throws TipExceptie { metoda3().. Pentru exemplul nostru. } public void main throws TipExceptie { metoda1()..length) throw new ArrayIndexOutOfBoundsException(). public void metoda3 throws TipExceptie { . } public void metoda1 throws TipExceptie { metoda2(). Aceast˘ aˆ ınl˘ ant ¸uire se termin˘ a cu metoda main care... .84 CAPITOLUL 3. ca ˆ ın exemplele de mai jos: throw new IOException("Exceptie I/O"). if (index >= vector. dac˘ a va arunca except ¸iile ce pot ap˘ area ˆ ın corpul ei. . astfel ˆ ıncˆ at codul s˘ a fie cˆ at mai clar ¸ si identificarea locului ˆ ın care a ap˘ arut except ¸ia s˘ a fie cˆ at mai u¸ sor de f˘ acut. Aruncarea unei except ¸ii se poate face ¸ si implicit prin instruct ¸iunea throw ce are formatul: throw exceptie. } Tratarea except ¸iilor de c˘ atre JVM se face prin terminarea programului ¸ si afi¸ sarea informat ¸iilor despre except ¸ia care a determinat acest lucru. IOException { citeste(args[0]). EXCEPT ¸ II Metoda apelant˘ a poate arunca la rˆ andul sˆ au except ¸iile mai departe c˘ atre metoda care a apelat-o la rˆ andul ei.

. • Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor. aparent simpl˘ a.4.1 Separarea codului pentru tratarea erorilor In programarea tradit ¸ional˘ a tratarea erorilor se combin˘ a cu codul ce poate produce aparit ¸ia lor producˆ and a¸ sa numitul ”cod spaghetti”. • Propagarea unei erori pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator. } Problemele care pot ap˘ area la aceasta funct ¸ie. sunt de genul: ”Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a: .. Java are urm˘ atoarele avantaje fat ¸˘ a de mecanismul tradit ¸ional de tratare a erorilor: • Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul ˆ ın care ea poate s˘ a apar˘ a.println("A aparut o exceptie). citeste fisierul in memorie. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR catch(Exception e) { System. inchide fisierul. aloca memorie.out. 3. throw e.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor Prin modalitatea sa de tratare a except ¸iilor.4. determina dimensiunea fisierului. } 85 Aceast˘ a instruct ¸iune este folosit˘ a mai ales la aruncarea except ¸iilor proprii. (vezi ”Crearea propriilor except ¸ii”) 3. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: o funct ¸ie care ˆ ıncarc˘ a un fi¸ sier ˆ ın memorie: citesteFisier { deschide fisierul. ?” • fi¸ sierul nu poate fi deschis • nu se poate determina dimensiunea fi¸ sierului .˘ 3.

} // Cod "spaghetti" Acest stil de progamare este extrem de susceptibil la erori ¸ si ˆ ıngreuneaz˘ a extrem de mult ˆ ınt ¸telegerea sa. if (nu se poate citi din fisier) { codEroare = -1.86 • nu poate fi alocat˘ a suficient˘ a memorie • nu se poate face citirea din fi¸ sier • fi¸ sierul nu poate fi ˆ ınchis CAPITOLUL 3. if (s-a alocat memorie) { citeste fisierul in memorie. } } else { codEroare = -3. } inchide fisierul. deschide fisierul. } else { codEroare = codEroare & -4. } } else { codEroare = -2. schematizat. if (fisierul nu s-a inchis && codEroare == 0) { codEroare = -4. codul ar arata. astfel: . EXCEPT ¸ II Un cod tradit ¸ional care s˘ a trateze aceste erori ar ar˘ ata astfel: int citesteFisier() { int codEroare = 0. if (fisierul s-a deschis) { determina dimensiunea fisierului. folosind mecansimul except ¸iilor. } return codEroare. } } else { codEroare = -5. if (s-a determinat dimensiunea) { aloca memorie. In Java.

} catch (nu s-a determinat dimensiunea) {trateaza eroarea.} catch (nu s-a alocat memorie) {trateaza eroarea} catch (nu se poate citi din fisier) {trateaza eroarea.. citeste fisierul in memorie.. ..4. 87 3.2 Propagarea erorilor Propagarea unei erori se face pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator. . S˘ a presupunem c˘ a apelul la metoda citesteFisier este consecint ¸a unor apeluri imbricate de metode: int metoda1() { metoda2(). determina dimensiunea fisierului. inchide fisierul.˘ 3.} catch (nu se poate inchide fisierul) {trateaza eroarea. .4. } int metoda3 { citesteFisier()..} } Diferenta de claritate este evident˘ a. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int citesteFisier() { try { deschide fisierul. } catch (fisierul nu s-a deschis) {trateaza eroarea. } int metoda2() { metoda3.. aloca memorie. ..

. Tradit ¸ional. } catch (TipExceptie e) { //proceseazaEroare. } . Java permite unei metode s˘ a arunce except ¸iile ap˘ arute ˆ ın cadrul ei la un nivel superior. if (codEroare != 0) //proceseazaEroare.. adic˘ a funct ¸iilor care o apeleaz˘ a sau sistemului. ..88 } CAPITOLUL 3. if (codEroare != 0) return codEroare..... if (codEroare != 0) return codEroare. } Dup˘ a cum am vazut. Cu alte cuvinte. o metod˘ a poate s˘ a nu ˆ ı¸ si asume responsabilitatea trat˘ arii except ¸iilor ap˘ arute ˆ ın cadrul ei: int metoda1() { try { metoda2(). EXCEPT ¸ II S˘ a presupunem de asemenea c˘ a dorim s˘ a facem tratarea erorilor doar ˆ ın metoda1. acest lucru ar trebui f˘ acut prin propagarea erorii produse de metoda citesteFisier pˆ an˘ a la metoda1: int metoda1() { int codEroare = metoda2().. . } .. } int metoda3() { int codEroare = citesteFisier(). } int metoda2() { int codEroare = metoda3().

Radacin˘ a acestei ierarhii este clasa Throwable (vezi ”Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii”). fie la nivelul uneia din superclasele sale..dat").3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor In Java exist˘ a clase corespunz˘ atoare tuturor except ¸iilor care pot ap˘ area la execut ¸ia unui program. clasa IOException se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ıntr-o categorie mai larg˘ a de except ¸ii ¸ si anume clasa Exception.dat’ } // sau .˘ 3. cum ar fi FileNotFoundException. . } int metoda3() throws TipExceptie { citesteFisier(). Pronderea unei except ¸ii se poate face fie la nivelul clasei specifice pentru acea except ¸ie. De exemplu.4. La rˆ andul ei. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int metoda2() throws TipExceptie { metoda3(). .. cu cˆ at clasa folosit˘ a este mai generic˘ a cu atˆ at tratarea except ¸iilor programul ˆ ı¸ si pierde din flexibilitate. try { FileReader f = new FileReader("input.. /* Acest apel poate genera exceptie de tipul FileNotFoundException Tratarea ei poate fi facuta in unul din modurile de mai jos: */ } catch (FileNotFoundException e) { // Exceptie specifica provocata de absenta // fisierului ’input. ˆ ın funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile programului. etc. Acestea sunt grupate ˆ ın funct ¸ie de similarit˘ a¸ tile lor ˆ ıntr-o ierarhie de clase. clasa IOException se ocup˘ a cu except ¸iile ce pot ap˘ area la operat ¸ii de intrare/iesire ¸ si diferent ¸iaz˘ a la rˆ andul ei alte tipuri de except ¸ii.. ˆ ıns˘ a.4. EOFException. } 89 3.

90 CAPITOLUL 3. sunt cazuri speciale de except ¸ii generate de funct ¸ionarea anormal˘ a a echipamentului hard pe care ruleaz˘ a un program Java ¸ si sunt invizibile programatorilor. Un program Java nu trebuie s˘ a trateze aparit ¸ia acestor erori ¸ si este improbabil ca o metod˘ a Java s˘ a provoace asemenea erori. Exception ¸ si RuntimeException. obiecte de tip Error. care sunt la rˆ andul lor superclase pentru o serie ˆ ıntreag˘ a de tipuri de except ¸ii. EXCEPT ¸ II catch (IOException e) { // Exceptie generica provocata de o operatie IO } // sau catch (Exception e) { // Cea mai generica exceptie soft } //sau catch (Throwable e) { // Superclasa exceptiilor } 3. Erorile. .5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii R˘ ad˘ acina claselor ce descriu except ¸ii este clasa Throwable iar cele mai importante subclase ale sale sunt Error.

• toString . ArrayIndexOutOfBoundsException Except ¸iile la execut ¸ie pot ap˘ area uriunde ˆ ın program ¸ si pot fi extrem de numeroare iar ˆ ıncercarea de ”prindere” a lor ar fi extrem de anevoioas˘ a. ˆ ın cazul aparit ¸iei oric˘ arui tip de except ¸ie care nu are un analizor corespunz˘ ator. Except ¸iile care pot ”sc˘ apa” netratate descind din subclasa RuntimeException ¸ si se numesc except ¸ii la execut ¸ie. Dup˘ a cum am mai zis tratarea acestor except ¸ii nu este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. astfel ˆ ıncˆ at pot fi apelate pentru orice tip de except ¸ie. Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect except ¸ie sunt definite ˆ ın clasa Throwable ¸ si sunt publice. sunt except ¸iile standard (soft) care trebuie tratate de c˘ atre programele Java. 3. NullPointerException • accesarea eronat˘ a a elementelor unui vector.6 Except ¸ii la execut ¸ie In general.3. . programul va fi terminat. Din acest motiv. Reamintim ˆ ıns˘ a c˘ a. tratarea lor nefiind ˆ ıns˘ a ilegal˘ a. • printStackTrace . Aceste except ¸ii au o superclas˘ a comun˘ a RuntimeException ¸ si ˆ ın acesata categorie sunt incluse except ¸iile provocate de: • operat ¸ii aritmetice ilegale (ˆ ımpˆ art ¸irea ˆ ıntregilor la zero). tratarea except ¸iilor este obligatorie ˆ ın Java. Cele mai uzuale sunt: • getMessage . obiectele de tip Exception. De la acest principu se sustrag ˆ ıns˘ a a¸ sa numitele except ¸ii la execut ¸ie sau.afi¸ seaz˘ a informat ¸ii complete despre except ¸ie ¸ si localizarea ei. cu alte cuvinte. compilatorul permite ca aceste except ¸ii s˘ a r˘ amˆ an˘ a netratate. except ¸iile care provin strict din vina programatorului ¸ si nu generate de o anumit˘ a situat ¸ie extern˘ a. cum ar fi lipsa unui fi¸ sier. care furnizeaz˘ a reprezentarea ca ¸ sir de caractere a except ¸iei.6. ArithmeticException • accesarea membrilor unui obiect ce are valoarea null.afi¸ seaz˘ a detaliul unei except ¸ii. EXCEPT ¸ II LA EXECUT ¸ IE 91 Except ¸iile.metod˘ a mo¸ stenit˘ a din clasa Object.

e. Infinity. cazuri care nu au fost prevazute ˆ ın ierarhia except ¸iilor standard Java.println(a/b).out.out.println(y/z). EXCEPT ¸ II int v[] = new int[10]. sau superclasa Exception.println("Atentie la indecsi!").. /* Nu apare eroare la compilare dar apare exceptie la executie si programul va fi terminat."). sau Nan.println(x/z). } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System. y=-1. */ System. programul continua v[11] = 0.. funct ¸ie de operatie.7 Crearea propriilor except ¸ii Adeseori poate ap˘ area necesitatea cre˘ arii unor except ¸ii proprii pentru a pune ˆ ın evident ¸a cazuri speciale de erori provocate de metodele claselor unei libr˘ arii.println(z/z). // Exceptie la executie ! double x=1. System.out. } // Corect. // Infinity System. z=0. // -Infinity System. cu alte cuvinte clasa care o implementeaz˘ a trebuie s˘ a fie subclas˘ a a uneia deja existente ˆ ın aceasta ierarhie.println("Aici nu se mai ajunge. System. O except ¸ie proprie trebuie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ıns˘ aˆ ın ierarhia except ¸iilor Java.out. int a=1. // NaN 3.out.out. . int b=0. ci va fi furnizat ca rezultat o constant˘ a care poate fi. try { v[10] = 0. preferabil una apropiat˘ a ca semnificat ¸ie.92 CAPITOLUL 3. Imp˘ art ¸irea la 0 va genera o except ¸ie doar dac˘ a tipul numerelor ˆ ımp˘ art ¸ite este aritmetic ˆ ıntreg.printStackTrace(). -Infinity. In cazul tipurilor reale (float ¸ si double) nu va fi generat˘ a nici o except ¸ie.

CREAREA PROPRIILOR EXCEPT ¸ II public class ExceptieProprie extends Exception { public ExceptieProprie(String mesaj) { super(mesaj). return elemente [n . int n =0. ambele operat ¸ii pot provoca except ¸ii. // Apeleaza constructorul superclasei Exception } } 93 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. } } class Stiva { int elemente [] = new int [100]. elemente [ n ++] = x . ˆ ın care cre˘ am o clas˘ a ce descrie part ¸ial o stiv˘ a de numere ˆ ıntregi cu operat ¸iile de ad˘ augare a unui element. } } Secvent ¸a cheie este extends Exception care specific˘ a faptul c˘ a noua clas˘ a ExceptieStiva este subclas˘ a a clasei Exception ¸ si deci implementeaz˘ a obiecte ce reprezint˘ a except ¸ii. // numarul de elemente din stiva public void adauga ( int x ) throws ExceptieStiva { if ( n ==100) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este plina ! " ) .7. respectiv de scoatere a elementului din vˆ arful stivei. Dac˘ a presupunem c˘ a stiva poate memora maxim 100 de elemente.-]. .3: Exceptii proprii class ExceptieStiva extends Exception { public ExceptieStiva ( String mesaj ) { super ( mesaj ) . } public int scoate () throws ExceptieStiva { if ( n ==0) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este goala ! " ) . Pentru a personaliza aceste except ¸ii vom crea o clas˘ a specific˘ a denumit˘ a ExceptieStiva: Listing 3.3.

Procesul de creare a unei noi except ¸ii poate fi dus mai departe prin ad˘ augarea unor noi metode clasei ce descrie acea except ¸ie.94 CAPITOLUL 3. . Except ¸iile proprii sunt descrise uzual de clase foarte simple. ˆ ıns˘ a aceasta dezvoltare nu ˆ ı¸ si are rostul ˆ ın majoritatea cazurilor. chiar f˘ ar˘ a nici un cod ˆ ın ele. codul ad˘ augat claselor pentru except ¸ii proprii este nesemnificativ: unul sau doi constructori care afi¸ seaza un mesaj de eroare la ie¸ sirea standard. cum ar fi: class ExceptieSimpla extends Exception { } Aceast˘ a clas˘ a se bazeaz˘ a pe constructorul implicit creat de compilator ˆ ıns˘ a nu are constructorul ExceptieSimpla(String s). EXCEPT ¸ II In general.

un program poate trimite informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a deschizˆ and un canal de comunicat ¸ie (flux) c˘ atre acea destinat ¸ie ¸ si scriind secvent ¸ial informat ¸iile respective. ˆ ın memorie sau ˆ ın alt program ¸ si poate fi de orice tip: date primitive. etc) ¸ si s˘ a citeasc˘ a secvent ¸ial informat ¸iile respective. Pentru a generaliza.Capitolul 4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4. socket. memorie. etc. atˆ at sursa extern˘ a a unor date cˆ at ¸ si destinat ¸ia lor sunt v˘ azute ca fiind ni¸ ste procese care produc. sunete. } inchide canal comunicatie.1. imagini. Indiferent de tipul informat ¸iilor. citirea/scrierea de pe/c˘ atre un mediu extern respect˘ a urm˘ atorul algoritm: deschide canal comunicatie while (mai sunt informatii) { citeste/scrie informatie.1 Introducere Ce sunt fluxurile? Majoritatea aplicat ¸iilor necesit˘ a citirea unor informat ¸ii care se g˘ asesc pe o surs˘ a extern˘ a sau trimiterea unor informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a. un progam Java trebuie s˘ a deschid˘ a un canal de comunicat ¸ie (flux) de la sursa informat ¸iilor (fi¸ sier. Informat ¸ia se poate g˘ asi oriunde: ˆ ıntr-un fi¸ sier pe disc. obiecte. Similar. Pentru a aduce informat ¸ii dintr-un mediu extern. 95 .1 4. respectiv consum˘ a informat ¸ii. ˆ ın ret ¸ea.

Observat ¸ii: Fluxurile sunt canale de comunicat ¸ie seriale pe 8 sau 16 bit ¸i.io: import java. Intre dou˘ a procese pot exista oricˆ ate fluxuri. Un flux care cite¸ ste date se nume¸ ste flux de intrare.io. Un proces care descrie o destinat ¸ie extern˘ a pentru date se nume¸ ste proces consumator. dar pe fluxuri diferite. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Definit ¸ii: Un flux este un canal de comunicat ¸ie unidirect ¸ional ˆ ıntre dou˘ a procese. de la produc˘ ator la consumator.96 ˘ S CAPITOLUL 4. 4. orice program care necesit˘ a operat ¸ii de intrare sau ie¸ sire trebuie s˘ a cont ¸in˘ a instruct ¸iunea de import a pachetului java.1. Consumatorul ¸ si producatorul nu comunic˘ a direct printr-o interfat ¸˘ a de flux ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor. Clasele ¸ si intefet ¸ele standard pentru lucrul cu fluxuri se g˘ asesc ˆ ın pachetul java. orice proces putˆ and fi atˆ at producator cˆ at ¸ si consumator ˆ ın acela¸ si timp. Deci.*. Un flux care scrie date se nume¸ ste flux de ie¸ sire. Fluxurile sunt unidirect ¸ionale.2 Clasificarea fluxurilor Exist˘ a trei tipuri de clasificare a fluxurilor: • Dup˘ a direct ¸ia canalului de comunicat ¸ie deschis fluxurile se ˆ ımpart ˆ ın: – fluxuri de intrare (pentru citirea datelor) – fluxuri de ie¸ sire (pentru scrierea datelor) • Dup˘ a tipul de date pe care opereaz˘ a: – fluxuri de octet ¸i (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 8 bit ¸i) – fluxuri de caractere (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 16 bit ¸i) .io. Fiecare flux are un singur proces produc˘ ator ¸ si un singur proces consumator. Un proces care descrie o surs˘ a extern˘ a de date se nume¸ ste proces produc˘ ator.

BufferedOutputStream. se observ˘ a ca o alt˘ a regul˘ a general˘ a. BufferedWriter. etc.pentru fluxuri de ie¸ sire.1.. faptul c˘ a unui flux de intrare XReader ˆ ıi corespunde uzual un flux de ie¸ sire XWriter. BufferedInputStream.pentru fluxuri de intrare ¸ si • OutputStream. FileWriter. De asemenea. Ca ¸ si ˆ ın cazul fluxurilor pe caractere denumirile claselor vor avea terminat ¸ia superclasei lor: FileInputStream.pentru fluxuri de ie¸ sire. cum ar fi ˆ ın exemplele: FileReader. fiec˘ arui flux de intrare XInputStream corespunzˆ andu-i uzual un flux de ie¸ sire XOutputStream.pentru fluxuri de intrare ¸ si • Writer. toate clasele din aceste ierarhii vor avea terminat ¸ia Reader sau Writer ˆ ın funct ¸ie de tipul lor. f˘ ar˘ a ca acest lucru s˘ a fie obligatoriu. etc.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri Clasele r˘ ad˘ acin˘ a pentru ierarhiile ce reprezint˘ a fluxuri de caractere sunt: • Reader. ˆ ıns˘ a acest lucru nu este obligatoriu. Acestea sunt superclase abstracte pentru toate clasele ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 16 bit ¸i ¸ si vor cont ¸ine metodele comune tuturor. BufferedReader.1. FileOutputStream. Acestea sunt superclase abstracte pentru clase ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 8 bit ¸i. . INTRODUCERE • Dup˘ a act ¸iunea lor: 97 – fluxuri primare de citire/scriere a datelor (se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor) – fluxuri pentru procesarea datelor 4. Ca o regul˘ a general˘ a.4. Clasele radacin˘ a pentru ierarhia fluxurilor de octet ¸i sunt: • InputStream.

. definind metode similare pentru scrierea datelor: Reader void write(int c) void write(char buf[]) void write(String str) .4 Metode comune fluxurilor Superclasele abstracte Reader ¸ si InputStream definesc metode similare pentru citirea datelor. . tratarea lor fiind obligatorie. InputStream void write(int c) void write(byte buf[]) .. ambele clase pun la dispozit ¸ie metode pentru marcarea unei locat ¸ii ˆ ıntr-un flux. In cazul ˆ ın care aceasta nu este apelat˘ a explicit. Superclasele abstracte Writer ¸ si OutputStream sunt de asemenea paralele. etc. fluxul va fi automat ˆ ınchis de c˘ atre colectorul de gunoaie atunci cˆ and nu va mai exista nici o referint ¸˘ a la el. Metodele referitoare la fluxuri pot genera except ¸ii de tipul IOException sau derivate din aceast˘ a clas˘ a. . Inchiderea oric˘ arui flux se realizeaz˘ a prin metoda close. Reader InputStream int read() int read() int read(char buf[]) int read(byte buf[]) . 4... saltul peste un num˘ ar de pozit ¸ii.98 ˘ S CAPITOLUL 4. De asemenea. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Pˆ an˘ a la un punct. la lucrul cu fluxrui cu zon˘ a tampon de memorie. exist˘ a un paralelism ˆ ıntre ierarhia claselor pentru fluxuri de caractere ¸ si cea pentru fluxurile pe octet ¸i.... datele din memorie vor fi pierdute la ˆ ınchiderea fluxului de c˘ atre gc. Pentru majoritatea programelor este recomandat ca scrierea ¸ si citirea datelor s˘ a se fac˘ a prin intermediul fluxurilor de caractere.1. deoarece acestea permit manipularea caracterelor Unicode ˆ ın timp ce fluxurile de octet ¸i permit doar lucrul pe 8 biti caractere ASCII. Acestea sunt ˆ ıns˘ a mai rar folosite ¸ si nu vor fi detaliate. ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie evitat deoarece. resetarea pozit ¸iei curente..

precum ¸ si modalit˘ a¸ tile de creare ¸ si utilizare a fluxurilor.4. definite ˆ ın superclase.2. ele pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite astfel: • Fi¸ sier FileReader. respectiv write. FileWriter FileInputStream.1 Fluxuri primitive Fluxurile primitive sunt responsabile cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor. • Pipe PipedReader. PipedOutputStream Implementeaz˘ a componentele de intrare/ie¸ sire ale unei conducte de . punˆ and la dispozit ¸ie implement˘ ari ale metodelor de baz˘ a read. FOLOSIREA FLUXURILOR 99 4. StringWriter Permit tratarea ¸ sirurilor de caractere aflate ˆ ın memorie ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea de fluxuri. respectiv scrierea datelor ˆ ıntr-un fi¸ sier ¸ si vor fi analizate ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a (vezi ”Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere”). FileOutputStream Numite ¸ si fluxuri fi¸ sier. Cu alte cuvinte. fluxurile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın funct ¸ie de activitatea lor ˆ ın fluxuri care se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor ¸ si fluxuri pentru procesarea datelor (de filtrare). vom vedea care sunt cele mai importante clase din cele dou˘ a categorii ¸ si la ce folosesc acestea. ByteArrayOutputStream Aceste fluxuri folosesc pentru scrierea/citirea informat ¸iilor ˆ ın/din memorie ¸ si sunt create pe un vector existent deja. PipedWriter PipedInputStream. 4. In funct ¸ie de tipul sursei datelor. acestea sunt folosite pentru citirea datelor dintr-un fi¸ sier. StringReader. In continuare. CharArrayWriter ByteArrayInputStream.2. permit tratarea vectorilor ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea unor fluxuri de intrare/ie¸ sire.2 Folosirea fluxurilor A¸ sa cum am v˘ azut. • Memorie CharArrayReader.

De exemplu. OutputStreamWriter Formeaz˘ a o punte de legatur˘ aˆ ıntre fluxurile de caractere ¸ si fluxurile de octet ¸i. FilterWriter FilterInputStream. Fiind primitiv. mai util˘ a dintr-un anumit punct de vedere.2. reducˆ and astfel num˘ arul de acces˘ ari la dispozitivul ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia original˘ a a datelor. FileReader nu putea citi decˆ at caracter cu caracter. folosind codificarea standard a caracterelor sau o codificare specificat˘ a de program. Sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil (vezi ”Citirea ¸ si scrierea cu zona tampon”). Pipe-urile sunt folosite pentru a canaliza ie¸ sirea unui program sau fir de execut ¸ie c˘ atre intrarea altui program sau fir de execut ¸ie.2 Fluxuri de procesare Fluxurile de procesare (sau de filtrare) sunt responsabile cu preluarea datelor de la un flux primitiv ¸ si procesarea acestora pentru a le oferi ˆ ıntr-o alt˘ a form˘ a. . BufferedOutputStream Sunt folosite pentru a introduce un buffer ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. Un flux InputStreamReader cite¸ ste octet ¸i dintr-un flux InputStream ¸ si ˆ ıi converte¸ ste la caractere. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI date (pipe). Un flux de procesare nu poate fi folosit decˆ at ˆ ımpreun˘ a cu un flux primitiv.100 ˘ S CAPITOLUL 4. Similar. BufferedWriter BufferedInputStream. • Conversie octet ¸i-caractere InputStreamReader. FilterOutputStream Sunt clase abstracte ce definesc o interfat ¸˘ a comun˘ a pentru fluxuri care filtreaz˘ a automat datele citite sau scrise (vezi ”Fluxuri pentru filtrare”). Clasele ce descriu aceste fluxuri pot fi ˆ ımpartite ˆ ın funct ¸ie de tipul de procesare pe care ˆ ıl efectueaza astfel: • ”Bufferizare” BufferedReader. • Filtrare FilterReader. un flux OutputStreamWriter converte¸ ste caractere ˆ ın octet ¸i ¸ si trimite rezutatul c˘ atre un flux de tipul OutputStream. BufferedReader poate prelua date de la un flux FileReader ¸ si s˘ a ofere informat ¸ia dintr-un fi¸ sier linie cu linie. 4.

• Citire ˆ ın avans PushbackReader PushbackInputStream Sunt fluxuri de intrare care au un buffer de 1-caracter(octet) ˆ ın care este citit ˆ ın avans ¸ si caracterul (octetul) care urmeaz˘ a celui curent citit. FOLOSIREA FLUXURILOR 101 • Concatenare SequenceInputStream Concateneaz˘ a mai multe fluxuri de intrare ˆ ıntr-unul singur (vezi ”Concatenarea fi¸ sierelor”). • Afi¸ sare PrintWriter PrintStream Ofer˘ a metode convenabile pentru afisarea informat ¸iilor. • Num˘ arare LineNumberReader LineNumberInputStream Ofer˘ a¸ si posibilitatea de num˘ arare automat˘ a a liniilor citite de la un flux de intrare. ObjectOutputStream Sunt folosite pentru serializarea obiectelor (vezi ”Serializarea obiectelor”). • Conversie tipuri de date DataInputStream.2. DataOutputStream Folosite la scrierea/citirea datelor de tip primitiv ˆ ıntr-un format binar.3 Crearea unui flux Orice flux este un obiect al clasei ce implementeaz˘ a fluxul respectiv. Crearea unui flux se realizeaz˘ a a¸ sadar similar cu crearea obiectelor. • Serializare ObjectInputStream. 4.2. independent de ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a (vezi ”Folosirea claselor DataInputStream ¸ si DataOutputStream”). prin instruct ¸iunea new ¸ si invocarea unui constructor corespunz˘ ator al clasei respective: Exemple: .4.

crearea unui flux pentru procesarea datelor are formatul general: . Fluxurile de procesare nu pot exista de sine st˘ at˘ atoare ci se suprapun pe un flux primitiv de citire/scriere a datelor. Din acest motiv.dat"). crearea unui flux primitiv de date care cite¸ ste/scrie informat ¸ii de la un dispozitiv extern are formatul general: FluxPrimitiv numeFlux = new FluxPrimitiv(dispozitivExtern). //echivalent cu FileWriter fo = new FileWriter("fisier. //echivalent cu FileReader fr = new FileReader("fisier. BufferedReader in = new BufferedReader(fr).dat"). //crearea unui flux de iesire pe caractere FileWriter out = new FileWriter("fisier. A¸ sadar.txt").txt").102 ˘ S CAPITOLUL 4. //crearea unui flux de intrare pe octeti FileInputStream in = new FileInputStream("fisier.txt")).txt").txt"))). //crearea unui flux de iesire pe octeti FileOutputStrem out = new FileOutputStream("fisier. BufferedWriter out = new BufferedWriter(fo).txt"). A¸ sadar. constructorii claselor pentru fluxurile de procesare nu primesc ca argument un dispozitiv extern de memorare a datelor ci o referint ¸a la un flux primitiv responsabil cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor: Exemple: //crearea unui flux de intrare printr-un buffer BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader("fisier. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI //crearea unui flux de intrare pe caractere FileReader in = new FileReader("fisier. //crearea unui flux de iesire printr-un buffer BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("fisier.

dat"))). FileWriter .4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere Fluxurile pentru lucrul cu fi¸ siere sunt cele mai usor de ˆ ınteles. 4. Constructorii clasei FileReader sunt: public FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException public FileReader(File file) throws FileNotFoundException public FileReader(FileDescriptor fd) Constructorii clasei FileWriter: public FileWriter(String fileName) throws IOException public FileWriter(File file) throws IOException public FileWriter(FileDescriptor fd) public FileWriter(String fileName. fluxurile pot fi compuse ˆ ın succesiuni oricˆ at de lungi: DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("fisier.octeti Constructorii acestor clase accept˘ a ca argument un obiect care s˘ a specifice un anume fi¸ sier. ˆ ıntrucˆ at operat ¸ia lor de baz˘ a este citirea.4.2.2. boolean throws IOException append) .caractere FileInputStream. Acesta poate fi un ¸ sir de caractere. clasele care implementeaz˘ a aceste fluxuri sunt urm˘ atoarele: FileReader. respectiv scrierea unui caracter sau octet dintr-un sau ˆ ıntr-un fi¸ sier specificat uzual prin numele s˘ au complet sau relativ la directorul curent. In general. FOLOSIREA FLUXURILOR 103 FluxProcesare numeFlux = new FluxProcesare(fluxPrimitiv). Dup˘ a cum am v˘ azut deja. FileOutputStream . on obiect de tip File sau un obiect de tip FileDesciptor (vezi ”Clasa File”).

txt " ) . out .txt” ˆ ın care va fi copiat cont ¸inutul primului. int c . err . in . close () . Dac˘ a exist˘ a fi¸ sierul ”in. Listing 4. e . FileWriter out = new FileWriter ( " out . println ( " Eroare la operatiile cu fisiere ! " ) . printStackTrace () . Din acest motiv orice creare a unui flux de acest tip trebuie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un bloc try-catch sau metoda ˆ ın care sunt create fluxurile respective trebuie s˘ a arunce except ¸iile de tipul FileNotFoundException sau de tipul superclasei IOException. Ace¸ stia pot provoca except ¸ii de tipul FileNotFoundException ˆ ın cazul ˆ ın care fi¸ sierul cu numele specificat nu exist˘ a.txt” ˆ ıntr-un alt fi¸ sier cu numele ”out. } catch ( IOException e ) { System . Dac˘ a exist˘ a deja fi¸ sierul ”out. S˘ a consider˘ am ca exemplu un program care copie cont ¸inutul unui fi¸ sier cu numele ”in.txt”. aplicat ¸ia va crea un nou fi¸ sier ”out. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul FileNotFoundException. Ambele fi¸ siere sunt considerate ˆ ın directorul curent.*.txt” el va fi re- .txt”. txt " ) . IOException este superclas˘ a pentru FileNotFoundException. } } } In cazul ˆ ın care vom lansa aplicat ¸ia iar ˆ ın directorul curent nu exist˘ a un fi¸ sier cu numele ”in. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Cei mai uzuali constructori sunt cei care primesc ca argument numele fi¸ sierului.104 ˘ S CAPITOLUL 4.txt”. close () . public class Copiere { public static void main ( String [] args ) { try { FileReader in = new FileReader ( " in . write ( c ) . io .1: Copierea unui fisier import java . while (( c = in . Aceasta va fi prins˘ a de program deoarece. read () ) != -1) out .

txt” foloseam: FileWriter out = new FileWriter("out. reducˆ and astfel numarul de acces˘ ari ale dispozitivului ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia atelor. sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil. true). Clasa BufferedReader cite¸ ste ˆ ın avans date ¸ si le memoreaz˘ aˆ ıntr-o zon˘ a tampon. caracterul va fi preluat din buffer. Din acest motiv. ci vor fi memorate jntr-un buffer de o anumit˘ a dimensiune. BufferedWriter . Dac˘ a doream s˘ a facem operat ¸ia de ad˘ augare(append) ¸ si nu de rescriere pentru fi¸ sierul ”out. Evident. Fluxurile de citire/scriere cu buffer sunt fluxuri de procesare ¸ si sunt folosite prin suprapunere cu alte fluxuri. odat˘ a cu citirea caracterului.octeti Sunt folosite pentru a introduce un buffer (zon˘ a de memorie) ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. dintre care obligatoriu unul este primitiv.2.caractere BufferedInputStream.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer Clasele pentru citirea/scrierea cu zona tampon sunt: BufferedReader. Atunci cˆ and se execut˘ a o operat ¸ie de citire. In cazul ˆ ın care buffer-ul este gol. 4.dat"). BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("out. vor fi memorati ˆ ın buffer ¸ si caracterele care ˆ ıi urmeaz˘ a. int dim_buffer) BufferedWriter(Writer out) . BufferedOutputStream . citirea se face direct din flux ¸ si. La operat ¸iile de scriere datele scrise nu vor ajunge direct la destinat ¸ie. singura diferent ¸˘ a fiind faptul c˘ a sunt citit ¸i octet ¸i.2. FOLOSIREA FLUXURILOR 105 scris. cont ¸inutul acestuia va fi transferat automat la destinat ¸ie. Similar lucreaza ¸ si clasele BufferedWriter ¸ si BufferedOutputStream.4. 1024) //1024 este dimensiunea bufferului Constructorii cei mai folosit ¸i ai acestor clase sunt urm˘ atorii: BufferedReader(Reader in) BufferedReader(Reader in.txt". BufferedInputStream funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acela¸ si principiu. Atunci cˆ and bufferul este plin.

dependent de platforma de lucru. Pe lˆ anga acestea. Acesta este reprezentat ˆ ın Java prin secvent ¸a escape ’\n’.readLine()) != null) { .write(i). O linie reprezint˘ a o succesiune de caractere terminat˘ a cu simbolul pentru sfˆ ar¸ sit de linie. chiar dac˘ a aceasta nu este plin˘ a. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI BufferedWriter(Writer out. BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in")) String linie... //proceseaza linie } br. BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("out. int dim_buffer) In cazul constructorilor ˆ ın care dimensiunea buffer-ului nu este specificat˘ a. //bufferul nu este plin. clasele pentru scriere prin buffer mai au ¸ si metoda flush care gole¸ ste explicit zona tampon.dat"). aceasta prime¸ ste valoarea implicit˘ a de 512 octet ¸i (caractere). int dim_buffer) BufferedInputStream(InputStream in) BufferedInputStream(InputStream in.flush(). int dim_buffer) BufferedOutputStream(OutputStream out) BufferedOutputStream(OutputStream out.106 ˘ S CAPITOLUL 4. //bufferul este golit. i<1000. i++) out. while ((linie = br. datele se scriu in fisier Metoda readLine Este specific˘ a fluxurilor de citire cu buffer ¸ si permite citirea linie cu linie a datelor de intrare. in fisier nu s-a scris nimic out. Metodele acestor clase sunt cele uzuale de tipul read ¸ si write. 1024) //am creat un flux cu buffer de 1024 octeti for(int i=0. } .close().

*. Exemplul cel mai elocvent de folosirea a acestei clase este concatenarea a dou˘ a sau mai multor fi¸ siere: Listing 4. FOLOSIREA FLUXURILOR 107 4. while (( c = s . SequenceInputStream s = new S eq u e nc e I np u tS t r ea m ( f1 .6 Concatenarea fluxurilor Clasa SequenceInputStream permite unei aplicatii s˘ a combine serial mai multe fluxuri de intrare astfel ˆ ıncˆ at acestea s˘ a apar˘ a ca un singur flux de intrare. InputStream s2) Primul construieste un flux secvential dintr-o mult ¸ime de fluxuri de intrare. . primul flux citit fiind s1. dup˘ a care procesul se repet˘ a pˆ ana la terminarea tuturor fluxurilor de intrare. dup˘ a care primul flux de intrare este ˆ ınchis ¸ si se deschide automat urm˘ atorul flux de intrare din care se vor citi ˆ ın continuare datele. int c . exit ( -1) . Fiecare obiect ˆ ın enumerarea primit˘ a ca parametru trebuie s˘ a fie de tipul InputStream. println ( " Argumente insuficiente ! " ) .2: Concatenarea a dou˘ a fi¸ siere /* Concatenarea a doua fisiere ale caror nume sunt primite de la linia de comanda . } try { FileInputStream f1 = new FileInputStream ( args [0]) .2. io . System .2. read () ) != -1) System . public class Concatenare { public static void main ( String args []) { if ( args . out . Cel de-al doilea construie¸ ste un flux de intrare care combin˘ a doar dou˘ a fluxuri s1 ¸ si s2. Constructorii acestei clase sunt: SequenceInputStream(Enumeration e) SequenceInputStream(InputStream s1. print (( char ) c ) . Citirea datelor dintr-un astfel de flux se face astfel: se cite¸ ste din primul flux de intrare specificat pˆ ana cˆ and se ajunge la sfˆ arsitul acestuia. length <= 1) { System .4. FileInputStream f2 = new FileInputStream ( args [1]) . Rezultatul concatenarii este afisat pe ecran . f2 ) . */ import java . out .

2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor Un flux de filtrare se ata¸ seaz˘ a altui flux pentru a filtra datele care sunt citite/scrise de c˘ atre acel flux. printStackTrace () .108 ˘ S CAPITOLUL 4. FileInputStream f2 = new FileInputStream(args[1]).pentru filtrarea fluxurilor de intrare ¸ si • FilterOutputStream . } } } Pentru concatenarea mai multor fi¸ siere exist˘ a dou˘ a variante: • folosirea unei enumer˘ ari . concatenarea a 3 fi¸ siere va construi un flux de intrare astfel: FileInputStream f1 = new FileInputStream(args[0]). BufferedOutputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream PrintStream . SequenceInputStream s = new SequenceInputStream( f1. • concatenarea pe rˆ and a acestora folosind al 2-lea constructor. new SequenceInputStream(f2. 4. Cele mai importante fluxruri pentru filtrarea datelor sunt implementate de clasele: DataInputStream. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI s . close () .pentru filtrarea fluxurilor de ie¸ sire. Clasele pentru filtrarea datelor superclasele abstracte: • FilterInputStream . DataOutputStream BufferedInputStream. // f1 si f2 sunt inchise automat } catch ( IOException e ) { e .primul constructor (vezi ”Colect ¸ii”). FileInputStream f3 = new FileInputStream(args[2]). f3)).

A¸ sa cum am v˘ azut la citirea/scrierea cu zon˘ a tampon. Folosirea fluxurilor de filtrare se face prin ata¸ sarea lor de un flux care se ocup˘ a efectiv de citirea/scrierea datelor: FluxFiltrare numeFlux = new FluxFiltrare(referintaAltFlux).2. fluxurile de filtrare nu elimin˘ a date citite sau scrise de un anumit flux.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream Aceste clase ofer˘ a metode prin care un flux nu mai este v˘ azut ca o ˆ ınsiruire de octet ¸i. Prin urmare. clasele de filtrare BufferedInputStream ¸ si BufferedOutputStream colecteaz˘ a datele unui flux ˆ ıntr-un buffer. Acestea definesc metodele pe care trebuie s˘ a le pun˘ a la dispozit ¸ie ˆ ın vederea citireii/scrierii datelor de tip primitiv. Din acest motiv. ci de date primitive. urmˆ and ca citirea/scrierea s˘ a se fac˘ a prin intermediu acelui buffer. respectiv DataOutput. Cele mai folosite metode. ci introduc o noua modalitate de manipulare a lor.4. Clasele care ofer˘ a un astfel de suport implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. 4. vor furniza metode pentru citirea ¸ si scrierea datelor la nivel de tip primitiv ¸ si nu la nivel de octet. 109 Filtrarea datelor nu trebuie v˘ azut˘ a ca o metod˘ a de a elimina anumit ¸i octeti dintr-un flux ci de a transforma ace¸ sti octet ¸i ˆ ın date care s˘ a poat˘ afi interpretate sub alt˘ a form˘ a. clasa BufferedInputStream pune la dispozit ¸ie metoda readLine pentru citirea unei linii din fluxul de intrare. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor.2. A¸ sadar. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. De exemplu. sunt date ˆ ın tabelul de mai jos: . ele mai fiind numite ¸ si fluxuri de procesare. fluxurile de filtrare vor cont ¸ine anumite metode specializate pentru citirea/scrierea datelor. FOLOSIREA FLUXURILOR Observat ¸i c˘ a toate aceste clase descriu fluxuri de octet ¸i.

INTRARI ¸ I IES ¸ IRI DataOutputStream writeBoolean writeByte writeChar writeDouble writeFloat writeInt writeLong writeShort writeUTF Aceste metode au denumirile generice de readXXX ¸ si writeXXX.Scanner ofer˘ a o solut ¸ie simpl˘ a pentru formatarea unor informat ¸ii citite de pe un flux de intrare fie pe octet ¸i.110 DataInputStream readBoolean readByte readChar readDouble readFloat readInt readLong readShort readUTF ˘ S CAPITOLUL 4.3. fiind singurul tip referint ¸˘ a permis de aceste clase. 4. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un fi¸ sier ˆ ın care au fost scrise informat ¸ii folosind metode writeXXX nu va putea fi citit decˆ at prin metode readXXX.5.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate Incepˆ and cu versiunea 1. Denumirile lor sunt sugestive pentru tipul de date pe care ˆ ıl prelucreaz˘ a. cum ar fi ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream (vezi ”Serializarea obiectelor”). Serializarea celorlalte tipuri referint ¸˘ a va fi f˘ acut˘ a prin intermediul altor clase. limbajul Java pune la dispozit ¸ii modalit˘ a¸ ti simplificate pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor informat ¸ii. Scrierea datelor folosind fluxuri de acest tip se face ˆ ın format binar. Pentru a citi de la tastatur˘ a vom specifica ca argument al constructorului fluxul System.1 Intr˘ ari formatate Clasa java. Transformarea unei valori ˆ ın format binar se nume¸ ste serializare.util. sau chiar dintr-un obiect de tip File. 4. fie pe caractere.in: . Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream permit serializarea tipurilor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. specificate de interfetele DataInput ¸ si DataOutput ¸ si pot provoca except ¸ii de tipul IOException. respectiv pentru citirea de date formatate de la tastatur˘ a. mai put ¸in readUTF ¸ si writeUTF care se ocup˘ a cu obiecte de tip String.

pe lˆ ang˘ a metodele print.4 Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire Mergˆ and pe linia introdus˘ a de sistemul de operare UNIX. salariu.in . double salariu = s.util. int varsta = s.create(System. println care ofereau posibilitatea de a afi¸ sa un ¸ sir de caractere.fluxul standar de ie¸ sire.4. System.2f %2d %n".in). varsta).4. s.3.close().nextInt(). Aceste obiecte sunt definite publice ˆ ın clasa System ¸ si sunt: • System. ¸ si metodele format.2 Ie¸ siri formatate Clasele PrintStream ¸ si PrintWriter pun la dispozit ¸iile.err .fluxul standar pentru erori. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Scanner s = Scanner.out . orice program Java are : • o intrare standard • o ie¸ sire standard • o ie¸ sire standard pentru erori In general. printf (echivalente) ce permit afi¸ sarea formatat˘ a a unor variabile. 111 4. intrarea standard este tastatura iar ie¸ sirea standard este ecranul.nextDouble(). de tip InputStream • System. de tip PrintStream • System. de tip PrintStream .printf("%s %8.next(). String nume = s.Formatter. nume. 4.fluxul standar de intrare. Intrarea ¸ si ie¸ sirea standard sunt reprezentate de obiecte pre-create ce descriu fluxuri de date care comunic˘ a cu dispozitivele standard ale sistemului. Formatarea ¸ sirurilor de caractere se bazeaz˘ a pe clasa java.out.

In exemplul urm˘ ator este prezentat un program care afi¸ seaza liniile introduse de la tastatur˘ a pˆ an˘ aˆ ın momentul ˆ ın care se introduce linia ”exit” sau o linie vid˘ a¸ si ment ¸ioneaz˘ adac˘ a¸ sirul respectiv reprezint˘ a un num˘ ar sau nu.readLine() System. 4. Exemplul tipic este: BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.println(linie). argumente. care este o clas˘ a abstract˘ a. System. este acela¸ si cu fluxul standard de ie¸ sire. .out este de tip InputStream.in)).).out.out. vom dori s˘ a folosim metoda readLine pentru citirea datelor de la tastatura ¸ si din acest motiv vom folosi intrarea standard ˆ ımpreun˘ a cu o clas˘ a de procesare care ofer˘ a aceast˘ a metod˘ a.print (argument). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI 4.112 ˘ S CAPITOLUL 4.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran Am v˘ azut deja numeroase exemple de utilizare a fluxului standard de ie¸ sire. fluxul standard de intrare System.printf (format...err.out. clas˘ a concret˘ a pentru scrierea datelor. System. Fluxul standard pentru afi¸ sarea erorilor se folose¸ ste similar ¸ si apare uzual ˆ ın secvent ¸ele de tratare a except ¸iilor. deci pentru a-l putea utiliza eficient va trebui sa-l folosim ˆ ımpreuna cu un flux de procesare(filtrare) care s˘ a permit˘ a citirea facil˘ a a datelor.println("Exceptie:" + e). } Fluxurile de ie¸ sire pot fi folosite a¸ sadar f˘ ar˘ a probleme deoarece tipul lor este PrintStream.out. String linie = stdin.out.print("Introduceti o linie:"). el fiind folosit la afi¸ sarea oric˘ aror rezultate pe ecran (ˆ ın modul consola): System. In schimb.println(argument). System. catch(Exception e) { System.out.format (format.).4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a Uzual. Implicit. System...4. argumente.

util. 4. length () ==0) break . respectiv alte destinat ¸ii decˆ at ecranul pentru cele dou˘ a fluxuri de ie¸ sire. err .4. } catch ( Numb erFor ma t E x c e p t i o n e ) { System . try { Double .4.5. in ) ) . printStackTrace () . out . print ( s ) . out . parseDouble ( s ) .4. System .3: Citirea datelor de la tastatur˘ a /* Citeste siruri de la tastatura si verifica daca reprezinta numere sau nu */ import java . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Listing 4. } } } 113 Incepˆ and cu versiunea 1. e .redirectare intrare setOut(PrintStream) . System . equals ( " exit " ) || s . try { while ( true ) { String s = stdin . println ( " : NU " ) .3 Redirectarea fluxurilor standard Redirectarea fluxurilor standard presupune stabilirea unei alte surse decˆ at tastatura pentru citirea datelor. println ( " : DA " ) . In clasa System exist˘ a urm˘ atoarele metode statice care realizeaz˘ a acest lucru: setIn(InputStream) . varianta cea mai comod˘ a de citire a datelor de la tastatur˘ a este folosirea clasei java. out .redirectare iesire setErr(PrintStream) . readLine () . } } } catch ( IOException e ) { System .redirectare erori . io . if ( s .Scanner.*. println ( " Eroare la intrarea standard ! " ) . public class EsteNumar { public static void main ( String [] args ) { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System .

System .114 ˘ S CAPITOLUL 4.txt"))). txt " ) ) . PrintStream out = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " rezultate .setOut(fis). System . setIn ( in ) . Secvent ¸a clasic˘ a de redirectare a ie¸ sirii este c˘ atre un fi¸ sier este: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("rezultate. Redirectarea erorilor ˆ ıntr-un fi¸ sier poate fi de asemenea util˘ a¸ si se face ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("erori. io . In momentul cˆ and testarea programului a luat sfˆ arsit redirectarea poate fi eliminat˘ a. in ) ) . Redirectarea intr˘ arii poate fi folositoare pentru un program ˆ ın mod consol˘ a care prime¸ ste mai multe valori de intrare. ele pot fi puse ˆ ıntrun fi¸ sier. class Redirectare { public static void main ( String [] args ) { try { BufferedInputS t r ea m in = new B uf f e re d I np u tS t r ea m ( new FileInputStream ( " intrare . Putem redirecta afisarea c˘ atre un fi¸ sier pe care s˘ a-l citim dup˘ a execut ¸ia programului. txt " ) ) . setErr ( err ) . txt " ) ) . datele fiind cerute din nou de la tastatur˘ a. setOut ( out ) . System.setErr(fis). System. System . Listing 4.*. BufferedReader br = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . . Pentru a nu le scrie de la tastatur˘ a de fiecare dat˘ aˆ ın timpul test˘ arii programului.txt"))). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Redirectarea ie¸ sirii este util˘ aˆ ın special atunci cˆ and sunt afi¸ sate foarte multe date pe ecran.4: Exemplu de folosire a redirect˘ arii: import java . PrintStream err = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " erori . redirectˆ and intrarea standard c˘ atre acel fi¸ sier.

println ( " Eroare intrare / iesire ! " ) . } // Aruncam fortat o exceptie throw new IOException ( " Test " ) . e . readLine () ) != null ) { /* Liniile vor fi citite din fisierul intrare . pe rˆ and.4. atomii lexicali ai fluxului respectiv. printStackTrace () . txt */ System .. Printr-un atom lexical se ˆ ın]elege ˆ ın general: • un identificator (un ¸ sir care nu este ˆ ıntre ghilimele) • un numar • un ¸ sir de caractere • un comentariu • un separator Atomii lexicali sunt desp˘ art ¸iti ˆ ıntre ei de separatori.4. txt */ System . err . tab. ˆ ıns˘ a pot fi schimbat ¸i prin diverse metode ale clasei. println ( s ) . out . Rezultatul va consta ˆ ın faptul c˘ aˆ ın loc s˘ a se citeasc˘ a octet ¸i sau caractere.4. Constructorii clasei sunt: . txt si vor fi scrise in fisierul rezultate . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE String s . virgul˘ a. ele vor fi scrise in fisierul erori . } } } 115 4. etc. Implicit. punct ¸ si virgula.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa StreamTokenizer proceseaz˘ a un flux de intrare de orice tip ¸ si ˆ ıl ˆ ımparte ˆ ın ”atomi lexicali”. se vor citi. while (( s = br . } catch ( IOException e ) { /* Daca apar exceptii . ace¸ sti separatori sunt cei obi¸ snut ¸i: spat ¸iu.

atom de tip num˘ ar • TT WORD.valoarea unui atom de tip cuvˆ ant Citirea atomilor din flux se face cu metoda nextToken(). nextToken () .116 ˘ S CAPITOLUL 4.atom ce marcheaz˘ a sfˆ aar¸ situl fluxului • TT EOL .tipul ultimului atom citit din flux • nval.*. io . int tip = st . Exemplul tipic de folosire a unui analizor lexical este citirea unei secvent ¸e de numere ¸ si ¸ siruri aflate ˆ ıntr-un fi¸ sier sau primite de la tastatur˘ a: Listing 4. // Se citeste primul atom lexical . txt " ) ) . public class CitireAtomi { public static void main ( String args []) throws IOException { BufferedReader br = new BufferedReader ( new FileReader ( " fisier . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI public StreamTokenizer(Reader r) public StreamTokenizer(InputStream is) Identificarea tipului ¸ si valorii unui atom lexical se face prin intermediul variabilelor: • TT EOF . care returnez˘ a tipul atomului lexical citit ¸ si scrie ˆ ın variabilele nval sau sval valoarea corespunzato˘ are atomului.atom ce marcheaz˘ a sfˆ ar¸ situl unei linii • TT NUMBER .5: Citirea unor atomi lexicali dintr-un fisier /* Citirea unei secvente de numere si siruri dintr . StreamTokenizer st = new StreamTokenizer ( br ) .valoarea unui atom numeric • sval .atom de tip cuvˆ ant • ttype.un fisier specificat si afisarea tipului si valorii lor */ import java .

TT_WORD : System .5 Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) Dup˘ a cum am v˘ azut. nextToken () . In cazul ˆ ın care tipul atomilor nu ne intereseaz˘ a. println ( " Numar : " + st . pˆ ana se ajunge la sfˆ arsitul fluxului (TT EOF).5. subclas˘ a direct˘ a a clasei Object.io. } tip = st . • este o clas˘ a de sine st˘ at˘ atoare. ˆ ın care se citesc atomii unul cˆ ate unul cu metoda nextToken. 4. out . fluxurile sunt procese secvent ¸iale de intrare/ie¸ sire. break . sval ) . out . println ( " Cuvant : " + st . case StreamTokenizer . sau metoda split a clasei String. cum ar fi banda magnetic˘ a sau pentru transmiterea informat ¸iilor prin ret ¸ea. // Trecem la urmatorul atom } } } 117 A¸ sadar. CLASA RANDOMACCESFILE (FIS ¸ IERE CU ACCES DIRECT) while ( tip != StreamTokenizer . nval ) . TT_EOF ) { switch ( tip ) { case StreamTokenizer . este mai simplu s˘ a citim fluxul linie cu linie ¸ si s˘ a folosim clasa StringTokenizer. care realizeaz˘ a ˆ ımp˘ art ¸irea unui ¸ sir de caractere ˆ ın atomi lexicali. In cadrul buclei ”while” se determin˘ a tipul atomul curent curent (ˆ ıntors de metoda nextToken) ¸ si apoi se afl˘ a valoarea numeric˘ a sau ¸ sirul de caractere corespunz˘ ator atomului respectiv. desi sunt foarte utile ¸ si pentru dispozitive ˆ ın care informat ¸ia poate fi accesat˘ a direct.4. Clasa RandomAccesFile are urm˘ atoarele caracteristici: • permite accesul nesecvent ¸ial (direct) la cont ¸inutul unui fi¸ sier. • se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. . TT_NUMBER : System . modul de utilizare tipic pentru un analizor lexical este ˆ ıntr-o bucla ”while”. Acestea sunt adecvate pentru lucrul cu medii secvent ¸iale de memorare a datelor.

fi¸ sierul este deschis pentru citire ¸ si scriere (read-write) Exemple: RandomAccesFile f1 = new RandomAccessFile("fisier. StringmodAcces) throws IOException unde modAcces poate fi: • ”r” . Acestea sunt: • skipBytes . "r"). ceea ce ˆ ınseamna ca sunt disponibile metode de tipul readXXX. Apeluri la metodele de citire/scrirere deplaseaz˘ a pointerul fi¸ sierului cu num˘ arul de octet ¸i citit ¸i sau scri¸ si de metodele respective.118 ˘ S CAPITOLUL 4. Acesta este un indicator ce specific˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın fi¸ sier. .returneaz˘ a pozit ¸ia pointerului de fi¸ sier. Constructorii acestei clase sunt: RandomAccessFile(StringnumeFisier. writeXXX. indicˆ and ˆ ınceputul fi¸ sierului. StringmodAcces) throws IOException RandomAccessFile(StringnumeFisier.txt".pozit ¸ioneaza pointerului fi¸ sierului ˆ ınaintea unui octet specificat • getFilePointer . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI • implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput ¸ si DataOutput. La deschiderea unui fi¸ sier pointerul are valoarea 0.txt". • permite atˆ at citirea cˆ at ¸ si scriere din/in fi¸ siere cu acces direct. //deschide un fisier pentru citire RandomAccesFile f2 = new RandomAccessFile("fisier. //deschide un fisier pentru scriere si citire Clasa RandomAccesFile suport˘ a not ¸iunea de pointer de fi¸ sier. ˆ ıntocmai ca la clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream. • permite specificarea modului de acces al unui fi¸ sier (read-only. "rw"). In plus fat ¸˘ ade metodele de tip read ¸ si write clasa pune la dispozitie ¸ si metode pentru controlul pozit ¸iei pointerului de fi¸ sier.fi¸ sierul este deschis numai pentru citire (read-only) • ”rw” . readwrite).mut˘ a pointerul fi¸ sierului ˆ ınainte cu un num˘ ar specificat de octet ¸i • seek .

io . Utilitate clasei File const˘ aˆ ın furnizarea unei modalit˘ a¸ ti de a abstractiza dependent ¸ele cailor ¸ si numelor fi¸ sierelor fat ¸˘ ade ma¸ sina gazd˘ a.6. Pentru fiecare din ele vor fi afisate diverse informatii . ˆ ın aceast˘ a clas˘ a vom g˘ asi metode pentru testarea existent ¸ei. precum ¸ si punerea la dispozit ¸ie a unor metode pentru lucrul cu fisere ¸ si directoare la nivelul sistemului de operare.*. CLASA FILE 119 4. sau este directorul curent . Specificarea unui fi¸ sier/director se face prin specificarea c˘ aii absolute spre acel fi¸ sier sau a c˘ aii relative fat ¸˘ a de directorul curent. Trebuie ment ¸ionat ¸ si faptul c˘ a majoritatea constructorilor fluxurilor care permit accesul la fi¸ siere accept˘ a ca argument un obiect de tip File ˆ ın locul unui ¸ sir ce reprezint˘ a numele fi¸ sierului respectiv. . Numele directorului este primit ca argument de la linia de comanda . fie multimea fi¸ sierelor dintr-un director.4. */ import java . ¸ stergerea. listarea fi¸ sierelor dintr-un director.6 Clasa File Clasa File nu se refer˘ a doar la un fi¸ sier ci poate reprezenta fie un fi¸ sier anume. Acestea trebuie s˘ a respecte convent ¸iile de specificare a c˘ ailor ¸ si numelor fi¸ sierelor de pe platforma de lucru. Astfel.txt"). redenumirea unui fi¸ sier sau director.6: Listarea cont ¸inutului unui director /* Programul listeaza fisierele si subdirectoarele unui director . pentru fiecare din ele afi¸ seaz˘ a diverse informat ¸ii: Listing 4. etc. crearea unui director. FileInputStream in = new FileInputStream(f) Cel mai uzual constructor al clasei File este: public File(String numeFisier) Metodele mai importante ale clasei File au denumiri sugestive ¸ si vor fi prezentate prin intermediul exemplului urm˘ ator care listeaz˘ a fi¸ sierele ¸ si subdirectoarele unui director specificat ¸ si. File f = new File("fisier.

try { File director = new File ( nume ) . if ( f . if ( args . File [] continut = director . canWrite () + " \ n Parinte : " + f . System . lastModified () ) ) .*. for ( int i = 0... public class ListareDirector { ˘ S CAPITOLUL 4.. println ( " . length () + " \ n Data ultimei modificari : " + new Date ( f . getPath () + " \ n Lungime : " + f . listFiles () . out . printStackTrace () . out . isFile () ) System .. } catch ( Exception e ) { e . out .. else if ( f .. i < continut . println ( " Fisier : " + nume ) . " . getParent () + " \ n Cale : " + f . println ( " Director : " + nume ) .. out ..120 import java . } public static void main ( String [] args ) { String nume .. getAbsolutePath () + " \ n Poate citi : " + f .. isDirectory () ) System . } } } . length .. System . println ( " Cale absoluta : " + f .. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI private static void info ( File f ) { // Afiseaza informatii despre un fisier sau director String nume = f . // directorul curent else nume = args [0]." ) .. i ++) info ( continut [ i ]) . canRead () + " \ n Poate scrie : " + f . getName () . util . length == 0) nume = " .

O clas˘ a care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a trebuie obligatoriu s˘ a specifice implement˘ ari pentru toate metodele interfet ¸ei. punˆ and ˆ ın practic˘ a unul din conceptele program˘ arii orientate obiect ¸ si anume cel de separare a modelului unui obiect (interfat ¸˘ a) de implementarea sa. o interfat ¸˘ a poate fi privita ca un protocol de comunicare ˆ ıntre obiecte. O interfat ¸˘ a Java define¸ ste un set de metode dar nu specific˘ a nici o implementare pentru ele. supunˆ andu-se a¸ sadar unui anumit comportament.1 Introducere Ce este o interfat ¸˘ a? Interfet ¸ele duc conceptul de clas˘ a abstract˘ a cu un pas ˆ ınainte prin eliminarea oric˘ aror implement˘ ari de metode. al˘ aturi de clase. 121 . Definit ¸ie O interfat ¸˘ a este o colect ¸ie de metode f˘ ar˘ a implementare ¸ si declarat ¸ii de constante. A¸ sadar.1 5.1. definirea unor noi tipuri de date. Interfet ¸ele permit.Capitolul 5 Interfet ¸e 5.

// Incorect. static ¸ si final care sunt implicit ¸i. INTERFET ¸E 5.1 Folosirea interfet ¸elor Definirea unei interfet ¸e Definirea unei interfet ¸e se face prin intermediul cuvˆ antului cheie interface: [public] interface NumeInterfata [extends SuperInterfata1. interface Exemplu { int MAX = 100. SuperInterfata2. (vezi ”Mo¸ stenirea multipl˘ a prin intermediul interfet ¸elor”). Acestea se numesc superinterfet ¸e ¸ si sunt separate prin virgul˘ a. indiferent de pachetul din care fac parte. int MAX. O interfat ¸˘ a poate extinde oricˆ ate interfet ¸e. // Incorect. implicit nivelul de acces fiind doar la nivelul pachetului din care face parte interfat ¸a.122 CAPITOLUL 5. nici un alt modificator neputˆ and ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei variabile dintr-o interfat ¸˘ a.2.. O interfat ¸˘ a public˘ a este accesibil˘ a tuturor claselor. Constantele unei interfet ¸e trebuie obligatoriu init ¸ializate. Corpul unei interfet ¸e poate cont ¸ine: • constante: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorii public. // Echivalent cu: public static final int MAX = 100.2 5.] { /* Corpul interfetei: Declaratii de constane Declaratii de metode abstracte */ } O interfat ¸˘ a poate avea un singur modificator ¸ si anume public. lipseste initializarea private int x = 1. modificator nepermis } ..

protected void metoda2(). 5.2. • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit constante chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorii static ¸ si final. care este implicit. interface Exemplu { void metoda(). • Metodele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. ˆ ıns˘ a acest lucru nu mai este valabil.2.2 Implementarea unei interfet ¸e Implementarea uneia sau mai multor interfet ¸e de c˘ atre o clas˘ a se face prin intermediul cuvˆ antului cheie implements: class NumeClasa implements NumeInterfata sau class NumeClasa implements Interfata1. nici un alt modificator nu poate ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei metode a unei interfet ¸e. . Interfata2.5. modificator nepermis Atent ¸ie • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 123 • metode f˘ ar˘ a implementare: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorul public. // Incorect. • In variantele mai vechi de Java era permis ¸ si modificatorul abstract ˆ ın declaratia interfet ¸ei ¸ si ˆ ın declarat ¸iile metodelor. . // Echivalent cu: public void metoda()... deoarece atˆ at interfat ¸a cˆ at ¸ si metodele sale nu pot fi altfel decˆ at abstracte.

2. Atent ¸ie Modificarea unei interfet ¸e implic˘ a modificarea tuturor claselor care implementeaz˘ a acea interfat ¸˘ a. Din acest motiv.returneaz˘ a varful stivei • empty . ˆ ın sensul c˘ a ad˘ augarea unor metode noi sau schimbarea signaturii metodelor existente vor duce la erori ˆ ın compilarea claselor care o implementeaz˘ a. care s˘ a modeleze not ¸iunea de stiv˘ a de obiecte. Dorim s˘ a implement˘ am un nou tip de date numit Stack. In cazul ˆ ın care o clas˘ a implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a. o clas˘ a poate avea ¸ si alte metode ¸ si variabile membre ˆ ın afar˘ a de cele definite ˆ ın interfat ¸˘ a. vor trebui s˘ a cont ¸in˘ a metodele: • push . Din acest motiv. interfet ¸ele pot fi privite ca tipuri de date ¸ si vom spune adesea c˘ a un obiect are tipul X . dac˘ a acesta este o instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . dar orice referint ¸˘ a de tip interfat ¸˘ a poate primi ca valoare o referint ¸a la un obiect al unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a.returneaz˘ a cont ¸inutul stivei sub forma unui ¸ sir de caractere.adaug˘ a un nou element in stıv˘ a • pop . Obiectele de tip stiv˘ a. atunci trebuie obligatoriu s˘ a specifice cod pentru toate metodele interfet ¸ei. unde X este o interfat ¸˘ a. Implementarea unei interfet ¸e poate s˘ a fie ¸ si o clas˘ a abstract˘ a.elimin˘ a elementul din vˆ arful stivei • peek . Evident. O interfat ¸˘ a nu este o clas˘ a. . indiferent de implementarea lor.testeaz˘ a dac˘ a stiva este vid˘ a • toString . 5.124 CAPITOLUL 5. o interfat ¸˘ a nu mai trebuie modificat˘ a.3 Exemplu: implementarea unei stive S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. INTERFET ¸E O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e sau poate s˘ a nu implementeze nici una. odat˘ a creata ¸ si folosit˘ a la implementarea unor clase.

3: Implementarea stivei folosind un vector // Implementarea stivei folosind un vector de obiecte .2. Vom vedea imediat avantajele acestei abord˘ ari. Listing 5. Deoarece nu dorim s˘ a leg˘ am tipul de date Stack de o anumit˘ a implementare structural˘ a. } Pentru a trata situat ¸iile anormale care pot ap˘ area atunci cˆ and ˆ ıncerc˘ am s˘ a punem un element ˆ ın stiv˘ a¸ si nu este posibil din lips˘ a de memorie. sau ˆ ıncerc˘ am s˘ a acces˘ am vˆ arful stivei ¸ si aceasta este vid˘ a. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 125 Din punctul de vedere al structurii interne. boolean empty () . String toString () . ambele solut ¸ii avˆ and avantaje ¸ si dezavantaje. // Vectorul ce contine obiectele . folosind un vector: Listing 5. Prima solut ¸ie este mai simplu de ˆ ınt ¸eles.1: Interfat ¸a ce descrie stiva public interface Stack { void push ( Object item ) throws StackException . ˆ ın timp ce a doua este mai eficient˘ a din punctul de vedere al folosirii memoriei. o stiv˘ a poate fi implementat˘ a folosind un vector sau o list˘ aˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a. vom defini o except ¸ie proprie StackException: Listing 5. } public StackException ( String msg ) { super ( msg ) . public class StackImpl1 implements Stack { private Object items []. Object peek () throws StackException . void pop () throws StackException . } } D˘ am ˆ ın continuare prima implementare a stivei. ˆ ıl vom defini prin intermediul unei interfet ¸e.5.2: Tipul de except ¸ie generat de stiv˘ a public class StackException extends Exception { public StackException () { super () .

items [ n ++] = item .-) s += items [ i ]. for ( int i =n -1. deci clasa noastr˘ a o are deja implementat˘ a¸ si nu am fi obt ¸inut nici o eroare la compilare dac˘ a nu o implementam explicit. items [ . return s . Trebuie remarcat ¸ si faptul c˘ a metoda toString este definit˘ a deja ˆ ın clasa Object. return items [n -1]. de¸ si ˆ ın interfat ¸˘ a metodele nu sunt declarate explicit cu modificatorul public. toString () + " " . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . i . } public void push ( Object item ) throws StackException { if ( n == items . Ceea ce facem acum este de fapt supradefinirea ei. ele sunt totu¸ si publice ¸ si trebuie declarate ca atare ˆ ın clas˘ a. } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . length ) throw new StackException ( " Stiva este plina ! " ) .. // Numarul curent de elemente din stiva public StackImpl1 ( int max ) { // Constructor items = new Object [ max ].126 CAPITOLUL 5. } public boolean empty () { return ( n ==0) .n ] = null . i >=0. INTERFET ¸E private int n =0. } public StackImpl1 () { this (100) . } } Remarcat ¸i c˘ a. } public String toString () { String s = " " . .

// informatia din nod Node link . } } private Node top = null . this . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) .2. return top . } public String toString () { String s = " " . item = item . FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 127 O alt˘ a observat ¸ie important˘ a se refer˘ a la faptul c˘ a trebuie s˘ a declar˘ am ˆ ın cadrul interfet ¸ei ¸ si except ¸iile aruncate de metode.5. // legatura la urmatorul nod Node ( Object item . top = top . link = link . // Referinta la varful stivei public void push ( Object item ) { Node node = new Node ( item . top = node . item . link . public class StackImpl2 implements Stack { class Node { // Clasa interna ce reprezinta un nod al listei Object item . ce trebuie obligatoriu tratate. top ) . S˘ a vedem acum modalitatea de implementare a stivei folosind o list˘ a ˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a: Listing 5. } public boolean empty () { return ( top == null ) . Node node = top .4: Implementarea stivei folosind o list˘ a // Implementarea stivei folosind o lista inlantuita . while ( node != null ) { . Node link ) { this .

println ( " Continutul stivei este : " + s ) . } catch ( StackException e ) { System . de¸ si metoda push din interfat ¸˘ a declar˘ a aruncarea unor except ¸ii de tipul StackException. push ( new Double (3. toString () + " " .128 CAPITOLUL 5. push ( new Integer (1) ) . e . Invers este ˆ ıns˘ a obligatoriu.14) ) . node = node . } } } Observat ¸i folosirea interfet ¸ei Stack ca un tip de date. } return s . push ( " a " ) . err . nu este obligatoriu ca metoda din clas˘ a s˘ a specifice ¸ si ea acest lucru. printStackTrace () . atˆ at timp cˆ at nu genereaz˘ a except ¸ii de acel tip. link . Metoda . afiseaza ( s1 ) . } public static void main ( String args []) { try { Stack s1 = new StackImpl1 () . In continuare este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie demonstrativ˘ a care folose¸ ste tipul de date nou creat ¸ si cele dou˘ a implement˘ ari ale sale: Listing 5. afiseaza ( s2 ) . INTERFET ¸E s += ( node . s2 . ce aduce flexibilitate sporit˘ aˆ ın manevrarea claselor ce implementeaz˘ a tipul respectiv. Stack s2 = new StackImpl2 () . s1 . out . } } Singura observat ¸ie pe care o facem aici este c˘ a. push ( " b " ) . s1 .5: Folosirea stivei public class TestStiva { public static void afiseaza ( Stack s ) { System . item ) . println ( " Eroare la lucrul cu stiva ! " ) . s2 .

deoarece ˆ ın Java nu exista decˆ at mo¸ stenire simpla. exist˘ a: • interfat ¸a List care impune protocolul pe care trebuie s˘ aˆ ıl respecte o clas˘ a de tip list˘ a. o clas˘ a abstract˘ a nu ar putea ˆ ınlocui o interfat ¸˘ a? Raspunsul la intrebare depinde de situat ¸ie.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte La prima vedere o interfat ¸˘ a nu este altceva decˆ at o clas˘ a abstract˘ aˆ ın care toate metodele sunt abstracte (nu au nici o implementare). Ca sa particulariz˘ am. ˆ ıns˘ aˆ ın general este ’Nu’.3. La nivel conceptual. evident. Observat ¸ie In pachetul java. INTERFET ¸E S ¸ I CLASE ABSTRACTE 129 afiseaza accept˘ a ca argument orice obiect al unei clase ce implementeaz˘ a Stack. . diferent ¸a const˘ aˆ ın: • extinderea unei clase abstracte fort ¸eaz˘ a o relat ¸ie ˆ ıntre clase. Deosebirea const˘ aˆ ın faptul c˘ a unele clase sunt fort ¸ate s˘ a extind˘ a o anumit˘ a clas˘ a (de exemplu orice applet trebuie s˘ a fie subclasa a clasei Applet) ¸ si nu ar mai putea sa extind˘ a o alt˘ a clas˘ a. In multe situat ¸ii interfet ¸ele ¸ si clasele abstracte sunt folosite ˆ ımpreun˘ a pentru a implementa cˆ at mai flexibil ¸ si eficient o anumit˘ a ierarhie de clase. 5. aceasta va fi folosit˘ aˆ ın aplicat ¸iile ce au nevoie de acest tip de date. • clasa abstract˘ a AbstractList care implementeaz˘ a interfat ¸a List ¸ si ofer˘ a implement˘ ari concrete pentru metodele comune tuturor tipurilor de list˘ a.5. A¸ sadar. • implementarea unei interfet ¸e specific˘ a doar necesitatea implement˘ arii unor anumie metode. Un exemplu sugestiv este dat de clasele ce descriu colect ¸ii.util exist˘ a clasa Stack care modeleaz˘ a not ¸iune de stiv˘ a de obiecte ¸ si. Fara folosirea interfet ¸elor nu am putea fort ¸a clasa respectiv˘ a s˘ a respecte diverse tipuri de protocoale. Exemplu oferit de noi nu are leg˘ atur˘ a cu aceast˘ a clas˘ a¸ si are rol pur demonstrativ.

. O interfat ¸˘ a mosteneste atˆ at constantele cˆ at ¸ si declarat ¸iile de metode de la superinterfet ¸ele sale. .130 CAPITOLUL 5. Zburator. Luptator { public void inoata() {} public void zboara() {} public void lupta() {} } Exemplu de interfat ¸˘ a care extinde mai multe interfet ¸e: interface Monstru { void ameninta(). cum ar fi LinkedList..4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e Interfet ¸ele nu au nici o implementare ¸ si nu pot fi instant ¸iate. INTERFET ¸E • clase concrete. Interfata2. } interface Luptator { void lupta().. interface NumeInterfata extends Interfata1. } class Erou implements Inotator. nu reprezint˘ a nici o problem˘ a ca anumite clase s˘ a implementeze mai multe interfet ¸e sau ca o interfat ¸˘ a s˘ a extind˘ a mai multe interfet ¸e (s˘ a aib˘ a mai multe superinterfet ¸e) class NumeClasa implements Interfata1. S˘ a consider˘ am un exemplu de clasa care implementeaza mai multe interfet ¸e: interface Inotator { void inoata(). ArrayList care extind AbstractList. O clas˘ a mo¸ steneste doar constantele unei interfet ¸e ¸ si responsabilitatea implement˘ arii metodelor sale. 5. Interfata2. . Din acest motiv. } interface Zburator { void zboara().. . } interface MonstruPericulos extends Monstru { void distruge().

Mortal { Vampir { {} {} {} {} Evident.println(x).println(I2.˘ PRIN INTERFET 5. deoarece scrierea unui cod care poate fi confuz este un stil prost de programare. ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie ˆ ıntotdeauna evitat. } interface I2 { int x=2. MOS ¸ TENIRE MULTIPLA ¸E } interface Mortal { void omoara(). pot ap˘ area situat ¸ii de ambiguitate. //int metoda(). atunci cˆ and exist˘ a constante sau metode cu acelea¸ si nume ˆ ın mai multe interfet ¸e.out. } class Dracula implements public void ameninta() public void distruge() public void omoara()() public void beaSange() } 131 MonstruPericulos. void metoda(). } interface Vampir extends void beaSange(). //corect System. compilatorul nu va furniza eroare decˆ at dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a referirea constantelor ambigue f˘ ar˘ a a le prefixa cu numele interfet ¸ei sau dac˘ a metodele cu acela¸ si nume nu pot fi deosbite. In cazul in care acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a.out. I2 { public void metoda() { System. void metoda().out.x). interface I1 { int x=1. //corect System.println(I1. cum ar fi situat ¸ia cˆ and au aceea¸ si list˘ a de argumente dar tipuri returnate incompatibile. } //corect //incorect class C implements I1. //ambiguitate .x).4.

indiferent de ierarhia de clase din care face parte. o interfat ¸˘ a define¸ ste un protocol ce poate fi implementat de orice clas˘ a.5 Utilitatea interfet ¸elor Dup˘ a cum am v˘ azut. interfet ¸ele reprezint˘ a o metod˘ a convenabil˘ a de creare a unor grupuri de constante care s˘ a fie folosite global ˆ ıntr-o aplicat ¸ie: . • definirea unor grupuri de constante. 5. INTERFET ¸E S˘ a recapitul˘ am cˆ ateva lucruri legate de clase ¸ si interfet ¸e: • O clas˘ a nu poate avea decˆ at o superclas˘ a. • asigur˘ a c˘ a toate clasele care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a pun la dipozit ¸ie metodele specificate ˆ ın interfat ¸˘ a .1 Crearea grupurilor de constante Deoarece orice variabil˘ a a unei interfet ¸e este implicit declarat˘ a cu public. • O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. 5. • transmiterea metodelor ca parametri.5. • Ierarhia interfet ¸elor este independent˘ a de ierarhia claselor care le implementeaz˘ a. static si final.de aici rezult˘ a posibilitatea implement˘ arii unor clase prin mai multe modalit˘ a¸ ti ¸ si folosirea lor ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. • O clas˘ a trebuie obligatoriu s˘ a trateze metodele din interfet ¸ele pe care la implementeaz˘ a. Interfet ¸ele sunt utile pentru: • definirea unor similaritati ˆ ıntre clase independente f˘ ar˘ a a fort ¸a artificial o legatur˘ aˆ ıntre ele.132 } } CAPITOLUL 5.

S˘ a consider˘ am mai multe exemple pentru a clarifica lucrurile. DEC=12..2 Transmiterea metodelor ca parametri Deoarece nu exist˘ a pointeri propriu-zi¸ si. ca ˆ ın exemplul de mai jos: if (luna < Luni. denumit˘ a ¸ si call-back. Primul exemplu se refer˘ a la explorarea nodurilor unui graf. atunci argumentul respectiv va fi declarat de tipul unei interfet ¸e care cont ¸ine metoda respectiv˘ a.constanta..5. Atunci cˆ and o metod˘ a trebuie s˘ a primeasc˘ a ca argument de intrare o referint ¸˘ a la o alt˘ a funct ¸ie necesar˘ a execut ¸iei sale. } class Graf { //. In fiecare nod trebuie s˘ a se execute prelucrarea informat ¸iei din nodul respectiv prin intermediul unei funct ¸ii primite ca parametru. . ..5. void explorare(Functie f) { //. aceasta urmˆ and s˘ a fie apelat˘ a normal pentru a obt ¸ine rezultatul dorit. interface Functie { public void executa(Nod u).. cunoscut˘ a doar la momentul execut ¸iei.IAN. 133 5..5. vom defini o interfat ¸a ˘ Functie care va specifica metoda trimis˘ a ca parametru. Pentru aceasta. transmiterea metodelor ca parametri este realizat˘ aˆ ın Java prin intermediul interfet ¸elor. UTILITATEA INTERFET ¸ ELOR public interface Luni { int IAN=1. este extrem de folosit˘ aˆ ın Java ¸ si trebuie neap˘ arat ˆ ınt ¸eleas˘ a... Aceast˘ a tehnic˘ a.DEC) luna ++ else luna = Luni. FEB=2. } Folosirea acestor constante se face prin expresii de genul NumeInterfata. La execut ¸ie metoda va putea primi ca parametru orice obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a¸ si deci cont ¸ine ¸ si codul funct ¸iei respective.

. G. //. G. ¸ si alte tehnici de programare.6 Interfat ¸a FilenameFilter Instant ¸ele claselor ce implementeaz˘ a aceasta interfat ¸˘ a sunt folosite pentru a crea filtre pentru fi¸ siere ¸ si sunt primite ca argumente de metode care listeaz˘ a cont ¸inutul unui director. 5. } } public class TestCallBack { public static void main(String args[]) { Graf G = new Graf().out.println("Current node is: " + v). } } Al doilea xemplu va fi prezentat ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. cum ar fi metoda list a clasei File.134 CAPITOLUL 5. putem spune c˘ a metoda list prime¸ ste ca argument o alt˘ a funct ¸ie care specific˘ a dac˘ a un fi¸ sier va fi returnat sau nu (criteriul de filtrare).explorare(new AfisareEn()).executa(v).. . } } } //Definim doua functii class AfisareRo implements Functie { public void executa(Nod v) { System. A¸ sadar. INTERFET ¸E if (explorarea a ajuns in nodul v) { f.explorare(new AfisareRo()). ˆ ıntrucˆ at face parte din API-ul standard Java ¸ si vor fi puse ˆ ın evident ¸˘ a.out. prin intermediul s˘ au. } } class AfisareEn implements Functie { public void executa(Nod v) { System.println("Nodul curent este: " + v).

filtru = filtru. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface FilenameFilter { public boolean accept(File dir. testeaz˘ a dac˘ a numele fi¸ sierului primit ca parametru ˆ ındepline¸ ste condit ¸iile dorite de noi. orice clas˘ a de specificare a unui filtru care implementez˘ a interfat ¸a FilenameFilter trebuie s˘ a implementeze metoda accept a acestei interfet ¸e.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir are o anumit˘ a terminat ¸ie • indexOf . returnˆ and pozit ¸ia acestuia. else return false. de exemplu un constructor care s˘ a primeasca criteriul de filtrare. sau 0 ˆ ın caz contrar. String nume) { if (filtrul este indeplinit) return true. // Constructorul FiltruFisiere(String filtru) { this.6. String numeFisier). } // Implementarea metodei accept public boolean accept(File dir. } } Metodele cele mai uzuale ale clasei String folosite pentru filtrarea fi¸ sierelor sunt: • endsWith . Aceste clase mai pot avea ¸ si alte metode. INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER 135 Interfat ¸a FilenameFilter are o singur˘ a metod˘ a: accept care specific˘ a criteriul de filtrare ¸ si anume. In general. . } A¸ sadar.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir cont ¸ine un anumit sub¸ sir. o clas˘ a de specificare a unui filtru are urm˘ atorul format: class FiltruFisiere implements FilenameFilter { String filtru.5.

ea fiind substituit˘ a cu orice clas˘ a care o implementeaz˘ a. printStackTrace () . println ( list [ i ]) . S˘ a consider˘ am exemplul complet ˆ ın care dorim s˘ a list˘ am fi¸ sierele din directorul curent care au o anumit˘ a extensie. list () .*. i ++) System .136 CAPITOLUL 5. out . extensie = extensie . } } } class Filtru implements FilenameFilter { String extensie . */ import java . for ( int i = 0. String [] list . } catch ( Exception e ) { e . " ) . Acesta este un exemplu tipic de transmitere a unei funct ¸ii (funct ¸ia de filtrare accept) ca argument al unei metode. if ( args . vor fi listate toate . . i < list . Daca nu se primeste nici un argument . list ( new Filtru ( args [0]) ) . O astfel de metod˘ a este list din clasa File: String[] list (FilenameFilter filtru) Observati c˘ a aici interfat ¸a este folosit˘ a ca un tip de date. INTERFET ¸E Instant ¸ele claselor pentru filtrare sunt primite ca argumente de metode de listare a cont ¸inutului unui director. Filtru ( String extensie ) { this . else list = director .6: Listarea fi¸ sierelor cu o anumit˘ a extensie /* Listarea fisierelor din directorul curent care au anumita extensie primita ca argument . length . Listing 5. length > 0) list = director . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . io .

endsWith ( " . i ++) System . " + extensie ) ) . String nume ) { return ( nume . Listing 5. " + extensie ) ) . pentru a evita crearea unei noi clase de sine st˘ at˘ atoare care s˘ a fie folosit˘ a pentru instant ¸ierea unui singur obiect. list () . putem folosi clas˘ a intern˘ a anonim˘ a. println ( list [ i ]) . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . String nume ) { return ( nume . INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER } public boolean accept ( File dir . " ) . if ( args . } }) . printStackTrace () . } . String [] list .7: Folosirea unei clase anonime /* Listarea fisierelor din directorul curent folosind o clasa anonima pentru filtru . for ( int i = 0.1 Folosirea claselor anonime In cazul ˆ ın care nu avem nevoie de clasa care reprezint˘ a filtrul pentru listarea fi¸ sierelor dintr-un director decˆ at o singur˘ a dat˘ a. out .6. list = director . io . list ( new FilenameFilter () { // Clasa interna anonima public boolean accept ( File dir .6. endsWith ( " . } else list = director . } catch ( Exception e ) { e . length . aceast˘ a situat ¸ie fiind un exemplu tipic de folosire a acestora. */ import java . } } 137 5.*.5. length > 0) { final String extensie = args [0]. i < list .

sort(v). 2. java. } } . Ce se ˆ ınt˘ ampl˘ aˆ ıns˘ a atunci cˆ and vectorul cont ¸ine referint ¸e la obiecte de un anumit tip ? S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.Arrays. int v[]={3. String nume ) { this .7 Compararea obiectelor Am v˘ azut ˆ ın primul capitol c˘ a o solut ¸ie facil˘ a¸ si eficient˘ a de sortare a unui vector este folosirea metodei sort din clasa java. 4} In cazul ˆ ın care elementele din vector sunt de tip primitiv. String nume . this . nu exist˘ a nici o problem˘ aˆ ın a determina ordinea fireasc˘ a a elementelor. nume = nume . INTERFET ¸E A¸ sadar.util.8: Clasa Persoana (f˘ ar˘ a suport pentru comparare) class Persoana { int cod .Arrays. ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am un vector format din instant ¸e ale clasei Persoana.util. 2}. 5. ca in exemplul de mai sus. 3. definit˘ a mai jos: Listing 5. public Persoana ( int cod . 1. cod = cod . 4.138 } } CAPITOLUL 5. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. o modalitate uzual˘ a de folosire a claselor anonime pentru instant ¸ierea unui obiect care trebuie s˘ a respecte o interfat ¸˘ a este: metoda(new Interfata() { // Implementarea metodelor interfetei }).

p [2] = new Persoana (2 . • zero: dac˘ a obiectul curent este egal decˆ a obiectul primit ca argument. " Vasilescu " ) . println ( p [ i ]) . Aceast˘ a ordine se nume¸ ste ordinea natural˘ a a clasei ¸ si este specificat˘ a prin intermediul metodei compareTo. Arrays .5. deoarece metoda sort nu ¸ stie care este ordinea natural˘ a a obiectelor de tip Persoana. " Georgescu " ) . java . } A¸ sadar. sort ( p ) . ˆ ıntr-un fel sau altul. System . i < p . p [1] = new Persoana (1 . p [3] = new Persoana (4 . o clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e trebuie s˘ a fie comparabil va implementa metoda compareTo care trebuie s˘ a returneze: • o valoare strict negativ˘ a: dac˘ a obiectul curent (this) este mai mic decˆ a obiectul primit ca argument. util . out .7. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface Comparable { int compareTo(Object o). length . 5.1 Interfat ¸a Comparable Interfat ¸a Comparable impune o ordine total˘ a asupra obiectelor unei clase ce o implementeaz˘ a.9: Sortarea unui vector de tip referint ¸˘ a class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. " Popescu " ) . " Ionescu " ) . for ( int i =0. } } 139 La execut ¸ia acestei aplicat ¸ii va fi obt ¸inut˘ a o except ¸ie. i ++) System . . Va trebui.7. p [0] = new Persoana (3 . s˘ a specific˘ am acest lucru. println ( " Persoanele ordonate dupa cod : " ) . COMPARAREA OBIECTELOR Programul urm˘ ator ar trebui s˘ a sorteze un vector de persoane: Listing 5. out .

} public int compareTo ( Object o ) { if ( o == null ) throw new Null P o i n t e r E x c e p t i o n () . Listing 5. String nume ) { this .equals(null) returneaz˘ a false.compareTo(null) trebuie s˘ a arunce o except ¸ie de tip NullPointerException chiar dac˘ a e.compareTo((Object)e2) == 0) are aceeas¸ si valoare logic˘ a cu e1. e2 instant ¸e ale lui C .10: Clasa Persoana cu suport pentru comparare class Persoana implements Comparable { int cod . nume ) ) . Spunem c˘ a ordinea natural˘ a a unei clase C este consitent˘ a cu equals dac˘ a ¸ si numai dac˘ a (e1. Reamintim c˘ a metoda equals. mo¸ stenit˘ a din Object de toate clasele. null nu este instant ¸˘ a a nici unei clase ¸ si e. . Persoana p = ( Persoana ) o . Persoana p = ( Persoana ) o . determin˘ a dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale (au aceea¸ si valoare).equals((Object)e2. return ( cod == p . } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . S˘ a presupunem c˘ a dorim ca ordinea natural˘ a a persoanelor s˘ a fie dup˘ a codul lor intern. INTERFET ¸E • o valoare strict pozitiv˘ a: dac˘ a obiectul curent este mai mare decˆ a obiectul primit ca argument. this . String nume . cod ) && ( nume . if (!( o instanceof Persoana ) ) throw new Clas sCas tExce ptio n ( " Nu pot compara ! " ) . cod = cod . public Persoana ( int cod . pentru orice e1. } public boolean equals ( Object o ) { if (!( o instanceof Persoana ) ) return false . nume = nume .140 CAPITOLUL 5. equals ( p .

util. " Vasilescu " ) . Object o2). util . nume .p . Arrays . pe lˆ ang˘ a vectorul ce trebuie sortat. pur ¸ si simplu. sort (p .7. p [3] = new Persoana (4 . p [2] = new Persoana (2 . care impune o ordine total˘ a asupra elementelor unei colect ¸ii. Pentru definirea comparatorului vom folosi o clas˘ a anonim˘ a. vom transmite un argument de tip Comparator care s˘ a specifice modalitatea de comparare a elementelor.5.2 Interfat ¸a Comparator In cazul ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am elementele unui vector ce cont ¸ine referint ¸e dup˘ a alt criteriu decˆ at ordinea natural˘ a a elemenetelor. " Ionescu " ) . nume ) ) .7. return ( p1 . Object o2 ) { Persoana p1 = ( Persoana ) o1 . Listing 5. Metoda compareTo va arunca o except ¸ie de tipul ClassCastException dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a compararea unui obiect de tip Persoana cu un obiect de alt tip. p [1] = new Persoana (1 .util. new Comparator () { public int compare ( Object o1 . " Georgescu " ) . Metoda equals va returna. dar ˆ ın varianta ˆ ın care. p [0] = new Persoana (3 .11: Sortarea unui vector folosind un comparator import java .Arrays. Persoana p2 = ( Persoana ) o2 . compareTo ( p2 . S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a sort˘ am persoanele ordonate dup˘ a numele lor. false. Interfat ¸a java. Aceasta este oferit˘ a tot de metoda sort din clasa java.Comparator cont ¸ine metoda compare. . Aceasta returneaz˘ a un ˆ ıntreg cu aceea¸ si semnificat ¸ie ca la metoda compareTo a interfet ¸ei Comparator ¸ si are urm˘ atoarea definit ¸ie: int compare(Object o1. cod ) . 5. class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. } } 141 Observat ¸i folosirea operatorului instanceof.*. COMPARAREA OBIECTELOR return ( cod . avem nevoie de o alt˘ a solut ¸ie. care verific˘ a dac˘ a un obiect este instant ¸˘ a a unei anumite clase. " Popescu " ) .

} . 5.142 CAPITOLUL 5.. interface X { void metoda_1(). .. public void metoda_n() {} . println ( p [ i ]) . out . void metoda_n(). i ++) System .. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod. avem nevoie de un obiect care implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv dar nu specific˘ a cod decˆ at pentru o singur˘ a metod˘ a.. } // Trebuie sa apara si celelalte metode // chiar daca nu au implementare efectiva public void metoda_2() {} public void metoda_3() {} . } } Observat ¸i cum compararea a dou˘ a¸ siruri de caractere se face tot cu metoda compareTo. for ( int i =0. INTERFET ¸E } }) . void metoda_2().. out . length .8 Adaptori In cazul ˆ ın care o interfat ¸˘ a cont ¸ine mai multe metode ¸ si... System . // Avem nevoie de un obiect de tip X // ca argument al unei functii functie(new X() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza .. clasa String implemenˆ and interfat ¸a Comparable. el trebui totu¸ si s˘ a implementeze toate metodele interfet ¸ei. la un moment dat. i < p . println ( " Persoanele ordonate dupa nume : " ) .

. Definit ¸ie Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. supradefinind doar metoda care ne intereseaz˘ a: functie(new XAdapter() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza ... } }). 143 Aceast˘ a abordare poate fi nepl˘ acut˘ a dac˘ a avem frecvent nevoie de obiecte ale unor clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . ADAPTORI }). . Solut ¸ia la aceast˘ a problem˘ a este folosirea adaptorilor. public abstract class XAdapter implements X { public void metoda_1() {} public void metoda_2() {} .5. public void metoda_n() {} } In situat ¸ia cˆ and avem nevoie de un obiect de tip X vom folosi clasa abstract˘ a.. Mai multe exemple de folosire a adaptorilor vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”.8.

INTERFET ¸E .144 CAPITOLUL 5.

io . Exist˘ a deci un set de clase deja implementate care modeleaz˘ a structuri de date.util .intr˘ ari/ie¸ siri. algoritmi sau diverse not ¸iuni esent ¸iale ˆ ın dezvoltarea unui program. Cele mai importante pachete ¸ si suportul oferit de lor sunt: • java.Capitolul 6 Organizarea claselor 6.clase ¸ si interfet ¸e utile • java. In alte limbaje de programare pachetele se mai numesc libr˘ arii sau bibilioteci.lang .1 Pachetele standard (J2SDK) Platforma standard de lucru Java se bazeaz˘ a pe o serie de pachete cu ajutorul c˘ arora se pot construi ˆ ıntr-o manier˘ a simplificat˘ a aplicat ¸iile. Sunt folosite pentru g˘ asirea ¸ si utilizarea mai u¸ soar˘ a a claselor.applet . lucrul cu fi¸ siere • java.1 Pachete Definit ¸ie Un pachet este o colect ¸ie de clase ¸ si interfet ¸e ˆ ınrudite din punctul de vedere al funct ¸ionalit˘ a¸ tii lor. pentru a evita conflictele de nume ¸ si pentru a controla accesul la anumite clase.clasele de baz˘ a ale limbajului Java • java. 6.1.dezvoltarea de appleturi 145 .

accesul implicit ˆ ın Java este la nivel de pachet. .rmi . autentificare • java..lucrul cu baze de date • java.text ..sql .146 CAPITOLUL 6.programare de ret ¸ea • java. Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”.lucrul cu texte.execut ¸ie la distant ¸˘ a Remote Message Interface • java. sau pentru a apela o metod˘ a public˘ a a unei clase publice a unui pachet.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul • java.event .mecanisme de securitate: criptare.beans .reflect . mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a fat ¸˘ a de AWT.1.operat ¸ii matematice cu numere mari • java.scrierea de componente reutilizabile • java.net .mecanismele de tratare e evenimentelor generate de utilizator • java.swing . date ¸ si numere independent de limb˘ a • java. Pentru a folosi o clas˘ a public˘ a dintr-un anumit pachet.security .awt.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul. 6. doar clasele publice ¸ si membrii declarat ¸i publici ai unei clase sunt accesibili ˆ ın afara pachetului ˆ ın care se g˘ asesc.2 Folosirea membrilor unui pachet Conform specificat ¸iilor de acces ale unei clase ¸ si ale mebrilor ei.awt .lang. exist˘ a trei solut ¸ii: • specificarea numelui complet al clasei • importul clasei respective • importul ˆ ıntregului pachet ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa. ORGANIZAREA CLASELOR • java. • .introspect ¸ie • javax.math .

TextField("Neplacut").awt. 6.awt. ar fi extrem de nepl˘ acut s˘ a scriem de fiecare dat˘ a cˆ and vrem s˘ a declar˘ am un obiect grafic secvent ¸e de genul: java.Button .Button b1 java.TextField = new java.awt. tf2 = new java. tf1 = new TextField("Placut"). Din acest moment.awt.Button("Cancel").1.Button.awt. . //Pentru exemplul nostru: import java.6.Button("OK").TextField java.3 Importul unei clase sau interfet ¸e Se face prin instruct ¸iunea import ˆ ın care specific˘ am numele complet al clasei sau interfet ¸ei pe care dorim s˘ a o folosim dintr-un anumit pacehet: import numePachet.awt.TextField("Tot neplacut"). care trebuie s˘ a apar˘ a la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a.awt.TextField.awt. De exemplu. sau ˆ ıntreg pachetul din care face parte. Acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunea import.numele complet al clasei Aceast˘ a metod˘ a este recomandat˘ a doar pentru cazul ˆ ın care folosirea acelei clase se face o singur˘ a dat˘ a sau foarte rar. Button java.awt java. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al claselor Button ¸ si TextField: Button b1 Button b2 TextField TextField = new Button("OK"). tf1 = new java.awt.1. In aceste situat ¸ii.awt. import java. = new java. PACHETE 147 Specificarea numelui complet al clasei se face prin prefixarea numelui scurt al clasei cu numele pachetului din care face parte: numePachet. tf2 = new TextField("Foarte placut"). ˆ ınainte de declararea vreunei clase sau interfet ¸e. vom importa ˆ ın aplicat ¸ia noastr˘ a clasa respectiv˘ a.awt. = new Button("Cancel").NumeClasa.pachetul din care face parte .Button b2 java.numeClasa.numele scurt al clasei .

Point p = new Point(0.Button.awt.awt.*. java. Atent ¸ie * nu are semnificat ¸ia uzual˘ a de la fi¸ siere de wildcard (masc˘ a) ¸ si nu poate fi folosit decˆ at ca atare. import numePachet.awt.awt. va produce o eroare de compilare. //Pentru exemplul nostru: import java.C*.Line.awt.*.awt.awt. Polygon. java.awt. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al tuturor claselor pachetului importat: Button b = new Button("OK").4 Importul la cerere dintr-un pachet Importul la cerere dintr-un anumit pachet se face printr-o instruct ¸iune import ˆ ın care specific˘ am numele pachetului ale c˘ arui clase ¸ si interfet ¸e dorim s˘ a le folosim. ar trebui s˘ a avem cˆ ate o instruct ¸iune de import pentru fiecare dintre ele: import import import import import import java. 0).Point. In aceast˘ a situat ¸ie ar fi mai simplu s˘ a folosim importul la cerere din ˆ ıntregul pachet ¸ si nu al fiec˘ arei clase ˆ ın parte.1.148 CAPITOLUL 6. java. Point. java. Rectangle. O expresie de genul import java. java. ORGANIZAREA CLASELOR Aceast˘ a abordare este eficient˘ a¸ si recomandat˘ aˆ ın cazul ˆ ın care nu avem nevoie decˆ at de cˆ ateva clase din pachetul respectiv. Se nume¸ ste import la cerere deoarece ˆ ınc˘ arcarea claselor se face dinamic. Din acest moment.TextField. 6. .Polygon. ˆ ın momentul apel˘ arii lor. Dac˘ aˆ ın exemplul nostru am avea nevoie ¸ si de clasele Line.Rectangle. urmat de simbolul *.

. PACHETE 149 In cazul ˆ ın care sunt importate dou˘ a sau mai multe pachete care cont ¸in clase (interfet ¸e) cu acela¸ si nume. // Contine clasa List import java.CONSTANTA. .1. //corect java.5. putem folosi doar numele constantei.List b = new ArrayList().awt.5 Importul static Aceast˘ a facilitate.*.lang.1. // Contine interfata List .List().6. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o ambiguitate de c˘ atre compilator..lang import java. ˆ ın loc s˘ a ne referim la constantele clasei cu expresii de tipul NumeClasa.*. introdus˘ aˆ ıncepˆ and cu versiunea 1. //corect Sunt considerate importate automat.awt. //Declaratie ambigua java. List x.util.List a = new java. urm˘ atoarele pachete: • pachetul java. • pachetul curent • pachetul implicit (f˘ ar˘ a nume) 6..awt.util. pentru orice fi¸ sier surs˘ a.NumeClasa. atunci referirea la ele trebuie f˘ acut˘ a doar folosind numele complet.. Astfel. // Poate sau nu sa apara // Mai bine nu.*. import java.*. permite referirea constantelor statice ale unei clase f˘ ar˘ a a mai specifica numele complet al acesteia ¸ si este implementat˘ a prin ad˘ augarea cuvˆ antului cheie static dup˘ a cel de import: import static numePachet.

*.5 import java. etc. class Graf {.java ¸ si Arbore. BorderLayout.awt. fereastra.} .java package grafuri. Crearea unui pachet se realizeaz˘ a prin scriere la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a ce cont ¸in clasele ¸ si interfet ¸ele pe care dorim s˘ a le grup˘ am ˆ ıntr-un pachet a instruct ¸iunii: package numePachet...CENTER)..1.io.} class GrafPerfect extends Graf {. //Fisierul Graf. grupate dup˘ a funct ¸ionalitatea lor...BorderLayout.. clasele pentru intr˘ ari/ie¸ siri sunt ˆ ın java.5 import java. . CENTER). nu ¸ si clasa ˆ ın sine.BorderLayout.*. Atent ¸ie Importul static nu import˘ a decˆ at constantele statice ale unei clase.*. fereastra. Dup˘ a cum am v˘ azut clasele de baz˘ a se g˘ asesc ˆ ın pachetul java. S˘ a consider˘ am un exemplu: presupunem c˘ a avem dou˘ a fi¸ siere surs˘ a Graf. ORGANIZAREA CLASELOR // Inainte de versiuna 1...awt.BorderLayout.} //Fisierul Arbore.. .java.6 Crearea unui pachet Toate clasele ¸ si interfet ¸ele Java apartin la diverse pachete.add(new Button(). import static java.150 CAPITOLUL 6.awt.java package grafuri. // Incepand cu versiunea 1. 6.awt.lang. clasele pentru interfat ¸a grafic˘ aˆ ın java.add(new Button(). class Arbore {..

indiferent de contextul ˆ ın care acestea vor fi integrate. iar altele altui pachet. pachetul implicit este format din toate clasele ¸ si intefet ¸ele directorului curent de lucru. pachetul implicit fiind folosit doar pentru aplicat ¸ii mici sau prototipuri. se poate ca una din clasele unei aplicat ¸ii s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu o clas˘ a a mediului Java. In general. Este recomandat ˆ ıns˘ a ca toate clasele ¸ si intefetele s˘ a fie plasate ˆ ın pachete. Acest lucru este posibil atˆ at timp cˆ at clasele cu acela¸ si nume se gasesc ˆ ın pachete diferite. 6. PACHETE class ArboreBinar extends Arbore {. clasele unui fi¸ sier surs˘ a vor face parte din pachetul implicit (care nu are nici un nume). De asemenea. In cadrul aceleiasi companii. De exemplu. ele fiind diferent ¸iate prin prefixarea lor cu numele pachetelor. . Arbore. conflictele de nume vor fi rezolvate prin diverse convent ¸ii de uz intern. ˆ ı¸ si va prefixa pachetele cu ro. ArboreBinar vor face parte din acela¸ si pachet grafuri.numePachet.ro.companie..1. cum ar fi ro.6. GrafPerfect.ion. avˆ and contul ion@xsoft.} 151 Clasele Graf.1. ce se gasesc ˆ ın pachete cu acela¸ si nume ? Pentru a evita acest lucru. companiile folosesc inversul domeniului lor Internet ˆ ın denumirea pachetelor implementate ˆ ın cadrul companiei. Cu alte cuvinte nu putem specifica faptul c˘ a anumite clase dintr-un fi¸ sier surs˘ a apart ¸in unui pachet. Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ aˆ ıns˘ a cˆ and doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun folosesc clase cu acela¸ si nume. pentru a permite identificarea ˆ ın mod unic a claselor sale. Dac˘ a nu este specificat un anumit pachet. programatorul cu numele Ion al companiei XSoft.xsoft.7 Denumirea unui pachet Exist˘ a posibilitatea ca doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun s˘ a foloseasc˘ a acela¸ si nume pentru unele din clasele lor. cum ar fi folosirea numelui de cont al programatorilor ˆ ın denumirea pachetelor create de ace¸ stia. Instruct ¸iunea package act ¸ioneaz˘ a asupra ˆ ıntregului fi¸ sier surs˘ a la ˆ ınceputul c˘ aruia apare..

Din acest motiv.2 6. cerc. Vom clarifica modalitatea de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a ale unei aplicatii printr-un exemplu concret.2. Atent ¸ie Este obligatoriu ca o clas˘ a/interfat ¸˘ a public˘ a s˘ a se gaseasc˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier avˆ and numele clasei(interfet ¸ei) ¸ si extenisa . • Fi¸ sierele surs˘ a trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ aˆ ın directoare care s˘ a reflecte numele pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele ¸ si interfet ¸ele din acele fi¸ siere. Dac˘ a numele pachetelor sunt formate din mai multe unit˘ a¸ ti lexicale separate prin punct. S˘ a presupunem c˘ a dorim crearea unor componente care s˘ a reprezinte diverse not ¸iuni matematice din domenii diferite. analiz˘ a. etc. algebr˘ a. ORGANIZAREA CLASELOR 6. un director va cont ¸ine surse pentru clase ¸ si interfet ¸e din acela¸ si pachet iar numele directorului va fi chiar numele pachetului. poliedru. s˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clase care s˘ a descrie urm˘ atoarele notiuni: poligon. grup. funct ¸ie.java. Pentru a simplifica lucrurile.1 Organizarea fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a Orice aplicat ¸ie nebanal˘ a trebuie s˘ a fie construit˘ a folosind o organizare ierarhic˘ a a componentelor sale. Pentru clasele care nu sunt publice acest lucru nu este obligatoriu.java. sfer˘ a.152 CAPITOLUL 6. Este recomandat ca strategia de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a s˘ a respecte urm˘ atoarele convent ¸ii: • Codul surs˘ a al claselor ¸ si interfet ¸elor s˘ a se gaseasc˘ aˆ ın fi¸ siere ale c˘ aror nume s˘ a fie chiar numele lor scurt ¸ si care s˘ a aib˘ a extensia . cum ar fi geometrie. ci doar recomandat. Intr-un fi¸ sier surs˘ a pot exista oricˆ ate clase sau interfet ¸e care nu sunt publice. O prim˘ a variant˘ a ar fi s˘ a construim cˆ ate o clas˘ a pentru fiecare ¸ si s˘ a le plas˘ am . atunci acestea trebuie de asemenea s˘ a corespund˘ a unor directoare ce vor descrie calea spre fi¸ sierele surs˘ a ale c˘ aror clase ¸ si interfet ¸e fac parte din pachetele respective. Cu alte cuvinte. ˆ ıntr-un fi¸ sier surs˘ a nu pot exista dou˘ a clase sau interfet ¸e publice. sau compilatorul va furniza o eroare.

public class Cerc { .java /spatiu Poliedru. avˆ and ˆ ın vedere posibila extindere a aplicat ¸iei cu noi reprezent˘ ari de not ¸iuni matematice.java /analiza Functie. .6. .plan.java Clasele descrise ˆ ın fi¸ sierele de mai sus trebuie declarate ˆ ın pachete denumite corespunzator cu numele directoarelor ˆ ın care se gasesc: // Poligon.java Cerc. . O abordare elegant˘ a ar fi aceea ˆ ın care clasele care descriu not ¸iuni din acela¸ si domeniu sa se gaseasca ˆ ın pachete separate ¸ si directoare separate. ˆ ıns˘ a. .java Sfera.java /algebra Grup.java package geometrie. Ierarhia fi¸ sierelor sursa ar fi: /matematica /surse /geometrie /plan Poligon. } // Cerc.2. public class Poligon { . .java package geometrie. } . public class Poliedru { .plan.java package geometrie. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR 153 ˆ ın acela¸ si director ˆ ımpreuna cu un program care s˘ a le foloseasca. aceast˘ a abordare ar fi ineficient˘ a. .java Matematica. } // Poliedru.spatiu.

spatiu.154 CAPITOLUL 6. . un fi¸ sier . vom avea urm˘ atoarea organizare: /matematica /clase /geometrie /plan Poligon. relativ la directorul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste aplicat ¸ia.class /spatiu . . ˆ ın urma compil˘ arii fi¸ sierele surs˘ a ¸ si unit˘ a¸ tile de compilare se g˘ asesc ˆ ın acela¸ si director. Dup˘ a cum ¸ stim acestea au extensia . numele lung al unei clase trebuie s˘ a descrie calea spre acea clas˘ aˆ ın cadrul fi¸ sierelor surs˘ a. } Matematica. . Este recomandatˆ ıns˘ a ca aceast˘ a separare s˘ a fie f˘ acut˘ a automat la compilare. Implicit.java package analiza.2. .class Cerc. 6.class trebuie s˘ a se gaseasca ˆ ıntr-o ierarhie de directoare care s˘ a reflecte numele pachetului din care face parte clasa respectiv˘ a. ˆ ıns˘ a ele pot fi apoi organizate separat. Dup˘ a cum se observ˘ a. } // Functie.class ¸ si numele scurt al clasei sau interfet ¸ei respective. .class) In urma compil˘ arii fi¸ sierelor surs˘ a vor fi generate unit˘ a¸ ti de compilare pentru fiecare clas˘ a¸ si interfat ¸˘ a din fi¸ sierele surs˘ a.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (. . public class Functie { .java package algebra. ORGANIZAREA CLASELOR // Sfera. } // Grup. Revenind la exemplul de mai sus. Spre deosebire de organizarea surselor.java este clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. public class Grup { .java package geometrie. public class Sfera { .

Similar. In directorul aplicatiei (matematica) cre˘ am subdirectorul clase ¸ si d˘ am comanda: javac -sourcepath surse surse/Matematica.java -d clase sau javac -classpath surse surse/Matematica.2.java ¸ si . unit˘ a¸ tile de compilare sunt organizate astfel pentru a da posibilitatea interpretorului s˘ a gaseasc˘ a¸ si s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie o anumit˘ a clas˘ aˆ ın timpul execut ¸iei programului. fiecare unitate de compilare va fi plasat˘ aˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierul s˘ au surs˘ a. dar numai acestea. de exemplu surse/geometrie/plan. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a trebuie s˘ a gaseasc˘ a fi¸ serul surs˘ a care o cont ¸ine. de exemplu /matematica/clase/geometrie/plan/Poligon. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR Poliedru. Deoarece compil˘ am clasa principal˘ a a plicat ¸iei.2.java -d clase 6.class /analiza Functie. atˆ at la compilare cˆ at ¸ si la interpretare trebuie specificat˘ a lista de directoare r˘ ad˘ acin˘ a . Ins˘ a aceast˘ a organizare nu este suficient˘ a deoarece specific˘ a numai partea final˘ a din calea c˘ atre fi¸ sierele .class Matematica.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a este necesar˘ a deoarece ˆ ın momentul cˆ and compilatorul ˆ ıntˆ alneste un nume de clas˘ a el trebuie s˘ a poat˘ a identifica acea clas˘ a.6.class 155 Crearea acestei structuri ierarhice este facut˘ a automat de c˘ atre compilator.class /algebra Grup.java -d clase Opt ¸iunea -d specific˘ a directorul r˘ ad˘ acin˘ a al ierarhiei de clase.class Sfera.class. In lipsa lui. putem folosi expresia: javac surse/geometrie/plan/*. vor fi compilate ˆ ın cascad˘ a toate clasele referite de aceasta.class. Pentru aceasta. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a compil˘ am explicit toate fi¸ sierele java dintr-un anumit director.

*. geometrie..Sfera(). ORGANIZAREA CLASELOR ˆ ın care se g˘ asesc fi¸ sierele aplicat ¸iei.spatiu.2.Grup. In cazul ˆ ın care nu este g˘ asit nici unul sau sunt g˘ asite mai multe va fi semnalat˘ a o eroare.Functie. Fiecare director din calea de cautare este directorul imediat superior structurii de directoare corespunz˘ atoare numelor pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele din directorul respectiv. import analiza. public class Matematica { public static void main(String args[]) { Poligon a = new Poligon(). Implicit.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) Setarea c˘ aii de c˘ autare se poate face ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • Setarea variabilei de mediu CLASSPATH . } } Identificarea unei clase referite ˆ ın program se face ˆ ın felul urm˘ ator: • La directoarele aflate ˆ ın calea de c˘ autare se adaug˘ a subdirectoarele specificate ˆ ın import sau ˆ ın numele lung al clasei • In directoarele formate este c˘ autat un fi¸ sier cu numele clasei.156 CAPITOLUL 6. //.folosind aceast˘ a variant˘ a toate aplicat ¸iile Java de pe ma¸ sina respectiv˘ a vor c˘ auta clasele necesare ˆ ın directoarele specificate ˆ ın variabila CLASSPATH. calea de c˘ autare este format˘ a doar din directorul curent. astfel ˆ ıncˆ at compilatorul ¸ si interpretorul s˘ a poat˘ a construi calea complet˘ a spre clasele aplicat ¸iei.. . Definit ¸ie O cale de c˘ autare este o list˘ a de directoare sau arhive ˆ ın care vor fi c˘ autate fi¸ sierele necesare unei aplicat ¸ii.spatiu. Aceast˘ a list˘ a se nume¸ ste cale de cautare (classpath). import algebra.plan.java: import geometrie.Sfera = new geometrie. 6. S˘ a consider˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei Matematica.

cale2. sau metode ale claselor suport din pachetul java. . Ele pot fi folosite ¸ si pentru comprim˘ ari obi¸ snuite.6.. o organizare eficient˘ a a fi¸ sierelor aplicat ¸iei ar ar˘ ata astfel: /matematica /surse /clase compile.util. DOS shell (Windows 95/NT/. diferent ¸a fat ¸˘ a de o arhiv˘ a ZIP obi¸ snuit˘ a fiind doar existent ¸a unui director denumit META-INF... din directorul matematica.): SET CLASSPATH = cale1. Un fi¸ sier JAR poate fi creat folosind utilitarul jar aflat ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.3 Arhive JAR Fi¸ sierele JAR (Java Archive) sunt arhive ˆ ın format ZIP folosite pentru ˆ ımpachetarea aplicat ¸iilor Java.bat (javac -sourcepath surse surse/Matematica.jar. 157 • Folosirea opt ¸iunii -classpath la compilarea ¸ si interpretarea programelor .classpath <cale de cautare> <surse java> java . Dintre beneficiile oferite de arhivele JAR amintim: • portabilitate .3.classpath <cale de cautare> <clasa principala> Lansarea ˆ ın execut ¸ie a aplicatiei noastre.este un format de arhivare independent de platform˘ a...directoarele specificate astfel vor fi valabile doar pentru comanda curent˘ a: javac .java -d clase) run.. se va face astfel: java -classpath clase Matematica In concluzie..bat (java -classpath clase Matematica) 6. ce cont ¸ine diverse informat ¸ii auxiliare legate de aplicat ¸ia sau clasele arhivate. ARHIVE JAR UNIX: SET CLASSPATH = cale1:cale2:.

arhivele JAR pot fi ”semnate” electronic • mecanismul pentru lucrul cu fi¸ siere JAR este parte integrata a platformei Java.jar fi¸ sier(e)-intrare • Vizualizare cont ¸inutului jar tf nume-arhiva • Extragerea cont ¸inutului jar xf arhiva. etc) este compresat ˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR.dimensiunea unei aplicat ¸ii ˆ ın forma sa final˘ a este redus˘ a. 6.3. f˘ ar˘ a a fi deci nevoie de a deschide cˆ ate o conexiune nou˘ a pentru fiecare fi¸ sier.class • arhivarea tuturor fi¸ sierelor din directorul curent: jar cvf allfiles.jar A. resurse.jar" .class archive="arhiva. • minimizarea timpului de ˆ ıncarcare a unui applet: dac˘ a appletul (fi¸ siere class..jar * .158 CAPITOLUL 6.jar • Deschiderea unui applet arhivat <applet code=A.jar • Extragerea doar a unor fi¸ siere jar xf arhiva.> Exemple: • Arhivarea a dou˘ a fi¸ siere class: jar cf classes.class B.1 Folosirea utilitarului jar Arhivatorul jar se g˘ ase¸ ste ˆ ın subdirectorul bin al directorului ˆ ın care este instalat kitul J2SDK. • securitate ..jar fi¸ sier(e)-arhivate • Executarea unei aplicat ¸ii java -jar arhiva. el poate fi ˆ ınc˘ arcat ˆ ıntr-o singur˘ a tranzact ¸ie HTTP. Mai jos sunt prezentate pe scurt operat ¸iile uzuale: • Crearea unei arhive jar cf arhiva. ORGANIZAREA CLASELOR • compresare .

txt.jar. . Aceasta ˆ ınseamna c˘ aˆ ın fiserul Manifest.6.jar manifest. Din directorul clase vom lansa comanda: jar cvf mate. ˆ ın care dorim s˘ a arhiv˘ am clasele aplicat ¸iei descrise mai sus.mf ce se gase¸ ste ˆ ın directorul META-INF trebuie s˘ aˆ ınregistr˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. ˆ ın care clasa principal˘ a era Matematica.txt geometrie analiza algebra Matematica. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. ˆ ın care vom scrie: Main-Class: Matematica • adaug˘ am aceast˘ a informat ¸ie la fi¸ sierul manifest al arhivei mate.jar cu interpretorul Java. platforma Java 2 va asocia extensiile .jar vom obt ¸ine urm˘ atoarea eroare: ”Failed to load Main-Class manifest from mate.jar”.java.jar: jar uvfm mate. Dac˘ a vom ˆ ıncerca s˘ a lans˘ am ˆ ın execut ¸ie aceast˘ a arhiv˘ a prin comanda java -jar mate.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate Pentru a rula o aplicat ¸ie ˆ ımpachetat˘ aˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR trebuie s˘ a facem cunoscut˘ a interpretorului numele clasei principale a aplicat ¸iei.txt Ambele operat ¸ii puteau fi executate ˆ ıntr-un singur pas: jar cvfm mate.jar manifest. Acest lucru ˆ ıl vom face ˆ ın doi pa¸ si: • se creeaz˘ a un fi¸ sier cu un nume oarecare. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a facˆ and dublu-click pe o arhiv˘ a JAR va fi lansat˘ aˆ ın execut ¸ie aplicat ¸ia ˆ ımpachetat˘ aˆ ın acea arhiv˘ a (dac˘ a exist˘ a o clas˘ a principal˘ a).class Pe sistemele Win32.jar geometrie analiza algebra Matematica.3. ARHIVE JAR 159 6.class In urma acestei comenzi vom obtine arhiva mate. de exemplu manifest.

ORGANIZAREA CLASELOR .160 CAPITOLUL 6.

Incepˆ and cu versiunea 1.Capitolul 7 Colect ¸ii 7. stive. mult ¸imi matematice. etc. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a mult ¸imile reprezentate sunt eterogene. Tipul de date al elementelor dintr-o colect ¸ie este Object. cˆ at ¸ si pentru transmiterea unor informat ¸ii de la o metod˘ a la alta. Utilizarea colect ¸iilor ofer˘ a avantaje evidente ˆ ın procesul de dezvoltare a unei aplicat ¸ii. • Implement˘ ari: implement˘ ari concrete ale interfet ¸elor ce descriu colect ¸ii.1 Introducere O colect ¸ie este un obiect care grupeaz˘ a mai multe elemente ˆ ıntr-o singur˘ a unitate. Ace¸ sti algoritmi se numesc ¸ si polimorfici deoarece pot fi folosit ¸i pe implement˘ ari diferite ale unei colect ¸ii. definite pentru obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele ce descriu colect ¸ii. Aceste clase reprezint˘ a tipuri de date reutilizabile. Prin intermediul colect ¸iilor vom avea acces la diferite tipuri de date cum ar fi vectori. liste ˆ ınl˘ ant ¸uite. fiind organizate ˆ ıntr-o arhitectur˘ a foarte eficient˘ a¸ si flexibil˘ a ce cuprinde: • Interfet ¸e: tipuri abstracte de date ce descriu colect ¸iile ¸ si permit utilizarea lor independent de detaliile implement˘ arilor. Cele mai importante sunt: 161 . reprezentˆ and elementul de funct ¸ionalitate reutilizabil˘ a.2. ˆ ın Java colect ¸iile sunt tratate ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. Colect ¸iile sunt folosite atˆ at pentru memorarea ¸ si manipularea datelor. • Algoritmi: metode care efectueaz˘ a diverse operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea sau sortarea. tabele de dispersie. putˆ and include obiecte de orice tip.

alte implement˘ ari nu. COLECT ¸ II • Reducerea efortului de programare: prin punerea la dispozit ¸ia programatorului a unui set de tipuri de date ¸ si algoritmi ce modeleaz˘ a structuri ¸ si operat ¸ii des folosite ˆ ın aplicat ¸ii. Unele implement˘ ari ale acestei interfet ¸e permit existent ¸a elementelor duplicate. Platforma Java nu ofer˘ a nici o implementare direct˘ a a acestei interfet ¸e. public interface Collection { // Metode cu caracter general int size(). Collection modeleaz˘ a o colect ¸ie la nivelul cel mai general. // Operatii la nivel de element boolean contains(Object element).162 CAPITOLUL 7. Astfel. la scrierea unei aplicat ¸ii putem s˘ a ne concentr˘ am eforturile asupra problemei ˆ ın sine ¸ si nu asupra modului de reprezentare ¸ si manipulare a informat ¸iilor. boolean add(Object element). • Cre¸ sterea vitezei ¸ si calit˘ a¸ tii programului: implement˘ arile efective ale colect ¸iilor sunt de ˆ ınalt˘ a performant ¸˘ a¸ si folosesc algoritmi cu timp de lucru optim.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii Interfet ¸ele reprezint˘ a nucleul mecanismului de lucru cu colect ¸ii. descriind un grup de obiecte numite ¸ si elementele sale. boolean isEmpty(). void clear(). scopul lor fiind de a permite utilizarea structurilor de date independent de modul lor de implementare. Iterator iterator(). altele nu. Unele au elementele ordonate. ci exist˘ a doar implement˘ ari ale unor subinterfet ¸e mai concrete. . 7. cum ar fi Set sau List. boolean remove(Object element).

mai bine zis nu poate cont ¸ine dou˘ a obiecte o1 ¸ si o2 cu proprietatea o1. f˘ ar˘ a a avea alte metode specifice. dac˘ a este folosit un comparator) trebuie s˘ a fie valid ¸ si s˘ a nu provoace except ¸ii. Dou˘ a dintre clasele standard care ofer˘ a implement˘ ari concrete ale acestei interfet ¸e sunt HashSet ¸ si TreeSet.7. boolean addAll(Collection c). Ordonarea elementelor se face conform ordinii lor naturale. SortedSet este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Set. Object[] toArray(Object a[]). oferind metode suplimentare ce ¸ tin cont de faptul c˘ a mult ¸imea este sortat˘ a: public interface SortedSet extends Set { // Subliste SortedSet subSet(Object fromElement. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei ¸ si este ment ¸inut˘ a automat la orice operat ¸ie efectuat˘ a asupra mult ¸imii. pentru orice dou˘ a obiecte o1.compareT o(o2) (sau comparator.compare(o1. // Metode de conversie in vector Object[] toArray().2. Singura conditt ¸ie este ca. apelul o1. Object toElement). .equals(o2). SortedSet headSet(Object toElement). mo¸ stene¸ ste metodele acesteia. Mo¸ stene¸ ste metodele din Collection. Pune la dispozit ¸ie operat ¸ii care beneficiaz˘ a de avantajul ordon˘ arii elementelor. boolean retainAll(Collection c). o2). INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II 163 // Operatii la nivel de multime boolean containsAll(Collection c). Fiind subclas˘ a a interfet ¸ei Set. boolean removeAll(Collection c). O mult ¸ime nu poate avea elemente duplicate. o2 ale colect ¸iei. diferent ¸a principal˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a elementele dintr-o astfel de colect ¸ie sunt ordonate ascendent. } Set modeleaz˘ a not ¸iunea de mult ¸ime ˆ ın sens matematic.

ListIterator listIterator(int index). int to). int lastIndexOf(Object o). abstract boolean addAll(int index. Object remove(int index). Comparator comparator(). avem metode pentru acces pozit ¸ional. Collection c). COLECT ¸ II SortedSet tailSet(Object fromElement). void add(int index. } . c˘ autare ¸ si iterare avansat˘ a.164 CAPITOLUL 7. } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeSet. Object element). // Cautare int indexOf(Object o). // Capete Object first(). fat ¸˘ ade metodele definite de interfat ¸a Collection. Object element). List descrie liste (secvent ¸e) de elemente indexate. // Extragere sublista List subList(int from. Listele pot contine duplicate ¸ si permit un control precis asupra pozit ¸iei unui element prin intermediul indexului acelui element. In plus. Object last(). Object set(int index. // Iterare ListIterator listIterator(). Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface List extends Collection { // Acces pozitional Object get(int index).

Object value). Object setValue(Object value). dup˘ a care poate fi reg˘ asit. Object getValue(). boolean containsValue(Object value). public Collection values(). Definitt ¸ai interfet ¸ei este prezentat˘ a mai jos: public interface Map { // Metode cu caracter general int size(). boolean containsKey(Object key). Ierarhia interfet ¸elor derivate din Map este independent˘ a de ierarhia derivat˘ a din Collection. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II Clase standard care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a sunt: ArrayList. 165 Map descrie structuri de date ce asociaz˘ a fiecarui element o cheie unic˘ a. Vector. Object remove(Object key). // Operatii la nivel de multime void putAll(Map t). // Operatii la nivel de element Object put(Object key. boolean isEmpty(). } } . LinkedList. void clear(). public Set entrySet(). // Vizualizari ale colectiei public Set keySet().2. // Interfata pentru manipularea unei inregistrari public interface Entry { Object getKey(). Obiectele de acest tip nu pot cont ¸ine chei duplicate ¸ si fiecare cheie este asociat˘ a la un singur element.7. Object get(Object key).

SortedMap tailMap(Object fromKey). // Comparatorul folosit pentru ordonare Comparator comparator(). TreeMap ¸ si Hashtable. oferind metode suplimentare pentru: extragere de subtabele. Aceste clase sunt ˆ ın continuare disponibile ¸ si multe dintre ele au fost adaptate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at s˘ a se integreze ˆ ın noua abordare. } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeMap. chiar dac˘ a funct ¸ionalitatea lor era aproape identic˘ a cu cea a unei clase anterioare. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei. aflarea primei/ultimei chei. COLECT ¸ II Clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a Map sunt HashMap. Pe lˆ ang˘ a acestea au fost create noi clase corespunz˘ atoare interfet ¸elor definite. SortedMap headMap(Object toKey). // Capete Object first(). . Object last(). Object toKey). exista un set de clase pentru lucrul cu colect ¸ii. SortedMap este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Map. la care se adaug˘ a faptul c˘ a mult ¸imea cheilor dintr-o astfel de colect ¸ie este ment ¸inut˘ a ordonat˘ a ascendent conform ordinii naturale. ˆ ıns˘ a acestea nu erau organizate pe ierarhia de interfet ¸e prezentat˘ aˆ ın sect ¸iunea anterioar˘ a. Este subclasa a interfet ¸ei Map. Definit ¸ia interfet ¸ei este dat˘ a mai jos: public interface SortedMap extends Map { // Extragerea de subtabele SortedMap subMap(Object fromKey.166 CAPITOLUL 7. aflarea comparatorului folosit pentru ordonare. 7.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor Inainte de versiunea 1.2.

˘ ALE COLECT 7.Properties Evident. Pe lˆ ang˘ a organizarea ierarhic˘ a a interfet ¸elor implementate.3. HashTable In vechea ierarhie: Dictionary ..AbstractSet.HashMap. In general. ca ˆ ın figura de mai jos: AbstractCollection . . clasele ce descriu colect ¸ii sunt de asemenea concepute ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a.Hashtable .. HashMap ¸ si Hashtable. ˆ ımpreun˘ a cu interfet ¸ele corespunz˘ atoare (clasele din vechiul model sunt trecute pe rˆ andul de jos): Interfat ¸a Set SortedSet List Clasa HashSet TreeSet ArrayList. clasele care descriu colect ¸ii au unele tr˘ asaturi comune. unde ’implementare’ se refer˘ a la structura intern˘ a folosit˘ a pentru reprezentarea mult ¸imii. acestea oferind de altfel ¸ si implement˘ ari concrete pentru multe din metodele definite de interfet ¸e. IMPLEMENTARI ¸ IILOR 167 Clasele de baz˘ a care implementeaz˘ a interfet ¸e ce descriu colect ¸ii au numele de forma < Implementare >< Interf ata >. implementarea interfet ¸elor este explicit realizat˘ a la nivelul superclaselor abstracte. cum ar fi ArrayList ¸ si Vector. cum ar fi: • permit elementul null.HashSet. LinkedList Vector Map HashMap Hashtable SortedMap TreeMap A¸ sadar se observ˘ a existent ¸a unor clase care ofer˘ a aceea¸ si funct ¸ionalite. TreeMap. • sunt serializabile. TreeSet. AbstractList . Vector-Stack AbstractMap . ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos. • au definit˘ a metoda clone.

fiecare interfat ¸˘ a ce descrie o colect ¸ie are mai multe implement˘ ari. S˘ a consider˘ am un exemplu ce creeaza o list˘ a folosind ArrayList. prima fiind ˆ ın general mult mai folosit˘ a. rapiditatea reg˘ asirii acestora ¸ si timpul necesar actualiz˘ arii colect ¸iei ˆ ın cazul unor modific˘ ari. respectiv LinkedList ¸ si execut˘ a diverse operat ¸ii pe ea.168 CAPITOLUL 7. cronometrˆ and timpul necesar realiz˘ arii acestora: Listing 7. i ++) lst . } .LinkedList import java .1: Comparare ArrayList . public class TestEficienta { final static int N = 100000. i < N . COLECT ¸ II • au definit˘ a metoda toString.*. long t2 = System . util . interfat ¸a List este implementat˘ a de clasele ArrayList ¸ si LinkedList.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor Dup˘ a cum am vazut. care returneaz˘ a o reprezentare ca ¸ sir de caractere a colect ¸iei respective. • permit crearea de iteratori pentru parcurgere. • au atˆ at constructor f˘ ar˘ a argumente cˆ at ¸ si un constructor care accept˘ a ca argument o alt˘ a colect ¸ie • exceptˆ and clasele din arhitectura veche.t1 ) ) . prin realizarea unor compromisuri ˆ ıntre spat ¸iul necesar pentru memorarea datelor. out . System . println ( " Add : " + ( t2 . 7. De exemplu. for ( int i =0. curre ntTimeM illis () . add ( new Integer ( i ) ) . nu sunt sincronizate (vezi ”Fire de execut ¸ie). curre ntTimeM illis () . public static void testAdd ( List lst ) { long t1 = System . De ce exist˘ a atunci ¸ si clasa LinkedList ? Raspunsul const˘ aˆ ın faptul c˘ a folosind reprezent˘ ari diferite ale mult ¸imii gestionate putem obt ¸ine performante mai bune ˆ ın funct ¸ie de situat ¸ie.

i ++) lst . out . i < N . ˆ ın timp ce pentru LinkedList este extrem de lent˘ a.˘ A COLECT 7.4.t1 ) ) . long t2 = System . List lst1 = new ArrayList () . } } 169 Timpii aproximativi de rulare pe un calculator cu performant ¸e medii. ad˘ augarea elementelor este rapid˘ a pentru ambele tipuri de liste. remove (0) . long t2 = System . currentTimeM illis () .01 add get remove A¸ sadar. println ( " LinkedList " ) .t1 ) ) . currentTimeM illis () . for ( int i =0. sunt dat ¸i ˆ ın tabelul de mai jos: ArrayList 0. testAdd ( lst1 ) .14 87. testGet ( lst1 ) .12 0. testRemove ( lst2 ) . FOLOSIREA EFICIENTA ¸ IILOR public static void testGet ( List lst ) { long t1 = System . println ( " ArrayList " ) . curre ntTimeMillis () . testGet ( lst2 ) . i ++) lst . testRemove ( lst1 ) .01 12. } public static void main ( String args []) { System . println ( " Get : " + ( t2 .05 LinkedList 0. System . println ( " Remove : " + ( t2 . List lst2 = new LinkedList () . out . ArrayList ofer˘ a acces ˆ ın timp constant la elementele sale ¸ si din acest motiv folosirea lui ”get” este rapid˘ a. System . testAdd ( lst2 ) . out . i < N . } public static void testRemove ( List lst ) { long t1 = System . out .45 0. get ( i ) . exprimat ¸i ˆ ın secunde. System . curre ntTimeMillis () . for ( int i =0. deoarece ˆ ıntr-o list˘ aˆ ınlant ¸uit˘ a accesul la un element se face prin .

algoritm(colectie. Caracterisiticile principale ale acestor algoritmi sunt: • sunt metode de clas˘ a (statice).efectueaz˘ a c˘ autarea eficient˘ a (binar˘ a) a unui element ˆ ıntr-o list˘ a ordonat˘ a. • shuffle . COLECT ¸ II parcurgerea secvent ¸ial˘ a a listei pˆ an˘ a la elementul respectiv. • au un singur argument de tip colect ¸ie. • apelul lor general va fi de forma: Collections. etc. La operat ¸iunea de eliminare. ArrayList se comport˘ a bine pentru cazuri ˆ ın care avem nevoie de reg˘ asirea unor elemente la pozit ¸ii diferite ˆ ın list˘ a. iar LinkedList funct ¸ioneaza eficient atunci cˆ and facem multe operat ¸ii de modificare (¸ stergeri.170 CAPITOLUL 7. Concluzia nu este c˘ a una din aceste clase este mai ”bun˘ a” decˆ at cealalt˘ a. sortarea. ˆ ın timp ce pentru LinkedList este rapid˘ a ¸ si se face prin simpla schimbare a unei leg˘ aturi. 7. inser˘ ari). • binarySearch . • majoritatea opereaz˘ a pe liste dar ¸ si pe colect ¸ii arbitrare. folosirea lui ArrayList este lent˘ a deoarece elementele r˘ amase sufer˘ a un proces de reindexare (shift la stˆ anga).amestec˘ a elementele unei liste .5 Algoritmi polimorfici Algoritmii polimorfici descri¸ si ˆ ın aceast˘ a sect ¸iune sunt metode definite ˆ ın clasa Collections care permit efectuarea unor operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea.opusul lui sort. Deci.sorteaz˘ a ascendent o list˘ a referitor la ordinea s˘ a natural˘ a sau la ordinea dat˘ a de un comparator. . ci c˘ a exist˘ a diferent ¸e substant ¸iale ˆ ın reprezentarea ¸ si comportamentul diferitelor implement˘ ari ¸ si c˘ a alegerea unei anumite clase pentru reprezentarea unei mult ¸imi de elemente trebuie s˘ a se fac˘ aˆ ın funct ¸ie de natura problemei ce trebuie rezolvat˘ a. [argumente]). Metodele mai des folosite din clasa Collections sunt: • sort .

de¸ si am dori ca elementele s˘ a fie doar numere ˆ ıntregi. permit ¸ˆ and tipizarea elementelor acestora.5 a limbajului Java.returneaz˘ a maximul dintr-o colect ¸ie. introduse ˆ ın versiunea 1. putem rescrie secvent ¸a astfel: . list.inverseaz˘ a ordinea elementelor dintr-o list˘ a.add(new Integer(123)). • swap . Folosind tipuri generice.interschimb˘ a elementele de la dou˘ a pozit ¸ii specificate ale unei liste. simplific˘ a lucrul cu colect ¸ii. • max . trebuie s˘ a facem cast explicit de la tipul Object la Integer atunci cˆ and prelu˘ am valoarea unui element.6. int val = ((Integer)list.7. • enumeration . Mai mult.intValue(). lista definit˘ a poate cont ¸ine obiecte de orice tip. TIPURI GENERICE • reverse . 171 • fill . S˘ a consider˘ am un exemplu de utilizare a colect ¸iilor ˆ ınainte ¸ si dup˘ a introducerea tipurilor generice: // Inainte de 1.returneaza o enumerare a elementelor dintr-o colect ¸ie. • copy .returneaz˘ a o instant ¸˘ a sincronizat˘ a a unei colect ¸ii (vezi ”Fire de execut ¸ie”).5 ArrayList list = new ArrayList().get(0)).copie elementele unei liste ˆ ın alta. efectul fiind impunerea tipului respectiv pentru toate elementele colect ¸iei: <TipDate>. • unmodifiableTipColectie . 7.returneaz˘ a o instant ¸˘ a care nu poate fi modificat˘ a a colect ¸iei respective.6 Tipuri generice Tipurile generice. Definirea unui tip generic se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ıntre paranteze unghiulare a unui tip de date Java.populeaza o lista cu un anumit element repetat de un num˘ ar de ori.returneaz˘ a minimul dintr-o colect ¸ie. • synchronizedTipColectie . In exemplul de mai sus. • min .

Metodele uzuale ale acestor interfet ¸e sunt prezentate mai jos. semnificat ¸iile lor fiind evidente: • Enumeration: hasMoreElements.intValue(). respectiv Iterator sau ListIterator. Toate clasele care implementeaz˘ a colect ¸ii au metode ce returneaz˘ a o enumerare sau un iterator pentru parcurgerea elementelor lor. ˆ ımpreun˘ a cu modalitatea lor de folosire.elements. ˆ ıncercarea de a utiliza ˆ ın cadrul unei colect ¸ii a unui element necorespunz˘ ator ca tip va produce o eroare la compilare.add(123). list. int val = list. list. varianta mai concisa for (Enumeration e = v. aceasta din urm˘ a este preferat˘ aˆ ın noile implement˘ ari ale colect ¸iilor.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari Enumer˘ arile ¸ si iteratorii descriu modalit˘ a¸ ti pentru parcurgerea secvent ¸ial˘ aa unei colect ¸ii.add(new Integer(123)). Ei sunt descri¸ si de obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele Enumeration.5. nextElement // Parcurgerea elementelor unui vector v Enumeration e = v.hasMoreElements()) { System. .get(0). COLECT ¸ II // Dupa 1. folosind tipuri generice ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). while (e. obt ¸inem o variant˘ a mult simplificat˘ a a secvent ¸ei init ¸iale: // Dupa 1.out. spre deosebire de varianta anterioar˘ a ce permitea doara aruncarea unor except ¸ie de tipul ClassCastException ˆ ın cazul folosirii incorecte a tipurilor.5. } // sau.elements().nextElement()).get(0). int val = list.172 CAPITOLUL 7.println(e. In cazul folosirii tipurilor generice. folosind si autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). Deoarece funct ¸ionalitatea interfet ¸ei Enumeration se reg˘ ase¸ ste ˆ ın Iterator. indiferent dac˘ a aceasta este indexat˘ a sau nu. 7. Dac˘ a utiliz˘ am ¸ si mecanismul de autoboxing.

hasPrevious.listIterator(). Atent ¸ie Deoarece colect ¸iile sunt construite peste tipul de date Object. } 173 Iteratorii simpli permit eliminarea elementului curent din colect ¸ia pe care o parcurg. respectiv modificarea elementului curent.println(e.next(). next. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI e. precum ¸ si iterarea ˆ ın ambele sensuri. if (obj == null) it. add. it. } • ListIterator: hasNext.7.nextElement()). remove.next().hasNext().) { Object obj = it. } • Iterator: hasNext.) { System.˘ 7. if (obj == null) it. next.iterator().out. set dar ¸ si prin faptul c˘ a denumirile metodelor sunt mai concise.hasNext(). Iteratorii sunt preferat ¸i enumer˘ arilor datorit˘ a posibilit˘ a¸ tii lor de a act ¸iona asupra colect ¸iei pe care o parcurg prin metode de tip remove.remove(). metodele de tip next sau prev ale iteratorilor vor returna tipul Object. it. remove // Parcurgerea elementelor unui vector // si eliminarea elementelor nule for (Iterator it = v.) { Object obj = it.set(new Integer(0)). cei de tip ListIterator permit ¸ si inserarea unui element la pozit ¸ia curent˘ a. set // Parcurgerea elementelor unui vector // si inlocuirea elementelor nule cu 0 for (ListIterator it = v. fiind responsabilitatea noastr˘ a de a face conversie (cast) la alte tipuri de date. previous. add. dac˘ a este cazul. .hasMoreElements().

. // Adaugam numerele de la 1 la 10 for ( int i =1. i. set ( new Integer (0) ) . hasNext () .iterator(). // Proceseaza val . i <=10. ˆ ınlocuind numerele pare cu 0. i ++) a . dup˘ a care le parcurgem element cu element folosind un iterator.. it . il facem 0 if ( x . . out .*. // Daca elementul curent este par . class TestIterator { public static void main ( String args []) { ArrayList a = new ArrayList () .next(). ) { Integer x = ( Integer ) it . util .5 a limbajului Java. // Parcurgem vectorul for ( ListIterator it = a . print ( " Rezultat : " + a ) . le amestec˘ am. add ( new Integer ( i ) ) . intValue () % 2 == 0) it . shuffle ( a ) .hasNext(). println ( " Vectorul amestecat : " + a ) . COLECT ¸ II In exemplul de mai jos punem ˆ ıntr-un vector numerele de la 1 la 10. o secvent ¸˘ a de genul: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). exist˘ a o variant˘ a simplificat˘ a de utilizare a iteratorilor.2: Folosirea unui iterator import java . // Amestecam elementele colectiei Collections . Listing 7. for (Iterator i = list.) { Integer val=(Integer)i. out . Astfel. System . } } Incepˆ and cu versiunea 1. next () . } System . listIterator () .174 CAPITOLUL 7.

ITERATORI S ¸ I ENUMERARI } poate fi rescris˘ a astfel: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). for (Integer val : list) { // Proceseaza val ..7. } 175 .˘ 7..

COLECT ¸ II .176 CAPITOLUL 7.

Acest lucru se realizeaz˘ a prin serializarea obiectului ¸ si scrierea lui pe disc ˆ ınainte de terminarea unui program.1 Folosirea serializ˘ arii Definit ¸ie Serializarea este o metod˘ a ce permite transformarea unui obiect ˆ ıntr-o secvent ¸a ˘ de octet ¸i sau caractere din care s˘ a poat˘ a fi ref˘ acut ulterior obiectul original. • Permite persistent ¸a obiectelor. Acest 177 . Utilitatea serializarii const˘ aˆ ın urm˘ atoarele aspecte: • Asigur˘ a un mecanism simplu de utilizat pentru salvarea ¸ si restaurarea a datelor. obiectul va fi citit de pe disc ¸ si starea lui refacut˘ a. la relansarea programului. Procesul invers. Intr-un cadru mai larg. se nume¸ ste deserializare. Tipurile primitive pot fi de asemenea serializate. apoi.obiectul poate exista ¸ si ˆ ıntre apelurile programelor care ˆ ıl folosesc. serializarea permite salvarea ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a a tuturor informat ¸iilor unui obiect pe un mediu de stocare extern programului. de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea original˘ a. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a durata de viat ¸a a unui obiect nu este determinat˘ a de execut ¸ia unui program ˆ ın care acesta este definit . prin serializare se ˆ ıntelege procesul de scriere/citire a obiectelor.Capitolul 8 Serializarea obiectelor 8. Cu alte cuvinte.

Acesta este un proces recusiv de salvare a datelor. ¸ si a¸ sa mai departe. ordinea octet ¸ilor sau alte detalii specifice sistemelor repective. Mediile vizuale folosesc mecanismul serializ˘ arii pentru asigurarea persistent ¸ei componentelor Bean. de sine st˘ at˘ atoare ce pot fi utilizate ˆ ın medii vizuale de dezvoltare a aplicat ¸iilor.transmiterea unor informat ¸ii ˆ ıntre platforme de lucru diferite se realizeaz˘ a unitar. A¸ sadar referint ¸ele care construiesc starea unui obiect formeaz˘ a o ˆ ıntreag˘ a ret ¸ea. SERIALIZAREA OBIECTELOR tip de persistent ¸˘ a a obiectelor se nume¸ ste persistent ¸˘ a u¸ soar˘ a. atunci salvarea informat ¸iilor ˆ ıncapsulate ˆ ın acel obiect se poate face ¸ si prin salvarea pe rˆ and a datelor. • RMI (Remote Method Invocation) . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un algoritm general de salvare a st˘ arii unui obiect nu este tocmai facil. In cazul ˆ ın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv. Un aspect important al serializ˘ arii este c˘ a nu salveaz˘ a doar imaginea unui obiect ci ¸ si toate referint ¸ele la alte obiecte pe care acesta le cont ¸ine. serializarea este utilizat˘ a pentru transportul argumentelor prin ret ¸ea ¸ si pentru returnarea valorilor. • Transmiterea datelor ˆ ın ret ¸ea .Aplicat ¸iile ce ruleaz˘ aˆ ın ret ¸ea pot comunica ˆ ıntre ele folosind fluxuri pe care sunt trimise. ˆ ıntrucˆ at celelalte obiectele referite de obiectul care se serializeaz˘ a pot referi la rˆ andul lor alte obiecte. ˆ ıntrucˆ at ea trebuie efectuat˘ a explicit de c˘ atre programator ¸ si nu este realizat˘ a automat de c˘ atre sistem.este o modalitate prin care metodele unor obiecte de pe o alt˘ a ma¸ sin˘ a pot fi apelate ca ¸ si cum acestea ar exista local pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. Orice component˘ a Bean are o stare definit˘ a de valorile implicite ale propriet˘ a¸ tilor sale. folosind clasa DataOutputStream.178 CAPITOLUL 8. dar.sunt componente reutilizabile. • Java Beans . pentru ca apoi s˘ a fie restaurate prin metode ale clasei DataInputStream. respectiv recept ¸ionate obiecte serializate. • Compensarea diferent ¸elor ˆ ıntre sisteme de operare . stare care este specificat˘ aˆ ın etapa de design a aplicat ¸iei. o asemenea abordare nu este . Atunci cˆ and este trimis un mesaj c˘ atre un obiect ”remote” (de pe alt˘ a ma¸ sin˘ a). a¸ sa cum am vazut. independent de formatul de reprezentare a datelor.

boolean b = in. out.345).dat"). respectiv DataOutput ce declar˘ a metode de tipul readTipPrimitiv. prin termenul serializare ne vom referi doar la serializarea ˆ ın format binar.˘ 8.1 Serializarea tipurilor primitive Serializarea tipurilor primitive poate fi realizat˘ a fie prin intermediul fluxurilor DataOutputStream ¸ si DataInputStream. respectiv writeTipPrimitiv pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.flush(). double d = in.close(). deoarece pot ap˘ area probleme cum ar fi: variabilele membre ale obiectului pot fi instant ¸e ale altor obiecte. fie cu ObjectOutputStream ¸ si ObjectInputStream. 8. Acestea implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput.dat"). out.writeBoolean(true).writeDouble(12. DataOutputStream out = new DataOutputStream(fos). out. Mai jos este prezentat un exemplu de serializare folosind clasa DataOutputStream: FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. out.readDouble(). FOLOSIREA SERIALIZARII 179 ˆ ın general suficient˘ a. . unele cˆ ampuri pot face referint ¸˘ a la acela¸ si obiect. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test.readInt(). Serializarea ˆ ın format binar a tipurilor primitive ¸ si a obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clase specializate ˆ ın acest scop cu ar fi: ObjectOutputStream pentru scriere ¸ si ObjectInputStream pentru restaurare. fos. In continuare. int i = in.readBoolean().1.writeInt(12345). DataInputStream in = new DataInputStream(fis).writeUTF("Sir de caractere"). etc. out.1.

fis.2 Serializarea obiectelor Serializarea obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clasele ObjectOutputStream (pentru salvare) ¸ si ObjectInputStream (pentru restaurare).close(). pentru restaurare.180 CAPITOLUL 8.1. Acestea sunt fluxuri de procesare. Referint ¸ele la alte obiecte serializabile din cadrul obiectului curent vor duce automat la serializarea acestora iar referint ¸ele multiple c˘ atre un acela¸ si obiect sunt codificate utilizˆ and un algoritm care s˘ a poat˘ a reface ”ret ¸eaua de obiecte” la aceea¸ si stare ca atunci cˆ and obiectul original a fost salvat. Clasele ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream implementeaz˘ a interfet ¸ele ObjectInput.readUTF(). out. Metodele pentru serializarea obiectelor sunt: • writeObject.writeObject(referintaObiect).close(). pe lˆ ang˘ a metodele dedicate serializ˘ arii obiectelor. sau de pe care va fi restaurat un obiect serializat. SERIALIZAREA OBIECTELOR String s = in. pentru scriere ¸ si • readObject.3 Clasa ObjectOutputStream Scrierea obiectelor pe un flux de ie¸ sire este un proces extrem de simplu. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a vor fi folosite ˆ ımpreuna cu alte fluxuri pentru scrierea/citirea efectiv˘ aa datelor pe mediul extern pe care va fi salvat. secvent ¸a uzual˘ a fiind cea de mai jos: ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fluxPrimitiv). . Mecanismul implicit de serializare a unui obiect va salva numele clasei obiectului. signatura clasei ¸ si valorile tuturor cˆ ampurile serializabile ale obiectului.1. out. respectiv ObjectOutput care extind DataInput. fluxPrimitiv.flush(). respectiv DataOutput. vor exista ¸ si metode pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. 8. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a. 8.

writeInt(12345).˘ 8.ser"). //sau . Acesta este de asemenea un flux de procesare ¸ si va trebui asociat cu un flux pentru citirea efectiv˘ a a datelor. FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test.flush().writeDouble(12. Secvent ¸a uzual˘ a pentru deserializare este cea de mai jos: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fluxPrimitiv). out.4 Clasa ObjectInputStream Odat˘ a ce au fost scrise obiecte ¸ si tipuri primitive de date pe un flux.writeBoolean(true). sau InvalidClassException dac˘ a sunt probleme cu o clas˘ a necesar˘ aˆ ın procesul de serializare. 8. Metoda writeObject arunc˘ a except ¸ii de tipul IOException ¸ si derivate din aceasta.345).writeObject(new Date()).1.ser. out. citirea acestora ¸ si reconstruirea obiectelor salvate se va face printr-un flux de intrare de tip ObjectInputStream. out. ˆ ımpreun˘ a cu un obiect de tip String. clasa pune la dispozitie ¸ si metode de tipul writeTipPrimitiv pentru serializarea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.writeObject("Ora curenta:"). Object obj = in. out. out. cum ar fi FileInputStream pentru date salvate ˆ ıntr-un fi¸ sier. fi¸ sierul rezultat va cont ¸ine informat ¸iile reprezentate ˆ ın format binar.writeUTF("Sir de caractere"). mai precis NotSerializableException dac˘ a obiectul primit ca argument nu este serializabil. FOLOSIREA SERIALIZARII 181 Exemplul de mai jos construie¸ ste un obiect de tip Date ¸ si ˆ ıl salveaz˘ aˆ ın fi¸ sierul test.1. Evident. Vom vedea ˆ ın continuare c˘ a un obiect este serializabil dac˘ a este instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. out. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos).close(). Deoarece implementeaz˘ a interfat ¸a DataOutput. pe lˆ anga metoda de scriere a obiectelor. astfel ˆ ıncˆ at apeluri ca cele de mai jos sunt permise : out.readObject(). fos.

pe lˆ ang˘ a metoda de citire a obiectelor.ser"). // gresit Date date = (Date)in.readBoolean(). Clasa ObjectInputStream implementeaz˘ a interfat ¸a DataInput deci.182 CAPITOLUL 8.readDouble().readUTF(). int i = in.close().readInt().readObject().readObject(). SERIALIZAREA OBIECTELOR TipReferinta ref = (TipReferinta)in. clasa pune la dispozit ¸ie ¸ si metode de tipul readTipPrimitiv pentru citirea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.readObject(). Trebuie observat c˘ a metoda readObject are tipul returnat Object. .readObject(). altfel vor ap˘ area evident except ¸ii ˆ ın procesul de deserializare. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test.close(). Date data = (Date)in. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie realizat˘ a explicit conversia la tipul corespunzator obiectului citit: Date date = in. fis. double d = in.readObject(). boolean b = in. String s = in. // corect Atent ¸ie Ca ¸ si la celelalte fluxuri de date care implemeteaz˘ a interfat ¸a DataInput citirea dintr-un flux de obiecte trebuie s˘ a se fac˘ a exact ˆ ın ordinea ˆ ın carea acestea au fost scrise. fluxPrimitiv. String mesaj = (String)in.

Variabilele proprii vor fi init ¸ializate cu valorile de pe fluxul de intrare. va fi generat˘ a o except ¸ie la execut ¸ie. dac˘ a dorim ca instant ¸ele unei clase s˘ a poat˘ a fi serializate.io. . fiind responsabilitatea clasei curente de a asigura un mecanism propriu pentru salvarea/restaurarea lor.2 Obiecte serializabile Un obiect este serializabil dac˘ a¸ si numai dac˘ a clasa din care face parte implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. public interface Serializable { // Nimic ! } Declararea claselor ale c˘ aror instant ¸e trebuie s˘ a fie serializate este a¸ sadar extrem de simpl˘ a. Acest lucru va fi discutat ˆ ın sect ¸iunea referitoare la personalizarea serializ˘ arii. clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze.2. atunci trebuie s˘ a avem ˆ ın vedere urm˘ atoarele lucruri: • Variabilele accesibile ale superclasei nu vor fi serializate. A¸ sadar. OBIECTE SERIALIZABILE 183 8. interfat ¸a Serializable. Definit ¸ia sa complet˘ a este: package java.8. direct sau indirect. ˆ ıntrucˆ at implementeaz˘ a indirect interfat ¸a Serializable.2.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable Interfat ¸a Serializable nu cont ¸ine nici o declarat ¸ie de metod˘ a sau constant˘ a. In lipsa unui constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente pentru superclas˘ a. 8. acesta fiind utilizat pentru init ¸ializarea variabilelor mo¸ stenite ˆ ın procesul de restaurare al unui obiect. • Superclasa trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu un constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente. In situat ¸ia ˆ ın care dorim s˘ a declar˘ am o clas˘ a serializabil˘ a dar superclasa sa nu este serializabil˘ a. singurul ei scop fiind de a identifica clasele ale c˘ aror obiecte sunt serializabile. fiind f˘ acut˘ a prin simpla implementare a interfet ¸ei Serializable: public class ClasaSerializabila implements Serializable { // Corpul clasei } Orice subclas˘ a a unei clase serializabile este la rˆ andul ei serializabil˘ a.

declararea unei variabile membre temporare ar trebui facut˘ a astfel: transient private double temp. cum ar fi parole.1: Modificatorii static ¸ si transient import java . variabilele de clas˘ a particip˘ a obligatoriu la serializare. De exemplu.*. Cu alte cuvinte. static int t =4. public class Test1 implements Serializable { int x =1.2 Controlul serializ˘ arii Exist˘ a cazuri cˆ and dorim ca unele variabile membre ale unui obiect s˘ a nu fie salvate automat ˆ ın procesul de serializare. // Participa la serializare In exemplele urm˘ atoare cˆ ampurile marcate ’DA’ particip˘ a la serializare. " + t . sau variabile temporare pe care nu are rost s˘ a le salv˘ am. Chiar declarate private ˆ ın cadrul clasei aceste cˆ ampuri particip˘ a la serializare. dac˘ a este ˆ ıntˆ alnit un obiect care nu implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException ce va identifica respectiva clas˘ a neserializabil˘ a. cele marcate ’NU’. io .184 CAPITOLUL 8. transient int y =2. " + z + " . 8. Listing 8. nu particip˘ a iar cele marcate cu ’Exceptie’ vor provoca except ¸ii de tipul NotSerializableException. transient static int z =3. // DA // NU // DA // DA public String toString () { return x + " . } } . " + y + " . static transient int N. Acestea sunt cazuri comune atunci cˆ and respectivele cˆ ampuri reprezint˘ a informat ¸ii confident ¸iale. Pentru ca un cˆ amp s˘ a nu fie salvat ˆ ın procesul de serializare el trebuie declarat cu modificatorul transient ¸ si trebuie s˘ a fie ne-static. // Ignorata la serializare Modificatorul static anuleaz˘ a efectul modificatorului transient. SERIALIZAREA OBIECTELOR In procesul serializ˘ arii.2.

// Exceptie B b = new B () . y . subclasa trebuie s˘ a salveze explicit ¸ si cˆ ampurile mo¸ stenite.2.*. io .2: Membrii neserializabili import java . } public class Test2 implements Serializable { A a = new A () . class A { int x =1. // Obligatoriu constructor fara argumente } class D extends C implements Serializable { int y =0. // NU y = 2. In caz contrar. io . x + " . } public class Test3 extends D { public Test3 () { x = 1. Listing 8. // DA . // DA public String toString () { return a . " + b . class C { int x =0. salvarea cˆ ampurilor clasei p˘ arinte se va face doar dac˘ a¸ si aceasta este serializabil˘ a. Listing 8. OBIECTE SERIALIZABILE 185 Dac˘ a un obiect ce trebuie serializat are referint ¸e la obiecte neserializabile.8. } } Atunci cˆ and o clas˘ a serializabila deriva dintr-o alt˘ a clas˘ a.3: Serializarea cˆ ampurilor mo¸ stenite import java .*. atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException. } class B implements Serializable { int y =2.

*. out . try { test ( new Test2 () ) . " + y . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { e . try { obj = in . out . } } Mai jos este descrisa o aplicat ¸ie care efectueaz˘ a salvarea ¸ si restaurarea unor obiecte din cele trei clase prezentate mai sus. writeObject ( obj ) . } fis . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . readObject () . public class Exemplu { public static void test ( Object obj ) throws IOException { // Salvam FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " fisier . ser " ) . out . System . // Restauram FileInputStream fis = new FileInputStream ( " fisier . println ( " A fost restaurat obiectul : " + obj ) . fos . } catch ( N o t Se r i a l i z a b l e E x c e p t i o n e ) { .4: Testarea serializ˘ arii import java . flush () . Listing 8. out . printStackTrace () . close () . ser " ) . System . io . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . close () . } public static void main ( String args []) throws IOException { test ( new Test1 () ) .186 CAPITOLUL 8. println ( " A fost salvat obiectul : " + obj ) . SERIALIZAREA OBIECTELOR } public String toString () { return x + " .

In majoritatea cazurilor mecanismul standard este suficient ˆ ıns˘ a.NotSerializableException: A salvat obiectul: 1. 4 neserializabil: java. dup˘ a cum am spus. De asemenea.˘ 8. modifcˆ and starea obiectelor citite astfel ˆ ıncˆ at ele s˘ a corespund˘ a . In aceste situat ¸ii. putem s˘ aˆ ınlocuim algoritmul implicit cu unul propriu. se poate comporta ineficient ˆ ın anumite situat ¸ii: poate fi mult mai lent decˆ at este cazul sau reprezentarea binar˘ a generat˘ a pentru un obiect poate fi mult mai voluminoas˘ a decˆ at ar trebui. particularizat pentru o clas˘ a anume. out . o clas˘ a poate avea nevoie de mai mult control asupra serializ˘ arii. ad˘ augˆ and ¸ si alte informat ¸ii necesare pentru serializarea unor obiecte.io.io. 4 restaurat obiectul: 1. 2. fiind creat pentru cazul general. println ( " Obiect neserializabil : " + e ) . } test ( new Test3 () ) . este posibil s˘ a extindem comportamentul implicit. 3. 3. Personalizarea serializarii se realizeaz˘ a prin definirea (ˆ ıntr-o clas˘ a serializabil˘ a!) a metodelor writeObject ¸ si readObject avˆ and exact signatura de mai jos: private void writeObject(java. ClassNotFoundException Metoda writeObject controleaz˘ a ce date sunt salvate iar readObject controleaz˘ a modul ˆ ın care sunt restaurate obiectele.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor Dezavantajul mecanismului implicit de serializare este c˘ a algoritmul pe care se beazeaz˘ a. 2 8.ObjectInputStream stream) throws IOException.io. } } 187 Rezultatul acestui program va fi : A fost A fost Obiect A fost A fost salvat obiectul: 1. citind informat ¸iile salvate ¸ si.ObjectOutputStream stream) throws IOException private void readObject(java. 2 restaurat obiectul: 0. 0.3. eventual. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR System .

188 CAPITOLUL 8..) . etc. Forma general˘ a de implementare a metodelor writeObject ¸ si readObject este: private void writeObject(ObjectOutputStream stream) throws IOException { // Procesarea campurilor clasei (criptare. vom avean nevoie de o clas˘ a care s˘ a reprezinte . Evident.3.) // si extragerea informatiilor suplimentare .. // Scrierea obiectului curent stream.defaultWriteObject(). SERIALIZAREA OBIECTELOR anumitor cerint ¸e..ClassNotFoundException { // Restaurarea obiectului curent stream.. } Metodele writeObject ¸ si readObject sunt responsabile cu serializarea clasei ˆ ın care sunt definite. // Actualizarea starii obiectului (decriptare.defaultReadObject(). etc. respectiv defaultReadObject care descriu procedurile implicite de serializare. } private void readObject(ObjectInputStream stream) throws IOException. In cazul ˆ ın care nu dorim s˘ aˆ ınlocuim complet mecanismul standard. atunci trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. serializarea superclasei sale fiind facut˘ a automat (¸ si implicit).. Dac˘ aˆ ıns˘ a o clas˘ a trebuie sa-¸ si coordoneze serializarea proprie cu serializarea superclasei sale.1 Controlul versiunilor claselor S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a realiz˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a angajat ¸ilor unei companii.. putem s˘ a folosim metodele defaultWriteObject. 8. // Adaugarea altor informatii suplimentare .

PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 189 not ¸iunea de angjat. this . int salariu .6: Aplicat ¸ia de gestionare a angajat ¸ilor import java . String parola ) { this . nume = nume .˘ 8. public int salariu . public Angajat ( String nume . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . class Angajat implements Serializable { public String nume . public void citire () throws IOException { FileInputStream fis = null . salariu = salariu . public class GestiuneAngajati { // Lista angajatilor ArrayList ang = new ArrayList () . io . . O variant˘ a simplificat˘ a a acesteia ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. util .*.*.*. ser " ) . vor fi citite datele din fi¸ sier astfel ˆ ıncˆ at programul va actualiza ˆ ın permanent ¸˘ a lista angajat ¸ilor cu noi persoane. this . } } Mai jos este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie care permite introducerea de angajat ¸i ¸ si salvarea lor ˆ ıntr-un fi¸ sier.3. import java . La fiecare pornire a aplicat ¸iei. ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . io . try { fis = new FileInputStream ( " angajati .5: Prima variant˘ a a clasei Angajat import java . private String parola . parola = parola . Listing 8.

} public void salvare () throws IOException { FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " angajati . readLine () . e . in ) ) . } } public static void main ( String args []) throws IOException { GestiuneAngajati app = new GestiuneAngajati () . String parola = stdin . out . out . out . while ( true ) { System . parseInt ( stdin . System . writeObject ( ang ) . out . SERIALIZAREA OBIECTELOR ang = ( ArrayList ) in .. println ( " Lista angajatilor :\ n " + ang ) . close () . parola ) ) . salariu .. System . out . readLine () . toUpperCase () . ang . } catch ( File NotF o u n d E x c e p t i o n e ) { System . int salariu = Integer . } public void adaugare () throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . printStackTrace () . System . println ( " Fisierul nou .. ser " ) . out . if ( raspuns . print ( " Parola : " ) . add ( new Angajat ( nume . startsWith ( " N " ) ) break . } catch ( Exception e ) { System . print ( " Mai adaugati ? ( D / N ) " ) . } System . " ) . String raspuns = stdin . . " ) . String nume = stdin . print ( " \ nNume : " ) . readObject () . readLine () . print ( " Salariu : " ) . } finally { if ( fis != null ) fis .. ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . out . out .190 CAPITOLUL 8. readLine () ) . println ( " Eroare la citirea datelor .

Acest lucru se realizeaz˘ a prin setarea manual˘ a a variabilei serialVersionUID ˆ ın cadrul clasei dorite. In aceast˘ a situat ¸ie trebuie s˘ a comunic˘ am explicit c˘ a cele dou˘ a clase sunt compatibile. va determina modificarea num˘ arului s˘ au de versiune. La restaurarea unui obiect. Pentru fiecare obiect serializat este calculat automat un num˘ ar reprezentat pe 64 de bit ¸i. Dup˘ a introducerea unui num˘ ar suficient de mare de angajat ¸i ˆ ın fi¸ sier. num˘ arul de versiune salvat ˆ ın forma serializat˘ a va fi reg˘ asit ¸ si comparat cu noua semn˘ atur˘ a a clasei obiectului.˘ 8.3. este generat pornind de la diverse informat ¸ii ale clasei. dat poate fi sup˘ ar˘ atoare atunci cˆ and modific˘ arile aduse clasei nu stric˘ a compatibilitatea cu vechea versiune. } } Problema care se pune acum este urm˘ atoarea. La execut ¸ia aplicat ¸iei noastre. care reprezint˘ a un fel de ”amprent˘ a” a clasei obiectului. cum ar fi ad˘ augarea unui nou cˆ amp. Aceast˘ aproblem˘ a ar fi ap˘ arut chiar dac˘ a variabila ad˘ augat˘ a era declarat˘ a de tip transient. orice modificare semnificativ˘ a a clasei. De ce se ˆ ıntˆ amplˆ a acest lucru ? Explicat ¸ia const˘ aˆ ın faptul c˘ a mecanismul de serializare Java este foarte atent cu signatura claselor serializate. denumit serialVersionUID. salvare () . In plus. In cazul ˆ ın care acestea nu sunt egale. cum ar fi variabilele sale membre. producˆ and o except ¸ie de tipul InvalidClassException. (dar nu numai) ¸ si este salvat ˆ ın procesul de serializare ˆ ımpreun˘ a cu celelalte date. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul InvalidClassException ¸ si deserializarea nu va fi f˘ acut˘ a. // Adaugam noi angajati app . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 191 // Incarcam angajatii din fisier app . Aceast˘ a abordare extrem de precaut˘ a este foarte util˘ a pentru prevenirea unor anomalii ce pot ap˘ area cˆ and dou˘ a versiuni de clase sunt incompatibile. procedura de citire a angajat ¸ilor din fi¸ sier nu va mai funct ¸iona. citire () . Acest num˘ ar. adaugare () . ad˘ augˆ and pur ¸ si simplu cˆ ampul: . clasa Angajat este modificat˘ a prin ad˘ augarea unei noi variabil˘ a membre care s˘ a ret ¸ina adresa. // Salvam angajatii inapoi fisier app .

Prezent ¸a variabilei serialVersionUID printre membrii unei clase va informa algoritmul de serialzare c˘ a nu mai calculeze num˘ arul de serie al clasei. public Angajat ( String nume .192 CAPITOLUL 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR static final long serialVersionUID = /* numar_serial_clasa */. A¸ sadar. trebuie s˘ a recompil˘ am vechea clas˘ a Angajat ¸ si s˘ a-i afl˘ am num˘ arul de serie astfel: serialVer Angajat. ci s˘ a-l foloseasc˘ a pe cel specificat de noi. class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 56 534 93 248 680 665 29 7 L . this . io . adresa . Vom rescrie noua clas˘ a Angajat astfel ˆ ıncˆ at s˘ a fie compatibil˘ a cu cea veche astfel: Listing 8. public int salariu . ˆ ıns˘ a rubrica adres˘ a nu va fi init ¸ializat˘ a ˆ ın nici un fel (va fi null). private String parola . parola = parola . Cum putem afla ˆ ıns˘ a num˘ arul de serie al vechii clase Angajat care a fost folosit˘ a anterior la salvarea angajat ¸ilor ? Utilitarul serialVer permite generarea num˘ arului serialVersionUID pentru o clas˘ a specificat˘ a. salariu = salariu . } } Aplicat ¸ia noastr˘ a va funct ¸iona acum. adresa = " Iasi " . this . public String nume . Rezultatul va fi: Angajat: static final long serialVersionUID = 5653493248680665297L.*. String parola ) { this . La noua . this . int salariu . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " .7: Variant˘ a compatibil˘ a a clasei Angajat import java . deoarece ea nu exista ˆ ın formatul original. nume = nume .

de¸ si ˆ ın format binar. nume = nume . this . this . n < input .. int salariu . io . class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 5 65 349 324 868 06 652 97 L .. n ++) sb . String parola ) { this . charAt ( n ) ) ) . this . length () .8: Varianta securizat˘ a a clasei Angajat import java . return sb . Rezolvarea acestei probleme se face prin modificarea mecanismului implicit de serializare. private String parola . Varianta securizat˘ a a clasei Angajat din exemplul anterior ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. precum ¸ si prin utilizarea unei funct ¸ii de criptare a datelor. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 193 salvare a datelor. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . toString () .*. } static String criptare ( String input . trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a le citim de la tastatur˘ a. vor fi serializate ¸ si informat ¸iile legate de adres˘ a (evident. int offset ) { StringBuffer sb = new StringBuffer () . public String nume . particip˘ a la serializare. cum ar fi parola din exemplul de mai sus. append (( char ) ( offset + input . implementˆ and metodele readObject ¸ si writeObject.) 8. Problema const˘ aˆ ın faptul c˘ a. public int salariu . parola = parola .2 Securizarea datelor Dup˘ a cum am v˘ azut membrii privat ¸i. public Angajat ( String nume . . adresa = " Iasi " . informat ¸iile unui obiect serializat nu sunt criptate ˆ ın nici un fel ¸ si pot fi reg˘ asite cu u¸ surint ¸˘ a.3. for ( int n =0.˘ 8. salariu = salariu . adresa .3. ceea ce poate reprezenta un inconvenient atunci cˆ and exist˘ a cˆ ampuri confident ¸iale.

3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable Pentru un control complet. parola = criptare ( parola .194 } CAPITOLUL 8. explicit. ClassNotFoundException. -3) .3. defaultRead Object () . public interface Externalizable extends Serializable { public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException. parola = criptare ( parola . } } 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR private void writeObject ( Ob je ct Ou tpu tS tr ea m stream ) throws IOException { parola = criptare ( parola . public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException. -3) . C l a s s N o t F o u n d E x c e p t i o n { stream . Definit ¸ia interfet ¸ei Externalizable este: package java.io. . aceste clase trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele writeExternal ¸ si readExternal ˆ ın care se va face serializarea complet˘ a a obiectelor ¸ si coordonarea cu superclasa ei. al procesului de serializare. o clas˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. clasa fiind responsabil˘ a cu scrierea ¸ si citirea membrilor s˘ ai ¸ si trebuie s˘ a se coordoneze cu superclasele ei. mai exact cre¸ sterea vitezei procesului de serializare. stream . } A¸ sadar. } private void readObject ( O bjectIn putStre am stream ) throws IOException . interfat ¸a Externalizable este folosit˘ aˆ ın situat ¸ii ˆ ın care se dore¸ ste ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirea performant ¸elor algoritmului standard. Uzual. 3) . Pentru instant ¸e ale acestor clase doar numele clasei este salvat automat pe fluxul de obiecte. defaultWri te Ob je ct () .

class Persoana implements Serializable { int cod . public Persoana ( String nume . nume = nume .3. readUTF () . String nume . } } . cod = cod . public Persoana ( String nume . this . cod = s . readInt () . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 195 Mai jos este prezentat˘ a o clas˘ a simpl˘ a¸ si modalitatea de rescriere a sa folosind interfat ¸a Externalizable: Listing 8. writeInt ( cod ) .10: Serializare proprie import java . s . String nume . this . IOException { nume = s . nume = nume . int cod ) { this . cod = cod .*. } } Listing 8. io . } public void writeExternal ( ObjectOutput s ) throws IOException { s .˘ 8.9: Serializare implicit˘ a import java . } public void readExternal ( ObjectInput s ) throws ClassNotFoundException . class Persoana implements Externalizable { int cod . writeUTF ( nume ) . int cod ) { this .*. io .

TipReferinta o2 = o1.196 CAPITOLUL 8. ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer). out.toByteArray(). In cazul ˆ ın care exist˘ a cˆ ampuri referint ¸a la alte obiecte. in. Deficient ¸a acestei metode este c˘ a nu realizeaz˘ a duplicarea ˆ ıntregii ret ¸ele de obiecte corespunz˘ atoare obiectului clonat.close(). O metod˘ a clone care s˘ a realizeze o copie efectiv˘ a a unui obiect.writeObject(this). TipReferinta o1 = new TipReferinta(). ˆ ımpreuna cu copierea tuturor obiectelor referite de cˆ ampurile acelui obiect poate fi implementat˘ a prin mecanismul serializ˘ arii astfel: public Object clone() { try { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream().clone().readObject(). byte[] buffer = baos. Object ret = in.close(). O posibilitate de a face o copie a unui obiect este folosirea metodei clone definit˘ aˆ ın clasa Object. SERIALIZAREA OBIECTELOR 8. TipReferinta o2 = (TipReferinta) o1. obiectele referite nu vor mai fi clonate la rˆ andul lor. Aceasta creeaz˘ a un nou obiect ¸ si init ¸ializeaz˘ a toate variabilele sale membre cu valorile obiectului clonat. return ret.4 Clonarea obiectelor Se ¸ stie c˘ a nu putem copia valoarea unui obiect prin instruct ¸iunea de atribuire. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(baos). nu face decˆ at s˘ a declare o nou˘ a variabil˘ a o2 ca referint ¸a la obiectul referit de o1 ¸ si nu creeaz˘ a sub nici o form˘ a un nou obiect. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais). O secvent ¸a de forma: TipReferinta o1 = new TipReferinta(). } catch (Exception e) { . out.

4.8.out. } } 197 .println(e). return null. CLONAREA OBIECTELOR System.

198 CAPITOLUL 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR .

parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) creat ˆ ın urma colabor˘ arii dintre Sun. pe de o parte dificult˘ a¸ tii legate de implementarea not ¸iunii de portabilitate. • Swing . pe de alt˘ a parte nevoii de a integra mecanismele GUI cu tehnologii ap˘ arute ¸ si dezvoltate ulterior. este un termen cu ˆ ınt ¸eles larg care se refer˘ a la toate tipurile de comunicare vizual˘ aˆ ıntre un program ¸ si utilizatorii s˘ ai.este API-ul init ¸ial pus la dispozit ¸ie ˆ ıncepˆ and cu primele versiuni de Java. Acest lucru se datoreaz˘ a. In momentul actual.Capitolul 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9. Aceasta este o particularizare a interfet ¸ei cu utilizatorul (UI). bibliotecile de clase care ofer˘ a servicii grafice au suferit probabil cele mai mari schimb˘ ari ˆ ın trecerea de la o versiune la alta.1 Introducere Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). exist˘ a dou˘ a modalit˘ a¸ ti de a crea o aplicat ¸ie cu interfat ¸a ˘ grafic˘ a¸ si anume: • AWT (Abstract Windowing Toolkit) . ˆ ıns˘ a ne vom ocupa ˆ ın continuare de cele care permit realizarea intefet ¸ei grafice cu utilizatorul (GUI). De la aparit ¸ia limbajului Java. 199 . extinzˆ and funct ¸ionalitatea acestuia ¸ si ad˘ augˆ and sau ˆ ınlocuind componente pentru dezvoltarea aplicat ¸iilor GUI. Swing se bazeaz˘ a pe modelul AWT. Limbajul Java pune la dispozit ¸ie numeroase clase pentru implementarea diverselor funct ¸ionalitati UI. cum ar fi Java Beans. prin care vom ˆ ıntelege conceptul generic de interact ¸iune dintre program ¸ si utilizatori. Netscape ¸ si IBM.

clasa Component fiind superclasa abstract˘ a a tuturor acestor clase. – ”Ascultarea” evenimentelor generate de obiecte ˆ ın momentul interact ¸iunii cu utilizatorul ¸ si executarea act ¸iunilor corespunz˘ atoare. listele.awt. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. crearea unei aplicat ¸ii grafice presupune urm˘ atoarele lucruri: • Design – Crearea unei suprafet ¸e de afi¸ sare (cum ar fi o fereastr˘ a) pe care vor fi a¸ sezate obiectele grafice (componente) care servesc la comunicarea cu utilizatorul (butoane. bare de defilare. Toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java. – Crearea ¸ si a¸ sezarea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare la pozit ¸iile corespunz˘ atoare.2 Modelul AWT Pachetul care ofer˘ a componente AWT este java. cu except ¸ia meniurilor care descind din clasa MenuComponent. Obiectele grafice sunt derivate din Component. etc). reutilizate ˆ ın Swing. deoarece va fi simplificat procesul de ˆ ınt ¸elegere a dezvolt˘ arii unei aplicat ¸ii GUI. este de preferat ca aplicat ¸iile Java s˘ a fie create folosind tehnologia Swing. butoanele. A¸ sadar. aceasta punˆ and la dispozit ¸ie o palet˘ a mult mai larg˘ a de facilit˘ a¸ ti. Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. dup˘ a care vom face trecerea la Swing. Exemple de componente sunt ferestrele. controale pentru editarea textelor. In principiu. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafata de afi¸ sare. ˆ ıns˘ a nu vom renunt ¸a complet la AWT deoarece aici exist˘ a clase esent ¸iale. 9. In acest capitol vom prezenta clasele de baz˘ a¸ si mecanismul de tratare a evenimentelor din AWT. liste. care poate fi o fereastr˘ a . prin not ¸iunea de component˘ a vom ˆ ıntelege ˆ ın continuare orice obiect care poate avea o reprezentare grafic˘ a ¸ si care poate interactiona cu utilizatorul. • Funct ¸ionalitate – Definirea unor act ¸iuni care trebuie s˘ a se execute ˆ ın momentul cˆ and utilizatorul interact ¸ioneaz˘ a cu obiectele grafice ale aplicat ¸iei.awt.200 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. etc. a¸ sa cum au fost ele definite.

9.2. MODELUL AWT

201

sau un applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a pe care sunt afi¸ sate va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸˘ a pe care sunt plasate componente se mai nume¸ ste container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸˘ a a unei clase derivate din Container. Clasa Container este o subclas˘ a aparte a lui Component, fiind la rˆ andul ei superclasa tuturor suprafetelor de afi¸ sare Java. A¸ sa cum am v˘ azut, interfat ¸˘ a grafic˘ a serve¸ ste interact ¸iunii cu utilizatorul. De cele mai multe ori programul trebuie s˘ a fac˘ a o anumit˘ a prelucrare ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul a efectuat o act ¸iune ¸ si, prin urmare, componentele trebuie s˘ a genereze evenimente ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea pe care au suferit-o (act ¸iune transmis˘ a de la tastatur˘ a, mouse, etc.). Incepˆ and cu versiunea 1.1 a limbajului Java, evenimentele sunt instant ¸e ale claselor derivate din AWTEvent. A¸ sadar, un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unui obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb, ˆ ıntr-un program trebuie specificat codul care se execut˘ a la aparit ¸ia unui eveniment. Tratarea evenimentelor se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator, consumator de evenimente), clase care sunt definite ˆ ın pachetul java.awt.event. In Java, orice component˘ a poate ”consuma” evenimentele generate de o alt˘ a component˘ a (vezi ”Tratarea evenimentelor”). S˘ a consider˘ am un mic exemplu, ˆ ın care cre˘ am o fereastr˘ a ce cont ¸ine dou˘ a butoane. Listing 9.1: O fereastr˘ a cu dou˘ a butoane
import java . awt .*; public class ExempluAWT1 { public static void main ( String args []) { // Crearea ferestrei - un obiect de tip Frame Frame f = new Frame ( " O fereastra " ) ; // Setarea modului de dipunere a componentelor f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Crearea celor doua butoane Button b1 = new Button ( " OK " ) ; Button b2 = new Button ( " Cancel " ) ; // Adaugarea butoanelor f . add ( b1 ) ;

202

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA
f . add ( b2 ) ; f . pack () ; // Afisarea fereastrei f . show () ;

} }

Dup˘ a cum vet ¸i observa la execut ¸ia acestui program, atˆ at butoanele ad˘ augate de noi cˆ at ¸ si butonul de ˆ ınchidere a ferestrei sunt funct ¸ionale, adic˘ a pot fi apasate, dar nu realizeaz˘ a nimic. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece nu am specificat nic˘ aieri codul care trebuie s˘ a se execute la ap˘ asarea acestor butoane. De asemenea, mai trebuie remarcat c˘ a nu am specificat nic˘ aieri dimensiunile ferestrei sau ale butoanelor ¸ si nici pozitiile ˆ ın acestea s˘ a fie plasate. Cu toate acestea ele sunt plasate unul lˆ anga celalalt, f˘ ar˘ a s˘ a se suprapun˘ a iar suprafat ¸a fereastrei este suficient de mare cˆ at s˘ a cuprind˘ a ambele obiecte. Aceste ”fenomene” sunt provocate de un obiect special de tip FlowLayout pe care l-am specificat ¸ si care se ocup˘ a cu gestionarea ferestrei ¸ si cu plasarea componentelor ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine pe suprafat ¸a ei. A¸ sadar, modul de aranjare nu este o caracteristic˘ a a suprafet ¸ei de afi¸ sare ci, fiecare container are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dimensionarea ¸ si dispunerea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare ¸ si care se numeste gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”).

9.2.1

Componentele AWT

Dup˘ a cum am spus deja, toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java.awt, clasa Component fiind superclasa abstracta a tuturor acestor clase. • Button - butoane cu eticheta format˘ a dintr-un text pe o singur˘ a linie; • Canvas - suprafat ¸˘ a pentru desenare; • Checkbox - component˘ a ce poate avea dou˘ a st˘ ari; mai multe obiecte de acest tip pot fi grupate folosind clasa CheckBoxGroup; • Choice - liste ˆ ın care doar elementul selectat este vizibil ¸ si care se deschid la ap˘ asarea lor;

9.2. MODELUL AWT

203

• Container - superclasa tuturor suprafet ¸elor de afi¸ sare (vezi ”Suprafet ¸e de afi¸ sare”); • Label - etichete simple ce pot cont ¸ine o singur˘ a linie de text needitabil; • List - liste cu select ¸ie simpl˘ a sau multipl˘ a; • Scrollbar - bare de defilare orizontale sau verticale; • TextComponent - superclasa componentelor pentru editarea textului: TextField (pe o singur˘ a linie) ¸ si TextArea (pe mai multe linii). Mai multe informat ¸ii legate de aceste clase vor fi prezentate ˆ ın sect ¸iunea ”Folosirea componentelor AWT”. Din cauza unor diferent ¸e esentiale ˆ ın implementarea meniurilor pe diferite platforme de operare, acestea nu au putut fi integrate ca obiecte de tip Component, superclasa care descrie meniuri fiind MenuComponent (vezi ”Meniuri”).

Componentele AWT au peste 100 de metode comune, mo¸ stenite din clasa Component. Acestea servesc uzual pentru aflarea sau setarea atributelor obiectelor, cum ar fi: dimensiune, pozit ¸ie, culoare, font, etc. ¸ si au formatul general getProprietate, respectiv setProprietate. Cele mai folosite, grupate pe tipul propriet˘ a¸ tii gestionate sunt: • Pozit ¸ie getLocation, getX, getY, getLocationOnScreen setLocation, setX, setY • Dimensiuni getSize, getHeight, getWidth setSize, setHeight, setWidth • Dimensiuni ¸ si pozit ¸ie getBounds setBounds • Culoare (text ¸ si fundal) getForeground, getBackground setForeground, setBackground

204

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

• Font getFont setFont • Vizibilitate setVisible isVisible • Interactivitate setEnabled isEnabled

9.2.2

Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container)

Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafat ¸˘ a, care poate fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a respectiv˘ a va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸a pe care sunt plasate componentele se nume¸ ste suprafat ¸˘ a de afi¸ sare sau container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸a a unei clase derivat˘ a din Container. O parte din clasele a c˘ aror p˘ arinte este Container este prezentat˘ a mai jos: • Window - este superclasa tututor ferestrelor. Din aceast˘ a clas˘ a sunt derivate: – Frame - ferestre standard; – Dialog - ferestre de dialog modale sau nemodale; • Panel - o suprafat ¸˘ a f˘ ar˘ a reprezentare grafic˘ a folosit˘ a pentru gruparea altor componente. Din aceast˘ a clas˘ a deriv˘ a Applet, folosit˘ a pentru crearea appleturilor. • ScrollPane - container folosit pentru implementarea automat˘ a a derul˘ arii pe orizontal˘ a sau vertical˘ a a unei componente. A¸ sadar, un container este folosit pentru a ad˘ auga componente pe suprafat ¸a lui. Componentele ad˘ augate sunt memorate ˆ ıntr-o list˘ a iar pozit ¸iile lor din aceast˘ a list˘ a vor defini ordinea de traversare ”front-to-back” a acestora ˆ ın cadrul containerului. Dac˘ a nu este specificat nici un index la ad˘ augarea unei componente, atunci ea va fi adaugat˘ a pe ultima pozit ¸ie a listei.

9.2. MODELUL AWT

205

Clasa Container cont ¸ine metodele comune tututor suprafet ¸elor de afi¸ sare. Dintre cele mai folosite, amintim: • add - permite ad˘ augarea unei componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare. O component˘ a nu poate apart ¸ine decˆ at unui singur container, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pentru a muta un obiect dintr-un container ˆ ın altul trebuie sa-l eliminam mai ˆ ıntˆ ai de pe containerul initial. • remove - elimin˘ a o component˘ a de pe container; • setLayout - stabile¸ ste gestionarul de pozit ¸ionare al containerului (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”); • getInsets - determin˘ a distant ¸a rezervat˘ a pentru marginile suprafet ¸ei de afi¸ sare; • validate - fort ¸eaz˘ a containerul s˘ a rea¸ seze toate componentele sale. Aceast˘ a metod˘ a trebuie apelat˘ a explicit atunci cˆ and ad˘ aug˘ am sau elimin˘ am componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare dup˘ a ce aceasta a devenit vizibil˘ a. Exemplu: Frame f = new Frame("O fereastra"); // Adaugam un buton direct pe fereastra Button b = new Button("Hello"); f.add(b); // Adaugam doua componente pe un panel Label et = new Label("Nume:"); TextField text = new TextField(); Panel panel = new Panel(); panel.add(et); panel.add(text); // Adaugam panel-ul pe fereastra // si, indirect, cele doua componente f.add(panel);

206

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

9.3

Gestionarea pozit ¸ion˘ arii

S˘ a consider˘ am mai ˆ ıntˆ ai un exemplu de program Java care afi¸ seaz˘ a 5 butoane pe o fereastr˘ a: Listing 9.2: Pozit ¸ionarea a 5 butoane
import java . awt .*; public class TestLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) ; f . setLayout ( new GridLayout (3 , 2) ) ; // * Button Button Button Button Button b1 b2 b3 b4 b5 = = = = = new new new new new Button ( " Button 1 " ) ; Button ( " 2 " ) ; Button ( " Button 3 " ) ; Button ( " Long - Named Button 4 " ) ; Button ( " Button 5 " ) ;

f . add ( b1 ) ; f . add ( b2 ) ; f . add ( b3 ) ; f . add ( b4 ) ; f . add ( b5 ) ; f . pack () ; f . show () ; } }

Fereastra afi¸ sata de acest program va ar˘ ata astfel:

S˘ a modific˘ am acum linia marcata cu ’*’ ca mai jos, l˘ asˆ and neschimbat restul programului: Frame f = new Frame("Flow Layout"); f.setLayout(new FlowLayout()); Fereastra afi¸ sat˘ a dup˘ a aceast˘ a modificare va avea o cu totul altfel de dispunere a componentelor sale:

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

207

Motivul pentru care cele dou˘ a ferestre arat˘ a atˆ at de diferit este c˘ a folosesc gestionari de pozit ¸ionare diferit ¸i: GridLayout, respectiv FlowLayout. Definit ¸ie Un gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) este un obiect care controleaz˘ a dimensiunea ¸ si aranjarea (pozit ¸ia) componentelor unui container. A¸ sadar, modul de aranjare a componentelor pe o suprafat ¸a de afi¸ sare nu este o caracteristic˘ a a containerului. Fiecare obiect de tip Container (Applet, Frame, Panel, etc.) are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dispunerea componentelor pe suprafat ¸a sa ¸ si anume gestionarul s˘ au de pozit ¸ionare. Toate clasele care instant ¸iaza obiecte pentru gestionarea pozit ¸ion˘ arii implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. La instant ¸ierea unui container se creeaz˘ a implicit un gestionar de pozit ¸ionare asociat acestuia. De exemplu, pentru o fereastr˘ a gestionarul implict este de tip BorderLayout, ˆ ın timp ce pentru un panel este de tip FlowLayout.

9.3.1

Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare

A¸ sa cum am v˘ azut, orice container are un gestionar implicit de pozit ¸ionare un obiect care implemeneaz˘ a interfat ¸a LayoutManager, acesta fiindu-i ata¸ sat automat la crearea sa. In cazul ˆ ın care acesta nu corespunde necesit˘ a¸ tilor noastre, el poate fi schimbat cu u¸ surint ¸˘ a. Cei mai utilizat ¸i gestionari din pachetul java.awt sunt: • FlowLayout • BorderLayout • GridLayout • CardLayout • GridBagLayout

208

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

Pe lˆ ang˘ a ace¸ stia, mai exist˘ a¸ si cei din modelul Swing care vor fi prezentat ¸i ˆ ın capitolul dedicat dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii GUI folosind Swing. Ata¸ sarea explicit˘ a a unui gestionar de pozit ¸ionare la un container se face cu metoda setLayout a clasei Container. Metoda poate primi ca parametru orice instant ¸˘ a a unei clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. Secvent ¸a de ata¸ sare a unui gestionar pentru un container, particularizat˘ a pentru FlowLayout, este: FlowLayout gestionar = new FlowLayout(); container.setLayout(gestionar); // sau, mai uzual: container.setLayout(new FlowLayout()); Programele nu apeleaz˘ aˆ ın general metode ale gestionarilor de pozit ¸ionare, dar ˆ ın cazul cˆ and avem nevoie de obiectul gestionar ˆ ıl putem obt ¸ine cu metoda getLayout din clasa Container. Una din facilit˘ a¸ tile cele mai utile oferite de gestionarii de pozit ¸ionare este rearanjarea componentele unui container atunci cˆ and acesta este redimesionat. Pozit ¸iile ¸ si dimensiunile componentelor nu sunt fixe, ele fiind ajustate automat de c˘ atre gestionar la fiecare redimensionare astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe cˆ at mai ”estetic” suprafat ¸a de afi¸ sare. Cum sunt determinate ˆ ıns˘ a dimensiunile implicite ale componentelor ? Fiecare clas˘ a derivat˘ a din Component poate implementa metodele getPreferredSize, getMinimumSize ¸ si getMaximumSize care s˘ a returneze dimensiunea implicit˘ a a componentei respective ¸ si limitele ˆ ın afara c˘ arora componenta nu mai poate fi desenat˘ a. Gestionarii de pozit ¸ionare vor apela aceste metode pentru a calcula dimensiunea la care vor afi¸ sa o component˘ a. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and dorim s˘ a plas˘ am componentele la anumite pozit ¸ii fixe iar acestea s˘ a ramˆ ana acolo chiar dac˘ a redimension˘ am containerul. Folosind un gestionar aceast˘ a pozit ¸ionare absolut˘ a a componentelor nu este posibil˘ a¸ si deci trebuie cumva s˘ a renunt ¸˘ am la gestionarea automat˘ a a containerul. Acest lucru se realizeaz˘ a prin trimitera argumentului null metodei setLayout: // pozitionare absoluta a componentelor in container container.setLayout(null); Folosind pozit ¸ionarea absolut˘ a, nu va mai fi ˆ ıns˘ a suficient s˘ a ad˘ augam cu metoda add componentele ˆ ın container, ci va trebui s˘ a specific˘ am pozit ¸ia ¸ si

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

209

dimensiunea lor - acest lucru era f˘ acut automat de gestionarul de pozit ¸ionare. container.setLayout(null); Button b = new Button("Buton"); b.setSize(10, 10); b.setLocation (0, 0); container.add(b); In general, se recomand˘ a folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare ˆ ın toate situat ¸iile cˆ and acest lucru este posibil, deoarece permit programului s˘ a aib˘ a aceea¸ si ”ˆ ınfatisare” indiferent de platforma ¸ si rezolut ¸ia pe care este rulat. Pozit ¸ionarea absolut˘ a poate ridica diverse probleme ˆ ın acest sens.

S˘ a analizam ˆ ın continuare pe fiecare din gestionarii amintit ¸i anterior.

9.3.2

Gestionarul FlowLayout

Acest gestionar a¸ seaz˘ a componentele pe suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın flux liniar, mai precis, componentele sunt ad˘ augate una dup˘ a alta pe linii, ˆ ın limita spat ¸iului disponibil. In momentul cˆ and o component˘ a nu mai ˆ ıncape pe linia curent˘ a se trece la urm˘ atoarea linie, de sus ˆ ın jos. Ad˘ augarea componentelor se face de la stˆ anga la dreapta pe linie, iar alinierea obiectelor ˆ ın cadrul unei linii poate fi de trei feluri: la stˆ anga, la dreapta ¸ si pe centru. Implicit, componentele sunt centrate pe fiecare linie iar distant ¸a implicit˘ aˆ ıntre componente este de 5 pixeli pe vertical˘ a¸ si 5 pe orizontal˘ a. Este gestionarul implicit al containerelor derivate din clasa Panel deci ¸ si al applet-urilor. Listing 9.3: Gestionarul FlowLayout
import java . awt .*; public class TestFlowLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Flow Layout " ) ; f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; Button b1 = new Button ( " Button 1 " ) ; Button b2 = new Button ( " 2 " ) ; Button b3 = new Button ( " Button 3 " ) ;

add ( b1 ) . Button b5 = new Button ( " Button 5 " ) .210 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. add ( b3 ) . } } Componentele ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: Redimensionˆ and fereastra astfel ˆ ıncˆ at cele cinci butoane s˘ a nu mai ˆ ıncap˘ a pe o linie. WEST. care va fi amplasat apoi ˆ ın regiunea dorit˘ a (vezi ”Gruparea componentelor . f . . f . f . add ( b4 ) . EAST. pack () . add ( b2 ) . Pentru a ad˘ auga mai multe obiecte grafice ˆ ıntr-una din cele cinci zone. f .3. ele trebuie grupate ˆ ın prealabil ˆ ıntr-un panel. la ad˘ augarea unei componente pe o suprafat ¸˘ a gestionat˘ a de BorderLayout.clasa Panel”). INTERFAT ¸ A GRAFICA Button b4 = new Button ( " Long .Named Button 4 " ) . dimeniunea componentei fiind calculata astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe ˆ ıntreg spat ¸iul de afi¸ sare oferit de regiunea respectiv˘ a. A¸ sadar. CENTER. show () .3 Gestionarul BorderLayout Gestionarul BorderLayout ˆ ımparte suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın cinci regiuni. f . corespunz˘ atoare celor patru puncte cardinale ¸ si centrului. SOUTH. metoda add va mai primi pe lˆ anga referint ¸a componentei ¸ si zona ˆ ın care aceasta va fi amplasat˘ a. care va fi specificat˘ a prin una din constantele clasei: NORTH. f . BorderLayout este gestionarul implicit pentru toate containerele care descind din clasa Window. ultimele dintre ele vor fi trecute pe linia urm˘ atoare: 9. add ( b5 ) . deci al tuturor tipurilor de ferestre. f . O component˘ a poate fi plasat˘ aˆ ın oricare din aceste regiuni.

Num˘ arul de linii ¸ si coloane vor fi specificate ˆ ın constructorul gestionarului. Button ( " Centru " ) . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII Listing 9. CENTER ) . Button ( " Est " ) . SOUTH ) . ˆ ın timp ce centrul se redimensioneaz˘ a atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. add ( new f . dar pot fi modificate . } } Button ( " Nord " ) . BorderLayout .˘ 9. Button ( " Vest " ) . componentele fiind plasate ˆ ın celulele tabelului de la stˆ anga la dreapta. estul ¸ si vestul doar pe vertical˘ a. f . add ( new f .3.4 Gestionarul GridLayout Gestionarul GridLayout organizeaz˘ a containerul ca un tabel cu rˆ anduri ¸ si coloane. ˆ ıncepˆ and cu primul rˆ and. Celulele tabelului au dimensiuni egale iar o component˘ a poate ocupa doar o singur˘ a celul˘ a.3. awt . f . Button ( " Sud " ) . BorderLayout . BorderLayout .*. show () . // Apelul de mai jos poate sa lipseasca f .4: Gestionarul BorderLayout import java . Redimensionarea componentelor din fiecare zon˘ a se face astfel ˆ ıncˆ at ele ocup˘ a toat˘ a zona containerului din care fac parte. public class TestBorderLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Border Layout " ) . add ( new f . NORTH ) . 9. EAST ) . add ( new f . BorderLayout . add ( new f . 211 Cele cinci butoane ale ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: La redimensionarea ferestrei se pot observa urm˘ atoarele lucruri: nordul ¸ si sudul se redimensioneaz˘ a doar pe orizontal˘ a. setLayout ( new BorderLayout () ) . pack () . WEST ) . BorderLayout .

show () . Button ( " 2 " ) ) .212 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. f . atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. astfel: Redimensionarea ferestrei va determina redimensionarea tuturor celulelor ¸ si deci a tuturor componentelor. 9. setLayout ( new GridLayout (3 . } } Button ( " 1 " ) ) . add ( new f . respectiv setCols.5 Gestionarul CardLayout Gestionarul CardLayout trateaz˘ a componentele ad˘ augate pe suprafat ¸a sa ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a cu cea a dispunerii c˘ art ¸ilor de joc ˆ ıntr-un pachet.5: Gestionarul GridLayout import java . . Button ( " 4 " ) ) . Listing 9.3. public class TestGridLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) . add ( new f . f . Button ( " 3 " ) ) . Cele ¸ sase butoane ale ferestrei vor fi plasate pe trei rˆ anduri ¸ si dou˘ a coloane. add ( new f . add ( new f . atunci componentele vor fi plasate ˆ ıntr-o singur˘ a coloan˘ a sau linie. pack () . distant ¸a ˆ ıntre componente pe orizontal˘ a¸ si distanta ˆ ıntre rˆ andurile tabelului pot fi specificate ˆ ın constructor sau stabilite ulterior. add ( new f . f . awt .*. Button ( " 6 " ) ) . 2) ) . add ( new f . Dac˘ a num˘ arul de linii sau coloane este 0 (dar nu ambele ˆ ın acela¸ si timp). INTERFAT ¸ A GRAFICA ¸ si ulterior prin metodele setRows. Button ( " 5 " ) ) . De asemenea.

butoane . .*. TextField tf = new TextField ( " Text Field " ) . add ( tab . awt . O clas˘ a Swing care implementeaz˘ a un mecansim similar este JTabbedPane. setLayout ( new CardLayout () ) . add ( butoane . add ( card2 ) . show () . numai o singur˘ a component˘ a este vizibil˘ a (”cea de deasupra”). BorderLayout . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 213 Suprafat ¸a de afi¸ sare poate fi asem˘ anat˘ a cu pachetul de c˘ art ¸i iar fiecare component˘ a este o carte din pachet. CENTER ) . tab . Principala utilitate a acestui gestionar este utilizarea mai eficient˘ a a spat ¸iului disponibil ˆ ın situat ¸ii ˆ ın care componentele pot fi grupate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a interact ¸ioneze la un moment dat doar cu un anumit grup (o carte din pachet). Listing 9. tab . sau s˘ a se poat˘ a parcurge secvent ¸ial pachetul. pack () . tab = new Panel () . Button btn = new Button ( " Button " ) . Button card2 = new Button ( " Card 2 " ) . ordinea componentelor fiind intern˘ a gestionarului. btn ) . add ( card1 ) . butoane .3. celelalte fiind ascunse. public TestCardLayout () { super ( " Test CardLayout " ) . import java . Clasa dispune de metode prin care s˘ a poat˘ a fi afi¸ sat˘ a o anumit˘ a component˘ a din pachet. awt . Panel butoane = new Panel () . tf ) . La un moment dat. tab . NORTH ) . event . add ( " Card 1 " .*. public class TestCardLayout extends Frame implements ActionListener { Panel tab . BorderLayout .˘ 9. add ( " Card 2 " .6: Gestionarul CardLayout import java . Button card1 = new Button ( " Card 1 " ) .

e . Pentru a specifica modul de afi¸ sare a unei componente. ˆ ın funct ¸ie de componentele gestionate. gestionar .3. zona ocupat˘ a fiind referit˘ a prin ”regiunea de afi¸ sare” a componentei respective. show () . addActionListe ner ( this ) . ˆ ın care se specific˘ a diferite propriet˘ a¸ ti ale componentei referitoare la regiunea s˘ a de afi¸ sare ¸ si la modul ˆ ın care va fi plasat˘ aˆ ın aceast˘ a regiune. iar pe coloan˘ a aib˘ a aceea¸ si l˘ a¸ time. o component˘ a poate ocupa mai multe celule adiacente. spre deosebire de acesta. . getActionCommand () ) . Spre deosebire de GridLayout. acesteia ˆ ıi este asociat un obiect de tip GridBagConstraints.214 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. De asemenea. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { CardLayout gestionar = ( CardLayout ) tab . dimensiunile celulelor pot fi diferite cu singurele restrict ¸ii ca pe aceea¸ si linie s˘ a aib˘ a aceea¸ si ˆ ınalt ¸ime. suprafat ¸a de afi¸ sare este considerat˘ a ca fiind un tabel ˆ ıns˘ a. getLayout () . ˆ ın funct ¸ie de componentele amplasate pe suprafat ¸a de afi¸ sare.6 Gestionarul GridBagLayout Este cel mai complex ¸ si flexibil gestionar de pozit ¸ionare din Java. num˘ arul de linii ¸ si de coloane sunt determinate automat. Leg˘ atura dintre o component˘ a¸ si un obiect GridBagConstraints se realizeaz˘ a prin metoda setConstraints: GridBagLayout gridBag = new GridBagLayout(). f . } } Prima ”carte” este vizibil˘ a A doua ”carte” este vizibil˘ a 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA card1 . show ( tab . card2 . } public static void main ( String args []) { TestCardLayout f = new TestCardLayout () . addActionListe ner ( this ) . La fel ca ˆ ın cazul gestionarului GridLayout. chiar de dimensiuni diferite.

valorile posibile sunt HORIZONTAL. Cele mai utilizate tipuri de constrˆ angeri pot fi specificate prin intermediul urm˘ atoarelor variabile din clasa GridBagConstraints: • gridx. • fill .˘ 9.setConstraints(componenta. gridheight . . vest. . care poate fi refolosit pentru mai multe componente care au acelea¸ si constrˆ angeri de afi¸ sare: gridBag. c). . VERTICAL. gridBag.folosite pentru distribut ¸ia spat ¸iului liber. • insets . c). • anchor . gridy .num˘ arul de celule pe linie ¸ si coloan˘ a pe care va fi afi¸ sat˘ a componenta. . container. NONE. • weigthx.celula ce reprezint˘ a colt ¸ul stˆ anga sus al componentei.folosit˘ a pentru a specifica dac˘ a o component˘ a va ocupa ˆ ıntreg spat ¸iul pe care ˆ ıl are destinat.distant ¸ele dintre component˘ a¸ si marginile suprafet ¸ei sale de afi¸ sare.3. Aceste constrˆ angeri vor fi specificate prin intermediul unui obiect de tip GridBagConstraints. est.add(componenta).folosit˘ a atunci cˆ and componenta este mai mic˘ a decˆ at suprafat ¸a sa de afi¸ sare pentru a fort ¸a o anumit˘ a dispunere a sa: nord.setLayout(gridBag). GridBagConstraints c = new GridBagConstraints(). va trebui s˘ a specific˘ am anumit ¸i parametri (constrˆ angeri) referitori la cum va fi plasat˘ a componenta respectiv˘ a. • gridwidth. sud. ˆ ınainte de a ad˘ auga o component˘ a pe suprafat ¸a unui container care are un gestionar de tip GridBagLayout. .setConstraints(componenta2. etc. weighty .setConstraints(componenta1. uzual au valoarea 1. A¸ sadar. BOTH. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 215 container. //Specificam restrictiile referitoare la afisarea componentei . . gridBag. c).

weighty = 1. gridBag = new GridBagLayout () . gridx = x . setConstraints ( comp . static GridBagLayout gridBag . gridheight ¸ si ad˘ augarea unei componente cu restrict ¸iile stabilite pe fereastr˘ a. gbc . gbc . Listing 9. gbc = new GridBa gC ons tr ai nt s () . gridwidth = w . gridBag . static GridBagConstr aint s gbc . . gbc ) . gbc . awt . gridy. int h ) { gbc . gbc .216 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.*. static void adauga ( Component comp . int y . weightx = 1. Pentru a simplifica codul.7: Gestionarul GridBagLayout import java . gridy = y . gridheight = h .0. s˘ a realiz˘ am o fereastr˘ a ca ˆ ın figura de mai jos. f .0. gbc . gridwidth. a fost creat˘ a o metod˘ a responsabil˘ a cu setarea valorilor gridx. int x . add ( comp ) . public class TestGridBag Layout { static Frame f . INTERFAT ¸ A GRAFICA Ca exemplu. } public static void main ( String args []) { f = new Frame ( " Test GridBagLayout " ) . int w .

2 . EAST .3. fill = GridBagConst ra in ts . 0 . 1) . TextField salariu = new TextField ( " " . 3 . NONE . HORIZONTAL . 1) . anchor = GridBagCon st ra in ts . 2) . fill = GridBagConst ra in ts . Label etNume = new Label ( " Nume : " ) . Label . 1) . NONE . TextField nume = new TextField ( " " . 4 . 5 . gbc . 1) . f . insets = new Insets (5 . Button adaugare = new Button ( " Adaugare " ) . 1 . 3 . adauga ( salariu . CENTER ). 30) . BOTH . mesaj . 1 . mesaj . f . f . BOLD . 4 . gbc . 2 . 2 . gbc . fill = GridBagConst ra in ts . 1) . setBackground ( Color . 24) ) . 2) . 3 . 0 . setLayout ( gridBag ) . adauga ( etNume . adauga ( etSalariu . fill = GridBagConst ra in ts . adauga ( mesaj . gbc . 1 . 2 . 1 . show () . adauga ( adaugare . adauga ( iesire . 2 . 0 . 2 . 1 . 1 . Font . 217 Label mesaj = new Label ( " Evidenta persoane " . adauga ( nume . anchor = GridBagCon st ra in ts . pack () . 1 . 1 . gbc . fill = GridBagConst ra in ts . 0 . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII gbc . CENTER .˘ 9. HORIZONTAL . adauga ( salvare . yellow ) . 4 . 5 . 5) . setFont ( new Font ( " Arial " . Label etSalariu = new Label ( " Salariu : " ) . 1) . gbc . 30) . Button iesire = new Button ( " Iesire " ) . Button salvare = new Button ( " Salvare " ) . } } . gbc .

Gestionarul implicit pentru containerele de tip Panel este FlowLayout.*. folosind metoda setLayout. prin specificarea unui gestionar de pozit ¸ionare corespunz˘ ator. El nu are o reprezentare vizibil˘ a. A¸ sadar. setLayout ( new FlowLayout () ) . add ( new List (10) ) . Gruparea componentelor se face ˆ ın panel-uri. Panel lista = new Panel () .3. Panel intro = new Panel () . INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. Listing 9. add ( new Button ( " Stergere " ) ) . lista . extensie a superclasei Container. public class TestPanel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Panel " ) . intro . intro . inclusiv pentru alte panel-uri. lista . o aranjare eficient˘ a a componentelor unei ferestre ˆ ınseamn˘ a: • gruparea componentelor ”ˆ ınfrat ¸ite” (care nu trebuie s˘ a fie despart ¸ite de gestionarul de pozit ¸ionare al ferestrei) ˆ ın panel-uri. Un panel este cel mai simplu model de container. add ( new TextField ( " " . se recomand˘ a gruparea componentelor ˆ ınrudite ca funct ¸ii astfel ˆ ıncˆ at s˘ a putem fi siguri c˘ a. setLayout ( new GridLayout (1 . add ( new Label ( " Text : " ) ) . ele se vor g˘ asi ˆ ımpreun˘ a. prin specificarea gestionarului de pozit ¸ionare al ferestrei. 20) ) . Pentru a aranja corespunz˘ ator componentele grupate ˆ ıntr-un panel. acestuia i se poate specifica un gestionar de pozit ¸ionare anume.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) Plasarea componentelor direct pe suprafat ¸a de afi¸ sare poate deveni incomod˘ a ˆ ın cazul ˆ ın care avem multe obiecte grafice. 3) ) . indiferent de gestionarul de pozit ¸ionare al suprafet ¸ei de afi¸ sare. add ( new Button ( " Adaugare " ) ) . Clasa care instant ¸iaza aceste obiecte este Panel. awt . • aranjarea componentelor unui panel. rolul s˘ au fiind de a oferi o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare pentru componente grafice. . Din acest motiv. lista .8: Gruparea componentelor import java .218 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. intro . • aranjarea panel-urilor pe suprafat ¸a ferestrei. intro .

SOUTH ) . add ( control . add ( new Button ( " Iesire " ) ) . Interceptarea evenimentelor generate de componentele unui program se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator. Exemple de evenimente sunt: ap˘ asarea unui buton. modificarea textului ˆ ıntr-un control de editare. Componentele care genereaz˘ a anumite evenimente se mai numesc ¸ si surse de evenimente. ˆ ınchiderea sau redimensionarea unei ferestre. show () .4 Tratarea evenimentelor Un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unei componente grafice ¸ si reprezint˘ a mecanismul prin care utilizatorul comunic˘ a efectiv cu programul. pentru a scrie cod care s˘ a se execute ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul interactioneaz˘ a cu o component˘ a grafic˘ a trebuie s˘ a facem urm˘ atoarele lucruri: • s˘ a scriem o clas˘ a de tip listener care s˘ a ”asculte” evenimentele produse de acea component˘ a¸ si ˆ ın cadrul acestei clase s˘ a implement˘ am metode specifice pentru tratarea lor.4. In Java. BorderLayout . TRATAREA EVENIMENTELOR 219 Panel control = new Panel () . add ( lista . control . } } 9. add ( intro . BorderLayout . NORTH ) . orice obiect poate ”consuma” evenimentele generate de o anumit˘ a component˘ a grafic˘ a. . add ( new Button ( " Salvare " ) ) . A¸ sadar. f .9. f . f . etc. f . f . BorderLayout . consumator de evenimente). CENTER ) . pack () . control .

Toate aceste clase sunt derivate din superclasa AWTEvent. Toate aceste interfet ¸e sunt derivate din EventListener. Acest lucru se realizeaz˘ a prin implementarea unei interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment. obiecte. Evenimentele sunt.220 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Fiecare interfat ¸˘ a define¸ ste una sau mai multe metode care vor fi apelate automat la aparit ¸ia unui eveniment: class AscultaButoane implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Metoda interfetei ActionListener . pentru TextEvent interfat ¸˘ a care trebuie implementata este TextListener. O clas˘ a consumatoare de evenimente (listener) poate fi orice clas˘ a care specifica ˆ ın declarat ¸ia sa c˘ a dore¸ ste s˘ a asculte evenimente de un anumit tip. lista lor complet˘ a fiind prezentat˘ a ulterior. cu alte cuvinte s˘ aˆ ınregistr˘ am acea clas˘ a drept ”consumator” al evenimentelor produse de componenta respectiv˘ a.. } } class AscultaTexte implements TextListener { public void textValueChanged(TextEvent e) { // Metoda interfetei TextListener .. mai precis ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea utilizatorului asupra acesteia. ea va putea s˘ a asculte evenimente de mai multe tipuri: . evenimentul generat de act ¸ionarea unui buton este descris de clasa ActionEvent. De exemplu.. Pentru fiecare tip de eveniment exist˘ a o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a obiecte de acel tip. INTERFAT ¸ A GRAFICA • s˘ a comunic˘ am componentei surs˘ a c˘ a respectiva clasa ˆ ıi ”ascult˘ a” evenimentele pe care le genereaz˘ a. etc.. Astfel. Clasele care descriu aceste obiecte se ˆ ımpart ˆ ın mai multe tipuri ˆ ın funct ¸ie de componenta care le genereaz˘ a. pentru ascultarea evenimentelor de tip ActionEvent clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ActionListener. etc. } } Intrucˆ at o clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. cel generat de modificarea unui text de clasa TextEvent. ca orice altceva ˆ ın Java.

. TextListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { . aceast˘ a clas˘ a trebuie ˆ ınregistrata ˆ ın lista ascult˘ atorilor componentei respective. deoarece evenimentele unei componente pot fi ascultate de oricˆ ate clase. Sumarizˆ and. tratarea evenimentelor ˆ ın Java se desf˘ a¸ soar˘ a astfel: • Componentele genereaz˘ a evenimente cˆ and ceva ”interesant” se ˆ ıntˆ ampl˘ a. • O clas˘ a care ascult˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment .*. . awt . A¸ sa cum am spus mai devreme...”. s˘ a consider˘ am un exemplu de tratare a evenimentelor. } public void textValueChanged(TextEvent e) { . import java . Listing 9. Am spus lista. La ap˘ asarea fiec˘ arui buton vom scrie pe bara de titlu a ferestrei mesajul ”Ati apasat butonul . repectiv ”Cancel”. pentru ca evenimentele unei componente s˘ a fie interceptate de c˘ atre o instant ¸˘ a a unei clase ascult˘ ator.acestea descriu metode ce vor fi apelate automat la aparit ¸ia evenimentelor. TRATAREA EVENIMENTELOR class Ascultator implements ActionListener. event ..9. iar eliminarea ei din aceast˘ a list˘ a cu removeTipEvenimentListener. cu condit ¸ia ca acestea s˘ a fie ˆ ınregistrate la componenta respectiv˘ a. • Sursele evenimentelor permit oric˘ arei clase s˘ a ”asculte” evenimentele sale prin metode de tip addXXXListener.*.4. 9.. unde XXX este un tip de eveniment. Inregistrarea unei clase ˆ ın lista ascult˘ atorilor unei componente se face cu metode din clasa Component de tipul addTipEvenimentListener.1 Exemplu de tratare a evenimentelor Inainte de a detalia aspectele prezentate mai sus. awt . } } 221 Vom vedea ˆ ın continuare metodele fiec˘ arei interfet ¸e pentru a ¸ sti ce trebuie s˘ a implementeze o clas˘ a consumatoare de evenimente.. Vom crea o fereastr˘ a care s˘ a cont ¸in˘ a dou˘ a butoane cu numele ”OK”.9: Ascultarea evenimentelor a dou˘ a butoane import java .4.

getActionCommand () ) . In exemplul de mai sus am definit clasa Ascultator pentru a intercepta evenimentele produse de cele dou˘ a butoane ¸ si din acest motiv a trebuit s˘ a trimitem ca parametru constructorului clasei o referint ¸a la fereastra noastr˘ a. definita mai jos } } class Ascultator implements ActionListener { private Fereastra f .222 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. 100) . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . // instanta a clasei Ascultator . addActionListener ( listener ) . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { f . INTERFAT ¸ A GRAFICA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( b2 ) . b2 . b1 . setSize (200 . Button b1 = new Button ( " OK " ) . f = f . setTitle ( " Ati apasat " + e . Vom modifica put ¸in ¸ si . } } Nu este obligatoriu s˘ a definim clase speciale pentru ascultarea evenimentelor. addActionListener ( listener ) . Mai simplu ar fi fost s˘ a folosim chiar clasa Fereastra pentru a trata evenimentele produse de componentele sale. Ascultator listener = new Ascultator ( this ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . f . } } public class TestEvent1 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . // Ambele butoane sunt ascultate de obiectul listener . public Ascultator ( Fereastra f ) { this . show () . add ( b1 ) .

Listing 9. } } } public class TestEvent2 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . exit . exit (0) . add ( ok ) . add ( exit ) . setSize (200 . f . // Terminam aplicatia if ( e . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . int n =0. addActionListener ( this ) . Button exit = new Button ( " Exit " ) . this . getSource () == exit ) System . getSource () == ok ) { n ++. 100) .4. addActionListener ( this ) .9. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { Button ok = new Button ( " OK " ) . setTitle ( " Ati apasat OK de " + n + " ori " ) . event .*.10: Tratarea evenimentelor ˆ ın ferestr˘ a import java . ok . awt . show () . // Ambele butoane sunt ascultate in clasa Fereastra // deci ascultatorul este instanta curenta : this } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( e . import java . awt .metoda getSource. TRATAREA EVENIMENTELOR 223 aplicat ¸ia pentru a pune ˆ ın evident ¸a o alt˘ a modalitate de a determina componenta generatoare a unui eveniment .*. } } . setLayout ( new FlowLayout () ) .

pierdere foucs KeyEvent Ap˘ asare. 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. etc. mi¸ scarea mouse-ului. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile aplicat ¸ie putem scrie cod pentru tratarea fiec˘ arui eveniment ˆ ın parte.224 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.4.etc. deplasare. eliberare taste. Clasele care descriu aceste tipuri de evenimente sunt: ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent Act ¸ionare Ajustarea unei valori Schimbarea st˘ arii Schimbarea textului . afi¸ sare ContainerEvent Ad˘ augare pe container. orice clas˘ a poate asculta evenimente de orice tip cu condit ¸ia s˘ a implementeze interfet ¸ele specifice acelor tipuri de evenimente. tastarea literei ’A’ va genera trei evenimente: unul pentru ap˘ asare. O anumit˘ a act ¸iune a utilizatorului poate genera mai multe evenimente. tastare MouseEvent Operat ¸iuni cu mouse-ul: click. eliminare FocusEvent Obt ¸inere. maximizare. drag.2 Tipuri de evenimente Evenimentele se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: de nivel jos ¸ si semantice. etc. Evenimentele semantice reprezint˘ a interact ¸iunea cu o component˘ a GUI: ap˘ asarea unui buton. redimensionare. unul pentru eliberare ¸ si unul pentru tastare. Evenimentele de nivel jos reprezint˘ a o interact ¸iune de nivel jos cum ar fi o ap˘ asare de tast˘ a. In tabelul de mai jos sunt enumerate clasele ce descriu aceste evenimente ¸ si operat ¸iunile efectuate (asupra unei componente) care le genereaz˘ a: ComponentEvent Ascundere. De exemplu. selectarea unui articol dintr-o list˘ a. WindowEvent Operat ¸iuni asupra ferestrelor: minimizare. sau o operat ¸ie asupra unei ferestre.

de exemplu. evenimentele generate de o superclas˘ a. Orice clas˘ a care trateaz˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele interfet ¸elor corespunz˘ atoare. metodele puse la dispozitie ¸ si care trebuie implementate de c˘ atre clasa ascult˘ ator. prezentate sub forma interfet ¸elor corespunz˘ atoare. cum ar fi Component. Acest lucru a fost f˘ acut deoarece evenimentele legate de deplasarea mouse-ului sunt generate foarte frecvent ¸ si recept ¸ionarea lor poate avea un impact negativ asupra vitezei de execut ¸ie.9. pentru fiecare interfat ¸˘ a. Evident. ˆ ın situat ¸ia cˆ and tratarea acestora nu ne intereseaz˘ a ¸ si dorim s˘ a trat˘ am doar evenimente de tip click. . Component Container Window Button List MenuItem TextField Choice Checkbox List CheckboxMenuItem Scrollbar TextField TextArea ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener ContainerListener WindowListener ActionListener ItemListener AdjustmentListener TextListener Observat ¸i c˘ a de¸ si exist˘ a o singur˘ a clas˘ a MouseEvent. Tabelul de mai jos prezint˘ a.4. se vor reg˘ asi ¸ si pentru toate subclasele sale. TRATAREA EVENIMENTELOR 225 Urm˘ atorul tabel prezint˘ a componentele AWT ¸ si tipurile de evenimente generate. exist˘ a dou˘ a interfet ¸e asociate MouseListener ¸ si MouseMotionListener.

care este sursa evenimentului pe care ˆ ıl trat˘ am pentru a putea react ¸iona ˆ ın consecint ¸˘ a. . Toate tipurile de evenimente mo¸ stenesc metoda getSource care returneaz˘ a obiectul responsabil cu generarea evenimentului. INTERFAT ¸ A GRAFICA Interfat ¸˘ a ActionListener AdjustmentListener Metode actionPerformed(ActionEvent e) adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) componentHidden(ComponentEvent e) ComponentListener componentMoved(ComponentEvent e) componentResized(ComponentEvent e) componentShown(ComponentEvent e) ContainerListener componentAdded(ContainerEvent e) componentRemoved(ContainerEvent e) FocusListener focusGained(FocusEvent e) focusLost(FocusEvent e) ItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) keyPressed(KeyEvent e) KeyListener keyReleased(KeyEvent e) keyTyped(KeyEvent e) mouseClicked(MouseEvent e) mouseEntered(MouseEvent e) MouseListener mouseExited(MouseEvent e) mousePressed(MouseEvent e) mouseReleased(MouseEvent e) MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent e) mouseMoved(MouseEvent e) TextListener textValueChanged(TextEvent e) windowActivated(WindowEvent e) windowClosed(WindowEvent e) windowClosing(WindowEvent e) WindowListener windowDeactivated(WindowEvent e) windowDeiconified(WindowEvent e) windowIconified(WindowEvent e) windowOpened(WindowEvent e) In cazul ˆ ın care un obiect listener trateaz˘ a evenimente de acela¸ si tip provocate de componente diferite.226 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a diferent ¸iem doar tipul componentei surs˘ a. este necesar s˘ a putem afla. ˆ ın cadrul uneia din metodele de mai sus.

. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and acest lucru poate deveni sup˘ arator. Un exemplu sugestiv este urm˘ atorul: o fereastr˘ a care nu are specificat cod pentru tratarea evenimentelor sale nu poate fi ˆ ınchis˘ a cu butonul standard . Astfel de particularit˘ a¸ ti vor fi prezentate mai detaliat ˆ ın sect ¸iunile dedicate fiecˆ arei componente ˆ ın parte. if (tf == nume) { // A fost editata componenta ’nume’ } . implicit. Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implementeze obligatoriu toate metodele definite de acea interfat ¸˘ a.. 9.getSource(). public void actionPerformed(ActionEvent e) { Object sursa = e. if (sursa instanceof Button) { // A fost apasat un buton Button btn = (Button) sursa. } } 227 Pe lˆ ang˘ a getSource.9.. obiectele ce descriu evenimente pot pune la dispozit ¸ie ¸ si alte metode specifice care permit aflarea de informat ¸ii legate de evenimentul generat. mai ales atunci cˆ and nu ne intereseaz˘ a decˆ at o singura metod˘ a a interfet ¸ei.4. returneaz˘ a eticheta butonului care a fost ap˘ asat. } if (sursa instanceof TextField) { // S-a apasat Enter dupa editarea textului TextField tf = (TextField) sursa.. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod pentru unele dintre ele.4. De exemplu. TRATAREA EVENIMENTELOR putem folosi operatorul instanceof. if (btn == ok) { // A fost apasat butonul ’ok’ } .3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime Am vazut c˘ a o clas˘ a care trateaz˘ a evenimente de un anumit tip trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a corespunz˘ atoare acelui tip. ActionEvent cont ¸ine metoda getActionCommand care.

sau System. show () . awt .*. Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am interfat ¸a WindowListener care are nu mai put ¸in de ¸ sapte metode. ˆ ın cazul cˆ and este vorba de fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei.228 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. ˆ ın care specific˘ am ce trebuie f˘ acut atunci cˆ and utilizatorul doreste s˘ aˆ ınchid˘ a fereastra. event . Singura metod˘ a care ne intereseaz˘ a este windowClosing. addWindowList ener ( this ) . chiar dac˘ a nu scriem nici un cod pentru unele dintre ele. } // Metodele interfetei WindowListener public void windowOpened ( WindowEvent e ) {} public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminare program System . } } Observat ¸i c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am toate metodele interfet ¸ei. awt . exit (0) . } public void windowClosed ( WindowEvent e ) {} public void windowIconified ( WindowEvent e ) {} public void windowDeiconified ( WindowEvent e ) {} public void windowActivated ( WindowEvent e ) {} public void windowDeact ivated ( WindowEvent e ) {} } public class TestWind ow Lis te ne r { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowListener " ) . Pentru a evita scrierea inutil˘ a a . this .*. import java . class Fereastra extends Frame implements WindowListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Pentru a realiza acest lucru trebuie interceptat evenimentul de ˆ ınchidere a ferestrei ˆ ın metoda windoClosing ¸ si apelat˘ a metoda dispose de ˆ ınchidere a ferestrei. f . Listing 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA marcat cu ’x’ din colt ¸ul dreapta sus ¸ si nici cu combinat ¸ia de taste Alt+F4.11: Implementarea interfet ¸ei WindowListener import java .exit pentru terminarea programului.

*. ˆ ın loc s˘ a implement˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a¸ si implicit toate metodele sale.*. } } public class TestWindowAdapter { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowAdapter " ) . exit (0) . Dup˘ a cum at ¸i observat fat ¸˘ ade exemplul anterior. show () . exist˘ a o serie de clase care implementeaz˘ a interfet ¸ele de tip ”listener” f˘ ar˘ a a specifica nici un cod pentru metodele lor. awt . } } class Ascultator extends WindowAdapter { // Suprdefinim metodele care ne intereseaza public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } } Avantajul clar al acestei modalit˘ a¸ ti de tratare a evenimentelor este reducerea codului programului. . adaptorul interfet ¸ei WindowListener este WindowAdapter iar folosirea acestuia este dat˘ aˆ ın exemplul de mai jos: Listing 9. Ins˘ a exist˘ a¸ si dou˘ a dezavantaje majore. acesta devenind mult mai lizibil. import java . De exemplu. awt . Aceste clase se numesc adaptori. s˘ a extindem adaptorul corespunz˘ ator interfet ¸ei respective (dac˘ a are!) ¸ si s˘ a supradefinim doar metodele care ne intereseaz˘ a (cele ˆ ın care vrem s˘ a scriem o anumit˘ a secvent ¸˘ a de cod). Scopul unei astfel de clase este ca la crearea unui ”ascult˘ ator” de evenimente. addWindowListener ( new Ascultator () ) . f .9. TRATAREA EVENIMENTELOR 229 acestor metode. this . Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei.4. event .12: Extinderea clasei WindowAdapter import java . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .

se oberv˘ a c˘ a o interfat ¸˘ a XXXListener are un adaptor de tipul XXXAdapter. class Ascultator extends WindowAdapter { // In loc de windowClosing scriem WindowClosing // Nu supradefinim vreo metoda a clasei WindowAdapter // Nu da nici o eroare // Nu face nimic ! public void WindowClosing(WindowEvent e) { System. pur ¸ si simplu. va crea o metod˘ a a clasei respective. iar clasele anonime sunt clase interne folosite pentru instant ¸ierea unui singur obiect de un anumit tip. Vom vedea ˆ ıns˘ a c˘ a acest dezavantaj poate fi eliminat prin folosirea unei clase anonime. Un exemplu tipic de folosire a lor este instant ¸ierea .230 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Un alt dezavantaj este c˘ a orice gre¸ seal˘ a de sintax˘ aˆ ın declararea unei metode a interfet ¸ei nu va produce o eroare de compilare dar nici nu va supradefini metoda interfet ¸ei ci. INTERFAT ¸ A GRAFICA clasa Fereastra nu poate extinde WindowAdapter deoarece ea extinde deja clasa Frame ¸ si din acest motiv am construit o nou˘ a clas˘ a numit˘ a Ascultator. } } In tabelul de mai jos sunt dat ¸i tot ¸i adaptorii interfet ¸elor de tip ”listener” .exit(0). Interfet ¸ele care nu au un adaptor sunt cele care definesc o singur˘ a metod˘ a¸ si prin urmare crearea unei clase adaptor nu ˆ ısi are rostul. Interfat ¸a ActionListener AdjustemnrListener ComponentListener ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener Adaptor nu are nu are ComponentAdapter ContainerAdapter FocusAdapter nu are KeyAdapter MouseAdapter MouseMotionAdapter nu are WindowAdapter S ¸ tim c˘ a o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a declarat˘ aˆ ın cadrul altei clase.

getY () . } }) . fillOval ( e . 400) . Label . } }) .*. TRATAREA EVENIMENTELOR 231 adaptorilor direct ˆ ın corpul unei clase care cont ¸ine componente ale c˘ aror evenimente trebuie tratate. getX () .. 1 . e . g . yellow ) . " ) . this . raza . getY () . label . setText ( " Click . setSize (400 . drawOval ( e . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . . getGraphics () . CENTER ) . blue ) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminam aplicatia System . random () * 50) . getGraphics () . NORTH ) . raza ) .9. g . this . awt .4. setBackground ( Color . ad dM ous eM oti on Li st e n e r ( new Mo us eM ot ion Ad ap te r () { public void mouseMoved ( MouseEvent e ) { // Desenam un punct la coordonatele mouse . add ( label . Listing 9. awt . } }) . 1) . Graphics g = Fereastra . final Label label = new Label ( " " . g .*. import java . int raza = ( int ) ( Math .13: Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime import java . BorderLayout . event . this . exit (0) . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { // Desenam un cerc la fiecare click de mouse label .ului Graphics g = Fereastra . this . setColor ( Color .. e . this . getX () .

232 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. care sunt de altfel mo¸ stenite de toate subclasele sale. • hide . pentru a redeveni vizibila se poate apela metoda show. } }) . una dintre ele fiind numit˘ a fereastra principal˘ a.5 Folosirea ferestrelor Dup˘ a cum am v˘ azut suprafet ¸ele de afi¸ sare ale componentelor sunt extensii ale clasei Container.5. .face fereastra invizibil˘ a f˘ ar˘ a a o distruge ˆ ıns˘ a.face vizibil˘ a fereastra. sunt date de mai jos: • show . Implicit.1 Clasa Window Clasa Window este rar utilizat˘ aˆ ın mod direct deoarece permite doar crearea unor ferestre care nu au chenar ¸ si nici bar˘ a de meniuri. addKeyListener ( new KeyAdapter () { public void keyTyped ( KeyEvent e ) { // Afisam caracterul tastat label . Este util˘ a atunci cˆ and dorim s˘ a afi¸ sam ferestre care nu interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul ci doar ofer˘ a anumite informat ¸ii. 9. setText ( " Ati tastat : " + e . cele mai utilizate fiind Frame ¸ si Dialog. Metodele mai importante ale clasei Window. INTERFAT ¸ A GRAFICA this . O categorie aparte a acestor containere o reprezint˘ a ferestrele. O aplicat ¸ie Java cu intefat ¸˘ a grafic˘ a va fi format˘ a din una sau mai multe ferestre. show () . Acestea sunt descrise de clase derivate din Window. o fereastr˘ a nou creat˘ a nu este vizibil˘ a. } } 9. getKeyChar () + " " ) . f . } } public class TestAdapters { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test adaptori " ) .

eventual continˆ and o bar˘ a de meniuri. import java. Pentru ca o fereastr˘ a s˘ a devin˘ a vizibil˘ a se va apela metoda show definit˘ aˆ ın superclasa Window. trebuie apelat˘ aˆ ın general dup˘ a ad˘ augarea tuturor componentelor pe suprafat ¸a ferestrei.*. Orice aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a contt ¸ine cel put ¸in o fereastr˘ a.9. public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Frame f = new Frame("Titlul ferestrei").. class Fereastra extends Frame{ // Constructorul public Fereastra(String titlu) { super(titlu).redimensioneaz˘ a automat fereastra la o suprafat ¸a optim˘ a care s˘ a cuprind˘ a toate componentele sale.5.show(). f. } } Crearea ferestrelor prin instant ¸ierea direct˘ a a obiectelor de tip Frame este mai put ¸in folosit˘ a. cea mai important˘ a fiind numit˘ a¸ si fereastra principal˘ a.testeaz˘ a dac˘ a fereastra este vizibil˘ a sau nu. • pack . ca ˆ ın exemplul de mai jos: import java.awt. } . De obicei.2 Clasa Frame Este derivat˘ a a clasei Window ¸ si este folosit˘ a pentru crearea de ferestre independente ¸ si funct ¸ionale. 9.5.ˆ ınchide) fereastra ¸ si ¸ si elibereaz˘ a toate resursele acesteia.awt.*. 233 • dispose . .returneaz˘ a componenta ferestrei care are focus-ul (dac˘ a fereastra este activ˘ a). ferestrele unui program vor fi definite ˆ ın clase separate care extind clasa Frame. init ¸ial invizibil˘ a. Constructorii uzuali ai clasei Frame permit crearea unei ferestre cu sau f˘ ar˘ a titlu.. FOLOSIREA FERESTRELOR • isShowing . • getFocusOwner .

. exit (0) . } }) .234 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.*. maximizare ¸ si ˆ ınchidere. awt . event . mai uzual. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Constructorul public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA } public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Fereastra f = new Fereastra("Titlul ferestrei").*. // Tratam evenimentul de inchidere a ferestrei this . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { dispose () .show(). prin folosirea unui adaptor de tip WindowAdapter. Structura general˘ a a unei ferestre este descris˘ a de clasa Fereastra din exemplul de mai jos: Listing 9.14: Structura general˘ a a unei ferestre import java . import java . ˆ ın momentul ˆ ın care fereastra este creat˘ a dar nici o component˘ a grafic˘ a nu este ad˘ augat˘ a. Se observ˘ a de asemenea c˘ a butonul de ˆ ınchidere a ferestrei nu este funct ¸ional. f. Din acest motiv. // inchidem fereastra // sau terminam aplicatia System . suprafat ¸a de afi¸ sare a feretrei va fi determinat˘ a automota de gestionarul de pozitt ¸ionare ¸ si va oferi doar spat ¸iul necesar afi¸ s˘ arii barei ferestrei ¸ si grupului de butoane pentru minimizare. awt . Tratarea evenimentelor ferestrei se face prin implementarea interfet ¸ei WindowListener sau. } } Gestionarul de pozit ¸ionare implicit al clasei Frame este BorderLayout. Acela¸ si efect ˆ ıl vom obt ¸ine dac˘ a o redimenionam ¸ si apel˘ am apoi metoda pack care determin˘ a dimeniunea suprafet ¸ei de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de componentele ad˘ augate.

.metod˘ a static˘ a ce returneaz˘ a lista tuturor ferestrelor deschise ale unei aplicat ¸ii. // implicit // sau explicit // setSize (200 . addActionListener ( this ) . • setTitle . schimbam gestionarul de pozitionare setLayout ( new FlowLayout () ) . exit (0) . // O facem vizibila f . } } 235 Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite din clasa Window. FOLOSIREA FERESTRELOR // Eventual . exist˘ a o serie de metode specifice clasei Frame. } } public class TestFrame { public static void main ( String args []) { // Cream fereastra Fereastra f = new Fereastra ( " O fereastra " ) . add ( exit ) . • setIconImage .seteaz˘ a bara de meniuri a ferestrei (vezi ”Folosirea meniurilor”). // Stabilim dimensiunile pack () . // Facem inregistrarea claselor listener exit . • setMenuBar . show () . Dintre cele mai folosite amintim: • getFrames .5.seteaz˘ a iconit ¸a ferestrei. } // Implementam metodele interfetelor de tip listener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . // Adaugam componentele pe suprafata ferestrei Button exit = new Button ( " Exit " ) . 200) .seteaz˘ a titlul ferestrei.9.

Ferestrele de dialog pot fi de dou˘ a tipuri: • modale: care blocheaz˘ a accesul la fereastra parinte ˆ ın momentul deschiderii lor. de alegere a unui fi¸ sier. boolean modala) Dialog(Dialog parinte) Dialog(Dialog parinte.3 Clasa Dialog Toate interfet ¸ele grafice ofer˘ a un tip special de ferestre destinate prelu˘ arii unor informat ¸ii sau a unor date de la utilizator.stabile¸ ste dac˘ a fereastra poate fi redimenionat˘ a de utilizator. String titlu) Dialog(Dialog parinte.5. String titlu) Dialog(Frame parinte. Diferent ¸a major˘ a dintre ferestrele de dialog ¸ si ferestrele de tip Frame const˘ aˆ ın faptul c˘ a o fereastr˘ a de dialog este dependent˘ a de o alt˘ a fereastra (normal˘ a sau tot fereastr˘ a de dialog). ˆ ıns˘ a exist˘ a constructori care s˘ a specifice ¸ si ace¸ sti parametri. dialogul de c˘ autare a unui cuvˆ ant ˆ ıntr-un fi¸ sier. Cu alte cuvinte. de selectare a unei opt ¸iuni. boolean modala) . etc. • nemodale: care nu blocheaz˘ a fluxul de intrare c˘ atre fereastra p˘ arinte . subclas˘ a direct˘ a a clasei Window. ferestrele de dialog nu au o existent ¸˘ a de sine st˘ at˘ atoare.236 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. boolean modala) Dialog(Frame parinte. String titlu. 9.de exemplu. Constructorii clasei Dialog sunt: Dialog(Frame parinte) Dialog(Frame parinte. cˆ and este minimizat˘ a ferestrele sale de dialog sunt f˘ acute invizibile iar cˆ and este restaurat˘ a acestea sunt aduse la starea ˆ ın care se g˘ aseau ˆ ın momentul minimiz˘ arii ferestrei p˘ arinte. cum ar fi ferestrele de introducere a unor date. String titlu. mesaje de avertizare. etc. INTERFAT ¸ A GRAFICA • setResizable . Cˆ and fereastra p˘ arinte este distrus˘ a sunt distruse ¸ si ferestrele sale de dialog. o fereastr˘ a de dialog este nemodal˘ a¸ si invizibil˘ a. numit˘ a¸ si fereastra p˘ arinte. Implicit. Acestea se numesc ferestre de dialog sau casete de dialog ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei Dialog.

Cele dou˘ a ferestre vor ar˘ ata ca ˆ ın imaginile de mai jos: Fereastra principal˘ a Fereastra de dialog Listing 9. // Fereastra principala class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { .9. import java . Deschiderea ferestrei de dialog se va face la ap˘ asarea unui buton al ferestrei principale numit ”Schimba titlul”.*. awt . ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”modal˘ a” specific˘ am dac˘ a fereastra de dialog creat˘ a va fi modal˘ a (true) sau nemodal˘ a (false . S˘ a cre˘ am. Comunicarea dintre fereastra de dialog ¸ si fereastra sa p˘ arinte. pentru ca aceasta din urm˘ a s˘ a poat˘ a folosi datele introduse (sau opt ¸iunea specificata) ˆ ın caseta de dialog. FOLOSIREA FERESTRELOR 237 Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a la fereastra p˘ arinte. de exemplu. Fereastra principal˘ a a aplicatiei va fi p˘ arintele casetei de dialog. va primi ¸ sirul de caractere introdus ¸ si ˆ ısi va modifica titlul ca fiind acesta.valoarea implicit˘ a). Crearea unei ferestre de dialog este relativ simpla ¸ si se realizeaz˘ a prin derivarea clasei Dialog.*. event . o fereastr˘ a de dialog modal˘ a pentru introducerea unui ¸ sir de caractere. iar fereastra de dialog s˘ a ofere metode publice prin care datele introduse s˘ a fie preluate din exterior. se poate realiza folosind una din urm˘ atoarele abord˘ ari generale: • obiectul care reprezint˘ a dialogul poate s˘ a trateze evenimentele generate de componentele de pe suprafat ¸a s˘ a¸ si s˘ a seteze valorile unor variabile accesibile ale ferestrei p˘ arinte ˆ ın momentul ˆ ın care dialogul este ˆ ıncheiat. • obiectul care creeaz˘ a dialogul (fereastra p˘ arinte) s˘ a se ˆ ınregistreze ca ascult˘ ator al evenimentelor de la butoanele care determin˘ aˆ ıncheierea dialogului.5.15: Folosirea unei ferestre de dialog import java . awt .

} public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FerDialog d = new FerDialog ( this . setSize (300 . Panel panel = new Panel () . setTitle ( titlu ) . " Dati titlul " . BorderLayout . } } // Fereastra de dialog class FerDialog extends Dialog implements ActionListener { public String raspuns = null . INTERFAT ¸ A GRAFICA public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . } }) . private Button ok . addActionListener ( this ) . Button b = new Button ( " Schimba titlul " ) . dispose () . text = new TextField ( " " . String titlu = d . ok = new Button ( " OK " ) . . modala ) . exit (0) . b . this . 80) . public FerDialog ( Frame parinte . private TextField text . CENTER ) . add ( text . } }) . true ) . 30) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . titlu . cancel . setLayout ( new FlowLayout () ) . boolean modala ) { super ( parinte . raspuns .238 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { raspuns = null . if ( titlu == null ) return . this . add ( b ) . String titlu .

5. } } 239 9. addActionListener ( this ) .5. addActionListener ( this ) . f . show () . FOLOSIREA FERESTRELOR cancel = new Button ( " Cancel " ) . addActionListener ( this ) . cancel . pack () . getText () . SOUTH ) .awt pune la dispozitie ¸ si un tip de fereastr˘ a de dialog folosit˘ a pentru selectarea unui nume de fi¸ sier ˆ ın vederea ˆ ınc˘ arc˘ arii sau salv˘ arii unui fi¸ sier: clasa FileDialog. add ( cancel ) . show () . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object sursa = e . else raspuns = null . dar forma ˆ ın care vor fi afi¸ sate este specific˘ a platformei pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. if ( sursa == ok || sursa == text ) raspuns = text . add ( ok ) . Constructorii clasei sunt: FileDialog(Frame parinte) . getSource () .4 Clasa FileDialog Pachetul java. text . BorderLayout .9. Instant ¸ele acestei clase au un comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea platformelor de lucru. add ( panel . dispose () . derivat˘ a din Dialog. panel . panel . ok . } } // Clasa principala public class TestDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) .

pentru salvare. pentru stabilirea unui criteriu de filtrare setFilenameFilter. Dac˘ a afi¸ sarea sa se face cu show. class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt . awt . event .*.16: Folosirea unei ferestre de dialog import java . Dac˘ a afi¸ sarea se face cu setVisible(true). iar numele implicit este TestFileDialog.*. respectiv • FileDialog. this . getDirectory. La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil. "Alegere fisier". FileDialog. Directorul init ¸ial este directorul curent. un fi¸ sier cu extensia ”java”. String titlu. // Dialog pentru incarcarea unui fisier new FileDialog(parinte. // Dialog pentru salvarea unui fisier new FileDialog(parinte. Dup˘ a selectarea unui fi¸ sier ea va fi facut˘ a automat invizibil˘ a. etc. caseta de dialog va fi modal˘ a. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { . INTERFAT ¸ A GRAFICA FileDialog(Frame parinte. boolean mod) Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a ferestrei p˘ arinte. valorile pe care le poate lua acest argument sunt: • FileDialog.LOAD). io . String titlu) FileDialog(Frame parinte.java.SAVE). FileDialog. S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ın care vom alege. Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite de la superclasa Dialog clasa FileDialog mai cont ¸ine metode pentru obt ¸inerea numelui fi¸ sierului sau directorului selectat getFile.SAVE . prin intermediul unui obiect FileDialog.*. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”mod” specific˘ am dac˘ a ˆ ınc˘ arc˘ am sau salv˘ am un fi¸ sier. import java . import java . atunci va fi nemodal˘ a.pentru ˆ ınc˘ arcare.240 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.LOAD . "Salvare fisier". Listing 9. Numele fi¸ sierului ales va fi afi¸ sat la consol˘ a.

} 241 public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FileDialog fd = new FileDialog ( this . b . } }) . setFilenameFilter ( new FilenameFilter () { public boolean accept ( File dir . java " ) . // Stabilim numele implicit fd . // Afisam fereastra de dialog ( modala ) fd . System . f .5. exit (0) . // Stabilim directorul curent fd . endsWith ( " . " ) . show () . String numeFis ) { return ( numeFis . // Specificam filtrul fd . addActionListener ( this ) .9. java " ) ) . add (b . setDirectory ( " . . } } Clasa FileDialog este folosit˘ a mai rar deoarece ˆ ın Swing exist˘ a clasa JFileChooser care ofer˘ a mai multe facilit˘ a¸ ti ¸ si prin urmare va constitui prima opt ¸iune ˆ ıntr-o aplicat ¸ie cu intefat ¸˘ a grafic˘ a. out . getFile () ) . Button b = new Button ( " Alege fisier " ) . println ( " Fisierul ales este : " + fd . show () . } } public class TestFileDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . FileDialog . } }) . setFile ( " TestFileDialog . " Alegeti un fisier " . CENTER ) . LOAD ) . FOLOSIREA FERESTRELOR public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . BorderLayout . pack () .

INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. • Meniuri de context (popup): sunt meniuri invizbile asociate unei ferestre ¸ si care se activeaz˘ a uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. . Meniurile pot fi grupate ˆ ın dou˘ a categorii: • Meniuri fixe (vizibile permanent): sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri ce cont ¸ine cˆ ate un meniu pentru fiecare intrare a sa.242 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. O fereastr˘ a poate avea un singur meniu fix. care sunt de fapt meniurile derulante propriu-zise. Meniul Edit cont ¸ine la rˆ andul lui alt meniu (submeniu) Options. componentele unui meniu reprezint˘ a instant ¸e ale unor clase derivate din superclasa abstract˘ a MenuComponent. CheckBoxMenuItem. Prin abuz de limbaj. In figura de mai jos este pus˘ aˆ ın evident ¸˘ a alc˘ atuirea unui meniu fix: Exemplul de mai sus cont ¸ine o bar˘ a de meniuri format˘ a din dou˘ a meniuri principale File ¸ si Edit. dar ¸ si alte obiecte de tip Menu (submeniuri).6 Folosirea meniurilor Spre deosebire de celelalte obiecte grafice care deriv˘ a din clasa Component. comutatoare sau alte meniuri (submeniuri). La rˆ andul lor. articolul Undo ¸ si dou˘ a comutatoare Bold ¸ si Italic. vom referi uneori bara de meniuri a unei ferestre ca fiind meniul ferestrei. La rˆ andul lor. In modelul AWT obiectele care reprezint˘ a bare de meniuri sunt reprezentate ca instant ¸e al clasei MenuBar. Un obiect de tip MenuBar cont ¸ine obiecte de tip Menu. aceste meniuri cont ¸in articole ce pot fi selectate. Aceast˘ a except ¸ie este facut˘ a deoarece unele platforme grafice limiteaz˘ a capabilit˘ a¸ tile unui meniu. acestea pot cont ¸ine obiecte de tip MenuItem. O alt˘ a diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de meniurile fixe const˘ aˆ ın faptul c˘ a meniurile de context nu sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri.

MenuComponent cont ¸ine metode cu caracter general. setName. Cel mai adesea. getFont. cu sintaxa ¸ si semnificat ¸iile uzuale. Dup˘ a cum am mai spus. setFont. meniurile sunt ata¸ sate ferestrelor.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri S˘ a vedem ˆ ın continuare care este ierarhia claselor folosite ˆ ın lucrul cu meniuri ¸ si s˘ a analiz˘ am pe rˆ and aceste clase: Clasa MenuComponent este o clasa abstract˘ a din care sunt extinse toate celelalte clase folosite la crearea de meniuri. Ata¸ sarea unei bare de meniuri la o fereastr˘ a se face prin metoda addMenuBar a clasei Frame. Clasa MenuBar permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru de tip Frame. FOLOSIREA MENIURILOR 243 Pentru a putea cont ¸ine un meniu. . mai precis obiectelor de tip Frame. o component˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a MenuContainer. fiind similar˘ a celeilalte superclase abstracte Component. dintre care amintim getName.6.9.6. // Crearea barei de meniuri MenuBar mb = new MenuBar(). acestea implementˆ and interfat ¸˘ a MenuContainer. adaptˆ and conceptul de bar˘ a de meniuri la platforma curent˘ a de lucru. pentru a lega bara de meniuri la o anumit˘ a fereastra trebuie apelat˘ a metoda setMenuBar din clasa Frame. 9.

. cu o anumit˘ a etichet˘ a care va ap˘ area ˆ ın meniu. Acest mecanism este dependent de platform˘ a¸ si poate fi ignorat pe unele dintre ele. Opt ¸ional. act ¸ionarea articolului determinˆ and trecerea sa dintr-o stare ˆ ın alta. Obiectele acestei clase descriu a¸ sadar opt ¸iunile individuale ale meniurilor derulante. etc. la invalidarea sa. ˆ ınsot ¸it˘ a eventual de un accelerator (obiect de tip MenuShortcut) ce reprezint˘ a combinat ¸ia de taste cu care articolul poate fi apelat rapid (vezi ”Acceleratori”). ”Close”. Menu sau CheckboxMenuItem.care au dou˘ a st˘ ari logice (validat/nevalidat).. un meniu poate fi declarat ca fiind tear-off. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a poate fi deschis ¸ si deplasat cu mouse-ul (dragged) ˆ ıntr-o alt˘ a pozit ¸ie decˆ at cea original˘ a (”rupt” din pozit ¸ia sa). O instant ¸˘ a a clasei MenuItem reprezint˘ a de fapt un buton sau un comutator. f. simbolul grafic respectiv va disp˘ area. Clasa Menu permite crearea unui meniu derulant ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri.244 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. care este de fapt numele s˘ au ce va fi afi¸ sat pe bara de meniuri. Orice articol al unui meniu trebuie s˘ a fie o instant ¸a a clasei MenuItem.. Articolele dintr-un meniu trebuie s˘ a apart ¸in˘ a clasei MenuItem. // Atasarea barei de meniuri la o fereastra Frame f = new Frame("Fereastra cu meniu"). ”Exit”. INTERFAT ¸ A GRAFICA // Adaugarea meniurilor derulante la bara de meniuri . Fiecare meniu are o etichet˘ a.addMenuBar(mb). La validarea unui comutator ˆ ın dreptul etichetei sale va fi afi¸ sat un simbol grafic care indic˘ a acest lucru. ambele implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable. cum sunt ”Open”. Clasa CheckboxMenuItem are aceea¸ si funct ¸ionalitate cu cea a casetelor de validare de tip Checkbox. Clasa CheckboxMenuItem implementeaz˘ aˆ ıntr-un meniu articole de tip comutator . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pot fi instant ¸e ale uneia din clasele MenuItem.

editare . editare . setMenuBar ( mb ) . fisier . add ( editare ) . event . add ( new CheckboxMenuItem ( " Italic " ) ) . import java . add ( new MenuItem ( " Paste " ) ) . mb . editare . } } . awt . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) .6. add ( new MenuItem ( " Cut " ) ) . Menu fisier = new Menu ( " File " ) . add ( new MenuItem ( " Open " ) ) . add ( new CheckboxMenuItem ( " Bold " ) ) . show () . addSeparator () . addSeparator () . public class TestMenu { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Menu " ) . editare . MenuBar mb = new MenuBar () . optiuni .17: Crearea unui meniu import java . add ( optiuni ) . mb . FOLOSIREA MENIURILOR 245 S˘ a vedem ˆ ın continuare cum ar ar˘ ata un program care construie¸ ste un meniu ca ˆ ın figura prezentat˘ a anterior: Listing 9. editare .*. awt . fisier . f . optiuni . add ( new MenuItem ( " Undo " ) ) .*. add ( fisier ) . fisier . optiuni . add ( new MenuItem ( " Copy " ) ) . Menu editare = new Menu ( " Edit " ) .9. Menu optiuni = new Menu ( " Options " ) . f . fisier . setSize (200 . 100) . f . add ( new MenuItem ( " Close " ) ) .

Choice. pentru a activa opt ¸iunile unui meniu trebuie implementate interfat ¸ele ActionListener sau/¸ si ItemListener ˆ ın cadrul obiectelor care trebuie s˘ a specifice codul ce va fi executat la alegerea unei opt ¸iuni ¸ si implementate metodele actionPerformed. f˘ acˆ andu-se o singur˘ a dat˘ aˆ ıntr-o clas˘ a care este ˆ ınregistrat˘ a ca receptor atˆ at la buton cˆ at ¸ si la meniu. sau alegerii opt ¸iunii. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. Pentru a realiza leg˘ atura ˆ ıntre obiectul meniu ¸ si obiectul de tip listener trebuie s˘ a adaug˘ am receptorul ˆ ın lista de ascult˘ atori a meniului respectiv.6. awt . ItemListener { public TestMenuEvent ( String titlu ) { super ( titlu ) .SELECTED ¸ si ItemEvent. A¸ sadar. ceea ce face posibil ca unui buton de pe suprafat ¸a de afi¸ sare s˘ aˆ ıi corespund˘ a o opt ¸iune dintr-un meniu.246 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. ambele cu acela¸ si nume. MenuBar mb = new MenuBar () . CheckboxMenuItem check = new CheckboxMenuItem ( " Check me " ) . toate implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable ¸ si deci tratarea lor va fi f˘ acut˘ a la fel. import java . Obiectele de tip CheckboxMenuItem tip se g˘ asesc ˆ ıntr-o categorie comun˘ a cu List. respectiv addItemListener. Menu test = new Menu ( " Test " ) . Listing 9.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri La alegerea unei opt ¸iuni dintr-un meniu se genereaz˘ a fie un eveniment de tip ActionEvent dac˘ a articolul respectiv este de tip MenuItem. Tipul de operatie selectare / deselectare este codificat ˆ ın evenimentul generat de cˆ ampurile statice ItemEvent. CheckBox.*. public class TestMenuEvent extends Frame implements ActionListener . ceea ce u¸ sureaz˘ a munca ˆ ın cazul ˆ ın care ierarhia de meniuri este complex˘ a. awt . folosind metodele addActionListener. tratarea evenimentelor generate de obiecte de tip MenuItem este identic˘ a cu tratarea butoanelor. event . tratarea evenimentului corespunz˘ ator ap˘ asarii butonului.DESELECTED. ˆ ıntocmai ca pe orice component˘ a. Fiec˘ arui meniu ˆ ıi putem asocia un obiect receptor diferit.18: Tratarea evenimentelor unui meniu import java . fie ItemEvent pentru comutatoarele CheckboxMenuItem. respectiv itemStatChanged. . A¸ sadar.*.

add ( btnExit . } public static void main ( String args []) { TestMenuEvent f = new TestMenuEvent ( " Tratare evenimente meniuri " ) . getActionCommand () . test . test . addSeparator () .3 Meniuri de context (popup) Au fost introduse ˆ ıncepˆ and cu AWT 1. Sunt meniuri invizibile care sunt activate uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. mb . FOLOSIREA MENIURILOR test . show () . if ( command . setSize (300 .6. BorderLayout . SELECTED ) setTitle ( " Checked ! " ) .6. btnExit . subclas˘ a direct˘ a a clasei Menu. add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . } public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { if ( e . SOUTH ) . add ( test ) . f . Button btnExit = new Button ( " Exit " ) . } } 247 9. test . 200) . addActionListener ( this ) .1 ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei PopupMenu. fiind . exit (0) . add ( check ) . show () . equals ( " Exit " ) ) System . check . setMenuBar ( mb ) . getStateChange () == ItemEvent . addItemListener ( this ) .9. else setTitle ( " Not checked ! " ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Valabila si pentru meniu si pentru buton String command = e . addActionListener ( this ) .

Metodele de ad˘ augare a articolelor unui meniu de context sunt mo¸ stenite ˆ ıntocmai de la meniurile fixe. pentru a avea acces rapid la meniu. popup. int y) ¸ si este de obicei rezultatul ap˘ asarii unui buton al mouse-ului. Aceasta este isPopupTrigger ¸ si este definit˘ aˆ ın clasa MouseEvent. Deoarece interact ¸iunea cu mouse-ul este dependent˘ a de platforma de lucru. popup. fereastra.remove(popup1). popup. Tratarea evenimentelor generate de un meniu popup se realizeaz˘ a identic ca pentru meniurile fixe. exist˘ a o metod˘ a care determin˘ a dac˘ a un eveniment de tip MouseEvent poate fi responsabil cu deschiderea unui meniu de context. Dup˘ aˆ ınchiderea acestuia.. vom ad˘ auga ferestrei meniul corespunz˘ ator dup˘ a care ˆ ıl vom face vizibil. De obicei. int x. fereastra.248 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Pozit ¸ionarea ¸ si afi¸ sarea meniului este ˆ ıns˘ a responsabilitatea programatorului. la un moment dat. In cazul cˆ and avem mai multe meniuri popup pe care vrem s˘ a le folosim ˆ ıntr-o fereastr˘ a. reprezint˘ a instant ¸a ferestrei ˆ ın care se va afi¸ sa meniul.addSeparator().add(new MenuItem("New")). vom crea un meniu de contex pe care ˆ ıl vom activa la ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului pe suprafat ¸a ferestrei principale. Afi¸ sarea meniului de context se face prin metoda show: popup. In exemplul de mai jos. Meniurile de context nu se adaug˘ a la un alt meniu (bar˘ a sau sub-meniu) ci se ata¸ seaz˘ a la o component˘ a (de obicei la o fereastr˘ a) prin metoda add a acesteia.add(popup1).show(Component origine.add(new MenuItem("Edit")). . . PopupMenu popup = new PopupMenu("Options").add(new MenuItem("Exit")). INTERFAT ¸ A GRAFICA afi¸ sate la pozit ¸ia la care se g˘ asea mouse-ul ˆ ın momentul ap˘ as˘ arii butonului s˘ au drept. vom ”rupe” leg˘ atura ˆ ıntre fereastr˘ a¸ si meniu prin instruct ¸iunea remove: fereastra. popup. Argumentul ”origine” reprezint˘ a componenta fat ¸˘ a de originile c˘ areia se va calcula pozit ¸ia de afi¸ sare a meniului popup..add(popup2). trebuie s˘ a le definim pe toate ¸ si.

awt . } public void mouseReleased ( MouseEvent e ) { if ( e . getY () ) . show ( origin . exit (0) . isPopupTrigger () ) popup . // atasam meniul popup ferestrei popup . add ( new MenuItem ( " Edit " ) ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . addSeparator () . isPopupTrigger () ) popup . } }) . popup . setSize (300 .*.*. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . getActionCommand () . show ( origin . 300) . exit (0) . awt . e . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Definim meniul popup al ferestrei private PopupMenu popup . // Pozitia meniului va fi relativa la fereastra private Component origin . addActionListener ( this ) .9. e . getX () . event . popup . origin = this . if ( command . popup . FOLOSIREA MENIURILOR Listing 9. this . e . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mousePressed ( MouseEvent e ) { if ( e . getX () .6. addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . // Cream meniul popup popup = new PopupMenu ( " Options " ) . } }) . add ( popup ) . popup .19: Folosirea unui meniu de context (popup) import java . getY () ) . 249 . this . import java . e . equals ( " Exit " ) ) System . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . add ( new MenuItem ( " New " ) ) .

ˆ ın care s˘ a fie puse ˆ ın evidentt ¸˘ a cˆ at mai multe din particularit˘ a¸ tile acestora. precum ¸ si modul de tratare a evenimentelor generate. new MenuShortcut(KeyEvent.250 } } ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. } } 9. 9. Astfel. definit prin intermediul clasei MenuShortcut. oric˘ arui obiect de tip MenuItem ˆ ıi poate fi asociat un obiect de tip accelerator. // Ctrl+Shift+P new MenuItem("Preview". new MenuShortcut(’p’)). // Ctrl+P new MenuItem("Print". f .7 Folosirea componentelor AWT In continuare vor fi date exemple de folosire ale componentelor AWT. true). prin intermediul tastaturii. MenuShortcut accelerator). ca ˆ ın exemplele de mai jos: // Ctrl+O new MenuItem("Open".VK_O)). new MenuShortcut(’p’). Atribuirea unui accelerator la un articol al unui meniu poate fi realizat˘ a prin constructorul obiectelor de tip MenuItem ˆ ın forma: MenuItem(String eticheta. INTERFAT ¸ A GRAFICA public class TestPopupMenu { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " PopupMenu " ) .4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) Pentru articolele unui menu este posibil˘ a specificarea unor combinat ¸ii de taste numite acceleratori (shortcuts) care s˘ a permit˘ a accesarea direct˘ a. Singurele combinat ¸ii de taste care pot juca rolul acceleratorilor sunt: Ctrl + Tasta sau Ctrl + Shift + Tasta.6. a opt ¸iunilor dintr-un meniu. show () . .

yellow ) . LEFT ) . setForeground ( Color . 14) ) .1 Clasa Label Un obiect de tip Label (etichet˘ a) reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui text pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. nord . setBackground ( Color . sud . 20) ) . CENTER ) . sud = new Label ( " Sud " .7. CENTER ) . ITALIC . est . vest . add ( vest . ITALIC . Label . O etichet˘ a este format˘ a dintr-o singur˘ a linie de text static ce nu poate fi modificat de c˘ atre utilizator. 14) ) . add ( sud . Label nord .9. Listing 9. red ) . BorderLayout .7. CENTER ) . EAST ) . public class TestLabel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Label " ) . est . BorderLayout . setFont ( new Font ( " Arial " . f . add ( nord . Label . . nord = new Label ( " Nord " . centru . Font . BorderLayout . SOUTH ) . f . NORTH ) . setFont ( new Font ( " Dialog " . RIGHT ) . Font . centru . f . centru . Label . Font . vest .20: Folosirea clasei Label import java . dar poate fi modificat din program. sud . BOLD . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 251 9. f . centru = new Label ( " Centru " . WEST ) . Label . BorderLayout . add ( est . blue ) . est = new Label ( " Est " . awt .*. Label . setFont ( new Font ( " Dialog " . setForeground ( Color . vest = new Label ( " Vest " .

awt . Button b1 = new Button ( " OK " ) . setBounds (30 . f . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .7.*. f . import java . 14) ) . pack () . show () . Textul etichetei este format dintr-o singur˘ a linie. awt . setSize (200 . exit (0) . } }) . 30 .*. Listing 9. Font .252 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. BorderLayout . setFont ( new Font ( " Arial " . . 70) .2 Clasa Button Un obiect de tip Button reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui buton etichetat pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. } } 9. 50 . event . BOLD . this . INTERFAT ¸ A GRAFICA f . 120) . b1 . add ( centru . b1 . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .21: Folosirea clasei Button import java . setLayout ( null ) . CENTER ) .

} // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . . System . addActionListener ( this ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT b1 .9.7. 50) . 70 . orange ) . setBackground ( Color . } } 253 9. f . } } public class TestButton { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Button " ) . blue ) . getActionCommand () . 30 . b2 . setForeground ( Color . println ( e ) . setBounds (100 . b1 . addActionListener ( this ) . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . Este folosit pentru a prelua o anumit˘ a opt ¸iune de la utilizator. show () .7. b2 . out . if ( command . add ( b1 ) . equals ( " Cancel " ) ) setTitle ( " Anulare ! " ) . else if ( command . equals ( " OK " ) ) setTitle ( " Confirmare ! " ) . Act ¸iunea utilizatorului asupra unui comutator ˆ ıl trece pe acesta ˆ ın starea complementar˘ a celei ˆ ın care se g˘ asea. b2 .3 Clasa Checkbox Un obiect de tip Checkbox (comutator) reprezint˘ a o component˘ a care se poate g˘ asi ˆ ın dou˘ a st˘ ari: ”selectat˘ a” sau ”neselectat˘ a” (on/off). add ( b2 ) .

setBackground ( Color .*.254 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. label1 . import java . cbx2 . add ( cbx3 ) . } }) . label2 . exit (0) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . label2 = new Label ( " " ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . event .22: Folosirea clasei Checkbox import java . private Checkbox cbx1 . orange ) . . add ( label2 ) . cbx1 = new Checkbox ( " cascaval " ) . setBackground ( Color . cbx3 . setLayout ( new GridLayout (5 . add ( cbx2 ) . 1) ) . awt . this . Label . label1 = new Label ( " Ingrediente Pizza : " . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . cbx3 = new Checkbox ( " ardei " ) . cbx2 = new Checkbox ( " sunca " ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9.*. CENTER ) . awt . label2 . add ( cbx1 ) . add ( label1 ) . lightGray ) .

getState () == true ) ingrediente . Aceast˘ a clas˘ a nu este derivat˘ a din Component.7. oferind doar o modalitate de grupare a componentelor de tip Checkbox. cbx1 . cbx2 . f . addItemListener ( this ) . append ( " sunca " ) . .4 Clasa CheckboxGroup Un obiect de tip CheckboxGroup define¸ ste un grup de comutatoare din care doar unul poate fi selectat. append ( " ardei " ) . getState () == true ) ingrediente . addItemListener ( this ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 255 setSize (200 . show () . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { StringBuffer ingrediente = new StringBuffer () . setText ( ingrediente . label2 . if ( cbx1 . } } 9. cbx3 . 200) . append ( " cascaval " ) . Uzual. if ( cbx2 . addItemListener ( this ) .7.9. getState () == true ) ingrediente . aceste componente se mai numesc butoane radio. if ( cbx3 . } } public class TestCheckbox { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Checkbox " ) . toString () ) .

label2 .*. cbg = new CheckboxGroup () . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . setLayout ( new GridLayout (5 . cbg . setBackground ( Color . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. orange ) . setBackground ( Color . label1 . cbx3 = new Checkbox ( " MTV " . } }) . private CheckboxGroup cbg . this . false ) . cbg . .23: Folosirea clasei CheckboxGroup import java . cbx2 = new Checkbox ( " Discovery " . private Checkbox cbx1 . cbx2 . event . label1 = new Label ( " Alegeti postul TV " . lightGray ) . CENTER ) . add ( cbx1 ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . add ( label2 ) . import java . cbx1 = new Checkbox ( " HBO " . add ( label1 ) . awt . false ) . cbg . CENTER ) . awt . Label .*. exit (0) . label2 . cbx3 . false ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . 1) ) .256 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. label2 = new Label ( " " . Label .

} // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { Checkbox cbx = cbg . pentru ca utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o anumit˘ a opt ¸iune. O component˘ a Choice este ˆ ınsot ¸it˘ a de un buton etichetat cu o sageat˘ a vertical˘ a la ap˘ asarea c˘ aruia este afi¸ sat˘ aˆ ıntreaga sa list˘ a de elemente. din ˆ ıntreaga list˘ a doar o singur˘ a opt ¸iune este vizibil˘ a.7. f . setSize (200 . cbx3 . getLabel () ) . show () . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT add ( cbx2 ) .5 Clasa Choice Un obiect de tip Choice define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni din care utilizatorul poate selecta una singur˘ a. add ( cbx3 ) . getS e lec ted Che ck box () . cea selectat˘ aˆ ın momentul curent. } } 257 9. addItemListener ( this ) . if ( cbx != null ) label2 . addItemListener ( this ) . setText ( cbx .9. 200) . La un moment dat. addItemListener ( this ) .7. } } public class TestCheckboxGroup { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " CheckboxGroup " ) . cbx2 . cbx1 . .

blue ) . culori = new Choice () . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. culori . break .*. setBackground ( Color . culori . setLayout ( new GridLayout (4 . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . add ( label ) . . } }) . add ( " Verde " ) . getSelectedIndex () ) { case 0: label . awt . culori . case 1: label . 1) ) . setBackground ( Color . add ( " Albastru " ) . 100) . select ( " Rosu " ) . import java . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . exit (0) .258 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. setBackground ( Color . culori . break . green ) . case 2: label .24: Folosirea clasei Choice import java . label . event . this . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . private Choice culori . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . red ) . setBackground ( Color . setSize (200 .*. culori . awt . add ( culori ) . addItemListener ( this ) . red ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " ) . add ( " Rosu " ) .

FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } } } public class TestChoice { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Choice " ) .6 Clasa List Un obiect de tip List define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni care poate fi setat˘ a astfel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o singur˘ a opt ¸iune sau mai multe. addWindowListener ( new WindowAdapter () { . import java . awt . f . event . } } 259 9. class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . private List culori .9. Listing 9. this .7. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .7. awt . show () .*.*.25: Folosirea clasei List import java . Toate elementele listei sunt vizibile ˆ ın limita dimensiunilor grafice ale componentei.

red ) . add ( label ) . culori . setBackground ( Color . } } . add ( " Albastru " ) . setLayout ( new GridLayout (2 . add ( " Rosu " ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " . case 1: label . setBackground ( Color . 200) . culori . f . blue ) . culori . label . culori . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . getSelectedIndex () ) { case 0: label . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . exit (0) . Label . 1) ) . red ) . setSize (200 .260 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. } }) . case 2: label . setBackground ( Color . select (3) . } } } public class TestList { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " List " ) . CENTER ) . break . culori . add ( culori ) . add ( " Verde " ) . setBackground ( Color . addItemListener ( this ) . break . culori = new List (3) . show () . green ) .

1) ) . event .*. CENTER ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . 1 . Label . exit (0) . setSize (200 .*. 0 . this . add ( valoare ) . lightGray ) . } // Metoda interfetei Adju st me ntL is te ne r . scroll . awt . awt . 101) .9. private Label valoare . Este util˘ a pentru punerea la dispozit ¸ia utilizatorului a unei modalit˘ a¸ ti sugestive de a alege o anumit˘ a valoare dintr-un interval. valoare = new Label ( " " . 0 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 261 9. import java .7. Listing 9. setLayout ( new GridLayout (2 . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .26: Folosirea clasei ScrollBar import java .7 Clasa ScrollBar Un obiect de tip Scrollbar define¸ ste o bar˘ a de defilare pe vertical˘ a sau orizontal˘ a. 80) . class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar scroll . valoare . HORIZONTAL . add ( scroll ) .7. setBackground ( Color . scroll = new Scrollbar ( Scrollbar . } }) . add Adjus tmen tLis t e n e r ( this ) .

class Fereastra extends Frame { private ScrollPane sp . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void ad ju st m e n t V a lu eC ha n g e d ( AdjustmentEvent e ) { valoare .*. awt . getValue () + " % " ) .262 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. } } public class TestScrollbar { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Scrollbar " ) . Acest lucru este util pentru acele componente care nu au implementat˘ a funct ¸ionalitatea de defilare automat˘ a. Listing 9. exit (0) . setText ( scroll . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . awt . event .27: Folosirea clasei ScrollPane import java .*. f . this .8 Clasa ScrollPane Un obiect de tip ScrollPane permite ata¸ sarea unor bare de defilare (orizontal˘ a¸ ssi/sau vertical˘ a) oric˘ arei componente grafice. show () . cum ar fi listele (obiecte din clasa List).7. import java . private List list . . } } 9.

add ( " Duminica " ) . list . add ( list ) . SC ROLLBAR S_ALWAY S ) . f . setSize (200 . add ( " Miercuri " ) . add ( sp . add ( " Luni " ) . BorderLayout . list . list .7. Este util pentru interogarea utilizatorului asupra unor valori.7. } } 263 9. list . . add ( " Sambata " ) . sp . add ( " Vineri " ) . 200) . } } public class TestScrollPane { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " ScrollPane " ) . show () . add ( " Marti " ) . list . list . select (1) . add ( " Joi " ) .9.9 Clasa TextField Un obiect de tip TextField define¸ ste un control de editare a textului pe o singur˘ a linie. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } }) . list . sp = new ScrollPane ( ScrollPane . list = new List (7) . CENTER ) . list .

add ( new Label ( " Parola : " ) ) . add ( new Label ( " Nume : " ) ) . p1 . p2 . this . acces = new Label ( " Introduceti numele si parola ! " . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . import java . LEFT ) ) . setLayout ( new GridLayout (3 . lightGray ) .264 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. exit (0) . Panel p2 = new Panel () . class Fereastra extends Frame implements TextListener { private TextField nume . setSize (350 . add ( p2 ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . 100) . awt .*. } . CENTER ) . parola . 10) .28: Folosirea clasei TextField import java . Label . add ( nume ) . awt . addTextListener ( this ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. p2 . add ( parola ) . 1) ) . LEFT ) ) . addTextListener ( this ) . parola . nume . private Label acces . p1 . p2 . event . p1 . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . } }) . 30) . parola . nume = new TextField ( " " . Panel p1 = new Panel () . add ( acces ) . parola = new TextField ( " " . setBackground ( Color . PWD = " java " . add ( p1 ) . private static final String UID = " Duke " .*. setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . setEchoChar ( ’* ’) .

getText () .7. introducerea unor comentarii. Listing 9. setText ( " Acces interzis ! " ) . length () == 0 || parola .29: Folosirea clasei TextArea import java . . setText ( " " ) . } if ( nume . show () . } } public class TestTextField { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextField " ) .10 Clasa TextArea Un obiect de tip TextArea define¸ ste un control de editare a textului pe mai multe linii. else acces . equals ( UID ) && parola . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 265 // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( nume . getText () . setText ( " Acces permis ! " ) . awt . return . getText () .9. equals ( PWD ) ) acces . etc . } } 9.7. Este util pentru editarea de texte. length () == 0) { acces . f . getText () .*.

ActionListener { private TextArea text . Panel fisier = new Panel () . add ( nume ) . add ( fisier . . else salvare . TextArea . addTextListener ( this ) . 30 . setEnabled ( true ) . setEnabled ( false ) . addActionLi stener ( this ) . add ( text . BorderLayout . fisier . 200) . add ( new Label ( " Fisier : " ) ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setSize (300 . event .266 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. BorderLayout . BorderLayout . this .*. getText () . } // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( text . private TextField nume . 12) . length () == 0 || nume . salvare . text = new TextArea ( " " . S C RO L L BA R S _ VE R T I C A L _ O N L Y ) . exit (0) . text . import java . class Fereastra extends Frame implements TextListener . io . setBackground ( Color . setEnabled ( false ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA import java . nume = new TextField ( " " . private Button salvare . salvare = new Button ( " Salveaza text " ) . length () == 0) salvare . salvare . NORTH ) .*. lightGray ) . } }) . getText () . 10 . fisier . awt . add ( salvare . SOUTH ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . CENTER ) .

print ( continut ) . try { PrintWriter out = new PrintWriter ( new FileWriter ( nume . text .7. getText () . } } 267 . } catch ( IOException ex ) { ex . out .9. printStackTrace () . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String continut = text . requestFocus () . f . show () . } } } public class TestTextArea { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextArea " ) . getText () ) ) . close () . out .

268 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA .

1 Conceptul de desenare Un program Java care are interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul trebuie s˘ a deseneze pe ecran toate componentele sale care au o reprezentare vizual˘ a. Metoda este apelat˘ a de fiecare dat˘ a cˆ and cont ¸inutul componentei trebuie desenat sau redesenat ¸ si nu va fi apelat˘ a explicit. 269 . Aceast˘ a desenare include componentele standard folosite ˆ ın aplicat ¸ie precum ¸ si cele definite de c˘ atre programator. Act ¸iunea acestei metode se realizeaz˘ aˆ ın trei pa¸ si: 1. Desenarea componentelor se face automat ¸ si este un proces care se execut˘ aˆ ın urm˘ atoarele situat ¸ii: • la afi¸ sarea pentru prima dat˘ a a unei componente. • void update(Graphics g) . • la operat ¸ii de minimizare. Este o metod˘ a supradefinit˘ a de fiecare component˘ aˆ ın parte pentru a furniza reprezentarea sa grafic˘ a specific˘ a.Capitolul 10 Desenarea 10. • ca r˘ aspuns al unei solicit˘ ari explicite a programului. maximizare. ¸ sterge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului. Metodele care controleaz˘ a procesul de desenare se g˘ asesc ˆ ın clasa Component ¸ si sunt urm˘ atoarele: • void paint(Graphics g) .Deseneaz˘ a o component˘ a. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare.Actualizeaz˘ a starea grafic˘ a a unei componente.

pentru a crea o clas˘ a ce instant ¸iaz˘ a ferestre pentru o aplicat ¸ie demonstrativ˘ a (ˆ ın colt ¸ul stˆ anga sus este afi¸ sat textul ”Aplicatie DEMO”). 10. din acest motiv.1. Atent ¸ie Toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸a de desenare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. ˆ ıns˘ a putem modifica reprezentarea lor grafic˘ a prin crearea unei subclase ¸ si supradefinirea metodei paint. DESENAREA 2. . 3. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. stabile¸ ste culoarea (foreground) a componentei. Acesta reprezint˘ a contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a desenarea componentelor (vezi ”Contextul grafic de desenare . Exist˘ a posibilitatea de a desena ¸ si ˆ ın afara metodei paint.clasa Graphics”). apeleaz˘ a metoda paint pentru a redesena componenta.270 CAPITOLUL 10. maximizare.Execut˘ a explicit un apel al metodei update pentru a actualiza reprezentarea grafic˘ a a unei componente.1 Metoda paint Dup˘ a cum am spus. redefinim metoda paint pentru un obiect de tip Frame. ˆ ın general apelat˘ a automat sau explicit cu metoda repaint ori de cˆ ate ori componenta respectiv˘ a trebuie redesenat˘ a. Dup˘ a cum se observ˘ a. avˆ and ˆ ıns˘ a grij˘ a s˘ a apel˘ am ¸ si metoda superclasei care se ocup˘ a cu desenarea efectiv˘ a a componentei. singurul argument al metodelor paint ¸ si update este un obiect de tip Graphics. Componentele standard AWT au deja supradefinit˘ a aceast˘ a metod˘ a deci nu trebuie s˘ a ne preocupe desenarea lor. toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. orice obiect grafic care dore¸ ste s˘ a se deseneze trebuie s˘ a o supradefineasc˘ a pentru a-¸ si crea propria sa reprezentare. Metoda paint este definit˘ aˆ ın superclasa Component ˆ ıns˘ a nu are nici o implementare ¸ si. In exemplul de mai jos. • void repaint() . ˆ ıns˘ a aceste desene se vor pierde la prima operat ¸ie de minimizare.

1. setSize (200 . 100) . } } public class TestPaint { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test paint " ) . 10. g .1. g .*. BOLD . la prima redimensionare a ferestrei acesta s-ar pierde. In AWT a fost definit un tip special de component˘ a numit˘ a Canvas (pˆ anz˘ a de pictor). class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . A¸ sadar. Font . g . paint ( g ) . 11) ) . } public void paint ( Graphics g ) { // Apelam metoda paint a clasei Frame super . drawString ( " Aplicatie DEMO " . awt . setColor ( Color . CONCEPTUL DE DESENARE Listing 10.10.clasa Canvas In afara posibilit˘ a¸ tii de a utiliza componente grafice standard.1: Supradefinirea metodei paint import java . 5 . } } 271 Observat ¸i c˘ a la orice redimensionare a ferestrei textul ”Aplicatie DEMO” va fi redesenat. Dac˘ a desenarea acestui text ar fi fost facut˘ a oriunde ˆ ın alt˘ a parte decˆ at ˆ ın metoda paint. ci vor fi folosite clase dedicate acestui scop. De¸ si este posibil. setFont ( new Font ( " Arial " .2 Suprafet ¸e de desenare . respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafat ¸a unei componente. desenarea ˆ ın Java trebuie s˘ a se fac˘ a doar ˆ ın cadrul metodelor paint ale componentelor grafice. al c˘ arei scop este de a fi extins˘ a pentru a implementa . 35) . show () . ˆ ın general nu se deseneaz˘ a la nivel de pixel direct pe suprafat ¸a ferestrelor sau a altor containere. f . Java ofer˘ a ¸ si posibilitatea controlului la nivel de punct (pixel) pe dispozitivul grafic. red ) .

. • redefinirea metodei paint din clasa respectiv˘ a. Dimensiunile sale implicite sunt 0 ¸ si.... Desenarea pe o plan¸ sa se face prin supradefinirea metodei paint a acesteia. din acest motiv. deoarece acestea vor fi apelate de c˘ atre gestionarii de pozit ¸ionare. dac˘ a este cazul. este recomandat ca o plan¸ sa s˘ a redefineasca metoda getPreferredSize.. A¸ sadar. pe care se poate desena. } // Metode de desenare a componentei public void paint(Graphics g) { . sau mai bine zis a unei componente cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare.. sunt: • crearea unei plan¸ se de desenare. adic˘ a o subclas˘ a a lui Canvas. Plan¸ sele nu pot cont ¸ine alte componente grafice. unul sau mai multi constructori public Plansa() { . eventual getMinimumSize.Listener { //Eventual. Definirea generic˘ a a unei plan¸ se are urm˘ atorul format: class Plansa extends Canvas implements . getMaximumSize. getMaximumSize. eventual ¸ si getMinimumSize. KeyEvent. Etapele uzuale care trebuie parcurse pentru crearea unui desen. ele fiind utilizate doar ca suprafet ¸e de desenat sau ca fundal pentru animat ¸ie. • ad˘ augarea plan¸ sei pe un container cu metoda add. Concret.272 CAPITOLUL 10. ComponentEvent. Canvas este o clas˘ a generic˘ a din care se deriveaz˘ a subclase pentru crearea suprafet ¸elor de desenare (plan¸ se). o plan¸ s˘ a este o suprafat ¸˘ a dreptunghiular˘ a de culoare alb˘ a. DESENAREA obiecte grafice cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. • redefinirea metodelor getPreferredSize. } // Metodele folosite de gestionarii de pozitionare public Dimension getPreferredSize() { // Dimensiunea implicita a plansei . MouseEvent. • tratarea evenimentelor de tip FocusEvent.

. width . private Color color [] = { Color .2: Folosirea clasei Canvas import java . g .. height ) .10. dim .1. La fiecare click de mouse.. vom interschimba cele dou˘ a culori ˆ ıntre ele.*. blue }.. 0 . event . setColor ( color [1 . } // Implementarea metodelor interfetelor de tip Listener . Listing 10. height ) . } public Dimension getPreferredSize () { . fillOval (0 . class Plansa extends Canvas { Dimension dim = new Dimension (100 . import java ... awt . } public void paint ( Graphics g ) { g . CONCEPTUL DE DESENARE return .. addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { index = 1 . dim . } public Dimension getMinimumSize() { return . public Plansa () { this .index . drawRect (0 . awt . 0 . red . repaint () . private int index = 0.index ]) . 100) .*.. } 273 S˘ a definim o plan¸ s˘ a pe care desen˘ am un p˘ atrat ¸ si cercul s˘ au circumscris. width . g . Color . setColor ( color [ index ]) . g . dim .. } public Dimension getMaximumSize() { return . } }) . colorate diferite. dim .

} } CAPITOLUL 10. In general. 200) . CENTER ) . Un context grafic este specificat prin intermediul unui obiect de tip Graphics primit ca parametru ˆ ın metodele paint ¸ si update. un obiect prin intermediul c˘ aruia putem controla procesul de desenare a unui obiect. Clasa Graphics pune la dispozit ¸ie metode pentru: • primitive grafice: desenarea de figuri geometrice. DESENAREA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . show () . etc) metodele de desenare au implement˘ ari interne diferite.274 return dim . imprimant˘ a. In funct ¸ie de dispozitivul fizic pe care se face afi¸ sarea (ecran. el trebuie s˘ a obt ¸in˘ a un context grafic de desenare pentru suprafat ¸a c˘ areia ˆ ıi apart ¸ine regiunea pe care se va desena. Un context grafic este. setSize (200 . texte ¸ si imagini • stabilirea propriet˘ a¸ tilor contextului grafic. add ( new Plansa () . plotter.2 Contextul grafic de desenare Inainte ca utilizatorul s˘ a poat˘ a desena. } } 10. transparente utilizatorului. adic˘ a stabilirea: . de fapt. • la imprimant˘ a sau •ˆ ıntr-o zon˘ a virtual˘ a de memorie. desenarea se poate face: • pe o port ¸iune de ecran. } } public class TestCanvas { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Canvas " ) . BorderLayout .

2. font. CONTEXTUL GRAFIC DE DESENARE – culorii ¸ si fontului curente cu care se face desenarea. – suprafet ¸ei ˆ ın care sunt vizibile componentelor desenate. 275 10. – originii coordonatelor suprafet ¸ei de desenare. Textul va fi desenat cu fontul ¸ si culoarea curente ale contextului grafic. drawString("Hello". 10. 20). In continuare. vor fi specificat ¸i pentru contextul grafic ˆ ın care se face desenarea ¸ si nu vor fi trimi¸ si ca argumente metodelor respective de desenare.2 Primitive grafice Prin primitive grafice ne vom referi ˆ ın continuare la metodele clasei Graphics.2. care permit desenarea de figuri geometrice ¸ si texte. y=20. // Desenam la coordonatele x=10. int y) Zona de decupare Shape getClip() (zona ˆ ın care sunt vizibile desenele) void setClip(Shape s) Modul de desenare void setXorMode(Color c) void setPaintMode(Color c) Proprietate Culoarea de desenare 10. Metode Color getColor() void setColor(Color c) Fontul de scriere a textelor Font getFont() void setFont(Font f) Originea coordonatelor translate(int x.10.2. – modului de desenare. enumer˘ am aceste propriet˘ a¸ ti ¸ si metodele asociate lor din clasa Graphics. Desenarea textelor se face cu uzual cu metoda drawString care prime¸ ste ca argumente un ¸ sir ¸ si colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. etc. Desenarea figurilor geometrice se realizeaz˘ a cu urm˘ atoarele metode: .1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic La orice tip de desenare parametrii legat ¸i de culoare.

etc. fie din Graphics. adic˘ a ”umplut” cu culoarea curent˘ a a contextului de desenare. Prima dintre acestea este s˘ a folosim o component˘ a orientat˘ a-text. DESENAREA Metode drawLine drawPolyline Dreptunghi simplu drawRect fillRect clearRect Dreptunghi cu chenar draw3DRect ”ridicat” sau ”adˆ ancit” fill3DRect Dreptunghi cu colt ¸uri drawRoundRect retunjite fillRoundRect Poligon drawPolygon fillPolygon Oval (Elips˘ a drawOval fillOval Arc circular sau drawArc eliptic fillArc Metodele care ˆ ıncep cu ”fill” vor desena figuri geometrice care au interiorul colorat.276 Figur˘ a geometric˘ a Linie CAPITOLUL 10. • Stilul fontului: ˆ ıngro¸ sat (bold). • Familia din care face parte fontul: Helvetica. etc. acest lucru realizˆ andu-se prin metoda setFont fie din clasa Component. cum ar fi drawString. ˆ ınclinat (italic). Arial. Cei mai important ¸i parametri ce caracterizeaz˘ a un font sunt: • Numele fontului: Helvetica Bold.3 Folosirea fonturilor Dup˘ a cum vazut. iar a doua s˘ a apel˘ am la metodele clasei Graphics de desenare a textelor. putem specifica prin intermediul fonturilor cum s˘ a arate textul respectiv. . 10. • Dimensiunea fontului: ˆ ın˘ alt ¸imea sa. cum ar fi Label. Arial Bold Italic. pentru a scrie un text pe ecran avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti. Indiferent de modalitatea aleas˘ a. ˆ ın timp ce metodele care ˆ ıncep cu ”draw” vor desena doar conturul figurii respective.

FOLOSIREA FONTURILOR • Metrica fontului.3. 10.PLAIN. Font. Constructorul uzual al clasei este cel care prime¸ ste ca argument numele fontului.ITALIC iar dimensiunea printr-un ˆ ıntreg. 277 Clasele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu fonturi sunt Font ¸ si FontMetrics.PLAIN. Font. Font.10. Exemplul urmator afi¸ seaz˘ a lista tuturor fonturilor disponibile pe platforma curent˘ a de lucru.drawString("Alt text". 10). 20). . ˆ ın continuare fiind prezentate modalit˘ a¸ tile de lucru cu acestea.ITALIC. Font. o serie ˆ ıntreag˘ a de fonturi care sunt disponibile pentru scrierea textelor. // In metoda paint(Graphics g) g. Font.BOLD. O platform˘ a de lucru are instalate. int size) Stilul unui font este specificat prin intermediul constantelor: Font.3. int style.getAllFonts().setFont(new Font("Dialog". ca ˆ ın exemplele de mai jos: new Font("Dialog". la un moment dat. 12)).BOLD.PLAIN. Lista acestor fonturi se poate obt ¸ine astfel: Font[] fonturi = GraphicsEnvironment. mai put ¸in despre metrica acestuia.setFont(new Font("Courier". Font. 14). new Font("Arial".BOLD. Folosirea unui obiect de tip Font se realizeaz˘ a uzual astfel: // Pentru componente etichetate Label label = new Label("Un text"). getLocalGraphicsEnvironment(). new Font("Courier". 10. dimensiunea ¸ si stilul acestuia: Font(String name. g. Textul fiec˘ arui nume de font va fi scris cu fontul s˘ au corespunz˘ ator. 12). Font. 10)). label.1 Clasa Font Un obiect de tip Font ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre tot ¸i parametrii unui font.

} } . awt . setFont ( new Font ( nume . drawString ( i + " . CENTER ) . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . sp . } public void paint ( Graphics g ) { String nume . i ++) { nume = fonturi [ i ]. 14) ) . } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . Dimension canvasSize = new Dimension (400 . add ( new Fonturi () ) . add ( sp . setSize (400 . g . g . for ( int i =0. ( i + 1) * 20) . 20 . Font . 400) . getAllFonts () .3: Lucrul cu fonturi import java . BorderLayout . PLAIN . class Fonturi extends Canvas { private Font [] fonturi . g e t L o c a l G r a p h i c s E n v i r o n m e n t () . i < fonturi . show () . DESENAREA Listing 10. height = (1 + fonturi . } } public class TestAllFonts { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " All fonts " ) . getFontName () . " + nume . 400) . canvasSize . sp .278 CAPITOLUL 10. ScrollPane sp = new ScrollPane () .*. length ) * 20. public Fonturi () { fonturi = Graphi c sE n v ir o nm e n t . length . pack () .

cu alte cuvinte despre dimensiunile ˆ ın pixeli ale caracterelor sale. In momentul ˆ ın care avem de afi¸ sat mai multe ¸ siruri consecutiv. Figura de mai jos prezint˘ a o imagine reprezentativ˘ a asupra metricii unui font: . un obiect de tip FontMetrics ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre metrica unui font. trebuie s˘ a calcul˘ am pozit ¸iile lor de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de lungimea ¸ si ˆ ınalt ¸imea ˆ ın pixeli a celorlalte texte. • Ascendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de ascendent ¸˘ a. • Linia de ascendent ¸˘ a: linia superioara pe care nu o depaseste nici un caracter din font • Linia de descendent ¸˘ a: linia inferioar˘ a sub care nu coboar˘ a nici un caracter din font. Metrica unui font const˘ aˆ ın urm˘ atoarele atribute pe care le au caracterele sale: • Linia de baz˘ a: este linia dup˘ a care sunt aliniate caracterele unui font. Pentru aceasta este folosit˘ a clasa FontMetrics. A¸ sadar. indiferent de fontul folosit de acestea. • In˘ alt ¸imea: distant ¸a dintre liniile de baz˘ a (leading+ascent+descent). • Descendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de descendent ¸˘ a.2 Clasa FontMetrics La afi¸ sarea unui ¸ sir cu metoda drawString trebuie s˘ a specific˘ am pozit ¸ia la care s˘ a apar˘ a textul respectiv pe ecran.10.3. FOLOSIREA FONTURILOR 279 10. Un obiect din aceast˘ a clas˘ a se construie¸ ste pornind de la un obiect de tip Font ¸ si pune la dispozit ¸ie informat ¸ii despre dimensiunile ˆ ın pixeli pe care le au caracterele fontului respectiv ˆ ıntr-un anumit context de desenare. • L˘ a¸ timea: l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. Utilitatea principal˘ a a acestei clase const˘ aˆ ın faptul c˘ a permite pozit ¸ionarea precis˘ a a textelor pe o suprafat ¸˘ a de desenare. • Distant ¸a ˆ ıntre linii (”leading”): distant ¸a optim˘ aˆ ıntre dou˘ a linii de text scrise cu acela¸ si font.3. sau unele sub altele.

Ca s˘ a fim mai preci¸ si.determin˘ a l˘ a¸ timea total˘ aˆ ın pixeli a unui ¸ sir de caractere specificat. y reprezint˘ a pozit ¸ia liniei de baz˘ a a textului care va fi scris. 11). • charWidth .determin˘ a l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. int x.determin˘ aˆ ın˘ alt ¸imea unei linii pe care vor fi scrise caractere ale unui font.BOLD. DESENAREA Reamintim c˘ a la metoda drawString(String s. FontMetrics fm = g. pornind de la fontul curent al contextului grafic: public void paint(Graphics g) { Font f = new Font("Arial". Un context grafic pune la dispozit ¸ie o metod˘ a special˘ a getFontMetrics de creare a unui obiect de tip FontMetrics.getFontMetrics(). Font. In exemplul urm˘ ator sunt afi¸ sate pe ecran zilele s˘ apt˘ amˆ anii ¸ si lunile anului: .280 CAPITOLUL 10. • stringWidth . } Cele mai folosite metode ale clasei FontMetrics sunt: • getHeight . int y) argumentele x ¸ si y repreznit˘ a colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului.

" Iulie " . g . i < zile . i ++) { text = luni [ i ]. private String [] luni = { " Ianuarie " . " . " Aprilie " . for ( int i =0. stringWidth ( etZile ) . FOLOSIREA FONTURILOR Listing 10. i ++) { text = zile [ i ]. BOLD . y ) . i < luni . class Texte extends Canvas { Dimension canvasSize = new Dimension (800 . drawString ( text . // Alegem un font si aflam metrica sa g . 100) . drawString ( etLuni .10.4: Folosirea clasei FontMetrics import java . PLAIN . Font . fm = g . " Joi " . " Sambata " .1) text += " . Font . " Octombrie " . String etZile = " Zilele saptamanii : " . y += fm . x .*.3. fm = g . etLuni = " Lunile anului : " . setFont ( new Font ( " Arial " . y ) . x = 0. getHeight () . public void paint ( Graphics g ) { FontMetrics fm . " August " . " Marti " . y ) . int x . " Decembrie " }. g . x += fm . if ( i < luni . if ( i < zile . x . length . " Septembrie " .1) 281 . " Iunie " . " Duminica " }. private String [] zile = { " Luni " . getHeight () . for ( int i =0. y . x . } // Schimbam fontul g . stringWidth ( text ) . 20) ) . g . " Noiembrie " . text . length . " Martie " . " Vineri " . " Miercuri " . x += fm . length . y = fm . length . 14) ) . stringWidth ( etLuni ) . setFont ( new Font ( " Dialog " . drawString ( etZile . getFontMetrics () . awt . getFontMetrics () . x += fm . " Februarie " . " Mai " . x = 0.

BorderLayout . } } public class TestFontMetrics { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " FontMetrics " ) . y ) . DESENAREA } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . fie ˆ ıntre 0. } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . f . drawString ( text . " .4 Folosirea culorilor Orice culoare este format˘ a prin combinat ¸ia culorilor standard ro¸ su (red). x += fm . CAPITOLUL 10. S˘ a vedem mai ˆ ıntˆ ai care sunt constantele definite ˆ ın aceste clase: . add ( new Texte () . O culoare este reprezentat˘ a printr-o instant ¸˘ a a clasei Color sau a subclasei sale SystemColor. x .0 ¸ si 1. pack () . • S˘ a folosim unul din constructorii clasei Color. Pentru a crea o culoare avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • S˘ a folosim una din constantele definite ˆ ın cele dou˘ a clase. CENTER ) . stringWidth ( text ) .0 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere reale). Fiecare din ace¸ sti patru parametri poate varia ˆ ıntr-un interval cuprins fie ˆ ıntre 0 ¸ si 255 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere ˆ ıntregi). verde (green) ¸ si albastru (blue).282 text += " . show () . la care se adaug˘ a un anumit grad de transparent ¸˘ a (alpha). g . } } 10.

atunci putem crea noi culori prin intermediul constructorilor clasei Color: Color(float red. float blue) Color(flot red. int alpha) Color(int rgb) unde red. float alpha) Color(int red. int green. culorile sunt complet opace.0) specific˘ a transparent ¸˘ a total˘ a. float green.4. 8-15 verde.10.yellow. Color fundal = SystemColor. alpha sunt valorile pentru ro¸ su. ˆ ın timp ce ˆ ın clasa SystemColor sunt definite culorile componentelor standard (ferestre. int blue.. respectiv 0. texte. 0-7 albastru. meniuri. int blue) Color(int red.. Color galben = Color. green. blue.0) pentru transparent ¸˘ a specific˘ a faptul c˘ a respectiva culoare este complet opac˘ a. Folosirea acestor constante se face ca ˆ ın exemplele de mai jos: Color rosu = Color. Implicit. 283 Observat ¸i c˘ aˆ ın clasa Color sunt definite culori uzuale din paleta standard de culori.desktop. . flot green. float blue. iar valoarea 0 (sau 0. Dac˘ a nici una din aceste culori predefinite nu corespunde preferint ¸elor noastre.red. int green. verde. Valorile argumentelor variaz˘ aˆ ıntre 0 − 255 pentru tipul int. albastru ¸ si transparent ¸˘ a iar parametrul ”rgb” de la ultimul constructor reprezint˘ a un ˆ ıntreg format din: bit ¸ii 16-23 ro¸ su. Valoarea 255 (sau 1.0 pentru tipul float. FOLOSIREA CULORILOR Color black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange pink red white yellow SystemColor activeCaption activeCaptionBorder activeCaptionText control controlHighlight controlShadow contolText desktop menu text textHighlight window . etc) ale platformei curente de lucru.0 − 1.

0.*. 255). . DESENAREA // Exemple de folosire a constructorilor: Color alb = new Color(255. 255) . Aplicat ¸ia va ar˘ ata astfel: Listing 10.284 CAPITOLUL 10. 0-7 albastru) S˘ a consider˘ am o aplicat ¸ie cu ajutorul c˘ areia putem vizualiza dinamic culorile obt ¸inute prin diferite combinat ¸ii ale parametrilor ce formeaz˘ a o culoare. 8-15 verde. class Culoare extends Canvas { public Color color = new Color (0 . Dimension canvasSize = new Dimension (150 . 0). event . black ) . import java . 50) .5: Folosirea clasei Color import java . awt . 0. Metodele cele mai folosite ale clasei Color sunt: brighter darker getRed getGreen getBlue getAlpha getRGB Creeaz˘ a o noua versiune a culorii curente mai deschis˘ a. 0 . Color negru = new Color(0. Color rosuTransparent = new Color(255. 128). public void paint ( Graphics g ) { g . 0 . 255. respectiv mai ˆ ınchis˘ a Determin˘ a parametrii din care este alcatuit˘ a culoarea Determin˘ a valoarea ce reprezint˘ a culoarea respectiv˘ a (bit ¸ii 16-23 ro¸ su. Color rosu = new Color(255. 0). setColor ( Color . awt . 0.*. 0.

0 . 1) ) .10. setBackground ( Color . 256) . drawString ( text . canvasSize . gValue = new Scrollbar ( Scrollbar . text += " A = " + color . 0 . private Culoare culoare . 256) . 0 . exit (0) . width . HORIZONTAL . blue ) . 1 . gValue . 1 . g . 1 . 0 . getRed () . HORIZONTAL . 30) . } } 285 class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar rValue . aValue = new Scrollbar ( Scrollbar . FOLOSIREA CULORILOR g . getAlpha () . Panel rgbValues = new Panel () . 12) ) . 0 . this . 0 . red ) . bValue . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . 0 . setColor ( color ) . text += " G = " + color . height ) . HORIZONTAL . rgbValues . 256) . getGreen () . aValue . getBlue () . bValue . } }) . rValue . . setBackground ( Color . fillRect (0 . Font . 0 . HORIZONTAL . setLayout ( new GridLayout (4 . 256) . text += " R = " + color . gValue . g . String text = " " . rValue = new Scrollbar ( Scrollbar . 0 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . 0 . g . setBackground ( Color . canvasSize . text += " B = " + color . BOLD . setFont ( new Font ( " Arial " . green ) . } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize .4. 1 . bValue = new Scrollbar ( Scrollbar .

} } 10. Color c = new Color (r . f . gValue . add ( bValue ) . rgbValues . getValue () . add ( culoare . lightGray ) . culoare . add ( aValue ) . rgbValues . b . } } public class TestColor { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Color " ) . } public void ad ju stm en tV al u e C h an ge d ( AdjustmentEvent e ) { int r = rValue . aValue . rgbValues . getValue () . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . setSize (200 . show () .5 Folosirea imaginilor Aceasta este o imagine: . add ( rValue ) . rValue . rgbValues . int g = gValue . setBackground ( Color . culoare . g . int a = aValue . BorderLayout . a ) . pack () . aValue . add ( gValue ) . add ( rgbValues . repaint () . setValue (255) . 100) . rgbValues . bValue . CENTER ) . color = c . NORTH ) . getValue () . DESENAREA aValue . culoare = new Culoare () . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . BorderLayout . getValue () . int b = bValue .286 CAPITOLUL 10.

avˆ and ˆ ıns˘ a aceea¸ si denumire getImage ¸ si urm˘ atoarele formate: Applet Toolkit getImage(URL url) getImage(URL url) getImage(URL url. fie aflat la o anumit˘ a adres˘ a Web (URL).gif"). ca ˆ ın exemplul de mai jos: Toolkit toolkit = Toolkit. FOLOSIREA IMAGINILOR 287 In AWT este posibil˘ a folosirea imaginilor create extern ˆ ın format gif sau jpeg. String fisier) getImage(String fisier) Pentru a obt ¸ine un obiect de tip Toolkit se va folosi metoda getDefaultToolkit.5. Crearea unui obiect de tip Image se face folosind o imagine dintr-un fi¸ sier fie aflat pe ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a.1 Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea unei imagini presupune realizarea urm˘ atoarilor doi pa¸ si: 1. 10.10. Image image1 = toolkit. Metodele pentru ˆ ınc˘ arcarea unei imagini dintr-un fi¸ sier se g˘ asesc ˆ ın clasele Applet ¸ si Toolkit. Orice imagine va fi reprezentat˘ a ca o instant ¸˘ a a clasei Image. . 2. Aceasta nu este o clas˘ a de componente (nu extinde Component) ci implementeaz˘ a obiecte care pot fi desenate pe suprafat ¸a unor componente cu metode specifice unui context grafic pentru componenta respectiva (similar modului cum se deseneaz˘ a o linie sau un cerc). Afi¸ sarea propriu-zis˘ aˆ ıntr-un context grafic.gif")).infoiasi.getDefaultToolkit(). Image image2 = toolkit.getImage("poza.getImage( new URL("http://www. Crearea unui obiect de tip Image.ro/~acf/poza.5.

x. 0. Afi¸ sarea unei imagini ˆ ıntr-un context grafic se realizeaz˘ a prin intermediul metodei drawImage din clasa Graphics ¸ si. int y. this). g. • bgColor reprezint˘ a culoarea cu care vor fi colorat ¸i pixelii transparent ¸i ai imaginii (poate s˘ a lipseasc˘ a). DESENAREA Metoda getImage nu verific˘ a dac˘ a fi¸ sierul sau adresa specificata reprezint˘ a o imagine valid˘ a¸ si nici nu ˆ ıncarc˘ a efectiv imaginea ˆ ın memorie. 400. Cele mai uzuale formate ale metodei sunt: boolean drawImage(Image img. ImageObserver unde: • img este obiectul ce reprezint˘ a imaginea. int Color bgcolor.gif"). observer) . this). x. int y. int y. Color. aceste operat ¸iuni fiind f˘ acute abia ˆ ın momentul ˆ ın care se va realiza afi¸ sarea imaginii pentru prima dat˘ a. 100. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img.drawImage(img. int y. 100. 0. int height. • width. Metoda nu face decˆ at s˘ a creeze un obiect de tip Image care face referint ¸˘ a la o anumit˘ a imagine extern˘ a.getDefaultToolkit(). Color bgcolor. this).drawImage(img. va fi facut˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. • observer este un obiect care ”observ˘ a” ˆ ınc˘ arcarea imaginii ¸ si va fi informat pe m˘ asura derul˘ arii acesteia. 0. ImageObserver observer) x.drawImage(img. 200.288 CAPITOLUL 10. relative la spat ¸iul de coordonate al contextului grafic. x.yellow. heigth reprezint˘ aˆ ınalt ¸imea ¸ si l˘ a¸ timea la care trebuie scalat˘ a imaginea (dac˘ a lipsesc. In exemplul urm˘ ator afi¸ sam aceea¸ si imagine de trei ori. ˆ ın general. 200. y sunt coordonatele stˆ anga-sus la care va fi afi¸ sat˘ a imaginea.getImage("taz. folosind forme diferite ale metodei drawImage: Image img = Toolkit. int width. g. 0. 200. int boolean drawImage(Image img. int width. • x. imaginea va fi afi¸ sat˘ a la dimensiunile ei reale). g. int height. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img.

la apelul metodei drawImage va fi desenat˘ a numai port ¸iunea de imagine care este disponibil˘ a la momentul init ¸ial ¸ si care poate fi incomplet˘ a. int y. pˆ an˘ a la afi¸ sarea sa complet˘ a.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor In cazul ˆ ın care se afi¸ seaz˘ a o imagine care se g˘ ase¸ ste pe Internet sau imaginea afi¸ sata este de dimensiuni mari se va observa c˘ a aceasta nu apare complet de la ˆ ınceput ci este desenat˘ a treptat. Ca urmare. int x. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece metoda drawImage nu face decˆ at s˘ a declan¸ seze procesul de ˆ ınc˘ arcare ¸ si desenare a imaginii. cu alte cuvinte metoda nu a¸ stept˘ a ca o imagine s˘ a fie complet afi¸ sat˘ a ci se termin˘ a imediat ce procesul de afi¸ sare a ˆ ınceput. ce va fi apelat˘ a periodic de firul de execut ¸ie (creat automat) care se ocup˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea imaginii. In sect ¸iunea urm˘ atoare vom detalia acest aspect. int w. f˘ ar˘ a intervent ¸ia programatorului. 10.5. Aceast˘ a interfat ¸˘ a descrie obiecte care au ˆ ınceput s˘ a utilizeze o imagine incomplet˘ a¸ si care trebuie anunt ¸ate de noile date obt ¸inute ˆ ın legatur˘ a cu imaginea respectiv˘ a. FOLOSIREA IMAGINILOR 289 Metoda drawImage returneaz˘ a true dac˘ a imaginea a fost afi¸ sat˘ aˆ ın ˆ ıntregime ¸ si false ˆ ın caz contrar. lucru deosebit de util ˆ ıntrucˆ at procesul de ˆ ınc˘ arcare a unei imagini poate dura mult ¸ si nu este de dorit ca ˆ ın acest interval de timp (pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea complet˘ a a imaginii) aplicat ¸ia s˘ a fie blocat˘ a. Interfat ¸a ImageObserver are o singur˘ a metod˘ a numit˘ a imageUpdate. dup˘ a care red˘ a imediat controlul apelantului. Intregul f lags furnizeaz˘ a informat ¸ii despre starea transferului.5. Formatul acestei metode este: boolean imageUpdate (Image img. Acest mecanism este realizat prin intermediul interfet ¸ei ImageObserver.10. implementat˘ a de clasa Component ¸ si deci de toate componentele. int flags. Aceste informat ¸ii pot fi aflate prin intermediul constantelor definite de interfat ¸˘ a: . int h ) Implementarea implicit˘ a const˘ a dintr-un apel la metoda repaint pentru dreptunghiul specificat la apel ¸ si care reprezint˘ a zona din imagine pentru care se cunosc noi informat ¸ii. De aceea trebuie s˘ a existe un mecanism prin care componenta s˘ a fie redesenat˘ a automat ˆ ın momentul ˆ ın care au mai sosit informat ¸ii legate de imagine.

int h) { // Desenam imaginea numai daca toti bitii sunt disponibili if (( flags & ALLBITS) != 0) repaint(). int w. ˆ ınainte de completarea sa ALLBITS Imaginea a fost ˆ ıncarcat˘ a complet ERROR A ap˘ arut o eroare ˆ ın timpul ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginii FRAMEBITS Tot ¸i bit ¸ii cadrului curent sunt disponibili HEIGHT In˘ alt ¸imea imaginii este disponibil˘ a PROPERTIES Propriet˘ a¸ tile imaginii sunt disponibile SOMEBITS Au fost recept ¸ionat ¸i noi pixeli ai imaginii WIDTH L˘ a¸ timea imaginii este disponibil˘ a Prezent ¸a ˆ ın parametrul f lags a unui bit de valoare 1 pe pozit ¸ia reprezentata de o constant˘ aˆ ınseamn˘ a c˘ a respectiva condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a. int y. public boolean imageUpdate(Image img. // Imaginea este completa (flags & ALLBITS) != 0 // Eroare sau transferul imaginii a fost intrerupt (flags & ERROR | ABORT ) != 0 Metoda imageUpdate poate fi redefint˘ a de o component˘ a pentru a personaliza procesul de afi¸ sare al imaginii. DESENAREA Inc˘ arcarea imaginii a fost ˆ ıntrerupt˘ a. int getHeight(ImageObserver observer) int getWidth(ImageObserver observer) Dac˘ a desenarea se face folosind clasa Canvas. // Daca sunt toti bitii nu mai sunt necesare noi update-uri return ( (flags & (ALLBITS | ABORT)) == 0). } De asemenea. . atunci argumentul observer al metodelor referitoare la imagini va fi this. Aceasta va fi apelat˘ a apelat˘ a asincron de fiecare dat˘ a cˆ and sunt disponibili noi pixeli. int flags. se observ˘ a c˘ a metodele clasei Image pentru determinarea dimensiunilor unei imagini au ca argument un obiect de tip ImageObserver. int x.290 ABORT CAPITOLUL 10.

setColor(. ..codec. h). 0..jpeg din distribut ¸ia standard Java ofer˘ a suport pentru salvarea unei imagini aflate ˆ ın memorie ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın for- .dispose().. Graphics gmem = img.sun. gmem. O situat ¸ie frecvent˘ aˆ ın care se apeleaz˘ a la double-buffering este crearea de animat ¸ii. } public void paint(Graphics g) { // Desenam in memorie pe un obiect de tip Image // w si h sunt dimensiunile desenului Image img = createImage(w..5. 0.fillOval(.10.drawImage(img.image.).).. this).5. gmem. /* Realizam desenul folosind gmem gmem. pentru a elimina efectul nepl˘ acut de ”clipire” (”flickering”) rezultat atunci cˆ and sunt efectuate redesen˘ ari repetate la intervale mici de timp.3 Mecanismul de ”double-buffering” Tehnica de double-buffering implic˘ a realizarea unui desen ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul s˘ au pe ecran. FOLOSIREA IMAGINILOR 291 10.5..getGraphics(). Secvent ¸a general˘ a de implementare a mecanismului de double-buffering este urm˘ atoarea: // Supradefinim update pentru a elimina stergerea desenului public void update(Graphics g) { paint(g). */ // Transferam desenul din memorie pe ecran // desenand de fapt imaginea creata g.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG Pachetul com. } } 10.

java. } } } 10.awt. String filename) { try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename). Pentru aceasta va trebui s˘ a definim un . aflata ˆ ın pachetul java.*. } catch( Exception e ) { e.printStackTrace().image. class JPEGWriter { static float quality = 0. JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec.image.awt.9f. //intre 0 si 1 public static void write(BufferedImage img.getDefaultJPEGEncodeParam(img).io. java.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie In cazul ˆ ın care dorim s˘ a folosim o anumit˘ a imagine creat˘ a direct din program ¸ si nu ˆ ıncarcat˘ a dintr-un fi¸ sier vom folosi clasa MemoryImageSource.sun. jep.setJPEGEncodeParam(jep). java. false). encoder.*.292 CAPITOLUL 10. // Folosim setarile de codare jpeg implicite encoder.image. O clas˘ a responsabil˘ a cu realizarea acestei operat ¸iuni ar putea fi definit˘ a astfel: import import import import com. out.5. JPEGEncodeParam jep = encoder.createJPEGEncoder(out).encode(img).awt. DESENAREA mat JPEG.codec.jpeg.setQuality(quality.BufferedImage.*.close().

this). 0. // g este un context grafic 10. int h.random() * 255). int off. int h = 100. w)). 0. int blue = (int) (Math. Dimensiunea vectorului va fiˆ ın˘ alt ¸imea ˆ ınmult ¸it˘ a cu l˘ a¸ timea ˆ ın pixeli a imaginii. • of f. normal aceste valori sunt off = 0. h reprezint˘ a dimensiunile imaginii (l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea).random() * 255). 0.6 Tip˘ arirea Tip˘ arirea ˆ ın Java este tratat˘ aˆ ın aceea¸ si manier˘ a ca ¸ si desenarea. O aplicat ¸ie va apela metode ale acestei clase pentru: .random() * 255). int scan) unde: • w. TIPARIREA 293 vector de numere ˆ ıntregi ˆ ın care vom scrie valorile ˆ ıntregi (RGB) ale culorilor pixelilor ce definesc imaginea noastr˘ a. g. int index = 0. pix. blue).getRGB(). scan reprezint˘ a modalitatea de construire a matricii imaginii pornind de la vectorul cu pixeli. } img = createImage(new MemoryImageSource(w. x++) { int red = (int) (Math. int[] pix = new int[w * h]. y++) { for (int x = 0.drawImage(img. for (int y = 0. • pixeli[] este vectorul cu culorile imaginii. iar clasa principal˘ a care controleaz˘ a procesul de tip˘ arire este PrinterJob. h. int green = (int) (Math. int[] pixeli. y < h. scan = w In exemplul urmator vom crea o imagine cu pixeli de culori aleatorii ¸ si o vom afi¸ sa pe ecran: int w = 100. pix[index++] = new Color(red.awt. singurul lucru diferit fiind contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a operat ¸iile.6. Constructorul clasei MemoryImageSource este: MemoryImageSource(int w.print. x < w.˘ 10. green. Pachetul care ofer˘ a suport pentru tip˘ arire este java.

In general.getPrinterJob 2. In cazul cˆ and imaginea de pe ecran coincide cu imaginea de la imprimant˘ a.294 CAPITOLUL 10. 3. vor fi ˆ ıncapsulate ˆ ıntr-un obiect grafic .PAGE_EXISTS. orice informat ¸ii care trebuie atˆ at afi¸ sate cˆ at ¸ si tip˘ arite. Opt ¸ional. PageFormat pf. • Invocarea dialogului cu utilizatorul pentru specificarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire. Specificarea obiectului care va fi tip˘ arit: setPrintable. } return Printable. care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a print. Un obiect care va fi tip˘ arit trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. care are o reprezentare vizual˘ a descris˘ a de metoda paint ¸ si care va specifica ¸ si modalitatea de reprezentare a sa la imprimant˘ a. } Pa¸ sii care trebuie efectuat ¸i pentru tip˘ arirea unui obiect sunt: 1. In general. metoda print are urm˘ atorul format: public int print(Graphics g. init ¸ierea unui dialog cu utilizatorul pentru precizarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire: printDialog. responsabil˘ a cu descrierea modalit˘ a¸ tii de tip˘ arire a obiectului. metodele paint ¸ si print pot specifica aceea¸ si secvent ¸˘ a de cod. Crearea unei sesiuni de tip˘ arire: PrinterJob.component˘ a. DESENAREA • Crearea unei sesiuni de tip˘ arire (job). acesta trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. .NO_SUCH_PAGE. Orice component˘ a care poate fi afi¸ sat˘ a pe ecran poate fi ¸ si tip˘ arit˘ a. int pageIndex) throws PrinterException { // Descrirea imaginii obiectului ce va fi afisata la imprimanta // Poate fi un apel la metoda paint: paint(g) if (ceva nu este in regula}) { return Printable. • Tip˘ arirea efectiv˘ a.

100 . drawString ( " Numai la imprimanta " . java .*.˘ 10. print . io . Listing 10. awt . public Dimension getPreferredSize () { return d . 200 . java . drawRect (200 . g .*.*. paint ( g ) . 100 . 400) . g . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . class Plansa extends Canvas implements Printable { Dimension d = new Dimension (400 . 100) . PAGE_EXISTS . 200 .6: Tip˘ arirea unei componente import import import import java . } } class Fereastra extends Frame implements ActionListener { private Plansa plansa = new Plansa () . } public int print ( Graphics g . awt . Tip˘ arirea efectiv˘ a: print. int pi ) throws PrinterException { if ( pi >= 1) return Printable .*.6. TIPARIREA 4. drawOval (200 . 100) . private Button print = new Button ( " Print " ) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { . PageFormat pf . drawString ( " Hello " . event . 295 In exemplul urm˘ ator vom defini un obiect care are aceea¸ si reprezentare pe ecran cˆ at ¸ si la imprimant˘ a (un cerc circumscris unui p˘ atrat. 200 . NO_SUCH_PAGE . java . awt . } public void paint ( Graphics g ) { g . ˆ ınsotite de un text) ¸ si vom tip˘ ari obiectul respectiv. g . 200) . 200 . return Printable . 300) .

setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . print .296 System . Initierea dialogului cu utilizatorul if ( printJob . exit (0) . f . } } . add ( print ) . BorderLayout . } } } } public class TestPrint { public static void main ( String args []) throws Exception { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Print " ) . } catch ( PrinterException ex ) { System . Tiparirea efectiva printJob . ex . south . print () . DESENAREA add ( plansa . setPrintable ( plansa ) . south . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // 1. printStackTrace () . // 3. pack () . CENTER ) ) . addActionListe ner ( this ) . Stabilirea obiectului ce va fi tiparit printJob . printDialog () ) { try { // 4. } }) . getPrinterJob () . out . println ( " Exceptie la tiparire ! " ) . show () . CAPITOLUL 10. Panel south = new Panel () . SOUTH ) . Crearea unei sesiuni de tiparire PrinterJob printJob = PrinterJob . BorderLayout . add ( south . CENTER ) . // 2.

println ( " ABCDE " ) . Listing 10. In sistemul de operare Windows. println ( " Test imprimanta " ) . class TestPrintText { public static void main ( String args []) throws Exception { // pentru Windows PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ( " lpt1 " ) ) .˘ 10.7: Tip˘ arirea textelor import java . imp .*. imp . } } . import java . Observat ¸i c˘ a aceast˘ a abordare nu este portabil˘ a.6. close () .*. // pentru UNIX // PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ("/ dev / lp ") ) . iar ˆ ın Unix prin ”/dev/lp”. linie cu linie. imp . pe acest flux. awt . TIPARIREA 297 Tiparirea textelor O alt˘ a variant˘ a pentru tip˘ arirea de texte este deschiderea unui flux c˘ atre dispozitivul special reprezentat de imprimant˘ a¸ si scrierea informat ¸iilor. io . deoarece necesit˘ a tratare special˘ aˆ ın funct ¸ie de sistemul de operare folosit. imprimanta poate fi referit˘ a prin ”lpt1”.

298 CAPITOLUL 10. DESENAREA .

cum ar fi cele standard Windows. Acela¸ si program poate utiliza diverse moduri Look-and-Feel. Motif sau altele oferite de diver¸ si dezvoltatori. Java.1 11.1. • Java 2D API Folosind Java 2D pot fi create aplicat ¸ii care utilizeaz˘ a grafic˘ a la un 299 .Capitolul 11 Swing 11. dispozitive de recunoa¸ stere a vocii. ecrane Braille. In JFC sunt incluse urm˘ atoarele: • Componente Swing Sunt componente ce ˆ ınlocuiesc ¸ si ˆ ın acela¸ si timp extind vechiul set oferit de modelul AWT. etc. • Look-and-Feel Permite schimbarea ˆ ınf˘ a¸ ti¸ s˘ arii ¸ si a modului de interact ¸iune cu aplicat ¸ia ˆ ın funct ¸ie de preferint ¸ele fiec˘ aruia. cum ar fi cititoare de ecran. acestea putˆ and fi interschimbate de c˘ atre utilizator chiar la momentul execut ¸iei .1 Introducere JFC Tehnologia Swing face parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) care pune la dispozit ¸ie o serie ˆ ıntreag˘ a de facilit˘ a¸ ti pentru scrierea de aplicat ¸ii cu o interfat ¸˘ a grafic˘ a mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a funct ¸ional ¸ si estetic fat ¸˘ a de vechiul model AWT. • Accessibility API Permite dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a comunice cu dispozitive utilizate de c˘ atre persoane cu diverse tipuri de handicap. Mac.

300

CAPITOLUL 11. SWING nivel avansat. Clasele puse la dispozit ¸ie permit crearea de desene complexe, efectuarea de operat ¸ii geometrice (rotiri, scal˘ ari, translat ¸ii, etc.), prelucrarea de imagini, tip˘ arire, etc.

• Drag-and-Drop Ofer˘ a posibilitatea de a efectua operat ¸ii drag-and-drop ˆ ıntre aplicat ¸ii Java ¸ si aplicat ¸ii native. • Internat ¸ionalizare Internat ¸ionalizarea ¸ si localizarea aplicat ¸iilor sunt dou˘ a facilit˘ a¸ ti extrem de importante care permit dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a poat˘ a fi configurate pentru exploatarea lor ˆ ın diverse zone ale globului, utilizˆ and limba ¸ si particularit˘ a¸ tile legate de formatarea datei, numerelor sau a monedei din zona respectiv˘ a. In aceste capitol vom face o prezentare scurt˘ a a componentelor Swing, deoarece prezentarea detaliata a tuturor facilit˘ a¸ tilor oferite de JFC ar oferi suficient material pentru un volum de sine st˘ at˘ ator.

11.1.2

Swing API

Unul din principalele deziderate ale tehnologiei Swing a fost s˘ a pun˘ a la dispozit ¸ie un set de componente GUI extensibile care s˘ a permit˘ a dezvoltarea rapid˘ a de aplicat ¸ii Java cu interfat ¸˘ a grafic˘ a competitiv˘ a din punct de vedere comercial. Pentru a realiza acest lucru, API-ul oferit de Swing este deosebit de complex avˆ and 17 pachete ˆ ın care se g˘ asesc sute de clase ¸ si interfet ¸e. Lista complet˘ a a pacehetelor din distribut ¸ia standard 1.4 este dat˘ aˆ ın tabelul de mai jos: javax.accessibility javax.swing.text.html javax.swing.plaf.basic javax.swing.border javax.swing.text.rtf javax.swing.plaf.multi javax.swing.event javax.swing.undo javax.swing.text javax.swing.plaf javax.swing javax.swing.text.parser javax.swing.plaf.metal javax.swing.colorchooser javax.swing.tree javax.swing.table javax.swing.filechooser

11.1. INTRODUCERE

301

Evident, nu toate aceste pachete sunt necesare la dezvolatarea unei aplicat ¸ii, cel mai important ¸ si care cont ¸ine componentele de baz˘ a fiind javax.swing.

Componentele folosite pentru crearea interfet ¸elor grafice Swing pot fi grupate astfel: • Componente atomice JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JSeparator • Componente complexe JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane • Componente pentru editare de text JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane • Meniuri JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem • Containere intermediare JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar • Containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

11.1.3

Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT

Nu se poate spune c˘ a Swing ˆ ınlocuie¸ ste modelul AWT ci ˆ ıl extinde pe acesta din urm˘ a ad˘ augˆ andu-i noi componente care fie ˆ ınlocuiesc unele vechi fie sunt cu totul noi. O convent ¸ie ˆ ın general respectat˘ a este prefixarea numelui unei clase AWT cu litera ”J” pentru a denumi clasa corespondent˘ a din Swing. Astfel, ˆ ın locul clasei java.awt.Button putem folosi javax.swing.JButton, ˆ ın loc de java.awt.Label putem folosi javax.swing.JLabel, etc. Este recomandat ca o aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a s˘ a foloseasc˘ a fie componente AWT, fie Swing, amestecarea lor fiind mai put ¸in uzual˘ a.

302

CAPITOLUL 11. SWING

Aplicat ¸iile GUI vor avea ˆ ın continuare nevoie de pachetul java.awt deoarece aici sunt definite unele clase utilitare cum ar fi Color, Font, Dimension, etc. care nu au fost rescrise ˆ ın Swing. De asemenea, pachetul java.awt.event r˘ amˆ ane ˆ ın continuare esent ¸ial pentru tratarea evenimentelor generate atˆ at de componente AWT cˆ at ¸ si de cele din Swing. Pe lˆ ang˘ a acesta mai poate fi necesar ¸ si javax.swing.event care descrie tipuri de evenimente specifice unor componente Swing, mecanismul de tratare a lor fiind ˆ ıns˘ a acela¸ si ca ˆ ın AWT. Pozit ¸ionarea componentelor este preluat˘ a din AWT, fiind ad˘ augate ˆ ıns˘ a noi clase care descriu gestionari de pozit ¸ionare ˆ ın completarea celor existente, cum ar fi BoxLayout ¸ si SpringLayout. Difer˘ aˆ ıns˘ a modul de lucru cu containere, dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a acestora. Majoritatea componentelor Swing care permit afi¸ sarea unui text ca parte a reprezent˘ arii lor GUI pot specifica acel text fie ˆ ın mod normal folosind un anumit font ¸ si o anumit˘ a culoare ce pot fi setate cu metodele setFont ¸ si setColor, fie prin intermediul limbajului HTML. Folosirea HTML aduce o flexibilitatea deosebit˘ aˆ ın realizarea interfet ¸ei grafice, ˆ ıntrucˆ at putem aplica format˘ ari multiple unui text, descompunerea acestuia pe mai multe linii, etc., singurul dezavantaj fiind ˆ ıncetinirea etapei de afi¸ sare a componentelor. JButton simplu = new JButton("Text simplu"); JButton html = new JButton( "<html><u>Text</u> <i>formatat</i></html>"); S˘ a descriem o aplict ¸ie simpl˘ a folosind AWT ¸ si apoi Swing, pentru a ne crea o prim˘ a impresie asupra diferent ¸elor ¸ si asem˘ an˘ arilor dintre cele dou˘ a modele. Listing 11.1: O aplicat ¸ie simpl˘ a AWT
import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluAWT extends Frame implements ActionListener { public ExempluAWT ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setLayout ( new FlowLayout () ) ; add ( new Label ( " Hello AWT " ) ) ; Button b = new Button ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ;

11.1. INTRODUCERE
add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluAWT ( " Hello " ) ; } }

303

Listing 11.2: Aplicat ¸ia rescris˘ a folosind Swing
import javax . swing .*; import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluSwing extends JFrame implements ActionListener { public ExempluSwing ( String titlu ) { super ( titlu ) ; // Metoda setLayout nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Componentele au denumiri ce incep cu litera J // Textul poate fi si in format HTML getContentPane () . add ( new JLabel ( " < html > <u > Hello </ u > <i > Swing </ i > </ html > " ) ) ; JButton b = new JButton ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ; // Metoda add nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Tratarea evenimentelor se face ca in AWT System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluSwing ( " Hello " ) ; }

304
}

CAPITOLUL 11. SWING

11.2

Folosirea ferestrelor

Pentru a fi afi¸ sate pe ecran componentele grafice ale unei aplicat ¸ii trebuie plasate pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container). Fiecare component˘ a poate fi cont ¸inut˘ a doar ˆ ıntr-un singur container, ad˘ augarea ei pe o supraft ¸˘ a nou˘ a de afi¸ sare determinˆ and eliminarea ei de pe vechiul container pe care fusese plasat˘ a. Intrucˆ at containerele pot fi ˆ ıncapsulate ˆ ın alte containere, o component˘ a va face parte la un moment dat dintr-o ierarhie. R˘ ad˘ acina acestei ierarhii trebuie s˘ a fie un a¸ sa numit container de nivel ˆ ınalt, care este reprezentat de una din clasele JFrame, JDialog sau JApplet. Intrucˆ at de appleturi ne vom ocupa separat, vom analiza ˆ ın continuare primele dou˘ a clase. In general orice aplicat ¸ie Java independent˘ a bazat˘ a pe Swing cont ¸ine cel put ¸in un container de nivel ˆ ınalt reprezentat de fereastra principal˘ a a programului, instant ¸˘ a a clasei JFrame. Simplificat, un obiect care reprezint˘ a o fereastr˘ a Swing cont ¸ine o zon˘ a care este rezervat˘ a barei de meniuri ¸ si care este situat˘ a de obieci ˆ ın partea sa superioar˘ a¸ si corpul ferestrei pe care vor fi plasate componentele. Imaginea de mai jos pune ˆ ın evident ¸˘ a aceast˘ a separare, valabil˘ a de altfel pentru orice container de nivel ˆ ınalt:

Corpul ferestrei este o instant ¸˘ a a clasei Container ce poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getContentPane. Plasarea ¸ si aranjarea componentelor pe suprafat ¸a

11.2. FOLOSIREA FERESTRELOR

305

ferestrei se va face deci folosind obiectul de tip Container ¸ si nu direct fereastra. A¸ sadar, de¸ si este derivat˘ a din Frame, clasa JFrame este folosit˘ aˆ ıntr-un mod diferit fat ¸˘ a de p˘ arintele s˘ au: Frame f = new Frame(); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(new Button("OK")); JFrame jf = new JFrame(); jf.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); jf.getContentPane().add(new JButton("OK")); Spre deosebire de Frame, un obiect JFrame are un comportament implicit la ˆ ınchiderea ferestrei care const˘ aˆ ın ascunderea ferestrei atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a butonul de ˆ ınchidere. Acest comportament poate fi modificat prin apelarea metodei setDefaultCloseOperation care prime¸ ste ca argument diverse constante ce se g˘ asesc fie ˆ ın clasa WindowConstants, fie chiar ˆ ın JFrame. jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Ad˘ augarea unei bare de meniuri se realizeaz˘ a cu metoda setJMenuBar, care prime¸ ste o instant ¸˘ a de tip JMenuBar. Crearea meniurilor este similar˘ a cu modelul AWT.

11.2.1

Ferestre interne

Din punctul de vedere al folosirii ferestrelor, aplicat ¸iile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: • SDI (Single Document Interface) • MDI (Multiple Document Interface) Programele din prima categorie gestioneaz˘ a la un moment dat o singur˘ a fereastr˘ aˆ ın care se g˘ asesc componentele cu care interact ¸ioneaz˘ a utilizatorul. In a doua categorie, fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei ˆ ınglobeaz˘ a la rˆ andul ei alte ferestre, uzual cu funct ¸ionalit˘ a¸ ti similare, ce permit lucrul concurent pe mai multe planuri.

306

CAPITOLUL 11. SWING

In Swing, clasa JInternalFrame pune la dispozit ¸ie o modalitate de a crea ferestre ˆ ın cadrul altor ferestre. Ferestrele interne au aproximativ aceea¸ si ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare ¸ si funct ¸ionalitate cu ferestrele de tip JFrame, singura diferent ¸˘ a fiind modul de gestionare a acestora. Uzual, obiectele de tip JInternalFrame vor fi plasate pe un container de tip DesktopPane, care va fi apoi plasat pe o fereastr˘ a de tip JFrame. Folosirea clasei DesktopPane este necesar˘ a deoarece aceasta ”¸ stie” cum s˘ a gestioneze ferestrele interne, avˆ and ˆ ın vedere c˘ a acestea se pot suprapune ¸ si la un moment dat doar una singur˘ a este activ˘ a. Exemplul urm˘ ator pune ˆ ın evident ¸˘ a modelul general de creare ¸ si afi¸ sare a ferestrelor interne: Listing 11.3: Folosirea ferestrelor interne
import javax . swing .*; import java . awt .*; class FereastraPrinci pal a extends JFrame { public Fereastra Pr i nc i p al a ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setSize (300 , 200) ; s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . EXIT_ON_CLOSE ) ; FereastraInterna fin1 = new FereastraInterna () ; fin1 . setVisible ( true ) ; FereastraInterna fin2 = new FereastraInterna () ; fin2 . setVisible ( true ) ; JDesktopPane desktop = new JDesktopPane () ; desktop . add ( fin1 ) ; desktop . add ( fin2 ) ; setContentPane ( desktop ) ; fin2 . moveToFront () ; } } class FereastraInterna extends JInternalFrame { static int n = 0; // nr . de ferestre interne static final int x = 30 , y = 30; public FereastraInterna () { super ( " Document # " + (++ n ) ,

11.3. CLASA JCOMPONENT
true , // resizable true , // closable true , // maximizable true ) ; // iconifiable setLocation ( x *n , y * n ) ; setSize ( new Dimension (200 , 100) ) ;

307

} } public class TestInternalFrame { public static void main ( String args []) { new FereastraPrincipala ( " Test ferestre interne " ) . show () ; } }

Ferestrele create de acest program vor ar˘ ata ca ˆ ın figura de mai jos:

11.3

Clasa JComponent

JComponent este superclasa tuturor componentelor Swing, mai put ¸in a celor care descriu containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JApplet. Deoarece JComponent extinde clasa Container, deci ¸ si Component, ea mo¸ stene¸ ste funct ¸ionalitatea general˘ a a containerelor ¸ si componentelor AWT, furnizˆ and bineˆ ınt ¸eles ¸ si o serie ˆ ıntreag˘ a de noi facilit˘ a¸ ti. Dintre nout˘ a¸ tile oferite de JComponent amintim: • ToolTips Folosind metoda setToolTip poate fi ata¸ sat unei componente un text cu explicat ¸ii legate de componenta respectiv˘ a. Cˆ and utilizatorul trece

308

CAPITOLUL 11. SWING cu mouse-ul deasupra componentei va fi afi¸ sat, pentru o perioad˘ a de timp, textul ajut˘ ator specificat.

• Chenare Orice component˘ a Swing poate avea unul sau mai multe chenare. Specificarea unui chenar se realizeaz˘ a cu metoda setBorder. • Suport pentru plasare ¸ si dimensionare Folosind metodele setPreferredSize, setMinimumSize, setMaximumSize, setAlignmentX, setAlignmentY pot fi controlat ¸i parametrii folosit ¸i de gestionarii de pozit ¸ionare pentru plasarea ¸ si dimensionarea automat˘ a a componentelor ˆ ın cadrul unui container. • Controlul opacit˘ a¸ tii Folosind metoda setOpaque vom specifica dac˘ a o component˘ a trebuie sau nu s˘ a deseneze tot ¸i pixelii din interiorul s˘ au. Implicit, valoarea propriet˘ a¸ tii de opacitate este false, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a este posibil s˘ a nu fie desenat ¸i unii sau chiar tot ¸i pixelii, permit ¸ˆ and pixelilor de sub component˘ a s˘ a r˘ amˆ an˘ a vizibili (componenta nu este opac˘ a). Valoarea propriet˘ a¸ tii pentru clasele derivate din JComponent depinde ˆ ın general de Look-and-Feel-ul folosit. • Asocierea de act ¸iuni tastelor Pentru componentele Swing exist˘ a posibilitatea de specifica anumite act ¸iuni care s˘ a se execute atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a o anumit˘ a combinat ¸ie de taste ¸ si componenta respectiv˘ a este activ˘ a (are focusul). Aceast˘ a facilitate simplific˘ a varianta init ¸ial˘ a de lucru, ¸ si anume tratarea evenimentelor de tip KeyEvent printr-un obiect KeyListener. • Double-Buffering Tehnica de double-buffering, care implic˘ a desenarea componentei ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul ˆ ıntregului desen pe ecran, este implementat˘ a automat de componentele Swing, spre deosebire de cele AWT unde trebuia realizat˘ a manual dac˘ a era cazul. Exemplul urm˘ ator ilustreaz˘ a modul de folosire a cˆ atorva dintre facilit˘ a¸ tile amintite mai sus: Listing 11.4: Facilit˘ a¸ ti oferite de clasa JComponent

final JPanel panel = new JPanel () . panel . // Folosirea chenarelor Border lowered . // ToolTips label1 . TitledBorder title . btn2 . raised = BorderFactory . setToolTipText ( " Eticheta ridicata " ) . panel . EXIT_ON_CLOSE ) . CLASA JCOMPONENT import import import import javax . border . lowered = BorderFactory . panel . setBorder ( lowered ) . panel . . swing . JLabel label2 = new JLabel ( " Raised " ) . title = BorderFactory . setLayout ( new FlowLayout () ) . btn1 . setBorder ( raised ) . add ( btn1 ) . setToolTipText ( " Eticheta coborata " ) . c r e a t e L o w e r e d B e v e l B o r d e r () . c r e a t e R a i s e d B e v e l B o r d e r () . label2 .200) ) . java . java .*. 309 class Fereastra extends JFrame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setBorder ( title ) . swing . // Controlul opacitatii JButton btn1 = new JButton ( " Opaque " ) .3. add ( btn2 ) . setBackground ( Color . // implicit panel . panel . JButton btn2 = new JButton ( " Transparent " ) . label2 . getContentPane () .11. add ( panel ) . setOpaque ( true ) . setPreferredSize ( new Dimension (400 .*. awt .*. awt . event . label1 .*. raised . javax . panel . add ( label1 ) . JLabel label1 = new JLabel ( " Lowered " ) . s e tD e f au l t C lo s e Op e r at i o n ( JFrame . c re at eT it led Bo rd er ( " Borders " ) . getContentPane () . setOpaque ( false ) . blue ) . add ( label2 ) .

// Asocierea unor actiuni ( KeyBindings ) /* Apasarea tastei F2 cand focusul este pe butonul al doilea va determina schimbarea culorii panelului */ btn2 . " schimbaCuloare " ) . } } public class TestJComponent { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Facilitati JComponent " ) . setToolTipText ( " < html > <b > Apasati < font color = red > F2 </ font > " + " cand butonul are <u > focusul </ u > " ) . getActionMap () . getInputMap () . . SWING btn1 . // Textul poate fi HTML btn2 . setBackground ( color ) . setToolTipText ( " Buton opac " ) . new AbstractAction () { private Color color = Color . put ( " schimbaCuloare " . put ( KeyStroke . show () .5 Arhitectura modelului Swing Folosirea modelelor Modelul Swing este bazat pe o arhitectur˘ a asem˘ an˘ atoare cu MVC (modelview-controller). getKeyStroke ( " F2 " ) . blue : Color . color = ( color == Color . } } 11.4 11. red ) .310 CAPITOLUL 11. pack () . red ? Color .care va reprezenta datele aplicat ¸iei. Arhitectura MVC specific˘ a descompunerea unei aplicat ¸ii vizuale ˆ ın trei p˘ art ¸i separate: • Modelul . } }) . red . btn2 . public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { panel .

JSlider JTabbedPane SingleSelectionModel ListModel JList ListSelectionModel JList JTable TableModel JTable TableColumnModel JTree TreeModel JTree TreeSelectionModel Document JEditorPane. ˆ ıns˘ a are posibilitatea de a-l ˆ ınlocui cu unul nou atunci cˆ and este cazul.11. JRadioButton. Dup˘ a cum se observ˘ a din tabelul de mai jos. JMenu. ˆ ın care datele componentelor (modelul) sunt separate de reprezentarea lor vizual˘ a. JRadioButtomMenuItem JComboBox ComboBoxModel BoundedRangeModel JProgressBar.5. Metodele care acceseaz˘ a . ˆ ın Swing p˘ art ¸ile de prezentare ¸ si control au fost cuplate deoarece exista o leg˘ atur˘ a prea strˆ ans˘ aˆ ıntre ele pentru a fi concepute ca entit˘ a¸ ti separate. JScrollBarm.modul de reprezentare vizual˘ a a datelor. JTextArea. fiec˘ arui obiect corespunz˘ ator unei clase ce descrie o component˘ a Swing ˆ ıi este asociat un obiect care gestioneaz˘ a datele sale ¸ si care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a care reprezint˘ a modelul componentei respective. JMenuItem. ˆ ın general. Pentru a realiza separarea modelului de prezentare. dar exist˘ a¸ si componente care au asociate mai multe modele: Model ButtonModel Component˘ a JButton. JToggleButton. JCheckBox. componente cu reprezent˘ ari diferite pot avea acela¸ si tip de model. FOLOSIREA MODELELOR • Prezentarea . Aceast˘ a abordare este logic˘ a ¸ si din perspectiva faptului c˘ a.transformarea act ¸iunilor utilizatorului asupra componentelor vizuale ˆ ın evenimente care s˘ a actualizeze automat modelul acestora (datele). 311 • Controlul . arhitectura Swing este de fapt o arhitectur˘ a cu model separabil. Din motive practice. modul de concepere a unei aplicat ¸ii trebuie s˘ a fie orientat asupra reprezent˘ arii ¸ si manipul˘ arii informat ¸iilor ¸ si nu asupra interfet ¸ei grafice cu utilizatorul. A¸ sadar. JCheckBoxMenuItem. JTextField. JTextPane. JPasswordField Fiecare component˘ a are un model init ¸ial implicit.

setModel ( model1 ) . Listing 11. String data2 [] = { " red " . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( btn . model2 = new Model2 () . // Cream obiectele corespunzatoare celor doua modele model1 = new Model1 () . " albastru " }. int tipModel = 1. model2 . swing . s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame .*. addActionListene r ( this ) . // Lista initiala nu are nici un model lst = new JList () . getContentPane () . awt . javax . ListModel model1 . " blue " }. BorderLayout . getContentPane () . java .*. interfat ¸a model a clasei JList este ListModel care este implementat˘ a de clasele DefaultListModel ¸ si AbstractListModel.*. border . respectiv getModel. cum ar fi cele asociate claselor JTable. lst .312 CAPITOLUL 11. . // La apasara butonului schimbam modelul JButton btn = new JButton ( " Schimba modelul " ) . " galben " . event . JList lst . Pentru modelele mai complexe. EXIT_ON_CLOSE ) .*. java . BorderLayout . SOUTH ) . btn . " yellow " . swing . add ( lst .5: Folosirea mai multor modele pentru o componenta import import import import javax . oricare din aceste clase poate fi extins˘ a pentru a crea un nou model. Crearea unei clase care s˘ a reprezinte un model se va face extinzˆ and interfat ¸a corespunz˘ atoare ¸ si implementˆ and metodele definite de aceasta sau extinzˆ and clasa implicit˘ a oferit˘ a de API-ul Swing ¸ si supradefinind metodele care ne intereseaz˘ a. SWING modelul unui obiect sunt: setModel. JTree sau JList exist˘ a clase abstracte care implementeaz˘ a interfat ¸a ce descrie modelul respectiv De exemplu. CENTER ) . cu argumente specifice fiec˘ arei componente ˆ ın parte. class Fereastra extends JFrame implements ActionListener { String data1 [] = { " rosu " . In funct ¸ie de necesit˘ a¸ ti. awt .

length . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( tipModel == 1) { lst . } } } public class TestModel { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Model " ) . tipModel = 1. } else { lst . } public Object getElementAt ( int index ) { return data1 [ index ]. tipModel = 2. } public Object getElementAt ( int index ) { return data2 [ index ]. } } class Model2 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data2 . setModel ( model2 ) .5. } } // Clasele corespunzatoare celor doua modele class Model1 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data1 .11. length . show () . } } Multe componente Swing furnizeaz˘ a metode care s˘ a obt ¸in˘ a starea obiectului f˘ ar˘ a a mai fi nevoie s˘ a obt ¸inem instant ¸a modelului ¸ si s˘ a apel˘ am metodele . setModel ( model1 ) . FOLOSIREA MODELELOR 313 pack () .

Modelele trimit un eveniment prin care sunt informat ¸i ascult˘ atorii c˘ a a survenit o anumit˘ a schimbare a datelor.314 CAPITOLUL 11. Obiectele de tip listener vor trebui s˘ a apeleze metode specifice componentelor pentru a afla ce anume s-a schimbat. singura informat ¸ie cont ¸inut˘ aˆ ın eveniment fiind componenta surs˘ a. Informativ (lightweight) .getSource(). ButtonModel ¸ si SingleSelectionModel. aceast˘ a notificare este realizat˘ aˆ ın dou˘ a moduri: 1. Model BoundedRangeModel ButtonModel SingleSelectionModelModel Listener ChangeListener ChangeListener ChangeListener Tip Eveniment ChangeEvent ChangeEvent ChangeEvent Interfat ¸a ChangeListener are o singur˘ a metod˘ a: public void stateChanged(ChangeEvent e). Inregistrarea ¸ si eliminarea obiectelor de tip listener se realizeaz˘ a cu metodele addChangeListener. Un exemplu este metoda getValue a clasei JSlider care este de fapt un apel de genul getModel(). model. 11.5.getValue(). modelele care suport˘ a aceast˘ a abordare fiind BoundedRangeModel.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip BoundedRangeModel BoundedRangeModel m = (BoundedRangeModel)e. folosirea modelelor aduce flexibilitate sporit˘ a programului ¸ si este recomandat˘ a utilizarea lor. f˘ ar˘ a a include ˆ ın eveniment detalii legate de schimbarea survenit˘ a. BoundedRangeModel model = slider.getModel(). respectiv removeChangeListener.1 Tratarea evenimentelor Modelele componentelor trebuie s˘ a notifice aparit ¸ia unor schimb˘ ari ale datelor gestionate astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi reactualizat˘ a prezentarea lor sau s˘ a fie executat un anumti cod ˆ ın cadrul unui obiect de tip listener. SWING acesteia. // Trebuie sa interogam sursa asupra schimbarii . mai ales pentru clase cum ar fi JTable sau JTree. In Swing. JSlider slider = new JSlider(). In multe situat ¸ii ˆ ıns˘ a. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intefat ¸a ChangeListener iar evenimentele sunt de tip ChangeEvent.

singura diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de varianta anterioar˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a sursa evenimentului este acum de tipul componentei ¸ si nu de tipul modelului.Modele pun la dispozit ¸ie interfet ¸e specializate ¸ si tipuri de evenimente specifice ce includ toate informat ¸iile legate de schimbarea datelor. Pentru u¸ surint ¸a program˘ arii. "galben".out.println("Schimbare model: " + m.getValue()).addListSelectionListener( .println("Valoare noua: " + s. slider.5. pentru a nu lucra direct cu instant ¸a modelului.getSource().11. Secvent ¸a de cod de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: JSlider slider = new JSlider().getSelectionModel().getValue()).out. unele clase permit ˆ ınregistrarea ascult˘ atorilor direct pentru componenta ˆ ın sine.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip JSlider JSlider s = (JSlider)e. System. ListSelectionModel sModel = list. JList list = new JList(culori). sModel. 2. FOLOSIREA MODELELOR 315 System. Consistent(statefull) . Model ListModel ListSelectionModel ComboBoxModel TreeModel TreeSelectionModel TableModel TableColumnModel Document Document Listener ListDataListener ListSelectionListener ListDataListener TreeModelListener TreeSelectionListener TableModelListener TableColumnModelListener DocumentListener UndoableEditListener Tip Eveniment ListDataEvent ListSelectionEvent ListDataEvent TreeModelEvent TreeSelectionEvent TableModelEvent TableColumnModelEvent DocumentEvent UndoableEditEvent Folosirea acestor interfet ¸e nu difer˘ a cu nimic de cazul general: String culori[] = {"rosu". } }). } }). "albastru").

getFirstIndex()).6 Folosirea componentelor Datorit˘ a complexit˘ a¸ tii modelului Swing.1 Componente atomice In categoria componentelor atomice includem componentele Swing cu funct ¸ionalitate simpl˘ a.text. 11.out. 11.6. . pentru a permite selectarea doar a unuia dintre ele.6. } } }). JScrollBar • Separatori: JSeparator Deoarece utilizarea acestora este ˆ ın general facil˘ a. subliniind diferent ¸ele ¸ si ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirile fat ¸˘ a AWT. SWING new ListSelectionListener() { public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { // Schimbarea este continuta in eveniment if (!e. JRadioButton. JToggleButton. ˆ ın aceast˘ a sectt ¸iune nu vom ˆ ıncerca o abordare exhaustiv˘ a a modului de utilizare a tuturor componentelor. • Componente pentru progres ¸ si derulare: JSlider.316 CAPITOLUL 11. JProgressBar.2 Componente pentru editare de text Componentele Swing pentru afi¸ sarea ¸ si editarea textelor sunt grupate ˆ ıntr-o ierarhie ce are ca r˘ ad˘ acin˘ a clasa JTextComponent din pachetul javax.getValueIsAdjusting()) { System. Aici includem: • Etichete: JLabel • Butoane simple sau cu dou˘ a st˘ ari: JButton. 11.println("Selectie curenta: " + e. mai multe butoane radio pot fi grupate folosind clasa ButtonGroup. nu vom analiza ˆ ın parte aceste componente. a c˘ aror folosire este ˆ ın general asem˘ an˘ atoare cu a echivalentelor din AWT. JCheckBox. ci vom pune ˆ ın evident ¸˘ a doar aspectele specifice acestui model.swing.

clasele pot ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın trei categorii. pe mai multe linii. se aplic˘ aˆ ıntregului text ¸ si nu poate fi specificat doar unei anumite port ¸iuni. ˆ ın locul caracterelor introduse fiind afi¸ sat un caracter simbolic. corespunz˘ atoare tipului textului editat: • Text simplu pe o singur˘ a linie – JTextField . MaskFormatter. – JFormattedTextField . – JPasswordField . cum ar fi culoarea sau fontul.Permite editarea unui text simplu. respectiv setValue ¸ si nu cu cele uzuale getText.Permite introducerea unui text care s˘ a respecte un anumit format. cum ar fi NumberFormatter. etc. Valoarea cont ¸inut˘ a de o astfel de component˘ a va fi obt ¸inut˘ a/setat˘ a cu metodele getValue. Uzual.6. Orice atribut legat de stil. Este folosit˘ aˆ ımpreun˘ a cu clase utilitare pentru formatarea textelor. fiind foarte util˘ a pentru citirea de numere. pe o singur˘ a linie. • Text simplu pe mai multe linii – JTextArea .Permite editarea de parole. o component˘ a de acest tip va fi inclus˘ aˆ ıntr-un container JScrollPane.11. DateFormatter. setText.Permite editarea unui text simplu. date calendaristice. pentru a permite navigarea pe vertical˘ a . cum ar fi ’*’. etc. Textul acestora va fi ascuns. FOLOSIREA COMPONENTELOR 317 Dup˘ a cum se observ˘ a din imaginea de mai sus.

– JTextPane . Una din utiliz˘ arile cele mai simple ale acestei clase este setarea documentului ce va fi afi¸ sat cu metoda setPage. Dintre evenimentele ce pot fi generate amintim: • ActionEvent . Orice obiect derivat din JTextComponent este format din: • Un model. ce prime¸ ste ca argument un URL care poate referi un fi¸ sier text. urm˘ atoarele tipuri de texte sunt recunoscute: text/plain. HTML sau RTF. • O reprezentare. Acest lucru este valabil pentru toate componentele Swing pentru care are sens not ¸iunea de navigare pe orizontal˘ a sau vertical˘ a. O referint ¸˘ a la model poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getDocument.Componentele derivate din JTextField vor genera un eveniment de acest tip la ap˘ asarea tastei Enter ˆ ın c˘ asut ¸a de editare a textului. • Un ’controller’. ce returneaz˘ a un obiect de tip Document. componenta Swing avˆ and caracteristici mult mai complexe cum ar fi suport pentru operat ¸ii de undo ¸ si redo. ˆ ıns˘ a exist˘ a diferent ¸e notabile ˆ ıntre cele dou˘ a. SWING ¸ si orizontal˘ a dac˘ a textul introdus nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a alocat˘ a obiectului. Clasa JTextComponent ˆ ıncearc˘ a s˘ a p˘ astreze cˆ at mai multe similitudini cu clasa TextComponent din AWT.318 CAPITOLUL 11. etc. oferind diverse facilit˘ a¸ ti suplimentare pentru lucrul cu stiluri ¸ si paragrafe. • Text cu stil ˆ ımbog˘ a¸ tit pe mai multe linii – JEditorPane .Permite afi¸ sarea ¸ si editarea de texte scrise cu stiluri multiple ¸ si care pot include imagini sau chiar diverse alet componente. nici una neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸iune. tratarea evenimentelor generate de cursor (caret). care gestioneaz˘ a starea componentei. referit sub denumirea de document. cunoscut sub numele de editor kit care permite scrierea ¸ si citirea textului ¸ si care permite definirea de act ¸iuni necesare edit˘ arii. Interfat ¸a care trebuie implementat˘ a este ActionListener. . text/html ¸ si text/rtf. Exist˘ a diferent ¸ fat ¸˘ a de AWT ¸ si la nivelul trat˘ arii evenimentelor generate de componentele pentru editarea de texte.Aceast˘ a clas˘ a extinde JEditorPane. care este responsabil˘ a cu afi¸ sarea textului. Implicit.

Evenimentele de acest tip sunt generate la orice schimbare a textului. 11. ce cont ¸ine metodele: – insertUpdate .apelat˘ a la ad˘ augarea de noi caractere.6. • PropertyChangeEvent . Clasa JList Clasa JList descrie o list˘ a de elemente dispuse pe una sau mai multe coloane.11. FOLOSIREA COMPONENTELOR 319 • CaretEvent . Interfat ¸a corespunz˘ atoare este DocumentListener. JComboBox ¸ si JSpinner. • DocumentEvent . din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe.3 Componente pentru selectarea unor elemente In aceast˘ a categorie vom include clasele care permit selectarea unor valori (elemente) dintr-o serie prestabilit˘ a. sursa lor fiind documentul (modelul) componentei ¸ si nu componenta ˆ ın sine. – removeUpdate .6. fiind generat la orice schimbare a unei propriet˘ a¸ ti a componentei. ce cont ¸ine metoda propertyChange. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este PropertyChangeListener. – changedUpdate .apelat˘ a dup˘ a o operat ¸iune de ¸ stergere.Este evenimentul generat la deplasarea cursorului ce gestioneaz˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın text. . Uzual un obiect de acest tip va fi inclus ˆ ıntr-un container de tip JScrollPane.Este un eveniment comun tuturor componentelor de tip JavaBean.apelat˘ a la schimbarea unor atribute legate de stilul textului. Interfat ¸a corespunz˘ atoare CaretListener cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a: caretUpdate ce va fi apelat˘ a ori de cˆ ate ori apare o schimbare. Acestea sunt: JList.

ModelLista model = new ModelLista().320 CAPITOLUL 11. Object elemente[] = {"Unu". • Folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente ¸ si ad˘ augˆ and apoi elemente modelului implicit listei: DefaultListModel model = new DefaultListModel(). JList lista = new JList(elemente). model. model. "Doi". responsabil cu furnizarea elementelor listei. new Integer(3). new Double(4)}.addElement(new Double(4)). • Folosind un model propriu. respectiv getSize care trebuie s˘ a returneze num˘ arul total de elemente din list˘ a.addElement(new Integer(3)). model.addElement("Unu"). JList lista = new JList(model). Evident. oferind flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu liste. model.addElement("Doi"). . SWING Init ¸ializarea unei liste se realizeaz˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti: • Folosind unul din constructorii care primesc ca argument un vector de elemente. aceast˘ a variant˘ a este mai complex˘ a. uzual fiind folosit˘ a extinderea clasei predefinite AbstractListModel ¸ si supradefinirea metodelor: getElementAt care furnizeaz˘ a elementul de pe o anumit˘ a posit ¸ie din list˘ a. Acesta este un obiect dintr-o clas˘ a ce trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ListModel. JList lista = new JList(model).

new Integer(3).. class ModelLista extends AbstractListModel { Object elemente[] = {"Unu".getValueIsAdjusting()) return. "Doi". public Test() { . } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e.addListSelectionListener(this).. } } Gestiunea articolelor selectate dintr-o list˘ a se realizeaz˘ a prin intermediul unui model.6. new Double(4)}..getSelectionModel(). ..SINGLE_SELECTION). int index = list.setSelectionMode(ListSelectionModel.. model.getSelectedIndex().. } public Object getElementAt(int index) { return elemente[index].length. interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind ListSelectionListener ce cont ¸ine metoda valueChanged apelat˘ a ori de cˆ ate ori va fi schimbat˘ a select ¸ia elementelor din list˘ a. acesta fiind un obiect de tip ListSelectionModel. Obiectele de tip JList genereaz˘ a evenimente de tip ListSelectionEvent. FOLOSIREA COMPONENTELOR 321 . public int getSize() { return elemente.. . class Test implements ListSelectionListener { . // Stabilim modul de selectie list.. /* sau SINGLE_INTERVAL_SELECTION MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION */ // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = list.11.

} } CAPITOLUL 11. } public Component getListCellRendererComponent( JList list.. } } Setarea unui anumit renderer pentru o list˘ a se realizeaz˘ a cu metoda setCellRenderer. Clasa JComboBox Clasa JComboBox este similar˘ a cu JList. ˆ ıns˘ a acest lucru poate fi schimbat prin crearea unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a ListCellRenderer ¸ si personalizeaz˘ a reprezentarea elementelor listei ˆ ın funct ¸ie de diver¸ si parametri.toString()). SWING Evident. return this. acesta fiind ¸ si singurul permanent vizibil.322 . Object value. Interfat ¸a ListCellRenderer cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a getListCellRendererComponent ce returneaz˘ a un obiect de tip Component.. int index. Metoda va fi apelat˘ aˆ ın parte pentru reprezentarea fiec˘ arui element al listei.. Lista . setForeground(isSelected ? Color. class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer { public MyCellRenderer() { setOpaque(true).white). clasa ofer˘ a metode pentru selectarea unor elemente din cadrul programului setSelectedIndex. getSelectedIndices. etc. cu deosebirea c˘ a permite doar selectarea unui singur articol.red : Color.white : Color. etc. ¸ si pentru obt ¸inerea celor selectate la un moment dat getSelectedIndex. Implicit toate elementele listei sunt afi¸ sate ˆ ın acela¸ si fel. O facilitate extrem de important˘ a pe care o au listele este posibilitatea de a stabili un renderer pentru fiecare articol ˆ ın parte.black). setBackground(isSelected ? Color. setSelectedIndices. boolean isSelected. boolean cellHasFocus) { setText(value.

Evenimentele generate de obiectele JComboBox sunt de tip ItemEvent generate la navigarea prin list˘ a. Init ¸ializarea se face dintr-un vector sau folosind un model de tipul ComboBoxModel. de exemplu: numere intregi intre 1950 si 2050. Este folosit atunci cˆ and domeniul din care poate fi f˘ acut˘ a select ¸ia este foarte mare sau chiar nem˘ arginit. FOLOSIREA COMPONENTELOR 323 celorlalte elemente este afi¸ sat˘ a doar la ap˘ asarea unui buton marcat cu o s˘ ageat˘ a. respectiv predecesorul element din domeniu. existˆ and o serie de clase predefinite ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a cum ar fi SpinnerListModel. acest lucru fiind controlat de metoda setEditable. O diferent ¸˘ a notabil˘ a const˘ aˆ ın modul de selectare a unui articol. deoarece JComboBox permite ¸ si editarea explicit˘ a a valorii elementului. ce face parte integrant˘ a din component˘ a.6. respectiv ActionEvent generate la selectarea efectiv˘ a a unui articol. .11. Componenta cont ¸ine dou˘ a butoane cu care poate fi selectat urm˘ atorul. Clasa JSpinner Clasa JSpinner ofer˘ a posibilitatea de a selecta o anumit˘ a valoare (element) dintr-un domeniu prestabilit. JSpiner se bazeaz˘ a exclusiv pe folosirea unui model. Acesta este un obiect de tip SpinnerModel. lista elementelor nefiind ˆ ıns˘ a vizibil˘ a. JComboBox funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acelea¸ si principii ca ¸ si clasa JList. SpinnerNumberModel sau SpinnerDateModel ce pot fi utilizate. fiecare element putˆ and fi de asemenea reprezentat diferit prin intermediul unui obiect ce implementeaz˘ a aceea¸ si intefat ¸˘ a ca ¸ si ˆ ın cazul listelor: ListCellRenderer.

JSpinner.FALSE}}. Acesta este instalat automat pentru fiecare din modelele standard amintite mai sus. Init ¸ializarea unui tabel poate fi f˘ acut˘ aˆ ın mai multe moduri. Dup˘ a cum se observ˘ a.table. tabelele extinzˆ and astfel funct ¸ionalitatea listelor. Object[][] elemente = { {"Ionescu".NumberEditor. tipul de date al elementelor de pe o coloan˘ a este de tip referint ¸˘ a¸ si poate fi oricare. In cazul ˆ ın care celulele tabelului sunt . Evenimentele generate de obiectele de tip JSpinner sunt de tip ChangeEvent.DefaultEditor.ListEditor. respectiv JSpinner. Cea mai simpl˘ a variant˘ a este s˘ a folosim unul din constructorii care primesc ca argumente elementele tabelului sub forma unei matrici sau a unei colect ¸ii de tip Vector ¸ si denumirile capurilor de coloan˘ a: String[] coloane = {"Nume". liniile tabelului pot fi marcate ca selectate. "Student"}. Boolean. Fiecare din editoarele amintite permite diverse format˘ ari specifice. Un tabel poate fi folosit doar pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor date. JTable tabel = new JTable(elemente.DateEditor. new Integer(80). generate la schimbarea st˘ arii componentei. {"Popescu". De asemenea. tipul select ¸iei fiind simplu sau compus.TRUE}. De¸ si clasa JTable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. 11. coloane). articolele fiind dispuse pe linii ¸ si coloane. fiind reprezentat de una din clasele JSpinner. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu tabele se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax.swing.4 Tabele Clasa JTable permite crearea de componente care s˘ a afi¸ seze o serie de elemente ˆ ıntr-un format tabelar.324 CAPITOLUL 11. "Varsta". SWING Componentele de acest tip permit ¸ si specificarea unui anumit tip de editor pentru valorile elementelor sale. acesta trebuind a¸ sadar importat. Boolean. new Integer(20).6. dar este posibil˘ a¸ si editarea informat ¸iei din celulele sale.swing. toate derivate din JSpinner.

specific˘ a dac˘ a o anumit˘ a celul˘ a este editabil˘ a. Object[][] elemente = { {"Ionescu".returneaz˘ a denumirea fiec˘ arei coloane. ModelTabel model = new ModelTabel(). JTable tabel = new JTable(model). new Integer(80). Boolean.length.FALSE}}. implementarea acestei clase este orientat˘ a la nivel de coloan˘ a.TRUE}. Boolean.returneaz˘ a num˘ arul de linii ale tabelului.6. • getColumnCount .11. ele fiind declarate abstracte ˆ ın clasa de baz˘ a): • getRowCount . Uzual. "Student"}. . care implementeaz˘ a deja TableModel.returneaz˘ a elementul de la o anumit˘ a linie ¸ si coloan˘ a. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a articole de pe o coloan˘ a vor fi reprezentate la fel ¸ si vor avea acela¸ si tip de editor.. cele mai utilizate fiind (primele trei trebuie obligatoriu supradefinite. • getColumnName . {"Popescu". Interfat ¸a care descrie modelul clasei JTable este TableModel ¸ si cont ¸ine metodele care vor fi interogate pentru obt ¸inerea informat ¸iei din tabel. A doua variant˘ a de creare a unui tabel este prin implementarea modelului acestuia ˆ ıntr-o clas˘ a separat˘ a¸ si folosirea constructorului corespunz˘ ator. FOLOSIREA COMPONENTELOR 325 editabile trebuie s˘ a existe un editor potrivit pentru tipul elementului din celula respectiv˘ a. • getValueAt . public int getColumnCount() { return coloane. • isCellEditable . } public int getRowCount() { . Tot ceea ce trebuie s˘ a facem este s˘ a supradefinim metodele care ne intereseaz˘ a. "Varsta".. class ModelTabel extends AbstractTableModel { String[] coloane = {"Nume". new Integer(20).returneaz˘ a num˘ arul de coloane ale tabelului. crearea unui model se face prin extinderea clasei predefinite AbstractTableModel. Din motive de eficient ¸˘ a. Modelul mai cont ¸ine ¸ si metoda setValueAt care poate fi folosit˘ a pentru setarea explicit˘ a a valorii unei celule.

addTableModelListener(this). } } . int col = e. tabel.getFirstRow(). Object data = model.. } } Orice schimbare a datelor tabelului va genera un eveniment de tip TableModelEvent.getValueAt(row. TableModel model = (TableModel)e.length. Pentru a trata aceste evenimente va trebui s˘ a implement˘ am interfat ¸a TableModelListener ce cont ¸ine metoda tableChanged..getModel(). } public void tableChanged(TableModelEvent e) { // Aflam celula care a fost modificata int row = e.. SWING } public Object getValueAt(int row... Inregistrarea unui listener va fi f˘ acut˘ a pentru modelul tabelului: public class Test implements TableModelListener { .. CAPITOLUL 11. . int col) { // Doar numele este editabil return (col == 0)..getColumn().. public Test() { . col). } public String getColumnName(int col) { return coloane[col].getSource(). . } public boolean isCellEditable(int row.326 return elemente. int col) { return elemente[row][col].

celule unei coloane vor fi reprezentare la fel..getMinSelectionIndex(). FOLOSIREA COMPONENTELOR 327 Tabele ofer˘ a posibilitatea de a selecta una sau mai multe linii. public Test() { ..... } } } Dup˘ a cum am spus.getValueIsAdjusting()) return.addListSelectionListener(this)...getSelectionModel(). } else { int index = model.11. // Linia cu numarul index este prima selectata . Tratarea evenimentelor generate de schimbarea select ¸iei ˆ ın tabel se realizeaz˘ a prin ˆ ınregistrarea unui ascult˘ ator de tip ListSelectionListener: class Test implements ListSelectionListener { . // Stabilim modul de selectie tabel. ˆ ıntocmai ca la liste. if (model. interfat ¸a ListSelectionModel. } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e.6. // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = tabel. Acesta este o instant ¸˘ a ce implementeaz˘ a. fiecare coloan˘ a avˆ and asociat un obiect renderer responsabil cu crearea componen- . model. . gestiunea liniilor selectate fiind realizat˘ a prin intermediul unui model. ListSelectionModel model = (ListSelectionModel)e.isSelectionEmpty()) { // Nu este nici o linie selectata . nu neap˘ arat consecutive.SINGLE_SELECTION)..setSelectionMode(ListSelectionModel..getSource()..

care are o singur˘ a metod˘ a getTableCellRendererComponent. Date. public class MyRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(. ce extinde interfat ¸a CellEditor care generalizeaz˘ a conceptul de celul˘ a editabil˘ a pe care ˆ ıl vom mai reg˘ asi la arbori. exist˘ a o serie de tipuri de date cu reprezent˘ ari specifice. dar este posibil˘ a specificarea unui editor propriu cu metoda setDefaultEditor. Number.) { . public class MyEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor { // Singura metoda abstracta a parintelui public Object getCellEditorValue() { // Returneaza valoarea editata . exist˘ a o serie de editoare standard pentru tipurile de date ment ¸ionate anterior. plus implementarea metodei specifice din TreeCellEditor. restul tipurilor avˆ and o reprezentare standard ce const˘ aˆ ıntr-o etichet˘ a cu reprezentarea obiectului ca ¸ sir de caractere... Icon.. Acesta este un obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellEditor. Crearea unui editor propriu se realizeaz˘ a cel mai simplu prin extinderea clasei utilitare AbstractCellEditor. Specificarea unui renderer propriu se realizeaz˘ a cu metoda setDefaultRenderer.. cum ar fi: Boolean. ImageIcon. aceasta fiind responsabil˘ a cu crearea componentelor ce vor fi afi¸ sate ˆ ın celulele unei coloane. care implementeaz˘ a CellEditor.. } .328 CAPITOLUL 11. Double. return this. SWING tei ce descrie celulele sale. Implicit.. Float. Implicit. ce asociaz˘ a un anumit tip de date cu un obiect de tip TableRenderer. Un astfel de obiect implementeaz˘ a interfat ¸a TableCellRenderer. } } O situat ¸ie similar˘ a o reg˘ asim la nivelul editorului asociat celulelor dintr-o anumit˘ a coloan˘ a.

informat ¸ia ˆ ın sine fiind manipulat˘ a prin intermediul unui model. Clasa care modeleaz˘ a not ¸iunea de nod al arborelui este DefaultMutableTreeNode.tree. DefaultMutableTreeNode siruri = . noduri interne care au cel put ¸in un fiu ¸ si noduri frunz˘ a .. Ca orice component˘ a Swing netrivial˘ a. un obiect JTree reprezint˘ a doar o imagine a datelor. La nivel structural.swing.care nu mai au nici un descendent..6.) { // Returneaza componenta de tip editor . o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu arbori se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. String text = "<html><b>Radacina</b></html>".. DefaultMutableTreeNode numere = new DefaultMutableTreeNode("Numere").. aceasta fiind folosit˘ a pentru toate tipurile de noduri.5 Arbori Clasa JTree permite afi¸ sarea unor elemente ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a.6. Crearea unui arbore presupune a¸ sadar crearea unui nod (r˘ ad˘ acina). DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode(text). FOLOSIREA COMPONENTELOR // Metoda definita de TableCellEditor public Component getTableCellEditorComponent(.11. De¸ si clasa JTree se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. un arbore este format dintr-o r˘ ad˘ acin˘ a.swing. instant ¸ierea unui obiect de tip JTree cu r˘ ad˘ acina creat˘ a¸ si ad˘ augarea apoi de noduri frunz˘ a ca fii ai unor noduri existente. } } 329 11.

add(numere). care s˘ a trateze evenimentele generate la schimbarea select ¸iei ˆ ın arbore. siruri. SWING new DefaultMutableTreeNode("Siruri")..add(new DefaultMutableTreeNode("Sirul " + i)). } root. root. este posibil˘ a specificarea unui text ˆ ın format HTML ca valoare a unui nod.addTreeSelectionListener(this). se poate implementa o clas˘ a care s˘ a descrie modelul arborelui. acesta fiind reprezentat ca atare. for(int i=0. Aceasta trebuie s˘ a implementeze intefat ¸a TreeModel. JTree tree = new JTree(root). Arborii permit ˆ ınregistrarea unor obiecte listener. class Test implements TreeSelectionListener { . i++) { numere. ˆ ın aceast˘ a situat ¸ie interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind TreeSelectionModel... De asemenea.. } . // Stabilim modul de selectie tree. Scopul unei componente de tip arbore este ˆ ın general selectarea unui nod al ierarhiei. de tip TreeSelectionListener. Dac˘ a varianta ad˘ aug˘ arii explicite a nodurilor nu este potrivit˘ a. // Adaugam un ascultator tree.330 CAPITOLUL 11. Dup˘ a cum se observ˘ a. reprezentarea lor implicit˘ a fiind obt ¸inut˘ aprin apelarea metodei toString pentru obiectului cont ¸inut.SINGLE_TREE_SELECTION). Ca ¸ si ˆ ın cazul listelor sau a tabelelor.add(new DefaultMutableTreeNode(new Integer(i))). . i<3. gestiunea elementelor selectate se realizeaz˘ a printr-un model..add(siruri).getSelectionModel(). nodurile arborelui pot fi de tipuri diferite.. public Test() { .setSelectionMode( TreeSelectionModel.

// sau "Horizontal". cea folosit˘ a implicit fiind DefaultTreeCellRenderer. Prin implementarea interfet ¸ei sau extinderea clasei implicite pot fi create modalit˘ a¸ ti de personalizare a nodurilor arborelui ˆ ın funct ¸ie de tipul sau valoarea acestora. Exist˘ aˆ ıns˘ a¸ si diverse metode de a schimba ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sarea unui arbore f˘ ar˘ a s˘ a cre˘ am noi clase de tip TreeCellRenderer. } } 331 Fiecare nod al arborelui este reprezentar prin intermediul unei clase renderer. Aceasta implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellRenderer. • putClientProperty .Stabile¸ ste diverse propriet˘ a¸ ti. // Obtinem informatia din nod Object nodeInfo = node.11.lineStyle". "Angled"). FOLOSIREA COMPONENTELOR public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { // Obtinem nodul selectat DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree.getUserObject().gif").6.Specific˘ a dac˘ a r˘ ad˘ acina e vizibil˘ a sau nu. • setShowsRootHandles . ImageIcon closed = createImageIcon("img/closed. . Acestea sunt: • setRootVisible . if (node == null) return. cum ar fi modul de reprezentare a relat ¸iilor (liniilor) dintre nodurile p˘ arinte ¸ si fiu: tree. "None" • Specificarea unei iconit ¸e pentru nodurile frunz˘ a sau interne: ImageIcon leaf = createImageIcon("img/leaf.getLastSelectedPathComponent().. .gif"). ImageIcon open = createImageIcon("img/open.putClientProperty("JTree.gif").Specific˘ a dac˘ a nodurile de pe primul nivel au simboluri care s˘ a permit˘ a expandarea sau restrˆ angerea lor..

Reprezint˘ a suprafet ¸e de afi¸ sare cu ajutorul c˘ arora pot fi organizate mai eficient componentele aplicat ¸iei. renderer. putˆ and fi imbricate.6 Containere Dup˘ a cum ¸ stim. Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout. renderer.332 CAPITOLUL 11.setClosedIcon(closed).setOpenIcon(open).6. acesta putˆ and fi schimbat ˆ ıns˘ a chiar ˆ ın momentul construirii . tree. Containerele pot fi ˆ ımo˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: 1.Acestea sunt JFrame. SWING DefaultTreeCellRenderer renderer = new DefaultTreeCellRenderer(). fiind folosit pentru gruparea mai multor componente Swing ¸ si plasarea lor ˆ ımpreun˘ a pe o alt˘ a suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. 2. Superclasa componentelor de acest tip este Container. renderer.setCellRenderer(renderer).setLeafIcon(leaf). Containere de nivel ˆ ınalt . JApplet ¸ si reprezint˘ a r˘ ad˘ acinile ierarhiilor de componente ale unei aplicat ¸ii. JDialog. 11. Containere intermediare . containerele reprezint˘ a suprafet ¸ de afi¸ sare pe care pot fi plasate ale componente. eventual chiar alte containere. Cele mai importante clase care descriu astfel de containere sunt: – JPanel – JScrollPane – JTabbedPane – JSplitPane – JLayeredPane – JDesktopPane – JRootPane JPanel are aceea¸ si funct ¸ionalitate ca ¸ si clasa Panel din AWT. clas˘ a despre care am mai discutat ˆ ın capitolul dedicat modeluli AWT.

/* Preferabil.getContentPane().11. . uzual panouri (obiecte de tip JPanel).6. p. i++) elemente[i] = "Elementul " + i. JScrollPane sp = new JScrollPane(lista).. for(int i=0. deoarece nu mai este construit si un obiect de tip FlowLayout (implicit) */ p. FOLOSIREA COMPONENTELOR 333 obiectului JPanel sau ulterior cu metoda setLayout. JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()). pe acela¸ si spat ¸iu de afi¸ sare. JList lista = new JList(elemente). frame. deoarece ofer˘ a suport pentru derularea pe orizontal˘ a ¸ si vertical˘ a a componentelor a c˘ aror reprezentare complet˘ a nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a asociat˘ a.add(new JButton("OK")). JScrollPane este o clas˘ a foarte important˘ aˆ ın arhitectura modelului Swing. selectarea . folosind metoda add.add(new JLabel("Hello")). JTabbedPane este util˘ a pentru suprapunerea mai multor containere. nici o component˘ a Swing neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸ie. i<100.add(sp). Ad˘ augarea de componente se realizeaz˘ a ca pentru orice container.. String elemente[] = new String[100].

setOpaque(true).setMnemonicAt(1. KeyEvent.add(new JButton("OK")). panel2. JSplitPane permite crearea unui container care cont ¸ine dou˘ a componente dispuse fie una lˆ ang˘ a cealalt˘ a. tabbedPane.setOpaque(true). JComponent panel1 = new JPanel().VK_1). panel1. fie una sub alta ¸ si separarea acestora prin intermediul unei bare care s˘ a permit˘ a configurarea suprafet ¸ei alocate fiec˘ arei componente. JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane().334 CAPITOLUL 11. "Aici avem un buton"). tabbedPane.addTab("Tab 2". tabbedPane. panel1. icon. "Doi". KeyEvent. icon. fiecare panou avˆ and un astfel de buton corespunz˘ ator.gif").setMnemonicAt(0. ImageIcon icon = new ImageIcon("smiley. SWING unuia sau altui panou realizˆ andu-se prin intermediul unor butoane dispuse pe partea superioar˘ a a componentei. JList list = new JList(elem). "Trei" }. "Aici avem o eticheta").add(new JLabel("Hello")). panel1. ofer˘ a o implementare asem˘ an˘ atoare gestionarului de pozit ¸ionare CardLayout. .VK_2). panel2. Ca funct ¸ionalitate. JComponent panel2 = new JPanel().addTab("Tab 1". String elem[] = {"Unu". tabbedPane. panel2.

JTextArea text = new JTextArea( "Mai multe componente separate prin\n" + "intermediul containerelor JSplitPane"). 1)). 335 11. panel).VERTICAL_SPLIT.Permite crearea unor dialoguri simple. sp1.HORIZONTAL_SPLIT. FOLOSIREA COMPONENTELOR JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3.6.add(new JButton("Sterge")). .add(sp2). panel.7 Dialoguri Clasa care descrie ferestre de dialog este JDialog. // Separam containerul cu lista si butoanele // de componenta pentru editare de text JSplitPane sp2 = new JSplitPane( JSplitPane. frame. folosite pentru afi¸ sarea unor mesaje. Acestea sunt: • JOptionPane . // Separam lista de grupul celor trei butoane JSplitPane sp1 = new JSplitPane( JSplitPane. realizarea unor interog˘ ari de confirmare/renunt ¸are.add(new JButton("Salveaza")). In Swing exist˘ aˆ ıns˘ a o serie de clase predefinite ce descriu anumite tipuri de dialoguri. extrem de utile ˆ ın majoritatea aplicat ¸iilor.6.add(new JButton("Adauga")). text). crearea unui dialog realizˆ andu-se prin extinderea acesteia. list.getContentPane(). panel. ˆ ıntocmai ca ˆ ın modelul AWT.11. panel.

ˆ ıncepˆ and cu cel de la nivelul superior.showMessageDialog(frame. Mai jos.336 CAPITOLUL 11. Cu alte cuvinte.Clas˘ a utilizat˘ a pentru monitorizare˘ a progresului unei operat ¸ii consumatoare de timp.7 11. sunt exemplificate dou˘ a modalit˘ a¸ ti de utilizare a clasei: JOptionPane. • ProgressMonitor . • JFileChooser . clasa fiind extrem de configurabil˘ a. ˆ ıns˘ a exist˘ a unele diferent ¸e care trebuie ment ¸ionate.1 Desenarea Metode specifice Dup˘ a cum ¸ stim. Orice component˘ a se g˘ ase¸ ste ˆ ıntr-o ierarhie format˘ a de containere.Dialog standard pentru selectarea ˆ ıntr-o manier˘ a facil˘ a a unei culori. fie ca urmare a unor act ¸iuni externe sau interne programului. sau chiar pentru introducerea unor valori. Procesul ˆ ın sine este asem˘ an˘ ator celui din modelul AWT. "Doriti inchiderea aplicatiei ? ".showConfirmDialog(frame.7.ERROR_MESSAGE).QUESTION_MESSAGE). cum ar fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet. r˘ ad˘ acina acestei fiind un container de nivel ˆ ınalt. JOptionPane. • JColorChooser . care la rˆ andul ei poate fi plasat˘ a pe alt˘ a suprafat ¸˘ a¸ si a¸ sa mai departe. JOptionPane. desenarea unei componente este un proces care se executa automat ori de cˆ ate ori este necesar. JOptionPane. respectiv salvare. Cˆ and este necesar˘ a desenarea componentei repsective. componenta este plasat˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. fie la prima sa afi¸ sare. JOptionPane. "Intrebare". SWING etc. "Eroare de sistem !". .Dialog standard care permite navigarea prin sistemul de fi¸ siere ¸ si selectarea unui anumit fi¸ sier pentru operat ¸ii de deschidere. "Eroare".YES_NO_OPTION. 11. operat ¸ia de desenare va fi executat˘ a pentru toate containerele.

Deseneaz˘ a chenarele componentei (dac˘ a exist˘ a). Nu trebuie supradefinit˘ a. aceast˘ a metod˘ a are ˆ ıns˘ a o implementare specific˘ a ¸ si nu trebuie supradefinit˘ a.11. metoda cea mai important˘ a fiind paint. DESENAREA 337 Desenarea se bazeaz˘ a pe modelul AWT.Solicit˘ a desenarea componentelor cont ¸inute de aceast˘ a component˘ a (dac˘ a exist˘ a). ˆ ın cazul ˆ ın care componenta este opac˘ a metoda deseneaz˘ a suprafat ¸a sa cu culoarea de fundal. dac˘ a se dore¸ ste redesenarea explicit˘ a a unei componente se va apela metoda repaint.Este principala metod˘ a pentru desenare ce este supradefinit˘ a pentru fiecare component˘ a Swing ˆ ın parte pentru a descrie reprezentarea sa grafic˘ a. Pe perioada ˆ ın care acesta este ocupat cu transmiterea unui mesaj nu va fi f˘ acut˘ a nici o desenare. Atent ¸ie Intocmai ca ˆ ın AWT. In cazul ˆ ın care dimensiunea sau pozit ¸ia componentei s-au schimbat. apelat˘ a automat ori de cˆ ate ori este necesar. • paintChildren . Ca ¸ si ˆ ın AWT. Metoda paint este responsabil˘ a cu apelul metodelor amintite mai sus ¸ si realizarea unor optimiz˘ ari legate de procesul de desenare. dac˘ a acesta este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de desenare ce consum˘ a mult timp. Nu trebuie supradefinit˘ a. Pentru componentele Swing. desenarea este realizat˘ a de firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu transmiterea evenimentelor. cum ar fi implementarea mecanismului de double-buffering. Implicit. pe perioada respectiv˘ a nu va fi transmis nici un mesaj. De¸ si este posibil˘ a supradefinirea ei. din motivele amintite mai sus. dup˘ a care va executa desenarea propriu-zis˘ a. acest lucru nu este recomandat. De asemenea. apelul metodei revalidate va precede apelul lui repaint.7. • paintBorder . Aceasta este responsabil˘ a cu apelul metodelor Swing ce deseneaz˘ a componenta ¸ si anume: • paintComponent . .

exist˘ a cˆ ateva solut ¸ii mai simple pentru afi¸ sarea unei imagini. In Swing. Imaginea respectiv˘ a trebuie creat˘ a folosind clasa ImageIcon. cea mai utilizat˘ a fiind crearea unei etichete (JLabel) sau a unui buton (JButton) care s˘ a aib˘ a setat˘ a o anumit˘ a imagine pe suprafat ¸a sa. getWidth. Dimensiunile acestei pot fi obt ¸inute cu metodele getSize. Transparent ¸a Cu ajutorul metodei setOpaque poate fi controlat˘ a opacitatea componentelor Swing. JLabel label = new JLabel(img). orice component˘ a este definit˘ a de o suprafat ¸˘ a rectangular˘ a. getHeight. evident dac˘ a acestea exist˘ a. Dimensiunile componentelor Dup˘ a cum ¸ stim. Suprafat ¸a ocupat˘ a de acestea poate fi aflat˘ a cu metoda getInsets . Acestea includ ˆ ıns˘ a¸ si dimsniunile chenarelor. Din acest motiv.338 CAPITOLUL 11. este necesar˘ a implementarea de cod specific pentru a trata ap˘ asarea acestui tip de buton. de fiecare dat˘ a cˆ and este cazul. De exemplu. deoarece pentru componentele transparente vor trebui redesenate containerele pe care se g˘ ase¸ ste aceasta.gif"). se recomand˘ a setarea componentelor ca fiind opace (setOpaque(true)). SWING 11.7. Aceasta este o facilitate extrem de important˘ a deoarece permite crearea de componente care nu au form˘ a rectangular˘ a. un buton circular va fi construit ca fiind transparent (setOpaque(false)) ¸ si va desena ˆ ın interiorul s˘ au o elips˘ a umplut˘ a cu o anumit˘ a culoare. Evident. Afi¸ sarea imaginilor In AWT afi¸ sarea unei imagini era realizat˘ a uzual prin supradefinirea clasei Canvas ¸ si desenarea imaginii ˆ ın metoda paint a acesteia. Trabsparent ¸a ˆ ıns˘ a vine cu un anumit pret ¸. ˆ ıncetinind astfel procesul de afi¸ sare. ImageIcon img = new ImageIcon("smiley.2 Considerat ¸ii generale In continuare vom prezenta cˆ ateva considerat ¸ii generale legate de diferite aspecte ale desen˘ arii ˆ ın cadrul modelului Swing.

. clas˘ a ce extinde Graphics ¸ si pune la dispozit ¸ie metode mai sofisitcate de desenare cunoscute sub numele de Java2D. DESENAREA 339 ce va returna un obiect de tip Insets ce specific˘ a num˘ arul de pixeli ocupat ¸i cu chenare ˆ ın jurul componentei. } Contexte grafice Argumentul metodei paintComponent este de tip Graphics ce ofer˘ a primitivele standard de desenare. argumentul este de fapt de tip Graphics2D.bottom.. Insets insets = getInsets().11. obiectul de tip Graphics primit ca argument de metoda paintComponent este refolosit pentru desenarea componentei. fie folosind o copie a contextului grafic primit ca argument: // 1.Explicit Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.translate(-x.top . .translate(x. // revenim la starea initiala . este suficient s˘ a facem conversia argumentului ce descrie contextul grafic: public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. g2d..insets. // Desenam apoi cu g2d . Din acest motiv este foarte important ca atunci cˆ and supradefinim metoda paintComponent s˘ a ne asigur˘ am c˘ a la terminarea metodei starea obiectului Graphics este aceea¸ si ca la ˆ ınceput.left . pentru a eficientiza desenarea.insets.insets.. int currentHeight = getHeight() .7. -y).. // modificam contexul . int currentWidth = getWidth() . y).insets..right. Acest lucru poate fi realizat fie explicit... Pentru a avea acces la API-ul Java2D. public void paintComponent(Graphics g) { . a chenarelor ¸ si a fiilor s˘ ai. In majoritatea cazurilor ˆ ıns˘ a. } In Swing. g2d.

g2d.mac. • com. g2d.create().dispose(). Distribut ¸ia standard Java include urm˘ atoarele clase ce pot fi utilizate pentru selectarea unui L&F: • javax. • com.java. SWING // 2. .swing. (GTK este acronimul de la GNU Image Manipulation Program Toolkit). Folosirea unei copii Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.plaf. • com.8 Look and Feel Prin sintagma ’Look and Feel’ (L&F) vom ˆ ınt ¸elege modul ˆ ın care sunt desenate componentele Swing ¸ si felul ˆ ın care acestea interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul.windows.java.sun. fie s˘ a aib˘ a un aspect specific Java.java.motif. Posibilitatea de a alege ˆ ıntre diferite moduri L&F are avantajul de a oferi prezentarea unei aplicat ¸ii ˆ ıntr-o form˘ a grafic˘ a care s˘ a corespund˘ a preferint ¸elor utilizatorilor.MetalLookAndFeel Este varianta implicit˘ a de L&F ¸ si are un aspect specific Java.sun. In principiu.swing.sun.. • com..plaf.sun.GTKLookAndFeel GTK+ reprezint˘ a un standard de creare a interfet ¸elor grafice dezvoltat independent de limbajul Java. y).plaf. variantele originale de L&F furnizate ˆ ın distribut ¸ia standard ofereau modalitatea ca o interfat ¸˘ a Swing fie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ın ansamblul grafic al sistemului de operare folosit. Orice L&F este descris de o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel.WindowsLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Windows.plaf.4.translate(x. Folosind acest L&F este posibil˘ a ¸ si .plaf.swing.MotifLookAndFeel Specific˘ a interfat ¸a CDE/Motif. Incepˆ and cu versiunea 1.MacLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Mac.340 CAPITOLUL 11.gtk.2 exist˘ a¸ si implementarea pentru Windows XP .swing.metal.java. 11.swing.

Metoda prime¸ ste ca argument un obiect dintr-o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel. // Exemple: UIManager.Obt ¸ine variant˘ a specific˘ a sistemului de operare folosit. returnˆ and un obiect de tip LookAndFeel. returneaz˘ a varianta standard.gtkthemefile. • setLookAndFeel .java. In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici o astfel de clas˘ a.Obt ¸ine varianta curent˘ a. ca ˆ ın exemplul de mai jos: java -Dswing. fie un ¸ sir de caractere cu numele complet al clasei L&F. Setarea propriet˘ a¸ tii swing.Seteaz˘ a modul curet L&F. LOOK AND FEEL 341 specificarea unei anumite teme prin intermediul unui fi¸ sier de resurse sau folosind variabila swing.setLookAndFeel( "com.MotifLookAndFeel").defaultlaf Exist˘ a posibilitatea de a specifica varianta de L&F a aplicat ¸ie direct de la linia de comand˘ a prin setarea proprietˆ a¸ tii swing. • getSystemLookAndFeelClassName . • getCrossPlatformLookAndFeelClassName . Folosirea clasei UImanager Clasa UIManager pune la dispozit ¸ie o serie de metode statice pentru selectarea la momentul execut ¸iei a uni anumit L&F.Returneaz˘ a interfat ¸a grafic˘ a standard Java (JLF).sun.8. precum ¸ si pentru obt ¸inerea unor variante specifice: • getLookAndFeel .motif.plaf. UIManager.getSystemLookAndFeelClassName()).swing.setLookAndFeel( UIManager.defaultlaf: .11.gtkthemefile=temaSpecifica/gtkrc App Specificare unei anumite interfet ¸e L&F poate fi realizat˘ a prin mai multe modalit˘ a¸ ti.

swing.windows. f.plaf.defaultlaf specificat˘ aˆ ın fi¸ sierul swing. SWING java -Dswing. . 2.gtk.342 CAPITOLUL 11.java.pack(). ˆ ıncepˆ and cu containerele de nivel ˆ ınalt ¸ si va fi realizat prin apelul metodei SwingUtilities. Proprietatea swing. 3.sun.swing.setLookAndFeel(numeClasaLF).plaf.plaf.setLookAndFeel ˆ ınaintea cre˘ arii unei componente Swing.java.defaultlaf= com.swing.java.sun.properties situat ˆ ın subdirectorul lib al distribut ¸iei Java.updateComponentTreeUI(f).sun.WindowsLookAndFeel App O alt˘ a variant˘ a de a seta aceast˘ a proprietate este schimbarea ei direct ˆ ın fi¸ sierul swing.properties. Apelul explicit al metodei UIManager. Secvent ¸a care efectueaz˘ a aceast˘ a operat ¸ie pentru o fereastr˘ a f este: UIManager. Clasa standard Java (JLF).WindowsLookAndFeel Ordinea ˆ ın care este aleas˘ a clasa L&F este urm˘ atoarea: 1.defaultlaf= com. Exist˘ a posibilitatea de a schimba varianta de L&F chiar ¸ si dup˘ a afi¸ sarea componentelor. 4.defaultlaf= com.windows. Acesta este un proces care trebuie s˘ a actualizeze ierarhiile de componente.defaultlaf specificat˘ a de la linia de comand˘ a.GTKLookAndFeel App java -Dswing.updateComponentTreeUI ce va primi ca argument r˘ ad˘ acina unei ierarhii. Proprietatea swing. # Swing properties swing. SwingUtilities.

Un program aflat ˆ ın execut ¸ie se nume¸ ste proces. folosind diverse strategii de alocare a procesorului fiec˘ aruia dintre acestea. Un program secvent ¸ial reprezint˘ a modelul clasic de program: are un ˆ ınceput. 343 . Diferenta dintre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces const˘ aˆ ın faptul c˘ a un fir de execut ¸ie nu poate rula independent ci trebuie s˘ a ruleze ˆ ın cadrul unui proces. poate rula oricˆ ate procese ˆ ın acela¸ si timp (concurent). o secvent ¸˘ a de execut ¸ie a instruct ¸iunilor sale ¸ si un sfˆ ar¸ sit. Cu alte cuvinte. Definit ¸ie Un fir de execut ¸ie este o succesiune scevent ¸ial˘ a de instruct ¸iuni care se execut˘ aˆ ın cadrul unui proces.1 Introducere Firele de execut ¸ie fac trecerea de la programarea secvent ¸ial˘ a la programarea concurent˘ a. ˆ ın sensul c˘ a are un ˆ ınceput. cum ar fi UNIX sau Windows. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie ¸ si un sfˆ ar¸ sit. cum ar fi fi MS-DOS.Capitolul 12 Fire de execut ¸ie 12. nu este capabil s˘ a execute decˆ at un singur proces la un moment dat. ˆ ın timp ce un sistem de operare multitasking. Un fir de execut ¸ie este similar unui proces secvent ¸ial. la un moment dat programul are un singur punct de execut ¸ie. Un sistem de operare monotasking. Am reamintit acest lucru deoarece not ¸iunea de fir de execut ¸ie nu are sens decˆ at ˆ ın cadrul unui sistem de operare multitasking.

ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ aˆ ın cadrul unui proces se pot executa simultan mai multe fire de execut ¸ie. ambele rulˆ and simultan ¸ si independent pe o structur˘ a secvent ¸ial˘ a format˘ a de instruct ¸iunile lor. A¸ sadar. firele ˆ ı¸ si desf˘ a¸ soar˘ a activitatea ˆ ın fundal ˆ ıns˘ a. prin urmare. desenarea componentelor unei aplicat ¸ii GUI. un fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a unei clase. Firele de execut ¸ie definite de o clas˘ a vor avea acela¸ si cod ¸ si. Care ar fi ˆ ıns˘ a deosebirile ˆ ıntre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces ? In primul. O alt˘ a deosebire rezult˘ a din faptul c˘ a fiecare proces are propria sa memorie (propriul s˘ au spat ¸iu de adrese) iar la crearea unui nou proces (fork) este realizat˘ a o copie exact˘ a a procesului p˘ arinte: cod ¸ si date. etc. execut ¸ia simultan˘ a a firelor ˆ ın cadrul unui proces este similar˘ a cu execut ¸ia concurent˘ a a proceselor: sistemul de operare va aloca procesorul dup˘ a o anumit˘ a strategie fiec˘ arui fir de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea lor. un fir mai poate fi privit ¸ si ca un context de execut ¸ie ˆ ın cadrul unui proces. ˆ ıns˘ a uzual ele sunt folosite pentru executarea unor operat ¸ii consumatoare de timp f˘ ar˘ a a bloca procesul principal: calcule matematice. De multe ori ori. permit ¸ˆ and efectuarea concurent˘ a a sarcinilor independente ale acelui program.2 Crearea unui fir de execut ¸ie Ca orice alt obiect Java. De asemenea. acest lucru nu este obligatoriu. rˆ and deosebirea major˘ a const˘ aˆ ın faptul c˘ a firele de execut ¸ie nu pot rula decˆ at ˆ ın cadrul unui proces. Firele de execut ¸ie sunt utile ˆ ın multe privint ¸e. datele procesului original. toate firele de execut ¸ie avˆ and acces la acelea¸ si date. evident. 12.344 Program (proces) CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE Program (proces) Un program ˆ ı¸ si poate defini ˆ ıns˘ a nu doar un fir de execut ¸ie ci oricˆ ate. a¸ steptarea eliber˘ arii unei resurse. aceea¸ si . Un fir de execut ¸ie poate fi asem˘ anat cu o versiune redus˘ a a unui proces. ˆ ın timp ce la crearea unui fir nu este copiat decˆ at codul procesului p˘ arinte. Din acest motiv firele de execut ¸ie mai sunt numite ¸ si procese usoare.

Orice fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a clasei Thread sau a unei subclase a sa. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE 345 secvent ¸a de instruct ¸iuni. metoda run nu cont ¸ine nici un cod. atunci putem renunt ¸a la supradefinirea . Formatul general al unei astfel de clase este: public class FirExcecutie extends Thread { public FirExcecutie(String nume) { // Apelam constructorul superclasei super(nume)..12. } } Prima metod˘ a a clasei este constructorul. Interfat ¸a Runnable este conceput˘ a ca fiind un protocol comun pentru obiectele care doresc s˘ a execute un anumit cod pe durata existent ¸ei lor. Aceasta este o interfat ¸˘ a care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a¸ si anume metoda run.1 Extinderea clasei Thread Cea mai simpl˘ a metod˘ a de a crea un fir de execut ¸ie care s˘ a realizeze o anumit˘ a act ¸iune este prin extinderea clasei Thread ¸ si supradefinirea metodei run a acesteia. Cea mai important˘ a clas˘ a care implementeaz˘ a interfat ¸a Runnable este Thread. 12.2. nu face nimic. care prime¸ ste ca argument un ¸ sir ce va reprezenta numele firului de execut ¸ie. A¸ sadar. In cazul ˆ ın care nu vrem s˘ a d˘ am nume firelor pe care le cre˘ am. • prin implementarea interfet ¸ei Runnable.. implicit. Aceasta implementeaz˘ a un fir de execut ¸ie generic care.2. Orice clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e vor fi executate separat ˆ ıntr-un fir propriu trebuie declarat˘ a ca fiind de tip Runnable. Crearea unei clase care s˘ a defineasc˘ a fire de execut ¸ie poate fi facut˘ a prin dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • prin extinderea clasei Thread. cu alte cuvinte. } public void run() { // Codul firului de executie . orice clas˘ a ce descrie fire de execut ¸ie va cont ¸ine metoda run ˆ ın care este implementat codul ce va fi rulat.

i <= b . S˘ a consider˘ am ˆ ın continuare un exemplu ˆ ın care definim un fir de execut ¸ie ce afi¸ seaz˘ a numerele ˆ ıntregi dintr-un interval. A dou˘ a metod˘ a este metoda run. lansarea s˘ a fiind realizeaz˘ a de metoda start. cu un anumit pas. } } public class TestThread { public static void main ( String args []) { AfisareNumere fir1 .346 CAPITOLUL 12. f˘ ar˘ a argumente. Evident. pas = pas . int pas ) { this . . FIRE DE EXECUT ¸ IE acestui constructor ¸ si s˘ a folosim constructorul implicit. pas . int b . 200 . 10) . 5) . fir2 . i += pas ) System . Listing 12. 100 . // Lansam in executie fir. Un fir de execut ¸ie creat nu este automat pornit. definit˘ aˆ ın clasa Thread.start().1: Folosirea clasei Thread class AfisareNumere extends Thread { private int a . public AfisareNumere ( int a . fir1 = new AfisareNumere (0 . ˆ ın care scriem efectiv codul care trebuie s˘ a se execute. this . // Cream firul de executie FirExecutie fir = new FirExecutie("simplu"). acesta poate primi un nume cu metoda setName. ace¸ stia fiinde utili atunci cˆ and vrem s˘ a trimitem diver¸ si parametri de init ¸ializare firului nostru. // Numara de la 0 la 100 cu pasul 5 fir2 = new AfisareNumere (100 . care creeaz˘ a un fir de execut ¸ie f˘ ar˘ a nici un nume. print ( i + " " ) . b = b . Ulterior. } public void run () { for ( int i = a . out . ”inima” oric˘ arui fir de execut ¸ie. a = a . b . this . se pot defini ¸ si alt ¸i constructori.

Thread // incorect ! In acest caz. la extinderea ei obt ¸ineam implementarea indirect˘ a a interfet ¸ei. din acest motiv. Clasa Thread implementeaz˘ a ea ˆ ıns˘ a¸ si interfat ¸a Runnable ¸ si.12.lang ¸ si este definit˘ a astfel: . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE // Numara de la 100 la 200 cu pasul 10 fir1 . rezultatul obt ¸inut va fi o intercalare de valori produse de cele dou˘ a fire ce ruleaz˘ a simultan. Un posibil rezultat al programului de mai sus: 0 100 5 110 10 120 15 130 20 140 25 150 160 170 180 190 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12. nu mai putem extinde clasa Thread ci trebuie s˘ a implement˘ am direct interfat ¸a Runnable. interfat ¸˘ a Runnable permite unei clase s˘ a fie activ˘ a.2. Interfat ¸a Runnable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. s-ar crede c˘ a acest program va afi¸ sa prima dat˘ a numerele de la 0 la 100 cu pasul 5. el fiind controlat de procesor ˆ ıntr-o manier˘ a ”aparent” aleatoare.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable Ce facem ˆ ıns˘ a cˆ and dorim s˘ a cre˘ am o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie dar aceasta are deja o superclas˘ a. start () . A¸ sadar. start () . La rul˘ ari diferite se pot obt ¸ine rezultate diferite deoarece timpul alocat fiec˘ arui fir de execut ¸ie poate s˘ a nu fie acela¸ si. ¸ stiind c˘ aˆ ın Java nu este permis˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a? class FirExecutie extends Parinte. // Pornim firele de executie // Ele vor fi distruse automat la terminarea lor } } 347 Gˆ andind secvent ¸ial. fir2 . ˆ ıntrucˆ at primul apel este c˘ atre contorul fir1. f˘ ar˘ a a extinde clasa Thread.2. deci rezultatul afi¸ sat pe ecran ar trbui s˘ a fie: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 In realitate ˆ ıns˘ a. apoi numerele de la 100 la 200 cu pasul 10.

Aceste operat ¸iuni pot fi f˘ acute chiar ˆ ın cadrul clasei noastre: public class FirExecutie implements Runnable { private Thread fir = null.348 CAPITOLUL 12. Trebuie apelat constructorul care s˘ a primeasc˘ a drept argument o instant ¸˘ a a clasei noastre.. Dup˘ a creare. o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie prin implementarea interfet ¸ei Runnable trebuie obligatoriu s˘ a implementeze metoda run. Simpla instant ¸iere a unei clase care implemeneaz˘ a interfat ¸a Runnable nu creeaz˘ a nici un fir de execut ¸ie. firul de execut ¸ie poate fi lansat printr-un apel al metodei start. fir.. prin instruct ¸iunea new. } } Spre deosebire de modalitatea anterioar˘ a. O astfel de clas˘ a se mai nume¸ ste clas˘ a activ˘ a¸ si are urm˘ atoarea structur˘ a: public class ClasaActiva implements Runnable { public void run() { //Codul firului de executie . Pentru a realiza acest lucru trebuie s˘ a instant ¸iem un obiect de tip Thread ce va reprezenta firul de execut ¸ie propriu zis al c˘ arui cod se gase¸ ste ˆ ın clasa noastr˘ a. se pierde ˆ ıns˘ a tot suportul oferit de clasa Thread. crearea acestora trebuind f˘ acut˘ a explicit. public FirExecutie() if (fir == null) { fir = new Thread(this). Acest lucru se realizeaz˘ a. ˆ ıns˘ a nu la oricare dintre ace¸ stia. Thread fir = new Thread(obiectActiv). . FIRE DE EXECUT ¸ IE public interface Runnable { public abstract void run(). urmat˘ a de un apel la un constructor al clasei Thread.start(). } Prin urmare. ca pentru orice alt obiect. ClasaActiva obiectActiv = new ClasaActiva().

¸ si nu separat ˆ ıntr-un fir. . desenˆ and figuri diferite. } } public void run() { //Codul firului de executie . Pentru clasa FirExecutie dat˘ a mai sus.. Apelul explicit al metodei run nu va furniza nici o eroare. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE fir. la lansarea sa. import java .2: Folosirea interfet ¸ei Runnable import java . A¸ sadar.*. class Plansa extends Canvas implements Runnable { // Deoarece Plansa extinde Canvas .*. anumit tip. exemplu ˆ ın care cre˘ am dou˘ a fire de execut ¸ie Fiecare fir va desena figuri geometrice de un desenare de tip Canvas. awt . fiecare pe Listing 12.start(). acest constructor accept˘ a ca argument orice instant ¸˘ a a unei clase ”Runnable”. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul folosind interfat ¸a Runnable. lansarea firului va fi f˘ acut˘ a automat la instant ¸ierea unui obiect al clasei: FirExecutie fir = new FirExecutie(). Vom porni apoi dou˘ a concurent. ˆ ıns˘ a aceasta va fi executat˘ a ca orice alt˘ a metoda. awt .12. Atent ¸ie Metoda run nu trebuie apelat˘ a explicit. event .. pe o suprafat ¸˘ a de fire de execut ¸ie care vor rula suprafat ¸a sa. } } 349 Specificarea argumentului this ˆ ın constructorul clasei Thread determin˘ a crearea unui fir de execut ¸ie care.2. va apela metoda run din clasa curent˘ a. acest lucru realizˆ andu-se automat la apelul metodei start.

equals ( " cerc " ) ) g . 0 . } public void paint ( Graphics g ) { // Desenam un chenar g . r =0. r . 300) . dim . r ) . g . else if ( figura . drawRect (x . FIRE DE EXECUT ¸ IE // nu mai putem extinde clasa Thread Dimension dim = new Dimension (300 . drawOval (x . setColor ( culoare ) . culoare = culoare . width -1 . equals ( " patrat " ) ) g . Color culoare . facem o pauza de 50 ms */ for ( int i =0. height -1) . black ) . y . drawRect (0 . int x =0 . } public void update ( Graphics g ) { paint ( g ) .350 CAPITOLUL 12. Color culoare ) { this . figura = figura . r ) . // Supradefinim update ca sa nu mai // fie stearsa suprafata de desenare } public void run () { /* Codul firului de executie : Afisarea a 100 de figuri geometrice la pozitii si dimensiuni calculate aleator . setColor ( Color . String figura . y . // Desenam figura la coordonatele calculate // de firul de executie g . this . Intre doua afisari . } public Dimension getPreferredSize () { return dim . dim . r . i ++) { . if ( figura . i <100. public Plansa ( String figura . y =0 .

new Thread ( p2 ) .2. start () . red ) . } }) . add ( p1 ) . try { Thread . } } public class TestRunnable { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Runnable " ) . 2) ) . show () . // Cream doua obiecte active de tip Plansa Plansa p1 = new Plansa ( " patrat " . f . } } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . width ) . random () * dim . start () . Color . random () * 100) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . random () * dim . add ( p2 ) . y = ( int ) ( Math . sleep (50) . height ) . care vor // actualiza desenul celor doua planse new Thread ( p1 ) . // Acestea extind Canvas . // Pornim doua fire de executie . r = ( int ) ( Math . } } 351 . Plansa p2 = new Plansa ( " cerc " . exit (0) . le plasam pe fereastra setLayout ( new GridLayout (1 .12. } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} repaint () . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE x = ( int ) ( Math . blue ) . Color . pack () . this .

In continuare. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. Diagrama de mai jos ilustreaz˘ a generic aceste st˘ ari precum ¸ si metodele care provoaca tranzit ¸ia dintr-o stare ˆ ın alta: A¸ sadar. devine activ prin lansarea sa ¸ si. vom analiza mai ˆ ındeaproape st˘ arile ˆ ın care se poate g˘ asi un fir de execut ¸ie. la un moment dat. se termin˘ a. Thread fir = new Thread(obiectActiv). cu alte cuvinte dup˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa Thread sau dintr-o subclas˘ a a sa. un fir de execut ¸ie se poate g˘ asi ˆ ın una din urm˘ atoarele patru st˘ ari: • ”New Thread” • ”Runnable” • ”Not Runnable” • ”Dead” Starea ”New Thread” Un fir de execut ¸ie se g˘ ase¸ ste ˆ ın aceast˘ a stare imediat dup˘ a crearea sa.352 CAPITOLUL 12. // fir se gaseste in starea "New Thread" .3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie Fiecare fir de execut ¸ie are propriul s˘ au ciclu de viat ¸˘ a: este creat.

Un fir aflat ˆ ın starea ”Runnable” nu ˆ ınseamn˘ a neap˘ arat c˘ a se g˘ a¸ seste efectiv ˆ ın execut ¸ie. prin metoda start. . adic˘ a instruct ¸iunile sale sunt interpretate de procesor. • Apeleaz˘ a metoda run a obiectului activ al firului. Starea ”Not Runnable” Un fir de execut ¸ie poate ajunge ˆ ın aceaat˘ a stare ˆ ın una din urm˘ atoarele situat ¸ii: • Este ”adormit” prin apelul metodei sleep. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 353 In aceast˘ a stare firul este ”vid”.3. • A apelat metoda wait. un fir care ”ruleaz˘ a” poate s˘ a-¸ si a¸ stepte de fapt rˆ andul la procesor. el nu are alocate nici un fel de resurse sistem ¸ si singura operat ¸iune pe care o putem executa asupra lui este lansarea ˆ ın execut ¸ie. adic˘ a va fi ˆ ın execut ¸ie. fir. a¸ steptˆ and ca o anumit˘ a condit ¸ie s˘ a fie satisfacut˘ a. Apelul oric˘ arei alte metode ˆ ın afar˘ a de start nu are nici un sens ¸ si va provoca o except ¸ie de tipul IllegalThreadStateException. • Planific˘ a firul de execut ¸ie la procesor pentru a fi lansat. A¸ sadar. Pentru a rezolva aceasta problem˘ a exist˘ a o planificare care s˘ a partajeze dinamic ¸ si corect procesorul ˆ ıntre toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın starea ”Runnable”.start().˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. //fir se gaseste in starea "Runnable" Metoda start realizez˘ a urm˘ atoarele operat ¸iuni necesare rul˘ arii firului de execut ¸ie: • Aloc˘ a resursele sistem necesare. Starea ”Runnable” Dup˘ a apelul metodei start un fir va trece ˆ ın starea ”Runnable”. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a din cauza c˘ a majoritatea calculatoarelor au un singur procesor iar acesta nu poate rula simultan toate firele de execut ¸ie care se gasesc ˆ ın starea ”Runnable”.

apelul acestei metode se face ˆ ıntr-un bloc de tip try-cacth: try { // Facem pauza de o secunda Thread. Lungimea acestei pauze este specificat˘ a ˆ ın milisecunde ¸ si chiar nanosecunde. } catch (InterruptedException e) { . Metoda sleep este o metod˘ a static˘ a a clasei Thread care provoac˘ a o pauz˘ aˆ ın timpul rul˘ arii firului curent aflat ˆ ın execut ¸ie. acesta nu va fi execut chiar dac˘ a procesorul devine disponibil. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a¸ steapt˘ a o anumit˘ a condit ¸ie. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de intrare/ie¸ sire atunci el redevine ”Runnable” atunci cˆ and acea operat ¸iune s-a terminat. Pentru fiecare tip de intrare ˆ ın starea ”Not Runnable”. care readuce firul de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”.sleep(1000). Dup˘ a expirarea intervalului specificat firul revine ˆ ın starea ”Runnable” iar dac˘ a procesorul este ˆ ın continuare disponibil ˆ ısi va continua execut ¸ia. la un moment dat.. Intrucˆ at poate provoca except ¸ii de tipul InterruptedException. cu alte cuvinte ˆ ıl ”adoarme” pentru un timp specificat. atunci un alt obiect trebuie s˘ aˆ ıl informeze dac˘ a acea condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a sau nu. Acest lucru este foarte normal deoarece. atunci el devine ”Runnable” doar dup˘ a scurgerea intervalului de timp specificat de instruct ¸iunea sleep. In intervalul ˆ ın care un fir de execut ¸ie ”doarme”.354 CAPITOLUL 12. exist˘ a o secvent ¸˘ a specific˘ a de ie¸ sire din starea repectiv˘ a. . acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunile notify sau notifyAll (vezi ”Sincronizarea firelor de execut ¸ie”). Acestea sunt: • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost ”adormit”. FIRE DE EXECUT ¸ IE • Este blocat ˆ ıntr-o operat ¸ie de intrare/ie¸ sire. un singur fir este ˆ ın execut ¸ie ¸ si doar pentru acesta are sens ”adormirea” sa. } Observat ¸i c˘ a metoda fiind static˘ a apelul ei nu se face pentru o instant ¸˘ a anume a clasei Thread..

odat˘ a cu ea. 2. Uzual.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie Dup˘ a cum am vazut. ˆ ıns˘ a aceasta a fost eliminat˘ a din motive de securitate.out. ci trebuie s˘ a se termine ˆ ın mod natural la ˆ ıncheierea metodei run pe care o execut˘ a. un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur propria sa ”moarte”. fie este asociat˘ a cu o metod˘ a public˘ a care permite schimbarea valorii sale. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 355 Starea ”Dead” Este starea ˆ ın care ajunge un fir de execut ¸ie la terminarea sa. } Dup˘ a afi¸ sarea numerelor din intervalul specificat. S˘ a consider˘ am exemplul unui fir de execut ¸ie care trebuie s˘ a numere secundele scurse pˆ an˘ a la ap˘ asarea tastei Enter. Prin scrierea unor metode run care s˘ a-¸ si termine execut ¸ia ˆ ın mod natural. . Acest lucru poate fi realizat ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: 1. // Primul exemplu public void run() { for(int i = a. 12. acesta intrˆ and ˆ ın starea Dead.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. La terminarea metodei run se va termina automat ¸ si firul de execut ¸ie. Spre deosebire de versiunile curente ale limbajului Java. un fir de execut ¸ie nu poate fi terminat fort ¸at de c˘ atre program ci trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur terminarea sa. In cazul cˆ and metoda run trebuie s˘ a execute o bucl˘ a infinit˘ a atunci aceasta trebuie controlat˘ a printr-o variabil˘ a care s˘ a opreasc˘ a ciclul atunci cˆ and dorim ca firul de execut ¸ie s˘ a se termine. i += pas) System. Ambele exemple anteriorare se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın aceast˘ a categorie. metoda se termin˘ a ¸ si. ˆ ın versiunile mai vechi exista metoda stop a clasei Thread care termina fort ¸at un fir de execut ¸ie. A¸ sadar.print(i + " " ). se va termina ¸ si firul de execut ¸ie repsectiv. i <= b.3. Prin folosirea unei variabile de terminare. vom folosi o variabil˘ a membr˘ a a clasei care descrie firul de execut ¸ie care fie este public˘ a.3. Un fir nu poate fi oprit din program printr-o anumit˘ a metod˘ a.

System . " ) . class NumaraSecunde extends Thread { public int sec = 0. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. out . } } Nu este necesar˘ a distrugerea explicit˘ a a unui fir de execut ¸ie. read () . public void run () { while ( executie ) { try { Thread . out . System . System . fir .3: Folosirea unei variabile de terminare import java .au scurs " + fir . sleep (1000) . Setarea valorii null pentru variabila care referea instant ¸a firului de execut ¸ie va u¸ sura ˆ ıns˘ a activitatea procesului gc.356 CAPITOLUL 12. out . // Folosim o variabila de terminare public boolean executie = true . in . } catch ( Interr u pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } } public class TestTerminare { public static void main ( String args []) throws IOException { NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde () . println ( "S . Sistemul Java de colectare a ”gunoiului” se ocup˘ a de acest lucru. sec + " secunde " ) . System . executie = false .*. . print ( " . // Oprim firul de executie fir . Metoda System. io . start () . sec ++. println ( " Apasati tasta Enter " ) .

un fir de execut ¸ie poate fi f˘ acut demon. Metoda returneaz˘ a: • true .2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” Un proces este considerat ˆ ın execut ¸ie dac˘ a cont ¸ine cel put ¸in un fir de execut ¸ie activ. beep () . // isAlive retuneaza false (starea este New Thread) fir. } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} } . pe toat˘ a durata de execut ¸ie a programului iar ˆ ın momentul termin˘ arii acestuia s˘ a se termine automat ¸ si firele respective. Listing 12. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 357 Pentru a testa dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost pornit dar nu s-a terminat ˆ ınc˘ a putem folosi metoda isAlive. la rularea unei aplicat ¸ii. getDef aultToo lkit () .executie = false. // isAlive retuneaza true (starea este Runnable) fir. eventual periodic. sau scos din aceast˘ a stare.start(). sleep (1000) .4: Crearea unui fir de excut ¸ie de tip ”daemon” class Beeper implements Runnable { public void run () { while ( true ) { java .3.3.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. ma¸ sina virtual˘ a Java nu se va opri decˆ at atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici un fir de execut ¸ie activ. De multe ori ˆ ıns˘ a dorim s˘ a folosim fire care s˘ a realizeze diverse activit˘ a¸ ti. Cu alte cuvinte. // isAlive retuneaza false (starea este Dead) 12.dac˘ a firul este ˆ ın una din st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable” • false . awt . Toolkit . cu metoda setDaemon.dac˘ a firul este ˆ ın una din starile ”New Thread” sau ”Dead” Intre st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable”. Aceste fire de execut ¸ie se numesc demoni. Dup˘ a crearea sa. try { Thread . NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde(). repectiv ”New Thread” sau ”Dead” nu se poate face nici o diferent ¸iere.

3. prioritatea unui fir nou creat are MIN PRIORITY ¸ valoarea NORM PRIORITY. Fiecare fir de execut ¸ie Java prime¸ ste la crearea sa o anumit˘ a prioritate. in . Aceste trei constante sunt definite ˆ ın clasa Thread astfel: public static final int MAX_PRIORITY = 10. setDaemon ( true ) . println ( " Apasati Enter . start () . read () .358 } } CAPITOLUL 12. determinist de planificare. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ˆ ımpart˘ a accesul la acel procesor.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie Majoritatea calculatoarelor au un sigur procesor. Schimbarea ulterioar˘ a a priorit˘ a¸ tii unui fir de execut ¸ie se realizeaz˘ a cu metoda setPriority a clasei Thread. io . Execut ¸ia ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine a mai multor fire de execut ¸ie pe un num˘ ar limitat de procesoare se nume¸ ste planificare (scheduling). System . t . System . Implicit.. Sistemul Java de execut ¸ie a programelor implementeaz˘ a un algoritm simplu. public static final int NORM_PRIORITY= 5. La nivelul sistemului de operare. out . O prioritate este de fapt un num˘ ar ˆ ıntreg cu valori cuprinse ˆ ıntre si MAX PRIORITY. // " Demonul " se termina automat // la terminarea aplicatiei } } 12. IOException { Thread t = new Thread ( new Beeper () ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE public class TestDaemon { public static void main ( String args []) throws java . t . " ) .. public static final int MIN_PRIORITY = 1. exist˘ a dou˘ a modele de lucru cu fire de execut ¸ie: . cunoscut sub numele de planificare cu priorit˘ a¸ ti fixate.

dup˘ a un algoritm simplu de tip ”round-robin”. ˆ ın timp ce ˆ ın modelul preemptiv ele trebuie s˘ a partajeze resursele comune. urmˆ and s˘ a fie reluate dup˘ a ce ¸ si celelalte fire aflate ˆ ın execut ¸ie au avut acces la procesor. • Modelul preemptiv. sau este suspendat din diverse motive. ˆ ıns˘ a acest lucru ˆ ıl poate face sistemul de operare ˆ ın cazul ˆ ın care acesta aloc˘ a procesorul ˆ ın cuante de timp (un astfel de SO este Windows).3. • timpul alocat pentru execut ¸ia s˘ a a expirat (pe SO cu cuante de timp). In continuare. ˆ ın care firele de execut ¸ie pot fi ˆ ıntrerupte oricˆ and. adic˘ a sunt pregatite pentru a fi rulate. . De asemenea. nepermit ¸ˆ and ¸ si execut ¸ia altora pˆ an˘ a la terminarea lor. vom mai detalia put ¸in aceste aspecte. programele Java trebuie scrise astfel ˆ ıncˆ at s˘ a funct ¸ioneze corect pe ambele modele. A¸ sadar. planificatorul ˆ ıl va alege pe cel cu prioritatea cea mai mare pentru a-l executa. dup˘ a ce au fost l˘ asate s˘ a ruleze o perioad˘ a. atunci firul cu prioritate mai mare este imediat trecut ˆ ın execut ¸ie iar celalalt trecut ˆ ın asteptare. dac˘ a un fir cu prioritate mai mare decˆ at firul care se execut˘ a la un moment dat solicit˘ a procesorul. acest sistem se mai nume¸ ste cu ”cuante de timp”.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. ˆ ın care firele de execut ¸ie decid cˆ and s˘ a cedeze procesorul. un fir de execut ¸ie Java cedeaz˘ a procesorul ˆ ın una din situatiile: • un fir de execut ¸ie cu o prioritate mai mare solicit˘ a procesorul. Planificatorul Java lucreaz˘ aˆ ın modul urmator: dac˘ a la un moment dat sunt mai multe fire de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. Doar cˆ and firul de execut ¸ie cu prioritate maxim˘ a se termin˘ a. ˆ ım modelul cooperativ firele de execut ¸ie sunt responsabile cu partajarea timpului de execut ¸ie. Deoarece specificat ¸iile ma¸ sinii virtuale Java nu impun folosirea unui anumit model. • metoda sa run se termin˘ a. dezavantajul s˘ au fiind nevoia de a sincroniza accesul firelor la resursele comune. A¸ sadar. Planificatorul Java nu va ˆ ıntrerupe ˆ ıns˘ a un fir de execut ¸ie ˆ ın favoarea altuia de aceeasi prioritate. In cazul ˆ ın care toate firele au aceea¸ si prioritate ele sunt alese pe rˆ and. dezavantajul acestui model este c˘ a unele fire pot acapara procesorul. va fi ales un fir cu o prioritate mai mic˘ a. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 359 • Modelul cooperativ. • face explicit acest lucru apelˆ and metoda yield.

. s2 = new FirEgoist ( " Firul 2 " ) . setPriority ( Thread . ˆ ıns˘ a nu trebuie s˘ a ne baz˘ am pe acest lucru la scrierea unui program. out . trebuie evitat˘ a scrierea lor ˆ ıntrucˆ at acapareaz˘ a pe termen nedefinit procesorul. deoarece acesta poate fi diferit de la un sistem de operare la altul. Evident. } } } public class TestFirEgoist { public static void main ( String args []) { FirEgoist s1 .5: Exemplu de fir de execut ¸ie ”egoist” class FirEgoist extends Thread { public FirEgoist ( String name ) { super ( name ) . s1 = new FirEgoist ( " Firul 1 " ) . Un fir de execut ¸ie de lung˘ a durat˘ a¸ si care nu cedeaz˘ a explicit procesorul la anumite intervale de timp astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poata fi executate ¸ si celelalte fire de execut ¸ie se nume¸ ste fir de execut ¸ie egoist. MAX_PRIORITY ) . s2 . } public void run () { int i = 0. blocˆ and efectiv execut ¸ia celorlalte fire de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea sa. s1 . s2 . while ( i < 100000) { // Bucla care acapareaza procesorul i ++. if ( i % 100 == 0) System . Un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a fie ”corect” fat ¸˘ ade celelalte fire ¸ si s˘ a cedeze periodic procesorul astfel ˆ ıncˆ at toate s˘ a aib˘ a posibilitatea de a se executa. MAX_PRIORITY ) . // yield () . FIRE DE EXECUT ¸ IE Atent ¸ie In nici un caz corectitudinea unui program nu trebuie s˘ a se bazeze pe mecansimul de planificare a firelor de execut ¸ie. Unele sistemele de operare combat acest tip de comportament prin metoda aloc˘ arii procesorului ˆ ın cuante de timp fiec˘ arui fir de execut ¸ie. Listing 12. setPriority ( Thread . println ( getName () + " a ajuns la " + i ) .360 CAPITOLUL 12.

. Firul Firul Firul Firul .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. dˆ and ocazia ¸ si altor fire s˘ a se execute.. } } 361 Firul de execut ¸ie s1 are prioritate maxim˘ a ¸ si pˆ an˘ a nu-¸ si va termina execut ¸ia nu-i va permite firului s2 s˘ a execute nici o instruct ¸iune. execut ¸ia celor dou˘ a fire se va intercala... . Firul Firul Firul Firul Firul Firul . Firul Firul 1 a ajuns la 100 1 a ajuns la 200 1 a ajuns la 300 1 1 2 2 a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la 99900 100000 100 200 2 a ajuns la 99900 2 a ajuns la 100000 Rezolvarea acestei probleme se face fie prin intermediul metodei statice yield a clasei Thread. acaparˆ and efectiv procesorul. start () .. Rezultatul va ar˘ ata astfel: Firul Firul Firul .. Prin metoda yield un fir de execut ¸ie nu cedeaz˘ a procesorul decˆ at firelor de execut ¸ie care au aceea¸ si prioritate cu a sa ¸ si nu celor cu priorit˘ a¸ ti mai mici.. care determin˘ a firul de execut ¸ie curent s˘ a se opreasc˘ a temporar. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE s1 . fie prin ”adormirea” temporar˘ a a firului curent cu ajutorul metodei sleep.3. start () . s2 . 1 1 2 1 2 2 a a a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la la la 31900 32000 100 32100 200 300 .. Decomentˆ and linia ˆ ın care apel˘ am yeld din exemplul anterior.

12. ˆ ıntr-un buffer iar consumatorul cite¸ ste numerele din acel buffer pentru a le procesa. ele trebuie sincronizate ˆ ıntr-o manier˘ a care s˘ a permit˘ a decurgerea normal˘ aa activit˘ a¸ tii lor. Sau.3. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12.3. pe rˆ and. S˘ a consider˘ am de exemplu o aplicat ¸ie Java ˆ ın care un fir de execut ¸ie (produc˘ atorul) scrie date ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın timp ce alt fir de execut ¸ie (consumatorul) cite¸ ste date din acela¸ si fi¸ sier pentru a le prelucra. respectiv o zon˘ a de memorie ¸ si. S˘ a consider˘ am urm˘ atoarea situat ¸ie: • Produc˘ atorul genereaz˘ a numerele ˆ ıntregi de la 1 la 10. Pentru a fi accesibil˘ a ambelor fire de execut ¸ie. dar care ruleaz˘ a concurent. numerele generate de c˘ atre produc˘ ator ¸ si va afi¸ sa valoarea lor pe ecran.362 CAPITOLUL 12. trebuie s˘ a comunice ˆ ıntre ele pentru a accesa diferite resurse comune sau pentru a-¸ si transmite dinamic rezultatele ”muncii” lor. s˘ a presupunem c˘ a produc˘ atorul genereaz˘ a ni¸ ste numere ¸ si le plaseaz˘ a. • Consumatorul va prelua. cu alte cuvinte care nu depind ˆ ın nici un fel de execut ¸ia sau de rezultatele altor fire. . In ambele cazuri avem de-a face cu fire de execut ¸ie concurente care folosesc o resurs˘ a comun˘ a: un fi¸ sier. fiecare la un interval neregulat cuprins ˆ ıntre 0 ¸ si 100 de milisecunde. Exist˘ aˆ ıns˘ a numeroase situat ¸ii cˆ and fire de execut ¸ie separate.5 Scenariul produc˘ ator / consumator Pentru a ˆ ıntelege mai bine modalitatea de sincronizare a dou˘ a fire de execut ¸ie s˘ a implement˘ am efectiv o problem˘ a de tip produc˘ ator/consumator. Pe m˘ asura ce le genereaz˘ aˆ ıncearc˘ a s˘ a le plaseze ˆ ıntr-o zon˘ a de memorie (o variabil˘ a ˆ ıntreaga) de unde s˘ a fie citite de c˘ atre consumator. vom ˆ ıncapsula variabila ce va contine numerele generate ˆ ıntr-un obiect descris de clasa Buffer ¸ si care va avea dou˘ a metode put (pentru punerea unui numar ˆ ın buffer) ¸ si get (pentru obtinerea numarului din buffer).4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie Pˆ an˘ a acum am v˘ azut cum putem crea fire de execut ¸ie independente ¸ si asincrone. din acest motiv. Cel mai elocvent scenariu ˆ ın care firele de execut ¸ie trebuie s˘ a se comunice ˆ ıntre ele este cunoscut sub numele de problema produc˘ atorului/consumatorului. pe rˆ and. ˆ ın care produc˘ atorul genereaz˘ a un flux de date care este preluat ¸ si prelucrat de c˘ atre consumator.

random () * 100) ) . i < 10.7: Clasele Producator ¸ si Consumator class Producator extends Thread { private Buffer buffer . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) .3. public Producator ( Buffer b ) { buffer = b . } public void run () { for ( int i = 0. } public void put ( int number ) { this .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. Ambele vor avea o referint ¸a comun˘ a la un obiect de tip Buffer prin intermediul c˘ aruia ˆ ı¸ si comunic˘ a valorile. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private Buffer buffer . } } Vom implementa acum clasele Producator ¸ si Consumator care vor descrie cele dou˘ a fire de execut ¸ie. Listing 12.6: Clasa Buffer f˘ ar˘ a sincronizare class Buffer { private int number = -1. number = number . . try { sleep (( int ) ( Math . out . System . public int get () { return number . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 363 F˘ ar˘ a a folosi nici un mecanism de sincronizare clasa Buffer arat˘ a astfel: Listing 12. i ++) { buffer . public Consumator ( Buffer b ) { buffer = b . put ( i ) .

Consumator c1 = new Consumator ( b ) . motivul fiind lipsa oric˘ arei sincroniz˘ ari ˆ ıntre cele dou˘ a fire de execut ¸ie. start () . c1 . start () . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. out . rezultatul va fi ceva de forma: Consumatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a a a a a a a a a a a a a primit: primit: pus: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: pus: pus: pus: pus: pus: -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 .364 } CAPITOLUL 12. get () . Producator p1 = new Producator ( b ) . i ++) { value = buffer . p1 . } } Dup˘ a cum ne a¸ steptam. System . for ( int i = 0. println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . } } } public class TestSincron izare1 { public static void main ( String [] args ) { Buffer b = new Buffer () . rezultatul rul˘ arii acestui program nu va rezolva nici pe departe problema propus˘ a de noi. Mai precis. i < 10.

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a pus: pus: pus: pus: 6 7 8 9

365

Ambele fire de execut ¸ie acceseaz˘ a resursa comun˘ a, adic˘ a obiectul de tip Buffer, ˆ ıntr-o manier˘ a haotic˘ a¸ si acest lucru se ˆ ıntˆ ampla din dou motive : • Consumatorul nu a¸ steapt˘ aˆ ınainte de a citi ca produc˘ atorul s˘ a genereze un num˘ ar ¸ si va prelua de mai multe ori acela¸ si num˘ ar. • Produc˘ atorul nu a¸ steapt˘ a consumatorul s˘ a preia num˘ arul generat ˆ ınainte de a produce un altul, ˆ ın felul acesta consumatorul va ”rata” cu sigurant ¸˘ a unele numere (ˆ ın cazul nostru aproape pe toate). Problema care se ridic˘ aˆ ın acest moment este: cine trebuie s˘ a se ocupe de sincronizarea celor dou˘ a fire de execut ¸ie : clasele Producator ¸ si Consumator sau resursa comuna Buffer ? R˘ aspunsul este evident: resursa comun˘ a Buffer, deoarece ea trebuie s˘ a permita sau nu accesul la cont ¸inutul s˘ au ¸ si nu firele de execut ¸ie care o folosesc. In felul acesta efortul sincroniz˘ arii este transferat de la produc˘ ator/consumator la un nivel mai jos, cel al resursei critice. Activit˘ a¸ tile produc˘ atorului ¸ si consumatorului trebuie sincronizate la nivelul resursei comune ˆ ın dou˘ a privint ¸e: • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie nu trebuie s˘ a acceseze simultan buffer-ul; acest lucru se realizeaz˘ a prin blocarea obiectului Buffer atunci cˆ and este accesat de un fir de execut ¸ie, astfel ˆ ıncˆ at nici nu alt fir de execut ¸ie s˘ a nu-l mai poat˘ a accesa (vezi ”Monitoare”). • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie trebuie s˘ a se coordoneze, adic˘ a produc˘ atorul trebuie s˘ a g˘ aseasc˘ a o modalitate de a ”spune” consumatorului c˘ a a plasat o valoare ˆ ın buffer, iar consumatorul trebuie s˘ a comunice produc˘ atorului c˘ a a preluat aceast˘ a valoare, pentru ca acesta s˘ a poat˘ a genera o alta. Pentru a realiza aceasta comunicare, clasa Thread pune la dispozit ¸ie metodele wait, notify, notifyAll. (vezi ”Semafoare”). Folosind sincronizarea clasa Buffer va ar˘ ata astfel:

366

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.8: Clasa Buffer cu sincronizare

class Buffer { private int number = -1; private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

Rezultatul obtinut va fi cel scontat: Producatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul ... Producatorul Consumatorul a a a a pus: primit: pus: primit: 0 0 1 1

a pus: 9 a primit: 9

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE

367

12.3.6

Monitoare

Definit ¸ie Un segment de cod ce gestioneaz˘ a o resurs˘ a comun˘ a mai multor de fire de execut ¸ie separate concurente se nume¸ ste sect ¸iune critic˘ a. In Java, o sect ¸iune critic˘ a poate fi un bloc de instruct ¸iuni sau o metod˘ a. Controlul accesului ˆ ıntr-o sect ¸iune critic˘ a se face prin cuvˆ antul cheie synchronized. Platforma Java asociaz˘ a un monitor (”lac˘ at”) fiec˘ arui obiect al unui program aflat ˆ ın execut ¸ie. Acest monitor va indica dac˘ a resursa critic˘ a este accesat˘ a de vreun fir de execut ¸ie sau este liber˘ a, cu alte cuvinte ”monitorizeaz˘ a” resursa respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care este accesat˘ a, va pune un lac˘ at pe aceasta, astfel ˆ ıncˆ at s˘ aˆ ımpiedice accesul altor fire de execut ¸ie la ea. In momentul cˆ and resursa este eliberat˘ a ”lac˘ atul” va fi eliminat, pentru a permite accesul altor fire de execut ¸ie. In exemplul de tip produc˘ ator/consumator de mai sus, sect ¸iunile critice sunt metodele put ¸ si get iar resursa critic˘ a comun˘ a este obiectul buffer. Consumatorul nu trebuie s˘ a acceseze buffer-ul cˆ and producatorul tocmai pune o valoare ˆ ın el, iar produc˘ atorul nu trebuie s˘ a modifice valoarea din buffer ˆ ın momentul cˆ and aceasta este citit˘ a de c˘ atre consumator. public synchronized int get() { ... } public synchronized void put(int number) { ... } S˘ a observam c˘ a ambele metode au fost declarate cu modificatorul synchronized. Cu toate acestea, sistemul asociaz˘ a un monitor unei instant ¸e a clasei Buffer ¸ si nu unei metode anume. In momentul ˆ ın care este apelat˘ a o metod˘ a sincronizat˘ a, firul de execut ¸ie care a facut apelul va bloca obiectul a c˘ arei metod˘ a o acceseaz˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a celelalte fire de execut ¸ie nu vor mai putea accesa resursele critice ale acelui obiect. Acesta este un lucru logic, deoarece mai multe sect ¸iuni critice ale unui obiect gestioneaz˘ a de fapt o singur˘ a resurs˘ a critic˘ a. In exemplul nostru, atunci cˆ and producatorul apeleaz˘ a metoda put pentru a scrie un num˘ ar, va bloca tot obiectul buffer, astfel c˘ a firul de execut ¸ie

368

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

consumator nu va avea acces la metoda get, ¸ si reciproc. public synchronized void put(int number) { // buffer blocat de producator ... // buffer deblocat de producator } public synchronized int get() { // buffer blocat de consumator ... // buffer deblocat de consumator }

Monitoare fine Adeseori, folosirea unui monitor pentru ˆ ıntreg obiectul poate fi prea restrictiv˘ a. De ce s˘ a bloc˘ am toate resursele unui obiect dac˘ a un fir de execut ¸ie nu dore¸ ste decˆ at accesarea uneia sau a cˆ atorva dintre ele ? Deoarece orice obiect are un monitor, putem folosi obiecte fictive ca lac˘ ate pentru fiecare din resursele obiectului nostru, ca ˆ ın exemplul de mai jos: class MonitoareFine { //Cele doua resurse ale obiectului Resursa x, y; //Folosim monitoarele a doua obiecte fictive Object xLacat = new Object(), yLacat = new Object(); public void metoda() { synchronized(xLacat) { // Accesam resursa x } // Cod care nu foloseste resursele comune ... synchronized(yLacat) { // Accesam resursa y }

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE ... synchronized(xLacat) { synchronized(yLacat) { // Accesam x si y } } ... synchronized(this) { // Accesam x si y } } }

369

Metoda de mai sus nu a fost declarat˘ a cu synchronized ceea ce ar fi determinat blocarea tuturor resurselor comune la accesarea obiectului respectiv de un fir de execut ¸ie, ci au fost folosite monitoarele unor obiecte fictive pentru a controla folosirea fiec˘ arei resurs˘ aˆ ın parte.

12.3.7

Semafoare

Obiectul de tip Buffer din exemplul anterior are o variabil˘ a membr˘ a privat˘ a numit˘ a number, ˆ ın care este memorat num˘ arul pe care ˆ ıl comunic˘ a producatorul ¸ si pe care ˆ ıl preia consumatorul. De asemenea, mai are o variabil˘ a privat˘ a logic˘ a available care ne d˘ a starea buffer-ului: dac˘ a are valoarea true ˆ ınseamn˘ a c˘ a produc˘ atorul a pus o valoare ˆ ın buffer ¸ si consumatorul nu a preluat-o ˆ ınca; dac˘ a este false, consumatorul a preluat valoarea din buffer dar produc˘ atorul nu a pus deocamdat˘ a alta la loc. Deci, la prima vedere, metodele clasei Buffer ar trebui s˘ a arate astfel: public synchronized int get() { while (!available) { // Nimic - asteptam ca variabila sa devina true } available = false; return number; } public synchronized int put(int number) { while (available) {

370

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE // Nimic - asteptam ca variabila sa devina false } available = true; this.number = number;

} Varianta de mai sus, de¸ si pare corect˘ a, nu este. Aceasta deoarece implementarea metodelor este ”selfish”, cele dou˘ a metode ˆ ısi asteapt˘ aˆ ın mod egoist condit ¸ia de terminare. Ca urmare, corectitudinea funct ¸ion˘ arii va depinde de sistemul de operare pe care programul este rulat, ceea ce reprezint˘ a o gre¸ seal˘ a de programare. Punerea corect˘ a a unui fir de execut ¸ie ˆ ın asteptare se realizeaz˘ a cu metoda wait a clasei Thread, care are urm˘ atoarele forme: void wait( ) void wait( long timeout ) void wait( long timeout, long nanos ) Dup˘ a apelul metodei wait, firul de execut ¸ie curent elibereaz˘ a monitorul asociat obiectului respectiv ¸ si a¸ steapt˘ a ca una din urm˘ atoarele condit ¸ii s˘ a fie ˆ ındeplinit˘ a: • Un alt fir de execut ¸ie informeaz˘ a pe cei care ”a¸ steapt˘ a” la un anumit monitor s˘ a se ”trezeasc˘ a” - acest lucru se realizeaz˘ a printr-un apel al metodei notifyAll sau notify. • Perioada de a¸ stepatare specificat˘ a a expirat. Metoda wait poate produce except ¸ii de tipul InterruptedException, atunci cˆ and firul de execut ¸ie care a¸ steapt˘ a (este deci ˆ ın starea ”Not Runnable”) este ˆ ıntrerupt din a¸ steptare ¸ si trecut fort ¸at ˆ ın starea ”Runnable”, de¸ si condit ¸ia a¸ steptat˘ a nu era ˆ ınc˘ aˆ ındeplinit˘ a. Metoda notifyAll informeaz˘ a toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın asteptare la monitorul obiectului curent ˆ ındeplinirea condit ¸iei pe care o a¸ steptau. Metoda notify informeaz˘ a doar un singur fir de execut ¸ie, specificat ca argument. Reamintim varianta corect˘ a a clasei Buffer: Listing 12.9: Folosirea semafoarelor
class Buffer { private int number = -1;

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE
private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

371

12.3.8

Probleme legate de sincronizare

Din p˘ acate, folosirea monitoarelor ridic˘ a ¸ si unele probleme. S˘ a analiz˘ am cˆ ateva dintre ele ¸ si posibilele lor solut ¸ii: Deadlock Deadlock-ul este o problem˘ a clasic˘ aˆ ıntr-un mediu ˆ ın care ruleaz˘ a mai multe fire de execut ¸ie ¸ si const˘ aˆ ın faptul c˘ a, la un moment dat, ˆ ıntreg procesul se poate bloca deoarece unele fire a¸ steapt˘ a deblocarea unor monitoare care nu se vor debloca niciodat˘ a. Exist˘ a numeroase exemple ˆ ın acest sens, cea mai cunoscut˘ a fiind ”Problema filozofilor”. Reformulat˘ a, s˘ a ne imagin˘ am dou˘ a persoane ”A” ¸ si ”B” (fire de execut ¸ie) care stau la aceea¸ si mas˘ a¸ si tre-

372

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

buie s˘ a foloseasc˘ aˆ ın comun cut ¸itul ¸ si furculit ¸a (resursele comune) pentru a mˆ anca. Evident, cele dou˘ a persoane doresc obt ¸inerea ambelor resurse. S˘ a presupunem c˘ a ”A” a ot ¸inut cut ¸itul ¸ si ”B” furculit ¸a. Firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ steptarea eliber˘ arii furculit ¸ei iar firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ stepatrea eliber˘ arii cut ¸itului, ceea ce conduce la starea de ”deadlock”. De¸ si acest exemplu este desprins de realitate, exist˘ a numeroase situat ¸ii ˆ ın care fenomenul de ”deadlock” se poate manifesta, multe dintre acestea fiind dificil de detectat. Exist˘ a cˆ ateva reguli ce pot fi aplicate pentru evitarea deadlock-ului: • Firele de execut ¸ie s˘ a solicite resursele ˆ ın aceea¸ si ordine. Aceast˘ a abordare elimin˘ a situat ¸iile de a¸ steptare circular˘ a. • Folosirea unor monitoare care s˘ a controleze accesul la un grup de resurse. In cazul nostru, putem folosi un monitor ”tacˆ amuri” care trebuie blocat ˆ ınainte de a cere furculit ¸a sau cut ¸itul. • Folosirea unor variabile care s˘ a informeze disponibilitatea resurselor f˘ ar˘ a a bloca monitoarele asociate acestora. • Cel mai importat, conceperea unei arhitecturi a sistemului care s˘ a evite pe cˆ at posibil aparit ¸ia unor potent ¸iale situat ¸ii de deaslock.

Variabile volatile Cuvˆ antul cheie volatile a fost introdus pentru a controla unele aspecte legate de optimiz˘ arile efectuate de unele compilatoare. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: class TestVolatile { boolean test; public void metoda() { test = false; // * if (test) { // Aici se poate ajunge... } } }

12.4. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE

373

Un compilator care optimizeaz˘ a codul, poate decide c˘ a variabila test fiind setat˘ a pe false, corpul if -ului nu se va executa ¸ si s˘ a exclud˘ a secvent ¸a respectiv˘ a din rezultatul compil˘ arii. Dac˘ a aceast˘ a clas˘ a ar fi ˆ ıns˘ a accesat˘ a de mai multe fire de execut ¸ie, variabile test ar putea fi setat˘ a pe true de un alt fir, exact ˆ ıntre instruct ¸iunile de atribuire ¸ si if ale firului curent. Declararea unei variabile cu modificatorul volatile informeaz˘ a compilatorul s˘ a nu optimizeze codul ˆ ın care aceasta apare, previzionˆ and valoarea pe care variabila o are la un moment dat.

Fire de execut ¸ie inaccesibile Uneori firele de execut ¸ie sunt blocate din alte motive decˆ at a¸ steptarea la un monitor, cea mai frecvent˘ a situat ¸ie de acest tip fiind operat ¸iunile de intrare/ie¸ sire (IO) blocante. Cˆ and acest lucru se ˆ ınt˘ ampl˘ a celelalte fire de execut ¸ie trebuie s˘ a poat˘ a accesa ˆ ın continuare obiectul. Dar dac˘ a operat ¸iunea IO a fost f˘ acut˘ aˆ ıntr-o metod˘ a sincronizat˘ a, acest lucru nu mai este posibil, monitorul obiectului fiind blocat de firul care a¸ steapt˘ a de fapt s˘ a realizeze operat ¸ia de intrare/ie¸ sire. Din acest motiv, operat ¸iile IO nu trebuie f˘ acute ˆ ın metode sincronizate.

12.4

Gruparea firelor de execut ¸ie

Gruparea firelor de execut ¸ie pune la dispozit ¸ie un mecanism pentru manipularea acestora ca un tot ¸ si nu individual. De exemplu, putem s˘ a pornim sau s˘ a suspend˘ am toate firele dintr-un grup cu un singur apel de metod˘ a. Gruparea firelor de execut ¸ie se realizeaz˘ a prin intermediul clasei ThreadGroup. Fiecare fir de execut ¸ie Java este membru al unui grup, indiferent dac˘ a specific˘ am explicit sau nu acest lucru. Afilierea unui fir la un anumit grup se realizeaz˘ a la crearea sa ¸ si devine permanent˘ a, ˆ ın sensul c˘ a nu vom putea muta un fir dintr-un grup ˆ ın altul, dup˘ a ce acesta a fost creat. In cazul ˆ ın care cre˘ am un fir folosind un constructor care nu specific˘ a din ce grup face parte, el va fi plasat automat ˆ ın acela¸ si grup cu firul de execut ¸ie care l-a creat. La pornirea unui program Java se creeaz˘ a automat un obiect de tip ThreadGroup cu numele main, care va reprezenta grupul tuturor firelor de execut ¸ie create direct din program ¸ si care nu au fost ata¸ sate explicit altui grup. Cu alte cuvinte, putem s˘ a ignor˘ am complet plasarea firelor de execut ¸ie ˆ ın grupuri ¸ si s˘ a l˘ as˘ am sistemul s˘ a se ocupe cu aceasta, adunˆ andu-le pe toate

ca ˆ ın figura de mai jos: . String name) Fiecare din ace¸ sti costructori creeaz˘ a un fir de execut ¸ie. new Thread(grup2.374 CAPITOLUL 12. primul cu dou˘ a fire de execut ¸ie iar al doilea cu trei: ThreadGroup grup1 = new ThreadGroup("Producatori"). "Consumator 2"). Runnable target. Thread p1 = new Thread(grup1. new Thread(grup2. String name) public Thread(ThreadGroup group. ˆ ın care r˘ ad˘ acina este grupul implicit main. In exemplul urm˘ ator vor fi create dou˘ a grupuri. "Producator 2"). FIRE DE EXECUT ¸ IE ˆ ın grupul main. "Producator 1"). Un grup poate avea ca p˘ arinte un alt grup. "Consumator 3"). Pentru a afla c˘ arui grup apart ¸ine un anumit fir de execut ¸ie putem folosi metoda getThreadGroup a clasei Thread. Thread p2 = new Thread(grup1. Crearea unui fir de execut ¸ie ¸ si plasarea lui ˆ ıntr-un grup (altul decˆ at cel implicit) se realizeaz˘ a prin urm˘ atorii constructori ai clasei Thread: public Thread(ThreadGroup group. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie pot fi plasate ˆ ıntr-o ierarhie de grupuri. ˆ ıl init ¸ializeaz˘ a ¸ si ˆ ıl plaseaz˘ aˆ ıntr-un grup specificat ca argument. "Consumator 1"). new Thread(grup2. ThreadGroup Thread c1 = Thread c2 = Thread c3 = grup2 = new ThreadGroup("Consumatori"). Exist˘ a situat ¸ii ˆ ıns˘ a cˆ and gruparea firelor de execut ¸ie poate u¸ sura substant ¸ial manevrarea lor. Runnable target) public Thread(ThreadGroup group.

// Aflam numarul firelor de executie active int n = grupCurent . Frame f = new java . start () . getName () ) . awt . activeCount () . i < n . println ( " Thread # " + i + " = " + lista [ i ]. out . awt . yield () . ThreadGroup grupCurent = firCurent . GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ım care list˘ am firele de execut ¸ie active: 375 Listing 12. // Le afisam for ( int i =0. // Obtinem o referinta la grupul curent Thread firCurent = Thread . } } public static void main ( String args []) { // Cream o fereastra pentru a fi create // automat firele de executie din AWT java . i ++) System .12. " Fir de test " ) . grupCurent . enumerate ( lista ) . // Cream un fir propriu new Thread ( new Dummy () . currentThread () .10: Folosirea clasei ThreadGroup public class TestThreadGroup { static class Dummy implements Runnable { public void run () { while ( true ) Thread . } } . // Enumeram firele din grup Thread [] lista = new Thread [ n ]. Frame ( " Test " ) .4. getThreadGroup () .

folosirea lor se va face din cadrul unor fire de execut ¸ie. Acest lucru se realizeaz˘ a uzual prin intemediul constructorilor: public PipedReader(PipedWriterpw) public PipedWriter(PipedReaderpr) In cazul ˆ ın care este folosit un constructor f˘ ar˘ a argumente. Se observ˘ a c˘ a acesta este un comportament tipic produc˘ ator-consumator asincron. PipedWriter . conectarea unui flux de intrare cu un flux de ie¸ sire se face prin metoda connect: public void connect(PipedWriterpw) public void connect(PipedReaderpr) Intrucˆ at fluxurile care sunt conectate printr-un pipe trebuie s˘ a execute simultan operat ¸ii de scriere/citire. La un cap˘ at se scriu caractere. Fluxurile ”pipe” de ie¸ sire ¸ si cele de intrare pot fi conectate pentru a efectua transmiterea datelor. Fiecare cap˘ at al unui canal este utilizat dintr-un fir de execut ¸ie separat. pr1 = new PipedReader(pw1). dac˘ a nu sunt date disponibile firul de execut ¸ie se va bloca pˆ an˘ a ce acestea vor deveni disponibile.pentru caractere. PipedInputStream . la cel˘ alalt se citesc.pentru octet ¸i. Realizarea conexiunii se face astfel: PipedWriter PipedReader // sau PipedReader PipedWriter // sau pw1 = new PipedWriter().5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” O modalitate deosebit de util˘ a prin care dou˘ a fire de execut ¸ie pot comunica este realizat˘ a prin intermediul canalelor de comunicatii (pipes). . pr2 = new PipedReader().376 CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. pw2 = new PipedWriter(pr2). La citire. firele de execut ¸ie comunicˆ and printr-un canal. respectiv • PipedOutputStream. Acestea sunt implementate prin fluxuri descrise de clasele: • PipedReader. Funct ¸ionarea obicetelor care instant ¸iaz˘ a PipedWriter ¸ si PipedReader este asem˘ an˘ atoare cu a canalelor de comunicare UNIX (pipes).

writeInt ( i ) . 377 Scrierea ¸ si citirea pe/de pe canale se realizeaz˘ a prin metodele uzuale read ¸ si write.12. in = in . class Producator extends Thread { private DataOutputStream out . S˘ a reconsider˘ am acum exemplul produc˘ ator/consumator prezentat anterior. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private DataInputStream in . printStackTrace () . COMUNICAREA PRIN FLUXURI DE TIP ”PIPE” PipedReader pr = new PipedReader(). println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . public Producator ( DataOutputStream out ) { this . i < 10. . public Consumator ( DataInputStream in ) { this . } catch ( IOException e ) { e . } public void run () { for ( int i = 0. PipedWriter pw = new PipedWirter(). Listing 12. pr.5. try { sleep (( int ) ( Math . Produc˘ atorul trimite datele printr-un flux de ie¸ sire de tip DataOutputStream c˘ atre consumator.connect(pr). care le prime¸ ste printr-un flux de intrare de tip DataInputStream. } System .connect(pw) //echivalent cu pw. random () * 100) ) . Aceste dou˘ a fluxuri vor fi interconectate prin intermediul unor fluxuri de tip ”pipe”. out . out = out . i ++) { try { out . io . folosind canale de comunicat ¸ie.*. ˆ ın toate formele lor.11: Folosirea fluxurilor de tip ”pipe” import java .

Consumator c1 = new Consumator ( in ) . i < 10.378 } CAPITOLUL 12. } } } public class TestPipes { public static void main ( String [] args ) throws IOException { PipedOutputStream pipeOut = new Pipe dOutput Stream () . } catch ( IOException e ) { e . readInt () . c1 . p1 . for ( int i = 0. start () . DataOutputStream out = new DataOutputStream ( pipeOut ) . Pa¸ sii care trebuie f˘ acut ¸i pentru folosirea unui timer sunt: . } } 12. } System . println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . printStackTrace () .6 Clasele Timer ¸ si TimerTask Clasa Timer ofer˘ a o facilitate de a planifica diverse act ¸iuni pentru a fi realizate la un anumit moment de c˘ atre un fir de execut ¸ie ce ruleaz˘ aˆ ın fundal. DataInputStream in = new DataInputStream ( pipeIn ) . start () . i ++) { try { value = in . Act ¸iunile unui obiect de tip Timer sunt implementate ca instant ¸e ale clasei TimerTask ¸ si pot fi programate pentru o singur˘ a execut ¸ie sau pentru execut ¸ii repetate la intervale regulate. FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. PipedInputStream pipeIn = new PipedInputStream ( pipeOut ) . Producator p1 = new Producator ( out ) . out .

long schedule(TimerTask task. Dup˘ a cum vom vedea.12. Date scheduleAtFixedRate(TimerTask scheduleAtFixedRate(TimerTask time) delay. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi ¸ si ele ˆ ıntˆ arziate ˆ ın consecint ¸˘ a. time momentul exact la care va ˆ ıncepe execut ¸ia iar period intervalul de timp ˆ ıntre dou˘ a execut ¸ii.planificare cu num˘ ar fix de rate: dac˘ a dintrun anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. delay reprezint˘ aˆ ıntˆ arzierea fat ¸a de momentul curent dup˘ a care va ˆ ıncepe execut ¸ia. De asemenea. Metodele de planificare pe care le avem la dispozit ¸ie au urm˘ atoarele formate: schedule(TimerTask task.planificare cu ˆ ıntˆ arziere fix˘ a: dac˘ a dintr-un anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. astfel ˆ ıncˆ at num˘ arul total de act ¸iuni dintr-o perioad˘ a de timp s˘ a fie tot timpul acela¸ si. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 379 • Crearea unei subclase Actiune a lui TimerTask ¸ si supreadefinirea metodei run ce va cont ¸ine act ¸iunea pe care vrem s˘ a o planific˘ am. • Crearea unui fir de execut ¸ie prin instant ¸ierea clasei Timer. Date time. • scheduleAtFixedRate . long period) task. Date schedule(TimerTask task. Dup˘ a cum se observ˘ a. long period) task. • Planificarea la execut ¸ie a obiectuluii de tip Actiune. • Crearea unui obiect de tip Actiune.exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. Un timer se va opri natural la terminarea metodei sale run sau poate fi oprit fort ¸at folosind metoda cancel. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi executat˘ a mai repede. pot fi folosite ¸ si clase anonime. task descrie act ¸iunea ce se va executa. metodele de planificare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • schedule . Dup˘ a oprirea sa el nu va mai putea fi folosit pentru planificarea altor act ¸iuni.6. folosind metoda schedule din clasa Timer. long period) time. metoda System. . long delay. long period) unde.

scheduleAtFix e d Ra t e ( new Atentie () .380 CAPITOLUL 12. 0) . 1*1000) . . t1 . out . mesaj = mesaj .*. out .au scurs 10 secunde . } } class Alarma extends TimerTask { public String mesaj . getDefaultToolkit () . calendar . // Setam o actiune pentru ora 22:30 Calendar calendar = Calendar . cu rata fixa final Timer t1 = new Timer () . 22) . // Oprim primul timer t1 . 10*1000) . cancel () . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. t2 . out . set ( Calendar . } } public class TestTimer { public static void main ( String args []) { // Setam o actiune repetitiva . public Alarma ( String mesaj ) { this . 0 . // Folosim o clasa anonima pentru o alta actiune Timer t2 = new Timer () .12: Folosirea claselor Timer ¸ si TimerTask import java . } } . class Atentie extends TimerTask { public void run () { Toolkit . SECOND . println ( mesaj ) . awt .*. import java . set ( Calendar . calendar . " ) . } public void run () { System . calendar . System . beep () . " ) . MINUTE . getTime () . HOUR_OF_DAY . 30) . getInstance () . print ( " . Date ora = calendar . util . schedule ( new TimerTask () { public void run () { System . println ( "S . set ( Calendar .

schedule ( new Alarma ( " Toti copiii la culcare ! " ) . } } .12. ora ) .6. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 381 Timer t3 = new Timer () . t3 .

FIRE DE EXECUT ¸ IE .382 CAPITOLUL 12.

Acest protocol asigur˘ a stabilirea unei conexiuni permanente ˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare pe parcursul comunicat ¸iei. Ce este un protocol ? Un protocol reprezint˘ a o convent ¸ie de reprezentare a datelor folosit˘ aˆ ın comunicarea ˆ ıntre dou˘ a calculatoare. socket. era nevoie de stabilirea unor convent ¸ii (protocoale) care s˘ a fie folosite atˆ at de calculatorul care trimite datele cˆ at ¸ si de cel care le prime¸ ste. Clasele din acest pachet ofer˘ a o modalitate facil˘ a de programare ˆ ın ret ¸ea.1 Introducere Programarea ˆ ın ret ¸ea implic˘ a trimiterea de mesaje ¸ si date ˆ ıntre aplicat ¸ii ce ruleaz˘ a pe calculatoare aflate ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a sau conectate la Internet. Avˆ and ˆ ın vedere faptul c˘ a orice informat ¸ie care trebuie trimis˘ a prin ret ¸ea trebuie serializat˘ a astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi transmis˘ a secvent ¸ial. sunt necesare cˆ ateva not ¸iuni fundamentale referitoare la ret ¸ele cum ar fi: protocol. f˘ ar˘ a a fi nevoie de cuno¸ stint ¸e prealabile referitoare la comunicarea efectiv˘ aˆ ıntre calculatoare. Dou˘ a dintre cele mai utilizate protocoale sunt TCP ¸ si UDP.net. c˘ atre destinat ¸ie. octet cu octet. Cu toate acestea. • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol bazat pe pachete inde383 . Pachetul care ofer˘ a suport pentru scrierea aplicatiilor de ret ¸ea este java. pentru a se ”ˆ ınt ¸elege” ˆ ıntre ele.Capitolul 13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13. adresa IP. port. • TCP (Transport Control Protocol) este un protocol ce furnizeaz˘ a un flux sigur de date ˆ ıntre dou˘ a calculatoare aflate ˆ ın ret ¸ea.

numite datagrame. Acest protocol nu stabile¸ ste o conexiun˘ a permant˘ aˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare.net permit comunicarea ˆ ıntre procese folosind protocoalele . Clase de baz˘ a din java. Prin urmare. Valorile pe care le poate lua un num˘ ar de port sunt cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 65535 (deoarece sunt numere reprezentate pe 16 bit ¸i). PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA pendente de date.ro pentru adresa numeric˘ a anterioar˘ a.131 ¸ si este numit adresa IP numeric˘ a.net Clasele din java. De asemenea.infoiasi. Identificarea proceselor se realizeaz˘ a prin intermdiul porturilor.231. Ce este un port ? Un calculator are ˆ ın general o singur˘ a leg˘ atur˘ a fizic˘ a la ret ¸ea. din acest motiv. cum ar fi de exemplu: 193. trimise de la un calculator c˘ atre altul f˘ ar˘ a a se garanta ˆ ın vreun fel ajungerea acestora la destinat ¸ie sau ordinea ˆ ın care acestea ajung. Un port este un num˘ ar pe 16 bit ¸i care identific˘ aˆ ın mod unic procesele care ruleaz˘ a pe o anumit˘ a masin˘ a. Orice informat ¸ie destinat˘ a unei anumite ma¸ sini trebuie deci s˘ a specifice obligatoriu adresa IP a acelei ma¸ sini. Corespunz˘ atoare unei adrese numerice exista ¸ si o adresa IP simbolic˘ a. datele trimise c˘ atre o destinat ¸ie trebuie s˘ a specifice pe lˆ anga adresa IP a calculatorului ¸ si procesul c˘ atre care se ˆ ındreapt˘ a informat ¸iile respective. fiecare calculator aflat ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a are un nume unic ce poat fi folosit la identificarea local˘ a a acestuia.384 CAPITOLUL 13. Cum este identificat un calculator ˆ ın ret ¸ea ? Orice calculator conectat la Internet este identificat ˆ ın mod unic de adresa sa IP (IP este acronimul de la Internet Protocol). numerele cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 1023 fiind ˆ ıns˘ a rezervate unor servicii sistem ¸ si.30. Aceasta reprezint˘ a un num˘ ar reprezentat pe 32 de bit ¸i. Orice aplicat ¸ie care realizeaz˘ a o conexiune ˆ ın ret ¸ea va trebui s˘ a ata¸ seze un num˘ ar de port acelei conexiuni. Clasa Java care reprezint˘ a not ¸iunea de adres˘ a IP este InetAddress. uzual sub forma a 4 octet ¸i. nu trebuie folosite ˆ ın aplicat ¸ii. cum ar fi thor. Ins˘ a pe un calculator pot exista concurent mai multe procese care au stabilite conexiuni ˆ ın ret ¸ea. asteptˆ and diverse informat ¸ii.

o referint ¸˘ a de tip anchor ˆ ın cadrul fi¸ sierului referit (#url).infoiasi. portul la care s˘ a se realizeze conexiunea. – Opt ¸ional. • Numele resursei referite. rezultate ale unor comenzi executate la distant ¸a ˘.ro/~acf/java/curs/9/prog_retea. Notat ¸ia user semnific˘ a uzual subdirectorul html al directorului rezervat pe un server Web utilizatorului specificat (HOME). un URL are dou˘ a componente principale: • Identificatorul protocolului folosit (http.sun.html).2 Lucrul cu URL-uri Termenul URL este acronimul pentru Uniform Resource Locator ¸ si reprezint˘ a o referint ¸˘ a (adres˘ a) la o resurs˘ a aflat˘ a pe Internet. ˆ ıns˘ a un URL poate referi ¸ si interog˘ ari la baze de date. . fi¸ sierul ce reprezint˘ a resursa va fi considerat implicit index. etc..ro).html. In cazul ˆ ın care este specificat doar un director.13.html http://www. un text. imagine.ro/index. LUCRUL CU URL-URI TCP ¸ si UDP ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos. Mai jost.gif http://www. TCP URL URLConnection Socket ServerSocket UDP DatagramPacket DatagramSocket MulticastSocket 385 13.infoiasi. Aceasta este ˆ ın general un fi¸ sier reprezentˆ and o pagin˘ a Web. Acesta are urm˘ atoarele componente: – Numele calculatorului gazd˘ a (www.infoiasi. etc.ro/~acf/imgs/taz. sunt prezentate cˆ ateva exemple de URL-uri sunt: http://java. etc).infoiasi. ftp.html#url Dup˘ a cum se observ˘ a din exemplele de mai sus.com http://students.2. – Opt ¸ional. – Calea complet˘ a spre resursa referit˘ a ( acf/java/curs/9/prog retea.

PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Clasa care permite lucrul cu URL-uri este java. length > 0) adresa = args [0]. cel mai uzual fiind cel care prime¸ ste ca parametru un ¸ sir de caractere. protocolul folosit.html de la adresa: http://www.abc"). try { URL adresa = new URL("http://xyz.386 CAPITOLUL 13. net . import java . etc). Listing 13. ˆ ın care afi¸ sam cont ¸inutul resursei specificat˘ a la linia de comand˘ a.net.println("URL invalid !\n" + e).infoiasi.ro. Dac˘ a nu se specific˘ a mici un argument. public class CitireURL { public static void main ( String [] args ) throws IOException { String adresa = " http :// www . • Citirea printr-un flux a continutului fi¸ sierului respectiv.1: Citirea cont ¸inutului unui URL import java . Secvent ¸a standard pentru aceast˘ a operatiune este prezentat˘ aˆ ın exemplul de mai jos. numele fi¸ sierului. } Un obiect de tip URL poate fi folosit pentru: • Aflarea informat ¸iilor despre resursa referit˘ a (numele calculatorului gazd˘ a.URL.*. .*. In cazul ˆ ın care ¸ sirul nu reprezint˘ a un URL valid va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul MalformedURLException. ro " . infoiasi . } catch (MalformedURLException e) { System. • Conectarea la acel URL pentru citirea ¸ si scrierea de informat ¸ii. Citirea cont ¸inutului unui URL Orice obiect de tip URL poate returna un flux de intrare de tip InputStream pentru citirea continutului s˘ au. va fi afi¸ sat fi¸ sierul index. io . if ( args . Aceasta are mai mult ¸i constructori pentru crearea de obiecte ce reprezint˘ a referint ¸e c˘ atre resurse aflate ˆ ın ret ¸ea.err.

close () . while (( linie = br .3.13. cgi-bin. println ( linie ) .3 Socket-uri Definit ¸ie Un socket (soclu) este o abstract ¸iune software folosit˘ a pentru a reprezenta fiecare din cele dou˘ a ”capete” ale unei conexiuni ˆ ıntre dou˘ a procese ce ruleaz˘ a ˆ ıntr-o ret ¸ea. println ( " URL invalid !\ n " + e ) . In cazul trimiterii de date. SOCKET-URI BufferedReader br = null . servlet. } } catch ( Malfo rmedU RLEx c e p t i o n e ) { System . obiectul URL este uzual un proces ce ruleaz˘ a pe serverul Web referit prin URL-ul respectiv (jsp. Metoda folosit˘ a pentru trimitere este POST. Operat ¸iunea de trimitere de date dintr-un program c˘ atre un URL este similar˘ a cu trimiterea de date dintr-un formular de tip FORM aflat ˆ ıntr-o pagin˘ a HTML. Fiecare socket este ata¸ sat unui port astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a identifica unic programul c˘ aruia ˆ ıi sunt destinate datele. InputStream in = url . readLine () ) != null ) { // Afisam linia citita System . etc). String linie . } finally { br . br = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( in ) ) . } } } 387 Conectarea la un URL Se realizeaz˘ a prin metoda openConnection ce stabile¸ ste o conexiune bidirect ¸ional˘ a cu resursa specificat˘ a. ce permite crearea atˆ at a unui flux de intrare pentru citirea informat ¸iilor de la URL-ul specificat. . 13. try { URL url = new URL ( adresa ) . Aceast˘ a conexiune este reprezentat˘ a de un obiect de tip URLConnection. openStream () . php. cˆ at ¸ si a unui flux de ie¸ sire pentru scrierea de date c˘ atre acel URL. out . err .

13. La nivelul clientului crearea socketului se realizeaz˘ a specificˆ and adresa IP a serverului ¸ si portul la care ruleaz˘ a acesta. Programele de tip server sunt cele care ofer˘ a diverse servicii eventualilor client ¸i. solicitˆ and un anumit serviciu. In acest model aplicat ¸ia este format˘ a din dou˘ a categorii distincte de programe numite servere. O aplicat ¸ie de ret ¸ea ce folose¸ ste socket-uri se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın modelul client/server de concepere a unei aplicat ¸ii. Uzual. respectiv client ¸i. num˘ ar port).4 Comunicarea prin conexiuni In acest model se stabile¸ ste o conexiune TCP ˆ ıntre o aplicat ¸ie client ¸ si o aplicat ¸ie server care furnizeaz˘ a un anumit serviciu. Leg˘ atura ˆ ıntre un client ¸ si un server se realizeaz˘ a prin intermediul a dou˘ a obiecte de tip Socket. implementate de clasele Socket ¸ si ServerSocket. constructorul uzual folosit fiind: Socket(InetAddress address. int port) . • UDP. Programele de tip client sunt cele care init ¸iaz˘ a conversat ¸ia cu un server. Avantajul protocolul TCP/IP este c˘ a asigur˘ a realizarea unei comunic˘ ari stabile. exist˘ a o clas˘ a utilitar˘ a care implementeaz˘ a o pereche de tipul (adresa IP. din acest motiv. obiectele sale fiind utilizate de constructori ¸ si metode definite ˆ ın cadrul claselor ce descriu socketuri. un server trebuie s˘ a fie capabil s˘ a trateze mai mult ¸i clienti simultan ¸ si. Aceasta este InetSocketAddress (derivat˘ a din SocketAddress). existˆ and sigurant ¸a c˘ a informat ¸iile trimise de un proces vor fi recept ¸ionate corect ¸ si complet la destinat ¸ie sau va fi semnalat˘ a o except ¸ie ˆ ın caz contrar.388 CAPITOLUL 13.4 a platformei standard Java. fiecare cerere adresat˘ a serverului va fi tratat˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. fiind ˆ ın stare de a¸ steptare atˆ ata vreme cˆ at nici un client nu le solicit˘ a serviciile. permanente ˆ ın ret ¸ea. implementate de clasa DatagramSocket. Incepˆ and cu versiunea 1. cˆ ate unul pentru fiecare cap˘ at al ”canalului” de comunicat ¸ie dintre cei doi. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Socket-urile sunt de dou˘ a tipuri: • TCP. pentru a specifica cei doi parametri necesari identific˘ arii unui proces care trimite sau recept ¸ioneaz˘ a date ˆ ın ret ¸ea.

Fluxurile obt ¸inute vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu fluxuri de procesare care s˘ a asigure o comunicare facil˘ aˆ ıntre cele dou˘ a procese. DataOutputStream . BufferedWriter ¸ si PrintWriter . Crearea unui obiect de tip ServerSocket se face specificˆ and portul la care ruleaz˘ a serverul.pentru cominicare prin intermediul obiectelor. respectuv getOutputStream. Pentru fiecare din cele dou˘ a socketuri deschise pot fi create apoi dou˘ a fluxuri pe octet ¸i pentru citirea. In funct ¸ie de specificul aplicat ¸iei acestea pot fi perechile: • BufferedReader. Blocarea poate s˘ a nu fie permanent˘ a ci doar pentru o anumit˘ a perioad˘ a de timp aceasta va fi specificat˘ a prin metoda setSoTimeout.pentru comunicare prin date primitive.4. • ObjectInputStream. respectiv scrierea datelor. cu argumentul dat ˆ ın milisecunde. acesta trebuie s˘ a creeze ˆ ıntˆ ai un obiect de tip ServerSocket. . Acest tip de socket nu asigur˘ a comunicarea efectiv˘ a cu client ¸ii ci este responsabil cu ”ascultarea” ret ¸elei ¸ si crearea unor obiecte de tip Socket pentru fiecare cerere ap˘ arut˘ a. prin intermediul cˆ aruia va fi realizat˘ a leg˘ atura cu clientul. Aceasta blocheaz˘ a procesul p˘ arinte pˆ an˘ a la aparit ¸ia unui cereri ¸ si returneaz˘ a un nou obiect de tip Socket ce va asigura comunicarea cu clientul. • DataInputStream. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul metodelor getInputStream. constructorul folosit fiind: ServerSocket(int port) Metoda clasei ServerSocket care a¸ steapt˘ a ”ascult˘ a” ret ¸eaua este accept.13. ObjectOutputStream . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI 389 La nivelul serverului.pentru comunicare prin intermediul ¸ sirurilor de caractere.

3. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Structura general˘ a a unui server bazat pe conexiuni este: 1. In exemplul urm˘ ator vom implementa o aplicat ¸ie client-server folosind comunicarea prin conexiuni. Clientul va trimite serverului un nume iar acesta va raspunde prin mesajul ”Hello nume”. socket = socket . Citeste sau declara adresa IP a serverului si portul la care acesta ruleaza. public ClientThread ( Socket socket ) { this . Creeaza un obiect de tip ServerSocket la un anumit port while (true) { 2. Creeaza un obiect de tip Socket cu adresa si portul specificate. net . io . Structura general˘ a a unui client bazat pe conexiuni este: 1. folosind metoda accept.2 Deschide un flux de intrare si primeste raspunsul.1 Deschide un flux de iesire si trimite cererea. 2. import java .*.*. (va fi creat un obiect nou de tip Socket) 3. pentru ca metoda accept s˘ a poat˘ a fi reapelat˘ a cˆ at mai repede ˆ ın vederea stabilirii conexiunii cu un alt client. Listing 13. 3. class ClientThread extends Thread { Socket socket = null .390 CAPITOLUL 13.1 Deschide un flux de intrare si primeste cererea 3. Asteapta realizarea unei conexiuni cu un client. Trateaza cererea venita de la client: 3. 3. Tratarea cererilor se va face ˆ ın fire de execut ¸ie separate.2: Structura unui server bazat pe conexiuni import java .2 Deschide un flux de iesire si trimite raspunsul 3.3 Inchide fluxurile si socketul nou creat } Este recomandat ca tratarea cererilor s˘ a se realizeze ˆ ın fire de execut ¸ie separate. . Comunica cu serverul: 3.3 Inchide fluxurile si socketul creat.

println ( " Eroare IO \ n " + e ) . readLine () . out .13. . err . 391 } catch ( IOException e ) { System . } finally { // Inchidem socketul deschis pentru clientul curent try { socket .4. err . println ( " Socketul nu poate fi inchis \ n " + e). out . flush () . } } } } public class SimpleServer { // Definim portul pe care se gaseste serverul // ( in afara intervalului 1 -1024) public static final int PORT = 8100. getOutputStream () ) . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI } public void run () { // Executam solicitarea clientului String cerere . getInputStream () ) ) . // Trimitem raspuns clientului raspuns = " Hello " + cerere + " ! " . try { // in este fluxul de intrare de la client BufferedReader in = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( socket . // out este flux de iesire catre client PrintWriter out = new PrintWriter ( socket . close () . println ( raspuns ) . public SimpleServer () throws IOException { ServerSocket serverSocket = null . raspuns . } catch ( IOException e ) { System . // Primim cerere de la client cerere = in .

// Portul la care serverul ofera serviciul int PORT = 8100. raspuns . } } Listing 13.. println ( " Eroare IO \ n " + e ) . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { SimpleServer server = new SimpleServer () . } finally { serverSocket . io . net . } } catch ( IOException e ) { System .3: Structura unui client bazat pe conexiuni import java . " ) . PrintWriter out = null .1 " . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA try { serverSocket = new ServerSocket ( PORT ) . start () . BufferedReader in = null . // Executam solicitarea clientului intr . t . . try { socket = new Socket ( adresaServer . import java . close () . accept () .0. public class SimpleClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP a serverului String adresaServer = " 127.392 CAPITOLUL 13.. Socket socket = null . out . println ( " Asteptam un client . String cerere .0.*. err .un fir de executie ClientThread t = new ClientThread ( socket ) . Socket socket = serverSocket .*. while ( true ) { System . PORT ) .

if ( socket != null ) socket . close () . close () . Un astfel de pachet se nume¸ ste datagram˘ a ¸ si este reprezentat printr-un obiect din clasa DatagramPacket. . true ) . out . modelat prin intermediul clasei DatagramSocket. Clientul trimite cererea c˘ atre server prin intermediul unuia sau mai multor pachete de date independente. extrage informat ¸iile cont ¸inute ¸ si returneaz˘ a r˘ aspunsul tot prin intermediul pachetelor. } } } 13.5.13. serverul le recept ¸ioneaz˘ a. getOutputStream () . System . System . // Trimitem o cerere la server cerere = " Duke " . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 393 out = new PrintWriter ( socket . close () . } finally { if ( out != null ) out . out . Primirea ¸ si trimiterea datagramelor se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket. println ( raspuns ) . in = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( socket .5 Comunicarea prin datagrame In acest model nu exist˘ a o conexiune permanent˘ aˆ ıntre client ¸ si server prin intermediul c˘ areia s˘ a se realizeze comunicarea. println ( " Serverul nu poate fi gasit \ n " + e ) . if ( in != null ) in . getInputStream () ) ) . // Asteaptam raspunsul de la server (" Hello Duke !") raspuns = in . Rutarea datagramelor de la o ma¸ sin˘ a la alta se face exclusiv pe baza informat ¸iilor cont ¸inute de acestea. err . exit (1) . readLine () . } catch ( UnknownHostExc e p t i o n e ) { System . println ( cerere ) .

int DatagramPacket(byte[] buf. int offset. Clasa DatagramPacket cont ¸ine urm˘ atorii constructori: DatagramPacket(byte[] buf. protocolul TCP/IP folose¸ ste tot pachete pentru trimiterea informat ¸iilor dintr-un nod ˆ ın altul al ret ¸elei. int length) DatagramPacket(byte[] buf. int int length. A trei pereche de constructori este folosit˘ a pentru crearea unui pachet ˆ ın care vor fi recept ¸ionate date. InetAddress address. ei nespecificˆ and vreo surs˘ a sau destinat ¸ie. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Dup˘ a cum am ment ¸ionat deja. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. exist˘ a situat ¸ii ˆ ın care aceste lucruri nu sunt importante ¸ si acest model este de preferat celui bazat pe conexiuni care solicit˘ a mult mai mult atˆ at serverul cˆ at ¸ si clientul. Pe de alt˘ a parte. int offset. InetAddress address. int length. int length. port) DatagramPacket(byte[] buf. diferent ¸a ˆ ıntre ele fiind utilizarea claselor InetAddress.394 CAPITOLUL 13. int length. int length) Primele dou˘ a perechi de constructori sunt pentru creare pachetelor ce vor fi expediate. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. cu deosebirea c˘ a asigur˘ a respectarea ordinii de transmitere a mesajelor ¸ si verific˘ a ajungerea la destinat ¸ie a tuturor pachetelor -ˆ ın cazul ˆ ın care unul nu a ajuns. port) int offset. De fapt. acesta va fi retrimis automat. . dezavantajul acestei metode este c˘ a nu garanteaz˘ a ajungerea la destinat ¸ie a pachetelor trimise ¸ si nici c˘ a vor fi primite ˆ ın aceea¸ si ordinie ˆ ın care au fost expediate. respectiv SocketAddress pentru specificarea adresei desinat ¸ie.

Deoarece toate informat ¸ii sunt incluse ˆ ın datagram˘ a. cˆ at ¸ si pentru recept ¸ionarea acestora de la diverse surse. Extragerea informat ¸iilor cont ¸iunte de un pachet se realizeaz˘ a prin metoda getData din clasa DatagramPacket. // Aflam adresa si portul de la care vine cererea InetAddress adresa = cerere .*. public class DatagramServer { public static final int PORT = 8200. aceast˘ a clas˘ a ofer˘ a metode pentru aflarea adresei IP ¸ si a portului procesului care a trimis datagrama. getPort () . De asemenea. buf .5. " ) . cerere = new DatagramPacket ( buf .. socket .. int port = cerere . out . raspuns = null . getPort ¸ si getSocketAddress.4: Structura unui server bazat pe datagrame import java . Acestea sunt: getAdress. private DatagramSocket socket = null . precum ¸ si adresa la care le trimitem prin setAddress. putem schimba cont ¸inutul acestora cu metoda setData. pentru a-i putea r˘ aspunde dac˘ a este necesar. setPort ¸ si setSocketAddress. io . public void start () throws IOException { socket = new DatagramSocket ( PORT ) . try { while ( true ) { // Declaram pachetul in care va fi receptionata cererea byte [] buf = new byte [256]. // Construim raspunsul . System .13. eventual c˘ atre destinat ¸ii diferite. COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 395 Dup˘ a crearea unui pachet procesul de trimitere ¸ si primire a acestuia implic˘ a apelul metodelor send ¸ si receive ale clasei DatagramSocket. net . DatagramPacket cerere . receive ( cerere ) . length ) . getAddress () . import java . println ( " Asteptam un pachet . In cazul ˆ ın care refolosim pachete. Listing 13. acela¸ si socket poate fi folosit atˆ at pentru trimiterea de pachete.*.

PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA String mesaj = " Hello " + new String ( cerere . DatagramSocket socket = null . adresa . buf . import java . send ( raspuns ) . io . // Construim si trimitem pachetul cu cererea catre server buf = " Duke " . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { new DatagramServer () . public class DatagramClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul la care ruleaza serverul InetAddress adresa = InetAddress .1 " ) .396 CAPITOLUL 13.0. getBytes () . length . buf = mesaj . . net . start () . byte buf []. port ) . int port =8200. getData () ). socket . } } finally { if ( socket != null ) socket . getBytes () .*.*.0. // Trimitem un pachet cu raspunsul catre client raspuns = new DatagramPacket ( buf . getByName ( " 127. close () .5: Structura unui client bazat pe datagrame import java . try { // Construim un socket pentru comunicare socket = new DatagramSocket () . DatagramPacket packet = null . } } Listing 13.

length ) .255. println ( new String ( packet . socket .0. // Asteaptam pachetul cu raspunsul de la server buf = new byte [256].255. .239.0. send ( packet ) . // Afisam raspunsul (" Hello Duke !") System . adresa . Adresa 224. close () . socket .0 este rezervat˘ a¸ si nu trebuie folosit˘ a.˘ 13.0. packet = new DatagramPacket ( buf .0. receive ( packet ) . out . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I packet = new DatagramPacket ( buf .6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i Diverse situat ¸ii impun gruparea mai multor client ¸i astfel ˆ ıncˆ at un mesaj (pachet) trimis pe adresa grupului s˘ a fie recept ¸ionat de fiecare dintre ace¸ stia. port ) . Gruparea mai multor programe ˆ ın vederea trimiterii multiple de mesaje se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket special. buf . } finally { if ( socket != null ) socket .1 .255 ¸ si un port UDP. } } } 397 13. Un grup de client ¸i abonat ¸i pentru trimitere multipl˘ a este specificat printro adres˘ a IP din intervalul 224.6. extensie a clasei DatagramSocket. buf . length . getData () ) ) . descris de clasa MulticastSocket.

DatagramPacket packet = new DatagramPacket ( buf . try { // Ne alaturam grupului aflat la adresa si portul specificate socket = new MulticastSocket ( port ) . length ) . . getByName ( " 230.0.6: Inregistrarea unui client ˆ ıntr-un grup import java . public class MulticastClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul care reprezinta grupul de clienti InetAddress group = InetAddress . joinGroup ( group ) . net . MulticastSocket socket = null . int port =4444. buf .*.. println ( " Asteptam un pachet . import java . out .398 CAPITOLUL 13. " ) .*.. System . byte buf []. receive ( packet ) .1 " ) . io . // Asteaptam un pachet venit pe adresa grupului buf = new byte [256]. socket .0. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Listing 13. socket .

port ). out . net . grup . } } } . io .*.0. close () . DatagramPacket packet = null .0. // Cream un socket cu un numar oarecare DatagramSocket socket = new DatagramSocket (0) . println ( new String ( packet .7: Transmiterea unui mesaj c˘ atre un grup import java . packet = new DatagramPacket ( buf . } } } } Listing 13.*. send ( packet ) . leaveGroup ( group ) . byte [] buf . try { // Trimitem un pachet catre toti clientii din grup buf = ( new String ( " Salut grup ! " ) ) . getData () ) . public class MulticastSend { public static void main ( String [] args ) throws IOException { InetAddress grup = InetAddress . } finally { if ( socket != null ) { socket . length .1 " ) . int port = 4444. import java . socket . getBytes () .˘ 13. } finally { socket . close () . getByName ( " 230.6. socket . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I 399 System . buf . trim () ) .

PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA .400 CAPITOLUL 13.

Ca orice alt˘ a aplicat ¸ie Java. oferind suport pentru crearea de appleturi pe arhitectura de componente JFC/Swing.applet. clasa principal˘ a fiind cea care cont ¸ine metoda main. In pachetul javax. care extinde Applet. O aplicat ¸ie independent˘ a este executat˘ a prin apelul interpretorului java.1 Introducere Definit ¸ie Un applet reprezint˘ a un program Java de dimensiuni reduse ce gestioneaz˘ a o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container) care poate fi inclus˘ aˆ ıntr-o pagin˘ a Web. Ciclul de viat˘ a al unui applet este complet diferit. 401 . cea mai important˘ a clas˘ a fiind Applet.swing exist˘ a ¸ si clasa JApplet. avˆ and ca argument numele clasei principale a aplicat ¸iei. fiind dictat de evenimentele generate de c˘ atre browser la vizualizarea documentului HTML ce cont ¸ine appletul. codul unui applet poate fi format din una sau mai multe clase.Capitolul 14 Appleturi 14. aceasta fiind clasa ce trebuie specificat˘ aˆ ın documentul HTML ce descrie pagina Web ˆ ın care dorim s˘ a includem appletul. Pachetul care ofer˘ a suport pentru crearea de appleturi este java. ci va fi executat de browserul ˆ ın care este ˆ ınc˘ arcat˘ a pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. Diferent ¸a fundamental˘ a dintre un applet ¸ si o aplicat ¸ie const˘ aˆ ın faptul c˘ a un applet nu poate fi executat independent. Un astfel de program se mai nume¸ ste miniaplicatie. Una dintre acestea este principal˘ a¸ si extinde clasa Applet.

public class FirstApplet extends Applet { Image img. S˘ a parguream ˆ ın continuare ace¸ sti pa¸ si pentru a realiza un applet extrem de simplu. 1. Difer˘ aˆ ın schimb structura programului ¸ si modul de rulare a acestuia. 14. "taz. import java.* .applet. clasa Applet descrie de fapt suprafet ¸e de afi¸ sare.awt.* .402 CAPITOLUL 14.gif"). } . APPLETURI Ierarhia claselor din care deriv˘ a appleturile este prezentata ˆ ın figura de mai jos: Fiind derivat˘ a din clasa Container. asemenea claselor Frame sau Panel. Scrierea codului sursa import java. public void init() { img = getImage(getCodeBase(). care afi¸ seaz˘ a o imagine ¸ si un ¸ sir de caractere.2 Crearea unui applet simplu Crearea structurii de fi¸ siere ¸ si compilarea applet-urilor sunt identice ca ˆ ın cazul aplicat ¸iilor.

drawImage(img. Pentru a executa un applet trebuie s˘ a facem dou˘ a operat ¸ii: • Crearea unui fi¸ sier HTML ˆ ın care vom include applet-ul.java. 0. etc. avˆ and cont ¸inutul de mai jos: . folosind compilatorul javac apelat pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine appletul. vom salva clasa de mai sus ˆ ıntr-un fi¸ sier FirstApplet.0. Compilarea Compilarea se face la fel ca ¸ si la aplicat ¸iile independente. 4. CREAREA UNUI APPLET SIMPLU public void paint (Graphics g) { g.150.java.14. javac FirstApplet.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fisierul FirstApplet. this). Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer. Salvarea fisierelor surs˘ a Ca orice clas˘ a public˘ a. clasa principal˘ a a appletului trebuie s˘ a fie public˘ a. g.2. clasa principala a appletului va fi salvat˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier cu acela¸ si nume ¸ si extensia . 25).html. Rularea appletului Applet-urile nu ruleaza independent. Opera.drawOval(100. 3. } } 403 Pentru a putea fi executat˘ a de browser. 2. S˘ a consider˘ am fi¸ sierul simplu. sau printr-un program special cum ar fi appletviewer din kitul de dezvoltare J2SDK.drawString("Hello! My name is Taz!".50). g. 110. Mozilla. Netscape. A¸ sadar.class. 0.

etc. citirea unor parametri de intrare.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet Execut ¸ia unui applet ˆ ıncepe ˆ ın momentul ˆ ın care un browser afi¸ seaz˘ a o pagin˘ a Web ˆ ın care este inclus appletul respectiv ¸ si poate trece prin mai multe etape. In unele situat ¸ii ˆ ıntreaga execut ¸ie a appletului se consum˘ a la etapele de init ¸ializare ¸ si pornire. • Init ¸ializarea Este apelat˘ a metoda init ce permite init ¸ializarea diverselor variabile.class width=400 height=400> </applet> </body> </html> • Vizualizarea appletului: se deschide fisierul simplu. . APPLETURI <html> <head> <title>Primul applet Java</title> </head> <body> <applet code=FirstApplet.html. • Inc˘ arcarea ˆ ın memorie Este creat˘ a o instant ¸a a clasei principale a appletului ¸ si ˆ ıncarcat˘ aˆ ın memorie. Fiecare etap˘ a este strˆ ans legat˘ a de un eveniment generat de c˘ atre browser ¸ si determin˘ a apelarea unei metode specifice din clasa ce implementeaz˘ a appletul. 14. • Pornirea Este apelat˘ a metoda start • Execut ¸ia propriu-zis˘ a Const˘ aˆ ın interact ¸iunea dintre utilizator ¸ si componentele afi¸ sate pe suprafat ¸a appletului sau ˆ ın executarea unui anumit cod ˆ ıntr-un fir de execut ¸ie.html folosind unul din browser-ele amintite sau efectuˆ and apelul: appletviewer simplu.404 CAPITOLUL 14.

este posibil ca ea s˘ a se apeleze de mai multe ori. la prima afi¸ sare a appletului ˆ ın pagin˘ a. Atent ¸ie .3. ˆ ıns˘ a.˘ AL UNUI APPLET 14. fereastra browserului este minimizat˘ a. pentru a-i permite s˘ a elibereze resursele det ¸inute. exist˘ a o serie de metode specifice appleturilor ce sunt apelate automat la diverse evenimente generate de c˘ atre browser. Acela¸ si lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a fereastra browserului este minimizat˘ a. dup˘ a o oprire temporar˘ a. Acestea sunt definite ˆ ın clasa Applet ¸ si sunt enumerate ˆ ın tabelul de mai jos: Metoda Situat ¸ia ˆ ın care este apelat˘ a init La init ¸ializarea appletului. CICLUL DE VIAT ¸A 405 • Oprirea temporar˘ a In cazul ˆ ın care utilizatorul p˘ ar˘ ase¸ ste pagina Web ˆ ın care ruleaz˘ a appletul este apelat˘ a metoda stop a acestuia. pentru a nu consuma inutil din timpul procesorului. aceast˘ a metod˘ a ar trebui s˘ a se apeleze o singur˘ a dat˘ a. Apelul metodei destroy este ˆ ıntotdeauna precedat de apelul lui stop. Metodele specifice appleturilor A¸ sadar. start Imediat dup˘ a init ¸ializare ¸ si de fiecare dat˘ a cˆ and appletul redevine activ. dˆ andu-i astfel posibilitatea s˘ a opreasca temporar execut ¸ia sa pe perioada ˆ ın care nu este vizibil. destroy La ˆ ınchiderea ultimei instant ¸e a browserului care a ˆ ınc˘ arcat ˆ ın memorie clasa principal˘ a a appletului. etc) ¸ si ˆ ınainte de destroy. Teoretic. • Oprirea definitiv˘ a La ˆ ınchiderea tuturor instant ¸elor browserului folosit pentru vizualizare. In momentul cˆ and pagina Web ce contine appletul devine din nou activ˘ a. stop De fiecare dat˘ a cˆ and appletul nu mai este vizibil (pagina Web nu mai este vizibil˘ a. appletul va fi eliminat din memorie ¸ si va fi apelat˘ a metoda destroy a acestuia. va fi reapelat˘ a metoda start. la unele browsere.

*. public class StructuraApplet extends Applet { public void init() { } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } } 14.Applet. Plasarea componentelor.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul Dup˘ a cum am v˘ azut.406 CAPITOLUL 14.event. ˆ ınainte de toate. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a appleturile sunt.*. . ad˘ augarea componentelor pe suprafat ¸a appletului precum ¸ si stabilirea obiectelor responsabile cu tratarea evenimentelor generate sunt operat ¸iuni ce vor fi realizate ˆ ın metoda init. clasa Applet este o extensie a superclasei Container. import java. import java. gestionarea pozit ¸ion˘ arii lor ¸ si tratarea evenimentelor generate se realizeaz˘ a la fel ca ¸ si ˆ ın cazul aplicat ¸iilor.applet.awt. suprafet ¸e de afi¸ sare.awt. APPLETURI Aceste metode sunt apelate automat de browser ¸ si nu trebuie apelate explicit din program ! Structura general˘ a a unui applet import java. Uzual.

. ˆ ıns˘ a acesta poate fi schimbat prin metoda setLayout.˘ CU UTILIZATORUL 14. INTERFAT ¸ A GRAFICA 407 Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.4.

tipul parametrilor este ˆ ıntotdeauna ¸ sir de caractere. Fiecare applet are ¸ si un set de parametri prestabilit ¸i ale c˘ aror nume nu vor putea fi folosite pentru definirea de noi parametri folosind metoda de .408 CAPITOLUL 14. Definirea parametrilor se face ˆ ın cadrul tagului APPLET din documentul HTML ce cont ¸ine appletul ¸ si sunt identificat ¸i prin atributul PARAM. specificat prin NAME ¸ si o valoare. metoda paint din clasa Applet nu realizeaz˘ a nimic. Ei permit utilizatorului s˘ a personalizeze aspectul sau comportarea unui applet f˘ ar˘ a a-i schimba codul ¸ si recompila clasele. } In cazul ˆ ın care este aleas˘ a aceast˘ a solut ¸ie.class" WIDTH=100 HEIGHT=50 <PARAM NAME=textAfisat VALUE="Salut"> <PARAM NAME=numeFont VALUE="Times New Roman"> <PARAM NAME=dimFont VALUE=20> </APPLET> Ca ¸ si ˆ ın cazul argumentelor trimise aplicat ¸iilor de la linia de comand˘ a. Implicit. ca ˆ ın exemplul de mai jos: <APPLET CODE="TestParametri. public void paint(Graphics g) { // Desenare . APPLETURI Desenarea pe suprafat ¸a unui applet Exist˘ a o categorie ˆ ıntreag˘ a de appleturi ce nu comunic˘ a cu utilizatorul prin intermediul componentelor ci. evenimentele tratate uzual vor fi cele generate de mouse sau tastatur˘ a. execut ¸ia lor se rezum˘ a la diverse operat ¸iuni de desenare realizate ˆ ın metoda paint..5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor Parametrii sunt pentru appleturi ceea ce argumentele de la linia de comand˘ a sunt pentru aplicat ¸iile independente. specificat˘ a prin VALUE. deci.. Reamintim c˘ a metoda paint este responsabil˘ a cu definirea aspectului grafic al oric˘ arei componente. indiferent dac˘ a valoarea este ˆ ıntre ghilimele sau nu. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a desen˘ am direct pe suprafat ¸a unui applet va fi nevoie s˘ a supradefinim aceast˘ a metod˘ a. Fiecare parametru are un nume. 14.

Aceasta se realizeaz˘ a prin supradefinirea metodei getParameterInfo. WIDTH sau HEIGHT. Orice applet poate pune la dispozit ¸ie o ”documentat ¸ie” referitoare la parametrii pe care ˆ ıi suport˘ a. caz ˆ ın care programul trebuie s˘ a atribuie o valoare implicit˘ a variabilei ˆ ın care se dorea citirea respectivului parametru. ˆ ın appletviewer informat ¸iile despre parametri pot fi vizualizate la rubrica Info din meniul Applet. Informat ¸iile furnizate de un applet pot fi citite din browserul folosit pentru vizualizare prin metode specifice acestuia. metoda ˆ ıntoarce null. if ( text == null ) text = " Hello " . Exemple de astfel de parametri sunt CODE. Applet . Listing 14.1: Folosirea parametrilor import java . cele trei ¸ siruri reprezentˆ and numele parametrului. etc.14. applet . Lista lor complet˘ a va fi prezentata la descrierea tagului APPLET. import java .*. De exemplu. In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici un parametru cu numele specificat. DEFINIREA S ¸ I FOLOSIREA PARAMETRILOR 409 mai sus. public void init () { text = getParameter ( " textAfisat " ) . if ( numeFont == null ) numeFont = " Arial " . care returneaz˘ a un vector format din triplete de ¸ siruri. Folosirea parametrilor primit ¸i de c˘ atre un applet se face prin intermediul metodei getParameter care prime¸ ste ca argument numele unui parametru ¸ si returneaz˘ a valoarea acestuia. numeFont . awt . // valoare implicita numeFont = getParameter ( " numeFont " ) . Ace¸ stia apar direct ˆ ın corpul tagului APPLET ¸ si definesc informat ¸ii generale despre applet. { . Fiecare element al vectorului este de fapt un vector cu trei elemente de tip String. ˆ ın Netscape se folose¸ ste opt ¸iunea Page info din meniul View.5. int dimFont . S˘ a scriem un applet care s˘ a afi¸ seze un text primit ca parametru. tipul s˘ au ¸ si o descriere a sa. public class TestParametri extends Applet String text . pentru a veni ˆ ın ajutorul utilizatorilor care doresc s˘ a includ˘ a appletul ˆ ıntr-o pagin˘ a Web. folosind un font cu numele ¸ si dimensiunea specificate de asemenea ca parametri.

BOLD . { " dimFont " .6 Tag-ul APPLET Sintaxa complet˘ a a tagului APPLET. parseInt ( getParameter ( " dimFont " ) ) . " Sirul ce va fi afisat " } . Font . " Numele fontului " } . } public String [][] getParameterInfo () { String [][] info = { // Nume Tip Descriere { " textAfisat " . setFont ( new Font ( numeFont . 20 . APPLETURI try { dimFont = Integer . " String " . } catch ( Numb erFo r m at Ex ce pt i o n e ) { dimFont = 16. " String " . " Dimensiunea fontului " } }.jar] [CODEBASE = URLApplet] [ALT = textAlternativ] [NAME = numeInstantaApplet] [ALIGN = aliniere] [VSPACE = spatiuVertical] . { " numeFont " . } } 14. 20) . return info . dimFont ) ) . " int " .410 CAPITOLUL 14. g . drawString ( text . } } public void paint ( Graphics g ) { g . cu ajutorul c˘ aruia pot fi incluse appleturi ˆ ın cadrul paginilor Web este: <APPLET CODE = clasaApplet WIDTH = latimeInPixeli HEIGHT = inaltimeInPixeli [ARCHIVE = arhiva.

In cazul ˆ ın care lipse¸ ste.14. Acesta va fi c˘ autat ˆ ın directorul specificat de CODEBASE. Sunt obligatorii. Acest atribut poate primi una din urm˘ atoarele valori: left.class” poate sau nu s˘ a apar˘ a. astfel ˆ ıncˆ at mai multe appleturi aflate pe aceea¸ si pagin˘ a s˘ a poat˘ a comunica ˆ ıntre ele folosindu-se de numele lor. right. • ALIGN =aliniere Semnific˘ a modalitatea de aliniere a appletului ˆ ın pagina Web. • ALT = textAlternativ Specific˘ a textul ce trebuie afi¸ sat dac˘ a browserul ˆ ınt ¸elege tagul APPLET dar nu poate rula appleturi Java. • ARCHIVE = arhiva.jar Specific˘ a arhiva ˆ ın care se g˘ asesc clasele appletului. 411 • CODE = clasaApplet Numele fi¸ sierului ce cont ¸ine clasa principal˘ a a appletului.. HEIGHT =inaltimeInPixeli Specific˘ a l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea suprafet ¸ei ˆ ın care va fi afi¸ sat appletul. • WIDTH =latimeInPixeli. Nu poate fi absolut ¸ si trebuie obligatoriu specificat. [text HTML alternativ] </APPLET> Atributele puse ˆ ıntre paranteze p˘ atrate sunt opt ¸ionale. . TAG-UL APPLET [HSPACE = spatiuOrizontal] > [< PARAM NAME = parametru1 VALUE = valoare1 >] [< PARAM NAME = parametru2 VALUE = valoare2 >] . • NAME =numeInstantaApplet Ofer˘ a posibilitatea de a da un nume respectivei instant ¸e a appletului. top.6. Extensia ”.. se consider˘ a implicit URL-ul documentului. • CODEBASE = directorApplet Specific˘ a URL-ul la care se g˘ ase¸ ste clasa appletului. Uzual se exprim˘ a relativ la directorul documentului HTML.

Din punctul de vedere al interfet ¸ei grafice ˆ ıns˘ a. seminificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si la tagul IMG. 14. Intrucˆ at toate appleturile de pe pagin˘ a ”ˆ ımpart” acest fir de execut ¸ie. redesenarea acestuia sau activitatea celorlalte appleturi de pe pagin˘ a. Prima variant˘ a. Acestea vor rula concurent dup˘ a regulile de planificare implementate de ma¸ sina virtual˘ a Java a platformei folosite. HSPACE = spatiuOrizontal Specific˘ a numarul de pixeli dintre applet ¸ si marginile suprafetei de afi¸ sare. APPLETURI texttop. absmiddle. fiecare applet aflat pe o pagin˘ a Web are acces la un acela¸ si fir de execut ¸ie.412 CAPITOLUL 14. S˘ a considerm˘ am mai ˆ ıntˆ ai dou˘ a abord˘ ari gre¸ site de lucru cu appleturi. • PARAM Tag-urile PARAM sunt folosite pentru specificarea parametrilor unui applet (vezi ”Folosirea parametrilor”). ar fi: . • VSPACE =spatiuVertical. bottom. baseline. Dorim s˘ a cre˘ am un applet care s˘ a afi¸ seze la coordonate aleatoare mesajul ”Hello”. gre¸ sit˘ a de altfel. • text HTML alternativ Este textul ce va fi afi¸ sat ˆ ın cazul ˆ ın care browserul nu ˆ ıntelege tagul APPLET. pentru a nu bloca interact ¸iunea utilizatorului cu appletul. Browserele Java-enabled vor ignora acest text.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi La ˆ ınc˘ arcarea unei pagini Web. absbottom . deoarece va provoca funct ¸ionarea anormal˘ a sau chiar blocarea celorlalte. cu pauz˘ a de o secund˘ aˆ ıntre dou˘ a afi¸ s˘ ari. middle. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a efectu˘ am operat ¸iuni consumatoare de timp este recomandat s˘ a le realiz˘ am ˆ ıntr-un alt fir de execut ¸ie. fiec˘ arui applet ˆ ıi este creat automat un fir de execut ¸ie responsabil cu apelarea metodelor acestuia. nici unul nu trebuie s˘ aˆ ıl solicite ˆ ın mod excesiv. ¸ si care este responsabil cu desenarea appletului (apelul metodelor update ¸ si paint) precum ¸ si cu transmiterea mesajelor generate de c˘ atre componente. creat de asemenea automat de c˘ atre browser.

ˆ ıncercˆ and s˘ a o termine. y ) .3: Incorect: appletul nu termin˘ a init ¸ializarea import java .7. random () * getWidth () ) .*. codul metodei paint trebuie s˘ a fie cˆ at mai simplu de executat ceea ce.2: Incorect: blocarea metodei paint import java . } catch ( InterruptedE xc ep ti on e ) {} } } } 413 Motivul pentru care acest applet nu funct ¸ioneaz˘ a corect ¸ si probabil va duce la anomalii ˆ ın funct ¸ionarea browserului este c˘ a firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu desenarea va r˘ amˆ ane blocat ˆ ın metoda paint. FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI Listing 14. import java . x . applet . awt . import java . public void init () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math .*.14. awt . drawString ( " Hello " .*. y . sleep (1000) . sleep (1000) . } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { . public class AppletRau1 extends Applet { public void paint ( Graphics g ) { while ( true ) { int x = ( int ) ( Math . g . applet . repaint () . try { Thread . public class AppletRau2 extends Applet { int x . Ca regul˘ a general˘ a. evident.*. O alt˘ a idee de rezolvare care ne-ar putea veni. try { Thread . random () * getHeight () ) . de asemenea gre¸ sit˘ a. este urm˘ atoarea : Listing 14. int y = ( int ) ( Math . y = ( int ) ( Math . random () * getHeight () ) . nu este cazul ˆ ın appletul de mai sus. random () * getWidth () ) .

Structura unui applet care doreste s˘ a lanseze un fir de execut ¸ie poate avea dou˘ a forme. } catch ( Inter ru pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { g . y ) . APPLETURI Pentru a putea da o solut ¸ie corect˘ a problemei propuse.*. In prima situat ¸ie appletul porne¸ ste firul la init ¸ialzarea sa iar acesta va rula. drawString ( " Hello " . indiferent dac˘ a appletul mai este sau nu vizibil. applet . x . awt . public class AppletCorect1 extends Applet implements Runnable { int x . trebuie s˘ a folosim un fir de execut ¸ie propriu. random () * getHeight () ) . random () * getWidth () ) . drawString ( " Hello " . Listing 14. x .4: Corect: folosirea unui fir de execut ¸ie propriu import java . start () .*. repaint () . pˆ an˘ a la oprirea sa natural˘ a (terminarea metodei run) sau pˆ an˘ a la ˆ ınchiderea sesiunii de lucru a browserului. } } In cazul ˆ ın care firul de execut ¸ie pornit de applet efectueaz˘ a operatii ce . y ) . } } CAPITOLUL 14. y .414 g . fir . public void init () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . try { Thread . } } public void run () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . import java . y = ( int ) ( Math . Thread fir = null . sleep (1000) .

import java . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI 415 au sens doar dac˘ a appletul este vizibil. fir = null . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) {} . Listing 14. fir .*. ar fi de dorit ca acesta s˘ a se opreasca atunci cˆ and appletul nu mai este vizibil (la apelul metodei stop) ¸ si s˘ a reporneasca atunci cˆ and appletul redevine vizibil (la apelul metodei start).*. random () * getHeight () ) . n ++. ad˘ augˆ and ¸ si un contor care s˘ a numere afi¸ s˘ arile de mesaje . try { Thread . Un applet este considerat activ imediat dup˘ a apelul metodei start ¸ si devine inactiv la apelul metodei stop.acesta nu va fi incrementat pe perioada ˆ ın care appletul nu este activ. repaint () . sleep (1000) . public class AppletCorect2 extends Applet implements Runnable { int x . applet . Thread fir = null . public void start () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . y . random () * getWidth () ) . y = ( int ) ( Math . boolean activ = false . awt . cum ar fi animatie. S˘ a modific˘ am programul anterior.14. activ = true . } public void run () { while ( activ ) { x = ( int ) ( Math . start () . int n = 0.5: Folosirea metodelor start ¸ si stop import java .7. } } public void stop () { activ = false . Pentru a afla dac˘ a un applet este activ se folose¸ ste metoda isActive.

autor necunoscut. ver 1.416 } } CAPITOLUL 14. clasa Applet ofer˘ a metode specifice applet-urilor cum ar fi: Punerea la dispozitie a unor informat ¸ii despre applet Similar˘ a cu metoda getParameterInfo ce oferea o ”documentat ¸ie” despre parametrii pe care ˆ ıi accept˘ a un applet. x . versiunea. start. } } Atent ¸ie Este posibil ca unele browsere s˘ a nu apele metoda stop ˆ ın situat ¸iile prev˘ azute ˆ ın specficiat ¸iile appleturilor. y ) . 14. public String getAppletInfo() { return "Applet simplist. Din acest motiv. exist˘ a metoda getAppletInfo ce permite specificarea unor informat ¸ii legate de applet cum ar fi numele. } Aflarea adreselor URL referitoare la applet Se realizeaz˘ a cu metodele: . destroy. Metoda returneaz˘ a un sir de caractere continˆ and informat ¸iile respective. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . etc.0". drawString ( " Hello " + n . corectitudinea unui applet nu trebuie s˘ a se bazeze pa acest mecanism. stop.8 Alte metode oferite de clasa Applet Pe lˆ ang˘ a metodele de baz˘ a: init. autorul.

ce returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine clasa appletului.returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine documentul HTML ˆ ın care este inclus appletul respectiv. cum ar fi cea a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste documentul HTML ce cont ¸ine appletul (getDocumentBase) sau a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa appletului (getCodeBase). awt . • getDocumentBase . In ambele cazuri. " taz . Aceasta poate primi ca argument fie adresa URL absolut˘ a a fi¸ sierului ce reprezint˘ a imaginea."). { public void init () { img = getImage ( getCodeBase () .6: Afi¸ sarea imaginilor import java . obt ¸inerea unei referint ¸e la imaginea respectiv˘ a se va face cu ajutorul metodei getImage din clasa Applet. applet . gif " ) . folosind metoda drawImage a clasei Graphics. Applet . fie direct ˆ ın metoda paint a applet-ului. cum ar fi imagini sau sunete. } .14. Aceste metode sunt foarte utile deoarece permit specificarea relativ˘ a a unor fi¸ siere folosite de un applet. fie calea relativ˘ a la o anumit˘ a adres˘ a URL. } Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea imaginilor ˆ ıntr-un applet se face fie prin intermediul unei componente ce permite acest lucru.8.. Afi¸ sarea unor mesaje ˆ ın bara de stare a browserului Acest lucru se realizeaz˘ a cu metoda showStatus public void init() { showStatus("Initializare applet. ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 417 • getCodeBase .*. Listing 14. import java .. public class Imagini extends Applet Image img = null . cum ar fi o suprafat ¸˘ a de desenare de tip Canvas.

Afi¸ sarea unor documente ˆ ın browser Se face cu metoda showDocument ce prime¸ ste adresa URL a fi¸ sierului ce cont ¸ine documentul pe care dorim sa-l deschidem (text. etc). } Comunicarea cu alte applet-uri Aceast˘ a comunicare implic˘ a de fapt identificarea unui applet aflat pe aceea¸ si pagina ¸ si apelarea unei metode sau setarea unei variabile publice a acestuia. } catch(MalformedURLException e) { System. Prin intermediul acestei interfet ¸e un applet poate ”vedea” ˆ ın jurul sau. eventual ˆ ımpreun˘ a cu alte appleturi. try { URL doc = new URL("http://www. . getAppletContext().println("URL invalid! \n" + e). putˆ and comunica cu alte applet-uri aflate pe aceeasi pagin˘ a sau cere browser-ului s˘ a deschid˘ a diverse documente.infoiasi.err. Aceast˘ a metod˘ a este accesat˘ a prin intermediul contextului de execut ¸ie al appletului. 0 . Identificarea se face prin intermediu numelui pe care orice instant ¸a a unui applet ˆ ıl poate specifica prin atributul NAME.ro"). Crearea unui obiect ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a se realizeaz˘ a de c˘ atre browser. drawImage ( img . AppletContext contex = getAppletContext().showDocument(doc). imagine. la apelul metodei getAppletContext a clasei Applet. html. ¸ si este descris de interfat ¸a AppletContext.418 CAPITOLUL 14. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . 0 . } } Aflarea contextului de execut ¸ie Contextul de execut ¸ie al unui applet se refer˘ a la pagina ˆ ın care acesta ruleaz˘ a. this ) .

applet. " sunet . add ( loop ) . import java .au. event . AudioClip clip = null . addActionListener ( this ) .*.*. public void init () { // Fisierul cu sunetul trebuie sa fie in acelasi // director cu appletul clip = getAudioClip ( getCodeBase () . play .*. addActionListener ( this ) . stop . applet . add ( play ) .7: Redarea sunetelor import java . awt .14. loop ¸ si stop pentru acesta. awt . import java . Redarea sunetelor Clasa Applet ofer˘ a¸ si posibilitatea red˘ arii de sunete ˆ ın format . acesta poate fi specificat absolut sau relativ la URL-ul appletului • Crearea unui obiect de tip AudioClip cu metoda getAudioClip apoi apelarea metodelor start. Pentru a reda un sunet aflat ˆ ıntr-un fi¸ sier ”. . folosind metodele getApplet.8. Acestea sunt descrise prin intermediul unor obiecte ce implementeaz˘ a interfat ¸a AudioClip din pachetul java. respectiv getApplets. public class Sunete extends Applet implements ActionListener { Button play = new Button ( " Play " ) . Button loop = new Button ( " Loop " ) . loop . Button stop = new Button ( " Stop " ) . Listing 14. ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 419 Obt ¸inerea unei referint ¸e la un applet al c˘ arui nume ˆ ıl cunoa¸ stem sau obt ¸inerea unei enumer˘ ari a tuturor applet-urilor din pagin˘ a se fac prin intermediul contextului de execut ¸ie.au” la un anumit URL exist˘ a dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • Folosirea metodei play din clasa Applet care prime¸ ste ca argument URL-ul la care se afl˘ a sunetul. add ( stop ) . au " ) . addActionListener ( this ) .

Deoarece transferul datelor prin ret ¸ea este un proces lent.jar *. cea mai eficient˘ a modalitate de a distribui un applet este s˘ a arhiv˘ am toate fi¸ sierele necesare acestuia.jpg *. if ( src == play ) clip .9 Arhivarea appleturilor Dup˘ a cum am v˘ azut. play () . } } In cazul ˆ ın care appletul folose¸ ste mai multe tipuri de sunete. Din aceste motive. else if ( src == stop ) clip . dac˘ a appletul cont ¸ine ¸ si alte clase ˆ ın afar˘ a de cea principal˘ a sau diverse resurse (imagini.au . este recomandat ca ˆ ınc˘ arcarea acestora s˘ a fie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat.class *.au // sau jar cvf arhiva.class AltaClasa. etc). getSource () . // Exemplu jar cvf arhiva. pentru a nu bloca temporar activitatea fireasc˘ a a programului. cu atˆ aˆ ınc˘ arcarea acestuia se va face mai repede. stop () .class imagine. APPLETURI public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object src = e . else if ( src == loop ) clip . pentru ca un applet aflat pe o pagin˘ a Web s˘ a poat˘ a fi executat codul s˘ au va fi transferat de pe serverul care g˘ azduie¸ ste pagina Web solicitat˘ a pe ma¸ sina clientului. sunete.420 } CAPITOLUL 14. oprind temporar activitatea appletului pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea lor.jpg sunet. cu cˆ at dimensiunea fi¸ sierlor care formeaz˘ a appletul este mai redus˘ a. 14. acestea vor fi transferate prin ret ¸ea abia ˆ ın momentul ˆ ın care va fi nevoie de ele. loop () .jar ClasaPrincipala. Mai mult. oferit ˆ ın distribut ¸ia J2SDK. Arhivarea fi¸ sierelor unui applet se face cu utilitarul jar.

ea descrie o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare care poate fi inclus˘ a ca orice alt˘ a component˘ a ˆ ıntr-un alt container. altele decˆ at cea a browserului. cum ar fi ¸ stergeri de fi¸ siere. 14. vor ar˘ ata altfel decˆ at ˆ ıntr-o aplicat ¸ie obi¸ snuit˘ a. • Citeasc˘ a diverse propriet˘ a¸ ti ale sistemului de operare al clientului.jar code=ClasaPrincipala width=400 height=200 /> 14. • Porneasc˘ a programe pe ma¸ sina client. este foarte important s˘ a existe anumite restrict ¸ii de securitate care s˘ a controleze activitatea acestuia. deci ¸ si din Component. care s˘ a aduc˘ a prejudicii utilizatorului. pentru a preveni act ¸iuni r˘ au intent ¸ionate. indicˆ and faptul c˘ a au fost create de un applet. aruncˆ and except ¸ii de tip Security Exception ˆ ın cazul ˆ ın care una din acestea ˆ ıncearc˘ a s˘ a efectueze o operat ¸ie nepermis˘ a. Ferestrele folosite de un applet. adic˘ a un obiect de tip SecurityManager care va ”superviza” activitatea metodelor appletului. RESTRICT ¸ II DE SECURITATE 421 Includerea unui applet arhivat ˆ ıntr-o pagin˘ a Web se realizeaz˘ a specific˘ and pe lˆ ang˘ a numele clasei principale ¸ si numele arhivei care o cont ¸ine: <applet archive=arhiva.10 Restrict ¸ii de securitate Deoarece un applet se execut˘ a pe ma¸ sina utilizatorului care a solicitat pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. cum ar fi o fereastr˘ a. Pentru a realiza acest lucru. Un applet poate funct ¸iona ¸ si ca o aplicat ¸ie independent˘ a astfel: .. etc.11 Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii Deoarece clasa Applet este derivat˘ a din Container.14. procesul care ruleaz˘ a appleturi instaleaz˘ a un manager de securitate.10. Un applet nu poate s˘ a: • Citeasc˘ a sau s˘ a scrie fi¸ siere pe calculatorul pe care a fost ˆ ıncarcat (client). • Deschid˘ a conexiuni cu alte ma¸ sini ˆ ın afar˘ a de cea de pe care provine (host).

• Cre˘ am o instant ¸˘ a a appletului ¸ si o ad˘ aug˘ am pe suprafat ¸a unei ferestre. • Apel˘ am metodele init ¸ si start. Applet . applet . CENTER ) .422 CAPITOLUL 14. 200) .8: Applet ¸ si aplicat ¸ie import java . } public static void main ( String args []) { AppletAplicatie applet = new AppletAplicatie () . init () .*. ˆ ın care vom face operat ¸iunile urm˘ atoare. f . start () . f . public class AppletAplicatie extends Applet public void init () { add ( new Label ( " Applet si aplicatie " ) ) . } } { . APPLETURI • Ad˘ aug˘ am metoda main clasei care descrie appletul. add ( applet . setSize (200 . applet . care ar fi fost apelate automat de c˘ atre browser. • Facem fereastra vizibil˘ a. show () . Listing 14. f . import java . BorderLayout . applet . awt . Frame f = new Frame ( " Applet si aplicatie " ) .

Un tabel reprezint˘ a o structur˘ a de date format˘ a dintr-o mult ¸ime de articole. ˆ ın care datele sunt memorate ˆ ın tabele. ˆ ın traducere. o baz˘ a de date reprezint˘ a o modalitate de stocare a unor informat ¸ii (date) pe un suport extern. Sybase.Capitolul 15 Lucrul cu baze de date 15.1. aplicat ¸ii complexe folosite pentru gestionarea unor informat ¸ii de dimensiuni mari ˆ ıntr-o manier˘ a sigur˘ a¸ si eficient˘ a.aceste atribute corespund coloanelor tabelului. Modelul clasic de baze de date este cel relat ¸ional. Aceste produse sunt ˆ ın general referite prin termenii DBMS (Database Management System) sau. cu posibilitatea reg˘ asirii acestora. ˆ ın general. etc. In acest capitol vom analiza lucrul cu baze de date din perspectiva program˘ arii 423 . ˆ ın timp ce o linie va reprezenta un articol. Uzual.1 15. o baz˘ a de date este memorat˘ aˆ ıntr-unul sau mai multe fi¸ siere.1 Introducere Generalit˘ a¸ ti despre baze de date Aplicat ¸iile care folosesc baze de date sunt. IBM. fiecare furnizˆ and o serie ˆ ıntreag˘ a de produse ¸ si utilitare pentru lucrul cu baze de date. SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date). utilizatori ¸ si grupuri de utilizatori. obiecte. tipuri de date. o baz˘ a de date mai poate cont ¸ine: proceduri ¸ si funct ¸ii. fiecare articol avˆ and definite o serie de atribute . Pe lˆ anga tabele. Microsoft. Dintre produc˘ atorii cei mai important ¸i de baze de date amintim companiile Oracle. etc. Informix. Ce este o baz˘ a de date ? La nivelul cel mai general.

Acest aspect ne va preocupa ˆ ıns˘ a mai put ¸in.424 CAPITOLUL 15.1. Accesul la baza de date Se face prin intermediul unui driver specific tipului respectiv de SGBD. Acesta este responsabil cu accesul efectiv la datele stocate. Vom vedea c˘ a. oferind astfel o modalitate unitar˘ a de lucru cu baze de date. Crearea unei baze de date Crearea unei baze de date se face uzual folosind aplicat ¸ii specializate oferite de produc˘ atorul tipului respectiv de sistem de gestiune a datelor. f˘ ar˘ a a descrie particularit˘ a¸ ti ale unei solut ¸ii de stocare a datelor anume. dar exist˘ a ¸ si posibilitatea de a crea o baza folosind un script SQL. Limbajul SQL SQL (Structured Query Language) reprezint˘ a un limaj de programare ce permite interogarea ¸ si actualizarea informat ¸iilor din baze de date relat ¸ionale. JDBC este constituit˘ a dintr-un set de clase ¸ si interfet ¸e . putem crea aplicat ¸ii care s˘ a ruleze f˘ ar˘ a nici o modificare folosind diverse tipuri de baze care au aceea¸ si structur˘ a. ducˆ and ˆ ın felul acesta not ¸iunea de portabilitate ¸ si mai departe.2 JDBC JDBC (Java Database Connectivity) este o interfat ¸˘ a standard SQL de acces la baze de date. folosind Java. 15. Acesta este standardizat astfel ˆ ıncˆ at diverse tipuri de drivere s˘ a se comporte identic. LUCRUL CU BAZE DE DATE ˆ ın limbajul Java. fiind legatura dintre aplicat ¸ie ¸ si baza de date. exemplele prezentate presupunˆ and c˘ a baza a fost creat˘ a deja ¸ si are o anumit˘ a structur˘ a specificat˘ a.

3. trimit ¸ˆ and secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date dorit˘ a. CONECTAREA LA O BAZA 425 scrise ˆ ın Java. ne este asigurat˘ a portabilitatea programului. scriind codul surs˘ aˆ ın Java. Intr-o aplicat ¸ie pot exista simultan mai multe conexiuni la baze de date diferite sau la aceea¸ si baz˘ a. Prelucrarea rezultatelor obt ¸inute.sql ce reprezint˘ a nucleul tehnologiei JDBC ¸ si. Definit ¸ie O conexiune (sesiune) la o baz˘ a de date reprezint˘ a un context prin care sunt trimise secvent ¸e SQL ¸ si primite rezultate. Folosind JDBC este u¸ sor s˘ a transmitem secvent ¸e SQL c˘ atre baze de date relat ¸ionale. javax. Inregistrarea unui driver corespunz˘ ator. preluat de pe platforma J2EE. alt program pentru a accesa o baz˘ a de date Sybase ¸ si asa mai departe. nu este necesar s˘ a scriem un program pentru a accesa o baz˘ a de date Oracle. 2. iat˘ a dou˘ a motive puternice care fac combinat ¸ia Java . Realizarea unei conexiuni propriu-zise. API-ul JDBC ofer˘ a urm˘ atoarele facilit˘ a¸ ti: 1. Este de ajuns s˘ a scriem un singur program folosind API-ul JDBC ¸ si acesta va fi capabil s˘ a comunice cu drivere diferite. furnizˆ and mecanisme standard pentru proiectant ¸ii aplicat ¸iilor ce folosesc de baze de date. Deci. Stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date.JDBC demn˘ a de luat ˆ ın seam˘ a. 15. 2.sql.˘ DE DATE 15. Cu alte cuvinte. In linii mari.2 Conectarea la o baz˘ a de date Procesul de conectare la o baz˘ a de date implic˘ a efectuarea a dou˘ a operat ¸ii: 1. Pachetele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu baze de date sunt java.2. Clasele ¸ si interfet ¸ele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: • DriverManager . Efectuarea de secvent ¸e SQL.este clasa ce se ocup˘ a cu ˆ ınregistrarea driverelor ce vor fi folosite ˆ ın aplicat ¸ie. Bineˆ ınt ¸eles. .

drivers". Acest lucru presupune ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei ce implementeaz˘ a driver-ul ¸ si poate fi realizat˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti. Folosirea metodei Class. specificarea mai multor drivere se face separˆ and numele claselor cu punct ¸ si virgul˘ a. c.registerDriver(new TipDriver()). a. Setarea propriet˘ a¸ tii sistem jdbc.forName("TipDriver"). Folosirea clasei DriverManager: DriverManager.newInstance().descrie obiectele ce modeleaz˘ a o conexiune propriu-zis˘ a cu baza de date.drivers la init ¸ializarea ma¸ sinii virtuale ce va rula procesul.forName ce apeleaz˘ a ClassLoader-ul ma¸ sinii virtuale: Class. Class. ordinea de precedent ¸˘ aˆ ın alegerea driverului folosit la crearea unei noi conexiuni este: 1) Driverele ˆ ınregistrate folosind proprietatea jdbc. • DriverPropertyInfo . 2) Driverele ˆ ınregistrate dinamic din aplicat ¸ie. care poate fi realizat˘ aˆ ın dou˘ a feluri: – De la linia de comand˘ a: java -Djdbc. b.426 CAPITOLUL 15.prin intermediul acestei clase pot fi specificate diverse propriet˘ a¸ ti ce vor fi folosite la realizarea conexiunilor.forName("TipDriver"). 15.2.drivers=TipDriver Aplicatie – Din program: System. "TipDriver").1 Inregistrarea unui driver Primul lucru pe care trebuie s˘ a-l fac˘ a o aplicat ¸ie ˆ ın procesul de conectare la o baz˘ a de date este s˘ aˆ ınregistreze la ma¸ sina virtual˘ a ce ruleaz˘ a aplicat ¸ia driverul JDBC responsabil cu comunicarea cu respectiva baz˘ a de date.setProperty("jdbc. Dac˘ a sunt ˆ ınregistrate mai multe drivere. . LUCRUL CU BAZE DE DATE • Driver .interfat ¸a pe care trebuie s˘ a o implementeze orice clas˘ a ce descrie un driver. Folosind aceast˘ a metod˘ a. • Connection .drivers.

DriverManager-ul va parcurge lista driverelor ˆ ınregistrate ˆ ın memorie.CacheSize=20.. db2 ¸ si a¸ sa mai departe. sybase. ˆ ın sensul c˘ a permite specificarea ˆ ın cadrul URL-ului a unor atribute ce vor fi realizate la crearea unei conexiuni. pˆ ana cˆ and unul dintre ele va recunoa¸ ste URL-ul respectiv.com:1521:test jdbc:sybase:test jdbc:db2:test Subprotocolul odbc este un caz specical. etc. numele unui fi¸ sier sau al unui director.2.˘ DE DATE 15. .ExtensionCase=LOWER jdbc:odbc:test.2 Specificarea unei baze de date O dat˘ a ce un driver JDBC a fost ˆ ınregistrat. Aceasta se realizeaz˘ a prin intermediul unei adrese specifice. Avˆ and ˆ ın vedere faptul ca pot exista mai multe drivere ˆ ınc˘ arcate ˆ ın memorie. Sintaxa completa subprotocolului odbc este: jdbc:odbc:identificator[. atunci va fi lansata o except ¸ie de tipul SQLException. Identificatorul bazei de date este un indicator specific fiec˘ arui driver corespunz˘ ator bazei de date cu care aplicat ¸ia dore¸ ste s˘ a interact ¸ioneze. In funct ¸ie de tipul driver-ului acest identificator poate include numele unei ma¸ sini gazd˘ a.PWD=java La primirea unui JDBC URL. CONECTAREA LA O BAZA 427 15. oracle. Dac˘ a nu exista nici unul potrivit. acesta poate fi folosit la stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. ca ˆ ın exemplele de mai jos: jdbc:odbc:test jdbc:oracle:thin@persistentjava.2. numit˘ a JDBC URL. cu mesajul "no suitable driver". un num˘ ar de port. trebuie s˘ a avem posibilitea de a specifica pe lˆ ang˘ a un identificator al bazei de date ¸ si driverul ce trebuie folosit.UID=duke. ce are urm˘ atorul format: jdbc:sub-protocol:identificator Cˆ ampul sub-protocol denume¸ ste tipul de driver ce trebuie folosit pentru realizarea conexiunii ¸ si poate fi odbc.atribut=valoare]* jdbc:odbc:test jdbc:odbc:test.

driver-ul ODBC efectuˆ and comunicarea cu driverul nativ al bazei de date. De¸ si simplu de utilizat.2.JdbcOdbcDriver ¸ si este inclus˘ aˆ ın distribut ¸ia standard J2SDK. Conectarea efectiv˘ a la baza de date se va face prin intermediul acestui identificator. De asemenea. ODBC (Open Database Conectivity) reprezint˘ a o modalitate de a uniformiza accesul la baze de date. Clasa Java care descrie acest tip de driver JDBC este: sun. asociind acestora un identificator DSN (Data Source Name) ¸ si diver¸ si parametri necesari conect˘ arii. LUCRUL CU BAZE DE DATE 15.428 CAPITOLUL 15. JDBC-ODBC Bridge Acest tip de driver permite conectarea la o baz˘ a de date care a fost ˆ ınregistrat˘ a ˆ ın prealabil ˆ ın ODBC.jdbc. Tip 2.Driver nativ .odbc. Driver JDBC .3 Tipuri de drivere Tipurile de drivere existente ce pot fi folosite pentru realizarea unei conexiuni prin intermediul JDBC se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoarele categorii: Tip 1. Specificarea bazei de date se face printr-un URL de forma: jdbc:odbc:identificator unde identif icator este profilul (DSN) creat bazei de date ˆ ın ODBC. solut ¸ia JDBC-ODBC nu este portabil˘ a¸ si comunicarea cu baza de date sufer˘ a la nivelul vitezei de execut ¸ie datorit˘ a multiplelor redirect˘ ari ˆ ıntre drivere. atˆ at ODBC-ul cˆ at ¸ si driver-ul nativ trebuie s˘ a existe pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia.

Server Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC folosind un protocol de ret ¸ea independent. Introducerea serverului ca nivel intermediar aduce flexibilitate maxim˘ aˆ ın sensul c˘ a vor putea fi realizate conexiuni cu diferite tipuri de baze. Driver JDBC nativ . acestea fiind apoi transormate folosind o aplicat ¸ie server ˆ ıntr-un protocol specfic bazei de date. CONECTAREA LA O BAZA 429 Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın apeluri c˘ atre driverul nativ al bazei de date. Clase Java care implementeaz˘ a astfel de drivere pot fi procurate de la produc˘ atorii de SGBD-uri. Protocolul folosit este specific fiec˘ arui produc˘ ator. distribut ¸ia standard J2SDK neincluzˆ and nici unul. Driver JDBC . f˘ ar˘ a nici o modificare la nivelul clientului.˘ DE DATE 15.2. care trebuie instalat ˆ ın prealabil. Tip 4. Tip 3.

err. } Connection con . Connection c = DriverManager.forName("sun.err. Stabilirea unei conexiuni folosind driverul JDBC-ODBC String url = "jdbc:odbc:test" . fiind preferat˘ a la dezvoltarea aplicat ¸iilor care manevreaz˘ a volume mari de date ¸ si viteza de execut ¸ie este critic˘ a.print("ClassNotFoundException: " + e) . dbproperties).jdbc. username.getConnection(url.430 CAPITOLUL 15. . } catch(ClassNotFoundException e) { System.getConnection(url).getConnection(url.2. "java"). Connection c = DriverManager.getConnection(url. Drivere de acest tip pot fi procurate de la diver¸ si produc˘ atori de SGBD-uri.4 Realizarea unei conexiuni Metoda folosit˘ a pentru realizarea unei conexiuni este getConnection din clasa DriverManager ¸ si poate avea mai multe forme: Connection c = DriverManager. try { Class. "duke".println("SQLException: " + e). 15. return . } catch(SQLException e) { System.odbc.PWD=java" . // sau url = "jdbc:odbc:test. password). try { con = DriverManager.UID=duke. Aceast˘ a solut ¸ie este cea mai rapid˘ a. LUCRUL CU BAZE DE DATE Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın cereri c˘ atre baza de date folosind protocolul de ret ¸ea al acesteia.JdbcOdbcDriver").

setAutoCommit.println(SQLException: " + e) .. String url = "jdbc:mysql://localhost/test" .forName("com.close . clasa Connection asigur˘ a facilit˘ a¸ ti pentru controlul tranzact ¸iilor din memorie c˘ atre baza de date prin metodele commit.jdbc.3 Efectuarea de secvent ¸e SQL O dat˘ a facut˘ a conectarea cu metoda DriverManager.err. try { Class.PreparedStatement sau CallableStatement cu ajutorul c˘ arora putem trimite secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date.3. } catch(ClassNotFoundException e) { . • Aflarea unor informat ¸ii legate de baza de date (meta-date).getConection. } } 431 Stabilirea unei conexiuni folosind un driver MySql Folosirea diferitelor tipuri de drivere implic˘ a doar schimbarea numelui clasei ce reprezint˘ a driverul ¸ si a modalit˘ a¸ tii de specificare a bazei de date. O conexiune va fi folosit˘ a pentru: • Crearea de secvent ¸e SQL utilizate pentru interogarea sau actualizarea bazei..Driver") .mysql. // sau url = "jdbc:mysql://localhost/test?user=duke&password=java". Inchiderea unei conexiuni se realizeaz˘ a prin metoda close. } catch(SQLException e) { System. rollback. Cele mai uzuale comenzi SQL sunt cele folosite pentru: • Interogarea bazei de date: SELECT . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL } finally { try{ con. se poate folosi obiectul Connection rezultat pentru a se crea obiecte de tip Statement.15. De asemenea. 15.

DROP). Crearea unui obiect Statement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei createStatement a clasei Connection. String sql = "SELECT * FROM persoane".getConnection(url). . LUCRUL CU BAZE DE DATE • Actualizarea datelor: INSERT. UPDATE.executeQuery(sql).1 Interfat ¸a Statement Interfat ¸a Statement ofer˘ a metodele de baz˘ a pentru trimiterea de secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date ¸ si obt ¸inerea rezultatelor. f˘ ar˘ a nici un argument: Connection con = DriverManager. executeUpdate Este folosit˘ a pentru actualizarea datelor (INSERT. Statement stmt = con.3. 15. obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor unei interog˘ ari este realizat˘ a prin intermediul obiectelor de tip ResultSet. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL poate fi realizat˘ a prin intermediul a trei metode: 1. ALTER. celelalte dou˘ a interfet ¸e: PreparedStatement ¸ si CallableStatement fiind derivate din aceasta. DELETE) sau a structurii bazei de date (CREATE. UPDATE.432 CAPITOLUL 15. Metoda returneaz˘ a un obiect de tip ResultSet ce va cont ¸ine sub o form˘ a tabelar˘ a rezultatul interog˘ arii. Metoda va returna un ˆ ıntreg ce semnific˘ a num˘ arul de linii afectate de operat ¸iunea de actualizare a datelor. executeQuery Este folosit˘ a pentru realizarea de interog˘ ari de tip SELECT. sau 0 ˆ ın cazul unei instruct ¸iuni DDL.acestea mai sunt numite instruct ¸iuni DDL (Data Definition Language) • Apelarea unei proceduri stocate: CALL Dup˘ a cum vom vedea. ResultSet rs = stmt. 2.createStatement(). ALTER. DROP . DELETE • Actualizarea structurii: CREATE.

In funct ¸ie de aceasta. Aceast˘ a situat ¸ie. este posibil˘ a atunci cˆ and sunt executate proceduri stocate sau secvent ¸e SQL cunoscute abia la momentul execut ¸iei. dup˘ a care vor fi apelate din nou metodele amintite.executeUpdate(sql).println("Linii afectate = " + rowCount).out. } if(rowCount = 0) { // Comanda DDL sau nici o linie afectata System. stmt.execute(sql). // Nr de articole care au fost afectate (sterse) sql = "DROP TABLE temp".15.getMoreResults(). int linii = stmt.getUpdateCount(). while(true) { int rowCount = stmt. Pentru a prelua toate rezultatele va fi apelat˘ a metoda getMoreResults. programatorul ne¸ stiind deci dac˘ a va fi vorba de o actualizare a datelor sau a structurii. pˆ an˘ a la obt ¸inerea valorii null. pot fi apelate metodele: getResultSet sau getUpdateCount pentru a afla efectiv rezultatul comenzii SQL. stmt.println("Comanda DDL sau 0 actualizari").executeUpdate(sql). de¸ si mai rar˘ a.3. if(rowCount > 0) { // Este o actualizare datelor System. continue. sau o combinat ¸ie ˆ ıntre aceste cazuri. execute Aceast˘ a metod˘ a va fi folosit˘ a doar dacˆ a este posibil ca rezultatul unei interog˘ ari s˘ a fie format din dou˘ a sau mai multe obiecte de tip ResultSet sau rezultatul unei actualiz˘ ari s˘ a fie format din mai mule valori. Secvent ¸a complet˘ a de tratare a metodei execute este prezentat˘ a mai jos: String sql = "comanda SQL necunoscuta". Metoda ˆ ıntoarce true dac˘ a rezultatul obt ¸inut este format din obiecte de tip ResultSet ¸ si false dac˘ a e format din ˆ ıntregi. // returneaza 0 433 3. stmt. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String sql = "DELETE FROM persoane WHERE cod > 100". respectiv −1. .out.

ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a introducem valorile unor variabile ˆ ıntr-o secvent ¸˘ a SQL. stmt. care vor fi specificat ¸i prin intermediul unui semn de ˆ ıntrebare (”?”) ˆ ın locul fiec˘ aruia dintre .434 CAPITOLUL 15. } // rowCount este -1 // Avem unul sau mai multe ResultSet-uri ResultSet rs = stmt.getMoreResults(). • O secvent ¸˘ a SQL specificat˘ a unui obiect PreparedStatement poate s˘ a aib˘ a unul sau mai mult ¸i parametri de intrare.. if(rs != null) { // Proceseaza rezultatul . String nume = "Popescu". String sql = "SELECT * FROM persoane WHERE cod=" + cod + " OR nume=’" + nume + "’". fiind diferit˘ a de aceasta ˆ ın urm˘ atoarele privint ¸e: • Instant ¸ele de tip PreparedStatement cont ¸in secvent ¸e SQL care au fost deja compilate (sunt ”preg˘ atite”).2 Interfat ¸a PreparedStatement Interfat ¸a PreparedStatement este derivat˘ a din Statement.getMoreResults().executeQuery(sql). continue.3. nu avem alt˘ a solut ¸ie decˆ at s˘ a cre˘ am un ¸ sir de caractere compus din instruct ¸iuni SQL ¸ si valorile variabilelor: int cod = 100.. } Folosind clasa Statement. 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE stmt. continue.getResultSet(). ResultSet rs = stmt. } // Nu mai avem nici un rezultat break.

pstmt. Putem apoi stabili alte valori de intrare ¸ si refolosi obiectul PreparedStatement pentru execut ¸ii repetate ale comenzii SQL. Obiectul va pstmt cont ¸ine o comand˘ a SQL precompilat˘ a care este trimis˘ a imediat c˘ atre baza de date. din punctul de vedere al vitezei de execut ¸ie a acestuia.setString(1.prepareStatement(sql). Execut ¸ia repetat˘ a a aceleia¸ si secvent ¸e SQL. iar argumentele metodei sunt num˘ arul de ordine al parametrului de intrare (al semnului de ˆ ıntrebare) ¸ si valoarea pe care dorim s˘ a o atribuim. "Ionescu"). va fiˆ ın general mai rapid˘ a dac˘ a folosim PreparedStatement. specificˆ an ca argument o secvent ¸˘ a SQL ce cont ¸ine c˘ ate un semn de ˆ ıntrebare pentru fiecare parametru de intrare: Connection con = DriverManager.15. Dup˘ a stabilirea parametrilor de intrare secvent ¸a SQL poate fi executat˘ a. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL folosind un obiect PreparedStatement se realizeaz˘ a printr-una din metodele executeQuery. 100). semnificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul obiectelor de tip Statement. Inainte ca secvent ¸a SQL s˘ a poat˘ a fi executat˘ a fiec˘ arui parametru de intrare trebuie s˘ a i se atribuie o valoare. unde XXX este tipul corespunz˘ ator parametrului. pstmt. Este ˆ ıns˘ a posibil ca SGBD-ul folosit s˘ a nu suporte acest tip de operat ¸iune ¸ si s˘ a nu ret ¸in˘ a obiectul precompilat pentru execut ¸ii ulterioare. Statement pstmt = con. folosind metode specifice acestei clase. ci refolosim o singur˘ a instant ¸˘ a precompilat˘ a furnizˆ andu-i doar alte argumente. In aceast˘ a situat ¸ie folosirea interfet ¸ei PreparedStatement ˆ ın loc de Statement nu va ˆ ımbun˘ at˘ a¸ ti ˆ ın nici un fel performant ¸a codului. dar cu parametri diferit ¸i. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 435 ei. Trimiterea parametrilor se realizeaz˘ a prin metode de tip setXXX. .setInt(2. deoarece nu mai trebuie s˘ a cre˘ am cˆ ate un obiect de tip Statement pentru fiecare apel SQL. unde va a¸ stepta parametri de intrare pentru a putea fi executat˘ a.getConnection(url). executeUpdate sau execute. cu singura deosebire c˘ aˆ ın cazul de fat ¸˘ a ele nu au nici un argument. String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?".3. Crearea unui obiect de tip PreparedStatement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei prepareStatement a clasei Connection.

Metoda setObject permite specificarea unor valori pentru parametrii de intrare.executeUpdate().setInt(2.executeUpdate(). pstmt. pstmt. pstmt. 100). Acela¸ si lucru poate fi realizat cu metode de tipul setXXX dac˘ a argumentul folosit are valoarea null. atunci cˆ and dorim s˘ a folosim maparea implicit˘ aˆ ıntre tipurile Java ¸ si cele JDBC sau atunci cˆ and dorim s˘ a preciz˘ am explicit un tip JDBC.CHAR). pstmt.CHAR). null).setObject(2.setNull(1. pstmt.setInt(2.436 CAPITOLUL 15. pstmt. sql = "SELECT * from persoane WHERE cod >= ?". Types. "Ionescu". Exist˘ aˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and este de preferat ca datele de mari dimensiuni s˘ a fie transferate pe ”buc˘ a¸ ti” de o anumit˘ a dimensiune.setString(1.setObject(1. Fiec˘ arui tip Java ˆ ıi corespunde un tip generic SQL. numite ¸ si tipuri JDBC.setObject(2.executeQuery().setString(1. "Popescu"). Statement pstmt = con. pstmt. pstmt. Lista tuturor tipurilor generice disponibile. Types.prepareStatement(sql). pstmt. Este responsabilitatea programatorului s˘ a se asigure c˘ a folose¸ ste metoda adecvat˘ a de tip setXXX la stabilirea valorii unui parametru de intrare.setInt(2. este definit˘ a de clasa Types. 100. LUCRUL CU BAZE DE DATE String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". Types. Pentru a realiza . pstmt = con. "Ionescu"). Folosind metoda setNull putem s˘ a atribuim unui parametru de intrare valoare SQL NULL. 100). pstmt.INTEGER). // sau doar pstmt. ResultSet rs = pstmt.setInt(1. trebuind ˆ ıns˘ a s˘ a specific˘ am ¸ si tipul de date al coloanei ˆ ın care vom scrie aceast˘ a valoare. Cu ajutorul metodelor setBytes sau setString avem posibilitatea de a specifica date de orice dimensiuni ca valori pentru anumite articole din baza de date.prepareStatement(sql). prin constantelor declarate de aceasta. pstmt. 200). 100).

instant ¸ele de acest tip oferind o modalitate de a apela o procedur˘ a stocat˘ aˆ ıntr-o baz˘ a de date. fileLength). Dac˘ a procedura are ¸ si parametri de ie¸ sire (valori returnate). Crearea unui obiect CallableStatement se realizeaz˘ a prin metoda prepareCall a clasei Connection: Connection con = DriverManager.txt"). caractere ASCII. CallableStatement cstmt = con.3 Interfat ¸a CallableStatement Interfat ¸a CallableStatement este derivat˘ a din PreparedStatement. ˆ ıntr-o manier˘ a standar pentru toate SGBD-urile.setUnicodeStream (1. 15. java. La execut ¸ia secvent ¸ei. ace¸ stia vor trebui ˆ ınregistrat ¸i cu metoda registerOutParameter ˆ ınainte de execut ¸ia procedurii. InputStream fin = new FileInputStream(file).getConnection(url). Obt ¸inerea valorilor rezultate ˆ ın parametrii de ie¸ sie se va face cu metode de tip getXXX. pstmt.length(). cu metode de tip setXXX.3. fin. setAsciiStream ¸ si setUnicodeStream care ata¸ seaz˘ a un flux de intrare pe octet ¸i. acest lucru fiind solicitat de unele tipuri de baze de date.prepareStatement( "UPDATE fisiere SET continut = ? WHERE nume = ’date.sql. respectiv UNICODE.prepareCall( . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 437 acest lucru API-ul JDBC pune la dispozit ¸ie metodele setBinaryStream.15. pstmt. int fileLength = file. ?)}").txt’"). Exemplul de mai jos ilustreaz˘ a acest lucru. Trimiterea parametrilor de intrare se realizeaz˘ aˆ ıntocmai ca la PreparedStatement. ele vor fi atribuite parametrului. Pe m˘ asur˘ a ce sunt citite date de pe flux. unui parametru de intrare.prepareCall( "{call proceduraStocata(?.executeUpdate().3.PreparedStatement pstmt = con. Observat ¸i c˘ a este necesar ˆ ın˘ a s˘ a¸ stim dinainte dimensiunea datelor ce vor fi scrise. CallableStatement cstmt = con. fluxul de intrare va fi apelat repetat pentru a furniza datele ce vor fi scrise ˆ ın coloana continut a articolului specificat. atribuind coloanei continut cont ¸inutul unui anumit fi¸ sier: File file = new File("date.

De asemenea. In acest caz el trebuie s˘ a primeasc˘ a o valoare cu setXXX ¸ si. fie numele acestuia. va fi ˆ ınregistrat cu registerOutParameter.4 15. 15.executeQuery(sql). Coloanele sunt numerotate de la stˆ anga la dreapta. In general. . funct ¸ie de secvent ¸a executat˘ a. tipurile de date specificate trebuind s˘ a coincid˘ a. etc. nume FROM persoane". Statement stmt = con. de asemenea. Rezultatul interog˘ arii de mai sus va fi obiectul rs cu urm˘ atoarea structur˘ a: cod nume 100 Ionescu 200 Popescu Pentru a extrage informat ¸iile din aceast˘ a structur˘ a va trebui s˘ a parcurgem tabelul linie cu linie ¸ si din fiecare s˘ a extragem valorile de pe coloane.registerOutParameter(1.createStatement().Types.FLOAT). Pentru acest lucru vom folosi metode de tip getXXX. pentru maxim˘ a portabilitate se recomand˘ a citirea coloanelor ˆ ın ordine de la stˆ anga la dreapta ¸ si fiecare citire s˘ a se fac˘ a o singur˘ a dat˘ a. Forma general˘ a a unui ResultSet este tabelar˘ a. De asemenea. LUCRUL CU BAZE DE DATE "{call calculMedie(?)}").3. folosirea indexului coloanei ˆ ın loc de numele s˘ au va fi mai eficient˘ a. float medie = cstmt. avˆ and un num˘ ar de coloane ¸ si de linii. cstmt. java. Este posibil ca un parametru de intrare s˘ a fie ¸ si parametru de ie¸ sire. unde XXX este tipul de dat˘ a al unei coloane iar argumentul primit indic˘ a fie num˘ arul de ordine din cadrul tabelului.438 CAPITOLUL 15. ResultSet rs = stmt.5 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor Interfat ¸a ResultSet In urma execut ¸ie unei interog˘ ari SQL rezultatul va fi reprezentat printr-un obiect de tip ResultSet. ce va cont ¸ine toate liniile ce satisfac condit ¸iile impuse de comanda SQL.executeQuery(). num˘ arul lor. obiectul va cont ¸ine ¸ si meta-datele interog˘ arii cum ar fi denumirele coloanelor selectate.sql.getDouble(1). ˆ ıncepˆ and cu 1.3. cstmt. String sql = "SELECT cod.

nume FROM persoane".Deplaseaz˘ a cursorul la o anumit˘ a linie specificat˘ a absolut.Actualizeaz˘ a valoarea unei coloane din linia curent˘ a.getString("nume"). linie cu linie.getString(2). Deoarece next returneaz˘ a false cˆ and nu mai sunt linii de adus. uzual va fi folosit˘ a o bucl˘ a while-loop petru a itera prin articolele tabelului: String sql = "SELECT cod.next()) { int cod = r.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE.3. } Implicit. • updateXXX .getInt(1). ResultSet rs = stmt.out. Este ˆ ıns˘ a posibil s˘ a cre˘ am ResultSet-uri care s˘ a permit˘ a modificarea sau deplasarea ˆ ın ambele sensuri. String nume = r. fiecare apel al metodei next determinˆ and trecerea la urm˘ atoarea linie.println(cod + ". putem itera prin rezultatul unei interog˘ ari o singur˘ a dat˘ a¸ si numai de la prima la ultima linie. ResultSet. atunci are la dispozit ¸ie o serie de metode ce se bazeaz˘ a pe acest suport: • absolute . String nume = r.createStatement( ResultSet.executeQuery(sql). A¸ sadar. Exemplul urm˘ ator va folosi un cursor care este modificabil ¸ si nu va reflecta schimb˘ arile produse de alt ¸i utilizatori dup˘ a crearea sa: Statement stmt = con. /* echivalent: int cod = r. Dac˘ a un ResultSet folose¸ ste un cursor modificabil ¸ si care poate naviga ˆ ın ambele sensuri. nume FROM persoane".getInt("cod").15. String sql = "SELECT cod.CONCUR_UPDATABLE). unde XXX este un tip de date. */ System. Init ¸ial acest cursor este pozit ¸ionat ˆ ınaintea primei linii.executeQuery(sql). while (rs. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 439 Un obiect ResultSet folose¸ ste un cursor pentru a parcurge articolele rezultate ˆ ın urma unei interog˘ ari. ResultSet rs = stmt. " + nume). un tabel de tip ResultSet nu poate fi modificat iar cursorul asociat nu se deplaseaz˘ a decˆ at ˆ ınainte. .

ce cont ¸ine un tabel numit persoane. avˆ and coloanele: cod. nu poate fi apelat˘ a cˆ and cursorul este ˆ ın modul linie nou˘ a. 15. numit˘ a linie nou˘ a.6 Exemplu simplu In continuare vom da un exemplul simplu de utilizare a claselor de baz˘ a ment ¸ionate anterior.1: Exemplu simplu de utilzare JDBC import java . • insertRow . nume char(50). LUCRUL CU BAZE DE DATE • updateRow . Scriptul SQL de creare a bazei este: create table persoane(cod integer. • moveToCurrentRow . va efectua afi¸ sarea lor ¸ si calculul mediei salariilor. Aplicat ¸ia va goli tabelul cu persoane.440 CAPITOLUL 15. salariu double).Transfer˘ a actualiz˘ arile f˘ acute liniei ˆ ın baza de date.¸ sterge linia curent˘ a din tabel ¸ si din baza de date. public class TestJdbc { public static void main ( String [] args ) { . Listing 15. utilizate˘ a pentru a introduce noi articole ˆ ın baza de date.deplaseaz˘ a cursorul la o linie spceial˘ a.*. sql . este responsabilitatea driver-ului bazei de date s˘ a asigure rezolvarea problemelor legate de actualizarea concurent˘ a a unui cursor. • moveToInsertRow .insereaz˘ a articolul din zona linie nou˘ aˆ ın baza de date. dup˘ a care va ad˘ auga aleator un num˘ ar de articole.3. Nu toate sistemele de gestiune a bazelor de date ofer˘ a suport pentru folosirea cursoarelor care pot fi modificate. nume ¸ si salariu. In cazul ˆ ın care acest lucru este permis. • deleteRow . cursorul trebuie s˘ a fie pozit ¸ionat le linia nou˘ a la execut ¸ia acestei operat ¸iuni. Programul va folosi o baz˘ a de date MySql. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a nu apar˘ a anomalii.revine la linia curent˘ a din tabel. Pentru a determina dac˘ a baza de date permite acest lucru pot fi utilizate metodele supportsPositionedUpdate ¸ si supportsPositionedDelete ale clasei DatabaseMetaData. Linia curent˘ a anterioar˘ a a cursorului va fi memorat˘ a pentru a se putea reveni la ea.

" + rs . rs . forName ( " com . getConnection ( url ) . nume ) .15. } // Afisam persoanele ordonate dupa salariu sql = " SELECT * FROM persoane ORDER BY salariu " . stmt . ? . prepareStatement ( sql ) . out . String nume = " Persoana " + i . for ( int i =0. getInt ( " cod " ) + " . ResultSet rs = stmt . random () * 900) . salariu ) . Driver " ) . salariu ) int n = 10. getString ( " nume " ) + " . . next () ) System . round ( Math . 441 // Adaugam un numar de persoane generate aleator // Tabelul persoane are coloanele ( cod . executeQuery ( sql ) . cod ) . setInt (1 . return . i < n . next () . // Calculam salariul mediu sql = " SELECT avg ( salariu ) FROM persoane " . sql = " INSERT INTO persoane VALUES (? . getDouble ( " salariu " ) ) . PreparedStatement pstmt = con . } catch ( Cl as sNo tF oun dE x c e p t i o n e ) { System . " + rs . mysql . // salariul va fi intre 100 si 1000 pstmt . executeUpdate ( sql ) . pstmt .3. Statement stmt = con . // Golim tabelul persoane String sql = " DELETE FROM persoane " . executeQuery ( sql ) . } try { Connection con = DriverManager . out . ?) " . rs = stmt . println ( rs . createStatement () . setString (2 . while ( rs . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String url = " jdbc : mysql :// localhost / test " . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . pstmt . double salariu = 100 + Math . setDouble (3 . pstmt . jdbc . try { Class . executeUpdate () . nume . i ++) { int cod = i .

getMetaData () .2: Folosirea interfet ¸ei DatabaseMetaData import java . ResultSet rs = dbmd . odbc . } } } 15.1 Lucrul cu meta-date Interfat ¸a DatabaseMetaData Dup˘ a realizarea unui conexiuni la o baz˘ a de date. } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { System . procedurilor stocate. vom obt ¸ine un obiect de tip DatabaseMetaData ce ofer˘ a metode pentru determinarea tabelelor. getDouble (1) ) . out . capabilit˘ a¸ tilor conexiunii. try { Class . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . jdbc . ale bazei de date. DatabaseMetaData dbmd = con . public class TestMetaData { public static void main ( String [] args ) { String url = " jdbc : odbc : test " . Listing 15.442 CAPITOLUL 15. out . null . println ( " Media : " + rs . . close () . null ) . null . etc. sql . getTables ( null . // Inchidem conexiunea con . Ca rezult al apelului metodei. getConnection ( url ) . putem apela metoda getMetaData pentru a afla diverse informat ¸ii legate de baza respectiv˘ a. } try { Connection con = DriverManager . Programul urm˘ ator afi¸ seaz˘ a numele tuturor tabelelor dintr-o baz˘ a de dat ˆ ınregistrat˘ aˆ ın ODBC. JdbcOdbcDriver " ) . a¸ sa numitele meta-date (”date despre date”). LUCRUL CU BAZE DE DATE System . } catch ( SQLException e ) { e . forName ( " sun . gramaticii SQL suportate.4.*.4 15. printStackTrace () . return .

Acestea sunt obt ¸inute apelˆ and metoda getMetaData pentru ResultSet-ul respectiv.15. etc. LUCRUL CU META-DATE while ( rs .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData Meta-datele unui ResultSet reprezint˘ a informat ¸iile despre rezultatul cont ¸inut ˆ ın acel obiect cum ar fi num˘ arul coloanelor.getColumnName(i). ResultSet rs = stmt. next () ) System . care va returna un obiect de tip ResultSetMetaData ce poate fi apoi folosit pentru extragerea informat ¸iilor dorite. con . ResultSetMetaData rsmd = rs.4. printStackTrace () . i++) nume[i] = rsmd. println ( rs .getMetaData(). out .getColumnCount(). . } } } 443 15. // Aflam numele coloanelor Sring nume[] = new String[n+1]. getString ( " TABLE_NAME " ) ) . } catch ( SQLException e ) { e . for(int i=1. i<=n.4.executeQuery("SELECT * FROM tabel"). // Aflam numarul de coloane int n = rsmd. tipul ¸ si denumirile lor. close () .

444 CAPITOLUL 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE .

In plus.Class.lang. ci sunt ˆ ın˘ arcate pe parcursul execut ¸ie acesteia atunci cˆ and este nevoie de ele. 3. 445 . corespunz˘ ator clasei respective. aceasta fiind responsabil˘ a cu interpretarea codului de octet ¸i rezultat ˆ ın urma compil˘ arii. Init ¸ializarea .1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie Dup˘ a cum ¸ stim execut ¸ia unei aplicat ¸ii Java este realizat˘ a de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM). Spre deosebire de alte limbaje de programare cum ar fi C sau C++.Specific˘ a incorporarea noului tip de date ˆ ın JVM pentru a putea fi utlizat.Capitolul 16 Lucrul dinamic cu clase 16. Inc˘ arcarea . momentul efectiv ˆ ın care se realizeaz˘ a acest lucru depinzˆ and de implementarea ma¸ sinii virtuale. Operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a unei clase este realizat˘ a la un moment ce precede prima utilizare efectiv˘ a a sa.Const˘ aˆ ın execut ¸ia blocurilor statice de init ¸ializare ¸ si init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a. 2.Este procesul reg˘ asirii reprezent˘ arii binare a unei clase (fi¸ sierul . va fi instant ¸iat un obiect de tip java. un program Java compilat nu este descris de un fi¸ sier executabil ci de o mult ¸ime de fi¸ siere cu extensia . Editarea de leg˘ aturi . In urma acestui proces. aceste clase nu sunt ˆ ın˘ arcate toate ˆ ın memorie la pornirea aplicat ¸iei. Ciclul de viat ¸˘ a al unei clase are a¸ sadar urm˘ atoarele etape: 1.class corespunz˘ atoare fiec˘ arei clase a programului.class) pe baza numelui complet al acestuia ¸ si ˆ ınc˘ arcarea acesteia ˆ ın memorie.

r˘ ad˘ acina acestuia fiind class loader-ul primordial. Dup˘ a cum vom vedea.Atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a de tipul clasei respective. Class loader-ul primordial (eng. acesta fiind specificat la crearea sa. ˆ ın multe situat ¸ii el este de preferat. mai put ¸in r˘ ad˘ acina). . Incepˆ and cu versiunea 1. In momentul cˆ and este solicitat˘ aˆ ınc˘ arcarea unei clase. Aceasta este o clas˘ a abstract˘ a. Astfel. LUCRUL DINAMIC CU CLASE 4. Class loader-e proprii . folosind class loader-e diferite. 2. sau a unor resurse ce sunt necesare funct ¸ion˘ arii acesteia. va ˆ ıncerca s˘ a execute operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a clasei. ˆ ınc˘ arcarea unei clase poate determina ˆ ınc˘ arcarea unor altor clase care sigur vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu prima. Dac˘ a nici ea nu va reu¸ si. ˆ ın care class loader-ele sunt dispuse ierarhic ˆ ıntr-un arbore. va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul ClassNotFoundException.lang. obiectul de tip Class creat va fi marcat pentru a fi eliminat din memorie de c˘ atre garbage collector. Desc˘ arcarea . pentru a minimiza ˆ ınc˘ arcarea aceleia¸ si clase de mai multe ori.ClassLoader. Acestea sunt de dou˘ a tipuri: 1. a fost introdus un model de tip delegat. tipul efectiv al obiectului fiind a¸ sadar derivat din aceasta. un classloader poate delega ˆ ın primul rˆ and operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare p˘ arintelui s˘ au care va delega la rˆ andul s˘ au cererea mai departe pˆ an˘ a la class loader-ul primordial sau pˆ an˘ a unul din ace¸ stia reu¸ se¸ ste s˘ a oˆ ıncarce. bootstrap) . la execut ¸ia unui program Java vor fi create implicit dou˘ a obiecte de tip ClassLoader pentru ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorei a claselor proprii ale aplicat ¸iei. De¸ si acest comportament nu este obligatoriu. Inc˘ arcarea claselor unei aplicat ¸ii Java ˆ ın memorie este realizat˘ a prin intermediul unor obiecte pe care le vom numi generic class loader. fiind responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor standard din distribut ¸ia Java.446 CAPITOLUL 16. Exist˘ aˆ ıns˘ a posibilitarea de a crea noi tipuri derivate din ClassLoader specializate pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor conform unor specificat ¸ii anume care s˘ a realizeze diverse optimiz˘ ari.Acestea nu fac parte intrinsec˘ a din JVM ¸ si sunt instant ¸e ale clasei java.2 de Java. etc.Reprezint˘ a o parte integrant˘ a a ma¸ sinii virtuale. Fiecare instant ¸a de tip ClassLoader va avea a¸ sadar un p˘ arinte (evident. Abia ˆ ın cazul ˆ ın care nici unul din ace¸ stia nu a reu¸ sit.

fiecare obiect Class va ret ¸ine class loader-ul care a fost folosit pentru ˆ ınc˘ arcare.Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor proprii aplicat ¸iilor Java (cele din CLASSPATH). etc. Intrucˆ at tipurile de date Java pot fi ˆ ınc˘ arcate folosind diverse instant ¸e de tip ClassLoader.lang.˘ 16. Acest lucru poate fi realizat prin mai multe modalit˘ a¸ ti. specificˆ and numele s˘ au complet prin intermediul unui ¸ sir de caractere.URLClassLoader. Java 2 JVM ofer˘ a trei class loader-e. unul primordial ¸ si dou˘ a proprii. Tipul acestuia este java. • Extension Class Loader .*.Utilizat pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor din directoarele extensiilor JRE.1.*. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE 447 Implicit. cunoscute sub numele de: • Boostrap Class Loader . Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor din distribut ¸ia Java standard (cele din pachetele java. moment ˆ ın care putem solicita ˆ ınc˘ arcarea sa. • System Class Loader .). cele mai comune metode fiind: . Inc˘ arcarea dinamic˘ a a unei clase ˆ ın memorie se refer˘ a la faptul c˘ a nu cunoast ¸em tipul acesteia decˆ at la execut ¸ia preogramului. acesta putˆ and fi obt ¸inut cu metoda getClassLoader. javax.Class loader-ul primordial.

.forName Aceast˘ a metoda va ˆ ınc˘ arca respectiva clas˘ a folosind class loader-ul obiectului curent (care o apeleaz˘ a): Class c = Class.loadClass("NumeCompletClasa"). • Class. iar implementarea ei va fi cont ¸inut˘ aˆ ıntr-o clas˘ a a directorului curent.Button"). Numele funct ¸iei care trebuie apelat˘ a va fi introdus de la tastatur˘ a. Aceasta va returna 0 dac˘ a metoda s-a executat corect. Dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a genereze aleator un vector de numere dup˘ a care s˘ a aplice o anumit˘ a funct ¸ie acestui vector. Vom detalia acest lucru prin intermediul unui exepmplu.forName("java.getClass().448 CAPITOLUL 16. // Clasele standard pot fi si ele incarcate astfel Class t = Class. tot ce trebuie s˘ a facem fiind s˘ a scriem noi clase care extind Functie ¸ si s˘ a implement˘ am metoda executa. In felul acesta. Toate funct ¸iile vor extinde clasa abstract˘ a Funct ¸ie.awt. Dac˘ a dorim s˘ a instant ¸iem un obiect dintr-o clas˘ aˆ ınc˘ arcat˘ a dinamic putem folosi metoda newInstance.newInstance(). mai exist˘ a¸ si alte posibilit˘ a¸ ti de a instant ¸ia astfel de obiecte.forName("NumeCompletClasa"). // echivalent cu ClassLoader loader = this.loadClass("ClasaNecunoscuta"). loader. Folosirea interfet ¸elor sau a claselor abstracte ˆ ımpreun˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea dinamic˘ a a claselor ofer˘ a un mecanism extrem de puternic de lucru ˆ ın Java. Class c = Class. loader.getClassLoader(). Button b = (Button) c. LUCRUL DINAMIC CU CLASE • loadClass apelat˘ a pentru un obiect de tip ClassLoader ClassLoader loader = new MyClassLoader(). cu condit ¸ia s˘ a existe constructorul f˘ ar˘ a argumente pentru clasa respectiv˘ a. aplicat ¸ia poate fi extins˘ a cu noi funct ¸ii f˘ ar˘ a a schimba codul ei.Thread").forName("java. −1 ˆ ın caz contrar.lang.

err . println ( " Functia nu poate fi instantiata ! "). println ( " Functie inexistenta ! " ) . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . while (! numeFunctie . try { // Incarcam clasa Class c = Class .˘ 16. v = v . . String numeFunctie = " " . System . print ( " \ nFunctie : " ) . newInstance () . Random rand = new Random () . equals ( " gata " ) ) { System . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE Listing 16. } catch ( In st ant ia tio n E x c e p t i o n e ) { System . setVector ( v ) . util . i < n . } catch ( Cl as sNo tF oun d E x c e p t i o n e ) { System .*. println ( " Functia nu poate fi accesata ! " ) . // sau f . out . in ) ) . // Cream un obiect de tip Functie Functie f = ( Functie ) c . out . readLine () . import java .*. int v [] = new int [ n ].1: Exemplu de ˆ ınc˘ arcare dinamic˘ a a claselor import java . i ++) v [ i ] = rand . // Setam vectorul f . nextInt (100) . // Executam functia int ret = f . io . for ( int i =0. } catch ( Il le gal Ac ces s E x c e p t i o n e ) { System . err . forName ( numeFunctie ) .1. public class TestFunctii { 449 public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. executa () . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . numeFunctie = stdin . err .

3: Un exemplu de funct ¸ie import java . LUCRUL DINAMIC CU CLASE Listing 16. i ++) System . out . i < v . v = v . public class Sort extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. length . return 0.*. public void setVector ( int [] v ) { this . print ( v [ i ] + " " ) . } Listing 16. int max = v [0].4: Alt exemplu de funct ¸ie public class Max extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. . } public abstract int executa () . return 0. out . length . for ( int i =0. i ++) if ( max < v [ i ]) max = v [ i ]. sort ( v ) . for ( int i =1. System . Arrays . print ( max ) .2: Clasa abstract˘ a ce descrie funct ¸ia public abstract class Functie { public int v [] = null . } } Listing 16. util . i < v .450 } } } } CAPITOLUL 16.

la crearea class loader-ului aceast˘ a list˘ a este completat˘ a cu informat ¸iile din variabila sistem CLASSPATH sau cu cele specificate prin opt ¸iunea -classpath la lansarea aplicat ¸iei. ea nu va mai putea fi desc˘ arcat˘ a explicit din memorie.getClass(). S˘ a presupunem c˘ aˆ ın directorul c:\clase\demo exist˘ a clasa cu numele Test.Test").toURL()). Crearea unui class loader propriu se face uzual prin extinderea clasei URLClassLoader.loadClass("demo. Bineˆ ınt ¸eles. ori de cˆ ate ori dorim s˘ a fort ¸˘ am reˆ ınc˘ arcarea claselor. Implicit. aflat˘ aˆ ın pachetul demo ¸ si dorim s˘ a oˆ ınc˘ arc˘ am dinamic ˆ ın memorie: // Obtinem class loaderul curent URLClassLoader urlLoader = (URLClassLoader) this. Folosind metoda getURLs putem afla aceste adrese. // Adaugam directorul sub forma unui URL urlLoader.˘ 16. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a avem posibilitatea de a o reˆ ınc˘ arca. trebuie s˘ a folosim class-loadere proprii ¸ si s˘ a instant ¸iem noi obiecte de tip ClassLoader. o variant˘ a simplist˘ a fiind prezentat˘ a mai jos: public class MyClassLoader extends URLClassLoader{ public MyClassLoader(URL[] urls){ super(urls). Dup˘ a ce o clas˘ a a fost ˆ ınc˘ arcat˘ a folosind un class loader. iar cu addURL putem ad˘ auga o nou˘ a adres˘ a de c˘ autare a claselor.1. } } Inc˘ arcarea claselor folosind clasa nou creat˘ a se va face astfel: . deoarece a fost modificat˘ a¸ si recompilat˘ a.addURL(new File("c:\\clase"). INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE } } 451 Un obiect de tip URLClassLoader ment ¸ine o list˘ a de adrese URL de unde va ˆ ıncerca s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie clasa al c˘ arei nume ˆ ıl specific˘ am ca argument al metodelor de mai sus. adresele URL pot specifica ¸ si directoare ale sistemului de fi¸ siere local.getClassLoader(). // Incarcam clasa urlLoader.

loadClass("Clasa"). • Aflarea unor informat ¸ii despre o clas˘ a (modificatori. myLoader. // Cream class loaderul propriu MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). // Dorim sa reincarcam clasa myLoader. interfat ¸˘ a sau obiect ”reflect˘ a” la momentul execut ¸iei structura lor intern˘ a se nume¸ ste reflectare (eng.loadClass("Clasa").loadClass("Clasa"). reflection).2 Mecanismul reflect˘ arii Mecanismul prin care o clas˘ a. chiar dac˘ a numele acestora este ¸ stiut abia la execut ¸ie. myLoader.getClassLoader(). URL[] urls = systemLoader. // nu functioneaza ! // Cream alt class loader MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls).getURLs(). • Setarea sau aflarea atributelor unui obiect. // reincarca clasa 16.. . constructori. • Instant ¸ierea unor clase al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie.getClass(). LUCRUL DINAMIC CU CLASE // La initializare URLClassLoader systemLoader = (URLClassLoader) this. Suportul pentru reflectare este inclus ˆ ın distribut ¸ia standard Java.. fiind cunoscut sub numele de Reflection API ¸ si cont ¸ine urm˘ atoarele clase: . superclasa. • Invocarea metodelor unui obiect al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. metode). acesta punˆ and la dispozit ¸ie metode pentru: • Determinarea clasei unui obiect.452 CAPITOLUL 16. • Crearea unor vectori a c˘ aror dimensiune ¸ si tip nu este ¸ stiut decˆ at la execut ¸ie.

Object • Clasele din pachetul java.class: int. diferent ¸ierea acestora f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isInterface.getClass().class.getName().reflect ¸ si anume: – Array – Constructor – Field – Method – Modifier 453 16.Se realizeaz˘ a cu metoda getName: Class clasa = obiect. Class c = java.lang.awt. etc.2. String nume = clasa.getClass().lang. diferent ¸ierea lor f˘ acˆ anduse cu ajutorul metodei isPrimitive. Reflection API pune la dispozit ¸ie metode pentru obt ¸inerea urm˘ atoarelor informat ¸ii: Aflarea instant ¸ei Class corespunz˘ ator unui anumit obiect sau tip de date: Class c = obiect.class.lang. Aflarea numelui unei clase .˘ 16.2. double. .lang.. MECANISMUL REFLECTARII • java. Tipurile primitive sunt descrise ¸ si ele de instant ¸e de tip Class avˆ and forma TipPrimitiv. un obiect de acest tip putˆ and s˘ a reprezinte atˆ at o clas˘ a cˆ at ¸ si o interfat ¸˘ a.Class.Class • java.1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor se realizeaz˘ a cu metode ale clasei java.class.Button. Class c = Class.forName("NumeClasa").

getName(). int m = clasa.Object.getSuperclass(). for (int i = 0. if (Modifier.awt. // java. Class c = java.out. ce returneaz˘ a un vector de tip Class[]. Class s = c.Frame. if (Modifier.out. . Class s = c. isAbstract ¸ si isFinal: Class clasa = obiect.getModifiers().println(s). System. Pentru a determina u¸ sor prezent ¸a unui anumit modificator se folosesc metodele statice ale clasei Modifier isPublic.class.awt.454 CAPITOLUL 16. aceasta returnˆ and un num˘ ar ˆ ıntreg ce codific˘ a tot ¸i modificatorii clasei.Window Class c = java.isFinal(m)) modif += "final ".getClass().Se realizeaz˘ a cu metoda getSuperclass ce returneaz˘ a o instant ¸˘ a de tip Class.print(nume + " ").isPublic(m)) modif += "public ". Aflarea superclasei .getInterfaces(). LUCRUL DINAMIC CU CLASE Aflarea modificatorilor unei clase .getSuperclass(). // null Aflarea interfet ¸elor implementate de o clas˘ a sau extinse de o interfat ¸˘ a . if (Modifier. i < interf.out.getName()).println(modif + "class" + c.Se realizeaz˘ a cu metoda getInterfaces. public void interfete(Class c) { Class[] interf = c.class.awt. System.Se realizeaz˘ a cu metoda getModifiers.isAbstract(m)) modif += "abstract ". i++) { String nume = interf[i]. String modif = "".length. System. corespunz˘ atoare tipului de date al superclasei sau null pentru clasa Object.

Aflarea constructorilor . La rˆ andul ei. getExceptionTypes. Serializable. Set 455 interfete(java.class). ce returnez˘ a un vector de tip Field[]. Aflarea metodelor . getExceptionTypes pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate de respectivul constructor. Clasa Method pune la dispozit ¸ie metodele getName. interfete(java.Se realizeaz˘ a cu una din metodele getFields sau getDeclaredFields.2. // Va afisa interfetele implementate de HashSet: // Cloneable. Cu ajutorul metodei getConstructor este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la constructor cu o signatur˘ a specificat˘ a. getReturnType pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate . // Va afisa interfetele extinse de Set: // Collection Aflarea variabilelor membre . inclusiv cele mo¸ stenite.Se realizeaz˘ a cu metodele getConstructors sau getDeclaredConstructors.HashSet. ˆ ın timp ce a doua le returnez˘ a doar pe cele declarate ˆ ın cadrul clasei. MECANISMUL REFLECTARII } } .. Cu ajutorul metodei getField este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o variabil˘ a mebr˘ a cu un anumit nume specificat. Clasa Constructor pune la dispozit ¸ie metodele getName.Set). getType ¸ si getModifiers pentru a obt ¸ine numele. ce returneaz˘ a un vector de tip Method[]. getModifiers.Se realizeaz˘ a cu metodele getMethods sau getDeclaredMethods. respectiv modificatorii unei variabile membru. getParameterTypes.util. ce returneaz˘ a un vector de tip Constructor[].˘ 16. tipul.util. clasa Field pune la dispozit ¸ie metodele getName. getParameterTypes. diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a prima returneaz˘ a toate variabilele membre. getModifiers. Collection..

Se realizeaz˘ a cu metodele getClasses sau getDeclaredClasses. Aceast˘ a metod˘ a o reg˘ asim ¸ si ˆ ın clasele Field. Class c = Class. Aflarea clasei de acoperire .Class Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente al acestuia. bazˆ andu-ne pe informat ¸ii pe care le obt ¸inem abia la execut ¸ie. 16. LUCRUL DINAMIC CU CLASE de respectiva metod˘ a. Aflarea claselor imbricate .2.newInstance().2 Manipularea obiectelor Pe lˆ ang˘ a posibilitatea de a examina structura unei anumite clase la momentul execut ¸iei.Se realizeaz˘ a cu metoda getDeclaringClass.forName("NumeClasa"). constructorul sau metoda respectiv˘ a. Dac˘ a nu exist˘ a un astfel de constructor sau nu este accesibil vor fi generate except ¸ii de tipul InstantiationException. folosind Reflection API avem posibilitatea de a lucra dinamic cu obiecte. pentru acestea returnˆ and clasa c˘ arei ˆ ıi apart ¸ine variabila. Method. // Daca stim tipul obiectului . Constructor. ce returnez˘ a un vector de tip Class[]. respectiv IllegalAccessException.lang. Crearea obiectelor Dup˘ a cum st ¸im. avem la dispozit ¸ie alte dou˘ a variante: • Metoda newInstance din clasa java. Cu ajutorul metodei getMethod este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o metod˘ a cu o signatur˘ a specificat˘ a. crearea obiectelor se realizeaz˘ a cu operatorul new urmat de un apel la un constructor al clasei pe care o instant ¸iem.456 CAPITOLUL 16. Object o = c. In schimb. In cazul ˆ ın care numele clasei nu este cunoscut decˆ at la momentul execut ¸iei nu mai putem folosi aceast˘ a metod˘ a de instant ¸iere.

MECANISMUL REFLECTARII Class c = java. Invocarea metodelor Invocarea unei metode al c˘ arei nume ˆ ıl cunoa¸ stem abia la momentul execut ¸iei se realizeaz˘ a cu metoda invoke a clasei Method. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a apel˘ am metoda contains . Except ¸ii generate de metoda newInstance sunt: InstantiationException.class}.newInstance().˘ 16. Constructor ctor = clasa. Object[] arg = new Object[] {x.Point. y}.class. apoi specificarea argumentelor la apelarea sa. aceast˘ a solut ¸ie presupune ˆ ın primul rˆ and obt ¸inerea unui obiect de tip Constructor cu o anumit˘ a signatur˘ a.2. // Instantiem Point p = (Point) ctor. mai putem obt ¸ine valoarea returnat˘ a. cel pentru care se face apelul.awt. Point p = (Point) c. int. trebuie s˘ a obt ¸inem ˆ ıntˆ ai o referint ¸˘ a la metoda cu signatura corespunz˘ atoare ¸ si apoi s˘ a specific˘ am argumentele. S˘ a rescriem exemplul de mai sus. apelˆ and constructorul cu dou˘ a argumente al clasei Point. Ca ¸ si ˆ ın cazul constructorilor.class. // Pregatim argumentele // Ele trebuie sa fie de tipul referinta corespunzator Integer x = new Integer(10).Point. Integer y = new Integer(20). Metoda getConstructor poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. Evident.awt. Class clasa = java. IllegalArgumentException ¸ si InvocationTargetException. // Obtinem constructorul dorit Class[] signatura = new Class[] {int. 457 • Metoda newInstance din clasa Constructor Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind un anumit constructor.newInstance(arg).getConstructor(signatura). In plus. IllegalAccessException.class.

Class clasa = java.458 CAPITOLUL 16. Except ¸iile generate de metoda invoke sunt: IllegalAccessException ¸ si InvocationTargetException.invoke(obiect. Point obiect = new Point(0.Rectangle.getField("x"). Setarea ¸ si aflarea variabilelor membre Pentur setarea ¸ si aflarea valorilor variabilelor membre sunt folosite metodele set ¸ si get ale clasei Field.awt. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a set˘ am variabila x a unui obiect de tip Point ¸ si s˘ a obt ¸inem valoarea variabilei y a aceluia¸ si obiect: Class clasa = java. // Apelam metoda metoda. 20). Dac˘ a num˘ arul argumentelor metodei este 0. arg). y = clasa. y. // Obtinem metoda dorita Class[] signatura = new Class[] {Point.awt. noi o vom apela pe cea care accept˘ a un argument de tip Point. 0.class. Metoda getMethod poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. LUCRUL DINAMIC CU CLASE a clasei Rectangle care determin˘ a dac˘ a un anumit punct se g˘ ase¸ ste ˆ ın interiorul drepunghiului. Rectangle obiect = new Rectangle(0. 100).getMethod("contains".getField("y").class.Point. 100. Metoda contains are mai multe variante. respectiv parametri de apelare ai metodei. Method metoda = clasa. // Obtinem variabilele membre Field x.class}. atunci putem folosi valoarea null ˆ ın locul vectorilor ce reprezint˘ a signatura. // Pregatim argumentele Point p = new Point(10. signatura). 20). x = clasa. Object[] arg = new Object[] {p}. .

util . . import java .*. solut ¸ia anterioar˘ a nu mai este viabil˘ a¸ si trebuie s˘ a folosim apelarea metodei executa ˆ ıntr-un mod dinamic.set(obiect. s˘ a presupunem c˘ a exist˘ a deja un num˘ ar ˆ ınsemnat de clase care descriu diferite funct ¸ii dar acestea nu extind clasa abstract˘ a Functie. i < n .*. Metoda getField poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchFieldException. import java . in ) ) . i ++) v [ i ] = rand .get(obiect). new Integer(10)). set sunt: IllegalAccessException ¸ si IllegalArgumentException.˘ 16. Random rand = new Random () . nextInt (100) .*. readLine () . public class TestFunctii2 { public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. int v [] = new int [ n ]. for ( int i =0. lang . // Obtinem valoarea lui y Integer val = y. numeFunctie = stdin . MECANISMUL REFLECTARII // Setam valoarea lui x x. Listing 16. io . out .2. equals ( " gata " ) ) { System . reflect .5: Lucru dinamic cu metode ¸ si variabile import java . Revenind la exemplul din sect ¸iunea anterioar˘ a cu apelarea dinamic˘ a a unor funct ¸ii pentru un vector. print ( " \ nFunctie : " ) . String numeFunctie = " " . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . Din acest motiv. 459 Except ¸iile generate de metodele get. while (! numeFunctie .

lang. LUCRUL DINAMIC CU CLASE try { // Incarcam clasa Class c = Class .Point Lucrul dinamic cu obiecte ce reprezint˘ a vectori se realizeaz˘ a prin intermediul clasei Array. } catch ( Exception e ) { System . getMethod ( " executa " .3 Lucrul dinamic cu vectori Vectorii sunt reprezentat ¸i ca tip de date tot prin intermediul clasei java. // Cream un obiect de tip Functie Object f = c . Point []vector = new Point[10]. Integer ret = ( Integer ) m . // Va afisa: class java. vector .awt. out .println(c. newInstance () . Class c = vector. getField ( " v " ) .getClass(). println ( " Eroare la apelarea functiei ! " ) . invoke (f . v ) . System . null ) . Aceasta cont ¸ine o serie de metode statice ce permit: • Crearea de noi vectori: newInstance • Aflarea num˘ arului de elemente: getLength . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) .getComponentType()).460 CAPITOLUL 16.Class. Tipul de date al elementelor din care este format vectorul va fi obt ¸inut cu ajutorul metodei getComponentType. diferent ¸ierea f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isArray. System.out. err .2. forName ( numeFunctie ) . null ) . } } } } 16. set (f . // Setam vectorul ( setam direct variabila v ) Field vector = c . ce ˆ ıntoarce o referint ¸˘ a de tip Class. // Apelam metoda ’ executa ’ // Folosim null pentru ca nu avem argumente Method m = c .

i.2. get 461 Exemplul de mai jos creeaz˘ a un vector ce cont ¸ine numerele ˆ ıntregi de la 0 la 9: Object a = Array. new Integer(i)). for (int i=0.getLength(a).out. i++) Array.print(Array. i < Array. .getLength(a).get(a. 10). MECANISMUL REFLECTARII • Setarea / aflarea elementelor: set. i) + " ").class. i++) System. i < Array. for (int i=0.newInstance(int.set(a.˘ 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful