Curs practic de Java

Cristian Fr˘ asinaru

Cuprins
1 Introducere ˆ ın Java 1.1 Ce este Java ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Limbajul de programare Java . . . . . 1.1.2 Platforme de lucru Java . . . . . . . . 1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat 1.2 Primul program . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Structura lexical˘ a a limbajului Java . . . . . . 1.3.1 Setul de caractere . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Identificatori . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Literali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Separatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Comentarii . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tipuri de date ¸ si variabile . . . . . . . . . . . 1.4.1 Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Controlul execut ¸iei . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Instruct ¸iuni de decizie . . . . . . . . . 1.5.2 Instruct ¸iuni de salt . . . . . . . . . . . 1.5.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor 1.5.4 Alte instruct ¸iuni . . . . . . . . . . . . 1.6 Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Crearea unui vector . . . . . . . . . . . 1.6.2 Tablouri multidimensionale . . . . . . 1.6.3 Dimensiunea unui vector . . . . . . . . 1.6.4 Copierea vectorilor . . . . . . . . . . . 1 11 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 19 19 20 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays . . . . . . 1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni S ¸ iruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a . . . 1.8.1 Transmiterea argumentelor . . . . . . . . . . 1.8.2 Primirea argumentelor . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Argumente numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 37 38 39 39 40 41 42 46 49 50 50 52 53 56 57 58 59 59 61 62 63 64 64 66 66 67 67

1.7 1.8

2 Obiecte ¸ si clase 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Crearea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Folosirea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Distrugerea obiectelor . . . . . . . . . . . . 2.2 Crearea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Declararea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Corpul unei clase . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Constructorii unei clase . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Declararea variabilelor . . . . . . . . . . . . 2.2.6 this ¸ si super . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Implementarea metodelor . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Declararea metodelor . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Tipul returnat de o metod˘ a . . . . . . . . . 2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a . . . 2.3.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente . . 2.3.5 Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor 2.4 Modificatori de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a . . . . . . . 2.5.1 Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . 2.5.2 Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.3 Utilitatea membrilor de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.4 Blocuri statice de init ¸ializare . . . . . . . . . 2.6 Clase imbricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Definirea claselor imbricate . . . . . . . . . . 2.6.2 Clase interne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Identificare claselor imbricate . . . . . . . . 2.6.4 Clase anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clase ¸ si metode abstracte . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 2.7.1 Declararea unei clase abstracte 2.7.2 Metode abstracte . . . . . . . . 2.8 Clasa Object . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Orice clas˘ a are o superclas˘ a . . 2.8.2 Clasa Object . . . . . . . . . . 2.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri . . . . 2.10 Tipul de date enumerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 68 68 71 71 71 74 75 77 77 78 82 85 85 87 89 90 91 92 95 95 95 96 97 98 99 99 100 101 103 105 107 108 109 110 110 111

3 Except ¸ii 3.1 Ce sunt except ¸iile ? . . . . . . . . . . . . 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor . . . . 3.3 ”Aruncarea” except ¸iilor . . . . . . . . . . 3.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor . . . . . . 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea 3.4.2 Propagarea erorilor . . . . . . . . 3.4.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor . 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii . . . 3.6 Except ¸ii la execut ¸ie . . . . . . . . . . . . 3.7 Crearea propriilor except ¸ii . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Ce sunt fluxurile? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Clasificarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri . . . . 4.1.4 Metode comune fluxurilor . . . . . . . . . . . . 4.2 Folosirea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Fluxuri primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Fluxuri de procesare . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Crearea unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere . . . . . . . . . . 4.2.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer . . . . . . . . . . . . 4.2.6 Concatenarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor . . . . . . . . . 4.2.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream 4.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Intr˘ ari formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4.4

CUPRINS Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard . . . . . . . . . . . 4.4.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) . . . . . . Clasa File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 112 113 115 117 119

4.5 4.6

5 Interfet ¸e 5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ce este o interfat ¸˘ a? . . . . . . . . . 5.2 Folosirea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Definirea unei interfet ¸e . . . . . . . . 5.2.2 Implementarea unei interfet ¸e . . . . . 5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive . 5.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte . . . . . . . . . . 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e . . . . . . 5.5 Utilitatea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Crearea grupurilor de constante . . . 5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri 5.6 Interfat ¸a FilenameFilter . . . . . . . . . . 5.6.1 Folosirea claselor anonime . . . . . . 5.7 Compararea obiectelor . . . . . . . . . . . . 5.7.1 Interfat ¸a Comparable . . . . . . . . . 5.7.2 Interfat ¸a Comparator . . . . . . . . . 5.8 Adaptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Pachetele standard (J2SDK) . . . 6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet . 6.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e . 6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet 6.1.5 Importul static . . . . . . . . . . 6.1.6 Crearea unui pachet . . . . . . . 6.1.7 Denumirea unui pachet . . . . . . 6.2 Organizarea fi¸ sierelor . . . . . . . . . . . 6.2.1 Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

121 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 124 . 129 . 130 . 132 . 132 . 133 . 134 . 137 . 138 . 139 . 141 . 142 145 145 145 146 147 148 149 150 151 152 152

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.class) 6.2.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor . . . . . . . . 6.2.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) . . . . Arhive JAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Folosirea utilitarului jar . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 154 155 156 157 158 159

6.3

7 Colect ¸ii 7.1 Introducere . . . . . . . . . . 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii . . 7.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor . . 7.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor 7.5 Algoritmi polimorfici . . . . . 7.6 Tipuri generice . . . . . . . . 7.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

161 . 161 . 162 . 166 . 168 . 170 . 171 . 172 177 177 179 180 180 181 183 183 184 187 188 193 194 196

8 Serializarea obiectelor 8.1 Folosirea serializ˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Serializarea tipurilor primitive . . . . . 8.1.2 Serializarea obiectelor . . . . . . . . . . 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream . . . . . . 8.1.4 Clasa ObjectInputStream . . . . . . . 8.2 Obiecte serializabile . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable . 8.2.2 Controlul serializ˘ arii . . . . . . . . . . 8.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor . . . . . . 8.3.1 Controlul versiunilor claselor . . . . . . 8.3.2 Securizarea datelor . . . . . . . . . . . 8.3.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable 8.4 Clonarea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Modelul AWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Componentele AWT . . . . . . . . . . 9.2.2 Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container) 9.3 Gestionarea pozit ¸ion˘ arii . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

199 . 199 . 200 . 202 . 204 . 206 . 207

6 9.3.2 Gestionarul FlowLayout . . . . . . . . . . . 9.3.3 Gestionarul BorderLayout . . . . . . . . . . 9.3.4 Gestionarul GridLayout . . . . . . . . . . . 9.3.5 Gestionarul CardLayout . . . . . . . . . . . 9.3.6 Gestionarul GridBagLayout . . . . . . . . . 9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) . . . Tratarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor . . . . . 9.4.2 Tipuri de evenimente . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime . Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Clasa Window . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Clasa Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Clasa Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4 Clasa FileDialog . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri . . . . . 9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri 9.6.3 Meniuri de context (popup) . . . . . . . . . 9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) . . . . . Folosirea componentelor AWT . . . . . . . . . . . . 9.7.1 Clasa Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.2 Clasa Button . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.3 Clasa Checkbox . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.4 Clasa CheckboxGroup . . . . . . . . . . . . 9.7.5 Clasa Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.6 Clasa List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.7 Clasa ScrollBar . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.8 Clasa ScrollPane . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.9 Clasa TextField . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.10 Clasa TextArea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 211 212 214 218 219 221 224 227 232 232 233 236 239 242 243 246 247 250 250 251 252 253 255 257 259 261 262 263 265

9.4

9.5

9.6

9.7

10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare . . . . . . . . . . . . 10.1.1 Metoda paint . . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Suprafet ¸e de desenare - clasa Canvas 10.2 Contextul grafic de desenare . . . . . . . . . 10.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

269 . 269 . 270 . 271 . 274 . 275

CUPRINS 10.2.2 Primitive grafice . . . . . . . . . . Folosirea fonturilor . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Clasa Font . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Clasa FontMetrics . . . . . . . . . . Folosirea culorilor . . . . . . . . . . . . . . Folosirea imaginilor . . . . . . . . . . . . . 10.5.1 Afi¸ sarea imaginilor . . . . . . . . . 10.5.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor 10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” . 10.5.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG 10.5.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie . . Tip˘ arirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 275 276 277 279 282 286 287 289 291 291 292 293 299 299 299 300 301 304 305 307 310 310 314 316 316 316 319 324 329 332 335 336 336 338 340

10.3

10.4 10.5

10.6

11 Swing 11.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1 JFC . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2 Swing API . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3 Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT . . 11.2 Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ferestre interne . . . . . . . . . . . 11.3 Clasa JComponent . . . . . . . . . . . . . 11.4 Arhitectura modelului Swing . . . . . . . . 11.5 Folosirea modelelor . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tratarea evenimentelor . . . . . . . 11.6 Folosirea componentelor . . . . . . . . . . 11.6.1 Componente atomice . . . . . . . . 11.6.2 Componente pentru editare de text 11.6.3 Componente pentru selectarea unor 11.6.4 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Arbori . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Containere . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Dialoguri . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Desenarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Metode specifice . . . . . . . . . . 11.7.2 Considerat ¸ii generale . . . . . . . . 11.8 Look and Feel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12 Fire de execut ¸ie 12.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Crearea unui fir de execut ¸ie . . . . . . . . 12.2.1 Extinderea clasei Thread . . . . . . 12.2.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie . . . 12.3.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie . . 12.3.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” . 12.3.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie . 12.3.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie . . 12.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator 12.3.6 Monitoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.7 Semafoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.8 Probleme legate de sincronizare . . 12.4 Gruparea firelor de execut ¸ie . . . . . . . . 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” . . 12.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask . . . . . . . .

CUPRINS 343 . 343 . 344 . 345 . 347 . 352 . 355 . 357 . 358 . 362 . 362 . 367 . 369 . 371 . 373 . 376 . 378 383 . 383 . 385 . 387 . 388 . 393 . 397 401 . 401 . 402 . 404 . 406 . 408 . 410 . 412 . 416 . 420 . 421 . 421

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Lucrul cu URL-uri . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Socket-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Comunicarea prin conexiuni . . . . . . . . . 13.5 Comunicarea prin datagrame . . . . . . . . . 13.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i 14 Appleturi 14.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Crearea unui applet simplu . . . . . . . 14.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet . . . . . 14.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul . . . . . 14.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor . . . 14.6 Tag-ul APPLET . . . . . . . . . . . . 14.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi 14.8 Alte metode oferite de clasa Applet . . 14.9 Arhivarea appleturilor . . . . . . . . . 14.10Restrict ¸ii de securitate . . . . . . . . . 14.11Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. 434 . . . . . 445 . .2.2. . . . . . . . . . . . . 15. . .1. . . . . . .4. .1 Inregistrarea unui driver . . 452 . . . 427 . .4 Realizarea unei conexiuni . . . . .3 Lucrul dinamic cu vectori . . . . . .2 JDBC . . . . 424 . . . .2 Mecanismul reflect˘ arii . 426 . . . 442 . . . 16 Lucrul dinamic cu clase 16. . . .CUPRINS 15 Lucrul cu baze de date 15. 16. . . . . . . . 15. . . . . . . . . . .1 Introducere . . . . . 442 . . . . . 15. . .1 Generalit˘ a¸ ti despre baze de date .2. . .3. . . . . . . . . . . . 15. . .1 Interfat ¸a DatabaseMetaData . . . 15. . . . . . . . . . 15. . . 437 .2. . . . .4 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor 15. . . . . . . . .3. . 456 . . . .2 Specificarea unei baze de date . . . . . . . . .2 Conectarea la o baz˘ a de date . . . . 15. . . . 15. . . . . . . . 15. . . . 15. . . .1 Interfat ¸a Statement . .1. . . . . . . 423 . . . . . . . . . .3 Tipuri de drivere . . .3 Interfat ¸a CallableStatement . . .2. . 9 423 . . .2. 460 . . . . . . . . 438 . . . . . . .4. . . . . . . . . 16. . . . . . .6 Exemplu simplu . .3. . . . . . .5 Interfat ¸a ResultSet . . 15. . .1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor 16. . . . . 431 . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Lucrul cu meta-date . . . . . . . 15. . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . 430 .1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie . . . . 16. . . . . . . . 428 . . . . . . . . . 453 . 443 445 . . . . . . 15. . . 440 . . .2 Manipularea obiectelor . . . .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL . . 15. . . . . .2 Interfat ¸a PreparedStatement . . . . . .3. . . 432 . . . 15. . . . . . . .3. 15. . . . .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData . 438 . . . . . 423 . . 425 . . . . .

10 CUPRINS .

• U¸ surint ¸˘ aˆ ın crearea de aplicat ¸ii complexe ce folosesc programarea ˆ ın ret ¸ea. baze de date. administrarea automat˘ a a memoriei ¸ si elim11 . indiferent de domeniu sau de complexitatea lor. s˘ a amintim caracteristicile sale principale. • Robustet ¸e . 1. interfat ¸˘ a grafic˘ a. Denumit˘ a init ¸ial OAK.1 Limbajul de programare Java Inainte de a prezenta ˆ ın detaliu aspectele tehnice ale limbajului Java.elimin˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.1.Capitolul 1 Introducere ˆ ın Java 1. robustet ¸e ¸ si nu ˆ ın ultimul rˆ and portabilitate. impunˆ andu-se prin calit˘ a¸ ti deosebite cum ar fi simplitate. tehnologia Java este format˘ a dintr-un limbaj de programare de nivel ˆ ınalt pe baza c˘ aruia sunt construite o serie de platforme destinate implement˘ arii de aplicat ¸ii pentru toate segmentele industriei software. care a avut un impact remarcabil asupra ˆ ıntregii comunit˘ a¸ ti a dezvoltatorilor de software. etc.1 Ce este Java ? Java este o tehnologie inovatoare lansat˘ a de compania Sun Microsystems ˆ ın 1995.elimin˘ a sursele frecvente de erori ce apar ˆ ın programare prin renunt ¸area la pointeri. • Simplitate . fire de execut ¸ie. care l-au transformat ˆ ıntr-un interval de timp atˆ at de scurt ˆ ıntr-una din cele mai pupulare opt ¸iuni pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii. mo¸ stenirea multipl˘ a ¸ si toate ”facilit˘ a¸ tile” ce pot provoca scrierea unui cod confuz.

. aceasta fiind solut ¸ia eficient˘ a pentru obt ¸inerea portabilit˘ a¸ tii. Aceste tehnologii au fost grupate ˆ ın a¸ sa numitele platforme de lucru. precum ¸ si diverse programe utilitare. • Este modelat dup˘ a C ¸ si C++. etc. etc. animat ¸ie. • Neutralitate arhitectural˘ a . ce reprezint˘ a seturi de libr˘ arii scrise ˆ ın limbajul Java. Solaris.Java este un limbaj independent de platforma de lucru. aceea¸ si aplicat ¸ie rulˆ and f˘ ar˘ a nici o modificare ¸ si f˘ ar˘ a a necesita recompilarea ei pe sisteme de operare diferite cum ar fi Windows. • Este compilat ¸ si interpretat.elimin˘ a complet stilul de programare procedural. C++ la Java f˘ acˆ andu-se foarte u¸ sor. trecerea de la C. • Complet orientat pe obiecte .2 Platforme de lucru Java Limbajul de programare Java a fost folosit la dezvoltarea unor tehnologii dedicate rezolv˘ arii unor probleme din cele mai diverse domenii. inclusiv grafic˘ a 3D. Linux. • Performant ¸˘ a . • Portabililtate . compilatorul Java asigur˘ a o performant ¸˘ a ridicat˘ a a codului de octet ¸i.de¸ si mai lent decˆ at limbajele de programare care genereaz˘ a executabile native pentru o anumit˘ a platform˘ a de lucru. INTRODUCERE ˆ IN JAVA inarea pierderilor de memorie printr-o procedur˘ a de colectare a obiectelor care nu mai sunt referite. furnizˆ and mecanisme stricte de securitate a programelor concretizate prin: verificarea dinamic˘ a a codului pentru detectarea secvent ¸elor periculoase.1. 1. Mac OS.12 CAPITOLUL 1. impunerea unor reguli stricte pentru rularea proceselor la distant ¸˘ a. ce ruleaz˘ aˆ ın fundal (”garbage collector”). astfel ˆ ıncˆ at viteza de lucru put ¸in mai sc˘ azut˘ a nu va fi un impediment ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii oricˆ at de complexe. lucru care aduce economii substant ¸iale firmelor dezvoltatoare de aplicat ¸ii. etc.este un limbaj de programare foarte sigur. • Securitate . folosite pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii sau componente destinate unei anume categorii de utilizatori.comportamentul unei aplicat ¸ii Java nu depinde de arhitectura fizic˘ a a ma¸ sinii pe care ruleaz˘ a.

etc.5 SDK (Tiger). formate din componente ce trebuie s˘ a ruleze ˆ ın sisteme eterogene. bazate pe componente cum ar fi servleturi. 1. limbajele de programare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • Interpretate: instruct ¸iunile sunt citite linie cu linie de un program numit interpretor ¸ si traduse ˆ ın instruct ¸iuni ma¸ sin˘ a. platforma de lucru J2ME oferind suportul necesar scrierii de programe dedicate acestui scop. etc. In continuare.1. Probabil cel mai cunoscute limbaj interpretat este limbajul Basic. CE ESTE JAVA ? 13 • J2SE (Standard Edition) Este platforma standard de lucru ce ofer˘ a suport pentru crearea de aplicat ¸ii independente ¸ si appleturi. vom folosi termenul J2SDK pentru a ne referi la distribut ¸ia standard J2SE 1. • J2ME (Micro Edition) Folosind Java. Tot aici g˘ asim ¸ si suportul necesar pentru crearea de aplicat ¸ii ¸ si servicii Web. aici este inclus˘ a¸ si tehnologia Java Web Start ce furnizeaz˘ a o modalitate extrem de facil˘ a pentru lansarea ¸ si instalarea local˘ a a programelor scrise ˆ ın Java direct de pe Web.sun. Dezavantajul evident este viteza de execut ¸ie redus˘ a. Toate distribut ¸iile Java sunt oferite gratuit ¸ si pot fi desc˘ arcate de pe Internet de la adresa ”http://java. De asemenea. • Compilate: codul surs˘ a al programelor este transformat de compilator ˆ ıntr-un cod ce poate fi executat direct de procesor.1. oferind cea mai comod˘ a solut ¸ie pentru distribut ¸ia ¸ si actualizarea aplicat ¸iilor Java. cu informat ¸iile memorate ˆ ın baze de date distribuite. pagini JSP. numit cod .com”. programarea dispozitivelor mobile este extrem de simpl˘ a. • J2EE (Enterprise Edition) Aceast˘ a platform˘ a ofer˘ a API-ul necesar dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii complexe.1. Avantajul acestei solut ¸ii este simplitatea ¸ si faptul c˘ a fiind interpretat˘ a direct sursa programului obt ¸inem portabilitatea.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat In funct ¸ie de modul de execut ¸ie a aplicat ¸iilor.

2 Primul program Crearea oric˘ arei aplicat ¸ii Java presupune efectuarea urm˘ atorilor pa¸ si: 1. dezavantajul fiind lipsa portabilit˘ a¸ tii. A¸ sadar vom avea la dispozit ¸ie un compilator responsabil cu transformarea surselor programului ˆ ın a¸ sa numitul cod de octet ¸i. Acest lucru este realizat automat de c˘ atre distribut ¸ia J2SDK. } } . codul compilat ˆ ıntr-un format de nivel sc˘ azut nu poate fi rulat decˆ at pe platforma de lucru pe care a fost compilat. Scriererea codului surs˘ a class FirstApp { public static void main( String args[]) { System. Prin ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM) vom ˆ ınt ¸elege mediul de execut ¸ie al aplicat ¸iilor Java. 1. In timp ce codul ma¸ sin˘ a este executat direct de c˘ atre procesor ¸ si poate fi folosit numai pe platforma pe care a fost creat. precum ¸ si un interpretor ce va executa respectivul cod de octet ¸i. Pentru ca un cod de octet ¸i s˘ a poat˘ a fi executat pe un anumit calculator. Codurile de octet ¸i sunt seturi de instruct ¸iuni care seam˘ an˘ a cu codul scris ˆ ın limbaj de asamblare ¸ si sunt generate de compilator independent de mediul de lucru.println("Hello world!"). Limbajul Java combin˘ a solut ¸iile amintite mai sus.14 CAPITOLUL 1. Codul ma¸ sin˘ a este reprezentat de o succesiune de instruct ¸iuni specifice unui anumit procesor ¸ si unei anumite platforme de lucru reprezentate ˆ ın format binar astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi executate f˘ ar˘ a a mai necesita nici o prelucrare.out. codul de octet ¸i este interpretat de mediul Java ¸ si de aceea poate fi rulat pe orice platform˘ a pe care este instalat˘ a mediul de execut ¸ie Java. Codul de octet ¸i este diferit de codul ma¸ sin˘ a. programele Java fiind atˆ at interpretate cˆ at ¸ si compilate. pe acesta trebuie s˘ a fie instalat˘ a o ma¸ sin˘ a virtual˘ a Java. Avantajul este execut ¸ia extrem de rapid˘ a. INTRODUCERE ˆ IN JAVA ma¸ sin˘ a.

Compilarea aplicat ¸iei Pentru compilare vom folosi compilatorul javac din distribut ¸ia J2SDK.class ¸ si implicit sunt plasate ˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierele surs˘ a. Deoarece interpretorul are ca argument de intrare numele clasei principale ¸ si nu numele unui fi¸ sier. Salvarea fi¸ sierelor surs˘ a Se va face ˆ ın fi¸ siere care au obligatoriu extensia java. PRIMUL PROGRAM 15 Toate aplicat ¸iile Java cont ¸in o clas˘ a principal˘ a(primar˘ a) ˆ ın care trebuie s˘ a se gaseasc˘ a metoda main. nici o alt˘ a extensie nefiind acceptat˘ a.1.class ¸ si vom apela interpretorul astfel: java FirstApp Rularea unei aplicat ¸ii care nu folose¸ ste interfat ¸˘ a grafic˘ a. Acestea au extensia . .java. ne vom pozit ¸iona ˆ ın directorul ce cont ¸ine fi¸ sierul FirstApp.class. apelat pentru unitatea de compilare corespunz˘ atoare clasei principale. fie ˆ ın mai multe. Apelul compilatorului se face pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine clasa principal˘ a a aplicat ¸iei sau pentru orice fi¸ sier/fi¸ siere cu extensia java. S˘ a presupunem c˘ a am salvat exemplul de mai sus ˆ ın fi¸ sierul C:\intro\FirstApp. Rularea aplicat ¸iei Se face cu interpretorul java. de¸ si acest lucru nu este obligatoriu. Este recomandat ca fi¸ sierul care cont ¸ine codul surs˘ a al clasei primare s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu cel al clasei. 3. 4. Compilatorul creeaz˘ a cˆ ate un fi¸ sier separat pentru fiecare clas˘ a a programului. se va face ˆ ıntr-o fereastr˘ a sistem. javac FirstApp. Clasele aplicat ¸iei se pot gasi fie ˆ ıntr-un singur fi¸ sier.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fi¸ sierul FirstApp. 2.2.

O alt˘ a caracteristic˘ a a setului de caractere Unicode este faptul c˘ aˆ ıntreg intervalul de reprezentare a simbolurilor este divizat ˆ ın subintervale numite blocuri.3.9 • \u03B1 .) • \u4e00 .unicode. cˆ ateva exemple de blocuri fiind: Basic Latin. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Atent ¸ie Un apel de genul java c:\intro\FirstApp. Arrows. Acestea nu pot fi folosite ca nume de clase. etc. unde era posibil˘ a reprezentarea a doar 256 de caractere. Greek. Mai jos sunt oferite cˆ ateva exemple de caractere Unicode. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a se pot reprezenta 65536 de semne. Currency.3 1. cele din C++ ¸ si au fost enumerate ˆ ın tabelul de mai jos. spre deosebire de ASCII. ∃.1 Structura lexical˘ a a limbajului Java Setul de caractere Limbajului Java lucreaz˘ aˆ ın mod nativ folosind setul de caractere Unicode.\u03C9 : simboluri grece¸ sti α − ω • \u2200 . Musical.org”.2 Cuvinte cheie Cuvintele rezervate ˆ ın Java sunt.\u22FF : simboluri matematice (∀. • \u0030 . Mathematical. Gothic. referirea la celelalte f˘ acˆ andu-se prin \uxxxx. Acesta este un standard internat ¸ional care ˆ ınlocuie¸ ste vechiul set de caractere ASCII ¸ si care folose¸ ste pentru reprezentarea caracterelor 2 octet ¸i.3. Coreean) Mai multe informat ¸ii legate de reprezentarea Unicode pot fi obt ¸inute la adresa ”http://www.16 CAPITOLUL 1.\u0669 : cifre arabic-indic 0 .\u0039 : cifre ISO-Latin 0 . 1.class este gre¸ sit! 1. etc. cu cˆ ateva except ¸ii. Arabic. Japonez.9 • \u0660 . Primele 256 caractere Unicode corespund celor ASCII.\u9fff : litere din alfabetul Han (Chinez. . unde xxxx reprezint˘ a codul caracterului. ∅.

4 Literali Literalii pot fi de urm˘ atoarele tipuri: • Intregi Sunt acceptate 3 baze de numerat ¸ie : baza 10.5.3. identificatorii nu au voie s˘ a fie identici cu cuvintele rezervate. false. 1.3. variabile sau metode. abstract boolean break byte case catch char class const* continue default do double else extends final finally float for goto* if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while Incepˆ and cu versiunea 1.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. Cuvintele marcate prin ∗ sunt rezervate. STRUCTURA LEXICALA 17 interfet ¸e. mai exist˘ a¸ si cuvˆ antul cheie enum.3. null nu sunt cuvinte cheie. true. ˆ ıncepˆ and cu o liter˘ a.3 Identificatori Sunt secvent ¸e nelimitate de litere ¸ si cifre Unicode. 1. dar nu pot fi nici ele folosite ca nume ˆ ın aplicat ¸ii. baza 16 (ˆ ıncep cu caracterele 0x) ¸ si baza 8 (ˆ ıncep cu cifra 0) ¸ si pot fi de dou˘ a tipuri: – normali .se reprezint˘ a pe 8 octet ¸i (64 bit ¸i) ¸ si se termin˘ a cu caracterul L (sau l). dar nu sunt folosite. Dup˘ a cum am mai spus. .se reprezint˘ a pe 4 octet ¸i (32 bit ¸i) – lungi .

0. Exemple: 1.valoarea logic˘ a de adev˘ ar. s˘ a fie ˆ ın notat ¸ie exponent ¸ial˘ a sau s˘ a aib˘ a sufixul F sau f pentru valorile normale . 4D.valoarea logic˘ a de fals. 3f. • Logici Sunt reprezentat ¸i de true . Reprezentarea se face fie folosind o liter˘ a.18 CAPITOLUL 1. apostrof. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Flotant ¸i Pentru ca un literal s˘ a fie considerat flotant el trebuie s˘ a aib˘ a cel put ¸in o zecimal˘ a dup˘ a virgul˘ a.reprezentate pe 32 bit ¸i. respectiv D sau d pentru valorile duble . etc.reprezentate pe 64 bit ¸i. Secvent ¸ele escape predefinite ˆ ın Java sunt: – ’\b’ : Backspace (BS) – ’\t’ : Tab orizontal (HT) – ’\n’ : Linie nou˘ a (LF) – ’\f’ : Pagin˘ a nou˘ a (FF) – ’\r’ : Inceput de rˆ and (CR) – ’\"’ : Ghilimele – ’\’’ : Apostrof – ’\\’ : Backslash . • Caracter Un literal de tip caracter este utilizat pentru a exprima caracterele codului Unicode. respectiv false . 2e2. literalii ˆ ıntregi 1 ¸ si 0 nu mai au semnificat ¸ia de adev˘ arat. respectiv fals. Secvent ¸ele escape permit specificarea caracterelor care nu au reprezentare grafic˘ a¸ si reprezentarea unor caractere speciale precum backslash. Atent ¸ie Spre deosebire de C++. fie o secvent ¸˘ a escape scris˘ aˆ ıntre apostrofuri.

*. ^ (xor). ++. . >. 1. Dup˘ a cum vom vedea. ca ˆ ın exemplul: "Ana " + " are " + " mere ". !(not) • operatori relat ¸ionali: <. • operatori logici: &&(and). Caracterele care formeaz˘ a¸ sirul pot fi caractere grafice sau secvent ¸e escape. -.3.6 Operatori Operatorii Java sunt. <=. cu mici deosebiri. Este permis˘ a notat ¸ia prescurtat˘ a de forma lval op= rval: x += 2 n -= 3 Exist˘ a operatori pentru autoincrementare ¸ si autodecrementare (post ¸ si pre): x++. 1. ~ (not) • operatori de translat ¸ie: <<. >>. . ==. Sirul vid este "". <=. concatenarea ¸ sirurilor realizˆ andu-se cu operatorul +. cei din C++: • atribuirea: = • operatori matematici: +.. /. In Java separatorii sunt urm˘ atorii: ( ) [ ] .lang. --n Evaluarea expresiilor logice se face prin metoda scurtcircuitului: evaluarea se opre¸ ste ˆ ın momentul ˆ ın care valoarea de adev˘ ar a expresiei este sigur determinat˘ a. STRUCTURA LEXICALA 19 • S ¸ iruri de caractere Un literal ¸ sir de caractere este format din zero sau mai multe caractere ˆ ıntre ghilimele. ||(or). n--.3. Instruct ¸iunile unui program se separ˘ a cu punct ¸ si virgul˘ a. != • operatori pe bit ¸i: &(and). >>> (shift la dreapta f˘ ar˘ a semn) . |(or). %.3.5 Separatori Un separator este un caracter care indic˘ a sfˆ ar¸ situl unei unit˘ a¸ ti lexicale ¸ si ınceputul alteia.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. orice ¸ sir este de fapt o instant ¸˘ a a clasei String. Dac˘ a¸ sirul este prea lung el poate fi scris ca o concatenare de sub¸ siruri de dimensiune mai mic˘ a. definit˘ aˆ ın pachetul java. -. . ++x.

int x=10. //widening conversion long l2 = (long)200. • operatorul + pentru concatenarea ¸ sirurilor: String s1="Ana". . • Comentarii pe mai multe linii care ¸ tin de documentat ¸ie. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • operatorul if-else: expresie-logica ? val-true : val-false • operatorul .3. ˆ ınchise ˆ ıntre /** ¸ si */. • operatori pentru conversii (cast) : (tip-de-data) int a = (int)’a’. y=1. char c = (char)96. String s2="mere". care incep cu //. ˆ ınchise ˆ ıntre /* ¸ si */. z=2. //narrowing conversion 1. La fel se ˆ ıntampl˘ a cu secvent ¸a // ˆ ın comentarii care incep cu /* sau */. • Secvent ¸ele /* ¸ si */ pot s˘ a apar˘ a pe o linie dup˘ a secvent ¸a // dar ˆ ı¸ si pierd semnificat ¸ia.out. (virgul˘ a) folosit pentru evaluarea secvent ¸ial˘ a a operat ¸iilor: int x=0. • Comentarii pe o singur˘ a linie.20 CAPITOLUL 1. long l = (long)i.7 Comentarii In Java exist˘ a trei feluri de comentarii: • Comentarii pe mai multe linii. int i2 = (int)l2. • Nu putem introduce comentarii ˆ ın interiorul literalilor caracter sau ¸ sir de caractere. Textul dintre cele dou˘ a secvent ¸e este automat mutat ˆ ın documentat ¸ia aplicat ¸iei de c˘ atre generatorul automat de documentat ¸ie javadoc.println(s1 + " are " + x + " " + s2). Observat ¸ii: • Nu putem scrie comentarii ˆ ın interiorul altor comentarii. int i = 200. System.

double (8) • caracter: char (2 octet ¸i) • logic: boolean (true ¸ si false) In alte limbaje de programare formatul ¸ si dimensiunea tipurilor primitive de date pot depinde de platforma pe care ruleaz˘ a programul. Valoarea unei variabile de acest tip este. o referint ¸˘ a (adres˘ a de memorie) c˘ atre valoarea sau mult ¸imea de valori reprezentat˘ a de variabila respectiv˘ a. struct ¸ si union. prin urmare tipurile de date ar trebui s˘ a fie de fapt definite de clase ¸ si toate variabilele ar trebui s˘ a memoreze instant ¸e ale acestor clase (obiecte).1 Tipuri de date ¸ si variabile Tipuri de date In Java tipurile de date se impart ˆ ın dou˘ a categorii: tipuri primitive ¸ si tipuri referint ¸˘ a. Vectorii. care sunt cele uzuale : • aritmetice –ˆ ıntregi: byte (1 octet). iar struct ¸ si union nu ˆ ı¸ si mai au rostul atˆ at timp cˆ at tipurile compuse de date sunt formate ˆ ın Java prin intermediul claselor. In principiu acest lucru este adev˘ arat. Java porne¸ ste de la premiza c˘ a ”orice este un obiect”. int (4). TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE 21 1. orice dependent ¸˘ a de o anumit˘ a platform˘ a specific˘ a fiind eliminat˘ a. long (8) – reale: float (4 octeti). clasele ¸ si interfet ¸ele sunt tipuri referint ¸˘ a. . Pointerii au fost eliminat ¸i din cauz˘ a c˘ a erau o surs˘ a constant˘ a de erori. pentru usurint ¸a program˘ arii.4. locul lor fiind luat de tipul referint ¸˘ a. spre deosebire de tipurile primitive.4. Exist˘ a trei tipuri de date din limbajul C care nu sunt suportate de limbajul Java.4 1.1. short (2). ˆ ıns˘ a. mai exist˘ a¸ si a¸ sa numitele tipurile primitive de date. Acestea sunt: pointer. In Java acest lucru nu mai este valabil.

Exemple: final double PI = 3.4. printre altele.. MAXIM = 10. vizibile pentru toate metodele clasei respective cˆ at ¸ si pentru alte clase ˆ ın funct ¸ie de nivelul lor de acces (vezi ”Declararea variabilelor membre”). In funct ¸ie de locul ˆ ın care sunt declarate variabilele se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoatele categorii: a. int valoare = 100. • variabilele care nu sunt constante se scriu astfel: prima liter˘ a mic˘ a iar dac˘ a numele variabilei este format din mai mult ¸i atomi lexicali. c3=’v’. • Init ¸ializarea variabilelor: Tip numeVariabila = valoare. eventual. Convent ¸ia de numire a variabilelor ˆ ın Java include.22 CAPITOLUL 1.14. urm˘ atoarele criterii: • variabilele finale (constante) se scriu cu majuscule. char c1=’j’. Indiferent de tipul lor. c2=’a’. Evident. Variabile membre. declarate ˆ ın interiorul unei clase.. exist˘ a posibilitatea de a declara ¸ si init ¸ializa mai multe variabile sau constante de acela¸ si tip ˆ ıntr-o singur˘ a instruct ¸iune astfel: Tip variabila1[=valoare1]. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. init ¸ializate. variabila2[=valoare2]. String bauturaMeaPreferata = "apa". • Declararea constantelor: final Tip numeVariabila. final int MINIM=0. • Declararea variabilelor: Tip numeVariabila. c4=’a’. long numarElemente = 12345678L. .2 Variabile Variabilele pot fi de tip primitiv sau referint ¸e la obiecte (tip referint ¸˘ a). pentru a putea fi folosite variabilele trebuie declarate ¸ si... atunci primele litere ale celorlalt ¸i atomi se scriu cu majuscule.

} catch(ArithmeticException e) { System. Variabile locale. } } } Observatii: • Variabilele declarate ˆ ıntr-un for. 23 c. e. d++) { c --. i<100. declarate ˆ ıntr-o metod˘ a.println(e. class Exemplu { //Fiecare variabila corespunde situatiei data de numele ei //din enumerarea de mai sus int a.4. d. public void metoda(int b) { a = b.//incorect • Nu este permis˘ a ascunderea unei variabile: . d < 10. for(int d=0. Parametri metodelor. Variabile locale. r˘ amˆ an locale corpului ciclului: for(int i=0.err.getMessage()). int c = 10. vizibile doar ˆ ın blocul respectiv.1. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE b. vizibili doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. vizibile doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. } try { a = b/c. i++) { //domeniul de vizibilitate al lui i } i = 101. declarate ˆ ıntr-un bloc de cod. Parametrii de la tratarea except ¸iilor (vezi ”Tratarea except ¸iilor”).

continue..5.. { int x=2. while. break. do-while • Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor: try-catch-finally.24 CAPITOLUL 1. switch-case • Instruct ¸iuni de salt: for.1 if-else Instruct ¸iuni de decizie if (expresie-logica) { . //incorect } 1.. } else { .. } switch-case switch (variabila) { case valoare1: . } if (expresie-logica) { .. return. INTRODUCERE ˆ IN JAVA int x=1. case valoare2: . label: 1.. throw • Alte instruct ¸iuni: break...5 Controlul execut ¸iei Instruct ¸iunile Java pentru controlul execut ¸iei sunt foarte asem˘ an˘ atoare celor din limbajul C ¸ si pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın urm˘ atoarele categorii: • Instruct ¸iuni de decizie: if-else.

i < 100 && j > 0. CONTROLUL EXECUT ¸ IEI . } Atˆ at la init ¸ializare cˆ at ¸ si ˆ ın pasul de iterat ¸ie pot fi mai multe instruct ¸iuni desp˘ art ¸ite prin virgul˘ a. j=100 .2 for Instruct ¸iuni de salt for(initializare. expresie-logica.5. default: . } do-while do { .. .. . } while (expresie-logica).. 1... while while (expresie-logica) { . } 25 Variabilele care pot fi testate folosind instruct ¸iunea switch nu pot fi decˆ at de tipuri primitive. pas-iteratie) { //Corpul buclei } for(int i=0.. break...5. i++.. j--) { ..1...

• numeEticheta: : Define¸ ste o etichet˘ a. • continue: termina fort ¸at iterat ¸ia curent˘ a a unui ciclu ¸ si trece la urm˘ atoarea iterat ¸ie. utile pentru a controla punctul de ie¸ sire dintr-o structur˘ a repetitiv˘ a.6. eticheta: while (i < 10) { System. if (j==5) continue eticheta. j=0. if (j==7) break eticheta.26 CAPITOLUL 1. } 1. } i++. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. se pot defini totu¸ si etichete folosite ˆ ın expresii de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta. System.out.5.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor Instruct ¸iunile pentru tratarea except ¸iilor sunt try-catch-finally.println("i="+i).4 Alte instruct ¸iuni • break: p˘ ar˘ ase¸ ste fort ¸at corpul unei structuri repetitive. 1.6 1. De¸ si ˆ ın Java nu exist˘ a goto. respectiv throw ¸ si vor fi tratate ˆ ın capitolul ”Except ¸ii”.out.println("j="+j). returneaz˘ a o valorare. eventual. • return [valoare]: termin˘ a o metod˘ a¸ si. ca ˆ ınexemplul de mai jos: i=0.5. while (j < 10) { j++.1 Vectori Crearea unui vector Crearea unui vector presupune realizarea urm˘ atoarelor etape: .

unde prin dimensiune(T ip) am notat num˘ arul de octet ¸i pe care se reprezint˘ a tipul respectiv. VECTORI 27 • Declararea vectorului . //aloca spatiu pentru 10 caractere: 20 octeti Declararea ¸ si instant ¸ierea unui vector pot fi f˘ acute simultan astfel: Tip[] numeVector = new Tip[nrElemente]. ca ˆ ın exemplele de mai jos: int[] intregi. sau Tip numeVector[].1. ˆ ınainte de toate. //aloca spatiu pentru 10 intregi: 40 octeti c = new char[10]. numit˘ a¸ si instant ¸ierea vectorului. v = new int[10]. sa-l declar˘ am.Pentru a putea utiliza un vector trebuie. se realizeaz˘ aˆ ıntotdeauna prin intermediul operatorului new.6. Operat ¸iunea de alocare a memoriei. Instant ¸ierea unui vector se va face printr-o expresie de genul: numeVector = new Tip[nrElemente]. Acest lucru se face prin expresii de forma: Tip[] numeVector. In urma instant ¸ierii vor fi alocat ¸i: nrElemente ∗ dimensiune(T ip) octet ¸i necesari memor˘ arii elementelor din vector. String adrese[]. . unde nrElemente reprezint˘ a num˘ arul maxim de elemente pe care le poate avea vectorul. • Instant ¸ierea Declararea unui vector nu implic˘ a¸ si alocarea memoriei necesare pentru ret ¸inerea elementelor.

String culori[] = {"Rosu". 2. Nu sunt permise construct ¸ii de genul Tip numeVector[nrElemente].6. int []factorial = {1. 24.length are valoarea 10 Pentru a ˆ ınt ¸elege modalitatea de folosire a lui length trebuie ment ¸ionat c˘ a fiecare vector este de fapt o instant ¸˘ a a unei clase iar length este o variabil˘ a public˘ a a acelei clase. 120}. 6. "Verde"}. In acest caz instant ¸ierea nu mai trebuie facut˘ a explicit. // a. //ilegal //corect 1. matrice[i] este linia i a matricii ¸ si reprezint˘ a un vector cu nrColoane elemente iar matrice[i][j] este elementul de pe linia i ¸ si coloana j . alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se automat ˆ ın funct ¸ie de num˘ a rul de elemente cu care se init ¸ializeaz˘ a vectorul.6. int v[] = new int[10].2 Tablouri multidimensionale In Java tablourile multidimensionale sunt de fapt vectori de vectori.28 CAPITOLUL 1. // m[0]. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se doar prin intermediul opearatorului new. crearea ¸ si instant ¸ierea unei matrici vor fi realizate astfel: Tip matrice[][] = new Tip[nrLinii][nrColoane]. adic˘ a elementele sale pot primi ni¸ ste valori init ¸iale. deci pozit ¸iile unui vector cu n elemente vor fi cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si n − 1.3 Dimensiunea unui vector Cu ajutorul variabilei length se poate afla num˘ arul de elemente al unui vector. Primul indice al unui vector este 0. int []a = new int[5]. evident dac˘ a este cazul pentru a¸ sa ceva. . 1. "Galben". acesta poate fi init ¸ializat. 1. ˆ ın care este ret ¸inut num˘ arul maxim de elemente al vectorului. int v[10]. De exemplu.length are valoarea 5 int m[][] = new int[5][10]. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Init ¸ializarea (opt ¸ional) Dup˘ a declararea unui vector.

2.util.sorteaz˘ a ascendent un vector.4 Copierea vectorilor Copierea elementelor unui vector a ˆ ıntr-un alt vector b se poate face. de complexitate O(n log (n)).clasa Arrays In Java s-a pus un accent deosebit pe implementarea unor structuri de date ¸ si algoritmi care s˘ a simplifice proceseul de crearea a unui algoritm.6. b.arraycopy.Arrays ofer˘ a diverse metode foarte utile ˆ ın lucrul cu vectori cum ar fi: • sort . 0. java. ca ˆ ın exemplele de mai jos. folosind un algoritm de tip QuickSort performant.sort(v). . programatorul trebuind s˘ a se concentreze pe aspectele specifice problemei abordate. int b[] = new int[4]. VECTORI 29 1.c˘ autarea binar˘ a a unei anumite valori ˆ ıntr-un vector sortat. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. 4. 1. int v[]={3. o atribuire de genul b = a are alt˘ a semnificat ¸ie decˆ at copierea elementelor lui a ˆ ın b ¸ si nu poate fi folosit˘ aˆ ın acest scop. Clasa java.length. a.6. 0. 2.6. 3. 1. i++) b[i] = a[i]. // Varianta 1 for(int i=0. // Varianta 2 System.length). fie cu ajutorul metodei System.1. 4} • binarySearch . int a[] = {1.arraycopy(a. 4}.Arrays. 2}.5 Sortarea vectorilor . fie element cu element. i<a.util. Dup˘ a cum vom vedea. 3. // Nu are efectul dorit b = a.

atribuie fiec˘ arui element din vector o valoare specificat˘ a. char data[] = {’a’. Observat ¸i prima variant˘ a de declarare a ¸ sirului s din exemplul de mai sus . String s = new String("abc"). Clasa StringBuffer va fi utilizat˘ a predominant ˆ ın aplicat ¸ii dedicate proces˘ arii textelor cum ar fi editoarele de texte. String s = new String(data). Uzual. care are ¸ si unele particularit˘ a¸ ti fat ¸˘ a de restul claselor menite s˘ a simplifice cˆ at mai mult folosirea ¸ sirurilor de caractere. reverse. Astfel de obiecte descriu vectori eterogeni.care prezint˘ a o particularitate a clasei String fat ¸a de restul claselor Java referitoare la instant ¸ierea obiectelor sale. altfel va fi declarat de tip StringBuffer. 1. cum ar fi: append. 1. un ¸ sir de caractere poate fi reprezentat printr-un vector format din elemente de tip char. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • equals . cea mai folosit˘ a modalitate de a lucra cu ¸ siruri este prin intermediul clasei String. delete.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni Implement˘ ari ale vectorilor cu num˘ ar variabil de elemente sunt oferite de clase specializate cum ar fi Vector sau ArrayList din pachetul java.util.7 S ¸ iruri de caractere In Java. insert.de altfel. un obiect de tip String sau un obiect de tip StringBuffer. Dac˘ a un ¸ sir de caractere este constant (nu se dore¸ ste schimbarea cont ¸inutului s˘ a pe parcursul execut ¸iei programului) atunci el va fi declarat de tipul String. Exemple echivalente de declarare a unui ¸ sir: String s = "abc". ¸ si vor fi studiat ¸i ˆ ın capitolul ”Colect ¸ii”.30 CAPITOLUL 1. ale c˘ aror elemente au tipul Object. .6. Diferent ¸a principal˘ aˆ ıntre aceste clase este c˘ a StringBuffer pune la dispozit ¸ie metode pentru modificarea cont ¸inutului ¸ sirului. cea mai folosit˘ a . ’b’. ’c’}.testarea egalit˘ a¸ tii valorilor a doi vectori (au acelea¸ si num˘ ar de elemente ¸ si pentru fiecare indice valorile corespunz˘ atoare din cei doi vectori sunt egale) • fill .

8 1. operatorul de concatenare + este extrem de flexibil.8.1 Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a Transmiterea argumentelor O aplicat ¸ie Java poate primi oricˆ ate argumente de la linia de comanda ˆ ın momentul lans˘ arii ei. append("b").out. cum ar fi Mac OS.toString() Atent ¸ie ˆ ıns˘ a la ordinea de efectuare a operat ¸iilor. primul + fiind operatorul matematic de adunare iar al doilea +.append(1). Atent ¸ie Programele care folosesc argumente de la linia de comand˘ a nu sunt 100% pure Java.˘ 31 1. S ¸ irul s=1+2+"a"+1+2 va avea valoarea "3a12". String s3 = s1 + s2. Aceste argumente sunt utile pentru a permite utilizatorului s˘ a specifice diverse opt ¸iuni legate de funct ¸ionarea aplicat ¸iei sau s˘ a furnizeze anumite date init ¸iale programului. ˆ ın cazul ¸ sirurilor de tip StringBuffer.8. String s2 = "123". ceea ce execut˘ a compilatorul atunci cˆ and ˆ ıntˆ alne¸ ste o secvent ¸˘ a de genul String x = "a" + 1 + "b" este: String x = new StringBuffer(). sunt cˆ ateva exemple: System.append("a"). ˆ ın sensul c˘ a permite concatenarea ¸ sirurilor cu obiecte de orice tip care au o reprezentare de tip ¸ sir de caractere.print("Vectorul v are" + v. String s1 = "abc" + "xyz". 1. deoarece unele sisteme de operare. folosind metoda append. cel de concatenare a ¸ sirurilor. nu au ˆ ın mod normal linie de comand˘ a. In Java. String x = "a" + 1 + "b" Pentru a l˘ amuri put ¸in lucrurile.length + " elemente"). Mai jos. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA Concatenarea ¸ sirurilor de caractere se face prin intermediul operatorului + sau. .

pentru a afla num˘ arul de argumente primite de program este suficient s˘ a afl˘ am dimensiunea vectorului args prin intermediul atributului length: .txt A¸ sadar. s˘ a presupunem c˘ a aplicat ¸ia Sortare ordoneaz˘ a lexicografic (alfabetic) liniile unui fi¸ sier ¸ si prime¸ ste ca argument de intrare numele fi¸ sierului pe care s˘ a ˆ ıl sorteze. o aplicat ¸ie poate s˘ a nu primeasc˘ a nici un argument sau poate s˘ a ignore argumentele primite de la linia de comand˘ a. argumentele trebuie separate prin spat ¸ii iar dac˘ a unul dintre argumente cont ¸ine spat ¸ii. Pentru a ordona fi¸ sierul "persoane. . . aplicat ¸ia va fi lansat˘ a astfel: java Sortare persoane. In cazul apelului java Sortare persoane. argn] In cazul ˆ ın care sunt mai multe. ˆ ın cazul ˆ ın care exist˘ a. 1. A¸ sadar.txt vectorul args va cont ¸ine un singur element pe prima s˘ a pozit ¸ie: args[0]="persoane.2 Primirea argumentelor In momentul lans˘ arii unei aplicat ¸ii interpretorul parcurge linia de comand˘ a cu care a fost lansat˘ a aplicat ¸tia ¸ si.txt". INTRODUCERE ˆ IN JAVA Argumentele de la linia de comand˘ a sunt introduse la lansarea unei aplicat ¸ii. Reamintim c˘ a formatul metodei main din clasa principal˘ a este: public static void main (String args[]) Vectorul args primit ca parametru de metoda main va cont ¸ine toate argumentele transmise programului de la linia de comand˘ a. Acesta este primit de aplicat ¸ie ca parametru al metodei main. fiind specificate dup˘ a numele aplicat ¸iei ¸ si separate prin spat ¸iu. De exemplu. Vectoru args este instant ¸iat cu un num˘ ar de elemente egal cu num˘ arul argumentelor primite de la linia de comand˘ a. formatul general pentru lansarea unei aplicat ¸ii care prime¸ ste argumente de la linia de comand˘ a este: java NumeAplicatie [arg0 arg1 .8.txt".32 CAPITOLUL 1. Evident. transmite programului argumentele specificate sub forma unui vector de ¸ siruri. atunci el trebuie pus ˆ ıntre ghilimele.

vectorul primit de metoda main nu cont ¸ine pe prima pozit ¸ie numele aplicat ¸iei.out.out. //valoare implicita System. ˆ ın caz contrar. ˆ ıns˘ a acestea nu au fost transmise programului la lansarea sa. //termina aplicatia } String nume = args[0].length. System.println("Numar insuficient de argumente!"). s˘ a afi¸ seze un mesaj de avertizare sau s˘ a foloseasc˘ a ni¸ ste valori implicite.˘ 33 1. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. Din acest motiv. } } Spre deosebire de limbajul C. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA public static void main (String args[]) { int numarArgumente = args.length == 0) { System.out. //exista sigur String prenume. S˘ a consider˘ aˆ ın continuare un exemplu simplu ˆ ın care se dore¸ ste afi¸ sarea pe ecran a argumentelor primite de la linia de comand˘ a: public class Afisare { public static void main (String[] args) { for (int i = 0.println("Salut " + nume + " " + prenume).8. ˆ ıntrucˆ at ˆ ın Java numele aplicat ¸iei este chiar numele clasei principale. vor ap˘ area except ¸ii (erori) de tipul ArrayIndexOutOfBoundsException. adic˘ a a clasei ˆ ın care se gase¸ ste metoda main.exit(-1).length >= 1) prenume = args[1]. i < args. i++) System.length . } In cazul ˆ ın care aplicat ¸ia presupune existent ¸a unor argumente de la linia de comand˘ a. este necesar s˘ a test˘ am dac˘ a programul a primit argumentele de la linia de comand˘ a necesare pentru funct ¸ionarea sa ¸ si. if (args. else prenume = "". . ca ˆ ın exemplul de mai jos: public class Salut { public static void main (String args[]) { if (args.println(args[i]).

parseInt(args[1]). c˘ a aplicat ¸ia Power ridic˘ a un numar real la o putere ˆ ıntreag˘ a. Double. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. etc. Float. System.34 } } CAPITOLUL 1.out. In cazul ˆ ın care unele dintre acestea reprezint˘ a valori numerice ele vor trebui convertite din ¸ siruri ˆ ın numere.println("Rezultat=" + Math.pow(numar. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Un apel de genul java Afisare Hello Java va produce urm˘ atorul rezultat (aplicat ¸ia a primit 2 argumente): Hello Java Apelul java Afisare "Hello Java" va produce ˆ ıns˘ a alt rezultat (aplicat ¸ia a primit un singur argument): Hello Java 1. .8.5 la puterea 2 Conversia celor dou˘ a argumente ˆ ın numere se va face astfel: public class Power { public static void main(String args[]) { double numar = Double.5" "2" //ridica 1. } } Metodele de tipul parseTipNumeric pot produce except ¸ii (erori) de tipul NumberFormatException ˆ ın cazul ˆ ın care ¸ sirul primit ca parametru nu reprezint˘ a un numar de tipul respectiv. de exemplu.3 Argumente numerice Argumentele de la linia de comand˘ a sunt primite sub forma unui vector de ¸ siruri (obiecte de tip String). putere)).parseDouble(args[0]). argumentele fiind trimise de la linia de comand˘ a sub forma: java Power "1. S˘ a consider˘ am. Acest lucru se realizeaz˘ a cu metode de tipul parseTipNumeric aflate ˆ ın clasa corespunzatoare tipului ˆ ın care vrem s˘ a facem conversia: Integer. int putere = Integer.

Init ¸ializarea este de fapt parte integrant˘ a a procesului de instant ¸iere. Mai general.Capitolul 2 Obiecte ¸ si clase 2. • Instant ¸ierea Se realizeaz˘ a prin intermediul operatorului new ¸ si are ca efect crearea efectiv˘ a a obiectului cu alocarea spat ¸iului de memorie corespunz˘ ator.1. NumeClasa numeObiect. numeObiect = new NumeClasa(). ˆ ın sensul c˘ a imediat dup˘ a alocarea memoriei ca efect al operatorului new este apelat constructorul specificat.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect Crearea obiectelor In Java. crearea obiectelor se realizeaz˘ a prin instant ¸ierea unei clase ¸ si implic˘ a urm˘ atoarele lucruri: • Declararea Presupune specificarea tipului acelui obiect. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea apar sub forma: 35 . Parantezele rotunde de dup˘ a numele clasei indic˘ a faptul c˘ a acolo este de fapt un apel la unul din constructorii clasei ¸ si nu simpla specificare a numelui clasei. cu alte cuvinte specificarea clasei acestuia (vom vedea c˘ a tipul unui obiect poate fi ¸ si o interfat ¸˘ a). ca ˆ ın orice limbaj de programare orientat-obiect.1 2. • Init ¸ializarea Se realizeaz˘ a prin intermediul constructorilor clasei respective.

init ¸ializarea se poate face ¸ si cu anumit ¸i parametri. 100. r2 = new Rectangle(0. De exemplu. respectiv ˆ ın˘ alt ¸imea. cu condit ¸ia s˘ a existe un constructor al clasei respective care s˘ a accepte parametrii respectivi. 0. clasa Rectangle are urm˘ atorii constructori: public public public public public public Rectangle() Rectangle(int latime. 0. int inaltime) Rectangle(Point origine) Rectangle(Point origine. 200).0).36 CAPITOLUL 2. int latime. Obiecte anonime Este posibil˘ a¸ si crearea unor obiecte anonime care servesc doar pentru init ¸ializarea altor obiecte. 100). Rectangle r1. Fiecare clas˘ a are un set de constructori care se ocup˘ a cu init ¸ializare obiectelor nou create. Dup˘ a cum observ˘ am ˆ ın al doilea caz. r2. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. definite de coordonatele colt ¸ului stˆ anga sus (originea) ¸ si l˘ a¸ timea. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea obiectului pot ap˘ area pe aceea¸ si linie (cazul cel mai uzual): Rectangle patrat = new Rectangle(0. r1 = new Rectangle(). int latime. 100. clas˘ a ce descrie suprafet ¸e grafice rectangulare. 100)). int inaltime) Rectangle(Point origine. new Dimension(100. ˆ ın care declar˘ am ¸ si instant ¸iem dou˘ a obiecte din clasa Rectangle. . int y. Dimension dimensiune) Declararea. OBIECTE S ¸ I CLASE numeObiect = new NumeClasa([argumente constructor]). int inaltime) Rectangle(int x. In primul caz Rectangle() este un apel c˘ atre constructorul clasei Rectangle care este responsabil cu init ¸ializarea obiectului cu valorile implicite. caz ˆ ın care etapa de declarare a referint ¸ei obiectului nu mai este prezent˘ a: Rectangle patrat = new Rectangle(new Point(0.

metoda([parametri]). //schimba dimensiunea Se observ˘ a c˘ a valorile variabilelor pot fi modificate indirect prin intermediul metodelor sale. pentru fiecare variabil˘ a care descrie starea . Rectangle patrat = new Rectangle(0. Programarea orientat˘ a obiect descurajeaz˘ a folosirea direct˘ a a variabilelor unui obiect deoarece acesta poate fi adus ˆ ın st˘ ari inconsistente (ireale).lipseste instantierea 2. //Eroare .setLocation(10. In schimb. width. respectiv prin apelarea metodelor sale.2 Folosirea obiectelor Odat˘ a un obiect creat.println(patrat. 0.width). 100. schimbarea st˘ arii sale sau executarea unor act ¸iuni. patrat.variabila De exemplu clasa Rectangle are variabilele publice x. //schimba originea Accesul la variabilele unui obiect se face ˆ ın conformitate cu drepturile de acces pe care le ofer˘ a variabilele respective celorlalte clase. height. 20). //schimba originea patrat.y = 20. System.1. y.˘ AL UNUI OBIECT 2. Aflarea valorilor acestor variabile sau schimbarea lor se face prin construct ¸ii de genul: Rectangle patrat = new Rectangle(0. Rectangle patrat. Referirea valorii unei variabile se face prin obiect. el poate fi folosit ˆ ın urm˘ atoarele sensuri: aflarea unor informat ¸ii despre obiect. 200).1.x = 10. //afiseaza 100 patrat. Alocarea memoriei se face doar la apelul operatorului new. //schimba originea patrat. (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) Apelul unei metode se face prin obiect.origin = new Point(10. CICLUL DE VIAT ¸A 37 Spat ¸iul de memorie nu este pre-alocat Declararea unui obiect nu implic˘ a sub nici o form˘ a alocarea de spat ¸iu de memorie pentru acel obiect.setSize(200. 20).x = 10. 300). origin. 200). 0. patrat. 100. Aceste lucruri se realizeaza prin aflarea sau schimbarea valorilor variabilelor sale.out. patrat.

//stare inconsistenta patrat. respectiv getVariabila. OBIECTE S ¸ I CLASE obiectului trebuie s˘ a existe metode care s˘ a permit˘ a schimbarea/aflarea valorilor variabilelor sale. Un obiect este eliminat din memorie de procesul de colectare atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a la acesta. de exemplu la terminarea metodei ˆ ın care ea a fost declarat˘ a.38 CAPITOLUL 2. Referint ¸ele (care sunt de fapt variabile) sunt distruse dou˘ a moduri: • natural. patrat. ruleaz˘ a¸ si un proces care se ocup˘ a cu distrugerea obiectelor care nu mai sunt folosite. cele care au r˘ amas nemarcate sunt eliminate automat din memorie. . cu alte cuvinte s˘ a administreze singur memoria ocupat˘ a de obiectele sale. simultan cu interpretorul Java. scaneaz˘ a dinamic memoria ocupat˘ a de programul Java aflat ˆ ın execut ¸ie ¸ si marcheaz˘ a acele obiecte care au referint ¸e directe sau indirecte. Acestea se numesc metode de accesare. • explicit. Practica a demonstrat c˘ a aceast˘ a tehnic˘ a este una din principalele furnizoare de erori ce duc la funct ¸ionarea defectuoas˘ a a programelor. //metoda setter //metoda setSize poate sa testeze daca noile valori sunt //corecte si sa valideze sau nu schimbarea lor 2. ˆ ın momentul rul˘ arii unui program. In Java programatorul nu mai are responsabilitatea distrugerii obiectelor sale ˆ ıntrucˆ at. atunci cˆ and variabila respectiv˘ a iese din domeniul s˘ au de vizibilitate.setSize(-100.1. -200). prescurtat gc.getter ¸ si au numele de forma setVariabila.3 Distrugerea obiectelor Multe limbaje de programare impun ca programatorul s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a obiectelor create ¸ si s˘ a le distrug˘ aˆ ın mod explicit atunci cˆ and nu mai este nevoie de ele. Dup˘ a ce toate obiectele au fost parcurse. dac˘ a atribuim variabilei respective valoare null. Acest proces pus la dispozit ¸ie de platforma Java de lucru se nume¸ ste garbage collector (colector de gunoi).width = -100. Cum funct ¸ioneaz˘ a colectorul de gunoaie ? Colectorul de gunoaie este un proces de prioritate scazut˘ a care se execut˘ a periodic. sau metode setter .

2.1 Crearea claselor Declararea claselor Clasele reprezint˘ a o modalitate de a introduce noi tipuri de date ˆ ıntr-o aplicat ¸ie Java. cealalt˘ a modalitate fiind prin intermediul interfet ¸elor. Codul pentru finalizarea unui obiect trebuie scris ˆ ıntr-o metod˘ a special˘ a numita finalize a clasei ce descrie obiectul respectiv. CREAREA CLASELOR 39 Apelul metodei gc din clasa System sugereaz˘ a ma¸ sinii virtuale Java s˘ a ”depun˘ a eforturi” ˆ ın recuperarea memoriei ocupate de obiecte care nu mai sunt folosite. Ace¸ stia sunt: .2 2. Finalizare Inainte ca un obiect s˘ a fie eliminat din memorie. procesul gc d˘ a acelui obiect posibilitatea ”s˘ a curet ¸e dup˘ a el”. prima parte a declarat ¸iei o ocup˘ a modificatorii clasei.. Metoda finalize nu are rolul de a distruge obiectul ci este apelat˘ a automat ˆ ınainte de eliminarea obiectului respectiv din memorie.2. ]] { // Corpul clasei } A¸ sadar..2. distruge referint ¸ele c˘ atre alte obiecte (pentru a u¸ ssura sarcina colectorului de gunoaie). Interfata2 . ˆ ın timpul finaliz˘ arii un obiect ˆ ı¸ si inchide fisierele ¸ si socket-urile folosite. Declararea unei clase respect˘ a urm˘ atorul format general: [public][abstract][final]class NumeClasa [extends NumeSuperclasa] [implements Interfata1 [. (vezi ”Clasa Object”) Atent ¸ie Nu confundati metoda finalize din Java cu destructorii din C++. 2. Uzual. f˘ ar˘ a a fort ¸a ˆ ıns˘ a pornirea procesului. etc. apelˆ and metoda de finalizare a obiectului respectiv.

40 CAPITOLUL 2. ale c˘ aror nume trebuie separate prin virgul˘ a. fiind foarte important˘ aˆ ın modul de lucru cu obiecte si structuri de date ˆ ın Java. ceea ce ˆ ıneamn˘ a c˘ a o clas˘ a poate avea un singur p˘ arinte (superclas˘ a). dac˘ a este cazul. Declarare claselor finale are dou˘ a scopuri: – securitate: unele metode pot a¸ stepta ca parametru un obiect al unei anumite clase ¸ si nu al unei subclase. Evident. toate clasele din directorul curent sunt considerate a fi ˆ ın acela¸ si pachet). 2. o clas˘ a poate avea oricˆ ati mo¸ stenitori (subclase). OBIECTE S ¸ I CLASE • public Implicit. O clas˘ a abstract˘ a nu poate fi instant ¸iat˘ a. Dup˘ a numele clasei putem specifica. fiind folosit˘ a doar pentru a crea un model comun pentru o serie de subclase. dar tipul exact al unui obiect nu poate fi aflat cu exactitate decat ˆ ın momentul executiei. • abstract Declar˘ a o clas˘ a abstract˘ a (¸ sablon). A¸ sadar. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) • final Declar˘ a c˘ a respectiva clas˘ a nu poate avea subclase.2. r˘ ad˘ acina acestuia fiind clasa Object. – programare ˆ ın spririt orientat-obiect: O clasa ”perfect˘ a” nu trebuie s˘ a mai aib˘ a subclase. indiferent de pachetul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste. de unde rezult˘ a c˘ a mult ¸imea tuturor claselor definite ˆ ın Java poate fi vazut˘ a ca un arbore. . O clas˘ a declarat˘ a cu public poate fi folosit˘ a din orice alt˘ a clas˘ a. o clas˘ a poate fi folosit˘ a doar de clasele aflate ˆ ın acela¸ si pachet(libr˘ arie) cu clasa respectiv˘ a (dac˘ a nu se specific˘ a un anume pachet. Object este singura clas˘ a care nu are p˘ arinte. faptul c˘ a respectiva clas˘ a este subclas˘ a a unei alte clase cu numele NumeSuperclasa sau/¸ si c˘ a implementeaz˘ a una sau mai multe interfet ¸e. ˆ ın felul acesta nu s-ar mai putea realiza obiectivul limbajului Java ca un program care a trecut compilarea s˘ a nu mai fie susceptibil de nici o eroare.2 Extinderea claselor Spre deosebire de alte limbaje de programare orientate-obiect. Java permite doar mo¸ stenirea simpl˘ a.

• Declararea ¸ si implementarea metodelor de instant ¸a ¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca metode membre). int metoda2() { // Implementare } } A::metoda1() { // Implementare } .} // A este superclasa clasei B // B este o subclasa a clasei A 41 O subclas˘ a mo¸ stene¸ ste de la p˘ arintele s˘ au toate variabilele ¸ si metodele care nu sunt private. CREAREA CLASELOR Extinderea unei clase se realizeaz˘ a folosind cuvˆ antul cheie extends: class B extends A {.. 2. // C++ class A { void metoda1().2. Implementarea metodelor unei clase trebuie s˘ a se fac˘ a obligatoriu ˆ ın corpul clasei.2. Spre deosebire de C++. • Declararea unor clase imbricate (interne).3 Corpul unei clase Corpul unei clase urmeaz˘ a imediat dup˘ a declararea clasei ¸ si este cuprins ˆ ıntre acolade.. urmˆ and ca implementare s˘ a fie facut˘ aˆ ın afara ei. • Declararea ¸ si implementarea constructorilor. eventual. Cont ¸inutul acestuia este format din: • Declararea ¸ si. nu este permis˘ a doar declararea metodei ˆ ın corpul clasei.2. init ¸ializarea variabilelor de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca variabile membre).

2. nu returneaz˘ a nici o valoare ¸ si sunt folosit ¸i pentru init ¸ializarea obiectelor acelei clase ˆ ın momentul instant ¸ierii lor. dovedind un stil ineficient de progamare.42 // Java class A { void metoda1(){ // Implementare } void metoda2(){ // Implementare } } CAPITOLUL 2. care poate fi chiar numele clasei. class NumeClasa { [modificatori] NumeClasa([argumente]) { // Constructor . OBIECTE S ¸ I CLASE Variabilele unei clase pot avea acela¸ si nume cu metodele clasei. // Corect pentru compilator // Nerecomandat ca stil de programare } Atent ¸ie Variabilele ¸ si metodele nu pot avea ca nume un cuvˆ ant cheie Java. Acest lucru este ˆ ıns˘ a total nerecomandat dac˘ a ne gˆ andim din perspectiva lizibilit˘ a¸ tii (clarit˘ a¸ tii) codului. f˘ ar˘ a a exista posibilitatea aparit ¸iei vreunei ambiguit˘ a¸ ti din punctul de vedere al compilatorului.2.4 Constructorii unei clase Constructorii unei clase sunt metode speciale care au acela¸ si nume cu cel al clasei. void A() {}. class A { int A.

w=w1. Mai eficient. w=w1. y=0. w. f˘ ar˘ a . double w1.out. } Dreptunghi(double w1. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a apel˘ am explicit constructorul unei clase folosim expresia this( argumente ).2. pentru a nu repeta secvent ¸ele de cod scrise deja la constructorii cu mai multe argumente (mai generali). y. class Dreptunghi { double x. h=h1. h. h=h1.2. ˆ ın funct ¸ie de num˘ arul parametrilor cu care este apelat constructorul. System. In felul acesta sunt permise diverse tipuri de init ¸ializ˘ ari ale obiectelor la crearea lor. } Dreptunghi() { // Constructor fara argumente x=0. y=y1. } } Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. System. y=0. System. h=0.println("Instantiere dreptunghi"). Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a atunci cˆ and sunt implementat ¸i mai mult ¸i constructori pentru o clas˘ a. w=0. S˘ a consider˘ am ca exemplu declararea unei clase care descrie not ¸iunea de dreptunghi ¸ si trei posibili constructori pentru aceasta clas˘ a.out. double h1) { // Cel mai general constructor x=x1. CREAREA CLASELOR } } 43 O clas˘ a poate avea unul sau mai mult ¸i constructori care trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a difere prin lista de argumente primite.println("Instantiere dreptunghi"). care apeleaz˘ a constructorul corespunz˘ ator (ca argumente) al clasei respective.out. double y1. double h1) { // Constructor cu doua argumente x=0. Dreptunghi(double x1.println("Instantiere dreptunghi").

// Apelam constructorul cu 2 argumente } } Dintr-o subclas˘ a putem apela explicit constructorii superclasei cu expresia super( argumente ). double y. double d) { super(x. d. w=w1. d). derivat˘ a din clasa Dreptunghi: class Patrat extends Dreptunghi { Patrat(double x. System.println("Instantiere dreptunghi"). } Dreptunghi(double w1. y. h1). OBIECTE S ¸ I CLASE a repeta acelea¸ si secvent ¸e de cod ˆ ın tot ¸i constructorii (cum ar fi afi¸ sarea mesajului ”Instantiere dreptunghi”). h. y. w. h=h1.out. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clasa Patrat. // Apelam constructorul superclasei } } Atent ¸ie Apelul explcit al unui constructor nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-un alt constructor si trebuie s˘ a fie prima instruct ¸iune din constructorul respectiv. 0). // Apelam constructorul cu 4 argumente } Dreptunghi() { this(0. w1. double h1) { // Implementam doar constructorul cel mai general x=x1. 0. Dreptunghi(double x1. double y1. y=y1.44 CAPITOLUL 2. . clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: class Dreptunghi { double x. double w1. double h1) { this(0.

2. // Constructor cu 3 argumente Cerc(double x. }. y. Deci prezent ¸a constructorilor ˆ ın corpul unei clase nu este obligatorie. 100).2. urm˘ atoarele declarat ¸ii de clase: class Dreptunghi { double x. care are mai mult de un argument. S˘ a consider˘ am. 0. atunci constructorul implicit (f˘ ar˘ a nici un argument) nu va mai fi furnizat implicit de c˘ atre sistem.. . Dac˘ aˆ ıns˘ a scriem un constructor pentru o clas˘ a. // Varianta corecta In cazul mo¸ stenirii unei clase. // Eroare la compilare ! c = new Cerc(0. instant ¸ierea unui obiect din clasa extins˘ a implic˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa p˘ arinte. h. double y. In cazul ˆ ın care scriem o clas˘ a care nu are declarat nici un constructor. CREAREA CLASELOR 45 Constructorul implicit Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. fiecare constructor al clasei fiu va trebui s˘ a aib˘ a un constructor cu aceea¸ si signatur˘ a ˆ ın p˘ arinte sau s˘ a apeleze explicit un constructor al clasei extinse folosind expresia super([argumente]). ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o eroare la compilare. r. // Corect (a fost generat constructorul implicit) Cerc c. } S˘ a consider˘ am acum dou˘ a instant ¸ieri ale claselor de mai sus: Dreptunghi d = new Dreptunghi(). y. c = new Cerc(). w.. Din acest motiv. // Nici un constructor } class Cerc { double x. ca exemplu. care nu prime¸ ste nici un argument ¸ si care nu face nimic. double r) { . sistemul ˆ ıi creeaz˘ a automat un constructor implicit.

• implicit Doar ˆ ın clasele din acela¸ si pachet se pot crea instant ¸e ale clasei respective.x = x. O astfel de clas˘ a poate cont ¸ine metode publice (numite ”factory methods”) care s˘ a fie responsabile cu crearea obiectelor.x = 2.} C(int x) {super.46 class A { int x=1. . • protected Doar ˆ ın subclase pot fi create obiecte de tipul clasei respective.x = x. • private In nici o alt˘ a clas˘ a nu se pot instant ¸ia obiecte ale acestei clase.} B(int x) {super.} } class B extends A { // Corect B() {super(2). 2. protected. private ¸ si cel implicit.5 Declararea variabilelor Variabilele membre ale unei clase se declar˘ a de obicei ˆ ınaintea metodelor.} } CAPITOLUL 2.x = x.2.} } class C extends A { // Eroare la compilare ! C() {super. controlˆ and ˆ ın felul acesta diverse aspecte legate de instant ¸ierea clasei respective. de¸ si acest lucru nu este impus de c˘ atre compilator. A(int x) { this. • public In orice alt˘ a clas˘ a se pot crea instant ¸e ale clasei respective. OBIECTE S ¸ I CLASE Constructorii unei clase pot avea urm˘ atorii modificatori de acces: public.

2. fiind vizibile ˆ ın toate metodele respectivei clase. volatile Exemple de declarat ¸ii de variabile membre: class Exemplu { double x. protected static int n.2. final. unde un modificator poate fi : • un modificator de acces : public. } . final static long MAX = 100000L. Variabilele declarate ˆ ın cadrul unei metode sunt locale metodei respective. 10). public String s = "abcd". transient. CREAREA CLASELOR class NumeClasa { // Declararea variabilelor // Declararea metodelor } 47 Variabilele membre ale unei clase se declar˘ aˆ ın corpul clasei ¸ si nu ˆ ın corpul unei metode. private (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. protected. o variabil˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] Tip numeVariabila [ = valoareInitiala ]. private Point p = new Point(10. Declararea unei variabile presupune specificarea urm˘ atoarelor lucruri: • numele variabilei • tipul de date al acesteia • nivelul de acces la acea variabila din alte clase • dac˘ a este constant˘ a sau nu • dac˘ a este variabil˘ a de instant ¸˘ a sau de clas˘ a • alt ¸i modificatori Generic.

final double PI = 3. class Test { final int MAX. numele variabilelor finale se scriu cu litere mari. // Eroare la compilare ! Prin convent ¸ie.141.48 CAPITOLUL 2.. . • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o variabil˘ a este variabil˘ a de clas˘ a ¸ si nu de instant ¸˘ a. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratati ˆ ıntr-o sect ¸iune separata: ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. (vezi ”Serializarea obiectelor”) . static int variabilaClasa. Test() { MAX = 100. // Eroare la compilare ! } } • transient Este folosit la serializarea obiectelor. cu alte cuvinte este folosit pentru declararea constantelor..14 . Folosirea lui final aduce o flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu constante. ci poate fi specificat˘ a¸ si ulterior ˆ ıntr-un constructor. PI = 3. dup˘ a care ea nu va mai putea fi modificat˘ a. ˆ ın sensul c˘ a valoarea unei variabile nu trebuie specificat˘ a neap˘ arat la declararea ei (ca ˆ ın exemplul de mai sus). pentru a specifica ce variabile membre ale unui obiect nu particip˘ a la serializare. • final Indic˘ a faptul c˘ a valoarea variabilei nu mai poate fi schimbat˘ a. OBIECTE S ¸ I CLASE S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o variabil˘ a. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) int variabilaInstanta . // Corect MAX = 200.

} void metoda() { x ++. } B(int x) { super(x).2. } void metoda() { super. respectiv la instant ¸a p˘ arintelui (super). utilizate sub form˘ a de metode au rolul de a apela constructorii corespunz˘ atori ca argumente ai clasei curente. 2.println(x).2.out. CREAREA CLASELOR 49 • volatile Este folosit pentru a semnala compilatorului s˘ a nu execute anumite optimiz˘ ari asupra membrilor unei clase. System.metoda(). } } class B extends A { B() { this(0). A() { this(0). respectiv ai superclasei class A { int x.x = x. } A(int x) { this. Dup˘ a cum am v˘ azut. . Sunt folosite ˆ ın general pentru a rezolva conflicte de nume prin referirea explicit˘ a a unei variabile sau metode membre. Este o facilitate avansat˘ a a limbajului Java. ˆ ın cadrul unui obiect.6 this ¸ si super Sunt variabile predefinite care fac referint ¸a. la obiectul propriu-zis (this).2.

• static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o metod˘ a este de clas˘ a¸ si nu de instant ¸˘ a.] { // Corpul metodei } unde un modificator poate fi : • un specificator de acces : public.. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. o metod˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] TipReturnat numeMetoda ( [argumente] ) [throws TipExceptie1. .println(x). alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratat ¸i ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a. final. private (vezi ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. • abstract Permite declararea metodelor abstracte. synchronized S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o metod˘ a.50 System. native.3 2. protected. } } CAPITOLUL 2. static void metodaClasa().. TipExceptie2. abstract.out. O metod˘ a abstract˘ a este o metod˘ a care nu are implementare ¸ si trebuie obligatoriu s˘ a fac˘ a parte dintr-o clas˘ a abstract˘ a. Intrucˆ at Java este un limbaj de programare complet orientat-obiect. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) void metodaInstanta().3. metodele se pot g˘ asi doar ˆ ın cadrul claselor. Generic.1 Implementarea metodelor Declararea metodelor Metodele sunt responsabile cu descrierea comportamentului unui obiect. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) .

la un moment dat.2. float ponderi[]) { . student ¸ilor unei universit˘ a¸ ti trebuie s˘ a li se calculeze media finala.. } class StudentInformatica extends Student { float calcMedie(float note[]. cum ar fi C.00. } . ˆ ın funct ¸ie de notele obt ¸inute la examene. Tehnologia care permite acest lucru se nume¸ ste JNI (Java Native Interface) ¸ si permite asocierea dintre metode Java declarate cu native ¸ si metode native scrise ˆ ın limbajele de programare ment ¸ionate. final float calcMedie(float note[]. fiind critic˘ a pentru consistent ¸a st˘ arii unui obiect. } }// Eroare la compilare ! • native In cazul ˆ ın care avem o libr˘ arie important˘ a de funct ¸ii scrise ˆ ın alt limbaj de programare. (vezi ”Fire de executie”) . IMPLEMENTAREA METODELOR 51 • final Specific˘ a faptul c˘ a acea metoda nu mai poate fi supradefinit˘ aˆ ın subclasele clasei ˆ ın care ea este definit˘ a ca fiind final˘ a. float ponderi[]) { return 10. decˆ at unui singur fir de execut ¸ie... C++ ¸ si limbajul de asamblare. class Student { ... De exemplu. acestea pot fi refolosite din programele Java.3. Are ca efect construirea unui monitor care nu permite executarea metodei. Acest lucru este util dac˘ a respectiva metod˘ a are o implementare care nu trebuie schimbat˘ a sub nici o form˘ aˆ ın subclasele ei. ˆ ın aceea¸ si manier˘ a. • synchronized Este folosit ˆ ın cazul ˆ ın care se lucreaz˘ a cu mai multe fire de execut ¸ie iar metoda respectiv˘ a gestioneaz˘ a resurse comune. indiferent de facultatea la care sunt..

// Eroare la compilare // Lipseste return pe aceasta ramura } } In cazul ˆ ın care ˆ ın declarat ¸ia funct ¸iei tipul returnat este un tip primitiv de date. else { System. } Dac˘ a o metod˘ a trebuie s˘ a returneze o valoare acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul instruct ¸iunii return.println("rezultat"). // Eroare } int metoda() { .out. return. altfel va fi furnizat˘ a o eroare la compilare. Tipul returnat poate fi atˆ at un tip primitiv de date sau o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. int metoda() { return 1.2. In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu returneaz˘ a nimic atunci trebuie obligatoriu specificat cuvˆ antul cheie void ca tip returnat: public void afisareRezultat() { System. } private void deseneaza(Shape s) { ..println("Argument negativ !").out. In general.52 CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. valoarea returnat˘ a la terminarea funct ¸iei trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu acel tip sau un subtip al s˘ au.2 Tipul returnat de o metod˘ a Metodele pot sau nu s˘ a returneze o valoare la terminarea lor..3.sqrt(x). orice atribuire care implic˘ a pierderi de date este tratat˘ a de compilator ca eroare. care trebuie s˘ a apar˘ aˆ ın toate situat ¸iile de terminare a funct ¸iei. double radical(double x) { if (x >= 0) return Math.

. Tip2 arg2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR return (int)1. atunci clasa obiectului returnat trebuie s˘ a coincid˘ a sau s˘ a fie o subclas˘ a a clasei specificate la declararea metodei.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a Signatura unei metode este dat˘ a de numarul ¸ si tipul argumentelor primite de acea metod˘ a. // Corect } double metoda() { return (float)1. // Corect } 2.2..) return p.]) Exemplu: . if (.. fie clasa Poligon ¸ si subclasa acesteia Patrat.. TipReturnat metoda([Tip1 arg1..) return p.3. De exemplu. // Corect } 53 Dac˘ a valoarea returnat˘ a este o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. atˆ at tip primitiv cˆ at ¸ si tip referint ¸˘ a.2. // Eroare else return t. Patrat t = new Patrat(). Poligon metoda1( ) { Poligon p = new Poligon(). // Corect } Patrat metoda2( ) { Poligon p = new Poligon().. // Corect else return t. if (. Tipul de date al unui argument poate fi orice tip valid al limbajului Java. Patrat t = new Patrat()..

Numele argumentelor primite trebuie s˘ a difere ˆ ıntre ele ¸ si nu trebuie s˘ a coincid˘ a cu numele nici uneia din variabilele locale ale metodei. raza. pentru a fi apelate. Pˆ ana la aparit ¸ia versiunii 1. metoda nu-i poate schimba valoarea decˆ at local (ˆ ın cadrul metodei). Vom analiza ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a modalitate de specificare a unui num˘ ar variabil de argumente pentru o metod˘ a. ˆ ın Java o metod˘ a nu putea primi un num˘ ar variabil de argumente. } } In Java argumentele sunt trimise doar prin valoare (pass-by-value). int y. modific˘ arile f˘ acute ˆ ın cadrul metodei fiind pierdute. class Cerc { int x. metoda nu poate schimba valoarea referint ¸ei obiectului. int varsta.raza = raza. this. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a apelul unei metode trebuia s˘ a se fac˘ a cu specificarea exact˘ a a numarului ¸ si tipurilor argumentelor. y.y = y. la revenirea din metod˘ a variabila are aceea¸ si valoare ca ˆ ınaintea apelului.54 CAPITOLUL 2. . this. Cˆ and argumentul are tip primitiv de date. float salariu) // String este tip referinta // int si float sunt tipuri primitive Spre deosebire de alte limbaje. dac˘ a dorim ca o metod˘ a s˘ a schimbe starea (valoarea) unui argument primit.5. caz ˆ ın care diferent ¸ierea dintre ele se va face prin intermediul variabile this. Pot ˆ ıns˘ a s˘ a coincid˘ a cu numele variabilelor membre ale clasei. ˆ ıns˘ a pot fi trimise referint ¸e la obiecte care s˘ a cont ¸in˘ a implementarea acelor metode. ˆ ıns˘ a poate apela metodele acelui obiect ¸ si poate modifica orice variabil˘ a membr˘ a accesibil˘ a. public Cerc(int x. Cˆ and argumentul este de tip referint ¸˘ a. A¸ sadar.x = x. atunci el trebuie s˘ a fie neaparat de tip referint ¸˘ a. ˆ ın Java nu pot fi trimise ca parametri ai unei metode referint ¸e la alte metode (funct ¸ii). int raza) { this. OBIECTE S ¸ I CLASE void adaugarePersoana(String nume. Acest lucru ˆ ınseamn˘ a c˘ a metoda recept ¸ioneaz˘ a doar valorile variabilelor primite ca parametri.

raza = raza. . In concluzie. valy ¸ si valr ¸ si nu referint ¸e la ele (adresele lor de memorie). de¸ si nu ˆ ıi schimb˘ am valoarea (valoarea sa este adresa de memorie la care se gase¸ ste ¸ si nu poate fi schimbat˘ a). public void aflaParametri(int valx. raza. } class Cerc { private int x. raza.x = x. y.3. int valy. public void aflaParametri(Param param) { param. int valr) { // Metoda nu are efectul dorit! valx = x. Pentru a rezolva lucrul propus trebuie s˘ a definim o clas˘ a suplimentar˘ a care s˘ a descrie parametrii pe care dorim s˘ a-i afl˘ am: // Varianta corecta class Param { public int x. param. y. param. } } Argumentul param are tip referint ¸˘ a¸ si. valr = raza. // Varianta incorecta: class Cerc { private int x. metoda nu realizeaz˘ a nimic pentru c˘ a nu poate schimba valorile variabilelor primite ca argumente. s˘ a consider˘ am clasa Cerc descris˘ a anterior ˆ ın care dorim s˘ a implement˘ am o metod˘ a care s˘ a returneze parametrii cercului.2. valy = y. raza. y.y = y. } } Aceast˘ a metod˘ a nu va realiza lucrul propus ˆ ıntrucˆ at ea prime¸ ste doar valorile variabilelor valx. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a le poat˘ a modifica valorile. IMPLEMENTAREA METODELOR 55 De exemplu.

Noutatea const˘ a ˆ ın folosirea simbolului . Varianta de mai sus a fost dat˘ a pentru a clarifica modul de trimitere a argumentelor unei metode.... exist˘ a posibilitate de a declara metode care s˘ a primeasc˘ a un num˘ ar variabil de argumente. .5 a limbajului Java. sintaxa unei astfel de metode fiind: [modificatori] TipReturnat metoda(TipArgumente .3. Pentru a afla ˆ ıns˘ a valorile variabilelor care descriu starea unui obiect se folosesc metode de tip getter ˆ ınsot ¸ite de metode setter care s˘ a permit˘ a schimbarea st˘ arii obiectului: class Cerc { private int x.. raza.. args) { for(int i=0.. public int getX() { return x. metoda("Hello". args) args reprezint˘ a un vector avˆ and tipul specificat ¸ si instant ¸iat cu un num˘ ar variabil de argumente.out.. OBIECTE S ¸ I CLASE putem schimba starea obiectului. ˆ ın funct ¸ie de apelul metodei. metoda("Hello").4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente Incepˆ and cu versiunea 1.println(args[i]). Tipul argumentelor poate fi referint ¸˘ a sau primitiv. 1. "Java". } public void setX(int x) { this. y. } . i++) System..length. i<args.x = x. Metoda de mai jos afi¸ seaz˘ a argumentele primite. care pot fi de orice tip: void metoda(Object .. } .56 CAPITOLUL 2. adic˘ a informat ¸ia propriu-zis˘ a cont ¸inut˘ a de acesta. } 2...5).

2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR

57

2.3.5

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor sunt dou˘ a concepte extrem de utile ale program˘ arii orientate obiect, cunoscute ¸ si sub denumirea de polimorfism, ¸ si se refer˘ a la: • supraˆ ıncarcarea (overloading) : ˆ ın cadrul unei clase pot exista metode cu acela¸ si nume cu condit ¸ia ca signaturile lor s˘ a fie diferite (lista de argumente primite s˘ a difere fie prin num˘ arul argumentelor, fie prin tipul lor) astfel ˆ ıncˆ at la apelul funct ¸iei cu acel nume s˘ a se poat˘ a stabili ˆ ın mod unic care dintre ele se execut˘ a. • supradefinirea (overriding): o subclas˘ a poate rescrie o metod˘ a a clasei p˘ arinte prin implementarea unei metode cu acela¸ si nume ¸ si aceea¸ si signatur˘ a ca ale superclasei. class A { void metoda() { System.out.println("A: metoda fara parametru"); } // Supraincarcare void metoda(int arg) { System.out.println("A: metoda cu un parametru"); } } class B extends A { // Supradefinire void metoda() { System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } O metod˘ a supradefinit˘ a poate s˘ a: • ignore complet codul metodei corespunz˘ atoare din superclas˘ a (cazul de mai sus): B b = new B(); b.metoda(); // Afiseaza "B: metoda fara parametru"

58

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE • extind˘ a codul metodei p˘ arinte, executˆ and ˆ ınainte de codul propriu ¸ si funct ¸ia p˘ arintelui: class B extends A { // Supradefinire prin extensie void metoda() { super.metoda(); System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } . . . B b = new B(); b.metoda(); /* Afiseaza ambele mesaje: "A: metoda fara parametru" "B: metoda fara parametru" */

O metod˘ a nu poate supradefini o metod˘ a declarat˘ a final˘ aˆ ın clasa p˘ arinte. Orice clas˘ a care nu este abstract˘ a trebuie obligatoriu s˘ a supradefineasc˘ a metodele abstracte ale superclasei (dac˘ a este cazul). In cazul ˆ ın care o clas˘ a nu supradefine¸ ste toate metodele abstracte ale p˘ arintelui, ea ˆ ıns˘ a¸ si este abstract˘ a¸ si va trebui declarat˘ a ca atare. In Java nu este posibil˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.

2.4

Modificatori de acces

Modificatorii de acces sunt cuvinte rezervate ce controleaz˘ a accesul celorlate clase la membrii unei clase. Specificatorii de acces pentru variabilele ¸ si metodele unei clase sunt: public, protected, private ¸ si cel implicit (la nivel de pachet), iar nivelul lor de acces este dat ˆ ın tabelul de mai jos: Specificator Clasa Sublasa Pachet Oriunde private X protected X X* X public X X X X implicit X X

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

59

A¸ sadar, dac˘ a nu este specificat nici un modificator de acces, implicit nivelul de acces este la nivelul pachetului. In cazul ˆ ın care declar˘ am un membru ”protected” atunci accesul la acel membru este permis din subclasele clasei ˆ ın care a fost declarat dar depinde ¸ si de pachetul ˆ ın care se gase¸ ste subclasa: dac˘ a sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul este permis, dac˘ a nu sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul nu este permis decˆ at pentru obiecte de tipul subclasei. Exemple de declarat ¸ii: private int secretPersonal; protected String secretDeFamilie; public Vector pentruToti; long doarIntrePrieteni; private void metodaInterna(); public String informatii();

2.5

Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a

O clas˘ a Java poate cont ¸ine dou˘ a tipuri de variabile ¸ si metode : • de instant ¸˘ a: declarate f˘ ar˘ a modificatorul static, specifice fiec˘ arei instant ¸e create dintr-o clas˘ a¸ si • de clas˘ a: declarate cu modificatorul static, specifice clasei.

2.5.1

Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Cˆ and declar˘ am o variabil˘ a membr˘ a f˘ ar˘ a modificatorul static, cum ar fi x ˆ ın exemplul de mai jos: class Exemplu { int x ; //variabila de instanta } se declar˘ a de fapt o variabil˘ a de instant ¸˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a la fiecare creare a unui obiect al clasei Exemplu sistemul aloc˘ a o zon˘ a de memorie separat˘ a pentru memorarea valorii lui x. Exemplu o1 = new Exemplu(); o1.x = 100;

60

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Exemplu o2 = new Exemplu(); o2.x = 200; System.out.println(o1.x); // Afiseaza 100 System.out.println(o2.x); // Afiseaza 200

A¸ sadar, fiecare obiect nou creat va putea memora valori diferite pentru variabilele sale de instant ¸˘ a. Pentru variabilele de clas˘ a (statice) sistemul aloc˘ a o singur˘ a zon˘ a de memorie la care au acces toate instant ¸ele clasei respective, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a dac˘ a un obiect modific˘ a valoarea unei variabile statice ea se va modifica ¸ si pentru toate celelalte obiecte. Deoarece nu depind de o anumit˘ a instant ¸a ˘a unei clase, variabilele statice pot fi referite ¸ si sub forma: NumeClasa.numeVariabilaStatica class Exemplu { int x ; // Variabila de static long n; // Variabila de } . . . Exemplu o1 = new Exemplu(); Exemplu o2 = new Exemplu(); o1.n = 100; System.out.println(o2.n); o2.n = 200; System.out.println(o1.n); System.out.println(Exemplu.n); // o1.n, o2.n si Exemplu.n sunt

instanta clasa

// Afiseaza 100 // Afiseaza 200 // Afiseaza 200 referinte la aceeasi valoare

Init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a se face o singur˘ a dat˘ a, la ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei respective, ¸ si este realizat˘ a prin atribuiri obi¸ snuite: class Exemplu { static final double PI = 3.14; static long nrInstante = 0; static Point p = new Point(0,0); }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

61

2.5.2

Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Similar ca la variabile, metodele declarate f˘ ar˘ a modificatorul static sunt metode de instant ¸˘ a iar cele declarate cu static sunt metode de clas˘ a (statice). Diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a tipuri de metode este urm˘ atoarea: • metodele de instant ¸˘ a opereaz˘ a atˆ at pe variabilele de instant ¸˘ a cˆ at ¸ si pe cele statice ale clasei; • metodele de clas˘ a opereaz˘ a doar pe variabilele statice ale clasei. class Exemplu { int x ; // Variabila de instanta static long n; // Variabila de clasa void metodaDeInstanta() { n ++; // Corect x --; // Corect } static void metodaStatica() { n ++; // Corect x --; // Eroare la compilare ! } } Intocmai ca ¸ si la variabilele statice, ˆ ıntrucˆ at metodele de clas˘ a nu depind de starea obiectelor clasei respective, apelul lor se poate face ¸ si sub forma: NumeClasa.numeMetodaStatica Exemplu.metodaStatica(); // Corect, echivalent cu Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaStatica(); // Corect, de asemenea Metodele de instant ¸˘ a nu pot fi apelate decˆ at pentru un obiect al clasei respective: Exemplu.metodaDeInstanta(); // Eroare la compilare ! Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaDeInstanta(); // Corect

62

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

2.5.3

Utilitatea membrilor de clas˘ a

Membrii de clas˘ a sunt folosit ¸i pentru a pune la dispozit ¸ie valori ¸ si metode independente de starea obiectelor dintr-o anumita clas˘ a.

Declararea eficient˘ a a constantelor S˘ a consider˘ am situat ¸ia cˆ and dorim s˘ a declar˘ am o constant˘ a. class Exemplu { final double PI = 3.14; // Variabila finala de instanta } La fiecare instant ¸iere a clasei Exemplu va fi rezervat˘ a o zon˘ a de memorie pentru variabilele finale ale obiectului respectiv, ceea ce este o risip˘ aˆ ıntrucˆ at aceste constante au acelea¸ si valori pentru toate instant ¸ele clasei. Declararea corect˘ a a constantelor trebuie a¸ sadar facut˘ a cu modificatorii static ¸ si final, pentru a le rezerva o singur˘ a zon˘ a de memorie, comun˘ a tuturor obiectelor: class Exemplu { static final double PI = 3.14; // Variabila finala de clasa }

Num˘ ararea obiectelor unei clase Num˘ ararea obiectelor unei clase poate fi f˘ acut˘ a extrem de simplu folosind o variabil˘ a static˘ a¸ si este util˘ aˆ ın situat ¸iile cˆ and trebuie s˘ a control˘ am diver¸ si parametri legat ¸i de crearea obiectelor unei clase. class Exemplu { static long nrInstante = 0; Exemplu() { // Constructorul este apelat la fiecare instantiere nrInstante ++; } }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

63

Implementarea funct ¸iilor globale Spre deosebire de limbajele de programare procedurale, ˆ ın Java nu putem avea funct ¸ii globale definite ca atare, ˆ ıntrucˆ at ”orice este un obiect”. Din acest motiv chiar ¸ si metodele care au o funct ¸ionalitate global˘ a trebuie implementate ˆ ın cadrul unor clase. Acest lucru se va face prin intermediul metodelor de clas˘ a (globale), deoarece acestea nu depind de starea particular˘ a a obiectelor din clasa respectiv˘ a. De exemplu, s˘ a consider˘ am funct ¸ia sqrt care extrage radicalul unui num˘ ar ¸ si care se g˘ ase¸ ste ˆ ın clasa Math. Dac˘ a nu ar fi fost funct ¸ie de clas˘ a, apelul ei ar fi trebuit f˘ acut astfel (incorect, de altfel): // Incorect ! Math obj = new Math(); double rad = obj.sqrt(121); ceea ce ar fi fost extrem de nepl˘ acut... Fiind ˆ ıns˘ a metod˘ a static˘ a ea poate fi apelat˘ a prin: Math.sqrt(121) . A¸ sadar, funct ¸iile globale necesare unei aplicat ¸ii vor fi grupate corespunz˘ ator ˆ ın diverse clase ¸ si implementate ca metode statice.

2.5.4

Blocuri statice de init ¸ializare

Variabilele statice ale unei clase sunt init ¸ializate la un moment care precede prima utilizare activ˘ a a clasei respective. Momentul efectiv depinde de implementarea ma¸ sinii virtuale Java ¸ si poart˘ a numele de init ¸ializarea clasei. Pe lˆ ang˘ a setarea valorilor variabilelor statice, ˆ ın aceast˘ a etap˘ a sunt executate ¸ si blocurile statice de init ¸ializare ale clasei. Acestea sunt secvent ¸e de cod de forma: static { // Bloc static de initializare; ... } care se comport˘ a ca o metod˘ a static˘ a apelat˘ a automat de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a. Variabilele referite ˆ ıntr-un bloc static de init ¸ializare trebuie s˘ a fie obligatoriu de clas˘ a sau locale blocului: public class Test { // Declaratii de variabile statice

64 static int x = 0, y, z;

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

// Bloc static de initializare static { System.out.println("Initializam..."); int t=1; y = 2; z = x + y + t; } Test() { /* La executia constructorului variabilele de clasa sunt deja initializate si toate blocurile statice de initializare au fost obligatoriu executate in prealabil. */ ... } }

2.6
2.6.1

Clase imbricate
Definirea claselor imbricate

O clas˘ a imbricat˘ a este, prin definit ¸ie, o clas˘ a membr˘ a a unei alte clase, numit˘ a ¸ si clas˘ a de acoperire. In funct ¸ie de situat ¸ie, definirea unei clase interne se poate face fie ca membru al clasei de acoperire - caz ˆ ın care este accesibil˘ a tuturor metodelor, fie local ˆ ın cadrul unei metode. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaImbricata1 { // Clasa membru } void metoda() { class ClasaImbricata2 { // Clasa locala metodei } }

2.6. CLASE IMBRICATE }

65

Folosirea claselor imbricate se face atunci cˆ and o clas˘ a are nevoie ˆ ın implementarea ei de o alt˘ a clas˘ a¸ si nu exist˘ a nici un motiv pentru care aceasta din urm˘ a s˘ a fie declarat˘ a de sine st˘ at˘ atoare (nu mai este folosit˘ a nic˘ aieri). O clas˘ a imbricat˘ a are un privilegiu special fat ¸˘ a de celelalte clase ¸ si anume acces nerestrict ¸ionat la toate variabilele clasei de acoperire, chiar dac˘ a acestea sunt private. O clas˘ a declarat˘ a local˘ a unei metode va avea acces ¸ si la variabilele finale declarate ˆ ın metoda respectiv˘ a. class ClasaDeAcoperire{ private int x=1; class ClasaImbricata1 { int a=x; } void metoda() { final int y=2; int z=3; class ClasaImbricata2 { int b=x; int c=y; int d=z; // Incorect } } } O clas˘ a imbricat˘ a membr˘ a (care nu este local˘ a unei metode) poate fi referit˘ a din exteriorul clasei de acoperire folosind expresia ClasaDeAcoperire.ClasaImbricata A¸ sadar, clasele membru pot fi declarate cu modificatorii public, protected, private pentru a controla nivelul lor de acces din exterior, ˆ ıntocmai ca orice variabil˘ a sau metod˘ a mebr˘ a a clasei. Pentru clasele imbricate locale unei metode nu sunt permi¸ si acest ¸i modificatori. Toate clasele imbricate pot fi declarate folosind modificatorii abstract ¸ si final, semnificat ¸ia lor fiind aceea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul claselor obi¸ snuite.

O clas˘ a imbricat˘ a nestatic˘ a se nume¸ ste clasa intern˘ a.66 CAPITOLUL 2.3 Identificare claselor imbricate Dup˘ a cum ¸ stim orice clas˘ a produce la compilare a¸ sa numitele ”unit˘ a¸ ti de compilare”. Pentru clasele imbricate aceste unit˘ a¸ ti de compilare sunt denumite astfel: numele clasei de acoperire.6... class ClasaInterna { . In general.6.. } } Diferent ¸ierea acestor denumiri se face deoarece: • o ”clas˘ a imbricat˘ a” reflect˘ a relat ¸ia sintactic˘ a a dou˘ a clase: codul unei clase apare ˆ ın interiorul codului altei clase. care sunt fi¸ siere avˆ and numele clasei respective ¸ si extensia . class ClasaDeAcoperire{ class ClasaInterna1 {} class ClasaInterna2 {} } .2 Clase interne Spre deosebire de clasele obi¸ snuite.... ˆ ın sensul c˘ a o instant ¸a a unei clase interne nu poate exista decat ˆ ın cadrul unei instant ¸e a clasei de acoperire. 2. } static class ClasaImbricataStatica { . A¸ sadar. urmat de simbolul ’$’ apoi de numele clasei imbricate.class ¸ si care cont ¸in toate informat ¸iile despre clasa respectiv˘ a. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a imbricat˘ a ale carei instant ¸e nu pot exista decˆ at ˆ ın cadrul instant ¸elor clasei de acoperire ¸ si care are acces direct la tot ¸i membrii clasei sale de acoperire. o clas˘ a imbricat˘ a poate fi declarat˘ a static˘ a sau nu. • o ”clas˘ a intern˘ a” reflect˘ a relat ¸ia dintre instant ¸ele a dou˘ a clase. cele mai folosite clase imbricate sunt cele interne. class ClasaDeAcoperire{ .

ce implementeaz˘ a obiecte pentru descrierea numerelor de un anumit tip. precum ¸ si extensiv ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”.lang exist˘ a clasa abstract˘ a Number care modeleaz˘ a conceptul generic de ”num˘ ar”.$1..class 67 In cazul ˆ ın care clasele imbricate au la rˆ andul lor alte clase imbricate (situat ¸ie mai put ¸in uzual˘ a) denumirea lor se face dup˘ a aceea¸ si regul˘ a: ad˘ augarea unui ’$’ ¸ si apoi numele clasei imbricate. Fi¸ sierele rezultate ˆ ın urma compil˘ arii claselor anonime vor avea numele de forma ClasaAcoperire. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE Pentru exemplul de mai sus vor fi generate trei fi¸ siere: ClasaDeAcoperire.7.2. Double. Astfel de clase se numesc clase anonime ¸ si sunt foarte utile ˆ ın situat ¸ii cum ar fi crearea unor obiecte ce implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a sau extind o anumit˘ a clas˘ a abstract˘ a. ˆ ın pachetul java. etc. Float. 2. unde n este num˘ arul de clase anonime definite ˆ ın clasa respectiv˘ a de acoperire. // Eroare Integer intreg = new Integer(10). // Corect .7 Clase ¸ si metode abstracte Uneori ˆ ın proiectarea unei aplicat ¸ii este necesar s˘ a reprezent˘ am cu ajutorul claselor concepte abstracte care s˘ a nu poat˘ a fi instant ¸iate ¸ si care s˘ a foloseasc˘ a doar la dezvoltarea ulterioar˘ a a unor clase ce descriu obiecte concrete.. Integer.vom folosi ˆ ın schimb subclasele sale. 2.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna2...6.$n. Clasa Number serve¸ ste ca superclas˘ a pentru clasele concrete Byte. Long ¸ si Short. clasa Number reprezint˘ a un concept abstract ¸ si nu vom putea instant ¸ia obiecte de acest tip . Intr-un program nu avem ˆ ıns˘ a nevoie de numere generice ci de numere de un anumit tip: ˆ ıntregi. ClasaAcoperire. Number numar = new Number(). Exemple de folosire a claselor anonime vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfet ¸e”.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna1. f˘ ar˘ a nume. A¸ sadar. De exemplu. reale. utilizate doar pentru instant ¸ierea unui obiect de un anumit tip.4 Clase anonime Exist˘ a posibilitatea definirii unor clase imbricate locale.

dar nu poate specifica modificatorul final.de altfel. Interfata2. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. o clas˘ a abstract˘ a poate pune la dispozit ¸ia subclaselor sale un model complet pe care trebuie s˘ a-l implementeze..68 CAPITOLUL 2.2 Metode abstracte Spre deosebire de clasele obi¸ snuite care trebuie s˘ a furnizeze implement˘ ari pentru toate metodele declarate. // Corect void metoda(). 2. o clas˘ a declarat˘ a astfel nu ar avea nici o utilitate.7. abstract class ClasaAbstracta { abstract void metodaAbstracta(). accesul implicit fiind la nivel de pachet.] { // Declaratii uzuale // Declaratii de metode abstracte } O clas˘ a abstract˘ a poate avea modificatorul public. Metodele fara nici o implementare se numesc metode abstracte ¸ si pot ap˘ area doar ˆ ın clase abstracte. ..7. // Eroare } In felul acesta. combinat ¸ia abstract final fiind semnalat˘ a ca eroare la compilare . In fat ¸a unei metode abstracte trebuie s˘ a apar˘ a obligatoriu cuvˆ antul cheie abstract. la care se adaug˘ a declarat ¸ii de metode abstracte . altfel va fi furnizat˘ ao eroare de compilare.f˘ ar˘ a nici o implementare. furnizˆ and chiar implementarea unor metode comune tuturor claselor ¸ si l˘ asˆ and explicitarea altora . O clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine acelea¸ si elemente membre ca o clas˘ a obi¸ snuit˘ a.1 Declararea unei clase abstracte Declararea unei clase abstracte se face folosind cuvˆ antul rezervat abstract: [public] abstract class ClasaAbstracta [extends Superclasa] [implements Interfata1. o clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine metode f˘ ar˘ a nici o implementare.

redimensionare.color = color.x = x. culoarea. } . Implementarea clasei abstracte GraphicObject ar putea ar˘ ata astfel: abstract class GraphicObject { // Stari comune private int x. etc • St˘ ari comune: pozit ¸ia(originea)... etc • Comportament: mutare. . } . cum ar fi schimbarea originii. cercuri.black. Un exemplu elocvent de folosire a claselor ¸ si metodelor abstracte este descrierea obiectelor grafice ˆ ıntr-o manier˘ a orientat˘ a-obiect. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE 69 fiec˘ arei subclase ˆ ın parte. private Color color = Color.7. // Metode comune public void setX(int x) { this. y.2.. Metodele abstracte vor fi folosite pentru implementarea comportamentului specific fiec˘ arui obiect. dimensiunea.y = y. desenare. dreptunghiuri. // Metode abstracte abstract void draw(). Pentru a folosi st˘ arile ¸ si comportamentele comune acestor obiecte ˆ ın avantajul nostru putem declara o clas˘ a generic˘ a GraphicObject care s˘ a fie superclas˘ a pentru celelalte clase. } public void setColor(Color color) { this. curbe Bezier. . cum ar fi desenarea iar cele obi¸ snuite pentru comportamentul comun tuturor... colorare.. etc. • Obiecte grafice: linii. } public void setY(int y) { this.

. Implementarea claselor pentru obiecte grafice ar fi: class Circle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . mai trebuie ment ¸ionate urm˘ atoarele: • O clas˘ a abstract˘ a poate s˘ a nu aib˘ a nici o metod˘ a abstract˘ a. • Orice clas˘ a care are o metod˘ a abstract˘ a trebuie declarat˘ a ca fiind abstract˘ a. } } Legat de metodele abstracte. Dintre cele mai importante amintim: • Number: superclasa abstract˘ a a tipurilor referint ¸˘ a numerice • Reader. AbstractMap: superclase abstracte pentru structuri de date de tip colect ¸ie ... AbstractSet. OBIECTE S ¸ I CLASE O subclas˘ a care nu este abstract˘ a a unei clase abstracte trebuie s˘ a furnizeze obligatoriu implement˘ ari ale metodelor abstracte definite ˆ ın superclas˘ a. In API-ul oferit de platforma de lucru Java sunt numeroase exemple de ierarhii care folosesc la nivelele superioare clase abstracte. OutputStream: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe octet ¸i • AbstractList.70 CAPITOLUL 2. • O metod˘ a abstract˘ a nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-o clas˘ a abstract˘ a. } } class Rectangle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . Writer: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe caractere • InputStream..

ˆ ın Java orice clas˘ a are o superclas˘ a¸ si numai una. Cu alte cuvinte. clauza ”extends” specific˘ a faptul c˘ a acea clas˘ a extinde (mo¸ stene¸ ste) o alt˘ a clas˘ a. Aceasta este clasa Object. descendent al acestei clase. Fiind p˘ arintele tuturor. .8. • specificarea unei reprezent˘ ari ca ¸ sir de caractere a unui obiect . Declarat ¸iile de mai jos sunt echivalente: class Exemplu {} class Exemplu extends Object {} 2. • notificarea altor obiecte c˘ a o variabil˘ a de condit ¸ie s-a schimbat. cum ar fi Frame.8 2.8. etc. CLASA OBJECT 71 • Component : superclasa abstract˘ a a componentelor folosite ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii cu interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). etc. Evident. Button.8. Label. Object define¸ ste ¸ si implementeaz˘ a comportamentul comun al tuturor celorlalte clase Java. Clasa Object este ¸ si superclasa implicit˘ a a claselor care nu specific˘ a o anumit˘ a superclas˘ a. O clas˘ a poate avea o singur˘ a superclas˘ a (Java nu suport˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a) ¸ si chiar dac˘ a nu specific˘ am clauza ”extends” la crearea unei clase ea totu¸ si va avea o superclas˘ a. cum ar fi: • posibilitatea test˘ arii egalit˘ a¸ tii valorilor obiectelor. trebuie s˘ a existe o except ¸ie de la aceast˘ a regul˘ a¸ si anume clasa care reprezint˘ a r˘ ad˘ acina ierarhiei format˘ a de relat ¸iile de mo¸ stenire dintre clase. • returnarea clasei din care face parte un obiect. • etc. numit˘ a superclas˘ a. 2. direct sau indirect.2.2 Clasa Object Clasa Object este cea mai general˘ a dintre clase.1 Clasa Object Orice clas˘ a are o superclas˘ a Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a modalit˘ a¸ tii de creare a unei clase. orice obiect fiind.

pentru a testa consistent ¸a obiectelor: acela¸ si obiect trebuie s˘ a returneze acela¸ si cod pe durata execut ¸iei programului. System. (vezi ”Distrugerea obiectelor”) • toString Este folosit˘ a pentru a returna o reprezentare ca ¸ sir de caractere a unui obiect. Uzual este redefinit˘ a pentru a testa dac˘ a st˘ arile obiectelor coincid sau dac˘ a doar o parte din variabilele lor coincid. Dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale conform metodei equals.println("Obiect=" + obj. In metoda equals este scris codul pentru compararea egalit˘ a¸ tii cont ¸inutului a dou˘ a obiecte. aceast˘ a metod˘ a compar˘ a referint ¸ele obiectelor. fiind apelat˘ a automat atunci cˆ and este necesar˘ a transformarea unui obiect ˆ ın ¸ sir de caractere. supradefinite ˆ ımpreun˘ a. Implicit (implementarea din clasa Object). finalize.72 CAPITOLUL 2. • clone Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a pentru duplicarea obiectelor (crearea unor clone). hashCode Acestea sunt. Metodele cel mai uzual supradefinite sunt: clone. .out. • finalize In aceast˘ a metod˘ a se scrie codul care ”cur˘ a¸ t˘ a dup˘ a un obiect” ˆ ınainte de a fi eliminat din memorie de colectorul de gunoaie. orice clas˘ aˆ ıi poate supradefini metodele care nu sunt finale. Metoda hashCode returneaza un cod ˆ ıntreg pentru fiecare obiect.toString()). toString. atunci apelul metodei hashCode pentru fiecare din cele dou˘ a obiecte ar trebui s˘ a returneze acela¸ si intreg.out. Este util˘ a pentru concatenarea ¸ sirurilor cu diverse obiecte ˆ ın vederea afi¸ s˘ arii. OBIECTE S ¸ I CLASE Fiind subclas˘ a a lui Object. //echivalent cu System. equals/hashCode. • equals.println("Obiect=" + obj). de obicei. Exemplu obj = new Exemplu(). Clonarea unui obiect presupune crearea unui nou obiect de acela¸ si tip ¸ si care s˘ a aib˘ a aceea¸ si stare (acelea¸ si valori pentru variabilele sale).

ˆ ın care implement˘ am part ¸ial clasa numerelor complexe. De asemenea. vom scrie un mic program TestComplex ˆ ın care vom testa metodele clasei definite. a = a . b = this . } public Complex () { this (1 . // partea reala private double b . return ( comp .8. b . } public Complex aduna ( Complex comp ) { Complex suma = new Complex (0 . // partea imaginara public Complex ( double a . a .1: Clasa numerelor complexe class Complex { private double a . } public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj == null ) return false . a == a && comp . b == b ) . } public Object clone () { return new Complex (a . } } . } public String toString () { String semn = ( b > 0 ? " + " : " -" ) . 0) . return a + semn + b + " i " . suma . 0) . return suma .2. b + comp . CLASA OBJECT 73 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. double b ) { this . a = this . b = b . b ) . this . Listing 2. if (!( obj instanceof Complex ) ) return false . suma . a + comp . ¸ si ˆ ın care vom supradefini metode ale clasei Object. Complex comp = ( Complex ) obj .

equals ( c3 ) ) .3) . Complex c3 = ( Complex ) c1 .9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri Dup˘ a cum v˘ azut tipurile Java de date pot fi ˆ ımp˘ art ¸ie ˆ ın primitive ¸ si referint ¸˘ a. aduna ( c2 ) ) .0 i // false // true 2. int i = obi. boolean b = obb. equals ( c2 ) ) . } } { // 3. atribuirile explicite ˆ ıntre tipuri primitve ¸ si referint ¸˘ a sunt posibile. acest mecanism purtˆ and numele de autoboxing. . System .5 a limbajului Java. out . de genul tipPrimitivValue: Integer obi = new Integer(1). out . System . respectiv auto-unboxing. println ( c1 .74 CAPITOLUL 2. println ( c1 .booleanValue(). System . clone () . Pentru fiecare tip primitiv exist˘ a o clas˘ a corespunz˘ atoare care permie lucrul orientat obiect cu tipul respectiv.2) . println ( c1 . byte short int long float double char boolean Byte Short Integer Long Float Double Character Boolean Fiecare din aceste clase are un constructor ce permite init ¸ializarea unui obiect avˆ and o anumit˘ a valoare primitiv˘ a¸ si metode specializate pentru conversia unui obiect ˆ ın tipul primitiv corespunz˘ ator. out .0 + 5. OBIECTE S ¸ I CLASE public class TestComplex { public static void main ( String c []) Complex c1 = new Complex (1 . Incepˆ and cu versiunea 1. Boolean obb = new Boolean(true). Complex c2 = new Complex (2 . Conversia explicit˘ a va fi facut˘ a de c˘ atre compilator.intValue().

. Acest˘ a solut ¸ie simplific˘ a manevrarea grupurilor de constante..ROSU) semafor. // Utilizarea structurii se face la fel .. // Exemplu de utilizare if (semafor. exist˘ a posibilitatea de a defini tipuri de date enumerare prin folosirea cuvˆ antului cheie enum.GALBEN). int i = obi.GALBEN).culoare = CuloriSemafor..ROSU) semafor. . public static final int GALBEN = 0.. dup˘ a cum reiese din urm˘ atorul exemplu: public class CuloriSemafor { public static final int ROSU = -1.culoare = CuloriSemafor.culoare = CuloriSemafor.5 a limbajului Java.5 ! Integer obi = 1. if (semafor.10 Tipul de date enumerare Incepˆ and cu versiunea 1..10.. . 75 2. Boolean obb = true. .. GALBEN.culoare = CuloriSemafor. .2.. } . Compilatorul este responsabil cu transformarea unei astfel de structuri ˆ ıntr-o clas˘ a corespunz˘ atoare. TIPUL DE DATE ENUMERARE // Doar de la versiunea 1.. boolean b = obb. Clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: public enum CuloriSemafor { ROSU. public static final int VERDE = 1. VERDE }.

76 CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE .

//Exceptie ! System.. } } La rularea programului va fi generat˘ a o except ¸ie. cum ar fi accesarea unui element din afara spat ¸iului alocat unui vector. Except ¸iile pot ap˘ area din diverse cauze ¸ si pot avea nivele diferite de gravitate: de la erori fatale cauzate de echipamentul hardware pˆ an˘ a la erori ce ¸ tin strict de codul programului.1 Ce sunt except ¸iile ? Termenul except ¸ie este o prescurtare pentru ”eveniment except ¸ional” ¸ si poate fi definit ca un eveniment ce se produce ˆ ın timpul execut ¸iei unui program ¸ si care provoac˘ aˆ ıntreruperea cursului normal al execut ¸iei acestuia. public class Exemplu { public static void main(String args[]) { int v[] = new int[10]."). • starea programului ˆ ın momentul producerii acelei except ¸ii.out. v[10] = 0. In momentul cˆ and o asemenea eroare se produce ˆ ın timpul execut ¸iei va fi generat un obiect de tip except ¸ie ce cont ¸ine: • informat ¸ii despre except ¸ia respectiv˘ a.Capitolul 3 Except ¸ii 3.println("Aici nu se mai ajunge.. programul se va opri la instruct ¸iunea care a cauzat except ¸ia ¸ si se va afi¸ sa un mesaj de eroare de genul: 77 .

C˘ autarea se face recursiv. Cu alte cuvinte.main (Exceptii.java:4)" Crearea unui obiect de tip except ¸ie se nume¸ ste aruncarea unei except ¸ii (”throwing an exception”). Secvent ¸a de cod dintr-o metod˘ a care trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie se nume¸ ste analizor de except ¸ie (”exception handler”) iar interceptarea ¸ si tratarea ei se nume¸ ste prinderea except ¸iei (”catch the exception”). O secvent ¸˘ a de cod care trateaz˘ a anumite except ¸ii trebuie s˘ a arate astfel: try { // Instructiuni care pot genera exceptii } catch (TipExceptie1 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 1 . 3..ArrayIndexOutOfBoundsException :10 at Exceptii.lang. la aparit ¸ia unei erori este ”aruncat˘ a” o except ¸ie iar cineva trebuie s˘ a o ”prind˘ a” pentru a o trata.” nu va fi afi¸ sat).78 CAPITOLUL 3. ˆ ıncepˆ and cu metoda care a generat except ¸ia ¸ si mergˆ and ˆ ınapoi pe linia apelurilor c˘ atre acea metod˘ a. catch ¸ si finally. Atent ¸ie In Java tratarea erorilor nu mai este o opt ¸iune ci o constrˆ angere.. In aproape toate situat ¸ile. EXCEPT ¸ II "Exception in thread "main" java.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor Tratarea except ¸iilor se realizeaz˘ a prin intermediul blocurilor de instruct ¸iuni try. In momentul ˆ ın care o metod˘ a genereaz˘ a (arunc˘ a) o except ¸ie sistemul de execut ¸ie este responsabil cu g˘ asirea unei secvent ¸e de cod dintr-o metod˘ a care s˘ a o trateze. o secvent ¸˘ a de cod care poate provoca except ¸ii trebuie s˘ a specifice modalitatea de tratare a acestora. Dac˘ a sistemul nu gase¸ ste nici un analizor pentru o anumit˘ a except ¸ie. atunci programul Java se opre¸ ste cu un mesaj de eroare (ˆ ın cazul exemplului de mai sus mesajul ”Aici nu se mai ajunge.

out. f.out.out. finally { // Cod care se executa indiferent // daca apar sau nu exceptii } 79 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: citirea unui fi¸ sier octet cu octet ¸ si afisarea lui pe ecran.println("\\nInchidem fisierul " + fis). F˘ ar˘ a a folosi tratarea except ¸iilor metoda responsabil˘ a cu citirea fi¸ sierului ar ar˘ ata astfel: public static void citesteFisier(String fis) { FileReader f = null. Tratarea except ¸iilor este realizat˘ a complet chiar de c˘ atre metoda citeste. // Deschidem fisierul System. . } Aceast˘ a secvent ¸˘ a de cod va furniza erori la compilare deoarece ˆ ın Java tratarea erorilor este obligatorie. while ( (c=f. .3. f = new FileReader(fis). // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c.println("Deschidem fisierul " + fis).read()) != -1) System.2. // Inchidem fisierul System. .close(). Mai jos este codul complte ¸ si corect al unui program ce afi¸ seaz˘ a pe ecran cont ¸inutul unui fi¸ sier al c˘ arui nume este primit ca argument de la linia de comand˘ a. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR } catch (TipExceptie2 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 2 } . Folosind mecanismul except ¸iilor metoda citeste ˆ ı¸ si poate trata singur˘ a erorile care pot surveni pe parcursul execut ¸iei sale.print((char)c).

e . out . io . try { f . err . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . System . } catch ( IOException e ) { // Tratam alt tip de exceptie System . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c . out . } catch ( File Not F o u n d E x c e p t i o n e ) { // Tratam un tip de exceptie System . println ( " Deschidem fisierul " + fis ) . print (( char ) c ) . " ) . getMessage () ) . println ( " Exceptie : " + e . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . System . read () ) != -1) System . try { // Deschidem fisierul System . length > 0) citesteFisier ( args [0]) .*.corect import java . out . println ( " \ nInchidem fisierul . f = new FileReader ( fis ) . else . e . close () . while ( ( c = f .80 CAPITOLUL 3.1: Citirea unui fisier . printStackTrace () . err . EXCEPT ¸ II Listing 3. out . } } } } public static void main ( String args []) { if ( args . err . printStackTrace () . println ( " Fisierul nu poate fi inchis ! " ) . } catch ( IOException e ) { System . exit (1) . } finally { if ( f != null ) { // Inchidem fisierul System . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) { FileReader f = null .

. deoarece acesta este sigur c˘ a se va executa F˘ ar˘ a a folosi blocul ”finally”. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR System . f. . de exemplu atunci cˆ and fi¸ sierul mai este folosit ¸ si de alt proces ¸ si nu poate fi ˆ ınchis. Inchiderea fi¸ sierului se face ˆ ın blocul ”finally”. cˆ ate unul pentru fiecare tip de except ¸ie. println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . Atent ¸ie Obligatoriu un bloc de instruct ¸iuni ”try” trebuie s˘ a fie urmat de unul sau mai multe blocuri ”catch”.3. ˆ ın funct ¸ie de except ¸iile provocate de acele instruct ¸iuni sau (opt ¸ional) de un bloc ”finally”. // Totul a decurs bine. // cod redundant } O problem˘ a mai delicat˘ a care trebuie semnalata ˆ ın aceasta situat ¸ie este faptul c˘ a metoda close.close().. } } 81 Blocul ”try” contine instruct ¸iunile de deschidere a unui fi¸ sier ¸ si de citire dintr-un fi¸ sier. ceea ce ar fi dus la scrierea de cod redundant. Deci. // A aparut o exceptie la citirea din fisier f. responsabil˘ a cu ˆ ınchiderea unui fi¸ sier.2. catch (IOException e) { . pentru a avea un cod complet corect trebuie s˘ a trat˘ am ¸ si posibilitatea aparit ¸iei unei except ¸ii la metoda close. try { . Except ¸iile provocate de aceste instruct ¸iuni sunt tratate ˆ ın cele dou˘ a blocuri ”catch”. poate provoca la rˆ andul s˘ au except ¸ii..close(). } .. out .. ambele putˆ and produce except ¸ii.. ˆ ınchiderea fi¸ sierului ar fi trebuit facut˘ aˆ ın fiecare situat ¸ie ˆ ın care fi¸ sierul ar fi fost deschis.

while ( ( c = f . IOException { FileReader f = null . urmˆ and ca acestea s˘ a implementeze tratarea lor sau.. f . print (( char ) c ) . In exemplul de mai sus dac˘ a nu facem tratarea except ¸iilor ˆ ın cadrul metodei citeste atunci metoda apelant˘ a (main) va trebui s˘ a fac˘ a acest lucru: Listing 3. close () ..82 CAPITOLUL 3. io . read () ) != -1) System . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) throws FileNotFoundException . int c .3 ”Aruncarea” except ¸iilor In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu ˆ ı¸ si asum˘ a responsabilitatea trat˘ arii uneia sau mai multor except ¸ii pe care le pot provoca anumite instruct ¸iuni din codul s˘ au atunci ea poate s˘ a ”arunce” aceste except ¸ii c˘ atre metodele care o apeleaz˘ a. s˘ a ”arunce” mai departe except ¸iile respective.2: Citirea unui fisier import java . } Atent ¸ie O metod˘ a care nu trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie trebuie obligatoriu s˘ ao ”arunce”. TipExceptie2. { . Acest lucru se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ın declarat ¸ia metodei a clauzei throws: [modificatori] TipReturnat metoda([argumente]) throws TipExceptie1. f = new FileReader ( fis ) .. la rˆ andul lor. } . EXCEPT ¸ II 3.. . out .*.

ambele fiind de tipul IOException. } finally { if (f!=null) f. ”ARUNCAREA” EXCEPT ¸ IILOR 83 public static void main ( String args []) { if ( args . } } . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . System . println ( " Exceptie : " + e ) . try { f = new FileReader(numeFisier). int c.close(). println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . length > 0) { try { citesteFisier ( args [0]) . inchiderea fi¸ sierului nu va mai fi facut˘ aˆ ın situatia ˆ ın care apare o except ¸ie la citirea din fi¸ sier.3. } } else System . out .read()) != -1) System. err . nu mai putem diferent ¸ia except ¸iile provocate de citirea din fi¸ sier s de inchiderea fi¸ sierului. e . De asemenea. } catch ( IOException e ) { System . } catch ( File NotFo undE x c ep ti on e ) { System . err . IOException { FileReader f = null. while ( (c=f. println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . Este situat ¸ia ˆ ın care putem folosi blocul finally f˘ ar˘ a a folosi nici un bloc catch: public static void citesteFisier(String fis) throws FileNotFoundException. out . ˆ ın acest caz. printStackTrace () .out.print((char)c).3. } } Observat ¸i c˘ a.

metoda main ar putea fi declarat˘ a astfel: public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException. . Aceast˘ aˆ ınl˘ ant ¸uire se termin˘ a cu metoda main care. ca ˆ ın exemplele de mai jos: throw new IOException("Exceptie I/O")... } public void metoda1 throws TipExceptie { metoda2(). . } public void metoda2 throws TipExceptie { metoda3().. IOException { citeste(args[0]). dac˘ a va arunca except ¸iile ce pot ap˘ area ˆ ın corpul ei. Aruncarea unei except ¸ii se poate face ¸ si implicit prin instruct ¸iunea throw ce are formatul: throw exceptie. } Tratarea except ¸iilor de c˘ atre JVM se face prin terminarea programului ¸ si afi¸ sarea informat ¸iilor despre except ¸ia care a determinat acest lucru. EXCEPT ¸ II Metoda apelant˘ a poate arunca la rˆ andul sˆ au except ¸iile mai departe c˘ atre metoda care a apelat-o la rˆ andul ei.. } public void main throws TipExceptie { metoda1(). if (index >= vector. } Intotdeauna trebuie g˘ asit compromisul optim ˆ ıntre tratarea local˘ a a except ¸iilor ¸ si aruncarea lor c˘ atre nivelele superioare.length) throw new ArrayIndexOutOfBoundsException().. va determina trimiterea except ¸iilor c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java.84 CAPITOLUL 3. Pentru exemplul nostru. public void metoda3 throws TipExceptie { .. . astfel ˆ ıncˆ at codul s˘ a fie cˆ at mai clar ¸ si identificarea locului ˆ ın care a ap˘ arut except ¸ia s˘ a fie cˆ at mai u¸ sor de f˘ acut.

citeste fisierul in memorie. determina dimensiunea fisierului.out. aloca memorie. throw e.˘ 3.4. } 85 Aceast˘ a instruct ¸iune este folosit˘ a mai ales la aruncarea except ¸iilor proprii.. } Problemele care pot ap˘ area la aceasta funct ¸ie.println("A aparut o exceptie). 3.1 Separarea codului pentru tratarea erorilor In programarea tradit ¸ional˘ a tratarea erorilor se combin˘ a cu codul ce poate produce aparit ¸ia lor producˆ and a¸ sa numitul ”cod spaghetti”. Java are urm˘ atoarele avantaje fat ¸˘ a de mecanismul tradit ¸ional de tratare a erorilor: • Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul ˆ ın care ea poate s˘ a apar˘ a.4. • Propagarea unei erori pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator.. sunt de genul: ”Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a: . S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: o funct ¸ie care ˆ ıncarc˘ a un fi¸ sier ˆ ın memorie: citesteFisier { deschide fisierul. aparent simpl˘ a. (vezi ”Crearea propriilor except ¸ii”) 3. • Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor. ?” • fi¸ sierul nu poate fi deschis • nu se poate determina dimensiunea fi¸ sierului . AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR catch(Exception e) { System.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor Prin modalitatea sa de tratare a except ¸iilor. inchide fisierul.

if (nu se poate citi din fisier) { codEroare = -1. schematizat. EXCEPT ¸ II Un cod tradit ¸ional care s˘ a trateze aceste erori ar ar˘ ata astfel: int citesteFisier() { int codEroare = 0. if (fisierul s-a deschis) { determina dimensiunea fisierului. } } else { codEroare = -3. } inchide fisierul. astfel: . } // Cod "spaghetti" Acest stil de progamare este extrem de susceptibil la erori ¸ si ˆ ıngreuneaz˘ a extrem de mult ˆ ınt ¸telegerea sa. In Java. deschide fisierul. } } else { codEroare = -2. if (s-a determinat dimensiunea) { aloca memorie. } return codEroare. } } else { codEroare = -5. folosind mecansimul except ¸iilor. } else { codEroare = codEroare & -4.86 • nu poate fi alocat˘ a suficient˘ a memorie • nu se poate face citirea din fi¸ sier • fi¸ sierul nu poate fi ˆ ınchis CAPITOLUL 3. if (fisierul nu s-a inchis && codEroare == 0) { codEroare = -4. codul ar arata. if (s-a alocat memorie) { citeste fisierul in memorie.

. .. . } int metoda2() { metoda3.} catch (nu s-a determinat dimensiunea) {trateaza eroarea.˘ 3.} catch (nu se poate inchide fisierul) {trateaza eroarea..2 Propagarea erorilor Propagarea unei erori se face pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator. inchide fisierul. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int citesteFisier() { try { deschide fisierul..} catch (nu s-a alocat memorie) {trateaza eroarea} catch (nu se poate citi din fisier) {trateaza eroarea. . } int metoda3 { citesteFisier().. citeste fisierul in memorie. aloca memorie.4. 87 3. } catch (fisierul nu s-a deschis) {trateaza eroarea.4. determina dimensiunea fisierului.} } Diferenta de claritate este evident˘ a... S˘ a presupunem c˘ a apelul la metoda citesteFisier este consecint ¸a unor apeluri imbricate de metode: int metoda1() { metoda2().

. .. } int metoda2() { int codEroare = metoda3().. if (codEroare != 0) //proceseazaEroare. adic˘ a funct ¸iilor care o apeleaz˘ a sau sistemului.. if (codEroare != 0) return codEroare. } int metoda3() { int codEroare = citesteFisier().88 } CAPITOLUL 3. Java permite unei metode s˘ a arunce except ¸iile ap˘ arute ˆ ın cadrul ei la un nivel superior.. } Dup˘ a cum am vazut. Tradit ¸ional. Cu alte cuvinte. . acest lucru ar trebui f˘ acut prin propagarea erorii produse de metoda citesteFisier pˆ an˘ a la metoda1: int metoda1() { int codEroare = metoda2(). o metod˘ a poate s˘ a nu ˆ ı¸ si asume responsabilitatea trat˘ arii except ¸iilor ap˘ arute ˆ ın cadrul ei: int metoda1() { try { metoda2()... } catch (TipExceptie e) { //proceseazaEroare. EXCEPT ¸ II S˘ a presupunem de asemenea c˘ a dorim s˘ a facem tratarea erorilor doar ˆ ın metoda1. } . if (codEroare != 0) return codEroare.. } . .

Acestea sunt grupate ˆ ın funct ¸ie de similarit˘ a¸ tile lor ˆ ıntr-o ierarhie de clase.4.. Radacin˘ a acestei ierarhii este clasa Throwable (vezi ”Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii”).3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor In Java exist˘ a clase corespunz˘ atoare tuturor except ¸iilor care pot ap˘ area la execut ¸ia unui program. try { FileReader f = new FileReader("input.. ˆ ıns˘ a. clasa IOException se ocup˘ a cu except ¸iile ce pot ap˘ area la operat ¸ii de intrare/iesire ¸ si diferent ¸iaz˘ a la rˆ andul ei alte tipuri de except ¸ii.˘ 3. . ˆ ın funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile programului. La rˆ andul ei. EOFException.4. } 89 3. clasa IOException se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ıntr-o categorie mai larg˘ a de except ¸ii ¸ si anume clasa Exception. fie la nivelul uneia din superclasele sale. cu cˆ at clasa folosit˘ a este mai generic˘ a cu atˆ at tratarea except ¸iilor programul ˆ ı¸ si pierde din flexibilitate.dat’ } // sau .. . } int metoda3() throws TipExceptie { citesteFisier(). De exemplu. cum ar fi FileNotFoundException. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int metoda2() throws TipExceptie { metoda3().dat"). etc. /* Acest apel poate genera exceptie de tipul FileNotFoundException Tratarea ei poate fi facuta in unul din modurile de mai jos: */ } catch (FileNotFoundException e) { // Exceptie specifica provocata de absenta // fisierului ’input.. Pronderea unei except ¸ii se poate face fie la nivelul clasei specifice pentru acea except ¸ie.

. Erorile. care sunt la rˆ andul lor superclase pentru o serie ˆ ıntreag˘ a de tipuri de except ¸ii. EXCEPT ¸ II catch (IOException e) { // Exceptie generica provocata de o operatie IO } // sau catch (Exception e) { // Cea mai generica exceptie soft } //sau catch (Throwable e) { // Superclasa exceptiilor } 3. sunt cazuri speciale de except ¸ii generate de funct ¸ionarea anormal˘ a a echipamentului hard pe care ruleaz˘ a un program Java ¸ si sunt invizibile programatorilor. Un program Java nu trebuie s˘ a trateze aparit ¸ia acestor erori ¸ si este improbabil ca o metod˘ a Java s˘ a provoace asemenea erori. obiecte de tip Error. Exception ¸ si RuntimeException.90 CAPITOLUL 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii R˘ ad˘ acina claselor ce descriu except ¸ii este clasa Throwable iar cele mai importante subclase ale sale sunt Error.

ArrayIndexOutOfBoundsException Except ¸iile la execut ¸ie pot ap˘ area uriunde ˆ ın program ¸ si pot fi extrem de numeroare iar ˆ ıncercarea de ”prindere” a lor ar fi extrem de anevoioas˘ a. • printStackTrace . obiectele de tip Exception.3.afi¸ seaz˘ a detaliul unei except ¸ii. Except ¸iile care pot ”sc˘ apa” netratate descind din subclasa RuntimeException ¸ si se numesc except ¸ii la execut ¸ie.6. astfel ˆ ıncˆ at pot fi apelate pentru orice tip de except ¸ie. care furnizeaz˘ a reprezentarea ca ¸ sir de caractere a except ¸iei. cu alte cuvinte. cum ar fi lipsa unui fi¸ sier. . sunt except ¸iile standard (soft) care trebuie tratate de c˘ atre programele Java. tratarea lor nefiind ˆ ıns˘ a ilegal˘ a. • toString . ˆ ın cazul aparit ¸iei oric˘ arui tip de except ¸ie care nu are un analizor corespunz˘ ator. NullPointerException • accesarea eronat˘ a a elementelor unui vector. Din acest motiv. Cele mai uzuale sunt: • getMessage . compilatorul permite ca aceste except ¸ii s˘ a r˘ amˆ an˘ a netratate. ArithmeticException • accesarea membrilor unui obiect ce are valoarea null. De la acest principu se sustrag ˆ ıns˘ a a¸ sa numitele except ¸ii la execut ¸ie sau. Dup˘ a cum am mai zis tratarea acestor except ¸ii nu este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. programul va fi terminat.afi¸ seaz˘ a informat ¸ii complete despre except ¸ie ¸ si localizarea ei.metod˘ a mo¸ stenit˘ a din clasa Object. Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect except ¸ie sunt definite ˆ ın clasa Throwable ¸ si sunt publice. Reamintim ˆ ıns˘ a c˘ a.6 Except ¸ii la execut ¸ie In general. 3. except ¸iile care provin strict din vina programatorului ¸ si nu generate de o anumit˘ a situat ¸ie extern˘ a. Aceste except ¸ii au o superclas˘ a comun˘ a RuntimeException ¸ si ˆ ın acesata categorie sunt incluse except ¸iile provocate de: • operat ¸ii aritmetice ilegale (ˆ ımpˆ art ¸irea ˆ ıntregilor la zero). EXCEPT ¸ II LA EXECUT ¸ IE 91 Except ¸iile. tratarea except ¸iilor este obligatorie ˆ ın Java.

println("Atentie la indecsi!"). */ System.out.out. // Infinity System."). -Infinity. int a=1. /* Nu apare eroare la compilare dar apare exceptie la executie si programul va fi terminat. . Imp˘ art ¸irea la 0 va genera o except ¸ie doar dac˘ a tipul numerelor ˆ ımp˘ art ¸ite este aritmetic ˆ ıntreg. try { v[10] = 0.out. cu alte cuvinte clasa care o implementeaz˘ a trebuie s˘ a fie subclas˘ a a uneia deja existente ˆ ın aceasta ierarhie.println(x/z). sau Nan. programul continua v[11] = 0.out.out. In cazul tipurilor reale (float ¸ si double) nu va fi generat˘ a nici o except ¸ie. Infinity. // -Infinity System.println(z/z). // NaN 3. sau superclasa Exception. z=0.println("Aici nu se mai ajunge. ci va fi furnizat ca rezultat o constant˘ a care poate fi.println(a/b). cazuri care nu au fost prevazute ˆ ın ierarhia except ¸iilor standard Java. O except ¸ie proprie trebuie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ıns˘ aˆ ın ierarhia except ¸iilor Java. } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System. int b=0.println(y/z). funct ¸ie de operatie.7 Crearea propriilor except ¸ii Adeseori poate ap˘ area necesitatea cre˘ arii unor except ¸ii proprii pentru a pune ˆ ın evident ¸a cazuri speciale de erori provocate de metodele claselor unei libr˘ arii. EXCEPT ¸ II int v[] = new int[10]. System. y=-1..out.92 CAPITOLUL 3. preferabil una apropiat˘ a ca semnificat ¸ie. } // Corect. // Exceptie la executie ! double x=1.printStackTrace().. e. System.

// numarul de elemente din stiva public void adauga ( int x ) throws ExceptieStiva { if ( n ==100) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este plina ! " ) . CREAREA PROPRIILOR EXCEPT ¸ II public class ExceptieProprie extends Exception { public ExceptieProprie(String mesaj) { super(mesaj). int n =0. elemente [ n ++] = x .3. } public int scoate () throws ExceptieStiva { if ( n ==0) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este goala ! " ) . ˆ ın care cre˘ am o clas˘ a ce descrie part ¸ial o stiv˘ a de numere ˆ ıntregi cu operat ¸iile de ad˘ augare a unui element.7. } } class Stiva { int elemente [] = new int [100].3: Exceptii proprii class ExceptieStiva extends Exception { public ExceptieStiva ( String mesaj ) { super ( mesaj ) . return elemente [n . Dac˘ a presupunem c˘ a stiva poate memora maxim 100 de elemente. } } Secvent ¸a cheie este extends Exception care specific˘ a faptul c˘ a noua clas˘ a ExceptieStiva este subclas˘ a a clasei Exception ¸ si deci implementeaz˘ a obiecte ce reprezint˘ a except ¸ii. Pentru a personaliza aceste except ¸ii vom crea o clas˘ a specific˘ a denumit˘ a ExceptieStiva: Listing 3. .-]. ambele operat ¸ii pot provoca except ¸ii. respectiv de scoatere a elementului din vˆ arful stivei. // Apeleaza constructorul superclasei Exception } } 93 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.

EXCEPT ¸ II In general. cum ar fi: class ExceptieSimpla extends Exception { } Aceast˘ a clas˘ a se bazeaz˘ a pe constructorul implicit creat de compilator ˆ ıns˘ a nu are constructorul ExceptieSimpla(String s). Except ¸iile proprii sunt descrise uzual de clase foarte simple.94 CAPITOLUL 3. . chiar f˘ ar˘ a nici un cod ˆ ın ele. codul ad˘ augat claselor pentru except ¸ii proprii este nesemnificativ: unul sau doi constructori care afi¸ seaza un mesaj de eroare la ie¸ sirea standard. Procesul de creare a unei noi except ¸ii poate fi dus mai departe prin ad˘ augarea unor noi metode clasei ce descrie acea except ¸ie. ˆ ıns˘ a aceasta dezvoltare nu ˆ ı¸ si are rostul ˆ ın majoritatea cazurilor.

Pentru a generaliza.Capitolul 4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4. ˆ ın memorie sau ˆ ın alt program ¸ si poate fi de orice tip: date primitive. respectiv consum˘ a informat ¸ii. sunete. ˆ ın ret ¸ea. Pentru a aduce informat ¸ii dintr-un mediu extern. atˆ at sursa extern˘ a a unor date cˆ at ¸ si destinat ¸ia lor sunt v˘ azute ca fiind ni¸ ste procese care produc. obiecte. etc) ¸ si s˘ a citeasc˘ a secvent ¸ial informat ¸iile respective. imagini. Indiferent de tipul informat ¸iilor.1 Introducere Ce sunt fluxurile? Majoritatea aplicat ¸iilor necesit˘ a citirea unor informat ¸ii care se g˘ asesc pe o surs˘ a extern˘ a sau trimiterea unor informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a. un progam Java trebuie s˘ a deschid˘ a un canal de comunicat ¸ie (flux) de la sursa informat ¸iilor (fi¸ sier. 95 . memorie. Similar. etc. socket. Informat ¸ia se poate g˘ asi oriunde: ˆ ıntr-un fi¸ sier pe disc. un program poate trimite informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a deschizˆ and un canal de comunicat ¸ie (flux) c˘ atre acea destinat ¸ie ¸ si scriind secvent ¸ial informat ¸iile respective. } inchide canal comunicatie. citirea/scrierea de pe/c˘ atre un mediu extern respect˘ a urm˘ atorul algoritm: deschide canal comunicatie while (mai sunt informatii) { citeste/scrie informatie.1 4.1.

Fluxurile sunt unidirect ¸ionale. orice program care necesit˘ a operat ¸ii de intrare sau ie¸ sire trebuie s˘ a cont ¸in˘ a instruct ¸iunea de import a pachetului java.io. 4. Deci. orice proces putˆ and fi atˆ at producator cˆ at ¸ si consumator ˆ ın acela¸ si timp.2 Clasificarea fluxurilor Exist˘ a trei tipuri de clasificare a fluxurilor: • Dup˘ a direct ¸ia canalului de comunicat ¸ie deschis fluxurile se ˆ ımpart ˆ ın: – fluxuri de intrare (pentru citirea datelor) – fluxuri de ie¸ sire (pentru scrierea datelor) • Dup˘ a tipul de date pe care opereaz˘ a: – fluxuri de octet ¸i (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 8 bit ¸i) – fluxuri de caractere (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 16 bit ¸i) .*.io. dar pe fluxuri diferite. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Definit ¸ii: Un flux este un canal de comunicat ¸ie unidirect ¸ional ˆ ıntre dou˘ a procese. Un flux care scrie date se nume¸ ste flux de ie¸ sire. Intre dou˘ a procese pot exista oricˆ ate fluxuri. Consumatorul ¸ si producatorul nu comunic˘ a direct printr-o interfat ¸˘ a de flux ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor. de la produc˘ ator la consumator.96 ˘ S CAPITOLUL 4. Fiecare flux are un singur proces produc˘ ator ¸ si un singur proces consumator. Clasele ¸ si intefet ¸ele standard pentru lucrul cu fluxuri se g˘ asesc ˆ ın pachetul java.io: import java. Un proces care descrie o surs˘ a extern˘ a de date se nume¸ ste proces produc˘ ator. Un proces care descrie o destinat ¸ie extern˘ a pentru date se nume¸ ste proces consumator.1. Un flux care cite¸ ste date se nume¸ ste flux de intrare. Observat ¸ii: Fluxurile sunt canale de comunicat ¸ie seriale pe 8 sau 16 bit ¸i.

pentru fluxuri de ie¸ sire. etc. BufferedWriter. .4. Ca o regul˘ a general˘ a. toate clasele din aceste ierarhii vor avea terminat ¸ia Reader sau Writer ˆ ın funct ¸ie de tipul lor. Acestea sunt superclase abstracte pentru clase ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 8 bit ¸i. ˆ ıns˘ a acest lucru nu este obligatoriu. BufferedOutputStream.1. BufferedReader.pentru fluxuri de ie¸ sire. FileOutputStream. f˘ ar˘ a ca acest lucru s˘ a fie obligatoriu. faptul c˘ a unui flux de intrare XReader ˆ ıi corespunde uzual un flux de ie¸ sire XWriter.1. BufferedInputStream. Clasele radacin˘ a pentru ierarhia fluxurilor de octet ¸i sunt: • InputStream. etc.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri Clasele r˘ ad˘ acin˘ a pentru ierarhiile ce reprezint˘ a fluxuri de caractere sunt: • Reader. FileWriter. Acestea sunt superclase abstracte pentru toate clasele ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 16 bit ¸i ¸ si vor cont ¸ine metodele comune tuturor..pentru fluxuri de intrare ¸ si • Writer.pentru fluxuri de intrare ¸ si • OutputStream. De asemenea. Ca ¸ si ˆ ın cazul fluxurilor pe caractere denumirile claselor vor avea terminat ¸ia superclasei lor: FileInputStream. fiec˘ arui flux de intrare XInputStream corespunzˆ andu-i uzual un flux de ie¸ sire XOutputStream. se observ˘ a ca o alt˘ a regul˘ a general˘ a. cum ar fi ˆ ın exemplele: FileReader. INTRODUCERE • Dup˘ a act ¸iunea lor: 97 – fluxuri primare de citire/scriere a datelor (se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor) – fluxuri pentru procesarea datelor 4.

Acestea sunt ˆ ıns˘ a mai rar folosite ¸ si nu vor fi detaliate.1. .4 Metode comune fluxurilor Superclasele abstracte Reader ¸ si InputStream definesc metode similare pentru citirea datelor. tratarea lor fiind obligatorie. definind metode similare pentru scrierea datelor: Reader void write(int c) void write(char buf[]) void write(String str) . ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie evitat deoarece. Superclasele abstracte Writer ¸ si OutputStream sunt de asemenea paralele.. deoarece acestea permit manipularea caracterelor Unicode ˆ ın timp ce fluxurile de octet ¸i permit doar lucrul pe 8 biti caractere ASCII. In cazul ˆ ın care aceasta nu este apelat˘ a explicit.. la lucrul cu fluxrui cu zon˘ a tampon de memorie. .. resetarea pozit ¸iei curente. 4.. Inchiderea oric˘ arui flux se realizeaz˘ a prin metoda close. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Pˆ an˘ a la un punct. Pentru majoritatea programelor este recomandat ca scrierea ¸ si citirea datelor s˘ a se fac˘ a prin intermediul fluxurilor de caractere. exist˘ a un paralelism ˆ ıntre ierarhia claselor pentru fluxuri de caractere ¸ si cea pentru fluxurile pe octet ¸i. Reader InputStream int read() int read() int read(char buf[]) int read(byte buf[]) .. De asemenea. datele din memorie vor fi pierdute la ˆ ınchiderea fluxului de c˘ atre gc. ambele clase pun la dispozit ¸ie metode pentru marcarea unei locat ¸ii ˆ ıntr-un flux. fluxul va fi automat ˆ ınchis de c˘ atre colectorul de gunoaie atunci cˆ and nu va mai exista nici o referint ¸˘ a la el. saltul peste un num˘ ar de pozit ¸ii... Metodele referitoare la fluxuri pot genera except ¸ii de tipul IOException sau derivate din aceast˘ a clas˘ a.. InputStream void write(int c) void write(byte buf[]) .98 ˘ S CAPITOLUL 4. etc.

2.1 Fluxuri primitive Fluxurile primitive sunt responsabile cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor. StringWriter Permit tratarea ¸ sirurilor de caractere aflate ˆ ın memorie ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea de fluxuri. PipedWriter PipedInputStream. In continuare. 4. fluxurile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın funct ¸ie de activitatea lor ˆ ın fluxuri care se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor ¸ si fluxuri pentru procesarea datelor (de filtrare). FOLOSIREA FLUXURILOR 99 4.2. definite ˆ ın superclase. vom vedea care sunt cele mai importante clase din cele dou˘ a categorii ¸ si la ce folosesc acestea. punˆ and la dispozit ¸ie implement˘ ari ale metodelor de baz˘ a read. precum ¸ si modalit˘ a¸ tile de creare ¸ si utilizare a fluxurilor. acestea sunt folosite pentru citirea datelor dintr-un fi¸ sier.2 Folosirea fluxurilor A¸ sa cum am v˘ azut. FileWriter FileInputStream. • Pipe PipedReader. ele pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite astfel: • Fi¸ sier FileReader. ByteArrayOutputStream Aceste fluxuri folosesc pentru scrierea/citirea informat ¸iilor ˆ ın/din memorie ¸ si sunt create pe un vector existent deja. respectiv scrierea datelor ˆ ıntr-un fi¸ sier ¸ si vor fi analizate ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a (vezi ”Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere”).4. respectiv write. permit tratarea vectorilor ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea unor fluxuri de intrare/ie¸ sire. StringReader. In funct ¸ie de tipul sursei datelor. CharArrayWriter ByteArrayInputStream. Cu alte cuvinte. • Memorie CharArrayReader. PipedOutputStream Implementeaz˘ a componentele de intrare/ie¸ sire ale unei conducte de . FileOutputStream Numite ¸ si fluxuri fi¸ sier.

Pipe-urile sunt folosite pentru a canaliza ie¸ sirea unui program sau fir de execut ¸ie c˘ atre intrarea altui program sau fir de execut ¸ie. folosind codificarea standard a caracterelor sau o codificare specificat˘ a de program. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI date (pipe). Similar. BufferedOutputStream Sunt folosite pentru a introduce un buffer ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. un flux OutputStreamWriter converte¸ ste caractere ˆ ın octet ¸i ¸ si trimite rezutatul c˘ atre un flux de tipul OutputStream. 4. FilterWriter FilterInputStream.2. mai util˘ a dintr-un anumit punct de vedere.100 ˘ S CAPITOLUL 4. Un flux InputStreamReader cite¸ ste octet ¸i dintr-un flux InputStream ¸ si ˆ ıi converte¸ ste la caractere. Sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil (vezi ”Citirea ¸ si scrierea cu zona tampon”). Fiind primitiv. De exemplu. FilterOutputStream Sunt clase abstracte ce definesc o interfat ¸˘ a comun˘ a pentru fluxuri care filtreaz˘ a automat datele citite sau scrise (vezi ”Fluxuri pentru filtrare”). FileReader nu putea citi decˆ at caracter cu caracter. Clasele ce descriu aceste fluxuri pot fi ˆ ımpartite ˆ ın funct ¸ie de tipul de procesare pe care ˆ ıl efectueaza astfel: • ”Bufferizare” BufferedReader. Un flux de procesare nu poate fi folosit decˆ at ˆ ımpreun˘ a cu un flux primitiv.2 Fluxuri de procesare Fluxurile de procesare (sau de filtrare) sunt responsabile cu preluarea datelor de la un flux primitiv ¸ si procesarea acestora pentru a le oferi ˆ ıntr-o alt˘ a form˘ a. BufferedWriter BufferedInputStream. • Filtrare FilterReader. reducˆ and astfel num˘ arul de acces˘ ari la dispozitivul ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia original˘ a a datelor. BufferedReader poate prelua date de la un flux FileReader ¸ si s˘ a ofere informat ¸ia dintr-un fi¸ sier linie cu linie. • Conversie octet ¸i-caractere InputStreamReader. OutputStreamWriter Formeaz˘ a o punte de legatur˘ aˆ ıntre fluxurile de caractere ¸ si fluxurile de octet ¸i. .

ObjectOutputStream Sunt folosite pentru serializarea obiectelor (vezi ”Serializarea obiectelor”). • Citire ˆ ın avans PushbackReader PushbackInputStream Sunt fluxuri de intrare care au un buffer de 1-caracter(octet) ˆ ın care este citit ˆ ın avans ¸ si caracterul (octetul) care urmeaz˘ a celui curent citit. Crearea unui flux se realizeaz˘ a a¸ sadar similar cu crearea obiectelor.2. independent de ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a (vezi ”Folosirea claselor DataInputStream ¸ si DataOutputStream”). 4. • Num˘ arare LineNumberReader LineNumberInputStream Ofer˘ a¸ si posibilitatea de num˘ arare automat˘ a a liniilor citite de la un flux de intrare. FOLOSIREA FLUXURILOR 101 • Concatenare SequenceInputStream Concateneaz˘ a mai multe fluxuri de intrare ˆ ıntr-unul singur (vezi ”Concatenarea fi¸ sierelor”). prin instruct ¸iunea new ¸ si invocarea unui constructor corespunz˘ ator al clasei respective: Exemple: .2.3 Crearea unui flux Orice flux este un obiect al clasei ce implementeaz˘ a fluxul respectiv. DataOutputStream Folosite la scrierea/citirea datelor de tip primitiv ˆ ıntr-un format binar. • Serializare ObjectInputStream. • Conversie tipuri de date DataInputStream. • Afi¸ sare PrintWriter PrintStream Ofer˘ a metode convenabile pentru afisarea informat ¸iilor.4.

dat"). Fluxurile de procesare nu pot exista de sine st˘ at˘ atoare ci se suprapun pe un flux primitiv de citire/scriere a datelor. A¸ sadar. //echivalent cu FileWriter fo = new FileWriter("fisier. //crearea unui flux de iesire pe caractere FileWriter out = new FileWriter("fisier. //crearea unui flux de iesire printr-un buffer BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("fisier.txt")). //crearea unui flux de intrare pe octeti FileInputStream in = new FileInputStream("fisier. Din acest motiv.txt"). A¸ sadar.txt"). crearea unui flux primitiv de date care cite¸ ste/scrie informat ¸ii de la un dispozitiv extern are formatul general: FluxPrimitiv numeFlux = new FluxPrimitiv(dispozitivExtern). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI //crearea unui flux de intrare pe caractere FileReader in = new FileReader("fisier.txt"). BufferedReader in = new BufferedReader(fr).txt"))). //crearea unui flux de iesire pe octeti FileOutputStrem out = new FileOutputStream("fisier. constructorii claselor pentru fluxurile de procesare nu primesc ca argument un dispozitiv extern de memorare a datelor ci o referint ¸a la un flux primitiv responsabil cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor: Exemple: //crearea unui flux de intrare printr-un buffer BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader("fisier.txt"). crearea unui flux pentru procesarea datelor are formatul general: .dat"). //echivalent cu FileReader fr = new FileReader("fisier.102 ˘ S CAPITOLUL 4. BufferedWriter out = new BufferedWriter(fo).

fluxurile pot fi compuse ˆ ın succesiuni oricˆ at de lungi: DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("fisier.2. Dup˘ a cum am v˘ azut deja. clasele care implementeaz˘ a aceste fluxuri sunt urm˘ atoarele: FileReader.2. FOLOSIREA FLUXURILOR 103 FluxProcesare numeFlux = new FluxProcesare(fluxPrimitiv). boolean throws IOException append) .dat"))). FileOutputStream . 4.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere Fluxurile pentru lucrul cu fi¸ siere sunt cele mai usor de ˆ ınteles. In general. Constructorii clasei FileReader sunt: public FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException public FileReader(File file) throws FileNotFoundException public FileReader(FileDescriptor fd) Constructorii clasei FileWriter: public FileWriter(String fileName) throws IOException public FileWriter(File file) throws IOException public FileWriter(FileDescriptor fd) public FileWriter(String fileName. on obiect de tip File sau un obiect de tip FileDesciptor (vezi ”Clasa File”). ˆ ıntrucˆ at operat ¸ia lor de baz˘ a este citirea.4.caractere FileInputStream.octeti Constructorii acestor clase accept˘ a ca argument un obiect care s˘ a specifice un anume fi¸ sier. Acesta poate fi un ¸ sir de caractere. respectiv scrierea unui caracter sau octet dintr-un sau ˆ ıntr-un fi¸ sier specificat uzual prin numele s˘ au complet sau relativ la directorul curent. FileWriter .

txt”. Dac˘ a exist˘ a fi¸ sierul ”in. Aceasta va fi prins˘ a de program deoarece. err . while (( c = in .*. Ace¸ stia pot provoca except ¸ii de tipul FileNotFoundException ˆ ın cazul ˆ ın care fi¸ sierul cu numele specificat nu exist˘ a.1: Copierea unui fisier import java .txt”. e . write ( c ) .txt”. out . close () . public class Copiere { public static void main ( String [] args ) { try { FileReader in = new FileReader ( " in . txt " ) . aplicat ¸ia va crea un nou fi¸ sier ”out. close () . FileWriter out = new FileWriter ( " out . IOException este superclas˘ a pentru FileNotFoundException. Ambele fi¸ siere sunt considerate ˆ ın directorul curent. printStackTrace () . Dac˘ a exist˘ a deja fi¸ sierul ”out. S˘ a consider˘ am ca exemplu un program care copie cont ¸inutul unui fi¸ sier cu numele ”in.txt” ˆ ın care va fi copiat cont ¸inutul primului. Din acest motiv orice creare a unui flux de acest tip trebuie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un bloc try-catch sau metoda ˆ ın care sunt create fluxurile respective trebuie s˘ a arunce except ¸iile de tipul FileNotFoundException sau de tipul superclasei IOException.104 ˘ S CAPITOLUL 4. txt " ) . } } } In cazul ˆ ın care vom lansa aplicat ¸ia iar ˆ ın directorul curent nu exist˘ a un fi¸ sier cu numele ”in. } catch ( IOException e ) { System . println ( " Eroare la operatiile cu fisiere ! " ) . read () ) != -1) out . va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul FileNotFoundException. in . Listing 4. int c . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Cei mai uzuali constructori sunt cei care primesc ca argument numele fi¸ sierului. io .txt” ˆ ıntr-un alt fi¸ sier cu numele ”out.txt” el va fi re- .

Clasa BufferedReader cite¸ ste ˆ ın avans date ¸ si le memoreaz˘ aˆ ıntr-o zon˘ a tampon. dintre care obligatoriu unul este primitiv. Din acest motiv. BufferedOutputStream . singura diferent ¸˘ a fiind faptul c˘ a sunt citit ¸i octet ¸i. Atunci cˆ and bufferul este plin. BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("out. reducˆ and astfel numarul de acces˘ ari ale dispozitivului ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia atelor.4. La operat ¸iile de scriere datele scrise nu vor ajunge direct la destinat ¸ie. Evident.2.caractere BufferedInputStream.2. cont ¸inutul acestuia va fi transferat automat la destinat ¸ie.txt” foloseam: FileWriter out = new FileWriter("out. odat˘ a cu citirea caracterului. 4. Atunci cˆ and se execut˘ a o operat ¸ie de citire. In cazul ˆ ın care buffer-ul este gol. FOLOSIREA FLUXURILOR 105 scris. Fluxurile de citire/scriere cu buffer sunt fluxuri de procesare ¸ si sunt folosite prin suprapunere cu alte fluxuri.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer Clasele pentru citirea/scrierea cu zona tampon sunt: BufferedReader.octeti Sunt folosite pentru a introduce un buffer (zon˘ a de memorie) ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor.dat"). sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil. Dac˘ a doream s˘ a facem operat ¸ia de ad˘ augare(append) ¸ si nu de rescriere pentru fi¸ sierul ”out. citirea se face direct din flux ¸ si. vor fi memorati ˆ ın buffer ¸ si caracterele care ˆ ıi urmeaz˘ a. caracterul va fi preluat din buffer. ci vor fi memorate jntr-un buffer de o anumit˘ a dimensiune. true). 1024) //1024 este dimensiunea bufferului Constructorii cei mai folosit ¸i ai acestor clase sunt urm˘ atorii: BufferedReader(Reader in) BufferedReader(Reader in. BufferedWriter .txt". BufferedInputStream funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acela¸ si principiu. Similar lucreaza ¸ si clasele BufferedWriter ¸ si BufferedOutputStream. int dim_buffer) BufferedWriter(Writer out) .

O linie reprezint˘ a o succesiune de caractere terminat˘ a cu simbolul pentru sfˆ ar¸ sit de linie. clasele pentru scriere prin buffer mai au ¸ si metoda flush care gole¸ ste explicit zona tampon. int dim_buffer) BufferedInputStream(InputStream in) BufferedInputStream(InputStream in. while ((linie = br.. int dim_buffer) In cazul constructorilor ˆ ın care dimensiunea buffer-ului nu este specificat˘ a.flush(). Pe lˆ anga acestea.. datele se scriu in fisier Metoda readLine Este specific˘ a fluxurilor de citire cu buffer ¸ si permite citirea linie cu linie a datelor de intrare.dat"). //bufferul nu este plin. BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in")) String linie. dependent de platforma de lucru.106 ˘ S CAPITOLUL 4.close(). BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("out. //proceseaza linie } br. //bufferul este golit. Acesta este reprezentat ˆ ın Java prin secvent ¸a escape ’\n’. in fisier nu s-a scris nimic out. int dim_buffer) BufferedOutputStream(OutputStream out) BufferedOutputStream(OutputStream out. Metodele acestor clase sunt cele uzuale de tipul read ¸ si write.write(i). aceasta prime¸ ste valoarea implicit˘ a de 512 octet ¸i (caractere). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI BufferedWriter(Writer out. i++) out. chiar dac˘ a aceasta nu este plin˘ a.readLine()) != null) { . } . 1024) //am creat un flux cu buffer de 1024 octeti for(int i=0. i<1000.

dup˘ a care procesul se repet˘ a pˆ ana la terminarea tuturor fluxurilor de intrare. io . } try { FileInputStream f1 = new FileInputStream ( args [0]) . f2 ) . System . . Exemplul cel mai elocvent de folosirea a acestei clase este concatenarea a dou˘ a sau mai multor fi¸ siere: Listing 4.6 Concatenarea fluxurilor Clasa SequenceInputStream permite unei aplicatii s˘ a combine serial mai multe fluxuri de intrare astfel ˆ ıncˆ at acestea s˘ a apar˘ a ca un singur flux de intrare. Citirea datelor dintr-un astfel de flux se face astfel: se cite¸ ste din primul flux de intrare specificat pˆ ana cˆ and se ajunge la sfˆ arsitul acestuia. InputStream s2) Primul construieste un flux secvential dintr-o mult ¸ime de fluxuri de intrare. dup˘ a care primul flux de intrare este ˆ ınchis ¸ si se deschide automat urm˘ atorul flux de intrare din care se vor citi ˆ ın continuare datele. while (( c = s .2. FOLOSIREA FLUXURILOR 107 4. SequenceInputStream s = new S eq u e nc e I np u tS t r ea m ( f1 . Fiecare obiect ˆ ın enumerarea primit˘ a ca parametru trebuie s˘ a fie de tipul InputStream. out . public class Concatenare { public static void main ( String args []) { if ( args . out . length <= 1) { System .*. exit ( -1) . Cel de-al doilea construie¸ ste un flux de intrare care combin˘ a doar dou˘ a fluxuri s1 ¸ si s2.4. FileInputStream f2 = new FileInputStream ( args [1]) .2: Concatenarea a dou˘ a fi¸ siere /* Concatenarea a doua fisiere ale caror nume sunt primite de la linia de comanda . print (( char ) c ) . Rezultatul concatenarii este afisat pe ecran . int c . primul flux citit fiind s1. read () ) != -1) System . Constructorii acestei clase sunt: SequenceInputStream(Enumeration e) SequenceInputStream(InputStream s1. println ( " Argumente insuficiente ! " ) . */ import java .2.

pentru filtrarea fluxurilor de ie¸ sire. DataOutputStream BufferedInputStream. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI s . Cele mai importante fluxruri pentru filtrarea datelor sunt implementate de clasele: DataInputStream.pentru filtrarea fluxurilor de intrare ¸ si • FilterOutputStream .108 ˘ S CAPITOLUL 4. close () . FileInputStream f2 = new FileInputStream(args[1]). BufferedOutputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream PrintStream .2. concatenarea a 3 fi¸ siere va construi un flux de intrare astfel: FileInputStream f1 = new FileInputStream(args[0]). • concatenarea pe rˆ and a acestora folosind al 2-lea constructor. } } } Pentru concatenarea mai multor fi¸ siere exist˘ a dou˘ a variante: • folosirea unei enumer˘ ari . // f1 si f2 sunt inchise automat } catch ( IOException e ) { e . printStackTrace () .7 Fluxuri pentru filtrarea datelor Un flux de filtrare se ata¸ seaz˘ a altui flux pentru a filtra datele care sunt citite/scrise de c˘ atre acel flux. SequenceInputStream s = new SequenceInputStream( f1. f3)). 4. Clasele pentru filtrarea datelor superclasele abstracte: • FilterInputStream . FileInputStream f3 = new FileInputStream(args[2]).primul constructor (vezi ”Colect ¸ii”). new SequenceInputStream(f2.

Prin urmare. clasele de filtrare BufferedInputStream ¸ si BufferedOutputStream colecteaz˘ a datele unui flux ˆ ıntr-un buffer. FOLOSIREA FLUXURILOR Observat ¸i c˘ a toate aceste clase descriu fluxuri de octet ¸i. ele mai fiind numite ¸ si fluxuri de procesare. Din acest motiv. sunt date ˆ ın tabelul de mai jos: .2.2.4. A¸ sadar. Cele mai folosite metode. urmˆ and ca citirea/scrierea s˘ a se fac˘ a prin intermediu acelui buffer. fluxurile de filtrare nu elimin˘ a date citite sau scrise de un anumit flux. clasa BufferedInputStream pune la dispozit ¸ie metoda readLine pentru citirea unei linii din fluxul de intrare. respectiv DataOutput. ci introduc o noua modalitate de manipulare a lor. ci de date primitive. Folosirea fluxurilor de filtrare se face prin ata¸ sarea lor de un flux care se ocup˘ a efectiv de citirea/scrierea datelor: FluxFiltrare numeFlux = new FluxFiltrare(referintaAltFlux). 4. Acestea definesc metodele pe care trebuie s˘ a le pun˘ a la dispozit ¸ie ˆ ın vederea citireii/scrierii datelor de tip primitiv. 109 Filtrarea datelor nu trebuie v˘ azut˘ a ca o metod˘ a de a elimina anumit ¸i octeti dintr-un flux ci de a transforma ace¸ sti octet ¸i ˆ ın date care s˘ a poat˘ afi interpretate sub alt˘ a form˘ a. Clasele care ofer˘ a un astfel de suport implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream Aceste clase ofer˘ a metode prin care un flux nu mai este v˘ azut ca o ˆ ınsiruire de octet ¸i. A¸ sa cum am v˘ azut la citirea/scrierea cu zon˘ a tampon. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. fluxurile de filtrare vor cont ¸ine anumite metode specializate pentru citirea/scrierea datelor. De exemplu. vor furniza metode pentru citirea ¸ si scrierea datelor la nivel de tip primitiv ¸ si nu la nivel de octet.

specificate de interfetele DataInput ¸ si DataOutput ¸ si pot provoca except ¸ii de tipul IOException. Transformarea unei valori ˆ ın format binar se nume¸ ste serializare. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI DataOutputStream writeBoolean writeByte writeChar writeDouble writeFloat writeInt writeLong writeShort writeUTF Aceste metode au denumirile generice de readXXX ¸ si writeXXX. respectiv pentru citirea de date formatate de la tastatur˘ a.util. Pentru a citi de la tastatur˘ a vom specifica ca argument al constructorului fluxul System. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un fi¸ sier ˆ ın care au fost scrise informat ¸ii folosind metode writeXXX nu va putea fi citit decˆ at prin metode readXXX. sau chiar dintr-un obiect de tip File. fie pe caractere. Scrierea datelor folosind fluxuri de acest tip se face ˆ ın format binar. Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream permit serializarea tipurilor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. cum ar fi ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream (vezi ”Serializarea obiectelor”). limbajul Java pune la dispozit ¸ii modalit˘ a¸ ti simplificate pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor informat ¸ii. Serializarea celorlalte tipuri referint ¸˘ a va fi f˘ acut˘ a prin intermediul altor clase. fiind singurul tip referint ¸˘ a permis de aceste clase.in: .Scanner ofer˘ a o solut ¸ie simpl˘ a pentru formatarea unor informat ¸ii citite de pe un flux de intrare fie pe octet ¸i.3.5.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate Incepˆ and cu versiunea 1. 4. mai put ¸in readUTF ¸ si writeUTF care se ocup˘ a cu obiecte de tip String.110 DataInputStream readBoolean readByte readChar readDouble readFloat readInt readLong readShort readUTF ˘ S CAPITOLUL 4. Denumirile lor sunt sugestive pentru tipul de date pe care ˆ ıl prelucreaz˘ a. 4.1 Intr˘ ari formatate Clasa java.

de tip InputStream • System.out .4.fluxul standar pentru erori. printf (echivalente) ce permit afi¸ sarea formatat˘ a a unor variabile. println care ofereau posibilitatea de a afi¸ sa un ¸ sir de caractere.in . nume. System.util. intrarea standard este tastatura iar ie¸ sirea standard este ecranul.fluxul standar de ie¸ sire.printf("%s %8. s.create(System.nextInt(). ¸ si metodele format.4. de tip PrintStream • System. int varsta = s.4 Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire Mergˆ and pe linia introdus˘ a de sistemul de operare UNIX. 4.out. Intrarea ¸ si ie¸ sirea standard sunt reprezentate de obiecte pre-create ce descriu fluxuri de date care comunic˘ a cu dispozitivele standard ale sistemului.close(). Formatarea ¸ sirurilor de caractere se bazeaz˘ a pe clasa java.2 Ie¸ siri formatate Clasele PrintStream ¸ si PrintWriter pun la dispozit ¸iile. 111 4.next(). FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Scanner s = Scanner.2f %2d %n". varsta).in). salariu.3.err .fluxul standar de intrare. de tip PrintStream .Formatter. String nume = s. double salariu = s. pe lˆ ang˘ a metodele print. Aceste obiecte sunt definite publice ˆ ın clasa System ¸ si sunt: • System. orice program Java are : • o intrare standard • o ie¸ sire standard • o ie¸ sire standard pentru erori In general.nextDouble().

System.in)).out. String linie = stdin.println(argument).err. } Fluxurile de ie¸ sire pot fi folosite a¸ sadar f˘ ar˘ a probleme deoarece tipul lor este PrintStream. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI 4..out. deci pentru a-l putea utiliza eficient va trebui sa-l folosim ˆ ımpreuna cu un flux de procesare(filtrare) care s˘ a permit˘ a citirea facil˘ a a datelor.readLine() System. System..112 ˘ S CAPITOLUL 4.. vom dori s˘ a folosim metoda readLine pentru citirea datelor de la tastatura ¸ si din acest motiv vom folosi intrarea standard ˆ ımpreun˘ a cu o clas˘ a de procesare care ofer˘ a aceast˘ a metod˘ a. clas˘ a concret˘ a pentru scrierea datelor.out.).4. System.print("Introduceti o linie:").println(linie).printf (format. In exemplul urm˘ ator este prezentat un program care afi¸ seaza liniile introduse de la tastatur˘ a pˆ an˘ aˆ ın momentul ˆ ın care se introduce linia ”exit” sau o linie vid˘ a¸ si ment ¸ioneaz˘ adac˘ a¸ sirul respectiv reprezint˘ a un num˘ ar sau nu. . Fluxul standard pentru afi¸ sarea erorilor se folose¸ ste similar ¸ si apare uzual ˆ ın secvent ¸ele de tratare a except ¸iilor.out.println("Exceptie:" + e). fluxul standard de intrare System.4. In schimb.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran Am v˘ azut deja numeroase exemple de utilizare a fluxului standard de ie¸ sire.format (format.out este de tip InputStream. este acela¸ si cu fluxul standard de ie¸ sire. argumente.out. care este o clas˘ a abstract˘ a.).. argumente. System. el fiind folosit la afi¸ sarea oric˘ aror rezultate pe ecran (ˆ ın modul consola): System. catch(Exception e) { System. Exemplul tipic este: BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.print (argument).2 Citirea datelor de la tastatur˘ a Uzual. Implicit.out. 4.

readLine () . println ( " : DA " ) . io . println ( " Eroare la intrarea standard ! " ) . try { Double .Scanner. parseDouble ( s ) . try { while ( true ) { String s = stdin . equals ( " exit " ) || s .4.5. in ) ) .*.3: Citirea datelor de la tastatur˘ a /* Citeste siruri de la tastatura si verifica daca reprezinta numere sau nu */ import java . length () ==0) break . 4. out . } } } catch ( IOException e ) { System . } catch ( Numb erFor ma t E x c e p t i o n e ) { System . printStackTrace () .util. System . println ( " : NU " ) . System . In clasa System exist˘ a urm˘ atoarele metode statice care realizeaz˘ a acest lucru: setIn(InputStream) . err . out . if ( s . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Listing 4.4. print ( s ) . respectiv alte destinat ¸ii decˆ at ecranul pentru cele dou˘ a fluxuri de ie¸ sire.redirectare iesire setErr(PrintStream) . e . } } } 113 Incepˆ and cu versiunea 1. out .redirectare intrare setOut(PrintStream) . varianta cea mai comod˘ a de citire a datelor de la tastatur˘ a este folosirea clasei java.4. public class EsteNumar { public static void main ( String [] args ) { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System .redirectare erori .3 Redirectarea fluxurilor standard Redirectarea fluxurilor standard presupune stabilirea unei alte surse decˆ at tastatura pentru citirea datelor.

setOut(fis). BufferedReader br = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . txt " ) ) . txt " ) ) . Listing 4. txt " ) ) .4: Exemplu de folosire a redirect˘ arii: import java . redirectˆ and intrarea standard c˘ atre acel fi¸ sier. In momentul cˆ and testarea programului a luat sfˆ arsit redirectarea poate fi eliminat˘ a.*. in ) ) .114 ˘ S CAPITOLUL 4. PrintStream err = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " erori .txt"))). System. setOut ( out ) . class Redirectare { public static void main ( String [] args ) { try { BufferedInputS t r ea m in = new B uf f e re d I np u tS t r ea m ( new FileInputStream ( " intrare . Redirectarea intr˘ arii poate fi folositoare pentru un program ˆ ın mod consol˘ a care prime¸ ste mai multe valori de intrare. datele fiind cerute din nou de la tastatur˘ a. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Redirectarea ie¸ sirii este util˘ aˆ ın special atunci cˆ and sunt afi¸ sate foarte multe date pe ecran.txt"))). System . Secvent ¸a clasic˘ a de redirectare a ie¸ sirii este c˘ atre un fi¸ sier este: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("rezultate. PrintStream out = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " rezultate . io . setIn ( in ) . System . Putem redirecta afisarea c˘ atre un fi¸ sier pe care s˘ a-l citim dup˘ a execut ¸ia programului. Redirectarea erorilor ˆ ıntr-un fi¸ sier poate fi de asemenea util˘ a¸ si se face ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("erori. System. ele pot fi puse ˆ ıntrun fi¸ sier.setErr(fis). . Pentru a nu le scrie de la tastatur˘ a de fiecare dat˘ aˆ ın timpul test˘ arii programului. setErr ( err ) . System .

txt si vor fi scrise in fisierul rezultate . } catch ( IOException e ) { /* Daca apar exceptii .4.4. punct ¸ si virgula. txt */ System . while (( s = br . etc. ace¸ sti separatori sunt cei obi¸ snut ¸i: spat ¸iu. readLine () ) != null ) { /* Liniile vor fi citite din fisierul intrare . tab. se vor citi. out . ˆ ıns˘ a pot fi schimbat ¸i prin diverse metode ale clasei. pe rˆ and. err .4. } // Aruncam fortat o exceptie throw new IOException ( " Test " ) . txt */ System . println ( s ) . virgul˘ a. ele vor fi scrise in fisierul erori . Rezultatul va consta ˆ ın faptul c˘ aˆ ın loc s˘ a se citeasc˘ a octet ¸i sau caractere. Constructorii clasei sunt: . Printr-un atom lexical se ˆ ın]elege ˆ ın general: • un identificator (un ¸ sir care nu este ˆ ıntre ghilimele) • un numar • un ¸ sir de caractere • un comentariu • un separator Atomii lexicali sunt desp˘ art ¸iti ˆ ıntre ei de separatori. println ( " Eroare intrare / iesire ! " ) . Implicit. printStackTrace () .4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa StreamTokenizer proceseaz˘ a un flux de intrare de orice tip ¸ si ˆ ıl ˆ ımparte ˆ ın ”atomi lexicali”. } } } 115 4.. atomii lexicali ai fluxului respectiv. e . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE String s .

116 ˘ S CAPITOLUL 4. care returnez˘ a tipul atomului lexical citit ¸ si scrie ˆ ın variabilele nval sau sval valoarea corespunzato˘ are atomului.un fisier specificat si afisarea tipului si valorii lor */ import java . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI public StreamTokenizer(Reader r) public StreamTokenizer(InputStream is) Identificarea tipului ¸ si valorii unui atom lexical se face prin intermediul variabilelor: • TT EOF .atom de tip cuvˆ ant • ttype.*. nextToken () .atom ce marcheaz˘ a sfˆ ar¸ situl unei linii • TT NUMBER .tipul ultimului atom citit din flux • nval. Exemplul tipic de folosire a unui analizor lexical este citirea unei secvent ¸e de numere ¸ si ¸ siruri aflate ˆ ıntr-un fi¸ sier sau primite de la tastatur˘ a: Listing 4.valoarea unui atom de tip cuvˆ ant Citirea atomilor din flux se face cu metoda nextToken(). io .atom de tip num˘ ar • TT WORD. public class CitireAtomi { public static void main ( String args []) throws IOException { BufferedReader br = new BufferedReader ( new FileReader ( " fisier .atom ce marcheaz˘ a sfˆ aar¸ situl fluxului • TT EOL .valoarea unui atom numeric • sval . int tip = st . txt " ) ) .5: Citirea unor atomi lexicali dintr-un fisier /* Citirea unei secvente de numere si siruri dintr . StreamTokenizer st = new StreamTokenizer ( br ) . // Se citeste primul atom lexical .

5 Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) Dup˘ a cum am v˘ azut.io.5. 4. subclas˘ a direct˘ a a clasei Object. nextToken () . In cazul ˆ ın care tipul atomilor nu ne intereseaz˘ a. pˆ ana se ajunge la sfˆ arsitul fluxului (TT EOF). In cadrul buclei ”while” se determin˘ a tipul atomul curent curent (ˆ ıntors de metoda nextToken) ¸ si apoi se afl˘ a valoarea numeric˘ a sau ¸ sirul de caractere corespunz˘ ator atomului respectiv. . out . TT_WORD : System . este mai simplu s˘ a citim fluxul linie cu linie ¸ si s˘ a folosim clasa StringTokenizer. println ( " Cuvant : " + st . care realizeaz˘ a ˆ ımp˘ art ¸irea unui ¸ sir de caractere ˆ ın atomi lexicali. case StreamTokenizer . Clasa RandomAccesFile are urm˘ atoarele caracteristici: • permite accesul nesecvent ¸ial (direct) la cont ¸inutul unui fi¸ sier. CLASA RANDOMACCESFILE (FIS ¸ IERE CU ACCES DIRECT) while ( tip != StreamTokenizer . desi sunt foarte utile ¸ si pentru dispozitive ˆ ın care informat ¸ia poate fi accesat˘ a direct. • este o clas˘ a de sine st˘ at˘ atoare.4. sau metoda split a clasei String. out . modul de utilizare tipic pentru un analizor lexical este ˆ ıntr-o bucla ”while”. ˆ ın care se citesc atomii unul cˆ ate unul cu metoda nextToken. • se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. TT_NUMBER : System . nval ) . } tip = st . fluxurile sunt procese secvent ¸iale de intrare/ie¸ sire. println ( " Numar : " + st . cum ar fi banda magnetic˘ a sau pentru transmiterea informat ¸iilor prin ret ¸ea. break . TT_EOF ) { switch ( tip ) { case StreamTokenizer . sval ) . // Trecem la urmatorul atom } } } 117 A¸ sadar. Acestea sunt adecvate pentru lucrul cu medii secvent ¸iale de memorare a datelor.

ˆ ıntocmai ca la clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream. Acesta este un indicator ce specific˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın fi¸ sier. . • permite atˆ at citirea cˆ at ¸ si scriere din/in fi¸ siere cu acces direct. //deschide un fisier pentru scriere si citire Clasa RandomAccesFile suport˘ a not ¸iunea de pointer de fi¸ sier.118 ˘ S CAPITOLUL 4. //deschide un fisier pentru citire RandomAccesFile f2 = new RandomAccessFile("fisier. StringmodAcces) throws IOException unde modAcces poate fi: • ”r” . StringmodAcces) throws IOException RandomAccessFile(StringnumeFisier. indicˆ and ˆ ınceputul fi¸ sierului. ceea ce ˆ ınseamna ca sunt disponibile metode de tipul readXXX. Constructorii acestei clase sunt: RandomAccessFile(StringnumeFisier. readwrite). La deschiderea unui fi¸ sier pointerul are valoarea 0. Apeluri la metodele de citire/scrirere deplaseaz˘ a pointerul fi¸ sierului cu num˘ arul de octet ¸i citit ¸i sau scri¸ si de metodele respective. • permite specificarea modului de acces al unui fi¸ sier (read-only. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI • implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput ¸ si DataOutput.txt". Acestea sunt: • skipBytes . In plus fat ¸˘ ade metodele de tip read ¸ si write clasa pune la dispozitie ¸ si metode pentru controlul pozit ¸iei pointerului de fi¸ sier. writeXXX.txt".returneaz˘ a pozit ¸ia pointerului de fi¸ sier.fi¸ sierul este deschis numai pentru citire (read-only) • ”rw” .fi¸ sierul este deschis pentru citire ¸ si scriere (read-write) Exemple: RandomAccesFile f1 = new RandomAccessFile("fisier.pozit ¸ioneaza pointerului fi¸ sierului ˆ ınaintea unui octet specificat • getFilePointer .mut˘ a pointerul fi¸ sierului ˆ ınainte cu un num˘ ar specificat de octet ¸i • seek . "rw"). "r").

*/ import java . Numele directorului este primit ca argument de la linia de comanda .*. ¸ stergerea. sau este directorul curent .4. crearea unui director.6 Clasa File Clasa File nu se refer˘ a doar la un fi¸ sier ci poate reprezenta fie un fi¸ sier anume. FileInputStream in = new FileInputStream(f) Cel mai uzual constructor al clasei File este: public File(String numeFisier) Metodele mai importante ale clasei File au denumiri sugestive ¸ si vor fi prezentate prin intermediul exemplului urm˘ ator care listeaz˘ a fi¸ sierele ¸ si subdirectoarele unui director specificat ¸ si. Utilitate clasei File const˘ aˆ ın furnizarea unei modalit˘ a¸ ti de a abstractiza dependent ¸ele cailor ¸ si numelor fi¸ sierelor fat ¸˘ ade ma¸ sina gazd˘ a. listarea fi¸ sierelor dintr-un director.6: Listarea cont ¸inutului unui director /* Programul listeaza fisierele si subdirectoarele unui director . etc.txt"). pentru fiecare din ele afi¸ seaz˘ a diverse informat ¸ii: Listing 4.6. . Specificarea unui fi¸ sier/director se face prin specificarea c˘ aii absolute spre acel fi¸ sier sau a c˘ aii relative fat ¸˘ a de directorul curent. File f = new File("fisier. fie multimea fi¸ sierelor dintr-un director. precum ¸ si punerea la dispozit ¸ie a unor metode pentru lucrul cu fisere ¸ si directoare la nivelul sistemului de operare. Pentru fiecare din ele vor fi afisate diverse informatii . Acestea trebuie s˘ a respecte convent ¸iile de specificare a c˘ ailor ¸ si numelor fi¸ sierelor de pe platforma de lucru. CLASA FILE 119 4. io . Astfel. redenumirea unui fi¸ sier sau director. ˆ ın aceast˘ a clas˘ a vom g˘ asi metode pentru testarea existent ¸ei. Trebuie ment ¸ionat ¸ si faptul c˘ a majoritatea constructorilor fluxurilor care permit accesul la fi¸ siere accept˘ a ca argument un obiect de tip File ˆ ın locul unui ¸ sir ce reprezint˘ a numele fi¸ sierului respectiv.

i ++) info ( continut [ i ]) . length () + " \ n Data ultimei modificari : " + new Date ( f .. println ( " . out . public class ListareDirector { ˘ S CAPITOLUL 4.. for ( int i = 0. if ( f . canRead () + " \ n Poate scrie : " + f . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI private static void info ( File f ) { // Afiseaza informatii despre un fisier sau director String nume = f .. if ( args . " . out .120 import java . out . } public static void main ( String [] args ) { String nume . getPath () + " \ n Lungime : " + f .*. // directorul curent else nume = args [0]. } } } ." ) . File [] continut = director .. isDirectory () ) System . lastModified () ) ) . length . println ( " Cale absoluta : " + f . i < continut . isFile () ) System .. } catch ( Exception e ) { e . listFiles () ... canWrite () + " \ n Parinte : " + f . println ( " Fisier : " + nume ) .... println ( " Director : " + nume ) ... System . System .. util . try { File director = new File ( nume ) . out . getParent () + " \ n Cale : " + f . length == 0) nume = " . else if ( f . getAbsolutePath () + " \ n Poate citi : " + f . printStackTrace () . getName () .

A¸ sadar.1. punˆ and ˆ ın practic˘ a unul din conceptele program˘ arii orientate obiect ¸ si anume cel de separare a modelului unui obiect (interfat ¸˘ a) de implementarea sa. o interfat ¸˘ a poate fi privita ca un protocol de comunicare ˆ ıntre obiecte. O clas˘ a care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a trebuie obligatoriu s˘ a specifice implement˘ ari pentru toate metodele interfet ¸ei. 121 . Interfet ¸ele permit. Definit ¸ie O interfat ¸˘ a este o colect ¸ie de metode f˘ ar˘ a implementare ¸ si declarat ¸ii de constante. O interfat ¸˘ a Java define¸ ste un set de metode dar nu specific˘ a nici o implementare pentru ele.Capitolul 5 Interfet ¸e 5. definirea unor noi tipuri de date.1 5. supunˆ andu-se a¸ sadar unui anumit comportament. al˘ aturi de clase.1 Introducere Ce este o interfat ¸˘ a? Interfet ¸ele duc conceptul de clas˘ a abstract˘ a cu un pas ˆ ınainte prin eliminarea oric˘ aror implement˘ ari de metode.

INTERFET ¸E 5.1 Folosirea interfet ¸elor Definirea unei interfet ¸e Definirea unei interfet ¸e se face prin intermediul cuvˆ antului cheie interface: [public] interface NumeInterfata [extends SuperInterfata1. // Incorect. Corpul unei interfet ¸e poate cont ¸ine: • constante: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorii public. lipseste initializarea private int x = 1. (vezi ”Mo¸ stenirea multipl˘ a prin intermediul interfet ¸elor”). int MAX. implicit nivelul de acces fiind doar la nivelul pachetului din care face parte interfat ¸a. modificator nepermis } . Constantele unei interfet ¸e trebuie obligatoriu init ¸ializate.2. interface Exemplu { int MAX = 100. indiferent de pachetul din care fac parte.. nici un alt modificator neputˆ and ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei variabile dintr-o interfat ¸˘ a.122 CAPITOLUL 5. // Echivalent cu: public static final int MAX = 100.2 5. O interfat ¸˘ a poate extinde oricˆ ate interfet ¸e. // Incorect. O interfat ¸˘ a public˘ a este accesibil˘ a tuturor claselor. SuperInterfata2.. Acestea se numesc superinterfet ¸e ¸ si sunt separate prin virgul˘ a. static ¸ si final care sunt implicit ¸i.] { /* Corpul interfetei: Declaratii de constane Declaratii de metode abstracte */ } O interfat ¸˘ a poate avea un singur modificator ¸ si anume public.

• In variantele mai vechi de Java era permis ¸ si modificatorul abstract ˆ ın declaratia interfet ¸ei ¸ si ˆ ın declarat ¸iile metodelor. // Echivalent cu: public void metoda(). ˆ ıns˘ a acest lucru nu mai este valabil..5. modificator nepermis Atent ¸ie • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public.2. interface Exemplu { void metoda(). deoarece atˆ at interfat ¸a cˆ at ¸ si metodele sale nu pot fi altfel decˆ at abstracte. Interfata2. 5. • Metodele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. protected void metoda2(). . // Incorect. . nici un alt modificator nu poate ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei metode a unei interfet ¸e. • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit constante chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorii static ¸ si final. care este implicit. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 123 • metode f˘ ar˘ a implementare: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorul public.2 Implementarea unei interfet ¸e Implementarea uneia sau mai multor interfet ¸e de c˘ atre o clas˘ a se face prin intermediul cuvˆ antului cheie implements: class NumeClasa implements NumeInterfata sau class NumeClasa implements Interfata1.2..

Obiectele de tip stiv˘ a. care s˘ a modeleze not ¸iunea de stiv˘ a de obiecte.elimin˘ a elementul din vˆ arful stivei • peek .2. Atent ¸ie Modificarea unei interfet ¸e implic˘ a modificarea tuturor claselor care implementeaz˘ a acea interfat ¸˘ a. indiferent de implementarea lor. o interfat ¸˘ a nu mai trebuie modificat˘ a. O interfat ¸˘ a nu este o clas˘ a.adaug˘ a un nou element in stıv˘ a • pop .testeaz˘ a dac˘ a stiva este vid˘ a • toString . Din acest motiv. dar orice referint ¸˘ a de tip interfat ¸˘ a poate primi ca valoare o referint ¸a la un obiect al unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care o clas˘ a implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a.returneaz˘ a cont ¸inutul stivei sub forma unui ¸ sir de caractere. . 5. Din acest motiv. vor trebui s˘ a cont ¸in˘ a metodele: • push . Evident. odat˘ a creata ¸ si folosit˘ a la implementarea unor clase. atunci trebuie obligatoriu s˘ a specifice cod pentru toate metodele interfet ¸ei.returneaz˘ a varful stivei • empty . dac˘ a acesta este o instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . INTERFET ¸E O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e sau poate s˘ a nu implementeze nici una. o clas˘ a poate avea ¸ si alte metode ¸ si variabile membre ˆ ın afar˘ a de cele definite ˆ ın interfat ¸˘ a.124 CAPITOLUL 5. unde X este o interfat ¸˘ a. Dorim s˘ a implement˘ am un nou tip de date numit Stack.3 Exemplu: implementarea unei stive S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. ˆ ın sensul c˘ a ad˘ augarea unor metode noi sau schimbarea signaturii metodelor existente vor duce la erori ˆ ın compilarea claselor care o implementeaz˘ a. Implementarea unei interfet ¸e poate s˘ a fie ¸ si o clas˘ a abstract˘ a. interfet ¸ele pot fi privite ca tipuri de date ¸ si vom spune adesea c˘ a un obiect are tipul X .

Listing 5.3: Implementarea stivei folosind un vector // Implementarea stivei folosind un vector de obiecte . } } D˘ am ˆ ın continuare prima implementare a stivei. void pop () throws StackException . public class StackImpl1 implements Stack { private Object items [].5. o stiv˘ a poate fi implementat˘ a folosind un vector sau o list˘ aˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a. boolean empty () . folosind un vector: Listing 5. vom defini o except ¸ie proprie StackException: Listing 5.2. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 125 Din punctul de vedere al structurii interne.2: Tipul de except ¸ie generat de stiv˘ a public class StackException extends Exception { public StackException () { super () . } public StackException ( String msg ) { super ( msg ) . // Vectorul ce contine obiectele . ˆ ın timp ce a doua este mai eficient˘ a din punctul de vedere al folosirii memoriei. ˆ ıl vom defini prin intermediul unei interfet ¸e. ambele solut ¸ii avˆ and avantaje ¸ si dezavantaje. Deoarece nu dorim s˘ a leg˘ am tipul de date Stack de o anumit˘ a implementare structural˘ a. Vom vedea imediat avantajele acestei abord˘ ari.1: Interfat ¸a ce descrie stiva public interface Stack { void push ( Object item ) throws StackException . } Pentru a trata situat ¸iile anormale care pot ap˘ area atunci cˆ and ˆ ıncerc˘ am s˘ a punem un element ˆ ın stiv˘ a¸ si nu este posibil din lips˘ a de memorie. sau ˆ ıncerc˘ am s˘ a acces˘ am vˆ arful stivei ¸ si aceasta este vid˘ a. Object peek () throws StackException . Prima solut ¸ie este mai simplu de ˆ ınt ¸eles. String toString () .

deci clasa noastr˘ a o are deja implementat˘ a¸ si nu am fi obt ¸inut nici o eroare la compilare dac˘ a nu o implementam explicit.n ] = null . } public String toString () { String s = " " . Ceea ce facem acum este de fapt supradefinirea ei. i >=0.126 CAPITOLUL 5. items [ n ++] = item . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . toString () + " " . INTERFET ¸E private int n =0. } public StackImpl1 () { this (100) . // Numarul curent de elemente din stiva public StackImpl1 ( int max ) { // Constructor items = new Object [ max ]. de¸ si ˆ ın interfat ¸˘ a metodele nu sunt declarate explicit cu modificatorul public. return items [n -1]. } } Remarcat ¸i c˘ a. for ( int i =n -1. . Trebuie remarcat ¸ si faptul c˘ a metoda toString este definit˘ a deja ˆ ın clasa Object. return s .-) s += items [ i ]. length ) throw new StackException ( " Stiva este plina ! " ) . items [ .. i . ele sunt totu¸ si publice ¸ si trebuie declarate ca atare ˆ ın clas˘ a. } public boolean empty () { return ( n ==0) . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . } public void push ( Object item ) throws StackException { if ( n == items .

this . } } private Node top = null . return top . item = item .4: Implementarea stivei folosind o list˘ a // Implementarea stivei folosind o lista inlantuita . // Referinta la varful stivei public void push ( Object item ) { Node node = new Node ( item . item . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . top ) . link = link . top = node . } public String toString () { String s = " " . // informatia din nod Node link .2. while ( node != null ) { . Node link ) { this . // legatura la urmatorul nod Node ( Object item . public class StackImpl2 implements Stack { class Node { // Clasa interna ce reprezinta un nod al listei Object item . link . } public boolean empty () { return ( top == null ) . top = top . S˘ a vedem acum modalitatea de implementare a stivei folosind o list˘ a ˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a: Listing 5. } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . Node node = top .5. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 127 O alt˘ a observat ¸ie important˘ a se refer˘ a la faptul c˘ a trebuie s˘ a declar˘ am ˆ ın cadrul interfet ¸ei ¸ si except ¸iile aruncate de metode. ce trebuie obligatoriu tratate.

out . nu este obligatoriu ca metoda din clas˘ a s˘ a specifice ¸ si ea acest lucru. Stack s2 = new StackImpl2 () . } public static void main ( String args []) { try { Stack s1 = new StackImpl1 () . push ( " b " ) . println ( " Continutul stivei este : " + s ) .14) ) . ce aduce flexibilitate sporit˘ aˆ ın manevrarea claselor ce implementeaz˘ a tipul respectiv. } catch ( StackException e ) { System . item ) . } } } Observat ¸i folosirea interfet ¸ei Stack ca un tip de date.5: Folosirea stivei public class TestStiva { public static void afiseaza ( Stack s ) { System . de¸ si metoda push din interfat ¸˘ a declar˘ a aruncarea unor except ¸ii de tipul StackException. e . s1 . printStackTrace () . afiseaza ( s1 ) . toString () + " " . s2 . println ( " Eroare la lucrul cu stiva ! " ) . err . atˆ at timp cˆ at nu genereaz˘ a except ¸ii de acel tip. Metoda . In continuare este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie demonstrativ˘ a care folose¸ ste tipul de date nou creat ¸ si cele dou˘ a implement˘ ari ale sale: Listing 5. link .128 CAPITOLUL 5. node = node . s1 . INTERFET ¸E s += ( node . Invers este ˆ ıns˘ a obligatoriu. } } Singura observat ¸ie pe care o facem aici este c˘ a. push ( " a " ) . } return s . push ( new Integer (1) ) . afiseaza ( s2 ) . s2 . push ( new Double (3.

util exist˘ a clasa Stack care modeleaz˘ a not ¸iune de stiv˘ a de obiecte ¸ si. Fara folosirea interfet ¸elor nu am putea fort ¸a clasa respectiv˘ a s˘ a respecte diverse tipuri de protocoale. diferent ¸a const˘ aˆ ın: • extinderea unei clase abstracte fort ¸eaz˘ a o relat ¸ie ˆ ıntre clase. La nivel conceptual. exist˘ a: • interfat ¸a List care impune protocolul pe care trebuie s˘ aˆ ıl respecte o clas˘ a de tip list˘ a. aceasta va fi folosit˘ aˆ ın aplicat ¸iile ce au nevoie de acest tip de date.5. In multe situat ¸ii interfet ¸ele ¸ si clasele abstracte sunt folosite ˆ ımpreun˘ a pentru a implementa cˆ at mai flexibil ¸ si eficient o anumit˘ a ierarhie de clase. o clas˘ a abstract˘ a nu ar putea ˆ ınlocui o interfat ¸˘ a? Raspunsul la intrebare depinde de situat ¸ie. . evident. Ca sa particulariz˘ am. Deosebirea const˘ aˆ ın faptul c˘ a unele clase sunt fort ¸ate s˘ a extind˘ a o anumit˘ a clas˘ a (de exemplu orice applet trebuie s˘ a fie subclasa a clasei Applet) ¸ si nu ar mai putea sa extind˘ a o alt˘ a clas˘ a.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte La prima vedere o interfat ¸˘ a nu este altceva decˆ at o clas˘ a abstract˘ aˆ ın care toate metodele sunt abstracte (nu au nici o implementare). 5. Exemplu oferit de noi nu are leg˘ atur˘ a cu aceast˘ a clas˘ a¸ si are rol pur demonstrativ. INTERFET ¸E S ¸ I CLASE ABSTRACTE 129 afiseaza accept˘ a ca argument orice obiect al unei clase ce implementeaz˘ a Stack. Observat ¸ie In pachetul java. deoarece ˆ ın Java nu exista decˆ at mo¸ stenire simpla. • implementarea unei interfet ¸e specific˘ a doar necesitatea implement˘ arii unor anumie metode. • clasa abstract˘ a AbstractList care implementeaz˘ a interfat ¸a List ¸ si ofer˘ a implement˘ ari concrete pentru metodele comune tuturor tipurilor de list˘ a. A¸ sadar.3. ˆ ıns˘ aˆ ın general este ’Nu’. Un exemplu sugestiv este dat de clasele ce descriu colect ¸ii.

} interface MonstruPericulos extends Monstru { void distruge()..130 CAPITOLUL 5. Interfata2.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e Interfet ¸ele nu au nici o implementare ¸ si nu pot fi instant ¸iate. interface NumeInterfata extends Interfata1.. S˘ a consider˘ am un exemplu de clasa care implementeaza mai multe interfet ¸e: interface Inotator { void inoata(). . cum ar fi LinkedList. 5. } interface Luptator { void lupta(). } interface Zburator { void zboara().. INTERFET ¸E • clase concrete. O interfat ¸˘ a mosteneste atˆ at constantele cˆ at ¸ si declarat ¸iile de metode de la superinterfet ¸ele sale. O clas˘ a mo¸ steneste doar constantele unei interfet ¸e ¸ si responsabilitatea implement˘ arii metodelor sale. Luptator { public void inoata() {} public void zboara() {} public void lupta() {} } Exemplu de interfat ¸˘ a care extinde mai multe interfet ¸e: interface Monstru { void ameninta(). . Interfata2. . ArrayList care extind AbstractList. Zburator. nu reprezint˘ a nici o problem˘ a ca anumite clase s˘ a implementeze mai multe interfet ¸e sau ca o interfat ¸˘ a s˘ a extind˘ a mai multe interfet ¸e (s˘ a aib˘ a mai multe superinterfet ¸e) class NumeClasa implements Interfata1. Din acest motiv.. } class Erou implements Inotator.

println(x). } interface Vampir extends void beaSange().x). In cazul in care acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a. //int metoda(). deoarece scrierea unui cod care poate fi confuz este un stil prost de programare. Mortal { Vampir { {} {} {} {} Evident. compilatorul nu va furniza eroare decˆ at dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a referirea constantelor ambigue f˘ ar˘ a a le prefixa cu numele interfet ¸ei sau dac˘ a metodele cu acela¸ si nume nu pot fi deosbite.out.out. void metoda(). //ambiguitate .4.x). } class Dracula implements public void ameninta() public void distruge() public void omoara()() public void beaSange() } 131 MonstruPericulos. void metoda(). atunci cˆ and exist˘ a constante sau metode cu acelea¸ si nume ˆ ın mai multe interfet ¸e. //corect System. ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie ˆ ıntotdeauna evitat.println(I2.˘ PRIN INTERFET 5. cum ar fi situat ¸ia cˆ and au aceea¸ si list˘ a de argumente dar tipuri returnate incompatibile. MOS ¸ TENIRE MULTIPLA ¸E } interface Mortal { void omoara(). I2 { public void metoda() { System. pot ap˘ area situat ¸ii de ambiguitate. interface I1 { int x=1. } interface I2 { int x=2.out.println(I1. } //corect //incorect class C implements I1. //corect System.

5. indiferent de ierarhia de clase din care face parte. static si final. interfet ¸ele reprezint˘ a o metod˘ a convenabil˘ a de creare a unor grupuri de constante care s˘ a fie folosite global ˆ ıntr-o aplicat ¸ie: .5. • asigur˘ a c˘ a toate clasele care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a pun la dipozit ¸ie metodele specificate ˆ ın interfat ¸˘ a . Interfet ¸ele sunt utile pentru: • definirea unor similaritati ˆ ıntre clase independente f˘ ar˘ a a fort ¸a artificial o legatur˘ aˆ ıntre ele. 5. • Ierarhia interfet ¸elor este independent˘ a de ierarhia claselor care le implementeaz˘ a. • O clas˘ a trebuie obligatoriu s˘ a trateze metodele din interfet ¸ele pe care la implementeaz˘ a. • definirea unor grupuri de constante.1 Crearea grupurilor de constante Deoarece orice variabil˘ a a unei interfet ¸e este implicit declarat˘ a cu public. • transmiterea metodelor ca parametri. o interfat ¸˘ a define¸ ste un protocol ce poate fi implementat de orice clas˘ a.5 Utilitatea interfet ¸elor Dup˘ a cum am v˘ azut.de aici rezult˘ a posibilitatea implement˘ arii unor clase prin mai multe modalit˘ a¸ ti ¸ si folosirea lor ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a.132 } } CAPITOLUL 5. INTERFET ¸E S˘ a recapitul˘ am cˆ ateva lucruri legate de clase ¸ si interfet ¸e: • O clas˘ a nu poate avea decˆ at o superclas˘ a. • O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e.

DEC=12.5.5. Atunci cˆ and o metod˘ a trebuie s˘ a primeasc˘ a ca argument de intrare o referint ¸˘ a la o alt˘ a funct ¸ie necesar˘ a execut ¸iei sale. transmiterea metodelor ca parametri este realizat˘ aˆ ın Java prin intermediul interfet ¸elor. ca ˆ ın exemplul de mai jos: if (luna < Luni. } Folosirea acestor constante se face prin expresii de genul NumeInterfata..2 Transmiterea metodelor ca parametri Deoarece nu exist˘ a pointeri propriu-zi¸ si. void explorare(Functie f) { //. S˘ a consider˘ am mai multe exemple pentru a clarifica lucrurile. .. Primul exemplu se refer˘ a la explorarea nodurilor unui graf. denumit˘ a ¸ si call-back. Aceast˘ a tehnic˘ a.IAN.DEC) luna ++ else luna = Luni. UTILITATEA INTERFET ¸ ELOR public interface Luni { int IAN=1. 133 5. Pentru aceasta. este extrem de folosit˘ aˆ ın Java ¸ si trebuie neap˘ arat ˆ ınt ¸eleas˘ a.. aceasta urmˆ and s˘ a fie apelat˘ a normal pentru a obt ¸ine rezultatul dorit.. } class Graf { //... FEB=2. In fiecare nod trebuie s˘ a se execute prelucrarea informat ¸iei din nodul respectiv prin intermediul unei funct ¸ii primite ca parametru. atunci argumentul respectiv va fi declarat de tipul unei interfet ¸e care cont ¸ine metoda respectiv˘ a.constanta.5.. . vom defini o interfat ¸a ˘ Functie care va specifica metoda trimis˘ a ca parametru. interface Functie { public void executa(Nod u). cunoscut˘ a doar la momentul execut ¸iei. La execut ¸ie metoda va putea primi ca parametru orice obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a¸ si deci cont ¸ine ¸ si codul funct ¸iei respective.

6 Interfat ¸a FilenameFilter Instant ¸ele claselor ce implementeaz˘ a aceasta interfat ¸˘ a sunt folosite pentru a crea filtre pentru fi¸ siere ¸ si sunt primite ca argumente de metode care listeaz˘ a cont ¸inutul unui director.. } } public class TestCallBack { public static void main(String args[]) { Graf G = new Graf(). 5.executa(v).println("Nodul curent este: " + v). } } } //Definim doua functii class AfisareRo implements Functie { public void executa(Nod v) { System. INTERFET ¸E if (explorarea a ajuns in nodul v) { f..out.out.134 CAPITOLUL 5. prin intermediul s˘ au. .println("Current node is: " + v). G. A¸ sadar. //. ˆ ıntrucˆ at face parte din API-ul standard Java ¸ si vor fi puse ˆ ın evident ¸˘ a. G. } } Al doilea xemplu va fi prezentat ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. cum ar fi metoda list a clasei File.explorare(new AfisareEn()). } } class AfisareEn implements Functie { public void executa(Nod v) { System.explorare(new AfisareRo()). putem spune c˘ a metoda list prime¸ ste ca argument o alt˘ a funct ¸ie care specific˘ a dac˘ a un fi¸ sier va fi returnat sau nu (criteriul de filtrare). ¸ si alte tehnici de programare.

} A¸ sadar. o clas˘ a de specificare a unui filtru are urm˘ atorul format: class FiltruFisiere implements FilenameFilter { String filtru. de exemplu un constructor care s˘ a primeasca criteriul de filtrare. testeaz˘ a dac˘ a numele fi¸ sierului primit ca parametru ˆ ındepline¸ ste condit ¸iile dorite de noi. . else return false.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir cont ¸ine un anumit sub¸ sir. In general.6.filtru = filtru. orice clas˘ a de specificare a unui filtru care implementez˘ a interfat ¸a FilenameFilter trebuie s˘ a implementeze metoda accept a acestei interfet ¸e. returnˆ and pozit ¸ia acestuia.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir are o anumit˘ a terminat ¸ie • indexOf . String nume) { if (filtrul este indeplinit) return true. INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER 135 Interfat ¸a FilenameFilter are o singur˘ a metod˘ a: accept care specific˘ a criteriul de filtrare ¸ si anume. String numeFisier). } } Metodele cele mai uzuale ale clasei String folosite pentru filtrarea fi¸ sierelor sunt: • endsWith . // Constructorul FiltruFisiere(String filtru) { this.5. sau 0 ˆ ın caz contrar. Aceste clase mai pot avea ¸ si alte metode. } // Implementarea metodei accept public boolean accept(File dir. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface FilenameFilter { public boolean accept(File dir.

i ++) System . " ) . length . if ( args . length > 0) list = director . i < list . println ( list [ i ]) . Daca nu se primeste nici un argument . */ import java . } catch ( Exception e ) { e . else list = director . vor fi listate toate . for ( int i = 0. class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . Acesta este un exemplu tipic de transmitere a unei funct ¸ii (funct ¸ia de filtrare accept) ca argument al unei metode.6: Listarea fi¸ sierelor cu o anumit˘ a extensie /* Listarea fisierelor din directorul curent care au anumita extensie primita ca argument . String [] list . list ( new Filtru ( args [0]) ) . Listing 5. Filtru ( String extensie ) { this .136 CAPITOLUL 5.*. INTERFET ¸E Instant ¸ele claselor pentru filtrare sunt primite ca argumente de metode de listare a cont ¸inutului unui director. list () . io . . O astfel de metod˘ a este list din clasa File: String[] list (FilenameFilter filtru) Observati c˘ a aici interfat ¸a este folosit˘ a ca un tip de date. extensie = extensie . printStackTrace () . out . ea fiind substituit˘ a cu orice clas˘ a care o implementeaz˘ a. S˘ a consider˘ am exemplul complet ˆ ın care dorim s˘ a list˘ am fi¸ sierele din directorul curent care au o anumit˘ a extensie. } } } class Filtru implements FilenameFilter { String extensie .

} } 137 5. i < list . } }) . for ( int i = 0. class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . */ import java . pentru a evita crearea unei noi clase de sine st˘ at˘ atoare care s˘ a fie folosit˘ a pentru instant ¸ierea unui singur obiect.5. " ) . i ++) System . list ( new FilenameFilter () { // Clasa interna anonima public boolean accept ( File dir . " + extensie ) ) . length > 0) { final String extensie = args [0]. } . putem folosi clas˘ a intern˘ a anonim˘ a. length .1 Folosirea claselor anonime In cazul ˆ ın care nu avem nevoie de clasa care reprezint˘ a filtrul pentru listarea fi¸ sierelor dintr-un director decˆ at o singur˘ a dat˘ a. aceast˘ a situat ¸ie fiind un exemplu tipic de folosire a acestora. list () . io . endsWith ( " . printStackTrace () . println ( list [ i ]) . out . } else list = director . INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER } public boolean accept ( File dir . String [] list . list = director .6. if ( args .*. String nume ) { return ( nume .6. endsWith ( " . } catch ( Exception e ) { e .7: Folosirea unei clase anonime /* Listarea fisierelor din directorul curent folosind o clasa anonima pentru filtru . Listing 5. " + extensie ) ) . String nume ) { return ( nume .

sort(v). 4} In cazul ˆ ın care elementele din vector sunt de tip primitiv.8: Clasa Persoana (f˘ ar˘ a suport pentru comparare) class Persoana { int cod . // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. this .Arrays.util. Ce se ˆ ınt˘ ampl˘ aˆ ıns˘ a atunci cˆ and vectorul cont ¸ine referint ¸e la obiecte de un anumit tip ? S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.util.7 Compararea obiectelor Am v˘ azut ˆ ın primul capitol c˘ a o solut ¸ie facil˘ a¸ si eficient˘ a de sortare a unui vector este folosirea metodei sort din clasa java. nume = nume . 5.138 } } CAPITOLUL 5. 1. java. 2. 4. definit˘ a mai jos: Listing 5. 3. nu exist˘ a nici o problem˘ aˆ ın a determina ordinea fireasc˘ a a elementelor. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . o modalitate uzual˘ a de folosire a claselor anonime pentru instant ¸ierea unui obiect care trebuie s˘ a respecte o interfat ¸˘ a este: metoda(new Interfata() { // Implementarea metodelor interfetei }). } } . ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am un vector format din instant ¸e ale clasei Persoana. public Persoana ( int cod . cod = cod . INTERFET ¸E A¸ sadar. ca in exemplul de mai sus. String nume ) { this .Arrays. 2}. int v[]={3. String nume .

1 Interfat ¸a Comparable Interfat ¸a Comparable impune o ordine total˘ a asupra obiectelor unei clase ce o implementeaz˘ a. • zero: dac˘ a obiectul curent este egal decˆ a obiectul primit ca argument. p [2] = new Persoana (2 . p [0] = new Persoana (3 .5.9: Sortarea unui vector de tip referint ¸˘ a class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface Comparable { int compareTo(Object o). s˘ a specific˘ am acest lucru. } A¸ sadar. COMPARAREA OBIECTELOR Programul urm˘ ator ar trebui s˘ a sorteze un vector de persoane: Listing 5. o clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e trebuie s˘ a fie comparabil va implementa metoda compareTo care trebuie s˘ a returneze: • o valoare strict negativ˘ a: dac˘ a obiectul curent (this) este mai mic decˆ a obiectul primit ca argument. sort ( p ) . i ++) System . java .7. " Georgescu " ) . " Popescu " ) . ˆ ıntr-un fel sau altul. println ( p [ i ]) . Arrays . length . for ( int i =0. out .7. out . 5. } } 139 La execut ¸ia acestei aplicat ¸ii va fi obt ¸inut˘ a o except ¸ie. println ( " Persoanele ordonate dupa cod : " ) . " Vasilescu " ) . Va trebui. deoarece metoda sort nu ¸ stie care este ordinea natural˘ a a obiectelor de tip Persoana. util . " Ionescu " ) . Aceast˘ a ordine se nume¸ ste ordinea natural˘ a a clasei ¸ si este specificat˘ a prin intermediul metodei compareTo. System . p [1] = new Persoana (1 . p [3] = new Persoana (4 . i < p . .

nume = nume . String nume . return ( cod == p . } public int compareTo ( Object o ) { if ( o == null ) throw new Null P o i n t e r E x c e p t i o n () . } public boolean equals ( Object o ) { if (!( o instanceof Persoana ) ) return false . cod ) && ( nume . Listing 5. determin˘ a dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale (au aceea¸ si valoare). mo¸ stenit˘ a din Object de toate clasele. if (!( o instanceof Persoana ) ) throw new Clas sCas tExce ptio n ( " Nu pot compara ! " ) . cod = cod . Persoana p = ( Persoana ) o . public Persoana ( int cod .compareTo(null) trebuie s˘ a arunce o except ¸ie de tip NullPointerException chiar dac˘ a e. Persoana p = ( Persoana ) o . null nu este instant ¸˘ a a nici unei clase ¸ si e.140 CAPITOLUL 5. pentru orice e1. this . S˘ a presupunem c˘ a dorim ca ordinea natural˘ a a persoanelor s˘ a fie dup˘ a codul lor intern. e2 instant ¸e ale lui C . equals ( p . INTERFET ¸E • o valoare strict pozitiv˘ a: dac˘ a obiectul curent este mai mare decˆ a obiectul primit ca argument. Reamintim c˘ a metoda equals.compareTo((Object)e2) == 0) are aceeas¸ si valoare logic˘ a cu e1. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume .10: Clasa Persoana cu suport pentru comparare class Persoana implements Comparable { int cod . . nume ) ) . String nume ) { this .equals(null) returneaz˘ a false. Spunem c˘ a ordinea natural˘ a a unei clase C este consitent˘ a cu equals dac˘ a ¸ si numai dac˘ a (e1.equals((Object)e2.

vom transmite un argument de tip Comparator care s˘ a specifice modalitatea de comparare a elementelor. care verific˘ a dac˘ a un obiect este instant ¸˘ a a unei anumite clase. return ( p1 . Interfat ¸a java.*. compareTo ( p2 . " Georgescu " ) . Aceasta returneaz˘ a un ˆ ıntreg cu aceea¸ si semnificat ¸ie ca la metoda compareTo a interfet ¸ei Comparator ¸ si are urm˘ atoarea definit ¸ie: int compare(Object o1. 5. nume ) ) .Comparator cont ¸ine metoda compare. . nume . p [1] = new Persoana (1 . Object o2). Metoda compareTo va arunca o except ¸ie de tipul ClassCastException dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a compararea unui obiect de tip Persoana cu un obiect de alt tip. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a sort˘ am persoanele ordonate dup˘ a numele lor. cod ) .2 Interfat ¸a Comparator In cazul ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am elementele unui vector ce cont ¸ine referint ¸e dup˘ a alt criteriu decˆ at ordinea natural˘ a a elemenetelor. new Comparator () { public int compare ( Object o1 .Arrays.util. p [3] = new Persoana (4 . dar ˆ ın varianta ˆ ın care. util . pe lˆ ang˘ a vectorul ce trebuie sortat.7. " Vasilescu " ) .p .11: Sortarea unui vector folosind un comparator import java . class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. Pentru definirea comparatorului vom folosi o clas˘ a anonim˘ a. " Popescu " ) . " Ionescu " ) . p [2] = new Persoana (2 . Metoda equals va returna. Aceasta este oferit˘ a tot de metoda sort din clasa java. Persoana p2 = ( Persoana ) o2 . sort (p . Arrays .5.util. avem nevoie de o alt˘ a solut ¸ie. p [0] = new Persoana (3 . false. care impune o ordine total˘ a asupra elementelor unei colect ¸ii. Object o2 ) { Persoana p1 = ( Persoana ) o1 . } } 141 Observat ¸i folosirea operatorului instanceof. COMPARAREA OBIECTELOR return ( cod . Listing 5. pur ¸ si simplu.7.

. . // Avem nevoie de un obiect de tip X // ca argument al unei functii functie(new X() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza .142 CAPITOLUL 5.. public void metoda_n() {} . i ++) System . void metoda_n().. for ( int i =0. System . } . chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod.. length ... println ( " Persoanele ordonate dupa nume : " ) . } } Observat ¸i cum compararea a dou˘ a¸ siruri de caractere se face tot cu metoda compareTo.. out . avem nevoie de un obiect care implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv dar nu specific˘ a cod decˆ at pentru o singur˘ a metod˘ a. void metoda_2(). la un moment dat. } // Trebuie sa apara si celelalte metode // chiar daca nu au implementare efectiva public void metoda_2() {} public void metoda_3() {} .. INTERFET ¸E } }) . el trebui totu¸ si s˘ a implementeze toate metodele interfet ¸ei. 5. println ( p [ i ]) . clasa String implemenˆ and interfat ¸a Comparable. interface X { void metoda_1().8 Adaptori In cazul ˆ ın care o interfat ¸˘ a cont ¸ine mai multe metode ¸ si. out . i < p .

.. 143 Aceast˘ a abordare poate fi nepl˘ acut˘ a dac˘ a avem frecvent nevoie de obiecte ale unor clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . supradefinind doar metoda care ne intereseaz˘ a: functie(new XAdapter() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza . Solut ¸ia la aceast˘ a problem˘ a este folosirea adaptorilor.5.. public void metoda_n() {} } In situat ¸ia cˆ and avem nevoie de un obiect de tip X vom folosi clasa abstract˘ a. .. ADAPTORI }). Mai multe exemple de folosire a adaptorilor vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. public abstract class XAdapter implements X { public void metoda_1() {} public void metoda_2() {} . } }).8. Definit ¸ie Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei.

INTERFET ¸E .144 CAPITOLUL 5.

algoritmi sau diverse not ¸iuni esent ¸iale ˆ ın dezvoltarea unui program. Sunt folosite pentru g˘ asirea ¸ si utilizarea mai u¸ soar˘ a a claselor.intr˘ ari/ie¸ siri. lucrul cu fi¸ siere • java.lang . 6. Exist˘ a deci un set de clase deja implementate care modeleaz˘ a structuri de date.io .1.1 Pachetele standard (J2SDK) Platforma standard de lucru Java se bazeaz˘ a pe o serie de pachete cu ajutorul c˘ arora se pot construi ˆ ıntr-o manier˘ a simplificat˘ a aplicat ¸iile.util .Capitolul 6 Organizarea claselor 6.clasele de baz˘ a ale limbajului Java • java. Cele mai importante pachete ¸ si suportul oferit de lor sunt: • java.dezvoltarea de appleturi 145 .clase ¸ si interfet ¸e utile • java.1 Pachete Definit ¸ie Un pachet este o colect ¸ie de clase ¸ si interfet ¸e ˆ ınrudite din punctul de vedere al funct ¸ionalit˘ a¸ tii lor.applet . pentru a evita conflictele de nume ¸ si pentru a controla accesul la anumite clase. In alte limbaje de programare pachetele se mai numesc libr˘ arii sau bibilioteci.

rmi .operat ¸ii matematice cu numere mari • java.mecanismele de tratare e evenimentelor generate de utilizator • java. .mecanisme de securitate: criptare.scrierea de componente reutilizabile • java.awt.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul.lang.swing . Pentru a folosi o clas˘ a public˘ a dintr-un anumit pachet. ORGANIZAREA CLASELOR • java. doar clasele publice ¸ si membrii declarat ¸i publici ai unei clase sunt accesibili ˆ ın afara pachetului ˆ ın care se g˘ asesc.programare de ret ¸ea • java.2 Folosirea membrilor unui pachet Conform specificat ¸iilor de acces ale unei clase ¸ si ale mebrilor ei. Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”.beans . • .1.text .math .reflect .lucrul cu baze de date • java. mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a fat ¸˘ a de AWT.awt .. autentificare • java. 6. date ¸ si numere independent de limb˘ a • java. sau pentru a apela o metod˘ a public˘ a a unei clase publice a unui pachet.146 CAPITOLUL 6.security .net .event .interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul • java.lucrul cu texte. accesul implicit ˆ ın Java este la nivel de pachet. exist˘ a trei solut ¸ii: • specificarea numelui complet al clasei • importul clasei respective • importul ˆ ıntregului pachet ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa..sql .execut ¸ie la distant ¸˘ a Remote Message Interface • java.introspect ¸ie • javax.

tf1 = new TextField("Placut").awt.TextField("Neplacut").awt.awt.1. Button java.Button("OK").numele complet al clasei Aceast˘ a metod˘ a este recomandat˘ a doar pentru cazul ˆ ın care folosirea acelei clase se face o singur˘ a dat˘ a sau foarte rar.awt. ˆ ınainte de declararea vreunei clase sau interfet ¸e.awt.TextField = new java. care trebuie s˘ a apar˘ a la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a.1.awt.pachetul din care face parte .TextField. tf1 = new java. = new Button("Cancel"). ar fi extrem de nepl˘ acut s˘ a scriem de fiecare dat˘ a cˆ and vrem s˘ a declar˘ am un obiect grafic secvent ¸e de genul: java.TextField("Tot neplacut").Button b1 java.awt. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al claselor Button ¸ si TextField: Button b1 Button b2 TextField TextField = new Button("OK"). import java.awt. vom importa ˆ ın aplicat ¸ia noastr˘ a clasa respectiv˘ a.awt. De exemplu. tf2 = new java. Acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunea import.TextField java. .Button("Cancel"). Din acest moment.6. = new java.awt java. 6.awt.numele scurt al clasei . sau ˆ ıntreg pachetul din care face parte.awt.3 Importul unei clase sau interfet ¸e Se face prin instruct ¸iunea import ˆ ın care specific˘ am numele complet al clasei sau interfet ¸ei pe care dorim s˘ a o folosim dintr-un anumit pacehet: import numePachet. PACHETE 147 Specificarea numelui complet al clasei se face prin prefixarea numelui scurt al clasei cu numele pachetului din care face parte: numePachet.Button b2 java.Button.NumeClasa. In aceste situat ¸ii.Button . tf2 = new TextField("Foarte placut"). //Pentru exemplul nostru: import java.numeClasa.

TextField. Din acest moment. O expresie de genul import java.awt.Rectangle.Button. urmat de simbolul *. ˆ ın momentul apel˘ arii lor. 6. ORGANIZAREA CLASELOR Aceast˘ a abordare este eficient˘ a¸ si recomandat˘ aˆ ın cazul ˆ ın care nu avem nevoie decˆ at de cˆ ateva clase din pachetul respectiv. java.1. java.C*. Se nume¸ ste import la cerere deoarece ˆ ınc˘ arcarea claselor se face dinamic.awt.*. 0). ar trebui s˘ a avem cˆ ate o instruct ¸iune de import pentru fiecare dintre ele: import import import import import import java. import numePachet.*.Point. In aceast˘ a situat ¸ie ar fi mai simplu s˘ a folosim importul la cerere din ˆ ıntregul pachet ¸ si nu al fiec˘ arei clase ˆ ın parte. Point. Point p = new Point(0.4 Importul la cerere dintr-un pachet Importul la cerere dintr-un anumit pachet se face printr-o instruct ¸iune import ˆ ın care specific˘ am numele pachetului ale c˘ arui clase ¸ si interfet ¸e dorim s˘ a le folosim. va produce o eroare de compilare. Rectangle.awt. . Atent ¸ie * nu are semnificat ¸ia uzual˘ a de la fi¸ siere de wildcard (masc˘ a) ¸ si nu poate fi folosit decˆ at ca atare.Polygon.148 CAPITOLUL 6. java.awt. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al tuturor claselor pachetului importat: Button b = new Button("OK").awt. Polygon.awt.Line. //Pentru exemplul nostru: import java. java. Dac˘ aˆ ın exemplul nostru am avea nevoie ¸ si de clasele Line. java.awt.awt.

lang import java. pentru orice fi¸ sier surs˘ a.awt.util.*. putem folosi doar numele constantei..*.awt. //Declaratie ambigua java..lang..util. // Poate sau nu sa apara // Mai bine nu. ˆ ın loc s˘ a ne referim la constantele clasei cu expresii de tipul NumeClasa. . Astfel. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o ambiguitate de c˘ atre compilator. atunci referirea la ele trebuie f˘ acut˘ a doar folosind numele complet.List b = new ArrayList()..awt.5 Importul static Aceast˘ a facilitate.5.List a = new java. permite referirea constantelor statice ale unei clase f˘ ar˘ a a mai specifica numele complet al acesteia ¸ si este implementat˘ a prin ad˘ augarea cuvˆ antului cheie static dup˘ a cel de import: import static numePachet. PACHETE 149 In cazul ˆ ın care sunt importate dou˘ a sau mai multe pachete care cont ¸in clase (interfet ¸e) cu acela¸ si nume. import java. // Contine clasa List import java.NumeClasa.CONSTANTA. //corect Sunt considerate importate automat.6.*. List x. introdus˘ aˆ ıncepˆ and cu versiunea 1. //corect java.1. // Contine interfata List .List(). • pachetul curent • pachetul implicit (f˘ ar˘ a nume) 6. urm˘ atoarele pachete: • pachetul java.*.1.

} //Fisierul Arbore. fereastra.} class GrafPerfect extends Graf {.1. 6. .5 import java. clasele pentru intr˘ ari/ie¸ siri sunt ˆ ın java.6 Crearea unui pachet Toate clasele ¸ si interfet ¸ele Java apartin la diverse pachete.java. Crearea unui pachet se realizeaz˘ a prin scriere la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a ce cont ¸in clasele ¸ si interfet ¸ele pe care dorim s˘ a le grup˘ am ˆ ıntr-un pachet a instruct ¸iunii: package numePachet. ORGANIZAREA CLASELOR // Inainte de versiuna 1. Dup˘ a cum am v˘ azut clasele de baz˘ a se g˘ asesc ˆ ın pachetul java..awt. grupate dup˘ a funct ¸ionalitatea lor.*.BorderLayout. import static java. CENTER)..java package grafuri. BorderLayout..awt. class Graf {..java package grafuri.io. etc.awt..150 CAPITOLUL 6. S˘ a consider˘ am un exemplu: presupunem c˘ a avem dou˘ a fi¸ siere surs˘ a Graf. fereastra.add(new Button().} .BorderLayout. //Fisierul Graf. Atent ¸ie Importul static nu import˘ a decˆ at constantele statice ale unei clase.CENTER). .*.. class Arbore {.lang...add(new Button().java ¸ si Arbore. clasele pentru interfat ¸a grafic˘ aˆ ın java.5 import java.awt.. // Incepand cu versiunea 1.BorderLayout.. nu ¸ si clasa ˆ ın sine.*.

xsoft.6. Cu alte cuvinte nu putem specifica faptul c˘ a anumite clase dintr-un fi¸ sier surs˘ a apart ¸in unui pachet.ro.} 151 Clasele Graf.numePachet. ce se gasesc ˆ ın pachete cu acela¸ si nume ? Pentru a evita acest lucru. avˆ and contul ion@xsoft. De exemplu. In cadrul aceleiasi companii. Arbore.. 6. ArboreBinar vor face parte din acela¸ si pachet grafuri.. . pentru a permite identificarea ˆ ın mod unic a claselor sale. ˆ ı¸ si va prefixa pachetele cu ro. Dac˘ a nu este specificat un anumit pachet.7 Denumirea unui pachet Exist˘ a posibilitatea ca doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun s˘ a foloseasc˘ a acela¸ si nume pentru unele din clasele lor. GrafPerfect. conflictele de nume vor fi rezolvate prin diverse convent ¸ii de uz intern. pachetul implicit este format din toate clasele ¸ si intefet ¸ele directorului curent de lucru. PACHETE class ArboreBinar extends Arbore {. Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ aˆ ıns˘ a cˆ and doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun folosesc clase cu acela¸ si nume. ele fiind diferent ¸iate prin prefixarea lor cu numele pachetelor. cum ar fi ro.1.ion. programatorul cu numele Ion al companiei XSoft.companie.1. se poate ca una din clasele unei aplicat ¸ii s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu o clas˘ a a mediului Java. pachetul implicit fiind folosit doar pentru aplicat ¸ii mici sau prototipuri. clasele unui fi¸ sier surs˘ a vor face parte din pachetul implicit (care nu are nici un nume). Este recomandat ˆ ıns˘ a ca toate clasele ¸ si intefetele s˘ a fie plasate ˆ ın pachete. cum ar fi folosirea numelui de cont al programatorilor ˆ ın denumirea pachetelor create de ace¸ stia. indiferent de contextul ˆ ın care acestea vor fi integrate. Instruct ¸iunea package act ¸ioneaz˘ a asupra ˆ ıntregului fi¸ sier surs˘ a la ˆ ınceputul c˘ aruia apare. iar altele altui pachet. In general. De asemenea. Acest lucru este posibil atˆ at timp cˆ at clasele cu acela¸ si nume se gasesc ˆ ın pachete diferite. companiile folosesc inversul domeniului lor Internet ˆ ın denumirea pachetelor implementate ˆ ın cadrul companiei.

1 Organizarea fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a Orice aplicat ¸ie nebanal˘ a trebuie s˘ a fie construit˘ a folosind o organizare ierarhic˘ a a componentelor sale. sfer˘ a.2 6. cum ar fi geometrie. ˆ ıntr-un fi¸ sier surs˘ a nu pot exista dou˘ a clase sau interfet ¸e publice. grup. Intr-un fi¸ sier surs˘ a pot exista oricˆ ate clase sau interfet ¸e care nu sunt publice. Este recomandat ca strategia de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a s˘ a respecte urm˘ atoarele convent ¸ii: • Codul surs˘ a al claselor ¸ si interfet ¸elor s˘ a se gaseasc˘ aˆ ın fi¸ siere ale c˘ aror nume s˘ a fie chiar numele lor scurt ¸ si care s˘ a aib˘ a extensia . analiz˘ a. O prim˘ a variant˘ a ar fi s˘ a construim cˆ ate o clas˘ a pentru fiecare ¸ si s˘ a le plas˘ am . s˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clase care s˘ a descrie urm˘ atoarele notiuni: poligon. Pentru clasele care nu sunt publice acest lucru nu este obligatoriu.152 CAPITOLUL 6. Atent ¸ie Este obligatoriu ca o clas˘ a/interfat ¸˘ a public˘ a s˘ a se gaseasc˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier avˆ and numele clasei(interfet ¸ei) ¸ si extenisa . Cu alte cuvinte. ORGANIZAREA CLASELOR 6. Din acest motiv.2.java. • Fi¸ sierele surs˘ a trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ aˆ ın directoare care s˘ a reflecte numele pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele ¸ si interfet ¸ele din acele fi¸ siere. Pentru a simplifica lucrurile. poliedru. funct ¸ie. ci doar recomandat. un director va cont ¸ine surse pentru clase ¸ si interfet ¸e din acela¸ si pachet iar numele directorului va fi chiar numele pachetului. cerc. etc. Vom clarifica modalitatea de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a ale unei aplicatii printr-un exemplu concret. algebr˘ a. atunci acestea trebuie de asemenea s˘ a corespund˘ a unor directoare ce vor descrie calea spre fi¸ sierele surs˘ a ale c˘ aror clase ¸ si interfet ¸e fac parte din pachetele respective. sau compilatorul va furniza o eroare.java. S˘ a presupunem c˘ a dorim crearea unor componente care s˘ a reprezinte diverse not ¸iuni matematice din domenii diferite. Dac˘ a numele pachetelor sunt formate din mai multe unit˘ a¸ ti lexicale separate prin punct.

.java /spatiu Poliedru. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR 153 ˆ ın acela¸ si director ˆ ımpreuna cu un program care s˘ a le foloseasca. .java /algebra Grup.6. public class Poligon { . .spatiu.java package geometrie.java Clasele descrise ˆ ın fi¸ sierele de mai sus trebuie declarate ˆ ın pachete denumite corespunzator cu numele directoarelor ˆ ın care se gasesc: // Poligon.java Matematica. public class Cerc { .java /analiza Functie. ˆ ıns˘ a. } // Cerc.java package geometrie. } // Poliedru. } . Ierarhia fi¸ sierelor sursa ar fi: /matematica /surse /geometrie /plan Poligon. . O abordare elegant˘ a ar fi aceea ˆ ın care clasele care descriu not ¸iuni din acela¸ si domeniu sa se gaseasca ˆ ın pachete separate ¸ si directoare separate.java Sfera.plan.plan. avˆ and ˆ ın vedere posibila extindere a aplicat ¸iei cu noi reprezent˘ ari de not ¸iuni matematice. aceast˘ a abordare ar fi ineficient˘ a.java Cerc. .java package geometrie. . public class Poliedru { .2.

} // Functie. ORGANIZAREA CLASELOR // Sfera. . . . ˆ ın urma compil˘ arii fi¸ sierele surs˘ a ¸ si unit˘ a¸ tile de compilare se g˘ asesc ˆ ın acela¸ si director.java este clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. . Implicit.java package algebra. Spre deosebire de organizarea surselor. ˆ ıns˘ a ele pot fi apoi organizate separat. un fi¸ sier .java package geometrie. public class Grup { .spatiu. Este recomandatˆ ıns˘ a ca aceast˘ a separare s˘ a fie f˘ acut˘ a automat la compilare. Revenind la exemplul de mai sus.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (. 6. } Matematica.class trebuie s˘ a se gaseasca ˆ ıntr-o ierarhie de directoare care s˘ a reflecte numele pachetului din care face parte clasa respectiv˘ a.class) In urma compil˘ arii fi¸ sierelor surs˘ a vor fi generate unit˘ a¸ ti de compilare pentru fiecare clas˘ a¸ si interfat ¸˘ a din fi¸ sierele surs˘ a. Dup˘ a cum ¸ stim acestea au extensia . } // Grup. . relativ la directorul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste aplicat ¸ia.class /spatiu .2.154 CAPITOLUL 6. Dup˘ a cum se observ˘ a. vom avea urm˘ atoarea organizare: /matematica /clase /geometrie /plan Poligon. public class Sfera { . public class Functie { . .class Cerc.java package analiza.class ¸ si numele scurt al clasei sau interfet ¸ei respective. numele lung al unei clase trebuie s˘ a descrie calea spre acea clas˘ aˆ ın cadrul fi¸ sierelor surs˘ a.

class Sfera. In directorul aplicatiei (matematica) cre˘ am subdirectorul clase ¸ si d˘ am comanda: javac -sourcepath surse surse/Matematica. de exemplu surse/geometrie/plan. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a compil˘ am explicit toate fi¸ sierele java dintr-un anumit director. Similar. Deoarece compil˘ am clasa principal˘ a a plicat ¸iei. Pentru aceasta. fiecare unitate de compilare va fi plasat˘ aˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierul s˘ au surs˘ a.java -d clase sau javac -classpath surse surse/Matematica.2. atˆ at la compilare cˆ at ¸ si la interpretare trebuie specificat˘ a lista de directoare r˘ ad˘ acin˘ a .java -d clase 6.java ¸ si . dar numai acestea.2.class Matematica.class.6. Ins˘ a aceast˘ a organizare nu este suficient˘ a deoarece specific˘ a numai partea final˘ a din calea c˘ atre fi¸ sierele . vor fi compilate ˆ ın cascad˘ a toate clasele referite de aceasta. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a trebuie s˘ a gaseasc˘ a fi¸ serul surs˘ a care o cont ¸ine.class. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR Poliedru.class /algebra Grup. unit˘ a¸ tile de compilare sunt organizate astfel pentru a da posibilitatea interpretorului s˘ a gaseasc˘ a¸ si s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie o anumit˘ a clas˘ aˆ ın timpul execut ¸iei programului.java -d clase Opt ¸iunea -d specific˘ a directorul r˘ ad˘ acin˘ a al ierarhiei de clase. de exemplu /matematica/clase/geometrie/plan/Poligon. In lipsa lui. putem folosi expresia: javac surse/geometrie/plan/*.class 155 Crearea acestei structuri ierarhice este facut˘ a automat de c˘ atre compilator.class /analiza Functie.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a este necesar˘ a deoarece ˆ ın momentul cˆ and compilatorul ˆ ıntˆ alneste un nume de clas˘ a el trebuie s˘ a poat˘ a identifica acea clas˘ a.

java: import geometrie.Sfera().2.plan.folosind aceast˘ a variant˘ a toate aplicat ¸iile Java de pe ma¸ sina respectiv˘ a vor c˘ auta clasele necesare ˆ ın directoarele specificate ˆ ın variabila CLASSPATH. S˘ a consider˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei Matematica.. import analiza.Functie. Fiecare director din calea de cautare este directorul imediat superior structurii de directoare corespunz˘ atoare numelor pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele din directorul respectiv. astfel ˆ ıncˆ at compilatorul ¸ si interpretorul s˘ a poat˘ a construi calea complet˘ a spre clasele aplicat ¸iei. //. ORGANIZAREA CLASELOR ˆ ın care se g˘ asesc fi¸ sierele aplicat ¸iei. 6. geometrie. Aceast˘ a list˘ a se nume¸ ste cale de cautare (classpath). import algebra. .156 CAPITOLUL 6. calea de c˘ autare este format˘ a doar din directorul curent. public class Matematica { public static void main(String args[]) { Poligon a = new Poligon().spatiu.spatiu. Definit ¸ie O cale de c˘ autare este o list˘ a de directoare sau arhive ˆ ın care vor fi c˘ autate fi¸ sierele necesare unei aplicat ¸ii..Sfera = new geometrie.*. Implicit.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) Setarea c˘ aii de c˘ autare se poate face ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • Setarea variabilei de mediu CLASSPATH . In cazul ˆ ın care nu este g˘ asit nici unul sau sunt g˘ asite mai multe va fi semnalat˘ a o eroare. } } Identificarea unei clase referite ˆ ın program se face ˆ ın felul urm˘ ator: • La directoarele aflate ˆ ın calea de c˘ autare se adaug˘ a subdirectoarele specificate ˆ ın import sau ˆ ın numele lung al clasei • In directoarele formate este c˘ autat un fi¸ sier cu numele clasei.Grup.

.util. o organizare eficient˘ a a fi¸ sierelor aplicat ¸iei ar ar˘ ata astfel: /matematica /surse /clase compile. ce cont ¸ine diverse informat ¸ii auxiliare legate de aplicat ¸ia sau clasele arhivate. din directorul matematica..6.bat (java -classpath clase Matematica) 6. Dintre beneficiile oferite de arhivele JAR amintim: • portabilitate .jar. Ele pot fi folosite ¸ si pentru comprim˘ ari obi¸ snuite.classpath <cale de cautare> <clasa principala> Lansarea ˆ ın execut ¸ie a aplicatiei noastre. 157 • Folosirea opt ¸iunii -classpath la compilarea ¸ si interpretarea programelor .java -d clase) run.. sau metode ale claselor suport din pachetul java.. se va face astfel: java -classpath clase Matematica In concluzie.cale2..3 Arhive JAR Fi¸ sierele JAR (Java Archive) sunt arhive ˆ ın format ZIP folosite pentru ˆ ımpachetarea aplicat ¸iilor Java..classpath <cale de cautare> <surse java> java .bat (javac -sourcepath surse surse/Matematica. ARHIVE JAR UNIX: SET CLASSPATH = cale1:cale2:. diferent ¸a fat ¸˘ a de o arhiv˘ a ZIP obi¸ snuit˘ a fiind doar existent ¸a unui director denumit META-INF.este un format de arhivare independent de platform˘ a. Un fi¸ sier JAR poate fi creat folosind utilitarul jar aflat ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.3.): SET CLASSPATH = cale1.. DOS shell (Windows 95/NT/..directoarele specificate astfel vor fi valabile doar pentru comanda curent˘ a: javac .

etc) este compresat ˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR.dimensiunea unei aplicat ¸ii ˆ ın forma sa final˘ a este redus˘ a.> Exemple: • Arhivarea a dou˘ a fi¸ siere class: jar cf classes.jar * .158 CAPITOLUL 6.1 Folosirea utilitarului jar Arhivatorul jar se g˘ ase¸ ste ˆ ın subdirectorul bin al directorului ˆ ın care este instalat kitul J2SDK.class archive="arhiva.jar • Extragerea doar a unor fi¸ siere jar xf arhiva.jar • Deschiderea unui applet arhivat <applet code=A. • minimizarea timpului de ˆ ıncarcare a unui applet: dac˘ a appletul (fi¸ siere class.class • arhivarea tuturor fi¸ sierelor din directorul curent: jar cvf allfiles.arhivele JAR pot fi ”semnate” electronic • mecanismul pentru lucrul cu fi¸ siere JAR este parte integrata a platformei Java. Mai jos sunt prezentate pe scurt operat ¸iile uzuale: • Crearea unei arhive jar cf arhiva..jar fi¸ sier(e)-intrare • Vizualizare cont ¸inutului jar tf nume-arhiva • Extragerea cont ¸inutului jar xf arhiva. f˘ ar˘ a a fi deci nevoie de a deschide cˆ ate o conexiune nou˘ a pentru fiecare fi¸ sier.class B. el poate fi ˆ ınc˘ arcat ˆ ıntr-o singur˘ a tranzact ¸ie HTTP. 6.jar A.3.jar" . • securitate .. ORGANIZAREA CLASELOR • compresare .jar fi¸ sier(e)-arhivate • Executarea unei aplicat ¸ii java -jar arhiva. resurse.

jar manifest. Aceasta ˆ ınseamna c˘ aˆ ın fiserul Manifest.txt geometrie analiza algebra Matematica. ˆ ın care vom scrie: Main-Class: Matematica • adaug˘ am aceast˘ a informat ¸ie la fi¸ sierul manifest al arhivei mate.3.jar geometrie analiza algebra Matematica.class In urma acestei comenzi vom obtine arhiva mate.jar: jar uvfm mate. ˆ ın care dorim s˘ a arhiv˘ am clasele aplicat ¸iei descrise mai sus. Dac˘ a vom ˆ ıncerca s˘ a lans˘ am ˆ ın execut ¸ie aceast˘ a arhiv˘ a prin comanda java -jar mate. Din directorul clase vom lansa comanda: jar cvf mate. Acest lucru ˆ ıl vom face ˆ ın doi pa¸ si: • se creeaz˘ a un fi¸ sier cu un nume oarecare.txt. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a facˆ and dublu-click pe o arhiv˘ a JAR va fi lansat˘ aˆ ın execut ¸ie aplicat ¸ia ˆ ımpachetat˘ aˆ ın acea arhiv˘ a (dac˘ a exist˘ a o clas˘ a principal˘ a).jar vom obt ¸ine urm˘ atoarea eroare: ”Failed to load Main-Class manifest from mate.txt Ambele operat ¸ii puteau fi executate ˆ ıntr-un singur pas: jar cvfm mate.mf ce se gase¸ ste ˆ ın directorul META-INF trebuie s˘ aˆ ınregistr˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei.jar”.class Pe sistemele Win32.jar cu interpretorul Java. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.java. ARHIVE JAR 159 6. ˆ ın care clasa principal˘ a era Matematica. de exemplu manifest.jar. .2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate Pentru a rula o aplicat ¸ie ˆ ımpachetat˘ aˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR trebuie s˘ a facem cunoscut˘ a interpretorului numele clasei principale a aplicat ¸iei. platforma Java 2 va asocia extensiile .3.6.jar manifest.

160 CAPITOLUL 6. ORGANIZAREA CLASELOR .

mult ¸imi matematice. Incepˆ and cu versiunea 1.Capitolul 7 Colect ¸ii 7.2. ˆ ın Java colect ¸iile sunt tratate ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. • Implement˘ ari: implement˘ ari concrete ale interfet ¸elor ce descriu colect ¸ii. etc. fiind organizate ˆ ıntr-o arhitectur˘ a foarte eficient˘ a¸ si flexibil˘ a ce cuprinde: • Interfet ¸e: tipuri abstracte de date ce descriu colect ¸iile ¸ si permit utilizarea lor independent de detaliile implement˘ arilor. Aceste clase reprezint˘ a tipuri de date reutilizabile. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a mult ¸imile reprezentate sunt eterogene. reprezentˆ and elementul de funct ¸ionalitate reutilizabil˘ a.1 Introducere O colect ¸ie este un obiect care grupeaz˘ a mai multe elemente ˆ ıntr-o singur˘ a unitate. stive. definite pentru obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele ce descriu colect ¸ii. tabele de dispersie. Ace¸ sti algoritmi se numesc ¸ si polimorfici deoarece pot fi folosit ¸i pe implement˘ ari diferite ale unei colect ¸ii. putˆ and include obiecte de orice tip. Cele mai importante sunt: 161 . Colect ¸iile sunt folosite atˆ at pentru memorarea ¸ si manipularea datelor. Prin intermediul colect ¸iilor vom avea acces la diferite tipuri de date cum ar fi vectori. Utilizarea colect ¸iilor ofer˘ a avantaje evidente ˆ ın procesul de dezvoltare a unei aplicat ¸ii. • Algoritmi: metode care efectueaz˘ a diverse operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea sau sortarea. Tipul de date al elementelor dintr-o colect ¸ie este Object. cˆ at ¸ si pentru transmiterea unor informat ¸ii de la o metod˘ a la alta. liste ˆ ınl˘ ant ¸uite.

cum ar fi Set sau List. Collection modeleaz˘ a o colect ¸ie la nivelul cel mai general. altele nu. Platforma Java nu ofer˘ a nici o implementare direct˘ a a acestei interfet ¸e. ci exist˘ a doar implement˘ ari ale unor subinterfet ¸e mai concrete. Unele implement˘ ari ale acestei interfet ¸e permit existent ¸a elementelor duplicate.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii Interfet ¸ele reprezint˘ a nucleul mecanismului de lucru cu colect ¸ii. boolean add(Object element). void clear(). alte implement˘ ari nu. boolean remove(Object element). 7. scopul lor fiind de a permite utilizarea structurilor de date independent de modul lor de implementare. descriind un grup de obiecte numite ¸ si elementele sale. // Operatii la nivel de element boolean contains(Object element). Iterator iterator(). Unele au elementele ordonate. . Astfel. public interface Collection { // Metode cu caracter general int size(). • Cre¸ sterea vitezei ¸ si calit˘ a¸ tii programului: implement˘ arile efective ale colect ¸iilor sunt de ˆ ınalt˘ a performant ¸˘ a¸ si folosesc algoritmi cu timp de lucru optim. COLECT ¸ II • Reducerea efortului de programare: prin punerea la dispozit ¸ia programatorului a unui set de tipuri de date ¸ si algoritmi ce modeleaz˘ a structuri ¸ si operat ¸ii des folosite ˆ ın aplicat ¸ii. boolean isEmpty(). la scrierea unei aplicat ¸ii putem s˘ a ne concentr˘ am eforturile asupra problemei ˆ ın sine ¸ si nu asupra modului de reprezentare ¸ si manipulare a informat ¸iilor.162 CAPITOLUL 7.

Ordonarea elementelor se face conform ordinii lor naturale. Dou˘ a dintre clasele standard care ofer˘ a implement˘ ari concrete ale acestei interfet ¸e sunt HashSet ¸ si TreeSet. dac˘ a este folosit un comparator) trebuie s˘ a fie valid ¸ si s˘ a nu provoace except ¸ii. Mo¸ stene¸ ste metodele din Collection. apelul o1. Pune la dispozit ¸ie operat ¸ii care beneficiaz˘ a de avantajul ordon˘ arii elementelor. boolean addAll(Collection c). sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei ¸ si este ment ¸inut˘ a automat la orice operat ¸ie efectuat˘ a asupra mult ¸imii. oferind metode suplimentare ce ¸ tin cont de faptul c˘ a mult ¸imea este sortat˘ a: public interface SortedSet extends Set { // Subliste SortedSet subSet(Object fromElement. mai bine zis nu poate cont ¸ine dou˘ a obiecte o1 ¸ si o2 cu proprietatea o1. Fiind subclas˘ a a interfet ¸ei Set. Object[] toArray(Object a[]). boolean retainAll(Collection c). diferent ¸a principal˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a elementele dintr-o astfel de colect ¸ie sunt ordonate ascendent.2. SortedSet headSet(Object toElement). SortedSet este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Set. Singura conditt ¸ie este ca.compare(o1. pentru orice dou˘ a obiecte o1.7.equals(o2). boolean removeAll(Collection c). } Set modeleaz˘ a not ¸iunea de mult ¸ime ˆ ın sens matematic. Object toElement). f˘ ar˘ a a avea alte metode specifice. o2).compareT o(o2) (sau comparator. // Metode de conversie in vector Object[] toArray(). O mult ¸ime nu poate avea elemente duplicate. . INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II 163 // Operatii la nivel de multime boolean containsAll(Collection c). mo¸ stene¸ ste metodele acesteia. o2 ale colect ¸iei.

Object last(). List descrie liste (secvent ¸e) de elemente indexate. // Extragere sublista List subList(int from. // Iterare ListIterator listIterator(). Object set(int index. Collection c). Object element). Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface List extends Collection { // Acces pozitional Object get(int index). } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeSet. Listele pot contine duplicate ¸ si permit un control precis asupra pozit ¸iei unui element prin intermediul indexului acelui element. fat ¸˘ ade metodele definite de interfat ¸a Collection. COLECT ¸ II SortedSet tailSet(Object fromElement). In plus. // Cautare int indexOf(Object o). abstract boolean addAll(int index. Object remove(int index). } . // Capete Object first(). Object element). c˘ autare ¸ si iterare avansat˘ a. void add(int index. ListIterator listIterator(int index).164 CAPITOLUL 7. Comparator comparator(). avem metode pentru acces pozit ¸ional. int lastIndexOf(Object o). int to).

void clear(). boolean containsKey(Object key). Obiectele de acest tip nu pot cont ¸ine chei duplicate ¸ si fiecare cheie este asociat˘ a la un singur element. // Interfata pentru manipularea unei inregistrari public interface Entry { Object getKey(). Ierarhia interfet ¸elor derivate din Map este independent˘ a de ierarhia derivat˘ a din Collection. Object remove(Object key). Object get(Object key). INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II Clase standard care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a sunt: ArrayList. Object value). // Operatii la nivel de element Object put(Object key. } } . public Set entrySet(). boolean isEmpty(). Object setValue(Object value). dup˘ a care poate fi reg˘ asit. // Vizualizari ale colectiei public Set keySet(). Vector. LinkedList. 165 Map descrie structuri de date ce asociaz˘ a fiecarui element o cheie unic˘ a. Object getValue(). public Collection values(). Definitt ¸ai interfet ¸ei este prezentat˘ a mai jos: public interface Map { // Metode cu caracter general int size().7.2. // Operatii la nivel de multime void putAll(Map t). boolean containsValue(Object value).

oferind metode suplimentare pentru: extragere de subtabele. la care se adaug˘ a faptul c˘ a mult ¸imea cheilor dintr-o astfel de colect ¸ie este ment ¸inut˘ a ordonat˘ a ascendent conform ordinii naturale. Este subclasa a interfet ¸ei Map. SortedMap este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Map. Object last(). SortedMap tailMap(Object fromKey).2. aflarea comparatorului folosit pentru ordonare. // Capete Object first().3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor Inainte de versiunea 1. Pe lˆ ang˘ a acestea au fost create noi clase corespunz˘ atoare interfet ¸elor definite. Definit ¸ia interfet ¸ei este dat˘ a mai jos: public interface SortedMap extends Map { // Extragerea de subtabele SortedMap subMap(Object fromKey. . // Comparatorul folosit pentru ordonare Comparator comparator(). exista un set de clase pentru lucrul cu colect ¸ii. SortedMap headMap(Object toKey). sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei. TreeMap ¸ si Hashtable. chiar dac˘ a funct ¸ionalitatea lor era aproape identic˘ a cu cea a unei clase anterioare. COLECT ¸ II Clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a Map sunt HashMap. aflarea primei/ultimei chei.166 CAPITOLUL 7. } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeMap. ˆ ıns˘ a acestea nu erau organizate pe ierarhia de interfet ¸e prezentat˘ aˆ ın sect ¸iunea anterioar˘ a. Aceste clase sunt ˆ ın continuare disponibile ¸ si multe dintre ele au fost adaptate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at s˘ a se integreze ˆ ın noua abordare. Object toKey). 7.

Hashtable .Properties Evident. ca ˆ ın figura de mai jos: AbstractCollection .. ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos. TreeSet. clasele care descriu colect ¸ii au unele tr˘ asaturi comune. acestea oferind de altfel ¸ si implement˘ ari concrete pentru multe din metodele definite de interfet ¸e.3.HashSet. cum ar fi ArrayList ¸ si Vector. unde ’implementare’ se refer˘ a la structura intern˘ a folosit˘ a pentru reprezentarea mult ¸imii. Vector-Stack AbstractMap . cum ar fi: • permit elementul null. TreeMap.. IMPLEMENTARI ¸ IILOR 167 Clasele de baz˘ a care implementeaz˘ a interfet ¸e ce descriu colect ¸ii au numele de forma < Implementare >< Interf ata >. • sunt serializabile. implementarea interfet ¸elor este explicit realizat˘ a la nivelul superclaselor abstracte.AbstractSet. ˆ ımpreun˘ a cu interfet ¸ele corespunz˘ atoare (clasele din vechiul model sunt trecute pe rˆ andul de jos): Interfat ¸a Set SortedSet List Clasa HashSet TreeSet ArrayList. .˘ ALE COLECT 7. • au definit˘ a metoda clone. LinkedList Vector Map HashMap Hashtable SortedMap TreeMap A¸ sadar se observ˘ a existent ¸a unor clase care ofer˘ a aceea¸ si funct ¸ionalite. In general. HashMap ¸ si Hashtable. HashTable In vechea ierarhie: Dictionary . AbstractList .HashMap. clasele ce descriu colect ¸ii sunt de asemenea concepute ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. Pe lˆ ang˘ a organizarea ierarhic˘ a a interfet ¸elor implementate.

add ( new Integer ( i ) ) . public class TestEficienta { final static int N = 100000. } . COLECT ¸ II • au definit˘ a metoda toString. prin realizarea unor compromisuri ˆ ıntre spat ¸iul necesar pentru memorarea datelor.*. respectiv LinkedList ¸ si execut˘ a diverse operat ¸ii pe ea. De exemplu. prima fiind ˆ ın general mult mai folosit˘ a.1: Comparare ArrayList .4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor Dup˘ a cum am vazut. • permit crearea de iteratori pentru parcurgere. i < N . S˘ a consider˘ am un exemplu ce creeaza o list˘ a folosind ArrayList. i ++) lst . long t2 = System . out . nu sunt sincronizate (vezi ”Fire de execut ¸ie). 7. fiecare interfat ¸˘ a ce descrie o colect ¸ie are mai multe implement˘ ari. cronometrˆ and timpul necesar realiz˘ arii acestora: Listing 7. care returneaz˘ a o reprezentare ca ¸ sir de caractere a colect ¸iei respective. println ( " Add : " + ( t2 . • au atˆ at constructor f˘ ar˘ a argumente cˆ at ¸ si un constructor care accept˘ a ca argument o alt˘ a colect ¸ie • exceptˆ and clasele din arhitectura veche. rapiditatea reg˘ asirii acestora ¸ si timpul necesar actualiz˘ arii colect ¸iei ˆ ın cazul unor modific˘ ari.168 CAPITOLUL 7.t1 ) ) . for ( int i =0. interfat ¸a List este implementat˘ a de clasele ArrayList ¸ si LinkedList. public static void testAdd ( List lst ) { long t1 = System . curre ntTimeM illis () . util .LinkedList import java . De ce exist˘ a atunci ¸ si clasa LinkedList ? Raspunsul const˘ aˆ ın faptul c˘ a folosind reprezent˘ ari diferite ale mult ¸imii gestionate putem obt ¸ine performante mai bune ˆ ın funct ¸ie de situat ¸ie. System . curre ntTimeM illis () .

currentTimeM illis () . out . out . System . i < N .45 0.t1 ) ) . i ++) lst . long t2 = System . testAdd ( lst2 ) . testRemove ( lst1 ) .01 12. } public static void main ( String args []) { System . get ( i ) .t1 ) ) . println ( " ArrayList " ) . testGet ( lst1 ) . List lst2 = new LinkedList () . currentTimeM illis () . i < N .01 add get remove A¸ sadar. } } 169 Timpii aproximativi de rulare pe un calculator cu performant ¸e medii. out . System . testGet ( lst2 ) . sunt dat ¸i ˆ ın tabelul de mai jos: ArrayList 0.14 87. testAdd ( lst1 ) . println ( " LinkedList " ) . exprimat ¸i ˆ ın secunde. println ( " Remove : " + ( t2 . curre ntTimeMillis () . long t2 = System .12 0. deoarece ˆ ıntr-o list˘ aˆ ınlant ¸uit˘ a accesul la un element se face prin . FOLOSIREA EFICIENTA ¸ IILOR public static void testGet ( List lst ) { long t1 = System . curre ntTimeMillis () . ad˘ augarea elementelor este rapid˘ a pentru ambele tipuri de liste. out . for ( int i =0. i ++) lst . for ( int i =0. remove (0) . List lst1 = new ArrayList () .05 LinkedList 0. System . ˆ ın timp ce pentru LinkedList este extrem de lent˘ a. testRemove ( lst2 ) . ArrayList ofer˘ a acces ˆ ın timp constant la elementele sale ¸ si din acest motiv folosirea lui ”get” este rapid˘ a.˘ A COLECT 7.4. println ( " Get : " + ( t2 . } public static void testRemove ( List lst ) { long t1 = System .

.5 Algoritmi polimorfici Algoritmii polimorfici descri¸ si ˆ ın aceast˘ a sect ¸iune sunt metode definite ˆ ın clasa Collections care permit efectuarea unor operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea. inser˘ ari). ci c˘ a exist˘ a diferent ¸e substant ¸iale ˆ ın reprezentarea ¸ si comportamentul diferitelor implement˘ ari ¸ si c˘ a alegerea unei anumite clase pentru reprezentarea unei mult ¸imi de elemente trebuie s˘ a se fac˘ aˆ ın funct ¸ie de natura problemei ce trebuie rezolvat˘ a. Metodele mai des folosite din clasa Collections sunt: • sort . La operat ¸iunea de eliminare. • majoritatea opereaz˘ a pe liste dar ¸ si pe colect ¸ii arbitrare. • binarySearch . Caracterisiticile principale ale acestor algoritmi sunt: • sunt metode de clas˘ a (statice). Deci.efectueaz˘ a c˘ autarea eficient˘ a (binar˘ a) a unui element ˆ ıntr-o list˘ a ordonat˘ a.170 CAPITOLUL 7. COLECT ¸ II parcurgerea secvent ¸ial˘ a a listei pˆ an˘ a la elementul respectiv. 7. folosirea lui ArrayList este lent˘ a deoarece elementele r˘ amase sufer˘ a un proces de reindexare (shift la stˆ anga). • shuffle .amestec˘ a elementele unei liste . • au un singur argument de tip colect ¸ie. sortarea.opusul lui sort. ˆ ın timp ce pentru LinkedList este rapid˘ a ¸ si se face prin simpla schimbare a unei leg˘ aturi. [argumente]). iar LinkedList funct ¸ioneaza eficient atunci cˆ and facem multe operat ¸ii de modificare (¸ stergeri. Concluzia nu este c˘ a una din aceste clase este mai ”bun˘ a” decˆ at cealalt˘ a. etc.algoritm(colectie. ArrayList se comport˘ a bine pentru cazuri ˆ ın care avem nevoie de reg˘ asirea unor elemente la pozit ¸ii diferite ˆ ın list˘ a. • apelul lor general va fi de forma: Collections.sorteaz˘ a ascendent o list˘ a referitor la ordinea s˘ a natural˘ a sau la ordinea dat˘ a de un comparator.

returneaz˘ a o instant ¸˘ a sincronizat˘ a a unei colect ¸ii (vezi ”Fire de execut ¸ie”). Mai mult. trebuie s˘ a facem cast explicit de la tipul Object la Integer atunci cˆ and prelu˘ am valoarea unui element.interschimb˘ a elementele de la dou˘ a pozit ¸ii specificate ale unei liste. 171 • fill . list. efectul fiind impunerea tipului respectiv pentru toate elementele colect ¸iei: <TipDate>. int val = ((Integer)list. TIPURI GENERICE • reverse . • copy .intValue().returneaz˘ a maximul dintr-o colect ¸ie.returneaza o enumerare a elementelor dintr-o colect ¸ie.copie elementele unei liste ˆ ın alta.get(0)).7. Folosind tipuri generice. • unmodifiableTipColectie .add(new Integer(123)).returneaz˘ a minimul dintr-o colect ¸ie.6 Tipuri generice Tipurile generice. • swap . • max . • enumeration . • synchronizedTipColectie . permit ¸ˆ and tipizarea elementelor acestora. S˘ a consider˘ am un exemplu de utilizare a colect ¸iilor ˆ ınainte ¸ si dup˘ a introducerea tipurilor generice: // Inainte de 1.5 ArrayList list = new ArrayList(). simplific˘ a lucrul cu colect ¸ii. de¸ si am dori ca elementele s˘ a fie doar numere ˆ ıntregi. putem rescrie secvent ¸a astfel: .inverseaz˘ a ordinea elementelor dintr-o list˘ a.5 a limbajului Java. • min . 7.6. introduse ˆ ın versiunea 1. lista definit˘ a poate cont ¸ine obiecte de orice tip.returneaz˘ a o instant ¸˘ a care nu poate fi modificat˘ a a colect ¸iei respective. Definirea unui tip generic se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ıntre paranteze unghiulare a unui tip de date Java.populeaza o lista cu un anumit element repetat de un num˘ ar de ori. In exemplul de mai sus.

7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari Enumer˘ arile ¸ si iteratorii descriu modalit˘ a¸ ti pentru parcurgerea secvent ¸ial˘ aa unei colect ¸ii. Dac˘ a utiliz˘ am ¸ si mecanismul de autoboxing. } // sau.out. COLECT ¸ II // Dupa 1. ˆ ıncercarea de a utiliza ˆ ın cadrul unei colect ¸ii a unui element necorespunz˘ ator ca tip va produce o eroare la compilare. list. ˆ ımpreun˘ a cu modalitatea lor de folosire. spre deosebire de varianta anterioar˘ a ce permitea doara aruncarea unor except ¸ie de tipul ClassCastException ˆ ın cazul folosirii incorecte a tipurilor. int val = list. Ei sunt descri¸ si de obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele Enumeration.add(new Integer(123)). list.5. 7. Deoarece funct ¸ionalitatea interfet ¸ei Enumeration se reg˘ ase¸ ste ˆ ın Iterator.nextElement()).elements. In cazul folosirii tipurilor generice.5.172 CAPITOLUL 7. while (e.get(0). . aceasta din urm˘ a este preferat˘ aˆ ın noile implement˘ ari ale colect ¸iilor. indiferent dac˘ a aceasta este indexat˘ a sau nu. Toate clasele care implementeaz˘ a colect ¸ii au metode ce returneaz˘ a o enumerare sau un iterator pentru parcurgerea elementelor lor. folosind si autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). semnificat ¸iile lor fiind evidente: • Enumeration: hasMoreElements. obt ¸inem o variant˘ a mult simplificat˘ a a secvent ¸ei init ¸iale: // Dupa 1.hasMoreElements()) { System.intValue(). respectiv Iterator sau ListIterator. int val = list.println(e.add(123). varianta mai concisa for (Enumeration e = v. Metodele uzuale ale acestor interfet ¸e sunt prezentate mai jos. nextElement // Parcurgerea elementelor unui vector v Enumeration e = v.elements(). folosind tipuri generice ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().get(0).

println(e. Iteratorii sunt preferat ¸i enumer˘ arilor datorit˘ a posibilit˘ a¸ tii lor de a act ¸iona asupra colect ¸iei pe care o parcurg prin metode de tip remove. remove // Parcurgerea elementelor unui vector // si eliminarea elementelor nule for (Iterator it = v. cei de tip ListIterator permit ¸ si inserarea unui element la pozit ¸ia curent˘ a. add.out.iterator(). previous.7.next().remove(). it.hasMoreElements().) { Object obj = it. next. } • Iterator: hasNext. } 173 Iteratorii simpli permit eliminarea elementului curent din colect ¸ia pe care o parcurg. } • ListIterator: hasNext. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI e.listIterator(). set dar ¸ si prin faptul c˘ a denumirile metodelor sunt mai concise. remove. dac˘ a este cazul. hasPrevious. Atent ¸ie Deoarece colect ¸iile sunt construite peste tipul de date Object.nextElement()). precum ¸ si iterarea ˆ ın ambele sensuri. respectiv modificarea elementului curent.) { Object obj = it.hasNext(). if (obj == null) it. fiind responsabilitatea noastr˘ a de a face conversie (cast) la alte tipuri de date.next(). set // Parcurgerea elementelor unui vector // si inlocuirea elementelor nule cu 0 for (ListIterator it = v. next.set(new Integer(0)). . it.hasNext(). metodele de tip next sau prev ale iteratorilor vor returna tipul Object. add. if (obj == null) it.˘ 7.) { System.

print ( " Rezultat : " + a ) . // Parcurgem vectorul for ( ListIterator it = a . . } } Incepˆ and cu versiunea 1.174 CAPITOLUL 7. i. next () . // Daca elementul curent este par . Listing 7. } System . class TestIterator { public static void main ( String args []) { ArrayList a = new ArrayList () . ˆ ınlocuind numerele pare cu 0. for (Iterator i = list. dup˘ a care le parcurgem element cu element folosind un iterator. println ( " Vectorul amestecat : " + a ) . // Adaugam numerele de la 1 la 10 for ( int i =1. Astfel. i <=10.iterator(). // Proceseaza val . add ( new Integer ( i ) ) . le amestec˘ am. it . // Amestecam elementele colectiei Collections . System . exist˘ a o variant˘ a simplificat˘ a de utilizare a iteratorilor. ) { Integer x = ( Integer ) it .) { Integer val=(Integer)i.. il facem 0 if ( x .2: Folosirea unui iterator import java . out . set ( new Integer (0) ) . o secvent ¸˘ a de genul: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().*. i ++) a . COLECT ¸ II In exemplul de mai jos punem ˆ ıntr-un vector numerele de la 1 la 10. out .next().5 a limbajului Java. intValue () % 2 == 0) it . hasNext () . shuffle ( a ) . listIterator () . util ..hasNext().

7.. for (Integer val : list) { // Proceseaza val . ITERATORI S ¸ I ENUMERARI } poate fi rescris˘ a astfel: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). } 175 .˘ 7..

176 CAPITOLUL 7. COLECT ¸ II .

apoi. Acest 177 . Utilitatea serializarii const˘ aˆ ın urm˘ atoarele aspecte: • Asigur˘ a un mecanism simplu de utilizat pentru salvarea ¸ si restaurarea a datelor. Tipurile primitive pot fi de asemenea serializate. se nume¸ ste deserializare. Intr-un cadru mai larg. • Permite persistent ¸a obiectelor. prin serializare se ˆ ıntelege procesul de scriere/citire a obiectelor.Capitolul 8 Serializarea obiectelor 8. Acest lucru se realizeaz˘ a prin serializarea obiectului ¸ si scrierea lui pe disc ˆ ınainte de terminarea unui program.obiectul poate exista ¸ si ˆ ıntre apelurile programelor care ˆ ıl folosesc. la relansarea programului.1 Folosirea serializ˘ arii Definit ¸ie Serializarea este o metod˘ a ce permite transformarea unui obiect ˆ ıntr-o secvent ¸a ˘ de octet ¸i sau caractere din care s˘ a poat˘ a fi ref˘ acut ulterior obiectul original. serializarea permite salvarea ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a a tuturor informat ¸iilor unui obiect pe un mediu de stocare extern programului. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a durata de viat ¸a a unui obiect nu este determinat˘ a de execut ¸ia unui program ˆ ın care acesta este definit . de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea original˘ a. obiectul va fi citit de pe disc ¸ si starea lui refacut˘ a. Procesul invers. Cu alte cuvinte.

• Transmiterea datelor ˆ ın ret ¸ea . ˆ ıntrucˆ at celelalte obiectele referite de obiectul care se serializeaz˘ a pot referi la rˆ andul lor alte obiecte. folosind clasa DataOutputStream. de sine st˘ at˘ atoare ce pot fi utilizate ˆ ın medii vizuale de dezvoltare a aplicat ¸iilor. In cazul ˆ ın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv. Mediile vizuale folosesc mecanismul serializ˘ arii pentru asigurarea persistent ¸ei componentelor Bean. Atunci cˆ and este trimis un mesaj c˘ atre un obiect ”remote” (de pe alt˘ a ma¸ sin˘ a). atunci salvarea informat ¸iilor ˆ ıncapsulate ˆ ın acel obiect se poate face ¸ si prin salvarea pe rˆ and a datelor. stare care este specificat˘ aˆ ın etapa de design a aplicat ¸iei. dar. ˆ ıntrucˆ at ea trebuie efectuat˘ a explicit de c˘ atre programator ¸ si nu este realizat˘ a automat de c˘ atre sistem. • RMI (Remote Method Invocation) . A¸ sadar referint ¸ele care construiesc starea unui obiect formeaz˘ a o ˆ ıntreag˘ a ret ¸ea. Un aspect important al serializ˘ arii este c˘ a nu salveaz˘ a doar imaginea unui obiect ci ¸ si toate referint ¸ele la alte obiecte pe care acesta le cont ¸ine. respectiv recept ¸ionate obiecte serializate. • Compensarea diferent ¸elor ˆ ıntre sisteme de operare . pentru ca apoi s˘ a fie restaurate prin metode ale clasei DataInputStream. • Java Beans . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un algoritm general de salvare a st˘ arii unui obiect nu este tocmai facil. Acesta este un proces recusiv de salvare a datelor. o asemenea abordare nu este . independent de formatul de reprezentare a datelor.sunt componente reutilizabile. Orice component˘ a Bean are o stare definit˘ a de valorile implicite ale propriet˘ a¸ tilor sale. ¸ si a¸ sa mai departe.Aplicat ¸iile ce ruleaz˘ aˆ ın ret ¸ea pot comunica ˆ ıntre ele folosind fluxuri pe care sunt trimise.178 CAPITOLUL 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR tip de persistent ¸˘ a a obiectelor se nume¸ ste persistent ¸˘ a u¸ soar˘ a.transmiterea unor informat ¸ii ˆ ıntre platforme de lucru diferite se realizeaz˘ a unitar. a¸ sa cum am vazut. ordinea octet ¸ilor sau alte detalii specifice sistemelor repective.este o modalitate prin care metodele unor obiecte de pe o alt˘ a ma¸ sin˘ a pot fi apelate ca ¸ si cum acestea ar exista local pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. serializarea este utilizat˘ a pentru transportul argumentelor prin ret ¸ea ¸ si pentru returnarea valorilor.

dat"). Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. out. respectiv DataOutput ce declar˘ a metode de tipul readTipPrimitiv. DataOutputStream out = new DataOutputStream(fos). Acestea implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. etc.writeDouble(12.345). fos.writeUTF("Sir de caractere").1 Serializarea tipurilor primitive Serializarea tipurilor primitive poate fi realizat˘ a fie prin intermediul fluxurilor DataOutputStream ¸ si DataInputStream. prin termenul serializare ne vom referi doar la serializarea ˆ ın format binar. DataInputStream in = new DataInputStream(fis).1. Serializarea ˆ ın format binar a tipurilor primitive ¸ si a obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clase specializate ˆ ın acest scop cu ar fi: ObjectOutputStream pentru scriere ¸ si ObjectInputStream pentru restaurare.dat"). int i = in.˘ 8. out. . double d = in.writeInt(12345). unele cˆ ampuri pot face referint ¸˘ a la acela¸ si obiect.readInt().writeBoolean(true). respectiv writeTipPrimitiv pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. Mai jos este prezentat un exemplu de serializare folosind clasa DataOutputStream: FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test.readDouble(). out.readBoolean(). fie cu ObjectOutputStream ¸ si ObjectInputStream. In continuare. boolean b = in.flush().1.close(). out. deoarece pot ap˘ area probleme cum ar fi: variabilele membre ale obiectului pot fi instant ¸e ale altor obiecte. out. 8. FOLOSIREA SERIALIZARII 179 ˆ ın general suficient˘ a.

ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a.readUTF(). signatura clasei ¸ si valorile tuturor cˆ ampurile serializabile ale obiectului. Acestea sunt fluxuri de procesare.close(). . respectiv DataOutput. vor exista ¸ si metode pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.close(). Referint ¸ele la alte obiecte serializabile din cadrul obiectului curent vor duce automat la serializarea acestora iar referint ¸ele multiple c˘ atre un acela¸ si obiect sunt codificate utilizˆ and un algoritm care s˘ a poat˘ a reface ”ret ¸eaua de obiecte” la aceea¸ si stare ca atunci cˆ and obiectul original a fost salvat. Clasele ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream implementeaz˘ a interfet ¸ele ObjectInput. 8.2 Serializarea obiectelor Serializarea obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clasele ObjectOutputStream (pentru salvare) ¸ si ObjectInputStream (pentru restaurare). fluxPrimitiv.1. pe lˆ ang˘ a metodele dedicate serializ˘ arii obiectelor. pentru scriere ¸ si • readObject. respectiv ObjectOutput care extind DataInput. secvent ¸a uzual˘ a fiind cea de mai jos: ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fluxPrimitiv). SERIALIZAREA OBIECTELOR String s = in. out.3 Clasa ObjectOutputStream Scrierea obiectelor pe un flux de ie¸ sire este un proces extrem de simplu.180 CAPITOLUL 8. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a vor fi folosite ˆ ımpreuna cu alte fluxuri pentru scrierea/citirea efectiv˘ aa datelor pe mediul extern pe care va fi salvat. out.1. 8. fis.writeObject(referintaObiect). sau de pe care va fi restaurat un obiect serializat. pentru restaurare. Metodele pentru serializarea obiectelor sunt: • writeObject.flush(). Mecanismul implicit de serializare a unui obiect va salva numele clasei obiectului.

345). astfel ˆ ıncˆ at apeluri ca cele de mai jos sunt permise : out.ser.writeBoolean(true). ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos).close(). Vom vedea ˆ ın continuare c˘ a un obiect este serializabil dac˘ a este instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. Secvent ¸a uzual˘ a pentru deserializare este cea de mai jos: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fluxPrimitiv). fos. out. FOLOSIREA SERIALIZARII 181 Exemplul de mai jos construie¸ ste un obiect de tip Date ¸ si ˆ ıl salveaz˘ aˆ ın fi¸ sierul test. pe lˆ anga metoda de scriere a obiectelor.writeUTF("Sir de caractere"). Acesta este de asemenea un flux de procesare ¸ si va trebui asociat cu un flux pentru citirea efectiv˘ a a datelor. Metoda writeObject arunc˘ a except ¸ii de tipul IOException ¸ si derivate din aceasta. cum ar fi FileInputStream pentru date salvate ˆ ıntr-un fi¸ sier. citirea acestora ¸ si reconstruirea obiectelor salvate se va face printr-un flux de intrare de tip ObjectInputStream. out. out. Deoarece implementeaz˘ a interfat ¸a DataOutput. sau InvalidClassException dac˘ a sunt probleme cu o clas˘ a necesar˘ aˆ ın procesul de serializare.1.4 Clasa ObjectInputStream Odat˘ a ce au fost scrise obiecte ¸ si tipuri primitive de date pe un flux. ˆ ımpreun˘ a cu un obiect de tip String. //sau . mai precis NotSerializableException dac˘ a obiectul primit ca argument nu este serializabil. Evident.writeDouble(12. fi¸ sierul rezultat va cont ¸ine informat ¸iile reprezentate ˆ ın format binar.ser").1.writeObject("Ora curenta:").readObject().writeObject(new Date()). out. out.writeInt(12345). out. 8. Object obj = in.flush(). clasa pune la dispozitie ¸ si metode de tipul writeTipPrimitiv pentru serializarea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.˘ 8. FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test.

. int i = in. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie realizat˘ a explicit conversia la tipul corespunzator obiectului citit: Date date = in. boolean b = in.readObject(). Trebuie observat c˘ a metoda readObject are tipul returnat Object. // corect Atent ¸ie Ca ¸ si la celelalte fluxuri de date care implemeteaz˘ a interfat ¸a DataInput citirea dintr-un flux de obiecte trebuie s˘ a se fac˘ a exact ˆ ın ordinea ˆ ın carea acestea au fost scrise. String mesaj = (String)in.close(). Clasa ObjectInputStream implementeaz˘ a interfat ¸a DataInput deci.readUTF().readObject().readObject(). pe lˆ ang˘ a metoda de citire a obiectelor.readInt(). double d = in.ser"). Date data = (Date)in.close(). fis. fluxPrimitiv.readObject(). altfel vor ap˘ area evident except ¸ii ˆ ın procesul de deserializare. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. // gresit Date date = (Date)in.readObject().182 CAPITOLUL 8. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis). SERIALIZAREA OBIECTELOR TipReferinta ref = (TipReferinta)in.readDouble(). clasa pune la dispozit ¸ie ¸ si metode de tipul readTipPrimitiv pentru citirea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.readBoolean(). String s = in.

Definit ¸ia sa complet˘ a este: package java.2 Obiecte serializabile Un obiect este serializabil dac˘ a¸ si numai dac˘ a clasa din care face parte implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. 8.2. Acest lucru va fi discutat ˆ ın sect ¸iunea referitoare la personalizarea serializ˘ arii. Variabilele proprii vor fi init ¸ializate cu valorile de pe fluxul de intrare. In situat ¸ia ˆ ın care dorim s˘ a declar˘ am o clas˘ a serializabil˘ a dar superclasa sa nu este serializabil˘ a. ˆ ıntrucˆ at implementeaz˘ a indirect interfat ¸a Serializable. • Superclasa trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu un constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente. singurul ei scop fiind de a identifica clasele ale c˘ aror obiecte sunt serializabile. clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze.2. In lipsa unui constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente pentru superclas˘ a. dac˘ a dorim ca instant ¸ele unei clase s˘ a poat˘ a fi serializate. A¸ sadar. direct sau indirect. atunci trebuie s˘ a avem ˆ ın vedere urm˘ atoarele lucruri: • Variabilele accesibile ale superclasei nu vor fi serializate. . acesta fiind utilizat pentru init ¸ializarea variabilelor mo¸ stenite ˆ ın procesul de restaurare al unui obiect.io. OBIECTE SERIALIZABILE 183 8.8. va fi generat˘ a o except ¸ie la execut ¸ie. interfat ¸a Serializable.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable Interfat ¸a Serializable nu cont ¸ine nici o declarat ¸ie de metod˘ a sau constant˘ a. public interface Serializable { // Nimic ! } Declararea claselor ale c˘ aror instant ¸e trebuie s˘ a fie serializate este a¸ sadar extrem de simpl˘ a. fiind responsabilitatea clasei curente de a asigura un mecanism propriu pentru salvarea/restaurarea lor. fiind f˘ acut˘ a prin simpla implementare a interfet ¸ei Serializable: public class ClasaSerializabila implements Serializable { // Corpul clasei } Orice subclas˘ a a unei clase serializabile este la rˆ andul ei serializabil˘ a.

1: Modificatorii static ¸ si transient import java . De exemplu. cele marcate ’NU’. " + z + " . declararea unei variabile membre temporare ar trebui facut˘ a astfel: transient private double temp. Pentru ca un cˆ amp s˘ a nu fie salvat ˆ ın procesul de serializare el trebuie declarat cu modificatorul transient ¸ si trebuie s˘ a fie ne-static. Listing 8. // Participa la serializare In exemplele urm˘ atoare cˆ ampurile marcate ’DA’ particip˘ a la serializare. static int t =4. Cu alte cuvinte. // Ignorata la serializare Modificatorul static anuleaz˘ a efectul modificatorului transient. SERIALIZAREA OBIECTELOR In procesul serializ˘ arii. transient static int z =3. variabilele de clas˘ a particip˘ a obligatoriu la serializare. dac˘ a este ˆ ıntˆ alnit un obiect care nu implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException ce va identifica respectiva clas˘ a neserializabil˘ a. static transient int N.2 Controlul serializ˘ arii Exist˘ a cazuri cˆ and dorim ca unele variabile membre ale unui obiect s˘ a nu fie salvate automat ˆ ın procesul de serializare. cum ar fi parole. " + y + " . transient int y =2.2. Chiar declarate private ˆ ın cadrul clasei aceste cˆ ampuri particip˘ a la serializare. 8. public class Test1 implements Serializable { int x =1. // DA // NU // DA // DA public String toString () { return x + " . io . nu particip˘ a iar cele marcate cu ’Exceptie’ vor provoca except ¸ii de tipul NotSerializableException. Acestea sunt cazuri comune atunci cˆ and respectivele cˆ ampuri reprezint˘ a informat ¸ii confident ¸iale. " + t .*. sau variabile temporare pe care nu are rost s˘ a le salv˘ am.184 CAPITOLUL 8. } } .

OBIECTE SERIALIZABILE 185 Dac˘ a un obiect ce trebuie serializat are referint ¸e la obiecte neserializabile. // NU y = 2. } public class Test2 implements Serializable { A a = new A () . // Obligatoriu constructor fara argumente } class D extends C implements Serializable { int y =0. class A { int x =1.*. y .2: Membrii neserializabili import java . subclasa trebuie s˘ a salveze explicit ¸ si cˆ ampurile mo¸ stenite. " + b .3: Serializarea cˆ ampurilor mo¸ stenite import java . } class B implements Serializable { int y =2. x + " .*. Listing 8. // DA . class C { int x =0. // DA public String toString () { return a . salvarea cˆ ampurilor clasei p˘ arinte se va face doar dac˘ a¸ si aceasta este serializabil˘ a. // Exceptie B b = new B () . In caz contrar.8. Listing 8. io . } public class Test3 extends D { public Test3 () { x = 1. } } Atunci cˆ and o clas˘ a serializabila deriva dintr-o alt˘ a clas˘ a. atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException.2. io .

readObject () . out . } fis . ser " ) . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { e . // Restauram FileInputStream fis = new FileInputStream ( " fisier . close () . Listing 8. println ( " A fost restaurat obiectul : " + obj ) . System .4: Testarea serializ˘ arii import java . public class Exemplu { public static void test ( Object obj ) throws IOException { // Salvam FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " fisier . println ( " A fost salvat obiectul : " + obj ) . fos . } } Mai jos este descrisa o aplicat ¸ie care efectueaz˘ a salvarea ¸ si restaurarea unor obiecte din cele trei clase prezentate mai sus. flush () . } public static void main ( String args []) throws IOException { test ( new Test1 () ) . out . " + y . System . writeObject ( obj ) . SERIALIZAREA OBIECTELOR } public String toString () { return x + " .*. } catch ( N o t Se r i a l i z a b l e E x c e p t i o n e ) { . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . ser " ) . close () . io . printStackTrace () . out . out .186 CAPITOLUL 8. try { obj = in . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . try { test ( new Test2 () ) .

De asemenea. putem s˘ aˆ ınlocuim algoritmul implicit cu unul propriu.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor Dezavantajul mecanismului implicit de serializare este c˘ a algoritmul pe care se beazeaz˘ a.io. } test ( new Test3 () ) . dup˘ a cum am spus. 2. 0. 2 8.ObjectInputStream stream) throws IOException. Personalizarea serializarii se realizeaz˘ a prin definirea (ˆ ıntr-o clas˘ a serializabil˘ a!) a metodelor writeObject ¸ si readObject avˆ and exact signatura de mai jos: private void writeObject(java. citind informat ¸iile salvate ¸ si.3. 4 neserializabil: java. particularizat pentru o clas˘ a anume. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR System .io.˘ 8. fiind creat pentru cazul general. 3.NotSerializableException: A salvat obiectul: 1. ClassNotFoundException Metoda writeObject controleaz˘ a ce date sunt salvate iar readObject controleaz˘ a modul ˆ ın care sunt restaurate obiectele. 4 restaurat obiectul: 1.io. In aceste situat ¸ii. out . se poate comporta ineficient ˆ ın anumite situat ¸ii: poate fi mult mai lent decˆ at este cazul sau reprezentarea binar˘ a generat˘ a pentru un obiect poate fi mult mai voluminoas˘ a decˆ at ar trebui. este posibil s˘ a extindem comportamentul implicit. println ( " Obiect neserializabil : " + e ) . o clas˘ a poate avea nevoie de mai mult control asupra serializ˘ arii. 3. } } 187 Rezultatul acestui program va fi : A fost A fost Obiect A fost A fost salvat obiectul: 1. ad˘ augˆ and ¸ si alte informat ¸ii necesare pentru serializarea unor obiecte. In majoritatea cazurilor mecanismul standard este suficient ˆ ıns˘ a.ObjectOutputStream stream) throws IOException private void readObject(java. modifcˆ and starea obiectelor citite astfel ˆ ıncˆ at ele s˘ a corespund˘ a . 2 restaurat obiectul: 0. eventual.

defaultReadObject().defaultWriteObject(). 8... } private void readObject(ObjectInputStream stream) throws IOException. In cazul ˆ ın care nu dorim s˘ aˆ ınlocuim complet mecanismul standard. // Adaugarea altor informatii suplimentare .. // Scrierea obiectului curent stream. etc.. } Metodele writeObject ¸ si readObject sunt responsabile cu serializarea clasei ˆ ın care sunt definite. // Actualizarea starii obiectului (decriptare.3. respectiv defaultReadObject care descriu procedurile implicite de serializare.1 Controlul versiunilor claselor S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a realiz˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a angajat ¸ilor unei companii.ClassNotFoundException { // Restaurarea obiectului curent stream.188 CAPITOLUL 8. vom avean nevoie de o clas˘ a care s˘ a reprezinte . SERIALIZAREA OBIECTELOR anumitor cerint ¸e. Forma general˘ a de implementare a metodelor writeObject ¸ si readObject este: private void writeObject(ObjectOutputStream stream) throws IOException { // Procesarea campurilor clasei (criptare. serializarea superclasei sale fiind facut˘ a automat (¸ si implicit). putem s˘ a folosim metodele defaultWriteObject. etc. atunci trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable.) .. Dac˘ aˆ ıns˘ a o clas˘ a trebuie sa-¸ si coordoneze serializarea proprie cu serializarea superclasei sale. Evident.) // si extragerea informatiilor suplimentare ..

} } Mai jos este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie care permite introducerea de angajat ¸i ¸ si salvarea lor ˆ ıntr-un fi¸ sier. O variant˘ a simplificat˘ a a acesteia ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8.˘ 8. parola = parola .*. private String parola .6: Aplicat ¸ia de gestionare a angajat ¸ilor import java . this . public Angajat ( String nume . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 189 not ¸iunea de angjat. io . int salariu . import java . ser " ) .*. try { fis = new FileInputStream ( " angajati . . La fiecare pornire a aplicat ¸iei. io . this . class Angajat implements Serializable { public String nume . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . salariu = salariu . public class GestiuneAngajati { // Lista angajatilor ArrayList ang = new ArrayList () .*.3. vor fi citite datele din fi¸ sier astfel ˆ ıncˆ at programul va actualiza ˆ ın permanent ¸˘ a lista angajat ¸ilor cu noi persoane. util . nume = nume .5: Prima variant˘ a a clasei Angajat import java . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . String parola ) { this . Listing 8. public void citire () throws IOException { FileInputStream fis = null . public int salariu .

print ( " \ nNume : " ) . } } public static void main ( String args []) throws IOException { GestiuneAngajati app = new GestiuneAngajati () . print ( " Mai adaugati ? ( D / N ) " ) . int salariu = Integer . startsWith ( " N " ) ) break . add ( new Angajat ( nume . out . out . printStackTrace () . readLine () ) . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . System . System . readLine () .190 CAPITOLUL 8. toUpperCase () . salariu . } public void salvare () throws IOException { FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " angajati . in ) ) . out . String nume = stdin .. String raspuns = stdin . } catch ( Exception e ) { System . readObject () . out . e . out .. System . } catch ( File NotF o u n d E x c e p t i o n e ) { System . println ( " Lista angajatilor :\ n " + ang ) . ser " ) . writeObject ( ang ) . println ( " Fisierul nou . readLine () .. } finally { if ( fis != null ) fis . .. readLine () . parola ) ) . " ) . SERIALIZAREA OBIECTELOR ang = ( ArrayList ) in . out . if ( raspuns . print ( " Parola : " ) . while ( true ) { System . println ( " Eroare la citirea datelor . " ) . ang . } System . out . print ( " Salariu : " ) . } public void adaugare () throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . out . close () . String parola = stdin . parseInt ( stdin .

Dup˘ a introducerea unui num˘ ar suficient de mare de angajat ¸i ˆ ın fi¸ sier. producˆ and o except ¸ie de tipul InvalidClassException. num˘ arul de versiune salvat ˆ ın forma serializat˘ a va fi reg˘ asit ¸ si comparat cu noua semn˘ atur˘ a a clasei obiectului. procedura de citire a angajat ¸ilor din fi¸ sier nu va mai funct ¸iona.˘ 8. In cazul ˆ ın care acestea nu sunt egale. Aceast˘ a abordare extrem de precaut˘ a este foarte util˘ a pentru prevenirea unor anomalii ce pot ap˘ area cˆ and dou˘ a versiuni de clase sunt incompatibile. // Adaugam noi angajati app . Acest num˘ ar. (dar nu numai) ¸ si este salvat ˆ ın procesul de serializare ˆ ımpreun˘ a cu celelalte date. clasa Angajat este modificat˘ a prin ad˘ augarea unei noi variabil˘ a membre care s˘ a ret ¸ina adresa. La restaurarea unui obiect. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 191 // Incarcam angajatii din fisier app . De ce se ˆ ıntˆ amplˆ a acest lucru ? Explicat ¸ia const˘ aˆ ın faptul c˘ a mecanismul de serializare Java este foarte atent cu signatura claselor serializate. denumit serialVersionUID. Pentru fiecare obiect serializat este calculat automat un num˘ ar reprezentat pe 64 de bit ¸i. // Salvam angajatii inapoi fisier app . In plus. citire () . Acest lucru se realizeaz˘ a prin setarea manual˘ a a variabilei serialVersionUID ˆ ın cadrul clasei dorite. este generat pornind de la diverse informat ¸ii ale clasei. va determina modificarea num˘ arului s˘ au de versiune. orice modificare semnificativ˘ a a clasei. adaugare () . care reprezint˘ a un fel de ”amprent˘ a” a clasei obiectului. cum ar fi ad˘ augarea unui nou cˆ amp.3. ad˘ augˆ and pur ¸ si simplu cˆ ampul: . In aceast˘ a situat ¸ie trebuie s˘ a comunic˘ am explicit c˘ a cele dou˘ a clase sunt compatibile. cum ar fi variabilele sale membre. dat poate fi sup˘ ar˘ atoare atunci cˆ and modific˘ arile aduse clasei nu stric˘ a compatibilitatea cu vechea versiune. La execut ¸ia aplicat ¸iei noastre. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul InvalidClassException ¸ si deserializarea nu va fi f˘ acut˘ a. } } Problema care se pune acum este urm˘ atoarea. salvare () . Aceast˘ aproblem˘ a ar fi ap˘ arut chiar dac˘ a variabila ad˘ augat˘ a era declarat˘ a de tip transient.

public int salariu . La noua . adresa = " Iasi " . public String nume . this . A¸ sadar. class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 56 534 93 248 680 665 29 7 L . String parola ) { this . deoarece ea nu exista ˆ ın formatul original. Cum putem afla ˆ ıns˘ a num˘ arul de serie al vechii clase Angajat care a fost folosit˘ a anterior la salvarea angajat ¸ilor ? Utilitarul serialVer permite generarea num˘ arului serialVersionUID pentru o clas˘ a specificat˘ a. int salariu . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . Prezent ¸a variabilei serialVersionUID printre membrii unei clase va informa algoritmul de serialzare c˘ a nu mai calculeze num˘ arul de serie al clasei. SERIALIZAREA OBIECTELOR static final long serialVersionUID = /* numar_serial_clasa */. trebuie s˘ a recompil˘ am vechea clas˘ a Angajat ¸ si s˘ a-i afl˘ am num˘ arul de serie astfel: serialVer Angajat. adresa . this .*. salariu = salariu . private String parola . nume = nume . } } Aplicat ¸ia noastr˘ a va funct ¸iona acum.7: Variant˘ a compatibil˘ a a clasei Angajat import java . public Angajat ( String nume .192 CAPITOLUL 8. parola = parola . Vom rescrie noua clas˘ a Angajat astfel ˆ ıncˆ at s˘ a fie compatibil˘ a cu cea veche astfel: Listing 8. this . ˆ ıns˘ a rubrica adres˘ a nu va fi init ¸ializat˘ a ˆ ın nici un fel (va fi null). io . ci s˘ a-l foloseasc˘ a pe cel specificat de noi. Rezultatul va fi: Angajat: static final long serialVersionUID = 5653493248680665297L.

public Angajat ( String nume . vor fi serializate ¸ si informat ¸iile legate de adres˘ a (evident. salariu = salariu . int salariu . adresa . adresa = " Iasi " . this . toString () . cum ar fi parola din exemplul de mai sus. int offset ) { StringBuffer sb = new StringBuffer () . } static String criptare ( String input . n < input . append (( char ) ( offset + input . informat ¸iile unui obiect serializat nu sunt criptate ˆ ın nici un fel ¸ si pot fi reg˘ asite cu u¸ surint ¸˘ a. parola = parola . public String nume . n ++) sb .3. return sb . for ( int n =0.) 8.*. length () . io . Varianta securizat˘ a a clasei Angajat din exemplul anterior ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. Rezolvarea acestei probleme se face prin modificarea mecanismului implicit de serializare. private String parola .2 Securizarea datelor Dup˘ a cum am v˘ azut membrii privat ¸i. Problema const˘ aˆ ın faptul c˘ a.˘ 8. implementˆ and metodele readObject ¸ si writeObject..8: Varianta securizat˘ a a clasei Angajat import java .3. charAt ( n ) ) ) . this . nume = nume . trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a le citim de la tastatur˘ a. String parola ) { this . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 193 salvare a datelor.. particip˘ a la serializare. . public int salariu . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . ceea ce poate reprezenta un inconvenient atunci cˆ and exist˘ a cˆ ampuri confident ¸iale. de¸ si ˆ ın format binar. precum ¸ si prin utilizarea unei funct ¸ii de criptare a datelor. this . class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 5 65 349 324 868 06 652 97 L .

stream .3. public interface Externalizable extends Serializable { public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException.io. parola = criptare ( parola . o clas˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. Uzual. aceste clase trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele writeExternal ¸ si readExternal ˆ ın care se va face serializarea complet˘ a a obiectelor ¸ si coordonarea cu superclasa ei. clasa fiind responsabil˘ a cu scrierea ¸ si citirea membrilor s˘ ai ¸ si trebuie s˘ a se coordoneze cu superclasele ei. explicit. ClassNotFoundException. } A¸ sadar.194 } CAPITOLUL 8. public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException. -3) . Pentru instant ¸e ale acestor clase doar numele clasei este salvat automat pe fluxul de obiecte. al procesului de serializare. defaultWri te Ob je ct () . interfat ¸a Externalizable este folosit˘ aˆ ın situat ¸ii ˆ ın care se dore¸ ste ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirea performant ¸elor algoritmului standard. . parola = criptare ( parola . Definit ¸ia interfet ¸ei Externalizable este: package java. } } 8. 3) . -3) . mai exact cre¸ sterea vitezei procesului de serializare. } private void readObject ( O bjectIn putStre am stream ) throws IOException . SERIALIZAREA OBIECTELOR private void writeObject ( Ob je ct Ou tpu tS tr ea m stream ) throws IOException { parola = criptare ( parola .3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable Pentru un control complet. defaultRead Object () . C l a s s N o t F o u n d E x c e p t i o n { stream .

class Persoana implements Externalizable { int cod . String nume . String nume . this . nume = nume . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 195 Mai jos este prezentat˘ a o clas˘ a simpl˘ a¸ si modalitatea de rescriere a sa folosind interfat ¸a Externalizable: Listing 8. writeUTF ( nume ) . public Persoana ( String nume . public Persoana ( String nume . readUTF () . this .9: Serializare implicit˘ a import java . } public void readExternal ( ObjectInput s ) throws ClassNotFoundException . cod = cod . io .3. } } . cod = cod . readInt () . io . int cod ) { this . IOException { nume = s .10: Serializare proprie import java . } public void writeExternal ( ObjectOutput s ) throws IOException { s . writeInt ( cod ) . s . int cod ) { this . nume = nume .*. } } Listing 8. cod = s . class Persoana implements Serializable { int cod .˘ 8.*.

SERIALIZAREA OBIECTELOR 8. O secvent ¸a de forma: TipReferinta o1 = new TipReferinta().close(). byte[] buffer = baos. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais).close().clone().196 CAPITOLUL 8. ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer). ˆ ımpreuna cu copierea tuturor obiectelor referite de cˆ ampurile acelui obiect poate fi implementat˘ a prin mecanismul serializ˘ arii astfel: public Object clone() { try { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(). out. Deficient ¸a acestei metode este c˘ a nu realizeaz˘ a duplicarea ˆ ıntregii ret ¸ele de obiecte corespunz˘ atoare obiectului clonat. TipReferinta o2 = (TipReferinta) o1. Object ret = in. In cazul ˆ ın care exist˘ a cˆ ampuri referint ¸a la alte obiecte. O posibilitate de a face o copie a unui obiect este folosirea metodei clone definit˘ aˆ ın clasa Object. in.4 Clonarea obiectelor Se ¸ stie c˘ a nu putem copia valoarea unui obiect prin instruct ¸iunea de atribuire. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(baos). O metod˘ a clone care s˘ a realizeze o copie efectiv˘ a a unui obiect. TipReferinta o1 = new TipReferinta(). nu face decˆ at s˘ a declare o nou˘ a variabil˘ a o2 ca referint ¸a la obiectul referit de o1 ¸ si nu creeaz˘ a sub nici o form˘ a un nou obiect. Aceasta creeaz˘ a un nou obiect ¸ si init ¸ializeaz˘ a toate variabilele sale membre cu valorile obiectului clonat.readObject(). out. obiectele referite nu vor mai fi clonate la rˆ andul lor.writeObject(this).toByteArray(). } catch (Exception e) { . TipReferinta o2 = o1. return ret.

out. } } 197 .println(e). return null.4. CLONAREA OBIECTELOR System.8.

SERIALIZAREA OBIECTELOR .198 CAPITOLUL 8.

1 Introducere Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). Limbajul Java pune la dispozit ¸ie numeroase clase pentru implementarea diverselor funct ¸ionalitati UI. pe de o parte dificult˘ a¸ tii legate de implementarea not ¸iunii de portabilitate. Acest lucru se datoreaz˘ a. ˆ ıns˘ a ne vom ocupa ˆ ın continuare de cele care permit realizarea intefet ¸ei grafice cu utilizatorul (GUI). prin care vom ˆ ıntelege conceptul generic de interact ¸iune dintre program ¸ si utilizatori. Aceasta este o particularizare a interfet ¸ei cu utilizatorul (UI). In momentul actual.este API-ul init ¸ial pus la dispozit ¸ie ˆ ıncepˆ and cu primele versiuni de Java. exist˘ a dou˘ a modalit˘ a¸ ti de a crea o aplicat ¸ie cu interfat ¸a ˘ grafic˘ a¸ si anume: • AWT (Abstract Windowing Toolkit) . 199 . De la aparit ¸ia limbajului Java.Capitolul 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9. pe de alt˘ a parte nevoii de a integra mecanismele GUI cu tehnologii ap˘ arute ¸ si dezvoltate ulterior. • Swing . extinzˆ and funct ¸ionalitatea acestuia ¸ si ad˘ augˆ and sau ˆ ınlocuind componente pentru dezvoltarea aplicat ¸iilor GUI. bibliotecile de clase care ofer˘ a servicii grafice au suferit probabil cele mai mari schimb˘ ari ˆ ın trecerea de la o versiune la alta. este un termen cu ˆ ınt ¸eles larg care se refer˘ a la toate tipurile de comunicare vizual˘ aˆ ıntre un program ¸ si utilizatorii s˘ ai. Netscape ¸ si IBM. cum ar fi Java Beans. Swing se bazeaz˘ a pe modelul AWT.parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) creat ˆ ın urma colabor˘ arii dintre Sun.

liste. crearea unei aplicat ¸ii grafice presupune urm˘ atoarele lucruri: • Design – Crearea unei suprafet ¸e de afi¸ sare (cum ar fi o fereastr˘ a) pe care vor fi a¸ sezate obiectele grafice (componente) care servesc la comunicarea cu utilizatorul (butoane. A¸ sadar. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafata de afi¸ sare. In principiu. care poate fi o fereastr˘ a . reutilizate ˆ ın Swing.2 Modelul AWT Pachetul care ofer˘ a componente AWT este java. etc). prin not ¸iunea de component˘ a vom ˆ ıntelege ˆ ın continuare orice obiect care poate avea o reprezentare grafic˘ a ¸ si care poate interactiona cu utilizatorul. 9. Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. etc. listele. controale pentru editarea textelor. – ”Ascultarea” evenimentelor generate de obiecte ˆ ın momentul interact ¸iunii cu utilizatorul ¸ si executarea act ¸iunilor corespunz˘ atoare. Toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java. aceasta punˆ and la dispozit ¸ie o palet˘ a mult mai larg˘ a de facilit˘ a¸ ti.200 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. • Funct ¸ionalitate – Definirea unor act ¸iuni care trebuie s˘ a se execute ˆ ın momentul cˆ and utilizatorul interact ¸ioneaz˘ a cu obiectele grafice ale aplicat ¸iei. deoarece va fi simplificat procesul de ˆ ınt ¸elegere a dezvolt˘ arii unei aplicat ¸ii GUI.awt.awt. butoanele. bare de defilare. ˆ ıns˘ a nu vom renunt ¸a complet la AWT deoarece aici exist˘ a clase esent ¸iale. clasa Component fiind superclasa abstract˘ a a tuturor acestor clase. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. a¸ sa cum au fost ele definite. este de preferat ca aplicat ¸iile Java s˘ a fie create folosind tehnologia Swing. In acest capitol vom prezenta clasele de baz˘ a¸ si mecanismul de tratare a evenimentelor din AWT. – Crearea ¸ si a¸ sezarea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare la pozit ¸iile corespunz˘ atoare. cu except ¸ia meniurilor care descind din clasa MenuComponent. Obiectele grafice sunt derivate din Component. Exemple de componente sunt ferestrele. dup˘ a care vom face trecerea la Swing.

9.2. MODELUL AWT

201

sau un applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a pe care sunt afi¸ sate va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸˘ a pe care sunt plasate componente se mai nume¸ ste container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸˘ a a unei clase derivate din Container. Clasa Container este o subclas˘ a aparte a lui Component, fiind la rˆ andul ei superclasa tuturor suprafetelor de afi¸ sare Java. A¸ sa cum am v˘ azut, interfat ¸˘ a grafic˘ a serve¸ ste interact ¸iunii cu utilizatorul. De cele mai multe ori programul trebuie s˘ a fac˘ a o anumit˘ a prelucrare ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul a efectuat o act ¸iune ¸ si, prin urmare, componentele trebuie s˘ a genereze evenimente ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea pe care au suferit-o (act ¸iune transmis˘ a de la tastatur˘ a, mouse, etc.). Incepˆ and cu versiunea 1.1 a limbajului Java, evenimentele sunt instant ¸e ale claselor derivate din AWTEvent. A¸ sadar, un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unui obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb, ˆ ıntr-un program trebuie specificat codul care se execut˘ a la aparit ¸ia unui eveniment. Tratarea evenimentelor se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator, consumator de evenimente), clase care sunt definite ˆ ın pachetul java.awt.event. In Java, orice component˘ a poate ”consuma” evenimentele generate de o alt˘ a component˘ a (vezi ”Tratarea evenimentelor”). S˘ a consider˘ am un mic exemplu, ˆ ın care cre˘ am o fereastr˘ a ce cont ¸ine dou˘ a butoane. Listing 9.1: O fereastr˘ a cu dou˘ a butoane
import java . awt .*; public class ExempluAWT1 { public static void main ( String args []) { // Crearea ferestrei - un obiect de tip Frame Frame f = new Frame ( " O fereastra " ) ; // Setarea modului de dipunere a componentelor f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Crearea celor doua butoane Button b1 = new Button ( " OK " ) ; Button b2 = new Button ( " Cancel " ) ; // Adaugarea butoanelor f . add ( b1 ) ;

202

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA
f . add ( b2 ) ; f . pack () ; // Afisarea fereastrei f . show () ;

} }

Dup˘ a cum vet ¸i observa la execut ¸ia acestui program, atˆ at butoanele ad˘ augate de noi cˆ at ¸ si butonul de ˆ ınchidere a ferestrei sunt funct ¸ionale, adic˘ a pot fi apasate, dar nu realizeaz˘ a nimic. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece nu am specificat nic˘ aieri codul care trebuie s˘ a se execute la ap˘ asarea acestor butoane. De asemenea, mai trebuie remarcat c˘ a nu am specificat nic˘ aieri dimensiunile ferestrei sau ale butoanelor ¸ si nici pozitiile ˆ ın acestea s˘ a fie plasate. Cu toate acestea ele sunt plasate unul lˆ anga celalalt, f˘ ar˘ a s˘ a se suprapun˘ a iar suprafat ¸a fereastrei este suficient de mare cˆ at s˘ a cuprind˘ a ambele obiecte. Aceste ”fenomene” sunt provocate de un obiect special de tip FlowLayout pe care l-am specificat ¸ si care se ocup˘ a cu gestionarea ferestrei ¸ si cu plasarea componentelor ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine pe suprafat ¸a ei. A¸ sadar, modul de aranjare nu este o caracteristic˘ a a suprafet ¸ei de afi¸ sare ci, fiecare container are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dimensionarea ¸ si dispunerea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare ¸ si care se numeste gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”).

9.2.1

Componentele AWT

Dup˘ a cum am spus deja, toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java.awt, clasa Component fiind superclasa abstracta a tuturor acestor clase. • Button - butoane cu eticheta format˘ a dintr-un text pe o singur˘ a linie; • Canvas - suprafat ¸˘ a pentru desenare; • Checkbox - component˘ a ce poate avea dou˘ a st˘ ari; mai multe obiecte de acest tip pot fi grupate folosind clasa CheckBoxGroup; • Choice - liste ˆ ın care doar elementul selectat este vizibil ¸ si care se deschid la ap˘ asarea lor;

9.2. MODELUL AWT

203

• Container - superclasa tuturor suprafet ¸elor de afi¸ sare (vezi ”Suprafet ¸e de afi¸ sare”); • Label - etichete simple ce pot cont ¸ine o singur˘ a linie de text needitabil; • List - liste cu select ¸ie simpl˘ a sau multipl˘ a; • Scrollbar - bare de defilare orizontale sau verticale; • TextComponent - superclasa componentelor pentru editarea textului: TextField (pe o singur˘ a linie) ¸ si TextArea (pe mai multe linii). Mai multe informat ¸ii legate de aceste clase vor fi prezentate ˆ ın sect ¸iunea ”Folosirea componentelor AWT”. Din cauza unor diferent ¸e esentiale ˆ ın implementarea meniurilor pe diferite platforme de operare, acestea nu au putut fi integrate ca obiecte de tip Component, superclasa care descrie meniuri fiind MenuComponent (vezi ”Meniuri”).

Componentele AWT au peste 100 de metode comune, mo¸ stenite din clasa Component. Acestea servesc uzual pentru aflarea sau setarea atributelor obiectelor, cum ar fi: dimensiune, pozit ¸ie, culoare, font, etc. ¸ si au formatul general getProprietate, respectiv setProprietate. Cele mai folosite, grupate pe tipul propriet˘ a¸ tii gestionate sunt: • Pozit ¸ie getLocation, getX, getY, getLocationOnScreen setLocation, setX, setY • Dimensiuni getSize, getHeight, getWidth setSize, setHeight, setWidth • Dimensiuni ¸ si pozit ¸ie getBounds setBounds • Culoare (text ¸ si fundal) getForeground, getBackground setForeground, setBackground

204

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

• Font getFont setFont • Vizibilitate setVisible isVisible • Interactivitate setEnabled isEnabled

9.2.2

Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container)

Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafat ¸˘ a, care poate fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a respectiv˘ a va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸a pe care sunt plasate componentele se nume¸ ste suprafat ¸˘ a de afi¸ sare sau container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸a a unei clase derivat˘ a din Container. O parte din clasele a c˘ aror p˘ arinte este Container este prezentat˘ a mai jos: • Window - este superclasa tututor ferestrelor. Din aceast˘ a clas˘ a sunt derivate: – Frame - ferestre standard; – Dialog - ferestre de dialog modale sau nemodale; • Panel - o suprafat ¸˘ a f˘ ar˘ a reprezentare grafic˘ a folosit˘ a pentru gruparea altor componente. Din aceast˘ a clas˘ a deriv˘ a Applet, folosit˘ a pentru crearea appleturilor. • ScrollPane - container folosit pentru implementarea automat˘ a a derul˘ arii pe orizontal˘ a sau vertical˘ a a unei componente. A¸ sadar, un container este folosit pentru a ad˘ auga componente pe suprafat ¸a lui. Componentele ad˘ augate sunt memorate ˆ ıntr-o list˘ a iar pozit ¸iile lor din aceast˘ a list˘ a vor defini ordinea de traversare ”front-to-back” a acestora ˆ ın cadrul containerului. Dac˘ a nu este specificat nici un index la ad˘ augarea unei componente, atunci ea va fi adaugat˘ a pe ultima pozit ¸ie a listei.

9.2. MODELUL AWT

205

Clasa Container cont ¸ine metodele comune tututor suprafet ¸elor de afi¸ sare. Dintre cele mai folosite, amintim: • add - permite ad˘ augarea unei componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare. O component˘ a nu poate apart ¸ine decˆ at unui singur container, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pentru a muta un obiect dintr-un container ˆ ın altul trebuie sa-l eliminam mai ˆ ıntˆ ai de pe containerul initial. • remove - elimin˘ a o component˘ a de pe container; • setLayout - stabile¸ ste gestionarul de pozit ¸ionare al containerului (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”); • getInsets - determin˘ a distant ¸a rezervat˘ a pentru marginile suprafet ¸ei de afi¸ sare; • validate - fort ¸eaz˘ a containerul s˘ a rea¸ seze toate componentele sale. Aceast˘ a metod˘ a trebuie apelat˘ a explicit atunci cˆ and ad˘ aug˘ am sau elimin˘ am componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare dup˘ a ce aceasta a devenit vizibil˘ a. Exemplu: Frame f = new Frame("O fereastra"); // Adaugam un buton direct pe fereastra Button b = new Button("Hello"); f.add(b); // Adaugam doua componente pe un panel Label et = new Label("Nume:"); TextField text = new TextField(); Panel panel = new Panel(); panel.add(et); panel.add(text); // Adaugam panel-ul pe fereastra // si, indirect, cele doua componente f.add(panel);

206

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

9.3

Gestionarea pozit ¸ion˘ arii

S˘ a consider˘ am mai ˆ ıntˆ ai un exemplu de program Java care afi¸ seaz˘ a 5 butoane pe o fereastr˘ a: Listing 9.2: Pozit ¸ionarea a 5 butoane
import java . awt .*; public class TestLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) ; f . setLayout ( new GridLayout (3 , 2) ) ; // * Button Button Button Button Button b1 b2 b3 b4 b5 = = = = = new new new new new Button ( " Button 1 " ) ; Button ( " 2 " ) ; Button ( " Button 3 " ) ; Button ( " Long - Named Button 4 " ) ; Button ( " Button 5 " ) ;

f . add ( b1 ) ; f . add ( b2 ) ; f . add ( b3 ) ; f . add ( b4 ) ; f . add ( b5 ) ; f . pack () ; f . show () ; } }

Fereastra afi¸ sata de acest program va ar˘ ata astfel:

S˘ a modific˘ am acum linia marcata cu ’*’ ca mai jos, l˘ asˆ and neschimbat restul programului: Frame f = new Frame("Flow Layout"); f.setLayout(new FlowLayout()); Fereastra afi¸ sat˘ a dup˘ a aceast˘ a modificare va avea o cu totul altfel de dispunere a componentelor sale:

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

207

Motivul pentru care cele dou˘ a ferestre arat˘ a atˆ at de diferit este c˘ a folosesc gestionari de pozit ¸ionare diferit ¸i: GridLayout, respectiv FlowLayout. Definit ¸ie Un gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) este un obiect care controleaz˘ a dimensiunea ¸ si aranjarea (pozit ¸ia) componentelor unui container. A¸ sadar, modul de aranjare a componentelor pe o suprafat ¸a de afi¸ sare nu este o caracteristic˘ a a containerului. Fiecare obiect de tip Container (Applet, Frame, Panel, etc.) are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dispunerea componentelor pe suprafat ¸a sa ¸ si anume gestionarul s˘ au de pozit ¸ionare. Toate clasele care instant ¸iaza obiecte pentru gestionarea pozit ¸ion˘ arii implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. La instant ¸ierea unui container se creeaz˘ a implicit un gestionar de pozit ¸ionare asociat acestuia. De exemplu, pentru o fereastr˘ a gestionarul implict este de tip BorderLayout, ˆ ın timp ce pentru un panel este de tip FlowLayout.

9.3.1

Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare

A¸ sa cum am v˘ azut, orice container are un gestionar implicit de pozit ¸ionare un obiect care implemeneaz˘ a interfat ¸a LayoutManager, acesta fiindu-i ata¸ sat automat la crearea sa. In cazul ˆ ın care acesta nu corespunde necesit˘ a¸ tilor noastre, el poate fi schimbat cu u¸ surint ¸˘ a. Cei mai utilizat ¸i gestionari din pachetul java.awt sunt: • FlowLayout • BorderLayout • GridLayout • CardLayout • GridBagLayout

208

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

Pe lˆ ang˘ a ace¸ stia, mai exist˘ a¸ si cei din modelul Swing care vor fi prezentat ¸i ˆ ın capitolul dedicat dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii GUI folosind Swing. Ata¸ sarea explicit˘ a a unui gestionar de pozit ¸ionare la un container se face cu metoda setLayout a clasei Container. Metoda poate primi ca parametru orice instant ¸˘ a a unei clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. Secvent ¸a de ata¸ sare a unui gestionar pentru un container, particularizat˘ a pentru FlowLayout, este: FlowLayout gestionar = new FlowLayout(); container.setLayout(gestionar); // sau, mai uzual: container.setLayout(new FlowLayout()); Programele nu apeleaz˘ aˆ ın general metode ale gestionarilor de pozit ¸ionare, dar ˆ ın cazul cˆ and avem nevoie de obiectul gestionar ˆ ıl putem obt ¸ine cu metoda getLayout din clasa Container. Una din facilit˘ a¸ tile cele mai utile oferite de gestionarii de pozit ¸ionare este rearanjarea componentele unui container atunci cˆ and acesta este redimesionat. Pozit ¸iile ¸ si dimensiunile componentelor nu sunt fixe, ele fiind ajustate automat de c˘ atre gestionar la fiecare redimensionare astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe cˆ at mai ”estetic” suprafat ¸a de afi¸ sare. Cum sunt determinate ˆ ıns˘ a dimensiunile implicite ale componentelor ? Fiecare clas˘ a derivat˘ a din Component poate implementa metodele getPreferredSize, getMinimumSize ¸ si getMaximumSize care s˘ a returneze dimensiunea implicit˘ a a componentei respective ¸ si limitele ˆ ın afara c˘ arora componenta nu mai poate fi desenat˘ a. Gestionarii de pozit ¸ionare vor apela aceste metode pentru a calcula dimensiunea la care vor afi¸ sa o component˘ a. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and dorim s˘ a plas˘ am componentele la anumite pozit ¸ii fixe iar acestea s˘ a ramˆ ana acolo chiar dac˘ a redimension˘ am containerul. Folosind un gestionar aceast˘ a pozit ¸ionare absolut˘ a a componentelor nu este posibil˘ a¸ si deci trebuie cumva s˘ a renunt ¸˘ am la gestionarea automat˘ a a containerul. Acest lucru se realizeaz˘ a prin trimitera argumentului null metodei setLayout: // pozitionare absoluta a componentelor in container container.setLayout(null); Folosind pozit ¸ionarea absolut˘ a, nu va mai fi ˆ ıns˘ a suficient s˘ a ad˘ augam cu metoda add componentele ˆ ın container, ci va trebui s˘ a specific˘ am pozit ¸ia ¸ si

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

209

dimensiunea lor - acest lucru era f˘ acut automat de gestionarul de pozit ¸ionare. container.setLayout(null); Button b = new Button("Buton"); b.setSize(10, 10); b.setLocation (0, 0); container.add(b); In general, se recomand˘ a folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare ˆ ın toate situat ¸iile cˆ and acest lucru este posibil, deoarece permit programului s˘ a aib˘ a aceea¸ si ”ˆ ınfatisare” indiferent de platforma ¸ si rezolut ¸ia pe care este rulat. Pozit ¸ionarea absolut˘ a poate ridica diverse probleme ˆ ın acest sens.

S˘ a analizam ˆ ın continuare pe fiecare din gestionarii amintit ¸i anterior.

9.3.2

Gestionarul FlowLayout

Acest gestionar a¸ seaz˘ a componentele pe suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın flux liniar, mai precis, componentele sunt ad˘ augate una dup˘ a alta pe linii, ˆ ın limita spat ¸iului disponibil. In momentul cˆ and o component˘ a nu mai ˆ ıncape pe linia curent˘ a se trece la urm˘ atoarea linie, de sus ˆ ın jos. Ad˘ augarea componentelor se face de la stˆ anga la dreapta pe linie, iar alinierea obiectelor ˆ ın cadrul unei linii poate fi de trei feluri: la stˆ anga, la dreapta ¸ si pe centru. Implicit, componentele sunt centrate pe fiecare linie iar distant ¸a implicit˘ aˆ ıntre componente este de 5 pixeli pe vertical˘ a¸ si 5 pe orizontal˘ a. Este gestionarul implicit al containerelor derivate din clasa Panel deci ¸ si al applet-urilor. Listing 9.3: Gestionarul FlowLayout
import java . awt .*; public class TestFlowLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Flow Layout " ) ; f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; Button b1 = new Button ( " Button 1 " ) ; Button b2 = new Button ( " 2 " ) ; Button b3 = new Button ( " Button 3 " ) ;

210 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. f . add ( b5 ) . care va fi amplasat apoi ˆ ın regiunea dorit˘ a (vezi ”Gruparea componentelor . WEST. f .3. add ( b4 ) . dimeniunea componentei fiind calculata astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe ˆ ıntreg spat ¸iul de afi¸ sare oferit de regiunea respectiv˘ a.3 Gestionarul BorderLayout Gestionarul BorderLayout ˆ ımparte suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın cinci regiuni. SOUTH. f . ultimele dintre ele vor fi trecute pe linia urm˘ atoare: 9. care va fi specificat˘ a prin una din constantele clasei: NORTH. Pentru a ad˘ auga mai multe obiecte grafice ˆ ıntr-una din cele cinci zone. add ( b3 ) .clasa Panel”). la ad˘ augarea unei componente pe o suprafat ¸˘ a gestionat˘ a de BorderLayout. A¸ sadar. . EAST. INTERFAT ¸ A GRAFICA Button b4 = new Button ( " Long . f .Named Button 4 " ) . } } Componentele ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: Redimensionˆ and fereastra astfel ˆ ıncˆ at cele cinci butoane s˘ a nu mai ˆ ıncap˘ a pe o linie. add ( b1 ) . f . O component˘ a poate fi plasat˘ aˆ ın oricare din aceste regiuni. CENTER. Button b5 = new Button ( " Button 5 " ) . f . add ( b2 ) . show () . ele trebuie grupate ˆ ın prealabil ˆ ıntr-un panel. deci al tuturor tipurilor de ferestre. corespunz˘ atoare celor patru puncte cardinale ¸ si centrului. metoda add va mai primi pe lˆ anga referint ¸a componentei ¸ si zona ˆ ın care aceasta va fi amplasat˘ a. BorderLayout este gestionarul implicit pentru toate containerele care descind din clasa Window. pack () . f .

*. Button ( " Centru " ) . BorderLayout . add ( new f . BorderLayout .3. public class TestBorderLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Border Layout " ) . NORTH ) . f . show () . setLayout ( new BorderLayout () ) .4 Gestionarul GridLayout Gestionarul GridLayout organizeaz˘ a containerul ca un tabel cu rˆ anduri ¸ si coloane. Celulele tabelului au dimensiuni egale iar o component˘ a poate ocupa doar o singur˘ a celul˘ a.˘ 9. ˆ ıncepˆ and cu primul rˆ and. Redimensionarea componentelor din fiecare zon˘ a se face astfel ˆ ıncˆ at ele ocup˘ a toat˘ a zona containerului din care fac parte. awt . estul ¸ si vestul doar pe vertical˘ a. Button ( " Vest " ) .3. BorderLayout .4: Gestionarul BorderLayout import java . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII Listing 9. componentele fiind plasate ˆ ın celulele tabelului de la stˆ anga la dreapta. dar pot fi modificate . 211 Cele cinci butoane ale ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: La redimensionarea ferestrei se pot observa urm˘ atoarele lucruri: nordul ¸ si sudul se redimensioneaz˘ a doar pe orizontal˘ a. WEST ) . SOUTH ) . } } Button ( " Nord " ) . add ( new f . // Apelul de mai jos poate sa lipseasca f . Num˘ arul de linii ¸ si coloane vor fi specificate ˆ ın constructorul gestionarului. f . add ( new f . add ( new f . Button ( " Sud " ) . CENTER ) . BorderLayout . 9. Button ( " Est " ) . add ( new f . pack () . BorderLayout . EAST ) . ˆ ın timp ce centrul se redimensioneaz˘ a atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a.

De asemenea. Listing 9. } } Button ( " 1 " ) ) . distant ¸a ˆ ıntre componente pe orizontal˘ a¸ si distanta ˆ ıntre rˆ andurile tabelului pot fi specificate ˆ ın constructor sau stabilite ulterior. show () . Button ( " 2 " ) ) . add ( new f . pack () . Dac˘ a num˘ arul de linii sau coloane este 0 (dar nu ambele ˆ ın acela¸ si timp). awt . Button ( " 5 " ) ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA ¸ si ulterior prin metodele setRows. 2) ) . f . astfel: Redimensionarea ferestrei va determina redimensionarea tuturor celulelor ¸ si deci a tuturor componentelor. . Cele ¸ sase butoane ale ferestrei vor fi plasate pe trei rˆ anduri ¸ si dou˘ a coloane. public class TestGridLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) . Button ( " 6 " ) ) . add ( new f . setLayout ( new GridLayout (3 . add ( new f .3. atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a.*.212 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. respectiv setCols. Button ( " 4 " ) ) . add ( new f . 9.5: Gestionarul GridLayout import java . f . add ( new f . Button ( " 3 " ) ) . f . atunci componentele vor fi plasate ˆ ıntr-o singur˘ a coloan˘ a sau linie.5 Gestionarul CardLayout Gestionarul CardLayout trateaz˘ a componentele ad˘ augate pe suprafat ¸a sa ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a cu cea a dispunerii c˘ art ¸ilor de joc ˆ ıntr-un pachet. add ( new f .

numai o singur˘ a component˘ a este vizibil˘ a (”cea de deasupra”). ordinea componentelor fiind intern˘ a gestionarului. Button card2 = new Button ( " Card 2 " ) . show () . tab . O clas˘ a Swing care implementeaz˘ a un mecansim similar este JTabbedPane. import java . Panel butoane = new Panel () . Button card1 = new Button ( " Card 1 " ) . add ( butoane . tab . La un moment dat. public class TestCardLayout extends Frame implements ActionListener { Panel tab . butoane . awt . public TestCardLayout () { super ( " Test CardLayout " ) .*.*. TextField tf = new TextField ( " Text Field " ) . add ( card2 ) . add ( card1 ) . butoane . pack () . BorderLayout . . setLayout ( new CardLayout () ) . btn ) . Principala utilitate a acestui gestionar este utilizarea mai eficient˘ a a spat ¸iului disponibil ˆ ın situat ¸ii ˆ ın care componentele pot fi grupate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a interact ¸ioneze la un moment dat doar cu un anumit grup (o carte din pachet).˘ 9. Clasa dispune de metode prin care s˘ a poat˘ a fi afi¸ sat˘ a o anumit˘ a component˘ a din pachet. event . add ( " Card 1 " .6: Gestionarul CardLayout import java . awt . tab = new Panel () . Button btn = new Button ( " Button " ) . NORTH ) . BorderLayout . add ( " Card 2 " . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 213 Suprafat ¸a de afi¸ sare poate fi asem˘ anat˘ a cu pachetul de c˘ art ¸i iar fiecare component˘ a este o carte din pachet.3. tf ) . CENTER ) . sau s˘ a se poat˘ a parcurge secvent ¸ial pachetul. tab . celelalte fiind ascunse. add ( tab . Listing 9.

f . ˆ ın care se specific˘ a diferite propriet˘ a¸ ti ale componentei referitoare la regiunea s˘ a de afi¸ sare ¸ si la modul ˆ ın care va fi plasat˘ aˆ ın aceast˘ a regiune. Leg˘ atura dintre o component˘ a¸ si un obiect GridBagConstraints se realizeaz˘ a prin metoda setConstraints: GridBagLayout gridBag = new GridBagLayout(). chiar de dimensiuni diferite. dimensiunile celulelor pot fi diferite cu singurele restrict ¸ii ca pe aceea¸ si linie s˘ a aib˘ a aceea¸ si ˆ ınalt ¸ime. getActionCommand () ) . num˘ arul de linii ¸ si de coloane sunt determinate automat.3.214 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.6 Gestionarul GridBagLayout Este cel mai complex ¸ si flexibil gestionar de pozit ¸ionare din Java. acesteia ˆ ıi este asociat un obiect de tip GridBagConstraints. show () . INTERFAT ¸ A GRAFICA card1 . Pentru a specifica modul de afi¸ sare a unei componente. getLayout () . addActionListe ner ( this ) . Spre deosebire de GridLayout. De asemenea. show ( tab . La fel ca ˆ ın cazul gestionarului GridLayout. suprafat ¸a de afi¸ sare este considerat˘ a ca fiind un tabel ˆ ıns˘ a. iar pe coloan˘ a aib˘ a aceea¸ si l˘ a¸ time. zona ocupat˘ a fiind referit˘ a prin ”regiunea de afi¸ sare” a componentei respective. ˆ ın funct ¸ie de componentele amplasate pe suprafat ¸a de afi¸ sare. addActionListe ner ( this ) . o component˘ a poate ocupa mai multe celule adiacente. spre deosebire de acesta. e . } public static void main ( String args []) { TestCardLayout f = new TestCardLayout () . . card2 . } } Prima ”carte” este vizibil˘ a A doua ”carte” este vizibil˘ a 9. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { CardLayout gestionar = ( CardLayout ) tab . ˆ ın funct ¸ie de componentele gestionate. gestionar .

c).folosit˘ a atunci cˆ and componenta este mai mic˘ a decˆ at suprafat ¸a sa de afi¸ sare pentru a fort ¸a o anumit˘ a dispunere a sa: nord. . VERTICAL. .folosite pentru distribut ¸ia spat ¸iului liber. ˆ ınainte de a ad˘ auga o component˘ a pe suprafat ¸a unui container care are un gestionar de tip GridBagLayout.celula ce reprezint˘ a colt ¸ul stˆ anga sus al componentei. gridheight .setConstraints(componenta2.setConstraints(componenta1. c). //Specificam restrictiile referitoare la afisarea componentei . • weigthx. • insets . A¸ sadar. gridBag. Aceste constrˆ angeri vor fi specificate prin intermediul unui obiect de tip GridBagConstraints. BOTH.distant ¸ele dintre component˘ a¸ si marginile suprafet ¸ei sale de afi¸ sare. uzual au valoarea 1.setLayout(gridBag). gridBag. • fill . est. container. va trebui s˘ a specific˘ am anumit ¸i parametri (constrˆ angeri) referitori la cum va fi plasat˘ a componenta respectiv˘ a. etc.num˘ arul de celule pe linie ¸ si coloan˘ a pe care va fi afi¸ sat˘ a componenta.3. . • anchor . weighty .˘ 9. . Cele mai utilizate tipuri de constrˆ angeri pot fi specificate prin intermediul urm˘ atoarelor variabile din clasa GridBagConstraints: • gridx. care poate fi refolosit pentru mai multe componente care au acelea¸ si constrˆ angeri de afi¸ sare: gridBag. gridy . . GridBagConstraints c = new GridBagConstraints(). c). • gridwidth.setConstraints(componenta. sud. . NONE. vest. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 215 container.add(componenta).folosit˘ a pentru a specifica dac˘ a o component˘ a va ocupa ˆ ıntreg spat ¸iul pe care ˆ ıl are destinat. valorile posibile sunt HORIZONTAL.

Listing 9. weightx = 1. static GridBagConstr aint s gbc .7: Gestionarul GridBagLayout import java . gridy = y . gridBag . f . gridx = x . Pentru a simplifica codul. gbc = new GridBa gC ons tr ai nt s () . add ( comp ) . gridwidth = w . gridwidth. setConstraints ( comp . int y . gbc . int w . INTERFAT ¸ A GRAFICA Ca exemplu. static GridBagLayout gridBag .0. gbc . } public static void main ( String args []) { f = new Frame ( " Test GridBagLayout " ) . gridheight ¸ si ad˘ augarea unei componente cu restrict ¸iile stabilite pe fereastr˘ a. awt . weighty = 1. gbc . gbc .216 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. . static void adauga ( Component comp . gridBag = new GridBagLayout () . int h ) { gbc . gbc . gridheight = h .0. a fost creat˘ a o metod˘ a responsabil˘ a cu setarea valorilor gridx. gbc ) .*. int x . gridy. s˘ a realiz˘ am o fereastr˘ a ca ˆ ın figura de mai jos. public class TestGridBag Layout { static Frame f .

2) . TextField nume = new TextField ( " " . adauga ( adaugare . 2 . 1 . 2) . 3 . 1 . adauga ( nume . 1) . 30) . show () . 2 . 1 . fill = GridBagConst ra in ts . setFont ( new Font ( " Arial " . 1 . } } . 0 . fill = GridBagConst ra in ts . 0 . gbc . 2 . 1 . BOTH . adauga ( salvare . 3 . Label etSalariu = new Label ( " Salariu : " ) . gbc . anchor = GridBagCon st ra in ts . Button salvare = new Button ( " Salvare " ) . 1) . CENTER ). HORIZONTAL .˘ 9. 5 . f . 5 . gbc . 1) . 0 . NONE . f . gbc . fill = GridBagConst ra in ts . TextField salariu = new TextField ( " " . 2 . 1) . setLayout ( gridBag ) . 1 . adauga ( mesaj . 3 . adauga ( etSalariu . mesaj . 4 . adauga ( iesire . setBackground ( Color . gbc . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII gbc . 2 . gbc . Button adaugare = new Button ( " Adaugare " ) . mesaj . NONE . pack () . HORIZONTAL . Font . 24) ) . insets = new Insets (5 . 1) . fill = GridBagConst ra in ts . CENTER . gbc . 1 . BOLD . Label . Button iesire = new Button ( " Iesire " ) . Label etNume = new Label ( " Nume : " ) . f . 4 . 4 . 217 Label mesaj = new Label ( " Evidenta persoane " . 1 . EAST .3. adauga ( etNume . adauga ( salariu . yellow ) . anchor = GridBagCon st ra in ts . 0 . fill = GridBagConst ra in ts . 1) . 30) . 5) . 2 .

intro . prin specificarea unui gestionar de pozit ¸ionare corespunz˘ ator. Gestionarul implicit pentru containerele de tip Panel este FlowLayout. ele se vor g˘ asi ˆ ımpreun˘ a. Listing 9. folosind metoda setLayout. intro . intro . o aranjare eficient˘ a a componentelor unei ferestre ˆ ınseamn˘ a: • gruparea componentelor ”ˆ ınfrat ¸ite” (care nu trebuie s˘ a fie despart ¸ite de gestionarul de pozit ¸ionare al ferestrei) ˆ ın panel-uri. add ( new Button ( " Adaugare " ) ) . Pentru a aranja corespunz˘ ator componentele grupate ˆ ıntr-un panel. prin specificarea gestionarului de pozit ¸ionare al ferestrei. 20) ) . Gruparea componentelor se face ˆ ın panel-uri. lista . public class TestPanel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Panel " ) . intro . Din acest motiv.218 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. . 3) ) . add ( new TextField ( " " . Clasa care instant ¸iaza aceste obiecte este Panel.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) Plasarea componentelor direct pe suprafat ¸a de afi¸ sare poate deveni incomod˘ a ˆ ın cazul ˆ ın care avem multe obiecte grafice. inclusiv pentru alte panel-uri. El nu are o reprezentare vizibil˘ a. se recomand˘ a gruparea componentelor ˆ ınrudite ca funct ¸ii astfel ˆ ıncˆ at s˘ a putem fi siguri c˘ a. setLayout ( new FlowLayout () ) . A¸ sadar. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. Panel lista = new Panel () . add ( new List (10) ) . indiferent de gestionarul de pozit ¸ionare al suprafet ¸ei de afi¸ sare. Un panel este cel mai simplu model de container. add ( new Button ( " Stergere " ) ) . setLayout ( new GridLayout (1 . • aranjarea componentelor unui panel.8: Gruparea componentelor import java . Panel intro = new Panel () . • aranjarea panel-urilor pe suprafat ¸a ferestrei. add ( new Label ( " Text : " ) ) . lista . lista . acestuia i se poate specifica un gestionar de pozit ¸ionare anume.3. rolul s˘ au fiind de a oferi o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare pentru componente grafice. extensie a superclasei Container.*. awt .

add ( new Button ( " Iesire " ) ) .4. BorderLayout . ˆ ınchiderea sau redimensionarea unei ferestre. BorderLayout . consumator de evenimente). Interceptarea evenimentelor generate de componentele unui program se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator. control . SOUTH ) . control . Exemple de evenimente sunt: ap˘ asarea unui buton. f . pack () . orice obiect poate ”consuma” evenimentele generate de o anumit˘ a component˘ a grafic˘ a. show () . f . pentru a scrie cod care s˘ a se execute ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul interactioneaz˘ a cu o component˘ a grafic˘ a trebuie s˘ a facem urm˘ atoarele lucruri: • s˘ a scriem o clas˘ a de tip listener care s˘ a ”asculte” evenimentele produse de acea component˘ a¸ si ˆ ın cadrul acestei clase s˘ a implement˘ am metode specifice pentru tratarea lor. TRATAREA EVENIMENTELOR 219 Panel control = new Panel () . BorderLayout . NORTH ) . modificarea textului ˆ ıntr-un control de editare. f . . f . f . add ( lista .9. CENTER ) .4 Tratarea evenimentelor Un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unei componente grafice ¸ si reprezint˘ a mecanismul prin care utilizatorul comunic˘ a efectiv cu programul. etc. In Java. A¸ sadar. add ( control . add ( new Button ( " Salvare " ) ) . add ( intro . } } 9. Componentele care genereaz˘ a anumite evenimente se mai numesc ¸ si surse de evenimente.

Toate aceste interfet ¸e sunt derivate din EventListener. evenimentul generat de act ¸ionarea unui buton este descris de clasa ActionEvent. etc. Acest lucru se realizeaz˘ a prin implementarea unei interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment.. INTERFAT ¸ A GRAFICA • s˘ a comunic˘ am componentei surs˘ a c˘ a respectiva clasa ˆ ıi ”ascult˘ a” evenimentele pe care le genereaz˘ a. De exemplu. lista lor complet˘ a fiind prezentat˘ a ulterior. ca orice altceva ˆ ın Java... Fiecare interfat ¸˘ a define¸ ste una sau mai multe metode care vor fi apelate automat la aparit ¸ia unui eveniment: class AscultaButoane implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Metoda interfetei ActionListener . pentru TextEvent interfat ¸˘ a care trebuie implementata este TextListener. } } class AscultaTexte implements TextListener { public void textValueChanged(TextEvent e) { // Metoda interfetei TextListener . O clas˘ a consumatoare de evenimente (listener) poate fi orice clas˘ a care specifica ˆ ın declarat ¸ia sa c˘ a dore¸ ste s˘ a asculte evenimente de un anumit tip. obiecte. cel generat de modificarea unui text de clasa TextEvent. Astfel. ea va putea s˘ a asculte evenimente de mai multe tipuri: . cu alte cuvinte s˘ aˆ ınregistr˘ am acea clas˘ a drept ”consumator” al evenimentelor produse de componenta respectiv˘ a. etc. Toate aceste clase sunt derivate din superclasa AWTEvent. pentru ascultarea evenimentelor de tip ActionEvent clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ActionListener. Pentru fiecare tip de eveniment exist˘ a o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a obiecte de acel tip.220 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Evenimentele sunt. mai precis ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea utilizatorului asupra acesteia.. } } Intrucˆ at o clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. Clasele care descriu aceste obiecte se ˆ ımpart ˆ ın mai multe tipuri ˆ ın funct ¸ie de componenta care le genereaz˘ a.

. deoarece evenimentele unei componente pot fi ascultate de oricˆ ate clase. repectiv ”Cancel”. 9. } } 221 Vom vedea ˆ ın continuare metodele fiec˘ arei interfet ¸e pentru a ¸ sti ce trebuie s˘ a implementeze o clas˘ a consumatoare de evenimente.. pentru ca evenimentele unei componente s˘ a fie interceptate de c˘ atre o instant ¸˘ a a unei clase ascult˘ ator..9. • Sursele evenimentelor permit oric˘ arei clase s˘ a ”asculte” evenimentele sale prin metode de tip addXXXListener.. La ap˘ asarea fiec˘ arui buton vom scrie pe bara de titlu a ferestrei mesajul ”Ati apasat butonul . s˘ a consider˘ am un exemplu de tratare a evenimentelor. Vom crea o fereastr˘ a care s˘ a cont ¸in˘ a dou˘ a butoane cu numele ”OK”. iar eliminarea ei din aceast˘ a list˘ a cu removeTipEvenimentListener.. Inregistrarea unei clase ˆ ın lista ascult˘ atorilor unei componente se face cu metode din clasa Component de tipul addTipEvenimentListener.. } public void textValueChanged(TextEvent e) { . Sumarizˆ and..”. TRATAREA EVENIMENTELOR class Ascultator implements ActionListener. unde XXX este un tip de eveniment.4. cu condit ¸ia ca acestea s˘ a fie ˆ ınregistrate la componenta respectiv˘ a.9: Ascultarea evenimentelor a dou˘ a butoane import java . TextListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { .*.*. awt . tratarea evenimentelor ˆ ın Java se desf˘ a¸ soar˘ a astfel: • Componentele genereaz˘ a evenimente cˆ and ceva ”interesant” se ˆ ıntˆ ampl˘ a. awt . Am spus lista. import java .acestea descriu metode ce vor fi apelate automat la aparit ¸ia evenimentelor.1 Exemplu de tratare a evenimentelor Inainte de a detalia aspectele prezentate mai sus.4. event . • O clas˘ a care ascult˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment . aceast˘ a clas˘ a trebuie ˆ ınregistrata ˆ ın lista ascult˘ atorilor componentei respective. Listing 9. A¸ sa cum am spus mai devreme.

222 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. b2 . } } public class TestEvent1 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . Ascultator listener = new Ascultator ( this ) . // instanta a clasei Ascultator . In exemplul de mai sus am definit clasa Ascultator pentru a intercepta evenimentele produse de cele dou˘ a butoane ¸ si din acest motiv a trebuit s˘ a trimitem ca parametru constructorului clasei o referint ¸a la fereastra noastr˘ a. setSize (200 . setTitle ( " Ati apasat " + e . add ( b2 ) . Mai simplu ar fi fost s˘ a folosim chiar clasa Fereastra pentru a trata evenimentele produse de componentele sale. Button b1 = new Button ( " OK " ) . 100) . b1 . definita mai jos } } class Ascultator implements ActionListener { private Fereastra f . show () . f . // Ambele butoane sunt ascultate de obiectul listener . Vom modifica put ¸in ¸ si . addActionListener ( listener ) . getActionCommand () ) . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { f . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . } } Nu este obligatoriu s˘ a definim clase speciale pentru ascultarea evenimentelor. INTERFAT ¸ A GRAFICA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . addActionListener ( listener ) . f = f . setLayout ( new FlowLayout () ) . public Ascultator ( Fereastra f ) { this . add ( b1 ) .

*. f . this . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { Button ok = new Button ( " OK " ) .*. } } . show () . TRATAREA EVENIMENTELOR 223 aplicat ¸ia pentru a pune ˆ ın evident ¸a o alt˘ a modalitate de a determina componenta generatoare a unui eveniment . Listing 9. exit . event . addActionListener ( this ) . ok . addActionListener ( this ) .9. add ( ok ) . getSource () == ok ) { n ++. // Terminam aplicatia if ( e .4. awt . int n =0. add ( exit ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . } } } public class TestEvent2 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) .metoda getSource. // Ambele butoane sunt ascultate in clasa Fereastra // deci ascultatorul este instanta curenta : this } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( e . import java . setTitle ( " Ati apasat OK de " + n + " ori " ) . 100) . awt .10: Tratarea evenimentelor ˆ ın ferestr˘ a import java . getSource () == exit ) System . Button exit = new Button ( " Exit " ) . exit (0) . setLayout ( new FlowLayout () ) . setSize (200 .

tastarea literei ’A’ va genera trei evenimente: unul pentru ap˘ asare. WindowEvent Operat ¸iuni asupra ferestrelor: minimizare. orice clas˘ a poate asculta evenimente de orice tip cu condit ¸ia s˘ a implementeze interfet ¸ele specifice acelor tipuri de evenimente. etc. eliberare taste. mi¸ scarea mouse-ului. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile aplicat ¸ie putem scrie cod pentru tratarea fiec˘ arui eveniment ˆ ın parte. afi¸ sare ContainerEvent Ad˘ augare pe container. eliminare FocusEvent Obt ¸inere. etc. maximizare.etc.2 Tipuri de evenimente Evenimentele se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: de nivel jos ¸ si semantice.224 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Evenimentele de nivel jos reprezint˘ a o interact ¸iune de nivel jos cum ar fi o ap˘ asare de tast˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. In tabelul de mai jos sunt enumerate clasele ce descriu aceste evenimente ¸ si operat ¸iunile efectuate (asupra unei componente) care le genereaz˘ a: ComponentEvent Ascundere. Clasele care descriu aceste tipuri de evenimente sunt: ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent Act ¸ionare Ajustarea unei valori Schimbarea st˘ arii Schimbarea textului . deplasare. pierdere foucs KeyEvent Ap˘ asare. selectarea unui articol dintr-o list˘ a. O anumit˘ a act ¸iune a utilizatorului poate genera mai multe evenimente. redimensionare. 9. unul pentru eliberare ¸ si unul pentru tastare. tastare MouseEvent Operat ¸iuni cu mouse-ul: click. drag. sau o operat ¸ie asupra unei ferestre. Evenimentele semantice reprezint˘ a interact ¸iunea cu o component˘ a GUI: ap˘ asarea unui buton. De exemplu.4.

prezentate sub forma interfet ¸elor corespunz˘ atoare.9. cum ar fi Component. Evident. de exemplu. TRATAREA EVENIMENTELOR 225 Urm˘ atorul tabel prezint˘ a componentele AWT ¸ si tipurile de evenimente generate.4. Component Container Window Button List MenuItem TextField Choice Checkbox List CheckboxMenuItem Scrollbar TextField TextArea ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener ContainerListener WindowListener ActionListener ItemListener AdjustmentListener TextListener Observat ¸i c˘ a de¸ si exist˘ a o singur˘ a clas˘ a MouseEvent. pentru fiecare interfat ¸˘ a. se vor reg˘ asi ¸ si pentru toate subclasele sale. Acest lucru a fost f˘ acut deoarece evenimentele legate de deplasarea mouse-ului sunt generate foarte frecvent ¸ si recept ¸ionarea lor poate avea un impact negativ asupra vitezei de execut ¸ie. exist˘ a dou˘ a interfet ¸e asociate MouseListener ¸ si MouseMotionListener. Orice clas˘ a care trateaz˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele interfet ¸elor corespunz˘ atoare. . metodele puse la dispozitie ¸ si care trebuie implementate de c˘ atre clasa ascult˘ ator. ˆ ın situat ¸ia cˆ and tratarea acestora nu ne intereseaz˘ a ¸ si dorim s˘ a trat˘ am doar evenimente de tip click. evenimentele generate de o superclas˘ a. Tabelul de mai jos prezint˘ a.

In cazul ˆ ın care dorim s˘ a diferent ¸iem doar tipul componentei surs˘ a. . Toate tipurile de evenimente mo¸ stenesc metoda getSource care returneaz˘ a obiectul responsabil cu generarea evenimentului. care este sursa evenimentului pe care ˆ ıl trat˘ am pentru a putea react ¸iona ˆ ın consecint ¸˘ a. este necesar s˘ a putem afla. INTERFAT ¸ A GRAFICA Interfat ¸˘ a ActionListener AdjustmentListener Metode actionPerformed(ActionEvent e) adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) componentHidden(ComponentEvent e) ComponentListener componentMoved(ComponentEvent e) componentResized(ComponentEvent e) componentShown(ComponentEvent e) ContainerListener componentAdded(ContainerEvent e) componentRemoved(ContainerEvent e) FocusListener focusGained(FocusEvent e) focusLost(FocusEvent e) ItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) keyPressed(KeyEvent e) KeyListener keyReleased(KeyEvent e) keyTyped(KeyEvent e) mouseClicked(MouseEvent e) mouseEntered(MouseEvent e) MouseListener mouseExited(MouseEvent e) mousePressed(MouseEvent e) mouseReleased(MouseEvent e) MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent e) mouseMoved(MouseEvent e) TextListener textValueChanged(TextEvent e) windowActivated(WindowEvent e) windowClosed(WindowEvent e) windowClosing(WindowEvent e) WindowListener windowDeactivated(WindowEvent e) windowDeiconified(WindowEvent e) windowIconified(WindowEvent e) windowOpened(WindowEvent e) In cazul ˆ ın care un obiect listener trateaz˘ a evenimente de acela¸ si tip provocate de componente diferite. ˆ ın cadrul uneia din metodele de mai sus.226 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

4. TRATAREA EVENIMENTELOR putem folosi operatorul instanceof.getSource(). returneaz˘ a eticheta butonului care a fost ap˘ asat. if (btn == ok) { // A fost apasat butonul ’ok’ } . implicit. } } 227 Pe lˆ ang˘ a getSource. ActionEvent cont ¸ine metoda getActionCommand care. Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implementeze obligatoriu toate metodele definite de acea interfat ¸˘ a. Astfel de particularit˘ a¸ ti vor fi prezentate mai detaliat ˆ ın sect ¸iunile dedicate fiecˆ arei componente ˆ ın parte.. } if (sursa instanceof TextField) { // S-a apasat Enter dupa editarea textului TextField tf = (TextField) sursa. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and acest lucru poate deveni sup˘ arator. Un exemplu sugestiv este urm˘ atorul: o fereastr˘ a care nu are specificat cod pentru tratarea evenimentelor sale nu poate fi ˆ ınchis˘ a cu butonul standard . De exemplu. if (sursa instanceof Button) { // A fost apasat un buton Button btn = (Button) sursa. obiectele ce descriu evenimente pot pune la dispozit ¸ie ¸ si alte metode specifice care permit aflarea de informat ¸ii legate de evenimentul generat.9. if (tf == nume) { // A fost editata componenta ’nume’ } . 9.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime Am vazut c˘ a o clas˘ a care trateaz˘ a evenimente de un anumit tip trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a corespunz˘ atoare acelui tip. public void actionPerformed(ActionEvent e) { Object sursa = e... chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod pentru unele dintre ele. mai ales atunci cˆ and nu ne intereseaz˘ a decˆ at o singura metod˘ a a interfet ¸ei.4..

show () .228 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Singura metod˘ a care ne intereseaz˘ a este windowClosing. chiar dac˘ a nu scriem nici un cod pentru unele dintre ele. import java . this . addWindowList ener ( this ) . Listing 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA marcat cu ’x’ din colt ¸ul dreapta sus ¸ si nici cu combinat ¸ia de taste Alt+F4. ˆ ın cazul cˆ and este vorba de fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei. Pentru a evita scrierea inutil˘ a a . exit (0) . } } Observat ¸i c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am toate metodele interfet ¸ei. class Fereastra extends Frame implements WindowListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . ˆ ın care specific˘ am ce trebuie f˘ acut atunci cˆ and utilizatorul doreste s˘ aˆ ınchid˘ a fereastra. awt . awt . Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am interfat ¸a WindowListener care are nu mai put ¸in de ¸ sapte metode. sau System.*.exit pentru terminarea programului. Pentru a realiza acest lucru trebuie interceptat evenimentul de ˆ ınchidere a ferestrei ˆ ın metoda windoClosing ¸ si apelat˘ a metoda dispose de ˆ ınchidere a ferestrei. } // Metodele interfetei WindowListener public void windowOpened ( WindowEvent e ) {} public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminare program System . event . } public void windowClosed ( WindowEvent e ) {} public void windowIconified ( WindowEvent e ) {} public void windowDeiconified ( WindowEvent e ) {} public void windowActivated ( WindowEvent e ) {} public void windowDeact ivated ( WindowEvent e ) {} } public class TestWind ow Lis te ne r { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowListener " ) . f .*.11: Implementarea interfet ¸ei WindowListener import java .

De exemplu. class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .12: Extinderea clasei WindowAdapter import java . awt . exist˘ a o serie de clase care implementeaz˘ a interfet ¸ele de tip ”listener” f˘ ar˘ a a specifica nici un cod pentru metodele lor. s˘ a extindem adaptorul corespunz˘ ator interfet ¸ei respective (dac˘ a are!) ¸ si s˘ a supradefinim doar metodele care ne intereseaz˘ a (cele ˆ ın care vrem s˘ a scriem o anumit˘ a secvent ¸˘ a de cod). Ins˘ a exist˘ a¸ si dou˘ a dezavantaje majore. Scopul unei astfel de clase este ca la crearea unui ”ascult˘ ator” de evenimente.9. event . import java . } } class Ascultator extends WindowAdapter { // Suprdefinim metodele care ne intereseaza public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } } Avantajul clar al acestei modalit˘ a¸ ti de tratare a evenimentelor este reducerea codului programului. Aceste clase se numesc adaptori. Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. } } public class TestWindowAdapter { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowAdapter " ) .*. TRATAREA EVENIMENTELOR 229 acestor metode. f . this . awt . exit (0) . addWindowListener ( new Ascultator () ) . . acesta devenind mult mai lizibil.*. adaptorul interfet ¸ei WindowListener este WindowAdapter iar folosirea acestuia este dat˘ aˆ ın exemplul de mai jos: Listing 9. Dup˘ a cum at ¸i observat fat ¸˘ ade exemplul anterior.4. ˆ ın loc s˘ a implement˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a¸ si implicit toate metodele sale. show () .

exit(0). Interfet ¸ele care nu au un adaptor sunt cele care definesc o singur˘ a metod˘ a¸ si prin urmare crearea unei clase adaptor nu ˆ ısi are rostul. INTERFAT ¸ A GRAFICA clasa Fereastra nu poate extinde WindowAdapter deoarece ea extinde deja clasa Frame ¸ si din acest motiv am construit o nou˘ a clas˘ a numit˘ a Ascultator. Un alt dezavantaj este c˘ a orice gre¸ seal˘ a de sintax˘ aˆ ın declararea unei metode a interfet ¸ei nu va produce o eroare de compilare dar nici nu va supradefini metoda interfet ¸ei ci. Vom vedea ˆ ıns˘ a c˘ a acest dezavantaj poate fi eliminat prin folosirea unei clase anonime. pur ¸ si simplu. Interfat ¸a ActionListener AdjustemnrListener ComponentListener ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener Adaptor nu are nu are ComponentAdapter ContainerAdapter FocusAdapter nu are KeyAdapter MouseAdapter MouseMotionAdapter nu are WindowAdapter S ¸ tim c˘ a o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a declarat˘ aˆ ın cadrul altei clase. class Ascultator extends WindowAdapter { // In loc de windowClosing scriem WindowClosing // Nu supradefinim vreo metoda a clasei WindowAdapter // Nu da nici o eroare // Nu face nimic ! public void WindowClosing(WindowEvent e) { System. iar clasele anonime sunt clase interne folosite pentru instant ¸ierea unui singur obiect de un anumit tip. va crea o metod˘ a a clasei respective.se oberv˘ a c˘ a o interfat ¸˘ a XXXListener are un adaptor de tipul XXXAdapter. } } In tabelul de mai jos sunt dat ¸i tot ¸i adaptorii interfet ¸elor de tip ”listener” .230 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Un exemplu tipic de folosire a lor este instant ¸ierea .

e . CENTER ) . e . NORTH ) . } }) . g . 400) . exit (0) .13: Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime import java . label . Label . TRATAREA EVENIMENTELOR 231 adaptorilor direct ˆ ın corpul unei clase care cont ¸ine componente ale c˘ aror evenimente trebuie tratate.. getGraphics () . getGraphics () . awt . 1) . Listing 9. addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminam aplicatia System . " ) . setColor ( Color . random () * 50) . this . BorderLayout . } }) . getX () . this .. int raza = ( int ) ( Math . yellow ) . ad dM ous eM oti on Li st e n e r ( new Mo us eM ot ion Ad ap te r () { public void mouseMoved ( MouseEvent e ) { // Desenam un punct la coordonatele mouse . import java . getY () . setBackground ( Color . final Label label = new Label ( " " . getY () . setText ( " Click . Graphics g = Fereastra .*. this .ului Graphics g = Fereastra . } }) . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( label . setSize (400 . this .4. g . . this . awt . fillOval ( e . drawOval ( e . getX () . 1 . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { // Desenam un cerc la fiecare click de mouse label . blue ) . g .*. raza .9. event . raza ) .

} } 9. . una dintre ele fiind numit˘ a fereastra principal˘ a. } } public class TestAdapters { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test adaptori " ) . cele mai utilizate fiind Frame ¸ si Dialog.1 Clasa Window Clasa Window este rar utilizat˘ aˆ ın mod direct deoarece permite doar crearea unor ferestre care nu au chenar ¸ si nici bar˘ a de meniuri.face fereastra invizibil˘ a f˘ ar˘ a a o distruge ˆ ıns˘ a. o fereastr˘ a nou creat˘ a nu este vizibil˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA this . show () .5. 9. O aplicat ¸ie Java cu intefat ¸˘ a grafic˘ a va fi format˘ a din una sau mai multe ferestre. Este util˘ a atunci cˆ and dorim s˘ a afi¸ sam ferestre care nu interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul ci doar ofer˘ a anumite informat ¸ii. Metodele mai importante ale clasei Window. sunt date de mai jos: • show .5 Folosirea ferestrelor Dup˘ a cum am v˘ azut suprafet ¸ele de afi¸ sare ale componentelor sunt extensii ale clasei Container. O categorie aparte a acestor containere o reprezint˘ a ferestrele. getKeyChar () + " " ) . • hide . Acestea sunt descrise de clase derivate din Window. f . Implicit. setText ( " Ati tastat : " + e . pentru a redeveni vizibila se poate apela metoda show.232 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.face vizibil˘ a fereastra. } }) . addKeyListener ( new KeyAdapter () { public void keyTyped ( KeyEvent e ) { // Afisam caracterul tastat label . care sunt de altfel mo¸ stenite de toate subclasele sale.

De obicei.returneaz˘ a componenta ferestrei care are focus-ul (dac˘ a fereastra este activ˘ a). • pack .testeaz˘ a dac˘ a fereastra este vizibil˘ a sau nu..awt. class Fereastra extends Frame{ // Constructorul public Fereastra(String titlu) { super(titlu). public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Frame f = new Frame("Titlul ferestrei"). 9. Constructorii uzuali ai clasei Frame permit crearea unei ferestre cu sau f˘ ar˘ a titlu.redimensioneaz˘ a automat fereastra la o suprafat ¸a optim˘ a care s˘ a cuprind˘ a toate componentele sale.. Pentru ca o fereastr˘ a s˘ a devin˘ a vizibil˘ a se va apela metoda show definit˘ aˆ ın superclasa Window. } . 233 • dispose . ca ˆ ın exemplul de mai jos: import java. f. eventual continˆ and o bar˘ a de meniuri. init ¸ial invizibil˘ a.*.show(). } } Crearea ferestrelor prin instant ¸ierea direct˘ a a obiectelor de tip Frame este mai put ¸in folosit˘ a. • getFocusOwner .awt.*. FOLOSIREA FERESTRELOR • isShowing .5. cea mai important˘ a fiind numit˘ a¸ si fereastra principal˘ a.9. ferestrele unui program vor fi definite ˆ ın clase separate care extind clasa Frame.ˆ ınchide) fereastra ¸ si ¸ si elibereaz˘ a toate resursele acesteia. Orice aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a contt ¸ine cel put ¸in o fereastr˘ a.5. trebuie apelat˘ aˆ ın general dup˘ a ad˘ augarea tuturor componentelor pe suprafat ¸a ferestrei. import java. .2 Clasa Frame Este derivat˘ a a clasei Window ¸ si este folosit˘ a pentru crearea de ferestre independente ¸ si funct ¸ionale.

class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Constructorul public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Structura general˘ a a unei ferestre este descris˘ a de clasa Fereastra din exemplul de mai jos: Listing 9. f. Acela¸ si efect ˆ ıl vom obt ¸ine dac˘ a o redimenionam ¸ si apel˘ am apoi metoda pack care determin˘ a dimeniunea suprafet ¸ei de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de componentele ad˘ augate. .*.14: Structura general˘ a a unei ferestre import java . awt . event . Tratarea evenimentelor ferestrei se face prin implementarea interfet ¸ei WindowListener sau. Se observ˘ a de asemenea c˘ a butonul de ˆ ınchidere a ferestrei nu este funct ¸ional. // Tratam evenimentul de inchidere a ferestrei this . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { dispose () . mai uzual. } }) .234 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. awt .*. INTERFAT ¸ A GRAFICA } public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Fereastra f = new Fereastra("Titlul ferestrei"). suprafat ¸a de afi¸ sare a feretrei va fi determinat˘ a automota de gestionarul de pozitt ¸ionare ¸ si va oferi doar spat ¸iul necesar afi¸ s˘ arii barei ferestrei ¸ si grupului de butoane pentru minimizare.show(). maximizare ¸ si ˆ ınchidere. } } Gestionarul de pozit ¸ionare implicit al clasei Frame este BorderLayout. Din acest motiv. // inchidem fereastra // sau terminam aplicatia System . ˆ ın momentul ˆ ın care fereastra este creat˘ a dar nici o component˘ a grafic˘ a nu este ad˘ augat˘ a. prin folosirea unui adaptor de tip WindowAdapter. exit (0) . import java .

exit (0) . . addActionListener ( this ) . } // Implementam metodele interfetelor de tip listener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . // Stabilim dimensiunile pack () . schimbam gestionarul de pozitionare setLayout ( new FlowLayout () ) .metod˘ a static˘ a ce returneaz˘ a lista tuturor ferestrelor deschise ale unei aplicat ¸ii. exist˘ a o serie de metode specifice clasei Frame. Dintre cele mai folosite amintim: • getFrames . // Adaugam componentele pe suprafata ferestrei Button exit = new Button ( " Exit " ) . • setTitle . // Facem inregistrarea claselor listener exit . • setIconImage .seteaz˘ a titlul ferestrei.seteaz˘ a iconit ¸a ferestrei.9. FOLOSIREA FERESTRELOR // Eventual . } } public class TestFrame { public static void main ( String args []) { // Cream fereastra Fereastra f = new Fereastra ( " O fereastra " ) . // implicit // sau explicit // setSize (200 .5. 200) .seteaz˘ a bara de meniuri a ferestrei (vezi ”Folosirea meniurilor”). // O facem vizibila f . • setMenuBar . } } 235 Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite din clasa Window. add ( exit ) . show () .

3 Clasa Dialog Toate interfet ¸ele grafice ofer˘ a un tip special de ferestre destinate prelu˘ arii unor informat ¸ii sau a unor date de la utilizator. String titlu) Dialog(Dialog parinte. etc. boolean modala) . INTERFAT ¸ A GRAFICA • setResizable .de exemplu. de selectare a unei opt ¸iuni. subclas˘ a direct˘ a a clasei Window.5. • nemodale: care nu blocheaz˘ a fluxul de intrare c˘ atre fereastra p˘ arinte . boolean modala) Dialog(Dialog parinte) Dialog(Dialog parinte. etc. Cˆ and fereastra p˘ arinte este distrus˘ a sunt distruse ¸ si ferestrele sale de dialog. dialogul de c˘ autare a unui cuvˆ ant ˆ ıntr-un fi¸ sier. String titlu. boolean modala) Dialog(Frame parinte. o fereastr˘ a de dialog este nemodal˘ a¸ si invizibil˘ a. Acestea se numesc ferestre de dialog sau casete de dialog ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei Dialog.236 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. String titlu. ˆ ıns˘ a exist˘ a constructori care s˘ a specifice ¸ si ace¸ sti parametri. cˆ and este minimizat˘ a ferestrele sale de dialog sunt f˘ acute invizibile iar cˆ and este restaurat˘ a acestea sunt aduse la starea ˆ ın care se g˘ aseau ˆ ın momentul minimiz˘ arii ferestrei p˘ arinte. String titlu) Dialog(Frame parinte. Cu alte cuvinte. numit˘ a¸ si fereastra p˘ arinte. Constructorii clasei Dialog sunt: Dialog(Frame parinte) Dialog(Frame parinte. 9. Diferent ¸a major˘ a dintre ferestrele de dialog ¸ si ferestrele de tip Frame const˘ aˆ ın faptul c˘ a o fereastr˘ a de dialog este dependent˘ a de o alt˘ a fereastra (normal˘ a sau tot fereastr˘ a de dialog). mesaje de avertizare. Ferestrele de dialog pot fi de dou˘ a tipuri: • modale: care blocheaz˘ a accesul la fereastra parinte ˆ ın momentul deschiderii lor. de alegere a unui fi¸ sier. Implicit. ferestrele de dialog nu au o existent ¸˘ a de sine st˘ at˘ atoare. cum ar fi ferestrele de introducere a unor date.stabile¸ ste dac˘ a fereastra poate fi redimenionat˘ a de utilizator.

se poate realiza folosind una din urm˘ atoarele abord˘ ari generale: • obiectul care reprezint˘ a dialogul poate s˘ a trateze evenimentele generate de componentele de pe suprafat ¸a s˘ a¸ si s˘ a seteze valorile unor variabile accesibile ale ferestrei p˘ arinte ˆ ın momentul ˆ ın care dialogul este ˆ ıncheiat.*. import java . Fereastra principal˘ a a aplicatiei va fi p˘ arintele casetei de dialog.9. de exemplu.*. event . S˘ a cre˘ am. Cele dou˘ a ferestre vor ar˘ ata ca ˆ ın imaginile de mai jos: Fereastra principal˘ a Fereastra de dialog Listing 9. o fereastr˘ a de dialog modal˘ a pentru introducerea unui ¸ sir de caractere. Crearea unei ferestre de dialog este relativ simpla ¸ si se realizeaz˘ a prin derivarea clasei Dialog.valoarea implicit˘ a). // Fereastra principala class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { . va primi ¸ sirul de caractere introdus ¸ si ˆ ısi va modifica titlul ca fiind acesta. awt . pentru ca aceasta din urm˘ a s˘ a poat˘ a folosi datele introduse (sau opt ¸iunea specificata) ˆ ın caseta de dialog.5. awt . Comunicarea dintre fereastra de dialog ¸ si fereastra sa p˘ arinte. • obiectul care creeaz˘ a dialogul (fereastra p˘ arinte) s˘ a se ˆ ınregistreze ca ascult˘ ator al evenimentelor de la butoanele care determin˘ aˆ ıncheierea dialogului. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”modal˘ a” specific˘ am dac˘ a fereastra de dialog creat˘ a va fi modal˘ a (true) sau nemodal˘ a (false . FOLOSIREA FERESTRELOR 237 Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a la fereastra p˘ arinte. iar fereastra de dialog s˘ a ofere metode publice prin care datele introduse s˘ a fie preluate din exterior.15: Folosirea unei ferestre de dialog import java . Deschiderea ferestrei de dialog se va face la ap˘ asarea unui buton al ferestrei principale numit ”Schimba titlul”.

this . if ( titlu == null ) return . setTitle ( titlu ) . text = new TextField ( " " . this . cancel . CENTER ) . setSize (300 . Button b = new Button ( " Schimba titlul " ) . 30) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { raspuns = null . b . String titlu . ok = new Button ( " OK " ) . private TextField text . INTERFAT ¸ A GRAFICA public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FerDialog d = new FerDialog ( this . exit (0) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . add ( text . " Dati titlul " . BorderLayout . Panel panel = new Panel () . raspuns . } }) . setLayout ( new FlowLayout () ) .238 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. modala ) . private Button ok . add ( b ) . } } // Fereastra de dialog class FerDialog extends Dialog implements ActionListener { public String raspuns = null . titlu . } }) . boolean modala ) { super ( parinte . true ) . public FerDialog ( Frame parinte . . addActionListener ( this ) . String titlu = d . dispose () . 80) .

Instant ¸ele acestei clase au un comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea platformelor de lucru. add ( ok ) . Constructorii clasei sunt: FileDialog(Frame parinte) . show () . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object sursa = e . else raspuns = null . getSource () .awt pune la dispozitie ¸ si un tip de fereastr˘ a de dialog folosit˘ a pentru selectarea unui nume de fi¸ sier ˆ ın vederea ˆ ınc˘ arc˘ arii sau salv˘ arii unui fi¸ sier: clasa FileDialog. derivat˘ a din Dialog. addActionListener ( this ) . } } 239 9. panel . addActionListener ( this ) . FOLOSIREA FERESTRELOR cancel = new Button ( " Cancel " ) . addActionListener ( this ) .5. cancel . pack () . SOUTH ) .4 Clasa FileDialog Pachetul java. getText () . panel . add ( cancel ) . ok . add ( panel .9. dispose () . text . f . BorderLayout . } } // Clasa principala public class TestDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . if ( sursa == ok || sursa == text ) raspuns = text . show () . dar forma ˆ ın care vor fi afi¸ sate este specific˘ a platformei pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia.5.

iar numele implicit este TestFileDialog.SAVE . S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ın care vom alege. io . import java . Dup˘ a selectarea unui fi¸ sier ea va fi facut˘ a automat invizibil˘ a. "Alegere fisier". import java . FileDialog. INTERFAT ¸ A GRAFICA FileDialog(Frame parinte. Dac˘ a afi¸ sarea se face cu setVisible(true). "Salvare fisier".LOAD . event .pentru salvare. // Dialog pentru salvarea unui fisier new FileDialog(parinte.*. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”mod” specific˘ am dac˘ a ˆ ınc˘ arc˘ am sau salv˘ am un fi¸ sier. respectiv • FileDialog. etc.*.240 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { .LOAD). boolean mod) Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a ferestrei p˘ arinte.*. // Dialog pentru incarcarea unui fisier new FileDialog(parinte. valorile pe care le poate lua acest argument sunt: • FileDialog. prin intermediul unui obiect FileDialog.16: Folosirea unei ferestre de dialog import java . Listing 9.SAVE). FileDialog. atunci va fi nemodal˘ a. Directorul init ¸ial este directorul curent. caseta de dialog va fi modal˘ a. String titlu. Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite de la superclasa Dialog clasa FileDialog mai cont ¸ine metode pentru obt ¸inerea numelui fi¸ sierului sau directorului selectat getFile. awt . class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . Dac˘ a afi¸ sarea sa se face cu show. awt . Numele fi¸ sierului ales va fi afi¸ sat la consol˘ a. pentru stabilirea unui criteriu de filtrare setFilenameFilter. La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil. this . un fi¸ sier cu extensia ”java”. String titlu) FileDialog(Frame parinte. getDirectory.java.pentru ˆ ınc˘ arcare.

// Stabilim directorul curent fd . setFilenameFilter ( new FilenameFilter () { public boolean accept ( File dir . java " ) ) . show () . CENTER ) . FileDialog . setDirectory ( " . BorderLayout . b . Button b = new Button ( " Alege fisier " ) . java " ) . show () . exit (0) . pack () . String numeFis ) { return ( numeFis . " Alegeti un fisier " . addActionListener ( this ) . FOLOSIREA FERESTRELOR public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } }) . f . . // Afisam fereastra de dialog ( modala ) fd . out . } } Clasa FileDialog este folosit˘ a mai rar deoarece ˆ ın Swing exist˘ a clasa JFileChooser care ofer˘ a mai multe facilit˘ a¸ ti ¸ si prin urmare va constitui prima opt ¸iune ˆ ıntr-o aplicat ¸ie cu intefat ¸˘ a grafic˘ a. getFile () ) . println ( " Fisierul ales este : " + fd . System .5. " ) . } }) .9. LOAD ) . // Stabilim numele implicit fd . } } public class TestFileDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . setFile ( " TestFileDialog . endsWith ( " . // Specificam filtrul fd . add (b . } 241 public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FileDialog fd = new FileDialog ( this .

• Meniuri de context (popup): sunt meniuri invizbile asociate unei ferestre ¸ si care se activeaz˘ a uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. O alt˘ a diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de meniurile fixe const˘ aˆ ın faptul c˘ a meniurile de context nu sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. Meniul Edit cont ¸ine la rˆ andul lui alt meniu (submeniu) Options.6 Folosirea meniurilor Spre deosebire de celelalte obiecte grafice care deriv˘ a din clasa Component. vom referi uneori bara de meniuri a unei ferestre ca fiind meniul ferestrei. dar ¸ si alte obiecte de tip Menu (submeniuri). In figura de mai jos este pus˘ aˆ ın evident ¸˘ a alc˘ atuirea unui meniu fix: Exemplul de mai sus cont ¸ine o bar˘ a de meniuri format˘ a din dou˘ a meniuri principale File ¸ si Edit. In modelul AWT obiectele care reprezint˘ a bare de meniuri sunt reprezentate ca instant ¸e al clasei MenuBar. comutatoare sau alte meniuri (submeniuri). articolul Undo ¸ si dou˘ a comutatoare Bold ¸ si Italic.242 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. acestea pot cont ¸ine obiecte de tip MenuItem. aceste meniuri cont ¸in articole ce pot fi selectate. Prin abuz de limbaj. Aceast˘ a except ¸ie este facut˘ a deoarece unele platforme grafice limiteaz˘ a capabilit˘ a¸ tile unui meniu. Meniurile pot fi grupate ˆ ın dou˘ a categorii: • Meniuri fixe (vizibile permanent): sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri ce cont ¸ine cˆ ate un meniu pentru fiecare intrare a sa. care sunt de fapt meniurile derulante propriu-zise. componentele unui meniu reprezint˘ a instant ¸e ale unor clase derivate din superclasa abstract˘ a MenuComponent. Un obiect de tip MenuBar cont ¸ine obiecte de tip Menu. La rˆ andul lor. La rˆ andul lor. . CheckBoxMenuItem. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. O fereastr˘ a poate avea un singur meniu fix.

9. // Crearea barei de meniuri MenuBar mb = new MenuBar(). . mai precis obiectelor de tip Frame. pentru a lega bara de meniuri la o anumit˘ a fereastra trebuie apelat˘ a metoda setMenuBar din clasa Frame. Cel mai adesea. MenuComponent cont ¸ine metode cu caracter general.6. 9. FOLOSIREA MENIURILOR 243 Pentru a putea cont ¸ine un meniu. Dup˘ a cum am mai spus. adaptˆ and conceptul de bar˘ a de meniuri la platforma curent˘ a de lucru. acestea implementˆ and interfat ¸˘ a MenuContainer. fiind similar˘ a celeilalte superclase abstracte Component. Clasa MenuBar permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru de tip Frame. dintre care amintim getName. cu sintaxa ¸ si semnificat ¸iile uzuale.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri S˘ a vedem ˆ ın continuare care este ierarhia claselor folosite ˆ ın lucrul cu meniuri ¸ si s˘ a analiz˘ am pe rˆ and aceste clase: Clasa MenuComponent este o clasa abstract˘ a din care sunt extinse toate celelalte clase folosite la crearea de meniuri. setName. meniurile sunt ata¸ sate ferestrelor. getFont. setFont. o component˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a MenuContainer. Ata¸ sarea unei bare de meniuri la o fereastr˘ a se face prin metoda addMenuBar a clasei Frame.6.

Opt ¸ional. INTERFAT ¸ A GRAFICA // Adaugarea meniurilor derulante la bara de meniuri .244 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Obiectele acestei clase descriu a¸ sadar opt ¸iunile individuale ale meniurilor derulante. Clasa CheckboxMenuItem are aceea¸ si funct ¸ionalitate cu cea a casetelor de validare de tip Checkbox. . simbolul grafic respectiv va disp˘ area. un meniu poate fi declarat ca fiind tear-off. ambele implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable. // Atasarea barei de meniuri la o fereastra Frame f = new Frame("Fereastra cu meniu"). etc. Acest mecanism este dependent de platform˘ a¸ si poate fi ignorat pe unele dintre ele. care este de fapt numele s˘ au ce va fi afi¸ sat pe bara de meniuri. cu o anumit˘ a etichet˘ a care va ap˘ area ˆ ın meniu. Menu sau CheckboxMenuItem. Clasa CheckboxMenuItem implementeaz˘ aˆ ıntr-un meniu articole de tip comutator . cum sunt ”Open”. ”Exit”.. Articolele dintr-un meniu trebuie s˘ a apart ¸in˘ a clasei MenuItem. Fiecare meniu are o etichet˘ a. La validarea unui comutator ˆ ın dreptul etichetei sale va fi afi¸ sat un simbol grafic care indic˘ a acest lucru. act ¸ionarea articolului determinˆ and trecerea sa dintr-o stare ˆ ın alta. f. Orice articol al unui meniu trebuie s˘ a fie o instant ¸a a clasei MenuItem. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a poate fi deschis ¸ si deplasat cu mouse-ul (dragged) ˆ ıntr-o alt˘ a pozit ¸ie decˆ at cea original˘ a (”rupt” din pozit ¸ia sa). ˆ ınsot ¸it˘ a eventual de un accelerator (obiect de tip MenuShortcut) ce reprezint˘ a combinat ¸ia de taste cu care articolul poate fi apelat rapid (vezi ”Acceleratori”). Clasa Menu permite crearea unui meniu derulant ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pot fi instant ¸e ale uneia din clasele MenuItem. la invalidarea sa. O instant ¸˘ a a clasei MenuItem reprezint˘ a de fapt un buton sau un comutator.care au dou˘ a st˘ ari logice (validat/nevalidat).addMenuBar(mb).. ”Close”.

add ( new MenuItem ( " Undo " ) ) . event . add ( new MenuItem ( " Close " ) ) . add ( new CheckboxMenuItem ( " Italic " ) ) . f . setSize (200 . f . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . fisier . show () . awt . addSeparator () . editare . add ( fisier ) . editare . Menu optiuni = new Menu ( " Options " ) . fisier . Menu fisier = new Menu ( " File " ) . add ( new MenuItem ( " Cut " ) ) . awt . editare . Menu editare = new Menu ( " Edit " ) . optiuni . public class TestMenu { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Menu " ) . editare . import java . add ( editare ) . add ( new MenuItem ( " Open " ) ) . add ( optiuni ) . } } . FOLOSIREA MENIURILOR 245 S˘ a vedem ˆ ın continuare cum ar ar˘ ata un program care construie¸ ste un meniu ca ˆ ın figura prezentat˘ a anterior: Listing 9. add ( new MenuItem ( " Paste " ) ) . fisier . addSeparator () . 100) .17: Crearea unui meniu import java .9. MenuBar mb = new MenuBar () . add ( new MenuItem ( " Copy " ) ) .6. mb . optiuni . editare .*.*. setMenuBar ( mb ) . mb . add ( new CheckboxMenuItem ( " Bold " ) ) . fisier . f . optiuni .

ItemListener { public TestMenuEvent ( String titlu ) { super ( titlu ) . A¸ sadar. MenuBar mb = new MenuBar () .DESELECTED. ceea ce face posibil ca unui buton de pe suprafat ¸a de afi¸ sare s˘ aˆ ıi corespund˘ a o opt ¸iune dintr-un meniu. A¸ sadar. Pentru a realiza leg˘ atura ˆ ıntre obiectul meniu ¸ si obiectul de tip listener trebuie s˘ a adaug˘ am receptorul ˆ ın lista de ascult˘ atori a meniului respectiv. Tipul de operatie selectare / deselectare este codificat ˆ ın evenimentul generat de cˆ ampurile statice ItemEvent. Listing 9. Fiec˘ arui meniu ˆ ıi putem asocia un obiect receptor diferit. respectiv itemStatChanged.6. Obiectele de tip CheckboxMenuItem tip se g˘ asesc ˆ ıntr-o categorie comun˘ a cu List. f˘ acˆ andu-se o singur˘ a dat˘ aˆ ıntr-o clas˘ a care este ˆ ınregistrat˘ a ca receptor atˆ at la buton cˆ at ¸ si la meniu.*. toate implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable ¸ si deci tratarea lor va fi f˘ acut˘ a la fel. . folosind metodele addActionListener. CheckboxMenuItem check = new CheckboxMenuItem ( " Check me " ) .*. tratarea evenimentului corespunz˘ ator ap˘ asarii butonului. pentru a activa opt ¸iunile unui meniu trebuie implementate interfat ¸ele ActionListener sau/¸ si ItemListener ˆ ın cadrul obiectelor care trebuie s˘ a specifice codul ce va fi executat la alegerea unei opt ¸iuni ¸ si implementate metodele actionPerformed. respectiv addItemListener.246 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. sau alegerii opt ¸iunii. Choice. tratarea evenimentelor generate de obiecte de tip MenuItem este identic˘ a cu tratarea butoanelor. awt . CheckBox. ambele cu acela¸ si nume.18: Tratarea evenimentelor unui meniu import java . ˆ ıntocmai ca pe orice component˘ a. public class TestMenuEvent extends Frame implements ActionListener .2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri La alegerea unei opt ¸iuni dintr-un meniu se genereaz˘ a fie un eveniment de tip ActionEvent dac˘ a articolul respectiv este de tip MenuItem. fie ItemEvent pentru comutatoarele CheckboxMenuItem. event .SELECTED ¸ si ItemEvent. ceea ce u¸ sureaz˘ a munca ˆ ın cazul ˆ ın care ierarhia de meniuri este complex˘ a. awt . Menu test = new Menu ( " Test " ) . import java . INTERFAT ¸ A GRAFICA 9.

else setTitle ( " Not checked ! " ) . setSize (300 . 200) . add ( btnExit . test . add ( check ) . setMenuBar ( mb ) . test . addActionListener ( this ) . Sunt meniuri invizibile care sunt activate uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. equals ( " Exit " ) ) System . addSeparator () . f . subclas˘ a direct˘ a a clasei Menu. getStateChange () == ItemEvent . SOUTH ) . show () . addItemListener ( this ) . add ( test ) . btnExit .1 ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei PopupMenu. getActionCommand () .9.6. } } 247 9.6. check . } public static void main ( String args []) { TestMenuEvent f = new TestMenuEvent ( " Tratare evenimente meniuri " ) . BorderLayout . test . addActionListener ( this ) . mb . fiind . FOLOSIREA MENIURILOR test . SELECTED ) setTitle ( " Checked ! " ) . Button btnExit = new Button ( " Exit " ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . if ( command .3 Meniuri de context (popup) Au fost introduse ˆ ıncepˆ and cu AWT 1. exit (0) . show () . } public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { if ( e . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Valabila si pentru meniu si pentru buton String command = e .

Afi¸ sarea meniului de context se face prin metoda show: popup. .add(popup1). Aceasta este isPopupTrigger ¸ si este definit˘ aˆ ın clasa MouseEvent. In cazul cˆ and avem mai multe meniuri popup pe care vrem s˘ a le folosim ˆ ıntr-o fereastr˘ a.add(new MenuItem("Edit")). Pozit ¸ionarea ¸ si afi¸ sarea meniului este ˆ ıns˘ a responsabilitatea programatorului. popup..add(new MenuItem("Exit")). int x. Tratarea evenimentelor generate de un meniu popup se realizeaz˘ a identic ca pentru meniurile fixe. Deoarece interact ¸iunea cu mouse-ul este dependent˘ a de platforma de lucru. popup. De obicei.add(popup2).remove(popup1). popup. vom crea un meniu de contex pe care ˆ ıl vom activa la ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului pe suprafat ¸a ferestrei principale.show(Component origine. Meniurile de context nu se adaug˘ a la un alt meniu (bar˘ a sau sub-meniu) ci se ata¸ seaz˘ a la o component˘ a (de obicei la o fereastr˘ a) prin metoda add a acesteia. reprezint˘ a instant ¸a ferestrei ˆ ın care se va afi¸ sa meniul. trebuie s˘ a le definim pe toate ¸ si.248 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. fereastra. PopupMenu popup = new PopupMenu("Options"). vom ”rupe” leg˘ atura ˆ ıntre fereastr˘ a¸ si meniu prin instruct ¸iunea remove: fereastra. . pentru a avea acces rapid la meniu. Dup˘ aˆ ınchiderea acestuia. fereastra. In exemplul de mai jos. Metodele de ad˘ augare a articolelor unui meniu de context sunt mo¸ stenite ˆ ıntocmai de la meniurile fixe.add(new MenuItem("New")). exist˘ a o metod˘ a care determin˘ a dac˘ a un eveniment de tip MouseEvent poate fi responsabil cu deschiderea unui meniu de context. INTERFAT ¸ A GRAFICA afi¸ sate la pozit ¸ia la care se g˘ asea mouse-ul ˆ ın momentul ap˘ as˘ arii butonului s˘ au drept. popup. la un moment dat.addSeparator().. vom ad˘ auga ferestrei meniul corespunz˘ ator dup˘ a care ˆ ıl vom face vizibil. int y) ¸ si este de obicei rezultatul ap˘ asarii unui buton al mouse-ului. Argumentul ”origine” reprezint˘ a componenta fat ¸˘ a de originile c˘ areia se va calcula pozit ¸ia de afi¸ sare a meniului popup.

awt . add ( popup ) . // Pozitia meniului va fi relativa la fereastra private Component origin . getX () . FOLOSIREA MENIURILOR Listing 9. import java . event . e . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . e . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Definim meniul popup al ferestrei private PopupMenu popup . // Cream meniul popup popup = new PopupMenu ( " Options " ) .19: Folosirea unui meniu de context (popup) import java . this .6. } }) . popup . popup .*. equals ( " Exit " ) ) System . if ( command . add ( new MenuItem ( " New " ) ) . isPopupTrigger () ) popup .9. addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mousePressed ( MouseEvent e ) { if ( e . e . origin = this . addSeparator () . getActionCommand () . // atasam meniul popup ferestrei popup . show ( origin . getY () ) . 249 . awt . exit (0) . add ( new MenuItem ( " Edit " ) ) . isPopupTrigger () ) popup . show ( origin .*. exit (0) . setSize (300 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . e . getX () . popup . } }) . } public void mouseReleased ( MouseEvent e ) { if ( e . getY () ) . addActionListener ( this ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . 300) . popup . this .

prin intermediul tastaturii. a opt ¸iunilor dintr-un meniu.7 Folosirea componentelor AWT In continuare vor fi date exemple de folosire ale componentelor AWT. INTERFAT ¸ A GRAFICA public class TestPopupMenu { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " PopupMenu " ) . 9. MenuShortcut accelerator). definit prin intermediul clasei MenuShortcut. precum ¸ si modul de tratare a evenimentelor generate. // Ctrl+Shift+P new MenuItem("Preview". Singurele combinat ¸ii de taste care pot juca rolul acceleratorilor sunt: Ctrl + Tasta sau Ctrl + Shift + Tasta.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) Pentru articolele unui menu este posibil˘ a specificarea unor combinat ¸ii de taste numite acceleratori (shortcuts) care s˘ a permit˘ a accesarea direct˘ a. new MenuShortcut(’p’)). . new MenuShortcut(’p’). oric˘ arui obiect de tip MenuItem ˆ ıi poate fi asociat un obiect de tip accelerator. new MenuShortcut(KeyEvent. } } 9. Atribuirea unui accelerator la un articol al unui meniu poate fi realizat˘ a prin constructorul obiectelor de tip MenuItem ˆ ın forma: MenuItem(String eticheta. ˆ ın care s˘ a fie puse ˆ ın evidentt ¸˘ a cˆ at mai multe din particularit˘ a¸ tile acestora. Astfel.6. ca ˆ ın exemplele de mai jos: // Ctrl+O new MenuItem("Open". f . // Ctrl+P new MenuItem("Print".250 } } ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. show () . true).VK_O)).

CENTER ) . Font . add ( vest . sud = new Label ( " Sud " . 14) ) . Label . BorderLayout . SOUTH ) . nord .20: Folosirea clasei Label import java . vest . sud . NORTH ) . Label nord . ITALIC . CENTER ) . setBackground ( Color . sud . centru . BorderLayout .9.7. setFont ( new Font ( " Dialog " . Label . BorderLayout . Listing 9. add ( est . red ) . nord = new Label ( " Nord " . ITALIC . 14) ) . Font . Font . add ( nord . LEFT ) . EAST ) . Label . BOLD . dar poate fi modificat din program.7. setForeground ( Color . f . f .1 Clasa Label Un obiect de tip Label (etichet˘ a) reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui text pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. public class TestLabel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Label " ) . BorderLayout . vest . f . 20) ) . centru = new Label ( " Centru " . setFont ( new Font ( " Dialog " . centru . est = new Label ( " Est " . f . WEST ) . est . RIGHT ) . vest = new Label ( " Vest " . O etichet˘ a este format˘ a dintr-o singur˘ a linie de text static ce nu poate fi modificat de c˘ atre utilizator. blue ) . est . Label . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 251 9. yellow ) .*. add ( sud . awt . centru . Label . . setFont ( new Font ( " Arial " . setForeground ( Color . CENTER ) .

30 . BOLD . b1 . setBounds (30 . event .21: Folosirea clasei Button import java . . b1 . pack () . Font .*. 120) . Textul etichetei este format dintr-o singur˘ a linie.2 Clasa Button Un obiect de tip Button reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui buton etichetat pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. Listing 9. show () . BorderLayout . CENTER ) . import java . exit (0) . setLayout ( null ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA f .7. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . 50 . } } 9. f . awt . setSize (200 . 70) . f . Button b1 = new Button ( " OK " ) . add ( centru . awt . setFont ( new Font ( " Arial " . this . } }) . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .252 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.*. 14) ) .

} // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e .7. Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . 30 . } } public class TestButton { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Button " ) .3 Clasa Checkbox Un obiect de tip Checkbox (comutator) reprezint˘ a o component˘ a care se poate g˘ asi ˆ ın dou˘ a st˘ ari: ”selectat˘ a” sau ”neselectat˘ a” (on/off). equals ( " Cancel " ) ) setTitle ( " Anulare ! " ) . blue ) . add ( b2 ) . equals ( " OK " ) ) setTitle ( " Confirmare ! " ) . add ( b1 ) . addActionListener ( this ) . f . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT b1 . b2 . show () . b1 . else if ( command .7. } } 253 9. getActionCommand () . 70 . out . Act ¸iunea utilizatorului asupra unui comutator ˆ ıl trece pe acesta ˆ ın starea complementar˘ a celei ˆ ın care se g˘ asea. . orange ) . b2 . setBounds (100 .9. if ( command . println ( e ) . setForeground ( Color . Este folosit pentru a prelua o anumit˘ a opt ¸iune de la utilizator. addActionListener ( this ) . setBackground ( Color . System . b2 . 50) .

setLayout ( new GridLayout (5 . event . cbx2 = new Checkbox ( " sunca " ) .22: Folosirea clasei Checkbox import java . add ( label1 ) . lightGray ) . awt . label2 .254 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( cbx3 ) . private Checkbox cbx1 . cbx2 . label2 = new Label ( " " ) . 1) ) . this . add ( cbx2 ) . orange ) .*. cbx3 .*. setBackground ( Color . awt . CENTER ) . exit (0) . label2 . setBackground ( Color . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. label1 . Label . cbx1 = new Checkbox ( " cascaval " ) . } }) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . add ( label2 ) . add ( cbx1 ) . . cbx3 = new Checkbox ( " ardei " ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . import java . label1 = new Label ( " Ingrediente Pizza : " .

aceste componente se mai numesc butoane radio. cbx2 . addItemListener ( this ) . 200) . setText ( ingrediente . append ( " sunca " ) .7. oferind doar o modalitate de grupare a componentelor de tip Checkbox. getState () == true ) ingrediente . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 255 setSize (200 . } } public class TestCheckbox { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Checkbox " ) . addItemListener ( this ) . if ( cbx3 . } } 9. addItemListener ( this ) . label2 . show () . toString () ) . . cbx1 . f .4 Clasa CheckboxGroup Un obiect de tip CheckboxGroup define¸ ste un grup de comutatoare din care doar unul poate fi selectat. Aceast˘ a clas˘ a nu este derivat˘ a din Component. getState () == true ) ingrediente . append ( " ardei " ) .7. if ( cbx2 . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { StringBuffer ingrediente = new StringBuffer () . getState () == true ) ingrediente . if ( cbx1 . Uzual. cbx3 . append ( " cascaval " ) .9.

false ) . cbg . cbg . setBackground ( Color . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . cbx3 = new Checkbox ( " MTV " . label2 . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. setLayout ( new GridLayout (5 . cbg = new CheckboxGroup () . label1 . Label . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . orange ) . exit (0) .256 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. awt . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . add ( label1 ) . CENTER ) . label1 = new Label ( " Alegeti postul TV " . } }) . cbx2 . label2 . cbx1 = new Checkbox ( " HBO " . cbx3 . event . import java . false ) . cbg . awt . cbx2 = new Checkbox ( " Discovery " . label2 = new Label ( " " .*. Label . add ( cbx1 ) . 1) ) . private CheckboxGroup cbg . lightGray ) . add ( label2 ) .*. . CENTER ) . setBackground ( Color . private Checkbox cbx1 . this . false ) .23: Folosirea clasei CheckboxGroup import java .

7. . addItemListener ( this ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT add ( cbx2 ) . 200) . add ( cbx3 ) . cbx2 . if ( cbx != null ) label2 . addItemListener ( this ) . pentru ca utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o anumit˘ a opt ¸iune. La un moment dat. din ˆ ıntreaga list˘ a doar o singur˘ a opt ¸iune este vizibil˘ a.5 Clasa Choice Un obiect de tip Choice define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni din care utilizatorul poate selecta una singur˘ a. cbx3 .9. } } public class TestCheckboxGroup { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " CheckboxGroup " ) . f . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { Checkbox cbx = cbg . cea selectat˘ aˆ ın momentul curent. } } 257 9.7. getS e lec ted Che ck box () . addItemListener ( this ) . setText ( cbx . cbx1 . getLabel () ) . show () . setSize (200 . O component˘ a Choice este ˆ ınsot ¸it˘ a de un buton etichetat cu o sageat˘ a vertical˘ a la ap˘ asarea c˘ aruia este afi¸ sat˘ aˆ ıntreaga sa list˘ a de elemente.

add ( culori ) . green ) . awt . addItemListener ( this ) . select ( " Rosu " ) . setBackground ( Color . getSelectedIndex () ) { case 0: label . red ) . blue ) . culori = new Choice () .*. culori . culori . 1) ) . setBackground ( Color . awt . red ) . culori . break . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . event . 100) . add ( " Rosu " ) . setBackground ( Color .*. private Choice culori . case 1: label . add ( " Albastru " ) . this . add ( " Verde " ) . break . setSize (200 . } }) .24: Folosirea clasei Choice import java . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . setLayout ( new GridLayout (4 .258 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. import java . . label . setBackground ( Color . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . exit (0) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . culori . label = new Label ( " Alegeti culoarea " ) . add ( label ) . case 2: label . culori . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9.

this . show () . Toate elementele listei sunt vizibile ˆ ın limita dimensiunilor grafice ale componentei. private List culori . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } } } public class TestChoice { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Choice " ) . f .9.7. import java . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .6 Clasa List Un obiect de tip List define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni care poate fi setat˘ a astfel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o singur˘ a opt ¸iune sau mai multe. awt .*. Listing 9.25: Folosirea clasei List import java . addWindowListener ( new WindowAdapter () { .*. } } 259 9.7. awt . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . event .

setSize (200 . add ( " Verde " ) . f . setBackground ( Color . 200) . getSelectedIndex () ) { case 0: label . red ) . add ( label ) . Label . show () . label . } } } public class TestList { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " List " ) . culori . culori . culori . setBackground ( Color . add ( culori ) . } } . select (3) . 1) ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " . setBackground ( Color . break . culori . setLayout ( new GridLayout (2 . setBackground ( Color . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . addItemListener ( this ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . red ) . break . } }) . exit (0) . add ( " Rosu " ) . CENTER ) .260 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. case 1: label . case 2: label . blue ) . culori = new List (3) . culori . green ) . add ( " Albastru " ) .

CENTER ) .*. } // Metoda interfetei Adju st me ntL is te ne r . valoare . 0 . Label . this . import java . HORIZONTAL . 1 . 0 . add ( valoare ) . class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar scroll .7.9. Este util˘ a pentru punerea la dispozit ¸ia utilizatorului a unei modalit˘ a¸ ti sugestive de a alege o anumit˘ a valoare dintr-un interval. scroll = new Scrollbar ( Scrollbar . setSize (200 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 261 9. scroll . event . setBackground ( Color . 1) ) .7 Clasa ScrollBar Un obiect de tip Scrollbar define¸ ste o bar˘ a de defilare pe vertical˘ a sau orizontal˘ a.7. add ( scroll ) . 101) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .26: Folosirea clasei ScrollBar import java .*. add Adjus tmen tLis t e n e r ( this ) . } }) . 80) . setLayout ( new GridLayout (2 . exit (0) . private Label valoare . lightGray ) . awt . valoare = new Label ( " " . awt . Listing 9.

getValue () + " % " ) . Acest lucru este util pentru acele componente care nu au implementat˘ a funct ¸ionalitatea de defilare automat˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA public void ad ju st m e n t V a lu eC ha n g e d ( AdjustmentEvent e ) { valoare . show () . exit (0) . f . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .262 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.8 Clasa ScrollPane Un obiect de tip ScrollPane permite ata¸ sarea unor bare de defilare (orizontal˘ a¸ ssi/sau vertical˘ a) oric˘ arei componente grafice.7. Listing 9. } } public class TestScrollbar { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Scrollbar " ) . this . class Fereastra extends Frame { private ScrollPane sp . } } 9. awt . event . cum ar fi listele (obiecte din clasa List). . import java .27: Folosirea clasei ScrollPane import java .*. awt . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . private List list .*. setText ( scroll .

200) . add ( " Miercuri " ) . add ( " Joi " ) . f . list . list .9. list . list . list . show () . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } }) . sp . } } 263 9. select (1) . add ( sp . list = new List (7) . CENTER ) . Este util pentru interogarea utilizatorului asupra unor valori. add ( " Duminica " ) .9 Clasa TextField Un obiect de tip TextField define¸ ste un control de editare a textului pe o singur˘ a linie. setSize (200 . add ( " Luni " ) . list . list .7. add ( " Sambata " ) . } } public class TestScrollPane { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " ScrollPane " ) . SC ROLLBAR S_ALWAY S ) . BorderLayout . add ( " Marti " ) . . list . sp = new ScrollPane ( ScrollPane . add ( list ) .7. add ( " Vineri " ) .

add ( p1 ) . Label . add ( p2 ) . awt . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . add ( nume ) . setBackground ( Color . Panel p2 = new Panel () . LEFT ) ) . 100) . p2 . parola . 1) ) . } . nume = new TextField ( " " . add ( new Label ( " Nume : " ) ) . add ( new Label ( " Parola : " ) ) . parola . p1 .*. setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . 30) . import java . parola = new TextField ( " " . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . p1 . lightGray ) . class Fereastra extends Frame implements TextListener { private TextField nume . event .264 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. LEFT ) ) . nume . private static final String UID = " Duke " . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. Panel p1 = new Panel () . exit (0) . p1 . private Label acces . setSize (350 . setEchoChar ( ’* ’) . add ( acces ) . p2 . parola . acces = new Label ( " Introduceti numele si parola ! " . CENTER ) . addTextListener ( this ) . p2 . awt .*. setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . addTextListener ( this ) . setLayout ( new GridLayout (3 . } }) . this . 10) . add ( parola ) . PWD = " java " .28: Folosirea clasei TextField import java .

length () == 0 || parola . Este util pentru editarea de texte. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 265 // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( nume . introducerea unor comentarii. length () == 0) { acces . etc . } if ( nume .9. Listing 9.7.*. . f . } } public class TestTextField { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextField " ) . setText ( " Acces permis ! " ) . return .7. show () . } } 9.29: Folosirea clasei TextArea import java . equals ( UID ) && parola . setText ( " Acces interzis ! " ) . getText () . equals ( PWD ) ) acces . getText () . else acces . setText ( " " ) .10 Clasa TextArea Un obiect de tip TextArea define¸ ste un control de editare a textului pe mai multe linii. getText () . getText () . awt .

266 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. } }) . } // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( text .*. setEnabled ( true ) .*. salvare . private TextField nume . class Fereastra extends Frame implements TextListener . setSize (300 . import java . lightGray ) . text . fisier . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . 10 . 12) . length () == 0 || nume . . NORTH ) . TextArea . length () == 0) salvare . add ( text . SOUTH ) . fisier . nume = new TextField ( " " . setEnabled ( false ) . salvare = new Button ( " Salveaza text " ) . 30 . io . add ( salvare . getText () . ActionListener { private TextArea text . awt . add ( fisier . salvare . event . this . INTERFAT ¸ A GRAFICA import java . setBackground ( Color . exit (0) . BorderLayout . getText () . addTextListener ( this ) . BorderLayout . add ( new Label ( " Fisier : " ) ) . Panel fisier = new Panel () . setEnabled ( false ) . 200) . addActionLi stener ( this ) . S C RO L L BA R S _ VE R T I C A L _ O N L Y ) . text = new TextArea ( " " . else salvare . private Button salvare . add ( nume ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . BorderLayout . CENTER ) .

close () . print ( continut ) . show () . text . } catch ( IOException ex ) { ex . requestFocus () . out .9. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String continut = text . } } } public class TestTextArea { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextArea " ) . try { PrintWriter out = new PrintWriter ( new FileWriter ( nume . getText () ) ) . out . } } 267 . getText () . f .7. printStackTrace () .

268 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA .

Metodele care controleaz˘ a procesul de desenare se g˘ asesc ˆ ın clasa Component ¸ si sunt urm˘ atoarele: • void paint(Graphics g) . maximizare.Actualizeaz˘ a starea grafic˘ a a unei componente. 269 . ¸ sterge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului. Act ¸iunea acestei metode se realizeaz˘ aˆ ın trei pa¸ si: 1. • ca r˘ aspuns al unei solicit˘ ari explicite a programului. • la operat ¸ii de minimizare.Capitolul 10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare Un program Java care are interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul trebuie s˘ a deseneze pe ecran toate componentele sale care au o reprezentare vizual˘ a. Desenarea componentelor se face automat ¸ si este un proces care se execut˘ aˆ ın urm˘ atoarele situat ¸ii: • la afi¸ sarea pentru prima dat˘ a a unei componente. Aceast˘ a desenare include componentele standard folosite ˆ ın aplicat ¸ie precum ¸ si cele definite de c˘ atre programator. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. Metoda este apelat˘ a de fiecare dat˘ a cˆ and cont ¸inutul componentei trebuie desenat sau redesenat ¸ si nu va fi apelat˘ a explicit. • void update(Graphics g) . Este o metod˘ a supradefinit˘ a de fiecare component˘ aˆ ın parte pentru a furniza reprezentarea sa grafic˘ a specific˘ a.Deseneaz˘ a o component˘ a.

singurul argument al metodelor paint ¸ si update este un obiect de tip Graphics. In exemplul de mai jos. stabile¸ ste culoarea (foreground) a componentei. Dup˘ a cum se observ˘ a. 10.clasa Graphics”). ˆ ıns˘ a putem modifica reprezentarea lor grafic˘ a prin crearea unei subclase ¸ si supradefinirea metodei paint. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare.1. pentru a crea o clas˘ a ce instant ¸iaz˘ a ferestre pentru o aplicat ¸ie demonstrativ˘ a (ˆ ın colt ¸ul stˆ anga sus este afi¸ sat textul ”Aplicatie DEMO”).270 CAPITOLUL 10. Exist˘ a posibilitatea de a desena ¸ si ˆ ın afara metodei paint. toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. Atent ¸ie Toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸a de desenare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. ˆ ıns˘ a aceste desene se vor pierde la prima operat ¸ie de minimizare. Metoda paint este definit˘ aˆ ın superclasa Component ˆ ıns˘ a nu are nici o implementare ¸ si. apeleaz˘ a metoda paint pentru a redesena componenta. maximizare. ˆ ın general apelat˘ a automat sau explicit cu metoda repaint ori de cˆ ate ori componenta respectiv˘ a trebuie redesenat˘ a. DESENAREA 2. orice obiect grafic care dore¸ ste s˘ a se deseneze trebuie s˘ a o supradefineasc˘ a pentru a-¸ si crea propria sa reprezentare. din acest motiv. Acesta reprezint˘ a contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a desenarea componentelor (vezi ”Contextul grafic de desenare . 3.1 Metoda paint Dup˘ a cum am spus. • void repaint() . avˆ and ˆ ıns˘ a grij˘ a s˘ a apel˘ am ¸ si metoda superclasei care se ocup˘ a cu desenarea efectiv˘ a a componentei. . redefinim metoda paint pentru un obiect de tip Frame.Execut˘ a explicit un apel al metodei update pentru a actualiza reprezentarea grafic˘ a a unei componente. Componentele standard AWT au deja supradefinit˘ a aceast˘ a metod˘ a deci nu trebuie s˘ a ne preocupe desenarea lor.

f . 35) . la prima redimensionare a ferestrei acesta s-ar pierde. } public void paint ( Graphics g ) { // Apelam metoda paint a clasei Frame super . Font . ci vor fi folosite clase dedicate acestui scop. setSize (200 . CONCEPTUL DE DESENARE Listing 10. al c˘ arei scop este de a fi extins˘ a pentru a implementa . show () . awt . } } 271 Observat ¸i c˘ a la orice redimensionare a ferestrei textul ”Aplicatie DEMO” va fi redesenat. ˆ ın general nu se deseneaz˘ a la nivel de pixel direct pe suprafat ¸a ferestrelor sau a altor containere. red ) . De¸ si este posibil.clasa Canvas In afara posibilit˘ a¸ tii de a utiliza componente grafice standard.*.2 Suprafet ¸e de desenare . g .1: Supradefinirea metodei paint import java . } } public class TestPaint { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test paint " ) . g . setColor ( Color .10. BOLD . paint ( g ) .1. 5 . g . setFont ( new Font ( " Arial " . drawString ( " Aplicatie DEMO " . 10. In AWT a fost definit un tip special de component˘ a numit˘ a Canvas (pˆ anz˘ a de pictor). class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . 100) . desenarea ˆ ın Java trebuie s˘ a se fac˘ a doar ˆ ın cadrul metodelor paint ale componentelor grafice.1. A¸ sadar. respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafat ¸a unei componente. Dac˘ a desenarea acestui text ar fi fost facut˘ a oriunde ˆ ın alt˘ a parte decˆ at ˆ ın metoda paint. 11) ) . Java ofer˘ a ¸ si posibilitatea controlului la nivel de punct (pixel) pe dispozitivul grafic.

• tratarea evenimentelor de tip FocusEvent. } // Metode de desenare a componentei public void paint(Graphics g) { . • redefinirea metodelor getPreferredSize. sunt: • crearea unei plan¸ se de desenare. ele fiind utilizate doar ca suprafet ¸e de desenat sau ca fundal pentru animat ¸ie. Definirea generic˘ a a unei plan¸ se are urm˘ atorul format: class Plansa extends Canvas implements . KeyEvent. • redefinirea metodei paint din clasa respectiv˘ a. MouseEvent.. } // Metodele folosite de gestionarii de pozitionare public Dimension getPreferredSize() { // Dimensiunea implicita a plansei . • ad˘ augarea plan¸ sei pe un container cu metoda add. Etapele uzuale care trebuie parcurse pentru crearea unui desen. din acest motiv. A¸ sadar.Listener { //Eventual. Concret. eventual ¸ si getMinimumSize.. o plan¸ s˘ a este o suprafat ¸˘ a dreptunghiular˘ a de culoare alb˘ a. ComponentEvent.. getMaximumSize.. getMaximumSize. Plan¸ sele nu pot cont ¸ine alte componente grafice. sau mai bine zis a unei componente cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. adic˘ a o subclas˘ a a lui Canvas. Desenarea pe o plan¸ sa se face prin supradefinirea metodei paint a acesteia.. DESENAREA obiecte grafice cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare.272 CAPITOLUL 10. Canvas este o clas˘ a generic˘ a din care se deriveaz˘ a subclase pentru crearea suprafet ¸elor de desenare (plan¸ se). deoarece acestea vor fi apelate de c˘ atre gestionarii de pozit ¸ionare.. Dimensiunile sale implicite sunt 0 ¸ si. dac˘ a este cazul. unul sau mai multi constructori public Plansa() { . pe care se poate desena. este recomandat ca o plan¸ sa s˘ a redefineasca metoda getPreferredSize. eventual getMinimumSize.

. public Plansa () { this .index .. width . dim . Color . colorate diferite. 100) . drawRect (0 . fillOval (0 . CONCEPTUL DE DESENARE return . awt . } public void paint ( Graphics g ) { g . class Plansa extends Canvas { Dimension dim = new Dimension (100 .. } public Dimension getMinimumSize() { return . private Color color [] = { Color .. import java . dim . setColor ( color [1 . event . g . } // Implementarea metodelor interfetelor de tip Listener ...2: Folosirea clasei Canvas import java . height ) . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { index = 1 .. } public Dimension getMaximumSize() { return . 0 .*. } 273 S˘ a definim o plan¸ s˘ a pe care desen˘ am un p˘ atrat ¸ si cercul s˘ au circumscris. height ) . awt . dim . } public Dimension getPreferredSize () { .10. vom interschimba cele dou˘ a culori ˆ ıntre ele. dim . g . g .. setColor ( color [ index ]) . 0 .index ]) .*. repaint () . private int index = 0. blue }. } }) . red . width . La fiecare click de mouse.. Listing 10.1.

transparente utilizatorului. Un context grafic este specificat prin intermediul unui obiect de tip Graphics primit ca parametru ˆ ın metodele paint ¸ si update. show () . CENTER ) . • la imprimant˘ a sau •ˆ ıntr-o zon˘ a virtual˘ a de memorie. Clasa Graphics pune la dispozit ¸ie metode pentru: • primitive grafice: desenarea de figuri geometrice. plotter.274 return dim . el trebuie s˘ a obt ¸in˘ a un context grafic de desenare pentru suprafat ¸a c˘ areia ˆ ıi apart ¸ine regiunea pe care se va desena. In funct ¸ie de dispozitivul fizic pe care se face afi¸ sarea (ecran. } } public class TestCanvas { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Canvas " ) . } } CAPITOLUL 10. 200) . de fapt. DESENAREA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . desenarea se poate face: • pe o port ¸iune de ecran. un obiect prin intermediul c˘ aruia putem controla procesul de desenare a unui obiect.2 Contextul grafic de desenare Inainte ca utilizatorul s˘ a poat˘ a desena. setSize (200 . BorderLayout . etc) metodele de desenare au implement˘ ari interne diferite. Un context grafic este. In general. } } 10. imprimant˘ a. adic˘ a stabilirea: . add ( new Plansa () . texte ¸ si imagini • stabilirea propriet˘ a¸ tilor contextului grafic.

– modului de desenare.10.2. y=20. 20). Textul va fi desenat cu fontul ¸ si culoarea curente ale contextului grafic. // Desenam la coordonatele x=10. Metode Color getColor() void setColor(Color c) Fontul de scriere a textelor Font getFont() void setFont(Font f) Originea coordonatelor translate(int x. CONTEXTUL GRAFIC DE DESENARE – culorii ¸ si fontului curente cu care se face desenarea. Desenarea figurilor geometrice se realizeaz˘ a cu urm˘ atoarele metode: . 10. – originii coordonatelor suprafet ¸ei de desenare. enumer˘ am aceste propriet˘ a¸ ti ¸ si metodele asociate lor din clasa Graphics. int y) Zona de decupare Shape getClip() (zona ˆ ın care sunt vizibile desenele) void setClip(Shape s) Modul de desenare void setXorMode(Color c) void setPaintMode(Color c) Proprietate Culoarea de desenare 10. care permit desenarea de figuri geometrice ¸ si texte. drawString("Hello". vor fi specificat ¸i pentru contextul grafic ˆ ın care se face desenarea ¸ si nu vor fi trimi¸ si ca argumente metodelor respective de desenare. 275 10. etc.2. font.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic La orice tip de desenare parametrii legat ¸i de culoare. In continuare. Desenarea textelor se face cu uzual cu metoda drawString care prime¸ ste ca argumente un ¸ sir ¸ si colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. – suprafet ¸ei ˆ ın care sunt vizibile componentelor desenate.2 Primitive grafice Prin primitive grafice ne vom referi ˆ ın continuare la metodele clasei Graphics.

3 Folosirea fonturilor Dup˘ a cum vazut. Arial Bold Italic. putem specifica prin intermediul fonturilor cum s˘ a arate textul respectiv. etc. • Dimensiunea fontului: ˆ ın˘ alt ¸imea sa.276 Figur˘ a geometric˘ a Linie CAPITOLUL 10. ˆ ın timp ce metodele care ˆ ıncep cu ”draw” vor desena doar conturul figurii respective. etc. iar a doua s˘ a apel˘ am la metodele clasei Graphics de desenare a textelor. Indiferent de modalitatea aleas˘ a. cum ar fi Label. Arial. pentru a scrie un text pe ecran avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti. • Familia din care face parte fontul: Helvetica. . • Stilul fontului: ˆ ıngro¸ sat (bold). cum ar fi drawString. adic˘ a ”umplut” cu culoarea curent˘ a a contextului de desenare. Prima dintre acestea este s˘ a folosim o component˘ a orientat˘ a-text. Cei mai important ¸i parametri ce caracterizeaz˘ a un font sunt: • Numele fontului: Helvetica Bold. acest lucru realizˆ andu-se prin metoda setFont fie din clasa Component. fie din Graphics. 10. ˆ ınclinat (italic). DESENAREA Metode drawLine drawPolyline Dreptunghi simplu drawRect fillRect clearRect Dreptunghi cu chenar draw3DRect ”ridicat” sau ”adˆ ancit” fill3DRect Dreptunghi cu colt ¸uri drawRoundRect retunjite fillRoundRect Poligon drawPolygon fillPolygon Oval (Elips˘ a drawOval fillOval Arc circular sau drawArc eliptic fillArc Metodele care ˆ ıncep cu ”fill” vor desena figuri geometrice care au interiorul colorat.

277 Clasele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu fonturi sunt Font ¸ si FontMetrics. mai put ¸in despre metrica acestuia.setFont(new Font("Courier". getLocalGraphicsEnvironment(). . 12)). Font.drawString("Alt text".setFont(new Font("Dialog". new Font("Courier".1 Clasa Font Un obiect de tip Font ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre tot ¸i parametrii unui font. ˆ ın continuare fiind prezentate modalit˘ a¸ tile de lucru cu acestea. 10.BOLD.ITALIC.3. Font. Constructorul uzual al clasei este cel care prime¸ ste ca argument numele fontului. Font. 12). Font. Lista acestor fonturi se poate obt ¸ine astfel: Font[] fonturi = GraphicsEnvironment.BOLD. o serie ˆ ıntreag˘ a de fonturi care sunt disponibile pentru scrierea textelor. 10. int style. // In metoda paint(Graphics g) g. Font.ITALIC iar dimensiunea printr-un ˆ ıntreg. ca ˆ ın exemplele de mai jos: new Font("Dialog".PLAIN. la un moment dat. 14). Exemplul urmator afi¸ seaz˘ a lista tuturor fonturilor disponibile pe platforma curent˘ a de lucru. int size) Stilul unui font este specificat prin intermediul constantelor: Font. Folosirea unui obiect de tip Font se realizeaz˘ a uzual astfel: // Pentru componente etichetate Label label = new Label("Un text"). Font.BOLD. O platform˘ a de lucru are instalate. Font. 10). Textul fiec˘ arui nume de font va fi scris cu fontul s˘ au corespunz˘ ator. dimensiunea ¸ si stilul acestuia: Font(String name. FOLOSIREA FONTURILOR • Metrica fontului.PLAIN. g. 10)).10. label.PLAIN.3. new Font("Arial". 20).getAllFonts().

g e t L o c a l G r a p h i c s E n v i r o n m e n t () . awt . g . length . " + nume . i ++) { nume = fonturi [ i ]. getAllFonts () . public Fonturi () { fonturi = Graphi c sE n v ir o nm e n t .*. 20 . height = (1 + fonturi . setSize (400 . sp . g . ScrollPane sp = new ScrollPane () . } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . Font . for ( int i =0.278 CAPITOLUL 10. PLAIN . CENTER ) . show () . ( i + 1) * 20) . } public void paint ( Graphics g ) { String nume . add ( new Fonturi () ) .3: Lucrul cu fonturi import java . 400) . class Fonturi extends Canvas { private Font [] fonturi . 400) . pack () . setFont ( new Font ( nume . Dimension canvasSize = new Dimension (400 . DESENAREA Listing 10. 14) ) . sp . i < fonturi . BorderLayout . canvasSize . add ( sp . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . getFontName () . length ) * 20. } } public class TestAllFonts { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " All fonts " ) . drawString ( i + " . } } .

10. A¸ sadar. • Descendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de descendent ¸˘ a. Utilitatea principal˘ a a acestei clase const˘ aˆ ın faptul c˘ a permite pozit ¸ionarea precis˘ a a textelor pe o suprafat ¸˘ a de desenare. • In˘ alt ¸imea: distant ¸a dintre liniile de baz˘ a (leading+ascent+descent). Pentru aceasta este folosit˘ a clasa FontMetrics. • L˘ a¸ timea: l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. • Ascendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de ascendent ¸˘ a.3. un obiect de tip FontMetrics ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre metrica unui font. cu alte cuvinte despre dimensiunile ˆ ın pixeli ale caracterelor sale. Metrica unui font const˘ aˆ ın urm˘ atoarele atribute pe care le au caracterele sale: • Linia de baz˘ a: este linia dup˘ a care sunt aliniate caracterele unui font. In momentul ˆ ın care avem de afi¸ sat mai multe ¸ siruri consecutiv. indiferent de fontul folosit de acestea. FOLOSIREA FONTURILOR 279 10. Figura de mai jos prezint˘ a o imagine reprezentativ˘ a asupra metricii unui font: .3. Un obiect din aceast˘ a clas˘ a se construie¸ ste pornind de la un obiect de tip Font ¸ si pune la dispozit ¸ie informat ¸ii despre dimensiunile ˆ ın pixeli pe care le au caracterele fontului respectiv ˆ ıntr-un anumit context de desenare.2 Clasa FontMetrics La afi¸ sarea unui ¸ sir cu metoda drawString trebuie s˘ a specific˘ am pozit ¸ia la care s˘ a apar˘ a textul respectiv pe ecran. • Linia de ascendent ¸˘ a: linia superioara pe care nu o depaseste nici un caracter din font • Linia de descendent ¸˘ a: linia inferioar˘ a sub care nu coboar˘ a nici un caracter din font. sau unele sub altele. trebuie s˘ a calcul˘ am pozit ¸iile lor de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de lungimea ¸ si ˆ ınalt ¸imea ˆ ın pixeli a celorlalte texte. • Distant ¸a ˆ ıntre linii (”leading”): distant ¸a optim˘ aˆ ıntre dou˘ a linii de text scrise cu acela¸ si font.

BOLD. Un context grafic pune la dispozit ¸ie o metod˘ a special˘ a getFontMetrics de creare a unui obiect de tip FontMetrics. Font.280 CAPITOLUL 10. In exemplul urm˘ ator sunt afi¸ sate pe ecran zilele s˘ apt˘ amˆ anii ¸ si lunile anului: . int x.determin˘ a l˘ a¸ timea total˘ aˆ ın pixeli a unui ¸ sir de caractere specificat. 11). } Cele mai folosite metode ale clasei FontMetrics sunt: • getHeight . • charWidth .determin˘ aˆ ın˘ alt ¸imea unei linii pe care vor fi scrise caractere ale unui font.getFontMetrics(). DESENAREA Reamintim c˘ a la metoda drawString(String s. y reprezint˘ a pozit ¸ia liniei de baz˘ a a textului care va fi scris. • stringWidth . Ca s˘ a fim mai preci¸ si. pornind de la fontul curent al contextului grafic: public void paint(Graphics g) { Font f = new Font("Arial". FontMetrics fm = g.determin˘ a l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. int y) argumentele x ¸ si y repreznit˘ a colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului.

" Mai " .*. " Iulie " . " Marti " . " Septembrie " . " Decembrie " }. class Texte extends Canvas { Dimension canvasSize = new Dimension (800 . " Aprilie " . for ( int i =0. " Miercuri " . private String [] luni = { " Ianuarie " . fm = g . length . getFontMetrics () .3. x += fm . y ) . y += fm . etLuni = " Lunile anului : " . " Februarie " . y . getHeight () . Font . awt . x . g . y ) .1) text += " . x += fm . if ( i < zile .10. x = 0. " Duminica " }. length . fm = g . drawString ( etLuni . g . " Noiembrie " . i < luni . Font . if ( i < luni . getFontMetrics () . getHeight () . g . stringWidth ( etLuni ) . " Joi " . String etZile = " Zilele saptamanii : " . public void paint ( Graphics g ) { FontMetrics fm . i ++) { text = luni [ i ]. " Sambata " . } // Schimbam fontul g . y ) . for ( int i =0. x . int x . BOLD . stringWidth ( etZile ) . " . // Alegem un font si aflam metrica sa g . i < zile . " Octombrie " . " Martie " . x += fm . drawString ( etZile . " Iunie " . PLAIN . y = fm . text . private String [] zile = { " Luni " . length . 20) ) . " Vineri " . x = 0.1) 281 . " August " . 14) ) . setFont ( new Font ( " Arial " .4: Folosirea clasei FontMetrics import java . x . drawString ( text . setFont ( new Font ( " Dialog " . length . stringWidth ( text ) . i ++) { text = zile [ i ]. FOLOSIREA FONTURILOR Listing 10. 100) .

x += fm . drawString ( text . DESENAREA } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . g . stringWidth ( text ) . } } public class TestFontMetrics { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " FontMetrics " ) . CAPITOLUL 10. Fiecare din ace¸ sti patru parametri poate varia ˆ ıntr-un interval cuprins fie ˆ ıntre 0 ¸ si 255 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere ˆ ıntregi). y ) . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . la care se adaug˘ a un anumit grad de transparent ¸˘ a (alpha). } } 10. • S˘ a folosim unul din constructorii clasei Color. " .0 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere reale). x .0 ¸ si 1. BorderLayout . CENTER ) . add ( new Texte () . verde (green) ¸ si albastru (blue). f . pack () . S˘ a vedem mai ˆ ıntˆ ai care sunt constantele definite ˆ ın aceste clase: .282 text += " . O culoare este reprezentat˘ a printr-o instant ¸˘ a a clasei Color sau a subclasei sale SystemColor.4 Folosirea culorilor Orice culoare este format˘ a prin combinat ¸ia culorilor standard ro¸ su (red). Pentru a crea o culoare avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • S˘ a folosim una din constantele definite ˆ ın cele dou˘ a clase. fie ˆ ıntre 0. show () .

Valoarea 255 (sau 1. int blue. green. blue. int blue) Color(int red. 8-15 verde. float green. . FOLOSIREA CULORILOR Color black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange pink red white yellow SystemColor activeCaption activeCaptionBorder activeCaptionText control controlHighlight controlShadow contolText desktop menu text textHighlight window . meniuri.0 pentru tipul float. verde.4. Color fundal = SystemColor.. etc) ale platformei curente de lucru. int green.red. Color galben = Color.0) pentru transparent ¸˘ a specific˘ a faptul c˘ a respectiva culoare este complet opac˘ a. float alpha) Color(int red.0) specific˘ a transparent ¸˘ a total˘ a. int green. albastru ¸ si transparent ¸˘ a iar parametrul ”rgb” de la ultimul constructor reprezint˘ a un ˆ ıntreg format din: bit ¸ii 16-23 ro¸ su. float blue) Color(flot red. 283 Observat ¸i c˘ aˆ ın clasa Color sunt definite culori uzuale din paleta standard de culori. atunci putem crea noi culori prin intermediul constructorilor clasei Color: Color(float red. 0-7 albastru. Dac˘ a nici una din aceste culori predefinite nu corespunde preferint ¸elor noastre. Implicit.10. Valorile argumentelor variaz˘ aˆ ıntre 0 − 255 pentru tipul int. flot green..desktop. alpha sunt valorile pentru ro¸ su. respectiv 0.yellow. Folosirea acestor constante se face ca ˆ ın exemplele de mai jos: Color rosu = Color. ˆ ın timp ce ˆ ın clasa SystemColor sunt definite culorile componentelor standard (ferestre. iar valoarea 0 (sau 0. int alpha) Color(int rgb) unde red. texte. culorile sunt complet opace. float blue.0 − 1.

0). 8-15 verde. awt .*. Aplicat ¸ia va ar˘ ata astfel: Listing 10. Dimension canvasSize = new Dimension (150 . event . 0.*. 128). import java . DESENAREA // Exemple de folosire a constructorilor: Color alb = new Color(255. 0 . .5: Folosirea clasei Color import java . 0. 255) . class Culoare extends Canvas { public Color color = new Color (0 . 50) . 255. Color negru = new Color(0. public void paint ( Graphics g ) { g . 255). 0-7 albastru) S˘ a consider˘ am o aplicat ¸ie cu ajutorul c˘ areia putem vizualiza dinamic culorile obt ¸inute prin diferite combinat ¸ii ale parametrilor ce formeaz˘ a o culoare. awt . setColor ( Color . black ) . respectiv mai ˆ ınchis˘ a Determin˘ a parametrii din care este alcatuit˘ a culoarea Determin˘ a valoarea ce reprezint˘ a culoarea respectiv˘ a (bit ¸ii 16-23 ro¸ su. 0 . Color rosuTransparent = new Color(255. 0). 0. Color rosu = new Color(255. Metodele cele mai folosite ale clasei Color sunt: brighter darker getRed getGreen getBlue getAlpha getRGB Creeaz˘ a o noua versiune a culorii curente mai deschis˘ a.284 CAPITOLUL 10. 0.

} public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . String text = " " . 0 . exit (0) . 0 . text += " G = " + color . 1 . 1 . canvasSize . text += " B = " + color . HORIZONTAL . aValue .10. 0 . FOLOSIREA CULORILOR g . setBackground ( Color . aValue = new Scrollbar ( Scrollbar . drawString ( text . gValue . 1 . HORIZONTAL . 30) . 256) . rgbValues . 0 . } }) . 12) ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setLayout ( new GridLayout (4 . 0 . } } 285 class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar rValue . setBackground ( Color . 256) . setColor ( color ) . 1 . getAlpha () . getGreen () . 0 . BOLD . getRed () . green ) . g . g . getBlue () . HORIZONTAL . rValue . bValue . canvasSize . bValue = new Scrollbar ( Scrollbar . setBackground ( Color . Panel rgbValues = new Panel () . 0 . g . setFont ( new Font ( " Arial " . height ) . width . gValue = new Scrollbar ( Scrollbar . Font . blue ) . HORIZONTAL . 0 . bValue .4. 1) ) . 0 . fillRect (0 . text += " R = " + color . . rValue = new Scrollbar ( Scrollbar . 256) . red ) . private Culoare culoare . text += " A = " + color . gValue . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . 0 . 256) . this .

a ) . add ( bValue ) . DESENAREA aValue . setSize (200 . rValue . g . pack () . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . show () . rgbValues . } } public class TestColor { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Color " ) . getValue () . rgbValues . BorderLayout . bValue . int b = bValue . rgbValues . gValue . } public void ad ju stm en tV al u e C h an ge d ( AdjustmentEvent e ) { int r = rValue . } } 10. 100) . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . culoare = new Culoare () . b . NORTH ) . aValue . add ( gValue ) . rgbValues . f . add ( culoare . add ( rgbValues . CENTER ) . setBackground ( Color . getValue () . add ( rValue ) . aValue . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . rgbValues . int a = aValue . setValue (255) . int g = gValue . culoare . add ( aValue ) . repaint () . getValue () . color = c . lightGray ) . BorderLayout . getValue () . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . Color c = new Color (r .286 CAPITOLUL 10.5 Folosirea imaginilor Aceasta este o imagine: . culoare .

Image image1 = toolkit.getImage("poza.5. Crearea unui obiect de tip Image. fie aflat la o anumit˘ a adres˘ a Web (URL). ca ˆ ın exemplul de mai jos: Toolkit toolkit = Toolkit. 2.getDefaultToolkit(). avˆ and ˆ ıns˘ a aceea¸ si denumire getImage ¸ si urm˘ atoarele formate: Applet Toolkit getImage(URL url) getImage(URL url) getImage(URL url. String fisier) getImage(String fisier) Pentru a obt ¸ine un obiect de tip Toolkit se va folosi metoda getDefaultToolkit.infoiasi. Aceasta nu este o clas˘ a de componente (nu extinde Component) ci implementeaz˘ a obiecte care pot fi desenate pe suprafat ¸a unor componente cu metode specifice unui context grafic pentru componenta respectiva (similar modului cum se deseneaz˘ a o linie sau un cerc).5. . Image image2 = toolkit. 10.ro/~acf/poza.1 Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea unei imagini presupune realizarea urm˘ atoarilor doi pa¸ si: 1. Afi¸ sarea propriu-zis˘ aˆ ıntr-un context grafic.gif").gif")). Orice imagine va fi reprezentat˘ a ca o instant ¸˘ a a clasei Image. FOLOSIREA IMAGINILOR 287 In AWT este posibil˘ a folosirea imaginilor create extern ˆ ın format gif sau jpeg.getImage( new URL("http://www. Crearea unui obiect de tip Image se face folosind o imagine dintr-un fi¸ sier fie aflat pe ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a. Metodele pentru ˆ ınc˘ arcarea unei imagini dintr-un fi¸ sier se g˘ asesc ˆ ın clasele Applet ¸ si Toolkit.10.

400.getDefaultToolkit(). 0. int height. int width. • bgColor reprezint˘ a culoarea cu care vor fi colorat ¸i pixelii transparent ¸i ai imaginii (poate s˘ a lipseasc˘ a).yellow. g. aceste operat ¸iuni fiind f˘ acute abia ˆ ın momentul ˆ ın care se va realiza afi¸ sarea imaginii pentru prima dat˘ a. 100. 200.drawImage(img. ˆ ın general. ImageObserver unde: • img este obiectul ce reprezint˘ a imaginea. Color bgcolor. • x. int boolean drawImage(Image img. In exemplul urm˘ ator afi¸ sam aceea¸ si imagine de trei ori. 0.drawImage(img. heigth reprezint˘ aˆ ınalt ¸imea ¸ si l˘ a¸ timea la care trebuie scalat˘ a imaginea (dac˘ a lipsesc. 200. int width. int height. 200. this).getImage("taz.288 CAPITOLUL 10. DESENAREA Metoda getImage nu verific˘ a dac˘ a fi¸ sierul sau adresa specificata reprezint˘ a o imagine valid˘ a¸ si nici nu ˆ ıncarc˘ a efectiv imaginea ˆ ın memorie. 100. int y. ImageObserver observer) x. int y. Color. int y. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. imaginea va fi afi¸ sat˘ a la dimensiunile ei reale). folosind forme diferite ale metodei drawImage: Image img = Toolkit. x. • width. relative la spat ¸iul de coordonate al contextului grafic. Afi¸ sarea unei imagini ˆ ıntr-un context grafic se realizeaz˘ a prin intermediul metodei drawImage din clasa Graphics ¸ si. Cele mai uzuale formate ale metodei sunt: boolean drawImage(Image img. va fi facut˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. g. this). int y. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. observer) . x. this).drawImage(img. • observer este un obiect care ”observ˘ a” ˆ ınc˘ arcarea imaginii ¸ si va fi informat pe m˘ asura derul˘ arii acesteia.gif"). int Color bgcolor. x. Metoda nu face decˆ at s˘ a creeze un obiect de tip Image care face referint ¸˘ a la o anumit˘ a imagine extern˘ a. 0. y sunt coordonatele stˆ anga-sus la care va fi afi¸ sat˘ a imaginea. g. 0.

Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece metoda drawImage nu face decˆ at s˘ a declan¸ seze procesul de ˆ ınc˘ arcare ¸ si desenare a imaginii. int w. int flags. int y. Aceste informat ¸ii pot fi aflate prin intermediul constantelor definite de interfat ¸˘ a: . la apelul metodei drawImage va fi desenat˘ a numai port ¸iunea de imagine care este disponibil˘ a la momentul init ¸ial ¸ si care poate fi incomplet˘ a. cu alte cuvinte metoda nu a¸ stept˘ a ca o imagine s˘ a fie complet afi¸ sat˘ a ci se termin˘ a imediat ce procesul de afi¸ sare a ˆ ınceput. Formatul acestei metode este: boolean imageUpdate (Image img.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor In cazul ˆ ın care se afi¸ seaz˘ a o imagine care se g˘ ase¸ ste pe Internet sau imaginea afi¸ sata este de dimensiuni mari se va observa c˘ a aceasta nu apare complet de la ˆ ınceput ci este desenat˘ a treptat. Acest mecanism este realizat prin intermediul interfet ¸ei ImageObserver. dup˘ a care red˘ a imediat controlul apelantului. Intregul f lags furnizeaz˘ a informat ¸ii despre starea transferului. De aceea trebuie s˘ a existe un mecanism prin care componenta s˘ a fie redesenat˘ a automat ˆ ın momentul ˆ ın care au mai sosit informat ¸ii legate de imagine. pˆ an˘ a la afi¸ sarea sa complet˘ a.5. FOLOSIREA IMAGINILOR 289 Metoda drawImage returneaz˘ a true dac˘ a imaginea a fost afi¸ sat˘ aˆ ın ˆ ıntregime ¸ si false ˆ ın caz contrar. In sect ¸iunea urm˘ atoare vom detalia acest aspect. Ca urmare. int x. 10.10. lucru deosebit de util ˆ ıntrucˆ at procesul de ˆ ınc˘ arcare a unei imagini poate dura mult ¸ si nu este de dorit ca ˆ ın acest interval de timp (pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea complet˘ a a imaginii) aplicat ¸ia s˘ a fie blocat˘ a. Interfat ¸a ImageObserver are o singur˘ a metod˘ a numit˘ a imageUpdate. int h ) Implementarea implicit˘ a const˘ a dintr-un apel la metoda repaint pentru dreptunghiul specificat la apel ¸ si care reprezint˘ a zona din imagine pentru care se cunosc noi informat ¸ii. Aceast˘ a interfat ¸˘ a descrie obiecte care au ˆ ınceput s˘ a utilizeze o imagine incomplet˘ a¸ si care trebuie anunt ¸ate de noile date obt ¸inute ˆ ın legatur˘ a cu imaginea respectiv˘ a. ce va fi apelat˘ a periodic de firul de execut ¸ie (creat automat) care se ocup˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea imaginii. implementat˘ a de clasa Component ¸ si deci de toate componentele.5. f˘ ar˘ a intervent ¸ia programatorului.

int h) { // Desenam imaginea numai daca toti bitii sunt disponibili if (( flags & ALLBITS) != 0) repaint(). int w.290 ABORT CAPITOLUL 10. . // Imaginea este completa (flags & ALLBITS) != 0 // Eroare sau transferul imaginii a fost intrerupt (flags & ERROR | ABORT ) != 0 Metoda imageUpdate poate fi redefint˘ a de o component˘ a pentru a personaliza procesul de afi¸ sare al imaginii. public boolean imageUpdate(Image img. se observ˘ a c˘ a metodele clasei Image pentru determinarea dimensiunilor unei imagini au ca argument un obiect de tip ImageObserver. ˆ ınainte de completarea sa ALLBITS Imaginea a fost ˆ ıncarcat˘ a complet ERROR A ap˘ arut o eroare ˆ ın timpul ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginii FRAMEBITS Tot ¸i bit ¸ii cadrului curent sunt disponibili HEIGHT In˘ alt ¸imea imaginii este disponibil˘ a PROPERTIES Propriet˘ a¸ tile imaginii sunt disponibile SOMEBITS Au fost recept ¸ionat ¸i noi pixeli ai imaginii WIDTH L˘ a¸ timea imaginii este disponibil˘ a Prezent ¸a ˆ ın parametrul f lags a unui bit de valoare 1 pe pozit ¸ia reprezentata de o constant˘ aˆ ınseamn˘ a c˘ a respectiva condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a. atunci argumentul observer al metodelor referitoare la imagini va fi this. // Daca sunt toti bitii nu mai sunt necesare noi update-uri return ( (flags & (ALLBITS | ABORT)) == 0). int y. DESENAREA Inc˘ arcarea imaginii a fost ˆ ıntrerupt˘ a. } De asemenea. Aceasta va fi apelat˘ a apelat˘ a asincron de fiecare dat˘ a cˆ and sunt disponibili noi pixeli. int getHeight(ImageObserver observer) int getWidth(ImageObserver observer) Dac˘ a desenarea se face folosind clasa Canvas. int x. int flags.

5..getGraphics(). } } 10. gmem. */ // Transferam desenul din memorie pe ecran // desenand de fapt imaginea creata g. 0.).5. ..jpeg din distribut ¸ia standard Java ofer˘ a suport pentru salvarea unei imagini aflate ˆ ın memorie ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın for- . 0. /* Realizam desenul folosind gmem gmem.fillOval(.3 Mecanismul de ”double-buffering” Tehnica de double-buffering implic˘ a realizarea unui desen ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul s˘ au pe ecran.codec.drawImage(img.). h).. pentru a elimina efectul nepl˘ acut de ”clipire” (”flickering”) rezultat atunci cˆ and sunt efectuate redesen˘ ari repetate la intervale mici de timp.10. } public void paint(Graphics g) { // Desenam in memorie pe un obiect de tip Image // w si h sunt dimensiunile desenului Image img = createImage(w. FOLOSIREA IMAGINILOR 291 10. this).. Secvent ¸a general˘ a de implementare a mecanismului de double-buffering este urm˘ atoarea: // Supradefinim update pentru a elimina stergerea desenului public void update(Graphics g) { paint(g).dispose().. gmem.. O situat ¸ie frecvent˘ aˆ ın care se apeleaz˘ a la double-buffering este crearea de animat ¸ii.5.sun. Graphics gmem = img.image.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG Pachetul com.setColor(.

Pentru aceasta va trebui s˘ a definim un . JPEGEncodeParam jep = encoder. aflata ˆ ın pachetul java.codec.awt. // Folosim setarile de codare jpeg implicite encoder.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie In cazul ˆ ın care dorim s˘ a folosim o anumit˘ a imagine creat˘ a direct din program ¸ si nu ˆ ıncarcat˘ a dintr-un fi¸ sier vom folosi clasa MemoryImageSource. java. } catch( Exception e ) { e. } } } 10.BufferedImage.sun.*. jep.getDefaultJPEGEncodeParam(img).*. false).image.jpeg. java. encoder. java.awt.9f.io.image.awt.5.printStackTrace().*.setJPEGEncodeParam(jep). class JPEGWriter { static float quality = 0. JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec. //intre 0 si 1 public static void write(BufferedImage img. String filename) { try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename). O clas˘ a responsabil˘ a cu realizarea acestei operat ¸iuni ar putea fi definit˘ a astfel: import import import import com. out.setQuality(quality.image.encode(img).createJPEGEncoder(out). DESENAREA mat JPEG.close().292 CAPITOLUL 10.

drawImage(img. singurul lucru diferit fiind contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a operat ¸iile. int green = (int) (Math. y++) { for (int x = 0. int off. x < w. int scan) unde: • w. blue).random() * 255).getRGB().6. • pixeli[] este vectorul cu culorile imaginii. iar clasa principal˘ a care controleaz˘ a procesul de tip˘ arire este PrinterJob. O aplicat ¸ie va apela metode ale acestei clase pentru: . 0. h. for (int y = 0.random() * 255). int index = 0. TIPARIREA 293 vector de numere ˆ ıntregi ˆ ın care vom scrie valorile ˆ ıntregi (RGB) ale culorilor pixelilor ce definesc imaginea noastr˘ a. w)).print. x++) { int red = (int) (Math. • of f. 0. Constructorul clasei MemoryImageSource este: MemoryImageSource(int w.random() * 255). int blue = (int) (Math. 0.˘ 10. int[] pixeli. green. int h = 100. h reprezint˘ a dimensiunile imaginii (l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea).awt. Dimensiunea vectorului va fiˆ ın˘ alt ¸imea ˆ ınmult ¸it˘ a cu l˘ a¸ timea ˆ ın pixeli a imaginii. this). pix. scan = w In exemplul urmator vom crea o imagine cu pixeli de culori aleatorii ¸ si o vom afi¸ sa pe ecran: int w = 100. g. normal aceste valori sunt off = 0. scan reprezint˘ a modalitatea de construire a matricii imaginii pornind de la vectorul cu pixeli. Pachetul care ofer˘ a suport pentru tip˘ arire este java.6 Tip˘ arirea Tip˘ arirea ˆ ın Java este tratat˘ aˆ ın aceea¸ si manier˘ a ca ¸ si desenarea. int h. // g este un context grafic 10. pix[index++] = new Color(red. int[] pix = new int[w * h]. y < h. } img = createImage(new MemoryImageSource(w.

In general.294 CAPITOLUL 10. In general. In cazul cˆ and imaginea de pe ecran coincide cu imaginea de la imprimant˘ a. Orice component˘ a care poate fi afi¸ sat˘ a pe ecran poate fi ¸ si tip˘ arit˘ a. Opt ¸ional. Un obiect care va fi tip˘ arit trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. metodele paint ¸ si print pot specifica aceea¸ si secvent ¸˘ a de cod. int pageIndex) throws PrinterException { // Descrirea imaginii obiectului ce va fi afisata la imprimanta // Poate fi un apel la metoda paint: paint(g) if (ceva nu este in regula}) { return Printable. responsabil˘ a cu descrierea modalit˘ a¸ tii de tip˘ arire a obiectului. care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a print. vor fi ˆ ıncapsulate ˆ ıntr-un obiect grafic . 3. } Pa¸ sii care trebuie efectuat ¸i pentru tip˘ arirea unui obiect sunt: 1. • Invocarea dialogului cu utilizatorul pentru specificarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire. Crearea unei sesiuni de tip˘ arire: PrinterJob. DESENAREA • Crearea unei sesiuni de tip˘ arire (job).getPrinterJob 2.PAGE_EXISTS.component˘ a. orice informat ¸ii care trebuie atˆ at afi¸ sate cˆ at ¸ si tip˘ arite. init ¸ierea unui dialog cu utilizatorul pentru precizarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire: printDialog. PageFormat pf. . metoda print are urm˘ atorul format: public int print(Graphics g. Specificarea obiectului care va fi tip˘ arit: setPrintable. acesta trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. } return Printable.NO_SUCH_PAGE. • Tip˘ arirea efectiv˘ a. care are o reprezentare vizual˘ a descris˘ a de metoda paint ¸ si care va specifica ¸ si modalitatea de reprezentare a sa la imprimant˘ a.

return Printable . TIPARIREA 4.*. 200 . NO_SUCH_PAGE .*. awt .*. private Button print = new Button ( " Print " ) . drawString ( " Hello " . g . java . io .6: Tip˘ arirea unei componente import import import import java . awt . 200 . PageFormat pf . public Dimension getPreferredSize () { return d . java . 295 In exemplul urm˘ ator vom defini un obiect care are aceea¸ si reprezentare pe ecran cˆ at ¸ si la imprimant˘ a (un cerc circumscris unui p˘ atrat. event . PAGE_EXISTS . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . } } class Fereastra extends Frame implements ActionListener { private Plansa plansa = new Plansa () . } public int print ( Graphics g . drawRect (200 . g . 100 . 200) . int pi ) throws PrinterException { if ( pi >= 1) return Printable . drawOval (200 . drawString ( " Numai la imprimanta " . 100) . awt . 300) . 100) .6. Listing 10. paint ( g ) . } public void paint ( Graphics g ) { g . Tip˘ arirea efectiv˘ a: print.˘ 10.*. 200 . class Plansa extends Canvas implements Printable { Dimension d = new Dimension (400 . print . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { . g . 400) . 100 . 200 . ˆ ınsotite de un text) ¸ si vom tip˘ ari obiectul respectiv. java .

DESENAREA add ( plansa . Tiparirea efectiva printJob . println ( " Exceptie la tiparire ! " ) . } } . Stabilirea obiectului ce va fi tiparit printJob . SOUTH ) . setPrintable ( plansa ) . Panel south = new Panel () . CAPITOLUL 10. BorderLayout . printDialog () ) { try { // 4. out . Initierea dialogului cu utilizatorul if ( printJob . ex . add ( south . } }) . } catch ( PrinterException ex ) { System . // 2. pack () . south . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . addActionListe ner ( this ) . show () . f . // 3. south . print . } } } } public class TestPrint { public static void main ( String args []) throws Exception { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Print " ) . CENTER ) ) . Crearea unei sesiuni de tiparire PrinterJob printJob = PrinterJob . BorderLayout .296 System . exit (0) . getPrinterJob () . CENTER ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // 1. print () . printStackTrace () . add ( print ) .

*.6. } } . TIPARIREA 297 Tiparirea textelor O alt˘ a variant˘ a pentru tip˘ arirea de texte este deschiderea unui flux c˘ atre dispozitivul special reprezentat de imprimant˘ a¸ si scrierea informat ¸iilor. println ( " Test imprimanta " ) . Observat ¸i c˘ a aceast˘ a abordare nu este portabil˘ a. imp . linie cu linie. pe acest flux.7: Tip˘ arirea textelor import java . imprimanta poate fi referit˘ a prin ”lpt1”. iar ˆ ın Unix prin ”/dev/lp”. // pentru UNIX // PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ("/ dev / lp ") ) . println ( " ABCDE " ) . imp .˘ 10. Listing 10. import java . close () . deoarece necesit˘ a tratare special˘ aˆ ın funct ¸ie de sistemul de operare folosit. In sistemul de operare Windows. class TestPrintText { public static void main ( String args []) throws Exception { // pentru Windows PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ( " lpt1 " ) ) . imp . awt .*. io .

DESENAREA .298 CAPITOLUL 10.

Acela¸ si program poate utiliza diverse moduri Look-and-Feel.Capitolul 11 Swing 11. ecrane Braille. etc. dispozitive de recunoa¸ stere a vocii. Motif sau altele oferite de diver¸ si dezvoltatori. Mac. cum ar fi cele standard Windows. acestea putˆ and fi interschimbate de c˘ atre utilizator chiar la momentul execut ¸iei . Java.1 11.1.1 Introducere JFC Tehnologia Swing face parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) care pune la dispozit ¸ie o serie ˆ ıntreag˘ a de facilit˘ a¸ ti pentru scrierea de aplicat ¸ii cu o interfat ¸˘ a grafic˘ a mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a funct ¸ional ¸ si estetic fat ¸˘ a de vechiul model AWT. • Look-and-Feel Permite schimbarea ˆ ınf˘ a¸ ti¸ s˘ arii ¸ si a modului de interact ¸iune cu aplicat ¸ia ˆ ın funct ¸ie de preferint ¸ele fiec˘ aruia. • Java 2D API Folosind Java 2D pot fi create aplicat ¸ii care utilizeaz˘ a grafic˘ a la un 299 . cum ar fi cititoare de ecran. • Accessibility API Permite dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a comunice cu dispozitive utilizate de c˘ atre persoane cu diverse tipuri de handicap. In JFC sunt incluse urm˘ atoarele: • Componente Swing Sunt componente ce ˆ ınlocuiesc ¸ si ˆ ın acela¸ si timp extind vechiul set oferit de modelul AWT.

300

CAPITOLUL 11. SWING nivel avansat. Clasele puse la dispozit ¸ie permit crearea de desene complexe, efectuarea de operat ¸ii geometrice (rotiri, scal˘ ari, translat ¸ii, etc.), prelucrarea de imagini, tip˘ arire, etc.

• Drag-and-Drop Ofer˘ a posibilitatea de a efectua operat ¸ii drag-and-drop ˆ ıntre aplicat ¸ii Java ¸ si aplicat ¸ii native. • Internat ¸ionalizare Internat ¸ionalizarea ¸ si localizarea aplicat ¸iilor sunt dou˘ a facilit˘ a¸ ti extrem de importante care permit dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a poat˘ a fi configurate pentru exploatarea lor ˆ ın diverse zone ale globului, utilizˆ and limba ¸ si particularit˘ a¸ tile legate de formatarea datei, numerelor sau a monedei din zona respectiv˘ a. In aceste capitol vom face o prezentare scurt˘ a a componentelor Swing, deoarece prezentarea detaliata a tuturor facilit˘ a¸ tilor oferite de JFC ar oferi suficient material pentru un volum de sine st˘ at˘ ator.

11.1.2

Swing API

Unul din principalele deziderate ale tehnologiei Swing a fost s˘ a pun˘ a la dispozit ¸ie un set de componente GUI extensibile care s˘ a permit˘ a dezvoltarea rapid˘ a de aplicat ¸ii Java cu interfat ¸˘ a grafic˘ a competitiv˘ a din punct de vedere comercial. Pentru a realiza acest lucru, API-ul oferit de Swing este deosebit de complex avˆ and 17 pachete ˆ ın care se g˘ asesc sute de clase ¸ si interfet ¸e. Lista complet˘ a a pacehetelor din distribut ¸ia standard 1.4 este dat˘ aˆ ın tabelul de mai jos: javax.accessibility javax.swing.text.html javax.swing.plaf.basic javax.swing.border javax.swing.text.rtf javax.swing.plaf.multi javax.swing.event javax.swing.undo javax.swing.text javax.swing.plaf javax.swing javax.swing.text.parser javax.swing.plaf.metal javax.swing.colorchooser javax.swing.tree javax.swing.table javax.swing.filechooser

11.1. INTRODUCERE

301

Evident, nu toate aceste pachete sunt necesare la dezvolatarea unei aplicat ¸ii, cel mai important ¸ si care cont ¸ine componentele de baz˘ a fiind javax.swing.

Componentele folosite pentru crearea interfet ¸elor grafice Swing pot fi grupate astfel: • Componente atomice JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JSeparator • Componente complexe JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane • Componente pentru editare de text JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane • Meniuri JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem • Containere intermediare JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar • Containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

11.1.3

Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT

Nu se poate spune c˘ a Swing ˆ ınlocuie¸ ste modelul AWT ci ˆ ıl extinde pe acesta din urm˘ a ad˘ augˆ andu-i noi componente care fie ˆ ınlocuiesc unele vechi fie sunt cu totul noi. O convent ¸ie ˆ ın general respectat˘ a este prefixarea numelui unei clase AWT cu litera ”J” pentru a denumi clasa corespondent˘ a din Swing. Astfel, ˆ ın locul clasei java.awt.Button putem folosi javax.swing.JButton, ˆ ın loc de java.awt.Label putem folosi javax.swing.JLabel, etc. Este recomandat ca o aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a s˘ a foloseasc˘ a fie componente AWT, fie Swing, amestecarea lor fiind mai put ¸in uzual˘ a.

302

CAPITOLUL 11. SWING

Aplicat ¸iile GUI vor avea ˆ ın continuare nevoie de pachetul java.awt deoarece aici sunt definite unele clase utilitare cum ar fi Color, Font, Dimension, etc. care nu au fost rescrise ˆ ın Swing. De asemenea, pachetul java.awt.event r˘ amˆ ane ˆ ın continuare esent ¸ial pentru tratarea evenimentelor generate atˆ at de componente AWT cˆ at ¸ si de cele din Swing. Pe lˆ ang˘ a acesta mai poate fi necesar ¸ si javax.swing.event care descrie tipuri de evenimente specifice unor componente Swing, mecanismul de tratare a lor fiind ˆ ıns˘ a acela¸ si ca ˆ ın AWT. Pozit ¸ionarea componentelor este preluat˘ a din AWT, fiind ad˘ augate ˆ ıns˘ a noi clase care descriu gestionari de pozit ¸ionare ˆ ın completarea celor existente, cum ar fi BoxLayout ¸ si SpringLayout. Difer˘ aˆ ıns˘ a modul de lucru cu containere, dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a acestora. Majoritatea componentelor Swing care permit afi¸ sarea unui text ca parte a reprezent˘ arii lor GUI pot specifica acel text fie ˆ ın mod normal folosind un anumit font ¸ si o anumit˘ a culoare ce pot fi setate cu metodele setFont ¸ si setColor, fie prin intermediul limbajului HTML. Folosirea HTML aduce o flexibilitatea deosebit˘ aˆ ın realizarea interfet ¸ei grafice, ˆ ıntrucˆ at putem aplica format˘ ari multiple unui text, descompunerea acestuia pe mai multe linii, etc., singurul dezavantaj fiind ˆ ıncetinirea etapei de afi¸ sare a componentelor. JButton simplu = new JButton("Text simplu"); JButton html = new JButton( "<html><u>Text</u> <i>formatat</i></html>"); S˘ a descriem o aplict ¸ie simpl˘ a folosind AWT ¸ si apoi Swing, pentru a ne crea o prim˘ a impresie asupra diferent ¸elor ¸ si asem˘ an˘ arilor dintre cele dou˘ a modele. Listing 11.1: O aplicat ¸ie simpl˘ a AWT
import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluAWT extends Frame implements ActionListener { public ExempluAWT ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setLayout ( new FlowLayout () ) ; add ( new Label ( " Hello AWT " ) ) ; Button b = new Button ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ;

11.1. INTRODUCERE
add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluAWT ( " Hello " ) ; } }

303

Listing 11.2: Aplicat ¸ia rescris˘ a folosind Swing
import javax . swing .*; import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluSwing extends JFrame implements ActionListener { public ExempluSwing ( String titlu ) { super ( titlu ) ; // Metoda setLayout nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Componentele au denumiri ce incep cu litera J // Textul poate fi si in format HTML getContentPane () . add ( new JLabel ( " < html > <u > Hello </ u > <i > Swing </ i > </ html > " ) ) ; JButton b = new JButton ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ; // Metoda add nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Tratarea evenimentelor se face ca in AWT System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluSwing ( " Hello " ) ; }

304
}

CAPITOLUL 11. SWING

11.2

Folosirea ferestrelor

Pentru a fi afi¸ sate pe ecran componentele grafice ale unei aplicat ¸ii trebuie plasate pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container). Fiecare component˘ a poate fi cont ¸inut˘ a doar ˆ ıntr-un singur container, ad˘ augarea ei pe o supraft ¸˘ a nou˘ a de afi¸ sare determinˆ and eliminarea ei de pe vechiul container pe care fusese plasat˘ a. Intrucˆ at containerele pot fi ˆ ıncapsulate ˆ ın alte containere, o component˘ a va face parte la un moment dat dintr-o ierarhie. R˘ ad˘ acina acestei ierarhii trebuie s˘ a fie un a¸ sa numit container de nivel ˆ ınalt, care este reprezentat de una din clasele JFrame, JDialog sau JApplet. Intrucˆ at de appleturi ne vom ocupa separat, vom analiza ˆ ın continuare primele dou˘ a clase. In general orice aplicat ¸ie Java independent˘ a bazat˘ a pe Swing cont ¸ine cel put ¸in un container de nivel ˆ ınalt reprezentat de fereastra principal˘ a a programului, instant ¸˘ a a clasei JFrame. Simplificat, un obiect care reprezint˘ a o fereastr˘ a Swing cont ¸ine o zon˘ a care este rezervat˘ a barei de meniuri ¸ si care este situat˘ a de obieci ˆ ın partea sa superioar˘ a¸ si corpul ferestrei pe care vor fi plasate componentele. Imaginea de mai jos pune ˆ ın evident ¸˘ a aceast˘ a separare, valabil˘ a de altfel pentru orice container de nivel ˆ ınalt:

Corpul ferestrei este o instant ¸˘ a a clasei Container ce poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getContentPane. Plasarea ¸ si aranjarea componentelor pe suprafat ¸a

11.2. FOLOSIREA FERESTRELOR

305

ferestrei se va face deci folosind obiectul de tip Container ¸ si nu direct fereastra. A¸ sadar, de¸ si este derivat˘ a din Frame, clasa JFrame este folosit˘ aˆ ıntr-un mod diferit fat ¸˘ a de p˘ arintele s˘ au: Frame f = new Frame(); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(new Button("OK")); JFrame jf = new JFrame(); jf.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); jf.getContentPane().add(new JButton("OK")); Spre deosebire de Frame, un obiect JFrame are un comportament implicit la ˆ ınchiderea ferestrei care const˘ aˆ ın ascunderea ferestrei atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a butonul de ˆ ınchidere. Acest comportament poate fi modificat prin apelarea metodei setDefaultCloseOperation care prime¸ ste ca argument diverse constante ce se g˘ asesc fie ˆ ın clasa WindowConstants, fie chiar ˆ ın JFrame. jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Ad˘ augarea unei bare de meniuri se realizeaz˘ a cu metoda setJMenuBar, care prime¸ ste o instant ¸˘ a de tip JMenuBar. Crearea meniurilor este similar˘ a cu modelul AWT.

11.2.1

Ferestre interne

Din punctul de vedere al folosirii ferestrelor, aplicat ¸iile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: • SDI (Single Document Interface) • MDI (Multiple Document Interface) Programele din prima categorie gestioneaz˘ a la un moment dat o singur˘ a fereastr˘ aˆ ın care se g˘ asesc componentele cu care interact ¸ioneaz˘ a utilizatorul. In a doua categorie, fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei ˆ ınglobeaz˘ a la rˆ andul ei alte ferestre, uzual cu funct ¸ionalit˘ a¸ ti similare, ce permit lucrul concurent pe mai multe planuri.

306

CAPITOLUL 11. SWING

In Swing, clasa JInternalFrame pune la dispozit ¸ie o modalitate de a crea ferestre ˆ ın cadrul altor ferestre. Ferestrele interne au aproximativ aceea¸ si ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare ¸ si funct ¸ionalitate cu ferestrele de tip JFrame, singura diferent ¸˘ a fiind modul de gestionare a acestora. Uzual, obiectele de tip JInternalFrame vor fi plasate pe un container de tip DesktopPane, care va fi apoi plasat pe o fereastr˘ a de tip JFrame. Folosirea clasei DesktopPane este necesar˘ a deoarece aceasta ”¸ stie” cum s˘ a gestioneze ferestrele interne, avˆ and ˆ ın vedere c˘ a acestea se pot suprapune ¸ si la un moment dat doar una singur˘ a este activ˘ a. Exemplul urm˘ ator pune ˆ ın evident ¸˘ a modelul general de creare ¸ si afi¸ sare a ferestrelor interne: Listing 11.3: Folosirea ferestrelor interne
import javax . swing .*; import java . awt .*; class FereastraPrinci pal a extends JFrame { public Fereastra Pr i nc i p al a ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setSize (300 , 200) ; s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . EXIT_ON_CLOSE ) ; FereastraInterna fin1 = new FereastraInterna () ; fin1 . setVisible ( true ) ; FereastraInterna fin2 = new FereastraInterna () ; fin2 . setVisible ( true ) ; JDesktopPane desktop = new JDesktopPane () ; desktop . add ( fin1 ) ; desktop . add ( fin2 ) ; setContentPane ( desktop ) ; fin2 . moveToFront () ; } } class FereastraInterna extends JInternalFrame { static int n = 0; // nr . de ferestre interne static final int x = 30 , y = 30; public FereastraInterna () { super ( " Document # " + (++ n ) ,

11.3. CLASA JCOMPONENT
true , // resizable true , // closable true , // maximizable true ) ; // iconifiable setLocation ( x *n , y * n ) ; setSize ( new Dimension (200 , 100) ) ;

307

} } public class TestInternalFrame { public static void main ( String args []) { new FereastraPrincipala ( " Test ferestre interne " ) . show () ; } }

Ferestrele create de acest program vor ar˘ ata ca ˆ ın figura de mai jos:

11.3

Clasa JComponent

JComponent este superclasa tuturor componentelor Swing, mai put ¸in a celor care descriu containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JApplet. Deoarece JComponent extinde clasa Container, deci ¸ si Component, ea mo¸ stene¸ ste funct ¸ionalitatea general˘ a a containerelor ¸ si componentelor AWT, furnizˆ and bineˆ ınt ¸eles ¸ si o serie ˆ ıntreag˘ a de noi facilit˘ a¸ ti. Dintre nout˘ a¸ tile oferite de JComponent amintim: • ToolTips Folosind metoda setToolTip poate fi ata¸ sat unei componente un text cu explicat ¸ii legate de componenta respectiv˘ a. Cˆ and utilizatorul trece

308

CAPITOLUL 11. SWING cu mouse-ul deasupra componentei va fi afi¸ sat, pentru o perioad˘ a de timp, textul ajut˘ ator specificat.

• Chenare Orice component˘ a Swing poate avea unul sau mai multe chenare. Specificarea unui chenar se realizeaz˘ a cu metoda setBorder. • Suport pentru plasare ¸ si dimensionare Folosind metodele setPreferredSize, setMinimumSize, setMaximumSize, setAlignmentX, setAlignmentY pot fi controlat ¸i parametrii folosit ¸i de gestionarii de pozit ¸ionare pentru plasarea ¸ si dimensionarea automat˘ a a componentelor ˆ ın cadrul unui container. • Controlul opacit˘ a¸ tii Folosind metoda setOpaque vom specifica dac˘ a o component˘ a trebuie sau nu s˘ a deseneze tot ¸i pixelii din interiorul s˘ au. Implicit, valoarea propriet˘ a¸ tii de opacitate este false, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a este posibil s˘ a nu fie desenat ¸i unii sau chiar tot ¸i pixelii, permit ¸ˆ and pixelilor de sub component˘ a s˘ a r˘ amˆ an˘ a vizibili (componenta nu este opac˘ a). Valoarea propriet˘ a¸ tii pentru clasele derivate din JComponent depinde ˆ ın general de Look-and-Feel-ul folosit. • Asocierea de act ¸iuni tastelor Pentru componentele Swing exist˘ a posibilitatea de specifica anumite act ¸iuni care s˘ a se execute atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a o anumit˘ a combinat ¸ie de taste ¸ si componenta respectiv˘ a este activ˘ a (are focusul). Aceast˘ a facilitate simplific˘ a varianta init ¸ial˘ a de lucru, ¸ si anume tratarea evenimentelor de tip KeyEvent printr-un obiect KeyListener. • Double-Buffering Tehnica de double-buffering, care implic˘ a desenarea componentei ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul ˆ ıntregului desen pe ecran, este implementat˘ a automat de componentele Swing, spre deosebire de cele AWT unde trebuia realizat˘ a manual dac˘ a era cazul. Exemplul urm˘ ator ilustreaz˘ a modul de folosire a cˆ atorva dintre facilit˘ a¸ tile amintite mai sus: Listing 11.4: Facilit˘ a¸ ti oferite de clasa JComponent

add ( label1 ) . lowered = BorderFactory . add ( label2 ) . setBorder ( raised ) . awt . raised = BorderFactory . getContentPane () . add ( btn1 ) . // implicit panel . panel . panel .3. border . label1 . .*. c r e a t e L o w e r e d B e v e l B o r d e r () . JLabel label1 = new JLabel ( " Lowered " ) . event . panel .11. setBackground ( Color . swing . java . javax . TitledBorder title . panel .*.*. blue ) . CLASA JCOMPONENT import import import import javax . 309 class Fereastra extends JFrame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . // Folosirea chenarelor Border lowered . setLayout ( new FlowLayout () ) . getContentPane () . setBorder ( title ) . setOpaque ( false ) . setOpaque ( true ) . setToolTipText ( " Eticheta ridicata " ) . // ToolTips label1 . label2 . // Controlul opacitatii JButton btn1 = new JButton ( " Opaque " ) . swing . setPreferredSize ( new Dimension (400 . java . btn2 . EXIT_ON_CLOSE ) . c re at eT it led Bo rd er ( " Borders " ) .*. setBorder ( lowered ) .200) ) . s e tD e f au l t C lo s e Op e r at i o n ( JFrame . title = BorderFactory . c r e a t e R a i s e d B e v e l B o r d e r () . setToolTipText ( " Eticheta coborata " ) . panel . raised . panel . awt . JButton btn2 = new JButton ( " Transparent " ) . final JPanel panel = new JPanel () . add ( panel ) . JLabel label2 = new JLabel ( " Raised " ) . add ( btn2 ) . btn1 . label2 .

public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { panel . blue : Color . show () .310 CAPITOLUL 11. " schimbaCuloare " ) . red ? Color . put ( " schimbaCuloare " . } } public class TestJComponent { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Facilitati JComponent " ) . put ( KeyStroke . SWING btn1 . setBackground ( color ) . . // Textul poate fi HTML btn2 .5 Arhitectura modelului Swing Folosirea modelelor Modelul Swing este bazat pe o arhitectur˘ a asem˘ an˘ atoare cu MVC (modelview-controller). getInputMap () . setToolTipText ( " < html > <b > Apasati < font color = red > F2 </ font > " + " cand butonul are <u > focusul </ u > " ) . new AbstractAction () { private Color color = Color . pack () . color = ( color == Color .care va reprezenta datele aplicat ¸iei. Arhitectura MVC specific˘ a descompunerea unei aplicat ¸ii vizuale ˆ ın trei p˘ art ¸i separate: • Modelul . setToolTipText ( " Buton opac " ) . red . red ) . // Asocierea unor actiuni ( KeyBindings ) /* Apasarea tastei F2 cand focusul este pe butonul al doilea va determina schimbarea culorii panelului */ btn2 . getKeyStroke ( " F2 " ) .4 11. } }) . getActionMap () . btn2 . } } 11.

Dup˘ a cum se observ˘ a din tabelul de mai jos. JMenuItem. dar exist˘ a¸ si componente care au asociate mai multe modele: Model ButtonModel Component˘ a JButton. modul de concepere a unei aplicat ¸ii trebuie s˘ a fie orientat asupra reprezent˘ arii ¸ si manipul˘ arii informat ¸iilor ¸ si nu asupra interfet ¸ei grafice cu utilizatorul. A¸ sadar.5. FOLOSIREA MODELELOR • Prezentarea . Aceast˘ a abordare este logic˘ a ¸ si din perspectiva faptului c˘ a. ˆ ıns˘ a are posibilitatea de a-l ˆ ınlocui cu unul nou atunci cˆ and este cazul. JPasswordField Fiecare component˘ a are un model init ¸ial implicit. fiec˘ arui obiect corespunz˘ ator unei clase ce descrie o component˘ a Swing ˆ ıi este asociat un obiect care gestioneaz˘ a datele sale ¸ si care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a care reprezint˘ a modelul componentei respective. ˆ ın Swing p˘ art ¸ile de prezentare ¸ si control au fost cuplate deoarece exista o leg˘ atur˘ a prea strˆ ans˘ aˆ ıntre ele pentru a fi concepute ca entit˘ a¸ ti separate. JTextPane. ˆ ın general. JTextArea. Din motive practice. Metodele care acceseaz˘ a . JScrollBarm. JMenu. ˆ ın care datele componentelor (modelul) sunt separate de reprezentarea lor vizual˘ a. JCheckBoxMenuItem.transformarea act ¸iunilor utilizatorului asupra componentelor vizuale ˆ ın evenimente care s˘ a actualizeze automat modelul acestora (datele).modul de reprezentare vizual˘ a a datelor. JCheckBox. JToggleButton. arhitectura Swing este de fapt o arhitectur˘ a cu model separabil. JSlider JTabbedPane SingleSelectionModel ListModel JList ListSelectionModel JList JTable TableModel JTable TableColumnModel JTree TreeModel JTree TreeSelectionModel Document JEditorPane. JTextField. JRadioButton. JRadioButtomMenuItem JComboBox ComboBoxModel BoundedRangeModel JProgressBar. 311 • Controlul . componente cu reprezent˘ ari diferite pot avea acela¸ si tip de model. Pentru a realiza separarea modelului de prezentare.11.

BorderLayout . In funct ¸ie de necesit˘ a¸ ti. oricare din aceste clase poate fi extins˘ a pentru a crea un nou model. java . lst . javax . Listing 11.312 CAPITOLUL 11. // La apasara butonului schimbam modelul JButton btn = new JButton ( " Schimba modelul " ) . java . SOUTH ) . class Fereastra extends JFrame implements ActionListener { String data1 [] = { " rosu " . cum ar fi cele asociate claselor JTable. " blue " }. EXIT_ON_CLOSE ) . int tipModel = 1.5: Folosirea mai multor modele pentru o componenta import import import import javax . " galben " . Pentru modelele mai complexe. . " yellow " . SWING modelul unui obiect sunt: setModel. model2 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt . border .*. cu argumente specifice fiec˘ arei componente ˆ ın parte. swing . setModel ( model1 ) . getContentPane () . event . interfat ¸a model a clasei JList este ListModel care este implementat˘ a de clasele DefaultListModel ¸ si AbstractListModel. addActionListene r ( this ) . add ( lst . awt . // Lista initiala nu are nici un model lst = new JList () . String data2 [] = { " red " . Crearea unei clase care s˘ a reprezinte un model se va face extinzˆ and interfat ¸a corespunz˘ atoare ¸ si implementˆ and metodele definite de aceasta sau extinzˆ and clasa implicit˘ a oferit˘ a de API-ul Swing ¸ si supradefinind metodele care ne intereseaz˘ a. ListModel model1 . // Cream obiectele corespunzatoare celor doua modele model1 = new Model1 () .*. JTree sau JList exist˘ a clase abstracte care implementeaz˘ a interfat ¸a ce descrie modelul respectiv De exemplu. s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . model2 = new Model2 () . JList lst . btn .*. respectiv getModel. " albastru " }.*. swing . add ( btn . getContentPane () . BorderLayout . CENTER ) .

} } class Model2 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data2 .11. } public Object getElementAt ( int index ) { return data2 [ index ]. tipModel = 1. } } Multe componente Swing furnizeaz˘ a metode care s˘ a obt ¸in˘ a starea obiectului f˘ ar˘ a a mai fi nevoie s˘ a obt ¸inem instant ¸a modelului ¸ si s˘ a apel˘ am metodele . show () . length . } } } public class TestModel { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Model " ) . tipModel = 2. } else { lst . } public Object getElementAt ( int index ) { return data1 [ index ].5. FOLOSIREA MODELELOR 313 pack () . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( tipModel == 1) { lst . } } // Clasele corespunzatoare celor doua modele class Model1 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data1 . setModel ( model1 ) . length . setModel ( model2 ) .

SWING acesteia. Informativ (lightweight) . mai ales pentru clase cum ar fi JTable sau JTree. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intefat ¸a ChangeListener iar evenimentele sunt de tip ChangeEvent. modelele care suport˘ a aceast˘ a abordare fiind BoundedRangeModel. // Trebuie sa interogam sursa asupra schimbarii .Modelele trimit un eveniment prin care sunt informat ¸i ascult˘ atorii c˘ a a survenit o anumit˘ a schimbare a datelor. singura informat ¸ie cont ¸inut˘ aˆ ın eveniment fiind componenta surs˘ a.getModel(). Obiectele de tip listener vor trebui s˘ a apeleze metode specifice componentelor pentru a afla ce anume s-a schimbat. ButtonModel ¸ si SingleSelectionModel. Model BoundedRangeModel ButtonModel SingleSelectionModelModel Listener ChangeListener ChangeListener ChangeListener Tip Eveniment ChangeEvent ChangeEvent ChangeEvent Interfat ¸a ChangeListener are o singur˘ a metod˘ a: public void stateChanged(ChangeEvent e).5. f˘ ar˘ a a include ˆ ın eveniment detalii legate de schimbarea survenit˘ a. BoundedRangeModel model = slider. Un exemplu este metoda getValue a clasei JSlider care este de fapt un apel de genul getModel().getSource(). respectiv removeChangeListener.getValue(). folosirea modelelor aduce flexibilitate sporit˘ a programului ¸ si este recomandat˘ a utilizarea lor. JSlider slider = new JSlider().1 Tratarea evenimentelor Modelele componentelor trebuie s˘ a notifice aparit ¸ia unor schimb˘ ari ale datelor gestionate astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi reactualizat˘ a prezentarea lor sau s˘ a fie executat un anumti cod ˆ ın cadrul unui obiect de tip listener. In multe situat ¸ii ˆ ıns˘ a.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip BoundedRangeModel BoundedRangeModel m = (BoundedRangeModel)e. model.314 CAPITOLUL 11. aceast˘ a notificare este realizat˘ aˆ ın dou˘ a moduri: 1. 11. Inregistrarea ¸ si eliminarea obiectelor de tip listener se realizeaz˘ a cu metodele addChangeListener. In Swing.

out. unele clase permit ˆ ınregistrarea ascult˘ atorilor direct pentru componenta ˆ ın sine. pentru a nu lucra direct cu instant ¸a modelului. 2. } }).println("Valoare noua: " + s.5.out. JList list = new JList(culori).getValue()). Consistent(statefull) .getValue()).println("Schimbare model: " + m.getSelectionModel(). slider.Modele pun la dispozit ¸ie interfet ¸e specializate ¸ si tipuri de evenimente specifice ce includ toate informat ¸iile legate de schimbarea datelor. "galben". Model ListModel ListSelectionModel ComboBoxModel TreeModel TreeSelectionModel TableModel TableColumnModel Document Document Listener ListDataListener ListSelectionListener ListDataListener TreeModelListener TreeSelectionListener TableModelListener TableColumnModelListener DocumentListener UndoableEditListener Tip Eveniment ListDataEvent ListSelectionEvent ListDataEvent TreeModelEvent TreeSelectionEvent TableModelEvent TableColumnModelEvent DocumentEvent UndoableEditEvent Folosirea acestor interfet ¸e nu difer˘ a cu nimic de cazul general: String culori[] = {"rosu".addListSelectionListener( .addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip JSlider JSlider s = (JSlider)e. Secvent ¸a de cod de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: JSlider slider = new JSlider(). ListSelectionModel sModel = list.11. sModel. "albastru").getSource(). } }). System. FOLOSIREA MODELELOR 315 System. Pentru u¸ surint ¸a program˘ arii. singura diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de varianta anterioar˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a sursa evenimentului este acum de tipul componentei ¸ si nu de tipul modelului.

out.6.316 CAPITOLUL 11. mai multe butoane radio pot fi grupate folosind clasa ButtonGroup.2 Componente pentru editare de text Componentele Swing pentru afi¸ sarea ¸ si editarea textelor sunt grupate ˆ ıntr-o ierarhie ce are ca r˘ ad˘ acin˘ a clasa JTextComponent din pachetul javax. 11. nu vom analiza ˆ ın parte aceste componente. pentru a permite selectarea doar a unuia dintre ele.getFirstIndex()). JScrollBar • Separatori: JSeparator Deoarece utilizarea acestora este ˆ ın general facil˘ a. a c˘ aror folosire este ˆ ın general asem˘ an˘ atoare cu a echivalentelor din AWT. subliniind diferent ¸ele ¸ si ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirile fat ¸˘ a AWT.6. JRadioButton. • Componente pentru progres ¸ si derulare: JSlider. ci vom pune ˆ ın evident ¸˘ a doar aspectele specifice acestui model.println("Selectie curenta: " + e. SWING new ListSelectionListener() { public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { // Schimbarea este continuta in eveniment if (!e. 11. JCheckBox. Aici includem: • Etichete: JLabel • Butoane simple sau cu dou˘ a st˘ ari: JButton. . JToggleButton.1 Componente atomice In categoria componentelor atomice includem componentele Swing cu funct ¸ionalitate simpl˘ a. JProgressBar.swing.getValueIsAdjusting()) { System.6 Folosirea componentelor Datorit˘ a complexit˘ a¸ tii modelului Swing.text. } } }). 11. ˆ ın aceast˘ a sectt ¸iune nu vom ˆ ıncerca o abordare exhaustiv˘ a a modului de utilizare a tuturor componentelor.

Permite editarea de parole. MaskFormatter. – JFormattedTextField .Permite editarea unui text simplu. Uzual. se aplic˘ aˆ ıntregului text ¸ si nu poate fi specificat doar unei anumite port ¸iuni. DateFormatter.Permite introducerea unui text care s˘ a respecte un anumit format. Valoarea cont ¸inut˘ a de o astfel de component˘ a va fi obt ¸inut˘ a/setat˘ a cu metodele getValue. date calendaristice. clasele pot ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın trei categorii. cum ar fi ’*’. o component˘ a de acest tip va fi inclus˘ aˆ ıntr-un container JScrollPane. cum ar fi culoarea sau fontul. fiind foarte util˘ a pentru citirea de numere. pe o singur˘ a linie. Orice atribut legat de stil. FOLOSIREA COMPONENTELOR 317 Dup˘ a cum se observ˘ a din imaginea de mai sus.6. cum ar fi NumberFormatter. setText. respectiv setValue ¸ si nu cu cele uzuale getText. ˆ ın locul caracterelor introduse fiind afi¸ sat un caracter simbolic. pe mai multe linii. etc. Textul acestora va fi ascuns.Permite editarea unui text simplu.11. Este folosit˘ aˆ ımpreun˘ a cu clase utilitare pentru formatarea textelor. – JPasswordField . pentru a permite navigarea pe vertical˘ a . corespunz˘ atoare tipului textului editat: • Text simplu pe o singur˘ a linie – JTextField . • Text simplu pe mai multe linii – JTextArea . etc.

Una din utiliz˘ arile cele mai simple ale acestei clase este setarea documentului ce va fi afi¸ sat cu metoda setPage. Interfat ¸a care trebuie implementat˘ a este ActionListener.Aceast˘ a clas˘ a extinde JEditorPane. – JTextPane . tratarea evenimentelor generate de cursor (caret). care gestioneaz˘ a starea componentei. Orice obiect derivat din JTextComponent este format din: • Un model. oferind diverse facilit˘ a¸ ti suplimentare pentru lucrul cu stiluri ¸ si paragrafe. ce returneaz˘ a un obiect de tip Document. SWING ¸ si orizontal˘ a dac˘ a textul introdus nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a alocat˘ a obiectului.Componentele derivate din JTextField vor genera un eveniment de acest tip la ap˘ asarea tastei Enter ˆ ın c˘ asut ¸a de editare a textului. Exist˘ a diferent ¸ fat ¸˘ a de AWT ¸ si la nivelul trat˘ arii evenimentelor generate de componentele pentru editarea de texte. . • Un ’controller’. urm˘ atoarele tipuri de texte sunt recunoscute: text/plain. text/html ¸ si text/rtf.318 CAPITOLUL 11. etc.Permite afi¸ sarea ¸ si editarea de texte scrise cu stiluri multiple ¸ si care pot include imagini sau chiar diverse alet componente. cunoscut sub numele de editor kit care permite scrierea ¸ si citirea textului ¸ si care permite definirea de act ¸iuni necesare edit˘ arii. O referint ¸˘ a la model poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getDocument. • O reprezentare. Dintre evenimentele ce pot fi generate amintim: • ActionEvent . Acest lucru este valabil pentru toate componentele Swing pentru care are sens not ¸iunea de navigare pe orizontal˘ a sau vertical˘ a. componenta Swing avˆ and caracteristici mult mai complexe cum ar fi suport pentru operat ¸ii de undo ¸ si redo. • Text cu stil ˆ ımbog˘ a¸ tit pe mai multe linii – JEditorPane . referit sub denumirea de document. ce prime¸ ste ca argument un URL care poate referi un fi¸ sier text. HTML sau RTF. ˆ ıns˘ a exist˘ a diferent ¸e notabile ˆ ıntre cele dou˘ a. nici una neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸iune. Clasa JTextComponent ˆ ıncearc˘ a s˘ a p˘ astreze cˆ at mai multe similitudini cu clasa TextComponent din AWT. care este responsabil˘ a cu afi¸ sarea textului. Implicit.

• DocumentEvent .11.6. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este DocumentListener. Acestea sunt: JList. fiind generat la orice schimbare a unei propriet˘ a¸ ti a componentei. Clasa JList Clasa JList descrie o list˘ a de elemente dispuse pe una sau mai multe coloane.apelat˘ a dup˘ a o operat ¸iune de ¸ stergere. din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe.3 Componente pentru selectarea unor elemente In aceast˘ a categorie vom include clasele care permit selectarea unor valori (elemente) dintr-o serie prestabilit˘ a.apelat˘ a la schimbarea unor atribute legate de stilul textului. – removeUpdate . JComboBox ¸ si JSpinner. FOLOSIREA COMPONENTELOR 319 • CaretEvent .Este evenimentul generat la deplasarea cursorului ce gestioneaz˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın text.apelat˘ a la ad˘ augarea de noi caractere. sursa lor fiind documentul (modelul) componentei ¸ si nu componenta ˆ ın sine. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este PropertyChangeListener. . ce cont ¸ine metoda propertyChange.Este un eveniment comun tuturor componentelor de tip JavaBean. ce cont ¸ine metodele: – insertUpdate . Uzual un obiect de acest tip va fi inclus ˆ ıntr-un container de tip JScrollPane. Interfat ¸a corespunz˘ atoare CaretListener cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a: caretUpdate ce va fi apelat˘ a ori de cˆ ate ori apare o schimbare.Evenimentele de acest tip sunt generate la orice schimbare a textului. 11. – changedUpdate . • PropertyChangeEvent .6.

Acesta este un obiect dintr-o clas˘ a ce trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ListModel. .320 CAPITOLUL 11. ModelLista model = new ModelLista(). new Integer(3). oferind flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu liste. model. Evident. uzual fiind folosit˘ a extinderea clasei predefinite AbstractListModel ¸ si supradefinirea metodelor: getElementAt care furnizeaz˘ a elementul de pe o anumit˘ a posit ¸ie din list˘ a.addElement("Unu"). model.addElement(new Integer(3)).addElement(new Double(4)). model. model. JList lista = new JList(elemente). • Folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente ¸ si ad˘ augˆ and apoi elemente modelului implicit listei: DefaultListModel model = new DefaultListModel(). Object elemente[] = {"Unu". SWING Init ¸ializarea unei liste se realizeaz˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti: • Folosind unul din constructorii care primesc ca argument un vector de elemente.addElement("Doi"). • Folosind un model propriu. "Doi". responsabil cu furnizarea elementelor listei. new Double(4)}. aceast˘ a variant˘ a este mai complex˘ a. JList lista = new JList(model). respectiv getSize care trebuie s˘ a returneze num˘ arul total de elemente din list˘ a. JList lista = new JList(model).

11. } } Gestiunea articolelor selectate dintr-o list˘ a se realizeaz˘ a prin intermediul unui model. public int getSize() { return elemente.addListSelectionListener(this). new Double(4)}.. } public Object getElementAt(int index) { return elemente[index]..getSelectedIndex(). class ModelLista extends AbstractListModel { Object elemente[] = {"Unu". "Doi". interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind ListSelectionListener ce cont ¸ine metoda valueChanged apelat˘ a ori de cˆ ate ori va fi schimbat˘ a select ¸ia elementelor din list˘ a. /* sau SINGLE_INTERVAL_SELECTION MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION */ // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = list... . . int index = list. public Test() { .getSelectionModel()..setSelectionMode(ListSelectionModel.6. model.. Obiectele de tip JList genereaz˘ a evenimente de tip ListSelectionEvent. new Integer(3). acesta fiind un obiect de tip ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION).getValueIsAdjusting()) return. } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e...length. class Test implements ListSelectionListener { . // Stabilim modul de selectie list. FOLOSIREA COMPONENTELOR 321 .

setSelectedIndices. } } Setarea unui anumit renderer pentru o list˘ a se realizeaz˘ a cu metoda setCellRenderer. ¸ si pentru obt ¸inerea celor selectate la un moment dat getSelectedIndex. boolean cellHasFocus) { setText(value. etc. Clasa JComboBox Clasa JComboBox este similar˘ a cu JList. O facilitate extrem de important˘ a pe care o au listele este posibilitatea de a stabili un renderer pentru fiecare articol ˆ ın parte. cu deosebirea c˘ a permite doar selectarea unui singur articol.. SWING Evident.red : Color. Lista . acesta fiind ¸ si singurul permanent vizibil. clasa ofer˘ a metode pentru selectarea unor elemente din cadrul programului setSelectedIndex.. Interfat ¸a ListCellRenderer cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a getListCellRendererComponent ce returneaz˘ a un obiect de tip Component. } public Component getListCellRendererComponent( JList list.white : Color. setForeground(isSelected ? Color. return this..white).322 . boolean isSelected. class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer { public MyCellRenderer() { setOpaque(true). Metoda va fi apelat˘ aˆ ın parte pentru reprezentarea fiec˘ arui element al listei. int index. setBackground(isSelected ? Color. getSelectedIndices.toString()).black). Implicit toate elementele listei sunt afi¸ sate ˆ ın acela¸ si fel. etc. Object value. } } CAPITOLUL 11. ˆ ıns˘ a acest lucru poate fi schimbat prin crearea unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a ListCellRenderer ¸ si personalizeaz˘ a reprezentarea elementelor listei ˆ ın funct ¸ie de diver¸ si parametri.

. Clasa JSpinner Clasa JSpinner ofer˘ a posibilitatea de a selecta o anumit˘ a valoare (element) dintr-un domeniu prestabilit. respectiv ActionEvent generate la selectarea efectiv˘ a a unui articol. Init ¸ializarea se face dintr-un vector sau folosind un model de tipul ComboBoxModel. respectiv predecesorul element din domeniu. fiecare element putˆ and fi de asemenea reprezentat diferit prin intermediul unui obiect ce implementeaz˘ a aceea¸ si intefat ¸˘ a ca ¸ si ˆ ın cazul listelor: ListCellRenderer. Este folosit atunci cˆ and domeniul din care poate fi f˘ acut˘ a select ¸ia este foarte mare sau chiar nem˘ arginit. Acesta este un obiect de tip SpinnerModel. deoarece JComboBox permite ¸ si editarea explicit˘ a a valorii elementului. Componenta cont ¸ine dou˘ a butoane cu care poate fi selectat urm˘ atorul. O diferent ¸˘ a notabil˘ a const˘ aˆ ın modul de selectare a unui articol. lista elementelor nefiind ˆ ıns˘ a vizibil˘ a. acest lucru fiind controlat de metoda setEditable. JSpiner se bazeaz˘ a exclusiv pe folosirea unui model.6. SpinnerNumberModel sau SpinnerDateModel ce pot fi utilizate. FOLOSIREA COMPONENTELOR 323 celorlalte elemente este afi¸ sat˘ a doar la ap˘ asarea unui buton marcat cu o s˘ ageat˘ a. de exemplu: numere intregi intre 1950 si 2050. ce face parte integrant˘ a din component˘ a. Evenimentele generate de obiectele JComboBox sunt de tip ItemEvent generate la navigarea prin list˘ a. JComboBox funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acelea¸ si principii ca ¸ si clasa JList.11. existˆ and o serie de clase predefinite ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a cum ar fi SpinnerListModel.

6.324 CAPITOLUL 11. new Integer(80). De¸ si clasa JTable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. dar este posibil˘ a¸ si editarea informat ¸iei din celulele sale.NumberEditor. SWING Componentele de acest tip permit ¸ si specificarea unui anumit tip de editor pentru valorile elementelor sale. {"Popescu".DefaultEditor. tipul select ¸iei fiind simplu sau compus. Dup˘ a cum se observ˘ a. coloane). Init ¸ializarea unui tabel poate fi f˘ acut˘ aˆ ın mai multe moduri.TRUE}. JTable tabel = new JTable(elemente.4 Tabele Clasa JTable permite crearea de componente care s˘ a afi¸ seze o serie de elemente ˆ ıntr-un format tabelar. De asemenea. "Student"}.DateEditor. acesta trebuind a¸ sadar importat. Cea mai simpl˘ a variant˘ a este s˘ a folosim unul din constructorii care primesc ca argumente elementele tabelului sub forma unei matrici sau a unei colect ¸ii de tip Vector ¸ si denumirile capurilor de coloan˘ a: String[] coloane = {"Nume".ListEditor.FALSE}}. In cazul ˆ ın care celulele tabelului sunt . tipul de date al elementelor de pe o coloan˘ a este de tip referint ¸˘ a¸ si poate fi oricare. Object[][] elemente = { {"Ionescu". tabelele extinzˆ and astfel funct ¸ionalitatea listelor.swing. "Varsta". Acesta este instalat automat pentru fiecare din modelele standard amintite mai sus. articolele fiind dispuse pe linii ¸ si coloane.swing. Boolean. new Integer(20). fiind reprezentat de una din clasele JSpinner. respectiv JSpinner. generate la schimbarea st˘ arii componentei. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu tabele se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. toate derivate din JSpinner. Boolean. JSpinner. 11. Un tabel poate fi folosit doar pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor date. liniile tabelului pot fi marcate ca selectate. Evenimentele generate de obiectele de tip JSpinner sunt de tip ChangeEvent. Fiecare din editoarele amintite permite diverse format˘ ari specifice.table.

{"Popescu". crearea unui model se face prin extinderea clasei predefinite AbstractTableModel.length. } public int getRowCount() { .specific˘ a dac˘ a o anumit˘ a celul˘ a este editabil˘ a. • isCellEditable .FALSE}}. ele fiind declarate abstracte ˆ ın clasa de baz˘ a): • getRowCount . Object[][] elemente = { {"Ionescu".6. "Student"}. Interfat ¸a care descrie modelul clasei JTable este TableModel ¸ si cont ¸ine metodele care vor fi interogate pentru obt ¸inerea informat ¸iei din tabel. FOLOSIREA COMPONENTELOR 325 editabile trebuie s˘ a existe un editor potrivit pentru tipul elementului din celula respectiv˘ a. ModelTabel model = new ModelTabel(). Din motive de eficient ¸˘ a.returneaz˘ a num˘ arul de coloane ale tabelului. • getValueAt .. Boolean. Tot ceea ce trebuie s˘ a facem este s˘ a supradefinim metodele care ne intereseaz˘ a. Uzual. new Integer(80). A doua variant˘ a de creare a unui tabel este prin implementarea modelului acestuia ˆ ıntr-o clas˘ a separat˘ a¸ si folosirea constructorului corespunz˘ ator. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a articole de pe o coloan˘ a vor fi reprezentate la fel ¸ si vor avea acela¸ si tip de editor. new Integer(20).returneaz˘ a denumirea fiec˘ arei coloane. cele mai utilizate fiind (primele trei trebuie obligatoriu supradefinite. class ModelTabel extends AbstractTableModel { String[] coloane = {"Nume". JTable tabel = new JTable(model). Boolean. public int getColumnCount() { return coloane.returneaz˘ a num˘ arul de linii ale tabelului.returneaz˘ a elementul de la o anumit˘ a linie ¸ si coloan˘ a.11. "Varsta".TRUE}. implementarea acestei clase este orientat˘ a la nivel de coloan˘ a. . • getColumnCount . Modelul mai cont ¸ine ¸ si metoda setValueAt care poate fi folosit˘ a pentru setarea explicit˘ a a valorii unei celule.. • getColumnName . care implementeaz˘ a deja TableModel.

TableModel model = (TableModel)e. } public String getColumnName(int col) { return coloane[col]. .getSource().. Pentru a trata aceste evenimente va trebui s˘ a implement˘ am interfat ¸a TableModelListener ce cont ¸ine metoda tableChanged.. int col) { // Doar numele este editabil return (col == 0). Inregistrarea unui listener va fi f˘ acut˘ a pentru modelul tabelului: public class Test implements TableModelListener { .getColumn(). } public boolean isCellEditable(int row. . Object data = model.getFirstRow(). } } .. public Test() { .. SWING } public Object getValueAt(int row.getModel()...length. tabel. } public void tableChanged(TableModelEvent e) { // Aflam celula care a fost modificata int row = e. int col) { return elemente[row][col]..326 return elemente. int col = e. CAPITOLUL 11.getValueAt(row.addTableModelListener(this). } } Orice schimbare a datelor tabelului va genera un eveniment de tip TableModelEvent. col)..

interfat ¸a ListSelectionModel.. // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = tabel..getMinSelectionIndex(). // Stabilim modul de selectie tabel. Tratarea evenimentelor generate de schimbarea select ¸iei ˆ ın tabel se realizeaz˘ a prin ˆ ınregistrarea unui ascult˘ ator de tip ListSelectionListener: class Test implements ListSelectionListener { ..SINGLE_SELECTION). } else { int index = model. ListSelectionModel model = (ListSelectionModel)e.getSource().getSelectionModel().getValueIsAdjusting()) return..11. model... FOLOSIREA COMPONENTELOR 327 Tabele ofer˘ a posibilitatea de a selecta una sau mai multe linii...6.. // Linia cu numarul index este prima selectata . if (model. } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e. public Test() { . nu neap˘ arat consecutive. celule unei coloane vor fi reprezentare la fel.isSelectionEmpty()) { // Nu este nici o linie selectata . fiecare coloan˘ a avˆ and asociat un obiect renderer responsabil cu crearea componen- .addListSelectionListener(this).setSelectionMode(ListSelectionModel. . gestiunea liniilor selectate fiind realizat˘ a prin intermediul unui model. ˆ ıntocmai ca la liste. Acesta este o instant ¸˘ a ce implementeaz˘ a.. } } } Dup˘ a cum am spus.

care are o singur˘ a metod˘ a getTableCellRendererComponent. ce extinde interfat ¸a CellEditor care generalizeaz˘ a conceptul de celul˘ a editabil˘ a pe care ˆ ıl vom mai reg˘ asi la arbori. Un astfel de obiect implementeaz˘ a interfat ¸a TableCellRenderer. ImageIcon. restul tipurilor avˆ and o reprezentare standard ce const˘ aˆ ıntr-o etichet˘ a cu reprezentarea obiectului ca ¸ sir de caractere. Double. public class MyEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor { // Singura metoda abstracta a parintelui public Object getCellEditorValue() { // Returneaza valoarea editata . plus implementarea metodei specifice din TreeCellEditor. } .328 CAPITOLUL 11. aceasta fiind responsabil˘ a cu crearea componentelor ce vor fi afi¸ sate ˆ ın celulele unei coloane.. Float. public class MyRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(. Implicit. return this. exist˘ a o serie de editoare standard pentru tipurile de date ment ¸ionate anterior. care implementeaz˘ a CellEditor..) { .. Specificarea unui renderer propriu se realizeaz˘ a cu metoda setDefaultRenderer. dar este posibil˘ a specificarea unui editor propriu cu metoda setDefaultEditor.. Implicit. SWING tei ce descrie celulele sale. exist˘ a o serie de tipuri de date cu reprezent˘ ari specifice. ce asociaz˘ a un anumit tip de date cu un obiect de tip TableRenderer. Icon. Number.. } } O situat ¸ie similar˘ a o reg˘ asim la nivelul editorului asociat celulelor dintr-o anumit˘ a coloan˘ a. Date. Crearea unui editor propriu se realizeaz˘ a cel mai simplu prin extinderea clasei utilitare AbstractCellEditor.. cum ar fi: Boolean. Acesta este un obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellEditor.

informat ¸ia ˆ ın sine fiind manipulat˘ a prin intermediul unui model. Ca orice component˘ a Swing netrivial˘ a.swing. DefaultMutableTreeNode numere = new DefaultMutableTreeNode("Numere"). aceasta fiind folosit˘ a pentru toate tipurile de noduri.care nu mai au nici un descendent. noduri interne care au cel put ¸in un fiu ¸ si noduri frunz˘ a . De¸ si clasa JTree se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. un arbore este format dintr-o r˘ ad˘ acin˘ a. Crearea unui arbore presupune a¸ sadar crearea unui nod (r˘ ad˘ acina).6. Clasa care modeleaz˘ a not ¸iunea de nod al arborelui este DefaultMutableTreeNode.. DefaultMutableTreeNode siruri = .swing. FOLOSIREA COMPONENTELOR // Metoda definita de TableCellEditor public Component getTableCellEditorComponent(. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu arbori se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax.) { // Returneaza componenta de tip editor . DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode(text). instant ¸ierea unui obiect de tip JTree cu r˘ ad˘ acina creat˘ a¸ si ad˘ augarea apoi de noduri frunz˘ a ca fii ai unor noduri existente. } } 329 11.11... String text = "<html><b>Radacina</b></html>".tree.5 Arbori Clasa JTree permite afi¸ sarea unor elemente ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a.. un obiect JTree reprezint˘ a doar o imagine a datelor. La nivel structural.6.

SINGLE_TREE_SELECTION). // Stabilim modul de selectie tree.setSelectionMode( TreeSelectionModel.addTreeSelectionListener(this). SWING new DefaultMutableTreeNode("Siruri").. class Test implements TreeSelectionListener { . public Test() { ..add(siruri). for(int i=0. Scopul unei componente de tip arbore este ˆ ın general selectarea unui nod al ierarhiei.. // Adaugam un ascultator tree. Arborii permit ˆ ınregistrarea unor obiecte listener.getSelectionModel(). nodurile arborelui pot fi de tipuri diferite. Dac˘ a varianta ad˘ aug˘ arii explicite a nodurilor nu este potrivit˘ a. i++) { numere.add(new DefaultMutableTreeNode("Sirul " + i)). .. i<3.. reprezentarea lor implicit˘ a fiind obt ¸inut˘ aprin apelarea metodei toString pentru obiectului cont ¸inut. root. acesta fiind reprezentat ca atare. Aceasta trebuie s˘ a implementeze intefat ¸a TreeModel. care s˘ a trateze evenimentele generate la schimbarea select ¸iei ˆ ın arbore.330 CAPITOLUL 11.add(new DefaultMutableTreeNode(new Integer(i))).. } . se poate implementa o clas˘ a care s˘ a descrie modelul arborelui. Dup˘ a cum se observ˘ a. } root. gestiunea elementelor selectate se realizeaz˘ a printr-un model. siruri. JTree tree = new JTree(root).add(numere). De asemenea. este posibil˘ a specificarea unui text ˆ ın format HTML ca valoare a unui nod. de tip TreeSelectionListener. ˆ ın aceast˘ a situat ¸ie interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind TreeSelectionModel. Ca ¸ si ˆ ın cazul listelor sau a tabelelor.

putClientProperty("JTree. cum ar fi modul de reprezentare a relat ¸iilor (liniilor) dintre nodurile p˘ arinte ¸ si fiu: tree.gif"). "None" • Specificarea unei iconit ¸e pentru nodurile frunz˘ a sau interne: ImageIcon leaf = createImageIcon("img/leaf.gif"). Acestea sunt: • setRootVisible . cea folosit˘ a implicit fiind DefaultTreeCellRenderer. FOLOSIREA COMPONENTELOR public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { // Obtinem nodul selectat DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree. } } 331 Fiecare nod al arborelui este reprezentar prin intermediul unei clase renderer. // sau "Horizontal".11. if (node == null) return.. • setShowsRootHandles . Aceasta implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellRenderer. "Angled"). ImageIcon closed = createImageIcon("img/closed..Stabile¸ ste diverse propriet˘ a¸ ti. Prin implementarea interfet ¸ei sau extinderea clasei implicite pot fi create modalit˘ a¸ ti de personalizare a nodurilor arborelui ˆ ın funct ¸ie de tipul sau valoarea acestora.lineStyle".6.getUserObject(). . Exist˘ aˆ ıns˘ a¸ si diverse metode de a schimba ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sarea unui arbore f˘ ar˘ a s˘ a cre˘ am noi clase de tip TreeCellRenderer.Specific˘ a dac˘ a nodurile de pe primul nivel au simboluri care s˘ a permit˘ a expandarea sau restrˆ angerea lor. • putClientProperty .gif").getLastSelectedPathComponent(). . ImageIcon open = createImageIcon("img/open.Specific˘ a dac˘ a r˘ ad˘ acina e vizibil˘ a sau nu. // Obtinem informatia din nod Object nodeInfo = node.

fiind folosit pentru gruparea mai multor componente Swing ¸ si plasarea lor ˆ ımpreun˘ a pe o alt˘ a suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. Cele mai importante clase care descriu astfel de containere sunt: – JPanel – JScrollPane – JTabbedPane – JSplitPane – JLayeredPane – JDesktopPane – JRootPane JPanel are aceea¸ si funct ¸ionalitate ca ¸ si clasa Panel din AWT. JDialog. Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout. eventual chiar alte containere. Containerele pot fi ˆ ımo˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: 1. Containere de nivel ˆ ınalt .6.Acestea sunt JFrame. renderer.6 Containere Dup˘ a cum ¸ stim. 2. tree. JApplet ¸ si reprezint˘ a r˘ ad˘ acinile ierarhiilor de componente ale unei aplicat ¸ii. renderer. Superclasa componentelor de acest tip este Container. 11. Containere intermediare .setCellRenderer(renderer).Reprezint˘ a suprafet ¸e de afi¸ sare cu ajutorul c˘ arora pot fi organizate mai eficient componentele aplicat ¸iei.setClosedIcon(closed). putˆ and fi imbricate. acesta putˆ and fi schimbat ˆ ıns˘ a chiar ˆ ın momentul construirii . SWING DefaultTreeCellRenderer renderer = new DefaultTreeCellRenderer(). renderer.setLeafIcon(leaf).332 CAPITOLUL 11. clas˘ a despre care am mai discutat ˆ ın capitolul dedicat modeluli AWT. containerele reprezint˘ a suprafet ¸ de afi¸ sare pe care pot fi plasate ale componente.setOpenIcon(open).

FOLOSIREA COMPONENTELOR 333 obiectului JPanel sau ulterior cu metoda setLayout. frame. JList lista = new JList(elemente). deoarece nu mai este construit si un obiect de tip FlowLayout (implicit) */ p. /* Preferabil.add(sp). . uzual panouri (obiecte de tip JPanel).11. String elemente[] = new String[100]. deoarece ofer˘ a suport pentru derularea pe orizontal˘ a ¸ si vertical˘ a a componentelor a c˘ aror reprezentare complet˘ a nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a asociat˘ a.. JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()). JScrollPane sp = new JScrollPane(lista). for(int i=0. Ad˘ augarea de componente se realizeaz˘ a ca pentru orice container. JScrollPane este o clas˘ a foarte important˘ aˆ ın arhitectura modelului Swing. pe acela¸ si spat ¸iu de afi¸ sare.getContentPane().6. p.add(new JLabel("Hello")). nici o component˘ a Swing neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸ie. folosind metoda add. i<100. selectarea .. i++) elemente[i] = "Elementul " + i. JTabbedPane este util˘ a pentru suprapunerea mai multor containere.add(new JButton("OK")).

"Trei" }.334 CAPITOLUL 11.setMnemonicAt(1. JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane(). tabbedPane. SWING unuia sau altui panou realizˆ andu-se prin intermediul unor butoane dispuse pe partea superioar˘ a a componentei. panel1. JList list = new JList(elem). panel1.setOpaque(true). panel2. icon. icon.addTab("Tab 2".VK_2). Ca funct ¸ionalitate. fie una sub alta ¸ si separarea acestora prin intermediul unei bare care s˘ a permit˘ a configurarea suprafet ¸ei alocate fiec˘ arei componente. "Aici avem un buton").addTab("Tab 1". "Aici avem o eticheta"). ofer˘ a o implementare asem˘ an˘ atoare gestionarului de pozit ¸ionare CardLayout. panel2. String elem[] = {"Unu". ImageIcon icon = new ImageIcon("smiley. KeyEvent.add(new JButton("OK")). JComponent panel1 = new JPanel(). fiecare panou avˆ and un astfel de buton corespunz˘ ator.setOpaque(true).add(new JLabel("Hello")).gif"). JComponent panel2 = new JPanel(). KeyEvent.VK_1). panel2. tabbedPane. tabbedPane. panel1.setMnemonicAt(0. tabbedPane. JSplitPane permite crearea unui container care cont ¸ine dou˘ a componente dispuse fie una lˆ ang˘ a cealalt˘ a. . "Doi".

ˆ ıntocmai ca ˆ ın modelul AWT.11.Permite crearea unor dialoguri simple. realizarea unor interog˘ ari de confirmare/renunt ¸are. In Swing exist˘ aˆ ıns˘ a o serie de clase predefinite ce descriu anumite tipuri de dialoguri. Acestea sunt: • JOptionPane . FOLOSIREA COMPONENTELOR JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3. panel. panel. frame. panel). list. extrem de utile ˆ ın majoritatea aplicat ¸iilor. panel. crearea unui dialog realizˆ andu-se prin extinderea acesteia.add(new JButton("Salveaza")).6.add(sp2).getContentPane().add(new JButton("Sterge")).6. // Separam containerul cu lista si butoanele // de componenta pentru editare de text JSplitPane sp2 = new JSplitPane( JSplitPane.add(new JButton("Adauga")). 1)). text). 335 11.7 Dialoguri Clasa care descrie ferestre de dialog este JDialog. // Separam lista de grupul celor trei butoane JSplitPane sp1 = new JSplitPane( JSplitPane. JTextArea text = new JTextArea( "Mai multe componente separate prin\n" + "intermediul containerelor JSplitPane"). folosite pentru afi¸ sarea unor mesaje.HORIZONTAL_SPLIT.VERTICAL_SPLIT. . sp1.

JOptionPane. SWING etc. fie la prima sa afi¸ sare. Cu alte cuvinte.7 11.showConfirmDialog(frame.QUESTION_MESSAGE).1 Desenarea Metode specifice Dup˘ a cum ¸ stim. fie ca urmare a unor act ¸iuni externe sau interne programului. sau chiar pentru introducerea unor valori. sunt exemplificate dou˘ a modalit˘ a¸ ti de utilizare a clasei: JOptionPane. componenta este plasat˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. "Eroare". • ProgressMonitor . ˆ ıns˘ a exist˘ a unele diferent ¸e care trebuie ment ¸ionate. . ˆ ıncepˆ and cu cel de la nivelul superior. "Intrebare". JOptionPane. JOptionPane. care la rˆ andul ei poate fi plasat˘ a pe alt˘ a suprafat ¸˘ a¸ si a¸ sa mai departe. r˘ ad˘ acina acestei fiind un container de nivel ˆ ınalt. operat ¸ia de desenare va fi executat˘ a pentru toate containerele. clasa fiind extrem de configurabil˘ a. • JColorChooser . Procesul ˆ ın sine este asem˘ an˘ ator celui din modelul AWT. • JFileChooser .showMessageDialog(frame.YES_NO_OPTION. desenarea unei componente este un proces care se executa automat ori de cˆ ate ori este necesar.336 CAPITOLUL 11.Dialog standard pentru selectarea ˆ ıntr-o manier˘ a facil˘ a a unei culori. JOptionPane.Clas˘ a utilizat˘ a pentru monitorizare˘ a progresului unei operat ¸ii consumatoare de timp.7. Orice component˘ a se g˘ ase¸ ste ˆ ıntr-o ierarhie format˘ a de containere. cum ar fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet.Dialog standard care permite navigarea prin sistemul de fi¸ siere ¸ si selectarea unui anumit fi¸ sier pentru operat ¸ii de deschidere. "Eroare de sistem !". Mai jos. Cˆ and este necesar˘ a desenarea componentei repsective. 11.ERROR_MESSAGE). "Doriti inchiderea aplicatiei ? ". respectiv salvare.

apelul metodei revalidate va precede apelul lui repaint. Nu trebuie supradefinit˘ a. dac˘ a se dore¸ ste redesenarea explicit˘ a a unei componente se va apela metoda repaint. Implicit. din motivele amintite mai sus. • paintChildren . Pentru componentele Swing. ˆ ın cazul ˆ ın care componenta este opac˘ a metoda deseneaz˘ a suprafat ¸a sa cu culoarea de fundal. Ca ¸ si ˆ ın AWT. desenarea este realizat˘ a de firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu transmiterea evenimentelor.Este principala metod˘ a pentru desenare ce este supradefinit˘ a pentru fiecare component˘ a Swing ˆ ın parte pentru a descrie reprezentarea sa grafic˘ a. Metoda paint este responsabil˘ a cu apelul metodelor amintite mai sus ¸ si realizarea unor optimiz˘ ari legate de procesul de desenare. Atent ¸ie Intocmai ca ˆ ın AWT. Aceasta este responsabil˘ a cu apelul metodelor Swing ce deseneaz˘ a componenta ¸ si anume: • paintComponent . De asemenea. pe perioada respectiv˘ a nu va fi transmis nici un mesaj.11. De¸ si este posibil˘ a supradefinirea ei. • paintBorder .7. metoda cea mai important˘ a fiind paint. DESENAREA 337 Desenarea se bazeaz˘ a pe modelul AWT. In cazul ˆ ın care dimensiunea sau pozit ¸ia componentei s-au schimbat.Solicit˘ a desenarea componentelor cont ¸inute de aceast˘ a component˘ a (dac˘ a exist˘ a). dup˘ a care va executa desenarea propriu-zis˘ a. aceast˘ a metod˘ a are ˆ ıns˘ a o implementare specific˘ a ¸ si nu trebuie supradefinit˘ a. Pe perioada ˆ ın care acesta este ocupat cu transmiterea unui mesaj nu va fi f˘ acut˘ a nici o desenare. cum ar fi implementarea mecanismului de double-buffering. dac˘ a acesta este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de desenare ce consum˘ a mult timp.Deseneaz˘ a chenarele componentei (dac˘ a exist˘ a). apelat˘ a automat ori de cˆ ate ori este necesar. . acest lucru nu este recomandat. Nu trebuie supradefinit˘ a.

338 CAPITOLUL 11. exist˘ a cˆ ateva solut ¸ii mai simple pentru afi¸ sarea unei imagini. Dimensiunile acestei pot fi obt ¸inute cu metodele getSize. deoarece pentru componentele transparente vor trebui redesenate containerele pe care se g˘ ase¸ ste aceasta. Afi¸ sarea imaginilor In AWT afi¸ sarea unei imagini era realizat˘ a uzual prin supradefinirea clasei Canvas ¸ si desenarea imaginii ˆ ın metoda paint a acesteia. JLabel label = new JLabel(img). Transparent ¸a Cu ajutorul metodei setOpaque poate fi controlat˘ a opacitatea componentelor Swing. Evident.2 Considerat ¸ii generale In continuare vom prezenta cˆ ateva considerat ¸ii generale legate de diferite aspecte ale desen˘ arii ˆ ın cadrul modelului Swing. Aceasta este o facilitate extrem de important˘ a deoarece permite crearea de componente care nu au form˘ a rectangular˘ a. orice component˘ a este definit˘ a de o suprafat ¸˘ a rectangular˘ a. In Swing. de fiecare dat˘ a cˆ and este cazul. ˆ ıncetinind astfel procesul de afi¸ sare. este necesar˘ a implementarea de cod specific pentru a trata ap˘ asarea acestui tip de buton.7. evident dac˘ a acestea exist˘ a. getWidth. Acestea includ ˆ ıns˘ a¸ si dimsniunile chenarelor. Suprafat ¸a ocupat˘ a de acestea poate fi aflat˘ a cu metoda getInsets . De exemplu. un buton circular va fi construit ca fiind transparent (setOpaque(false)) ¸ si va desena ˆ ın interiorul s˘ au o elips˘ a umplut˘ a cu o anumit˘ a culoare. Imaginea respectiv˘ a trebuie creat˘ a folosind clasa ImageIcon. Dimensiunile componentelor Dup˘ a cum ¸ stim.gif"). Din acest motiv. cea mai utilizat˘ a fiind crearea unei etichete (JLabel) sau a unui buton (JButton) care s˘ a aib˘ a setat˘ a o anumit˘ a imagine pe suprafat ¸a sa. getHeight. SWING 11. se recomand˘ a setarea componentelor ca fiind opace (setOpaque(true)). ImageIcon img = new ImageIcon("smiley. Trabsparent ¸a ˆ ıns˘ a vine cu un anumit pret ¸.

bottom. int currentWidth = getWidth() . Insets insets = getInsets().insets. // Desenam apoi cu g2d .Explicit Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.. } In Swing. -y).. clas˘ a ce extinde Graphics ¸ si pune la dispozit ¸ie metode mai sofisitcate de desenare cunoscute sub numele de Java2D. obiectul de tip Graphics primit ca argument de metoda paintComponent este refolosit pentru desenarea componentei.left . Pentru a avea acces la API-ul Java2D. DESENAREA 339 ce va returna un obiect de tip Insets ce specific˘ a num˘ arul de pixeli ocupat ¸i cu chenare ˆ ın jurul componentei.insets.insets.top . int currentHeight = getHeight() .. y).7. Acest lucru poate fi realizat fie explicit.. public void paintComponent(Graphics g) { . } Contexte grafice Argumentul metodei paintComponent este de tip Graphics ce ofer˘ a primitivele standard de desenare. . pentru a eficientiza desenarea... // modificam contexul . fie folosind o copie a contextului grafic primit ca argument: // 1.. g2d.11.insets. argumentul este de fapt de tip Graphics2D.right.translate(-x. este suficient s˘ a facem conversia argumentului ce descrie contextul grafic: public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. g2d. Din acest motiv este foarte important ca atunci cˆ and supradefinim metoda paintComponent s˘ a ne asigur˘ am c˘ a la terminarea metodei starea obiectului Graphics este aceea¸ si ca la ˆ ınceput. In majoritatea cazurilor ˆ ıns˘ a. a chenarelor ¸ si a fiilor s˘ ai. // revenim la starea initiala .translate(x..

swing.swing. .WindowsLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Windows. • com.swing. • com. fie s˘ a aib˘ a un aspect specific Java.plaf.translate(x. • com.create().MacLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Mac. In principiu.swing.motif. • com..plaf.GTKLookAndFeel GTK+ reprezint˘ a un standard de creare a interfet ¸elor grafice dezvoltat independent de limbajul Java.windows.metal. Folosind acest L&F este posibil˘ a ¸ si .java.swing.sun.sun.2 exist˘ a¸ si implementarea pentru Windows XP .gtk.MetalLookAndFeel Este varianta implicit˘ a de L&F ¸ si are un aspect specific Java. Posibilitatea de a alege ˆ ıntre diferite moduri L&F are avantajul de a oferi prezentarea unei aplicat ¸ii ˆ ıntr-o form˘ a grafic˘ a care s˘ a corespund˘ a preferint ¸elor utilizatorilor.sun. (GTK este acronimul de la GNU Image Manipulation Program Toolkit).340 CAPITOLUL 11. Incepˆ and cu versiunea 1.mac.MotifLookAndFeel Specific˘ a interfat ¸a CDE/Motif. y).dispose(). SWING // 2. g2d. variantele originale de L&F furnizate ˆ ın distribut ¸ia standard ofereau modalitatea ca o interfat ¸˘ a Swing fie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ın ansamblul grafic al sistemului de operare folosit.java.java.plaf.java.4.sun. Folosirea unei copii Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.plaf.plaf. g2d.. 11. Distribut ¸ia standard Java include urm˘ atoarele clase ce pot fi utilizate pentru selectarea unui L&F: • javax.8 Look and Feel Prin sintagma ’Look and Feel’ (L&F) vom ˆ ınt ¸elege modul ˆ ın care sunt desenate componentele Swing ¸ si felul ˆ ın care acestea interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul. Orice L&F este descris de o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel.

defaultlaf Exist˘ a posibilitatea de a specifica varianta de L&F a aplicat ¸ie direct de la linia de comand˘ a prin setarea proprietˆ a¸ tii swing. UIManager. • getCrossPlatformLookAndFeelClassName . precum ¸ si pentru obt ¸inerea unor variante specifice: • getLookAndFeel . • setLookAndFeel .Seteaz˘ a modul curet L&F.motif.Obt ¸ine varianta curent˘ a.java. Setarea propriet˘ a¸ tii swing. returnˆ and un obiect de tip LookAndFeel.Obt ¸ine variant˘ a specific˘ a sistemului de operare folosit. Metoda prime¸ ste ca argument un obiect dintr-o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel.MotifLookAndFeel").gtkthemefile=temaSpecifica/gtkrc App Specificare unei anumite interfet ¸e L&F poate fi realizat˘ a prin mai multe modalit˘ a¸ ti.swing. Folosirea clasei UImanager Clasa UIManager pune la dispozit ¸ie o serie de metode statice pentru selectarea la momentul execut ¸iei a uni anumit L&F.getSystemLookAndFeelClassName()). ca ˆ ın exemplul de mai jos: java -Dswing.sun. returneaz˘ a varianta standard. • getSystemLookAndFeelClassName . fie un ¸ sir de caractere cu numele complet al clasei L&F.plaf.Returneaz˘ a interfat ¸a grafic˘ a standard Java (JLF). In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici o astfel de clas˘ a.setLookAndFeel( "com.11.gtkthemefile.defaultlaf: . // Exemple: UIManager.setLookAndFeel( UIManager.8. LOOK AND FEEL 341 specificarea unei anumite teme prin intermediul unui fi¸ sier de resurse sau folosind variabila swing.

properties situat ˆ ın subdirectorul lib al distribut ¸iei Java. Secvent ¸a care efectueaz˘ a aceast˘ a operat ¸ie pentru o fereastr˘ a f este: UIManager. Proprietatea swing.java.defaultlaf= com.java.WindowsLookAndFeel App O alt˘ a variant˘ a de a seta aceast˘ a proprietate este schimbarea ei direct ˆ ın fi¸ sierul swing. # Swing properties swing. ˆ ıncepˆ and cu containerele de nivel ˆ ınalt ¸ si va fi realizat prin apelul metodei SwingUtilities. Acesta este un proces care trebuie s˘ a actualizeze ierarhiile de componente. SWING java -Dswing. .defaultlaf specificat˘ aˆ ın fi¸ sierul swing.properties.plaf.sun.defaultlaf= com.GTKLookAndFeel App java -Dswing. Clasa standard Java (JLF).updateComponentTreeUI ce va primi ca argument r˘ ad˘ acina unei ierarhii. Proprietatea swing.gtk.plaf.windows.setLookAndFeel(numeClasaLF).java. 2.defaultlaf specificat˘ a de la linia de comand˘ a.swing.WindowsLookAndFeel Ordinea ˆ ın care este aleas˘ a clasa L&F este urm˘ atoarea: 1.sun.setLookAndFeel ˆ ınaintea cre˘ arii unei componente Swing.swing.pack(). Apelul explicit al metodei UIManager.defaultlaf= com. 3.updateComponentTreeUI(f). f.sun.swing. 4. Exist˘ a posibilitatea de a schimba varianta de L&F chiar ¸ si dup˘ a afi¸ sarea componentelor. SwingUtilities.plaf.342 CAPITOLUL 11.windows.

Un program secvent ¸ial reprezint˘ a modelul clasic de program: are un ˆ ınceput.Capitolul 12 Fire de execut ¸ie 12. la un moment dat programul are un singur punct de execut ¸ie. cum ar fi UNIX sau Windows. Definit ¸ie Un fir de execut ¸ie este o succesiune scevent ¸ial˘ a de instruct ¸iuni care se execut˘ aˆ ın cadrul unui proces. Un fir de execut ¸ie este similar unui proces secvent ¸ial. nu este capabil s˘ a execute decˆ at un singur proces la un moment dat. Un program aflat ˆ ın execut ¸ie se nume¸ ste proces. folosind diverse strategii de alocare a procesorului fiec˘ aruia dintre acestea. 343 . o secvent ¸˘ a de execut ¸ie a instruct ¸iunilor sale ¸ si un sfˆ ar¸ sit. poate rula oricˆ ate procese ˆ ın acela¸ si timp (concurent). Diferenta dintre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces const˘ aˆ ın faptul c˘ a un fir de execut ¸ie nu poate rula independent ci trebuie s˘ a ruleze ˆ ın cadrul unui proces. ˆ ın sensul c˘ a are un ˆ ınceput. Un sistem de operare monotasking. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie ¸ si un sfˆ ar¸ sit. ˆ ın timp ce un sistem de operare multitasking. cum ar fi fi MS-DOS. Cu alte cuvinte.1 Introducere Firele de execut ¸ie fac trecerea de la programarea secvent ¸ial˘ a la programarea concurent˘ a. Am reamintit acest lucru deoarece not ¸iunea de fir de execut ¸ie nu are sens decˆ at ˆ ın cadrul unui sistem de operare multitasking.

ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ aˆ ın cadrul unui proces se pot executa simultan mai multe fire de execut ¸ie. O alt˘ a deosebire rezult˘ a din faptul c˘ a fiecare proces are propria sa memorie (propriul s˘ au spat ¸iu de adrese) iar la crearea unui nou proces (fork) este realizat˘ a o copie exact˘ a a procesului p˘ arinte: cod ¸ si date.2 Crearea unui fir de execut ¸ie Ca orice alt obiect Java. toate firele de execut ¸ie avˆ and acces la acelea¸ si date. Firele de execut ¸ie sunt utile ˆ ın multe privint ¸e. desenarea componentelor unei aplicat ¸ii GUI. 12. De asemenea. permit ¸ˆ and efectuarea concurent˘ a a sarcinilor independente ale acelui program. execut ¸ia simultan˘ a a firelor ˆ ın cadrul unui proces este similar˘ a cu execut ¸ia concurent˘ a a proceselor: sistemul de operare va aloca procesorul dup˘ a o anumit˘ a strategie fiec˘ arui fir de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea lor. Care ar fi ˆ ıns˘ a deosebirile ˆ ıntre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces ? In primul. A¸ sadar. evident. ambele rulˆ and simultan ¸ si independent pe o structur˘ a secvent ¸ial˘ a format˘ a de instruct ¸iunile lor. ˆ ın timp ce la crearea unui fir nu este copiat decˆ at codul procesului p˘ arinte. rˆ and deosebirea major˘ a const˘ aˆ ın faptul c˘ a firele de execut ¸ie nu pot rula decˆ at ˆ ın cadrul unui proces. De multe ori ori. aceea¸ si . etc. Din acest motiv firele de execut ¸ie mai sunt numite ¸ si procese usoare. ˆ ıns˘ a uzual ele sunt folosite pentru executarea unor operat ¸ii consumatoare de timp f˘ ar˘ a a bloca procesul principal: calcule matematice. acest lucru nu este obligatoriu. un fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a unei clase. a¸ steptarea eliber˘ arii unei resurse. prin urmare. datele procesului original. firele ˆ ı¸ si desf˘ a¸ soar˘ a activitatea ˆ ın fundal ˆ ıns˘ a.344 Program (proces) CAPITOLUL 12. Un fir de execut ¸ie poate fi asem˘ anat cu o versiune redus˘ a a unui proces. Firele de execut ¸ie definite de o clas˘ a vor avea acela¸ si cod ¸ si. FIRE DE EXECUT ¸ IE Program (proces) Un program ˆ ı¸ si poate defini ˆ ıns˘ a nu doar un fir de execut ¸ie ci oricˆ ate. un fir mai poate fi privit ¸ si ca un context de execut ¸ie ˆ ın cadrul unui proces.

Cea mai important˘ a clas˘ a care implementeaz˘ a interfat ¸a Runnable este Thread. • prin implementarea interfet ¸ei Runnable.12. atunci putem renunt ¸a la supradefinirea . Aceasta implementeaz˘ a un fir de execut ¸ie generic care. Interfat ¸a Runnable este conceput˘ a ca fiind un protocol comun pentru obiectele care doresc s˘ a execute un anumit cod pe durata existent ¸ei lor.. cu alte cuvinte.. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE 345 secvent ¸a de instruct ¸iuni. A¸ sadar. Crearea unei clase care s˘ a defineasc˘ a fire de execut ¸ie poate fi facut˘ a prin dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • prin extinderea clasei Thread. Formatul general al unei astfel de clase este: public class FirExcecutie extends Thread { public FirExcecutie(String nume) { // Apelam constructorul superclasei super(nume).2. orice clas˘ a ce descrie fire de execut ¸ie va cont ¸ine metoda run ˆ ın care este implementat codul ce va fi rulat. Aceasta este o interfat ¸˘ a care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a¸ si anume metoda run. care prime¸ ste ca argument un ¸ sir ce va reprezenta numele firului de execut ¸ie. Orice fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a clasei Thread sau a unei subclase a sa. implicit. Orice clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e vor fi executate separat ˆ ıntr-un fir propriu trebuie declarat˘ a ca fiind de tip Runnable. 12. nu face nimic.2. } public void run() { // Codul firului de executie . In cazul ˆ ın care nu vrem s˘ a d˘ am nume firelor pe care le cre˘ am. metoda run nu cont ¸ine nici un cod. } } Prima metod˘ a a clasei este constructorul.1 Extinderea clasei Thread Cea mai simpl˘ a metod˘ a de a crea un fir de execut ¸ie care s˘ a realizeze o anumit˘ a act ¸iune este prin extinderea clasei Thread ¸ si supradefinirea metodei run a acesteia.

Un fir de execut ¸ie creat nu este automat pornit. i <= b . this . FIRE DE EXECUT ¸ IE acestui constructor ¸ si s˘ a folosim constructorul implicit. 10) . int b . i += pas ) System . b = b . fir1 = new AfisareNumere (0 . } public void run () { for ( int i = a . print ( i + " " ) . int pas ) { this . care creeaz˘ a un fir de execut ¸ie f˘ ar˘ a nici un nume.346 CAPITOLUL 12. Ulterior.1: Folosirea clasei Thread class AfisareNumere extends Thread { private int a . se pot defini ¸ si alt ¸i constructori. cu un anumit pas. // Cream firul de executie FirExecutie fir = new FirExecutie("simplu"). a = a . // Lansam in executie fir. ˆ ın care scriem efectiv codul care trebuie s˘ a se execute. } } public class TestThread { public static void main ( String args []) { AfisareNumere fir1 . pas . // Numara de la 0 la 100 cu pasul 5 fir2 = new AfisareNumere (100 . 5) . acesta poate primi un nume cu metoda setName. public AfisareNumere ( int a . 200 . ace¸ stia fiinde utili atunci cˆ and vrem s˘ a trimitem diver¸ si parametri de init ¸ializare firului nostru. lansarea s˘ a fiind realizeaz˘ a de metoda start. ”inima” oric˘ arui fir de execut ¸ie. . definit˘ aˆ ın clasa Thread.start(). A dou˘ a metod˘ a este metoda run. f˘ ar˘ a argumente. S˘ a consider˘ am ˆ ın continuare un exemplu ˆ ın care definim un fir de execut ¸ie ce afi¸ seaz˘ a numerele ˆ ıntregi dintr-un interval. this . out . 100 . b . fir2 . Evident. pas = pas . Listing 12.

¸ stiind c˘ aˆ ın Java nu este permis˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a? class FirExecutie extends Parinte. s-ar crede c˘ a acest program va afi¸ sa prima dat˘ a numerele de la 0 la 100 cu pasul 5. Un posibil rezultat al programului de mai sus: 0 100 5 110 10 120 15 130 20 140 25 150 160 170 180 190 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12. fir2 . deci rezultatul afi¸ sat pe ecran ar trbui s˘ a fie: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 In realitate ˆ ıns˘ a. start () . Interfat ¸a Runnable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. ˆ ıntrucˆ at primul apel este c˘ atre contorul fir1. el fiind controlat de procesor ˆ ıntr-o manier˘ a ”aparent” aleatoare. Thread // incorect ! In acest caz.12.2. la extinderea ei obt ¸ineam implementarea indirect˘ a a interfet ¸ei. f˘ ar˘ a a extinde clasa Thread. din acest motiv. A¸ sadar.2. La rul˘ ari diferite se pot obt ¸ine rezultate diferite deoarece timpul alocat fiec˘ arui fir de execut ¸ie poate s˘ a nu fie acela¸ si. start () . Clasa Thread implementeaz˘ a ea ˆ ıns˘ a¸ si interfat ¸a Runnable ¸ si. nu mai putem extinde clasa Thread ci trebuie s˘ a implement˘ am direct interfat ¸a Runnable. apoi numerele de la 100 la 200 cu pasul 10. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE // Numara de la 100 la 200 cu pasul 10 fir1 . // Pornim firele de executie // Ele vor fi distruse automat la terminarea lor } } 347 Gˆ andind secvent ¸ial.lang ¸ si este definit˘ a astfel: . rezultatul obt ¸inut va fi o intercalare de valori produse de cele dou˘ a fire ce ruleaz˘ a simultan.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable Ce facem ˆ ıns˘ a cˆ and dorim s˘ a cre˘ am o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie dar aceasta are deja o superclas˘ a. interfat ¸˘ a Runnable permite unei clase s˘ a fie activ˘ a.

ca pentru orice alt obiect. Thread fir = new Thread(obiectActiv). urmat˘ a de un apel la un constructor al clasei Thread. Aceste operat ¸iuni pot fi f˘ acute chiar ˆ ın cadrul clasei noastre: public class FirExecutie implements Runnable { private Thread fir = null. . ˆ ıns˘ a nu la oricare dintre ace¸ stia. Pentru a realiza acest lucru trebuie s˘ a instant ¸iem un obiect de tip Thread ce va reprezenta firul de execut ¸ie propriu zis al c˘ arui cod se gase¸ ste ˆ ın clasa noastr˘ a. O astfel de clas˘ a se mai nume¸ ste clas˘ a activ˘ a¸ si are urm˘ atoarea structur˘ a: public class ClasaActiva implements Runnable { public void run() { //Codul firului de executie . FIRE DE EXECUT ¸ IE public interface Runnable { public abstract void run(). Trebuie apelat constructorul care s˘ a primeasc˘ a drept argument o instant ¸˘ a a clasei noastre. Dup˘ a creare.. firul de execut ¸ie poate fi lansat printr-un apel al metodei start.348 CAPITOLUL 12. fir. } Prin urmare. public FirExecutie() if (fir == null) { fir = new Thread(this). } } Spre deosebire de modalitatea anterioar˘ a. ClasaActiva obiectActiv = new ClasaActiva().. Acest lucru se realizeaz˘ a. crearea acestora trebuind f˘ acut˘ a explicit. prin instruct ¸iunea new. o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie prin implementarea interfet ¸ei Runnable trebuie obligatoriu s˘ a implementeze metoda run. Simpla instant ¸iere a unei clase care implemeneaz˘ a interfat ¸a Runnable nu creeaz˘ a nici un fir de execut ¸ie. se pierde ˆ ıns˘ a tot suportul oferit de clasa Thread.start().

2: Folosirea interfet ¸ei Runnable import java . pe o suprafat ¸˘ a de fire de execut ¸ie care vor rula suprafat ¸a sa. Vom porni apoi dou˘ a concurent. awt .2. va apela metoda run din clasa curent˘ a. lansarea firului va fi f˘ acut˘ a automat la instant ¸ierea unui obiect al clasei: FirExecutie fir = new FirExecutie(). class Plansa extends Canvas implements Runnable { // Deoarece Plansa extinde Canvas . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE fir. exemplu ˆ ın care cre˘ am dou˘ a fire de execut ¸ie Fiecare fir va desena figuri geometrice de un desenare de tip Canvas... ¸ si nu separat ˆ ıntr-un fir. anumit tip. Apelul explicit al metodei run nu va furniza nici o eroare. ˆ ıns˘ a aceasta va fi executat˘ a ca orice alt˘ a metoda.*. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul folosind interfat ¸a Runnable. la lansarea sa. fiecare pe Listing 12.*. } } public void run() { //Codul firului de executie . A¸ sadar. } } 349 Specificarea argumentului this ˆ ın constructorul clasei Thread determin˘ a crearea unui fir de execut ¸ie care. event . acest lucru realizˆ andu-se automat la apelul metodei start.start(). . awt . desenˆ and figuri diferite.12. acest constructor accept˘ a ca argument orice instant ¸˘ a a unei clase ”Runnable”. Atent ¸ie Metoda run nu trebuie apelat˘ a explicit. Pentru clasa FirExecutie dat˘ a mai sus. import java .

equals ( " patrat " ) ) g . i <100. Intre doua afisari . g . Color culoare ) { this . height -1) . drawRect (0 . y =0 . else if ( figura . r =0. drawOval (x . r . equals ( " cerc " ) ) g . setColor ( culoare ) . i ++) { . if ( figura . } public void paint ( Graphics g ) { // Desenam un chenar g . drawRect (x . culoare = culoare . public Plansa ( String figura . black ) . // Supradefinim update ca sa nu mai // fie stearsa suprafata de desenare } public void run () { /* Codul firului de executie : Afisarea a 100 de figuri geometrice la pozitii si dimensiuni calculate aleator . String figura . dim . // Desenam figura la coordonatele calculate // de firul de executie g . r ) . facem o pauza de 50 ms */ for ( int i =0. Color culoare . } public Dimension getPreferredSize () { return dim . y .350 CAPITOLUL 12. this . 0 . r . y . setColor ( Color . FIRE DE EXECUT ¸ IE // nu mai putem extinde clasa Thread Dimension dim = new Dimension (300 . int x =0 . dim . r ) . figura = figura . } public void update ( Graphics g ) { paint ( g ) . 300) . width -1 .

try { Thread . f . // Cream doua obiecte active de tip Plansa Plansa p1 = new Plansa ( " patrat " .12. // Acestea extind Canvas . exit (0) .2. show () . le plasam pe fereastra setLayout ( new GridLayout (1 . r = ( int ) ( Math . start () . } } 351 . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE x = ( int ) ( Math . random () * dim . random () * dim . 2) ) . add ( p2 ) . Color . } }) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . new Thread ( p2 ) . sleep (50) . y = ( int ) ( Math . blue ) . width ) . this . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} repaint () . // Pornim doua fire de executie . pack () . start () . random () * 100) . add ( p1 ) . care vor // actualiza desenul celor doua planse new Thread ( p1 ) . height ) . red ) . Color . Plansa p2 = new Plansa ( " cerc " . } } public class TestRunnable { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Runnable " ) .

// fir se gaseste in starea "New Thread" . devine activ prin lansarea sa ¸ si. vom analiza mai ˆ ındeaproape st˘ arile ˆ ın care se poate g˘ asi un fir de execut ¸ie.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie Fiecare fir de execut ¸ie are propriul s˘ au ciclu de viat ¸˘ a: este creat. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. la un moment dat. un fir de execut ¸ie se poate g˘ asi ˆ ın una din urm˘ atoarele patru st˘ ari: • ”New Thread” • ”Runnable” • ”Not Runnable” • ”Dead” Starea ”New Thread” Un fir de execut ¸ie se g˘ ase¸ ste ˆ ın aceast˘ a stare imediat dup˘ a crearea sa. Thread fir = new Thread(obiectActiv). In continuare. se termin˘ a. Diagrama de mai jos ilustreaz˘ a generic aceste st˘ ari precum ¸ si metodele care provoaca tranzit ¸ia dintr-o stare ˆ ın alta: A¸ sadar.352 CAPITOLUL 12. cu alte cuvinte dup˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa Thread sau dintr-o subclas˘ a a sa.

CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 353 In aceast˘ a stare firul este ”vid”. a¸ steptˆ and ca o anumit˘ a condit ¸ie s˘ a fie satisfacut˘ a. . un fir care ”ruleaz˘ a” poate s˘ a-¸ si a¸ stepte de fapt rˆ andul la procesor.3. Starea ”Runnable” Dup˘ a apelul metodei start un fir va trece ˆ ın starea ”Runnable”. Un fir aflat ˆ ın starea ”Runnable” nu ˆ ınseamn˘ a neap˘ arat c˘ a se g˘ a¸ seste efectiv ˆ ın execut ¸ie. Starea ”Not Runnable” Un fir de execut ¸ie poate ajunge ˆ ın aceaat˘ a stare ˆ ın una din urm˘ atoarele situat ¸ii: • Este ”adormit” prin apelul metodei sleep. A¸ sadar.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. • Apeleaz˘ a metoda run a obiectului activ al firului. prin metoda start. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a din cauza c˘ a majoritatea calculatoarelor au un singur procesor iar acesta nu poate rula simultan toate firele de execut ¸ie care se gasesc ˆ ın starea ”Runnable”. Pentru a rezolva aceasta problem˘ a exist˘ a o planificare care s˘ a partajeze dinamic ¸ si corect procesorul ˆ ıntre toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın starea ”Runnable”. //fir se gaseste in starea "Runnable" Metoda start realizez˘ a urm˘ atoarele operat ¸iuni necesare rul˘ arii firului de execut ¸ie: • Aloc˘ a resursele sistem necesare. • A apelat metoda wait. el nu are alocate nici un fel de resurse sistem ¸ si singura operat ¸iune pe care o putem executa asupra lui este lansarea ˆ ın execut ¸ie.start(). • Planific˘ a firul de execut ¸ie la procesor pentru a fi lansat. adic˘ a instruct ¸iunile sale sunt interpretate de procesor. fir. Apelul oric˘ arei alte metode ˆ ın afar˘ a de start nu are nici un sens ¸ si va provoca o except ¸ie de tipul IllegalThreadStateException. adic˘ a va fi ˆ ın execut ¸ie.

exist˘ a o secvent ¸˘ a specific˘ a de ie¸ sire din starea repectiv˘ a. FIRE DE EXECUT ¸ IE • Este blocat ˆ ıntr-o operat ¸ie de intrare/ie¸ sire.. Pentru fiecare tip de intrare ˆ ın starea ”Not Runnable”. Acestea sunt: • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost ”adormit”.. cu alte cuvinte ˆ ıl ”adoarme” pentru un timp specificat. Metoda sleep este o metod˘ a static˘ a a clasei Thread care provoac˘ a o pauz˘ aˆ ın timpul rul˘ arii firului curent aflat ˆ ın execut ¸ie.sleep(1000). apelul acestei metode se face ˆ ıntr-un bloc de tip try-cacth: try { // Facem pauza de o secunda Thread. acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunile notify sau notifyAll (vezi ”Sincronizarea firelor de execut ¸ie”). Lungimea acestei pauze este specificat˘ a ˆ ın milisecunde ¸ si chiar nanosecunde. acesta nu va fi execut chiar dac˘ a procesorul devine disponibil. atunci un alt obiect trebuie s˘ aˆ ıl informeze dac˘ a acea condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a sau nu. } catch (InterruptedException e) { . un singur fir este ˆ ın execut ¸ie ¸ si doar pentru acesta are sens ”adormirea” sa. atunci el devine ”Runnable” doar dup˘ a scurgerea intervalului de timp specificat de instruct ¸iunea sleep. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de intrare/ie¸ sire atunci el redevine ”Runnable” atunci cˆ and acea operat ¸iune s-a terminat. . Dup˘ a expirarea intervalului specificat firul revine ˆ ın starea ”Runnable” iar dac˘ a procesorul este ˆ ın continuare disponibil ˆ ısi va continua execut ¸ia. care readuce firul de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. Acest lucru este foarte normal deoarece.354 CAPITOLUL 12. In intervalul ˆ ın care un fir de execut ¸ie ”doarme”. la un moment dat. Intrucˆ at poate provoca except ¸ii de tipul InterruptedException. } Observat ¸i c˘ a metoda fiind static˘ a apelul ei nu se face pentru o instant ¸˘ a anume a clasei Thread. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a¸ steapt˘ a o anumit˘ a condit ¸ie.

vom folosi o variabil˘ a membr˘ a a clasei care descrie firul de execut ¸ie care fie este public˘ a. se va termina ¸ si firul de execut ¸ie repsectiv. metoda se termin˘ a ¸ si. Uzual.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. S˘ a consider˘ am exemplul unui fir de execut ¸ie care trebuie s˘ a numere secundele scurse pˆ an˘ a la ap˘ asarea tastei Enter. Acest lucru poate fi realizat ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: 1. 2. Ambele exemple anteriorare se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın aceast˘ a categorie. acesta intrˆ and ˆ ın starea Dead.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie Dup˘ a cum am vazut. Prin scrierea unor metode run care s˘ a-¸ si termine execut ¸ia ˆ ın mod natural. ˆ ıns˘ a aceasta a fost eliminat˘ a din motive de securitate. i <= b. Un fir nu poate fi oprit din program printr-o anumit˘ a metod˘ a. un fir de execut ¸ie nu poate fi terminat fort ¸at de c˘ atre program ci trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur terminarea sa. odat˘ a cu ea. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 355 Starea ”Dead” Este starea ˆ ın care ajunge un fir de execut ¸ie la terminarea sa. un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur propria sa ”moarte”. La terminarea metodei run se va termina automat ¸ si firul de execut ¸ie. . } Dup˘ a afi¸ sarea numerelor din intervalul specificat. In cazul cˆ and metoda run trebuie s˘ a execute o bucl˘ a infinit˘ a atunci aceasta trebuie controlat˘ a printr-o variabil˘ a care s˘ a opreasc˘ a ciclul atunci cˆ and dorim ca firul de execut ¸ie s˘ a se termine. A¸ sadar. ci trebuie s˘ a se termine ˆ ın mod natural la ˆ ıncheierea metodei run pe care o execut˘ a.3. Spre deosebire de versiunile curente ale limbajului Java. 12.out. Prin folosirea unei variabile de terminare. ˆ ın versiunile mai vechi exista metoda stop a clasei Thread care termina fort ¸at un fir de execut ¸ie. // Primul exemplu public void run() { for(int i = a. i += pas) System.3.print(i + " " ). fie este asociat˘ a cu o metod˘ a public˘ a care permite schimbarea valorii sale.

System . io .356 CAPITOLUL 12. Metoda System. executie = false . start () . System . } catch ( Interr u pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } } public class TestTerminare { public static void main ( String args []) throws IOException { NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde () . // Oprim firul de executie fir . in . " ) . out .3: Folosirea unei variabile de terminare import java . println ( " Apasati tasta Enter " ) . Sistemul Java de colectare a ”gunoiului” se ocup˘ a de acest lucru. println ( "S .exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. read () .*. sleep (1000) . Setarea valorii null pentru variabila care referea instant ¸a firului de execut ¸ie va u¸ sura ˆ ıns˘ a activitatea procesului gc. print ( " . sec + " secunde " ) . out . System . sec ++. System . out . class NumaraSecunde extends Thread { public int sec = 0. fir . } } Nu este necesar˘ a distrugerea explicit˘ a a unui fir de execut ¸ie. public void run () { while ( executie ) { try { Thread . . // Folosim o variabila de terminare public boolean executie = true . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.au scurs " + fir .

start().˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. sau scos din aceast˘ a stare. repectiv ”New Thread” sau ”Dead” nu se poate face nici o diferent ¸iere. } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} } . // isAlive retuneaza true (starea este Runnable) fir. cu metoda setDaemon. Aceste fire de execut ¸ie se numesc demoni. De multe ori ˆ ıns˘ a dorim s˘ a folosim fire care s˘ a realizeze diverse activit˘ a¸ ti.executie = false.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” Un proces este considerat ˆ ın execut ¸ie dac˘ a cont ¸ine cel put ¸in un fir de execut ¸ie activ. sleep (1000) .4: Crearea unui fir de excut ¸ie de tip ”daemon” class Beeper implements Runnable { public void run () { while ( true ) { java . // isAlive retuneaza false (starea este Dead) 12.dac˘ a firul este ˆ ın una din starile ”New Thread” sau ”Dead” Intre st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable”. Toolkit . awt . // isAlive retuneaza false (starea este New Thread) fir. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 357 Pentru a testa dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost pornit dar nu s-a terminat ˆ ınc˘ a putem folosi metoda isAlive. la rularea unei aplicat ¸ii. un fir de execut ¸ie poate fi f˘ acut demon. beep () .3.3. NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde(). Dup˘ a crearea sa. getDef aultToo lkit () . try { Thread . Listing 12. Metoda returneaz˘ a: • true . eventual periodic.dac˘ a firul este ˆ ın una din st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable” • false . ma¸ sina virtual˘ a Java nu se va opri decˆ at atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici un fir de execut ¸ie activ. Cu alte cuvinte. pe toat˘ a durata de execut ¸ie a programului iar ˆ ın momentul termin˘ arii acestuia s˘ a se termine automat ¸ si firele respective.

IOException { Thread t = new Thread ( new Beeper () ) . " ) . out .358 } } CAPITOLUL 12.. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ˆ ımpart˘ a accesul la acel procesor. prioritatea unui fir nou creat are MIN PRIORITY ¸ valoarea NORM PRIORITY. setDaemon ( true ) . La nivelul sistemului de operare. Execut ¸ia ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine a mai multor fire de execut ¸ie pe un num˘ ar limitat de procesoare se nume¸ ste planificare (scheduling). t . cunoscut sub numele de planificare cu priorit˘ a¸ ti fixate. start () . System . public static final int MIN_PRIORITY = 1. Aceste trei constante sunt definite ˆ ın clasa Thread astfel: public static final int MAX_PRIORITY = 10. FIRE DE EXECUT ¸ IE public class TestDaemon { public static void main ( String args []) throws java . // " Demonul " se termina automat // la terminarea aplicatiei } } 12.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie Majoritatea calculatoarelor au un sigur procesor.. println ( " Apasati Enter . in . Implicit. io . O prioritate este de fapt un num˘ ar ˆ ıntreg cu valori cuprinse ˆ ıntre si MAX PRIORITY. Schimbarea ulterioar˘ a a priorit˘ a¸ tii unui fir de execut ¸ie se realizeaz˘ a cu metoda setPriority a clasei Thread. exist˘ a dou˘ a modele de lucru cu fire de execut ¸ie: . public static final int NORM_PRIORITY= 5.3. t . read () . System . determinist de planificare. Sistemul Java de execut ¸ie a programelor implementeaz˘ a un algoritm simplu. Fiecare fir de execut ¸ie Java prime¸ ste la crearea sa o anumit˘ a prioritate.

A¸ sadar. urmˆ and s˘ a fie reluate dup˘ a ce ¸ si celelalte fire aflate ˆ ın execut ¸ie au avut acces la procesor. De asemenea. sau este suspendat din diverse motive. dezavantajul acestui model este c˘ a unele fire pot acapara procesorul. ˆ ın timp ce ˆ ın modelul preemptiv ele trebuie s˘ a partajeze resursele comune. Deoarece specificat ¸iile ma¸ sinii virtuale Java nu impun folosirea unui anumit model. atunci firul cu prioritate mai mare este imediat trecut ˆ ın execut ¸ie iar celalalt trecut ˆ ın asteptare. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 359 • Modelul cooperativ. ˆ ıns˘ a acest lucru ˆ ıl poate face sistemul de operare ˆ ın cazul ˆ ın care acesta aloc˘ a procesorul ˆ ın cuante de timp (un astfel de SO este Windows). • Modelul preemptiv. • metoda sa run se termin˘ a. • timpul alocat pentru execut ¸ia s˘ a a expirat (pe SO cu cuante de timp). • face explicit acest lucru apelˆ and metoda yield.3. ˆ ın care firele de execut ¸ie pot fi ˆ ıntrerupte oricˆ and. dezavantajul s˘ au fiind nevoia de a sincroniza accesul firelor la resursele comune. programele Java trebuie scrise astfel ˆ ıncˆ at s˘ a funct ¸ioneze corect pe ambele modele. nepermit ¸ˆ and ¸ si execut ¸ia altora pˆ an˘ a la terminarea lor. adic˘ a sunt pregatite pentru a fi rulate. ˆ ın care firele de execut ¸ie decid cˆ and s˘ a cedeze procesorul. planificatorul ˆ ıl va alege pe cel cu prioritatea cea mai mare pentru a-l executa. acest sistem se mai nume¸ ste cu ”cuante de timp”. dup˘ a ce au fost l˘ asate s˘ a ruleze o perioad˘ a. ˆ ım modelul cooperativ firele de execut ¸ie sunt responsabile cu partajarea timpului de execut ¸ie. . Doar cˆ and firul de execut ¸ie cu prioritate maxim˘ a se termin˘ a. A¸ sadar. dup˘ a un algoritm simplu de tip ”round-robin”.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. Planificatorul Java lucreaz˘ aˆ ın modul urmator: dac˘ a la un moment dat sunt mai multe fire de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. va fi ales un fir cu o prioritate mai mic˘ a. In continuare. vom mai detalia put ¸in aceste aspecte. In cazul ˆ ın care toate firele au aceea¸ si prioritate ele sunt alese pe rˆ and. Planificatorul Java nu va ˆ ıntrerupe ˆ ıns˘ a un fir de execut ¸ie ˆ ın favoarea altuia de aceeasi prioritate. un fir de execut ¸ie Java cedeaz˘ a procesorul ˆ ın una din situatiile: • un fir de execut ¸ie cu o prioritate mai mare solicit˘ a procesorul. dac˘ a un fir cu prioritate mai mare decˆ at firul care se execut˘ a la un moment dat solicit˘ a procesorul.

if ( i % 100 == 0) System . setPriority ( Thread . while ( i < 100000) { // Bucla care acapareaza procesorul i ++. // yield () . setPriority ( Thread . MAX_PRIORITY ) . Un fir de execut ¸ie de lung˘ a durat˘ a¸ si care nu cedeaz˘ a explicit procesorul la anumite intervale de timp astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poata fi executate ¸ si celelalte fire de execut ¸ie se nume¸ ste fir de execut ¸ie egoist. s1 . s2 . println ( getName () + " a ajuns la " + i ) . } public void run () { int i = 0. s2 . Evident. ˆ ıns˘ a nu trebuie s˘ a ne baz˘ am pe acest lucru la scrierea unui program. Un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a fie ”corect” fat ¸˘ ade celelalte fire ¸ si s˘ a cedeze periodic procesorul astfel ˆ ıncˆ at toate s˘ a aib˘ a posibilitatea de a se executa. FIRE DE EXECUT ¸ IE Atent ¸ie In nici un caz corectitudinea unui program nu trebuie s˘ a se bazeze pe mecansimul de planificare a firelor de execut ¸ie. s2 = new FirEgoist ( " Firul 2 " ) . s1 = new FirEgoist ( " Firul 1 " ) . .360 CAPITOLUL 12.5: Exemplu de fir de execut ¸ie ”egoist” class FirEgoist extends Thread { public FirEgoist ( String name ) { super ( name ) . } } } public class TestFirEgoist { public static void main ( String args []) { FirEgoist s1 . MAX_PRIORITY ) . Unele sistemele de operare combat acest tip de comportament prin metoda aloc˘ arii procesorului ˆ ın cuante de timp fiec˘ arui fir de execut ¸ie. Listing 12. deoarece acesta poate fi diferit de la un sistem de operare la altul. blocˆ and efectiv execut ¸ia celorlalte fire de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea sa. trebuie evitat˘ a scrierea lor ˆ ıntrucˆ at acapareaz˘ a pe termen nedefinit procesorul. out .

... CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE s1 . start () .. } } 361 Firul de execut ¸ie s1 are prioritate maxim˘ a ¸ si pˆ an˘ a nu-¸ si va termina execut ¸ia nu-i va permite firului s2 s˘ a execute nici o instruct ¸iune.. Rezultatul va ar˘ ata astfel: Firul Firul Firul . Firul Firul Firul Firul . Firul Firul 1 a ajuns la 100 1 a ajuns la 200 1 a ajuns la 300 1 1 2 2 a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la 99900 100000 100 200 2 a ajuns la 99900 2 a ajuns la 100000 Rezolvarea acestei probleme se face fie prin intermediul metodei statice yield a clasei Thread.3. Prin metoda yield un fir de execut ¸ie nu cedeaz˘ a procesorul decˆ at firelor de execut ¸ie care au aceea¸ si prioritate cu a sa ¸ si nu celor cu priorit˘ a¸ ti mai mici. s2 . 1 1 2 1 2 2 a a a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la la la 31900 32000 100 32100 200 300 . acaparˆ and efectiv procesorul. Firul Firul Firul Firul Firul Firul . execut ¸ia celor dou˘ a fire se va intercala... start () . dˆ and ocazia ¸ si altor fire s˘ a se execute. Decomentˆ and linia ˆ ın care apel˘ am yeld din exemplul anterior.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. care determin˘ a firul de execut ¸ie curent s˘ a se opreasc˘ a temporar. fie prin ”adormirea” temporar˘ a a firului curent cu ajutorul metodei sleep. ..

pe rˆ and. S˘ a consider˘ am de exemplu o aplicat ¸ie Java ˆ ın care un fir de execut ¸ie (produc˘ atorul) scrie date ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın timp ce alt fir de execut ¸ie (consumatorul) cite¸ ste date din acela¸ si fi¸ sier pentru a le prelucra. cu alte cuvinte care nu depind ˆ ın nici un fel de execut ¸ia sau de rezultatele altor fire.3. Pe m˘ asura ce le genereaz˘ aˆ ıncearc˘ a s˘ a le plaseze ˆ ıntr-o zon˘ a de memorie (o variabil˘ a ˆ ıntreaga) de unde s˘ a fie citite de c˘ atre consumator. . Exist˘ aˆ ıns˘ a numeroase situat ¸ii cˆ and fire de execut ¸ie separate. Pentru a fi accesibil˘ a ambelor fire de execut ¸ie. respectiv o zon˘ a de memorie ¸ si.3. Cel mai elocvent scenariu ˆ ın care firele de execut ¸ie trebuie s˘ a se comunice ˆ ıntre ele este cunoscut sub numele de problema produc˘ atorului/consumatorului. ˆ ın care produc˘ atorul genereaz˘ a un flux de date care este preluat ¸ si prelucrat de c˘ atre consumator. vom ˆ ıncapsula variabila ce va contine numerele generate ˆ ıntr-un obiect descris de clasa Buffer ¸ si care va avea dou˘ a metode put (pentru punerea unui numar ˆ ın buffer) ¸ si get (pentru obtinerea numarului din buffer). ele trebuie sincronizate ˆ ıntr-o manier˘ a care s˘ a permit˘ a decurgerea normal˘ aa activit˘ a¸ tii lor. 12. Sau. • Consumatorul va prelua. s˘ a presupunem c˘ a produc˘ atorul genereaz˘ a ni¸ ste numere ¸ si le plaseaz˘ a. ˆ ıntr-un buffer iar consumatorul cite¸ ste numerele din acel buffer pentru a le procesa. S˘ a consider˘ am urm˘ atoarea situat ¸ie: • Produc˘ atorul genereaz˘ a numerele ˆ ıntregi de la 1 la 10. pe rˆ and. din acest motiv. In ambele cazuri avem de-a face cu fire de execut ¸ie concurente care folosesc o resurs˘ a comun˘ a: un fi¸ sier. numerele generate de c˘ atre produc˘ ator ¸ si va afi¸ sa valoarea lor pe ecran. dar care ruleaz˘ a concurent.5 Scenariul produc˘ ator / consumator Pentru a ˆ ıntelege mai bine modalitatea de sincronizare a dou˘ a fire de execut ¸ie s˘ a implement˘ am efectiv o problem˘ a de tip produc˘ ator/consumator. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. trebuie s˘ a comunice ˆ ıntre ele pentru a accesa diferite resurse comune sau pentru a-¸ si transmite dinamic rezultatele ”muncii” lor. fiecare la un interval neregulat cuprins ˆ ıntre 0 ¸ si 100 de milisecunde.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie Pˆ an˘ a acum am v˘ azut cum putem crea fire de execut ¸ie independente ¸ si asincrone.362 CAPITOLUL 12.

CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 363 F˘ ar˘ a a folosi nici un mecanism de sincronizare clasa Buffer arat˘ a astfel: Listing 12. out . System . Ambele vor avea o referint ¸a comun˘ a la un obiect de tip Buffer prin intermediul c˘ aruia ˆ ı¸ si comunic˘ a valorile.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. } public void run () { for ( int i = 0.3. public Producator ( Buffer b ) { buffer = b . . i < 10. Listing 12. public Consumator ( Buffer b ) { buffer = b .6: Clasa Buffer f˘ ar˘ a sincronizare class Buffer { private int number = -1.7: Clasele Producator ¸ si Consumator class Producator extends Thread { private Buffer buffer . put ( i ) . random () * 100) ) . } public void put ( int number ) { this . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . i ++) { buffer . number = number . public int get () { return number . try { sleep (( int ) ( Math . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private Buffer buffer . } } Vom implementa acum clasele Producator ¸ si Consumator care vor descrie cele dou˘ a fire de execut ¸ie.

start () . i < 10. for ( int i = 0. Producator p1 = new Producator ( b ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0.364 } CAPITOLUL 12. out . start () . System . Mai precis. i ++) { value = buffer . motivul fiind lipsa oric˘ arei sincroniz˘ ari ˆ ıntre cele dou˘ a fire de execut ¸ie. p1 . get () . Consumator c1 = new Consumator ( b ) . } } Dup˘ a cum ne a¸ steptam. println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . rezultatul va fi ceva de forma: Consumatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a a a a a a a a a a a a a primit: primit: pus: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: pus: pus: pus: pus: pus: -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 . c1 . } } } public class TestSincron izare1 { public static void main ( String [] args ) { Buffer b = new Buffer () . rezultatul rul˘ arii acestui program nu va rezolva nici pe departe problema propus˘ a de noi.

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a pus: pus: pus: pus: 6 7 8 9

365

Ambele fire de execut ¸ie acceseaz˘ a resursa comun˘ a, adic˘ a obiectul de tip Buffer, ˆ ıntr-o manier˘ a haotic˘ a¸ si acest lucru se ˆ ıntˆ ampla din dou motive : • Consumatorul nu a¸ steapt˘ aˆ ınainte de a citi ca produc˘ atorul s˘ a genereze un num˘ ar ¸ si va prelua de mai multe ori acela¸ si num˘ ar. • Produc˘ atorul nu a¸ steapt˘ a consumatorul s˘ a preia num˘ arul generat ˆ ınainte de a produce un altul, ˆ ın felul acesta consumatorul va ”rata” cu sigurant ¸˘ a unele numere (ˆ ın cazul nostru aproape pe toate). Problema care se ridic˘ aˆ ın acest moment este: cine trebuie s˘ a se ocupe de sincronizarea celor dou˘ a fire de execut ¸ie : clasele Producator ¸ si Consumator sau resursa comuna Buffer ? R˘ aspunsul este evident: resursa comun˘ a Buffer, deoarece ea trebuie s˘ a permita sau nu accesul la cont ¸inutul s˘ au ¸ si nu firele de execut ¸ie care o folosesc. In felul acesta efortul sincroniz˘ arii este transferat de la produc˘ ator/consumator la un nivel mai jos, cel al resursei critice. Activit˘ a¸ tile produc˘ atorului ¸ si consumatorului trebuie sincronizate la nivelul resursei comune ˆ ın dou˘ a privint ¸e: • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie nu trebuie s˘ a acceseze simultan buffer-ul; acest lucru se realizeaz˘ a prin blocarea obiectului Buffer atunci cˆ and este accesat de un fir de execut ¸ie, astfel ˆ ıncˆ at nici nu alt fir de execut ¸ie s˘ a nu-l mai poat˘ a accesa (vezi ”Monitoare”). • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie trebuie s˘ a se coordoneze, adic˘ a produc˘ atorul trebuie s˘ a g˘ aseasc˘ a o modalitate de a ”spune” consumatorului c˘ a a plasat o valoare ˆ ın buffer, iar consumatorul trebuie s˘ a comunice produc˘ atorului c˘ a a preluat aceast˘ a valoare, pentru ca acesta s˘ a poat˘ a genera o alta. Pentru a realiza aceasta comunicare, clasa Thread pune la dispozit ¸ie metodele wait, notify, notifyAll. (vezi ”Semafoare”). Folosind sincronizarea clasa Buffer va ar˘ ata astfel:

366

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.8: Clasa Buffer cu sincronizare

class Buffer { private int number = -1; private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

Rezultatul obtinut va fi cel scontat: Producatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul ... Producatorul Consumatorul a a a a pus: primit: pus: primit: 0 0 1 1

a pus: 9 a primit: 9

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE

367

12.3.6

Monitoare

Definit ¸ie Un segment de cod ce gestioneaz˘ a o resurs˘ a comun˘ a mai multor de fire de execut ¸ie separate concurente se nume¸ ste sect ¸iune critic˘ a. In Java, o sect ¸iune critic˘ a poate fi un bloc de instruct ¸iuni sau o metod˘ a. Controlul accesului ˆ ıntr-o sect ¸iune critic˘ a se face prin cuvˆ antul cheie synchronized. Platforma Java asociaz˘ a un monitor (”lac˘ at”) fiec˘ arui obiect al unui program aflat ˆ ın execut ¸ie. Acest monitor va indica dac˘ a resursa critic˘ a este accesat˘ a de vreun fir de execut ¸ie sau este liber˘ a, cu alte cuvinte ”monitorizeaz˘ a” resursa respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care este accesat˘ a, va pune un lac˘ at pe aceasta, astfel ˆ ıncˆ at s˘ aˆ ımpiedice accesul altor fire de execut ¸ie la ea. In momentul cˆ and resursa este eliberat˘ a ”lac˘ atul” va fi eliminat, pentru a permite accesul altor fire de execut ¸ie. In exemplul de tip produc˘ ator/consumator de mai sus, sect ¸iunile critice sunt metodele put ¸ si get iar resursa critic˘ a comun˘ a este obiectul buffer. Consumatorul nu trebuie s˘ a acceseze buffer-ul cˆ and producatorul tocmai pune o valoare ˆ ın el, iar produc˘ atorul nu trebuie s˘ a modifice valoarea din buffer ˆ ın momentul cˆ and aceasta este citit˘ a de c˘ atre consumator. public synchronized int get() { ... } public synchronized void put(int number) { ... } S˘ a observam c˘ a ambele metode au fost declarate cu modificatorul synchronized. Cu toate acestea, sistemul asociaz˘ a un monitor unei instant ¸e a clasei Buffer ¸ si nu unei metode anume. In momentul ˆ ın care este apelat˘ a o metod˘ a sincronizat˘ a, firul de execut ¸ie care a facut apelul va bloca obiectul a c˘ arei metod˘ a o acceseaz˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a celelalte fire de execut ¸ie nu vor mai putea accesa resursele critice ale acelui obiect. Acesta este un lucru logic, deoarece mai multe sect ¸iuni critice ale unui obiect gestioneaz˘ a de fapt o singur˘ a resurs˘ a critic˘ a. In exemplul nostru, atunci cˆ and producatorul apeleaz˘ a metoda put pentru a scrie un num˘ ar, va bloca tot obiectul buffer, astfel c˘ a firul de execut ¸ie

368

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

consumator nu va avea acces la metoda get, ¸ si reciproc. public synchronized void put(int number) { // buffer blocat de producator ... // buffer deblocat de producator } public synchronized int get() { // buffer blocat de consumator ... // buffer deblocat de consumator }

Monitoare fine Adeseori, folosirea unui monitor pentru ˆ ıntreg obiectul poate fi prea restrictiv˘ a. De ce s˘ a bloc˘ am toate resursele unui obiect dac˘ a un fir de execut ¸ie nu dore¸ ste decˆ at accesarea uneia sau a cˆ atorva dintre ele ? Deoarece orice obiect are un monitor, putem folosi obiecte fictive ca lac˘ ate pentru fiecare din resursele obiectului nostru, ca ˆ ın exemplul de mai jos: class MonitoareFine { //Cele doua resurse ale obiectului Resursa x, y; //Folosim monitoarele a doua obiecte fictive Object xLacat = new Object(), yLacat = new Object(); public void metoda() { synchronized(xLacat) { // Accesam resursa x } // Cod care nu foloseste resursele comune ... synchronized(yLacat) { // Accesam resursa y }

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE ... synchronized(xLacat) { synchronized(yLacat) { // Accesam x si y } } ... synchronized(this) { // Accesam x si y } } }

369

Metoda de mai sus nu a fost declarat˘ a cu synchronized ceea ce ar fi determinat blocarea tuturor resurselor comune la accesarea obiectului respectiv de un fir de execut ¸ie, ci au fost folosite monitoarele unor obiecte fictive pentru a controla folosirea fiec˘ arei resurs˘ aˆ ın parte.

12.3.7

Semafoare

Obiectul de tip Buffer din exemplul anterior are o variabil˘ a membr˘ a privat˘ a numit˘ a number, ˆ ın care este memorat num˘ arul pe care ˆ ıl comunic˘ a producatorul ¸ si pe care ˆ ıl preia consumatorul. De asemenea, mai are o variabil˘ a privat˘ a logic˘ a available care ne d˘ a starea buffer-ului: dac˘ a are valoarea true ˆ ınseamn˘ a c˘ a produc˘ atorul a pus o valoare ˆ ın buffer ¸ si consumatorul nu a preluat-o ˆ ınca; dac˘ a este false, consumatorul a preluat valoarea din buffer dar produc˘ atorul nu a pus deocamdat˘ a alta la loc. Deci, la prima vedere, metodele clasei Buffer ar trebui s˘ a arate astfel: public synchronized int get() { while (!available) { // Nimic - asteptam ca variabila sa devina true } available = false; return number; } public synchronized int put(int number) { while (available) {

370

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE // Nimic - asteptam ca variabila sa devina false } available = true; this.number = number;

} Varianta de mai sus, de¸ si pare corect˘ a, nu este. Aceasta deoarece implementarea metodelor este ”selfish”, cele dou˘ a metode ˆ ısi asteapt˘ aˆ ın mod egoist condit ¸ia de terminare. Ca urmare, corectitudinea funct ¸ion˘ arii va depinde de sistemul de operare pe care programul este rulat, ceea ce reprezint˘ a o gre¸ seal˘ a de programare. Punerea corect˘ a a unui fir de execut ¸ie ˆ ın asteptare se realizeaz˘ a cu metoda wait a clasei Thread, care are urm˘ atoarele forme: void wait( ) void wait( long timeout ) void wait( long timeout, long nanos ) Dup˘ a apelul metodei wait, firul de execut ¸ie curent elibereaz˘ a monitorul asociat obiectului respectiv ¸ si a¸ steapt˘ a ca una din urm˘ atoarele condit ¸ii s˘ a fie ˆ ındeplinit˘ a: • Un alt fir de execut ¸ie informeaz˘ a pe cei care ”a¸ steapt˘ a” la un anumit monitor s˘ a se ”trezeasc˘ a” - acest lucru se realizeaz˘ a printr-un apel al metodei notifyAll sau notify. • Perioada de a¸ stepatare specificat˘ a a expirat. Metoda wait poate produce except ¸ii de tipul InterruptedException, atunci cˆ and firul de execut ¸ie care a¸ steapt˘ a (este deci ˆ ın starea ”Not Runnable”) este ˆ ıntrerupt din a¸ steptare ¸ si trecut fort ¸at ˆ ın starea ”Runnable”, de¸ si condit ¸ia a¸ steptat˘ a nu era ˆ ınc˘ aˆ ındeplinit˘ a. Metoda notifyAll informeaz˘ a toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın asteptare la monitorul obiectului curent ˆ ındeplinirea condit ¸iei pe care o a¸ steptau. Metoda notify informeaz˘ a doar un singur fir de execut ¸ie, specificat ca argument. Reamintim varianta corect˘ a a clasei Buffer: Listing 12.9: Folosirea semafoarelor
class Buffer { private int number = -1;

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE
private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

371

12.3.8

Probleme legate de sincronizare

Din p˘ acate, folosirea monitoarelor ridic˘ a ¸ si unele probleme. S˘ a analiz˘ am cˆ ateva dintre ele ¸ si posibilele lor solut ¸ii: Deadlock Deadlock-ul este o problem˘ a clasic˘ aˆ ıntr-un mediu ˆ ın care ruleaz˘ a mai multe fire de execut ¸ie ¸ si const˘ aˆ ın faptul c˘ a, la un moment dat, ˆ ıntreg procesul se poate bloca deoarece unele fire a¸ steapt˘ a deblocarea unor monitoare care nu se vor debloca niciodat˘ a. Exist˘ a numeroase exemple ˆ ın acest sens, cea mai cunoscut˘ a fiind ”Problema filozofilor”. Reformulat˘ a, s˘ a ne imagin˘ am dou˘ a persoane ”A” ¸ si ”B” (fire de execut ¸ie) care stau la aceea¸ si mas˘ a¸ si tre-

372

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

buie s˘ a foloseasc˘ aˆ ın comun cut ¸itul ¸ si furculit ¸a (resursele comune) pentru a mˆ anca. Evident, cele dou˘ a persoane doresc obt ¸inerea ambelor resurse. S˘ a presupunem c˘ a ”A” a ot ¸inut cut ¸itul ¸ si ”B” furculit ¸a. Firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ steptarea eliber˘ arii furculit ¸ei iar firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ stepatrea eliber˘ arii cut ¸itului, ceea ce conduce la starea de ”deadlock”. De¸ si acest exemplu este desprins de realitate, exist˘ a numeroase situat ¸ii ˆ ın care fenomenul de ”deadlock” se poate manifesta, multe dintre acestea fiind dificil de detectat. Exist˘ a cˆ ateva reguli ce pot fi aplicate pentru evitarea deadlock-ului: • Firele de execut ¸ie s˘ a solicite resursele ˆ ın aceea¸ si ordine. Aceast˘ a abordare elimin˘ a situat ¸iile de a¸ steptare circular˘ a. • Folosirea unor monitoare care s˘ a controleze accesul la un grup de resurse. In cazul nostru, putem folosi un monitor ”tacˆ amuri” care trebuie blocat ˆ ınainte de a cere furculit ¸a sau cut ¸itul. • Folosirea unor variabile care s˘ a informeze disponibilitatea resurselor f˘ ar˘ a a bloca monitoarele asociate acestora. • Cel mai importat, conceperea unei arhitecturi a sistemului care s˘ a evite pe cˆ at posibil aparit ¸ia unor potent ¸iale situat ¸ii de deaslock.

Variabile volatile Cuvˆ antul cheie volatile a fost introdus pentru a controla unele aspecte legate de optimiz˘ arile efectuate de unele compilatoare. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: class TestVolatile { boolean test; public void metoda() { test = false; // * if (test) { // Aici se poate ajunge... } } }

12.4. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE

373

Un compilator care optimizeaz˘ a codul, poate decide c˘ a variabila test fiind setat˘ a pe false, corpul if -ului nu se va executa ¸ si s˘ a exclud˘ a secvent ¸a respectiv˘ a din rezultatul compil˘ arii. Dac˘ a aceast˘ a clas˘ a ar fi ˆ ıns˘ a accesat˘ a de mai multe fire de execut ¸ie, variabile test ar putea fi setat˘ a pe true de un alt fir, exact ˆ ıntre instruct ¸iunile de atribuire ¸ si if ale firului curent. Declararea unei variabile cu modificatorul volatile informeaz˘ a compilatorul s˘ a nu optimizeze codul ˆ ın care aceasta apare, previzionˆ and valoarea pe care variabila o are la un moment dat.

Fire de execut ¸ie inaccesibile Uneori firele de execut ¸ie sunt blocate din alte motive decˆ at a¸ steptarea la un monitor, cea mai frecvent˘ a situat ¸ie de acest tip fiind operat ¸iunile de intrare/ie¸ sire (IO) blocante. Cˆ and acest lucru se ˆ ınt˘ ampl˘ a celelalte fire de execut ¸ie trebuie s˘ a poat˘ a accesa ˆ ın continuare obiectul. Dar dac˘ a operat ¸iunea IO a fost f˘ acut˘ aˆ ıntr-o metod˘ a sincronizat˘ a, acest lucru nu mai este posibil, monitorul obiectului fiind blocat de firul care a¸ steapt˘ a de fapt s˘ a realizeze operat ¸ia de intrare/ie¸ sire. Din acest motiv, operat ¸iile IO nu trebuie f˘ acute ˆ ın metode sincronizate.

12.4

Gruparea firelor de execut ¸ie

Gruparea firelor de execut ¸ie pune la dispozit ¸ie un mecanism pentru manipularea acestora ca un tot ¸ si nu individual. De exemplu, putem s˘ a pornim sau s˘ a suspend˘ am toate firele dintr-un grup cu un singur apel de metod˘ a. Gruparea firelor de execut ¸ie se realizeaz˘ a prin intermediul clasei ThreadGroup. Fiecare fir de execut ¸ie Java este membru al unui grup, indiferent dac˘ a specific˘ am explicit sau nu acest lucru. Afilierea unui fir la un anumit grup se realizeaz˘ a la crearea sa ¸ si devine permanent˘ a, ˆ ın sensul c˘ a nu vom putea muta un fir dintr-un grup ˆ ın altul, dup˘ a ce acesta a fost creat. In cazul ˆ ın care cre˘ am un fir folosind un constructor care nu specific˘ a din ce grup face parte, el va fi plasat automat ˆ ın acela¸ si grup cu firul de execut ¸ie care l-a creat. La pornirea unui program Java se creeaz˘ a automat un obiect de tip ThreadGroup cu numele main, care va reprezenta grupul tuturor firelor de execut ¸ie create direct din program ¸ si care nu au fost ata¸ sate explicit altui grup. Cu alte cuvinte, putem s˘ a ignor˘ am complet plasarea firelor de execut ¸ie ˆ ın grupuri ¸ si s˘ a l˘ as˘ am sistemul s˘ a se ocupe cu aceasta, adunˆ andu-le pe toate

"Consumator 1"). ca ˆ ın figura de mai jos: . Un grup poate avea ca p˘ arinte un alt grup. primul cu dou˘ a fire de execut ¸ie iar al doilea cu trei: ThreadGroup grup1 = new ThreadGroup("Producatori"). Thread p2 = new Thread(grup1. ˆ ın care r˘ ad˘ acina este grupul implicit main. String name) public Thread(ThreadGroup group. Pentru a afla c˘ arui grup apart ¸ine un anumit fir de execut ¸ie putem folosi metoda getThreadGroup a clasei Thread. FIRE DE EXECUT ¸ IE ˆ ın grupul main. new Thread(grup2. Crearea unui fir de execut ¸ie ¸ si plasarea lui ˆ ıntr-un grup (altul decˆ at cel implicit) se realizeaz˘ a prin urm˘ atorii constructori ai clasei Thread: public Thread(ThreadGroup group. "Consumator 2"). new Thread(grup2. Runnable target. In exemplul urm˘ ator vor fi create dou˘ a grupuri. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie pot fi plasate ˆ ıntr-o ierarhie de grupuri. "Producator 1"). new Thread(grup2. String name) Fiecare din ace¸ sti costructori creeaz˘ a un fir de execut ¸ie. Thread p1 = new Thread(grup1. ˆ ıl init ¸ializeaz˘ a ¸ si ˆ ıl plaseaz˘ aˆ ıntr-un grup specificat ca argument. Runnable target) public Thread(ThreadGroup group. ThreadGroup Thread c1 = Thread c2 = Thread c3 = grup2 = new ThreadGroup("Consumatori"). Exist˘ a situat ¸ii ˆ ıns˘ a cˆ and gruparea firelor de execut ¸ie poate u¸ sura substant ¸ial manevrarea lor. "Consumator 3"). "Producator 2").374 CAPITOLUL 12.

GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ım care list˘ am firele de execut ¸ie active: 375 Listing 12. getThreadGroup () . grupCurent .12. } } . ThreadGroup grupCurent = firCurent . // Le afisam for ( int i =0. // Enumeram firele din grup Thread [] lista = new Thread [ n ]. start () . getName () ) . i < n . i ++) System . yield () . out . // Cream un fir propriu new Thread ( new Dummy () . awt . } } public static void main ( String args []) { // Cream o fereastra pentru a fi create // automat firele de executie din AWT java .4. awt . // Obtinem o referinta la grupul curent Thread firCurent = Thread .10: Folosirea clasei ThreadGroup public class TestThreadGroup { static class Dummy implements Runnable { public void run () { while ( true ) Thread . // Aflam numarul firelor de executie active int n = grupCurent . " Fir de test " ) . Frame f = new java . currentThread () . activeCount () . enumerate ( lista ) . println ( " Thread # " + i + " = " + lista [ i ]. Frame ( " Test " ) .

La citire.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” O modalitate deosebit de util˘ a prin care dou˘ a fire de execut ¸ie pot comunica este realizat˘ a prin intermediul canalelor de comunicatii (pipes). dac˘ a nu sunt date disponibile firul de execut ¸ie se va bloca pˆ an˘ a ce acestea vor deveni disponibile. respectiv • PipedOutputStream. folosirea lor se va face din cadrul unor fire de execut ¸ie. Funct ¸ionarea obicetelor care instant ¸iaz˘ a PipedWriter ¸ si PipedReader este asem˘ an˘ atoare cu a canalelor de comunicare UNIX (pipes).376 CAPITOLUL 12. Fiecare cap˘ at al unui canal este utilizat dintr-un fir de execut ¸ie separat. firele de execut ¸ie comunicˆ and printr-un canal. conectarea unui flux de intrare cu un flux de ie¸ sire se face prin metoda connect: public void connect(PipedWriterpw) public void connect(PipedReaderpr) Intrucˆ at fluxurile care sunt conectate printr-un pipe trebuie s˘ a execute simultan operat ¸ii de scriere/citire. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. Acestea sunt implementate prin fluxuri descrise de clasele: • PipedReader. PipedInputStream . pr1 = new PipedReader(pw1). Se observ˘ a c˘ a acesta este un comportament tipic produc˘ ator-consumator asincron.pentru octet ¸i. La un cap˘ at se scriu caractere. Realizarea conexiunii se face astfel: PipedWriter PipedReader // sau PipedReader PipedWriter // sau pw1 = new PipedWriter(). . Fluxurile ”pipe” de ie¸ sire ¸ si cele de intrare pot fi conectate pentru a efectua transmiterea datelor. PipedWriter . la cel˘ alalt se citesc. pr2 = new PipedReader(). Acest lucru se realizeaz˘ a uzual prin intemediul constructorilor: public PipedReader(PipedWriterpw) public PipedWriter(PipedReaderpr) In cazul ˆ ın care este folosit un constructor f˘ ar˘ a argumente. pw2 = new PipedWriter(pr2).pentru caractere.

*. Listing 12. class Producator extends Thread { private DataOutputStream out . printStackTrace () .connect(pw) //echivalent cu pw. out = out . out . in = in . 377 Scrierea ¸ si citirea pe/de pe canale se realizeaz˘ a prin metodele uzuale read ¸ si write. i < 10. } catch ( IOException e ) { e . ˆ ın toate formele lor. } System . } public void run () { for ( int i = 0. random () * 100) ) . folosind canale de comunicat ¸ie. i ++) { try { out .12. io . public Producator ( DataOutputStream out ) { this . writeInt ( i ) . S˘ a reconsider˘ am acum exemplul produc˘ ator/consumator prezentat anterior. println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) .5. care le prime¸ ste printr-un flux de intrare de tip DataInputStream. pr. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private DataInputStream in . try { sleep (( int ) ( Math . Aceste dou˘ a fluxuri vor fi interconectate prin intermediul unor fluxuri de tip ”pipe”. public Consumator ( DataInputStream in ) { this .connect(pr). COMUNICAREA PRIN FLUXURI DE TIP ”PIPE” PipedReader pr = new PipedReader().11: Folosirea fluxurilor de tip ”pipe” import java . . Produc˘ atorul trimite datele printr-un flux de ie¸ sire de tip DataOutputStream c˘ atre consumator. PipedWriter pw = new PipedWirter().

} } } public class TestPipes { public static void main ( String [] args ) throws IOException { PipedOutputStream pipeOut = new Pipe dOutput Stream () . for ( int i = 0. Act ¸iunile unui obiect de tip Timer sunt implementate ca instant ¸e ale clasei TimerTask ¸ si pot fi programate pentru o singur˘ a execut ¸ie sau pentru execut ¸ii repetate la intervale regulate. DataOutputStream out = new DataOutputStream ( pipeOut ) . println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . Producator p1 = new Producator ( out ) . } catch ( IOException e ) { e . c1 . i ++) { try { value = in . start () . Pa¸ sii care trebuie f˘ acut ¸i pentru folosirea unui timer sunt: . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0.378 } CAPITOLUL 12. p1 . PipedInputStream pipeIn = new PipedInputStream ( pipeOut ) . } } 12. printStackTrace () . } System . readInt () . out . i < 10. Consumator c1 = new Consumator ( in ) .6 Clasele Timer ¸ si TimerTask Clasa Timer ofer˘ a o facilitate de a planifica diverse act ¸iuni pentru a fi realizate la un anumit moment de c˘ atre un fir de execut ¸ie ce ruleaz˘ aˆ ın fundal. start () . DataInputStream in = new DataInputStream ( pipeIn ) .

task descrie act ¸iunea ce se va executa. Un timer se va opri natural la terminarea metodei sale run sau poate fi oprit fort ¸at folosind metoda cancel. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi ¸ si ele ˆ ıntˆ arziate ˆ ın consecint ¸˘ a. metodele de planificare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • schedule . • Crearea unui fir de execut ¸ie prin instant ¸ierea clasei Timer. Dup˘ a cum se observ˘ a. Date scheduleAtFixedRate(TimerTask scheduleAtFixedRate(TimerTask time) delay. pot fi folosite ¸ si clase anonime. Date time. • Planificarea la execut ¸ie a obiectuluii de tip Actiune. long delay. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi executat˘ a mai repede. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 379 • Crearea unei subclase Actiune a lui TimerTask ¸ si supreadefinirea metodei run ce va cont ¸ine act ¸iunea pe care vrem s˘ a o planific˘ am.planificare cu num˘ ar fix de rate: dac˘ a dintrun anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. long schedule(TimerTask task. De asemenea. long period) unde. Dup˘ a cum vom vedea.planificare cu ˆ ıntˆ arziere fix˘ a: dac˘ a dintr-un anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. long period) task. metoda System. time momentul exact la care va ˆ ıncepe execut ¸ia iar period intervalul de timp ˆ ıntre dou˘ a execut ¸ii. .exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. Date schedule(TimerTask task. • scheduleAtFixedRate . long period) time. long period) task. Dup˘ a oprirea sa el nu va mai putea fi folosit pentru planificarea altor act ¸iuni. • Crearea unui obiect de tip Actiune. folosind metoda schedule din clasa Timer. delay reprezint˘ aˆ ıntˆ arzierea fat ¸a de momentul curent dup˘ a care va ˆ ıncepe execut ¸ia. Metodele de planificare pe care le avem la dispozit ¸ie au urm˘ atoarele formate: schedule(TimerTask task.6.12. astfel ˆ ıncˆ at num˘ arul total de act ¸iuni dintr-o perioad˘ a de timp s˘ a fie tot timpul acela¸ si.

// Folosim o clasa anonima pentru o alta actiune Timer t2 = new Timer () . MINUTE . } } class Alarma extends TimerTask { public String mesaj .380 CAPITOLUL 12. util . print ( " .*. import java . out . cancel () . 1*1000) . 0 . " ) . . set ( Calendar .au scurs 10 secunde . mesaj = mesaj . set ( Calendar . calendar .12: Folosirea claselor Timer ¸ si TimerTask import java . } } . calendar . " ) . public Alarma ( String mesaj ) { this . set ( Calendar . getDefaultToolkit () . HOUR_OF_DAY . awt . SECOND . calendar . Date ora = calendar . System . out . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.*. // Setam o actiune pentru ora 22:30 Calendar calendar = Calendar . getInstance () . 0) . t2 . t1 . class Atentie extends TimerTask { public void run () { Toolkit . scheduleAtFix e d Ra t e ( new Atentie () . } public void run () { System . out . println ( "S . println ( mesaj ) . } } public class TestTimer { public static void main ( String args []) { // Setam o actiune repetitiva . 22) . // Oprim primul timer t1 . beep () . 30) . cu rata fixa final Timer t1 = new Timer () . schedule ( new TimerTask () { public void run () { System . 10*1000) . getTime () .

CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 381 Timer t3 = new Timer () . ora ) . t3 .6. schedule ( new Alarma ( " Toti copiii la culcare ! " ) .12. } } .

FIRE DE EXECUT ¸ IE .382 CAPITOLUL 12.

1 Introducere Programarea ˆ ın ret ¸ea implic˘ a trimiterea de mesaje ¸ si date ˆ ıntre aplicat ¸ii ce ruleaz˘ a pe calculatoare aflate ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a sau conectate la Internet. Clasele din acest pachet ofer˘ a o modalitate facil˘ a de programare ˆ ın ret ¸ea. adresa IP. Acest protocol asigur˘ a stabilirea unei conexiuni permanente ˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare pe parcursul comunicat ¸iei. f˘ ar˘ a a fi nevoie de cuno¸ stint ¸e prealabile referitoare la comunicarea efectiv˘ aˆ ıntre calculatoare. Cu toate acestea. Ce este un protocol ? Un protocol reprezint˘ a o convent ¸ie de reprezentare a datelor folosit˘ aˆ ın comunicarea ˆ ıntre dou˘ a calculatoare. socket. Dou˘ a dintre cele mai utilizate protocoale sunt TCP ¸ si UDP. • TCP (Transport Control Protocol) este un protocol ce furnizeaz˘ a un flux sigur de date ˆ ıntre dou˘ a calculatoare aflate ˆ ın ret ¸ea. pentru a se ”ˆ ınt ¸elege” ˆ ıntre ele. c˘ atre destinat ¸ie. octet cu octet. sunt necesare cˆ ateva not ¸iuni fundamentale referitoare la ret ¸ele cum ar fi: protocol. era nevoie de stabilirea unor convent ¸ii (protocoale) care s˘ a fie folosite atˆ at de calculatorul care trimite datele cˆ at ¸ si de cel care le prime¸ ste. Avˆ and ˆ ın vedere faptul c˘ a orice informat ¸ie care trebuie trimis˘ a prin ret ¸ea trebuie serializat˘ a astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi transmis˘ a secvent ¸ial.Capitolul 13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13. Pachetul care ofer˘ a suport pentru scrierea aplicatiilor de ret ¸ea este java.net. • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol bazat pe pachete inde383 . port.

nu trebuie folosite ˆ ın aplicat ¸ii. datele trimise c˘ atre o destinat ¸ie trebuie s˘ a specifice pe lˆ anga adresa IP a calculatorului ¸ si procesul c˘ atre care se ˆ ındreapt˘ a informat ¸iile respective. Valorile pe care le poate lua un num˘ ar de port sunt cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 65535 (deoarece sunt numere reprezentate pe 16 bit ¸i). numerele cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 1023 fiind ˆ ıns˘ a rezervate unor servicii sistem ¸ si. Ce este un port ? Un calculator are ˆ ın general o singur˘ a leg˘ atur˘ a fizic˘ a la ret ¸ea. Acest protocol nu stabile¸ ste o conexiun˘ a permant˘ aˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare. Un port este un num˘ ar pe 16 bit ¸i care identific˘ aˆ ın mod unic procesele care ruleaz˘ a pe o anumit˘ a masin˘ a. Corespunz˘ atoare unei adrese numerice exista ¸ si o adresa IP simbolic˘ a.231. din acest motiv. Ins˘ a pe un calculator pot exista concurent mai multe procese care au stabilite conexiuni ˆ ın ret ¸ea.ro pentru adresa numeric˘ a anterioar˘ a. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA pendente de date.net permit comunicarea ˆ ıntre procese folosind protocoalele . cum ar fi thor.131 ¸ si este numit adresa IP numeric˘ a. Aceasta reprezint˘ a un num˘ ar reprezentat pe 32 de bit ¸i. Identificarea proceselor se realizeaz˘ a prin intermdiul porturilor. trimise de la un calculator c˘ atre altul f˘ ar˘ a a se garanta ˆ ın vreun fel ajungerea acestora la destinat ¸ie sau ordinea ˆ ın care acestea ajung. Cum este identificat un calculator ˆ ın ret ¸ea ? Orice calculator conectat la Internet este identificat ˆ ın mod unic de adresa sa IP (IP este acronimul de la Internet Protocol). uzual sub forma a 4 octet ¸i. Orice aplicat ¸ie care realizeaz˘ a o conexiune ˆ ın ret ¸ea va trebui s˘ a ata¸ seze un num˘ ar de port acelei conexiuni. Clasa Java care reprezint˘ a not ¸iunea de adres˘ a IP este InetAddress. asteptˆ and diverse informat ¸ii. De asemenea.infoiasi. Prin urmare. fiecare calculator aflat ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a are un nume unic ce poat fi folosit la identificarea local˘ a a acestuia. cum ar fi de exemplu: 193. Clase de baz˘ a din java. numite datagrame.384 CAPITOLUL 13.30. Orice informat ¸ie destinat˘ a unei anumite ma¸ sini trebuie deci s˘ a specifice obligatoriu adresa IP a acelei ma¸ sini.net Clasele din java.

Notat ¸ia user semnific˘ a uzual subdirectorul html al directorului rezervat pe un server Web utilizatorului specificat (HOME). ˆ ıns˘ a un URL poate referi ¸ si interog˘ ari la baze de date. o referint ¸˘ a de tip anchor ˆ ın cadrul fi¸ sierului referit (#url).infoiasi. portul la care s˘ a se realizeze conexiunea. etc.2.ro/~acf/imgs/taz. etc. rezultate ale unor comenzi executate la distant ¸a ˘.. fi¸ sierul ce reprezint˘ a resursa va fi considerat implicit index. – Opt ¸ional.html#url Dup˘ a cum se observ˘ a din exemplele de mai sus. In cazul ˆ ın care este specificat doar un director. etc).2 Lucrul cu URL-uri Termenul URL este acronimul pentru Uniform Resource Locator ¸ si reprezint˘ a o referint ¸˘ a (adres˘ a) la o resurs˘ a aflat˘ a pe Internet. un text.ro/index. un URL are dou˘ a componente principale: • Identificatorul protocolului folosit (http. – Calea complet˘ a spre resursa referit˘ a ( acf/java/curs/9/prog retea. Aceasta este ˆ ın general un fi¸ sier reprezentˆ and o pagin˘ a Web.ro).com http://students. – Opt ¸ional.html).html.infoiasi. . ftp. imagine. LUCRUL CU URL-URI TCP ¸ si UDP ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.infoiasi.html http://www.infoiasi. • Numele resursei referite.sun. Mai jost. TCP URL URLConnection Socket ServerSocket UDP DatagramPacket DatagramSocket MulticastSocket 385 13. sunt prezentate cˆ ateva exemple de URL-uri sunt: http://java.ro/~acf/java/curs/9/prog_retea. Acesta are urm˘ atoarele componente: – Numele calculatorului gazd˘ a (www.gif http://www.13.

va fi afi¸ sat fi¸ sierul index. import java . etc). PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Clasa care permite lucrul cu URL-uri este java. public class CitireURL { public static void main ( String [] args ) throws IOException { String adresa = " http :// www .ro.infoiasi. try { URL adresa = new URL("http://xyz.abc"). length > 0) adresa = args [0].net.*.386 CAPITOLUL 13. ro " . io . . } catch (MalformedURLException e) { System. Citirea cont ¸inutului unui URL Orice obiect de tip URL poate returna un flux de intrare de tip InputStream pentru citirea continutului s˘ au.html de la adresa: http://www.println("URL invalid !\n" + e). • Conectarea la acel URL pentru citirea ¸ si scrierea de informat ¸ii. net . if ( args . } Un obiect de tip URL poate fi folosit pentru: • Aflarea informat ¸iilor despre resursa referit˘ a (numele calculatorului gazd˘ a. cel mai uzual fiind cel care prime¸ ste ca parametru un ¸ sir de caractere. numele fi¸ sierului. protocolul folosit. • Citirea printr-un flux a continutului fi¸ sierului respectiv. Listing 13. Secvent ¸a standard pentru aceast˘ a operatiune este prezentat˘ aˆ ın exemplul de mai jos. ˆ ın care afi¸ sam cont ¸inutul resursei specificat˘ a la linia de comand˘ a.1: Citirea cont ¸inutului unui URL import java .err. Aceasta are mai mult ¸i constructori pentru crearea de obiecte ce reprezint˘ a referint ¸e c˘ atre resurse aflate ˆ ın ret ¸ea. Dac˘ a nu se specific˘ a mici un argument. In cazul ˆ ın care ¸ sirul nu reprezint˘ a un URL valid va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul MalformedURLException. infoiasi .URL.*.

Fiecare socket este ata¸ sat unui port astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a identifica unic programul c˘ aruia ˆ ıi sunt destinate datele. Aceast˘ a conexiune este reprezentat˘ a de un obiect de tip URLConnection.13.3. ce permite crearea atˆ at a unui flux de intrare pentru citirea informat ¸iilor de la URL-ul specificat. println ( " URL invalid !\ n " + e ) . println ( linie ) . InputStream in = url . 13.3 Socket-uri Definit ¸ie Un socket (soclu) este o abstract ¸iune software folosit˘ a pentru a reprezenta fiecare din cele dou˘ a ”capete” ale unei conexiuni ˆ ıntre dou˘ a procese ce ruleaz˘ a ˆ ıntr-o ret ¸ea. readLine () ) != null ) { // Afisam linia citita System . cgi-bin. SOCKET-URI BufferedReader br = null . while (( linie = br . servlet. String linie . etc). In cazul trimiterii de date. Operat ¸iunea de trimitere de date dintr-un program c˘ atre un URL este similar˘ a cu trimiterea de date dintr-un formular de tip FORM aflat ˆ ıntr-o pagin˘ a HTML. obiectul URL este uzual un proces ce ruleaz˘ a pe serverul Web referit prin URL-ul respectiv (jsp. try { URL url = new URL ( adresa ) . close () . } finally { br . } } } 387 Conectarea la un URL Se realizeaz˘ a prin metoda openConnection ce stabile¸ ste o conexiune bidirect ¸ional˘ a cu resursa specificat˘ a. } } catch ( Malfo rmedU RLEx c e p t i o n e ) { System . openStream () . br = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( in ) ) . php. cˆ at ¸ si a unui flux de ie¸ sire pentru scrierea de date c˘ atre acel URL. Metoda folosit˘ a pentru trimitere este POST. err . . out .

pentru a specifica cei doi parametri necesari identific˘ arii unui proces care trimite sau recept ¸ioneaz˘ a date ˆ ın ret ¸ea. obiectele sale fiind utilizate de constructori ¸ si metode definite ˆ ın cadrul claselor ce descriu socketuri. permanente ˆ ın ret ¸ea. num˘ ar port). fiecare cerere adresat˘ a serverului va fi tratat˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. fiind ˆ ın stare de a¸ steptare atˆ ata vreme cˆ at nici un client nu le solicit˘ a serviciile. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Socket-urile sunt de dou˘ a tipuri: • TCP. Aceasta este InetSocketAddress (derivat˘ a din SocketAddress). • UDP. implementate de clasele Socket ¸ si ServerSocket. un server trebuie s˘ a fie capabil s˘ a trateze mai mult ¸i clienti simultan ¸ si. int port) .4 a platformei standard Java. La nivelul clientului crearea socketului se realizeaz˘ a specificˆ and adresa IP a serverului ¸ si portul la care ruleaz˘ a acesta. respectiv client ¸i. implementate de clasa DatagramSocket. exist˘ a o clas˘ a utilitar˘ a care implementeaz˘ a o pereche de tipul (adresa IP. Programele de tip server sunt cele care ofer˘ a diverse servicii eventualilor client ¸i. 13. existˆ and sigurant ¸a c˘ a informat ¸iile trimise de un proces vor fi recept ¸ionate corect ¸ si complet la destinat ¸ie sau va fi semnalat˘ a o except ¸ie ˆ ın caz contrar. Avantajul protocolul TCP/IP este c˘ a asigur˘ a realizarea unei comunic˘ ari stabile. O aplicat ¸ie de ret ¸ea ce folose¸ ste socket-uri se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın modelul client/server de concepere a unei aplicat ¸ii. Incepˆ and cu versiunea 1. solicitˆ and un anumit serviciu. In acest model aplicat ¸ia este format˘ a din dou˘ a categorii distincte de programe numite servere. Leg˘ atura ˆ ıntre un client ¸ si un server se realizeaz˘ a prin intermediul a dou˘ a obiecte de tip Socket. Uzual. constructorul uzual folosit fiind: Socket(InetAddress address.4 Comunicarea prin conexiuni In acest model se stabile¸ ste o conexiune TCP ˆ ıntre o aplicat ¸ie client ¸ si o aplicat ¸ie server care furnizeaz˘ a un anumit serviciu.388 CAPITOLUL 13. Programele de tip client sunt cele care init ¸iaz˘ a conversat ¸ia cu un server. cˆ ate unul pentru fiecare cap˘ at al ”canalului” de comunicat ¸ie dintre cei doi. din acest motiv.

Pentru fiecare din cele dou˘ a socketuri deschise pot fi create apoi dou˘ a fluxuri pe octet ¸i pentru citirea. BufferedWriter ¸ si PrintWriter . • DataInputStream. respectiv scrierea datelor. constructorul folosit fiind: ServerSocket(int port) Metoda clasei ServerSocket care a¸ steapt˘ a ”ascult˘ a” ret ¸eaua este accept. . prin intermediul cˆ aruia va fi realizat˘ a leg˘ atura cu clientul. Aceasta blocheaz˘ a procesul p˘ arinte pˆ an˘ a la aparit ¸ia unui cereri ¸ si returneaz˘ a un nou obiect de tip Socket ce va asigura comunicarea cu clientul. DataOutputStream . respectuv getOutputStream. Blocarea poate s˘ a nu fie permanent˘ a ci doar pentru o anumit˘ a perioad˘ a de timp aceasta va fi specificat˘ a prin metoda setSoTimeout. COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI 389 La nivelul serverului. Fluxurile obt ¸inute vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu fluxuri de procesare care s˘ a asigure o comunicare facil˘ aˆ ıntre cele dou˘ a procese. Crearea unui obiect de tip ServerSocket se face specificˆ and portul la care ruleaz˘ a serverul. • ObjectInputStream. cu argumentul dat ˆ ın milisecunde. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul metodelor getInputStream.pentru comunicare prin date primitive. ObjectOutputStream . Acest tip de socket nu asigur˘ a comunicarea efectiv˘ a cu client ¸ii ci este responsabil cu ”ascultarea” ret ¸elei ¸ si crearea unor obiecte de tip Socket pentru fiecare cerere ap˘ arut˘ a.pentru comunicare prin intermediul ¸ sirurilor de caractere.pentru cominicare prin intermediul obiectelor. acesta trebuie s˘ a creeze ˆ ıntˆ ai un obiect de tip ServerSocket.4. In funct ¸ie de specificul aplicat ¸iei acestea pot fi perechile: • BufferedReader.13.

In exemplul urm˘ ator vom implementa o aplicat ¸ie client-server folosind comunicarea prin conexiuni.2 Deschide un flux de iesire si trimite raspunsul 3. net .*. 2. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Structura general˘ a a unui server bazat pe conexiuni este: 1. Asteapta realizarea unei conexiuni cu un client.390 CAPITOLUL 13. Comunica cu serverul: 3.3 Inchide fluxurile si socketul nou creat } Este recomandat ca tratarea cererilor s˘ a se realizeze ˆ ın fire de execut ¸ie separate. public ClientThread ( Socket socket ) { this . import java . Clientul va trimite serverului un nume iar acesta va raspunde prin mesajul ”Hello nume”. Tratarea cererilor se va face ˆ ın fire de execut ¸ie separate. Citeste sau declara adresa IP a serverului si portul la care acesta ruleaza. 3. folosind metoda accept. io . class ClientThread extends Thread { Socket socket = null . Listing 13. Creeaza un obiect de tip Socket cu adresa si portul specificate. 3.2: Structura unui server bazat pe conexiuni import java .2 Deschide un flux de intrare si primeste raspunsul. pentru ca metoda accept s˘ a poat˘ a fi reapelat˘ a cˆ at mai repede ˆ ın vederea stabilirii conexiunii cu un alt client. socket = socket . 3.1 Deschide un flux de intrare si primeste cererea 3. Trateaza cererea venita de la client: 3. (va fi creat un obiect nou de tip Socket) 3.1 Deschide un flux de iesire si trimite cererea. . Structura general˘ a a unui client bazat pe conexiuni este: 1.*.3 Inchide fluxurile si socketul creat. Creeaza un obiect de tip ServerSocket la un anumit port while (true) { 2.

try { // in este fluxul de intrare de la client BufferedReader in = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( socket . err . } finally { // Inchidem socketul deschis pentru clientul curent try { socket . out .13. raspuns . // out este flux de iesire catre client PrintWriter out = new PrintWriter ( socket . . println ( " Eroare IO \ n " + e ) . public SimpleServer () throws IOException { ServerSocket serverSocket = null . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI } public void run () { // Executam solicitarea clientului String cerere . } } } } public class SimpleServer { // Definim portul pe care se gaseste serverul // ( in afara intervalului 1 -1024) public static final int PORT = 8100. } catch ( IOException e ) { System . flush () . getOutputStream () ) . err . out . close () . println ( raspuns ) .4. // Primim cerere de la client cerere = in . println ( " Socketul nu poate fi inchis \ n " + e). 391 } catch ( IOException e ) { System . getInputStream () ) ) . // Trimitem raspuns clientului raspuns = " Hello " + cerere + " ! " . readLine () .

un fir de executie ClientThread t = new ClientThread ( socket ) . BufferedReader in = null . } } catch ( IOException e ) { System . println ( " Asteptam un client . println ( " Eroare IO \ n " + e ) .392 CAPITOLUL 13.1 " . } finally { serverSocket . t . . accept () .*. " ) ..0. net .3: Structura unui client bazat pe conexiuni import java . err . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { SimpleServer server = new SimpleServer () . out . Socket socket = null . io . // Portul la care serverul ofera serviciul int PORT = 8100. // Executam solicitarea clientului intr . } } Listing 13. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA try { serverSocket = new ServerSocket ( PORT ) . start () . Socket socket = serverSocket . PORT ) . raspuns . String cerere ..*. public class SimpleClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP a serverului String adresaServer = " 127. close () . import java . PrintWriter out = null .0. while ( true ) { System . try { socket = new Socket ( adresaServer .

close () . System . serverul le recept ¸ioneaz˘ a. // Trimitem o cerere la server cerere = " Duke " . Primirea ¸ si trimiterea datagramelor se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket. extrage informat ¸iile cont ¸inute ¸ si returneaz˘ a r˘ aspunsul tot prin intermediul pachetelor. System . out . println ( " Serverul nu poate fi gasit \ n " + e ) .5 Comunicarea prin datagrame In acest model nu exist˘ a o conexiune permanent˘ aˆ ıntre client ¸ si server prin intermediul c˘ areia s˘ a se realizeze comunicarea. Clientul trimite cererea c˘ atre server prin intermediul unuia sau mai multor pachete de date independente. close () . readLine () .13. Rutarea datagramelor de la o ma¸ sin˘ a la alta se face exclusiv pe baza informat ¸iilor cont ¸inute de acestea. if ( socket != null ) socket . } finally { if ( out != null ) out . . getOutputStream () .5. println ( raspuns ) . close () . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 393 out = new PrintWriter ( socket . true ) . } } } 13. getInputStream () ) ) . modelat prin intermediul clasei DatagramSocket. in = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( socket . err . if ( in != null ) in . out . println ( cerere ) . // Asteaptam raspunsul de la server (" Hello Duke !") raspuns = in . } catch ( UnknownHostExc e p t i o n e ) { System . Un astfel de pachet se nume¸ ste datagram˘ a ¸ si este reprezentat printr-un obiect din clasa DatagramPacket. exit (1) .

ei nespecificˆ and vreo surs˘ a sau destinat ¸ie. acesta va fi retrimis automat. int length. Pe de alt˘ a parte. De fapt. int offset. int length) DatagramPacket(byte[] buf. respectiv SocketAddress pentru specificarea adresei desinat ¸ie. int int length. cu deosebirea c˘ a asigur˘ a respectarea ordinii de transmitere a mesajelor ¸ si verific˘ a ajungerea la destinat ¸ie a tuturor pachetelor -ˆ ın cazul ˆ ın care unul nu a ajuns. port) DatagramPacket(byte[] buf. int length. port) int offset. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. int DatagramPacket(byte[] buf. diferent ¸a ˆ ıntre ele fiind utilizarea claselor InetAddress.394 CAPITOLUL 13. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Dup˘ a cum am ment ¸ionat deja. int length. . InetAddress address. exist˘ a situat ¸ii ˆ ın care aceste lucruri nu sunt importante ¸ si acest model este de preferat celui bazat pe conexiuni care solicit˘ a mult mai mult atˆ at serverul cˆ at ¸ si clientul. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. Clasa DatagramPacket cont ¸ine urm˘ atorii constructori: DatagramPacket(byte[] buf. InetAddress address. int offset. protocolul TCP/IP folose¸ ste tot pachete pentru trimiterea informat ¸iilor dintr-un nod ˆ ın altul al ret ¸elei. A trei pereche de constructori este folosit˘ a pentru crearea unui pachet ˆ ın care vor fi recept ¸ionate date. dezavantajul acestei metode este c˘ a nu garanteaz˘ a ajungerea la destinat ¸ie a pachetelor trimise ¸ si nici c˘ a vor fi primite ˆ ın aceea¸ si ordinie ˆ ın care au fost expediate. int length) Primele dou˘ a perechi de constructori sunt pentru creare pachetelor ce vor fi expediate.

In cazul ˆ ın care refolosim pachete. De asemenea. pentru a-i putea r˘ aspunde dac˘ a este necesar. System . receive ( cerere ) . eventual c˘ atre destinat ¸ii diferite. println ( " Asteptam un pachet . cerere = new DatagramPacket ( buf . try { while ( true ) { // Declaram pachetul in care va fi receptionata cererea byte [] buf = new byte [256]... io . getPort () . Listing 13. buf .5. putem schimba cont ¸inutul acestora cu metoda setData.13. out . getPort ¸ si getSocketAddress. Extragerea informat ¸iilor cont ¸iunte de un pachet se realizeaz˘ a prin metoda getData din clasa DatagramPacket. raspuns = null . " ) . net . Deoarece toate informat ¸ii sunt incluse ˆ ın datagram˘ a. // Aflam adresa si portul de la care vine cererea InetAddress adresa = cerere . int port = cerere .*. acela¸ si socket poate fi folosit atˆ at pentru trimiterea de pachete. Acestea sunt: getAdress. DatagramPacket cerere . cˆ at ¸ si pentru recept ¸ionarea acestora de la diverse surse. public void start () throws IOException { socket = new DatagramSocket ( PORT ) . getAddress () . import java . setPort ¸ si setSocketAddress. precum ¸ si adresa la care le trimitem prin setAddress.*. private DatagramSocket socket = null . // Construim raspunsul . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 395 Dup˘ a crearea unui pachet procesul de trimitere ¸ si primire a acestuia implic˘ a apelul metodelor send ¸ si receive ale clasei DatagramSocket. length ) . public class DatagramServer { public static final int PORT = 8200. aceast˘ a clas˘ a ofer˘ a metode pentru aflarea adresei IP ¸ si a portului procesului care a trimis datagrama.4: Structura unui server bazat pe datagrame import java . socket .

public class DatagramClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul la care ruleaza serverul InetAddress adresa = InetAddress . getByName ( " 127. io . try { // Construim un socket pentru comunicare socket = new DatagramSocket () . close () . adresa . // Trimitem un pachet cu raspunsul catre client raspuns = new DatagramPacket ( buf . getBytes () . } } finally { if ( socket != null ) socket . start () .0.1 " ) . } } Listing 13. } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { new DatagramServer () . buf . . socket . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA String mesaj = " Hello " + new String ( cerere .*. buf = mesaj .5: Structura unui client bazat pe datagrame import java .*. import java . DatagramPacket packet = null .396 CAPITOLUL 13. length . byte buf []. port ) . send ( raspuns ) . net . getData () ). getBytes () . int port =8200. // Construim si trimitem pachetul cu cererea catre server buf = " Duke " . DatagramSocket socket = null .0.

descris de clasa MulticastSocket.239. // Asteaptam pachetul cu raspunsul de la server buf = new byte [256].255.˘ 13. receive ( packet ) . extensie a clasei DatagramSocket.0 este rezervat˘ a¸ si nu trebuie folosit˘ a. socket . getData () ) ) .0. length ) . println ( new String ( packet .1 . packet = new DatagramPacket ( buf . send ( packet ) . adresa .0.6.255. out . } finally { if ( socket != null ) socket . buf . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I packet = new DatagramPacket ( buf .0. close () .6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i Diverse situat ¸ii impun gruparea mai multor client ¸i astfel ˆ ıncˆ at un mesaj (pachet) trimis pe adresa grupului s˘ a fie recept ¸ionat de fiecare dintre ace¸ stia. } } } 397 13. . port ) . // Afisam raspunsul (" Hello Duke !") System . socket . length .255 ¸ si un port UDP. Adresa 224. Gruparea mai multor programe ˆ ın vederea trimiterii multiple de mesaje se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket special. buf .0. Un grup de client ¸i abonat ¸i pentru trimitere multipl˘ a este specificat printro adres˘ a IP din intervalul 224.

out . receive ( packet ) . . byte buf []. getByName ( " 230. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Listing 13. " ) .398 CAPITOLUL 13.. joinGroup ( group ) . io . System . length ) .1 " ) .*.. int port =4444. net . // Asteaptam un pachet venit pe adresa grupului buf = new byte [256]. println ( " Asteptam un pachet . public class MulticastClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul care reprezinta grupul de clienti InetAddress group = InetAddress . import java . socket . buf . try { // Ne alaturam grupului aflat la adresa si portul specificate socket = new MulticastSocket ( port ) .6: Inregistrarea unui client ˆ ıntr-un grup import java .0. socket . MulticastSocket socket = null .0.*. DatagramPacket packet = new DatagramPacket ( buf .

DatagramPacket packet = null . getData () ) . } } } } Listing 13. buf . out . send ( packet ) . close () . int port = 4444.*. getBytes () . try { // Trimitem un pachet catre toti clientii din grup buf = ( new String ( " Salut grup ! " ) ) . } finally { socket . socket . public class MulticastSend { public static void main ( String [] args ) throws IOException { InetAddress grup = InetAddress . getByName ( " 230. byte [] buf . // Cream un socket cu un numar oarecare DatagramSocket socket = new DatagramSocket (0) . trim () ) .*. } } } . grup . socket . } finally { if ( socket != null ) { socket . length .0. leaveGroup ( group ) . close () .6.1 " ) . import java . port ). io . packet = new DatagramPacket ( buf .0.7: Transmiterea unui mesaj c˘ atre un grup import java . net . println ( new String ( packet . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I 399 System .˘ 13.

400 CAPITOLUL 13. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA .

1 Introducere Definit ¸ie Un applet reprezint˘ a un program Java de dimensiuni reduse ce gestioneaz˘ a o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container) care poate fi inclus˘ aˆ ıntr-o pagin˘ a Web.applet. cea mai important˘ a clas˘ a fiind Applet. Diferent ¸a fundamental˘ a dintre un applet ¸ si o aplicat ¸ie const˘ aˆ ın faptul c˘ a un applet nu poate fi executat independent. avˆ and ca argument numele clasei principale a aplicat ¸iei. oferind suport pentru crearea de appleturi pe arhitectura de componente JFC/Swing. Pachetul care ofer˘ a suport pentru crearea de appleturi este java. Una dintre acestea este principal˘ a¸ si extinde clasa Applet. In pachetul javax. Un astfel de program se mai nume¸ ste miniaplicatie. Ca orice alt˘ a aplicat ¸ie Java. care extinde Applet. clasa principal˘ a fiind cea care cont ¸ine metoda main. fiind dictat de evenimentele generate de c˘ atre browser la vizualizarea documentului HTML ce cont ¸ine appletul.Capitolul 14 Appleturi 14.swing exist˘ a ¸ si clasa JApplet. codul unui applet poate fi format din una sau mai multe clase. ci va fi executat de browserul ˆ ın care este ˆ ınc˘ arcat˘ a pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. Ciclul de viat˘ a al unui applet este complet diferit. 401 . O aplicat ¸ie independent˘ a este executat˘ a prin apelul interpretorului java. aceasta fiind clasa ce trebuie specificat˘ aˆ ın documentul HTML ce descrie pagina Web ˆ ın care dorim s˘ a includem appletul.

applet. clasa Applet descrie de fapt suprafet ¸e de afi¸ sare. 1.* . import java.2 Crearea unui applet simplu Crearea structurii de fi¸ siere ¸ si compilarea applet-urilor sunt identice ca ˆ ın cazul aplicat ¸iilor. Scrierea codului sursa import java. public class FirstApplet extends Applet { Image img. 14. S˘ a parguream ˆ ın continuare ace¸ sti pa¸ si pentru a realiza un applet extrem de simplu. } . public void init() { img = getImage(getCodeBase().awt.gif"). "taz.402 CAPITOLUL 14. care afi¸ seaz˘ a o imagine ¸ si un ¸ sir de caractere. APPLETURI Ierarhia claselor din care deriv˘ a appleturile este prezentata ˆ ın figura de mai jos: Fiind derivat˘ a din clasa Container.* . asemenea claselor Frame sau Panel. Difer˘ aˆ ın schimb structura programului ¸ si modul de rulare a acestuia.

java. 2.2. 4. S˘ a consider˘ am fi¸ sierul simplu. A¸ sadar. vom salva clasa de mai sus ˆ ıntr-un fi¸ sier FirstApplet. CREAREA UNUI APPLET SIMPLU public void paint (Graphics g) { g. Pentru a executa un applet trebuie s˘ a facem dou˘ a operat ¸ii: • Crearea unui fi¸ sier HTML ˆ ın care vom include applet-ul. javac FirstApplet. 3.0.html. Mozilla. 0. avˆ and cont ¸inutul de mai jos: . Netscape.drawString("Hello! My name is Taz!".50).java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fisierul FirstApplet. this).drawOval(100. 0.class. sau printr-un program special cum ar fi appletviewer din kitul de dezvoltare J2SDK.java.14.150. Salvarea fisierelor surs˘ a Ca orice clas˘ a public˘ a. Opera.drawImage(img. g. etc. Compilarea Compilarea se face la fel ca ¸ si la aplicat ¸iile independente. Rularea appletului Applet-urile nu ruleaza independent. clasa principal˘ a a appletului trebuie s˘ a fie public˘ a. clasa principala a appletului va fi salvat˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier cu acela¸ si nume ¸ si extensia . folosind compilatorul javac apelat pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine appletul. 25). g. 110. Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer. } } 403 Pentru a putea fi executat˘ a de browser.

Fiecare etap˘ a este strˆ ans legat˘ a de un eveniment generat de c˘ atre browser ¸ si determin˘ a apelarea unei metode specifice din clasa ce implementeaz˘ a appletul. 14. In unele situat ¸ii ˆ ıntreaga execut ¸ie a appletului se consum˘ a la etapele de init ¸ializare ¸ si pornire. • Pornirea Este apelat˘ a metoda start • Execut ¸ia propriu-zis˘ a Const˘ aˆ ın interact ¸iunea dintre utilizator ¸ si componentele afi¸ sate pe suprafat ¸a appletului sau ˆ ın executarea unui anumit cod ˆ ıntr-un fir de execut ¸ie.html folosind unul din browser-ele amintite sau efectuˆ and apelul: appletviewer simplu.html.class width=400 height=400> </applet> </body> </html> • Vizualizarea appletului: se deschide fisierul simplu. • Inc˘ arcarea ˆ ın memorie Este creat˘ a o instant ¸a a clasei principale a appletului ¸ si ˆ ıncarcat˘ aˆ ın memorie.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet Execut ¸ia unui applet ˆ ıncepe ˆ ın momentul ˆ ın care un browser afi¸ seaz˘ a o pagin˘ a Web ˆ ın care este inclus appletul respectiv ¸ si poate trece prin mai multe etape. etc. . citirea unor parametri de intrare. APPLETURI <html> <head> <title>Primul applet Java</title> </head> <body> <applet code=FirstApplet.404 CAPITOLUL 14. • Init ¸ializarea Este apelat˘ a metoda init ce permite init ¸ializarea diverselor variabile.

dˆ andu-i astfel posibilitatea s˘ a opreasca temporar execut ¸ia sa pe perioada ˆ ın care nu este vizibil. destroy La ˆ ınchiderea ultimei instant ¸e a browserului care a ˆ ınc˘ arcat ˆ ın memorie clasa principal˘ a a appletului. la prima afi¸ sare a appletului ˆ ın pagin˘ a. CICLUL DE VIAT ¸A 405 • Oprirea temporar˘ a In cazul ˆ ın care utilizatorul p˘ ar˘ ase¸ ste pagina Web ˆ ın care ruleaz˘ a appletul este apelat˘ a metoda stop a acestuia. la unele browsere. Teoretic. Apelul metodei destroy este ˆ ıntotdeauna precedat de apelul lui stop. pentru a nu consuma inutil din timpul procesorului. ˆ ıns˘ a. dup˘ a o oprire temporar˘ a. stop De fiecare dat˘ a cˆ and appletul nu mai este vizibil (pagina Web nu mai este vizibil˘ a. pentru a-i permite s˘ a elibereze resursele det ¸inute. Acela¸ si lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a fereastra browserului este minimizat˘ a. aceast˘ a metod˘ a ar trebui s˘ a se apeleze o singur˘ a dat˘ a. appletul va fi eliminat din memorie ¸ si va fi apelat˘ a metoda destroy a acestuia. Metodele specifice appleturilor A¸ sadar. Atent ¸ie .˘ AL UNUI APPLET 14. fereastra browserului este minimizat˘ a. etc) ¸ si ˆ ınainte de destroy. Acestea sunt definite ˆ ın clasa Applet ¸ si sunt enumerate ˆ ın tabelul de mai jos: Metoda Situat ¸ia ˆ ın care este apelat˘ a init La init ¸ializarea appletului. este posibil ca ea s˘ a se apeleze de mai multe ori. va fi reapelat˘ a metoda start. • Oprirea definitiv˘ a La ˆ ınchiderea tuturor instant ¸elor browserului folosit pentru vizualizare. start Imediat dup˘ a init ¸ializare ¸ si de fiecare dat˘ a cˆ and appletul redevine activ.3. In momentul cˆ and pagina Web ce contine appletul devine din nou activ˘ a. exist˘ a o serie de metode specifice appleturilor ce sunt apelate automat la diverse evenimente generate de c˘ atre browser.

4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul Dup˘ a cum am v˘ azut. import java. gestionarea pozit ¸ion˘ arii lor ¸ si tratarea evenimentelor generate se realizeaz˘ a la fel ca ¸ si ˆ ın cazul aplicat ¸iilor. ˆ ınainte de toate. APPLETURI Aceste metode sunt apelate automat de browser ¸ si nu trebuie apelate explicit din program ! Structura general˘ a a unui applet import java.awt.awt. public class StructuraApplet extends Applet { public void init() { } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } } 14.applet. ad˘ augarea componentelor pe suprafat ¸a appletului precum ¸ si stabilirea obiectelor responsabile cu tratarea evenimentelor generate sunt operat ¸iuni ce vor fi realizate ˆ ın metoda init.Applet.*. Plasarea componentelor.event. import java. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a appleturile sunt.*. .406 CAPITOLUL 14. clasa Applet este o extensie a superclasei Container. suprafet ¸e de afi¸ sare. Uzual.

INTERFAT ¸ A GRAFICA 407 Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout. .4.˘ CU UTILIZATORUL 14. ˆ ıns˘ a acesta poate fi schimbat prin metoda setLayout.

. } In cazul ˆ ın care este aleas˘ a aceast˘ a solut ¸ie.. indiferent dac˘ a valoarea este ˆ ıntre ghilimele sau nu.408 CAPITOLUL 14. Implicit. tipul parametrilor este ˆ ıntotdeauna ¸ sir de caractere. specificat˘ a prin VALUE. Fiecare applet are ¸ si un set de parametri prestabilit ¸i ale c˘ aror nume nu vor putea fi folosite pentru definirea de noi parametri folosind metoda de . public void paint(Graphics g) { // Desenare . ca ˆ ın exemplul de mai jos: <APPLET CODE="TestParametri. metoda paint din clasa Applet nu realizeaz˘ a nimic. Ei permit utilizatorului s˘ a personalizeze aspectul sau comportarea unui applet f˘ ar˘ a a-i schimba codul ¸ si recompila clasele. Definirea parametrilor se face ˆ ın cadrul tagului APPLET din documentul HTML ce cont ¸ine appletul ¸ si sunt identificat ¸i prin atributul PARAM. 14. evenimentele tratate uzual vor fi cele generate de mouse sau tastatur˘ a. Reamintim c˘ a metoda paint este responsabil˘ a cu definirea aspectului grafic al oric˘ arei componente. specificat prin NAME ¸ si o valoare. deci. APPLETURI Desenarea pe suprafat ¸a unui applet Exist˘ a o categorie ˆ ıntreag˘ a de appleturi ce nu comunic˘ a cu utilizatorul prin intermediul componentelor ci. execut ¸ia lor se rezum˘ a la diverse operat ¸iuni de desenare realizate ˆ ın metoda paint. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a desen˘ am direct pe suprafat ¸a unui applet va fi nevoie s˘ a supradefinim aceast˘ a metod˘ a.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor Parametrii sunt pentru appleturi ceea ce argumentele de la linia de comand˘ a sunt pentru aplicat ¸iile independente. Fiecare parametru are un nume.class" WIDTH=100 HEIGHT=50 <PARAM NAME=textAfisat VALUE="Salut"> <PARAM NAME=numeFont VALUE="Times New Roman"> <PARAM NAME=dimFont VALUE=20> </APPLET> Ca ¸ si ˆ ın cazul argumentelor trimise aplicat ¸iilor de la linia de comand˘ a.

if ( numeFont == null ) numeFont = " Arial " . Informat ¸iile furnizate de un applet pot fi citite din browserul folosit pentru vizualizare prin metode specifice acestuia. Listing 14. import java . Ace¸ stia apar direct ˆ ın corpul tagului APPLET ¸ si definesc informat ¸ii generale despre applet. tipul s˘ au ¸ si o descriere a sa. cele trei ¸ siruri reprezentˆ and numele parametrului. Lista lor complet˘ a va fi prezentata la descrierea tagului APPLET. Applet . Orice applet poate pune la dispozit ¸ie o ”documentat ¸ie” referitoare la parametrii pe care ˆ ıi suport˘ a.5. int dimFont .1: Folosirea parametrilor import java . pentru a veni ˆ ın ajutorul utilizatorilor care doresc s˘ a includ˘ a appletul ˆ ıntr-o pagin˘ a Web. folosind un font cu numele ¸ si dimensiunea specificate de asemenea ca parametri. WIDTH sau HEIGHT. Aceasta se realizeaz˘ a prin supradefinirea metodei getParameterInfo. care returneaz˘ a un vector format din triplete de ¸ siruri.*. Exemple de astfel de parametri sunt CODE. public void init () { text = getParameter ( " textAfisat " ) . caz ˆ ın care programul trebuie s˘ a atribuie o valoare implicit˘ a variabilei ˆ ın care se dorea citirea respectivului parametru. etc. ˆ ın appletviewer informat ¸iile despre parametri pot fi vizualizate la rubrica Info din meniul Applet. awt . { . ˆ ın Netscape se folose¸ ste opt ¸iunea Page info din meniul View. if ( text == null ) text = " Hello " . // valoare implicita numeFont = getParameter ( " numeFont " ) . S˘ a scriem un applet care s˘ a afi¸ seze un text primit ca parametru. De exemplu. Fiecare element al vectorului este de fapt un vector cu trei elemente de tip String. Folosirea parametrilor primit ¸i de c˘ atre un applet se face prin intermediul metodei getParameter care prime¸ ste ca argument numele unui parametru ¸ si returneaz˘ a valoarea acestuia.14. numeFont . applet . public class TestParametri extends Applet String text . In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici un parametru cu numele specificat. metoda ˆ ıntoarce null. DEFINIREA S ¸ I FOLOSIREA PARAMETRILOR 409 mai sus.

" String " . 20 . } catch ( Numb erFo r m at Ex ce pt i o n e ) { dimFont = 16. } } public void paint ( Graphics g ) { g . Font . setFont ( new Font ( numeFont . g . dimFont ) ) . " Dimensiunea fontului " } }. } } 14. cu ajutorul c˘ aruia pot fi incluse appleturi ˆ ın cadrul paginilor Web este: <APPLET CODE = clasaApplet WIDTH = latimeInPixeli HEIGHT = inaltimeInPixeli [ARCHIVE = arhiva. " String " . 20) . " Sirul ce va fi afisat " } . drawString ( text . BOLD . parseInt ( getParameter ( " dimFont " ) ) . } public String [][] getParameterInfo () { String [][] info = { // Nume Tip Descriere { " textAfisat " . { " numeFont " .410 CAPITOLUL 14.6 Tag-ul APPLET Sintaxa complet˘ a a tagului APPLET. " int " . " Numele fontului " } . return info . APPLETURI try { dimFont = Integer .jar] [CODEBASE = URLApplet] [ALT = textAlternativ] [NAME = numeInstantaApplet] [ALIGN = aliniere] [VSPACE = spatiuVertical] . { " dimFont " .

Acest atribut poate primi una din urm˘ atoarele valori: left. astfel ˆ ıncˆ at mai multe appleturi aflate pe aceea¸ si pagin˘ a s˘ a poat˘ a comunica ˆ ıntre ele folosindu-se de numele lor. • ALIGN =aliniere Semnific˘ a modalitatea de aliniere a appletului ˆ ın pagina Web..class” poate sau nu s˘ a apar˘ a. • CODEBASE = directorApplet Specific˘ a URL-ul la care se g˘ ase¸ ste clasa appletului.14. se consider˘ a implicit URL-ul documentului. HEIGHT =inaltimeInPixeli Specific˘ a l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea suprafet ¸ei ˆ ın care va fi afi¸ sat appletul. Acesta va fi c˘ autat ˆ ın directorul specificat de CODEBASE. Nu poate fi absolut ¸ si trebuie obligatoriu specificat. • ARCHIVE = arhiva. • NAME =numeInstantaApplet Ofer˘ a posibilitatea de a da un nume respectivei instant ¸e a appletului. Uzual se exprim˘ a relativ la directorul documentului HTML.. 411 • CODE = clasaApplet Numele fi¸ sierului ce cont ¸ine clasa principal˘ a a appletului. In cazul ˆ ın care lipse¸ ste.jar Specific˘ a arhiva ˆ ın care se g˘ asesc clasele appletului. Sunt obligatorii. [text HTML alternativ] </APPLET> Atributele puse ˆ ıntre paranteze p˘ atrate sunt opt ¸ionale.6. right. top. • ALT = textAlternativ Specific˘ a textul ce trebuie afi¸ sat dac˘ a browserul ˆ ınt ¸elege tagul APPLET dar nu poate rula appleturi Java. • WIDTH =latimeInPixeli. . Extensia ”. TAG-UL APPLET [HSPACE = spatiuOrizontal] > [< PARAM NAME = parametru1 VALUE = valoare1 >] [< PARAM NAME = parametru2 VALUE = valoare2 >] .

S˘ a considerm˘ am mai ˆ ıntˆ ai dou˘ a abord˘ ari gre¸ site de lucru cu appleturi. absmiddle. cu pauz˘ a de o secund˘ aˆ ıntre dou˘ a afi¸ s˘ ari. HSPACE = spatiuOrizontal Specific˘ a numarul de pixeli dintre applet ¸ si marginile suprafetei de afi¸ sare. • VSPACE =spatiuVertical.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi La ˆ ınc˘ arcarea unei pagini Web. ¸ si care este responsabil cu desenarea appletului (apelul metodelor update ¸ si paint) precum ¸ si cu transmiterea mesajelor generate de c˘ atre componente. pentru a nu bloca interact ¸iunea utilizatorului cu appletul. fiecare applet aflat pe o pagin˘ a Web are acces la un acela¸ si fir de execut ¸ie. Intrucˆ at toate appleturile de pe pagin˘ a ”ˆ ımpart” acest fir de execut ¸ie. • text HTML alternativ Este textul ce va fi afi¸ sat ˆ ın cazul ˆ ın care browserul nu ˆ ıntelege tagul APPLET. gre¸ sit˘ a de altfel. Din punctul de vedere al interfet ¸ei grafice ˆ ıns˘ a.412 CAPITOLUL 14. Browserele Java-enabled vor ignora acest text. middle. 14. deoarece va provoca funct ¸ionarea anormal˘ a sau chiar blocarea celorlalte. Acestea vor rula concurent dup˘ a regulile de planificare implementate de ma¸ sina virtual˘ a Java a platformei folosite. nici unul nu trebuie s˘ aˆ ıl solicite ˆ ın mod excesiv. • PARAM Tag-urile PARAM sunt folosite pentru specificarea parametrilor unui applet (vezi ”Folosirea parametrilor”). ar fi: . absbottom . Dorim s˘ a cre˘ am un applet care s˘ a afi¸ seze la coordonate aleatoare mesajul ”Hello”. APPLETURI texttop. redesenarea acestuia sau activitatea celorlalte appleturi de pe pagin˘ a. seminificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si la tagul IMG. bottom. Prima variant˘ a. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a efectu˘ am operat ¸iuni consumatoare de timp este recomandat s˘ a le realiz˘ am ˆ ıntr-un alt fir de execut ¸ie. fiec˘ arui applet ˆ ıi este creat automat un fir de execut ¸ie responsabil cu apelarea metodelor acestuia. baseline. creat de asemenea automat de c˘ atre browser.

y ) .*. este urm˘ atoarea : Listing 14.*.2: Incorect: blocarea metodei paint import java . de asemenea gre¸ sit˘ a. sleep (1000) . y = ( int ) ( Math . import java . random () * getWidth () ) . O alt˘ a idee de rezolvare care ne-ar putea veni.3: Incorect: appletul nu termin˘ a init ¸ializarea import java .7. nu este cazul ˆ ın appletul de mai sus. applet . try { Thread . public class AppletRau1 extends Applet { public void paint ( Graphics g ) { while ( true ) { int x = ( int ) ( Math .*. random () * getWidth () ) . int y = ( int ) ( Math . public class AppletRau2 extends Applet { int x . random () * getHeight () ) . } catch ( InterruptedE xc ep ti on e ) {} } } } 413 Motivul pentru care acest applet nu funct ¸ioneaz˘ a corect ¸ si probabil va duce la anomalii ˆ ın funct ¸ionarea browserului este c˘ a firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu desenarea va r˘ amˆ ane blocat ˆ ın metoda paint. x . awt . Ca regul˘ a general˘ a. applet . ˆ ıncercˆ and s˘ a o termine. repaint () . try { Thread . public void init () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . awt . g . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI Listing 14. evident. sleep (1000) .14. import java . y . drawString ( " Hello " . random () * getHeight () ) . codul metodei paint trebuie s˘ a fie cˆ at mai simplu de executat ceea ce.*. } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { .

*. indiferent dac˘ a appletul mai este sau nu vizibil. import java . random () * getHeight () ) . public class AppletCorect1 extends Applet implements Runnable { int x . fir . y ) . repaint () . sleep (1000) . drawString ( " Hello " . public void init () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) .*. trebuie s˘ a folosim un fir de execut ¸ie propriu. In prima situat ¸ie appletul porne¸ ste firul la init ¸ialzarea sa iar acesta va rula. x . } } public void run () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . start () . y = ( int ) ( Math . y . try { Thread . random () * getWidth () ) . } catch ( Inter ru pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { g . } } In cazul ˆ ın care firul de execut ¸ie pornit de applet efectueaz˘ a operatii ce . } } CAPITOLUL 14. awt . applet . pˆ an˘ a la oprirea sa natural˘ a (terminarea metodei run) sau pˆ an˘ a la ˆ ınchiderea sesiunii de lucru a browserului. x . Listing 14.4: Corect: folosirea unui fir de execut ¸ie propriu import java . y ) . Thread fir = null . drawString ( " Hello " .414 g . Structura unui applet care doreste s˘ a lanseze un fir de execut ¸ie poate avea dou˘ a forme. APPLETURI Pentru a putea da o solut ¸ie corect˘ a problemei propuse.

random () * getWidth () ) . start () . } public void run () { while ( activ ) { x = ( int ) ( Math . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) {} . fir = null .7. boolean activ = false . public void start () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) .5: Folosirea metodelor start ¸ si stop import java . fir . Pentru a afla dac˘ a un applet este activ se folose¸ ste metoda isActive. } } public void stop () { activ = false .*.acesta nu va fi incrementat pe perioada ˆ ın care appletul nu este activ. ad˘ augˆ and ¸ si un contor care s˘ a numere afi¸ s˘ arile de mesaje . S˘ a modific˘ am programul anterior. ar fi de dorit ca acesta s˘ a se opreasca atunci cˆ and appletul nu mai este vizibil (la apelul metodei stop) ¸ si s˘ a reporneasca atunci cˆ and appletul redevine vizibil (la apelul metodei start). repaint () . applet . awt . Listing 14. activ = true . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI 415 au sens doar dac˘ a appletul este vizibil. Un applet este considerat activ imediat dup˘ a apelul metodei start ¸ si devine inactiv la apelul metodei stop.14. try { Thread .*. y . Thread fir = null . public class AppletCorect2 extends Applet implements Runnable { int x . random () * getHeight () ) . n ++. cum ar fi animatie. y = ( int ) ( Math . int n = 0. sleep (1000) . import java .

drawString ( " Hello " + n . start.416 } } CAPITOLUL 14. public String getAppletInfo() { return "Applet simplist. } } Atent ¸ie Este posibil ca unele browsere s˘ a nu apele metoda stop ˆ ın situat ¸iile prev˘ azute ˆ ın specficiat ¸iile appleturilor. autorul. destroy. exist˘ a metoda getAppletInfo ce permite specificarea unor informat ¸ii legate de applet cum ar fi numele. } Aflarea adreselor URL referitoare la applet Se realizeaz˘ a cu metodele: . Metoda returneaz˘ a un sir de caractere continˆ and informat ¸iile respective. stop. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . 14. corectitudinea unui applet nu trebuie s˘ a se bazeze pa acest mecanism. etc. y ) . Din acest motiv. versiunea. clasa Applet ofer˘ a metode specifice applet-urilor cum ar fi: Punerea la dispozitie a unor informat ¸ii despre applet Similar˘ a cu metoda getParameterInfo ce oferea o ”documentat ¸ie” despre parametrii pe care ˆ ıi accept˘ a un applet. autor necunoscut. x . ver 1.0".8 Alte metode oferite de clasa Applet Pe lˆ ang˘ a metodele de baz˘ a: init.

"). public class Imagini extends Applet Image img = null . • getDocumentBase .*. awt .returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine documentul HTML ˆ ın care este inclus appletul respectiv.ce returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine clasa appletului. cum ar fi o suprafat ¸˘ a de desenare de tip Canvas. cum ar fi cea a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste documentul HTML ce cont ¸ine appletul (getDocumentBase) sau a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa appletului (getCodeBase).14.. folosind metoda drawImage a clasei Graphics.8. Aceste metode sunt foarte utile deoarece permit specificarea relativ˘ a a unor fi¸ siere folosite de un applet. gif " ) . } . fie direct ˆ ın metoda paint a applet-ului. ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 417 • getCodeBase . obt ¸inerea unei referint ¸e la imaginea respectiv˘ a se va face cu ajutorul metodei getImage din clasa Applet. In ambele cazuri. Aceasta poate primi ca argument fie adresa URL absolut˘ a a fi¸ sierului ce reprezint˘ a imaginea.6: Afi¸ sarea imaginilor import java . " taz . cum ar fi imagini sau sunete. { public void init () { img = getImage ( getCodeBase () . fie calea relativ˘ a la o anumit˘ a adres˘ a URL. Listing 14. } Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea imaginilor ˆ ıntr-un applet se face fie prin intermediul unei componente ce permite acest lucru. applet . import java .. Afi¸ sarea unor mesaje ˆ ın bara de stare a browserului Acest lucru se realizeaz˘ a cu metoda showStatus public void init() { showStatus("Initializare applet. Applet .

putˆ and comunica cu alte applet-uri aflate pe aceeasi pagin˘ a sau cere browser-ului s˘ a deschid˘ a diverse documente. imagine.ro"). } } Aflarea contextului de execut ¸ie Contextul de execut ¸ie al unui applet se refer˘ a la pagina ˆ ın care acesta ruleaz˘ a. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . . } Comunicarea cu alte applet-uri Aceast˘ a comunicare implic˘ a de fapt identificarea unui applet aflat pe aceea¸ si pagina ¸ si apelarea unei metode sau setarea unei variabile publice a acestuia. getAppletContext(). html. 0 . Aceast˘ a metod˘ a este accesat˘ a prin intermediul contextului de execut ¸ie al appletului. ¸ si este descris de interfat ¸a AppletContext. Crearea unui obiect ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a se realizeaz˘ a de c˘ atre browser. AppletContext contex = getAppletContext(). Identificarea se face prin intermediu numelui pe care orice instant ¸a a unui applet ˆ ıl poate specifica prin atributul NAME.infoiasi. } catch(MalformedURLException e) { System. drawImage ( img .showDocument(doc). la apelul metodei getAppletContext a clasei Applet. etc). Afi¸ sarea unor documente ˆ ın browser Se face cu metoda showDocument ce prime¸ ste adresa URL a fi¸ sierului ce cont ¸ine documentul pe care dorim sa-l deschidem (text. 0 . Prin intermediul acestei interfet ¸e un applet poate ”vedea” ˆ ın jurul sau.err. try { URL doc = new URL("http://www. this ) . eventual ˆ ımpreun˘ a cu alte appleturi.println("URL invalid! \n" + e).418 CAPITOLUL 14.

add ( loop ) . addActionListener ( this ) .au. AudioClip clip = null .14. loop ¸ si stop pentru acesta.*.*. add ( play ) . addActionListener ( this ) . awt . Button loop = new Button ( " Loop " ) . applet . au " ) . folosind metodele getApplet. public class Sunete extends Applet implements ActionListener { Button play = new Button ( " Play " ) . stop . awt . play . Button stop = new Button ( " Stop " ) . Redarea sunetelor Clasa Applet ofer˘ a¸ si posibilitatea red˘ arii de sunete ˆ ın format . . " sunet . import java .*.8. ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 419 Obt ¸inerea unei referint ¸e la un applet al c˘ arui nume ˆ ıl cunoa¸ stem sau obt ¸inerea unei enumer˘ ari a tuturor applet-urilor din pagin˘ a se fac prin intermediul contextului de execut ¸ie.au” la un anumit URL exist˘ a dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • Folosirea metodei play din clasa Applet care prime¸ ste ca argument URL-ul la care se afl˘ a sunetul. addActionListener ( this ) . import java . event . acesta poate fi specificat absolut sau relativ la URL-ul appletului • Crearea unui obiect de tip AudioClip cu metoda getAudioClip apoi apelarea metodelor start. loop .7: Redarea sunetelor import java . Pentru a reda un sunet aflat ˆ ıntr-un fi¸ sier ”.applet. respectiv getApplets. Listing 14. add ( stop ) . Acestea sunt descrise prin intermediul unor obiecte ce implementeaz˘ a interfat ¸a AudioClip din pachetul java. public void init () { // Fisierul cu sunetul trebuie sa fie in acelasi // director cu appletul clip = getAudioClip ( getCodeBase () .

getSource () . play () . Arhivarea fi¸ sierelor unui applet se face cu utilitarul jar. } } In cazul ˆ ın care appletul folose¸ ste mai multe tipuri de sunete. else if ( src == stop ) clip . pentru ca un applet aflat pe o pagin˘ a Web s˘ a poat˘ a fi executat codul s˘ au va fi transferat de pe serverul care g˘ azduie¸ ste pagina Web solicitat˘ a pe ma¸ sina clientului.au // sau jar cvf arhiva. cea mai eficient˘ a modalitate de a distribui un applet este s˘ a arhiv˘ am toate fi¸ sierele necesare acestuia. Mai mult.jpg sunet.420 } CAPITOLUL 14.jar *. Din aceste motive. este recomandat ca ˆ ınc˘ arcarea acestora s˘ a fie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat.au . cu cˆ at dimensiunea fi¸ sierlor care formeaz˘ a appletul este mai redus˘ a. // Exemplu jar cvf arhiva. stop () .class *. pentru a nu bloca temporar activitatea fireasc˘ a a programului.jar ClasaPrincipala. APPLETURI public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object src = e . loop () . acestea vor fi transferate prin ret ¸ea abia ˆ ın momentul ˆ ın care va fi nevoie de ele. sunete. dac˘ a appletul cont ¸ine ¸ si alte clase ˆ ın afar˘ a de cea principal˘ a sau diverse resurse (imagini.class imagine. else if ( src == loop ) clip . etc).class AltaClasa.jpg *. 14. oferit ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.9 Arhivarea appleturilor Dup˘ a cum am v˘ azut. oprind temporar activitatea appletului pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea lor. cu atˆ aˆ ınc˘ arcarea acestuia se va face mai repede. if ( src == play ) clip . Deoarece transferul datelor prin ret ¸ea este un proces lent.

procesul care ruleaz˘ a appleturi instaleaz˘ a un manager de securitate.14. care s˘ a aduc˘ a prejudicii utilizatorului. ea descrie o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare care poate fi inclus˘ a ca orice alt˘ a component˘ a ˆ ıntr-un alt container.11 Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii Deoarece clasa Applet este derivat˘ a din Container.10. 14.. cum ar fi o fereastr˘ a.jar code=ClasaPrincipala width=400 height=200 /> 14. RESTRICT ¸ II DE SECURITATE 421 Includerea unui applet arhivat ˆ ıntr-o pagin˘ a Web se realizeaz˘ a specific˘ and pe lˆ ang˘ a numele clasei principale ¸ si numele arhivei care o cont ¸ine: <applet archive=arhiva. etc. • Porneasc˘ a programe pe ma¸ sina client. altele decˆ at cea a browserului. • Deschid˘ a conexiuni cu alte ma¸ sini ˆ ın afar˘ a de cea de pe care provine (host). Ferestrele folosite de un applet. indicˆ and faptul c˘ a au fost create de un applet. deci ¸ si din Component. pentru a preveni act ¸iuni r˘ au intent ¸ionate. adic˘ a un obiect de tip SecurityManager care va ”superviza” activitatea metodelor appletului. Un applet poate funct ¸iona ¸ si ca o aplicat ¸ie independent˘ a astfel: . • Citeasc˘ a diverse propriet˘ a¸ ti ale sistemului de operare al clientului. cum ar fi ¸ stergeri de fi¸ siere. Un applet nu poate s˘ a: • Citeasc˘ a sau s˘ a scrie fi¸ siere pe calculatorul pe care a fost ˆ ıncarcat (client). vor ar˘ ata altfel decˆ at ˆ ıntr-o aplicat ¸ie obi¸ snuit˘ a. aruncˆ and except ¸ii de tip Security Exception ˆ ın cazul ˆ ın care una din acestea ˆ ıncearc˘ a s˘ a efectueze o operat ¸ie nepermis˘ a.10 Restrict ¸ii de securitate Deoarece un applet se execut˘ a pe ma¸ sina utilizatorului care a solicitat pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. este foarte important s˘ a existe anumite restrict ¸ii de securitate care s˘ a controleze activitatea acestuia. Pentru a realiza acest lucru.

awt . care ar fi fost apelate automat de c˘ atre browser. add ( applet .*. ˆ ın care vom face operat ¸iunile urm˘ atoare. • Cre˘ am o instant ¸˘ a a appletului ¸ si o ad˘ aug˘ am pe suprafat ¸a unei ferestre. • Facem fereastra vizibil˘ a. public class AppletAplicatie extends Applet public void init () { add ( new Label ( " Applet si aplicatie " ) ) . BorderLayout . Frame f = new Frame ( " Applet si aplicatie " ) . Listing 14. applet . import java . start () . CENTER ) . APPLETURI • Ad˘ aug˘ am metoda main clasei care descrie appletul. init () .422 CAPITOLUL 14. } } { . show () . Applet .8: Applet ¸ si aplicat ¸ie import java . applet . • Apel˘ am metodele init ¸ si start. } public static void main ( String args []) { AppletAplicatie applet = new AppletAplicatie () . 200) . setSize (200 . f . f . f . applet .

In acest capitol vom analiza lucrul cu baze de date din perspectiva program˘ arii 423 . obiecte. ˆ ın timp ce o linie va reprezenta un articol. IBM. Dintre produc˘ atorii cei mai important ¸i de baze de date amintim companiile Oracle. cu posibilitatea reg˘ asirii acestora. etc. tipuri de date. etc. o baz˘ a de date mai poate cont ¸ine: proceduri ¸ si funct ¸ii. o baz˘ a de date este memorat˘ aˆ ıntr-unul sau mai multe fi¸ siere.aceste atribute corespund coloanelor tabelului. ˆ ın traducere.Capitolul 15 Lucrul cu baze de date 15. Ce este o baz˘ a de date ? La nivelul cel mai general. ˆ ın general. Informix. aplicat ¸ii complexe folosite pentru gestionarea unor informat ¸ii de dimensiuni mari ˆ ıntr-o manier˘ a sigur˘ a¸ si eficient˘ a. fiecare articol avˆ and definite o serie de atribute .1 Introducere Generalit˘ a¸ ti despre baze de date Aplicat ¸iile care folosesc baze de date sunt. Pe lˆ anga tabele. Microsoft. Sybase. fiecare furnizˆ and o serie ˆ ıntreag˘ a de produse ¸ si utilitare pentru lucrul cu baze de date. SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date). Uzual. ˆ ın care datele sunt memorate ˆ ın tabele.1. utilizatori ¸ si grupuri de utilizatori. o baz˘ a de date reprezint˘ a o modalitate de stocare a unor informat ¸ii (date) pe un suport extern. Un tabel reprezint˘ a o structur˘ a de date format˘ a dintr-o mult ¸ime de articole. Modelul clasic de baze de date este cel relat ¸ional. Aceste produse sunt ˆ ın general referite prin termenii DBMS (Database Management System) sau.1 15.

2 JDBC JDBC (Java Database Connectivity) este o interfat ¸˘ a standard SQL de acces la baze de date. oferind astfel o modalitate unitar˘ a de lucru cu baze de date. LUCRUL CU BAZE DE DATE ˆ ın limbajul Java. Acest aspect ne va preocupa ˆ ıns˘ a mai put ¸in. Acesta este responsabil cu accesul efectiv la datele stocate. f˘ ar˘ a a descrie particularit˘ a¸ ti ale unei solut ¸ii de stocare a datelor anume.424 CAPITOLUL 15. Acesta este standardizat astfel ˆ ıncˆ at diverse tipuri de drivere s˘ a se comporte identic. folosind Java.1. Vom vedea c˘ a. ducˆ and ˆ ın felul acesta not ¸iunea de portabilitate ¸ si mai departe. putem crea aplicat ¸ii care s˘ a ruleze f˘ ar˘ a nici o modificare folosind diverse tipuri de baze care au aceea¸ si structur˘ a. Limbajul SQL SQL (Structured Query Language) reprezint˘ a un limaj de programare ce permite interogarea ¸ si actualizarea informat ¸iilor din baze de date relat ¸ionale. JDBC este constituit˘ a dintr-un set de clase ¸ si interfet ¸e . fiind legatura dintre aplicat ¸ie ¸ si baza de date. Crearea unei baze de date Crearea unei baze de date se face uzual folosind aplicat ¸ii specializate oferite de produc˘ atorul tipului respectiv de sistem de gestiune a datelor. Accesul la baza de date Se face prin intermediul unui driver specific tipului respectiv de SGBD. exemplele prezentate presupunˆ and c˘ a baza a fost creat˘ a deja ¸ si are o anumit˘ a structur˘ a specificat˘ a. dar exist˘ a ¸ si posibilitatea de a crea o baza folosind un script SQL. 15.

preluat de pe platforma J2EE. Cu alte cuvinte. Bineˆ ınt ¸eles.2 Conectarea la o baz˘ a de date Procesul de conectare la o baz˘ a de date implic˘ a efectuarea a dou˘ a operat ¸ii: 1. trimit ¸ˆ and secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date dorit˘ a. 2. Inregistrarea unui driver corespunz˘ ator. . ne este asigurat˘ a portabilitatea programului. Este de ajuns s˘ a scriem un singur program folosind API-ul JDBC ¸ si acesta va fi capabil s˘ a comunice cu drivere diferite. Realizarea unei conexiuni propriu-zise. scriind codul surs˘ aˆ ın Java. iat˘ a dou˘ a motive puternice care fac combinat ¸ia Java .JDBC demn˘ a de luat ˆ ın seam˘ a.2. Folosind JDBC este u¸ sor s˘ a transmitem secvent ¸e SQL c˘ atre baze de date relat ¸ionale. nu este necesar s˘ a scriem un program pentru a accesa o baz˘ a de date Oracle. 3. 15. javax. Prelucrarea rezultatelor obt ¸inute. CONECTAREA LA O BAZA 425 scrise ˆ ın Java. Deci. furnizˆ and mecanisme standard pentru proiectant ¸ii aplicat ¸iilor ce folosesc de baze de date.sql. Definit ¸ie O conexiune (sesiune) la o baz˘ a de date reprezint˘ a un context prin care sunt trimise secvent ¸e SQL ¸ si primite rezultate.este clasa ce se ocup˘ a cu ˆ ınregistrarea driverelor ce vor fi folosite ˆ ın aplicat ¸ie. Pachetele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu baze de date sunt java. In linii mari.sql ce reprezint˘ a nucleul tehnologiei JDBC ¸ si. Efectuarea de secvent ¸e SQL. Clasele ¸ si interfet ¸ele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: • DriverManager . alt program pentru a accesa o baz˘ a de date Sybase ¸ si asa mai departe. Intr-o aplicat ¸ie pot exista simultan mai multe conexiuni la baze de date diferite sau la aceea¸ si baz˘ a. 2. Stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. API-ul JDBC ofer˘ a urm˘ atoarele facilit˘ a¸ ti: 1.˘ DE DATE 15.

c.drivers". Setarea propriet˘ a¸ tii sistem jdbc.registerDriver(new TipDriver()).2. • Connection . Acest lucru presupune ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei ce implementeaz˘ a driver-ul ¸ si poate fi realizat˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti. care poate fi realizat˘ aˆ ın dou˘ a feluri: – De la linia de comand˘ a: java -Djdbc. Folosirea metodei Class.drivers=TipDriver Aplicatie – Din program: System.drivers.forName("TipDriver").prin intermediul acestei clase pot fi specificate diverse propriet˘ a¸ ti ce vor fi folosite la realizarea conexiunilor.forName("TipDriver").1 Inregistrarea unui driver Primul lucru pe care trebuie s˘ a-l fac˘ a o aplicat ¸ie ˆ ın procesul de conectare la o baz˘ a de date este s˘ aˆ ınregistreze la ma¸ sina virtual˘ a ce ruleaz˘ a aplicat ¸ia driverul JDBC responsabil cu comunicarea cu respectiva baz˘ a de date. "TipDriver"). 15. b. ordinea de precedent ¸˘ aˆ ın alegerea driverului folosit la crearea unei noi conexiuni este: 1) Driverele ˆ ınregistrate folosind proprietatea jdbc.newInstance(). . • DriverPropertyInfo . Dac˘ a sunt ˆ ınregistrate mai multe drivere.setProperty("jdbc. 2) Driverele ˆ ınregistrate dinamic din aplicat ¸ie.forName ce apeleaz˘ a ClassLoader-ul ma¸ sinii virtuale: Class.drivers la init ¸ializarea ma¸ sinii virtuale ce va rula procesul. Folosind aceast˘ a metod˘ a. Folosirea clasei DriverManager: DriverManager. a. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Driver .interfat ¸a pe care trebuie s˘ a o implementeze orice clas˘ a ce descrie un driver. specificarea mai multor drivere se face separˆ and numele claselor cu punct ¸ si virgul˘ a.descrie obiectele ce modeleaz˘ a o conexiune propriu-zis˘ a cu baza de date.426 CAPITOLUL 15. Class.

In funct ¸ie de tipul driver-ului acest identificator poate include numele unei ma¸ sini gazd˘ a.2 Specificarea unei baze de date O dat˘ a ce un driver JDBC a fost ˆ ınregistrat. Sintaxa completa subprotocolului odbc este: jdbc:odbc:identificator[. db2 ¸ si a¸ sa mai departe. trebuie s˘ a avem posibilitea de a specifica pe lˆ ang˘ a un identificator al bazei de date ¸ si driverul ce trebuie folosit. pˆ ana cˆ and unul dintre ele va recunoa¸ ste URL-ul respectiv. cu mesajul "no suitable driver". acesta poate fi folosit la stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. Avˆ and ˆ ın vedere faptul ca pot exista mai multe drivere ˆ ınc˘ arcate ˆ ın memorie. Identificatorul bazei de date este un indicator specific fiec˘ arui driver corespunz˘ ator bazei de date cu care aplicat ¸ia dore¸ ste s˘ a interact ¸ioneze. Dac˘ a nu exista nici unul potrivit. ce are urm˘ atorul format: jdbc:sub-protocol:identificator Cˆ ampul sub-protocol denume¸ ste tipul de driver ce trebuie folosit pentru realizarea conexiunii ¸ si poate fi odbc.com:1521:test jdbc:sybase:test jdbc:db2:test Subprotocolul odbc este un caz specical. sybase. DriverManager-ul va parcurge lista driverelor ˆ ınregistrate ˆ ın memorie.2.UID=duke.. Aceasta se realizeaz˘ a prin intermediul unei adrese specifice. oracle. . un num˘ ar de port.˘ DE DATE 15. numele unui fi¸ sier sau al unui director. numit˘ a JDBC URL. etc.2.atribut=valoare]* jdbc:odbc:test jdbc:odbc:test.PWD=java La primirea unui JDBC URL. ˆ ın sensul c˘ a permite specificarea ˆ ın cadrul URL-ului a unor atribute ce vor fi realizate la crearea unei conexiuni.CacheSize=20. CONECTAREA LA O BAZA 427 15. ca ˆ ın exemplele de mai jos: jdbc:odbc:test jdbc:oracle:thin@persistentjava. atunci va fi lansata o except ¸ie de tipul SQLException.ExtensionCase=LOWER jdbc:odbc:test.

atˆ at ODBC-ul cˆ at ¸ si driver-ul nativ trebuie s˘ a existe pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. Specificarea bazei de date se face printr-un URL de forma: jdbc:odbc:identificator unde identif icator este profilul (DSN) creat bazei de date ˆ ın ODBC. asociind acestora un identificator DSN (Data Source Name) ¸ si diver¸ si parametri necesari conect˘ arii.odbc.2. Clasa Java care descrie acest tip de driver JDBC este: sun. De¸ si simplu de utilizat. ODBC (Open Database Conectivity) reprezint˘ a o modalitate de a uniformiza accesul la baze de date. driver-ul ODBC efectuˆ and comunicarea cu driverul nativ al bazei de date. Conectarea efectiv˘ a la baza de date se va face prin intermediul acestui identificator. JDBC-ODBC Bridge Acest tip de driver permite conectarea la o baz˘ a de date care a fost ˆ ınregistrat˘ a ˆ ın prealabil ˆ ın ODBC.Driver nativ . solut ¸ia JDBC-ODBC nu este portabil˘ a¸ si comunicarea cu baza de date sufer˘ a la nivelul vitezei de execut ¸ie datorit˘ a multiplelor redirect˘ ari ˆ ıntre drivere. Tip 2.JdbcOdbcDriver ¸ si este inclus˘ aˆ ın distribut ¸ia standard J2SDK.jdbc. LUCRUL CU BAZE DE DATE 15.428 CAPITOLUL 15.3 Tipuri de drivere Tipurile de drivere existente ce pot fi folosite pentru realizarea unei conexiuni prin intermediul JDBC se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoarele categorii: Tip 1. Driver JDBC . De asemenea.

CONECTAREA LA O BAZA 429 Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın apeluri c˘ atre driverul nativ al bazei de date.Server Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC folosind un protocol de ret ¸ea independent. care trebuie instalat ˆ ın prealabil.˘ DE DATE 15. Driver JDBC nativ . Introducerea serverului ca nivel intermediar aduce flexibilitate maxim˘ aˆ ın sensul c˘ a vor putea fi realizate conexiuni cu diferite tipuri de baze. Tip 4.2. Clase Java care implementeaz˘ a astfel de drivere pot fi procurate de la produc˘ atorii de SGBD-uri. f˘ ar˘ a nici o modificare la nivelul clientului. Protocolul folosit este specific fiec˘ arui produc˘ ator. acestea fiind apoi transormate folosind o aplicat ¸ie server ˆ ıntr-un protocol specfic bazei de date. Driver JDBC . Tip 3. distribut ¸ia standard J2SDK neincluzˆ and nici unul.

return . "duke". username. Drivere de acest tip pot fi procurate de la diver¸ si produc˘ atori de SGBD-uri.JdbcOdbcDriver").4 Realizarea unei conexiuni Metoda folosit˘ a pentru realizarea unei conexiuni este getConnection din clasa DriverManager ¸ si poate avea mai multe forme: Connection c = DriverManager. LUCRUL CU BAZE DE DATE Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın cereri c˘ atre baza de date folosind protocolul de ret ¸ea al acesteia.err. Aceast˘ a solut ¸ie este cea mai rapid˘ a.getConnection(url. password). // sau url = "jdbc:odbc:test. dbproperties).err. try { Class.getConnection(url.getConnection(url). } Connection con .getConnection(url. "java").odbc.forName("sun. Connection c = DriverManager.jdbc.UID=duke. Connection c = DriverManager. . Stabilirea unei conexiuni folosind driverul JDBC-ODBC String url = "jdbc:odbc:test" . } catch(ClassNotFoundException e) { System. fiind preferat˘ a la dezvoltarea aplicat ¸iilor care manevreaz˘ a volume mari de date ¸ si viteza de execut ¸ie este critic˘ a. 15.println("SQLException: " + e).print("ClassNotFoundException: " + e) .2.430 CAPITOLUL 15. } catch(SQLException e) { System.PWD=java" . try { con = DriverManager.

O conexiune va fi folosit˘ a pentru: • Crearea de secvent ¸e SQL utilizate pentru interogarea sau actualizarea bazei.. rollback. Inchiderea unei conexiuni se realizeaz˘ a prin metoda close. setAutoCommit.mysql.3. // sau url = "jdbc:mysql://localhost/test?user=duke&password=java". De asemenea. Cele mai uzuale comenzi SQL sunt cele folosite pentru: • Interogarea bazei de date: SELECT .jdbc. clasa Connection asigur˘ a facilit˘ a¸ ti pentru controlul tranzact ¸iilor din memorie c˘ atre baza de date prin metodele commit. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL } finally { try{ con. try { Class.PreparedStatement sau CallableStatement cu ajutorul c˘ arora putem trimite secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date.close . String url = "jdbc:mysql://localhost/test" .forName("com. • Aflarea unor informat ¸ii legate de baza de date (meta-date).3 Efectuarea de secvent ¸e SQL O dat˘ a facut˘ a conectarea cu metoda DriverManager.15. 15. } } 431 Stabilirea unei conexiuni folosind un driver MySql Folosirea diferitelor tipuri de drivere implic˘ a doar schimbarea numelui clasei ce reprezint˘ a driverul ¸ si a modalit˘ a¸ tii de specificare a bazei de date.. se poate folosi obiectul Connection rezultat pentru a se crea obiecte de tip Statement. } catch(ClassNotFoundException e) { .println(SQLException: " + e) .err.getConection. } catch(SQLException e) { System.Driver") .

ALTER. Metoda returneaz˘ a un obiect de tip ResultSet ce va cont ¸ine sub o form˘ a tabelar˘ a rezultatul interog˘ arii.createStatement(). obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor unei interog˘ ari este realizat˘ a prin intermediul obiectelor de tip ResultSet. DROP . Statement stmt = con.3. UPDATE. UPDATE.acestea mai sunt numite instruct ¸iuni DDL (Data Definition Language) • Apelarea unei proceduri stocate: CALL Dup˘ a cum vom vedea. DELETE • Actualizarea structurii: CREATE. Metoda va returna un ˆ ıntreg ce semnific˘ a num˘ arul de linii afectate de operat ¸iunea de actualizare a datelor. celelalte dou˘ a interfet ¸e: PreparedStatement ¸ si CallableStatement fiind derivate din aceasta. 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Actualizarea datelor: INSERT. ALTER. Crearea unui obiect Statement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei createStatement a clasei Connection.432 CAPITOLUL 15. sau 0 ˆ ın cazul unei instruct ¸iuni DDL. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL poate fi realizat˘ a prin intermediul a trei metode: 1. 2. . DROP). DELETE) sau a structurii bazei de date (CREATE. f˘ ar˘ a nici un argument: Connection con = DriverManager.1 Interfat ¸a Statement Interfat ¸a Statement ofer˘ a metodele de baz˘ a pentru trimiterea de secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date ¸ si obt ¸inerea rezultatelor. ResultSet rs = stmt. executeQuery Este folosit˘ a pentru realizarea de interog˘ ari de tip SELECT.executeQuery(sql). String sql = "SELECT * FROM persoane". executeUpdate Este folosit˘ a pentru actualizarea datelor (INSERT.getConnection(url).

Pentru a prelua toate rezultatele va fi apelat˘ a metoda getMoreResults. int linii = stmt. programatorul ne¸ stiind deci dac˘ a va fi vorba de o actualizare a datelor sau a structurii.execute(sql). while(true) { int rowCount = stmt.getMoreResults().getUpdateCount().executeUpdate(sql). Secvent ¸a complet˘ a de tratare a metodei execute este prezentat˘ a mai jos: String sql = "comanda SQL necunoscuta".out.println("Linii afectate = " + rowCount).println("Comanda DDL sau 0 actualizari"). dup˘ a care vor fi apelate din nou metodele amintite. stmt.15. // returneaza 0 433 3. // Nr de articole care au fost afectate (sterse) sql = "DROP TABLE temp". respectiv −1. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String sql = "DELETE FROM persoane WHERE cod > 100". execute Aceast˘ a metod˘ a va fi folosit˘ a doar dacˆ a este posibil ca rezultatul unei interog˘ ari s˘ a fie format din dou˘ a sau mai multe obiecte de tip ResultSet sau rezultatul unei actualiz˘ ari s˘ a fie format din mai mule valori. stmt.executeUpdate(sql). } if(rowCount = 0) { // Comanda DDL sau nici o linie afectata System. pot fi apelate metodele: getResultSet sau getUpdateCount pentru a afla efectiv rezultatul comenzii SQL. pˆ an˘ a la obt ¸inerea valorii null. este posibil˘ a atunci cˆ and sunt executate proceduri stocate sau secvent ¸e SQL cunoscute abia la momentul execut ¸iei. stmt. sau o combinat ¸ie ˆ ıntre aceste cazuri.out.3. de¸ si mai rar˘ a. In funct ¸ie de aceasta. Aceast˘ a situat ¸ie. continue. if(rowCount > 0) { // Este o actualizare datelor System. . Metoda ˆ ıntoarce true dac˘ a rezultatul obt ¸inut este format din obiecte de tip ResultSet ¸ si false dac˘ a e format din ˆ ıntregi.

} // Nu mai avem nici un rezultat break.getMoreResults(). String sql = "SELECT * FROM persoane WHERE cod=" + cod + " OR nume=’" + nume + "’". care vor fi specificat ¸i prin intermediul unui semn de ˆ ıntrebare (”?”) ˆ ın locul fiec˘ aruia dintre . } Folosind clasa Statement. } // rowCount este -1 // Avem unul sau mai multe ResultSet-uri ResultSet rs = stmt. • O secvent ¸˘ a SQL specificat˘ a unui obiect PreparedStatement poate s˘ a aib˘ a unul sau mai mult ¸i parametri de intrare. ResultSet rs = stmt. continue. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a introducem valorile unor variabile ˆ ıntr-o secvent ¸˘ a SQL.getResultSet(). fiind diferit˘ a de aceasta ˆ ın urm˘ atoarele privint ¸e: • Instant ¸ele de tip PreparedStatement cont ¸in secvent ¸e SQL care au fost deja compilate (sunt ”preg˘ atite”).executeQuery(sql). LUCRUL CU BAZE DE DATE stmt. stmt..3.2 Interfat ¸a PreparedStatement Interfat ¸a PreparedStatement este derivat˘ a din Statement. continue. if(rs != null) { // Proceseaza rezultatul . String nume = "Popescu".434 CAPITOLUL 15. 15.getMoreResults(). nu avem alt˘ a solut ¸ie decˆ at s˘ a cre˘ am un ¸ sir de caractere compus din instruct ¸iuni SQL ¸ si valorile variabilelor: int cod = 100..

Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL folosind un obiect PreparedStatement se realizeaz˘ a printr-una din metodele executeQuery.setInt(2.3. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 435 ei.prepareStatement(sql). Dup˘ a stabilirea parametrilor de intrare secvent ¸a SQL poate fi executat˘ a. Execut ¸ia repetat˘ a a aceleia¸ si secvent ¸e SQL. "Ionescu").15. String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". pstmt.setString(1. Statement pstmt = con. unde XXX este tipul corespunz˘ ator parametrului. In aceast˘ a situat ¸ie folosirea interfet ¸ei PreparedStatement ˆ ın loc de Statement nu va ˆ ımbun˘ at˘ a¸ ti ˆ ın nici un fel performant ¸a codului. ci refolosim o singur˘ a instant ¸˘ a precompilat˘ a furnizˆ andu-i doar alte argumente. Trimiterea parametrilor se realizeaz˘ a prin metode de tip setXXX. deoarece nu mai trebuie s˘ a cre˘ am cˆ ate un obiect de tip Statement pentru fiecare apel SQL. folosind metode specifice acestei clase.getConnection(url). din punctul de vedere al vitezei de execut ¸ie a acestuia. Crearea unui obiect de tip PreparedStatement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei prepareStatement a clasei Connection. executeUpdate sau execute. dar cu parametri diferit ¸i. semnificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul obiectelor de tip Statement. cu singura deosebire c˘ aˆ ın cazul de fat ¸˘ a ele nu au nici un argument. pstmt. . Este ˆ ıns˘ a posibil ca SGBD-ul folosit s˘ a nu suporte acest tip de operat ¸iune ¸ si s˘ a nu ret ¸in˘ a obiectul precompilat pentru execut ¸ii ulterioare. Obiectul va pstmt cont ¸ine o comand˘ a SQL precompilat˘ a care este trimis˘ a imediat c˘ atre baza de date. Putem apoi stabili alte valori de intrare ¸ si refolosi obiectul PreparedStatement pentru execut ¸ii repetate ale comenzii SQL. iar argumentele metodei sunt num˘ arul de ordine al parametrului de intrare (al semnului de ˆ ıntrebare) ¸ si valoarea pe care dorim s˘ a o atribuim. 100). Inainte ca secvent ¸a SQL s˘ a poat˘ a fi executat˘ a fiec˘ arui parametru de intrare trebuie s˘ a i se atribuie o valoare. va fiˆ ın general mai rapid˘ a dac˘ a folosim PreparedStatement. unde va a¸ stepta parametri de intrare pentru a putea fi executat˘ a. specificˆ an ca argument o secvent ¸˘ a SQL ce cont ¸ine c˘ ate un semn de ˆ ıntrebare pentru fiecare parametru de intrare: Connection con = DriverManager.

sql = "SELECT * from persoane WHERE cod >= ?".setString(1. 100). 100. este definit˘ a de clasa Types. Exist˘ aˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and este de preferat ca datele de mari dimensiuni s˘ a fie transferate pe ”buc˘ a¸ ti” de o anumit˘ a dimensiune. "Ionescu". atunci cˆ and dorim s˘ a folosim maparea implicit˘ aˆ ıntre tipurile Java ¸ si cele JDBC sau atunci cˆ and dorim s˘ a preciz˘ am explicit un tip JDBC. Lista tuturor tipurilor generice disponibile.CHAR).setInt(2. pstmt. "Popescu").executeUpdate(). pstmt.setInt(2. pstmt. 100). Statement pstmt = con.executeUpdate(). Acela¸ si lucru poate fi realizat cu metode de tipul setXXX dac˘ a argumentul folosit are valoarea null.INTEGER).setString(1. Metoda setObject permite specificarea unor valori pentru parametrii de intrare. pstmt.executeQuery().setInt(2. 100). Fiec˘ arui tip Java ˆ ıi corespunde un tip generic SQL.setNull(1. Folosind metoda setNull putem s˘ a atribuim unui parametru de intrare valoare SQL NULL. pstmt. Cu ajutorul metodelor setBytes sau setString avem posibilitatea de a specifica date de orice dimensiuni ca valori pentru anumite articole din baza de date.436 CAPITOLUL 15. Types. prin constantelor declarate de aceasta. 200). pstmt.setObject(2. pstmt = con. Este responsabilitatea programatorului s˘ a se asigure c˘ a folose¸ ste metoda adecvat˘ a de tip setXXX la stabilirea valorii unui parametru de intrare.CHAR).setInt(1. // sau doar pstmt. Types. trebuind ˆ ıns˘ a s˘ a specific˘ am ¸ si tipul de date al coloanei ˆ ın care vom scrie aceast˘ a valoare. LUCRUL CU BAZE DE DATE String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". null). numite ¸ si tipuri JDBC. pstmt. Pentru a realiza . "Ionescu"). pstmt. pstmt.prepareStatement(sql).prepareStatement(sql). ResultSet rs = pstmt. pstmt. pstmt. Types.setObject(1.setObject(2.

CallableStatement cstmt = con. pstmt. unui parametru de intrare. ele vor fi atribuite parametrului. ?)}"). fileLength). setAsciiStream ¸ si setUnicodeStream care ata¸ seaz˘ a un flux de intrare pe octet ¸i.txt").prepareCall( "{call proceduraStocata(?. ace¸ stia vor trebui ˆ ınregistrat ¸i cu metoda registerOutParameter ˆ ınainte de execut ¸ia procedurii. Exemplul de mai jos ilustreaz˘ a acest lucru. Observat ¸i c˘ a este necesar ˆ ın˘ a s˘ a¸ stim dinainte dimensiunea datelor ce vor fi scrise.15. Obt ¸inerea valorilor rezultate ˆ ın parametrii de ie¸ sie se va face cu metode de tip getXXX. CallableStatement cstmt = con. Pe m˘ asur˘ a ce sunt citite date de pe flux. instant ¸ele de acest tip oferind o modalitate de a apela o procedur˘ a stocat˘ aˆ ıntr-o baz˘ a de date.setUnicodeStream (1.PreparedStatement pstmt = con. pstmt. respectiv UNICODE. Trimiterea parametrilor de intrare se realizeaz˘ aˆ ıntocmai ca la PreparedStatement. acest lucru fiind solicitat de unele tipuri de baze de date. Crearea unui obiect CallableStatement se realizeaz˘ a prin metoda prepareCall a clasei Connection: Connection con = DriverManager. fluxul de intrare va fi apelat repetat pentru a furniza datele ce vor fi scrise ˆ ın coloana continut a articolului specificat.prepareStatement( "UPDATE fisiere SET continut = ? WHERE nume = ’date. caractere ASCII. Dac˘ a procedura are ¸ si parametri de ie¸ sire (valori returnate). fin.getConnection(url).txt’").sql.prepareCall( . InputStream fin = new FileInputStream(file). 15.3. atribuind coloanei continut cont ¸inutul unui anumit fi¸ sier: File file = new File("date.3 Interfat ¸a CallableStatement Interfat ¸a CallableStatement este derivat˘ a din PreparedStatement. int fileLength = file. La execut ¸ia secvent ¸ei.executeUpdate().length(). ˆ ıntr-o manier˘ a standar pentru toate SGBD-urile. java.3. cu metode de tip setXXX. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 437 acest lucru API-ul JDBC pune la dispozit ¸ie metodele setBinaryStream.

executeQuery(). Coloanele sunt numerotate de la stˆ anga la dreapta. nume FROM persoane". va fi ˆ ınregistrat cu registerOutParameter. In acest caz el trebuie s˘ a primeasc˘ a o valoare cu setXXX ¸ si. De asemenea. float medie = cstmt. fie numele acestuia. etc. num˘ arul lor.3. De asemenea.3.createStatement(). java. cstmt. ce va cont ¸ine toate liniile ce satisfac condit ¸iile impuse de comanda SQL.438 CAPITOLUL 15. ˆ ıncepˆ and cu 1.FLOAT). folosirea indexului coloanei ˆ ın loc de numele s˘ au va fi mai eficient˘ a. Forma general˘ a a unui ResultSet este tabelar˘ a. obiectul va cont ¸ine ¸ si meta-datele interog˘ arii cum ar fi denumirele coloanelor selectate.4 15.executeQuery(sql). funct ¸ie de secvent ¸a executat˘ a. . LUCRUL CU BAZE DE DATE "{call calculMedie(?)}"). avˆ and un num˘ ar de coloane ¸ si de linii. In general. de asemenea. cstmt.5 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor Interfat ¸a ResultSet In urma execut ¸ie unei interog˘ ari SQL rezultatul va fi reprezentat printr-un obiect de tip ResultSet. Este posibil ca un parametru de intrare s˘ a fie ¸ si parametru de ie¸ sire. Rezultatul interog˘ arii de mai sus va fi obiectul rs cu urm˘ atoarea structur˘ a: cod nume 100 Ionescu 200 Popescu Pentru a extrage informat ¸iile din aceast˘ a structur˘ a va trebui s˘ a parcurgem tabelul linie cu linie ¸ si din fiecare s˘ a extragem valorile de pe coloane. tipurile de date specificate trebuind s˘ a coincid˘ a.registerOutParameter(1. 15. pentru maxim˘ a portabilitate se recomand˘ a citirea coloanelor ˆ ın ordine de la stˆ anga la dreapta ¸ si fiecare citire s˘ a se fac˘ a o singur˘ a dat˘ a. String sql = "SELECT cod. Pentru acest lucru vom folosi metode de tip getXXX. unde XXX este tipul de dat˘ a al unei coloane iar argumentul primit indic˘ a fie num˘ arul de ordine din cadrul tabelului. ResultSet rs = stmt.getDouble(1).Types.sql. Statement stmt = con.

nume FROM persoane". String sql = "SELECT cod.getString(2).getString("nume"). String nume = r.createStatement( ResultSet. un tabel de tip ResultSet nu poate fi modificat iar cursorul asociat nu se deplaseaz˘ a decˆ at ˆ ınainte. A¸ sadar.getInt(1). EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 439 Un obiect ResultSet folose¸ ste un cursor pentru a parcurge articolele rezultate ˆ ın urma unei interog˘ ari.15. atunci are la dispozit ¸ie o serie de metode ce se bazeaz˘ a pe acest suport: • absolute .next()) { int cod = r. • updateXXX . ResultSet.CONCUR_UPDATABLE). */ System.out. Exemplul urm˘ ator va folosi un cursor care este modificabil ¸ si nu va reflecta schimb˘ arile produse de alt ¸i utilizatori dup˘ a crearea sa: Statement stmt = con.3. . Este ˆ ıns˘ a posibil s˘ a cre˘ am ResultSet-uri care s˘ a permit˘ a modificarea sau deplasarea ˆ ın ambele sensuri. putem itera prin rezultatul unei interog˘ ari o singur˘ a dat˘ a¸ si numai de la prima la ultima linie. Deoarece next returneaz˘ a false cˆ and nu mai sunt linii de adus. String nume = r. Dac˘ a un ResultSet folose¸ ste un cursor modificabil ¸ si care poate naviga ˆ ın ambele sensuri. unde XXX este un tip de date. ResultSet rs = stmt. fiecare apel al metodei next determinˆ and trecerea la urm˘ atoarea linie. uzual va fi folosit˘ a o bucl˘ a while-loop petru a itera prin articolele tabelului: String sql = "SELECT cod.executeQuery(sql). } Implicit. /* echivalent: int cod = r.println(cod + ". linie cu linie. Init ¸ial acest cursor este pozit ¸ionat ˆ ınaintea primei linii.Actualizeaz˘ a valoarea unei coloane din linia curent˘ a.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE. while (rs.executeQuery(sql).getInt("cod"). " + nume).Deplaseaz˘ a cursorul la o anumit˘ a linie specificat˘ a absolut. ResultSet rs = stmt. nume FROM persoane".

Scriptul SQL de creare a bazei este: create table persoane(cod integer. nume char(50). • moveToInsertRow . • deleteRow .revine la linia curent˘ a din tabel. dup˘ a care va ad˘ auga aleator un num˘ ar de articole. este responsabilitatea driver-ului bazei de date s˘ a asigure rezolvarea problemelor legate de actualizarea concurent˘ a a unui cursor.6 Exemplu simplu In continuare vom da un exemplul simplu de utilizare a claselor de baz˘ a ment ¸ionate anterior. salariu double). numit˘ a linie nou˘ a. • moveToCurrentRow . LUCRUL CU BAZE DE DATE • updateRow .1: Exemplu simplu de utilzare JDBC import java . avˆ and coloanele: cod.deplaseaz˘ a cursorul la o linie spceial˘ a. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a nu apar˘ a anomalii. Listing 15. In cazul ˆ ın care acest lucru este permis.Transfer˘ a actualiz˘ arile f˘ acute liniei ˆ ın baza de date.440 CAPITOLUL 15. nu poate fi apelat˘ a cˆ and cursorul este ˆ ın modul linie nou˘ a.3. utilizate˘ a pentru a introduce noi articole ˆ ın baza de date.*. Programul va folosi o baz˘ a de date MySql. Aplicat ¸ia va goli tabelul cu persoane. 15. Linia curent˘ a anterioar˘ a a cursorului va fi memorat˘ a pentru a se putea reveni la ea. sql . cursorul trebuie s˘ a fie pozit ¸ionat le linia nou˘ a la execut ¸ia acestei operat ¸iuni. • insertRow . ce cont ¸ine un tabel numit persoane. va efectua afi¸ sarea lor ¸ si calculul mediei salariilor. nume ¸ si salariu.insereaz˘ a articolul din zona linie nou˘ aˆ ın baza de date. Nu toate sistemele de gestiune a bazelor de date ofer˘ a suport pentru folosirea cursoarelor care pot fi modificate. public class TestJdbc { public static void main ( String [] args ) { .¸ sterge linia curent˘ a din tabel ¸ si din baza de date. Pentru a determina dac˘ a baza de date permite acest lucru pot fi utilizate metodele supportsPositionedUpdate ¸ si supportsPositionedDelete ale clasei DatabaseMetaData.

rs = stmt . while ( rs . createStatement () . getInt ( " cod " ) + " . mysql . i < n . next () . prepareStatement ( sql ) . ResultSet rs = stmt . double salariu = 100 + Math . nume . i ++) { int cod = i . forName ( " com . } // Afisam persoanele ordonate dupa salariu sql = " SELECT * FROM persoane ORDER BY salariu " . getConnection ( url ) . next () ) System . executeUpdate () . } catch ( Cl as sNo tF oun dE x c e p t i o n e ) { System . setDouble (3 . round ( Math . return . random () * 900) . ? . Driver " ) . salariu ) int n = 10. setString (2 . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . // Golim tabelul persoane String sql = " DELETE FROM persoane " . getString ( " nume " ) + " . // salariul va fi intre 100 si 1000 pstmt . executeQuery ( sql ) . for ( int i =0. pstmt . sql = " INSERT INTO persoane VALUES (? . Statement stmt = con .3. pstmt . cod ) . String nume = " Persoana " + i . pstmt . // Calculam salariul mediu sql = " SELECT avg ( salariu ) FROM persoane " . executeQuery ( sql ) . } try { Connection con = DriverManager . 441 // Adaugam un numar de persoane generate aleator // Tabelul persoane are coloanele ( cod . . " + rs . setInt (1 .15. try { Class . ?) " . stmt . println ( rs . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String url = " jdbc : mysql :// localhost / test " . out . PreparedStatement pstmt = con . out . getDouble ( " salariu " ) ) . " + rs . executeUpdate ( sql ) . salariu ) . jdbc . rs . nume ) .

putem apela metoda getMetaData pentru a afla diverse informat ¸ii legate de baza respectiv˘ a. gramaticii SQL suportate. etc. out . Listing 15.4. public class TestMetaData { public static void main ( String [] args ) { String url = " jdbc : odbc : test " . DatabaseMetaData dbmd = con . getMetaData () . null . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . } } } 15. close () . ale bazei de date.*. out .2: Folosirea interfet ¸ei DatabaseMetaData import java . } try { Connection con = DriverManager . capabilit˘ a¸ tilor conexiunii. odbc . } catch ( SQLException e ) { e . Programul urm˘ ator afi¸ seaz˘ a numele tuturor tabelelor dintr-o baz˘ a de dat ˆ ınregistrat˘ aˆ ın ODBC. // Inchidem conexiunea con . jdbc . ResultSet rs = dbmd . Ca rezult al apelului metodei. vom obt ¸ine un obiect de tip DatabaseMetaData ce ofer˘ a metode pentru determinarea tabelelor. try { Class . . procedurilor stocate. sql . printStackTrace () .442 CAPITOLUL 15. null ) . getConnection ( url ) . a¸ sa numitele meta-date (”date despre date”). LUCRUL CU BAZE DE DATE System . getDouble (1) ) . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { System . forName ( " sun .1 Lucrul cu meta-date Interfat ¸a DatabaseMetaData Dup˘ a realizarea unui conexiuni la o baz˘ a de date. return . JdbcOdbcDriver " ) .4 15. println ( " Media : " + rs . null . getTables ( null .

2 Interfat ¸a ResultSetMetaData Meta-datele unui ResultSet reprezint˘ a informat ¸iile despre rezultatul cont ¸inut ˆ ın acel obiect cum ar fi num˘ arul coloanelor. for(int i=1. // Aflam numele coloanelor Sring nume[] = new String[n+1]. tipul ¸ si denumirile lor. care va returna un obiect de tip ResultSetMetaData ce poate fi apoi folosit pentru extragerea informat ¸iilor dorite. LUCRUL CU META-DATE while ( rs . close () . } catch ( SQLException e ) { e . out .getMetaData(). con . ResultSetMetaData rsmd = rs. // Aflam numarul de coloane int n = rsmd.15.4. printStackTrace () .4.getColumnCount(). ResultSet rs = stmt. etc.executeQuery("SELECT * FROM tabel"). getString ( " TABLE_NAME " ) ) . i<=n. Acestea sunt obt ¸inute apelˆ and metoda getMetaData pentru ResultSet-ul respectiv. } } } 443 15.getColumnName(i). next () ) System . println ( rs . . i++) nume[i] = rsmd.

444 CAPITOLUL 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE .

Inc˘ arcarea .Const˘ aˆ ın execut ¸ia blocurilor statice de init ¸ializare ¸ si init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a. momentul efectiv ˆ ın care se realizeaz˘ a acest lucru depinzˆ and de implementarea ma¸ sinii virtuale.lang. Editarea de leg˘ aturi . 3.1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie Dup˘ a cum ¸ stim execut ¸ia unei aplicat ¸ii Java este realizat˘ a de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM). In urma acestui proces.class corespunz˘ atoare fiec˘ arei clase a programului. corespunz˘ ator clasei respective. aceasta fiind responsabil˘ a cu interpretarea codului de octet ¸i rezultat ˆ ın urma compil˘ arii.class) pe baza numelui complet al acestuia ¸ si ˆ ınc˘ arcarea acesteia ˆ ın memorie. Spre deosebire de alte limbaje de programare cum ar fi C sau C++. Operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a unei clase este realizat˘ a la un moment ce precede prima utilizare efectiv˘ a a sa. 445 . Init ¸ializarea . ci sunt ˆ ın˘ arcate pe parcursul execut ¸ie acesteia atunci cˆ and este nevoie de ele. un program Java compilat nu este descris de un fi¸ sier executabil ci de o mult ¸ime de fi¸ siere cu extensia .Capitolul 16 Lucrul dinamic cu clase 16. 2. Ciclul de viat ¸˘ a al unei clase are a¸ sadar urm˘ atoarele etape: 1. aceste clase nu sunt ˆ ın˘ arcate toate ˆ ın memorie la pornirea aplicat ¸iei.Class.Specific˘ a incorporarea noului tip de date ˆ ın JVM pentru a putea fi utlizat.Este procesul reg˘ asirii reprezent˘ arii binare a unei clase (fi¸ sierul . In plus. va fi instant ¸iat un obiect de tip java.

Atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a de tipul clasei respective. fiind responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor standard din distribut ¸ia Java. Incepˆ and cu versiunea 1. bootstrap) . Dup˘ a cum vom vedea. folosind class loader-e diferite.lang. la execut ¸ia unui program Java vor fi create implicit dou˘ a obiecte de tip ClassLoader pentru ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorei a claselor proprii ale aplicat ¸iei. Class loader-ul primordial (eng.446 CAPITOLUL 16.2 de Java. Desc˘ arcarea .Acestea nu fac parte intrinsec˘ a din JVM ¸ si sunt instant ¸e ale clasei java. Class loader-e proprii . LUCRUL DINAMIC CU CLASE 4. Aceasta este o clas˘ a abstract˘ a. Astfel. acesta fiind specificat la crearea sa. etc.ClassLoader. ˆ ınc˘ arcarea unei clase poate determina ˆ ınc˘ arcarea unor altor clase care sigur vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu prima. Dac˘ a nici ea nu va reu¸ si. Abia ˆ ın cazul ˆ ın care nici unul din ace¸ stia nu a reu¸ sit. In momentul cˆ and este solicitat˘ aˆ ınc˘ arcarea unei clase. r˘ ad˘ acina acestuia fiind class loader-ul primordial. pentru a minimiza ˆ ınc˘ arcarea aceleia¸ si clase de mai multe ori. De¸ si acest comportament nu este obligatoriu. Exist˘ aˆ ıns˘ a posibilitarea de a crea noi tipuri derivate din ClassLoader specializate pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor conform unor specificat ¸ii anume care s˘ a realizeze diverse optimiz˘ ari. 2. mai put ¸in r˘ ad˘ acina).Reprezint˘ a o parte integrant˘ a a ma¸ sinii virtuale. a fost introdus un model de tip delegat. . va ˆ ıncerca s˘ a execute operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a clasei. Inc˘ arcarea claselor unei aplicat ¸ii Java ˆ ın memorie este realizat˘ a prin intermediul unor obiecte pe care le vom numi generic class loader. va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul ClassNotFoundException. Acestea sunt de dou˘ a tipuri: 1. Fiecare instant ¸a de tip ClassLoader va avea a¸ sadar un p˘ arinte (evident. ˆ ın multe situat ¸ii el este de preferat. tipul efectiv al obiectului fiind a¸ sadar derivat din aceasta. obiectul de tip Class creat va fi marcat pentru a fi eliminat din memorie de c˘ atre garbage collector. un classloader poate delega ˆ ın primul rˆ and operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare p˘ arintelui s˘ au care va delega la rˆ andul s˘ au cererea mai departe pˆ an˘ a la class loader-ul primordial sau pˆ an˘ a unul din ace¸ stia reu¸ se¸ ste s˘ a oˆ ıncarce. sau a unor resurse ce sunt necesare funct ¸ion˘ arii acesteia. ˆ ın care class loader-ele sunt dispuse ierarhic ˆ ıntr-un arbore.

cunoscute sub numele de: • Boostrap Class Loader .).Class loader-ul primordial. acesta putˆ and fi obt ¸inut cu metoda getClassLoader. Java 2 JVM ofer˘ a trei class loader-e. Intrucˆ at tipurile de date Java pot fi ˆ ınc˘ arcate folosind diverse instant ¸e de tip ClassLoader.*. Inc˘ arcarea dinamic˘ a a unei clase ˆ ın memorie se refer˘ a la faptul c˘ a nu cunoast ¸em tipul acesteia decˆ at la execut ¸ia preogramului. • Extension Class Loader . Tipul acestuia este java. moment ˆ ın care putem solicita ˆ ınc˘ arcarea sa. javax.*. etc.Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor proprii aplicat ¸iilor Java (cele din CLASSPATH). INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE 447 Implicit.Utilizat pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor din directoarele extensiilor JRE.1.URLClassLoader. cele mai comune metode fiind: . unul primordial ¸ si dou˘ a proprii. fiecare obiect Class va ret ¸ine class loader-ul care a fost folosit pentru ˆ ınc˘ arcare. specificˆ and numele s˘ au complet prin intermediul unui ¸ sir de caractere. • System Class Loader .˘ 16.lang. Acest lucru poate fi realizat prin mai multe modalit˘ a¸ ti. Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor din distribut ¸ia Java standard (cele din pachetele java.

// echivalent cu ClassLoader loader = this.448 CAPITOLUL 16.forName("java. • Class. tot ce trebuie s˘ a facem fiind s˘ a scriem noi clase care extind Functie ¸ si s˘ a implement˘ am metoda executa. Vom detalia acest lucru prin intermediul unui exepmplu. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a genereze aleator un vector de numere dup˘ a care s˘ a aplice o anumit˘ a funct ¸ie acestui vector. Toate funct ¸iile vor extinde clasa abstract˘ a Funct ¸ie.forName Aceast˘ a metoda va ˆ ınc˘ arca respectiva clas˘ a folosind class loader-ul obiectului curent (care o apeleaz˘ a): Class c = Class.lang.newInstance(). LUCRUL DINAMIC CU CLASE • loadClass apelat˘ a pentru un obiect de tip ClassLoader ClassLoader loader = new MyClassLoader(). −1 ˆ ın caz contrar. Class c = Class.Thread"). mai exist˘ a¸ si alte posibilit˘ a¸ ti de a instant ¸ia astfel de obiecte. loader. cu condit ¸ia s˘ a existe constructorul f˘ ar˘ a argumente pentru clasa respectiv˘ a. Aceasta va returna 0 dac˘ a metoda s-a executat corect. loader. Folosirea interfet ¸elor sau a claselor abstracte ˆ ımpreun˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea dinamic˘ a a claselor ofer˘ a un mecanism extrem de puternic de lucru ˆ ın Java. . aplicat ¸ia poate fi extins˘ a cu noi funct ¸ii f˘ ar˘ a a schimba codul ei. // Clasele standard pot fi si ele incarcate astfel Class t = Class. Dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. Dac˘ a dorim s˘ a instant ¸iem un obiect dintr-o clas˘ aˆ ınc˘ arcat˘ a dinamic putem folosi metoda newInstance.getClassLoader().getClass(). In felul acesta.Button").forName("NumeCompletClasa").forName("java. Numele funct ¸iei care trebuie apelat˘ a va fi introdus de la tastatur˘ a. Button b = (Button) c. iar implementarea ei va fi cont ¸inut˘ aˆ ıntr-o clas˘ a a directorului curent.loadClass("ClasaNecunoscuta").awt.loadClass("NumeCompletClasa").

1: Exemplu de ˆ ınc˘ arcare dinamic˘ a a claselor import java . // Executam functia int ret = f . setVector ( v ) . numeFunctie = stdin . } catch ( In st ant ia tio n E x c e p t i o n e ) { System . public class TestFunctii { 449 public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. err . err . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . forName ( numeFunctie ) . System .1.*. nextInt (100) . i ++) v [ i ] = rand . println ( " Functie inexistenta ! " ) . String numeFunctie = " " . import java . util . out . err . i < n . v = v . executa () .˘ 16. // sau f . newInstance () . io . Random rand = new Random () .*. try { // Incarcam clasa Class c = Class . // Setam vectorul f . // Cream un obiect de tip Functie Functie f = ( Functie ) c . print ( " \ nFunctie : " ) . equals ( " gata " ) ) { System . out . while (! numeFunctie . } catch ( Il le gal Ac ces s E x c e p t i o n e ) { System . in ) ) . println ( " Functia nu poate fi accesata ! " ) . println ( " Functia nu poate fi instantiata ! "). INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE Listing 16. for ( int i =0. readLine () . } catch ( Cl as sNo tF oun d E x c e p t i o n e ) { System . int v [] = new int [ n ].

i < v .2: Clasa abstract˘ a ce descrie funct ¸ia public abstract class Functie { public int v [] = null . v = v . } Listing 16. for ( int i =0. i ++) if ( max < v [ i ]) max = v [ i ]. public void setVector ( int [] v ) { this . out . return 0. util . i < v .450 } } } } CAPITOLUL 16. for ( int i =1.*. public class Sort extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. sort ( v ) . length . print ( v [ i ] + " " ) . length . } } Listing 16. . LUCRUL DINAMIC CU CLASE Listing 16. } public abstract int executa () . System . print ( max ) .4: Alt exemplu de funct ¸ie public class Max extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. i ++) System . out . return 0. Arrays . int max = v [0].3: Un exemplu de funct ¸ie import java .

deoarece a fost modificat˘ a¸ si recompilat˘ a.1. } } Inc˘ arcarea claselor folosind clasa nou creat˘ a se va face astfel: . // Incarcam clasa urlLoader. iar cu addURL putem ad˘ auga o nou˘ a adres˘ a de c˘ autare a claselor. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a avem posibilitatea de a o reˆ ınc˘ arca.addURL(new File("c:\\clase").Test").getClassLoader().toURL()). o variant˘ a simplist˘ a fiind prezentat˘ a mai jos: public class MyClassLoader extends URLClassLoader{ public MyClassLoader(URL[] urls){ super(urls). INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE } } 451 Un obiect de tip URLClassLoader ment ¸ine o list˘ a de adrese URL de unde va ˆ ıncerca s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie clasa al c˘ arei nume ˆ ıl specific˘ am ca argument al metodelor de mai sus.getClass(). Folosind metoda getURLs putem afla aceste adrese. aflat˘ aˆ ın pachetul demo ¸ si dorim s˘ a oˆ ınc˘ arc˘ am dinamic ˆ ın memorie: // Obtinem class loaderul curent URLClassLoader urlLoader = (URLClassLoader) this. la crearea class loader-ului aceast˘ a list˘ a este completat˘ a cu informat ¸iile din variabila sistem CLASSPATH sau cu cele specificate prin opt ¸iunea -classpath la lansarea aplicat ¸iei. Bineˆ ınt ¸eles. adresele URL pot specifica ¸ si directoare ale sistemului de fi¸ siere local. ea nu va mai putea fi desc˘ arcat˘ a explicit din memorie. Crearea unui class loader propriu se face uzual prin extinderea clasei URLClassLoader. Dup˘ a ce o clas˘ a a fost ˆ ınc˘ arcat˘ a folosind un class loader. ori de cˆ ate ori dorim s˘ a fort ¸˘ am reˆ ınc˘ arcarea claselor. Implicit. S˘ a presupunem c˘ aˆ ın directorul c:\clase\demo exist˘ a clasa cu numele Test.loadClass("demo. trebuie s˘ a folosim class-loadere proprii ¸ si s˘ a instant ¸iem noi obiecte de tip ClassLoader.˘ 16. // Adaugam directorul sub forma unui URL urlLoader.

chiar dac˘ a numele acestora este ¸ stiut abia la execut ¸ie.getURLs(). • Setarea sau aflarea atributelor unui obiect. acesta punˆ and la dispozit ¸ie metode pentru: • Determinarea clasei unui obiect.. // nu functioneaza ! // Cream alt class loader MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). metode). URL[] urls = systemLoader.452 CAPITOLUL 16.getClassLoader(). reflection). interfat ¸˘ a sau obiect ”reflect˘ a” la momentul execut ¸iei structura lor intern˘ a se nume¸ ste reflectare (eng. constructori. // Dorim sa reincarcam clasa myLoader.getClass(). // reincarca clasa 16.loadClass("Clasa"). • Invocarea metodelor unui obiect al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie.. fiind cunoscut sub numele de Reflection API ¸ si cont ¸ine urm˘ atoarele clase: . myLoader. LUCRUL DINAMIC CU CLASE // La initializare URLClassLoader systemLoader = (URLClassLoader) this. • Aflarea unor informat ¸ii despre o clas˘ a (modificatori. • Crearea unor vectori a c˘ aror dimensiune ¸ si tip nu este ¸ stiut decˆ at la execut ¸ie.2 Mecanismul reflect˘ arii Mecanismul prin care o clas˘ a.loadClass("Clasa").loadClass("Clasa"). myLoader. . Suportul pentru reflectare este inclus ˆ ın distribut ¸ia standard Java. // Cream class loaderul propriu MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). • Instant ¸ierea unor clase al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. superclasa.

Reflection API pune la dispozit ¸ie metode pentru obt ¸inerea urm˘ atoarelor informat ¸ii: Aflarea instant ¸ei Class corespunz˘ ator unui anumit obiect sau tip de date: Class c = obiect. diferent ¸ierea acestora f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isInterface.getClass(). un obiect de acest tip putˆ and s˘ a reprezinte atˆ at o clas˘ a cˆ at ¸ si o interfat ¸˘ a. MECANISMUL REFLECTARII • java.lang..class: int.Button. Tipurile primitive sunt descrise ¸ si ele de instant ¸e de tip Class avˆ and forma TipPrimitiv.˘ 16. Aflarea numelui unei clase . Class c = Class.lang.1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor se realizeaz˘ a cu metode ale clasei java.lang.Class.class. String nume = clasa.class. . etc.Class • java.reflect ¸ si anume: – Array – Constructor – Field – Method – Modifier 453 16.2.getClass().lang.class. diferent ¸ierea lor f˘ acˆ anduse cu ajutorul metodei isPrimitive. double.getName().2.Object • Clasele din pachetul java. Class c = java.awt.Se realizeaz˘ a cu metoda getName: Class clasa = obiect.forName("NumeClasa").

Se realizeaz˘ a cu metoda getModifiers.getSuperclass().out.Se realizeaz˘ a cu metoda getInterfaces.awt.isAbstract(m)) modif += "abstract ". System.getClass(). if (Modifier. // java. public void interfete(Class c) { Class[] interf = c.isPublic(m)) modif += "public ".Se realizeaz˘ a cu metoda getSuperclass ce returneaz˘ a o instant ¸˘ a de tip Class.getInterfaces(). System. if (Modifier.out.getName().print(nume + " "). aceasta returnˆ and un num˘ ar ˆ ıntreg ce codific˘ a tot ¸i modificatorii clasei.length. corespunz˘ atoare tipului de date al superclasei sau null pentru clasa Object. . if (Modifier. Class s = c.out.awt. System.Frame.isFinal(m)) modif += "final ". // null Aflarea interfet ¸elor implementate de o clas˘ a sau extinse de o interfat ¸˘ a . LUCRUL DINAMIC CU CLASE Aflarea modificatorilor unei clase . ce returneaz˘ a un vector de tip Class[].Window Class c = java.awt. isAbstract ¸ si isFinal: Class clasa = obiect.Object. for (int i = 0.class. Class c = java. Aflarea superclasei . i < interf. int m = clasa.class.getSuperclass().println(modif + "class" + c. Pentru a determina u¸ sor prezent ¸a unui anumit modificator se folosesc metodele statice ale clasei Modifier isPublic. Class s = c. String modif = "".println(s). i++) { String nume = interf[i].getName()).getModifiers().454 CAPITOLUL 16.

Cu ajutorul metodei getField este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o variabil˘ a mebr˘ a cu un anumit nume specificat. getType ¸ si getModifiers pentru a obt ¸ine numele. respectiv modificatorii unei variabile membru. getExceptionTypes pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate de respectivul constructor.Se realizeaz˘ a cu metodele getConstructors sau getDeclaredConstructors. MECANISMUL REFLECTARII } } .Set).HashSet. Aflarea constructorilor .˘ 16.util. Aflarea metodelor . diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a prima returneaz˘ a toate variabilele membre. // Va afisa interfetele implementate de HashSet: // Cloneable.class).2. getExceptionTypes. interfete(java. Set 455 interfete(java.util.Se realizeaz˘ a cu una din metodele getFields sau getDeclaredFields. // Va afisa interfetele extinse de Set: // Collection Aflarea variabilelor membre . Cu ajutorul metodei getConstructor este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la constructor cu o signatur˘ a specificat˘ a. ce returneaz˘ a un vector de tip Method[]. La rˆ andul ei. getModifiers. ce returnez˘ a un vector de tip Field[]. ˆ ın timp ce a doua le returnez˘ a doar pe cele declarate ˆ ın cadrul clasei. ce returneaz˘ a un vector de tip Constructor[]. getModifiers.Se realizeaz˘ a cu metodele getMethods sau getDeclaredMethods. Clasa Constructor pune la dispozit ¸ie metodele getName. Clasa Method pune la dispozit ¸ie metodele getName. Serializable. inclusiv cele mo¸ stenite. Collection. getParameterTypes. tipul. clasa Field pune la dispozit ¸ie metodele getName. getParameterTypes.. getReturnType pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate ..

Dac˘ a nu exist˘ a un astfel de constructor sau nu este accesibil vor fi generate except ¸ii de tipul InstantiationException.forName("NumeClasa").newInstance(). Crearea obiectelor Dup˘ a cum st ¸im. folosind Reflection API avem posibilitatea de a lucra dinamic cu obiecte. respectiv IllegalAccessException. constructorul sau metoda respectiv˘ a. ce returnez˘ a un vector de tip Class[]. LUCRUL DINAMIC CU CLASE de respectiva metod˘ a. Class c = Class.Se realizeaz˘ a cu metoda getDeclaringClass. Aflarea clasei de acoperire .456 CAPITOLUL 16.Se realizeaz˘ a cu metodele getClasses sau getDeclaredClasses. avem la dispozit ¸ie alte dou˘ a variante: • Metoda newInstance din clasa java. Cu ajutorul metodei getMethod este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o metod˘ a cu o signatur˘ a specificat˘ a. In cazul ˆ ın care numele clasei nu este cunoscut decˆ at la momentul execut ¸iei nu mai putem folosi aceast˘ a metod˘ a de instant ¸iere.2 Manipularea obiectelor Pe lˆ ang˘ a posibilitatea de a examina structura unei anumite clase la momentul execut ¸iei. bazˆ andu-ne pe informat ¸ii pe care le obt ¸inem abia la execut ¸ie. // Daca stim tipul obiectului . In schimb. pentru acestea returnˆ and clasa c˘ arei ˆ ıi apart ¸ine variabila.Class Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente al acestuia. Aceast˘ a metod˘ a o reg˘ asim ¸ si ˆ ın clasele Field. Constructor. Method. 16.lang. Object o = c. Aflarea claselor imbricate . crearea obiectelor se realizeaz˘ a cu operatorul new urmat de un apel la un constructor al clasei pe care o instant ¸iem.2.

newInstance(). trebuie s˘ a obt ¸inem ˆ ıntˆ ai o referint ¸˘ a la metoda cu signatura corespunz˘ atoare ¸ si apoi s˘ a specific˘ am argumentele. int.class}. y}. Evident.˘ 16. apelˆ and constructorul cu dou˘ a argumente al clasei Point.class.Point.class. 457 • Metoda newInstance din clasa Constructor Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind un anumit constructor. mai putem obt ¸ine valoarea returnat˘ a. Integer y = new Integer(20). Metoda getConstructor poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. cel pentru care se face apelul. Class clasa = java. apoi specificarea argumentelor la apelarea sa. Except ¸ii generate de metoda newInstance sunt: InstantiationException. // Obtinem constructorul dorit Class[] signatura = new Class[] {int.getConstructor(signatura). MECANISMUL REFLECTARII Class c = java.awt.class. // Pregatim argumentele // Ele trebuie sa fie de tipul referinta corespunzator Integer x = new Integer(10). IllegalAccessException. Invocarea metodelor Invocarea unei metode al c˘ arei nume ˆ ıl cunoa¸ stem abia la momentul execut ¸iei se realizeaz˘ a cu metoda invoke a clasei Method. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a apel˘ am metoda contains . // Instantiem Point p = (Point) ctor.Point.2. IllegalArgumentException ¸ si InvocationTargetException.awt. Object[] arg = new Object[] {x. Point p = (Point) c.newInstance(arg). In plus. S˘ a rescriem exemplul de mai sus. Ca ¸ si ˆ ın cazul constructorilor. Constructor ctor = clasa. aceast˘ a solut ¸ie presupune ˆ ın primul rˆ and obt ¸inerea unui obiect de tip Constructor cu o anumit˘ a signatur˘ a.

class. arg). Rectangle obiect = new Rectangle(0. Object[] arg = new Object[] {p}. // Obtinem metoda dorita Class[] signatura = new Class[] {Point. atunci putem folosi valoarea null ˆ ın locul vectorilor ce reprezint˘ a signatura. y. respectiv parametri de apelare ai metodei.invoke(obiect. Setarea ¸ si aflarea variabilelor membre Pentur setarea ¸ si aflarea valorilor variabilelor membre sunt folosite metodele set ¸ si get ale clasei Field. Except ¸iile generate de metoda invoke sunt: IllegalAccessException ¸ si InvocationTargetException. Metoda contains are mai multe variante.class}.awt.getField("x"). x = clasa. 20). Method metoda = clasa.Rectangle. Point obiect = new Point(0. 100). Class clasa = java.getMethod("contains".class. 20). Metoda getMethod poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException.458 CAPITOLUL 16. y = clasa. // Obtinem variabilele membre Field x. noi o vom apela pe cea care accept˘ a un argument de tip Point. signatura). 0. // Apelam metoda metoda. // Pregatim argumentele Point p = new Point(10. .awt. Dac˘ a num˘ arul argumentelor metodei este 0.getField("y"). S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a set˘ am variabila x a unui obiect de tip Point ¸ si s˘ a obt ¸inem valoarea variabilei y a aceluia¸ si obiect: Class clasa = java. LUCRUL DINAMIC CU CLASE a clasei Rectangle care determin˘ a dac˘ a un anumit punct se g˘ ase¸ ste ˆ ın interiorul drepunghiului. 100.Point.

Listing 16. numeFunctie = stdin . while (! numeFunctie . import java . .*. for ( int i =0. MECANISMUL REFLECTARII // Setam valoarea lui x x. set sunt: IllegalAccessException ¸ si IllegalArgumentException.get(obiect). solut ¸ia anterioar˘ a nu mai este viabil˘ a¸ si trebuie s˘ a folosim apelarea metodei executa ˆ ıntr-un mod dinamic. equals ( " gata " ) ) { System . s˘ a presupunem c˘ a exist˘ a deja un num˘ ar ˆ ınsemnat de clase care descriu diferite funct ¸ii dar acestea nu extind clasa abstract˘ a Functie. io . // Obtinem valoarea lui y Integer val = y.2.*. Random rand = new Random () . Din acest motiv. readLine () . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . int v [] = new int [ n ]. Metoda getField poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchFieldException. lang .˘ 16. import java . out . in ) ) . util . new Integer(10)). Revenind la exemplul din sect ¸iunea anterioar˘ a cu apelarea dinamic˘ a a unor funct ¸ii pentru un vector.set(obiect. String numeFunctie = " " . public class TestFunctii2 { public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. i ++) v [ i ] = rand . print ( " \ nFunctie : " ) . 459 Except ¸iile generate de metodele get.5: Lucru dinamic cu metode ¸ si variabile import java .*. reflect . nextInt (100) . i < n .

// Apelam metoda ’ executa ’ // Folosim null pentru ca nu avem argumente Method m = c . // Cream un obiect de tip Functie Object f = c . getMethod ( " executa " . set (f . v ) . vector . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . System.Point Lucrul dinamic cu obiecte ce reprezint˘ a vectori se realizeaz˘ a prin intermediul clasei Array. } } } } 16.awt. invoke (f .getComponentType()). diferent ¸ierea f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isArray. null ) .println(c. // Setam vectorul ( setam direct variabila v ) Field vector = c . Point []vector = new Point[10]. System . forName ( numeFunctie ) .460 CAPITOLUL 16. Tipul de date al elementelor din care este format vectorul va fi obt ¸inut cu ajutorul metodei getComponentType. // Va afisa: class java. out .3 Lucrul dinamic cu vectori Vectorii sunt reprezentat ¸i ca tip de date tot prin intermediul clasei java.Class.2.out. Aceasta cont ¸ine o serie de metode statice ce permit: • Crearea de noi vectori: newInstance • Aflarea num˘ arului de elemente: getLength . null ) . err . println ( " Eroare la apelarea functiei ! " ) . LUCRUL DINAMIC CU CLASE try { // Incarcam clasa Class c = Class . getField ( " v " ) .getClass(). ce ˆ ıntoarce o referint ¸˘ a de tip Class. } catch ( Exception e ) { System . newInstance () .lang. Class c = vector. Integer ret = ( Integer ) m .

i++) System.get(a. i. i++) Array. for (int i=0.˘ 16. . get 461 Exemplul de mai jos creeaz˘ a un vector ce cont ¸ine numerele ˆ ıntregi de la 0 la 9: Object a = Array.print(Array.newInstance(int. for (int i=0.out. 10).set(a. i) + " "). i < Array.getLength(a). new Integer(i)).getLength(a).class. i < Array.2. MECANISMUL REFLECTARII • Setarea / aflarea elementelor: set.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful