Curs practic de Java

Cristian Fr˘ asinaru

Cuprins
1 Introducere ˆ ın Java 1.1 Ce este Java ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Limbajul de programare Java . . . . . 1.1.2 Platforme de lucru Java . . . . . . . . 1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat 1.2 Primul program . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Structura lexical˘ a a limbajului Java . . . . . . 1.3.1 Setul de caractere . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Identificatori . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Literali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Separatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Comentarii . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tipuri de date ¸ si variabile . . . . . . . . . . . 1.4.1 Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Controlul execut ¸iei . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Instruct ¸iuni de decizie . . . . . . . . . 1.5.2 Instruct ¸iuni de salt . . . . . . . . . . . 1.5.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor 1.5.4 Alte instruct ¸iuni . . . . . . . . . . . . 1.6 Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Crearea unui vector . . . . . . . . . . . 1.6.2 Tablouri multidimensionale . . . . . . 1.6.3 Dimensiunea unui vector . . . . . . . . 1.6.4 Copierea vectorilor . . . . . . . . . . . 1 11 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 19 19 20 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays . . . . . . 1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni S ¸ iruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a . . . 1.8.1 Transmiterea argumentelor . . . . . . . . . . 1.8.2 Primirea argumentelor . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Argumente numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 37 38 39 39 40 41 42 46 49 50 50 52 53 56 57 58 59 59 61 62 63 64 64 66 66 67 67

1.7 1.8

2 Obiecte ¸ si clase 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Crearea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Folosirea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Distrugerea obiectelor . . . . . . . . . . . . 2.2 Crearea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Declararea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Corpul unei clase . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Constructorii unei clase . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Declararea variabilelor . . . . . . . . . . . . 2.2.6 this ¸ si super . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Implementarea metodelor . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Declararea metodelor . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Tipul returnat de o metod˘ a . . . . . . . . . 2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a . . . 2.3.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente . . 2.3.5 Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor 2.4 Modificatori de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a . . . . . . . 2.5.1 Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . 2.5.2 Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.3 Utilitatea membrilor de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.4 Blocuri statice de init ¸ializare . . . . . . . . . 2.6 Clase imbricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Definirea claselor imbricate . . . . . . . . . . 2.6.2 Clase interne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Identificare claselor imbricate . . . . . . . . 2.6.4 Clase anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clase ¸ si metode abstracte . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 2.7.1 Declararea unei clase abstracte 2.7.2 Metode abstracte . . . . . . . . 2.8 Clasa Object . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Orice clas˘ a are o superclas˘ a . . 2.8.2 Clasa Object . . . . . . . . . . 2.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri . . . . 2.10 Tipul de date enumerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 68 68 71 71 71 74 75 77 77 78 82 85 85 87 89 90 91 92 95 95 95 96 97 98 99 99 100 101 103 105 107 108 109 110 110 111

3 Except ¸ii 3.1 Ce sunt except ¸iile ? . . . . . . . . . . . . 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor . . . . 3.3 ”Aruncarea” except ¸iilor . . . . . . . . . . 3.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor . . . . . . 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea 3.4.2 Propagarea erorilor . . . . . . . . 3.4.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor . 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii . . . 3.6 Except ¸ii la execut ¸ie . . . . . . . . . . . . 3.7 Crearea propriilor except ¸ii . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Ce sunt fluxurile? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Clasificarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri . . . . 4.1.4 Metode comune fluxurilor . . . . . . . . . . . . 4.2 Folosirea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Fluxuri primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Fluxuri de procesare . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Crearea unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere . . . . . . . . . . 4.2.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer . . . . . . . . . . . . 4.2.6 Concatenarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor . . . . . . . . . 4.2.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream 4.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Intr˘ ari formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4.4

CUPRINS Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard . . . . . . . . . . . 4.4.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) . . . . . . Clasa File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 112 113 115 117 119

4.5 4.6

5 Interfet ¸e 5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ce este o interfat ¸˘ a? . . . . . . . . . 5.2 Folosirea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Definirea unei interfet ¸e . . . . . . . . 5.2.2 Implementarea unei interfet ¸e . . . . . 5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive . 5.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte . . . . . . . . . . 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e . . . . . . 5.5 Utilitatea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Crearea grupurilor de constante . . . 5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri 5.6 Interfat ¸a FilenameFilter . . . . . . . . . . 5.6.1 Folosirea claselor anonime . . . . . . 5.7 Compararea obiectelor . . . . . . . . . . . . 5.7.1 Interfat ¸a Comparable . . . . . . . . . 5.7.2 Interfat ¸a Comparator . . . . . . . . . 5.8 Adaptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Pachetele standard (J2SDK) . . . 6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet . 6.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e . 6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet 6.1.5 Importul static . . . . . . . . . . 6.1.6 Crearea unui pachet . . . . . . . 6.1.7 Denumirea unui pachet . . . . . . 6.2 Organizarea fi¸ sierelor . . . . . . . . . . . 6.2.1 Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

121 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 124 . 129 . 130 . 132 . 132 . 133 . 134 . 137 . 138 . 139 . 141 . 142 145 145 145 146 147 148 149 150 151 152 152

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.class) 6.2.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor . . . . . . . . 6.2.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) . . . . Arhive JAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Folosirea utilitarului jar . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 154 155 156 157 158 159

6.3

7 Colect ¸ii 7.1 Introducere . . . . . . . . . . 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii . . 7.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor . . 7.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor 7.5 Algoritmi polimorfici . . . . . 7.6 Tipuri generice . . . . . . . . 7.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

161 . 161 . 162 . 166 . 168 . 170 . 171 . 172 177 177 179 180 180 181 183 183 184 187 188 193 194 196

8 Serializarea obiectelor 8.1 Folosirea serializ˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Serializarea tipurilor primitive . . . . . 8.1.2 Serializarea obiectelor . . . . . . . . . . 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream . . . . . . 8.1.4 Clasa ObjectInputStream . . . . . . . 8.2 Obiecte serializabile . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable . 8.2.2 Controlul serializ˘ arii . . . . . . . . . . 8.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor . . . . . . 8.3.1 Controlul versiunilor claselor . . . . . . 8.3.2 Securizarea datelor . . . . . . . . . . . 8.3.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable 8.4 Clonarea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Modelul AWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Componentele AWT . . . . . . . . . . 9.2.2 Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container) 9.3 Gestionarea pozit ¸ion˘ arii . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

199 . 199 . 200 . 202 . 204 . 206 . 207

6 9.3.2 Gestionarul FlowLayout . . . . . . . . . . . 9.3.3 Gestionarul BorderLayout . . . . . . . . . . 9.3.4 Gestionarul GridLayout . . . . . . . . . . . 9.3.5 Gestionarul CardLayout . . . . . . . . . . . 9.3.6 Gestionarul GridBagLayout . . . . . . . . . 9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) . . . Tratarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor . . . . . 9.4.2 Tipuri de evenimente . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime . Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Clasa Window . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Clasa Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Clasa Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4 Clasa FileDialog . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri . . . . . 9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri 9.6.3 Meniuri de context (popup) . . . . . . . . . 9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) . . . . . Folosirea componentelor AWT . . . . . . . . . . . . 9.7.1 Clasa Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.2 Clasa Button . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.3 Clasa Checkbox . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.4 Clasa CheckboxGroup . . . . . . . . . . . . 9.7.5 Clasa Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.6 Clasa List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.7 Clasa ScrollBar . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.8 Clasa ScrollPane . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.9 Clasa TextField . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.10 Clasa TextArea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 211 212 214 218 219 221 224 227 232 232 233 236 239 242 243 246 247 250 250 251 252 253 255 257 259 261 262 263 265

9.4

9.5

9.6

9.7

10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare . . . . . . . . . . . . 10.1.1 Metoda paint . . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Suprafet ¸e de desenare - clasa Canvas 10.2 Contextul grafic de desenare . . . . . . . . . 10.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

269 . 269 . 270 . 271 . 274 . 275

CUPRINS 10.2.2 Primitive grafice . . . . . . . . . . Folosirea fonturilor . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Clasa Font . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Clasa FontMetrics . . . . . . . . . . Folosirea culorilor . . . . . . . . . . . . . . Folosirea imaginilor . . . . . . . . . . . . . 10.5.1 Afi¸ sarea imaginilor . . . . . . . . . 10.5.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor 10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” . 10.5.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG 10.5.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie . . Tip˘ arirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 275 276 277 279 282 286 287 289 291 291 292 293 299 299 299 300 301 304 305 307 310 310 314 316 316 316 319 324 329 332 335 336 336 338 340

10.3

10.4 10.5

10.6

11 Swing 11.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1 JFC . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2 Swing API . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3 Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT . . 11.2 Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ferestre interne . . . . . . . . . . . 11.3 Clasa JComponent . . . . . . . . . . . . . 11.4 Arhitectura modelului Swing . . . . . . . . 11.5 Folosirea modelelor . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tratarea evenimentelor . . . . . . . 11.6 Folosirea componentelor . . . . . . . . . . 11.6.1 Componente atomice . . . . . . . . 11.6.2 Componente pentru editare de text 11.6.3 Componente pentru selectarea unor 11.6.4 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Arbori . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Containere . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Dialoguri . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Desenarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Metode specifice . . . . . . . . . . 11.7.2 Considerat ¸ii generale . . . . . . . . 11.8 Look and Feel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12 Fire de execut ¸ie 12.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Crearea unui fir de execut ¸ie . . . . . . . . 12.2.1 Extinderea clasei Thread . . . . . . 12.2.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie . . . 12.3.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie . . 12.3.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” . 12.3.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie . 12.3.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie . . 12.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator 12.3.6 Monitoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.7 Semafoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.8 Probleme legate de sincronizare . . 12.4 Gruparea firelor de execut ¸ie . . . . . . . . 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” . . 12.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask . . . . . . . .

CUPRINS 343 . 343 . 344 . 345 . 347 . 352 . 355 . 357 . 358 . 362 . 362 . 367 . 369 . 371 . 373 . 376 . 378 383 . 383 . 385 . 387 . 388 . 393 . 397 401 . 401 . 402 . 404 . 406 . 408 . 410 . 412 . 416 . 420 . 421 . 421

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Lucrul cu URL-uri . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Socket-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Comunicarea prin conexiuni . . . . . . . . . 13.5 Comunicarea prin datagrame . . . . . . . . . 13.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i 14 Appleturi 14.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Crearea unui applet simplu . . . . . . . 14.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet . . . . . 14.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul . . . . . 14.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor . . . 14.6 Tag-ul APPLET . . . . . . . . . . . . 14.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi 14.8 Alte metode oferite de clasa Applet . . 14.9 Arhivarea appleturilor . . . . . . . . . 14.10Restrict ¸ii de securitate . . . . . . . . . 14.11Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . 16. . . . . 434 . . . . 430 . . . . . . . . . . . . . 15. . . . . .2. . . . . . . 15. .1. 424 . .2 Interfat ¸a PreparedStatement . .4. . . . 442 . . . . . . . 452 . . . . . .4 Realizarea unei conexiuni . 423 . . . . .2. . . . . . . . . . 15. . 15. . . . 16. . . .1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie . .CUPRINS 15 Lucrul cu baze de date 15. 15. . 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 . . . . . .4 Lucrul cu meta-date . . 15. . . . . . . . . .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL . . . . . . . .1 Generalit˘ a¸ ti despre baze de date . 460 . .3 Interfat ¸a CallableStatement . . . 432 . .4 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . 456 . . . . . . . . . 438 . . . . . . . . 15. . . . . 445 . . . . . . . . .2 JDBC . . .1. . . . . . . . . . .2 Mecanismul reflect˘ arii . . . 9 423 . 427 . . . .2 Manipularea obiectelor . . . . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . 15. . . . . . .3. . . .4. . . . . . . . . . 15. . 425 . . 15. . . .2. .3. . . . . . . . .1 Inregistrarea unui driver . . . .2. . 16 Lucrul dinamic cu clase 16. .1 Interfat ¸a Statement . . . 440 . . . . . . 15. . . . . 423 . .2 Specificarea unei baze de date .1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor 16. 442 . . 437 . . . .6 Exemplu simplu . . .2. . . . . . 443 445 . .2. . . . . . . .3. . . . 428 . .5 Interfat ¸a ResultSet . .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData .3. . 431 .3 Tipuri de drivere .3. . . .2 Conectarea la o baz˘ a de date . . . . . . . . . .1 Interfat ¸a DatabaseMetaData . . . . . 15. . . . . . . . . . . . . . . . 438 . . . . . . 16. . . 15. . .3 Lucrul dinamic cu vectori . . . . . . . . . . 426 . . 15. . . . . . . . .

10 CUPRINS .

1 Ce este Java ? Java este o tehnologie inovatoare lansat˘ a de compania Sun Microsystems ˆ ın 1995. mo¸ stenirea multipl˘ a ¸ si toate ”facilit˘ a¸ tile” ce pot provoca scrierea unui cod confuz. tehnologia Java este format˘ a dintr-un limbaj de programare de nivel ˆ ınalt pe baza c˘ aruia sunt construite o serie de platforme destinate implement˘ arii de aplicat ¸ii pentru toate segmentele industriei software. etc. care a avut un impact remarcabil asupra ˆ ıntregii comunit˘ a¸ ti a dezvoltatorilor de software. impunˆ andu-se prin calit˘ a¸ ti deosebite cum ar fi simplitate. Denumit˘ a init ¸ial OAK. • U¸ surint ¸˘ aˆ ın crearea de aplicat ¸ii complexe ce folosesc programarea ˆ ın ret ¸ea. interfat ¸˘ a grafic˘ a. indiferent de domeniu sau de complexitatea lor.elimin˘ a sursele frecvente de erori ce apar ˆ ın programare prin renunt ¸area la pointeri.Capitolul 1 Introducere ˆ ın Java 1. baze de date. 1. care l-au transformat ˆ ıntr-un interval de timp atˆ at de scurt ˆ ıntr-una din cele mai pupulare opt ¸iuni pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii.elimin˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.1 Limbajul de programare Java Inainte de a prezenta ˆ ın detaliu aspectele tehnice ale limbajului Java. • Simplitate . s˘ a amintim caracteristicile sale principale. administrarea automat˘ a a memoriei ¸ si elim11 . • Robustet ¸e . fire de execut ¸ie. robustet ¸e ¸ si nu ˆ ın ultimul rˆ and portabilitate.1.

furnizˆ and mecanisme stricte de securitate a programelor concretizate prin: verificarea dinamic˘ a a codului pentru detectarea secvent ¸elor periculoase. Mac OS.12 CAPITOLUL 1. etc. etc. compilatorul Java asigur˘ a o performant ¸˘ a ridicat˘ a a codului de octet ¸i. INTRODUCERE ˆ IN JAVA inarea pierderilor de memorie printr-o procedur˘ a de colectare a obiectelor care nu mai sunt referite. aceasta fiind solut ¸ia eficient˘ a pentru obt ¸inerea portabilit˘ a¸ tii. impunerea unor reguli stricte pentru rularea proceselor la distant ¸˘ a.elimin˘ a complet stilul de programare procedural.de¸ si mai lent decˆ at limbajele de programare care genereaz˘ a executabile native pentru o anumit˘ a platform˘ a de lucru. trecerea de la C. lucru care aduce economii substant ¸iale firmelor dezvoltatoare de aplicat ¸ii. • Complet orientat pe obiecte . folosite pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii sau componente destinate unei anume categorii de utilizatori. aceea¸ si aplicat ¸ie rulˆ and f˘ ar˘ a nici o modificare ¸ si f˘ ar˘ a a necesita recompilarea ei pe sisteme de operare diferite cum ar fi Windows. etc. • Este compilat ¸ si interpretat.este un limbaj de programare foarte sigur. ce ruleaz˘ aˆ ın fundal (”garbage collector”). precum ¸ si diverse programe utilitare. Linux. Solaris. . • Performant ¸˘ a .comportamentul unei aplicat ¸ii Java nu depinde de arhitectura fizic˘ a a ma¸ sinii pe care ruleaz˘ a. • Portabililtate .Java este un limbaj independent de platforma de lucru. • Este modelat dup˘ a C ¸ si C++. 1. Aceste tehnologii au fost grupate ˆ ın a¸ sa numitele platforme de lucru.1. ce reprezint˘ a seturi de libr˘ arii scrise ˆ ın limbajul Java. animat ¸ie. • Securitate . C++ la Java f˘ acˆ andu-se foarte u¸ sor. inclusiv grafic˘ a 3D. • Neutralitate arhitectural˘ a .2 Platforme de lucru Java Limbajul de programare Java a fost folosit la dezvoltarea unor tehnologii dedicate rezolv˘ arii unor probleme din cele mai diverse domenii. astfel ˆ ıncˆ at viteza de lucru put ¸in mai sc˘ azut˘ a nu va fi un impediment ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii oricˆ at de complexe.

Avantajul acestei solut ¸ii este simplitatea ¸ si faptul c˘ a fiind interpretat˘ a direct sursa programului obt ¸inem portabilitatea. limbajele de programare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • Interpretate: instruct ¸iunile sunt citite linie cu linie de un program numit interpretor ¸ si traduse ˆ ın instruct ¸iuni ma¸ sin˘ a. etc. cu informat ¸iile memorate ˆ ın baze de date distribuite. • J2EE (Enterprise Edition) Aceast˘ a platform˘ a ofer˘ a API-ul necesar dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii complexe. platforma de lucru J2ME oferind suportul necesar scrierii de programe dedicate acestui scop.com”. Toate distribut ¸iile Java sunt oferite gratuit ¸ si pot fi desc˘ arcate de pe Internet de la adresa ”http://java. Tot aici g˘ asim ¸ si suportul necesar pentru crearea de aplicat ¸ii ¸ si servicii Web. In continuare. formate din componente ce trebuie s˘ a ruleze ˆ ın sisteme eterogene. CE ESTE JAVA ? 13 • J2SE (Standard Edition) Este platforma standard de lucru ce ofer˘ a suport pentru crearea de aplicat ¸ii independente ¸ si appleturi. Probabil cel mai cunoscute limbaj interpretat este limbajul Basic.1. 1. • J2ME (Micro Edition) Folosind Java.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat In funct ¸ie de modul de execut ¸ie a aplicat ¸iilor. aici este inclus˘ a¸ si tehnologia Java Web Start ce furnizeaz˘ a o modalitate extrem de facil˘ a pentru lansarea ¸ si instalarea local˘ a a programelor scrise ˆ ın Java direct de pe Web. bazate pe componente cum ar fi servleturi.1.sun. vom folosi termenul J2SDK pentru a ne referi la distribut ¸ia standard J2SE 1. De asemenea. pagini JSP. etc. oferind cea mai comod˘ a solut ¸ie pentru distribut ¸ia ¸ si actualizarea aplicat ¸iilor Java. numit cod .1.5 SDK (Tiger). programarea dispozitivelor mobile este extrem de simpl˘ a. • Compilate: codul surs˘ a al programelor este transformat de compilator ˆ ıntr-un cod ce poate fi executat direct de procesor. Dezavantajul evident este viteza de execut ¸ie redus˘ a.

pe acesta trebuie s˘ a fie instalat˘ a o ma¸ sin˘ a virtual˘ a Java. Prin ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM) vom ˆ ınt ¸elege mediul de execut ¸ie al aplicat ¸iilor Java. Scriererea codului surs˘ a class FirstApp { public static void main( String args[]) { System. A¸ sadar vom avea la dispozit ¸ie un compilator responsabil cu transformarea surselor programului ˆ ın a¸ sa numitul cod de octet ¸i. Acest lucru este realizat automat de c˘ atre distribut ¸ia J2SDK. Pentru ca un cod de octet ¸i s˘ a poat˘ a fi executat pe un anumit calculator. Codul de octet ¸i este diferit de codul ma¸ sin˘ a. Limbajul Java combin˘ a solut ¸iile amintite mai sus. dezavantajul fiind lipsa portabilit˘ a¸ tii. codul de octet ¸i este interpretat de mediul Java ¸ si de aceea poate fi rulat pe orice platform˘ a pe care este instalat˘ a mediul de execut ¸ie Java.2 Primul program Crearea oric˘ arei aplicat ¸ii Java presupune efectuarea urm˘ atorilor pa¸ si: 1. precum ¸ si un interpretor ce va executa respectivul cod de octet ¸i.out. In timp ce codul ma¸ sin˘ a este executat direct de c˘ atre procesor ¸ si poate fi folosit numai pe platforma pe care a fost creat. Codurile de octet ¸i sunt seturi de instruct ¸iuni care seam˘ an˘ a cu codul scris ˆ ın limbaj de asamblare ¸ si sunt generate de compilator independent de mediul de lucru.14 CAPITOLUL 1. 1. INTRODUCERE ˆ IN JAVA ma¸ sin˘ a. } } . codul compilat ˆ ıntr-un format de nivel sc˘ azut nu poate fi rulat decˆ at pe platforma de lucru pe care a fost compilat. programele Java fiind atˆ at interpretate cˆ at ¸ si compilate. Avantajul este execut ¸ia extrem de rapid˘ a.println("Hello world!"). Codul ma¸ sin˘ a este reprezentat de o succesiune de instruct ¸iuni specifice unui anumit procesor ¸ si unei anumite platforme de lucru reprezentate ˆ ın format binar astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi executate f˘ ar˘ a a mai necesita nici o prelucrare.

Rularea aplicat ¸iei Se face cu interpretorul java.class ¸ si vom apela interpretorul astfel: java FirstApp Rularea unei aplicat ¸ii care nu folose¸ ste interfat ¸˘ a grafic˘ a. 4. apelat pentru unitatea de compilare corespunz˘ atoare clasei principale. Deoarece interpretorul are ca argument de intrare numele clasei principale ¸ si nu numele unui fi¸ sier. ne vom pozit ¸iona ˆ ın directorul ce cont ¸ine fi¸ sierul FirstApp.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fi¸ sierul FirstApp. PRIMUL PROGRAM 15 Toate aplicat ¸iile Java cont ¸in o clas˘ a principal˘ a(primar˘ a) ˆ ın care trebuie s˘ a se gaseasc˘ a metoda main. . 2. Compilarea aplicat ¸iei Pentru compilare vom folosi compilatorul javac din distribut ¸ia J2SDK. Salvarea fi¸ sierelor surs˘ a Se va face ˆ ın fi¸ siere care au obligatoriu extensia java. fie ˆ ın mai multe. Clasele aplicat ¸iei se pot gasi fie ˆ ıntr-un singur fi¸ sier.class ¸ si implicit sunt plasate ˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierele surs˘ a. de¸ si acest lucru nu este obligatoriu. nici o alt˘ a extensie nefiind acceptat˘ a. Acestea au extensia .2.java. javac FirstApp. Compilatorul creeaz˘ a cˆ ate un fi¸ sier separat pentru fiecare clas˘ a a programului.class.1. Apelul compilatorului se face pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine clasa principal˘ a a aplicat ¸iei sau pentru orice fi¸ sier/fi¸ siere cu extensia java. se va face ˆ ıntr-o fereastr˘ a sistem. S˘ a presupunem c˘ a am salvat exemplul de mai sus ˆ ın fi¸ sierul C:\intro\FirstApp. 3. Este recomandat ca fi¸ sierul care cont ¸ine codul surs˘ a al clasei primare s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu cel al clasei.

Arabic. Currency. ∅.\u03C9 : simboluri grece¸ sti α − ω • \u2200 .unicode. unde xxxx reprezint˘ a codul caracterului. Arrows.3 1.3. referirea la celelalte f˘ acˆ andu-se prin \uxxxx. O alt˘ a caracteristic˘ a a setului de caractere Unicode este faptul c˘ aˆ ıntreg intervalul de reprezentare a simbolurilor este divizat ˆ ın subintervale numite blocuri. 1.\u0669 : cifre arabic-indic 0 .) • \u4e00 . Coreean) Mai multe informat ¸ii legate de reprezentarea Unicode pot fi obt ¸inute la adresa ”http://www. etc. unde era posibil˘ a reprezentarea a doar 256 de caractere. . cu cˆ ateva except ¸ii. Mai jos sunt oferite cˆ ateva exemple de caractere Unicode. spre deosebire de ASCII.\u22FF : simboluri matematice (∀.2 Cuvinte cheie Cuvintele rezervate ˆ ın Java sunt.\u9fff : litere din alfabetul Han (Chinez.class este gre¸ sit! 1.16 CAPITOLUL 1. cˆ ateva exemple de blocuri fiind: Basic Latin.\u0039 : cifre ISO-Latin 0 . etc.9 • \u0660 . ∃. Musical. Gothic.1 Structura lexical˘ a a limbajului Java Setul de caractere Limbajului Java lucreaz˘ aˆ ın mod nativ folosind setul de caractere Unicode. Primele 256 caractere Unicode corespund celor ASCII. Acestea nu pot fi folosite ca nume de clase. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Atent ¸ie Un apel de genul java c:\intro\FirstApp.org”. Acesta este un standard internat ¸ional care ˆ ınlocuie¸ ste vechiul set de caractere ASCII ¸ si care folose¸ ste pentru reprezentarea caracterelor 2 octet ¸i.9 • \u03B1 . Mathematical. cele din C++ ¸ si au fost enumerate ˆ ın tabelul de mai jos.3. Japonez. Greek. • \u0030 . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a se pot reprezenta 65536 de semne.

dar nu pot fi nici ele folosite ca nume ˆ ın aplicat ¸ii. false.5. ˆ ıncepˆ and cu o liter˘ a. baza 16 (ˆ ıncep cu caracterele 0x) ¸ si baza 8 (ˆ ıncep cu cifra 0) ¸ si pot fi de dou˘ a tipuri: – normali .se reprezint˘ a pe 4 octet ¸i (32 bit ¸i) – lungi .3.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. variabile sau metode. Dup˘ a cum am mai spus. dar nu sunt folosite.3. 1.3 Identificatori Sunt secvent ¸e nelimitate de litere ¸ si cifre Unicode.se reprezint˘ a pe 8 octet ¸i (64 bit ¸i) ¸ si se termin˘ a cu caracterul L (sau l). mai exist˘ a¸ si cuvˆ antul cheie enum. null nu sunt cuvinte cheie.3. Cuvintele marcate prin ∗ sunt rezervate. 1. identificatorii nu au voie s˘ a fie identici cu cuvintele rezervate.4 Literali Literalii pot fi de urm˘ atoarele tipuri: • Intregi Sunt acceptate 3 baze de numerat ¸ie : baza 10. true. . abstract boolean break byte case catch char class const* continue default do double else extends final finally float for goto* if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while Incepˆ and cu versiunea 1. STRUCTURA LEXICALA 17 interfet ¸e.

0.reprezentate pe 32 bit ¸i.valoarea logic˘ a de fals. 4D. Atent ¸ie Spre deosebire de C++. • Logici Sunt reprezentat ¸i de true . apostrof. literalii ˆ ıntregi 1 ¸ si 0 nu mai au semnificat ¸ia de adev˘ arat. Reprezentarea se face fie folosind o liter˘ a. fie o secvent ¸˘ a escape scris˘ aˆ ıntre apostrofuri. respectiv false . • Caracter Un literal de tip caracter este utilizat pentru a exprima caracterele codului Unicode. etc. respectiv fals.valoarea logic˘ a de adev˘ ar. Secvent ¸ele escape predefinite ˆ ın Java sunt: – ’\b’ : Backspace (BS) – ’\t’ : Tab orizontal (HT) – ’\n’ : Linie nou˘ a (LF) – ’\f’ : Pagin˘ a nou˘ a (FF) – ’\r’ : Inceput de rˆ and (CR) – ’\"’ : Ghilimele – ’\’’ : Apostrof – ’\\’ : Backslash .18 CAPITOLUL 1.reprezentate pe 64 bit ¸i. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Flotant ¸i Pentru ca un literal s˘ a fie considerat flotant el trebuie s˘ a aib˘ a cel put ¸in o zecimal˘ a dup˘ a virgul˘ a. s˘ a fie ˆ ın notat ¸ie exponent ¸ial˘ a sau s˘ a aib˘ a sufixul F sau f pentru valorile normale . Secvent ¸ele escape permit specificarea caracterelor care nu au reprezentare grafic˘ a¸ si reprezentarea unor caractere speciale precum backslash. respectiv D sau d pentru valorile duble . 3f. Exemple: 1. 2e2.

-. STRUCTURA LEXICALA 19 • S ¸ iruri de caractere Un literal ¸ sir de caractere este format din zero sau mai multe caractere ˆ ıntre ghilimele. ++. |(or).6 Operatori Operatorii Java sunt. >. --n Evaluarea expresiilor logice se face prin metoda scurtcircuitului: evaluarea se opre¸ ste ˆ ın momentul ˆ ın care valoarea de adev˘ ar a expresiei este sigur determinat˘ a. %.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. !(not) • operatori relat ¸ionali: <.3. ~ (not) • operatori de translat ¸ie: <<. n--. != • operatori pe bit ¸i: &(and). /. • operatori logici: &&(and). >>> (shift la dreapta f˘ ar˘ a semn) . . >>. ==. ++x. cu mici deosebiri. ca ˆ ın exemplul: "Ana " + " are " + " mere ". <=.. <=. *. Sirul vid este "". concatenarea ¸ sirurilor realizˆ andu-se cu operatorul +.lang. . ||(or). -. cei din C++: • atribuirea: = • operatori matematici: +. Instruct ¸iunile unui program se separ˘ a cu punct ¸ si virgul˘ a. .5 Separatori Un separator este un caracter care indic˘ a sfˆ ar¸ situl unei unit˘ a¸ ti lexicale ¸ si ınceputul alteia. 1. Dup˘ a cum vom vedea.3. In Java separatorii sunt urm˘ atorii: ( ) [ ] . ^ (xor). orice ¸ sir este de fapt o instant ¸˘ a a clasei String. Dac˘ a¸ sirul este prea lung el poate fi scris ca o concatenare de sub¸ siruri de dimensiune mai mic˘ a. Caracterele care formeaz˘ a¸ sirul pot fi caractere grafice sau secvent ¸e escape. definit˘ aˆ ın pachetul java. 1. Este permis˘ a notat ¸ia prescurtat˘ a de forma lval op= rval: x += 2 n -= 3 Exist˘ a operatori pentru autoincrementare ¸ si autodecrementare (post ¸ si pre): x++.3.

//widening conversion long l2 = (long)200. La fel se ˆ ıntampl˘ a cu secvent ¸a // ˆ ın comentarii care incep cu /* sau */.out. care incep cu //.7 Comentarii In Java exist˘ a trei feluri de comentarii: • Comentarii pe mai multe linii. • Comentarii pe mai multe linii care ¸ tin de documentat ¸ie. Observat ¸ii: • Nu putem scrie comentarii ˆ ın interiorul altor comentarii. • operatori pentru conversii (cast) : (tip-de-data) int a = (int)’a’. String s2="mere". System. char c = (char)96.println(s1 + " are " + x + " " + s2). • Comentarii pe o singur˘ a linie. int x=10. z=2.3. • Secvent ¸ele /* ¸ si */ pot s˘ a apar˘ a pe o linie dup˘ a secvent ¸a // dar ˆ ı¸ si pierd semnificat ¸ia. Textul dintre cele dou˘ a secvent ¸e este automat mutat ˆ ın documentat ¸ia aplicat ¸iei de c˘ atre generatorul automat de documentat ¸ie javadoc. . ˆ ınchise ˆ ıntre /** ¸ si */. ˆ ınchise ˆ ıntre /* ¸ si */. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • operatorul if-else: expresie-logica ? val-true : val-false • operatorul . long l = (long)i.20 CAPITOLUL 1. (virgul˘ a) folosit pentru evaluarea secvent ¸ial˘ a a operat ¸iilor: int x=0. y=1. int i = 200. • operatorul + pentru concatenarea ¸ sirurilor: String s1="Ana". //narrowing conversion 1. • Nu putem introduce comentarii ˆ ın interiorul literalilor caracter sau ¸ sir de caractere. int i2 = (int)l2.

clasele ¸ si interfet ¸ele sunt tipuri referint ¸˘ a.4. Pointerii au fost eliminat ¸i din cauz˘ a c˘ a erau o surs˘ a constant˘ a de erori. pentru usurint ¸a program˘ arii. short (2). spre deosebire de tipurile primitive. Exist˘ a trei tipuri de date din limbajul C care nu sunt suportate de limbajul Java. care sunt cele uzuale : • aritmetice –ˆ ıntregi: byte (1 octet). Valoarea unei variabile de acest tip este. orice dependent ¸˘ a de o anumit˘ a platform˘ a specific˘ a fiind eliminat˘ a. In Java acest lucru nu mai este valabil. Acestea sunt: pointer. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE 21 1. prin urmare tipurile de date ar trebui s˘ a fie de fapt definite de clase ¸ si toate variabilele ar trebui s˘ a memoreze instant ¸e ale acestor clase (obiecte). double (8) • caracter: char (2 octet ¸i) • logic: boolean (true ¸ si false) In alte limbaje de programare formatul ¸ si dimensiunea tipurilor primitive de date pot depinde de platforma pe care ruleaz˘ a programul.4 1. locul lor fiind luat de tipul referint ¸˘ a. long (8) – reale: float (4 octeti). o referint ¸˘ a (adres˘ a de memorie) c˘ atre valoarea sau mult ¸imea de valori reprezentat˘ a de variabila respectiv˘ a. . mai exist˘ a¸ si a¸ sa numitele tipurile primitive de date. ˆ ıns˘ a. int (4). iar struct ¸ si union nu ˆ ı¸ si mai au rostul atˆ at timp cˆ at tipurile compuse de date sunt formate ˆ ın Java prin intermediul claselor. struct ¸ si union. In principiu acest lucru este adev˘ arat. Java porne¸ ste de la premiza c˘ a ”orice este un obiect”. Vectorii.1.1 Tipuri de date ¸ si variabile Tipuri de date In Java tipurile de date se impart ˆ ın dou˘ a categorii: tipuri primitive ¸ si tipuri referint ¸˘ a.4.

c4=’a’.. vizibile pentru toate metodele clasei respective cˆ at ¸ si pentru alte clase ˆ ın funct ¸ie de nivelul lor de acces (vezi ”Declararea variabilelor membre”). • variabilele care nu sunt constante se scriu astfel: prima liter˘ a mic˘ a iar dac˘ a numele variabilei este format din mai mult ¸i atomi lexicali. Convent ¸ia de numire a variabilelor ˆ ın Java include.14. . eventual. Exemple: final double PI = 3. c2=’a’. exist˘ a posibilitatea de a declara ¸ si init ¸ializa mai multe variabile sau constante de acela¸ si tip ˆ ıntr-o singur˘ a instruct ¸iune astfel: Tip variabila1[=valoare1]. Variabile membre.2 Variabile Variabilele pot fi de tip primitiv sau referint ¸e la obiecte (tip referint ¸˘ a). • Declararea variabilelor: Tip numeVariabila. urm˘ atoarele criterii: • variabilele finale (constante) se scriu cu majuscule. declarate ˆ ın interiorul unei clase. printre altele. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. init ¸ializate.. MAXIM = 10. final int MINIM=0.22 CAPITOLUL 1. long numarElemente = 12345678L. String bauturaMeaPreferata = "apa". In funct ¸ie de locul ˆ ın care sunt declarate variabilele se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoatele categorii: a. char c1=’j’.4. c3=’v’. atunci primele litere ale celorlalt ¸i atomi se scriu cu majuscule. • Init ¸ializarea variabilelor: Tip numeVariabila = valoare. Evident.. Indiferent de tipul lor. • Declararea constantelor: final Tip numeVariabila. variabila2[=valoare2]. int valoare = 100.. pentru a putea fi folosite variabilele trebuie declarate ¸ si.

vizibile doar ˆ ın blocul respectiv. d < 10. } } } Observatii: • Variabilele declarate ˆ ıntr-un for.getMessage()).//incorect • Nu este permis˘ a ascunderea unei variabile: . d.1. for(int d=0. e. i++) { //domeniul de vizibilitate al lui i } i = 101. Parametri metodelor. Variabile locale.err. declarate ˆ ıntr-un bloc de cod. vizibile doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. Variabile locale. declarate ˆ ıntr-o metod˘ a. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE b. } catch(ArithmeticException e) { System. } try { a = b/c. Parametrii de la tratarea except ¸iilor (vezi ”Tratarea except ¸iilor”).println(e.4. vizibili doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. 23 c. public void metoda(int b) { a = b. r˘ amˆ an locale corpului ciclului: for(int i=0. class Exemplu { //Fiecare variabila corespunde situatiei data de numele ei //din enumerarea de mai sus int a. int c = 10. d++) { c --. i<100.

} else { .. break. } if (expresie-logica) { . switch-case • Instruct ¸iuni de salt: for.5 Controlul execut ¸iei Instruct ¸iunile Java pentru controlul execut ¸iei sunt foarte asem˘ an˘ atoare celor din limbajul C ¸ si pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın urm˘ atoarele categorii: • Instruct ¸iuni de decizie: if-else. { int x=2. while... continue. case valoare2: .5. return. throw • Alte instruct ¸iuni: break.. label: 1.1 if-else Instruct ¸iuni de decizie if (expresie-logica) { . do-while • Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor: try-catch-finally..24 CAPITOLUL 1... //incorect } 1.. } switch-case switch (variabila) { case valoare1: . INTRODUCERE ˆ IN JAVA int x=1.

5.. .....5. ..2 for Instruct ¸iuni de salt for(initializare. j--) { . while while (expresie-logica) { .. j=100 . } while (expresie-logica).. break. i < 100 && j > 0. expresie-logica.. } do-while do { . } Atˆ at la init ¸ializare cˆ at ¸ si ˆ ın pasul de iterat ¸ie pot fi mai multe instruct ¸iuni desp˘ art ¸ite prin virgul˘ a. pas-iteratie) { //Corpul buclei } for(int i=0. CONTROLUL EXECUT ¸ IEI . i++. 1... } 25 Variabilele care pot fi testate folosind instruct ¸iunea switch nu pot fi decˆ at de tipuri primitive.1. default: ..

• numeEticheta: : Define¸ ste o etichet˘ a. • continue: termina fort ¸at iterat ¸ia curent˘ a a unui ciclu ¸ si trece la urm˘ atoarea iterat ¸ie. utile pentru a controla punctul de ie¸ sire dintr-o structur˘ a repetitiv˘ a. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. System. if (j==5) continue eticheta.6. ca ˆ ınexemplul de mai jos: i=0.6 1.5.println("j="+j). se pot defini totu¸ si etichete folosite ˆ ın expresii de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta. } 1. eventual. while (j < 10) { j++. respectiv throw ¸ si vor fi tratate ˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. j=0.5. returneaz˘ a o valorare.out. 1. } i++. De¸ si ˆ ın Java nu exist˘ a goto.1 Vectori Crearea unui vector Crearea unui vector presupune realizarea urm˘ atoarelor etape: . eticheta: while (i < 10) { System.26 CAPITOLUL 1. • return [valoare]: termin˘ a o metod˘ a¸ si.4 Alte instruct ¸iuni • break: p˘ ar˘ ase¸ ste fort ¸at corpul unei structuri repetitive.println("i="+i).3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor Instruct ¸iunile pentru tratarea except ¸iilor sunt try-catch-finally.out. if (j==7) break eticheta.

VECTORI 27 • Declararea vectorului . ˆ ınainte de toate. ca ˆ ın exemplele de mai jos: int[] intregi. Instant ¸ierea unui vector se va face printr-o expresie de genul: numeVector = new Tip[nrElemente]. String adrese[]. numit˘ a¸ si instant ¸ierea vectorului. //aloca spatiu pentru 10 caractere: 20 octeti Declararea ¸ si instant ¸ierea unui vector pot fi f˘ acute simultan astfel: Tip[] numeVector = new Tip[nrElemente]. • Instant ¸ierea Declararea unui vector nu implic˘ a¸ si alocarea memoriei necesare pentru ret ¸inerea elementelor. sa-l declar˘ am. . //aloca spatiu pentru 10 intregi: 40 octeti c = new char[10].6.1. se realizeaz˘ aˆ ıntotdeauna prin intermediul operatorului new. unde prin dimensiune(T ip) am notat num˘ arul de octet ¸i pe care se reprezint˘ a tipul respectiv.Pentru a putea utiliza un vector trebuie. Acest lucru se face prin expresii de forma: Tip[] numeVector. v = new int[10]. In urma instant ¸ierii vor fi alocat ¸i: nrElemente ∗ dimensiune(T ip) octet ¸i necesari memor˘ arii elementelor din vector. unde nrElemente reprezint˘ a num˘ arul maxim de elemente pe care le poate avea vectorul. sau Tip numeVector[]. Operat ¸iunea de alocare a memoriei.

3 Dimensiunea unui vector Cu ajutorul variabilei length se poate afla num˘ arul de elemente al unui vector. evident dac˘ a este cazul pentru a¸ sa ceva.length are valoarea 10 Pentru a ˆ ınt ¸elege modalitatea de folosire a lui length trebuie ment ¸ionat c˘ a fiecare vector este de fapt o instant ¸˘ a a unei clase iar length este o variabil˘ a public˘ a a acelei clase. int []a = new int[5]. int []factorial = {1. crearea ¸ si instant ¸ierea unei matrici vor fi realizate astfel: Tip matrice[][] = new Tip[nrLinii][nrColoane]. String culori[] = {"Rosu". matrice[i] este linia i a matricii ¸ si reprezint˘ a un vector cu nrColoane elemente iar matrice[i][j] este elementul de pe linia i ¸ si coloana j .2 Tablouri multidimensionale In Java tablourile multidimensionale sunt de fapt vectori de vectori. 1. deci pozit ¸iile unui vector cu n elemente vor fi cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si n − 1. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se doar prin intermediul opearatorului new. acesta poate fi init ¸ializat. int v[10]. "Galben". 2.28 CAPITOLUL 1.6. 1. adic˘ a elementele sale pot primi ni¸ ste valori init ¸iale. ˆ ın care este ret ¸inut num˘ arul maxim de elemente al vectorului. 6. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se automat ˆ ın funct ¸ie de num˘ a rul de elemente cu care se init ¸ializeaz˘ a vectorul. // m[0]. De exemplu. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Init ¸ializarea (opt ¸ional) Dup˘ a declararea unui vector. int v[] = new int[10]. // a. //ilegal //corect 1.length are valoarea 5 int m[][] = new int[5][10]. 120}.6. In acest caz instant ¸ierea nu mai trebuie facut˘ a explicit. . 24. Primul indice al unui vector este 0. "Verde"}. Nu sunt permise construct ¸ii de genul Tip numeVector[nrElemente].

3. programatorul trebuind s˘ a se concentreze pe aspectele specifice problemei abordate.length).4 Copierea vectorilor Copierea elementelor unui vector a ˆ ıntr-un alt vector b se poate face.arraycopy. int v[]={3. fie element cu element. i++) b[i] = a[i].6.5 Sortarea vectorilor . 2}. Dup˘ a cum vom vedea.Arrays ofer˘ a diverse metode foarte utile ˆ ın lucrul cu vectori cum ar fi: • sort . // Nu are efectul dorit b = a. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1.Arrays. 1. VECTORI 29 1. o atribuire de genul b = a are alt˘ a semnificat ¸ie decˆ at copierea elementelor lui a ˆ ın b ¸ si nu poate fi folosit˘ aˆ ın acest scop. .clasa Arrays In Java s-a pus un accent deosebit pe implementarea unor structuri de date ¸ si algoritmi care s˘ a simplifice proceseul de crearea a unui algoritm.6. // Varianta 2 System. 0. // Varianta 1 for(int i=0. fie cu ajutorul metodei System. a. ca ˆ ın exemplele de mai jos.util. int b[] = new int[4].util.c˘ autarea binar˘ a a unei anumite valori ˆ ıntr-un vector sortat. i<a. 2. 2. 0. 3.arraycopy(a. 4}.6. b. de complexitate O(n log (n)). 1. int a[] = {1. 4.sort(v). 4} • binarySearch .sorteaz˘ a ascendent un vector.1.length. Clasa java. folosind un algoritm de tip QuickSort performant. java.

1. .6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni Implement˘ ari ale vectorilor cu num˘ ar variabil de elemente sunt oferite de clase specializate cum ar fi Vector sau ArrayList din pachetul java. reverse. Exemple echivalente de declarare a unui ¸ sir: String s = "abc". 1. String s = new String(data).care prezint˘ a o particularitate a clasei String fat ¸a de restul claselor Java referitoare la instant ¸ierea obiectelor sale. Observat ¸i prima variant˘ a de declarare a ¸ sirului s din exemplul de mai sus .7 S ¸ iruri de caractere In Java.6. ale c˘ aror elemente au tipul Object. altfel va fi declarat de tip StringBuffer. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • equals .testarea egalit˘ a¸ tii valorilor a doi vectori (au acelea¸ si num˘ ar de elemente ¸ si pentru fiecare indice valorile corespunz˘ atoare din cei doi vectori sunt egale) • fill . cea mai folosit˘ a .atribuie fiec˘ arui element din vector o valoare specificat˘ a. insert. Diferent ¸a principal˘ aˆ ıntre aceste clase este c˘ a StringBuffer pune la dispozit ¸ie metode pentru modificarea cont ¸inutului ¸ sirului. cea mai folosit˘ a modalitate de a lucra cu ¸ siruri este prin intermediul clasei String. delete. ¸ si vor fi studiat ¸i ˆ ın capitolul ”Colect ¸ii”.30 CAPITOLUL 1. Astfel de obiecte descriu vectori eterogeni. Clasa StringBuffer va fi utilizat˘ a predominant ˆ ın aplicat ¸ii dedicate proces˘ arii textelor cum ar fi editoarele de texte. char data[] = {’a’. String s = new String("abc"). Dac˘ a un ¸ sir de caractere este constant (nu se dore¸ ste schimbarea cont ¸inutului s˘ a pe parcursul execut ¸iei programului) atunci el va fi declarat de tipul String.de altfel. un ¸ sir de caractere poate fi reprezentat printr-un vector format din elemente de tip char. cum ar fi: append. care are ¸ si unele particularit˘ a¸ ti fat ¸˘ a de restul claselor menite s˘ a simplifice cˆ at mai mult folosirea ¸ sirurilor de caractere. ’c’}. ’b’.util. Uzual. un obiect de tip String sau un obiect de tip StringBuffer.

print("Vectorul v are" + v. Aceste argumente sunt utile pentru a permite utilizatorului s˘ a specifice diverse opt ¸iuni legate de funct ¸ionarea aplicat ¸iei sau s˘ a furnizeze anumite date init ¸iale programului.toString() Atent ¸ie ˆ ıns˘ a la ordinea de efectuare a operat ¸iilor.append(1). S ¸ irul s=1+2+"a"+1+2 va avea valoarea "3a12". Atent ¸ie Programele care folosesc argumente de la linia de comand˘ a nu sunt 100% pure Java. String s1 = "abc" + "xyz".8. ˆ ın sensul c˘ a permite concatenarea ¸ sirurilor cu obiecte de orice tip care au o reprezentare de tip ¸ sir de caractere. nu au ˆ ın mod normal linie de comand˘ a. operatorul de concatenare + este extrem de flexibil. folosind metoda append.8. cel de concatenare a ¸ sirurilor. ˆ ın cazul ¸ sirurilor de tip StringBuffer. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA Concatenarea ¸ sirurilor de caractere se face prin intermediul operatorului + sau. 1. String s2 = "123". ceea ce execut˘ a compilatorul atunci cˆ and ˆ ıntˆ alne¸ ste o secvent ¸˘ a de genul String x = "a" + 1 + "b" este: String x = new StringBuffer(). primul + fiind operatorul matematic de adunare iar al doilea +. In Java. Mai jos.˘ 31 1. String x = "a" + 1 + "b" Pentru a l˘ amuri put ¸in lucrurile. .append("a").length + " elemente"). sunt cˆ ateva exemple: System.out. append("b"). deoarece unele sisteme de operare. String s3 = s1 + s2.8 1. cum ar fi Mac OS.1 Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a Transmiterea argumentelor O aplicat ¸ie Java poate primi oricˆ ate argumente de la linia de comanda ˆ ın momentul lans˘ arii ei.

txt A¸ sadar. formatul general pentru lansarea unei aplicat ¸ii care prime¸ ste argumente de la linia de comand˘ a este: java NumeAplicatie [arg0 arg1 . ˆ ın cazul ˆ ın care exist˘ a. transmite programului argumentele specificate sub forma unui vector de ¸ siruri.txt".txt". s˘ a presupunem c˘ a aplicat ¸ia Sortare ordoneaz˘ a lexicografic (alfabetic) liniile unui fi¸ sier ¸ si prime¸ ste ca argument de intrare numele fi¸ sierului pe care s˘ a ˆ ıl sorteze. argn] In cazul ˆ ın care sunt mai multe. Reamintim c˘ a formatul metodei main din clasa principal˘ a este: public static void main (String args[]) Vectorul args primit ca parametru de metoda main va cont ¸ine toate argumentele transmise programului de la linia de comand˘ a. Pentru a ordona fi¸ sierul "persoane. . argumentele trebuie separate prin spat ¸ii iar dac˘ a unul dintre argumente cont ¸ine spat ¸ii. De exemplu. Acesta este primit de aplicat ¸ie ca parametru al metodei main. A¸ sadar. pentru a afla num˘ arul de argumente primite de program este suficient s˘ a afl˘ am dimensiunea vectorului args prin intermediul atributului length: .2 Primirea argumentelor In momentul lans˘ arii unei aplicat ¸ii interpretorul parcurge linia de comand˘ a cu care a fost lansat˘ a aplicat ¸tia ¸ si. aplicat ¸ia va fi lansat˘ a astfel: java Sortare persoane. Vectoru args este instant ¸iat cu un num˘ ar de elemente egal cu num˘ arul argumentelor primite de la linia de comand˘ a.32 CAPITOLUL 1. Evident. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Argumentele de la linia de comand˘ a sunt introduse la lansarea unei aplicat ¸ii. fiind specificate dup˘ a numele aplicat ¸iei ¸ si separate prin spat ¸iu. o aplicat ¸ie poate s˘ a nu primeasc˘ a nici un argument sau poate s˘ a ignore argumentele primite de la linia de comand˘ a.8. In cazul apelului java Sortare persoane. . 1. atunci el trebuie pus ˆ ıntre ghilimele.txt vectorul args va cont ¸ine un singur element pe prima s˘ a pozit ¸ie: args[0]="persoane.

S˘ a consider˘ aˆ ın continuare un exemplu simplu ˆ ın care se dore¸ ste afi¸ sarea pe ecran a argumentelor primite de la linia de comand˘ a: public class Afisare { public static void main (String[] args) { for (int i = 0. s˘ a afi¸ seze un mesaj de avertizare sau s˘ a foloseasc˘ a ni¸ ste valori implicite. //valoare implicita System.8.out. i++) System. } In cazul ˆ ın care aplicat ¸ia presupune existent ¸a unor argumente de la linia de comand˘ a. //exista sigur String prenume.println(args[i]). Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. if (args. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA public static void main (String args[]) { int numarArgumente = args.length.out. Din acest motiv.println("Salut " + nume + " " + prenume).length == 0) { System.˘ 33 1.out.length >= 1) prenume = args[1]. ˆ ıntrucˆ at ˆ ın Java numele aplicat ¸iei este chiar numele clasei principale. ca ˆ ın exemplul de mai jos: public class Salut { public static void main (String args[]) { if (args. else prenume = "". //termina aplicatia } String nume = args[0]. } } Spre deosebire de limbajul C. . ˆ ın caz contrar.exit(-1). adic˘ a a clasei ˆ ın care se gase¸ ste metoda main. vor ap˘ area except ¸ii (erori) de tipul ArrayIndexOutOfBoundsException. ˆ ıns˘ a acestea nu au fost transmise programului la lansarea sa.length . System.println("Numar insuficient de argumente!"). i < args. este necesar s˘ a test˘ am dac˘ a programul a primit argumentele de la linia de comand˘ a necesare pentru funct ¸ionarea sa ¸ si. vectorul primit de metoda main nu cont ¸ine pe prima pozit ¸ie numele aplicat ¸iei.

3 Argumente numerice Argumentele de la linia de comand˘ a sunt primite sub forma unui vector de ¸ siruri (obiecte de tip String). In cazul ˆ ın care unele dintre acestea reprezint˘ a valori numerice ele vor trebui convertite din ¸ siruri ˆ ın numere. .34 } } CAPITOLUL 1.5" "2" //ridica 1. Float. int putere = Integer.parseInt(args[1]). c˘ a aplicat ¸ia Power ridic˘ a un numar real la o putere ˆ ıntreag˘ a.out.5 la puterea 2 Conversia celor dou˘ a argumente ˆ ın numere se va face astfel: public class Power { public static void main(String args[]) { double numar = Double. etc. de exemplu.pow(numar. Acest lucru se realizeaz˘ a cu metode de tipul parseTipNumeric aflate ˆ ın clasa corespunzatoare tipului ˆ ın care vrem s˘ a facem conversia: Integer.parseDouble(args[0]). argumentele fiind trimise de la linia de comand˘ a sub forma: java Power "1. Double. S˘ a consider˘ am. } } Metodele de tipul parseTipNumeric pot produce except ¸ii (erori) de tipul NumberFormatException ˆ ın cazul ˆ ın care ¸ sirul primit ca parametru nu reprezint˘ a un numar de tipul respectiv.8. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Un apel de genul java Afisare Hello Java va produce urm˘ atorul rezultat (aplicat ¸ia a primit 2 argumente): Hello Java Apelul java Afisare "Hello Java" va produce ˆ ıns˘ a alt rezultat (aplicat ¸ia a primit un singur argument): Hello Java 1. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. putere)). System.println("Rezultat=" + Math.

Capitolul 2 Obiecte ¸ si clase 2. Parantezele rotunde de dup˘ a numele clasei indic˘ a faptul c˘ a acolo este de fapt un apel la unul din constructorii clasei ¸ si nu simpla specificare a numelui clasei. numeObiect = new NumeClasa(). ˆ ın sensul c˘ a imediat dup˘ a alocarea memoriei ca efect al operatorului new este apelat constructorul specificat. NumeClasa numeObiect. crearea obiectelor se realizeaz˘ a prin instant ¸ierea unei clase ¸ si implic˘ a urm˘ atoarele lucruri: • Declararea Presupune specificarea tipului acelui obiect. • Init ¸ializarea Se realizeaz˘ a prin intermediul constructorilor clasei respective. Mai general.1.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect Crearea obiectelor In Java. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea apar sub forma: 35 . ca ˆ ın orice limbaj de programare orientat-obiect. • Instant ¸ierea Se realizeaz˘ a prin intermediul operatorului new ¸ si are ca efect crearea efectiv˘ a a obiectului cu alocarea spat ¸iului de memorie corespunz˘ ator.1 2. cu alte cuvinte specificarea clasei acestuia (vom vedea c˘ a tipul unui obiect poate fi ¸ si o interfat ¸˘ a). Init ¸ializarea este de fapt parte integrant˘ a a procesului de instant ¸iere.

int inaltime) Rectangle(Point origine. 200). clas˘ a ce descrie suprafet ¸e grafice rectangulare. Dimension dimensiune) Declararea.36 CAPITOLUL 2. int inaltime) Rectangle(int x. OBIECTE S ¸ I CLASE numeObiect = new NumeClasa([argumente constructor]). instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea obiectului pot ap˘ area pe aceea¸ si linie (cazul cel mai uzual): Rectangle patrat = new Rectangle(0. new Dimension(100. definite de coordonatele colt ¸ului stˆ anga sus (originea) ¸ si l˘ a¸ timea. 100. init ¸ializarea se poate face ¸ si cu anumit ¸i parametri. Rectangle r1. caz ˆ ın care etapa de declarare a referint ¸ei obiectului nu mai este prezent˘ a: Rectangle patrat = new Rectangle(new Point(0. ˆ ın care declar˘ am ¸ si instant ¸iem dou˘ a obiecte din clasa Rectangle. 0. 0. respectiv ˆ ın˘ alt ¸imea. De exemplu. int y. 100. Dup˘ a cum observ˘ am ˆ ın al doilea caz. . 100). In primul caz Rectangle() este un apel c˘ atre constructorul clasei Rectangle care este responsabil cu init ¸ializarea obiectului cu valorile implicite. int inaltime) Rectangle(Point origine) Rectangle(Point origine. cu condit ¸ia s˘ a existe un constructor al clasei respective care s˘ a accepte parametrii respectivi. r1 = new Rectangle(). r2 = new Rectangle(0. Obiecte anonime Este posibil˘ a¸ si crearea unor obiecte anonime care servesc doar pentru init ¸ializarea altor obiecte.0). int latime. Fiecare clas˘ a are un set de constructori care se ocup˘ a cu init ¸ializare obiectelor nou create. 100)). clasa Rectangle are urm˘ atorii constructori: public public public public public public Rectangle() Rectangle(int latime. int latime. r2. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.

setLocation(10. (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) Apelul unei metode se face prin obiect. el poate fi folosit ˆ ın urm˘ atoarele sensuri: aflarea unor informat ¸ii despre obiect.1. 0. 200). //schimba originea patrat. Rectangle patrat.out. respectiv prin apelarea metodelor sale. 200).lipseste instantierea 2.setSize(200. //schimba originea Accesul la variabilele unui obiect se face ˆ ın conformitate cu drepturile de acces pe care le ofer˘ a variabilele respective celorlalte clase. 20). //afiseaza 100 patrat. patrat. //schimba dimensiunea Se observ˘ a c˘ a valorile variabilelor pot fi modificate indirect prin intermediul metodelor sale. 20). width. 100.println(patrat. patrat. 100. pentru fiecare variabil˘ a care descrie starea . CICLUL DE VIAT ¸A 37 Spat ¸iul de memorie nu este pre-alocat Declararea unui obiect nu implic˘ a sub nici o form˘ a alocarea de spat ¸iu de memorie pentru acel obiect. In schimb. Rectangle patrat = new Rectangle(0. 0.metoda([parametri]). //schimba originea patrat. patrat.2 Folosirea obiectelor Odat˘ a un obiect creat. Aceste lucruri se realizeaza prin aflarea sau schimbarea valorilor variabilelor sale.x = 10. 300). Programarea orientat˘ a obiect descurajeaz˘ a folosirea direct˘ a a variabilelor unui obiect deoarece acesta poate fi adus ˆ ın st˘ ari inconsistente (ireale). origin.width).1.y = 20.origin = new Point(10.x = 10. schimbarea st˘ arii sale sau executarea unor act ¸iuni.variabila De exemplu clasa Rectangle are variabilele publice x. Alocarea memoriei se face doar la apelul operatorului new. height. System. //Eroare .˘ AL UNUI OBIECT 2. Referirea valorii unei variabile se face prin obiect. Aflarea valorilor acestor variabile sau schimbarea lor se face prin construct ¸ii de genul: Rectangle patrat = new Rectangle(0. y.

simultan cu interpretorul Java. sau metode setter . //stare inconsistenta patrat. Referint ¸ele (care sunt de fapt variabile) sunt distruse dou˘ a moduri: • natural. ruleaz˘ a¸ si un proces care se ocup˘ a cu distrugerea obiectelor care nu mai sunt folosite. Acestea se numesc metode de accesare.setSize(-100.3 Distrugerea obiectelor Multe limbaje de programare impun ca programatorul s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a obiectelor create ¸ si s˘ a le distrug˘ aˆ ın mod explicit atunci cˆ and nu mai este nevoie de ele. //metoda setter //metoda setSize poate sa testeze daca noile valori sunt //corecte si sa valideze sau nu schimbarea lor 2. atunci cˆ and variabila respectiv˘ a iese din domeniul s˘ au de vizibilitate. Dup˘ a ce toate obiectele au fost parcurse. prescurtat gc. In Java programatorul nu mai are responsabilitatea distrugerii obiectelor sale ˆ ıntrucˆ at. OBIECTE S ¸ I CLASE obiectului trebuie s˘ a existe metode care s˘ a permit˘ a schimbarea/aflarea valorilor variabilelor sale. Un obiect este eliminat din memorie de procesul de colectare atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a la acesta. cele care au r˘ amas nemarcate sunt eliminate automat din memorie.1. Cum funct ¸ioneaz˘ a colectorul de gunoaie ? Colectorul de gunoaie este un proces de prioritate scazut˘ a care se execut˘ a periodic. patrat. -200). cu alte cuvinte s˘ a administreze singur memoria ocupat˘ a de obiectele sale. de exemplu la terminarea metodei ˆ ın care ea a fost declarat˘ a. Acest proces pus la dispozit ¸ie de platforma Java de lucru se nume¸ ste garbage collector (colector de gunoi).getter ¸ si au numele de forma setVariabila. respectiv getVariabila. dac˘ a atribuim variabilei respective valoare null.width = -100. ˆ ın momentul rul˘ arii unui program. • explicit. Practica a demonstrat c˘ a aceast˘ a tehnic˘ a este una din principalele furnizoare de erori ce duc la funct ¸ionarea defectuoas˘ a a programelor.38 CAPITOLUL 2. . scaneaz˘ a dinamic memoria ocupat˘ a de programul Java aflat ˆ ın execut ¸ie ¸ si marcheaz˘ a acele obiecte care au referint ¸e directe sau indirecte.

distruge referint ¸ele c˘ atre alte obiecte (pentru a u¸ ssura sarcina colectorului de gunoaie). CREAREA CLASELOR 39 Apelul metodei gc din clasa System sugereaz˘ a ma¸ sinii virtuale Java s˘ a ”depun˘ a eforturi” ˆ ın recuperarea memoriei ocupate de obiecte care nu mai sunt folosite. apelˆ and metoda de finalizare a obiectului respectiv. Interfata2 ..2 2. prima parte a declarat ¸iei o ocup˘ a modificatorii clasei. f˘ ar˘ a a fort ¸a ˆ ıns˘ a pornirea procesului. Declararea unei clase respect˘ a urm˘ atorul format general: [public][abstract][final]class NumeClasa [extends NumeSuperclasa] [implements Interfata1 [. etc.. Metoda finalize nu are rolul de a distruge obiectul ci este apelat˘ a automat ˆ ınainte de eliminarea obiectului respectiv din memorie. ˆ ın timpul finaliz˘ arii un obiect ˆ ı¸ si inchide fisierele ¸ si socket-urile folosite. (vezi ”Clasa Object”) Atent ¸ie Nu confundati metoda finalize din Java cu destructorii din C++. Codul pentru finalizarea unui obiect trebuie scris ˆ ıntr-o metod˘ a special˘ a numita finalize a clasei ce descrie obiectul respectiv. cealalt˘ a modalitate fiind prin intermediul interfet ¸elor. Ace¸ stia sunt: . ]] { // Corpul clasei } A¸ sadar. Finalizare Inainte ca un obiect s˘ a fie eliminat din memorie.2. 2. Uzual.2.1 Crearea claselor Declararea claselor Clasele reprezint˘ a o modalitate de a introduce noi tipuri de date ˆ ıntr-o aplicat ¸ie Java. procesul gc d˘ a acelui obiect posibilitatea ”s˘ a curet ¸e dup˘ a el”.2.

O clas˘ a declarat˘ a cu public poate fi folosit˘ a din orice alt˘ a clas˘ a. A¸ sadar. 2. o clas˘ a poate fi folosit˘ a doar de clasele aflate ˆ ın acela¸ si pachet(libr˘ arie) cu clasa respectiv˘ a (dac˘ a nu se specific˘ a un anume pachet. Dup˘ a numele clasei putem specifica. . Evident. o clas˘ a poate avea oricˆ ati mo¸ stenitori (subclase). fiind foarte important˘ aˆ ın modul de lucru cu obiecte si structuri de date ˆ ın Java. – programare ˆ ın spririt orientat-obiect: O clasa ”perfect˘ a” nu trebuie s˘ a mai aib˘ a subclase. Declarare claselor finale are dou˘ a scopuri: – securitate: unele metode pot a¸ stepta ca parametru un obiect al unei anumite clase ¸ si nu al unei subclase. toate clasele din directorul curent sunt considerate a fi ˆ ın acela¸ si pachet).2. indiferent de pachetul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste. O clas˘ a abstract˘ a nu poate fi instant ¸iat˘ a. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) • final Declar˘ a c˘ a respectiva clas˘ a nu poate avea subclase. r˘ ad˘ acina acestuia fiind clasa Object. ceea ce ˆ ıneamn˘ a c˘ a o clas˘ a poate avea un singur p˘ arinte (superclas˘ a). ale c˘ aror nume trebuie separate prin virgul˘ a.2 Extinderea claselor Spre deosebire de alte limbaje de programare orientate-obiect. ˆ ın felul acesta nu s-ar mai putea realiza obiectivul limbajului Java ca un program care a trecut compilarea s˘ a nu mai fie susceptibil de nici o eroare. de unde rezult˘ a c˘ a mult ¸imea tuturor claselor definite ˆ ın Java poate fi vazut˘ a ca un arbore. • abstract Declar˘ a o clas˘ a abstract˘ a (¸ sablon). dar tipul exact al unui obiect nu poate fi aflat cu exactitate decat ˆ ın momentul executiei. Java permite doar mo¸ stenirea simpl˘ a. fiind folosit˘ a doar pentru a crea un model comun pentru o serie de subclase. faptul c˘ a respectiva clas˘ a este subclas˘ a a unei alte clase cu numele NumeSuperclasa sau/¸ si c˘ a implementeaz˘ a una sau mai multe interfet ¸e.40 CAPITOLUL 2. dac˘ a este cazul. OBIECTE S ¸ I CLASE • public Implicit. Object este singura clas˘ a care nu are p˘ arinte.

• Declararea ¸ si implementarea constructorilor. Spre deosebire de C++. Cont ¸inutul acestuia este format din: • Declararea ¸ si. eventual. 2.2. Implementarea metodelor unei clase trebuie s˘ a se fac˘ a obligatoriu ˆ ın corpul clasei. init ¸ializarea variabilelor de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca variabile membre). urmˆ and ca implementare s˘ a fie facut˘ aˆ ın afara ei..3 Corpul unei clase Corpul unei clase urmeaz˘ a imediat dup˘ a declararea clasei ¸ si este cuprins ˆ ıntre acolade.2. // C++ class A { void metoda1().2.} // A este superclasa clasei B // B este o subclasa a clasei A 41 O subclas˘ a mo¸ stene¸ ste de la p˘ arintele s˘ au toate variabilele ¸ si metodele care nu sunt private. • Declararea ¸ si implementarea metodelor de instant ¸a ¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca metode membre). • Declararea unor clase imbricate (interne). nu este permis˘ a doar declararea metodei ˆ ın corpul clasei. CREAREA CLASELOR Extinderea unei clase se realizeaz˘ a folosind cuvˆ antul cheie extends: class B extends A {.. int metoda2() { // Implementare } } A::metoda1() { // Implementare } .

dovedind un stil ineficient de progamare.42 // Java class A { void metoda1(){ // Implementare } void metoda2(){ // Implementare } } CAPITOLUL 2. Acest lucru este ˆ ıns˘ a total nerecomandat dac˘ a ne gˆ andim din perspectiva lizibilit˘ a¸ tii (clarit˘ a¸ tii) codului. care poate fi chiar numele clasei.4 Constructorii unei clase Constructorii unei clase sunt metode speciale care au acela¸ si nume cu cel al clasei. nu returneaz˘ a nici o valoare ¸ si sunt folosit ¸i pentru init ¸ializarea obiectelor acelei clase ˆ ın momentul instant ¸ierii lor. OBIECTE S ¸ I CLASE Variabilele unei clase pot avea acela¸ si nume cu metodele clasei. class A { int A. 2. f˘ ar˘ a a exista posibilitatea aparit ¸iei vreunei ambiguit˘ a¸ ti din punctul de vedere al compilatorului. class NumeClasa { [modificatori] NumeClasa([argumente]) { // Constructor . void A() {}. // Corect pentru compilator // Nerecomandat ca stil de programare } Atent ¸ie Variabilele ¸ si metodele nu pot avea ca nume un cuvˆ ant cheie Java.2.

w. w=w1. f˘ ar˘ a . w=0.println("Instantiere dreptunghi"). System.2. } Dreptunghi(double w1. double h1) { // Cel mai general constructor x=x1.println("Instantiere dreptunghi"). h=h1. System. Mai eficient. } Dreptunghi() { // Constructor fara argumente x=0. y=0.out. h=h1. care apeleaz˘ a constructorul corespunz˘ ator (ca argumente) al clasei respective.2. w=w1. double w1. Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a atunci cˆ and sunt implementat ¸i mai mult ¸i constructori pentru o clas˘ a. class Dreptunghi { double x. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a apel˘ am explicit constructorul unei clase folosim expresia this( argumente ).out. In felul acesta sunt permise diverse tipuri de init ¸ializ˘ ari ale obiectelor la crearea lor. pentru a nu repeta secvent ¸ele de cod scrise deja la constructorii cu mai multe argumente (mai generali). ˆ ın funct ¸ie de num˘ arul parametrilor cu care este apelat constructorul. CREAREA CLASELOR } } 43 O clas˘ a poate avea unul sau mai mult ¸i constructori care trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a difere prin lista de argumente primite. Dreptunghi(double x1. S˘ a consider˘ am ca exemplu declararea unei clase care descrie not ¸iunea de dreptunghi ¸ si trei posibili constructori pentru aceasta clas˘ a.println("Instantiere dreptunghi"). } } Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. h=0. y=y1. double h1) { // Constructor cu doua argumente x=0. y.out. double y1. h. System. y=0.

S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clasa Patrat. w. // Apelam constructorul cu 4 argumente } Dreptunghi() { this(0. 0. OBIECTE S ¸ I CLASE a repeta acelea¸ si secvent ¸e de cod ˆ ın tot ¸i constructorii (cum ar fi afi¸ sarea mesajului ”Instantiere dreptunghi”). // Apelam constructorul cu 2 argumente } } Dintr-o subclas˘ a putem apela explicit constructorii superclasei cu expresia super( argumente ). } Dreptunghi(double w1. h1). double w1. .println("Instantiere dreptunghi"). double d) { super(x. 0).out. y. w=w1. derivat˘ a din clasa Dreptunghi: class Patrat extends Dreptunghi { Patrat(double x. d). // Apelam constructorul superclasei } } Atent ¸ie Apelul explcit al unui constructor nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-un alt constructor si trebuie s˘ a fie prima instruct ¸iune din constructorul respectiv. double h1) { // Implementam doar constructorul cel mai general x=x1. d. h. double h1) { this(0. double y. clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: class Dreptunghi { double x. Dreptunghi(double x1. w1. double y1. y.44 CAPITOLUL 2. h=h1. System. y=y1.

h. // Nici un constructor } class Cerc { double x. urm˘ atoarele declarat ¸ii de clase: class Dreptunghi { double x. }. y. // Corect (a fost generat constructorul implicit) Cerc c. 100). instant ¸ierea unui obiect din clasa extins˘ a implic˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa p˘ arinte. Dac˘ aˆ ıns˘ a scriem un constructor pentru o clas˘ a. fiecare constructor al clasei fiu va trebui s˘ a aib˘ a un constructor cu aceea¸ si signatur˘ a ˆ ın p˘ arinte sau s˘ a apeleze explicit un constructor al clasei extinse folosind expresia super([argumente]). // Constructor cu 3 argumente Cerc(double x. sistemul ˆ ıi creeaz˘ a automat un constructor implicit. w. . y.2. care are mai mult de un argument. atunci constructorul implicit (f˘ ar˘ a nici un argument) nu va mai fi furnizat implicit de c˘ atre sistem. // Varianta corecta In cazul mo¸ stenirii unei clase. S˘ a consider˘ am... care nu prime¸ ste nici un argument ¸ si care nu face nimic. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o eroare la compilare. double r) { . CREAREA CLASELOR 45 Constructorul implicit Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. } S˘ a consider˘ am acum dou˘ a instant ¸ieri ale claselor de mai sus: Dreptunghi d = new Dreptunghi(). // Eroare la compilare ! c = new Cerc(0. c = new Cerc(). 0. Din acest motiv.2. r. In cazul ˆ ın care scriem o clas˘ a care nu are declarat nici un constructor. Deci prezent ¸a constructorilor ˆ ın corpul unei clase nu este obligatorie. ca exemplu. double y.

O astfel de clas˘ a poate cont ¸ine metode publice (numite ”factory methods”) care s˘ a fie responsabile cu crearea obiectelor.} } CAPITOLUL 2. de¸ si acest lucru nu este impus de c˘ atre compilator.} C(int x) {super. . • public In orice alt˘ a clas˘ a se pot crea instant ¸e ale clasei respective.5 Declararea variabilelor Variabilele membre ale unei clase se declar˘ a de obicei ˆ ınaintea metodelor.46 class A { int x=1. A(int x) { this. • protected Doar ˆ ın subclase pot fi create obiecte de tipul clasei respective. protected. 2.} } class B extends A { // Corect B() {super(2).} B(int x) {super. OBIECTE S ¸ I CLASE Constructorii unei clase pot avea urm˘ atorii modificatori de acces: public.x = x. controlˆ and ˆ ın felul acesta diverse aspecte legate de instant ¸ierea clasei respective. • implicit Doar ˆ ın clasele din acela¸ si pachet se pot crea instant ¸e ale clasei respective.} } class C extends A { // Eroare la compilare ! C() {super.x = x.x = 2.2.x = x. private ¸ si cel implicit. • private In nici o alt˘ a clas˘ a nu se pot instant ¸ia obiecte ale acestei clase.

volatile Exemple de declarat ¸ii de variabile membre: class Exemplu { double x. fiind vizibile ˆ ın toate metodele respectivei clase. 10).2. CREAREA CLASELOR class NumeClasa { // Declararea variabilelor // Declararea metodelor } 47 Variabilele membre ale unei clase se declar˘ aˆ ın corpul clasei ¸ si nu ˆ ın corpul unei metode. o variabil˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] Tip numeVariabila [ = valoareInitiala ]. unde un modificator poate fi : • un modificator de acces : public. protected static int n. transient. protected. private (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. private Point p = new Point(10.2. public String s = "abcd". Variabilele declarate ˆ ın cadrul unei metode sunt locale metodei respective. Declararea unei variabile presupune specificarea urm˘ atoarelor lucruri: • numele variabilei • tipul de date al acesteia • nivelul de acces la acea variabila din alte clase • dac˘ a este constant˘ a sau nu • dac˘ a este variabil˘ a de instant ¸˘ a sau de clas˘ a • alt ¸i modificatori Generic. final static long MAX = 100000L. } . final.

Test() { MAX = 100.. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) int variabilaInstanta . (vezi ”Serializarea obiectelor”) .48 CAPITOLUL 2. class Test { final int MAX.141. ˆ ın sensul c˘ a valoarea unei variabile nu trebuie specificat˘ a neap˘ arat la declararea ei (ca ˆ ın exemplul de mai sus). static int variabilaClasa. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratati ˆ ıntr-o sect ¸iune separata: ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. // Corect MAX = 200.14 . // Eroare la compilare ! } } • transient Este folosit la serializarea obiectelor. • final Indic˘ a faptul c˘ a valoarea variabilei nu mai poate fi schimbat˘ a. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o variabil˘ a este variabil˘ a de clas˘ a ¸ si nu de instant ¸˘ a. Folosirea lui final aduce o flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu constante. . dup˘ a care ea nu va mai putea fi modificat˘ a. pentru a specifica ce variabile membre ale unui obiect nu particip˘ a la serializare. OBIECTE S ¸ I CLASE S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o variabil˘ a. numele variabilelor finale se scriu cu litere mari. ci poate fi specificat˘ a¸ si ulterior ˆ ıntr-un constructor. final double PI = 3. cu alte cuvinte este folosit pentru declararea constantelor. PI = 3. // Eroare la compilare ! Prin convent ¸ie..

6 this ¸ si super Sunt variabile predefinite care fac referint ¸a. ˆ ın cadrul unui obiect. } void metoda() { x ++. Dup˘ a cum am v˘ azut.2. } B(int x) { super(x). Sunt folosite ˆ ın general pentru a rezolva conflicte de nume prin referirea explicit˘ a a unei variabile sau metode membre. System. A() { this(0). CREAREA CLASELOR 49 • volatile Este folosit pentru a semnala compilatorului s˘ a nu execute anumite optimiz˘ ari asupra membrilor unei clase. respectiv la instant ¸a p˘ arintelui (super).2. } void metoda() { super.println(x). } } class B extends A { B() { this(0). respectiv ai superclasei class A { int x. . } A(int x) { this. 2.2. la obiectul propriu-zis (this).x = x. utilizate sub form˘ a de metode au rolul de a apela constructorii corespunz˘ atori ca argumente ai clasei curente.out. Este o facilitate avansat˘ a a limbajului Java.metoda().

o metod˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] TipReturnat numeMetoda ( [argumente] ) [throws TipExceptie1.3. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratat ¸i ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a. Intrucˆ at Java este un limbaj de programare complet orientat-obiect. O metod˘ a abstract˘ a este o metod˘ a care nu are implementare ¸ si trebuie obligatoriu s˘ a fac˘ a parte dintr-o clas˘ a abstract˘ a. abstract. • abstract Permite declararea metodelor abstracte. TipExceptie2. private (vezi ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. static void metodaClasa(). (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) . OBIECTE S ¸ I CLASE 2. } } CAPITOLUL 2. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o metod˘ a este de clas˘ a¸ si nu de instant ¸˘ a. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) void metodaInstanta(). protected.3 2.. synchronized S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o metod˘ a. . metodele se pot g˘ asi doar ˆ ın cadrul claselor. Generic. native. final..println(x).50 System.1 Implementarea metodelor Declararea metodelor Metodele sunt responsabile cu descrierea comportamentului unui obiect.] { // Corpul metodei } unde un modificator poate fi : • un specificator de acces : public.out.

ˆ ın funct ¸ie de notele obt ¸inute la examene. fiind critic˘ a pentru consistent ¸a st˘ arii unui obiect. C++ ¸ si limbajul de asamblare.. cum ar fi C. float ponderi[]) { . float ponderi[]) { return 10. student ¸ilor unei universit˘ a¸ ti trebuie s˘ a li se calculeze media finala.. Are ca efect construirea unui monitor care nu permite executarea metodei. } }// Eroare la compilare ! • native In cazul ˆ ın care avem o libr˘ arie important˘ a de funct ¸ii scrise ˆ ın alt limbaj de programare.2. la un moment dat.. ˆ ın aceea¸ si manier˘ a. acestea pot fi refolosite din programele Java. indiferent de facultatea la care sunt. } .. } class StudentInformatica extends Student { float calcMedie(float note[]. Tehnologia care permite acest lucru se nume¸ ste JNI (Java Native Interface) ¸ si permite asocierea dintre metode Java declarate cu native ¸ si metode native scrise ˆ ın limbajele de programare ment ¸ionate. final float calcMedie(float note[]. IMPLEMENTAREA METODELOR 51 • final Specific˘ a faptul c˘ a acea metoda nu mai poate fi supradefinit˘ aˆ ın subclasele clasei ˆ ın care ea este definit˘ a ca fiind final˘ a. • synchronized Este folosit ˆ ın cazul ˆ ın care se lucreaz˘ a cu mai multe fire de execut ¸ie iar metoda respectiv˘ a gestioneaz˘ a resurse comune. Acest lucru este util dac˘ a respectiva metod˘ a are o implementare care nu trebuie schimbat˘ a sub nici o form˘ aˆ ın subclasele ei. class Student { .. De exemplu.00.3.. decˆ at unui singur fir de execut ¸ie. (vezi ”Fire de executie”) .

In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu returneaz˘ a nimic atunci trebuie obligatoriu specificat cuvˆ antul cheie void ca tip returnat: public void afisareRezultat() { System.. Tipul returnat poate fi atˆ at un tip primitiv de date sau o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. return. } Dac˘ a o metod˘ a trebuie s˘ a returneze o valoare acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul instruct ¸iunii return. double radical(double x) { if (x >= 0) return Math. // Eroare la compilare // Lipseste return pe aceasta ramura } } In cazul ˆ ın care ˆ ın declarat ¸ia funct ¸iei tipul returnat este un tip primitiv de date. In general.println("Argument negativ !").52 CAPITOLUL 2. orice atribuire care implic˘ a pierderi de date este tratat˘ a de compilator ca eroare. // Eroare } int metoda() { .println("rezultat").out.2 Tipul returnat de o metod˘ a Metodele pot sau nu s˘ a returneze o valoare la terminarea lor. OBIECTE S ¸ I CLASE 2.. care trebuie s˘ a apar˘ aˆ ın toate situat ¸iile de terminare a funct ¸iei. } private void deseneaza(Shape s) { . valoarea returnat˘ a la terminarea funct ¸iei trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu acel tip sau un subtip al s˘ au. altfel va fi furnizat˘ a o eroare la compilare.sqrt(x).out.3. else { System.2. int metoda() { return 1.

3. if (. .... // Corect } Patrat metoda2( ) { Poligon p = new Poligon().]) Exemplu: .. // Eroare else return t. IMPLEMENTAREA METODELOR return (int)1. // Corect } 53 Dac˘ a valoarea returnat˘ a este o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. Patrat t = new Patrat().2.. Tipul de date al unui argument poate fi orice tip valid al limbajului Java. // Corect } double metoda() { return (float)1..3. // Corect else return t. De exemplu. Poligon metoda1( ) { Poligon p = new Poligon(). TipReturnat metoda([Tip1 arg1. fie clasa Poligon ¸ si subclasa acesteia Patrat.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a Signatura unei metode este dat˘ a de numarul ¸ si tipul argumentelor primite de acea metod˘ a. atunci clasa obiectului returnat trebuie s˘ a coincid˘ a sau s˘ a fie o subclas˘ a a clasei specificate la declararea metodei. Patrat t = new Patrat(). Tip2 arg2.2. atˆ at tip primitiv cˆ at ¸ si tip referint ¸˘ a. // Corect } 2.) return p. if (.) return p.

ˆ ın Java o metod˘ a nu putea primi un num˘ ar variabil de argumente. pentru a fi apelate. OBIECTE S ¸ I CLASE void adaugarePersoana(String nume. this. this. public Cerc(int x. caz ˆ ın care diferent ¸ierea dintre ele se va face prin intermediul variabile this. Cˆ and argumentul este de tip referint ¸˘ a. .x = x. dac˘ a dorim ca o metod˘ a s˘ a schimbe starea (valoarea) unui argument primit.raza = raza.54 CAPITOLUL 2. Numele argumentelor primite trebuie s˘ a difere ˆ ıntre ele ¸ si nu trebuie s˘ a coincid˘ a cu numele nici uneia din variabilele locale ale metodei.5. ˆ ın Java nu pot fi trimise ca parametri ai unei metode referint ¸e la alte metode (funct ¸ii). A¸ sadar. la revenirea din metod˘ a variabila are aceea¸ si valoare ca ˆ ınaintea apelului. metoda nu poate schimba valoarea referint ¸ei obiectului. int varsta. Vom analiza ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a modalitate de specificare a unui num˘ ar variabil de argumente pentru o metod˘ a. Cˆ and argumentul are tip primitiv de date.y = y. Pot ˆ ıns˘ a s˘ a coincid˘ a cu numele variabilelor membre ale clasei. ˆ ıns˘ a pot fi trimise referint ¸e la obiecte care s˘ a cont ¸in˘ a implementarea acelor metode. ˆ ıns˘ a poate apela metodele acelui obiect ¸ si poate modifica orice variabil˘ a membr˘ a accesibil˘ a. y. modific˘ arile f˘ acute ˆ ın cadrul metodei fiind pierdute. class Cerc { int x. raza. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a apelul unei metode trebuia s˘ a se fac˘ a cu specificarea exact˘ a a numarului ¸ si tipurilor argumentelor. Pˆ ana la aparit ¸ia versiunii 1. int y. Acest lucru ˆ ınseamn˘ a c˘ a metoda recept ¸ioneaz˘ a doar valorile variabilelor primite ca parametri. metoda nu-i poate schimba valoarea decˆ at local (ˆ ın cadrul metodei). } } In Java argumentele sunt trimise doar prin valoare (pass-by-value). atunci el trebuie s˘ a fie neaparat de tip referint ¸˘ a. float salariu) // String este tip referinta // int si float sunt tipuri primitive Spre deosebire de alte limbaje. int raza) { this.

public void aflaParametri(Param param) { param. int valy. } class Cerc { private int x. IMPLEMENTAREA METODELOR 55 De exemplu. y. . metoda nu realizeaz˘ a nimic pentru c˘ a nu poate schimba valorile variabilelor primite ca argumente. Pentru a rezolva lucrul propus trebuie s˘ a definim o clas˘ a suplimentar˘ a care s˘ a descrie parametrii pe care dorim s˘ a-i afl˘ am: // Varianta corecta class Param { public int x. y. y. raza. param.3. In concluzie. public void aflaParametri(int valx.y = y. // Varianta incorecta: class Cerc { private int x. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a le poat˘ a modifica valorile.raza = raza. int valr) { // Metoda nu are efectul dorit! valx = x. valy = y. param. } } Argumentul param are tip referint ¸˘ a¸ si. } } Aceast˘ a metod˘ a nu va realiza lucrul propus ˆ ıntrucˆ at ea prime¸ ste doar valorile variabilelor valx. de¸ si nu ˆ ıi schimb˘ am valoarea (valoarea sa este adresa de memorie la care se gase¸ ste ¸ si nu poate fi schimbat˘ a). valy ¸ si valr ¸ si nu referint ¸e la ele (adresele lor de memorie).2. raza. valr = raza. raza. s˘ a consider˘ am clasa Cerc descris˘ a anterior ˆ ın care dorim s˘ a implement˘ am o metod˘ a care s˘ a returneze parametrii cercului.x = x.

.5). } public void setX(int x) { this. Noutatea const˘ a ˆ ın folosirea simbolului .56 CAPITOLUL 2. 1. "Java".length. sintaxa unei astfel de metode fiind: [modificatori] TipReturnat metoda(TipArgumente .. public int getX() { return x. care pot fi de orice tip: void metoda(Object . Tipul argumentelor poate fi referint ¸˘ a sau primitiv.. adic˘ a informat ¸ia propriu-zis˘ a cont ¸inut˘ a de acesta.x = x. ˆ ın funct ¸ie de apelul metodei. . i<args.. } 2. exist˘ a posibilitate de a declara metode care s˘ a primeasc˘ a un num˘ ar variabil de argumente. y. metoda("Hello"). Metoda de mai jos afi¸ seaz˘ a argumentele primite...5 a limbajului Java.. args) { for(int i=0.3. } ... } .4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente Incepˆ and cu versiunea 1. OBIECTE S ¸ I CLASE putem schimba starea obiectului. args) args reprezint˘ a un vector avˆ and tipul specificat ¸ si instant ¸iat cu un num˘ ar variabil de argumente. Pentru a afla ˆ ıns˘ a valorile variabilelor care descriu starea unui obiect se folosesc metode de tip getter ˆ ınsot ¸ite de metode setter care s˘ a permit˘ a schimbarea st˘ arii obiectului: class Cerc { private int x. i++) System...println(args[i]).out. Varianta de mai sus a fost dat˘ a pentru a clarifica modul de trimitere a argumentelor unei metode. metoda("Hello". raza.

2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR

57

2.3.5

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor sunt dou˘ a concepte extrem de utile ale program˘ arii orientate obiect, cunoscute ¸ si sub denumirea de polimorfism, ¸ si se refer˘ a la: • supraˆ ıncarcarea (overloading) : ˆ ın cadrul unei clase pot exista metode cu acela¸ si nume cu condit ¸ia ca signaturile lor s˘ a fie diferite (lista de argumente primite s˘ a difere fie prin num˘ arul argumentelor, fie prin tipul lor) astfel ˆ ıncˆ at la apelul funct ¸iei cu acel nume s˘ a se poat˘ a stabili ˆ ın mod unic care dintre ele se execut˘ a. • supradefinirea (overriding): o subclas˘ a poate rescrie o metod˘ a a clasei p˘ arinte prin implementarea unei metode cu acela¸ si nume ¸ si aceea¸ si signatur˘ a ca ale superclasei. class A { void metoda() { System.out.println("A: metoda fara parametru"); } // Supraincarcare void metoda(int arg) { System.out.println("A: metoda cu un parametru"); } } class B extends A { // Supradefinire void metoda() { System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } O metod˘ a supradefinit˘ a poate s˘ a: • ignore complet codul metodei corespunz˘ atoare din superclas˘ a (cazul de mai sus): B b = new B(); b.metoda(); // Afiseaza "B: metoda fara parametru"

58

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE • extind˘ a codul metodei p˘ arinte, executˆ and ˆ ınainte de codul propriu ¸ si funct ¸ia p˘ arintelui: class B extends A { // Supradefinire prin extensie void metoda() { super.metoda(); System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } . . . B b = new B(); b.metoda(); /* Afiseaza ambele mesaje: "A: metoda fara parametru" "B: metoda fara parametru" */

O metod˘ a nu poate supradefini o metod˘ a declarat˘ a final˘ aˆ ın clasa p˘ arinte. Orice clas˘ a care nu este abstract˘ a trebuie obligatoriu s˘ a supradefineasc˘ a metodele abstracte ale superclasei (dac˘ a este cazul). In cazul ˆ ın care o clas˘ a nu supradefine¸ ste toate metodele abstracte ale p˘ arintelui, ea ˆ ıns˘ a¸ si este abstract˘ a¸ si va trebui declarat˘ a ca atare. In Java nu este posibil˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.

2.4

Modificatori de acces

Modificatorii de acces sunt cuvinte rezervate ce controleaz˘ a accesul celorlate clase la membrii unei clase. Specificatorii de acces pentru variabilele ¸ si metodele unei clase sunt: public, protected, private ¸ si cel implicit (la nivel de pachet), iar nivelul lor de acces este dat ˆ ın tabelul de mai jos: Specificator Clasa Sublasa Pachet Oriunde private X protected X X* X public X X X X implicit X X

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

59

A¸ sadar, dac˘ a nu este specificat nici un modificator de acces, implicit nivelul de acces este la nivelul pachetului. In cazul ˆ ın care declar˘ am un membru ”protected” atunci accesul la acel membru este permis din subclasele clasei ˆ ın care a fost declarat dar depinde ¸ si de pachetul ˆ ın care se gase¸ ste subclasa: dac˘ a sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul este permis, dac˘ a nu sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul nu este permis decˆ at pentru obiecte de tipul subclasei. Exemple de declarat ¸ii: private int secretPersonal; protected String secretDeFamilie; public Vector pentruToti; long doarIntrePrieteni; private void metodaInterna(); public String informatii();

2.5

Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a

O clas˘ a Java poate cont ¸ine dou˘ a tipuri de variabile ¸ si metode : • de instant ¸˘ a: declarate f˘ ar˘ a modificatorul static, specifice fiec˘ arei instant ¸e create dintr-o clas˘ a¸ si • de clas˘ a: declarate cu modificatorul static, specifice clasei.

2.5.1

Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Cˆ and declar˘ am o variabil˘ a membr˘ a f˘ ar˘ a modificatorul static, cum ar fi x ˆ ın exemplul de mai jos: class Exemplu { int x ; //variabila de instanta } se declar˘ a de fapt o variabil˘ a de instant ¸˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a la fiecare creare a unui obiect al clasei Exemplu sistemul aloc˘ a o zon˘ a de memorie separat˘ a pentru memorarea valorii lui x. Exemplu o1 = new Exemplu(); o1.x = 100;

60

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Exemplu o2 = new Exemplu(); o2.x = 200; System.out.println(o1.x); // Afiseaza 100 System.out.println(o2.x); // Afiseaza 200

A¸ sadar, fiecare obiect nou creat va putea memora valori diferite pentru variabilele sale de instant ¸˘ a. Pentru variabilele de clas˘ a (statice) sistemul aloc˘ a o singur˘ a zon˘ a de memorie la care au acces toate instant ¸ele clasei respective, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a dac˘ a un obiect modific˘ a valoarea unei variabile statice ea se va modifica ¸ si pentru toate celelalte obiecte. Deoarece nu depind de o anumit˘ a instant ¸a ˘a unei clase, variabilele statice pot fi referite ¸ si sub forma: NumeClasa.numeVariabilaStatica class Exemplu { int x ; // Variabila de static long n; // Variabila de } . . . Exemplu o1 = new Exemplu(); Exemplu o2 = new Exemplu(); o1.n = 100; System.out.println(o2.n); o2.n = 200; System.out.println(o1.n); System.out.println(Exemplu.n); // o1.n, o2.n si Exemplu.n sunt

instanta clasa

// Afiseaza 100 // Afiseaza 200 // Afiseaza 200 referinte la aceeasi valoare

Init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a se face o singur˘ a dat˘ a, la ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei respective, ¸ si este realizat˘ a prin atribuiri obi¸ snuite: class Exemplu { static final double PI = 3.14; static long nrInstante = 0; static Point p = new Point(0,0); }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

61

2.5.2

Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Similar ca la variabile, metodele declarate f˘ ar˘ a modificatorul static sunt metode de instant ¸˘ a iar cele declarate cu static sunt metode de clas˘ a (statice). Diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a tipuri de metode este urm˘ atoarea: • metodele de instant ¸˘ a opereaz˘ a atˆ at pe variabilele de instant ¸˘ a cˆ at ¸ si pe cele statice ale clasei; • metodele de clas˘ a opereaz˘ a doar pe variabilele statice ale clasei. class Exemplu { int x ; // Variabila de instanta static long n; // Variabila de clasa void metodaDeInstanta() { n ++; // Corect x --; // Corect } static void metodaStatica() { n ++; // Corect x --; // Eroare la compilare ! } } Intocmai ca ¸ si la variabilele statice, ˆ ıntrucˆ at metodele de clas˘ a nu depind de starea obiectelor clasei respective, apelul lor se poate face ¸ si sub forma: NumeClasa.numeMetodaStatica Exemplu.metodaStatica(); // Corect, echivalent cu Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaStatica(); // Corect, de asemenea Metodele de instant ¸˘ a nu pot fi apelate decˆ at pentru un obiect al clasei respective: Exemplu.metodaDeInstanta(); // Eroare la compilare ! Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaDeInstanta(); // Corect

62

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

2.5.3

Utilitatea membrilor de clas˘ a

Membrii de clas˘ a sunt folosit ¸i pentru a pune la dispozit ¸ie valori ¸ si metode independente de starea obiectelor dintr-o anumita clas˘ a.

Declararea eficient˘ a a constantelor S˘ a consider˘ am situat ¸ia cˆ and dorim s˘ a declar˘ am o constant˘ a. class Exemplu { final double PI = 3.14; // Variabila finala de instanta } La fiecare instant ¸iere a clasei Exemplu va fi rezervat˘ a o zon˘ a de memorie pentru variabilele finale ale obiectului respectiv, ceea ce este o risip˘ aˆ ıntrucˆ at aceste constante au acelea¸ si valori pentru toate instant ¸ele clasei. Declararea corect˘ a a constantelor trebuie a¸ sadar facut˘ a cu modificatorii static ¸ si final, pentru a le rezerva o singur˘ a zon˘ a de memorie, comun˘ a tuturor obiectelor: class Exemplu { static final double PI = 3.14; // Variabila finala de clasa }

Num˘ ararea obiectelor unei clase Num˘ ararea obiectelor unei clase poate fi f˘ acut˘ a extrem de simplu folosind o variabil˘ a static˘ a¸ si este util˘ aˆ ın situat ¸iile cˆ and trebuie s˘ a control˘ am diver¸ si parametri legat ¸i de crearea obiectelor unei clase. class Exemplu { static long nrInstante = 0; Exemplu() { // Constructorul este apelat la fiecare instantiere nrInstante ++; } }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

63

Implementarea funct ¸iilor globale Spre deosebire de limbajele de programare procedurale, ˆ ın Java nu putem avea funct ¸ii globale definite ca atare, ˆ ıntrucˆ at ”orice este un obiect”. Din acest motiv chiar ¸ si metodele care au o funct ¸ionalitate global˘ a trebuie implementate ˆ ın cadrul unor clase. Acest lucru se va face prin intermediul metodelor de clas˘ a (globale), deoarece acestea nu depind de starea particular˘ a a obiectelor din clasa respectiv˘ a. De exemplu, s˘ a consider˘ am funct ¸ia sqrt care extrage radicalul unui num˘ ar ¸ si care se g˘ ase¸ ste ˆ ın clasa Math. Dac˘ a nu ar fi fost funct ¸ie de clas˘ a, apelul ei ar fi trebuit f˘ acut astfel (incorect, de altfel): // Incorect ! Math obj = new Math(); double rad = obj.sqrt(121); ceea ce ar fi fost extrem de nepl˘ acut... Fiind ˆ ıns˘ a metod˘ a static˘ a ea poate fi apelat˘ a prin: Math.sqrt(121) . A¸ sadar, funct ¸iile globale necesare unei aplicat ¸ii vor fi grupate corespunz˘ ator ˆ ın diverse clase ¸ si implementate ca metode statice.

2.5.4

Blocuri statice de init ¸ializare

Variabilele statice ale unei clase sunt init ¸ializate la un moment care precede prima utilizare activ˘ a a clasei respective. Momentul efectiv depinde de implementarea ma¸ sinii virtuale Java ¸ si poart˘ a numele de init ¸ializarea clasei. Pe lˆ ang˘ a setarea valorilor variabilelor statice, ˆ ın aceast˘ a etap˘ a sunt executate ¸ si blocurile statice de init ¸ializare ale clasei. Acestea sunt secvent ¸e de cod de forma: static { // Bloc static de initializare; ... } care se comport˘ a ca o metod˘ a static˘ a apelat˘ a automat de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a. Variabilele referite ˆ ıntr-un bloc static de init ¸ializare trebuie s˘ a fie obligatoriu de clas˘ a sau locale blocului: public class Test { // Declaratii de variabile statice

64 static int x = 0, y, z;

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

// Bloc static de initializare static { System.out.println("Initializam..."); int t=1; y = 2; z = x + y + t; } Test() { /* La executia constructorului variabilele de clasa sunt deja initializate si toate blocurile statice de initializare au fost obligatoriu executate in prealabil. */ ... } }

2.6
2.6.1

Clase imbricate
Definirea claselor imbricate

O clas˘ a imbricat˘ a este, prin definit ¸ie, o clas˘ a membr˘ a a unei alte clase, numit˘ a ¸ si clas˘ a de acoperire. In funct ¸ie de situat ¸ie, definirea unei clase interne se poate face fie ca membru al clasei de acoperire - caz ˆ ın care este accesibil˘ a tuturor metodelor, fie local ˆ ın cadrul unei metode. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaImbricata1 { // Clasa membru } void metoda() { class ClasaImbricata2 { // Clasa locala metodei } }

2.6. CLASE IMBRICATE }

65

Folosirea claselor imbricate se face atunci cˆ and o clas˘ a are nevoie ˆ ın implementarea ei de o alt˘ a clas˘ a¸ si nu exist˘ a nici un motiv pentru care aceasta din urm˘ a s˘ a fie declarat˘ a de sine st˘ at˘ atoare (nu mai este folosit˘ a nic˘ aieri). O clas˘ a imbricat˘ a are un privilegiu special fat ¸˘ a de celelalte clase ¸ si anume acces nerestrict ¸ionat la toate variabilele clasei de acoperire, chiar dac˘ a acestea sunt private. O clas˘ a declarat˘ a local˘ a unei metode va avea acces ¸ si la variabilele finale declarate ˆ ın metoda respectiv˘ a. class ClasaDeAcoperire{ private int x=1; class ClasaImbricata1 { int a=x; } void metoda() { final int y=2; int z=3; class ClasaImbricata2 { int b=x; int c=y; int d=z; // Incorect } } } O clas˘ a imbricat˘ a membr˘ a (care nu este local˘ a unei metode) poate fi referit˘ a din exteriorul clasei de acoperire folosind expresia ClasaDeAcoperire.ClasaImbricata A¸ sadar, clasele membru pot fi declarate cu modificatorii public, protected, private pentru a controla nivelul lor de acces din exterior, ˆ ıntocmai ca orice variabil˘ a sau metod˘ a mebr˘ a a clasei. Pentru clasele imbricate locale unei metode nu sunt permi¸ si acest ¸i modificatori. Toate clasele imbricate pot fi declarate folosind modificatorii abstract ¸ si final, semnificat ¸ia lor fiind aceea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul claselor obi¸ snuite.

class ClasaInterna { . urmat de simbolul ’$’ apoi de numele clasei imbricate.. • o ”clas˘ a intern˘ a” reflect˘ a relat ¸ia dintre instant ¸ele a dou˘ a clase. 2. Pentru clasele imbricate aceste unit˘ a¸ ti de compilare sunt denumite astfel: numele clasei de acoperire.6.. } static class ClasaImbricataStatica { .. OBIECTE S ¸ I CLASE 2.class ¸ si care cont ¸in toate informat ¸iile despre clasa respectiv˘ a.66 CAPITOLUL 2. A¸ sadar. In general. o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a imbricat˘ a ale carei instant ¸e nu pot exista decˆ at ˆ ın cadrul instant ¸elor clasei de acoperire ¸ si care are acces direct la tot ¸i membrii clasei sale de acoperire. O clas˘ a imbricat˘ a nestatic˘ a se nume¸ ste clasa intern˘ a.. class ClasaDeAcoperire{ . care sunt fi¸ siere avˆ and numele clasei respective ¸ si extensia . o clas˘ a imbricat˘ a poate fi declarat˘ a static˘ a sau nu.3 Identificare claselor imbricate Dup˘ a cum ¸ stim orice clas˘ a produce la compilare a¸ sa numitele ”unit˘ a¸ ti de compilare”. } } Diferent ¸ierea acestor denumiri se face deoarece: • o ”clas˘ a imbricat˘ a” reflect˘ a relat ¸ia sintactic˘ a a dou˘ a clase: codul unei clase apare ˆ ın interiorul codului altei clase.. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaInterna1 {} class ClasaInterna2 {} } . cele mai folosite clase imbricate sunt cele interne.6.. ˆ ın sensul c˘ a o instant ¸a a unei clase interne nu poate exista decat ˆ ın cadrul unei instant ¸e a clasei de acoperire.2 Clase interne Spre deosebire de clasele obi¸ snuite.

Integer. clasa Number reprezint˘ a un concept abstract ¸ si nu vom putea instant ¸ia obiecte de acest tip . Exemple de folosire a claselor anonime vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfet ¸e”. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE Pentru exemplul de mai sus vor fi generate trei fi¸ siere: ClasaDeAcoperire. Double. ˆ ın pachetul java. // Corect .class 67 In cazul ˆ ın care clasele imbricate au la rˆ andul lor alte clase imbricate (situat ¸ie mai put ¸in uzual˘ a) denumirea lor se face dup˘ a aceea¸ si regul˘ a: ad˘ augarea unui ’$’ ¸ si apoi numele clasei imbricate. 2. Long ¸ si Short.6. Astfel de clase se numesc clase anonime ¸ si sunt foarte utile ˆ ın situat ¸ii cum ar fi crearea unor obiecte ce implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a sau extind o anumit˘ a clas˘ a abstract˘ a.$n. Float. Number numar = new Number(). ce implementeaz˘ a obiecte pentru descrierea numerelor de un anumit tip.7.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna1.2. etc. f˘ ar˘ a nume. Intr-un program nu avem ˆ ıns˘ a nevoie de numere generice ci de numere de un anumit tip: ˆ ıntregi. ClasaAcoperire.4 Clase anonime Exist˘ a posibilitatea definirii unor clase imbricate locale. // Eroare Integer intreg = new Integer(10). De exemplu..class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna2. A¸ sadar..$1.. Fi¸ sierele rezultate ˆ ın urma compil˘ arii claselor anonime vor avea numele de forma ClasaAcoperire.vom folosi ˆ ın schimb subclasele sale. unde n este num˘ arul de clase anonime definite ˆ ın clasa respectiv˘ a de acoperire. Clasa Number serve¸ ste ca superclas˘ a pentru clasele concrete Byte. utilizate doar pentru instant ¸ierea unui obiect de un anumit tip.. precum ¸ si extensiv ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”.lang exist˘ a clasa abstract˘ a Number care modeleaz˘ a conceptul generic de ”num˘ ar”. 2. reale.7 Clase ¸ si metode abstracte Uneori ˆ ın proiectarea unei aplicat ¸ii este necesar s˘ a reprezent˘ am cu ajutorul claselor concepte abstracte care s˘ a nu poat˘ a fi instant ¸iate ¸ si care s˘ a foloseasc˘ a doar la dezvoltarea ulterioar˘ a a unor clase ce descriu obiecte concrete.

accesul implicit fiind la nivel de pachet. altfel va fi furnizat˘ ao eroare de compilare. .1 Declararea unei clase abstracte Declararea unei clase abstracte se face folosind cuvˆ antul rezervat abstract: [public] abstract class ClasaAbstracta [extends Superclasa] [implements Interfata1. abstract class ClasaAbstracta { abstract void metodaAbstracta().. o clas˘ a declarat˘ a astfel nu ar avea nici o utilitate. // Corect void metoda(). // Eroare } In felul acesta. 2. OBIECTE S ¸ I CLASE 2.f˘ ar˘ a nici o implementare. la care se adaug˘ a declarat ¸ii de metode abstracte .68 CAPITOLUL 2. furnizˆ and chiar implementarea unor metode comune tuturor claselor ¸ si l˘ asˆ and explicitarea altora .. Metodele fara nici o implementare se numesc metode abstracte ¸ si pot ap˘ area doar ˆ ın clase abstracte.7.2 Metode abstracte Spre deosebire de clasele obi¸ snuite care trebuie s˘ a furnizeze implement˘ ari pentru toate metodele declarate.] { // Declaratii uzuale // Declaratii de metode abstracte } O clas˘ a abstract˘ a poate avea modificatorul public. O clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine acelea¸ si elemente membre ca o clas˘ a obi¸ snuit˘ a. combinat ¸ia abstract final fiind semnalat˘ a ca eroare la compilare . Interfata2. In fat ¸a unei metode abstracte trebuie s˘ a apar˘ a obligatoriu cuvˆ antul cheie abstract. o clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine metode f˘ ar˘ a nici o implementare.de altfel. dar nu poate specifica modificatorul final.7. o clas˘ a abstract˘ a poate pune la dispozit ¸ia subclaselor sale un model complet pe care trebuie s˘ a-l implementeze.

7. . // Metode comune public void setX(int x) { this. cercuri.x = x.. colorare. curbe Bezier. private Color color = Color. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE 69 fiec˘ arei subclase ˆ ın parte.. // Metode abstracte abstract void draw(). cum ar fi desenarea iar cele obi¸ snuite pentru comportamentul comun tuturor. . redimensionare. culoarea.color = color.. desenare. Metodele abstracte vor fi folosite pentru implementarea comportamentului specific fiec˘ arui obiect. etc • St˘ ari comune: pozit ¸ia(originea). dimensiunea.. } . etc. } public void setY(int y) { this.black. dreptunghiuri.. cum ar fi schimbarea originii. Pentru a folosi st˘ arile ¸ si comportamentele comune acestor obiecte ˆ ın avantajul nostru putem declara o clas˘ a generic˘ a GraphicObject care s˘ a fie superclas˘ a pentru celelalte clase. • Obiecte grafice: linii. } . Implementarea clasei abstracte GraphicObject ar putea ar˘ ata astfel: abstract class GraphicObject { // Stari comune private int x.. Un exemplu elocvent de folosire a claselor ¸ si metodelor abstracte este descrierea obiectelor grafice ˆ ıntr-o manier˘ a orientat˘ a-obiect. y.2. } public void setColor(Color color) { this.y = y. etc • Comportament: mutare.

. AbstractMap: superclase abstracte pentru structuri de date de tip colect ¸ie . Implementarea claselor pentru obiecte grafice ar fi: class Circle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . Dintre cele mai importante amintim: • Number: superclasa abstract˘ a a tipurilor referint ¸˘ a numerice • Reader.. OBIECTE S ¸ I CLASE O subclas˘ a care nu este abstract˘ a a unei clase abstracte trebuie s˘ a furnizeze obligatoriu implement˘ ari ale metodelor abstracte definite ˆ ın superclas˘ a.. } } Legat de metodele abstracte. In API-ul oferit de platforma de lucru Java sunt numeroase exemple de ierarhii care folosesc la nivelele superioare clase abstracte.70 CAPITOLUL 2. • Orice clas˘ a care are o metod˘ a abstract˘ a trebuie declarat˘ a ca fiind abstract˘ a. mai trebuie ment ¸ionate urm˘ atoarele: • O clas˘ a abstract˘ a poate s˘ a nu aib˘ a nici o metod˘ a abstract˘ a. AbstractSet. Writer: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe caractere • InputStream.. • O metod˘ a abstract˘ a nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-o clas˘ a abstract˘ a. OutputStream: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe octet ¸i • AbstractList. } } class Rectangle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea .

Evident. direct sau indirect. etc. Object define¸ ste ¸ si implementeaz˘ a comportamentul comun al tuturor celorlalte clase Java.8. O clas˘ a poate avea o singur˘ a superclas˘ a (Java nu suport˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a) ¸ si chiar dac˘ a nu specific˘ am clauza ”extends” la crearea unei clase ea totu¸ si va avea o superclas˘ a. cum ar fi Frame. • returnarea clasei din care face parte un obiect.1 Clasa Object Orice clas˘ a are o superclas˘ a Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a modalit˘ a¸ tii de creare a unei clase. descendent al acestei clase. ˆ ın Java orice clas˘ a are o superclas˘ a¸ si numai una. etc. • notificarea altor obiecte c˘ a o variabil˘ a de condit ¸ie s-a schimbat. Label. orice obiect fiind.8. CLASA OBJECT 71 • Component : superclasa abstract˘ a a componentelor folosite ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii cu interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI).2 Clasa Object Clasa Object este cea mai general˘ a dintre clase. 2. Clasa Object este ¸ si superclasa implicit˘ a a claselor care nu specific˘ a o anumit˘ a superclas˘ a. clauza ”extends” specific˘ a faptul c˘ a acea clas˘ a extinde (mo¸ stene¸ ste) o alt˘ a clas˘ a. Button. cum ar fi: • posibilitatea test˘ arii egalit˘ a¸ tii valorilor obiectelor. trebuie s˘ a existe o except ¸ie de la aceast˘ a regul˘ a¸ si anume clasa care reprezint˘ a r˘ ad˘ acina ierarhiei format˘ a de relat ¸iile de mo¸ stenire dintre clase. Aceasta este clasa Object.8. numit˘ a superclas˘ a. Fiind p˘ arintele tuturor. • specificarea unei reprezent˘ ari ca ¸ sir de caractere a unui obiect . Cu alte cuvinte.8 2. . • etc.2. Declarat ¸iile de mai jos sunt echivalente: class Exemplu {} class Exemplu extends Object {} 2.

out. atunci apelul metodei hashCode pentru fiecare din cele dou˘ a obiecte ar trebui s˘ a returneze acela¸ si intreg. Clonarea unui obiect presupune crearea unui nou obiect de acela¸ si tip ¸ si care s˘ a aib˘ a aceea¸ si stare (acelea¸ si valori pentru variabilele sale). Metoda hashCode returneaza un cod ˆ ıntreg pentru fiecare obiect. Dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale conform metodei equals. System. equals/hashCode. orice clas˘ aˆ ıi poate supradefini metodele care nu sunt finale. • clone Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a pentru duplicarea obiectelor (crearea unor clone). fiind apelat˘ a automat atunci cˆ and este necesar˘ a transformarea unui obiect ˆ ın ¸ sir de caractere.72 CAPITOLUL 2. //echivalent cu System. de obicei. Exemplu obj = new Exemplu(). • equals. OBIECTE S ¸ I CLASE Fiind subclas˘ a a lui Object. • finalize In aceast˘ a metod˘ a se scrie codul care ”cur˘ a¸ t˘ a dup˘ a un obiect” ˆ ınainte de a fi eliminat din memorie de colectorul de gunoaie.println("Obiect=" + obj). . finalize. supradefinite ˆ ımpreun˘ a. In metoda equals este scris codul pentru compararea egalit˘ a¸ tii cont ¸inutului a dou˘ a obiecte. pentru a testa consistent ¸a obiectelor: acela¸ si obiect trebuie s˘ a returneze acela¸ si cod pe durata execut ¸iei programului.println("Obiect=" + obj. toString. Uzual este redefinit˘ a pentru a testa dac˘ a st˘ arile obiectelor coincid sau dac˘ a doar o parte din variabilele lor coincid.toString()). Este util˘ a pentru concatenarea ¸ sirurilor cu diverse obiecte ˆ ın vederea afi¸ s˘ arii. (vezi ”Distrugerea obiectelor”) • toString Este folosit˘ a pentru a returna o reprezentare ca ¸ sir de caractere a unui obiect. Metodele cel mai uzual supradefinite sunt: clone. aceast˘ a metod˘ a compar˘ a referint ¸ele obiectelor.out. hashCode Acestea sunt. Implicit (implementarea din clasa Object).

Complex comp = ( Complex ) obj . return ( comp . b .2. 0) . } public Complex () { this (1 . ˆ ın care implement˘ am part ¸ial clasa numerelor complexe. suma . // partea imaginara public Complex ( double a . } public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj == null ) return false . 0) . a = this . b = this . double b ) { this . ¸ si ˆ ın care vom supradefini metode ale clasei Object. b ) . } public Object clone () { return new Complex (a . return a + semn + b + " i " . // partea reala private double b . a .1: Clasa numerelor complexe class Complex { private double a . a = a . return suma . if (!( obj instanceof Complex ) ) return false . a == a && comp . CLASA OBJECT 73 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. b = b . } public String toString () { String semn = ( b > 0 ? " + " : " -" ) . Listing 2. vom scrie un mic program TestComplex ˆ ın care vom testa metodele clasei definite. b == b ) . } public Complex aduna ( Complex comp ) { Complex suma = new Complex (0 . this .8. } } . b + comp . suma . a + comp . De asemenea.

Boolean obb = new Boolean(true). aduna ( c2 ) ) . Incepˆ and cu versiunea 1. System .3) . println ( c1 . out .74 CAPITOLUL 2. int i = obi. println ( c1 . . Complex c2 = new Complex (2 . equals ( c2 ) ) .booleanValue(). equals ( c3 ) ) . acest mecanism purtˆ and numele de autoboxing. System .5 a limbajului Java. } } { // 3. Conversia explicit˘ a va fi facut˘ a de c˘ atre compilator.0 + 5. out . Pentru fiecare tip primitiv exist˘ a o clas˘ a corespunz˘ atoare care permie lucrul orientat obiect cu tipul respectiv. byte short int long float double char boolean Byte Short Integer Long Float Double Character Boolean Fiecare din aceste clase are un constructor ce permite init ¸ializarea unui obiect avˆ and o anumit˘ a valoare primitiv˘ a¸ si metode specializate pentru conversia unui obiect ˆ ın tipul primitiv corespunz˘ ator. respectiv auto-unboxing. System . atribuirile explicite ˆ ıntre tipuri primitve ¸ si referint ¸˘ a sunt posibile.0 i // false // true 2. boolean b = obb. out .9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri Dup˘ a cum v˘ azut tipurile Java de date pot fi ˆ ımp˘ art ¸ie ˆ ın primitive ¸ si referint ¸˘ a. println ( c1 .intValue(). Complex c3 = ( Complex ) c1 . de genul tipPrimitivValue: Integer obi = new Integer(1). OBIECTE S ¸ I CLASE public class TestComplex { public static void main ( String c []) Complex c1 = new Complex (1 .2) . clone () .

culoare = CuloriSemafor. // Utilizarea structurii se face la fel . Compilatorul este responsabil cu transformarea unei astfel de structuri ˆ ıntr-o clas˘ a corespunz˘ atoare.ROSU) semafor.. . TIPUL DE DATE ENUMERARE // Doar de la versiunea 1.. .. GALBEN.culoare = CuloriSemafor.culoare = CuloriSemafor. Acest˘ a solut ¸ie simplific˘ a manevrarea grupurilor de constante. Boolean obb = true. // Exemplu de utilizare if (semafor. 75 2.10 Tipul de date enumerare Incepˆ and cu versiunea 1. int i = obi.... } .5 ! Integer obi = 1.2.10. Clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: public enum CuloriSemafor { ROSU. exist˘ a posibilitatea de a defini tipuri de date enumerare prin folosirea cuvˆ antului cheie enum.GALBEN).5 a limbajului Java... . public static final int VERDE = 1.culoare = CuloriSemafor. public static final int GALBEN = 0.GALBEN). VERDE }. if (semafor. dup˘ a cum reiese din urm˘ atorul exemplu: public class CuloriSemafor { public static final int ROSU = -1... boolean b = obb. .ROSU) semafor.

OBIECTE S ¸ I CLASE .76 CAPITOLUL 2.

println("Aici nu se mai ajunge.1 Ce sunt except ¸iile ? Termenul except ¸ie este o prescurtare pentru ”eveniment except ¸ional” ¸ si poate fi definit ca un eveniment ce se produce ˆ ın timpul execut ¸iei unui program ¸ si care provoac˘ aˆ ıntreruperea cursului normal al execut ¸iei acestuia. Except ¸iile pot ap˘ area din diverse cauze ¸ si pot avea nivele diferite de gravitate: de la erori fatale cauzate de echipamentul hardware pˆ an˘ a la erori ce ¸ tin strict de codul programului.. //Exceptie ! System.. programul se va opri la instruct ¸iunea care a cauzat except ¸ia ¸ si se va afi¸ sa un mesaj de eroare de genul: 77 . cum ar fi accesarea unui element din afara spat ¸iului alocat unui vector. In momentul cˆ and o asemenea eroare se produce ˆ ın timpul execut ¸iei va fi generat un obiect de tip except ¸ie ce cont ¸ine: • informat ¸ii despre except ¸ia respectiv˘ a."). v[10] = 0. } } La rularea programului va fi generat˘ a o except ¸ie. public class Exemplu { public static void main(String args[]) { int v[] = new int[10]. • starea programului ˆ ın momentul producerii acelei except ¸ii.out.Capitolul 3 Except ¸ii 3.

2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor Tratarea except ¸iilor se realizeaz˘ a prin intermediul blocurilor de instruct ¸iuni try. atunci programul Java se opre¸ ste cu un mesaj de eroare (ˆ ın cazul exemplului de mai sus mesajul ”Aici nu se mai ajunge.lang. o secvent ¸˘ a de cod care poate provoca except ¸ii trebuie s˘ a specifice modalitatea de tratare a acestora. catch ¸ si finally. ˆ ıncepˆ and cu metoda care a generat except ¸ia ¸ si mergˆ and ˆ ınapoi pe linia apelurilor c˘ atre acea metod˘ a.” nu va fi afi¸ sat). Atent ¸ie In Java tratarea erorilor nu mai este o opt ¸iune ci o constrˆ angere.java:4)" Crearea unui obiect de tip except ¸ie se nume¸ ste aruncarea unei except ¸ii (”throwing an exception”). In aproape toate situat ¸ile.. C˘ autarea se face recursiv. Dac˘ a sistemul nu gase¸ ste nici un analizor pentru o anumit˘ a except ¸ie.ArrayIndexOutOfBoundsException :10 at Exceptii. la aparit ¸ia unei erori este ”aruncat˘ a” o except ¸ie iar cineva trebuie s˘ a o ”prind˘ a” pentru a o trata. In momentul ˆ ın care o metod˘ a genereaz˘ a (arunc˘ a) o except ¸ie sistemul de execut ¸ie este responsabil cu g˘ asirea unei secvent ¸e de cod dintr-o metod˘ a care s˘ a o trateze..main (Exceptii. Secvent ¸a de cod dintr-o metod˘ a care trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie se nume¸ ste analizor de except ¸ie (”exception handler”) iar interceptarea ¸ si tratarea ei se nume¸ ste prinderea except ¸iei (”catch the exception”). O secvent ¸˘ a de cod care trateaz˘ a anumite except ¸ii trebuie s˘ a arate astfel: try { // Instructiuni care pot genera exceptii } catch (TipExceptie1 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 1 . Cu alte cuvinte.78 CAPITOLUL 3. EXCEPT ¸ II "Exception in thread "main" java. 3.

Folosind mecanismul except ¸iilor metoda citeste ˆ ı¸ si poate trata singur˘ a erorile care pot surveni pe parcursul execut ¸iei sale. F˘ ar˘ a a folosi tratarea except ¸iilor metoda responsabil˘ a cu citirea fi¸ sierului ar ar˘ ata astfel: public static void citesteFisier(String fis) { FileReader f = null. } Aceast˘ a secvent ¸˘ a de cod va furniza erori la compilare deoarece ˆ ın Java tratarea erorilor este obligatorie. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR } catch (TipExceptie2 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 2 } .println("\\nInchidem fisierul " + fis).3. while ( (c=f.println("Deschidem fisierul " + fis).close(). finally { // Cod care se executa indiferent // daca apar sau nu exceptii } 79 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: citirea unui fi¸ sier octet cu octet ¸ si afisarea lui pe ecran. f = new FileReader(fis). .print((char)c).out. Mai jos este codul complte ¸ si corect al unui program ce afi¸ seaz˘ a pe ecran cont ¸inutul unui fi¸ sier al c˘ arui nume este primit ca argument de la linia de comand˘ a. f.read()) != -1) System.out. // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c.out. // Inchidem fisierul System. Tratarea except ¸iilor este realizat˘ a complet chiar de c˘ atre metoda citeste.2. // Deschidem fisierul System. . .

try { f . System . println ( " Deschidem fisierul " + fis ) . } } } } public static void main ( String args []) { if ( args . out . out . } finally { if ( f != null ) { // Inchidem fisierul System . close () . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . try { // Deschidem fisierul System . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) { FileReader f = null . while ( ( c = f . out . out . io . " ) . println ( " Fisierul nu poate fi inchis ! " ) . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c . } catch ( File Not F o u n d E x c e p t i o n e ) { // Tratam un tip de exceptie System . err . } catch ( IOException e ) { System . EXCEPT ¸ II Listing 3. println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . read () ) != -1) System . err . e .1: Citirea unui fisier . exit (1) . System . f = new FileReader ( fis ) . e .*. printStackTrace () . print (( char ) c ) . println ( " \ nInchidem fisierul . getMessage () ) . println ( " Exceptie : " + e .80 CAPITOLUL 3. printStackTrace () . } catch ( IOException e ) { // Tratam alt tip de exceptie System . length > 0) citesteFisier ( args [0]) . err . else .corect import java .

. // A aparut o exceptie la citirea din fisier f..3. deoarece acesta este sigur c˘ a se va executa F˘ ar˘ a a folosi blocul ”finally”.close(). Deci. poate provoca la rˆ andul s˘ au except ¸ii... } . out .2. responsabil˘ a cu ˆ ınchiderea unui fi¸ sier. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR System . Inchiderea fi¸ sierului se face ˆ ın blocul ”finally”. f. // cod redundant } O problem˘ a mai delicat˘ a care trebuie semnalata ˆ ın aceasta situat ¸ie este faptul c˘ a metoda close. ceea ce ar fi dus la scrierea de cod redundant. pentru a avea un cod complet corect trebuie s˘ a trat˘ am ¸ si posibilitatea aparit ¸iei unei except ¸ii la metoda close. ˆ ınchiderea fi¸ sierului ar fi trebuit facut˘ aˆ ın fiecare situat ¸ie ˆ ın care fi¸ sierul ar fi fost deschis.. } } 81 Blocul ”try” contine instruct ¸iunile de deschidere a unui fi¸ sier ¸ si de citire dintr-un fi¸ sier. Except ¸iile provocate de aceste instruct ¸iuni sunt tratate ˆ ın cele dou˘ a blocuri ”catch”.. de exemplu atunci cˆ and fi¸ sierul mai este folosit ¸ si de alt proces ¸ si nu poate fi ˆ ınchis. try { . println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . cˆ ate unul pentru fiecare tip de except ¸ie. ambele putˆ and produce except ¸ii. catch (IOException e) { . Atent ¸ie Obligatoriu un bloc de instruct ¸iuni ”try” trebuie s˘ a fie urmat de unul sau mai multe blocuri ”catch”..close(). ˆ ın funct ¸ie de except ¸iile provocate de acele instruct ¸iuni sau (opt ¸ional) de un bloc ”finally”. // Totul a decurs bine.

out . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) throws FileNotFoundException . . read () ) != -1) System .. int c . } . f . urmˆ and ca acestea s˘ a implementeze tratarea lor sau... f = new FileReader ( fis ) . In exemplul de mai sus dac˘ a nu facem tratarea except ¸iilor ˆ ın cadrul metodei citeste atunci metoda apelant˘ a (main) va trebui s˘ a fac˘ a acest lucru: Listing 3. s˘ a ”arunce” mai departe except ¸iile respective. EXCEPT ¸ II 3. io . TipExceptie2.82 CAPITOLUL 3. la rˆ andul lor.2: Citirea unui fisier import java .. IOException { FileReader f = null . print (( char ) c ) . } Atent ¸ie O metod˘ a care nu trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie trebuie obligatoriu s˘ ao ”arunce”.3 ”Aruncarea” except ¸iilor In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu ˆ ı¸ si asum˘ a responsabilitatea trat˘ arii uneia sau mai multor except ¸ii pe care le pot provoca anumite instruct ¸iuni din codul s˘ au atunci ea poate s˘ a ”arunce” aceste except ¸ii c˘ atre metodele care o apeleaz˘ a. { . while ( ( c = f . close () .*. Acest lucru se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ın declarat ¸ia metodei a clauzei throws: [modificatori] TipReturnat metoda([argumente]) throws TipExceptie1.

IOException { FileReader f = null.read()) != -1) System.3. while ( (c=f. println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . } finally { if (f!=null) f. printStackTrace () . println ( " Exceptie : " + e ) . } } else System . Este situat ¸ia ˆ ın care putem folosi blocul finally f˘ ar˘ a a folosi nici un bloc catch: public static void citesteFisier(String fis) throws FileNotFoundException. length > 0) { try { citesteFisier ( args [0]) . out .close().out. ˆ ın acest caz. nu mai putem diferent ¸ia except ¸iile provocate de citirea din fi¸ sier s de inchiderea fi¸ sierului.3. } } Observat ¸i c˘ a. inchiderea fi¸ sierului nu va mai fi facut˘ aˆ ın situatia ˆ ın care apare o except ¸ie la citirea din fi¸ sier. println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . err . println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . } catch ( IOException e ) { System . De asemenea. out . System . e . } catch ( File NotFo undE x c ep ti on e ) { System . ”ARUNCAREA” EXCEPT ¸ IILOR 83 public static void main ( String args []) { if ( args .print((char)c). try { f = new FileReader(numeFisier). err . ambele fiind de tipul IOException. int c. } } .

EXCEPT ¸ II Metoda apelant˘ a poate arunca la rˆ andul sˆ au except ¸iile mai departe c˘ atre metoda care a apelat-o la rˆ andul ei. } Tratarea except ¸iilor de c˘ atre JVM se face prin terminarea programului ¸ si afi¸ sarea informat ¸iilor despre except ¸ia care a determinat acest lucru.. ca ˆ ın exemplele de mai jos: throw new IOException("Exceptie I/O").. public void metoda3 throws TipExceptie { .. . dac˘ a va arunca except ¸iile ce pot ap˘ area ˆ ın corpul ei.. Aruncarea unei except ¸ii se poate face ¸ si implicit prin instruct ¸iunea throw ce are formatul: throw exceptie. IOException { citeste(args[0]).length) throw new ArrayIndexOutOfBoundsException(). metoda main ar putea fi declarat˘ a astfel: public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException. Pentru exemplul nostru.84 CAPITOLUL 3. if (index >= vector. } public void main throws TipExceptie { metoda1(). } public void metoda2 throws TipExceptie { metoda3().. Aceast˘ aˆ ınl˘ ant ¸uire se termin˘ a cu metoda main care. } public void metoda1 throws TipExceptie { metoda2(). . . astfel ˆ ıncˆ at codul s˘ a fie cˆ at mai clar ¸ si identificarea locului ˆ ın care a ap˘ arut except ¸ia s˘ a fie cˆ at mai u¸ sor de f˘ acut.. } Intotdeauna trebuie g˘ asit compromisul optim ˆ ıntre tratarea local˘ a a except ¸iilor ¸ si aruncarea lor c˘ atre nivelele superioare. va determina trimiterea except ¸iilor c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java.

} Problemele care pot ap˘ area la aceasta funct ¸ie. inchide fisierul.˘ 3. aparent simpl˘ a. determina dimensiunea fisierului.out. (vezi ”Crearea propriilor except ¸ii”) 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea erorilor In programarea tradit ¸ional˘ a tratarea erorilor se combin˘ a cu codul ce poate produce aparit ¸ia lor producˆ and a¸ sa numitul ”cod spaghetti”. • Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor. aloca memorie.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor Prin modalitatea sa de tratare a except ¸iilor. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR catch(Exception e) { System.println("A aparut o exceptie). } 85 Aceast˘ a instruct ¸iune este folosit˘ a mai ales la aruncarea except ¸iilor proprii.. throw e.4. sunt de genul: ”Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a: . Java are urm˘ atoarele avantaje fat ¸˘ a de mecanismul tradit ¸ional de tratare a erorilor: • Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul ˆ ın care ea poate s˘ a apar˘ a. citeste fisierul in memorie. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: o funct ¸ie care ˆ ıncarc˘ a un fi¸ sier ˆ ın memorie: citesteFisier { deschide fisierul. • Propagarea unei erori pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator. ?” • fi¸ sierul nu poate fi deschis • nu se poate determina dimensiunea fi¸ sierului .. 3.

if (fisierul nu s-a inchis && codEroare == 0) { codEroare = -4. } } else { codEroare = -3. } // Cod "spaghetti" Acest stil de progamare este extrem de susceptibil la erori ¸ si ˆ ıngreuneaz˘ a extrem de mult ˆ ınt ¸telegerea sa. } inchide fisierul. if (s-a determinat dimensiunea) { aloca memorie. astfel: . } else { codEroare = codEroare & -4. if (fisierul s-a deschis) { determina dimensiunea fisierului. codul ar arata. } } else { codEroare = -5. deschide fisierul. if (s-a alocat memorie) { citeste fisierul in memorie. In Java. if (nu se poate citi din fisier) { codEroare = -1. schematizat.86 • nu poate fi alocat˘ a suficient˘ a memorie • nu se poate face citirea din fi¸ sier • fi¸ sierul nu poate fi ˆ ınchis CAPITOLUL 3. folosind mecansimul except ¸iilor. } } else { codEroare = -2. } return codEroare. EXCEPT ¸ II Un cod tradit ¸ional care s˘ a trateze aceste erori ar ar˘ ata astfel: int citesteFisier() { int codEroare = 0.

. . aloca memorie. S˘ a presupunem c˘ a apelul la metoda citesteFisier este consecint ¸a unor apeluri imbricate de metode: int metoda1() { metoda2().} } Diferenta de claritate este evident˘ a.4.2 Propagarea erorilor Propagarea unei erori se face pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator.. } int metoda3 { citesteFisier(). citeste fisierul in memorie. determina dimensiunea fisierului. 87 3.4.. . } catch (fisierul nu s-a deschis) {trateaza eroarea.} catch (nu se poate inchide fisierul) {trateaza eroarea. ..} catch (nu s-a alocat memorie) {trateaza eroarea} catch (nu se poate citi din fisier) {trateaza eroarea.˘ 3.. inchide fisierul.} catch (nu s-a determinat dimensiunea) {trateaza eroarea. .. } int metoda2() { metoda3. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int citesteFisier() { try { deschide fisierul.

EXCEPT ¸ II S˘ a presupunem de asemenea c˘ a dorim s˘ a facem tratarea erorilor doar ˆ ın metoda1. .. } int metoda3() { int codEroare = citesteFisier(). } .. acest lucru ar trebui f˘ acut prin propagarea erorii produse de metoda citesteFisier pˆ an˘ a la metoda1: int metoda1() { int codEroare = metoda2(). . } . Java permite unei metode s˘ a arunce except ¸iile ap˘ arute ˆ ın cadrul ei la un nivel superior. o metod˘ a poate s˘ a nu ˆ ı¸ si asume responsabilitatea trat˘ arii except ¸iilor ap˘ arute ˆ ın cadrul ei: int metoda1() { try { metoda2().. } Dup˘ a cum am vazut. if (codEroare != 0) //proceseazaEroare. if (codEroare != 0) return codEroare. . Cu alte cuvinte.... Tradit ¸ional. } int metoda2() { int codEroare = metoda3().. adic˘ a funct ¸iilor care o apeleaz˘ a sau sistemului.. } catch (TipExceptie e) { //proceseazaEroare. if (codEroare != 0) return codEroare.88 } CAPITOLUL 3.

try { FileReader f = new FileReader("input. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int metoda2() throws TipExceptie { metoda3().. ˆ ıns˘ a.. clasa IOException se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ıntr-o categorie mai larg˘ a de except ¸ii ¸ si anume clasa Exception. .4. clasa IOException se ocup˘ a cu except ¸iile ce pot ap˘ area la operat ¸ii de intrare/iesire ¸ si diferent ¸iaz˘ a la rˆ andul ei alte tipuri de except ¸ii.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor In Java exist˘ a clase corespunz˘ atoare tuturor except ¸iilor care pot ap˘ area la execut ¸ia unui program.˘ 3.. Radacin˘ a acestei ierarhii este clasa Throwable (vezi ”Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii”). /* Acest apel poate genera exceptie de tipul FileNotFoundException Tratarea ei poate fi facuta in unul din modurile de mai jos: */ } catch (FileNotFoundException e) { // Exceptie specifica provocata de absenta // fisierului ’input. La rˆ andul ei. cum ar fi FileNotFoundException. De exemplu.4. } int metoda3() throws TipExceptie { citesteFisier(). EOFException.dat"). ˆ ın funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile programului. cu cˆ at clasa folosit˘ a este mai generic˘ a cu atˆ at tratarea except ¸iilor programul ˆ ı¸ si pierde din flexibilitate. etc.. Pronderea unei except ¸ii se poate face fie la nivelul clasei specifice pentru acea except ¸ie.dat’ } // sau . } 89 3. Acestea sunt grupate ˆ ın funct ¸ie de similarit˘ a¸ tile lor ˆ ıntr-o ierarhie de clase. fie la nivelul uneia din superclasele sale. .

EXCEPT ¸ II catch (IOException e) { // Exceptie generica provocata de o operatie IO } // sau catch (Exception e) { // Cea mai generica exceptie soft } //sau catch (Throwable e) { // Superclasa exceptiilor } 3. obiecte de tip Error. Un program Java nu trebuie s˘ a trateze aparit ¸ia acestor erori ¸ si este improbabil ca o metod˘ a Java s˘ a provoace asemenea erori.90 CAPITOLUL 3. Exception ¸ si RuntimeException. Erorile.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii R˘ ad˘ acina claselor ce descriu except ¸ii este clasa Throwable iar cele mai importante subclase ale sale sunt Error. sunt cazuri speciale de except ¸ii generate de funct ¸ionarea anormal˘ a a echipamentului hard pe care ruleaz˘ a un program Java ¸ si sunt invizibile programatorilor. care sunt la rˆ andul lor superclase pentru o serie ˆ ıntreag˘ a de tipuri de except ¸ii. .

ArrayIndexOutOfBoundsException Except ¸iile la execut ¸ie pot ap˘ area uriunde ˆ ın program ¸ si pot fi extrem de numeroare iar ˆ ıncercarea de ”prindere” a lor ar fi extrem de anevoioas˘ a. ArithmeticException • accesarea membrilor unui obiect ce are valoarea null. ˆ ın cazul aparit ¸iei oric˘ arui tip de except ¸ie care nu are un analizor corespunz˘ ator. cum ar fi lipsa unui fi¸ sier. programul va fi terminat. Except ¸iile care pot ”sc˘ apa” netratate descind din subclasa RuntimeException ¸ si se numesc except ¸ii la execut ¸ie.6. EXCEPT ¸ II LA EXECUT ¸ IE 91 Except ¸iile. tratarea except ¸iilor este obligatorie ˆ ın Java. Din acest motiv.metod˘ a mo¸ stenit˘ a din clasa Object. NullPointerException • accesarea eronat˘ a a elementelor unui vector.3. 3. astfel ˆ ıncˆ at pot fi apelate pentru orice tip de except ¸ie. tratarea lor nefiind ˆ ıns˘ a ilegal˘ a. Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect except ¸ie sunt definite ˆ ın clasa Throwable ¸ si sunt publice. except ¸iile care provin strict din vina programatorului ¸ si nu generate de o anumit˘ a situat ¸ie extern˘ a. care furnizeaz˘ a reprezentarea ca ¸ sir de caractere a except ¸iei. Reamintim ˆ ıns˘ a c˘ a. obiectele de tip Exception. Cele mai uzuale sunt: • getMessage .6 Except ¸ii la execut ¸ie In general. Aceste except ¸ii au o superclas˘ a comun˘ a RuntimeException ¸ si ˆ ın acesata categorie sunt incluse except ¸iile provocate de: • operat ¸ii aritmetice ilegale (ˆ ımpˆ art ¸irea ˆ ıntregilor la zero). cu alte cuvinte. . compilatorul permite ca aceste except ¸ii s˘ a r˘ amˆ an˘ a netratate. Dup˘ a cum am mai zis tratarea acestor except ¸ii nu este o opt ¸iune ci o constrˆ angere.afi¸ seaz˘ a informat ¸ii complete despre except ¸ie ¸ si localizarea ei. • toString .afi¸ seaz˘ a detaliul unei except ¸ii. • printStackTrace . sunt except ¸iile standard (soft) care trebuie tratate de c˘ atre programele Java. De la acest principu se sustrag ˆ ıns˘ a a¸ sa numitele except ¸ii la execut ¸ie sau.

sau superclasa Exception.92 CAPITOLUL 3. } // Corect. cazuri care nu au fost prevazute ˆ ın ierarhia except ¸iilor standard Java. // -Infinity System.out.out. funct ¸ie de operatie. Infinity. ci va fi furnizat ca rezultat o constant˘ a care poate fi. System. /* Nu apare eroare la compilare dar apare exceptie la executie si programul va fi terminat.").println(a/b).println(x/z). EXCEPT ¸ II int v[] = new int[10]. . In cazul tipurilor reale (float ¸ si double) nu va fi generat˘ a nici o except ¸ie.out. -Infinity. Imp˘ art ¸irea la 0 va genera o except ¸ie doar dac˘ a tipul numerelor ˆ ımp˘ art ¸ite este aritmetic ˆ ıntreg.println(y/z).println(z/z). programul continua v[11] = 0.printStackTrace().out. */ System.println("Atentie la indecsi!"). sau Nan.7 Crearea propriilor except ¸ii Adeseori poate ap˘ area necesitatea cre˘ arii unor except ¸ii proprii pentru a pune ˆ ın evident ¸a cazuri speciale de erori provocate de metodele claselor unei libr˘ arii. preferabil una apropiat˘ a ca semnificat ¸ie. cu alte cuvinte clasa care o implementeaz˘ a trebuie s˘ a fie subclas˘ a a uneia deja existente ˆ ın aceasta ierarhie. System.out. } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System.println("Aici nu se mai ajunge... // Exceptie la executie ! double x=1. int b=0. y=-1. z=0. O except ¸ie proprie trebuie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ıns˘ aˆ ın ierarhia except ¸iilor Java. try { v[10] = 0. // NaN 3. int a=1. // Infinity System. e.out.

3. } public int scoate () throws ExceptieStiva { if ( n ==0) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este goala ! " ) . // numarul de elemente din stiva public void adauga ( int x ) throws ExceptieStiva { if ( n ==100) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este plina ! " ) . Pentru a personaliza aceste except ¸ii vom crea o clas˘ a specific˘ a denumit˘ a ExceptieStiva: Listing 3. elemente [ n ++] = x . } } Secvent ¸a cheie este extends Exception care specific˘ a faptul c˘ a noua clas˘ a ExceptieStiva este subclas˘ a a clasei Exception ¸ si deci implementeaz˘ a obiecte ce reprezint˘ a except ¸ii. Dac˘ a presupunem c˘ a stiva poate memora maxim 100 de elemente. int n =0. ambele operat ¸ii pot provoca except ¸ii. } } class Stiva { int elemente [] = new int [100].3: Exceptii proprii class ExceptieStiva extends Exception { public ExceptieStiva ( String mesaj ) { super ( mesaj ) . CREAREA PROPRIILOR EXCEPT ¸ II public class ExceptieProprie extends Exception { public ExceptieProprie(String mesaj) { super(mesaj). respectiv de scoatere a elementului din vˆ arful stivei. ˆ ın care cre˘ am o clas˘ a ce descrie part ¸ial o stiv˘ a de numere ˆ ıntregi cu operat ¸iile de ad˘ augare a unui element. .7.-]. // Apeleaza constructorul superclasei Exception } } 93 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. return elemente [n .

chiar f˘ ar˘ a nici un cod ˆ ın ele. ˆ ıns˘ a aceasta dezvoltare nu ˆ ı¸ si are rostul ˆ ın majoritatea cazurilor. EXCEPT ¸ II In general. Procesul de creare a unei noi except ¸ii poate fi dus mai departe prin ad˘ augarea unor noi metode clasei ce descrie acea except ¸ie. . codul ad˘ augat claselor pentru except ¸ii proprii este nesemnificativ: unul sau doi constructori care afi¸ seaza un mesaj de eroare la ie¸ sirea standard. Except ¸iile proprii sunt descrise uzual de clase foarte simple. cum ar fi: class ExceptieSimpla extends Exception { } Aceast˘ a clas˘ a se bazeaz˘ a pe constructorul implicit creat de compilator ˆ ıns˘ a nu are constructorul ExceptieSimpla(String s).94 CAPITOLUL 3.

ˆ ın memorie sau ˆ ın alt program ¸ si poate fi de orice tip: date primitive. Indiferent de tipul informat ¸iilor. } inchide canal comunicatie. imagini. etc. Pentru a aduce informat ¸ii dintr-un mediu extern.1 Introducere Ce sunt fluxurile? Majoritatea aplicat ¸iilor necesit˘ a citirea unor informat ¸ii care se g˘ asesc pe o surs˘ a extern˘ a sau trimiterea unor informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a. un program poate trimite informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a deschizˆ and un canal de comunicat ¸ie (flux) c˘ atre acea destinat ¸ie ¸ si scriind secvent ¸ial informat ¸iile respective.1 4. Pentru a generaliza.Capitolul 4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4. citirea/scrierea de pe/c˘ atre un mediu extern respect˘ a urm˘ atorul algoritm: deschide canal comunicatie while (mai sunt informatii) { citeste/scrie informatie.1. memorie. socket. respectiv consum˘ a informat ¸ii. un progam Java trebuie s˘ a deschid˘ a un canal de comunicat ¸ie (flux) de la sursa informat ¸iilor (fi¸ sier. atˆ at sursa extern˘ a a unor date cˆ at ¸ si destinat ¸ia lor sunt v˘ azute ca fiind ni¸ ste procese care produc. Similar. Informat ¸ia se poate g˘ asi oriunde: ˆ ıntr-un fi¸ sier pe disc. ˆ ın ret ¸ea. sunete. obiecte. etc) ¸ si s˘ a citeasc˘ a secvent ¸ial informat ¸iile respective. 95 .

2 Clasificarea fluxurilor Exist˘ a trei tipuri de clasificare a fluxurilor: • Dup˘ a direct ¸ia canalului de comunicat ¸ie deschis fluxurile se ˆ ımpart ˆ ın: – fluxuri de intrare (pentru citirea datelor) – fluxuri de ie¸ sire (pentru scrierea datelor) • Dup˘ a tipul de date pe care opereaz˘ a: – fluxuri de octet ¸i (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 8 bit ¸i) – fluxuri de caractere (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 16 bit ¸i) . Observat ¸ii: Fluxurile sunt canale de comunicat ¸ie seriale pe 8 sau 16 bit ¸i. de la produc˘ ator la consumator.io: import java. Un flux care scrie date se nume¸ ste flux de ie¸ sire.1. 4. Un proces care descrie o destinat ¸ie extern˘ a pentru date se nume¸ ste proces consumator. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Definit ¸ii: Un flux este un canal de comunicat ¸ie unidirect ¸ional ˆ ıntre dou˘ a procese.*. Fluxurile sunt unidirect ¸ionale. Consumatorul ¸ si producatorul nu comunic˘ a direct printr-o interfat ¸˘ a de flux ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor. Un proces care descrie o surs˘ a extern˘ a de date se nume¸ ste proces produc˘ ator.io.io. Un flux care cite¸ ste date se nume¸ ste flux de intrare. orice proces putˆ and fi atˆ at producator cˆ at ¸ si consumator ˆ ın acela¸ si timp. Clasele ¸ si intefet ¸ele standard pentru lucrul cu fluxuri se g˘ asesc ˆ ın pachetul java. orice program care necesit˘ a operat ¸ii de intrare sau ie¸ sire trebuie s˘ a cont ¸in˘ a instruct ¸iunea de import a pachetului java. Fiecare flux are un singur proces produc˘ ator ¸ si un singur proces consumator. Deci. Intre dou˘ a procese pot exista oricˆ ate fluxuri. dar pe fluxuri diferite.96 ˘ S CAPITOLUL 4.

faptul c˘ a unui flux de intrare XReader ˆ ıi corespunde uzual un flux de ie¸ sire XWriter. BufferedReader. etc.pentru fluxuri de intrare ¸ si • OutputStream. BufferedWriter. Clasele radacin˘ a pentru ierarhia fluxurilor de octet ¸i sunt: • InputStream.pentru fluxuri de intrare ¸ si • Writer..1. ˆ ıns˘ a acest lucru nu este obligatoriu. f˘ ar˘ a ca acest lucru s˘ a fie obligatoriu. FileWriter.pentru fluxuri de ie¸ sire. fiec˘ arui flux de intrare XInputStream corespunzˆ andu-i uzual un flux de ie¸ sire XOutputStream. etc. Ca ¸ si ˆ ın cazul fluxurilor pe caractere denumirile claselor vor avea terminat ¸ia superclasei lor: FileInputStream.1. INTRODUCERE • Dup˘ a act ¸iunea lor: 97 – fluxuri primare de citire/scriere a datelor (se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor) – fluxuri pentru procesarea datelor 4. . Acestea sunt superclase abstracte pentru clase ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 8 bit ¸i. se observ˘ a ca o alt˘ a regul˘ a general˘ a.pentru fluxuri de ie¸ sire. BufferedOutputStream. toate clasele din aceste ierarhii vor avea terminat ¸ia Reader sau Writer ˆ ın funct ¸ie de tipul lor. FileOutputStream. Ca o regul˘ a general˘ a. cum ar fi ˆ ın exemplele: FileReader.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri Clasele r˘ ad˘ acin˘ a pentru ierarhiile ce reprezint˘ a fluxuri de caractere sunt: • Reader. BufferedInputStream. De asemenea. Acestea sunt superclase abstracte pentru toate clasele ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 16 bit ¸i ¸ si vor cont ¸ine metodele comune tuturor.4.

Metodele referitoare la fluxuri pot genera except ¸ii de tipul IOException sau derivate din aceast˘ a clas˘ a. ambele clase pun la dispozit ¸ie metode pentru marcarea unei locat ¸ii ˆ ıntr-un flux..1.98 ˘ S CAPITOLUL 4. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Pˆ an˘ a la un punct. .. Acestea sunt ˆ ıns˘ a mai rar folosite ¸ si nu vor fi detaliate.. tratarea lor fiind obligatorie. fluxul va fi automat ˆ ınchis de c˘ atre colectorul de gunoaie atunci cˆ and nu va mai exista nici o referint ¸˘ a la el. Superclasele abstracte Writer ¸ si OutputStream sunt de asemenea paralele.. Inchiderea oric˘ arui flux se realizeaz˘ a prin metoda close. deoarece acestea permit manipularea caracterelor Unicode ˆ ın timp ce fluxurile de octet ¸i permit doar lucrul pe 8 biti caractere ASCII. De asemenea..4 Metode comune fluxurilor Superclasele abstracte Reader ¸ si InputStream definesc metode similare pentru citirea datelor. saltul peste un num˘ ar de pozit ¸ii.. la lucrul cu fluxrui cu zon˘ a tampon de memorie. InputStream void write(int c) void write(byte buf[]) . etc. In cazul ˆ ın care aceasta nu este apelat˘ a explicit. datele din memorie vor fi pierdute la ˆ ınchiderea fluxului de c˘ atre gc. 4.. Reader InputStream int read() int read() int read(char buf[]) int read(byte buf[]) . exist˘ a un paralelism ˆ ıntre ierarhia claselor pentru fluxuri de caractere ¸ si cea pentru fluxurile pe octet ¸i. resetarea pozit ¸iei curente.. definind metode similare pentru scrierea datelor: Reader void write(int c) void write(char buf[]) void write(String str) . . ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie evitat deoarece. Pentru majoritatea programelor este recomandat ca scrierea ¸ si citirea datelor s˘ a se fac˘ a prin intermediul fluxurilor de caractere.

PipedOutputStream Implementeaz˘ a componentele de intrare/ie¸ sire ale unei conducte de . punˆ and la dispozit ¸ie implement˘ ari ale metodelor de baz˘ a read. permit tratarea vectorilor ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea unor fluxuri de intrare/ie¸ sire. In continuare. 4.2. CharArrayWriter ByteArrayInputStream. FileOutputStream Numite ¸ si fluxuri fi¸ sier. respectiv scrierea datelor ˆ ıntr-un fi¸ sier ¸ si vor fi analizate ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a (vezi ”Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere”). • Pipe PipedReader. precum ¸ si modalit˘ a¸ tile de creare ¸ si utilizare a fluxurilor. FOLOSIREA FLUXURILOR 99 4. Cu alte cuvinte. In funct ¸ie de tipul sursei datelor.4. StringReader. acestea sunt folosite pentru citirea datelor dintr-un fi¸ sier.2 Folosirea fluxurilor A¸ sa cum am v˘ azut. StringWriter Permit tratarea ¸ sirurilor de caractere aflate ˆ ın memorie ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea de fluxuri. FileWriter FileInputStream. respectiv write.1 Fluxuri primitive Fluxurile primitive sunt responsabile cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor. fluxurile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın funct ¸ie de activitatea lor ˆ ın fluxuri care se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor ¸ si fluxuri pentru procesarea datelor (de filtrare). ele pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite astfel: • Fi¸ sier FileReader. vom vedea care sunt cele mai importante clase din cele dou˘ a categorii ¸ si la ce folosesc acestea. ByteArrayOutputStream Aceste fluxuri folosesc pentru scrierea/citirea informat ¸iilor ˆ ın/din memorie ¸ si sunt create pe un vector existent deja.2. PipedWriter PipedInputStream. • Memorie CharArrayReader. definite ˆ ın superclase.

un flux OutputStreamWriter converte¸ ste caractere ˆ ın octet ¸i ¸ si trimite rezutatul c˘ atre un flux de tipul OutputStream. Un flux de procesare nu poate fi folosit decˆ at ˆ ımpreun˘ a cu un flux primitiv. • Conversie octet ¸i-caractere InputStreamReader. FilterOutputStream Sunt clase abstracte ce definesc o interfat ¸˘ a comun˘ a pentru fluxuri care filtreaz˘ a automat datele citite sau scrise (vezi ”Fluxuri pentru filtrare”).2. BufferedOutputStream Sunt folosite pentru a introduce un buffer ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. reducˆ and astfel num˘ arul de acces˘ ari la dispozitivul ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia original˘ a a datelor. mai util˘ a dintr-un anumit punct de vedere. Similar. De exemplu. Un flux InputStreamReader cite¸ ste octet ¸i dintr-un flux InputStream ¸ si ˆ ıi converte¸ ste la caractere.2 Fluxuri de procesare Fluxurile de procesare (sau de filtrare) sunt responsabile cu preluarea datelor de la un flux primitiv ¸ si procesarea acestora pentru a le oferi ˆ ıntr-o alt˘ a form˘ a. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI date (pipe). • Filtrare FilterReader. BufferedReader poate prelua date de la un flux FileReader ¸ si s˘ a ofere informat ¸ia dintr-un fi¸ sier linie cu linie. BufferedWriter BufferedInputStream. Sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil (vezi ”Citirea ¸ si scrierea cu zona tampon”). FilterWriter FilterInputStream. Clasele ce descriu aceste fluxuri pot fi ˆ ımpartite ˆ ın funct ¸ie de tipul de procesare pe care ˆ ıl efectueaza astfel: • ”Bufferizare” BufferedReader. OutputStreamWriter Formeaz˘ a o punte de legatur˘ aˆ ıntre fluxurile de caractere ¸ si fluxurile de octet ¸i. FileReader nu putea citi decˆ at caracter cu caracter. . Pipe-urile sunt folosite pentru a canaliza ie¸ sirea unui program sau fir de execut ¸ie c˘ atre intrarea altui program sau fir de execut ¸ie. Fiind primitiv. 4. folosind codificarea standard a caracterelor sau o codificare specificat˘ a de program.100 ˘ S CAPITOLUL 4.

2. prin instruct ¸iunea new ¸ si invocarea unui constructor corespunz˘ ator al clasei respective: Exemple: . • Num˘ arare LineNumberReader LineNumberInputStream Ofer˘ a¸ si posibilitatea de num˘ arare automat˘ a a liniilor citite de la un flux de intrare. Crearea unui flux se realizeaz˘ a a¸ sadar similar cu crearea obiectelor. FOLOSIREA FLUXURILOR 101 • Concatenare SequenceInputStream Concateneaz˘ a mai multe fluxuri de intrare ˆ ıntr-unul singur (vezi ”Concatenarea fi¸ sierelor”).2.3 Crearea unui flux Orice flux este un obiect al clasei ce implementeaz˘ a fluxul respectiv. 4. independent de ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a (vezi ”Folosirea claselor DataInputStream ¸ si DataOutputStream”). DataOutputStream Folosite la scrierea/citirea datelor de tip primitiv ˆ ıntr-un format binar.4. • Serializare ObjectInputStream. ObjectOutputStream Sunt folosite pentru serializarea obiectelor (vezi ”Serializarea obiectelor”). • Citire ˆ ın avans PushbackReader PushbackInputStream Sunt fluxuri de intrare care au un buffer de 1-caracter(octet) ˆ ın care este citit ˆ ın avans ¸ si caracterul (octetul) care urmeaz˘ a celui curent citit. • Conversie tipuri de date DataInputStream. • Afi¸ sare PrintWriter PrintStream Ofer˘ a metode convenabile pentru afisarea informat ¸iilor.

//crearea unui flux de iesire pe caractere FileWriter out = new FileWriter("fisier. //echivalent cu FileWriter fo = new FileWriter("fisier.dat"). //crearea unui flux de intrare pe octeti FileInputStream in = new FileInputStream("fisier. //crearea unui flux de iesire printr-un buffer BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("fisier.txt").txt").102 ˘ S CAPITOLUL 4.txt")). Fluxurile de procesare nu pot exista de sine st˘ at˘ atoare ci se suprapun pe un flux primitiv de citire/scriere a datelor. //crearea unui flux de iesire pe octeti FileOutputStrem out = new FileOutputStream("fisier.dat"). //echivalent cu FileReader fr = new FileReader("fisier.txt"). BufferedWriter out = new BufferedWriter(fo). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI //crearea unui flux de intrare pe caractere FileReader in = new FileReader("fisier.txt"). A¸ sadar. crearea unui flux pentru procesarea datelor are formatul general: . constructorii claselor pentru fluxurile de procesare nu primesc ca argument un dispozitiv extern de memorare a datelor ci o referint ¸a la un flux primitiv responsabil cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor: Exemple: //crearea unui flux de intrare printr-un buffer BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader("fisier.txt"))). Din acest motiv. BufferedReader in = new BufferedReader(fr). A¸ sadar. crearea unui flux primitiv de date care cite¸ ste/scrie informat ¸ii de la un dispozitiv extern are formatul general: FluxPrimitiv numeFlux = new FluxPrimitiv(dispozitivExtern).

FileWriter .octeti Constructorii acestor clase accept˘ a ca argument un obiect care s˘ a specifice un anume fi¸ sier.dat"))). boolean throws IOException append) .4. In general. respectiv scrierea unui caracter sau octet dintr-un sau ˆ ıntr-un fi¸ sier specificat uzual prin numele s˘ au complet sau relativ la directorul curent.2. Dup˘ a cum am v˘ azut deja. fluxurile pot fi compuse ˆ ın succesiuni oricˆ at de lungi: DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("fisier.2. 4. Constructorii clasei FileReader sunt: public FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException public FileReader(File file) throws FileNotFoundException public FileReader(FileDescriptor fd) Constructorii clasei FileWriter: public FileWriter(String fileName) throws IOException public FileWriter(File file) throws IOException public FileWriter(FileDescriptor fd) public FileWriter(String fileName. FOLOSIREA FLUXURILOR 103 FluxProcesare numeFlux = new FluxProcesare(fluxPrimitiv). ˆ ıntrucˆ at operat ¸ia lor de baz˘ a este citirea. FileOutputStream . Acesta poate fi un ¸ sir de caractere. clasele care implementeaz˘ a aceste fluxuri sunt urm˘ atoarele: FileReader.caractere FileInputStream.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere Fluxurile pentru lucrul cu fi¸ siere sunt cele mai usor de ˆ ınteles. on obiect de tip File sau un obiect de tip FileDesciptor (vezi ”Clasa File”).

public class Copiere { public static void main ( String [] args ) { try { FileReader in = new FileReader ( " in . S˘ a consider˘ am ca exemplu un program care copie cont ¸inutul unui fi¸ sier cu numele ”in.txt” ˆ ıntr-un alt fi¸ sier cu numele ”out. read () ) != -1) out . out . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Cei mai uzuali constructori sunt cei care primesc ca argument numele fi¸ sierului.txt”.104 ˘ S CAPITOLUL 4. Dac˘ a exist˘ a fi¸ sierul ”in. Aceasta va fi prins˘ a de program deoarece. err . txt " ) . } catch ( IOException e ) { System . va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul FileNotFoundException.txt”.txt” el va fi re- . IOException este superclas˘ a pentru FileNotFoundException. Listing 4. e . } } } In cazul ˆ ın care vom lansa aplicat ¸ia iar ˆ ın directorul curent nu exist˘ a un fi¸ sier cu numele ”in.txt” ˆ ın care va fi copiat cont ¸inutul primului. println ( " Eroare la operatiile cu fisiere ! " ) . Ace¸ stia pot provoca except ¸ii de tipul FileNotFoundException ˆ ın cazul ˆ ın care fi¸ sierul cu numele specificat nu exist˘ a. Dac˘ a exist˘ a deja fi¸ sierul ”out. in .txt”.1: Copierea unui fisier import java . int c . aplicat ¸ia va crea un nou fi¸ sier ”out. printStackTrace () . Ambele fi¸ siere sunt considerate ˆ ın directorul curent. close () . while (( c = in . io .*. FileWriter out = new FileWriter ( " out . write ( c ) . txt " ) . close () . Din acest motiv orice creare a unui flux de acest tip trebuie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un bloc try-catch sau metoda ˆ ın care sunt create fluxurile respective trebuie s˘ a arunce except ¸iile de tipul FileNotFoundException sau de tipul superclasei IOException.

2. BufferedInputStream funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acela¸ si principiu.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer Clasele pentru citirea/scrierea cu zona tampon sunt: BufferedReader. BufferedOutputStream . Atunci cˆ and bufferul este plin. 4. In cazul ˆ ın care buffer-ul este gol. caracterul va fi preluat din buffer. singura diferent ¸˘ a fiind faptul c˘ a sunt citit ¸i octet ¸i.txt". BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("out.dat"). dintre care obligatoriu unul este primitiv. reducˆ and astfel numarul de acces˘ ari ale dispozitivului ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia atelor. Similar lucreaza ¸ si clasele BufferedWriter ¸ si BufferedOutputStream. true).caractere BufferedInputStream. Clasa BufferedReader cite¸ ste ˆ ın avans date ¸ si le memoreaz˘ aˆ ıntr-o zon˘ a tampon. BufferedWriter . vor fi memorati ˆ ın buffer ¸ si caracterele care ˆ ıi urmeaz˘ a. int dim_buffer) BufferedWriter(Writer out) . Atunci cˆ and se execut˘ a o operat ¸ie de citire. 1024) //1024 este dimensiunea bufferului Constructorii cei mai folosit ¸i ai acestor clase sunt urm˘ atorii: BufferedReader(Reader in) BufferedReader(Reader in.4. La operat ¸iile de scriere datele scrise nu vor ajunge direct la destinat ¸ie. Fluxurile de citire/scriere cu buffer sunt fluxuri de procesare ¸ si sunt folosite prin suprapunere cu alte fluxuri.txt” foloseam: FileWriter out = new FileWriter("out.2. ci vor fi memorate jntr-un buffer de o anumit˘ a dimensiune. Evident. citirea se face direct din flux ¸ si. Dac˘ a doream s˘ a facem operat ¸ia de ad˘ augare(append) ¸ si nu de rescriere pentru fi¸ sierul ”out. FOLOSIREA FLUXURILOR 105 scris. Din acest motiv. odat˘ a cu citirea caracterului. sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil. cont ¸inutul acestuia va fi transferat automat la destinat ¸ie.octeti Sunt folosite pentru a introduce un buffer (zon˘ a de memorie) ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor.

Pe lˆ anga acestea. //bufferul nu este plin.106 ˘ S CAPITOLUL 4.. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI BufferedWriter(Writer out. datele se scriu in fisier Metoda readLine Este specific˘ a fluxurilor de citire cu buffer ¸ si permite citirea linie cu linie a datelor de intrare. dependent de platforma de lucru. BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in")) String linie. 1024) //am creat un flux cu buffer de 1024 octeti for(int i=0.dat"). //bufferul este golit. int dim_buffer) BufferedOutputStream(OutputStream out) BufferedOutputStream(OutputStream out. int dim_buffer) BufferedInputStream(InputStream in) BufferedInputStream(InputStream in.write(i).close().readLine()) != null) { . i<1000. Acesta este reprezentat ˆ ın Java prin secvent ¸a escape ’\n’. O linie reprezint˘ a o succesiune de caractere terminat˘ a cu simbolul pentru sfˆ ar¸ sit de linie. BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("out. in fisier nu s-a scris nimic out. //proceseaza linie } br. chiar dac˘ a aceasta nu este plin˘ a.. aceasta prime¸ ste valoarea implicit˘ a de 512 octet ¸i (caractere).flush(). i++) out. int dim_buffer) In cazul constructorilor ˆ ın care dimensiunea buffer-ului nu este specificat˘ a. clasele pentru scriere prin buffer mai au ¸ si metoda flush care gole¸ ste explicit zona tampon. } . while ((linie = br. Metodele acestor clase sunt cele uzuale de tipul read ¸ si write.

FOLOSIREA FLUXURILOR 107 4. dup˘ a care procesul se repet˘ a pˆ ana la terminarea tuturor fluxurilor de intrare. SequenceInputStream s = new S eq u e nc e I np u tS t r ea m ( f1 .2. exit ( -1) . out . System . while (( c = s . out . Citirea datelor dintr-un astfel de flux se face astfel: se cite¸ ste din primul flux de intrare specificat pˆ ana cˆ and se ajunge la sfˆ arsitul acestuia. Exemplul cel mai elocvent de folosirea a acestei clase este concatenarea a dou˘ a sau mai multor fi¸ siere: Listing 4. Cel de-al doilea construie¸ ste un flux de intrare care combin˘ a doar dou˘ a fluxuri s1 ¸ si s2.4. Constructorii acestei clase sunt: SequenceInputStream(Enumeration e) SequenceInputStream(InputStream s1.6 Concatenarea fluxurilor Clasa SequenceInputStream permite unei aplicatii s˘ a combine serial mai multe fluxuri de intrare astfel ˆ ıncˆ at acestea s˘ a apar˘ a ca un singur flux de intrare. dup˘ a care primul flux de intrare este ˆ ınchis ¸ si se deschide automat urm˘ atorul flux de intrare din care se vor citi ˆ ın continuare datele. print (( char ) c ) . read () ) != -1) System . Rezultatul concatenarii este afisat pe ecran . f2 ) .*. int c .2: Concatenarea a dou˘ a fi¸ siere /* Concatenarea a doua fisiere ale caror nume sunt primite de la linia de comanda . length <= 1) { System . Fiecare obiect ˆ ın enumerarea primit˘ a ca parametru trebuie s˘ a fie de tipul InputStream. primul flux citit fiind s1.2. */ import java . io . . FileInputStream f2 = new FileInputStream ( args [1]) . } try { FileInputStream f1 = new FileInputStream ( args [0]) . println ( " Argumente insuficiente ! " ) . public class Concatenare { public static void main ( String args []) { if ( args . InputStream s2) Primul construieste un flux secvential dintr-o mult ¸ime de fluxuri de intrare.

INTRARI ¸ I IES ¸ IRI s . FileInputStream f2 = new FileInputStream(args[1]). close () . } } } Pentru concatenarea mai multor fi¸ siere exist˘ a dou˘ a variante: • folosirea unei enumer˘ ari . printStackTrace () .2.pentru filtrarea fluxurilor de ie¸ sire. • concatenarea pe rˆ and a acestora folosind al 2-lea constructor.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor Un flux de filtrare se ata¸ seaz˘ a altui flux pentru a filtra datele care sunt citite/scrise de c˘ atre acel flux.primul constructor (vezi ”Colect ¸ii”). f3)). BufferedOutputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream PrintStream .pentru filtrarea fluxurilor de intrare ¸ si • FilterOutputStream . // f1 si f2 sunt inchise automat } catch ( IOException e ) { e . new SequenceInputStream(f2. Clasele pentru filtrarea datelor superclasele abstracte: • FilterInputStream . Cele mai importante fluxruri pentru filtrarea datelor sunt implementate de clasele: DataInputStream. 4. DataOutputStream BufferedInputStream. SequenceInputStream s = new SequenceInputStream( f1.108 ˘ S CAPITOLUL 4. concatenarea a 3 fi¸ siere va construi un flux de intrare astfel: FileInputStream f1 = new FileInputStream(args[0]). FileInputStream f3 = new FileInputStream(args[2]).

ele mai fiind numite ¸ si fluxuri de procesare. Prin urmare. fluxurile de filtrare vor cont ¸ine anumite metode specializate pentru citirea/scrierea datelor. Clasele care ofer˘ a un astfel de suport implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. sunt date ˆ ın tabelul de mai jos: .2. clasa BufferedInputStream pune la dispozit ¸ie metoda readLine pentru citirea unei linii din fluxul de intrare. urmˆ and ca citirea/scrierea s˘ a se fac˘ a prin intermediu acelui buffer. De exemplu. Cele mai folosite metode.4. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. Folosirea fluxurilor de filtrare se face prin ata¸ sarea lor de un flux care se ocup˘ a efectiv de citirea/scrierea datelor: FluxFiltrare numeFlux = new FluxFiltrare(referintaAltFlux). altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. clasele de filtrare BufferedInputStream ¸ si BufferedOutputStream colecteaz˘ a datele unui flux ˆ ıntr-un buffer. 4.2. A¸ sa cum am v˘ azut la citirea/scrierea cu zon˘ a tampon. FOLOSIREA FLUXURILOR Observat ¸i c˘ a toate aceste clase descriu fluxuri de octet ¸i. vor furniza metode pentru citirea ¸ si scrierea datelor la nivel de tip primitiv ¸ si nu la nivel de octet. A¸ sadar. 109 Filtrarea datelor nu trebuie v˘ azut˘ a ca o metod˘ a de a elimina anumit ¸i octeti dintr-un flux ci de a transforma ace¸ sti octet ¸i ˆ ın date care s˘ a poat˘ afi interpretate sub alt˘ a form˘ a. fluxurile de filtrare nu elimin˘ a date citite sau scrise de un anumit flux. Din acest motiv. Acestea definesc metodele pe care trebuie s˘ a le pun˘ a la dispozit ¸ie ˆ ın vederea citireii/scrierii datelor de tip primitiv. ci de date primitive.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream Aceste clase ofer˘ a metode prin care un flux nu mai este v˘ azut ca o ˆ ınsiruire de octet ¸i. ci introduc o noua modalitate de manipulare a lor. respectiv DataOutput.

util. mai put ¸in readUTF ¸ si writeUTF care se ocup˘ a cu obiecte de tip String. fiind singurul tip referint ¸˘ a permis de aceste clase.1 Intr˘ ari formatate Clasa java. limbajul Java pune la dispozit ¸ii modalit˘ a¸ ti simplificate pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor informat ¸ii.5.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate Incepˆ and cu versiunea 1. cum ar fi ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream (vezi ”Serializarea obiectelor”). Denumirile lor sunt sugestive pentru tipul de date pe care ˆ ıl prelucreaz˘ a.in: . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un fi¸ sier ˆ ın care au fost scrise informat ¸ii folosind metode writeXXX nu va putea fi citit decˆ at prin metode readXXX. Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream permit serializarea tipurilor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.110 DataInputStream readBoolean readByte readChar readDouble readFloat readInt readLong readShort readUTF ˘ S CAPITOLUL 4. 4. specificate de interfetele DataInput ¸ si DataOutput ¸ si pot provoca except ¸ii de tipul IOException. Transformarea unei valori ˆ ın format binar se nume¸ ste serializare. Serializarea celorlalte tipuri referint ¸˘ a va fi f˘ acut˘ a prin intermediul altor clase.Scanner ofer˘ a o solut ¸ie simpl˘ a pentru formatarea unor informat ¸ii citite de pe un flux de intrare fie pe octet ¸i. respectiv pentru citirea de date formatate de la tastatur˘ a. Pentru a citi de la tastatur˘ a vom specifica ca argument al constructorului fluxul System. Scrierea datelor folosind fluxuri de acest tip se face ˆ ın format binar. 4. fie pe caractere. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI DataOutputStream writeBoolean writeByte writeChar writeDouble writeFloat writeInt writeLong writeShort writeUTF Aceste metode au denumirile generice de readXXX ¸ si writeXXX. sau chiar dintr-un obiect de tip File.3.

next().close().nextDouble().Formatter.in). printf (echivalente) ce permit afi¸ sarea formatat˘ a a unor variabile. 4.util. pe lˆ ang˘ a metodele print.in . intrarea standard este tastatura iar ie¸ sirea standard este ecranul. 111 4. salariu. println care ofereau posibilitatea de a afi¸ sa un ¸ sir de caractere. varsta). System. Aceste obiecte sunt definite publice ˆ ın clasa System ¸ si sunt: • System. Intrarea ¸ si ie¸ sirea standard sunt reprezentate de obiecte pre-create ce descriu fluxuri de date care comunic˘ a cu dispozitivele standard ale sistemului. int varsta = s.nextInt(). double salariu = s. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Scanner s = Scanner. Formatarea ¸ sirurilor de caractere se bazeaz˘ a pe clasa java.out .printf("%s %8. nume.4.fluxul standar de ie¸ sire.2 Ie¸ siri formatate Clasele PrintStream ¸ si PrintWriter pun la dispozit ¸iile. de tip InputStream • System.create(System.fluxul standar pentru erori.2f %2d %n".4 Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire Mergˆ and pe linia introdus˘ a de sistemul de operare UNIX. de tip PrintStream • System.fluxul standar de intrare. de tip PrintStream . String nume = s.err .4.out. orice program Java are : • o intrare standard • o ie¸ sire standard • o ie¸ sire standard pentru erori In general. ¸ si metodele format. s.3.

System.print("Introduceti o linie:"). String linie = stdin.out.out.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a Uzual.println("Exceptie:" + e). Fluxul standard pentru afi¸ sarea erorilor se folose¸ ste similar ¸ si apare uzual ˆ ın secvent ¸ele de tratare a except ¸iilor.4.readLine() System.. este acela¸ si cu fluxul standard de ie¸ sire.out este de tip InputStream. System. Exemplul tipic este: BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.4. } Fluxurile de ie¸ sire pot fi folosite a¸ sadar f˘ ar˘ a probleme deoarece tipul lor este PrintStream.out.format (format.println(argument).out. vom dori s˘ a folosim metoda readLine pentru citirea datelor de la tastatura ¸ si din acest motiv vom folosi intrarea standard ˆ ımpreun˘ a cu o clas˘ a de procesare care ofer˘ a aceast˘ a metod˘ a...print (argument). System. care este o clas˘ a abstract˘ a. In exemplul urm˘ ator este prezentat un program care afi¸ seaza liniile introduse de la tastatur˘ a pˆ an˘ aˆ ın momentul ˆ ın care se introduce linia ”exit” sau o linie vid˘ a¸ si ment ¸ioneaz˘ adac˘ a¸ sirul respectiv reprezint˘ a un num˘ ar sau nu. el fiind folosit la afi¸ sarea oric˘ aror rezultate pe ecran (ˆ ın modul consola): System.).out. clas˘ a concret˘ a pentru scrierea datelor. System. 4.). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI 4. In schimb.err.112 ˘ S CAPITOLUL 4.in)).1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran Am v˘ azut deja numeroase exemple de utilizare a fluxului standard de ie¸ sire.out.. argumente.printf (format.println(linie). deci pentru a-l putea utiliza eficient va trebui sa-l folosim ˆ ımpreuna cu un flux de procesare(filtrare) care s˘ a permit˘ a citirea facil˘ a a datelor. Implicit. fluxul standard de intrare System. argumente. . catch(Exception e) { System.

parseDouble ( s ) . err . out .4. equals ( " exit " ) || s . println ( " : NU " ) . } } } catch ( IOException e ) { System .redirectare intrare setOut(PrintStream) . print ( s ) . System . varianta cea mai comod˘ a de citire a datelor de la tastatur˘ a este folosirea clasei java.4. printStackTrace () .redirectare erori . System . length () ==0) break . println ( " Eroare la intrarea standard ! " ) .4. In clasa System exist˘ a urm˘ atoarele metode statice care realizeaz˘ a acest lucru: setIn(InputStream) . if ( s . try { Double .3 Redirectarea fluxurilor standard Redirectarea fluxurilor standard presupune stabilirea unei alte surse decˆ at tastatura pentru citirea datelor. try { while ( true ) { String s = stdin .*.redirectare iesire setErr(PrintStream) .5. public class EsteNumar { public static void main ( String [] args ) { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System .3: Citirea datelor de la tastatur˘ a /* Citeste siruri de la tastatura si verifica daca reprezinta numere sau nu */ import java . out . out . e . io . println ( " : DA " ) . in ) ) . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Listing 4.Scanner. } catch ( Numb erFor ma t E x c e p t i o n e ) { System . respectiv alte destinat ¸ii decˆ at ecranul pentru cele dou˘ a fluxuri de ie¸ sire. readLine () . 4.util. } } } 113 Incepˆ and cu versiunea 1.

setErr ( err ) . txt " ) ) . txt " ) ) . setIn ( in ) . System. Listing 4. io . Redirectarea intr˘ arii poate fi folositoare pentru un program ˆ ın mod consol˘ a care prime¸ ste mai multe valori de intrare. System . Secvent ¸a clasic˘ a de redirectare a ie¸ sirii este c˘ atre un fi¸ sier este: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("rezultate. System.setErr(fis). PrintStream err = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " erori . in ) ) . Putem redirecta afisarea c˘ atre un fi¸ sier pe care s˘ a-l citim dup˘ a execut ¸ia programului. System .txt"))).*. PrintStream out = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " rezultate . Redirectarea erorilor ˆ ıntr-un fi¸ sier poate fi de asemenea util˘ a¸ si se face ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("erori. System . datele fiind cerute din nou de la tastatur˘ a. redirectˆ and intrarea standard c˘ atre acel fi¸ sier.114 ˘ S CAPITOLUL 4.setOut(fis).txt"))). txt " ) ) . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Redirectarea ie¸ sirii este util˘ aˆ ın special atunci cˆ and sunt afi¸ sate foarte multe date pe ecran.4: Exemplu de folosire a redirect˘ arii: import java . BufferedReader br = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . class Redirectare { public static void main ( String [] args ) { try { BufferedInputS t r ea m in = new B uf f e re d I np u tS t r ea m ( new FileInputStream ( " intrare . setOut ( out ) . . Pentru a nu le scrie de la tastatur˘ a de fiecare dat˘ aˆ ın timpul test˘ arii programului. In momentul cˆ and testarea programului a luat sfˆ arsit redirectarea poate fi eliminat˘ a. ele pot fi puse ˆ ıntrun fi¸ sier.

txt */ System ..4. Printr-un atom lexical se ˆ ın]elege ˆ ın general: • un identificator (un ¸ sir care nu este ˆ ıntre ghilimele) • un numar • un ¸ sir de caractere • un comentariu • un separator Atomii lexicali sunt desp˘ art ¸iti ˆ ıntre ei de separatori. virgul˘ a. ele vor fi scrise in fisierul erori . Constructorii clasei sunt: .4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa StreamTokenizer proceseaz˘ a un flux de intrare de orice tip ¸ si ˆ ıl ˆ ımparte ˆ ın ”atomi lexicali”. } } } 115 4. txt */ System . } catch ( IOException e ) { /* Daca apar exceptii . ˆ ıns˘ a pot fi schimbat ¸i prin diverse metode ale clasei. tab. printStackTrace () . etc. atomii lexicali ai fluxului respectiv. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE String s . out . Implicit. while (( s = br . println ( " Eroare intrare / iesire ! " ) . err .4. se vor citi.4. readLine () ) != null ) { /* Liniile vor fi citite din fisierul intrare . println ( s ) . e . txt si vor fi scrise in fisierul rezultate . ace¸ sti separatori sunt cei obi¸ snut ¸i: spat ¸iu. pe rˆ and. Rezultatul va consta ˆ ın faptul c˘ aˆ ın loc s˘ a se citeasc˘ a octet ¸i sau caractere. punct ¸ si virgula. } // Aruncam fortat o exceptie throw new IOException ( " Test " ) .

valoarea unui atom de tip cuvˆ ant Citirea atomilor din flux se face cu metoda nextToken(). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI public StreamTokenizer(Reader r) public StreamTokenizer(InputStream is) Identificarea tipului ¸ si valorii unui atom lexical se face prin intermediul variabilelor: • TT EOF . public class CitireAtomi { public static void main ( String args []) throws IOException { BufferedReader br = new BufferedReader ( new FileReader ( " fisier . care returnez˘ a tipul atomului lexical citit ¸ si scrie ˆ ın variabilele nval sau sval valoarea corespunzato˘ are atomului. io .atom de tip cuvˆ ant • ttype.atom ce marcheaz˘ a sfˆ ar¸ situl unei linii • TT NUMBER .atom ce marcheaz˘ a sfˆ aar¸ situl fluxului • TT EOL . StreamTokenizer st = new StreamTokenizer ( br ) . // Se citeste primul atom lexical .valoarea unui atom numeric • sval .un fisier specificat si afisarea tipului si valorii lor */ import java .tipul ultimului atom citit din flux • nval.116 ˘ S CAPITOLUL 4.5: Citirea unor atomi lexicali dintr-un fisier /* Citirea unei secvente de numere si siruri dintr . int tip = st . nextToken () . Exemplul tipic de folosire a unui analizor lexical este citirea unei secvent ¸e de numere ¸ si ¸ siruri aflate ˆ ıntr-un fi¸ sier sau primite de la tastatur˘ a: Listing 4.atom de tip num˘ ar • TT WORD.*. txt " ) ) .

4. care realizeaz˘ a ˆ ımp˘ art ¸irea unui ¸ sir de caractere ˆ ın atomi lexicali.5 Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) Dup˘ a cum am v˘ azut. desi sunt foarte utile ¸ si pentru dispozitive ˆ ın care informat ¸ia poate fi accesat˘ a direct. TT_EOF ) { switch ( tip ) { case StreamTokenizer . TT_NUMBER : System . . ˆ ın care se citesc atomii unul cˆ ate unul cu metoda nextToken.io. • se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. println ( " Numar : " + st . Clasa RandomAccesFile are urm˘ atoarele caracteristici: • permite accesul nesecvent ¸ial (direct) la cont ¸inutul unui fi¸ sier. pˆ ana se ajunge la sfˆ arsitul fluxului (TT EOF). sval ) . } tip = st . cum ar fi banda magnetic˘ a sau pentru transmiterea informat ¸iilor prin ret ¸ea. subclas˘ a direct˘ a a clasei Object. este mai simplu s˘ a citim fluxul linie cu linie ¸ si s˘ a folosim clasa StringTokenizer. out . Acestea sunt adecvate pentru lucrul cu medii secvent ¸iale de memorare a datelor. • este o clas˘ a de sine st˘ at˘ atoare.5. nval ) . println ( " Cuvant : " + st . break . TT_WORD : System . In cadrul buclei ”while” se determin˘ a tipul atomul curent curent (ˆ ıntors de metoda nextToken) ¸ si apoi se afl˘ a valoarea numeric˘ a sau ¸ sirul de caractere corespunz˘ ator atomului respectiv. 4. nextToken () . In cazul ˆ ın care tipul atomilor nu ne intereseaz˘ a. fluxurile sunt procese secvent ¸iale de intrare/ie¸ sire. case StreamTokenizer . modul de utilizare tipic pentru un analizor lexical este ˆ ıntr-o bucla ”while”. CLASA RANDOMACCESFILE (FIS ¸ IERE CU ACCES DIRECT) while ( tip != StreamTokenizer . // Trecem la urmatorul atom } } } 117 A¸ sadar. out . sau metoda split a clasei String.

"rw"). StringmodAcces) throws IOException unde modAcces poate fi: • ”r” . • permite atˆ at citirea cˆ at ¸ si scriere din/in fi¸ siere cu acces direct. • permite specificarea modului de acces al unui fi¸ sier (read-only.pozit ¸ioneaza pointerului fi¸ sierului ˆ ınaintea unui octet specificat • getFilePointer . ceea ce ˆ ınseamna ca sunt disponibile metode de tipul readXXX. Apeluri la metodele de citire/scrirere deplaseaz˘ a pointerul fi¸ sierului cu num˘ arul de octet ¸i citit ¸i sau scri¸ si de metodele respective.txt". Constructorii acestei clase sunt: RandomAccessFile(StringnumeFisier. indicˆ and ˆ ınceputul fi¸ sierului.fi¸ sierul este deschis numai pentru citire (read-only) • ”rw” . readwrite). . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI • implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput ¸ si DataOutput.118 ˘ S CAPITOLUL 4. In plus fat ¸˘ ade metodele de tip read ¸ si write clasa pune la dispozitie ¸ si metode pentru controlul pozit ¸iei pointerului de fi¸ sier. Acestea sunt: • skipBytes . "r"). ˆ ıntocmai ca la clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream. Acesta este un indicator ce specific˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın fi¸ sier. La deschiderea unui fi¸ sier pointerul are valoarea 0. StringmodAcces) throws IOException RandomAccessFile(StringnumeFisier.mut˘ a pointerul fi¸ sierului ˆ ınainte cu un num˘ ar specificat de octet ¸i • seek .returneaz˘ a pozit ¸ia pointerului de fi¸ sier. //deschide un fisier pentru scriere si citire Clasa RandomAccesFile suport˘ a not ¸iunea de pointer de fi¸ sier. //deschide un fisier pentru citire RandomAccesFile f2 = new RandomAccessFile("fisier. writeXXX.txt".fi¸ sierul este deschis pentru citire ¸ si scriere (read-write) Exemple: RandomAccesFile f1 = new RandomAccessFile("fisier.

Numele directorului este primit ca argument de la linia de comanda . CLASA FILE 119 4.6: Listarea cont ¸inutului unui director /* Programul listeaza fisierele si subdirectoarele unui director . FileInputStream in = new FileInputStream(f) Cel mai uzual constructor al clasei File este: public File(String numeFisier) Metodele mai importante ale clasei File au denumiri sugestive ¸ si vor fi prezentate prin intermediul exemplului urm˘ ator care listeaz˘ a fi¸ sierele ¸ si subdirectoarele unui director specificat ¸ si. redenumirea unui fi¸ sier sau director. listarea fi¸ sierelor dintr-un director. etc.6. ˆ ın aceast˘ a clas˘ a vom g˘ asi metode pentru testarea existent ¸ei. fie multimea fi¸ sierelor dintr-un director. File f = new File("fisier. */ import java . Astfel. pentru fiecare din ele afi¸ seaz˘ a diverse informat ¸ii: Listing 4. precum ¸ si punerea la dispozit ¸ie a unor metode pentru lucrul cu fisere ¸ si directoare la nivelul sistemului de operare.txt"). crearea unui director. Specificarea unui fi¸ sier/director se face prin specificarea c˘ aii absolute spre acel fi¸ sier sau a c˘ aii relative fat ¸˘ a de directorul curent. sau este directorul curent . io .4. Trebuie ment ¸ionat ¸ si faptul c˘ a majoritatea constructorilor fluxurilor care permit accesul la fi¸ siere accept˘ a ca argument un obiect de tip File ˆ ın locul unui ¸ sir ce reprezint˘ a numele fi¸ sierului respectiv.*. . Utilitate clasei File const˘ aˆ ın furnizarea unei modalit˘ a¸ ti de a abstractiza dependent ¸ele cailor ¸ si numelor fi¸ sierelor fat ¸˘ ade ma¸ sina gazd˘ a.6 Clasa File Clasa File nu se refer˘ a doar la un fi¸ sier ci poate reprezenta fie un fi¸ sier anume. Pentru fiecare din ele vor fi afisate diverse informatii . ¸ stergerea. Acestea trebuie s˘ a respecte convent ¸iile de specificare a c˘ ailor ¸ si numelor fi¸ sierelor de pe platforma de lucru.

if ( f . println ( " Cale absoluta : " + f ... isDirectory () ) System .. println ( " . println ( " Fisier : " + nume ) . out . File [] continut = director . println ( " Director : " + nume ) . canWrite () + " \ n Parinte : " + f .120 import java .. length () + " \ n Data ultimei modificari : " + new Date ( f . } } } . } public static void main ( String [] args ) { String nume . getAbsolutePath () + " \ n Poate citi : " + f . canRead () + " \ n Poate scrie : " + f ." ) . try { File director = new File ( nume ) . listFiles () . for ( int i = 0... printStackTrace () . getName () . length . out .. util . getPath () + " \ n Lungime : " + f .. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI private static void info ( File f ) { // Afiseaza informatii despre un fisier sau director String nume = f . i < continut . out .*.. lastModified () ) ) . i ++) info ( continut [ i ]) . public class ListareDirector { ˘ S CAPITOLUL 4. " .. System . else if ( f . length == 0) nume = " . isFile () ) System ... // directorul curent else nume = args [0]. out . getParent () + " \ n Cale : " + f .. System . if ( args . } catch ( Exception e ) { e .

O interfat ¸˘ a Java define¸ ste un set de metode dar nu specific˘ a nici o implementare pentru ele. al˘ aturi de clase. o interfat ¸˘ a poate fi privita ca un protocol de comunicare ˆ ıntre obiecte. definirea unor noi tipuri de date. punˆ and ˆ ın practic˘ a unul din conceptele program˘ arii orientate obiect ¸ si anume cel de separare a modelului unui obiect (interfat ¸˘ a) de implementarea sa. O clas˘ a care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a trebuie obligatoriu s˘ a specifice implement˘ ari pentru toate metodele interfet ¸ei. A¸ sadar. 121 . Interfet ¸ele permit.1. Definit ¸ie O interfat ¸˘ a este o colect ¸ie de metode f˘ ar˘ a implementare ¸ si declarat ¸ii de constante.1 5.Capitolul 5 Interfet ¸e 5.1 Introducere Ce este o interfat ¸˘ a? Interfet ¸ele duc conceptul de clas˘ a abstract˘ a cu un pas ˆ ınainte prin eliminarea oric˘ aror implement˘ ari de metode. supunˆ andu-se a¸ sadar unui anumit comportament.

// Incorect.1 Folosirea interfet ¸elor Definirea unei interfet ¸e Definirea unei interfet ¸e se face prin intermediul cuvˆ antului cheie interface: [public] interface NumeInterfata [extends SuperInterfata1. implicit nivelul de acces fiind doar la nivelul pachetului din care face parte interfat ¸a. lipseste initializarea private int x = 1. SuperInterfata2. // Incorect. modificator nepermis } . static ¸ si final care sunt implicit ¸i.2. interface Exemplu { int MAX = 100. (vezi ”Mo¸ stenirea multipl˘ a prin intermediul interfet ¸elor”).] { /* Corpul interfetei: Declaratii de constane Declaratii de metode abstracte */ } O interfat ¸˘ a poate avea un singur modificator ¸ si anume public. Acestea se numesc superinterfet ¸e ¸ si sunt separate prin virgul˘ a. int MAX.. Corpul unei interfet ¸e poate cont ¸ine: • constante: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorii public.. O interfat ¸˘ a public˘ a este accesibil˘ a tuturor claselor. nici un alt modificator neputˆ and ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei variabile dintr-o interfat ¸˘ a. Constantele unei interfet ¸e trebuie obligatoriu init ¸ializate.122 CAPITOLUL 5. INTERFET ¸E 5. O interfat ¸˘ a poate extinde oricˆ ate interfet ¸e.2 5. // Echivalent cu: public static final int MAX = 100. indiferent de pachetul din care fac parte.

. Interfata2. .2.. // Incorect.5. deoarece atˆ at interfat ¸a cˆ at ¸ si metodele sale nu pot fi altfel decˆ at abstracte. • Metodele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. care este implicit. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 123 • metode f˘ ar˘ a implementare: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorul public. // Echivalent cu: public void metoda(). • In variantele mai vechi de Java era permis ¸ si modificatorul abstract ˆ ın declaratia interfet ¸ei ¸ si ˆ ın declarat ¸iile metodelor. ˆ ıns˘ a acest lucru nu mai este valabil.2.. nici un alt modificator nu poate ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei metode a unei interfet ¸e. protected void metoda2().2 Implementarea unei interfet ¸e Implementarea uneia sau mai multor interfet ¸e de c˘ atre o clas˘ a se face prin intermediul cuvˆ antului cheie implements: class NumeClasa implements NumeInterfata sau class NumeClasa implements Interfata1. • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit constante chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorii static ¸ si final. modificator nepermis Atent ¸ie • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. interface Exemplu { void metoda(). 5.

testeaz˘ a dac˘ a stiva este vid˘ a • toString .3 Exemplu: implementarea unei stive S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.elimin˘ a elementul din vˆ arful stivei • peek . interfet ¸ele pot fi privite ca tipuri de date ¸ si vom spune adesea c˘ a un obiect are tipul X . Din acest motiv.124 CAPITOLUL 5. dac˘ a acesta este o instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X .returneaz˘ a cont ¸inutul stivei sub forma unui ¸ sir de caractere. ˆ ın sensul c˘ a ad˘ augarea unor metode noi sau schimbarea signaturii metodelor existente vor duce la erori ˆ ın compilarea claselor care o implementeaz˘ a. . Dorim s˘ a implement˘ am un nou tip de date numit Stack.adaug˘ a un nou element in stıv˘ a • pop . atunci trebuie obligatoriu s˘ a specifice cod pentru toate metodele interfet ¸ei. Evident.2. Atent ¸ie Modificarea unei interfet ¸e implic˘ a modificarea tuturor claselor care implementeaz˘ a acea interfat ¸˘ a. Din acest motiv. care s˘ a modeleze not ¸iunea de stiv˘ a de obiecte. In cazul ˆ ın care o clas˘ a implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a. o clas˘ a poate avea ¸ si alte metode ¸ si variabile membre ˆ ın afar˘ a de cele definite ˆ ın interfat ¸˘ a. o interfat ¸˘ a nu mai trebuie modificat˘ a.returneaz˘ a varful stivei • empty . INTERFET ¸E O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e sau poate s˘ a nu implementeze nici una. odat˘ a creata ¸ si folosit˘ a la implementarea unor clase. unde X este o interfat ¸˘ a. Implementarea unei interfet ¸e poate s˘ a fie ¸ si o clas˘ a abstract˘ a. dar orice referint ¸˘ a de tip interfat ¸˘ a poate primi ca valoare o referint ¸a la un obiect al unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a. indiferent de implementarea lor. 5. Obiectele de tip stiv˘ a. O interfat ¸˘ a nu este o clas˘ a. vor trebui s˘ a cont ¸in˘ a metodele: • push .

public class StackImpl1 implements Stack { private Object items [].2: Tipul de except ¸ie generat de stiv˘ a public class StackException extends Exception { public StackException () { super () . Object peek () throws StackException . void pop () throws StackException . Listing 5. String toString () . } Pentru a trata situat ¸iile anormale care pot ap˘ area atunci cˆ and ˆ ıncerc˘ am s˘ a punem un element ˆ ın stiv˘ a¸ si nu este posibil din lips˘ a de memorie. ambele solut ¸ii avˆ and avantaje ¸ si dezavantaje. folosind un vector: Listing 5. ˆ ın timp ce a doua este mai eficient˘ a din punctul de vedere al folosirii memoriei.5. Deoarece nu dorim s˘ a leg˘ am tipul de date Stack de o anumit˘ a implementare structural˘ a. } } D˘ am ˆ ın continuare prima implementare a stivei. boolean empty () . sau ˆ ıncerc˘ am s˘ a acces˘ am vˆ arful stivei ¸ si aceasta este vid˘ a. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 125 Din punctul de vedere al structurii interne. // Vectorul ce contine obiectele .1: Interfat ¸a ce descrie stiva public interface Stack { void push ( Object item ) throws StackException . vom defini o except ¸ie proprie StackException: Listing 5.2. Vom vedea imediat avantajele acestei abord˘ ari. ˆ ıl vom defini prin intermediul unei interfet ¸e.3: Implementarea stivei folosind un vector // Implementarea stivei folosind un vector de obiecte . Prima solut ¸ie este mai simplu de ˆ ınt ¸eles. o stiv˘ a poate fi implementat˘ a folosind un vector sau o list˘ aˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a. } public StackException ( String msg ) { super ( msg ) .

ele sunt totu¸ si publice ¸ si trebuie declarate ca atare ˆ ın clas˘ a. } public void push ( Object item ) throws StackException { if ( n == items .. length ) throw new StackException ( " Stiva este plina ! " ) . } public String toString () { String s = " " . toString () + " " . for ( int i =n -1. items [ n ++] = item . } public StackImpl1 () { this (100) .n ] = null . i >=0. Ceea ce facem acum este de fapt supradefinirea ei. } public boolean empty () { return ( n ==0) . } } Remarcat ¸i c˘ a. items [ . . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) .126 CAPITOLUL 5. de¸ si ˆ ın interfat ¸˘ a metodele nu sunt declarate explicit cu modificatorul public. i . deci clasa noastr˘ a o are deja implementat˘ a¸ si nu am fi obt ¸inut nici o eroare la compilare dac˘ a nu o implementam explicit. return s .-) s += items [ i ]. return items [n -1]. INTERFET ¸E private int n =0. Trebuie remarcat ¸ si faptul c˘ a metoda toString este definit˘ a deja ˆ ın clasa Object. // Numarul curent de elemente din stiva public StackImpl1 ( int max ) { // Constructor items = new Object [ max ].

S˘ a vedem acum modalitatea de implementare a stivei folosind o list˘ a ˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a: Listing 5.2.5. } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . // informatia din nod Node link . link . // legatura la urmatorul nod Node ( Object item . this . FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 127 O alt˘ a observat ¸ie important˘ a se refer˘ a la faptul c˘ a trebuie s˘ a declar˘ am ˆ ın cadrul interfet ¸ei ¸ si except ¸iile aruncate de metode. item . } public boolean empty () { return ( top == null ) . } } private Node top = null . Node link ) { this . top ) . while ( node != null ) { . return top . ce trebuie obligatoriu tratate.4: Implementarea stivei folosind o list˘ a // Implementarea stivei folosind o lista inlantuita . top = node . Node node = top . } public String toString () { String s = " " . top = top . link = link . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . // Referinta la varful stivei public void push ( Object item ) { Node node = new Node ( item . public class StackImpl2 implements Stack { class Node { // Clasa interna ce reprezinta un nod al listei Object item . item = item .

de¸ si metoda push din interfat ¸˘ a declar˘ a aruncarea unor except ¸ii de tipul StackException. push ( new Double (3. Metoda .128 CAPITOLUL 5. item ) . println ( " Eroare la lucrul cu stiva ! " ) . nu este obligatoriu ca metoda din clas˘ a s˘ a specifice ¸ si ea acest lucru. s2 . Stack s2 = new StackImpl2 () . } return s . err . afiseaza ( s2 ) . } public static void main ( String args []) { try { Stack s1 = new StackImpl1 () . push ( " b " ) . s2 . e . out . } } } Observat ¸i folosirea interfet ¸ei Stack ca un tip de date. printStackTrace () . In continuare este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie demonstrativ˘ a care folose¸ ste tipul de date nou creat ¸ si cele dou˘ a implement˘ ari ale sale: Listing 5. link . Invers este ˆ ıns˘ a obligatoriu.5: Folosirea stivei public class TestStiva { public static void afiseaza ( Stack s ) { System . s1 . afiseaza ( s1 ) . } catch ( StackException e ) { System . s1 . push ( " a " ) . node = node . toString () + " " . atˆ at timp cˆ at nu genereaz˘ a except ¸ii de acel tip. } } Singura observat ¸ie pe care o facem aici este c˘ a. println ( " Continutul stivei este : " + s ) . INTERFET ¸E s += ( node . ce aduce flexibilitate sporit˘ aˆ ın manevrarea claselor ce implementeaz˘ a tipul respectiv. push ( new Integer (1) ) .14) ) .

La nivel conceptual. In multe situat ¸ii interfet ¸ele ¸ si clasele abstracte sunt folosite ˆ ımpreun˘ a pentru a implementa cˆ at mai flexibil ¸ si eficient o anumit˘ a ierarhie de clase. deoarece ˆ ın Java nu exista decˆ at mo¸ stenire simpla. . evident.3. • implementarea unei interfet ¸e specific˘ a doar necesitatea implement˘ arii unor anumie metode. Exemplu oferit de noi nu are leg˘ atur˘ a cu aceast˘ a clas˘ a¸ si are rol pur demonstrativ. Deosebirea const˘ aˆ ın faptul c˘ a unele clase sunt fort ¸ate s˘ a extind˘ a o anumit˘ a clas˘ a (de exemplu orice applet trebuie s˘ a fie subclasa a clasei Applet) ¸ si nu ar mai putea sa extind˘ a o alt˘ a clas˘ a. Ca sa particulariz˘ am. Fara folosirea interfet ¸elor nu am putea fort ¸a clasa respectiv˘ a s˘ a respecte diverse tipuri de protocoale.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte La prima vedere o interfat ¸˘ a nu este altceva decˆ at o clas˘ a abstract˘ aˆ ın care toate metodele sunt abstracte (nu au nici o implementare). diferent ¸a const˘ aˆ ın: • extinderea unei clase abstracte fort ¸eaz˘ a o relat ¸ie ˆ ıntre clase.5. 5.util exist˘ a clasa Stack care modeleaz˘ a not ¸iune de stiv˘ a de obiecte ¸ si. Observat ¸ie In pachetul java. ˆ ıns˘ aˆ ın general este ’Nu’. A¸ sadar. Un exemplu sugestiv este dat de clasele ce descriu colect ¸ii. INTERFET ¸E S ¸ I CLASE ABSTRACTE 129 afiseaza accept˘ a ca argument orice obiect al unei clase ce implementeaz˘ a Stack. exist˘ a: • interfat ¸a List care impune protocolul pe care trebuie s˘ aˆ ıl respecte o clas˘ a de tip list˘ a. o clas˘ a abstract˘ a nu ar putea ˆ ınlocui o interfat ¸˘ a? Raspunsul la intrebare depinde de situat ¸ie. aceasta va fi folosit˘ aˆ ın aplicat ¸iile ce au nevoie de acest tip de date. • clasa abstract˘ a AbstractList care implementeaz˘ a interfat ¸a List ¸ si ofer˘ a implement˘ ari concrete pentru metodele comune tuturor tipurilor de list˘ a.

ArrayList care extind AbstractList. Interfata2. O interfat ¸˘ a mosteneste atˆ at constantele cˆ at ¸ si declarat ¸iile de metode de la superinterfet ¸ele sale.. } class Erou implements Inotator..130 CAPITOLUL 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e Interfet ¸ele nu au nici o implementare ¸ si nu pot fi instant ¸iate. S˘ a consider˘ am un exemplu de clasa care implementeaza mai multe interfet ¸e: interface Inotator { void inoata(). } interface Luptator { void lupta(). Luptator { public void inoata() {} public void zboara() {} public void lupta() {} } Exemplu de interfat ¸˘ a care extinde mai multe interfet ¸e: interface Monstru { void ameninta(). O clas˘ a mo¸ steneste doar constantele unei interfet ¸e ¸ si responsabilitatea implement˘ arii metodelor sale. . interface NumeInterfata extends Interfata1. 5. Zburator.. INTERFET ¸E • clase concrete. Din acest motiv. Interfata2. . cum ar fi LinkedList.. . nu reprezint˘ a nici o problem˘ a ca anumite clase s˘ a implementeze mai multe interfet ¸e sau ca o interfat ¸˘ a s˘ a extind˘ a mai multe interfet ¸e (s˘ a aib˘ a mai multe superinterfet ¸e) class NumeClasa implements Interfata1. } interface Zburator { void zboara(). } interface MonstruPericulos extends Monstru { void distruge().

println(I1. MOS ¸ TENIRE MULTIPLA ¸E } interface Mortal { void omoara().x).x). void metoda(). } interface Vampir extends void beaSange(). Mortal { Vampir { {} {} {} {} Evident. //ambiguitate . //corect System. In cazul in care acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a. interface I1 { int x=1. atunci cˆ and exist˘ a constante sau metode cu acelea¸ si nume ˆ ın mai multe interfet ¸e. deoarece scrierea unui cod care poate fi confuz este un stil prost de programare. } interface I2 { int x=2.out.println(x). void metoda(). compilatorul nu va furniza eroare decˆ at dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a referirea constantelor ambigue f˘ ar˘ a a le prefixa cu numele interfet ¸ei sau dac˘ a metodele cu acela¸ si nume nu pot fi deosbite. //corect System. } class Dracula implements public void ameninta() public void distruge() public void omoara()() public void beaSange() } 131 MonstruPericulos. pot ap˘ area situat ¸ii de ambiguitate. cum ar fi situat ¸ia cˆ and au aceea¸ si list˘ a de argumente dar tipuri returnate incompatibile.4.out. } //corect //incorect class C implements I1. ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie ˆ ıntotdeauna evitat.out.˘ PRIN INTERFET 5.println(I2. I2 { public void metoda() { System. //int metoda().

static si final. • O clas˘ a trebuie obligatoriu s˘ a trateze metodele din interfet ¸ele pe care la implementeaz˘ a.5. • Ierarhia interfet ¸elor este independent˘ a de ierarhia claselor care le implementeaz˘ a. indiferent de ierarhia de clase din care face parte. • O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. INTERFET ¸E S˘ a recapitul˘ am cˆ ateva lucruri legate de clase ¸ si interfet ¸e: • O clas˘ a nu poate avea decˆ at o superclas˘ a. • definirea unor grupuri de constante. Interfet ¸ele sunt utile pentru: • definirea unor similaritati ˆ ıntre clase independente f˘ ar˘ a a fort ¸a artificial o legatur˘ aˆ ıntre ele.5 Utilitatea interfet ¸elor Dup˘ a cum am v˘ azut. interfet ¸ele reprezint˘ a o metod˘ a convenabil˘ a de creare a unor grupuri de constante care s˘ a fie folosite global ˆ ıntr-o aplicat ¸ie: . 5. • transmiterea metodelor ca parametri. o interfat ¸˘ a define¸ ste un protocol ce poate fi implementat de orice clas˘ a. 5. • asigur˘ a c˘ a toate clasele care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a pun la dipozit ¸ie metodele specificate ˆ ın interfat ¸˘ a .de aici rezult˘ a posibilitatea implement˘ arii unor clase prin mai multe modalit˘ a¸ ti ¸ si folosirea lor ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a.1 Crearea grupurilor de constante Deoarece orice variabil˘ a a unei interfet ¸e este implicit declarat˘ a cu public.132 } } CAPITOLUL 5.

S˘ a consider˘ am mai multe exemple pentru a clarifica lucrurile.5. Aceast˘ a tehnic˘ a. In fiecare nod trebuie s˘ a se execute prelucrarea informat ¸iei din nodul respectiv prin intermediul unei funct ¸ii primite ca parametru.IAN. 133 5. .DEC) luna ++ else luna = Luni. atunci argumentul respectiv va fi declarat de tipul unei interfet ¸e care cont ¸ine metoda respectiv˘ a..constanta.2 Transmiterea metodelor ca parametri Deoarece nu exist˘ a pointeri propriu-zi¸ si. vom defini o interfat ¸a ˘ Functie care va specifica metoda trimis˘ a ca parametru. La execut ¸ie metoda va putea primi ca parametru orice obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a¸ si deci cont ¸ine ¸ si codul funct ¸iei respective.5. UTILITATEA INTERFET ¸ ELOR public interface Luni { int IAN=1. void explorare(Functie f) { //... DEC=12. denumit˘ a ¸ si call-back.. ca ˆ ın exemplul de mai jos: if (luna < Luni.. } class Graf { //.5. transmiterea metodelor ca parametri este realizat˘ aˆ ın Java prin intermediul interfet ¸elor. este extrem de folosit˘ aˆ ın Java ¸ si trebuie neap˘ arat ˆ ınt ¸eleas˘ a. . interface Functie { public void executa(Nod u). aceasta urmˆ and s˘ a fie apelat˘ a normal pentru a obt ¸ine rezultatul dorit. FEB=2. cunoscut˘ a doar la momentul execut ¸iei. Atunci cˆ and o metod˘ a trebuie s˘ a primeasc˘ a ca argument de intrare o referint ¸˘ a la o alt˘ a funct ¸ie necesar˘ a execut ¸iei sale. Pentru aceasta. Primul exemplu se refer˘ a la explorarea nodurilor unui graf... } Folosirea acestor constante se face prin expresii de genul NumeInterfata.

out.println("Nodul curent este: " + v).println("Current node is: " + v). G. A¸ sadar. cum ar fi metoda list a clasei File. } } public class TestCallBack { public static void main(String args[]) { Graf G = new Graf(). G. ¸ si alte tehnici de programare.out.6 Interfat ¸a FilenameFilter Instant ¸ele claselor ce implementeaz˘ a aceasta interfat ¸˘ a sunt folosite pentru a crea filtre pentru fi¸ siere ¸ si sunt primite ca argumente de metode care listeaz˘ a cont ¸inutul unui director. INTERFET ¸E if (explorarea a ajuns in nodul v) { f.. 5.explorare(new AfisareEn()).134 CAPITOLUL 5. ˆ ıntrucˆ at face parte din API-ul standard Java ¸ si vor fi puse ˆ ın evident ¸˘ a. .explorare(new AfisareRo()).executa(v). putem spune c˘ a metoda list prime¸ ste ca argument o alt˘ a funct ¸ie care specific˘ a dac˘ a un fi¸ sier va fi returnat sau nu (criteriul de filtrare).. } } } //Definim doua functii class AfisareRo implements Functie { public void executa(Nod v) { System. //. } } class AfisareEn implements Functie { public void executa(Nod v) { System. prin intermediul s˘ au. } } Al doilea xemplu va fi prezentat ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare.

} } Metodele cele mai uzuale ale clasei String folosite pentru filtrarea fi¸ sierelor sunt: • endsWith . INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER 135 Interfat ¸a FilenameFilter are o singur˘ a metod˘ a: accept care specific˘ a criteriul de filtrare ¸ si anume.5. String nume) { if (filtrul este indeplinit) return true. String numeFisier). } A¸ sadar. o clas˘ a de specificare a unui filtru are urm˘ atorul format: class FiltruFisiere implements FilenameFilter { String filtru. else return false. sau 0 ˆ ın caz contrar. returnˆ and pozit ¸ia acestuia. orice clas˘ a de specificare a unui filtru care implementez˘ a interfat ¸a FilenameFilter trebuie s˘ a implementeze metoda accept a acestei interfet ¸e. // Constructorul FiltruFisiere(String filtru) { this.filtru = filtru. } // Implementarea metodei accept public boolean accept(File dir.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir are o anumit˘ a terminat ¸ie • indexOf . testeaz˘ a dac˘ a numele fi¸ sierului primit ca parametru ˆ ındepline¸ ste condit ¸iile dorite de noi. In general. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface FilenameFilter { public boolean accept(File dir.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir cont ¸ine un anumit sub¸ sir. Aceste clase mai pot avea ¸ si alte metode. .6. de exemplu un constructor care s˘ a primeasca criteriul de filtrare.

ea fiind substituit˘ a cu orice clas˘ a care o implementeaz˘ a. else list = director . Filtru ( String extensie ) { this . i ++) System . Listing 5.136 CAPITOLUL 5. out . Daca nu se primeste nici un argument . String [] list . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . extensie = extensie . INTERFET ¸E Instant ¸ele claselor pentru filtrare sunt primite ca argumente de metode de listare a cont ¸inutului unui director. */ import java . . " ) . list ( new Filtru ( args [0]) ) . S˘ a consider˘ am exemplul complet ˆ ın care dorim s˘ a list˘ am fi¸ sierele din directorul curent care au o anumit˘ a extensie. Acesta este un exemplu tipic de transmitere a unei funct ¸ii (funct ¸ia de filtrare accept) ca argument al unei metode. i < list .6: Listarea fi¸ sierelor cu o anumit˘ a extensie /* Listarea fisierelor din directorul curent care au anumita extensie primita ca argument . printStackTrace () . for ( int i = 0. length . } catch ( Exception e ) { e . length > 0) list = director . vor fi listate toate . println ( list [ i ]) .*. list () . io . O astfel de metod˘ a este list din clasa File: String[] list (FilenameFilter filtru) Observati c˘ a aici interfat ¸a este folosit˘ a ca un tip de date. if ( args . } } } class Filtru implements FilenameFilter { String extensie .

println ( list [ i ]) . String nume ) { return ( nume .*. } } 137 5. out . " ) . INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER } public boolean accept ( File dir . " + extensie ) ) . */ import java . } else list = director .6. } . endsWith ( " . String [] list . Listing 5. io . pentru a evita crearea unei noi clase de sine st˘ at˘ atoare care s˘ a fie folosit˘ a pentru instant ¸ierea unui singur obiect. } }) . if ( args . list = director . printStackTrace () . length > 0) { final String extensie = args [0]. i < list .5. " + extensie ) ) . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " .7: Folosirea unei clase anonime /* Listarea fisierelor din directorul curent folosind o clasa anonima pentru filtru . endsWith ( " . list ( new FilenameFilter () { // Clasa interna anonima public boolean accept ( File dir .6.1 Folosirea claselor anonime In cazul ˆ ın care nu avem nevoie de clasa care reprezint˘ a filtrul pentru listarea fi¸ sierelor dintr-un director decˆ at o singur˘ a dat˘ a. aceast˘ a situat ¸ie fiind un exemplu tipic de folosire a acestora. } catch ( Exception e ) { e . i ++) System . putem folosi clas˘ a intern˘ a anonim˘ a. for ( int i = 0. length . list () . String nume ) { return ( nume .

} } . String nume . nume = nume . 1. String nume ) { this . cod = cod . this . } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . 2.util. Ce se ˆ ınt˘ ampl˘ aˆ ıns˘ a atunci cˆ and vectorul cont ¸ine referint ¸e la obiecte de un anumit tip ? S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. int v[]={3. 4.sort(v). ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am un vector format din instant ¸e ale clasei Persoana.8: Clasa Persoana (f˘ ar˘ a suport pentru comparare) class Persoana { int cod .util. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. INTERFET ¸E A¸ sadar. definit˘ a mai jos: Listing 5. 5. public Persoana ( int cod .138 } } CAPITOLUL 5. ca in exemplul de mai sus. 2}. java.Arrays.Arrays. 3.7 Compararea obiectelor Am v˘ azut ˆ ın primul capitol c˘ a o solut ¸ie facil˘ a¸ si eficient˘ a de sortare a unui vector este folosirea metodei sort din clasa java. o modalitate uzual˘ a de folosire a claselor anonime pentru instant ¸ierea unui obiect care trebuie s˘ a respecte o interfat ¸˘ a este: metoda(new Interfata() { // Implementarea metodelor interfetei }). nu exist˘ a nici o problem˘ aˆ ın a determina ordinea fireasc˘ a a elementelor. 4} In cazul ˆ ın care elementele din vector sunt de tip primitiv.

o clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e trebuie s˘ a fie comparabil va implementa metoda compareTo care trebuie s˘ a returneze: • o valoare strict negativ˘ a: dac˘ a obiectul curent (this) este mai mic decˆ a obiectul primit ca argument. } } 139 La execut ¸ia acestei aplicat ¸ii va fi obt ¸inut˘ a o except ¸ie. p [0] = new Persoana (3 . p [3] = new Persoana (4 . i < p .5. Va trebui. println ( " Persoanele ordonate dupa cod : " ) . for ( int i =0. length . i ++) System .1 Interfat ¸a Comparable Interfat ¸a Comparable impune o ordine total˘ a asupra obiectelor unei clase ce o implementeaz˘ a. s˘ a specific˘ am acest lucru. . " Vasilescu " ) . Arrays .9: Sortarea unui vector de tip referint ¸˘ a class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. out . java . System . 5.7. Aceast˘ a ordine se nume¸ ste ordinea natural˘ a a clasei ¸ si este specificat˘ a prin intermediul metodei compareTo. sort ( p ) . util . • zero: dac˘ a obiectul curent este egal decˆ a obiectul primit ca argument. " Popescu " ) . p [1] = new Persoana (1 . ˆ ıntr-un fel sau altul. " Georgescu " ) . } A¸ sadar. p [2] = new Persoana (2 . deoarece metoda sort nu ¸ stie care este ordinea natural˘ a a obiectelor de tip Persoana. " Ionescu " ) . COMPARAREA OBIECTELOR Programul urm˘ ator ar trebui s˘ a sorteze un vector de persoane: Listing 5. println ( p [ i ]) . out . Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface Comparable { int compareTo(Object o).7.

} public int compareTo ( Object o ) { if ( o == null ) throw new Null P o i n t e r E x c e p t i o n () . cod = cod . Persoana p = ( Persoana ) o . nume = nume . return ( cod == p . Listing 5. determin˘ a dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale (au aceea¸ si valoare). Reamintim c˘ a metoda equals.equals((Object)e2.compareTo(null) trebuie s˘ a arunce o except ¸ie de tip NullPointerException chiar dac˘ a e. Spunem c˘ a ordinea natural˘ a a unei clase C este consitent˘ a cu equals dac˘ a ¸ si numai dac˘ a (e1. } public boolean equals ( Object o ) { if (!( o instanceof Persoana ) ) return false . cod ) && ( nume . equals ( p . INTERFET ¸E • o valoare strict pozitiv˘ a: dac˘ a obiectul curent este mai mare decˆ a obiectul primit ca argument.equals(null) returneaz˘ a false. nume ) ) .compareTo((Object)e2) == 0) are aceeas¸ si valoare logic˘ a cu e1. S˘ a presupunem c˘ a dorim ca ordinea natural˘ a a persoanelor s˘ a fie dup˘ a codul lor intern. Persoana p = ( Persoana ) o . public Persoana ( int cod .140 CAPITOLUL 5. null nu este instant ¸˘ a a nici unei clase ¸ si e. String nume ) { this . pentru orice e1. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . .10: Clasa Persoana cu suport pentru comparare class Persoana implements Comparable { int cod . this . String nume . e2 instant ¸e ale lui C . mo¸ stenit˘ a din Object de toate clasele. if (!( o instanceof Persoana ) ) throw new Clas sCas tExce ptio n ( " Nu pot compara ! " ) .

util. " Georgescu " ) . nume ) ) . Pentru definirea comparatorului vom folosi o clas˘ a anonim˘ a.5. compareTo ( p2 . Aceasta returneaz˘ a un ˆ ıntreg cu aceea¸ si semnificat ¸ie ca la metoda compareTo a interfet ¸ei Comparator ¸ si are urm˘ atoarea definit ¸ie: int compare(Object o1. p [1] = new Persoana (1 . class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a sort˘ am persoanele ordonate dup˘ a numele lor. pur ¸ si simplu. dar ˆ ın varianta ˆ ın care. COMPARAREA OBIECTELOR return ( cod . false.7. Metoda equals va returna.util. " Popescu " ) .*. p [2] = new Persoana (2 . " Vasilescu " ) . } } 141 Observat ¸i folosirea operatorului instanceof. vom transmite un argument de tip Comparator care s˘ a specifice modalitatea de comparare a elementelor. Metoda compareTo va arunca o except ¸ie de tipul ClassCastException dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a compararea unui obiect de tip Persoana cu un obiect de alt tip. Persoana p2 = ( Persoana ) o2 . Aceasta este oferit˘ a tot de metoda sort din clasa java.2 Interfat ¸a Comparator In cazul ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am elementele unui vector ce cont ¸ine referint ¸e dup˘ a alt criteriu decˆ at ordinea natural˘ a a elemenetelor.p . return ( p1 . util . sort (p . 5. . p [0] = new Persoana (3 . pe lˆ ang˘ a vectorul ce trebuie sortat. Interfat ¸a java. Object o2). Listing 5.7. Arrays . Object o2 ) { Persoana p1 = ( Persoana ) o1 . p [3] = new Persoana (4 .Comparator cont ¸ine metoda compare. care verific˘ a dac˘ a un obiect este instant ¸˘ a a unei anumite clase. " Ionescu " ) . avem nevoie de o alt˘ a solut ¸ie. care impune o ordine total˘ a asupra elementelor unei colect ¸ii.Arrays. new Comparator () { public int compare ( Object o1 . nume .11: Sortarea unui vector folosind un comparator import java . cod ) .

System .8 Adaptori In cazul ˆ ın care o interfat ¸˘ a cont ¸ine mai multe metode ¸ si.142 CAPITOLUL 5. 5.. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod. } } Observat ¸i cum compararea a dou˘ a¸ siruri de caractere se face tot cu metoda compareTo. } . avem nevoie de un obiect care implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv dar nu specific˘ a cod decˆ at pentru o singur˘ a metod˘ a.. println ( p [ i ]) . // Avem nevoie de un obiect de tip X // ca argument al unei functii functie(new X() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza .. i ++) System . clasa String implemenˆ and interfat ¸a Comparable. public void metoda_n() {} . length . println ( " Persoanele ordonate dupa nume : " ) . } // Trebuie sa apara si celelalte metode // chiar daca nu au implementare efectiva public void metoda_2() {} public void metoda_3() {} . out .. i < p .. el trebui totu¸ si s˘ a implementeze toate metodele interfet ¸ei. void metoda_2(). interface X { void metoda_1()... . la un moment dat. out . INTERFET ¸E } }) .. void metoda_n(). for ( int i =0.

. Solut ¸ia la aceast˘ a problem˘ a este folosirea adaptorilor.. public void metoda_n() {} } In situat ¸ia cˆ and avem nevoie de un obiect de tip X vom folosi clasa abstract˘ a....8.5. supradefinind doar metoda care ne intereseaz˘ a: functie(new XAdapter() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza . Mai multe exemple de folosire a adaptorilor vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. Definit ¸ie Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. 143 Aceast˘ a abordare poate fi nepl˘ acut˘ a dac˘ a avem frecvent nevoie de obiecte ale unor clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . } }). ADAPTORI }). public abstract class XAdapter implements X { public void metoda_1() {} public void metoda_2() {} .

INTERFET ¸E .144 CAPITOLUL 5.

Exist˘ a deci un set de clase deja implementate care modeleaz˘ a structuri de date. Cele mai importante pachete ¸ si suportul oferit de lor sunt: • java.dezvoltarea de appleturi 145 .io .clase ¸ si interfet ¸e utile • java. lucrul cu fi¸ siere • java. algoritmi sau diverse not ¸iuni esent ¸iale ˆ ın dezvoltarea unui program. In alte limbaje de programare pachetele se mai numesc libr˘ arii sau bibilioteci. pentru a evita conflictele de nume ¸ si pentru a controla accesul la anumite clase.util .1 Pachetele standard (J2SDK) Platforma standard de lucru Java se bazeaz˘ a pe o serie de pachete cu ajutorul c˘ arora se pot construi ˆ ıntr-o manier˘ a simplificat˘ a aplicat ¸iile.applet .lang .clasele de baz˘ a ale limbajului Java • java. 6.1.1 Pachete Definit ¸ie Un pachet este o colect ¸ie de clase ¸ si interfet ¸e ˆ ınrudite din punctul de vedere al funct ¸ionalit˘ a¸ tii lor.intr˘ ari/ie¸ siri.Capitolul 6 Organizarea claselor 6. Sunt folosite pentru g˘ asirea ¸ si utilizarea mai u¸ soar˘ a a claselor.

6.security . • .mecanismele de tratare e evenimentelor generate de utilizator • java. .2 Folosirea membrilor unui pachet Conform specificat ¸iilor de acces ale unei clase ¸ si ale mebrilor ei. autentificare • java.. Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”.programare de ret ¸ea • java.lang. date ¸ si numere independent de limb˘ a • java.scrierea de componente reutilizabile • java.awt . sau pentru a apela o metod˘ a public˘ a a unei clase publice a unui pachet.introspect ¸ie • javax.beans .sql . Pentru a folosi o clas˘ a public˘ a dintr-un anumit pachet.mecanisme de securitate: criptare.1. accesul implicit ˆ ın Java este la nivel de pachet.math .interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul • java.awt.reflect .swing .operat ¸ii matematice cu numere mari • java.lucrul cu baze de date • java.event . exist˘ a trei solut ¸ii: • specificarea numelui complet al clasei • importul clasei respective • importul ˆ ıntregului pachet ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa. mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a fat ¸˘ a de AWT.execut ¸ie la distant ¸˘ a Remote Message Interface • java. doar clasele publice ¸ si membrii declarat ¸i publici ai unei clase sunt accesibili ˆ ın afara pachetului ˆ ın care se g˘ asesc.rmi .net .text . ORGANIZAREA CLASELOR • java.lucrul cu texte..146 CAPITOLUL 6.

pachetul din care face parte . ar fi extrem de nepl˘ acut s˘ a scriem de fiecare dat˘ a cˆ and vrem s˘ a declar˘ am un obiect grafic secvent ¸e de genul: java.awt.1.Button("Cancel"). De exemplu.numeClasa.awt.3 Importul unei clase sau interfet ¸e Se face prin instruct ¸iunea import ˆ ın care specific˘ am numele complet al clasei sau interfet ¸ei pe care dorim s˘ a o folosim dintr-un anumit pacehet: import numePachet.awt.awt. care trebuie s˘ a apar˘ a la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a. PACHETE 147 Specificarea numelui complet al clasei se face prin prefixarea numelui scurt al clasei cu numele pachetului din care face parte: numePachet. In aceste situat ¸ii.TextField.NumeClasa. . 6. tf2 = new TextField("Foarte placut"). = new java.awt.awt. tf1 = new java. Acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunea import.awt. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al claselor Button ¸ si TextField: Button b1 Button b2 TextField TextField = new Button("OK"). Button java.awt java. tf2 = new java.TextField = new java.TextField("Neplacut"). sau ˆ ıntreg pachetul din care face parte.TextField java. vom importa ˆ ın aplicat ¸ia noastr˘ a clasa respectiv˘ a.Button b1 java.awt. = new Button("Cancel").numele scurt al clasei . tf1 = new TextField("Placut").Button. Din acest moment.awt.6.Button .Button b2 java.awt. ˆ ınainte de declararea vreunei clase sau interfet ¸e. import java.awt.TextField("Tot neplacut").numele complet al clasei Aceast˘ a metod˘ a este recomandat˘ a doar pentru cazul ˆ ın care folosirea acelei clase se face o singur˘ a dat˘ a sau foarte rar.1. //Pentru exemplul nostru: import java.Button("OK").

va produce o eroare de compilare.awt.Point.C*. java.*. .Polygon. //Pentru exemplul nostru: import java. Point. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al tuturor claselor pachetului importat: Button b = new Button("OK"). java. ORGANIZAREA CLASELOR Aceast˘ a abordare este eficient˘ a¸ si recomandat˘ aˆ ın cazul ˆ ın care nu avem nevoie decˆ at de cˆ ateva clase din pachetul respectiv. Se nume¸ ste import la cerere deoarece ˆ ınc˘ arcarea claselor se face dinamic.awt.Line. Rectangle. java. In aceast˘ a situat ¸ie ar fi mai simplu s˘ a folosim importul la cerere din ˆ ıntregul pachet ¸ si nu al fiec˘ arei clase ˆ ın parte. ˆ ın momentul apel˘ arii lor.awt. 6. O expresie de genul import java.Rectangle.awt. Point p = new Point(0.*.TextField.awt.1.Button. Atent ¸ie * nu are semnificat ¸ia uzual˘ a de la fi¸ siere de wildcard (masc˘ a) ¸ si nu poate fi folosit decˆ at ca atare. 0).4 Importul la cerere dintr-un pachet Importul la cerere dintr-un anumit pachet se face printr-o instruct ¸iune import ˆ ın care specific˘ am numele pachetului ale c˘ arui clase ¸ si interfet ¸e dorim s˘ a le folosim.awt. java.148 CAPITOLUL 6. urmat de simbolul *.awt. ar trebui s˘ a avem cˆ ate o instruct ¸iune de import pentru fiecare dintre ele: import import import import import import java. Din acest moment. import numePachet. Polygon. Dac˘ aˆ ın exemplul nostru am avea nevoie ¸ si de clasele Line. java.awt.

. // Contine interfata List . Astfel.1. • pachetul curent • pachetul implicit (f˘ ar˘ a nume) 6.List b = new ArrayList().6. //corect Sunt considerate importate automat. List x.lang.lang import java.List()..5.util. //corect java. import java..awt.util. // Poate sau nu sa apara // Mai bine nu. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o ambiguitate de c˘ atre compilator. putem folosi doar numele constantei. atunci referirea la ele trebuie f˘ acut˘ a doar folosind numele complet. permite referirea constantelor statice ale unei clase f˘ ar˘ a a mai specifica numele complet al acesteia ¸ si este implementat˘ a prin ad˘ augarea cuvˆ antului cheie static dup˘ a cel de import: import static numePachet.awt. //Declaratie ambigua java.*. urm˘ atoarele pachete: • pachetul java.*.List a = new java.*.NumeClasa..5 Importul static Aceast˘ a facilitate. introdus˘ aˆ ıncepˆ and cu versiunea 1.CONSTANTA. // Contine clasa List import java..1.awt. pentru orice fi¸ sier surs˘ a.*. ˆ ın loc s˘ a ne referim la constantele clasei cu expresii de tipul NumeClasa. PACHETE 149 In cazul ˆ ın care sunt importate dou˘ a sau mai multe pachete care cont ¸in clase (interfet ¸e) cu acela¸ si nume.

.*.} class GrafPerfect extends Graf {.io.6 Crearea unui pachet Toate clasele ¸ si interfet ¸ele Java apartin la diverse pachete.. clasele pentru intr˘ ari/ie¸ siri sunt ˆ ın java.150 CAPITOLUL 6.. fereastra.. fereastra.*.} . Dup˘ a cum am v˘ azut clasele de baz˘ a se g˘ asesc ˆ ın pachetul java..java package grafuri.lang.awt.java package grafuri. nu ¸ si clasa ˆ ın sine. class Graf {.} //Fisierul Arbore. . S˘ a consider˘ am un exemplu: presupunem c˘ a avem dou˘ a fi¸ siere surs˘ a Graf.awt.java.BorderLayout. 6.java ¸ si Arbore. ..*. clasele pentru interfat ¸a grafic˘ aˆ ın java. // Incepand cu versiunea 1. Crearea unui pachet se realizeaz˘ a prin scriere la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a ce cont ¸in clasele ¸ si interfet ¸ele pe care dorim s˘ a le grup˘ am ˆ ıntr-un pachet a instruct ¸iunii: package numePachet. grupate dup˘ a funct ¸ionalitatea lor.5 import java.add(new Button(). CENTER).awt. Atent ¸ie Importul static nu import˘ a decˆ at constantele statice ale unei clase. BorderLayout.awt.. ORGANIZAREA CLASELOR // Inainte de versiuna 1. import static java. //Fisierul Graf.add(new Button().1.5 import java.BorderLayout.BorderLayout.CENTER).. etc... class Arbore {.

numePachet. Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ aˆ ıns˘ a cˆ and doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun folosesc clase cu acela¸ si nume. avˆ and contul ion@xsoft. In general.1. pachetul implicit este format din toate clasele ¸ si intefet ¸ele directorului curent de lucru. cum ar fi folosirea numelui de cont al programatorilor ˆ ın denumirea pachetelor create de ace¸ stia. De exemplu. De asemenea.6. . indiferent de contextul ˆ ın care acestea vor fi integrate. conflictele de nume vor fi rezolvate prin diverse convent ¸ii de uz intern. pentru a permite identificarea ˆ ın mod unic a claselor sale.companie. pachetul implicit fiind folosit doar pentru aplicat ¸ii mici sau prototipuri. iar altele altui pachet.ion. ˆ ı¸ si va prefixa pachetele cu ro. PACHETE class ArboreBinar extends Arbore {..xsoft. Arbore. Instruct ¸iunea package act ¸ioneaz˘ a asupra ˆ ıntregului fi¸ sier surs˘ a la ˆ ınceputul c˘ aruia apare. In cadrul aceleiasi companii. ce se gasesc ˆ ın pachete cu acela¸ si nume ? Pentru a evita acest lucru. programatorul cu numele Ion al companiei XSoft.7 Denumirea unui pachet Exist˘ a posibilitatea ca doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun s˘ a foloseasc˘ a acela¸ si nume pentru unele din clasele lor. Este recomandat ˆ ıns˘ a ca toate clasele ¸ si intefetele s˘ a fie plasate ˆ ın pachete. ArboreBinar vor face parte din acela¸ si pachet grafuri. companiile folosesc inversul domeniului lor Internet ˆ ın denumirea pachetelor implementate ˆ ın cadrul companiei. Dac˘ a nu este specificat un anumit pachet. 6. Acest lucru este posibil atˆ at timp cˆ at clasele cu acela¸ si nume se gasesc ˆ ın pachete diferite. se poate ca una din clasele unei aplicat ¸ii s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu o clas˘ a a mediului Java. cum ar fi ro.ro. clasele unui fi¸ sier surs˘ a vor face parte din pachetul implicit (care nu are nici un nume).1. Cu alte cuvinte nu putem specifica faptul c˘ a anumite clase dintr-un fi¸ sier surs˘ a apart ¸in unui pachet.} 151 Clasele Graf.. GrafPerfect. ele fiind diferent ¸iate prin prefixarea lor cu numele pachetelor.

152 CAPITOLUL 6. grup. S˘ a presupunem c˘ a dorim crearea unor componente care s˘ a reprezinte diverse not ¸iuni matematice din domenii diferite. Este recomandat ca strategia de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a s˘ a respecte urm˘ atoarele convent ¸ii: • Codul surs˘ a al claselor ¸ si interfet ¸elor s˘ a se gaseasc˘ aˆ ın fi¸ siere ale c˘ aror nume s˘ a fie chiar numele lor scurt ¸ si care s˘ a aib˘ a extensia . sau compilatorul va furniza o eroare. Vom clarifica modalitatea de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a ale unei aplicatii printr-un exemplu concret.java.1 Organizarea fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a Orice aplicat ¸ie nebanal˘ a trebuie s˘ a fie construit˘ a folosind o organizare ierarhic˘ a a componentelor sale. O prim˘ a variant˘ a ar fi s˘ a construim cˆ ate o clas˘ a pentru fiecare ¸ si s˘ a le plas˘ am .java. cerc. algebr˘ a. poliedru. Cu alte cuvinte. atunci acestea trebuie de asemenea s˘ a corespund˘ a unor directoare ce vor descrie calea spre fi¸ sierele surs˘ a ale c˘ aror clase ¸ si interfet ¸e fac parte din pachetele respective. Pentru clasele care nu sunt publice acest lucru nu este obligatoriu. ORGANIZAREA CLASELOR 6. sfer˘ a.2 6. Dac˘ a numele pachetelor sunt formate din mai multe unit˘ a¸ ti lexicale separate prin punct. s˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clase care s˘ a descrie urm˘ atoarele notiuni: poligon. • Fi¸ sierele surs˘ a trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ aˆ ın directoare care s˘ a reflecte numele pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele ¸ si interfet ¸ele din acele fi¸ siere.2. funct ¸ie. cum ar fi geometrie. Pentru a simplifica lucrurile. ˆ ıntr-un fi¸ sier surs˘ a nu pot exista dou˘ a clase sau interfet ¸e publice. etc. analiz˘ a. Din acest motiv. un director va cont ¸ine surse pentru clase ¸ si interfet ¸e din acela¸ si pachet iar numele directorului va fi chiar numele pachetului. Intr-un fi¸ sier surs˘ a pot exista oricˆ ate clase sau interfet ¸e care nu sunt publice. Atent ¸ie Este obligatoriu ca o clas˘ a/interfat ¸˘ a public˘ a s˘ a se gaseasc˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier avˆ and numele clasei(interfet ¸ei) ¸ si extenisa . ci doar recomandat.

java Cerc. ˆ ıns˘ a. .2. aceast˘ a abordare ar fi ineficient˘ a.java /spatiu Poliedru. } . public class Poligon { . } // Cerc. Ierarhia fi¸ sierelor sursa ar fi: /matematica /surse /geometrie /plan Poligon.java /algebra Grup. } // Poliedru. public class Cerc { .6.spatiu. .plan. O abordare elegant˘ a ar fi aceea ˆ ın care clasele care descriu not ¸iuni din acela¸ si domeniu sa se gaseasca ˆ ın pachete separate ¸ si directoare separate.java package geometrie.java package geometrie. .java Clasele descrise ˆ ın fi¸ sierele de mai sus trebuie declarate ˆ ın pachete denumite corespunzator cu numele directoarelor ˆ ın care se gasesc: // Poligon. public class Poliedru { . .java /analiza Functie.java Matematica.java Sfera. . .plan.java package geometrie. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR 153 ˆ ın acela¸ si director ˆ ımpreuna cu un program care s˘ a le foloseasca. avˆ and ˆ ın vedere posibila extindere a aplicat ¸iei cu noi reprezent˘ ari de not ¸iuni matematice.

java package geometrie. Revenind la exemplul de mai sus. 6. vom avea urm˘ atoarea organizare: /matematica /clase /geometrie /plan Poligon.154 CAPITOLUL 6. . Dup˘ a cum ¸ stim acestea au extensia . Implicit. } Matematica. } // Functie. Este recomandatˆ ıns˘ a ca aceast˘ a separare s˘ a fie f˘ acut˘ a automat la compilare. ORGANIZAREA CLASELOR // Sfera.class ¸ si numele scurt al clasei sau interfet ¸ei respective. public class Functie { .java este clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. un fi¸ sier .class Cerc.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (. ˆ ıns˘ a ele pot fi apoi organizate separat.2. Dup˘ a cum se observ˘ a.class trebuie s˘ a se gaseasca ˆ ıntr-o ierarhie de directoare care s˘ a reflecte numele pachetului din care face parte clasa respectiv˘ a. } // Grup. . . public class Grup { . . relativ la directorul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste aplicat ¸ia. . Spre deosebire de organizarea surselor.spatiu.class) In urma compil˘ arii fi¸ sierelor surs˘ a vor fi generate unit˘ a¸ ti de compilare pentru fiecare clas˘ a¸ si interfat ¸˘ a din fi¸ sierele surs˘ a. public class Sfera { .class /spatiu . ˆ ın urma compil˘ arii fi¸ sierele surs˘ a ¸ si unit˘ a¸ tile de compilare se g˘ asesc ˆ ın acela¸ si director. .java package analiza.java package algebra. numele lung al unei clase trebuie s˘ a descrie calea spre acea clas˘ aˆ ın cadrul fi¸ sierelor surs˘ a.

unit˘ a¸ tile de compilare sunt organizate astfel pentru a da posibilitatea interpretorului s˘ a gaseasc˘ a¸ si s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie o anumit˘ a clas˘ aˆ ın timpul execut ¸iei programului. Pentru aceasta.class 155 Crearea acestei structuri ierarhice este facut˘ a automat de c˘ atre compilator.6.class /algebra Grup.class. In lipsa lui.class /analiza Functie. Similar. dar numai acestea. de exemplu /matematica/clase/geometrie/plan/Poligon.class Sfera. Deoarece compil˘ am clasa principal˘ a a plicat ¸iei.java ¸ si .java -d clase 6.java -d clase Opt ¸iunea -d specific˘ a directorul r˘ ad˘ acin˘ a al ierarhiei de clase. Ins˘ a aceast˘ a organizare nu este suficient˘ a deoarece specific˘ a numai partea final˘ a din calea c˘ atre fi¸ sierele . de exemplu surse/geometrie/plan. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a compil˘ am explicit toate fi¸ sierele java dintr-un anumit director. vor fi compilate ˆ ın cascad˘ a toate clasele referite de aceasta. fiecare unitate de compilare va fi plasat˘ aˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierul s˘ au surs˘ a. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a trebuie s˘ a gaseasc˘ a fi¸ serul surs˘ a care o cont ¸ine. In directorul aplicatiei (matematica) cre˘ am subdirectorul clase ¸ si d˘ am comanda: javac -sourcepath surse surse/Matematica.class.java -d clase sau javac -classpath surse surse/Matematica.class Matematica.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a este necesar˘ a deoarece ˆ ın momentul cˆ and compilatorul ˆ ıntˆ alneste un nume de clas˘ a el trebuie s˘ a poat˘ a identifica acea clas˘ a.2. putem folosi expresia: javac surse/geometrie/plan/*. atˆ at la compilare cˆ at ¸ si la interpretare trebuie specificat˘ a lista de directoare r˘ ad˘ acin˘ a .2. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR Poliedru.

Implicit. Aceast˘ a list˘ a se nume¸ ste cale de cautare (classpath).*. public class Matematica { public static void main(String args[]) { Poligon a = new Poligon(). ORGANIZAREA CLASELOR ˆ ın care se g˘ asesc fi¸ sierele aplicat ¸iei.spatiu. } } Identificarea unei clase referite ˆ ın program se face ˆ ın felul urm˘ ator: • La directoarele aflate ˆ ın calea de c˘ autare se adaug˘ a subdirectoarele specificate ˆ ın import sau ˆ ın numele lung al clasei • In directoarele formate este c˘ autat un fi¸ sier cu numele clasei. . geometrie.Sfera().Functie.156 CAPITOLUL 6. Definit ¸ie O cale de c˘ autare este o list˘ a de directoare sau arhive ˆ ın care vor fi c˘ autate fi¸ sierele necesare unei aplicat ¸ii.Sfera = new geometrie.java: import geometrie. import algebra.. //. calea de c˘ autare este format˘ a doar din directorul curent.. S˘ a consider˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei Matematica. 6.2.plan. Fiecare director din calea de cautare este directorul imediat superior structurii de directoare corespunz˘ atoare numelor pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele din directorul respectiv.Grup. import analiza.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) Setarea c˘ aii de c˘ autare se poate face ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • Setarea variabilei de mediu CLASSPATH . In cazul ˆ ın care nu este g˘ asit nici unul sau sunt g˘ asite mai multe va fi semnalat˘ a o eroare. astfel ˆ ıncˆ at compilatorul ¸ si interpretorul s˘ a poat˘ a construi calea complet˘ a spre clasele aplicat ¸iei.spatiu.folosind aceast˘ a variant˘ a toate aplicat ¸iile Java de pe ma¸ sina respectiv˘ a vor c˘ auta clasele necesare ˆ ın directoarele specificate ˆ ın variabila CLASSPATH.

.. DOS shell (Windows 95/NT/...3.classpath <cale de cautare> <clasa principala> Lansarea ˆ ın execut ¸ie a aplicatiei noastre.bat (javac -sourcepath surse surse/Matematica. se va face astfel: java -classpath clase Matematica In concluzie. Ele pot fi folosite ¸ si pentru comprim˘ ari obi¸ snuite. o organizare eficient˘ a a fi¸ sierelor aplicat ¸iei ar ar˘ ata astfel: /matematica /surse /clase compile.directoarele specificate astfel vor fi valabile doar pentru comanda curent˘ a: javac . ARHIVE JAR UNIX: SET CLASSPATH = cale1:cale2:. 157 • Folosirea opt ¸iunii -classpath la compilarea ¸ si interpretarea programelor .classpath <cale de cautare> <surse java> java .. diferent ¸a fat ¸˘ a de o arhiv˘ a ZIP obi¸ snuit˘ a fiind doar existent ¸a unui director denumit META-INF.cale2.): SET CLASSPATH = cale1.jar.bat (java -classpath clase Matematica) 6. Dintre beneficiile oferite de arhivele JAR amintim: • portabilitate . sau metode ale claselor suport din pachetul java.este un format de arhivare independent de platform˘ a.. din directorul matematica.3 Arhive JAR Fi¸ sierele JAR (Java Archive) sunt arhive ˆ ın format ZIP folosite pentru ˆ ımpachetarea aplicat ¸iilor Java. ce cont ¸ine diverse informat ¸ii auxiliare legate de aplicat ¸ia sau clasele arhivate.6. Un fi¸ sier JAR poate fi creat folosind utilitarul jar aflat ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.java -d clase) run. .util..

arhivele JAR pot fi ”semnate” electronic • mecanismul pentru lucrul cu fi¸ siere JAR este parte integrata a platformei Java.class archive="arhiva.class B.3. ORGANIZAREA CLASELOR • compresare .jar A. • minimizarea timpului de ˆ ıncarcare a unui applet: dac˘ a appletul (fi¸ siere class. etc) este compresat ˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR.dimensiunea unei aplicat ¸ii ˆ ın forma sa final˘ a este redus˘ a. f˘ ar˘ a a fi deci nevoie de a deschide cˆ ate o conexiune nou˘ a pentru fiecare fi¸ sier. • securitate ..jar" .jar * . Mai jos sunt prezentate pe scurt operat ¸iile uzuale: • Crearea unei arhive jar cf arhiva.158 CAPITOLUL 6.jar fi¸ sier(e)-arhivate • Executarea unei aplicat ¸ii java -jar arhiva.. resurse.> Exemple: • Arhivarea a dou˘ a fi¸ siere class: jar cf classes.class • arhivarea tuturor fi¸ sierelor din directorul curent: jar cvf allfiles.jar fi¸ sier(e)-intrare • Vizualizare cont ¸inutului jar tf nume-arhiva • Extragerea cont ¸inutului jar xf arhiva. 6. el poate fi ˆ ınc˘ arcat ˆ ıntr-o singur˘ a tranzact ¸ie HTTP.1 Folosirea utilitarului jar Arhivatorul jar se g˘ ase¸ ste ˆ ın subdirectorul bin al directorului ˆ ın care este instalat kitul J2SDK.jar • Deschiderea unui applet arhivat <applet code=A.jar • Extragerea doar a unor fi¸ siere jar xf arhiva.

class In urma acestei comenzi vom obtine arhiva mate. Din directorul clase vom lansa comanda: jar cvf mate.jar. ˆ ın care clasa principal˘ a era Matematica. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.txt. ARHIVE JAR 159 6.jar geometrie analiza algebra Matematica. Dac˘ a vom ˆ ıncerca s˘ a lans˘ am ˆ ın execut ¸ie aceast˘ a arhiv˘ a prin comanda java -jar mate.3. ˆ ın care vom scrie: Main-Class: Matematica • adaug˘ am aceast˘ a informat ¸ie la fi¸ sierul manifest al arhivei mate.jar”.txt Ambele operat ¸ii puteau fi executate ˆ ıntr-un singur pas: jar cvfm mate. Acest lucru ˆ ıl vom face ˆ ın doi pa¸ si: • se creeaz˘ a un fi¸ sier cu un nume oarecare.mf ce se gase¸ ste ˆ ın directorul META-INF trebuie s˘ aˆ ınregistr˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei.jar cu interpretorul Java.java. Aceasta ˆ ınseamna c˘ aˆ ın fiserul Manifest.jar manifest.jar: jar uvfm mate.class Pe sistemele Win32.txt geometrie analiza algebra Matematica. platforma Java 2 va asocia extensiile .3.6.jar manifest. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a facˆ and dublu-click pe o arhiv˘ a JAR va fi lansat˘ aˆ ın execut ¸ie aplicat ¸ia ˆ ımpachetat˘ aˆ ın acea arhiv˘ a (dac˘ a exist˘ a o clas˘ a principal˘ a). ˆ ın care dorim s˘ a arhiv˘ am clasele aplicat ¸iei descrise mai sus. . de exemplu manifest.jar vom obt ¸ine urm˘ atoarea eroare: ”Failed to load Main-Class manifest from mate.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate Pentru a rula o aplicat ¸ie ˆ ımpachetat˘ aˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR trebuie s˘ a facem cunoscut˘ a interpretorului numele clasei principale a aplicat ¸iei.

ORGANIZAREA CLASELOR .160 CAPITOLUL 6.

Colect ¸iile sunt folosite atˆ at pentru memorarea ¸ si manipularea datelor.2.Capitolul 7 Colect ¸ii 7. Utilizarea colect ¸iilor ofer˘ a avantaje evidente ˆ ın procesul de dezvoltare a unei aplicat ¸ii. Aceste clase reprezint˘ a tipuri de date reutilizabile. Prin intermediul colect ¸iilor vom avea acces la diferite tipuri de date cum ar fi vectori.1 Introducere O colect ¸ie este un obiect care grupeaz˘ a mai multe elemente ˆ ıntr-o singur˘ a unitate. tabele de dispersie. fiind organizate ˆ ıntr-o arhitectur˘ a foarte eficient˘ a¸ si flexibil˘ a ce cuprinde: • Interfet ¸e: tipuri abstracte de date ce descriu colect ¸iile ¸ si permit utilizarea lor independent de detaliile implement˘ arilor. Ace¸ sti algoritmi se numesc ¸ si polimorfici deoarece pot fi folosit ¸i pe implement˘ ari diferite ale unei colect ¸ii. stive. definite pentru obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele ce descriu colect ¸ii. mult ¸imi matematice. liste ˆ ınl˘ ant ¸uite. putˆ and include obiecte de orice tip. cˆ at ¸ si pentru transmiterea unor informat ¸ii de la o metod˘ a la alta. • Implement˘ ari: implement˘ ari concrete ale interfet ¸elor ce descriu colect ¸ii. Incepˆ and cu versiunea 1. Cele mai importante sunt: 161 . etc. ˆ ın Java colect ¸iile sunt tratate ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. reprezentˆ and elementul de funct ¸ionalitate reutilizabil˘ a. • Algoritmi: metode care efectueaz˘ a diverse operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea sau sortarea. Tipul de date al elementelor dintr-o colect ¸ie este Object. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a mult ¸imile reprezentate sunt eterogene.

Iterator iterator(). descriind un grup de obiecte numite ¸ si elementele sale. Unele au elementele ordonate. boolean add(Object element). alte implement˘ ari nu. Collection modeleaz˘ a o colect ¸ie la nivelul cel mai general.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii Interfet ¸ele reprezint˘ a nucleul mecanismului de lucru cu colect ¸ii. cum ar fi Set sau List. // Operatii la nivel de element boolean contains(Object element). . altele nu. public interface Collection { // Metode cu caracter general int size(). Platforma Java nu ofer˘ a nici o implementare direct˘ a a acestei interfet ¸e. boolean isEmpty(). la scrierea unei aplicat ¸ii putem s˘ a ne concentr˘ am eforturile asupra problemei ˆ ın sine ¸ si nu asupra modului de reprezentare ¸ si manipulare a informat ¸iilor.162 CAPITOLUL 7. Unele implement˘ ari ale acestei interfet ¸e permit existent ¸a elementelor duplicate. COLECT ¸ II • Reducerea efortului de programare: prin punerea la dispozit ¸ia programatorului a unui set de tipuri de date ¸ si algoritmi ce modeleaz˘ a structuri ¸ si operat ¸ii des folosite ˆ ın aplicat ¸ii. Astfel. ci exist˘ a doar implement˘ ari ale unor subinterfet ¸e mai concrete. boolean remove(Object element). 7. scopul lor fiind de a permite utilizarea structurilor de date independent de modul lor de implementare. • Cre¸ sterea vitezei ¸ si calit˘ a¸ tii programului: implement˘ arile efective ale colect ¸iilor sunt de ˆ ınalt˘ a performant ¸˘ a¸ si folosesc algoritmi cu timp de lucru optim. void clear().

SortedSet headSet(Object toElement). boolean addAll(Collection c).compareT o(o2) (sau comparator. Fiind subclas˘ a a interfet ¸ei Set.2.equals(o2). o2). mo¸ stene¸ ste metodele acesteia. boolean removeAll(Collection c). . Singura conditt ¸ie este ca. Object toElement). dac˘ a este folosit un comparator) trebuie s˘ a fie valid ¸ si s˘ a nu provoace except ¸ii.7. apelul o1. Object[] toArray(Object a[]).compare(o1. oferind metode suplimentare ce ¸ tin cont de faptul c˘ a mult ¸imea este sortat˘ a: public interface SortedSet extends Set { // Subliste SortedSet subSet(Object fromElement. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei ¸ si este ment ¸inut˘ a automat la orice operat ¸ie efectuat˘ a asupra mult ¸imii. pentru orice dou˘ a obiecte o1. mai bine zis nu poate cont ¸ine dou˘ a obiecte o1 ¸ si o2 cu proprietatea o1. o2 ale colect ¸iei. SortedSet este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Set. diferent ¸a principal˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a elementele dintr-o astfel de colect ¸ie sunt ordonate ascendent. Pune la dispozit ¸ie operat ¸ii care beneficiaz˘ a de avantajul ordon˘ arii elementelor. boolean retainAll(Collection c). f˘ ar˘ a a avea alte metode specifice. } Set modeleaz˘ a not ¸iunea de mult ¸ime ˆ ın sens matematic. Dou˘ a dintre clasele standard care ofer˘ a implement˘ ari concrete ale acestei interfet ¸e sunt HashSet ¸ si TreeSet. Mo¸ stene¸ ste metodele din Collection. Ordonarea elementelor se face conform ordinii lor naturale. // Metode de conversie in vector Object[] toArray(). O mult ¸ime nu poate avea elemente duplicate. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II 163 // Operatii la nivel de multime boolean containsAll(Collection c).

avem metode pentru acces pozit ¸ional. COLECT ¸ II SortedSet tailSet(Object fromElement). Comparator comparator(). c˘ autare ¸ si iterare avansat˘ a. Object element). abstract boolean addAll(int index. int to). ListIterator listIterator(int index). Object element). } . Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface List extends Collection { // Acces pozitional Object get(int index). // Cautare int indexOf(Object o). void add(int index. Collection c). // Capete Object first(). Object set(int index. fat ¸˘ ade metodele definite de interfat ¸a Collection. } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeSet. // Extragere sublista List subList(int from. Listele pot contine duplicate ¸ si permit un control precis asupra pozit ¸iei unui element prin intermediul indexului acelui element.164 CAPITOLUL 7. int lastIndexOf(Object o). In plus. Object remove(int index). List descrie liste (secvent ¸e) de elemente indexate. Object last(). // Iterare ListIterator listIterator().

Object getValue(). void clear(). Vector. // Interfata pentru manipularea unei inregistrari public interface Entry { Object getKey(). } } . boolean containsValue(Object value). INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II Clase standard care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a sunt: ArrayList. // Vizualizari ale colectiei public Set keySet(). Object setValue(Object value). public Collection values(). Object remove(Object key). 165 Map descrie structuri de date ce asociaz˘ a fiecarui element o cheie unic˘ a. // Operatii la nivel de element Object put(Object key. Definitt ¸ai interfet ¸ei este prezentat˘ a mai jos: public interface Map { // Metode cu caracter general int size(). Obiectele de acest tip nu pot cont ¸ine chei duplicate ¸ si fiecare cheie este asociat˘ a la un singur element. Object get(Object key). boolean isEmpty().2. Ierarhia interfet ¸elor derivate din Map este independent˘ a de ierarhia derivat˘ a din Collection. Object value). public Set entrySet(). dup˘ a care poate fi reg˘ asit. LinkedList.7. // Operatii la nivel de multime void putAll(Map t). boolean containsKey(Object key).

7. Pe lˆ ang˘ a acestea au fost create noi clase corespunz˘ atoare interfet ¸elor definite. aflarea primei/ultimei chei. chiar dac˘ a funct ¸ionalitatea lor era aproape identic˘ a cu cea a unei clase anterioare. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei. Aceste clase sunt ˆ ın continuare disponibile ¸ si multe dintre ele au fost adaptate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at s˘ a se integreze ˆ ın noua abordare. exista un set de clase pentru lucrul cu colect ¸ii.166 CAPITOLUL 7. } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeMap.2. oferind metode suplimentare pentru: extragere de subtabele. // Comparatorul folosit pentru ordonare Comparator comparator().3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor Inainte de versiunea 1. la care se adaug˘ a faptul c˘ a mult ¸imea cheilor dintr-o astfel de colect ¸ie este ment ¸inut˘ a ordonat˘ a ascendent conform ordinii naturale. COLECT ¸ II Clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a Map sunt HashMap. Object toKey). Este subclasa a interfet ¸ei Map. SortedMap este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Map. ˆ ıns˘ a acestea nu erau organizate pe ierarhia de interfet ¸e prezentat˘ aˆ ın sect ¸iunea anterioar˘ a. aflarea comparatorului folosit pentru ordonare. . Object last(). // Capete Object first(). Definit ¸ia interfet ¸ei este dat˘ a mai jos: public interface SortedMap extends Map { // Extragerea de subtabele SortedMap subMap(Object fromKey. SortedMap tailMap(Object fromKey). TreeMap ¸ si Hashtable. SortedMap headMap(Object toKey).

¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos. .˘ ALE COLECT 7. • au definit˘ a metoda clone. ca ˆ ın figura de mai jos: AbstractCollection . ˆ ımpreun˘ a cu interfet ¸ele corespunz˘ atoare (clasele din vechiul model sunt trecute pe rˆ andul de jos): Interfat ¸a Set SortedSet List Clasa HashSet TreeSet ArrayList. cum ar fi ArrayList ¸ si Vector.AbstractSet. clasele ce descriu colect ¸ii sunt de asemenea concepute ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. TreeMap. clasele care descriu colect ¸ii au unele tr˘ asaturi comune. Pe lˆ ang˘ a organizarea ierarhic˘ a a interfet ¸elor implementate. cum ar fi: • permit elementul null. AbstractList . LinkedList Vector Map HashMap Hashtable SortedMap TreeMap A¸ sadar se observ˘ a existent ¸a unor clase care ofer˘ a aceea¸ si funct ¸ionalite. • sunt serializabile. Vector-Stack AbstractMap . IMPLEMENTARI ¸ IILOR 167 Clasele de baz˘ a care implementeaz˘ a interfet ¸e ce descriu colect ¸ii au numele de forma < Implementare >< Interf ata >.. acestea oferind de altfel ¸ si implement˘ ari concrete pentru multe din metodele definite de interfet ¸e. In general. HashMap ¸ si Hashtable.3.. implementarea interfet ¸elor este explicit realizat˘ a la nivelul superclaselor abstracte.HashMap. HashTable In vechea ierarhie: Dictionary . TreeSet.Properties Evident. unde ’implementare’ se refer˘ a la structura intern˘ a folosit˘ a pentru reprezentarea mult ¸imii.HashSet.Hashtable .

De exemplu. } . util . • permit crearea de iteratori pentru parcurgere. cronometrˆ and timpul necesar realiz˘ arii acestora: Listing 7. COLECT ¸ II • au definit˘ a metoda toString. • au atˆ at constructor f˘ ar˘ a argumente cˆ at ¸ si un constructor care accept˘ a ca argument o alt˘ a colect ¸ie • exceptˆ and clasele din arhitectura veche. add ( new Integer ( i ) ) . prima fiind ˆ ın general mult mai folosit˘ a.LinkedList import java . interfat ¸a List este implementat˘ a de clasele ArrayList ¸ si LinkedList. for ( int i =0. println ( " Add : " + ( t2 . i < N . long t2 = System . curre ntTimeM illis () .168 CAPITOLUL 7. nu sunt sincronizate (vezi ”Fire de execut ¸ie). public class TestEficienta { final static int N = 100000. S˘ a consider˘ am un exemplu ce creeaza o list˘ a folosind ArrayList. 7. public static void testAdd ( List lst ) { long t1 = System .1: Comparare ArrayList .*. out . prin realizarea unor compromisuri ˆ ıntre spat ¸iul necesar pentru memorarea datelor. System . curre ntTimeM illis () . fiecare interfat ¸˘ a ce descrie o colect ¸ie are mai multe implement˘ ari.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor Dup˘ a cum am vazut. rapiditatea reg˘ asirii acestora ¸ si timpul necesar actualiz˘ arii colect ¸iei ˆ ın cazul unor modific˘ ari. care returneaz˘ a o reprezentare ca ¸ sir de caractere a colect ¸iei respective.t1 ) ) . De ce exist˘ a atunci ¸ si clasa LinkedList ? Raspunsul const˘ aˆ ın faptul c˘ a folosind reprezent˘ ari diferite ale mult ¸imii gestionate putem obt ¸ine performante mai bune ˆ ın funct ¸ie de situat ¸ie. i ++) lst . respectiv LinkedList ¸ si execut˘ a diverse operat ¸ii pe ea.

t1 ) ) . } public static void main ( String args []) { System . currentTimeM illis () . System . i ++) lst .45 0. ad˘ augarea elementelor este rapid˘ a pentru ambele tipuri de liste. for ( int i =0. println ( " ArrayList " ) . exprimat ¸i ˆ ın secunde. curre ntTimeMillis () . } public static void testRemove ( List lst ) { long t1 = System .05 LinkedList 0. testGet ( lst1 ) . testRemove ( lst2 ) . long t2 = System . testGet ( lst2 ) . i ++) lst . long t2 = System . out . i < N . } } 169 Timpii aproximativi de rulare pe un calculator cu performant ¸e medii. System . System . println ( " Remove : " + ( t2 . get ( i ) . for ( int i =0. List lst1 = new ArrayList () . remove (0) .14 87. testAdd ( lst1 ) . ArrayList ofer˘ a acces ˆ ın timp constant la elementele sale ¸ si din acest motiv folosirea lui ”get” este rapid˘ a. i < N .t1 ) ) . out . curre ntTimeMillis () .01 add get remove A¸ sadar. testAdd ( lst2 ) . ˆ ın timp ce pentru LinkedList este extrem de lent˘ a. FOLOSIREA EFICIENTA ¸ IILOR public static void testGet ( List lst ) { long t1 = System . println ( " Get : " + ( t2 .01 12. sunt dat ¸i ˆ ın tabelul de mai jos: ArrayList 0. out .˘ A COLECT 7.12 0. List lst2 = new LinkedList () . deoarece ˆ ıntr-o list˘ aˆ ınlant ¸uit˘ a accesul la un element se face prin . out .4. testRemove ( lst1 ) . currentTimeM illis () . println ( " LinkedList " ) .

Deci. La operat ¸iunea de eliminare. etc. . Caracterisiticile principale ale acestor algoritmi sunt: • sunt metode de clas˘ a (statice). inser˘ ari). COLECT ¸ II parcurgerea secvent ¸ial˘ a a listei pˆ an˘ a la elementul respectiv.170 CAPITOLUL 7. • apelul lor general va fi de forma: Collections.efectueaz˘ a c˘ autarea eficient˘ a (binar˘ a) a unui element ˆ ıntr-o list˘ a ordonat˘ a. • au un singur argument de tip colect ¸ie.amestec˘ a elementele unei liste . [argumente]). sortarea. Concluzia nu este c˘ a una din aceste clase este mai ”bun˘ a” decˆ at cealalt˘ a. 7. ˆ ın timp ce pentru LinkedList este rapid˘ a ¸ si se face prin simpla schimbare a unei leg˘ aturi. • binarySearch . ArrayList se comport˘ a bine pentru cazuri ˆ ın care avem nevoie de reg˘ asirea unor elemente la pozit ¸ii diferite ˆ ın list˘ a. folosirea lui ArrayList este lent˘ a deoarece elementele r˘ amase sufer˘ a un proces de reindexare (shift la stˆ anga). • majoritatea opereaz˘ a pe liste dar ¸ si pe colect ¸ii arbitrare. ci c˘ a exist˘ a diferent ¸e substant ¸iale ˆ ın reprezentarea ¸ si comportamentul diferitelor implement˘ ari ¸ si c˘ a alegerea unei anumite clase pentru reprezentarea unei mult ¸imi de elemente trebuie s˘ a se fac˘ aˆ ın funct ¸ie de natura problemei ce trebuie rezolvat˘ a.5 Algoritmi polimorfici Algoritmii polimorfici descri¸ si ˆ ın aceast˘ a sect ¸iune sunt metode definite ˆ ın clasa Collections care permit efectuarea unor operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea.algoritm(colectie. • shuffle .opusul lui sort.sorteaz˘ a ascendent o list˘ a referitor la ordinea s˘ a natural˘ a sau la ordinea dat˘ a de un comparator. Metodele mai des folosite din clasa Collections sunt: • sort . iar LinkedList funct ¸ioneaza eficient atunci cˆ and facem multe operat ¸ii de modificare (¸ stergeri.

putem rescrie secvent ¸a astfel: . Mai mult.returneaza o enumerare a elementelor dintr-o colect ¸ie. Definirea unui tip generic se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ıntre paranteze unghiulare a unui tip de date Java. TIPURI GENERICE • reverse .interschimb˘ a elementele de la dou˘ a pozit ¸ii specificate ale unei liste. introduse ˆ ın versiunea 1.get(0)). 7.returneaz˘ a maximul dintr-o colect ¸ie.5 ArrayList list = new ArrayList(). trebuie s˘ a facem cast explicit de la tipul Object la Integer atunci cˆ and prelu˘ am valoarea unui element.returneaz˘ a o instant ¸˘ a sincronizat˘ a a unei colect ¸ii (vezi ”Fire de execut ¸ie”).7. • min . list.returneaz˘ a minimul dintr-o colect ¸ie.intValue().add(new Integer(123)).inverseaz˘ a ordinea elementelor dintr-o list˘ a. • synchronizedTipColectie .5 a limbajului Java. In exemplul de mai sus.6. Folosind tipuri generice. • max . lista definit˘ a poate cont ¸ine obiecte de orice tip. • unmodifiableTipColectie . 171 • fill .6 Tipuri generice Tipurile generice.populeaza o lista cu un anumit element repetat de un num˘ ar de ori. de¸ si am dori ca elementele s˘ a fie doar numere ˆ ıntregi. • copy .copie elementele unei liste ˆ ın alta. int val = ((Integer)list. S˘ a consider˘ am un exemplu de utilizare a colect ¸iilor ˆ ınainte ¸ si dup˘ a introducerea tipurilor generice: // Inainte de 1.returneaz˘ a o instant ¸˘ a care nu poate fi modificat˘ a a colect ¸iei respective. • swap . simplific˘ a lucrul cu colect ¸ii. • enumeration . efectul fiind impunerea tipului respectiv pentru toate elementele colect ¸iei: <TipDate>. permit ¸ˆ and tipizarea elementelor acestora.

get(0). In cazul folosirii tipurilor generice. folosind si autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). } // sau. ˆ ıncercarea de a utiliza ˆ ın cadrul unei colect ¸ii a unui element necorespunz˘ ator ca tip va produce o eroare la compilare. .hasMoreElements()) { System.out.elements().172 CAPITOLUL 7.add(123). 7. Metodele uzuale ale acestor interfet ¸e sunt prezentate mai jos.intValue(). Deoarece funct ¸ionalitatea interfet ¸ei Enumeration se reg˘ ase¸ ste ˆ ın Iterator. COLECT ¸ II // Dupa 1. spre deosebire de varianta anterioar˘ a ce permitea doara aruncarea unor except ¸ie de tipul ClassCastException ˆ ın cazul folosirii incorecte a tipurilor.5.println(e. folosind tipuri generice ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). list. Dac˘ a utiliz˘ am ¸ si mecanismul de autoboxing. semnificat ¸iile lor fiind evidente: • Enumeration: hasMoreElements. respectiv Iterator sau ListIterator. indiferent dac˘ a aceasta este indexat˘ a sau nu. aceasta din urm˘ a este preferat˘ aˆ ın noile implement˘ ari ale colect ¸iilor. obt ¸inem o variant˘ a mult simplificat˘ a a secvent ¸ei init ¸iale: // Dupa 1. Toate clasele care implementeaz˘ a colect ¸ii au metode ce returneaz˘ a o enumerare sau un iterator pentru parcurgerea elementelor lor.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari Enumer˘ arile ¸ si iteratorii descriu modalit˘ a¸ ti pentru parcurgerea secvent ¸ial˘ aa unei colect ¸ii. int val = list. while (e.add(new Integer(123)).get(0). nextElement // Parcurgerea elementelor unui vector v Enumeration e = v. list.5. ˆ ımpreun˘ a cu modalitatea lor de folosire.elements.nextElement()). varianta mai concisa for (Enumeration e = v. Ei sunt descri¸ si de obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele Enumeration. int val = list.

Iteratorii sunt preferat ¸i enumer˘ arilor datorit˘ a posibilit˘ a¸ tii lor de a act ¸iona asupra colect ¸iei pe care o parcurg prin metode de tip remove. Atent ¸ie Deoarece colect ¸iile sunt construite peste tipul de date Object.) { Object obj = it. it.) { Object obj = it. add.listIterator().7. respectiv modificarea elementului curent.out. it. } 173 Iteratorii simpli permit eliminarea elementului curent din colect ¸ia pe care o parcurg.hasNext().println(e. dac˘ a este cazul.next(). ITERATORI S ¸ I ENUMERARI e.iterator().set(new Integer(0)). remove. metodele de tip next sau prev ale iteratorilor vor returna tipul Object.nextElement()). remove // Parcurgerea elementelor unui vector // si eliminarea elementelor nule for (Iterator it = v. cei de tip ListIterator permit ¸ si inserarea unui element la pozit ¸ia curent˘ a.next(). set // Parcurgerea elementelor unui vector // si inlocuirea elementelor nule cu 0 for (ListIterator it = v. fiind responsabilitatea noastr˘ a de a face conversie (cast) la alte tipuri de date. add. set dar ¸ si prin faptul c˘ a denumirile metodelor sunt mai concise. } • ListIterator: hasNext.) { System.˘ 7.remove(). next. precum ¸ si iterarea ˆ ın ambele sensuri. if (obj == null) it. next.hasMoreElements(). .hasNext(). if (obj == null) it. } • Iterator: hasNext. previous. hasPrevious.

listIterator () . hasNext () . COLECT ¸ II In exemplul de mai jos punem ˆ ıntr-un vector numerele de la 1 la 10. // Parcurgem vectorul for ( ListIterator it = a . print ( " Rezultat : " + a ) . exist˘ a o variant˘ a simplificat˘ a de utilizare a iteratorilor. intValue () % 2 == 0) it . // Proceseaza val .2: Folosirea unui iterator import java .iterator(). dup˘ a care le parcurgem element cu element folosind un iterator. System . add ( new Integer ( i ) ) .. . Astfel. // Amestecam elementele colectiei Collections .*. out . } System . println ( " Vectorul amestecat : " + a ) . i ++) a . class TestIterator { public static void main ( String args []) { ArrayList a = new ArrayList () . o secvent ¸˘ a de genul: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). le amestec˘ am. util .next(). // Adaugam numerele de la 1 la 10 for ( int i =1. next () . for (Iterator i = list. // Daca elementul curent este par .hasNext(). set ( new Integer (0) ) .174 CAPITOLUL 7. ˆ ınlocuind numerele pare cu 0. i.) { Integer val=(Integer)i.5 a limbajului Java. il facem 0 if ( x . out . shuffle ( a ) . Listing 7. } } Incepˆ and cu versiunea 1. it . ) { Integer x = ( Integer ) it .. i <=10.

} 175 .. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI } poate fi rescris˘ a astfel: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().˘ 7..7. for (Integer val : list) { // Proceseaza val .

176 CAPITOLUL 7. COLECT ¸ II .

1 Folosirea serializ˘ arii Definit ¸ie Serializarea este o metod˘ a ce permite transformarea unui obiect ˆ ıntr-o secvent ¸a ˘ de octet ¸i sau caractere din care s˘ a poat˘ a fi ref˘ acut ulterior obiectul original. Acest lucru se realizeaz˘ a prin serializarea obiectului ¸ si scrierea lui pe disc ˆ ınainte de terminarea unui program.Capitolul 8 Serializarea obiectelor 8. • Permite persistent ¸a obiectelor. apoi. serializarea permite salvarea ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a a tuturor informat ¸iilor unui obiect pe un mediu de stocare extern programului. prin serializare se ˆ ıntelege procesul de scriere/citire a obiectelor.obiectul poate exista ¸ si ˆ ıntre apelurile programelor care ˆ ıl folosesc. Acest 177 . obiectul va fi citit de pe disc ¸ si starea lui refacut˘ a. Procesul invers. Tipurile primitive pot fi de asemenea serializate. Cu alte cuvinte. Utilitatea serializarii const˘ aˆ ın urm˘ atoarele aspecte: • Asigur˘ a un mecanism simplu de utilizat pentru salvarea ¸ si restaurarea a datelor. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a durata de viat ¸a a unui obiect nu este determinat˘ a de execut ¸ia unui program ˆ ın care acesta este definit . de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea original˘ a. la relansarea programului. Intr-un cadru mai larg. se nume¸ ste deserializare.

atunci salvarea informat ¸iilor ˆ ıncapsulate ˆ ın acel obiect se poate face ¸ si prin salvarea pe rˆ and a datelor. dar. A¸ sadar referint ¸ele care construiesc starea unui obiect formeaz˘ a o ˆ ıntreag˘ a ret ¸ea. • RMI (Remote Method Invocation) . Atunci cˆ and este trimis un mesaj c˘ atre un obiect ”remote” (de pe alt˘ a ma¸ sin˘ a).178 CAPITOLUL 8. o asemenea abordare nu este . serializarea este utilizat˘ a pentru transportul argumentelor prin ret ¸ea ¸ si pentru returnarea valorilor. ordinea octet ¸ilor sau alte detalii specifice sistemelor repective. • Compensarea diferent ¸elor ˆ ıntre sisteme de operare . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un algoritm general de salvare a st˘ arii unui obiect nu este tocmai facil.sunt componente reutilizabile. ˆ ıntrucˆ at ea trebuie efectuat˘ a explicit de c˘ atre programator ¸ si nu este realizat˘ a automat de c˘ atre sistem. Acesta este un proces recusiv de salvare a datelor.Aplicat ¸iile ce ruleaz˘ aˆ ın ret ¸ea pot comunica ˆ ıntre ele folosind fluxuri pe care sunt trimise. In cazul ˆ ın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv. a¸ sa cum am vazut. • Transmiterea datelor ˆ ın ret ¸ea . respectiv recept ¸ionate obiecte serializate. Orice component˘ a Bean are o stare definit˘ a de valorile implicite ale propriet˘ a¸ tilor sale. Mediile vizuale folosesc mecanismul serializ˘ arii pentru asigurarea persistent ¸ei componentelor Bean. ¸ si a¸ sa mai departe.transmiterea unor informat ¸ii ˆ ıntre platforme de lucru diferite se realizeaz˘ a unitar. SERIALIZAREA OBIECTELOR tip de persistent ¸˘ a a obiectelor se nume¸ ste persistent ¸˘ a u¸ soar˘ a. ˆ ıntrucˆ at celelalte obiectele referite de obiectul care se serializeaz˘ a pot referi la rˆ andul lor alte obiecte. folosind clasa DataOutputStream. stare care este specificat˘ aˆ ın etapa de design a aplicat ¸iei.este o modalitate prin care metodele unor obiecte de pe o alt˘ a ma¸ sin˘ a pot fi apelate ca ¸ si cum acestea ar exista local pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. pentru ca apoi s˘ a fie restaurate prin metode ale clasei DataInputStream. Un aspect important al serializ˘ arii este c˘ a nu salveaz˘ a doar imaginea unui obiect ci ¸ si toate referint ¸ele la alte obiecte pe care acesta le cont ¸ine. independent de formatul de reprezentare a datelor. de sine st˘ at˘ atoare ce pot fi utilizate ˆ ın medii vizuale de dezvoltare a aplicat ¸iilor. • Java Beans .

fie cu ObjectOutputStream ¸ si ObjectInputStream. out.1. int i = in.1 Serializarea tipurilor primitive Serializarea tipurilor primitive poate fi realizat˘ a fie prin intermediul fluxurilor DataOutputStream ¸ si DataInputStream. .345). out.flush(). respectiv DataOutput ce declar˘ a metode de tipul readTipPrimitiv. FOLOSIREA SERIALIZARII 179 ˆ ın general suficient˘ a. boolean b = in. Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test.writeInt(12345).writeBoolean(true). out. fos.1. Acestea implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. respectiv writeTipPrimitiv pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.˘ 8. DataOutputStream out = new DataOutputStream(fos).readDouble(). Mai jos este prezentat un exemplu de serializare folosind clasa DataOutputStream: FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test.dat").writeDouble(12.writeUTF("Sir de caractere"). unele cˆ ampuri pot face referint ¸˘ a la acela¸ si obiect. out. 8.close(). prin termenul serializare ne vom referi doar la serializarea ˆ ın format binar. etc. DataInputStream in = new DataInputStream(fis). deoarece pot ap˘ area probleme cum ar fi: variabilele membre ale obiectului pot fi instant ¸e ale altor obiecte. In continuare. out.readInt().dat"). double d = in.readBoolean(). Serializarea ˆ ın format binar a tipurilor primitive ¸ si a obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clase specializate ˆ ın acest scop cu ar fi: ObjectOutputStream pentru scriere ¸ si ObjectInputStream pentru restaurare.

ceea ce ˆ ınseamna c˘ a vor fi folosite ˆ ımpreuna cu alte fluxuri pentru scrierea/citirea efectiv˘ aa datelor pe mediul extern pe care va fi salvat.flush().close().2 Serializarea obiectelor Serializarea obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clasele ObjectOutputStream (pentru salvare) ¸ si ObjectInputStream (pentru restaurare). pentru restaurare. secvent ¸a uzual˘ a fiind cea de mai jos: ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fluxPrimitiv). Clasele ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream implementeaz˘ a interfet ¸ele ObjectInput.1. fluxPrimitiv.3 Clasa ObjectOutputStream Scrierea obiectelor pe un flux de ie¸ sire este un proces extrem de simplu. vor exista ¸ si metode pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. 8. 8. out. signatura clasei ¸ si valorile tuturor cˆ ampurile serializabile ale obiectului.180 CAPITOLUL 8. Mecanismul implicit de serializare a unui obiect va salva numele clasei obiectului. SERIALIZAREA OBIECTELOR String s = in. Acestea sunt fluxuri de procesare.writeObject(referintaObiect).1.readUTF(). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a. respectiv ObjectOutput care extind DataInput. Metodele pentru serializarea obiectelor sunt: • writeObject. out. sau de pe care va fi restaurat un obiect serializat. fis. pentru scriere ¸ si • readObject. . respectiv DataOutput. Referint ¸ele la alte obiecte serializabile din cadrul obiectului curent vor duce automat la serializarea acestora iar referint ¸ele multiple c˘ atre un acela¸ si obiect sunt codificate utilizˆ and un algoritm care s˘ a poat˘ a reface ”ret ¸eaua de obiecte” la aceea¸ si stare ca atunci cˆ and obiectul original a fost salvat. pe lˆ ang˘ a metodele dedicate serializ˘ arii obiectelor.close().

Secvent ¸a uzual˘ a pentru deserializare este cea de mai jos: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fluxPrimitiv). pe lˆ anga metoda de scriere a obiectelor.1. out.writeObject(new Date()). FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. fos. sau InvalidClassException dac˘ a sunt probleme cu o clas˘ a necesar˘ aˆ ın procesul de serializare.writeBoolean(true). out.4 Clasa ObjectInputStream Odat˘ a ce au fost scrise obiecte ¸ si tipuri primitive de date pe un flux. fi¸ sierul rezultat va cont ¸ine informat ¸iile reprezentate ˆ ın format binar.˘ 8. FOLOSIREA SERIALIZARII 181 Exemplul de mai jos construie¸ ste un obiect de tip Date ¸ si ˆ ıl salveaz˘ aˆ ın fi¸ sierul test. out. 8.ser"). clasa pune la dispozitie ¸ si metode de tipul writeTipPrimitiv pentru serializarea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. citirea acestora ¸ si reconstruirea obiectelor salvate se va face printr-un flux de intrare de tip ObjectInputStream. ˆ ımpreun˘ a cu un obiect de tip String. Vom vedea ˆ ın continuare c˘ a un obiect este serializabil dac˘ a este instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. //sau .345). Metoda writeObject arunc˘ a except ¸ii de tipul IOException ¸ si derivate din aceasta.writeDouble(12.ser. cum ar fi FileInputStream pentru date salvate ˆ ıntr-un fi¸ sier.flush().writeUTF("Sir de caractere"). ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos). out. mai precis NotSerializableException dac˘ a obiectul primit ca argument nu este serializabil.readObject(). Evident. Deoarece implementeaz˘ a interfat ¸a DataOutput. out.close(). astfel ˆ ıncˆ at apeluri ca cele de mai jos sunt permise : out. Object obj = in.writeObject("Ora curenta:"). Acesta este de asemenea un flux de procesare ¸ si va trebui asociat cu un flux pentru citirea efectiv˘ a a datelor.1.writeInt(12345). out.

readObject().readBoolean(). altfel vor ap˘ area evident except ¸ii ˆ ın procesul de deserializare. Trebuie observat c˘ a metoda readObject are tipul returnat Object. clasa pune la dispozit ¸ie ¸ si metode de tipul readTipPrimitiv pentru citirea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. fluxPrimitiv.readInt(). double d = in.close(). pe lˆ ang˘ a metoda de citire a obiectelor.readObject(). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie realizat˘ a explicit conversia la tipul corespunzator obiectului citit: Date date = in. Date data = (Date)in.readObject().close().readObject(). SERIALIZAREA OBIECTELOR TipReferinta ref = (TipReferinta)in. String mesaj = (String)in.ser").readObject(). ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis). // corect Atent ¸ie Ca ¸ si la celelalte fluxuri de date care implemeteaz˘ a interfat ¸a DataInput citirea dintr-un flux de obiecte trebuie s˘ a se fac˘ a exact ˆ ın ordinea ˆ ın carea acestea au fost scrise. Clasa ObjectInputStream implementeaz˘ a interfat ¸a DataInput deci. int i = in. boolean b = in.182 CAPITOLUL 8. String s = in. .readDouble(). Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. // gresit Date date = (Date)in.readUTF(). fis.

2. 8. atunci trebuie s˘ a avem ˆ ın vedere urm˘ atoarele lucruri: • Variabilele accesibile ale superclasei nu vor fi serializate. fiind responsabilitatea clasei curente de a asigura un mecanism propriu pentru salvarea/restaurarea lor. Acest lucru va fi discutat ˆ ın sect ¸iunea referitoare la personalizarea serializ˘ arii. In lipsa unui constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente pentru superclas˘ a. dac˘ a dorim ca instant ¸ele unei clase s˘ a poat˘ a fi serializate.io. fiind f˘ acut˘ a prin simpla implementare a interfet ¸ei Serializable: public class ClasaSerializabila implements Serializable { // Corpul clasei } Orice subclas˘ a a unei clase serializabile este la rˆ andul ei serializabil˘ a.2 Obiecte serializabile Un obiect este serializabil dac˘ a¸ si numai dac˘ a clasa din care face parte implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. interfat ¸a Serializable. va fi generat˘ a o except ¸ie la execut ¸ie. Definit ¸ia sa complet˘ a este: package java. • Superclasa trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu un constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente. OBIECTE SERIALIZABILE 183 8.2. A¸ sadar.8. In situat ¸ia ˆ ın care dorim s˘ a declar˘ am o clas˘ a serializabil˘ a dar superclasa sa nu este serializabil˘ a. Variabilele proprii vor fi init ¸ializate cu valorile de pe fluxul de intrare. acesta fiind utilizat pentru init ¸ializarea variabilelor mo¸ stenite ˆ ın procesul de restaurare al unui obiect.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable Interfat ¸a Serializable nu cont ¸ine nici o declarat ¸ie de metod˘ a sau constant˘ a. direct sau indirect. public interface Serializable { // Nimic ! } Declararea claselor ale c˘ aror instant ¸e trebuie s˘ a fie serializate este a¸ sadar extrem de simpl˘ a. ˆ ıntrucˆ at implementeaz˘ a indirect interfat ¸a Serializable. singurul ei scop fiind de a identifica clasele ale c˘ aror obiecte sunt serializabile. . clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze.

// Participa la serializare In exemplele urm˘ atoare cˆ ampurile marcate ’DA’ particip˘ a la serializare. dac˘ a este ˆ ıntˆ alnit un obiect care nu implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException ce va identifica respectiva clas˘ a neserializabil˘ a. " + y + " . nu particip˘ a iar cele marcate cu ’Exceptie’ vor provoca except ¸ii de tipul NotSerializableException. static int t =4.2. } } . variabilele de clas˘ a particip˘ a obligatoriu la serializare. Acestea sunt cazuri comune atunci cˆ and respectivele cˆ ampuri reprezint˘ a informat ¸ii confident ¸iale. static transient int N. declararea unei variabile membre temporare ar trebui facut˘ a astfel: transient private double temp. Chiar declarate private ˆ ın cadrul clasei aceste cˆ ampuri particip˘ a la serializare. " + t . io . Cu alte cuvinte. // Ignorata la serializare Modificatorul static anuleaz˘ a efectul modificatorului transient.184 CAPITOLUL 8. Listing 8. Pentru ca un cˆ amp s˘ a nu fie salvat ˆ ın procesul de serializare el trebuie declarat cu modificatorul transient ¸ si trebuie s˘ a fie ne-static. cum ar fi parole.1: Modificatorii static ¸ si transient import java .2 Controlul serializ˘ arii Exist˘ a cazuri cˆ and dorim ca unele variabile membre ale unui obiect s˘ a nu fie salvate automat ˆ ın procesul de serializare. // DA // NU // DA // DA public String toString () { return x + " . transient int y =2. sau variabile temporare pe care nu are rost s˘ a le salv˘ am. " + z + " . cele marcate ’NU’. transient static int z =3. SERIALIZAREA OBIECTELOR In procesul serializ˘ arii.*. De exemplu. public class Test1 implements Serializable { int x =1. 8.

subclasa trebuie s˘ a salveze explicit ¸ si cˆ ampurile mo¸ stenite. In caz contrar. io . class C { int x =0. class A { int x =1.*.*.2: Membrii neserializabili import java . OBIECTE SERIALIZABILE 185 Dac˘ a un obiect ce trebuie serializat are referint ¸e la obiecte neserializabile.2. } } Atunci cˆ and o clas˘ a serializabila deriva dintr-o alt˘ a clas˘ a. salvarea cˆ ampurilor clasei p˘ arinte se va face doar dac˘ a¸ si aceasta este serializabil˘ a. // Obligatoriu constructor fara argumente } class D extends C implements Serializable { int y =0. // DA . } class B implements Serializable { int y =2. } public class Test3 extends D { public Test3 () { x = 1. y . x + " .8. io .3: Serializarea cˆ ampurilor mo¸ stenite import java . // NU y = 2. " + b . // DA public String toString () { return a . Listing 8. // Exceptie B b = new B () . } public class Test2 implements Serializable { A a = new A () . Listing 8. atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException.

readObject () . out . println ( " A fost salvat obiectul : " + obj ) . } fis . out . } } Mai jos este descrisa o aplicat ¸ie care efectueaz˘ a salvarea ¸ si restaurarea unor obiecte din cele trei clase prezentate mai sus. flush () . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . ser " ) . System . fos . } public static void main ( String args []) throws IOException { test ( new Test1 () ) . close () . printStackTrace () . try { obj = in . out .*. io . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { e . } catch ( N o t Se r i a l i z a b l e E x c e p t i o n e ) { . close () .4: Testarea serializ˘ arii import java . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . " + y . System . SERIALIZAREA OBIECTELOR } public String toString () { return x + " . println ( " A fost restaurat obiectul : " + obj ) . writeObject ( obj ) . Listing 8. public class Exemplu { public static void test ( Object obj ) throws IOException { // Salvam FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " fisier . try { test ( new Test2 () ) . // Restauram FileInputStream fis = new FileInputStream ( " fisier .186 CAPITOLUL 8. ser " ) . out .

citind informat ¸iile salvate ¸ si. ad˘ augˆ and ¸ si alte informat ¸ii necesare pentru serializarea unor obiecte. eventual. fiind creat pentru cazul general. 2 restaurat obiectul: 0. particularizat pentru o clas˘ a anume. } test ( new Test3 () ) .io. out . o clas˘ a poate avea nevoie de mai mult control asupra serializ˘ arii. 3. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR System . } } 187 Rezultatul acestui program va fi : A fost A fost Obiect A fost A fost salvat obiectul: 1. dup˘ a cum am spus. println ( " Obiect neserializabil : " + e ) .io. se poate comporta ineficient ˆ ın anumite situat ¸ii: poate fi mult mai lent decˆ at este cazul sau reprezentarea binar˘ a generat˘ a pentru un obiect poate fi mult mai voluminoas˘ a decˆ at ar trebui. In majoritatea cazurilor mecanismul standard este suficient ˆ ıns˘ a. ClassNotFoundException Metoda writeObject controleaz˘ a ce date sunt salvate iar readObject controleaz˘ a modul ˆ ın care sunt restaurate obiectele. 2. 3. 4 neserializabil: java. este posibil s˘ a extindem comportamentul implicit. 4 restaurat obiectul: 1. Personalizarea serializarii se realizeaz˘ a prin definirea (ˆ ıntr-o clas˘ a serializabil˘ a!) a metodelor writeObject ¸ si readObject avˆ and exact signatura de mai jos: private void writeObject(java.io.˘ 8. putem s˘ aˆ ınlocuim algoritmul implicit cu unul propriu.3.ObjectOutputStream stream) throws IOException private void readObject(java. 0.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor Dezavantajul mecanismului implicit de serializare este c˘ a algoritmul pe care se beazeaz˘ a. De asemenea. In aceste situat ¸ii. 2 8.ObjectInputStream stream) throws IOException.NotSerializableException: A salvat obiectul: 1. modifcˆ and starea obiectelor citite astfel ˆ ıncˆ at ele s˘ a corespund˘ a .

. etc. vom avean nevoie de o clas˘ a care s˘ a reprezinte . putem s˘ a folosim metodele defaultWriteObject... In cazul ˆ ın care nu dorim s˘ aˆ ınlocuim complet mecanismul standard.) // si extragerea informatiilor suplimentare . serializarea superclasei sale fiind facut˘ a automat (¸ si implicit). Forma general˘ a de implementare a metodelor writeObject ¸ si readObject este: private void writeObject(ObjectOutputStream stream) throws IOException { // Procesarea campurilor clasei (criptare.) . // Scrierea obiectului curent stream. // Actualizarea starii obiectului (decriptare. } Metodele writeObject ¸ si readObject sunt responsabile cu serializarea clasei ˆ ın care sunt definite.. Dac˘ aˆ ıns˘ a o clas˘ a trebuie sa-¸ si coordoneze serializarea proprie cu serializarea superclasei sale. } private void readObject(ObjectInputStream stream) throws IOException. atunci trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable..3. Evident. etc. 8. respectiv defaultReadObject care descriu procedurile implicite de serializare.188 CAPITOLUL 8. // Adaugarea altor informatii suplimentare .defaultReadObject()..defaultWriteObject().ClassNotFoundException { // Restaurarea obiectului curent stream.1 Controlul versiunilor claselor S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a realiz˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a angajat ¸ilor unei companii. SERIALIZAREA OBIECTELOR anumitor cerint ¸e.

ser " ) . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 189 not ¸iunea de angjat. ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . vor fi citite datele din fi¸ sier astfel ˆ ıncˆ at programul va actualiza ˆ ın permanent ¸˘ a lista angajat ¸ilor cu noi persoane. private String parola .˘ 8. String parola ) { this .6: Aplicat ¸ia de gestionare a angajat ¸ilor import java . this . io .*. try { fis = new FileInputStream ( " angajati . class Angajat implements Serializable { public String nume .*. util . nume = nume . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . . parola = parola . io . int salariu . } } Mai jos este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie care permite introducerea de angajat ¸i ¸ si salvarea lor ˆ ıntr-un fi¸ sier.5: Prima variant˘ a a clasei Angajat import java .3. public int salariu .*. O variant˘ a simplificat˘ a a acesteia ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. public void citire () throws IOException { FileInputStream fis = null . import java . public class GestiuneAngajati { // Lista angajatilor ArrayList ang = new ArrayList () . salariu = salariu . La fiecare pornire a aplicat ¸iei. public Angajat ( String nume . Listing 8. this .

ser " ) . String raspuns = stdin . print ( " Salariu : " ) . print ( " Mai adaugati ? ( D / N ) " ) . readObject () . toUpperCase () . " ) . e . out . println ( " Lista angajatilor :\ n " + ang ) . int salariu = Integer . parseInt ( stdin . out . parola ) ) . readLine () . out .. SERIALIZAREA OBIECTELOR ang = ( ArrayList ) in . out . if ( raspuns . while ( true ) { System . writeObject ( ang ) . } System .. } catch ( File NotF o u n d E x c e p t i o n e ) { System . ang . add ( new Angajat ( nume . startsWith ( " N " ) ) break . readLine () . String nume = stdin .190 CAPITOLUL 8. println ( " Fisierul nou . } finally { if ( fis != null ) fis . } catch ( Exception e ) { System . close () . in ) ) . readLine () . println ( " Eroare la citirea datelor . printStackTrace () . String parola = stdin . readLine () ) . } } public static void main ( String args []) throws IOException { GestiuneAngajati app = new GestiuneAngajati () . System . " ) .. print ( " Parola : " ) . } public void adaugare () throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . } public void salvare () throws IOException { FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " angajati . .. out . System . out . out . salariu . System . print ( " \ nNume : " ) . out .

Acest num˘ ar. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 191 // Incarcam angajatii din fisier app . denumit serialVersionUID. clasa Angajat este modificat˘ a prin ad˘ augarea unei noi variabil˘ a membre care s˘ a ret ¸ina adresa. (dar nu numai) ¸ si este salvat ˆ ın procesul de serializare ˆ ımpreun˘ a cu celelalte date. cum ar fi variabilele sale membre. ad˘ augˆ and pur ¸ si simplu cˆ ampul: . La restaurarea unui obiect. producˆ and o except ¸ie de tipul InvalidClassException. Aceast˘ aproblem˘ a ar fi ap˘ arut chiar dac˘ a variabila ad˘ augat˘ a era declarat˘ a de tip transient. In cazul ˆ ın care acestea nu sunt egale. In plus. // Adaugam noi angajati app . salvare () . orice modificare semnificativ˘ a a clasei.3. Aceast˘ a abordare extrem de precaut˘ a este foarte util˘ a pentru prevenirea unor anomalii ce pot ap˘ area cˆ and dou˘ a versiuni de clase sunt incompatibile. De ce se ˆ ıntˆ amplˆ a acest lucru ? Explicat ¸ia const˘ aˆ ın faptul c˘ a mecanismul de serializare Java este foarte atent cu signatura claselor serializate. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul InvalidClassException ¸ si deserializarea nu va fi f˘ acut˘ a.˘ 8. dat poate fi sup˘ ar˘ atoare atunci cˆ and modific˘ arile aduse clasei nu stric˘ a compatibilitatea cu vechea versiune. este generat pornind de la diverse informat ¸ii ale clasei. cum ar fi ad˘ augarea unui nou cˆ amp. procedura de citire a angajat ¸ilor din fi¸ sier nu va mai funct ¸iona. adaugare () . va determina modificarea num˘ arului s˘ au de versiune. num˘ arul de versiune salvat ˆ ın forma serializat˘ a va fi reg˘ asit ¸ si comparat cu noua semn˘ atur˘ a a clasei obiectului. citire () . Dup˘ a introducerea unui num˘ ar suficient de mare de angajat ¸i ˆ ın fi¸ sier. La execut ¸ia aplicat ¸iei noastre. In aceast˘ a situat ¸ie trebuie s˘ a comunic˘ am explicit c˘ a cele dou˘ a clase sunt compatibile. Acest lucru se realizeaz˘ a prin setarea manual˘ a a variabilei serialVersionUID ˆ ın cadrul clasei dorite. } } Problema care se pune acum este urm˘ atoarea. care reprezint˘ a un fel de ”amprent˘ a” a clasei obiectului. Pentru fiecare obiect serializat este calculat automat un num˘ ar reprezentat pe 64 de bit ¸i. // Salvam angajatii inapoi fisier app .

Vom rescrie noua clas˘ a Angajat astfel ˆ ıncˆ at s˘ a fie compatibil˘ a cu cea veche astfel: Listing 8. private String parola . salariu = salariu . SERIALIZAREA OBIECTELOR static final long serialVersionUID = /* numar_serial_clasa */. int salariu . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . nume = nume . this . class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 56 534 93 248 680 665 29 7 L .*. Prezent ¸a variabilei serialVersionUID printre membrii unei clase va informa algoritmul de serialzare c˘ a nu mai calculeze num˘ arul de serie al clasei. this . Cum putem afla ˆ ıns˘ a num˘ arul de serie al vechii clase Angajat care a fost folosit˘ a anterior la salvarea angajat ¸ilor ? Utilitarul serialVer permite generarea num˘ arului serialVersionUID pentru o clas˘ a specificat˘ a. public Angajat ( String nume . adresa . this . deoarece ea nu exista ˆ ın formatul original. } } Aplicat ¸ia noastr˘ a va funct ¸iona acum. La noua . Rezultatul va fi: Angajat: static final long serialVersionUID = 5653493248680665297L. public String nume . io .192 CAPITOLUL 8. public int salariu . A¸ sadar. ˆ ıns˘ a rubrica adres˘ a nu va fi init ¸ializat˘ a ˆ ın nici un fel (va fi null). String parola ) { this .7: Variant˘ a compatibil˘ a a clasei Angajat import java . trebuie s˘ a recompil˘ am vechea clas˘ a Angajat ¸ si s˘ a-i afl˘ am num˘ arul de serie astfel: serialVer Angajat. ci s˘ a-l foloseasc˘ a pe cel specificat de noi. adresa = " Iasi " . parola = parola .

int salariu . ceea ce poate reprezenta un inconvenient atunci cˆ and exist˘ a cˆ ampuri confident ¸iale.˘ 8. length () . this . append (( char ) ( offset + input .. private String parola . this . salariu = salariu . public int salariu . parola = parola . trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a le citim de la tastatur˘ a.*. int offset ) { StringBuffer sb = new StringBuffer () . de¸ si ˆ ın format binar. n < input ..3.) 8. String parola ) { this .8: Varianta securizat˘ a a clasei Angajat import java . this . informat ¸iile unui obiect serializat nu sunt criptate ˆ ın nici un fel ¸ si pot fi reg˘ asite cu u¸ surint ¸˘ a. n ++) sb . cum ar fi parola din exemplul de mai sus. adresa . precum ¸ si prin utilizarea unei funct ¸ii de criptare a datelor. particip˘ a la serializare. vor fi serializate ¸ si informat ¸iile legate de adres˘ a (evident. class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 5 65 349 324 868 06 652 97 L . io . nume = nume . return sb . Rezolvarea acestei probleme se face prin modificarea mecanismului implicit de serializare. public String nume . Problema const˘ aˆ ın faptul c˘ a. } static String criptare ( String input . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 193 salvare a datelor. toString () . for ( int n =0. . adresa = " Iasi " . public Angajat ( String nume .2 Securizarea datelor Dup˘ a cum am v˘ azut membrii privat ¸i. implementˆ and metodele readObject ¸ si writeObject. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " .3. Varianta securizat˘ a a clasei Angajat din exemplul anterior ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. charAt ( n ) ) ) .

parola = criptare ( parola . explicit. aceste clase trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele writeExternal ¸ si readExternal ˆ ın care se va face serializarea complet˘ a a obiectelor ¸ si coordonarea cu superclasa ei.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable Pentru un control complet. mai exact cre¸ sterea vitezei procesului de serializare. 3) .io. ClassNotFoundException.194 } CAPITOLUL 8. public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException. } } 8. -3) . -3) . public interface Externalizable extends Serializable { public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException. interfat ¸a Externalizable este folosit˘ aˆ ın situat ¸ii ˆ ın care se dore¸ ste ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirea performant ¸elor algoritmului standard. clasa fiind responsabil˘ a cu scrierea ¸ si citirea membrilor s˘ ai ¸ si trebuie s˘ a se coordoneze cu superclasele ei. defaultRead Object () . Pentru instant ¸e ale acestor clase doar numele clasei este salvat automat pe fluxul de obiecte. . defaultWri te Ob je ct () . parola = criptare ( parola . } private void readObject ( O bjectIn putStre am stream ) throws IOException . al procesului de serializare. SERIALIZAREA OBIECTELOR private void writeObject ( Ob je ct Ou tpu tS tr ea m stream ) throws IOException { parola = criptare ( parola . C l a s s N o t F o u n d E x c e p t i o n { stream .3. Uzual. o clas˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. stream . } A¸ sadar. Definit ¸ia interfet ¸ei Externalizable este: package java.

cod = s .9: Serializare implicit˘ a import java . class Persoana implements Serializable { int cod . this . io .3. cod = cod .*. nume = nume . writeUTF ( nume ) . } } Listing 8. s . int cod ) { this . String nume . writeInt ( cod ) . IOException { nume = s . readUTF () . this . String nume . class Persoana implements Externalizable { int cod . public Persoana ( String nume . nume = nume . io . } public void readExternal ( ObjectInput s ) throws ClassNotFoundException .10: Serializare proprie import java .*. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 195 Mai jos este prezentat˘ a o clas˘ a simpl˘ a¸ si modalitatea de rescriere a sa folosind interfat ¸a Externalizable: Listing 8. cod = cod . } } . public Persoana ( String nume . readInt () . } public void writeExternal ( ObjectOutput s ) throws IOException { s . int cod ) { this .˘ 8.

out.writeObject(this). nu face decˆ at s˘ a declare o nou˘ a variabil˘ a o2 ca referint ¸a la obiectul referit de o1 ¸ si nu creeaz˘ a sub nici o form˘ a un nou obiect. TipReferinta o2 = o1.4 Clonarea obiectelor Se ¸ stie c˘ a nu putem copia valoarea unui obiect prin instruct ¸iunea de atribuire. byte[] buffer = baos. ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer). O posibilitate de a face o copie a unui obiect este folosirea metodei clone definit˘ aˆ ın clasa Object. In cazul ˆ ın care exist˘ a cˆ ampuri referint ¸a la alte obiecte. Aceasta creeaz˘ a un nou obiect ¸ si init ¸ializeaz˘ a toate variabilele sale membre cu valorile obiectului clonat.readObject(). TipReferinta o1 = new TipReferinta(). ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(baos). TipReferinta o2 = (TipReferinta) o1. return ret. O secvent ¸a de forma: TipReferinta o1 = new TipReferinta(). obiectele referite nu vor mai fi clonate la rˆ andul lor. O metod˘ a clone care s˘ a realizeze o copie efectiv˘ a a unui obiect. Deficient ¸a acestei metode este c˘ a nu realizeaz˘ a duplicarea ˆ ıntregii ret ¸ele de obiecte corespunz˘ atoare obiectului clonat.196 CAPITOLUL 8. } catch (Exception e) { . SERIALIZAREA OBIECTELOR 8.close(). in. ˆ ımpreuna cu copierea tuturor obiectelor referite de cˆ ampurile acelui obiect poate fi implementat˘ a prin mecanismul serializ˘ arii astfel: public Object clone() { try { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream().clone(). Object ret = in.close().toByteArray(). ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais). out.

return null.println(e).4.8.out. } } 197 . CLONAREA OBIECTELOR System.

198 CAPITOLUL 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR .

este API-ul init ¸ial pus la dispozit ¸ie ˆ ıncepˆ and cu primele versiuni de Java. pe de o parte dificult˘ a¸ tii legate de implementarea not ¸iunii de portabilitate. extinzˆ and funct ¸ionalitatea acestuia ¸ si ad˘ augˆ and sau ˆ ınlocuind componente pentru dezvoltarea aplicat ¸iilor GUI. cum ar fi Java Beans. Swing se bazeaz˘ a pe modelul AWT.parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) creat ˆ ın urma colabor˘ arii dintre Sun. Limbajul Java pune la dispozit ¸ie numeroase clase pentru implementarea diverselor funct ¸ionalitati UI.1 Introducere Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). pe de alt˘ a parte nevoii de a integra mecanismele GUI cu tehnologii ap˘ arute ¸ si dezvoltate ulterior. exist˘ a dou˘ a modalit˘ a¸ ti de a crea o aplicat ¸ie cu interfat ¸a ˘ grafic˘ a¸ si anume: • AWT (Abstract Windowing Toolkit) . 199 . De la aparit ¸ia limbajului Java. ˆ ıns˘ a ne vom ocupa ˆ ın continuare de cele care permit realizarea intefet ¸ei grafice cu utilizatorul (GUI). • Swing .Capitolul 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9. Acest lucru se datoreaz˘ a. Netscape ¸ si IBM. este un termen cu ˆ ınt ¸eles larg care se refer˘ a la toate tipurile de comunicare vizual˘ aˆ ıntre un program ¸ si utilizatorii s˘ ai. bibliotecile de clase care ofer˘ a servicii grafice au suferit probabil cele mai mari schimb˘ ari ˆ ın trecerea de la o versiune la alta. Aceasta este o particularizare a interfet ¸ei cu utilizatorul (UI). In momentul actual. prin care vom ˆ ıntelege conceptul generic de interact ¸iune dintre program ¸ si utilizatori.

A¸ sadar. • Funct ¸ionalitate – Definirea unor act ¸iuni care trebuie s˘ a se execute ˆ ın momentul cˆ and utilizatorul interact ¸ioneaz˘ a cu obiectele grafice ale aplicat ¸iei. 9. Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran.awt.2 Modelul AWT Pachetul care ofer˘ a componente AWT este java. Toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java. crearea unei aplicat ¸ii grafice presupune urm˘ atoarele lucruri: • Design – Crearea unei suprafet ¸e de afi¸ sare (cum ar fi o fereastr˘ a) pe care vor fi a¸ sezate obiectele grafice (componente) care servesc la comunicarea cu utilizatorul (butoane. a¸ sa cum au fost ele definite.awt. etc.200 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. care poate fi o fereastr˘ a . listele. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafata de afi¸ sare. butoanele. dup˘ a care vom face trecerea la Swing. este de preferat ca aplicat ¸iile Java s˘ a fie create folosind tehnologia Swing. ˆ ıns˘ a nu vom renunt ¸a complet la AWT deoarece aici exist˘ a clase esent ¸iale. In acest capitol vom prezenta clasele de baz˘ a¸ si mecanismul de tratare a evenimentelor din AWT. etc). – ”Ascultarea” evenimentelor generate de obiecte ˆ ın momentul interact ¸iunii cu utilizatorul ¸ si executarea act ¸iunilor corespunz˘ atoare. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. bare de defilare. clasa Component fiind superclasa abstract˘ a a tuturor acestor clase. prin not ¸iunea de component˘ a vom ˆ ıntelege ˆ ın continuare orice obiect care poate avea o reprezentare grafic˘ a ¸ si care poate interactiona cu utilizatorul. – Crearea ¸ si a¸ sezarea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare la pozit ¸iile corespunz˘ atoare. reutilizate ˆ ın Swing. deoarece va fi simplificat procesul de ˆ ınt ¸elegere a dezvolt˘ arii unei aplicat ¸ii GUI. In principiu. cu except ¸ia meniurilor care descind din clasa MenuComponent. aceasta punˆ and la dispozit ¸ie o palet˘ a mult mai larg˘ a de facilit˘ a¸ ti. Exemple de componente sunt ferestrele. Obiectele grafice sunt derivate din Component. liste. controale pentru editarea textelor.

9.2. MODELUL AWT

201

sau un applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a pe care sunt afi¸ sate va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸˘ a pe care sunt plasate componente se mai nume¸ ste container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸˘ a a unei clase derivate din Container. Clasa Container este o subclas˘ a aparte a lui Component, fiind la rˆ andul ei superclasa tuturor suprafetelor de afi¸ sare Java. A¸ sa cum am v˘ azut, interfat ¸˘ a grafic˘ a serve¸ ste interact ¸iunii cu utilizatorul. De cele mai multe ori programul trebuie s˘ a fac˘ a o anumit˘ a prelucrare ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul a efectuat o act ¸iune ¸ si, prin urmare, componentele trebuie s˘ a genereze evenimente ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea pe care au suferit-o (act ¸iune transmis˘ a de la tastatur˘ a, mouse, etc.). Incepˆ and cu versiunea 1.1 a limbajului Java, evenimentele sunt instant ¸e ale claselor derivate din AWTEvent. A¸ sadar, un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unui obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb, ˆ ıntr-un program trebuie specificat codul care se execut˘ a la aparit ¸ia unui eveniment. Tratarea evenimentelor se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator, consumator de evenimente), clase care sunt definite ˆ ın pachetul java.awt.event. In Java, orice component˘ a poate ”consuma” evenimentele generate de o alt˘ a component˘ a (vezi ”Tratarea evenimentelor”). S˘ a consider˘ am un mic exemplu, ˆ ın care cre˘ am o fereastr˘ a ce cont ¸ine dou˘ a butoane. Listing 9.1: O fereastr˘ a cu dou˘ a butoane
import java . awt .*; public class ExempluAWT1 { public static void main ( String args []) { // Crearea ferestrei - un obiect de tip Frame Frame f = new Frame ( " O fereastra " ) ; // Setarea modului de dipunere a componentelor f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Crearea celor doua butoane Button b1 = new Button ( " OK " ) ; Button b2 = new Button ( " Cancel " ) ; // Adaugarea butoanelor f . add ( b1 ) ;

202

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA
f . add ( b2 ) ; f . pack () ; // Afisarea fereastrei f . show () ;

} }

Dup˘ a cum vet ¸i observa la execut ¸ia acestui program, atˆ at butoanele ad˘ augate de noi cˆ at ¸ si butonul de ˆ ınchidere a ferestrei sunt funct ¸ionale, adic˘ a pot fi apasate, dar nu realizeaz˘ a nimic. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece nu am specificat nic˘ aieri codul care trebuie s˘ a se execute la ap˘ asarea acestor butoane. De asemenea, mai trebuie remarcat c˘ a nu am specificat nic˘ aieri dimensiunile ferestrei sau ale butoanelor ¸ si nici pozitiile ˆ ın acestea s˘ a fie plasate. Cu toate acestea ele sunt plasate unul lˆ anga celalalt, f˘ ar˘ a s˘ a se suprapun˘ a iar suprafat ¸a fereastrei este suficient de mare cˆ at s˘ a cuprind˘ a ambele obiecte. Aceste ”fenomene” sunt provocate de un obiect special de tip FlowLayout pe care l-am specificat ¸ si care se ocup˘ a cu gestionarea ferestrei ¸ si cu plasarea componentelor ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine pe suprafat ¸a ei. A¸ sadar, modul de aranjare nu este o caracteristic˘ a a suprafet ¸ei de afi¸ sare ci, fiecare container are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dimensionarea ¸ si dispunerea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare ¸ si care se numeste gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”).

9.2.1

Componentele AWT

Dup˘ a cum am spus deja, toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java.awt, clasa Component fiind superclasa abstracta a tuturor acestor clase. • Button - butoane cu eticheta format˘ a dintr-un text pe o singur˘ a linie; • Canvas - suprafat ¸˘ a pentru desenare; • Checkbox - component˘ a ce poate avea dou˘ a st˘ ari; mai multe obiecte de acest tip pot fi grupate folosind clasa CheckBoxGroup; • Choice - liste ˆ ın care doar elementul selectat este vizibil ¸ si care se deschid la ap˘ asarea lor;

9.2. MODELUL AWT

203

• Container - superclasa tuturor suprafet ¸elor de afi¸ sare (vezi ”Suprafet ¸e de afi¸ sare”); • Label - etichete simple ce pot cont ¸ine o singur˘ a linie de text needitabil; • List - liste cu select ¸ie simpl˘ a sau multipl˘ a; • Scrollbar - bare de defilare orizontale sau verticale; • TextComponent - superclasa componentelor pentru editarea textului: TextField (pe o singur˘ a linie) ¸ si TextArea (pe mai multe linii). Mai multe informat ¸ii legate de aceste clase vor fi prezentate ˆ ın sect ¸iunea ”Folosirea componentelor AWT”. Din cauza unor diferent ¸e esentiale ˆ ın implementarea meniurilor pe diferite platforme de operare, acestea nu au putut fi integrate ca obiecte de tip Component, superclasa care descrie meniuri fiind MenuComponent (vezi ”Meniuri”).

Componentele AWT au peste 100 de metode comune, mo¸ stenite din clasa Component. Acestea servesc uzual pentru aflarea sau setarea atributelor obiectelor, cum ar fi: dimensiune, pozit ¸ie, culoare, font, etc. ¸ si au formatul general getProprietate, respectiv setProprietate. Cele mai folosite, grupate pe tipul propriet˘ a¸ tii gestionate sunt: • Pozit ¸ie getLocation, getX, getY, getLocationOnScreen setLocation, setX, setY • Dimensiuni getSize, getHeight, getWidth setSize, setHeight, setWidth • Dimensiuni ¸ si pozit ¸ie getBounds setBounds • Culoare (text ¸ si fundal) getForeground, getBackground setForeground, setBackground

204

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

• Font getFont setFont • Vizibilitate setVisible isVisible • Interactivitate setEnabled isEnabled

9.2.2

Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container)

Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafat ¸˘ a, care poate fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a respectiv˘ a va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸a pe care sunt plasate componentele se nume¸ ste suprafat ¸˘ a de afi¸ sare sau container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸a a unei clase derivat˘ a din Container. O parte din clasele a c˘ aror p˘ arinte este Container este prezentat˘ a mai jos: • Window - este superclasa tututor ferestrelor. Din aceast˘ a clas˘ a sunt derivate: – Frame - ferestre standard; – Dialog - ferestre de dialog modale sau nemodale; • Panel - o suprafat ¸˘ a f˘ ar˘ a reprezentare grafic˘ a folosit˘ a pentru gruparea altor componente. Din aceast˘ a clas˘ a deriv˘ a Applet, folosit˘ a pentru crearea appleturilor. • ScrollPane - container folosit pentru implementarea automat˘ a a derul˘ arii pe orizontal˘ a sau vertical˘ a a unei componente. A¸ sadar, un container este folosit pentru a ad˘ auga componente pe suprafat ¸a lui. Componentele ad˘ augate sunt memorate ˆ ıntr-o list˘ a iar pozit ¸iile lor din aceast˘ a list˘ a vor defini ordinea de traversare ”front-to-back” a acestora ˆ ın cadrul containerului. Dac˘ a nu este specificat nici un index la ad˘ augarea unei componente, atunci ea va fi adaugat˘ a pe ultima pozit ¸ie a listei.

9.2. MODELUL AWT

205

Clasa Container cont ¸ine metodele comune tututor suprafet ¸elor de afi¸ sare. Dintre cele mai folosite, amintim: • add - permite ad˘ augarea unei componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare. O component˘ a nu poate apart ¸ine decˆ at unui singur container, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pentru a muta un obiect dintr-un container ˆ ın altul trebuie sa-l eliminam mai ˆ ıntˆ ai de pe containerul initial. • remove - elimin˘ a o component˘ a de pe container; • setLayout - stabile¸ ste gestionarul de pozit ¸ionare al containerului (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”); • getInsets - determin˘ a distant ¸a rezervat˘ a pentru marginile suprafet ¸ei de afi¸ sare; • validate - fort ¸eaz˘ a containerul s˘ a rea¸ seze toate componentele sale. Aceast˘ a metod˘ a trebuie apelat˘ a explicit atunci cˆ and ad˘ aug˘ am sau elimin˘ am componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare dup˘ a ce aceasta a devenit vizibil˘ a. Exemplu: Frame f = new Frame("O fereastra"); // Adaugam un buton direct pe fereastra Button b = new Button("Hello"); f.add(b); // Adaugam doua componente pe un panel Label et = new Label("Nume:"); TextField text = new TextField(); Panel panel = new Panel(); panel.add(et); panel.add(text); // Adaugam panel-ul pe fereastra // si, indirect, cele doua componente f.add(panel);

206

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

9.3

Gestionarea pozit ¸ion˘ arii

S˘ a consider˘ am mai ˆ ıntˆ ai un exemplu de program Java care afi¸ seaz˘ a 5 butoane pe o fereastr˘ a: Listing 9.2: Pozit ¸ionarea a 5 butoane
import java . awt .*; public class TestLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) ; f . setLayout ( new GridLayout (3 , 2) ) ; // * Button Button Button Button Button b1 b2 b3 b4 b5 = = = = = new new new new new Button ( " Button 1 " ) ; Button ( " 2 " ) ; Button ( " Button 3 " ) ; Button ( " Long - Named Button 4 " ) ; Button ( " Button 5 " ) ;

f . add ( b1 ) ; f . add ( b2 ) ; f . add ( b3 ) ; f . add ( b4 ) ; f . add ( b5 ) ; f . pack () ; f . show () ; } }

Fereastra afi¸ sata de acest program va ar˘ ata astfel:

S˘ a modific˘ am acum linia marcata cu ’*’ ca mai jos, l˘ asˆ and neschimbat restul programului: Frame f = new Frame("Flow Layout"); f.setLayout(new FlowLayout()); Fereastra afi¸ sat˘ a dup˘ a aceast˘ a modificare va avea o cu totul altfel de dispunere a componentelor sale:

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

207

Motivul pentru care cele dou˘ a ferestre arat˘ a atˆ at de diferit este c˘ a folosesc gestionari de pozit ¸ionare diferit ¸i: GridLayout, respectiv FlowLayout. Definit ¸ie Un gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) este un obiect care controleaz˘ a dimensiunea ¸ si aranjarea (pozit ¸ia) componentelor unui container. A¸ sadar, modul de aranjare a componentelor pe o suprafat ¸a de afi¸ sare nu este o caracteristic˘ a a containerului. Fiecare obiect de tip Container (Applet, Frame, Panel, etc.) are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dispunerea componentelor pe suprafat ¸a sa ¸ si anume gestionarul s˘ au de pozit ¸ionare. Toate clasele care instant ¸iaza obiecte pentru gestionarea pozit ¸ion˘ arii implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. La instant ¸ierea unui container se creeaz˘ a implicit un gestionar de pozit ¸ionare asociat acestuia. De exemplu, pentru o fereastr˘ a gestionarul implict este de tip BorderLayout, ˆ ın timp ce pentru un panel este de tip FlowLayout.

9.3.1

Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare

A¸ sa cum am v˘ azut, orice container are un gestionar implicit de pozit ¸ionare un obiect care implemeneaz˘ a interfat ¸a LayoutManager, acesta fiindu-i ata¸ sat automat la crearea sa. In cazul ˆ ın care acesta nu corespunde necesit˘ a¸ tilor noastre, el poate fi schimbat cu u¸ surint ¸˘ a. Cei mai utilizat ¸i gestionari din pachetul java.awt sunt: • FlowLayout • BorderLayout • GridLayout • CardLayout • GridBagLayout

208

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

Pe lˆ ang˘ a ace¸ stia, mai exist˘ a¸ si cei din modelul Swing care vor fi prezentat ¸i ˆ ın capitolul dedicat dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii GUI folosind Swing. Ata¸ sarea explicit˘ a a unui gestionar de pozit ¸ionare la un container se face cu metoda setLayout a clasei Container. Metoda poate primi ca parametru orice instant ¸˘ a a unei clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. Secvent ¸a de ata¸ sare a unui gestionar pentru un container, particularizat˘ a pentru FlowLayout, este: FlowLayout gestionar = new FlowLayout(); container.setLayout(gestionar); // sau, mai uzual: container.setLayout(new FlowLayout()); Programele nu apeleaz˘ aˆ ın general metode ale gestionarilor de pozit ¸ionare, dar ˆ ın cazul cˆ and avem nevoie de obiectul gestionar ˆ ıl putem obt ¸ine cu metoda getLayout din clasa Container. Una din facilit˘ a¸ tile cele mai utile oferite de gestionarii de pozit ¸ionare este rearanjarea componentele unui container atunci cˆ and acesta este redimesionat. Pozit ¸iile ¸ si dimensiunile componentelor nu sunt fixe, ele fiind ajustate automat de c˘ atre gestionar la fiecare redimensionare astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe cˆ at mai ”estetic” suprafat ¸a de afi¸ sare. Cum sunt determinate ˆ ıns˘ a dimensiunile implicite ale componentelor ? Fiecare clas˘ a derivat˘ a din Component poate implementa metodele getPreferredSize, getMinimumSize ¸ si getMaximumSize care s˘ a returneze dimensiunea implicit˘ a a componentei respective ¸ si limitele ˆ ın afara c˘ arora componenta nu mai poate fi desenat˘ a. Gestionarii de pozit ¸ionare vor apela aceste metode pentru a calcula dimensiunea la care vor afi¸ sa o component˘ a. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and dorim s˘ a plas˘ am componentele la anumite pozit ¸ii fixe iar acestea s˘ a ramˆ ana acolo chiar dac˘ a redimension˘ am containerul. Folosind un gestionar aceast˘ a pozit ¸ionare absolut˘ a a componentelor nu este posibil˘ a¸ si deci trebuie cumva s˘ a renunt ¸˘ am la gestionarea automat˘ a a containerul. Acest lucru se realizeaz˘ a prin trimitera argumentului null metodei setLayout: // pozitionare absoluta a componentelor in container container.setLayout(null); Folosind pozit ¸ionarea absolut˘ a, nu va mai fi ˆ ıns˘ a suficient s˘ a ad˘ augam cu metoda add componentele ˆ ın container, ci va trebui s˘ a specific˘ am pozit ¸ia ¸ si

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

209

dimensiunea lor - acest lucru era f˘ acut automat de gestionarul de pozit ¸ionare. container.setLayout(null); Button b = new Button("Buton"); b.setSize(10, 10); b.setLocation (0, 0); container.add(b); In general, se recomand˘ a folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare ˆ ın toate situat ¸iile cˆ and acest lucru este posibil, deoarece permit programului s˘ a aib˘ a aceea¸ si ”ˆ ınfatisare” indiferent de platforma ¸ si rezolut ¸ia pe care este rulat. Pozit ¸ionarea absolut˘ a poate ridica diverse probleme ˆ ın acest sens.

S˘ a analizam ˆ ın continuare pe fiecare din gestionarii amintit ¸i anterior.

9.3.2

Gestionarul FlowLayout

Acest gestionar a¸ seaz˘ a componentele pe suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın flux liniar, mai precis, componentele sunt ad˘ augate una dup˘ a alta pe linii, ˆ ın limita spat ¸iului disponibil. In momentul cˆ and o component˘ a nu mai ˆ ıncape pe linia curent˘ a se trece la urm˘ atoarea linie, de sus ˆ ın jos. Ad˘ augarea componentelor se face de la stˆ anga la dreapta pe linie, iar alinierea obiectelor ˆ ın cadrul unei linii poate fi de trei feluri: la stˆ anga, la dreapta ¸ si pe centru. Implicit, componentele sunt centrate pe fiecare linie iar distant ¸a implicit˘ aˆ ıntre componente este de 5 pixeli pe vertical˘ a¸ si 5 pe orizontal˘ a. Este gestionarul implicit al containerelor derivate din clasa Panel deci ¸ si al applet-urilor. Listing 9.3: Gestionarul FlowLayout
import java . awt .*; public class TestFlowLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Flow Layout " ) ; f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; Button b1 = new Button ( " Button 1 " ) ; Button b2 = new Button ( " 2 " ) ; Button b3 = new Button ( " Button 3 " ) ;

Button b5 = new Button ( " Button 5 " ) . care va fi amplasat apoi ˆ ın regiunea dorit˘ a (vezi ”Gruparea componentelor . ele trebuie grupate ˆ ın prealabil ˆ ıntr-un panel. A¸ sadar. WEST.210 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. add ( b5 ) . EAST. O component˘ a poate fi plasat˘ aˆ ın oricare din aceste regiuni. } } Componentele ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: Redimensionˆ and fereastra astfel ˆ ıncˆ at cele cinci butoane s˘ a nu mai ˆ ıncap˘ a pe o linie. .3. f . INTERFAT ¸ A GRAFICA Button b4 = new Button ( " Long . add ( b4 ) . SOUTH. BorderLayout este gestionarul implicit pentru toate containerele care descind din clasa Window. show () . add ( b3 ) . pack () . metoda add va mai primi pe lˆ anga referint ¸a componentei ¸ si zona ˆ ın care aceasta va fi amplasat˘ a. Pentru a ad˘ auga mai multe obiecte grafice ˆ ıntr-una din cele cinci zone. f . deci al tuturor tipurilor de ferestre. add ( b2 ) .3 Gestionarul BorderLayout Gestionarul BorderLayout ˆ ımparte suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın cinci regiuni. f . f .clasa Panel”). care va fi specificat˘ a prin una din constantele clasei: NORTH.Named Button 4 " ) . f . dimeniunea componentei fiind calculata astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe ˆ ıntreg spat ¸iul de afi¸ sare oferit de regiunea respectiv˘ a. f . ultimele dintre ele vor fi trecute pe linia urm˘ atoare: 9. add ( b1 ) . CENTER. corespunz˘ atoare celor patru puncte cardinale ¸ si centrului. la ad˘ augarea unei componente pe o suprafat ¸˘ a gestionat˘ a de BorderLayout. f .

Redimensionarea componentelor din fiecare zon˘ a se face astfel ˆ ıncˆ at ele ocup˘ a toat˘ a zona containerului din care fac parte. } } Button ( " Nord " ) . Button ( " Sud " ) .3. Celulele tabelului au dimensiuni egale iar o component˘ a poate ocupa doar o singur˘ a celul˘ a. pack () . estul ¸ si vestul doar pe vertical˘ a. BorderLayout . f . awt . 211 Cele cinci butoane ale ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: La redimensionarea ferestrei se pot observa urm˘ atoarele lucruri: nordul ¸ si sudul se redimensioneaz˘ a doar pe orizontal˘ a.4: Gestionarul BorderLayout import java . NORTH ) . Button ( " Centru " ) . setLayout ( new BorderLayout () ) . add ( new f . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII Listing 9. BorderLayout . add ( new f . ˆ ıncepˆ and cu primul rˆ and.3. add ( new f . f . public class TestBorderLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Border Layout " ) .4 Gestionarul GridLayout Gestionarul GridLayout organizeaz˘ a containerul ca un tabel cu rˆ anduri ¸ si coloane.*. BorderLayout . show () . dar pot fi modificate . // Apelul de mai jos poate sa lipseasca f . Num˘ arul de linii ¸ si coloane vor fi specificate ˆ ın constructorul gestionarului. CENTER ) . BorderLayout . add ( new f . EAST ) . ˆ ın timp ce centrul se redimensioneaz˘ a atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. BorderLayout .˘ 9. WEST ) . Button ( " Est " ) . SOUTH ) . Button ( " Vest " ) . componentele fiind plasate ˆ ın celulele tabelului de la stˆ anga la dreapta. 9. add ( new f .

INTERFAT ¸ A GRAFICA ¸ si ulterior prin metodele setRows. atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a.5 Gestionarul CardLayout Gestionarul CardLayout trateaz˘ a componentele ad˘ augate pe suprafat ¸a sa ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a cu cea a dispunerii c˘ art ¸ilor de joc ˆ ıntr-un pachet.212 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.*. f . Listing 9. Button ( " 3 " ) ) . f . Cele ¸ sase butoane ale ferestrei vor fi plasate pe trei rˆ anduri ¸ si dou˘ a coloane. 2) ) . Button ( " 4 " ) ) . f . setLayout ( new GridLayout (3 . public class TestGridLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) . add ( new f .5: Gestionarul GridLayout import java . add ( new f . De asemenea. awt . Button ( " 5 " ) ) . atunci componentele vor fi plasate ˆ ıntr-o singur˘ a coloan˘ a sau linie. astfel: Redimensionarea ferestrei va determina redimensionarea tuturor celulelor ¸ si deci a tuturor componentelor. } } Button ( " 1 " ) ) . 9. add ( new f . pack () . respectiv setCols. add ( new f . Button ( " 2 " ) ) .3. show () . distant ¸a ˆ ıntre componente pe orizontal˘ a¸ si distanta ˆ ıntre rˆ andurile tabelului pot fi specificate ˆ ın constructor sau stabilite ulterior. add ( new f . Dac˘ a num˘ arul de linii sau coloane este 0 (dar nu ambele ˆ ın acela¸ si timp). . add ( new f . Button ( " 6 " ) ) .

add ( butoane . pack () . add ( tab . add ( " Card 1 " . TextField tf = new TextField ( " Text Field " ) . Listing 9. . Panel butoane = new Panel () . tab = new Panel () . O clas˘ a Swing care implementeaz˘ a un mecansim similar este JTabbedPane. show () . numai o singur˘ a component˘ a este vizibil˘ a (”cea de deasupra”). ordinea componentelor fiind intern˘ a gestionarului. BorderLayout . CENTER ) . add ( " Card 2 " . celelalte fiind ascunse. add ( card2 ) . tab . setLayout ( new CardLayout () ) . BorderLayout . tab . butoane .*.6: Gestionarul CardLayout import java . tf ) . event . public class TestCardLayout extends Frame implements ActionListener { Panel tab . awt . butoane . NORTH ) . Clasa dispune de metode prin care s˘ a poat˘ a fi afi¸ sat˘ a o anumit˘ a component˘ a din pachet. tab .*. Button btn = new Button ( " Button " ) . import java . add ( card1 ) . Button card1 = new Button ( " Card 1 " ) .˘ 9. sau s˘ a se poat˘ a parcurge secvent ¸ial pachetul. Principala utilitate a acestui gestionar este utilizarea mai eficient˘ a a spat ¸iului disponibil ˆ ın situat ¸ii ˆ ın care componentele pot fi grupate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a interact ¸ioneze la un moment dat doar cu un anumit grup (o carte din pachet). awt . La un moment dat. btn ) . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 213 Suprafat ¸a de afi¸ sare poate fi asem˘ anat˘ a cu pachetul de c˘ art ¸i iar fiecare component˘ a este o carte din pachet.3. Button card2 = new Button ( " Card 2 " ) . public TestCardLayout () { super ( " Test CardLayout " ) .

show () . ˆ ın funct ¸ie de componentele gestionate. getActionCommand () ) . spre deosebire de acesta.6 Gestionarul GridBagLayout Este cel mai complex ¸ si flexibil gestionar de pozit ¸ionare din Java. e . o component˘ a poate ocupa mai multe celule adiacente. } public static void main ( String args []) { TestCardLayout f = new TestCardLayout () . } } Prima ”carte” este vizibil˘ a A doua ”carte” este vizibil˘ a 9. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { CardLayout gestionar = ( CardLayout ) tab . acesteia ˆ ıi este asociat un obiect de tip GridBagConstraints. addActionListe ner ( this ) . suprafat ¸a de afi¸ sare este considerat˘ a ca fiind un tabel ˆ ıns˘ a. ˆ ın funct ¸ie de componentele amplasate pe suprafat ¸a de afi¸ sare. iar pe coloan˘ a aib˘ a aceea¸ si l˘ a¸ time. addActionListe ner ( this ) . ˆ ın care se specific˘ a diferite propriet˘ a¸ ti ale componentei referitoare la regiunea s˘ a de afi¸ sare ¸ si la modul ˆ ın care va fi plasat˘ aˆ ın aceast˘ a regiune. INTERFAT ¸ A GRAFICA card1 . chiar de dimensiuni diferite. Leg˘ atura dintre o component˘ a¸ si un obiect GridBagConstraints se realizeaz˘ a prin metoda setConstraints: GridBagLayout gridBag = new GridBagLayout(). getLayout () . show ( tab . gestionar . f .3. num˘ arul de linii ¸ si de coloane sunt determinate automat. dimensiunile celulelor pot fi diferite cu singurele restrict ¸ii ca pe aceea¸ si linie s˘ a aib˘ a aceea¸ si ˆ ınalt ¸ime. Spre deosebire de GridLayout. De asemenea. . Pentru a specifica modul de afi¸ sare a unei componente. La fel ca ˆ ın cazul gestionarului GridLayout. card2 .214 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. zona ocupat˘ a fiind referit˘ a prin ”regiunea de afi¸ sare” a componentei respective.

• fill . VERTICAL.setConstraints(componenta2.folosite pentru distribut ¸ia spat ¸iului liber. BOTH. • weigthx. . care poate fi refolosit pentru mai multe componente care au acelea¸ si constrˆ angeri de afi¸ sare: gridBag. ˆ ınainte de a ad˘ auga o component˘ a pe suprafat ¸a unui container care are un gestionar de tip GridBagLayout. est. weighty . sud. • insets . . //Specificam restrictiile referitoare la afisarea componentei . container. .setConstraints(componenta. va trebui s˘ a specific˘ am anumit ¸i parametri (constrˆ angeri) referitori la cum va fi plasat˘ a componenta respectiv˘ a. • gridwidth. gridy . c).˘ 9. . vest. uzual au valoarea 1. etc.add(componenta).distant ¸ele dintre component˘ a¸ si marginile suprafet ¸ei sale de afi¸ sare.setConstraints(componenta1. gridheight .folosit˘ a pentru a specifica dac˘ a o component˘ a va ocupa ˆ ıntreg spat ¸iul pe care ˆ ıl are destinat. NONE.folosit˘ a atunci cˆ and componenta este mai mic˘ a decˆ at suprafat ¸a sa de afi¸ sare pentru a fort ¸a o anumit˘ a dispunere a sa: nord.celula ce reprezint˘ a colt ¸ul stˆ anga sus al componentei. . Cele mai utilizate tipuri de constrˆ angeri pot fi specificate prin intermediul urm˘ atoarelor variabile din clasa GridBagConstraints: • gridx. .setLayout(gridBag). • anchor . gridBag. gridBag. valorile posibile sunt HORIZONTAL. Aceste constrˆ angeri vor fi specificate prin intermediul unui obiect de tip GridBagConstraints. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 215 container. c). c). A¸ sadar. GridBagConstraints c = new GridBagConstraints().num˘ arul de celule pe linie ¸ si coloan˘ a pe care va fi afi¸ sat˘ a componenta.3.

gbc = new GridBa gC ons tr ai nt s () . gridwidth = w . gridwidth. gbc . int x .7: Gestionarul GridBagLayout import java . public class TestGridBag Layout { static Frame f . add ( comp ) . gbc .*. weighty = 1. s˘ a realiz˘ am o fereastr˘ a ca ˆ ın figura de mai jos. gridy = y . gridBag = new GridBagLayout () .216 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. int h ) { gbc . gridx = x . } public static void main ( String args []) { f = new Frame ( " Test GridBagLayout " ) . static GridBagLayout gridBag . weightx = 1.0. Listing 9. Pentru a simplifica codul.0. f . int y . setConstraints ( comp . gbc . gridy. awt . static void adauga ( Component comp . gridBag . INTERFAT ¸ A GRAFICA Ca exemplu. int w . static GridBagConstr aint s gbc . gbc ) . gridheight ¸ si ad˘ augarea unei componente cu restrict ¸iile stabilite pe fereastr˘ a. gbc . a fost creat˘ a o metod˘ a responsabil˘ a cu setarea valorilor gridx. . gbc . gridheight = h .

217 Label mesaj = new Label ( " Evidenta persoane " . 2 . gbc . 0 . adauga ( mesaj . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII gbc . 2 . setFont ( new Font ( " Arial " . gbc . 1 . 2 . BOTH . 1) . gbc . 0 . Button adaugare = new Button ( " Adaugare " ) . anchor = GridBagCon st ra in ts .˘ 9. 4 . 2 . pack () . 1 . mesaj . adauga ( nume . gbc .3. 1 . anchor = GridBagCon st ra in ts . 4 . 2 . TextField nume = new TextField ( " " . mesaj . 3 . f . setLayout ( gridBag ) . 1 . adauga ( salariu . 30) . 3 . gbc . fill = GridBagConst ra in ts . 0 . 5) . yellow ) . NONE . } } . fill = GridBagConst ra in ts . gbc . CENTER . fill = GridBagConst ra in ts . Button iesire = new Button ( " Iesire " ) . fill = GridBagConst ra in ts . Button salvare = new Button ( " Salvare " ) . 2) . 1 . 1) . 4 . BOLD . 1 . gbc . EAST . HORIZONTAL . 1) . HORIZONTAL . f . 5 . 1) . 30) . 24) ) . Label etSalariu = new Label ( " Salariu : " ) . 2 . fill = GridBagConst ra in ts . 1 . adauga ( iesire . insets = new Insets (5 . adauga ( etNume . show () . Label . f . NONE . 1) . TextField salariu = new TextField ( " " . 5 . adauga ( salvare . 3 . adauga ( etSalariu . 0 . Font . 1 . adauga ( adaugare . Label etNume = new Label ( " Nume : " ) . setBackground ( Color . CENTER ). 2) . 1) .

3) ) . Gruparea componentelor se face ˆ ın panel-uri. setLayout ( new GridLayout (1 . add ( new Label ( " Text : " ) ) . add ( new TextField ( " " . awt . intro .3. Din acest motiv. Pentru a aranja corespunz˘ ator componentele grupate ˆ ıntr-un panel. acestuia i se poate specifica un gestionar de pozit ¸ionare anume.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) Plasarea componentelor direct pe suprafat ¸a de afi¸ sare poate deveni incomod˘ a ˆ ın cazul ˆ ın care avem multe obiecte grafice. se recomand˘ a gruparea componentelor ˆ ınrudite ca funct ¸ii astfel ˆ ıncˆ at s˘ a putem fi siguri c˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. prin specificarea unui gestionar de pozit ¸ionare corespunz˘ ator. ele se vor g˘ asi ˆ ımpreun˘ a. inclusiv pentru alte panel-uri. o aranjare eficient˘ a a componentelor unei ferestre ˆ ınseamn˘ a: • gruparea componentelor ”ˆ ınfrat ¸ite” (care nu trebuie s˘ a fie despart ¸ite de gestionarul de pozit ¸ionare al ferestrei) ˆ ın panel-uri. extensie a superclasei Container. lista . Panel lista = new Panel () . intro .*. lista . setLayout ( new FlowLayout () ) . Gestionarul implicit pentru containerele de tip Panel este FlowLayout. A¸ sadar. . Un panel este cel mai simplu model de container. rolul s˘ au fiind de a oferi o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare pentru componente grafice. add ( new Button ( " Adaugare " ) ) . • aranjarea panel-urilor pe suprafat ¸a ferestrei. prin specificarea gestionarului de pozit ¸ionare al ferestrei. • aranjarea componentelor unui panel. Panel intro = new Panel () . El nu are o reprezentare vizibil˘ a. intro . indiferent de gestionarul de pozit ¸ionare al suprafet ¸ei de afi¸ sare. add ( new Button ( " Stergere " ) ) . Listing 9. 20) ) . Clasa care instant ¸iaza aceste obiecte este Panel. public class TestPanel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Panel " ) . folosind metoda setLayout.8: Gruparea componentelor import java . intro . lista . add ( new List (10) ) .218 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

4 Tratarea evenimentelor Un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unei componente grafice ¸ si reprezint˘ a mecanismul prin care utilizatorul comunic˘ a efectiv cu programul. f . Componentele care genereaz˘ a anumite evenimente se mai numesc ¸ si surse de evenimente. pentru a scrie cod care s˘ a se execute ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul interactioneaz˘ a cu o component˘ a grafic˘ a trebuie s˘ a facem urm˘ atoarele lucruri: • s˘ a scriem o clas˘ a de tip listener care s˘ a ”asculte” evenimentele produse de acea component˘ a¸ si ˆ ın cadrul acestei clase s˘ a implement˘ am metode specifice pentru tratarea lor. BorderLayout .4.9. show () . control . add ( new Button ( " Salvare " ) ) . f . add ( intro . f . . pack () . f . add ( control . control . CENTER ) . BorderLayout . modificarea textului ˆ ıntr-un control de editare. SOUTH ) . f . consumator de evenimente). Exemple de evenimente sunt: ap˘ asarea unui buton. etc. A¸ sadar. ˆ ınchiderea sau redimensionarea unei ferestre. Interceptarea evenimentelor generate de componentele unui program se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator. add ( lista . In Java. TRATAREA EVENIMENTELOR 219 Panel control = new Panel () . } } 9. orice obiect poate ”consuma” evenimentele generate de o anumit˘ a component˘ a grafic˘ a. BorderLayout . NORTH ) . add ( new Button ( " Iesire " ) ) .

Clasele care descriu aceste obiecte se ˆ ımpart ˆ ın mai multe tipuri ˆ ın funct ¸ie de componenta care le genereaz˘ a. cu alte cuvinte s˘ aˆ ınregistr˘ am acea clas˘ a drept ”consumator” al evenimentelor produse de componenta respectiv˘ a. cel generat de modificarea unui text de clasa TextEvent. pentru ascultarea evenimentelor de tip ActionEvent clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ActionListener. obiecte. etc. Pentru fiecare tip de eveniment exist˘ a o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a obiecte de acel tip. Toate aceste interfet ¸e sunt derivate din EventListener. INTERFAT ¸ A GRAFICA • s˘ a comunic˘ am componentei surs˘ a c˘ a respectiva clasa ˆ ıi ”ascult˘ a” evenimentele pe care le genereaz˘ a. Toate aceste clase sunt derivate din superclasa AWTEvent. etc. Evenimentele sunt. evenimentul generat de act ¸ionarea unui buton este descris de clasa ActionEvent. Acest lucru se realizeaz˘ a prin implementarea unei interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment. pentru TextEvent interfat ¸˘ a care trebuie implementata este TextListener. mai precis ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea utilizatorului asupra acesteia... lista lor complet˘ a fiind prezentat˘ a ulterior. ca orice altceva ˆ ın Java. ea va putea s˘ a asculte evenimente de mai multe tipuri: . Astfel.. De exemplu.. } } class AscultaTexte implements TextListener { public void textValueChanged(TextEvent e) { // Metoda interfetei TextListener .220 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Fiecare interfat ¸˘ a define¸ ste una sau mai multe metode care vor fi apelate automat la aparit ¸ia unui eveniment: class AscultaButoane implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Metoda interfetei ActionListener . O clas˘ a consumatoare de evenimente (listener) poate fi orice clas˘ a care specifica ˆ ın declarat ¸ia sa c˘ a dore¸ ste s˘ a asculte evenimente de un anumit tip. } } Intrucˆ at o clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e.

9. repectiv ”Cancel”. s˘ a consider˘ am un exemplu de tratare a evenimentelor.”.*.9: Ascultarea evenimentelor a dou˘ a butoane import java . • O clas˘ a care ascult˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment ..1 Exemplu de tratare a evenimentelor Inainte de a detalia aspectele prezentate mai sus.. • Sursele evenimentelor permit oric˘ arei clase s˘ a ”asculte” evenimentele sale prin metode de tip addXXXListener. Am spus lista. tratarea evenimentelor ˆ ın Java se desf˘ a¸ soar˘ a astfel: • Componentele genereaz˘ a evenimente cˆ and ceva ”interesant” se ˆ ıntˆ ampl˘ a. . aceast˘ a clas˘ a trebuie ˆ ınregistrata ˆ ın lista ascult˘ atorilor componentei respective..9. awt . A¸ sa cum am spus mai devreme. Vom crea o fereastr˘ a care s˘ a cont ¸in˘ a dou˘ a butoane cu numele ”OK”. awt . deoarece evenimentele unei componente pot fi ascultate de oricˆ ate clase.*. event . } } 221 Vom vedea ˆ ın continuare metodele fiec˘ arei interfet ¸e pentru a ¸ sti ce trebuie s˘ a implementeze o clas˘ a consumatoare de evenimente.acestea descriu metode ce vor fi apelate automat la aparit ¸ia evenimentelor..4. Sumarizˆ and. La ap˘ asarea fiec˘ arui buton vom scrie pe bara de titlu a ferestrei mesajul ”Ati apasat butonul .. pentru ca evenimentele unei componente s˘ a fie interceptate de c˘ atre o instant ¸˘ a a unei clase ascult˘ ator. iar eliminarea ei din aceast˘ a list˘ a cu removeTipEvenimentListener. cu condit ¸ia ca acestea s˘ a fie ˆ ınregistrate la componenta respectiv˘ a.4. Inregistrarea unei clase ˆ ın lista ascult˘ atorilor unei componente se face cu metode din clasa Component de tipul addTipEvenimentListener.. TRATAREA EVENIMENTELOR class Ascultator implements ActionListener. unde XXX este un tip de eveniment. Listing 9. } public void textValueChanged(TextEvent e) { . TextListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { . import java .

Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . 100) . Vom modifica put ¸in ¸ si . setLayout ( new FlowLayout () ) . add ( b2 ) . f = f . getActionCommand () ) . b1 . Mai simplu ar fi fost s˘ a folosim chiar clasa Fereastra pentru a trata evenimentele produse de componentele sale. f . Ascultator listener = new Ascultator ( this ) . public Ascultator ( Fereastra f ) { this . } } Nu este obligatoriu s˘ a definim clase speciale pentru ascultarea evenimentelor. addActionListener ( listener ) .222 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. show () . setSize (200 . add ( b1 ) . Button b1 = new Button ( " OK " ) . In exemplul de mai sus am definit clasa Ascultator pentru a intercepta evenimentele produse de cele dou˘ a butoane ¸ si din acest motiv a trebuit s˘ a trimitem ca parametru constructorului clasei o referint ¸a la fereastra noastr˘ a. b2 . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { f . // instanta a clasei Ascultator . addActionListener ( listener ) . } } public class TestEvent1 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . // Ambele butoane sunt ascultate de obiectul listener . definita mai jos } } class Ascultator implements ActionListener { private Fereastra f . setTitle ( " Ati apasat " + e .

} } } public class TestEvent2 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) .4. awt . getSource () == exit ) System . exit .metoda getSource. getSource () == ok ) { n ++. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { Button ok = new Button ( " OK " ) . event . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . this .*. } } . setLayout ( new FlowLayout () ) . import java . f . add ( ok ) . // Terminam aplicatia if ( e .*. setSize (200 . add ( exit ) .10: Tratarea evenimentelor ˆ ın ferestr˘ a import java . setTitle ( " Ati apasat OK de " + n + " ori " ) . addActionListener ( this ) . TRATAREA EVENIMENTELOR 223 aplicat ¸ia pentru a pune ˆ ın evident ¸a o alt˘ a modalitate de a determina componenta generatoare a unui eveniment . awt . addActionListener ( this ) . ok . 100) . Button exit = new Button ( " Exit " ) . Listing 9. int n =0. exit (0) . // Ambele butoane sunt ascultate in clasa Fereastra // deci ascultatorul este instanta curenta : this } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( e . show () .9.

drag. pierdere foucs KeyEvent Ap˘ asare. maximizare. Clasele care descriu aceste tipuri de evenimente sunt: ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent Act ¸ionare Ajustarea unei valori Schimbarea st˘ arii Schimbarea textului . In funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile aplicat ¸ie putem scrie cod pentru tratarea fiec˘ arui eveniment ˆ ın parte. redimensionare. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar.4. Evenimentele semantice reprezint˘ a interact ¸iunea cu o component˘ a GUI: ap˘ asarea unui buton. orice clas˘ a poate asculta evenimente de orice tip cu condit ¸ia s˘ a implementeze interfet ¸ele specifice acelor tipuri de evenimente. tastare MouseEvent Operat ¸iuni cu mouse-ul: click. tastarea literei ’A’ va genera trei evenimente: unul pentru ap˘ asare. afi¸ sare ContainerEvent Ad˘ augare pe container. etc. mi¸ scarea mouse-ului. O anumit˘ a act ¸iune a utilizatorului poate genera mai multe evenimente. unul pentru eliberare ¸ si unul pentru tastare. eliminare FocusEvent Obt ¸inere.2 Tipuri de evenimente Evenimentele se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: de nivel jos ¸ si semantice. eliberare taste. selectarea unui articol dintr-o list˘ a. De exemplu. Evenimentele de nivel jos reprezint˘ a o interact ¸iune de nivel jos cum ar fi o ap˘ asare de tast˘ a. sau o operat ¸ie asupra unei ferestre. WindowEvent Operat ¸iuni asupra ferestrelor: minimizare. In tabelul de mai jos sunt enumerate clasele ce descriu aceste evenimente ¸ si operat ¸iunile efectuate (asupra unei componente) care le genereaz˘ a: ComponentEvent Ascundere. deplasare.etc. etc. 9.224 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

ˆ ın situat ¸ia cˆ and tratarea acestora nu ne intereseaz˘ a ¸ si dorim s˘ a trat˘ am doar evenimente de tip click.9. de exemplu. metodele puse la dispozitie ¸ si care trebuie implementate de c˘ atre clasa ascult˘ ator. cum ar fi Component. exist˘ a dou˘ a interfet ¸e asociate MouseListener ¸ si MouseMotionListener. prezentate sub forma interfet ¸elor corespunz˘ atoare. Orice clas˘ a care trateaz˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele interfet ¸elor corespunz˘ atoare. Component Container Window Button List MenuItem TextField Choice Checkbox List CheckboxMenuItem Scrollbar TextField TextArea ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener ContainerListener WindowListener ActionListener ItemListener AdjustmentListener TextListener Observat ¸i c˘ a de¸ si exist˘ a o singur˘ a clas˘ a MouseEvent. Tabelul de mai jos prezint˘ a. Acest lucru a fost f˘ acut deoarece evenimentele legate de deplasarea mouse-ului sunt generate foarte frecvent ¸ si recept ¸ionarea lor poate avea un impact negativ asupra vitezei de execut ¸ie. . TRATAREA EVENIMENTELOR 225 Urm˘ atorul tabel prezint˘ a componentele AWT ¸ si tipurile de evenimente generate. evenimentele generate de o superclas˘ a. pentru fiecare interfat ¸˘ a. se vor reg˘ asi ¸ si pentru toate subclasele sale. Evident.4.

. ˆ ın cadrul uneia din metodele de mai sus. INTERFAT ¸ A GRAFICA Interfat ¸˘ a ActionListener AdjustmentListener Metode actionPerformed(ActionEvent e) adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) componentHidden(ComponentEvent e) ComponentListener componentMoved(ComponentEvent e) componentResized(ComponentEvent e) componentShown(ComponentEvent e) ContainerListener componentAdded(ContainerEvent e) componentRemoved(ContainerEvent e) FocusListener focusGained(FocusEvent e) focusLost(FocusEvent e) ItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) keyPressed(KeyEvent e) KeyListener keyReleased(KeyEvent e) keyTyped(KeyEvent e) mouseClicked(MouseEvent e) mouseEntered(MouseEvent e) MouseListener mouseExited(MouseEvent e) mousePressed(MouseEvent e) mouseReleased(MouseEvent e) MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent e) mouseMoved(MouseEvent e) TextListener textValueChanged(TextEvent e) windowActivated(WindowEvent e) windowClosed(WindowEvent e) windowClosing(WindowEvent e) WindowListener windowDeactivated(WindowEvent e) windowDeiconified(WindowEvent e) windowIconified(WindowEvent e) windowOpened(WindowEvent e) In cazul ˆ ın care un obiect listener trateaz˘ a evenimente de acela¸ si tip provocate de componente diferite. este necesar s˘ a putem afla. care este sursa evenimentului pe care ˆ ıl trat˘ am pentru a putea react ¸iona ˆ ın consecint ¸˘ a.226 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a diferent ¸iem doar tipul componentei surs˘ a. Toate tipurile de evenimente mo¸ stenesc metoda getSource care returneaz˘ a obiectul responsabil cu generarea evenimentului.

4. implicit. } if (sursa instanceof TextField) { // S-a apasat Enter dupa editarea textului TextField tf = (TextField) sursa.9. public void actionPerformed(ActionEvent e) { Object sursa = e.. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod pentru unele dintre ele. obiectele ce descriu evenimente pot pune la dispozit ¸ie ¸ si alte metode specifice care permit aflarea de informat ¸ii legate de evenimentul generat.. } } 227 Pe lˆ ang˘ a getSource. ActionEvent cont ¸ine metoda getActionCommand care.getSource(). Un exemplu sugestiv este urm˘ atorul: o fereastr˘ a care nu are specificat cod pentru tratarea evenimentelor sale nu poate fi ˆ ınchis˘ a cu butonul standard . if (sursa instanceof Button) { // A fost apasat un buton Button btn = (Button) sursa. if (tf == nume) { // A fost editata componenta ’nume’ } . TRATAREA EVENIMENTELOR putem folosi operatorul instanceof. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and acest lucru poate deveni sup˘ arator.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime Am vazut c˘ a o clas˘ a care trateaz˘ a evenimente de un anumit tip trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a corespunz˘ atoare acelui tip. Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implementeze obligatoriu toate metodele definite de acea interfat ¸˘ a.4. if (btn == ok) { // A fost apasat butonul ’ok’ } ... returneaz˘ a eticheta butonului care a fost ap˘ asat. Astfel de particularit˘ a¸ ti vor fi prezentate mai detaliat ˆ ın sect ¸iunile dedicate fiecˆ arei componente ˆ ın parte. mai ales atunci cˆ and nu ne intereseaz˘ a decˆ at o singura metod˘ a a interfet ¸ei. 9. De exemplu.

*. import java .11: Implementarea interfet ¸ei WindowListener import java . ˆ ın cazul cˆ and este vorba de fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei. Singura metod˘ a care ne intereseaz˘ a este windowClosing. INTERFAT ¸ A GRAFICA marcat cu ’x’ din colt ¸ul dreapta sus ¸ si nici cu combinat ¸ia de taste Alt+F4. awt . this . event . Listing 9.*.exit pentru terminarea programului. class Fereastra extends Frame implements WindowListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . exit (0) . show () . Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am interfat ¸a WindowListener care are nu mai put ¸in de ¸ sapte metode. } // Metodele interfetei WindowListener public void windowOpened ( WindowEvent e ) {} public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminare program System . ˆ ın care specific˘ am ce trebuie f˘ acut atunci cˆ and utilizatorul doreste s˘ aˆ ınchid˘ a fereastra. sau System.228 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. addWindowList ener ( this ) . chiar dac˘ a nu scriem nici un cod pentru unele dintre ele. } public void windowClosed ( WindowEvent e ) {} public void windowIconified ( WindowEvent e ) {} public void windowDeiconified ( WindowEvent e ) {} public void windowActivated ( WindowEvent e ) {} public void windowDeact ivated ( WindowEvent e ) {} } public class TestWind ow Lis te ne r { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowListener " ) . } } Observat ¸i c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am toate metodele interfet ¸ei. awt . f . Pentru a realiza acest lucru trebuie interceptat evenimentul de ˆ ınchidere a ferestrei ˆ ın metoda windoClosing ¸ si apelat˘ a metoda dispose de ˆ ınchidere a ferestrei. Pentru a evita scrierea inutil˘ a a .

f . acesta devenind mult mai lizibil. Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. import java . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . TRATAREA EVENIMENTELOR 229 acestor metode. Aceste clase se numesc adaptori. } } Avantajul clar al acestei modalit˘ a¸ ti de tratare a evenimentelor este reducerea codului programului. awt . exist˘ a o serie de clase care implementeaz˘ a interfet ¸ele de tip ”listener” f˘ ar˘ a a specifica nici un cod pentru metodele lor.*. Scopul unei astfel de clase este ca la crearea unui ”ascult˘ ator” de evenimente.*.12: Extinderea clasei WindowAdapter import java . De exemplu. Ins˘ a exist˘ a¸ si dou˘ a dezavantaje majore. } } class Ascultator extends WindowAdapter { // Suprdefinim metodele care ne intereseaza public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . ˆ ın loc s˘ a implement˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a¸ si implicit toate metodele sale.9. addWindowListener ( new Ascultator () ) . s˘ a extindem adaptorul corespunz˘ ator interfet ¸ei respective (dac˘ a are!) ¸ si s˘ a supradefinim doar metodele care ne intereseaz˘ a (cele ˆ ın care vrem s˘ a scriem o anumit˘ a secvent ¸˘ a de cod). . } } public class TestWindowAdapter { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowAdapter " ) . Dup˘ a cum at ¸i observat fat ¸˘ ade exemplul anterior. show () . exit (0) .4. awt . event . adaptorul interfet ¸ei WindowListener este WindowAdapter iar folosirea acestuia este dat˘ aˆ ın exemplul de mai jos: Listing 9. this .

class Ascultator extends WindowAdapter { // In loc de windowClosing scriem WindowClosing // Nu supradefinim vreo metoda a clasei WindowAdapter // Nu da nici o eroare // Nu face nimic ! public void WindowClosing(WindowEvent e) { System.230 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Un exemplu tipic de folosire a lor este instant ¸ierea . } } In tabelul de mai jos sunt dat ¸i tot ¸i adaptorii interfet ¸elor de tip ”listener” .exit(0). Un alt dezavantaj este c˘ a orice gre¸ seal˘ a de sintax˘ aˆ ın declararea unei metode a interfet ¸ei nu va produce o eroare de compilare dar nici nu va supradefini metoda interfet ¸ei ci. Interfet ¸ele care nu au un adaptor sunt cele care definesc o singur˘ a metod˘ a¸ si prin urmare crearea unei clase adaptor nu ˆ ısi are rostul.se oberv˘ a c˘ a o interfat ¸˘ a XXXListener are un adaptor de tipul XXXAdapter. Interfat ¸a ActionListener AdjustemnrListener ComponentListener ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener Adaptor nu are nu are ComponentAdapter ContainerAdapter FocusAdapter nu are KeyAdapter MouseAdapter MouseMotionAdapter nu are WindowAdapter S ¸ tim c˘ a o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a declarat˘ aˆ ın cadrul altei clase. INTERFAT ¸ A GRAFICA clasa Fereastra nu poate extinde WindowAdapter deoarece ea extinde deja clasa Frame ¸ si din acest motiv am construit o nou˘ a clas˘ a numit˘ a Ascultator. iar clasele anonime sunt clase interne folosite pentru instant ¸ierea unui singur obiect de un anumit tip. va crea o metod˘ a a clasei respective. pur ¸ si simplu. Vom vedea ˆ ıns˘ a c˘ a acest dezavantaj poate fi eliminat prin folosirea unei clase anonime.

add ( label . drawOval ( e .*. setText ( " Click . g . setSize (400 ..ului Graphics g = Fereastra . g . e . getGraphics () . CENTER ) . } }) . ad dM ous eM oti on Li st e n e r ( new Mo us eM ot ion Ad ap te r () { public void mouseMoved ( MouseEvent e ) { // Desenam un punct la coordonatele mouse . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . this . getY () . 400) . getGraphics () . " ) . BorderLayout .4. getY () . } }) . import java . final Label label = new Label ( " " . g . awt . getX () . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminam aplicatia System . raza ) . getX () . yellow ) . random () * 50) . } }) . NORTH ) . Listing 9. 1 . e . blue ) . . fillOval ( e .9. int raza = ( int ) ( Math . this .. exit (0) . 1) . event .*. label . awt . setBackground ( Color . this . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { // Desenam un cerc la fiecare click de mouse label .13: Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime import java . TRATAREA EVENIMENTELOR 231 adaptorilor direct ˆ ın corpul unei clase care cont ¸ine componente ale c˘ aror evenimente trebuie tratate. Label . Graphics g = Fereastra . this . this . setColor ( Color . raza .

pentru a redeveni vizibila se poate apela metoda show. 9. Metodele mai importante ale clasei Window. O categorie aparte a acestor containere o reprezint˘ a ferestrele.face vizibil˘ a fereastra. getKeyChar () + " " ) . sunt date de mai jos: • show . o fereastr˘ a nou creat˘ a nu este vizibil˘ a. } }) . O aplicat ¸ie Java cu intefat ¸˘ a grafic˘ a va fi format˘ a din una sau mai multe ferestre. INTERFAT ¸ A GRAFICA this . } } public class TestAdapters { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test adaptori " ) . Este util˘ a atunci cˆ and dorim s˘ a afi¸ sam ferestre care nu interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul ci doar ofer˘ a anumite informat ¸ii. show () . una dintre ele fiind numit˘ a fereastra principal˘ a. setText ( " Ati tastat : " + e .1 Clasa Window Clasa Window este rar utilizat˘ aˆ ın mod direct deoarece permite doar crearea unor ferestre care nu au chenar ¸ si nici bar˘ a de meniuri.5. Acestea sunt descrise de clase derivate din Window.232 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. care sunt de altfel mo¸ stenite de toate subclasele sale.face fereastra invizibil˘ a f˘ ar˘ a a o distruge ˆ ıns˘ a. f . • hide .5 Folosirea ferestrelor Dup˘ a cum am v˘ azut suprafet ¸ele de afi¸ sare ale componentelor sunt extensii ale clasei Container. cele mai utilizate fiind Frame ¸ si Dialog. . Implicit. addKeyListener ( new KeyAdapter () { public void keyTyped ( KeyEvent e ) { // Afisam caracterul tastat label . } } 9.

f.awt. . Pentru ca o fereastr˘ a s˘ a devin˘ a vizibil˘ a se va apela metoda show definit˘ aˆ ın superclasa Window. init ¸ial invizibil˘ a.awt. } .testeaz˘ a dac˘ a fereastra este vizibil˘ a sau nu. import java. ca ˆ ın exemplul de mai jos: import java.*. 9. Constructorii uzuali ai clasei Frame permit crearea unei ferestre cu sau f˘ ar˘ a titlu. public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Frame f = new Frame("Titlul ferestrei"). FOLOSIREA FERESTRELOR • isShowing .. eventual continˆ and o bar˘ a de meniuri.9. De obicei.show().2 Clasa Frame Este derivat˘ a a clasei Window ¸ si este folosit˘ a pentru crearea de ferestre independente ¸ si funct ¸ionale.*. • pack . Orice aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a contt ¸ine cel put ¸in o fereastr˘ a. class Fereastra extends Frame{ // Constructorul public Fereastra(String titlu) { super(titlu). ferestrele unui program vor fi definite ˆ ın clase separate care extind clasa Frame. • getFocusOwner .5.returneaz˘ a componenta ferestrei care are focus-ul (dac˘ a fereastra este activ˘ a). trebuie apelat˘ aˆ ın general dup˘ a ad˘ augarea tuturor componentelor pe suprafat ¸a ferestrei.5.ˆ ınchide) fereastra ¸ si ¸ si elibereaz˘ a toate resursele acesteia. cea mai important˘ a fiind numit˘ a¸ si fereastra principal˘ a.redimensioneaz˘ a automat fereastra la o suprafat ¸a optim˘ a care s˘ a cuprind˘ a toate componentele sale.. 233 • dispose . } } Crearea ferestrelor prin instant ¸ierea direct˘ a a obiectelor de tip Frame este mai put ¸in folosit˘ a.

import java . } } Gestionarul de pozit ¸ionare implicit al clasei Frame este BorderLayout. Acela¸ si efect ˆ ıl vom obt ¸ine dac˘ a o redimenionam ¸ si apel˘ am apoi metoda pack care determin˘ a dimeniunea suprafet ¸ei de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de componentele ad˘ augate. ˆ ın momentul ˆ ın care fereastra este creat˘ a dar nici o component˘ a grafic˘ a nu este ad˘ augat˘ a. mai uzual. } }) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { dispose () . Se observ˘ a de asemenea c˘ a butonul de ˆ ınchidere a ferestrei nu este funct ¸ional. Din acest motiv. suprafat ¸a de afi¸ sare a feretrei va fi determinat˘ a automota de gestionarul de pozitt ¸ionare ¸ si va oferi doar spat ¸iul necesar afi¸ s˘ arii barei ferestrei ¸ si grupului de butoane pentru minimizare. Tratarea evenimentelor ferestrei se face prin implementarea interfet ¸ei WindowListener sau. // Tratam evenimentul de inchidere a ferestrei this . exit (0) . awt . event . f. prin folosirea unui adaptor de tip WindowAdapter.*.234 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA } public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Fereastra f = new Fereastra("Titlul ferestrei"). awt .14: Structura general˘ a a unei ferestre import java .*.show(). maximizare ¸ si ˆ ınchidere. // inchidem fereastra // sau terminam aplicatia System . Structura general˘ a a unei ferestre este descris˘ a de clasa Fereastra din exemplul de mai jos: Listing 9. . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Constructorul public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .

// Adaugam componentele pe suprafata ferestrei Button exit = new Button ( " Exit " ) . • setIconImage . add ( exit ) . // implicit // sau explicit // setSize (200 . exist˘ a o serie de metode specifice clasei Frame. FOLOSIREA FERESTRELOR // Eventual . 200) . // O facem vizibila f . schimbam gestionarul de pozitionare setLayout ( new FlowLayout () ) . addActionListener ( this ) . • setMenuBar . • setTitle . } } public class TestFrame { public static void main ( String args []) { // Cream fereastra Fereastra f = new Fereastra ( " O fereastra " ) .9.5. Dintre cele mai folosite amintim: • getFrames .seteaz˘ a bara de meniuri a ferestrei (vezi ”Folosirea meniurilor”).metod˘ a static˘ a ce returneaz˘ a lista tuturor ferestrelor deschise ale unei aplicat ¸ii. // Facem inregistrarea claselor listener exit . exit (0) . // Stabilim dimensiunile pack () .seteaz˘ a iconit ¸a ferestrei. . } // Implementam metodele interfetelor de tip listener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . show () . } } 235 Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite din clasa Window.seteaz˘ a titlul ferestrei.

etc. ˆ ıns˘ a exist˘ a constructori care s˘ a specifice ¸ si ace¸ sti parametri. boolean modala) Dialog(Dialog parinte) Dialog(Dialog parinte. de selectare a unei opt ¸iuni. String titlu) Dialog(Dialog parinte. dialogul de c˘ autare a unui cuvˆ ant ˆ ıntr-un fi¸ sier. Cu alte cuvinte. String titlu) Dialog(Frame parinte. • nemodale: care nu blocheaz˘ a fluxul de intrare c˘ atre fereastra p˘ arinte .de exemplu. de alegere a unui fi¸ sier. o fereastr˘ a de dialog este nemodal˘ a¸ si invizibil˘ a. mesaje de avertizare. Cˆ and fereastra p˘ arinte este distrus˘ a sunt distruse ¸ si ferestrele sale de dialog. Ferestrele de dialog pot fi de dou˘ a tipuri: • modale: care blocheaz˘ a accesul la fereastra parinte ˆ ın momentul deschiderii lor. boolean modala) . subclas˘ a direct˘ a a clasei Window.3 Clasa Dialog Toate interfet ¸ele grafice ofer˘ a un tip special de ferestre destinate prelu˘ arii unor informat ¸ii sau a unor date de la utilizator. INTERFAT ¸ A GRAFICA • setResizable . Diferent ¸a major˘ a dintre ferestrele de dialog ¸ si ferestrele de tip Frame const˘ aˆ ın faptul c˘ a o fereastr˘ a de dialog este dependent˘ a de o alt˘ a fereastra (normal˘ a sau tot fereastr˘ a de dialog). Acestea se numesc ferestre de dialog sau casete de dialog ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei Dialog. etc. ferestrele de dialog nu au o existent ¸˘ a de sine st˘ at˘ atoare. Implicit. 9. String titlu.stabile¸ ste dac˘ a fereastra poate fi redimenionat˘ a de utilizator. cum ar fi ferestrele de introducere a unor date. cˆ and este minimizat˘ a ferestrele sale de dialog sunt f˘ acute invizibile iar cˆ and este restaurat˘ a acestea sunt aduse la starea ˆ ın care se g˘ aseau ˆ ın momentul minimiz˘ arii ferestrei p˘ arinte. Constructorii clasei Dialog sunt: Dialog(Frame parinte) Dialog(Frame parinte. numit˘ a¸ si fereastra p˘ arinte. boolean modala) Dialog(Frame parinte. String titlu.236 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.5.

Comunicarea dintre fereastra de dialog ¸ si fereastra sa p˘ arinte. de exemplu. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”modal˘ a” specific˘ am dac˘ a fereastra de dialog creat˘ a va fi modal˘ a (true) sau nemodal˘ a (false .5. • obiectul care creeaz˘ a dialogul (fereastra p˘ arinte) s˘ a se ˆ ınregistreze ca ascult˘ ator al evenimentelor de la butoanele care determin˘ aˆ ıncheierea dialogului. Cele dou˘ a ferestre vor ar˘ ata ca ˆ ın imaginile de mai jos: Fereastra principal˘ a Fereastra de dialog Listing 9. Deschiderea ferestrei de dialog se va face la ap˘ asarea unui buton al ferestrei principale numit ”Schimba titlul”. va primi ¸ sirul de caractere introdus ¸ si ˆ ısi va modifica titlul ca fiind acesta. import java . iar fereastra de dialog s˘ a ofere metode publice prin care datele introduse s˘ a fie preluate din exterior. event .9. se poate realiza folosind una din urm˘ atoarele abord˘ ari generale: • obiectul care reprezint˘ a dialogul poate s˘ a trateze evenimentele generate de componentele de pe suprafat ¸a s˘ a¸ si s˘ a seteze valorile unor variabile accesibile ale ferestrei p˘ arinte ˆ ın momentul ˆ ın care dialogul este ˆ ıncheiat.valoarea implicit˘ a). FOLOSIREA FERESTRELOR 237 Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a la fereastra p˘ arinte. S˘ a cre˘ am. awt .15: Folosirea unei ferestre de dialog import java . pentru ca aceasta din urm˘ a s˘ a poat˘ a folosi datele introduse (sau opt ¸iunea specificata) ˆ ın caseta de dialog. // Fereastra principala class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { .*. Crearea unei ferestre de dialog este relativ simpla ¸ si se realizeaz˘ a prin derivarea clasei Dialog. awt . o fereastr˘ a de dialog modal˘ a pentru introducerea unui ¸ sir de caractere.*. Fereastra principal˘ a a aplicatiei va fi p˘ arintele casetei de dialog.

this . raspuns . addActionListener ( this ) . 30) . } }) . b . if ( titlu == null ) return . setSize (300 . CENTER ) . cancel . titlu . Button b = new Button ( " Schimba titlul " ) . ok = new Button ( " OK " ) . text = new TextField ( " " . } } // Fereastra de dialog class FerDialog extends Dialog implements ActionListener { public String raspuns = null . . String titlu = d . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . exit (0) . add ( b ) . BorderLayout . boolean modala ) { super ( parinte . setTitle ( titlu ) . this . setLayout ( new FlowLayout () ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { raspuns = null . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FerDialog d = new FerDialog ( this .238 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. 80) . add ( text . private TextField text . true ) . modala ) . } }) . Panel panel = new Panel () . dispose () . " Dati titlul " . INTERFAT ¸ A GRAFICA public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . String titlu . public FerDialog ( Frame parinte . private Button ok .

show () . show () . f .9. dispose () . if ( sursa == ok || sursa == text ) raspuns = text .awt pune la dispozitie ¸ si un tip de fereastr˘ a de dialog folosit˘ a pentru selectarea unui nume de fi¸ sier ˆ ın vederea ˆ ınc˘ arc˘ arii sau salv˘ arii unui fi¸ sier: clasa FileDialog.4 Clasa FileDialog Pachetul java. getSource () .5.5. add ( ok ) . BorderLayout . addActionListener ( this ) . text . ok . panel . dar forma ˆ ın care vor fi afi¸ sate este specific˘ a platformei pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. FOLOSIREA FERESTRELOR cancel = new Button ( " Cancel " ) . pack () . } } // Clasa principala public class TestDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . addActionListener ( this ) . else raspuns = null . Constructorii clasei sunt: FileDialog(Frame parinte) . getText () . SOUTH ) . add ( cancel ) . derivat˘ a din Dialog. cancel . Instant ¸ele acestei clase au un comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea platformelor de lucru. addActionListener ( this ) . } } 239 9. panel . add ( panel . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object sursa = e .

// Dialog pentru incarcarea unui fisier new FileDialog(parinte.*.LOAD). pentru stabilirea unui criteriu de filtrare setFilenameFilter. Dac˘ a afi¸ sarea se face cu setVisible(true).pentru ˆ ınc˘ arcare. atunci va fi nemodal˘ a. prin intermediul unui obiect FileDialog. caseta de dialog va fi modal˘ a. etc. String titlu. import java . class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . Dup˘ a selectarea unui fi¸ sier ea va fi facut˘ a automat invizibil˘ a. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”mod” specific˘ am dac˘ a ˆ ınc˘ arc˘ am sau salv˘ am un fi¸ sier.pentru salvare. Numele fi¸ sierului ales va fi afi¸ sat la consol˘ a. Dac˘ a afi¸ sarea sa se face cu show. S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ın care vom alege. FileDialog. event . import java .240 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { .java. "Alegere fisier". Listing 9.16: Folosirea unei ferestre de dialog import java . valorile pe care le poate lua acest argument sunt: • FileDialog. "Salvare fisier". this . // Dialog pentru salvarea unui fisier new FileDialog(parinte.SAVE . getDirectory. awt . io . iar numele implicit este TestFileDialog. boolean mod) Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a ferestrei p˘ arinte. String titlu) FileDialog(Frame parinte. respectiv • FileDialog. Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite de la superclasa Dialog clasa FileDialog mai cont ¸ine metode pentru obt ¸inerea numelui fi¸ sierului sau directorului selectat getFile.*.LOAD . La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil. FileDialog. INTERFAT ¸ A GRAFICA FileDialog(Frame parinte. Directorul init ¸ial este directorul curent. un fi¸ sier cu extensia ”java”. awt .SAVE).*.

Button b = new Button ( " Alege fisier " ) .9. println ( " Fisierul ales este : " + fd . addActionListener ( this ) . } } Clasa FileDialog este folosit˘ a mai rar deoarece ˆ ın Swing exist˘ a clasa JFileChooser care ofer˘ a mai multe facilit˘ a¸ ti ¸ si prin urmare va constitui prima opt ¸iune ˆ ıntr-o aplicat ¸ie cu intefat ¸˘ a grafic˘ a. } 241 public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FileDialog fd = new FileDialog ( this . // Stabilim numele implicit fd . // Specificam filtrul fd . b . System . " ) . pack () . add (b . } }) . // Stabilim directorul curent fd . LOAD ) . show () . String numeFis ) { return ( numeFis . exit (0) . f . out . // Afisam fereastra de dialog ( modala ) fd . show () . } } public class TestFileDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . . BorderLayout . getFile () ) . setFilenameFilter ( new FilenameFilter () { public boolean accept ( File dir . FileDialog . " Alegeti un fisier " . setFile ( " TestFileDialog . FOLOSIREA FERESTRELOR public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . setDirectory ( " . endsWith ( " . java " ) . CENTER ) . } }) . java " ) ) .5.

componentele unui meniu reprezint˘ a instant ¸e ale unor clase derivate din superclasa abstract˘ a MenuComponent. comutatoare sau alte meniuri (submeniuri). Meniul Edit cont ¸ine la rˆ andul lui alt meniu (submeniu) Options.242 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. In figura de mai jos este pus˘ aˆ ın evident ¸˘ a alc˘ atuirea unui meniu fix: Exemplul de mai sus cont ¸ine o bar˘ a de meniuri format˘ a din dou˘ a meniuri principale File ¸ si Edit. Prin abuz de limbaj. dar ¸ si alte obiecte de tip Menu (submeniuri). O fereastr˘ a poate avea un singur meniu fix.6 Folosirea meniurilor Spre deosebire de celelalte obiecte grafice care deriv˘ a din clasa Component. articolul Undo ¸ si dou˘ a comutatoare Bold ¸ si Italic. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. Meniurile pot fi grupate ˆ ın dou˘ a categorii: • Meniuri fixe (vizibile permanent): sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri ce cont ¸ine cˆ ate un meniu pentru fiecare intrare a sa. vom referi uneori bara de meniuri a unei ferestre ca fiind meniul ferestrei. aceste meniuri cont ¸in articole ce pot fi selectate. • Meniuri de context (popup): sunt meniuri invizbile asociate unei ferestre ¸ si care se activeaz˘ a uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. La rˆ andul lor. Un obiect de tip MenuBar cont ¸ine obiecte de tip Menu. . In modelul AWT obiectele care reprezint˘ a bare de meniuri sunt reprezentate ca instant ¸e al clasei MenuBar. CheckBoxMenuItem. Aceast˘ a except ¸ie este facut˘ a deoarece unele platforme grafice limiteaz˘ a capabilit˘ a¸ tile unui meniu. care sunt de fapt meniurile derulante propriu-zise. La rˆ andul lor. O alt˘ a diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de meniurile fixe const˘ aˆ ın faptul c˘ a meniurile de context nu sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. acestea pot cont ¸ine obiecte de tip MenuItem.

setFont. acestea implementˆ and interfat ¸˘ a MenuContainer. // Crearea barei de meniuri MenuBar mb = new MenuBar(). cu sintaxa ¸ si semnificat ¸iile uzuale. meniurile sunt ata¸ sate ferestrelor. MenuComponent cont ¸ine metode cu caracter general. FOLOSIREA MENIURILOR 243 Pentru a putea cont ¸ine un meniu. setName. fiind similar˘ a celeilalte superclase abstracte Component. pentru a lega bara de meniuri la o anumit˘ a fereastra trebuie apelat˘ a metoda setMenuBar din clasa Frame.9. Clasa MenuBar permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru de tip Frame. . Ata¸ sarea unei bare de meniuri la o fereastr˘ a se face prin metoda addMenuBar a clasei Frame. adaptˆ and conceptul de bar˘ a de meniuri la platforma curent˘ a de lucru. Cel mai adesea.6. getFont.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri S˘ a vedem ˆ ın continuare care este ierarhia claselor folosite ˆ ın lucrul cu meniuri ¸ si s˘ a analiz˘ am pe rˆ and aceste clase: Clasa MenuComponent este o clasa abstract˘ a din care sunt extinse toate celelalte clase folosite la crearea de meniuri.6. dintre care amintim getName. Dup˘ a cum am mai spus. mai precis obiectelor de tip Frame. o component˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a MenuContainer. 9.

un meniu poate fi declarat ca fiind tear-off. Acest mecanism este dependent de platform˘ a¸ si poate fi ignorat pe unele dintre ele. simbolul grafic respectiv va disp˘ area. Clasa Menu permite crearea unui meniu derulant ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. Menu sau CheckboxMenuItem. Clasa CheckboxMenuItem implementeaz˘ aˆ ıntr-un meniu articole de tip comutator . ”Close”. Orice articol al unui meniu trebuie s˘ a fie o instant ¸a a clasei MenuItem.244 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Clasa CheckboxMenuItem are aceea¸ si funct ¸ionalitate cu cea a casetelor de validare de tip Checkbox... Opt ¸ional. act ¸ionarea articolului determinˆ and trecerea sa dintr-o stare ˆ ın alta. Obiectele acestei clase descriu a¸ sadar opt ¸iunile individuale ale meniurilor derulante. Articolele dintr-un meniu trebuie s˘ a apart ¸in˘ a clasei MenuItem. cum sunt ”Open”. INTERFAT ¸ A GRAFICA // Adaugarea meniurilor derulante la bara de meniuri . // Atasarea barei de meniuri la o fereastra Frame f = new Frame("Fereastra cu meniu"). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a poate fi deschis ¸ si deplasat cu mouse-ul (dragged) ˆ ıntr-o alt˘ a pozit ¸ie decˆ at cea original˘ a (”rupt” din pozit ¸ia sa). ˆ ınsot ¸it˘ a eventual de un accelerator (obiect de tip MenuShortcut) ce reprezint˘ a combinat ¸ia de taste cu care articolul poate fi apelat rapid (vezi ”Acceleratori”).care au dou˘ a st˘ ari logice (validat/nevalidat). Fiecare meniu are o etichet˘ a. care este de fapt numele s˘ au ce va fi afi¸ sat pe bara de meniuri. la invalidarea sa. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pot fi instant ¸e ale uneia din clasele MenuItem. La validarea unui comutator ˆ ın dreptul etichetei sale va fi afi¸ sat un simbol grafic care indic˘ a acest lucru. ambele implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable. etc. . cu o anumit˘ a etichet˘ a care va ap˘ area ˆ ın meniu. f.addMenuBar(mb). ”Exit”. O instant ¸˘ a a clasei MenuItem reprezint˘ a de fapt un buton sau un comutator.

add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . FOLOSIREA MENIURILOR 245 S˘ a vedem ˆ ın continuare cum ar ar˘ ata un program care construie¸ ste un meniu ca ˆ ın figura prezentat˘ a anterior: Listing 9.*. editare . editare . f . addSeparator () .9. setSize (200 .17: Crearea unui meniu import java . optiuni . setMenuBar ( mb ) . awt . awt .*. public class TestMenu { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Menu " ) . 100) . MenuBar mb = new MenuBar () . fisier . add ( editare ) . optiuni . add ( new CheckboxMenuItem ( " Italic " ) ) . event . add ( new MenuItem ( " Close " ) ) . mb . add ( optiuni ) . add ( new MenuItem ( " Copy " ) ) . editare . add ( new MenuItem ( " Cut " ) ) . add ( new MenuItem ( " Undo " ) ) . add ( new CheckboxMenuItem ( " Bold " ) ) . fisier . mb . add ( new MenuItem ( " Open " ) ) . Menu optiuni = new Menu ( " Options " ) . add ( fisier ) . fisier . show () . editare . fisier . Menu editare = new Menu ( " Edit " ) . add ( new MenuItem ( " Paste " ) ) . } } . editare . optiuni . f .6. Menu fisier = new Menu ( " File " ) . f . addSeparator () . import java .

DESELECTED. tratarea evenimentului corespunz˘ ator ap˘ asarii butonului. public class TestMenuEvent extends Frame implements ActionListener . MenuBar mb = new MenuBar () . sau alegerii opt ¸iunii.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri La alegerea unei opt ¸iuni dintr-un meniu se genereaz˘ a fie un eveniment de tip ActionEvent dac˘ a articolul respectiv este de tip MenuItem. Pentru a realiza leg˘ atura ˆ ıntre obiectul meniu ¸ si obiectul de tip listener trebuie s˘ a adaug˘ am receptorul ˆ ın lista de ascult˘ atori a meniului respectiv. fie ItemEvent pentru comutatoarele CheckboxMenuItem. respectiv addItemListener.18: Tratarea evenimentelor unui meniu import java . ˆ ıntocmai ca pe orice component˘ a.6. Listing 9. ambele cu acela¸ si nume. event . tratarea evenimentelor generate de obiecte de tip MenuItem este identic˘ a cu tratarea butoanelor. awt . toate implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable ¸ si deci tratarea lor va fi f˘ acut˘ a la fel. import java . CheckboxMenuItem check = new CheckboxMenuItem ( " Check me " ) .246 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. awt . A¸ sadar. folosind metodele addActionListener. Menu test = new Menu ( " Test " ) . CheckBox. Tipul de operatie selectare / deselectare este codificat ˆ ın evenimentul generat de cˆ ampurile statice ItemEvent. Choice. respectiv itemStatChanged. .*. f˘ acˆ andu-se o singur˘ a dat˘ aˆ ıntr-o clas˘ a care este ˆ ınregistrat˘ a ca receptor atˆ at la buton cˆ at ¸ si la meniu. A¸ sadar.*. Fiec˘ arui meniu ˆ ıi putem asocia un obiect receptor diferit. ItemListener { public TestMenuEvent ( String titlu ) { super ( titlu ) . Obiectele de tip CheckboxMenuItem tip se g˘ asesc ˆ ıntr-o categorie comun˘ a cu List.SELECTED ¸ si ItemEvent. ceea ce face posibil ca unui buton de pe suprafat ¸a de afi¸ sare s˘ aˆ ıi corespund˘ a o opt ¸iune dintr-un meniu. ceea ce u¸ sureaz˘ a munca ˆ ın cazul ˆ ın care ierarhia de meniuri este complex˘ a. pentru a activa opt ¸iunile unui meniu trebuie implementate interfat ¸ele ActionListener sau/¸ si ItemListener ˆ ın cadrul obiectelor care trebuie s˘ a specifice codul ce va fi executat la alegerea unei opt ¸iuni ¸ si implementate metodele actionPerformed.

fiind . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Valabila si pentru meniu si pentru buton String command = e . subclas˘ a direct˘ a a clasei Menu. FOLOSIREA MENIURILOR test . Sunt meniuri invizibile care sunt activate uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. test . add ( test ) . else setTitle ( " Not checked ! " ) . addActionListener ( this ) . f . } public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { if ( e . addItemListener ( this ) . check . BorderLayout .6. show () . add ( check ) . SOUTH ) . add ( btnExit .9. getStateChange () == ItemEvent . getActionCommand () .3 Meniuri de context (popup) Au fost introduse ˆ ıncepˆ and cu AWT 1. SELECTED ) setTitle ( " Checked ! " ) .6. } public static void main ( String args []) { TestMenuEvent f = new TestMenuEvent ( " Tratare evenimente meniuri " ) . btnExit . 200) . exit (0) . test . addActionListener ( this ) . test . } } 247 9. show () . setSize (300 . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . setMenuBar ( mb ) . equals ( " Exit " ) ) System . mb . Button btnExit = new Button ( " Exit " ) . if ( command .1 ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei PopupMenu. addSeparator () .

. Afi¸ sarea meniului de context se face prin metoda show: popup. De obicei. int y) ¸ si este de obicei rezultatul ap˘ asarii unui buton al mouse-ului. vom crea un meniu de contex pe care ˆ ıl vom activa la ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului pe suprafat ¸a ferestrei principale.add(new MenuItem("New")).add(popup2). fereastra. trebuie s˘ a le definim pe toate ¸ si. popup. popup.add(popup1). popup.remove(popup1). Aceasta este isPopupTrigger ¸ si este definit˘ aˆ ın clasa MouseEvent. PopupMenu popup = new PopupMenu("Options"). Dup˘ aˆ ınchiderea acestuia.. la un moment dat. Deoarece interact ¸iunea cu mouse-ul este dependent˘ a de platforma de lucru. Metodele de ad˘ augare a articolelor unui meniu de context sunt mo¸ stenite ˆ ıntocmai de la meniurile fixe. In exemplul de mai jos. popup.add(new MenuItem("Exit")). In cazul cˆ and avem mai multe meniuri popup pe care vrem s˘ a le folosim ˆ ıntr-o fereastr˘ a. Meniurile de context nu se adaug˘ a la un alt meniu (bar˘ a sau sub-meniu) ci se ata¸ seaz˘ a la o component˘ a (de obicei la o fereastr˘ a) prin metoda add a acesteia. vom ”rupe” leg˘ atura ˆ ıntre fereastr˘ a¸ si meniu prin instruct ¸iunea remove: fereastra. fereastra. exist˘ a o metod˘ a care determin˘ a dac˘ a un eveniment de tip MouseEvent poate fi responsabil cu deschiderea unui meniu de context. pentru a avea acces rapid la meniu.248 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. .add(new MenuItem("Edit")). vom ad˘ auga ferestrei meniul corespunz˘ ator dup˘ a care ˆ ıl vom face vizibil.. Tratarea evenimentelor generate de un meniu popup se realizeaz˘ a identic ca pentru meniurile fixe. Pozit ¸ionarea ¸ si afi¸ sarea meniului este ˆ ıns˘ a responsabilitatea programatorului. reprezint˘ a instant ¸a ferestrei ˆ ın care se va afi¸ sa meniul. INTERFAT ¸ A GRAFICA afi¸ sate la pozit ¸ia la care se g˘ asea mouse-ul ˆ ın momentul ap˘ as˘ arii butonului s˘ au drept.addSeparator(). Argumentul ”origine” reprezint˘ a componenta fat ¸˘ a de originile c˘ areia se va calcula pozit ¸ia de afi¸ sare a meniului popup. int x.show(Component origine.

public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . FOLOSIREA MENIURILOR Listing 9. getActionCommand () . add ( popup ) . popup . e . exit (0) . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mousePressed ( MouseEvent e ) { if ( e . show ( origin . addActionListener ( this ) . 249 . e . getY () ) .19: Folosirea unui meniu de context (popup) import java . popup .*. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . } }) . this . isPopupTrigger () ) popup . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Definim meniul popup al ferestrei private PopupMenu popup . // Pozitia meniului va fi relativa la fereastra private Component origin . getX () . e . } public void mouseReleased ( MouseEvent e ) { if ( e . getY () ) . // atasam meniul popup ferestrei popup . getX () . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . event . import java . 300) .6. isPopupTrigger () ) popup . e . this . } }) . popup . setSize (300 . add ( new MenuItem ( " New " ) ) . exit (0) . addSeparator () . show ( origin . awt . popup . if ( command .*. equals ( " Exit " ) ) System . origin = this . add ( new MenuItem ( " Edit " ) ) . awt . // Cream meniul popup popup = new PopupMenu ( " Options " ) .9.

4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) Pentru articolele unui menu este posibil˘ a specificarea unor combinat ¸ii de taste numite acceleratori (shortcuts) care s˘ a permit˘ a accesarea direct˘ a. new MenuShortcut(’p’)). true).7 Folosirea componentelor AWT In continuare vor fi date exemple de folosire ale componentelor AWT.VK_O)). ˆ ın care s˘ a fie puse ˆ ın evidentt ¸˘ a cˆ at mai multe din particularit˘ a¸ tile acestora. // Ctrl+P new MenuItem("Print".250 } } ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. } } 9. precum ¸ si modul de tratare a evenimentelor generate. 9. f . Singurele combinat ¸ii de taste care pot juca rolul acceleratorilor sunt: Ctrl + Tasta sau Ctrl + Shift + Tasta.6. INTERFAT ¸ A GRAFICA public class TestPopupMenu { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " PopupMenu " ) . show () . oric˘ arui obiect de tip MenuItem ˆ ıi poate fi asociat un obiect de tip accelerator. Astfel. ca ˆ ın exemplele de mai jos: // Ctrl+O new MenuItem("Open". prin intermediul tastaturii. new MenuShortcut(’p’). // Ctrl+Shift+P new MenuItem("Preview". new MenuShortcut(KeyEvent. . Atribuirea unui accelerator la un articol al unui meniu poate fi realizat˘ a prin constructorul obiectelor de tip MenuItem ˆ ın forma: MenuItem(String eticheta. a opt ¸iunilor dintr-un meniu. definit prin intermediul clasei MenuShortcut. MenuShortcut accelerator).

f . vest . vest = new Label ( " Vest " . red ) . SOUTH ) . NORTH ) . sud . est = new Label ( " Est " . setForeground ( Color . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 251 9. sud = new Label ( " Sud " . WEST ) . Listing 9. vest . ITALIC . Label . Label . BOLD . centru . 14) ) . . BorderLayout . centru . f . RIGHT ) . ITALIC . blue ) . Label .7. EAST ) . CENTER ) . setFont ( new Font ( " Dialog " .7.9. public class TestLabel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Label " ) . nord = new Label ( " Nord " . CENTER ) . BorderLayout . 20) ) . setFont ( new Font ( " Arial " . dar poate fi modificat din program.*. est . est . f . add ( sud . O etichet˘ a este format˘ a dintr-o singur˘ a linie de text static ce nu poate fi modificat de c˘ atre utilizator. centru . BorderLayout . yellow ) . awt . add ( nord . Label . centru = new Label ( " Centru " . Font .1 Clasa Label Un obiect de tip Label (etichet˘ a) reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui text pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. setBackground ( Color . nord . CENTER ) . Font . setFont ( new Font ( " Dialog " . add ( vest . BorderLayout . 14) ) . setForeground ( Color .20: Folosirea clasei Label import java . sud . f . add ( est . Label nord . LEFT ) . Font . Label .

f . setSize (200 . BOLD . 50 . Button b1 = new Button ( " OK " ) . this .21: Folosirea clasei Button import java . Listing 9. Font . f . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . INTERFAT ¸ A GRAFICA f . setLayout ( null ) . 70) . 14) ) . setFont ( new Font ( " Arial " . BorderLayout . setBounds (30 . b1 . 120) .*. } } 9. b1 . exit (0) . pack () . 30 . add ( centru . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. awt . } }) . Textul etichetei este format dintr-o singur˘ a linie. event . show () . import java . awt .2 Clasa Button Un obiect de tip Button reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui buton etichetat pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. .7. CENTER ) .252 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

70 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT b1 . Act ¸iunea utilizatorului asupra unui comutator ˆ ıl trece pe acesta ˆ ın starea complementar˘ a celei ˆ ın care se g˘ asea. b1 . else if ( command . equals ( " OK " ) ) setTitle ( " Confirmare ! " ) .7. setBackground ( Color . add ( b1 ) . } } public class TestButton { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Button " ) . addActionListener ( this ) . equals ( " Cancel " ) ) setTitle ( " Anulare ! " ) . add ( b2 ) . addActionListener ( this ) . orange ) . println ( e ) . 30 . Este folosit pentru a prelua o anumit˘ a opt ¸iune de la utilizator. f . b2 . out . b2 . blue ) .7. b2 . setForeground ( Color . 50) . setBounds (100 . show () . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . if ( command . getActionCommand () .3 Clasa Checkbox Un obiect de tip Checkbox (comutator) reprezint˘ a o component˘ a care se poate g˘ asi ˆ ın dou˘ a st˘ ari: ”selectat˘ a” sau ”neselectat˘ a” (on/off). .9. } } 253 9. System . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) .

label1 = new Label ( " Ingrediente Pizza : " .22: Folosirea clasei Checkbox import java .*.*. awt . 1) ) . event . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . label1 . exit (0) . cbx2 . setBackground ( Color . awt . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. Label . CENTER ) . add ( cbx1 ) . . cbx3 . orange ) . } }) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . label2 = new Label ( " " ) . add ( cbx2 ) . setLayout ( new GridLayout (5 . label2 . add ( cbx3 ) . label2 .254 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. lightGray ) . setBackground ( Color . this . add ( label1 ) . private Checkbox cbx1 . import java . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . cbx1 = new Checkbox ( " cascaval " ) . cbx2 = new Checkbox ( " sunca " ) . cbx3 = new Checkbox ( " ardei " ) . add ( label2 ) .

Aceast˘ a clas˘ a nu este derivat˘ a din Component. append ( " sunca " ) . if ( cbx3 . addItemListener ( this ) .4 Clasa CheckboxGroup Un obiect de tip CheckboxGroup define¸ ste un grup de comutatoare din care doar unul poate fi selectat. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 255 setSize (200 . if ( cbx1 . cbx2 . getState () == true ) ingrediente . } } public class TestCheckbox { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Checkbox " ) . if ( cbx2 . addItemListener ( this ) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { StringBuffer ingrediente = new StringBuffer () . } } 9. Uzual. f . oferind doar o modalitate de grupare a componentelor de tip Checkbox. toString () ) . addItemListener ( this ) . setText ( ingrediente . getState () == true ) ingrediente . . cbx1 . cbx3 . aceste componente se mai numesc butoane radio.7. append ( " ardei " ) . show () . getState () == true ) ingrediente . append ( " cascaval " ) . label2 . 200) .7.9.

setBackground ( Color . Label . CENTER ) .*.23: Folosirea clasei CheckboxGroup import java . label1 . awt . . add ( cbx1 ) . cbg . CENTER ) . setBackground ( Color . cbx2 = new Checkbox ( " Discovery " .256 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. lightGray ) . private Checkbox cbx1 . add ( label2 ) . label2 . cbx2 . cbg . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . cbg = new CheckboxGroup () . cbg . cbx3 . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . false ) . } }) . import java . event . Label . 1) ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( label1 ) . cbx1 = new Checkbox ( " HBO " . label2 = new Label ( " " . false ) . awt . label1 = new Label ( " Alegeti postul TV " . setLayout ( new GridLayout (5 . orange ) . this . private CheckboxGroup cbg . exit (0) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. cbx3 = new Checkbox ( " MTV " . false ) .*. label2 .

setText ( cbx . . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { Checkbox cbx = cbg . addItemListener ( this ) .9. addItemListener ( this ) . La un moment dat. 200) . cbx2 .7. cbx1 . pentru ca utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o anumit˘ a opt ¸iune. O component˘ a Choice este ˆ ınsot ¸it˘ a de un buton etichetat cu o sageat˘ a vertical˘ a la ap˘ asarea c˘ aruia este afi¸ sat˘ aˆ ıntreaga sa list˘ a de elemente. addItemListener ( this ) . getS e lec ted Che ck box () . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT add ( cbx2 ) . din ˆ ıntreaga list˘ a doar o singur˘ a opt ¸iune este vizibil˘ a. add ( cbx3 ) . if ( cbx != null ) label2 . setSize (200 . getLabel () ) .5 Clasa Choice Un obiect de tip Choice define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni din care utilizatorul poate selecta una singur˘ a. cea selectat˘ aˆ ın momentul curent. show () . cbx3 . } } public class TestCheckboxGroup { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " CheckboxGroup " ) . f .7. } } 257 9.

. getSelectedIndex () ) { case 0: label . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setSize (200 . break . red ) . setBackground ( Color . awt . add ( " Rosu " ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " ) . this . event . } }) . 1) ) . culori = new Choice () . import java . culori . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . exit (0) . select ( " Rosu " ) . add ( culori ) .*. setBackground ( Color .*. break . culori . culori . awt . add ( label ) . setBackground ( Color . setLayout ( new GridLayout (4 .258 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. private Choice culori .24: Folosirea clasei Choice import java . setBackground ( Color . label . add ( " Verde " ) . case 1: label . add ( " Albastru " ) . 100) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . red ) . blue ) . case 2: label . culori . addItemListener ( this ) . culori . green ) .

awt . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . private List culori . addWindowListener ( new WindowAdapter () { .7. awt . this .25: Folosirea clasei List import java . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } } } public class TestChoice { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Choice " ) . show () . Listing 9.*.6 Clasa List Un obiect de tip List define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni care poate fi setat˘ a astfel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o singur˘ a opt ¸iune sau mai multe. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. import java .7. event .9. f . Toate elementele listei sunt vizibile ˆ ın limita dimensiunilor grafice ale componentei. } } 259 9.

setSize (200 . Label . blue ) . green ) . add ( " Rosu " ) . break . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . culori . setBackground ( Color . 1) ) . add ( " Albastru " ) . case 1: label . show () . getSelectedIndex () ) { case 0: label . setLayout ( new GridLayout (2 .260 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. } }) . case 2: label . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . select (3) . f . exit (0) . add ( culori ) . setBackground ( Color . label . addItemListener ( this ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " . 200) . } } . CENTER ) . add ( " Verde " ) . culori . red ) . culori = new List (3) . add ( label ) . setBackground ( Color . setBackground ( Color . culori . culori . break . } } } public class TestList { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " List " ) . culori . red ) .

0 . valoare . 0 . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . Label . class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar scroll .26: Folosirea clasei ScrollBar import java .*. lightGray ) . } }) . Listing 9. awt . CENTER ) .7. setBackground ( Color . scroll . this . private Label valoare . HORIZONTAL . valoare = new Label ( " " . add Adjus tmen tLis t e n e r ( this ) . exit (0) . setSize (200 . event . import java . add ( scroll ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt . scroll = new Scrollbar ( Scrollbar .7 Clasa ScrollBar Un obiect de tip Scrollbar define¸ ste o bar˘ a de defilare pe vertical˘ a sau orizontal˘ a. 80) .7. 1) ) . 101) . } // Metoda interfetei Adju st me ntL is te ne r . 1 . setLayout ( new GridLayout (2 .*. add ( valoare ) .9. Este util˘ a pentru punerea la dispozit ¸ia utilizatorului a unei modalit˘ a¸ ti sugestive de a alege o anumit˘ a valoare dintr-un interval. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 261 9.

27: Folosirea clasei ScrollPane import java . private List list . Listing 9. } } 9. getValue () + " % " ) . cum ar fi listele (obiecte din clasa List).262 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.8 Clasa ScrollPane Un obiect de tip ScrollPane permite ata¸ sarea unor bare de defilare (orizontal˘ a¸ ssi/sau vertical˘ a) oric˘ arei componente grafice. f . awt . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void ad ju st m e n t V a lu eC ha n g e d ( AdjustmentEvent e ) { valoare . . import java . this . event . class Fereastra extends Frame { private ScrollPane sp .*. exit (0) .*. awt . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . } } public class TestScrollbar { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Scrollbar " ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .7. setText ( scroll . show () . Acest lucru este util pentru acele componente care nu au implementat˘ a funct ¸ionalitatea de defilare automat˘ a.

list . select (1) . list . } } 263 9. sp . list . add ( list ) . Este util pentru interogarea utilizatorului asupra unor valori. add ( sp . BorderLayout . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } }) . setSize (200 . 200) . list . f . add ( " Luni " ) . show () .7. } } public class TestScrollPane { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " ScrollPane " ) . add ( " Sambata " ) . SC ROLLBAR S_ALWAY S ) . sp = new ScrollPane ( ScrollPane . list . list . add ( " Joi " ) . .7. list .9 Clasa TextField Un obiect de tip TextField define¸ ste un control de editare a textului pe o singur˘ a linie. add ( " Vineri " ) . add ( " Miercuri " ) . add ( " Duminica " ) . list .9. list = new List (7) . CENTER ) . add ( " Marti " ) .

exit (0) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( new Label ( " Parola : " ) ) . parola . nume . add ( p1 ) . acces = new Label ( " Introduceti numele si parola ! " .264 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Panel p1 = new Panel () . event . setSize (350 . } . 100) . lightGray ) . add ( nume ) . setEchoChar ( ’* ’) . setLayout ( new GridLayout (3 . CENTER ) . p2 . parola . } }) . add ( acces ) . p1 . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. p1 . nume = new TextField ( " " . import java . this . 1) ) . add ( p2 ) . 30) . add ( new Label ( " Nume : " ) ) . Panel p2 = new Panel () . p1 . PWD = " java " . Label . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .*. setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . awt .28: Folosirea clasei TextField import java . parola . class Fereastra extends Frame implements TextListener { private TextField nume . awt . LEFT ) ) . add ( parola ) . p2 . LEFT ) ) . setBackground ( Color . private static final String UID = " Duke " . parola = new TextField ( " " .*. private Label acces . p2 . addTextListener ( this ) . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . addTextListener ( this ) . 10) .

Listing 9. else acces .*. setText ( " Acces permis ! " ) . introducerea unor comentarii.10 Clasa TextArea Un obiect de tip TextArea define¸ ste un control de editare a textului pe mai multe linii. show () . equals ( PWD ) ) acces . f . setText ( " Acces interzis ! " ) . getText () . .7. getText () . awt . length () == 0) { acces . length () == 0 || parola .29: Folosirea clasei TextArea import java . return . Este util pentru editarea de texte. equals ( UID ) && parola . } } 9. } if ( nume .9. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 265 // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( nume . setText ( " " ) . getText () .7. etc . getText () . } } public class TestTextField { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextField " ) .

TextArea . } }) . salvare = new Button ( " Salveaza text " ) . length () == 0 || nume . setEnabled ( true ) . getText () . setEnabled ( false ) . add ( text . NORTH ) . setEnabled ( false ) . BorderLayout .266 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. CENTER ) . event . 30 . fisier . add ( nume ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . class Fereastra extends Frame implements TextListener . this . } // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( text . setBackground ( Color . S C RO L L BA R S _ VE R T I C A L _ O N L Y ) . addTextListener ( this ) . . salvare . nume = new TextField ( " " . exit (0) . 200) . import java . lightGray ) . add ( salvare . addActionLi stener ( this ) . else salvare . SOUTH ) . add ( new Label ( " Fisier : " ) ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA import java . private TextField nume . text . 12) .*. private Button salvare . setSize (300 . Panel fisier = new Panel () . add ( fisier . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . salvare . length () == 0) salvare .*. BorderLayout . io . awt . 10 . BorderLayout . ActionListener { private TextArea text . getText () . fisier . text = new TextArea ( " " .

getText () ) ) . getText () . requestFocus () .7. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String continut = text . out . text . f .9. print ( continut ) . out . } } 267 . show () . close () . printStackTrace () . } } } public class TestTextArea { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextArea " ) . try { PrintWriter out = new PrintWriter ( new FileWriter ( nume . } catch ( IOException ex ) { ex .

268 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA .

• void update(Graphics g) . redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. Desenarea componentelor se face automat ¸ si este un proces care se execut˘ aˆ ın urm˘ atoarele situat ¸ii: • la afi¸ sarea pentru prima dat˘ a a unei componente. Act ¸iunea acestei metode se realizeaz˘ aˆ ın trei pa¸ si: 1. • la operat ¸ii de minimizare.1 Conceptul de desenare Un program Java care are interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul trebuie s˘ a deseneze pe ecran toate componentele sale care au o reprezentare vizual˘ a. • ca r˘ aspuns al unei solicit˘ ari explicite a programului. Este o metod˘ a supradefinit˘ a de fiecare component˘ aˆ ın parte pentru a furniza reprezentarea sa grafic˘ a specific˘ a. Metoda este apelat˘ a de fiecare dat˘ a cˆ and cont ¸inutul componentei trebuie desenat sau redesenat ¸ si nu va fi apelat˘ a explicit. ¸ sterge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului.Deseneaz˘ a o component˘ a. 269 . maximizare.Capitolul 10 Desenarea 10. Metodele care controleaz˘ a procesul de desenare se g˘ asesc ˆ ın clasa Component ¸ si sunt urm˘ atoarele: • void paint(Graphics g) .Actualizeaz˘ a starea grafic˘ a a unei componente. Aceast˘ a desenare include componentele standard folosite ˆ ın aplicat ¸ie precum ¸ si cele definite de c˘ atre programator.

ˆ ıns˘ a putem modifica reprezentarea lor grafic˘ a prin crearea unei subclase ¸ si supradefinirea metodei paint. apeleaz˘ a metoda paint pentru a redesena componenta. toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare.1. ˆ ın general apelat˘ a automat sau explicit cu metoda repaint ori de cˆ ate ori componenta respectiv˘ a trebuie redesenat˘ a. Componentele standard AWT au deja supradefinit˘ a aceast˘ a metod˘ a deci nu trebuie s˘ a ne preocupe desenarea lor.clasa Graphics”).1 Metoda paint Dup˘ a cum am spus. din acest motiv. Exist˘ a posibilitatea de a desena ¸ si ˆ ın afara metodei paint. Atent ¸ie Toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸a de desenare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. ˆ ıns˘ a aceste desene se vor pierde la prima operat ¸ie de minimizare. DESENAREA 2. orice obiect grafic care dore¸ ste s˘ a se deseneze trebuie s˘ a o supradefineasc˘ a pentru a-¸ si crea propria sa reprezentare.270 CAPITOLUL 10. Dup˘ a cum se observ˘ a. In exemplul de mai jos. Acesta reprezint˘ a contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a desenarea componentelor (vezi ”Contextul grafic de desenare . pentru a crea o clas˘ a ce instant ¸iaz˘ a ferestre pentru o aplicat ¸ie demonstrativ˘ a (ˆ ın colt ¸ul stˆ anga sus este afi¸ sat textul ”Aplicatie DEMO”). maximizare. stabile¸ ste culoarea (foreground) a componentei. • void repaint() . 10. avˆ and ˆ ıns˘ a grij˘ a s˘ a apel˘ am ¸ si metoda superclasei care se ocup˘ a cu desenarea efectiv˘ a a componentei.Execut˘ a explicit un apel al metodei update pentru a actualiza reprezentarea grafic˘ a a unei componente. Metoda paint este definit˘ aˆ ın superclasa Component ˆ ıns˘ a nu are nici o implementare ¸ si. singurul argument al metodelor paint ¸ si update este un obiect de tip Graphics. 3. redefinim metoda paint pentru un obiect de tip Frame. .

f .1: Supradefinirea metodei paint import java . Dac˘ a desenarea acestui text ar fi fost facut˘ a oriunde ˆ ın alt˘ a parte decˆ at ˆ ın metoda paint. drawString ( " Aplicatie DEMO " .1. setColor ( Color . 10. class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .1. 5 . ci vor fi folosite clase dedicate acestui scop. setFont ( new Font ( " Arial " . A¸ sadar. la prima redimensionare a ferestrei acesta s-ar pierde. g . Java ofer˘ a ¸ si posibilitatea controlului la nivel de punct (pixel) pe dispozitivul grafic. 100) . CONCEPTUL DE DESENARE Listing 10. } public void paint ( Graphics g ) { // Apelam metoda paint a clasei Frame super . red ) . g . show () . respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafat ¸a unei componente. awt . 35) . 11) ) . g .2 Suprafet ¸e de desenare . paint ( g ) . } } public class TestPaint { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test paint " ) . setSize (200 . BOLD . De¸ si este posibil.*. ˆ ın general nu se deseneaz˘ a la nivel de pixel direct pe suprafat ¸a ferestrelor sau a altor containere. al c˘ arei scop este de a fi extins˘ a pentru a implementa . } } 271 Observat ¸i c˘ a la orice redimensionare a ferestrei textul ”Aplicatie DEMO” va fi redesenat. desenarea ˆ ın Java trebuie s˘ a se fac˘ a doar ˆ ın cadrul metodelor paint ale componentelor grafice. In AWT a fost definit un tip special de component˘ a numit˘ a Canvas (pˆ anz˘ a de pictor).clasa Canvas In afara posibilit˘ a¸ tii de a utiliza componente grafice standard.10. Font .

ele fiind utilizate doar ca suprafet ¸e de desenat sau ca fundal pentru animat ¸ie. getMaximumSize.. Dimensiunile sale implicite sunt 0 ¸ si. DESENAREA obiecte grafice cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. Plan¸ sele nu pot cont ¸ine alte componente grafice. } // Metode de desenare a componentei public void paint(Graphics g) { . • tratarea evenimentelor de tip FocusEvent. KeyEvent.. Canvas este o clas˘ a generic˘ a din care se deriveaz˘ a subclase pentru crearea suprafet ¸elor de desenare (plan¸ se). sau mai bine zis a unei componente cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. • redefinirea metodei paint din clasa respectiv˘ a. Desenarea pe o plan¸ sa se face prin supradefinirea metodei paint a acesteia. • redefinirea metodelor getPreferredSize. getMaximumSize.Listener { //Eventual. MouseEvent.. sunt: • crearea unei plan¸ se de desenare. din acest motiv. deoarece acestea vor fi apelate de c˘ atre gestionarii de pozit ¸ionare.272 CAPITOLUL 10.. eventual ¸ si getMinimumSize. dac˘ a este cazul. Etapele uzuale care trebuie parcurse pentru crearea unui desen. unul sau mai multi constructori public Plansa() { . • ad˘ augarea plan¸ sei pe un container cu metoda add. eventual getMinimumSize. este recomandat ca o plan¸ sa s˘ a redefineasca metoda getPreferredSize. A¸ sadar.. o plan¸ s˘ a este o suprafat ¸˘ a dreptunghiular˘ a de culoare alb˘ a. } // Metodele folosite de gestionarii de pozitionare public Dimension getPreferredSize() { // Dimensiunea implicita a plansei .. Concret. adic˘ a o subclas˘ a a lui Canvas. ComponentEvent. Definirea generic˘ a a unei plan¸ se are urm˘ atorul format: class Plansa extends Canvas implements . pe care se poate desena.

red . } }) ..1. 100) .. awt . dim .10.*. blue }. width ..*.. } public Dimension getPreferredSize () { . vom interschimba cele dou˘ a culori ˆ ıntre ele. 0 .. Color . event .index ]) .2: Folosirea clasei Canvas import java . dim . } public Dimension getMaximumSize() { return . g . dim . drawRect (0 . Listing 10. 0 .index . g .. height ) . colorate diferite. height ) . setColor ( color [ index ]) . } // Implementarea metodelor interfetelor de tip Listener .. private int index = 0. public Plansa () { this . } public void paint ( Graphics g ) { g . CONCEPTUL DE DESENARE return . private Color color [] = { Color . La fiecare click de mouse. import java . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { index = 1 . class Plansa extends Canvas { Dimension dim = new Dimension (100 . } public Dimension getMinimumSize() { return . } 273 S˘ a definim o plan¸ s˘ a pe care desen˘ am un p˘ atrat ¸ si cercul s˘ au circumscris. repaint () . g .. width . fillOval (0 . awt . dim .. setColor ( color [1 .

el trebuie s˘ a obt ¸in˘ a un context grafic de desenare pentru suprafat ¸a c˘ areia ˆ ıi apart ¸ine regiunea pe care se va desena. de fapt. } } 10. BorderLayout . texte ¸ si imagini • stabilirea propriet˘ a¸ tilor contextului grafic. In funct ¸ie de dispozitivul fizic pe care se face afi¸ sarea (ecran. CENTER ) . } } CAPITOLUL 10. add ( new Plansa () .274 return dim .2 Contextul grafic de desenare Inainte ca utilizatorul s˘ a poat˘ a desena. In general. setSize (200 . DESENAREA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Un context grafic este. desenarea se poate face: • pe o port ¸iune de ecran. } } public class TestCanvas { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Canvas " ) . Un context grafic este specificat prin intermediul unui obiect de tip Graphics primit ca parametru ˆ ın metodele paint ¸ si update. plotter. etc) metodele de desenare au implement˘ ari interne diferite. imprimant˘ a. Clasa Graphics pune la dispozit ¸ie metode pentru: • primitive grafice: desenarea de figuri geometrice. 200) . show () . • la imprimant˘ a sau •ˆ ıntr-o zon˘ a virtual˘ a de memorie. transparente utilizatorului. adic˘ a stabilirea: . un obiect prin intermediul c˘ aruia putem controla procesul de desenare a unui obiect.

10. font. In continuare. – modului de desenare. 275 10. care permit desenarea de figuri geometrice ¸ si texte. Desenarea textelor se face cu uzual cu metoda drawString care prime¸ ste ca argumente un ¸ sir ¸ si colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. // Desenam la coordonatele x=10. Desenarea figurilor geometrice se realizeaz˘ a cu urm˘ atoarele metode: .1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic La orice tip de desenare parametrii legat ¸i de culoare.2.2. int y) Zona de decupare Shape getClip() (zona ˆ ın care sunt vizibile desenele) void setClip(Shape s) Modul de desenare void setXorMode(Color c) void setPaintMode(Color c) Proprietate Culoarea de desenare 10. etc. Textul va fi desenat cu fontul ¸ si culoarea curente ale contextului grafic. vor fi specificat ¸i pentru contextul grafic ˆ ın care se face desenarea ¸ si nu vor fi trimi¸ si ca argumente metodelor respective de desenare. enumer˘ am aceste propriet˘ a¸ ti ¸ si metodele asociate lor din clasa Graphics. 20). y=20. – originii coordonatelor suprafet ¸ei de desenare.2. CONTEXTUL GRAFIC DE DESENARE – culorii ¸ si fontului curente cu care se face desenarea. Metode Color getColor() void setColor(Color c) Fontul de scriere a textelor Font getFont() void setFont(Font f) Originea coordonatelor translate(int x.2 Primitive grafice Prin primitive grafice ne vom referi ˆ ın continuare la metodele clasei Graphics. drawString("Hello".10. – suprafet ¸ei ˆ ın care sunt vizibile componentelor desenate.

Cei mai important ¸i parametri ce caracterizeaz˘ a un font sunt: • Numele fontului: Helvetica Bold. etc. • Stilul fontului: ˆ ıngro¸ sat (bold). DESENAREA Metode drawLine drawPolyline Dreptunghi simplu drawRect fillRect clearRect Dreptunghi cu chenar draw3DRect ”ridicat” sau ”adˆ ancit” fill3DRect Dreptunghi cu colt ¸uri drawRoundRect retunjite fillRoundRect Poligon drawPolygon fillPolygon Oval (Elips˘ a drawOval fillOval Arc circular sau drawArc eliptic fillArc Metodele care ˆ ıncep cu ”fill” vor desena figuri geometrice care au interiorul colorat. . Arial Bold Italic. iar a doua s˘ a apel˘ am la metodele clasei Graphics de desenare a textelor. • Familia din care face parte fontul: Helvetica. • Dimensiunea fontului: ˆ ın˘ alt ¸imea sa. cum ar fi Label. putem specifica prin intermediul fonturilor cum s˘ a arate textul respectiv.3 Folosirea fonturilor Dup˘ a cum vazut. etc. adic˘ a ”umplut” cu culoarea curent˘ a a contextului de desenare. acest lucru realizˆ andu-se prin metoda setFont fie din clasa Component. pentru a scrie un text pe ecran avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti. ˆ ın timp ce metodele care ˆ ıncep cu ”draw” vor desena doar conturul figurii respective. cum ar fi drawString. 10. Prima dintre acestea este s˘ a folosim o component˘ a orientat˘ a-text. fie din Graphics. ˆ ınclinat (italic).276 Figur˘ a geometric˘ a Linie CAPITOLUL 10. Indiferent de modalitatea aleas˘ a. Arial.

Font. 10). ca ˆ ın exemplele de mai jos: new Font("Dialog". label. 14).getAllFonts().ITALIC iar dimensiunea printr-un ˆ ıntreg. 10.BOLD. Textul fiec˘ arui nume de font va fi scris cu fontul s˘ au corespunz˘ ator. Font. Font.1 Clasa Font Un obiect de tip Font ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre tot ¸i parametrii unui font.setFont(new Font("Courier". 10)).3. Exemplul urmator afi¸ seaz˘ a lista tuturor fonturilor disponibile pe platforma curent˘ a de lucru. // In metoda paint(Graphics g) g.setFont(new Font("Dialog". Font.PLAIN. 20). new Font("Arial". Font. ˆ ın continuare fiind prezentate modalit˘ a¸ tile de lucru cu acestea.PLAIN. Lista acestor fonturi se poate obt ¸ine astfel: Font[] fonturi = GraphicsEnvironment. Constructorul uzual al clasei este cel care prime¸ ste ca argument numele fontului. g. FOLOSIREA FONTURILOR • Metrica fontului. 12). 277 Clasele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu fonturi sunt Font ¸ si FontMetrics.ITALIC.3. int style.drawString("Alt text". Font. int size) Stilul unui font este specificat prin intermediul constantelor: Font. getLocalGraphicsEnvironment(). mai put ¸in despre metrica acestuia. o serie ˆ ıntreag˘ a de fonturi care sunt disponibile pentru scrierea textelor. la un moment dat. O platform˘ a de lucru are instalate.PLAIN.BOLD.10. 10. dimensiunea ¸ si stilul acestuia: Font(String name. . 12)). new Font("Courier". Font.BOLD. Folosirea unui obiect de tip Font se realizeaz˘ a uzual astfel: // Pentru componente etichetate Label label = new Label("Un text").

getAllFonts () . 20 . Dimension canvasSize = new Dimension (400 . public Fonturi () { fonturi = Graphi c sE n v ir o nm e n t . " + nume . } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . 400) . } } . canvasSize . sp .3: Lucrul cu fonturi import java . g e t L o c a l G r a p h i c s E n v i r o n m e n t () . setFont ( new Font ( nume . PLAIN .*. CENTER ) . setSize (400 . add ( sp . height = (1 + fonturi . drawString ( i + " . 14) ) . length . awt . add ( new Fonturi () ) . } public void paint ( Graphics g ) { String nume . ScrollPane sp = new ScrollPane () . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . sp . g . Font . ( i + 1) * 20) . g . getFontName () . pack () . length ) * 20. BorderLayout . class Fonturi extends Canvas { private Font [] fonturi . for ( int i =0. i ++) { nume = fonturi [ i ]. 400) . DESENAREA Listing 10. show () . } } public class TestAllFonts { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " All fonts " ) . i < fonturi .278 CAPITOLUL 10.

10. • Ascendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de ascendent ¸˘ a. In momentul ˆ ın care avem de afi¸ sat mai multe ¸ siruri consecutiv. Utilitatea principal˘ a a acestei clase const˘ aˆ ın faptul c˘ a permite pozit ¸ionarea precis˘ a a textelor pe o suprafat ¸˘ a de desenare. • Distant ¸a ˆ ıntre linii (”leading”): distant ¸a optim˘ aˆ ıntre dou˘ a linii de text scrise cu acela¸ si font. Metrica unui font const˘ aˆ ın urm˘ atoarele atribute pe care le au caracterele sale: • Linia de baz˘ a: este linia dup˘ a care sunt aliniate caracterele unui font.3. cu alte cuvinte despre dimensiunile ˆ ın pixeli ale caracterelor sale. • In˘ alt ¸imea: distant ¸a dintre liniile de baz˘ a (leading+ascent+descent). Pentru aceasta este folosit˘ a clasa FontMetrics.2 Clasa FontMetrics La afi¸ sarea unui ¸ sir cu metoda drawString trebuie s˘ a specific˘ am pozit ¸ia la care s˘ a apar˘ a textul respectiv pe ecran. Un obiect din aceast˘ a clas˘ a se construie¸ ste pornind de la un obiect de tip Font ¸ si pune la dispozit ¸ie informat ¸ii despre dimensiunile ˆ ın pixeli pe care le au caracterele fontului respectiv ˆ ıntr-un anumit context de desenare. un obiect de tip FontMetrics ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre metrica unui font. indiferent de fontul folosit de acestea. • Descendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de descendent ¸˘ a. • Linia de ascendent ¸˘ a: linia superioara pe care nu o depaseste nici un caracter din font • Linia de descendent ¸˘ a: linia inferioar˘ a sub care nu coboar˘ a nici un caracter din font. trebuie s˘ a calcul˘ am pozit ¸iile lor de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de lungimea ¸ si ˆ ınalt ¸imea ˆ ın pixeli a celorlalte texte. FOLOSIREA FONTURILOR 279 10. • L˘ a¸ timea: l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. sau unele sub altele. Figura de mai jos prezint˘ a o imagine reprezentativ˘ a asupra metricii unui font: . A¸ sadar.3.

Un context grafic pune la dispozit ¸ie o metod˘ a special˘ a getFontMetrics de creare a unui obiect de tip FontMetrics. • charWidth .getFontMetrics().BOLD.determin˘ aˆ ın˘ alt ¸imea unei linii pe care vor fi scrise caractere ale unui font.determin˘ a l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font.280 CAPITOLUL 10. Ca s˘ a fim mai preci¸ si. In exemplul urm˘ ator sunt afi¸ sate pe ecran zilele s˘ apt˘ amˆ anii ¸ si lunile anului: . • stringWidth . int y) argumentele x ¸ si y repreznit˘ a colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. } Cele mai folosite metode ale clasei FontMetrics sunt: • getHeight . Font. 11).determin˘ a l˘ a¸ timea total˘ aˆ ın pixeli a unui ¸ sir de caractere specificat. DESENAREA Reamintim c˘ a la metoda drawString(String s. y reprezint˘ a pozit ¸ia liniei de baz˘ a a textului care va fi scris. int x. pornind de la fontul curent al contextului grafic: public void paint(Graphics g) { Font f = new Font("Arial". FontMetrics fm = g.

" Iunie " .*. " Martie " . x = 0. y += fm . y ) . i ++) { text = zile [ i ]. y ) . Font . FOLOSIREA FONTURILOR Listing 10. " Decembrie " }. int x . getFontMetrics () . " Miercuri " . i < luni . } // Schimbam fontul g . x . for ( int i =0.1) 281 . getFontMetrics () . drawString ( text .4: Folosirea clasei FontMetrics import java . if ( i < zile . getHeight () . length .3. " Februarie " . private String [] luni = { " Ianuarie " . class Texte extends Canvas { Dimension canvasSize = new Dimension (800 . if ( i < luni .1) text += " . " Mai " . g . private String [] zile = { " Luni " . drawString ( etZile . g . y . text . " August " . public void paint ( Graphics g ) { FontMetrics fm . 14) ) . i < zile . " Joi " . " Noiembrie " .10. stringWidth ( etZile ) . stringWidth ( etLuni ) . length . getHeight () . x . " Vineri " . x += fm . String etZile = " Zilele saptamanii : " . i ++) { text = luni [ i ]. " Septembrie " . " Iulie " . for ( int i =0. y = fm . " Marti " . Font . length . x . PLAIN . etLuni = " Lunile anului : " . " Duminica " }. " Octombrie " . fm = g . " Sambata " . 20) ) . y ) . " . x = 0. x += fm . " Aprilie " . BOLD . length . setFont ( new Font ( " Arial " . drawString ( etLuni . setFont ( new Font ( " Dialog " . fm = g . stringWidth ( text ) . awt . 100) . // Alegem un font si aflam metrica sa g . g . x += fm .

4 Folosirea culorilor Orice culoare este format˘ a prin combinat ¸ia culorilor standard ro¸ su (red). show () . CAPITOLUL 10. x += fm . x . g . } } public class TestFontMetrics { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " FontMetrics " ) . fie ˆ ıntre 0. add ( new Texte () . stringWidth ( text ) .282 text += " . } } 10. Pentru a crea o culoare avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • S˘ a folosim una din constantele definite ˆ ın cele dou˘ a clase. O culoare este reprezentat˘ a printr-o instant ¸˘ a a clasei Color sau a subclasei sale SystemColor. pack () . CENTER ) . DESENAREA } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . la care se adaug˘ a un anumit grad de transparent ¸˘ a (alpha). verde (green) ¸ si albastru (blue). Fiecare din ace¸ sti patru parametri poate varia ˆ ıntr-un interval cuprins fie ˆ ıntre 0 ¸ si 255 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere ˆ ıntregi). drawString ( text .0 ¸ si 1. • S˘ a folosim unul din constructorii clasei Color. S˘ a vedem mai ˆ ıntˆ ai care sunt constantele definite ˆ ın aceste clase: . BorderLayout .0 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere reale). f . y ) . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . " .

int green. green. int blue) Color(int red. int blue. atunci putem crea noi culori prin intermediul constructorilor clasei Color: Color(float red. float blue.desktop.0 pentru tipul float.0 − 1. Valoarea 255 (sau 1. Color galben = Color. float blue) Color(flot red. . albastru ¸ si transparent ¸˘ a iar parametrul ”rgb” de la ultimul constructor reprezint˘ a un ˆ ıntreg format din: bit ¸ii 16-23 ro¸ su.10. float green.4. int green. float alpha) Color(int red. texte. culorile sunt complet opace.0) specific˘ a transparent ¸˘ a total˘ a. blue. ˆ ın timp ce ˆ ın clasa SystemColor sunt definite culorile componentelor standard (ferestre. Color fundal = SystemColor. Dac˘ a nici una din aceste culori predefinite nu corespunde preferint ¸elor noastre. etc) ale platformei curente de lucru.. 283 Observat ¸i c˘ aˆ ın clasa Color sunt definite culori uzuale din paleta standard de culori. int alpha) Color(int rgb) unde red. meniuri. Implicit.red. alpha sunt valorile pentru ro¸ su. flot green. 8-15 verde. Folosirea acestor constante se face ca ˆ ın exemplele de mai jos: Color rosu = Color. respectiv 0. verde.0) pentru transparent ¸˘ a specific˘ a faptul c˘ a respectiva culoare este complet opac˘ a. Valorile argumentelor variaz˘ aˆ ıntre 0 − 255 pentru tipul int. 0-7 albastru..yellow. iar valoarea 0 (sau 0. FOLOSIREA CULORILOR Color black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange pink red white yellow SystemColor activeCaption activeCaptionBorder activeCaptionText control controlHighlight controlShadow contolText desktop menu text textHighlight window .

DESENAREA // Exemple de folosire a constructorilor: Color alb = new Color(255. 0 . 0). setColor ( Color . 0-7 albastru) S˘ a consider˘ am o aplicat ¸ie cu ajutorul c˘ areia putem vizualiza dinamic culorile obt ¸inute prin diferite combinat ¸ii ale parametrilor ce formeaz˘ a o culoare. 0. Color rosu = new Color(255. 8-15 verde. Dimension canvasSize = new Dimension (150 . import java . 128).5: Folosirea clasei Color import java . 0. 50) . . 0. 255). 0.284 CAPITOLUL 10. event . respectiv mai ˆ ınchis˘ a Determin˘ a parametrii din care este alcatuit˘ a culoarea Determin˘ a valoarea ce reprezint˘ a culoarea respectiv˘ a (bit ¸ii 16-23 ro¸ su. Color rosuTransparent = new Color(255. class Culoare extends Canvas { public Color color = new Color (0 . 0). Color negru = new Color(0. awt . Aplicat ¸ia va ar˘ ata astfel: Listing 10. Metodele cele mai folosite ale clasei Color sunt: brighter darker getRed getGreen getBlue getAlpha getRGB Creeaz˘ a o noua versiune a culorii curente mai deschis˘ a. 255. 0 .*. black ) . 255) . awt . public void paint ( Graphics g ) { g .*.

g . 0 . setBackground ( Color .10. } }) . 1 . aValue = new Scrollbar ( Scrollbar . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . getBlue () . 0 . 0 . Panel rgbValues = new Panel () . gValue . red ) . canvasSize . 256) . HORIZONTAL . gValue = new Scrollbar ( Scrollbar . 1) ) . text += " G = " + color . text += " B = " + color . bValue = new Scrollbar ( Scrollbar . Font . 0 . FOLOSIREA CULORILOR g . this . 0 . } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . rgbValues . 0 .4. height ) . fillRect (0 . 0 . HORIZONTAL . 0 . width . blue ) . aValue . getGreen () . bValue . g . text += " A = " + color . rValue = new Scrollbar ( Scrollbar . g . 1 . bValue . private Culoare culoare . 1 . gValue . text += " R = " + color . rValue . green ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . HORIZONTAL . exit (0) . 0 . 12) ) . drawString ( text . setFont ( new Font ( " Arial " . . setBackground ( Color . String text = " " . 1 . HORIZONTAL . 30) . setColor ( color ) . } } 285 class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar rValue . setBackground ( Color . 256) . getRed () . 256) . setLayout ( new GridLayout (4 . canvasSize . 0 . BOLD . getAlpha () . 256) .

b . rValue . 100) . BorderLayout . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . add ( bValue ) . add ( rValue ) . add ( gValue ) . rgbValues .286 CAPITOLUL 10. add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) .5 Folosirea imaginilor Aceasta este o imagine: . } } 10. rgbValues . setSize (200 . repaint () . rgbValues . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . f . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . culoare . BorderLayout . rgbValues . } public void ad ju stm en tV al u e C h an ge d ( AdjustmentEvent e ) { int r = rValue . bValue . getValue () . culoare . gValue . int b = bValue . getValue () . NORTH ) . pack () . culoare = new Culoare () . rgbValues . DESENAREA aValue . g . lightGray ) . } } public class TestColor { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Color " ) . add ( rgbValues . CENTER ) . int a = aValue . aValue . int g = gValue . add ( culoare . getValue () . add ( aValue ) . Color c = new Color (r . getValue () . color = c . a ) . setBackground ( Color . aValue . show () . setValue (255) .

10.10.5. fie aflat la o anumit˘ a adres˘ a Web (URL). Orice imagine va fi reprezentat˘ a ca o instant ¸˘ a a clasei Image. String fisier) getImage(String fisier) Pentru a obt ¸ine un obiect de tip Toolkit se va folosi metoda getDefaultToolkit.infoiasi.ro/~acf/poza. Image image1 = toolkit.gif")).getDefaultToolkit(). Metodele pentru ˆ ınc˘ arcarea unei imagini dintr-un fi¸ sier se g˘ asesc ˆ ın clasele Applet ¸ si Toolkit. 2. Image image2 = toolkit.gif").getImage( new URL("http://www. Crearea unui obiect de tip Image se face folosind o imagine dintr-un fi¸ sier fie aflat pe ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a. Afi¸ sarea propriu-zis˘ aˆ ıntr-un context grafic. FOLOSIREA IMAGINILOR 287 In AWT este posibil˘ a folosirea imaginilor create extern ˆ ın format gif sau jpeg. Aceasta nu este o clas˘ a de componente (nu extinde Component) ci implementeaz˘ a obiecte care pot fi desenate pe suprafat ¸a unor componente cu metode specifice unui context grafic pentru componenta respectiva (similar modului cum se deseneaz˘ a o linie sau un cerc). . ca ˆ ın exemplul de mai jos: Toolkit toolkit = Toolkit.5.getImage("poza.1 Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea unei imagini presupune realizarea urm˘ atoarilor doi pa¸ si: 1. Crearea unui obiect de tip Image. avˆ and ˆ ıns˘ a aceea¸ si denumire getImage ¸ si urm˘ atoarele formate: Applet Toolkit getImage(URL url) getImage(URL url) getImage(URL url.

int width. 200. 0. x. heigth reprezint˘ aˆ ınalt ¸imea ¸ si l˘ a¸ timea la care trebuie scalat˘ a imaginea (dac˘ a lipsesc. relative la spat ¸iul de coordonate al contextului grafic. 200. Cele mai uzuale formate ale metodei sunt: boolean drawImage(Image img. int y. 400. ImageObserver observer) x. y sunt coordonatele stˆ anga-sus la care va fi afi¸ sat˘ a imaginea. x. int y. 0. x. va fi facut˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. 0. int boolean drawImage(Image img. • x. int Color bgcolor. aceste operat ¸iuni fiind f˘ acute abia ˆ ın momentul ˆ ın care se va realiza afi¸ sarea imaginii pentru prima dat˘ a. Metoda nu face decˆ at s˘ a creeze un obiect de tip Image care face referint ¸˘ a la o anumit˘ a imagine extern˘ a. • width. int width. int y. ImageObserver unde: • img este obiectul ce reprezint˘ a imaginea. Color. Color bgcolor.drawImage(img. Afi¸ sarea unei imagini ˆ ıntr-un context grafic se realizeaz˘ a prin intermediul metodei drawImage din clasa Graphics ¸ si.getImage("taz. 200. 100.drawImage(img. g. ˆ ın general. DESENAREA Metoda getImage nu verific˘ a dac˘ a fi¸ sierul sau adresa specificata reprezint˘ a o imagine valid˘ a¸ si nici nu ˆ ıncarc˘ a efectiv imaginea ˆ ın memorie. 100. this). int height.288 CAPITOLUL 10. In exemplul urm˘ ator afi¸ sam aceea¸ si imagine de trei ori.yellow. observer) .gif"). int y. • observer este un obiect care ”observ˘ a” ˆ ınc˘ arcarea imaginii ¸ si va fi informat pe m˘ asura derul˘ arii acesteia.getDefaultToolkit(). int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. int height. • bgColor reprezint˘ a culoarea cu care vor fi colorat ¸i pixelii transparent ¸i ai imaginii (poate s˘ a lipseasc˘ a). g. imaginea va fi afi¸ sat˘ a la dimensiunile ei reale).drawImage(img. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. this). 0. this). g. folosind forme diferite ale metodei drawImage: Image img = Toolkit.

FOLOSIREA IMAGINILOR 289 Metoda drawImage returneaz˘ a true dac˘ a imaginea a fost afi¸ sat˘ aˆ ın ˆ ıntregime ¸ si false ˆ ın caz contrar.5. Ca urmare. Interfat ¸a ImageObserver are o singur˘ a metod˘ a numit˘ a imageUpdate. dup˘ a care red˘ a imediat controlul apelantului.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor In cazul ˆ ın care se afi¸ seaz˘ a o imagine care se g˘ ase¸ ste pe Internet sau imaginea afi¸ sata este de dimensiuni mari se va observa c˘ a aceasta nu apare complet de la ˆ ınceput ci este desenat˘ a treptat. Aceste informat ¸ii pot fi aflate prin intermediul constantelor definite de interfat ¸˘ a: . ce va fi apelat˘ a periodic de firul de execut ¸ie (creat automat) care se ocup˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea imaginii. cu alte cuvinte metoda nu a¸ stept˘ a ca o imagine s˘ a fie complet afi¸ sat˘ a ci se termin˘ a imediat ce procesul de afi¸ sare a ˆ ınceput. Formatul acestei metode este: boolean imageUpdate (Image img. lucru deosebit de util ˆ ıntrucˆ at procesul de ˆ ınc˘ arcare a unei imagini poate dura mult ¸ si nu este de dorit ca ˆ ın acest interval de timp (pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea complet˘ a a imaginii) aplicat ¸ia s˘ a fie blocat˘ a. Aceast˘ a interfat ¸˘ a descrie obiecte care au ˆ ınceput s˘ a utilizeze o imagine incomplet˘ a¸ si care trebuie anunt ¸ate de noile date obt ¸inute ˆ ın legatur˘ a cu imaginea respectiv˘ a. int y. int flags. pˆ an˘ a la afi¸ sarea sa complet˘ a. Intregul f lags furnizeaz˘ a informat ¸ii despre starea transferului. Acest mecanism este realizat prin intermediul interfet ¸ei ImageObserver. int w. int x. int h ) Implementarea implicit˘ a const˘ a dintr-un apel la metoda repaint pentru dreptunghiul specificat la apel ¸ si care reprezint˘ a zona din imagine pentru care se cunosc noi informat ¸ii. De aceea trebuie s˘ a existe un mecanism prin care componenta s˘ a fie redesenat˘ a automat ˆ ın momentul ˆ ın care au mai sosit informat ¸ii legate de imagine. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece metoda drawImage nu face decˆ at s˘ a declan¸ seze procesul de ˆ ınc˘ arcare ¸ si desenare a imaginii. implementat˘ a de clasa Component ¸ si deci de toate componentele.5. la apelul metodei drawImage va fi desenat˘ a numai port ¸iunea de imagine care este disponibil˘ a la momentul init ¸ial ¸ si care poate fi incomplet˘ a. f˘ ar˘ a intervent ¸ia programatorului.10. 10. In sect ¸iunea urm˘ atoare vom detalia acest aspect.

// Daca sunt toti bitii nu mai sunt necesare noi update-uri return ( (flags & (ALLBITS | ABORT)) == 0). int x. public boolean imageUpdate(Image img. // Imaginea este completa (flags & ALLBITS) != 0 // Eroare sau transferul imaginii a fost intrerupt (flags & ERROR | ABORT ) != 0 Metoda imageUpdate poate fi redefint˘ a de o component˘ a pentru a personaliza procesul de afi¸ sare al imaginii. atunci argumentul observer al metodelor referitoare la imagini va fi this. int h) { // Desenam imaginea numai daca toti bitii sunt disponibili if (( flags & ALLBITS) != 0) repaint(). int y. ˆ ınainte de completarea sa ALLBITS Imaginea a fost ˆ ıncarcat˘ a complet ERROR A ap˘ arut o eroare ˆ ın timpul ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginii FRAMEBITS Tot ¸i bit ¸ii cadrului curent sunt disponibili HEIGHT In˘ alt ¸imea imaginii este disponibil˘ a PROPERTIES Propriet˘ a¸ tile imaginii sunt disponibile SOMEBITS Au fost recept ¸ionat ¸i noi pixeli ai imaginii WIDTH L˘ a¸ timea imaginii este disponibil˘ a Prezent ¸a ˆ ın parametrul f lags a unui bit de valoare 1 pe pozit ¸ia reprezentata de o constant˘ aˆ ınseamn˘ a c˘ a respectiva condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a. se observ˘ a c˘ a metodele clasei Image pentru determinarea dimensiunilor unei imagini au ca argument un obiect de tip ImageObserver. } De asemenea. int w. int getHeight(ImageObserver observer) int getWidth(ImageObserver observer) Dac˘ a desenarea se face folosind clasa Canvas.290 ABORT CAPITOLUL 10. Aceasta va fi apelat˘ a apelat˘ a asincron de fiecare dat˘ a cˆ and sunt disponibili noi pixeli. DESENAREA Inc˘ arcarea imaginii a fost ˆ ıntrerupt˘ a. int flags. .

5.jpeg din distribut ¸ia standard Java ofer˘ a suport pentru salvarea unei imagini aflate ˆ ın memorie ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın for- . } public void paint(Graphics g) { // Desenam in memorie pe un obiect de tip Image // w si h sunt dimensiunile desenului Image img = createImage(w. gmem. gmem...setColor(.10. . */ // Transferam desenul din memorie pe ecran // desenand de fapt imaginea creata g.image. 0. h).). /* Realizam desenul folosind gmem gmem.fillOval(.dispose().drawImage(img..5.5. FOLOSIREA IMAGINILOR 291 10.. this).4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG Pachetul com.codec.sun. 0. O situat ¸ie frecvent˘ aˆ ın care se apeleaz˘ a la double-buffering este crearea de animat ¸ii.). pentru a elimina efectul nepl˘ acut de ”clipire” (”flickering”) rezultat atunci cˆ and sunt efectuate redesen˘ ari repetate la intervale mici de timp.. Graphics gmem = img. Secvent ¸a general˘ a de implementare a mecanismului de double-buffering este urm˘ atoarea: // Supradefinim update pentru a elimina stergerea desenului public void update(Graphics g) { paint(g).getGraphics()..3 Mecanismul de ”double-buffering” Tehnica de double-buffering implic˘ a realizarea unui desen ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul s˘ au pe ecran. } } 10.

awt.5. java.setJPEGEncodeParam(jep).*. JPEGEncodeParam jep = encoder. class JPEGWriter { static float quality = 0.BufferedImage.close(). String filename) { try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename).9f. aflata ˆ ın pachetul java.sun.printStackTrace(). out.awt. false). // Folosim setarile de codare jpeg implicite encoder.setQuality(quality. O clas˘ a responsabil˘ a cu realizarea acestei operat ¸iuni ar putea fi definit˘ a astfel: import import import import com. java.getDefaultJPEGEncodeParam(img).*.createJPEGEncoder(out).jpeg.292 CAPITOLUL 10.image. } } } 10. //intre 0 si 1 public static void write(BufferedImage img.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie In cazul ˆ ın care dorim s˘ a folosim o anumit˘ a imagine creat˘ a direct din program ¸ si nu ˆ ıncarcat˘ a dintr-un fi¸ sier vom folosi clasa MemoryImageSource. } catch( Exception e ) { e.*.io.image. jep. java. JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec. encoder.encode(img).codec. DESENAREA mat JPEG.awt. Pentru aceasta va trebui s˘ a definim un .image.

// g este un context grafic 10. int scan) unde: • w. green. int h. y++) { for (int x = 0. TIPARIREA 293 vector de numere ˆ ıntregi ˆ ın care vom scrie valorile ˆ ıntregi (RGB) ale culorilor pixelilor ce definesc imaginea noastr˘ a. iar clasa principal˘ a care controleaz˘ a procesul de tip˘ arire este PrinterJob.6 Tip˘ arirea Tip˘ arirea ˆ ın Java este tratat˘ aˆ ın aceea¸ si manier˘ a ca ¸ si desenarea. Pachetul care ofer˘ a suport pentru tip˘ arire este java. } img = createImage(new MemoryImageSource(w.drawImage(img. pix. • of f. blue). int[] pix = new int[w * h].random() * 255). int green = (int) (Math. scan reprezint˘ a modalitatea de construire a matricii imaginii pornind de la vectorul cu pixeli.˘ 10.random() * 255). • pixeli[] este vectorul cu culorile imaginii. this). int[] pixeli. int off.6.print. 0. Dimensiunea vectorului va fiˆ ın˘ alt ¸imea ˆ ınmult ¸it˘ a cu l˘ a¸ timea ˆ ın pixeli a imaginii. 0.awt. h reprezint˘ a dimensiunile imaginii (l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea). x < w. normal aceste valori sunt off = 0. x++) { int red = (int) (Math.getRGB(). scan = w In exemplul urmator vom crea o imagine cu pixeli de culori aleatorii ¸ si o vom afi¸ sa pe ecran: int w = 100. singurul lucru diferit fiind contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a operat ¸iile. pix[index++] = new Color(red. g. int blue = (int) (Math. int h = 100.random() * 255). y < h. O aplicat ¸ie va apela metode ale acestei clase pentru: . h. int index = 0. Constructorul clasei MemoryImageSource este: MemoryImageSource(int w. w)). 0. for (int y = 0.

• Tip˘ arirea efectiv˘ a. Un obiect care va fi tip˘ arit trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. . } Pa¸ sii care trebuie efectuat ¸i pentru tip˘ arirea unui obiect sunt: 1. responsabil˘ a cu descrierea modalit˘ a¸ tii de tip˘ arire a obiectului.component˘ a. acesta trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. init ¸ierea unui dialog cu utilizatorul pentru precizarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire: printDialog.294 CAPITOLUL 10. • Invocarea dialogului cu utilizatorul pentru specificarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire. int pageIndex) throws PrinterException { // Descrirea imaginii obiectului ce va fi afisata la imprimanta // Poate fi un apel la metoda paint: paint(g) if (ceva nu este in regula}) { return Printable. metoda print are urm˘ atorul format: public int print(Graphics g. } return Printable. metodele paint ¸ si print pot specifica aceea¸ si secvent ¸˘ a de cod. In general.getPrinterJob 2. In general. orice informat ¸ii care trebuie atˆ at afi¸ sate cˆ at ¸ si tip˘ arite. care are o reprezentare vizual˘ a descris˘ a de metoda paint ¸ si care va specifica ¸ si modalitatea de reprezentare a sa la imprimant˘ a.NO_SUCH_PAGE. vor fi ˆ ıncapsulate ˆ ıntr-un obiect grafic . Opt ¸ional. Orice component˘ a care poate fi afi¸ sat˘ a pe ecran poate fi ¸ si tip˘ arit˘ a. DESENAREA • Crearea unei sesiuni de tip˘ arire (job). In cazul cˆ and imaginea de pe ecran coincide cu imaginea de la imprimant˘ a.PAGE_EXISTS. PageFormat pf. Crearea unei sesiuni de tip˘ arire: PrinterJob. Specificarea obiectului care va fi tip˘ arit: setPrintable. 3. care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a print.

class Plansa extends Canvas implements Printable { Dimension d = new Dimension (400 . } } class Fereastra extends Frame implements ActionListener { private Plansa plansa = new Plansa () . io . PageFormat pf .*.6: Tip˘ arirea unei componente import import import import java . 200) . java . drawString ( " Numai la imprimanta " . } public void paint ( Graphics g ) { g . drawString ( " Hello " .*. awt . PAGE_EXISTS . int pi ) throws PrinterException { if ( pi >= 1) return Printable . TIPARIREA 4. awt . 100) . private Button print = new Button ( " Print " ) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { . NO_SUCH_PAGE . 295 In exemplul urm˘ ator vom defini un obiect care are aceea¸ si reprezentare pe ecran cˆ at ¸ si la imprimant˘ a (un cerc circumscris unui p˘ atrat. 100) . g .*. 100 . java . drawOval (200 . event . return Printable . java . public Dimension getPreferredSize () { return d . 200 . ˆ ınsotite de un text) ¸ si vom tip˘ ari obiectul respectiv. awt . 400) . paint ( g ) . 200 . g . 200 .*. 300) . drawRect (200 . Tip˘ arirea efectiv˘ a: print. Listing 10. g .˘ 10. 200 . } public int print ( Graphics g . 100 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . print .6.

add ( south . south . DESENAREA add ( plansa . south . add ( print ) . // 2. Panel south = new Panel () . setPrintable ( plansa ) . CENTER ) . BorderLayout . } } . Initierea dialogului cu utilizatorul if ( printJob . Stabilirea obiectului ce va fi tiparit printJob . ex . show () . addActionListe ner ( this ) . CENTER ) ) . BorderLayout . // 3. print () . printDialog () ) { try { // 4.296 System . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . CAPITOLUL 10. print . f . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // 1. printStackTrace () . Tiparirea efectiva printJob . } catch ( PrinterException ex ) { System . out . println ( " Exceptie la tiparire ! " ) . getPrinterJob () . } } } } public class TestPrint { public static void main ( String args []) throws Exception { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Print " ) . exit (0) . pack () . SOUTH ) . } }) . Crearea unei sesiuni de tiparire PrinterJob printJob = PrinterJob .

deoarece necesit˘ a tratare special˘ aˆ ın funct ¸ie de sistemul de operare folosit. awt . } } . imprimanta poate fi referit˘ a prin ”lpt1”.*.7: Tip˘ arirea textelor import java . imp . TIPARIREA 297 Tiparirea textelor O alt˘ a variant˘ a pentru tip˘ arirea de texte este deschiderea unui flux c˘ atre dispozitivul special reprezentat de imprimant˘ a¸ si scrierea informat ¸iilor. iar ˆ ın Unix prin ”/dev/lp”.6. Listing 10. Observat ¸i c˘ a aceast˘ a abordare nu este portabil˘ a. import java . println ( " Test imprimanta " ) . // pentru UNIX // PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ("/ dev / lp ") ) . imp . pe acest flux. io . class TestPrintText { public static void main ( String args []) throws Exception { // pentru Windows PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ( " lpt1 " ) ) . In sistemul de operare Windows.*. imp . close () . linie cu linie. println ( " ABCDE " ) .˘ 10.

298 CAPITOLUL 10. DESENAREA .

cum ar fi cele standard Windows.1 Introducere JFC Tehnologia Swing face parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) care pune la dispozit ¸ie o serie ˆ ıntreag˘ a de facilit˘ a¸ ti pentru scrierea de aplicat ¸ii cu o interfat ¸˘ a grafic˘ a mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a funct ¸ional ¸ si estetic fat ¸˘ a de vechiul model AWT. • Java 2D API Folosind Java 2D pot fi create aplicat ¸ii care utilizeaz˘ a grafic˘ a la un 299 . dispozitive de recunoa¸ stere a vocii. ecrane Braille. cum ar fi cititoare de ecran. acestea putˆ and fi interschimbate de c˘ atre utilizator chiar la momentul execut ¸iei . etc. Mac. Acela¸ si program poate utiliza diverse moduri Look-and-Feel. • Accessibility API Permite dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a comunice cu dispozitive utilizate de c˘ atre persoane cu diverse tipuri de handicap. In JFC sunt incluse urm˘ atoarele: • Componente Swing Sunt componente ce ˆ ınlocuiesc ¸ si ˆ ın acela¸ si timp extind vechiul set oferit de modelul AWT.1. Motif sau altele oferite de diver¸ si dezvoltatori.1 11. • Look-and-Feel Permite schimbarea ˆ ınf˘ a¸ ti¸ s˘ arii ¸ si a modului de interact ¸iune cu aplicat ¸ia ˆ ın funct ¸ie de preferint ¸ele fiec˘ aruia.Capitolul 11 Swing 11. Java.

300

CAPITOLUL 11. SWING nivel avansat. Clasele puse la dispozit ¸ie permit crearea de desene complexe, efectuarea de operat ¸ii geometrice (rotiri, scal˘ ari, translat ¸ii, etc.), prelucrarea de imagini, tip˘ arire, etc.

• Drag-and-Drop Ofer˘ a posibilitatea de a efectua operat ¸ii drag-and-drop ˆ ıntre aplicat ¸ii Java ¸ si aplicat ¸ii native. • Internat ¸ionalizare Internat ¸ionalizarea ¸ si localizarea aplicat ¸iilor sunt dou˘ a facilit˘ a¸ ti extrem de importante care permit dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a poat˘ a fi configurate pentru exploatarea lor ˆ ın diverse zone ale globului, utilizˆ and limba ¸ si particularit˘ a¸ tile legate de formatarea datei, numerelor sau a monedei din zona respectiv˘ a. In aceste capitol vom face o prezentare scurt˘ a a componentelor Swing, deoarece prezentarea detaliata a tuturor facilit˘ a¸ tilor oferite de JFC ar oferi suficient material pentru un volum de sine st˘ at˘ ator.

11.1.2

Swing API

Unul din principalele deziderate ale tehnologiei Swing a fost s˘ a pun˘ a la dispozit ¸ie un set de componente GUI extensibile care s˘ a permit˘ a dezvoltarea rapid˘ a de aplicat ¸ii Java cu interfat ¸˘ a grafic˘ a competitiv˘ a din punct de vedere comercial. Pentru a realiza acest lucru, API-ul oferit de Swing este deosebit de complex avˆ and 17 pachete ˆ ın care se g˘ asesc sute de clase ¸ si interfet ¸e. Lista complet˘ a a pacehetelor din distribut ¸ia standard 1.4 este dat˘ aˆ ın tabelul de mai jos: javax.accessibility javax.swing.text.html javax.swing.plaf.basic javax.swing.border javax.swing.text.rtf javax.swing.plaf.multi javax.swing.event javax.swing.undo javax.swing.text javax.swing.plaf javax.swing javax.swing.text.parser javax.swing.plaf.metal javax.swing.colorchooser javax.swing.tree javax.swing.table javax.swing.filechooser

11.1. INTRODUCERE

301

Evident, nu toate aceste pachete sunt necesare la dezvolatarea unei aplicat ¸ii, cel mai important ¸ si care cont ¸ine componentele de baz˘ a fiind javax.swing.

Componentele folosite pentru crearea interfet ¸elor grafice Swing pot fi grupate astfel: • Componente atomice JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JSeparator • Componente complexe JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane • Componente pentru editare de text JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane • Meniuri JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem • Containere intermediare JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar • Containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

11.1.3

Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT

Nu se poate spune c˘ a Swing ˆ ınlocuie¸ ste modelul AWT ci ˆ ıl extinde pe acesta din urm˘ a ad˘ augˆ andu-i noi componente care fie ˆ ınlocuiesc unele vechi fie sunt cu totul noi. O convent ¸ie ˆ ın general respectat˘ a este prefixarea numelui unei clase AWT cu litera ”J” pentru a denumi clasa corespondent˘ a din Swing. Astfel, ˆ ın locul clasei java.awt.Button putem folosi javax.swing.JButton, ˆ ın loc de java.awt.Label putem folosi javax.swing.JLabel, etc. Este recomandat ca o aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a s˘ a foloseasc˘ a fie componente AWT, fie Swing, amestecarea lor fiind mai put ¸in uzual˘ a.

302

CAPITOLUL 11. SWING

Aplicat ¸iile GUI vor avea ˆ ın continuare nevoie de pachetul java.awt deoarece aici sunt definite unele clase utilitare cum ar fi Color, Font, Dimension, etc. care nu au fost rescrise ˆ ın Swing. De asemenea, pachetul java.awt.event r˘ amˆ ane ˆ ın continuare esent ¸ial pentru tratarea evenimentelor generate atˆ at de componente AWT cˆ at ¸ si de cele din Swing. Pe lˆ ang˘ a acesta mai poate fi necesar ¸ si javax.swing.event care descrie tipuri de evenimente specifice unor componente Swing, mecanismul de tratare a lor fiind ˆ ıns˘ a acela¸ si ca ˆ ın AWT. Pozit ¸ionarea componentelor este preluat˘ a din AWT, fiind ad˘ augate ˆ ıns˘ a noi clase care descriu gestionari de pozit ¸ionare ˆ ın completarea celor existente, cum ar fi BoxLayout ¸ si SpringLayout. Difer˘ aˆ ıns˘ a modul de lucru cu containere, dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a acestora. Majoritatea componentelor Swing care permit afi¸ sarea unui text ca parte a reprezent˘ arii lor GUI pot specifica acel text fie ˆ ın mod normal folosind un anumit font ¸ si o anumit˘ a culoare ce pot fi setate cu metodele setFont ¸ si setColor, fie prin intermediul limbajului HTML. Folosirea HTML aduce o flexibilitatea deosebit˘ aˆ ın realizarea interfet ¸ei grafice, ˆ ıntrucˆ at putem aplica format˘ ari multiple unui text, descompunerea acestuia pe mai multe linii, etc., singurul dezavantaj fiind ˆ ıncetinirea etapei de afi¸ sare a componentelor. JButton simplu = new JButton("Text simplu"); JButton html = new JButton( "<html><u>Text</u> <i>formatat</i></html>"); S˘ a descriem o aplict ¸ie simpl˘ a folosind AWT ¸ si apoi Swing, pentru a ne crea o prim˘ a impresie asupra diferent ¸elor ¸ si asem˘ an˘ arilor dintre cele dou˘ a modele. Listing 11.1: O aplicat ¸ie simpl˘ a AWT
import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluAWT extends Frame implements ActionListener { public ExempluAWT ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setLayout ( new FlowLayout () ) ; add ( new Label ( " Hello AWT " ) ) ; Button b = new Button ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ;

11.1. INTRODUCERE
add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluAWT ( " Hello " ) ; } }

303

Listing 11.2: Aplicat ¸ia rescris˘ a folosind Swing
import javax . swing .*; import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluSwing extends JFrame implements ActionListener { public ExempluSwing ( String titlu ) { super ( titlu ) ; // Metoda setLayout nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Componentele au denumiri ce incep cu litera J // Textul poate fi si in format HTML getContentPane () . add ( new JLabel ( " < html > <u > Hello </ u > <i > Swing </ i > </ html > " ) ) ; JButton b = new JButton ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ; // Metoda add nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Tratarea evenimentelor se face ca in AWT System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluSwing ( " Hello " ) ; }

304
}

CAPITOLUL 11. SWING

11.2

Folosirea ferestrelor

Pentru a fi afi¸ sate pe ecran componentele grafice ale unei aplicat ¸ii trebuie plasate pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container). Fiecare component˘ a poate fi cont ¸inut˘ a doar ˆ ıntr-un singur container, ad˘ augarea ei pe o supraft ¸˘ a nou˘ a de afi¸ sare determinˆ and eliminarea ei de pe vechiul container pe care fusese plasat˘ a. Intrucˆ at containerele pot fi ˆ ıncapsulate ˆ ın alte containere, o component˘ a va face parte la un moment dat dintr-o ierarhie. R˘ ad˘ acina acestei ierarhii trebuie s˘ a fie un a¸ sa numit container de nivel ˆ ınalt, care este reprezentat de una din clasele JFrame, JDialog sau JApplet. Intrucˆ at de appleturi ne vom ocupa separat, vom analiza ˆ ın continuare primele dou˘ a clase. In general orice aplicat ¸ie Java independent˘ a bazat˘ a pe Swing cont ¸ine cel put ¸in un container de nivel ˆ ınalt reprezentat de fereastra principal˘ a a programului, instant ¸˘ a a clasei JFrame. Simplificat, un obiect care reprezint˘ a o fereastr˘ a Swing cont ¸ine o zon˘ a care este rezervat˘ a barei de meniuri ¸ si care este situat˘ a de obieci ˆ ın partea sa superioar˘ a¸ si corpul ferestrei pe care vor fi plasate componentele. Imaginea de mai jos pune ˆ ın evident ¸˘ a aceast˘ a separare, valabil˘ a de altfel pentru orice container de nivel ˆ ınalt:

Corpul ferestrei este o instant ¸˘ a a clasei Container ce poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getContentPane. Plasarea ¸ si aranjarea componentelor pe suprafat ¸a

11.2. FOLOSIREA FERESTRELOR

305

ferestrei se va face deci folosind obiectul de tip Container ¸ si nu direct fereastra. A¸ sadar, de¸ si este derivat˘ a din Frame, clasa JFrame este folosit˘ aˆ ıntr-un mod diferit fat ¸˘ a de p˘ arintele s˘ au: Frame f = new Frame(); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(new Button("OK")); JFrame jf = new JFrame(); jf.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); jf.getContentPane().add(new JButton("OK")); Spre deosebire de Frame, un obiect JFrame are un comportament implicit la ˆ ınchiderea ferestrei care const˘ aˆ ın ascunderea ferestrei atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a butonul de ˆ ınchidere. Acest comportament poate fi modificat prin apelarea metodei setDefaultCloseOperation care prime¸ ste ca argument diverse constante ce se g˘ asesc fie ˆ ın clasa WindowConstants, fie chiar ˆ ın JFrame. jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Ad˘ augarea unei bare de meniuri se realizeaz˘ a cu metoda setJMenuBar, care prime¸ ste o instant ¸˘ a de tip JMenuBar. Crearea meniurilor este similar˘ a cu modelul AWT.

11.2.1

Ferestre interne

Din punctul de vedere al folosirii ferestrelor, aplicat ¸iile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: • SDI (Single Document Interface) • MDI (Multiple Document Interface) Programele din prima categorie gestioneaz˘ a la un moment dat o singur˘ a fereastr˘ aˆ ın care se g˘ asesc componentele cu care interact ¸ioneaz˘ a utilizatorul. In a doua categorie, fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei ˆ ınglobeaz˘ a la rˆ andul ei alte ferestre, uzual cu funct ¸ionalit˘ a¸ ti similare, ce permit lucrul concurent pe mai multe planuri.

306

CAPITOLUL 11. SWING

In Swing, clasa JInternalFrame pune la dispozit ¸ie o modalitate de a crea ferestre ˆ ın cadrul altor ferestre. Ferestrele interne au aproximativ aceea¸ si ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare ¸ si funct ¸ionalitate cu ferestrele de tip JFrame, singura diferent ¸˘ a fiind modul de gestionare a acestora. Uzual, obiectele de tip JInternalFrame vor fi plasate pe un container de tip DesktopPane, care va fi apoi plasat pe o fereastr˘ a de tip JFrame. Folosirea clasei DesktopPane este necesar˘ a deoarece aceasta ”¸ stie” cum s˘ a gestioneze ferestrele interne, avˆ and ˆ ın vedere c˘ a acestea se pot suprapune ¸ si la un moment dat doar una singur˘ a este activ˘ a. Exemplul urm˘ ator pune ˆ ın evident ¸˘ a modelul general de creare ¸ si afi¸ sare a ferestrelor interne: Listing 11.3: Folosirea ferestrelor interne
import javax . swing .*; import java . awt .*; class FereastraPrinci pal a extends JFrame { public Fereastra Pr i nc i p al a ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setSize (300 , 200) ; s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . EXIT_ON_CLOSE ) ; FereastraInterna fin1 = new FereastraInterna () ; fin1 . setVisible ( true ) ; FereastraInterna fin2 = new FereastraInterna () ; fin2 . setVisible ( true ) ; JDesktopPane desktop = new JDesktopPane () ; desktop . add ( fin1 ) ; desktop . add ( fin2 ) ; setContentPane ( desktop ) ; fin2 . moveToFront () ; } } class FereastraInterna extends JInternalFrame { static int n = 0; // nr . de ferestre interne static final int x = 30 , y = 30; public FereastraInterna () { super ( " Document # " + (++ n ) ,

11.3. CLASA JCOMPONENT
true , // resizable true , // closable true , // maximizable true ) ; // iconifiable setLocation ( x *n , y * n ) ; setSize ( new Dimension (200 , 100) ) ;

307

} } public class TestInternalFrame { public static void main ( String args []) { new FereastraPrincipala ( " Test ferestre interne " ) . show () ; } }

Ferestrele create de acest program vor ar˘ ata ca ˆ ın figura de mai jos:

11.3

Clasa JComponent

JComponent este superclasa tuturor componentelor Swing, mai put ¸in a celor care descriu containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JApplet. Deoarece JComponent extinde clasa Container, deci ¸ si Component, ea mo¸ stene¸ ste funct ¸ionalitatea general˘ a a containerelor ¸ si componentelor AWT, furnizˆ and bineˆ ınt ¸eles ¸ si o serie ˆ ıntreag˘ a de noi facilit˘ a¸ ti. Dintre nout˘ a¸ tile oferite de JComponent amintim: • ToolTips Folosind metoda setToolTip poate fi ata¸ sat unei componente un text cu explicat ¸ii legate de componenta respectiv˘ a. Cˆ and utilizatorul trece

308

CAPITOLUL 11. SWING cu mouse-ul deasupra componentei va fi afi¸ sat, pentru o perioad˘ a de timp, textul ajut˘ ator specificat.

• Chenare Orice component˘ a Swing poate avea unul sau mai multe chenare. Specificarea unui chenar se realizeaz˘ a cu metoda setBorder. • Suport pentru plasare ¸ si dimensionare Folosind metodele setPreferredSize, setMinimumSize, setMaximumSize, setAlignmentX, setAlignmentY pot fi controlat ¸i parametrii folosit ¸i de gestionarii de pozit ¸ionare pentru plasarea ¸ si dimensionarea automat˘ a a componentelor ˆ ın cadrul unui container. • Controlul opacit˘ a¸ tii Folosind metoda setOpaque vom specifica dac˘ a o component˘ a trebuie sau nu s˘ a deseneze tot ¸i pixelii din interiorul s˘ au. Implicit, valoarea propriet˘ a¸ tii de opacitate este false, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a este posibil s˘ a nu fie desenat ¸i unii sau chiar tot ¸i pixelii, permit ¸ˆ and pixelilor de sub component˘ a s˘ a r˘ amˆ an˘ a vizibili (componenta nu este opac˘ a). Valoarea propriet˘ a¸ tii pentru clasele derivate din JComponent depinde ˆ ın general de Look-and-Feel-ul folosit. • Asocierea de act ¸iuni tastelor Pentru componentele Swing exist˘ a posibilitatea de specifica anumite act ¸iuni care s˘ a se execute atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a o anumit˘ a combinat ¸ie de taste ¸ si componenta respectiv˘ a este activ˘ a (are focusul). Aceast˘ a facilitate simplific˘ a varianta init ¸ial˘ a de lucru, ¸ si anume tratarea evenimentelor de tip KeyEvent printr-un obiect KeyListener. • Double-Buffering Tehnica de double-buffering, care implic˘ a desenarea componentei ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul ˆ ıntregului desen pe ecran, este implementat˘ a automat de componentele Swing, spre deosebire de cele AWT unde trebuia realizat˘ a manual dac˘ a era cazul. Exemplul urm˘ ator ilustreaz˘ a modul de folosire a cˆ atorva dintre facilit˘ a¸ tile amintite mai sus: Listing 11.4: Facilit˘ a¸ ti oferite de clasa JComponent

JButton btn2 = new JButton ( " Transparent " ) . panel . add ( label1 ) . JLabel label1 = new JLabel ( " Lowered " ) . setBorder ( title ) . EXIT_ON_CLOSE ) . TitledBorder title .*. setLayout ( new FlowLayout () ) . btn1 . setBorder ( raised ) .3. . // Controlul opacitatii JButton btn1 = new JButton ( " Opaque " ) . lowered = BorderFactory . swing .200) ) . swing . getContentPane () . c r e a t e R a i s e d B e v e l B o r d e r () . java . label1 . label2 . raised . c r e a t e L o w e r e d B e v e l B o r d e r () .*. btn2 . awt . JLabel label2 = new JLabel ( " Raised " ) . setOpaque ( true ) . awt . CLASA JCOMPONENT import import import import javax . java . setOpaque ( false ) . s e tD e f au l t C lo s e Op e r at i o n ( JFrame . setBackground ( Color . final JPanel panel = new JPanel () . // ToolTips label1 . add ( label2 ) . // implicit panel . add ( btn2 ) .*. panel . label2 . setToolTipText ( " Eticheta coborata " ) . panel . raised = BorderFactory . event . add ( panel ) .*. javax . c re at eT it led Bo rd er ( " Borders " ) . // Folosirea chenarelor Border lowered . blue ) . panel . setPreferredSize ( new Dimension (400 . title = BorderFactory . getContentPane () . add ( btn1 ) .11. border . 309 class Fereastra extends JFrame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setToolTipText ( " Eticheta ridicata " ) . panel . panel . setBorder ( lowered ) .

new AbstractAction () { private Color color = Color . " schimbaCuloare " ) .4 11. put ( " schimbaCuloare " .310 CAPITOLUL 11. color = ( color == Color .5 Arhitectura modelului Swing Folosirea modelelor Modelul Swing este bazat pe o arhitectur˘ a asem˘ an˘ atoare cu MVC (modelview-controller). red . // Asocierea unor actiuni ( KeyBindings ) /* Apasarea tastei F2 cand focusul este pe butonul al doilea va determina schimbarea culorii panelului */ btn2 . red ? Color . getActionMap () . getKeyStroke ( " F2 " ) . SWING btn1 . getInputMap () . red ) . } } 11. pack () . setToolTipText ( " Buton opac " ) . // Textul poate fi HTML btn2 . Arhitectura MVC specific˘ a descompunerea unei aplicat ¸ii vizuale ˆ ın trei p˘ art ¸i separate: • Modelul .care va reprezenta datele aplicat ¸iei. . } } public class TestJComponent { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Facilitati JComponent " ) . public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { panel . blue : Color . show () . put ( KeyStroke . setToolTipText ( " < html > <b > Apasati < font color = red > F2 </ font > " + " cand butonul are <u > focusul </ u > " ) . } }) . setBackground ( color ) . btn2 .

A¸ sadar. JToggleButton. JTextField. ˆ ın general. JRadioButton.transformarea act ¸iunilor utilizatorului asupra componentelor vizuale ˆ ın evenimente care s˘ a actualizeze automat modelul acestora (datele). JRadioButtomMenuItem JComboBox ComboBoxModel BoundedRangeModel JProgressBar. JMenu. Dup˘ a cum se observ˘ a din tabelul de mai jos. componente cu reprezent˘ ari diferite pot avea acela¸ si tip de model. ˆ ıns˘ a are posibilitatea de a-l ˆ ınlocui cu unul nou atunci cˆ and este cazul. FOLOSIREA MODELELOR • Prezentarea . ˆ ın care datele componentelor (modelul) sunt separate de reprezentarea lor vizual˘ a. dar exist˘ a¸ si componente care au asociate mai multe modele: Model ButtonModel Component˘ a JButton. fiec˘ arui obiect corespunz˘ ator unei clase ce descrie o component˘ a Swing ˆ ıi este asociat un obiect care gestioneaz˘ a datele sale ¸ si care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a care reprezint˘ a modelul componentei respective. JCheckBoxMenuItem. JSlider JTabbedPane SingleSelectionModel ListModel JList ListSelectionModel JList JTable TableModel JTable TableColumnModel JTree TreeModel JTree TreeSelectionModel Document JEditorPane. JPasswordField Fiecare component˘ a are un model init ¸ial implicit. Aceast˘ a abordare este logic˘ a ¸ si din perspectiva faptului c˘ a. ˆ ın Swing p˘ art ¸ile de prezentare ¸ si control au fost cuplate deoarece exista o leg˘ atur˘ a prea strˆ ans˘ aˆ ıntre ele pentru a fi concepute ca entit˘ a¸ ti separate. Pentru a realiza separarea modelului de prezentare. 311 • Controlul . JMenuItem. JTextArea. Metodele care acceseaz˘ a . JTextPane. Din motive practice.11.modul de reprezentare vizual˘ a a datelor. JCheckBox.5. arhitectura Swing este de fapt o arhitectur˘ a cu model separabil. modul de concepere a unei aplicat ¸ii trebuie s˘ a fie orientat asupra reprezent˘ arii ¸ si manipul˘ arii informat ¸iilor ¸ si nu asupra interfet ¸ei grafice cu utilizatorul. JScrollBarm.

addActionListene r ( this ) .*. java . " yellow " .312 CAPITOLUL 11. model2 . java . setModel ( model1 ) . String data2 [] = { " red " . // Lista initiala nu are nici un model lst = new JList () . CENTER ) . btn .*. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ ti. interfat ¸a model a clasei JList este ListModel care este implementat˘ a de clasele DefaultListModel ¸ si AbstractListModel. cum ar fi cele asociate claselor JTable. " galben " . getContentPane () . " albastru " }. add ( btn . JList lst . JTree sau JList exist˘ a clase abstracte care implementeaz˘ a interfat ¸a ce descrie modelul respectiv De exemplu. add ( lst . javax . swing . getContentPane () . BorderLayout .*. respectiv getModel. int tipModel = 1. Listing 11. model2 = new Model2 () . SWING modelul unui obiect sunt: setModel. // La apasara butonului schimbam modelul JButton btn = new JButton ( " Schimba modelul " ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . ListModel model1 . . awt . cu argumente specifice fiec˘ arei componente ˆ ın parte. BorderLayout . s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . SOUTH ) .5: Folosirea mai multor modele pentru o componenta import import import import javax . EXIT_ON_CLOSE ) . " blue " }. swing . Crearea unei clase care s˘ a reprezinte un model se va face extinzˆ and interfat ¸a corespunz˘ atoare ¸ si implementˆ and metodele definite de aceasta sau extinzˆ and clasa implicit˘ a oferit˘ a de API-ul Swing ¸ si supradefinind metodele care ne intereseaz˘ a. Pentru modelele mai complexe. awt . event . class Fereastra extends JFrame implements ActionListener { String data1 [] = { " rosu " . // Cream obiectele corespunzatoare celor doua modele model1 = new Model1 () .*. lst . oricare din aceste clase poate fi extins˘ a pentru a crea un nou model. border .

show () . setModel ( model2 ) .11. tipModel = 1. length . } public Object getElementAt ( int index ) { return data2 [ index ]. } } } public class TestModel { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Model " ) . length .5. setModel ( model1 ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( tipModel == 1) { lst . } } class Model2 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data2 . } else { lst . } public Object getElementAt ( int index ) { return data1 [ index ]. tipModel = 2. } } Multe componente Swing furnizeaz˘ a metode care s˘ a obt ¸in˘ a starea obiectului f˘ ar˘ a a mai fi nevoie s˘ a obt ¸inem instant ¸a modelului ¸ si s˘ a apel˘ am metodele . FOLOSIREA MODELELOR 313 pack () . } } // Clasele corespunzatoare celor doua modele class Model1 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data1 .

aceast˘ a notificare este realizat˘ aˆ ın dou˘ a moduri: 1. respectiv removeChangeListener. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intefat ¸a ChangeListener iar evenimentele sunt de tip ChangeEvent. SWING acesteia. Inregistrarea ¸ si eliminarea obiectelor de tip listener se realizeaz˘ a cu metodele addChangeListener.Modelele trimit un eveniment prin care sunt informat ¸i ascult˘ atorii c˘ a a survenit o anumit˘ a schimbare a datelor. mai ales pentru clase cum ar fi JTable sau JTree. BoundedRangeModel model = slider. ButtonModel ¸ si SingleSelectionModel. In multe situat ¸ii ˆ ıns˘ a.getValue(). singura informat ¸ie cont ¸inut˘ aˆ ın eveniment fiind componenta surs˘ a. // Trebuie sa interogam sursa asupra schimbarii . Informativ (lightweight) . In Swing. f˘ ar˘ a a include ˆ ın eveniment detalii legate de schimbarea survenit˘ a.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip BoundedRangeModel BoundedRangeModel m = (BoundedRangeModel)e.getModel(). model.getSource(). JSlider slider = new JSlider().314 CAPITOLUL 11. Un exemplu este metoda getValue a clasei JSlider care este de fapt un apel de genul getModel(). Obiectele de tip listener vor trebui s˘ a apeleze metode specifice componentelor pentru a afla ce anume s-a schimbat. modelele care suport˘ a aceast˘ a abordare fiind BoundedRangeModel.1 Tratarea evenimentelor Modelele componentelor trebuie s˘ a notifice aparit ¸ia unor schimb˘ ari ale datelor gestionate astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi reactualizat˘ a prezentarea lor sau s˘ a fie executat un anumti cod ˆ ın cadrul unui obiect de tip listener. Model BoundedRangeModel ButtonModel SingleSelectionModelModel Listener ChangeListener ChangeListener ChangeListener Tip Eveniment ChangeEvent ChangeEvent ChangeEvent Interfat ¸a ChangeListener are o singur˘ a metod˘ a: public void stateChanged(ChangeEvent e). 11.5. folosirea modelelor aduce flexibilitate sporit˘ a programului ¸ si este recomandat˘ a utilizarea lor.

sModel.getValue()). pentru a nu lucra direct cu instant ¸a modelului.5.getSource(). unele clase permit ˆ ınregistrarea ascult˘ atorilor direct pentru componenta ˆ ın sine.println("Schimbare model: " + m. Secvent ¸a de cod de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: JSlider slider = new JSlider().getValue()). ListSelectionModel sModel = list. } }). JList list = new JList(culori).Modele pun la dispozit ¸ie interfet ¸e specializate ¸ si tipuri de evenimente specifice ce includ toate informat ¸iile legate de schimbarea datelor.addListSelectionListener( . Model ListModel ListSelectionModel ComboBoxModel TreeModel TreeSelectionModel TableModel TableColumnModel Document Document Listener ListDataListener ListSelectionListener ListDataListener TreeModelListener TreeSelectionListener TableModelListener TableColumnModelListener DocumentListener UndoableEditListener Tip Eveniment ListDataEvent ListSelectionEvent ListDataEvent TreeModelEvent TreeSelectionEvent TableModelEvent TableColumnModelEvent DocumentEvent UndoableEditEvent Folosirea acestor interfet ¸e nu difer˘ a cu nimic de cazul general: String culori[] = {"rosu". System. slider.println("Valoare noua: " + s. "albastru").addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip JSlider JSlider s = (JSlider)e. 2.11. Pentru u¸ surint ¸a program˘ arii. FOLOSIREA MODELELOR 315 System. "galben". Consistent(statefull) .out.getSelectionModel(). } }).out. singura diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de varianta anterioar˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a sursa evenimentului este acum de tipul componentei ¸ si nu de tipul modelului.

1 Componente atomice In categoria componentelor atomice includem componentele Swing cu funct ¸ionalitate simpl˘ a. JScrollBar • Separatori: JSeparator Deoarece utilizarea acestora este ˆ ın general facil˘ a. nu vom analiza ˆ ın parte aceste componente.println("Selectie curenta: " + e. SWING new ListSelectionListener() { public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { // Schimbarea este continuta in eveniment if (!e. JCheckBox.6.getFirstIndex()).out. 11. ci vom pune ˆ ın evident ¸˘ a doar aspectele specifice acestui model. ˆ ın aceast˘ a sectt ¸iune nu vom ˆ ıncerca o abordare exhaustiv˘ a a modului de utilizare a tuturor componentelor.6 Folosirea componentelor Datorit˘ a complexit˘ a¸ tii modelului Swing.316 CAPITOLUL 11. JToggleButton.text. . } } }). a c˘ aror folosire este ˆ ın general asem˘ an˘ atoare cu a echivalentelor din AWT.6. mai multe butoane radio pot fi grupate folosind clasa ButtonGroup. JProgressBar. Aici includem: • Etichete: JLabel • Butoane simple sau cu dou˘ a st˘ ari: JButton. 11.getValueIsAdjusting()) { System. 11. • Componente pentru progres ¸ si derulare: JSlider. pentru a permite selectarea doar a unuia dintre ele.swing. subliniind diferent ¸ele ¸ si ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirile fat ¸˘ a AWT. JRadioButton.2 Componente pentru editare de text Componentele Swing pentru afi¸ sarea ¸ si editarea textelor sunt grupate ˆ ıntr-o ierarhie ce are ca r˘ ad˘ acin˘ a clasa JTextComponent din pachetul javax.

ˆ ın locul caracterelor introduse fiind afi¸ sat un caracter simbolic. FOLOSIREA COMPONENTELOR 317 Dup˘ a cum se observ˘ a din imaginea de mai sus. Textul acestora va fi ascuns. • Text simplu pe mai multe linii – JTextArea . se aplic˘ aˆ ıntregului text ¸ si nu poate fi specificat doar unei anumite port ¸iuni.11. – JPasswordField . – JFormattedTextField . date calendaristice. respectiv setValue ¸ si nu cu cele uzuale getText. setText.Permite editarea de parole. o component˘ a de acest tip va fi inclus˘ aˆ ıntr-un container JScrollPane. fiind foarte util˘ a pentru citirea de numere.6. clasele pot ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın trei categorii. pe o singur˘ a linie. pe mai multe linii. Este folosit˘ aˆ ımpreun˘ a cu clase utilitare pentru formatarea textelor. MaskFormatter. cum ar fi ’*’. etc. Orice atribut legat de stil.Permite introducerea unui text care s˘ a respecte un anumit format. etc.Permite editarea unui text simplu.Permite editarea unui text simplu. pentru a permite navigarea pe vertical˘ a . cum ar fi culoarea sau fontul. cum ar fi NumberFormatter. Uzual. DateFormatter. corespunz˘ atoare tipului textului editat: • Text simplu pe o singur˘ a linie – JTextField . Valoarea cont ¸inut˘ a de o astfel de component˘ a va fi obt ¸inut˘ a/setat˘ a cu metodele getValue.

O referint ¸˘ a la model poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getDocument. urm˘ atoarele tipuri de texte sunt recunoscute: text/plain.Aceast˘ a clas˘ a extinde JEditorPane. tratarea evenimentelor generate de cursor (caret). etc. ˆ ıns˘ a exist˘ a diferent ¸e notabile ˆ ıntre cele dou˘ a.Permite afi¸ sarea ¸ si editarea de texte scrise cu stiluri multiple ¸ si care pot include imagini sau chiar diverse alet componente. componenta Swing avˆ and caracteristici mult mai complexe cum ar fi suport pentru operat ¸ii de undo ¸ si redo. Orice obiect derivat din JTextComponent este format din: • Un model. Dintre evenimentele ce pot fi generate amintim: • ActionEvent . care este responsabil˘ a cu afi¸ sarea textului. • Text cu stil ˆ ımbog˘ a¸ tit pe mai multe linii – JEditorPane . ce prime¸ ste ca argument un URL care poate referi un fi¸ sier text. nici una neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸iune. Implicit. text/html ¸ si text/rtf. Interfat ¸a care trebuie implementat˘ a este ActionListener. – JTextPane . SWING ¸ si orizontal˘ a dac˘ a textul introdus nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a alocat˘ a obiectului. .318 CAPITOLUL 11. HTML sau RTF. Clasa JTextComponent ˆ ıncearc˘ a s˘ a p˘ astreze cˆ at mai multe similitudini cu clasa TextComponent din AWT.Componentele derivate din JTextField vor genera un eveniment de acest tip la ap˘ asarea tastei Enter ˆ ın c˘ asut ¸a de editare a textului. Acest lucru este valabil pentru toate componentele Swing pentru care are sens not ¸iunea de navigare pe orizontal˘ a sau vertical˘ a. Exist˘ a diferent ¸ fat ¸˘ a de AWT ¸ si la nivelul trat˘ arii evenimentelor generate de componentele pentru editarea de texte. ce returneaz˘ a un obiect de tip Document. care gestioneaz˘ a starea componentei. Una din utiliz˘ arile cele mai simple ale acestei clase este setarea documentului ce va fi afi¸ sat cu metoda setPage. • O reprezentare. • Un ’controller’. oferind diverse facilit˘ a¸ ti suplimentare pentru lucrul cu stiluri ¸ si paragrafe. referit sub denumirea de document. cunoscut sub numele de editor kit care permite scrierea ¸ si citirea textului ¸ si care permite definirea de act ¸iuni necesare edit˘ arii.

. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este DocumentListener. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este PropertyChangeListener. sursa lor fiind documentul (modelul) componentei ¸ si nu componenta ˆ ın sine. • PropertyChangeEvent .11. Uzual un obiect de acest tip va fi inclus ˆ ıntr-un container de tip JScrollPane. ce cont ¸ine metodele: – insertUpdate . – changedUpdate .3 Componente pentru selectarea unor elemente In aceast˘ a categorie vom include clasele care permit selectarea unor valori (elemente) dintr-o serie prestabilit˘ a. Acestea sunt: JList.apelat˘ a dup˘ a o operat ¸iune de ¸ stergere.apelat˘ a la schimbarea unor atribute legate de stilul textului. din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe. fiind generat la orice schimbare a unei propriet˘ a¸ ti a componentei.6. • DocumentEvent .Este evenimentul generat la deplasarea cursorului ce gestioneaz˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın text. Clasa JList Clasa JList descrie o list˘ a de elemente dispuse pe una sau mai multe coloane. 11.apelat˘ a la ad˘ augarea de noi caractere.Este un eveniment comun tuturor componentelor de tip JavaBean. ce cont ¸ine metoda propertyChange.6. FOLOSIREA COMPONENTELOR 319 • CaretEvent . – removeUpdate . JComboBox ¸ si JSpinner. Interfat ¸a corespunz˘ atoare CaretListener cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a: caretUpdate ce va fi apelat˘ a ori de cˆ ate ori apare o schimbare.Evenimentele de acest tip sunt generate la orice schimbare a textului.

JList lista = new JList(model).addElement("Doi"). SWING Init ¸ializarea unei liste se realizeaz˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti: • Folosind unul din constructorii care primesc ca argument un vector de elemente.addElement(new Double(4)). responsabil cu furnizarea elementelor listei.320 CAPITOLUL 11. oferind flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu liste. model. ModelLista model = new ModelLista(). model. respectiv getSize care trebuie s˘ a returneze num˘ arul total de elemente din list˘ a. Object elemente[] = {"Unu". Evident. aceast˘ a variant˘ a este mai complex˘ a. JList lista = new JList(model).addElement("Unu"). model.addElement(new Integer(3)). uzual fiind folosit˘ a extinderea clasei predefinite AbstractListModel ¸ si supradefinirea metodelor: getElementAt care furnizeaz˘ a elementul de pe o anumit˘ a posit ¸ie din list˘ a. • Folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente ¸ si ad˘ augˆ and apoi elemente modelului implicit listei: DefaultListModel model = new DefaultListModel(). "Doi". model. JList lista = new JList(elemente). • Folosind un model propriu. new Double(4)}. Acesta este un obiect dintr-o clas˘ a ce trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ListModel. new Integer(3). .

6....SINGLE_SELECTION).length. Obiectele de tip JList genereaz˘ a evenimente de tip ListSelectionEvent. new Double(4)}.addListSelectionListener(this). "Doi". .setSelectionMode(ListSelectionModel..11.getSelectionModel(). } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e.. /* sau SINGLE_INTERVAL_SELECTION MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION */ // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = list. new Integer(3). int index = list. class Test implements ListSelectionListener { . // Stabilim modul de selectie list. . public int getSize() { return elemente. FOLOSIREA COMPONENTELOR 321 ...getSelectedIndex(). interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind ListSelectionListener ce cont ¸ine metoda valueChanged apelat˘ a ori de cˆ ate ori va fi schimbat˘ a select ¸ia elementelor din list˘ a. } public Object getElementAt(int index) { return elemente[index].getValueIsAdjusting()) return. public Test() { . model. class ModelLista extends AbstractListModel { Object elemente[] = {"Unu".. acesta fiind un obiect de tip ListSelectionModel. } } Gestiunea articolelor selectate dintr-o list˘ a se realizeaz˘ a prin intermediul unui model.

boolean cellHasFocus) { setText(value. Implicit toate elementele listei sunt afi¸ sate ˆ ın acela¸ si fel. } } CAPITOLUL 11. Lista . etc. setForeground(isSelected ? Color.black)... setSelectedIndices. boolean isSelected.white : Color. Clasa JComboBox Clasa JComboBox este similar˘ a cu JList. } } Setarea unui anumit renderer pentru o list˘ a se realizeaz˘ a cu metoda setCellRenderer.toString()).red : Color. } public Component getListCellRendererComponent( JList list. cu deosebirea c˘ a permite doar selectarea unui singur articol. class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer { public MyCellRenderer() { setOpaque(true). clasa ofer˘ a metode pentru selectarea unor elemente din cadrul programului setSelectedIndex. setBackground(isSelected ? Color. acesta fiind ¸ si singurul permanent vizibil. Object value. ¸ si pentru obt ¸inerea celor selectate la un moment dat getSelectedIndex. return this.322 . etc.. Metoda va fi apelat˘ aˆ ın parte pentru reprezentarea fiec˘ arui element al listei. SWING Evident. O facilitate extrem de important˘ a pe care o au listele este posibilitatea de a stabili un renderer pentru fiecare articol ˆ ın parte.white). getSelectedIndices. Interfat ¸a ListCellRenderer cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a getListCellRendererComponent ce returneaz˘ a un obiect de tip Component. ˆ ıns˘ a acest lucru poate fi schimbat prin crearea unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a ListCellRenderer ¸ si personalizeaz˘ a reprezentarea elementelor listei ˆ ın funct ¸ie de diver¸ si parametri. int index.

JSpiner se bazeaz˘ a exclusiv pe folosirea unui model. acest lucru fiind controlat de metoda setEditable.11. existˆ and o serie de clase predefinite ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a cum ar fi SpinnerListModel. respectiv predecesorul element din domeniu. Este folosit atunci cˆ and domeniul din care poate fi f˘ acut˘ a select ¸ia este foarte mare sau chiar nem˘ arginit. JComboBox funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acelea¸ si principii ca ¸ si clasa JList. Init ¸ializarea se face dintr-un vector sau folosind un model de tipul ComboBoxModel. FOLOSIREA COMPONENTELOR 323 celorlalte elemente este afi¸ sat˘ a doar la ap˘ asarea unui buton marcat cu o s˘ ageat˘ a. Componenta cont ¸ine dou˘ a butoane cu care poate fi selectat urm˘ atorul. SpinnerNumberModel sau SpinnerDateModel ce pot fi utilizate. deoarece JComboBox permite ¸ si editarea explicit˘ a a valorii elementului. fiecare element putˆ and fi de asemenea reprezentat diferit prin intermediul unui obiect ce implementeaz˘ a aceea¸ si intefat ¸˘ a ca ¸ si ˆ ın cazul listelor: ListCellRenderer.6. respectiv ActionEvent generate la selectarea efectiv˘ a a unui articol. lista elementelor nefiind ˆ ıns˘ a vizibil˘ a. ce face parte integrant˘ a din component˘ a. de exemplu: numere intregi intre 1950 si 2050. O diferent ¸˘ a notabil˘ a const˘ aˆ ın modul de selectare a unui articol. Acesta este un obiect de tip SpinnerModel. . Clasa JSpinner Clasa JSpinner ofer˘ a posibilitatea de a selecta o anumit˘ a valoare (element) dintr-un domeniu prestabilit. Evenimentele generate de obiectele JComboBox sunt de tip ItemEvent generate la navigarea prin list˘ a.

toate derivate din JSpinner. "Varsta". Dup˘ a cum se observ˘ a. articolele fiind dispuse pe linii ¸ si coloane. tipul de date al elementelor de pe o coloan˘ a este de tip referint ¸˘ a¸ si poate fi oricare.TRUE}. Un tabel poate fi folosit doar pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor date. JSpinner.swing. Acesta este instalat automat pentru fiecare din modelele standard amintite mai sus. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu tabele se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. De asemenea.4 Tabele Clasa JTable permite crearea de componente care s˘ a afi¸ seze o serie de elemente ˆ ıntr-un format tabelar. SWING Componentele de acest tip permit ¸ si specificarea unui anumit tip de editor pentru valorile elementelor sale. Cea mai simpl˘ a variant˘ a este s˘ a folosim unul din constructorii care primesc ca argumente elementele tabelului sub forma unei matrici sau a unei colect ¸ii de tip Vector ¸ si denumirile capurilor de coloan˘ a: String[] coloane = {"Nume". Fiecare din editoarele amintite permite diverse format˘ ari specifice. 11. coloane). JTable tabel = new JTable(elemente.324 CAPITOLUL 11.swing. dar este posibil˘ a¸ si editarea informat ¸iei din celulele sale. fiind reprezentat de una din clasele JSpinner.DateEditor. In cazul ˆ ın care celulele tabelului sunt .6. De¸ si clasa JTable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. acesta trebuind a¸ sadar importat.FALSE}}. respectiv JSpinner. tabelele extinzˆ and astfel funct ¸ionalitatea listelor. generate la schimbarea st˘ arii componentei. Object[][] elemente = { {"Ionescu". "Student"}. Evenimentele generate de obiectele de tip JSpinner sunt de tip ChangeEvent.NumberEditor. {"Popescu".table.ListEditor. tipul select ¸iei fiind simplu sau compus. new Integer(80). Boolean.DefaultEditor. liniile tabelului pot fi marcate ca selectate. new Integer(20). Init ¸ializarea unui tabel poate fi f˘ acut˘ aˆ ın mai multe moduri. Boolean.

returneaz˘ a denumirea fiec˘ arei coloane. Boolean.returneaz˘ a num˘ arul de coloane ale tabelului. "Student"}. Object[][] elemente = { {"Ionescu". public int getColumnCount() { return coloane. implementarea acestei clase este orientat˘ a la nivel de coloan˘ a. care implementeaz˘ a deja TableModel. {"Popescu". • getColumnCount . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a articole de pe o coloan˘ a vor fi reprezentate la fel ¸ si vor avea acela¸ si tip de editor. } public int getRowCount() { . ele fiind declarate abstracte ˆ ın clasa de baz˘ a): • getRowCount .length. A doua variant˘ a de creare a unui tabel este prin implementarea modelului acestuia ˆ ıntr-o clas˘ a separat˘ a¸ si folosirea constructorului corespunz˘ ator.returneaz˘ a num˘ arul de linii ale tabelului. "Varsta"... class ModelTabel extends AbstractTableModel { String[] coloane = {"Nume".specific˘ a dac˘ a o anumit˘ a celul˘ a este editabil˘ a. Modelul mai cont ¸ine ¸ si metoda setValueAt care poate fi folosit˘ a pentru setarea explicit˘ a a valorii unei celule. FOLOSIREA COMPONENTELOR 325 editabile trebuie s˘ a existe un editor potrivit pentru tipul elementului din celula respectiv˘ a.TRUE}. • isCellEditable . crearea unui model se face prin extinderea clasei predefinite AbstractTableModel. . Din motive de eficient ¸˘ a. new Integer(80). Interfat ¸a care descrie modelul clasei JTable este TableModel ¸ si cont ¸ine metodele care vor fi interogate pentru obt ¸inerea informat ¸iei din tabel. ModelTabel model = new ModelTabel(). Tot ceea ce trebuie s˘ a facem este s˘ a supradefinim metodele care ne intereseaz˘ a.returneaz˘ a elementul de la o anumit˘ a linie ¸ si coloan˘ a.FALSE}}. • getColumnName .6.11. • getValueAt . Uzual. cele mai utilizate fiind (primele trei trebuie obligatoriu supradefinite. new Integer(20). Boolean. JTable tabel = new JTable(model).

.. int col = e. col). } } .326 return elemente.getSource().. public Test() { . SWING } public Object getValueAt(int row. Inregistrarea unui listener va fi f˘ acut˘ a pentru modelul tabelului: public class Test implements TableModelListener { ..getFirstRow()..addTableModelListener(this)..getColumn().getValueAt(row..getModel().length. tabel. int col) { // Doar numele este editabil return (col == 0). CAPITOLUL 11. } public boolean isCellEditable(int row. int col) { return elemente[row][col]. Object data = model. . Pentru a trata aceste evenimente va trebui s˘ a implement˘ am interfat ¸a TableModelListener ce cont ¸ine metoda tableChanged.. } } Orice schimbare a datelor tabelului va genera un eveniment de tip TableModelEvent. . } public void tableChanged(TableModelEvent e) { // Aflam celula care a fost modificata int row = e. } public String getColumnName(int col) { return coloane[col]. TableModel model = (TableModel)e.

} public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e. nu neap˘ arat consecutive.getMinSelectionIndex(). // Linia cu numarul index este prima selectata ...getSource().. if (model.. . celule unei coloane vor fi reprezentare la fel. } else { int index = model.6. FOLOSIREA COMPONENTELOR 327 Tabele ofer˘ a posibilitatea de a selecta una sau mai multe linii.isSelectionEmpty()) { // Nu este nici o linie selectata . ListSelectionModel model = (ListSelectionModel)e..getSelectionModel().SINGLE_SELECTION).11..getValueIsAdjusting()) return. ˆ ıntocmai ca la liste. // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = tabel. model.... interfat ¸a ListSelectionModel. fiecare coloan˘ a avˆ and asociat un obiect renderer responsabil cu crearea componen- . gestiunea liniilor selectate fiind realizat˘ a prin intermediul unui model. Tratarea evenimentelor generate de schimbarea select ¸iei ˆ ın tabel se realizeaz˘ a prin ˆ ınregistrarea unui ascult˘ ator de tip ListSelectionListener: class Test implements ListSelectionListener { . public Test() { .setSelectionMode(ListSelectionModel.. Acesta este o instant ¸˘ a ce implementeaz˘ a.addListSelectionListener(this). // Stabilim modul de selectie tabel. } } } Dup˘ a cum am spus.

dar este posibil˘ a specificarea unui editor propriu cu metoda setDefaultEditor. restul tipurilor avˆ and o reprezentare standard ce const˘ aˆ ıntr-o etichet˘ a cu reprezentarea obiectului ca ¸ sir de caractere. return this. ce asociaz˘ a un anumit tip de date cu un obiect de tip TableRenderer. care implementeaz˘ a CellEditor. Acesta este un obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellEditor.. plus implementarea metodei specifice din TreeCellEditor.. Date. } } O situat ¸ie similar˘ a o reg˘ asim la nivelul editorului asociat celulelor dintr-o anumit˘ a coloan˘ a. Un astfel de obiect implementeaz˘ a interfat ¸a TableCellRenderer.328 CAPITOLUL 11. Specificarea unui renderer propriu se realizeaz˘ a cu metoda setDefaultRenderer.. SWING tei ce descrie celulele sale. Float. cum ar fi: Boolean. public class MyEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor { // Singura metoda abstracta a parintelui public Object getCellEditorValue() { // Returneaza valoarea editata ... exist˘ a o serie de tipuri de date cu reprezent˘ ari specifice.) { . public class MyRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(. aceasta fiind responsabil˘ a cu crearea componentelor ce vor fi afi¸ sate ˆ ın celulele unei coloane. Number. Crearea unui editor propriu se realizeaz˘ a cel mai simplu prin extinderea clasei utilitare AbstractCellEditor. Implicit. ImageIcon. Double. Icon. } .. ce extinde interfat ¸a CellEditor care generalizeaz˘ a conceptul de celul˘ a editabil˘ a pe care ˆ ıl vom mai reg˘ asi la arbori. Implicit. care are o singur˘ a metod˘ a getTableCellRendererComponent. exist˘ a o serie de editoare standard pentru tipurile de date ment ¸ionate anterior.

) { // Returneaza componenta de tip editor .11... un obiect JTree reprezint˘ a doar o imagine a datelor.. String text = "<html><b>Radacina</b></html>". DefaultMutableTreeNode numere = new DefaultMutableTreeNode("Numere").6.tree.6. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu arbori se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax.care nu mai au nici un descendent. informat ¸ia ˆ ın sine fiind manipulat˘ a prin intermediul unui model.swing.swing. DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode(text). Crearea unui arbore presupune a¸ sadar crearea unui nod (r˘ ad˘ acina). De¸ si clasa JTree se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. Clasa care modeleaz˘ a not ¸iunea de nod al arborelui este DefaultMutableTreeNode. noduri interne care au cel put ¸in un fiu ¸ si noduri frunz˘ a .. FOLOSIREA COMPONENTELOR // Metoda definita de TableCellEditor public Component getTableCellEditorComponent(.5 Arbori Clasa JTree permite afi¸ sarea unor elemente ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. un arbore este format dintr-o r˘ ad˘ acin˘ a. La nivel structural. instant ¸ierea unui obiect de tip JTree cu r˘ ad˘ acina creat˘ a¸ si ad˘ augarea apoi de noduri frunz˘ a ca fii ai unor noduri existente. Ca orice component˘ a Swing netrivial˘ a. DefaultMutableTreeNode siruri = . } } 329 11. aceasta fiind folosit˘ a pentru toate tipurile de noduri.

setSelectionMode( TreeSelectionModel. ˆ ın aceast˘ a situat ¸ie interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind TreeSelectionModel. gestiunea elementelor selectate se realizeaz˘ a printr-un model. . acesta fiind reprezentat ca atare. nodurile arborelui pot fi de tipuri diferite.addTreeSelectionListener(this). Dac˘ a varianta ad˘ aug˘ arii explicite a nodurilor nu este potrivit˘ a. JTree tree = new JTree(root). reprezentarea lor implicit˘ a fiind obt ¸inut˘ aprin apelarea metodei toString pentru obiectului cont ¸inut. SWING new DefaultMutableTreeNode("Siruri"). De asemenea.add(new DefaultMutableTreeNode(new Integer(i))). care s˘ a trateze evenimentele generate la schimbarea select ¸iei ˆ ın arbore.. public Test() { . Arborii permit ˆ ınregistrarea unor obiecte listener.. Scopul unei componente de tip arbore este ˆ ın general selectarea unui nod al ierarhiei. class Test implements TreeSelectionListener { . } .getSelectionModel(). } root. de tip TreeSelectionListener. for(int i=0.. se poate implementa o clas˘ a care s˘ a descrie modelul arborelui. root. siruri. Dup˘ a cum se observ˘ a.add(numere).. i<3. Ca ¸ si ˆ ın cazul listelor sau a tabelelor.330 CAPITOLUL 11. Aceasta trebuie s˘ a implementeze intefat ¸a TreeModel. i++) { numere. este posibil˘ a specificarea unui text ˆ ın format HTML ca valoare a unui nod.add(new DefaultMutableTreeNode("Sirul " + i)). // Adaugam un ascultator tree. // Stabilim modul de selectie tree..SINGLE_TREE_SELECTION).add(siruri)..

. "None" • Specificarea unei iconit ¸e pentru nodurile frunz˘ a sau interne: ImageIcon leaf = createImageIcon("img/leaf.. • putClientProperty . Exist˘ aˆ ıns˘ a¸ si diverse metode de a schimba ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sarea unui arbore f˘ ar˘ a s˘ a cre˘ am noi clase de tip TreeCellRenderer.gif"). Prin implementarea interfet ¸ei sau extinderea clasei implicite pot fi create modalit˘ a¸ ti de personalizare a nodurilor arborelui ˆ ın funct ¸ie de tipul sau valoarea acestora.Stabile¸ ste diverse propriet˘ a¸ ti. cea folosit˘ a implicit fiind DefaultTreeCellRenderer. ImageIcon open = createImageIcon("img/open. Aceasta implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellRenderer.putClientProperty("JTree. Acestea sunt: • setRootVisible . "Angled"). // Obtinem informatia din nod Object nodeInfo = node.Specific˘ a dac˘ a nodurile de pe primul nivel au simboluri care s˘ a permit˘ a expandarea sau restrˆ angerea lor. ImageIcon closed = createImageIcon("img/closed.getUserObject(). } } 331 Fiecare nod al arborelui este reprezentar prin intermediul unei clase renderer.gif").. • setShowsRootHandles .Specific˘ a dac˘ a r˘ ad˘ acina e vizibil˘ a sau nu.gif"). cum ar fi modul de reprezentare a relat ¸iilor (liniilor) dintre nodurile p˘ arinte ¸ si fiu: tree.6.getLastSelectedPathComponent(). FOLOSIREA COMPONENTELOR public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { // Obtinem nodul selectat DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree.11. . if (node == null) return.lineStyle". // sau "Horizontal".

fiind folosit pentru gruparea mai multor componente Swing ¸ si plasarea lor ˆ ımpreun˘ a pe o alt˘ a suprafat ¸˘ a de afi¸ sare.Reprezint˘ a suprafet ¸e de afi¸ sare cu ajutorul c˘ arora pot fi organizate mai eficient componentele aplicat ¸iei. acesta putˆ and fi schimbat ˆ ıns˘ a chiar ˆ ın momentul construirii . Containere intermediare . SWING DefaultTreeCellRenderer renderer = new DefaultTreeCellRenderer(). renderer. renderer.setClosedIcon(closed). tree. 2. renderer. Superclasa componentelor de acest tip este Container. 11. clas˘ a despre care am mai discutat ˆ ın capitolul dedicat modeluli AWT. Cele mai importante clase care descriu astfel de containere sunt: – JPanel – JScrollPane – JTabbedPane – JSplitPane – JLayeredPane – JDesktopPane – JRootPane JPanel are aceea¸ si funct ¸ionalitate ca ¸ si clasa Panel din AWT. JDialog.6 Containere Dup˘ a cum ¸ stim. JApplet ¸ si reprezint˘ a r˘ ad˘ acinile ierarhiilor de componente ale unei aplicat ¸ii.332 CAPITOLUL 11. containerele reprezint˘ a suprafet ¸ de afi¸ sare pe care pot fi plasate ale componente. Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.setOpenIcon(open).setCellRenderer(renderer).setLeafIcon(leaf). putˆ and fi imbricate. Containerele pot fi ˆ ımo˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: 1.6.Acestea sunt JFrame. Containere de nivel ˆ ınalt . eventual chiar alte containere.

i<100. JList lista = new JList(elemente).add(new JLabel("Hello")). deoarece ofer˘ a suport pentru derularea pe orizontal˘ a ¸ si vertical˘ a a componentelor a c˘ aror reprezentare complet˘ a nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a asociat˘ a.11. selectarea . . JScrollPane este o clas˘ a foarte important˘ aˆ ın arhitectura modelului Swing. p. i++) elemente[i] = "Elementul " + i. Ad˘ augarea de componente se realizeaz˘ a ca pentru orice container..6. JScrollPane sp = new JScrollPane(lista). nici o component˘ a Swing neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸ie. folosind metoda add.add(sp).add(new JButton("OK")). String elemente[] = new String[100]. JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()).getContentPane(). FOLOSIREA COMPONENTELOR 333 obiectului JPanel sau ulterior cu metoda setLayout. uzual panouri (obiecte de tip JPanel). /* Preferabil. deoarece nu mai este construit si un obiect de tip FlowLayout (implicit) */ p.. pe acela¸ si spat ¸iu de afi¸ sare. for(int i=0. JTabbedPane este util˘ a pentru suprapunerea mai multor containere. frame.

addTab("Tab 2". JComponent panel1 = new JPanel(). panel2. tabbedPane.VK_2). icon. Ca funct ¸ionalitate. tabbedPane.VK_1). JSplitPane permite crearea unui container care cont ¸ine dou˘ a componente dispuse fie una lˆ ang˘ a cealalt˘ a. tabbedPane. tabbedPane.setMnemonicAt(1.334 CAPITOLUL 11. icon.setMnemonicAt(0. "Aici avem un buton"). panel2. "Doi". panel1. . panel1.setOpaque(true). fiecare panou avˆ and un astfel de buton corespunz˘ ator. panel1.setOpaque(true). KeyEvent. String elem[] = {"Unu".gif"). "Aici avem o eticheta"). KeyEvent. fie una sub alta ¸ si separarea acestora prin intermediul unei bare care s˘ a permit˘ a configurarea suprafet ¸ei alocate fiec˘ arei componente. JComponent panel2 = new JPanel(). ofer˘ a o implementare asem˘ an˘ atoare gestionarului de pozit ¸ionare CardLayout. JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane().addTab("Tab 1". "Trei" }. SWING unuia sau altui panou realizˆ andu-se prin intermediul unor butoane dispuse pe partea superioar˘ a a componentei.add(new JButton("OK")). JList list = new JList(elem). panel2.add(new JLabel("Hello")). ImageIcon icon = new ImageIcon("smiley.

VERTICAL_SPLIT. 1)). list. .Permite crearea unor dialoguri simple.add(sp2). crearea unui dialog realizˆ andu-se prin extinderea acesteia.getContentPane(). text). ˆ ıntocmai ca ˆ ın modelul AWT.add(new JButton("Sterge")). extrem de utile ˆ ın majoritatea aplicat ¸iilor. 335 11.6. panel). FOLOSIREA COMPONENTELOR JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3.6. JTextArea text = new JTextArea( "Mai multe componente separate prin\n" + "intermediul containerelor JSplitPane").add(new JButton("Salveaza")). folosite pentru afi¸ sarea unor mesaje. sp1.7 Dialoguri Clasa care descrie ferestre de dialog este JDialog. panel. In Swing exist˘ aˆ ıns˘ a o serie de clase predefinite ce descriu anumite tipuri de dialoguri. realizarea unor interog˘ ari de confirmare/renunt ¸are.add(new JButton("Adauga")). panel.HORIZONTAL_SPLIT. // Separam lista de grupul celor trei butoane JSplitPane sp1 = new JSplitPane( JSplitPane. frame. Acestea sunt: • JOptionPane .11. panel. // Separam containerul cu lista si butoanele // de componenta pentru editare de text JSplitPane sp2 = new JSplitPane( JSplitPane.

. fie ca urmare a unor act ¸iuni externe sau interne programului. Procesul ˆ ın sine este asem˘ an˘ ator celui din modelul AWT. JOptionPane.ERROR_MESSAGE).YES_NO_OPTION. cum ar fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet. "Eroare". • JColorChooser . Cˆ and este necesar˘ a desenarea componentei repsective.7 11. Mai jos.7. "Eroare de sistem !".336 CAPITOLUL 11.showMessageDialog(frame. 11. ˆ ıncepˆ and cu cel de la nivelul superior.Dialog standard care permite navigarea prin sistemul de fi¸ siere ¸ si selectarea unui anumit fi¸ sier pentru operat ¸ii de deschidere.QUESTION_MESSAGE). JOptionPane. desenarea unei componente este un proces care se executa automat ori de cˆ ate ori este necesar.Dialog standard pentru selectarea ˆ ıntr-o manier˘ a facil˘ a a unei culori. • ProgressMonitor . sau chiar pentru introducerea unor valori. • JFileChooser . componenta este plasat˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. respectiv salvare.Clas˘ a utilizat˘ a pentru monitorizare˘ a progresului unei operat ¸ii consumatoare de timp. JOptionPane.showConfirmDialog(frame. r˘ ad˘ acina acestei fiind un container de nivel ˆ ınalt. "Doriti inchiderea aplicatiei ? ". JOptionPane. care la rˆ andul ei poate fi plasat˘ a pe alt˘ a suprafat ¸˘ a¸ si a¸ sa mai departe. operat ¸ia de desenare va fi executat˘ a pentru toate containerele. sunt exemplificate dou˘ a modalit˘ a¸ ti de utilizare a clasei: JOptionPane. Cu alte cuvinte. clasa fiind extrem de configurabil˘ a. Orice component˘ a se g˘ ase¸ ste ˆ ıntr-o ierarhie format˘ a de containere.1 Desenarea Metode specifice Dup˘ a cum ¸ stim. ˆ ıns˘ a exist˘ a unele diferent ¸e care trebuie ment ¸ionate. fie la prima sa afi¸ sare. SWING etc. "Intrebare".

cum ar fi implementarea mecanismului de double-buffering. metoda cea mai important˘ a fiind paint. ˆ ın cazul ˆ ın care componenta este opac˘ a metoda deseneaz˘ a suprafat ¸a sa cu culoarea de fundal. aceast˘ a metod˘ a are ˆ ıns˘ a o implementare specific˘ a ¸ si nu trebuie supradefinit˘ a.11. acest lucru nu este recomandat. Implicit. desenarea este realizat˘ a de firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu transmiterea evenimentelor.Deseneaz˘ a chenarele componentei (dac˘ a exist˘ a). dup˘ a care va executa desenarea propriu-zis˘ a. Pentru componentele Swing. • paintBorder . De¸ si este posibil˘ a supradefinirea ei. Nu trebuie supradefinit˘ a. De asemenea.Este principala metod˘ a pentru desenare ce este supradefinit˘ a pentru fiecare component˘ a Swing ˆ ın parte pentru a descrie reprezentarea sa grafic˘ a. Pe perioada ˆ ın care acesta este ocupat cu transmiterea unui mesaj nu va fi f˘ acut˘ a nici o desenare. dac˘ a se dore¸ ste redesenarea explicit˘ a a unei componente se va apela metoda repaint.Solicit˘ a desenarea componentelor cont ¸inute de aceast˘ a component˘ a (dac˘ a exist˘ a).7. Nu trebuie supradefinit˘ a. pe perioada respectiv˘ a nu va fi transmis nici un mesaj. din motivele amintite mai sus. apelat˘ a automat ori de cˆ ate ori este necesar. • paintChildren . Ca ¸ si ˆ ın AWT. Atent ¸ie Intocmai ca ˆ ın AWT. apelul metodei revalidate va precede apelul lui repaint. Aceasta este responsabil˘ a cu apelul metodelor Swing ce deseneaz˘ a componenta ¸ si anume: • paintComponent . . dac˘ a acesta este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de desenare ce consum˘ a mult timp. In cazul ˆ ın care dimensiunea sau pozit ¸ia componentei s-au schimbat. Metoda paint este responsabil˘ a cu apelul metodelor amintite mai sus ¸ si realizarea unor optimiz˘ ari legate de procesul de desenare. DESENAREA 337 Desenarea se bazeaz˘ a pe modelul AWT.

evident dac˘ a acestea exist˘ a. Aceasta este o facilitate extrem de important˘ a deoarece permite crearea de componente care nu au form˘ a rectangular˘ a. ImageIcon img = new ImageIcon("smiley. cea mai utilizat˘ a fiind crearea unei etichete (JLabel) sau a unui buton (JButton) care s˘ a aib˘ a setat˘ a o anumit˘ a imagine pe suprafat ¸a sa. ˆ ıncetinind astfel procesul de afi¸ sare. orice component˘ a este definit˘ a de o suprafat ¸˘ a rectangular˘ a. se recomand˘ a setarea componentelor ca fiind opace (setOpaque(true)). Suprafat ¸a ocupat˘ a de acestea poate fi aflat˘ a cu metoda getInsets . SWING 11. deoarece pentru componentele transparente vor trebui redesenate containerele pe care se g˘ ase¸ ste aceasta. Transparent ¸a Cu ajutorul metodei setOpaque poate fi controlat˘ a opacitatea componentelor Swing. Dimensiunile acestei pot fi obt ¸inute cu metodele getSize.338 CAPITOLUL 11. De exemplu. JLabel label = new JLabel(img). un buton circular va fi construit ca fiind transparent (setOpaque(false)) ¸ si va desena ˆ ın interiorul s˘ au o elips˘ a umplut˘ a cu o anumit˘ a culoare. Trabsparent ¸a ˆ ıns˘ a vine cu un anumit pret ¸. In Swing. Dimensiunile componentelor Dup˘ a cum ¸ stim. Evident.2 Considerat ¸ii generale In continuare vom prezenta cˆ ateva considerat ¸ii generale legate de diferite aspecte ale desen˘ arii ˆ ın cadrul modelului Swing. getHeight. Acestea includ ˆ ıns˘ a¸ si dimsniunile chenarelor. de fiecare dat˘ a cˆ and este cazul.gif"). getWidth. Imaginea respectiv˘ a trebuie creat˘ a folosind clasa ImageIcon. Afi¸ sarea imaginilor In AWT afi¸ sarea unei imagini era realizat˘ a uzual prin supradefinirea clasei Canvas ¸ si desenarea imaginii ˆ ın metoda paint a acesteia. exist˘ a cˆ ateva solut ¸ii mai simple pentru afi¸ sarea unei imagini. este necesar˘ a implementarea de cod specific pentru a trata ap˘ asarea acestui tip de buton. Din acest motiv.7.

. Din acest motiv este foarte important ca atunci cˆ and supradefinim metoda paintComponent s˘ a ne asigur˘ am c˘ a la terminarea metodei starea obiectului Graphics este aceea¸ si ca la ˆ ınceput.insets.insets. Pentru a avea acces la API-ul Java2D. int currentWidth = getWidth() . } Contexte grafice Argumentul metodei paintComponent este de tip Graphics ce ofer˘ a primitivele standard de desenare. int currentHeight = getHeight() .translate(-x. // modificam contexul . } In Swing. clas˘ a ce extinde Graphics ¸ si pune la dispozit ¸ie metode mai sofisitcate de desenare cunoscute sub numele de Java2D. -y). In majoritatea cazurilor ˆ ıns˘ a.. // Desenam apoi cu g2d ..Explicit Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.left . DESENAREA 339 ce va returna un obiect de tip Insets ce specific˘ a num˘ arul de pixeli ocupat ¸i cu chenare ˆ ın jurul componentei.. obiectul de tip Graphics primit ca argument de metoda paintComponent este refolosit pentru desenarea componentei.insets.translate(x.bottom.top . y). argumentul este de fapt de tip Graphics2D. Acest lucru poate fi realizat fie explicit. .. Insets insets = getInsets().. este suficient s˘ a facem conversia argumentului ce descrie contextul grafic: public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.. pentru a eficientiza desenarea. a chenarelor ¸ si a fiilor s˘ ai. fie folosind o copie a contextului grafic primit ca argument: // 1. g2d. g2d.7..right.insets. // revenim la starea initiala . public void paintComponent(Graphics g) { .11.

swing.MetalLookAndFeel Este varianta implicit˘ a de L&F ¸ si are un aspect specific Java.plaf.translate(x.WindowsLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Windows.java.plaf.MotifLookAndFeel Specific˘ a interfat ¸a CDE/Motif.mac.sun. • com.swing. fie s˘ a aib˘ a un aspect specific Java.swing.MacLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Mac. Folosirea unei copii Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.dispose(). Incepˆ and cu versiunea 1.sun.gtk. Orice L&F este descris de o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel.java.create().sun.GTKLookAndFeel GTK+ reprezint˘ a un standard de creare a interfet ¸elor grafice dezvoltat independent de limbajul Java.windows. Distribut ¸ia standard Java include urm˘ atoarele clase ce pot fi utilizate pentru selectarea unui L&F: • javax.sun. g2d. • com. Posibilitatea de a alege ˆ ıntre diferite moduri L&F are avantajul de a oferi prezentarea unei aplicat ¸ii ˆ ıntr-o form˘ a grafic˘ a care s˘ a corespund˘ a preferint ¸elor utilizatorilor. • com.4. (GTK este acronimul de la GNU Image Manipulation Program Toolkit). g2d..java.swing.plaf. • com.swing. SWING // 2.plaf. In principiu. y). .motif.metal..2 exist˘ a¸ si implementarea pentru Windows XP .java. variantele originale de L&F furnizate ˆ ın distribut ¸ia standard ofereau modalitatea ca o interfat ¸˘ a Swing fie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ın ansamblul grafic al sistemului de operare folosit. 11.340 CAPITOLUL 11.plaf. Folosind acest L&F este posibil˘ a ¸ si .8 Look and Feel Prin sintagma ’Look and Feel’ (L&F) vom ˆ ınt ¸elege modul ˆ ın care sunt desenate componentele Swing ¸ si felul ˆ ın care acestea interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul.

• getCrossPlatformLookAndFeelClassName .MotifLookAndFeel"). LOOK AND FEEL 341 specificarea unei anumite teme prin intermediul unui fi¸ sier de resurse sau folosind variabila swing.sun.gtkthemefile.getSystemLookAndFeelClassName()). Setarea propriet˘ a¸ tii swing.Obt ¸ine variant˘ a specific˘ a sistemului de operare folosit. Metoda prime¸ ste ca argument un obiect dintr-o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel.gtkthemefile=temaSpecifica/gtkrc App Specificare unei anumite interfet ¸e L&F poate fi realizat˘ a prin mai multe modalit˘ a¸ ti.setLookAndFeel( UIManager.defaultlaf Exist˘ a posibilitatea de a specifica varianta de L&F a aplicat ¸ie direct de la linia de comand˘ a prin setarea proprietˆ a¸ tii swing.swing. returneaz˘ a varianta standard. fie un ¸ sir de caractere cu numele complet al clasei L&F.defaultlaf: .java.motif.Returneaz˘ a interfat ¸a grafic˘ a standard Java (JLF).plaf. • setLookAndFeel .11. // Exemple: UIManager. Folosirea clasei UImanager Clasa UIManager pune la dispozit ¸ie o serie de metode statice pentru selectarea la momentul execut ¸iei a uni anumit L&F. returnˆ and un obiect de tip LookAndFeel.Seteaz˘ a modul curet L&F. ca ˆ ın exemplul de mai jos: java -Dswing. UIManager.setLookAndFeel( "com. • getSystemLookAndFeelClassName . precum ¸ si pentru obt ¸inerea unor variante specifice: • getLookAndFeel .8.Obt ¸ine varianta curent˘ a. In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici o astfel de clas˘ a.

updateComponentTreeUI ce va primi ca argument r˘ ad˘ acina unei ierarhii.plaf.sun. 3.WindowsLookAndFeel App O alt˘ a variant˘ a de a seta aceast˘ a proprietate este schimbarea ei direct ˆ ın fi¸ sierul swing. 4.sun.defaultlaf= com.sun.swing. Proprietatea swing.defaultlaf= com. ˆ ıncepˆ and cu containerele de nivel ˆ ınalt ¸ si va fi realizat prin apelul metodei SwingUtilities.java.plaf. SwingUtilities.swing. Exist˘ a posibilitatea de a schimba varianta de L&F chiar ¸ si dup˘ a afi¸ sarea componentelor.swing. .plaf. Apelul explicit al metodei UIManager.defaultlaf specificat˘ aˆ ın fi¸ sierul swing.pack().WindowsLookAndFeel Ordinea ˆ ın care este aleas˘ a clasa L&F este urm˘ atoarea: 1.defaultlaf= com. SWING java -Dswing.342 CAPITOLUL 11.properties situat ˆ ın subdirectorul lib al distribut ¸iei Java.windows. Clasa standard Java (JLF).GTKLookAndFeel App java -Dswing. Secvent ¸a care efectueaz˘ a aceast˘ a operat ¸ie pentru o fereastr˘ a f este: UIManager. 2. Proprietatea swing.updateComponentTreeUI(f).setLookAndFeel(numeClasaLF).setLookAndFeel ˆ ınaintea cre˘ arii unei componente Swing.windows. f.gtk.properties.java.java. # Swing properties swing. Acesta este un proces care trebuie s˘ a actualizeze ierarhiile de componente.defaultlaf specificat˘ a de la linia de comand˘ a.

folosind diverse strategii de alocare a procesorului fiec˘ aruia dintre acestea. Un program aflat ˆ ın execut ¸ie se nume¸ ste proces. cum ar fi UNIX sau Windows. Un program secvent ¸ial reprezint˘ a modelul clasic de program: are un ˆ ınceput. Un sistem de operare monotasking. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie ¸ si un sfˆ ar¸ sit. ˆ ın timp ce un sistem de operare multitasking. ˆ ın sensul c˘ a are un ˆ ınceput. poate rula oricˆ ate procese ˆ ın acela¸ si timp (concurent). Un fir de execut ¸ie este similar unui proces secvent ¸ial. Cu alte cuvinte. nu este capabil s˘ a execute decˆ at un singur proces la un moment dat. la un moment dat programul are un singur punct de execut ¸ie. 343 . Diferenta dintre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces const˘ aˆ ın faptul c˘ a un fir de execut ¸ie nu poate rula independent ci trebuie s˘ a ruleze ˆ ın cadrul unui proces. Am reamintit acest lucru deoarece not ¸iunea de fir de execut ¸ie nu are sens decˆ at ˆ ın cadrul unui sistem de operare multitasking. Definit ¸ie Un fir de execut ¸ie este o succesiune scevent ¸ial˘ a de instruct ¸iuni care se execut˘ aˆ ın cadrul unui proces.1 Introducere Firele de execut ¸ie fac trecerea de la programarea secvent ¸ial˘ a la programarea concurent˘ a. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie a instruct ¸iunilor sale ¸ si un sfˆ ar¸ sit.Capitolul 12 Fire de execut ¸ie 12. cum ar fi fi MS-DOS.

De multe ori ori. etc. a¸ steptarea eliber˘ arii unei resurse. desenarea componentelor unei aplicat ¸ii GUI. ˆ ın timp ce la crearea unui fir nu este copiat decˆ at codul procesului p˘ arinte. ˆ ıns˘ a uzual ele sunt folosite pentru executarea unor operat ¸ii consumatoare de timp f˘ ar˘ a a bloca procesul principal: calcule matematice. datele procesului original. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ aˆ ın cadrul unui proces se pot executa simultan mai multe fire de execut ¸ie. Firele de execut ¸ie definite de o clas˘ a vor avea acela¸ si cod ¸ si. De asemenea. prin urmare. 12. Un fir de execut ¸ie poate fi asem˘ anat cu o versiune redus˘ a a unui proces. acest lucru nu este obligatoriu. A¸ sadar. execut ¸ia simultan˘ a a firelor ˆ ın cadrul unui proces este similar˘ a cu execut ¸ia concurent˘ a a proceselor: sistemul de operare va aloca procesorul dup˘ a o anumit˘ a strategie fiec˘ arui fir de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea lor. Din acest motiv firele de execut ¸ie mai sunt numite ¸ si procese usoare. evident. Care ar fi ˆ ıns˘ a deosebirile ˆ ıntre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces ? In primul. FIRE DE EXECUT ¸ IE Program (proces) Un program ˆ ı¸ si poate defini ˆ ıns˘ a nu doar un fir de execut ¸ie ci oricˆ ate. Firele de execut ¸ie sunt utile ˆ ın multe privint ¸e. un fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a unei clase. un fir mai poate fi privit ¸ si ca un context de execut ¸ie ˆ ın cadrul unui proces. toate firele de execut ¸ie avˆ and acces la acelea¸ si date. permit ¸ˆ and efectuarea concurent˘ a a sarcinilor independente ale acelui program.344 Program (proces) CAPITOLUL 12. ambele rulˆ and simultan ¸ si independent pe o structur˘ a secvent ¸ial˘ a format˘ a de instruct ¸iunile lor. O alt˘ a deosebire rezult˘ a din faptul c˘ a fiecare proces are propria sa memorie (propriul s˘ au spat ¸iu de adrese) iar la crearea unui nou proces (fork) este realizat˘ a o copie exact˘ a a procesului p˘ arinte: cod ¸ si date. aceea¸ si . rˆ and deosebirea major˘ a const˘ aˆ ın faptul c˘ a firele de execut ¸ie nu pot rula decˆ at ˆ ın cadrul unui proces. firele ˆ ı¸ si desf˘ a¸ soar˘ a activitatea ˆ ın fundal ˆ ıns˘ a.2 Crearea unui fir de execut ¸ie Ca orice alt obiect Java.

Aceasta este o interfat ¸˘ a care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a¸ si anume metoda run. 12. A¸ sadar. Formatul general al unei astfel de clase este: public class FirExcecutie extends Thread { public FirExcecutie(String nume) { // Apelam constructorul superclasei super(nume). Orice clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e vor fi executate separat ˆ ıntr-un fir propriu trebuie declarat˘ a ca fiind de tip Runnable. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE 345 secvent ¸a de instruct ¸iuni. atunci putem renunt ¸a la supradefinirea . In cazul ˆ ın care nu vrem s˘ a d˘ am nume firelor pe care le cre˘ am. metoda run nu cont ¸ine nici un cod. • prin implementarea interfet ¸ei Runnable. implicit.1 Extinderea clasei Thread Cea mai simpl˘ a metod˘ a de a crea un fir de execut ¸ie care s˘ a realizeze o anumit˘ a act ¸iune este prin extinderea clasei Thread ¸ si supradefinirea metodei run a acesteia.2. Interfat ¸a Runnable este conceput˘ a ca fiind un protocol comun pentru obiectele care doresc s˘ a execute un anumit cod pe durata existent ¸ei lor. orice clas˘ a ce descrie fire de execut ¸ie va cont ¸ine metoda run ˆ ın care este implementat codul ce va fi rulat.. } } Prima metod˘ a a clasei este constructorul. cu alte cuvinte.. Cea mai important˘ a clas˘ a care implementeaz˘ a interfat ¸a Runnable este Thread. Orice fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a clasei Thread sau a unei subclase a sa.2. Aceasta implementeaz˘ a un fir de execut ¸ie generic care. } public void run() { // Codul firului de executie . nu face nimic.12. Crearea unei clase care s˘ a defineasc˘ a fire de execut ¸ie poate fi facut˘ a prin dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • prin extinderea clasei Thread. care prime¸ ste ca argument un ¸ sir ce va reprezenta numele firului de execut ¸ie.

346 CAPITOLUL 12. fir1 = new AfisareNumere (0 . // Lansam in executie fir. ace¸ stia fiinde utili atunci cˆ and vrem s˘ a trimitem diver¸ si parametri de init ¸ializare firului nostru. print ( i + " " ) . ”inima” oric˘ arui fir de execut ¸ie. b = b . Evident. Ulterior. f˘ ar˘ a argumente. } public void run () { for ( int i = a .start(). 10) . Listing 12. out . int b . public AfisareNumere ( int a . int pas ) { this . se pot defini ¸ si alt ¸i constructori. FIRE DE EXECUT ¸ IE acestui constructor ¸ si s˘ a folosim constructorul implicit. Un fir de execut ¸ie creat nu este automat pornit. acesta poate primi un nume cu metoda setName. this . 200 . S˘ a consider˘ am ˆ ın continuare un exemplu ˆ ın care definim un fir de execut ¸ie ce afi¸ seaz˘ a numerele ˆ ıntregi dintr-un interval. pas . i += pas ) System . definit˘ aˆ ın clasa Thread. A dou˘ a metod˘ a este metoda run. pas = pas . fir2 . i <= b . // Cream firul de executie FirExecutie fir = new FirExecutie("simplu"). care creeaz˘ a un fir de execut ¸ie f˘ ar˘ a nici un nume. } } public class TestThread { public static void main ( String args []) { AfisareNumere fir1 . 100 . ˆ ın care scriem efectiv codul care trebuie s˘ a se execute. 5) . b . lansarea s˘ a fiind realizeaz˘ a de metoda start.1: Folosirea clasei Thread class AfisareNumere extends Thread { private int a . a = a . // Numara de la 0 la 100 cu pasul 5 fir2 = new AfisareNumere (100 . . cu un anumit pas. this .

start () . Thread // incorect ! In acest caz. apoi numerele de la 100 la 200 cu pasul 10. el fiind controlat de procesor ˆ ıntr-o manier˘ a ”aparent” aleatoare.lang ¸ si este definit˘ a astfel: . Interfat ¸a Runnable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. ¸ stiind c˘ aˆ ın Java nu este permis˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a? class FirExecutie extends Parinte. la extinderea ei obt ¸ineam implementarea indirect˘ a a interfet ¸ei. La rul˘ ari diferite se pot obt ¸ine rezultate diferite deoarece timpul alocat fiec˘ arui fir de execut ¸ie poate s˘ a nu fie acela¸ si. Clasa Thread implementeaz˘ a ea ˆ ıns˘ a¸ si interfat ¸a Runnable ¸ si. interfat ¸˘ a Runnable permite unei clase s˘ a fie activ˘ a. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE // Numara de la 100 la 200 cu pasul 10 fir1 . din acest motiv. A¸ sadar. rezultatul obt ¸inut va fi o intercalare de valori produse de cele dou˘ a fire ce ruleaz˘ a simultan. f˘ ar˘ a a extinde clasa Thread. fir2 . ˆ ıntrucˆ at primul apel este c˘ atre contorul fir1.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable Ce facem ˆ ıns˘ a cˆ and dorim s˘ a cre˘ am o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie dar aceasta are deja o superclas˘ a. deci rezultatul afi¸ sat pe ecran ar trbui s˘ a fie: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 In realitate ˆ ıns˘ a. start () . Un posibil rezultat al programului de mai sus: 0 100 5 110 10 120 15 130 20 140 25 150 160 170 180 190 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12.2.2. // Pornim firele de executie // Ele vor fi distruse automat la terminarea lor } } 347 Gˆ andind secvent ¸ial. s-ar crede c˘ a acest program va afi¸ sa prima dat˘ a numerele de la 0 la 100 cu pasul 5. nu mai putem extinde clasa Thread ci trebuie s˘ a implement˘ am direct interfat ¸a Runnable.12.

crearea acestora trebuind f˘ acut˘ a explicit. } } Spre deosebire de modalitatea anterioar˘ a. ca pentru orice alt obiect. prin instruct ¸iunea new. Thread fir = new Thread(obiectActiv). o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie prin implementarea interfet ¸ei Runnable trebuie obligatoriu s˘ a implementeze metoda run.. .348 CAPITOLUL 12. se pierde ˆ ıns˘ a tot suportul oferit de clasa Thread.. Trebuie apelat constructorul care s˘ a primeasc˘ a drept argument o instant ¸˘ a a clasei noastre. ClasaActiva obiectActiv = new ClasaActiva(). O astfel de clas˘ a se mai nume¸ ste clas˘ a activ˘ a¸ si are urm˘ atoarea structur˘ a: public class ClasaActiva implements Runnable { public void run() { //Codul firului de executie . Aceste operat ¸iuni pot fi f˘ acute chiar ˆ ın cadrul clasei noastre: public class FirExecutie implements Runnable { private Thread fir = null. firul de execut ¸ie poate fi lansat printr-un apel al metodei start. Acest lucru se realizeaz˘ a. urmat˘ a de un apel la un constructor al clasei Thread. public FirExecutie() if (fir == null) { fir = new Thread(this). FIRE DE EXECUT ¸ IE public interface Runnable { public abstract void run(). Simpla instant ¸iere a unei clase care implemeneaz˘ a interfat ¸a Runnable nu creeaz˘ a nici un fir de execut ¸ie. Pentru a realiza acest lucru trebuie s˘ a instant ¸iem un obiect de tip Thread ce va reprezenta firul de execut ¸ie propriu zis al c˘ arui cod se gase¸ ste ˆ ın clasa noastr˘ a. fir. Dup˘ a creare.start(). ˆ ıns˘ a nu la oricare dintre ace¸ stia. } Prin urmare.

*. . import java . S˘ a consider˘ am urm˘ atorul folosind interfat ¸a Runnable. Vom porni apoi dou˘ a concurent.. fiecare pe Listing 12. awt .start(). lansarea firului va fi f˘ acut˘ a automat la instant ¸ierea unui obiect al clasei: FirExecutie fir = new FirExecutie(). Apelul explicit al metodei run nu va furniza nici o eroare.. va apela metoda run din clasa curent˘ a. anumit tip.2: Folosirea interfet ¸ei Runnable import java . Pentru clasa FirExecutie dat˘ a mai sus. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE fir.2. pe o suprafat ¸˘ a de fire de execut ¸ie care vor rula suprafat ¸a sa. A¸ sadar. desenˆ and figuri diferite. exemplu ˆ ın care cre˘ am dou˘ a fire de execut ¸ie Fiecare fir va desena figuri geometrice de un desenare de tip Canvas. awt . Atent ¸ie Metoda run nu trebuie apelat˘ a explicit. acest constructor accept˘ a ca argument orice instant ¸˘ a a unei clase ”Runnable”. ¸ si nu separat ˆ ıntr-un fir. } } 349 Specificarea argumentului this ˆ ın constructorul clasei Thread determin˘ a crearea unui fir de execut ¸ie care. la lansarea sa. class Plansa extends Canvas implements Runnable { // Deoarece Plansa extinde Canvas .12. } } public void run() { //Codul firului de executie . event .*. acest lucru realizˆ andu-se automat la apelul metodei start. ˆ ıns˘ a aceasta va fi executat˘ a ca orice alt˘ a metoda.

// Desenam figura la coordonatele calculate // de firul de executie g . culoare = culoare . } public void update ( Graphics g ) { paint ( g ) . r =0. equals ( " patrat " ) ) g . dim . String figura . y . Color culoare . r ) . if ( figura . } public Dimension getPreferredSize () { return dim . drawRect (0 . 300) .350 CAPITOLUL 12. dim . else if ( figura . height -1) . figura = figura . drawRect (x . this . equals ( " cerc " ) ) g . r ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE // nu mai putem extinde clasa Thread Dimension dim = new Dimension (300 . int x =0 . // Supradefinim update ca sa nu mai // fie stearsa suprafata de desenare } public void run () { /* Codul firului de executie : Afisarea a 100 de figuri geometrice la pozitii si dimensiuni calculate aleator . setColor ( Color . y =0 . g . facem o pauza de 50 ms */ for ( int i =0. setColor ( culoare ) . y . } public void paint ( Graphics g ) { // Desenam un chenar g . r . i ++) { . black ) . Intre doua afisari . Color culoare ) { this . r . public Plansa ( String figura . width -1 . i <100. drawOval (x . 0 .

sleep (50) .2. r = ( int ) ( Math . // Acestea extind Canvas . Plansa p2 = new Plansa ( " cerc " . random () * dim . Color . add ( p1 ) . this . exit (0) . care vor // actualiza desenul celor doua planse new Thread ( p1 ) . } } 351 . // Pornim doua fire de executie . pack () . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . width ) . show () . } }) . try { Thread . } } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . red ) . le plasam pe fereastra setLayout ( new GridLayout (1 . Color . height ) . // Cream doua obiecte active de tip Plansa Plansa p1 = new Plansa ( " patrat " . add ( p2 ) . start () . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} repaint () . } } public class TestRunnable { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Runnable " ) . y = ( int ) ( Math . blue ) . start () . 2) ) . random () * dim . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE x = ( int ) ( Math . new Thread ( p2 ) . random () * 100) .12. f .

la un moment dat. se termin˘ a. cu alte cuvinte dup˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa Thread sau dintr-o subclas˘ a a sa. vom analiza mai ˆ ındeaproape st˘ arile ˆ ın care se poate g˘ asi un fir de execut ¸ie. Thread fir = new Thread(obiectActiv). In continuare.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie Fiecare fir de execut ¸ie are propriul s˘ au ciclu de viat ¸˘ a: este creat. Diagrama de mai jos ilustreaz˘ a generic aceste st˘ ari precum ¸ si metodele care provoaca tranzit ¸ia dintr-o stare ˆ ın alta: A¸ sadar. devine activ prin lansarea sa ¸ si.352 CAPITOLUL 12. un fir de execut ¸ie se poate g˘ asi ˆ ın una din urm˘ atoarele patru st˘ ari: • ”New Thread” • ”Runnable” • ”Not Runnable” • ”Dead” Starea ”New Thread” Un fir de execut ¸ie se g˘ ase¸ ste ˆ ın aceast˘ a stare imediat dup˘ a crearea sa. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. // fir se gaseste in starea "New Thread" .

un fir care ”ruleaz˘ a” poate s˘ a-¸ si a¸ stepte de fapt rˆ andul la procesor. . fir. Pentru a rezolva aceasta problem˘ a exist˘ a o planificare care s˘ a partajeze dinamic ¸ si corect procesorul ˆ ıntre toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın starea ”Runnable”. • Planific˘ a firul de execut ¸ie la procesor pentru a fi lansat. //fir se gaseste in starea "Runnable" Metoda start realizez˘ a urm˘ atoarele operat ¸iuni necesare rul˘ arii firului de execut ¸ie: • Aloc˘ a resursele sistem necesare. A¸ sadar.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. adic˘ a instruct ¸iunile sale sunt interpretate de procesor. Apelul oric˘ arei alte metode ˆ ın afar˘ a de start nu are nici un sens ¸ si va provoca o except ¸ie de tipul IllegalThreadStateException. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 353 In aceast˘ a stare firul este ”vid”. Starea ”Not Runnable” Un fir de execut ¸ie poate ajunge ˆ ın aceaat˘ a stare ˆ ın una din urm˘ atoarele situat ¸ii: • Este ”adormit” prin apelul metodei sleep. • Apeleaz˘ a metoda run a obiectului activ al firului. el nu are alocate nici un fel de resurse sistem ¸ si singura operat ¸iune pe care o putem executa asupra lui este lansarea ˆ ın execut ¸ie.start().3. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a din cauza c˘ a majoritatea calculatoarelor au un singur procesor iar acesta nu poate rula simultan toate firele de execut ¸ie care se gasesc ˆ ın starea ”Runnable”. • A apelat metoda wait. a¸ steptˆ and ca o anumit˘ a condit ¸ie s˘ a fie satisfacut˘ a. Starea ”Runnable” Dup˘ a apelul metodei start un fir va trece ˆ ın starea ”Runnable”. prin metoda start. Un fir aflat ˆ ın starea ”Runnable” nu ˆ ınseamn˘ a neap˘ arat c˘ a se g˘ a¸ seste efectiv ˆ ın execut ¸ie. adic˘ a va fi ˆ ın execut ¸ie.

acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunile notify sau notifyAll (vezi ”Sincronizarea firelor de execut ¸ie”).. . Metoda sleep este o metod˘ a static˘ a a clasei Thread care provoac˘ a o pauz˘ aˆ ın timpul rul˘ arii firului curent aflat ˆ ın execut ¸ie. atunci el devine ”Runnable” doar dup˘ a scurgerea intervalului de timp specificat de instruct ¸iunea sleep.354 CAPITOLUL 12. Pentru fiecare tip de intrare ˆ ın starea ”Not Runnable”. cu alte cuvinte ˆ ıl ”adoarme” pentru un timp specificat. In intervalul ˆ ın care un fir de execut ¸ie ”doarme”. Dup˘ a expirarea intervalului specificat firul revine ˆ ın starea ”Runnable” iar dac˘ a procesorul este ˆ ın continuare disponibil ˆ ısi va continua execut ¸ia. care readuce firul de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de intrare/ie¸ sire atunci el redevine ”Runnable” atunci cˆ and acea operat ¸iune s-a terminat. apelul acestei metode se face ˆ ıntr-un bloc de tip try-cacth: try { // Facem pauza de o secunda Thread. acesta nu va fi execut chiar dac˘ a procesorul devine disponibil. Acest lucru este foarte normal deoarece. Acestea sunt: • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost ”adormit”. Lungimea acestei pauze este specificat˘ a ˆ ın milisecunde ¸ si chiar nanosecunde.. exist˘ a o secvent ¸˘ a specific˘ a de ie¸ sire din starea repectiv˘ a. la un moment dat.sleep(1000). } Observat ¸i c˘ a metoda fiind static˘ a apelul ei nu se face pentru o instant ¸˘ a anume a clasei Thread. atunci un alt obiect trebuie s˘ aˆ ıl informeze dac˘ a acea condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a sau nu. un singur fir este ˆ ın execut ¸ie ¸ si doar pentru acesta are sens ”adormirea” sa. FIRE DE EXECUT ¸ IE • Este blocat ˆ ıntr-o operat ¸ie de intrare/ie¸ sire. Intrucˆ at poate provoca except ¸ii de tipul InterruptedException. } catch (InterruptedException e) { . • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a¸ steapt˘ a o anumit˘ a condit ¸ie.

1 Terminarea unui fir de execut ¸ie Dup˘ a cum am vazut. S˘ a consider˘ am exemplul unui fir de execut ¸ie care trebuie s˘ a numere secundele scurse pˆ an˘ a la ap˘ asarea tastei Enter. odat˘ a cu ea.3. ci trebuie s˘ a se termine ˆ ın mod natural la ˆ ıncheierea metodei run pe care o execut˘ a. In cazul cˆ and metoda run trebuie s˘ a execute o bucl˘ a infinit˘ a atunci aceasta trebuie controlat˘ a printr-o variabil˘ a care s˘ a opreasc˘ a ciclul atunci cˆ and dorim ca firul de execut ¸ie s˘ a se termine.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. Prin folosirea unei variabile de terminare. Un fir nu poate fi oprit din program printr-o anumit˘ a metod˘ a.3. 12. } Dup˘ a afi¸ sarea numerelor din intervalul specificat. Acest lucru poate fi realizat ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: 1. ˆ ın versiunile mai vechi exista metoda stop a clasei Thread care termina fort ¸at un fir de execut ¸ie. . Uzual. acesta intrˆ and ˆ ın starea Dead. fie este asociat˘ a cu o metod˘ a public˘ a care permite schimbarea valorii sale. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 355 Starea ”Dead” Este starea ˆ ın care ajunge un fir de execut ¸ie la terminarea sa. vom folosi o variabil˘ a membr˘ a a clasei care descrie firul de execut ¸ie care fie este public˘ a. Prin scrierea unor metode run care s˘ a-¸ si termine execut ¸ia ˆ ın mod natural. 2. i += pas) System. un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur propria sa ”moarte”.out.print(i + " " ). Ambele exemple anteriorare se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın aceast˘ a categorie. ˆ ıns˘ a aceasta a fost eliminat˘ a din motive de securitate. La terminarea metodei run se va termina automat ¸ si firul de execut ¸ie. Spre deosebire de versiunile curente ale limbajului Java. un fir de execut ¸ie nu poate fi terminat fort ¸at de c˘ atre program ci trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur terminarea sa. // Primul exemplu public void run() { for(int i = a. i <= b. se va termina ¸ si firul de execut ¸ie repsectiv. A¸ sadar. metoda se termin˘ a ¸ si.

exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a.au scurs " + fir . print ( " . class NumaraSecunde extends Thread { public int sec = 0. println ( " Apasati tasta Enter " ) . out . Metoda System. println ( "S . sec ++. executie = false . " ) .*. } catch ( Interr u pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } } public class TestTerminare { public static void main ( String args []) throws IOException { NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde () .356 CAPITOLUL 12. fir . read () . Setarea valorii null pentru variabila care referea instant ¸a firului de execut ¸ie va u¸ sura ˆ ıns˘ a activitatea procesului gc. io . Sistemul Java de colectare a ”gunoiului” se ocup˘ a de acest lucru. // Oprim firul de executie fir . out . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. . out . in . System . } } Nu este necesar˘ a distrugerea explicit˘ a a unui fir de execut ¸ie. start () . System . sleep (1000) . System . System . sec + " secunde " ) . // Folosim o variabila de terminare public boolean executie = true .3: Folosirea unei variabile de terminare import java . public void run () { while ( executie ) { try { Thread .

awt .2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” Un proces este considerat ˆ ın execut ¸ie dac˘ a cont ¸ine cel put ¸in un fir de execut ¸ie activ. cu metoda setDaemon.4: Crearea unui fir de excut ¸ie de tip ”daemon” class Beeper implements Runnable { public void run () { while ( true ) { java . getDef aultToo lkit () . Listing 12. un fir de execut ¸ie poate fi f˘ acut demon. beep () . Aceste fire de execut ¸ie se numesc demoni. sleep (1000) . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 357 Pentru a testa dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost pornit dar nu s-a terminat ˆ ınc˘ a putem folosi metoda isAlive. } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} } .dac˘ a firul este ˆ ın una din st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable” • false . NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde(). try { Thread . eventual periodic. Cu alte cuvinte. pe toat˘ a durata de execut ¸ie a programului iar ˆ ın momentul termin˘ arii acestuia s˘ a se termine automat ¸ si firele respective.executie = false.start().3. repectiv ”New Thread” sau ”Dead” nu se poate face nici o diferent ¸iere. De multe ori ˆ ıns˘ a dorim s˘ a folosim fire care s˘ a realizeze diverse activit˘ a¸ ti.3.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. sau scos din aceast˘ a stare. Metoda returneaz˘ a: • true . // isAlive retuneaza false (starea este New Thread) fir. ma¸ sina virtual˘ a Java nu se va opri decˆ at atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici un fir de execut ¸ie activ. Toolkit . // isAlive retuneaza false (starea este Dead) 12. Dup˘ a crearea sa. // isAlive retuneaza true (starea este Runnable) fir. la rularea unei aplicat ¸ii.dac˘ a firul este ˆ ın una din starile ”New Thread” sau ”Dead” Intre st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable”.

Sistemul Java de execut ¸ie a programelor implementeaz˘ a un algoritm simplu. exist˘ a dou˘ a modele de lucru cu fire de execut ¸ie: . println ( " Apasati Enter . La nivelul sistemului de operare.3. start () . Implicit. Aceste trei constante sunt definite ˆ ın clasa Thread astfel: public static final int MAX_PRIORITY = 10. System .. // " Demonul " se termina automat // la terminarea aplicatiei } } 12. Fiecare fir de execut ¸ie Java prime¸ ste la crearea sa o anumit˘ a prioritate. FIRE DE EXECUT ¸ IE public class TestDaemon { public static void main ( String args []) throws java . O prioritate este de fapt un num˘ ar ˆ ıntreg cu valori cuprinse ˆ ıntre si MAX PRIORITY. cunoscut sub numele de planificare cu priorit˘ a¸ ti fixate. public static final int NORM_PRIORITY= 5.. Schimbarea ulterioar˘ a a priorit˘ a¸ tii unui fir de execut ¸ie se realizeaz˘ a cu metoda setPriority a clasei Thread.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie Majoritatea calculatoarelor au un sigur procesor. IOException { Thread t = new Thread ( new Beeper () ) . prioritatea unui fir nou creat are MIN PRIORITY ¸ valoarea NORM PRIORITY. t . io . in . " ) .358 } } CAPITOLUL 12. t . read () . public static final int MIN_PRIORITY = 1. Execut ¸ia ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine a mai multor fire de execut ¸ie pe un num˘ ar limitat de procesoare se nume¸ ste planificare (scheduling). out . determinist de planificare. setDaemon ( true ) . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ˆ ımpart˘ a accesul la acel procesor. System .

atunci firul cu prioritate mai mare este imediat trecut ˆ ın execut ¸ie iar celalalt trecut ˆ ın asteptare. ˆ ın care firele de execut ¸ie pot fi ˆ ıntrerupte oricˆ and. ˆ ın care firele de execut ¸ie decid cˆ and s˘ a cedeze procesorul. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 359 • Modelul cooperativ. Planificatorul Java lucreaz˘ aˆ ın modul urmator: dac˘ a la un moment dat sunt mai multe fire de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. • face explicit acest lucru apelˆ and metoda yield. A¸ sadar. un fir de execut ¸ie Java cedeaz˘ a procesorul ˆ ın una din situatiile: • un fir de execut ¸ie cu o prioritate mai mare solicit˘ a procesorul. De asemenea. nepermit ¸ˆ and ¸ si execut ¸ia altora pˆ an˘ a la terminarea lor. programele Java trebuie scrise astfel ˆ ıncˆ at s˘ a funct ¸ioneze corect pe ambele modele. sau este suspendat din diverse motive. dezavantajul s˘ au fiind nevoia de a sincroniza accesul firelor la resursele comune.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. Doar cˆ and firul de execut ¸ie cu prioritate maxim˘ a se termin˘ a.3. • Modelul preemptiv. acest sistem se mai nume¸ ste cu ”cuante de timp”. • metoda sa run se termin˘ a. dezavantajul acestui model este c˘ a unele fire pot acapara procesorul. In continuare. Deoarece specificat ¸iile ma¸ sinii virtuale Java nu impun folosirea unui anumit model. ˆ ım modelul cooperativ firele de execut ¸ie sunt responsabile cu partajarea timpului de execut ¸ie. dup˘ a un algoritm simplu de tip ”round-robin”. ˆ ıns˘ a acest lucru ˆ ıl poate face sistemul de operare ˆ ın cazul ˆ ın care acesta aloc˘ a procesorul ˆ ın cuante de timp (un astfel de SO este Windows). planificatorul ˆ ıl va alege pe cel cu prioritatea cea mai mare pentru a-l executa. . ˆ ın timp ce ˆ ın modelul preemptiv ele trebuie s˘ a partajeze resursele comune. dup˘ a ce au fost l˘ asate s˘ a ruleze o perioad˘ a. urmˆ and s˘ a fie reluate dup˘ a ce ¸ si celelalte fire aflate ˆ ın execut ¸ie au avut acces la procesor. • timpul alocat pentru execut ¸ia s˘ a a expirat (pe SO cu cuante de timp). In cazul ˆ ın care toate firele au aceea¸ si prioritate ele sunt alese pe rˆ and. dac˘ a un fir cu prioritate mai mare decˆ at firul care se execut˘ a la un moment dat solicit˘ a procesorul. A¸ sadar. adic˘ a sunt pregatite pentru a fi rulate. va fi ales un fir cu o prioritate mai mic˘ a. vom mai detalia put ¸in aceste aspecte. Planificatorul Java nu va ˆ ıntrerupe ˆ ıns˘ a un fir de execut ¸ie ˆ ın favoarea altuia de aceeasi prioritate.

setPriority ( Thread . deoarece acesta poate fi diferit de la un sistem de operare la altul. s1 = new FirEgoist ( " Firul 1 " ) . Unele sistemele de operare combat acest tip de comportament prin metoda aloc˘ arii procesorului ˆ ın cuante de timp fiec˘ arui fir de execut ¸ie. Evident. // yield () . } } } public class TestFirEgoist { public static void main ( String args []) { FirEgoist s1 . s2 = new FirEgoist ( " Firul 2 " ) . Listing 12. setPriority ( Thread .360 CAPITOLUL 12. out . ˆ ıns˘ a nu trebuie s˘ a ne baz˘ am pe acest lucru la scrierea unui program. s2 . s1 . if ( i % 100 == 0) System . MAX_PRIORITY ) . Un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a fie ”corect” fat ¸˘ ade celelalte fire ¸ si s˘ a cedeze periodic procesorul astfel ˆ ıncˆ at toate s˘ a aib˘ a posibilitatea de a se executa. . println ( getName () + " a ajuns la " + i ) . } public void run () { int i = 0. Un fir de execut ¸ie de lung˘ a durat˘ a¸ si care nu cedeaz˘ a explicit procesorul la anumite intervale de timp astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poata fi executate ¸ si celelalte fire de execut ¸ie se nume¸ ste fir de execut ¸ie egoist. FIRE DE EXECUT ¸ IE Atent ¸ie In nici un caz corectitudinea unui program nu trebuie s˘ a se bazeze pe mecansimul de planificare a firelor de execut ¸ie. MAX_PRIORITY ) . blocˆ and efectiv execut ¸ia celorlalte fire de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea sa. trebuie evitat˘ a scrierea lor ˆ ıntrucˆ at acapareaz˘ a pe termen nedefinit procesorul. while ( i < 100000) { // Bucla care acapareaza procesorul i ++. s2 .5: Exemplu de fir de execut ¸ie ”egoist” class FirEgoist extends Thread { public FirEgoist ( String name ) { super ( name ) .

CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE s1 . Firul Firul 1 a ajuns la 100 1 a ajuns la 200 1 a ajuns la 300 1 1 2 2 a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la 99900 100000 100 200 2 a ajuns la 99900 2 a ajuns la 100000 Rezolvarea acestei probleme se face fie prin intermediul metodei statice yield a clasei Thread. fie prin ”adormirea” temporar˘ a a firului curent cu ajutorul metodei sleep. Rezultatul va ar˘ ata astfel: Firul Firul Firul . Firul Firul Firul Firul Firul Firul .. s2 . acaparˆ and efectiv procesorul.. Firul Firul Firul Firul .. start () .. 1 1 2 1 2 2 a a a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la la la 31900 32000 100 32100 200 300 . execut ¸ia celor dou˘ a fire se va intercala. . } } 361 Firul de execut ¸ie s1 are prioritate maxim˘ a ¸ si pˆ an˘ a nu-¸ si va termina execut ¸ia nu-i va permite firului s2 s˘ a execute nici o instruct ¸iune.3.. Prin metoda yield un fir de execut ¸ie nu cedeaz˘ a procesorul decˆ at firelor de execut ¸ie care au aceea¸ si prioritate cu a sa ¸ si nu celor cu priorit˘ a¸ ti mai mici. start () . dˆ and ocazia ¸ si altor fire s˘ a se execute. Decomentˆ and linia ˆ ın care apel˘ am yeld din exemplul anterior. care determin˘ a firul de execut ¸ie curent s˘ a se opreasc˘ a temporar....˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.

vom ˆ ıncapsula variabila ce va contine numerele generate ˆ ıntr-un obiect descris de clasa Buffer ¸ si care va avea dou˘ a metode put (pentru punerea unui numar ˆ ın buffer) ¸ si get (pentru obtinerea numarului din buffer). Pentru a fi accesibil˘ a ambelor fire de execut ¸ie. s˘ a presupunem c˘ a produc˘ atorul genereaz˘ a ni¸ ste numere ¸ si le plaseaz˘ a. respectiv o zon˘ a de memorie ¸ si. fiecare la un interval neregulat cuprins ˆ ıntre 0 ¸ si 100 de milisecunde. din acest motiv. ele trebuie sincronizate ˆ ıntr-o manier˘ a care s˘ a permit˘ a decurgerea normal˘ aa activit˘ a¸ tii lor. In ambele cazuri avem de-a face cu fire de execut ¸ie concurente care folosesc o resurs˘ a comun˘ a: un fi¸ sier.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie Pˆ an˘ a acum am v˘ azut cum putem crea fire de execut ¸ie independente ¸ si asincrone. cu alte cuvinte care nu depind ˆ ın nici un fel de execut ¸ia sau de rezultatele altor fire. numerele generate de c˘ atre produc˘ ator ¸ si va afi¸ sa valoarea lor pe ecran. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. • Consumatorul va prelua.3. Cel mai elocvent scenariu ˆ ın care firele de execut ¸ie trebuie s˘ a se comunice ˆ ıntre ele este cunoscut sub numele de problema produc˘ atorului/consumatorului. trebuie s˘ a comunice ˆ ıntre ele pentru a accesa diferite resurse comune sau pentru a-¸ si transmite dinamic rezultatele ”muncii” lor. .362 CAPITOLUL 12. S˘ a consider˘ am urm˘ atoarea situat ¸ie: • Produc˘ atorul genereaz˘ a numerele ˆ ıntregi de la 1 la 10. S˘ a consider˘ am de exemplu o aplicat ¸ie Java ˆ ın care un fir de execut ¸ie (produc˘ atorul) scrie date ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın timp ce alt fir de execut ¸ie (consumatorul) cite¸ ste date din acela¸ si fi¸ sier pentru a le prelucra. pe rˆ and. pe rˆ and. ˆ ın care produc˘ atorul genereaz˘ a un flux de date care este preluat ¸ si prelucrat de c˘ atre consumator. Sau. 12. Exist˘ aˆ ıns˘ a numeroase situat ¸ii cˆ and fire de execut ¸ie separate.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator Pentru a ˆ ıntelege mai bine modalitatea de sincronizare a dou˘ a fire de execut ¸ie s˘ a implement˘ am efectiv o problem˘ a de tip produc˘ ator/consumator. Pe m˘ asura ce le genereaz˘ aˆ ıncearc˘ a s˘ a le plaseze ˆ ıntr-o zon˘ a de memorie (o variabil˘ a ˆ ıntreaga) de unde s˘ a fie citite de c˘ atre consumator. ˆ ıntr-un buffer iar consumatorul cite¸ ste numerele din acel buffer pentru a le procesa. dar care ruleaz˘ a concurent.

6: Clasa Buffer f˘ ar˘ a sincronizare class Buffer { private int number = -1. public int get () { return number . out . } } Vom implementa acum clasele Producator ¸ si Consumator care vor descrie cele dou˘ a fire de execut ¸ie. random () * 100) ) . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private Buffer buffer . i ++) { buffer . } public void run () { for ( int i = 0. try { sleep (( int ) ( Math . public Consumator ( Buffer b ) { buffer = b .3.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. public Producator ( Buffer b ) { buffer = b . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . put ( i ) . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 363 F˘ ar˘ a a folosi nici un mecanism de sincronizare clasa Buffer arat˘ a astfel: Listing 12.7: Clasele Producator ¸ si Consumator class Producator extends Thread { private Buffer buffer . System . i < 10. Listing 12. . number = number . } public void put ( int number ) { this . Ambele vor avea o referint ¸a comun˘ a la un obiect de tip Buffer prin intermediul c˘ aruia ˆ ı¸ si comunic˘ a valorile.

for ( int i = 0.364 } CAPITOLUL 12. p1 . start () . out . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. rezultatul va fi ceva de forma: Consumatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a a a a a a a a a a a a a primit: primit: pus: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: pus: pus: pus: pus: pus: -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 . Mai precis. println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . motivul fiind lipsa oric˘ arei sincroniz˘ ari ˆ ıntre cele dou˘ a fire de execut ¸ie. i ++) { value = buffer . c1 . } } } public class TestSincron izare1 { public static void main ( String [] args ) { Buffer b = new Buffer () . i < 10. Producator p1 = new Producator ( b ) . rezultatul rul˘ arii acestui program nu va rezolva nici pe departe problema propus˘ a de noi. Consumator c1 = new Consumator ( b ) . } } Dup˘ a cum ne a¸ steptam. start () . get () . System .

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a pus: pus: pus: pus: 6 7 8 9

365

Ambele fire de execut ¸ie acceseaz˘ a resursa comun˘ a, adic˘ a obiectul de tip Buffer, ˆ ıntr-o manier˘ a haotic˘ a¸ si acest lucru se ˆ ıntˆ ampla din dou motive : • Consumatorul nu a¸ steapt˘ aˆ ınainte de a citi ca produc˘ atorul s˘ a genereze un num˘ ar ¸ si va prelua de mai multe ori acela¸ si num˘ ar. • Produc˘ atorul nu a¸ steapt˘ a consumatorul s˘ a preia num˘ arul generat ˆ ınainte de a produce un altul, ˆ ın felul acesta consumatorul va ”rata” cu sigurant ¸˘ a unele numere (ˆ ın cazul nostru aproape pe toate). Problema care se ridic˘ aˆ ın acest moment este: cine trebuie s˘ a se ocupe de sincronizarea celor dou˘ a fire de execut ¸ie : clasele Producator ¸ si Consumator sau resursa comuna Buffer ? R˘ aspunsul este evident: resursa comun˘ a Buffer, deoarece ea trebuie s˘ a permita sau nu accesul la cont ¸inutul s˘ au ¸ si nu firele de execut ¸ie care o folosesc. In felul acesta efortul sincroniz˘ arii este transferat de la produc˘ ator/consumator la un nivel mai jos, cel al resursei critice. Activit˘ a¸ tile produc˘ atorului ¸ si consumatorului trebuie sincronizate la nivelul resursei comune ˆ ın dou˘ a privint ¸e: • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie nu trebuie s˘ a acceseze simultan buffer-ul; acest lucru se realizeaz˘ a prin blocarea obiectului Buffer atunci cˆ and este accesat de un fir de execut ¸ie, astfel ˆ ıncˆ at nici nu alt fir de execut ¸ie s˘ a nu-l mai poat˘ a accesa (vezi ”Monitoare”). • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie trebuie s˘ a se coordoneze, adic˘ a produc˘ atorul trebuie s˘ a g˘ aseasc˘ a o modalitate de a ”spune” consumatorului c˘ a a plasat o valoare ˆ ın buffer, iar consumatorul trebuie s˘ a comunice produc˘ atorului c˘ a a preluat aceast˘ a valoare, pentru ca acesta s˘ a poat˘ a genera o alta. Pentru a realiza aceasta comunicare, clasa Thread pune la dispozit ¸ie metodele wait, notify, notifyAll. (vezi ”Semafoare”). Folosind sincronizarea clasa Buffer va ar˘ ata astfel:

366

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.8: Clasa Buffer cu sincronizare

class Buffer { private int number = -1; private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

Rezultatul obtinut va fi cel scontat: Producatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul ... Producatorul Consumatorul a a a a pus: primit: pus: primit: 0 0 1 1

a pus: 9 a primit: 9

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE

367

12.3.6

Monitoare

Definit ¸ie Un segment de cod ce gestioneaz˘ a o resurs˘ a comun˘ a mai multor de fire de execut ¸ie separate concurente se nume¸ ste sect ¸iune critic˘ a. In Java, o sect ¸iune critic˘ a poate fi un bloc de instruct ¸iuni sau o metod˘ a. Controlul accesului ˆ ıntr-o sect ¸iune critic˘ a se face prin cuvˆ antul cheie synchronized. Platforma Java asociaz˘ a un monitor (”lac˘ at”) fiec˘ arui obiect al unui program aflat ˆ ın execut ¸ie. Acest monitor va indica dac˘ a resursa critic˘ a este accesat˘ a de vreun fir de execut ¸ie sau este liber˘ a, cu alte cuvinte ”monitorizeaz˘ a” resursa respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care este accesat˘ a, va pune un lac˘ at pe aceasta, astfel ˆ ıncˆ at s˘ aˆ ımpiedice accesul altor fire de execut ¸ie la ea. In momentul cˆ and resursa este eliberat˘ a ”lac˘ atul” va fi eliminat, pentru a permite accesul altor fire de execut ¸ie. In exemplul de tip produc˘ ator/consumator de mai sus, sect ¸iunile critice sunt metodele put ¸ si get iar resursa critic˘ a comun˘ a este obiectul buffer. Consumatorul nu trebuie s˘ a acceseze buffer-ul cˆ and producatorul tocmai pune o valoare ˆ ın el, iar produc˘ atorul nu trebuie s˘ a modifice valoarea din buffer ˆ ın momentul cˆ and aceasta este citit˘ a de c˘ atre consumator. public synchronized int get() { ... } public synchronized void put(int number) { ... } S˘ a observam c˘ a ambele metode au fost declarate cu modificatorul synchronized. Cu toate acestea, sistemul asociaz˘ a un monitor unei instant ¸e a clasei Buffer ¸ si nu unei metode anume. In momentul ˆ ın care este apelat˘ a o metod˘ a sincronizat˘ a, firul de execut ¸ie care a facut apelul va bloca obiectul a c˘ arei metod˘ a o acceseaz˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a celelalte fire de execut ¸ie nu vor mai putea accesa resursele critice ale acelui obiect. Acesta este un lucru logic, deoarece mai multe sect ¸iuni critice ale unui obiect gestioneaz˘ a de fapt o singur˘ a resurs˘ a critic˘ a. In exemplul nostru, atunci cˆ and producatorul apeleaz˘ a metoda put pentru a scrie un num˘ ar, va bloca tot obiectul buffer, astfel c˘ a firul de execut ¸ie

368

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

consumator nu va avea acces la metoda get, ¸ si reciproc. public synchronized void put(int number) { // buffer blocat de producator ... // buffer deblocat de producator } public synchronized int get() { // buffer blocat de consumator ... // buffer deblocat de consumator }

Monitoare fine Adeseori, folosirea unui monitor pentru ˆ ıntreg obiectul poate fi prea restrictiv˘ a. De ce s˘ a bloc˘ am toate resursele unui obiect dac˘ a un fir de execut ¸ie nu dore¸ ste decˆ at accesarea uneia sau a cˆ atorva dintre ele ? Deoarece orice obiect are un monitor, putem folosi obiecte fictive ca lac˘ ate pentru fiecare din resursele obiectului nostru, ca ˆ ın exemplul de mai jos: class MonitoareFine { //Cele doua resurse ale obiectului Resursa x, y; //Folosim monitoarele a doua obiecte fictive Object xLacat = new Object(), yLacat = new Object(); public void metoda() { synchronized(xLacat) { // Accesam resursa x } // Cod care nu foloseste resursele comune ... synchronized(yLacat) { // Accesam resursa y }

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE ... synchronized(xLacat) { synchronized(yLacat) { // Accesam x si y } } ... synchronized(this) { // Accesam x si y } } }

369

Metoda de mai sus nu a fost declarat˘ a cu synchronized ceea ce ar fi determinat blocarea tuturor resurselor comune la accesarea obiectului respectiv de un fir de execut ¸ie, ci au fost folosite monitoarele unor obiecte fictive pentru a controla folosirea fiec˘ arei resurs˘ aˆ ın parte.

12.3.7

Semafoare

Obiectul de tip Buffer din exemplul anterior are o variabil˘ a membr˘ a privat˘ a numit˘ a number, ˆ ın care este memorat num˘ arul pe care ˆ ıl comunic˘ a producatorul ¸ si pe care ˆ ıl preia consumatorul. De asemenea, mai are o variabil˘ a privat˘ a logic˘ a available care ne d˘ a starea buffer-ului: dac˘ a are valoarea true ˆ ınseamn˘ a c˘ a produc˘ atorul a pus o valoare ˆ ın buffer ¸ si consumatorul nu a preluat-o ˆ ınca; dac˘ a este false, consumatorul a preluat valoarea din buffer dar produc˘ atorul nu a pus deocamdat˘ a alta la loc. Deci, la prima vedere, metodele clasei Buffer ar trebui s˘ a arate astfel: public synchronized int get() { while (!available) { // Nimic - asteptam ca variabila sa devina true } available = false; return number; } public synchronized int put(int number) { while (available) {

370

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE // Nimic - asteptam ca variabila sa devina false } available = true; this.number = number;

} Varianta de mai sus, de¸ si pare corect˘ a, nu este. Aceasta deoarece implementarea metodelor este ”selfish”, cele dou˘ a metode ˆ ısi asteapt˘ aˆ ın mod egoist condit ¸ia de terminare. Ca urmare, corectitudinea funct ¸ion˘ arii va depinde de sistemul de operare pe care programul este rulat, ceea ce reprezint˘ a o gre¸ seal˘ a de programare. Punerea corect˘ a a unui fir de execut ¸ie ˆ ın asteptare se realizeaz˘ a cu metoda wait a clasei Thread, care are urm˘ atoarele forme: void wait( ) void wait( long timeout ) void wait( long timeout, long nanos ) Dup˘ a apelul metodei wait, firul de execut ¸ie curent elibereaz˘ a monitorul asociat obiectului respectiv ¸ si a¸ steapt˘ a ca una din urm˘ atoarele condit ¸ii s˘ a fie ˆ ındeplinit˘ a: • Un alt fir de execut ¸ie informeaz˘ a pe cei care ”a¸ steapt˘ a” la un anumit monitor s˘ a se ”trezeasc˘ a” - acest lucru se realizeaz˘ a printr-un apel al metodei notifyAll sau notify. • Perioada de a¸ stepatare specificat˘ a a expirat. Metoda wait poate produce except ¸ii de tipul InterruptedException, atunci cˆ and firul de execut ¸ie care a¸ steapt˘ a (este deci ˆ ın starea ”Not Runnable”) este ˆ ıntrerupt din a¸ steptare ¸ si trecut fort ¸at ˆ ın starea ”Runnable”, de¸ si condit ¸ia a¸ steptat˘ a nu era ˆ ınc˘ aˆ ındeplinit˘ a. Metoda notifyAll informeaz˘ a toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın asteptare la monitorul obiectului curent ˆ ındeplinirea condit ¸iei pe care o a¸ steptau. Metoda notify informeaz˘ a doar un singur fir de execut ¸ie, specificat ca argument. Reamintim varianta corect˘ a a clasei Buffer: Listing 12.9: Folosirea semafoarelor
class Buffer { private int number = -1;

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE
private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

371

12.3.8

Probleme legate de sincronizare

Din p˘ acate, folosirea monitoarelor ridic˘ a ¸ si unele probleme. S˘ a analiz˘ am cˆ ateva dintre ele ¸ si posibilele lor solut ¸ii: Deadlock Deadlock-ul este o problem˘ a clasic˘ aˆ ıntr-un mediu ˆ ın care ruleaz˘ a mai multe fire de execut ¸ie ¸ si const˘ aˆ ın faptul c˘ a, la un moment dat, ˆ ıntreg procesul se poate bloca deoarece unele fire a¸ steapt˘ a deblocarea unor monitoare care nu se vor debloca niciodat˘ a. Exist˘ a numeroase exemple ˆ ın acest sens, cea mai cunoscut˘ a fiind ”Problema filozofilor”. Reformulat˘ a, s˘ a ne imagin˘ am dou˘ a persoane ”A” ¸ si ”B” (fire de execut ¸ie) care stau la aceea¸ si mas˘ a¸ si tre-

372

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

buie s˘ a foloseasc˘ aˆ ın comun cut ¸itul ¸ si furculit ¸a (resursele comune) pentru a mˆ anca. Evident, cele dou˘ a persoane doresc obt ¸inerea ambelor resurse. S˘ a presupunem c˘ a ”A” a ot ¸inut cut ¸itul ¸ si ”B” furculit ¸a. Firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ steptarea eliber˘ arii furculit ¸ei iar firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ stepatrea eliber˘ arii cut ¸itului, ceea ce conduce la starea de ”deadlock”. De¸ si acest exemplu este desprins de realitate, exist˘ a numeroase situat ¸ii ˆ ın care fenomenul de ”deadlock” se poate manifesta, multe dintre acestea fiind dificil de detectat. Exist˘ a cˆ ateva reguli ce pot fi aplicate pentru evitarea deadlock-ului: • Firele de execut ¸ie s˘ a solicite resursele ˆ ın aceea¸ si ordine. Aceast˘ a abordare elimin˘ a situat ¸iile de a¸ steptare circular˘ a. • Folosirea unor monitoare care s˘ a controleze accesul la un grup de resurse. In cazul nostru, putem folosi un monitor ”tacˆ amuri” care trebuie blocat ˆ ınainte de a cere furculit ¸a sau cut ¸itul. • Folosirea unor variabile care s˘ a informeze disponibilitatea resurselor f˘ ar˘ a a bloca monitoarele asociate acestora. • Cel mai importat, conceperea unei arhitecturi a sistemului care s˘ a evite pe cˆ at posibil aparit ¸ia unor potent ¸iale situat ¸ii de deaslock.

Variabile volatile Cuvˆ antul cheie volatile a fost introdus pentru a controla unele aspecte legate de optimiz˘ arile efectuate de unele compilatoare. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: class TestVolatile { boolean test; public void metoda() { test = false; // * if (test) { // Aici se poate ajunge... } } }

12.4. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE

373

Un compilator care optimizeaz˘ a codul, poate decide c˘ a variabila test fiind setat˘ a pe false, corpul if -ului nu se va executa ¸ si s˘ a exclud˘ a secvent ¸a respectiv˘ a din rezultatul compil˘ arii. Dac˘ a aceast˘ a clas˘ a ar fi ˆ ıns˘ a accesat˘ a de mai multe fire de execut ¸ie, variabile test ar putea fi setat˘ a pe true de un alt fir, exact ˆ ıntre instruct ¸iunile de atribuire ¸ si if ale firului curent. Declararea unei variabile cu modificatorul volatile informeaz˘ a compilatorul s˘ a nu optimizeze codul ˆ ın care aceasta apare, previzionˆ and valoarea pe care variabila o are la un moment dat.

Fire de execut ¸ie inaccesibile Uneori firele de execut ¸ie sunt blocate din alte motive decˆ at a¸ steptarea la un monitor, cea mai frecvent˘ a situat ¸ie de acest tip fiind operat ¸iunile de intrare/ie¸ sire (IO) blocante. Cˆ and acest lucru se ˆ ınt˘ ampl˘ a celelalte fire de execut ¸ie trebuie s˘ a poat˘ a accesa ˆ ın continuare obiectul. Dar dac˘ a operat ¸iunea IO a fost f˘ acut˘ aˆ ıntr-o metod˘ a sincronizat˘ a, acest lucru nu mai este posibil, monitorul obiectului fiind blocat de firul care a¸ steapt˘ a de fapt s˘ a realizeze operat ¸ia de intrare/ie¸ sire. Din acest motiv, operat ¸iile IO nu trebuie f˘ acute ˆ ın metode sincronizate.

12.4

Gruparea firelor de execut ¸ie

Gruparea firelor de execut ¸ie pune la dispozit ¸ie un mecanism pentru manipularea acestora ca un tot ¸ si nu individual. De exemplu, putem s˘ a pornim sau s˘ a suspend˘ am toate firele dintr-un grup cu un singur apel de metod˘ a. Gruparea firelor de execut ¸ie se realizeaz˘ a prin intermediul clasei ThreadGroup. Fiecare fir de execut ¸ie Java este membru al unui grup, indiferent dac˘ a specific˘ am explicit sau nu acest lucru. Afilierea unui fir la un anumit grup se realizeaz˘ a la crearea sa ¸ si devine permanent˘ a, ˆ ın sensul c˘ a nu vom putea muta un fir dintr-un grup ˆ ın altul, dup˘ a ce acesta a fost creat. In cazul ˆ ın care cre˘ am un fir folosind un constructor care nu specific˘ a din ce grup face parte, el va fi plasat automat ˆ ın acela¸ si grup cu firul de execut ¸ie care l-a creat. La pornirea unui program Java se creeaz˘ a automat un obiect de tip ThreadGroup cu numele main, care va reprezenta grupul tuturor firelor de execut ¸ie create direct din program ¸ si care nu au fost ata¸ sate explicit altui grup. Cu alte cuvinte, putem s˘ a ignor˘ am complet plasarea firelor de execut ¸ie ˆ ın grupuri ¸ si s˘ a l˘ as˘ am sistemul s˘ a se ocupe cu aceasta, adunˆ andu-le pe toate

ca ˆ ın figura de mai jos: . Exist˘ a situat ¸ii ˆ ıns˘ a cˆ and gruparea firelor de execut ¸ie poate u¸ sura substant ¸ial manevrarea lor. new Thread(grup2.374 CAPITOLUL 12. "Producator 2"). Pentru a afla c˘ arui grup apart ¸ine un anumit fir de execut ¸ie putem folosi metoda getThreadGroup a clasei Thread. Crearea unui fir de execut ¸ie ¸ si plasarea lui ˆ ıntr-un grup (altul decˆ at cel implicit) se realizeaz˘ a prin urm˘ atorii constructori ai clasei Thread: public Thread(ThreadGroup group. "Consumator 2"). Un grup poate avea ca p˘ arinte un alt grup. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie pot fi plasate ˆ ıntr-o ierarhie de grupuri. Thread p2 = new Thread(grup1. Runnable target) public Thread(ThreadGroup group. primul cu dou˘ a fire de execut ¸ie iar al doilea cu trei: ThreadGroup grup1 = new ThreadGroup("Producatori"). ThreadGroup Thread c1 = Thread c2 = Thread c3 = grup2 = new ThreadGroup("Consumatori"). "Consumator 3"). "Producator 1"). In exemplul urm˘ ator vor fi create dou˘ a grupuri. Runnable target. ˆ ın care r˘ ad˘ acina este grupul implicit main. "Consumator 1"). new Thread(grup2. new Thread(grup2. String name) public Thread(ThreadGroup group. ˆ ıl init ¸ializeaz˘ a ¸ si ˆ ıl plaseaz˘ aˆ ıntr-un grup specificat ca argument. Thread p1 = new Thread(grup1. FIRE DE EXECUT ¸ IE ˆ ın grupul main. String name) Fiecare din ace¸ sti costructori creeaz˘ a un fir de execut ¸ie.

grupCurent . // Obtinem o referinta la grupul curent Thread firCurent = Thread . awt . activeCount () . i ++) System .10: Folosirea clasei ThreadGroup public class TestThreadGroup { static class Dummy implements Runnable { public void run () { while ( true ) Thread . } } . GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ım care list˘ am firele de execut ¸ie active: 375 Listing 12.12. " Fir de test " ) . // Enumeram firele din grup Thread [] lista = new Thread [ n ]. // Le afisam for ( int i =0. start () . yield () . awt . Frame ( " Test " ) . // Aflam numarul firelor de executie active int n = grupCurent . currentThread () . getThreadGroup () . ThreadGroup grupCurent = firCurent . // Cream un fir propriu new Thread ( new Dummy () . println ( " Thread # " + i + " = " + lista [ i ]. Frame f = new java .4. getName () ) . i < n . } } public static void main ( String args []) { // Cream o fereastra pentru a fi create // automat firele de executie din AWT java . out . enumerate ( lista ) .

firele de execut ¸ie comunicˆ and printr-un canal.pentru octet ¸i. Funct ¸ionarea obicetelor care instant ¸iaz˘ a PipedWriter ¸ si PipedReader este asem˘ an˘ atoare cu a canalelor de comunicare UNIX (pipes). FIRE DE EXECUT ¸ IE 12.376 CAPITOLUL 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” O modalitate deosebit de util˘ a prin care dou˘ a fire de execut ¸ie pot comunica este realizat˘ a prin intermediul canalelor de comunicatii (pipes). pr1 = new PipedReader(pw1). pw2 = new PipedWriter(pr2). Fiecare cap˘ at al unui canal este utilizat dintr-un fir de execut ¸ie separat. Fluxurile ”pipe” de ie¸ sire ¸ si cele de intrare pot fi conectate pentru a efectua transmiterea datelor. . Realizarea conexiunii se face astfel: PipedWriter PipedReader // sau PipedReader PipedWriter // sau pw1 = new PipedWriter(). la cel˘ alalt se citesc. La citire. conectarea unui flux de intrare cu un flux de ie¸ sire se face prin metoda connect: public void connect(PipedWriterpw) public void connect(PipedReaderpr) Intrucˆ at fluxurile care sunt conectate printr-un pipe trebuie s˘ a execute simultan operat ¸ii de scriere/citire. Acestea sunt implementate prin fluxuri descrise de clasele: • PipedReader. pr2 = new PipedReader().pentru caractere. PipedWriter . dac˘ a nu sunt date disponibile firul de execut ¸ie se va bloca pˆ an˘ a ce acestea vor deveni disponibile. Se observ˘ a c˘ a acesta este un comportament tipic produc˘ ator-consumator asincron. PipedInputStream . Acest lucru se realizeaz˘ a uzual prin intemediul constructorilor: public PipedReader(PipedWriterpw) public PipedWriter(PipedReaderpr) In cazul ˆ ın care este folosit un constructor f˘ ar˘ a argumente. La un cap˘ at se scriu caractere. respectiv • PipedOutputStream. folosirea lor se va face din cadrul unor fire de execut ¸ie.

public Producator ( DataOutputStream out ) { this .5. care le prime¸ ste printr-un flux de intrare de tip DataInputStream. S˘ a reconsider˘ am acum exemplul produc˘ ator/consumator prezentat anterior. pr. } public void run () { for ( int i = 0. try { sleep (( int ) ( Math . in = in . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . Aceste dou˘ a fluxuri vor fi interconectate prin intermediul unor fluxuri de tip ”pipe”. out = out . COMUNICAREA PRIN FLUXURI DE TIP ”PIPE” PipedReader pr = new PipedReader(). 377 Scrierea ¸ si citirea pe/de pe canale se realizeaz˘ a prin metodele uzuale read ¸ si write. . random () * 100) ) . Listing 12. Produc˘ atorul trimite datele printr-un flux de ie¸ sire de tip DataOutputStream c˘ atre consumator. printStackTrace () . PipedWriter pw = new PipedWirter().connect(pr). io .12. folosind canale de comunicat ¸ie. out .connect(pw) //echivalent cu pw. ˆ ın toate formele lor.11: Folosirea fluxurilor de tip ”pipe” import java . } catch ( IOException e ) { e . public Consumator ( DataInputStream in ) { this . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private DataInputStream in . i ++) { try { out . } System . writeInt ( i ) . i < 10. class Producator extends Thread { private DataOutputStream out .*.

i ++) { try { value = in . println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. out . } System . Consumator c1 = new Consumator ( in ) . DataInputStream in = new DataInputStream ( pipeIn ) . DataOutputStream out = new DataOutputStream ( pipeOut ) . p1 .6 Clasele Timer ¸ si TimerTask Clasa Timer ofer˘ a o facilitate de a planifica diverse act ¸iuni pentru a fi realizate la un anumit moment de c˘ atre un fir de execut ¸ie ce ruleaz˘ aˆ ın fundal. readInt () . c1 . printStackTrace () . } } } public class TestPipes { public static void main ( String [] args ) throws IOException { PipedOutputStream pipeOut = new Pipe dOutput Stream () . Pa¸ sii care trebuie f˘ acut ¸i pentru folosirea unui timer sunt: . start () . } catch ( IOException e ) { e . i < 10. Producator p1 = new Producator ( out ) . start () . for ( int i = 0.378 } CAPITOLUL 12. PipedInputStream pipeIn = new PipedInputStream ( pipeOut ) . Act ¸iunile unui obiect de tip Timer sunt implementate ca instant ¸e ale clasei TimerTask ¸ si pot fi programate pentru o singur˘ a execut ¸ie sau pentru execut ¸ii repetate la intervale regulate. } } 12.

Dup˘ a cum se observ˘ a. metodele de planificare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • schedule . long period) task. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi executat˘ a mai repede. Date scheduleAtFixedRate(TimerTask scheduleAtFixedRate(TimerTask time) delay. astfel ˆ ıncˆ at num˘ arul total de act ¸iuni dintr-o perioad˘ a de timp s˘ a fie tot timpul acela¸ si. long delay. . urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi ¸ si ele ˆ ıntˆ arziate ˆ ın consecint ¸˘ a.12. Metodele de planificare pe care le avem la dispozit ¸ie au urm˘ atoarele formate: schedule(TimerTask task. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 379 • Crearea unei subclase Actiune a lui TimerTask ¸ si supreadefinirea metodei run ce va cont ¸ine act ¸iunea pe care vrem s˘ a o planific˘ am. delay reprezint˘ aˆ ıntˆ arzierea fat ¸a de momentul curent dup˘ a care va ˆ ıncepe execut ¸ia. metoda System.planificare cu num˘ ar fix de rate: dac˘ a dintrun anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. Date schedule(TimerTask task. Dup˘ a cum vom vedea. Date time. pot fi folosite ¸ si clase anonime. long period) time. long period) unde.6.planificare cu ˆ ıntˆ arziere fix˘ a: dac˘ a dintr-un anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. Un timer se va opri natural la terminarea metodei sale run sau poate fi oprit fort ¸at folosind metoda cancel. time momentul exact la care va ˆ ıncepe execut ¸ia iar period intervalul de timp ˆ ıntre dou˘ a execut ¸ii. folosind metoda schedule din clasa Timer.exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. • scheduleAtFixedRate . Dup˘ a oprirea sa el nu va mai putea fi folosit pentru planificarea altor act ¸iuni. • Crearea unui obiect de tip Actiune. long period) task. • Planificarea la execut ¸ie a obiectuluii de tip Actiune. De asemenea. task descrie act ¸iunea ce se va executa. long schedule(TimerTask task. • Crearea unui fir de execut ¸ie prin instant ¸ierea clasei Timer.

" ) . set ( Calendar . schedule ( new TimerTask () { public void run () { System . util . t1 . 0) . calendar . import java . class Atentie extends TimerTask { public void run () { Toolkit . cu rata fixa final Timer t1 = new Timer () . awt . mesaj = mesaj . System . out . getTime () . // Setam o actiune pentru ora 22:30 Calendar calendar = Calendar . getInstance () . Date ora = calendar . } public void run () { System .12: Folosirea claselor Timer ¸ si TimerTask import java . set ( Calendar . public Alarma ( String mesaj ) { this . out . MINUTE . 30) . 0 .au scurs 10 secunde . scheduleAtFix e d Ra t e ( new Atentie () . . println ( "S . } } . } } class Alarma extends TimerTask { public String mesaj . 10*1000) . cancel () . 22) .380 CAPITOLUL 12.*. out . calendar . } } public class TestTimer { public static void main ( String args []) { // Setam o actiune repetitiva . HOUR_OF_DAY . 1*1000) .*. beep () . getDefaultToolkit () . // Oprim primul timer t1 . SECOND . println ( mesaj ) . " ) . set ( Calendar . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. calendar . t2 . print ( " . // Folosim o clasa anonima pentru o alta actiune Timer t2 = new Timer () .

12. schedule ( new Alarma ( " Toti copiii la culcare ! " ) . t3 . ora ) . } } .6. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 381 Timer t3 = new Timer () .

FIRE DE EXECUT ¸ IE .382 CAPITOLUL 12.

c˘ atre destinat ¸ie. sunt necesare cˆ ateva not ¸iuni fundamentale referitoare la ret ¸ele cum ar fi: protocol. Cu toate acestea. pentru a se ”ˆ ınt ¸elege” ˆ ıntre ele. Acest protocol asigur˘ a stabilirea unei conexiuni permanente ˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare pe parcursul comunicat ¸iei. Avˆ and ˆ ın vedere faptul c˘ a orice informat ¸ie care trebuie trimis˘ a prin ret ¸ea trebuie serializat˘ a astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi transmis˘ a secvent ¸ial. socket. Clasele din acest pachet ofer˘ a o modalitate facil˘ a de programare ˆ ın ret ¸ea. Pachetul care ofer˘ a suport pentru scrierea aplicatiilor de ret ¸ea este java. Dou˘ a dintre cele mai utilizate protocoale sunt TCP ¸ si UDP. adresa IP.1 Introducere Programarea ˆ ın ret ¸ea implic˘ a trimiterea de mesaje ¸ si date ˆ ıntre aplicat ¸ii ce ruleaz˘ a pe calculatoare aflate ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a sau conectate la Internet. f˘ ar˘ a a fi nevoie de cuno¸ stint ¸e prealabile referitoare la comunicarea efectiv˘ aˆ ıntre calculatoare. • TCP (Transport Control Protocol) este un protocol ce furnizeaz˘ a un flux sigur de date ˆ ıntre dou˘ a calculatoare aflate ˆ ın ret ¸ea. port. Ce este un protocol ? Un protocol reprezint˘ a o convent ¸ie de reprezentare a datelor folosit˘ aˆ ın comunicarea ˆ ıntre dou˘ a calculatoare. era nevoie de stabilirea unor convent ¸ii (protocoale) care s˘ a fie folosite atˆ at de calculatorul care trimite datele cˆ at ¸ si de cel care le prime¸ ste.Capitolul 13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13. • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol bazat pe pachete inde383 .net. octet cu octet.

fiecare calculator aflat ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a are un nume unic ce poat fi folosit la identificarea local˘ a a acestuia. Clasa Java care reprezint˘ a not ¸iunea de adres˘ a IP este InetAddress. Acest protocol nu stabile¸ ste o conexiun˘ a permant˘ aˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare. din acest motiv. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA pendente de date. Orice aplicat ¸ie care realizeaz˘ a o conexiune ˆ ın ret ¸ea va trebui s˘ a ata¸ seze un num˘ ar de port acelei conexiuni.net Clasele din java. cum ar fi de exemplu: 193. Identificarea proceselor se realizeaz˘ a prin intermdiul porturilor. De asemenea. Un port este un num˘ ar pe 16 bit ¸i care identific˘ aˆ ın mod unic procesele care ruleaz˘ a pe o anumit˘ a masin˘ a.30. cum ar fi thor. numite datagrame. nu trebuie folosite ˆ ın aplicat ¸ii.231. numerele cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 1023 fiind ˆ ıns˘ a rezervate unor servicii sistem ¸ si. Aceasta reprezint˘ a un num˘ ar reprezentat pe 32 de bit ¸i. trimise de la un calculator c˘ atre altul f˘ ar˘ a a se garanta ˆ ın vreun fel ajungerea acestora la destinat ¸ie sau ordinea ˆ ın care acestea ajung.384 CAPITOLUL 13. Ins˘ a pe un calculator pot exista concurent mai multe procese care au stabilite conexiuni ˆ ın ret ¸ea. Valorile pe care le poate lua un num˘ ar de port sunt cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 65535 (deoarece sunt numere reprezentate pe 16 bit ¸i). Orice informat ¸ie destinat˘ a unei anumite ma¸ sini trebuie deci s˘ a specifice obligatoriu adresa IP a acelei ma¸ sini. asteptˆ and diverse informat ¸ii.131 ¸ si este numit adresa IP numeric˘ a. Cum este identificat un calculator ˆ ın ret ¸ea ? Orice calculator conectat la Internet este identificat ˆ ın mod unic de adresa sa IP (IP este acronimul de la Internet Protocol). Ce este un port ? Un calculator are ˆ ın general o singur˘ a leg˘ atur˘ a fizic˘ a la ret ¸ea. Prin urmare.net permit comunicarea ˆ ıntre procese folosind protocoalele .infoiasi.ro pentru adresa numeric˘ a anterioar˘ a. uzual sub forma a 4 octet ¸i. Corespunz˘ atoare unei adrese numerice exista ¸ si o adresa IP simbolic˘ a. datele trimise c˘ atre o destinat ¸ie trebuie s˘ a specifice pe lˆ anga adresa IP a calculatorului ¸ si procesul c˘ atre care se ˆ ındreapt˘ a informat ¸iile respective. Clase de baz˘ a din java.

etc.html http://www.ro/~acf/java/curs/9/prog_retea. In cazul ˆ ın care este specificat doar un director.2. etc).infoiasi. imagine. etc. fi¸ sierul ce reprezint˘ a resursa va fi considerat implicit index. – Opt ¸ional. Notat ¸ia user semnific˘ a uzual subdirectorul html al directorului rezervat pe un server Web utilizatorului specificat (HOME).ro/~acf/imgs/taz. un URL are dou˘ a componente principale: • Identificatorul protocolului folosit (http.ro/index.13.gif http://www.infoiasi. • Numele resursei referite. sunt prezentate cˆ ateva exemple de URL-uri sunt: http://java. ˆ ıns˘ a un URL poate referi ¸ si interog˘ ari la baze de date.html). ftp. o referint ¸˘ a de tip anchor ˆ ın cadrul fi¸ sierului referit (#url). Aceasta este ˆ ın general un fi¸ sier reprezentˆ and o pagin˘ a Web. LUCRUL CU URL-URI TCP ¸ si UDP ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos. . rezultate ale unor comenzi executate la distant ¸a ˘.html.ro). Acesta are urm˘ atoarele componente: – Numele calculatorului gazd˘ a (www. TCP URL URLConnection Socket ServerSocket UDP DatagramPacket DatagramSocket MulticastSocket 385 13.sun. – Calea complet˘ a spre resursa referit˘ a ( acf/java/curs/9/prog retea. portul la care s˘ a se realizeze conexiunea.. – Opt ¸ional.infoiasi.com http://students. un text. Mai jost.html#url Dup˘ a cum se observ˘ a din exemplele de mai sus.2 Lucrul cu URL-uri Termenul URL este acronimul pentru Uniform Resource Locator ¸ si reprezint˘ a o referint ¸˘ a (adres˘ a) la o resurs˘ a aflat˘ a pe Internet.infoiasi.

if ( args . import java . ˆ ın care afi¸ sam cont ¸inutul resursei specificat˘ a la linia de comand˘ a. length > 0) adresa = args [0]. Citirea cont ¸inutului unui URL Orice obiect de tip URL poate returna un flux de intrare de tip InputStream pentru citirea continutului s˘ au.infoiasi.abc"). In cazul ˆ ın care ¸ sirul nu reprezint˘ a un URL valid va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul MalformedURLException.URL.1: Citirea cont ¸inutului unui URL import java . Dac˘ a nu se specific˘ a mici un argument. va fi afi¸ sat fi¸ sierul index. net . Aceasta are mai mult ¸i constructori pentru crearea de obiecte ce reprezint˘ a referint ¸e c˘ atre resurse aflate ˆ ın ret ¸ea.println("URL invalid !\n" + e). Secvent ¸a standard pentru aceast˘ a operatiune este prezentat˘ aˆ ın exemplul de mai jos. } Un obiect de tip URL poate fi folosit pentru: • Aflarea informat ¸iilor despre resursa referit˘ a (numele calculatorului gazd˘ a. • Conectarea la acel URL pentru citirea ¸ si scrierea de informat ¸ii. try { URL adresa = new URL("http://xyz. cel mai uzual fiind cel care prime¸ ste ca parametru un ¸ sir de caractere.*.net. infoiasi . } catch (MalformedURLException e) { System.html de la adresa: http://www. protocolul folosit. io .ro. etc).386 CAPITOLUL 13. Listing 13. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Clasa care permite lucrul cu URL-uri este java. .*. • Citirea printr-un flux a continutului fi¸ sierului respectiv. numele fi¸ sierului.err. ro " . public class CitireURL { public static void main ( String [] args ) throws IOException { String adresa = " http :// www .

Fiecare socket este ata¸ sat unui port astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a identifica unic programul c˘ aruia ˆ ıi sunt destinate datele. } } catch ( Malfo rmedU RLEx c e p t i o n e ) { System . br = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( in ) ) . SOCKET-URI BufferedReader br = null . String linie . out . cˆ at ¸ si a unui flux de ie¸ sire pentru scrierea de date c˘ atre acel URL. Aceast˘ a conexiune este reprezentat˘ a de un obiect de tip URLConnection. println ( " URL invalid !\ n " + e ) .3 Socket-uri Definit ¸ie Un socket (soclu) este o abstract ¸iune software folosit˘ a pentru a reprezenta fiecare din cele dou˘ a ”capete” ale unei conexiuni ˆ ıntre dou˘ a procese ce ruleaz˘ a ˆ ıntr-o ret ¸ea. println ( linie ) . } finally { br .13. while (( linie = br . Metoda folosit˘ a pentru trimitere este POST. 13. readLine () ) != null ) { // Afisam linia citita System . } } } 387 Conectarea la un URL Se realizeaz˘ a prin metoda openConnection ce stabile¸ ste o conexiune bidirect ¸ional˘ a cu resursa specificat˘ a. etc). cgi-bin. err . close () . servlet. openStream () . Operat ¸iunea de trimitere de date dintr-un program c˘ atre un URL este similar˘ a cu trimiterea de date dintr-un formular de tip FORM aflat ˆ ıntr-o pagin˘ a HTML. ce permite crearea atˆ at a unui flux de intrare pentru citirea informat ¸iilor de la URL-ul specificat. In cazul trimiterii de date. obiectul URL este uzual un proces ce ruleaz˘ a pe serverul Web referit prin URL-ul respectiv (jsp. php. InputStream in = url . .3. try { URL url = new URL ( adresa ) .

Programele de tip server sunt cele care ofer˘ a diverse servicii eventualilor client ¸i. num˘ ar port). implementate de clasa DatagramSocket. 13.388 CAPITOLUL 13. La nivelul clientului crearea socketului se realizeaz˘ a specificˆ and adresa IP a serverului ¸ si portul la care ruleaz˘ a acesta. constructorul uzual folosit fiind: Socket(InetAddress address. int port) . exist˘ a o clas˘ a utilitar˘ a care implementeaz˘ a o pereche de tipul (adresa IP. obiectele sale fiind utilizate de constructori ¸ si metode definite ˆ ın cadrul claselor ce descriu socketuri. Programele de tip client sunt cele care init ¸iaz˘ a conversat ¸ia cu un server. • UDP. cˆ ate unul pentru fiecare cap˘ at al ”canalului” de comunicat ¸ie dintre cei doi. din acest motiv. Leg˘ atura ˆ ıntre un client ¸ si un server se realizeaz˘ a prin intermediul a dou˘ a obiecte de tip Socket. Aceasta este InetSocketAddress (derivat˘ a din SocketAddress). fiind ˆ ın stare de a¸ steptare atˆ ata vreme cˆ at nici un client nu le solicit˘ a serviciile. respectiv client ¸i. Avantajul protocolul TCP/IP este c˘ a asigur˘ a realizarea unei comunic˘ ari stabile. fiecare cerere adresat˘ a serverului va fi tratat˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat.4 a platformei standard Java. Uzual. existˆ and sigurant ¸a c˘ a informat ¸iile trimise de un proces vor fi recept ¸ionate corect ¸ si complet la destinat ¸ie sau va fi semnalat˘ a o except ¸ie ˆ ın caz contrar.4 Comunicarea prin conexiuni In acest model se stabile¸ ste o conexiune TCP ˆ ıntre o aplicat ¸ie client ¸ si o aplicat ¸ie server care furnizeaz˘ a un anumit serviciu. Incepˆ and cu versiunea 1. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Socket-urile sunt de dou˘ a tipuri: • TCP. implementate de clasele Socket ¸ si ServerSocket. permanente ˆ ın ret ¸ea. In acest model aplicat ¸ia este format˘ a din dou˘ a categorii distincte de programe numite servere. pentru a specifica cei doi parametri necesari identific˘ arii unui proces care trimite sau recept ¸ioneaz˘ a date ˆ ın ret ¸ea. solicitˆ and un anumit serviciu. un server trebuie s˘ a fie capabil s˘ a trateze mai mult ¸i clienti simultan ¸ si. O aplicat ¸ie de ret ¸ea ce folose¸ ste socket-uri se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın modelul client/server de concepere a unei aplicat ¸ii.

Blocarea poate s˘ a nu fie permanent˘ a ci doar pentru o anumit˘ a perioad˘ a de timp aceasta va fi specificat˘ a prin metoda setSoTimeout.pentru comunicare prin date primitive. In funct ¸ie de specificul aplicat ¸iei acestea pot fi perechile: • BufferedReader. BufferedWriter ¸ si PrintWriter . Fluxurile obt ¸inute vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu fluxuri de procesare care s˘ a asigure o comunicare facil˘ aˆ ıntre cele dou˘ a procese. respectuv getOutputStream. Pentru fiecare din cele dou˘ a socketuri deschise pot fi create apoi dou˘ a fluxuri pe octet ¸i pentru citirea. Aceasta blocheaz˘ a procesul p˘ arinte pˆ an˘ a la aparit ¸ia unui cereri ¸ si returneaz˘ a un nou obiect de tip Socket ce va asigura comunicarea cu clientul.4. acesta trebuie s˘ a creeze ˆ ıntˆ ai un obiect de tip ServerSocket. respectiv scrierea datelor.pentru cominicare prin intermediul obiectelor. • DataInputStream. COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI 389 La nivelul serverului. cu argumentul dat ˆ ın milisecunde. prin intermediul cˆ aruia va fi realizat˘ a leg˘ atura cu clientul.pentru comunicare prin intermediul ¸ sirurilor de caractere.13. ObjectOutputStream . . Crearea unui obiect de tip ServerSocket se face specificˆ and portul la care ruleaz˘ a serverul. Acest tip de socket nu asigur˘ a comunicarea efectiv˘ a cu client ¸ii ci este responsabil cu ”ascultarea” ret ¸elei ¸ si crearea unor obiecte de tip Socket pentru fiecare cerere ap˘ arut˘ a. constructorul folosit fiind: ServerSocket(int port) Metoda clasei ServerSocket care a¸ steapt˘ a ”ascult˘ a” ret ¸eaua este accept. DataOutputStream . Acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul metodelor getInputStream. • ObjectInputStream.

. 3.*. (va fi creat un obiect nou de tip Socket) 3.2 Deschide un flux de iesire si trimite raspunsul 3. public ClientThread ( Socket socket ) { this . net .2: Structura unui server bazat pe conexiuni import java . Structura general˘ a a unui client bazat pe conexiuni este: 1. In exemplul urm˘ ator vom implementa o aplicat ¸ie client-server folosind comunicarea prin conexiuni.390 CAPITOLUL 13. Trateaza cererea venita de la client: 3. Clientul va trimite serverului un nume iar acesta va raspunde prin mesajul ”Hello nume”. Asteapta realizarea unei conexiuni cu un client. Citeste sau declara adresa IP a serverului si portul la care acesta ruleaza. pentru ca metoda accept s˘ a poat˘ a fi reapelat˘ a cˆ at mai repede ˆ ın vederea stabilirii conexiunii cu un alt client. socket = socket . import java . folosind metoda accept. class ClientThread extends Thread { Socket socket = null . Comunica cu serverul: 3. Creeaza un obiect de tip ServerSocket la un anumit port while (true) { 2.1 Deschide un flux de iesire si trimite cererea. Tratarea cererilor se va face ˆ ın fire de execut ¸ie separate.2 Deschide un flux de intrare si primeste raspunsul. Listing 13.*. Creeaza un obiect de tip Socket cu adresa si portul specificate. 2. 3.3 Inchide fluxurile si socketul nou creat } Este recomandat ca tratarea cererilor s˘ a se realizeze ˆ ın fire de execut ¸ie separate. io .3 Inchide fluxurile si socketul creat.1 Deschide un flux de intrare si primeste cererea 3. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Structura general˘ a a unui server bazat pe conexiuni este: 1. 3.

println ( " Eroare IO \ n " + e ) . getOutputStream () ) . } finally { // Inchidem socketul deschis pentru clientul curent try { socket . 391 } catch ( IOException e ) { System . out . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI } public void run () { // Executam solicitarea clientului String cerere . public SimpleServer () throws IOException { ServerSocket serverSocket = null . flush () . out . } catch ( IOException e ) { System . raspuns . // out este flux de iesire catre client PrintWriter out = new PrintWriter ( socket . // Primim cerere de la client cerere = in . try { // in este fluxul de intrare de la client BufferedReader in = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( socket . err . // Trimitem raspuns clientului raspuns = " Hello " + cerere + " ! " . println ( raspuns ) . readLine () . . println ( " Socketul nu poate fi inchis \ n " + e). close () . getInputStream () ) ) .13. } } } } public class SimpleServer { // Definim portul pe care se gaseste serverul // ( in afara intervalului 1 -1024) public static final int PORT = 8100. err .4.

import java . PrintWriter out = null . .0. io . // Executam solicitarea clientului intr . public class SimpleClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP a serverului String adresaServer = " 127. raspuns . try { socket = new Socket ( adresaServer . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA try { serverSocket = new ServerSocket ( PORT ) . close () . " ) . } finally { serverSocket . } } catch ( IOException e ) { System .0..*. println ( " Eroare IO \ n " + e ) . Socket socket = null . while ( true ) { System .3: Structura unui client bazat pe conexiuni import java . accept () . out . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { SimpleServer server = new SimpleServer () . err .. } } Listing 13. println ( " Asteptam un client . BufferedReader in = null .1 " . // Portul la care serverul ofera serviciul int PORT = 8100. String cerere . net .*. PORT ) . Socket socket = serverSocket .un fir de executie ClientThread t = new ClientThread ( socket ) .392 CAPITOLUL 13. start () . t .

close () . Primirea ¸ si trimiterea datagramelor se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket. println ( raspuns ) . if ( in != null ) in . modelat prin intermediul clasei DatagramSocket. err . serverul le recept ¸ioneaz˘ a. // Asteaptam raspunsul de la server (" Hello Duke !") raspuns = in . out .5 Comunicarea prin datagrame In acest model nu exist˘ a o conexiune permanent˘ aˆ ıntre client ¸ si server prin intermediul c˘ areia s˘ a se realizeze comunicarea. } catch ( UnknownHostExc e p t i o n e ) { System . if ( socket != null ) socket . close () . System . } } } 13. in = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( socket . println ( cerere ) . } finally { if ( out != null ) out . println ( " Serverul nu poate fi gasit \ n " + e ) . getInputStream () ) ) . getOutputStream () . Clientul trimite cererea c˘ atre server prin intermediul unuia sau mai multor pachete de date independente. Un astfel de pachet se nume¸ ste datagram˘ a ¸ si este reprezentat printr-un obiect din clasa DatagramPacket. System . readLine () . extrage informat ¸iile cont ¸inute ¸ si returneaz˘ a r˘ aspunsul tot prin intermediul pachetelor. Rutarea datagramelor de la o ma¸ sin˘ a la alta se face exclusiv pe baza informat ¸iilor cont ¸inute de acestea. COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 393 out = new PrintWriter ( socket . out . exit (1) .5. close () .13. . true ) . // Trimitem o cerere la server cerere = " Duke " .

De fapt. int length) Primele dou˘ a perechi de constructori sunt pentru creare pachetelor ce vor fi expediate. A trei pereche de constructori este folosit˘ a pentru crearea unui pachet ˆ ın care vor fi recept ¸ionate date. Clasa DatagramPacket cont ¸ine urm˘ atorii constructori: DatagramPacket(byte[] buf. . int length. protocolul TCP/IP folose¸ ste tot pachete pentru trimiterea informat ¸iilor dintr-un nod ˆ ın altul al ret ¸elei. diferent ¸a ˆ ıntre ele fiind utilizarea claselor InetAddress. int int length. cu deosebirea c˘ a asigur˘ a respectarea ordinii de transmitere a mesajelor ¸ si verific˘ a ajungerea la destinat ¸ie a tuturor pachetelor -ˆ ın cazul ˆ ın care unul nu a ajuns. int DatagramPacket(byte[] buf. dezavantajul acestei metode este c˘ a nu garanteaz˘ a ajungerea la destinat ¸ie a pachetelor trimise ¸ si nici c˘ a vor fi primite ˆ ın aceea¸ si ordinie ˆ ın care au fost expediate. int length. int offset. int offset. Pe de alt˘ a parte. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. ei nespecificˆ and vreo surs˘ a sau destinat ¸ie. respectiv SocketAddress pentru specificarea adresei desinat ¸ie. acesta va fi retrimis automat. int length) DatagramPacket(byte[] buf. InetAddress address. int length. exist˘ a situat ¸ii ˆ ın care aceste lucruri nu sunt importante ¸ si acest model este de preferat celui bazat pe conexiuni care solicit˘ a mult mai mult atˆ at serverul cˆ at ¸ si clientul. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Dup˘ a cum am ment ¸ionat deja.394 CAPITOLUL 13. port) DatagramPacket(byte[] buf. InetAddress address. port) int offset. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf.

COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 395 Dup˘ a crearea unui pachet procesul de trimitere ¸ si primire a acestuia implic˘ a apelul metodelor send ¸ si receive ale clasei DatagramSocket. aceast˘ a clas˘ a ofer˘ a metode pentru aflarea adresei IP ¸ si a portului procesului care a trimis datagrama.*. getAddress () .5. DatagramPacket cerere . cˆ at ¸ si pentru recept ¸ionarea acestora de la diverse surse. De asemenea.*. // Aflam adresa si portul de la care vine cererea InetAddress adresa = cerere . socket . System . public void start () throws IOException { socket = new DatagramSocket ( PORT ) . putem schimba cont ¸inutul acestora cu metoda setData. length ) . private DatagramSocket socket = null ... precum ¸ si adresa la care le trimitem prin setAddress. setPort ¸ si setSocketAddress. io . try { while ( true ) { // Declaram pachetul in care va fi receptionata cererea byte [] buf = new byte [256]. int port = cerere . receive ( cerere ) . pentru a-i putea r˘ aspunde dac˘ a este necesar. " ) . eventual c˘ atre destinat ¸ii diferite. cerere = new DatagramPacket ( buf . Listing 13. Deoarece toate informat ¸ii sunt incluse ˆ ın datagram˘ a. In cazul ˆ ın care refolosim pachete.4: Structura unui server bazat pe datagrame import java . acela¸ si socket poate fi folosit atˆ at pentru trimiterea de pachete. net . import java . Extragerea informat ¸iilor cont ¸iunte de un pachet se realizeaz˘ a prin metoda getData din clasa DatagramPacket. Acestea sunt: getAdress. println ( " Asteptam un pachet .13. buf . raspuns = null . // Construim raspunsul . getPort () . out . getPort ¸ si getSocketAddress. public class DatagramServer { public static final int PORT = 8200.

getBytes () . close () . DatagramPacket packet = null . import java . adresa . try { // Construim un socket pentru comunicare socket = new DatagramSocket () . . // Trimitem un pachet cu raspunsul catre client raspuns = new DatagramPacket ( buf . io . send ( raspuns ) . DatagramSocket socket = null . } } finally { if ( socket != null ) socket . int port =8200.5: Structura unui client bazat pe datagrame import java .0. net . } } Listing 13. buf = mesaj .*. port ) . getData () ). start () . length . getByName ( " 127.0. byte buf []. getBytes () . buf . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA String mesaj = " Hello " + new String ( cerere . socket . // Construim si trimitem pachetul cu cererea catre server buf = " Duke " . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { new DatagramServer () .396 CAPITOLUL 13.1 " ) . public class DatagramClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul la care ruleaza serverul InetAddress adresa = InetAddress .*.

socket .255 ¸ si un port UDP. receive ( packet ) .0. Un grup de client ¸i abonat ¸i pentru trimitere multipl˘ a este specificat printro adres˘ a IP din intervalul 224.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i Diverse situat ¸ii impun gruparea mai multor client ¸i astfel ˆ ıncˆ at un mesaj (pachet) trimis pe adresa grupului s˘ a fie recept ¸ionat de fiecare dintre ace¸ stia. } } } 397 13.255. send ( packet ) . . length ) . packet = new DatagramPacket ( buf . } finally { if ( socket != null ) socket . out .0. TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I packet = new DatagramPacket ( buf . socket . // Afisam raspunsul (" Hello Duke !") System .239. descris de clasa MulticastSocket. close () .255.6. println ( new String ( packet . getData () ) ) . // Asteaptam pachetul cu raspunsul de la server buf = new byte [256].˘ 13. extensie a clasei DatagramSocket. buf .0 este rezervat˘ a¸ si nu trebuie folosit˘ a.0.1 . port ) . Gruparea mai multor programe ˆ ın vederea trimiterii multiple de mesaje se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket special. Adresa 224. buf . adresa .0. length .

byte buf []. getByName ( " 230. receive ( packet ) . System . socket . out . length ) .6: Inregistrarea unui client ˆ ıntr-un grup import java . joinGroup ( group ) . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Listing 13. MulticastSocket socket = null . io . try { // Ne alaturam grupului aflat la adresa si portul specificate socket = new MulticastSocket ( port ) .*. DatagramPacket packet = new DatagramPacket ( buf . buf . int port =4444. // Asteaptam un pachet venit pe adresa grupului buf = new byte [256]. import java . net .398 CAPITOLUL 13. println ( " Asteptam un pachet .0. . public class MulticastClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul care reprezinta grupul de clienti InetAddress group = InetAddress . " ) ..1 " ) .*. socket .0..

close () . getBytes () . } } } . } finally { socket .˘ 13. try { // Trimitem un pachet catre toti clientii din grup buf = ( new String ( " Salut grup ! " ) ) . getData () ) . } finally { if ( socket != null ) { socket . public class MulticastSend { public static void main ( String [] args ) throws IOException { InetAddress grup = InetAddress .0. grup .1 " ) .*. trim () ) . io .0. port ). send ( packet ) . int port = 4444. println ( new String ( packet . getByName ( " 230. socket . net . } } } } Listing 13.6. length . socket . import java . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I 399 System . DatagramPacket packet = null .*. close () . // Cream un socket cu un numar oarecare DatagramSocket socket = new DatagramSocket (0) . byte [] buf . packet = new DatagramPacket ( buf . leaveGroup ( group ) . buf . out .7: Transmiterea unui mesaj c˘ atre un grup import java .

400 CAPITOLUL 13. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA .

avˆ and ca argument numele clasei principale a aplicat ¸iei. oferind suport pentru crearea de appleturi pe arhitectura de componente JFC/Swing. Ciclul de viat˘ a al unui applet este complet diferit. fiind dictat de evenimentele generate de c˘ atre browser la vizualizarea documentului HTML ce cont ¸ine appletul. codul unui applet poate fi format din una sau mai multe clase. Ca orice alt˘ a aplicat ¸ie Java. 401 . Un astfel de program se mai nume¸ ste miniaplicatie. aceasta fiind clasa ce trebuie specificat˘ aˆ ın documentul HTML ce descrie pagina Web ˆ ın care dorim s˘ a includem appletul.1 Introducere Definit ¸ie Un applet reprezint˘ a un program Java de dimensiuni reduse ce gestioneaz˘ a o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container) care poate fi inclus˘ aˆ ıntr-o pagin˘ a Web. clasa principal˘ a fiind cea care cont ¸ine metoda main. Pachetul care ofer˘ a suport pentru crearea de appleturi este java. Diferent ¸a fundamental˘ a dintre un applet ¸ si o aplicat ¸ie const˘ aˆ ın faptul c˘ a un applet nu poate fi executat independent.Capitolul 14 Appleturi 14. Una dintre acestea este principal˘ a¸ si extinde clasa Applet. cea mai important˘ a clas˘ a fiind Applet. care extinde Applet. ci va fi executat de browserul ˆ ın care este ˆ ınc˘ arcat˘ a pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. In pachetul javax.swing exist˘ a ¸ si clasa JApplet.applet. O aplicat ¸ie independent˘ a este executat˘ a prin apelul interpretorului java.

S˘ a parguream ˆ ın continuare ace¸ sti pa¸ si pentru a realiza un applet extrem de simplu. "taz.gif"). care afi¸ seaz˘ a o imagine ¸ si un ¸ sir de caractere.awt. public class FirstApplet extends Applet { Image img. } . public void init() { img = getImage(getCodeBase(). 1. APPLETURI Ierarhia claselor din care deriv˘ a appleturile este prezentata ˆ ın figura de mai jos: Fiind derivat˘ a din clasa Container. clasa Applet descrie de fapt suprafet ¸e de afi¸ sare. Difer˘ aˆ ın schimb structura programului ¸ si modul de rulare a acestuia.2 Crearea unui applet simplu Crearea structurii de fi¸ siere ¸ si compilarea applet-urilor sunt identice ca ˆ ın cazul aplicat ¸iilor.402 CAPITOLUL 14.applet.* . Scrierea codului sursa import java. asemenea claselor Frame sau Panel.* . 14. import java.

sau printr-un program special cum ar fi appletviewer din kitul de dezvoltare J2SDK. Rularea appletului Applet-urile nu ruleaza independent. clasa principal˘ a a appletului trebuie s˘ a fie public˘ a. g. 4.50).2. vom salva clasa de mai sus ˆ ıntr-un fi¸ sier FirstApplet. avˆ and cont ¸inutul de mai jos: . A¸ sadar.java. S˘ a consider˘ am fi¸ sierul simplu. g.150. 3. clasa principala a appletului va fi salvat˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier cu acela¸ si nume ¸ si extensia .class.drawImage(img. } } 403 Pentru a putea fi executat˘ a de browser. folosind compilatorul javac apelat pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine appletul. Salvarea fisierelor surs˘ a Ca orice clas˘ a public˘ a. 2. 25).14.0.html. Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fisierul FirstApplet. Netscape. Opera.java. Mozilla.drawString("Hello! My name is Taz!". etc. javac FirstApplet. 0. Compilarea Compilarea se face la fel ca ¸ si la aplicat ¸iile independente. Pentru a executa un applet trebuie s˘ a facem dou˘ a operat ¸ii: • Crearea unui fi¸ sier HTML ˆ ın care vom include applet-ul. 0. this).drawOval(100. 110. CREAREA UNUI APPLET SIMPLU public void paint (Graphics g) { g.

. • Init ¸ializarea Este apelat˘ a metoda init ce permite init ¸ializarea diverselor variabile. In unele situat ¸ii ˆ ıntreaga execut ¸ie a appletului se consum˘ a la etapele de init ¸ializare ¸ si pornire.404 CAPITOLUL 14.html. • Inc˘ arcarea ˆ ın memorie Este creat˘ a o instant ¸a a clasei principale a appletului ¸ si ˆ ıncarcat˘ aˆ ın memorie. • Pornirea Este apelat˘ a metoda start • Execut ¸ia propriu-zis˘ a Const˘ aˆ ın interact ¸iunea dintre utilizator ¸ si componentele afi¸ sate pe suprafat ¸a appletului sau ˆ ın executarea unui anumit cod ˆ ıntr-un fir de execut ¸ie. APPLETURI <html> <head> <title>Primul applet Java</title> </head> <body> <applet code=FirstApplet.class width=400 height=400> </applet> </body> </html> • Vizualizarea appletului: se deschide fisierul simplu.html folosind unul din browser-ele amintite sau efectuˆ and apelul: appletviewer simplu.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet Execut ¸ia unui applet ˆ ıncepe ˆ ın momentul ˆ ın care un browser afi¸ seaz˘ a o pagin˘ a Web ˆ ın care este inclus appletul respectiv ¸ si poate trece prin mai multe etape. etc. 14. citirea unor parametri de intrare. Fiecare etap˘ a este strˆ ans legat˘ a de un eveniment generat de c˘ atre browser ¸ si determin˘ a apelarea unei metode specifice din clasa ce implementeaz˘ a appletul.

Atent ¸ie . dˆ andu-i astfel posibilitatea s˘ a opreasca temporar execut ¸ia sa pe perioada ˆ ın care nu este vizibil. exist˘ a o serie de metode specifice appleturilor ce sunt apelate automat la diverse evenimente generate de c˘ atre browser. start Imediat dup˘ a init ¸ializare ¸ si de fiecare dat˘ a cˆ and appletul redevine activ. Acela¸ si lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a fereastra browserului este minimizat˘ a. pentru a-i permite s˘ a elibereze resursele det ¸inute. appletul va fi eliminat din memorie ¸ si va fi apelat˘ a metoda destroy a acestuia. destroy La ˆ ınchiderea ultimei instant ¸e a browserului care a ˆ ınc˘ arcat ˆ ın memorie clasa principal˘ a a appletului. Metodele specifice appleturilor A¸ sadar. Apelul metodei destroy este ˆ ıntotdeauna precedat de apelul lui stop. pentru a nu consuma inutil din timpul procesorului. stop De fiecare dat˘ a cˆ and appletul nu mai este vizibil (pagina Web nu mai este vizibil˘ a. Teoretic. Acestea sunt definite ˆ ın clasa Applet ¸ si sunt enumerate ˆ ın tabelul de mai jos: Metoda Situat ¸ia ˆ ın care este apelat˘ a init La init ¸ializarea appletului. ˆ ıns˘ a. va fi reapelat˘ a metoda start.3. la prima afi¸ sare a appletului ˆ ın pagin˘ a. CICLUL DE VIAT ¸A 405 • Oprirea temporar˘ a In cazul ˆ ın care utilizatorul p˘ ar˘ ase¸ ste pagina Web ˆ ın care ruleaz˘ a appletul este apelat˘ a metoda stop a acestuia.˘ AL UNUI APPLET 14. In momentul cˆ and pagina Web ce contine appletul devine din nou activ˘ a. la unele browsere. • Oprirea definitiv˘ a La ˆ ınchiderea tuturor instant ¸elor browserului folosit pentru vizualizare. este posibil ca ea s˘ a se apeleze de mai multe ori. fereastra browserului este minimizat˘ a. aceast˘ a metod˘ a ar trebui s˘ a se apeleze o singur˘ a dat˘ a. etc) ¸ si ˆ ınainte de destroy. dup˘ a o oprire temporar˘ a.

*. Plasarea componentelor.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul Dup˘ a cum am v˘ azut. gestionarea pozit ¸ion˘ arii lor ¸ si tratarea evenimentelor generate se realizeaz˘ a la fel ca ¸ si ˆ ın cazul aplicat ¸iilor.Applet. public class StructuraApplet extends Applet { public void init() { } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } } 14. APPLETURI Aceste metode sunt apelate automat de browser ¸ si nu trebuie apelate explicit din program ! Structura general˘ a a unui applet import java.*. ad˘ augarea componentelor pe suprafat ¸a appletului precum ¸ si stabilirea obiectelor responsabile cu tratarea evenimentelor generate sunt operat ¸iuni ce vor fi realizate ˆ ın metoda init. . import java.applet. Uzual. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a appleturile sunt.awt. ˆ ınainte de toate. import java.event. suprafet ¸e de afi¸ sare.406 CAPITOLUL 14. clasa Applet este o extensie a superclasei Container.awt.

INTERFAT ¸ A GRAFICA 407 Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.˘ CU UTILIZATORUL 14.4. ˆ ıns˘ a acesta poate fi schimbat prin metoda setLayout. .

5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor Parametrii sunt pentru appleturi ceea ce argumentele de la linia de comand˘ a sunt pentru aplicat ¸iile independente. Definirea parametrilor se face ˆ ın cadrul tagului APPLET din documentul HTML ce cont ¸ine appletul ¸ si sunt identificat ¸i prin atributul PARAM. tipul parametrilor este ˆ ıntotdeauna ¸ sir de caractere. Ei permit utilizatorului s˘ a personalizeze aspectul sau comportarea unui applet f˘ ar˘ a a-i schimba codul ¸ si recompila clasele.408 CAPITOLUL 14. evenimentele tratate uzual vor fi cele generate de mouse sau tastatur˘ a. Fiecare parametru are un nume. Implicit. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a desen˘ am direct pe suprafat ¸a unui applet va fi nevoie s˘ a supradefinim aceast˘ a metod˘ a. specificat prin NAME ¸ si o valoare.class" WIDTH=100 HEIGHT=50 <PARAM NAME=textAfisat VALUE="Salut"> <PARAM NAME=numeFont VALUE="Times New Roman"> <PARAM NAME=dimFont VALUE=20> </APPLET> Ca ¸ si ˆ ın cazul argumentelor trimise aplicat ¸iilor de la linia de comand˘ a.. indiferent dac˘ a valoarea este ˆ ıntre ghilimele sau nu. metoda paint din clasa Applet nu realizeaz˘ a nimic. 14. Fiecare applet are ¸ si un set de parametri prestabilit ¸i ale c˘ aror nume nu vor putea fi folosite pentru definirea de noi parametri folosind metoda de . deci. APPLETURI Desenarea pe suprafat ¸a unui applet Exist˘ a o categorie ˆ ıntreag˘ a de appleturi ce nu comunic˘ a cu utilizatorul prin intermediul componentelor ci. execut ¸ia lor se rezum˘ a la diverse operat ¸iuni de desenare realizate ˆ ın metoda paint.. specificat˘ a prin VALUE. ca ˆ ın exemplul de mai jos: <APPLET CODE="TestParametri. } In cazul ˆ ın care este aleas˘ a aceast˘ a solut ¸ie. public void paint(Graphics g) { // Desenare . Reamintim c˘ a metoda paint este responsabil˘ a cu definirea aspectului grafic al oric˘ arei componente.

folosind un font cu numele ¸ si dimensiunea specificate de asemenea ca parametri.14. import java . Applet . awt . Aceasta se realizeaz˘ a prin supradefinirea metodei getParameterInfo. care returneaz˘ a un vector format din triplete de ¸ siruri. ˆ ın Netscape se folose¸ ste opt ¸iunea Page info din meniul View. Orice applet poate pune la dispozit ¸ie o ”documentat ¸ie” referitoare la parametrii pe care ˆ ıi suport˘ a. Ace¸ stia apar direct ˆ ın corpul tagului APPLET ¸ si definesc informat ¸ii generale despre applet. ˆ ın appletviewer informat ¸iile despre parametri pot fi vizualizate la rubrica Info din meniul Applet. DEFINIREA S ¸ I FOLOSIREA PARAMETRILOR 409 mai sus. WIDTH sau HEIGHT.1: Folosirea parametrilor import java . metoda ˆ ıntoarce null. if ( text == null ) text = " Hello " . public void init () { text = getParameter ( " textAfisat " ) . In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici un parametru cu numele specificat. Lista lor complet˘ a va fi prezentata la descrierea tagului APPLET. { . Folosirea parametrilor primit ¸i de c˘ atre un applet se face prin intermediul metodei getParameter care prime¸ ste ca argument numele unui parametru ¸ si returneaz˘ a valoarea acestuia. cele trei ¸ siruri reprezentˆ and numele parametrului. if ( numeFont == null ) numeFont = " Arial " . Exemple de astfel de parametri sunt CODE. numeFont . De exemplu. Informat ¸iile furnizate de un applet pot fi citite din browserul folosit pentru vizualizare prin metode specifice acestuia.5.*. Listing 14. // valoare implicita numeFont = getParameter ( " numeFont " ) . caz ˆ ın care programul trebuie s˘ a atribuie o valoare implicit˘ a variabilei ˆ ın care se dorea citirea respectivului parametru. applet . Fiecare element al vectorului este de fapt un vector cu trei elemente de tip String. etc. pentru a veni ˆ ın ajutorul utilizatorilor care doresc s˘ a includ˘ a appletul ˆ ıntr-o pagin˘ a Web. tipul s˘ au ¸ si o descriere a sa. public class TestParametri extends Applet String text . int dimFont . S˘ a scriem un applet care s˘ a afi¸ seze un text primit ca parametru.

Font . } catch ( Numb erFo r m at Ex ce pt i o n e ) { dimFont = 16. " String " . 20) . } } 14. { " dimFont " . } public String [][] getParameterInfo () { String [][] info = { // Nume Tip Descriere { " textAfisat " . return info . BOLD . { " numeFont " . dimFont ) ) . " Dimensiunea fontului " } }. " Numele fontului " } . cu ajutorul c˘ aruia pot fi incluse appleturi ˆ ın cadrul paginilor Web este: <APPLET CODE = clasaApplet WIDTH = latimeInPixeli HEIGHT = inaltimeInPixeli [ARCHIVE = arhiva. } } public void paint ( Graphics g ) { g . g . 20 .6 Tag-ul APPLET Sintaxa complet˘ a a tagului APPLET. parseInt ( getParameter ( " dimFont " ) ) . " String " . drawString ( text . APPLETURI try { dimFont = Integer .410 CAPITOLUL 14. " int " . setFont ( new Font ( numeFont . " Sirul ce va fi afisat " } .jar] [CODEBASE = URLApplet] [ALT = textAlternativ] [NAME = numeInstantaApplet] [ALIGN = aliniere] [VSPACE = spatiuVertical] .

Sunt obligatorii. Uzual se exprim˘ a relativ la directorul documentului HTML. 411 • CODE = clasaApplet Numele fi¸ sierului ce cont ¸ine clasa principal˘ a a appletului. • ALIGN =aliniere Semnific˘ a modalitatea de aliniere a appletului ˆ ın pagina Web. HEIGHT =inaltimeInPixeli Specific˘ a l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea suprafet ¸ei ˆ ın care va fi afi¸ sat appletul. In cazul ˆ ın care lipse¸ ste.class” poate sau nu s˘ a apar˘ a. top. astfel ˆ ıncˆ at mai multe appleturi aflate pe aceea¸ si pagin˘ a s˘ a poat˘ a comunica ˆ ıntre ele folosindu-se de numele lor. • ALT = textAlternativ Specific˘ a textul ce trebuie afi¸ sat dac˘ a browserul ˆ ınt ¸elege tagul APPLET dar nu poate rula appleturi Java.jar Specific˘ a arhiva ˆ ın care se g˘ asesc clasele appletului. • WIDTH =latimeInPixeli. right..14. TAG-UL APPLET [HSPACE = spatiuOrizontal] > [< PARAM NAME = parametru1 VALUE = valoare1 >] [< PARAM NAME = parametru2 VALUE = valoare2 >] . Acesta va fi c˘ autat ˆ ın directorul specificat de CODEBASE. se consider˘ a implicit URL-ul documentului. • NAME =numeInstantaApplet Ofer˘ a posibilitatea de a da un nume respectivei instant ¸e a appletului. Acest atribut poate primi una din urm˘ atoarele valori: left.6. • ARCHIVE = arhiva. Extensia ”. Nu poate fi absolut ¸ si trebuie obligatoriu specificat. • CODEBASE = directorApplet Specific˘ a URL-ul la care se g˘ ase¸ ste clasa appletului. [text HTML alternativ] </APPLET> Atributele puse ˆ ıntre paranteze p˘ atrate sunt opt ¸ionale.. .

7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi La ˆ ınc˘ arcarea unei pagini Web. ¸ si care este responsabil cu desenarea appletului (apelul metodelor update ¸ si paint) precum ¸ si cu transmiterea mesajelor generate de c˘ atre componente.412 CAPITOLUL 14. Prima variant˘ a. • PARAM Tag-urile PARAM sunt folosite pentru specificarea parametrilor unui applet (vezi ”Folosirea parametrilor”). baseline. seminificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si la tagul IMG. 14. middle. APPLETURI texttop. pentru a nu bloca interact ¸iunea utilizatorului cu appletul. cu pauz˘ a de o secund˘ aˆ ıntre dou˘ a afi¸ s˘ ari. creat de asemenea automat de c˘ atre browser. gre¸ sit˘ a de altfel. nici unul nu trebuie s˘ aˆ ıl solicite ˆ ın mod excesiv. redesenarea acestuia sau activitatea celorlalte appleturi de pe pagin˘ a. fiec˘ arui applet ˆ ıi este creat automat un fir de execut ¸ie responsabil cu apelarea metodelor acestuia. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a efectu˘ am operat ¸iuni consumatoare de timp este recomandat s˘ a le realiz˘ am ˆ ıntr-un alt fir de execut ¸ie. • VSPACE =spatiuVertical. HSPACE = spatiuOrizontal Specific˘ a numarul de pixeli dintre applet ¸ si marginile suprafetei de afi¸ sare. • text HTML alternativ Este textul ce va fi afi¸ sat ˆ ın cazul ˆ ın care browserul nu ˆ ıntelege tagul APPLET. Acestea vor rula concurent dup˘ a regulile de planificare implementate de ma¸ sina virtual˘ a Java a platformei folosite. Browserele Java-enabled vor ignora acest text. bottom. deoarece va provoca funct ¸ionarea anormal˘ a sau chiar blocarea celorlalte. Din punctul de vedere al interfet ¸ei grafice ˆ ıns˘ a. S˘ a considerm˘ am mai ˆ ıntˆ ai dou˘ a abord˘ ari gre¸ site de lucru cu appleturi. absbottom . Dorim s˘ a cre˘ am un applet care s˘ a afi¸ seze la coordonate aleatoare mesajul ”Hello”. Intrucˆ at toate appleturile de pe pagin˘ a ”ˆ ımpart” acest fir de execut ¸ie. ar fi: . absmiddle. fiecare applet aflat pe o pagin˘ a Web are acces la un acela¸ si fir de execut ¸ie.

codul metodei paint trebuie s˘ a fie cˆ at mai simplu de executat ceea ce.*.3: Incorect: appletul nu termin˘ a init ¸ializarea import java . applet . y = ( int ) ( Math . nu este cazul ˆ ın appletul de mai sus. evident. import java . ˆ ıncercˆ and s˘ a o termine. applet . x . try { Thread . awt .*. este urm˘ atoarea : Listing 14. de asemenea gre¸ sit˘ a. public void init () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . Ca regul˘ a general˘ a.14. sleep (1000) .*. g . } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { . int y = ( int ) ( Math . } catch ( InterruptedE xc ep ti on e ) {} } } } 413 Motivul pentru care acest applet nu funct ¸ioneaz˘ a corect ¸ si probabil va duce la anomalii ˆ ın funct ¸ionarea browserului este c˘ a firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu desenarea va r˘ amˆ ane blocat ˆ ın metoda paint. import java . O alt˘ a idee de rezolvare care ne-ar putea veni. random () * getHeight () ) . awt . y ) .7.2: Incorect: blocarea metodei paint import java . try { Thread . repaint () . random () * getWidth () ) . public class AppletRau1 extends Applet { public void paint ( Graphics g ) { while ( true ) { int x = ( int ) ( Math . random () * getHeight () ) . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI Listing 14. drawString ( " Hello " . sleep (1000) . y .*. public class AppletRau2 extends Applet { int x . random () * getWidth () ) .

indiferent dac˘ a appletul mai este sau nu vizibil. } } CAPITOLUL 14. public void init () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . Structura unui applet care doreste s˘ a lanseze un fir de execut ¸ie poate avea dou˘ a forme. applet . y ) . In prima situat ¸ie appletul porne¸ ste firul la init ¸ialzarea sa iar acesta va rula. } } In cazul ˆ ın care firul de execut ¸ie pornit de applet efectueaz˘ a operatii ce .4: Corect: folosirea unui fir de execut ¸ie propriu import java . import java .*. drawString ( " Hello " . sleep (1000) . fir . pˆ an˘ a la oprirea sa natural˘ a (terminarea metodei run) sau pˆ an˘ a la ˆ ınchiderea sesiunii de lucru a browserului. drawString ( " Hello " . repaint () . random () * getHeight () ) . } } public void run () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math .*. Listing 14. y ) . APPLETURI Pentru a putea da o solut ¸ie corect˘ a problemei propuse. public class AppletCorect1 extends Applet implements Runnable { int x . try { Thread . } catch ( Inter ru pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { g . y = ( int ) ( Math . Thread fir = null . start () . x . trebuie s˘ a folosim un fir de execut ¸ie propriu. awt .414 g . random () * getWidth () ) . x . y .

S˘ a modific˘ am programul anterior.acesta nu va fi incrementat pe perioada ˆ ın care appletul nu este activ. ar fi de dorit ca acesta s˘ a se opreasca atunci cˆ and appletul nu mai este vizibil (la apelul metodei stop) ¸ si s˘ a reporneasca atunci cˆ and appletul redevine vizibil (la apelul metodei start).*. n ++. Thread fir = null . y . ad˘ augˆ and ¸ si un contor care s˘ a numere afi¸ s˘ arile de mesaje . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) {} . y = ( int ) ( Math . } } public void stop () { activ = false . applet . random () * getWidth () ) . activ = true . sleep (1000) . fir . Pentru a afla dac˘ a un applet este activ se folose¸ ste metoda isActive. boolean activ = false .*. } public void run () { while ( activ ) { x = ( int ) ( Math .14.5: Folosirea metodelor start ¸ si stop import java . fir = null . repaint () . Un applet este considerat activ imediat dup˘ a apelul metodei start ¸ si devine inactiv la apelul metodei stop. random () * getHeight () ) . start () . public class AppletCorect2 extends Applet implements Runnable { int x . int n = 0. import java .7. awt . cum ar fi animatie. public void start () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI 415 au sens doar dac˘ a appletul este vizibil. Listing 14. try { Thread .

corectitudinea unui applet nu trebuie s˘ a se bazeze pa acest mecanism.0". stop. Din acest motiv. ver 1. exist˘ a metoda getAppletInfo ce permite specificarea unor informat ¸ii legate de applet cum ar fi numele. etc.416 } } CAPITOLUL 14. Metoda returneaz˘ a un sir de caractere continˆ and informat ¸iile respective. } Aflarea adreselor URL referitoare la applet Se realizeaz˘ a cu metodele: . 14. start. public String getAppletInfo() { return "Applet simplist. x . APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . } } Atent ¸ie Este posibil ca unele browsere s˘ a nu apele metoda stop ˆ ın situat ¸iile prev˘ azute ˆ ın specficiat ¸iile appleturilor. versiunea. drawString ( " Hello " + n . autor necunoscut.8 Alte metode oferite de clasa Applet Pe lˆ ang˘ a metodele de baz˘ a: init. destroy. autorul. clasa Applet ofer˘ a metode specifice applet-urilor cum ar fi: Punerea la dispozitie a unor informat ¸ii despre applet Similar˘ a cu metoda getParameterInfo ce oferea o ”documentat ¸ie” despre parametrii pe care ˆ ıi accept˘ a un applet. y ) .

cum ar fi o suprafat ¸˘ a de desenare de tip Canvas.*. } ."). Listing 14. cum ar fi cea a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste documentul HTML ce cont ¸ine appletul (getDocumentBase) sau a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa appletului (getCodeBase).6: Afi¸ sarea imaginilor import java . obt ¸inerea unei referint ¸e la imaginea respectiv˘ a se va face cu ajutorul metodei getImage din clasa Applet. import java . public class Imagini extends Applet Image img = null . Applet . gif " ) . fie direct ˆ ın metoda paint a applet-ului. " taz . In ambele cazuri. } Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea imaginilor ˆ ıntr-un applet se face fie prin intermediul unei componente ce permite acest lucru. ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 417 • getCodeBase . folosind metoda drawImage a clasei Graphics. awt . { public void init () { img = getImage ( getCodeBase () . fie calea relativ˘ a la o anumit˘ a adres˘ a URL. Aceasta poate primi ca argument fie adresa URL absolut˘ a a fi¸ sierului ce reprezint˘ a imaginea. • getDocumentBase .8.. Aceste metode sunt foarte utile deoarece permit specificarea relativ˘ a a unor fi¸ siere folosite de un applet.. Afi¸ sarea unor mesaje ˆ ın bara de stare a browserului Acest lucru se realizeaz˘ a cu metoda showStatus public void init() { showStatus("Initializare applet.ce returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine clasa appletului. applet . cum ar fi imagini sau sunete.14.returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine documentul HTML ˆ ın care este inclus appletul respectiv.

Aceast˘ a metod˘ a este accesat˘ a prin intermediul contextului de execut ¸ie al appletului. drawImage ( img .println("URL invalid! \n" + e). imagine. } catch(MalformedURLException e) { System. 0 . etc). Afi¸ sarea unor documente ˆ ın browser Se face cu metoda showDocument ce prime¸ ste adresa URL a fi¸ sierului ce cont ¸ine documentul pe care dorim sa-l deschidem (text. Identificarea se face prin intermediu numelui pe care orice instant ¸a a unui applet ˆ ıl poate specifica prin atributul NAME.err. html. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . try { URL doc = new URL("http://www. ¸ si este descris de interfat ¸a AppletContext. getAppletContext(). this ) . 0 . } } Aflarea contextului de execut ¸ie Contextul de execut ¸ie al unui applet se refer˘ a la pagina ˆ ın care acesta ruleaz˘ a.418 CAPITOLUL 14. Prin intermediul acestei interfet ¸e un applet poate ”vedea” ˆ ın jurul sau. putˆ and comunica cu alte applet-uri aflate pe aceeasi pagin˘ a sau cere browser-ului s˘ a deschid˘ a diverse documente.infoiasi. Crearea unui obiect ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a se realizeaz˘ a de c˘ atre browser. eventual ˆ ımpreun˘ a cu alte appleturi.showDocument(doc). AppletContext contex = getAppletContext(). la apelul metodei getAppletContext a clasei Applet. } Comunicarea cu alte applet-uri Aceast˘ a comunicare implic˘ a de fapt identificarea unui applet aflat pe aceea¸ si pagina ¸ si apelarea unei metode sau setarea unei variabile publice a acestuia. .ro").

7: Redarea sunetelor import java .8. Button stop = new Button ( " Stop " ) . addActionListener ( this ) . " sunet .*. addActionListener ( this ) .au. acesta poate fi specificat absolut sau relativ la URL-ul appletului • Crearea unui obiect de tip AudioClip cu metoda getAudioClip apoi apelarea metodelor start. Pentru a reda un sunet aflat ˆ ıntr-un fi¸ sier ”. folosind metodele getApplet. import java . awt . import java . respectiv getApplets. AudioClip clip = null . Acestea sunt descrise prin intermediul unor obiecte ce implementeaz˘ a interfat ¸a AudioClip din pachetul java. awt . ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 419 Obt ¸inerea unei referint ¸e la un applet al c˘ arui nume ˆ ıl cunoa¸ stem sau obt ¸inerea unei enumer˘ ari a tuturor applet-urilor din pagin˘ a se fac prin intermediul contextului de execut ¸ie. stop . event .14. loop ¸ si stop pentru acesta. add ( loop ) . Listing 14. Button loop = new Button ( " Loop " ) . loop . public void init () { // Fisierul cu sunetul trebuie sa fie in acelasi // director cu appletul clip = getAudioClip ( getCodeBase () . play . public class Sunete extends Applet implements ActionListener { Button play = new Button ( " Play " ) . au " ) .applet. Redarea sunetelor Clasa Applet ofer˘ a¸ si posibilitatea red˘ arii de sunete ˆ ın format . applet .*. add ( play ) .*.au” la un anumit URL exist˘ a dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • Folosirea metodei play din clasa Applet care prime¸ ste ca argument URL-ul la care se afl˘ a sunetul. add ( stop ) . addActionListener ( this ) . .

else if ( src == loop ) clip . cu atˆ aˆ ınc˘ arcarea acestuia se va face mai repede.jar ClasaPrincipala. pentru a nu bloca temporar activitatea fireasc˘ a a programului. pentru ca un applet aflat pe o pagin˘ a Web s˘ a poat˘ a fi executat codul s˘ au va fi transferat de pe serverul care g˘ azduie¸ ste pagina Web solicitat˘ a pe ma¸ sina clientului. stop () .au .class AltaClasa.jpg sunet.420 } CAPITOLUL 14. else if ( src == stop ) clip .9 Arhivarea appleturilor Dup˘ a cum am v˘ azut. etc). cea mai eficient˘ a modalitate de a distribui un applet este s˘ a arhiv˘ am toate fi¸ sierele necesare acestuia. este recomandat ca ˆ ınc˘ arcarea acestora s˘ a fie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. Arhivarea fi¸ sierelor unui applet se face cu utilitarul jar. oferit ˆ ın distribut ¸ia J2SDK. Din aceste motive.jar *.jpg *. oprind temporar activitatea appletului pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea lor. 14.class *. getSource () . dac˘ a appletul cont ¸ine ¸ si alte clase ˆ ın afar˘ a de cea principal˘ a sau diverse resurse (imagini. Mai mult. play () . if ( src == play ) clip .au // sau jar cvf arhiva. acestea vor fi transferate prin ret ¸ea abia ˆ ın momentul ˆ ın care va fi nevoie de ele. APPLETURI public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object src = e . Deoarece transferul datelor prin ret ¸ea este un proces lent. sunete. } } In cazul ˆ ın care appletul folose¸ ste mai multe tipuri de sunete. cu cˆ at dimensiunea fi¸ sierlor care formeaz˘ a appletul este mai redus˘ a.class imagine. loop () . // Exemplu jar cvf arhiva.

cum ar fi o fereastr˘ a. Ferestrele folosite de un applet. care s˘ a aduc˘ a prejudicii utilizatorului. RESTRICT ¸ II DE SECURITATE 421 Includerea unui applet arhivat ˆ ıntr-o pagin˘ a Web se realizeaz˘ a specific˘ and pe lˆ ang˘ a numele clasei principale ¸ si numele arhivei care o cont ¸ine: <applet archive=arhiva. adic˘ a un obiect de tip SecurityManager care va ”superviza” activitatea metodelor appletului. • Citeasc˘ a diverse propriet˘ a¸ ti ale sistemului de operare al clientului. este foarte important s˘ a existe anumite restrict ¸ii de securitate care s˘ a controleze activitatea acestuia. cum ar fi ¸ stergeri de fi¸ siere.11 Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii Deoarece clasa Applet este derivat˘ a din Container. deci ¸ si din Component. • Porneasc˘ a programe pe ma¸ sina client. indicˆ and faptul c˘ a au fost create de un applet.jar code=ClasaPrincipala width=400 height=200 /> 14.. 14. vor ar˘ ata altfel decˆ at ˆ ıntr-o aplicat ¸ie obi¸ snuit˘ a. • Deschid˘ a conexiuni cu alte ma¸ sini ˆ ın afar˘ a de cea de pe care provine (host). Pentru a realiza acest lucru. ea descrie o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare care poate fi inclus˘ a ca orice alt˘ a component˘ a ˆ ıntr-un alt container. aruncˆ and except ¸ii de tip Security Exception ˆ ın cazul ˆ ın care una din acestea ˆ ıncearc˘ a s˘ a efectueze o operat ¸ie nepermis˘ a. procesul care ruleaz˘ a appleturi instaleaz˘ a un manager de securitate. Un applet poate funct ¸iona ¸ si ca o aplicat ¸ie independent˘ a astfel: . Un applet nu poate s˘ a: • Citeasc˘ a sau s˘ a scrie fi¸ siere pe calculatorul pe care a fost ˆ ıncarcat (client). etc.14. altele decˆ at cea a browserului. pentru a preveni act ¸iuni r˘ au intent ¸ionate.10.10 Restrict ¸ii de securitate Deoarece un applet se execut˘ a pe ma¸ sina utilizatorului care a solicitat pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv.

422 CAPITOLUL 14. Applet . applet . Listing 14. care ar fi fost apelate automat de c˘ atre browser. public class AppletAplicatie extends Applet public void init () { add ( new Label ( " Applet si aplicatie " ) ) . init () . f . ˆ ın care vom face operat ¸iunile urm˘ atoare. 200) . add ( applet . • Facem fereastra vizibil˘ a. Frame f = new Frame ( " Applet si aplicatie " ) . } } { .8: Applet ¸ si aplicat ¸ie import java . CENTER ) . import java . f . applet . f .*. setSize (200 . • Cre˘ am o instant ¸˘ a a appletului ¸ si o ad˘ aug˘ am pe suprafat ¸a unei ferestre. } public static void main ( String args []) { AppletAplicatie applet = new AppletAplicatie () . APPLETURI • Ad˘ aug˘ am metoda main clasei care descrie appletul. awt . start () . applet . • Apel˘ am metodele init ¸ si start. show () . BorderLayout .

cu posibilitatea reg˘ asirii acestora. o baz˘ a de date mai poate cont ¸ine: proceduri ¸ si funct ¸ii. Aceste produse sunt ˆ ın general referite prin termenii DBMS (Database Management System) sau. utilizatori ¸ si grupuri de utilizatori. fiecare furnizˆ and o serie ˆ ıntreag˘ a de produse ¸ si utilitare pentru lucrul cu baze de date. ˆ ın care datele sunt memorate ˆ ın tabele. ˆ ın general. Dintre produc˘ atorii cei mai important ¸i de baze de date amintim companiile Oracle.1 15.aceste atribute corespund coloanelor tabelului. Pe lˆ anga tabele. aplicat ¸ii complexe folosite pentru gestionarea unor informat ¸ii de dimensiuni mari ˆ ıntr-o manier˘ a sigur˘ a¸ si eficient˘ a. obiecte. fiecare articol avˆ and definite o serie de atribute . In acest capitol vom analiza lucrul cu baze de date din perspectiva program˘ arii 423 . etc. tipuri de date. Ce este o baz˘ a de date ? La nivelul cel mai general. etc. SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date). o baz˘ a de date reprezint˘ a o modalitate de stocare a unor informat ¸ii (date) pe un suport extern. Sybase. Un tabel reprezint˘ a o structur˘ a de date format˘ a dintr-o mult ¸ime de articole. Uzual.1. Modelul clasic de baze de date este cel relat ¸ional. IBM. Microsoft. ˆ ın timp ce o linie va reprezenta un articol.1 Introducere Generalit˘ a¸ ti despre baze de date Aplicat ¸iile care folosesc baze de date sunt.Capitolul 15 Lucrul cu baze de date 15. o baz˘ a de date este memorat˘ aˆ ıntr-unul sau mai multe fi¸ siere. ˆ ın traducere. Informix.

Accesul la baza de date Se face prin intermediul unui driver specific tipului respectiv de SGBD. Acest aspect ne va preocupa ˆ ıns˘ a mai put ¸in. exemplele prezentate presupunˆ and c˘ a baza a fost creat˘ a deja ¸ si are o anumit˘ a structur˘ a specificat˘ a.2 JDBC JDBC (Java Database Connectivity) este o interfat ¸˘ a standard SQL de acces la baze de date. Acesta este responsabil cu accesul efectiv la datele stocate. LUCRUL CU BAZE DE DATE ˆ ın limbajul Java. Acesta este standardizat astfel ˆ ıncˆ at diverse tipuri de drivere s˘ a se comporte identic. 15. fiind legatura dintre aplicat ¸ie ¸ si baza de date. ducˆ and ˆ ın felul acesta not ¸iunea de portabilitate ¸ si mai departe.1. Crearea unei baze de date Crearea unei baze de date se face uzual folosind aplicat ¸ii specializate oferite de produc˘ atorul tipului respectiv de sistem de gestiune a datelor. oferind astfel o modalitate unitar˘ a de lucru cu baze de date. JDBC este constituit˘ a dintr-un set de clase ¸ si interfet ¸e . f˘ ar˘ a a descrie particularit˘ a¸ ti ale unei solut ¸ii de stocare a datelor anume. Limbajul SQL SQL (Structured Query Language) reprezint˘ a un limaj de programare ce permite interogarea ¸ si actualizarea informat ¸iilor din baze de date relat ¸ionale. putem crea aplicat ¸ii care s˘ a ruleze f˘ ar˘ a nici o modificare folosind diverse tipuri de baze care au aceea¸ si structur˘ a.424 CAPITOLUL 15. Vom vedea c˘ a. dar exist˘ a ¸ si posibilitatea de a crea o baza folosind un script SQL. folosind Java.

. In linii mari. 2. Bineˆ ınt ¸eles. Este de ajuns s˘ a scriem un singur program folosind API-ul JDBC ¸ si acesta va fi capabil s˘ a comunice cu drivere diferite.sql.este clasa ce se ocup˘ a cu ˆ ınregistrarea driverelor ce vor fi folosite ˆ ın aplicat ¸ie. API-ul JDBC ofer˘ a urm˘ atoarele facilit˘ a¸ ti: 1. Clasele ¸ si interfet ¸ele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: • DriverManager . Pachetele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu baze de date sunt java. Definit ¸ie O conexiune (sesiune) la o baz˘ a de date reprezint˘ a un context prin care sunt trimise secvent ¸e SQL ¸ si primite rezultate. nu este necesar s˘ a scriem un program pentru a accesa o baz˘ a de date Oracle. Realizarea unei conexiuni propriu-zise. furnizˆ and mecanisme standard pentru proiectant ¸ii aplicat ¸iilor ce folosesc de baze de date. Intr-o aplicat ¸ie pot exista simultan mai multe conexiuni la baze de date diferite sau la aceea¸ si baz˘ a. 3. scriind codul surs˘ aˆ ın Java.2. Efectuarea de secvent ¸e SQL. 15. iat˘ a dou˘ a motive puternice care fac combinat ¸ia Java .˘ DE DATE 15. Stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. alt program pentru a accesa o baz˘ a de date Sybase ¸ si asa mai departe. Prelucrarea rezultatelor obt ¸inute. Inregistrarea unui driver corespunz˘ ator.JDBC demn˘ a de luat ˆ ın seam˘ a. CONECTAREA LA O BAZA 425 scrise ˆ ın Java. ne este asigurat˘ a portabilitatea programului. 2. Cu alte cuvinte. trimit ¸ˆ and secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date dorit˘ a. javax. Deci.sql ce reprezint˘ a nucleul tehnologiei JDBC ¸ si.2 Conectarea la o baz˘ a de date Procesul de conectare la o baz˘ a de date implic˘ a efectuarea a dou˘ a operat ¸ii: 1. Folosind JDBC este u¸ sor s˘ a transmitem secvent ¸e SQL c˘ atre baze de date relat ¸ionale. preluat de pe platforma J2EE.

drivers". Dac˘ a sunt ˆ ınregistrate mai multe drivere. Acest lucru presupune ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei ce implementeaz˘ a driver-ul ¸ si poate fi realizat˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti. Folosirea metodei Class. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Driver . Folosirea clasei DriverManager: DriverManager.newInstance().1 Inregistrarea unui driver Primul lucru pe care trebuie s˘ a-l fac˘ a o aplicat ¸ie ˆ ın procesul de conectare la o baz˘ a de date este s˘ aˆ ınregistreze la ma¸ sina virtual˘ a ce ruleaz˘ a aplicat ¸ia driverul JDBC responsabil cu comunicarea cu respectiva baz˘ a de date.descrie obiectele ce modeleaz˘ a o conexiune propriu-zis˘ a cu baza de date.interfat ¸a pe care trebuie s˘ a o implementeze orice clas˘ a ce descrie un driver. "TipDriver"). care poate fi realizat˘ aˆ ın dou˘ a feluri: – De la linia de comand˘ a: java -Djdbc. .registerDriver(new TipDriver()).drivers=TipDriver Aplicatie – Din program: System.2. a.setProperty("jdbc.drivers. • DriverPropertyInfo . Class. specificarea mai multor drivere se face separˆ and numele claselor cu punct ¸ si virgul˘ a. 2) Driverele ˆ ınregistrate dinamic din aplicat ¸ie. b.forName ce apeleaz˘ a ClassLoader-ul ma¸ sinii virtuale: Class. 15. ordinea de precedent ¸˘ aˆ ın alegerea driverului folosit la crearea unei noi conexiuni este: 1) Driverele ˆ ınregistrate folosind proprietatea jdbc.drivers la init ¸ializarea ma¸ sinii virtuale ce va rula procesul. • Connection . Setarea propriet˘ a¸ tii sistem jdbc.426 CAPITOLUL 15. Folosind aceast˘ a metod˘ a. c.forName("TipDriver").prin intermediul acestei clase pot fi specificate diverse propriet˘ a¸ ti ce vor fi folosite la realizarea conexiunilor.forName("TipDriver").

etc. numit˘ a JDBC URL.atribut=valoare]* jdbc:odbc:test jdbc:odbc:test. sybase.UID=duke. ca ˆ ın exemplele de mai jos: jdbc:odbc:test jdbc:oracle:thin@persistentjava.. oracle. Identificatorul bazei de date este un indicator specific fiec˘ arui driver corespunz˘ ator bazei de date cu care aplicat ¸ia dore¸ ste s˘ a interact ¸ioneze.com:1521:test jdbc:sybase:test jdbc:db2:test Subprotocolul odbc este un caz specical. cu mesajul "no suitable driver". atunci va fi lansata o except ¸ie de tipul SQLException. CONECTAREA LA O BAZA 427 15. db2 ¸ si a¸ sa mai departe.˘ DE DATE 15. trebuie s˘ a avem posibilitea de a specifica pe lˆ ang˘ a un identificator al bazei de date ¸ si driverul ce trebuie folosit. Aceasta se realizeaz˘ a prin intermediul unei adrese specifice. un num˘ ar de port.2. In funct ¸ie de tipul driver-ului acest identificator poate include numele unei ma¸ sini gazd˘ a. acesta poate fi folosit la stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date.ExtensionCase=LOWER jdbc:odbc:test. Dac˘ a nu exista nici unul potrivit. Avˆ and ˆ ın vedere faptul ca pot exista mai multe drivere ˆ ınc˘ arcate ˆ ın memorie. DriverManager-ul va parcurge lista driverelor ˆ ınregistrate ˆ ın memorie.2 Specificarea unei baze de date O dat˘ a ce un driver JDBC a fost ˆ ınregistrat. . pˆ ana cˆ and unul dintre ele va recunoa¸ ste URL-ul respectiv.2. ce are urm˘ atorul format: jdbc:sub-protocol:identificator Cˆ ampul sub-protocol denume¸ ste tipul de driver ce trebuie folosit pentru realizarea conexiunii ¸ si poate fi odbc.CacheSize=20.PWD=java La primirea unui JDBC URL. ˆ ın sensul c˘ a permite specificarea ˆ ın cadrul URL-ului a unor atribute ce vor fi realizate la crearea unei conexiuni. numele unui fi¸ sier sau al unui director. Sintaxa completa subprotocolului odbc este: jdbc:odbc:identificator[.

De¸ si simplu de utilizat. JDBC-ODBC Bridge Acest tip de driver permite conectarea la o baz˘ a de date care a fost ˆ ınregistrat˘ a ˆ ın prealabil ˆ ın ODBC.Driver nativ . Clasa Java care descrie acest tip de driver JDBC este: sun.428 CAPITOLUL 15.3 Tipuri de drivere Tipurile de drivere existente ce pot fi folosite pentru realizarea unei conexiuni prin intermediul JDBC se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoarele categorii: Tip 1. Driver JDBC .2.jdbc.odbc. De asemenea. solut ¸ia JDBC-ODBC nu este portabil˘ a¸ si comunicarea cu baza de date sufer˘ a la nivelul vitezei de execut ¸ie datorit˘ a multiplelor redirect˘ ari ˆ ıntre drivere. ODBC (Open Database Conectivity) reprezint˘ a o modalitate de a uniformiza accesul la baze de date.JdbcOdbcDriver ¸ si este inclus˘ aˆ ın distribut ¸ia standard J2SDK. Tip 2. Conectarea efectiv˘ a la baza de date se va face prin intermediul acestui identificator. asociind acestora un identificator DSN (Data Source Name) ¸ si diver¸ si parametri necesari conect˘ arii. driver-ul ODBC efectuˆ and comunicarea cu driverul nativ al bazei de date. LUCRUL CU BAZE DE DATE 15. atˆ at ODBC-ul cˆ at ¸ si driver-ul nativ trebuie s˘ a existe pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. Specificarea bazei de date se face printr-un URL de forma: jdbc:odbc:identificator unde identif icator este profilul (DSN) creat bazei de date ˆ ın ODBC.

Tip 4. care trebuie instalat ˆ ın prealabil.2. distribut ¸ia standard J2SDK neincluzˆ and nici unul. Tip 3.Server Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC folosind un protocol de ret ¸ea independent. Protocolul folosit este specific fiec˘ arui produc˘ ator. Clase Java care implementeaz˘ a astfel de drivere pot fi procurate de la produc˘ atorii de SGBD-uri. Introducerea serverului ca nivel intermediar aduce flexibilitate maxim˘ aˆ ın sensul c˘ a vor putea fi realizate conexiuni cu diferite tipuri de baze. Driver JDBC nativ . acestea fiind apoi transormate folosind o aplicat ¸ie server ˆ ıntr-un protocol specfic bazei de date.˘ DE DATE 15. Driver JDBC . f˘ ar˘ a nici o modificare la nivelul clientului. CONECTAREA LA O BAZA 429 Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın apeluri c˘ atre driverul nativ al bazei de date.

Drivere de acest tip pot fi procurate de la diver¸ si produc˘ atori de SGBD-uri.println("SQLException: " + e).4 Realizarea unei conexiuni Metoda folosit˘ a pentru realizarea unei conexiuni este getConnection din clasa DriverManager ¸ si poate avea mai multe forme: Connection c = DriverManager.getConnection(url.2. .JdbcOdbcDriver").err. dbproperties). Stabilirea unei conexiuni folosind driverul JDBC-ODBC String url = "jdbc:odbc:test" .getConnection(url). Aceast˘ a solut ¸ie este cea mai rapid˘ a. "java"). } catch(SQLException e) { System. Connection c = DriverManager. } Connection con .forName("sun.jdbc. username. fiind preferat˘ a la dezvoltarea aplicat ¸iilor care manevreaz˘ a volume mari de date ¸ si viteza de execut ¸ie este critic˘ a.getConnection(url.err. // sau url = "jdbc:odbc:test.odbc. Connection c = DriverManager. 15.430 CAPITOLUL 15.print("ClassNotFoundException: " + e) . } catch(ClassNotFoundException e) { System. "duke". password). LUCRUL CU BAZE DE DATE Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın cereri c˘ atre baza de date folosind protocolul de ret ¸ea al acesteia. return . try { Class.PWD=java" .UID=duke.getConnection(url. try { con = DriverManager.

rollback.println(SQLException: " + e) . O conexiune va fi folosit˘ a pentru: • Crearea de secvent ¸e SQL utilizate pentru interogarea sau actualizarea bazei.3 Efectuarea de secvent ¸e SQL O dat˘ a facut˘ a conectarea cu metoda DriverManager. se poate folosi obiectul Connection rezultat pentru a se crea obiecte de tip Statement.close . De asemenea.15. clasa Connection asigur˘ a facilit˘ a¸ ti pentru controlul tranzact ¸iilor din memorie c˘ atre baza de date prin metodele commit. 15.forName("com. try { Class. } } 431 Stabilirea unei conexiuni folosind un driver MySql Folosirea diferitelor tipuri de drivere implic˘ a doar schimbarea numelui clasei ce reprezint˘ a driverul ¸ si a modalit˘ a¸ tii de specificare a bazei de date. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL } finally { try{ con. • Aflarea unor informat ¸ii legate de baza de date (meta-date).Driver") . } catch(ClassNotFoundException e) { . // sau url = "jdbc:mysql://localhost/test?user=duke&password=java".PreparedStatement sau CallableStatement cu ajutorul c˘ arora putem trimite secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date.mysql..3.getConection. Cele mai uzuale comenzi SQL sunt cele folosite pentru: • Interogarea bazei de date: SELECT .jdbc. Inchiderea unei conexiuni se realizeaz˘ a prin metoda close. } catch(SQLException e) { System..err. setAutoCommit. String url = "jdbc:mysql://localhost/test" .

ResultSet rs = stmt. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Actualizarea datelor: INSERT. DELETE) sau a structurii bazei de date (CREATE. DROP). 2. DELETE • Actualizarea structurii: CREATE. UPDATE. ALTER. ALTER. f˘ ar˘ a nici un argument: Connection con = DriverManager. executeQuery Este folosit˘ a pentru realizarea de interog˘ ari de tip SELECT. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL poate fi realizat˘ a prin intermediul a trei metode: 1.3.432 CAPITOLUL 15. celelalte dou˘ a interfet ¸e: PreparedStatement ¸ si CallableStatement fiind derivate din aceasta. UPDATE. Statement stmt = con. Crearea unui obiect Statement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei createStatement a clasei Connection. Metoda returneaz˘ a un obiect de tip ResultSet ce va cont ¸ine sub o form˘ a tabelar˘ a rezultatul interog˘ arii. Metoda va returna un ˆ ıntreg ce semnific˘ a num˘ arul de linii afectate de operat ¸iunea de actualizare a datelor. String sql = "SELECT * FROM persoane". sau 0 ˆ ın cazul unei instruct ¸iuni DDL. 15.1 Interfat ¸a Statement Interfat ¸a Statement ofer˘ a metodele de baz˘ a pentru trimiterea de secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date ¸ si obt ¸inerea rezultatelor.acestea mai sunt numite instruct ¸iuni DDL (Data Definition Language) • Apelarea unei proceduri stocate: CALL Dup˘ a cum vom vedea. . obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor unei interog˘ ari este realizat˘ a prin intermediul obiectelor de tip ResultSet.executeQuery(sql). executeUpdate Este folosit˘ a pentru actualizarea datelor (INSERT. DROP .createStatement().getConnection(url).

// returneaza 0 433 3. } if(rowCount = 0) { // Comanda DDL sau nici o linie afectata System. de¸ si mai rar˘ a. programatorul ne¸ stiind deci dac˘ a va fi vorba de o actualizare a datelor sau a structurii.println("Linii afectate = " + rowCount). if(rowCount > 0) { // Este o actualizare datelor System. execute Aceast˘ a metod˘ a va fi folosit˘ a doar dacˆ a este posibil ca rezultatul unei interog˘ ari s˘ a fie format din dou˘ a sau mai multe obiecte de tip ResultSet sau rezultatul unei actualiz˘ ari s˘ a fie format din mai mule valori. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String sql = "DELETE FROM persoane WHERE cod > 100". .out.15. Aceast˘ a situat ¸ie. pot fi apelate metodele: getResultSet sau getUpdateCount pentru a afla efectiv rezultatul comenzii SQL. In funct ¸ie de aceasta.3. stmt.getUpdateCount(). // Nr de articole care au fost afectate (sterse) sql = "DROP TABLE temp". while(true) { int rowCount = stmt.executeUpdate(sql). stmt.execute(sql).executeUpdate(sql).out. este posibil˘ a atunci cˆ and sunt executate proceduri stocate sau secvent ¸e SQL cunoscute abia la momentul execut ¸iei. continue. int linii = stmt. dup˘ a care vor fi apelate din nou metodele amintite. stmt. sau o combinat ¸ie ˆ ıntre aceste cazuri. respectiv −1.getMoreResults(). Pentru a prelua toate rezultatele va fi apelat˘ a metoda getMoreResults. pˆ an˘ a la obt ¸inerea valorii null.println("Comanda DDL sau 0 actualizari"). Secvent ¸a complet˘ a de tratare a metodei execute este prezentat˘ a mai jos: String sql = "comanda SQL necunoscuta". Metoda ˆ ıntoarce true dac˘ a rezultatul obt ¸inut este format din obiecte de tip ResultSet ¸ si false dac˘ a e format din ˆ ıntregi.

String nume = "Popescu". continue.. } Folosind clasa Statement. } // rowCount este -1 // Avem unul sau mai multe ResultSet-uri ResultSet rs = stmt.434 CAPITOLUL 15. fiind diferit˘ a de aceasta ˆ ın urm˘ atoarele privint ¸e: • Instant ¸ele de tip PreparedStatement cont ¸in secvent ¸e SQL care au fost deja compilate (sunt ”preg˘ atite”). continue.2 Interfat ¸a PreparedStatement Interfat ¸a PreparedStatement este derivat˘ a din Statement. 15. care vor fi specificat ¸i prin intermediul unui semn de ˆ ıntrebare (”?”) ˆ ın locul fiec˘ aruia dintre .getMoreResults().executeQuery(sql).getResultSet().3. • O secvent ¸˘ a SQL specificat˘ a unui obiect PreparedStatement poate s˘ a aib˘ a unul sau mai mult ¸i parametri de intrare. if(rs != null) { // Proceseaza rezultatul . ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a introducem valorile unor variabile ˆ ıntr-o secvent ¸˘ a SQL. } // Nu mai avem nici un rezultat break. LUCRUL CU BAZE DE DATE stmt.. ResultSet rs = stmt. stmt. nu avem alt˘ a solut ¸ie decˆ at s˘ a cre˘ am un ¸ sir de caractere compus din instruct ¸iuni SQL ¸ si valorile variabilelor: int cod = 100. String sql = "SELECT * FROM persoane WHERE cod=" + cod + " OR nume=’" + nume + "’".getMoreResults().

EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 435 ei. Este ˆ ıns˘ a posibil ca SGBD-ul folosit s˘ a nu suporte acest tip de operat ¸iune ¸ si s˘ a nu ret ¸in˘ a obiectul precompilat pentru execut ¸ii ulterioare. specificˆ an ca argument o secvent ¸˘ a SQL ce cont ¸ine c˘ ate un semn de ˆ ıntrebare pentru fiecare parametru de intrare: Connection con = DriverManager. 100). iar argumentele metodei sunt num˘ arul de ordine al parametrului de intrare (al semnului de ˆ ıntrebare) ¸ si valoarea pe care dorim s˘ a o atribuim.prepareStatement(sql). Execut ¸ia repetat˘ a a aceleia¸ si secvent ¸e SQL. cu singura deosebire c˘ aˆ ın cazul de fat ¸˘ a ele nu au nici un argument. unde va a¸ stepta parametri de intrare pentru a putea fi executat˘ a. Statement pstmt = con. semnificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul obiectelor de tip Statement. ci refolosim o singur˘ a instant ¸˘ a precompilat˘ a furnizˆ andu-i doar alte argumente. Crearea unui obiect de tip PreparedStatement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei prepareStatement a clasei Connection.setInt(2. Inainte ca secvent ¸a SQL s˘ a poat˘ a fi executat˘ a fiec˘ arui parametru de intrare trebuie s˘ a i se atribuie o valoare. . Trimiterea parametrilor se realizeaz˘ a prin metode de tip setXXX. pstmt. In aceast˘ a situat ¸ie folosirea interfet ¸ei PreparedStatement ˆ ın loc de Statement nu va ˆ ımbun˘ at˘ a¸ ti ˆ ın nici un fel performant ¸a codului. folosind metode specifice acestei clase. executeUpdate sau execute. deoarece nu mai trebuie s˘ a cre˘ am cˆ ate un obiect de tip Statement pentru fiecare apel SQL. unde XXX este tipul corespunz˘ ator parametrului. va fiˆ ın general mai rapid˘ a dac˘ a folosim PreparedStatement.setString(1. pstmt. din punctul de vedere al vitezei de execut ¸ie a acestuia. Putem apoi stabili alte valori de intrare ¸ si refolosi obiectul PreparedStatement pentru execut ¸ii repetate ale comenzii SQL.15. Obiectul va pstmt cont ¸ine o comand˘ a SQL precompilat˘ a care este trimis˘ a imediat c˘ atre baza de date. String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". Dup˘ a stabilirea parametrilor de intrare secvent ¸a SQL poate fi executat˘ a. dar cu parametri diferit ¸i.getConnection(url). "Ionescu").3. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL folosind un obiect PreparedStatement se realizeaz˘ a printr-una din metodele executeQuery.

numite ¸ si tipuri JDBC.executeUpdate(). "Popescu"). 100. Lista tuturor tipurilor generice disponibile. Acela¸ si lucru poate fi realizat cu metode de tipul setXXX dac˘ a argumentul folosit are valoarea null. "Ionescu". LUCRUL CU BAZE DE DATE String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". pstmt. 100).setObject(1.436 CAPITOLUL 15. prin constantelor declarate de aceasta.CHAR). pstmt.setInt(2.CHAR). Cu ajutorul metodelor setBytes sau setString avem posibilitatea de a specifica date de orice dimensiuni ca valori pentru anumite articole din baza de date. 200). pstmt. pstmt.setString(1.setObject(2. Types. // sau doar pstmt. Exist˘ aˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and este de preferat ca datele de mari dimensiuni s˘ a fie transferate pe ”buc˘ a¸ ti” de o anumit˘ a dimensiune.setNull(1. pstmt. este definit˘ a de clasa Types.setObject(2.setInt(2. pstmt. Folosind metoda setNull putem s˘ a atribuim unui parametru de intrare valoare SQL NULL. ResultSet rs = pstmt. 100). pstmt = con. sql = "SELECT * from persoane WHERE cod >= ?". Pentru a realiza . Statement pstmt = con. atunci cˆ and dorim s˘ a folosim maparea implicit˘ aˆ ıntre tipurile Java ¸ si cele JDBC sau atunci cˆ and dorim s˘ a preciz˘ am explicit un tip JDBC.prepareStatement(sql). Este responsabilitatea programatorului s˘ a se asigure c˘ a folose¸ ste metoda adecvat˘ a de tip setXXX la stabilirea valorii unui parametru de intrare.setInt(1. Fiec˘ arui tip Java ˆ ıi corespunde un tip generic SQL. trebuind ˆ ıns˘ a s˘ a specific˘ am ¸ si tipul de date al coloanei ˆ ın care vom scrie aceast˘ a valoare. pstmt. Metoda setObject permite specificarea unor valori pentru parametrii de intrare.executeUpdate().executeQuery(). pstmt. null).setString(1. pstmt.INTEGER).prepareStatement(sql). Types. 100). "Ionescu"). pstmt. pstmt. Types.setInt(2.

La execut ¸ia secvent ¸ei. ˆ ıntr-o manier˘ a standar pentru toate SGBD-urile. unui parametru de intrare.prepareStatement( "UPDATE fisiere SET continut = ? WHERE nume = ’date. java.3.PreparedStatement pstmt = con. CallableStatement cstmt = con. Pe m˘ asur˘ a ce sunt citite date de pe flux.3. acest lucru fiind solicitat de unele tipuri de baze de date. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 437 acest lucru API-ul JDBC pune la dispozit ¸ie metodele setBinaryStream. Observat ¸i c˘ a este necesar ˆ ın˘ a s˘ a¸ stim dinainte dimensiunea datelor ce vor fi scrise. ?)}").executeUpdate(). Trimiterea parametrilor de intrare se realizeaz˘ aˆ ıntocmai ca la PreparedStatement.getConnection(url). fluxul de intrare va fi apelat repetat pentru a furniza datele ce vor fi scrise ˆ ın coloana continut a articolului specificat. atribuind coloanei continut cont ¸inutul unui anumit fi¸ sier: File file = new File("date. caractere ASCII.15. InputStream fin = new FileInputStream(file). Dac˘ a procedura are ¸ si parametri de ie¸ sire (valori returnate). Obt ¸inerea valorilor rezultate ˆ ın parametrii de ie¸ sie se va face cu metode de tip getXXX. CallableStatement cstmt = con. setAsciiStream ¸ si setUnicodeStream care ata¸ seaz˘ a un flux de intrare pe octet ¸i.setUnicodeStream (1.3 Interfat ¸a CallableStatement Interfat ¸a CallableStatement este derivat˘ a din PreparedStatement. respectiv UNICODE. fileLength).txt").prepareCall( .prepareCall( "{call proceduraStocata(?. instant ¸ele de acest tip oferind o modalitate de a apela o procedur˘ a stocat˘ aˆ ıntr-o baz˘ a de date. ace¸ stia vor trebui ˆ ınregistrat ¸i cu metoda registerOutParameter ˆ ınainte de execut ¸ia procedurii.length(). pstmt. pstmt. cu metode de tip setXXX. int fileLength = file. fin. ele vor fi atribuite parametrului. 15.sql.txt’"). Exemplul de mai jos ilustreaz˘ a acest lucru. Crearea unui obiect CallableStatement se realizeaz˘ a prin metoda prepareCall a clasei Connection: Connection con = DriverManager.

ResultSet rs = stmt. va fi ˆ ınregistrat cu registerOutParameter.Types.registerOutParameter(1. tipurile de date specificate trebuind s˘ a coincid˘ a. cstmt. In acest caz el trebuie s˘ a primeasc˘ a o valoare cu setXXX ¸ si. ce va cont ¸ine toate liniile ce satisfac condit ¸iile impuse de comanda SQL.438 CAPITOLUL 15. 15. ˆ ıncepˆ and cu 1. obiectul va cont ¸ine ¸ si meta-datele interog˘ arii cum ar fi denumirele coloanelor selectate. Pentru acest lucru vom folosi metode de tip getXXX. Statement stmt = con. Forma general˘ a a unui ResultSet este tabelar˘ a. De asemenea. Este posibil ca un parametru de intrare s˘ a fie ¸ si parametru de ie¸ sire.executeQuery(sql).5 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor Interfat ¸a ResultSet In urma execut ¸ie unei interog˘ ari SQL rezultatul va fi reprezentat printr-un obiect de tip ResultSet. Coloanele sunt numerotate de la stˆ anga la dreapta. funct ¸ie de secvent ¸a executat˘ a.createStatement(). folosirea indexului coloanei ˆ ın loc de numele s˘ au va fi mai eficient˘ a.getDouble(1). De asemenea. fie numele acestuia. unde XXX este tipul de dat˘ a al unei coloane iar argumentul primit indic˘ a fie num˘ arul de ordine din cadrul tabelului. avˆ and un num˘ ar de coloane ¸ si de linii. cstmt.FLOAT).4 15.3. float medie = cstmt. nume FROM persoane". pentru maxim˘ a portabilitate se recomand˘ a citirea coloanelor ˆ ın ordine de la stˆ anga la dreapta ¸ si fiecare citire s˘ a se fac˘ a o singur˘ a dat˘ a. String sql = "SELECT cod.executeQuery(). Rezultatul interog˘ arii de mai sus va fi obiectul rs cu urm˘ atoarea structur˘ a: cod nume 100 Ionescu 200 Popescu Pentru a extrage informat ¸iile din aceast˘ a structur˘ a va trebui s˘ a parcurgem tabelul linie cu linie ¸ si din fiecare s˘ a extragem valorile de pe coloane. etc. num˘ arul lor. In general. LUCRUL CU BAZE DE DATE "{call calculMedie(?)}").sql. de asemenea.3. java. .

getInt("cod"). un tabel de tip ResultSet nu poate fi modificat iar cursorul asociat nu se deplaseaz˘ a decˆ at ˆ ınainte. Este ˆ ıns˘ a posibil s˘ a cre˘ am ResultSet-uri care s˘ a permit˘ a modificarea sau deplasarea ˆ ın ambele sensuri.3. ResultSet rs = stmt.println(cod + ".createStatement( ResultSet.executeQuery(sql).Actualizeaz˘ a valoarea unei coloane din linia curent˘ a. } Implicit. atunci are la dispozit ¸ie o serie de metode ce se bazeaz˘ a pe acest suport: • absolute .getString("nume").getString(2). ResultSet. putem itera prin rezultatul unei interog˘ ari o singur˘ a dat˘ a¸ si numai de la prima la ultima linie. Dac˘ a un ResultSet folose¸ ste un cursor modificabil ¸ si care poate naviga ˆ ın ambele sensuri. unde XXX este un tip de date. String nume = r. Exemplul urm˘ ator va folosi un cursor care este modificabil ¸ si nu va reflecta schimb˘ arile produse de alt ¸i utilizatori dup˘ a crearea sa: Statement stmt = con. linie cu linie. */ System. String nume = r.out.executeQuery(sql).TYPE_SCROLL_INSENSITIVE. uzual va fi folosit˘ a o bucl˘ a while-loop petru a itera prin articolele tabelului: String sql = "SELECT cod. nume FROM persoane". Init ¸ial acest cursor este pozit ¸ionat ˆ ınaintea primei linii.CONCUR_UPDATABLE). nume FROM persoane". A¸ sadar. String sql = "SELECT cod. ResultSet rs = stmt. • updateXXX . while (rs.getInt(1). Deoarece next returneaz˘ a false cˆ and nu mai sunt linii de adus. /* echivalent: int cod = r.Deplaseaz˘ a cursorul la o anumit˘ a linie specificat˘ a absolut. " + nume). fiecare apel al metodei next determinˆ and trecerea la urm˘ atoarea linie. . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 439 Un obiect ResultSet folose¸ ste un cursor pentru a parcurge articolele rezultate ˆ ın urma unei interog˘ ari.15.next()) { int cod = r.

salariu double). numit˘ a linie nou˘ a.Transfer˘ a actualiz˘ arile f˘ acute liniei ˆ ın baza de date.revine la linia curent˘ a din tabel. • moveToCurrentRow . este responsabilitatea driver-ului bazei de date s˘ a asigure rezolvarea problemelor legate de actualizarea concurent˘ a a unui cursor. ce cont ¸ine un tabel numit persoane.deplaseaz˘ a cursorul la o linie spceial˘ a. Listing 15.440 CAPITOLUL 15. nume ¸ si salariu.6 Exemplu simplu In continuare vom da un exemplul simplu de utilizare a claselor de baz˘ a ment ¸ionate anterior. 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE • updateRow . utilizate˘ a pentru a introduce noi articole ˆ ın baza de date. • insertRow . nume char(50). • moveToInsertRow .*. Linia curent˘ a anterioar˘ a a cursorului va fi memorat˘ a pentru a se putea reveni la ea. nu poate fi apelat˘ a cˆ and cursorul este ˆ ın modul linie nou˘ a. va efectua afi¸ sarea lor ¸ si calculul mediei salariilor.1: Exemplu simplu de utilzare JDBC import java . astfel ˆ ıncˆ at s˘ a nu apar˘ a anomalii. • deleteRow . public class TestJdbc { public static void main ( String [] args ) { . Programul va folosi o baz˘ a de date MySql. Pentru a determina dac˘ a baza de date permite acest lucru pot fi utilizate metodele supportsPositionedUpdate ¸ si supportsPositionedDelete ale clasei DatabaseMetaData. Scriptul SQL de creare a bazei este: create table persoane(cod integer. Aplicat ¸ia va goli tabelul cu persoane. Nu toate sistemele de gestiune a bazelor de date ofer˘ a suport pentru folosirea cursoarelor care pot fi modificate.insereaz˘ a articolul din zona linie nou˘ aˆ ın baza de date. dup˘ a care va ad˘ auga aleator un num˘ ar de articole. In cazul ˆ ın care acest lucru este permis.¸ sterge linia curent˘ a din tabel ¸ si din baza de date.3. sql . avˆ and coloanele: cod. cursorul trebuie s˘ a fie pozit ¸ionat le linia nou˘ a la execut ¸ia acestei operat ¸iuni.

stmt . createStatement () . pstmt . next () ) System . String nume = " Persoana " + i . out . executeQuery ( sql ) . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String url = " jdbc : mysql :// localhost / test " . // Golim tabelul persoane String sql = " DELETE FROM persoane " . double salariu = 100 + Math . executeQuery ( sql ) . getInt ( " cod " ) + " . ? . setInt (1 . println ( rs . Driver " ) . return .15. } catch ( Cl as sNo tF oun dE x c e p t i o n e ) { System . setString (2 . while ( rs . // salariul va fi intre 100 si 1000 pstmt . mysql . } try { Connection con = DriverManager . PreparedStatement pstmt = con . salariu ) int n = 10. for ( int i =0. next () . rs . executeUpdate ( sql ) . rs = stmt . round ( Math . setDouble (3 . Statement stmt = con . getDouble ( " salariu " ) ) . i < n . cod ) . jdbc . pstmt . getConnection ( url ) . try { Class . forName ( " com . " + rs . executeUpdate () . ?) " . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . ResultSet rs = stmt . } // Afisam persoanele ordonate dupa salariu sql = " SELECT * FROM persoane ORDER BY salariu " . sql = " INSERT INTO persoane VALUES (? . 441 // Adaugam un numar de persoane generate aleator // Tabelul persoane are coloanele ( cod . out . pstmt . getString ( " nume " ) + " . " + rs . salariu ) . random () * 900) . nume . // Calculam salariul mediu sql = " SELECT avg ( salariu ) FROM persoane " . .3. i ++) { int cod = i . prepareStatement ( sql ) . nume ) .

ale bazei de date. . odbc . Listing 15. forName ( " sun . } } } 15. getConnection ( url ) . ResultSet rs = dbmd . Programul urm˘ ator afi¸ seaz˘ a numele tuturor tabelelor dintr-o baz˘ a de dat ˆ ınregistrat˘ aˆ ın ODBC. jdbc . } catch ( SQLException e ) { e . null . out . return . try { Class . out . capabilit˘ a¸ tilor conexiunii. printStackTrace () . JdbcOdbcDriver " ) . println ( " Media : " + rs . putem apela metoda getMetaData pentru a afla diverse informat ¸ii legate de baza respectiv˘ a. getMetaData () . a¸ sa numitele meta-date (”date despre date”). getDouble (1) ) .2: Folosirea interfet ¸ei DatabaseMetaData import java . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . etc. null . getTables ( null .*. Ca rezult al apelului metodei.4 15. close () . null ) . gramaticii SQL suportate.442 CAPITOLUL 15. vom obt ¸ine un obiect de tip DatabaseMetaData ce ofer˘ a metode pentru determinarea tabelelor. DatabaseMetaData dbmd = con . public class TestMetaData { public static void main ( String [] args ) { String url = " jdbc : odbc : test " . // Inchidem conexiunea con .4.1 Lucrul cu meta-date Interfat ¸a DatabaseMetaData Dup˘ a realizarea unui conexiuni la o baz˘ a de date. } try { Connection con = DriverManager . procedurilor stocate. LUCRUL CU BAZE DE DATE System . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { System . sql .

println ( rs . // Aflam numarul de coloane int n = rsmd.4. ResultSet rs = stmt. } } } 443 15. next () ) System . i++) nume[i] = rsmd. LUCRUL CU META-DATE while ( rs . out . care va returna un obiect de tip ResultSetMetaData ce poate fi apoi folosit pentru extragerea informat ¸iilor dorite. tipul ¸ si denumirile lor. // Aflam numele coloanelor Sring nume[] = new String[n+1].getMetaData().15. getString ( " TABLE_NAME " ) ) . . printStackTrace () .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData Meta-datele unui ResultSet reprezint˘ a informat ¸iile despre rezultatul cont ¸inut ˆ ın acel obiect cum ar fi num˘ arul coloanelor. Acestea sunt obt ¸inute apelˆ and metoda getMetaData pentru ResultSet-ul respectiv.4. con . etc. for(int i=1.getColumnName(i). close () . i<=n. } catch ( SQLException e ) { e .getColumnCount(). ResultSetMetaData rsmd = rs.executeQuery("SELECT * FROM tabel").

LUCRUL CU BAZE DE DATE .444 CAPITOLUL 15.

Inc˘ arcarea . Spre deosebire de alte limbaje de programare cum ar fi C sau C++. momentul efectiv ˆ ın care se realizeaz˘ a acest lucru depinzˆ and de implementarea ma¸ sinii virtuale.Class.class corespunz˘ atoare fiec˘ arei clase a programului.Capitolul 16 Lucrul dinamic cu clase 16. un program Java compilat nu este descris de un fi¸ sier executabil ci de o mult ¸ime de fi¸ siere cu extensia .1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie Dup˘ a cum ¸ stim execut ¸ia unei aplicat ¸ii Java este realizat˘ a de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM).Const˘ aˆ ın execut ¸ia blocurilor statice de init ¸ializare ¸ si init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a.class) pe baza numelui complet al acestuia ¸ si ˆ ınc˘ arcarea acesteia ˆ ın memorie.Specific˘ a incorporarea noului tip de date ˆ ın JVM pentru a putea fi utlizat. Init ¸ializarea . 445 . 3. aceasta fiind responsabil˘ a cu interpretarea codului de octet ¸i rezultat ˆ ın urma compil˘ arii. Operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a unei clase este realizat˘ a la un moment ce precede prima utilizare efectiv˘ a a sa. aceste clase nu sunt ˆ ın˘ arcate toate ˆ ın memorie la pornirea aplicat ¸iei.Este procesul reg˘ asirii reprezent˘ arii binare a unei clase (fi¸ sierul . In urma acestui proces. 2. corespunz˘ ator clasei respective. ci sunt ˆ ın˘ arcate pe parcursul execut ¸ie acesteia atunci cˆ and este nevoie de ele. va fi instant ¸iat un obiect de tip java.lang. Ciclul de viat ¸˘ a al unei clase are a¸ sadar urm˘ atoarele etape: 1. In plus. Editarea de leg˘ aturi .

Abia ˆ ın cazul ˆ ın care nici unul din ace¸ stia nu a reu¸ sit. Class loader-e proprii . Fiecare instant ¸a de tip ClassLoader va avea a¸ sadar un p˘ arinte (evident.lang. pentru a minimiza ˆ ınc˘ arcarea aceleia¸ si clase de mai multe ori. In momentul cˆ and este solicitat˘ aˆ ınc˘ arcarea unei clase.2 de Java.Atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a de tipul clasei respective. obiectul de tip Class creat va fi marcat pentru a fi eliminat din memorie de c˘ atre garbage collector. Dac˘ a nici ea nu va reu¸ si. r˘ ad˘ acina acestuia fiind class loader-ul primordial. folosind class loader-e diferite. Incepˆ and cu versiunea 1.446 CAPITOLUL 16. sau a unor resurse ce sunt necesare funct ¸ion˘ arii acesteia. Desc˘ arcarea . ˆ ınc˘ arcarea unei clase poate determina ˆ ınc˘ arcarea unor altor clase care sigur vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu prima. Aceasta este o clas˘ a abstract˘ a. va ˆ ıncerca s˘ a execute operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a clasei.Acestea nu fac parte intrinsec˘ a din JVM ¸ si sunt instant ¸e ale clasei java. ˆ ın care class loader-ele sunt dispuse ierarhic ˆ ıntr-un arbore.Reprezint˘ a o parte integrant˘ a a ma¸ sinii virtuale. fiind responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor standard din distribut ¸ia Java. Exist˘ aˆ ıns˘ a posibilitarea de a crea noi tipuri derivate din ClassLoader specializate pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor conform unor specificat ¸ii anume care s˘ a realizeze diverse optimiz˘ ari. a fost introdus un model de tip delegat. ˆ ın multe situat ¸ii el este de preferat. un classloader poate delega ˆ ın primul rˆ and operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare p˘ arintelui s˘ au care va delega la rˆ andul s˘ au cererea mai departe pˆ an˘ a la class loader-ul primordial sau pˆ an˘ a unul din ace¸ stia reu¸ se¸ ste s˘ a oˆ ıncarce.ClassLoader. Acestea sunt de dou˘ a tipuri: 1. De¸ si acest comportament nu este obligatoriu. Inc˘ arcarea claselor unei aplicat ¸ii Java ˆ ın memorie este realizat˘ a prin intermediul unor obiecte pe care le vom numi generic class loader. mai put ¸in r˘ ad˘ acina). etc. 2. LUCRUL DINAMIC CU CLASE 4. va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul ClassNotFoundException. Class loader-ul primordial (eng. acesta fiind specificat la crearea sa. . bootstrap) . Dup˘ a cum vom vedea. Astfel. la execut ¸ia unui program Java vor fi create implicit dou˘ a obiecte de tip ClassLoader pentru ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorei a claselor proprii ale aplicat ¸iei. tipul efectiv al obiectului fiind a¸ sadar derivat din aceasta.

1. specificˆ and numele s˘ au complet prin intermediul unui ¸ sir de caractere. • Extension Class Loader . Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor din distribut ¸ia Java standard (cele din pachetele java. etc. Tipul acestuia este java. cunoscute sub numele de: • Boostrap Class Loader . • System Class Loader .Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor proprii aplicat ¸iilor Java (cele din CLASSPATH). unul primordial ¸ si dou˘ a proprii. javax. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE 447 Implicit. Intrucˆ at tipurile de date Java pot fi ˆ ınc˘ arcate folosind diverse instant ¸e de tip ClassLoader.lang. Inc˘ arcarea dinamic˘ a a unei clase ˆ ın memorie se refer˘ a la faptul c˘ a nu cunoast ¸em tipul acesteia decˆ at la execut ¸ia preogramului. moment ˆ ın care putem solicita ˆ ınc˘ arcarea sa.*.Class loader-ul primordial.Utilizat pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor din directoarele extensiilor JRE.*. cele mai comune metode fiind: . fiecare obiect Class va ret ¸ine class loader-ul care a fost folosit pentru ˆ ınc˘ arcare.).˘ 16.URLClassLoader. Java 2 JVM ofer˘ a trei class loader-e. acesta putˆ and fi obt ¸inut cu metoda getClassLoader. Acest lucru poate fi realizat prin mai multe modalit˘ a¸ ti.

cu condit ¸ia s˘ a existe constructorul f˘ ar˘ a argumente pentru clasa respectiv˘ a. Folosirea interfet ¸elor sau a claselor abstracte ˆ ımpreun˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea dinamic˘ a a claselor ofer˘ a un mecanism extrem de puternic de lucru ˆ ın Java.Thread"). aplicat ¸ia poate fi extins˘ a cu noi funct ¸ii f˘ ar˘ a a schimba codul ei. Toate funct ¸iile vor extinde clasa abstract˘ a Funct ¸ie. In felul acesta.Button").loadClass("ClasaNecunoscuta"). loader.newInstance().forName("java. loader.getClass(). . // echivalent cu ClassLoader loader = this.forName("java.awt. Button b = (Button) c. Class c = Class. Aceasta va returna 0 dac˘ a metoda s-a executat corect.448 CAPITOLUL 16. mai exist˘ a¸ si alte posibilit˘ a¸ ti de a instant ¸ia astfel de obiecte. Dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. Numele funct ¸iei care trebuie apelat˘ a va fi introdus de la tastatur˘ a. −1 ˆ ın caz contrar.forName("NumeCompletClasa"). tot ce trebuie s˘ a facem fiind s˘ a scriem noi clase care extind Functie ¸ si s˘ a implement˘ am metoda executa. LUCRUL DINAMIC CU CLASE • loadClass apelat˘ a pentru un obiect de tip ClassLoader ClassLoader loader = new MyClassLoader(). // Clasele standard pot fi si ele incarcate astfel Class t = Class.lang. Dac˘ a dorim s˘ a instant ¸iem un obiect dintr-o clas˘ aˆ ınc˘ arcat˘ a dinamic putem folosi metoda newInstance.getClassLoader(). • Class.forName Aceast˘ a metoda va ˆ ınc˘ arca respectiva clas˘ a folosind class loader-ul obiectului curent (care o apeleaz˘ a): Class c = Class. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a genereze aleator un vector de numere dup˘ a care s˘ a aplice o anumit˘ a funct ¸ie acestui vector.loadClass("NumeCompletClasa"). Vom detalia acest lucru prin intermediul unui exepmplu. iar implementarea ei va fi cont ¸inut˘ aˆ ıntr-o clas˘ a a directorului curent.

i < n . in ) ) . nextInt (100) . err . // Setam vectorul f .1. while (! numeFunctie . err . equals ( " gata " ) ) { System . for ( int i =0. int v [] = new int [ n ]. . print ( " \ nFunctie : " ) . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . err . setVector ( v ) . numeFunctie = stdin . out .*.˘ 16. // Cream un obiect de tip Functie Functie f = ( Functie ) c . i ++) v [ i ] = rand . System . readLine () . String numeFunctie = " " . println ( " Functia nu poate fi accesata ! " ) . println ( " Functia nu poate fi instantiata ! "). // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . // sau f .*. } catch ( Il le gal Ac ces s E x c e p t i o n e ) { System . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE Listing 16. executa () . } catch ( In st ant ia tio n E x c e p t i o n e ) { System . Random rand = new Random () . import java .1: Exemplu de ˆ ınc˘ arcare dinamic˘ a a claselor import java . try { // Incarcam clasa Class c = Class . println ( " Functie inexistenta ! " ) . util . public class TestFunctii { 449 public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. newInstance () . out . v = v . forName ( numeFunctie ) . } catch ( Cl as sNo tF oun d E x c e p t i o n e ) { System . // Executam functia int ret = f . io .

} } Listing 16. i ++) System . return 0.2: Clasa abstract˘ a ce descrie funct ¸ia public abstract class Functie { public int v [] = null . LUCRUL DINAMIC CU CLASE Listing 16. print ( max ) .450 } } } } CAPITOLUL 16. sort ( v ) . for ( int i =1. length . print ( v [ i ] + " " ) . . for ( int i =0. out . out .3: Un exemplu de funct ¸ie import java . util .*. i ++) if ( max < v [ i ]) max = v [ i ]. System . return 0. public class Sort extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. i < v . } public abstract int executa () . public void setVector ( int [] v ) { this . int max = v [0]. Arrays . } Listing 16.4: Alt exemplu de funct ¸ie public class Max extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. v = v . length . i < v .

In cazul ˆ ın care dorim s˘ a avem posibilitatea de a o reˆ ınc˘ arca. deoarece a fost modificat˘ a¸ si recompilat˘ a. o variant˘ a simplist˘ a fiind prezentat˘ a mai jos: public class MyClassLoader extends URLClassLoader{ public MyClassLoader(URL[] urls){ super(urls).getClassLoader().1.addURL(new File("c:\\clase"). // Incarcam clasa urlLoader. Implicit. Folosind metoda getURLs putem afla aceste adrese.loadClass("demo. la crearea class loader-ului aceast˘ a list˘ a este completat˘ a cu informat ¸iile din variabila sistem CLASSPATH sau cu cele specificate prin opt ¸iunea -classpath la lansarea aplicat ¸iei.˘ 16. ea nu va mai putea fi desc˘ arcat˘ a explicit din memorie.toURL()). iar cu addURL putem ad˘ auga o nou˘ a adres˘ a de c˘ autare a claselor. Dup˘ a ce o clas˘ a a fost ˆ ınc˘ arcat˘ a folosind un class loader. } } Inc˘ arcarea claselor folosind clasa nou creat˘ a se va face astfel: . // Adaugam directorul sub forma unui URL urlLoader. S˘ a presupunem c˘ aˆ ın directorul c:\clase\demo exist˘ a clasa cu numele Test. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE } } 451 Un obiect de tip URLClassLoader ment ¸ine o list˘ a de adrese URL de unde va ˆ ıncerca s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie clasa al c˘ arei nume ˆ ıl specific˘ am ca argument al metodelor de mai sus.getClass(). aflat˘ aˆ ın pachetul demo ¸ si dorim s˘ a oˆ ınc˘ arc˘ am dinamic ˆ ın memorie: // Obtinem class loaderul curent URLClassLoader urlLoader = (URLClassLoader) this. ori de cˆ ate ori dorim s˘ a fort ¸˘ am reˆ ınc˘ arcarea claselor. Crearea unui class loader propriu se face uzual prin extinderea clasei URLClassLoader.Test"). adresele URL pot specifica ¸ si directoare ale sistemului de fi¸ siere local. trebuie s˘ a folosim class-loadere proprii ¸ si s˘ a instant ¸iem noi obiecte de tip ClassLoader. Bineˆ ınt ¸eles.

loadClass("Clasa"). fiind cunoscut sub numele de Reflection API ¸ si cont ¸ine urm˘ atoarele clase: .loadClass("Clasa").getClassLoader(). Suportul pentru reflectare este inclus ˆ ın distribut ¸ia standard Java. URL[] urls = systemLoader. // nu functioneaza ! // Cream alt class loader MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). . reflection). LUCRUL DINAMIC CU CLASE // La initializare URLClassLoader systemLoader = (URLClassLoader) this. • Aflarea unor informat ¸ii despre o clas˘ a (modificatori. superclasa. // Cream class loaderul propriu MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). // Dorim sa reincarcam clasa myLoader. // reincarca clasa 16.loadClass("Clasa").452 CAPITOLUL 16.2 Mecanismul reflect˘ arii Mecanismul prin care o clas˘ a. chiar dac˘ a numele acestora este ¸ stiut abia la execut ¸ie. metode). constructori. acesta punˆ and la dispozit ¸ie metode pentru: • Determinarea clasei unui obiect. • Instant ¸ierea unor clase al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie.. • Setarea sau aflarea atributelor unui obiect. • Crearea unor vectori a c˘ aror dimensiune ¸ si tip nu este ¸ stiut decˆ at la execut ¸ie. myLoader. myLoader. • Invocarea metodelor unui obiect al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie.. interfat ¸˘ a sau obiect ”reflect˘ a” la momentul execut ¸iei structura lor intern˘ a se nume¸ ste reflectare (eng.getURLs().getClass().

class.forName("NumeClasa"). etc..awt. .2.getClass(). String nume = clasa. diferent ¸ierea acestora f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isInterface. Aflarea numelui unei clase .1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor se realizeaz˘ a cu metode ale clasei java. Reflection API pune la dispozit ¸ie metode pentru obt ¸inerea urm˘ atoarelor informat ¸ii: Aflarea instant ¸ei Class corespunz˘ ator unui anumit obiect sau tip de date: Class c = obiect.Object • Clasele din pachetul java. Class c = Class.Class.lang.reflect ¸ si anume: – Array – Constructor – Field – Method – Modifier 453 16.getClass(). MECANISMUL REFLECTARII • java. un obiect de acest tip putˆ and s˘ a reprezinte atˆ at o clas˘ a cˆ at ¸ si o interfat ¸˘ a.class: int. double. diferent ¸ierea lor f˘ acˆ anduse cu ajutorul metodei isPrimitive.Se realizeaz˘ a cu metoda getName: Class clasa = obiect.lang.class.Button.getName().Class • java.lang. Tipurile primitive sunt descrise ¸ si ele de instant ¸e de tip Class avˆ and forma TipPrimitiv. Class c = java.˘ 16.2.class.lang.

getName()).Object.getName(). String modif = "".getClass(). Class s = c. i < interf.println(modif + "class" + c.out. isAbstract ¸ si isFinal: Class clasa = obiect. // java. Class s = c. if (Modifier.Se realizeaz˘ a cu metoda getSuperclass ce returneaz˘ a o instant ¸˘ a de tip Class. Aflarea superclasei .print(nume + " ").awt.isAbstract(m)) modif += "abstract ".getSuperclass(). public void interfete(Class c) { Class[] interf = c.getInterfaces(). for (int i = 0. if (Modifier. System.class. int m = clasa. aceasta returnˆ and un num˘ ar ˆ ıntreg ce codific˘ a tot ¸i modificatorii clasei.awt.Window Class c = java.awt.Frame. System. Class c = java.out.out. if (Modifier. ce returneaz˘ a un vector de tip Class[]. System.Se realizeaz˘ a cu metoda getModifiers. LUCRUL DINAMIC CU CLASE Aflarea modificatorilor unei clase .isFinal(m)) modif += "final ".length.class. i++) { String nume = interf[i]. Pentru a determina u¸ sor prezent ¸a unui anumit modificator se folosesc metodele statice ale clasei Modifier isPublic.getModifiers().Se realizeaz˘ a cu metoda getInterfaces.isPublic(m)) modif += "public ".getSuperclass(). . // null Aflarea interfet ¸elor implementate de o clas˘ a sau extinse de o interfat ¸˘ a .454 CAPITOLUL 16.println(s). corespunz˘ atoare tipului de date al superclasei sau null pentru clasa Object.

inclusiv cele mo¸ stenite.2. diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a prima returneaz˘ a toate variabilele membre. Set 455 interfete(java.util.. // Va afisa interfetele implementate de HashSet: // Cloneable. Cu ajutorul metodei getConstructor este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la constructor cu o signatur˘ a specificat˘ a. Cu ajutorul metodei getField este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o variabil˘ a mebr˘ a cu un anumit nume specificat. clasa Field pune la dispozit ¸ie metodele getName.Se realizeaz˘ a cu metodele getConstructors sau getDeclaredConstructors. getExceptionTypes pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate de respectivul constructor. MECANISMUL REFLECTARII } } .Se realizeaz˘ a cu una din metodele getFields sau getDeclaredFields.class). Collection. ce returneaz˘ a un vector de tip Method[]. getModifiers.HashSet. getModifiers. getParameterTypes. getParameterTypes. getReturnType pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate . Aflarea constructorilor . ce returneaz˘ a un vector de tip Constructor[].Se realizeaz˘ a cu metodele getMethods sau getDeclaredMethods. getType ¸ si getModifiers pentru a obt ¸ine numele.˘ 16.. ce returnez˘ a un vector de tip Field[]. Clasa Constructor pune la dispozit ¸ie metodele getName. Aflarea metodelor . respectiv modificatorii unei variabile membru. ˆ ın timp ce a doua le returnez˘ a doar pe cele declarate ˆ ın cadrul clasei. Serializable. // Va afisa interfetele extinse de Set: // Collection Aflarea variabilelor membre . interfete(java.Set). tipul.util. Clasa Method pune la dispozit ¸ie metodele getName. getExceptionTypes. La rˆ andul ei.

forName("NumeClasa").newInstance().2 Manipularea obiectelor Pe lˆ ang˘ a posibilitatea de a examina structura unei anumite clase la momentul execut ¸iei.Se realizeaz˘ a cu metodele getClasses sau getDeclaredClasses. crearea obiectelor se realizeaz˘ a cu operatorul new urmat de un apel la un constructor al clasei pe care o instant ¸iem. folosind Reflection API avem posibilitatea de a lucra dinamic cu obiecte.456 CAPITOLUL 16.Class Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente al acestuia.2. // Daca stim tipul obiectului . constructorul sau metoda respectiv˘ a. bazˆ andu-ne pe informat ¸ii pe care le obt ¸inem abia la execut ¸ie. In cazul ˆ ın care numele clasei nu este cunoscut decˆ at la momentul execut ¸iei nu mai putem folosi aceast˘ a metod˘ a de instant ¸iere. Aflarea claselor imbricate . Object o = c. In schimb. Method. Crearea obiectelor Dup˘ a cum st ¸im. Aceast˘ a metod˘ a o reg˘ asim ¸ si ˆ ın clasele Field. 16.lang. Constructor. Class c = Class. ce returnez˘ a un vector de tip Class[]. Cu ajutorul metodei getMethod este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o metod˘ a cu o signatur˘ a specificat˘ a. LUCRUL DINAMIC CU CLASE de respectiva metod˘ a. Dac˘ a nu exist˘ a un astfel de constructor sau nu este accesibil vor fi generate except ¸ii de tipul InstantiationException. Aflarea clasei de acoperire .Se realizeaz˘ a cu metoda getDeclaringClass. pentru acestea returnˆ and clasa c˘ arei ˆ ıi apart ¸ine variabila. respectiv IllegalAccessException. avem la dispozit ¸ie alte dou˘ a variante: • Metoda newInstance din clasa java.

awt. Point p = (Point) c. // Pregatim argumentele // Ele trebuie sa fie de tipul referinta corespunzator Integer x = new Integer(10).2. Class clasa = java. Metoda getConstructor poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. trebuie s˘ a obt ¸inem ˆ ıntˆ ai o referint ¸˘ a la metoda cu signatura corespunz˘ atoare ¸ si apoi s˘ a specific˘ am argumentele. y}.Point. apelˆ and constructorul cu dou˘ a argumente al clasei Point.getConstructor(signatura). Except ¸ii generate de metoda newInstance sunt: InstantiationException. Invocarea metodelor Invocarea unei metode al c˘ arei nume ˆ ıl cunoa¸ stem abia la momentul execut ¸iei se realizeaz˘ a cu metoda invoke a clasei Method. // Obtinem constructorul dorit Class[] signatura = new Class[] {int. IllegalAccessException. IllegalArgumentException ¸ si InvocationTargetException.class}. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a apel˘ am metoda contains .class. mai putem obt ¸ine valoarea returnat˘ a.newInstance(). Evident. MECANISMUL REFLECTARII Class c = java.awt. aceast˘ a solut ¸ie presupune ˆ ın primul rˆ and obt ¸inerea unui obiect de tip Constructor cu o anumit˘ a signatur˘ a. In plus. Integer y = new Integer(20). int. Object[] arg = new Object[] {x.class. Constructor ctor = clasa. 457 • Metoda newInstance din clasa Constructor Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind un anumit constructor. // Instantiem Point p = (Point) ctor.˘ 16. cel pentru care se face apelul.newInstance(arg). S˘ a rescriem exemplul de mai sus.class. apoi specificarea argumentelor la apelarea sa.Point. Ca ¸ si ˆ ın cazul constructorilor.

awt. Except ¸iile generate de metoda invoke sunt: IllegalAccessException ¸ si InvocationTargetException. Dac˘ a num˘ arul argumentelor metodei este 0. Object[] arg = new Object[] {p}. Metoda getMethod poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. 20). 100). 20).getField("y").awt. // Obtinem metoda dorita Class[] signatura = new Class[] {Point. y.invoke(obiect. 0. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a set˘ am variabila x a unui obiect de tip Point ¸ si s˘ a obt ¸inem valoarea variabilei y a aceluia¸ si obiect: Class clasa = java. // Obtinem variabilele membre Field x. // Apelam metoda metoda. 100. Class clasa = java. respectiv parametri de apelare ai metodei. atunci putem folosi valoarea null ˆ ın locul vectorilor ce reprezint˘ a signatura. noi o vom apela pe cea care accept˘ a un argument de tip Point. Metoda contains are mai multe variante.class}. Setarea ¸ si aflarea variabilelor membre Pentur setarea ¸ si aflarea valorilor variabilelor membre sunt folosite metodele set ¸ si get ale clasei Field. Point obiect = new Point(0. Rectangle obiect = new Rectangle(0.458 CAPITOLUL 16. . LUCRUL DINAMIC CU CLASE a clasei Rectangle care determin˘ a dac˘ a un anumit punct se g˘ ase¸ ste ˆ ın interiorul drepunghiului. x = clasa. signatura).class.Rectangle. y = clasa.getField("x"). arg). Method metoda = clasa. // Pregatim argumentele Point p = new Point(10.Point.class.getMethod("contains".

// Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . nextInt (100) . i ++) v [ i ] = rand . Revenind la exemplul din sect ¸iunea anterioar˘ a cu apelarea dinamic˘ a a unor funct ¸ii pentru un vector. // Obtinem valoarea lui y Integer val = y. readLine () . .get(obiect). new Integer(10)). public class TestFunctii2 { public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. print ( " \ nFunctie : " ) . numeFunctie = stdin . 459 Except ¸iile generate de metodele get. MECANISMUL REFLECTARII // Setam valoarea lui x x. Listing 16. util .2.5: Lucru dinamic cu metode ¸ si variabile import java . String numeFunctie = " " . Din acest motiv. for ( int i =0. Metoda getField poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchFieldException. io . import java . lang . s˘ a presupunem c˘ a exist˘ a deja un num˘ ar ˆ ınsemnat de clase care descriu diferite funct ¸ii dar acestea nu extind clasa abstract˘ a Functie. in ) ) . i < n . import java .*. Random rand = new Random () . reflect . out . set sunt: IllegalAccessException ¸ si IllegalArgumentException.*.set(obiect. while (! numeFunctie . equals ( " gata " ) ) { System .*. int v [] = new int [ n ]. solut ¸ia anterioar˘ a nu mai este viabil˘ a¸ si trebuie s˘ a folosim apelarea metodei executa ˆ ıntr-un mod dinamic.˘ 16.

getField ( " v " ) .Class.awt. null ) . // Apelam metoda ’ executa ’ // Folosim null pentru ca nu avem argumente Method m = c . Integer ret = ( Integer ) m . forName ( numeFunctie ) .460 CAPITOLUL 16. } catch ( Exception e ) { System . getMethod ( " executa " . null ) . set (f . Tipul de date al elementelor din care este format vectorul va fi obt ¸inut cu ajutorul metodei getComponentType. ce ˆ ıntoarce o referint ¸˘ a de tip Class. System. invoke (f . println ( " Eroare la apelarea functiei ! " ) . // Cream un obiect de tip Functie Object f = c . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . } } } } 16. diferent ¸ierea f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isArray. System .2. LUCRUL DINAMIC CU CLASE try { // Incarcam clasa Class c = Class . // Va afisa: class java.println(c. Point []vector = new Point[10]. Class c = vector.lang. v ) .3 Lucrul dinamic cu vectori Vectorii sunt reprezentat ¸i ca tip de date tot prin intermediul clasei java. vector . out . // Setam vectorul ( setam direct variabila v ) Field vector = c . Aceasta cont ¸ine o serie de metode statice ce permit: • Crearea de noi vectori: newInstance • Aflarea num˘ arului de elemente: getLength .getComponentType()). newInstance () . err .getClass().Point Lucrul dinamic cu obiecte ce reprezint˘ a vectori se realizeaz˘ a prin intermediul clasei Array.out.

getLength(a).newInstance(int. MECANISMUL REFLECTARII • Setarea / aflarea elementelor: set. get 461 Exemplul de mai jos creeaz˘ a un vector ce cont ¸ine numerele ˆ ıntregi de la 0 la 9: Object a = Array.out. 10). for (int i=0. i < Array. i) + " "). for (int i=0.2. i. i < Array. new Integer(i)). i++) System.class. .getLength(a).print(Array.˘ 16.get(a.set(a. i++) Array.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful