Curs practic de Java

Cristian Fr˘ asinaru

Cuprins
1 Introducere ˆ ın Java 1.1 Ce este Java ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Limbajul de programare Java . . . . . 1.1.2 Platforme de lucru Java . . . . . . . . 1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat 1.2 Primul program . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Structura lexical˘ a a limbajului Java . . . . . . 1.3.1 Setul de caractere . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Identificatori . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Literali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Separatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Comentarii . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tipuri de date ¸ si variabile . . . . . . . . . . . 1.4.1 Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Controlul execut ¸iei . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Instruct ¸iuni de decizie . . . . . . . . . 1.5.2 Instruct ¸iuni de salt . . . . . . . . . . . 1.5.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor 1.5.4 Alte instruct ¸iuni . . . . . . . . . . . . 1.6 Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Crearea unui vector . . . . . . . . . . . 1.6.2 Tablouri multidimensionale . . . . . . 1.6.3 Dimensiunea unui vector . . . . . . . . 1.6.4 Copierea vectorilor . . . . . . . . . . . 1 11 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 19 19 20 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays . . . . . . 1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni S ¸ iruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a . . . 1.8.1 Transmiterea argumentelor . . . . . . . . . . 1.8.2 Primirea argumentelor . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Argumente numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 37 38 39 39 40 41 42 46 49 50 50 52 53 56 57 58 59 59 61 62 63 64 64 66 66 67 67

1.7 1.8

2 Obiecte ¸ si clase 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Crearea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Folosirea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Distrugerea obiectelor . . . . . . . . . . . . 2.2 Crearea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Declararea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Corpul unei clase . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Constructorii unei clase . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Declararea variabilelor . . . . . . . . . . . . 2.2.6 this ¸ si super . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Implementarea metodelor . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Declararea metodelor . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Tipul returnat de o metod˘ a . . . . . . . . . 2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a . . . 2.3.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente . . 2.3.5 Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor 2.4 Modificatori de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a . . . . . . . 2.5.1 Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . 2.5.2 Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.3 Utilitatea membrilor de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.4 Blocuri statice de init ¸ializare . . . . . . . . . 2.6 Clase imbricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Definirea claselor imbricate . . . . . . . . . . 2.6.2 Clase interne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Identificare claselor imbricate . . . . . . . . 2.6.4 Clase anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clase ¸ si metode abstracte . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 2.7.1 Declararea unei clase abstracte 2.7.2 Metode abstracte . . . . . . . . 2.8 Clasa Object . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Orice clas˘ a are o superclas˘ a . . 2.8.2 Clasa Object . . . . . . . . . . 2.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri . . . . 2.10 Tipul de date enumerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 68 68 71 71 71 74 75 77 77 78 82 85 85 87 89 90 91 92 95 95 95 96 97 98 99 99 100 101 103 105 107 108 109 110 110 111

3 Except ¸ii 3.1 Ce sunt except ¸iile ? . . . . . . . . . . . . 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor . . . . 3.3 ”Aruncarea” except ¸iilor . . . . . . . . . . 3.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor . . . . . . 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea 3.4.2 Propagarea erorilor . . . . . . . . 3.4.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor . 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii . . . 3.6 Except ¸ii la execut ¸ie . . . . . . . . . . . . 3.7 Crearea propriilor except ¸ii . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Ce sunt fluxurile? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Clasificarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri . . . . 4.1.4 Metode comune fluxurilor . . . . . . . . . . . . 4.2 Folosirea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Fluxuri primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Fluxuri de procesare . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Crearea unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere . . . . . . . . . . 4.2.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer . . . . . . . . . . . . 4.2.6 Concatenarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor . . . . . . . . . 4.2.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream 4.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Intr˘ ari formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4.4

CUPRINS Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard . . . . . . . . . . . 4.4.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) . . . . . . Clasa File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 112 113 115 117 119

4.5 4.6

5 Interfet ¸e 5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ce este o interfat ¸˘ a? . . . . . . . . . 5.2 Folosirea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Definirea unei interfet ¸e . . . . . . . . 5.2.2 Implementarea unei interfet ¸e . . . . . 5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive . 5.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte . . . . . . . . . . 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e . . . . . . 5.5 Utilitatea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Crearea grupurilor de constante . . . 5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri 5.6 Interfat ¸a FilenameFilter . . . . . . . . . . 5.6.1 Folosirea claselor anonime . . . . . . 5.7 Compararea obiectelor . . . . . . . . . . . . 5.7.1 Interfat ¸a Comparable . . . . . . . . . 5.7.2 Interfat ¸a Comparator . . . . . . . . . 5.8 Adaptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Pachetele standard (J2SDK) . . . 6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet . 6.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e . 6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet 6.1.5 Importul static . . . . . . . . . . 6.1.6 Crearea unui pachet . . . . . . . 6.1.7 Denumirea unui pachet . . . . . . 6.2 Organizarea fi¸ sierelor . . . . . . . . . . . 6.2.1 Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

121 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 124 . 129 . 130 . 132 . 132 . 133 . 134 . 137 . 138 . 139 . 141 . 142 145 145 145 146 147 148 149 150 151 152 152

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.class) 6.2.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor . . . . . . . . 6.2.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) . . . . Arhive JAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Folosirea utilitarului jar . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 154 155 156 157 158 159

6.3

7 Colect ¸ii 7.1 Introducere . . . . . . . . . . 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii . . 7.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor . . 7.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor 7.5 Algoritmi polimorfici . . . . . 7.6 Tipuri generice . . . . . . . . 7.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

161 . 161 . 162 . 166 . 168 . 170 . 171 . 172 177 177 179 180 180 181 183 183 184 187 188 193 194 196

8 Serializarea obiectelor 8.1 Folosirea serializ˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Serializarea tipurilor primitive . . . . . 8.1.2 Serializarea obiectelor . . . . . . . . . . 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream . . . . . . 8.1.4 Clasa ObjectInputStream . . . . . . . 8.2 Obiecte serializabile . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable . 8.2.2 Controlul serializ˘ arii . . . . . . . . . . 8.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor . . . . . . 8.3.1 Controlul versiunilor claselor . . . . . . 8.3.2 Securizarea datelor . . . . . . . . . . . 8.3.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable 8.4 Clonarea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Modelul AWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Componentele AWT . . . . . . . . . . 9.2.2 Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container) 9.3 Gestionarea pozit ¸ion˘ arii . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

199 . 199 . 200 . 202 . 204 . 206 . 207

6 9.3.2 Gestionarul FlowLayout . . . . . . . . . . . 9.3.3 Gestionarul BorderLayout . . . . . . . . . . 9.3.4 Gestionarul GridLayout . . . . . . . . . . . 9.3.5 Gestionarul CardLayout . . . . . . . . . . . 9.3.6 Gestionarul GridBagLayout . . . . . . . . . 9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) . . . Tratarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor . . . . . 9.4.2 Tipuri de evenimente . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime . Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Clasa Window . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Clasa Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Clasa Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4 Clasa FileDialog . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri . . . . . 9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri 9.6.3 Meniuri de context (popup) . . . . . . . . . 9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) . . . . . Folosirea componentelor AWT . . . . . . . . . . . . 9.7.1 Clasa Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.2 Clasa Button . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.3 Clasa Checkbox . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.4 Clasa CheckboxGroup . . . . . . . . . . . . 9.7.5 Clasa Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.6 Clasa List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.7 Clasa ScrollBar . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.8 Clasa ScrollPane . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.9 Clasa TextField . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.10 Clasa TextArea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 211 212 214 218 219 221 224 227 232 232 233 236 239 242 243 246 247 250 250 251 252 253 255 257 259 261 262 263 265

9.4

9.5

9.6

9.7

10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare . . . . . . . . . . . . 10.1.1 Metoda paint . . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Suprafet ¸e de desenare - clasa Canvas 10.2 Contextul grafic de desenare . . . . . . . . . 10.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

269 . 269 . 270 . 271 . 274 . 275

CUPRINS 10.2.2 Primitive grafice . . . . . . . . . . Folosirea fonturilor . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Clasa Font . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Clasa FontMetrics . . . . . . . . . . Folosirea culorilor . . . . . . . . . . . . . . Folosirea imaginilor . . . . . . . . . . . . . 10.5.1 Afi¸ sarea imaginilor . . . . . . . . . 10.5.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor 10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” . 10.5.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG 10.5.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie . . Tip˘ arirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 275 276 277 279 282 286 287 289 291 291 292 293 299 299 299 300 301 304 305 307 310 310 314 316 316 316 319 324 329 332 335 336 336 338 340

10.3

10.4 10.5

10.6

11 Swing 11.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1 JFC . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2 Swing API . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3 Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT . . 11.2 Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ferestre interne . . . . . . . . . . . 11.3 Clasa JComponent . . . . . . . . . . . . . 11.4 Arhitectura modelului Swing . . . . . . . . 11.5 Folosirea modelelor . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tratarea evenimentelor . . . . . . . 11.6 Folosirea componentelor . . . . . . . . . . 11.6.1 Componente atomice . . . . . . . . 11.6.2 Componente pentru editare de text 11.6.3 Componente pentru selectarea unor 11.6.4 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Arbori . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Containere . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Dialoguri . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Desenarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Metode specifice . . . . . . . . . . 11.7.2 Considerat ¸ii generale . . . . . . . . 11.8 Look and Feel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12 Fire de execut ¸ie 12.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Crearea unui fir de execut ¸ie . . . . . . . . 12.2.1 Extinderea clasei Thread . . . . . . 12.2.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie . . . 12.3.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie . . 12.3.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” . 12.3.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie . 12.3.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie . . 12.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator 12.3.6 Monitoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.7 Semafoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.8 Probleme legate de sincronizare . . 12.4 Gruparea firelor de execut ¸ie . . . . . . . . 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” . . 12.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask . . . . . . . .

CUPRINS 343 . 343 . 344 . 345 . 347 . 352 . 355 . 357 . 358 . 362 . 362 . 367 . 369 . 371 . 373 . 376 . 378 383 . 383 . 385 . 387 . 388 . 393 . 397 401 . 401 . 402 . 404 . 406 . 408 . 410 . 412 . 416 . 420 . 421 . 421

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Lucrul cu URL-uri . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Socket-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Comunicarea prin conexiuni . . . . . . . . . 13.5 Comunicarea prin datagrame . . . . . . . . . 13.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i 14 Appleturi 14.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Crearea unui applet simplu . . . . . . . 14.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet . . . . . 14.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul . . . . . 14.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor . . . 14.6 Tag-ul APPLET . . . . . . . . . . . . 14.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi 14.8 Alte metode oferite de clasa Applet . . 14.9 Arhivarea appleturilor . . . . . . . . . 14.10Restrict ¸ii de securitate . . . . . . . . . 14.11Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

.1 Inregistrarea unui driver . 9 423 . . . . . . . . . . 15.3 Interfat ¸a CallableStatement . . . . . . . . . . . . . 15. . . . . . 15. . . . 423 . . . . . . .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL . . . . . . . 445 . . . . . .1. . . 452 . . 15. . . . . 15. . . . . . . . . . . . . . .2. . . . .2 Manipularea obiectelor . . . . . . . . .1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor 16. . . . . . . . . . . . . 15. 423 .4. 16. . . . . . . . . . .2. . . . . . . . 15. . . . . .1 Interfat ¸a Statement . . . . . . . 438 . .3. . . . . . 432 . . . . . . .1. . . .6 Exemplu simplu . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Tipuri de drivere . . . . 460 . . . . .3. . 15. .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData . 428 .2. . . . 15. . . . .1 Generalit˘ a¸ ti despre baze de date . . . . . . . . . . . . 430 .2. . . . 16. . . 434 . . . 15. . . . 15. . 431 . . . . . . . . .1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie . . . .1 Interfat ¸a DatabaseMetaData . . .2 Interfat ¸a PreparedStatement . . . . . . . . . . . . . . .2 Specificarea unei baze de date . . . .2 Conectarea la o baz˘ a de date . 438 . 15. . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 . . . . . .5 Interfat ¸a ResultSet . .3. 427 . 16 Lucrul dinamic cu clase 16. 440 .2 JDBC . . .CUPRINS 15 Lucrul cu baze de date 15. . . 424 . . . . . . . . 15. . . . . . . . . .2. . . . . .3. . . . . . . 437 . . . .4.4 Lucrul cu meta-date . . . . . .3. . 425 . . . 15. . 442 .4 Realizarea unei conexiuni . . . . .2. . . . . . . . . . .2 Mecanismul reflect˘ arii . . 15. . . . .4 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor 15. . 426 .1 Introducere . . 442 .3. . . . . . . . . . 443 445 . . . . 15. . . . . . . . . . . . . .3 Lucrul dinamic cu vectori . . . . . . . . . . . . 16. . 453 . . . . . .

10 CUPRINS .

• Simplitate . administrarea automat˘ a a memoriei ¸ si elim11 . mo¸ stenirea multipl˘ a ¸ si toate ”facilit˘ a¸ tile” ce pot provoca scrierea unui cod confuz. care l-au transformat ˆ ıntr-un interval de timp atˆ at de scurt ˆ ıntr-una din cele mai pupulare opt ¸iuni pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii.1 Limbajul de programare Java Inainte de a prezenta ˆ ın detaliu aspectele tehnice ale limbajului Java. indiferent de domeniu sau de complexitatea lor.1. • U¸ surint ¸˘ aˆ ın crearea de aplicat ¸ii complexe ce folosesc programarea ˆ ın ret ¸ea. baze de date.1 Ce este Java ? Java este o tehnologie inovatoare lansat˘ a de compania Sun Microsystems ˆ ın 1995. impunˆ andu-se prin calit˘ a¸ ti deosebite cum ar fi simplitate. robustet ¸e ¸ si nu ˆ ın ultimul rˆ and portabilitate. tehnologia Java este format˘ a dintr-un limbaj de programare de nivel ˆ ınalt pe baza c˘ aruia sunt construite o serie de platforme destinate implement˘ arii de aplicat ¸ii pentru toate segmentele industriei software. s˘ a amintim caracteristicile sale principale. care a avut un impact remarcabil asupra ˆ ıntregii comunit˘ a¸ ti a dezvoltatorilor de software. fire de execut ¸ie. • Robustet ¸e .Capitolul 1 Introducere ˆ ın Java 1. etc.elimin˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor. interfat ¸˘ a grafic˘ a.elimin˘ a sursele frecvente de erori ce apar ˆ ın programare prin renunt ¸area la pointeri. 1. Denumit˘ a init ¸ial OAK.

• Este compilat ¸ si interpretat. etc. ce ruleaz˘ aˆ ın fundal (”garbage collector”). • Performant ¸˘ a . ce reprezint˘ a seturi de libr˘ arii scrise ˆ ın limbajul Java. aceea¸ si aplicat ¸ie rulˆ and f˘ ar˘ a nici o modificare ¸ si f˘ ar˘ a a necesita recompilarea ei pe sisteme de operare diferite cum ar fi Windows. C++ la Java f˘ acˆ andu-se foarte u¸ sor. furnizˆ and mecanisme stricte de securitate a programelor concretizate prin: verificarea dinamic˘ a a codului pentru detectarea secvent ¸elor periculoase. astfel ˆ ıncˆ at viteza de lucru put ¸in mai sc˘ azut˘ a nu va fi un impediment ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii oricˆ at de complexe. • Neutralitate arhitectural˘ a .12 CAPITOLUL 1. Aceste tehnologii au fost grupate ˆ ın a¸ sa numitele platforme de lucru. • Complet orientat pe obiecte . . etc. 1. Solaris. animat ¸ie. • Portabililtate .elimin˘ a complet stilul de programare procedural.comportamentul unei aplicat ¸ii Java nu depinde de arhitectura fizic˘ a a ma¸ sinii pe care ruleaz˘ a.1.2 Platforme de lucru Java Limbajul de programare Java a fost folosit la dezvoltarea unor tehnologii dedicate rezolv˘ arii unor probleme din cele mai diverse domenii. inclusiv grafic˘ a 3D. precum ¸ si diverse programe utilitare. • Securitate . Linux. Mac OS. compilatorul Java asigur˘ a o performant ¸˘ a ridicat˘ a a codului de octet ¸i.este un limbaj de programare foarte sigur. lucru care aduce economii substant ¸iale firmelor dezvoltatoare de aplicat ¸ii.de¸ si mai lent decˆ at limbajele de programare care genereaz˘ a executabile native pentru o anumit˘ a platform˘ a de lucru. • Este modelat dup˘ a C ¸ si C++. trecerea de la C. impunerea unor reguli stricte pentru rularea proceselor la distant ¸˘ a. aceasta fiind solut ¸ia eficient˘ a pentru obt ¸inerea portabilit˘ a¸ tii. folosite pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii sau componente destinate unei anume categorii de utilizatori.Java este un limbaj independent de platforma de lucru. INTRODUCERE ˆ IN JAVA inarea pierderilor de memorie printr-o procedur˘ a de colectare a obiectelor care nu mai sunt referite. etc.

etc.com”. In continuare.sun. • J2EE (Enterprise Edition) Aceast˘ a platform˘ a ofer˘ a API-ul necesar dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii complexe. • Compilate: codul surs˘ a al programelor este transformat de compilator ˆ ıntr-un cod ce poate fi executat direct de procesor. numit cod . platforma de lucru J2ME oferind suportul necesar scrierii de programe dedicate acestui scop. vom folosi termenul J2SDK pentru a ne referi la distribut ¸ia standard J2SE 1.5 SDK (Tiger). Toate distribut ¸iile Java sunt oferite gratuit ¸ si pot fi desc˘ arcate de pe Internet de la adresa ”http://java.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat In funct ¸ie de modul de execut ¸ie a aplicat ¸iilor. CE ESTE JAVA ? 13 • J2SE (Standard Edition) Este platforma standard de lucru ce ofer˘ a suport pentru crearea de aplicat ¸ii independente ¸ si appleturi. Avantajul acestei solut ¸ii este simplitatea ¸ si faptul c˘ a fiind interpretat˘ a direct sursa programului obt ¸inem portabilitatea. pagini JSP. formate din componente ce trebuie s˘ a ruleze ˆ ın sisteme eterogene. Probabil cel mai cunoscute limbaj interpretat este limbajul Basic.1. De asemenea. Tot aici g˘ asim ¸ si suportul necesar pentru crearea de aplicat ¸ii ¸ si servicii Web. bazate pe componente cum ar fi servleturi. Dezavantajul evident este viteza de execut ¸ie redus˘ a. programarea dispozitivelor mobile este extrem de simpl˘ a. oferind cea mai comod˘ a solut ¸ie pentru distribut ¸ia ¸ si actualizarea aplicat ¸iilor Java. • J2ME (Micro Edition) Folosind Java. cu informat ¸iile memorate ˆ ın baze de date distribuite. limbajele de programare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • Interpretate: instruct ¸iunile sunt citite linie cu linie de un program numit interpretor ¸ si traduse ˆ ın instruct ¸iuni ma¸ sin˘ a. etc. aici este inclus˘ a¸ si tehnologia Java Web Start ce furnizeaz˘ a o modalitate extrem de facil˘ a pentru lansarea ¸ si instalarea local˘ a a programelor scrise ˆ ın Java direct de pe Web. 1.1.

Codurile de octet ¸i sunt seturi de instruct ¸iuni care seam˘ an˘ a cu codul scris ˆ ın limbaj de asamblare ¸ si sunt generate de compilator independent de mediul de lucru.out. precum ¸ si un interpretor ce va executa respectivul cod de octet ¸i. dezavantajul fiind lipsa portabilit˘ a¸ tii. A¸ sadar vom avea la dispozit ¸ie un compilator responsabil cu transformarea surselor programului ˆ ın a¸ sa numitul cod de octet ¸i.println("Hello world!"). Scriererea codului surs˘ a class FirstApp { public static void main( String args[]) { System. 1. Acest lucru este realizat automat de c˘ atre distribut ¸ia J2SDK. Limbajul Java combin˘ a solut ¸iile amintite mai sus. programele Java fiind atˆ at interpretate cˆ at ¸ si compilate. } } .14 CAPITOLUL 1. Codul de octet ¸i este diferit de codul ma¸ sin˘ a.2 Primul program Crearea oric˘ arei aplicat ¸ii Java presupune efectuarea urm˘ atorilor pa¸ si: 1. Codul ma¸ sin˘ a este reprezentat de o succesiune de instruct ¸iuni specifice unui anumit procesor ¸ si unei anumite platforme de lucru reprezentate ˆ ın format binar astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi executate f˘ ar˘ a a mai necesita nici o prelucrare. codul de octet ¸i este interpretat de mediul Java ¸ si de aceea poate fi rulat pe orice platform˘ a pe care este instalat˘ a mediul de execut ¸ie Java. Prin ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM) vom ˆ ınt ¸elege mediul de execut ¸ie al aplicat ¸iilor Java. Avantajul este execut ¸ia extrem de rapid˘ a. Pentru ca un cod de octet ¸i s˘ a poat˘ a fi executat pe un anumit calculator. codul compilat ˆ ıntr-un format de nivel sc˘ azut nu poate fi rulat decˆ at pe platforma de lucru pe care a fost compilat. pe acesta trebuie s˘ a fie instalat˘ a o ma¸ sin˘ a virtual˘ a Java. INTRODUCERE ˆ IN JAVA ma¸ sin˘ a. In timp ce codul ma¸ sin˘ a este executat direct de c˘ atre procesor ¸ si poate fi folosit numai pe platforma pe care a fost creat.

PRIMUL PROGRAM 15 Toate aplicat ¸iile Java cont ¸in o clas˘ a principal˘ a(primar˘ a) ˆ ın care trebuie s˘ a se gaseasc˘ a metoda main.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fi¸ sierul FirstApp. nici o alt˘ a extensie nefiind acceptat˘ a. Deoarece interpretorul are ca argument de intrare numele clasei principale ¸ si nu numele unui fi¸ sier. 3. 2. se va face ˆ ıntr-o fereastr˘ a sistem. Apelul compilatorului se face pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine clasa principal˘ a a aplicat ¸iei sau pentru orice fi¸ sier/fi¸ siere cu extensia java.2. Este recomandat ca fi¸ sierul care cont ¸ine codul surs˘ a al clasei primare s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu cel al clasei.class ¸ si vom apela interpretorul astfel: java FirstApp Rularea unei aplicat ¸ii care nu folose¸ ste interfat ¸˘ a grafic˘ a.class ¸ si implicit sunt plasate ˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierele surs˘ a. S˘ a presupunem c˘ a am salvat exemplul de mai sus ˆ ın fi¸ sierul C:\intro\FirstApp. Salvarea fi¸ sierelor surs˘ a Se va face ˆ ın fi¸ siere care au obligatoriu extensia java. 4. . apelat pentru unitatea de compilare corespunz˘ atoare clasei principale.class. Acestea au extensia .java. ne vom pozit ¸iona ˆ ın directorul ce cont ¸ine fi¸ sierul FirstApp. Clasele aplicat ¸iei se pot gasi fie ˆ ıntr-un singur fi¸ sier. Compilatorul creeaz˘ a cˆ ate un fi¸ sier separat pentru fiecare clas˘ a a programului. Rularea aplicat ¸iei Se face cu interpretorul java.1. javac FirstApp. fie ˆ ın mai multe. Compilarea aplicat ¸iei Pentru compilare vom folosi compilatorul javac din distribut ¸ia J2SDK. de¸ si acest lucru nu este obligatoriu.

Musical. cele din C++ ¸ si au fost enumerate ˆ ın tabelul de mai jos. O alt˘ a caracteristic˘ a a setului de caractere Unicode este faptul c˘ aˆ ıntreg intervalul de reprezentare a simbolurilor este divizat ˆ ın subintervale numite blocuri.\u0669 : cifre arabic-indic 0 .1 Structura lexical˘ a a limbajului Java Setul de caractere Limbajului Java lucreaz˘ aˆ ın mod nativ folosind setul de caractere Unicode. Greek. Arabic. Gothic. unde xxxx reprezint˘ a codul caracterului. Acesta este un standard internat ¸ional care ˆ ınlocuie¸ ste vechiul set de caractere ASCII ¸ si care folose¸ ste pentru reprezentarea caracterelor 2 octet ¸i. .\u22FF : simboluri matematice (∀. Coreean) Mai multe informat ¸ii legate de reprezentarea Unicode pot fi obt ¸inute la adresa ”http://www.org”.unicode.3.class este gre¸ sit! 1. Arrows. spre deosebire de ASCII. Mai jos sunt oferite cˆ ateva exemple de caractere Unicode. 1.3 1. referirea la celelalte f˘ acˆ andu-se prin \uxxxx. Acestea nu pot fi folosite ca nume de clase.\u9fff : litere din alfabetul Han (Chinez. etc.16 CAPITOLUL 1.9 • \u03B1 . Currency.2 Cuvinte cheie Cuvintele rezervate ˆ ın Java sunt. etc. Japonez. • \u0030 . INTRODUCERE ˆ IN JAVA Atent ¸ie Un apel de genul java c:\intro\FirstApp. ∅.\u0039 : cifre ISO-Latin 0 . Primele 256 caractere Unicode corespund celor ASCII.9 • \u0660 . cˆ ateva exemple de blocuri fiind: Basic Latin.3. unde era posibil˘ a reprezentarea a doar 256 de caractere. ∃. Mathematical.\u03C9 : simboluri grece¸ sti α − ω • \u2200 . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a se pot reprezenta 65536 de semne.) • \u4e00 . cu cˆ ateva except ¸ii.

se reprezint˘ a pe 4 octet ¸i (32 bit ¸i) – lungi .3 Identificatori Sunt secvent ¸e nelimitate de litere ¸ si cifre Unicode.3. . dar nu pot fi nici ele folosite ca nume ˆ ın aplicat ¸ii. abstract boolean break byte case catch char class const* continue default do double else extends final finally float for goto* if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while Incepˆ and cu versiunea 1. null nu sunt cuvinte cheie. baza 16 (ˆ ıncep cu caracterele 0x) ¸ si baza 8 (ˆ ıncep cu cifra 0) ¸ si pot fi de dou˘ a tipuri: – normali .5. identificatorii nu au voie s˘ a fie identici cu cuvintele rezervate. dar nu sunt folosite. 1. true. 1. false. STRUCTURA LEXICALA 17 interfet ¸e. variabile sau metode.3.4 Literali Literalii pot fi de urm˘ atoarele tipuri: • Intregi Sunt acceptate 3 baze de numerat ¸ie : baza 10. Cuvintele marcate prin ∗ sunt rezervate.se reprezint˘ a pe 8 octet ¸i (64 bit ¸i) ¸ si se termin˘ a cu caracterul L (sau l). Dup˘ a cum am mai spus. ˆ ıncepˆ and cu o liter˘ a. mai exist˘ a¸ si cuvˆ antul cheie enum.3.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1.

• Logici Sunt reprezentat ¸i de true . Atent ¸ie Spre deosebire de C++. respectiv fals.valoarea logic˘ a de fals. • Caracter Un literal de tip caracter este utilizat pentru a exprima caracterele codului Unicode.valoarea logic˘ a de adev˘ ar. 3f. 4D. Reprezentarea se face fie folosind o liter˘ a.0.reprezentate pe 64 bit ¸i. apostrof. Secvent ¸ele escape predefinite ˆ ın Java sunt: – ’\b’ : Backspace (BS) – ’\t’ : Tab orizontal (HT) – ’\n’ : Linie nou˘ a (LF) – ’\f’ : Pagin˘ a nou˘ a (FF) – ’\r’ : Inceput de rˆ and (CR) – ’\"’ : Ghilimele – ’\’’ : Apostrof – ’\\’ : Backslash . 2e2. fie o secvent ¸˘ a escape scris˘ aˆ ıntre apostrofuri. Secvent ¸ele escape permit specificarea caracterelor care nu au reprezentare grafic˘ a¸ si reprezentarea unor caractere speciale precum backslash.18 CAPITOLUL 1. s˘ a fie ˆ ın notat ¸ie exponent ¸ial˘ a sau s˘ a aib˘ a sufixul F sau f pentru valorile normale . Exemple: 1. literalii ˆ ıntregi 1 ¸ si 0 nu mai au semnificat ¸ia de adev˘ arat. etc.reprezentate pe 32 bit ¸i. respectiv D sau d pentru valorile duble . respectiv false . INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Flotant ¸i Pentru ca un literal s˘ a fie considerat flotant el trebuie s˘ a aib˘ a cel put ¸in o zecimal˘ a dup˘ a virgul˘ a.

cu mici deosebiri. >. n--. *. 1.3. Sirul vid este "". !(not) • operatori relat ¸ionali: <.3. 1.3. . Caracterele care formeaz˘ a¸ sirul pot fi caractere grafice sau secvent ¸e escape. ++. definit˘ aˆ ın pachetul java. STRUCTURA LEXICALA 19 • S ¸ iruri de caractere Un literal ¸ sir de caractere este format din zero sau mai multe caractere ˆ ıntre ghilimele. ++x. <=. ~ (not) • operatori de translat ¸ie: <<. orice ¸ sir este de fapt o instant ¸˘ a a clasei String. In Java separatorii sunt urm˘ atorii: ( ) [ ] . ==. Dup˘ a cum vom vedea. /. . • operatori logici: &&(and). -. Dac˘ a¸ sirul este prea lung el poate fi scris ca o concatenare de sub¸ siruri de dimensiune mai mic˘ a. <=. Instruct ¸iunile unui program se separ˘ a cu punct ¸ si virgul˘ a. --n Evaluarea expresiilor logice se face prin metoda scurtcircuitului: evaluarea se opre¸ ste ˆ ın momentul ˆ ın care valoarea de adev˘ ar a expresiei este sigur determinat˘ a.6 Operatori Operatorii Java sunt. |(or).. ca ˆ ın exemplul: "Ana " + " are " + " mere ". %.lang. >>> (shift la dreapta f˘ ar˘ a semn) . cei din C++: • atribuirea: = • operatori matematici: +.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1. ||(or). -. concatenarea ¸ sirurilor realizˆ andu-se cu operatorul +. ^ (xor). >>. Este permis˘ a notat ¸ia prescurtat˘ a de forma lval op= rval: x += 2 n -= 3 Exist˘ a operatori pentru autoincrementare ¸ si autodecrementare (post ¸ si pre): x++.5 Separatori Un separator este un caracter care indic˘ a sfˆ ar¸ situl unei unit˘ a¸ ti lexicale ¸ si ınceputul alteia. . != • operatori pe bit ¸i: &(and).

care incep cu //. z=2. ˆ ınchise ˆ ıntre /* ¸ si */. int x=10. char c = (char)96. ˆ ınchise ˆ ıntre /** ¸ si */. (virgul˘ a) folosit pentru evaluarea secvent ¸ial˘ a a operat ¸iilor: int x=0. System. //narrowing conversion 1.out.println(s1 + " are " + x + " " + s2). . y=1. • Comentarii pe mai multe linii care ¸ tin de documentat ¸ie. long l = (long)i.7 Comentarii In Java exist˘ a trei feluri de comentarii: • Comentarii pe mai multe linii. • Nu putem introduce comentarii ˆ ın interiorul literalilor caracter sau ¸ sir de caractere. • operatorul + pentru concatenarea ¸ sirurilor: String s1="Ana". int i = 200. • Comentarii pe o singur˘ a linie. int i2 = (int)l2. Textul dintre cele dou˘ a secvent ¸e este automat mutat ˆ ın documentat ¸ia aplicat ¸iei de c˘ atre generatorul automat de documentat ¸ie javadoc. • operatori pentru conversii (cast) : (tip-de-data) int a = (int)’a’. Observat ¸ii: • Nu putem scrie comentarii ˆ ın interiorul altor comentarii.20 CAPITOLUL 1. • Secvent ¸ele /* ¸ si */ pot s˘ a apar˘ a pe o linie dup˘ a secvent ¸a // dar ˆ ı¸ si pierd semnificat ¸ia. La fel se ˆ ıntampl˘ a cu secvent ¸a // ˆ ın comentarii care incep cu /* sau */.3. //widening conversion long l2 = (long)200. String s2="mere". INTRODUCERE ˆ IN JAVA • operatorul if-else: expresie-logica ? val-true : val-false • operatorul .

4. Pointerii au fost eliminat ¸i din cauz˘ a c˘ a erau o surs˘ a constant˘ a de erori. struct ¸ si union. mai exist˘ a¸ si a¸ sa numitele tipurile primitive de date. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE 21 1. orice dependent ¸˘ a de o anumit˘ a platform˘ a specific˘ a fiind eliminat˘ a.4. short (2). Vectorii. . long (8) – reale: float (4 octeti).1 Tipuri de date ¸ si variabile Tipuri de date In Java tipurile de date se impart ˆ ın dou˘ a categorii: tipuri primitive ¸ si tipuri referint ¸˘ a. clasele ¸ si interfet ¸ele sunt tipuri referint ¸˘ a. prin urmare tipurile de date ar trebui s˘ a fie de fapt definite de clase ¸ si toate variabilele ar trebui s˘ a memoreze instant ¸e ale acestor clase (obiecte).4 1. pentru usurint ¸a program˘ arii.1. Acestea sunt: pointer. o referint ¸˘ a (adres˘ a de memorie) c˘ atre valoarea sau mult ¸imea de valori reprezentat˘ a de variabila respectiv˘ a. locul lor fiind luat de tipul referint ¸˘ a. ˆ ıns˘ a. Exist˘ a trei tipuri de date din limbajul C care nu sunt suportate de limbajul Java. iar struct ¸ si union nu ˆ ı¸ si mai au rostul atˆ at timp cˆ at tipurile compuse de date sunt formate ˆ ın Java prin intermediul claselor. Java porne¸ ste de la premiza c˘ a ”orice este un obiect”. Valoarea unei variabile de acest tip este. spre deosebire de tipurile primitive. In principiu acest lucru este adev˘ arat. int (4). care sunt cele uzuale : • aritmetice –ˆ ıntregi: byte (1 octet). double (8) • caracter: char (2 octet ¸i) • logic: boolean (true ¸ si false) In alte limbaje de programare formatul ¸ si dimensiunea tipurilor primitive de date pot depinde de platforma pe care ruleaz˘ a programul. In Java acest lucru nu mai este valabil.

In funct ¸ie de locul ˆ ın care sunt declarate variabilele se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoatele categorii: a. final int MINIM=0. c3=’v’. • Declararea variabilelor: Tip numeVariabila. Evident.4. int valoare = 100. c4=’a’. Convent ¸ia de numire a variabilelor ˆ ın Java include. pentru a putea fi folosite variabilele trebuie declarate ¸ si. • Init ¸ializarea variabilelor: Tip numeVariabila = valoare.. atunci primele litere ale celorlalt ¸i atomi se scriu cu majuscule. printre altele. • variabilele care nu sunt constante se scriu astfel: prima liter˘ a mic˘ a iar dac˘ a numele variabilei este format din mai mult ¸i atomi lexicali. Exemple: final double PI = 3. urm˘ atoarele criterii: • variabilele finale (constante) se scriu cu majuscule. eventual. variabila2[=valoare2].. MAXIM = 10. c2=’a’. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. char c1=’j’.2 Variabile Variabilele pot fi de tip primitiv sau referint ¸e la obiecte (tip referint ¸˘ a).. Variabile membre. long numarElemente = 12345678L. • Declararea constantelor: final Tip numeVariabila.. init ¸ializate.14. vizibile pentru toate metodele clasei respective cˆ at ¸ si pentru alte clase ˆ ın funct ¸ie de nivelul lor de acces (vezi ”Declararea variabilelor membre”). Indiferent de tipul lor.22 CAPITOLUL 1. . exist˘ a posibilitatea de a declara ¸ si init ¸ializa mai multe variabile sau constante de acela¸ si tip ˆ ıntr-o singur˘ a instruct ¸iune astfel: Tip variabila1[=valoare1]. String bauturaMeaPreferata = "apa". declarate ˆ ın interiorul unei clase.

i<100. public void metoda(int b) { a = b. 23 c.println(e.getMessage()). class Exemplu { //Fiecare variabila corespunde situatiei data de numele ei //din enumerarea de mai sus int a. } } } Observatii: • Variabilele declarate ˆ ıntr-un for.1. d < 10.err. Parametri metodelor. } try { a = b/c. vizibili doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. } catch(ArithmeticException e) { System. r˘ amˆ an locale corpului ciclului: for(int i=0. e. declarate ˆ ıntr-o metod˘ a. Variabile locale. i++) { //domeniul de vizibilitate al lui i } i = 101.//incorect • Nu este permis˘ a ascunderea unei variabile: . d++) { c --. int c = 10.4. for(int d=0. Parametrii de la tratarea except ¸iilor (vezi ”Tratarea except ¸iilor”). d. vizibile doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. Variabile locale. vizibile doar ˆ ın blocul respectiv. declarate ˆ ıntr-un bloc de cod. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE b.

throw • Alte instruct ¸iuni: break..5 Controlul execut ¸iei Instruct ¸iunile Java pentru controlul execut ¸iei sunt foarte asem˘ an˘ atoare celor din limbajul C ¸ si pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın urm˘ atoarele categorii: • Instruct ¸iuni de decizie: if-else. switch-case • Instruct ¸iuni de salt: for. } switch-case switch (variabila) { case valoare1: . } else { .. while.5. label: 1. } if (expresie-logica) { .1 if-else Instruct ¸iuni de decizie if (expresie-logica) { . //incorect } 1... break. do-while • Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor: try-catch-finally. continue... { int x=2. return. case valoare2: ... INTRODUCERE ˆ IN JAVA int x=1.24 CAPITOLUL 1.

} 25 Variabilele care pot fi testate folosind instruct ¸iunea switch nu pot fi decˆ at de tipuri primitive. i < 100 && j > 0...5... . pas-iteratie) { //Corpul buclei } for(int i=0.. } Atˆ at la init ¸ializare cˆ at ¸ si ˆ ın pasul de iterat ¸ie pot fi mai multe instruct ¸iuni desp˘ art ¸ite prin virgul˘ a. default: ... i++. . j=100 . CONTROLUL EXECUT ¸ IEI . expresie-logica.. break. } while (expresie-logica). 1. j--) { .2 for Instruct ¸iuni de salt for(initializare.1.. while while (expresie-logica) { .5.. } do-while do { ...

} i++. j=0. } 1.println("i="+i). eticheta: while (i < 10) { System.6 1. se pot defini totu¸ si etichete folosite ˆ ın expresii de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta.5. ca ˆ ınexemplul de mai jos: i=0.out.6. respectiv throw ¸ si vor fi tratate ˆ ın capitolul ”Except ¸ii”.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor Instruct ¸iunile pentru tratarea except ¸iilor sunt try-catch-finally. if (j==7) break eticheta. 1. • return [valoare]: termin˘ a o metod˘ a¸ si. • numeEticheta: : Define¸ ste o etichet˘ a.1 Vectori Crearea unui vector Crearea unui vector presupune realizarea urm˘ atoarelor etape: . INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. De¸ si ˆ ın Java nu exist˘ a goto. System. eventual. if (j==5) continue eticheta.println("j="+j).out. utile pentru a controla punctul de ie¸ sire dintr-o structur˘ a repetitiv˘ a. while (j < 10) { j++.4 Alte instruct ¸iuni • break: p˘ ar˘ ase¸ ste fort ¸at corpul unei structuri repetitive. returneaz˘ a o valorare. • continue: termina fort ¸at iterat ¸ia curent˘ a a unui ciclu ¸ si trece la urm˘ atoarea iterat ¸ie.5.26 CAPITOLUL 1.

• Instant ¸ierea Declararea unui vector nu implic˘ a¸ si alocarea memoriei necesare pentru ret ¸inerea elementelor. se realizeaz˘ aˆ ıntotdeauna prin intermediul operatorului new. Instant ¸ierea unui vector se va face printr-o expresie de genul: numeVector = new Tip[nrElemente]. VECTORI 27 • Declararea vectorului . sa-l declar˘ am. unde prin dimensiune(T ip) am notat num˘ arul de octet ¸i pe care se reprezint˘ a tipul respectiv. ca ˆ ın exemplele de mai jos: int[] intregi. //aloca spatiu pentru 10 caractere: 20 octeti Declararea ¸ si instant ¸ierea unui vector pot fi f˘ acute simultan astfel: Tip[] numeVector = new Tip[nrElemente]. .6. //aloca spatiu pentru 10 intregi: 40 octeti c = new char[10]. String adrese[]. ˆ ınainte de toate.Pentru a putea utiliza un vector trebuie. Operat ¸iunea de alocare a memoriei. In urma instant ¸ierii vor fi alocat ¸i: nrElemente ∗ dimensiune(T ip) octet ¸i necesari memor˘ arii elementelor din vector. sau Tip numeVector[]. Acest lucru se face prin expresii de forma: Tip[] numeVector. unde nrElemente reprezint˘ a num˘ arul maxim de elemente pe care le poate avea vectorul.1. v = new int[10]. numit˘ a¸ si instant ¸ierea vectorului.

120}. adic˘ a elementele sale pot primi ni¸ ste valori init ¸iale.6. //ilegal //corect 1. // a. int v[] = new int[10]. evident dac˘ a este cazul pentru a¸ sa ceva.28 CAPITOLUL 1. De exemplu. acesta poate fi init ¸ializat.length are valoarea 5 int m[][] = new int[5][10]. 2. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Init ¸ializarea (opt ¸ional) Dup˘ a declararea unui vector. matrice[i] este linia i a matricii ¸ si reprezint˘ a un vector cu nrColoane elemente iar matrice[i][j] este elementul de pe linia i ¸ si coloana j . deci pozit ¸iile unui vector cu n elemente vor fi cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si n − 1. ˆ ın care este ret ¸inut num˘ arul maxim de elemente al vectorului. int v[10]. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se doar prin intermediul opearatorului new. Nu sunt permise construct ¸ii de genul Tip numeVector[nrElemente]. "Galben". crearea ¸ si instant ¸ierea unei matrici vor fi realizate astfel: Tip matrice[][] = new Tip[nrLinii][nrColoane]. int []a = new int[5]. Primul indice al unui vector este 0.3 Dimensiunea unui vector Cu ajutorul variabilei length se poate afla num˘ arul de elemente al unui vector. In acest caz instant ¸ierea nu mai trebuie facut˘ a explicit. String culori[] = {"Rosu". // m[0].length are valoarea 10 Pentru a ˆ ınt ¸elege modalitatea de folosire a lui length trebuie ment ¸ionat c˘ a fiecare vector este de fapt o instant ¸˘ a a unei clase iar length este o variabil˘ a public˘ a a acelei clase.2 Tablouri multidimensionale In Java tablourile multidimensionale sunt de fapt vectori de vectori. "Verde"}. 24. 1. 1.6. 6. int []factorial = {1. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se automat ˆ ın funct ¸ie de num˘ a rul de elemente cu care se init ¸ializeaz˘ a vectorul. .

1.sort(v). // Varianta 1 for(int i=0. int v[]={3.util. 4}. 2. i<a.length).6. 0. b. 1. 3.util.clasa Arrays In Java s-a pus un accent deosebit pe implementarea unor structuri de date ¸ si algoritmi care s˘ a simplifice proceseul de crearea a unui algoritm. int a[] = {1. VECTORI 29 1. i++) b[i] = a[i]. fie element cu element.c˘ autarea binar˘ a a unei anumite valori ˆ ıntr-un vector sortat.arraycopy.Arrays. // Nu are efectul dorit b = a.6.Arrays ofer˘ a diverse metode foarte utile ˆ ın lucrul cu vectori cum ar fi: • sort . 3.4 Copierea vectorilor Copierea elementelor unui vector a ˆ ıntr-un alt vector b se poate face. 1. 4} • binarySearch .6.arraycopy(a. . // Varianta 2 System.sorteaz˘ a ascendent un vector.5 Sortarea vectorilor . java. 0. int b[] = new int[4]. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. 2}. Clasa java. folosind un algoritm de tip QuickSort performant. programatorul trebuind s˘ a se concentreze pe aspectele specifice problemei abordate. o atribuire de genul b = a are alt˘ a semnificat ¸ie decˆ at copierea elementelor lui a ˆ ın b ¸ si nu poate fi folosit˘ aˆ ın acest scop. fie cu ajutorul metodei System. Dup˘ a cum vom vedea. de complexitate O(n log (n)).length. ca ˆ ın exemplele de mai jos. 4. a. 2.

String s = new String(data). ’b’. ale c˘ aror elemente au tipul Object. ’c’}. Diferent ¸a principal˘ aˆ ıntre aceste clase este c˘ a StringBuffer pune la dispozit ¸ie metode pentru modificarea cont ¸inutului ¸ sirului. Clasa StringBuffer va fi utilizat˘ a predominant ˆ ın aplicat ¸ii dedicate proces˘ arii textelor cum ar fi editoarele de texte. insert.util. Observat ¸i prima variant˘ a de declarare a ¸ sirului s din exemplul de mai sus . Astfel de obiecte descriu vectori eterogeni. String s = new String("abc").de altfel. char data[] = {’a’. un obiect de tip String sau un obiect de tip StringBuffer. 1. Dac˘ a un ¸ sir de caractere este constant (nu se dore¸ ste schimbarea cont ¸inutului s˘ a pe parcursul execut ¸iei programului) atunci el va fi declarat de tipul String. reverse. cea mai folosit˘ a . . INTRODUCERE ˆ IN JAVA • equals . un ¸ sir de caractere poate fi reprezentat printr-un vector format din elemente de tip char.care prezint˘ a o particularitate a clasei String fat ¸a de restul claselor Java referitoare la instant ¸ierea obiectelor sale.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni Implement˘ ari ale vectorilor cu num˘ ar variabil de elemente sunt oferite de clase specializate cum ar fi Vector sau ArrayList din pachetul java. care are ¸ si unele particularit˘ a¸ ti fat ¸˘ a de restul claselor menite s˘ a simplifice cˆ at mai mult folosirea ¸ sirurilor de caractere. ¸ si vor fi studiat ¸i ˆ ın capitolul ”Colect ¸ii”. altfel va fi declarat de tip StringBuffer.7 S ¸ iruri de caractere In Java. Exemple echivalente de declarare a unui ¸ sir: String s = "abc". cea mai folosit˘ a modalitate de a lucra cu ¸ siruri este prin intermediul clasei String. cum ar fi: append. Uzual. delete.30 CAPITOLUL 1.testarea egalit˘ a¸ tii valorilor a doi vectori (au acelea¸ si num˘ ar de elemente ¸ si pentru fiecare indice valorile corespunz˘ atoare din cei doi vectori sunt egale) • fill . 1.atribuie fiec˘ arui element din vector o valoare specificat˘ a.6.

ˆ ın sensul c˘ a permite concatenarea ¸ sirurilor cu obiecte de orice tip care au o reprezentare de tip ¸ sir de caractere. .˘ 31 1.8 1.length + " elemente"). cum ar fi Mac OS. sunt cˆ ateva exemple: System.append(1).print("Vectorul v are" + v. String s3 = s1 + s2. folosind metoda append. Atent ¸ie Programele care folosesc argumente de la linia de comand˘ a nu sunt 100% pure Java. ceea ce execut˘ a compilatorul atunci cˆ and ˆ ıntˆ alne¸ ste o secvent ¸˘ a de genul String x = "a" + 1 + "b" este: String x = new StringBuffer().8. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA Concatenarea ¸ sirurilor de caractere se face prin intermediul operatorului + sau. String x = "a" + 1 + "b" Pentru a l˘ amuri put ¸in lucrurile. In Java. append("b"). String s1 = "abc" + "xyz".out. Aceste argumente sunt utile pentru a permite utilizatorului s˘ a specifice diverse opt ¸iuni legate de funct ¸ionarea aplicat ¸iei sau s˘ a furnizeze anumite date init ¸iale programului. 1. operatorul de concatenare + este extrem de flexibil.toString() Atent ¸ie ˆ ıns˘ a la ordinea de efectuare a operat ¸iilor.append("a"). deoarece unele sisteme de operare.8. nu au ˆ ın mod normal linie de comand˘ a. S ¸ irul s=1+2+"a"+1+2 va avea valoarea "3a12". primul + fiind operatorul matematic de adunare iar al doilea +.1 Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a Transmiterea argumentelor O aplicat ¸ie Java poate primi oricˆ ate argumente de la linia de comanda ˆ ın momentul lans˘ arii ei. String s2 = "123". cel de concatenare a ¸ sirurilor. Mai jos. ˆ ın cazul ¸ sirurilor de tip StringBuffer.

1. ˆ ın cazul ˆ ın care exist˘ a.32 CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Argumentele de la linia de comand˘ a sunt introduse la lansarea unei aplicat ¸ii.2 Primirea argumentelor In momentul lans˘ arii unei aplicat ¸ii interpretorul parcurge linia de comand˘ a cu care a fost lansat˘ a aplicat ¸tia ¸ si. Pentru a ordona fi¸ sierul "persoane. formatul general pentru lansarea unei aplicat ¸ii care prime¸ ste argumente de la linia de comand˘ a este: java NumeAplicatie [arg0 arg1 .txt".txt". Reamintim c˘ a formatul metodei main din clasa principal˘ a este: public static void main (String args[]) Vectorul args primit ca parametru de metoda main va cont ¸ine toate argumentele transmise programului de la linia de comand˘ a. transmite programului argumentele specificate sub forma unui vector de ¸ siruri. argumentele trebuie separate prin spat ¸ii iar dac˘ a unul dintre argumente cont ¸ine spat ¸ii.8. In cazul apelului java Sortare persoane. atunci el trebuie pus ˆ ıntre ghilimele. Acesta este primit de aplicat ¸ie ca parametru al metodei main. aplicat ¸ia va fi lansat˘ a astfel: java Sortare persoane. De exemplu.txt vectorul args va cont ¸ine un singur element pe prima s˘ a pozit ¸ie: args[0]="persoane.txt A¸ sadar. . fiind specificate dup˘ a numele aplicat ¸iei ¸ si separate prin spat ¸iu. argn] In cazul ˆ ın care sunt mai multe. s˘ a presupunem c˘ a aplicat ¸ia Sortare ordoneaz˘ a lexicografic (alfabetic) liniile unui fi¸ sier ¸ si prime¸ ste ca argument de intrare numele fi¸ sierului pe care s˘ a ˆ ıl sorteze. o aplicat ¸ie poate s˘ a nu primeasc˘ a nici un argument sau poate s˘ a ignore argumentele primite de la linia de comand˘ a. Evident. pentru a afla num˘ arul de argumente primite de program este suficient s˘ a afl˘ am dimensiunea vectorului args prin intermediul atributului length: . Vectoru args este instant ¸iat cu un num˘ ar de elemente egal cu num˘ arul argumentelor primite de la linia de comand˘ a. . A¸ sadar.

Din acest motiv. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. ˆ ıns˘ a acestea nu au fost transmise programului la lansarea sa.println("Salut " + nume + " " + prenume).out. //exista sigur String prenume.println("Numar insuficient de argumente!"). } In cazul ˆ ın care aplicat ¸ia presupune existent ¸a unor argumente de la linia de comand˘ a.8.println(args[i]).length. } } Spre deosebire de limbajul C. adic˘ a a clasei ˆ ın care se gase¸ ste metoda main. S˘ a consider˘ aˆ ın continuare un exemplu simplu ˆ ın care se dore¸ ste afi¸ sarea pe ecran a argumentelor primite de la linia de comand˘ a: public class Afisare { public static void main (String[] args) { for (int i = 0. vectorul primit de metoda main nu cont ¸ine pe prima pozit ¸ie numele aplicat ¸iei. //termina aplicatia } String nume = args[0].length .out.length == 0) { System. vor ap˘ area except ¸ii (erori) de tipul ArrayIndexOutOfBoundsException.exit(-1). i++) System. ˆ ıntrucˆ at ˆ ın Java numele aplicat ¸iei este chiar numele clasei principale.out. //valoare implicita System. ˆ ın caz contrar. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA public static void main (String args[]) { int numarArgumente = args.length >= 1) prenume = args[1]. if (args.˘ 33 1. s˘ a afi¸ seze un mesaj de avertizare sau s˘ a foloseasc˘ a ni¸ ste valori implicite. System. ca ˆ ın exemplul de mai jos: public class Salut { public static void main (String args[]) { if (args. else prenume = "". este necesar s˘ a test˘ am dac˘ a programul a primit argumentele de la linia de comand˘ a necesare pentru funct ¸ionarea sa ¸ si. . i < args.

8. Float. int putere = Integer. System.5 la puterea 2 Conversia celor dou˘ a argumente ˆ ın numere se va face astfel: public class Power { public static void main(String args[]) { double numar = Double. argumentele fiind trimise de la linia de comand˘ a sub forma: java Power "1.println("Rezultat=" + Math. etc. .5" "2" //ridica 1. S˘ a consider˘ am. Double.3 Argumente numerice Argumentele de la linia de comand˘ a sunt primite sub forma unui vector de ¸ siruri (obiecte de tip String). c˘ a aplicat ¸ia Power ridic˘ a un numar real la o putere ˆ ıntreag˘ a. In cazul ˆ ın care unele dintre acestea reprezint˘ a valori numerice ele vor trebui convertite din ¸ siruri ˆ ın numere. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”.pow(numar.out. de exemplu.34 } } CAPITOLUL 1. } } Metodele de tipul parseTipNumeric pot produce except ¸ii (erori) de tipul NumberFormatException ˆ ın cazul ˆ ın care ¸ sirul primit ca parametru nu reprezint˘ a un numar de tipul respectiv. putere)). INTRODUCERE ˆ IN JAVA Un apel de genul java Afisare Hello Java va produce urm˘ atorul rezultat (aplicat ¸ia a primit 2 argumente): Hello Java Apelul java Afisare "Hello Java" va produce ˆ ıns˘ a alt rezultat (aplicat ¸ia a primit un singur argument): Hello Java 1.parseInt(args[1]).parseDouble(args[0]). Acest lucru se realizeaz˘ a cu metode de tipul parseTipNumeric aflate ˆ ın clasa corespunzatoare tipului ˆ ın care vrem s˘ a facem conversia: Integer.

Capitolul 2 Obiecte ¸ si clase 2. Parantezele rotunde de dup˘ a numele clasei indic˘ a faptul c˘ a acolo este de fapt un apel la unul din constructorii clasei ¸ si nu simpla specificare a numelui clasei. crearea obiectelor se realizeaz˘ a prin instant ¸ierea unei clase ¸ si implic˘ a urm˘ atoarele lucruri: • Declararea Presupune specificarea tipului acelui obiect. Mai general. ˆ ın sensul c˘ a imediat dup˘ a alocarea memoriei ca efect al operatorului new este apelat constructorul specificat. cu alte cuvinte specificarea clasei acestuia (vom vedea c˘ a tipul unui obiect poate fi ¸ si o interfat ¸˘ a). ca ˆ ın orice limbaj de programare orientat-obiect. • Instant ¸ierea Se realizeaz˘ a prin intermediul operatorului new ¸ si are ca efect crearea efectiv˘ a a obiectului cu alocarea spat ¸iului de memorie corespunz˘ ator. numeObiect = new NumeClasa().1.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect Crearea obiectelor In Java. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea apar sub forma: 35 . NumeClasa numeObiect. Init ¸ializarea este de fapt parte integrant˘ a a procesului de instant ¸iere. • Init ¸ializarea Se realizeaz˘ a prin intermediul constructorilor clasei respective.1 2.

. r2 = new Rectangle(0. De exemplu. respectiv ˆ ın˘ alt ¸imea. int inaltime) Rectangle(int x. caz ˆ ın care etapa de declarare a referint ¸ei obiectului nu mai este prezent˘ a: Rectangle patrat = new Rectangle(new Point(0. int latime.36 CAPITOLUL 2. new Dimension(100. 100). 0. OBIECTE S ¸ I CLASE numeObiect = new NumeClasa([argumente constructor]). r2. 100. clasa Rectangle are urm˘ atorii constructori: public public public public public public Rectangle() Rectangle(int latime. 100. int inaltime) Rectangle(Point origine) Rectangle(Point origine. 0. int inaltime) Rectangle(Point origine. clas˘ a ce descrie suprafet ¸e grafice rectangulare. Dimension dimensiune) Declararea. Rectangle r1. int y. Dup˘ a cum observ˘ am ˆ ın al doilea caz. int latime. r1 = new Rectangle(). definite de coordonatele colt ¸ului stˆ anga sus (originea) ¸ si l˘ a¸ timea. init ¸ializarea se poate face ¸ si cu anumit ¸i parametri. ˆ ın care declar˘ am ¸ si instant ¸iem dou˘ a obiecte din clasa Rectangle. cu condit ¸ia s˘ a existe un constructor al clasei respective care s˘ a accepte parametrii respectivi. 200). Obiecte anonime Este posibil˘ a¸ si crearea unor obiecte anonime care servesc doar pentru init ¸ializarea altor obiecte. 100)).0). instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea obiectului pot ap˘ area pe aceea¸ si linie (cazul cel mai uzual): Rectangle patrat = new Rectangle(0. Fiecare clas˘ a are un set de constructori care se ocup˘ a cu init ¸ializare obiectelor nou create. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. In primul caz Rectangle() este un apel c˘ atre constructorul clasei Rectangle care este responsabil cu init ¸ializarea obiectului cu valorile implicite.

metoda([parametri]). height. 300). patrat.x = 10. 0.out. //schimba originea patrat. el poate fi folosit ˆ ın urm˘ atoarele sensuri: aflarea unor informat ¸ii despre obiect. Referirea valorii unei variabile se face prin obiect.origin = new Point(10. pentru fiecare variabil˘ a care descrie starea .lipseste instantierea 2. 100. schimbarea st˘ arii sale sau executarea unor act ¸iuni. //Eroare .setSize(200. 20). 100.variabila De exemplu clasa Rectangle are variabilele publice x. //schimba originea Accesul la variabilele unui obiect se face ˆ ın conformitate cu drepturile de acces pe care le ofer˘ a variabilele respective celorlalte clase. patrat.x = 10. Rectangle patrat.2 Folosirea obiectelor Odat˘ a un obiect creat. Rectangle patrat = new Rectangle(0. patrat. Aflarea valorilor acestor variabile sau schimbarea lor se face prin construct ¸ii de genul: Rectangle patrat = new Rectangle(0. Alocarea memoriei se face doar la apelul operatorului new. //schimba originea patrat.println(patrat.y = 20. In schimb.˘ AL UNUI OBIECT 2.1. CICLUL DE VIAT ¸A 37 Spat ¸iul de memorie nu este pre-alocat Declararea unui obiect nu implic˘ a sub nici o form˘ a alocarea de spat ¸iu de memorie pentru acel obiect.1. 200).setLocation(10. //schimba dimensiunea Se observ˘ a c˘ a valorile variabilelor pot fi modificate indirect prin intermediul metodelor sale. origin. 20). Aceste lucruri se realizeaza prin aflarea sau schimbarea valorilor variabilelor sale. (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) Apelul unei metode se face prin obiect.width). 200). respectiv prin apelarea metodelor sale. width. 0. System. y. Programarea orientat˘ a obiect descurajeaz˘ a folosirea direct˘ a a variabilelor unui obiect deoarece acesta poate fi adus ˆ ın st˘ ari inconsistente (ireale). //afiseaza 100 patrat.

getter ¸ si au numele de forma setVariabila. Referint ¸ele (care sunt de fapt variabile) sunt distruse dou˘ a moduri: • natural. Practica a demonstrat c˘ a aceast˘ a tehnic˘ a este una din principalele furnizoare de erori ce duc la funct ¸ionarea defectuoas˘ a a programelor. OBIECTE S ¸ I CLASE obiectului trebuie s˘ a existe metode care s˘ a permit˘ a schimbarea/aflarea valorilor variabilelor sale. ruleaz˘ a¸ si un proces care se ocup˘ a cu distrugerea obiectelor care nu mai sunt folosite. //stare inconsistenta patrat.3 Distrugerea obiectelor Multe limbaje de programare impun ca programatorul s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a obiectelor create ¸ si s˘ a le distrug˘ aˆ ın mod explicit atunci cˆ and nu mai este nevoie de ele. ˆ ın momentul rul˘ arii unui program. patrat. //metoda setter //metoda setSize poate sa testeze daca noile valori sunt //corecte si sa valideze sau nu schimbarea lor 2. .1.setSize(-100.width = -100. sau metode setter . cele care au r˘ amas nemarcate sunt eliminate automat din memorie.38 CAPITOLUL 2. de exemplu la terminarea metodei ˆ ın care ea a fost declarat˘ a. respectiv getVariabila. Acest proces pus la dispozit ¸ie de platforma Java de lucru se nume¸ ste garbage collector (colector de gunoi). prescurtat gc. cu alte cuvinte s˘ a administreze singur memoria ocupat˘ a de obiectele sale. Un obiect este eliminat din memorie de procesul de colectare atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a la acesta. atunci cˆ and variabila respectiv˘ a iese din domeniul s˘ au de vizibilitate. In Java programatorul nu mai are responsabilitatea distrugerii obiectelor sale ˆ ıntrucˆ at. Cum funct ¸ioneaz˘ a colectorul de gunoaie ? Colectorul de gunoaie este un proces de prioritate scazut˘ a care se execut˘ a periodic. simultan cu interpretorul Java. Dup˘ a ce toate obiectele au fost parcurse. -200). scaneaz˘ a dinamic memoria ocupat˘ a de programul Java aflat ˆ ın execut ¸ie ¸ si marcheaz˘ a acele obiecte care au referint ¸e directe sau indirecte. • explicit. dac˘ a atribuim variabilei respective valoare null. Acestea se numesc metode de accesare.

2. Finalizare Inainte ca un obiect s˘ a fie eliminat din memorie. Ace¸ stia sunt: . procesul gc d˘ a acelui obiect posibilitatea ”s˘ a curet ¸e dup˘ a el”. f˘ ar˘ a a fort ¸a ˆ ıns˘ a pornirea procesului.1 Crearea claselor Declararea claselor Clasele reprezint˘ a o modalitate de a introduce noi tipuri de date ˆ ıntr-o aplicat ¸ie Java. Codul pentru finalizarea unui obiect trebuie scris ˆ ıntr-o metod˘ a special˘ a numita finalize a clasei ce descrie obiectul respectiv. CREAREA CLASELOR 39 Apelul metodei gc din clasa System sugereaz˘ a ma¸ sinii virtuale Java s˘ a ”depun˘ a eforturi” ˆ ın recuperarea memoriei ocupate de obiecte care nu mai sunt folosite. Interfata2 . apelˆ and metoda de finalizare a obiectului respectiv. (vezi ”Clasa Object”) Atent ¸ie Nu confundati metoda finalize din Java cu destructorii din C++. ˆ ın timpul finaliz˘ arii un obiect ˆ ı¸ si inchide fisierele ¸ si socket-urile folosite. distruge referint ¸ele c˘ atre alte obiecte (pentru a u¸ ssura sarcina colectorului de gunoaie). Metoda finalize nu are rolul de a distruge obiectul ci este apelat˘ a automat ˆ ınainte de eliminarea obiectului respectiv din memorie..2. cealalt˘ a modalitate fiind prin intermediul interfet ¸elor. prima parte a declarat ¸iei o ocup˘ a modificatorii clasei.. etc.2 2. Uzual. ]] { // Corpul clasei } A¸ sadar.2.2. Declararea unei clase respect˘ a urm˘ atorul format general: [public][abstract][final]class NumeClasa [extends NumeSuperclasa] [implements Interfata1 [.

Evident. OBIECTE S ¸ I CLASE • public Implicit. toate clasele din directorul curent sunt considerate a fi ˆ ın acela¸ si pachet). • abstract Declar˘ a o clas˘ a abstract˘ a (¸ sablon).40 CAPITOLUL 2. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) • final Declar˘ a c˘ a respectiva clas˘ a nu poate avea subclase. o clas˘ a poate fi folosit˘ a doar de clasele aflate ˆ ın acela¸ si pachet(libr˘ arie) cu clasa respectiv˘ a (dac˘ a nu se specific˘ a un anume pachet.2 Extinderea claselor Spre deosebire de alte limbaje de programare orientate-obiect. 2. Declarare claselor finale are dou˘ a scopuri: – securitate: unele metode pot a¸ stepta ca parametru un obiect al unei anumite clase ¸ si nu al unei subclase. O clas˘ a abstract˘ a nu poate fi instant ¸iat˘ a.2. dac˘ a este cazul. ˆ ın felul acesta nu s-ar mai putea realiza obiectivul limbajului Java ca un program care a trecut compilarea s˘ a nu mai fie susceptibil de nici o eroare. o clas˘ a poate avea oricˆ ati mo¸ stenitori (subclase). dar tipul exact al unui obiect nu poate fi aflat cu exactitate decat ˆ ın momentul executiei. fiind foarte important˘ aˆ ın modul de lucru cu obiecte si structuri de date ˆ ın Java. ceea ce ˆ ıneamn˘ a c˘ a o clas˘ a poate avea un singur p˘ arinte (superclas˘ a). Object este singura clas˘ a care nu are p˘ arinte. Dup˘ a numele clasei putem specifica. – programare ˆ ın spririt orientat-obiect: O clasa ”perfect˘ a” nu trebuie s˘ a mai aib˘ a subclase. fiind folosit˘ a doar pentru a crea un model comun pentru o serie de subclase. O clas˘ a declarat˘ a cu public poate fi folosit˘ a din orice alt˘ a clas˘ a. faptul c˘ a respectiva clas˘ a este subclas˘ a a unei alte clase cu numele NumeSuperclasa sau/¸ si c˘ a implementeaz˘ a una sau mai multe interfet ¸e. A¸ sadar. ale c˘ aror nume trebuie separate prin virgul˘ a. indiferent de pachetul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste. . Java permite doar mo¸ stenirea simpl˘ a. r˘ ad˘ acina acestuia fiind clasa Object. de unde rezult˘ a c˘ a mult ¸imea tuturor claselor definite ˆ ın Java poate fi vazut˘ a ca un arbore.

} // A este superclasa clasei B // B este o subclasa a clasei A 41 O subclas˘ a mo¸ stene¸ ste de la p˘ arintele s˘ au toate variabilele ¸ si metodele care nu sunt private. // C++ class A { void metoda1()..2. init ¸ializarea variabilelor de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca variabile membre). 2. • Declararea ¸ si implementarea constructorilor. int metoda2() { // Implementare } } A::metoda1() { // Implementare } . • Declararea ¸ si implementarea metodelor de instant ¸a ¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca metode membre). Cont ¸inutul acestuia este format din: • Declararea ¸ si. urmˆ and ca implementare s˘ a fie facut˘ aˆ ın afara ei. eventual. Implementarea metodelor unei clase trebuie s˘ a se fac˘ a obligatoriu ˆ ın corpul clasei.. nu este permis˘ a doar declararea metodei ˆ ın corpul clasei. Spre deosebire de C++. • Declararea unor clase imbricate (interne).2. CREAREA CLASELOR Extinderea unei clase se realizeaz˘ a folosind cuvˆ antul cheie extends: class B extends A {.3 Corpul unei clase Corpul unei clase urmeaz˘ a imediat dup˘ a declararea clasei ¸ si este cuprins ˆ ıntre acolade.2.

care poate fi chiar numele clasei. OBIECTE S ¸ I CLASE Variabilele unei clase pot avea acela¸ si nume cu metodele clasei. 2. class A { int A.4 Constructorii unei clase Constructorii unei clase sunt metode speciale care au acela¸ si nume cu cel al clasei.42 // Java class A { void metoda1(){ // Implementare } void metoda2(){ // Implementare } } CAPITOLUL 2. nu returneaz˘ a nici o valoare ¸ si sunt folosit ¸i pentru init ¸ializarea obiectelor acelei clase ˆ ın momentul instant ¸ierii lor. Acest lucru este ˆ ıns˘ a total nerecomandat dac˘ a ne gˆ andim din perspectiva lizibilit˘ a¸ tii (clarit˘ a¸ tii) codului. f˘ ar˘ a a exista posibilitatea aparit ¸iei vreunei ambiguit˘ a¸ ti din punctul de vedere al compilatorului. // Corect pentru compilator // Nerecomandat ca stil de programare } Atent ¸ie Variabilele ¸ si metodele nu pot avea ca nume un cuvˆ ant cheie Java. dovedind un stil ineficient de progamare. void A() {}. class NumeClasa { [modificatori] NumeClasa([argumente]) { // Constructor .2.

println("Instantiere dreptunghi"). double h1) { // Constructor cu doua argumente x=0.2. In felul acesta sunt permise diverse tipuri de init ¸ializ˘ ari ale obiectelor la crearea lor. double h1) { // Cel mai general constructor x=x1. w=0.out. w. pentru a nu repeta secvent ¸ele de cod scrise deja la constructorii cu mai multe argumente (mai generali). } Dreptunghi() { // Constructor fara argumente x=0. ˆ ın funct ¸ie de num˘ arul parametrilor cu care este apelat constructorul. } } Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. y=y1.println("Instantiere dreptunghi").println("Instantiere dreptunghi").out. System. y. S˘ a consider˘ am ca exemplu declararea unei clase care descrie not ¸iunea de dreptunghi ¸ si trei posibili constructori pentru aceasta clas˘ a. h=h1. CREAREA CLASELOR } } 43 O clas˘ a poate avea unul sau mai mult ¸i constructori care trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a difere prin lista de argumente primite. System. w=w1. double w1. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a apel˘ am explicit constructorul unei clase folosim expresia this( argumente ). double y1. y=0.out. h=0. System. care apeleaz˘ a constructorul corespunz˘ ator (ca argumente) al clasei respective. class Dreptunghi { double x. h=h1. } Dreptunghi(double w1. Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a atunci cˆ and sunt implementat ¸i mai mult ¸i constructori pentru o clas˘ a. Dreptunghi(double x1. y=0. w=w1. h. f˘ ar˘ a .2. Mai eficient.

derivat˘ a din clasa Dreptunghi: class Patrat extends Dreptunghi { Patrat(double x. y=y1.44 CAPITOLUL 2. double h1) { // Implementam doar constructorul cel mai general x=x1. w. 0. 0). h=h1.println("Instantiere dreptunghi"). double d) { super(x. w=w1. w1. double y. clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: class Dreptunghi { double x. y. double w1. d.out. OBIECTE S ¸ I CLASE a repeta acelea¸ si secvent ¸e de cod ˆ ın tot ¸i constructorii (cum ar fi afi¸ sarea mesajului ”Instantiere dreptunghi”). y. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clasa Patrat. Dreptunghi(double x1. d). h1). // Apelam constructorul cu 4 argumente } Dreptunghi() { this(0. // Apelam constructorul cu 2 argumente } } Dintr-o subclas˘ a putem apela explicit constructorii superclasei cu expresia super( argumente ). double h1) { this(0. System. double y1. } Dreptunghi(double w1. // Apelam constructorul superclasei } } Atent ¸ie Apelul explcit al unui constructor nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-un alt constructor si trebuie s˘ a fie prima instruct ¸iune din constructorul respectiv. . h.

r. // Constructor cu 3 argumente Cerc(double x. .2.2. y. y. // Nici un constructor } class Cerc { double x. instant ¸ierea unui obiect din clasa extins˘ a implic˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa p˘ arinte. // Eroare la compilare ! c = new Cerc(0. h. fiecare constructor al clasei fiu va trebui s˘ a aib˘ a un constructor cu aceea¸ si signatur˘ a ˆ ın p˘ arinte sau s˘ a apeleze explicit un constructor al clasei extinse folosind expresia super([argumente]).. Deci prezent ¸a constructorilor ˆ ın corpul unei clase nu este obligatorie.. w. care are mai mult de un argument. urm˘ atoarele declarat ¸ii de clase: class Dreptunghi { double x. double y. // Varianta corecta In cazul mo¸ stenirii unei clase. In cazul ˆ ın care scriem o clas˘ a care nu are declarat nici un constructor. 100). atunci constructorul implicit (f˘ ar˘ a nici un argument) nu va mai fi furnizat implicit de c˘ atre sistem. double r) { . 0. }. } S˘ a consider˘ am acum dou˘ a instant ¸ieri ale claselor de mai sus: Dreptunghi d = new Dreptunghi(). Din acest motiv. care nu prime¸ ste nici un argument ¸ si care nu face nimic. c = new Cerc(). ca exemplu. ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o eroare la compilare. sistemul ˆ ıi creeaz˘ a automat un constructor implicit. Dac˘ aˆ ıns˘ a scriem un constructor pentru o clas˘ a. S˘ a consider˘ am. CREAREA CLASELOR 45 Constructorul implicit Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. // Corect (a fost generat constructorul implicit) Cerc c.

x = x. de¸ si acest lucru nu este impus de c˘ atre compilator. OBIECTE S ¸ I CLASE Constructorii unei clase pot avea urm˘ atorii modificatori de acces: public.46 class A { int x=1.x = x. private ¸ si cel implicit.} } CAPITOLUL 2. A(int x) { this. • implicit Doar ˆ ın clasele din acela¸ si pachet se pot crea instant ¸e ale clasei respective. • protected Doar ˆ ın subclase pot fi create obiecte de tipul clasei respective.5 Declararea variabilelor Variabilele membre ale unei clase se declar˘ a de obicei ˆ ınaintea metodelor. controlˆ and ˆ ın felul acesta diverse aspecte legate de instant ¸ierea clasei respective. O astfel de clas˘ a poate cont ¸ine metode publice (numite ”factory methods”) care s˘ a fie responsabile cu crearea obiectelor.} B(int x) {super.} } class B extends A { // Corect B() {super(2).} C(int x) {super. protected.x = 2.x = x. • public In orice alt˘ a clas˘ a se pot crea instant ¸e ale clasei respective.} } class C extends A { // Eroare la compilare ! C() {super.2. • private In nici o alt˘ a clas˘ a nu se pot instant ¸ia obiecte ale acestei clase. 2. .

CREAREA CLASELOR class NumeClasa { // Declararea variabilelor // Declararea metodelor } 47 Variabilele membre ale unei clase se declar˘ aˆ ın corpul clasei ¸ si nu ˆ ın corpul unei metode. 10). protected static int n. final. transient. private (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. public String s = "abcd".2. o variabil˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] Tip numeVariabila [ = valoareInitiala ]. Variabilele declarate ˆ ın cadrul unei metode sunt locale metodei respective. Declararea unei variabile presupune specificarea urm˘ atoarelor lucruri: • numele variabilei • tipul de date al acesteia • nivelul de acces la acea variabila din alte clase • dac˘ a este constant˘ a sau nu • dac˘ a este variabil˘ a de instant ¸˘ a sau de clas˘ a • alt ¸i modificatori Generic. final static long MAX = 100000L. fiind vizibile ˆ ın toate metodele respectivei clase. private Point p = new Point(10. protected. unde un modificator poate fi : • un modificator de acces : public. volatile Exemple de declarat ¸ii de variabile membre: class Exemplu { double x.2. } .

dup˘ a care ea nu va mai putea fi modificat˘ a. cu alte cuvinte este folosit pentru declararea constantelor..141.14 . • final Indic˘ a faptul c˘ a valoarea variabilei nu mai poate fi schimbat˘ a. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratati ˆ ıntr-o sect ¸iune separata: ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. ˆ ın sensul c˘ a valoarea unei variabile nu trebuie specificat˘ a neap˘ arat la declararea ei (ca ˆ ın exemplul de mai sus).. class Test { final int MAX. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o variabil˘ a este variabil˘ a de clas˘ a ¸ si nu de instant ¸˘ a. numele variabilelor finale se scriu cu litere mari. Test() { MAX = 100. PI = 3. .48 CAPITOLUL 2. (vezi ”Serializarea obiectelor”) . OBIECTE S ¸ I CLASE S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o variabil˘ a. static int variabilaClasa. ci poate fi specificat˘ a¸ si ulterior ˆ ıntr-un constructor. // Eroare la compilare ! } } • transient Este folosit la serializarea obiectelor. // Eroare la compilare ! Prin convent ¸ie. Folosirea lui final aduce o flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu constante. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) int variabilaInstanta . pentru a specifica ce variabile membre ale unui obiect nu particip˘ a la serializare. // Corect MAX = 200. final double PI = 3.

utilizate sub form˘ a de metode au rolul de a apela constructorii corespunz˘ atori ca argumente ai clasei curente. Este o facilitate avansat˘ a a limbajului Java. 2. . la obiectul propriu-zis (this). respectiv la instant ¸a p˘ arintelui (super). Dup˘ a cum am v˘ azut. CREAREA CLASELOR 49 • volatile Este folosit pentru a semnala compilatorului s˘ a nu execute anumite optimiz˘ ari asupra membrilor unei clase.6 this ¸ si super Sunt variabile predefinite care fac referint ¸a.x = x.println(x).metoda().2. Sunt folosite ˆ ın general pentru a rezolva conflicte de nume prin referirea explicit˘ a a unei variabile sau metode membre. ˆ ın cadrul unui obiect. } } class B extends A { B() { this(0). respectiv ai superclasei class A { int x. A() { this(0).2.2.out. } B(int x) { super(x). } void metoda() { super. } A(int x) { this. } void metoda() { x ++. System.

final. protected.3.3 2. OBIECTE S ¸ I CLASE 2.. synchronized S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o metod˘ a.out. metodele se pot g˘ asi doar ˆ ın cadrul claselor. abstract.. } } CAPITOLUL 2. (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) void metodaInstanta().50 System. • abstract Permite declararea metodelor abstracte. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) . static void metodaClasa().println(x). O metod˘ a abstract˘ a este o metod˘ a care nu are implementare ¸ si trebuie obligatoriu s˘ a fac˘ a parte dintr-o clas˘ a abstract˘ a. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratat ¸i ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a. Generic. private (vezi ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. native. . Intrucˆ at Java este un limbaj de programare complet orientat-obiect. o metod˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] TipReturnat numeMetoda ( [argumente] ) [throws TipExceptie1.1 Implementarea metodelor Declararea metodelor Metodele sunt responsabile cu descrierea comportamentului unui obiect. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o metod˘ a este de clas˘ a¸ si nu de instant ¸˘ a.] { // Corpul metodei } unde un modificator poate fi : • un specificator de acces : public. TipExceptie2.

ˆ ın funct ¸ie de notele obt ¸inute la examene. Acest lucru este util dac˘ a respectiva metod˘ a are o implementare care nu trebuie schimbat˘ a sub nici o form˘ aˆ ın subclasele ei. Tehnologia care permite acest lucru se nume¸ ste JNI (Java Native Interface) ¸ si permite asocierea dintre metode Java declarate cu native ¸ si metode native scrise ˆ ın limbajele de programare ment ¸ionate. acestea pot fi refolosite din programele Java. } . float ponderi[]) { return 10. De exemplu.3. Are ca efect construirea unui monitor care nu permite executarea metodei. la un moment dat. • synchronized Este folosit ˆ ın cazul ˆ ın care se lucreaz˘ a cu mai multe fire de execut ¸ie iar metoda respectiv˘ a gestioneaz˘ a resurse comune. final float calcMedie(float note[]... ˆ ın aceea¸ si manier˘ a.00. } }// Eroare la compilare ! • native In cazul ˆ ın care avem o libr˘ arie important˘ a de funct ¸ii scrise ˆ ın alt limbaj de programare. cum ar fi C. C++ ¸ si limbajul de asamblare.. (vezi ”Fire de executie”) . fiind critic˘ a pentru consistent ¸a st˘ arii unui obiect. float ponderi[]) { .. indiferent de facultatea la care sunt.. decˆ at unui singur fir de execut ¸ie. student ¸ilor unei universit˘ a¸ ti trebuie s˘ a li se calculeze media finala. } class StudentInformatica extends Student { float calcMedie(float note[].2.. class Student { . IMPLEMENTAREA METODELOR 51 • final Specific˘ a faptul c˘ a acea metoda nu mai poate fi supradefinit˘ aˆ ın subclasele clasei ˆ ın care ea este definit˘ a ca fiind final˘ a.

} private void deseneaza(Shape s) { . return.println("rezultat"). double radical(double x) { if (x >= 0) return Math. orice atribuire care implic˘ a pierderi de date este tratat˘ a de compilator ca eroare. int metoda() { return 1. In general. altfel va fi furnizat˘ a o eroare la compilare. } Dac˘ a o metod˘ a trebuie s˘ a returneze o valoare acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul instruct ¸iunii return. valoarea returnat˘ a la terminarea funct ¸iei trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu acel tip sau un subtip al s˘ au.. // Eroare } int metoda() { .2 Tipul returnat de o metod˘ a Metodele pot sau nu s˘ a returneze o valoare la terminarea lor. OBIECTE S ¸ I CLASE 2..2.sqrt(x).3. In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu returneaz˘ a nimic atunci trebuie obligatoriu specificat cuvˆ antul cheie void ca tip returnat: public void afisareRezultat() { System. // Eroare la compilare // Lipseste return pe aceasta ramura } } In cazul ˆ ın care ˆ ın declarat ¸ia funct ¸iei tipul returnat este un tip primitiv de date.println("Argument negativ !"). Tipul returnat poate fi atˆ at un tip primitiv de date sau o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase.52 CAPITOLUL 2.out.out. else { System. care trebuie s˘ a apar˘ aˆ ın toate situat ¸iile de terminare a funct ¸iei.

De exemplu. atunci clasa obiectului returnat trebuie s˘ a coincid˘ a sau s˘ a fie o subclas˘ a a clasei specificate la declararea metodei. if (.]) Exemplu: .) return p. Patrat t = new Patrat(). IMPLEMENTAREA METODELOR return (int)1. // Eroare else return t. if (.. // Corect } double metoda() { return (float)1.. // Corect } Patrat metoda2( ) { Poligon p = new Poligon(). atˆ at tip primitiv cˆ at ¸ si tip referint ¸˘ a.3.. // Corect } 2. Tipul de date al unui argument poate fi orice tip valid al limbajului Java.3. fie clasa Poligon ¸ si subclasa acesteia Patrat.2. .. // Corect } 53 Dac˘ a valoarea returnat˘ a este o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase..) return p.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a Signatura unei metode este dat˘ a de numarul ¸ si tipul argumentelor primite de acea metod˘ a. Poligon metoda1( ) { Poligon p = new Poligon().2. Patrat t = new Patrat(). // Corect else return t.. TipReturnat metoda([Tip1 arg1. Tip2 arg2.

public Cerc(int x. metoda nu-i poate schimba valoarea decˆ at local (ˆ ın cadrul metodei). pentru a fi apelate. Cˆ and argumentul are tip primitiv de date. modific˘ arile f˘ acute ˆ ın cadrul metodei fiind pierdute. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a apelul unei metode trebuia s˘ a se fac˘ a cu specificarea exact˘ a a numarului ¸ si tipurilor argumentelor. A¸ sadar. caz ˆ ın care diferent ¸ierea dintre ele se va face prin intermediul variabile this. Cˆ and argumentul este de tip referint ¸˘ a. float salariu) // String este tip referinta // int si float sunt tipuri primitive Spre deosebire de alte limbaje. ˆ ın Java nu pot fi trimise ca parametri ai unei metode referint ¸e la alte metode (funct ¸ii). dac˘ a dorim ca o metod˘ a s˘ a schimbe starea (valoarea) unui argument primit.y = y. OBIECTE S ¸ I CLASE void adaugarePersoana(String nume.54 CAPITOLUL 2. int varsta. int raza) { this. this. .5. ˆ ıns˘ a poate apela metodele acelui obiect ¸ si poate modifica orice variabil˘ a membr˘ a accesibil˘ a. ˆ ıns˘ a pot fi trimise referint ¸e la obiecte care s˘ a cont ¸in˘ a implementarea acelor metode.x = x. Vom analiza ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a modalitate de specificare a unui num˘ ar variabil de argumente pentru o metod˘ a. raza. atunci el trebuie s˘ a fie neaparat de tip referint ¸˘ a. this. la revenirea din metod˘ a variabila are aceea¸ si valoare ca ˆ ınaintea apelului. Numele argumentelor primite trebuie s˘ a difere ˆ ıntre ele ¸ si nu trebuie s˘ a coincid˘ a cu numele nici uneia din variabilele locale ale metodei. Pot ˆ ıns˘ a s˘ a coincid˘ a cu numele variabilelor membre ale clasei. } } In Java argumentele sunt trimise doar prin valoare (pass-by-value). int y. ˆ ın Java o metod˘ a nu putea primi un num˘ ar variabil de argumente. class Cerc { int x. metoda nu poate schimba valoarea referint ¸ei obiectului.raza = raza. y. Pˆ ana la aparit ¸ia versiunii 1. Acest lucru ˆ ınseamn˘ a c˘ a metoda recept ¸ioneaz˘ a doar valorile variabilelor primite ca parametri.

astfel ˆ ıncˆ at s˘ a le poat˘ a modifica valorile. raza. raza.3. param. y. public void aflaParametri(int valx. IMPLEMENTAREA METODELOR 55 De exemplu. param.y = y.2. metoda nu realizeaz˘ a nimic pentru c˘ a nu poate schimba valorile variabilelor primite ca argumente.x = x. public void aflaParametri(Param param) { param.raza = raza. valy ¸ si valr ¸ si nu referint ¸e la ele (adresele lor de memorie). . // Varianta incorecta: class Cerc { private int x. valr = raza. } class Cerc { private int x. } } Argumentul param are tip referint ¸˘ a¸ si. s˘ a consider˘ am clasa Cerc descris˘ a anterior ˆ ın care dorim s˘ a implement˘ am o metod˘ a care s˘ a returneze parametrii cercului. raza. int valy. } } Aceast˘ a metod˘ a nu va realiza lucrul propus ˆ ıntrucˆ at ea prime¸ ste doar valorile variabilelor valx. valy = y. de¸ si nu ˆ ıi schimb˘ am valoarea (valoarea sa este adresa de memorie la care se gase¸ ste ¸ si nu poate fi schimbat˘ a). y. Pentru a rezolva lucrul propus trebuie s˘ a definim o clas˘ a suplimentar˘ a care s˘ a descrie parametrii pe care dorim s˘ a-i afl˘ am: // Varianta corecta class Param { public int x. int valr) { // Metoda nu are efectul dorit! valx = x. In concluzie. y.

ˆ ın funct ¸ie de apelul metodei. 1. . sintaxa unei astfel de metode fiind: [modificatori] TipReturnat metoda(TipArgumente . adic˘ a informat ¸ia propriu-zis˘ a cont ¸inut˘ a de acesta.56 CAPITOLUL 2.x = x.. } ..out... exist˘ a posibilitate de a declara metode care s˘ a primeasc˘ a un num˘ ar variabil de argumente... Varianta de mai sus a fost dat˘ a pentru a clarifica modul de trimitere a argumentelor unei metode. Noutatea const˘ a ˆ ın folosirea simbolului . } . metoda("Hello").. Tipul argumentelor poate fi referint ¸˘ a sau primitiv. raza. y... } public void setX(int x) { this. Pentru a afla ˆ ıns˘ a valorile variabilelor care descriu starea unui obiect se folosesc metode de tip getter ˆ ınsot ¸ite de metode setter care s˘ a permit˘ a schimbarea st˘ arii obiectului: class Cerc { private int x. } 2. OBIECTE S ¸ I CLASE putem schimba starea obiectului. Metoda de mai jos afi¸ seaz˘ a argumentele primite. public int getX() { return x.. "Java". args) { for(int i=0.. args) args reprezint˘ a un vector avˆ and tipul specificat ¸ si instant ¸iat cu un num˘ ar variabil de argumente. metoda("Hello".5 a limbajului Java.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente Incepˆ and cu versiunea 1.5).3. i++) System.println(args[i]). care pot fi de orice tip: void metoda(Object .length. i<args.

2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR

57

2.3.5

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor sunt dou˘ a concepte extrem de utile ale program˘ arii orientate obiect, cunoscute ¸ si sub denumirea de polimorfism, ¸ si se refer˘ a la: • supraˆ ıncarcarea (overloading) : ˆ ın cadrul unei clase pot exista metode cu acela¸ si nume cu condit ¸ia ca signaturile lor s˘ a fie diferite (lista de argumente primite s˘ a difere fie prin num˘ arul argumentelor, fie prin tipul lor) astfel ˆ ıncˆ at la apelul funct ¸iei cu acel nume s˘ a se poat˘ a stabili ˆ ın mod unic care dintre ele se execut˘ a. • supradefinirea (overriding): o subclas˘ a poate rescrie o metod˘ a a clasei p˘ arinte prin implementarea unei metode cu acela¸ si nume ¸ si aceea¸ si signatur˘ a ca ale superclasei. class A { void metoda() { System.out.println("A: metoda fara parametru"); } // Supraincarcare void metoda(int arg) { System.out.println("A: metoda cu un parametru"); } } class B extends A { // Supradefinire void metoda() { System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } O metod˘ a supradefinit˘ a poate s˘ a: • ignore complet codul metodei corespunz˘ atoare din superclas˘ a (cazul de mai sus): B b = new B(); b.metoda(); // Afiseaza "B: metoda fara parametru"

58

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE • extind˘ a codul metodei p˘ arinte, executˆ and ˆ ınainte de codul propriu ¸ si funct ¸ia p˘ arintelui: class B extends A { // Supradefinire prin extensie void metoda() { super.metoda(); System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } . . . B b = new B(); b.metoda(); /* Afiseaza ambele mesaje: "A: metoda fara parametru" "B: metoda fara parametru" */

O metod˘ a nu poate supradefini o metod˘ a declarat˘ a final˘ aˆ ın clasa p˘ arinte. Orice clas˘ a care nu este abstract˘ a trebuie obligatoriu s˘ a supradefineasc˘ a metodele abstracte ale superclasei (dac˘ a este cazul). In cazul ˆ ın care o clas˘ a nu supradefine¸ ste toate metodele abstracte ale p˘ arintelui, ea ˆ ıns˘ a¸ si este abstract˘ a¸ si va trebui declarat˘ a ca atare. In Java nu este posibil˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.

2.4

Modificatori de acces

Modificatorii de acces sunt cuvinte rezervate ce controleaz˘ a accesul celorlate clase la membrii unei clase. Specificatorii de acces pentru variabilele ¸ si metodele unei clase sunt: public, protected, private ¸ si cel implicit (la nivel de pachet), iar nivelul lor de acces este dat ˆ ın tabelul de mai jos: Specificator Clasa Sublasa Pachet Oriunde private X protected X X* X public X X X X implicit X X

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

59

A¸ sadar, dac˘ a nu este specificat nici un modificator de acces, implicit nivelul de acces este la nivelul pachetului. In cazul ˆ ın care declar˘ am un membru ”protected” atunci accesul la acel membru este permis din subclasele clasei ˆ ın care a fost declarat dar depinde ¸ si de pachetul ˆ ın care se gase¸ ste subclasa: dac˘ a sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul este permis, dac˘ a nu sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul nu este permis decˆ at pentru obiecte de tipul subclasei. Exemple de declarat ¸ii: private int secretPersonal; protected String secretDeFamilie; public Vector pentruToti; long doarIntrePrieteni; private void metodaInterna(); public String informatii();

2.5

Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a

O clas˘ a Java poate cont ¸ine dou˘ a tipuri de variabile ¸ si metode : • de instant ¸˘ a: declarate f˘ ar˘ a modificatorul static, specifice fiec˘ arei instant ¸e create dintr-o clas˘ a¸ si • de clas˘ a: declarate cu modificatorul static, specifice clasei.

2.5.1

Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Cˆ and declar˘ am o variabil˘ a membr˘ a f˘ ar˘ a modificatorul static, cum ar fi x ˆ ın exemplul de mai jos: class Exemplu { int x ; //variabila de instanta } se declar˘ a de fapt o variabil˘ a de instant ¸˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a la fiecare creare a unui obiect al clasei Exemplu sistemul aloc˘ a o zon˘ a de memorie separat˘ a pentru memorarea valorii lui x. Exemplu o1 = new Exemplu(); o1.x = 100;

60

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Exemplu o2 = new Exemplu(); o2.x = 200; System.out.println(o1.x); // Afiseaza 100 System.out.println(o2.x); // Afiseaza 200

A¸ sadar, fiecare obiect nou creat va putea memora valori diferite pentru variabilele sale de instant ¸˘ a. Pentru variabilele de clas˘ a (statice) sistemul aloc˘ a o singur˘ a zon˘ a de memorie la care au acces toate instant ¸ele clasei respective, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a dac˘ a un obiect modific˘ a valoarea unei variabile statice ea se va modifica ¸ si pentru toate celelalte obiecte. Deoarece nu depind de o anumit˘ a instant ¸a ˘a unei clase, variabilele statice pot fi referite ¸ si sub forma: NumeClasa.numeVariabilaStatica class Exemplu { int x ; // Variabila de static long n; // Variabila de } . . . Exemplu o1 = new Exemplu(); Exemplu o2 = new Exemplu(); o1.n = 100; System.out.println(o2.n); o2.n = 200; System.out.println(o1.n); System.out.println(Exemplu.n); // o1.n, o2.n si Exemplu.n sunt

instanta clasa

// Afiseaza 100 // Afiseaza 200 // Afiseaza 200 referinte la aceeasi valoare

Init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a se face o singur˘ a dat˘ a, la ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei respective, ¸ si este realizat˘ a prin atribuiri obi¸ snuite: class Exemplu { static final double PI = 3.14; static long nrInstante = 0; static Point p = new Point(0,0); }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

61

2.5.2

Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Similar ca la variabile, metodele declarate f˘ ar˘ a modificatorul static sunt metode de instant ¸˘ a iar cele declarate cu static sunt metode de clas˘ a (statice). Diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a tipuri de metode este urm˘ atoarea: • metodele de instant ¸˘ a opereaz˘ a atˆ at pe variabilele de instant ¸˘ a cˆ at ¸ si pe cele statice ale clasei; • metodele de clas˘ a opereaz˘ a doar pe variabilele statice ale clasei. class Exemplu { int x ; // Variabila de instanta static long n; // Variabila de clasa void metodaDeInstanta() { n ++; // Corect x --; // Corect } static void metodaStatica() { n ++; // Corect x --; // Eroare la compilare ! } } Intocmai ca ¸ si la variabilele statice, ˆ ıntrucˆ at metodele de clas˘ a nu depind de starea obiectelor clasei respective, apelul lor se poate face ¸ si sub forma: NumeClasa.numeMetodaStatica Exemplu.metodaStatica(); // Corect, echivalent cu Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaStatica(); // Corect, de asemenea Metodele de instant ¸˘ a nu pot fi apelate decˆ at pentru un obiect al clasei respective: Exemplu.metodaDeInstanta(); // Eroare la compilare ! Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaDeInstanta(); // Corect

62

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

2.5.3

Utilitatea membrilor de clas˘ a

Membrii de clas˘ a sunt folosit ¸i pentru a pune la dispozit ¸ie valori ¸ si metode independente de starea obiectelor dintr-o anumita clas˘ a.

Declararea eficient˘ a a constantelor S˘ a consider˘ am situat ¸ia cˆ and dorim s˘ a declar˘ am o constant˘ a. class Exemplu { final double PI = 3.14; // Variabila finala de instanta } La fiecare instant ¸iere a clasei Exemplu va fi rezervat˘ a o zon˘ a de memorie pentru variabilele finale ale obiectului respectiv, ceea ce este o risip˘ aˆ ıntrucˆ at aceste constante au acelea¸ si valori pentru toate instant ¸ele clasei. Declararea corect˘ a a constantelor trebuie a¸ sadar facut˘ a cu modificatorii static ¸ si final, pentru a le rezerva o singur˘ a zon˘ a de memorie, comun˘ a tuturor obiectelor: class Exemplu { static final double PI = 3.14; // Variabila finala de clasa }

Num˘ ararea obiectelor unei clase Num˘ ararea obiectelor unei clase poate fi f˘ acut˘ a extrem de simplu folosind o variabil˘ a static˘ a¸ si este util˘ aˆ ın situat ¸iile cˆ and trebuie s˘ a control˘ am diver¸ si parametri legat ¸i de crearea obiectelor unei clase. class Exemplu { static long nrInstante = 0; Exemplu() { // Constructorul este apelat la fiecare instantiere nrInstante ++; } }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

63

Implementarea funct ¸iilor globale Spre deosebire de limbajele de programare procedurale, ˆ ın Java nu putem avea funct ¸ii globale definite ca atare, ˆ ıntrucˆ at ”orice este un obiect”. Din acest motiv chiar ¸ si metodele care au o funct ¸ionalitate global˘ a trebuie implementate ˆ ın cadrul unor clase. Acest lucru se va face prin intermediul metodelor de clas˘ a (globale), deoarece acestea nu depind de starea particular˘ a a obiectelor din clasa respectiv˘ a. De exemplu, s˘ a consider˘ am funct ¸ia sqrt care extrage radicalul unui num˘ ar ¸ si care se g˘ ase¸ ste ˆ ın clasa Math. Dac˘ a nu ar fi fost funct ¸ie de clas˘ a, apelul ei ar fi trebuit f˘ acut astfel (incorect, de altfel): // Incorect ! Math obj = new Math(); double rad = obj.sqrt(121); ceea ce ar fi fost extrem de nepl˘ acut... Fiind ˆ ıns˘ a metod˘ a static˘ a ea poate fi apelat˘ a prin: Math.sqrt(121) . A¸ sadar, funct ¸iile globale necesare unei aplicat ¸ii vor fi grupate corespunz˘ ator ˆ ın diverse clase ¸ si implementate ca metode statice.

2.5.4

Blocuri statice de init ¸ializare

Variabilele statice ale unei clase sunt init ¸ializate la un moment care precede prima utilizare activ˘ a a clasei respective. Momentul efectiv depinde de implementarea ma¸ sinii virtuale Java ¸ si poart˘ a numele de init ¸ializarea clasei. Pe lˆ ang˘ a setarea valorilor variabilelor statice, ˆ ın aceast˘ a etap˘ a sunt executate ¸ si blocurile statice de init ¸ializare ale clasei. Acestea sunt secvent ¸e de cod de forma: static { // Bloc static de initializare; ... } care se comport˘ a ca o metod˘ a static˘ a apelat˘ a automat de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a. Variabilele referite ˆ ıntr-un bloc static de init ¸ializare trebuie s˘ a fie obligatoriu de clas˘ a sau locale blocului: public class Test { // Declaratii de variabile statice

64 static int x = 0, y, z;

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

// Bloc static de initializare static { System.out.println("Initializam..."); int t=1; y = 2; z = x + y + t; } Test() { /* La executia constructorului variabilele de clasa sunt deja initializate si toate blocurile statice de initializare au fost obligatoriu executate in prealabil. */ ... } }

2.6
2.6.1

Clase imbricate
Definirea claselor imbricate

O clas˘ a imbricat˘ a este, prin definit ¸ie, o clas˘ a membr˘ a a unei alte clase, numit˘ a ¸ si clas˘ a de acoperire. In funct ¸ie de situat ¸ie, definirea unei clase interne se poate face fie ca membru al clasei de acoperire - caz ˆ ın care este accesibil˘ a tuturor metodelor, fie local ˆ ın cadrul unei metode. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaImbricata1 { // Clasa membru } void metoda() { class ClasaImbricata2 { // Clasa locala metodei } }

2.6. CLASE IMBRICATE }

65

Folosirea claselor imbricate se face atunci cˆ and o clas˘ a are nevoie ˆ ın implementarea ei de o alt˘ a clas˘ a¸ si nu exist˘ a nici un motiv pentru care aceasta din urm˘ a s˘ a fie declarat˘ a de sine st˘ at˘ atoare (nu mai este folosit˘ a nic˘ aieri). O clas˘ a imbricat˘ a are un privilegiu special fat ¸˘ a de celelalte clase ¸ si anume acces nerestrict ¸ionat la toate variabilele clasei de acoperire, chiar dac˘ a acestea sunt private. O clas˘ a declarat˘ a local˘ a unei metode va avea acces ¸ si la variabilele finale declarate ˆ ın metoda respectiv˘ a. class ClasaDeAcoperire{ private int x=1; class ClasaImbricata1 { int a=x; } void metoda() { final int y=2; int z=3; class ClasaImbricata2 { int b=x; int c=y; int d=z; // Incorect } } } O clas˘ a imbricat˘ a membr˘ a (care nu este local˘ a unei metode) poate fi referit˘ a din exteriorul clasei de acoperire folosind expresia ClasaDeAcoperire.ClasaImbricata A¸ sadar, clasele membru pot fi declarate cu modificatorii public, protected, private pentru a controla nivelul lor de acces din exterior, ˆ ıntocmai ca orice variabil˘ a sau metod˘ a mebr˘ a a clasei. Pentru clasele imbricate locale unei metode nu sunt permi¸ si acest ¸i modificatori. Toate clasele imbricate pot fi declarate folosind modificatorii abstract ¸ si final, semnificat ¸ia lor fiind aceea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul claselor obi¸ snuite.

cele mai folosite clase imbricate sunt cele interne. Pentru clasele imbricate aceste unit˘ a¸ ti de compilare sunt denumite astfel: numele clasei de acoperire.. o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a imbricat˘ a ale carei instant ¸e nu pot exista decˆ at ˆ ın cadrul instant ¸elor clasei de acoperire ¸ si care are acces direct la tot ¸i membrii clasei sale de acoperire. } static class ClasaImbricataStatica { . class ClasaDeAcoperire{ class ClasaInterna1 {} class ClasaInterna2 {} } . O clas˘ a imbricat˘ a nestatic˘ a se nume¸ ste clasa intern˘ a. OBIECTE S ¸ I CLASE 2. class ClasaDeAcoperire{ .. class ClasaInterna { .6. A¸ sadar.6. • o ”clas˘ a intern˘ a” reflect˘ a relat ¸ia dintre instant ¸ele a dou˘ a clase.3 Identificare claselor imbricate Dup˘ a cum ¸ stim orice clas˘ a produce la compilare a¸ sa numitele ”unit˘ a¸ ti de compilare”.. o clas˘ a imbricat˘ a poate fi declarat˘ a static˘ a sau nu. urmat de simbolul ’$’ apoi de numele clasei imbricate.66 CAPITOLUL 2. } } Diferent ¸ierea acestor denumiri se face deoarece: • o ”clas˘ a imbricat˘ a” reflect˘ a relat ¸ia sintactic˘ a a dou˘ a clase: codul unei clase apare ˆ ın interiorul codului altei clase.class ¸ si care cont ¸in toate informat ¸iile despre clasa respectiv˘ a.2 Clase interne Spre deosebire de clasele obi¸ snuite. ˆ ın sensul c˘ a o instant ¸a a unei clase interne nu poate exista decat ˆ ın cadrul unei instant ¸e a clasei de acoperire. In general.. care sunt fi¸ siere avˆ and numele clasei respective ¸ si extensia ... 2.

Clasa Number serve¸ ste ca superclas˘ a pentru clasele concrete Byte. Number numar = new Number(). ClasaAcoperire.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna1. Float.6. etc. 2. clasa Number reprezint˘ a un concept abstract ¸ si nu vom putea instant ¸ia obiecte de acest tip .. reale. f˘ ar˘ a nume. 2. // Eroare Integer intreg = new Integer(10). precum ¸ si extensiv ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”.2. Double. unde n este num˘ arul de clase anonime definite ˆ ın clasa respectiv˘ a de acoperire. utilizate doar pentru instant ¸ierea unui obiect de un anumit tip. Astfel de clase se numesc clase anonime ¸ si sunt foarte utile ˆ ın situat ¸ii cum ar fi crearea unor obiecte ce implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a sau extind o anumit˘ a clas˘ a abstract˘ a.vom folosi ˆ ın schimb subclasele sale. Long ¸ si Short. Exemple de folosire a claselor anonime vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfet ¸e”. // Corect . CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE Pentru exemplul de mai sus vor fi generate trei fi¸ siere: ClasaDeAcoperire. Intr-un program nu avem ˆ ıns˘ a nevoie de numere generice ci de numere de un anumit tip: ˆ ıntregi.7.$1. ˆ ın pachetul java..class 67 In cazul ˆ ın care clasele imbricate au la rˆ andul lor alte clase imbricate (situat ¸ie mai put ¸in uzual˘ a) denumirea lor se face dup˘ a aceea¸ si regul˘ a: ad˘ augarea unui ’$’ ¸ si apoi numele clasei imbricate.. A¸ sadar.7 Clase ¸ si metode abstracte Uneori ˆ ın proiectarea unei aplicat ¸ii este necesar s˘ a reprezent˘ am cu ajutorul claselor concepte abstracte care s˘ a nu poat˘ a fi instant ¸iate ¸ si care s˘ a foloseasc˘ a doar la dezvoltarea ulterioar˘ a a unor clase ce descriu obiecte concrete.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna2.lang exist˘ a clasa abstract˘ a Number care modeleaz˘ a conceptul generic de ”num˘ ar”. Fi¸ sierele rezultate ˆ ın urma compil˘ arii claselor anonime vor avea numele de forma ClasaAcoperire.. ce implementeaz˘ a obiecte pentru descrierea numerelor de un anumit tip.$n.4 Clase anonime Exist˘ a posibilitatea definirii unor clase imbricate locale. De exemplu. Integer.

In fat ¸a unei metode abstracte trebuie s˘ a apar˘ a obligatoriu cuvˆ antul cheie abstract. OBIECTE S ¸ I CLASE 2.2 Metode abstracte Spre deosebire de clasele obi¸ snuite care trebuie s˘ a furnizeze implement˘ ari pentru toate metodele declarate. // Eroare } In felul acesta. o clas˘ a abstract˘ a poate pune la dispozit ¸ia subclaselor sale un model complet pe care trebuie s˘ a-l implementeze.1 Declararea unei clase abstracte Declararea unei clase abstracte se face folosind cuvˆ antul rezervat abstract: [public] abstract class ClasaAbstracta [extends Superclasa] [implements Interfata1.68 CAPITOLUL 2. Interfata2.. O clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine acelea¸ si elemente membre ca o clas˘ a obi¸ snuit˘ a.de altfel. o clas˘ a declarat˘ a astfel nu ar avea nici o utilitate. dar nu poate specifica modificatorul final. combinat ¸ia abstract final fiind semnalat˘ a ca eroare la compilare . abstract class ClasaAbstracta { abstract void metodaAbstracta().f˘ ar˘ a nici o implementare. .] { // Declaratii uzuale // Declaratii de metode abstracte } O clas˘ a abstract˘ a poate avea modificatorul public. // Corect void metoda(). Metodele fara nici o implementare se numesc metode abstracte ¸ si pot ap˘ area doar ˆ ın clase abstracte.7. o clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine metode f˘ ar˘ a nici o implementare. 2. accesul implicit fiind la nivel de pachet.. la care se adaug˘ a declarat ¸ii de metode abstracte . altfel va fi furnizat˘ ao eroare de compilare. furnizˆ and chiar implementarea unor metode comune tuturor claselor ¸ si l˘ asˆ and explicitarea altora .7.

y = y. etc • St˘ ari comune: pozit ¸ia(originea). private Color color = Color. cercuri.. cum ar fi desenarea iar cele obi¸ snuite pentru comportamentul comun tuturor. cum ar fi schimbarea originii. • Obiecte grafice: linii. culoarea. dimensiunea. .. colorare..2. Un exemplu elocvent de folosire a claselor ¸ si metodelor abstracte este descrierea obiectelor grafice ˆ ıntr-o manier˘ a orientat˘ a-obiect.. Pentru a folosi st˘ arile ¸ si comportamentele comune acestor obiecte ˆ ın avantajul nostru putem declara o clas˘ a generic˘ a GraphicObject care s˘ a fie superclas˘ a pentru celelalte clase.color = color. } . etc. Implementarea clasei abstracte GraphicObject ar putea ar˘ ata astfel: abstract class GraphicObject { // Stari comune private int x.black. y.7. } public void setY(int y) { this.x = x. redimensionare. } public void setColor(Color color) { this. Metodele abstracte vor fi folosite pentru implementarea comportamentului specific fiec˘ arui obiect.. . desenare. } . curbe Bezier. // Metode comune public void setX(int x) { this. // Metode abstracte abstract void draw(). etc • Comportament: mutare. dreptunghiuri.. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE 69 fiec˘ arei subclase ˆ ın parte.

} } Legat de metodele abstracte.. Implementarea claselor pentru obiecte grafice ar fi: class Circle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . Writer: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe caractere • InputStream. • O metod˘ a abstract˘ a nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-o clas˘ a abstract˘ a. } } class Rectangle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea .. Dintre cele mai importante amintim: • Number: superclasa abstract˘ a a tipurilor referint ¸˘ a numerice • Reader. AbstractMap: superclase abstracte pentru structuri de date de tip colect ¸ie .. In API-ul oferit de platforma de lucru Java sunt numeroase exemple de ierarhii care folosesc la nivelele superioare clase abstracte. mai trebuie ment ¸ionate urm˘ atoarele: • O clas˘ a abstract˘ a poate s˘ a nu aib˘ a nici o metod˘ a abstract˘ a. AbstractSet.. OutputStream: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe octet ¸i • AbstractList.70 CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE O subclas˘ a care nu este abstract˘ a a unei clase abstracte trebuie s˘ a furnizeze obligatoriu implement˘ ari ale metodelor abstracte definite ˆ ın superclas˘ a. • Orice clas˘ a care are o metod˘ a abstract˘ a trebuie declarat˘ a ca fiind abstract˘ a.

Button. 2. . Clasa Object este ¸ si superclasa implicit˘ a a claselor care nu specific˘ a o anumit˘ a superclas˘ a. etc. O clas˘ a poate avea o singur˘ a superclas˘ a (Java nu suport˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a) ¸ si chiar dac˘ a nu specific˘ am clauza ”extends” la crearea unei clase ea totu¸ si va avea o superclas˘ a. Evident. orice obiect fiind. trebuie s˘ a existe o except ¸ie de la aceast˘ a regul˘ a¸ si anume clasa care reprezint˘ a r˘ ad˘ acina ierarhiei format˘ a de relat ¸iile de mo¸ stenire dintre clase. • etc.2.8. Aceasta este clasa Object. • specificarea unei reprezent˘ ari ca ¸ sir de caractere a unui obiect . numit˘ a superclas˘ a.2 Clasa Object Clasa Object este cea mai general˘ a dintre clase. Declarat ¸iile de mai jos sunt echivalente: class Exemplu {} class Exemplu extends Object {} 2. descendent al acestei clase. etc. direct sau indirect. • returnarea clasei din care face parte un obiect. Object define¸ ste ¸ si implementeaz˘ a comportamentul comun al tuturor celorlalte clase Java. Cu alte cuvinte. cum ar fi Frame.8.1 Clasa Object Orice clas˘ a are o superclas˘ a Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a modalit˘ a¸ tii de creare a unei clase.8.8 2. CLASA OBJECT 71 • Component : superclasa abstract˘ a a componentelor folosite ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii cu interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). clauza ”extends” specific˘ a faptul c˘ a acea clas˘ a extinde (mo¸ stene¸ ste) o alt˘ a clas˘ a. cum ar fi: • posibilitatea test˘ arii egalit˘ a¸ tii valorilor obiectelor. Label. • notificarea altor obiecte c˘ a o variabil˘ a de condit ¸ie s-a schimbat. ˆ ın Java orice clas˘ a are o superclas˘ a¸ si numai una. Fiind p˘ arintele tuturor.

//echivalent cu System. orice clas˘ aˆ ıi poate supradefini metodele care nu sunt finale. Dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale conform metodei equals. aceast˘ a metod˘ a compar˘ a referint ¸ele obiectelor. Clonarea unui obiect presupune crearea unui nou obiect de acela¸ si tip ¸ si care s˘ a aib˘ a aceea¸ si stare (acelea¸ si valori pentru variabilele sale). Uzual este redefinit˘ a pentru a testa dac˘ a st˘ arile obiectelor coincid sau dac˘ a doar o parte din variabilele lor coincid. equals/hashCode.toString()). supradefinite ˆ ımpreun˘ a.println("Obiect=" + obj). (vezi ”Distrugerea obiectelor”) • toString Este folosit˘ a pentru a returna o reprezentare ca ¸ sir de caractere a unui obiect. Este util˘ a pentru concatenarea ¸ sirurilor cu diverse obiecte ˆ ın vederea afi¸ s˘ arii. fiind apelat˘ a automat atunci cˆ and este necesar˘ a transformarea unui obiect ˆ ın ¸ sir de caractere. toString. System. • clone Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a pentru duplicarea obiectelor (crearea unor clone).println("Obiect=" + obj.out. • finalize In aceast˘ a metod˘ a se scrie codul care ”cur˘ a¸ t˘ a dup˘ a un obiect” ˆ ınainte de a fi eliminat din memorie de colectorul de gunoaie. . • equals.out. Implicit (implementarea din clasa Object). pentru a testa consistent ¸a obiectelor: acela¸ si obiect trebuie s˘ a returneze acela¸ si cod pe durata execut ¸iei programului. Metodele cel mai uzual supradefinite sunt: clone. Metoda hashCode returneaza un cod ˆ ıntreg pentru fiecare obiect. atunci apelul metodei hashCode pentru fiecare din cele dou˘ a obiecte ar trebui s˘ a returneze acela¸ si intreg. OBIECTE S ¸ I CLASE Fiind subclas˘ a a lui Object. de obicei. Exemplu obj = new Exemplu(). finalize.72 CAPITOLUL 2. In metoda equals este scris codul pentru compararea egalit˘ a¸ tii cont ¸inutului a dou˘ a obiecte. hashCode Acestea sunt.

b = this . a . if (!( obj instanceof Complex ) ) return false . vom scrie un mic program TestComplex ˆ ın care vom testa metodele clasei definite. } } . } public Object clone () { return new Complex (a . double b ) { this . } public Complex aduna ( Complex comp ) { Complex suma = new Complex (0 . Listing 2. b = b . b ) . CLASA OBJECT 73 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. ¸ si ˆ ın care vom supradefini metode ale clasei Object. a == a && comp . } public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj == null ) return false . } public Complex () { this (1 .2. b == b ) .1: Clasa numerelor complexe class Complex { private double a . a = a . return suma . b .8. this . 0) . // partea imaginara public Complex ( double a . b + comp . Complex comp = ( Complex ) obj . } public String toString () { String semn = ( b > 0 ? " + " : " -" ) . ˆ ın care implement˘ am part ¸ial clasa numerelor complexe. 0) . // partea reala private double b . a + comp . suma . suma . De asemenea. return ( comp . a = this . return a + semn + b + " i " .

0 i // false // true 2. equals ( c2 ) ) . Complex c2 = new Complex (2 . Boolean obb = new Boolean(true).9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri Dup˘ a cum v˘ azut tipurile Java de date pot fi ˆ ımp˘ art ¸ie ˆ ın primitive ¸ si referint ¸˘ a. equals ( c3 ) ) . println ( c1 .booleanValue(). System . Conversia explicit˘ a va fi facut˘ a de c˘ atre compilator. atribuirile explicite ˆ ıntre tipuri primitve ¸ si referint ¸˘ a sunt posibile.0 + 5. Complex c3 = ( Complex ) c1 . System . Incepˆ and cu versiunea 1.intValue(). aduna ( c2 ) ) . respectiv auto-unboxing. de genul tipPrimitivValue: Integer obi = new Integer(1). println ( c1 .74 CAPITOLUL 2. println ( c1 . } } { // 3. System . out . . boolean b = obb. acest mecanism purtˆ and numele de autoboxing.2) . clone () .3) . out . int i = obi.5 a limbajului Java. Pentru fiecare tip primitiv exist˘ a o clas˘ a corespunz˘ atoare care permie lucrul orientat obiect cu tipul respectiv. byte short int long float double char boolean Byte Short Integer Long Float Double Character Boolean Fiecare din aceste clase are un constructor ce permite init ¸ializarea unui obiect avˆ and o anumit˘ a valoare primitiv˘ a¸ si metode specializate pentru conversia unui obiect ˆ ın tipul primitiv corespunz˘ ator. OBIECTE S ¸ I CLASE public class TestComplex { public static void main ( String c []) Complex c1 = new Complex (1 . out .

Clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: public enum CuloriSemafor { ROSU. VERDE }. public static final int VERDE = 1. .5 ! Integer obi = 1. Acest˘ a solut ¸ie simplific˘ a manevrarea grupurilor de constante... . exist˘ a posibilitatea de a defini tipuri de date enumerare prin folosirea cuvˆ antului cheie enum.GALBEN).10 Tipul de date enumerare Incepˆ and cu versiunea 1. dup˘ a cum reiese din urm˘ atorul exemplu: public class CuloriSemafor { public static final int ROSU = -1. 75 2.culoare = CuloriSemafor.. int i = obi. // Exemplu de utilizare if (semafor.culoare = CuloriSemafor. .culoare = CuloriSemafor..2. // Utilizarea structurii se face la fel .. boolean b = obb.. if (semafor..ROSU) semafor.5 a limbajului Java.. } ...10. Boolean obb = true. GALBEN. Compilatorul este responsabil cu transformarea unei astfel de structuri ˆ ıntr-o clas˘ a corespunz˘ atoare.culoare = CuloriSemafor. public static final int GALBEN = 0. TIPUL DE DATE ENUMERARE // Doar de la versiunea 1. .ROSU) semafor.GALBEN).

OBIECTE S ¸ I CLASE .76 CAPITOLUL 2.

println("Aici nu se mai ajunge. programul se va opri la instruct ¸iunea care a cauzat except ¸ia ¸ si se va afi¸ sa un mesaj de eroare de genul: 77 .Capitolul 3 Except ¸ii 3. //Exceptie ! System..1 Ce sunt except ¸iile ? Termenul except ¸ie este o prescurtare pentru ”eveniment except ¸ional” ¸ si poate fi definit ca un eveniment ce se produce ˆ ın timpul execut ¸iei unui program ¸ si care provoac˘ aˆ ıntreruperea cursului normal al execut ¸iei acestuia. } } La rularea programului va fi generat˘ a o except ¸ie. • starea programului ˆ ın momentul producerii acelei except ¸ii. v[10] = 0.out."). public class Exemplu { public static void main(String args[]) { int v[] = new int[10].. Except ¸iile pot ap˘ area din diverse cauze ¸ si pot avea nivele diferite de gravitate: de la erori fatale cauzate de echipamentul hardware pˆ an˘ a la erori ce ¸ tin strict de codul programului. cum ar fi accesarea unui element din afara spat ¸iului alocat unui vector. In momentul cˆ and o asemenea eroare se produce ˆ ın timpul execut ¸iei va fi generat un obiect de tip except ¸ie ce cont ¸ine: • informat ¸ii despre except ¸ia respectiv˘ a.

Atent ¸ie In Java tratarea erorilor nu mai este o opt ¸iune ci o constrˆ angere.” nu va fi afi¸ sat). In momentul ˆ ın care o metod˘ a genereaz˘ a (arunc˘ a) o except ¸ie sistemul de execut ¸ie este responsabil cu g˘ asirea unei secvent ¸e de cod dintr-o metod˘ a care s˘ a o trateze.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor Tratarea except ¸iilor se realizeaz˘ a prin intermediul blocurilor de instruct ¸iuni try.ArrayIndexOutOfBoundsException :10 at Exceptii.78 CAPITOLUL 3. EXCEPT ¸ II "Exception in thread "main" java. In aproape toate situat ¸ile. O secvent ¸˘ a de cod care trateaz˘ a anumite except ¸ii trebuie s˘ a arate astfel: try { // Instructiuni care pot genera exceptii } catch (TipExceptie1 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 1 . atunci programul Java se opre¸ ste cu un mesaj de eroare (ˆ ın cazul exemplului de mai sus mesajul ”Aici nu se mai ajunge. ˆ ıncepˆ and cu metoda care a generat except ¸ia ¸ si mergˆ and ˆ ınapoi pe linia apelurilor c˘ atre acea metod˘ a. Dac˘ a sistemul nu gase¸ ste nici un analizor pentru o anumit˘ a except ¸ie.main (Exceptii. Cu alte cuvinte. 3. o secvent ¸˘ a de cod care poate provoca except ¸ii trebuie s˘ a specifice modalitatea de tratare a acestora. catch ¸ si finally. la aparit ¸ia unei erori este ”aruncat˘ a” o except ¸ie iar cineva trebuie s˘ a o ”prind˘ a” pentru a o trata. Secvent ¸a de cod dintr-o metod˘ a care trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie se nume¸ ste analizor de except ¸ie (”exception handler”) iar interceptarea ¸ si tratarea ei se nume¸ ste prinderea except ¸iei (”catch the exception”).java:4)" Crearea unui obiect de tip except ¸ie se nume¸ ste aruncarea unei except ¸ii (”throwing an exception”)... C˘ autarea se face recursiv.lang.

Mai jos este codul complte ¸ si corect al unui program ce afi¸ seaz˘ a pe ecran cont ¸inutul unui fi¸ sier al c˘ arui nume este primit ca argument de la linia de comand˘ a. F˘ ar˘ a a folosi tratarea except ¸iilor metoda responsabil˘ a cu citirea fi¸ sierului ar ar˘ ata astfel: public static void citesteFisier(String fis) { FileReader f = null. . f = new FileReader(fis). // Inchidem fisierul System. Folosind mecanismul except ¸iilor metoda citeste ˆ ı¸ si poate trata singur˘ a erorile care pot surveni pe parcursul execut ¸iei sale. // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c. . while ( (c=f.out.2.print((char)c).close().println("Deschidem fisierul " + fis).out.read()) != -1) System.println("\\nInchidem fisierul " + fis). f. finally { // Cod care se executa indiferent // daca apar sau nu exceptii } 79 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: citirea unui fi¸ sier octet cu octet ¸ si afisarea lui pe ecran. Tratarea except ¸iilor este realizat˘ a complet chiar de c˘ atre metoda citeste.out. // Deschidem fisierul System.3. } Aceast˘ a secvent ¸˘ a de cod va furniza erori la compilare deoarece ˆ ın Java tratarea erorilor este obligatorie. . ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR } catch (TipExceptie2 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 2 } .

while ( ( c = f . f = new FileReader ( fis ) . } catch ( IOException e ) { // Tratam alt tip de exceptie System . close () . println ( " \ nInchidem fisierul . print (( char ) c ) . } } } } public static void main ( String args []) { if ( args . e .corect import java . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . exit (1) . printStackTrace () . println ( " Fisierul nu poate fi inchis ! " ) . println ( " Exceptie : " + e . try { f .80 CAPITOLUL 3.*. println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . } catch ( IOException e ) { System . e . length > 0) citesteFisier ( args [0]) . err . EXCEPT ¸ II Listing 3. else . getMessage () ) . out . try { // Deschidem fisierul System . printStackTrace () . } catch ( File Not F o u n d E x c e p t i o n e ) { // Tratam un tip de exceptie System . out . System .1: Citirea unui fisier . System . println ( " Deschidem fisierul " + fis ) . out . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c . err . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) { FileReader f = null . read () ) != -1) System . } finally { if ( f != null ) { // Inchidem fisierul System . " ) . out . err . io .

poate provoca la rˆ andul s˘ au except ¸ii.2. Atent ¸ie Obligatoriu un bloc de instruct ¸iuni ”try” trebuie s˘ a fie urmat de unul sau mai multe blocuri ”catch”. } .close(). cˆ ate unul pentru fiecare tip de except ¸ie.. deoarece acesta este sigur c˘ a se va executa F˘ ar˘ a a folosi blocul ”finally”. f.. // Totul a decurs bine. Inchiderea fi¸ sierului se face ˆ ın blocul ”finally”... Except ¸iile provocate de aceste instruct ¸iuni sunt tratate ˆ ın cele dou˘ a blocuri ”catch”. ambele putˆ and produce except ¸ii.. out . pentru a avea un cod complet corect trebuie s˘ a trat˘ am ¸ si posibilitatea aparit ¸iei unei except ¸ii la metoda close.. ˆ ın funct ¸ie de except ¸iile provocate de acele instruct ¸iuni sau (opt ¸ional) de un bloc ”finally”. // A aparut o exceptie la citirea din fisier f. . de exemplu atunci cˆ and fi¸ sierul mai este folosit ¸ si de alt proces ¸ si nu poate fi ˆ ınchis. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR System . ˆ ınchiderea fi¸ sierului ar fi trebuit facut˘ aˆ ın fiecare situat ¸ie ˆ ın care fi¸ sierul ar fi fost deschis. ceea ce ar fi dus la scrierea de cod redundant. } } 81 Blocul ”try” contine instruct ¸iunile de deschidere a unui fi¸ sier ¸ si de citire dintr-un fi¸ sier.3. catch (IOException e) { .close(). // cod redundant } O problem˘ a mai delicat˘ a care trebuie semnalata ˆ ın aceasta situat ¸ie este faptul c˘ a metoda close. println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . try { . responsabil˘ a cu ˆ ınchiderea unui fi¸ sier. Deci.

EXCEPT ¸ II 3.. int c . print (( char ) c ) . TipExceptie2.. la rˆ andul lor. { ..82 CAPITOLUL 3. Acest lucru se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ın declarat ¸ia metodei a clauzei throws: [modificatori] TipReturnat metoda([argumente]) throws TipExceptie1.2: Citirea unui fisier import java . } Atent ¸ie O metod˘ a care nu trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie trebuie obligatoriu s˘ ao ”arunce”. f .*. urmˆ and ca acestea s˘ a implementeze tratarea lor sau. In exemplul de mai sus dac˘ a nu facem tratarea except ¸iilor ˆ ın cadrul metodei citeste atunci metoda apelant˘ a (main) va trebui s˘ a fac˘ a acest lucru: Listing 3. close () .. read () ) != -1) System .3 ”Aruncarea” except ¸iilor In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu ˆ ı¸ si asum˘ a responsabilitatea trat˘ arii uneia sau mai multor except ¸ii pe care le pot provoca anumite instruct ¸iuni din codul s˘ au atunci ea poate s˘ a ”arunce” aceste except ¸ii c˘ atre metodele care o apeleaz˘ a. s˘ a ”arunce” mai departe except ¸iile respective. out . f = new FileReader ( fis ) . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) throws FileNotFoundException . io . IOException { FileReader f = null . while ( ( c = f . } . .

println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . IOException { FileReader f = null. } catch ( IOException e ) { System . out . De asemenea.print((char)c). } } else System . System . err . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . } } . err . nu mai putem diferent ¸ia except ¸iile provocate de citirea din fi¸ sier s de inchiderea fi¸ sierului. out .out. int c. ˆ ın acest caz. println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . length > 0) { try { citesteFisier ( args [0]) .close(). e .3. while ( (c=f. ambele fiind de tipul IOException. } catch ( File NotFo undE x c ep ti on e ) { System . } finally { if (f!=null) f. ”ARUNCAREA” EXCEPT ¸ IILOR 83 public static void main ( String args []) { if ( args . println ( " Exceptie : " + e ) . printStackTrace () .3. inchiderea fi¸ sierului nu va mai fi facut˘ aˆ ın situatia ˆ ın care apare o except ¸ie la citirea din fi¸ sier. try { f = new FileReader(numeFisier).read()) != -1) System. } } Observat ¸i c˘ a. Este situat ¸ia ˆ ın care putem folosi blocul finally f˘ ar˘ a a folosi nici un bloc catch: public static void citesteFisier(String fis) throws FileNotFoundException.

astfel ˆ ıncˆ at codul s˘ a fie cˆ at mai clar ¸ si identificarea locului ˆ ın care a ap˘ arut except ¸ia s˘ a fie cˆ at mai u¸ sor de f˘ acut. EXCEPT ¸ II Metoda apelant˘ a poate arunca la rˆ andul sˆ au except ¸iile mai departe c˘ atre metoda care a apelat-o la rˆ andul ei... Pentru exemplul nostru. if (index >= vector. } public void metoda1 throws TipExceptie { metoda2(). } public void metoda2 throws TipExceptie { metoda3(). } Intotdeauna trebuie g˘ asit compromisul optim ˆ ıntre tratarea local˘ a a except ¸iilor ¸ si aruncarea lor c˘ atre nivelele superioare... ca ˆ ın exemplele de mai jos: throw new IOException("Exceptie I/O"). . Aruncarea unei except ¸ii se poate face ¸ si implicit prin instruct ¸iunea throw ce are formatul: throw exceptie. metoda main ar putea fi declarat˘ a astfel: public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException.length) throw new ArrayIndexOutOfBoundsException().. va determina trimiterea except ¸iilor c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java. . dac˘ a va arunca except ¸iile ce pot ap˘ area ˆ ın corpul ei. } public void main throws TipExceptie { metoda1().. . public void metoda3 throws TipExceptie { . Aceast˘ aˆ ınl˘ ant ¸uire se termin˘ a cu metoda main care. IOException { citeste(args[0]).84 CAPITOLUL 3. } Tratarea except ¸iilor de c˘ atre JVM se face prin terminarea programului ¸ si afi¸ sarea informat ¸iilor despre except ¸ia care a determinat acest lucru.

} 85 Aceast˘ a instruct ¸iune este folosit˘ a mai ales la aruncarea except ¸iilor proprii. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR catch(Exception e) { System. Java are urm˘ atoarele avantaje fat ¸˘ a de mecanismul tradit ¸ional de tratare a erorilor: • Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul ˆ ın care ea poate s˘ a apar˘ a.out.˘ 3.1 Separarea codului pentru tratarea erorilor In programarea tradit ¸ional˘ a tratarea erorilor se combin˘ a cu codul ce poate produce aparit ¸ia lor producˆ and a¸ sa numitul ”cod spaghetti”. • Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor. • Propagarea unei erori pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator.. determina dimensiunea fisierului.4. inchide fisierul. aloca memorie.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor Prin modalitatea sa de tratare a except ¸iilor. 3. citeste fisierul in memorie.4. } Problemele care pot ap˘ area la aceasta funct ¸ie. (vezi ”Crearea propriilor except ¸ii”) 3. ?” • fi¸ sierul nu poate fi deschis • nu se poate determina dimensiunea fi¸ sierului . aparent simpl˘ a. throw e.println("A aparut o exceptie). S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: o funct ¸ie care ˆ ıncarc˘ a un fi¸ sier ˆ ın memorie: citesteFisier { deschide fisierul.. sunt de genul: ”Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a: .

In Java. EXCEPT ¸ II Un cod tradit ¸ional care s˘ a trateze aceste erori ar ar˘ ata astfel: int citesteFisier() { int codEroare = 0. if (s-a alocat memorie) { citeste fisierul in memorie. deschide fisierul. astfel: . if (fisierul nu s-a inchis && codEroare == 0) { codEroare = -4. } } else { codEroare = -5. } // Cod "spaghetti" Acest stil de progamare este extrem de susceptibil la erori ¸ si ˆ ıngreuneaz˘ a extrem de mult ˆ ınt ¸telegerea sa. } } else { codEroare = -3. } inchide fisierul. if (fisierul s-a deschis) { determina dimensiunea fisierului. schematizat. } return codEroare. if (s-a determinat dimensiunea) { aloca memorie.86 • nu poate fi alocat˘ a suficient˘ a memorie • nu se poate face citirea din fi¸ sier • fi¸ sierul nu poate fi ˆ ınchis CAPITOLUL 3. if (nu se poate citi din fisier) { codEroare = -1. } } else { codEroare = -2. codul ar arata. } else { codEroare = codEroare & -4. folosind mecansimul except ¸iilor.

citeste fisierul in memorie. } catch (fisierul nu s-a deschis) {trateaza eroarea. 87 3. inchide fisierul. ...... . determina dimensiunea fisierului.4.} } Diferenta de claritate este evident˘ a. . } int metoda3 { citesteFisier(). AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int citesteFisier() { try { deschide fisierul. .} catch (nu s-a determinat dimensiunea) {trateaza eroarea. aloca memorie.2 Propagarea erorilor Propagarea unei erori se face pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator.4..˘ 3. S˘ a presupunem c˘ a apelul la metoda citesteFisier este consecint ¸a unor apeluri imbricate de metode: int metoda1() { metoda2(). } int metoda2() { metoda3.} catch (nu s-a alocat memorie) {trateaza eroarea} catch (nu se poate citi din fisier) {trateaza eroarea.} catch (nu se poate inchide fisierul) {trateaza eroarea.

. } Dup˘ a cum am vazut. } int metoda3() { int codEroare = citesteFisier().... Java permite unei metode s˘ a arunce except ¸iile ap˘ arute ˆ ın cadrul ei la un nivel superior. if (codEroare != 0) return codEroare. EXCEPT ¸ II S˘ a presupunem de asemenea c˘ a dorim s˘ a facem tratarea erorilor doar ˆ ın metoda1. } int metoda2() { int codEroare = metoda3(). if (codEroare != 0) return codEroare.. . if (codEroare != 0) //proceseazaEroare.. adic˘ a funct ¸iilor care o apeleaz˘ a sau sistemului.. acest lucru ar trebui f˘ acut prin propagarea erorii produse de metoda citesteFisier pˆ an˘ a la metoda1: int metoda1() { int codEroare = metoda2().88 } CAPITOLUL 3. } . } . o metod˘ a poate s˘ a nu ˆ ı¸ si asume responsabilitatea trat˘ arii except ¸iilor ap˘ arute ˆ ın cadrul ei: int metoda1() { try { metoda2(). } catch (TipExceptie e) { //proceseazaEroare.. .. Cu alte cuvinte. Tradit ¸ional.

EOFException. cum ar fi FileNotFoundException.˘ 3.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor In Java exist˘ a clase corespunz˘ atoare tuturor except ¸iilor care pot ap˘ area la execut ¸ia unui program. De exemplu. fie la nivelul uneia din superclasele sale. . La rˆ andul ei. /* Acest apel poate genera exceptie de tipul FileNotFoundException Tratarea ei poate fi facuta in unul din modurile de mai jos: */ } catch (FileNotFoundException e) { // Exceptie specifica provocata de absenta // fisierului ’input. } 89 3.4.. . etc.. Pronderea unei except ¸ii se poate face fie la nivelul clasei specifice pentru acea except ¸ie. Acestea sunt grupate ˆ ın funct ¸ie de similarit˘ a¸ tile lor ˆ ıntr-o ierarhie de clase. clasa IOException se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ıntr-o categorie mai larg˘ a de except ¸ii ¸ si anume clasa Exception.dat").. ˆ ıns˘ a. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int metoda2() throws TipExceptie { metoda3().. try { FileReader f = new FileReader("input. Radacin˘ a acestei ierarhii este clasa Throwable (vezi ”Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii”). ˆ ın funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile programului. clasa IOException se ocup˘ a cu except ¸iile ce pot ap˘ area la operat ¸ii de intrare/iesire ¸ si diferent ¸iaz˘ a la rˆ andul ei alte tipuri de except ¸ii. cu cˆ at clasa folosit˘ a este mai generic˘ a cu atˆ at tratarea except ¸iilor programul ˆ ı¸ si pierde din flexibilitate. } int metoda3() throws TipExceptie { citesteFisier().dat’ } // sau .4.

5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii R˘ ad˘ acina claselor ce descriu except ¸ii este clasa Throwable iar cele mai importante subclase ale sale sunt Error. Un program Java nu trebuie s˘ a trateze aparit ¸ia acestor erori ¸ si este improbabil ca o metod˘ a Java s˘ a provoace asemenea erori. sunt cazuri speciale de except ¸ii generate de funct ¸ionarea anormal˘ a a echipamentului hard pe care ruleaz˘ a un program Java ¸ si sunt invizibile programatorilor.90 CAPITOLUL 3. Erorile. EXCEPT ¸ II catch (IOException e) { // Exceptie generica provocata de o operatie IO } // sau catch (Exception e) { // Cea mai generica exceptie soft } //sau catch (Throwable e) { // Superclasa exceptiilor } 3. obiecte de tip Error. . Exception ¸ si RuntimeException. care sunt la rˆ andul lor superclase pentru o serie ˆ ıntreag˘ a de tipuri de except ¸ii.

tratarea except ¸iilor este obligatorie ˆ ın Java. tratarea lor nefiind ˆ ıns˘ a ilegal˘ a. cu alte cuvinte.afi¸ seaz˘ a detaliul unei except ¸ii. De la acest principu se sustrag ˆ ıns˘ a a¸ sa numitele except ¸ii la execut ¸ie sau. • toString . Except ¸iile care pot ”sc˘ apa” netratate descind din subclasa RuntimeException ¸ si se numesc except ¸ii la execut ¸ie. 3.6. compilatorul permite ca aceste except ¸ii s˘ a r˘ amˆ an˘ a netratate. programul va fi terminat. obiectele de tip Exception. ArrayIndexOutOfBoundsException Except ¸iile la execut ¸ie pot ap˘ area uriunde ˆ ın program ¸ si pot fi extrem de numeroare iar ˆ ıncercarea de ”prindere” a lor ar fi extrem de anevoioas˘ a. ArithmeticException • accesarea membrilor unui obiect ce are valoarea null. Dup˘ a cum am mai zis tratarea acestor except ¸ii nu este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. care furnizeaz˘ a reprezentarea ca ¸ sir de caractere a except ¸iei. . • printStackTrace .metod˘ a mo¸ stenit˘ a din clasa Object. NullPointerException • accesarea eronat˘ a a elementelor unui vector. astfel ˆ ıncˆ at pot fi apelate pentru orice tip de except ¸ie. Aceste except ¸ii au o superclas˘ a comun˘ a RuntimeException ¸ si ˆ ın acesata categorie sunt incluse except ¸iile provocate de: • operat ¸ii aritmetice ilegale (ˆ ımpˆ art ¸irea ˆ ıntregilor la zero).afi¸ seaz˘ a informat ¸ii complete despre except ¸ie ¸ si localizarea ei. sunt except ¸iile standard (soft) care trebuie tratate de c˘ atre programele Java. Reamintim ˆ ıns˘ a c˘ a.6 Except ¸ii la execut ¸ie In general. Din acest motiv. ˆ ın cazul aparit ¸iei oric˘ arui tip de except ¸ie care nu are un analizor corespunz˘ ator. Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect except ¸ie sunt definite ˆ ın clasa Throwable ¸ si sunt publice. Cele mai uzuale sunt: • getMessage . cum ar fi lipsa unui fi¸ sier. except ¸iile care provin strict din vina programatorului ¸ si nu generate de o anumit˘ a situat ¸ie extern˘ a.3. EXCEPT ¸ II LA EXECUT ¸ IE 91 Except ¸iile.

O except ¸ie proprie trebuie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ıns˘ aˆ ın ierarhia except ¸iilor Java. // Exceptie la executie ! double x=1.println(z/z).out. cazuri care nu au fost prevazute ˆ ın ierarhia except ¸iilor standard Java.printStackTrace().out.7 Crearea propriilor except ¸ii Adeseori poate ap˘ area necesitatea cre˘ arii unor except ¸ii proprii pentru a pune ˆ ın evident ¸a cazuri speciale de erori provocate de metodele claselor unei libr˘ arii.println("Atentie la indecsi!"). . */ System.. z=0. y=-1. e. int b=0. } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System. Imp˘ art ¸irea la 0 va genera o except ¸ie doar dac˘ a tipul numerelor ˆ ımp˘ art ¸ite este aritmetic ˆ ıntreg. programul continua v[11] = 0.println(y/z).println(a/b). preferabil una apropiat˘ a ca semnificat ¸ie. cu alte cuvinte clasa care o implementeaz˘ a trebuie s˘ a fie subclas˘ a a uneia deja existente ˆ ın aceasta ierarhie.. EXCEPT ¸ II int v[] = new int[10]. sau Nan. Infinity. -Infinity. // -Infinity System. In cazul tipurilor reale (float ¸ si double) nu va fi generat˘ a nici o except ¸ie. System.92 CAPITOLUL 3. // Infinity System.out. funct ¸ie de operatie. } // Corect. sau superclasa Exception. try { v[10] = 0.out.println("Aici nu se mai ajunge. ci va fi furnizat ca rezultat o constant˘ a care poate fi.out. System."). int a=1. /* Nu apare eroare la compilare dar apare exceptie la executie si programul va fi terminat.out.println(x/z). // NaN 3.

return elemente [n .7. respectiv de scoatere a elementului din vˆ arful stivei.3. int n =0. elemente [ n ++] = x .3: Exceptii proprii class ExceptieStiva extends Exception { public ExceptieStiva ( String mesaj ) { super ( mesaj ) .-]. . // numarul de elemente din stiva public void adauga ( int x ) throws ExceptieStiva { if ( n ==100) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este plina ! " ) . CREAREA PROPRIILOR EXCEPT ¸ II public class ExceptieProprie extends Exception { public ExceptieProprie(String mesaj) { super(mesaj). ambele operat ¸ii pot provoca except ¸ii. // Apeleaza constructorul superclasei Exception } } 93 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. Pentru a personaliza aceste except ¸ii vom crea o clas˘ a specific˘ a denumit˘ a ExceptieStiva: Listing 3. ˆ ın care cre˘ am o clas˘ a ce descrie part ¸ial o stiv˘ a de numere ˆ ıntregi cu operat ¸iile de ad˘ augare a unui element. Dac˘ a presupunem c˘ a stiva poate memora maxim 100 de elemente. } public int scoate () throws ExceptieStiva { if ( n ==0) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este goala ! " ) . } } Secvent ¸a cheie este extends Exception care specific˘ a faptul c˘ a noua clas˘ a ExceptieStiva este subclas˘ a a clasei Exception ¸ si deci implementeaz˘ a obiecte ce reprezint˘ a except ¸ii. } } class Stiva { int elemente [] = new int [100].

ˆ ıns˘ a aceasta dezvoltare nu ˆ ı¸ si are rostul ˆ ın majoritatea cazurilor. EXCEPT ¸ II In general.94 CAPITOLUL 3. Procesul de creare a unei noi except ¸ii poate fi dus mai departe prin ad˘ augarea unor noi metode clasei ce descrie acea except ¸ie. Except ¸iile proprii sunt descrise uzual de clase foarte simple. chiar f˘ ar˘ a nici un cod ˆ ın ele. cum ar fi: class ExceptieSimpla extends Exception { } Aceast˘ a clas˘ a se bazeaz˘ a pe constructorul implicit creat de compilator ˆ ıns˘ a nu are constructorul ExceptieSimpla(String s). codul ad˘ augat claselor pentru except ¸ii proprii este nesemnificativ: unul sau doi constructori care afi¸ seaza un mesaj de eroare la ie¸ sirea standard. .

Pentru a aduce informat ¸ii dintr-un mediu extern. socket. citirea/scrierea de pe/c˘ atre un mediu extern respect˘ a urm˘ atorul algoritm: deschide canal comunicatie while (mai sunt informatii) { citeste/scrie informatie. imagini. memorie. obiecte. atˆ at sursa extern˘ a a unor date cˆ at ¸ si destinat ¸ia lor sunt v˘ azute ca fiind ni¸ ste procese care produc. etc) ¸ si s˘ a citeasc˘ a secvent ¸ial informat ¸iile respective.1 Introducere Ce sunt fluxurile? Majoritatea aplicat ¸iilor necesit˘ a citirea unor informat ¸ii care se g˘ asesc pe o surs˘ a extern˘ a sau trimiterea unor informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a. Indiferent de tipul informat ¸iilor. 95 . un progam Java trebuie s˘ a deschid˘ a un canal de comunicat ¸ie (flux) de la sursa informat ¸iilor (fi¸ sier.1 4. } inchide canal comunicatie.1. sunete. Pentru a generaliza. etc. ˆ ın memorie sau ˆ ın alt program ¸ si poate fi de orice tip: date primitive. respectiv consum˘ a informat ¸ii.Capitolul 4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4. ˆ ın ret ¸ea. Similar. un program poate trimite informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a deschizˆ and un canal de comunicat ¸ie (flux) c˘ atre acea destinat ¸ie ¸ si scriind secvent ¸ial informat ¸iile respective. Informat ¸ia se poate g˘ asi oriunde: ˆ ıntr-un fi¸ sier pe disc.

Un proces care descrie o destinat ¸ie extern˘ a pentru date se nume¸ ste proces consumator. Observat ¸ii: Fluxurile sunt canale de comunicat ¸ie seriale pe 8 sau 16 bit ¸i. Intre dou˘ a procese pot exista oricˆ ate fluxuri. orice program care necesit˘ a operat ¸ii de intrare sau ie¸ sire trebuie s˘ a cont ¸in˘ a instruct ¸iunea de import a pachetului java.96 ˘ S CAPITOLUL 4. Fluxurile sunt unidirect ¸ionale.2 Clasificarea fluxurilor Exist˘ a trei tipuri de clasificare a fluxurilor: • Dup˘ a direct ¸ia canalului de comunicat ¸ie deschis fluxurile se ˆ ımpart ˆ ın: – fluxuri de intrare (pentru citirea datelor) – fluxuri de ie¸ sire (pentru scrierea datelor) • Dup˘ a tipul de date pe care opereaz˘ a: – fluxuri de octet ¸i (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 8 bit ¸i) – fluxuri de caractere (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 16 bit ¸i) . Clasele ¸ si intefet ¸ele standard pentru lucrul cu fluxuri se g˘ asesc ˆ ın pachetul java. 4. Un flux care scrie date se nume¸ ste flux de ie¸ sire. Un flux care cite¸ ste date se nume¸ ste flux de intrare. Fiecare flux are un singur proces produc˘ ator ¸ si un singur proces consumator.io.*. Deci. orice proces putˆ and fi atˆ at producator cˆ at ¸ si consumator ˆ ın acela¸ si timp.io. Un proces care descrie o surs˘ a extern˘ a de date se nume¸ ste proces produc˘ ator. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Definit ¸ii: Un flux este un canal de comunicat ¸ie unidirect ¸ional ˆ ıntre dou˘ a procese.io: import java. dar pe fluxuri diferite.1. Consumatorul ¸ si producatorul nu comunic˘ a direct printr-o interfat ¸˘ a de flux ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor. de la produc˘ ator la consumator.

. INTRODUCERE • Dup˘ a act ¸iunea lor: 97 – fluxuri primare de citire/scriere a datelor (se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor) – fluxuri pentru procesarea datelor 4. faptul c˘ a unui flux de intrare XReader ˆ ıi corespunde uzual un flux de ie¸ sire XWriter. De asemenea.1. BufferedReader.4. etc. fiec˘ arui flux de intrare XInputStream corespunzˆ andu-i uzual un flux de ie¸ sire XOutputStream. FileWriter. f˘ ar˘ a ca acest lucru s˘ a fie obligatoriu. Ca o regul˘ a general˘ a.pentru fluxuri de intrare ¸ si • Writer.pentru fluxuri de ie¸ sire. FileOutputStream. BufferedWriter.pentru fluxuri de intrare ¸ si • OutputStream.pentru fluxuri de ie¸ sire. Ca ¸ si ˆ ın cazul fluxurilor pe caractere denumirile claselor vor avea terminat ¸ia superclasei lor: FileInputStream. se observ˘ a ca o alt˘ a regul˘ a general˘ a. ˆ ıns˘ a acest lucru nu este obligatoriu. Clasele radacin˘ a pentru ierarhia fluxurilor de octet ¸i sunt: • InputStream. . BufferedOutputStream. etc. cum ar fi ˆ ın exemplele: FileReader. toate clasele din aceste ierarhii vor avea terminat ¸ia Reader sau Writer ˆ ın funct ¸ie de tipul lor.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri Clasele r˘ ad˘ acin˘ a pentru ierarhiile ce reprezint˘ a fluxuri de caractere sunt: • Reader. BufferedInputStream.1. Acestea sunt superclase abstracte pentru clase ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 8 bit ¸i. Acestea sunt superclase abstracte pentru toate clasele ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 16 bit ¸i ¸ si vor cont ¸ine metodele comune tuturor.

definind metode similare pentru scrierea datelor: Reader void write(int c) void write(char buf[]) void write(String str) . etc.. Inchiderea oric˘ arui flux se realizeaz˘ a prin metoda close.4 Metode comune fluxurilor Superclasele abstracte Reader ¸ si InputStream definesc metode similare pentru citirea datelor. . saltul peste un num˘ ar de pozit ¸ii. In cazul ˆ ın care aceasta nu este apelat˘ a explicit. Acestea sunt ˆ ıns˘ a mai rar folosite ¸ si nu vor fi detaliate. deoarece acestea permit manipularea caracterelor Unicode ˆ ın timp ce fluxurile de octet ¸i permit doar lucrul pe 8 biti caractere ASCII. Superclasele abstracte Writer ¸ si OutputStream sunt de asemenea paralele. la lucrul cu fluxrui cu zon˘ a tampon de memorie. InputStream void write(int c) void write(byte buf[]) . tratarea lor fiind obligatorie. Pentru majoritatea programelor este recomandat ca scrierea ¸ si citirea datelor s˘ a se fac˘ a prin intermediul fluxurilor de caractere.1. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Pˆ an˘ a la un punct.... exist˘ a un paralelism ˆ ıntre ierarhia claselor pentru fluxuri de caractere ¸ si cea pentru fluxurile pe octet ¸i. .98 ˘ S CAPITOLUL 4. 4. ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie evitat deoarece. Metodele referitoare la fluxuri pot genera except ¸ii de tipul IOException sau derivate din aceast˘ a clas˘ a.. Reader InputStream int read() int read() int read(char buf[]) int read(byte buf[]) ... De asemenea. datele din memorie vor fi pierdute la ˆ ınchiderea fluxului de c˘ atre gc. resetarea pozit ¸iei curente.. fluxul va fi automat ˆ ınchis de c˘ atre colectorul de gunoaie atunci cˆ and nu va mai exista nici o referint ¸˘ a la el. ambele clase pun la dispozit ¸ie metode pentru marcarea unei locat ¸ii ˆ ıntr-un flux.

definite ˆ ın superclase. CharArrayWriter ByteArrayInputStream. vom vedea care sunt cele mai importante clase din cele dou˘ a categorii ¸ si la ce folosesc acestea. precum ¸ si modalit˘ a¸ tile de creare ¸ si utilizare a fluxurilor. respectiv scrierea datelor ˆ ıntr-un fi¸ sier ¸ si vor fi analizate ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a (vezi ”Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere”). 4. Cu alte cuvinte. ele pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite astfel: • Fi¸ sier FileReader. FileOutputStream Numite ¸ si fluxuri fi¸ sier. FOLOSIREA FLUXURILOR 99 4. StringWriter Permit tratarea ¸ sirurilor de caractere aflate ˆ ın memorie ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea de fluxuri. FileWriter FileInputStream. punˆ and la dispozit ¸ie implement˘ ari ale metodelor de baz˘ a read. In funct ¸ie de tipul sursei datelor. acestea sunt folosite pentru citirea datelor dintr-un fi¸ sier. • Pipe PipedReader.1 Fluxuri primitive Fluxurile primitive sunt responsabile cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor. • Memorie CharArrayReader. StringReader.2 Folosirea fluxurilor A¸ sa cum am v˘ azut.2. permit tratarea vectorilor ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea unor fluxuri de intrare/ie¸ sire. respectiv write. ByteArrayOutputStream Aceste fluxuri folosesc pentru scrierea/citirea informat ¸iilor ˆ ın/din memorie ¸ si sunt create pe un vector existent deja. PipedWriter PipedInputStream. fluxurile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın funct ¸ie de activitatea lor ˆ ın fluxuri care se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor ¸ si fluxuri pentru procesarea datelor (de filtrare).2.4. PipedOutputStream Implementeaz˘ a componentele de intrare/ie¸ sire ale unei conducte de . In continuare.

mai util˘ a dintr-un anumit punct de vedere. • Conversie octet ¸i-caractere InputStreamReader. reducˆ and astfel num˘ arul de acces˘ ari la dispozitivul ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia original˘ a a datelor. 4. OutputStreamWriter Formeaz˘ a o punte de legatur˘ aˆ ıntre fluxurile de caractere ¸ si fluxurile de octet ¸i. un flux OutputStreamWriter converte¸ ste caractere ˆ ın octet ¸i ¸ si trimite rezutatul c˘ atre un flux de tipul OutputStream. Clasele ce descriu aceste fluxuri pot fi ˆ ımpartite ˆ ın funct ¸ie de tipul de procesare pe care ˆ ıl efectueaza astfel: • ”Bufferizare” BufferedReader.2. . Pipe-urile sunt folosite pentru a canaliza ie¸ sirea unui program sau fir de execut ¸ie c˘ atre intrarea altui program sau fir de execut ¸ie. Fiind primitiv. FilterWriter FilterInputStream. • Filtrare FilterReader. FileReader nu putea citi decˆ at caracter cu caracter. FilterOutputStream Sunt clase abstracte ce definesc o interfat ¸˘ a comun˘ a pentru fluxuri care filtreaz˘ a automat datele citite sau scrise (vezi ”Fluxuri pentru filtrare”).100 ˘ S CAPITOLUL 4. Similar. Un flux de procesare nu poate fi folosit decˆ at ˆ ımpreun˘ a cu un flux primitiv. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI date (pipe). Sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil (vezi ”Citirea ¸ si scrierea cu zona tampon”). BufferedReader poate prelua date de la un flux FileReader ¸ si s˘ a ofere informat ¸ia dintr-un fi¸ sier linie cu linie. De exemplu. BufferedWriter BufferedInputStream.2 Fluxuri de procesare Fluxurile de procesare (sau de filtrare) sunt responsabile cu preluarea datelor de la un flux primitiv ¸ si procesarea acestora pentru a le oferi ˆ ıntr-o alt˘ a form˘ a. BufferedOutputStream Sunt folosite pentru a introduce un buffer ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. folosind codificarea standard a caracterelor sau o codificare specificat˘ a de program. Un flux InputStreamReader cite¸ ste octet ¸i dintr-un flux InputStream ¸ si ˆ ıi converte¸ ste la caractere.

• Serializare ObjectInputStream. • Afi¸ sare PrintWriter PrintStream Ofer˘ a metode convenabile pentru afisarea informat ¸iilor. prin instruct ¸iunea new ¸ si invocarea unui constructor corespunz˘ ator al clasei respective: Exemple: . FOLOSIREA FLUXURILOR 101 • Concatenare SequenceInputStream Concateneaz˘ a mai multe fluxuri de intrare ˆ ıntr-unul singur (vezi ”Concatenarea fi¸ sierelor”). • Citire ˆ ın avans PushbackReader PushbackInputStream Sunt fluxuri de intrare care au un buffer de 1-caracter(octet) ˆ ın care este citit ˆ ın avans ¸ si caracterul (octetul) care urmeaz˘ a celui curent citit.2. • Conversie tipuri de date DataInputStream.2. 4. • Num˘ arare LineNumberReader LineNumberInputStream Ofer˘ a¸ si posibilitatea de num˘ arare automat˘ a a liniilor citite de la un flux de intrare. Crearea unui flux se realizeaz˘ a a¸ sadar similar cu crearea obiectelor. DataOutputStream Folosite la scrierea/citirea datelor de tip primitiv ˆ ıntr-un format binar.4. independent de ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a (vezi ”Folosirea claselor DataInputStream ¸ si DataOutputStream”). ObjectOutputStream Sunt folosite pentru serializarea obiectelor (vezi ”Serializarea obiectelor”).3 Crearea unui flux Orice flux este un obiect al clasei ce implementeaz˘ a fluxul respectiv.

constructorii claselor pentru fluxurile de procesare nu primesc ca argument un dispozitiv extern de memorare a datelor ci o referint ¸a la un flux primitiv responsabil cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor: Exemple: //crearea unui flux de intrare printr-un buffer BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader("fisier.txt"). //echivalent cu FileReader fr = new FileReader("fisier. A¸ sadar. //crearea unui flux de iesire pe caractere FileWriter out = new FileWriter("fisier. A¸ sadar. //crearea unui flux de iesire pe octeti FileOutputStrem out = new FileOutputStream("fisier. //echivalent cu FileWriter fo = new FileWriter("fisier.102 ˘ S CAPITOLUL 4. Din acest motiv. //crearea unui flux de iesire printr-un buffer BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("fisier. Fluxurile de procesare nu pot exista de sine st˘ at˘ atoare ci se suprapun pe un flux primitiv de citire/scriere a datelor.txt"))). crearea unui flux pentru procesarea datelor are formatul general: . //crearea unui flux de intrare pe octeti FileInputStream in = new FileInputStream("fisier.dat").txt").dat").txt")).txt").txt"). BufferedWriter out = new BufferedWriter(fo). crearea unui flux primitiv de date care cite¸ ste/scrie informat ¸ii de la un dispozitiv extern are formatul general: FluxPrimitiv numeFlux = new FluxPrimitiv(dispozitivExtern). BufferedReader in = new BufferedReader(fr). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI //crearea unui flux de intrare pe caractere FileReader in = new FileReader("fisier.

dat"))). boolean throws IOException append) . fluxurile pot fi compuse ˆ ın succesiuni oricˆ at de lungi: DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("fisier.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere Fluxurile pentru lucrul cu fi¸ siere sunt cele mai usor de ˆ ınteles. Acesta poate fi un ¸ sir de caractere. ˆ ıntrucˆ at operat ¸ia lor de baz˘ a este citirea.4. In general.octeti Constructorii acestor clase accept˘ a ca argument un obiect care s˘ a specifice un anume fi¸ sier. 4. respectiv scrierea unui caracter sau octet dintr-un sau ˆ ıntr-un fi¸ sier specificat uzual prin numele s˘ au complet sau relativ la directorul curent.2. Constructorii clasei FileReader sunt: public FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException public FileReader(File file) throws FileNotFoundException public FileReader(FileDescriptor fd) Constructorii clasei FileWriter: public FileWriter(String fileName) throws IOException public FileWriter(File file) throws IOException public FileWriter(FileDescriptor fd) public FileWriter(String fileName.caractere FileInputStream. clasele care implementeaz˘ a aceste fluxuri sunt urm˘ atoarele: FileReader. FileOutputStream . FileWriter .2. on obiect de tip File sau un obiect de tip FileDesciptor (vezi ”Clasa File”). FOLOSIREA FLUXURILOR 103 FluxProcesare numeFlux = new FluxProcesare(fluxPrimitiv). Dup˘ a cum am v˘ azut deja.

err . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Cei mai uzuali constructori sunt cei care primesc ca argument numele fi¸ sierului. txt " ) . read () ) != -1) out .*. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul FileNotFoundException.txt”. txt " ) . while (( c = in . e .1: Copierea unui fisier import java . Dac˘ a exist˘ a fi¸ sierul ”in. Ambele fi¸ siere sunt considerate ˆ ın directorul curent. println ( " Eroare la operatiile cu fisiere ! " ) . close () . Din acest motiv orice creare a unui flux de acest tip trebuie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un bloc try-catch sau metoda ˆ ın care sunt create fluxurile respective trebuie s˘ a arunce except ¸iile de tipul FileNotFoundException sau de tipul superclasei IOException. in . out . } catch ( IOException e ) { System .104 ˘ S CAPITOLUL 4. IOException este superclas˘ a pentru FileNotFoundException. aplicat ¸ia va crea un nou fi¸ sier ”out.txt”. Dac˘ a exist˘ a deja fi¸ sierul ”out.txt”. printStackTrace () . } } } In cazul ˆ ın care vom lansa aplicat ¸ia iar ˆ ın directorul curent nu exist˘ a un fi¸ sier cu numele ”in. public class Copiere { public static void main ( String [] args ) { try { FileReader in = new FileReader ( " in .txt” el va fi re- . write ( c ) . FileWriter out = new FileWriter ( " out . S˘ a consider˘ am ca exemplu un program care copie cont ¸inutul unui fi¸ sier cu numele ”in. Listing 4. Ace¸ stia pot provoca except ¸ii de tipul FileNotFoundException ˆ ın cazul ˆ ın care fi¸ sierul cu numele specificat nu exist˘ a. int c . Aceasta va fi prins˘ a de program deoarece. io .txt” ˆ ıntr-un alt fi¸ sier cu numele ”out.txt” ˆ ın care va fi copiat cont ¸inutul primului. close () .

int dim_buffer) BufferedWriter(Writer out) . dintre care obligatoriu unul este primitiv. true). odat˘ a cu citirea caracterului.txt” foloseam: FileWriter out = new FileWriter("out. reducˆ and astfel numarul de acces˘ ari ale dispozitivului ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia atelor.caractere BufferedInputStream. Atunci cˆ and se execut˘ a o operat ¸ie de citire.2. 4. cont ¸inutul acestuia va fi transferat automat la destinat ¸ie.2.octeti Sunt folosite pentru a introduce un buffer (zon˘ a de memorie) ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer Clasele pentru citirea/scrierea cu zona tampon sunt: BufferedReader.dat"). Similar lucreaza ¸ si clasele BufferedWriter ¸ si BufferedOutputStream. Fluxurile de citire/scriere cu buffer sunt fluxuri de procesare ¸ si sunt folosite prin suprapunere cu alte fluxuri. Clasa BufferedReader cite¸ ste ˆ ın avans date ¸ si le memoreaz˘ aˆ ıntr-o zon˘ a tampon. In cazul ˆ ın care buffer-ul este gol. FOLOSIREA FLUXURILOR 105 scris. BufferedOutputStream . BufferedWriter . La operat ¸iile de scriere datele scrise nu vor ajunge direct la destinat ¸ie. 1024) //1024 este dimensiunea bufferului Constructorii cei mai folosit ¸i ai acestor clase sunt urm˘ atorii: BufferedReader(Reader in) BufferedReader(Reader in. caracterul va fi preluat din buffer. BufferedInputStream funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acela¸ si principiu. Atunci cˆ and bufferul este plin. citirea se face direct din flux ¸ si. singura diferent ¸˘ a fiind faptul c˘ a sunt citit ¸i octet ¸i. Evident.4. sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil. ci vor fi memorate jntr-un buffer de o anumit˘ a dimensiune. vor fi memorati ˆ ın buffer ¸ si caracterele care ˆ ıi urmeaz˘ a. Dac˘ a doream s˘ a facem operat ¸ia de ad˘ augare(append) ¸ si nu de rescriere pentru fi¸ sierul ”out.txt". Din acest motiv. BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("out.

O linie reprezint˘ a o succesiune de caractere terminat˘ a cu simbolul pentru sfˆ ar¸ sit de linie. int dim_buffer) BufferedOutputStream(OutputStream out) BufferedOutputStream(OutputStream out. 1024) //am creat un flux cu buffer de 1024 octeti for(int i=0. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI BufferedWriter(Writer out.106 ˘ S CAPITOLUL 4. i++) out.write(i). i<1000. aceasta prime¸ ste valoarea implicit˘ a de 512 octet ¸i (caractere).. } . //bufferul este golit.dat"). clasele pentru scriere prin buffer mai au ¸ si metoda flush care gole¸ ste explicit zona tampon. dependent de platforma de lucru. //proceseaza linie } br. in fisier nu s-a scris nimic out. int dim_buffer) In cazul constructorilor ˆ ın care dimensiunea buffer-ului nu este specificat˘ a. chiar dac˘ a aceasta nu este plin˘ a. BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("out. BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in")) String linie. //bufferul nu este plin. Metodele acestor clase sunt cele uzuale de tipul read ¸ si write..flush(). int dim_buffer) BufferedInputStream(InputStream in) BufferedInputStream(InputStream in.readLine()) != null) { . Pe lˆ anga acestea.close(). datele se scriu in fisier Metoda readLine Este specific˘ a fluxurilor de citire cu buffer ¸ si permite citirea linie cu linie a datelor de intrare. Acesta este reprezentat ˆ ın Java prin secvent ¸a escape ’\n’. while ((linie = br.

FileInputStream f2 = new FileInputStream ( args [1]) . primul flux citit fiind s1. f2 ) . println ( " Argumente insuficiente ! " ) . SequenceInputStream s = new S eq u e nc e I np u tS t r ea m ( f1 . Rezultatul concatenarii este afisat pe ecran .6 Concatenarea fluxurilor Clasa SequenceInputStream permite unei aplicatii s˘ a combine serial mai multe fluxuri de intrare astfel ˆ ıncˆ at acestea s˘ a apar˘ a ca un singur flux de intrare.4.*. Citirea datelor dintr-un astfel de flux se face astfel: se cite¸ ste din primul flux de intrare specificat pˆ ana cˆ and se ajunge la sfˆ arsitul acestuia. dup˘ a care procesul se repet˘ a pˆ ana la terminarea tuturor fluxurilor de intrare. Cel de-al doilea construie¸ ste un flux de intrare care combin˘ a doar dou˘ a fluxuri s1 ¸ si s2.2: Concatenarea a dou˘ a fi¸ siere /* Concatenarea a doua fisiere ale caror nume sunt primite de la linia de comanda . */ import java . read () ) != -1) System . while (( c = s . System . Fiecare obiect ˆ ın enumerarea primit˘ a ca parametru trebuie s˘ a fie de tipul InputStream. out . Exemplul cel mai elocvent de folosirea a acestei clase este concatenarea a dou˘ a sau mai multor fi¸ siere: Listing 4. . exit ( -1) .2. io . int c . out . dup˘ a care primul flux de intrare este ˆ ınchis ¸ si se deschide automat urm˘ atorul flux de intrare din care se vor citi ˆ ın continuare datele. } try { FileInputStream f1 = new FileInputStream ( args [0]) . Constructorii acestei clase sunt: SequenceInputStream(Enumeration e) SequenceInputStream(InputStream s1.2. public class Concatenare { public static void main ( String args []) { if ( args . InputStream s2) Primul construieste un flux secvential dintr-o mult ¸ime de fluxuri de intrare. length <= 1) { System . print (( char ) c ) . FOLOSIREA FLUXURILOR 107 4.

BufferedOutputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream PrintStream .2. close () . f3)). } } } Pentru concatenarea mai multor fi¸ siere exist˘ a dou˘ a variante: • folosirea unei enumer˘ ari . new SequenceInputStream(f2. Cele mai importante fluxruri pentru filtrarea datelor sunt implementate de clasele: DataInputStream. SequenceInputStream s = new SequenceInputStream( f1.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor Un flux de filtrare se ata¸ seaz˘ a altui flux pentru a filtra datele care sunt citite/scrise de c˘ atre acel flux. // f1 si f2 sunt inchise automat } catch ( IOException e ) { e . FileInputStream f2 = new FileInputStream(args[1]). concatenarea a 3 fi¸ siere va construi un flux de intrare astfel: FileInputStream f1 = new FileInputStream(args[0]). printStackTrace () . • concatenarea pe rˆ and a acestora folosind al 2-lea constructor. 4. DataOutputStream BufferedInputStream.pentru filtrarea fluxurilor de intrare ¸ si • FilterOutputStream .primul constructor (vezi ”Colect ¸ii”).108 ˘ S CAPITOLUL 4. Clasele pentru filtrarea datelor superclasele abstracte: • FilterInputStream . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI s .pentru filtrarea fluxurilor de ie¸ sire. FileInputStream f3 = new FileInputStream(args[2]).

Cele mai folosite metode. ci introduc o noua modalitate de manipulare a lor. 4. Acestea definesc metodele pe care trebuie s˘ a le pun˘ a la dispozit ¸ie ˆ ın vederea citireii/scrierii datelor de tip primitiv. clasele de filtrare BufferedInputStream ¸ si BufferedOutputStream colecteaz˘ a datele unui flux ˆ ıntr-un buffer. De exemplu.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream Aceste clase ofer˘ a metode prin care un flux nu mai este v˘ azut ca o ˆ ınsiruire de octet ¸i.2. ele mai fiind numite ¸ si fluxuri de procesare. 109 Filtrarea datelor nu trebuie v˘ azut˘ a ca o metod˘ a de a elimina anumit ¸i octeti dintr-un flux ci de a transforma ace¸ sti octet ¸i ˆ ın date care s˘ a poat˘ afi interpretate sub alt˘ a form˘ a.4.2. sunt date ˆ ın tabelul de mai jos: . altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. vor furniza metode pentru citirea ¸ si scrierea datelor la nivel de tip primitiv ¸ si nu la nivel de octet. Clasele care ofer˘ a un astfel de suport implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. Din acest motiv. FOLOSIREA FLUXURILOR Observat ¸i c˘ a toate aceste clase descriu fluxuri de octet ¸i. Prin urmare. A¸ sa cum am v˘ azut la citirea/scrierea cu zon˘ a tampon. ci de date primitive. fluxurile de filtrare vor cont ¸ine anumite metode specializate pentru citirea/scrierea datelor. A¸ sadar. Folosirea fluxurilor de filtrare se face prin ata¸ sarea lor de un flux care se ocup˘ a efectiv de citirea/scrierea datelor: FluxFiltrare numeFlux = new FluxFiltrare(referintaAltFlux). fluxurile de filtrare nu elimin˘ a date citite sau scrise de un anumit flux. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. clasa BufferedInputStream pune la dispozit ¸ie metoda readLine pentru citirea unei linii din fluxul de intrare. urmˆ and ca citirea/scrierea s˘ a se fac˘ a prin intermediu acelui buffer. respectiv DataOutput.

110 DataInputStream readBoolean readByte readChar readDouble readFloat readInt readLong readShort readUTF ˘ S CAPITOLUL 4.util. Scrierea datelor folosind fluxuri de acest tip se face ˆ ın format binar.3.Scanner ofer˘ a o solut ¸ie simpl˘ a pentru formatarea unor informat ¸ii citite de pe un flux de intrare fie pe octet ¸i. 4. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un fi¸ sier ˆ ın care au fost scrise informat ¸ii folosind metode writeXXX nu va putea fi citit decˆ at prin metode readXXX. cum ar fi ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream (vezi ”Serializarea obiectelor”). mai put ¸in readUTF ¸ si writeUTF care se ocup˘ a cu obiecte de tip String. 4. Serializarea celorlalte tipuri referint ¸˘ a va fi f˘ acut˘ a prin intermediul altor clase. fie pe caractere. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI DataOutputStream writeBoolean writeByte writeChar writeDouble writeFloat writeInt writeLong writeShort writeUTF Aceste metode au denumirile generice de readXXX ¸ si writeXXX. respectiv pentru citirea de date formatate de la tastatur˘ a. limbajul Java pune la dispozit ¸ii modalit˘ a¸ ti simplificate pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor informat ¸ii. Transformarea unei valori ˆ ın format binar se nume¸ ste serializare.5. specificate de interfetele DataInput ¸ si DataOutput ¸ si pot provoca except ¸ii de tipul IOException.1 Intr˘ ari formatate Clasa java. Denumirile lor sunt sugestive pentru tipul de date pe care ˆ ıl prelucreaz˘ a.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate Incepˆ and cu versiunea 1. Pentru a citi de la tastatur˘ a vom specifica ca argument al constructorului fluxul System. Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream permit serializarea tipurilor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.in: . fiind singurul tip referint ¸˘ a permis de aceste clase. sau chiar dintr-un obiect de tip File.

Formatarea ¸ sirurilor de caractere se bazeaz˘ a pe clasa java.2f %2d %n".fluxul standar pentru erori. intrarea standard este tastatura iar ie¸ sirea standard este ecranul. int varsta = s. 111 4. double salariu = s. nume.in .fluxul standar de intrare.nextInt().nextDouble().4. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Scanner s = Scanner.create(System.util. varsta). de tip InputStream • System. printf (echivalente) ce permit afi¸ sarea formatat˘ a a unor variabile.close(). System.out. Aceste obiecte sunt definite publice ˆ ın clasa System ¸ si sunt: • System.printf("%s %8.4 Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire Mergˆ and pe linia introdus˘ a de sistemul de operare UNIX. 4. de tip PrintStream .in). s.2 Ie¸ siri formatate Clasele PrintStream ¸ si PrintWriter pun la dispozit ¸iile. orice program Java are : • o intrare standard • o ie¸ sire standard • o ie¸ sire standard pentru erori In general.err .next().4.out . String nume = s. pe lˆ ang˘ a metodele print. de tip PrintStream • System.3. ¸ si metodele format. salariu.Formatter.fluxul standar de ie¸ sire. println care ofereau posibilitatea de a afi¸ sa un ¸ sir de caractere. Intrarea ¸ si ie¸ sirea standard sunt reprezentate de obiecte pre-create ce descriu fluxuri de date care comunic˘ a cu dispozitivele standard ale sistemului.

In schimb. System. deci pentru a-l putea utiliza eficient va trebui sa-l folosim ˆ ımpreuna cu un flux de procesare(filtrare) care s˘ a permit˘ a citirea facil˘ a a datelor.print (argument). In exemplul urm˘ ator este prezentat un program care afi¸ seaza liniile introduse de la tastatur˘ a pˆ an˘ aˆ ın momentul ˆ ın care se introduce linia ”exit” sau o linie vid˘ a¸ si ment ¸ioneaz˘ adac˘ a¸ sirul respectiv reprezint˘ a un num˘ ar sau nu. clas˘ a concret˘ a pentru scrierea datelor.format (format..print("Introduceti o linie:").). System. Fluxul standard pentru afi¸ sarea erorilor se folose¸ ste similar ¸ si apare uzual ˆ ın secvent ¸ele de tratare a except ¸iilor.in)). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI 4. } Fluxurile de ie¸ sire pot fi folosite a¸ sadar f˘ ar˘ a probleme deoarece tipul lor este PrintStream.out. System.out. String linie = stdin. Implicit.out.readLine() System. . argumente.. care este o clas˘ a abstract˘ a. catch(Exception e) { System.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran Am v˘ azut deja numeroase exemple de utilizare a fluxului standard de ie¸ sire.out. este acela¸ si cu fluxul standard de ie¸ sire.println(argument). vom dori s˘ a folosim metoda readLine pentru citirea datelor de la tastatura ¸ si din acest motiv vom folosi intrarea standard ˆ ımpreun˘ a cu o clas˘ a de procesare care ofer˘ a aceast˘ a metod˘ a.4. 4.4.out este de tip InputStream.112 ˘ S CAPITOLUL 4. el fiind folosit la afi¸ sarea oric˘ aror rezultate pe ecran (ˆ ın modul consola): System. System..out.println("Exceptie:" + e)..println(linie). Exemplul tipic este: BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.err. argumente. fluxul standard de intrare System.out.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a Uzual.printf (format.).

4.redirectare iesire setErr(PrintStream) .redirectare intrare setOut(PrintStream) .Scanner.util. if ( s .5. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Listing 4. out . equals ( " exit " ) || s . varianta cea mai comod˘ a de citire a datelor de la tastatur˘ a este folosirea clasei java. println ( " : DA " ) . out . out . println ( " : NU " ) . length () ==0) break . readLine () . 4.4. e . parseDouble ( s ) . in ) ) . try { while ( true ) { String s = stdin . In clasa System exist˘ a urm˘ atoarele metode statice care realizeaz˘ a acest lucru: setIn(InputStream) . } } } catch ( IOException e ) { System .*.redirectare erori . respectiv alte destinat ¸ii decˆ at ecranul pentru cele dou˘ a fluxuri de ie¸ sire. io . err . try { Double . print ( s ) . public class EsteNumar { public static void main ( String [] args ) { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System .3 Redirectarea fluxurilor standard Redirectarea fluxurilor standard presupune stabilirea unei alte surse decˆ at tastatura pentru citirea datelor. } catch ( Numb erFor ma t E x c e p t i o n e ) { System . println ( " Eroare la intrarea standard ! " ) .3: Citirea datelor de la tastatur˘ a /* Citeste siruri de la tastatura si verifica daca reprezinta numere sau nu */ import java . } } } 113 Incepˆ and cu versiunea 1. System . System .4. printStackTrace () .

txt " ) ) . Listing 4. Pentru a nu le scrie de la tastatur˘ a de fiecare dat˘ aˆ ın timpul test˘ arii programului. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Redirectarea ie¸ sirii este util˘ aˆ ın special atunci cˆ and sunt afi¸ sate foarte multe date pe ecran. datele fiind cerute din nou de la tastatur˘ a. txt " ) ) . setIn ( in ) . in ) ) . Redirectarea erorilor ˆ ıntr-un fi¸ sier poate fi de asemenea util˘ a¸ si se face ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("erori. System. redirectˆ and intrarea standard c˘ atre acel fi¸ sier. Putem redirecta afisarea c˘ atre un fi¸ sier pe care s˘ a-l citim dup˘ a execut ¸ia programului. setOut ( out ) .txt"))). BufferedReader br = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . txt " ) ) . PrintStream err = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " erori . System . ele pot fi puse ˆ ıntrun fi¸ sier. setErr ( err ) .114 ˘ S CAPITOLUL 4. class Redirectare { public static void main ( String [] args ) { try { BufferedInputS t r ea m in = new B uf f e re d I np u tS t r ea m ( new FileInputStream ( " intrare .txt"))).4: Exemplu de folosire a redirect˘ arii: import java . System. System . PrintStream out = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " rezultate .setErr(fis). . Secvent ¸a clasic˘ a de redirectare a ie¸ sirii este c˘ atre un fi¸ sier este: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("rezultate.*. In momentul cˆ and testarea programului a luat sfˆ arsit redirectarea poate fi eliminat˘ a. Redirectarea intr˘ arii poate fi folositoare pentru un program ˆ ın mod consol˘ a care prime¸ ste mai multe valori de intrare. io .setOut(fis). System .

4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa StreamTokenizer proceseaz˘ a un flux de intrare de orice tip ¸ si ˆ ıl ˆ ımparte ˆ ın ”atomi lexicali”. err . tab.4. etc. println ( " Eroare intrare / iesire ! " ) . virgul˘ a. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE String s . punct ¸ si virgula. while (( s = br . se vor citi. println ( s ) .4. out . readLine () ) != null ) { /* Liniile vor fi citite din fisierul intrare . atomii lexicali ai fluxului respectiv. } catch ( IOException e ) { /* Daca apar exceptii .4. } } } 115 4. printStackTrace () . Implicit. txt */ System .. Printr-un atom lexical se ˆ ın]elege ˆ ın general: • un identificator (un ¸ sir care nu este ˆ ıntre ghilimele) • un numar • un ¸ sir de caractere • un comentariu • un separator Atomii lexicali sunt desp˘ art ¸iti ˆ ıntre ei de separatori. } // Aruncam fortat o exceptie throw new IOException ( " Test " ) . ˆ ıns˘ a pot fi schimbat ¸i prin diverse metode ale clasei. txt */ System . txt si vor fi scrise in fisierul rezultate . Rezultatul va consta ˆ ın faptul c˘ aˆ ın loc s˘ a se citeasc˘ a octet ¸i sau caractere. Constructorii clasei sunt: . pe rˆ and. e . ace¸ sti separatori sunt cei obi¸ snut ¸i: spat ¸iu. ele vor fi scrise in fisierul erori .

io . nextToken () .atom ce marcheaz˘ a sfˆ aar¸ situl fluxului • TT EOL . StreamTokenizer st = new StreamTokenizer ( br ) . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI public StreamTokenizer(Reader r) public StreamTokenizer(InputStream is) Identificarea tipului ¸ si valorii unui atom lexical se face prin intermediul variabilelor: • TT EOF . Exemplul tipic de folosire a unui analizor lexical este citirea unei secvent ¸e de numere ¸ si ¸ siruri aflate ˆ ıntr-un fi¸ sier sau primite de la tastatur˘ a: Listing 4. care returnez˘ a tipul atomului lexical citit ¸ si scrie ˆ ın variabilele nval sau sval valoarea corespunzato˘ are atomului. int tip = st . public class CitireAtomi { public static void main ( String args []) throws IOException { BufferedReader br = new BufferedReader ( new FileReader ( " fisier .un fisier specificat si afisarea tipului si valorii lor */ import java .atom ce marcheaz˘ a sfˆ ar¸ situl unei linii • TT NUMBER .tipul ultimului atom citit din flux • nval.atom de tip num˘ ar • TT WORD.atom de tip cuvˆ ant • ttype. txt " ) ) .5: Citirea unor atomi lexicali dintr-un fisier /* Citirea unei secvente de numere si siruri dintr . // Se citeste primul atom lexical .valoarea unui atom de tip cuvˆ ant Citirea atomilor din flux se face cu metoda nextToken().valoarea unui atom numeric • sval .116 ˘ S CAPITOLUL 4.*.

out . TT_NUMBER : System .4. fluxurile sunt procese secvent ¸iale de intrare/ie¸ sire. // Trecem la urmatorul atom } } } 117 A¸ sadar.io. nextToken () . Acestea sunt adecvate pentru lucrul cu medii secvent ¸iale de memorare a datelor.5. CLASA RANDOMACCESFILE (FIS ¸ IERE CU ACCES DIRECT) while ( tip != StreamTokenizer . } tip = st . ˆ ın care se citesc atomii unul cˆ ate unul cu metoda nextToken. case StreamTokenizer . In cadrul buclei ”while” se determin˘ a tipul atomul curent curent (ˆ ıntors de metoda nextToken) ¸ si apoi se afl˘ a valoarea numeric˘ a sau ¸ sirul de caractere corespunz˘ ator atomului respectiv. cum ar fi banda magnetic˘ a sau pentru transmiterea informat ¸iilor prin ret ¸ea. desi sunt foarte utile ¸ si pentru dispozitive ˆ ın care informat ¸ia poate fi accesat˘ a direct. • se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. sau metoda split a clasei String. nval ) . modul de utilizare tipic pentru un analizor lexical este ˆ ıntr-o bucla ”while”. break . Clasa RandomAccesFile are urm˘ atoarele caracteristici: • permite accesul nesecvent ¸ial (direct) la cont ¸inutul unui fi¸ sier. 4. out . In cazul ˆ ın care tipul atomilor nu ne intereseaz˘ a. TT_EOF ) { switch ( tip ) { case StreamTokenizer . este mai simplu s˘ a citim fluxul linie cu linie ¸ si s˘ a folosim clasa StringTokenizer. println ( " Cuvant : " + st . care realizeaz˘ a ˆ ımp˘ art ¸irea unui ¸ sir de caractere ˆ ın atomi lexicali. sval ) . • este o clas˘ a de sine st˘ at˘ atoare.5 Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) Dup˘ a cum am v˘ azut. TT_WORD : System . pˆ ana se ajunge la sfˆ arsitul fluxului (TT EOF). . println ( " Numar : " + st . subclas˘ a direct˘ a a clasei Object.

//deschide un fisier pentru citire RandomAccesFile f2 = new RandomAccessFile("fisier. . "rw").txt". Apeluri la metodele de citire/scrirere deplaseaz˘ a pointerul fi¸ sierului cu num˘ arul de octet ¸i citit ¸i sau scri¸ si de metodele respective.pozit ¸ioneaza pointerului fi¸ sierului ˆ ınaintea unui octet specificat • getFilePointer . "r"). Acestea sunt: • skipBytes . • permite atˆ at citirea cˆ at ¸ si scriere din/in fi¸ siere cu acces direct.fi¸ sierul este deschis numai pentru citire (read-only) • ”rw” .returneaz˘ a pozit ¸ia pointerului de fi¸ sier. Constructorii acestei clase sunt: RandomAccessFile(StringnumeFisier. ˆ ıntocmai ca la clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI • implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput ¸ si DataOutput. La deschiderea unui fi¸ sier pointerul are valoarea 0. readwrite). //deschide un fisier pentru scriere si citire Clasa RandomAccesFile suport˘ a not ¸iunea de pointer de fi¸ sier. writeXXX.mut˘ a pointerul fi¸ sierului ˆ ınainte cu un num˘ ar specificat de octet ¸i • seek . • permite specificarea modului de acces al unui fi¸ sier (read-only. Acesta este un indicator ce specific˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın fi¸ sier. StringmodAcces) throws IOException unde modAcces poate fi: • ”r” .txt". ceea ce ˆ ınseamna ca sunt disponibile metode de tipul readXXX. StringmodAcces) throws IOException RandomAccessFile(StringnumeFisier. indicˆ and ˆ ınceputul fi¸ sierului.fi¸ sierul este deschis pentru citire ¸ si scriere (read-write) Exemple: RandomAccesFile f1 = new RandomAccessFile("fisier.118 ˘ S CAPITOLUL 4. In plus fat ¸˘ ade metodele de tip read ¸ si write clasa pune la dispozitie ¸ si metode pentru controlul pozit ¸iei pointerului de fi¸ sier.

6: Listarea cont ¸inutului unui director /* Programul listeaza fisierele si subdirectoarele unui director .6.txt"). Specificarea unui fi¸ sier/director se face prin specificarea c˘ aii absolute spre acel fi¸ sier sau a c˘ aii relative fat ¸˘ a de directorul curent. sau este directorul curent .4. crearea unui director. io . . redenumirea unui fi¸ sier sau director. etc. File f = new File("fisier. Numele directorului este primit ca argument de la linia de comanda . Acestea trebuie s˘ a respecte convent ¸iile de specificare a c˘ ailor ¸ si numelor fi¸ sierelor de pe platforma de lucru. ˆ ın aceast˘ a clas˘ a vom g˘ asi metode pentru testarea existent ¸ei. Trebuie ment ¸ionat ¸ si faptul c˘ a majoritatea constructorilor fluxurilor care permit accesul la fi¸ siere accept˘ a ca argument un obiect de tip File ˆ ın locul unui ¸ sir ce reprezint˘ a numele fi¸ sierului respectiv.6 Clasa File Clasa File nu se refer˘ a doar la un fi¸ sier ci poate reprezenta fie un fi¸ sier anume. ¸ stergerea. Pentru fiecare din ele vor fi afisate diverse informatii . CLASA FILE 119 4. pentru fiecare din ele afi¸ seaz˘ a diverse informat ¸ii: Listing 4. fie multimea fi¸ sierelor dintr-un director. Astfel. */ import java .*. precum ¸ si punerea la dispozit ¸ie a unor metode pentru lucrul cu fisere ¸ si directoare la nivelul sistemului de operare. FileInputStream in = new FileInputStream(f) Cel mai uzual constructor al clasei File este: public File(String numeFisier) Metodele mai importante ale clasei File au denumiri sugestive ¸ si vor fi prezentate prin intermediul exemplului urm˘ ator care listeaz˘ a fi¸ sierele ¸ si subdirectoarele unui director specificat ¸ si. listarea fi¸ sierelor dintr-un director. Utilitate clasei File const˘ aˆ ın furnizarea unei modalit˘ a¸ ti de a abstractiza dependent ¸ele cailor ¸ si numelor fi¸ sierelor fat ¸˘ ade ma¸ sina gazd˘ a.

else if ( f . try { File director = new File ( nume ) . if ( args . isDirectory () ) System . println ( " Cale absoluta : " + f .120 import java . out ..*." ) . getAbsolutePath () + " \ n Poate citi : " + f . // directorul curent else nume = args [0]. println ( " .. for ( int i = 0. canRead () + " \ n Poate scrie : " + f . " . length () + " \ n Data ultimei modificari : " + new Date ( f .. } catch ( Exception e ) { e . getParent () + " \ n Cale : " + f . File [] continut = director ... println ( " Fisier : " + nume ) . getPath () + " \ n Lungime : " + f . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI private static void info ( File f ) { // Afiseaza informatii despre un fisier sau director String nume = f . lastModified () ) ) . if ( f . canWrite () + " \ n Parinte : " + f ... listFiles () .. System . length . out . getName () . System .. i < continut . isFile () ) System . } } } . public class ListareDirector { ˘ S CAPITOLUL 4... printStackTrace () . out . println ( " Director : " + nume ) . util . length == 0) nume = " . } public static void main ( String [] args ) { String nume . i ++) info ( continut [ i ]) .. out ..

o interfat ¸˘ a poate fi privita ca un protocol de comunicare ˆ ıntre obiecte.1.1 5. O clas˘ a care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a trebuie obligatoriu s˘ a specifice implement˘ ari pentru toate metodele interfet ¸ei. A¸ sadar. Interfet ¸ele permit.Capitolul 5 Interfet ¸e 5. al˘ aturi de clase. punˆ and ˆ ın practic˘ a unul din conceptele program˘ arii orientate obiect ¸ si anume cel de separare a modelului unui obiect (interfat ¸˘ a) de implementarea sa. O interfat ¸˘ a Java define¸ ste un set de metode dar nu specific˘ a nici o implementare pentru ele. definirea unor noi tipuri de date.1 Introducere Ce este o interfat ¸˘ a? Interfet ¸ele duc conceptul de clas˘ a abstract˘ a cu un pas ˆ ınainte prin eliminarea oric˘ aror implement˘ ari de metode. Definit ¸ie O interfat ¸˘ a este o colect ¸ie de metode f˘ ar˘ a implementare ¸ si declarat ¸ii de constante. 121 . supunˆ andu-se a¸ sadar unui anumit comportament.

INTERFET ¸E 5. (vezi ”Mo¸ stenirea multipl˘ a prin intermediul interfet ¸elor”).. interface Exemplu { int MAX = 100. static ¸ si final care sunt implicit ¸i.2. int MAX.1 Folosirea interfet ¸elor Definirea unei interfet ¸e Definirea unei interfet ¸e se face prin intermediul cuvˆ antului cheie interface: [public] interface NumeInterfata [extends SuperInterfata1. indiferent de pachetul din care fac parte. Corpul unei interfet ¸e poate cont ¸ine: • constante: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorii public..] { /* Corpul interfetei: Declaratii de constane Declaratii de metode abstracte */ } O interfat ¸˘ a poate avea un singur modificator ¸ si anume public. // Incorect. O interfat ¸˘ a public˘ a este accesibil˘ a tuturor claselor.122 CAPITOLUL 5. nici un alt modificator neputˆ and ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei variabile dintr-o interfat ¸˘ a. modificator nepermis } . O interfat ¸˘ a poate extinde oricˆ ate interfet ¸e. // Incorect. lipseste initializarea private int x = 1. // Echivalent cu: public static final int MAX = 100. Acestea se numesc superinterfet ¸e ¸ si sunt separate prin virgul˘ a. SuperInterfata2.2 5. implicit nivelul de acces fiind doar la nivelul pachetului din care face parte interfat ¸a. Constantele unei interfet ¸e trebuie obligatoriu init ¸ializate.

2 Implementarea unei interfet ¸e Implementarea uneia sau mai multor interfet ¸e de c˘ atre o clas˘ a se face prin intermediul cuvˆ antului cheie implements: class NumeClasa implements NumeInterfata sau class NumeClasa implements Interfata1. • In variantele mai vechi de Java era permis ¸ si modificatorul abstract ˆ ın declaratia interfet ¸ei ¸ si ˆ ın declarat ¸iile metodelor.. // Echivalent cu: public void metoda(). . deoarece atˆ at interfat ¸a cˆ at ¸ si metodele sale nu pot fi altfel decˆ at abstracte.2. • Metodele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. 5. Interfata2. // Incorect. interface Exemplu { void metoda(). ˆ ıns˘ a acest lucru nu mai este valabil. nici un alt modificator nu poate ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei metode a unei interfet ¸e. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 123 • metode f˘ ar˘ a implementare: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorul public. care este implicit.2..5. • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit constante chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorii static ¸ si final. . protected void metoda2(). modificator nepermis Atent ¸ie • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public.

ˆ ın sensul c˘ a ad˘ augarea unor metode noi sau schimbarea signaturii metodelor existente vor duce la erori ˆ ın compilarea claselor care o implementeaz˘ a.124 CAPITOLUL 5. indiferent de implementarea lor.2.3 Exemplu: implementarea unei stive S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. Evident.returneaz˘ a varful stivei • empty . Dorim s˘ a implement˘ am un nou tip de date numit Stack.returneaz˘ a cont ¸inutul stivei sub forma unui ¸ sir de caractere. Implementarea unei interfet ¸e poate s˘ a fie ¸ si o clas˘ a abstract˘ a. atunci trebuie obligatoriu s˘ a specifice cod pentru toate metodele interfet ¸ei. o clas˘ a poate avea ¸ si alte metode ¸ si variabile membre ˆ ın afar˘ a de cele definite ˆ ın interfat ¸˘ a. interfet ¸ele pot fi privite ca tipuri de date ¸ si vom spune adesea c˘ a un obiect are tipul X . INTERFET ¸E O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e sau poate s˘ a nu implementeze nici una. care s˘ a modeleze not ¸iunea de stiv˘ a de obiecte. dar orice referint ¸˘ a de tip interfat ¸˘ a poate primi ca valoare o referint ¸a la un obiect al unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a. . unde X este o interfat ¸˘ a. In cazul ˆ ın care o clas˘ a implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a.adaug˘ a un nou element in stıv˘ a • pop . odat˘ a creata ¸ si folosit˘ a la implementarea unor clase. 5. vor trebui s˘ a cont ¸in˘ a metodele: • push . Obiectele de tip stiv˘ a.testeaz˘ a dac˘ a stiva este vid˘ a • toString . o interfat ¸˘ a nu mai trebuie modificat˘ a.elimin˘ a elementul din vˆ arful stivei • peek . O interfat ¸˘ a nu este o clas˘ a. Din acest motiv. dac˘ a acesta este o instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . Atent ¸ie Modificarea unei interfet ¸e implic˘ a modificarea tuturor claselor care implementeaz˘ a acea interfat ¸˘ a. Din acest motiv.

void pop () throws StackException . String toString () . Object peek () throws StackException . Vom vedea imediat avantajele acestei abord˘ ari. // Vectorul ce contine obiectele . Prima solut ¸ie este mai simplu de ˆ ınt ¸eles.3: Implementarea stivei folosind un vector // Implementarea stivei folosind un vector de obiecte .2: Tipul de except ¸ie generat de stiv˘ a public class StackException extends Exception { public StackException () { super () . sau ˆ ıncerc˘ am s˘ a acces˘ am vˆ arful stivei ¸ si aceasta este vid˘ a.2. } Pentru a trata situat ¸iile anormale care pot ap˘ area atunci cˆ and ˆ ıncerc˘ am s˘ a punem un element ˆ ın stiv˘ a¸ si nu este posibil din lips˘ a de memorie. } } D˘ am ˆ ın continuare prima implementare a stivei. Listing 5. ˆ ıl vom defini prin intermediul unei interfet ¸e.5. folosind un vector: Listing 5. vom defini o except ¸ie proprie StackException: Listing 5. } public StackException ( String msg ) { super ( msg ) . o stiv˘ a poate fi implementat˘ a folosind un vector sau o list˘ aˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a. boolean empty () . Deoarece nu dorim s˘ a leg˘ am tipul de date Stack de o anumit˘ a implementare structural˘ a. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 125 Din punctul de vedere al structurii interne. ˆ ın timp ce a doua este mai eficient˘ a din punctul de vedere al folosirii memoriei. ambele solut ¸ii avˆ and avantaje ¸ si dezavantaje.1: Interfat ¸a ce descrie stiva public interface Stack { void push ( Object item ) throws StackException . public class StackImpl1 implements Stack { private Object items [].

toString () + " " . Trebuie remarcat ¸ si faptul c˘ a metoda toString este definit˘ a deja ˆ ın clasa Object. // Numarul curent de elemente din stiva public StackImpl1 ( int max ) { // Constructor items = new Object [ max ]. ele sunt totu¸ si publice ¸ si trebuie declarate ca atare ˆ ın clas˘ a. return s . . items [ . return items [n -1]. } } Remarcat ¸i c˘ a. de¸ si ˆ ın interfat ¸˘ a metodele nu sunt declarate explicit cu modificatorul public.-) s += items [ i ]. i >=0. length ) throw new StackException ( " Stiva este plina ! " ) . Ceea ce facem acum este de fapt supradefinirea ei. } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . INTERFET ¸E private int n =0. items [ n ++] = item .. } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . i .126 CAPITOLUL 5. } public StackImpl1 () { this (100) . } public boolean empty () { return ( n ==0) . } public String toString () { String s = " " . deci clasa noastr˘ a o are deja implementat˘ a¸ si nu am fi obt ¸inut nici o eroare la compilare dac˘ a nu o implementam explicit. } public void push ( Object item ) throws StackException { if ( n == items .n ] = null . for ( int i =n -1.

item . return top . } public String toString () { String s = " " . Node link ) { this . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . top ) . // Referinta la varful stivei public void push ( Object item ) { Node node = new Node ( item .2. S˘ a vedem acum modalitatea de implementare a stivei folosind o list˘ a ˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a: Listing 5. top = top . public class StackImpl2 implements Stack { class Node { // Clasa interna ce reprezinta un nod al listei Object item . // informatia din nod Node link . Node node = top .4: Implementarea stivei folosind o list˘ a // Implementarea stivei folosind o lista inlantuita . ce trebuie obligatoriu tratate. while ( node != null ) { . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . this . link = link . // legatura la urmatorul nod Node ( Object item . link .5. top = node . item = item . } } private Node top = null . } public boolean empty () { return ( top == null ) . FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 127 O alt˘ a observat ¸ie important˘ a se refer˘ a la faptul c˘ a trebuie s˘ a declar˘ am ˆ ın cadrul interfet ¸ei ¸ si except ¸iile aruncate de metode.

afiseaza ( s2 ) . In continuare este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie demonstrativ˘ a care folose¸ ste tipul de date nou creat ¸ si cele dou˘ a implement˘ ari ale sale: Listing 5. afiseaza ( s1 ) . push ( new Double (3. item ) . println ( " Eroare la lucrul cu stiva ! " ) . nu este obligatoriu ca metoda din clas˘ a s˘ a specifice ¸ si ea acest lucru. atˆ at timp cˆ at nu genereaz˘ a except ¸ii de acel tip. Invers este ˆ ıns˘ a obligatoriu. printStackTrace () .14) ) . } public static void main ( String args []) { try { Stack s1 = new StackImpl1 () .128 CAPITOLUL 5. toString () + " " . INTERFET ¸E s += ( node . push ( new Integer (1) ) . s1 . s1 . de¸ si metoda push din interfat ¸˘ a declar˘ a aruncarea unor except ¸ii de tipul StackException. ce aduce flexibilitate sporit˘ aˆ ın manevrarea claselor ce implementeaz˘ a tipul respectiv. link . println ( " Continutul stivei este : " + s ) . Metoda . push ( " a " ) . s2 . push ( " b " ) . } return s . Stack s2 = new StackImpl2 () . err . } } Singura observat ¸ie pe care o facem aici este c˘ a. } catch ( StackException e ) { System . s2 . node = node . e . out . } } } Observat ¸i folosirea interfet ¸ei Stack ca un tip de date.5: Folosirea stivei public class TestStiva { public static void afiseaza ( Stack s ) { System .

Deosebirea const˘ aˆ ın faptul c˘ a unele clase sunt fort ¸ate s˘ a extind˘ a o anumit˘ a clas˘ a (de exemplu orice applet trebuie s˘ a fie subclasa a clasei Applet) ¸ si nu ar mai putea sa extind˘ a o alt˘ a clas˘ a. exist˘ a: • interfat ¸a List care impune protocolul pe care trebuie s˘ aˆ ıl respecte o clas˘ a de tip list˘ a. A¸ sadar. Un exemplu sugestiv este dat de clasele ce descriu colect ¸ii. Fara folosirea interfet ¸elor nu am putea fort ¸a clasa respectiv˘ a s˘ a respecte diverse tipuri de protocoale. Exemplu oferit de noi nu are leg˘ atur˘ a cu aceast˘ a clas˘ a¸ si are rol pur demonstrativ.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte La prima vedere o interfat ¸˘ a nu este altceva decˆ at o clas˘ a abstract˘ aˆ ın care toate metodele sunt abstracte (nu au nici o implementare). Observat ¸ie In pachetul java. La nivel conceptual. Ca sa particulariz˘ am.util exist˘ a clasa Stack care modeleaz˘ a not ¸iune de stiv˘ a de obiecte ¸ si. evident. aceasta va fi folosit˘ aˆ ın aplicat ¸iile ce au nevoie de acest tip de date. • clasa abstract˘ a AbstractList care implementeaz˘ a interfat ¸a List ¸ si ofer˘ a implement˘ ari concrete pentru metodele comune tuturor tipurilor de list˘ a. deoarece ˆ ın Java nu exista decˆ at mo¸ stenire simpla. o clas˘ a abstract˘ a nu ar putea ˆ ınlocui o interfat ¸˘ a? Raspunsul la intrebare depinde de situat ¸ie. 5. ˆ ıns˘ aˆ ın general este ’Nu’. . diferent ¸a const˘ aˆ ın: • extinderea unei clase abstracte fort ¸eaz˘ a o relat ¸ie ˆ ıntre clase. INTERFET ¸E S ¸ I CLASE ABSTRACTE 129 afiseaza accept˘ a ca argument orice obiect al unei clase ce implementeaz˘ a Stack. • implementarea unei interfet ¸e specific˘ a doar necesitatea implement˘ arii unor anumie metode.5.3. In multe situat ¸ii interfet ¸ele ¸ si clasele abstracte sunt folosite ˆ ımpreun˘ a pentru a implementa cˆ at mai flexibil ¸ si eficient o anumit˘ a ierarhie de clase.

.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e Interfet ¸ele nu au nici o implementare ¸ si nu pot fi instant ¸iate... nu reprezint˘ a nici o problem˘ a ca anumite clase s˘ a implementeze mai multe interfet ¸e sau ca o interfat ¸˘ a s˘ a extind˘ a mai multe interfet ¸e (s˘ a aib˘ a mai multe superinterfet ¸e) class NumeClasa implements Interfata1. S˘ a consider˘ am un exemplu de clasa care implementeaza mai multe interfet ¸e: interface Inotator { void inoata().. O interfat ¸˘ a mosteneste atˆ at constantele cˆ at ¸ si declarat ¸iile de metode de la superinterfet ¸ele sale. .130 CAPITOLUL 5. INTERFET ¸E • clase concrete. . Din acest motiv.. } interface Luptator { void lupta(). O clas˘ a mo¸ steneste doar constantele unei interfet ¸e ¸ si responsabilitatea implement˘ arii metodelor sale. interface NumeInterfata extends Interfata1. } class Erou implements Inotator. cum ar fi LinkedList. 5. Interfata2. Zburator. ArrayList care extind AbstractList. Luptator { public void inoata() {} public void zboara() {} public void lupta() {} } Exemplu de interfat ¸˘ a care extinde mai multe interfet ¸e: interface Monstru { void ameninta(). } interface Zburator { void zboara(). } interface MonstruPericulos extends Monstru { void distruge(). Interfata2.

atunci cˆ and exist˘ a constante sau metode cu acelea¸ si nume ˆ ın mai multe interfet ¸e. Mortal { Vampir { {} {} {} {} Evident. //ambiguitate .x).out. I2 { public void metoda() { System.println(x). cum ar fi situat ¸ia cˆ and au aceea¸ si list˘ a de argumente dar tipuri returnate incompatibile.4.out.x). deoarece scrierea unui cod care poate fi confuz este un stil prost de programare.out. compilatorul nu va furniza eroare decˆ at dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a referirea constantelor ambigue f˘ ar˘ a a le prefixa cu numele interfet ¸ei sau dac˘ a metodele cu acela¸ si nume nu pot fi deosbite.˘ PRIN INTERFET 5.println(I1. MOS ¸ TENIRE MULTIPLA ¸E } interface Mortal { void omoara(). //corect System. } interface I2 { int x=2.println(I2. In cazul in care acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a. void metoda(). } class Dracula implements public void ameninta() public void distruge() public void omoara()() public void beaSange() } 131 MonstruPericulos. pot ap˘ area situat ¸ii de ambiguitate. void metoda(). } //corect //incorect class C implements I1. } interface Vampir extends void beaSange(). interface I1 { int x=1. //corect System. //int metoda(). ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie ˆ ıntotdeauna evitat.

5. INTERFET ¸E S˘ a recapitul˘ am cˆ ateva lucruri legate de clase ¸ si interfet ¸e: • O clas˘ a nu poate avea decˆ at o superclas˘ a. • O clas˘ a trebuie obligatoriu s˘ a trateze metodele din interfet ¸ele pe care la implementeaz˘ a. indiferent de ierarhia de clase din care face parte. • definirea unor grupuri de constante. Interfet ¸ele sunt utile pentru: • definirea unor similaritati ˆ ıntre clase independente f˘ ar˘ a a fort ¸a artificial o legatur˘ aˆ ıntre ele.132 } } CAPITOLUL 5. • asigur˘ a c˘ a toate clasele care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a pun la dipozit ¸ie metodele specificate ˆ ın interfat ¸˘ a . • O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. 5.5 Utilitatea interfet ¸elor Dup˘ a cum am v˘ azut. • Ierarhia interfet ¸elor este independent˘ a de ierarhia claselor care le implementeaz˘ a.5. o interfat ¸˘ a define¸ ste un protocol ce poate fi implementat de orice clas˘ a.1 Crearea grupurilor de constante Deoarece orice variabil˘ a a unei interfet ¸e este implicit declarat˘ a cu public. static si final. interfet ¸ele reprezint˘ a o metod˘ a convenabil˘ a de creare a unor grupuri de constante care s˘ a fie folosite global ˆ ıntr-o aplicat ¸ie: . • transmiterea metodelor ca parametri.de aici rezult˘ a posibilitatea implement˘ arii unor clase prin mai multe modalit˘ a¸ ti ¸ si folosirea lor ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a.

interface Functie { public void executa(Nod u). UTILITATEA INTERFET ¸ ELOR public interface Luni { int IAN=1. Primul exemplu se refer˘ a la explorarea nodurilor unui graf.5. La execut ¸ie metoda va putea primi ca parametru orice obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a¸ si deci cont ¸ine ¸ si codul funct ¸iei respective.. Pentru aceasta. transmiterea metodelor ca parametri este realizat˘ aˆ ın Java prin intermediul interfet ¸elor. FEB=2.5.. In fiecare nod trebuie s˘ a se execute prelucrarea informat ¸iei din nodul respectiv prin intermediul unei funct ¸ii primite ca parametru. void explorare(Functie f) { //. Atunci cˆ and o metod˘ a trebuie s˘ a primeasc˘ a ca argument de intrare o referint ¸˘ a la o alt˘ a funct ¸ie necesar˘ a execut ¸iei sale. S˘ a consider˘ am mai multe exemple pentru a clarifica lucrurile.. denumit˘ a ¸ si call-back. 133 5. . cunoscut˘ a doar la momentul execut ¸iei... DEC=12. este extrem de folosit˘ aˆ ın Java ¸ si trebuie neap˘ arat ˆ ınt ¸eleas˘ a. } Folosirea acestor constante se face prin expresii de genul NumeInterfata. aceasta urmˆ and s˘ a fie apelat˘ a normal pentru a obt ¸ine rezultatul dorit.constanta.5..DEC) luna ++ else luna = Luni. ca ˆ ın exemplul de mai jos: if (luna < Luni..IAN. } class Graf { //.2 Transmiterea metodelor ca parametri Deoarece nu exist˘ a pointeri propriu-zi¸ si. vom defini o interfat ¸a ˘ Functie care va specifica metoda trimis˘ a ca parametru. . atunci argumentul respectiv va fi declarat de tipul unei interfet ¸e care cont ¸ine metoda respectiv˘ a. Aceast˘ a tehnic˘ a.

println("Nodul curent este: " + v).println("Current node is: " + v). } } class AfisareEn implements Functie { public void executa(Nod v) { System. . cum ar fi metoda list a clasei File.. putem spune c˘ a metoda list prime¸ ste ca argument o alt˘ a funct ¸ie care specific˘ a dac˘ a un fi¸ sier va fi returnat sau nu (criteriul de filtrare). } } public class TestCallBack { public static void main(String args[]) { Graf G = new Graf(). INTERFET ¸E if (explorarea a ajuns in nodul v) { f.out. } } Al doilea xemplu va fi prezentat ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare.. 5.out. ¸ si alte tehnici de programare. prin intermediul s˘ au. //.executa(v). G.134 CAPITOLUL 5. G.explorare(new AfisareEn()).6 Interfat ¸a FilenameFilter Instant ¸ele claselor ce implementeaz˘ a aceasta interfat ¸˘ a sunt folosite pentru a crea filtre pentru fi¸ siere ¸ si sunt primite ca argumente de metode care listeaz˘ a cont ¸inutul unui director. } } } //Definim doua functii class AfisareRo implements Functie { public void executa(Nod v) { System. A¸ sadar.explorare(new AfisareRo()). ˆ ıntrucˆ at face parte din API-ul standard Java ¸ si vor fi puse ˆ ın evident ¸˘ a.

} A¸ sadar. sau 0 ˆ ın caz contrar. testeaz˘ a dac˘ a numele fi¸ sierului primit ca parametru ˆ ındepline¸ ste condit ¸iile dorite de noi.filtru = filtru. INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER 135 Interfat ¸a FilenameFilter are o singur˘ a metod˘ a: accept care specific˘ a criteriul de filtrare ¸ si anume. de exemplu un constructor care s˘ a primeasca criteriul de filtrare. o clas˘ a de specificare a unui filtru are urm˘ atorul format: class FiltruFisiere implements FilenameFilter { String filtru. .testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir are o anumit˘ a terminat ¸ie • indexOf .6. Aceste clase mai pot avea ¸ si alte metode. } } Metodele cele mai uzuale ale clasei String folosite pentru filtrarea fi¸ sierelor sunt: • endsWith . In general. String nume) { if (filtrul este indeplinit) return true. String numeFisier). else return false.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir cont ¸ine un anumit sub¸ sir. orice clas˘ a de specificare a unui filtru care implementez˘ a interfat ¸a FilenameFilter trebuie s˘ a implementeze metoda accept a acestei interfet ¸e. } // Implementarea metodei accept public boolean accept(File dir. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface FilenameFilter { public boolean accept(File dir.5. returnˆ and pozit ¸ia acestuia. // Constructorul FiltruFisiere(String filtru) { this.

Daca nu se primeste nici un argument . S˘ a consider˘ am exemplul complet ˆ ın care dorim s˘ a list˘ am fi¸ sierele din directorul curent care au o anumit˘ a extensie. list ( new Filtru ( args [0]) ) .6: Listarea fi¸ sierelor cu o anumit˘ a extensie /* Listarea fisierelor din directorul curent care au anumita extensie primita ca argument . else list = director . if ( args . out . Filtru ( String extensie ) { this . } } } class Filtru implements FilenameFilter { String extensie . list () . String [] list . INTERFET ¸E Instant ¸ele claselor pentru filtrare sunt primite ca argumente de metode de listare a cont ¸inutului unui director. */ import java . . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . " ) . i < list . length > 0) list = director . Acesta este un exemplu tipic de transmitere a unei funct ¸ii (funct ¸ia de filtrare accept) ca argument al unei metode. } catch ( Exception e ) { e . for ( int i = 0.136 CAPITOLUL 5. printStackTrace () . length . println ( list [ i ]) . i ++) System . vor fi listate toate .*. io . O astfel de metod˘ a este list din clasa File: String[] list (FilenameFilter filtru) Observati c˘ a aici interfat ¸a este folosit˘ a ca un tip de date. extensie = extensie . ea fiind substituit˘ a cu orice clas˘ a care o implementeaz˘ a. Listing 5.

INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER } public boolean accept ( File dir .7: Folosirea unei clase anonime /* Listarea fisierelor din directorul curent folosind o clasa anonima pentru filtru . if ( args . i < list .*. String nume ) { return ( nume . */ import java . String nume ) { return ( nume . println ( list [ i ]) . putem folosi clas˘ a intern˘ a anonim˘ a. } else list = director . " + extensie ) ) . } catch ( Exception e ) { e . length > 0) { final String extensie = args [0].6. aceast˘ a situat ¸ie fiind un exemplu tipic de folosire a acestora.1 Folosirea claselor anonime In cazul ˆ ın care nu avem nevoie de clasa care reprezint˘ a filtrul pentru listarea fi¸ sierelor dintr-un director decˆ at o singur˘ a dat˘ a. for ( int i = 0. } . endsWith ( " . " + extensie ) ) . String [] list . list = director . pentru a evita crearea unei noi clase de sine st˘ at˘ atoare care s˘ a fie folosit˘ a pentru instant ¸ierea unui singur obiect. out .5.6. " ) . io . endsWith ( " . } } 137 5. } }) . Listing 5. length . list () . printStackTrace () . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . i ++) System . list ( new FilenameFilter () { // Clasa interna anonima public boolean accept ( File dir .

} } .138 } } CAPITOLUL 5. this . 2}.sort(v). java.util.8: Clasa Persoana (f˘ ar˘ a suport pentru comparare) class Persoana { int cod . int v[]={3. ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am un vector format din instant ¸e ale clasei Persoana. 2. ca in exemplul de mai sus.Arrays. 1. String nume . 4. nu exist˘ a nici o problem˘ aˆ ın a determina ordinea fireasc˘ a a elementelor. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. cod = cod .Arrays. String nume ) { this . o modalitate uzual˘ a de folosire a claselor anonime pentru instant ¸ierea unui obiect care trebuie s˘ a respecte o interfat ¸˘ a este: metoda(new Interfata() { // Implementarea metodelor interfetei }). 5. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume .7 Compararea obiectelor Am v˘ azut ˆ ın primul capitol c˘ a o solut ¸ie facil˘ a¸ si eficient˘ a de sortare a unui vector este folosirea metodei sort din clasa java. INTERFET ¸E A¸ sadar. 3.util. Ce se ˆ ınt˘ ampl˘ aˆ ıns˘ a atunci cˆ and vectorul cont ¸ine referint ¸e la obiecte de un anumit tip ? S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. nume = nume . 4} In cazul ˆ ın care elementele din vector sunt de tip primitiv. definit˘ a mai jos: Listing 5. public Persoana ( int cod .

p [0] = new Persoana (3 . • zero: dac˘ a obiectul curent este egal decˆ a obiectul primit ca argument.5. length . s˘ a specific˘ am acest lucru. System . p [3] = new Persoana (4 . . " Ionescu " ) .9: Sortarea unui vector de tip referint ¸˘ a class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. " Vasilescu " ) .7. Va trebui. } A¸ sadar. util . java . } } 139 La execut ¸ia acestei aplicat ¸ii va fi obt ¸inut˘ a o except ¸ie. i ++) System .1 Interfat ¸a Comparable Interfat ¸a Comparable impune o ordine total˘ a asupra obiectelor unei clase ce o implementeaz˘ a. p [2] = new Persoana (2 . " Georgescu " ) . COMPARAREA OBIECTELOR Programul urm˘ ator ar trebui s˘ a sorteze un vector de persoane: Listing 5. Arrays . sort ( p ) . for ( int i =0. out .7. 5. ˆ ıntr-un fel sau altul. p [1] = new Persoana (1 . out . Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface Comparable { int compareTo(Object o). o clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e trebuie s˘ a fie comparabil va implementa metoda compareTo care trebuie s˘ a returneze: • o valoare strict negativ˘ a: dac˘ a obiectul curent (this) este mai mic decˆ a obiectul primit ca argument. i < p . println ( " Persoanele ordonate dupa cod : " ) . Aceast˘ a ordine se nume¸ ste ordinea natural˘ a a clasei ¸ si este specificat˘ a prin intermediul metodei compareTo. println ( p [ i ]) . deoarece metoda sort nu ¸ stie care este ordinea natural˘ a a obiectelor de tip Persoana. " Popescu " ) .

equals ( p . public Persoana ( int cod . Reamintim c˘ a metoda equals. e2 instant ¸e ale lui C . .10: Clasa Persoana cu suport pentru comparare class Persoana implements Comparable { int cod .equals(null) returneaz˘ a false. nume = nume . determin˘ a dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale (au aceea¸ si valoare). Spunem c˘ a ordinea natural˘ a a unei clase C este consitent˘ a cu equals dac˘ a ¸ si numai dac˘ a (e1. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . nume ) ) .compareTo(null) trebuie s˘ a arunce o except ¸ie de tip NullPointerException chiar dac˘ a e. mo¸ stenit˘ a din Object de toate clasele. String nume . } public boolean equals ( Object o ) { if (!( o instanceof Persoana ) ) return false . Listing 5.equals((Object)e2. cod = cod .compareTo((Object)e2) == 0) are aceeas¸ si valoare logic˘ a cu e1. if (!( o instanceof Persoana ) ) throw new Clas sCas tExce ptio n ( " Nu pot compara ! " ) . null nu este instant ¸˘ a a nici unei clase ¸ si e. Persoana p = ( Persoana ) o . cod ) && ( nume . INTERFET ¸E • o valoare strict pozitiv˘ a: dac˘ a obiectul curent este mai mare decˆ a obiectul primit ca argument. pentru orice e1. Persoana p = ( Persoana ) o . S˘ a presupunem c˘ a dorim ca ordinea natural˘ a a persoanelor s˘ a fie dup˘ a codul lor intern. } public int compareTo ( Object o ) { if ( o == null ) throw new Null P o i n t e r E x c e p t i o n () . String nume ) { this . return ( cod == p .140 CAPITOLUL 5. this .

COMPARAREA OBIECTELOR return ( cod .5. util . " Georgescu " ) .7.Arrays. Metoda equals va returna.util. " Vasilescu " ) .util. nume ) ) . pur ¸ si simplu.p . care verific˘ a dac˘ a un obiect este instant ¸˘ a a unei anumite clase. p [0] = new Persoana (3 . p [3] = new Persoana (4 . new Comparator () { public int compare ( Object o1 . pe lˆ ang˘ a vectorul ce trebuie sortat. Persoana p2 = ( Persoana ) o2 . dar ˆ ın varianta ˆ ın care.Comparator cont ¸ine metoda compare. Pentru definirea comparatorului vom folosi o clas˘ a anonim˘ a. Object o2 ) { Persoana p1 = ( Persoana ) o1 . compareTo ( p2 . " Ionescu " ) .*. " Popescu " ) . false. .7. Interfat ¸a java. Listing 5. Aceasta este oferit˘ a tot de metoda sort din clasa java. p [2] = new Persoana (2 . avem nevoie de o alt˘ a solut ¸ie. return ( p1 . vom transmite un argument de tip Comparator care s˘ a specifice modalitatea de comparare a elementelor. Aceasta returneaz˘ a un ˆ ıntreg cu aceea¸ si semnificat ¸ie ca la metoda compareTo a interfet ¸ei Comparator ¸ si are urm˘ atoarea definit ¸ie: int compare(Object o1. sort (p .2 Interfat ¸a Comparator In cazul ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am elementele unui vector ce cont ¸ine referint ¸e dup˘ a alt criteriu decˆ at ordinea natural˘ a a elemenetelor. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a sort˘ am persoanele ordonate dup˘ a numele lor. p [1] = new Persoana (1 . nume . Arrays . Metoda compareTo va arunca o except ¸ie de tipul ClassCastException dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a compararea unui obiect de tip Persoana cu un obiect de alt tip. cod ) . 5.11: Sortarea unui vector folosind un comparator import java . } } 141 Observat ¸i folosirea operatorului instanceof. class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. Object o2). care impune o ordine total˘ a asupra elementelor unei colect ¸ii.

void metoda_2(). out . println ( p [ i ]) . i < p .. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod.. void metoda_n(). length . } } Observat ¸i cum compararea a dou˘ a¸ siruri de caractere se face tot cu metoda compareTo. el trebui totu¸ si s˘ a implementeze toate metodele interfet ¸ei.8 Adaptori In cazul ˆ ın care o interfat ¸˘ a cont ¸ine mai multe metode ¸ si.. for ( int i =0. clasa String implemenˆ and interfat ¸a Comparable.. System . la un moment dat.. i ++) System . 5. } // Trebuie sa apara si celelalte metode // chiar daca nu au implementare efectiva public void metoda_2() {} public void metoda_3() {} .. . println ( " Persoanele ordonate dupa nume : " ) . } . public void metoda_n() {} . avem nevoie de un obiect care implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv dar nu specific˘ a cod decˆ at pentru o singur˘ a metod˘ a. out . INTERFET ¸E } }) ..142 CAPITOLUL 5. interface X { void metoda_1().. // Avem nevoie de un obiect de tip X // ca argument al unei functii functie(new X() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza .

5. public void metoda_n() {} } In situat ¸ia cˆ and avem nevoie de un obiect de tip X vom folosi clasa abstract˘ a. Mai multe exemple de folosire a adaptorilor vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. ADAPTORI }).. } }). supradefinind doar metoda care ne intereseaz˘ a: functie(new XAdapter() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza .8. public abstract class XAdapter implements X { public void metoda_1() {} public void metoda_2() {} . Definit ¸ie Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. 143 Aceast˘ a abordare poate fi nepl˘ acut˘ a dac˘ a avem frecvent nevoie de obiecte ale unor clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . Solut ¸ia la aceast˘ a problem˘ a este folosirea adaptorilor... ..

144 CAPITOLUL 5. INTERFET ¸E .

clase ¸ si interfet ¸e utile • java.Capitolul 6 Organizarea claselor 6. lucrul cu fi¸ siere • java.1 Pachete Definit ¸ie Un pachet este o colect ¸ie de clase ¸ si interfet ¸e ˆ ınrudite din punctul de vedere al funct ¸ionalit˘ a¸ tii lor.intr˘ ari/ie¸ siri. Sunt folosite pentru g˘ asirea ¸ si utilizarea mai u¸ soar˘ a a claselor.1. pentru a evita conflictele de nume ¸ si pentru a controla accesul la anumite clase. 6. algoritmi sau diverse not ¸iuni esent ¸iale ˆ ın dezvoltarea unui program.clasele de baz˘ a ale limbajului Java • java.dezvoltarea de appleturi 145 .1 Pachetele standard (J2SDK) Platforma standard de lucru Java se bazeaz˘ a pe o serie de pachete cu ajutorul c˘ arora se pot construi ˆ ıntr-o manier˘ a simplificat˘ a aplicat ¸iile.applet .io . In alte limbaje de programare pachetele se mai numesc libr˘ arii sau bibilioteci. Cele mai importante pachete ¸ si suportul oferit de lor sunt: • java.lang .util . Exist˘ a deci un set de clase deja implementate care modeleaz˘ a structuri de date.

event .rmi .interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul • java.lang.awt.text .2 Folosirea membrilor unui pachet Conform specificat ¸iilor de acces ale unei clase ¸ si ale mebrilor ei..net .swing .execut ¸ie la distant ¸˘ a Remote Message Interface • java. accesul implicit ˆ ın Java este la nivel de pachet.mecanisme de securitate: criptare. Pentru a folosi o clas˘ a public˘ a dintr-un anumit pachet.146 CAPITOLUL 6.lucrul cu baze de date • java.math . ORGANIZAREA CLASELOR • java.lucrul cu texte.awt .operat ¸ii matematice cu numere mari • java.mecanismele de tratare e evenimentelor generate de utilizator • java.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul. mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a fat ¸˘ a de AWT. .. date ¸ si numere independent de limb˘ a • java. doar clasele publice ¸ si membrii declarat ¸i publici ai unei clase sunt accesibili ˆ ın afara pachetului ˆ ın care se g˘ asesc.programare de ret ¸ea • java. exist˘ a trei solut ¸ii: • specificarea numelui complet al clasei • importul clasei respective • importul ˆ ıntregului pachet ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa. • . 6. Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”.sql . autentificare • java. sau pentru a apela o metod˘ a public˘ a a unei clase publice a unui pachet.1.security .beans .scrierea de componente reutilizabile • java.introspect ¸ie • javax.reflect .

vom importa ˆ ın aplicat ¸ia noastr˘ a clasa respectiv˘ a.awt. Din acest moment.NumeClasa.pachetul din care face parte .TextField("Tot neplacut").awt.Button. tf2 = new java. = new java. .1.awt java.awt.awt. tf1 = new TextField("Placut").awt.TextField = new java. 6. ˆ ınainte de declararea vreunei clase sau interfet ¸e.awt.numele scurt al clasei .TextField. De exemplu.6.Button b1 java.numeClasa.Button("OK").Button . care trebuie s˘ a apar˘ a la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a.TextField("Neplacut").awt. Acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunea import.3 Importul unei clase sau interfet ¸e Se face prin instruct ¸iunea import ˆ ın care specific˘ am numele complet al clasei sau interfet ¸ei pe care dorim s˘ a o folosim dintr-un anumit pacehet: import numePachet. Button java. tf1 = new java. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al claselor Button ¸ si TextField: Button b1 Button b2 TextField TextField = new Button("OK").numele complet al clasei Aceast˘ a metod˘ a este recomandat˘ a doar pentru cazul ˆ ın care folosirea acelei clase se face o singur˘ a dat˘ a sau foarte rar. PACHETE 147 Specificarea numelui complet al clasei se face prin prefixarea numelui scurt al clasei cu numele pachetului din care face parte: numePachet. sau ˆ ıntreg pachetul din care face parte.awt.TextField java. = new Button("Cancel").Button("Cancel").1.awt. ar fi extrem de nepl˘ acut s˘ a scriem de fiecare dat˘ a cˆ and vrem s˘ a declar˘ am un obiect grafic secvent ¸e de genul: java.Button b2 java. In aceste situat ¸ii. import java. tf2 = new TextField("Foarte placut").awt.awt. //Pentru exemplul nostru: import java.

O expresie de genul import java. Se nume¸ ste import la cerere deoarece ˆ ınc˘ arcarea claselor se face dinamic. ORGANIZAREA CLASELOR Aceast˘ a abordare este eficient˘ a¸ si recomandat˘ aˆ ın cazul ˆ ın care nu avem nevoie decˆ at de cˆ ateva clase din pachetul respectiv.*.C*. Polygon. ar trebui s˘ a avem cˆ ate o instruct ¸iune de import pentru fiecare dintre ele: import import import import import import java.awt. import numePachet.awt. urmat de simbolul *.awt. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al tuturor claselor pachetului importat: Button b = new Button("OK"). Dac˘ aˆ ın exemplul nostru am avea nevoie ¸ si de clasele Line. Din acest moment. Point p = new Point(0. In aceast˘ a situat ¸ie ar fi mai simplu s˘ a folosim importul la cerere din ˆ ıntregul pachet ¸ si nu al fiec˘ arei clase ˆ ın parte.4 Importul la cerere dintr-un pachet Importul la cerere dintr-un anumit pachet se face printr-o instruct ¸iune import ˆ ın care specific˘ am numele pachetului ale c˘ arui clase ¸ si interfet ¸e dorim s˘ a le folosim.Button. Point. 6. 0).1. java.TextField. Rectangle.awt. java. Atent ¸ie * nu are semnificat ¸ia uzual˘ a de la fi¸ siere de wildcard (masc˘ a) ¸ si nu poate fi folosit decˆ at ca atare.Point.awt. .Rectangle. java. ˆ ın momentul apel˘ arii lor.*.awt.148 CAPITOLUL 6. java. java.Polygon.awt.awt.Line. va produce o eroare de compilare. //Pentru exemplul nostru: import java.

util. pentru orice fi¸ sier surs˘ a. putem folosi doar numele constantei. // Contine interfata List . ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o ambiguitate de c˘ atre compilator. • pachetul curent • pachetul implicit (f˘ ar˘ a nume) 6.lang import java.awt.awt..6. urm˘ atoarele pachete: • pachetul java.5. // Poate sau nu sa apara // Mai bine nu. introdus˘ aˆ ıncepˆ and cu versiunea 1. atunci referirea la ele trebuie f˘ acut˘ a doar folosind numele complet. Astfel. permite referirea constantelor statice ale unei clase f˘ ar˘ a a mai specifica numele complet al acesteia ¸ si este implementat˘ a prin ad˘ augarea cuvˆ antului cheie static dup˘ a cel de import: import static numePachet.. ˆ ın loc s˘ a ne referim la constantele clasei cu expresii de tipul NumeClasa.1.CONSTANTA. PACHETE 149 In cazul ˆ ın care sunt importate dou˘ a sau mai multe pachete care cont ¸in clase (interfet ¸e) cu acela¸ si nume. //corect Sunt considerate importate automat. List x.lang.util.*.1..List b = new ArrayList()..*. // Contine clasa List import java. //Declaratie ambigua java.awt.*.5 Importul static Aceast˘ a facilitate.*. . //corect java.List().List a = new java.NumeClasa. import java.

class Graf {.5 import java. fereastra.io.6 Crearea unui pachet Toate clasele ¸ si interfet ¸ele Java apartin la diverse pachete.} . // Incepand cu versiunea 1.. S˘ a consider˘ am un exemplu: presupunem c˘ a avem dou˘ a fi¸ siere surs˘ a Graf.*..java ¸ si Arbore. grupate dup˘ a funct ¸ionalitatea lor.CENTER). class Arbore {..awt.java package grafuri..BorderLayout.150 CAPITOLUL 6. Dup˘ a cum am v˘ azut clasele de baz˘ a se g˘ asesc ˆ ın pachetul java.awt.add(new Button()..5 import java. clasele pentru intr˘ ari/ie¸ siri sunt ˆ ın java.*. import static java.. Crearea unui pachet se realizeaz˘ a prin scriere la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a ce cont ¸in clasele ¸ si interfet ¸ele pe care dorim s˘ a le grup˘ am ˆ ıntr-un pachet a instruct ¸iunii: package numePachet. 6.java.add(new Button().BorderLayout.. etc..BorderLayout. BorderLayout. ORGANIZAREA CLASELOR // Inainte de versiuna 1. .awt.} class GrafPerfect extends Graf {..lang. nu ¸ si clasa ˆ ın sine. //Fisierul Graf.. clasele pentru interfat ¸a grafic˘ aˆ ın java.} //Fisierul Arbore.java package grafuri.*. fereastra. Atent ¸ie Importul static nu import˘ a decˆ at constantele statice ale unei clase.awt.1. . CENTER).

. 6. In general. cum ar fi ro.7 Denumirea unui pachet Exist˘ a posibilitatea ca doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun s˘ a foloseasc˘ a acela¸ si nume pentru unele din clasele lor.1. pentru a permite identificarea ˆ ın mod unic a claselor sale.companie. Cu alte cuvinte nu putem specifica faptul c˘ a anumite clase dintr-un fi¸ sier surs˘ a apart ¸in unui pachet. De asemenea. ˆ ı¸ si va prefixa pachetele cu ro. iar altele altui pachet.1. ce se gasesc ˆ ın pachete cu acela¸ si nume ? Pentru a evita acest lucru. Arbore. Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ aˆ ıns˘ a cˆ and doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun folosesc clase cu acela¸ si nume. avˆ and contul ion@xsoft. Dac˘ a nu este specificat un anumit pachet. clasele unui fi¸ sier surs˘ a vor face parte din pachetul implicit (care nu are nici un nume). ArboreBinar vor face parte din acela¸ si pachet grafuri.ro. pachetul implicit este format din toate clasele ¸ si intefet ¸ele directorului curent de lucru. . ele fiind diferent ¸iate prin prefixarea lor cu numele pachetelor. indiferent de contextul ˆ ın care acestea vor fi integrate. pachetul implicit fiind folosit doar pentru aplicat ¸ii mici sau prototipuri. conflictele de nume vor fi rezolvate prin diverse convent ¸ii de uz intern. In cadrul aceleiasi companii.} 151 Clasele Graf. Acest lucru este posibil atˆ at timp cˆ at clasele cu acela¸ si nume se gasesc ˆ ın pachete diferite.xsoft..ion. se poate ca una din clasele unei aplicat ¸ii s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu o clas˘ a a mediului Java. Instruct ¸iunea package act ¸ioneaz˘ a asupra ˆ ıntregului fi¸ sier surs˘ a la ˆ ınceputul c˘ aruia apare. De exemplu. PACHETE class ArboreBinar extends Arbore {.numePachet. GrafPerfect.6. programatorul cu numele Ion al companiei XSoft. Este recomandat ˆ ıns˘ a ca toate clasele ¸ si intefetele s˘ a fie plasate ˆ ın pachete. cum ar fi folosirea numelui de cont al programatorilor ˆ ın denumirea pachetelor create de ace¸ stia. companiile folosesc inversul domeniului lor Internet ˆ ın denumirea pachetelor implementate ˆ ın cadrul companiei.

atunci acestea trebuie de asemenea s˘ a corespund˘ a unor directoare ce vor descrie calea spre fi¸ sierele surs˘ a ale c˘ aror clase ¸ si interfet ¸e fac parte din pachetele respective. • Fi¸ sierele surs˘ a trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ aˆ ın directoare care s˘ a reflecte numele pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele ¸ si interfet ¸ele din acele fi¸ siere. O prim˘ a variant˘ a ar fi s˘ a construim cˆ ate o clas˘ a pentru fiecare ¸ si s˘ a le plas˘ am . Pentru clasele care nu sunt publice acest lucru nu este obligatoriu. analiz˘ a. ci doar recomandat.2 6.152 CAPITOLUL 6. Dac˘ a numele pachetelor sunt formate din mai multe unit˘ a¸ ti lexicale separate prin punct. cum ar fi geometrie.1 Organizarea fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a Orice aplicat ¸ie nebanal˘ a trebuie s˘ a fie construit˘ a folosind o organizare ierarhic˘ a a componentelor sale. cerc. ˆ ıntr-un fi¸ sier surs˘ a nu pot exista dou˘ a clase sau interfet ¸e publice. Cu alte cuvinte. funct ¸ie. un director va cont ¸ine surse pentru clase ¸ si interfet ¸e din acela¸ si pachet iar numele directorului va fi chiar numele pachetului. Din acest motiv. Atent ¸ie Este obligatoriu ca o clas˘ a/interfat ¸˘ a public˘ a s˘ a se gaseasc˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier avˆ and numele clasei(interfet ¸ei) ¸ si extenisa . sau compilatorul va furniza o eroare. algebr˘ a. etc. Vom clarifica modalitatea de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a ale unei aplicatii printr-un exemplu concret. s˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clase care s˘ a descrie urm˘ atoarele notiuni: poligon. S˘ a presupunem c˘ a dorim crearea unor componente care s˘ a reprezinte diverse not ¸iuni matematice din domenii diferite. Pentru a simplifica lucrurile. poliedru. Este recomandat ca strategia de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a s˘ a respecte urm˘ atoarele convent ¸ii: • Codul surs˘ a al claselor ¸ si interfet ¸elor s˘ a se gaseasc˘ aˆ ın fi¸ siere ale c˘ aror nume s˘ a fie chiar numele lor scurt ¸ si care s˘ a aib˘ a extensia . Intr-un fi¸ sier surs˘ a pot exista oricˆ ate clase sau interfet ¸e care nu sunt publice.java. ORGANIZAREA CLASELOR 6.java. grup.2. sfer˘ a.

spatiu.java /algebra Grup. ˆ ıns˘ a. public class Cerc { .plan.plan.java package geometrie. .java /analiza Functie. avˆ and ˆ ın vedere posibila extindere a aplicat ¸iei cu noi reprezent˘ ari de not ¸iuni matematice. } // Cerc. aceast˘ a abordare ar fi ineficient˘ a. O abordare elegant˘ a ar fi aceea ˆ ın care clasele care descriu not ¸iuni din acela¸ si domeniu sa se gaseasca ˆ ın pachete separate ¸ si directoare separate.java package geometrie. .java Cerc. public class Poliedru { .2. .java /spatiu Poliedru.java Clasele descrise ˆ ın fi¸ sierele de mai sus trebuie declarate ˆ ın pachete denumite corespunzator cu numele directoarelor ˆ ın care se gasesc: // Poligon. Ierarhia fi¸ sierelor sursa ar fi: /matematica /surse /geometrie /plan Poligon.java Sfera.java Matematica. . . public class Poligon { . } .6. } // Poliedru.java package geometrie. . ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR 153 ˆ ın acela¸ si director ˆ ımpreuna cu un program care s˘ a le foloseasca.

class trebuie s˘ a se gaseasca ˆ ıntr-o ierarhie de directoare care s˘ a reflecte numele pachetului din care face parte clasa respectiv˘ a.class /spatiu . } // Grup.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.java este clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. ˆ ıns˘ a ele pot fi apoi organizate separat.java package analiza. . . relativ la directorul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste aplicat ¸ia.class ¸ si numele scurt al clasei sau interfet ¸ei respective.java package geometrie.class Cerc. Este recomandatˆ ıns˘ a ca aceast˘ a separare s˘ a fie f˘ acut˘ a automat la compilare. . Implicit. } Matematica. . public class Sfera { .class) In urma compil˘ arii fi¸ sierelor surs˘ a vor fi generate unit˘ a¸ ti de compilare pentru fiecare clas˘ a¸ si interfat ¸˘ a din fi¸ sierele surs˘ a. un fi¸ sier . . numele lung al unei clase trebuie s˘ a descrie calea spre acea clas˘ aˆ ın cadrul fi¸ sierelor surs˘ a. Spre deosebire de organizarea surselor. ˆ ın urma compil˘ arii fi¸ sierele surs˘ a ¸ si unit˘ a¸ tile de compilare se g˘ asesc ˆ ın acela¸ si director. ORGANIZAREA CLASELOR // Sfera. Revenind la exemplul de mai sus.154 CAPITOLUL 6. vom avea urm˘ atoarea organizare: /matematica /clase /geometrie /plan Poligon. public class Functie { . public class Grup { .spatiu.2. Dup˘ a cum ¸ stim acestea au extensia . Dup˘ a cum se observ˘ a. } // Functie.java package algebra. 6. .

class Matematica. atˆ at la compilare cˆ at ¸ si la interpretare trebuie specificat˘ a lista de directoare r˘ ad˘ acin˘ a . unit˘ a¸ tile de compilare sunt organizate astfel pentru a da posibilitatea interpretorului s˘ a gaseasc˘ a¸ si s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie o anumit˘ a clas˘ aˆ ın timpul execut ¸iei programului. vor fi compilate ˆ ın cascad˘ a toate clasele referite de aceasta.class /analiza Functie. Deoarece compil˘ am clasa principal˘ a a plicat ¸iei. fiecare unitate de compilare va fi plasat˘ aˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierul s˘ au surs˘ a.6. In directorul aplicatiei (matematica) cre˘ am subdirectorul clase ¸ si d˘ am comanda: javac -sourcepath surse surse/Matematica. Pentru aceasta.class Sfera. dar numai acestea.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a este necesar˘ a deoarece ˆ ın momentul cˆ and compilatorul ˆ ıntˆ alneste un nume de clas˘ a el trebuie s˘ a poat˘ a identifica acea clas˘ a.java -d clase sau javac -classpath surse surse/Matematica. de exemplu surse/geometrie/plan. de exemplu /matematica/clase/geometrie/plan/Poligon. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR Poliedru. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a trebuie s˘ a gaseasc˘ a fi¸ serul surs˘ a care o cont ¸ine.2.java -d clase 6. Similar.class.java -d clase Opt ¸iunea -d specific˘ a directorul r˘ ad˘ acin˘ a al ierarhiei de clase.class /algebra Grup. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a compil˘ am explicit toate fi¸ sierele java dintr-un anumit director. In lipsa lui.java ¸ si .class 155 Crearea acestei structuri ierarhice este facut˘ a automat de c˘ atre compilator.2. putem folosi expresia: javac surse/geometrie/plan/*.class. Ins˘ a aceast˘ a organizare nu este suficient˘ a deoarece specific˘ a numai partea final˘ a din calea c˘ atre fi¸ sierele .

calea de c˘ autare este format˘ a doar din directorul curent. Aceast˘ a list˘ a se nume¸ ste cale de cautare (classpath). Definit ¸ie O cale de c˘ autare este o list˘ a de directoare sau arhive ˆ ın care vor fi c˘ autate fi¸ sierele necesare unei aplicat ¸ii.156 CAPITOLUL 6. //. import analiza. } } Identificarea unei clase referite ˆ ın program se face ˆ ın felul urm˘ ator: • La directoarele aflate ˆ ın calea de c˘ autare se adaug˘ a subdirectoarele specificate ˆ ın import sau ˆ ın numele lung al clasei • In directoarele formate este c˘ autat un fi¸ sier cu numele clasei. astfel ˆ ıncˆ at compilatorul ¸ si interpretorul s˘ a poat˘ a construi calea complet˘ a spre clasele aplicat ¸iei.spatiu.java: import geometrie.spatiu.Functie. S˘ a consider˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei Matematica. public class Matematica { public static void main(String args[]) { Poligon a = new Poligon().*. In cazul ˆ ın care nu este g˘ asit nici unul sau sunt g˘ asite mai multe va fi semnalat˘ a o eroare. geometrie.folosind aceast˘ a variant˘ a toate aplicat ¸iile Java de pe ma¸ sina respectiv˘ a vor c˘ auta clasele necesare ˆ ın directoarele specificate ˆ ın variabila CLASSPATH. Fiecare director din calea de cautare este directorul imediat superior structurii de directoare corespunz˘ atoare numelor pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele din directorul respectiv. ORGANIZAREA CLASELOR ˆ ın care se g˘ asesc fi¸ sierele aplicat ¸iei.2.plan. import algebra...Sfera().Grup. . 6. Implicit.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) Setarea c˘ aii de c˘ autare se poate face ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • Setarea variabilei de mediu CLASSPATH .Sfera = new geometrie.

Ele pot fi folosite ¸ si pentru comprim˘ ari obi¸ snuite.3..classpath <cale de cautare> <surse java> java .): SET CLASSPATH = cale1. se va face astfel: java -classpath clase Matematica In concluzie. Un fi¸ sier JAR poate fi creat folosind utilitarul jar aflat ˆ ın distribut ¸ia J2SDK.6. o organizare eficient˘ a a fi¸ sierelor aplicat ¸iei ar ar˘ ata astfel: /matematica /surse /clase compile.bat (javac -sourcepath surse surse/Matematica.este un format de arhivare independent de platform˘ a.cale2. Dintre beneficiile oferite de arhivele JAR amintim: • portabilitate ...3 Arhive JAR Fi¸ sierele JAR (Java Archive) sunt arhive ˆ ın format ZIP folosite pentru ˆ ımpachetarea aplicat ¸iilor Java. din directorul matematica.jar.util.. ce cont ¸ine diverse informat ¸ii auxiliare legate de aplicat ¸ia sau clasele arhivate. 157 • Folosirea opt ¸iunii -classpath la compilarea ¸ si interpretarea programelor .java -d clase) run. . ARHIVE JAR UNIX: SET CLASSPATH = cale1:cale2:.bat (java -classpath clase Matematica) 6..directoarele specificate astfel vor fi valabile doar pentru comanda curent˘ a: javac ...classpath <cale de cautare> <clasa principala> Lansarea ˆ ın execut ¸ie a aplicatiei noastre. DOS shell (Windows 95/NT/. diferent ¸a fat ¸˘ a de o arhiv˘ a ZIP obi¸ snuit˘ a fiind doar existent ¸a unui director denumit META-INF. sau metode ale claselor suport din pachetul java.

class archive="arhiva.. • securitate .3.class • arhivarea tuturor fi¸ sierelor din directorul curent: jar cvf allfiles.. 6.1 Folosirea utilitarului jar Arhivatorul jar se g˘ ase¸ ste ˆ ın subdirectorul bin al directorului ˆ ın care este instalat kitul J2SDK.jar fi¸ sier(e)-arhivate • Executarea unei aplicat ¸ii java -jar arhiva.jar" .dimensiunea unei aplicat ¸ii ˆ ın forma sa final˘ a este redus˘ a. f˘ ar˘ a a fi deci nevoie de a deschide cˆ ate o conexiune nou˘ a pentru fiecare fi¸ sier. Mai jos sunt prezentate pe scurt operat ¸iile uzuale: • Crearea unei arhive jar cf arhiva.jar • Deschiderea unui applet arhivat <applet code=A. • minimizarea timpului de ˆ ıncarcare a unui applet: dac˘ a appletul (fi¸ siere class.jar fi¸ sier(e)-intrare • Vizualizare cont ¸inutului jar tf nume-arhiva • Extragerea cont ¸inutului jar xf arhiva.158 CAPITOLUL 6.> Exemple: • Arhivarea a dou˘ a fi¸ siere class: jar cf classes. resurse.class B. el poate fi ˆ ınc˘ arcat ˆ ıntr-o singur˘ a tranzact ¸ie HTTP. ORGANIZAREA CLASELOR • compresare .jar A.jar * .arhivele JAR pot fi ”semnate” electronic • mecanismul pentru lucrul cu fi¸ siere JAR este parte integrata a platformei Java.jar • Extragerea doar a unor fi¸ siere jar xf arhiva. etc) este compresat ˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR.

6.txt Ambele operat ¸ii puteau fi executate ˆ ıntr-un singur pas: jar cvfm mate. Din directorul clase vom lansa comanda: jar cvf mate. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a facˆ and dublu-click pe o arhiv˘ a JAR va fi lansat˘ aˆ ın execut ¸ie aplicat ¸ia ˆ ımpachetat˘ aˆ ın acea arhiv˘ a (dac˘ a exist˘ a o clas˘ a principal˘ a).mf ce se gase¸ ste ˆ ın directorul META-INF trebuie s˘ aˆ ınregistr˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei.txt geometrie analiza algebra Matematica.jar geometrie analiza algebra Matematica. Dac˘ a vom ˆ ıncerca s˘ a lans˘ am ˆ ın execut ¸ie aceast˘ a arhiv˘ a prin comanda java -jar mate. Aceasta ˆ ınseamna c˘ aˆ ın fiserul Manifest.class Pe sistemele Win32.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate Pentru a rula o aplicat ¸ie ˆ ımpachetat˘ aˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR trebuie s˘ a facem cunoscut˘ a interpretorului numele clasei principale a aplicat ¸iei. Acest lucru ˆ ıl vom face ˆ ın doi pa¸ si: • se creeaz˘ a un fi¸ sier cu un nume oarecare. ˆ ın care vom scrie: Main-Class: Matematica • adaug˘ am aceast˘ a informat ¸ie la fi¸ sierul manifest al arhivei mate.txt.jar manifest.jar vom obt ¸ine urm˘ atoarea eroare: ”Failed to load Main-Class manifest from mate.java. de exemplu manifest.jar: jar uvfm mate.3. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. ˆ ın care clasa principal˘ a era Matematica.class In urma acestei comenzi vom obtine arhiva mate.jar”.jar cu interpretorul Java.jar. .jar manifest. platforma Java 2 va asocia extensiile . ˆ ın care dorim s˘ a arhiv˘ am clasele aplicat ¸iei descrise mai sus. ARHIVE JAR 159 6.

160 CAPITOLUL 6. ORGANIZAREA CLASELOR .

Cele mai importante sunt: 161 . • Implement˘ ari: implement˘ ari concrete ale interfet ¸elor ce descriu colect ¸ii. tabele de dispersie. Utilizarea colect ¸iilor ofer˘ a avantaje evidente ˆ ın procesul de dezvoltare a unei aplicat ¸ii. ˆ ın Java colect ¸iile sunt tratate ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. Ace¸ sti algoritmi se numesc ¸ si polimorfici deoarece pot fi folosit ¸i pe implement˘ ari diferite ale unei colect ¸ii. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a mult ¸imile reprezentate sunt eterogene. Tipul de date al elementelor dintr-o colect ¸ie este Object. cˆ at ¸ si pentru transmiterea unor informat ¸ii de la o metod˘ a la alta. • Algoritmi: metode care efectueaz˘ a diverse operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea sau sortarea. reprezentˆ and elementul de funct ¸ionalitate reutilizabil˘ a. stive.1 Introducere O colect ¸ie este un obiect care grupeaz˘ a mai multe elemente ˆ ıntr-o singur˘ a unitate. liste ˆ ınl˘ ant ¸uite. mult ¸imi matematice. Aceste clase reprezint˘ a tipuri de date reutilizabile. Incepˆ and cu versiunea 1. Prin intermediul colect ¸iilor vom avea acces la diferite tipuri de date cum ar fi vectori. etc. definite pentru obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele ce descriu colect ¸ii.Capitolul 7 Colect ¸ii 7. Colect ¸iile sunt folosite atˆ at pentru memorarea ¸ si manipularea datelor. putˆ and include obiecte de orice tip.2. fiind organizate ˆ ıntr-o arhitectur˘ a foarte eficient˘ a¸ si flexibil˘ a ce cuprinde: • Interfet ¸e: tipuri abstracte de date ce descriu colect ¸iile ¸ si permit utilizarea lor independent de detaliile implement˘ arilor.

Collection modeleaz˘ a o colect ¸ie la nivelul cel mai general. // Operatii la nivel de element boolean contains(Object element). • Cre¸ sterea vitezei ¸ si calit˘ a¸ tii programului: implement˘ arile efective ale colect ¸iilor sunt de ˆ ınalt˘ a performant ¸˘ a¸ si folosesc algoritmi cu timp de lucru optim. boolean add(Object element). public interface Collection { // Metode cu caracter general int size(). Iterator iterator(). COLECT ¸ II • Reducerea efortului de programare: prin punerea la dispozit ¸ia programatorului a unui set de tipuri de date ¸ si algoritmi ce modeleaz˘ a structuri ¸ si operat ¸ii des folosite ˆ ın aplicat ¸ii. void clear(). Unele implement˘ ari ale acestei interfet ¸e permit existent ¸a elementelor duplicate. ci exist˘ a doar implement˘ ari ale unor subinterfet ¸e mai concrete. descriind un grup de obiecte numite ¸ si elementele sale. alte implement˘ ari nu. la scrierea unei aplicat ¸ii putem s˘ a ne concentr˘ am eforturile asupra problemei ˆ ın sine ¸ si nu asupra modului de reprezentare ¸ si manipulare a informat ¸iilor. boolean isEmpty(). scopul lor fiind de a permite utilizarea structurilor de date independent de modul lor de implementare.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii Interfet ¸ele reprezint˘ a nucleul mecanismului de lucru cu colect ¸ii. Unele au elementele ordonate. boolean remove(Object element). Platforma Java nu ofer˘ a nici o implementare direct˘ a a acestei interfet ¸e. . cum ar fi Set sau List.162 CAPITOLUL 7. altele nu. 7. Astfel.

. o2). dac˘ a este folosit un comparator) trebuie s˘ a fie valid ¸ si s˘ a nu provoace except ¸ii. boolean retainAll(Collection c). Object toElement). Pune la dispozit ¸ie operat ¸ii care beneficiaz˘ a de avantajul ordon˘ arii elementelor. diferent ¸a principal˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a elementele dintr-o astfel de colect ¸ie sunt ordonate ascendent. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II 163 // Operatii la nivel de multime boolean containsAll(Collection c). Object[] toArray(Object a[]). Mo¸ stene¸ ste metodele din Collection. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei ¸ si este ment ¸inut˘ a automat la orice operat ¸ie efectuat˘ a asupra mult ¸imii. Fiind subclas˘ a a interfet ¸ei Set. mo¸ stene¸ ste metodele acesteia. SortedSet headSet(Object toElement). apelul o1.compareT o(o2) (sau comparator. boolean removeAll(Collection c). pentru orice dou˘ a obiecte o1. Singura conditt ¸ie este ca. oferind metode suplimentare ce ¸ tin cont de faptul c˘ a mult ¸imea este sortat˘ a: public interface SortedSet extends Set { // Subliste SortedSet subSet(Object fromElement.7. SortedSet este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Set. boolean addAll(Collection c). // Metode de conversie in vector Object[] toArray(). f˘ ar˘ a a avea alte metode specifice.compare(o1. o2 ale colect ¸iei. } Set modeleaz˘ a not ¸iunea de mult ¸ime ˆ ın sens matematic.2. mai bine zis nu poate cont ¸ine dou˘ a obiecte o1 ¸ si o2 cu proprietatea o1. Dou˘ a dintre clasele standard care ofer˘ a implement˘ ari concrete ale acestei interfet ¸e sunt HashSet ¸ si TreeSet. Ordonarea elementelor se face conform ordinii lor naturale.equals(o2). O mult ¸ime nu poate avea elemente duplicate.

// Extragere sublista List subList(int from. Comparator comparator().164 CAPITOLUL 7. void add(int index. Object remove(int index). // Capete Object first(). } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeSet. // Cautare int indexOf(Object o). Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface List extends Collection { // Acces pozitional Object get(int index). Object element). abstract boolean addAll(int index. Object set(int index. COLECT ¸ II SortedSet tailSet(Object fromElement). int lastIndexOf(Object o). Object last(). In plus. // Iterare ListIterator listIterator(). } . fat ¸˘ ade metodele definite de interfat ¸a Collection. ListIterator listIterator(int index). Listele pot contine duplicate ¸ si permit un control precis asupra pozit ¸iei unui element prin intermediul indexului acelui element. c˘ autare ¸ si iterare avansat˘ a. List descrie liste (secvent ¸e) de elemente indexate. Collection c). Object element). avem metode pentru acces pozit ¸ional. int to).

public Set entrySet(). // Operatii la nivel de element Object put(Object key. Object value). Obiectele de acest tip nu pot cont ¸ine chei duplicate ¸ si fiecare cheie este asociat˘ a la un singur element. dup˘ a care poate fi reg˘ asit. // Operatii la nivel de multime void putAll(Map t). Definitt ¸ai interfet ¸ei este prezentat˘ a mai jos: public interface Map { // Metode cu caracter general int size(). // Interfata pentru manipularea unei inregistrari public interface Entry { Object getKey(). void clear(). Ierarhia interfet ¸elor derivate din Map este independent˘ a de ierarhia derivat˘ a din Collection. LinkedList. Object setValue(Object value). public Collection values(). Vector. 165 Map descrie structuri de date ce asociaz˘ a fiecarui element o cheie unic˘ a.7. boolean containsValue(Object value). Object get(Object key).2. boolean isEmpty(). // Vizualizari ale colectiei public Set keySet(). } } . Object remove(Object key). INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II Clase standard care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a sunt: ArrayList. Object getValue(). boolean containsKey(Object key).

2. Aceste clase sunt ˆ ın continuare disponibile ¸ si multe dintre ele au fost adaptate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at s˘ a se integreze ˆ ın noua abordare. } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeMap. Definit ¸ia interfet ¸ei este dat˘ a mai jos: public interface SortedMap extends Map { // Extragerea de subtabele SortedMap subMap(Object fromKey. SortedMap este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Map. COLECT ¸ II Clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a Map sunt HashMap.166 CAPITOLUL 7. // Capete Object first(). exista un set de clase pentru lucrul cu colect ¸ii. chiar dac˘ a funct ¸ionalitatea lor era aproape identic˘ a cu cea a unei clase anterioare. la care se adaug˘ a faptul c˘ a mult ¸imea cheilor dintr-o astfel de colect ¸ie este ment ¸inut˘ a ordonat˘ a ascendent conform ordinii naturale. . // Comparatorul folosit pentru ordonare Comparator comparator(). Este subclasa a interfet ¸ei Map.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor Inainte de versiunea 1. SortedMap headMap(Object toKey). Pe lˆ ang˘ a acestea au fost create noi clase corespunz˘ atoare interfet ¸elor definite. aflarea primei/ultimei chei. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei. TreeMap ¸ si Hashtable. Object toKey). 7. Object last(). ˆ ıns˘ a acestea nu erau organizate pe ierarhia de interfet ¸e prezentat˘ aˆ ın sect ¸iunea anterioar˘ a. oferind metode suplimentare pentru: extragere de subtabele. SortedMap tailMap(Object fromKey). aflarea comparatorului folosit pentru ordonare.

¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos. LinkedList Vector Map HashMap Hashtable SortedMap TreeMap A¸ sadar se observ˘ a existent ¸a unor clase care ofer˘ a aceea¸ si funct ¸ionalite.HashSet. HashMap ¸ si Hashtable.AbstractSet.. ˆ ımpreun˘ a cu interfet ¸ele corespunz˘ atoare (clasele din vechiul model sunt trecute pe rˆ andul de jos): Interfat ¸a Set SortedSet List Clasa HashSet TreeSet ArrayList. unde ’implementare’ se refer˘ a la structura intern˘ a folosit˘ a pentru reprezentarea mult ¸imii. ca ˆ ın figura de mai jos: AbstractCollection . implementarea interfet ¸elor este explicit realizat˘ a la nivelul superclaselor abstracte. HashTable In vechea ierarhie: Dictionary ..3. IMPLEMENTARI ¸ IILOR 167 Clasele de baz˘ a care implementeaz˘ a interfet ¸e ce descriu colect ¸ii au numele de forma < Implementare >< Interf ata >. AbstractList . . TreeSet. Vector-Stack AbstractMap .Properties Evident.˘ ALE COLECT 7. cum ar fi ArrayList ¸ si Vector. • au definit˘ a metoda clone. clasele care descriu colect ¸ii au unele tr˘ asaturi comune. acestea oferind de altfel ¸ si implement˘ ari concrete pentru multe din metodele definite de interfet ¸e. In general. TreeMap. clasele ce descriu colect ¸ii sunt de asemenea concepute ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. cum ar fi: • permit elementul null. Pe lˆ ang˘ a organizarea ierarhic˘ a a interfet ¸elor implementate.HashMap.Hashtable . • sunt serializabile.

out . care returneaz˘ a o reprezentare ca ¸ sir de caractere a colect ¸iei respective. for ( int i =0.1: Comparare ArrayList . util . prin realizarea unor compromisuri ˆ ıntre spat ¸iul necesar pentru memorarea datelor. add ( new Integer ( i ) ) . • permit crearea de iteratori pentru parcurgere.t1 ) ) . System .*. long t2 = System . i < N .LinkedList import java . interfat ¸a List este implementat˘ a de clasele ArrayList ¸ si LinkedList. nu sunt sincronizate (vezi ”Fire de execut ¸ie).168 CAPITOLUL 7. COLECT ¸ II • au definit˘ a metoda toString.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor Dup˘ a cum am vazut. curre ntTimeM illis () . • au atˆ at constructor f˘ ar˘ a argumente cˆ at ¸ si un constructor care accept˘ a ca argument o alt˘ a colect ¸ie • exceptˆ and clasele din arhitectura veche. cronometrˆ and timpul necesar realiz˘ arii acestora: Listing 7. De exemplu. respectiv LinkedList ¸ si execut˘ a diverse operat ¸ii pe ea. i ++) lst . De ce exist˘ a atunci ¸ si clasa LinkedList ? Raspunsul const˘ aˆ ın faptul c˘ a folosind reprezent˘ ari diferite ale mult ¸imii gestionate putem obt ¸ine performante mai bune ˆ ın funct ¸ie de situat ¸ie. prima fiind ˆ ın general mult mai folosit˘ a. public static void testAdd ( List lst ) { long t1 = System . } . 7. public class TestEficienta { final static int N = 100000. println ( " Add : " + ( t2 . S˘ a consider˘ am un exemplu ce creeaza o list˘ a folosind ArrayList. fiecare interfat ¸˘ a ce descrie o colect ¸ie are mai multe implement˘ ari. curre ntTimeM illis () . rapiditatea reg˘ asirii acestora ¸ si timpul necesar actualiz˘ arii colect ¸iei ˆ ın cazul unor modific˘ ari.

˘ A COLECT 7. i < N . ˆ ın timp ce pentru LinkedList este extrem de lent˘ a. ad˘ augarea elementelor este rapid˘ a pentru ambele tipuri de liste. println ( " ArrayList " ) .12 0.t1 ) ) .t1 ) ) . println ( " Remove : " + ( t2 . testGet ( lst2 ) . remove (0) .4. List lst2 = new LinkedList () . for ( int i =0.45 0. get ( i ) . long t2 = System . out . System . FOLOSIREA EFICIENTA ¸ IILOR public static void testGet ( List lst ) { long t1 = System . System . i ++) lst . i < N . println ( " LinkedList " ) .01 add get remove A¸ sadar. testAdd ( lst2 ) . out . out . i ++) lst .14 87. curre ntTimeMillis () . } public static void main ( String args []) { System . testAdd ( lst1 ) . curre ntTimeMillis () . testGet ( lst1 ) . currentTimeM illis () . } public static void testRemove ( List lst ) { long t1 = System .05 LinkedList 0. for ( int i =0.01 12. ArrayList ofer˘ a acces ˆ ın timp constant la elementele sale ¸ si din acest motiv folosirea lui ”get” este rapid˘ a. testRemove ( lst1 ) . sunt dat ¸i ˆ ın tabelul de mai jos: ArrayList 0. testRemove ( lst2 ) . exprimat ¸i ˆ ın secunde. System . deoarece ˆ ıntr-o list˘ aˆ ınlant ¸uit˘ a accesul la un element se face prin . println ( " Get : " + ( t2 . long t2 = System . currentTimeM illis () . List lst1 = new ArrayList () . out . } } 169 Timpii aproximativi de rulare pe un calculator cu performant ¸e medii.

• au un singur argument de tip colect ¸ie.opusul lui sort. Concluzia nu este c˘ a una din aceste clase este mai ”bun˘ a” decˆ at cealalt˘ a. ci c˘ a exist˘ a diferent ¸e substant ¸iale ˆ ın reprezentarea ¸ si comportamentul diferitelor implement˘ ari ¸ si c˘ a alegerea unei anumite clase pentru reprezentarea unei mult ¸imi de elemente trebuie s˘ a se fac˘ aˆ ın funct ¸ie de natura problemei ce trebuie rezolvat˘ a. 7. folosirea lui ArrayList este lent˘ a deoarece elementele r˘ amase sufer˘ a un proces de reindexare (shift la stˆ anga). etc. Caracterisiticile principale ale acestor algoritmi sunt: • sunt metode de clas˘ a (statice).170 CAPITOLUL 7. .efectueaz˘ a c˘ autarea eficient˘ a (binar˘ a) a unui element ˆ ıntr-o list˘ a ordonat˘ a.amestec˘ a elementele unei liste . sortarea.5 Algoritmi polimorfici Algoritmii polimorfici descri¸ si ˆ ın aceast˘ a sect ¸iune sunt metode definite ˆ ın clasa Collections care permit efectuarea unor operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea. • apelul lor general va fi de forma: Collections. • majoritatea opereaz˘ a pe liste dar ¸ si pe colect ¸ii arbitrare.sorteaz˘ a ascendent o list˘ a referitor la ordinea s˘ a natural˘ a sau la ordinea dat˘ a de un comparator.algoritm(colectie. • shuffle . Deci. iar LinkedList funct ¸ioneaza eficient atunci cˆ and facem multe operat ¸ii de modificare (¸ stergeri. [argumente]). La operat ¸iunea de eliminare. ˆ ın timp ce pentru LinkedList este rapid˘ a ¸ si se face prin simpla schimbare a unei leg˘ aturi. • binarySearch . COLECT ¸ II parcurgerea secvent ¸ial˘ a a listei pˆ an˘ a la elementul respectiv. ArrayList se comport˘ a bine pentru cazuri ˆ ın care avem nevoie de reg˘ asirea unor elemente la pozit ¸ii diferite ˆ ın list˘ a. inser˘ ari). Metodele mai des folosite din clasa Collections sunt: • sort .

In exemplul de mai sus. simplific˘ a lucrul cu colect ¸ii. int val = ((Integer)list. • max .inverseaz˘ a ordinea elementelor dintr-o list˘ a. • enumeration . TIPURI GENERICE • reverse . • synchronizedTipColectie . • min .returneaz˘ a minimul dintr-o colect ¸ie.5 ArrayList list = new ArrayList(). introduse ˆ ın versiunea 1.intValue(). Definirea unui tip generic se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ıntre paranteze unghiulare a unui tip de date Java.5 a limbajului Java. • swap . putem rescrie secvent ¸a astfel: . Folosind tipuri generice. S˘ a consider˘ am un exemplu de utilizare a colect ¸iilor ˆ ınainte ¸ si dup˘ a introducerea tipurilor generice: // Inainte de 1.returneaza o enumerare a elementelor dintr-o colect ¸ie.interschimb˘ a elementele de la dou˘ a pozit ¸ii specificate ale unei liste.add(new Integer(123)).6 Tipuri generice Tipurile generice.copie elementele unei liste ˆ ın alta. 171 • fill . • unmodifiableTipColectie . de¸ si am dori ca elementele s˘ a fie doar numere ˆ ıntregi. efectul fiind impunerea tipului respectiv pentru toate elementele colect ¸iei: <TipDate>. • copy . trebuie s˘ a facem cast explicit de la tipul Object la Integer atunci cˆ and prelu˘ am valoarea unui element.returneaz˘ a o instant ¸˘ a sincronizat˘ a a unei colect ¸ii (vezi ”Fire de execut ¸ie”).returneaz˘ a o instant ¸˘ a care nu poate fi modificat˘ a a colect ¸iei respective.6.returneaz˘ a maximul dintr-o colect ¸ie. permit ¸ˆ and tipizarea elementelor acestora.7. lista definit˘ a poate cont ¸ine obiecte de orice tip. Mai mult.get(0)). list. 7.populeaza o lista cu un anumit element repetat de un num˘ ar de ori.

} // sau. obt ¸inem o variant˘ a mult simplificat˘ a a secvent ¸ei init ¸iale: // Dupa 1.out. Ei sunt descri¸ si de obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele Enumeration. semnificat ¸iile lor fiind evidente: • Enumeration: hasMoreElements.get(0). . In cazul folosirii tipurilor generice. aceasta din urm˘ a este preferat˘ aˆ ın noile implement˘ ari ale colect ¸iilor. int val = list.5.nextElement()).elements().hasMoreElements()) { System.add(new Integer(123)). int val = list. 7. indiferent dac˘ a aceasta este indexat˘ a sau nu. respectiv Iterator sau ListIterator. folosind tipuri generice ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). varianta mai concisa for (Enumeration e = v. COLECT ¸ II // Dupa 1.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari Enumer˘ arile ¸ si iteratorii descriu modalit˘ a¸ ti pentru parcurgerea secvent ¸ial˘ aa unei colect ¸ii. ˆ ıncercarea de a utiliza ˆ ın cadrul unei colect ¸ii a unui element necorespunz˘ ator ca tip va produce o eroare la compilare. list. spre deosebire de varianta anterioar˘ a ce permitea doara aruncarea unor except ¸ie de tipul ClassCastException ˆ ın cazul folosirii incorecte a tipurilor.elements. Dac˘ a utiliz˘ am ¸ si mecanismul de autoboxing.add(123). folosind si autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().intValue(). ˆ ımpreun˘ a cu modalitatea lor de folosire.172 CAPITOLUL 7. nextElement // Parcurgerea elementelor unui vector v Enumeration e = v. Metodele uzuale ale acestor interfet ¸e sunt prezentate mai jos. while (e.println(e.get(0). list.5. Deoarece funct ¸ionalitatea interfet ¸ei Enumeration se reg˘ ase¸ ste ˆ ın Iterator. Toate clasele care implementeaz˘ a colect ¸ii au metode ce returneaz˘ a o enumerare sau un iterator pentru parcurgerea elementelor lor.

it. previous. respectiv modificarea elementului curent. remove // Parcurgerea elementelor unui vector // si eliminarea elementelor nule for (Iterator it = v. set dar ¸ si prin faptul c˘ a denumirile metodelor sunt mai concise.hasNext(). if (obj == null) it.hasNext(). if (obj == null) it. fiind responsabilitatea noastr˘ a de a face conversie (cast) la alte tipuri de date.nextElement()).next(). . } • ListIterator: hasNext. set // Parcurgerea elementelor unui vector // si inlocuirea elementelor nule cu 0 for (ListIterator it = v.set(new Integer(0)).˘ 7. it. cei de tip ListIterator permit ¸ si inserarea unui element la pozit ¸ia curent˘ a. next. next.) { Object obj = it.println(e.7.next().remove().iterator(). add. hasPrevious. metodele de tip next sau prev ale iteratorilor vor returna tipul Object.) { System. dac˘ a este cazul.out. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI e. remove. Iteratorii sunt preferat ¸i enumer˘ arilor datorit˘ a posibilit˘ a¸ tii lor de a act ¸iona asupra colect ¸iei pe care o parcurg prin metode de tip remove. } • Iterator: hasNext. precum ¸ si iterarea ˆ ın ambele sensuri.listIterator(). Atent ¸ie Deoarece colect ¸iile sunt construite peste tipul de date Object. } 173 Iteratorii simpli permit eliminarea elementului curent din colect ¸ia pe care o parcurg. add.hasMoreElements().) { Object obj = it.

i <=10. for (Iterator i = list. } System . out .5 a limbajului Java. le amestec˘ am.next(). il facem 0 if ( x . print ( " Rezultat : " + a ) . intValue () % 2 == 0) it . hasNext () . println ( " Vectorul amestecat : " + a ) .*. shuffle ( a ) . COLECT ¸ II In exemplul de mai jos punem ˆ ıntr-un vector numerele de la 1 la 10. . // Adaugam numerele de la 1 la 10 for ( int i =1. it . i. i ++) a . set ( new Integer (0) ) . Listing 7.) { Integer val=(Integer)i. listIterator () . ˆ ınlocuind numerele pare cu 0. // Amestecam elementele colectiei Collections .174 CAPITOLUL 7. util . dup˘ a care le parcurgem element cu element folosind un iterator.. next () . out . // Daca elementul curent este par . Astfel. ) { Integer x = ( Integer ) it .2: Folosirea unui iterator import java . o secvent ¸˘ a de genul: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().hasNext(). add ( new Integer ( i ) ) . // Parcurgem vectorul for ( ListIterator it = a . exist˘ a o variant˘ a simplificat˘ a de utilizare a iteratorilor. System .. } } Incepˆ and cu versiunea 1. // Proceseaza val . class TestIterator { public static void main ( String args []) { ArrayList a = new ArrayList () .iterator().

. for (Integer val : list) { // Proceseaza val . } 175 .7. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI } poate fi rescris˘ a astfel: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().˘ 7..

COLECT ¸ II .176 CAPITOLUL 7.

• Permite persistent ¸a obiectelor.obiectul poate exista ¸ si ˆ ıntre apelurile programelor care ˆ ıl folosesc. serializarea permite salvarea ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a a tuturor informat ¸iilor unui obiect pe un mediu de stocare extern programului.1 Folosirea serializ˘ arii Definit ¸ie Serializarea este o metod˘ a ce permite transformarea unui obiect ˆ ıntr-o secvent ¸a ˘ de octet ¸i sau caractere din care s˘ a poat˘ a fi ref˘ acut ulterior obiectul original. prin serializare se ˆ ıntelege procesul de scriere/citire a obiectelor. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a durata de viat ¸a a unui obiect nu este determinat˘ a de execut ¸ia unui program ˆ ın care acesta este definit . la relansarea programului. se nume¸ ste deserializare. de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea original˘ a.Capitolul 8 Serializarea obiectelor 8. Acest lucru se realizeaz˘ a prin serializarea obiectului ¸ si scrierea lui pe disc ˆ ınainte de terminarea unui program. Procesul invers. apoi. Tipurile primitive pot fi de asemenea serializate. obiectul va fi citit de pe disc ¸ si starea lui refacut˘ a. Utilitatea serializarii const˘ aˆ ın urm˘ atoarele aspecte: • Asigur˘ a un mecanism simplu de utilizat pentru salvarea ¸ si restaurarea a datelor. Cu alte cuvinte. Intr-un cadru mai larg. Acest 177 .

178 CAPITOLUL 8. a¸ sa cum am vazut. serializarea este utilizat˘ a pentru transportul argumentelor prin ret ¸ea ¸ si pentru returnarea valorilor. Un aspect important al serializ˘ arii este c˘ a nu salveaz˘ a doar imaginea unui obiect ci ¸ si toate referint ¸ele la alte obiecte pe care acesta le cont ¸ine. SERIALIZAREA OBIECTELOR tip de persistent ¸˘ a a obiectelor se nume¸ ste persistent ¸˘ a u¸ soar˘ a.este o modalitate prin care metodele unor obiecte de pe o alt˘ a ma¸ sin˘ a pot fi apelate ca ¸ si cum acestea ar exista local pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. Orice component˘ a Bean are o stare definit˘ a de valorile implicite ale propriet˘ a¸ tilor sale. ˆ ıntrucˆ at celelalte obiectele referite de obiectul care se serializeaz˘ a pot referi la rˆ andul lor alte obiecte. stare care este specificat˘ aˆ ın etapa de design a aplicat ¸iei. A¸ sadar referint ¸ele care construiesc starea unui obiect formeaz˘ a o ˆ ıntreag˘ a ret ¸ea. ordinea octet ¸ilor sau alte detalii specifice sistemelor repective. • Transmiterea datelor ˆ ın ret ¸ea .transmiterea unor informat ¸ii ˆ ıntre platforme de lucru diferite se realizeaz˘ a unitar. independent de formatul de reprezentare a datelor. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un algoritm general de salvare a st˘ arii unui obiect nu este tocmai facil. de sine st˘ at˘ atoare ce pot fi utilizate ˆ ın medii vizuale de dezvoltare a aplicat ¸iilor. • Compensarea diferent ¸elor ˆ ıntre sisteme de operare . atunci salvarea informat ¸iilor ˆ ıncapsulate ˆ ın acel obiect se poate face ¸ si prin salvarea pe rˆ and a datelor. Mediile vizuale folosesc mecanismul serializ˘ arii pentru asigurarea persistent ¸ei componentelor Bean. ˆ ıntrucˆ at ea trebuie efectuat˘ a explicit de c˘ atre programator ¸ si nu este realizat˘ a automat de c˘ atre sistem. o asemenea abordare nu este . Atunci cˆ and este trimis un mesaj c˘ atre un obiect ”remote” (de pe alt˘ a ma¸ sin˘ a). dar.Aplicat ¸iile ce ruleaz˘ aˆ ın ret ¸ea pot comunica ˆ ıntre ele folosind fluxuri pe care sunt trimise. • Java Beans . folosind clasa DataOutputStream. respectiv recept ¸ionate obiecte serializate.sunt componente reutilizabile. • RMI (Remote Method Invocation) . ¸ si a¸ sa mai departe. In cazul ˆ ın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv. Acesta este un proces recusiv de salvare a datelor. pentru ca apoi s˘ a fie restaurate prin metode ale clasei DataInputStream.

8. respectiv writeTipPrimitiv pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. deoarece pot ap˘ area probleme cum ar fi: variabilele membre ale obiectului pot fi instant ¸e ale altor obiecte.writeInt(12345). fie cu ObjectOutputStream ¸ si ObjectInputStream.1. boolean b = in. Acestea implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. In continuare. Serializarea ˆ ın format binar a tipurilor primitive ¸ si a obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clase specializate ˆ ın acest scop cu ar fi: ObjectOutputStream pentru scriere ¸ si ObjectInputStream pentru restaurare. DataOutputStream out = new DataOutputStream(fos).writeUTF("Sir de caractere").writeDouble(12.readInt(). etc.345). out. out. unele cˆ ampuri pot face referint ¸˘ a la acela¸ si obiect.˘ 8. .close(). int i = in.readDouble().1.dat").1 Serializarea tipurilor primitive Serializarea tipurilor primitive poate fi realizat˘ a fie prin intermediul fluxurilor DataOutputStream ¸ si DataInputStream. FOLOSIREA SERIALIZARII 179 ˆ ın general suficient˘ a.flush(). Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. double d = in.readBoolean(). prin termenul serializare ne vom referi doar la serializarea ˆ ın format binar. Mai jos este prezentat un exemplu de serializare folosind clasa DataOutputStream: FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. respectiv DataOutput ce declar˘ a metode de tipul readTipPrimitiv.writeBoolean(true). out.dat"). fos. out. out. DataInputStream in = new DataInputStream(fis).

signatura clasei ¸ si valorile tuturor cˆ ampurile serializabile ale obiectului. respectiv DataOutput. vor exista ¸ si metode pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. fis.3 Clasa ObjectOutputStream Scrierea obiectelor pe un flux de ie¸ sire este un proces extrem de simplu. pentru scriere ¸ si • readObject. sau de pe care va fi restaurat un obiect serializat.1.writeObject(referintaObiect). ceea ce ˆ ınseamna c˘ a vor fi folosite ˆ ımpreuna cu alte fluxuri pentru scrierea/citirea efectiv˘ aa datelor pe mediul extern pe care va fi salvat. . Mecanismul implicit de serializare a unui obiect va salva numele clasei obiectului. out. Acestea sunt fluxuri de procesare. fluxPrimitiv. Metodele pentru serializarea obiectelor sunt: • writeObject. out.flush(). SERIALIZAREA OBIECTELOR String s = in. Clasele ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream implementeaz˘ a interfet ¸ele ObjectInput.180 CAPITOLUL 8. secvent ¸a uzual˘ a fiind cea de mai jos: ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fluxPrimitiv). pe lˆ ang˘ a metodele dedicate serializ˘ arii obiectelor. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a.2 Serializarea obiectelor Serializarea obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clasele ObjectOutputStream (pentru salvare) ¸ si ObjectInputStream (pentru restaurare). 8.close().1.readUTF(). Referint ¸ele la alte obiecte serializabile din cadrul obiectului curent vor duce automat la serializarea acestora iar referint ¸ele multiple c˘ atre un acela¸ si obiect sunt codificate utilizˆ and un algoritm care s˘ a poat˘ a reface ”ret ¸eaua de obiecte” la aceea¸ si stare ca atunci cˆ and obiectul original a fost salvat.close(). respectiv ObjectOutput care extind DataInput. pentru restaurare. 8.

out.close(). fi¸ sierul rezultat va cont ¸ine informat ¸iile reprezentate ˆ ın format binar.writeObject(new Date()).ser. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos).flush(). citirea acestora ¸ si reconstruirea obiectelor salvate se va face printr-un flux de intrare de tip ObjectInputStream. out. Deoarece implementeaz˘ a interfat ¸a DataOutput.4 Clasa ObjectInputStream Odat˘ a ce au fost scrise obiecte ¸ si tipuri primitive de date pe un flux. mai precis NotSerializableException dac˘ a obiectul primit ca argument nu este serializabil. Object obj = in. cum ar fi FileInputStream pentru date salvate ˆ ıntr-un fi¸ sier.writeInt(12345). out. 8.writeBoolean(true).1. clasa pune la dispozitie ¸ si metode de tipul writeTipPrimitiv pentru serializarea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. Secvent ¸a uzual˘ a pentru deserializare este cea de mai jos: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fluxPrimitiv). out. Metoda writeObject arunc˘ a except ¸ii de tipul IOException ¸ si derivate din aceasta.readObject(). FOLOSIREA SERIALIZARII 181 Exemplul de mai jos construie¸ ste un obiect de tip Date ¸ si ˆ ıl salveaz˘ aˆ ın fi¸ sierul test. sau InvalidClassException dac˘ a sunt probleme cu o clas˘ a necesar˘ aˆ ın procesul de serializare. astfel ˆ ıncˆ at apeluri ca cele de mai jos sunt permise : out. FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test.1. //sau .ser").˘ 8.writeDouble(12.writeUTF("Sir de caractere"). out. ˆ ımpreun˘ a cu un obiect de tip String.writeObject("Ora curenta:"). Vom vedea ˆ ın continuare c˘ a un obiect este serializabil dac˘ a este instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable.345). out. pe lˆ anga metoda de scriere a obiectelor. Acesta este de asemenea un flux de procesare ¸ si va trebui asociat cu un flux pentru citirea efectiv˘ a a datelor. fos. Evident.

182 CAPITOLUL 8. Trebuie observat c˘ a metoda readObject are tipul returnat Object.readBoolean(). // corect Atent ¸ie Ca ¸ si la celelalte fluxuri de date care implemeteaz˘ a interfat ¸a DataInput citirea dintr-un flux de obiecte trebuie s˘ a se fac˘ a exact ˆ ın ordinea ˆ ın carea acestea au fost scrise. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie realizat˘ a explicit conversia la tipul corespunzator obiectului citit: Date date = in. . Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test.readObject().ser"). fluxPrimitiv. boolean b = in. clasa pune la dispozit ¸ie ¸ si metode de tipul readTipPrimitiv pentru citirea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. pe lˆ ang˘ a metoda de citire a obiectelor.close(). double d = in.readDouble(). fis.readObject(). Date data = (Date)in. altfel vor ap˘ area evident except ¸ii ˆ ın procesul de deserializare.readUTF().close(). Clasa ObjectInputStream implementeaz˘ a interfat ¸a DataInput deci.readInt().readObject(). SERIALIZAREA OBIECTELOR TipReferinta ref = (TipReferinta)in. String mesaj = (String)in. // gresit Date date = (Date)in. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis).readObject().readObject(). String s = in. int i = in.

Acest lucru va fi discutat ˆ ın sect ¸iunea referitoare la personalizarea serializ˘ arii. • Superclasa trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu un constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente. direct sau indirect.8.2 Obiecte serializabile Un obiect este serializabil dac˘ a¸ si numai dac˘ a clasa din care face parte implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. public interface Serializable { // Nimic ! } Declararea claselor ale c˘ aror instant ¸e trebuie s˘ a fie serializate este a¸ sadar extrem de simpl˘ a. acesta fiind utilizat pentru init ¸ializarea variabilelor mo¸ stenite ˆ ın procesul de restaurare al unui obiect. ˆ ıntrucˆ at implementeaz˘ a indirect interfat ¸a Serializable. In situat ¸ia ˆ ın care dorim s˘ a declar˘ am o clas˘ a serializabil˘ a dar superclasa sa nu este serializabil˘ a. fiind f˘ acut˘ a prin simpla implementare a interfet ¸ei Serializable: public class ClasaSerializabila implements Serializable { // Corpul clasei } Orice subclas˘ a a unei clase serializabile este la rˆ andul ei serializabil˘ a.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable Interfat ¸a Serializable nu cont ¸ine nici o declarat ¸ie de metod˘ a sau constant˘ a. interfat ¸a Serializable. dac˘ a dorim ca instant ¸ele unei clase s˘ a poat˘ a fi serializate. va fi generat˘ a o except ¸ie la execut ¸ie. Variabilele proprii vor fi init ¸ializate cu valorile de pe fluxul de intrare. In lipsa unui constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente pentru superclas˘ a. singurul ei scop fiind de a identifica clasele ale c˘ aror obiecte sunt serializabile. fiind responsabilitatea clasei curente de a asigura un mecanism propriu pentru salvarea/restaurarea lor. clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze.2. Definit ¸ia sa complet˘ a este: package java.io. . OBIECTE SERIALIZABILE 183 8. atunci trebuie s˘ a avem ˆ ın vedere urm˘ atoarele lucruri: • Variabilele accesibile ale superclasei nu vor fi serializate. 8.2. A¸ sadar.

transient int y =2. variabilele de clas˘ a particip˘ a obligatoriu la serializare.2 Controlul serializ˘ arii Exist˘ a cazuri cˆ and dorim ca unele variabile membre ale unui obiect s˘ a nu fie salvate automat ˆ ın procesul de serializare. Chiar declarate private ˆ ın cadrul clasei aceste cˆ ampuri particip˘ a la serializare. nu particip˘ a iar cele marcate cu ’Exceptie’ vor provoca except ¸ii de tipul NotSerializableException. Cu alte cuvinte. public class Test1 implements Serializable { int x =1. " + y + " .2. cele marcate ’NU’. Pentru ca un cˆ amp s˘ a nu fie salvat ˆ ın procesul de serializare el trebuie declarat cu modificatorul transient ¸ si trebuie s˘ a fie ne-static. 8. // DA // NU // DA // DA public String toString () { return x + " . sau variabile temporare pe care nu are rost s˘ a le salv˘ am. De exemplu. transient static int z =3. dac˘ a este ˆ ıntˆ alnit un obiect care nu implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException ce va identifica respectiva clas˘ a neserializabil˘ a. // Ignorata la serializare Modificatorul static anuleaz˘ a efectul modificatorului transient. Listing 8. // Participa la serializare In exemplele urm˘ atoare cˆ ampurile marcate ’DA’ particip˘ a la serializare. " + z + " . Acestea sunt cazuri comune atunci cˆ and respectivele cˆ ampuri reprezint˘ a informat ¸ii confident ¸iale.*. static transient int N.1: Modificatorii static ¸ si transient import java . io . } } . cum ar fi parole.184 CAPITOLUL 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR In procesul serializ˘ arii. static int t =4. " + t . declararea unei variabile membre temporare ar trebui facut˘ a astfel: transient private double temp.

} public class Test2 implements Serializable { A a = new A () . // NU y = 2. Listing 8. Listing 8.2: Membrii neserializabili import java . io .*. " + b . // DA public String toString () { return a .8.2. class A { int x =1. // DA .3: Serializarea cˆ ampurilor mo¸ stenite import java . } class B implements Serializable { int y =2. class C { int x =0. atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException. // Exceptie B b = new B () . subclasa trebuie s˘ a salveze explicit ¸ si cˆ ampurile mo¸ stenite. // Obligatoriu constructor fara argumente } class D extends C implements Serializable { int y =0. In caz contrar. io . x + " . } } Atunci cˆ and o clas˘ a serializabila deriva dintr-o alt˘ a clas˘ a. y . OBIECTE SERIALIZABILE 185 Dac˘ a un obiect ce trebuie serializat are referint ¸e la obiecte neserializabile.*. } public class Test3 extends D { public Test3 () { x = 1. salvarea cˆ ampurilor clasei p˘ arinte se va face doar dac˘ a¸ si aceasta este serializabil˘ a.

close () . // Restauram FileInputStream fis = new FileInputStream ( " fisier . out . out . readObject () . } } Mai jos este descrisa o aplicat ¸ie care efectueaz˘ a salvarea ¸ si restaurarea unor obiecte din cele trei clase prezentate mai sus. printStackTrace () .*. out . println ( " A fost restaurat obiectul : " + obj ) . } fis . public class Exemplu { public static void test ( Object obj ) throws IOException { // Salvam FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " fisier . close () . System . io . try { obj = in . writeObject ( obj ) .4: Testarea serializ˘ arii import java . flush () .186 CAPITOLUL 8. ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . Listing 8. " + y . fos . try { test ( new Test2 () ) . SERIALIZAREA OBIECTELOR } public String toString () { return x + " . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { e . out . ser " ) . System . ser " ) . } public static void main ( String args []) throws IOException { test ( new Test1 () ) . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . } catch ( N o t Se r i a l i z a b l e E x c e p t i o n e ) { . println ( " A fost salvat obiectul : " + obj ) .

particularizat pentru o clas˘ a anume. 2 restaurat obiectul: 0.NotSerializableException: A salvat obiectul: 1. println ( " Obiect neserializabil : " + e ) .˘ 8. dup˘ a cum am spus. 2.io. 2 8.ObjectInputStream stream) throws IOException. o clas˘ a poate avea nevoie de mai mult control asupra serializ˘ arii. In majoritatea cazurilor mecanismul standard este suficient ˆ ıns˘ a.3. De asemenea. 4 restaurat obiectul: 1. 4 neserializabil: java. out . citind informat ¸iile salvate ¸ si. eventual. ad˘ augˆ and ¸ si alte informat ¸ii necesare pentru serializarea unor obiecte. este posibil s˘ a extindem comportamentul implicit. fiind creat pentru cazul general. Personalizarea serializarii se realizeaz˘ a prin definirea (ˆ ıntr-o clas˘ a serializabil˘ a!) a metodelor writeObject ¸ si readObject avˆ and exact signatura de mai jos: private void writeObject(java.io. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR System . putem s˘ aˆ ınlocuim algoritmul implicit cu unul propriu. modifcˆ and starea obiectelor citite astfel ˆ ıncˆ at ele s˘ a corespund˘ a .3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor Dezavantajul mecanismului implicit de serializare este c˘ a algoritmul pe care se beazeaz˘ a.io. } test ( new Test3 () ) . } } 187 Rezultatul acestui program va fi : A fost A fost Obiect A fost A fost salvat obiectul: 1. 0.ObjectOutputStream stream) throws IOException private void readObject(java. 3. In aceste situat ¸ii. 3. se poate comporta ineficient ˆ ın anumite situat ¸ii: poate fi mult mai lent decˆ at este cazul sau reprezentarea binar˘ a generat˘ a pentru un obiect poate fi mult mai voluminoas˘ a decˆ at ar trebui. ClassNotFoundException Metoda writeObject controleaz˘ a ce date sunt salvate iar readObject controleaz˘ a modul ˆ ın care sunt restaurate obiectele.

) . In cazul ˆ ın care nu dorim s˘ aˆ ınlocuim complet mecanismul standard.. SERIALIZAREA OBIECTELOR anumitor cerint ¸e. } private void readObject(ObjectInputStream stream) throws IOException.defaultWriteObject(). 8.. Forma general˘ a de implementare a metodelor writeObject ¸ si readObject este: private void writeObject(ObjectOutputStream stream) throws IOException { // Procesarea campurilor clasei (criptare. // Adaugarea altor informatii suplimentare . // Actualizarea starii obiectului (decriptare. vom avean nevoie de o clas˘ a care s˘ a reprezinte . etc. etc...defaultReadObject(). Evident. Dac˘ aˆ ıns˘ a o clas˘ a trebuie sa-¸ si coordoneze serializarea proprie cu serializarea superclasei sale. serializarea superclasei sale fiind facut˘ a automat (¸ si implicit).ClassNotFoundException { // Restaurarea obiectului curent stream..188 CAPITOLUL 8. putem s˘ a folosim metodele defaultWriteObject.1 Controlul versiunilor claselor S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a realiz˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a angajat ¸ilor unei companii. // Scrierea obiectului curent stream.) // si extragerea informatiilor suplimentare .. respectiv defaultReadObject care descriu procedurile implicite de serializare.3. } Metodele writeObject ¸ si readObject sunt responsabile cu serializarea clasei ˆ ın care sunt definite. atunci trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable.

public int salariu . . vor fi citite datele din fi¸ sier astfel ˆ ıncˆ at programul va actualiza ˆ ın permanent ¸˘ a lista angajat ¸ilor cu noi persoane. ser " ) . private String parola . io .˘ 8.*. int salariu . salariu = salariu .*.5: Prima variant˘ a a clasei Angajat import java . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . this . nume = nume . } } Mai jos este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie care permite introducerea de angajat ¸i ¸ si salvarea lor ˆ ıntr-un fi¸ sier. this . try { fis = new FileInputStream ( " angajati . public Angajat ( String nume . util .3.6: Aplicat ¸ia de gestionare a angajat ¸ilor import java . public class GestiuneAngajati { // Lista angajatilor ArrayList ang = new ArrayList () .*. parola = parola . io . class Angajat implements Serializable { public String nume . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 189 not ¸iunea de angjat. La fiecare pornire a aplicat ¸iei. public void citire () throws IOException { FileInputStream fis = null . String parola ) { this . import java . Listing 8. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . O variant˘ a simplificat˘ a a acesteia ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8.

startsWith ( " N " ) ) break . print ( " Mai adaugati ? ( D / N ) " ) . readLine () ) . println ( " Fisierul nou . while ( true ) { System . " ) . println ( " Lista angajatilor :\ n " + ang ) . in ) ) . } System .. out . writeObject ( ang ) . . String raspuns = stdin .. readLine () . toUpperCase () . print ( " \ nNume : " ) . } } public static void main ( String args []) throws IOException { GestiuneAngajati app = new GestiuneAngajati () . close () . } public void adaugare () throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . out . out . print ( " Parola : " ) . out . " ) . String parola = stdin . } catch ( File NotF o u n d E x c e p t i o n e ) { System . parseInt ( stdin . println ( " Eroare la citirea datelor . } finally { if ( fis != null ) fis . SERIALIZAREA OBIECTELOR ang = ( ArrayList ) in . add ( new Angajat ( nume . } catch ( Exception e ) { System . String nume = stdin .190 CAPITOLUL 8. if ( raspuns . readLine () . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . } public void salvare () throws IOException { FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " angajati . int salariu = Integer . System . ser " ) . ang . print ( " Salariu : " ) . out ... out . readLine () . System . System . parola ) ) . out . salariu . e . printStackTrace () . readObject () . out .

// Adaugam noi angajati app .˘ 8. Dup˘ a introducerea unui num˘ ar suficient de mare de angajat ¸i ˆ ın fi¸ sier. De ce se ˆ ıntˆ amplˆ a acest lucru ? Explicat ¸ia const˘ aˆ ın faptul c˘ a mecanismul de serializare Java este foarte atent cu signatura claselor serializate. salvare () . ad˘ augˆ and pur ¸ si simplu cˆ ampul: . Aceast˘ aproblem˘ a ar fi ap˘ arut chiar dac˘ a variabila ad˘ augat˘ a era declarat˘ a de tip transient. care reprezint˘ a un fel de ”amprent˘ a” a clasei obiectului. dat poate fi sup˘ ar˘ atoare atunci cˆ and modific˘ arile aduse clasei nu stric˘ a compatibilitatea cu vechea versiune. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 191 // Incarcam angajatii din fisier app . Acest lucru se realizeaz˘ a prin setarea manual˘ a a variabilei serialVersionUID ˆ ın cadrul clasei dorite. Acest num˘ ar. In aceast˘ a situat ¸ie trebuie s˘ a comunic˘ am explicit c˘ a cele dou˘ a clase sunt compatibile. denumit serialVersionUID. La execut ¸ia aplicat ¸iei noastre. Aceast˘ a abordare extrem de precaut˘ a este foarte util˘ a pentru prevenirea unor anomalii ce pot ap˘ area cˆ and dou˘ a versiuni de clase sunt incompatibile. In cazul ˆ ın care acestea nu sunt egale.3. clasa Angajat este modificat˘ a prin ad˘ augarea unei noi variabil˘ a membre care s˘ a ret ¸ina adresa. va determina modificarea num˘ arului s˘ au de versiune. procedura de citire a angajat ¸ilor din fi¸ sier nu va mai funct ¸iona. citire () . este generat pornind de la diverse informat ¸ii ale clasei. orice modificare semnificativ˘ a a clasei. La restaurarea unui obiect. cum ar fi variabilele sale membre. adaugare () . // Salvam angajatii inapoi fisier app . Pentru fiecare obiect serializat este calculat automat un num˘ ar reprezentat pe 64 de bit ¸i. } } Problema care se pune acum este urm˘ atoarea. va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul InvalidClassException ¸ si deserializarea nu va fi f˘ acut˘ a. cum ar fi ad˘ augarea unui nou cˆ amp. num˘ arul de versiune salvat ˆ ın forma serializat˘ a va fi reg˘ asit ¸ si comparat cu noua semn˘ atur˘ a a clasei obiectului. (dar nu numai) ¸ si este salvat ˆ ın procesul de serializare ˆ ımpreun˘ a cu celelalte date. In plus. producˆ and o except ¸ie de tipul InvalidClassException.

A¸ sadar. La noua . ˆ ıns˘ a rubrica adres˘ a nu va fi init ¸ializat˘ a ˆ ın nici un fel (va fi null). SERIALIZAREA OBIECTELOR static final long serialVersionUID = /* numar_serial_clasa */. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . Rezultatul va fi: Angajat: static final long serialVersionUID = 5653493248680665297L. ci s˘ a-l foloseasc˘ a pe cel specificat de noi. class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 56 534 93 248 680 665 29 7 L . deoarece ea nu exista ˆ ın formatul original. private String parola . trebuie s˘ a recompil˘ am vechea clas˘ a Angajat ¸ si s˘ a-i afl˘ am num˘ arul de serie astfel: serialVer Angajat. this . Prezent ¸a variabilei serialVersionUID printre membrii unei clase va informa algoritmul de serialzare c˘ a nu mai calculeze num˘ arul de serie al clasei. Cum putem afla ˆ ıns˘ a num˘ arul de serie al vechii clase Angajat care a fost folosit˘ a anterior la salvarea angajat ¸ilor ? Utilitarul serialVer permite generarea num˘ arului serialVersionUID pentru o clas˘ a specificat˘ a. public int salariu . io . public String nume . int salariu . this . adresa = " Iasi " .*. Vom rescrie noua clas˘ a Angajat astfel ˆ ıncˆ at s˘ a fie compatibil˘ a cu cea veche astfel: Listing 8. salariu = salariu .192 CAPITOLUL 8. } } Aplicat ¸ia noastr˘ a va funct ¸iona acum. String parola ) { this . this . adresa . public Angajat ( String nume . parola = parola . nume = nume .7: Variant˘ a compatibil˘ a a clasei Angajat import java .

precum ¸ si prin utilizarea unei funct ¸ii de criptare a datelor. } static String criptare ( String input .8: Varianta securizat˘ a a clasei Angajat import java . int offset ) { StringBuffer sb = new StringBuffer () . de¸ si ˆ ın format binar. informat ¸iile unui obiect serializat nu sunt criptate ˆ ın nici un fel ¸ si pot fi reg˘ asite cu u¸ surint ¸˘ a. parola = parola . Problema const˘ aˆ ın faptul c˘ a. String parola ) { this . return sb . charAt ( n ) ) ) . vor fi serializate ¸ si informat ¸iile legate de adres˘ a (evident. append (( char ) ( offset + input . this . toString () .3. public String nume . io . for ( int n =0. trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a le citim de la tastatur˘ a. Rezolvarea acestei probleme se face prin modificarea mecanismului implicit de serializare.3.˘ 8. n < input . Varianta securizat˘ a a clasei Angajat din exemplul anterior ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . this . n ++) sb .. private String parola . ceea ce poate reprezenta un inconvenient atunci cˆ and exist˘ a cˆ ampuri confident ¸iale. this . adresa . . public int salariu . salariu = salariu . particip˘ a la serializare. public Angajat ( String nume . int salariu . length () .) 8. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 193 salvare a datelor. nume = nume .2 Securizarea datelor Dup˘ a cum am v˘ azut membrii privat ¸i..*. implementˆ and metodele readObject ¸ si writeObject. cum ar fi parola din exemplul de mai sus. adresa = " Iasi " . class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 5 65 349 324 868 06 652 97 L .

Pentru instant ¸e ale acestor clase doar numele clasei este salvat automat pe fluxul de obiecte. defaultWri te Ob je ct () . parola = criptare ( parola . -3) . public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException. } } 8.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable Pentru un control complet. -3) . Uzual. stream . C l a s s N o t F o u n d E x c e p t i o n { stream . o clas˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. . } private void readObject ( O bjectIn putStre am stream ) throws IOException . explicit.io. ClassNotFoundException. interfat ¸a Externalizable este folosit˘ aˆ ın situat ¸ii ˆ ın care se dore¸ ste ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirea performant ¸elor algoritmului standard. public interface Externalizable extends Serializable { public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException. 3) . } A¸ sadar. aceste clase trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele writeExternal ¸ si readExternal ˆ ın care se va face serializarea complet˘ a a obiectelor ¸ si coordonarea cu superclasa ei.3. al procesului de serializare. clasa fiind responsabil˘ a cu scrierea ¸ si citirea membrilor s˘ ai ¸ si trebuie s˘ a se coordoneze cu superclasele ei. SERIALIZAREA OBIECTELOR private void writeObject ( Ob je ct Ou tpu tS tr ea m stream ) throws IOException { parola = criptare ( parola .194 } CAPITOLUL 8. Definit ¸ia interfet ¸ei Externalizable este: package java. defaultRead Object () . mai exact cre¸ sterea vitezei procesului de serializare. parola = criptare ( parola .

int cod ) { this .10: Serializare proprie import java . s . String nume . io . readInt () . writeUTF ( nume ) .9: Serializare implicit˘ a import java . IOException { nume = s . cod = cod . nume = nume . cod = cod . } public void writeExternal ( ObjectOutput s ) throws IOException { s . cod = s . } public void readExternal ( ObjectInput s ) throws ClassNotFoundException . } } . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 195 Mai jos este prezentat˘ a o clas˘ a simpl˘ a¸ si modalitatea de rescriere a sa folosind interfat ¸a Externalizable: Listing 8.*. io . public Persoana ( String nume . readUTF () . public Persoana ( String nume .3. int cod ) { this . nume = nume . this . String nume . this . } } Listing 8. class Persoana implements Serializable { int cod . writeInt ( cod ) . class Persoana implements Externalizable { int cod .*.˘ 8.

Aceasta creeaz˘ a un nou obiect ¸ si init ¸ializeaz˘ a toate variabilele sale membre cu valorile obiectului clonat. O secvent ¸a de forma: TipReferinta o1 = new TipReferinta(). ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer). out.writeObject(this). SERIALIZAREA OBIECTELOR 8.196 CAPITOLUL 8.close(). ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(baos).toByteArray(). O posibilitate de a face o copie a unui obiect este folosirea metodei clone definit˘ aˆ ın clasa Object. TipReferinta o1 = new TipReferinta().readObject(). Deficient ¸a acestei metode este c˘ a nu realizeaz˘ a duplicarea ˆ ıntregii ret ¸ele de obiecte corespunz˘ atoare obiectului clonat.4 Clonarea obiectelor Se ¸ stie c˘ a nu putem copia valoarea unui obiect prin instruct ¸iunea de atribuire. In cazul ˆ ın care exist˘ a cˆ ampuri referint ¸a la alte obiecte. TipReferinta o2 = o1. byte[] buffer = baos. } catch (Exception e) { . ˆ ımpreuna cu copierea tuturor obiectelor referite de cˆ ampurile acelui obiect poate fi implementat˘ a prin mecanismul serializ˘ arii astfel: public Object clone() { try { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(). obiectele referite nu vor mai fi clonate la rˆ andul lor.clone().close(). O metod˘ a clone care s˘ a realizeze o copie efectiv˘ a a unui obiect. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais). Object ret = in. TipReferinta o2 = (TipReferinta) o1. in. return ret. nu face decˆ at s˘ a declare o nou˘ a variabil˘ a o2 ca referint ¸a la obiectul referit de o1 ¸ si nu creeaz˘ a sub nici o form˘ a un nou obiect. out.

8. CLONAREA OBIECTELOR System.println(e). return null.out. } } 197 .4.

SERIALIZAREA OBIECTELOR .198 CAPITOLUL 8.

De la aparit ¸ia limbajului Java. bibliotecile de clase care ofer˘ a servicii grafice au suferit probabil cele mai mari schimb˘ ari ˆ ın trecerea de la o versiune la alta. pe de o parte dificult˘ a¸ tii legate de implementarea not ¸iunii de portabilitate. ˆ ıns˘ a ne vom ocupa ˆ ın continuare de cele care permit realizarea intefet ¸ei grafice cu utilizatorul (GUI). • Swing . prin care vom ˆ ıntelege conceptul generic de interact ¸iune dintre program ¸ si utilizatori. extinzˆ and funct ¸ionalitatea acestuia ¸ si ad˘ augˆ and sau ˆ ınlocuind componente pentru dezvoltarea aplicat ¸iilor GUI.1 Introducere Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). In momentul actual. cum ar fi Java Beans. 199 . este un termen cu ˆ ınt ¸eles larg care se refer˘ a la toate tipurile de comunicare vizual˘ aˆ ıntre un program ¸ si utilizatorii s˘ ai. Acest lucru se datoreaz˘ a.este API-ul init ¸ial pus la dispozit ¸ie ˆ ıncepˆ and cu primele versiuni de Java. Netscape ¸ si IBM. pe de alt˘ a parte nevoii de a integra mecanismele GUI cu tehnologii ap˘ arute ¸ si dezvoltate ulterior.Capitolul 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9. Swing se bazeaz˘ a pe modelul AWT. exist˘ a dou˘ a modalit˘ a¸ ti de a crea o aplicat ¸ie cu interfat ¸a ˘ grafic˘ a¸ si anume: • AWT (Abstract Windowing Toolkit) .parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) creat ˆ ın urma colabor˘ arii dintre Sun. Aceasta este o particularizare a interfet ¸ei cu utilizatorul (UI). Limbajul Java pune la dispozit ¸ie numeroase clase pentru implementarea diverselor funct ¸ionalitati UI.

awt. este de preferat ca aplicat ¸iile Java s˘ a fie create folosind tehnologia Swing. liste. – ”Ascultarea” evenimentelor generate de obiecte ˆ ın momentul interact ¸iunii cu utilizatorul ¸ si executarea act ¸iunilor corespunz˘ atoare. a¸ sa cum au fost ele definite. clasa Component fiind superclasa abstract˘ a a tuturor acestor clase. listele. cu except ¸ia meniurilor care descind din clasa MenuComponent.2 Modelul AWT Pachetul care ofer˘ a componente AWT este java. – Crearea ¸ si a¸ sezarea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare la pozit ¸iile corespunz˘ atoare. In acest capitol vom prezenta clasele de baz˘ a¸ si mecanismul de tratare a evenimentelor din AWT. etc). ˆ ıns˘ a nu vom renunt ¸a complet la AWT deoarece aici exist˘ a clase esent ¸iale. deoarece va fi simplificat procesul de ˆ ınt ¸elegere a dezvolt˘ arii unei aplicat ¸ii GUI. In principiu. Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. etc. crearea unei aplicat ¸ii grafice presupune urm˘ atoarele lucruri: • Design – Crearea unei suprafet ¸e de afi¸ sare (cum ar fi o fereastr˘ a) pe care vor fi a¸ sezate obiectele grafice (componente) care servesc la comunicarea cu utilizatorul (butoane. A¸ sadar. reutilizate ˆ ın Swing. Obiectele grafice sunt derivate din Component. Exemple de componente sunt ferestrele.200 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafata de afi¸ sare. Toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java. butoanele. controale pentru editarea textelor.awt. prin not ¸iunea de component˘ a vom ˆ ıntelege ˆ ın continuare orice obiect care poate avea o reprezentare grafic˘ a ¸ si care poate interactiona cu utilizatorul. bare de defilare. 9. • Funct ¸ionalitate – Definirea unor act ¸iuni care trebuie s˘ a se execute ˆ ın momentul cˆ and utilizatorul interact ¸ioneaz˘ a cu obiectele grafice ale aplicat ¸iei. aceasta punˆ and la dispozit ¸ie o palet˘ a mult mai larg˘ a de facilit˘ a¸ ti. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. care poate fi o fereastr˘ a . dup˘ a care vom face trecerea la Swing.

9.2. MODELUL AWT

201

sau un applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a pe care sunt afi¸ sate va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸˘ a pe care sunt plasate componente se mai nume¸ ste container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸˘ a a unei clase derivate din Container. Clasa Container este o subclas˘ a aparte a lui Component, fiind la rˆ andul ei superclasa tuturor suprafetelor de afi¸ sare Java. A¸ sa cum am v˘ azut, interfat ¸˘ a grafic˘ a serve¸ ste interact ¸iunii cu utilizatorul. De cele mai multe ori programul trebuie s˘ a fac˘ a o anumit˘ a prelucrare ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul a efectuat o act ¸iune ¸ si, prin urmare, componentele trebuie s˘ a genereze evenimente ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea pe care au suferit-o (act ¸iune transmis˘ a de la tastatur˘ a, mouse, etc.). Incepˆ and cu versiunea 1.1 a limbajului Java, evenimentele sunt instant ¸e ale claselor derivate din AWTEvent. A¸ sadar, un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unui obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb, ˆ ıntr-un program trebuie specificat codul care se execut˘ a la aparit ¸ia unui eveniment. Tratarea evenimentelor se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator, consumator de evenimente), clase care sunt definite ˆ ın pachetul java.awt.event. In Java, orice component˘ a poate ”consuma” evenimentele generate de o alt˘ a component˘ a (vezi ”Tratarea evenimentelor”). S˘ a consider˘ am un mic exemplu, ˆ ın care cre˘ am o fereastr˘ a ce cont ¸ine dou˘ a butoane. Listing 9.1: O fereastr˘ a cu dou˘ a butoane
import java . awt .*; public class ExempluAWT1 { public static void main ( String args []) { // Crearea ferestrei - un obiect de tip Frame Frame f = new Frame ( " O fereastra " ) ; // Setarea modului de dipunere a componentelor f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Crearea celor doua butoane Button b1 = new Button ( " OK " ) ; Button b2 = new Button ( " Cancel " ) ; // Adaugarea butoanelor f . add ( b1 ) ;

202

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA
f . add ( b2 ) ; f . pack () ; // Afisarea fereastrei f . show () ;

} }

Dup˘ a cum vet ¸i observa la execut ¸ia acestui program, atˆ at butoanele ad˘ augate de noi cˆ at ¸ si butonul de ˆ ınchidere a ferestrei sunt funct ¸ionale, adic˘ a pot fi apasate, dar nu realizeaz˘ a nimic. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece nu am specificat nic˘ aieri codul care trebuie s˘ a se execute la ap˘ asarea acestor butoane. De asemenea, mai trebuie remarcat c˘ a nu am specificat nic˘ aieri dimensiunile ferestrei sau ale butoanelor ¸ si nici pozitiile ˆ ın acestea s˘ a fie plasate. Cu toate acestea ele sunt plasate unul lˆ anga celalalt, f˘ ar˘ a s˘ a se suprapun˘ a iar suprafat ¸a fereastrei este suficient de mare cˆ at s˘ a cuprind˘ a ambele obiecte. Aceste ”fenomene” sunt provocate de un obiect special de tip FlowLayout pe care l-am specificat ¸ si care se ocup˘ a cu gestionarea ferestrei ¸ si cu plasarea componentelor ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine pe suprafat ¸a ei. A¸ sadar, modul de aranjare nu este o caracteristic˘ a a suprafet ¸ei de afi¸ sare ci, fiecare container are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dimensionarea ¸ si dispunerea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare ¸ si care se numeste gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”).

9.2.1

Componentele AWT

Dup˘ a cum am spus deja, toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java.awt, clasa Component fiind superclasa abstracta a tuturor acestor clase. • Button - butoane cu eticheta format˘ a dintr-un text pe o singur˘ a linie; • Canvas - suprafat ¸˘ a pentru desenare; • Checkbox - component˘ a ce poate avea dou˘ a st˘ ari; mai multe obiecte de acest tip pot fi grupate folosind clasa CheckBoxGroup; • Choice - liste ˆ ın care doar elementul selectat este vizibil ¸ si care se deschid la ap˘ asarea lor;

9.2. MODELUL AWT

203

• Container - superclasa tuturor suprafet ¸elor de afi¸ sare (vezi ”Suprafet ¸e de afi¸ sare”); • Label - etichete simple ce pot cont ¸ine o singur˘ a linie de text needitabil; • List - liste cu select ¸ie simpl˘ a sau multipl˘ a; • Scrollbar - bare de defilare orizontale sau verticale; • TextComponent - superclasa componentelor pentru editarea textului: TextField (pe o singur˘ a linie) ¸ si TextArea (pe mai multe linii). Mai multe informat ¸ii legate de aceste clase vor fi prezentate ˆ ın sect ¸iunea ”Folosirea componentelor AWT”. Din cauza unor diferent ¸e esentiale ˆ ın implementarea meniurilor pe diferite platforme de operare, acestea nu au putut fi integrate ca obiecte de tip Component, superclasa care descrie meniuri fiind MenuComponent (vezi ”Meniuri”).

Componentele AWT au peste 100 de metode comune, mo¸ stenite din clasa Component. Acestea servesc uzual pentru aflarea sau setarea atributelor obiectelor, cum ar fi: dimensiune, pozit ¸ie, culoare, font, etc. ¸ si au formatul general getProprietate, respectiv setProprietate. Cele mai folosite, grupate pe tipul propriet˘ a¸ tii gestionate sunt: • Pozit ¸ie getLocation, getX, getY, getLocationOnScreen setLocation, setX, setY • Dimensiuni getSize, getHeight, getWidth setSize, setHeight, setWidth • Dimensiuni ¸ si pozit ¸ie getBounds setBounds • Culoare (text ¸ si fundal) getForeground, getBackground setForeground, setBackground

204

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

• Font getFont setFont • Vizibilitate setVisible isVisible • Interactivitate setEnabled isEnabled

9.2.2

Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container)

Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafat ¸˘ a, care poate fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a respectiv˘ a va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸a pe care sunt plasate componentele se nume¸ ste suprafat ¸˘ a de afi¸ sare sau container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸a a unei clase derivat˘ a din Container. O parte din clasele a c˘ aror p˘ arinte este Container este prezentat˘ a mai jos: • Window - este superclasa tututor ferestrelor. Din aceast˘ a clas˘ a sunt derivate: – Frame - ferestre standard; – Dialog - ferestre de dialog modale sau nemodale; • Panel - o suprafat ¸˘ a f˘ ar˘ a reprezentare grafic˘ a folosit˘ a pentru gruparea altor componente. Din aceast˘ a clas˘ a deriv˘ a Applet, folosit˘ a pentru crearea appleturilor. • ScrollPane - container folosit pentru implementarea automat˘ a a derul˘ arii pe orizontal˘ a sau vertical˘ a a unei componente. A¸ sadar, un container este folosit pentru a ad˘ auga componente pe suprafat ¸a lui. Componentele ad˘ augate sunt memorate ˆ ıntr-o list˘ a iar pozit ¸iile lor din aceast˘ a list˘ a vor defini ordinea de traversare ”front-to-back” a acestora ˆ ın cadrul containerului. Dac˘ a nu este specificat nici un index la ad˘ augarea unei componente, atunci ea va fi adaugat˘ a pe ultima pozit ¸ie a listei.

9.2. MODELUL AWT

205

Clasa Container cont ¸ine metodele comune tututor suprafet ¸elor de afi¸ sare. Dintre cele mai folosite, amintim: • add - permite ad˘ augarea unei componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare. O component˘ a nu poate apart ¸ine decˆ at unui singur container, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pentru a muta un obiect dintr-un container ˆ ın altul trebuie sa-l eliminam mai ˆ ıntˆ ai de pe containerul initial. • remove - elimin˘ a o component˘ a de pe container; • setLayout - stabile¸ ste gestionarul de pozit ¸ionare al containerului (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”); • getInsets - determin˘ a distant ¸a rezervat˘ a pentru marginile suprafet ¸ei de afi¸ sare; • validate - fort ¸eaz˘ a containerul s˘ a rea¸ seze toate componentele sale. Aceast˘ a metod˘ a trebuie apelat˘ a explicit atunci cˆ and ad˘ aug˘ am sau elimin˘ am componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare dup˘ a ce aceasta a devenit vizibil˘ a. Exemplu: Frame f = new Frame("O fereastra"); // Adaugam un buton direct pe fereastra Button b = new Button("Hello"); f.add(b); // Adaugam doua componente pe un panel Label et = new Label("Nume:"); TextField text = new TextField(); Panel panel = new Panel(); panel.add(et); panel.add(text); // Adaugam panel-ul pe fereastra // si, indirect, cele doua componente f.add(panel);

206

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

9.3

Gestionarea pozit ¸ion˘ arii

S˘ a consider˘ am mai ˆ ıntˆ ai un exemplu de program Java care afi¸ seaz˘ a 5 butoane pe o fereastr˘ a: Listing 9.2: Pozit ¸ionarea a 5 butoane
import java . awt .*; public class TestLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) ; f . setLayout ( new GridLayout (3 , 2) ) ; // * Button Button Button Button Button b1 b2 b3 b4 b5 = = = = = new new new new new Button ( " Button 1 " ) ; Button ( " 2 " ) ; Button ( " Button 3 " ) ; Button ( " Long - Named Button 4 " ) ; Button ( " Button 5 " ) ;

f . add ( b1 ) ; f . add ( b2 ) ; f . add ( b3 ) ; f . add ( b4 ) ; f . add ( b5 ) ; f . pack () ; f . show () ; } }

Fereastra afi¸ sata de acest program va ar˘ ata astfel:

S˘ a modific˘ am acum linia marcata cu ’*’ ca mai jos, l˘ asˆ and neschimbat restul programului: Frame f = new Frame("Flow Layout"); f.setLayout(new FlowLayout()); Fereastra afi¸ sat˘ a dup˘ a aceast˘ a modificare va avea o cu totul altfel de dispunere a componentelor sale:

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

207

Motivul pentru care cele dou˘ a ferestre arat˘ a atˆ at de diferit este c˘ a folosesc gestionari de pozit ¸ionare diferit ¸i: GridLayout, respectiv FlowLayout. Definit ¸ie Un gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) este un obiect care controleaz˘ a dimensiunea ¸ si aranjarea (pozit ¸ia) componentelor unui container. A¸ sadar, modul de aranjare a componentelor pe o suprafat ¸a de afi¸ sare nu este o caracteristic˘ a a containerului. Fiecare obiect de tip Container (Applet, Frame, Panel, etc.) are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dispunerea componentelor pe suprafat ¸a sa ¸ si anume gestionarul s˘ au de pozit ¸ionare. Toate clasele care instant ¸iaza obiecte pentru gestionarea pozit ¸ion˘ arii implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. La instant ¸ierea unui container se creeaz˘ a implicit un gestionar de pozit ¸ionare asociat acestuia. De exemplu, pentru o fereastr˘ a gestionarul implict este de tip BorderLayout, ˆ ın timp ce pentru un panel este de tip FlowLayout.

9.3.1

Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare

A¸ sa cum am v˘ azut, orice container are un gestionar implicit de pozit ¸ionare un obiect care implemeneaz˘ a interfat ¸a LayoutManager, acesta fiindu-i ata¸ sat automat la crearea sa. In cazul ˆ ın care acesta nu corespunde necesit˘ a¸ tilor noastre, el poate fi schimbat cu u¸ surint ¸˘ a. Cei mai utilizat ¸i gestionari din pachetul java.awt sunt: • FlowLayout • BorderLayout • GridLayout • CardLayout • GridBagLayout

208

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

Pe lˆ ang˘ a ace¸ stia, mai exist˘ a¸ si cei din modelul Swing care vor fi prezentat ¸i ˆ ın capitolul dedicat dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii GUI folosind Swing. Ata¸ sarea explicit˘ a a unui gestionar de pozit ¸ionare la un container se face cu metoda setLayout a clasei Container. Metoda poate primi ca parametru orice instant ¸˘ a a unei clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. Secvent ¸a de ata¸ sare a unui gestionar pentru un container, particularizat˘ a pentru FlowLayout, este: FlowLayout gestionar = new FlowLayout(); container.setLayout(gestionar); // sau, mai uzual: container.setLayout(new FlowLayout()); Programele nu apeleaz˘ aˆ ın general metode ale gestionarilor de pozit ¸ionare, dar ˆ ın cazul cˆ and avem nevoie de obiectul gestionar ˆ ıl putem obt ¸ine cu metoda getLayout din clasa Container. Una din facilit˘ a¸ tile cele mai utile oferite de gestionarii de pozit ¸ionare este rearanjarea componentele unui container atunci cˆ and acesta este redimesionat. Pozit ¸iile ¸ si dimensiunile componentelor nu sunt fixe, ele fiind ajustate automat de c˘ atre gestionar la fiecare redimensionare astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe cˆ at mai ”estetic” suprafat ¸a de afi¸ sare. Cum sunt determinate ˆ ıns˘ a dimensiunile implicite ale componentelor ? Fiecare clas˘ a derivat˘ a din Component poate implementa metodele getPreferredSize, getMinimumSize ¸ si getMaximumSize care s˘ a returneze dimensiunea implicit˘ a a componentei respective ¸ si limitele ˆ ın afara c˘ arora componenta nu mai poate fi desenat˘ a. Gestionarii de pozit ¸ionare vor apela aceste metode pentru a calcula dimensiunea la care vor afi¸ sa o component˘ a. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and dorim s˘ a plas˘ am componentele la anumite pozit ¸ii fixe iar acestea s˘ a ramˆ ana acolo chiar dac˘ a redimension˘ am containerul. Folosind un gestionar aceast˘ a pozit ¸ionare absolut˘ a a componentelor nu este posibil˘ a¸ si deci trebuie cumva s˘ a renunt ¸˘ am la gestionarea automat˘ a a containerul. Acest lucru se realizeaz˘ a prin trimitera argumentului null metodei setLayout: // pozitionare absoluta a componentelor in container container.setLayout(null); Folosind pozit ¸ionarea absolut˘ a, nu va mai fi ˆ ıns˘ a suficient s˘ a ad˘ augam cu metoda add componentele ˆ ın container, ci va trebui s˘ a specific˘ am pozit ¸ia ¸ si

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

209

dimensiunea lor - acest lucru era f˘ acut automat de gestionarul de pozit ¸ionare. container.setLayout(null); Button b = new Button("Buton"); b.setSize(10, 10); b.setLocation (0, 0); container.add(b); In general, se recomand˘ a folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare ˆ ın toate situat ¸iile cˆ and acest lucru este posibil, deoarece permit programului s˘ a aib˘ a aceea¸ si ”ˆ ınfatisare” indiferent de platforma ¸ si rezolut ¸ia pe care este rulat. Pozit ¸ionarea absolut˘ a poate ridica diverse probleme ˆ ın acest sens.

S˘ a analizam ˆ ın continuare pe fiecare din gestionarii amintit ¸i anterior.

9.3.2

Gestionarul FlowLayout

Acest gestionar a¸ seaz˘ a componentele pe suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın flux liniar, mai precis, componentele sunt ad˘ augate una dup˘ a alta pe linii, ˆ ın limita spat ¸iului disponibil. In momentul cˆ and o component˘ a nu mai ˆ ıncape pe linia curent˘ a se trece la urm˘ atoarea linie, de sus ˆ ın jos. Ad˘ augarea componentelor se face de la stˆ anga la dreapta pe linie, iar alinierea obiectelor ˆ ın cadrul unei linii poate fi de trei feluri: la stˆ anga, la dreapta ¸ si pe centru. Implicit, componentele sunt centrate pe fiecare linie iar distant ¸a implicit˘ aˆ ıntre componente este de 5 pixeli pe vertical˘ a¸ si 5 pe orizontal˘ a. Este gestionarul implicit al containerelor derivate din clasa Panel deci ¸ si al applet-urilor. Listing 9.3: Gestionarul FlowLayout
import java . awt .*; public class TestFlowLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Flow Layout " ) ; f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; Button b1 = new Button ( " Button 1 " ) ; Button b2 = new Button ( " 2 " ) ; Button b3 = new Button ( " Button 3 " ) ;

care va fi amplasat apoi ˆ ın regiunea dorit˘ a (vezi ”Gruparea componentelor .3 Gestionarul BorderLayout Gestionarul BorderLayout ˆ ımparte suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın cinci regiuni. add ( b5 ) .Named Button 4 " ) . f . SOUTH. add ( b4 ) . } } Componentele ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: Redimensionˆ and fereastra astfel ˆ ıncˆ at cele cinci butoane s˘ a nu mai ˆ ıncap˘ a pe o linie. f . show () . ele trebuie grupate ˆ ın prealabil ˆ ıntr-un panel. f . f . deci al tuturor tipurilor de ferestre. Pentru a ad˘ auga mai multe obiecte grafice ˆ ıntr-una din cele cinci zone. WEST. dimeniunea componentei fiind calculata astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe ˆ ıntreg spat ¸iul de afi¸ sare oferit de regiunea respectiv˘ a. f .210 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. EAST. O component˘ a poate fi plasat˘ aˆ ın oricare din aceste regiuni. INTERFAT ¸ A GRAFICA Button b4 = new Button ( " Long . add ( b1 ) . ultimele dintre ele vor fi trecute pe linia urm˘ atoare: 9. metoda add va mai primi pe lˆ anga referint ¸a componentei ¸ si zona ˆ ın care aceasta va fi amplasat˘ a. f . CENTER.clasa Panel”). f .3. BorderLayout este gestionarul implicit pentru toate containerele care descind din clasa Window. care va fi specificat˘ a prin una din constantele clasei: NORTH. pack () . add ( b3 ) . corespunz˘ atoare celor patru puncte cardinale ¸ si centrului. . add ( b2 ) . la ad˘ augarea unei componente pe o suprafat ¸˘ a gestionat˘ a de BorderLayout. A¸ sadar. Button b5 = new Button ( " Button 5 " ) .

WEST ) . BorderLayout . Button ( " Centru " ) . f . setLayout ( new BorderLayout () ) . // Apelul de mai jos poate sa lipseasca f . Num˘ arul de linii ¸ si coloane vor fi specificate ˆ ın constructorul gestionarului.*. 211 Cele cinci butoane ale ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: La redimensionarea ferestrei se pot observa urm˘ atoarele lucruri: nordul ¸ si sudul se redimensioneaz˘ a doar pe orizontal˘ a. BorderLayout . Celulele tabelului au dimensiuni egale iar o component˘ a poate ocupa doar o singur˘ a celul˘ a.˘ 9.4: Gestionarul BorderLayout import java . EAST ) . show () . add ( new f . } } Button ( " Nord " ) . Button ( " Est " ) .3. CENTER ) . 9. Button ( " Sud " ) . pack () . ˆ ıncepˆ and cu primul rˆ and. BorderLayout . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII Listing 9. public class TestBorderLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Border Layout " ) . estul ¸ si vestul doar pe vertical˘ a. f . BorderLayout . componentele fiind plasate ˆ ın celulele tabelului de la stˆ anga la dreapta. awt . Button ( " Vest " ) . BorderLayout . add ( new f . NORTH ) . add ( new f . Redimensionarea componentelor din fiecare zon˘ a se face astfel ˆ ıncˆ at ele ocup˘ a toat˘ a zona containerului din care fac parte. add ( new f .4 Gestionarul GridLayout Gestionarul GridLayout organizeaz˘ a containerul ca un tabel cu rˆ anduri ¸ si coloane. add ( new f . dar pot fi modificate . ˆ ın timp ce centrul se redimensioneaz˘ a atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a.3. SOUTH ) .

INTERFAT ¸ A GRAFICA ¸ si ulterior prin metodele setRows. distant ¸a ˆ ıntre componente pe orizontal˘ a¸ si distanta ˆ ıntre rˆ andurile tabelului pot fi specificate ˆ ın constructor sau stabilite ulterior. awt . show () . } } Button ( " 1 " ) ) . Button ( " 4 " ) ) . 2) ) . Button ( " 2 " ) ) . Dac˘ a num˘ arul de linii sau coloane este 0 (dar nu ambele ˆ ın acela¸ si timp). f . Cele ¸ sase butoane ale ferestrei vor fi plasate pe trei rˆ anduri ¸ si dou˘ a coloane. astfel: Redimensionarea ferestrei va determina redimensionarea tuturor celulelor ¸ si deci a tuturor componentelor. f . add ( new f . public class TestGridLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) . add ( new f . atunci componentele vor fi plasate ˆ ıntr-o singur˘ a coloan˘ a sau linie.5: Gestionarul GridLayout import java . add ( new f . pack () . 9.3. add ( new f .*. Listing 9.212 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. add ( new f . De asemenea.5 Gestionarul CardLayout Gestionarul CardLayout trateaz˘ a componentele ad˘ augate pe suprafat ¸a sa ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a cu cea a dispunerii c˘ art ¸ilor de joc ˆ ıntr-un pachet. Button ( " 6 " ) ) . respectiv setCols. atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. . Button ( " 5 " ) ) . add ( new f . Button ( " 3 " ) ) . f . setLayout ( new GridLayout (3 .

add ( butoane . add ( card2 ) . awt . butoane . tab . Principala utilitate a acestui gestionar este utilizarea mai eficient˘ a a spat ¸iului disponibil ˆ ın situat ¸ii ˆ ın care componentele pot fi grupate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a interact ¸ioneze la un moment dat doar cu un anumit grup (o carte din pachet). add ( " Card 1 " . add ( " Card 2 " .3. O clas˘ a Swing care implementeaz˘ a un mecansim similar este JTabbedPane. Button btn = new Button ( " Button " ) . Button card1 = new Button ( " Card 1 " ) .*. tab .6: Gestionarul CardLayout import java .˘ 9. tab = new Panel () . show () . CENTER ) . Clasa dispune de metode prin care s˘ a poat˘ a fi afi¸ sat˘ a o anumit˘ a component˘ a din pachet. numai o singur˘ a component˘ a este vizibil˘ a (”cea de deasupra”). Button card2 = new Button ( " Card 2 " ) . celelalte fiind ascunse. tab . awt . TextField tf = new TextField ( " Text Field " ) . Listing 9. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 213 Suprafat ¸a de afi¸ sare poate fi asem˘ anat˘ a cu pachetul de c˘ art ¸i iar fiecare component˘ a este o carte din pachet. import java . NORTH ) . public TestCardLayout () { super ( " Test CardLayout " ) . btn ) . add ( card1 ) . add ( tab . pack () . BorderLayout . Panel butoane = new Panel () . La un moment dat. butoane .*. sau s˘ a se poat˘ a parcurge secvent ¸ial pachetul. setLayout ( new CardLayout () ) . BorderLayout . tf ) . event . public class TestCardLayout extends Frame implements ActionListener { Panel tab . . ordinea componentelor fiind intern˘ a gestionarului.

show () . La fel ca ˆ ın cazul gestionarului GridLayout. chiar de dimensiuni diferite. } } Prima ”carte” este vizibil˘ a A doua ”carte” este vizibil˘ a 9. De asemenea. f . zona ocupat˘ a fiind referit˘ a prin ”regiunea de afi¸ sare” a componentei respective. suprafat ¸a de afi¸ sare este considerat˘ a ca fiind un tabel ˆ ıns˘ a. Leg˘ atura dintre o component˘ a¸ si un obiect GridBagConstraints se realizeaz˘ a prin metoda setConstraints: GridBagLayout gridBag = new GridBagLayout(). getActionCommand () ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { CardLayout gestionar = ( CardLayout ) tab . gestionar . iar pe coloan˘ a aib˘ a aceea¸ si l˘ a¸ time. addActionListe ner ( this ) . acesteia ˆ ıi este asociat un obiect de tip GridBagConstraints. Pentru a specifica modul de afi¸ sare a unei componente. . e .214 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. addActionListe ner ( this ) . dimensiunile celulelor pot fi diferite cu singurele restrict ¸ii ca pe aceea¸ si linie s˘ a aib˘ a aceea¸ si ˆ ınalt ¸ime.3. ˆ ın care se specific˘ a diferite propriet˘ a¸ ti ale componentei referitoare la regiunea s˘ a de afi¸ sare ¸ si la modul ˆ ın care va fi plasat˘ aˆ ın aceast˘ a regiune. ˆ ın funct ¸ie de componentele amplasate pe suprafat ¸a de afi¸ sare. INTERFAT ¸ A GRAFICA card1 . } public static void main ( String args []) { TestCardLayout f = new TestCardLayout () .6 Gestionarul GridBagLayout Este cel mai complex ¸ si flexibil gestionar de pozit ¸ionare din Java. getLayout () . spre deosebire de acesta. show ( tab . card2 . num˘ arul de linii ¸ si de coloane sunt determinate automat. o component˘ a poate ocupa mai multe celule adiacente. Spre deosebire de GridLayout. ˆ ın funct ¸ie de componentele gestionate.

setConstraints(componenta2. Aceste constrˆ angeri vor fi specificate prin intermediul unui obiect de tip GridBagConstraints. container. BOTH. . gridBag. uzual au valoarea 1. va trebui s˘ a specific˘ am anumit ¸i parametri (constrˆ angeri) referitori la cum va fi plasat˘ a componenta respectiv˘ a.celula ce reprezint˘ a colt ¸ul stˆ anga sus al componentei. . • gridwidth.3. NONE. est.folosit˘ a atunci cˆ and componenta este mai mic˘ a decˆ at suprafat ¸a sa de afi¸ sare pentru a fort ¸a o anumit˘ a dispunere a sa: nord. • weigthx. Cele mai utilizate tipuri de constrˆ angeri pot fi specificate prin intermediul urm˘ atoarelor variabile din clasa GridBagConstraints: • gridx. • anchor . gridBag. care poate fi refolosit pentru mai multe componente care au acelea¸ si constrˆ angeri de afi¸ sare: gridBag. • insets . sud. A¸ sadar.distant ¸ele dintre component˘ a¸ si marginile suprafet ¸ei sale de afi¸ sare. gridheight . valorile posibile sunt HORIZONTAL.folosite pentru distribut ¸ia spat ¸iului liber.setConstraints(componenta1. c). . c). VERTICAL. • fill . vest. weighty . GridBagConstraints c = new GridBagConstraints().num˘ arul de celule pe linie ¸ si coloan˘ a pe care va fi afi¸ sat˘ a componenta.˘ 9. ˆ ınainte de a ad˘ auga o component˘ a pe suprafat ¸a unui container care are un gestionar de tip GridBagLayout. . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 215 container. etc. .add(componenta). c).folosit˘ a pentru a specifica dac˘ a o component˘ a va ocupa ˆ ıntreg spat ¸iul pe care ˆ ıl are destinat.setLayout(gridBag).setConstraints(componenta. //Specificam restrictiile referitoare la afisarea componentei . . gridy .

gbc ) . gbc .0.7: Gestionarul GridBagLayout import java . int y . gridBag . gbc . int x . int w . add ( comp ) . . gbc = new GridBa gC ons tr ai nt s () .216 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA Ca exemplu.*. gridx = x . public class TestGridBag Layout { static Frame f . gbc . awt . setConstraints ( comp . static void adauga ( Component comp . s˘ a realiz˘ am o fereastr˘ a ca ˆ ın figura de mai jos. a fost creat˘ a o metod˘ a responsabil˘ a cu setarea valorilor gridx. Pentru a simplifica codul. gridy. int h ) { gbc . static GridBagConstr aint s gbc . gridwidth. static GridBagLayout gridBag .0. f . gridy = y . gridwidth = w . } public static void main ( String args []) { f = new Frame ( " Test GridBagLayout " ) . gbc . gridBag = new GridBagLayout () . weighty = 1. weightx = 1. gbc . Listing 9. gridheight = h . gridheight ¸ si ad˘ augarea unei componente cu restrict ¸iile stabilite pe fereastr˘ a.

setFont ( new Font ( " Arial " . f . adauga ( iesire . TextField nume = new TextField ( " " . adauga ( etNume . f . 3 . Button iesire = new Button ( " Iesire " ) . anchor = GridBagCon st ra in ts . Label . anchor = GridBagCon st ra in ts . 4 . gbc . NONE . adauga ( salariu . EAST . fill = GridBagConst ra in ts . 0 . 2) . adauga ( mesaj . 3 . gbc . 1 . } } . 5 .3. adauga ( nume . 0 . mesaj . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII gbc . show () . 1) . adauga ( salvare . 2 . 4 . pack () . 2 . setLayout ( gridBag ) . BOTH . 1) . 1 . gbc . fill = GridBagConst ra in ts . TextField salariu = new TextField ( " " . CENTER . gbc . 1 . insets = new Insets (5 . Label etNume = new Label ( " Nume : " ) . 30) . 1) . yellow ) . 30) . 2 . 2) . Font . gbc . fill = GridBagConst ra in ts . setBackground ( Color . 2 . Label etSalariu = new Label ( " Salariu : " ) . Button adaugare = new Button ( " Adaugare " ) . 5 . 4 . mesaj . CENTER ). 0 . 3 . 1 . gbc . 1 . 24) ) . 1) . HORIZONTAL . 5) . 1) . f . 1 . adauga ( adaugare . 217 Label mesaj = new Label ( " Evidenta persoane " . gbc . 2 . 2 . 1 . 1 . 1) . adauga ( etSalariu . HORIZONTAL . BOLD .˘ 9. fill = GridBagConst ra in ts . 0 . Button salvare = new Button ( " Salvare " ) . NONE . fill = GridBagConst ra in ts .

7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) Plasarea componentelor direct pe suprafat ¸a de afi¸ sare poate deveni incomod˘ a ˆ ın cazul ˆ ın care avem multe obiecte grafice. prin specificarea gestionarului de pozit ¸ionare al ferestrei. inclusiv pentru alte panel-uri. indiferent de gestionarul de pozit ¸ionare al suprafet ¸ei de afi¸ sare. 20) ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . Un panel este cel mai simplu model de container. ele se vor g˘ asi ˆ ımpreun˘ a. • aranjarea componentelor unui panel. add ( new Button ( " Stergere " ) ) . setLayout ( new GridLayout (1 . Pentru a aranja corespunz˘ ator componentele grupate ˆ ıntr-un panel. intro . add ( new List (10) ) .*. lista . Gruparea componentelor se face ˆ ın panel-uri. • aranjarea panel-urilor pe suprafat ¸a ferestrei. intro . Clasa care instant ¸iaza aceste obiecte este Panel. prin specificarea unui gestionar de pozit ¸ionare corespunz˘ ator. 3) ) . add ( new TextField ( " " . Gestionarul implicit pentru containerele de tip Panel este FlowLayout. se recomand˘ a gruparea componentelor ˆ ınrudite ca funct ¸ii astfel ˆ ıncˆ at s˘ a putem fi siguri c˘ a. Listing 9.3. add ( new Label ( " Text : " ) ) . . awt . lista .218 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. o aranjare eficient˘ a a componentelor unei ferestre ˆ ınseamn˘ a: • gruparea componentelor ”ˆ ınfrat ¸ite” (care nu trebuie s˘ a fie despart ¸ite de gestionarul de pozit ¸ionare al ferestrei) ˆ ın panel-uri. rolul s˘ au fiind de a oferi o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare pentru componente grafice. intro .8: Gruparea componentelor import java . Panel intro = new Panel () . intro . lista . A¸ sadar. Din acest motiv. public class TestPanel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Panel " ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. Panel lista = new Panel () . folosind metoda setLayout. add ( new Button ( " Adaugare " ) ) . extensie a superclasei Container. El nu are o reprezentare vizibil˘ a. acestuia i se poate specifica un gestionar de pozit ¸ionare anume.

add ( new Button ( " Salvare " ) ) . In Java. f .9. . Interceptarea evenimentelor generate de componentele unui program se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator. f . CENTER ) . pack () . add ( new Button ( " Iesire " ) ) .4 Tratarea evenimentelor Un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unei componente grafice ¸ si reprezint˘ a mecanismul prin care utilizatorul comunic˘ a efectiv cu programul. f . add ( control . modificarea textului ˆ ıntr-un control de editare. etc. consumator de evenimente). control . Exemple de evenimente sunt: ap˘ asarea unui buton. Componentele care genereaz˘ a anumite evenimente se mai numesc ¸ si surse de evenimente. A¸ sadar. BorderLayout . } } 9. add ( lista . f .4. NORTH ) . BorderLayout . SOUTH ) . orice obiect poate ”consuma” evenimentele generate de o anumit˘ a component˘ a grafic˘ a. TRATAREA EVENIMENTELOR 219 Panel control = new Panel () . show () . pentru a scrie cod care s˘ a se execute ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul interactioneaz˘ a cu o component˘ a grafic˘ a trebuie s˘ a facem urm˘ atoarele lucruri: • s˘ a scriem o clas˘ a de tip listener care s˘ a ”asculte” evenimentele produse de acea component˘ a¸ si ˆ ın cadrul acestei clase s˘ a implement˘ am metode specifice pentru tratarea lor. BorderLayout . ˆ ınchiderea sau redimensionarea unei ferestre. add ( intro . f . control .

Astfel. cel generat de modificarea unui text de clasa TextEvent.. Pentru fiecare tip de eveniment exist˘ a o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a obiecte de acel tip. mai precis ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea utilizatorului asupra acesteia. etc. cu alte cuvinte s˘ aˆ ınregistr˘ am acea clas˘ a drept ”consumator” al evenimentelor produse de componenta respectiv˘ a. evenimentul generat de act ¸ionarea unui buton este descris de clasa ActionEvent. pentru ascultarea evenimentelor de tip ActionEvent clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ActionListener. Clasele care descriu aceste obiecte se ˆ ımpart ˆ ın mai multe tipuri ˆ ın funct ¸ie de componenta care le genereaz˘ a. Toate aceste interfet ¸e sunt derivate din EventListener.220 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. etc. Acest lucru se realizeaz˘ a prin implementarea unei interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment. ea va putea s˘ a asculte evenimente de mai multe tipuri: . Toate aceste clase sunt derivate din superclasa AWTEvent.. pentru TextEvent interfat ¸˘ a care trebuie implementata este TextListener. ca orice altceva ˆ ın Java. lista lor complet˘ a fiind prezentat˘ a ulterior.. obiecte. De exemplu. } } class AscultaTexte implements TextListener { public void textValueChanged(TextEvent e) { // Metoda interfetei TextListener . } } Intrucˆ at o clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. INTERFAT ¸ A GRAFICA • s˘ a comunic˘ am componentei surs˘ a c˘ a respectiva clasa ˆ ıi ”ascult˘ a” evenimentele pe care le genereaz˘ a. Fiecare interfat ¸˘ a define¸ ste una sau mai multe metode care vor fi apelate automat la aparit ¸ia unui eveniment: class AscultaButoane implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Metoda interfetei ActionListener . Evenimentele sunt.. O clas˘ a consumatoare de evenimente (listener) poate fi orice clas˘ a care specifica ˆ ın declarat ¸ia sa c˘ a dore¸ ste s˘ a asculte evenimente de un anumit tip.

awt .. repectiv ”Cancel”. TRATAREA EVENIMENTELOR class Ascultator implements ActionListener. deoarece evenimentele unei componente pot fi ascultate de oricˆ ate clase.4. Am spus lista. Inregistrarea unei clase ˆ ın lista ascult˘ atorilor unei componente se face cu metode din clasa Component de tipul addTipEvenimentListener.. La ap˘ asarea fiec˘ arui buton vom scrie pe bara de titlu a ferestrei mesajul ”Ati apasat butonul . s˘ a consider˘ am un exemplu de tratare a evenimentelor. Listing 9. • O clas˘ a care ascult˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment . TextListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { . 9.. } } 221 Vom vedea ˆ ın continuare metodele fiec˘ arei interfet ¸e pentru a ¸ sti ce trebuie s˘ a implementeze o clas˘ a consumatoare de evenimente.*.*. Vom crea o fereastr˘ a care s˘ a cont ¸in˘ a dou˘ a butoane cu numele ”OK”. • Sursele evenimentelor permit oric˘ arei clase s˘ a ”asculte” evenimentele sale prin metode de tip addXXXListener. import java . event .acestea descriu metode ce vor fi apelate automat la aparit ¸ia evenimentelor.1 Exemplu de tratare a evenimentelor Inainte de a detalia aspectele prezentate mai sus.. unde XXX este un tip de eveniment. awt . } public void textValueChanged(TextEvent e) { ..9. A¸ sa cum am spus mai devreme.4. tratarea evenimentelor ˆ ın Java se desf˘ a¸ soar˘ a astfel: • Componentele genereaz˘ a evenimente cˆ and ceva ”interesant” se ˆ ıntˆ ampl˘ a. iar eliminarea ei din aceast˘ a list˘ a cu removeTipEvenimentListener.. Sumarizˆ and. cu condit ¸ia ca acestea s˘ a fie ˆ ınregistrate la componenta respectiv˘ a. . pentru ca evenimentele unei componente s˘ a fie interceptate de c˘ atre o instant ¸˘ a a unei clase ascult˘ ator. aceast˘ a clas˘ a trebuie ˆ ınregistrata ˆ ın lista ascult˘ atorilor componentei respective.”.9: Ascultarea evenimentelor a dou˘ a butoane import java .

public Ascultator ( Fereastra f ) { this . addActionListener ( listener ) . getActionCommand () ) . // instanta a clasei Ascultator . 100) . Vom modifica put ¸in ¸ si . add ( b2 ) . // Ambele butoane sunt ascultate de obiectul listener . setTitle ( " Ati apasat " + e . b2 .222 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . f . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { f . definita mai jos } } class Ascultator implements ActionListener { private Fereastra f . Ascultator listener = new Ascultator ( this ) . f = f . setSize (200 . add ( b1 ) . addActionListener ( listener ) . } } public class TestEvent1 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . } } Nu este obligatoriu s˘ a definim clase speciale pentru ascultarea evenimentelor. show () . setLayout ( new FlowLayout () ) . Button b1 = new Button ( " OK " ) . Mai simplu ar fi fost s˘ a folosim chiar clasa Fereastra pentru a trata evenimentele produse de componentele sale. Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . In exemplul de mai sus am definit clasa Ascultator pentru a intercepta evenimentele produse de cele dou˘ a butoane ¸ si din acest motiv a trebuit s˘ a trimitem ca parametru constructorului clasei o referint ¸a la fereastra noastr˘ a. b1 .

4. } } } public class TestEvent2 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) .metoda getSource. TRATAREA EVENIMENTELOR 223 aplicat ¸ia pentru a pune ˆ ın evident ¸a o alt˘ a modalitate de a determina componenta generatoare a unui eveniment . exit (0) . Button exit = new Button ( " Exit " ) .9. Listing 9. add ( exit ) . exit . add ( ok ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt . awt .*. // Ambele butoane sunt ascultate in clasa Fereastra // deci ascultatorul este instanta curenta : this } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( e . getSource () == exit ) System . setTitle ( " Ati apasat OK de " + n + " ori " ) .*. ok . 100) . this . event . import java . setSize (200 . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { Button ok = new Button ( " OK " ) . addActionListener ( this ) . int n =0. } } . show () . getSource () == ok ) { n ++. f . addActionListener ( this ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . // Terminam aplicatia if ( e .10: Tratarea evenimentelor ˆ ın ferestr˘ a import java .

WindowEvent Operat ¸iuni asupra ferestrelor: minimizare. Evenimentele de nivel jos reprezint˘ a o interact ¸iune de nivel jos cum ar fi o ap˘ asare de tast˘ a. drag. pierdere foucs KeyEvent Ap˘ asare.4. O anumit˘ a act ¸iune a utilizatorului poate genera mai multe evenimente. etc. unul pentru eliberare ¸ si unul pentru tastare. eliberare taste.etc. selectarea unui articol dintr-o list˘ a. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar.224 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. tastarea literei ’A’ va genera trei evenimente: unul pentru ap˘ asare. deplasare. etc. De exemplu. Clasele care descriu aceste tipuri de evenimente sunt: ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent Act ¸ionare Ajustarea unei valori Schimbarea st˘ arii Schimbarea textului .2 Tipuri de evenimente Evenimentele se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: de nivel jos ¸ si semantice. tastare MouseEvent Operat ¸iuni cu mouse-ul: click. Evenimentele semantice reprezint˘ a interact ¸iunea cu o component˘ a GUI: ap˘ asarea unui buton. In tabelul de mai jos sunt enumerate clasele ce descriu aceste evenimente ¸ si operat ¸iunile efectuate (asupra unei componente) care le genereaz˘ a: ComponentEvent Ascundere. sau o operat ¸ie asupra unei ferestre. mi¸ scarea mouse-ului. orice clas˘ a poate asculta evenimente de orice tip cu condit ¸ia s˘ a implementeze interfet ¸ele specifice acelor tipuri de evenimente. maximizare. eliminare FocusEvent Obt ¸inere. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile aplicat ¸ie putem scrie cod pentru tratarea fiec˘ arui eveniment ˆ ın parte. redimensionare. 9. afi¸ sare ContainerEvent Ad˘ augare pe container.

TRATAREA EVENIMENTELOR 225 Urm˘ atorul tabel prezint˘ a componentele AWT ¸ si tipurile de evenimente generate. exist˘ a dou˘ a interfet ¸e asociate MouseListener ¸ si MouseMotionListener. se vor reg˘ asi ¸ si pentru toate subclasele sale. prezentate sub forma interfet ¸elor corespunz˘ atoare. metodele puse la dispozitie ¸ si care trebuie implementate de c˘ atre clasa ascult˘ ator. Orice clas˘ a care trateaz˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele interfet ¸elor corespunz˘ atoare. Tabelul de mai jos prezint˘ a.9. evenimentele generate de o superclas˘ a. pentru fiecare interfat ¸˘ a. de exemplu.4. . ˆ ın situat ¸ia cˆ and tratarea acestora nu ne intereseaz˘ a ¸ si dorim s˘ a trat˘ am doar evenimente de tip click. Acest lucru a fost f˘ acut deoarece evenimentele legate de deplasarea mouse-ului sunt generate foarte frecvent ¸ si recept ¸ionarea lor poate avea un impact negativ asupra vitezei de execut ¸ie. Component Container Window Button List MenuItem TextField Choice Checkbox List CheckboxMenuItem Scrollbar TextField TextArea ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener ContainerListener WindowListener ActionListener ItemListener AdjustmentListener TextListener Observat ¸i c˘ a de¸ si exist˘ a o singur˘ a clas˘ a MouseEvent. Evident. cum ar fi Component.

Toate tipurile de evenimente mo¸ stenesc metoda getSource care returneaz˘ a obiectul responsabil cu generarea evenimentului. care este sursa evenimentului pe care ˆ ıl trat˘ am pentru a putea react ¸iona ˆ ın consecint ¸˘ a. ˆ ın cadrul uneia din metodele de mai sus. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a diferent ¸iem doar tipul componentei surs˘ a. este necesar s˘ a putem afla. . INTERFAT ¸ A GRAFICA Interfat ¸˘ a ActionListener AdjustmentListener Metode actionPerformed(ActionEvent e) adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) componentHidden(ComponentEvent e) ComponentListener componentMoved(ComponentEvent e) componentResized(ComponentEvent e) componentShown(ComponentEvent e) ContainerListener componentAdded(ContainerEvent e) componentRemoved(ContainerEvent e) FocusListener focusGained(FocusEvent e) focusLost(FocusEvent e) ItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) keyPressed(KeyEvent e) KeyListener keyReleased(KeyEvent e) keyTyped(KeyEvent e) mouseClicked(MouseEvent e) mouseEntered(MouseEvent e) MouseListener mouseExited(MouseEvent e) mousePressed(MouseEvent e) mouseReleased(MouseEvent e) MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent e) mouseMoved(MouseEvent e) TextListener textValueChanged(TextEvent e) windowActivated(WindowEvent e) windowClosed(WindowEvent e) windowClosing(WindowEvent e) WindowListener windowDeactivated(WindowEvent e) windowDeiconified(WindowEvent e) windowIconified(WindowEvent e) windowOpened(WindowEvent e) In cazul ˆ ın care un obiect listener trateaz˘ a evenimente de acela¸ si tip provocate de componente diferite.226 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

9. returneaz˘ a eticheta butonului care a fost ap˘ asat. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod pentru unele dintre ele.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime Am vazut c˘ a o clas˘ a care trateaz˘ a evenimente de un anumit tip trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a corespunz˘ atoare acelui tip. Un exemplu sugestiv este urm˘ atorul: o fereastr˘ a care nu are specificat cod pentru tratarea evenimentelor sale nu poate fi ˆ ınchis˘ a cu butonul standard . } if (sursa instanceof TextField) { // S-a apasat Enter dupa editarea textului TextField tf = (TextField) sursa. obiectele ce descriu evenimente pot pune la dispozit ¸ie ¸ si alte metode specifice care permit aflarea de informat ¸ii legate de evenimentul generat. mai ales atunci cˆ and nu ne intereseaz˘ a decˆ at o singura metod˘ a a interfet ¸ei.getSource(). TRATAREA EVENIMENTELOR putem folosi operatorul instanceof.. if (btn == ok) { // A fost apasat butonul ’ok’ } .9.. implicit.4. if (sursa instanceof Button) { // A fost apasat un buton Button btn = (Button) sursa..4. De exemplu. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and acest lucru poate deveni sup˘ arator. ActionEvent cont ¸ine metoda getActionCommand care. } } 227 Pe lˆ ang˘ a getSource.. public void actionPerformed(ActionEvent e) { Object sursa = e. Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implementeze obligatoriu toate metodele definite de acea interfat ¸˘ a. if (tf == nume) { // A fost editata componenta ’nume’ } . Astfel de particularit˘ a¸ ti vor fi prezentate mai detaliat ˆ ın sect ¸iunile dedicate fiecˆ arei componente ˆ ın parte.

ˆ ın cazul cˆ and este vorba de fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei. ˆ ın care specific˘ am ce trebuie f˘ acut atunci cˆ and utilizatorul doreste s˘ aˆ ınchid˘ a fereastra. } } Observat ¸i c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am toate metodele interfet ¸ei. } public void windowClosed ( WindowEvent e ) {} public void windowIconified ( WindowEvent e ) {} public void windowDeiconified ( WindowEvent e ) {} public void windowActivated ( WindowEvent e ) {} public void windowDeact ivated ( WindowEvent e ) {} } public class TestWind ow Lis te ne r { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowListener " ) . event . Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am interfat ¸a WindowListener care are nu mai put ¸in de ¸ sapte metode. sau System. Pentru a evita scrierea inutil˘ a a . exit (0) .*. show () .exit pentru terminarea programului. Listing 9. awt . } // Metodele interfetei WindowListener public void windowOpened ( WindowEvent e ) {} public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminare program System . this .11: Implementarea interfet ¸ei WindowListener import java . awt . Singura metod˘ a care ne intereseaz˘ a este windowClosing. Pentru a realiza acest lucru trebuie interceptat evenimentul de ˆ ınchidere a ferestrei ˆ ın metoda windoClosing ¸ si apelat˘ a metoda dispose de ˆ ınchidere a ferestrei. addWindowList ener ( this ) . f .*. INTERFAT ¸ A GRAFICA marcat cu ’x’ din colt ¸ul dreapta sus ¸ si nici cu combinat ¸ia de taste Alt+F4.228 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. class Fereastra extends Frame implements WindowListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . chiar dac˘ a nu scriem nici un cod pentru unele dintre ele. import java .

. event . Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. } } class Ascultator extends WindowAdapter { // Suprdefinim metodele care ne intereseaza public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .*. ˆ ın loc s˘ a implement˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a¸ si implicit toate metodele sale. exit (0) .12: Extinderea clasei WindowAdapter import java . exist˘ a o serie de clase care implementeaz˘ a interfet ¸ele de tip ”listener” f˘ ar˘ a a specifica nici un cod pentru metodele lor. awt . awt . } } Avantajul clar al acestei modalit˘ a¸ ti de tratare a evenimentelor este reducerea codului programului.*. acesta devenind mult mai lizibil. import java . adaptorul interfet ¸ei WindowListener este WindowAdapter iar folosirea acestuia este dat˘ aˆ ın exemplul de mai jos: Listing 9. this . Dup˘ a cum at ¸i observat fat ¸˘ ade exemplul anterior.9. TRATAREA EVENIMENTELOR 229 acestor metode. s˘ a extindem adaptorul corespunz˘ ator interfet ¸ei respective (dac˘ a are!) ¸ si s˘ a supradefinim doar metodele care ne intereseaz˘ a (cele ˆ ın care vrem s˘ a scriem o anumit˘ a secvent ¸˘ a de cod). Scopul unei astfel de clase este ca la crearea unui ”ascult˘ ator” de evenimente. show () . } } public class TestWindowAdapter { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowAdapter " ) .4. Aceste clase se numesc adaptori. class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . De exemplu. Ins˘ a exist˘ a¸ si dou˘ a dezavantaje majore. addWindowListener ( new Ascultator () ) . f .

iar clasele anonime sunt clase interne folosite pentru instant ¸ierea unui singur obiect de un anumit tip. INTERFAT ¸ A GRAFICA clasa Fereastra nu poate extinde WindowAdapter deoarece ea extinde deja clasa Frame ¸ si din acest motiv am construit o nou˘ a clas˘ a numit˘ a Ascultator. va crea o metod˘ a a clasei respective. Interfat ¸a ActionListener AdjustemnrListener ComponentListener ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener Adaptor nu are nu are ComponentAdapter ContainerAdapter FocusAdapter nu are KeyAdapter MouseAdapter MouseMotionAdapter nu are WindowAdapter S ¸ tim c˘ a o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a declarat˘ aˆ ın cadrul altei clase. pur ¸ si simplu. class Ascultator extends WindowAdapter { // In loc de windowClosing scriem WindowClosing // Nu supradefinim vreo metoda a clasei WindowAdapter // Nu da nici o eroare // Nu face nimic ! public void WindowClosing(WindowEvent e) { System.230 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Un exemplu tipic de folosire a lor este instant ¸ierea . } } In tabelul de mai jos sunt dat ¸i tot ¸i adaptorii interfet ¸elor de tip ”listener” . Interfet ¸ele care nu au un adaptor sunt cele care definesc o singur˘ a metod˘ a¸ si prin urmare crearea unei clase adaptor nu ˆ ısi are rostul. Vom vedea ˆ ıns˘ a c˘ a acest dezavantaj poate fi eliminat prin folosirea unei clase anonime. Un alt dezavantaj este c˘ a orice gre¸ seal˘ a de sintax˘ aˆ ın declararea unei metode a interfet ¸ei nu va produce o eroare de compilare dar nici nu va supradefini metoda interfet ¸ei ci.exit(0).se oberv˘ a c˘ a o interfat ¸˘ a XXXListener are un adaptor de tipul XXXAdapter.

exit (0) . } }) . 1) . getX () . this . g . raza ) . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . e . e . " ) . ad dM ous eM oti on Li st e n e r ( new Mo us eM ot ion Ad ap te r () { public void mouseMoved ( MouseEvent e ) { // Desenam un punct la coordonatele mouse . int raza = ( int ) ( Math . 400) .*. random () * 50) . } }) . setSize (400 . add ( label . awt . yellow ) . setColor ( Color . getGraphics () . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { // Desenam un cerc la fiecare click de mouse label . setBackground ( Color .4. BorderLayout . getGraphics () .*. g . this . g . label . CENTER ) .13: Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime import java . this . NORTH ) .. import java . this . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminam aplicatia System .. . awt . } }) . 1 . raza . Graphics g = Fereastra . getY () .9. drawOval ( e . final Label label = new Label ( " " . setText ( " Click . this . blue ) . TRATAREA EVENIMENTELOR 231 adaptorilor direct ˆ ın corpul unei clase care cont ¸ine componente ale c˘ aror evenimente trebuie tratate. Listing 9.ului Graphics g = Fereastra . getY () . fillOval ( e . event . getX () . Label .

232 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. show () . Acestea sunt descrise de clase derivate din Window. O categorie aparte a acestor containere o reprezint˘ a ferestrele. cele mai utilizate fiind Frame ¸ si Dialog. INTERFAT ¸ A GRAFICA this . sunt date de mai jos: • show . . Implicit. } } public class TestAdapters { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test adaptori " ) . 9.5. Este util˘ a atunci cˆ and dorim s˘ a afi¸ sam ferestre care nu interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul ci doar ofer˘ a anumite informat ¸ii. getKeyChar () + " " ) . • hide . Metodele mai importante ale clasei Window. care sunt de altfel mo¸ stenite de toate subclasele sale. pentru a redeveni vizibila se poate apela metoda show. addKeyListener ( new KeyAdapter () { public void keyTyped ( KeyEvent e ) { // Afisam caracterul tastat label . f .1 Clasa Window Clasa Window este rar utilizat˘ aˆ ın mod direct deoarece permite doar crearea unor ferestre care nu au chenar ¸ si nici bar˘ a de meniuri.face vizibil˘ a fereastra. o fereastr˘ a nou creat˘ a nu este vizibil˘ a.face fereastra invizibil˘ a f˘ ar˘ a a o distruge ˆ ıns˘ a. } }) . } } 9. setText ( " Ati tastat : " + e . una dintre ele fiind numit˘ a fereastra principal˘ a. O aplicat ¸ie Java cu intefat ¸˘ a grafic˘ a va fi format˘ a din una sau mai multe ferestre.5 Folosirea ferestrelor Dup˘ a cum am v˘ azut suprafet ¸ele de afi¸ sare ale componentelor sunt extensii ale clasei Container.

Constructorii uzuali ai clasei Frame permit crearea unei ferestre cu sau f˘ ar˘ a titlu. cea mai important˘ a fiind numit˘ a¸ si fereastra principal˘ a. init ¸ial invizibil˘ a.awt.*. trebuie apelat˘ aˆ ın general dup˘ a ad˘ augarea tuturor componentelor pe suprafat ¸a ferestrei. ca ˆ ın exemplul de mai jos: import java.2 Clasa Frame Este derivat˘ a a clasei Window ¸ si este folosit˘ a pentru crearea de ferestre independente ¸ si funct ¸ionale.5.9. class Fereastra extends Frame{ // Constructorul public Fereastra(String titlu) { super(titlu).*. import java. ..awt.5. 233 • dispose . f..testeaz˘ a dac˘ a fereastra este vizibil˘ a sau nu.redimensioneaz˘ a automat fereastra la o suprafat ¸a optim˘ a care s˘ a cuprind˘ a toate componentele sale. ferestrele unui program vor fi definite ˆ ın clase separate care extind clasa Frame. } . FOLOSIREA FERESTRELOR • isShowing .show().returneaz˘ a componenta ferestrei care are focus-ul (dac˘ a fereastra este activ˘ a). 9.ˆ ınchide) fereastra ¸ si ¸ si elibereaz˘ a toate resursele acesteia. eventual continˆ and o bar˘ a de meniuri. • getFocusOwner . De obicei. Orice aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a contt ¸ine cel put ¸in o fereastr˘ a. public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Frame f = new Frame("Titlul ferestrei"). } } Crearea ferestrelor prin instant ¸ierea direct˘ a a obiectelor de tip Frame este mai put ¸in folosit˘ a. Pentru ca o fereastr˘ a s˘ a devin˘ a vizibil˘ a se va apela metoda show definit˘ aˆ ın superclasa Window. • pack .

class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Constructorul public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . suprafat ¸a de afi¸ sare a feretrei va fi determinat˘ a automota de gestionarul de pozitt ¸ionare ¸ si va oferi doar spat ¸iul necesar afi¸ s˘ arii barei ferestrei ¸ si grupului de butoane pentru minimizare.show(). } }) . Din acest motiv. } } Gestionarul de pozit ¸ionare implicit al clasei Frame este BorderLayout. // Tratam evenimentul de inchidere a ferestrei this .234 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. f. // inchidem fereastra // sau terminam aplicatia System . Tratarea evenimentelor ferestrei se face prin implementarea interfet ¸ei WindowListener sau. import java . awt . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { dispose () . ˆ ın momentul ˆ ın care fereastra este creat˘ a dar nici o component˘ a grafic˘ a nu este ad˘ augat˘ a. awt . mai uzual.*. event . exit (0) . Structura general˘ a a unei ferestre este descris˘ a de clasa Fereastra din exemplul de mai jos: Listing 9.14: Structura general˘ a a unei ferestre import java . .*. maximizare ¸ si ˆ ınchidere. Se observ˘ a de asemenea c˘ a butonul de ˆ ınchidere a ferestrei nu este funct ¸ional. Acela¸ si efect ˆ ıl vom obt ¸ine dac˘ a o redimenionam ¸ si apel˘ am apoi metoda pack care determin˘ a dimeniunea suprafet ¸ei de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de componentele ad˘ augate. INTERFAT ¸ A GRAFICA } public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Fereastra f = new Fereastra("Titlul ferestrei"). prin folosirea unui adaptor de tip WindowAdapter.

. add ( exit ) .seteaz˘ a bara de meniuri a ferestrei (vezi ”Folosirea meniurilor”). 200) .seteaz˘ a iconit ¸a ferestrei. } } 235 Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite din clasa Window. // O facem vizibila f . • setTitle . } } public class TestFrame { public static void main ( String args []) { // Cream fereastra Fereastra f = new Fereastra ( " O fereastra " ) .metod˘ a static˘ a ce returneaz˘ a lista tuturor ferestrelor deschise ale unei aplicat ¸ii. // Stabilim dimensiunile pack () .9. Dintre cele mai folosite amintim: • getFrames .5. } // Implementam metodele interfetelor de tip listener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . • setMenuBar . • setIconImage . show () . addActionListener ( this ) . exit (0) . // implicit // sau explicit // setSize (200 . FOLOSIREA FERESTRELOR // Eventual . schimbam gestionarul de pozitionare setLayout ( new FlowLayout () ) . // Facem inregistrarea claselor listener exit . exist˘ a o serie de metode specifice clasei Frame.seteaz˘ a titlul ferestrei. // Adaugam componentele pe suprafata ferestrei Button exit = new Button ( " Exit " ) .

5. Ferestrele de dialog pot fi de dou˘ a tipuri: • modale: care blocheaz˘ a accesul la fereastra parinte ˆ ın momentul deschiderii lor. dialogul de c˘ autare a unui cuvˆ ant ˆ ıntr-un fi¸ sier. Diferent ¸a major˘ a dintre ferestrele de dialog ¸ si ferestrele de tip Frame const˘ aˆ ın faptul c˘ a o fereastr˘ a de dialog este dependent˘ a de o alt˘ a fereastra (normal˘ a sau tot fereastr˘ a de dialog). String titlu. subclas˘ a direct˘ a a clasei Window. 9. String titlu) Dialog(Frame parinte. String titlu) Dialog(Dialog parinte. boolean modala) Dialog(Dialog parinte) Dialog(Dialog parinte. numit˘ a¸ si fereastra p˘ arinte. o fereastr˘ a de dialog este nemodal˘ a¸ si invizibil˘ a.236 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. etc. INTERFAT ¸ A GRAFICA • setResizable . cˆ and este minimizat˘ a ferestrele sale de dialog sunt f˘ acute invizibile iar cˆ and este restaurat˘ a acestea sunt aduse la starea ˆ ın care se g˘ aseau ˆ ın momentul minimiz˘ arii ferestrei p˘ arinte. etc. mesaje de avertizare.3 Clasa Dialog Toate interfet ¸ele grafice ofer˘ a un tip special de ferestre destinate prelu˘ arii unor informat ¸ii sau a unor date de la utilizator.de exemplu. boolean modala) . de alegere a unui fi¸ sier. boolean modala) Dialog(Frame parinte. ferestrele de dialog nu au o existent ¸˘ a de sine st˘ at˘ atoare. cum ar fi ferestrele de introducere a unor date. Cˆ and fereastra p˘ arinte este distrus˘ a sunt distruse ¸ si ferestrele sale de dialog. Cu alte cuvinte. de selectare a unei opt ¸iuni. Implicit. ˆ ıns˘ a exist˘ a constructori care s˘ a specifice ¸ si ace¸ sti parametri. • nemodale: care nu blocheaz˘ a fluxul de intrare c˘ atre fereastra p˘ arinte . Acestea se numesc ferestre de dialog sau casete de dialog ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei Dialog. String titlu. Constructorii clasei Dialog sunt: Dialog(Frame parinte) Dialog(Frame parinte.stabile¸ ste dac˘ a fereastra poate fi redimenionat˘ a de utilizator.

event . Fereastra principal˘ a a aplicatiei va fi p˘ arintele casetei de dialog. awt . // Fereastra principala class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { .9. • obiectul care creeaz˘ a dialogul (fereastra p˘ arinte) s˘ a se ˆ ınregistreze ca ascult˘ ator al evenimentelor de la butoanele care determin˘ aˆ ıncheierea dialogului. iar fereastra de dialog s˘ a ofere metode publice prin care datele introduse s˘ a fie preluate din exterior. se poate realiza folosind una din urm˘ atoarele abord˘ ari generale: • obiectul care reprezint˘ a dialogul poate s˘ a trateze evenimentele generate de componentele de pe suprafat ¸a s˘ a¸ si s˘ a seteze valorile unor variabile accesibile ale ferestrei p˘ arinte ˆ ın momentul ˆ ın care dialogul este ˆ ıncheiat. awt . Comunicarea dintre fereastra de dialog ¸ si fereastra sa p˘ arinte. import java . pentru ca aceasta din urm˘ a s˘ a poat˘ a folosi datele introduse (sau opt ¸iunea specificata) ˆ ın caseta de dialog. de exemplu. FOLOSIREA FERESTRELOR 237 Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a la fereastra p˘ arinte.15: Folosirea unei ferestre de dialog import java .*. va primi ¸ sirul de caractere introdus ¸ si ˆ ısi va modifica titlul ca fiind acesta.5.*. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”modal˘ a” specific˘ am dac˘ a fereastra de dialog creat˘ a va fi modal˘ a (true) sau nemodal˘ a (false . Deschiderea ferestrei de dialog se va face la ap˘ asarea unui buton al ferestrei principale numit ”Schimba titlul”. S˘ a cre˘ am. o fereastr˘ a de dialog modal˘ a pentru introducerea unui ¸ sir de caractere. Cele dou˘ a ferestre vor ar˘ ata ca ˆ ın imaginile de mai jos: Fereastra principal˘ a Fereastra de dialog Listing 9.valoarea implicit˘ a). Crearea unei ferestre de dialog este relativ simpla ¸ si se realizeaz˘ a prin derivarea clasei Dialog.

setTitle ( titlu ) . setSize (300 . cancel . public FerDialog ( Frame parinte . } }) . private Button ok . " Dati titlul " . . true ) . raspuns . BorderLayout . 80) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FerDialog d = new FerDialog ( this .238 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. 30) . add ( text . INTERFAT ¸ A GRAFICA public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . boolean modala ) { super ( parinte . modala ) . Button b = new Button ( " Schimba titlul " ) . String titlu = d . exit (0) . String titlu . ok = new Button ( " OK " ) . this . add ( b ) . } } // Fereastra de dialog class FerDialog extends Dialog implements ActionListener { public String raspuns = null . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . addActionListener ( this ) . this . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { raspuns = null . } }) . text = new TextField ( " " . private TextField text . CENTER ) . titlu . Panel panel = new Panel () . if ( titlu == null ) return . b . setLayout ( new FlowLayout () ) . dispose () .

getText () . else raspuns = null .4 Clasa FileDialog Pachetul java. show () . text . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object sursa = e . dar forma ˆ ın care vor fi afi¸ sate este specific˘ a platformei pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. addActionListener ( this ) . if ( sursa == ok || sursa == text ) raspuns = text .awt pune la dispozitie ¸ si un tip de fereastr˘ a de dialog folosit˘ a pentru selectarea unui nume de fi¸ sier ˆ ın vederea ˆ ınc˘ arc˘ arii sau salv˘ arii unui fi¸ sier: clasa FileDialog. SOUTH ) . Constructorii clasei sunt: FileDialog(Frame parinte) . add ( cancel ) . pack () . derivat˘ a din Dialog. ok . panel .5. cancel .9. add ( panel .5. panel . addActionListener ( this ) . add ( ok ) . BorderLayout . getSource () . dispose () . addActionListener ( this ) . } } // Clasa principala public class TestDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . FOLOSIREA FERESTRELOR cancel = new Button ( " Cancel " ) . show () . Instant ¸ele acestei clase au un comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea platformelor de lucru. } } 239 9. f .

Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite de la superclasa Dialog clasa FileDialog mai cont ¸ine metode pentru obt ¸inerea numelui fi¸ sierului sau directorului selectat getFile.java. Listing 9. pentru stabilirea unui criteriu de filtrare setFilenameFilter. Dac˘ a afi¸ sarea se face cu setVisible(true).SAVE). valorile pe care le poate lua acest argument sunt: • FileDialog. Dac˘ a afi¸ sarea sa se face cu show. La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil. respectiv • FileDialog. String titlu) FileDialog(Frame parinte. caseta de dialog va fi modal˘ a.16: Folosirea unei ferestre de dialog import java . // Dialog pentru salvarea unui fisier new FileDialog(parinte. INTERFAT ¸ A GRAFICA FileDialog(Frame parinte. "Salvare fisier".pentru ˆ ınc˘ arcare.240 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.LOAD . ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”mod” specific˘ am dac˘ a ˆ ınc˘ arc˘ am sau salv˘ am un fi¸ sier.*. atunci va fi nemodal˘ a. io . awt . etc. Numele fi¸ sierului ales va fi afi¸ sat la consol˘ a. FileDialog. un fi¸ sier cu extensia ”java”. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { . FileDialog. import java . class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) .LOAD).SAVE . "Alegere fisier". this .*. iar numele implicit este TestFileDialog. event . prin intermediul unui obiect FileDialog. S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ın care vom alege.pentru salvare. getDirectory. String titlu.*. import java . awt . Dup˘ a selectarea unui fi¸ sier ea va fi facut˘ a automat invizibil˘ a. // Dialog pentru incarcarea unui fisier new FileDialog(parinte. boolean mod) Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a ferestrei p˘ arinte. Directorul init ¸ial este directorul curent.

} }) . // Stabilim directorul curent fd . java " ) ) . setDirectory ( " . out . addActionListener ( this ) . . setFile ( " TestFileDialog . FOLOSIREA FERESTRELOR public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . CENTER ) . show () . b . BorderLayout . add (b . " ) . LOAD ) . endsWith ( " . f . getFile () ) . System . } 241 public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FileDialog fd = new FileDialog ( this . } } Clasa FileDialog este folosit˘ a mai rar deoarece ˆ ın Swing exist˘ a clasa JFileChooser care ofer˘ a mai multe facilit˘ a¸ ti ¸ si prin urmare va constitui prima opt ¸iune ˆ ıntr-o aplicat ¸ie cu intefat ¸˘ a grafic˘ a. FileDialog .9.5. // Stabilim numele implicit fd . pack () . // Afisam fereastra de dialog ( modala ) fd . } }) . show () . exit (0) . " Alegeti un fisier " . } } public class TestFileDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . String numeFis ) { return ( numeFis . // Specificam filtrul fd . java " ) . Button b = new Button ( " Alege fisier " ) . setFilenameFilter ( new FilenameFilter () { public boolean accept ( File dir . println ( " Fisierul ales este : " + fd .

O alt˘ a diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de meniurile fixe const˘ aˆ ın faptul c˘ a meniurile de context nu sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. componentele unui meniu reprezint˘ a instant ¸e ale unor clase derivate din superclasa abstract˘ a MenuComponent. care sunt de fapt meniurile derulante propriu-zise. articolul Undo ¸ si dou˘ a comutatoare Bold ¸ si Italic. comutatoare sau alte meniuri (submeniuri). In modelul AWT obiectele care reprezint˘ a bare de meniuri sunt reprezentate ca instant ¸e al clasei MenuBar. Aceast˘ a except ¸ie este facut˘ a deoarece unele platforme grafice limiteaz˘ a capabilit˘ a¸ tile unui meniu. La rˆ andul lor. dar ¸ si alte obiecte de tip Menu (submeniuri). Prin abuz de limbaj. Meniul Edit cont ¸ine la rˆ andul lui alt meniu (submeniu) Options. Meniurile pot fi grupate ˆ ın dou˘ a categorii: • Meniuri fixe (vizibile permanent): sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri ce cont ¸ine cˆ ate un meniu pentru fiecare intrare a sa. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. CheckBoxMenuItem. La rˆ andul lor.242 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. • Meniuri de context (popup): sunt meniuri invizbile asociate unei ferestre ¸ si care se activeaz˘ a uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. . O fereastr˘ a poate avea un singur meniu fix. aceste meniuri cont ¸in articole ce pot fi selectate. In figura de mai jos este pus˘ aˆ ın evident ¸˘ a alc˘ atuirea unui meniu fix: Exemplul de mai sus cont ¸ine o bar˘ a de meniuri format˘ a din dou˘ a meniuri principale File ¸ si Edit. vom referi uneori bara de meniuri a unei ferestre ca fiind meniul ferestrei. Un obiect de tip MenuBar cont ¸ine obiecte de tip Menu.6 Folosirea meniurilor Spre deosebire de celelalte obiecte grafice care deriv˘ a din clasa Component. acestea pot cont ¸ine obiecte de tip MenuItem.

Ata¸ sarea unei bare de meniuri la o fereastr˘ a se face prin metoda addMenuBar a clasei Frame. MenuComponent cont ¸ine metode cu caracter general. meniurile sunt ata¸ sate ferestrelor. FOLOSIREA MENIURILOR 243 Pentru a putea cont ¸ine un meniu. Cel mai adesea. dintre care amintim getName. setName. . cu sintaxa ¸ si semnificat ¸iile uzuale. Clasa MenuBar permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru de tip Frame. setFont. 9.6. acestea implementˆ and interfat ¸˘ a MenuContainer. fiind similar˘ a celeilalte superclase abstracte Component. o component˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a MenuContainer. pentru a lega bara de meniuri la o anumit˘ a fereastra trebuie apelat˘ a metoda setMenuBar din clasa Frame.9. mai precis obiectelor de tip Frame. Dup˘ a cum am mai spus. adaptˆ and conceptul de bar˘ a de meniuri la platforma curent˘ a de lucru. getFont.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri S˘ a vedem ˆ ın continuare care este ierarhia claselor folosite ˆ ın lucrul cu meniuri ¸ si s˘ a analiz˘ am pe rˆ and aceste clase: Clasa MenuComponent este o clasa abstract˘ a din care sunt extinse toate celelalte clase folosite la crearea de meniuri. // Crearea barei de meniuri MenuBar mb = new MenuBar().6.

addMenuBar(mb). la invalidarea sa. Clasa CheckboxMenuItem implementeaz˘ aˆ ıntr-un meniu articole de tip comutator .244 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. un meniu poate fi declarat ca fiind tear-off. INTERFAT ¸ A GRAFICA // Adaugarea meniurilor derulante la bara de meniuri . Clasa CheckboxMenuItem are aceea¸ si funct ¸ionalitate cu cea a casetelor de validare de tip Checkbox. La validarea unui comutator ˆ ın dreptul etichetei sale va fi afi¸ sat un simbol grafic care indic˘ a acest lucru.. act ¸ionarea articolului determinˆ and trecerea sa dintr-o stare ˆ ın alta. Acest mecanism este dependent de platform˘ a¸ si poate fi ignorat pe unele dintre ele. . Obiectele acestei clase descriu a¸ sadar opt ¸iunile individuale ale meniurilor derulante. f. O instant ¸˘ a a clasei MenuItem reprezint˘ a de fapt un buton sau un comutator.care au dou˘ a st˘ ari logice (validat/nevalidat). Menu sau CheckboxMenuItem. Orice articol al unui meniu trebuie s˘ a fie o instant ¸a a clasei MenuItem. etc. ”Close”. ”Exit”. // Atasarea barei de meniuri la o fereastra Frame f = new Frame("Fereastra cu meniu"). care este de fapt numele s˘ au ce va fi afi¸ sat pe bara de meniuri. ˆ ınsot ¸it˘ a eventual de un accelerator (obiect de tip MenuShortcut) ce reprezint˘ a combinat ¸ia de taste cu care articolul poate fi apelat rapid (vezi ”Acceleratori”). cu o anumit˘ a etichet˘ a care va ap˘ area ˆ ın meniu. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pot fi instant ¸e ale uneia din clasele MenuItem. cum sunt ”Open”. ambele implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable. Fiecare meniu are o etichet˘ a. Opt ¸ional. simbolul grafic respectiv va disp˘ area. Clasa Menu permite crearea unui meniu derulant ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a poate fi deschis ¸ si deplasat cu mouse-ul (dragged) ˆ ıntr-o alt˘ a pozit ¸ie decˆ at cea original˘ a (”rupt” din pozit ¸ia sa).. Articolele dintr-un meniu trebuie s˘ a apart ¸in˘ a clasei MenuItem.

9. editare . addSeparator () . editare . optiuni . awt . add ( new MenuItem ( " Undo " ) ) . editare . Menu fisier = new Menu ( " File " ) . awt . f . editare . add ( new CheckboxMenuItem ( " Italic " ) ) . addSeparator () . add ( optiuni ) . fisier . optiuni . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . f . fisier . 100) . setSize (200 . add ( new MenuItem ( " Open " ) ) . optiuni . setMenuBar ( mb ) . show () . Menu editare = new Menu ( " Edit " ) . } } . public class TestMenu { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Menu " ) . add ( editare ) .*. add ( new MenuItem ( " Paste " ) ) . FOLOSIREA MENIURILOR 245 S˘ a vedem ˆ ın continuare cum ar ar˘ ata un program care construie¸ ste un meniu ca ˆ ın figura prezentat˘ a anterior: Listing 9. event . f . import java . add ( new MenuItem ( " Copy " ) ) . add ( new CheckboxMenuItem ( " Bold " ) ) . add ( fisier ) . MenuBar mb = new MenuBar () .*. fisier . mb . fisier . editare .17: Crearea unui meniu import java .6. Menu optiuni = new Menu ( " Options " ) . mb . add ( new MenuItem ( " Close " ) ) . add ( new MenuItem ( " Cut " ) ) .

Pentru a realiza leg˘ atura ˆ ıntre obiectul meniu ¸ si obiectul de tip listener trebuie s˘ a adaug˘ am receptorul ˆ ın lista de ascult˘ atori a meniului respectiv.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri La alegerea unei opt ¸iuni dintr-un meniu se genereaz˘ a fie un eveniment de tip ActionEvent dac˘ a articolul respectiv este de tip MenuItem. Fiec˘ arui meniu ˆ ıi putem asocia un obiect receptor diferit. CheckboxMenuItem check = new CheckboxMenuItem ( " Check me " ) . ambele cu acela¸ si nume. ItemListener { public TestMenuEvent ( String titlu ) { super ( titlu ) . . ceea ce face posibil ca unui buton de pe suprafat ¸a de afi¸ sare s˘ aˆ ıi corespund˘ a o opt ¸iune dintr-un meniu.SELECTED ¸ si ItemEvent. Tipul de operatie selectare / deselectare este codificat ˆ ın evenimentul generat de cˆ ampurile statice ItemEvent. ˆ ıntocmai ca pe orice component˘ a. CheckBox. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. awt . fie ItemEvent pentru comutatoarele CheckboxMenuItem. tratarea evenimentelor generate de obiecte de tip MenuItem este identic˘ a cu tratarea butoanelor. A¸ sadar.6.18: Tratarea evenimentelor unui meniu import java . public class TestMenuEvent extends Frame implements ActionListener . Obiectele de tip CheckboxMenuItem tip se g˘ asesc ˆ ıntr-o categorie comun˘ a cu List. Listing 9. event . sau alegerii opt ¸iunii. f˘ acˆ andu-se o singur˘ a dat˘ aˆ ıntr-o clas˘ a care este ˆ ınregistrat˘ a ca receptor atˆ at la buton cˆ at ¸ si la meniu. Menu test = new Menu ( " Test " ) . tratarea evenimentului corespunz˘ ator ap˘ asarii butonului.*.*. respectiv itemStatChanged. folosind metodele addActionListener. import java . toate implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable ¸ si deci tratarea lor va fi f˘ acut˘ a la fel. MenuBar mb = new MenuBar () . A¸ sadar.246 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.DESELECTED. respectiv addItemListener. pentru a activa opt ¸iunile unui meniu trebuie implementate interfat ¸ele ActionListener sau/¸ si ItemListener ˆ ın cadrul obiectelor care trebuie s˘ a specifice codul ce va fi executat la alegerea unei opt ¸iuni ¸ si implementate metodele actionPerformed. ceea ce u¸ sureaz˘ a munca ˆ ın cazul ˆ ın care ierarhia de meniuri este complex˘ a. Choice. awt .

BorderLayout . setSize (300 . } public static void main ( String args []) { TestMenuEvent f = new TestMenuEvent ( " Tratare evenimente meniuri " ) . addItemListener ( this ) . SELECTED ) setTitle ( " Checked ! " ) . else setTitle ( " Not checked ! " ) . fiind . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . test . } } 247 9. addActionListener ( this ) .6. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Valabila si pentru meniu si pentru buton String command = e . show () . getActionCommand () . Sunt meniuri invizibile care sunt activate uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. show () . mb . add ( check ) . 200) . setMenuBar ( mb ) . if ( command .9. add ( test ) . test . subclas˘ a direct˘ a a clasei Menu. getStateChange () == ItemEvent . btnExit .3 Meniuri de context (popup) Au fost introduse ˆ ıncepˆ and cu AWT 1. f . add ( btnExit . SOUTH ) . } public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { if ( e . exit (0) .6. check .1 ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei PopupMenu. FOLOSIREA MENIURILOR test . test . addSeparator () . equals ( " Exit " ) ) System . Button btnExit = new Button ( " Exit " ) . addActionListener ( this ) .

la un moment dat. popup.show(Component origine. popup. int y) ¸ si este de obicei rezultatul ap˘ asarii unui buton al mouse-ului. vom ad˘ auga ferestrei meniul corespunz˘ ator dup˘ a care ˆ ıl vom face vizibil. popup. fereastra. Pozit ¸ionarea ¸ si afi¸ sarea meniului este ˆ ıns˘ a responsabilitatea programatorului.add(new MenuItem("Edit")).remove(popup1). . vom ”rupe” leg˘ atura ˆ ıntre fereastr˘ a¸ si meniu prin instruct ¸iunea remove: fereastra. Dup˘ aˆ ınchiderea acestuia. int x.addSeparator()..add(new MenuItem("Exit")). Deoarece interact ¸iunea cu mouse-ul este dependent˘ a de platforma de lucru. . Meniurile de context nu se adaug˘ a la un alt meniu (bar˘ a sau sub-meniu) ci se ata¸ seaz˘ a la o component˘ a (de obicei la o fereastr˘ a) prin metoda add a acesteia. trebuie s˘ a le definim pe toate ¸ si. PopupMenu popup = new PopupMenu("Options").248 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA afi¸ sate la pozit ¸ia la care se g˘ asea mouse-ul ˆ ın momentul ap˘ as˘ arii butonului s˘ au drept.add(popup1).. Afi¸ sarea meniului de context se face prin metoda show: popup. fereastra. vom crea un meniu de contex pe care ˆ ıl vom activa la ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului pe suprafat ¸a ferestrei principale. In cazul cˆ and avem mai multe meniuri popup pe care vrem s˘ a le folosim ˆ ıntr-o fereastr˘ a. Argumentul ”origine” reprezint˘ a componenta fat ¸˘ a de originile c˘ areia se va calcula pozit ¸ia de afi¸ sare a meniului popup. In exemplul de mai jos. reprezint˘ a instant ¸a ferestrei ˆ ın care se va afi¸ sa meniul. pentru a avea acces rapid la meniu. Aceasta este isPopupTrigger ¸ si este definit˘ aˆ ın clasa MouseEvent. De obicei.add(popup2). exist˘ a o metod˘ a care determin˘ a dac˘ a un eveniment de tip MouseEvent poate fi responsabil cu deschiderea unui meniu de context. popup.add(new MenuItem("New")). Metodele de ad˘ augare a articolelor unui meniu de context sunt mo¸ stenite ˆ ıntocmai de la meniurile fixe. Tratarea evenimentelor generate de un meniu popup se realizeaz˘ a identic ca pentru meniurile fixe.

addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mousePressed ( MouseEvent e ) { if ( e . show ( origin . e . // atasam meniul popup ferestrei popup . getActionCommand () .6. event . getX () . awt . // Pozitia meniului va fi relativa la fereastra private Component origin . awt . this . FOLOSIREA MENIURILOR Listing 9. import java . getX () . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . popup .*. show ( origin . exit (0) . isPopupTrigger () ) popup . e . popup . // Cream meniul popup popup = new PopupMenu ( " Options " ) . } }) . e .9. origin = this . add ( popup ) . this . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . addActionListener ( this ) . equals ( " Exit " ) ) System . setSize (300 . addSeparator () .*. popup . add ( new MenuItem ( " New " ) ) . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) .19: Folosirea unui meniu de context (popup) import java . 249 . popup . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Definim meniul popup al ferestrei private PopupMenu popup . } public void mouseReleased ( MouseEvent e ) { if ( e . add ( new MenuItem ( " Edit " ) ) . exit (0) . } }) . 300) . isPopupTrigger () ) popup . if ( command . getY () ) . e . getY () ) .

9.VK_O)). new MenuShortcut(’p’). Singurele combinat ¸ii de taste care pot juca rolul acceleratorilor sunt: Ctrl + Tasta sau Ctrl + Shift + Tasta.7 Folosirea componentelor AWT In continuare vor fi date exemple de folosire ale componentelor AWT. new MenuShortcut(KeyEvent. . a opt ¸iunilor dintr-un meniu.6. f . INTERFAT ¸ A GRAFICA public class TestPopupMenu { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " PopupMenu " ) . Astfel. // Ctrl+P new MenuItem("Print". precum ¸ si modul de tratare a evenimentelor generate. definit prin intermediul clasei MenuShortcut. MenuShortcut accelerator). new MenuShortcut(’p’)). // Ctrl+Shift+P new MenuItem("Preview". ˆ ın care s˘ a fie puse ˆ ın evidentt ¸˘ a cˆ at mai multe din particularit˘ a¸ tile acestora. prin intermediul tastaturii.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) Pentru articolele unui menu este posibil˘ a specificarea unor combinat ¸ii de taste numite acceleratori (shortcuts) care s˘ a permit˘ a accesarea direct˘ a.250 } } ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. show () . true). oric˘ arui obiect de tip MenuItem ˆ ıi poate fi asociat un obiect de tip accelerator. Atribuirea unui accelerator la un articol al unui meniu poate fi realizat˘ a prin constructorul obiectelor de tip MenuItem ˆ ın forma: MenuItem(String eticheta. ca ˆ ın exemplele de mai jos: // Ctrl+O new MenuItem("Open". } } 9.

BOLD . BorderLayout . setFont ( new Font ( " Arial " . O etichet˘ a este format˘ a dintr-o singur˘ a linie de text static ce nu poate fi modificat de c˘ atre utilizator. public class TestLabel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Label " ) . centru = new Label ( " Centru " . setBackground ( Color . LEFT ) . 14) ) . blue ) . RIGHT ) . est = new Label ( " Est " . awt . nord . centru . EAST ) . ITALIC . setForeground ( Color . vest . .9. f . f .*. est .1 Clasa Label Un obiect de tip Label (etichet˘ a) reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui text pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. BorderLayout . 20) ) . f . NORTH ) .7. centru . add ( sud . Label . SOUTH ) . Font . sud . BorderLayout . Listing 9. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 251 9. add ( nord . setFont ( new Font ( " Dialog " . ITALIC . BorderLayout . nord = new Label ( " Nord " . WEST ) . centru .20: Folosirea clasei Label import java . dar poate fi modificat din program. CENTER ) . sud = new Label ( " Sud " . setForeground ( Color . Label . sud . Label nord . add ( vest .7. red ) . Label . Label . Font . setFont ( new Font ( " Dialog " . CENTER ) . vest . CENTER ) . yellow ) . f . add ( est . Font . vest = new Label ( " Vest " . Label . 14) ) . est .

Font . this . add ( centru .2 Clasa Button Un obiect de tip Button reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui buton etichetat pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. pack () .*. BOLD . awt .7. 50 . Textul etichetei este format dintr-o singur˘ a linie. } }) . awt . setSize (200 . 70) .252 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. event .21: Folosirea clasei Button import java . b1 . BorderLayout . f . 30 . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . 14) ) . } } 9.*. import java . setLayout ( null ) . Listing 9. b1 . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . show () . Button b1 = new Button ( " OK " ) . 120) . CENTER ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA f . setFont ( new Font ( " Arial " . setBounds (30 . exit (0) . f . .

f . } } public class TestButton { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Button " ) . b2 . setBounds (100 . println ( e ) .9. equals ( " OK " ) ) setTitle ( " Confirmare ! " ) . System . } } 253 9. b1 . 50) . 70 . . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . b2 . 30 . b2 . setForeground ( Color . Este folosit pentru a prelua o anumit˘ a opt ¸iune de la utilizator. setBackground ( Color .7. out . add ( b2 ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT b1 . blue ) . addActionListener ( this ) . add ( b1 ) . orange ) . if ( command . Act ¸iunea utilizatorului asupra unui comutator ˆ ıl trece pe acesta ˆ ın starea complementar˘ a celei ˆ ın care se g˘ asea.7. Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . getActionCommand () . show () . else if ( command .3 Clasa Checkbox Un obiect de tip Checkbox (comutator) reprezint˘ a o component˘ a care se poate g˘ asi ˆ ın dou˘ a st˘ ari: ”selectat˘ a” sau ”neselectat˘ a” (on/off). equals ( " Cancel " ) ) setTitle ( " Anulare ! " ) . addActionListener ( this ) .

22: Folosirea clasei Checkbox import java . } }) . setBackground ( Color . 1) ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . cbx2 . exit (0) . label2 = new Label ( " " ) .254 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. label2 . event .*. add ( label2 ) . add ( cbx2 ) . this . setLayout ( new GridLayout (5 . setBackground ( Color . CENTER ) . cbx2 = new Checkbox ( " sunca " ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. label2 . lightGray ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . awt . label1 = new Label ( " Ingrediente Pizza : " . add ( cbx1 ) . awt . cbx3 . add ( cbx3 ) . cbx1 = new Checkbox ( " cascaval " ) .*. import java . . add ( label1 ) . orange ) . Label . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . private Checkbox cbx1 . label1 . cbx3 = new Checkbox ( " ardei " ) .

append ( " sunca " ) . addItemListener ( this ) . cbx1 . getState () == true ) ingrediente . } } public class TestCheckbox { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Checkbox " ) . Uzual. if ( cbx2 . addItemListener ( this ) . } } 9.7. append ( " cascaval " ) . setText ( ingrediente . if ( cbx3 . . show () . toString () ) . getState () == true ) ingrediente . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { StringBuffer ingrediente = new StringBuffer () .7. f . getState () == true ) ingrediente . cbx3 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 255 setSize (200 . addItemListener ( this ) . Aceast˘ a clas˘ a nu este derivat˘ a din Component.9. append ( " ardei " ) . aceste componente se mai numesc butoane radio.4 Clasa CheckboxGroup Un obiect de tip CheckboxGroup define¸ ste un grup de comutatoare din care doar unul poate fi selectat. label2 . if ( cbx1 . oferind doar o modalitate de grupare a componentelor de tip Checkbox. cbx2 . 200) .

lightGray ) . Label . this . false ) . awt . cbx3 = new Checkbox ( " MTV " . add ( cbx1 ) . cbg = new CheckboxGroup () . label2 . label1 . . private CheckboxGroup cbg . setLayout ( new GridLayout (5 . cbx2 . exit (0) . cbx1 = new Checkbox ( " HBO " .256 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. add ( label2 ) . Label . cbg . label1 = new Label ( " Alegeti postul TV " . 1) ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 .23: Folosirea clasei CheckboxGroup import java . cbx2 = new Checkbox ( " Discovery " . setBackground ( Color . label2 . } }) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . false ) . setBackground ( Color . cbg . cbg . label2 = new Label ( " " . CENTER ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . awt . CENTER ) . false ) . orange ) . private Checkbox cbx1 . import java . cbx3 . event . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. add ( label1 ) .*.*.

La un moment dat. setSize (200 . . addItemListener ( this ) .7.7. O component˘ a Choice este ˆ ınsot ¸it˘ a de un buton etichetat cu o sageat˘ a vertical˘ a la ap˘ asarea c˘ aruia este afi¸ sat˘ aˆ ıntreaga sa list˘ a de elemente. } } public class TestCheckboxGroup { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " CheckboxGroup " ) . setText ( cbx .9. cea selectat˘ aˆ ın momentul curent. cbx3 . addItemListener ( this ) . pentru ca utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o anumit˘ a opt ¸iune. 200) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { Checkbox cbx = cbg . show () . din ˆ ıntreaga list˘ a doar o singur˘ a opt ¸iune este vizibil˘ a. cbx1 . } } 257 9. getLabel () ) . f . addItemListener ( this ) .5 Clasa Choice Un obiect de tip Choice define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni din care utilizatorul poate selecta una singur˘ a. if ( cbx != null ) label2 . cbx2 . add ( cbx3 ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT add ( cbx2 ) . getS e lec ted Che ck box () .

} // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . label = new Label ( " Alegeti culoarea " ) . add ( culori ) . label . setLayout ( new GridLayout (4 . break . 1) ) . awt . setBackground ( Color . .24: Folosirea clasei Choice import java .*. culori . add ( " Albastru " ) . addItemListener ( this ) . exit (0) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setSize (200 . case 2: label . awt . 100) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . private Choice culori . blue ) . green ) . select ( " Rosu " ) . break . add ( " Verde " ) .*. setBackground ( Color . case 1: label . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . setBackground ( Color .258 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. culori . this . culori . culori . import java . setBackground ( Color . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. event . } }) . red ) . getSelectedIndex () ) { case 0: label . add ( " Rosu " ) . culori . culori = new Choice () . red ) . add ( label ) .

Listing 9. awt . event . show () . f . Toate elementele listei sunt vizibile ˆ ın limita dimensiunilor grafice ale componentei. private List culori .9. this .*.7. addWindowListener ( new WindowAdapter () { . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } } } public class TestChoice { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Choice " ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label .25: Folosirea clasei List import java . awt .*. } } 259 9.7. import java .6 Clasa List Un obiect de tip List define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni care poate fi setat˘ a astfel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o singur˘ a opt ¸iune sau mai multe.

select (3) . 1) ) . add ( culori ) . blue ) . add ( label ) . culori . } } . culori . add ( " Verde " ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . show () . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori .260 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. f . setBackground ( Color . setLayout ( new GridLayout (2 . 200) . label . setBackground ( Color . setBackground ( Color . add ( " Albastru " ) . add ( " Rosu " ) . } }) . red ) . green ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " . culori . CENTER ) . break . addItemListener ( this ) . case 1: label . case 2: label . Label . getSelectedIndex () ) { case 0: label . exit (0) . } } } public class TestList { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " List " ) . red ) . culori . setBackground ( Color . break . culori = new List (3) . culori . setSize (200 .

setLayout ( new GridLayout (2 . HORIZONTAL . 80) . 101) . Este util˘ a pentru punerea la dispozit ¸ia utilizatorului a unei modalit˘ a¸ ti sugestive de a alege o anumit˘ a valoare dintr-un interval. this . 1) ) . class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar scroll . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 261 9.9. setBackground ( Color . add Adjus tmen tLis t e n e r ( this ) .*. import java . } // Metoda interfetei Adju st me ntL is te ne r . awt . scroll = new Scrollbar ( Scrollbar . add ( valoare ) . Label . valoare . } }) . valoare = new Label ( " " . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .*. scroll . event . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Listing 9. lightGray ) . exit (0) . setSize (200 . awt . 0 .26: Folosirea clasei ScrollBar import java . add ( scroll ) .7 Clasa ScrollBar Un obiect de tip Scrollbar define¸ ste o bar˘ a de defilare pe vertical˘ a sau orizontal˘ a.7. private Label valoare .7. 0 . 1 . CENTER ) .

Listing 9. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .27: Folosirea clasei ScrollPane import java . f . Acest lucru este util pentru acele componente care nu au implementat˘ a funct ¸ionalitatea de defilare automat˘ a.*.*. awt . cum ar fi listele (obiecte din clasa List). } } 9. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . event .262 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. this . setText ( scroll . . awt . private List list . exit (0) . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void ad ju st m e n t V a lu eC ha n g e d ( AdjustmentEvent e ) { valoare . getValue () + " % " ) . show () . class Fereastra extends Frame { private ScrollPane sp .8 Clasa ScrollPane Un obiect de tip ScrollPane permite ata¸ sarea unor bare de defilare (orizontal˘ a¸ ssi/sau vertical˘ a) oric˘ arei componente grafice. } } public class TestScrollbar { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Scrollbar " ) . import java .7.

200) . add ( list ) . setSize (200 . sp . add ( " Miercuri " ) . f . select (1) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } }) . list . list . list . list . . add ( sp . Este util pentru interogarea utilizatorului asupra unor valori. SC ROLLBAR S_ALWAY S ) . list . sp = new ScrollPane ( ScrollPane . add ( " Joi " ) . add ( " Vineri " ) . BorderLayout . } } 263 9. show () . list . } } public class TestScrollPane { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " ScrollPane " ) . add ( " Duminica " ) .9 Clasa TextField Un obiect de tip TextField define¸ ste un control de editare a textului pe o singur˘ a linie. list . list . CENTER ) . list = new List (7) . add ( " Sambata " ) .7.7.9. add ( " Luni " ) . add ( " Marti " ) .

parola .28: Folosirea clasei TextField import java . nume . add ( nume ) . addTextListener ( this ) .264 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. this . Label . private static final String UID = " Duke " . lightGray ) . add ( acces ) . import java . Panel p2 = new Panel () . acces = new Label ( " Introduceti numele si parola ! " .*. add ( new Label ( " Parola : " ) ) . 100) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . parola . add ( parola ) . setEchoChar ( ’* ’) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. nume = new TextField ( " " . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . add ( p1 ) . 30) . 10) . PWD = " java " . add ( new Label ( " Nume : " ) ) . 1) ) . setLayout ( new GridLayout (3 . } }) . private Label acces . p2 . addTextListener ( this ) .*. LEFT ) ) . parola = new TextField ( " " . p1 . class Fereastra extends Frame implements TextListener { private TextField nume . event . awt . p1 . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . awt . } . p2 . setBackground ( Color . parola . Panel p1 = new Panel () . setSize (350 . exit (0) . CENTER ) . p1 . LEFT ) ) . p2 . add ( p2 ) . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout .

} } 9. . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 265 // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( nume . introducerea unor comentarii. Listing 9. equals ( PWD ) ) acces . setText ( " Acces interzis ! " ) .7. etc . awt . setText ( " Acces permis ! " ) .10 Clasa TextArea Un obiect de tip TextArea define¸ ste un control de editare a textului pe mai multe linii. getText () . Este util pentru editarea de texte. length () == 0 || parola . show () . length () == 0) { acces .*. setText ( " " ) . return .7. getText () . else acces . equals ( UID ) && parola . } if ( nume .9. f . getText () . } } public class TestTextField { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextField " ) .29: Folosirea clasei TextArea import java . getText () .

10 . addActionLi stener ( this ) . add ( text . 12) . setBackground ( Color . salvare . fisier . private Button salvare . 30 . else salvare . setEnabled ( true ) . class Fereastra extends Frame implements TextListener . setEnabled ( false ) . add ( fisier . addTextListener ( this ) . awt . getText () . salvare = new Button ( " Salveaza text " ) . Panel fisier = new Panel () . length () == 0 || nume . import java . } // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( text . fisier . NORTH ) . add ( new Label ( " Fisier : " ) ) . BorderLayout . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . salvare . length () == 0) salvare . INTERFAT ¸ A GRAFICA import java . getText () . setEnabled ( false ) . private TextField nume . ActionListener { private TextArea text . SOUTH ) . io . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . text = new TextArea ( " " . BorderLayout . 200) . setSize (300 .*. CENTER ) . S C RO L L BA R S _ VE R T I C A L _ O N L Y ) . text .*.266 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. lightGray ) . this . exit (0) . TextArea . . event . nume = new TextField ( " " . BorderLayout . add ( nume ) . } }) . add ( salvare .

getText () . show () . printStackTrace () . text . } } } public class TestTextArea { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextArea " ) . requestFocus () . out .9. try { PrintWriter out = new PrintWriter ( new FileWriter ( nume . out . print ( continut ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String continut = text . getText () ) ) . close () . } } 267 . f . } catch ( IOException ex ) { ex .7.

INTERFAT ¸ A GRAFICA .268 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

Metoda este apelat˘ a de fiecare dat˘ a cˆ and cont ¸inutul componentei trebuie desenat sau redesenat ¸ si nu va fi apelat˘ a explicit. Desenarea componentelor se face automat ¸ si este un proces care se execut˘ aˆ ın urm˘ atoarele situat ¸ii: • la afi¸ sarea pentru prima dat˘ a a unei componente. Este o metod˘ a supradefinit˘ a de fiecare component˘ aˆ ın parte pentru a furniza reprezentarea sa grafic˘ a specific˘ a. • ca r˘ aspuns al unei solicit˘ ari explicite a programului. Act ¸iunea acestei metode se realizeaz˘ aˆ ın trei pa¸ si: 1. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. • void update(Graphics g) . Aceast˘ a desenare include componentele standard folosite ˆ ın aplicat ¸ie precum ¸ si cele definite de c˘ atre programator. 269 .Actualizeaz˘ a starea grafic˘ a a unei componente. • la operat ¸ii de minimizare.Deseneaz˘ a o component˘ a. ¸ sterge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului.Capitolul 10 Desenarea 10. Metodele care controleaz˘ a procesul de desenare se g˘ asesc ˆ ın clasa Component ¸ si sunt urm˘ atoarele: • void paint(Graphics g) . maximizare.1 Conceptul de desenare Un program Java care are interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul trebuie s˘ a deseneze pe ecran toate componentele sale care au o reprezentare vizual˘ a.

ˆ ın general apelat˘ a automat sau explicit cu metoda repaint ori de cˆ ate ori componenta respectiv˘ a trebuie redesenat˘ a. Atent ¸ie Toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸a de desenare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. 3.1 Metoda paint Dup˘ a cum am spus. avˆ and ˆ ıns˘ a grij˘ a s˘ a apel˘ am ¸ si metoda superclasei care se ocup˘ a cu desenarea efectiv˘ a a componentei. Dup˘ a cum se observ˘ a. singurul argument al metodelor paint ¸ si update este un obiect de tip Graphics.270 CAPITOLUL 10. toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. . redefinim metoda paint pentru un obiect de tip Frame.clasa Graphics”). Acesta reprezint˘ a contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a desenarea componentelor (vezi ”Contextul grafic de desenare . ˆ ıns˘ a putem modifica reprezentarea lor grafic˘ a prin crearea unei subclase ¸ si supradefinirea metodei paint. apeleaz˘ a metoda paint pentru a redesena componenta. Metoda paint este definit˘ aˆ ın superclasa Component ˆ ıns˘ a nu are nici o implementare ¸ si. stabile¸ ste culoarea (foreground) a componentei. din acest motiv. • void repaint() . redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. orice obiect grafic care dore¸ ste s˘ a se deseneze trebuie s˘ a o supradefineasc˘ a pentru a-¸ si crea propria sa reprezentare. 10. pentru a crea o clas˘ a ce instant ¸iaz˘ a ferestre pentru o aplicat ¸ie demonstrativ˘ a (ˆ ın colt ¸ul stˆ anga sus este afi¸ sat textul ”Aplicatie DEMO”). In exemplul de mai jos. DESENAREA 2. ˆ ıns˘ a aceste desene se vor pierde la prima operat ¸ie de minimizare. maximizare. Componentele standard AWT au deja supradefinit˘ a aceast˘ a metod˘ a deci nu trebuie s˘ a ne preocupe desenarea lor. Exist˘ a posibilitatea de a desena ¸ si ˆ ın afara metodei paint.Execut˘ a explicit un apel al metodei update pentru a actualiza reprezentarea grafic˘ a a unei componente.1.

De¸ si este posibil.2 Suprafet ¸e de desenare . awt . g .*. g . In AWT a fost definit un tip special de component˘ a numit˘ a Canvas (pˆ anz˘ a de pictor). } public void paint ( Graphics g ) { // Apelam metoda paint a clasei Frame super .1: Supradefinirea metodei paint import java . CONCEPTUL DE DESENARE Listing 10. 35) . A¸ sadar. BOLD . g .1.clasa Canvas In afara posibilit˘ a¸ tii de a utiliza componente grafice standard. red ) . Java ofer˘ a ¸ si posibilitatea controlului la nivel de punct (pixel) pe dispozitivul grafic. 10. setSize (200 .1. respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafat ¸a unei componente. setColor ( Color . drawString ( " Aplicatie DEMO " . la prima redimensionare a ferestrei acesta s-ar pierde. ˆ ın general nu se deseneaz˘ a la nivel de pixel direct pe suprafat ¸a ferestrelor sau a altor containere. 100) . desenarea ˆ ın Java trebuie s˘ a se fac˘ a doar ˆ ın cadrul metodelor paint ale componentelor grafice. } } 271 Observat ¸i c˘ a la orice redimensionare a ferestrei textul ”Aplicatie DEMO” va fi redesenat. setFont ( new Font ( " Arial " . al c˘ arei scop este de a fi extins˘ a pentru a implementa . 11) ) . } } public class TestPaint { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test paint " ) . show () . ci vor fi folosite clase dedicate acestui scop. 5 . paint ( g ) . f . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .10. Font . Dac˘ a desenarea acestui text ar fi fost facut˘ a oriunde ˆ ın alt˘ a parte decˆ at ˆ ın metoda paint.

Etapele uzuale care trebuie parcurse pentru crearea unui desen. getMaximumSize. deoarece acestea vor fi apelate de c˘ atre gestionarii de pozit ¸ionare.. ele fiind utilizate doar ca suprafet ¸e de desenat sau ca fundal pentru animat ¸ie. adic˘ a o subclas˘ a a lui Canvas.. Definirea generic˘ a a unei plan¸ se are urm˘ atorul format: class Plansa extends Canvas implements . • redefinirea metodelor getPreferredSize. din acest motiv. MouseEvent.272 CAPITOLUL 10. Desenarea pe o plan¸ sa se face prin supradefinirea metodei paint a acesteia.Listener { //Eventual.. • ad˘ augarea plan¸ sei pe un container cu metoda add. o plan¸ s˘ a este o suprafat ¸˘ a dreptunghiular˘ a de culoare alb˘ a.. este recomandat ca o plan¸ sa s˘ a redefineasca metoda getPreferredSize. getMaximumSize. pe care se poate desena.. sau mai bine zis a unei componente cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. sunt: • crearea unei plan¸ se de desenare. Dimensiunile sale implicite sunt 0 ¸ si. ComponentEvent. } // Metodele folosite de gestionarii de pozitionare public Dimension getPreferredSize() { // Dimensiunea implicita a plansei . DESENAREA obiecte grafice cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. Concret. KeyEvent.. Canvas este o clas˘ a generic˘ a din care se deriveaz˘ a subclase pentru crearea suprafet ¸elor de desenare (plan¸ se). eventual getMinimumSize. Plan¸ sele nu pot cont ¸ine alte componente grafice. • tratarea evenimentelor de tip FocusEvent. • redefinirea metodei paint din clasa respectiv˘ a. unul sau mai multi constructori public Plansa() { . A¸ sadar. eventual ¸ si getMinimumSize. } // Metode de desenare a componentei public void paint(Graphics g) { . dac˘ a este cazul.

.. red . fillOval (0 .index . colorate diferite.. La fiecare click de mouse. dim . } 273 S˘ a definim o plan¸ s˘ a pe care desen˘ am un p˘ atrat ¸ si cercul s˘ au circumscris. class Plansa extends Canvas { Dimension dim = new Dimension (100 . 0 . awt . g . vom interschimba cele dou˘ a culori ˆ ıntre ele. addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { index = 1 . 100) . } }) . setColor ( color [1 . dim . private Color color [] = { Color . dim . CONCEPTUL DE DESENARE return ... } public void paint ( Graphics g ) { g . private int index = 0. height ) . awt .index ]) . height ) . public Plansa () { this . width . g . } public Dimension getMaximumSize() { return .. g .. drawRect (0 ..*. Color . 0 . blue }..2: Folosirea clasei Canvas import java . width . } public Dimension getPreferredSize () { . } public Dimension getMinimumSize() { return .*. } // Implementarea metodelor interfetelor de tip Listener .1. import java . event .10. repaint () . Listing 10. setColor ( color [ index ]) . dim .

200) . etc) metodele de desenare au implement˘ ari interne diferite. transparente utilizatorului. un obiect prin intermediul c˘ aruia putem controla procesul de desenare a unui obiect. texte ¸ si imagini • stabilirea propriet˘ a¸ tilor contextului grafic. In funct ¸ie de dispozitivul fizic pe care se face afi¸ sarea (ecran. Un context grafic este. } } 10.2 Contextul grafic de desenare Inainte ca utilizatorul s˘ a poat˘ a desena. In general. show () . add ( new Plansa () . • la imprimant˘ a sau •ˆ ıntr-o zon˘ a virtual˘ a de memorie. Un context grafic este specificat prin intermediul unui obiect de tip Graphics primit ca parametru ˆ ın metodele paint ¸ si update. DESENAREA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setSize (200 . desenarea se poate face: • pe o port ¸iune de ecran. de fapt. imprimant˘ a. CENTER ) . el trebuie s˘ a obt ¸in˘ a un context grafic de desenare pentru suprafat ¸a c˘ areia ˆ ıi apart ¸ine regiunea pe care se va desena. plotter. Clasa Graphics pune la dispozit ¸ie metode pentru: • primitive grafice: desenarea de figuri geometrice. adic˘ a stabilirea: . BorderLayout .274 return dim . } } public class TestCanvas { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Canvas " ) . } } CAPITOLUL 10.

– modului de desenare.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic La orice tip de desenare parametrii legat ¸i de culoare. 10. Textul va fi desenat cu fontul ¸ si culoarea curente ale contextului grafic. font.2 Primitive grafice Prin primitive grafice ne vom referi ˆ ın continuare la metodele clasei Graphics. Desenarea textelor se face cu uzual cu metoda drawString care prime¸ ste ca argumente un ¸ sir ¸ si colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. enumer˘ am aceste propriet˘ a¸ ti ¸ si metodele asociate lor din clasa Graphics. In continuare. – originii coordonatelor suprafet ¸ei de desenare. drawString("Hello". Desenarea figurilor geometrice se realizeaz˘ a cu urm˘ atoarele metode: .2. vor fi specificat ¸i pentru contextul grafic ˆ ın care se face desenarea ¸ si nu vor fi trimi¸ si ca argumente metodelor respective de desenare. y=20. 275 10. Metode Color getColor() void setColor(Color c) Fontul de scriere a textelor Font getFont() void setFont(Font f) Originea coordonatelor translate(int x. // Desenam la coordonatele x=10. – suprafet ¸ei ˆ ın care sunt vizibile componentelor desenate.2. CONTEXTUL GRAFIC DE DESENARE – culorii ¸ si fontului curente cu care se face desenarea. 20). int y) Zona de decupare Shape getClip() (zona ˆ ın care sunt vizibile desenele) void setClip(Shape s) Modul de desenare void setXorMode(Color c) void setPaintMode(Color c) Proprietate Culoarea de desenare 10.10. care permit desenarea de figuri geometrice ¸ si texte. etc.2.

fie din Graphics. • Dimensiunea fontului: ˆ ın˘ alt ¸imea sa. Arial. • Familia din care face parte fontul: Helvetica. Prima dintre acestea este s˘ a folosim o component˘ a orientat˘ a-text. adic˘ a ”umplut” cu culoarea curent˘ a a contextului de desenare. cum ar fi Label. ˆ ın timp ce metodele care ˆ ıncep cu ”draw” vor desena doar conturul figurii respective.276 Figur˘ a geometric˘ a Linie CAPITOLUL 10. Arial Bold Italic. cum ar fi drawString. etc. Indiferent de modalitatea aleas˘ a. Cei mai important ¸i parametri ce caracterizeaz˘ a un font sunt: • Numele fontului: Helvetica Bold. • Stilul fontului: ˆ ıngro¸ sat (bold). DESENAREA Metode drawLine drawPolyline Dreptunghi simplu drawRect fillRect clearRect Dreptunghi cu chenar draw3DRect ”ridicat” sau ”adˆ ancit” fill3DRect Dreptunghi cu colt ¸uri drawRoundRect retunjite fillRoundRect Poligon drawPolygon fillPolygon Oval (Elips˘ a drawOval fillOval Arc circular sau drawArc eliptic fillArc Metodele care ˆ ıncep cu ”fill” vor desena figuri geometrice care au interiorul colorat. putem specifica prin intermediul fonturilor cum s˘ a arate textul respectiv. 10. acest lucru realizˆ andu-se prin metoda setFont fie din clasa Component. etc. ˆ ınclinat (italic). pentru a scrie un text pe ecran avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti. . iar a doua s˘ a apel˘ am la metodele clasei Graphics de desenare a textelor.3 Folosirea fonturilor Dup˘ a cum vazut.

mai put ¸in despre metrica acestuia. Constructorul uzual al clasei este cel care prime¸ ste ca argument numele fontului. Textul fiec˘ arui nume de font va fi scris cu fontul s˘ au corespunz˘ ator. O platform˘ a de lucru are instalate. Exemplul urmator afi¸ seaz˘ a lista tuturor fonturilor disponibile pe platforma curent˘ a de lucru. 10. ca ˆ ın exemplele de mai jos: new Font("Dialog". 20).PLAIN. . Font. int style. 10)). int size) Stilul unui font este specificat prin intermediul constantelor: Font.getAllFonts(). 10.PLAIN.BOLD. Font.drawString("Alt text". o serie ˆ ıntreag˘ a de fonturi care sunt disponibile pentru scrierea textelor.BOLD.1 Clasa Font Un obiect de tip Font ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre tot ¸i parametrii unui font. g. 14). // In metoda paint(Graphics g) g. dimensiunea ¸ si stilul acestuia: Font(String name. new Font("Courier".ITALIC iar dimensiunea printr-un ˆ ıntreg.BOLD. 10). Font. Font. 12)). Font. new Font("Arial".PLAIN. Folosirea unui obiect de tip Font se realizeaz˘ a uzual astfel: // Pentru componente etichetate Label label = new Label("Un text"). Font. Font. getLocalGraphicsEnvironment().setFont(new Font("Dialog". 277 Clasele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu fonturi sunt Font ¸ si FontMetrics. label.ITALIC. 12).3.3. la un moment dat.setFont(new Font("Courier". FOLOSIREA FONTURILOR • Metrica fontului. Lista acestor fonturi se poate obt ¸ine astfel: Font[] fonturi = GraphicsEnvironment. ˆ ın continuare fiind prezentate modalit˘ a¸ tile de lucru cu acestea.10.

length ) * 20. } public void paint ( Graphics g ) { String nume . 20 . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Font . PLAIN . setFont ( new Font ( nume . i ++) { nume = fonturi [ i ]. for ( int i =0. awt . class Fonturi extends Canvas { private Font [] fonturi . Dimension canvasSize = new Dimension (400 . sp . ScrollPane sp = new ScrollPane () . g e t L o c a l G r a p h i c s E n v i r o n m e n t () . g . length . height = (1 + fonturi . i < fonturi . drawString ( i + " . show () . sp .*. } } . } } public class TestAllFonts { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " All fonts " ) . DESENAREA Listing 10. CENTER ) . 14) ) . } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . " + nume . getAllFonts () . 400) .3: Lucrul cu fonturi import java . getFontName () . add ( new Fonturi () ) . setSize (400 .278 CAPITOLUL 10. add ( sp . 400) . g . BorderLayout . pack () . public Fonturi () { fonturi = Graphi c sE n v ir o nm e n t . canvasSize . ( i + 1) * 20) .

10. • Descendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de descendent ¸˘ a. In momentul ˆ ın care avem de afi¸ sat mai multe ¸ siruri consecutiv. FOLOSIREA FONTURILOR 279 10. A¸ sadar. trebuie s˘ a calcul˘ am pozit ¸iile lor de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de lungimea ¸ si ˆ ınalt ¸imea ˆ ın pixeli a celorlalte texte. • Linia de ascendent ¸˘ a: linia superioara pe care nu o depaseste nici un caracter din font • Linia de descendent ¸˘ a: linia inferioar˘ a sub care nu coboar˘ a nici un caracter din font. • In˘ alt ¸imea: distant ¸a dintre liniile de baz˘ a (leading+ascent+descent).3.2 Clasa FontMetrics La afi¸ sarea unui ¸ sir cu metoda drawString trebuie s˘ a specific˘ am pozit ¸ia la care s˘ a apar˘ a textul respectiv pe ecran. • L˘ a¸ timea: l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. Pentru aceasta este folosit˘ a clasa FontMetrics. cu alte cuvinte despre dimensiunile ˆ ın pixeli ale caracterelor sale. Figura de mai jos prezint˘ a o imagine reprezentativ˘ a asupra metricii unui font: . Metrica unui font const˘ aˆ ın urm˘ atoarele atribute pe care le au caracterele sale: • Linia de baz˘ a: este linia dup˘ a care sunt aliniate caracterele unui font. Utilitatea principal˘ a a acestei clase const˘ aˆ ın faptul c˘ a permite pozit ¸ionarea precis˘ a a textelor pe o suprafat ¸˘ a de desenare. • Ascendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de ascendent ¸˘ a. un obiect de tip FontMetrics ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre metrica unui font. sau unele sub altele.3. • Distant ¸a ˆ ıntre linii (”leading”): distant ¸a optim˘ aˆ ıntre dou˘ a linii de text scrise cu acela¸ si font. indiferent de fontul folosit de acestea. Un obiect din aceast˘ a clas˘ a se construie¸ ste pornind de la un obiect de tip Font ¸ si pune la dispozit ¸ie informat ¸ii despre dimensiunile ˆ ın pixeli pe care le au caracterele fontului respectiv ˆ ıntr-un anumit context de desenare.

determin˘ aˆ ın˘ alt ¸imea unei linii pe care vor fi scrise caractere ale unui font. y reprezint˘ a pozit ¸ia liniei de baz˘ a a textului care va fi scris. int x.BOLD. Font.determin˘ a l˘ a¸ timea total˘ aˆ ın pixeli a unui ¸ sir de caractere specificat.280 CAPITOLUL 10. pornind de la fontul curent al contextului grafic: public void paint(Graphics g) { Font f = new Font("Arial". int y) argumentele x ¸ si y repreznit˘ a colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. DESENAREA Reamintim c˘ a la metoda drawString(String s. In exemplul urm˘ ator sunt afi¸ sate pe ecran zilele s˘ apt˘ amˆ anii ¸ si lunile anului: . Un context grafic pune la dispozit ¸ie o metod˘ a special˘ a getFontMetrics de creare a unui obiect de tip FontMetrics.determin˘ a l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. 11). Ca s˘ a fim mai preci¸ si. FontMetrics fm = g. • charWidth .getFontMetrics(). } Cele mai folosite metode ale clasei FontMetrics sunt: • getHeight . • stringWidth .

fm = g . x = 0. for ( int i =0. length . etLuni = " Lunile anului : " .1) 281 . x . x += fm . } // Schimbam fontul g . stringWidth ( text ) . awt . " Sambata " . PLAIN . g . " Iunie " . if ( i < zile . getFontMetrics () . class Texte extends Canvas { Dimension canvasSize = new Dimension (800 . i ++) { text = zile [ i ]. " Aprilie " . length . i < zile . y ) . y ) . x . setFont ( new Font ( " Dialog " . " Joi " . getHeight () . " Martie " . i < luni . public void paint ( Graphics g ) { FontMetrics fm . x += fm . y ) . drawString ( etLuni . Font . Font . stringWidth ( etLuni ) . g . drawString ( text .1) text += " . " Septembrie " . x . String etZile = " Zilele saptamanii : " . " Noiembrie " .*. getFontMetrics () . // Alegem un font si aflam metrica sa g . stringWidth ( etZile ) . " . private String [] luni = { " Ianuarie " . y = fm . " Duminica " }. fm = g . y . " Mai " . " Octombrie " . length . " August " . int x . for ( int i =0. " Iulie " . BOLD . g . 14) ) .3. private String [] zile = { " Luni " . " Vineri " . y += fm .10. 20) ) . if ( i < luni . getHeight () . " Miercuri " . text . FOLOSIREA FONTURILOR Listing 10. " Februarie " . x = 0. 100) . x += fm . i ++) { text = luni [ i ]. " Decembrie " }. " Marti " . length . setFont ( new Font ( " Arial " .4: Folosirea clasei FontMetrics import java . drawString ( etZile .

0 ¸ si 1. CAPITOLUL 10. Pentru a crea o culoare avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • S˘ a folosim una din constantele definite ˆ ın cele dou˘ a clase. " . S˘ a vedem mai ˆ ıntˆ ai care sunt constantele definite ˆ ın aceste clase: . show () . x . pack () . fie ˆ ıntre 0. } } public class TestFontMetrics { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " FontMetrics " ) . CENTER ) . • S˘ a folosim unul din constructorii clasei Color. DESENAREA } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . x += fm .4 Folosirea culorilor Orice culoare este format˘ a prin combinat ¸ia culorilor standard ro¸ su (red). Fiecare din ace¸ sti patru parametri poate varia ˆ ıntr-un interval cuprins fie ˆ ıntre 0 ¸ si 255 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere ˆ ıntregi). y ) . la care se adaug˘ a un anumit grad de transparent ¸˘ a (alpha). add ( new Texte () . drawString ( text .0 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere reale). f .282 text += " . } } 10. verde (green) ¸ si albastru (blue). } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . stringWidth ( text ) . O culoare este reprezentat˘ a printr-o instant ¸˘ a a clasei Color sau a subclasei sale SystemColor. g . BorderLayout .

Folosirea acestor constante se face ca ˆ ın exemplele de mai jos: Color rosu = Color. float alpha) Color(int red. green.0) pentru transparent ¸˘ a specific˘ a faptul c˘ a respectiva culoare este complet opac˘ a.0) specific˘ a transparent ¸˘ a total˘ a.red. iar valoarea 0 (sau 0.. respectiv 0. FOLOSIREA CULORILOR Color black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange pink red white yellow SystemColor activeCaption activeCaptionBorder activeCaptionText control controlHighlight controlShadow contolText desktop menu text textHighlight window . float green.0 − 1. meniuri. float blue. int green.desktop. Valoarea 255 (sau 1. 283 Observat ¸i c˘ aˆ ın clasa Color sunt definite culori uzuale din paleta standard de culori. int green. . alpha sunt valorile pentru ro¸ su. blue. culorile sunt complet opace. Implicit.4. int blue.0 pentru tipul float. int blue) Color(int red.. Valorile argumentelor variaz˘ aˆ ıntre 0 − 255 pentru tipul int. 0-7 albastru. int alpha) Color(int rgb) unde red. flot green. verde. Color fundal = SystemColor. albastru ¸ si transparent ¸˘ a iar parametrul ”rgb” de la ultimul constructor reprezint˘ a un ˆ ıntreg format din: bit ¸ii 16-23 ro¸ su. Dac˘ a nici una din aceste culori predefinite nu corespunde preferint ¸elor noastre. texte. Color galben = Color. etc) ale platformei curente de lucru.yellow. 8-15 verde. atunci putem crea noi culori prin intermediul constructorilor clasei Color: Color(float red. float blue) Color(flot red. ˆ ın timp ce ˆ ın clasa SystemColor sunt definite culorile componentelor standard (ferestre.10.

128). 0 . Aplicat ¸ia va ar˘ ata astfel: Listing 10. 0.284 CAPITOLUL 10.*. awt . 0). Color negru = new Color(0. Color rosuTransparent = new Color(255.5: Folosirea clasei Color import java . . 0. Metodele cele mai folosite ale clasei Color sunt: brighter darker getRed getGreen getBlue getAlpha getRGB Creeaz˘ a o noua versiune a culorii curente mai deschis˘ a. setColor ( Color . respectiv mai ˆ ınchis˘ a Determin˘ a parametrii din care este alcatuit˘ a culoarea Determin˘ a valoarea ce reprezint˘ a culoarea respectiv˘ a (bit ¸ii 16-23 ro¸ su. 0. 255. 255) . public void paint ( Graphics g ) { g .*. 0). 0-7 albastru) S˘ a consider˘ am o aplicat ¸ie cu ajutorul c˘ areia putem vizualiza dinamic culorile obt ¸inute prin diferite combinat ¸ii ale parametrilor ce formeaz˘ a o culoare. DESENAREA // Exemple de folosire a constructorilor: Color alb = new Color(255. import java . 0. awt . 255). black ) . 50) . event . 8-15 verde. Color rosu = new Color(255. Dimension canvasSize = new Dimension (150 . 0 . class Culoare extends Canvas { public Color color = new Color (0 .

setBackground ( Color . canvasSize . 0 . height ) . gValue . String text = " " . 12) ) . aValue = new Scrollbar ( Scrollbar . fillRect (0 . 1 . gValue . 256) . canvasSize . 0 . FOLOSIREA CULORILOR g . BOLD . 256) . 0 . HORIZONTAL . rgbValues . HORIZONTAL . exit (0) . bValue . getRed () . g . 0 . blue ) . 0 . text += " B = " + color . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . setBackground ( Color . this . } } 285 class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar rValue . bValue = new Scrollbar ( Scrollbar . gValue = new Scrollbar ( Scrollbar . private Culoare culoare . 1 . 0 . text += " G = " + color . g . } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . bValue . getGreen () . 256) . 30) . green ) . setFont ( new Font ( " Arial " . getAlpha () . g . 256) . HORIZONTAL . 1) ) . 0 . 1 . Panel rgbValues = new Panel () .4. drawString ( text . 1 . Font . } }) . width . getBlue () . setBackground ( Color . setColor ( color ) . text += " A = " + color . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . aValue . rValue . . 0 . red ) . text += " R = " + color . 0 . rValue = new Scrollbar ( Scrollbar . HORIZONTAL .10. 0 . setLayout ( new GridLayout (4 .

NORTH ) . int b = bValue . add ( gValue ) . int a = aValue . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . aValue . aValue . b . lightGray ) . pack () . gValue . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . setSize (200 . setValue (255) . rgbValues . int g = gValue . 100) . getValue () . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . rValue . rgbValues . DESENAREA aValue . show () .286 CAPITOLUL 10. add ( culoare . g . rgbValues . a ) . CENTER ) . getValue () . add ( bValue ) . rgbValues . } } public class TestColor { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Color " ) .5 Folosirea imaginilor Aceasta este o imagine: . } } 10. getValue () . add ( rValue ) . repaint () . BorderLayout . add ( aValue ) . Color c = new Color (r . color = c . culoare . } public void ad ju stm en tV al u e C h an ge d ( AdjustmentEvent e ) { int r = rValue . BorderLayout . culoare . bValue . rgbValues . f . culoare = new Culoare () . setBackground ( Color . add ( rgbValues . getValue () .

10. 10. 2.getImage("poza.1 Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea unei imagini presupune realizarea urm˘ atoarilor doi pa¸ si: 1.getImage( new URL("http://www. avˆ and ˆ ıns˘ a aceea¸ si denumire getImage ¸ si urm˘ atoarele formate: Applet Toolkit getImage(URL url) getImage(URL url) getImage(URL url. fie aflat la o anumit˘ a adres˘ a Web (URL). Afi¸ sarea propriu-zis˘ aˆ ıntr-un context grafic. FOLOSIREA IMAGINILOR 287 In AWT este posibil˘ a folosirea imaginilor create extern ˆ ın format gif sau jpeg. .gif"). Crearea unui obiect de tip Image se face folosind o imagine dintr-un fi¸ sier fie aflat pe ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a. String fisier) getImage(String fisier) Pentru a obt ¸ine un obiect de tip Toolkit se va folosi metoda getDefaultToolkit.gif")). ca ˆ ın exemplul de mai jos: Toolkit toolkit = Toolkit. Crearea unui obiect de tip Image. Metodele pentru ˆ ınc˘ arcarea unei imagini dintr-un fi¸ sier se g˘ asesc ˆ ın clasele Applet ¸ si Toolkit. Image image1 = toolkit. Aceasta nu este o clas˘ a de componente (nu extinde Component) ci implementeaz˘ a obiecte care pot fi desenate pe suprafat ¸a unor componente cu metode specifice unui context grafic pentru componenta respectiva (similar modului cum se deseneaz˘ a o linie sau un cerc).ro/~acf/poza.5. Image image2 = toolkit. Orice imagine va fi reprezentat˘ a ca o instant ¸˘ a a clasei Image.getDefaultToolkit().5.infoiasi.

288 CAPITOLUL 10. folosind forme diferite ale metodei drawImage: Image img = Toolkit. int width. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. x. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. this). g.getDefaultToolkit(). int y. Color bgcolor. • x. int y. int boolean drawImage(Image img. this). • observer este un obiect care ”observ˘ a” ˆ ınc˘ arcarea imaginii ¸ si va fi informat pe m˘ asura derul˘ arii acesteia. int y. relative la spat ¸iul de coordonate al contextului grafic. 200. 400. imaginea va fi afi¸ sat˘ a la dimensiunile ei reale). • bgColor reprezint˘ a culoarea cu care vor fi colorat ¸i pixelii transparent ¸i ai imaginii (poate s˘ a lipseasc˘ a). g. int height. int Color bgcolor. ImageObserver observer) x. 200.getImage("taz. Afi¸ sarea unei imagini ˆ ıntr-un context grafic se realizeaz˘ a prin intermediul metodei drawImage din clasa Graphics ¸ si. 0. int width. 200. 0. int y.drawImage(img. ˆ ın general. ImageObserver unde: • img este obiectul ce reprezint˘ a imaginea. 0. 0. y sunt coordonatele stˆ anga-sus la care va fi afi¸ sat˘ a imaginea.drawImage(img. x. Cele mai uzuale formate ale metodei sunt: boolean drawImage(Image img. aceste operat ¸iuni fiind f˘ acute abia ˆ ın momentul ˆ ın care se va realiza afi¸ sarea imaginii pentru prima dat˘ a. Metoda nu face decˆ at s˘ a creeze un obiect de tip Image care face referint ¸˘ a la o anumit˘ a imagine extern˘ a. observer) . 100. g.yellow.gif").drawImage(img. • width. x. In exemplul urm˘ ator afi¸ sam aceea¸ si imagine de trei ori. DESENAREA Metoda getImage nu verific˘ a dac˘ a fi¸ sierul sau adresa specificata reprezint˘ a o imagine valid˘ a¸ si nici nu ˆ ıncarc˘ a efectiv imaginea ˆ ın memorie. this). heigth reprezint˘ aˆ ınalt ¸imea ¸ si l˘ a¸ timea la care trebuie scalat˘ a imaginea (dac˘ a lipsesc. va fi facut˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. int height. Color. 100.

5. Ca urmare. Formatul acestei metode este: boolean imageUpdate (Image img. Interfat ¸a ImageObserver are o singur˘ a metod˘ a numit˘ a imageUpdate. In sect ¸iunea urm˘ atoare vom detalia acest aspect.5. Aceste informat ¸ii pot fi aflate prin intermediul constantelor definite de interfat ¸˘ a: .10.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor In cazul ˆ ın care se afi¸ seaz˘ a o imagine care se g˘ ase¸ ste pe Internet sau imaginea afi¸ sata este de dimensiuni mari se va observa c˘ a aceasta nu apare complet de la ˆ ınceput ci este desenat˘ a treptat. cu alte cuvinte metoda nu a¸ stept˘ a ca o imagine s˘ a fie complet afi¸ sat˘ a ci se termin˘ a imediat ce procesul de afi¸ sare a ˆ ınceput. int w. pˆ an˘ a la afi¸ sarea sa complet˘ a. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece metoda drawImage nu face decˆ at s˘ a declan¸ seze procesul de ˆ ınc˘ arcare ¸ si desenare a imaginii. De aceea trebuie s˘ a existe un mecanism prin care componenta s˘ a fie redesenat˘ a automat ˆ ın momentul ˆ ın care au mai sosit informat ¸ii legate de imagine. int h ) Implementarea implicit˘ a const˘ a dintr-un apel la metoda repaint pentru dreptunghiul specificat la apel ¸ si care reprezint˘ a zona din imagine pentru care se cunosc noi informat ¸ii. Intregul f lags furnizeaz˘ a informat ¸ii despre starea transferului. FOLOSIREA IMAGINILOR 289 Metoda drawImage returneaz˘ a true dac˘ a imaginea a fost afi¸ sat˘ aˆ ın ˆ ıntregime ¸ si false ˆ ın caz contrar. int y. int flags. lucru deosebit de util ˆ ıntrucˆ at procesul de ˆ ınc˘ arcare a unei imagini poate dura mult ¸ si nu este de dorit ca ˆ ın acest interval de timp (pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea complet˘ a a imaginii) aplicat ¸ia s˘ a fie blocat˘ a. dup˘ a care red˘ a imediat controlul apelantului. ce va fi apelat˘ a periodic de firul de execut ¸ie (creat automat) care se ocup˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea imaginii. Acest mecanism este realizat prin intermediul interfet ¸ei ImageObserver. Aceast˘ a interfat ¸˘ a descrie obiecte care au ˆ ınceput s˘ a utilizeze o imagine incomplet˘ a¸ si care trebuie anunt ¸ate de noile date obt ¸inute ˆ ın legatur˘ a cu imaginea respectiv˘ a. int x. implementat˘ a de clasa Component ¸ si deci de toate componentele. 10. f˘ ar˘ a intervent ¸ia programatorului. la apelul metodei drawImage va fi desenat˘ a numai port ¸iunea de imagine care este disponibil˘ a la momentul init ¸ial ¸ si care poate fi incomplet˘ a.

. // Imaginea este completa (flags & ALLBITS) != 0 // Eroare sau transferul imaginii a fost intrerupt (flags & ERROR | ABORT ) != 0 Metoda imageUpdate poate fi redefint˘ a de o component˘ a pentru a personaliza procesul de afi¸ sare al imaginii. int y. ˆ ınainte de completarea sa ALLBITS Imaginea a fost ˆ ıncarcat˘ a complet ERROR A ap˘ arut o eroare ˆ ın timpul ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginii FRAMEBITS Tot ¸i bit ¸ii cadrului curent sunt disponibili HEIGHT In˘ alt ¸imea imaginii este disponibil˘ a PROPERTIES Propriet˘ a¸ tile imaginii sunt disponibile SOMEBITS Au fost recept ¸ionat ¸i noi pixeli ai imaginii WIDTH L˘ a¸ timea imaginii este disponibil˘ a Prezent ¸a ˆ ın parametrul f lags a unui bit de valoare 1 pe pozit ¸ia reprezentata de o constant˘ aˆ ınseamn˘ a c˘ a respectiva condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a. se observ˘ a c˘ a metodele clasei Image pentru determinarea dimensiunilor unei imagini au ca argument un obiect de tip ImageObserver. Aceasta va fi apelat˘ a apelat˘ a asincron de fiecare dat˘ a cˆ and sunt disponibili noi pixeli. int x. int w. } De asemenea. int flags.290 ABORT CAPITOLUL 10. DESENAREA Inc˘ arcarea imaginii a fost ˆ ıntrerupt˘ a. int h) { // Desenam imaginea numai daca toti bitii sunt disponibili if (( flags & ALLBITS) != 0) repaint(). atunci argumentul observer al metodelor referitoare la imagini va fi this. int getHeight(ImageObserver observer) int getWidth(ImageObserver observer) Dac˘ a desenarea se face folosind clasa Canvas. public boolean imageUpdate(Image img. // Daca sunt toti bitii nu mai sunt necesare noi update-uri return ( (flags & (ALLBITS | ABORT)) == 0).

dispose().5.image. .3 Mecanismul de ”double-buffering” Tehnica de double-buffering implic˘ a realizarea unui desen ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul s˘ au pe ecran.. 0. 0. Secvent ¸a general˘ a de implementare a mecanismului de double-buffering este urm˘ atoarea: // Supradefinim update pentru a elimina stergerea desenului public void update(Graphics g) { paint(g). h)..codec. gmem.setColor(.drawImage(img.5.fillOval(..5. Graphics gmem = img.getGraphics(). gmem. this)..sun.jpeg din distribut ¸ia standard Java ofer˘ a suport pentru salvarea unei imagini aflate ˆ ın memorie ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın for- . /* Realizam desenul folosind gmem gmem. FOLOSIREA IMAGINILOR 291 10.).). pentru a elimina efectul nepl˘ acut de ”clipire” (”flickering”) rezultat atunci cˆ and sunt efectuate redesen˘ ari repetate la intervale mici de timp.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG Pachetul com. */ // Transferam desenul din memorie pe ecran // desenand de fapt imaginea creata g.. } } 10.. O situat ¸ie frecvent˘ aˆ ın care se apeleaz˘ a la double-buffering este crearea de animat ¸ii.10. } public void paint(Graphics g) { // Desenam in memorie pe un obiect de tip Image // w si h sunt dimensiunile desenului Image img = createImage(w.

image.*. } catch( Exception e ) { e.*.image. //intre 0 si 1 public static void write(BufferedImage img.awt.setQuality(quality.jpeg. JPEGEncodeParam jep = encoder.printStackTrace(). // Folosim setarile de codare jpeg implicite encoder.9f. java.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie In cazul ˆ ın care dorim s˘ a folosim o anumit˘ a imagine creat˘ a direct din program ¸ si nu ˆ ıncarcat˘ a dintr-un fi¸ sier vom folosi clasa MemoryImageSource.setJPEGEncodeParam(jep).5.getDefaultJPEGEncodeParam(img). encoder. java.*.encode(img).292 CAPITOLUL 10.awt. } } } 10.sun.close().io.createJPEGEncoder(out). O clas˘ a responsabil˘ a cu realizarea acestei operat ¸iuni ar putea fi definit˘ a astfel: import import import import com.BufferedImage. class JPEGWriter { static float quality = 0. out.image. DESENAREA mat JPEG. JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec.codec. aflata ˆ ın pachetul java. Pentru aceasta va trebui s˘ a definim un . jep. false). java. String filename) { try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename).awt.

random() * 255). Constructorul clasei MemoryImageSource este: MemoryImageSource(int w. x < w. TIPARIREA 293 vector de numere ˆ ıntregi ˆ ın care vom scrie valorile ˆ ıntregi (RGB) ale culorilor pixelilor ce definesc imaginea noastr˘ a.random() * 255). int h = 100. w)).˘ 10. for (int y = 0. scan reprezint˘ a modalitatea de construire a matricii imaginii pornind de la vectorul cu pixeli. • of f. • pixeli[] este vectorul cu culorile imaginii. pix. int off. singurul lucru diferit fiind contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a operat ¸iile. Dimensiunea vectorului va fiˆ ın˘ alt ¸imea ˆ ınmult ¸it˘ a cu l˘ a¸ timea ˆ ın pixeli a imaginii.drawImage(img. 0. int[] pix = new int[w * h]. } img = createImage(new MemoryImageSource(w. y < h. green. h reprezint˘ a dimensiunile imaginii (l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea). blue).print. int scan) unde: • w.getRGB(). scan = w In exemplul urmator vom crea o imagine cu pixeli de culori aleatorii ¸ si o vom afi¸ sa pe ecran: int w = 100. y++) { for (int x = 0. normal aceste valori sunt off = 0.random() * 255). int index = 0. h. x++) { int red = (int) (Math. int h.6 Tip˘ arirea Tip˘ arirea ˆ ın Java este tratat˘ aˆ ın aceea¸ si manier˘ a ca ¸ si desenarea. this). Pachetul care ofer˘ a suport pentru tip˘ arire este java. int blue = (int) (Math. iar clasa principal˘ a care controleaz˘ a procesul de tip˘ arire este PrinterJob. 0. // g este un context grafic 10. int green = (int) (Math. 0.awt.6. int[] pixeli. pix[index++] = new Color(red. g. O aplicat ¸ie va apela metode ale acestei clase pentru: .

NO_SUCH_PAGE. In cazul cˆ and imaginea de pe ecran coincide cu imaginea de la imprimant˘ a. metoda print are urm˘ atorul format: public int print(Graphics g. Specificarea obiectului care va fi tip˘ arit: setPrintable. Orice component˘ a care poate fi afi¸ sat˘ a pe ecran poate fi ¸ si tip˘ arit˘ a. } Pa¸ sii care trebuie efectuat ¸i pentru tip˘ arirea unui obiect sunt: 1. care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a print.PAGE_EXISTS. care are o reprezentare vizual˘ a descris˘ a de metoda paint ¸ si care va specifica ¸ si modalitatea de reprezentare a sa la imprimant˘ a. Un obiect care va fi tip˘ arit trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. In general. orice informat ¸ii care trebuie atˆ at afi¸ sate cˆ at ¸ si tip˘ arite. • Invocarea dialogului cu utilizatorul pentru specificarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire. } return Printable. vor fi ˆ ıncapsulate ˆ ıntr-un obiect grafic . • Tip˘ arirea efectiv˘ a. . 3. In general.getPrinterJob 2.294 CAPITOLUL 10. responsabil˘ a cu descrierea modalit˘ a¸ tii de tip˘ arire a obiectului. int pageIndex) throws PrinterException { // Descrirea imaginii obiectului ce va fi afisata la imprimanta // Poate fi un apel la metoda paint: paint(g) if (ceva nu este in regula}) { return Printable. init ¸ierea unui dialog cu utilizatorul pentru precizarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire: printDialog. acesta trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. PageFormat pf. metodele paint ¸ si print pot specifica aceea¸ si secvent ¸˘ a de cod. Opt ¸ional. Crearea unei sesiuni de tip˘ arire: PrinterJob.component˘ a. DESENAREA • Crearea unei sesiuni de tip˘ arire (job).

public Dimension getPreferredSize () { return d . awt . } public void paint ( Graphics g ) { g . 100) . java . 100) . 300) .*. PAGE_EXISTS . 200) . print . ˆ ınsotite de un text) ¸ si vom tip˘ ari obiectul respectiv.6. drawString ( " Hello " . return Printable .*. awt . g . 100 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . g . 100 .*. 200 . io . event . } public int print ( Graphics g . drawOval (200 . TIPARIREA 4. NO_SUCH_PAGE . paint ( g ) . g .*. private Button print = new Button ( " Print " ) . PageFormat pf . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { . java . int pi ) throws PrinterException { if ( pi >= 1) return Printable . drawString ( " Numai la imprimanta " . Tip˘ arirea efectiv˘ a: print. awt . java . 200 .6: Tip˘ arirea unei componente import import import import java .˘ 10. drawRect (200 . 200 . class Plansa extends Canvas implements Printable { Dimension d = new Dimension (400 . } } class Fereastra extends Frame implements ActionListener { private Plansa plansa = new Plansa () . 295 In exemplul urm˘ ator vom defini un obiect care are aceea¸ si reprezentare pe ecran cˆ at ¸ si la imprimant˘ a (un cerc circumscris unui p˘ atrat. Listing 10. 200 . 400) .

CAPITOLUL 10. getPrinterJob () . CENTER ) ) .296 System . } } } } public class TestPrint { public static void main ( String args []) throws Exception { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Print " ) . out . print () . setPrintable ( plansa ) . println ( " Exceptie la tiparire ! " ) . // 2. printStackTrace () . } } . DESENAREA add ( plansa . south . show () . } catch ( PrinterException ex ) { System . SOUTH ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // 1. print . Initierea dialogului cu utilizatorul if ( printJob . // 3. exit (0) . printDialog () ) { try { // 4. Stabilirea obiectului ce va fi tiparit printJob . CENTER ) . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . addActionListe ner ( this ) . pack () . Crearea unei sesiuni de tiparire PrinterJob printJob = PrinterJob . BorderLayout . Panel south = new Panel () . south . add ( print ) . ex . add ( south . Tiparirea efectiva printJob . BorderLayout . } }) . f .

linie cu linie. Listing 10. imp . awt . Observat ¸i c˘ a aceast˘ a abordare nu este portabil˘ a. iar ˆ ın Unix prin ”/dev/lp”. import java . } } .*. class TestPrintText { public static void main ( String args []) throws Exception { // pentru Windows PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ( " lpt1 " ) ) . pe acest flux.7: Tip˘ arirea textelor import java . io .6. close () . // pentru UNIX // PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ("/ dev / lp ") ) . imprimanta poate fi referit˘ a prin ”lpt1”. println ( " ABCDE " ) . println ( " Test imprimanta " ) .˘ 10. TIPARIREA 297 Tiparirea textelor O alt˘ a variant˘ a pentru tip˘ arirea de texte este deschiderea unui flux c˘ atre dispozitivul special reprezentat de imprimant˘ a¸ si scrierea informat ¸iilor. imp .*. deoarece necesit˘ a tratare special˘ aˆ ın funct ¸ie de sistemul de operare folosit. In sistemul de operare Windows. imp .

DESENAREA .298 CAPITOLUL 10.

1.1 11. etc. Motif sau altele oferite de diver¸ si dezvoltatori. Mac. ecrane Braille. acestea putˆ and fi interschimbate de c˘ atre utilizator chiar la momentul execut ¸iei .1 Introducere JFC Tehnologia Swing face parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) care pune la dispozit ¸ie o serie ˆ ıntreag˘ a de facilit˘ a¸ ti pentru scrierea de aplicat ¸ii cu o interfat ¸˘ a grafic˘ a mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a funct ¸ional ¸ si estetic fat ¸˘ a de vechiul model AWT. dispozitive de recunoa¸ stere a vocii. Java. cum ar fi cititoare de ecran. Acela¸ si program poate utiliza diverse moduri Look-and-Feel. cum ar fi cele standard Windows. • Look-and-Feel Permite schimbarea ˆ ınf˘ a¸ ti¸ s˘ arii ¸ si a modului de interact ¸iune cu aplicat ¸ia ˆ ın funct ¸ie de preferint ¸ele fiec˘ aruia. • Java 2D API Folosind Java 2D pot fi create aplicat ¸ii care utilizeaz˘ a grafic˘ a la un 299 . In JFC sunt incluse urm˘ atoarele: • Componente Swing Sunt componente ce ˆ ınlocuiesc ¸ si ˆ ın acela¸ si timp extind vechiul set oferit de modelul AWT.Capitolul 11 Swing 11. • Accessibility API Permite dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a comunice cu dispozitive utilizate de c˘ atre persoane cu diverse tipuri de handicap.

300

CAPITOLUL 11. SWING nivel avansat. Clasele puse la dispozit ¸ie permit crearea de desene complexe, efectuarea de operat ¸ii geometrice (rotiri, scal˘ ari, translat ¸ii, etc.), prelucrarea de imagini, tip˘ arire, etc.

• Drag-and-Drop Ofer˘ a posibilitatea de a efectua operat ¸ii drag-and-drop ˆ ıntre aplicat ¸ii Java ¸ si aplicat ¸ii native. • Internat ¸ionalizare Internat ¸ionalizarea ¸ si localizarea aplicat ¸iilor sunt dou˘ a facilit˘ a¸ ti extrem de importante care permit dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a poat˘ a fi configurate pentru exploatarea lor ˆ ın diverse zone ale globului, utilizˆ and limba ¸ si particularit˘ a¸ tile legate de formatarea datei, numerelor sau a monedei din zona respectiv˘ a. In aceste capitol vom face o prezentare scurt˘ a a componentelor Swing, deoarece prezentarea detaliata a tuturor facilit˘ a¸ tilor oferite de JFC ar oferi suficient material pentru un volum de sine st˘ at˘ ator.

11.1.2

Swing API

Unul din principalele deziderate ale tehnologiei Swing a fost s˘ a pun˘ a la dispozit ¸ie un set de componente GUI extensibile care s˘ a permit˘ a dezvoltarea rapid˘ a de aplicat ¸ii Java cu interfat ¸˘ a grafic˘ a competitiv˘ a din punct de vedere comercial. Pentru a realiza acest lucru, API-ul oferit de Swing este deosebit de complex avˆ and 17 pachete ˆ ın care se g˘ asesc sute de clase ¸ si interfet ¸e. Lista complet˘ a a pacehetelor din distribut ¸ia standard 1.4 este dat˘ aˆ ın tabelul de mai jos: javax.accessibility javax.swing.text.html javax.swing.plaf.basic javax.swing.border javax.swing.text.rtf javax.swing.plaf.multi javax.swing.event javax.swing.undo javax.swing.text javax.swing.plaf javax.swing javax.swing.text.parser javax.swing.plaf.metal javax.swing.colorchooser javax.swing.tree javax.swing.table javax.swing.filechooser

11.1. INTRODUCERE

301

Evident, nu toate aceste pachete sunt necesare la dezvolatarea unei aplicat ¸ii, cel mai important ¸ si care cont ¸ine componentele de baz˘ a fiind javax.swing.

Componentele folosite pentru crearea interfet ¸elor grafice Swing pot fi grupate astfel: • Componente atomice JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JSeparator • Componente complexe JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane • Componente pentru editare de text JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane • Meniuri JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem • Containere intermediare JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar • Containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

11.1.3

Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT

Nu se poate spune c˘ a Swing ˆ ınlocuie¸ ste modelul AWT ci ˆ ıl extinde pe acesta din urm˘ a ad˘ augˆ andu-i noi componente care fie ˆ ınlocuiesc unele vechi fie sunt cu totul noi. O convent ¸ie ˆ ın general respectat˘ a este prefixarea numelui unei clase AWT cu litera ”J” pentru a denumi clasa corespondent˘ a din Swing. Astfel, ˆ ın locul clasei java.awt.Button putem folosi javax.swing.JButton, ˆ ın loc de java.awt.Label putem folosi javax.swing.JLabel, etc. Este recomandat ca o aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a s˘ a foloseasc˘ a fie componente AWT, fie Swing, amestecarea lor fiind mai put ¸in uzual˘ a.

302

CAPITOLUL 11. SWING

Aplicat ¸iile GUI vor avea ˆ ın continuare nevoie de pachetul java.awt deoarece aici sunt definite unele clase utilitare cum ar fi Color, Font, Dimension, etc. care nu au fost rescrise ˆ ın Swing. De asemenea, pachetul java.awt.event r˘ amˆ ane ˆ ın continuare esent ¸ial pentru tratarea evenimentelor generate atˆ at de componente AWT cˆ at ¸ si de cele din Swing. Pe lˆ ang˘ a acesta mai poate fi necesar ¸ si javax.swing.event care descrie tipuri de evenimente specifice unor componente Swing, mecanismul de tratare a lor fiind ˆ ıns˘ a acela¸ si ca ˆ ın AWT. Pozit ¸ionarea componentelor este preluat˘ a din AWT, fiind ad˘ augate ˆ ıns˘ a noi clase care descriu gestionari de pozit ¸ionare ˆ ın completarea celor existente, cum ar fi BoxLayout ¸ si SpringLayout. Difer˘ aˆ ıns˘ a modul de lucru cu containere, dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a acestora. Majoritatea componentelor Swing care permit afi¸ sarea unui text ca parte a reprezent˘ arii lor GUI pot specifica acel text fie ˆ ın mod normal folosind un anumit font ¸ si o anumit˘ a culoare ce pot fi setate cu metodele setFont ¸ si setColor, fie prin intermediul limbajului HTML. Folosirea HTML aduce o flexibilitatea deosebit˘ aˆ ın realizarea interfet ¸ei grafice, ˆ ıntrucˆ at putem aplica format˘ ari multiple unui text, descompunerea acestuia pe mai multe linii, etc., singurul dezavantaj fiind ˆ ıncetinirea etapei de afi¸ sare a componentelor. JButton simplu = new JButton("Text simplu"); JButton html = new JButton( "<html><u>Text</u> <i>formatat</i></html>"); S˘ a descriem o aplict ¸ie simpl˘ a folosind AWT ¸ si apoi Swing, pentru a ne crea o prim˘ a impresie asupra diferent ¸elor ¸ si asem˘ an˘ arilor dintre cele dou˘ a modele. Listing 11.1: O aplicat ¸ie simpl˘ a AWT
import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluAWT extends Frame implements ActionListener { public ExempluAWT ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setLayout ( new FlowLayout () ) ; add ( new Label ( " Hello AWT " ) ) ; Button b = new Button ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ;

11.1. INTRODUCERE
add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluAWT ( " Hello " ) ; } }

303

Listing 11.2: Aplicat ¸ia rescris˘ a folosind Swing
import javax . swing .*; import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluSwing extends JFrame implements ActionListener { public ExempluSwing ( String titlu ) { super ( titlu ) ; // Metoda setLayout nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Componentele au denumiri ce incep cu litera J // Textul poate fi si in format HTML getContentPane () . add ( new JLabel ( " < html > <u > Hello </ u > <i > Swing </ i > </ html > " ) ) ; JButton b = new JButton ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ; // Metoda add nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Tratarea evenimentelor se face ca in AWT System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluSwing ( " Hello " ) ; }

304
}

CAPITOLUL 11. SWING

11.2

Folosirea ferestrelor

Pentru a fi afi¸ sate pe ecran componentele grafice ale unei aplicat ¸ii trebuie plasate pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container). Fiecare component˘ a poate fi cont ¸inut˘ a doar ˆ ıntr-un singur container, ad˘ augarea ei pe o supraft ¸˘ a nou˘ a de afi¸ sare determinˆ and eliminarea ei de pe vechiul container pe care fusese plasat˘ a. Intrucˆ at containerele pot fi ˆ ıncapsulate ˆ ın alte containere, o component˘ a va face parte la un moment dat dintr-o ierarhie. R˘ ad˘ acina acestei ierarhii trebuie s˘ a fie un a¸ sa numit container de nivel ˆ ınalt, care este reprezentat de una din clasele JFrame, JDialog sau JApplet. Intrucˆ at de appleturi ne vom ocupa separat, vom analiza ˆ ın continuare primele dou˘ a clase. In general orice aplicat ¸ie Java independent˘ a bazat˘ a pe Swing cont ¸ine cel put ¸in un container de nivel ˆ ınalt reprezentat de fereastra principal˘ a a programului, instant ¸˘ a a clasei JFrame. Simplificat, un obiect care reprezint˘ a o fereastr˘ a Swing cont ¸ine o zon˘ a care este rezervat˘ a barei de meniuri ¸ si care este situat˘ a de obieci ˆ ın partea sa superioar˘ a¸ si corpul ferestrei pe care vor fi plasate componentele. Imaginea de mai jos pune ˆ ın evident ¸˘ a aceast˘ a separare, valabil˘ a de altfel pentru orice container de nivel ˆ ınalt:

Corpul ferestrei este o instant ¸˘ a a clasei Container ce poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getContentPane. Plasarea ¸ si aranjarea componentelor pe suprafat ¸a

11.2. FOLOSIREA FERESTRELOR

305

ferestrei se va face deci folosind obiectul de tip Container ¸ si nu direct fereastra. A¸ sadar, de¸ si este derivat˘ a din Frame, clasa JFrame este folosit˘ aˆ ıntr-un mod diferit fat ¸˘ a de p˘ arintele s˘ au: Frame f = new Frame(); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(new Button("OK")); JFrame jf = new JFrame(); jf.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); jf.getContentPane().add(new JButton("OK")); Spre deosebire de Frame, un obiect JFrame are un comportament implicit la ˆ ınchiderea ferestrei care const˘ aˆ ın ascunderea ferestrei atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a butonul de ˆ ınchidere. Acest comportament poate fi modificat prin apelarea metodei setDefaultCloseOperation care prime¸ ste ca argument diverse constante ce se g˘ asesc fie ˆ ın clasa WindowConstants, fie chiar ˆ ın JFrame. jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Ad˘ augarea unei bare de meniuri se realizeaz˘ a cu metoda setJMenuBar, care prime¸ ste o instant ¸˘ a de tip JMenuBar. Crearea meniurilor este similar˘ a cu modelul AWT.

11.2.1

Ferestre interne

Din punctul de vedere al folosirii ferestrelor, aplicat ¸iile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: • SDI (Single Document Interface) • MDI (Multiple Document Interface) Programele din prima categorie gestioneaz˘ a la un moment dat o singur˘ a fereastr˘ aˆ ın care se g˘ asesc componentele cu care interact ¸ioneaz˘ a utilizatorul. In a doua categorie, fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei ˆ ınglobeaz˘ a la rˆ andul ei alte ferestre, uzual cu funct ¸ionalit˘ a¸ ti similare, ce permit lucrul concurent pe mai multe planuri.

306

CAPITOLUL 11. SWING

In Swing, clasa JInternalFrame pune la dispozit ¸ie o modalitate de a crea ferestre ˆ ın cadrul altor ferestre. Ferestrele interne au aproximativ aceea¸ si ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare ¸ si funct ¸ionalitate cu ferestrele de tip JFrame, singura diferent ¸˘ a fiind modul de gestionare a acestora. Uzual, obiectele de tip JInternalFrame vor fi plasate pe un container de tip DesktopPane, care va fi apoi plasat pe o fereastr˘ a de tip JFrame. Folosirea clasei DesktopPane este necesar˘ a deoarece aceasta ”¸ stie” cum s˘ a gestioneze ferestrele interne, avˆ and ˆ ın vedere c˘ a acestea se pot suprapune ¸ si la un moment dat doar una singur˘ a este activ˘ a. Exemplul urm˘ ator pune ˆ ın evident ¸˘ a modelul general de creare ¸ si afi¸ sare a ferestrelor interne: Listing 11.3: Folosirea ferestrelor interne
import javax . swing .*; import java . awt .*; class FereastraPrinci pal a extends JFrame { public Fereastra Pr i nc i p al a ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setSize (300 , 200) ; s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . EXIT_ON_CLOSE ) ; FereastraInterna fin1 = new FereastraInterna () ; fin1 . setVisible ( true ) ; FereastraInterna fin2 = new FereastraInterna () ; fin2 . setVisible ( true ) ; JDesktopPane desktop = new JDesktopPane () ; desktop . add ( fin1 ) ; desktop . add ( fin2 ) ; setContentPane ( desktop ) ; fin2 . moveToFront () ; } } class FereastraInterna extends JInternalFrame { static int n = 0; // nr . de ferestre interne static final int x = 30 , y = 30; public FereastraInterna () { super ( " Document # " + (++ n ) ,

11.3. CLASA JCOMPONENT
true , // resizable true , // closable true , // maximizable true ) ; // iconifiable setLocation ( x *n , y * n ) ; setSize ( new Dimension (200 , 100) ) ;

307

} } public class TestInternalFrame { public static void main ( String args []) { new FereastraPrincipala ( " Test ferestre interne " ) . show () ; } }

Ferestrele create de acest program vor ar˘ ata ca ˆ ın figura de mai jos:

11.3

Clasa JComponent

JComponent este superclasa tuturor componentelor Swing, mai put ¸in a celor care descriu containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JApplet. Deoarece JComponent extinde clasa Container, deci ¸ si Component, ea mo¸ stene¸ ste funct ¸ionalitatea general˘ a a containerelor ¸ si componentelor AWT, furnizˆ and bineˆ ınt ¸eles ¸ si o serie ˆ ıntreag˘ a de noi facilit˘ a¸ ti. Dintre nout˘ a¸ tile oferite de JComponent amintim: • ToolTips Folosind metoda setToolTip poate fi ata¸ sat unei componente un text cu explicat ¸ii legate de componenta respectiv˘ a. Cˆ and utilizatorul trece

308

CAPITOLUL 11. SWING cu mouse-ul deasupra componentei va fi afi¸ sat, pentru o perioad˘ a de timp, textul ajut˘ ator specificat.

• Chenare Orice component˘ a Swing poate avea unul sau mai multe chenare. Specificarea unui chenar se realizeaz˘ a cu metoda setBorder. • Suport pentru plasare ¸ si dimensionare Folosind metodele setPreferredSize, setMinimumSize, setMaximumSize, setAlignmentX, setAlignmentY pot fi controlat ¸i parametrii folosit ¸i de gestionarii de pozit ¸ionare pentru plasarea ¸ si dimensionarea automat˘ a a componentelor ˆ ın cadrul unui container. • Controlul opacit˘ a¸ tii Folosind metoda setOpaque vom specifica dac˘ a o component˘ a trebuie sau nu s˘ a deseneze tot ¸i pixelii din interiorul s˘ au. Implicit, valoarea propriet˘ a¸ tii de opacitate este false, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a este posibil s˘ a nu fie desenat ¸i unii sau chiar tot ¸i pixelii, permit ¸ˆ and pixelilor de sub component˘ a s˘ a r˘ amˆ an˘ a vizibili (componenta nu este opac˘ a). Valoarea propriet˘ a¸ tii pentru clasele derivate din JComponent depinde ˆ ın general de Look-and-Feel-ul folosit. • Asocierea de act ¸iuni tastelor Pentru componentele Swing exist˘ a posibilitatea de specifica anumite act ¸iuni care s˘ a se execute atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a o anumit˘ a combinat ¸ie de taste ¸ si componenta respectiv˘ a este activ˘ a (are focusul). Aceast˘ a facilitate simplific˘ a varianta init ¸ial˘ a de lucru, ¸ si anume tratarea evenimentelor de tip KeyEvent printr-un obiect KeyListener. • Double-Buffering Tehnica de double-buffering, care implic˘ a desenarea componentei ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul ˆ ıntregului desen pe ecran, este implementat˘ a automat de componentele Swing, spre deosebire de cele AWT unde trebuia realizat˘ a manual dac˘ a era cazul. Exemplul urm˘ ator ilustreaz˘ a modul de folosire a cˆ atorva dintre facilit˘ a¸ tile amintite mai sus: Listing 11.4: Facilit˘ a¸ ti oferite de clasa JComponent

raised . panel . // ToolTips label1 . setBorder ( raised ) . add ( panel ) . title = BorderFactory . setToolTipText ( " Eticheta ridicata " ) . final JPanel panel = new JPanel () . // Folosirea chenarelor Border lowered . swing . setOpaque ( false ) . // Controlul opacitatii JButton btn1 = new JButton ( " Opaque " ) . panel . setOpaque ( true ) . event .11. setBackground ( Color . awt . c r e a t e L o w e r e d B e v e l B o r d e r () . add ( label2 ) . EXIT_ON_CLOSE ) . setBorder ( lowered ) . . setPreferredSize ( new Dimension (400 . awt . getContentPane () .*. panel . java . panel . add ( label1 ) . JLabel label2 = new JLabel ( " Raised " ) . // implicit panel . s e tD e f au l t C lo s e Op e r at i o n ( JFrame . btn2 . label1 . label2 . c r e a t e R a i s e d B e v e l B o r d e r () . TitledBorder title .*. add ( btn2 ) . CLASA JCOMPONENT import import import import javax . 309 class Fereastra extends JFrame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . JLabel label1 = new JLabel ( " Lowered " ) . javax . panel .*.*. c re at eT it led Bo rd er ( " Borders " ) . blue ) . raised = BorderFactory . JButton btn2 = new JButton ( " Transparent " ) . setBorder ( title ) . panel . getContentPane () . border . lowered = BorderFactory . swing . btn1 .200) ) .3. add ( btn1 ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . setToolTipText ( " Eticheta coborata " ) . java . label2 .

Arhitectura MVC specific˘ a descompunerea unei aplicat ¸ii vizuale ˆ ın trei p˘ art ¸i separate: • Modelul .4 11.5 Arhitectura modelului Swing Folosirea modelelor Modelul Swing este bazat pe o arhitectur˘ a asem˘ an˘ atoare cu MVC (modelview-controller). } } public class TestJComponent { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Facilitati JComponent " ) . getInputMap () . getKeyStroke ( " F2 " ) . new AbstractAction () { private Color color = Color . red ) . } } 11. red ? Color . " schimbaCuloare " ) . pack () . color = ( color == Color . } }) . setToolTipText ( " < html > <b > Apasati < font color = red > F2 </ font > " + " cand butonul are <u > focusul </ u > " ) .care va reprezenta datele aplicat ¸iei. setToolTipText ( " Buton opac " ) . // Textul poate fi HTML btn2 . put ( " schimbaCuloare " . blue : Color . red .310 CAPITOLUL 11. put ( KeyStroke . // Asocierea unor actiuni ( KeyBindings ) /* Apasarea tastei F2 cand focusul este pe butonul al doilea va determina schimbarea culorii panelului */ btn2 . getActionMap () . show () . SWING btn1 . . setBackground ( color ) . btn2 . public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { panel .

5. dar exist˘ a¸ si componente care au asociate mai multe modele: Model ButtonModel Component˘ a JButton. 311 • Controlul . JMenuItem.modul de reprezentare vizual˘ a a datelor. JCheckBoxMenuItem. modul de concepere a unei aplicat ¸ii trebuie s˘ a fie orientat asupra reprezent˘ arii ¸ si manipul˘ arii informat ¸iilor ¸ si nu asupra interfet ¸ei grafice cu utilizatorul. Din motive practice. arhitectura Swing este de fapt o arhitectur˘ a cu model separabil. JTextPane. JTextField. JPasswordField Fiecare component˘ a are un model init ¸ial implicit. A¸ sadar. JScrollBarm. FOLOSIREA MODELELOR • Prezentarea . JSlider JTabbedPane SingleSelectionModel ListModel JList ListSelectionModel JList JTable TableModel JTable TableColumnModel JTree TreeModel JTree TreeSelectionModel Document JEditorPane. JMenu. ˆ ın Swing p˘ art ¸ile de prezentare ¸ si control au fost cuplate deoarece exista o leg˘ atur˘ a prea strˆ ans˘ aˆ ıntre ele pentru a fi concepute ca entit˘ a¸ ti separate. ˆ ın care datele componentelor (modelul) sunt separate de reprezentarea lor vizual˘ a. JRadioButtomMenuItem JComboBox ComboBoxModel BoundedRangeModel JProgressBar. ˆ ıns˘ a are posibilitatea de a-l ˆ ınlocui cu unul nou atunci cˆ and este cazul. Metodele care acceseaz˘ a . componente cu reprezent˘ ari diferite pot avea acela¸ si tip de model. fiec˘ arui obiect corespunz˘ ator unei clase ce descrie o component˘ a Swing ˆ ıi este asociat un obiect care gestioneaz˘ a datele sale ¸ si care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a care reprezint˘ a modelul componentei respective. JRadioButton. Dup˘ a cum se observ˘ a din tabelul de mai jos.11. JCheckBox. Pentru a realiza separarea modelului de prezentare. Aceast˘ a abordare este logic˘ a ¸ si din perspectiva faptului c˘ a. JToggleButton. JTextArea. ˆ ın general.transformarea act ¸iunilor utilizatorului asupra componentelor vizuale ˆ ın evenimente care s˘ a actualizeze automat modelul acestora (datele).

*. model2 = new Model2 () .5: Folosirea mai multor modele pentru o componenta import import import import javax . int tipModel = 1. lst . java . . addActionListene r ( this ) . SOUTH ) . getContentPane () . add ( lst . " galben " . event . setModel ( model1 ) . oricare din aceste clase poate fi extins˘ a pentru a crea un nou model. EXIT_ON_CLOSE ) . class Fereastra extends JFrame implements ActionListener { String data1 [] = { " rosu " . " albastru " }. JList lst . Crearea unei clase care s˘ a reprezinte un model se va face extinzˆ and interfat ¸a corespunz˘ atoare ¸ si implementˆ and metodele definite de aceasta sau extinzˆ and clasa implicit˘ a oferit˘ a de API-ul Swing ¸ si supradefinind metodele care ne intereseaz˘ a. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ ti. // Cream obiectele corespunzatoare celor doua modele model1 = new Model1 () . // La apasara butonului schimbam modelul JButton btn = new JButton ( " Schimba modelul " ) . Pentru modelele mai complexe. model2 . // Lista initiala nu are nici un model lst = new JList () . CENTER ) .*. String data2 [] = { " red " . add ( btn . border . ListModel model1 . getContentPane () .312 CAPITOLUL 11. cum ar fi cele asociate claselor JTable. swing .*. s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame .*. javax . btn . java . BorderLayout . interfat ¸a model a clasei JList este ListModel care este implementat˘ a de clasele DefaultListModel ¸ si AbstractListModel. cu argumente specifice fiec˘ arei componente ˆ ın parte. " blue " }. SWING modelul unui obiect sunt: setModel. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Listing 11. respectiv getModel. awt . swing . " yellow " . BorderLayout . JTree sau JList exist˘ a clase abstracte care implementeaz˘ a interfat ¸a ce descrie modelul respectiv De exemplu. awt .

} } class Model2 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data2 . FOLOSIREA MODELELOR 313 pack () . } else { lst . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( tipModel == 1) { lst . tipModel = 1. length . } } } public class TestModel { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Model " ) . } } // Clasele corespunzatoare celor doua modele class Model1 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data1 . } public Object getElementAt ( int index ) { return data2 [ index ]. setModel ( model2 ) . show () . } } Multe componente Swing furnizeaz˘ a metode care s˘ a obt ¸in˘ a starea obiectului f˘ ar˘ a a mai fi nevoie s˘ a obt ¸inem instant ¸a modelului ¸ si s˘ a apel˘ am metodele . length .11. tipModel = 2. setModel ( model1 ) .5. } public Object getElementAt ( int index ) { return data1 [ index ].

aceast˘ a notificare este realizat˘ aˆ ın dou˘ a moduri: 1. In multe situat ¸ii ˆ ıns˘ a.314 CAPITOLUL 11. 11. Obiectele de tip listener vor trebui s˘ a apeleze metode specifice componentelor pentru a afla ce anume s-a schimbat. JSlider slider = new JSlider(). f˘ ar˘ a a include ˆ ın eveniment detalii legate de schimbarea survenit˘ a. Informativ (lightweight) . ButtonModel ¸ si SingleSelectionModel. SWING acesteia. Model BoundedRangeModel ButtonModel SingleSelectionModelModel Listener ChangeListener ChangeListener ChangeListener Tip Eveniment ChangeEvent ChangeEvent ChangeEvent Interfat ¸a ChangeListener are o singur˘ a metod˘ a: public void stateChanged(ChangeEvent e).getModel().1 Tratarea evenimentelor Modelele componentelor trebuie s˘ a notifice aparit ¸ia unor schimb˘ ari ale datelor gestionate astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi reactualizat˘ a prezentarea lor sau s˘ a fie executat un anumti cod ˆ ın cadrul unui obiect de tip listener.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip BoundedRangeModel BoundedRangeModel m = (BoundedRangeModel)e. BoundedRangeModel model = slider.Modelele trimit un eveniment prin care sunt informat ¸i ascult˘ atorii c˘ a a survenit o anumit˘ a schimbare a datelor. respectiv removeChangeListener. Un exemplu este metoda getValue a clasei JSlider care este de fapt un apel de genul getModel().getValue(). singura informat ¸ie cont ¸inut˘ aˆ ın eveniment fiind componenta surs˘ a. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intefat ¸a ChangeListener iar evenimentele sunt de tip ChangeEvent. modelele care suport˘ a aceast˘ a abordare fiind BoundedRangeModel. model. folosirea modelelor aduce flexibilitate sporit˘ a programului ¸ si este recomandat˘ a utilizarea lor. mai ales pentru clase cum ar fi JTable sau JTree. // Trebuie sa interogam sursa asupra schimbarii . In Swing.getSource(). Inregistrarea ¸ si eliminarea obiectelor de tip listener se realizeaz˘ a cu metodele addChangeListener.5.

getSource().println("Valoare noua: " + s. 2.getValue()). FOLOSIREA MODELELOR 315 System. } }).out.11.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip JSlider JSlider s = (JSlider)e. pentru a nu lucra direct cu instant ¸a modelului.Modele pun la dispozit ¸ie interfet ¸e specializate ¸ si tipuri de evenimente specifice ce includ toate informat ¸iile legate de schimbarea datelor. Consistent(statefull) . } }). "albastru").println("Schimbare model: " + m.out.5. Pentru u¸ surint ¸a program˘ arii. singura diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de varianta anterioar˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a sursa evenimentului este acum de tipul componentei ¸ si nu de tipul modelului. System. sModel. Model ListModel ListSelectionModel ComboBoxModel TreeModel TreeSelectionModel TableModel TableColumnModel Document Document Listener ListDataListener ListSelectionListener ListDataListener TreeModelListener TreeSelectionListener TableModelListener TableColumnModelListener DocumentListener UndoableEditListener Tip Eveniment ListDataEvent ListSelectionEvent ListDataEvent TreeModelEvent TreeSelectionEvent TableModelEvent TableColumnModelEvent DocumentEvent UndoableEditEvent Folosirea acestor interfet ¸e nu difer˘ a cu nimic de cazul general: String culori[] = {"rosu". "galben". unele clase permit ˆ ınregistrarea ascult˘ atorilor direct pentru componenta ˆ ın sine. JList list = new JList(culori). Secvent ¸a de cod de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: JSlider slider = new JSlider().getValue()). ListSelectionModel sModel = list. slider.addListSelectionListener( .getSelectionModel().

• Componente pentru progres ¸ si derulare: JSlider. JCheckBox.out.6. subliniind diferent ¸ele ¸ si ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirile fat ¸˘ a AWT. Aici includem: • Etichete: JLabel • Butoane simple sau cu dou˘ a st˘ ari: JButton.swing. JProgressBar.2 Componente pentru editare de text Componentele Swing pentru afi¸ sarea ¸ si editarea textelor sunt grupate ˆ ıntr-o ierarhie ce are ca r˘ ad˘ acin˘ a clasa JTextComponent din pachetul javax. ci vom pune ˆ ın evident ¸˘ a doar aspectele specifice acestui model. ˆ ın aceast˘ a sectt ¸iune nu vom ˆ ıncerca o abordare exhaustiv˘ a a modului de utilizare a tuturor componentelor. pentru a permite selectarea doar a unuia dintre ele. JToggleButton. nu vom analiza ˆ ın parte aceste componente. 11. . 11.getValueIsAdjusting()) { System.1 Componente atomice In categoria componentelor atomice includem componentele Swing cu funct ¸ionalitate simpl˘ a.6 Folosirea componentelor Datorit˘ a complexit˘ a¸ tii modelului Swing. } } }). mai multe butoane radio pot fi grupate folosind clasa ButtonGroup. 11.6. JScrollBar • Separatori: JSeparator Deoarece utilizarea acestora este ˆ ın general facil˘ a. SWING new ListSelectionListener() { public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { // Schimbarea este continuta in eveniment if (!e.316 CAPITOLUL 11. JRadioButton.text.getFirstIndex()).println("Selectie curenta: " + e. a c˘ aror folosire este ˆ ın general asem˘ an˘ atoare cu a echivalentelor din AWT.

FOLOSIREA COMPONENTELOR 317 Dup˘ a cum se observ˘ a din imaginea de mai sus. setText. Valoarea cont ¸inut˘ a de o astfel de component˘ a va fi obt ¸inut˘ a/setat˘ a cu metodele getValue. cum ar fi culoarea sau fontul. etc.Permite introducerea unui text care s˘ a respecte un anumit format. • Text simplu pe mai multe linii – JTextArea . cum ar fi ’*’. se aplic˘ aˆ ıntregului text ¸ si nu poate fi specificat doar unei anumite port ¸iuni. pe o singur˘ a linie. respectiv setValue ¸ si nu cu cele uzuale getText.Permite editarea unui text simplu. date calendaristice. DateFormatter. – JPasswordField . cum ar fi NumberFormatter. ˆ ın locul caracterelor introduse fiind afi¸ sat un caracter simbolic. Uzual. MaskFormatter. fiind foarte util˘ a pentru citirea de numere. pentru a permite navigarea pe vertical˘ a . clasele pot ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın trei categorii. corespunz˘ atoare tipului textului editat: • Text simplu pe o singur˘ a linie – JTextField .Permite editarea unui text simplu. pe mai multe linii. Este folosit˘ aˆ ımpreun˘ a cu clase utilitare pentru formatarea textelor. etc. o component˘ a de acest tip va fi inclus˘ aˆ ıntr-un container JScrollPane. Orice atribut legat de stil. Textul acestora va fi ascuns.6.11.Permite editarea de parole. – JFormattedTextField .

O referint ¸˘ a la model poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getDocument. etc. Dintre evenimentele ce pot fi generate amintim: • ActionEvent . • O reprezentare. Una din utiliz˘ arile cele mai simple ale acestei clase este setarea documentului ce va fi afi¸ sat cu metoda setPage. urm˘ atoarele tipuri de texte sunt recunoscute: text/plain. • Text cu stil ˆ ımbog˘ a¸ tit pe mai multe linii – JEditorPane . Clasa JTextComponent ˆ ıncearc˘ a s˘ a p˘ astreze cˆ at mai multe similitudini cu clasa TextComponent din AWT. oferind diverse facilit˘ a¸ ti suplimentare pentru lucrul cu stiluri ¸ si paragrafe. ˆ ıns˘ a exist˘ a diferent ¸e notabile ˆ ıntre cele dou˘ a. care gestioneaz˘ a starea componentei.Componentele derivate din JTextField vor genera un eveniment de acest tip la ap˘ asarea tastei Enter ˆ ın c˘ asut ¸a de editare a textului. referit sub denumirea de document. Implicit. Acest lucru este valabil pentru toate componentele Swing pentru care are sens not ¸iunea de navigare pe orizontal˘ a sau vertical˘ a. nici una neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸iune. . cunoscut sub numele de editor kit care permite scrierea ¸ si citirea textului ¸ si care permite definirea de act ¸iuni necesare edit˘ arii. Orice obiect derivat din JTextComponent este format din: • Un model. text/html ¸ si text/rtf. – JTextPane . Exist˘ a diferent ¸ fat ¸˘ a de AWT ¸ si la nivelul trat˘ arii evenimentelor generate de componentele pentru editarea de texte. HTML sau RTF. care este responsabil˘ a cu afi¸ sarea textului. componenta Swing avˆ and caracteristici mult mai complexe cum ar fi suport pentru operat ¸ii de undo ¸ si redo. ce returneaz˘ a un obiect de tip Document.Permite afi¸ sarea ¸ si editarea de texte scrise cu stiluri multiple ¸ si care pot include imagini sau chiar diverse alet componente.Aceast˘ a clas˘ a extinde JEditorPane. ce prime¸ ste ca argument un URL care poate referi un fi¸ sier text. Interfat ¸a care trebuie implementat˘ a este ActionListener.318 CAPITOLUL 11. SWING ¸ si orizontal˘ a dac˘ a textul introdus nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a alocat˘ a obiectului. • Un ’controller’. tratarea evenimentelor generate de cursor (caret).

11. Uzual un obiect de acest tip va fi inclus ˆ ıntr-un container de tip JScrollPane.6. din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe. – removeUpdate . Acestea sunt: JList. fiind generat la orice schimbare a unei propriet˘ a¸ ti a componentei. ce cont ¸ine metoda propertyChange. JComboBox ¸ si JSpinner.apelat˘ a la ad˘ augarea de noi caractere. FOLOSIREA COMPONENTELOR 319 • CaretEvent . • DocumentEvent . Interfat ¸a corespunz˘ atoare CaretListener cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a: caretUpdate ce va fi apelat˘ a ori de cˆ ate ori apare o schimbare.6.apelat˘ a la schimbarea unor atribute legate de stilul textului. • PropertyChangeEvent . Clasa JList Clasa JList descrie o list˘ a de elemente dispuse pe una sau mai multe coloane. sursa lor fiind documentul (modelul) componentei ¸ si nu componenta ˆ ın sine.apelat˘ a dup˘ a o operat ¸iune de ¸ stergere. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este DocumentListener.Evenimentele de acest tip sunt generate la orice schimbare a textului. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este PropertyChangeListener. – changedUpdate .3 Componente pentru selectarea unor elemente In aceast˘ a categorie vom include clasele care permit selectarea unor valori (elemente) dintr-o serie prestabilit˘ a.Este evenimentul generat la deplasarea cursorului ce gestioneaz˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın text.Este un eveniment comun tuturor componentelor de tip JavaBean.11. ce cont ¸ine metodele: – insertUpdate . .

model. • Folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente ¸ si ad˘ augˆ and apoi elemente modelului implicit listei: DefaultListModel model = new DefaultListModel(). JList lista = new JList(elemente). responsabil cu furnizarea elementelor listei. .addElement(new Integer(3)). • Folosind un model propriu.addElement("Doi"). oferind flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu liste. model. new Double(4)}. ModelLista model = new ModelLista(). SWING Init ¸ializarea unei liste se realizeaz˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti: • Folosind unul din constructorii care primesc ca argument un vector de elemente. uzual fiind folosit˘ a extinderea clasei predefinite AbstractListModel ¸ si supradefinirea metodelor: getElementAt care furnizeaz˘ a elementul de pe o anumit˘ a posit ¸ie din list˘ a. JList lista = new JList(model).320 CAPITOLUL 11. model. JList lista = new JList(model).addElement("Unu"). "Doi". model. Evident. aceast˘ a variant˘ a este mai complex˘ a. new Integer(3). respectiv getSize care trebuie s˘ a returneze num˘ arul total de elemente din list˘ a.addElement(new Double(4)). Acesta este un obiect dintr-o clas˘ a ce trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ListModel. Object elemente[] = {"Unu".

length.SINGLE_SELECTION). } } Gestiunea articolelor selectate dintr-o list˘ a se realizeaz˘ a prin intermediul unui model. model.. public Test() { .. new Integer(3).getSelectionModel().addListSelectionListener(this). FOLOSIREA COMPONENTELOR 321 . .setSelectionMode(ListSelectionModel..11. /* sau SINGLE_INTERVAL_SELECTION MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION */ // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = list..6. class ModelLista extends AbstractListModel { Object elemente[] = {"Unu"... class Test implements ListSelectionListener { . public int getSize() { return elemente.getValueIsAdjusting()) return. . interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind ListSelectionListener ce cont ¸ine metoda valueChanged apelat˘ a ori de cˆ ate ori va fi schimbat˘ a select ¸ia elementelor din list˘ a.. acesta fiind un obiect de tip ListSelectionModel.getSelectedIndex(). // Stabilim modul de selectie list. } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e. new Double(4)}. Obiectele de tip JList genereaz˘ a evenimente de tip ListSelectionEvent. "Doi". } public Object getElementAt(int index) { return elemente[index].. int index = list.

setBackground(isSelected ? Color. Clasa JComboBox Clasa JComboBox este similar˘ a cu JList. ¸ si pentru obt ¸inerea celor selectate la un moment dat getSelectedIndex. Metoda va fi apelat˘ aˆ ın parte pentru reprezentarea fiec˘ arui element al listei... etc. class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer { public MyCellRenderer() { setOpaque(true).white). cu deosebirea c˘ a permite doar selectarea unui singur articol.black). etc. clasa ofer˘ a metode pentru selectarea unor elemente din cadrul programului setSelectedIndex. } } CAPITOLUL 11. Object value. Implicit toate elementele listei sunt afi¸ sate ˆ ın acela¸ si fel. int index.322 . ˆ ıns˘ a acest lucru poate fi schimbat prin crearea unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a ListCellRenderer ¸ si personalizeaz˘ a reprezentarea elementelor listei ˆ ın funct ¸ie de diver¸ si parametri.red : Color. O facilitate extrem de important˘ a pe care o au listele este posibilitatea de a stabili un renderer pentru fiecare articol ˆ ın parte. return this. setSelectedIndices. getSelectedIndices.. boolean cellHasFocus) { setText(value. boolean isSelected. acesta fiind ¸ si singurul permanent vizibil. Lista .toString()). } } Setarea unui anumit renderer pentru o list˘ a se realizeaz˘ a cu metoda setCellRenderer. SWING Evident. setForeground(isSelected ? Color. } public Component getListCellRendererComponent( JList list. Interfat ¸a ListCellRenderer cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a getListCellRendererComponent ce returneaz˘ a un obiect de tip Component.white : Color.

O diferent ¸˘ a notabil˘ a const˘ aˆ ın modul de selectare a unui articol. existˆ and o serie de clase predefinite ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a cum ar fi SpinnerListModel. Evenimentele generate de obiectele JComboBox sunt de tip ItemEvent generate la navigarea prin list˘ a. JSpiner se bazeaz˘ a exclusiv pe folosirea unui model. JComboBox funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acelea¸ si principii ca ¸ si clasa JList. respectiv predecesorul element din domeniu. lista elementelor nefiind ˆ ıns˘ a vizibil˘ a. fiecare element putˆ and fi de asemenea reprezentat diferit prin intermediul unui obiect ce implementeaz˘ a aceea¸ si intefat ¸˘ a ca ¸ si ˆ ın cazul listelor: ListCellRenderer. FOLOSIREA COMPONENTELOR 323 celorlalte elemente este afi¸ sat˘ a doar la ap˘ asarea unui buton marcat cu o s˘ ageat˘ a. Init ¸ializarea se face dintr-un vector sau folosind un model de tipul ComboBoxModel. Acesta este un obiect de tip SpinnerModel. Componenta cont ¸ine dou˘ a butoane cu care poate fi selectat urm˘ atorul. de exemplu: numere intregi intre 1950 si 2050. SpinnerNumberModel sau SpinnerDateModel ce pot fi utilizate. ce face parte integrant˘ a din component˘ a. Este folosit atunci cˆ and domeniul din care poate fi f˘ acut˘ a select ¸ia este foarte mare sau chiar nem˘ arginit. Clasa JSpinner Clasa JSpinner ofer˘ a posibilitatea de a selecta o anumit˘ a valoare (element) dintr-un domeniu prestabilit. . deoarece JComboBox permite ¸ si editarea explicit˘ a a valorii elementului. respectiv ActionEvent generate la selectarea efectiv˘ a a unui articol.11. acest lucru fiind controlat de metoda setEditable.6.

acesta trebuind a¸ sadar importat.TRUE}. Init ¸ializarea unui tabel poate fi f˘ acut˘ aˆ ın mai multe moduri.4 Tabele Clasa JTable permite crearea de componente care s˘ a afi¸ seze o serie de elemente ˆ ıntr-un format tabelar. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu tabele se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. new Integer(20). "Varsta".FALSE}}. Object[][] elemente = { {"Ionescu". Evenimentele generate de obiectele de tip JSpinner sunt de tip ChangeEvent. tipul select ¸iei fiind simplu sau compus.ListEditor.swing.DefaultEditor. tabelele extinzˆ and astfel funct ¸ionalitatea listelor. articolele fiind dispuse pe linii ¸ si coloane. coloane). SWING Componentele de acest tip permit ¸ si specificarea unui anumit tip de editor pentru valorile elementelor sale. toate derivate din JSpinner. new Integer(80). JTable tabel = new JTable(elemente. dar este posibil˘ a¸ si editarea informat ¸iei din celulele sale. Boolean.swing. Fiecare din editoarele amintite permite diverse format˘ ari specifice. Un tabel poate fi folosit doar pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor date. In cazul ˆ ın care celulele tabelului sunt . tipul de date al elementelor de pe o coloan˘ a este de tip referint ¸˘ a¸ si poate fi oricare. fiind reprezentat de una din clasele JSpinner.324 CAPITOLUL 11.DateEditor.table.NumberEditor. 11. generate la schimbarea st˘ arii componentei. liniile tabelului pot fi marcate ca selectate. JSpinner. respectiv JSpinner. De asemenea. "Student"}. Cea mai simpl˘ a variant˘ a este s˘ a folosim unul din constructorii care primesc ca argumente elementele tabelului sub forma unei matrici sau a unei colect ¸ii de tip Vector ¸ si denumirile capurilor de coloan˘ a: String[] coloane = {"Nume". Dup˘ a cum se observ˘ a. Boolean. De¸ si clasa JTable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax.6. Acesta este instalat automat pentru fiecare din modelele standard amintite mai sus. {"Popescu".

"Varsta".returneaz˘ a num˘ arul de coloane ale tabelului. "Student"}. ModelTabel model = new ModelTabel().. A doua variant˘ a de creare a unui tabel este prin implementarea modelului acestuia ˆ ıntr-o clas˘ a separat˘ a¸ si folosirea constructorului corespunz˘ ator.11. implementarea acestei clase este orientat˘ a la nivel de coloan˘ a. {"Popescu". • getColumnCount . Tot ceea ce trebuie s˘ a facem este s˘ a supradefinim metodele care ne intereseaz˘ a. Modelul mai cont ¸ine ¸ si metoda setValueAt care poate fi folosit˘ a pentru setarea explicit˘ a a valorii unei celule.returneaz˘ a num˘ arul de linii ale tabelului. ele fiind declarate abstracte ˆ ın clasa de baz˘ a): • getRowCount .specific˘ a dac˘ a o anumit˘ a celul˘ a este editabil˘ a.length. • getColumnName ..returneaz˘ a elementul de la o anumit˘ a linie ¸ si coloan˘ a. JTable tabel = new JTable(model).TRUE}. crearea unui model se face prin extinderea clasei predefinite AbstractTableModel. cele mai utilizate fiind (primele trei trebuie obligatoriu supradefinite.6. Din motive de eficient ¸˘ a. Interfat ¸a care descrie modelul clasei JTable este TableModel ¸ si cont ¸ine metodele care vor fi interogate pentru obt ¸inerea informat ¸iei din tabel. new Integer(80). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a articole de pe o coloan˘ a vor fi reprezentate la fel ¸ si vor avea acela¸ si tip de editor. care implementeaz˘ a deja TableModel. Boolean. new Integer(20). } public int getRowCount() { . • getValueAt . . Object[][] elemente = { {"Ionescu".returneaz˘ a denumirea fiec˘ arei coloane. Uzual. Boolean. class ModelTabel extends AbstractTableModel { String[] coloane = {"Nume". public int getColumnCount() { return coloane. FOLOSIREA COMPONENTELOR 325 editabile trebuie s˘ a existe un editor potrivit pentru tipul elementului din celula respectiv˘ a. • isCellEditable .FALSE}}.

getSource().addTableModelListener(this). TableModel model = (TableModel)e.. int col) { return elemente[row][col].length.. col). . public Test() { .getValueAt(row. .. int col) { // Doar numele este editabil return (col == 0). int col = e. Inregistrarea unui listener va fi f˘ acut˘ a pentru modelul tabelului: public class Test implements TableModelListener { .. } public void tableChanged(TableModelEvent e) { // Aflam celula care a fost modificata int row = e. SWING } public Object getValueAt(int row.326 return elemente. } } Orice schimbare a datelor tabelului va genera un eveniment de tip TableModelEvent. Pentru a trata aceste evenimente va trebui s˘ a implement˘ am interfat ¸a TableModelListener ce cont ¸ine metoda tableChanged.getColumn()..getModel()..getFirstRow(). } public String getColumnName(int col) { return coloane[col].. tabel. CAPITOLUL 11. Object data = model.. } public boolean isCellEditable(int row. } } .

// Stabilim modul de selectie tabel.getSelectionModel(). ListSelectionModel model = (ListSelectionModel)e.11. } else { int index = model. } } } Dup˘ a cum am spus.getMinSelectionIndex(). fiecare coloan˘ a avˆ and asociat un obiect renderer responsabil cu crearea componen- .. gestiunea liniilor selectate fiind realizat˘ a prin intermediul unui model.setSelectionMode(ListSelectionModel. Acesta este o instant ¸˘ a ce implementeaz˘ a.. } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e. public Test() { .. FOLOSIREA COMPONENTELOR 327 Tabele ofer˘ a posibilitatea de a selecta una sau mai multe linii. // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = tabel.. . Tratarea evenimentelor generate de schimbarea select ¸iei ˆ ın tabel se realizeaz˘ a prin ˆ ınregistrarea unui ascult˘ ator de tip ListSelectionListener: class Test implements ListSelectionListener { . if (model. // Linia cu numarul index este prima selectata .getSource(). model.. celule unei coloane vor fi reprezentare la fel..6..SINGLE_SELECTION).isSelectionEmpty()) { // Nu este nici o linie selectata . ˆ ıntocmai ca la liste..getValueIsAdjusting()) return.. nu neap˘ arat consecutive.addListSelectionListener(this). interfat ¸a ListSelectionModel..

. Specificarea unui renderer propriu se realizeaz˘ a cu metoda setDefaultRenderer.. Float. Implicit. Implicit.328 CAPITOLUL 11. care are o singur˘ a metod˘ a getTableCellRendererComponent. } .. Date.. restul tipurilor avˆ and o reprezentare standard ce const˘ aˆ ıntr-o etichet˘ a cu reprezentarea obiectului ca ¸ sir de caractere. Icon. Un astfel de obiect implementeaz˘ a interfat ¸a TableCellRenderer. exist˘ a o serie de editoare standard pentru tipurile de date ment ¸ionate anterior.. plus implementarea metodei specifice din TreeCellEditor. public class MyEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor { // Singura metoda abstracta a parintelui public Object getCellEditorValue() { // Returneaza valoarea editata . Crearea unui editor propriu se realizeaz˘ a cel mai simplu prin extinderea clasei utilitare AbstractCellEditor. Acesta este un obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellEditor. exist˘ a o serie de tipuri de date cu reprezent˘ ari specifice. ce asociaz˘ a un anumit tip de date cu un obiect de tip TableRenderer. SWING tei ce descrie celulele sale. Number. return this. dar este posibil˘ a specificarea unui editor propriu cu metoda setDefaultEditor..) { . care implementeaz˘ a CellEditor. aceasta fiind responsabil˘ a cu crearea componentelor ce vor fi afi¸ sate ˆ ın celulele unei coloane. public class MyRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(. ce extinde interfat ¸a CellEditor care generalizeaz˘ a conceptul de celul˘ a editabil˘ a pe care ˆ ıl vom mai reg˘ asi la arbori. ImageIcon. Double. cum ar fi: Boolean. } } O situat ¸ie similar˘ a o reg˘ asim la nivelul editorului asociat celulelor dintr-o anumit˘ a coloan˘ a.

. La nivel structural.swing.) { // Returneaza componenta de tip editor .care nu mai au nici un descendent. String text = "<html><b>Radacina</b></html>". DefaultMutableTreeNode numere = new DefaultMutableTreeNode("Numere"). aceasta fiind folosit˘ a pentru toate tipurile de noduri. informat ¸ia ˆ ın sine fiind manipulat˘ a prin intermediul unui model.tree.11. FOLOSIREA COMPONENTELOR // Metoda definita de TableCellEditor public Component getTableCellEditorComponent(. Crearea unui arbore presupune a¸ sadar crearea unui nod (r˘ ad˘ acina).swing.5 Arbori Clasa JTree permite afi¸ sarea unor elemente ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. } } 329 11. noduri interne care au cel put ¸in un fiu ¸ si noduri frunz˘ a . un obiect JTree reprezint˘ a doar o imagine a datelor... o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu arbori se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. De¸ si clasa JTree se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. DefaultMutableTreeNode siruri = . un arbore este format dintr-o r˘ ad˘ acin˘ a. DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode(text). instant ¸ierea unui obiect de tip JTree cu r˘ ad˘ acina creat˘ a¸ si ad˘ augarea apoi de noduri frunz˘ a ca fii ai unor noduri existente.6.. Clasa care modeleaz˘ a not ¸iunea de nod al arborelui este DefaultMutableTreeNode.6. Ca orice component˘ a Swing netrivial˘ a.

. siruri. Dup˘ a cum se observ˘ a.. Scopul unei componente de tip arbore este ˆ ın general selectarea unui nod al ierarhiei. Aceasta trebuie s˘ a implementeze intefat ¸a TreeModel. SWING new DefaultMutableTreeNode("Siruri").add(new DefaultMutableTreeNode("Sirul " + i)). Arborii permit ˆ ınregistrarea unor obiecte listener. care s˘ a trateze evenimentele generate la schimbarea select ¸iei ˆ ın arbore. reprezentarea lor implicit˘ a fiind obt ¸inut˘ aprin apelarea metodei toString pentru obiectului cont ¸inut. gestiunea elementelor selectate se realizeaz˘ a printr-un model... for(int i=0.. // Stabilim modul de selectie tree. // Adaugam un ascultator tree. class Test implements TreeSelectionListener { . public Test() { .getSelectionModel(). Dac˘ a varianta ad˘ aug˘ arii explicite a nodurilor nu este potrivit˘ a. } .add(new DefaultMutableTreeNode(new Integer(i))). Ca ¸ si ˆ ın cazul listelor sau a tabelelor.SINGLE_TREE_SELECTION). i++) { numere. este posibil˘ a specificarea unui text ˆ ın format HTML ca valoare a unui nod. i<3. root. de tip TreeSelectionListener. De asemenea.addTreeSelectionListener(this). .add(siruri). acesta fiind reprezentat ca atare.330 CAPITOLUL 11. ˆ ın aceast˘ a situat ¸ie interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind TreeSelectionModel..setSelectionMode( TreeSelectionModel. } root.add(numere). nodurile arborelui pot fi de tipuri diferite. JTree tree = new JTree(root). se poate implementa o clas˘ a care s˘ a descrie modelul arborelui.

Prin implementarea interfet ¸ei sau extinderea clasei implicite pot fi create modalit˘ a¸ ti de personalizare a nodurilor arborelui ˆ ın funct ¸ie de tipul sau valoarea acestora.11.getUserObject(). . if (node == null) return.lineStyle".. ImageIcon closed = createImageIcon("img/closed.gif"). • putClientProperty . "None" • Specificarea unei iconit ¸e pentru nodurile frunz˘ a sau interne: ImageIcon leaf = createImageIcon("img/leaf. Acestea sunt: • setRootVisible .gif"). Aceasta implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellRenderer.. Exist˘ aˆ ıns˘ a¸ si diverse metode de a schimba ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sarea unui arbore f˘ ar˘ a s˘ a cre˘ am noi clase de tip TreeCellRenderer. FOLOSIREA COMPONENTELOR public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { // Obtinem nodul selectat DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree. cum ar fi modul de reprezentare a relat ¸iilor (liniilor) dintre nodurile p˘ arinte ¸ si fiu: tree.Specific˘ a dac˘ a r˘ ad˘ acina e vizibil˘ a sau nu.6. } } 331 Fiecare nod al arborelui este reprezentar prin intermediul unei clase renderer. // sau "Horizontal". // Obtinem informatia din nod Object nodeInfo = node. ImageIcon open = createImageIcon("img/open. cea folosit˘ a implicit fiind DefaultTreeCellRenderer.getLastSelectedPathComponent(). "Angled").gif"). • setShowsRootHandles .Specific˘ a dac˘ a nodurile de pe primul nivel au simboluri care s˘ a permit˘ a expandarea sau restrˆ angerea lor.putClientProperty("JTree. .Stabile¸ ste diverse propriet˘ a¸ ti.

332 CAPITOLUL 11. Superclasa componentelor de acest tip este Container.6 Containere Dup˘ a cum ¸ stim. Containere de nivel ˆ ınalt . fiind folosit pentru gruparea mai multor componente Swing ¸ si plasarea lor ˆ ımpreun˘ a pe o alt˘ a suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout. renderer. putˆ and fi imbricate. tree. SWING DefaultTreeCellRenderer renderer = new DefaultTreeCellRenderer().Acestea sunt JFrame.setClosedIcon(closed). JDialog. clas˘ a despre care am mai discutat ˆ ın capitolul dedicat modeluli AWT. 11. Containerele pot fi ˆ ımo˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: 1.setLeafIcon(leaf). 2. Cele mai importante clase care descriu astfel de containere sunt: – JPanel – JScrollPane – JTabbedPane – JSplitPane – JLayeredPane – JDesktopPane – JRootPane JPanel are aceea¸ si funct ¸ionalitate ca ¸ si clasa Panel din AWT.setCellRenderer(renderer). eventual chiar alte containere.6. JApplet ¸ si reprezint˘ a r˘ ad˘ acinile ierarhiilor de componente ale unei aplicat ¸ii. containerele reprezint˘ a suprafet ¸ de afi¸ sare pe care pot fi plasate ale componente. renderer. acesta putˆ and fi schimbat ˆ ıns˘ a chiar ˆ ın momentul construirii .setOpenIcon(open). renderer. Containere intermediare .Reprezint˘ a suprafet ¸e de afi¸ sare cu ajutorul c˘ arora pot fi organizate mai eficient componentele aplicat ¸iei.

for(int i=0.. uzual panouri (obiecte de tip JPanel). folosind metoda add. String elemente[] = new String[100]. p. JTabbedPane este util˘ a pentru suprapunerea mai multor containere. /* Preferabil.. JList lista = new JList(elemente).add(sp). deoarece nu mai este construit si un obiect de tip FlowLayout (implicit) */ p. JScrollPane sp = new JScrollPane(lista).11. selectarea . FOLOSIREA COMPONENTELOR 333 obiectului JPanel sau ulterior cu metoda setLayout.6.add(new JButton("OK")). deoarece ofer˘ a suport pentru derularea pe orizontal˘ a ¸ si vertical˘ a a componentelor a c˘ aror reprezentare complet˘ a nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a asociat˘ a. i++) elemente[i] = "Elementul " + i. frame. pe acela¸ si spat ¸iu de afi¸ sare. nici o component˘ a Swing neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸ie.add(new JLabel("Hello")). JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()). i<100. JScrollPane este o clas˘ a foarte important˘ aˆ ın arhitectura modelului Swing. .getContentPane(). Ad˘ augarea de componente se realizeaz˘ a ca pentru orice container.

fie una sub alta ¸ si separarea acestora prin intermediul unei bare care s˘ a permit˘ a configurarea suprafet ¸ei alocate fiec˘ arei componente. "Aici avem o eticheta"). panel2. JSplitPane permite crearea unui container care cont ¸ine dou˘ a componente dispuse fie una lˆ ang˘ a cealalt˘ a. KeyEvent. panel1.setOpaque(true).setOpaque(true). icon. tabbedPane. "Trei" }.334 CAPITOLUL 11. KeyEvent. JList list = new JList(elem).VK_1).VK_2).add(new JButton("OK")).gif"). SWING unuia sau altui panou realizˆ andu-se prin intermediul unor butoane dispuse pe partea superioar˘ a a componentei.addTab("Tab 2".add(new JLabel("Hello")). JComponent panel1 = new JPanel(). tabbedPane. panel2. tabbedPane. tabbedPane. icon.setMnemonicAt(1. panel1.setMnemonicAt(0. . String elem[] = {"Unu". JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane(). Ca funct ¸ionalitate.addTab("Tab 1". fiecare panou avˆ and un astfel de buton corespunz˘ ator. ofer˘ a o implementare asem˘ an˘ atoare gestionarului de pozit ¸ionare CardLayout. panel2. ImageIcon icon = new ImageIcon("smiley. JComponent panel2 = new JPanel(). panel1. "Aici avem un buton"). "Doi".

crearea unui dialog realizˆ andu-se prin extinderea acesteia.11.7 Dialoguri Clasa care descrie ferestre de dialog este JDialog. In Swing exist˘ aˆ ıns˘ a o serie de clase predefinite ce descriu anumite tipuri de dialoguri. panel.getContentPane(). frame. 1)). .HORIZONTAL_SPLIT. list.6. folosite pentru afi¸ sarea unor mesaje. sp1. ˆ ıntocmai ca ˆ ın modelul AWT. extrem de utile ˆ ın majoritatea aplicat ¸iilor.VERTICAL_SPLIT. JTextArea text = new JTextArea( "Mai multe componente separate prin\n" + "intermediul containerelor JSplitPane").6.add(new JButton("Adauga")).add(sp2). panel). // Separam containerul cu lista si butoanele // de componenta pentru editare de text JSplitPane sp2 = new JSplitPane( JSplitPane. 335 11. // Separam lista de grupul celor trei butoane JSplitPane sp1 = new JSplitPane( JSplitPane. panel.Permite crearea unor dialoguri simple.add(new JButton("Sterge")). Acestea sunt: • JOptionPane . FOLOSIREA COMPONENTELOR JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3. realizarea unor interog˘ ari de confirmare/renunt ¸are. text). panel.add(new JButton("Salveaza")).

fie la prima sa afi¸ sare. 11. operat ¸ia de desenare va fi executat˘ a pentru toate containerele.ERROR_MESSAGE). "Intrebare". JOptionPane.7 11.showMessageDialog(frame. componenta este plasat˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. "Eroare". sunt exemplificate dou˘ a modalit˘ a¸ ti de utilizare a clasei: JOptionPane.Dialog standard care permite navigarea prin sistemul de fi¸ siere ¸ si selectarea unui anumit fi¸ sier pentru operat ¸ii de deschidere.Dialog standard pentru selectarea ˆ ıntr-o manier˘ a facil˘ a a unei culori. Procesul ˆ ın sine este asem˘ an˘ ator celui din modelul AWT. cum ar fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet. ˆ ıncepˆ and cu cel de la nivelul superior. Cu alte cuvinte.336 CAPITOLUL 11.YES_NO_OPTION. • JFileChooser .7.QUESTION_MESSAGE). "Eroare de sistem !". sau chiar pentru introducerea unor valori. ˆ ıns˘ a exist˘ a unele diferent ¸e care trebuie ment ¸ionate. JOptionPane. Cˆ and este necesar˘ a desenarea componentei repsective. JOptionPane. r˘ ad˘ acina acestei fiind un container de nivel ˆ ınalt. • JColorChooser . care la rˆ andul ei poate fi plasat˘ a pe alt˘ a suprafat ¸˘ a¸ si a¸ sa mai departe. "Doriti inchiderea aplicatiei ? ". Orice component˘ a se g˘ ase¸ ste ˆ ıntr-o ierarhie format˘ a de containere. desenarea unei componente este un proces care se executa automat ori de cˆ ate ori este necesar. • ProgressMonitor .showConfirmDialog(frame. SWING etc. fie ca urmare a unor act ¸iuni externe sau interne programului. .Clas˘ a utilizat˘ a pentru monitorizare˘ a progresului unei operat ¸ii consumatoare de timp.1 Desenarea Metode specifice Dup˘ a cum ¸ stim. clasa fiind extrem de configurabil˘ a. JOptionPane. respectiv salvare. Mai jos.

• paintBorder . Ca ¸ si ˆ ın AWT. De asemenea. apelat˘ a automat ori de cˆ ate ori este necesar. aceast˘ a metod˘ a are ˆ ıns˘ a o implementare specific˘ a ¸ si nu trebuie supradefinit˘ a. Pentru componentele Swing. dac˘ a se dore¸ ste redesenarea explicit˘ a a unei componente se va apela metoda repaint. Implicit. apelul metodei revalidate va precede apelul lui repaint. Nu trebuie supradefinit˘ a. Pe perioada ˆ ın care acesta este ocupat cu transmiterea unui mesaj nu va fi f˘ acut˘ a nici o desenare. De¸ si este posibil˘ a supradefinirea ei. . Metoda paint este responsabil˘ a cu apelul metodelor amintite mai sus ¸ si realizarea unor optimiz˘ ari legate de procesul de desenare. Aceasta este responsabil˘ a cu apelul metodelor Swing ce deseneaz˘ a componenta ¸ si anume: • paintComponent . dac˘ a acesta este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de desenare ce consum˘ a mult timp.Solicit˘ a desenarea componentelor cont ¸inute de aceast˘ a component˘ a (dac˘ a exist˘ a). pe perioada respectiv˘ a nu va fi transmis nici un mesaj.7. cum ar fi implementarea mecanismului de double-buffering. dup˘ a care va executa desenarea propriu-zis˘ a. ˆ ın cazul ˆ ın care componenta este opac˘ a metoda deseneaz˘ a suprafat ¸a sa cu culoarea de fundal.Deseneaz˘ a chenarele componentei (dac˘ a exist˘ a). acest lucru nu este recomandat. Atent ¸ie Intocmai ca ˆ ın AWT. desenarea este realizat˘ a de firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu transmiterea evenimentelor.11. din motivele amintite mai sus.Este principala metod˘ a pentru desenare ce este supradefinit˘ a pentru fiecare component˘ a Swing ˆ ın parte pentru a descrie reprezentarea sa grafic˘ a. • paintChildren . DESENAREA 337 Desenarea se bazeaz˘ a pe modelul AWT. In cazul ˆ ın care dimensiunea sau pozit ¸ia componentei s-au schimbat. Nu trebuie supradefinit˘ a. metoda cea mai important˘ a fiind paint.

se recomand˘ a setarea componentelor ca fiind opace (setOpaque(true)). de fiecare dat˘ a cˆ and este cazul. cea mai utilizat˘ a fiind crearea unei etichete (JLabel) sau a unui buton (JButton) care s˘ a aib˘ a setat˘ a o anumit˘ a imagine pe suprafat ¸a sa.2 Considerat ¸ii generale In continuare vom prezenta cˆ ateva considerat ¸ii generale legate de diferite aspecte ale desen˘ arii ˆ ın cadrul modelului Swing. SWING 11. Evident. Trabsparent ¸a ˆ ıns˘ a vine cu un anumit pret ¸. ImageIcon img = new ImageIcon("smiley. Acestea includ ˆ ıns˘ a¸ si dimsniunile chenarelor. Afi¸ sarea imaginilor In AWT afi¸ sarea unei imagini era realizat˘ a uzual prin supradefinirea clasei Canvas ¸ si desenarea imaginii ˆ ın metoda paint a acesteia. JLabel label = new JLabel(img). Din acest motiv. orice component˘ a este definit˘ a de o suprafat ¸˘ a rectangular˘ a. Suprafat ¸a ocupat˘ a de acestea poate fi aflat˘ a cu metoda getInsets . este necesar˘ a implementarea de cod specific pentru a trata ap˘ asarea acestui tip de buton. Aceasta este o facilitate extrem de important˘ a deoarece permite crearea de componente care nu au form˘ a rectangular˘ a. exist˘ a cˆ ateva solut ¸ii mai simple pentru afi¸ sarea unei imagini. deoarece pentru componentele transparente vor trebui redesenate containerele pe care se g˘ ase¸ ste aceasta.338 CAPITOLUL 11.gif"). getHeight. De exemplu. un buton circular va fi construit ca fiind transparent (setOpaque(false)) ¸ si va desena ˆ ın interiorul s˘ au o elips˘ a umplut˘ a cu o anumit˘ a culoare. Dimensiunile acestei pot fi obt ¸inute cu metodele getSize.7. ˆ ıncetinind astfel procesul de afi¸ sare. getWidth. Dimensiunile componentelor Dup˘ a cum ¸ stim. Transparent ¸a Cu ajutorul metodei setOpaque poate fi controlat˘ a opacitatea componentelor Swing. In Swing. evident dac˘ a acestea exist˘ a. Imaginea respectiv˘ a trebuie creat˘ a folosind clasa ImageIcon.

obiectul de tip Graphics primit ca argument de metoda paintComponent este refolosit pentru desenarea componentei. g2d. clas˘ a ce extinde Graphics ¸ si pune la dispozit ¸ie metode mai sofisitcate de desenare cunoscute sub numele de Java2D. Acest lucru poate fi realizat fie explicit.insets. . -y)..translate(x.top . In majoritatea cazurilor ˆ ıns˘ a.bottom. // modificam contexul . int currentWidth = getWidth() . public void paintComponent(Graphics g) { . int currentHeight = getHeight() .11. argumentul este de fapt de tip Graphics2D.insets.7. pentru a eficientiza desenarea. a chenarelor ¸ si a fiilor s˘ ai.insets. Pentru a avea acces la API-ul Java2D.. este suficient s˘ a facem conversia argumentului ce descrie contextul grafic: public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.translate(-x..right. g2d. } In Swing.. Din acest motiv este foarte important ca atunci cˆ and supradefinim metoda paintComponent s˘ a ne asigur˘ am c˘ a la terminarea metodei starea obiectului Graphics este aceea¸ si ca la ˆ ınceput.. DESENAREA 339 ce va returna un obiect de tip Insets ce specific˘ a num˘ arul de pixeli ocupat ¸i cu chenare ˆ ın jurul componentei..Explicit Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. Insets insets = getInsets(). y). fie folosind o copie a contextului grafic primit ca argument: // 1. } Contexte grafice Argumentul metodei paintComponent este de tip Graphics ce ofer˘ a primitivele standard de desenare. // Desenam apoi cu g2d .left . // revenim la starea initiala ..insets..

Folosind acest L&F este posibil˘ a ¸ si . Distribut ¸ia standard Java include urm˘ atoarele clase ce pot fi utilizate pentru selectarea unui L&F: • javax..4.GTKLookAndFeel GTK+ reprezint˘ a un standard de creare a interfet ¸elor grafice dezvoltat independent de limbajul Java.java.8 Look and Feel Prin sintagma ’Look and Feel’ (L&F) vom ˆ ınt ¸elege modul ˆ ın care sunt desenate componentele Swing ¸ si felul ˆ ın care acestea interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul.plaf.plaf. Folosirea unei copii Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.java. (GTK este acronimul de la GNU Image Manipulation Program Toolkit).swing. SWING // 2. • com.dispose().sun.plaf.swing.windows.MotifLookAndFeel Specific˘ a interfat ¸a CDE/Motif.2 exist˘ a¸ si implementarea pentru Windows XP .sun. Incepˆ and cu versiunea 1.WindowsLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Windows.MacLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Mac. Orice L&F este descris de o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel. In principiu. g2d. y).java.swing. • com.swing.sun. 11.java.gtk.plaf. variantele originale de L&F furnizate ˆ ın distribut ¸ia standard ofereau modalitatea ca o interfat ¸˘ a Swing fie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ın ansamblul grafic al sistemului de operare folosit. g2d. fie s˘ a aib˘ a un aspect specific Java.motif. Posibilitatea de a alege ˆ ıntre diferite moduri L&F are avantajul de a oferi prezentarea unei aplicat ¸ii ˆ ıntr-o form˘ a grafic˘ a care s˘ a corespund˘ a preferint ¸elor utilizatorilor.swing.mac.MetalLookAndFeel Este varianta implicit˘ a de L&F ¸ si are un aspect specific Java. • com. .. • com.translate(x.plaf.340 CAPITOLUL 11.sun.metal.create().

• setLookAndFeel .11. • getSystemLookAndFeelClassName .Obt ¸ine varianta curent˘ a.gtkthemefile.Seteaz˘ a modul curet L&F.Obt ¸ine variant˘ a specific˘ a sistemului de operare folosit.java.Returneaz˘ a interfat ¸a grafic˘ a standard Java (JLF). fie un ¸ sir de caractere cu numele complet al clasei L&F. // Exemple: UIManager.defaultlaf Exist˘ a posibilitatea de a specifica varianta de L&F a aplicat ¸ie direct de la linia de comand˘ a prin setarea proprietˆ a¸ tii swing.sun. ca ˆ ın exemplul de mai jos: java -Dswing. Setarea propriet˘ a¸ tii swing. Metoda prime¸ ste ca argument un obiect dintr-o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel.setLookAndFeel( UIManager. precum ¸ si pentru obt ¸inerea unor variante specifice: • getLookAndFeel .MotifLookAndFeel").setLookAndFeel( "com. returneaz˘ a varianta standard.motif.8. UIManager. LOOK AND FEEL 341 specificarea unei anumite teme prin intermediul unui fi¸ sier de resurse sau folosind variabila swing.getSystemLookAndFeelClassName()).gtkthemefile=temaSpecifica/gtkrc App Specificare unei anumite interfet ¸e L&F poate fi realizat˘ a prin mai multe modalit˘ a¸ ti. In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici o astfel de clas˘ a. • getCrossPlatformLookAndFeelClassName .swing. Folosirea clasei UImanager Clasa UIManager pune la dispozit ¸ie o serie de metode statice pentru selectarea la momentul execut ¸iei a uni anumit L&F.plaf.defaultlaf: . returnˆ and un obiect de tip LookAndFeel.

f.swing. # Swing properties swing.sun. Acesta este un proces care trebuie s˘ a actualizeze ierarhiile de componente.defaultlaf specificat˘ a de la linia de comand˘ a.java.defaultlaf specificat˘ aˆ ın fi¸ sierul swing.swing.defaultlaf= com.plaf. Proprietatea swing.plaf. 3.defaultlaf= com. 4.windows.windows. 2. ˆ ıncepˆ and cu containerele de nivel ˆ ınalt ¸ si va fi realizat prin apelul metodei SwingUtilities. Proprietatea swing.gtk.properties situat ˆ ın subdirectorul lib al distribut ¸iei Java.sun.defaultlaf= com.java. SWING java -Dswing.pack().updateComponentTreeUI(f).GTKLookAndFeel App java -Dswing.sun.properties. Exist˘ a posibilitatea de a schimba varianta de L&F chiar ¸ si dup˘ a afi¸ sarea componentelor.updateComponentTreeUI ce va primi ca argument r˘ ad˘ acina unei ierarhii.plaf.setLookAndFeel(numeClasaLF).WindowsLookAndFeel App O alt˘ a variant˘ a de a seta aceast˘ a proprietate este schimbarea ei direct ˆ ın fi¸ sierul swing.WindowsLookAndFeel Ordinea ˆ ın care este aleas˘ a clasa L&F este urm˘ atoarea: 1. SwingUtilities.342 CAPITOLUL 11.swing.setLookAndFeel ˆ ınaintea cre˘ arii unei componente Swing. Apelul explicit al metodei UIManager. Secvent ¸a care efectueaz˘ a aceast˘ a operat ¸ie pentru o fereastr˘ a f este: UIManager.java. . Clasa standard Java (JLF).

cum ar fi fi MS-DOS. ˆ ın sensul c˘ a are un ˆ ınceput. cum ar fi UNIX sau Windows. 343 . o secvent ¸˘ a de execut ¸ie ¸ si un sfˆ ar¸ sit. folosind diverse strategii de alocare a procesorului fiec˘ aruia dintre acestea. poate rula oricˆ ate procese ˆ ın acela¸ si timp (concurent). Am reamintit acest lucru deoarece not ¸iunea de fir de execut ¸ie nu are sens decˆ at ˆ ın cadrul unui sistem de operare multitasking. Diferenta dintre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces const˘ aˆ ın faptul c˘ a un fir de execut ¸ie nu poate rula independent ci trebuie s˘ a ruleze ˆ ın cadrul unui proces. la un moment dat programul are un singur punct de execut ¸ie. Un sistem de operare monotasking. nu este capabil s˘ a execute decˆ at un singur proces la un moment dat. ˆ ın timp ce un sistem de operare multitasking. Un program aflat ˆ ın execut ¸ie se nume¸ ste proces. Cu alte cuvinte. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie a instruct ¸iunilor sale ¸ si un sfˆ ar¸ sit. Un program secvent ¸ial reprezint˘ a modelul clasic de program: are un ˆ ınceput.1 Introducere Firele de execut ¸ie fac trecerea de la programarea secvent ¸ial˘ a la programarea concurent˘ a.Capitolul 12 Fire de execut ¸ie 12. Definit ¸ie Un fir de execut ¸ie este o succesiune scevent ¸ial˘ a de instruct ¸iuni care se execut˘ aˆ ın cadrul unui proces. Un fir de execut ¸ie este similar unui proces secvent ¸ial.

desenarea componentelor unei aplicat ¸ii GUI. a¸ steptarea eliber˘ arii unei resurse. prin urmare.2 Crearea unui fir de execut ¸ie Ca orice alt obiect Java. datele procesului original. execut ¸ia simultan˘ a a firelor ˆ ın cadrul unui proces este similar˘ a cu execut ¸ia concurent˘ a a proceselor: sistemul de operare va aloca procesorul dup˘ a o anumit˘ a strategie fiec˘ arui fir de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea lor. ambele rulˆ and simultan ¸ si independent pe o structur˘ a secvent ¸ial˘ a format˘ a de instruct ¸iunile lor. etc.344 Program (proces) CAPITOLUL 12. Din acest motiv firele de execut ¸ie mai sunt numite ¸ si procese usoare. 12. un fir mai poate fi privit ¸ si ca un context de execut ¸ie ˆ ın cadrul unui proces. FIRE DE EXECUT ¸ IE Program (proces) Un program ˆ ı¸ si poate defini ˆ ıns˘ a nu doar un fir de execut ¸ie ci oricˆ ate. De asemenea. O alt˘ a deosebire rezult˘ a din faptul c˘ a fiecare proces are propria sa memorie (propriul s˘ au spat ¸iu de adrese) iar la crearea unui nou proces (fork) este realizat˘ a o copie exact˘ a a procesului p˘ arinte: cod ¸ si date. Care ar fi ˆ ıns˘ a deosebirile ˆ ıntre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces ? In primul. Un fir de execut ¸ie poate fi asem˘ anat cu o versiune redus˘ a a unui proces. Firele de execut ¸ie definite de o clas˘ a vor avea acela¸ si cod ¸ si. evident. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ aˆ ın cadrul unui proces se pot executa simultan mai multe fire de execut ¸ie. rˆ and deosebirea major˘ a const˘ aˆ ın faptul c˘ a firele de execut ¸ie nu pot rula decˆ at ˆ ın cadrul unui proces. A¸ sadar. De multe ori ori. aceea¸ si . firele ˆ ı¸ si desf˘ a¸ soar˘ a activitatea ˆ ın fundal ˆ ıns˘ a. ˆ ıns˘ a uzual ele sunt folosite pentru executarea unor operat ¸ii consumatoare de timp f˘ ar˘ a a bloca procesul principal: calcule matematice. acest lucru nu este obligatoriu. toate firele de execut ¸ie avˆ and acces la acelea¸ si date. Firele de execut ¸ie sunt utile ˆ ın multe privint ¸e. permit ¸ˆ and efectuarea concurent˘ a a sarcinilor independente ale acelui program. un fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a unei clase. ˆ ın timp ce la crearea unui fir nu este copiat decˆ at codul procesului p˘ arinte.

In cazul ˆ ın care nu vrem s˘ a d˘ am nume firelor pe care le cre˘ am. Formatul general al unei astfel de clase este: public class FirExcecutie extends Thread { public FirExcecutie(String nume) { // Apelam constructorul superclasei super(nume). CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE 345 secvent ¸a de instruct ¸iuni. Interfat ¸a Runnable este conceput˘ a ca fiind un protocol comun pentru obiectele care doresc s˘ a execute un anumit cod pe durata existent ¸ei lor. cu alte cuvinte. implicit.12. metoda run nu cont ¸ine nici un cod. orice clas˘ a ce descrie fire de execut ¸ie va cont ¸ine metoda run ˆ ın care este implementat codul ce va fi rulat.1 Extinderea clasei Thread Cea mai simpl˘ a metod˘ a de a crea un fir de execut ¸ie care s˘ a realizeze o anumit˘ a act ¸iune este prin extinderea clasei Thread ¸ si supradefinirea metodei run a acesteia. care prime¸ ste ca argument un ¸ sir ce va reprezenta numele firului de execut ¸ie.2..2. • prin implementarea interfet ¸ei Runnable. } public void run() { // Codul firului de executie . atunci putem renunt ¸a la supradefinirea . Aceasta este o interfat ¸˘ a care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a¸ si anume metoda run. Orice clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e vor fi executate separat ˆ ıntr-un fir propriu trebuie declarat˘ a ca fiind de tip Runnable. Crearea unei clase care s˘ a defineasc˘ a fire de execut ¸ie poate fi facut˘ a prin dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • prin extinderea clasei Thread. 12. Aceasta implementeaz˘ a un fir de execut ¸ie generic care. A¸ sadar. Orice fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a clasei Thread sau a unei subclase a sa.. nu face nimic. Cea mai important˘ a clas˘ a care implementeaz˘ a interfat ¸a Runnable este Thread. } } Prima metod˘ a a clasei este constructorul.

.1: Folosirea clasei Thread class AfisareNumere extends Thread { private int a . Un fir de execut ¸ie creat nu este automat pornit. Listing 12. care creeaz˘ a un fir de execut ¸ie f˘ ar˘ a nici un nume. ace¸ stia fiinde utili atunci cˆ and vrem s˘ a trimitem diver¸ si parametri de init ¸ializare firului nostru. // Cream firul de executie FirExecutie fir = new FirExecutie("simplu"). print ( i + " " ) . se pot defini ¸ si alt ¸i constructori.346 CAPITOLUL 12. ”inima” oric˘ arui fir de execut ¸ie. a = a . pas = pas . definit˘ aˆ ın clasa Thread. public AfisareNumere ( int a . A dou˘ a metod˘ a este metoda run. 100 . int b . pas . acesta poate primi un nume cu metoda setName. lansarea s˘ a fiind realizeaz˘ a de metoda start. S˘ a consider˘ am ˆ ın continuare un exemplu ˆ ın care definim un fir de execut ¸ie ce afi¸ seaz˘ a numerele ˆ ıntregi dintr-un interval. // Lansam in executie fir.start(). ˆ ın care scriem efectiv codul care trebuie s˘ a se execute. 200 . } public void run () { for ( int i = a . } } public class TestThread { public static void main ( String args []) { AfisareNumere fir1 . int pas ) { this . i <= b . b = b . i += pas ) System . fir1 = new AfisareNumere (0 . this . Ulterior. FIRE DE EXECUT ¸ IE acestui constructor ¸ si s˘ a folosim constructorul implicit. b . Evident. 10) . // Numara de la 0 la 100 cu pasul 5 fir2 = new AfisareNumere (100 . 5) . f˘ ar˘ a argumente. out . this . fir2 . cu un anumit pas.

din acest motiv.2. apoi numerele de la 100 la 200 cu pasul 10. // Pornim firele de executie // Ele vor fi distruse automat la terminarea lor } } 347 Gˆ andind secvent ¸ial.12. ¸ stiind c˘ aˆ ın Java nu este permis˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a? class FirExecutie extends Parinte. Thread // incorect ! In acest caz. ˆ ıntrucˆ at primul apel este c˘ atre contorul fir1. Clasa Thread implementeaz˘ a ea ˆ ıns˘ a¸ si interfat ¸a Runnable ¸ si. Un posibil rezultat al programului de mai sus: 0 100 5 110 10 120 15 130 20 140 25 150 160 170 180 190 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12. start () . Interfat ¸a Runnable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. interfat ¸˘ a Runnable permite unei clase s˘ a fie activ˘ a. start () . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE // Numara de la 100 la 200 cu pasul 10 fir1 . la extinderea ei obt ¸ineam implementarea indirect˘ a a interfet ¸ei.lang ¸ si este definit˘ a astfel: .2. s-ar crede c˘ a acest program va afi¸ sa prima dat˘ a numerele de la 0 la 100 cu pasul 5. A¸ sadar.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable Ce facem ˆ ıns˘ a cˆ and dorim s˘ a cre˘ am o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie dar aceasta are deja o superclas˘ a. el fiind controlat de procesor ˆ ıntr-o manier˘ a ”aparent” aleatoare. f˘ ar˘ a a extinde clasa Thread. La rul˘ ari diferite se pot obt ¸ine rezultate diferite deoarece timpul alocat fiec˘ arui fir de execut ¸ie poate s˘ a nu fie acela¸ si. deci rezultatul afi¸ sat pe ecran ar trbui s˘ a fie: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 In realitate ˆ ıns˘ a. rezultatul obt ¸inut va fi o intercalare de valori produse de cele dou˘ a fire ce ruleaz˘ a simultan. fir2 . nu mai putem extinde clasa Thread ci trebuie s˘ a implement˘ am direct interfat ¸a Runnable.

. O astfel de clas˘ a se mai nume¸ ste clas˘ a activ˘ a¸ si are urm˘ atoarea structur˘ a: public class ClasaActiva implements Runnable { public void run() { //Codul firului de executie . crearea acestora trebuind f˘ acut˘ a explicit. } Prin urmare. Dup˘ a creare. Trebuie apelat constructorul care s˘ a primeasc˘ a drept argument o instant ¸˘ a a clasei noastre.348 CAPITOLUL 12. Acest lucru se realizeaz˘ a. ClasaActiva obiectActiv = new ClasaActiva(). Thread fir = new Thread(obiectActiv).. Aceste operat ¸iuni pot fi f˘ acute chiar ˆ ın cadrul clasei noastre: public class FirExecutie implements Runnable { private Thread fir = null. Simpla instant ¸iere a unei clase care implemeneaz˘ a interfat ¸a Runnable nu creeaz˘ a nici un fir de execut ¸ie.start(). Pentru a realiza acest lucru trebuie s˘ a instant ¸iem un obiect de tip Thread ce va reprezenta firul de execut ¸ie propriu zis al c˘ arui cod se gase¸ ste ˆ ın clasa noastr˘ a. prin instruct ¸iunea new. firul de execut ¸ie poate fi lansat printr-un apel al metodei start. o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie prin implementarea interfet ¸ei Runnable trebuie obligatoriu s˘ a implementeze metoda run. urmat˘ a de un apel la un constructor al clasei Thread. fir. ca pentru orice alt obiect. public FirExecutie() if (fir == null) { fir = new Thread(this).. ˆ ıns˘ a nu la oricare dintre ace¸ stia. FIRE DE EXECUT ¸ IE public interface Runnable { public abstract void run(). } } Spre deosebire de modalitatea anterioar˘ a. se pierde ˆ ıns˘ a tot suportul oferit de clasa Thread.

A¸ sadar. . } } 349 Specificarea argumentului this ˆ ın constructorul clasei Thread determin˘ a crearea unui fir de execut ¸ie care. desenˆ and figuri diferite. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE fir. Atent ¸ie Metoda run nu trebuie apelat˘ a explicit. ˆ ıns˘ a aceasta va fi executat˘ a ca orice alt˘ a metoda. awt .2. acest constructor accept˘ a ca argument orice instant ¸˘ a a unei clase ”Runnable”.. Apelul explicit al metodei run nu va furniza nici o eroare. va apela metoda run din clasa curent˘ a.. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul folosind interfat ¸a Runnable.*. pe o suprafat ¸˘ a de fire de execut ¸ie care vor rula suprafat ¸a sa. Vom porni apoi dou˘ a concurent. class Plansa extends Canvas implements Runnable { // Deoarece Plansa extinde Canvas . import java . exemplu ˆ ın care cre˘ am dou˘ a fire de execut ¸ie Fiecare fir va desena figuri geometrice de un desenare de tip Canvas. lansarea firului va fi f˘ acut˘ a automat la instant ¸ierea unui obiect al clasei: FirExecutie fir = new FirExecutie(). acest lucru realizˆ andu-se automat la apelul metodei start. anumit tip. la lansarea sa.start(). Pentru clasa FirExecutie dat˘ a mai sus. awt . } } public void run() { //Codul firului de executie .2: Folosirea interfet ¸ei Runnable import java . ¸ si nu separat ˆ ıntr-un fir.12. fiecare pe Listing 12. event .*.

350 CAPITOLUL 12. Color culoare ) { this . drawOval (x . if ( figura . y . drawRect (x . setColor ( culoare ) . equals ( " cerc " ) ) g . drawRect (0 . 0 . r =0. // Supradefinim update ca sa nu mai // fie stearsa suprafata de desenare } public void run () { /* Codul firului de executie : Afisarea a 100 de figuri geometrice la pozitii si dimensiuni calculate aleator . dim . figura = figura . Intre doua afisari . setColor ( Color . culoare = culoare . y =0 . y . public Plansa ( String figura . int x =0 . equals ( " patrat " ) ) g . 300) . height -1) . r ) . black ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE // nu mai putem extinde clasa Thread Dimension dim = new Dimension (300 . Color culoare . r . width -1 . this . String figura . } public Dimension getPreferredSize () { return dim . i <100. } public void update ( Graphics g ) { paint ( g ) . } public void paint ( Graphics g ) { // Desenam un chenar g . dim . g . r ) . // Desenam figura la coordonatele calculate // de firul de executie g . else if ( figura . r . i ++) { . facem o pauza de 50 ms */ for ( int i =0.

le plasam pe fereastra setLayout ( new GridLayout (1 . random () * 100) . exit (0) . blue ) . random () * dim . Color . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . new Thread ( p2 ) .2. start () . this . red ) .12. } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} repaint () . add ( p2 ) . // Cream doua obiecte active de tip Plansa Plansa p1 = new Plansa ( " patrat " . r = ( int ) ( Math . random () * dim . } } 351 . 2) ) . height ) . } } public class TestRunnable { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Runnable " ) . Plansa p2 = new Plansa ( " cerc " . sleep (50) . y = ( int ) ( Math . width ) . } } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . show () . try { Thread . // Pornim doua fire de executie . pack () . Color . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE x = ( int ) ( Math . start () . // Acestea extind Canvas . care vor // actualiza desenul celor doua planse new Thread ( p1 ) . f . add ( p1 ) . } }) .

In continuare. un fir de execut ¸ie se poate g˘ asi ˆ ın una din urm˘ atoarele patru st˘ ari: • ”New Thread” • ”Runnable” • ”Not Runnable” • ”Dead” Starea ”New Thread” Un fir de execut ¸ie se g˘ ase¸ ste ˆ ın aceast˘ a stare imediat dup˘ a crearea sa. la un moment dat. // fir se gaseste in starea "New Thread" .3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie Fiecare fir de execut ¸ie are propriul s˘ au ciclu de viat ¸˘ a: este creat. Diagrama de mai jos ilustreaz˘ a generic aceste st˘ ari precum ¸ si metodele care provoaca tranzit ¸ia dintr-o stare ˆ ın alta: A¸ sadar. devine activ prin lansarea sa ¸ si. cu alte cuvinte dup˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa Thread sau dintr-o subclas˘ a a sa. Thread fir = new Thread(obiectActiv). FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. vom analiza mai ˆ ındeaproape st˘ arile ˆ ın care se poate g˘ asi un fir de execut ¸ie.352 CAPITOLUL 12. se termin˘ a.

Starea ”Not Runnable” Un fir de execut ¸ie poate ajunge ˆ ın aceaat˘ a stare ˆ ın una din urm˘ atoarele situat ¸ii: • Este ”adormit” prin apelul metodei sleep. . prin metoda start. a¸ steptˆ and ca o anumit˘ a condit ¸ie s˘ a fie satisfacut˘ a. A¸ sadar. Pentru a rezolva aceasta problem˘ a exist˘ a o planificare care s˘ a partajeze dinamic ¸ si corect procesorul ˆ ıntre toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın starea ”Runnable”. • Apeleaz˘ a metoda run a obiectului activ al firului.3. Un fir aflat ˆ ın starea ”Runnable” nu ˆ ınseamn˘ a neap˘ arat c˘ a se g˘ a¸ seste efectiv ˆ ın execut ¸ie. • A apelat metoda wait. Starea ”Runnable” Dup˘ a apelul metodei start un fir va trece ˆ ın starea ”Runnable”. Apelul oric˘ arei alte metode ˆ ın afar˘ a de start nu are nici un sens ¸ si va provoca o except ¸ie de tipul IllegalThreadStateException. adic˘ a instruct ¸iunile sale sunt interpretate de procesor. el nu are alocate nici un fel de resurse sistem ¸ si singura operat ¸iune pe care o putem executa asupra lui este lansarea ˆ ın execut ¸ie. • Planific˘ a firul de execut ¸ie la procesor pentru a fi lansat.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. fir. //fir se gaseste in starea "Runnable" Metoda start realizez˘ a urm˘ atoarele operat ¸iuni necesare rul˘ arii firului de execut ¸ie: • Aloc˘ a resursele sistem necesare. un fir care ”ruleaz˘ a” poate s˘ a-¸ si a¸ stepte de fapt rˆ andul la procesor.start(). Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a din cauza c˘ a majoritatea calculatoarelor au un singur procesor iar acesta nu poate rula simultan toate firele de execut ¸ie care se gasesc ˆ ın starea ”Runnable”. adic˘ a va fi ˆ ın execut ¸ie. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 353 In aceast˘ a stare firul este ”vid”.

Acestea sunt: • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost ”adormit”.. Pentru fiecare tip de intrare ˆ ın starea ”Not Runnable”. Metoda sleep este o metod˘ a static˘ a a clasei Thread care provoac˘ a o pauz˘ aˆ ın timpul rul˘ arii firului curent aflat ˆ ın execut ¸ie. Acest lucru este foarte normal deoarece. } catch (InterruptedException e) { .. acesta nu va fi execut chiar dac˘ a procesorul devine disponibil. cu alte cuvinte ˆ ıl ”adoarme” pentru un timp specificat. FIRE DE EXECUT ¸ IE • Este blocat ˆ ıntr-o operat ¸ie de intrare/ie¸ sire. atunci el devine ”Runnable” doar dup˘ a scurgerea intervalului de timp specificat de instruct ¸iunea sleep. In intervalul ˆ ın care un fir de execut ¸ie ”doarme”. care readuce firul de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. Lungimea acestei pauze este specificat˘ a ˆ ın milisecunde ¸ si chiar nanosecunde.354 CAPITOLUL 12.sleep(1000). exist˘ a o secvent ¸˘ a specific˘ a de ie¸ sire din starea repectiv˘ a. Intrucˆ at poate provoca except ¸ii de tipul InterruptedException. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a¸ steapt˘ a o anumit˘ a condit ¸ie. acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunile notify sau notifyAll (vezi ”Sincronizarea firelor de execut ¸ie”). . atunci un alt obiect trebuie s˘ aˆ ıl informeze dac˘ a acea condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a sau nu. un singur fir este ˆ ın execut ¸ie ¸ si doar pentru acesta are sens ”adormirea” sa. Dup˘ a expirarea intervalului specificat firul revine ˆ ın starea ”Runnable” iar dac˘ a procesorul este ˆ ın continuare disponibil ˆ ısi va continua execut ¸ia. } Observat ¸i c˘ a metoda fiind static˘ a apelul ei nu se face pentru o instant ¸˘ a anume a clasei Thread. apelul acestei metode se face ˆ ıntr-un bloc de tip try-cacth: try { // Facem pauza de o secunda Thread. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de intrare/ie¸ sire atunci el redevine ”Runnable” atunci cˆ and acea operat ¸iune s-a terminat. la un moment dat.

i += pas) System. ˆ ın versiunile mai vechi exista metoda stop a clasei Thread care termina fort ¸at un fir de execut ¸ie. se va termina ¸ si firul de execut ¸ie repsectiv. A¸ sadar. . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 355 Starea ”Dead” Este starea ˆ ın care ajunge un fir de execut ¸ie la terminarea sa. } Dup˘ a afi¸ sarea numerelor din intervalul specificat. S˘ a consider˘ am exemplul unui fir de execut ¸ie care trebuie s˘ a numere secundele scurse pˆ an˘ a la ap˘ asarea tastei Enter. 12. Ambele exemple anteriorare se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın aceast˘ a categorie. ˆ ıns˘ a aceasta a fost eliminat˘ a din motive de securitate. Un fir nu poate fi oprit din program printr-o anumit˘ a metod˘ a.print(i + " " ). un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur propria sa ”moarte”. Acest lucru poate fi realizat ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: 1.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie Dup˘ a cum am vazut.3.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. acesta intrˆ and ˆ ın starea Dead. odat˘ a cu ea. vom folosi o variabil˘ a membr˘ a a clasei care descrie firul de execut ¸ie care fie este public˘ a. metoda se termin˘ a ¸ si.out. Prin scrierea unor metode run care s˘ a-¸ si termine execut ¸ia ˆ ın mod natural. un fir de execut ¸ie nu poate fi terminat fort ¸at de c˘ atre program ci trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur terminarea sa. Uzual. i <= b. // Primul exemplu public void run() { for(int i = a. ci trebuie s˘ a se termine ˆ ın mod natural la ˆ ıncheierea metodei run pe care o execut˘ a. In cazul cˆ and metoda run trebuie s˘ a execute o bucl˘ a infinit˘ a atunci aceasta trebuie controlat˘ a printr-o variabil˘ a care s˘ a opreasc˘ a ciclul atunci cˆ and dorim ca firul de execut ¸ie s˘ a se termine. fie este asociat˘ a cu o metod˘ a public˘ a care permite schimbarea valorii sale. Spre deosebire de versiunile curente ale limbajului Java. 2. La terminarea metodei run se va termina automat ¸ si firul de execut ¸ie. Prin folosirea unei variabile de terminare.

read () . out . println ( " Apasati tasta Enter " ) .exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. println ( "S . io . System . start () . System .au scurs " + fir . Setarea valorii null pentru variabila care referea instant ¸a firului de execut ¸ie va u¸ sura ˆ ıns˘ a activitatea procesului gc.3: Folosirea unei variabile de terminare import java . // Folosim o variabila de terminare public boolean executie = true . " ) . Sistemul Java de colectare a ”gunoiului” se ocup˘ a de acest lucru. } catch ( Interr u pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } } public class TestTerminare { public static void main ( String args []) throws IOException { NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde () . sleep (1000) . print ( " . executie = false . class NumaraSecunde extends Thread { public int sec = 0. . in . // Oprim firul de executie fir .*. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. out . sec ++. public void run () { while ( executie ) { try { Thread .356 CAPITOLUL 12. } } Nu este necesar˘ a distrugerea explicit˘ a a unui fir de execut ¸ie. out . fir . System . sec + " secunde " ) . Metoda System. System .

De multe ori ˆ ıns˘ a dorim s˘ a folosim fire care s˘ a realizeze diverse activit˘ a¸ ti. Aceste fire de execut ¸ie se numesc demoni. un fir de execut ¸ie poate fi f˘ acut demon. pe toat˘ a durata de execut ¸ie a programului iar ˆ ın momentul termin˘ arii acestuia s˘ a se termine automat ¸ si firele respective.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.4: Crearea unui fir de excut ¸ie de tip ”daemon” class Beeper implements Runnable { public void run () { while ( true ) { java . repectiv ”New Thread” sau ”Dead” nu se poate face nici o diferent ¸iere.dac˘ a firul este ˆ ın una din st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable” • false . Toolkit . la rularea unei aplicat ¸ii.3. ma¸ sina virtual˘ a Java nu se va opri decˆ at atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici un fir de execut ¸ie activ. Listing 12. // isAlive retuneaza false (starea este Dead) 12. try { Thread . // isAlive retuneaza true (starea este Runnable) fir. getDef aultToo lkit () . sleep (1000) . Metoda returneaz˘ a: • true . beep () . sau scos din aceast˘ a stare. cu metoda setDaemon.3.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” Un proces este considerat ˆ ın execut ¸ie dac˘ a cont ¸ine cel put ¸in un fir de execut ¸ie activ. } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} } . Dup˘ a crearea sa. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 357 Pentru a testa dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost pornit dar nu s-a terminat ˆ ınc˘ a putem folosi metoda isAlive. NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde(). awt . Cu alte cuvinte.executie = false.start(). // isAlive retuneaza false (starea este New Thread) fir. eventual periodic.dac˘ a firul este ˆ ın una din starile ”New Thread” sau ”Dead” Intre st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable”.

Schimbarea ulterioar˘ a a priorit˘ a¸ tii unui fir de execut ¸ie se realizeaz˘ a cu metoda setPriority a clasei Thread. " ) .3. cunoscut sub numele de planificare cu priorit˘ a¸ ti fixate. println ( " Apasati Enter . public static final int NORM_PRIORITY= 5. out . public static final int MIN_PRIORITY = 1. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ˆ ımpart˘ a accesul la acel procesor. System . t . // " Demonul " se termina automat // la terminarea aplicatiei } } 12. exist˘ a dou˘ a modele de lucru cu fire de execut ¸ie: . O prioritate este de fapt un num˘ ar ˆ ıntreg cu valori cuprinse ˆ ıntre si MAX PRIORITY. Execut ¸ia ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine a mai multor fire de execut ¸ie pe un num˘ ar limitat de procesoare se nume¸ ste planificare (scheduling). Aceste trei constante sunt definite ˆ ın clasa Thread astfel: public static final int MAX_PRIORITY = 10. start () . Implicit. read () . La nivelul sistemului de operare.. Sistemul Java de execut ¸ie a programelor implementeaz˘ a un algoritm simplu. prioritatea unui fir nou creat are MIN PRIORITY ¸ valoarea NORM PRIORITY.358 } } CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE public class TestDaemon { public static void main ( String args []) throws java . determinist de planificare. t .. Fiecare fir de execut ¸ie Java prime¸ ste la crearea sa o anumit˘ a prioritate. io . in . System . IOException { Thread t = new Thread ( new Beeper () ) . setDaemon ( true ) .3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie Majoritatea calculatoarelor au un sigur procesor.

sau este suspendat din diverse motive. ˆ ıns˘ a acest lucru ˆ ıl poate face sistemul de operare ˆ ın cazul ˆ ın care acesta aloc˘ a procesorul ˆ ın cuante de timp (un astfel de SO este Windows). nepermit ¸ˆ and ¸ si execut ¸ia altora pˆ an˘ a la terminarea lor. va fi ales un fir cu o prioritate mai mic˘ a. Deoarece specificat ¸iile ma¸ sinii virtuale Java nu impun folosirea unui anumit model.3. dezavantajul acestui model este c˘ a unele fire pot acapara procesorul. • timpul alocat pentru execut ¸ia s˘ a a expirat (pe SO cu cuante de timp). dezavantajul s˘ au fiind nevoia de a sincroniza accesul firelor la resursele comune. • Modelul preemptiv. A¸ sadar. dac˘ a un fir cu prioritate mai mare decˆ at firul care se execut˘ a la un moment dat solicit˘ a procesorul. • face explicit acest lucru apelˆ and metoda yield. Planificatorul Java nu va ˆ ıntrerupe ˆ ıns˘ a un fir de execut ¸ie ˆ ın favoarea altuia de aceeasi prioritate. ˆ ın timp ce ˆ ın modelul preemptiv ele trebuie s˘ a partajeze resursele comune. dup˘ a ce au fost l˘ asate s˘ a ruleze o perioad˘ a. . urmˆ and s˘ a fie reluate dup˘ a ce ¸ si celelalte fire aflate ˆ ın execut ¸ie au avut acces la procesor. • metoda sa run se termin˘ a. dup˘ a un algoritm simplu de tip ”round-robin”. acest sistem se mai nume¸ ste cu ”cuante de timp”. Planificatorul Java lucreaz˘ aˆ ın modul urmator: dac˘ a la un moment dat sunt mai multe fire de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. In continuare. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 359 • Modelul cooperativ. Doar cˆ and firul de execut ¸ie cu prioritate maxim˘ a se termin˘ a. adic˘ a sunt pregatite pentru a fi rulate. programele Java trebuie scrise astfel ˆ ıncˆ at s˘ a funct ¸ioneze corect pe ambele modele. vom mai detalia put ¸in aceste aspecte. In cazul ˆ ın care toate firele au aceea¸ si prioritate ele sunt alese pe rˆ and. A¸ sadar. ˆ ın care firele de execut ¸ie pot fi ˆ ıntrerupte oricˆ and. atunci firul cu prioritate mai mare este imediat trecut ˆ ın execut ¸ie iar celalalt trecut ˆ ın asteptare. ˆ ım modelul cooperativ firele de execut ¸ie sunt responsabile cu partajarea timpului de execut ¸ie. un fir de execut ¸ie Java cedeaz˘ a procesorul ˆ ın una din situatiile: • un fir de execut ¸ie cu o prioritate mai mare solicit˘ a procesorul. ˆ ın care firele de execut ¸ie decid cˆ and s˘ a cedeze procesorul. De asemenea.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. planificatorul ˆ ıl va alege pe cel cu prioritatea cea mai mare pentru a-l executa.

MAX_PRIORITY ) . setPriority ( Thread .5: Exemplu de fir de execut ¸ie ”egoist” class FirEgoist extends Thread { public FirEgoist ( String name ) { super ( name ) . deoarece acesta poate fi diferit de la un sistem de operare la altul. Evident. s1 . s2 . Un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a fie ”corect” fat ¸˘ ade celelalte fire ¸ si s˘ a cedeze periodic procesorul astfel ˆ ıncˆ at toate s˘ a aib˘ a posibilitatea de a se executa. out . . while ( i < 100000) { // Bucla care acapareaza procesorul i ++. ˆ ıns˘ a nu trebuie s˘ a ne baz˘ am pe acest lucru la scrierea unui program. // yield () . Unele sistemele de operare combat acest tip de comportament prin metoda aloc˘ arii procesorului ˆ ın cuante de timp fiec˘ arui fir de execut ¸ie. blocˆ and efectiv execut ¸ia celorlalte fire de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea sa. s1 = new FirEgoist ( " Firul 1 " ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE Atent ¸ie In nici un caz corectitudinea unui program nu trebuie s˘ a se bazeze pe mecansimul de planificare a firelor de execut ¸ie. s2 . println ( getName () + " a ajuns la " + i ) . setPriority ( Thread . s2 = new FirEgoist ( " Firul 2 " ) . if ( i % 100 == 0) System . } } } public class TestFirEgoist { public static void main ( String args []) { FirEgoist s1 . } public void run () { int i = 0.360 CAPITOLUL 12. Listing 12. trebuie evitat˘ a scrierea lor ˆ ıntrucˆ at acapareaz˘ a pe termen nedefinit procesorul. Un fir de execut ¸ie de lung˘ a durat˘ a¸ si care nu cedeaz˘ a explicit procesorul la anumite intervale de timp astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poata fi executate ¸ si celelalte fire de execut ¸ie se nume¸ ste fir de execut ¸ie egoist. MAX_PRIORITY ) .

start () ... 1 1 2 1 2 2 a a a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la la la 31900 32000 100 32100 200 300 . Decomentˆ and linia ˆ ın care apel˘ am yeld din exemplul anterior. fie prin ”adormirea” temporar˘ a a firului curent cu ajutorul metodei sleep. s2 ..3. acaparˆ and efectiv procesorul. Prin metoda yield un fir de execut ¸ie nu cedeaz˘ a procesorul decˆ at firelor de execut ¸ie care au aceea¸ si prioritate cu a sa ¸ si nu celor cu priorit˘ a¸ ti mai mici. Rezultatul va ar˘ ata astfel: Firul Firul Firul . dˆ and ocazia ¸ si altor fire s˘ a se execute. } } 361 Firul de execut ¸ie s1 are prioritate maxim˘ a ¸ si pˆ an˘ a nu-¸ si va termina execut ¸ia nu-i va permite firului s2 s˘ a execute nici o instruct ¸iune. Firul Firul Firul Firul Firul Firul .. start () .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. . care determin˘ a firul de execut ¸ie curent s˘ a se opreasc˘ a temporar. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE s1 . Firul Firul Firul Firul .. Firul Firul 1 a ajuns la 100 1 a ajuns la 200 1 a ajuns la 300 1 1 2 2 a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la 99900 100000 100 200 2 a ajuns la 99900 2 a ajuns la 100000 Rezolvarea acestei probleme se face fie prin intermediul metodei statice yield a clasei Thread.... execut ¸ia celor dou˘ a fire se va intercala.

ˆ ın care produc˘ atorul genereaz˘ a un flux de date care este preluat ¸ si prelucrat de c˘ atre consumator. vom ˆ ıncapsula variabila ce va contine numerele generate ˆ ıntr-un obiect descris de clasa Buffer ¸ si care va avea dou˘ a metode put (pentru punerea unui numar ˆ ın buffer) ¸ si get (pentru obtinerea numarului din buffer).4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie Pˆ an˘ a acum am v˘ azut cum putem crea fire de execut ¸ie independente ¸ si asincrone. respectiv o zon˘ a de memorie ¸ si. . Exist˘ aˆ ıns˘ a numeroase situat ¸ii cˆ and fire de execut ¸ie separate.5 Scenariul produc˘ ator / consumator Pentru a ˆ ıntelege mai bine modalitatea de sincronizare a dou˘ a fire de execut ¸ie s˘ a implement˘ am efectiv o problem˘ a de tip produc˘ ator/consumator. Sau. 12. fiecare la un interval neregulat cuprins ˆ ıntre 0 ¸ si 100 de milisecunde. s˘ a presupunem c˘ a produc˘ atorul genereaz˘ a ni¸ ste numere ¸ si le plaseaz˘ a. pe rˆ and. ˆ ıntr-un buffer iar consumatorul cite¸ ste numerele din acel buffer pentru a le procesa. Pe m˘ asura ce le genereaz˘ aˆ ıncearc˘ a s˘ a le plaseze ˆ ıntr-o zon˘ a de memorie (o variabil˘ a ˆ ıntreaga) de unde s˘ a fie citite de c˘ atre consumator. In ambele cazuri avem de-a face cu fire de execut ¸ie concurente care folosesc o resurs˘ a comun˘ a: un fi¸ sier. dar care ruleaz˘ a concurent. numerele generate de c˘ atre produc˘ ator ¸ si va afi¸ sa valoarea lor pe ecran. Cel mai elocvent scenariu ˆ ın care firele de execut ¸ie trebuie s˘ a se comunice ˆ ıntre ele este cunoscut sub numele de problema produc˘ atorului/consumatorului.362 CAPITOLUL 12. din acest motiv. pe rˆ and. S˘ a consider˘ am de exemplu o aplicat ¸ie Java ˆ ın care un fir de execut ¸ie (produc˘ atorul) scrie date ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın timp ce alt fir de execut ¸ie (consumatorul) cite¸ ste date din acela¸ si fi¸ sier pentru a le prelucra.3. cu alte cuvinte care nu depind ˆ ın nici un fel de execut ¸ia sau de rezultatele altor fire. S˘ a consider˘ am urm˘ atoarea situat ¸ie: • Produc˘ atorul genereaz˘ a numerele ˆ ıntregi de la 1 la 10. ele trebuie sincronizate ˆ ıntr-o manier˘ a care s˘ a permit˘ a decurgerea normal˘ aa activit˘ a¸ tii lor.3. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. Pentru a fi accesibil˘ a ambelor fire de execut ¸ie. trebuie s˘ a comunice ˆ ıntre ele pentru a accesa diferite resurse comune sau pentru a-¸ si transmite dinamic rezultatele ”muncii” lor. • Consumatorul va prelua.

} public void run () { for ( int i = 0. try { sleep (( int ) ( Math . put ( i ) . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private Buffer buffer . i ++) { buffer .7: Clasele Producator ¸ si Consumator class Producator extends Thread { private Buffer buffer . public int get () { return number . System . i < 10. number = number .6: Clasa Buffer f˘ ar˘ a sincronizare class Buffer { private int number = -1. public Producator ( Buffer b ) { buffer = b . .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. random () * 100) ) . } } Vom implementa acum clasele Producator ¸ si Consumator care vor descrie cele dou˘ a fire de execut ¸ie.3. println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . public Consumator ( Buffer b ) { buffer = b . CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 363 F˘ ar˘ a a folosi nici un mecanism de sincronizare clasa Buffer arat˘ a astfel: Listing 12. out . Ambele vor avea o referint ¸a comun˘ a la un obiect de tip Buffer prin intermediul c˘ aruia ˆ ı¸ si comunic˘ a valorile. Listing 12. } public void put ( int number ) { this .

p1 . Consumator c1 = new Consumator ( b ) . for ( int i = 0. out . rezultatul va fi ceva de forma: Consumatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a a a a a a a a a a a a a primit: primit: pus: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: pus: pus: pus: pus: pus: -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 . println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . Mai precis. } } Dup˘ a cum ne a¸ steptam. rezultatul rul˘ arii acestui program nu va rezolva nici pe departe problema propus˘ a de noi. get () . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. start () . Producator p1 = new Producator ( b ) . c1 . i ++) { value = buffer . } } } public class TestSincron izare1 { public static void main ( String [] args ) { Buffer b = new Buffer () . start () . System .364 } CAPITOLUL 12. motivul fiind lipsa oric˘ arei sincroniz˘ ari ˆ ıntre cele dou˘ a fire de execut ¸ie. i < 10.

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a pus: pus: pus: pus: 6 7 8 9

365

Ambele fire de execut ¸ie acceseaz˘ a resursa comun˘ a, adic˘ a obiectul de tip Buffer, ˆ ıntr-o manier˘ a haotic˘ a¸ si acest lucru se ˆ ıntˆ ampla din dou motive : • Consumatorul nu a¸ steapt˘ aˆ ınainte de a citi ca produc˘ atorul s˘ a genereze un num˘ ar ¸ si va prelua de mai multe ori acela¸ si num˘ ar. • Produc˘ atorul nu a¸ steapt˘ a consumatorul s˘ a preia num˘ arul generat ˆ ınainte de a produce un altul, ˆ ın felul acesta consumatorul va ”rata” cu sigurant ¸˘ a unele numere (ˆ ın cazul nostru aproape pe toate). Problema care se ridic˘ aˆ ın acest moment este: cine trebuie s˘ a se ocupe de sincronizarea celor dou˘ a fire de execut ¸ie : clasele Producator ¸ si Consumator sau resursa comuna Buffer ? R˘ aspunsul este evident: resursa comun˘ a Buffer, deoarece ea trebuie s˘ a permita sau nu accesul la cont ¸inutul s˘ au ¸ si nu firele de execut ¸ie care o folosesc. In felul acesta efortul sincroniz˘ arii este transferat de la produc˘ ator/consumator la un nivel mai jos, cel al resursei critice. Activit˘ a¸ tile produc˘ atorului ¸ si consumatorului trebuie sincronizate la nivelul resursei comune ˆ ın dou˘ a privint ¸e: • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie nu trebuie s˘ a acceseze simultan buffer-ul; acest lucru se realizeaz˘ a prin blocarea obiectului Buffer atunci cˆ and este accesat de un fir de execut ¸ie, astfel ˆ ıncˆ at nici nu alt fir de execut ¸ie s˘ a nu-l mai poat˘ a accesa (vezi ”Monitoare”). • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie trebuie s˘ a se coordoneze, adic˘ a produc˘ atorul trebuie s˘ a g˘ aseasc˘ a o modalitate de a ”spune” consumatorului c˘ a a plasat o valoare ˆ ın buffer, iar consumatorul trebuie s˘ a comunice produc˘ atorului c˘ a a preluat aceast˘ a valoare, pentru ca acesta s˘ a poat˘ a genera o alta. Pentru a realiza aceasta comunicare, clasa Thread pune la dispozit ¸ie metodele wait, notify, notifyAll. (vezi ”Semafoare”). Folosind sincronizarea clasa Buffer va ar˘ ata astfel:

366

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.8: Clasa Buffer cu sincronizare

class Buffer { private int number = -1; private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

Rezultatul obtinut va fi cel scontat: Producatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul ... Producatorul Consumatorul a a a a pus: primit: pus: primit: 0 0 1 1

a pus: 9 a primit: 9

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE

367

12.3.6

Monitoare

Definit ¸ie Un segment de cod ce gestioneaz˘ a o resurs˘ a comun˘ a mai multor de fire de execut ¸ie separate concurente se nume¸ ste sect ¸iune critic˘ a. In Java, o sect ¸iune critic˘ a poate fi un bloc de instruct ¸iuni sau o metod˘ a. Controlul accesului ˆ ıntr-o sect ¸iune critic˘ a se face prin cuvˆ antul cheie synchronized. Platforma Java asociaz˘ a un monitor (”lac˘ at”) fiec˘ arui obiect al unui program aflat ˆ ın execut ¸ie. Acest monitor va indica dac˘ a resursa critic˘ a este accesat˘ a de vreun fir de execut ¸ie sau este liber˘ a, cu alte cuvinte ”monitorizeaz˘ a” resursa respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care este accesat˘ a, va pune un lac˘ at pe aceasta, astfel ˆ ıncˆ at s˘ aˆ ımpiedice accesul altor fire de execut ¸ie la ea. In momentul cˆ and resursa este eliberat˘ a ”lac˘ atul” va fi eliminat, pentru a permite accesul altor fire de execut ¸ie. In exemplul de tip produc˘ ator/consumator de mai sus, sect ¸iunile critice sunt metodele put ¸ si get iar resursa critic˘ a comun˘ a este obiectul buffer. Consumatorul nu trebuie s˘ a acceseze buffer-ul cˆ and producatorul tocmai pune o valoare ˆ ın el, iar produc˘ atorul nu trebuie s˘ a modifice valoarea din buffer ˆ ın momentul cˆ and aceasta este citit˘ a de c˘ atre consumator. public synchronized int get() { ... } public synchronized void put(int number) { ... } S˘ a observam c˘ a ambele metode au fost declarate cu modificatorul synchronized. Cu toate acestea, sistemul asociaz˘ a un monitor unei instant ¸e a clasei Buffer ¸ si nu unei metode anume. In momentul ˆ ın care este apelat˘ a o metod˘ a sincronizat˘ a, firul de execut ¸ie care a facut apelul va bloca obiectul a c˘ arei metod˘ a o acceseaz˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a celelalte fire de execut ¸ie nu vor mai putea accesa resursele critice ale acelui obiect. Acesta este un lucru logic, deoarece mai multe sect ¸iuni critice ale unui obiect gestioneaz˘ a de fapt o singur˘ a resurs˘ a critic˘ a. In exemplul nostru, atunci cˆ and producatorul apeleaz˘ a metoda put pentru a scrie un num˘ ar, va bloca tot obiectul buffer, astfel c˘ a firul de execut ¸ie

368

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

consumator nu va avea acces la metoda get, ¸ si reciproc. public synchronized void put(int number) { // buffer blocat de producator ... // buffer deblocat de producator } public synchronized int get() { // buffer blocat de consumator ... // buffer deblocat de consumator }

Monitoare fine Adeseori, folosirea unui monitor pentru ˆ ıntreg obiectul poate fi prea restrictiv˘ a. De ce s˘ a bloc˘ am toate resursele unui obiect dac˘ a un fir de execut ¸ie nu dore¸ ste decˆ at accesarea uneia sau a cˆ atorva dintre ele ? Deoarece orice obiect are un monitor, putem folosi obiecte fictive ca lac˘ ate pentru fiecare din resursele obiectului nostru, ca ˆ ın exemplul de mai jos: class MonitoareFine { //Cele doua resurse ale obiectului Resursa x, y; //Folosim monitoarele a doua obiecte fictive Object xLacat = new Object(), yLacat = new Object(); public void metoda() { synchronized(xLacat) { // Accesam resursa x } // Cod care nu foloseste resursele comune ... synchronized(yLacat) { // Accesam resursa y }

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE ... synchronized(xLacat) { synchronized(yLacat) { // Accesam x si y } } ... synchronized(this) { // Accesam x si y } } }

369

Metoda de mai sus nu a fost declarat˘ a cu synchronized ceea ce ar fi determinat blocarea tuturor resurselor comune la accesarea obiectului respectiv de un fir de execut ¸ie, ci au fost folosite monitoarele unor obiecte fictive pentru a controla folosirea fiec˘ arei resurs˘ aˆ ın parte.

12.3.7

Semafoare

Obiectul de tip Buffer din exemplul anterior are o variabil˘ a membr˘ a privat˘ a numit˘ a number, ˆ ın care este memorat num˘ arul pe care ˆ ıl comunic˘ a producatorul ¸ si pe care ˆ ıl preia consumatorul. De asemenea, mai are o variabil˘ a privat˘ a logic˘ a available care ne d˘ a starea buffer-ului: dac˘ a are valoarea true ˆ ınseamn˘ a c˘ a produc˘ atorul a pus o valoare ˆ ın buffer ¸ si consumatorul nu a preluat-o ˆ ınca; dac˘ a este false, consumatorul a preluat valoarea din buffer dar produc˘ atorul nu a pus deocamdat˘ a alta la loc. Deci, la prima vedere, metodele clasei Buffer ar trebui s˘ a arate astfel: public synchronized int get() { while (!available) { // Nimic - asteptam ca variabila sa devina true } available = false; return number; } public synchronized int put(int number) { while (available) {

370

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE // Nimic - asteptam ca variabila sa devina false } available = true; this.number = number;

} Varianta de mai sus, de¸ si pare corect˘ a, nu este. Aceasta deoarece implementarea metodelor este ”selfish”, cele dou˘ a metode ˆ ısi asteapt˘ aˆ ın mod egoist condit ¸ia de terminare. Ca urmare, corectitudinea funct ¸ion˘ arii va depinde de sistemul de operare pe care programul este rulat, ceea ce reprezint˘ a o gre¸ seal˘ a de programare. Punerea corect˘ a a unui fir de execut ¸ie ˆ ın asteptare se realizeaz˘ a cu metoda wait a clasei Thread, care are urm˘ atoarele forme: void wait( ) void wait( long timeout ) void wait( long timeout, long nanos ) Dup˘ a apelul metodei wait, firul de execut ¸ie curent elibereaz˘ a monitorul asociat obiectului respectiv ¸ si a¸ steapt˘ a ca una din urm˘ atoarele condit ¸ii s˘ a fie ˆ ındeplinit˘ a: • Un alt fir de execut ¸ie informeaz˘ a pe cei care ”a¸ steapt˘ a” la un anumit monitor s˘ a se ”trezeasc˘ a” - acest lucru se realizeaz˘ a printr-un apel al metodei notifyAll sau notify. • Perioada de a¸ stepatare specificat˘ a a expirat. Metoda wait poate produce except ¸ii de tipul InterruptedException, atunci cˆ and firul de execut ¸ie care a¸ steapt˘ a (este deci ˆ ın starea ”Not Runnable”) este ˆ ıntrerupt din a¸ steptare ¸ si trecut fort ¸at ˆ ın starea ”Runnable”, de¸ si condit ¸ia a¸ steptat˘ a nu era ˆ ınc˘ aˆ ındeplinit˘ a. Metoda notifyAll informeaz˘ a toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın asteptare la monitorul obiectului curent ˆ ındeplinirea condit ¸iei pe care o a¸ steptau. Metoda notify informeaz˘ a doar un singur fir de execut ¸ie, specificat ca argument. Reamintim varianta corect˘ a a clasei Buffer: Listing 12.9: Folosirea semafoarelor
class Buffer { private int number = -1;

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE
private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

371

12.3.8

Probleme legate de sincronizare

Din p˘ acate, folosirea monitoarelor ridic˘ a ¸ si unele probleme. S˘ a analiz˘ am cˆ ateva dintre ele ¸ si posibilele lor solut ¸ii: Deadlock Deadlock-ul este o problem˘ a clasic˘ aˆ ıntr-un mediu ˆ ın care ruleaz˘ a mai multe fire de execut ¸ie ¸ si const˘ aˆ ın faptul c˘ a, la un moment dat, ˆ ıntreg procesul se poate bloca deoarece unele fire a¸ steapt˘ a deblocarea unor monitoare care nu se vor debloca niciodat˘ a. Exist˘ a numeroase exemple ˆ ın acest sens, cea mai cunoscut˘ a fiind ”Problema filozofilor”. Reformulat˘ a, s˘ a ne imagin˘ am dou˘ a persoane ”A” ¸ si ”B” (fire de execut ¸ie) care stau la aceea¸ si mas˘ a¸ si tre-

372

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

buie s˘ a foloseasc˘ aˆ ın comun cut ¸itul ¸ si furculit ¸a (resursele comune) pentru a mˆ anca. Evident, cele dou˘ a persoane doresc obt ¸inerea ambelor resurse. S˘ a presupunem c˘ a ”A” a ot ¸inut cut ¸itul ¸ si ”B” furculit ¸a. Firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ steptarea eliber˘ arii furculit ¸ei iar firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ stepatrea eliber˘ arii cut ¸itului, ceea ce conduce la starea de ”deadlock”. De¸ si acest exemplu este desprins de realitate, exist˘ a numeroase situat ¸ii ˆ ın care fenomenul de ”deadlock” se poate manifesta, multe dintre acestea fiind dificil de detectat. Exist˘ a cˆ ateva reguli ce pot fi aplicate pentru evitarea deadlock-ului: • Firele de execut ¸ie s˘ a solicite resursele ˆ ın aceea¸ si ordine. Aceast˘ a abordare elimin˘ a situat ¸iile de a¸ steptare circular˘ a. • Folosirea unor monitoare care s˘ a controleze accesul la un grup de resurse. In cazul nostru, putem folosi un monitor ”tacˆ amuri” care trebuie blocat ˆ ınainte de a cere furculit ¸a sau cut ¸itul. • Folosirea unor variabile care s˘ a informeze disponibilitatea resurselor f˘ ar˘ a a bloca monitoarele asociate acestora. • Cel mai importat, conceperea unei arhitecturi a sistemului care s˘ a evite pe cˆ at posibil aparit ¸ia unor potent ¸iale situat ¸ii de deaslock.

Variabile volatile Cuvˆ antul cheie volatile a fost introdus pentru a controla unele aspecte legate de optimiz˘ arile efectuate de unele compilatoare. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: class TestVolatile { boolean test; public void metoda() { test = false; // * if (test) { // Aici se poate ajunge... } } }

12.4. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE

373

Un compilator care optimizeaz˘ a codul, poate decide c˘ a variabila test fiind setat˘ a pe false, corpul if -ului nu se va executa ¸ si s˘ a exclud˘ a secvent ¸a respectiv˘ a din rezultatul compil˘ arii. Dac˘ a aceast˘ a clas˘ a ar fi ˆ ıns˘ a accesat˘ a de mai multe fire de execut ¸ie, variabile test ar putea fi setat˘ a pe true de un alt fir, exact ˆ ıntre instruct ¸iunile de atribuire ¸ si if ale firului curent. Declararea unei variabile cu modificatorul volatile informeaz˘ a compilatorul s˘ a nu optimizeze codul ˆ ın care aceasta apare, previzionˆ and valoarea pe care variabila o are la un moment dat.

Fire de execut ¸ie inaccesibile Uneori firele de execut ¸ie sunt blocate din alte motive decˆ at a¸ steptarea la un monitor, cea mai frecvent˘ a situat ¸ie de acest tip fiind operat ¸iunile de intrare/ie¸ sire (IO) blocante. Cˆ and acest lucru se ˆ ınt˘ ampl˘ a celelalte fire de execut ¸ie trebuie s˘ a poat˘ a accesa ˆ ın continuare obiectul. Dar dac˘ a operat ¸iunea IO a fost f˘ acut˘ aˆ ıntr-o metod˘ a sincronizat˘ a, acest lucru nu mai este posibil, monitorul obiectului fiind blocat de firul care a¸ steapt˘ a de fapt s˘ a realizeze operat ¸ia de intrare/ie¸ sire. Din acest motiv, operat ¸iile IO nu trebuie f˘ acute ˆ ın metode sincronizate.

12.4

Gruparea firelor de execut ¸ie

Gruparea firelor de execut ¸ie pune la dispozit ¸ie un mecanism pentru manipularea acestora ca un tot ¸ si nu individual. De exemplu, putem s˘ a pornim sau s˘ a suspend˘ am toate firele dintr-un grup cu un singur apel de metod˘ a. Gruparea firelor de execut ¸ie se realizeaz˘ a prin intermediul clasei ThreadGroup. Fiecare fir de execut ¸ie Java este membru al unui grup, indiferent dac˘ a specific˘ am explicit sau nu acest lucru. Afilierea unui fir la un anumit grup se realizeaz˘ a la crearea sa ¸ si devine permanent˘ a, ˆ ın sensul c˘ a nu vom putea muta un fir dintr-un grup ˆ ın altul, dup˘ a ce acesta a fost creat. In cazul ˆ ın care cre˘ am un fir folosind un constructor care nu specific˘ a din ce grup face parte, el va fi plasat automat ˆ ın acela¸ si grup cu firul de execut ¸ie care l-a creat. La pornirea unui program Java se creeaz˘ a automat un obiect de tip ThreadGroup cu numele main, care va reprezenta grupul tuturor firelor de execut ¸ie create direct din program ¸ si care nu au fost ata¸ sate explicit altui grup. Cu alte cuvinte, putem s˘ a ignor˘ am complet plasarea firelor de execut ¸ie ˆ ın grupuri ¸ si s˘ a l˘ as˘ am sistemul s˘ a se ocupe cu aceasta, adunˆ andu-le pe toate

374 CAPITOLUL 12. "Producator 2"). "Consumator 2"). "Consumator 3"). Thread p2 = new Thread(grup1. new Thread(grup2. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie pot fi plasate ˆ ıntr-o ierarhie de grupuri. Exist˘ a situat ¸ii ˆ ıns˘ a cˆ and gruparea firelor de execut ¸ie poate u¸ sura substant ¸ial manevrarea lor. ThreadGroup Thread c1 = Thread c2 = Thread c3 = grup2 = new ThreadGroup("Consumatori"). Runnable target) public Thread(ThreadGroup group. ˆ ıl init ¸ializeaz˘ a ¸ si ˆ ıl plaseaz˘ aˆ ıntr-un grup specificat ca argument. "Producator 1"). Pentru a afla c˘ arui grup apart ¸ine un anumit fir de execut ¸ie putem folosi metoda getThreadGroup a clasei Thread. Un grup poate avea ca p˘ arinte un alt grup. Runnable target. "Consumator 1"). new Thread(grup2. Thread p1 = new Thread(grup1. Crearea unui fir de execut ¸ie ¸ si plasarea lui ˆ ıntr-un grup (altul decˆ at cel implicit) se realizeaz˘ a prin urm˘ atorii constructori ai clasei Thread: public Thread(ThreadGroup group. String name) public Thread(ThreadGroup group. String name) Fiecare din ace¸ sti costructori creeaz˘ a un fir de execut ¸ie. primul cu dou˘ a fire de execut ¸ie iar al doilea cu trei: ThreadGroup grup1 = new ThreadGroup("Producatori"). ˆ ın care r˘ ad˘ acina este grupul implicit main. FIRE DE EXECUT ¸ IE ˆ ın grupul main. new Thread(grup2. In exemplul urm˘ ator vor fi create dou˘ a grupuri. ca ˆ ın figura de mai jos: .

ThreadGroup grupCurent = firCurent . out . grupCurent . currentThread () . getThreadGroup () . Frame ( " Test " ) . // Enumeram firele din grup Thread [] lista = new Thread [ n ]. // Le afisam for ( int i =0. } } . awt . activeCount () . Frame f = new java . enumerate ( lista ) . // Cream un fir propriu new Thread ( new Dummy () . getName () ) . i < n . // Aflam numarul firelor de executie active int n = grupCurent . GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ım care list˘ am firele de execut ¸ie active: 375 Listing 12. yield () . start () . i ++) System . // Obtinem o referinta la grupul curent Thread firCurent = Thread .10: Folosirea clasei ThreadGroup public class TestThreadGroup { static class Dummy implements Runnable { public void run () { while ( true ) Thread . println ( " Thread # " + i + " = " + lista [ i ]. awt .12. } } public static void main ( String args []) { // Cream o fereastra pentru a fi create // automat firele de executie din AWT java . " Fir de test " ) .4.

Acest lucru se realizeaz˘ a uzual prin intemediul constructorilor: public PipedReader(PipedWriterpw) public PipedWriter(PipedReaderpr) In cazul ˆ ın care este folosit un constructor f˘ ar˘ a argumente. La un cap˘ at se scriu caractere. conectarea unui flux de intrare cu un flux de ie¸ sire se face prin metoda connect: public void connect(PipedWriterpw) public void connect(PipedReaderpr) Intrucˆ at fluxurile care sunt conectate printr-un pipe trebuie s˘ a execute simultan operat ¸ii de scriere/citire. pr1 = new PipedReader(pw1). . PipedInputStream .pentru octet ¸i. Fluxurile ”pipe” de ie¸ sire ¸ si cele de intrare pot fi conectate pentru a efectua transmiterea datelor. Fiecare cap˘ at al unui canal este utilizat dintr-un fir de execut ¸ie separat. Realizarea conexiunii se face astfel: PipedWriter PipedReader // sau PipedReader PipedWriter // sau pw1 = new PipedWriter().pentru caractere. Acestea sunt implementate prin fluxuri descrise de clasele: • PipedReader. Se observ˘ a c˘ a acesta este un comportament tipic produc˘ ator-consumator asincron.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” O modalitate deosebit de util˘ a prin care dou˘ a fire de execut ¸ie pot comunica este realizat˘ a prin intermediul canalelor de comunicatii (pipes).376 CAPITOLUL 12. pw2 = new PipedWriter(pr2). PipedWriter . firele de execut ¸ie comunicˆ and printr-un canal. la cel˘ alalt se citesc. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. Funct ¸ionarea obicetelor care instant ¸iaz˘ a PipedWriter ¸ si PipedReader este asem˘ an˘ atoare cu a canalelor de comunicare UNIX (pipes). dac˘ a nu sunt date disponibile firul de execut ¸ie se va bloca pˆ an˘ a ce acestea vor deveni disponibile. respectiv • PipedOutputStream. La citire. pr2 = new PipedReader(). folosirea lor se va face din cadrul unor fire de execut ¸ie.

PipedWriter pw = new PipedWirter(). 377 Scrierea ¸ si citirea pe/de pe canale se realizeaz˘ a prin metodele uzuale read ¸ si write. S˘ a reconsider˘ am acum exemplul produc˘ ator/consumator prezentat anterior. io .11: Folosirea fluxurilor de tip ”pipe” import java . out . public Producator ( DataOutputStream out ) { this . COMUNICAREA PRIN FLUXURI DE TIP ”PIPE” PipedReader pr = new PipedReader(). care le prime¸ ste printr-un flux de intrare de tip DataInputStream. i < 10. Produc˘ atorul trimite datele printr-un flux de ie¸ sire de tip DataOutputStream c˘ atre consumator.12. . pr.connect(pr).connect(pw) //echivalent cu pw. } System . ˆ ın toate formele lor. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private DataInputStream in . } catch ( IOException e ) { e . i ++) { try { out . out = out . random () * 100) ) .*. public Consumator ( DataInputStream in ) { this . folosind canale de comunicat ¸ie. Aceste dou˘ a fluxuri vor fi interconectate prin intermediul unor fluxuri de tip ”pipe”. } public void run () { for ( int i = 0. printStackTrace () . writeInt ( i ) .5. Listing 12. println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . class Producator extends Thread { private DataOutputStream out . try { sleep (( int ) ( Math . in = in .

Producator p1 = new Producator ( out ) . PipedInputStream pipeIn = new PipedInputStream ( pipeOut ) . for ( int i = 0. Act ¸iunile unui obiect de tip Timer sunt implementate ca instant ¸e ale clasei TimerTask ¸ si pot fi programate pentru o singur˘ a execut ¸ie sau pentru execut ¸ii repetate la intervale regulate.378 } CAPITOLUL 12.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask Clasa Timer ofer˘ a o facilitate de a planifica diverse act ¸iuni pentru a fi realizate la un anumit moment de c˘ atre un fir de execut ¸ie ce ruleaz˘ aˆ ın fundal. } } 12. printStackTrace () . start () . i ++) { try { value = in . out . readInt () . } } } public class TestPipes { public static void main ( String [] args ) throws IOException { PipedOutputStream pipeOut = new Pipe dOutput Stream () . c1 . DataOutputStream out = new DataOutputStream ( pipeOut ) . start () . p1 . } System . i < 10. FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . Consumator c1 = new Consumator ( in ) . DataInputStream in = new DataInputStream ( pipeIn ) . } catch ( IOException e ) { e . Pa¸ sii care trebuie f˘ acut ¸i pentru folosirea unui timer sunt: .

metoda System. Un timer se va opri natural la terminarea metodei sale run sau poate fi oprit fort ¸at folosind metoda cancel. astfel ˆ ıncˆ at num˘ arul total de act ¸iuni dintr-o perioad˘ a de timp s˘ a fie tot timpul acela¸ si. long period) unde. Date time. De asemenea. folosind metoda schedule din clasa Timer.6. long period) task. long period) task. . Dup˘ a cum vom vedea. Metodele de planificare pe care le avem la dispozit ¸ie au urm˘ atoarele formate: schedule(TimerTask task. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 379 • Crearea unei subclase Actiune a lui TimerTask ¸ si supreadefinirea metodei run ce va cont ¸ine act ¸iunea pe care vrem s˘ a o planific˘ am. task descrie act ¸iunea ce se va executa. time momentul exact la care va ˆ ıncepe execut ¸ia iar period intervalul de timp ˆ ıntre dou˘ a execut ¸ii. • scheduleAtFixedRate . long delay. • Crearea unui fir de execut ¸ie prin instant ¸ierea clasei Timer. • Planificarea la execut ¸ie a obiectuluii de tip Actiune. metodele de planificare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • schedule . urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi ¸ si ele ˆ ıntˆ arziate ˆ ın consecint ¸˘ a. long schedule(TimerTask task. long period) time. Dup˘ a oprirea sa el nu va mai putea fi folosit pentru planificarea altor act ¸iuni. Dup˘ a cum se observ˘ a.planificare cu num˘ ar fix de rate: dac˘ a dintrun anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. delay reprezint˘ aˆ ıntˆ arzierea fat ¸a de momentul curent dup˘ a care va ˆ ıncepe execut ¸ia. pot fi folosite ¸ si clase anonime.planificare cu ˆ ıntˆ arziere fix˘ a: dac˘ a dintr-un anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. Date scheduleAtFixedRate(TimerTask scheduleAtFixedRate(TimerTask time) delay.12. Date schedule(TimerTask task. • Crearea unui obiect de tip Actiune. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi executat˘ a mai repede.exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a.

getTime () . MINUTE . out . . // Folosim o clasa anonima pentru o alta actiune Timer t2 = new Timer () . 1*1000) .*. 0 . util . mesaj = mesaj . beep () . " ) . scheduleAtFix e d Ra t e ( new Atentie () . } } public class TestTimer { public static void main ( String args []) { // Setam o actiune repetitiva . cancel () . t2 . // Setam o actiune pentru ora 22:30 Calendar calendar = Calendar . 30) .au scurs 10 secunde . print ( " . Date ora = calendar . schedule ( new TimerTask () { public void run () { System . awt . 0) . out . } } . calendar . HOUR_OF_DAY . set ( Calendar . out . getDefaultToolkit () . public Alarma ( String mesaj ) { this . System . // Oprim primul timer t1 . cu rata fixa final Timer t1 = new Timer () . t1 . println ( mesaj ) . } } class Alarma extends TimerTask { public String mesaj . import java . 22) . " ) . getInstance () . SECOND . } public void run () { System .*. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. set ( Calendar .12: Folosirea claselor Timer ¸ si TimerTask import java . 10*1000) . set ( Calendar . println ( "S . calendar . calendar .380 CAPITOLUL 12. class Atentie extends TimerTask { public void run () { Toolkit .

CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 381 Timer t3 = new Timer () .12. ora ) . } } .6. t3 . schedule ( new Alarma ( " Toti copiii la culcare ! " ) .

382 CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE .

sunt necesare cˆ ateva not ¸iuni fundamentale referitoare la ret ¸ele cum ar fi: protocol. era nevoie de stabilirea unor convent ¸ii (protocoale) care s˘ a fie folosite atˆ at de calculatorul care trimite datele cˆ at ¸ si de cel care le prime¸ ste. Pachetul care ofer˘ a suport pentru scrierea aplicatiilor de ret ¸ea este java. f˘ ar˘ a a fi nevoie de cuno¸ stint ¸e prealabile referitoare la comunicarea efectiv˘ aˆ ıntre calculatoare. Acest protocol asigur˘ a stabilirea unei conexiuni permanente ˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare pe parcursul comunicat ¸iei. c˘ atre destinat ¸ie. Dou˘ a dintre cele mai utilizate protocoale sunt TCP ¸ si UDP. Clasele din acest pachet ofer˘ a o modalitate facil˘ a de programare ˆ ın ret ¸ea. Ce este un protocol ? Un protocol reprezint˘ a o convent ¸ie de reprezentare a datelor folosit˘ aˆ ın comunicarea ˆ ıntre dou˘ a calculatoare. Cu toate acestea. pentru a se ”ˆ ınt ¸elege” ˆ ıntre ele. octet cu octet.net. port. socket.Capitolul 13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13. • TCP (Transport Control Protocol) este un protocol ce furnizeaz˘ a un flux sigur de date ˆ ıntre dou˘ a calculatoare aflate ˆ ın ret ¸ea. • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol bazat pe pachete inde383 .1 Introducere Programarea ˆ ın ret ¸ea implic˘ a trimiterea de mesaje ¸ si date ˆ ıntre aplicat ¸ii ce ruleaz˘ a pe calculatoare aflate ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a sau conectate la Internet. Avˆ and ˆ ın vedere faptul c˘ a orice informat ¸ie care trebuie trimis˘ a prin ret ¸ea trebuie serializat˘ a astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi transmis˘ a secvent ¸ial. adresa IP.

Corespunz˘ atoare unei adrese numerice exista ¸ si o adresa IP simbolic˘ a. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA pendente de date. Valorile pe care le poate lua un num˘ ar de port sunt cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 65535 (deoarece sunt numere reprezentate pe 16 bit ¸i). Cum este identificat un calculator ˆ ın ret ¸ea ? Orice calculator conectat la Internet este identificat ˆ ın mod unic de adresa sa IP (IP este acronimul de la Internet Protocol).30.231. cum ar fi thor. uzual sub forma a 4 octet ¸i. datele trimise c˘ atre o destinat ¸ie trebuie s˘ a specifice pe lˆ anga adresa IP a calculatorului ¸ si procesul c˘ atre care se ˆ ındreapt˘ a informat ¸iile respective. trimise de la un calculator c˘ atre altul f˘ ar˘ a a se garanta ˆ ın vreun fel ajungerea acestora la destinat ¸ie sau ordinea ˆ ın care acestea ajung.net Clasele din java.ro pentru adresa numeric˘ a anterioar˘ a. Aceasta reprezint˘ a un num˘ ar reprezentat pe 32 de bit ¸i. Ce este un port ? Un calculator are ˆ ın general o singur˘ a leg˘ atur˘ a fizic˘ a la ret ¸ea. numerele cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 1023 fiind ˆ ıns˘ a rezervate unor servicii sistem ¸ si. asteptˆ and diverse informat ¸ii. Orice aplicat ¸ie care realizeaz˘ a o conexiune ˆ ın ret ¸ea va trebui s˘ a ata¸ seze un num˘ ar de port acelei conexiuni.net permit comunicarea ˆ ıntre procese folosind protocoalele .131 ¸ si este numit adresa IP numeric˘ a. Un port este un num˘ ar pe 16 bit ¸i care identific˘ aˆ ın mod unic procesele care ruleaz˘ a pe o anumit˘ a masin˘ a.infoiasi. Orice informat ¸ie destinat˘ a unei anumite ma¸ sini trebuie deci s˘ a specifice obligatoriu adresa IP a acelei ma¸ sini. Clase de baz˘ a din java. din acest motiv. cum ar fi de exemplu: 193. Acest protocol nu stabile¸ ste o conexiun˘ a permant˘ aˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare. De asemenea. Clasa Java care reprezint˘ a not ¸iunea de adres˘ a IP este InetAddress. Ins˘ a pe un calculator pot exista concurent mai multe procese care au stabilite conexiuni ˆ ın ret ¸ea. nu trebuie folosite ˆ ın aplicat ¸ii.384 CAPITOLUL 13. Prin urmare. fiecare calculator aflat ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a are un nume unic ce poat fi folosit la identificarea local˘ a a acestuia. numite datagrame. Identificarea proceselor se realizeaz˘ a prin intermdiul porturilor.

ro/~acf/imgs/taz. – Opt ¸ional. un text.infoiasi. – Opt ¸ional.. – Calea complet˘ a spre resursa referit˘ a ( acf/java/curs/9/prog retea. ftp. In cazul ˆ ın care este specificat doar un director. ˆ ıns˘ a un URL poate referi ¸ si interog˘ ari la baze de date.gif http://www.ro/index. imagine.13.infoiasi.ro/~acf/java/curs/9/prog_retea. . sunt prezentate cˆ ateva exemple de URL-uri sunt: http://java. Aceasta este ˆ ın general un fi¸ sier reprezentˆ and o pagin˘ a Web.2 Lucrul cu URL-uri Termenul URL este acronimul pentru Uniform Resource Locator ¸ si reprezint˘ a o referint ¸˘ a (adres˘ a) la o resurs˘ a aflat˘ a pe Internet. fi¸ sierul ce reprezint˘ a resursa va fi considerat implicit index.infoiasi. rezultate ale unor comenzi executate la distant ¸a ˘. un URL are dou˘ a componente principale: • Identificatorul protocolului folosit (http. etc. LUCRUL CU URL-URI TCP ¸ si UDP ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.sun. etc.com http://students. Acesta are urm˘ atoarele componente: – Numele calculatorului gazd˘ a (www. etc).ro).2.html). o referint ¸˘ a de tip anchor ˆ ın cadrul fi¸ sierului referit (#url). TCP URL URLConnection Socket ServerSocket UDP DatagramPacket DatagramSocket MulticastSocket 385 13.html http://www. • Numele resursei referite. portul la care s˘ a se realizeze conexiunea. Mai jost.html. Notat ¸ia user semnific˘ a uzual subdirectorul html al directorului rezervat pe un server Web utilizatorului specificat (HOME).infoiasi.html#url Dup˘ a cum se observ˘ a din exemplele de mai sus.

public class CitireURL { public static void main ( String [] args ) throws IOException { String adresa = " http :// www . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Clasa care permite lucrul cu URL-uri este java. protocolul folosit. cel mai uzual fiind cel care prime¸ ste ca parametru un ¸ sir de caractere.net. import java .1: Citirea cont ¸inutului unui URL import java . try { URL adresa = new URL("http://xyz.ro. ˆ ın care afi¸ sam cont ¸inutul resursei specificat˘ a la linia de comand˘ a.*. Secvent ¸a standard pentru aceast˘ a operatiune este prezentat˘ aˆ ın exemplul de mai jos.err. net .infoiasi.386 CAPITOLUL 13. In cazul ˆ ın care ¸ sirul nu reprezint˘ a un URL valid va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul MalformedURLException.html de la adresa: http://www. . Listing 13. } Un obiect de tip URL poate fi folosit pentru: • Aflarea informat ¸iilor despre resursa referit˘ a (numele calculatorului gazd˘ a. } catch (MalformedURLException e) { System. • Citirea printr-un flux a continutului fi¸ sierului respectiv.abc").*.URL. io . numele fi¸ sierului. Aceasta are mai mult ¸i constructori pentru crearea de obiecte ce reprezint˘ a referint ¸e c˘ atre resurse aflate ˆ ın ret ¸ea. va fi afi¸ sat fi¸ sierul index. Citirea cont ¸inutului unui URL Orice obiect de tip URL poate returna un flux de intrare de tip InputStream pentru citirea continutului s˘ au. • Conectarea la acel URL pentru citirea ¸ si scrierea de informat ¸ii. length > 0) adresa = args [0]. if ( args . Dac˘ a nu se specific˘ a mici un argument. ro " . infoiasi . etc).println("URL invalid !\n" + e).

etc). out . err . } finally { br . cˆ at ¸ si a unui flux de ie¸ sire pentru scrierea de date c˘ atre acel URL. servlet. openStream () . ce permite crearea atˆ at a unui flux de intrare pentru citirea informat ¸iilor de la URL-ul specificat. br = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( in ) ) . try { URL url = new URL ( adresa ) . SOCKET-URI BufferedReader br = null . In cazul trimiterii de date. println ( linie ) . } } } 387 Conectarea la un URL Se realizeaz˘ a prin metoda openConnection ce stabile¸ ste o conexiune bidirect ¸ional˘ a cu resursa specificat˘ a.3. cgi-bin. String linie . } } catch ( Malfo rmedU RLEx c e p t i o n e ) { System . readLine () ) != null ) { // Afisam linia citita System . . InputStream in = url . Operat ¸iunea de trimitere de date dintr-un program c˘ atre un URL este similar˘ a cu trimiterea de date dintr-un formular de tip FORM aflat ˆ ıntr-o pagin˘ a HTML. while (( linie = br . Aceast˘ a conexiune este reprezentat˘ a de un obiect de tip URLConnection. obiectul URL este uzual un proces ce ruleaz˘ a pe serverul Web referit prin URL-ul respectiv (jsp.13.3 Socket-uri Definit ¸ie Un socket (soclu) este o abstract ¸iune software folosit˘ a pentru a reprezenta fiecare din cele dou˘ a ”capete” ale unei conexiuni ˆ ıntre dou˘ a procese ce ruleaz˘ a ˆ ıntr-o ret ¸ea. close () . php. 13. Metoda folosit˘ a pentru trimitere este POST. Fiecare socket este ata¸ sat unui port astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a identifica unic programul c˘ aruia ˆ ıi sunt destinate datele. println ( " URL invalid !\ n " + e ) .

Leg˘ atura ˆ ıntre un client ¸ si un server se realizeaz˘ a prin intermediul a dou˘ a obiecte de tip Socket. obiectele sale fiind utilizate de constructori ¸ si metode definite ˆ ın cadrul claselor ce descriu socketuri. Uzual. cˆ ate unul pentru fiecare cap˘ at al ”canalului” de comunicat ¸ie dintre cei doi. Avantajul protocolul TCP/IP este c˘ a asigur˘ a realizarea unei comunic˘ ari stabile. un server trebuie s˘ a fie capabil s˘ a trateze mai mult ¸i clienti simultan ¸ si. La nivelul clientului crearea socketului se realizeaz˘ a specificˆ and adresa IP a serverului ¸ si portul la care ruleaz˘ a acesta. exist˘ a o clas˘ a utilitar˘ a care implementeaz˘ a o pereche de tipul (adresa IP. constructorul uzual folosit fiind: Socket(InetAddress address. • UDP. implementate de clasele Socket ¸ si ServerSocket. permanente ˆ ın ret ¸ea. existˆ and sigurant ¸a c˘ a informat ¸iile trimise de un proces vor fi recept ¸ionate corect ¸ si complet la destinat ¸ie sau va fi semnalat˘ a o except ¸ie ˆ ın caz contrar.388 CAPITOLUL 13. respectiv client ¸i. din acest motiv. O aplicat ¸ie de ret ¸ea ce folose¸ ste socket-uri se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın modelul client/server de concepere a unei aplicat ¸ii. fiind ˆ ın stare de a¸ steptare atˆ ata vreme cˆ at nici un client nu le solicit˘ a serviciile. Aceasta este InetSocketAddress (derivat˘ a din SocketAddress). solicitˆ and un anumit serviciu. 13. Programele de tip server sunt cele care ofer˘ a diverse servicii eventualilor client ¸i. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Socket-urile sunt de dou˘ a tipuri: • TCP. fiecare cerere adresat˘ a serverului va fi tratat˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat.4 Comunicarea prin conexiuni In acest model se stabile¸ ste o conexiune TCP ˆ ıntre o aplicat ¸ie client ¸ si o aplicat ¸ie server care furnizeaz˘ a un anumit serviciu. Programele de tip client sunt cele care init ¸iaz˘ a conversat ¸ia cu un server.4 a platformei standard Java. int port) . Incepˆ and cu versiunea 1. num˘ ar port). pentru a specifica cei doi parametri necesari identific˘ arii unui proces care trimite sau recept ¸ioneaz˘ a date ˆ ın ret ¸ea. implementate de clasa DatagramSocket. In acest model aplicat ¸ia este format˘ a din dou˘ a categorii distincte de programe numite servere.

Aceasta blocheaz˘ a procesul p˘ arinte pˆ an˘ a la aparit ¸ia unui cereri ¸ si returneaz˘ a un nou obiect de tip Socket ce va asigura comunicarea cu clientul. Pentru fiecare din cele dou˘ a socketuri deschise pot fi create apoi dou˘ a fluxuri pe octet ¸i pentru citirea. ObjectOutputStream . Fluxurile obt ¸inute vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu fluxuri de procesare care s˘ a asigure o comunicare facil˘ aˆ ıntre cele dou˘ a procese. DataOutputStream . constructorul folosit fiind: ServerSocket(int port) Metoda clasei ServerSocket care a¸ steapt˘ a ”ascult˘ a” ret ¸eaua este accept. respectuv getOutputStream.13. • DataInputStream.pentru comunicare prin intermediul ¸ sirurilor de caractere. In funct ¸ie de specificul aplicat ¸iei acestea pot fi perechile: • BufferedReader.pentru comunicare prin date primitive. COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI 389 La nivelul serverului. BufferedWriter ¸ si PrintWriter .pentru cominicare prin intermediul obiectelor. . acesta trebuie s˘ a creeze ˆ ıntˆ ai un obiect de tip ServerSocket. Blocarea poate s˘ a nu fie permanent˘ a ci doar pentru o anumit˘ a perioad˘ a de timp aceasta va fi specificat˘ a prin metoda setSoTimeout. respectiv scrierea datelor.4. cu argumentul dat ˆ ın milisecunde. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul metodelor getInputStream. Acest tip de socket nu asigur˘ a comunicarea efectiv˘ a cu client ¸ii ci este responsabil cu ”ascultarea” ret ¸elei ¸ si crearea unor obiecte de tip Socket pentru fiecare cerere ap˘ arut˘ a. • ObjectInputStream. Crearea unui obiect de tip ServerSocket se face specificˆ and portul la care ruleaz˘ a serverul. prin intermediul cˆ aruia va fi realizat˘ a leg˘ atura cu clientul.

folosind metoda accept. import java .390 CAPITOLUL 13. pentru ca metoda accept s˘ a poat˘ a fi reapelat˘ a cˆ at mai repede ˆ ın vederea stabilirii conexiunii cu un alt client. class ClientThread extends Thread { Socket socket = null .*.*. Listing 13. . io . socket = socket . Clientul va trimite serverului un nume iar acesta va raspunde prin mesajul ”Hello nume”. In exemplul urm˘ ator vom implementa o aplicat ¸ie client-server folosind comunicarea prin conexiuni. Asteapta realizarea unei conexiuni cu un client. public ClientThread ( Socket socket ) { this . Creeaza un obiect de tip ServerSocket la un anumit port while (true) { 2. net .1 Deschide un flux de iesire si trimite cererea. Comunica cu serverul: 3. Tratarea cererilor se va face ˆ ın fire de execut ¸ie separate. Citeste sau declara adresa IP a serverului si portul la care acesta ruleaza.1 Deschide un flux de intrare si primeste cererea 3. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Structura general˘ a a unui server bazat pe conexiuni este: 1.3 Inchide fluxurile si socketul creat. (va fi creat un obiect nou de tip Socket) 3. 2. Structura general˘ a a unui client bazat pe conexiuni este: 1.2 Deschide un flux de intrare si primeste raspunsul.2 Deschide un flux de iesire si trimite raspunsul 3. 3.3 Inchide fluxurile si socketul nou creat } Este recomandat ca tratarea cererilor s˘ a se realizeze ˆ ın fire de execut ¸ie separate. 3. Creeaza un obiect de tip Socket cu adresa si portul specificate.2: Structura unui server bazat pe conexiuni import java . 3. Trateaza cererea venita de la client: 3.

close () . // Trimitem raspuns clientului raspuns = " Hello " + cerere + " ! " . } catch ( IOException e ) { System . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI } public void run () { // Executam solicitarea clientului String cerere . 391 } catch ( IOException e ) { System . err . getOutputStream () ) . println ( raspuns ) . public SimpleServer () throws IOException { ServerSocket serverSocket = null . } } } } public class SimpleServer { // Definim portul pe care se gaseste serverul // ( in afara intervalului 1 -1024) public static final int PORT = 8100. getInputStream () ) ) .4. out . err . try { // in este fluxul de intrare de la client BufferedReader in = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( socket . // Primim cerere de la client cerere = in . } finally { // Inchidem socketul deschis pentru clientul curent try { socket . raspuns .13. . out . // out este flux de iesire catre client PrintWriter out = new PrintWriter ( socket . println ( " Socketul nu poate fi inchis \ n " + e). flush () . readLine () . println ( " Eroare IO \ n " + e ) .

t . // Portul la care serverul ofera serviciul int PORT = 8100.0.392 CAPITOLUL 13.*.un fir de executie ClientThread t = new ClientThread ( socket ) . Socket socket = null . accept () . . while ( true ) { System . err . raspuns . import java . } } Listing 13. // Executam solicitarea clientului intr . " ) ..0. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA try { serverSocket = new ServerSocket ( PORT ) . PrintWriter out = null .3: Structura unui client bazat pe conexiuni import java . out . try { socket = new Socket ( adresaServer . println ( " Asteptam un client . start () . Socket socket = serverSocket . println ( " Eroare IO \ n " + e ) .1 " . PORT ) . close () . io . } } catch ( IOException e ) { System . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { SimpleServer server = new SimpleServer () . String cerere . net . BufferedReader in = null ..*. } finally { serverSocket . public class SimpleClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP a serverului String adresaServer = " 127.

serverul le recept ¸ioneaz˘ a. println ( cerere ) . // Trimitem o cerere la server cerere = " Duke " . getInputStream () ) ) . extrage informat ¸iile cont ¸inute ¸ si returneaz˘ a r˘ aspunsul tot prin intermediul pachetelor. println ( raspuns ) . err . out . Rutarea datagramelor de la o ma¸ sin˘ a la alta se face exclusiv pe baza informat ¸iilor cont ¸inute de acestea. Clientul trimite cererea c˘ atre server prin intermediul unuia sau mai multor pachete de date independente. in = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( socket . . } catch ( UnknownHostExc e p t i o n e ) { System . Un astfel de pachet se nume¸ ste datagram˘ a ¸ si este reprezentat printr-un obiect din clasa DatagramPacket. System . close () .13. true ) . out . if ( in != null ) in . } finally { if ( out != null ) out . readLine () . System .5 Comunicarea prin datagrame In acest model nu exist˘ a o conexiune permanent˘ aˆ ıntre client ¸ si server prin intermediul c˘ areia s˘ a se realizeze comunicarea. getOutputStream () . exit (1) . // Asteaptam raspunsul de la server (" Hello Duke !") raspuns = in . println ( " Serverul nu poate fi gasit \ n " + e ) . if ( socket != null ) socket . close () . } } } 13. Primirea ¸ si trimiterea datagramelor se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket. modelat prin intermediul clasei DatagramSocket. close () . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 393 out = new PrintWriter ( socket .5.

int length. protocolul TCP/IP folose¸ ste tot pachete pentru trimiterea informat ¸iilor dintr-un nod ˆ ın altul al ret ¸elei. int DatagramPacket(byte[] buf. dezavantajul acestei metode este c˘ a nu garanteaz˘ a ajungerea la destinat ¸ie a pachetelor trimise ¸ si nici c˘ a vor fi primite ˆ ın aceea¸ si ordinie ˆ ın care au fost expediate. cu deosebirea c˘ a asigur˘ a respectarea ordinii de transmitere a mesajelor ¸ si verific˘ a ajungerea la destinat ¸ie a tuturor pachetelor -ˆ ın cazul ˆ ın care unul nu a ajuns. int length) DatagramPacket(byte[] buf. exist˘ a situat ¸ii ˆ ın care aceste lucruri nu sunt importante ¸ si acest model este de preferat celui bazat pe conexiuni care solicit˘ a mult mai mult atˆ at serverul cˆ at ¸ si clientul. Clasa DatagramPacket cont ¸ine urm˘ atorii constructori: DatagramPacket(byte[] buf. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Dup˘ a cum am ment ¸ionat deja. int length. Pe de alt˘ a parte. acesta va fi retrimis automat. int length. InetAddress address. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. port) DatagramPacket(byte[] buf.394 CAPITOLUL 13. int offset. . respectiv SocketAddress pentru specificarea adresei desinat ¸ie. InetAddress address. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. int offset. diferent ¸a ˆ ıntre ele fiind utilizarea claselor InetAddress. port) int offset. ei nespecificˆ and vreo surs˘ a sau destinat ¸ie. De fapt. int length) Primele dou˘ a perechi de constructori sunt pentru creare pachetelor ce vor fi expediate. int int length. A trei pereche de constructori este folosit˘ a pentru crearea unui pachet ˆ ın care vor fi recept ¸ionate date.

receive ( cerere ) . socket . io . precum ¸ si adresa la care le trimitem prin setAddress. public void start () throws IOException { socket = new DatagramSocket ( PORT ) . int port = cerere . Listing 13. Acestea sunt: getAdress. getAddress () . buf . net . try { while ( true ) { // Declaram pachetul in care va fi receptionata cererea byte [] buf = new byte [256]. De asemenea. getPort ¸ si getSocketAddress.5. length ) . DatagramPacket cerere .4: Structura unui server bazat pe datagrame import java . acela¸ si socket poate fi folosit atˆ at pentru trimiterea de pachete. System .*. putem schimba cont ¸inutul acestora cu metoda setData. raspuns = null . // Construim raspunsul . In cazul ˆ ın care refolosim pachete. " ) . cerere = new DatagramPacket ( buf . getPort () .13. import java . setPort ¸ si setSocketAddress. // Aflam adresa si portul de la care vine cererea InetAddress adresa = cerere . out .. private DatagramSocket socket = null . cˆ at ¸ si pentru recept ¸ionarea acestora de la diverse surse. Extragerea informat ¸iilor cont ¸iunte de un pachet se realizeaz˘ a prin metoda getData din clasa DatagramPacket. pentru a-i putea r˘ aspunde dac˘ a este necesar.. aceast˘ a clas˘ a ofer˘ a metode pentru aflarea adresei IP ¸ si a portului procesului care a trimis datagrama. COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 395 Dup˘ a crearea unui pachet procesul de trimitere ¸ si primire a acestuia implic˘ a apelul metodelor send ¸ si receive ale clasei DatagramSocket. Deoarece toate informat ¸ii sunt incluse ˆ ın datagram˘ a. eventual c˘ atre destinat ¸ii diferite.*. public class DatagramServer { public static final int PORT = 8200. println ( " Asteptam un pachet .

buf . int port =8200. . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { new DatagramServer () . port ) . io . close () . // Trimitem un pachet cu raspunsul catre client raspuns = new DatagramPacket ( buf . // Construim si trimitem pachetul cu cererea catre server buf = " Duke " . getBytes () . } } finally { if ( socket != null ) socket . public class DatagramClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul la care ruleaza serverul InetAddress adresa = InetAddress . buf = mesaj . length . DatagramSocket socket = null . socket .5: Structura unui client bazat pe datagrame import java . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA String mesaj = " Hello " + new String ( cerere .0. start () .396 CAPITOLUL 13.0. adresa . getByName ( " 127. send ( raspuns ) .*. import java . try { // Construim un socket pentru comunicare socket = new DatagramSocket () . } } Listing 13.1 " ) . getBytes () . byte buf []. DatagramPacket packet = null . getData () ). net .*.

port ) . buf . Un grup de client ¸i abonat ¸i pentru trimitere multipl˘ a este specificat printro adres˘ a IP din intervalul 224. descris de clasa MulticastSocket. send ( packet ) .0.255.0. socket . receive ( packet ) . out .˘ 13. adresa .255.0. Gruparea mai multor programe ˆ ın vederea trimiterii multiple de mesaje se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket special.0 este rezervat˘ a¸ si nu trebuie folosit˘ a. println ( new String ( packet . close () . // Asteaptam pachetul cu raspunsul de la server buf = new byte [256]. // Afisam raspunsul (" Hello Duke !") System . extensie a clasei DatagramSocket. getData () ) ) .6. Adresa 224. buf . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I packet = new DatagramPacket ( buf .0. } finally { if ( socket != null ) socket .239. packet = new DatagramPacket ( buf .1 . length .6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i Diverse situat ¸ii impun gruparea mai multor client ¸i astfel ˆ ıncˆ at un mesaj (pachet) trimis pe adresa grupului s˘ a fie recept ¸ionat de fiecare dintre ace¸ stia. socket . .255 ¸ si un port UDP. } } } 397 13. length ) .

0. byte buf []. import java . out . int port =4444. joinGroup ( group ) . socket . getByName ( " 230. length ) . net . io . public class MulticastClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul care reprezinta grupul de clienti InetAddress group = InetAddress . buf .. . socket .398 CAPITOLUL 13. receive ( packet ) . try { // Ne alaturam grupului aflat la adresa si portul specificate socket = new MulticastSocket ( port ) .6: Inregistrarea unui client ˆ ıntr-un grup import java . println ( " Asteptam un pachet .0. DatagramPacket packet = new DatagramPacket ( buf .*. MulticastSocket socket = null . " ) .. System . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Listing 13. // Asteaptam un pachet venit pe adresa grupului buf = new byte [256].*.1 " ) .

close () . io . getData () ) . socket . grup . byte [] buf . net .˘ 13. leaveGroup ( group ) .6. getBytes () . } } } } Listing 13.0. getByName ( " 230.1 " ) .7: Transmiterea unui mesaj c˘ atre un grup import java . length . buf . out . socket .0. println ( new String ( packet .*. port ). packet = new DatagramPacket ( buf . } } } . // Cream un socket cu un numar oarecare DatagramSocket socket = new DatagramSocket (0) . } finally { socket . int port = 4444. DatagramPacket packet = null . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I 399 System . send ( packet ) .*. import java . trim () ) . close () . try { // Trimitem un pachet catre toti clientii din grup buf = ( new String ( " Salut grup ! " ) ) . public class MulticastSend { public static void main ( String [] args ) throws IOException { InetAddress grup = InetAddress . } finally { if ( socket != null ) { socket .

PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA .400 CAPITOLUL 13.

Ciclul de viat˘ a al unui applet este complet diferit. Un astfel de program se mai nume¸ ste miniaplicatie. In pachetul javax. ci va fi executat de browserul ˆ ın care este ˆ ınc˘ arcat˘ a pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. Ca orice alt˘ a aplicat ¸ie Java. aceasta fiind clasa ce trebuie specificat˘ aˆ ın documentul HTML ce descrie pagina Web ˆ ın care dorim s˘ a includem appletul. oferind suport pentru crearea de appleturi pe arhitectura de componente JFC/Swing. cea mai important˘ a clas˘ a fiind Applet. codul unui applet poate fi format din una sau mai multe clase.Capitolul 14 Appleturi 14.swing exist˘ a ¸ si clasa JApplet. O aplicat ¸ie independent˘ a este executat˘ a prin apelul interpretorului java.applet. 401 . avˆ and ca argument numele clasei principale a aplicat ¸iei.1 Introducere Definit ¸ie Un applet reprezint˘ a un program Java de dimensiuni reduse ce gestioneaz˘ a o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container) care poate fi inclus˘ aˆ ıntr-o pagin˘ a Web. Diferent ¸a fundamental˘ a dintre un applet ¸ si o aplicat ¸ie const˘ aˆ ın faptul c˘ a un applet nu poate fi executat independent. fiind dictat de evenimentele generate de c˘ atre browser la vizualizarea documentului HTML ce cont ¸ine appletul. Pachetul care ofer˘ a suport pentru crearea de appleturi este java. Una dintre acestea este principal˘ a¸ si extinde clasa Applet. clasa principal˘ a fiind cea care cont ¸ine metoda main. care extinde Applet.

402 CAPITOLUL 14. APPLETURI Ierarhia claselor din care deriv˘ a appleturile este prezentata ˆ ın figura de mai jos: Fiind derivat˘ a din clasa Container.applet. clasa Applet descrie de fapt suprafet ¸e de afi¸ sare. care afi¸ seaz˘ a o imagine ¸ si un ¸ sir de caractere. public void init() { img = getImage(getCodeBase(). Scrierea codului sursa import java. 1.* . 14. public class FirstApplet extends Applet { Image img.* .2 Crearea unui applet simplu Crearea structurii de fi¸ siere ¸ si compilarea applet-urilor sunt identice ca ˆ ın cazul aplicat ¸iilor. import java.awt. "taz. asemenea claselor Frame sau Panel. Difer˘ aˆ ın schimb structura programului ¸ si modul de rulare a acestuia. S˘ a parguream ˆ ın continuare ace¸ sti pa¸ si pentru a realiza un applet extrem de simplu.gif"). } .

Opera.0. clasa principal˘ a a appletului trebuie s˘ a fie public˘ a. folosind compilatorul javac apelat pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine appletul.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fisierul FirstApplet. avˆ and cont ¸inutul de mai jos: . this).2. etc. 25).50). Compilarea Compilarea se face la fel ca ¸ si la aplicat ¸iile independente.class.150. A¸ sadar.java. g. clasa principala a appletului va fi salvat˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier cu acela¸ si nume ¸ si extensia . 3.drawImage(img. 110. 0. Mozilla. Salvarea fisierelor surs˘ a Ca orice clas˘ a public˘ a. javac FirstApplet. 2.14. Pentru a executa un applet trebuie s˘ a facem dou˘ a operat ¸ii: • Crearea unui fi¸ sier HTML ˆ ın care vom include applet-ul.java. } } 403 Pentru a putea fi executat˘ a de browser. 4. vom salva clasa de mai sus ˆ ıntr-un fi¸ sier FirstApplet.drawOval(100. g.drawString("Hello! My name is Taz!". CREAREA UNUI APPLET SIMPLU public void paint (Graphics g) { g. sau printr-un program special cum ar fi appletviewer din kitul de dezvoltare J2SDK. Rularea appletului Applet-urile nu ruleaza independent. Netscape. Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer. S˘ a consider˘ am fi¸ sierul simplu. 0.html.

html folosind unul din browser-ele amintite sau efectuˆ and apelul: appletviewer simplu. etc.html.404 CAPITOLUL 14. APPLETURI <html> <head> <title>Primul applet Java</title> </head> <body> <applet code=FirstApplet. 14.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet Execut ¸ia unui applet ˆ ıncepe ˆ ın momentul ˆ ın care un browser afi¸ seaz˘ a o pagin˘ a Web ˆ ın care este inclus appletul respectiv ¸ si poate trece prin mai multe etape. Fiecare etap˘ a este strˆ ans legat˘ a de un eveniment generat de c˘ atre browser ¸ si determin˘ a apelarea unei metode specifice din clasa ce implementeaz˘ a appletul.class width=400 height=400> </applet> </body> </html> • Vizualizarea appletului: se deschide fisierul simplu. In unele situat ¸ii ˆ ıntreaga execut ¸ie a appletului se consum˘ a la etapele de init ¸ializare ¸ si pornire. • Init ¸ializarea Este apelat˘ a metoda init ce permite init ¸ializarea diverselor variabile. citirea unor parametri de intrare. . • Pornirea Este apelat˘ a metoda start • Execut ¸ia propriu-zis˘ a Const˘ aˆ ın interact ¸iunea dintre utilizator ¸ si componentele afi¸ sate pe suprafat ¸a appletului sau ˆ ın executarea unui anumit cod ˆ ıntr-un fir de execut ¸ie. • Inc˘ arcarea ˆ ın memorie Este creat˘ a o instant ¸a a clasei principale a appletului ¸ si ˆ ıncarcat˘ aˆ ın memorie.

la prima afi¸ sare a appletului ˆ ın pagin˘ a. pentru a-i permite s˘ a elibereze resursele det ¸inute. Apelul metodei destroy este ˆ ıntotdeauna precedat de apelul lui stop.3. Metodele specifice appleturilor A¸ sadar. appletul va fi eliminat din memorie ¸ si va fi apelat˘ a metoda destroy a acestuia. In momentul cˆ and pagina Web ce contine appletul devine din nou activ˘ a.˘ AL UNUI APPLET 14. este posibil ca ea s˘ a se apeleze de mai multe ori. ˆ ıns˘ a. fereastra browserului este minimizat˘ a. la unele browsere. etc) ¸ si ˆ ınainte de destroy. dˆ andu-i astfel posibilitatea s˘ a opreasca temporar execut ¸ia sa pe perioada ˆ ın care nu este vizibil. exist˘ a o serie de metode specifice appleturilor ce sunt apelate automat la diverse evenimente generate de c˘ atre browser. Acela¸ si lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a fereastra browserului este minimizat˘ a. va fi reapelat˘ a metoda start. start Imediat dup˘ a init ¸ializare ¸ si de fiecare dat˘ a cˆ and appletul redevine activ. dup˘ a o oprire temporar˘ a. destroy La ˆ ınchiderea ultimei instant ¸e a browserului care a ˆ ınc˘ arcat ˆ ın memorie clasa principal˘ a a appletului. Atent ¸ie . Teoretic. stop De fiecare dat˘ a cˆ and appletul nu mai este vizibil (pagina Web nu mai este vizibil˘ a. • Oprirea definitiv˘ a La ˆ ınchiderea tuturor instant ¸elor browserului folosit pentru vizualizare. pentru a nu consuma inutil din timpul procesorului. Acestea sunt definite ˆ ın clasa Applet ¸ si sunt enumerate ˆ ın tabelul de mai jos: Metoda Situat ¸ia ˆ ın care este apelat˘ a init La init ¸ializarea appletului. CICLUL DE VIAT ¸A 405 • Oprirea temporar˘ a In cazul ˆ ın care utilizatorul p˘ ar˘ ase¸ ste pagina Web ˆ ın care ruleaz˘ a appletul este apelat˘ a metoda stop a acestuia. aceast˘ a metod˘ a ar trebui s˘ a se apeleze o singur˘ a dat˘ a.

406 CAPITOLUL 14. Plasarea componentelor.event. APPLETURI Aceste metode sunt apelate automat de browser ¸ si nu trebuie apelate explicit din program ! Structura general˘ a a unui applet import java. import java.*.awt. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a appleturile sunt.*. ˆ ınainte de toate.awt. gestionarea pozit ¸ion˘ arii lor ¸ si tratarea evenimentelor generate se realizeaz˘ a la fel ca ¸ si ˆ ın cazul aplicat ¸iilor.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul Dup˘ a cum am v˘ azut. public class StructuraApplet extends Applet { public void init() { } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } } 14. suprafet ¸e de afi¸ sare.applet. .Applet. clasa Applet este o extensie a superclasei Container. Uzual. ad˘ augarea componentelor pe suprafat ¸a appletului precum ¸ si stabilirea obiectelor responsabile cu tratarea evenimentelor generate sunt operat ¸iuni ce vor fi realizate ˆ ın metoda init. import java.

.4. INTERFAT ¸ A GRAFICA 407 Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.˘ CU UTILIZATORUL 14. ˆ ıns˘ a acesta poate fi schimbat prin metoda setLayout.

Definirea parametrilor se face ˆ ın cadrul tagului APPLET din documentul HTML ce cont ¸ine appletul ¸ si sunt identificat ¸i prin atributul PARAM. Fiecare applet are ¸ si un set de parametri prestabilit ¸i ale c˘ aror nume nu vor putea fi folosite pentru definirea de noi parametri folosind metoda de ... ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a desen˘ am direct pe suprafat ¸a unui applet va fi nevoie s˘ a supradefinim aceast˘ a metod˘ a. specificat prin NAME ¸ si o valoare. ca ˆ ın exemplul de mai jos: <APPLET CODE="TestParametri. APPLETURI Desenarea pe suprafat ¸a unui applet Exist˘ a o categorie ˆ ıntreag˘ a de appleturi ce nu comunic˘ a cu utilizatorul prin intermediul componentelor ci. tipul parametrilor este ˆ ıntotdeauna ¸ sir de caractere. 14. metoda paint din clasa Applet nu realizeaz˘ a nimic. } In cazul ˆ ın care este aleas˘ a aceast˘ a solut ¸ie. execut ¸ia lor se rezum˘ a la diverse operat ¸iuni de desenare realizate ˆ ın metoda paint.408 CAPITOLUL 14. Reamintim c˘ a metoda paint este responsabil˘ a cu definirea aspectului grafic al oric˘ arei componente.class" WIDTH=100 HEIGHT=50 <PARAM NAME=textAfisat VALUE="Salut"> <PARAM NAME=numeFont VALUE="Times New Roman"> <PARAM NAME=dimFont VALUE=20> </APPLET> Ca ¸ si ˆ ın cazul argumentelor trimise aplicat ¸iilor de la linia de comand˘ a. indiferent dac˘ a valoarea este ˆ ıntre ghilimele sau nu. evenimentele tratate uzual vor fi cele generate de mouse sau tastatur˘ a. public void paint(Graphics g) { // Desenare . deci.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor Parametrii sunt pentru appleturi ceea ce argumentele de la linia de comand˘ a sunt pentru aplicat ¸iile independente. Implicit. Ei permit utilizatorului s˘ a personalizeze aspectul sau comportarea unui applet f˘ ar˘ a a-i schimba codul ¸ si recompila clasele. Fiecare parametru are un nume. specificat˘ a prin VALUE.

14.*. if ( numeFont == null ) numeFont = " Arial " . // valoare implicita numeFont = getParameter ( " numeFont " ) . DEFINIREA S ¸ I FOLOSIREA PARAMETRILOR 409 mai sus. Aceasta se realizeaz˘ a prin supradefinirea metodei getParameterInfo. care returneaz˘ a un vector format din triplete de ¸ siruri. Orice applet poate pune la dispozit ¸ie o ”documentat ¸ie” referitoare la parametrii pe care ˆ ıi suport˘ a. awt . Informat ¸iile furnizate de un applet pot fi citite din browserul folosit pentru vizualizare prin metode specifice acestuia. Folosirea parametrilor primit ¸i de c˘ atre un applet se face prin intermediul metodei getParameter care prime¸ ste ca argument numele unui parametru ¸ si returneaz˘ a valoarea acestuia. cele trei ¸ siruri reprezentˆ and numele parametrului. WIDTH sau HEIGHT. { . int dimFont . public void init () { text = getParameter ( " textAfisat " ) .1: Folosirea parametrilor import java . numeFont . In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici un parametru cu numele specificat. applet . if ( text == null ) text = " Hello " . pentru a veni ˆ ın ajutorul utilizatorilor care doresc s˘ a includ˘ a appletul ˆ ıntr-o pagin˘ a Web. tipul s˘ au ¸ si o descriere a sa. ˆ ın Netscape se folose¸ ste opt ¸iunea Page info din meniul View. Lista lor complet˘ a va fi prezentata la descrierea tagului APPLET. metoda ˆ ıntoarce null. Applet . public class TestParametri extends Applet String text . etc. Fiecare element al vectorului este de fapt un vector cu trei elemente de tip String. import java . folosind un font cu numele ¸ si dimensiunea specificate de asemenea ca parametri. Exemple de astfel de parametri sunt CODE. De exemplu. S˘ a scriem un applet care s˘ a afi¸ seze un text primit ca parametru. ˆ ın appletviewer informat ¸iile despre parametri pot fi vizualizate la rubrica Info din meniul Applet.5. Listing 14. caz ˆ ın care programul trebuie s˘ a atribuie o valoare implicit˘ a variabilei ˆ ın care se dorea citirea respectivului parametru. Ace¸ stia apar direct ˆ ın corpul tagului APPLET ¸ si definesc informat ¸ii generale despre applet.

} } public void paint ( Graphics g ) { g .jar] [CODEBASE = URLApplet] [ALT = textAlternativ] [NAME = numeInstantaApplet] [ALIGN = aliniere] [VSPACE = spatiuVertical] . " int " . " String " . cu ajutorul c˘ aruia pot fi incluse appleturi ˆ ın cadrul paginilor Web este: <APPLET CODE = clasaApplet WIDTH = latimeInPixeli HEIGHT = inaltimeInPixeli [ARCHIVE = arhiva.410 CAPITOLUL 14. dimFont ) ) . g . } public String [][] getParameterInfo () { String [][] info = { // Nume Tip Descriere { " textAfisat " .6 Tag-ul APPLET Sintaxa complet˘ a a tagului APPLET. Font . 20 . " String " . { " numeFont " . " Numele fontului " } . 20) . BOLD . { " dimFont " . " Sirul ce va fi afisat " } . APPLETURI try { dimFont = Integer . } } 14. } catch ( Numb erFo r m at Ex ce pt i o n e ) { dimFont = 16. setFont ( new Font ( numeFont . parseInt ( getParameter ( " dimFont " ) ) . drawString ( text . " Dimensiunea fontului " } }. return info .

• ARCHIVE = arhiva. • CODEBASE = directorApplet Specific˘ a URL-ul la care se g˘ ase¸ ste clasa appletului. [text HTML alternativ] </APPLET> Atributele puse ˆ ıntre paranteze p˘ atrate sunt opt ¸ionale. • ALIGN =aliniere Semnific˘ a modalitatea de aliniere a appletului ˆ ın pagina Web. Acest atribut poate primi una din urm˘ atoarele valori: left.jar Specific˘ a arhiva ˆ ın care se g˘ asesc clasele appletului. • NAME =numeInstantaApplet Ofer˘ a posibilitatea de a da un nume respectivei instant ¸e a appletului.class” poate sau nu s˘ a apar˘ a. • ALT = textAlternativ Specific˘ a textul ce trebuie afi¸ sat dac˘ a browserul ˆ ınt ¸elege tagul APPLET dar nu poate rula appleturi Java.14. right.6. Sunt obligatorii. 411 • CODE = clasaApplet Numele fi¸ sierului ce cont ¸ine clasa principal˘ a a appletului. . Nu poate fi absolut ¸ si trebuie obligatoriu specificat. • WIDTH =latimeInPixeli. HEIGHT =inaltimeInPixeli Specific˘ a l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea suprafet ¸ei ˆ ın care va fi afi¸ sat appletul.. Extensia ”. astfel ˆ ıncˆ at mai multe appleturi aflate pe aceea¸ si pagin˘ a s˘ a poat˘ a comunica ˆ ıntre ele folosindu-se de numele lor. Acesta va fi c˘ autat ˆ ın directorul specificat de CODEBASE. se consider˘ a implicit URL-ul documentului. top. TAG-UL APPLET [HSPACE = spatiuOrizontal] > [< PARAM NAME = parametru1 VALUE = valoare1 >] [< PARAM NAME = parametru2 VALUE = valoare2 >] . Uzual se exprim˘ a relativ la directorul documentului HTML.. In cazul ˆ ın care lipse¸ ste.

seminificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si la tagul IMG. absmiddle. nici unul nu trebuie s˘ aˆ ıl solicite ˆ ın mod excesiv. HSPACE = spatiuOrizontal Specific˘ a numarul de pixeli dintre applet ¸ si marginile suprafetei de afi¸ sare. Prima variant˘ a. ar fi: . 14. ¸ si care este responsabil cu desenarea appletului (apelul metodelor update ¸ si paint) precum ¸ si cu transmiterea mesajelor generate de c˘ atre componente. • VSPACE =spatiuVertical. pentru a nu bloca interact ¸iunea utilizatorului cu appletul. creat de asemenea automat de c˘ atre browser. bottom. Din punctul de vedere al interfet ¸ei grafice ˆ ıns˘ a.412 CAPITOLUL 14. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a efectu˘ am operat ¸iuni consumatoare de timp este recomandat s˘ a le realiz˘ am ˆ ıntr-un alt fir de execut ¸ie. S˘ a considerm˘ am mai ˆ ıntˆ ai dou˘ a abord˘ ari gre¸ site de lucru cu appleturi. deoarece va provoca funct ¸ionarea anormal˘ a sau chiar blocarea celorlalte.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi La ˆ ınc˘ arcarea unei pagini Web. • PARAM Tag-urile PARAM sunt folosite pentru specificarea parametrilor unui applet (vezi ”Folosirea parametrilor”). Acestea vor rula concurent dup˘ a regulile de planificare implementate de ma¸ sina virtual˘ a Java a platformei folosite. cu pauz˘ a de o secund˘ aˆ ıntre dou˘ a afi¸ s˘ ari. APPLETURI texttop. baseline. Browserele Java-enabled vor ignora acest text. fiec˘ arui applet ˆ ıi este creat automat un fir de execut ¸ie responsabil cu apelarea metodelor acestuia. gre¸ sit˘ a de altfel. fiecare applet aflat pe o pagin˘ a Web are acces la un acela¸ si fir de execut ¸ie. Intrucˆ at toate appleturile de pe pagin˘ a ”ˆ ımpart” acest fir de execut ¸ie. Dorim s˘ a cre˘ am un applet care s˘ a afi¸ seze la coordonate aleatoare mesajul ”Hello”. redesenarea acestuia sau activitatea celorlalte appleturi de pe pagin˘ a. • text HTML alternativ Este textul ce va fi afi¸ sat ˆ ın cazul ˆ ın care browserul nu ˆ ıntelege tagul APPLET. absbottom . middle.

applet . random () * getWidth () ) . try { Thread . public void init () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . de asemenea gre¸ sit˘ a. este urm˘ atoarea : Listing 14. drawString ( " Hello " . public class AppletRau2 extends Applet { int x . sleep (1000) .2: Incorect: blocarea metodei paint import java . random () * getWidth () ) . random () * getHeight () ) . codul metodei paint trebuie s˘ a fie cˆ at mai simplu de executat ceea ce. evident. repaint () . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI Listing 14. applet . int y = ( int ) ( Math . awt . Ca regul˘ a general˘ a. } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { .*. g .14. y = ( int ) ( Math . awt . y ) .*.*. y . ˆ ıncercˆ and s˘ a o termine. try { Thread . random () * getHeight () ) . sleep (1000) . nu este cazul ˆ ın appletul de mai sus. x .3: Incorect: appletul nu termin˘ a init ¸ializarea import java . import java . } catch ( InterruptedE xc ep ti on e ) {} } } } 413 Motivul pentru care acest applet nu funct ¸ioneaz˘ a corect ¸ si probabil va duce la anomalii ˆ ın funct ¸ionarea browserului este c˘ a firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu desenarea va r˘ amˆ ane blocat ˆ ın metoda paint. public class AppletRau1 extends Applet { public void paint ( Graphics g ) { while ( true ) { int x = ( int ) ( Math .7. O alt˘ a idee de rezolvare care ne-ar putea veni.*. import java .

fir . Structura unui applet care doreste s˘ a lanseze un fir de execut ¸ie poate avea dou˘ a forme. public void init () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . } } CAPITOLUL 14. } } In cazul ˆ ın care firul de execut ¸ie pornit de applet efectueaz˘ a operatii ce . Thread fir = null . random () * getHeight () ) . APPLETURI Pentru a putea da o solut ¸ie corect˘ a problemei propuse. } } public void run () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . drawString ( " Hello " . In prima situat ¸ie appletul porne¸ ste firul la init ¸ialzarea sa iar acesta va rula. repaint () . drawString ( " Hello " .*. random () * getWidth () ) . import java . indiferent dac˘ a appletul mai este sau nu vizibil. awt .*. try { Thread . x . trebuie s˘ a folosim un fir de execut ¸ie propriu.414 g . sleep (1000) . start () . y ) . public class AppletCorect1 extends Applet implements Runnable { int x . y . x . y = ( int ) ( Math . y ) . Listing 14. pˆ an˘ a la oprirea sa natural˘ a (terminarea metodei run) sau pˆ an˘ a la ˆ ınchiderea sesiunii de lucru a browserului.4: Corect: folosirea unui fir de execut ¸ie propriu import java . applet . } catch ( Inter ru pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { g .

n ++. FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI 415 au sens doar dac˘ a appletul este vizibil. repaint () . Un applet este considerat activ imediat dup˘ a apelul metodei start ¸ si devine inactiv la apelul metodei stop. start () . import java . random () * getWidth () ) . } } public void stop () { activ = false . } public void run () { while ( activ ) { x = ( int ) ( Math . cum ar fi animatie. public void start () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . random () * getHeight () ) .14.5: Folosirea metodelor start ¸ si stop import java . activ = true . Thread fir = null . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) {} . applet . Pentru a afla dac˘ a un applet este activ se folose¸ ste metoda isActive. public class AppletCorect2 extends Applet implements Runnable { int x . y = ( int ) ( Math . fir = null . boolean activ = false . awt . S˘ a modific˘ am programul anterior. sleep (1000) .*. ar fi de dorit ca acesta s˘ a se opreasca atunci cˆ and appletul nu mai este vizibil (la apelul metodei stop) ¸ si s˘ a reporneasca atunci cˆ and appletul redevine vizibil (la apelul metodei start). int n = 0.acesta nu va fi incrementat pe perioada ˆ ın care appletul nu este activ. fir .7. try { Thread . y . Listing 14.*. ad˘ augˆ and ¸ si un contor care s˘ a numere afi¸ s˘ arile de mesaje .

0". public String getAppletInfo() { return "Applet simplist.8 Alte metode oferite de clasa Applet Pe lˆ ang˘ a metodele de baz˘ a: init.416 } } CAPITOLUL 14. y ) . Din acest motiv. autorul. versiunea. etc. clasa Applet ofer˘ a metode specifice applet-urilor cum ar fi: Punerea la dispozitie a unor informat ¸ii despre applet Similar˘ a cu metoda getParameterInfo ce oferea o ”documentat ¸ie” despre parametrii pe care ˆ ıi accept˘ a un applet. x . } Aflarea adreselor URL referitoare la applet Se realizeaz˘ a cu metodele: . drawString ( " Hello " + n . ver 1. autor necunoscut. corectitudinea unui applet nu trebuie s˘ a se bazeze pa acest mecanism. exist˘ a metoda getAppletInfo ce permite specificarea unor informat ¸ii legate de applet cum ar fi numele. 14. Metoda returneaz˘ a un sir de caractere continˆ and informat ¸iile respective. start. stop. } } Atent ¸ie Este posibil ca unele browsere s˘ a nu apele metoda stop ˆ ın situat ¸iile prev˘ azute ˆ ın specficiat ¸iile appleturilor. destroy. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g .

ce returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine clasa appletului.. public class Imagini extends Applet Image img = null .returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine documentul HTML ˆ ın care este inclus appletul respectiv. awt . " taz ."). Afi¸ sarea unor mesaje ˆ ın bara de stare a browserului Acest lucru se realizeaz˘ a cu metoda showStatus public void init() { showStatus("Initializare applet. fie calea relativ˘ a la o anumit˘ a adres˘ a URL. ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 417 • getCodeBase . applet .*. { public void init () { img = getImage ( getCodeBase () . cum ar fi cea a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste documentul HTML ce cont ¸ine appletul (getDocumentBase) sau a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa appletului (getCodeBase). cum ar fi o suprafat ¸˘ a de desenare de tip Canvas. Listing 14. import java .6: Afi¸ sarea imaginilor import java . folosind metoda drawImage a clasei Graphics. In ambele cazuri. Aceste metode sunt foarte utile deoarece permit specificarea relativ˘ a a unor fi¸ siere folosite de un applet.8. obt ¸inerea unei referint ¸e la imaginea respectiv˘ a se va face cu ajutorul metodei getImage din clasa Applet.. Aceasta poate primi ca argument fie adresa URL absolut˘ a a fi¸ sierului ce reprezint˘ a imaginea. } Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea imaginilor ˆ ıntr-un applet se face fie prin intermediul unei componente ce permite acest lucru. gif " ) . • getDocumentBase .14. cum ar fi imagini sau sunete. fie direct ˆ ın metoda paint a applet-ului. } . Applet .

imagine.err. drawImage ( img . Crearea unui obiect ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a se realizeaz˘ a de c˘ atre browser. etc). } catch(MalformedURLException e) { System. } } Aflarea contextului de execut ¸ie Contextul de execut ¸ie al unui applet se refer˘ a la pagina ˆ ın care acesta ruleaz˘ a. AppletContext contex = getAppletContext().ro"). APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . } Comunicarea cu alte applet-uri Aceast˘ a comunicare implic˘ a de fapt identificarea unui applet aflat pe aceea¸ si pagina ¸ si apelarea unei metode sau setarea unei variabile publice a acestuia.infoiasi. 0 . html. Aceast˘ a metod˘ a este accesat˘ a prin intermediul contextului de execut ¸ie al appletului. getAppletContext(). 0 .showDocument(doc). eventual ˆ ımpreun˘ a cu alte appleturi. this ) . la apelul metodei getAppletContext a clasei Applet.418 CAPITOLUL 14. putˆ and comunica cu alte applet-uri aflate pe aceeasi pagin˘ a sau cere browser-ului s˘ a deschid˘ a diverse documente.println("URL invalid! \n" + e). Afi¸ sarea unor documente ˆ ın browser Se face cu metoda showDocument ce prime¸ ste adresa URL a fi¸ sierului ce cont ¸ine documentul pe care dorim sa-l deschidem (text. Identificarea se face prin intermediu numelui pe care orice instant ¸a a unui applet ˆ ıl poate specifica prin atributul NAME. . Prin intermediul acestei interfet ¸e un applet poate ”vedea” ˆ ın jurul sau. ¸ si este descris de interfat ¸a AppletContext. try { URL doc = new URL("http://www.

*. folosind metodele getApplet. add ( loop ) .*. import java .14.applet. loop ¸ si stop pentru acesta. loop . import java .au” la un anumit URL exist˘ a dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • Folosirea metodei play din clasa Applet care prime¸ ste ca argument URL-ul la care se afl˘ a sunetul. public class Sunete extends Applet implements ActionListener { Button play = new Button ( " Play " ) . applet . public void init () { // Fisierul cu sunetul trebuie sa fie in acelasi // director cu appletul clip = getAudioClip ( getCodeBase () . respectiv getApplets. AudioClip clip = null . Pentru a reda un sunet aflat ˆ ıntr-un fi¸ sier ”. event . add ( stop ) . acesta poate fi specificat absolut sau relativ la URL-ul appletului • Crearea unui obiect de tip AudioClip cu metoda getAudioClip apoi apelarea metodelor start. " sunet . Button loop = new Button ( " Loop " ) . stop . . Button stop = new Button ( " Stop " ) . Acestea sunt descrise prin intermediul unor obiecte ce implementeaz˘ a interfat ¸a AudioClip din pachetul java.au. Listing 14. ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 419 Obt ¸inerea unei referint ¸e la un applet al c˘ arui nume ˆ ıl cunoa¸ stem sau obt ¸inerea unei enumer˘ ari a tuturor applet-urilor din pagin˘ a se fac prin intermediul contextului de execut ¸ie. addActionListener ( this ) . au " ) . addActionListener ( this ) . add ( play ) . Redarea sunetelor Clasa Applet ofer˘ a¸ si posibilitatea red˘ arii de sunete ˆ ın format . awt . play .*. addActionListener ( this ) .7: Redarea sunetelor import java .8. awt .

acestea vor fi transferate prin ret ¸ea abia ˆ ın momentul ˆ ın care va fi nevoie de ele. cu cˆ at dimensiunea fi¸ sierlor care formeaz˘ a appletul este mai redus˘ a. oprind temporar activitatea appletului pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea lor.class AltaClasa. getSource () .420 } CAPITOLUL 14.jar *. oferit ˆ ın distribut ¸ia J2SDK. play () . Mai mult. etc). Arhivarea fi¸ sierelor unui applet se face cu utilitarul jar. sunete. if ( src == play ) clip . pentru ca un applet aflat pe o pagin˘ a Web s˘ a poat˘ a fi executat codul s˘ au va fi transferat de pe serverul care g˘ azduie¸ ste pagina Web solicitat˘ a pe ma¸ sina clientului. dac˘ a appletul cont ¸ine ¸ si alte clase ˆ ın afar˘ a de cea principal˘ a sau diverse resurse (imagini.jar ClasaPrincipala. else if ( src == stop ) clip . } } In cazul ˆ ın care appletul folose¸ ste mai multe tipuri de sunete. Deoarece transferul datelor prin ret ¸ea este un proces lent.jpg *.jpg sunet. else if ( src == loop ) clip .class *. 14. pentru a nu bloca temporar activitatea fireasc˘ a a programului. loop () . este recomandat ca ˆ ınc˘ arcarea acestora s˘ a fie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. cu atˆ aˆ ınc˘ arcarea acestuia se va face mai repede.au . // Exemplu jar cvf arhiva. cea mai eficient˘ a modalitate de a distribui un applet este s˘ a arhiv˘ am toate fi¸ sierele necesare acestuia.class imagine. stop () . Din aceste motive.9 Arhivarea appleturilor Dup˘ a cum am v˘ azut.au // sau jar cvf arhiva. APPLETURI public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object src = e .

adic˘ a un obiect de tip SecurityManager care va ”superviza” activitatea metodelor appletului. 14. care s˘ a aduc˘ a prejudicii utilizatorului. Un applet nu poate s˘ a: • Citeasc˘ a sau s˘ a scrie fi¸ siere pe calculatorul pe care a fost ˆ ıncarcat (client). altele decˆ at cea a browserului. • Citeasc˘ a diverse propriet˘ a¸ ti ale sistemului de operare al clientului. Ferestrele folosite de un applet. ea descrie o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare care poate fi inclus˘ a ca orice alt˘ a component˘ a ˆ ıntr-un alt container. Pentru a realiza acest lucru. deci ¸ si din Component. este foarte important s˘ a existe anumite restrict ¸ii de securitate care s˘ a controleze activitatea acestuia.10. indicˆ and faptul c˘ a au fost create de un applet. RESTRICT ¸ II DE SECURITATE 421 Includerea unui applet arhivat ˆ ıntr-o pagin˘ a Web se realizeaz˘ a specific˘ and pe lˆ ang˘ a numele clasei principale ¸ si numele arhivei care o cont ¸ine: <applet archive=arhiva. cum ar fi o fereastr˘ a.10 Restrict ¸ii de securitate Deoarece un applet se execut˘ a pe ma¸ sina utilizatorului care a solicitat pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. pentru a preveni act ¸iuni r˘ au intent ¸ionate. Un applet poate funct ¸iona ¸ si ca o aplicat ¸ie independent˘ a astfel: . vor ar˘ ata altfel decˆ at ˆ ıntr-o aplicat ¸ie obi¸ snuit˘ a.14. procesul care ruleaz˘ a appleturi instaleaz˘ a un manager de securitate.11 Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii Deoarece clasa Applet este derivat˘ a din Container. • Porneasc˘ a programe pe ma¸ sina client. cum ar fi ¸ stergeri de fi¸ siere. • Deschid˘ a conexiuni cu alte ma¸ sini ˆ ın afar˘ a de cea de pe care provine (host).jar code=ClasaPrincipala width=400 height=200 /> 14. aruncˆ and except ¸ii de tip Security Exception ˆ ın cazul ˆ ın care una din acestea ˆ ıncearc˘ a s˘ a efectueze o operat ¸ie nepermis˘ a.. etc.

200) . CENTER ) . BorderLayout . } public static void main ( String args []) { AppletAplicatie applet = new AppletAplicatie () . public class AppletAplicatie extends Applet public void init () { add ( new Label ( " Applet si aplicatie " ) ) . init () .422 CAPITOLUL 14. f .8: Applet ¸ si aplicat ¸ie import java . Applet . Frame f = new Frame ( " Applet si aplicatie " ) . ˆ ın care vom face operat ¸iunile urm˘ atoare. } } { . start () . • Facem fereastra vizibil˘ a. f . show () . Listing 14. applet . import java . • Cre˘ am o instant ¸˘ a a appletului ¸ si o ad˘ aug˘ am pe suprafat ¸a unei ferestre. applet . APPLETURI • Ad˘ aug˘ am metoda main clasei care descrie appletul. add ( applet .*. • Apel˘ am metodele init ¸ si start. care ar fi fost apelate automat de c˘ atre browser. setSize (200 . f . awt . applet .

1 15.Capitolul 15 Lucrul cu baze de date 15.aceste atribute corespund coloanelor tabelului. fiecare articol avˆ and definite o serie de atribute . aplicat ¸ii complexe folosite pentru gestionarea unor informat ¸ii de dimensiuni mari ˆ ıntr-o manier˘ a sigur˘ a¸ si eficient˘ a. Un tabel reprezint˘ a o structur˘ a de date format˘ a dintr-o mult ¸ime de articole. Dintre produc˘ atorii cei mai important ¸i de baze de date amintim companiile Oracle. o baz˘ a de date este memorat˘ aˆ ıntr-unul sau mai multe fi¸ siere. fiecare furnizˆ and o serie ˆ ıntreag˘ a de produse ¸ si utilitare pentru lucrul cu baze de date. etc. In acest capitol vom analiza lucrul cu baze de date din perspectiva program˘ arii 423 . Pe lˆ anga tabele. cu posibilitatea reg˘ asirii acestora. Sybase. ˆ ın traducere. Informix. IBM. etc. obiecte. Aceste produse sunt ˆ ın general referite prin termenii DBMS (Database Management System) sau. Modelul clasic de baze de date este cel relat ¸ional. utilizatori ¸ si grupuri de utilizatori.1. ˆ ın care datele sunt memorate ˆ ın tabele. Ce este o baz˘ a de date ? La nivelul cel mai general. o baz˘ a de date reprezint˘ a o modalitate de stocare a unor informat ¸ii (date) pe un suport extern. ˆ ın timp ce o linie va reprezenta un articol.1 Introducere Generalit˘ a¸ ti despre baze de date Aplicat ¸iile care folosesc baze de date sunt. o baz˘ a de date mai poate cont ¸ine: proceduri ¸ si funct ¸ii. Microsoft. ˆ ın general. SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date). tipuri de date. Uzual.

LUCRUL CU BAZE DE DATE ˆ ın limbajul Java. Acesta este standardizat astfel ˆ ıncˆ at diverse tipuri de drivere s˘ a se comporte identic. folosind Java.1. JDBC este constituit˘ a dintr-un set de clase ¸ si interfet ¸e . Acesta este responsabil cu accesul efectiv la datele stocate. 15. f˘ ar˘ a a descrie particularit˘ a¸ ti ale unei solut ¸ii de stocare a datelor anume.2 JDBC JDBC (Java Database Connectivity) este o interfat ¸˘ a standard SQL de acces la baze de date.424 CAPITOLUL 15. Vom vedea c˘ a. exemplele prezentate presupunˆ and c˘ a baza a fost creat˘ a deja ¸ si are o anumit˘ a structur˘ a specificat˘ a. Acest aspect ne va preocupa ˆ ıns˘ a mai put ¸in. fiind legatura dintre aplicat ¸ie ¸ si baza de date. Accesul la baza de date Se face prin intermediul unui driver specific tipului respectiv de SGBD. dar exist˘ a ¸ si posibilitatea de a crea o baza folosind un script SQL. putem crea aplicat ¸ii care s˘ a ruleze f˘ ar˘ a nici o modificare folosind diverse tipuri de baze care au aceea¸ si structur˘ a. ducˆ and ˆ ın felul acesta not ¸iunea de portabilitate ¸ si mai departe. Crearea unei baze de date Crearea unei baze de date se face uzual folosind aplicat ¸ii specializate oferite de produc˘ atorul tipului respectiv de sistem de gestiune a datelor. Limbajul SQL SQL (Structured Query Language) reprezint˘ a un limaj de programare ce permite interogarea ¸ si actualizarea informat ¸iilor din baze de date relat ¸ionale. oferind astfel o modalitate unitar˘ a de lucru cu baze de date.

API-ul JDBC ofer˘ a urm˘ atoarele facilit˘ a¸ ti: 1.˘ DE DATE 15. ne este asigurat˘ a portabilitatea programului.2 Conectarea la o baz˘ a de date Procesul de conectare la o baz˘ a de date implic˘ a efectuarea a dou˘ a operat ¸ii: 1.sql. furnizˆ and mecanisme standard pentru proiectant ¸ii aplicat ¸iilor ce folosesc de baze de date. iat˘ a dou˘ a motive puternice care fac combinat ¸ia Java . alt program pentru a accesa o baz˘ a de date Sybase ¸ si asa mai departe.2. Realizarea unei conexiuni propriu-zise. Cu alte cuvinte. javax.este clasa ce se ocup˘ a cu ˆ ınregistrarea driverelor ce vor fi folosite ˆ ın aplicat ¸ie. Deci. In linii mari. nu este necesar s˘ a scriem un program pentru a accesa o baz˘ a de date Oracle. Prelucrarea rezultatelor obt ¸inute. Bineˆ ınt ¸eles. Stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. 2.sql ce reprezint˘ a nucleul tehnologiei JDBC ¸ si. . Este de ajuns s˘ a scriem un singur program folosind API-ul JDBC ¸ si acesta va fi capabil s˘ a comunice cu drivere diferite. Inregistrarea unui driver corespunz˘ ator. Pachetele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu baze de date sunt java. 15. 2. preluat de pe platforma J2EE.JDBC demn˘ a de luat ˆ ın seam˘ a. Clasele ¸ si interfet ¸ele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: • DriverManager . scriind codul surs˘ aˆ ın Java. Intr-o aplicat ¸ie pot exista simultan mai multe conexiuni la baze de date diferite sau la aceea¸ si baz˘ a. Efectuarea de secvent ¸e SQL. Folosind JDBC este u¸ sor s˘ a transmitem secvent ¸e SQL c˘ atre baze de date relat ¸ionale. 3. CONECTAREA LA O BAZA 425 scrise ˆ ın Java. Definit ¸ie O conexiune (sesiune) la o baz˘ a de date reprezint˘ a un context prin care sunt trimise secvent ¸e SQL ¸ si primite rezultate. trimit ¸ˆ and secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date dorit˘ a.

specificarea mai multor drivere se face separˆ and numele claselor cu punct ¸ si virgul˘ a.forName("TipDriver").drivers la init ¸ializarea ma¸ sinii virtuale ce va rula procesul.forName("TipDriver"). Folosirea metodei Class.interfat ¸a pe care trebuie s˘ a o implementeze orice clas˘ a ce descrie un driver.descrie obiectele ce modeleaz˘ a o conexiune propriu-zis˘ a cu baza de date. "TipDriver").prin intermediul acestei clase pot fi specificate diverse propriet˘ a¸ ti ce vor fi folosite la realizarea conexiunilor. Acest lucru presupune ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei ce implementeaz˘ a driver-ul ¸ si poate fi realizat˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti. 15. b. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Driver . Class. • Connection . .forName ce apeleaz˘ a ClassLoader-ul ma¸ sinii virtuale: Class. c.drivers. ordinea de precedent ¸˘ aˆ ın alegerea driverului folosit la crearea unei noi conexiuni este: 1) Driverele ˆ ınregistrate folosind proprietatea jdbc. • DriverPropertyInfo .426 CAPITOLUL 15. care poate fi realizat˘ aˆ ın dou˘ a feluri: – De la linia de comand˘ a: java -Djdbc. Setarea propriet˘ a¸ tii sistem jdbc. Dac˘ a sunt ˆ ınregistrate mai multe drivere. Folosind aceast˘ a metod˘ a.2.newInstance().drivers".drivers=TipDriver Aplicatie – Din program: System. 2) Driverele ˆ ınregistrate dinamic din aplicat ¸ie.1 Inregistrarea unui driver Primul lucru pe care trebuie s˘ a-l fac˘ a o aplicat ¸ie ˆ ın procesul de conectare la o baz˘ a de date este s˘ aˆ ınregistreze la ma¸ sina virtual˘ a ce ruleaz˘ a aplicat ¸ia driverul JDBC responsabil cu comunicarea cu respectiva baz˘ a de date. Folosirea clasei DriverManager: DriverManager.registerDriver(new TipDriver()). a.setProperty("jdbc.

etc. pˆ ana cˆ and unul dintre ele va recunoa¸ ste URL-ul respectiv.˘ DE DATE 15. ca ˆ ın exemplele de mai jos: jdbc:odbc:test jdbc:oracle:thin@persistentjava.2 Specificarea unei baze de date O dat˘ a ce un driver JDBC a fost ˆ ınregistrat.CacheSize=20. In funct ¸ie de tipul driver-ului acest identificator poate include numele unei ma¸ sini gazd˘ a. Aceasta se realizeaz˘ a prin intermediul unei adrese specifice. atunci va fi lansata o except ¸ie de tipul SQLException. cu mesajul "no suitable driver".ExtensionCase=LOWER jdbc:odbc:test. Avˆ and ˆ ın vedere faptul ca pot exista mai multe drivere ˆ ınc˘ arcate ˆ ın memorie. un num˘ ar de port. DriverManager-ul va parcurge lista driverelor ˆ ınregistrate ˆ ın memorie. Identificatorul bazei de date este un indicator specific fiec˘ arui driver corespunz˘ ator bazei de date cu care aplicat ¸ia dore¸ ste s˘ a interact ¸ioneze. numele unui fi¸ sier sau al unui director.2. oracle. sybase. ˆ ın sensul c˘ a permite specificarea ˆ ın cadrul URL-ului a unor atribute ce vor fi realizate la crearea unei conexiuni. .PWD=java La primirea unui JDBC URL. CONECTAREA LA O BAZA 427 15. trebuie s˘ a avem posibilitea de a specifica pe lˆ ang˘ a un identificator al bazei de date ¸ si driverul ce trebuie folosit.2. Sintaxa completa subprotocolului odbc este: jdbc:odbc:identificator[..UID=duke. db2 ¸ si a¸ sa mai departe. acesta poate fi folosit la stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date.com:1521:test jdbc:sybase:test jdbc:db2:test Subprotocolul odbc este un caz specical.atribut=valoare]* jdbc:odbc:test jdbc:odbc:test. ce are urm˘ atorul format: jdbc:sub-protocol:identificator Cˆ ampul sub-protocol denume¸ ste tipul de driver ce trebuie folosit pentru realizarea conexiunii ¸ si poate fi odbc. Dac˘ a nu exista nici unul potrivit. numit˘ a JDBC URL.

driver-ul ODBC efectuˆ and comunicarea cu driverul nativ al bazei de date.428 CAPITOLUL 15. Clasa Java care descrie acest tip de driver JDBC este: sun.JdbcOdbcDriver ¸ si este inclus˘ aˆ ın distribut ¸ia standard J2SDK. asociind acestora un identificator DSN (Data Source Name) ¸ si diver¸ si parametri necesari conect˘ arii. LUCRUL CU BAZE DE DATE 15.odbc. atˆ at ODBC-ul cˆ at ¸ si driver-ul nativ trebuie s˘ a existe pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. ODBC (Open Database Conectivity) reprezint˘ a o modalitate de a uniformiza accesul la baze de date. solut ¸ia JDBC-ODBC nu este portabil˘ a¸ si comunicarea cu baza de date sufer˘ a la nivelul vitezei de execut ¸ie datorit˘ a multiplelor redirect˘ ari ˆ ıntre drivere. Driver JDBC . JDBC-ODBC Bridge Acest tip de driver permite conectarea la o baz˘ a de date care a fost ˆ ınregistrat˘ a ˆ ın prealabil ˆ ın ODBC.2.3 Tipuri de drivere Tipurile de drivere existente ce pot fi folosite pentru realizarea unei conexiuni prin intermediul JDBC se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoarele categorii: Tip 1.Driver nativ . De asemenea. Specificarea bazei de date se face printr-un URL de forma: jdbc:odbc:identificator unde identif icator este profilul (DSN) creat bazei de date ˆ ın ODBC. De¸ si simplu de utilizat. Conectarea efectiv˘ a la baza de date se va face prin intermediul acestui identificator.jdbc. Tip 2.

Protocolul folosit este specific fiec˘ arui produc˘ ator. Driver JDBC nativ .˘ DE DATE 15. acestea fiind apoi transormate folosind o aplicat ¸ie server ˆ ıntr-un protocol specfic bazei de date. f˘ ar˘ a nici o modificare la nivelul clientului. Driver JDBC .2. Tip 4. Clase Java care implementeaz˘ a astfel de drivere pot fi procurate de la produc˘ atorii de SGBD-uri. care trebuie instalat ˆ ın prealabil. Introducerea serverului ca nivel intermediar aduce flexibilitate maxim˘ aˆ ın sensul c˘ a vor putea fi realizate conexiuni cu diferite tipuri de baze. Tip 3. CONECTAREA LA O BAZA 429 Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın apeluri c˘ atre driverul nativ al bazei de date.Server Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC folosind un protocol de ret ¸ea independent. distribut ¸ia standard J2SDK neincluzˆ and nici unul.

err.getConnection(url.getConnection(url.getConnection(url. } catch(ClassNotFoundException e) { System. try { Class.forName("sun. "duke".getConnection(url). // sau url = "jdbc:odbc:test.430 CAPITOLUL 15. dbproperties).PWD=java" . } Connection con .JdbcOdbcDriver"). Aceast˘ a solut ¸ie este cea mai rapid˘ a. "java").odbc. fiind preferat˘ a la dezvoltarea aplicat ¸iilor care manevreaz˘ a volume mari de date ¸ si viteza de execut ¸ie este critic˘ a.4 Realizarea unei conexiuni Metoda folosit˘ a pentru realizarea unei conexiuni este getConnection din clasa DriverManager ¸ si poate avea mai multe forme: Connection c = DriverManager.print("ClassNotFoundException: " + e) . password).2. Connection c = DriverManager. username.println("SQLException: " + e).UID=duke.jdbc. Drivere de acest tip pot fi procurate de la diver¸ si produc˘ atori de SGBD-uri. Stabilirea unei conexiuni folosind driverul JDBC-ODBC String url = "jdbc:odbc:test" . } catch(SQLException e) { System.err. Connection c = DriverManager. . LUCRUL CU BAZE DE DATE Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın cereri c˘ atre baza de date folosind protocolul de ret ¸ea al acesteia. 15. return . try { con = DriverManager.

15. Inchiderea unei conexiuni se realizeaz˘ a prin metoda close. se poate folosi obiectul Connection rezultat pentru a se crea obiecte de tip Statement.close .getConection. De asemenea. 15. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL } finally { try{ con.forName("com. String url = "jdbc:mysql://localhost/test" .3. } catch(SQLException e) { System..mysql. • Aflarea unor informat ¸ii legate de baza de date (meta-date).jdbc. O conexiune va fi folosit˘ a pentru: • Crearea de secvent ¸e SQL utilizate pentru interogarea sau actualizarea bazei.PreparedStatement sau CallableStatement cu ajutorul c˘ arora putem trimite secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date.Driver") .err.println(SQLException: " + e) . try { Class. Cele mai uzuale comenzi SQL sunt cele folosite pentru: • Interogarea bazei de date: SELECT . } } 431 Stabilirea unei conexiuni folosind un driver MySql Folosirea diferitelor tipuri de drivere implic˘ a doar schimbarea numelui clasei ce reprezint˘ a driverul ¸ si a modalit˘ a¸ tii de specificare a bazei de date. } catch(ClassNotFoundException e) { . setAutoCommit.. clasa Connection asigur˘ a facilit˘ a¸ ti pentru controlul tranzact ¸iilor din memorie c˘ atre baza de date prin metodele commit.3 Efectuarea de secvent ¸e SQL O dat˘ a facut˘ a conectarea cu metoda DriverManager. // sau url = "jdbc:mysql://localhost/test?user=duke&password=java". rollback.

Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL poate fi realizat˘ a prin intermediul a trei metode: 1.432 CAPITOLUL 15.getConnection(url). DROP). DELETE • Actualizarea structurii: CREATE. Metoda va returna un ˆ ıntreg ce semnific˘ a num˘ arul de linii afectate de operat ¸iunea de actualizare a datelor.executeQuery(sql). DELETE) sau a structurii bazei de date (CREATE. String sql = "SELECT * FROM persoane". 2. Statement stmt = con. celelalte dou˘ a interfet ¸e: PreparedStatement ¸ si CallableStatement fiind derivate din aceasta.createStatement().acestea mai sunt numite instruct ¸iuni DDL (Data Definition Language) • Apelarea unei proceduri stocate: CALL Dup˘ a cum vom vedea. 15. DROP . f˘ ar˘ a nici un argument: Connection con = DriverManager. ALTER.3. UPDATE. executeUpdate Este folosit˘ a pentru actualizarea datelor (INSERT. sau 0 ˆ ın cazul unei instruct ¸iuni DDL. Metoda returneaz˘ a un obiect de tip ResultSet ce va cont ¸ine sub o form˘ a tabelar˘ a rezultatul interog˘ arii. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Actualizarea datelor: INSERT. obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor unei interog˘ ari este realizat˘ a prin intermediul obiectelor de tip ResultSet. UPDATE. Crearea unui obiect Statement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei createStatement a clasei Connection.1 Interfat ¸a Statement Interfat ¸a Statement ofer˘ a metodele de baz˘ a pentru trimiterea de secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date ¸ si obt ¸inerea rezultatelor. ALTER. executeQuery Este folosit˘ a pentru realizarea de interog˘ ari de tip SELECT. . ResultSet rs = stmt.

int linii = stmt. pot fi apelate metodele: getResultSet sau getUpdateCount pentru a afla efectiv rezultatul comenzii SQL.out. if(rowCount > 0) { // Este o actualizare datelor System. stmt. // Nr de articole care au fost afectate (sterse) sql = "DROP TABLE temp". respectiv −1. execute Aceast˘ a metod˘ a va fi folosit˘ a doar dacˆ a este posibil ca rezultatul unei interog˘ ari s˘ a fie format din dou˘ a sau mai multe obiecte de tip ResultSet sau rezultatul unei actualiz˘ ari s˘ a fie format din mai mule valori.3. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String sql = "DELETE FROM persoane WHERE cod > 100". continue. Pentru a prelua toate rezultatele va fi apelat˘ a metoda getMoreResults. Secvent ¸a complet˘ a de tratare a metodei execute este prezentat˘ a mai jos: String sql = "comanda SQL necunoscuta".executeUpdate(sql). In funct ¸ie de aceasta.execute(sql). de¸ si mai rar˘ a.executeUpdate(sql). stmt.println("Linii afectate = " + rowCount). . este posibil˘ a atunci cˆ and sunt executate proceduri stocate sau secvent ¸e SQL cunoscute abia la momentul execut ¸iei. programatorul ne¸ stiind deci dac˘ a va fi vorba de o actualizare a datelor sau a structurii. // returneaza 0 433 3. pˆ an˘ a la obt ¸inerea valorii null. Metoda ˆ ıntoarce true dac˘ a rezultatul obt ¸inut este format din obiecte de tip ResultSet ¸ si false dac˘ a e format din ˆ ıntregi. dup˘ a care vor fi apelate din nou metodele amintite. stmt.getUpdateCount(). sau o combinat ¸ie ˆ ıntre aceste cazuri. } if(rowCount = 0) { // Comanda DDL sau nici o linie afectata System. Aceast˘ a situat ¸ie.getMoreResults().out.15. while(true) { int rowCount = stmt.println("Comanda DDL sau 0 actualizari").

getMoreResults(). 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE stmt. fiind diferit˘ a de aceasta ˆ ın urm˘ atoarele privint ¸e: • Instant ¸ele de tip PreparedStatement cont ¸in secvent ¸e SQL care au fost deja compilate (sunt ”preg˘ atite”).getResultSet(). ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a introducem valorile unor variabile ˆ ıntr-o secvent ¸˘ a SQL. care vor fi specificat ¸i prin intermediul unui semn de ˆ ıntrebare (”?”) ˆ ın locul fiec˘ aruia dintre . } // Nu mai avem nici un rezultat break.executeQuery(sql). ResultSet rs = stmt... } Folosind clasa Statement.3. continue.getMoreResults(). • O secvent ¸˘ a SQL specificat˘ a unui obiect PreparedStatement poate s˘ a aib˘ a unul sau mai mult ¸i parametri de intrare. continue. stmt. } // rowCount este -1 // Avem unul sau mai multe ResultSet-uri ResultSet rs = stmt. String nume = "Popescu".2 Interfat ¸a PreparedStatement Interfat ¸a PreparedStatement este derivat˘ a din Statement. String sql = "SELECT * FROM persoane WHERE cod=" + cod + " OR nume=’" + nume + "’". nu avem alt˘ a solut ¸ie decˆ at s˘ a cre˘ am un ¸ sir de caractere compus din instruct ¸iuni SQL ¸ si valorile variabilelor: int cod = 100.434 CAPITOLUL 15. if(rs != null) { // Proceseaza rezultatul .

Obiectul va pstmt cont ¸ine o comand˘ a SQL precompilat˘ a care este trimis˘ a imediat c˘ atre baza de date.3.setString(1. folosind metode specifice acestei clase. unde va a¸ stepta parametri de intrare pentru a putea fi executat˘ a.prepareStatement(sql). Trimiterea parametrilor se realizeaz˘ a prin metode de tip setXXX. iar argumentele metodei sunt num˘ arul de ordine al parametrului de intrare (al semnului de ˆ ıntrebare) ¸ si valoarea pe care dorim s˘ a o atribuim. Este ˆ ıns˘ a posibil ca SGBD-ul folosit s˘ a nu suporte acest tip de operat ¸iune ¸ si s˘ a nu ret ¸in˘ a obiectul precompilat pentru execut ¸ii ulterioare. Crearea unui obiect de tip PreparedStatement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei prepareStatement a clasei Connection. cu singura deosebire c˘ aˆ ın cazul de fat ¸˘ a ele nu au nici un argument. Putem apoi stabili alte valori de intrare ¸ si refolosi obiectul PreparedStatement pentru execut ¸ii repetate ale comenzii SQL. pstmt. String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". Inainte ca secvent ¸a SQL s˘ a poat˘ a fi executat˘ a fiec˘ arui parametru de intrare trebuie s˘ a i se atribuie o valoare. Statement pstmt = con. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL folosind un obiect PreparedStatement se realizeaz˘ a printr-una din metodele executeQuery. deoarece nu mai trebuie s˘ a cre˘ am cˆ ate un obiect de tip Statement pentru fiecare apel SQL. ci refolosim o singur˘ a instant ¸˘ a precompilat˘ a furnizˆ andu-i doar alte argumente. va fiˆ ın general mai rapid˘ a dac˘ a folosim PreparedStatement. specificˆ an ca argument o secvent ¸˘ a SQL ce cont ¸ine c˘ ate un semn de ˆ ıntrebare pentru fiecare parametru de intrare: Connection con = DriverManager. executeUpdate sau execute. 100).15. din punctul de vedere al vitezei de execut ¸ie a acestuia. . semnificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul obiectelor de tip Statement. pstmt. In aceast˘ a situat ¸ie folosirea interfet ¸ei PreparedStatement ˆ ın loc de Statement nu va ˆ ımbun˘ at˘ a¸ ti ˆ ın nici un fel performant ¸a codului.getConnection(url).setInt(2. Dup˘ a stabilirea parametrilor de intrare secvent ¸a SQL poate fi executat˘ a. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 435 ei. unde XXX este tipul corespunz˘ ator parametrului. "Ionescu"). Execut ¸ia repetat˘ a a aceleia¸ si secvent ¸e SQL. dar cu parametri diferit ¸i.

100). prin constantelor declarate de aceasta. pstmt. "Ionescu").setNull(1. Metoda setObject permite specificarea unor valori pentru parametrii de intrare.setInt(1. pstmt. pstmt. trebuind ˆ ıns˘ a s˘ a specific˘ am ¸ si tipul de date al coloanei ˆ ın care vom scrie aceast˘ a valoare. pstmt. Este responsabilitatea programatorului s˘ a se asigure c˘ a folose¸ ste metoda adecvat˘ a de tip setXXX la stabilirea valorii unui parametru de intrare.executeUpdate(). Pentru a realiza . atunci cˆ and dorim s˘ a folosim maparea implicit˘ aˆ ıntre tipurile Java ¸ si cele JDBC sau atunci cˆ and dorim s˘ a preciz˘ am explicit un tip JDBC. 100). Cu ajutorul metodelor setBytes sau setString avem posibilitatea de a specifica date de orice dimensiuni ca valori pentru anumite articole din baza de date. Acela¸ si lucru poate fi realizat cu metode de tipul setXXX dac˘ a argumentul folosit are valoarea null. "Ionescu".setString(1.setObject(1. 100). 200). pstmt. LUCRUL CU BAZE DE DATE String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". Folosind metoda setNull putem s˘ a atribuim unui parametru de intrare valoare SQL NULL. pstmt. pstmt.executeUpdate().prepareStatement(sql).INTEGER).436 CAPITOLUL 15.executeQuery(). pstmt. Fiec˘ arui tip Java ˆ ıi corespunde un tip generic SQL. ResultSet rs = pstmt. pstmt = con.setString(1. Statement pstmt = con.setInt(2. 100. null). Types.CHAR). Exist˘ aˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and este de preferat ca datele de mari dimensiuni s˘ a fie transferate pe ”buc˘ a¸ ti” de o anumit˘ a dimensiune. este definit˘ a de clasa Types.setObject(2. sql = "SELECT * from persoane WHERE cod >= ?". pstmt.CHAR).setInt(2.prepareStatement(sql). Lista tuturor tipurilor generice disponibile. numite ¸ si tipuri JDBC.setObject(2. Types. pstmt. "Popescu").setInt(2. Types. // sau doar pstmt. pstmt.

pstmt. instant ¸ele de acest tip oferind o modalitate de a apela o procedur˘ a stocat˘ aˆ ıntr-o baz˘ a de date.prepareStatement( "UPDATE fisiere SET continut = ? WHERE nume = ’date. ?)}").3. Observat ¸i c˘ a este necesar ˆ ın˘ a s˘ a¸ stim dinainte dimensiunea datelor ce vor fi scrise. 15. CallableStatement cstmt = con. InputStream fin = new FileInputStream(file). Obt ¸inerea valorilor rezultate ˆ ın parametrii de ie¸ sie se va face cu metode de tip getXXX. acest lucru fiind solicitat de unele tipuri de baze de date. fluxul de intrare va fi apelat repetat pentru a furniza datele ce vor fi scrise ˆ ın coloana continut a articolului specificat.prepareCall( . ˆ ıntr-o manier˘ a standar pentru toate SGBD-urile. Pe m˘ asur˘ a ce sunt citite date de pe flux.PreparedStatement pstmt = con. ace¸ stia vor trebui ˆ ınregistrat ¸i cu metoda registerOutParameter ˆ ınainte de execut ¸ia procedurii.prepareCall( "{call proceduraStocata(?.3. setAsciiStream ¸ si setUnicodeStream care ata¸ seaz˘ a un flux de intrare pe octet ¸i.txt’"). Crearea unui obiect CallableStatement se realizeaz˘ a prin metoda prepareCall a clasei Connection: Connection con = DriverManager.15. CallableStatement cstmt = con. atribuind coloanei continut cont ¸inutul unui anumit fi¸ sier: File file = new File("date. fileLength). La execut ¸ia secvent ¸ei.executeUpdate(). unui parametru de intrare. Trimiterea parametrilor de intrare se realizeaz˘ aˆ ıntocmai ca la PreparedStatement.getConnection(url). caractere ASCII. fin. int fileLength = file. Dac˘ a procedura are ¸ si parametri de ie¸ sire (valori returnate). respectiv UNICODE. cu metode de tip setXXX. ele vor fi atribuite parametrului. java.sql. Exemplul de mai jos ilustreaz˘ a acest lucru.setUnicodeStream (1.length(). EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 437 acest lucru API-ul JDBC pune la dispozit ¸ie metodele setBinaryStream. pstmt.3 Interfat ¸a CallableStatement Interfat ¸a CallableStatement este derivat˘ a din PreparedStatement.txt").

3. In acest caz el trebuie s˘ a primeasc˘ a o valoare cu setXXX ¸ si. unde XXX este tipul de dat˘ a al unei coloane iar argumentul primit indic˘ a fie num˘ arul de ordine din cadrul tabelului. va fi ˆ ınregistrat cu registerOutParameter. ResultSet rs = stmt. In general. tipurile de date specificate trebuind s˘ a coincid˘ a.registerOutParameter(1. LUCRUL CU BAZE DE DATE "{call calculMedie(?)}").executeQuery(). ˆ ıncepˆ and cu 1. java. De asemenea. obiectul va cont ¸ine ¸ si meta-datele interog˘ arii cum ar fi denumirele coloanelor selectate. De asemenea.3.executeQuery(sql). Coloanele sunt numerotate de la stˆ anga la dreapta. 15.sql.createStatement(). pentru maxim˘ a portabilitate se recomand˘ a citirea coloanelor ˆ ın ordine de la stˆ anga la dreapta ¸ si fiecare citire s˘ a se fac˘ a o singur˘ a dat˘ a. num˘ arul lor. fie numele acestuia.Types. float medie = cstmt. etc. de asemenea. ce va cont ¸ine toate liniile ce satisfac condit ¸iile impuse de comanda SQL. Forma general˘ a a unui ResultSet este tabelar˘ a.438 CAPITOLUL 15. cstmt. folosirea indexului coloanei ˆ ın loc de numele s˘ au va fi mai eficient˘ a. Este posibil ca un parametru de intrare s˘ a fie ¸ si parametru de ie¸ sire. String sql = "SELECT cod. funct ¸ie de secvent ¸a executat˘ a.getDouble(1).5 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor Interfat ¸a ResultSet In urma execut ¸ie unei interog˘ ari SQL rezultatul va fi reprezentat printr-un obiect de tip ResultSet. Pentru acest lucru vom folosi metode de tip getXXX. . Rezultatul interog˘ arii de mai sus va fi obiectul rs cu urm˘ atoarea structur˘ a: cod nume 100 Ionescu 200 Popescu Pentru a extrage informat ¸iile din aceast˘ a structur˘ a va trebui s˘ a parcurgem tabelul linie cu linie ¸ si din fiecare s˘ a extragem valorile de pe coloane. Statement stmt = con. nume FROM persoane". avˆ and un num˘ ar de coloane ¸ si de linii.FLOAT). cstmt.4 15.

executeQuery(sql). Este ˆ ıns˘ a posibil s˘ a cre˘ am ResultSet-uri care s˘ a permit˘ a modificarea sau deplasarea ˆ ın ambele sensuri. ResultSet rs = stmt.getString("nume").CONCUR_UPDATABLE).next()) { int cod = r.executeQuery(sql). • updateXXX . nume FROM persoane".TYPE_SCROLL_INSENSITIVE. Init ¸ial acest cursor este pozit ¸ionat ˆ ınaintea primei linii.createStatement( ResultSet. String nume = r.Deplaseaz˘ a cursorul la o anumit˘ a linie specificat˘ a absolut. ResultSet rs = stmt. A¸ sadar.15. */ System. uzual va fi folosit˘ a o bucl˘ a while-loop petru a itera prin articolele tabelului: String sql = "SELECT cod.Actualizeaz˘ a valoarea unei coloane din linia curent˘ a. String nume = r.println(cod + ". Dac˘ a un ResultSet folose¸ ste un cursor modificabil ¸ si care poate naviga ˆ ın ambele sensuri. putem itera prin rezultatul unei interog˘ ari o singur˘ a dat˘ a¸ si numai de la prima la ultima linie. " + nume). String sql = "SELECT cod. un tabel de tip ResultSet nu poate fi modificat iar cursorul asociat nu se deplaseaz˘ a decˆ at ˆ ınainte. while (rs. nume FROM persoane". Exemplul urm˘ ator va folosi un cursor care este modificabil ¸ si nu va reflecta schimb˘ arile produse de alt ¸i utilizatori dup˘ a crearea sa: Statement stmt = con. atunci are la dispozit ¸ie o serie de metode ce se bazeaz˘ a pe acest suport: • absolute . ResultSet. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 439 Un obiect ResultSet folose¸ ste un cursor pentru a parcurge articolele rezultate ˆ ın urma unei interog˘ ari.getString(2). fiecare apel al metodei next determinˆ and trecerea la urm˘ atoarea linie.getInt(1). Deoarece next returneaz˘ a false cˆ and nu mai sunt linii de adus. /* echivalent: int cod = r.out. unde XXX este un tip de date. linie cu linie.getInt("cod"). } Implicit.3. .

avˆ and coloanele: cod. • insertRow . este responsabilitatea driver-ului bazei de date s˘ a asigure rezolvarea problemelor legate de actualizarea concurent˘ a a unui cursor.1: Exemplu simplu de utilzare JDBC import java . Listing 15. nume ¸ si salariu. Linia curent˘ a anterioar˘ a a cursorului va fi memorat˘ a pentru a se putea reveni la ea. • moveToCurrentRow . Pentru a determina dac˘ a baza de date permite acest lucru pot fi utilizate metodele supportsPositionedUpdate ¸ si supportsPositionedDelete ale clasei DatabaseMetaData.¸ sterge linia curent˘ a din tabel ¸ si din baza de date.Transfer˘ a actualiz˘ arile f˘ acute liniei ˆ ın baza de date. numit˘ a linie nou˘ a. Aplicat ¸ia va goli tabelul cu persoane. LUCRUL CU BAZE DE DATE • updateRow . • moveToInsertRow .6 Exemplu simplu In continuare vom da un exemplul simplu de utilizare a claselor de baz˘ a ment ¸ionate anterior.3. Nu toate sistemele de gestiune a bazelor de date ofer˘ a suport pentru folosirea cursoarelor care pot fi modificate. dup˘ a care va ad˘ auga aleator un num˘ ar de articole. va efectua afi¸ sarea lor ¸ si calculul mediei salariilor. Programul va folosi o baz˘ a de date MySql. Scriptul SQL de creare a bazei este: create table persoane(cod integer. • deleteRow . astfel ˆ ıncˆ at s˘ a nu apar˘ a anomalii. salariu double).revine la linia curent˘ a din tabel. cursorul trebuie s˘ a fie pozit ¸ionat le linia nou˘ a la execut ¸ia acestei operat ¸iuni. ce cont ¸ine un tabel numit persoane. sql .*. 15.deplaseaz˘ a cursorul la o linie spceial˘ a. public class TestJdbc { public static void main ( String [] args ) { .440 CAPITOLUL 15. utilizate˘ a pentru a introduce noi articole ˆ ın baza de date. nu poate fi apelat˘ a cˆ and cursorul este ˆ ın modul linie nou˘ a. nume char(50).insereaz˘ a articolul din zona linie nou˘ aˆ ın baza de date. In cazul ˆ ın care acest lucru este permis.

next () . out . 441 // Adaugam un numar de persoane generate aleator // Tabelul persoane are coloanele ( cod . double salariu = 100 + Math . getDouble ( " salariu " ) ) . executeQuery ( sql ) . try { Class . // Calculam salariul mediu sql = " SELECT avg ( salariu ) FROM persoane " . i ++) { int cod = i . // salariul va fi intre 100 si 1000 pstmt . } catch ( Cl as sNo tF oun dE x c e p t i o n e ) { System . cod ) . . i < n . while ( rs . getInt ( " cod " ) + " . salariu ) int n = 10. createStatement () . nume . out . sql = " INSERT INTO persoane VALUES (? . Statement stmt = con . stmt . rs = stmt . String nume = " Persoana " + i . ? . rs . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . setInt (1 . " + rs . PreparedStatement pstmt = con . pstmt . setDouble (3 . executeUpdate ( sql ) . round ( Math . prepareStatement ( sql ) . " + rs . pstmt . return . salariu ) .15. forName ( " com . getConnection ( url ) . ?) " . ResultSet rs = stmt . // Golim tabelul persoane String sql = " DELETE FROM persoane " . executeQuery ( sql ) . Driver " ) . executeUpdate () . } // Afisam persoanele ordonate dupa salariu sql = " SELECT * FROM persoane ORDER BY salariu " . random () * 900) . pstmt . setString (2 . getString ( " nume " ) + " . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String url = " jdbc : mysql :// localhost / test " . mysql .3. jdbc . } try { Connection con = DriverManager . println ( rs . next () ) System . for ( int i =0. nume ) .

vom obt ¸ine un obiect de tip DatabaseMetaData ce ofer˘ a metode pentru determinarea tabelelor. null . procedurilor stocate. .4. getTables ( null . gramaticii SQL suportate. Ca rezult al apelului metodei. try { Class . } catch ( SQLException e ) { e . getConnection ( url ) . ResultSet rs = dbmd . out . DatabaseMetaData dbmd = con . forName ( " sun . out . putem apela metoda getMetaData pentru a afla diverse informat ¸ii legate de baza respectiv˘ a. a¸ sa numitele meta-date (”date despre date”). printStackTrace () . capabilit˘ a¸ tilor conexiunii. getMetaData () . } } } 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE System . Listing 15. return .2: Folosirea interfet ¸ei DatabaseMetaData import java . Programul urm˘ ator afi¸ seaz˘ a numele tuturor tabelelor dintr-o baz˘ a de dat ˆ ınregistrat˘ aˆ ın ODBC.1 Lucrul cu meta-date Interfat ¸a DatabaseMetaData Dup˘ a realizarea unui conexiuni la o baz˘ a de date. public class TestMetaData { public static void main ( String [] args ) { String url = " jdbc : odbc : test " . println ( " Media : " + rs . } try { Connection con = DriverManager .442 CAPITOLUL 15. jdbc . odbc . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . getDouble (1) ) . etc.*. ale bazei de date. close () . null .4 15. JdbcOdbcDriver " ) . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { System . // Inchidem conexiunea con . sql . null ) .

care va returna un obiect de tip ResultSetMetaData ce poate fi apoi folosit pentru extragerea informat ¸iilor dorite.2 Interfat ¸a ResultSetMetaData Meta-datele unui ResultSet reprezint˘ a informat ¸iile despre rezultatul cont ¸inut ˆ ın acel obiect cum ar fi num˘ arul coloanelor. . ResultSet rs = stmt. out .getMetaData().15. } catch ( SQLException e ) { e .getColumnCount().getColumnName(i). i++) nume[i] = rsmd. Acestea sunt obt ¸inute apelˆ and metoda getMetaData pentru ResultSet-ul respectiv. // Aflam numarul de coloane int n = rsmd. } } } 443 15.executeQuery("SELECT * FROM tabel"). for(int i=1.4. next () ) System . getString ( " TABLE_NAME " ) ) . println ( rs . etc. i<=n. close () . tipul ¸ si denumirile lor. con . // Aflam numele coloanelor Sring nume[] = new String[n+1]. ResultSetMetaData rsmd = rs. LUCRUL CU META-DATE while ( rs .4. printStackTrace () .

LUCRUL CU BAZE DE DATE .444 CAPITOLUL 15.

Init ¸ializarea .Capitolul 16 Lucrul dinamic cu clase 16. 2. 3. ci sunt ˆ ın˘ arcate pe parcursul execut ¸ie acesteia atunci cˆ and este nevoie de ele.class corespunz˘ atoare fiec˘ arei clase a programului. aceste clase nu sunt ˆ ın˘ arcate toate ˆ ın memorie la pornirea aplicat ¸iei. momentul efectiv ˆ ın care se realizeaz˘ a acest lucru depinzˆ and de implementarea ma¸ sinii virtuale. aceasta fiind responsabil˘ a cu interpretarea codului de octet ¸i rezultat ˆ ın urma compil˘ arii. In plus.Class. In urma acestui proces.Este procesul reg˘ asirii reprezent˘ arii binare a unei clase (fi¸ sierul . 445 .1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie Dup˘ a cum ¸ stim execut ¸ia unei aplicat ¸ii Java este realizat˘ a de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM). Inc˘ arcarea . Editarea de leg˘ aturi .Specific˘ a incorporarea noului tip de date ˆ ın JVM pentru a putea fi utlizat.lang. Operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a unei clase este realizat˘ a la un moment ce precede prima utilizare efectiv˘ a a sa. Ciclul de viat ¸˘ a al unei clase are a¸ sadar urm˘ atoarele etape: 1.Const˘ aˆ ın execut ¸ia blocurilor statice de init ¸ializare ¸ si init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a. un program Java compilat nu este descris de un fi¸ sier executabil ci de o mult ¸ime de fi¸ siere cu extensia . Spre deosebire de alte limbaje de programare cum ar fi C sau C++. corespunz˘ ator clasei respective.class) pe baza numelui complet al acestuia ¸ si ˆ ınc˘ arcarea acesteia ˆ ın memorie. va fi instant ¸iat un obiect de tip java.

Dup˘ a cum vom vedea.446 CAPITOLUL 16. bootstrap) . ˆ ın care class loader-ele sunt dispuse ierarhic ˆ ıntr-un arbore. LUCRUL DINAMIC CU CLASE 4. r˘ ad˘ acina acestuia fiind class loader-ul primordial. Incepˆ and cu versiunea 1. tipul efectiv al obiectului fiind a¸ sadar derivat din aceasta.ClassLoader.2 de Java. . va ˆ ıncerca s˘ a execute operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a clasei. Astfel. De¸ si acest comportament nu este obligatoriu.Atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a de tipul clasei respective. 2. In momentul cˆ and este solicitat˘ aˆ ınc˘ arcarea unei clase. Fiecare instant ¸a de tip ClassLoader va avea a¸ sadar un p˘ arinte (evident. Dac˘ a nici ea nu va reu¸ si. va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul ClassNotFoundException.Acestea nu fac parte intrinsec˘ a din JVM ¸ si sunt instant ¸e ale clasei java. fiind responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor standard din distribut ¸ia Java. folosind class loader-e diferite. pentru a minimiza ˆ ınc˘ arcarea aceleia¸ si clase de mai multe ori. obiectul de tip Class creat va fi marcat pentru a fi eliminat din memorie de c˘ atre garbage collector. Class loader-ul primordial (eng.lang. mai put ¸in r˘ ad˘ acina). Desc˘ arcarea . Class loader-e proprii . Abia ˆ ın cazul ˆ ın care nici unul din ace¸ stia nu a reu¸ sit.Reprezint˘ a o parte integrant˘ a a ma¸ sinii virtuale. ˆ ınc˘ arcarea unei clase poate determina ˆ ınc˘ arcarea unor altor clase care sigur vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu prima. un classloader poate delega ˆ ın primul rˆ and operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare p˘ arintelui s˘ au care va delega la rˆ andul s˘ au cererea mai departe pˆ an˘ a la class loader-ul primordial sau pˆ an˘ a unul din ace¸ stia reu¸ se¸ ste s˘ a oˆ ıncarce. a fost introdus un model de tip delegat. Exist˘ aˆ ıns˘ a posibilitarea de a crea noi tipuri derivate din ClassLoader specializate pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor conform unor specificat ¸ii anume care s˘ a realizeze diverse optimiz˘ ari. Aceasta este o clas˘ a abstract˘ a. acesta fiind specificat la crearea sa. Acestea sunt de dou˘ a tipuri: 1. Inc˘ arcarea claselor unei aplicat ¸ii Java ˆ ın memorie este realizat˘ a prin intermediul unor obiecte pe care le vom numi generic class loader. etc. la execut ¸ia unui program Java vor fi create implicit dou˘ a obiecte de tip ClassLoader pentru ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorei a claselor proprii ale aplicat ¸iei. sau a unor resurse ce sunt necesare funct ¸ion˘ arii acesteia. ˆ ın multe situat ¸ii el este de preferat.

lang. Acest lucru poate fi realizat prin mai multe modalit˘ a¸ ti. Inc˘ arcarea dinamic˘ a a unei clase ˆ ın memorie se refer˘ a la faptul c˘ a nu cunoast ¸em tipul acesteia decˆ at la execut ¸ia preogramului. etc.˘ 16. unul primordial ¸ si dou˘ a proprii. Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor din distribut ¸ia Java standard (cele din pachetele java. cunoscute sub numele de: • Boostrap Class Loader .). • Extension Class Loader . • System Class Loader .Utilizat pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor din directoarele extensiilor JRE. cele mai comune metode fiind: . acesta putˆ and fi obt ¸inut cu metoda getClassLoader. javax. Tipul acestuia este java.*. Java 2 JVM ofer˘ a trei class loader-e. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE 447 Implicit.URLClassLoader. Intrucˆ at tipurile de date Java pot fi ˆ ınc˘ arcate folosind diverse instant ¸e de tip ClassLoader. moment ˆ ın care putem solicita ˆ ınc˘ arcarea sa.1.Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor proprii aplicat ¸iilor Java (cele din CLASSPATH). specificˆ and numele s˘ au complet prin intermediul unui ¸ sir de caractere. fiecare obiect Class va ret ¸ine class loader-ul care a fost folosit pentru ˆ ınc˘ arcare.*.Class loader-ul primordial.

448 CAPITOLUL 16. LUCRUL DINAMIC CU CLASE • loadClass apelat˘ a pentru un obiect de tip ClassLoader ClassLoader loader = new MyClassLoader(). Class c = Class. Dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare.Button"). // echivalent cu ClassLoader loader = this. . Numele funct ¸iei care trebuie apelat˘ a va fi introdus de la tastatur˘ a.forName("NumeCompletClasa"). cu condit ¸ia s˘ a existe constructorul f˘ ar˘ a argumente pentru clasa respectiv˘ a.awt. mai exist˘ a¸ si alte posibilit˘ a¸ ti de a instant ¸ia astfel de obiecte.newInstance(). In felul acesta. loader.Thread").lang. −1 ˆ ın caz contrar.forName Aceast˘ a metoda va ˆ ınc˘ arca respectiva clas˘ a folosind class loader-ul obiectului curent (care o apeleaz˘ a): Class c = Class.loadClass("ClasaNecunoscuta").forName("java. // Clasele standard pot fi si ele incarcate astfel Class t = Class. Folosirea interfet ¸elor sau a claselor abstracte ˆ ımpreun˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea dinamic˘ a a claselor ofer˘ a un mecanism extrem de puternic de lucru ˆ ın Java. loader. Toate funct ¸iile vor extinde clasa abstract˘ a Funct ¸ie. tot ce trebuie s˘ a facem fiind s˘ a scriem noi clase care extind Functie ¸ si s˘ a implement˘ am metoda executa.getClassLoader(). iar implementarea ei va fi cont ¸inut˘ aˆ ıntr-o clas˘ a a directorului curent. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a genereze aleator un vector de numere dup˘ a care s˘ a aplice o anumit˘ a funct ¸ie acestui vector. aplicat ¸ia poate fi extins˘ a cu noi funct ¸ii f˘ ar˘ a a schimba codul ei. • Class.loadClass("NumeCompletClasa"). Aceasta va returna 0 dac˘ a metoda s-a executat corect. Button b = (Button) c. Vom detalia acest lucru prin intermediul unui exepmplu. Dac˘ a dorim s˘ a instant ¸iem un obiect dintr-o clas˘ aˆ ınc˘ arcat˘ a dinamic putem folosi metoda newInstance.forName("java.getClass().

i ++) v [ i ] = rand .˘ 16. for ( int i =0. println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . setVector ( v ) . try { // Incarcam clasa Class c = Class . // Cream un obiect de tip Functie Functie f = ( Functie ) c . util . import java . while (! numeFunctie . String numeFunctie = " " .*. println ( " Functia nu poate fi instantiata ! ").1: Exemplu de ˆ ınc˘ arcare dinamic˘ a a claselor import java . println ( " Functie inexistenta ! " ) . err . // Executam functia int ret = f . . v = v . print ( " \ nFunctie : " ) . int v [] = new int [ n ]. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE Listing 16. forName ( numeFunctie ) . err .1. // Setam vectorul f . io . nextInt (100) . equals ( " gata " ) ) { System . println ( " Functia nu poate fi accesata ! " ) . // sau f . err . in ) ) . } catch ( In st ant ia tio n E x c e p t i o n e ) { System . out . out . } catch ( Il le gal Ac ces s E x c e p t i o n e ) { System . public class TestFunctii { 449 public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. readLine () . numeFunctie = stdin . newInstance () . System .*. Random rand = new Random () . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . } catch ( Cl as sNo tF oun d E x c e p t i o n e ) { System . executa () . i < n .

out . i < v . public void setVector ( int [] v ) { this . } public abstract int executa () .450 } } } } CAPITOLUL 16. Arrays . v = v . print ( v [ i ] + " " ) . util . System . } Listing 16.3: Un exemplu de funct ¸ie import java . sort ( v ) . return 0.4: Alt exemplu de funct ¸ie public class Max extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. print ( max ) . . length . i ++) System . for ( int i =1. out . LUCRUL DINAMIC CU CLASE Listing 16.2: Clasa abstract˘ a ce descrie funct ¸ia public abstract class Functie { public int v [] = null . } } Listing 16. public class Sort extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. return 0. int max = v [0]. i < v . length .*. for ( int i =0. i ++) if ( max < v [ i ]) max = v [ i ].

// Incarcam clasa urlLoader. ori de cˆ ate ori dorim s˘ a fort ¸˘ am reˆ ınc˘ arcarea claselor. Crearea unui class loader propriu se face uzual prin extinderea clasei URLClassLoader. ea nu va mai putea fi desc˘ arcat˘ a explicit din memorie. } } Inc˘ arcarea claselor folosind clasa nou creat˘ a se va face astfel: . deoarece a fost modificat˘ a¸ si recompilat˘ a.loadClass("demo. adresele URL pot specifica ¸ si directoare ale sistemului de fi¸ siere local. Implicit.˘ 16.getClass(). o variant˘ a simplist˘ a fiind prezentat˘ a mai jos: public class MyClassLoader extends URLClassLoader{ public MyClassLoader(URL[] urls){ super(urls). // Adaugam directorul sub forma unui URL urlLoader. Dup˘ a ce o clas˘ a a fost ˆ ınc˘ arcat˘ a folosind un class loader. la crearea class loader-ului aceast˘ a list˘ a este completat˘ a cu informat ¸iile din variabila sistem CLASSPATH sau cu cele specificate prin opt ¸iunea -classpath la lansarea aplicat ¸iei.toURL()). INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE } } 451 Un obiect de tip URLClassLoader ment ¸ine o list˘ a de adrese URL de unde va ˆ ıncerca s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie clasa al c˘ arei nume ˆ ıl specific˘ am ca argument al metodelor de mai sus. trebuie s˘ a folosim class-loadere proprii ¸ si s˘ a instant ¸iem noi obiecte de tip ClassLoader.1.addURL(new File("c:\\clase").Test"). In cazul ˆ ın care dorim s˘ a avem posibilitatea de a o reˆ ınc˘ arca. aflat˘ aˆ ın pachetul demo ¸ si dorim s˘ a oˆ ınc˘ arc˘ am dinamic ˆ ın memorie: // Obtinem class loaderul curent URLClassLoader urlLoader = (URLClassLoader) this. S˘ a presupunem c˘ aˆ ın directorul c:\clase\demo exist˘ a clasa cu numele Test.getClassLoader(). iar cu addURL putem ad˘ auga o nou˘ a adres˘ a de c˘ autare a claselor. Bineˆ ınt ¸eles. Folosind metoda getURLs putem afla aceste adrese.

. • Invocarea metodelor unui obiect al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. constructori. fiind cunoscut sub numele de Reflection API ¸ si cont ¸ine urm˘ atoarele clase: . reflection). chiar dac˘ a numele acestora este ¸ stiut abia la execut ¸ie.452 CAPITOLUL 16. URL[] urls = systemLoader.loadClass("Clasa").getURLs(). • Aflarea unor informat ¸ii despre o clas˘ a (modificatori.getClass().loadClass("Clasa"). myLoader. acesta punˆ and la dispozit ¸ie metode pentru: • Determinarea clasei unui obiect. // reincarca clasa 16. interfat ¸˘ a sau obiect ”reflect˘ a” la momentul execut ¸iei structura lor intern˘ a se nume¸ ste reflectare (eng.2 Mecanismul reflect˘ arii Mecanismul prin care o clas˘ a.getClassLoader(). // nu functioneaza ! // Cream alt class loader MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). // Dorim sa reincarcam clasa myLoader.loadClass("Clasa"). • Instant ¸ierea unor clase al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie.. • Crearea unor vectori a c˘ aror dimensiune ¸ si tip nu este ¸ stiut decˆ at la execut ¸ie. LUCRUL DINAMIC CU CLASE // La initializare URLClassLoader systemLoader = (URLClassLoader) this. myLoader. Suportul pentru reflectare este inclus ˆ ın distribut ¸ia standard Java. . • Setarea sau aflarea atributelor unui obiect. // Cream class loaderul propriu MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). metode). superclasa.

lang.getName().lang. double.Se realizeaz˘ a cu metoda getName: Class clasa = obiect.forName("NumeClasa"). un obiect de acest tip putˆ and s˘ a reprezinte atˆ at o clas˘ a cˆ at ¸ si o interfat ¸˘ a.class: int. Aflarea numelui unei clase .lang. MECANISMUL REFLECTARII • java.Button.getClass()..class.Class. diferent ¸ierea acestora f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isInterface.1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor se realizeaz˘ a cu metode ale clasei java.class.class. Class c = Class.2.Object • Clasele din pachetul java.2.lang.Class • java.awt.reflect ¸ si anume: – Array – Constructor – Field – Method – Modifier 453 16. etc. Reflection API pune la dispozit ¸ie metode pentru obt ¸inerea urm˘ atoarelor informat ¸ii: Aflarea instant ¸ei Class corespunz˘ ator unui anumit obiect sau tip de date: Class c = obiect. String nume = clasa. . Class c = java. Tipurile primitive sunt descrise ¸ si ele de instant ¸e de tip Class avˆ and forma TipPrimitiv.getClass().˘ 16. diferent ¸ierea lor f˘ acˆ anduse cu ajutorul metodei isPrimitive.

ce returneaz˘ a un vector de tip Class[]. corespunz˘ atoare tipului de date al superclasei sau null pentru clasa Object. i < interf.Se realizeaz˘ a cu metoda getSuperclass ce returneaz˘ a o instant ¸˘ a de tip Class. String modif = "".getModifiers(). if (Modifier. Aflarea superclasei .length.getName()).awt.out. public void interfete(Class c) { Class[] interf = c. Class c = java. Pentru a determina u¸ sor prezent ¸a unui anumit modificator se folosesc metodele statice ale clasei Modifier isPublic.getClass().awt. Class s = c.Se realizeaz˘ a cu metoda getModifiers. // java. int m = clasa.isPublic(m)) modif += "public ". isAbstract ¸ si isFinal: Class clasa = obiect. System.isFinal(m)) modif += "final ".print(nume + " ").Frame.class.isAbstract(m)) modif += "abstract ". System.getInterfaces(). System. i++) { String nume = interf[i].Object.println(s).println(modif + "class" + c. if (Modifier.awt. Class s = c.out.454 CAPITOLUL 16. for (int i = 0.getName(). aceasta returnˆ and un num˘ ar ˆ ıntreg ce codific˘ a tot ¸i modificatorii clasei. // null Aflarea interfet ¸elor implementate de o clas˘ a sau extinse de o interfat ¸˘ a .out.getSuperclass().Window Class c = java.class.Se realizeaz˘ a cu metoda getInterfaces. . if (Modifier. LUCRUL DINAMIC CU CLASE Aflarea modificatorilor unei clase .getSuperclass().

La rˆ andul ei. Cu ajutorul metodei getField este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o variabil˘ a mebr˘ a cu un anumit nume specificat. Aflarea constructorilor . getModifiers.. Clasa Method pune la dispozit ¸ie metodele getName. // Va afisa interfetele extinse de Set: // Collection Aflarea variabilelor membre . Cu ajutorul metodei getConstructor este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la constructor cu o signatur˘ a specificat˘ a.Se realizeaz˘ a cu metodele getMethods sau getDeclaredMethods. clasa Field pune la dispozit ¸ie metodele getName.. getParameterTypes. Collection.util. // Va afisa interfetele implementate de HashSet: // Cloneable. ce returneaz˘ a un vector de tip Constructor[]. tipul. Aflarea metodelor . inclusiv cele mo¸ stenite. getReturnType pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate . ˆ ın timp ce a doua le returnez˘ a doar pe cele declarate ˆ ın cadrul clasei. getModifiers. getParameterTypes.˘ 16.2.Set). MECANISMUL REFLECTARII } } .Se realizeaz˘ a cu una din metodele getFields sau getDeclaredFields. interfete(java. Clasa Constructor pune la dispozit ¸ie metodele getName.HashSet.class). Serializable. Set 455 interfete(java. respectiv modificatorii unei variabile membru. getExceptionTypes. getExceptionTypes pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate de respectivul constructor.util. ce returneaz˘ a un vector de tip Method[]. ce returnez˘ a un vector de tip Field[]. getType ¸ si getModifiers pentru a obt ¸ine numele.Se realizeaz˘ a cu metodele getConstructors sau getDeclaredConstructors. diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a prima returneaz˘ a toate variabilele membre.

// Daca stim tipul obiectului .forName("NumeClasa").Se realizeaz˘ a cu metoda getDeclaringClass. Aceast˘ a metod˘ a o reg˘ asim ¸ si ˆ ın clasele Field. ce returnez˘ a un vector de tip Class[].newInstance(). In schimb. Constructor. Aflarea claselor imbricate . Method.Class Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente al acestuia. Dac˘ a nu exist˘ a un astfel de constructor sau nu este accesibil vor fi generate except ¸ii de tipul InstantiationException. crearea obiectelor se realizeaz˘ a cu operatorul new urmat de un apel la un constructor al clasei pe care o instant ¸iem. constructorul sau metoda respectiv˘ a. Aflarea clasei de acoperire . LUCRUL DINAMIC CU CLASE de respectiva metod˘ a.2 Manipularea obiectelor Pe lˆ ang˘ a posibilitatea de a examina structura unei anumite clase la momentul execut ¸iei. respectiv IllegalAccessException. Crearea obiectelor Dup˘ a cum st ¸im. Object o = c.2. folosind Reflection API avem posibilitatea de a lucra dinamic cu obiecte. Class c = Class. 16.lang. bazˆ andu-ne pe informat ¸ii pe care le obt ¸inem abia la execut ¸ie. avem la dispozit ¸ie alte dou˘ a variante: • Metoda newInstance din clasa java.Se realizeaz˘ a cu metodele getClasses sau getDeclaredClasses. Cu ajutorul metodei getMethod este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o metod˘ a cu o signatur˘ a specificat˘ a. pentru acestea returnˆ and clasa c˘ arei ˆ ıi apart ¸ine variabila. In cazul ˆ ın care numele clasei nu este cunoscut decˆ at la momentul execut ¸iei nu mai putem folosi aceast˘ a metod˘ a de instant ¸iere.456 CAPITOLUL 16.

Class clasa = java. Integer y = new Integer(20). trebuie s˘ a obt ¸inem ˆ ıntˆ ai o referint ¸˘ a la metoda cu signatura corespunz˘ atoare ¸ si apoi s˘ a specific˘ am argumentele. IllegalAccessException. // Obtinem constructorul dorit Class[] signatura = new Class[] {int. y}.newInstance(). Except ¸ii generate de metoda newInstance sunt: InstantiationException. Point p = (Point) c.awt.Point. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a apel˘ am metoda contains . IllegalArgumentException ¸ si InvocationTargetException. // Pregatim argumentele // Ele trebuie sa fie de tipul referinta corespunzator Integer x = new Integer(10). Ca ¸ si ˆ ın cazul constructorilor.Point.class}. Invocarea metodelor Invocarea unei metode al c˘ arei nume ˆ ıl cunoa¸ stem abia la momentul execut ¸iei se realizeaz˘ a cu metoda invoke a clasei Method. cel pentru care se face apelul.class.˘ 16. // Instantiem Point p = (Point) ctor. 457 • Metoda newInstance din clasa Constructor Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind un anumit constructor. Metoda getConstructor poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. int. S˘ a rescriem exemplul de mai sus.getConstructor(signatura). apelˆ and constructorul cu dou˘ a argumente al clasei Point. aceast˘ a solut ¸ie presupune ˆ ın primul rˆ and obt ¸inerea unui obiect de tip Constructor cu o anumit˘ a signatur˘ a. MECANISMUL REFLECTARII Class c = java. Object[] arg = new Object[] {x.class. Evident.class.newInstance(arg). apoi specificarea argumentelor la apelarea sa. mai putem obt ¸ine valoarea returnat˘ a. Constructor ctor = clasa.awt.2. In plus.

// Pregatim argumentele Point p = new Point(10. Dac˘ a num˘ arul argumentelor metodei este 0.Point. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a set˘ am variabila x a unui obiect de tip Point ¸ si s˘ a obt ¸inem valoarea variabilei y a aceluia¸ si obiect: Class clasa = java. noi o vom apela pe cea care accept˘ a un argument de tip Point.class}. Object[] arg = new Object[] {p}. Metoda contains are mai multe variante. signatura).458 CAPITOLUL 16. LUCRUL DINAMIC CU CLASE a clasei Rectangle care determin˘ a dac˘ a un anumit punct se g˘ ase¸ ste ˆ ın interiorul drepunghiului. Setarea ¸ si aflarea variabilelor membre Pentur setarea ¸ si aflarea valorilor variabilelor membre sunt folosite metodele set ¸ si get ale clasei Field. atunci putem folosi valoarea null ˆ ın locul vectorilor ce reprezint˘ a signatura. y.getField("y"). // Obtinem metoda dorita Class[] signatura = new Class[] {Point.awt. Rectangle obiect = new Rectangle(0.getField("x"). Point obiect = new Point(0.getMethod("contains". 100. 20). y = clasa. // Obtinem variabilele membre Field x. 0. 20).class. Class clasa = java. respectiv parametri de apelare ai metodei.awt. // Apelam metoda metoda. .invoke(obiect. x = clasa. Except ¸iile generate de metoda invoke sunt: IllegalAccessException ¸ si InvocationTargetException. Method metoda = clasa.class. 100). arg).Rectangle. Metoda getMethod poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException.

reflect .*. nextInt (100) . while (! numeFunctie .2. io . set sunt: IllegalAccessException ¸ si IllegalArgumentException. Random rand = new Random () . for ( int i =0. in ) ) .˘ 16. // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . lang . i ++) v [ i ] = rand . public class TestFunctii2 { public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. Din acest motiv. int v [] = new int [ n ]. solut ¸ia anterioar˘ a nu mai este viabil˘ a¸ si trebuie s˘ a folosim apelarea metodei executa ˆ ıntr-un mod dinamic. Metoda getField poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchFieldException. print ( " \ nFunctie : " ) . i < n .*. Revenind la exemplul din sect ¸iunea anterioar˘ a cu apelarea dinamic˘ a a unor funct ¸ii pentru un vector. util . out . // Obtinem valoarea lui y Integer val = y.set(obiect. equals ( " gata " ) ) { System . MECANISMUL REFLECTARII // Setam valoarea lui x x. numeFunctie = stdin . Listing 16.5: Lucru dinamic cu metode ¸ si variabile import java . s˘ a presupunem c˘ a exist˘ a deja un num˘ ar ˆ ınsemnat de clase care descriu diferite funct ¸ii dar acestea nu extind clasa abstract˘ a Functie. readLine () . import java . import java . .get(obiect).*. 459 Except ¸iile generate de metodele get. String numeFunctie = " " . new Integer(10)).

getField ( " v " ) . err . System . // Setam vectorul ( setam direct variabila v ) Field vector = c .3 Lucrul dinamic cu vectori Vectorii sunt reprezentat ¸i ca tip de date tot prin intermediul clasei java.Point Lucrul dinamic cu obiecte ce reprezint˘ a vectori se realizeaz˘ a prin intermediul clasei Array. Tipul de date al elementelor din care este format vectorul va fi obt ¸inut cu ajutorul metodei getComponentType.out. ce ˆ ıntoarce o referint ¸˘ a de tip Class.awt. Aceasta cont ¸ine o serie de metode statice ce permit: • Crearea de noi vectori: newInstance • Aflarea num˘ arului de elemente: getLength . LUCRUL DINAMIC CU CLASE try { // Incarcam clasa Class c = Class . System.Class. vector . // Cream un obiect de tip Functie Object f = c . Integer ret = ( Integer ) m .460 CAPITOLUL 16.lang. getMethod ( " executa " . forName ( numeFunctie ) . null ) . invoke (f . null ) . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . out . // Va afisa: class java.getComponentType()). Class c = vector.getClass().2. Point []vector = new Point[10]. } } } } 16. } catch ( Exception e ) { System . set (f . newInstance () . println ( " Eroare la apelarea functiei ! " ) . v ) . diferent ¸ierea f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isArray. // Apelam metoda ’ executa ’ // Folosim null pentru ca nu avem argumente Method m = c .println(c.

.2. i < Array. i) + " "). MECANISMUL REFLECTARII • Setarea / aflarea elementelor: set. i++) Array. i < Array.getLength(a).set(a. for (int i=0.out.class. i++) System. for (int i=0.˘ 16.get(a. i.print(Array. new Integer(i)).getLength(a). get 461 Exemplul de mai jos creeaz˘ a un vector ce cont ¸ine numerele ˆ ıntregi de la 0 la 9: Object a = Array.newInstance(int. 10).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful