Curs practic de Java

Cristian Fr˘ asinaru

Cuprins
1 Introducere ˆ ın Java 1.1 Ce este Java ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Limbajul de programare Java . . . . . 1.1.2 Platforme de lucru Java . . . . . . . . 1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat 1.2 Primul program . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Structura lexical˘ a a limbajului Java . . . . . . 1.3.1 Setul de caractere . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Identificatori . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Literali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Separatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Comentarii . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tipuri de date ¸ si variabile . . . . . . . . . . . 1.4.1 Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Controlul execut ¸iei . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1 Instruct ¸iuni de decizie . . . . . . . . . 1.5.2 Instruct ¸iuni de salt . . . . . . . . . . . 1.5.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor 1.5.4 Alte instruct ¸iuni . . . . . . . . . . . . 1.6 Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Crearea unui vector . . . . . . . . . . . 1.6.2 Tablouri multidimensionale . . . . . . 1.6.3 Dimensiunea unui vector . . . . . . . . 1.6.4 Copierea vectorilor . . . . . . . . . . . 1 11 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 19 19 20 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays . . . . . . 1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni S ¸ iruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a . . . 1.8.1 Transmiterea argumentelor . . . . . . . . . . 1.8.2 Primirea argumentelor . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Argumente numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 37 38 39 39 40 41 42 46 49 50 50 52 53 56 57 58 59 59 61 62 63 64 64 66 66 67 67

1.7 1.8

2 Obiecte ¸ si clase 2.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Crearea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Folosirea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Distrugerea obiectelor . . . . . . . . . . . . 2.2 Crearea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Declararea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Corpul unei clase . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Constructorii unei clase . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Declararea variabilelor . . . . . . . . . . . . 2.2.6 this ¸ si super . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Implementarea metodelor . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Declararea metodelor . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Tipul returnat de o metod˘ a . . . . . . . . . 2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a . . . 2.3.4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente . . 2.3.5 Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor 2.4 Modificatori de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a . . . . . . . 2.5.1 Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . 2.5.2 Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.3 Utilitatea membrilor de clas˘ a . . . . . . . . 2.5.4 Blocuri statice de init ¸ializare . . . . . . . . . 2.6 Clase imbricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Definirea claselor imbricate . . . . . . . . . . 2.6.2 Clase interne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Identificare claselor imbricate . . . . . . . . 2.6.4 Clase anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clase ¸ si metode abstracte . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 2.7.1 Declararea unei clase abstracte 2.7.2 Metode abstracte . . . . . . . . 2.8 Clasa Object . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Orice clas˘ a are o superclas˘ a . . 2.8.2 Clasa Object . . . . . . . . . . 2.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri . . . . 2.10 Tipul de date enumerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 68 68 71 71 71 74 75 77 77 78 82 85 85 87 89 90 91 92 95 95 95 96 97 98 99 99 100 101 103 105 107 108 109 110 110 111

3 Except ¸ii 3.1 Ce sunt except ¸iile ? . . . . . . . . . . . . 3.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor . . . . 3.3 ”Aruncarea” except ¸iilor . . . . . . . . . . 3.4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor . . . . . . 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea 3.4.2 Propagarea erorilor . . . . . . . . 3.4.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor . 3.5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii . . . 3.6 Except ¸ii la execut ¸ie . . . . . . . . . . . . 3.7 Crearea propriilor except ¸ii . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Ce sunt fluxurile? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Clasificarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri . . . . 4.1.4 Metode comune fluxurilor . . . . . . . . . . . . 4.2 Folosirea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Fluxuri primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Fluxuri de procesare . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Crearea unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere . . . . . . . . . . 4.2.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer . . . . . . . . . . . . 4.2.6 Concatenarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor . . . . . . . . . 4.2.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream 4.3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Intr˘ ari formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Ie¸ siri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4.4

CUPRINS Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ a . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard . . . . . . . . . . . 4.4.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) . . . . . . Clasa File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 112 113 115 117 119

4.5 4.6

5 Interfet ¸e 5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ce este o interfat ¸˘ a? . . . . . . . . . 5.2 Folosirea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Definirea unei interfet ¸e . . . . . . . . 5.2.2 Implementarea unei interfet ¸e . . . . . 5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive . 5.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte . . . . . . . . . . 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e . . . . . . 5.5 Utilitatea interfet ¸elor . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Crearea grupurilor de constante . . . 5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri 5.6 Interfat ¸a FilenameFilter . . . . . . . . . . 5.6.1 Folosirea claselor anonime . . . . . . 5.7 Compararea obiectelor . . . . . . . . . . . . 5.7.1 Interfat ¸a Comparable . . . . . . . . . 5.7.2 Interfat ¸a Comparator . . . . . . . . . 5.8 Adaptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Pachetele standard (J2SDK) . . . 6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet . 6.1.3 Importul unei clase sau interfet ¸e . 6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet 6.1.5 Importul static . . . . . . . . . . 6.1.6 Crearea unui pachet . . . . . . . 6.1.7 Denumirea unui pachet . . . . . . 6.2 Organizarea fi¸ sierelor . . . . . . . . . . . 6.2.1 Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

121 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 124 . 129 . 130 . 132 . 132 . 133 . 134 . 137 . 138 . 139 . 141 . 142 145 145 145 146 147 148 149 150 151 152 152

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (.class) 6.2.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor . . . . . . . . 6.2.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) . . . . Arhive JAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Folosirea utilitarului jar . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 154 155 156 157 158 159

6.3

7 Colect ¸ii 7.1 Introducere . . . . . . . . . . 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii . . 7.3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor . . 7.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor 7.5 Algoritmi polimorfici . . . . . 7.6 Tipuri generice . . . . . . . . 7.7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

161 . 161 . 162 . 166 . 168 . 170 . 171 . 172 177 177 179 180 180 181 183 183 184 187 188 193 194 196

8 Serializarea obiectelor 8.1 Folosirea serializ˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Serializarea tipurilor primitive . . . . . 8.1.2 Serializarea obiectelor . . . . . . . . . . 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream . . . . . . 8.1.4 Clasa ObjectInputStream . . . . . . . 8.2 Obiecte serializabile . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable . 8.2.2 Controlul serializ˘ arii . . . . . . . . . . 8.3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor . . . . . . 8.3.1 Controlul versiunilor claselor . . . . . . 8.3.2 Securizarea datelor . . . . . . . . . . . 8.3.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable 8.4 Clonarea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Modelul AWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Componentele AWT . . . . . . . . . . 9.2.2 Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container) 9.3 Gestionarea pozit ¸ion˘ arii . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

199 . 199 . 200 . 202 . 204 . 206 . 207

6 9.3.2 Gestionarul FlowLayout . . . . . . . . . . . 9.3.3 Gestionarul BorderLayout . . . . . . . . . . 9.3.4 Gestionarul GridLayout . . . . . . . . . . . 9.3.5 Gestionarul CardLayout . . . . . . . . . . . 9.3.6 Gestionarul GridBagLayout . . . . . . . . . 9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) . . . Tratarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor . . . . . 9.4.2 Tipuri de evenimente . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime . Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Clasa Window . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Clasa Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Clasa Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4 Clasa FileDialog . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri . . . . . 9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri 9.6.3 Meniuri de context (popup) . . . . . . . . . 9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) . . . . . Folosirea componentelor AWT . . . . . . . . . . . . 9.7.1 Clasa Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.2 Clasa Button . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.3 Clasa Checkbox . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.4 Clasa CheckboxGroup . . . . . . . . . . . . 9.7.5 Clasa Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.6 Clasa List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.7 Clasa ScrollBar . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.8 Clasa ScrollPane . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.9 Clasa TextField . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.10 Clasa TextArea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 211 212 214 218 219 221 224 227 232 232 233 236 239 242 243 246 247 250 250 251 252 253 255 257 259 261 262 263 265

9.4

9.5

9.6

9.7

10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare . . . . . . . . . . . . 10.1.1 Metoda paint . . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Suprafet ¸e de desenare - clasa Canvas 10.2 Contextul grafic de desenare . . . . . . . . . 10.2.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

269 . 269 . 270 . 271 . 274 . 275

CUPRINS 10.2.2 Primitive grafice . . . . . . . . . . Folosirea fonturilor . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Clasa Font . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Clasa FontMetrics . . . . . . . . . . Folosirea culorilor . . . . . . . . . . . . . . Folosirea imaginilor . . . . . . . . . . . . . 10.5.1 Afi¸ sarea imaginilor . . . . . . . . . 10.5.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor 10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” . 10.5.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG 10.5.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie . . Tip˘ arirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 275 276 277 279 282 286 287 289 291 291 292 293 299 299 299 300 301 304 305 307 310 310 314 316 316 316 319 324 329 332 335 336 336 338 340

10.3

10.4 10.5

10.6

11 Swing 11.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1 JFC . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2 Swing API . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3 Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT . . 11.2 Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ferestre interne . . . . . . . . . . . 11.3 Clasa JComponent . . . . . . . . . . . . . 11.4 Arhitectura modelului Swing . . . . . . . . 11.5 Folosirea modelelor . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tratarea evenimentelor . . . . . . . 11.6 Folosirea componentelor . . . . . . . . . . 11.6.1 Componente atomice . . . . . . . . 11.6.2 Componente pentru editare de text 11.6.3 Componente pentru selectarea unor 11.6.4 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Arbori . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Containere . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Dialoguri . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Desenarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Metode specifice . . . . . . . . . . 11.7.2 Considerat ¸ii generale . . . . . . . . 11.8 Look and Feel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12 Fire de execut ¸ie 12.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Crearea unui fir de execut ¸ie . . . . . . . . 12.2.1 Extinderea clasei Thread . . . . . . 12.2.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable 12.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie . . . 12.3.1 Terminarea unui fir de execut ¸ie . . 12.3.2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” . 12.3.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie . 12.3.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie . . 12.3.5 Scenariul produc˘ ator / consumator 12.3.6 Monitoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.7 Semafoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.8 Probleme legate de sincronizare . . 12.4 Gruparea firelor de execut ¸ie . . . . . . . . 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” . . 12.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask . . . . . . . .

CUPRINS 343 . 343 . 344 . 345 . 347 . 352 . 355 . 357 . 358 . 362 . 362 . 367 . 369 . 371 . 373 . 376 . 378 383 . 383 . 385 . 387 . 388 . 393 . 397 401 . 401 . 402 . 404 . 406 . 408 . 410 . 412 . 416 . 420 . 421 . 421

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Lucrul cu URL-uri . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Socket-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Comunicarea prin conexiuni . . . . . . . . . 13.5 Comunicarea prin datagrame . . . . . . . . . 13.6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i 14 Appleturi 14.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Crearea unui applet simplu . . . . . . . 14.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet . . . . . 14.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul . . . . . 14.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor . . . 14.6 Tag-ul APPLET . . . . . . . . . . . . 14.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi 14.8 Alte metode oferite de clasa Applet . . 14.9 Arhivarea appleturilor . . . . . . . . . 14.10Restrict ¸ii de securitate . . . . . . . . . 14.11Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. .3. . .1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . 460 . . . . . . . . . 16. . . 442 . 427 . . 15.1 Generalit˘ a¸ ti despre baze de date . .2 JDBC . . . . 453 . 15. . . . . . . . . . 425 . . . . .3 Tipuri de drivere . . 443 445 . . . . . .2 Specificarea unei baze de date . . . . . .1. .2 Interfat ¸a ResultSetMetaData . 456 . . . . . 423 . . . . . . . . . . .3 Interfat ¸a CallableStatement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Lucrul dinamic cu clase 16. .4 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor 15. . . . . . . .3. . . . . 428 .1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie . .1 Interfat ¸a DatabaseMetaData . 16. . . . . . . . . . . . . . 423 . 9 423 . . . . . . . . . . 432 .2 Mecanismul reflect˘ arii . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . 15. 15. . . . . . . 16. . . . . . . . . . . . . . .4 Realizarea unei conexiuni .3 Lucrul dinamic cu vectori . . . . . 424 . . . . . . . . .2 Conectarea la o baz˘ a de date . . .1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. . . . 15. . . .2. .4. . . .1 Inregistrarea unui driver . . . . . . .2 Manipularea obiectelor . 15. . 438 . . . . . .3. . . . 431 . .2. .1. . 15. 15. .3. . . . . 445 .3. . . . 452 . . . . . . . . . . . . 15. . 430 . 426 .5 Interfat ¸a ResultSet . .1 Interfat ¸a Statement . . .3. . 434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Exemplu simplu . . . . . . . . . .2. . . . . . . 440 . . . 438 . 15. . . . . . . . . . . . .4. . . 442 . . . . . . . . 15. . 15. . . .2. . . .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL . . . . . . .2 Interfat ¸a PreparedStatement . . . . 15. 15. . . . .CUPRINS 15 Lucrul cu baze de date 15. 15. . . . . . . . . . . .4 Lucrul cu meta-date . . . . 437 . . .2. . . . .

10 CUPRINS .

1. care a avut un impact remarcabil asupra ˆ ıntregii comunit˘ a¸ ti a dezvoltatorilor de software. robustet ¸e ¸ si nu ˆ ın ultimul rˆ and portabilitate.1 Limbajul de programare Java Inainte de a prezenta ˆ ın detaliu aspectele tehnice ale limbajului Java. mo¸ stenirea multipl˘ a ¸ si toate ”facilit˘ a¸ tile” ce pot provoca scrierea unui cod confuz. impunˆ andu-se prin calit˘ a¸ ti deosebite cum ar fi simplitate. interfat ¸˘ a grafic˘ a. Denumit˘ a init ¸ial OAK. baze de date.elimin˘ a sursele frecvente de erori ce apar ˆ ın programare prin renunt ¸area la pointeri. etc. administrarea automat˘ a a memoriei ¸ si elim11 .elimin˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor. 1.1 Ce este Java ? Java este o tehnologie inovatoare lansat˘ a de compania Sun Microsystems ˆ ın 1995. • Robustet ¸e .Capitolul 1 Introducere ˆ ın Java 1. • U¸ surint ¸˘ aˆ ın crearea de aplicat ¸ii complexe ce folosesc programarea ˆ ın ret ¸ea. tehnologia Java este format˘ a dintr-un limbaj de programare de nivel ˆ ınalt pe baza c˘ aruia sunt construite o serie de platforme destinate implement˘ arii de aplicat ¸ii pentru toate segmentele industriei software. • Simplitate . fire de execut ¸ie. care l-au transformat ˆ ıntr-un interval de timp atˆ at de scurt ˆ ıntr-una din cele mai pupulare opt ¸iuni pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii. indiferent de domeniu sau de complexitatea lor. s˘ a amintim caracteristicile sale principale.

furnizˆ and mecanisme stricte de securitate a programelor concretizate prin: verificarea dinamic˘ a a codului pentru detectarea secvent ¸elor periculoase. • Este compilat ¸ si interpretat.12 CAPITOLUL 1. etc. etc. Solaris.elimin˘ a complet stilul de programare procedural. Aceste tehnologii au fost grupate ˆ ın a¸ sa numitele platforme de lucru.de¸ si mai lent decˆ at limbajele de programare care genereaz˘ a executabile native pentru o anumit˘ a platform˘ a de lucru.este un limbaj de programare foarte sigur. astfel ˆ ıncˆ at viteza de lucru put ¸in mai sc˘ azut˘ a nu va fi un impediment ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii oricˆ at de complexe. 1. folosite pentru dezvoltarea de aplicat ¸ii sau componente destinate unei anume categorii de utilizatori. etc. lucru care aduce economii substant ¸iale firmelor dezvoltatoare de aplicat ¸ii.2 Platforme de lucru Java Limbajul de programare Java a fost folosit la dezvoltarea unor tehnologii dedicate rezolv˘ arii unor probleme din cele mai diverse domenii. • Neutralitate arhitectural˘ a . • Complet orientat pe obiecte . • Performant ¸˘ a . inclusiv grafic˘ a 3D.Java este un limbaj independent de platforma de lucru. • Securitate . C++ la Java f˘ acˆ andu-se foarte u¸ sor. animat ¸ie. aceea¸ si aplicat ¸ie rulˆ and f˘ ar˘ a nici o modificare ¸ si f˘ ar˘ a a necesita recompilarea ei pe sisteme de operare diferite cum ar fi Windows. • Este modelat dup˘ a C ¸ si C++. precum ¸ si diverse programe utilitare. trecerea de la C. . impunerea unor reguli stricte pentru rularea proceselor la distant ¸˘ a. INTRODUCERE ˆ IN JAVA inarea pierderilor de memorie printr-o procedur˘ a de colectare a obiectelor care nu mai sunt referite. • Portabililtate . compilatorul Java asigur˘ a o performant ¸˘ a ridicat˘ a a codului de octet ¸i. Linux. ce reprezint˘ a seturi de libr˘ arii scrise ˆ ın limbajul Java.1. ce ruleaz˘ aˆ ın fundal (”garbage collector”).comportamentul unei aplicat ¸ii Java nu depinde de arhitectura fizic˘ a a ma¸ sinii pe care ruleaz˘ a. Mac OS. aceasta fiind solut ¸ia eficient˘ a pentru obt ¸inerea portabilit˘ a¸ tii.

5 SDK (Tiger). De asemenea. platforma de lucru J2ME oferind suportul necesar scrierii de programe dedicate acestui scop.com”. programarea dispozitivelor mobile este extrem de simpl˘ a. bazate pe componente cum ar fi servleturi. vom folosi termenul J2SDK pentru a ne referi la distribut ¸ia standard J2SE 1. Toate distribut ¸iile Java sunt oferite gratuit ¸ si pot fi desc˘ arcate de pe Internet de la adresa ”http://java. cu informat ¸iile memorate ˆ ın baze de date distribuite. aici este inclus˘ a¸ si tehnologia Java Web Start ce furnizeaz˘ a o modalitate extrem de facil˘ a pentru lansarea ¸ si instalarea local˘ a a programelor scrise ˆ ın Java direct de pe Web. limbajele de programare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • Interpretate: instruct ¸iunile sunt citite linie cu linie de un program numit interpretor ¸ si traduse ˆ ın instruct ¸iuni ma¸ sin˘ a. Avantajul acestei solut ¸ii este simplitatea ¸ si faptul c˘ a fiind interpretat˘ a direct sursa programului obt ¸inem portabilitatea. In continuare.1.1. Probabil cel mai cunoscute limbaj interpretat este limbajul Basic.1.sun. pagini JSP. • Compilate: codul surs˘ a al programelor este transformat de compilator ˆ ıntr-un cod ce poate fi executat direct de procesor. Dezavantajul evident este viteza de execut ¸ie redus˘ a. Tot aici g˘ asim ¸ si suportul necesar pentru crearea de aplicat ¸ii ¸ si servicii Web. CE ESTE JAVA ? 13 • J2SE (Standard Edition) Este platforma standard de lucru ce ofer˘ a suport pentru crearea de aplicat ¸ii independente ¸ si appleturi. • J2EE (Enterprise Edition) Aceast˘ a platform˘ a ofer˘ a API-ul necesar dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii complexe. numit cod . oferind cea mai comod˘ a solut ¸ie pentru distribut ¸ia ¸ si actualizarea aplicat ¸iilor Java. etc. • J2ME (Micro Edition) Folosind Java. etc. formate din componente ce trebuie s˘ a ruleze ˆ ın sisteme eterogene. 1.3 Java: un limbaj compilat ¸ si interpretat In funct ¸ie de modul de execut ¸ie a aplicat ¸iilor.

A¸ sadar vom avea la dispozit ¸ie un compilator responsabil cu transformarea surselor programului ˆ ın a¸ sa numitul cod de octet ¸i.out. Acest lucru este realizat automat de c˘ atre distribut ¸ia J2SDK.println("Hello world!"). Avantajul este execut ¸ia extrem de rapid˘ a. Codul de octet ¸i este diferit de codul ma¸ sin˘ a. programele Java fiind atˆ at interpretate cˆ at ¸ si compilate. INTRODUCERE ˆ IN JAVA ma¸ sin˘ a. Scriererea codului surs˘ a class FirstApp { public static void main( String args[]) { System. Codurile de octet ¸i sunt seturi de instruct ¸iuni care seam˘ an˘ a cu codul scris ˆ ın limbaj de asamblare ¸ si sunt generate de compilator independent de mediul de lucru. Pentru ca un cod de octet ¸i s˘ a poat˘ a fi executat pe un anumit calculator. Codul ma¸ sin˘ a este reprezentat de o succesiune de instruct ¸iuni specifice unui anumit procesor ¸ si unei anumite platforme de lucru reprezentate ˆ ın format binar astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi executate f˘ ar˘ a a mai necesita nici o prelucrare.14 CAPITOLUL 1. codul compilat ˆ ıntr-un format de nivel sc˘ azut nu poate fi rulat decˆ at pe platforma de lucru pe care a fost compilat. Prin ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM) vom ˆ ınt ¸elege mediul de execut ¸ie al aplicat ¸iilor Java. dezavantajul fiind lipsa portabilit˘ a¸ tii. pe acesta trebuie s˘ a fie instalat˘ a o ma¸ sin˘ a virtual˘ a Java. } } . 1. Limbajul Java combin˘ a solut ¸iile amintite mai sus. codul de octet ¸i este interpretat de mediul Java ¸ si de aceea poate fi rulat pe orice platform˘ a pe care este instalat˘ a mediul de execut ¸ie Java. precum ¸ si un interpretor ce va executa respectivul cod de octet ¸i. In timp ce codul ma¸ sin˘ a este executat direct de c˘ atre procesor ¸ si poate fi folosit numai pe platforma pe care a fost creat.2 Primul program Crearea oric˘ arei aplicat ¸ii Java presupune efectuarea urm˘ atorilor pa¸ si: 1.

PRIMUL PROGRAM 15 Toate aplicat ¸iile Java cont ¸in o clas˘ a principal˘ a(primar˘ a) ˆ ın care trebuie s˘ a se gaseasc˘ a metoda main. javac FirstApp. 4. Salvarea fi¸ sierelor surs˘ a Se va face ˆ ın fi¸ siere care au obligatoriu extensia java. apelat pentru unitatea de compilare corespunz˘ atoare clasei principale.java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fi¸ sierul FirstApp.1. Deoarece interpretorul are ca argument de intrare numele clasei principale ¸ si nu numele unui fi¸ sier. Acestea au extensia . . Clasele aplicat ¸iei se pot gasi fie ˆ ıntr-un singur fi¸ sier. fie ˆ ın mai multe. nici o alt˘ a extensie nefiind acceptat˘ a. 2. S˘ a presupunem c˘ a am salvat exemplul de mai sus ˆ ın fi¸ sierul C:\intro\FirstApp. ne vom pozit ¸iona ˆ ın directorul ce cont ¸ine fi¸ sierul FirstApp.2. Compilatorul creeaz˘ a cˆ ate un fi¸ sier separat pentru fiecare clas˘ a a programului.class ¸ si implicit sunt plasate ˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierele surs˘ a. Rularea aplicat ¸iei Se face cu interpretorul java. Este recomandat ca fi¸ sierul care cont ¸ine codul surs˘ a al clasei primare s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu cel al clasei. se va face ˆ ıntr-o fereastr˘ a sistem. Apelul compilatorului se face pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine clasa principal˘ a a aplicat ¸iei sau pentru orice fi¸ sier/fi¸ siere cu extensia java. de¸ si acest lucru nu este obligatoriu.class ¸ si vom apela interpretorul astfel: java FirstApp Rularea unei aplicat ¸ii care nu folose¸ ste interfat ¸˘ a grafic˘ a.java. Compilarea aplicat ¸iei Pentru compilare vom folosi compilatorul javac din distribut ¸ia J2SDK. 3.class.

etc. O alt˘ a caracteristic˘ a a setului de caractere Unicode este faptul c˘ aˆ ıntreg intervalul de reprezentare a simbolurilor este divizat ˆ ın subintervale numite blocuri. ∅.class este gre¸ sit! 1. Mai jos sunt oferite cˆ ateva exemple de caractere Unicode.\u0669 : cifre arabic-indic 0 . cˆ ateva exemple de blocuri fiind: Basic Latin.\u03C9 : simboluri grece¸ sti α − ω • \u2200 . cu cˆ ateva except ¸ii. Acestea nu pot fi folosite ca nume de clase. Currency. 1. Greek.3.2 Cuvinte cheie Cuvintele rezervate ˆ ın Java sunt. Musical. ∃. Arrows.3. Primele 256 caractere Unicode corespund celor ASCII. Gothic.9 • \u0660 . referirea la celelalte f˘ acˆ andu-se prin \uxxxx. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a se pot reprezenta 65536 de semne. Arabic.org”. etc. .) • \u4e00 .unicode.9 • \u03B1 .\u22FF : simboluri matematice (∀.\u0039 : cifre ISO-Latin 0 . • \u0030 . Coreean) Mai multe informat ¸ii legate de reprezentarea Unicode pot fi obt ¸inute la adresa ”http://www. spre deosebire de ASCII. INTRODUCERE ˆ IN JAVA Atent ¸ie Un apel de genul java c:\intro\FirstApp.3 1.\u9fff : litere din alfabetul Han (Chinez.1 Structura lexical˘ a a limbajului Java Setul de caractere Limbajului Java lucreaz˘ aˆ ın mod nativ folosind setul de caractere Unicode. cele din C++ ¸ si au fost enumerate ˆ ın tabelul de mai jos. Acesta este un standard internat ¸ional care ˆ ınlocuie¸ ste vechiul set de caractere ASCII ¸ si care folose¸ ste pentru reprezentarea caracterelor 2 octet ¸i.16 CAPITOLUL 1. Mathematical. Japonez. unde xxxx reprezint˘ a codul caracterului. unde era posibil˘ a reprezentarea a doar 256 de caractere.

. Cuvintele marcate prin ∗ sunt rezervate.3 Identificatori Sunt secvent ¸e nelimitate de litere ¸ si cifre Unicode. ˆ ıncepˆ and cu o liter˘ a. baza 16 (ˆ ıncep cu caracterele 0x) ¸ si baza 8 (ˆ ıncep cu cifra 0) ¸ si pot fi de dou˘ a tipuri: – normali . variabile sau metode. true. 1.se reprezint˘ a pe 4 octet ¸i (32 bit ¸i) – lungi . null nu sunt cuvinte cheie.3. dar nu pot fi nici ele folosite ca nume ˆ ın aplicat ¸ii. 1.5.se reprezint˘ a pe 8 octet ¸i (64 bit ¸i) ¸ si se termin˘ a cu caracterul L (sau l). Dup˘ a cum am mai spus. abstract boolean break byte case catch char class const* continue default do double else extends final finally float for goto* if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while Incepˆ and cu versiunea 1. identificatorii nu au voie s˘ a fie identici cu cuvintele rezervate. STRUCTURA LEXICALA 17 interfet ¸e. false.3.4 Literali Literalii pot fi de urm˘ atoarele tipuri: • Intregi Sunt acceptate 3 baze de numerat ¸ie : baza 10. dar nu sunt folosite. mai exist˘ a¸ si cuvˆ antul cheie enum.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1.3.

respectiv D sau d pentru valorile duble . INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Flotant ¸i Pentru ca un literal s˘ a fie considerat flotant el trebuie s˘ a aib˘ a cel put ¸in o zecimal˘ a dup˘ a virgul˘ a.0. literalii ˆ ıntregi 1 ¸ si 0 nu mai au semnificat ¸ia de adev˘ arat. Secvent ¸ele escape predefinite ˆ ın Java sunt: – ’\b’ : Backspace (BS) – ’\t’ : Tab orizontal (HT) – ’\n’ : Linie nou˘ a (LF) – ’\f’ : Pagin˘ a nou˘ a (FF) – ’\r’ : Inceput de rˆ and (CR) – ’\"’ : Ghilimele – ’\’’ : Apostrof – ’\\’ : Backslash . 4D. Secvent ¸ele escape permit specificarea caracterelor care nu au reprezentare grafic˘ a¸ si reprezentarea unor caractere speciale precum backslash.reprezentate pe 64 bit ¸i. apostrof. Reprezentarea se face fie folosind o liter˘ a. fie o secvent ¸˘ a escape scris˘ aˆ ıntre apostrofuri. Atent ¸ie Spre deosebire de C++.valoarea logic˘ a de fals. • Caracter Un literal de tip caracter este utilizat pentru a exprima caracterele codului Unicode.valoarea logic˘ a de adev˘ ar. respectiv false . s˘ a fie ˆ ın notat ¸ie exponent ¸ial˘ a sau s˘ a aib˘ a sufixul F sau f pentru valorile normale . 2e2.18 CAPITOLUL 1. respectiv fals.reprezentate pe 32 bit ¸i. Exemple: 1. • Logici Sunt reprezentat ¸i de true . etc. 3f.

++x. >>> (shift la dreapta f˘ ar˘ a semn) . ^ (xor). STRUCTURA LEXICALA 19 • S ¸ iruri de caractere Un literal ¸ sir de caractere este format din zero sau mai multe caractere ˆ ıntre ghilimele. concatenarea ¸ sirurilor realizˆ andu-se cu operatorul +. *. !(not) • operatori relat ¸ionali: <. Caracterele care formeaz˘ a¸ sirul pot fi caractere grafice sau secvent ¸e escape. . ca ˆ ın exemplul: "Ana " + " are " + " mere ". cu mici deosebiri. n--. %. ++. . 1.3. In Java separatorii sunt urm˘ atorii: ( ) [ ] . >. ==. -. <=. ||(or). /. Dac˘ a¸ sirul este prea lung el poate fi scris ca o concatenare de sub¸ siruri de dimensiune mai mic˘ a. ~ (not) • operatori de translat ¸ie: <<. • operatori logici: &&(and). Instruct ¸iunile unui program se separ˘ a cu punct ¸ si virgul˘ a.3. |(or). cei din C++: • atribuirea: = • operatori matematici: +.3. definit˘ aˆ ın pachetul java. --n Evaluarea expresiilor logice se face prin metoda scurtcircuitului: evaluarea se opre¸ ste ˆ ın momentul ˆ ın care valoarea de adev˘ ar a expresiei este sigur determinat˘ a. != • operatori pe bit ¸i: &(and). >>. . Dup˘ a cum vom vedea.˘ A LIMBAJULUI JAVA 1.5 Separatori Un separator este un caracter care indic˘ a sfˆ ar¸ situl unei unit˘ a¸ ti lexicale ¸ si ınceputul alteia. Sirul vid este "". <=. orice ¸ sir este de fapt o instant ¸˘ a a clasei String. -. Este permis˘ a notat ¸ia prescurtat˘ a de forma lval op= rval: x += 2 n -= 3 Exist˘ a operatori pentru autoincrementare ¸ si autodecrementare (post ¸ si pre): x++.6 Operatori Operatorii Java sunt.. 1.lang.

out. int x=10. int i2 = (int)l2. int i = 200. Textul dintre cele dou˘ a secvent ¸e este automat mutat ˆ ın documentat ¸ia aplicat ¸iei de c˘ atre generatorul automat de documentat ¸ie javadoc.20 CAPITOLUL 1. Observat ¸ii: • Nu putem scrie comentarii ˆ ın interiorul altor comentarii. //widening conversion long l2 = (long)200. • Comentarii pe mai multe linii care ¸ tin de documentat ¸ie. care incep cu //. • operatori pentru conversii (cast) : (tip-de-data) int a = (int)’a’. String s2="mere".println(s1 + " are " + x + " " + s2). long l = (long)i. //narrowing conversion 1. • Nu putem introduce comentarii ˆ ın interiorul literalilor caracter sau ¸ sir de caractere. char c = (char)96. y=1. La fel se ˆ ıntampl˘ a cu secvent ¸a // ˆ ın comentarii care incep cu /* sau */. • Secvent ¸ele /* ¸ si */ pot s˘ a apar˘ a pe o linie dup˘ a secvent ¸a // dar ˆ ı¸ si pierd semnificat ¸ia. System. (virgul˘ a) folosit pentru evaluarea secvent ¸ial˘ a a operat ¸iilor: int x=0. .7 Comentarii In Java exist˘ a trei feluri de comentarii: • Comentarii pe mai multe linii. z=2. ˆ ınchise ˆ ıntre /** ¸ si */.3. • Comentarii pe o singur˘ a linie. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • operatorul if-else: expresie-logica ? val-true : val-false • operatorul . • operatorul + pentru concatenarea ¸ sirurilor: String s1="Ana". ˆ ınchise ˆ ıntre /* ¸ si */.

o referint ¸˘ a (adres˘ a de memorie) c˘ atre valoarea sau mult ¸imea de valori reprezentat˘ a de variabila respectiv˘ a. double (8) • caracter: char (2 octet ¸i) • logic: boolean (true ¸ si false) In alte limbaje de programare formatul ¸ si dimensiunea tipurilor primitive de date pot depinde de platforma pe care ruleaz˘ a programul.1 Tipuri de date ¸ si variabile Tipuri de date In Java tipurile de date se impart ˆ ın dou˘ a categorii: tipuri primitive ¸ si tipuri referint ¸˘ a. Valoarea unei variabile de acest tip este. short (2). prin urmare tipurile de date ar trebui s˘ a fie de fapt definite de clase ¸ si toate variabilele ar trebui s˘ a memoreze instant ¸e ale acestor clase (obiecte). ˆ ıns˘ a. Exist˘ a trei tipuri de date din limbajul C care nu sunt suportate de limbajul Java. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE 21 1.1.4. Vectorii. pentru usurint ¸a program˘ arii. orice dependent ¸˘ a de o anumit˘ a platform˘ a specific˘ a fiind eliminat˘ a. Pointerii au fost eliminat ¸i din cauz˘ a c˘ a erau o surs˘ a constant˘ a de erori. int (4). spre deosebire de tipurile primitive. In Java acest lucru nu mai este valabil. Acestea sunt: pointer. care sunt cele uzuale : • aritmetice –ˆ ıntregi: byte (1 octet).4 1. struct ¸ si union. locul lor fiind luat de tipul referint ¸˘ a. clasele ¸ si interfet ¸ele sunt tipuri referint ¸˘ a.4. . iar struct ¸ si union nu ˆ ı¸ si mai au rostul atˆ at timp cˆ at tipurile compuse de date sunt formate ˆ ın Java prin intermediul claselor. In principiu acest lucru este adev˘ arat. Java porne¸ ste de la premiza c˘ a ”orice este un obiect”. mai exist˘ a¸ si a¸ sa numitele tipurile primitive de date. long (8) – reale: float (4 octeti).

Convent ¸ia de numire a variabilelor ˆ ın Java include..14. c2=’a’. vizibile pentru toate metodele clasei respective cˆ at ¸ si pentru alte clase ˆ ın funct ¸ie de nivelul lor de acces (vezi ”Declararea variabilelor membre”). declarate ˆ ın interiorul unei clase. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1.. • Init ¸ializarea variabilelor: Tip numeVariabila = valoare. Evident. String bauturaMeaPreferata = "apa". atunci primele litere ale celorlalt ¸i atomi se scriu cu majuscule. long numarElemente = 12345678L. • Declararea variabilelor: Tip numeVariabila. init ¸ializate. char c1=’j’... • variabilele care nu sunt constante se scriu astfel: prima liter˘ a mic˘ a iar dac˘ a numele variabilei este format din mai mult ¸i atomi lexicali. pentru a putea fi folosite variabilele trebuie declarate ¸ si. MAXIM = 10. Exemple: final double PI = 3. c4=’a’. Variabile membre. c3=’v’. eventual. printre altele. In funct ¸ie de locul ˆ ın care sunt declarate variabilele se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoatele categorii: a. variabila2[=valoare2].22 CAPITOLUL 1.2 Variabile Variabilele pot fi de tip primitiv sau referint ¸e la obiecte (tip referint ¸˘ a). • Declararea constantelor: final Tip numeVariabila. urm˘ atoarele criterii: • variabilele finale (constante) se scriu cu majuscule. . Indiferent de tipul lor. int valoare = 100.4. exist˘ a posibilitatea de a declara ¸ si init ¸ializa mai multe variabile sau constante de acela¸ si tip ˆ ıntr-o singur˘ a instruct ¸iune astfel: Tip variabila1[=valoare1]. final int MINIM=0.

err.println(e. i++) { //domeniul de vizibilitate al lui i } i = 101. i<100. } try { a = b/c.1. } } } Observatii: • Variabilele declarate ˆ ıntr-un for.getMessage()). public void metoda(int b) { a = b. int c = 10. declarate ˆ ıntr-un bloc de cod. Variabile locale. } catch(ArithmeticException e) { System. vizibile doar ˆ ın blocul respectiv. r˘ amˆ an locale corpului ciclului: for(int i=0.//incorect • Nu este permis˘ a ascunderea unei variabile: . d++) { c --. Parametri metodelor. TIPURI DE DATE S ¸ I VARIABILE b. for(int d=0. vizibili doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. e. class Exemplu { //Fiecare variabila corespunde situatiei data de numele ei //din enumerarea de mai sus int a. Parametrii de la tratarea except ¸iilor (vezi ”Tratarea except ¸iilor”). 23 c. Variabile locale.4. vizibile doar ˆ ın metoda respectiv˘ a. d < 10. d. declarate ˆ ıntr-o metod˘ a.

return.5 Controlul execut ¸iei Instruct ¸iunile Java pentru controlul execut ¸iei sunt foarte asem˘ an˘ atoare celor din limbajul C ¸ si pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın urm˘ atoarele categorii: • Instruct ¸iuni de decizie: if-else. //incorect } 1..24 CAPITOLUL 1. } switch-case switch (variabila) { case valoare1: . do-while • Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor: try-catch-finally.5. } if (expresie-logica) { ..1 if-else Instruct ¸iuni de decizie if (expresie-logica) { .. while. switch-case • Instruct ¸iuni de salt: for. continue. { int x=2.... INTRODUCERE ˆ IN JAVA int x=1. } else { . throw • Alte instruct ¸iuni: break. break.. case valoare2: . label: 1..

CONTROLUL EXECUT ¸ IEI . default: . . pas-iteratie) { //Corpul buclei } for(int i=0. } Atˆ at la init ¸ializare cˆ at ¸ si ˆ ın pasul de iterat ¸ie pot fi mai multe instruct ¸iuni desp˘ art ¸ite prin virgul˘ a. while while (expresie-logica) { .. i < 100 && j > 0....5. } while (expresie-logica). } do-while do { . i++..2 for Instruct ¸iuni de salt for(initializare.1.... } 25 Variabilele care pot fi testate folosind instruct ¸iunea switch nu pot fi decˆ at de tipuri primitive. j--) { . 1...5. expresie-logica. break.. j=100 . ..

26 CAPITOLUL 1. if (j==7) break eticheta.4 Alte instruct ¸iuni • break: p˘ ar˘ ase¸ ste fort ¸at corpul unei structuri repetitive. utile pentru a controla punctul de ie¸ sire dintr-o structur˘ a repetitiv˘ a. if (j==5) continue eticheta. } i++. respectiv throw ¸ si vor fi tratate ˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. while (j < 10) { j++.5. INTRODUCERE ˆ IN JAVA 1. returneaz˘ a o valorare.3 Instruct ¸iuni pentru tratarea except ¸iilor Instruct ¸iunile pentru tratarea except ¸iilor sunt try-catch-finally. eventual.out.6. De¸ si ˆ ın Java nu exist˘ a goto. se pot defini totu¸ si etichete folosite ˆ ın expresii de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta.out.1 Vectori Crearea unui vector Crearea unui vector presupune realizarea urm˘ atoarelor etape: .println("i="+i). j=0. ca ˆ ınexemplul de mai jos: i=0. eticheta: while (i < 10) { System. • numeEticheta: : Define¸ ste o etichet˘ a. } 1.println("j="+j). 1. System. • continue: termina fort ¸at iterat ¸ia curent˘ a a unui ciclu ¸ si trece la urm˘ atoarea iterat ¸ie. • return [valoare]: termin˘ a o metod˘ a¸ si.6 1.5.

se realizeaz˘ aˆ ıntotdeauna prin intermediul operatorului new. unde nrElemente reprezint˘ a num˘ arul maxim de elemente pe care le poate avea vectorul. numit˘ a¸ si instant ¸ierea vectorului. //aloca spatiu pentru 10 intregi: 40 octeti c = new char[10].Pentru a putea utiliza un vector trebuie. Operat ¸iunea de alocare a memoriei. • Instant ¸ierea Declararea unui vector nu implic˘ a¸ si alocarea memoriei necesare pentru ret ¸inerea elementelor. Instant ¸ierea unui vector se va face printr-o expresie de genul: numeVector = new Tip[nrElemente].1. In urma instant ¸ierii vor fi alocat ¸i: nrElemente ∗ dimensiune(T ip) octet ¸i necesari memor˘ arii elementelor din vector. //aloca spatiu pentru 10 caractere: 20 octeti Declararea ¸ si instant ¸ierea unui vector pot fi f˘ acute simultan astfel: Tip[] numeVector = new Tip[nrElemente]. unde prin dimensiune(T ip) am notat num˘ arul de octet ¸i pe care se reprezint˘ a tipul respectiv. ca ˆ ın exemplele de mai jos: int[] intregi. VECTORI 27 • Declararea vectorului . String adrese[].6. v = new int[10]. ˆ ınainte de toate. Acest lucru se face prin expresii de forma: Tip[] numeVector. . sau Tip numeVector[]. sa-l declar˘ am.

2. int v[] = new int[10].2 Tablouri multidimensionale In Java tablourile multidimensionale sunt de fapt vectori de vectori. "Galben". crearea ¸ si instant ¸ierea unei matrici vor fi realizate astfel: Tip matrice[][] = new Tip[nrLinii][nrColoane]. //ilegal //corect 1.6. deci pozit ¸iile unui vector cu n elemente vor fi cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si n − 1. 24.3 Dimensiunea unui vector Cu ajutorul variabilei length se poate afla num˘ arul de elemente al unui vector. In acest caz instant ¸ierea nu mai trebuie facut˘ a explicit. matrice[i] este linia i a matricii ¸ si reprezint˘ a un vector cu nrColoane elemente iar matrice[i][j] este elementul de pe linia i ¸ si coloana j . // m[0]. String culori[] = {"Rosu". . "Verde"}. int v[10]. evident dac˘ a este cazul pentru a¸ sa ceva. 120}.28 CAPITOLUL 1. Primul indice al unui vector este 0. int []a = new int[5]. De exemplu. 1.6. int []factorial = {1.length are valoarea 10 Pentru a ˆ ınt ¸elege modalitatea de folosire a lui length trebuie ment ¸ionat c˘ a fiecare vector este de fapt o instant ¸˘ a a unei clase iar length este o variabil˘ a public˘ a a acelei clase.length are valoarea 5 int m[][] = new int[5][10]. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • Init ¸ializarea (opt ¸ional) Dup˘ a declararea unui vector. acesta poate fi init ¸ializat. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se doar prin intermediul opearatorului new. 6. adic˘ a elementele sale pot primi ni¸ ste valori init ¸iale. ˆ ın care este ret ¸inut num˘ arul maxim de elemente al vectorului. Nu sunt permise construct ¸ii de genul Tip numeVector[nrElemente]. 1. // a. alocarea memoriei f˘ acˆ andu-se automat ˆ ın funct ¸ie de num˘ a rul de elemente cu care se init ¸ializeaz˘ a vectorul.

folosind un algoritm de tip QuickSort performant. ca ˆ ın exemplele de mai jos.6. de complexitate O(n log (n)). o atribuire de genul b = a are alt˘ a semnificat ¸ie decˆ at copierea elementelor lui a ˆ ın b ¸ si nu poate fi folosit˘ aˆ ın acest scop.length). int v[]={3. 2.sorteaz˘ a ascendent un vector. 3. fie element cu element.1. java. i<a.c˘ autarea binar˘ a a unei anumite valori ˆ ıntr-un vector sortat. 1.arraycopy(a. .6.clasa Arrays In Java s-a pus un accent deosebit pe implementarea unor structuri de date ¸ si algoritmi care s˘ a simplifice proceseul de crearea a unui algoritm.5 Sortarea vectorilor . i++) b[i] = a[i]. a. Dup˘ a cum vom vedea.Arrays ofer˘ a diverse metode foarte utile ˆ ın lucrul cu vectori cum ar fi: • sort .util. int a[] = {1. programatorul trebuind s˘ a se concentreze pe aspectele specifice problemei abordate. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. 4} • binarySearch .arraycopy. b.sort(v). // Varianta 1 for(int i=0. Clasa java.length.Arrays. // Varianta 2 System.4 Copierea vectorilor Copierea elementelor unui vector a ˆ ıntr-un alt vector b se poate face.6. 2}. VECTORI 29 1. 1. int b[] = new int[4].util. 4. 0. // Nu are efectul dorit b = a. 0. 2. fie cu ajutorul metodei System. 4}. 3.

ale c˘ aror elemente au tipul Object. char data[] = {’a’.util.7 S ¸ iruri de caractere In Java. INTRODUCERE ˆ IN JAVA • equals . Exemple echivalente de declarare a unui ¸ sir: String s = "abc". ¸ si vor fi studiat ¸i ˆ ın capitolul ”Colect ¸ii”. String s = new String("abc"). String s = new String(data). cum ar fi: append. un ¸ sir de caractere poate fi reprezentat printr-un vector format din elemente de tip char.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ a¸ si eterogeni Implement˘ ari ale vectorilor cu num˘ ar variabil de elemente sunt oferite de clase specializate cum ar fi Vector sau ArrayList din pachetul java. un obiect de tip String sau un obiect de tip StringBuffer. insert.30 CAPITOLUL 1. Clasa StringBuffer va fi utilizat˘ a predominant ˆ ın aplicat ¸ii dedicate proces˘ arii textelor cum ar fi editoarele de texte. ’c’}. delete. reverse.atribuie fiec˘ arui element din vector o valoare specificat˘ a. cea mai folosit˘ a .de altfel. altfel va fi declarat de tip StringBuffer. 1. cea mai folosit˘ a modalitate de a lucra cu ¸ siruri este prin intermediul clasei String. 1. Uzual. Diferent ¸a principal˘ aˆ ıntre aceste clase este c˘ a StringBuffer pune la dispozit ¸ie metode pentru modificarea cont ¸inutului ¸ sirului. care are ¸ si unele particularit˘ a¸ ti fat ¸˘ a de restul claselor menite s˘ a simplifice cˆ at mai mult folosirea ¸ sirurilor de caractere. Observat ¸i prima variant˘ a de declarare a ¸ sirului s din exemplul de mai sus . . Astfel de obiecte descriu vectori eterogeni.testarea egalit˘ a¸ tii valorilor a doi vectori (au acelea¸ si num˘ ar de elemente ¸ si pentru fiecare indice valorile corespunz˘ atoare din cei doi vectori sunt egale) • fill . ’b’.care prezint˘ a o particularitate a clasei String fat ¸a de restul claselor Java referitoare la instant ¸ierea obiectelor sale. Dac˘ a un ¸ sir de caractere este constant (nu se dore¸ ste schimbarea cont ¸inutului s˘ a pe parcursul execut ¸iei programului) atunci el va fi declarat de tipul String.

ˆ ın sensul c˘ a permite concatenarea ¸ sirurilor cu obiecte de orice tip care au o reprezentare de tip ¸ sir de caractere. sunt cˆ ateva exemple: System.length + " elemente"). append("b").8. folosind metoda append. cum ar fi Mac OS. ceea ce execut˘ a compilatorul atunci cˆ and ˆ ıntˆ alne¸ ste o secvent ¸˘ a de genul String x = "a" + 1 + "b" este: String x = new StringBuffer(). String x = "a" + 1 + "b" Pentru a l˘ amuri put ¸in lucrurile. String s2 = "123". FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA Concatenarea ¸ sirurilor de caractere se face prin intermediul operatorului + sau. String s3 = s1 + s2. String s1 = "abc" + "xyz".1 Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a Transmiterea argumentelor O aplicat ¸ie Java poate primi oricˆ ate argumente de la linia de comanda ˆ ın momentul lans˘ arii ei. S ¸ irul s=1+2+"a"+1+2 va avea valoarea "3a12". primul + fiind operatorul matematic de adunare iar al doilea +. ˆ ın cazul ¸ sirurilor de tip StringBuffer. In Java.8 1. 1. cel de concatenare a ¸ sirurilor.print("Vectorul v are" + v. Aceste argumente sunt utile pentru a permite utilizatorului s˘ a specifice diverse opt ¸iuni legate de funct ¸ionarea aplicat ¸iei sau s˘ a furnizeze anumite date init ¸iale programului.8.toString() Atent ¸ie ˆ ıns˘ a la ordinea de efectuare a operat ¸iilor. Mai jos.out. operatorul de concatenare + este extrem de flexibil.˘ 31 1. nu au ˆ ın mod normal linie de comand˘ a. .append(1). Atent ¸ie Programele care folosesc argumente de la linia de comand˘ a nu sunt 100% pure Java. deoarece unele sisteme de operare.append("a").

s˘ a presupunem c˘ a aplicat ¸ia Sortare ordoneaz˘ a lexicografic (alfabetic) liniile unui fi¸ sier ¸ si prime¸ ste ca argument de intrare numele fi¸ sierului pe care s˘ a ˆ ıl sorteze.txt vectorul args va cont ¸ine un singur element pe prima s˘ a pozit ¸ie: args[0]="persoane.txt A¸ sadar. fiind specificate dup˘ a numele aplicat ¸iei ¸ si separate prin spat ¸iu.txt". Reamintim c˘ a formatul metodei main din clasa principal˘ a este: public static void main (String args[]) Vectorul args primit ca parametru de metoda main va cont ¸ine toate argumentele transmise programului de la linia de comand˘ a. argn] In cazul ˆ ın care sunt mai multe.2 Primirea argumentelor In momentul lans˘ arii unei aplicat ¸ii interpretorul parcurge linia de comand˘ a cu care a fost lansat˘ a aplicat ¸tia ¸ si. Vectoru args este instant ¸iat cu un num˘ ar de elemente egal cu num˘ arul argumentelor primite de la linia de comand˘ a. pentru a afla num˘ arul de argumente primite de program este suficient s˘ a afl˘ am dimensiunea vectorului args prin intermediul atributului length: .32 CAPITOLUL 1. aplicat ¸ia va fi lansat˘ a astfel: java Sortare persoane. A¸ sadar. . atunci el trebuie pus ˆ ıntre ghilimele. Evident. 1. argumentele trebuie separate prin spat ¸ii iar dac˘ a unul dintre argumente cont ¸ine spat ¸ii. In cazul apelului java Sortare persoane. Acesta este primit de aplicat ¸ie ca parametru al metodei main.8. De exemplu. transmite programului argumentele specificate sub forma unui vector de ¸ siruri.txt". INTRODUCERE ˆ IN JAVA Argumentele de la linia de comand˘ a sunt introduse la lansarea unei aplicat ¸ii. ˆ ın cazul ˆ ın care exist˘ a. formatul general pentru lansarea unei aplicat ¸ii care prime¸ ste argumente de la linia de comand˘ a este: java NumeAplicatie [arg0 arg1 . . Pentru a ordona fi¸ sierul "persoane. o aplicat ¸ie poate s˘ a nu primeasc˘ a nici un argument sau poate s˘ a ignore argumentele primite de la linia de comand˘ a.

ca ˆ ın exemplul de mai jos: public class Salut { public static void main (String args[]) { if (args.out. adic˘ a a clasei ˆ ın care se gase¸ ste metoda main.out.length == 0) { System. s˘ a afi¸ seze un mesaj de avertizare sau s˘ a foloseasc˘ a ni¸ ste valori implicite.length >= 1) prenume = args[1]. if (args. System. ˆ ıns˘ a acestea nu au fost transmise programului la lansarea sa. i++) System.println("Salut " + nume + " " + prenume). S˘ a consider˘ aˆ ın continuare un exemplu simplu ˆ ın care se dore¸ ste afi¸ sarea pe ecran a argumentelor primite de la linia de comand˘ a: public class Afisare { public static void main (String[] args) { for (int i = 0. //termina aplicatia } String nume = args[0]. i < args.˘ 33 1. //valoare implicita System. else prenume = "". este necesar s˘ a test˘ am dac˘ a programul a primit argumentele de la linia de comand˘ a necesare pentru funct ¸ionarea sa ¸ si. Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. } } Spre deosebire de limbajul C.length.out. .exit(-1). //exista sigur String prenume.println(args[i]). FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA public static void main (String args[]) { int numarArgumente = args.8.length . ˆ ıntrucˆ at ˆ ın Java numele aplicat ¸iei este chiar numele clasei principale. } In cazul ˆ ın care aplicat ¸ia presupune existent ¸a unor argumente de la linia de comand˘ a. Din acest motiv. ˆ ın caz contrar.println("Numar insuficient de argumente!"). vectorul primit de metoda main nu cont ¸ine pe prima pozit ¸ie numele aplicat ¸iei. vor ap˘ area except ¸ii (erori) de tipul ArrayIndexOutOfBoundsException.

3 Argumente numerice Argumentele de la linia de comand˘ a sunt primite sub forma unui vector de ¸ siruri (obiecte de tip String).parseDouble(args[0]).out. etc.5 la puterea 2 Conversia celor dou˘ a argumente ˆ ın numere se va face astfel: public class Power { public static void main(String args[]) { double numar = Double. int putere = Integer. c˘ a aplicat ¸ia Power ridic˘ a un numar real la o putere ˆ ıntreag˘ a. Double. } } Metodele de tipul parseTipNumeric pot produce except ¸ii (erori) de tipul NumberFormatException ˆ ın cazul ˆ ın care ¸ sirul primit ca parametru nu reprezint˘ a un numar de tipul respectiv.8.parseInt(args[1]). Tratarea acestor except ¸ii este prezentat˘ aˆ ın capitolul ”Except ¸ii”. In cazul ˆ ın care unele dintre acestea reprezint˘ a valori numerice ele vor trebui convertite din ¸ siruri ˆ ın numere. de exemplu.println("Rezultat=" + Math.5" "2" //ridica 1. System. Float.34 } } CAPITOLUL 1. S˘ a consider˘ am. Acest lucru se realizeaz˘ a cu metode de tipul parseTipNumeric aflate ˆ ın clasa corespunzatoare tipului ˆ ın care vrem s˘ a facem conversia: Integer. argumentele fiind trimise de la linia de comand˘ a sub forma: java Power "1. . INTRODUCERE ˆ IN JAVA Un apel de genul java Afisare Hello Java va produce urm˘ atorul rezultat (aplicat ¸ia a primit 2 argumente): Hello Java Apelul java Afisare "Hello Java" va produce ˆ ıns˘ a alt rezultat (aplicat ¸ia a primit un singur argument): Hello Java 1. putere)).pow(numar.

• Instant ¸ierea Se realizeaz˘ a prin intermediul operatorului new ¸ si are ca efect crearea efectiv˘ a a obiectului cu alocarea spat ¸iului de memorie corespunz˘ ator. Parantezele rotunde de dup˘ a numele clasei indic˘ a faptul c˘ a acolo este de fapt un apel la unul din constructorii clasei ¸ si nu simpla specificare a numelui clasei. Init ¸ializarea este de fapt parte integrant˘ a a procesului de instant ¸iere.1.Capitolul 2 Obiecte ¸ si clase 2. ca ˆ ın orice limbaj de programare orientat-obiect. NumeClasa numeObiect. numeObiect = new NumeClasa(). Mai general. ˆ ın sensul c˘ a imediat dup˘ a alocarea memoriei ca efect al operatorului new este apelat constructorul specificat. • Init ¸ializarea Se realizeaz˘ a prin intermediul constructorilor clasei respective.1 Ciclul de viat ¸˘ a al unui obiect Crearea obiectelor In Java. instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea apar sub forma: 35 . crearea obiectelor se realizeaz˘ a prin instant ¸ierea unei clase ¸ si implic˘ a urm˘ atoarele lucruri: • Declararea Presupune specificarea tipului acelui obiect. cu alte cuvinte specificarea clasei acestuia (vom vedea c˘ a tipul unui obiect poate fi ¸ si o interfat ¸˘ a).1 2.

0. int latime. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. int inaltime) Rectangle(Point origine) Rectangle(Point origine. Rectangle r1. 100. In primul caz Rectangle() este un apel c˘ atre constructorul clasei Rectangle care este responsabil cu init ¸ializarea obiectului cu valorile implicite.0). OBIECTE S ¸ I CLASE numeObiect = new NumeClasa([argumente constructor]). ˆ ın care declar˘ am ¸ si instant ¸iem dou˘ a obiecte din clasa Rectangle. int inaltime) Rectangle(int x. 100. Dimension dimensiune) Declararea. r2 = new Rectangle(0. Fiecare clas˘ a are un set de constructori care se ocup˘ a cu init ¸ializare obiectelor nou create. Dup˘ a cum observ˘ am ˆ ın al doilea caz. r2. int y. respectiv ˆ ın˘ alt ¸imea.36 CAPITOLUL 2. 100). new Dimension(100. 100)). instant ¸ierea ¸ si init ¸ializarea obiectului pot ap˘ area pe aceea¸ si linie (cazul cel mai uzual): Rectangle patrat = new Rectangle(0. init ¸ializarea se poate face ¸ si cu anumit ¸i parametri. 200). De exemplu. Obiecte anonime Este posibil˘ a¸ si crearea unor obiecte anonime care servesc doar pentru init ¸ializarea altor obiecte. cu condit ¸ia s˘ a existe un constructor al clasei respective care s˘ a accepte parametrii respectivi. clas˘ a ce descrie suprafet ¸e grafice rectangulare. 0. caz ˆ ın care etapa de declarare a referint ¸ei obiectului nu mai este prezent˘ a: Rectangle patrat = new Rectangle(new Point(0. clasa Rectangle are urm˘ atorii constructori: public public public public public public Rectangle() Rectangle(int latime. definite de coordonatele colt ¸ului stˆ anga sus (originea) ¸ si l˘ a¸ timea. r1 = new Rectangle(). int inaltime) Rectangle(Point origine. . int latime.

Alocarea memoriei se face doar la apelul operatorului new.variabila De exemplu clasa Rectangle are variabilele publice x.˘ AL UNUI OBIECT 2.setSize(200. //schimba originea patrat. pentru fiecare variabil˘ a care descrie starea . 200). Rectangle patrat.metoda([parametri]).2 Folosirea obiectelor Odat˘ a un obiect creat. System.origin = new Point(10. Aflarea valorilor acestor variabile sau schimbarea lor se face prin construct ¸ii de genul: Rectangle patrat = new Rectangle(0. patrat. 100.lipseste instantierea 2.out. origin. In schimb. width. 100.1.y = 20. patrat. respectiv prin apelarea metodelor sale. Aceste lucruri se realizeaza prin aflarea sau schimbarea valorilor variabilelor sale.x = 10. y. el poate fi folosit ˆ ın urm˘ atoarele sensuri: aflarea unor informat ¸ii despre obiect. 20). //schimba dimensiunea Se observ˘ a c˘ a valorile variabilelor pot fi modificate indirect prin intermediul metodelor sale. 0.x = 10. //Eroare . //schimba originea Accesul la variabilele unui obiect se face ˆ ın conformitate cu drepturile de acces pe care le ofer˘ a variabilele respective celorlalte clase. Programarea orientat˘ a obiect descurajeaz˘ a folosirea direct˘ a a variabilelor unui obiect deoarece acesta poate fi adus ˆ ın st˘ ari inconsistente (ireale). (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) Apelul unei metode se face prin obiect.println(patrat. patrat.width). //afiseaza 100 patrat. 20). Rectangle patrat = new Rectangle(0. height. Referirea valorii unei variabile se face prin obiect. CICLUL DE VIAT ¸A 37 Spat ¸iul de memorie nu este pre-alocat Declararea unui obiect nu implic˘ a sub nici o form˘ a alocarea de spat ¸iu de memorie pentru acel obiect. //schimba originea patrat. 0.1. 300).setLocation(10. schimbarea st˘ arii sale sau executarea unor act ¸iuni. 200).

Practica a demonstrat c˘ a aceast˘ a tehnic˘ a este una din principalele furnizoare de erori ce duc la funct ¸ionarea defectuoas˘ a a programelor. //stare inconsistenta patrat. dac˘ a atribuim variabilei respective valoare null. patrat. Acestea se numesc metode de accesare. ruleaz˘ a¸ si un proces care se ocup˘ a cu distrugerea obiectelor care nu mai sunt folosite. cu alte cuvinte s˘ a administreze singur memoria ocupat˘ a de obiectele sale. Cum funct ¸ioneaz˘ a colectorul de gunoaie ? Colectorul de gunoaie este un proces de prioritate scazut˘ a care se execut˘ a periodic.getter ¸ si au numele de forma setVariabila. scaneaz˘ a dinamic memoria ocupat˘ a de programul Java aflat ˆ ın execut ¸ie ¸ si marcheaz˘ a acele obiecte care au referint ¸e directe sau indirecte. -200). ˆ ın momentul rul˘ arii unui program. Un obiect este eliminat din memorie de procesul de colectare atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a la acesta. Acest proces pus la dispozit ¸ie de platforma Java de lucru se nume¸ ste garbage collector (colector de gunoi). sau metode setter . Referint ¸ele (care sunt de fapt variabile) sunt distruse dou˘ a moduri: • natural. OBIECTE S ¸ I CLASE obiectului trebuie s˘ a existe metode care s˘ a permit˘ a schimbarea/aflarea valorilor variabilelor sale. prescurtat gc.1.width = -100. . Dup˘ a ce toate obiectele au fost parcurse.setSize(-100. //metoda setter //metoda setSize poate sa testeze daca noile valori sunt //corecte si sa valideze sau nu schimbarea lor 2. In Java programatorul nu mai are responsabilitatea distrugerii obiectelor sale ˆ ıntrucˆ at. cele care au r˘ amas nemarcate sunt eliminate automat din memorie.38 CAPITOLUL 2.3 Distrugerea obiectelor Multe limbaje de programare impun ca programatorul s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a obiectelor create ¸ si s˘ a le distrug˘ aˆ ın mod explicit atunci cˆ and nu mai este nevoie de ele. • explicit. respectiv getVariabila. simultan cu interpretorul Java. atunci cˆ and variabila respectiv˘ a iese din domeniul s˘ au de vizibilitate. de exemplu la terminarea metodei ˆ ın care ea a fost declarat˘ a.

procesul gc d˘ a acelui obiect posibilitatea ”s˘ a curet ¸e dup˘ a el”. Codul pentru finalizarea unui obiect trebuie scris ˆ ıntr-o metod˘ a special˘ a numita finalize a clasei ce descrie obiectul respectiv.2 2. CREAREA CLASELOR 39 Apelul metodei gc din clasa System sugereaz˘ a ma¸ sinii virtuale Java s˘ a ”depun˘ a eforturi” ˆ ın recuperarea memoriei ocupate de obiecte care nu mai sunt folosite. Uzual. Finalizare Inainte ca un obiect s˘ a fie eliminat din memorie. Ace¸ stia sunt: . apelˆ and metoda de finalizare a obiectului respectiv. ˆ ın timpul finaliz˘ arii un obiect ˆ ı¸ si inchide fisierele ¸ si socket-urile folosite.. (vezi ”Clasa Object”) Atent ¸ie Nu confundati metoda finalize din Java cu destructorii din C++.1 Crearea claselor Declararea claselor Clasele reprezint˘ a o modalitate de a introduce noi tipuri de date ˆ ıntr-o aplicat ¸ie Java. cealalt˘ a modalitate fiind prin intermediul interfet ¸elor. prima parte a declarat ¸iei o ocup˘ a modificatorii clasei.2. 2. distruge referint ¸ele c˘ atre alte obiecte (pentru a u¸ ssura sarcina colectorului de gunoaie). f˘ ar˘ a a fort ¸a ˆ ıns˘ a pornirea procesului. ]] { // Corpul clasei } A¸ sadar.2. Interfata2 . Metoda finalize nu are rolul de a distruge obiectul ci este apelat˘ a automat ˆ ınainte de eliminarea obiectului respectiv din memorie. Declararea unei clase respect˘ a urm˘ atorul format general: [public][abstract][final]class NumeClasa [extends NumeSuperclasa] [implements Interfata1 [. etc..2.

2. fiind folosit˘ a doar pentru a crea un model comun pentru o serie de subclase. r˘ ad˘ acina acestuia fiind clasa Object. OBIECTE S ¸ I CLASE • public Implicit. A¸ sadar. dac˘ a este cazul. O clas˘ a abstract˘ a nu poate fi instant ¸iat˘ a.2 Extinderea claselor Spre deosebire de alte limbaje de programare orientate-obiect. de unde rezult˘ a c˘ a mult ¸imea tuturor claselor definite ˆ ın Java poate fi vazut˘ a ca un arbore. indiferent de pachetul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste. Object este singura clas˘ a care nu are p˘ arinte. o clas˘ a poate fi folosit˘ a doar de clasele aflate ˆ ın acela¸ si pachet(libr˘ arie) cu clasa respectiv˘ a (dac˘ a nu se specific˘ a un anume pachet. • abstract Declar˘ a o clas˘ a abstract˘ a (¸ sablon).40 CAPITOLUL 2. fiind foarte important˘ aˆ ın modul de lucru cu obiecte si structuri de date ˆ ın Java. o clas˘ a poate avea oricˆ ati mo¸ stenitori (subclase). . Java permite doar mo¸ stenirea simpl˘ a. Evident. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) • final Declar˘ a c˘ a respectiva clas˘ a nu poate avea subclase. faptul c˘ a respectiva clas˘ a este subclas˘ a a unei alte clase cu numele NumeSuperclasa sau/¸ si c˘ a implementeaz˘ a una sau mai multe interfet ¸e. Dup˘ a numele clasei putem specifica. toate clasele din directorul curent sunt considerate a fi ˆ ın acela¸ si pachet). O clas˘ a declarat˘ a cu public poate fi folosit˘ a din orice alt˘ a clas˘ a.2. ale c˘ aror nume trebuie separate prin virgul˘ a. – programare ˆ ın spririt orientat-obiect: O clasa ”perfect˘ a” nu trebuie s˘ a mai aib˘ a subclase. ceea ce ˆ ıneamn˘ a c˘ a o clas˘ a poate avea un singur p˘ arinte (superclas˘ a). Declarare claselor finale are dou˘ a scopuri: – securitate: unele metode pot a¸ stepta ca parametru un obiect al unei anumite clase ¸ si nu al unei subclase. ˆ ın felul acesta nu s-ar mai putea realiza obiectivul limbajului Java ca un program care a trecut compilarea s˘ a nu mai fie susceptibil de nici o eroare. dar tipul exact al unui obiect nu poate fi aflat cu exactitate decat ˆ ın momentul executiei.

• Declararea ¸ si implementarea constructorilor. CREAREA CLASELOR Extinderea unei clase se realizeaz˘ a folosind cuvˆ antul cheie extends: class B extends A {. Cont ¸inutul acestuia este format din: • Declararea ¸ si. • Declararea ¸ si implementarea metodelor de instant ¸a ¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca metode membre). 2.2.2. Spre deosebire de C++. Implementarea metodelor unei clase trebuie s˘ a se fac˘ a obligatoriu ˆ ın corpul clasei. eventual. init ¸ializarea variabilelor de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a (cunoscute ˆ ımpreun˘ a ca variabile membre). nu este permis˘ a doar declararea metodei ˆ ın corpul clasei.} // A este superclasa clasei B // B este o subclasa a clasei A 41 O subclas˘ a mo¸ stene¸ ste de la p˘ arintele s˘ au toate variabilele ¸ si metodele care nu sunt private. • Declararea unor clase imbricate (interne). urmˆ and ca implementare s˘ a fie facut˘ aˆ ın afara ei.3 Corpul unei clase Corpul unei clase urmeaz˘ a imediat dup˘ a declararea clasei ¸ si este cuprins ˆ ıntre acolade.. int metoda2() { // Implementare } } A::metoda1() { // Implementare } .. // C++ class A { void metoda1().2.

care poate fi chiar numele clasei. Acest lucru este ˆ ıns˘ a total nerecomandat dac˘ a ne gˆ andim din perspectiva lizibilit˘ a¸ tii (clarit˘ a¸ tii) codului. class A { int A. f˘ ar˘ a a exista posibilitatea aparit ¸iei vreunei ambiguit˘ a¸ ti din punctul de vedere al compilatorului. void A() {}. dovedind un stil ineficient de progamare. nu returneaz˘ a nici o valoare ¸ si sunt folosit ¸i pentru init ¸ializarea obiectelor acelei clase ˆ ın momentul instant ¸ierii lor. class NumeClasa { [modificatori] NumeClasa([argumente]) { // Constructor .2. 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Variabilele unei clase pot avea acela¸ si nume cu metodele clasei. // Corect pentru compilator // Nerecomandat ca stil de programare } Atent ¸ie Variabilele ¸ si metodele nu pot avea ca nume un cuvˆ ant cheie Java.4 Constructorii unei clase Constructorii unei clase sunt metode speciale care au acela¸ si nume cu cel al clasei.42 // Java class A { void metoda1(){ // Implementare } void metoda2(){ // Implementare } } CAPITOLUL 2.

Mai eficient. System. } } Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect. pentru a nu repeta secvent ¸ele de cod scrise deja la constructorii cu mai multe argumente (mai generali). w=w1. } Dreptunghi() { // Constructor fara argumente x=0. double w1. ˆ ın funct ¸ie de num˘ arul parametrilor cu care este apelat constructorul. S˘ a consider˘ am ca exemplu declararea unei clase care descrie not ¸iunea de dreptunghi ¸ si trei posibili constructori pentru aceasta clas˘ a. y=0. System.2. y. w=w1. double h1) { // Constructor cu doua argumente x=0. Dreptunghi(double x1. f˘ ar˘ a . In felul acesta sunt permise diverse tipuri de init ¸ializ˘ ari ale obiectelor la crearea lor.println("Instantiere dreptunghi"). Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a atunci cˆ and sunt implementat ¸i mai mult ¸i constructori pentru o clas˘ a.println("Instantiere dreptunghi"). double h1) { // Cel mai general constructor x=x1. h=h1. care apeleaz˘ a constructorul corespunz˘ ator (ca argumente) al clasei respective.println("Instantiere dreptunghi"). CREAREA CLASELOR } } 43 O clas˘ a poate avea unul sau mai mult ¸i constructori care trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a difere prin lista de argumente primite. y=0.out. } Dreptunghi(double w1. h. h=0. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a apel˘ am explicit constructorul unei clase folosim expresia this( argumente ).2. class Dreptunghi { double x. w. double y1. System. w=0. y=y1.out.out. h=h1.

d. h1). // Apelam constructorul cu 4 argumente } Dreptunghi() { this(0. h=h1. } Dreptunghi(double w1.println("Instantiere dreptunghi"). S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clasa Patrat. System. d). double y. w1. double h1) { this(0. y. y=y1. derivat˘ a din clasa Dreptunghi: class Patrat extends Dreptunghi { Patrat(double x. OBIECTE S ¸ I CLASE a repeta acelea¸ si secvent ¸e de cod ˆ ın tot ¸i constructorii (cum ar fi afi¸ sarea mesajului ”Instantiere dreptunghi”). double h1) { // Implementam doar constructorul cel mai general x=x1. // Apelam constructorul cu 2 argumente } } Dintr-o subclas˘ a putem apela explicit constructorii superclasei cu expresia super( argumente ).out. . double y1. 0). // Apelam constructorul superclasei } } Atent ¸ie Apelul explcit al unui constructor nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-un alt constructor si trebuie s˘ a fie prima instruct ¸iune din constructorul respectiv. double w1. y. 0. Dreptunghi(double x1. clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: class Dreptunghi { double x.44 CAPITOLUL 2. double d) { super(x. h. w=w1. w.

Deci prezent ¸a constructorilor ˆ ın corpul unei clase nu este obligatorie. urm˘ atoarele declarat ¸ii de clase: class Dreptunghi { double x. double r) { . ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o eroare la compilare. y. 100). // Eroare la compilare ! c = new Cerc(0. In cazul ˆ ın care scriem o clas˘ a care nu are declarat nici un constructor. Dac˘ aˆ ıns˘ a scriem un constructor pentru o clas˘ a. instant ¸ierea unui obiect din clasa extins˘ a implic˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa p˘ arinte. fiecare constructor al clasei fiu va trebui s˘ a aib˘ a un constructor cu aceea¸ si signatur˘ a ˆ ın p˘ arinte sau s˘ a apeleze explicit un constructor al clasei extinse folosind expresia super([argumente]). .2. // Nici un constructor } class Cerc { double x. c = new Cerc(). // Constructor cu 3 argumente Cerc(double x. atunci constructorul implicit (f˘ ar˘ a nici un argument) nu va mai fi furnizat implicit de c˘ atre sistem. sistemul ˆ ıi creeaz˘ a automat un constructor implicit. } S˘ a consider˘ am acum dou˘ a instant ¸ieri ale claselor de mai sus: Dreptunghi d = new Dreptunghi(). S˘ a consider˘ am.2. care are mai mult de un argument.. ca exemplu. 0. y.. Din acest motiv. h. // Varianta corecta In cazul mo¸ stenirii unei clase. }. // Corect (a fost generat constructorul implicit) Cerc c. care nu prime¸ ste nici un argument ¸ si care nu face nimic. double y. r. w. CREAREA CLASELOR 45 Constructorul implicit Constructorii sunt apelat ¸i automat la instant ¸ierea unui obiect.

} B(int x) {super. • public In orice alt˘ a clas˘ a se pot crea instant ¸e ale clasei respective. • implicit Doar ˆ ın clasele din acela¸ si pachet se pot crea instant ¸e ale clasei respective. A(int x) { this.} } CAPITOLUL 2. O astfel de clas˘ a poate cont ¸ine metode publice (numite ”factory methods”) care s˘ a fie responsabile cu crearea obiectelor.} } class B extends A { // Corect B() {super(2). protected.x = x.x = x. 2.} } class C extends A { // Eroare la compilare ! C() {super.2. OBIECTE S ¸ I CLASE Constructorii unei clase pot avea urm˘ atorii modificatori de acces: public. private ¸ si cel implicit.5 Declararea variabilelor Variabilele membre ale unei clase se declar˘ a de obicei ˆ ınaintea metodelor.x = x.} C(int x) {super. de¸ si acest lucru nu este impus de c˘ atre compilator. • private In nici o alt˘ a clas˘ a nu se pot instant ¸ia obiecte ale acestei clase. controlˆ and ˆ ın felul acesta diverse aspecte legate de instant ¸ierea clasei respective.x = 2.46 class A { int x=1. • protected Doar ˆ ın subclase pot fi create obiecte de tipul clasei respective. .

unde un modificator poate fi : • un modificator de acces : public. CREAREA CLASELOR class NumeClasa { // Declararea variabilelor // Declararea metodelor } 47 Variabilele membre ale unei clase se declar˘ aˆ ın corpul clasei ¸ si nu ˆ ın corpul unei metode. } . protected. volatile Exemple de declarat ¸ii de variabile membre: class Exemplu { double x. protected static int n. final. public String s = "abcd".2. Variabilele declarate ˆ ın cadrul unei metode sunt locale metodei respective. fiind vizibile ˆ ın toate metodele respectivei clase. private (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. final static long MAX = 100000L.2. transient. o variabil˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] Tip numeVariabila [ = valoareInitiala ]. 10). private Point p = new Point(10. Declararea unei variabile presupune specificarea urm˘ atoarelor lucruri: • numele variabilei • tipul de date al acesteia • nivelul de acces la acea variabila din alte clase • dac˘ a este constant˘ a sau nu • dac˘ a este variabil˘ a de instant ¸˘ a sau de clas˘ a • alt ¸i modificatori Generic.

(vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) int variabilaInstanta . numele variabilelor finale se scriu cu litere mari. // Eroare la compilare ! } } • transient Este folosit la serializarea obiectelor.141. . // Corect MAX = 200. pentru a specifica ce variabile membre ale unui obiect nu particip˘ a la serializare. cu alte cuvinte este folosit pentru declararea constantelor. // Eroare la compilare ! Prin convent ¸ie. static int variabilaClasa.48 CAPITOLUL 2. ci poate fi specificat˘ a¸ si ulterior ˆ ıntr-un constructor. dup˘ a care ea nu va mai putea fi modificat˘ a. OBIECTE S ¸ I CLASE S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o variabil˘ a. (vezi ”Serializarea obiectelor”) . ˆ ın sensul c˘ a valoarea unei variabile nu trebuie specificat˘ a neap˘ arat la declararea ei (ca ˆ ın exemplul de mai sus). PI = 3. class Test { final int MAX... final double PI = 3. • static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o variabil˘ a este variabil˘ a de clas˘ a ¸ si nu de instant ¸˘ a. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratati ˆ ıntr-o sect ¸iune separata: ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”.14 . Test() { MAX = 100. Folosirea lui final aduce o flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu constante. • final Indic˘ a faptul c˘ a valoarea variabilei nu mai poate fi schimbat˘ a.

} } class B extends A { B() { this(0). CREAREA CLASELOR 49 • volatile Este folosit pentru a semnala compilatorului s˘ a nu execute anumite optimiz˘ ari asupra membrilor unei clase.6 this ¸ si super Sunt variabile predefinite care fac referint ¸a. Dup˘ a cum am v˘ azut. respectiv ai superclasei class A { int x.2. Este o facilitate avansat˘ a a limbajului Java.out. .metoda(). 2. Sunt folosite ˆ ın general pentru a rezolva conflicte de nume prin referirea explicit˘ a a unei variabile sau metode membre. System. A() { this(0).x = x. respectiv la instant ¸a p˘ arintelui (super). } void metoda() { super. ˆ ın cadrul unui obiect. } B(int x) { super(x). } A(int x) { this. utilizate sub form˘ a de metode au rolul de a apela constructorii corespunz˘ atori ca argumente ai clasei curente. } void metoda() { x ++.println(x).2. la obiectul propriu-zis (this).2.

• static Prezent ¸a lui declar˘ a c˘ a o metod˘ a este de clas˘ a¸ si nu de instant ¸˘ a. protected.50 System. o metod˘ a se declar˘ a astfel: [modificatori] TipReturnat numeMetoda ( [argumente] ) [throws TipExceptie1. alt ¸ii decˆ at cei de acces care sunt tratat ¸i ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a.println(x). • abstract Permite declararea metodelor abstracte. private (vezi ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static. final. synchronized S˘ a analiz˘ am modificatorii care pot fi specificat ¸i pentru o metod˘ a. (vezi ”Clase ¸ si metode abstracte”) . (vezi ”Membri de instant ¸a ¸ si membri de clas˘ a”) void metodaInstanta(). OBIECTE S ¸ I CLASE 2. .out. abstract..3 2.] { // Corpul metodei } unde un modificator poate fi : • un specificator de acces : public. metodele se pot g˘ asi doar ˆ ın cadrul claselor.1 Implementarea metodelor Declararea metodelor Metodele sunt responsabile cu descrierea comportamentului unui obiect. static void metodaClasa(). O metod˘ a abstract˘ a este o metod˘ a care nu are implementare ¸ si trebuie obligatoriu s˘ a fac˘ a parte dintr-o clas˘ a abstract˘ a. TipExceptie2.. Generic. Intrucˆ at Java este un limbaj de programare complet orientat-obiect. } } CAPITOLUL 2. native.3.

} class StudentInformatica extends Student { float calcMedie(float note[]... ˆ ın funct ¸ie de notele obt ¸inute la examene.2. student ¸ilor unei universit˘ a¸ ti trebuie s˘ a li se calculeze media finala.. Acest lucru este util dac˘ a respectiva metod˘ a are o implementare care nu trebuie schimbat˘ a sub nici o form˘ aˆ ın subclasele ei. } }// Eroare la compilare ! • native In cazul ˆ ın care avem o libr˘ arie important˘ a de funct ¸ii scrise ˆ ın alt limbaj de programare. la un moment dat. final float calcMedie(float note[]. decˆ at unui singur fir de execut ¸ie. float ponderi[]) { . C++ ¸ si limbajul de asamblare.00. class Student { . ˆ ın aceea¸ si manier˘ a. IMPLEMENTAREA METODELOR 51 • final Specific˘ a faptul c˘ a acea metoda nu mai poate fi supradefinit˘ aˆ ın subclasele clasei ˆ ın care ea este definit˘ a ca fiind final˘ a. fiind critic˘ a pentru consistent ¸a st˘ arii unui obiect. cum ar fi C. acestea pot fi refolosite din programele Java. • synchronized Este folosit ˆ ın cazul ˆ ın care se lucreaz˘ a cu mai multe fire de execut ¸ie iar metoda respectiv˘ a gestioneaz˘ a resurse comune. indiferent de facultatea la care sunt. Are ca efect construirea unui monitor care nu permite executarea metodei. float ponderi[]) { return 10. Tehnologia care permite acest lucru se nume¸ ste JNI (Java Native Interface) ¸ si permite asocierea dintre metode Java declarate cu native ¸ si metode native scrise ˆ ın limbajele de programare ment ¸ionate.3.. De exemplu. (vezi ”Fire de executie”) .. } ..

valoarea returnat˘ a la terminarea funct ¸iei trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu acel tip sau un subtip al s˘ au. orice atribuire care implic˘ a pierderi de date este tratat˘ a de compilator ca eroare. else { System.out.println("rezultat"). } private void deseneaza(Shape s) { .println("Argument negativ !").. double radical(double x) { if (x >= 0) return Math.2. altfel va fi furnizat˘ a o eroare la compilare. return. // Eroare la compilare // Lipseste return pe aceasta ramura } } In cazul ˆ ın care ˆ ın declarat ¸ia funct ¸iei tipul returnat este un tip primitiv de date.sqrt(x). } Dac˘ a o metod˘ a trebuie s˘ a returneze o valoare acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul instruct ¸iunii return.out. In general. Tipul returnat poate fi atˆ at un tip primitiv de date sau o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase. In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu returneaz˘ a nimic atunci trebuie obligatoriu specificat cuvˆ antul cheie void ca tip returnat: public void afisareRezultat() { System.3.52 CAPITOLUL 2.. OBIECTE S ¸ I CLASE 2.2 Tipul returnat de o metod˘ a Metodele pot sau nu s˘ a returneze o valoare la terminarea lor. // Eroare } int metoda() { . int metoda() { return 1. care trebuie s˘ a apar˘ aˆ ın toate situat ¸iile de terminare a funct ¸iei.

Tipul de date al unui argument poate fi orice tip valid al limbajului Java. TipReturnat metoda([Tip1 arg1. atˆ at tip primitiv cˆ at ¸ si tip referint ¸˘ a. if (.. // Corect else return t.2.. IMPLEMENTAREA METODELOR return (int)1.3 Trimiterea parametrilor c˘ atre o metod˘ a Signatura unei metode este dat˘ a de numarul ¸ si tipul argumentelor primite de acea metod˘ a.) return p.. // Eroare else return t. Tip2 arg2. Poligon metoda1( ) { Poligon p = new Poligon().. if (. atunci clasa obiectului returnat trebuie s˘ a coincid˘ a sau s˘ a fie o subclas˘ a a clasei specificate la declararea metodei. // Corect } double metoda() { return (float)1. . // Corect } 2.. // Corect } Patrat metoda2( ) { Poligon p = new Poligon().3.2.. // Corect } 53 Dac˘ a valoarea returnat˘ a este o referint ¸˘ a la un obiect al unei clase.) return p. fie clasa Poligon ¸ si subclasa acesteia Patrat.]) Exemplu: . Patrat t = new Patrat(). De exemplu. Patrat t = new Patrat().3.

raza = raza. this. Pˆ ana la aparit ¸ia versiunii 1. ˆ ıns˘ a pot fi trimise referint ¸e la obiecte care s˘ a cont ¸in˘ a implementarea acelor metode. class Cerc { int x. public Cerc(int x. int varsta. metoda nu poate schimba valoarea referint ¸ei obiectului. raza. } } In Java argumentele sunt trimise doar prin valoare (pass-by-value). ceea ce ˆ ınseamna c˘ a apelul unei metode trebuia s˘ a se fac˘ a cu specificarea exact˘ a a numarului ¸ si tipurilor argumentelor. Acest lucru ˆ ınseamn˘ a c˘ a metoda recept ¸ioneaz˘ a doar valorile variabilelor primite ca parametri. la revenirea din metod˘ a variabila are aceea¸ si valoare ca ˆ ınaintea apelului. Numele argumentelor primite trebuie s˘ a difere ˆ ıntre ele ¸ si nu trebuie s˘ a coincid˘ a cu numele nici uneia din variabilele locale ale metodei. atunci el trebuie s˘ a fie neaparat de tip referint ¸˘ a.54 CAPITOLUL 2. Cˆ and argumentul este de tip referint ¸˘ a. dac˘ a dorim ca o metod˘ a s˘ a schimbe starea (valoarea) unui argument primit. . y. int y. metoda nu-i poate schimba valoarea decˆ at local (ˆ ın cadrul metodei). modific˘ arile f˘ acute ˆ ın cadrul metodei fiind pierdute. Pot ˆ ıns˘ a s˘ a coincid˘ a cu numele variabilelor membre ale clasei. Vom analiza ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a modalitate de specificare a unui num˘ ar variabil de argumente pentru o metod˘ a. this.y = y. ˆ ın Java o metod˘ a nu putea primi un num˘ ar variabil de argumente. pentru a fi apelate. caz ˆ ın care diferent ¸ierea dintre ele se va face prin intermediul variabile this. A¸ sadar. ˆ ıns˘ a poate apela metodele acelui obiect ¸ si poate modifica orice variabil˘ a membr˘ a accesibil˘ a. OBIECTE S ¸ I CLASE void adaugarePersoana(String nume. float salariu) // String este tip referinta // int si float sunt tipuri primitive Spre deosebire de alte limbaje. ˆ ın Java nu pot fi trimise ca parametri ai unei metode referint ¸e la alte metode (funct ¸ii). int raza) { this.x = x.5. Cˆ and argumentul are tip primitiv de date.

In concluzie. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a le poat˘ a modifica valorile. IMPLEMENTAREA METODELOR 55 De exemplu.2. // Varianta incorecta: class Cerc { private int x. de¸ si nu ˆ ıi schimb˘ am valoarea (valoarea sa este adresa de memorie la care se gase¸ ste ¸ si nu poate fi schimbat˘ a).raza = raza. y. valy ¸ si valr ¸ si nu referint ¸e la ele (adresele lor de memorie).y = y. } class Cerc { private int x. param. y. raza. int valr) { // Metoda nu are efectul dorit! valx = x. . } } Aceast˘ a metod˘ a nu va realiza lucrul propus ˆ ıntrucˆ at ea prime¸ ste doar valorile variabilelor valx. valy = y. Pentru a rezolva lucrul propus trebuie s˘ a definim o clas˘ a suplimentar˘ a care s˘ a descrie parametrii pe care dorim s˘ a-i afl˘ am: // Varianta corecta class Param { public int x. } } Argumentul param are tip referint ¸˘ a¸ si. metoda nu realizeaz˘ a nimic pentru c˘ a nu poate schimba valorile variabilelor primite ca argumente. y. raza. int valy. raza. public void aflaParametri(int valx. s˘ a consider˘ am clasa Cerc descris˘ a anterior ˆ ın care dorim s˘ a implement˘ am o metod˘ a care s˘ a returneze parametrii cercului.x = x. public void aflaParametri(Param param) { param. param.3. valr = raza.

} . y.. } . Metoda de mai jos afi¸ seaz˘ a argumentele primite.56 CAPITOLUL 2.out. . Noutatea const˘ a ˆ ın folosirea simbolului . public int getX() { return x. ˆ ın funct ¸ie de apelul metodei. 1. i<args.. Pentru a afla ˆ ıns˘ a valorile variabilelor care descriu starea unui obiect se folosesc metode de tip getter ˆ ınsot ¸ite de metode setter care s˘ a permit˘ a schimbarea st˘ arii obiectului: class Cerc { private int x. args) args reprezint˘ a un vector avˆ and tipul specificat ¸ si instant ¸iat cu un num˘ ar variabil de argumente. metoda("Hello"). } public void setX(int x) { this.length... Tipul argumentelor poate fi referint ¸˘ a sau primitiv. care pot fi de orice tip: void metoda(Object .5 a limbajului Java. exist˘ a posibilitate de a declara metode care s˘ a primeasc˘ a un num˘ ar variabil de argumente.... } 2.5). "Java". Varianta de mai sus a fost dat˘ a pentru a clarifica modul de trimitere a argumentelor unei metode.x = x... args) { for(int i=0. OBIECTE S ¸ I CLASE putem schimba starea obiectului. raza.println(args[i]).4 Metode cu num˘ ar variabil de argumente Incepˆ and cu versiunea 1. sintaxa unei astfel de metode fiind: [modificatori] TipReturnat metoda(TipArgumente . metoda("Hello".3. adic˘ a informat ¸ia propriu-zis˘ a cont ¸inut˘ a de acesta... i++) System.

2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR

57

2.3.5

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor

Supraˆ ınc˘ arcarea ¸ si supradefinirea metodelor sunt dou˘ a concepte extrem de utile ale program˘ arii orientate obiect, cunoscute ¸ si sub denumirea de polimorfism, ¸ si se refer˘ a la: • supraˆ ıncarcarea (overloading) : ˆ ın cadrul unei clase pot exista metode cu acela¸ si nume cu condit ¸ia ca signaturile lor s˘ a fie diferite (lista de argumente primite s˘ a difere fie prin num˘ arul argumentelor, fie prin tipul lor) astfel ˆ ıncˆ at la apelul funct ¸iei cu acel nume s˘ a se poat˘ a stabili ˆ ın mod unic care dintre ele se execut˘ a. • supradefinirea (overriding): o subclas˘ a poate rescrie o metod˘ a a clasei p˘ arinte prin implementarea unei metode cu acela¸ si nume ¸ si aceea¸ si signatur˘ a ca ale superclasei. class A { void metoda() { System.out.println("A: metoda fara parametru"); } // Supraincarcare void metoda(int arg) { System.out.println("A: metoda cu un parametru"); } } class B extends A { // Supradefinire void metoda() { System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } O metod˘ a supradefinit˘ a poate s˘ a: • ignore complet codul metodei corespunz˘ atoare din superclas˘ a (cazul de mai sus): B b = new B(); b.metoda(); // Afiseaza "B: metoda fara parametru"

58

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE • extind˘ a codul metodei p˘ arinte, executˆ and ˆ ınainte de codul propriu ¸ si funct ¸ia p˘ arintelui: class B extends A { // Supradefinire prin extensie void metoda() { super.metoda(); System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } . . . B b = new B(); b.metoda(); /* Afiseaza ambele mesaje: "A: metoda fara parametru" "B: metoda fara parametru" */

O metod˘ a nu poate supradefini o metod˘ a declarat˘ a final˘ aˆ ın clasa p˘ arinte. Orice clas˘ a care nu este abstract˘ a trebuie obligatoriu s˘ a supradefineasc˘ a metodele abstracte ale superclasei (dac˘ a este cazul). In cazul ˆ ın care o clas˘ a nu supradefine¸ ste toate metodele abstracte ale p˘ arintelui, ea ˆ ıns˘ a¸ si este abstract˘ a¸ si va trebui declarat˘ a ca atare. In Java nu este posibil˘ a supraˆ ınc˘ arcarea operatorilor.

2.4

Modificatori de acces

Modificatorii de acces sunt cuvinte rezervate ce controleaz˘ a accesul celorlate clase la membrii unei clase. Specificatorii de acces pentru variabilele ¸ si metodele unei clase sunt: public, protected, private ¸ si cel implicit (la nivel de pachet), iar nivelul lor de acces este dat ˆ ın tabelul de mai jos: Specificator Clasa Sublasa Pachet Oriunde private X protected X X* X public X X X X implicit X X

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

59

A¸ sadar, dac˘ a nu este specificat nici un modificator de acces, implicit nivelul de acces este la nivelul pachetului. In cazul ˆ ın care declar˘ am un membru ”protected” atunci accesul la acel membru este permis din subclasele clasei ˆ ın care a fost declarat dar depinde ¸ si de pachetul ˆ ın care se gase¸ ste subclasa: dac˘ a sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul este permis, dac˘ a nu sunt ˆ ın acela¸ si pachet accesul nu este permis decˆ at pentru obiecte de tipul subclasei. Exemple de declarat ¸ii: private int secretPersonal; protected String secretDeFamilie; public Vector pentruToti; long doarIntrePrieteni; private void metodaInterna(); public String informatii();

2.5

Membri de instant ¸˘ a¸ si membri de clas˘ a

O clas˘ a Java poate cont ¸ine dou˘ a tipuri de variabile ¸ si metode : • de instant ¸˘ a: declarate f˘ ar˘ a modificatorul static, specifice fiec˘ arei instant ¸e create dintr-o clas˘ a¸ si • de clas˘ a: declarate cu modificatorul static, specifice clasei.

2.5.1

Variabile de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Cˆ and declar˘ am o variabil˘ a membr˘ a f˘ ar˘ a modificatorul static, cum ar fi x ˆ ın exemplul de mai jos: class Exemplu { int x ; //variabila de instanta } se declar˘ a de fapt o variabil˘ a de instant ¸˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a la fiecare creare a unui obiect al clasei Exemplu sistemul aloc˘ a o zon˘ a de memorie separat˘ a pentru memorarea valorii lui x. Exemplu o1 = new Exemplu(); o1.x = 100;

60

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE Exemplu o2 = new Exemplu(); o2.x = 200; System.out.println(o1.x); // Afiseaza 100 System.out.println(o2.x); // Afiseaza 200

A¸ sadar, fiecare obiect nou creat va putea memora valori diferite pentru variabilele sale de instant ¸˘ a. Pentru variabilele de clas˘ a (statice) sistemul aloc˘ a o singur˘ a zon˘ a de memorie la care au acces toate instant ¸ele clasei respective, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a dac˘ a un obiect modific˘ a valoarea unei variabile statice ea se va modifica ¸ si pentru toate celelalte obiecte. Deoarece nu depind de o anumit˘ a instant ¸a ˘a unei clase, variabilele statice pot fi referite ¸ si sub forma: NumeClasa.numeVariabilaStatica class Exemplu { int x ; // Variabila de static long n; // Variabila de } . . . Exemplu o1 = new Exemplu(); Exemplu o2 = new Exemplu(); o1.n = 100; System.out.println(o2.n); o2.n = 200; System.out.println(o1.n); System.out.println(Exemplu.n); // o1.n, o2.n si Exemplu.n sunt

instanta clasa

// Afiseaza 100 // Afiseaza 200 // Afiseaza 200 referinte la aceeasi valoare

Init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a se face o singur˘ a dat˘ a, la ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei respective, ¸ si este realizat˘ a prin atribuiri obi¸ snuite: class Exemplu { static final double PI = 3.14; static long nrInstante = 0; static Point p = new Point(0,0); }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

61

2.5.2

Metode de instant ¸˘ a¸ si de clas˘ a

Similar ca la variabile, metodele declarate f˘ ar˘ a modificatorul static sunt metode de instant ¸˘ a iar cele declarate cu static sunt metode de clas˘ a (statice). Diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a tipuri de metode este urm˘ atoarea: • metodele de instant ¸˘ a opereaz˘ a atˆ at pe variabilele de instant ¸˘ a cˆ at ¸ si pe cele statice ale clasei; • metodele de clas˘ a opereaz˘ a doar pe variabilele statice ale clasei. class Exemplu { int x ; // Variabila de instanta static long n; // Variabila de clasa void metodaDeInstanta() { n ++; // Corect x --; // Corect } static void metodaStatica() { n ++; // Corect x --; // Eroare la compilare ! } } Intocmai ca ¸ si la variabilele statice, ˆ ıntrucˆ at metodele de clas˘ a nu depind de starea obiectelor clasei respective, apelul lor se poate face ¸ si sub forma: NumeClasa.numeMetodaStatica Exemplu.metodaStatica(); // Corect, echivalent cu Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaStatica(); // Corect, de asemenea Metodele de instant ¸˘ a nu pot fi apelate decˆ at pentru un obiect al clasei respective: Exemplu.metodaDeInstanta(); // Eroare la compilare ! Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaDeInstanta(); // Corect

62

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

2.5.3

Utilitatea membrilor de clas˘ a

Membrii de clas˘ a sunt folosit ¸i pentru a pune la dispozit ¸ie valori ¸ si metode independente de starea obiectelor dintr-o anumita clas˘ a.

Declararea eficient˘ a a constantelor S˘ a consider˘ am situat ¸ia cˆ and dorim s˘ a declar˘ am o constant˘ a. class Exemplu { final double PI = 3.14; // Variabila finala de instanta } La fiecare instant ¸iere a clasei Exemplu va fi rezervat˘ a o zon˘ a de memorie pentru variabilele finale ale obiectului respectiv, ceea ce este o risip˘ aˆ ıntrucˆ at aceste constante au acelea¸ si valori pentru toate instant ¸ele clasei. Declararea corect˘ a a constantelor trebuie a¸ sadar facut˘ a cu modificatorii static ¸ si final, pentru a le rezerva o singur˘ a zon˘ a de memorie, comun˘ a tuturor obiectelor: class Exemplu { static final double PI = 3.14; // Variabila finala de clasa }

Num˘ ararea obiectelor unei clase Num˘ ararea obiectelor unei clase poate fi f˘ acut˘ a extrem de simplu folosind o variabil˘ a static˘ a¸ si este util˘ aˆ ın situat ¸iile cˆ and trebuie s˘ a control˘ am diver¸ si parametri legat ¸i de crearea obiectelor unei clase. class Exemplu { static long nrInstante = 0; Exemplu() { // Constructorul este apelat la fiecare instantiere nrInstante ++; } }

˘ S ˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANT ¸A ¸ I MEMBRI DE CLASA

63

Implementarea funct ¸iilor globale Spre deosebire de limbajele de programare procedurale, ˆ ın Java nu putem avea funct ¸ii globale definite ca atare, ˆ ıntrucˆ at ”orice este un obiect”. Din acest motiv chiar ¸ si metodele care au o funct ¸ionalitate global˘ a trebuie implementate ˆ ın cadrul unor clase. Acest lucru se va face prin intermediul metodelor de clas˘ a (globale), deoarece acestea nu depind de starea particular˘ a a obiectelor din clasa respectiv˘ a. De exemplu, s˘ a consider˘ am funct ¸ia sqrt care extrage radicalul unui num˘ ar ¸ si care se g˘ ase¸ ste ˆ ın clasa Math. Dac˘ a nu ar fi fost funct ¸ie de clas˘ a, apelul ei ar fi trebuit f˘ acut astfel (incorect, de altfel): // Incorect ! Math obj = new Math(); double rad = obj.sqrt(121); ceea ce ar fi fost extrem de nepl˘ acut... Fiind ˆ ıns˘ a metod˘ a static˘ a ea poate fi apelat˘ a prin: Math.sqrt(121) . A¸ sadar, funct ¸iile globale necesare unei aplicat ¸ii vor fi grupate corespunz˘ ator ˆ ın diverse clase ¸ si implementate ca metode statice.

2.5.4

Blocuri statice de init ¸ializare

Variabilele statice ale unei clase sunt init ¸ializate la un moment care precede prima utilizare activ˘ a a clasei respective. Momentul efectiv depinde de implementarea ma¸ sinii virtuale Java ¸ si poart˘ a numele de init ¸ializarea clasei. Pe lˆ ang˘ a setarea valorilor variabilelor statice, ˆ ın aceast˘ a etap˘ a sunt executate ¸ si blocurile statice de init ¸ializare ale clasei. Acestea sunt secvent ¸e de cod de forma: static { // Bloc static de initializare; ... } care se comport˘ a ca o metod˘ a static˘ a apelat˘ a automat de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a. Variabilele referite ˆ ıntr-un bloc static de init ¸ializare trebuie s˘ a fie obligatoriu de clas˘ a sau locale blocului: public class Test { // Declaratii de variabile statice

64 static int x = 0, y, z;

CAPITOLUL 2. OBIECTE S ¸ I CLASE

// Bloc static de initializare static { System.out.println("Initializam..."); int t=1; y = 2; z = x + y + t; } Test() { /* La executia constructorului variabilele de clasa sunt deja initializate si toate blocurile statice de initializare au fost obligatoriu executate in prealabil. */ ... } }

2.6
2.6.1

Clase imbricate
Definirea claselor imbricate

O clas˘ a imbricat˘ a este, prin definit ¸ie, o clas˘ a membr˘ a a unei alte clase, numit˘ a ¸ si clas˘ a de acoperire. In funct ¸ie de situat ¸ie, definirea unei clase interne se poate face fie ca membru al clasei de acoperire - caz ˆ ın care este accesibil˘ a tuturor metodelor, fie local ˆ ın cadrul unei metode. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaImbricata1 { // Clasa membru } void metoda() { class ClasaImbricata2 { // Clasa locala metodei } }

2.6. CLASE IMBRICATE }

65

Folosirea claselor imbricate se face atunci cˆ and o clas˘ a are nevoie ˆ ın implementarea ei de o alt˘ a clas˘ a¸ si nu exist˘ a nici un motiv pentru care aceasta din urm˘ a s˘ a fie declarat˘ a de sine st˘ at˘ atoare (nu mai este folosit˘ a nic˘ aieri). O clas˘ a imbricat˘ a are un privilegiu special fat ¸˘ a de celelalte clase ¸ si anume acces nerestrict ¸ionat la toate variabilele clasei de acoperire, chiar dac˘ a acestea sunt private. O clas˘ a declarat˘ a local˘ a unei metode va avea acces ¸ si la variabilele finale declarate ˆ ın metoda respectiv˘ a. class ClasaDeAcoperire{ private int x=1; class ClasaImbricata1 { int a=x; } void metoda() { final int y=2; int z=3; class ClasaImbricata2 { int b=x; int c=y; int d=z; // Incorect } } } O clas˘ a imbricat˘ a membr˘ a (care nu este local˘ a unei metode) poate fi referit˘ a din exteriorul clasei de acoperire folosind expresia ClasaDeAcoperire.ClasaImbricata A¸ sadar, clasele membru pot fi declarate cu modificatorii public, protected, private pentru a controla nivelul lor de acces din exterior, ˆ ıntocmai ca orice variabil˘ a sau metod˘ a mebr˘ a a clasei. Pentru clasele imbricate locale unei metode nu sunt permi¸ si acest ¸i modificatori. Toate clasele imbricate pot fi declarate folosind modificatorii abstract ¸ si final, semnificat ¸ia lor fiind aceea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul claselor obi¸ snuite.

OBIECTE S ¸ I CLASE 2. o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a imbricat˘ a ale carei instant ¸e nu pot exista decˆ at ˆ ın cadrul instant ¸elor clasei de acoperire ¸ si care are acces direct la tot ¸i membrii clasei sale de acoperire. ˆ ın sensul c˘ a o instant ¸a a unei clase interne nu poate exista decat ˆ ın cadrul unei instant ¸e a clasei de acoperire.. Pentru clasele imbricate aceste unit˘ a¸ ti de compilare sunt denumite astfel: numele clasei de acoperire. urmat de simbolul ’$’ apoi de numele clasei imbricate. o clas˘ a imbricat˘ a poate fi declarat˘ a static˘ a sau nu.2 Clase interne Spre deosebire de clasele obi¸ snuite. class ClasaInterna { ... 2. } } Diferent ¸ierea acestor denumiri se face deoarece: • o ”clas˘ a imbricat˘ a” reflect˘ a relat ¸ia sintactic˘ a a dou˘ a clase: codul unei clase apare ˆ ın interiorul codului altei clase.66 CAPITOLUL 2. • o ”clas˘ a intern˘ a” reflect˘ a relat ¸ia dintre instant ¸ele a dou˘ a clase. cele mai folosite clase imbricate sunt cele interne. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaInterna1 {} class ClasaInterna2 {} } . In general.3 Identificare claselor imbricate Dup˘ a cum ¸ stim orice clas˘ a produce la compilare a¸ sa numitele ”unit˘ a¸ ti de compilare”. O clas˘ a imbricat˘ a nestatic˘ a se nume¸ ste clasa intern˘ a.6.. class ClasaDeAcoperire{ .. A¸ sadar.class ¸ si care cont ¸in toate informat ¸iile despre clasa respectiv˘ a. care sunt fi¸ siere avˆ and numele clasei respective ¸ si extensia . } static class ClasaImbricataStatica { .6..

. ClasaAcoperire.$1. // Corect .7.6.4 Clase anonime Exist˘ a posibilitatea definirii unor clase imbricate locale.lang exist˘ a clasa abstract˘ a Number care modeleaz˘ a conceptul generic de ”num˘ ar”.2. Double. De exemplu. utilizate doar pentru instant ¸ierea unui obiect de un anumit tip. precum ¸ si extensiv ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”. clasa Number reprezint˘ a un concept abstract ¸ si nu vom putea instant ¸ia obiecte de acest tip . reale. Clasa Number serve¸ ste ca superclas˘ a pentru clasele concrete Byte. 2..class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna2.vom folosi ˆ ın schimb subclasele sale. CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE Pentru exemplul de mai sus vor fi generate trei fi¸ siere: ClasaDeAcoperire. Fi¸ sierele rezultate ˆ ın urma compil˘ arii claselor anonime vor avea numele de forma ClasaAcoperire.$n. Exemple de folosire a claselor anonime vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfet ¸e”.class 67 In cazul ˆ ın care clasele imbricate au la rˆ andul lor alte clase imbricate (situat ¸ie mai put ¸in uzual˘ a) denumirea lor se face dup˘ a aceea¸ si regul˘ a: ad˘ augarea unui ’$’ ¸ si apoi numele clasei imbricate. A¸ sadar. ˆ ın pachetul java. Float. Intr-un program nu avem ˆ ıns˘ a nevoie de numere generice ci de numere de un anumit tip: ˆ ıntregi. etc.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna1. 2. f˘ ar˘ a nume. unde n este num˘ arul de clase anonime definite ˆ ın clasa respectiv˘ a de acoperire.. Astfel de clase se numesc clase anonime ¸ si sunt foarte utile ˆ ın situat ¸ii cum ar fi crearea unor obiecte ce implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a sau extind o anumit˘ a clas˘ a abstract˘ a.7 Clase ¸ si metode abstracte Uneori ˆ ın proiectarea unei aplicat ¸ii este necesar s˘ a reprezent˘ am cu ajutorul claselor concepte abstracte care s˘ a nu poat˘ a fi instant ¸iate ¸ si care s˘ a foloseasc˘ a doar la dezvoltarea ulterioar˘ a a unor clase ce descriu obiecte concrete. // Eroare Integer intreg = new Integer(10). ce implementeaz˘ a obiecte pentru descrierea numerelor de un anumit tip. Integer. Number numar = new Number(). Long ¸ si Short..

o clas˘ a declarat˘ a astfel nu ar avea nici o utilitate.] { // Declaratii uzuale // Declaratii de metode abstracte } O clas˘ a abstract˘ a poate avea modificatorul public. dar nu poate specifica modificatorul final.. o clas˘ a abstract˘ a poate pune la dispozit ¸ia subclaselor sale un model complet pe care trebuie s˘ a-l implementeze.7.1 Declararea unei clase abstracte Declararea unei clase abstracte se face folosind cuvˆ antul rezervat abstract: [public] abstract class ClasaAbstracta [extends Superclasa] [implements Interfata1. la care se adaug˘ a declarat ¸ii de metode abstracte .de altfel.7. abstract class ClasaAbstracta { abstract void metodaAbstracta(). 2. furnizˆ and chiar implementarea unor metode comune tuturor claselor ¸ si l˘ asˆ and explicitarea altora . accesul implicit fiind la nivel de pachet. In fat ¸a unei metode abstracte trebuie s˘ a apar˘ a obligatoriu cuvˆ antul cheie abstract. Metodele fara nici o implementare se numesc metode abstracte ¸ si pot ap˘ area doar ˆ ın clase abstracte. // Eroare } In felul acesta. O clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine acelea¸ si elemente membre ca o clas˘ a obi¸ snuit˘ a. .. o clas˘ a abstract˘ a poate cont ¸ine metode f˘ ar˘ a nici o implementare.68 CAPITOLUL 2. Interfata2. // Corect void metoda(). altfel va fi furnizat˘ ao eroare de compilare.f˘ ar˘ a nici o implementare. combinat ¸ia abstract final fiind semnalat˘ a ca eroare la compilare . OBIECTE S ¸ I CLASE 2.2 Metode abstracte Spre deosebire de clasele obi¸ snuite care trebuie s˘ a furnizeze implement˘ ari pentru toate metodele declarate.

Pentru a folosi st˘ arile ¸ si comportamentele comune acestor obiecte ˆ ın avantajul nostru putem declara o clas˘ a generic˘ a GraphicObject care s˘ a fie superclas˘ a pentru celelalte clase. etc. culoarea..x = x. y. Metodele abstracte vor fi folosite pentru implementarea comportamentului specific fiec˘ arui obiect..color = color.black. Un exemplu elocvent de folosire a claselor ¸ si metodelor abstracte este descrierea obiectelor grafice ˆ ıntr-o manier˘ a orientat˘ a-obiect.7. cum ar fi desenarea iar cele obi¸ snuite pentru comportamentul comun tuturor. . CLASE S ¸ I METODE ABSTRACTE 69 fiec˘ arei subclase ˆ ın parte.. } public void setY(int y) { this. . colorare. etc • Comportament: mutare. // Metode comune public void setX(int x) { this. } . } public void setColor(Color color) { this. cercuri. dreptunghiuri. private Color color = Color... // Metode abstracte abstract void draw(). dimensiunea. redimensionare.y = y. cum ar fi schimbarea originii. } . curbe Bezier.. etc • St˘ ari comune: pozit ¸ia(originea). desenare. • Obiecte grafice: linii.2. Implementarea clasei abstracte GraphicObject ar putea ar˘ ata astfel: abstract class GraphicObject { // Stari comune private int x.

Implementarea claselor pentru obiecte grafice ar fi: class Circle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . } } class Rectangle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . OBIECTE S ¸ I CLASE O subclas˘ a care nu este abstract˘ a a unei clase abstracte trebuie s˘ a furnizeze obligatoriu implement˘ ari ale metodelor abstracte definite ˆ ın superclas˘ a. OutputStream: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe octet ¸i • AbstractList. AbstractSet. mai trebuie ment ¸ionate urm˘ atoarele: • O clas˘ a abstract˘ a poate s˘ a nu aib˘ a nici o metod˘ a abstract˘ a. AbstractMap: superclase abstracte pentru structuri de date de tip colect ¸ie . • Orice clas˘ a care are o metod˘ a abstract˘ a trebuie declarat˘ a ca fiind abstract˘ a. Writer: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ sire pe caractere • InputStream.70 CAPITOLUL 2.. } } Legat de metodele abstracte. Dintre cele mai importante amintim: • Number: superclasa abstract˘ a a tipurilor referint ¸˘ a numerice • Reader... • O metod˘ a abstract˘ a nu poate ap˘ area decˆ at ˆ ıntr-o clas˘ a abstract˘ a. In API-ul oferit de platforma de lucru Java sunt numeroase exemple de ierarhii care folosesc la nivelele superioare clase abstracte..

Button. O clas˘ a poate avea o singur˘ a superclas˘ a (Java nu suport˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a) ¸ si chiar dac˘ a nu specific˘ am clauza ”extends” la crearea unei clase ea totu¸ si va avea o superclas˘ a. cum ar fi Frame. Label. • notificarea altor obiecte c˘ a o variabil˘ a de condit ¸ie s-a schimbat. CLASA OBJECT 71 • Component : superclasa abstract˘ a a componentelor folosite ˆ ın dezvoltarea de aplicat ¸ii cu interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). • etc. • specificarea unei reprezent˘ ari ca ¸ sir de caractere a unui obiect .2. Evident. • returnarea clasei din care face parte un obiect.8. Clasa Object este ¸ si superclasa implicit˘ a a claselor care nu specific˘ a o anumit˘ a superclas˘ a.2 Clasa Object Clasa Object este cea mai general˘ a dintre clase. Fiind p˘ arintele tuturor. cum ar fi: • posibilitatea test˘ arii egalit˘ a¸ tii valorilor obiectelor. orice obiect fiind. numit˘ a superclas˘ a. 2. direct sau indirect.8.1 Clasa Object Orice clas˘ a are o superclas˘ a Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a modalit˘ a¸ tii de creare a unei clase. etc. trebuie s˘ a existe o except ¸ie de la aceast˘ a regul˘ a¸ si anume clasa care reprezint˘ a r˘ ad˘ acina ierarhiei format˘ a de relat ¸iile de mo¸ stenire dintre clase. . Aceasta este clasa Object. descendent al acestei clase.8. Declarat ¸iile de mai jos sunt echivalente: class Exemplu {} class Exemplu extends Object {} 2. Cu alte cuvinte. Object define¸ ste ¸ si implementeaz˘ a comportamentul comun al tuturor celorlalte clase Java. clauza ”extends” specific˘ a faptul c˘ a acea clas˘ a extinde (mo¸ stene¸ ste) o alt˘ a clas˘ a. ˆ ın Java orice clas˘ a are o superclas˘ a¸ si numai una.8 2. etc.

Uzual este redefinit˘ a pentru a testa dac˘ a st˘ arile obiectelor coincid sau dac˘ a doar o parte din variabilele lor coincid.72 CAPITOLUL 2.println("Obiect=" + obj). Metodele cel mai uzual supradefinite sunt: clone. supradefinite ˆ ımpreun˘ a.toString()). Metoda hashCode returneaza un cod ˆ ıntreg pentru fiecare obiect. pentru a testa consistent ¸a obiectelor: acela¸ si obiect trebuie s˘ a returneze acela¸ si cod pe durata execut ¸iei programului. In metoda equals este scris codul pentru compararea egalit˘ a¸ tii cont ¸inutului a dou˘ a obiecte. • finalize In aceast˘ a metod˘ a se scrie codul care ”cur˘ a¸ t˘ a dup˘ a un obiect” ˆ ınainte de a fi eliminat din memorie de colectorul de gunoaie. de obicei. aceast˘ a metod˘ a compar˘ a referint ¸ele obiectelor.println("Obiect=" + obj. • clone Aceast˘ a metod˘ a este folosit˘ a pentru duplicarea obiectelor (crearea unor clone). atunci apelul metodei hashCode pentru fiecare din cele dou˘ a obiecte ar trebui s˘ a returneze acela¸ si intreg. Exemplu obj = new Exemplu().out. orice clas˘ aˆ ıi poate supradefini metodele care nu sunt finale. Este util˘ a pentru concatenarea ¸ sirurilor cu diverse obiecte ˆ ın vederea afi¸ s˘ arii. finalize.out. Clonarea unui obiect presupune crearea unui nou obiect de acela¸ si tip ¸ si care s˘ a aib˘ a aceea¸ si stare (acelea¸ si valori pentru variabilele sale). . fiind apelat˘ a automat atunci cˆ and este necesar˘ a transformarea unui obiect ˆ ın ¸ sir de caractere. equals/hashCode. OBIECTE S ¸ I CLASE Fiind subclas˘ a a lui Object. Dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale conform metodei equals. System. //echivalent cu System. (vezi ”Distrugerea obiectelor”) • toString Este folosit˘ a pentru a returna o reprezentare ca ¸ sir de caractere a unui obiect. • equals. toString. hashCode Acestea sunt. Implicit (implementarea din clasa Object).

Complex comp = ( Complex ) obj . } public Complex () { this (1 . CLASA OBJECT 73 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. ¸ si ˆ ın care vom supradefini metode ale clasei Object. a = a . return ( comp . vom scrie un mic program TestComplex ˆ ın care vom testa metodele clasei definite. return suma . De asemenea. ˆ ın care implement˘ am part ¸ial clasa numerelor complexe. // partea reala private double b . double b ) { this . 0) .1: Clasa numerelor complexe class Complex { private double a .8. Listing 2. a = this . b = this . suma . } public Object clone () { return new Complex (a . if (!( obj instanceof Complex ) ) return false . b == b ) . a == a && comp .2. // partea imaginara public Complex ( double a . } public String toString () { String semn = ( b > 0 ? " + " : " -" ) . a + comp . } public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj == null ) return false . b = b . } } . } public Complex aduna ( Complex comp ) { Complex suma = new Complex (0 . suma . this . b . b ) . b + comp . return a + semn + b + " i " . 0) . a .

Boolean obb = new Boolean(true).9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri Dup˘ a cum v˘ azut tipurile Java de date pot fi ˆ ımp˘ art ¸ie ˆ ın primitive ¸ si referint ¸˘ a.74 CAPITOLUL 2. boolean b = obb.intValue(). out .2) . System .0 i // false // true 2. out . println ( c1 . .3) . OBIECTE S ¸ I CLASE public class TestComplex { public static void main ( String c []) Complex c1 = new Complex (1 . } } { // 3.5 a limbajului Java. Complex c3 = ( Complex ) c1 . int i = obi.booleanValue(). println ( c1 . aduna ( c2 ) ) . println ( c1 . Pentru fiecare tip primitiv exist˘ a o clas˘ a corespunz˘ atoare care permie lucrul orientat obiect cu tipul respectiv. equals ( c2 ) ) . System . equals ( c3 ) ) .0 + 5. de genul tipPrimitivValue: Integer obi = new Integer(1). clone () . atribuirile explicite ˆ ıntre tipuri primitve ¸ si referint ¸˘ a sunt posibile. byte short int long float double char boolean Byte Short Integer Long Float Double Character Boolean Fiecare din aceste clase are un constructor ce permite init ¸ializarea unui obiect avˆ and o anumit˘ a valoare primitiv˘ a¸ si metode specializate pentru conversia unui obiect ˆ ın tipul primitiv corespunz˘ ator. System . Complex c2 = new Complex (2 . acest mecanism purtˆ and numele de autoboxing. Incepˆ and cu versiunea 1. respectiv auto-unboxing. out . Conversia explicit˘ a va fi facut˘ a de c˘ atre compilator.

. GALBEN.ROSU) semafor. public static final int VERDE = 1. Clasa de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: public enum CuloriSemafor { ROSU. dup˘ a cum reiese din urm˘ atorul exemplu: public class CuloriSemafor { public static final int ROSU = -1. public static final int GALBEN = 0. Acest˘ a solut ¸ie simplific˘ a manevrarea grupurilor de constante. Boolean obb = true. int i = obi. TIPUL DE DATE ENUMERARE // Doar de la versiunea 1..culoare = CuloriSemafor.. .GALBEN)..5 ! Integer obi = 1. exist˘ a posibilitatea de a defini tipuri de date enumerare prin folosirea cuvˆ antului cheie enum..culoare = CuloriSemafor.culoare = CuloriSemafor.2.5 a limbajului Java. boolean b = obb.culoare = CuloriSemafor. Compilatorul este responsabil cu transformarea unei astfel de structuri ˆ ıntr-o clas˘ a corespunz˘ atoare. .ROSU) semafor... if (semafor. .10 Tipul de date enumerare Incepˆ and cu versiunea 1. // Utilizarea structurii se face la fel . VERDE }.GALBEN). .. } . // Exemplu de utilizare if (semafor.. 75 2.10..

OBIECTE S ¸ I CLASE .76 CAPITOLUL 2.

println("Aici nu se mai ajunge. In momentul cˆ and o asemenea eroare se produce ˆ ın timpul execut ¸iei va fi generat un obiect de tip except ¸ie ce cont ¸ine: • informat ¸ii despre except ¸ia respectiv˘ a.. cum ar fi accesarea unui element din afara spat ¸iului alocat unui vector."). v[10] = 0.. • starea programului ˆ ın momentul producerii acelei except ¸ii.out. } } La rularea programului va fi generat˘ a o except ¸ie. programul se va opri la instruct ¸iunea care a cauzat except ¸ia ¸ si se va afi¸ sa un mesaj de eroare de genul: 77 . Except ¸iile pot ap˘ area din diverse cauze ¸ si pot avea nivele diferite de gravitate: de la erori fatale cauzate de echipamentul hardware pˆ an˘ a la erori ce ¸ tin strict de codul programului. public class Exemplu { public static void main(String args[]) { int v[] = new int[10].1 Ce sunt except ¸iile ? Termenul except ¸ie este o prescurtare pentru ”eveniment except ¸ional” ¸ si poate fi definit ca un eveniment ce se produce ˆ ın timpul execut ¸iei unui program ¸ si care provoac˘ aˆ ıntreruperea cursului normal al execut ¸iei acestuia.Capitolul 3 Except ¸ii 3. //Exceptie ! System.

ˆ ıncepˆ and cu metoda care a generat except ¸ia ¸ si mergˆ and ˆ ınapoi pe linia apelurilor c˘ atre acea metod˘ a. Atent ¸ie In Java tratarea erorilor nu mai este o opt ¸iune ci o constrˆ angere.main (Exceptii. 3. C˘ autarea se face recursiv. In momentul ˆ ın care o metod˘ a genereaz˘ a (arunc˘ a) o except ¸ie sistemul de execut ¸ie este responsabil cu g˘ asirea unei secvent ¸e de cod dintr-o metod˘ a care s˘ a o trateze.lang. o secvent ¸˘ a de cod care poate provoca except ¸ii trebuie s˘ a specifice modalitatea de tratare a acestora. atunci programul Java se opre¸ ste cu un mesaj de eroare (ˆ ın cazul exemplului de mai sus mesajul ”Aici nu se mai ajunge.” nu va fi afi¸ sat). Cu alte cuvinte.ArrayIndexOutOfBoundsException :10 at Exceptii.2 ”Prinderea” ¸ si tratarea except ¸iilor Tratarea except ¸iilor se realizeaz˘ a prin intermediul blocurilor de instruct ¸iuni try. la aparit ¸ia unei erori este ”aruncat˘ a” o except ¸ie iar cineva trebuie s˘ a o ”prind˘ a” pentru a o trata.78 CAPITOLUL 3.java:4)" Crearea unui obiect de tip except ¸ie se nume¸ ste aruncarea unei except ¸ii (”throwing an exception”).. O secvent ¸˘ a de cod care trateaz˘ a anumite except ¸ii trebuie s˘ a arate astfel: try { // Instructiuni care pot genera exceptii } catch (TipExceptie1 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 1 . catch ¸ si finally. Dac˘ a sistemul nu gase¸ ste nici un analizor pentru o anumit˘ a except ¸ie. In aproape toate situat ¸ile. EXCEPT ¸ II "Exception in thread "main" java. Secvent ¸a de cod dintr-o metod˘ a care trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie se nume¸ ste analizor de except ¸ie (”exception handler”) iar interceptarea ¸ si tratarea ei se nume¸ ste prinderea except ¸iei (”catch the exception”)..

print((char)c).2. F˘ ar˘ a a folosi tratarea except ¸iilor metoda responsabil˘ a cu citirea fi¸ sierului ar ar˘ ata astfel: public static void citesteFisier(String fis) { FileReader f = null. } Aceast˘ a secvent ¸˘ a de cod va furniza erori la compilare deoarece ˆ ın Java tratarea erorilor este obligatorie. . finally { // Cod care se executa indiferent // daca apar sau nu exceptii } 79 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: citirea unui fi¸ sier octet cu octet ¸ si afisarea lui pe ecran. Tratarea except ¸iilor este realizat˘ a complet chiar de c˘ atre metoda citeste.println("Deschidem fisierul " + fis).out.println("\\nInchidem fisierul " + fis).3. Mai jos este codul complte ¸ si corect al unui program ce afi¸ seaz˘ a pe ecran cont ¸inutul unui fi¸ sier al c˘ arui nume este primit ca argument de la linia de comand˘ a. f = new FileReader(fis). // Inchidem fisierul System. f.out. Folosind mecanismul except ¸iilor metoda citeste ˆ ı¸ si poate trata singur˘ a erorile care pot surveni pe parcursul execut ¸iei sale. .read()) != -1) System. . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR } catch (TipExceptie2 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 2 } .close(). while ( (c=f.out. // Deschidem fisierul System.

} catch ( IOException e ) { // Tratam alt tip de exceptie System . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . f = new FileReader ( fis ) . } finally { if ( f != null ) { // Inchidem fisierul System . } catch ( IOException e ) { System . else . out . } } } } public static void main ( String args []) { if ( args . try { f . printStackTrace () . err . println ( " Deschidem fisierul " + fis ) . getMessage () ) .*. out . while ( ( c = f . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) { FileReader f = null .corect import java . println ( " Exceptie : " + e . println ( " \ nInchidem fisierul . println ( " Fisierul nu poate fi inchis ! " ) . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c . " ) . out . read () ) != -1) System . out . close () . e . } catch ( File Not F o u n d E x c e p t i o n e ) { // Tratam un tip de exceptie System .80 CAPITOLUL 3. println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . e . System . err . err . print (( char ) c ) . System . try { // Deschidem fisierul System . printStackTrace () .1: Citirea unui fisier . length > 0) citesteFisier ( args [0]) . EXCEPT ¸ II Listing 3. exit (1) . io .

close(). cˆ ate unul pentru fiecare tip de except ¸ie.close().. try { . ceea ce ar fi dus la scrierea de cod redundant. // cod redundant } O problem˘ a mai delicat˘ a care trebuie semnalata ˆ ın aceasta situat ¸ie este faptul c˘ a metoda close. deoarece acesta este sigur c˘ a se va executa F˘ ar˘ a a folosi blocul ”finally”. } . responsabil˘ a cu ˆ ınchiderea unui fi¸ sier. Atent ¸ie Obligatoriu un bloc de instruct ¸iuni ”try” trebuie s˘ a fie urmat de unul sau mai multe blocuri ”catch”. ˆ ın funct ¸ie de except ¸iile provocate de acele instruct ¸iuni sau (opt ¸ional) de un bloc ”finally”. ”PRINDEREA” S ¸ I TRATAREA EXCEPT ¸ IILOR System . ˆ ınchiderea fi¸ sierului ar fi trebuit facut˘ aˆ ın fiecare situat ¸ie ˆ ın care fi¸ sierul ar fi fost deschis....2.. // A aparut o exceptie la citirea din fisier f. Except ¸iile provocate de aceste instruct ¸iuni sunt tratate ˆ ın cele dou˘ a blocuri ”catch”. . pentru a avea un cod complet corect trebuie s˘ a trat˘ am ¸ si posibilitatea aparit ¸iei unei except ¸ii la metoda close.. ambele putˆ and produce except ¸ii. catch (IOException e) { . Deci. poate provoca la rˆ andul s˘ au except ¸ii. } } 81 Blocul ”try” contine instruct ¸iunile de deschidere a unui fi¸ sier ¸ si de citire dintr-un fi¸ sier. f. println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . Inchiderea fi¸ sierului se face ˆ ın blocul ”finally”. out .3. de exemplu atunci cˆ and fi¸ sierul mai este folosit ¸ si de alt proces ¸ si nu poate fi ˆ ınchis. // Totul a decurs bine.

3 ”Aruncarea” except ¸iilor In cazul ˆ ın care o metod˘ a nu ˆ ı¸ si asum˘ a responsabilitatea trat˘ arii uneia sau mai multor except ¸ii pe care le pot provoca anumite instruct ¸iuni din codul s˘ au atunci ea poate s˘ a ”arunce” aceste except ¸ii c˘ atre metodele care o apeleaz˘ a.82 CAPITOLUL 3. print (( char ) c ) . int c . IOException { FileReader f = null . close () . s˘ a ”arunce” mai departe except ¸iile respective. } Atent ¸ie O metod˘ a care nu trateaz˘ a o anumit˘ a except ¸ie trebuie obligatoriu s˘ ao ”arunce”. out .. while ( ( c = f . urmˆ and ca acestea s˘ a implementeze tratarea lor sau. public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) throws FileNotFoundException . . { ..2: Citirea unui fisier import java .. } . In exemplul de mai sus dac˘ a nu facem tratarea except ¸iilor ˆ ın cadrul metodei citeste atunci metoda apelant˘ a (main) va trebui s˘ a fac˘ a acest lucru: Listing 3. io . read () ) != -1) System . TipExceptie2. EXCEPT ¸ II 3.. f . la rˆ andul lor. f = new FileReader ( fis ) . Acest lucru se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ın declarat ¸ia metodei a clauzei throws: [modificatori] TipReturnat metoda([argumente]) throws TipExceptie1.*.

err . printStackTrace () . ambele fiind de tipul IOException. e . inchiderea fi¸ sierului nu va mai fi facut˘ aˆ ın situatia ˆ ın care apare o except ¸ie la citirea din fi¸ sier. } } else System . err . try { f = new FileReader(numeFisier). System . println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) .3. ˆ ın acest caz. } catch ( File NotFo undE x c ep ti on e ) { System . } finally { if (f!=null) f. int c. } } .out. nu mai putem diferent ¸ia except ¸iile provocate de citirea din fi¸ sier s de inchiderea fi¸ sierului.read()) != -1) System. length > 0) { try { citesteFisier ( args [0]) . } catch ( IOException e ) { System . println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . println ( " Exceptie : " + e ) . } } Observat ¸i c˘ a.3. out .close(). De asemenea. println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) . ”ARUNCAREA” EXCEPT ¸ IILOR 83 public static void main ( String args []) { if ( args .print((char)c). while ( (c=f. out . IOException { FileReader f = null. Este situat ¸ia ˆ ın care putem folosi blocul finally f˘ ar˘ a a folosi nici un bloc catch: public static void citesteFisier(String fis) throws FileNotFoundException.

Pentru exemplul nostru. .. if (index >= vector. va determina trimiterea except ¸iilor c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java. } Tratarea except ¸iilor de c˘ atre JVM se face prin terminarea programului ¸ si afi¸ sarea informat ¸iilor despre except ¸ia care a determinat acest lucru.length) throw new ArrayIndexOutOfBoundsException().. } public void metoda1 throws TipExceptie { metoda2(). ca ˆ ın exemplele de mai jos: throw new IOException("Exceptie I/O").. public void metoda3 throws TipExceptie { .. metoda main ar putea fi declarat˘ a astfel: public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException. astfel ˆ ıncˆ at codul s˘ a fie cˆ at mai clar ¸ si identificarea locului ˆ ın care a ap˘ arut except ¸ia s˘ a fie cˆ at mai u¸ sor de f˘ acut. } public void main throws TipExceptie { metoda1(). dac˘ a va arunca except ¸iile ce pot ap˘ area ˆ ın corpul ei. IOException { citeste(args[0]). } public void metoda2 throws TipExceptie { metoda3(). ... EXCEPT ¸ II Metoda apelant˘ a poate arunca la rˆ andul sˆ au except ¸iile mai departe c˘ atre metoda care a apelat-o la rˆ andul ei. Aruncarea unei except ¸ii se poate face ¸ si implicit prin instruct ¸iunea throw ce are formatul: throw exceptie. } Intotdeauna trebuie g˘ asit compromisul optim ˆ ıntre tratarea local˘ a a except ¸iilor ¸ si aruncarea lor c˘ atre nivelele superioare.84 CAPITOLUL 3. . Aceast˘ aˆ ınl˘ ant ¸uire se termin˘ a cu metoda main care.

4.4. } 85 Aceast˘ a instruct ¸iune este folosit˘ a mai ales la aruncarea except ¸iilor proprii. aloca memorie.1 Separarea codului pentru tratarea erorilor In programarea tradit ¸ional˘ a tratarea erorilor se combin˘ a cu codul ce poate produce aparit ¸ia lor producˆ and a¸ sa numitul ”cod spaghetti”. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: o funct ¸ie care ˆ ıncarc˘ a un fi¸ sier ˆ ın memorie: citesteFisier { deschide fisierul. throw e. aparent simpl˘ a. Java are urm˘ atoarele avantaje fat ¸˘ a de mecanismul tradit ¸ional de tratare a erorilor: • Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul ˆ ın care ea poate s˘ a apar˘ a. • Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor.println("A aparut o exceptie). inchide fisierul. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR catch(Exception e) { System. determina dimensiunea fisierului. 3. citeste fisierul in memorie.˘ 3. ?” • fi¸ sierul nu poate fi deschis • nu se poate determina dimensiunea fi¸ sierului . (vezi ”Crearea propriilor except ¸ii”) 3. } Problemele care pot ap˘ area la aceasta funct ¸ie.out. sunt de genul: ”Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a: ..4 Avantajele trat˘ arii except ¸iilor Prin modalitatea sa de tratare a except ¸iilor. • Propagarea unei erori pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator..

} // Cod "spaghetti" Acest stil de progamare este extrem de susceptibil la erori ¸ si ˆ ıngreuneaz˘ a extrem de mult ˆ ınt ¸telegerea sa. schematizat. EXCEPT ¸ II Un cod tradit ¸ional care s˘ a trateze aceste erori ar ar˘ ata astfel: int citesteFisier() { int codEroare = 0. if (s-a alocat memorie) { citeste fisierul in memorie. if (nu se poate citi din fisier) { codEroare = -1. } } else { codEroare = -5. astfel: . if (s-a determinat dimensiunea) { aloca memorie. In Java. folosind mecansimul except ¸iilor. codul ar arata.86 • nu poate fi alocat˘ a suficient˘ a memorie • nu se poate face citirea din fi¸ sier • fi¸ sierul nu poate fi ˆ ınchis CAPITOLUL 3. } return codEroare. } } else { codEroare = -2. if (fisierul nu s-a inchis && codEroare == 0) { codEroare = -4. deschide fisierul. if (fisierul s-a deschis) { determina dimensiunea fisierului. } else { codEroare = codEroare & -4. } } else { codEroare = -3. } inchide fisierul.

} catch (nu s-a determinat dimensiunea) {trateaza eroarea. . } int metoda3 { citesteFisier(). .} catch (nu s-a alocat memorie) {trateaza eroarea} catch (nu se poate citi din fisier) {trateaza eroarea. inchide fisierul.4...2 Propagarea erorilor Propagarea unei erori se face pˆ an˘ a la un analizor de except ¸ii corespunz˘ ator..} catch (nu se poate inchide fisierul) {trateaza eroarea.} } Diferenta de claritate este evident˘ a. citeste fisierul in memorie. aloca memorie. determina dimensiunea fisierului... S˘ a presupunem c˘ a apelul la metoda citesteFisier este consecint ¸a unor apeluri imbricate de metode: int metoda1() { metoda2().˘ 3. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int citesteFisier() { try { deschide fisierul. . .. 87 3. } catch (fisierul nu s-a deschis) {trateaza eroarea. } int metoda2() { metoda3.4.

if (codEroare != 0) return codEroare. } . } . if (codEroare != 0) return codEroare. .88 } CAPITOLUL 3.. .. o metod˘ a poate s˘ a nu ˆ ı¸ si asume responsabilitatea trat˘ arii except ¸iilor ap˘ arute ˆ ın cadrul ei: int metoda1() { try { metoda2(). adic˘ a funct ¸iilor care o apeleaz˘ a sau sistemului. EXCEPT ¸ II S˘ a presupunem de asemenea c˘ a dorim s˘ a facem tratarea erorilor doar ˆ ın metoda1. } Dup˘ a cum am vazut.. Tradit ¸ional... . } int metoda2() { int codEroare = metoda3(). Cu alte cuvinte. if (codEroare != 0) //proceseazaEroare. } catch (TipExceptie e) { //proceseazaEroare. } int metoda3() { int codEroare = citesteFisier().... acest lucru ar trebui f˘ acut prin propagarea erorii produse de metoda citesteFisier pˆ an˘ a la metoda1: int metoda1() { int codEroare = metoda2(). Java permite unei metode s˘ a arunce except ¸iile ap˘ arute ˆ ın cadrul ei la un nivel superior.

cu cˆ at clasa folosit˘ a este mai generic˘ a cu atˆ at tratarea except ¸iilor programul ˆ ı¸ si pierde din flexibilitate.˘ 3. clasa IOException se ocup˘ a cu except ¸iile ce pot ap˘ area la operat ¸ii de intrare/iesire ¸ si diferent ¸iaz˘ a la rˆ andul ei alte tipuri de except ¸ii. try { FileReader f = new FileReader("input. cum ar fi FileNotFoundException. } int metoda3() throws TipExceptie { citesteFisier(). ˆ ın funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile programului. La rˆ andul ei. . ˆ ıns˘ a. } 89 3.3 Gruparea erorilor dup˘ a tipul lor In Java exist˘ a clase corespunz˘ atoare tuturor except ¸iilor care pot ap˘ area la execut ¸ia unui program.. EOFException.4.. De exemplu. Radacin˘ a acestei ierarhii este clasa Throwable (vezi ”Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii”).4..dat"). Acestea sunt grupate ˆ ın funct ¸ie de similarit˘ a¸ tile lor ˆ ıntr-o ierarhie de clase. /* Acest apel poate genera exceptie de tipul FileNotFoundException Tratarea ei poate fi facuta in unul din modurile de mai jos: */ } catch (FileNotFoundException e) { // Exceptie specifica provocata de absenta // fisierului ’input. Pronderea unei except ¸ii se poate face fie la nivelul clasei specifice pentru acea except ¸ie. AVANTAJELE TRATARII EXCEPT ¸ IILOR int metoda2() throws TipExceptie { metoda3().dat’ } // sau .. clasa IOException se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ıntr-o categorie mai larg˘ a de except ¸ii ¸ si anume clasa Exception. . etc. fie la nivelul uneia din superclasele sale.

obiecte de tip Error. sunt cazuri speciale de except ¸ii generate de funct ¸ionarea anormal˘ a a echipamentului hard pe care ruleaz˘ a un program Java ¸ si sunt invizibile programatorilor. .5 Ierarhia claselor ce descriu except ¸ii R˘ ad˘ acina claselor ce descriu except ¸ii este clasa Throwable iar cele mai importante subclase ale sale sunt Error. Erorile. Un program Java nu trebuie s˘ a trateze aparit ¸ia acestor erori ¸ si este improbabil ca o metod˘ a Java s˘ a provoace asemenea erori. EXCEPT ¸ II catch (IOException e) { // Exceptie generica provocata de o operatie IO } // sau catch (Exception e) { // Cea mai generica exceptie soft } //sau catch (Throwable e) { // Superclasa exceptiilor } 3. care sunt la rˆ andul lor superclase pentru o serie ˆ ıntreag˘ a de tipuri de except ¸ii. Exception ¸ si RuntimeException.90 CAPITOLUL 3.

afi¸ seaz˘ a informat ¸ii complete despre except ¸ie ¸ si localizarea ei. De la acest principu se sustrag ˆ ıns˘ a a¸ sa numitele except ¸ii la execut ¸ie sau. obiectele de tip Exception. programul va fi terminat. Reamintim ˆ ıns˘ a c˘ a. cum ar fi lipsa unui fi¸ sier. EXCEPT ¸ II LA EXECUT ¸ IE 91 Except ¸iile.metod˘ a mo¸ stenit˘ a din clasa Object. except ¸iile care provin strict din vina programatorului ¸ si nu generate de o anumit˘ a situat ¸ie extern˘ a. ArithmeticException • accesarea membrilor unui obiect ce are valoarea null. ˆ ın cazul aparit ¸iei oric˘ arui tip de except ¸ie care nu are un analizor corespunz˘ ator.6. Aceste except ¸ii au o superclas˘ a comun˘ a RuntimeException ¸ si ˆ ın acesata categorie sunt incluse except ¸iile provocate de: • operat ¸ii aritmetice ilegale (ˆ ımpˆ art ¸irea ˆ ıntregilor la zero).6 Except ¸ii la execut ¸ie In general. care furnizeaz˘ a reprezentarea ca ¸ sir de caractere a except ¸iei. compilatorul permite ca aceste except ¸ii s˘ a r˘ amˆ an˘ a netratate. cu alte cuvinte. • toString . ArrayIndexOutOfBoundsException Except ¸iile la execut ¸ie pot ap˘ area uriunde ˆ ın program ¸ si pot fi extrem de numeroare iar ˆ ıncercarea de ”prindere” a lor ar fi extrem de anevoioas˘ a. astfel ˆ ıncˆ at pot fi apelate pentru orice tip de except ¸ie.3. • printStackTrace . 3. tratarea lor nefiind ˆ ıns˘ a ilegal˘ a. Dup˘ a cum am mai zis tratarea acestor except ¸ii nu este o opt ¸iune ci o constrˆ angere. Except ¸iile care pot ”sc˘ apa” netratate descind din subclasa RuntimeException ¸ si se numesc except ¸ii la execut ¸ie.afi¸ seaz˘ a detaliul unei except ¸ii. NullPointerException • accesarea eronat˘ a a elementelor unui vector. Cele mai uzuale sunt: • getMessage . tratarea except ¸iilor este obligatorie ˆ ın Java. sunt except ¸iile standard (soft) care trebuie tratate de c˘ atre programele Java. . Din acest motiv. Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect except ¸ie sunt definite ˆ ın clasa Throwable ¸ si sunt publice.

// NaN 3. // Exceptie la executie ! double x=1. } // Corect. int b=0. sau Nan.printStackTrace().println(a/b). Imp˘ art ¸irea la 0 va genera o except ¸ie doar dac˘ a tipul numerelor ˆ ımp˘ art ¸ite este aritmetic ˆ ıntreg. // -Infinity System. // Infinity System. cazuri care nu au fost prevazute ˆ ın ierarhia except ¸iilor standard Java.out.out. System. /* Nu apare eroare la compilare dar apare exceptie la executie si programul va fi terminat. Infinity.. funct ¸ie de operatie. programul continua v[11] = 0.println("Atentie la indecsi!"). .out. int a=1.. O except ¸ie proprie trebuie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ıns˘ aˆ ın ierarhia except ¸iilor Java. z=0.println("Aici nu se mai ajunge. } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System. -Infinity. In cazul tipurilor reale (float ¸ si double) nu va fi generat˘ a nici o except ¸ie.out. sau superclasa Exception. y=-1. System.println(z/z).out.println(y/z). */ System.").92 CAPITOLUL 3. EXCEPT ¸ II int v[] = new int[10].out. cu alte cuvinte clasa care o implementeaz˘ a trebuie s˘ a fie subclas˘ a a uneia deja existente ˆ ın aceasta ierarhie.7 Crearea propriilor except ¸ii Adeseori poate ap˘ area necesitatea cre˘ arii unor except ¸ii proprii pentru a pune ˆ ın evident ¸a cazuri speciale de erori provocate de metodele claselor unei libr˘ arii. try { v[10] = 0. ci va fi furnizat ca rezultat o constant˘ a care poate fi. e.println(x/z). preferabil una apropiat˘ a ca semnificat ¸ie.

} } Secvent ¸a cheie este extends Exception care specific˘ a faptul c˘ a noua clas˘ a ExceptieStiva este subclas˘ a a clasei Exception ¸ si deci implementeaz˘ a obiecte ce reprezint˘ a except ¸ii.3. // Apeleaza constructorul superclasei Exception } } 93 S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. ambele operat ¸ii pot provoca except ¸ii.3: Exceptii proprii class ExceptieStiva extends Exception { public ExceptieStiva ( String mesaj ) { super ( mesaj ) .-]. int n =0. } } class Stiva { int elemente [] = new int [100]. return elemente [n . CREAREA PROPRIILOR EXCEPT ¸ II public class ExceptieProprie extends Exception { public ExceptieProprie(String mesaj) { super(mesaj). // numarul de elemente din stiva public void adauga ( int x ) throws ExceptieStiva { if ( n ==100) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este plina ! " ) . } public int scoate () throws ExceptieStiva { if ( n ==0) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este goala ! " ) . Dac˘ a presupunem c˘ a stiva poate memora maxim 100 de elemente.7. elemente [ n ++] = x . . Pentru a personaliza aceste except ¸ii vom crea o clas˘ a specific˘ a denumit˘ a ExceptieStiva: Listing 3. ˆ ın care cre˘ am o clas˘ a ce descrie part ¸ial o stiv˘ a de numere ˆ ıntregi cu operat ¸iile de ad˘ augare a unui element. respectiv de scoatere a elementului din vˆ arful stivei.

Except ¸iile proprii sunt descrise uzual de clase foarte simple.94 CAPITOLUL 3. codul ad˘ augat claselor pentru except ¸ii proprii este nesemnificativ: unul sau doi constructori care afi¸ seaza un mesaj de eroare la ie¸ sirea standard. ˆ ıns˘ a aceasta dezvoltare nu ˆ ı¸ si are rostul ˆ ın majoritatea cazurilor. Procesul de creare a unei noi except ¸ii poate fi dus mai departe prin ad˘ augarea unor noi metode clasei ce descrie acea except ¸ie. cum ar fi: class ExceptieSimpla extends Exception { } Aceast˘ a clas˘ a se bazeaz˘ a pe constructorul implicit creat de compilator ˆ ıns˘ a nu are constructorul ExceptieSimpla(String s). EXCEPT ¸ II In general. . chiar f˘ ar˘ a nici un cod ˆ ın ele.

Capitolul 4 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri 4. Pentru a aduce informat ¸ii dintr-un mediu extern.1 4. citirea/scrierea de pe/c˘ atre un mediu extern respect˘ a urm˘ atorul algoritm: deschide canal comunicatie while (mai sunt informatii) { citeste/scrie informatie. atˆ at sursa extern˘ a a unor date cˆ at ¸ si destinat ¸ia lor sunt v˘ azute ca fiind ni¸ ste procese care produc. 95 . imagini. obiecte. ˆ ın memorie sau ˆ ın alt program ¸ si poate fi de orice tip: date primitive. un program poate trimite informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a deschizˆ and un canal de comunicat ¸ie (flux) c˘ atre acea destinat ¸ie ¸ si scriind secvent ¸ial informat ¸iile respective. Informat ¸ia se poate g˘ asi oriunde: ˆ ıntr-un fi¸ sier pe disc. etc) ¸ si s˘ a citeasc˘ a secvent ¸ial informat ¸iile respective. memorie. } inchide canal comunicatie. Pentru a generaliza. ˆ ın ret ¸ea. etc.1 Introducere Ce sunt fluxurile? Majoritatea aplicat ¸iilor necesit˘ a citirea unor informat ¸ii care se g˘ asesc pe o surs˘ a extern˘ a sau trimiterea unor informat ¸ii c˘ atre o destinat ¸ie extern˘ a. un progam Java trebuie s˘ a deschid˘ a un canal de comunicat ¸ie (flux) de la sursa informat ¸iilor (fi¸ sier. sunete. Indiferent de tipul informat ¸iilor. socket. respectiv consum˘ a informat ¸ii.1. Similar.

Fiecare flux are un singur proces produc˘ ator ¸ si un singur proces consumator. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Definit ¸ii: Un flux este un canal de comunicat ¸ie unidirect ¸ional ˆ ıntre dou˘ a procese. Clasele ¸ si intefet ¸ele standard pentru lucrul cu fluxuri se g˘ asesc ˆ ın pachetul java. Un proces care descrie o surs˘ a extern˘ a de date se nume¸ ste proces produc˘ ator. de la produc˘ ator la consumator.1.96 ˘ S CAPITOLUL 4.io. Fluxurile sunt unidirect ¸ionale.*. Un flux care scrie date se nume¸ ste flux de ie¸ sire. orice proces putˆ and fi atˆ at producator cˆ at ¸ si consumator ˆ ın acela¸ si timp. Intre dou˘ a procese pot exista oricˆ ate fluxuri. dar pe fluxuri diferite. 4. Deci. Observat ¸ii: Fluxurile sunt canale de comunicat ¸ie seriale pe 8 sau 16 bit ¸i.2 Clasificarea fluxurilor Exist˘ a trei tipuri de clasificare a fluxurilor: • Dup˘ a direct ¸ia canalului de comunicat ¸ie deschis fluxurile se ˆ ımpart ˆ ın: – fluxuri de intrare (pentru citirea datelor) – fluxuri de ie¸ sire (pentru scrierea datelor) • Dup˘ a tipul de date pe care opereaz˘ a: – fluxuri de octet ¸i (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 8 bit ¸i) – fluxuri de caractere (comunicarea serial˘ a se realizeaz˘ a pe 16 bit ¸i) .io: import java. Consumatorul ¸ si producatorul nu comunic˘ a direct printr-o interfat ¸˘ a de flux ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor. orice program care necesit˘ a operat ¸ii de intrare sau ie¸ sire trebuie s˘ a cont ¸in˘ a instruct ¸iunea de import a pachetului java.io. Un flux care cite¸ ste date se nume¸ ste flux de intrare. Un proces care descrie o destinat ¸ie extern˘ a pentru date se nume¸ ste proces consumator.

Clasele radacin˘ a pentru ierarhia fluxurilor de octet ¸i sunt: • InputStream.pentru fluxuri de intrare ¸ si • Writer. se observ˘ a ca o alt˘ a regul˘ a general˘ a. etc. f˘ ar˘ a ca acest lucru s˘ a fie obligatoriu. Acestea sunt superclase abstracte pentru toate clasele ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 16 bit ¸i ¸ si vor cont ¸ine metodele comune tuturor. fiec˘ arui flux de intrare XInputStream corespunzˆ andu-i uzual un flux de ie¸ sire XOutputStream. etc.4. .1.pentru fluxuri de ie¸ sire. BufferedOutputStream.. Ca ¸ si ˆ ın cazul fluxurilor pe caractere denumirile claselor vor avea terminat ¸ia superclasei lor: FileInputStream. cum ar fi ˆ ın exemplele: FileReader.1. Acestea sunt superclase abstracte pentru clase ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 8 bit ¸i. Ca o regul˘ a general˘ a. FileOutputStream. ˆ ıns˘ a acest lucru nu este obligatoriu. BufferedInputStream.pentru fluxuri de intrare ¸ si • OutputStream. faptul c˘ a unui flux de intrare XReader ˆ ıi corespunde uzual un flux de ie¸ sire XWriter. INTRODUCERE • Dup˘ a act ¸iunea lor: 97 – fluxuri primare de citire/scriere a datelor (se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor) – fluxuri pentru procesarea datelor 4. FileWriter.pentru fluxuri de ie¸ sire. De asemenea. toate clasele din aceste ierarhii vor avea terminat ¸ia Reader sau Writer ˆ ın funct ¸ie de tipul lor. BufferedWriter. BufferedReader.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri Clasele r˘ ad˘ acin˘ a pentru ierarhiile ce reprezint˘ a fluxuri de caractere sunt: • Reader.

. fluxul va fi automat ˆ ınchis de c˘ atre colectorul de gunoaie atunci cˆ and nu va mai exista nici o referint ¸˘ a la el. ambele clase pun la dispozit ¸ie metode pentru marcarea unei locat ¸ii ˆ ıntr-un flux... definind metode similare pentru scrierea datelor: Reader void write(int c) void write(char buf[]) void write(String str) . la lucrul cu fluxrui cu zon˘ a tampon de memorie.. tratarea lor fiind obligatorie. datele din memorie vor fi pierdute la ˆ ınchiderea fluxului de c˘ atre gc. Acestea sunt ˆ ıns˘ a mai rar folosite ¸ si nu vor fi detaliate.4 Metode comune fluxurilor Superclasele abstracte Reader ¸ si InputStream definesc metode similare pentru citirea datelor.. Superclasele abstracte Writer ¸ si OutputStream sunt de asemenea paralele. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Pˆ an˘ a la un punct.. Inchiderea oric˘ arui flux se realizeaz˘ a prin metoda close.. Metodele referitoare la fluxuri pot genera except ¸ii de tipul IOException sau derivate din aceast˘ a clas˘ a. ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie evitat deoarece.1. etc. deoarece acestea permit manipularea caracterelor Unicode ˆ ın timp ce fluxurile de octet ¸i permit doar lucrul pe 8 biti caractere ASCII. De asemenea. saltul peste un num˘ ar de pozit ¸ii. .98 ˘ S CAPITOLUL 4. . exist˘ a un paralelism ˆ ıntre ierarhia claselor pentru fluxuri de caractere ¸ si cea pentru fluxurile pe octet ¸i. Pentru majoritatea programelor este recomandat ca scrierea ¸ si citirea datelor s˘ a se fac˘ a prin intermediul fluxurilor de caractere.. Reader InputStream int read() int read() int read(char buf[]) int read(byte buf[]) . InputStream void write(int c) void write(byte buf[]) . 4. resetarea pozit ¸iei curente. In cazul ˆ ın care aceasta nu este apelat˘ a explicit.

PipedWriter PipedInputStream. respectiv write. fluxurile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın funct ¸ie de activitatea lor ˆ ın fluxuri care se ocup˘ a efectiv cu citirea/scrierea datelor ¸ si fluxuri pentru procesarea datelor (de filtrare). • Memorie CharArrayReader. ele pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite astfel: • Fi¸ sier FileReader. FileOutputStream Numite ¸ si fluxuri fi¸ sier. acestea sunt folosite pentru citirea datelor dintr-un fi¸ sier. FOLOSIREA FLUXURILOR 99 4.4. StringReader. vom vedea care sunt cele mai importante clase din cele dou˘ a categorii ¸ si la ce folosesc acestea.2 Folosirea fluxurilor A¸ sa cum am v˘ azut. CharArrayWriter ByteArrayInputStream.2. permit tratarea vectorilor ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea unor fluxuri de intrare/ie¸ sire. PipedOutputStream Implementeaz˘ a componentele de intrare/ie¸ sire ale unei conducte de . Cu alte cuvinte. precum ¸ si modalit˘ a¸ tile de creare ¸ si utilizare a fluxurilor. punˆ and la dispozit ¸ie implement˘ ari ale metodelor de baz˘ a read. ByteArrayOutputStream Aceste fluxuri folosesc pentru scrierea/citirea informat ¸iilor ˆ ın/din memorie ¸ si sunt create pe un vector existent deja. StringWriter Permit tratarea ¸ sirurilor de caractere aflate ˆ ın memorie ca surs˘ a/destinat ¸ie pentru crearea de fluxuri. FileWriter FileInputStream. respectiv scrierea datelor ˆ ıntr-un fi¸ sier ¸ si vor fi analizate ˆ ıntr-o sect ¸iune separat˘ a (vezi ”Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere”).1 Fluxuri primitive Fluxurile primitive sunt responsabile cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor. definite ˆ ın superclase. • Pipe PipedReader.2. In continuare. In funct ¸ie de tipul sursei datelor. 4.

• Conversie octet ¸i-caractere InputStreamReader. folosind codificarea standard a caracterelor sau o codificare specificat˘ a de program. De exemplu. • Filtrare FilterReader. . BufferedWriter BufferedInputStream. un flux OutputStreamWriter converte¸ ste caractere ˆ ın octet ¸i ¸ si trimite rezutatul c˘ atre un flux de tipul OutputStream. OutputStreamWriter Formeaz˘ a o punte de legatur˘ aˆ ıntre fluxurile de caractere ¸ si fluxurile de octet ¸i. FilterOutputStream Sunt clase abstracte ce definesc o interfat ¸˘ a comun˘ a pentru fluxuri care filtreaz˘ a automat datele citite sau scrise (vezi ”Fluxuri pentru filtrare”). Similar. Clasele ce descriu aceste fluxuri pot fi ˆ ımpartite ˆ ın funct ¸ie de tipul de procesare pe care ˆ ıl efectueaza astfel: • ”Bufferizare” BufferedReader. Pipe-urile sunt folosite pentru a canaliza ie¸ sirea unui program sau fir de execut ¸ie c˘ atre intrarea altui program sau fir de execut ¸ie.2. Un flux de procesare nu poate fi folosit decˆ at ˆ ımpreun˘ a cu un flux primitiv. Sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil (vezi ”Citirea ¸ si scrierea cu zona tampon”). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI date (pipe). FileReader nu putea citi decˆ at caracter cu caracter.100 ˘ S CAPITOLUL 4. Fiind primitiv. 4. mai util˘ a dintr-un anumit punct de vedere. reducˆ and astfel num˘ arul de acces˘ ari la dispozitivul ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia original˘ a a datelor. BufferedReader poate prelua date de la un flux FileReader ¸ si s˘ a ofere informat ¸ia dintr-un fi¸ sier linie cu linie.2 Fluxuri de procesare Fluxurile de procesare (sau de filtrare) sunt responsabile cu preluarea datelor de la un flux primitiv ¸ si procesarea acestora pentru a le oferi ˆ ıntr-o alt˘ a form˘ a. FilterWriter FilterInputStream. Un flux InputStreamReader cite¸ ste octet ¸i dintr-un flux InputStream ¸ si ˆ ıi converte¸ ste la caractere. BufferedOutputStream Sunt folosite pentru a introduce un buffer ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor.

2. FOLOSIREA FLUXURILOR 101 • Concatenare SequenceInputStream Concateneaz˘ a mai multe fluxuri de intrare ˆ ıntr-unul singur (vezi ”Concatenarea fi¸ sierelor”).3 Crearea unui flux Orice flux este un obiect al clasei ce implementeaz˘ a fluxul respectiv. ObjectOutputStream Sunt folosite pentru serializarea obiectelor (vezi ”Serializarea obiectelor”). • Conversie tipuri de date DataInputStream. • Afi¸ sare PrintWriter PrintStream Ofer˘ a metode convenabile pentru afisarea informat ¸iilor.4. 4.2. independent de ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a (vezi ”Folosirea claselor DataInputStream ¸ si DataOutputStream”). • Serializare ObjectInputStream. prin instruct ¸iunea new ¸ si invocarea unui constructor corespunz˘ ator al clasei respective: Exemple: . DataOutputStream Folosite la scrierea/citirea datelor de tip primitiv ˆ ıntr-un format binar. • Num˘ arare LineNumberReader LineNumberInputStream Ofer˘ a¸ si posibilitatea de num˘ arare automat˘ a a liniilor citite de la un flux de intrare. • Citire ˆ ın avans PushbackReader PushbackInputStream Sunt fluxuri de intrare care au un buffer de 1-caracter(octet) ˆ ın care este citit ˆ ın avans ¸ si caracterul (octetul) care urmeaz˘ a celui curent citit. Crearea unui flux se realizeaz˘ a a¸ sadar similar cu crearea obiectelor.

constructorii claselor pentru fluxurile de procesare nu primesc ca argument un dispozitiv extern de memorare a datelor ci o referint ¸a la un flux primitiv responsabil cu citirea/scrierea efectiv˘ a a datelor: Exemple: //crearea unui flux de intrare printr-un buffer BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader("fisier. //crearea unui flux de iesire pe octeti FileOutputStrem out = new FileOutputStream("fisier. Din acest motiv.txt"). A¸ sadar. BufferedWriter out = new BufferedWriter(fo).txt"). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI //crearea unui flux de intrare pe caractere FileReader in = new FileReader("fisier. crearea unui flux pentru procesarea datelor are formatul general: . //echivalent cu FileWriter fo = new FileWriter("fisier. Fluxurile de procesare nu pot exista de sine st˘ at˘ atoare ci se suprapun pe un flux primitiv de citire/scriere a datelor.txt").txt"))). crearea unui flux primitiv de date care cite¸ ste/scrie informat ¸ii de la un dispozitiv extern are formatul general: FluxPrimitiv numeFlux = new FluxPrimitiv(dispozitivExtern). //crearea unui flux de iesire pe caractere FileWriter out = new FileWriter("fisier. //echivalent cu FileReader fr = new FileReader("fisier.102 ˘ S CAPITOLUL 4. BufferedReader in = new BufferedReader(fr).dat").txt")). //crearea unui flux de iesire printr-un buffer BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("fisier. A¸ sadar.dat"). //crearea unui flux de intrare pe octeti FileInputStream in = new FileInputStream("fisier.txt").

FileWriter . Constructorii clasei FileReader sunt: public FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException public FileReader(File file) throws FileNotFoundException public FileReader(FileDescriptor fd) Constructorii clasei FileWriter: public FileWriter(String fileName) throws IOException public FileWriter(File file) throws IOException public FileWriter(FileDescriptor fd) public FileWriter(String fileName.4. In general. 4.dat"))).2. respectiv scrierea unui caracter sau octet dintr-un sau ˆ ıntr-un fi¸ sier specificat uzual prin numele s˘ au complet sau relativ la directorul curent. Dup˘ a cum am v˘ azut deja. Acesta poate fi un ¸ sir de caractere.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸ siere Fluxurile pentru lucrul cu fi¸ siere sunt cele mai usor de ˆ ınteles. clasele care implementeaz˘ a aceste fluxuri sunt urm˘ atoarele: FileReader.octeti Constructorii acestor clase accept˘ a ca argument un obiect care s˘ a specifice un anume fi¸ sier. FOLOSIREA FLUXURILOR 103 FluxProcesare numeFlux = new FluxProcesare(fluxPrimitiv). boolean throws IOException append) .2. FileOutputStream . ˆ ıntrucˆ at operat ¸ia lor de baz˘ a este citirea. fluxurile pot fi compuse ˆ ın succesiuni oricˆ at de lungi: DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("fisier.caractere FileInputStream. on obiect de tip File sau un obiect de tip FileDesciptor (vezi ”Clasa File”).

FileWriter out = new FileWriter ( " out . Listing 4.txt”. err . Aceasta va fi prins˘ a de program deoarece. txt " ) . va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul FileNotFoundException.1: Copierea unui fisier import java . close () . Ace¸ stia pot provoca except ¸ii de tipul FileNotFoundException ˆ ın cazul ˆ ın care fi¸ sierul cu numele specificat nu exist˘ a. while (( c = in . Dac˘ a exist˘ a deja fi¸ sierul ”out. in . Dac˘ a exist˘ a fi¸ sierul ”in. } catch ( IOException e ) { System . IOException este superclas˘ a pentru FileNotFoundException. int c .txt” ˆ ın care va fi copiat cont ¸inutul primului. e . txt " ) .txt”. out . close () . S˘ a consider˘ am ca exemplu un program care copie cont ¸inutul unui fi¸ sier cu numele ”in.*. aplicat ¸ia va crea un nou fi¸ sier ”out.txt” ˆ ıntr-un alt fi¸ sier cu numele ”out. Ambele fi¸ siere sunt considerate ˆ ın directorul curent.txt” el va fi re- . io . public class Copiere { public static void main ( String [] args ) { try { FileReader in = new FileReader ( " in . Din acest motiv orice creare a unui flux de acest tip trebuie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un bloc try-catch sau metoda ˆ ın care sunt create fluxurile respective trebuie s˘ a arunce except ¸iile de tipul FileNotFoundException sau de tipul superclasei IOException. } } } In cazul ˆ ın care vom lansa aplicat ¸ia iar ˆ ın directorul curent nu exist˘ a un fi¸ sier cu numele ”in. println ( " Eroare la operatiile cu fisiere ! " ) . read () ) != -1) out .104 ˘ S CAPITOLUL 4. write ( c ) . printStackTrace () .txt”. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Cei mai uzuali constructori sunt cei care primesc ca argument numele fi¸ sierului.

dat"). BufferedInputStream funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acela¸ si principiu.txt” foloseam: FileWriter out = new FileWriter("out. BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("out. odat˘ a cu citirea caracterului. Similar lucreaza ¸ si clasele BufferedWriter ¸ si BufferedOutputStream. 1024) //1024 este dimensiunea bufferului Constructorii cei mai folosit ¸i ai acestor clase sunt urm˘ atorii: BufferedReader(Reader in) BufferedReader(Reader in. caracterul va fi preluat din buffer. vor fi memorati ˆ ın buffer ¸ si caracterele care ˆ ıi urmeaz˘ a. reducˆ and astfel numarul de acces˘ ari ale dispozitivului ce reprezint˘ a sursa/destinat ¸ia atelor. 4. Atunci cˆ and se execut˘ a o operat ¸ie de citire. dintre care obligatoriu unul este primitiv. ci vor fi memorate jntr-un buffer de o anumit˘ a dimensiune. Fluxurile de citire/scriere cu buffer sunt fluxuri de procesare ¸ si sunt folosite prin suprapunere cu alte fluxuri. In cazul ˆ ın care buffer-ul este gol.octeti Sunt folosite pentru a introduce un buffer (zon˘ a de memorie) ˆ ın procesul de citire/scriere a informat ¸iilor. Din acest motiv. Clasa BufferedReader cite¸ ste ˆ ın avans date ¸ si le memoreaz˘ aˆ ıntr-o zon˘ a tampon.txt".caractere BufferedInputStream.5 Citirea ¸ si scrierea cu buffer Clasele pentru citirea/scrierea cu zona tampon sunt: BufferedReader. Dac˘ a doream s˘ a facem operat ¸ia de ad˘ augare(append) ¸ si nu de rescriere pentru fi¸ sierul ”out.2. int dim_buffer) BufferedWriter(Writer out) . true). Evident. citirea se face direct din flux ¸ si. La operat ¸iile de scriere datele scrise nu vor ajunge direct la destinat ¸ie. BufferedOutputStream . BufferedWriter .4. sunt mult mai eficiente decˆ at fluxurile f˘ ar˘ a buffer ¸ si din acest motiv se recomand˘ a folosirea lor ori de cˆ ate ori este posibil. Atunci cˆ and bufferul este plin. singura diferent ¸˘ a fiind faptul c˘ a sunt citit ¸i octet ¸i. FOLOSIREA FLUXURILOR 105 scris.2. cont ¸inutul acestuia va fi transferat automat la destinat ¸ie.

readLine()) != null) { . int dim_buffer) BufferedOutputStream(OutputStream out) BufferedOutputStream(OutputStream out. i++) out. aceasta prime¸ ste valoarea implicit˘ a de 512 octet ¸i (caractere). Acesta este reprezentat ˆ ın Java prin secvent ¸a escape ’\n’. int dim_buffer) BufferedInputStream(InputStream in) BufferedInputStream(InputStream in. //bufferul nu este plin. BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("out. in fisier nu s-a scris nimic out. i<1000. O linie reprezint˘ a o succesiune de caractere terminat˘ a cu simbolul pentru sfˆ ar¸ sit de linie. while ((linie = br.close(). //proceseaza linie } br. chiar dac˘ a aceasta nu este plin˘ a. BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in")) String linie. datele se scriu in fisier Metoda readLine Este specific˘ a fluxurilor de citire cu buffer ¸ si permite citirea linie cu linie a datelor de intrare. Metodele acestor clase sunt cele uzuale de tipul read ¸ si write. 1024) //am creat un flux cu buffer de 1024 octeti for(int i=0.write(i). int dim_buffer) In cazul constructorilor ˆ ın care dimensiunea buffer-ului nu este specificat˘ a...106 ˘ S CAPITOLUL 4.flush(). Pe lˆ anga acestea. dependent de platforma de lucru.dat"). //bufferul este golit. } . clasele pentru scriere prin buffer mai au ¸ si metoda flush care gole¸ ste explicit zona tampon. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI BufferedWriter(Writer out.

int c . while (( c = s .2. Exemplul cel mai elocvent de folosirea a acestei clase este concatenarea a dou˘ a sau mai multor fi¸ siere: Listing 4. read () ) != -1) System . primul flux citit fiind s1. println ( " Argumente insuficiente ! " ) . out . } try { FileInputStream f1 = new FileInputStream ( args [0]) .4. InputStream s2) Primul construieste un flux secvential dintr-o mult ¸ime de fluxuri de intrare. System .2. dup˘ a care procesul se repet˘ a pˆ ana la terminarea tuturor fluxurilor de intrare. f2 ) . Fiecare obiect ˆ ın enumerarea primit˘ a ca parametru trebuie s˘ a fie de tipul InputStream. FOLOSIREA FLUXURILOR 107 4.2: Concatenarea a dou˘ a fi¸ siere /* Concatenarea a doua fisiere ale caror nume sunt primite de la linia de comanda . SequenceInputStream s = new S eq u e nc e I np u tS t r ea m ( f1 .6 Concatenarea fluxurilor Clasa SequenceInputStream permite unei aplicatii s˘ a combine serial mai multe fluxuri de intrare astfel ˆ ıncˆ at acestea s˘ a apar˘ a ca un singur flux de intrare. out . exit ( -1) .*. io . length <= 1) { System . Rezultatul concatenarii este afisat pe ecran . FileInputStream f2 = new FileInputStream ( args [1]) . Constructorii acestei clase sunt: SequenceInputStream(Enumeration e) SequenceInputStream(InputStream s1. Cel de-al doilea construie¸ ste un flux de intrare care combin˘ a doar dou˘ a fluxuri s1 ¸ si s2. */ import java . . Citirea datelor dintr-un astfel de flux se face astfel: se cite¸ ste din primul flux de intrare specificat pˆ ana cˆ and se ajunge la sfˆ arsitul acestuia. print (( char ) c ) . dup˘ a care primul flux de intrare este ˆ ınchis ¸ si se deschide automat urm˘ atorul flux de intrare din care se vor citi ˆ ın continuare datele. public class Concatenare { public static void main ( String args []) { if ( args .

f3)). INTRARI ¸ I IES ¸ IRI s . Clasele pentru filtrarea datelor superclasele abstracte: • FilterInputStream . BufferedOutputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream PrintStream . • concatenarea pe rˆ and a acestora folosind al 2-lea constructor. 4. new SequenceInputStream(f2.108 ˘ S CAPITOLUL 4. concatenarea a 3 fi¸ siere va construi un flux de intrare astfel: FileInputStream f1 = new FileInputStream(args[0]). SequenceInputStream s = new SequenceInputStream( f1. FileInputStream f2 = new FileInputStream(args[1]). // f1 si f2 sunt inchise automat } catch ( IOException e ) { e . FileInputStream f3 = new FileInputStream(args[2]).7 Fluxuri pentru filtrarea datelor Un flux de filtrare se ata¸ seaz˘ a altui flux pentru a filtra datele care sunt citite/scrise de c˘ atre acel flux.pentru filtrarea fluxurilor de intrare ¸ si • FilterOutputStream . } } } Pentru concatenarea mai multor fi¸ siere exist˘ a dou˘ a variante: • folosirea unei enumer˘ ari . DataOutputStream BufferedInputStream. close () . Cele mai importante fluxruri pentru filtrarea datelor sunt implementate de clasele: DataInputStream. printStackTrace () .2.primul constructor (vezi ”Colect ¸ii”).pentru filtrarea fluxurilor de ie¸ sire.

2. De exemplu. urmˆ and ca citirea/scrierea s˘ a se fac˘ a prin intermediu acelui buffer. vor furniza metode pentru citirea ¸ si scrierea datelor la nivel de tip primitiv ¸ si nu la nivel de octet. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. clasele de filtrare BufferedInputStream ¸ si BufferedOutputStream colecteaz˘ a datele unui flux ˆ ıntr-un buffer. fluxurile de filtrare nu elimin˘ a date citite sau scrise de un anumit flux. A¸ sadar. A¸ sa cum am v˘ azut la citirea/scrierea cu zon˘ a tampon. Prin urmare. Acestea definesc metodele pe care trebuie s˘ a le pun˘ a la dispozit ¸ie ˆ ın vederea citireii/scrierii datelor de tip primitiv. fluxurile de filtrare vor cont ¸ine anumite metode specializate pentru citirea/scrierea datelor. respectiv DataOutput. ci de date primitive.8 Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream Aceste clase ofer˘ a metode prin care un flux nu mai este v˘ azut ca o ˆ ınsiruire de octet ¸i.2. clasa BufferedInputStream pune la dispozit ¸ie metoda readLine pentru citirea unei linii din fluxul de intrare. Clasele care ofer˘ a un astfel de suport implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. ele mai fiind numite ¸ si fluxuri de procesare. ci introduc o noua modalitate de manipulare a lor. 109 Filtrarea datelor nu trebuie v˘ azut˘ a ca o metod˘ a de a elimina anumit ¸i octeti dintr-un flux ci de a transforma ace¸ sti octet ¸i ˆ ın date care s˘ a poat˘ afi interpretate sub alt˘ a form˘ a. sunt date ˆ ın tabelul de mai jos: . 4. Cele mai folosite metode. altele decˆ at cele comune tuturor fluxurilor. Din acest motiv.4. Folosirea fluxurilor de filtrare se face prin ata¸ sarea lor de un flux care se ocup˘ a efectiv de citirea/scrierea datelor: FluxFiltrare numeFlux = new FluxFiltrare(referintaAltFlux). FOLOSIREA FLUXURILOR Observat ¸i c˘ a toate aceste clase descriu fluxuri de octet ¸i.

in: . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un fi¸ sier ˆ ın care au fost scrise informat ¸ii folosind metode writeXXX nu va putea fi citit decˆ at prin metode readXXX. respectiv pentru citirea de date formatate de la tastatur˘ a.110 DataInputStream readBoolean readByte readChar readDouble readFloat readInt readLong readShort readUTF ˘ S CAPITOLUL 4. 4. cum ar fi ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream (vezi ”Serializarea obiectelor”).3 Intr˘ ari ¸ si ie¸ siri formatate Incepˆ and cu versiunea 1. Serializarea celorlalte tipuri referint ¸˘ a va fi f˘ acut˘ a prin intermediul altor clase. Transformarea unei valori ˆ ın format binar se nume¸ ste serializare. mai put ¸in readUTF ¸ si writeUTF care se ocup˘ a cu obiecte de tip String. fiind singurul tip referint ¸˘ a permis de aceste clase. fie pe caractere.3. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI DataOutputStream writeBoolean writeByte writeChar writeDouble writeFloat writeInt writeLong writeShort writeUTF Aceste metode au denumirile generice de readXXX ¸ si writeXXX.5. sau chiar dintr-un obiect de tip File.util.1 Intr˘ ari formatate Clasa java.Scanner ofer˘ a o solut ¸ie simpl˘ a pentru formatarea unor informat ¸ii citite de pe un flux de intrare fie pe octet ¸i. Pentru a citi de la tastatur˘ a vom specifica ca argument al constructorului fluxul System. 4. specificate de interfetele DataInput ¸ si DataOutput ¸ si pot provoca except ¸ii de tipul IOException. limbajul Java pune la dispozit ¸ii modalit˘ a¸ ti simplificate pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor informat ¸ii. Scrierea datelor folosind fluxuri de acest tip se face ˆ ın format binar. Clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream permit serializarea tipurilor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. Denumirile lor sunt sugestive pentru tipul de date pe care ˆ ıl prelucreaz˘ a.

4.2 Ie¸ siri formatate Clasele PrintStream ¸ si PrintWriter pun la dispozit ¸iile.2f %2d %n".Formatter.printf("%s %8. String nume = s. println care ofereau posibilitatea de a afi¸ sa un ¸ sir de caractere. Aceste obiecte sunt definite publice ˆ ın clasa System ¸ si sunt: • System. intrarea standard este tastatura iar ie¸ sirea standard este ecranul.3.create(System.4. varsta).fluxul standar de ie¸ sire. s. Intrarea ¸ si ie¸ sirea standard sunt reprezentate de obiecte pre-create ce descriu fluxuri de date care comunic˘ a cu dispozitivele standard ale sistemului. nume. ¸ si metodele format. de tip PrintStream • System.out. pe lˆ ang˘ a metodele print.fluxul standar pentru erori. 111 4.next(). de tip PrintStream . int varsta = s. double salariu = s. salariu.in .err .4 Fluxuri standard de intrare ¸ si ie¸ sire Mergˆ and pe linia introdus˘ a de sistemul de operare UNIX.close(). FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Scanner s = Scanner. System.in). orice program Java are : • o intrare standard • o ie¸ sire standard • o ie¸ sire standard pentru erori In general. de tip InputStream • System.nextInt().util. 4. Formatarea ¸ sirurilor de caractere se bazeaz˘ a pe clasa java. printf (echivalente) ce permit afi¸ sarea formatat˘ a a unor variabile.out .nextDouble().fluxul standar de intrare.

care este o clas˘ a abstract˘ a. Exemplul tipic este: BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System. este acela¸ si cu fluxul standard de ie¸ sire. .4. 4..out. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI 4.).2 Citirea datelor de la tastatur˘ a Uzual.. Implicit. } Fluxurile de ie¸ sire pot fi folosite a¸ sadar f˘ ar˘ a probleme deoarece tipul lor este PrintStream. System.err.readLine() System.4.out.println(linie). catch(Exception e) { System. In schimb. argumente.println("Exceptie:" + e). argumente.printf (format. fluxul standard de intrare System..out este de tip InputStream. System.print (argument). String linie = stdin.1 Afisarea informat ¸iilor pe ecran Am v˘ azut deja numeroase exemple de utilizare a fluxului standard de ie¸ sire. vom dori s˘ a folosim metoda readLine pentru citirea datelor de la tastatura ¸ si din acest motiv vom folosi intrarea standard ˆ ımpreun˘ a cu o clas˘ a de procesare care ofer˘ a aceast˘ a metod˘ a.).out.out. System. System. el fiind folosit la afi¸ sarea oric˘ aror rezultate pe ecran (ˆ ın modul consola): System.print("Introduceti o linie:"). clas˘ a concret˘ a pentru scrierea datelor.println(argument). Fluxul standard pentru afi¸ sarea erorilor se folose¸ ste similar ¸ si apare uzual ˆ ın secvent ¸ele de tratare a except ¸iilor.in)).format (format.112 ˘ S CAPITOLUL 4..out.out. deci pentru a-l putea utiliza eficient va trebui sa-l folosim ˆ ımpreuna cu un flux de procesare(filtrare) care s˘ a permit˘ a citirea facil˘ a a datelor. In exemplul urm˘ ator este prezentat un program care afi¸ seaza liniile introduse de la tastatur˘ a pˆ an˘ aˆ ın momentul ˆ ın care se introduce linia ”exit” sau o linie vid˘ a¸ si ment ¸ioneaz˘ adac˘ a¸ sirul respectiv reprezint˘ a un num˘ ar sau nu.

varianta cea mai comod˘ a de citire a datelor de la tastatur˘ a este folosirea clasei java.util. io . in ) ) .*. } } } catch ( IOException e ) { System .Scanner. System .redirectare erori .3 Redirectarea fluxurilor standard Redirectarea fluxurilor standard presupune stabilirea unei alte surse decˆ at tastatura pentru citirea datelor. println ( " Eroare la intrarea standard ! " ) . try { while ( true ) { String s = stdin . printStackTrace () . out . try { Double .4. parseDouble ( s ) . out .5.redirectare intrare setOut(PrintStream) . err . if ( s . In clasa System exist˘ a urm˘ atoarele metode statice care realizeaz˘ a acest lucru: setIn(InputStream) . readLine () .3: Citirea datelor de la tastatur˘ a /* Citeste siruri de la tastatura si verifica daca reprezinta numere sau nu */ import java .redirectare iesire setErr(PrintStream) . respectiv alte destinat ¸ii decˆ at ecranul pentru cele dou˘ a fluxuri de ie¸ sire. println ( " : DA " ) . FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE Listing 4. length () ==0) break . 4. out . } catch ( Numb erFor ma t E x c e p t i o n e ) { System .4. e .4. System . } } } 113 Incepˆ and cu versiunea 1. public class EsteNumar { public static void main ( String [] args ) { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . println ( " : NU " ) . equals ( " exit " ) || s . print ( s ) .

setOut(fis). txt " ) ) . System . in ) ) . In momentul cˆ and testarea programului a luat sfˆ arsit redirectarea poate fi eliminat˘ a. redirectˆ and intrarea standard c˘ atre acel fi¸ sier.114 ˘ S CAPITOLUL 4. Pentru a nu le scrie de la tastatur˘ a de fiecare dat˘ aˆ ın timpul test˘ arii programului.setErr(fis). txt " ) ) . System . datele fiind cerute din nou de la tastatur˘ a. Putem redirecta afisarea c˘ atre un fi¸ sier pe care s˘ a-l citim dup˘ a execut ¸ia programului. txt " ) ) .4: Exemplu de folosire a redirect˘ arii: import java . io . class Redirectare { public static void main ( String [] args ) { try { BufferedInputS t r ea m in = new B uf f e re d I np u tS t r ea m ( new FileInputStream ( " intrare . ele pot fi puse ˆ ıntrun fi¸ sier. BufferedReader br = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . . System. System .*.txt"))). PrintStream out = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " rezultate . setOut ( out ) . Listing 4. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI Redirectarea ie¸ sirii este util˘ aˆ ın special atunci cˆ and sunt afi¸ sate foarte multe date pe ecran. Redirectarea erorilor ˆ ıntr-un fi¸ sier poate fi de asemenea util˘ a¸ si se face ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("erori. System. setErr ( err ) . Secvent ¸a clasic˘ a de redirectare a ie¸ sirii este c˘ atre un fi¸ sier este: PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("rezultate. Redirectarea intr˘ arii poate fi folositoare pentru un program ˆ ın mod consol˘ a care prime¸ ste mai multe valori de intrare.txt"))). setIn ( in ) . PrintStream err = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " erori .

4. txt */ System . ele vor fi scrise in fisierul erori . Implicit. } catch ( IOException e ) { /* Daca apar exceptii . } // Aruncam fortat o exceptie throw new IOException ( " Test " ) .4. Constructorii clasei sunt: . readLine () ) != null ) { /* Liniile vor fi citite din fisierul intrare . println ( s ) . punct ¸ si virgula. etc. println ( " Eroare intrare / iesire ! " ) . ˆ ıns˘ a pot fi schimbat ¸i prin diverse metode ale clasei. FLUXURI STANDARD DE INTRARE S ¸ I IES ¸ IRE String s . err . out . se vor citi. Rezultatul va consta ˆ ın faptul c˘ aˆ ın loc s˘ a se citeasc˘ a octet ¸i sau caractere. atomii lexicali ai fluxului respectiv. pe rˆ and.4. while (( s = br . } } } 115 4. Printr-un atom lexical se ˆ ın]elege ˆ ın general: • un identificator (un ¸ sir care nu este ˆ ıntre ghilimele) • un numar • un ¸ sir de caractere • un comentariu • un separator Atomii lexicali sunt desp˘ art ¸iti ˆ ıntre ei de separatori. txt */ System . tab. txt si vor fi scrise in fisierul rezultate . e . ace¸ sti separatori sunt cei obi¸ snut ¸i: spat ¸iu.4 Analiza lexical˘ a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) Clasa StreamTokenizer proceseaz˘ a un flux de intrare de orice tip ¸ si ˆ ıl ˆ ımparte ˆ ın ”atomi lexicali”.. virgul˘ a. printStackTrace () .

valoarea unui atom numeric • sval . care returnez˘ a tipul atomului lexical citit ¸ si scrie ˆ ın variabilele nval sau sval valoarea corespunzato˘ are atomului. StreamTokenizer st = new StreamTokenizer ( br ) .atom de tip cuvˆ ant • ttype. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI public StreamTokenizer(Reader r) public StreamTokenizer(InputStream is) Identificarea tipului ¸ si valorii unui atom lexical se face prin intermediul variabilelor: • TT EOF . // Se citeste primul atom lexical .atom ce marcheaz˘ a sfˆ aar¸ situl fluxului • TT EOL . nextToken () .5: Citirea unor atomi lexicali dintr-un fisier /* Citirea unei secvente de numere si siruri dintr .*. int tip = st .atom ce marcheaz˘ a sfˆ ar¸ situl unei linii • TT NUMBER .tipul ultimului atom citit din flux • nval. txt " ) ) . io .un fisier specificat si afisarea tipului si valorii lor */ import java .atom de tip num˘ ar • TT WORD.116 ˘ S CAPITOLUL 4. public class CitireAtomi { public static void main ( String args []) throws IOException { BufferedReader br = new BufferedReader ( new FileReader ( " fisier . Exemplul tipic de folosire a unui analizor lexical este citirea unei secvent ¸e de numere ¸ si ¸ siruri aflate ˆ ıntr-un fi¸ sier sau primite de la tastatur˘ a: Listing 4.valoarea unui atom de tip cuvˆ ant Citirea atomilor din flux se face cu metoda nextToken().

. ˆ ın care se citesc atomii unul cˆ ate unul cu metoda nextToken. out . sval ) . Acestea sunt adecvate pentru lucrul cu medii secvent ¸iale de memorare a datelor. modul de utilizare tipic pentru un analizor lexical este ˆ ıntr-o bucla ”while”. // Trecem la urmatorul atom } } } 117 A¸ sadar. TT_NUMBER : System .4. care realizeaz˘ a ˆ ımp˘ art ¸irea unui ¸ sir de caractere ˆ ın atomi lexicali. In cazul ˆ ın care tipul atomilor nu ne intereseaz˘ a. In cadrul buclei ”while” se determin˘ a tipul atomul curent curent (ˆ ıntors de metoda nextToken) ¸ si apoi se afl˘ a valoarea numeric˘ a sau ¸ sirul de caractere corespunz˘ ator atomului respectiv. nval ) . 4. pˆ ana se ajunge la sfˆ arsitul fluxului (TT EOF). subclas˘ a direct˘ a a clasei Object. case StreamTokenizer . • se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. out . println ( " Cuvant : " + st . Clasa RandomAccesFile are urm˘ atoarele caracteristici: • permite accesul nesecvent ¸ial (direct) la cont ¸inutul unui fi¸ sier. break . este mai simplu s˘ a citim fluxul linie cu linie ¸ si s˘ a folosim clasa StringTokenizer. desi sunt foarte utile ¸ si pentru dispozitive ˆ ın care informat ¸ia poate fi accesat˘ a direct. TT_EOF ) { switch ( tip ) { case StreamTokenizer . sau metoda split a clasei String.5. cum ar fi banda magnetic˘ a sau pentru transmiterea informat ¸iilor prin ret ¸ea. println ( " Numar : " + st . } tip = st . nextToken () . • este o clas˘ a de sine st˘ at˘ atoare. CLASA RANDOMACCESFILE (FIS ¸ IERE CU ACCES DIRECT) while ( tip != StreamTokenizer .io. fluxurile sunt procese secvent ¸iale de intrare/ie¸ sire. TT_WORD : System .5 Clasa RandomAccesFile (fi¸ siere cu acces direct) Dup˘ a cum am v˘ azut.

In plus fat ¸˘ ade metodele de tip read ¸ si write clasa pune la dispozitie ¸ si metode pentru controlul pozit ¸iei pointerului de fi¸ sier. Acestea sunt: • skipBytes .pozit ¸ioneaza pointerului fi¸ sierului ˆ ınaintea unui octet specificat • getFilePointer .fi¸ sierul este deschis numai pentru citire (read-only) • ”rw” . ceea ce ˆ ınseamna ca sunt disponibile metode de tipul readXXX. La deschiderea unui fi¸ sier pointerul are valoarea 0.fi¸ sierul este deschis pentru citire ¸ si scriere (read-write) Exemple: RandomAccesFile f1 = new RandomAccessFile("fisier. writeXXX.118 ˘ S CAPITOLUL 4.txt". StringmodAcces) throws IOException RandomAccessFile(StringnumeFisier. "r"). indicˆ and ˆ ınceputul fi¸ sierului. INTRARI ¸ I IES ¸ IRI • implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput ¸ si DataOutput. .mut˘ a pointerul fi¸ sierului ˆ ınainte cu un num˘ ar specificat de octet ¸i • seek . StringmodAcces) throws IOException unde modAcces poate fi: • ”r” . • permite atˆ at citirea cˆ at ¸ si scriere din/in fi¸ siere cu acces direct.returneaz˘ a pozit ¸ia pointerului de fi¸ sier. • permite specificarea modului de acces al unui fi¸ sier (read-only.txt". Apeluri la metodele de citire/scrirere deplaseaz˘ a pointerul fi¸ sierului cu num˘ arul de octet ¸i citit ¸i sau scri¸ si de metodele respective. Acesta este un indicator ce specific˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın fi¸ sier. //deschide un fisier pentru scriere si citire Clasa RandomAccesFile suport˘ a not ¸iunea de pointer de fi¸ sier. //deschide un fisier pentru citire RandomAccesFile f2 = new RandomAccessFile("fisier. Constructorii acestei clase sunt: RandomAccessFile(StringnumeFisier. ˆ ıntocmai ca la clasele DataInputStream ¸ si DataOutputStream. readwrite). "rw").

4. fie multimea fi¸ sierelor dintr-un director. Pentru fiecare din ele vor fi afisate diverse informatii . ˆ ın aceast˘ a clas˘ a vom g˘ asi metode pentru testarea existent ¸ei. Utilitate clasei File const˘ aˆ ın furnizarea unei modalit˘ a¸ ti de a abstractiza dependent ¸ele cailor ¸ si numelor fi¸ sierelor fat ¸˘ ade ma¸ sina gazd˘ a.*. CLASA FILE 119 4. redenumirea unui fi¸ sier sau director. etc. pentru fiecare din ele afi¸ seaz˘ a diverse informat ¸ii: Listing 4. listarea fi¸ sierelor dintr-un director. precum ¸ si punerea la dispozit ¸ie a unor metode pentru lucrul cu fisere ¸ si directoare la nivelul sistemului de operare. ¸ stergerea. File f = new File("fisier. */ import java . Numele directorului este primit ca argument de la linia de comanda . crearea unui director. Trebuie ment ¸ionat ¸ si faptul c˘ a majoritatea constructorilor fluxurilor care permit accesul la fi¸ siere accept˘ a ca argument un obiect de tip File ˆ ın locul unui ¸ sir ce reprezint˘ a numele fi¸ sierului respectiv. Acestea trebuie s˘ a respecte convent ¸iile de specificare a c˘ ailor ¸ si numelor fi¸ sierelor de pe platforma de lucru. FileInputStream in = new FileInputStream(f) Cel mai uzual constructor al clasei File este: public File(String numeFisier) Metodele mai importante ale clasei File au denumiri sugestive ¸ si vor fi prezentate prin intermediul exemplului urm˘ ator care listeaz˘ a fi¸ sierele ¸ si subdirectoarele unui director specificat ¸ si. sau este directorul curent . Specificarea unui fi¸ sier/director se face prin specificarea c˘ aii absolute spre acel fi¸ sier sau a c˘ aii relative fat ¸˘ a de directorul curent.txt"). io .6 Clasa File Clasa File nu se refer˘ a doar la un fi¸ sier ci poate reprezenta fie un fi¸ sier anume.6: Listarea cont ¸inutului unui director /* Programul listeaza fisierele si subdirectoarele unui director .6. . Astfel.

isFile () ) System .. out .. util . getParent () + " \ n Cale : " + f . println ( " Cale absoluta : " + f . canWrite () + " \ n Parinte : " + f . if ( args . INTRARI ¸ I IES ¸ IRI private static void info ( File f ) { // Afiseaza informatii despre un fisier sau director String nume = f . i < continut ." ) . length () + " \ n Data ultimei modificari : " + new Date ( f . if ( f . println ( " Director : " + nume ) ..*.. File [] continut = director . public class ListareDirector { ˘ S CAPITOLUL 4. out . length == 0) nume = " ... out . println ( " Fisier : " + nume ) .. printStackTrace () . i ++) info ( continut [ i ]) . getAbsolutePath () + " \ n Poate citi : " + f . lastModified () ) ) . try { File director = new File ( nume ) . isDirectory () ) System .. System .. } } } . else if ( f . } public static void main ( String [] args ) { String nume . } catch ( Exception e ) { e . length .120 import java ... out . canRead () + " \ n Poate scrie : " + f . System . listFiles () . " . getName () .. for ( int i = 0. println ( " .. getPath () + " \ n Lungime : " + f . // directorul curent else nume = args [0].

1 Introducere Ce este o interfat ¸˘ a? Interfet ¸ele duc conceptul de clas˘ a abstract˘ a cu un pas ˆ ınainte prin eliminarea oric˘ aror implement˘ ari de metode. 121 . al˘ aturi de clase. O clas˘ a care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a trebuie obligatoriu s˘ a specifice implement˘ ari pentru toate metodele interfet ¸ei. definirea unor noi tipuri de date. punˆ and ˆ ın practic˘ a unul din conceptele program˘ arii orientate obiect ¸ si anume cel de separare a modelului unui obiect (interfat ¸˘ a) de implementarea sa.1. Interfet ¸ele permit.Capitolul 5 Interfet ¸e 5. A¸ sadar. supunˆ andu-se a¸ sadar unui anumit comportament. o interfat ¸˘ a poate fi privita ca un protocol de comunicare ˆ ıntre obiecte.1 5. O interfat ¸˘ a Java define¸ ste un set de metode dar nu specific˘ a nici o implementare pentru ele. Definit ¸ie O interfat ¸˘ a este o colect ¸ie de metode f˘ ar˘ a implementare ¸ si declarat ¸ii de constante.

SuperInterfata2. interface Exemplu { int MAX = 100. nici un alt modificator neputˆ and ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei variabile dintr-o interfat ¸˘ a. INTERFET ¸E 5. O interfat ¸˘ a public˘ a este accesibil˘ a tuturor claselor. static ¸ si final care sunt implicit ¸i. Corpul unei interfet ¸e poate cont ¸ine: • constante: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorii public. O interfat ¸˘ a poate extinde oricˆ ate interfet ¸e. // Incorect. // Echivalent cu: public static final int MAX = 100.2. Constantele unei interfet ¸e trebuie obligatoriu init ¸ializate. implicit nivelul de acces fiind doar la nivelul pachetului din care face parte interfat ¸a. modificator nepermis } . indiferent de pachetul din care fac parte.1 Folosirea interfet ¸elor Definirea unei interfet ¸e Definirea unei interfet ¸e se face prin intermediul cuvˆ antului cheie interface: [public] interface NumeInterfata [extends SuperInterfata1... Acestea se numesc superinterfet ¸e ¸ si sunt separate prin virgul˘ a. (vezi ”Mo¸ stenirea multipl˘ a prin intermediul interfet ¸elor”).122 CAPITOLUL 5.] { /* Corpul interfetei: Declaratii de constane Declaratii de metode abstracte */ } O interfat ¸˘ a poate avea un singur modificator ¸ si anume public.2 5. int MAX. lipseste initializarea private int x = 1. // Incorect.

5. care este implicit. • In variantele mai vechi de Java era permis ¸ si modificatorul abstract ˆ ın declaratia interfet ¸ei ¸ si ˆ ın declarat ¸iile metodelor.2. . Interfata2. 5.2. ˆ ıns˘ a acest lucru nu mai este valabil.2 Implementarea unei interfet ¸e Implementarea uneia sau mai multor interfet ¸e de c˘ atre o clas˘ a se face prin intermediul cuvˆ antului cheie implements: class NumeClasa implements NumeInterfata sau class NumeClasa implements Interfata1. protected void metoda2(). deoarece atˆ at interfat ¸a cˆ at ¸ si metodele sale nu pot fi altfel decˆ at abstracte. interface Exemplu { void metoda(). // Echivalent cu: public void metoda(). nici un alt modificator nu poate ap˘ area ˆ ın declarat ¸ia unei metode a unei interfet ¸e... modificator nepermis Atent ¸ie • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. • Metodele unei interfet ¸e sunt implicit publice chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorul public. // Incorect. • Variabilele unei interfet ¸e sunt implicit constante chiar dac˘ a nu sunt declarate cu modificatorii static ¸ si final. FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 123 • metode f˘ ar˘ a implementare: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorul public. .

interfet ¸ele pot fi privite ca tipuri de date ¸ si vom spune adesea c˘ a un obiect are tipul X . O interfat ¸˘ a nu este o clas˘ a. Din acest motiv.2. o clas˘ a poate avea ¸ si alte metode ¸ si variabile membre ˆ ın afar˘ a de cele definite ˆ ın interfat ¸˘ a. care s˘ a modeleze not ¸iunea de stiv˘ a de obiecte. Implementarea unei interfet ¸e poate s˘ a fie ¸ si o clas˘ a abstract˘ a. unde X este o interfat ¸˘ a. Evident. ˆ ın sensul c˘ a ad˘ augarea unor metode noi sau schimbarea signaturii metodelor existente vor duce la erori ˆ ın compilarea claselor care o implementeaz˘ a.testeaz˘ a dac˘ a stiva este vid˘ a • toString . vor trebui s˘ a cont ¸in˘ a metodele: • push . dac˘ a acesta este o instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . 5.elimin˘ a elementul din vˆ arful stivei • peek . o interfat ¸˘ a nu mai trebuie modificat˘ a.3 Exemplu: implementarea unei stive S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. Obiectele de tip stiv˘ a. indiferent de implementarea lor. In cazul ˆ ın care o clas˘ a implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a. Din acest motiv. Dorim s˘ a implement˘ am un nou tip de date numit Stack.124 CAPITOLUL 5. Atent ¸ie Modificarea unei interfet ¸e implic˘ a modificarea tuturor claselor care implementeaz˘ a acea interfat ¸˘ a. INTERFET ¸E O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e sau poate s˘ a nu implementeze nici una. dar orice referint ¸˘ a de tip interfat ¸˘ a poate primi ca valoare o referint ¸a la un obiect al unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a. odat˘ a creata ¸ si folosit˘ a la implementarea unor clase.adaug˘ a un nou element in stıv˘ a • pop . atunci trebuie obligatoriu s˘ a specifice cod pentru toate metodele interfet ¸ei.returneaz˘ a cont ¸inutul stivei sub forma unui ¸ sir de caractere. .returneaz˘ a varful stivei • empty .

ambele solut ¸ii avˆ and avantaje ¸ si dezavantaje.3: Implementarea stivei folosind un vector // Implementarea stivei folosind un vector de obiecte . // Vectorul ce contine obiectele . } Pentru a trata situat ¸iile anormale care pot ap˘ area atunci cˆ and ˆ ıncerc˘ am s˘ a punem un element ˆ ın stiv˘ a¸ si nu este posibil din lips˘ a de memorie.2: Tipul de except ¸ie generat de stiv˘ a public class StackException extends Exception { public StackException () { super () . Prima solut ¸ie este mai simplu de ˆ ınt ¸eles. ˆ ın timp ce a doua este mai eficient˘ a din punctul de vedere al folosirii memoriei. ˆ ıl vom defini prin intermediul unei interfet ¸e. folosind un vector: Listing 5.1: Interfat ¸a ce descrie stiva public interface Stack { void push ( Object item ) throws StackException . FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 125 Din punctul de vedere al structurii interne. boolean empty () . Vom vedea imediat avantajele acestei abord˘ ari.2. } } D˘ am ˆ ın continuare prima implementare a stivei. Object peek () throws StackException .5. Listing 5. public class StackImpl1 implements Stack { private Object items []. void pop () throws StackException . } public StackException ( String msg ) { super ( msg ) . String toString () . Deoarece nu dorim s˘ a leg˘ am tipul de date Stack de o anumit˘ a implementare structural˘ a. o stiv˘ a poate fi implementat˘ a folosind un vector sau o list˘ aˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a. vom defini o except ¸ie proprie StackException: Listing 5. sau ˆ ıncerc˘ am s˘ a acces˘ am vˆ arful stivei ¸ si aceasta este vid˘ a.

items [ . // Numarul curent de elemente din stiva public StackImpl1 ( int max ) { // Constructor items = new Object [ max ]. items [ n ++] = item . i >=0. toString () + " " . i . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . INTERFET ¸E private int n =0. deci clasa noastr˘ a o are deja implementat˘ a¸ si nu am fi obt ¸inut nici o eroare la compilare dac˘ a nu o implementam explicit. } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . } public void push ( Object item ) throws StackException { if ( n == items . return items [n -1]. Trebuie remarcat ¸ si faptul c˘ a metoda toString este definit˘ a deja ˆ ın clasa Object. for ( int i =n -1. } public String toString () { String s = " " . Ceea ce facem acum este de fapt supradefinirea ei.-) s += items [ i ]. return s .126 CAPITOLUL 5. } } Remarcat ¸i c˘ a. . } public boolean empty () { return ( n ==0) . } public StackImpl1 () { this (100) . de¸ si ˆ ın interfat ¸˘ a metodele nu sunt declarate explicit cu modificatorul public.. length ) throw new StackException ( " Stiva este plina ! " ) .n ] = null . ele sunt totu¸ si publice ¸ si trebuie declarate ca atare ˆ ın clas˘ a.

top = top . Node link ) { this . // legatura la urmatorul nod Node ( Object item . item . return top . item = item . S˘ a vedem acum modalitatea de implementare a stivei folosind o list˘ a ˆ ınl˘ ant ¸uit˘ a: Listing 5.5. while ( node != null ) { . FOLOSIREA INTERFET ¸ ELOR 127 O alt˘ a observat ¸ie important˘ a se refer˘ a la faptul c˘ a trebuie s˘ a declar˘ am ˆ ın cadrul interfet ¸ei ¸ si except ¸iile aruncate de metode. } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . } public String toString () { String s = " " . public class StackImpl2 implements Stack { class Node { // Clasa interna ce reprezinta un nod al listei Object item . } } private Node top = null .2. link . ce trebuie obligatoriu tratate. // Referinta la varful stivei public void push ( Object item ) { Node node = new Node ( item . top = node . this . top ) . } public boolean empty () { return ( top == null ) . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . link = link .4: Implementarea stivei folosind o list˘ a // Implementarea stivei folosind o lista inlantuita . // informatia din nod Node link . Node node = top .

out . } } } Observat ¸i folosirea interfet ¸ei Stack ca un tip de date. s2 . } return s . node = node . err . Invers este ˆ ıns˘ a obligatoriu. } catch ( StackException e ) { System . de¸ si metoda push din interfat ¸˘ a declar˘ a aruncarea unor except ¸ii de tipul StackException. } public static void main ( String args []) { try { Stack s1 = new StackImpl1 () . println ( " Continutul stivei este : " + s ) . s2 . push ( " b " ) . item ) . afiseaza ( s1 ) . atˆ at timp cˆ at nu genereaz˘ a except ¸ii de acel tip. Stack s2 = new StackImpl2 () .5: Folosirea stivei public class TestStiva { public static void afiseaza ( Stack s ) { System . Metoda . push ( " a " ) .128 CAPITOLUL 5. s1 . nu este obligatoriu ca metoda din clas˘ a s˘ a specifice ¸ si ea acest lucru. push ( new Integer (1) ) . toString () + " " . afiseaza ( s2 ) . link .14) ) . INTERFET ¸E s += ( node . ce aduce flexibilitate sporit˘ aˆ ın manevrarea claselor ce implementeaz˘ a tipul respectiv. In continuare este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie demonstrativ˘ a care folose¸ ste tipul de date nou creat ¸ si cele dou˘ a implement˘ ari ale sale: Listing 5. } } Singura observat ¸ie pe care o facem aici este c˘ a. println ( " Eroare la lucrul cu stiva ! " ) . push ( new Double (3. printStackTrace () . s1 . e .

Ca sa particulariz˘ am. A¸ sadar.3 Interfet ¸e ¸ si clase abstracte La prima vedere o interfat ¸˘ a nu este altceva decˆ at o clas˘ a abstract˘ aˆ ın care toate metodele sunt abstracte (nu au nici o implementare). La nivel conceptual. • clasa abstract˘ a AbstractList care implementeaz˘ a interfat ¸a List ¸ si ofer˘ a implement˘ ari concrete pentru metodele comune tuturor tipurilor de list˘ a. Exemplu oferit de noi nu are leg˘ atur˘ a cu aceast˘ a clas˘ a¸ si are rol pur demonstrativ. Fara folosirea interfet ¸elor nu am putea fort ¸a clasa respectiv˘ a s˘ a respecte diverse tipuri de protocoale. exist˘ a: • interfat ¸a List care impune protocolul pe care trebuie s˘ aˆ ıl respecte o clas˘ a de tip list˘ a. . evident.3. Deosebirea const˘ aˆ ın faptul c˘ a unele clase sunt fort ¸ate s˘ a extind˘ a o anumit˘ a clas˘ a (de exemplu orice applet trebuie s˘ a fie subclasa a clasei Applet) ¸ si nu ar mai putea sa extind˘ a o alt˘ a clas˘ a. o clas˘ a abstract˘ a nu ar putea ˆ ınlocui o interfat ¸˘ a? Raspunsul la intrebare depinde de situat ¸ie. • implementarea unei interfet ¸e specific˘ a doar necesitatea implement˘ arii unor anumie metode. 5. INTERFET ¸E S ¸ I CLASE ABSTRACTE 129 afiseaza accept˘ a ca argument orice obiect al unei clase ce implementeaz˘ a Stack. deoarece ˆ ın Java nu exista decˆ at mo¸ stenire simpla. In multe situat ¸ii interfet ¸ele ¸ si clasele abstracte sunt folosite ˆ ımpreun˘ a pentru a implementa cˆ at mai flexibil ¸ si eficient o anumit˘ a ierarhie de clase. Un exemplu sugestiv este dat de clasele ce descriu colect ¸ii. diferent ¸a const˘ aˆ ın: • extinderea unei clase abstracte fort ¸eaz˘ a o relat ¸ie ˆ ıntre clase. Observat ¸ie In pachetul java. aceasta va fi folosit˘ aˆ ın aplicat ¸iile ce au nevoie de acest tip de date. ˆ ıns˘ aˆ ın general este ’Nu’.5.util exist˘ a clasa Stack care modeleaz˘ a not ¸iune de stiv˘ a de obiecte ¸ si.

} interface MonstruPericulos extends Monstru { void distruge(). nu reprezint˘ a nici o problem˘ a ca anumite clase s˘ a implementeze mai multe interfet ¸e sau ca o interfat ¸˘ a s˘ a extind˘ a mai multe interfet ¸e (s˘ a aib˘ a mai multe superinterfet ¸e) class NumeClasa implements Interfata1. Luptator { public void inoata() {} public void zboara() {} public void lupta() {} } Exemplu de interfat ¸˘ a care extinde mai multe interfet ¸e: interface Monstru { void ameninta(). ArrayList care extind AbstractList. Interfata2. INTERFET ¸E • clase concrete. ... Din acest motiv. S˘ a consider˘ am un exemplu de clasa care implementeaza mai multe interfet ¸e: interface Inotator { void inoata(). Interfata2. } interface Luptator { void lupta(). O clas˘ a mo¸ steneste doar constantele unei interfet ¸e ¸ si responsabilitatea implement˘ arii metodelor sale. ...130 CAPITOLUL 5.4 Mo¸ stenire multipl˘ a prin interfet ¸e Interfet ¸ele nu au nici o implementare ¸ si nu pot fi instant ¸iate. Zburator. . O interfat ¸˘ a mosteneste atˆ at constantele cˆ at ¸ si declarat ¸iile de metode de la superinterfet ¸ele sale. 5. cum ar fi LinkedList. } interface Zburator { void zboara(). } class Erou implements Inotator. interface NumeInterfata extends Interfata1.

//corect System.out.4. interface I1 { int x=1. deoarece scrierea unui cod care poate fi confuz este un stil prost de programare. } class Dracula implements public void ameninta() public void distruge() public void omoara()() public void beaSange() } 131 MonstruPericulos.x). In cazul in care acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a. I2 { public void metoda() { System. } //corect //incorect class C implements I1. //int metoda().println(I1.x).println(x). //ambiguitate . ˆ ıns˘ a acest lucru trebuie ˆ ıntotdeauna evitat. MOS ¸ TENIRE MULTIPLA ¸E } interface Mortal { void omoara(). } interface I2 { int x=2. pot ap˘ area situat ¸ii de ambiguitate. //corect System.˘ PRIN INTERFET 5.println(I2. void metoda(). atunci cˆ and exist˘ a constante sau metode cu acelea¸ si nume ˆ ın mai multe interfet ¸e.out. Mortal { Vampir { {} {} {} {} Evident. } interface Vampir extends void beaSange(). cum ar fi situat ¸ia cˆ and au aceea¸ si list˘ a de argumente dar tipuri returnate incompatibile.out. void metoda(). compilatorul nu va furniza eroare decˆ at dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a referirea constantelor ambigue f˘ ar˘ a a le prefixa cu numele interfet ¸ei sau dac˘ a metodele cu acela¸ si nume nu pot fi deosbite.

static si final.5 Utilitatea interfet ¸elor Dup˘ a cum am v˘ azut. INTERFET ¸E S˘ a recapitul˘ am cˆ ateva lucruri legate de clase ¸ si interfet ¸e: • O clas˘ a nu poate avea decˆ at o superclas˘ a.132 } } CAPITOLUL 5.de aici rezult˘ a posibilitatea implement˘ arii unor clase prin mai multe modalit˘ a¸ ti ¸ si folosirea lor ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. 5. • O clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e.1 Crearea grupurilor de constante Deoarece orice variabil˘ a a unei interfet ¸e este implicit declarat˘ a cu public. interfet ¸ele reprezint˘ a o metod˘ a convenabil˘ a de creare a unor grupuri de constante care s˘ a fie folosite global ˆ ıntr-o aplicat ¸ie: . o interfat ¸˘ a define¸ ste un protocol ce poate fi implementat de orice clas˘ a. • O clas˘ a trebuie obligatoriu s˘ a trateze metodele din interfet ¸ele pe care la implementeaz˘ a. • definirea unor grupuri de constante.5. • transmiterea metodelor ca parametri. Interfet ¸ele sunt utile pentru: • definirea unor similaritati ˆ ıntre clase independente f˘ ar˘ a a fort ¸a artificial o legatur˘ aˆ ıntre ele. • asigur˘ a c˘ a toate clasele care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a pun la dipozit ¸ie metodele specificate ˆ ın interfat ¸˘ a . 5. • Ierarhia interfet ¸elor este independent˘ a de ierarhia claselor care le implementeaz˘ a. indiferent de ierarhia de clase din care face parte.

. } Folosirea acestor constante se face prin expresii de genul NumeInterfata.. aceasta urmˆ and s˘ a fie apelat˘ a normal pentru a obt ¸ine rezultatul dorit.5.constanta. Atunci cˆ and o metod˘ a trebuie s˘ a primeasc˘ a ca argument de intrare o referint ¸˘ a la o alt˘ a funct ¸ie necesar˘ a execut ¸iei sale.5. UTILITATEA INTERFET ¸ ELOR public interface Luni { int IAN=1. DEC=12. cunoscut˘ a doar la momentul execut ¸iei. FEB=2. Primul exemplu se refer˘ a la explorarea nodurilor unui graf.5. este extrem de folosit˘ aˆ ın Java ¸ si trebuie neap˘ arat ˆ ınt ¸eleas˘ a. } class Graf { //.. denumit˘ a ¸ si call-back. S˘ a consider˘ am mai multe exemple pentru a clarifica lucrurile. La execut ¸ie metoda va putea primi ca parametru orice obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv˘ a¸ si deci cont ¸ine ¸ si codul funct ¸iei respective. vom defini o interfat ¸a ˘ Functie care va specifica metoda trimis˘ a ca parametru.2 Transmiterea metodelor ca parametri Deoarece nu exist˘ a pointeri propriu-zi¸ si. . atunci argumentul respectiv va fi declarat de tipul unei interfet ¸e care cont ¸ine metoda respectiv˘ a. void explorare(Functie f) { //. Pentru aceasta. 133 5. Aceast˘ a tehnic˘ a...IAN. In fiecare nod trebuie s˘ a se execute prelucrarea informat ¸iei din nodul respectiv prin intermediul unei funct ¸ii primite ca parametru. .DEC) luna ++ else luna = Luni. interface Functie { public void executa(Nod u).. ca ˆ ın exemplul de mai jos: if (luna < Luni. transmiterea metodelor ca parametri este realizat˘ aˆ ın Java prin intermediul interfet ¸elor..

5. INTERFET ¸E if (explorarea a ajuns in nodul v) { f. A¸ sadar.explorare(new AfisareEn()).explorare(new AfisareRo()).println("Nodul curent este: " + v). } } } //Definim doua functii class AfisareRo implements Functie { public void executa(Nod v) { System. . ˆ ıntrucˆ at face parte din API-ul standard Java ¸ si vor fi puse ˆ ın evident ¸˘ a.. } } class AfisareEn implements Functie { public void executa(Nod v) { System. //. ¸ si alte tehnici de programare. G.println("Current node is: " + v).6 Interfat ¸a FilenameFilter Instant ¸ele claselor ce implementeaz˘ a aceasta interfat ¸˘ a sunt folosite pentru a crea filtre pentru fi¸ siere ¸ si sunt primite ca argumente de metode care listeaz˘ a cont ¸inutul unui director. cum ar fi metoda list a clasei File. putem spune c˘ a metoda list prime¸ ste ca argument o alt˘ a funct ¸ie care specific˘ a dac˘ a un fi¸ sier va fi returnat sau nu (criteriul de filtrare). G.out.134 CAPITOLUL 5.out.executa(v).. } } Al doilea xemplu va fi prezentat ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare. prin intermediul s˘ au. } } public class TestCallBack { public static void main(String args[]) { Graf G = new Graf().

returnˆ and pozit ¸ia acestuia. sau 0 ˆ ın caz contrar. de exemplu un constructor care s˘ a primeasca criteriul de filtrare. In general. } A¸ sadar. } // Implementarea metodei accept public boolean accept(File dir.filtru = filtru. else return false. Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface FilenameFilter { public boolean accept(File dir.5.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir cont ¸ine un anumit sub¸ sir. INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER 135 Interfat ¸a FilenameFilter are o singur˘ a metod˘ a: accept care specific˘ a criteriul de filtrare ¸ si anume. } } Metodele cele mai uzuale ale clasei String folosite pentru filtrarea fi¸ sierelor sunt: • endsWith . Aceste clase mai pot avea ¸ si alte metode.6. String nume) { if (filtrul este indeplinit) return true. . testeaz˘ a dac˘ a numele fi¸ sierului primit ca parametru ˆ ındepline¸ ste condit ¸iile dorite de noi. String numeFisier). o clas˘ a de specificare a unui filtru are urm˘ atorul format: class FiltruFisiere implements FilenameFilter { String filtru. orice clas˘ a de specificare a unui filtru care implementez˘ a interfat ¸a FilenameFilter trebuie s˘ a implementeze metoda accept a acestei interfet ¸e. // Constructorul FiltruFisiere(String filtru) { this.testeaz˘ a dac˘ a un ¸ sir are o anumit˘ a terminat ¸ie • indexOf .

println ( list [ i ]) . vor fi listate toate . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . Daca nu se primeste nici un argument .136 CAPITOLUL 5. */ import java . INTERFET ¸E Instant ¸ele claselor pentru filtrare sunt primite ca argumente de metode de listare a cont ¸inutului unui director. out . if ( args . " ) . printStackTrace () . i ++) System . i < list . length . list ( new Filtru ( args [0]) ) . else list = director . Filtru ( String extensie ) { this . } catch ( Exception e ) { e .6: Listarea fi¸ sierelor cu o anumit˘ a extensie /* Listarea fisierelor din directorul curent care au anumita extensie primita ca argument . } } } class Filtru implements FilenameFilter { String extensie . io . ea fiind substituit˘ a cu orice clas˘ a care o implementeaz˘ a. for ( int i = 0. String [] list . Listing 5. extensie = extensie . O astfel de metod˘ a este list din clasa File: String[] list (FilenameFilter filtru) Observati c˘ a aici interfat ¸a este folosit˘ a ca un tip de date. list () .*. S˘ a consider˘ am exemplul complet ˆ ın care dorim s˘ a list˘ am fi¸ sierele din directorul curent care au o anumit˘ a extensie. Acesta este un exemplu tipic de transmitere a unei funct ¸ii (funct ¸ia de filtrare accept) ca argument al unei metode. . length > 0) list = director .

pentru a evita crearea unei noi clase de sine st˘ at˘ atoare care s˘ a fie folosit˘ a pentru instant ¸ierea unui singur obiect. class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . String nume ) { return ( nume . list () . if ( args .7: Folosirea unei clase anonime /* Listarea fisierelor din directorul curent folosind o clasa anonima pentru filtru . INTERFAT ¸ A FILENAMEFILTER } public boolean accept ( File dir .1 Folosirea claselor anonime In cazul ˆ ın care nu avem nevoie de clasa care reprezint˘ a filtrul pentru listarea fi¸ sierelor dintr-un director decˆ at o singur˘ a dat˘ a. endsWith ( " . i < list . String [] list . list ( new FilenameFilter () { // Clasa interna anonima public boolean accept ( File dir . putem folosi clas˘ a intern˘ a anonim˘ a. list = director . length . length > 0) { final String extensie = args [0].*. i ++) System . aceast˘ a situat ¸ie fiind un exemplu tipic de folosire a acestora. io .6. " + extensie ) ) . " + extensie ) ) . for ( int i = 0. } } 137 5. " ) .6. endsWith ( " . } else list = director . */ import java . printStackTrace () . } catch ( Exception e ) { e . out . } .5. } }) . println ( list [ i ]) . String nume ) { return ( nume . Listing 5.

138 } } CAPITOLUL 5. 5. String nume ) { this . definit˘ a mai jos: Listing 5. 2. 4. 4} In cazul ˆ ın care elementele din vector sunt de tip primitiv. } } . this . 3. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. cod = cod . 2}.Arrays. o modalitate uzual˘ a de folosire a claselor anonime pentru instant ¸ierea unui obiect care trebuie s˘ a respecte o interfat ¸˘ a este: metoda(new Interfata() { // Implementarea metodelor interfetei }).util. String nume . INTERFET ¸E A¸ sadar.8: Clasa Persoana (f˘ ar˘ a suport pentru comparare) class Persoana { int cod . java. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . ca in exemplul de mai sus. ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am un vector format din instant ¸e ale clasei Persoana.util. Ce se ˆ ınt˘ ampl˘ aˆ ıns˘ a atunci cˆ and vectorul cont ¸ine referint ¸e la obiecte de un anumit tip ? S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu. nu exist˘ a nici o problem˘ aˆ ın a determina ordinea fireasc˘ a a elementelor. int v[]={3. 1.Arrays.sort(v). public Persoana ( int cod . nume = nume .7 Compararea obiectelor Am v˘ azut ˆ ın primul capitol c˘ a o solut ¸ie facil˘ a¸ si eficient˘ a de sortare a unui vector este folosirea metodei sort din clasa java.

p [2] = new Persoana (2 . java . 5. out .5. .9: Sortarea unui vector de tip referint ¸˘ a class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. println ( " Persoanele ordonate dupa cod : " ) . System . sort ( p ) . length . Aceast˘ a ordine se nume¸ ste ordinea natural˘ a a clasei ¸ si este specificat˘ a prin intermediul metodei compareTo. Arrays .7.1 Interfat ¸a Comparable Interfat ¸a Comparable impune o ordine total˘ a asupra obiectelor unei clase ce o implementeaz˘ a. s˘ a specific˘ am acest lucru. COMPARAREA OBIECTELOR Programul urm˘ ator ar trebui s˘ a sorteze un vector de persoane: Listing 5. p [0] = new Persoana (3 . i < p . " Popescu " ) . " Georgescu " ) . println ( p [ i ]) . Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface Comparable { int compareTo(Object o). " Vasilescu " ) . out . " Ionescu " ) . p [1] = new Persoana (1 . i ++) System . o clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e trebuie s˘ a fie comparabil va implementa metoda compareTo care trebuie s˘ a returneze: • o valoare strict negativ˘ a: dac˘ a obiectul curent (this) este mai mic decˆ a obiectul primit ca argument. p [3] = new Persoana (4 . } A¸ sadar. • zero: dac˘ a obiectul curent este egal decˆ a obiectul primit ca argument.7. for ( int i =0. deoarece metoda sort nu ¸ stie care este ordinea natural˘ a a obiectelor de tip Persoana. util . ˆ ıntr-un fel sau altul. Va trebui. } } 139 La execut ¸ia acestei aplicat ¸ii va fi obt ¸inut˘ a o except ¸ie.

Listing 5. String nume ) { this . e2 instant ¸e ale lui C . this . return ( cod == p . nume ) ) . mo¸ stenit˘ a din Object de toate clasele. S˘ a presupunem c˘ a dorim ca ordinea natural˘ a a persoanelor s˘ a fie dup˘ a codul lor intern. . Persoana p = ( Persoana ) o . equals ( p .compareTo(null) trebuie s˘ a arunce o except ¸ie de tip NullPointerException chiar dac˘ a e. public Persoana ( int cod . determin˘ a dac˘ a dou˘ a obiecte sunt egale (au aceea¸ si valoare). } public int compareTo ( Object o ) { if ( o == null ) throw new Null P o i n t e r E x c e p t i o n () . pentru orice e1.10: Clasa Persoana cu suport pentru comparare class Persoana implements Comparable { int cod .equals((Object)e2.compareTo((Object)e2) == 0) are aceeas¸ si valoare logic˘ a cu e1. Persoana p = ( Persoana ) o . cod = cod .140 CAPITOLUL 5. if (!( o instanceof Persoana ) ) throw new Clas sCas tExce ptio n ( " Nu pot compara ! " ) . } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . String nume .equals(null) returneaz˘ a false. cod ) && ( nume . null nu este instant ¸˘ a a nici unei clase ¸ si e. nume = nume . INTERFET ¸E • o valoare strict pozitiv˘ a: dac˘ a obiectul curent este mai mare decˆ a obiectul primit ca argument. } public boolean equals ( Object o ) { if (!( o instanceof Persoana ) ) return false . Spunem c˘ a ordinea natural˘ a a unei clase C este consitent˘ a cu equals dac˘ a ¸ si numai dac˘ a (e1. Reamintim c˘ a metoda equals.

false. sort (p . . cod ) . Metoda equals va returna. Aceasta returneaz˘ a un ˆ ıntreg cu aceea¸ si semnificat ¸ie ca la metoda compareTo a interfet ¸ei Comparator ¸ si are urm˘ atoarea definit ¸ie: int compare(Object o1. " Vasilescu " ) . " Popescu " ) .2 Interfat ¸a Comparator In cazul ˆ ın care dorim s˘ a sort˘ am elementele unui vector ce cont ¸ine referint ¸e dup˘ a alt criteriu decˆ at ordinea natural˘ a a elemenetelor.util. care verific˘ a dac˘ a un obiect este instant ¸˘ a a unei anumite clase. Interfat ¸a java. Metoda compareTo va arunca o except ¸ie de tipul ClassCastException dac˘ a se ˆ ıncearc˘ a compararea unui obiect de tip Persoana cu un obiect de alt tip. util . " Georgescu " ) . pur ¸ si simplu. " Ionescu " ) . care impune o ordine total˘ a asupra elementelor unei colect ¸ii. Aceasta este oferit˘ a tot de metoda sort din clasa java. new Comparator () { public int compare ( Object o1 . Pentru definirea comparatorului vom folosi o clas˘ a anonim˘ a.util.7. p [1] = new Persoana (1 . compareTo ( p2 . S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a sort˘ am persoanele ordonate dup˘ a numele lor. class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. avem nevoie de o alt˘ a solut ¸ie.Arrays. Object o2). Object o2 ) { Persoana p1 = ( Persoana ) o1 . p [2] = new Persoana (2 .Comparator cont ¸ine metoda compare.11: Sortarea unui vector folosind un comparator import java .p . dar ˆ ın varianta ˆ ın care. Persoana p2 = ( Persoana ) o2 . COMPARAREA OBIECTELOR return ( cod . 5. nume . vom transmite un argument de tip Comparator care s˘ a specifice modalitatea de comparare a elementelor. nume ) ) . p [3] = new Persoana (4 .7. pe lˆ ang˘ a vectorul ce trebuie sortat. return ( p1 .5. } } 141 Observat ¸i folosirea operatorului instanceof. p [0] = new Persoana (3 .*. Listing 5. Arrays .

void metoda_2(). i < p . out ....142 CAPITOLUL 5. // Avem nevoie de un obiect de tip X // ca argument al unei functii functie(new X() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza .. clasa String implemenˆ and interfat ¸a Comparable. public void metoda_n() {} .. 5. avem nevoie de un obiect care implementeaz˘ a interfat ¸a respectiv dar nu specific˘ a cod decˆ at pentru o singur˘ a metod˘ a. void metoda_n(). .. la un moment dat. i ++) System ... } // Trebuie sa apara si celelalte metode // chiar daca nu au implementare efectiva public void metoda_2() {} public void metoda_3() {} . System . length . chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod. for ( int i =0. interface X { void metoda_1(). println ( " Persoanele ordonate dupa nume : " ) . println ( p [ i ]) . el trebui totu¸ si s˘ a implementeze toate metodele interfet ¸ei. } } Observat ¸i cum compararea a dou˘ a¸ siruri de caractere se face tot cu metoda compareTo.8 Adaptori In cazul ˆ ın care o interfat ¸˘ a cont ¸ine mai multe metode ¸ si. out . INTERFET ¸E } }) . } .

} }). public void metoda_n() {} } In situat ¸ia cˆ and avem nevoie de un obiect de tip X vom folosi clasa abstract˘ a. public abstract class XAdapter implements X { public void metoda_1() {} public void metoda_2() {} . supradefinind doar metoda care ne intereseaz˘ a: functie(new XAdapter() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza . 143 Aceast˘ a abordare poate fi nepl˘ acut˘ a dac˘ a avem frecvent nevoie de obiecte ale unor clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a X . ... Solut ¸ia la aceast˘ a problem˘ a este folosirea adaptorilor. Definit ¸ie Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei. Mai multe exemple de folosire a adaptorilor vor fi date ˆ ın capitolul ”Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul”..8.. ADAPTORI }).5.

144 CAPITOLUL 5. INTERFET ¸E .

io . Sunt folosite pentru g˘ asirea ¸ si utilizarea mai u¸ soar˘ a a claselor.clase ¸ si interfet ¸e utile • java.applet . pentru a evita conflictele de nume ¸ si pentru a controla accesul la anumite clase.lang .clasele de baz˘ a ale limbajului Java • java.1 Pachetele standard (J2SDK) Platforma standard de lucru Java se bazeaz˘ a pe o serie de pachete cu ajutorul c˘ arora se pot construi ˆ ıntr-o manier˘ a simplificat˘ a aplicat ¸iile.1 Pachete Definit ¸ie Un pachet este o colect ¸ie de clase ¸ si interfet ¸e ˆ ınrudite din punctul de vedere al funct ¸ionalit˘ a¸ tii lor.1.dezvoltarea de appleturi 145 .util . In alte limbaje de programare pachetele se mai numesc libr˘ arii sau bibilioteci. Cele mai importante pachete ¸ si suportul oferit de lor sunt: • java. lucrul cu fi¸ siere • java.intr˘ ari/ie¸ siri.Capitolul 6 Organizarea claselor 6. 6. Exist˘ a deci un set de clase deja implementate care modeleaz˘ a structuri de date. algoritmi sau diverse not ¸iuni esent ¸iale ˆ ın dezvoltarea unui program.

6. .awt . mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a fat ¸˘ a de AWT.programare de ret ¸ea • java.sql . • .reflect .beans .rmi .math . doar clasele publice ¸ si membrii declarat ¸i publici ai unei clase sunt accesibili ˆ ın afara pachetului ˆ ın care se g˘ asesc.1.security ..interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul • java.event .lucrul cu texte. date ¸ si numere independent de limb˘ a • java.introspect ¸ie • javax. accesul implicit ˆ ın Java este la nivel de pachet.mecanismele de tratare e evenimentelor generate de utilizator • java. exist˘ a trei solut ¸ii: • specificarea numelui complet al clasei • importul clasei respective • importul ˆ ıntregului pachet ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa. autentificare • java. ORGANIZAREA CLASELOR • java.net .mecanisme de securitate: criptare.text .146 CAPITOLUL 6.awt. Dup˘ a cum am v˘ azut ˆ ın sect ¸iunea ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”. Pentru a folosi o clas˘ a public˘ a dintr-un anumit pachet..swing .2 Folosirea membrilor unui pachet Conform specificat ¸iilor de acces ale unei clase ¸ si ale mebrilor ei.interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul.execut ¸ie la distant ¸˘ a Remote Message Interface • java. sau pentru a apela o metod˘ a public˘ a a unei clase publice a unui pachet.lang.scrierea de componente reutilizabile • java.lucrul cu baze de date • java.operat ¸ii matematice cu numere mari • java.

De exemplu.awt.awt. In aceste situat ¸ii. = new java. Din acest moment. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al claselor Button ¸ si TextField: Button b1 Button b2 TextField TextField = new Button("OK"). tf2 = new java.TextField("Tot neplacut"). PACHETE 147 Specificarea numelui complet al clasei se face prin prefixarea numelui scurt al clasei cu numele pachetului din care face parte: numePachet.1. .Button. ˆ ınainte de declararea vreunei clase sau interfet ¸e.NumeClasa.Button("OK").awt.6.awt.awt java.awt.3 Importul unei clase sau interfet ¸e Se face prin instruct ¸iunea import ˆ ın care specific˘ am numele complet al clasei sau interfet ¸ei pe care dorim s˘ a o folosim dintr-un anumit pacehet: import numePachet. tf1 = new java. sau ˆ ıntreg pachetul din care face parte.awt.awt.awt. Button java.numeClasa. ar fi extrem de nepl˘ acut s˘ a scriem de fiecare dat˘ a cˆ and vrem s˘ a declar˘ am un obiect grafic secvent ¸e de genul: java. = new Button("Cancel").numele complet al clasei Aceast˘ a metod˘ a este recomandat˘ a doar pentru cazul ˆ ın care folosirea acelei clase se face o singur˘ a dat˘ a sau foarte rar. 6. care trebuie s˘ a apar˘ a la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a.Button b2 java. tf2 = new TextField("Foarte placut").TextField.awt.Button b1 java.TextField("Neplacut").awt.TextField = new java. import java.pachetul din care face parte .awt. vom importa ˆ ın aplicat ¸ia noastr˘ a clasa respectiv˘ a. tf1 = new TextField("Placut").TextField java. Acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunea import.Button("Cancel").Button . //Pentru exemplul nostru: import java.1.numele scurt al clasei .

ORGANIZAREA CLASELOR Aceast˘ a abordare este eficient˘ a¸ si recomandat˘ aˆ ın cazul ˆ ın care nu avem nevoie decˆ at de cˆ ateva clase din pachetul respectiv.awt. Point p = new Point(0.Line.C*. va produce o eroare de compilare. java. Point.awt.148 CAPITOLUL 6. java. 6.awt.*. ˆ ın momentul apel˘ arii lor. Din acest moment. In aceast˘ a situat ¸ie ar fi mai simplu s˘ a folosim importul la cerere din ˆ ıntregul pachet ¸ si nu al fiec˘ arei clase ˆ ın parte.awt. urmat de simbolul *.Rectangle. Dac˘ aˆ ın exemplul nostru am avea nevoie ¸ si de clasele Line. 0). Rectangle.Button. Polygon. java. vom putea folosi ˆ ın clasele fi¸ sierului ˆ ın care am plasat instruct ¸iunea de import numele scurt al tuturor claselor pachetului importat: Button b = new Button("OK").Point.*.awt. //Pentru exemplul nostru: import java.4 Importul la cerere dintr-un pachet Importul la cerere dintr-un anumit pachet se face printr-o instruct ¸iune import ˆ ın care specific˘ am numele pachetului ale c˘ arui clase ¸ si interfet ¸e dorim s˘ a le folosim.TextField. . O expresie de genul import java. Atent ¸ie * nu are semnificat ¸ia uzual˘ a de la fi¸ siere de wildcard (masc˘ a) ¸ si nu poate fi folosit decˆ at ca atare. java.Polygon.awt. import numePachet.awt.1.awt. Se nume¸ ste import la cerere deoarece ˆ ınc˘ arcarea claselor se face dinamic. java. ar trebui s˘ a avem cˆ ate o instruct ¸iune de import pentru fiecare dintre ele: import import import import import import java.

*.5.awt.lang import java. Astfel. // Contine clasa List import java.NumeClasa.CONSTANTA. introdus˘ aˆ ıncepˆ and cu versiunea 1.lang. permite referirea constantelor statice ale unei clase f˘ ar˘ a a mai specifica numele complet al acesteia ¸ si este implementat˘ a prin ad˘ augarea cuvˆ antului cheie static dup˘ a cel de import: import static numePachet.*.. PACHETE 149 In cazul ˆ ın care sunt importate dou˘ a sau mai multe pachete care cont ¸in clase (interfet ¸e) cu acela¸ si nume. // Contine interfata List .awt.*.List b = new ArrayList(). // Poate sau nu sa apara // Mai bine nu. pentru orice fi¸ sier surs˘ a..List a = new java. import java..1.awt. //corect Sunt considerate importate automat.*.util. //corect java.6.1.. List x.5 Importul static Aceast˘ a facilitate. • pachetul curent • pachetul implicit (f˘ ar˘ a nume) 6. putem folosi doar numele constantei. ˆ ın loc s˘ a ne referim la constantele clasei cu expresii de tipul NumeClasa.List(). atunci referirea la ele trebuie f˘ acut˘ a doar folosind numele complet. urm˘ atoarele pachete: • pachetul java. //Declaratie ambigua java.util. . ˆ ın caz contrar fiind semnalat˘ a o ambiguitate de c˘ atre compilator.

awt.5 import java. 6. S˘ a consider˘ am un exemplu: presupunem c˘ a avem dou˘ a fi¸ siere surs˘ a Graf.} class GrafPerfect extends Graf {.BorderLayout.. etc.add(new Button(). fereastra. class Arbore {..CENTER).*..} . ORGANIZAREA CLASELOR // Inainte de versiuna 1.io.6 Crearea unui pachet Toate clasele ¸ si interfet ¸ele Java apartin la diverse pachete. . grupate dup˘ a funct ¸ionalitatea lor.BorderLayout.add(new Button(). Atent ¸ie Importul static nu import˘ a decˆ at constantele statice ale unei clase. clasele pentru interfat ¸a grafic˘ aˆ ın java. Crearea unui pachet se realizeaz˘ a prin scriere la ˆ ınceputul fi¸ sierelor surs˘ a ce cont ¸in clasele ¸ si interfet ¸ele pe care dorim s˘ a le grup˘ am ˆ ıntr-un pachet a instruct ¸iunii: package numePachet.lang.5 import java. Dup˘ a cum am v˘ azut clasele de baz˘ a se g˘ asesc ˆ ın pachetul java...java package grafuri.awt.BorderLayout.*..*.} //Fisierul Arbore.java ¸ si Arbore. BorderLayout.java package grafuri.. clasele pentru intr˘ ari/ie¸ siri sunt ˆ ın java. import static java. // Incepand cu versiunea 1.java.150 CAPITOLUL 6. class Graf {.. //Fisierul Graf. . fereastra.awt. nu ¸ si clasa ˆ ın sine..1.awt.. CENTER).

} 151 Clasele Graf. Arbore. Cu alte cuvinte nu putem specifica faptul c˘ a anumite clase dintr-un fi¸ sier surs˘ a apart ¸in unui pachet. ele fiind diferent ¸iate prin prefixarea lor cu numele pachetelor. Instruct ¸iunea package act ¸ioneaz˘ a asupra ˆ ıntregului fi¸ sier surs˘ a la ˆ ınceputul c˘ aruia apare. ArboreBinar vor face parte din acela¸ si pachet grafuri. cum ar fi ro. pentru a permite identificarea ˆ ın mod unic a claselor sale. conflictele de nume vor fi rezolvate prin diverse convent ¸ii de uz intern. Dac˘ a nu este specificat un anumit pachet. companiile folosesc inversul domeniului lor Internet ˆ ın denumirea pachetelor implementate ˆ ın cadrul companiei.7 Denumirea unui pachet Exist˘ a posibilitatea ca doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun s˘ a foloseasc˘ a acela¸ si nume pentru unele din clasele lor. avˆ and contul ion@xsoft. pachetul implicit este format din toate clasele ¸ si intefet ¸ele directorului curent de lucru. indiferent de contextul ˆ ın care acestea vor fi integrate.companie. pachetul implicit fiind folosit doar pentru aplicat ¸ii mici sau prototipuri. ce se gasesc ˆ ın pachete cu acela¸ si nume ? Pentru a evita acest lucru. PACHETE class ArboreBinar extends Arbore {. Acest lucru este posibil atˆ at timp cˆ at clasele cu acela¸ si nume se gasesc ˆ ın pachete diferite. iar altele altui pachet. . ˆ ı¸ si va prefixa pachetele cu ro.1. De asemenea.xsoft. De exemplu.6. Este recomandat ˆ ıns˘ a ca toate clasele ¸ si intefetele s˘ a fie plasate ˆ ın pachete. Ce se ˆ ıntˆ ampl˘ aˆ ıns˘ a cˆ and doi programatori care lucreaz˘ a la un proiect comun folosesc clase cu acela¸ si nume.. clasele unui fi¸ sier surs˘ a vor face parte din pachetul implicit (care nu are nici un nume).numePachet.. 6. GrafPerfect. se poate ca una din clasele unei aplicat ¸ii s˘ a aib˘ a acela¸ si nume cu o clas˘ a a mediului Java.1. programatorul cu numele Ion al companiei XSoft.ro.ion. In cadrul aceleiasi companii. cum ar fi folosirea numelui de cont al programatorilor ˆ ın denumirea pachetelor create de ace¸ stia. In general.

Pentru a simplifica lucrurile.152 CAPITOLUL 6. ˆ ıntr-un fi¸ sier surs˘ a nu pot exista dou˘ a clase sau interfet ¸e publice. Intr-un fi¸ sier surs˘ a pot exista oricˆ ate clase sau interfet ¸e care nu sunt publice. sfer˘ a. etc. funct ¸ie.1 Organizarea fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a Orice aplicat ¸ie nebanal˘ a trebuie s˘ a fie construit˘ a folosind o organizare ierarhic˘ a a componentelor sale. Este recomandat ca strategia de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a s˘ a respecte urm˘ atoarele convent ¸ii: • Codul surs˘ a al claselor ¸ si interfet ¸elor s˘ a se gaseasc˘ aˆ ın fi¸ siere ale c˘ aror nume s˘ a fie chiar numele lor scurt ¸ si care s˘ a aib˘ a extensia . S˘ a presupunem c˘ a dorim crearea unor componente care s˘ a reprezinte diverse not ¸iuni matematice din domenii diferite. un director va cont ¸ine surse pentru clase ¸ si interfet ¸e din acela¸ si pachet iar numele directorului va fi chiar numele pachetului. ci doar recomandat. sau compilatorul va furniza o eroare. ORGANIZAREA CLASELOR 6. s˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am clase care s˘ a descrie urm˘ atoarele notiuni: poligon. cum ar fi geometrie.java. poliedru.java. cerc. analiz˘ a. • Fi¸ sierele surs˘ a trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ aˆ ın directoare care s˘ a reflecte numele pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele ¸ si interfet ¸ele din acele fi¸ siere. Atent ¸ie Este obligatoriu ca o clas˘ a/interfat ¸˘ a public˘ a s˘ a se gaseasc˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier avˆ and numele clasei(interfet ¸ei) ¸ si extenisa . Pentru clasele care nu sunt publice acest lucru nu este obligatoriu. Din acest motiv. algebr˘ a. grup. Dac˘ a numele pachetelor sunt formate din mai multe unit˘ a¸ ti lexicale separate prin punct.2. atunci acestea trebuie de asemenea s˘ a corespund˘ a unor directoare ce vor descrie calea spre fi¸ sierele surs˘ a ale c˘ aror clase ¸ si interfet ¸e fac parte din pachetele respective. Vom clarifica modalitatea de organizare a fi¸ sierelor surs˘ a ale unei aplicatii printr-un exemplu concret.2 6. O prim˘ a variant˘ a ar fi s˘ a construim cˆ ate o clas˘ a pentru fiecare ¸ si s˘ a le plas˘ am . Cu alte cuvinte.

.java Cerc. aceast˘ a abordare ar fi ineficient˘ a. . public class Poligon { . ˆ ıns˘ a.plan.java package geometrie.java package geometrie.java Clasele descrise ˆ ın fi¸ sierele de mai sus trebuie declarate ˆ ın pachete denumite corespunzator cu numele directoarelor ˆ ın care se gasesc: // Poligon.plan.java /analiza Functie. .6. public class Poliedru { . O abordare elegant˘ a ar fi aceea ˆ ın care clasele care descriu not ¸iuni din acela¸ si domeniu sa se gaseasca ˆ ın pachete separate ¸ si directoare separate.java Sfera. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR 153 ˆ ın acela¸ si director ˆ ımpreuna cu un program care s˘ a le foloseasca.java /algebra Grup.java Matematica. public class Cerc { . } . } // Poliedru.spatiu. avˆ and ˆ ın vedere posibila extindere a aplicat ¸iei cu noi reprezent˘ ari de not ¸iuni matematice.java /spatiu Poliedru. } // Cerc.2. Ierarhia fi¸ sierelor sursa ar fi: /matematica /surse /geometrie /plan Poligon.java package geometrie. . . .

ˆ ın urma compil˘ arii fi¸ sierele surs˘ a ¸ si unit˘ a¸ tile de compilare se g˘ asesc ˆ ın acela¸ si director.class ¸ si numele scurt al clasei sau interfet ¸ei respective. un fi¸ sier .class) In urma compil˘ arii fi¸ sierelor surs˘ a vor fi generate unit˘ a¸ ti de compilare pentru fiecare clas˘ a¸ si interfat ¸˘ a din fi¸ sierele surs˘ a.2.class /spatiu . Dup˘ a cum se observ˘ a. } // Grup. Dup˘ a cum ¸ stim acestea au extensia . numele lung al unei clase trebuie s˘ a descrie calea spre acea clas˘ aˆ ın cadrul fi¸ sierelor surs˘ a. . Revenind la exemplul de mai sus. .class trebuie s˘ a se gaseasca ˆ ıntr-o ierarhie de directoare care s˘ a reflecte numele pachetului din care face parte clasa respectiv˘ a. public class Sfera { . . . ORGANIZAREA CLASELOR // Sfera. Spre deosebire de organizarea surselor. . relativ la directorul ˆ ın care se g˘ ase¸ ste aplicat ¸ia. public class Grup { . } // Functie.154 CAPITOLUL 6. } Matematica.spatiu. vom avea urm˘ atoarea organizare: /matematica /clase /geometrie /plan Poligon. 6.java package analiza.java este clasa principal˘ a a aplicat ¸iei.java package algebra.class Cerc. public class Functie { .java package geometrie.2 Organizarea unit˘ a¸ tilor de compilare (. ˆ ıns˘ a ele pot fi apoi organizate separat. Este recomandatˆ ıns˘ a ca aceast˘ a separare s˘ a fie f˘ acut˘ a automat la compilare. Implicit. .

atˆ at la compilare cˆ at ¸ si la interpretare trebuie specificat˘ a lista de directoare r˘ ad˘ acin˘ a . dar numai acestea. Similar. ORGANIZAREA FIS ¸ IERELOR Poliedru. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a trebuie s˘ a gaseasc˘ a fi¸ serul surs˘ a care o cont ¸ine. In lipsa lui. Deoarece compil˘ am clasa principal˘ a a plicat ¸iei.2.class 155 Crearea acestei structuri ierarhice este facut˘ a automat de c˘ atre compilator.class Matematica.class /analiza Functie.java -d clase 6. Pentru aceasta. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a compil˘ am explicit toate fi¸ sierele java dintr-un anumit director. unit˘ a¸ tile de compilare sunt organizate astfel pentru a da posibilitatea interpretorului s˘ a gaseasc˘ a¸ si s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie o anumit˘ a clas˘ aˆ ın timpul execut ¸iei programului.2.6.java ¸ si .class.class Sfera. de exemplu surse/geometrie/plan. Ins˘ a aceast˘ a organizare nu este suficient˘ a deoarece specific˘ a numai partea final˘ a din calea c˘ atre fi¸ sierele . putem folosi expresia: javac surse/geometrie/plan/*.java -d clase sau javac -classpath surse surse/Matematica. In directorul aplicatiei (matematica) cre˘ am subdirectorul clase ¸ si d˘ am comanda: javac -sourcepath surse surse/Matematica. de exemplu /matematica/clase/geometrie/plan/Poligon. vor fi compilate ˆ ın cascad˘ a toate clasele referite de aceasta. fiecare unitate de compilare va fi plasat˘ aˆ ın acela¸ si director cu fi¸ sierul s˘ au surs˘ a.class /algebra Grup.java -d clase Opt ¸iunea -d specific˘ a directorul r˘ ad˘ acin˘ a al ierarhiei de clase.class.3 Necesitatea organiz˘ arii fi¸ sierelor Organizarea fi¸ sierelor surs˘ a este necesar˘ a deoarece ˆ ın momentul cˆ and compilatorul ˆ ıntˆ alneste un nume de clas˘ a el trebuie s˘ a poat˘ a identifica acea clas˘ a.

folosind aceast˘ a variant˘ a toate aplicat ¸iile Java de pe ma¸ sina respectiv˘ a vor c˘ auta clasele necesare ˆ ın directoarele specificate ˆ ın variabila CLASSPATH.4 Setarea c˘ aii de c˘ autare (CLASSPATH) Setarea c˘ aii de c˘ autare se poate face ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • Setarea variabilei de mediu CLASSPATH . Definit ¸ie O cale de c˘ autare este o list˘ a de directoare sau arhive ˆ ın care vor fi c˘ autate fi¸ sierele necesare unei aplicat ¸ii. calea de c˘ autare este format˘ a doar din directorul curent. import analiza. } } Identificarea unei clase referite ˆ ın program se face ˆ ın felul urm˘ ator: • La directoarele aflate ˆ ın calea de c˘ autare se adaug˘ a subdirectoarele specificate ˆ ın import sau ˆ ın numele lung al clasei • In directoarele formate este c˘ autat un fi¸ sier cu numele clasei.2. S˘ a consider˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei Matematica. public class Matematica { public static void main(String args[]) { Poligon a = new Poligon(). 6.. import algebra. //. geometrie.java: import geometrie. ORGANIZAREA CLASELOR ˆ ın care se g˘ asesc fi¸ sierele aplicat ¸iei.*. Fiecare director din calea de cautare este directorul imediat superior structurii de directoare corespunz˘ atoare numelor pachetelor ˆ ın care se g˘ asesc clasele din directorul respectiv.plan. In cazul ˆ ın care nu este g˘ asit nici unul sau sunt g˘ asite mai multe va fi semnalat˘ a o eroare.156 CAPITOLUL 6.Functie.spatiu. Aceast˘ a list˘ a se nume¸ ste cale de cautare (classpath).Grup.spatiu.Sfera().Sfera = new geometrie. astfel ˆ ıncˆ at compilatorul ¸ si interpretorul s˘ a poat˘ a construi calea complet˘ a spre clasele aplicat ¸iei. . Implicit..

jar. sau metode ale claselor suport din pachetul java. Ele pot fi folosite ¸ si pentru comprim˘ ari obi¸ snuite.java -d clase) run. ce cont ¸ine diverse informat ¸ii auxiliare legate de aplicat ¸ia sau clasele arhivate.classpath <cale de cautare> <surse java> java .classpath <cale de cautare> <clasa principala> Lansarea ˆ ın execut ¸ie a aplicatiei noastre..bat (java -classpath clase Matematica) 6. din directorul matematica.. 157 • Folosirea opt ¸iunii -classpath la compilarea ¸ si interpretarea programelor . ARHIVE JAR UNIX: SET CLASSPATH = cale1:cale2:.6.. se va face astfel: java -classpath clase Matematica In concluzie.. Dintre beneficiile oferite de arhivele JAR amintim: • portabilitate . DOS shell (Windows 95/NT/. ..3..cale2.util.3 Arhive JAR Fi¸ sierele JAR (Java Archive) sunt arhive ˆ ın format ZIP folosite pentru ˆ ımpachetarea aplicat ¸iilor Java..): SET CLASSPATH = cale1.directoarele specificate astfel vor fi valabile doar pentru comanda curent˘ a: javac . Un fi¸ sier JAR poate fi creat folosind utilitarul jar aflat ˆ ın distribut ¸ia J2SDK. o organizare eficient˘ a a fi¸ sierelor aplicat ¸iei ar ar˘ ata astfel: /matematica /surse /clase compile.este un format de arhivare independent de platform˘ a.bat (javac -sourcepath surse surse/Matematica. diferent ¸a fat ¸˘ a de o arhiv˘ a ZIP obi¸ snuit˘ a fiind doar existent ¸a unui director denumit META-INF.

dimensiunea unei aplicat ¸ii ˆ ın forma sa final˘ a este redus˘ a.jar • Extragerea doar a unor fi¸ siere jar xf arhiva.jar * .. • minimizarea timpului de ˆ ıncarcare a unui applet: dac˘ a appletul (fi¸ siere class. 6.class • arhivarea tuturor fi¸ sierelor din directorul curent: jar cvf allfiles.jar fi¸ sier(e)-arhivate • Executarea unei aplicat ¸ii java -jar arhiva.jar" . resurse. • securitate . f˘ ar˘ a a fi deci nevoie de a deschide cˆ ate o conexiune nou˘ a pentru fiecare fi¸ sier.jar fi¸ sier(e)-intrare • Vizualizare cont ¸inutului jar tf nume-arhiva • Extragerea cont ¸inutului jar xf arhiva.3.. ORGANIZAREA CLASELOR • compresare .jar A.158 CAPITOLUL 6. el poate fi ˆ ınc˘ arcat ˆ ıntr-o singur˘ a tranzact ¸ie HTTP.1 Folosirea utilitarului jar Arhivatorul jar se g˘ ase¸ ste ˆ ın subdirectorul bin al directorului ˆ ın care este instalat kitul J2SDK.arhivele JAR pot fi ”semnate” electronic • mecanismul pentru lucrul cu fi¸ siere JAR este parte integrata a platformei Java.class archive="arhiva.> Exemple: • Arhivarea a dou˘ a fi¸ siere class: jar cf classes. etc) este compresat ˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR.jar • Deschiderea unui applet arhivat <applet code=A.class B. Mai jos sunt prezentate pe scurt operat ¸iile uzuale: • Crearea unei arhive jar cf arhiva.

jar manifest.jar geometrie analiza algebra Matematica. ARHIVE JAR 159 6.jar vom obt ¸ine urm˘ atoarea eroare: ”Failed to load Main-Class manifest from mate.jar manifest.2 Executarea aplicat ¸iilor arhivate Pentru a rula o aplicat ¸ie ˆ ımpachetat˘ aˆ ıntr-o arhiv˘ a JAR trebuie s˘ a facem cunoscut˘ a interpretorului numele clasei principale a aplicat ¸iei. Din directorul clase vom lansa comanda: jar cvf mate. Dac˘ a vom ˆ ıncerca s˘ a lans˘ am ˆ ın execut ¸ie aceast˘ a arhiv˘ a prin comanda java -jar mate.jar cu interpretorul Java. .class In urma acestei comenzi vom obtine arhiva mate. platforma Java 2 va asocia extensiile .txt Ambele operat ¸ii puteau fi executate ˆ ıntr-un singur pas: jar cvfm mate.txt geometrie analiza algebra Matematica. ˆ ın care dorim s˘ a arhiv˘ am clasele aplicat ¸iei descrise mai sus.jar. Aceasta ˆ ınseamna c˘ aˆ ın fiserul Manifest.txt. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a facˆ and dublu-click pe o arhiv˘ a JAR va fi lansat˘ aˆ ın execut ¸ie aplicat ¸ia ˆ ımpachetat˘ aˆ ın acea arhiv˘ a (dac˘ a exist˘ a o clas˘ a principal˘ a).class Pe sistemele Win32.jar: jar uvfm mate. de exemplu manifest. ˆ ın care vom scrie: Main-Class: Matematica • adaug˘ am aceast˘ a informat ¸ie la fi¸ sierul manifest al arhivei mate.3. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu.6.mf ce se gase¸ ste ˆ ın directorul META-INF trebuie s˘ aˆ ınregistr˘ am clasa principal˘ a a aplicat ¸iei. ˆ ın care clasa principal˘ a era Matematica.jar”.3.java. Acest lucru ˆ ıl vom face ˆ ın doi pa¸ si: • se creeaz˘ a un fi¸ sier cu un nume oarecare.

160 CAPITOLUL 6. ORGANIZAREA CLASELOR .

Aceste clase reprezint˘ a tipuri de date reutilizabile. cˆ at ¸ si pentru transmiterea unor informat ¸ii de la o metod˘ a la alta. reprezentˆ and elementul de funct ¸ionalitate reutilizabil˘ a. stive. • Algoritmi: metode care efectueaz˘ a diverse operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea sau sortarea. Colect ¸iile sunt folosite atˆ at pentru memorarea ¸ si manipularea datelor.1 Introducere O colect ¸ie este un obiect care grupeaz˘ a mai multe elemente ˆ ıntr-o singur˘ a unitate.2. • Implement˘ ari: implement˘ ari concrete ale interfet ¸elor ce descriu colect ¸ii. mult ¸imi matematice. ˆ ın Java colect ¸iile sunt tratate ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a. Cele mai importante sunt: 161 . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a mult ¸imile reprezentate sunt eterogene. fiind organizate ˆ ıntr-o arhitectur˘ a foarte eficient˘ a¸ si flexibil˘ a ce cuprinde: • Interfet ¸e: tipuri abstracte de date ce descriu colect ¸iile ¸ si permit utilizarea lor independent de detaliile implement˘ arilor. Utilizarea colect ¸iilor ofer˘ a avantaje evidente ˆ ın procesul de dezvoltare a unei aplicat ¸ii. Incepˆ and cu versiunea 1. definite pentru obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele ce descriu colect ¸ii. Tipul de date al elementelor dintr-o colect ¸ie este Object. liste ˆ ınl˘ ant ¸uite. tabele de dispersie. putˆ and include obiecte de orice tip. Ace¸ sti algoritmi se numesc ¸ si polimorfici deoarece pot fi folosit ¸i pe implement˘ ari diferite ale unei colect ¸ii. etc. Prin intermediul colect ¸iilor vom avea acces la diferite tipuri de date cum ar fi vectori.Capitolul 7 Colect ¸ii 7.

Unele au elementele ordonate. public interface Collection { // Metode cu caracter general int size(). COLECT ¸ II • Reducerea efortului de programare: prin punerea la dispozit ¸ia programatorului a unui set de tipuri de date ¸ si algoritmi ce modeleaz˘ a structuri ¸ si operat ¸ii des folosite ˆ ın aplicat ¸ii. ci exist˘ a doar implement˘ ari ale unor subinterfet ¸e mai concrete. Unele implement˘ ari ale acestei interfet ¸e permit existent ¸a elementelor duplicate.162 CAPITOLUL 7. Platforma Java nu ofer˘ a nici o implementare direct˘ a a acestei interfet ¸e. 7.2 Interfet ¸e ce descriu colect ¸ii Interfet ¸ele reprezint˘ a nucleul mecanismului de lucru cu colect ¸ii. boolean remove(Object element). Iterator iterator(). boolean isEmpty(). cum ar fi Set sau List. altele nu. scopul lor fiind de a permite utilizarea structurilor de date independent de modul lor de implementare. Collection modeleaz˘ a o colect ¸ie la nivelul cel mai general. la scrierea unei aplicat ¸ii putem s˘ a ne concentr˘ am eforturile asupra problemei ˆ ın sine ¸ si nu asupra modului de reprezentare ¸ si manipulare a informat ¸iilor. void clear(). descriind un grup de obiecte numite ¸ si elementele sale. . Astfel. // Operatii la nivel de element boolean contains(Object element). • Cre¸ sterea vitezei ¸ si calit˘ a¸ tii programului: implement˘ arile efective ale colect ¸iilor sunt de ˆ ınalt˘ a performant ¸˘ a¸ si folosesc algoritmi cu timp de lucru optim. alte implement˘ ari nu. boolean add(Object element).

boolean retainAll(Collection c). diferent ¸a principal˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a elementele dintr-o astfel de colect ¸ie sunt ordonate ascendent. Pune la dispozit ¸ie operat ¸ii care beneficiaz˘ a de avantajul ordon˘ arii elementelor. SortedSet headSet(Object toElement). SortedSet este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Set. Ordonarea elementelor se face conform ordinii lor naturale. Dou˘ a dintre clasele standard care ofer˘ a implement˘ ari concrete ale acestei interfet ¸e sunt HashSet ¸ si TreeSet. mai bine zis nu poate cont ¸ine dou˘ a obiecte o1 ¸ si o2 cu proprietatea o1. O mult ¸ime nu poate avea elemente duplicate. f˘ ar˘ a a avea alte metode specifice. Object toElement). Object[] toArray(Object a[]). boolean removeAll(Collection c). oferind metode suplimentare ce ¸ tin cont de faptul c˘ a mult ¸imea este sortat˘ a: public interface SortedSet extends Set { // Subliste SortedSet subSet(Object fromElement. .compare(o1. Singura conditt ¸ie este ca. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei ¸ si este ment ¸inut˘ a automat la orice operat ¸ie efectuat˘ a asupra mult ¸imii.2. mo¸ stene¸ ste metodele acesteia.compareT o(o2) (sau comparator.7. pentru orice dou˘ a obiecte o1. INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II 163 // Operatii la nivel de multime boolean containsAll(Collection c). o2). Fiind subclas˘ a a interfet ¸ei Set. o2 ale colect ¸iei. boolean addAll(Collection c). Mo¸ stene¸ ste metodele din Collection.equals(o2). apelul o1. } Set modeleaz˘ a not ¸iunea de mult ¸ime ˆ ın sens matematic. // Metode de conversie in vector Object[] toArray(). dac˘ a este folosit un comparator) trebuie s˘ a fie valid ¸ si s˘ a nu provoace except ¸ii.

Object element). List descrie liste (secvent ¸e) de elemente indexate. } . Object last(). // Capete Object first(). COLECT ¸ II SortedSet tailSet(Object fromElement). } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeSet. Object remove(int index). int to). // Extragere sublista List subList(int from. int lastIndexOf(Object o). In plus.164 CAPITOLUL 7. abstract boolean addAll(int index. Object set(int index. // Iterare ListIterator listIterator(). Comparator comparator(). // Cautare int indexOf(Object o). ListIterator listIterator(int index). avem metode pentru acces pozit ¸ional. fat ¸˘ ade metodele definite de interfat ¸a Collection. Collection c). Definit ¸ia interfet ¸ei este: public interface List extends Collection { // Acces pozitional Object get(int index). Listele pot contine duplicate ¸ si permit un control precis asupra pozit ¸iei unui element prin intermediul indexului acelui element. void add(int index. Object element). c˘ autare ¸ si iterare avansat˘ a.

void clear(). // Vizualizari ale colectiei public Set keySet(). public Collection values(). boolean containsValue(Object value). Obiectele de acest tip nu pot cont ¸ine chei duplicate ¸ si fiecare cheie este asociat˘ a la un singur element. Object get(Object key). Object getValue(). boolean isEmpty(). public Set entrySet(). } } . dup˘ a care poate fi reg˘ asit.2. Ierarhia interfet ¸elor derivate din Map este independent˘ a de ierarhia derivat˘ a din Collection.7. Object value). boolean containsKey(Object key). Definitt ¸ai interfet ¸ei este prezentat˘ a mai jos: public interface Map { // Metode cu caracter general int size(). INTERFET ¸ E CE DESCRIU COLECT ¸ II Clase standard care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a sunt: ArrayList. LinkedList. 165 Map descrie structuri de date ce asociaz˘ a fiecarui element o cheie unic˘ a. Object remove(Object key). Vector. Object setValue(Object value). // Operatii la nivel de multime void putAll(Map t). // Operatii la nivel de element Object put(Object key. // Interfata pentru manipularea unei inregistrari public interface Entry { Object getKey().

ˆ ıns˘ a acestea nu erau organizate pe ierarhia de interfet ¸e prezentat˘ aˆ ın sect ¸iunea anterioar˘ a. Este subclasa a interfet ¸ei Map.2. exista un set de clase pentru lucrul cu colect ¸ii. // Capete Object first(). Pe lˆ ang˘ a acestea au fost create noi clase corespunz˘ atoare interfet ¸elor definite. aflarea comparatorului folosit pentru ordonare. // Comparatorul folosit pentru ordonare Comparator comparator().3 Implement˘ ari ale colect ¸iilor Inainte de versiunea 1. } Clasa care implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a este TreeMap. Aceste clase sunt ˆ ın continuare disponibile ¸ si multe dintre ele au fost adaptate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at s˘ a se integreze ˆ ın noua abordare. sau conform cu ordinea dat˘ a de un comparator specificat la crearea colect ¸iei. . la care se adaug˘ a faptul c˘ a mult ¸imea cheilor dintr-o astfel de colect ¸ie este ment ¸inut˘ a ordonat˘ a ascendent conform ordinii naturale. chiar dac˘ a funct ¸ionalitatea lor era aproape identic˘ a cu cea a unei clase anterioare. SortedMap headMap(Object toKey). Object toKey). COLECT ¸ II Clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a Map sunt HashMap. TreeMap ¸ si Hashtable. oferind metode suplimentare pentru: extragere de subtabele. Definit ¸ia interfet ¸ei este dat˘ a mai jos: public interface SortedMap extends Map { // Extragerea de subtabele SortedMap subMap(Object fromKey.166 CAPITOLUL 7. SortedMap este asem˘ an˘ atoare cu interfat ¸a Map. Object last(). aflarea primei/ultimei chei. SortedMap tailMap(Object fromKey). 7.

Vector-Stack AbstractMap . • au definit˘ a metoda clone.˘ ALE COLECT 7.Properties Evident. In general.3. cum ar fi ArrayList ¸ si Vector. clasele ce descriu colect ¸ii sunt de asemenea concepute ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a. ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos. cum ar fi: • permit elementul null. TreeSet.AbstractSet. • sunt serializabile. unde ’implementare’ se refer˘ a la structura intern˘ a folosit˘ a pentru reprezentarea mult ¸imii. LinkedList Vector Map HashMap Hashtable SortedMap TreeMap A¸ sadar se observ˘ a existent ¸a unor clase care ofer˘ a aceea¸ si funct ¸ionalite. HashTable In vechea ierarhie: Dictionary . ca ˆ ın figura de mai jos: AbstractCollection .HashSet. . Pe lˆ ang˘ a organizarea ierarhic˘ a a interfet ¸elor implementate. implementarea interfet ¸elor este explicit realizat˘ a la nivelul superclaselor abstracte.Hashtable . HashMap ¸ si Hashtable. AbstractList . ˆ ımpreun˘ a cu interfet ¸ele corespunz˘ atoare (clasele din vechiul model sunt trecute pe rˆ andul de jos): Interfat ¸a Set SortedSet List Clasa HashSet TreeSet ArrayList. IMPLEMENTARI ¸ IILOR 167 Clasele de baz˘ a care implementeaz˘ a interfet ¸e ce descriu colect ¸ii au numele de forma < Implementare >< Interf ata >. TreeMap.HashMap.. clasele care descriu colect ¸ii au unele tr˘ asaturi comune.. acestea oferind de altfel ¸ si implement˘ ari concrete pentru multe din metodele definite de interfet ¸e.

public class TestEficienta { final static int N = 100000. COLECT ¸ II • au definit˘ a metoda toString.4 Folosirea eficient˘ a a colect ¸iilor Dup˘ a cum am vazut. util . public static void testAdd ( List lst ) { long t1 = System . out . i < N .168 CAPITOLUL 7. De ce exist˘ a atunci ¸ si clasa LinkedList ? Raspunsul const˘ aˆ ın faptul c˘ a folosind reprezent˘ ari diferite ale mult ¸imii gestionate putem obt ¸ine performante mai bune ˆ ın funct ¸ie de situat ¸ie. S˘ a consider˘ am un exemplu ce creeaza o list˘ a folosind ArrayList. long t2 = System . curre ntTimeM illis () . care returneaz˘ a o reprezentare ca ¸ sir de caractere a colect ¸iei respective. • au atˆ at constructor f˘ ar˘ a argumente cˆ at ¸ si un constructor care accept˘ a ca argument o alt˘ a colect ¸ie • exceptˆ and clasele din arhitectura veche. System . rapiditatea reg˘ asirii acestora ¸ si timpul necesar actualiz˘ arii colect ¸iei ˆ ın cazul unor modific˘ ari. interfat ¸a List este implementat˘ a de clasele ArrayList ¸ si LinkedList. i ++) lst . println ( " Add : " + ( t2 . curre ntTimeM illis () . De exemplu. prin realizarea unor compromisuri ˆ ıntre spat ¸iul necesar pentru memorarea datelor. cronometrˆ and timpul necesar realiz˘ arii acestora: Listing 7.LinkedList import java . } . prima fiind ˆ ın general mult mai folosit˘ a. • permit crearea de iteratori pentru parcurgere. add ( new Integer ( i ) ) . nu sunt sincronizate (vezi ”Fire de execut ¸ie). 7. respectiv LinkedList ¸ si execut˘ a diverse operat ¸ii pe ea. fiecare interfat ¸˘ a ce descrie o colect ¸ie are mai multe implement˘ ari.*.1: Comparare ArrayList .t1 ) ) . for ( int i =0.

01 12. System .t1 ) ) . long t2 = System . testRemove ( lst2 ) . i ++) lst . } } 169 Timpii aproximativi de rulare pe un calculator cu performant ¸e medii. sunt dat ¸i ˆ ın tabelul de mai jos: ArrayList 0. currentTimeM illis () . out . testRemove ( lst1 ) . out . ˆ ın timp ce pentru LinkedList este extrem de lent˘ a. System . FOLOSIREA EFICIENTA ¸ IILOR public static void testGet ( List lst ) { long t1 = System .˘ A COLECT 7.12 0. println ( " LinkedList " ) .05 LinkedList 0. List lst1 = new ArrayList () . println ( " Get : " + ( t2 .01 add get remove A¸ sadar. out . testGet ( lst1 ) . get ( i ) . i ++) lst . println ( " Remove : " + ( t2 . ArrayList ofer˘ a acces ˆ ın timp constant la elementele sale ¸ si din acest motiv folosirea lui ”get” este rapid˘ a. exprimat ¸i ˆ ın secunde. ad˘ augarea elementelor este rapid˘ a pentru ambele tipuri de liste. curre ntTimeMillis () . } public static void main ( String args []) { System .4. deoarece ˆ ıntr-o list˘ aˆ ınlant ¸uit˘ a accesul la un element se face prin . List lst2 = new LinkedList () . testAdd ( lst1 ) . i < N . System . for ( int i =0.14 87. testAdd ( lst2 ) . } public static void testRemove ( List lst ) { long t1 = System .45 0. for ( int i =0.t1 ) ) . curre ntTimeMillis () . i < N . println ( " ArrayList " ) . testGet ( lst2 ) . remove (0) . currentTimeM illis () . out . long t2 = System .

ci c˘ a exist˘ a diferent ¸e substant ¸iale ˆ ın reprezentarea ¸ si comportamentul diferitelor implement˘ ari ¸ si c˘ a alegerea unei anumite clase pentru reprezentarea unei mult ¸imi de elemente trebuie s˘ a se fac˘ aˆ ın funct ¸ie de natura problemei ce trebuie rezolvat˘ a. . Caracterisiticile principale ale acestor algoritmi sunt: • sunt metode de clas˘ a (statice). Metodele mai des folosite din clasa Collections sunt: • sort . 7.170 CAPITOLUL 7. etc. folosirea lui ArrayList este lent˘ a deoarece elementele r˘ amase sufer˘ a un proces de reindexare (shift la stˆ anga).opusul lui sort.algoritm(colectie. ˆ ın timp ce pentru LinkedList este rapid˘ a ¸ si se face prin simpla schimbare a unei leg˘ aturi. • shuffle . • binarySearch .sorteaz˘ a ascendent o list˘ a referitor la ordinea s˘ a natural˘ a sau la ordinea dat˘ a de un comparator. Concluzia nu este c˘ a una din aceste clase este mai ”bun˘ a” decˆ at cealalt˘ a. La operat ¸iunea de eliminare. inser˘ ari). COLECT ¸ II parcurgerea secvent ¸ial˘ a a listei pˆ an˘ a la elementul respectiv. Deci.amestec˘ a elementele unei liste . • apelul lor general va fi de forma: Collections. sortarea. • majoritatea opereaz˘ a pe liste dar ¸ si pe colect ¸ii arbitrare. iar LinkedList funct ¸ioneaza eficient atunci cˆ and facem multe operat ¸ii de modificare (¸ stergeri. ArrayList se comport˘ a bine pentru cazuri ˆ ın care avem nevoie de reg˘ asirea unor elemente la pozit ¸ii diferite ˆ ın list˘ a. [argumente]).5 Algoritmi polimorfici Algoritmii polimorfici descri¸ si ˆ ın aceast˘ a sect ¸iune sunt metode definite ˆ ın clasa Collections care permit efectuarea unor operat ¸ii utile cum ar fi c˘ autarea. • au un singur argument de tip colect ¸ie.efectueaz˘ a c˘ autarea eficient˘ a (binar˘ a) a unui element ˆ ıntr-o list˘ a ordonat˘ a.

simplific˘ a lucrul cu colect ¸ii. TIPURI GENERICE • reverse . 7. putem rescrie secvent ¸a astfel: . 171 • fill .6.populeaza o lista cu un anumit element repetat de un num˘ ar de ori. Definirea unui tip generic se realizeaz˘ a prin specificarea ˆ ıntre paranteze unghiulare a unui tip de date Java.5 ArrayList list = new ArrayList(). list.returneaz˘ a o instant ¸˘ a sincronizat˘ a a unei colect ¸ii (vezi ”Fire de execut ¸ie”). efectul fiind impunerea tipului respectiv pentru toate elementele colect ¸iei: <TipDate>. permit ¸ˆ and tipizarea elementelor acestora.7. In exemplul de mai sus.returneaza o enumerare a elementelor dintr-o colect ¸ie. • unmodifiableTipColectie . int val = ((Integer)list. • synchronizedTipColectie .add(new Integer(123)). • min . • enumeration . introduse ˆ ın versiunea 1.intValue().6 Tipuri generice Tipurile generice. • swap .get(0)). • copy .interschimb˘ a elementele de la dou˘ a pozit ¸ii specificate ale unei liste. de¸ si am dori ca elementele s˘ a fie doar numere ˆ ıntregi.returneaz˘ a o instant ¸˘ a care nu poate fi modificat˘ a a colect ¸iei respective. Folosind tipuri generice.copie elementele unei liste ˆ ın alta. Mai mult. • max .5 a limbajului Java. lista definit˘ a poate cont ¸ine obiecte de orice tip.inverseaz˘ a ordinea elementelor dintr-o list˘ a.returneaz˘ a minimul dintr-o colect ¸ie. S˘ a consider˘ am un exemplu de utilizare a colect ¸iilor ˆ ınainte ¸ si dup˘ a introducerea tipurilor generice: // Inainte de 1. trebuie s˘ a facem cast explicit de la tipul Object la Integer atunci cˆ and prelu˘ am valoarea unui element.returneaz˘ a maximul dintr-o colect ¸ie.

intValue().out.elements.nextElement()). respectiv Iterator sau ListIterator. spre deosebire de varianta anterioar˘ a ce permitea doara aruncarea unor except ¸ie de tipul ClassCastException ˆ ın cazul folosirii incorecte a tipurilor.add(new Integer(123)).get(0). COLECT ¸ II // Dupa 1. folosind si autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). Dac˘ a utiliz˘ am ¸ si mecanismul de autoboxing. 7.get(0). Metodele uzuale ale acestor interfet ¸e sunt prezentate mai jos. int val = list.elements().5. list.hasMoreElements()) { System. } // sau. In cazul folosirii tipurilor generice.println(e. while (e. aceasta din urm˘ a este preferat˘ aˆ ın noile implement˘ ari ale colect ¸iilor. . int val = list. ˆ ıncercarea de a utiliza ˆ ın cadrul unei colect ¸ii a unui element necorespunz˘ ator ca tip va produce o eroare la compilare. Deoarece funct ¸ionalitatea interfet ¸ei Enumeration se reg˘ ase¸ ste ˆ ın Iterator. varianta mai concisa for (Enumeration e = v. Ei sunt descri¸ si de obiecte ce implementeaz˘ a interfet ¸ele Enumeration. folosind tipuri generice ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().7 Iteratori ¸ si enumer˘ ari Enumer˘ arile ¸ si iteratorii descriu modalit˘ a¸ ti pentru parcurgerea secvent ¸ial˘ aa unei colect ¸ii.172 CAPITOLUL 7. list. Toate clasele care implementeaz˘ a colect ¸ii au metode ce returneaz˘ a o enumerare sau un iterator pentru parcurgerea elementelor lor. semnificat ¸iile lor fiind evidente: • Enumeration: hasMoreElements. obt ¸inem o variant˘ a mult simplificat˘ a a secvent ¸ei init ¸iale: // Dupa 1. ˆ ımpreun˘ a cu modalitatea lor de folosire.add(123).5. nextElement // Parcurgerea elementelor unui vector v Enumeration e = v. indiferent dac˘ a aceasta este indexat˘ a sau nu.

previous. Iteratorii sunt preferat ¸i enumer˘ arilor datorit˘ a posibilit˘ a¸ tii lor de a act ¸iona asupra colect ¸iei pe care o parcurg prin metode de tip remove.) { Object obj = it. respectiv modificarea elementului curent. if (obj == null) it. set dar ¸ si prin faptul c˘ a denumirile metodelor sunt mai concise. add.remove().out.listIterator(). . it.next(). hasPrevious. } • Iterator: hasNext. precum ¸ si iterarea ˆ ın ambele sensuri. dac˘ a este cazul.println(e. Atent ¸ie Deoarece colect ¸iile sunt construite peste tipul de date Object. remove.hasMoreElements(). next.˘ 7. fiind responsabilitatea noastr˘ a de a face conversie (cast) la alte tipuri de date. } • ListIterator: hasNext. remove // Parcurgerea elementelor unui vector // si eliminarea elementelor nule for (Iterator it = v. metodele de tip next sau prev ale iteratorilor vor returna tipul Object.) { Object obj = it. cei de tip ListIterator permit ¸ si inserarea unui element la pozit ¸ia curent˘ a. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI e.next(). if (obj == null) it. it.set(new Integer(0)).hasNext().nextElement()). add.7. set // Parcurgerea elementelor unui vector // si inlocuirea elementelor nule cu 0 for (ListIterator it = v.iterator(). next.hasNext(). } 173 Iteratorii simpli permit eliminarea elementului curent din colect ¸ia pe care o parcurg.) { System.

// Parcurgem vectorul for ( ListIterator it = a . // Adaugam numerele de la 1 la 10 for ( int i =1. print ( " Rezultat : " + a ) .hasNext().5 a limbajului Java. intValue () % 2 == 0) it . ) { Integer x = ( Integer ) it . Listing 7. listIterator () . System . dup˘ a care le parcurgem element cu element folosind un iterator. i. . } } Incepˆ and cu versiunea 1. out . out .. add ( new Integer ( i ) ) .*. util .. hasNext () .iterator(). // Daca elementul curent este par .2: Folosirea unui iterator import java . ˆ ınlocuind numerele pare cu 0. // Amestecam elementele colectiei Collections .) { Integer val=(Integer)i. next () . il facem 0 if ( x . exist˘ a o variant˘ a simplificat˘ a de utilizare a iteratorilor. it . set ( new Integer (0) ) . println ( " Vectorul amestecat : " + a ) . } System . i <=10. COLECT ¸ II In exemplul de mai jos punem ˆ ıntr-un vector numerele de la 1 la 10. // Proceseaza val .next().174 CAPITOLUL 7. Astfel. shuffle ( a ) . i ++) a . for (Iterator i = list. class TestIterator { public static void main ( String args []) { ArrayList a = new ArrayList () . le amestec˘ am. o secvent ¸˘ a de genul: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().

˘ 7. for (Integer val : list) { // Proceseaza val .7. } 175 .. ITERATORI S ¸ I ENUMERARI } poate fi rescris˘ a astfel: ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>()..

176 CAPITOLUL 7. COLECT ¸ II .

se nume¸ ste deserializare. Utilitatea serializarii const˘ aˆ ın urm˘ atoarele aspecte: • Asigur˘ a un mecanism simplu de utilizat pentru salvarea ¸ si restaurarea a datelor. serializarea permite salvarea ˆ ıntr-o manier˘ a unitar˘ a a tuturor informat ¸iilor unui obiect pe un mediu de stocare extern programului. Intr-un cadru mai larg. Procesul invers. Acest lucru se realizeaz˘ a prin serializarea obiectului ¸ si scrierea lui pe disc ˆ ınainte de terminarea unui program. prin serializare se ˆ ıntelege procesul de scriere/citire a obiectelor. obiectul va fi citit de pe disc ¸ si starea lui refacut˘ a. • Permite persistent ¸a obiectelor.1 Folosirea serializ˘ arii Definit ¸ie Serializarea este o metod˘ a ce permite transformarea unui obiect ˆ ıntr-o secvent ¸a ˘ de octet ¸i sau caractere din care s˘ a poat˘ a fi ref˘ acut ulterior obiectul original. Tipurile primitive pot fi de asemenea serializate. la relansarea programului. Cu alte cuvinte. apoi. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a durata de viat ¸a a unui obiect nu este determinat˘ a de execut ¸ia unui program ˆ ın care acesta este definit . Acest 177 . de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea original˘ a.Capitolul 8 Serializarea obiectelor 8.obiectul poate exista ¸ si ˆ ıntre apelurile programelor care ˆ ıl folosesc.

independent de formatul de reprezentare a datelor. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a un algoritm general de salvare a st˘ arii unui obiect nu este tocmai facil.transmiterea unor informat ¸ii ˆ ıntre platforme de lucru diferite se realizeaz˘ a unitar. • RMI (Remote Method Invocation) . dar. A¸ sadar referint ¸ele care construiesc starea unui obiect formeaz˘ a o ˆ ıntreag˘ a ret ¸ea. Mediile vizuale folosesc mecanismul serializ˘ arii pentru asigurarea persistent ¸ei componentelor Bean. folosind clasa DataOutputStream. In cazul ˆ ın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv. Acesta este un proces recusiv de salvare a datelor. ˆ ıntrucˆ at ea trebuie efectuat˘ a explicit de c˘ atre programator ¸ si nu este realizat˘ a automat de c˘ atre sistem. pentru ca apoi s˘ a fie restaurate prin metode ale clasei DataInputStream. stare care este specificat˘ aˆ ın etapa de design a aplicat ¸iei. Orice component˘ a Bean are o stare definit˘ a de valorile implicite ale propriet˘ a¸ tilor sale. respectiv recept ¸ionate obiecte serializate. a¸ sa cum am vazut.sunt componente reutilizabile. SERIALIZAREA OBIECTELOR tip de persistent ¸˘ a a obiectelor se nume¸ ste persistent ¸˘ a u¸ soar˘ a. Un aspect important al serializ˘ arii este c˘ a nu salveaz˘ a doar imaginea unui obiect ci ¸ si toate referint ¸ele la alte obiecte pe care acesta le cont ¸ine. de sine st˘ at˘ atoare ce pot fi utilizate ˆ ın medii vizuale de dezvoltare a aplicat ¸iilor.Aplicat ¸iile ce ruleaz˘ aˆ ın ret ¸ea pot comunica ˆ ıntre ele folosind fluxuri pe care sunt trimise.este o modalitate prin care metodele unor obiecte de pe o alt˘ a ma¸ sin˘ a pot fi apelate ca ¸ si cum acestea ar exista local pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. • Transmiterea datelor ˆ ın ret ¸ea . serializarea este utilizat˘ a pentru transportul argumentelor prin ret ¸ea ¸ si pentru returnarea valorilor. • Java Beans . ¸ si a¸ sa mai departe.178 CAPITOLUL 8. Atunci cˆ and este trimis un mesaj c˘ atre un obiect ”remote” (de pe alt˘ a ma¸ sin˘ a). • Compensarea diferent ¸elor ˆ ıntre sisteme de operare . atunci salvarea informat ¸iilor ˆ ıncapsulate ˆ ın acel obiect se poate face ¸ si prin salvarea pe rˆ and a datelor. o asemenea abordare nu este . ˆ ıntrucˆ at celelalte obiectele referite de obiectul care se serializeaz˘ a pot referi la rˆ andul lor alte obiecte. ordinea octet ¸ilor sau alte detalii specifice sistemelor repective.

Serializarea ˆ ın format binar a tipurilor primitive ¸ si a obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clase specializate ˆ ın acest scop cu ar fi: ObjectOutputStream pentru scriere ¸ si ObjectInputStream pentru restaurare. 8. deoarece pot ap˘ area probleme cum ar fi: variabilele membre ale obiectului pot fi instant ¸e ale altor obiecte.dat"). etc.writeUTF("Sir de caractere"). out.1. fos. . DataInputStream in = new DataInputStream(fis). out. int i = in. FOLOSIREA SERIALIZARII 179 ˆ ın general suficient˘ a. Mai jos este prezentat un exemplu de serializare folosind clasa DataOutputStream: FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. out.dat").˘ 8.writeBoolean(true).readInt().writeDouble(12.1 Serializarea tipurilor primitive Serializarea tipurilor primitive poate fi realizat˘ a fie prin intermediul fluxurilor DataOutputStream ¸ si DataInputStream. DataOutputStream out = new DataOutputStream(fos). fie cu ObjectOutputStream ¸ si ObjectInputStream. prin termenul serializare ne vom referi doar la serializarea ˆ ın format binar. out.readBoolean(). Acestea implementeaz˘ a interfet ¸ele DataInput. respectiv writeTipPrimitiv pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. out.writeInt(12345).1.readDouble(). respectiv DataOutput ce declar˘ a metode de tipul readTipPrimitiv.345). Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test.flush(). In continuare. double d = in. boolean b = in. unele cˆ ampuri pot face referint ¸˘ a la acela¸ si obiect.close().

Referint ¸ele la alte obiecte serializabile din cadrul obiectului curent vor duce automat la serializarea acestora iar referint ¸ele multiple c˘ atre un acela¸ si obiect sunt codificate utilizˆ and un algoritm care s˘ a poat˘ a reface ”ret ¸eaua de obiecte” la aceea¸ si stare ca atunci cˆ and obiectul original a fost salvat.1.writeObject(referintaObiect). sau de pe care va fi restaurat un obiect serializat.3 Clasa ObjectOutputStream Scrierea obiectelor pe un flux de ie¸ sire este un proces extrem de simplu. ceea ce ˆ ınseamna c˘ a vor fi folosite ˆ ımpreuna cu alte fluxuri pentru scrierea/citirea efectiv˘ aa datelor pe mediul extern pe care va fi salvat. 8. 8. Metodele pentru serializarea obiectelor sunt: • writeObject. . Acestea sunt fluxuri de procesare.flush(). Clasele ObjectInputStream ¸ si ObjectOutputStream implementeaz˘ a interfet ¸ele ObjectInput. Mecanismul implicit de serializare a unui obiect va salva numele clasei obiectului. out. respectiv ObjectOutput care extind DataInput. fluxPrimitiv. signatura clasei ¸ si valorile tuturor cˆ ampurile serializabile ale obiectului.close().close(). out.2 Serializarea obiectelor Serializarea obiectelor se realizeaz˘ a prin intermediul fluxurilor definite de clasele ObjectOutputStream (pentru salvare) ¸ si ObjectInputStream (pentru restaurare). pentru restaurare.readUTF(). SERIALIZAREA OBIECTELOR String s = in.180 CAPITOLUL 8. pe lˆ ang˘ a metodele dedicate serializ˘ arii obiectelor. secvent ¸a uzual˘ a fiind cea de mai jos: ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fluxPrimitiv). vor exista ¸ si metode pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. respectiv DataOutput.1. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a. pentru scriere ¸ si • readObject. fis.

ser.1. astfel ˆ ıncˆ at apeluri ca cele de mai jos sunt permise : out. out. Object obj = in.flush().writeUTF("Sir de caractere"). mai precis NotSerializableException dac˘ a obiectul primit ca argument nu este serializabil. ˆ ımpreun˘ a cu un obiect de tip String.1. Metoda writeObject arunc˘ a except ¸ii de tipul IOException ¸ si derivate din aceasta.writeDouble(12.writeObject("Ora curenta:"). Evident. out. out. clasa pune la dispozitie ¸ si metode de tipul writeTipPrimitiv pentru serializarea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere.writeInt(12345). FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. fi¸ sierul rezultat va cont ¸ine informat ¸iile reprezentate ˆ ın format binar. FOLOSIREA SERIALIZARII 181 Exemplul de mai jos construie¸ ste un obiect de tip Date ¸ si ˆ ıl salveaz˘ aˆ ın fi¸ sierul test.4 Clasa ObjectInputStream Odat˘ a ce au fost scrise obiecte ¸ si tipuri primitive de date pe un flux. Vom vedea ˆ ın continuare c˘ a un obiect este serializabil dac˘ a este instant ¸˘ a a unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable. Deoarece implementeaz˘ a interfat ¸a DataOutput. pe lˆ anga metoda de scriere a obiectelor. out. Secvent ¸a uzual˘ a pentru deserializare este cea de mai jos: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fluxPrimitiv). cum ar fi FileInputStream pentru date salvate ˆ ıntr-un fi¸ sier.writeBoolean(true). ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos). out. out. citirea acestora ¸ si reconstruirea obiectelor salvate se va face printr-un flux de intrare de tip ObjectInputStream. 8.ser"). sau InvalidClassException dac˘ a sunt probleme cu o clas˘ a necesar˘ aˆ ın procesul de serializare.˘ 8.readObject().close(). //sau . Acesta este de asemenea un flux de procesare ¸ si va trebui asociat cu un flux pentru citirea efectiv˘ a a datelor. fos.writeObject(new Date()).345).

fis.readBoolean().readObject().182 CAPITOLUL 8.ser"). SERIALIZAREA OBIECTELOR TipReferinta ref = (TipReferinta)in. Clasa ObjectInputStream implementeaz˘ a interfat ¸a DataInput deci.close(). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie realizat˘ a explicit conversia la tipul corespunzator obiectului citit: Date date = in. pe lˆ ang˘ a metoda de citire a obiectelor. Trebuie observat c˘ a metoda readObject are tipul returnat Object. String s = in.close().readObject().readInt(). Citirea informat ¸iilor scrise ˆ ın exemplul de mai sus se va face astfel: FileInputStream fis = new FileInputStream("test. // gresit Date date = (Date)in. boolean b = in. clasa pune la dispozit ¸ie ¸ si metode de tipul readTipPrimitiv pentru citirea tipurilor de date primitive ¸ si a ¸ sirurilor de caractere. fluxPrimitiv. Date data = (Date)in. int i = in. String mesaj = (String)in. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis).readObject().readUTF(). .readObject().readObject(). altfel vor ap˘ area evident except ¸ii ˆ ın procesul de deserializare. double d = in. // corect Atent ¸ie Ca ¸ si la celelalte fluxuri de date care implemeteaz˘ a interfat ¸a DataInput citirea dintr-un flux de obiecte trebuie s˘ a se fac˘ a exact ˆ ın ordinea ˆ ın carea acestea au fost scrise.readDouble().

OBIECTE SERIALIZABILE 183 8. . fiind responsabilitatea clasei curente de a asigura un mecanism propriu pentru salvarea/restaurarea lor.8. • Superclasa trebuie s˘ a aib˘ a obligatoriu un constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente. dac˘ a dorim ca instant ¸ele unei clase s˘ a poat˘ a fi serializate. singurul ei scop fiind de a identifica clasele ale c˘ aror obiecte sunt serializabile. atunci trebuie s˘ a avem ˆ ın vedere urm˘ atoarele lucruri: • Variabilele accesibile ale superclasei nu vor fi serializate. public interface Serializable { // Nimic ! } Declararea claselor ale c˘ aror instant ¸e trebuie s˘ a fie serializate este a¸ sadar extrem de simpl˘ a.1 Implementarea interfet ¸ei Serializable Interfat ¸a Serializable nu cont ¸ine nici o declarat ¸ie de metod˘ a sau constant˘ a.2 Obiecte serializabile Un obiect este serializabil dac˘ a¸ si numai dac˘ a clasa din care face parte implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable.2. A¸ sadar. direct sau indirect. Variabilele proprii vor fi init ¸ializate cu valorile de pe fluxul de intrare. clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze. va fi generat˘ a o except ¸ie la execut ¸ie. 8. fiind f˘ acut˘ a prin simpla implementare a interfet ¸ei Serializable: public class ClasaSerializabila implements Serializable { // Corpul clasei } Orice subclas˘ a a unei clase serializabile este la rˆ andul ei serializabil˘ a. Definit ¸ia sa complet˘ a este: package java.2. In situat ¸ia ˆ ın care dorim s˘ a declar˘ am o clas˘ a serializabil˘ a dar superclasa sa nu este serializabil˘ a. acesta fiind utilizat pentru init ¸ializarea variabilelor mo¸ stenite ˆ ın procesul de restaurare al unui obiect. Acest lucru va fi discutat ˆ ın sect ¸iunea referitoare la personalizarea serializ˘ arii. In lipsa unui constructor accesibil f˘ ar˘ a argumente pentru superclas˘ a. interfat ¸a Serializable. ˆ ıntrucˆ at implementeaz˘ a indirect interfat ¸a Serializable.io.

transient static int z =3. nu particip˘ a iar cele marcate cu ’Exceptie’ vor provoca except ¸ii de tipul NotSerializableException.2 Controlul serializ˘ arii Exist˘ a cazuri cˆ and dorim ca unele variabile membre ale unui obiect s˘ a nu fie salvate automat ˆ ın procesul de serializare. " + t . " + y + " . // Ignorata la serializare Modificatorul static anuleaz˘ a efectul modificatorului transient. variabilele de clas˘ a particip˘ a obligatoriu la serializare. // DA // NU // DA // DA public String toString () { return x + " . dac˘ a este ˆ ıntˆ alnit un obiect care nu implementeaz˘ a interfat ¸a Serializable atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException ce va identifica respectiva clas˘ a neserializabil˘ a. 8. public class Test1 implements Serializable { int x =1. SERIALIZAREA OBIECTELOR In procesul serializ˘ arii. static transient int N. declararea unei variabile membre temporare ar trebui facut˘ a astfel: transient private double temp. io . } } . cele marcate ’NU’. sau variabile temporare pe care nu are rost s˘ a le salv˘ am. static int t =4.184 CAPITOLUL 8. Acestea sunt cazuri comune atunci cˆ and respectivele cˆ ampuri reprezint˘ a informat ¸ii confident ¸iale.*. " + z + " . // Participa la serializare In exemplele urm˘ atoare cˆ ampurile marcate ’DA’ particip˘ a la serializare. Cu alte cuvinte. cum ar fi parole. Chiar declarate private ˆ ın cadrul clasei aceste cˆ ampuri particip˘ a la serializare. Listing 8. transient int y =2. Pentru ca un cˆ amp s˘ a nu fie salvat ˆ ın procesul de serializare el trebuie declarat cu modificatorul transient ¸ si trebuie s˘ a fie ne-static.1: Modificatorii static ¸ si transient import java .2. De exemplu.

y . OBIECTE SERIALIZABILE 185 Dac˘ a un obiect ce trebuie serializat are referint ¸e la obiecte neserializabile. x + " . io . io . Listing 8. } class B implements Serializable { int y =2. // Exceptie B b = new B () .3: Serializarea cˆ ampurilor mo¸ stenite import java . Listing 8. // DA .*. " + b . subclasa trebuie s˘ a salveze explicit ¸ si cˆ ampurile mo¸ stenite. // DA public String toString () { return a . } } Atunci cˆ and o clas˘ a serializabila deriva dintr-o alt˘ a clas˘ a. salvarea cˆ ampurilor clasei p˘ arinte se va face doar dac˘ a¸ si aceasta este serializabil˘ a. } public class Test2 implements Serializable { A a = new A () . // Obligatoriu constructor fara argumente } class D extends C implements Serializable { int y =0. // NU y = 2. class A { int x =1. } public class Test3 extends D { public Test3 () { x = 1. class C { int x =0.2.2: Membrii neserializabili import java . In caz contrar.*. atunci va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul NotSerializableException.8.

println ( " A fost salvat obiectul : " + obj ) . try { obj = in . fos . close () .4: Testarea serializ˘ arii import java . close () . " + y . System . ser " ) . printStackTrace () . } } Mai jos este descrisa o aplicat ¸ie care efectueaz˘ a salvarea ¸ si restaurarea unor obiecte din cele trei clase prezentate mai sus. out . writeObject ( obj ) . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { e . public class Exemplu { public static void test ( Object obj ) throws IOException { // Salvam FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " fisier . } catch ( N o t Se r i a l i z a b l e E x c e p t i o n e ) { .*. io . Listing 8. } public static void main ( String args []) throws IOException { test ( new Test1 () ) . try { test ( new Test2 () ) . } fis . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . readObject () . println ( " A fost restaurat obiectul : " + obj ) . SERIALIZAREA OBIECTELOR } public String toString () { return x + " . out . flush () . out .186 CAPITOLUL 8. out . ser " ) . System . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . // Restauram FileInputStream fis = new FileInputStream ( " fisier .

3 Personalizarea serializ˘ arii obiectelor Dezavantajul mecanismului implicit de serializare este c˘ a algoritmul pe care se beazeaz˘ a. ClassNotFoundException Metoda writeObject controleaz˘ a ce date sunt salvate iar readObject controleaz˘ a modul ˆ ın care sunt restaurate obiectele.3.io. 2. 2 8.NotSerializableException: A salvat obiectul: 1. 3. In majoritatea cazurilor mecanismul standard este suficient ˆ ıns˘ a. In aceste situat ¸ii. particularizat pentru o clas˘ a anume. putem s˘ aˆ ınlocuim algoritmul implicit cu unul propriu. 2 restaurat obiectul: 0. citind informat ¸iile salvate ¸ si. modifcˆ and starea obiectelor citite astfel ˆ ıncˆ at ele s˘ a corespund˘ a . fiind creat pentru cazul general. } } 187 Rezultatul acestui program va fi : A fost A fost Obiect A fost A fost salvat obiectul: 1. Personalizarea serializarii se realizeaz˘ a prin definirea (ˆ ıntr-o clas˘ a serializabil˘ a!) a metodelor writeObject ¸ si readObject avˆ and exact signatura de mai jos: private void writeObject(java. eventual. ad˘ augˆ and ¸ si alte informat ¸ii necesare pentru serializarea unor obiecte. 4 neserializabil: java.ObjectInputStream stream) throws IOException.˘ 8. out .io. } test ( new Test3 () ) . se poate comporta ineficient ˆ ın anumite situat ¸ii: poate fi mult mai lent decˆ at este cazul sau reprezentarea binar˘ a generat˘ a pentru un obiect poate fi mult mai voluminoas˘ a decˆ at ar trebui. dup˘ a cum am spus. 3. println ( " Obiect neserializabil : " + e ) . 0. 4 restaurat obiectul: 1. o clas˘ a poate avea nevoie de mai mult control asupra serializ˘ arii. De asemenea.io. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR System . este posibil s˘ a extindem comportamentul implicit.ObjectOutputStream stream) throws IOException private void readObject(java.

} private void readObject(ObjectInputStream stream) throws IOException.ClassNotFoundException { // Restaurarea obiectului curent stream. serializarea superclasei sale fiind facut˘ a automat (¸ si implicit).) . putem s˘ a folosim metodele defaultWriteObject.. SERIALIZAREA OBIECTELOR anumitor cerint ¸e. 8. Dac˘ aˆ ıns˘ a o clas˘ a trebuie sa-¸ si coordoneze serializarea proprie cu serializarea superclasei sale.188 CAPITOLUL 8. // Adaugarea altor informatii suplimentare .3. // Actualizarea starii obiectului (decriptare.. // Scrierea obiectului curent stream. In cazul ˆ ın care nu dorim s˘ aˆ ınlocuim complet mecanismul standard. respectiv defaultReadObject care descriu procedurile implicite de serializare. Evident..) // si extragerea informatiilor suplimentare . atunci trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable.defaultReadObject(). vom avean nevoie de o clas˘ a care s˘ a reprezinte .. } Metodele writeObject ¸ si readObject sunt responsabile cu serializarea clasei ˆ ın care sunt definite. etc.defaultWriteObject()..1 Controlul versiunilor claselor S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a realiz˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a¸ tin˘ a evident ¸a angajat ¸ilor unei companii. Forma general˘ a de implementare a metodelor writeObject ¸ si readObject este: private void writeObject(ObjectOutputStream stream) throws IOException { // Procesarea campurilor clasei (criptare.. etc.

nume = nume . import java . private String parola .*. try { fis = new FileInputStream ( " angajati . public void citire () throws IOException { FileInputStream fis = null . public Angajat ( String nume .5: Prima variant˘ a a clasei Angajat import java . this . O variant˘ a simplificat˘ a a acesteia ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8.˘ 8.3. class Angajat implements Serializable { public String nume . ser " ) . int salariu .*. Listing 8. io . vor fi citite datele din fi¸ sier astfel ˆ ıncˆ at programul va actualiza ˆ ın permanent ¸˘ a lista angajat ¸ilor cu noi persoane. public int salariu . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 189 not ¸iunea de angjat. this . public class GestiuneAngajati { // Lista angajatilor ArrayList ang = new ArrayList () . .6: Aplicat ¸ia de gestionare a angajat ¸ilor import java .*. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . util . La fiecare pornire a aplicat ¸iei. } } Mai jos este prezentat˘ a o mic˘ a aplicat ¸ie care permite introducerea de angajat ¸i ¸ si salvarea lor ˆ ıntr-un fi¸ sier. salariu = salariu . String parola ) { this . parola = parola . io .

} } public static void main ( String args []) throws IOException { GestiuneAngajati app = new GestiuneAngajati () . println ( " Fisierul nou . toUpperCase () . parseInt ( stdin . readLine () .. } catch ( File NotF o u n d E x c e p t i o n e ) { System . } public void salvare () throws IOException { FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " angajati . add ( new Angajat ( nume . in ) ) . . out . print ( " Parola : " ) .. } finally { if ( fis != null ) fis . print ( " Salariu : " ) . } public void adaugare () throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . System . } System . out . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . System . System . close () . String raspuns = stdin .. printStackTrace () . readObject () . while ( true ) { System . ang . " ) . e . writeObject ( ang ) . out . readLine () . if ( raspuns . int salariu = Integer . String nume = stdin . } catch ( Exception e ) { System . " ) . SERIALIZAREA OBIECTELOR ang = ( ArrayList ) in .190 CAPITOLUL 8. out . out . print ( " \ nNume : " ) . out . print ( " Mai adaugati ? ( D / N ) " ) . out . ser " ) .. parola ) ) . println ( " Lista angajatilor :\ n " + ang ) . println ( " Eroare la citirea datelor . String parola = stdin . out . readLine () . readLine () ) . salariu . startsWith ( " N " ) ) break .

˘ 8. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 191 // Incarcam angajatii din fisier app . Pentru fiecare obiect serializat este calculat automat un num˘ ar reprezentat pe 64 de bit ¸i. In plus. clasa Angajat este modificat˘ a prin ad˘ augarea unei noi variabil˘ a membre care s˘ a ret ¸ina adresa. dat poate fi sup˘ ar˘ atoare atunci cˆ and modific˘ arile aduse clasei nu stric˘ a compatibilitatea cu vechea versiune. } } Problema care se pune acum este urm˘ atoarea. (dar nu numai) ¸ si este salvat ˆ ın procesul de serializare ˆ ımpreun˘ a cu celelalte date. va determina modificarea num˘ arului s˘ au de versiune.3. Dup˘ a introducerea unui num˘ ar suficient de mare de angajat ¸i ˆ ın fi¸ sier. In aceast˘ a situat ¸ie trebuie s˘ a comunic˘ am explicit c˘ a cele dou˘ a clase sunt compatibile. num˘ arul de versiune salvat ˆ ın forma serializat˘ a va fi reg˘ asit ¸ si comparat cu noua semn˘ atur˘ a a clasei obiectului. producˆ and o except ¸ie de tipul InvalidClassException. In cazul ˆ ın care acestea nu sunt egale. // Salvam angajatii inapoi fisier app . va fi generat˘ a o except ¸ie de tipul InvalidClassException ¸ si deserializarea nu va fi f˘ acut˘ a. orice modificare semnificativ˘ a a clasei. La execut ¸ia aplicat ¸iei noastre. citire () . // Adaugam noi angajati app . Aceast˘ a abordare extrem de precaut˘ a este foarte util˘ a pentru prevenirea unor anomalii ce pot ap˘ area cˆ and dou˘ a versiuni de clase sunt incompatibile. cum ar fi variabilele sale membre. ad˘ augˆ and pur ¸ si simplu cˆ ampul: . cum ar fi ad˘ augarea unui nou cˆ amp. Acest lucru se realizeaz˘ a prin setarea manual˘ a a variabilei serialVersionUID ˆ ın cadrul clasei dorite. procedura de citire a angajat ¸ilor din fi¸ sier nu va mai funct ¸iona. De ce se ˆ ıntˆ amplˆ a acest lucru ? Explicat ¸ia const˘ aˆ ın faptul c˘ a mecanismul de serializare Java este foarte atent cu signatura claselor serializate. adaugare () . denumit serialVersionUID. este generat pornind de la diverse informat ¸ii ale clasei. care reprezint˘ a un fel de ”amprent˘ a” a clasei obiectului. Aceast˘ aproblem˘ a ar fi ap˘ arut chiar dac˘ a variabila ad˘ augat˘ a era declarat˘ a de tip transient. La restaurarea unui obiect. salvare () . Acest num˘ ar.

this .192 CAPITOLUL 8. parola = parola . La noua . adresa . adresa = " Iasi " . private String parola . public int salariu . Rezultatul va fi: Angajat: static final long serialVersionUID = 5653493248680665297L. SERIALIZAREA OBIECTELOR static final long serialVersionUID = /* numar_serial_clasa */. ci s˘ a-l foloseasc˘ a pe cel specificat de noi. ˆ ıns˘ a rubrica adres˘ a nu va fi init ¸ializat˘ a ˆ ın nici un fel (va fi null). class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 56 534 93 248 680 665 29 7 L . int salariu . } } Aplicat ¸ia noastr˘ a va funct ¸iona acum. io . public Angajat ( String nume . Cum putem afla ˆ ıns˘ a num˘ arul de serie al vechii clase Angajat care a fost folosit˘ a anterior la salvarea angajat ¸ilor ? Utilitarul serialVer permite generarea num˘ arului serialVersionUID pentru o clas˘ a specificat˘ a. this . deoarece ea nu exista ˆ ın formatul original. public String nume . trebuie s˘ a recompil˘ am vechea clas˘ a Angajat ¸ si s˘ a-i afl˘ am num˘ arul de serie astfel: serialVer Angajat. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . salariu = salariu . A¸ sadar. Prezent ¸a variabilei serialVersionUID printre membrii unei clase va informa algoritmul de serialzare c˘ a nu mai calculeze num˘ arul de serie al clasei. this . String parola ) { this .7: Variant˘ a compatibil˘ a a clasei Angajat import java . Vom rescrie noua clas˘ a Angajat astfel ˆ ıncˆ at s˘ a fie compatibil˘ a cu cea veche astfel: Listing 8. nume = nume .*.

vor fi serializate ¸ si informat ¸iile legate de adres˘ a (evident.3. adresa = " Iasi " .*. io . public Angajat ( String nume . informat ¸iile unui obiect serializat nu sunt criptate ˆ ın nici un fel ¸ si pot fi reg˘ asite cu u¸ surint ¸˘ a.) 8. Varianta securizat˘ a a clasei Angajat din exemplul anterior ar putea ar˘ ata astfel: Listing 8. String parola ) { this . this . cum ar fi parola din exemplul de mai sus. this . int offset ) { StringBuffer sb = new StringBuffer () . this . ceea ce poate reprezenta un inconvenient atunci cˆ and exist˘ a cˆ ampuri confident ¸iale. nume = nume . public String nume . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " .. append (( char ) ( offset + input .3. de¸ si ˆ ın format binar. Problema const˘ aˆ ın faptul c˘ a. implementˆ and metodele readObject ¸ si writeObject. precum ¸ si prin utilizarea unei funct ¸ii de criptare a datelor. . } static String criptare ( String input . adresa . toString () .2 Securizarea datelor Dup˘ a cum am v˘ azut membrii privat ¸i. salariu = salariu . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 193 salvare a datelor. private String parola . for ( int n =0. n < input . Rezolvarea acestei probleme se face prin modificarea mecanismului implicit de serializare.˘ 8. trebuie ˆ ıns˘ a s˘ a le citim de la tastatur˘ a. n ++) sb .. class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 5 65 349 324 868 06 652 97 L . int salariu .8: Varianta securizat˘ a a clasei Angajat import java . public int salariu . charAt ( n ) ) ) . parola = parola . return sb . length () . particip˘ a la serializare.

SERIALIZAREA OBIECTELOR private void writeObject ( Ob je ct Ou tpu tS tr ea m stream ) throws IOException { parola = criptare ( parola . public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException. stream . -3) . } A¸ sadar. defaultRead Object () . public interface Externalizable extends Serializable { public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException. ClassNotFoundException. clasa fiind responsabil˘ a cu scrierea ¸ si citirea membrilor s˘ ai ¸ si trebuie s˘ a se coordoneze cu superclasele ei. parola = criptare ( parola . al procesului de serializare.3 Implementarea interfet ¸ei Externalizable Pentru un control complet. Pentru instant ¸e ale acestor clase doar numele clasei este salvat automat pe fluxul de obiecte. mai exact cre¸ sterea vitezei procesului de serializare. C l a s s N o t F o u n d E x c e p t i o n { stream . aceste clase trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele writeExternal ¸ si readExternal ˆ ın care se va face serializarea complet˘ a a obiectelor ¸ si coordonarea cu superclasa ei. Definit ¸ia interfet ¸ei Externalizable este: package java. -3) .194 } CAPITOLUL 8. o clas˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Externalizable. } } 8. . explicit.io.3. parola = criptare ( parola . Uzual. } private void readObject ( O bjectIn putStre am stream ) throws IOException . 3) . defaultWri te Ob je ct () . interfat ¸a Externalizable este folosit˘ aˆ ın situat ¸ii ˆ ın care se dore¸ ste ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirea performant ¸elor algoritmului standard.

io . } } Listing 8. readInt () .*. cod = cod . class Persoana implements Serializable { int cod .3. } public void readExternal ( ObjectInput s ) throws ClassNotFoundException . readUTF () .9: Serializare implicit˘ a import java . } public void writeExternal ( ObjectOutput s ) throws IOException { s . this . nume = nume . s . int cod ) { this . writeUTF ( nume ) . String nume . cod = cod . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 195 Mai jos este prezentat˘ a o clas˘ a simpl˘ a¸ si modalitatea de rescriere a sa folosind interfat ¸a Externalizable: Listing 8. nume = nume . public Persoana ( String nume .10: Serializare proprie import java . cod = s . int cod ) { this .˘ 8. class Persoana implements Externalizable { int cod . public Persoana ( String nume . String nume . IOException { nume = s . this . } } .*. io . writeInt ( cod ) .

writeObject(this). obiectele referite nu vor mai fi clonate la rˆ andul lor. ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer). Object ret = in.4 Clonarea obiectelor Se ¸ stie c˘ a nu putem copia valoarea unui obiect prin instruct ¸iunea de atribuire. TipReferinta o2 = (TipReferinta) o1. Aceasta creeaz˘ a un nou obiect ¸ si init ¸ializeaz˘ a toate variabilele sale membre cu valorile obiectului clonat. SERIALIZAREA OBIECTELOR 8. TipReferinta o1 = new TipReferinta().close(). return ret. Deficient ¸a acestei metode este c˘ a nu realizeaz˘ a duplicarea ˆ ıntregii ret ¸ele de obiecte corespunz˘ atoare obiectului clonat. out.toByteArray(). } catch (Exception e) { . out. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais). O metod˘ a clone care s˘ a realizeze o copie efectiv˘ a a unui obiect.close(). In cazul ˆ ın care exist˘ a cˆ ampuri referint ¸a la alte obiecte. byte[] buffer = baos. nu face decˆ at s˘ a declare o nou˘ a variabil˘ a o2 ca referint ¸a la obiectul referit de o1 ¸ si nu creeaz˘ a sub nici o form˘ a un nou obiect. in.clone(). ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(baos).readObject(). ˆ ımpreuna cu copierea tuturor obiectelor referite de cˆ ampurile acelui obiect poate fi implementat˘ a prin mecanismul serializ˘ arii astfel: public Object clone() { try { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(). O posibilitate de a face o copie a unui obiect este folosirea metodei clone definit˘ aˆ ın clasa Object.196 CAPITOLUL 8. O secvent ¸a de forma: TipReferinta o1 = new TipReferinta(). TipReferinta o2 = o1.

} } 197 .8.println(e).4. return null. CLONAREA OBIECTELOR System.out.

SERIALIZAREA OBIECTELOR .198 CAPITOLUL 8.

pe de alt˘ a parte nevoii de a integra mecanismele GUI cu tehnologii ap˘ arute ¸ si dezvoltate ulterior. Acest lucru se datoreaz˘ a. Aceasta este o particularizare a interfet ¸ei cu utilizatorul (UI). cum ar fi Java Beans. Limbajul Java pune la dispozit ¸ie numeroase clase pentru implementarea diverselor funct ¸ionalitati UI. pe de o parte dificult˘ a¸ tii legate de implementarea not ¸iunii de portabilitate. exist˘ a dou˘ a modalit˘ a¸ ti de a crea o aplicat ¸ie cu interfat ¸a ˘ grafic˘ a¸ si anume: • AWT (Abstract Windowing Toolkit) . • Swing . ˆ ıns˘ a ne vom ocupa ˆ ın continuare de cele care permit realizarea intefet ¸ei grafice cu utilizatorul (GUI). Swing se bazeaz˘ a pe modelul AWT.este API-ul init ¸ial pus la dispozit ¸ie ˆ ıncepˆ and cu primele versiuni de Java.Capitolul 9 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul 9. bibliotecile de clase care ofer˘ a servicii grafice au suferit probabil cele mai mari schimb˘ ari ˆ ın trecerea de la o versiune la alta.parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) creat ˆ ın urma colabor˘ arii dintre Sun. prin care vom ˆ ıntelege conceptul generic de interact ¸iune dintre program ¸ si utilizatori.1 Introducere Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul (GUI). este un termen cu ˆ ınt ¸eles larg care se refer˘ a la toate tipurile de comunicare vizual˘ aˆ ıntre un program ¸ si utilizatorii s˘ ai. extinzˆ and funct ¸ionalitatea acestuia ¸ si ad˘ augˆ and sau ˆ ınlocuind componente pentru dezvoltarea aplicat ¸iilor GUI. De la aparit ¸ia limbajului Java. Netscape ¸ si IBM. In momentul actual. 199 .

clasa Component fiind superclasa abstract˘ a a tuturor acestor clase. – Crearea ¸ si a¸ sezarea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare la pozit ¸iile corespunz˘ atoare. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. • Funct ¸ionalitate – Definirea unor act ¸iuni care trebuie s˘ a se execute ˆ ın momentul cˆ and utilizatorul interact ¸ioneaz˘ a cu obiectele grafice ale aplicat ¸iei. Exemple de componente sunt ferestrele.awt. liste. In principiu. reutilizate ˆ ın Swing. cu except ¸ia meniurilor care descind din clasa MenuComponent. In acest capitol vom prezenta clasele de baz˘ a¸ si mecanismul de tratare a evenimentelor din AWT. prin not ¸iunea de component˘ a vom ˆ ıntelege ˆ ın continuare orice obiect care poate avea o reprezentare grafic˘ a ¸ si care poate interactiona cu utilizatorul. etc. crearea unei aplicat ¸ii grafice presupune urm˘ atoarele lucruri: • Design – Crearea unei suprafet ¸e de afi¸ sare (cum ar fi o fereastr˘ a) pe care vor fi a¸ sezate obiectele grafice (componente) care servesc la comunicarea cu utilizatorul (butoane. ˆ ıns˘ a nu vom renunt ¸a complet la AWT deoarece aici exist˘ a clase esent ¸iale.2 Modelul AWT Pachetul care ofer˘ a componente AWT este java.awt. Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. listele. butoanele. care poate fi o fereastr˘ a . aceasta punˆ and la dispozit ¸ie o palet˘ a mult mai larg˘ a de facilit˘ a¸ ti. etc). Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafata de afi¸ sare. controale pentru editarea textelor. – ”Ascultarea” evenimentelor generate de obiecte ˆ ın momentul interact ¸iunii cu utilizatorul ¸ si executarea act ¸iunilor corespunz˘ atoare. Toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java. Obiectele grafice sunt derivate din Component. A¸ sadar.200 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. dup˘ a care vom face trecerea la Swing. este de preferat ca aplicat ¸iile Java s˘ a fie create folosind tehnologia Swing. bare de defilare. a¸ sa cum au fost ele definite. deoarece va fi simplificat procesul de ˆ ınt ¸elegere a dezvolt˘ arii unei aplicat ¸ii GUI. 9.

9.2. MODELUL AWT

201

sau un applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a pe care sunt afi¸ sate va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸˘ a pe care sunt plasate componente se mai nume¸ ste container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸˘ a a unei clase derivate din Container. Clasa Container este o subclas˘ a aparte a lui Component, fiind la rˆ andul ei superclasa tuturor suprafetelor de afi¸ sare Java. A¸ sa cum am v˘ azut, interfat ¸˘ a grafic˘ a serve¸ ste interact ¸iunii cu utilizatorul. De cele mai multe ori programul trebuie s˘ a fac˘ a o anumit˘ a prelucrare ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul a efectuat o act ¸iune ¸ si, prin urmare, componentele trebuie s˘ a genereze evenimente ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea pe care au suferit-o (act ¸iune transmis˘ a de la tastatur˘ a, mouse, etc.). Incepˆ and cu versiunea 1.1 a limbajului Java, evenimentele sunt instant ¸e ale claselor derivate din AWTEvent. A¸ sadar, un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unui obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb, ˆ ıntr-un program trebuie specificat codul care se execut˘ a la aparit ¸ia unui eveniment. Tratarea evenimentelor se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator, consumator de evenimente), clase care sunt definite ˆ ın pachetul java.awt.event. In Java, orice component˘ a poate ”consuma” evenimentele generate de o alt˘ a component˘ a (vezi ”Tratarea evenimentelor”). S˘ a consider˘ am un mic exemplu, ˆ ın care cre˘ am o fereastr˘ a ce cont ¸ine dou˘ a butoane. Listing 9.1: O fereastr˘ a cu dou˘ a butoane
import java . awt .*; public class ExempluAWT1 { public static void main ( String args []) { // Crearea ferestrei - un obiect de tip Frame Frame f = new Frame ( " O fereastra " ) ; // Setarea modului de dipunere a componentelor f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Crearea celor doua butoane Button b1 = new Button ( " OK " ) ; Button b2 = new Button ( " Cancel " ) ; // Adaugarea butoanelor f . add ( b1 ) ;

202

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA
f . add ( b2 ) ; f . pack () ; // Afisarea fereastrei f . show () ;

} }

Dup˘ a cum vet ¸i observa la execut ¸ia acestui program, atˆ at butoanele ad˘ augate de noi cˆ at ¸ si butonul de ˆ ınchidere a ferestrei sunt funct ¸ionale, adic˘ a pot fi apasate, dar nu realizeaz˘ a nimic. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece nu am specificat nic˘ aieri codul care trebuie s˘ a se execute la ap˘ asarea acestor butoane. De asemenea, mai trebuie remarcat c˘ a nu am specificat nic˘ aieri dimensiunile ferestrei sau ale butoanelor ¸ si nici pozitiile ˆ ın acestea s˘ a fie plasate. Cu toate acestea ele sunt plasate unul lˆ anga celalalt, f˘ ar˘ a s˘ a se suprapun˘ a iar suprafat ¸a fereastrei este suficient de mare cˆ at s˘ a cuprind˘ a ambele obiecte. Aceste ”fenomene” sunt provocate de un obiect special de tip FlowLayout pe care l-am specificat ¸ si care se ocup˘ a cu gestionarea ferestrei ¸ si cu plasarea componentelor ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine pe suprafat ¸a ei. A¸ sadar, modul de aranjare nu este o caracteristic˘ a a suprafet ¸ei de afi¸ sare ci, fiecare container are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dimensionarea ¸ si dispunerea componentelor pe suprafat ¸a de afi¸ sare ¸ si care se numeste gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”).

9.2.1

Componentele AWT

Dup˘ a cum am spus deja, toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ ın pachetul java.awt, clasa Component fiind superclasa abstracta a tuturor acestor clase. • Button - butoane cu eticheta format˘ a dintr-un text pe o singur˘ a linie; • Canvas - suprafat ¸˘ a pentru desenare; • Checkbox - component˘ a ce poate avea dou˘ a st˘ ari; mai multe obiecte de acest tip pot fi grupate folosind clasa CheckBoxGroup; • Choice - liste ˆ ın care doar elementul selectat este vizibil ¸ si care se deschid la ap˘ asarea lor;

9.2. MODELUL AWT

203

• Container - superclasa tuturor suprafet ¸elor de afi¸ sare (vezi ”Suprafet ¸e de afi¸ sare”); • Label - etichete simple ce pot cont ¸ine o singur˘ a linie de text needitabil; • List - liste cu select ¸ie simpl˘ a sau multipl˘ a; • Scrollbar - bare de defilare orizontale sau verticale; • TextComponent - superclasa componentelor pentru editarea textului: TextField (pe o singur˘ a linie) ¸ si TextArea (pe mai multe linii). Mai multe informat ¸ii legate de aceste clase vor fi prezentate ˆ ın sect ¸iunea ”Folosirea componentelor AWT”. Din cauza unor diferent ¸e esentiale ˆ ın implementarea meniurilor pe diferite platforme de operare, acestea nu au putut fi integrate ca obiecte de tip Component, superclasa care descrie meniuri fiind MenuComponent (vezi ”Meniuri”).

Componentele AWT au peste 100 de metode comune, mo¸ stenite din clasa Component. Acestea servesc uzual pentru aflarea sau setarea atributelor obiectelor, cum ar fi: dimensiune, pozit ¸ie, culoare, font, etc. ¸ si au formatul general getProprietate, respectiv setProprietate. Cele mai folosite, grupate pe tipul propriet˘ a¸ tii gestionate sunt: • Pozit ¸ie getLocation, getX, getY, getLocationOnScreen setLocation, setX, setY • Dimensiuni getSize, getHeight, getWidth setSize, setHeight, setWidth • Dimensiuni ¸ si pozit ¸ie getBounds setBounds • Culoare (text ¸ si fundal) getForeground, getBackground setForeground, setBackground

204

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

• Font getFont setFont • Vizibilitate setVisible isVisible • Interactivitate setEnabled isEnabled

9.2.2

Suprafet ¸e de afi¸ sare (Clasa Container)

Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ a automat ¸ si afi¸ sarea lor pe ecran. Mai ˆ ıntˆ ai ele trebuie a¸ sezate pe o suprafat ¸˘ a, care poate fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet, ¸ si vor deveni vizibile ˆ ın momentul ˆ ın care suprafat ¸a respectiv˘ a va fi vizibil˘ a. O astfel de suprafat ¸a pe care sunt plasate componentele se nume¸ ste suprafat ¸˘ a de afi¸ sare sau container ¸ si reprezint˘ a o instant ¸a a unei clase derivat˘ a din Container. O parte din clasele a c˘ aror p˘ arinte este Container este prezentat˘ a mai jos: • Window - este superclasa tututor ferestrelor. Din aceast˘ a clas˘ a sunt derivate: – Frame - ferestre standard; – Dialog - ferestre de dialog modale sau nemodale; • Panel - o suprafat ¸˘ a f˘ ar˘ a reprezentare grafic˘ a folosit˘ a pentru gruparea altor componente. Din aceast˘ a clas˘ a deriv˘ a Applet, folosit˘ a pentru crearea appleturilor. • ScrollPane - container folosit pentru implementarea automat˘ a a derul˘ arii pe orizontal˘ a sau vertical˘ a a unei componente. A¸ sadar, un container este folosit pentru a ad˘ auga componente pe suprafat ¸a lui. Componentele ad˘ augate sunt memorate ˆ ıntr-o list˘ a iar pozit ¸iile lor din aceast˘ a list˘ a vor defini ordinea de traversare ”front-to-back” a acestora ˆ ın cadrul containerului. Dac˘ a nu este specificat nici un index la ad˘ augarea unei componente, atunci ea va fi adaugat˘ a pe ultima pozit ¸ie a listei.

9.2. MODELUL AWT

205

Clasa Container cont ¸ine metodele comune tututor suprafet ¸elor de afi¸ sare. Dintre cele mai folosite, amintim: • add - permite ad˘ augarea unei componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare. O component˘ a nu poate apart ¸ine decˆ at unui singur container, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pentru a muta un obiect dintr-un container ˆ ın altul trebuie sa-l eliminam mai ˆ ıntˆ ai de pe containerul initial. • remove - elimin˘ a o component˘ a de pe container; • setLayout - stabile¸ ste gestionarul de pozit ¸ionare al containerului (vezi ”Gestionarea pozit ¸ion˘ arii”); • getInsets - determin˘ a distant ¸a rezervat˘ a pentru marginile suprafet ¸ei de afi¸ sare; • validate - fort ¸eaz˘ a containerul s˘ a rea¸ seze toate componentele sale. Aceast˘ a metod˘ a trebuie apelat˘ a explicit atunci cˆ and ad˘ aug˘ am sau elimin˘ am componente pe suprafat ¸a de afi¸ sare dup˘ a ce aceasta a devenit vizibil˘ a. Exemplu: Frame f = new Frame("O fereastra"); // Adaugam un buton direct pe fereastra Button b = new Button("Hello"); f.add(b); // Adaugam doua componente pe un panel Label et = new Label("Nume:"); TextField text = new TextField(); Panel panel = new Panel(); panel.add(et); panel.add(text); // Adaugam panel-ul pe fereastra // si, indirect, cele doua componente f.add(panel);

206

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

9.3

Gestionarea pozit ¸ion˘ arii

S˘ a consider˘ am mai ˆ ıntˆ ai un exemplu de program Java care afi¸ seaz˘ a 5 butoane pe o fereastr˘ a: Listing 9.2: Pozit ¸ionarea a 5 butoane
import java . awt .*; public class TestLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) ; f . setLayout ( new GridLayout (3 , 2) ) ; // * Button Button Button Button Button b1 b2 b3 b4 b5 = = = = = new new new new new Button ( " Button 1 " ) ; Button ( " 2 " ) ; Button ( " Button 3 " ) ; Button ( " Long - Named Button 4 " ) ; Button ( " Button 5 " ) ;

f . add ( b1 ) ; f . add ( b2 ) ; f . add ( b3 ) ; f . add ( b4 ) ; f . add ( b5 ) ; f . pack () ; f . show () ; } }

Fereastra afi¸ sata de acest program va ar˘ ata astfel:

S˘ a modific˘ am acum linia marcata cu ’*’ ca mai jos, l˘ asˆ and neschimbat restul programului: Frame f = new Frame("Flow Layout"); f.setLayout(new FlowLayout()); Fereastra afi¸ sat˘ a dup˘ a aceast˘ a modificare va avea o cu totul altfel de dispunere a componentelor sale:

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

207

Motivul pentru care cele dou˘ a ferestre arat˘ a atˆ at de diferit este c˘ a folosesc gestionari de pozit ¸ionare diferit ¸i: GridLayout, respectiv FlowLayout. Definit ¸ie Un gestionar de pozit ¸ionare (layout manager) este un obiect care controleaz˘ a dimensiunea ¸ si aranjarea (pozit ¸ia) componentelor unui container. A¸ sadar, modul de aranjare a componentelor pe o suprafat ¸a de afi¸ sare nu este o caracteristic˘ a a containerului. Fiecare obiect de tip Container (Applet, Frame, Panel, etc.) are asociat un obiect care se ocup˘ a cu dispunerea componentelor pe suprafat ¸a sa ¸ si anume gestionarul s˘ au de pozit ¸ionare. Toate clasele care instant ¸iaza obiecte pentru gestionarea pozit ¸ion˘ arii implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. La instant ¸ierea unui container se creeaz˘ a implicit un gestionar de pozit ¸ionare asociat acestuia. De exemplu, pentru o fereastr˘ a gestionarul implict este de tip BorderLayout, ˆ ın timp ce pentru un panel este de tip FlowLayout.

9.3.1

Folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare

A¸ sa cum am v˘ azut, orice container are un gestionar implicit de pozit ¸ionare un obiect care implemeneaz˘ a interfat ¸a LayoutManager, acesta fiindu-i ata¸ sat automat la crearea sa. In cazul ˆ ın care acesta nu corespunde necesit˘ a¸ tilor noastre, el poate fi schimbat cu u¸ surint ¸˘ a. Cei mai utilizat ¸i gestionari din pachetul java.awt sunt: • FlowLayout • BorderLayout • GridLayout • CardLayout • GridBagLayout

208

˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA

Pe lˆ ang˘ a ace¸ stia, mai exist˘ a¸ si cei din modelul Swing care vor fi prezentat ¸i ˆ ın capitolul dedicat dezvolt˘ arii de aplicat ¸ii GUI folosind Swing. Ata¸ sarea explicit˘ a a unui gestionar de pozit ¸ionare la un container se face cu metoda setLayout a clasei Container. Metoda poate primi ca parametru orice instant ¸˘ a a unei clase care implementeaz˘ a interfat ¸˘ a LayoutManager. Secvent ¸a de ata¸ sare a unui gestionar pentru un container, particularizat˘ a pentru FlowLayout, este: FlowLayout gestionar = new FlowLayout(); container.setLayout(gestionar); // sau, mai uzual: container.setLayout(new FlowLayout()); Programele nu apeleaz˘ aˆ ın general metode ale gestionarilor de pozit ¸ionare, dar ˆ ın cazul cˆ and avem nevoie de obiectul gestionar ˆ ıl putem obt ¸ine cu metoda getLayout din clasa Container. Una din facilit˘ a¸ tile cele mai utile oferite de gestionarii de pozit ¸ionare este rearanjarea componentele unui container atunci cˆ and acesta este redimesionat. Pozit ¸iile ¸ si dimensiunile componentelor nu sunt fixe, ele fiind ajustate automat de c˘ atre gestionar la fiecare redimensionare astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe cˆ at mai ”estetic” suprafat ¸a de afi¸ sare. Cum sunt determinate ˆ ıns˘ a dimensiunile implicite ale componentelor ? Fiecare clas˘ a derivat˘ a din Component poate implementa metodele getPreferredSize, getMinimumSize ¸ si getMaximumSize care s˘ a returneze dimensiunea implicit˘ a a componentei respective ¸ si limitele ˆ ın afara c˘ arora componenta nu mai poate fi desenat˘ a. Gestionarii de pozit ¸ionare vor apela aceste metode pentru a calcula dimensiunea la care vor afi¸ sa o component˘ a. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and dorim s˘ a plas˘ am componentele la anumite pozit ¸ii fixe iar acestea s˘ a ramˆ ana acolo chiar dac˘ a redimension˘ am containerul. Folosind un gestionar aceast˘ a pozit ¸ionare absolut˘ a a componentelor nu este posibil˘ a¸ si deci trebuie cumva s˘ a renunt ¸˘ am la gestionarea automat˘ a a containerul. Acest lucru se realizeaz˘ a prin trimitera argumentului null metodei setLayout: // pozitionare absoluta a componentelor in container container.setLayout(null); Folosind pozit ¸ionarea absolut˘ a, nu va mai fi ˆ ıns˘ a suficient s˘ a ad˘ augam cu metoda add componentele ˆ ın container, ci va trebui s˘ a specific˘ am pozit ¸ia ¸ si

˘ 9.3. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII

209

dimensiunea lor - acest lucru era f˘ acut automat de gestionarul de pozit ¸ionare. container.setLayout(null); Button b = new Button("Buton"); b.setSize(10, 10); b.setLocation (0, 0); container.add(b); In general, se recomand˘ a folosirea gestionarilor de pozit ¸ionare ˆ ın toate situat ¸iile cˆ and acest lucru este posibil, deoarece permit programului s˘ a aib˘ a aceea¸ si ”ˆ ınfatisare” indiferent de platforma ¸ si rezolut ¸ia pe care este rulat. Pozit ¸ionarea absolut˘ a poate ridica diverse probleme ˆ ın acest sens.

S˘ a analizam ˆ ın continuare pe fiecare din gestionarii amintit ¸i anterior.

9.3.2

Gestionarul FlowLayout

Acest gestionar a¸ seaz˘ a componentele pe suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın flux liniar, mai precis, componentele sunt ad˘ augate una dup˘ a alta pe linii, ˆ ın limita spat ¸iului disponibil. In momentul cˆ and o component˘ a nu mai ˆ ıncape pe linia curent˘ a se trece la urm˘ atoarea linie, de sus ˆ ın jos. Ad˘ augarea componentelor se face de la stˆ anga la dreapta pe linie, iar alinierea obiectelor ˆ ın cadrul unei linii poate fi de trei feluri: la stˆ anga, la dreapta ¸ si pe centru. Implicit, componentele sunt centrate pe fiecare linie iar distant ¸a implicit˘ aˆ ıntre componente este de 5 pixeli pe vertical˘ a¸ si 5 pe orizontal˘ a. Este gestionarul implicit al containerelor derivate din clasa Panel deci ¸ si al applet-urilor. Listing 9.3: Gestionarul FlowLayout
import java . awt .*; public class TestFlowLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Flow Layout " ) ; f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; Button b1 = new Button ( " Button 1 " ) ; Button b2 = new Button ( " 2 " ) ; Button b3 = new Button ( " Button 3 " ) ;

f . care va fi specificat˘ a prin una din constantele clasei: NORTH. ele trebuie grupate ˆ ın prealabil ˆ ıntr-un panel. Button b5 = new Button ( " Button 5 " ) . f . f . f . la ad˘ augarea unei componente pe o suprafat ¸˘ a gestionat˘ a de BorderLayout. add ( b2 ) . add ( b1 ) . add ( b4 ) . f . corespunz˘ atoare celor patru puncte cardinale ¸ si centrului.3 Gestionarul BorderLayout Gestionarul BorderLayout ˆ ımparte suprafat ¸a de afi¸ sare ˆ ın cinci regiuni. metoda add va mai primi pe lˆ anga referint ¸a componentei ¸ si zona ˆ ın care aceasta va fi amplasat˘ a. EAST. dimeniunea componentei fiind calculata astfel ˆ ıncˆ at s˘ a ocupe ˆ ıntreg spat ¸iul de afi¸ sare oferit de regiunea respectiv˘ a. f . f . INTERFAT ¸ A GRAFICA Button b4 = new Button ( " Long . A¸ sadar. pack () . Pentru a ad˘ auga mai multe obiecte grafice ˆ ıntr-una din cele cinci zone.clasa Panel”). add ( b5 ) . deci al tuturor tipurilor de ferestre.Named Button 4 " ) . SOUTH. CENTER. WEST. O component˘ a poate fi plasat˘ aˆ ın oricare din aceste regiuni. add ( b3 ) .3. BorderLayout este gestionarul implicit pentru toate containerele care descind din clasa Window. } } Componentele ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: Redimensionˆ and fereastra astfel ˆ ıncˆ at cele cinci butoane s˘ a nu mai ˆ ıncap˘ a pe o linie. show () .210 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. ultimele dintre ele vor fi trecute pe linia urm˘ atoare: 9. . care va fi amplasat apoi ˆ ın regiunea dorit˘ a (vezi ”Gruparea componentelor .

ˆ ıncepˆ and cu primul rˆ and. BorderLayout . ˆ ın timp ce centrul se redimensioneaz˘ a atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a.˘ 9. NORTH ) . awt .4: Gestionarul BorderLayout import java . BorderLayout . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII Listing 9. public class TestBorderLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Border Layout " ) . show () . componentele fiind plasate ˆ ın celulele tabelului de la stˆ anga la dreapta. // Apelul de mai jos poate sa lipseasca f . } } Button ( " Nord " ) . add ( new f . 9. add ( new f . 211 Cele cinci butoane ale ferestrei vor fi afi¸ sate astfel: La redimensionarea ferestrei se pot observa urm˘ atoarele lucruri: nordul ¸ si sudul se redimensioneaz˘ a doar pe orizontal˘ a. SOUTH ) . add ( new f . Button ( " Est " ) .4 Gestionarul GridLayout Gestionarul GridLayout organizeaz˘ a containerul ca un tabel cu rˆ anduri ¸ si coloane. Button ( " Centru " ) . WEST ) . Button ( " Vest " ) . pack () . Redimensionarea componentelor din fiecare zon˘ a se face astfel ˆ ıncˆ at ele ocup˘ a toat˘ a zona containerului din care fac parte. f .*. Celulele tabelului au dimensiuni egale iar o component˘ a poate ocupa doar o singur˘ a celul˘ a.3. add ( new f . estul ¸ si vestul doar pe vertical˘ a. dar pot fi modificate . BorderLayout . BorderLayout . f . setLayout ( new BorderLayout () ) .3. CENTER ) . Num˘ arul de linii ¸ si coloane vor fi specificate ˆ ın constructorul gestionarului. Button ( " Sud " ) . EAST ) . add ( new f . BorderLayout .

Button ( " 3 " ) ) .3. pack () . f . show () . setLayout ( new GridLayout (3 .5: Gestionarul GridLayout import java . 2) ) . add ( new f .*. f . add ( new f . Button ( " 5 " ) ) . respectiv setCols. add ( new f . public class TestGridLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) . Button ( " 2 " ) ) . awt . Button ( " 4 " ) ) . Dac˘ a num˘ arul de linii sau coloane este 0 (dar nu ambele ˆ ın acela¸ si timp). 9. f .5 Gestionarul CardLayout Gestionarul CardLayout trateaz˘ a componentele ad˘ augate pe suprafat ¸a sa ˆ ıntr-o manier˘ a similar˘ a cu cea a dispunerii c˘ art ¸ilor de joc ˆ ıntr-un pachet. atunci componentele vor fi plasate ˆ ıntr-o singur˘ a coloan˘ a sau linie. add ( new f . } } Button ( " 1 " ) ) . Listing 9. distant ¸a ˆ ıntre componente pe orizontal˘ a¸ si distanta ˆ ıntre rˆ andurile tabelului pot fi specificate ˆ ın constructor sau stabilite ulterior. Button ( " 6 " ) ) . Cele ¸ sase butoane ale ferestrei vor fi plasate pe trei rˆ anduri ¸ si dou˘ a coloane. add ( new f . INTERFAT ¸ A GRAFICA ¸ si ulterior prin metodele setRows. add ( new f .212 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. De asemenea. . atˆ at pe orizontal˘ a cˆ at ¸ si pe vertical˘ a. astfel: Redimensionarea ferestrei va determina redimensionarea tuturor celulelor ¸ si deci a tuturor componentelor.

BorderLayout . celelalte fiind ascunse. show () .3. Panel butoane = new Panel () . ordinea componentelor fiind intern˘ a gestionarului. pack () . NORTH ) . add ( tab . TextField tf = new TextField ( " Text Field " ) . Principala utilitate a acestui gestionar este utilizarea mai eficient˘ a a spat ¸iului disponibil ˆ ın situat ¸ii ˆ ın care componentele pot fi grupate ˆ ın a¸ sa fel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a interact ¸ioneze la un moment dat doar cu un anumit grup (o carte din pachet). tf ) . Clasa dispune de metode prin care s˘ a poat˘ a fi afi¸ sat˘ a o anumit˘ a component˘ a din pachet.˘ 9. Button card1 = new Button ( " Card 1 " ) . tab = new Panel () . .*. numai o singur˘ a component˘ a este vizibil˘ a (”cea de deasupra”). add ( card2 ) . BorderLayout . Button card2 = new Button ( " Card 2 " ) . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 213 Suprafat ¸a de afi¸ sare poate fi asem˘ anat˘ a cu pachetul de c˘ art ¸i iar fiecare component˘ a este o carte din pachet. butoane . add ( card1 ) . Button btn = new Button ( " Button " ) .6: Gestionarul CardLayout import java . import java . awt . O clas˘ a Swing care implementeaz˘ a un mecansim similar este JTabbedPane. La un moment dat.*. awt . setLayout ( new CardLayout () ) . add ( " Card 1 " . public class TestCardLayout extends Frame implements ActionListener { Panel tab . add ( " Card 2 " . tab . tab . Listing 9. btn ) . butoane . CENTER ) . public TestCardLayout () { super ( " Test CardLayout " ) . event . sau s˘ a se poat˘ a parcurge secvent ¸ial pachetul. tab . add ( butoane .

spre deosebire de acesta. } public static void main ( String args []) { TestCardLayout f = new TestCardLayout () . iar pe coloan˘ a aib˘ a aceea¸ si l˘ a¸ time. zona ocupat˘ a fiind referit˘ a prin ”regiunea de afi¸ sare” a componentei respective. getLayout () . La fel ca ˆ ın cazul gestionarului GridLayout. Spre deosebire de GridLayout. num˘ arul de linii ¸ si de coloane sunt determinate automat. } } Prima ”carte” este vizibil˘ a A doua ”carte” este vizibil˘ a 9. show () . show ( tab . chiar de dimensiuni diferite. dimensiunile celulelor pot fi diferite cu singurele restrict ¸ii ca pe aceea¸ si linie s˘ a aib˘ a aceea¸ si ˆ ınalt ¸ime. gestionar . o component˘ a poate ocupa mai multe celule adiacente. e . getActionCommand () ) . ˆ ın care se specific˘ a diferite propriet˘ a¸ ti ale componentei referitoare la regiunea s˘ a de afi¸ sare ¸ si la modul ˆ ın care va fi plasat˘ aˆ ın aceast˘ a regiune. De asemenea. card2 . . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { CardLayout gestionar = ( CardLayout ) tab . INTERFAT ¸ A GRAFICA card1 . ˆ ın funct ¸ie de componentele gestionate. addActionListe ner ( this ) . addActionListe ner ( this ) .214 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. f . suprafat ¸a de afi¸ sare este considerat˘ a ca fiind un tabel ˆ ıns˘ a.6 Gestionarul GridBagLayout Este cel mai complex ¸ si flexibil gestionar de pozit ¸ionare din Java. Leg˘ atura dintre o component˘ a¸ si un obiect GridBagConstraints se realizeaz˘ a prin metoda setConstraints: GridBagLayout gridBag = new GridBagLayout(). acesteia ˆ ıi este asociat un obiect de tip GridBagConstraints. Pentru a specifica modul de afi¸ sare a unei componente. ˆ ın funct ¸ie de componentele amplasate pe suprafat ¸a de afi¸ sare.3.

care poate fi refolosit pentru mai multe componente care au acelea¸ si constrˆ angeri de afi¸ sare: gridBag. A¸ sadar. ˆ ınainte de a ad˘ auga o component˘ a pe suprafat ¸a unui container care are un gestionar de tip GridBagLayout. valorile posibile sunt HORIZONTAL. . va trebui s˘ a specific˘ am anumit ¸i parametri (constrˆ angeri) referitori la cum va fi plasat˘ a componenta respectiv˘ a. uzual au valoarea 1. • gridwidth. .setLayout(gridBag). c).setConstraints(componenta. gridBag.num˘ arul de celule pe linie ¸ si coloan˘ a pe care va fi afi¸ sat˘ a componenta.add(componenta). weighty . .setConstraints(componenta2.folosite pentru distribut ¸ia spat ¸iului liber. vest. est. container. c). Aceste constrˆ angeri vor fi specificate prin intermediul unui obiect de tip GridBagConstraints. . c). BOTH.˘ 9. Cele mai utilizate tipuri de constrˆ angeri pot fi specificate prin intermediul urm˘ atoarelor variabile din clasa GridBagConstraints: • gridx.distant ¸ele dintre component˘ a¸ si marginile suprafet ¸ei sale de afi¸ sare. gridy . etc. • insets . • weigthx. NONE. • fill . //Specificam restrictiile referitoare la afisarea componentei . gridheight .celula ce reprezint˘ a colt ¸ul stˆ anga sus al componentei. gridBag. • anchor .folosit˘ a pentru a specifica dac˘ a o component˘ a va ocupa ˆ ıntreg spat ¸iul pe care ˆ ıl are destinat. . VERTICAL.setConstraints(componenta1. GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII 215 container.3. sud. GridBagConstraints c = new GridBagConstraints().folosit˘ a atunci cˆ and componenta este mai mic˘ a decˆ at suprafat ¸a sa de afi¸ sare pentru a fort ¸a o anumit˘ a dispunere a sa: nord. .

Listing 9. gridwidth. gridBag = new GridBagLayout () . gridheight ¸ si ad˘ augarea unei componente cu restrict ¸iile stabilite pe fereastr˘ a. int y . setConstraints ( comp . awt .216 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. int h ) { gbc . public class TestGridBag Layout { static Frame f . gbc . gbc . gbc . static GridBagConstr aint s gbc . s˘ a realiz˘ am o fereastr˘ a ca ˆ ın figura de mai jos.0. gridy.*. gridheight = h . gridBag . Pentru a simplifica codul. gbc = new GridBa gC ons tr ai nt s () . f . int x . int w . gbc . static GridBagLayout gridBag .0. gbc . gridwidth = w .7: Gestionarul GridBagLayout import java . static void adauga ( Component comp . INTERFAT ¸ A GRAFICA Ca exemplu. gbc ) . weighty = 1. add ( comp ) . } public static void main ( String args []) { f = new Frame ( " Test GridBagLayout " ) . weightx = 1. gridx = x . gridy = y . a fost creat˘ a o metod˘ a responsabil˘ a cu setarea valorilor gridx. .

30) . adauga ( salariu . f . show () . setBackground ( Color .3. 1 . 1) . 1 . 2 . 0 . 30) . 1 . gbc . BOLD . fill = GridBagConst ra in ts . gbc . fill = GridBagConst ra in ts . insets = new Insets (5 . CENTER . 4 .˘ 9. 5) . 1) . 1) . Label etNume = new Label ( " Nume : " ) . Label etSalariu = new Label ( " Salariu : " ) . yellow ) . gbc . adauga ( salvare . adauga ( nume . 2 . adauga ( adaugare . 1 . 217 Label mesaj = new Label ( " Evidenta persoane " . 1) . HORIZONTAL . 1 . Label . fill = GridBagConst ra in ts . 2) . 5 . NONE . adauga ( etSalariu . anchor = GridBagCon st ra in ts . GESTIONAREA POZIT ¸ IONARII gbc . 2 . gbc . anchor = GridBagCon st ra in ts . mesaj . NONE . Button iesire = new Button ( " Iesire " ) . Button salvare = new Button ( " Salvare " ) . setFont ( new Font ( " Arial " . f . pack () . gbc . gbc . adauga ( etNume . setLayout ( gridBag ) . 1 . CENTER ). 1 . 3 . 2 . 0 . 1) . 3 . 2) . 0 . gbc . 2 . 2 . 4 . EAST . TextField salariu = new TextField ( " " . fill = GridBagConst ra in ts . 1 . fill = GridBagConst ra in ts . 5 . adauga ( iesire . 24) ) . BOTH . 4 . 3 . Font . TextField nume = new TextField ( " " . HORIZONTAL . 0 . } } . Button adaugare = new Button ( " Adaugare " ) . adauga ( mesaj . f . mesaj . 1) .

El nu are o reprezentare vizibil˘ a. ele se vor g˘ asi ˆ ımpreun˘ a. add ( new Button ( " Adaugare " ) ) . Gruparea componentelor se face ˆ ın panel-uri. setLayout ( new GridLayout (1 . rolul s˘ au fiind de a oferi o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare pentru componente grafice. 3) ) . se recomand˘ a gruparea componentelor ˆ ınrudite ca funct ¸ii astfel ˆ ıncˆ at s˘ a putem fi siguri c˘ a. setLayout ( new FlowLayout () ) . lista . folosind metoda setLayout. Panel intro = new Panel () . add ( new TextField ( " " .7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) Plasarea componentelor direct pe suprafat ¸a de afi¸ sare poate deveni incomod˘ a ˆ ın cazul ˆ ın care avem multe obiecte grafice. add ( new List (10) ) . Gestionarul implicit pentru containerele de tip Panel este FlowLayout. Clasa care instant ¸iaza aceste obiecte este Panel. lista . Listing 9. awt . inclusiv pentru alte panel-uri. acestuia i se poate specifica un gestionar de pozit ¸ionare anume. prin specificarea gestionarului de pozit ¸ionare al ferestrei. intro . o aranjare eficient˘ a a componentelor unei ferestre ˆ ınseamn˘ a: • gruparea componentelor ”ˆ ınfrat ¸ite” (care nu trebuie s˘ a fie despart ¸ite de gestionarul de pozit ¸ionare al ferestrei) ˆ ın panel-uri.*. add ( new Button ( " Stergere " ) ) .3. lista . . public class TestPanel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Panel " ) . • aranjarea panel-urilor pe suprafat ¸a ferestrei. 20) ) . A¸ sadar. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. intro . prin specificarea unui gestionar de pozit ¸ionare corespunz˘ ator. Un panel este cel mai simplu model de container. intro . intro . extensie a superclasei Container. Din acest motiv. indiferent de gestionarul de pozit ¸ionare al suprafet ¸ei de afi¸ sare.8: Gruparea componentelor import java .218 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. • aranjarea componentelor unui panel. add ( new Label ( " Text : " ) ) . Pentru a aranja corespunz˘ ator componentele grupate ˆ ıntr-un panel. Panel lista = new Panel () .

SOUTH ) . add ( intro .4. control . ˆ ınchiderea sau redimensionarea unei ferestre. CENTER ) . pentru a scrie cod care s˘ a se execute ˆ ın momentul ˆ ın care utilizatorul interactioneaz˘ a cu o component˘ a grafic˘ a trebuie s˘ a facem urm˘ atoarele lucruri: • s˘ a scriem o clas˘ a de tip listener care s˘ a ”asculte” evenimentele produse de acea component˘ a¸ si ˆ ın cadrul acestei clase s˘ a implement˘ am metode specifice pentru tratarea lor. f . Interceptarea evenimentelor generate de componentele unui program se realizeaz˘ a prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘ ator. f . NORTH ) . add ( lista . show () . BorderLayout . BorderLayout . f . consumator de evenimente). f . TRATAREA EVENIMENTELOR 219 Panel control = new Panel () . etc. Componentele care genereaz˘ a anumite evenimente se mai numesc ¸ si surse de evenimente. modificarea textului ˆ ıntr-un control de editare. In Java. orice obiect poate ”consuma” evenimentele generate de o anumit˘ a component˘ a grafic˘ a. control . } } 9. f . .9. BorderLayout . pack () . add ( new Button ( " Salvare " ) ) . Exemple de evenimente sunt: ap˘ asarea unui buton. add ( new Button ( " Iesire " ) ) . A¸ sadar. add ( control .4 Tratarea evenimentelor Un eveniment este produs de o act ¸iune a utilizatorului asupra unei componente grafice ¸ si reprezint˘ a mecanismul prin care utilizatorul comunic˘ a efectiv cu programul.

Toate aceste interfet ¸e sunt derivate din EventListener. Evenimentele sunt. etc. etc. Acest lucru se realizeaz˘ a prin implementarea unei interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment. pentru TextEvent interfat ¸˘ a care trebuie implementata este TextListener. lista lor complet˘ a fiind prezentat˘ a ulterior. INTERFAT ¸ A GRAFICA • s˘ a comunic˘ am componentei surs˘ a c˘ a respectiva clasa ˆ ıi ”ascult˘ a” evenimentele pe care le genereaz˘ a. cel generat de modificarea unui text de clasa TextEvent. O clas˘ a consumatoare de evenimente (listener) poate fi orice clas˘ a care specifica ˆ ın declarat ¸ia sa c˘ a dore¸ ste s˘ a asculte evenimente de un anumit tip. Toate aceste clase sunt derivate din superclasa AWTEvent. Clasele care descriu aceste obiecte se ˆ ımpart ˆ ın mai multe tipuri ˆ ın funct ¸ie de componenta care le genereaz˘ a.. ea va putea s˘ a asculte evenimente de mai multe tipuri: .. De exemplu. Astfel. } } class AscultaTexte implements TextListener { public void textValueChanged(TextEvent e) { // Metoda interfetei TextListener .220 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. obiecte. Fiecare interfat ¸˘ a define¸ ste una sau mai multe metode care vor fi apelate automat la aparit ¸ia unui eveniment: class AscultaButoane implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Metoda interfetei ActionListener . mai precis ˆ ın funct ¸ie de act ¸iunea utilizatorului asupra acesteia. } } Intrucˆ at o clas˘ a poate implementa oricˆ ate interfet ¸e. Pentru fiecare tip de eveniment exist˘ a o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a obiecte de acel tip.. evenimentul generat de act ¸ionarea unui buton este descris de clasa ActionEvent.. pentru ascultarea evenimentelor de tip ActionEvent clasa respectiv˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ActionListener. cu alte cuvinte s˘ aˆ ınregistr˘ am acea clas˘ a drept ”consumator” al evenimentelor produse de componenta respectiv˘ a. ca orice altceva ˆ ın Java.

TextListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { . } public void textValueChanged(TextEvent e) { .”. Listing 9. .. Inregistrarea unei clase ˆ ın lista ascult˘ atorilor unei componente se face cu metode din clasa Component de tipul addTipEvenimentListener. La ap˘ asarea fiec˘ arui buton vom scrie pe bara de titlu a ferestrei mesajul ”Ati apasat butonul . awt .. pentru ca evenimentele unei componente s˘ a fie interceptate de c˘ atre o instant ¸˘ a a unei clase ascult˘ ator. repectiv ”Cancel”.acestea descriu metode ce vor fi apelate automat la aparit ¸ia evenimentelor. s˘ a consider˘ am un exemplu de tratare a evenimentelor. • O clas˘ a care ascult˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze interfet ¸e specifice fiec˘ arui tip de eveniment .. deoarece evenimentele unei componente pot fi ascultate de oricˆ ate clase. tratarea evenimentelor ˆ ın Java se desf˘ a¸ soar˘ a astfel: • Componentele genereaz˘ a evenimente cˆ and ceva ”interesant” se ˆ ıntˆ ampl˘ a.. event . cu condit ¸ia ca acestea s˘ a fie ˆ ınregistrate la componenta respectiv˘ a. unde XXX este un tip de eveniment. • Sursele evenimentelor permit oric˘ arei clase s˘ a ”asculte” evenimentele sale prin metode de tip addXXXListener.9: Ascultarea evenimentelor a dou˘ a butoane import java . aceast˘ a clas˘ a trebuie ˆ ınregistrata ˆ ın lista ascult˘ atorilor componentei respective.1 Exemplu de tratare a evenimentelor Inainte de a detalia aspectele prezentate mai sus. Sumarizˆ and. Am spus lista.4. } } 221 Vom vedea ˆ ın continuare metodele fiec˘ arei interfet ¸e pentru a ¸ sti ce trebuie s˘ a implementeze o clas˘ a consumatoare de evenimente. 9.. iar eliminarea ei din aceast˘ a list˘ a cu removeTipEvenimentListener.4.*.. awt .*.9. A¸ sa cum am spus mai devreme. Vom crea o fereastr˘ a care s˘ a cont ¸in˘ a dou˘ a butoane cu numele ”OK”. TRATAREA EVENIMENTELOR class Ascultator implements ActionListener. import java .

definita mai jos } } class Ascultator implements ActionListener { private Fereastra f . getActionCommand () ) . f = f . addActionListener ( listener ) . // instanta a clasei Ascultator . setSize (200 . 100) . b1 . } } Nu este obligatoriu s˘ a definim clase speciale pentru ascultarea evenimentelor. setLayout ( new FlowLayout () ) . add ( b2 ) .222 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. b2 . add ( b1 ) . In exemplul de mai sus am definit clasa Ascultator pentru a intercepta evenimentele produse de cele dou˘ a butoane ¸ si din acest motiv a trebuit s˘ a trimitem ca parametru constructorului clasei o referint ¸a la fereastra noastr˘ a. Button b1 = new Button ( " OK " ) . } } public class TestEvent1 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . public Ascultator ( Fereastra f ) { this . INTERFAT ¸ A GRAFICA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { f . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . addActionListener ( listener ) . Mai simplu ar fi fost s˘ a folosim chiar clasa Fereastra pentru a trata evenimentele produse de componentele sale. f . // Ambele butoane sunt ascultate de obiectul listener . Ascultator listener = new Ascultator ( this ) . setTitle ( " Ati apasat " + e . show () . Vom modifica put ¸in ¸ si .

getSource () == exit ) System . } } .10: Tratarea evenimentelor ˆ ın ferestr˘ a import java . event .4. show () .9. addActionListener ( this ) . awt .metoda getSource. 100) . add ( exit ) . exit . // Ambele butoane sunt ascultate in clasa Fereastra // deci ascultatorul este instanta curenta : this } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( e . setTitle ( " Ati apasat OK de " + n + " ori " ) . this . Button exit = new Button ( " Exit " ) . import java . TRATAREA EVENIMENTELOR 223 aplicat ¸ia pentru a pune ˆ ın evident ¸a o alt˘ a modalitate de a determina componenta generatoare a unui eveniment . setSize (200 . ok . setLayout ( new FlowLayout () ) . } } } public class TestEvent2 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . add ( ok ) . f . Listing 9. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { Button ok = new Button ( " OK " ) . // Terminam aplicatia if ( e .*. int n =0. getSource () == ok ) { n ++.*. awt . addActionListener ( this ) . exit (0) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .

pierdere foucs KeyEvent Ap˘ asare. afi¸ sare ContainerEvent Ad˘ augare pe container. orice clas˘ a poate asculta evenimente de orice tip cu condit ¸ia s˘ a implementeze interfet ¸ele specifice acelor tipuri de evenimente.224 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. INTERFAT ¸ A GRAFICA A¸ sadar. selectarea unui articol dintr-o list˘ a. eliberare taste. In tabelul de mai jos sunt enumerate clasele ce descriu aceste evenimente ¸ si operat ¸iunile efectuate (asupra unei componente) care le genereaz˘ a: ComponentEvent Ascundere. drag. De exemplu.4. redimensionare. WindowEvent Operat ¸iuni asupra ferestrelor: minimizare. eliminare FocusEvent Obt ¸inere. sau o operat ¸ie asupra unei ferestre. etc. deplasare. tastare MouseEvent Operat ¸iuni cu mouse-ul: click. unul pentru eliberare ¸ si unul pentru tastare. tastarea literei ’A’ va genera trei evenimente: unul pentru ap˘ asare. mi¸ scarea mouse-ului. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ tile aplicat ¸ie putem scrie cod pentru tratarea fiec˘ arui eveniment ˆ ın parte. 9. O anumit˘ a act ¸iune a utilizatorului poate genera mai multe evenimente.etc. etc. Evenimentele semantice reprezint˘ a interact ¸iunea cu o component˘ a GUI: ap˘ asarea unui buton. Clasele care descriu aceste tipuri de evenimente sunt: ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent Act ¸ionare Ajustarea unei valori Schimbarea st˘ arii Schimbarea textului .2 Tipuri de evenimente Evenimentele se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: de nivel jos ¸ si semantice. Evenimentele de nivel jos reprezint˘ a o interact ¸iune de nivel jos cum ar fi o ap˘ asare de tast˘ a. maximizare.

se vor reg˘ asi ¸ si pentru toate subclasele sale. de exemplu. prezentate sub forma interfet ¸elor corespunz˘ atoare. Evident. Acest lucru a fost f˘ acut deoarece evenimentele legate de deplasarea mouse-ului sunt generate foarte frecvent ¸ si recept ¸ionarea lor poate avea un impact negativ asupra vitezei de execut ¸ie. Tabelul de mai jos prezint˘ a.4. pentru fiecare interfat ¸˘ a. metodele puse la dispozitie ¸ si care trebuie implementate de c˘ atre clasa ascult˘ ator. . Component Container Window Button List MenuItem TextField Choice Checkbox List CheckboxMenuItem Scrollbar TextField TextArea ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener ContainerListener WindowListener ActionListener ItemListener AdjustmentListener TextListener Observat ¸i c˘ a de¸ si exist˘ a o singur˘ a clas˘ a MouseEvent. cum ar fi Component.9. exist˘ a dou˘ a interfet ¸e asociate MouseListener ¸ si MouseMotionListener. evenimentele generate de o superclas˘ a. ˆ ın situat ¸ia cˆ and tratarea acestora nu ne intereseaz˘ a ¸ si dorim s˘ a trat˘ am doar evenimente de tip click. Orice clas˘ a care trateaz˘ a evenimente trebuie s˘ a implementeze obligatoriu metodele interfet ¸elor corespunz˘ atoare. TRATAREA EVENIMENTELOR 225 Urm˘ atorul tabel prezint˘ a componentele AWT ¸ si tipurile de evenimente generate.

INTERFAT ¸ A GRAFICA Interfat ¸˘ a ActionListener AdjustmentListener Metode actionPerformed(ActionEvent e) adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) componentHidden(ComponentEvent e) ComponentListener componentMoved(ComponentEvent e) componentResized(ComponentEvent e) componentShown(ComponentEvent e) ContainerListener componentAdded(ContainerEvent e) componentRemoved(ContainerEvent e) FocusListener focusGained(FocusEvent e) focusLost(FocusEvent e) ItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) keyPressed(KeyEvent e) KeyListener keyReleased(KeyEvent e) keyTyped(KeyEvent e) mouseClicked(MouseEvent e) mouseEntered(MouseEvent e) MouseListener mouseExited(MouseEvent e) mousePressed(MouseEvent e) mouseReleased(MouseEvent e) MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent e) mouseMoved(MouseEvent e) TextListener textValueChanged(TextEvent e) windowActivated(WindowEvent e) windowClosed(WindowEvent e) windowClosing(WindowEvent e) WindowListener windowDeactivated(WindowEvent e) windowDeiconified(WindowEvent e) windowIconified(WindowEvent e) windowOpened(WindowEvent e) In cazul ˆ ın care un obiect listener trateaz˘ a evenimente de acela¸ si tip provocate de componente diferite. Toate tipurile de evenimente mo¸ stenesc metoda getSource care returneaz˘ a obiectul responsabil cu generarea evenimentului. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a diferent ¸iem doar tipul componentei surs˘ a. este necesar s˘ a putem afla.226 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. . ˆ ın cadrul uneia din metodele de mai sus. care este sursa evenimentului pe care ˆ ıl trat˘ am pentru a putea react ¸iona ˆ ın consecint ¸˘ a.

mai ales atunci cˆ and nu ne intereseaz˘ a decˆ at o singura metod˘ a a interfet ¸ei.. if (btn == ok) { // A fost apasat butonul ’ok’ } .getSource(). } } 227 Pe lˆ ang˘ a getSource. Sunt ˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and acest lucru poate deveni sup˘ arator.4. Un exemplu sugestiv este urm˘ atorul: o fereastr˘ a care nu are specificat cod pentru tratarea evenimentelor sale nu poate fi ˆ ınchis˘ a cu butonul standard . if (tf == nume) { // A fost editata componenta ’nume’ } .9. De exemplu. obiectele ce descriu evenimente pot pune la dispozit ¸ie ¸ si alte metode specifice care permit aflarea de informat ¸ii legate de evenimentul generat...3 Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime Am vazut c˘ a o clas˘ a care trateaz˘ a evenimente de un anumit tip trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a corespunz˘ atoare acelui tip. public void actionPerformed(ActionEvent e) { Object sursa = e. if (sursa instanceof Button) { // A fost apasat un buton Button btn = (Button) sursa. returneaz˘ a eticheta butonului care a fost ap˘ asat. implicit. Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implementeze obligatoriu toate metodele definite de acea interfat ¸˘ a. ActionEvent cont ¸ine metoda getActionCommand care. Astfel de particularit˘ a¸ ti vor fi prezentate mai detaliat ˆ ın sect ¸iunile dedicate fiecˆ arei componente ˆ ın parte. chiar dac˘ a nu specific˘ a nici un cod pentru unele dintre ele. 9. } if (sursa instanceof TextField) { // S-a apasat Enter dupa editarea textului TextField tf = (TextField) sursa.4.. TRATAREA EVENIMENTELOR putem folosi operatorul instanceof.

} } Observat ¸i c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am toate metodele interfet ¸ei. awt . ˆ ın cazul cˆ and este vorba de fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei. Listing 9.exit pentru terminarea programului. Pentru a evita scrierea inutil˘ a a . INTERFAT ¸ A GRAFICA marcat cu ’x’ din colt ¸ul dreapta sus ¸ si nici cu combinat ¸ia de taste Alt+F4. awt . ˆ ın care specific˘ am ce trebuie f˘ acut atunci cˆ and utilizatorul doreste s˘ aˆ ınchid˘ a fereastra. class Fereastra extends Frame implements WindowListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . sau System. this . } // Metodele interfetei WindowListener public void windowOpened ( WindowEvent e ) {} public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminare program System .11: Implementarea interfet ¸ei WindowListener import java . Singura metod˘ a care ne intereseaz˘ a este windowClosing. exit (0) . f . addWindowList ener ( this ) . chiar dac˘ a nu scriem nici un cod pentru unele dintre ele.*. } public void windowClosed ( WindowEvent e ) {} public void windowIconified ( WindowEvent e ) {} public void windowDeiconified ( WindowEvent e ) {} public void windowActivated ( WindowEvent e ) {} public void windowDeact ivated ( WindowEvent e ) {} } public class TestWind ow Lis te ne r { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowListener " ) .228 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Pentru a realiza acest lucru trebuie interceptat evenimentul de ˆ ınchidere a ferestrei ˆ ın metoda windoClosing ¸ si apelat˘ a metoda dispose de ˆ ınchidere a ferestrei. event . show () . import java . Aceasta ˆ ınseamn˘ a c˘ a trebuie s˘ a implement˘ am interfat ¸a WindowListener care are nu mai put ¸in de ¸ sapte metode.*.

Scopul unei astfel de clase este ca la crearea unui ”ascult˘ ator” de evenimente. this . TRATAREA EVENIMENTELOR 229 acestor metode. event . Un adaptor este o clas˘ a abstract˘ a care implementeaz˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a f˘ ar˘ a a specifica cod nici unei metode a interfet ¸ei.*. show () .9.*. De exemplu. exit (0) . awt .12: Extinderea clasei WindowAdapter import java . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . . ˆ ın loc s˘ a implement˘ a o anumit˘ a interfat ¸˘ a¸ si implicit toate metodele sale. addWindowListener ( new Ascultator () ) . Ins˘ a exist˘ a¸ si dou˘ a dezavantaje majore. Dup˘ a cum at ¸i observat fat ¸˘ ade exemplul anterior. adaptorul interfet ¸ei WindowListener este WindowAdapter iar folosirea acestuia este dat˘ aˆ ın exemplul de mai jos: Listing 9. Aceste clase se numesc adaptori. f . exist˘ a o serie de clase care implementeaz˘ a interfet ¸ele de tip ”listener” f˘ ar˘ a a specifica nici un cod pentru metodele lor. } } Avantajul clar al acestei modalit˘ a¸ ti de tratare a evenimentelor este reducerea codului programului. awt . } } class Ascultator extends WindowAdapter { // Suprdefinim metodele care ne intereseaza public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . import java . s˘ a extindem adaptorul corespunz˘ ator interfet ¸ei respective (dac˘ a are!) ¸ si s˘ a supradefinim doar metodele care ne intereseaz˘ a (cele ˆ ın care vrem s˘ a scriem o anumit˘ a secvent ¸˘ a de cod). acesta devenind mult mai lizibil. } } public class TestWindowAdapter { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowAdapter " ) .4.

230 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. pur ¸ si simplu. Interfet ¸ele care nu au un adaptor sunt cele care definesc o singur˘ a metod˘ a¸ si prin urmare crearea unei clase adaptor nu ˆ ısi are rostul. va crea o metod˘ a a clasei respective. } } In tabelul de mai jos sunt dat ¸i tot ¸i adaptorii interfet ¸elor de tip ”listener” . Un exemplu tipic de folosire a lor este instant ¸ierea .exit(0). INTERFAT ¸ A GRAFICA clasa Fereastra nu poate extinde WindowAdapter deoarece ea extinde deja clasa Frame ¸ si din acest motiv am construit o nou˘ a clas˘ a numit˘ a Ascultator. iar clasele anonime sunt clase interne folosite pentru instant ¸ierea unui singur obiect de un anumit tip. class Ascultator extends WindowAdapter { // In loc de windowClosing scriem WindowClosing // Nu supradefinim vreo metoda a clasei WindowAdapter // Nu da nici o eroare // Nu face nimic ! public void WindowClosing(WindowEvent e) { System.se oberv˘ a c˘ a o interfat ¸˘ a XXXListener are un adaptor de tipul XXXAdapter. Un alt dezavantaj este c˘ a orice gre¸ seal˘ a de sintax˘ aˆ ın declararea unei metode a interfet ¸ei nu va produce o eroare de compilare dar nici nu va supradefini metoda interfet ¸ei ci. Interfat ¸a ActionListener AdjustemnrListener ComponentListener ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener Adaptor nu are nu are ComponentAdapter ContainerAdapter FocusAdapter nu are KeyAdapter MouseAdapter MouseMotionAdapter nu are WindowAdapter S ¸ tim c˘ a o clas˘ a intern˘ a este o clas˘ a declarat˘ aˆ ın cadrul altei clase. Vom vedea ˆ ıns˘ a c˘ a acest dezavantaj poate fi eliminat prin folosirea unei clase anonime.

. TRATAREA EVENIMENTELOR 231 adaptorilor direct ˆ ın corpul unei clase care cont ¸ine componente ale c˘ aror evenimente trebuie tratate. setSize (400 . this .*. this . setColor ( Color . getGraphics () . raza ) . } }) . this . label . setBackground ( Color . getY () . e . g . this . g . getX () . . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminam aplicatia System . awt . blue ) . event . drawOval ( e . " ) . BorderLayout . getGraphics () . Graphics g = Fereastra . int raza = ( int ) ( Math . NORTH ) . CENTER ) . g . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { // Desenam un cerc la fiecare click de mouse label . 1) . add ( label .. ad dM ous eM oti on Li st e n e r ( new Mo us eM ot ion Ad ap te r () { public void mouseMoved ( MouseEvent e ) { // Desenam un punct la coordonatele mouse . import java . e . setText ( " Click . } }) . awt . this . 400) . random () * 50) . Label . fillOval ( e . raza .13: Folosirea adaptorilor ¸ si a claselor anonime import java . getY () . 1 . final Label label = new Label ( " " . Listing 9. } }) .*.9. exit (0) . getX () . yellow ) .4. class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .ului Graphics g = Fereastra .

INTERFAT ¸ A GRAFICA this .face fereastra invizibil˘ a f˘ ar˘ a a o distruge ˆ ıns˘ a. . getKeyChar () + " " ) . } } public class TestAdapters { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test adaptori " ) . 9. Implicit.5 Folosirea ferestrelor Dup˘ a cum am v˘ azut suprafet ¸ele de afi¸ sare ale componentelor sunt extensii ale clasei Container. • hide . f . Este util˘ a atunci cˆ and dorim s˘ a afi¸ sam ferestre care nu interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul ci doar ofer˘ a anumite informat ¸ii. una dintre ele fiind numit˘ a fereastra principal˘ a. Metodele mai importante ale clasei Window. } } 9.1 Clasa Window Clasa Window este rar utilizat˘ aˆ ın mod direct deoarece permite doar crearea unor ferestre care nu au chenar ¸ si nici bar˘ a de meniuri.5.232 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. cele mai utilizate fiind Frame ¸ si Dialog. pentru a redeveni vizibila se poate apela metoda show. } }) . addKeyListener ( new KeyAdapter () { public void keyTyped ( KeyEvent e ) { // Afisam caracterul tastat label . O categorie aparte a acestor containere o reprezint˘ a ferestrele. setText ( " Ati tastat : " + e . sunt date de mai jos: • show . o fereastr˘ a nou creat˘ a nu este vizibil˘ a. care sunt de altfel mo¸ stenite de toate subclasele sale. show () .face vizibil˘ a fereastra. O aplicat ¸ie Java cu intefat ¸˘ a grafic˘ a va fi format˘ a din una sau mai multe ferestre. Acestea sunt descrise de clase derivate din Window.

redimensioneaz˘ a automat fereastra la o suprafat ¸a optim˘ a care s˘ a cuprind˘ a toate componentele sale. ca ˆ ın exemplul de mai jos: import java. Pentru ca o fereastr˘ a s˘ a devin˘ a vizibil˘ a se va apela metoda show definit˘ aˆ ın superclasa Window.awt. init ¸ial invizibil˘ a. Constructorii uzuali ai clasei Frame permit crearea unei ferestre cu sau f˘ ar˘ a titlu.. • getFocusOwner .show(). public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Frame f = new Frame("Titlul ferestrei"). cea mai important˘ a fiind numit˘ a¸ si fereastra principal˘ a. 9.testeaz˘ a dac˘ a fereastra este vizibil˘ a sau nu.ˆ ınchide) fereastra ¸ si ¸ si elibereaz˘ a toate resursele acesteia. ferestrele unui program vor fi definite ˆ ın clase separate care extind clasa Frame. } .5. import java.5. f.2 Clasa Frame Este derivat˘ a a clasei Window ¸ si este folosit˘ a pentru crearea de ferestre independente ¸ si funct ¸ionale. trebuie apelat˘ aˆ ın general dup˘ a ad˘ augarea tuturor componentelor pe suprafat ¸a ferestrei. 233 • dispose .awt.9.*. class Fereastra extends Frame{ // Constructorul public Fereastra(String titlu) { super(titlu). eventual continˆ and o bar˘ a de meniuri.. • pack . } } Crearea ferestrelor prin instant ¸ierea direct˘ a a obiectelor de tip Frame este mai put ¸in folosit˘ a. FOLOSIREA FERESTRELOR • isShowing . De obicei.returneaz˘ a componenta ferestrei care are focus-ul (dac˘ a fereastra este activ˘ a). Orice aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a contt ¸ine cel put ¸in o fereastr˘ a. .*.

mai uzual. prin folosirea unui adaptor de tip WindowAdapter. } } Gestionarul de pozit ¸ionare implicit al clasei Frame este BorderLayout. exit (0) . awt . maximizare ¸ si ˆ ınchidere. } }) . suprafat ¸a de afi¸ sare a feretrei va fi determinat˘ a automota de gestionarul de pozitt ¸ionare ¸ si va oferi doar spat ¸iul necesar afi¸ s˘ arii barei ferestrei ¸ si grupului de butoane pentru minimizare. event . Structura general˘ a a unei ferestre este descris˘ a de clasa Fereastra din exemplul de mai jos: Listing 9.234 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.show(). class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Constructorul public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. f. ˆ ın momentul ˆ ın care fereastra este creat˘ a dar nici o component˘ a grafic˘ a nu este ad˘ augat˘ a. Din acest motiv. . // inchidem fereastra // sau terminam aplicatia System . INTERFAT ¸ A GRAFICA } public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Fereastra f = new Fereastra("Titlul ferestrei"). Acela¸ si efect ˆ ıl vom obt ¸ine dac˘ a o redimenionam ¸ si apel˘ am apoi metoda pack care determin˘ a dimeniunea suprafet ¸ei de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de componentele ad˘ augate.14: Structura general˘ a a unei ferestre import java . // Tratam evenimentul de inchidere a ferestrei this . awt .*. import java . Tratarea evenimentelor ferestrei se face prin implementarea interfet ¸ei WindowListener sau. Se observ˘ a de asemenea c˘ a butonul de ˆ ınchidere a ferestrei nu este funct ¸ional. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { dispose () .

// O facem vizibila f . • setIconImage .seteaz˘ a iconit ¸a ferestrei. schimbam gestionarul de pozitionare setLayout ( new FlowLayout () ) . FOLOSIREA FERESTRELOR // Eventual . // Stabilim dimensiunile pack () . } } public class TestFrame { public static void main ( String args []) { // Cream fereastra Fereastra f = new Fereastra ( " O fereastra " ) . • setTitle . // implicit // sau explicit // setSize (200 . } } 235 Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite din clasa Window. 200) . Dintre cele mai folosite amintim: • getFrames . addActionListener ( this ) . . // Facem inregistrarea claselor listener exit . show () . exist˘ a o serie de metode specifice clasei Frame.9.seteaz˘ a titlul ferestrei.metod˘ a static˘ a ce returneaz˘ a lista tuturor ferestrelor deschise ale unei aplicat ¸ii. // Adaugam componentele pe suprafata ferestrei Button exit = new Button ( " Exit " ) .5. } // Implementam metodele interfetelor de tip listener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . • setMenuBar . add ( exit ) .seteaz˘ a bara de meniuri a ferestrei (vezi ”Folosirea meniurilor”). exit (0) .

Constructorii clasei Dialog sunt: Dialog(Frame parinte) Dialog(Frame parinte. Diferent ¸a major˘ a dintre ferestrele de dialog ¸ si ferestrele de tip Frame const˘ aˆ ın faptul c˘ a o fereastr˘ a de dialog este dependent˘ a de o alt˘ a fereastra (normal˘ a sau tot fereastr˘ a de dialog). etc. String titlu. numit˘ a¸ si fereastra p˘ arinte. mesaje de avertizare.5. o fereastr˘ a de dialog este nemodal˘ a¸ si invizibil˘ a. etc. String titlu) Dialog(Frame parinte. de selectare a unei opt ¸iuni. boolean modala) Dialog(Dialog parinte) Dialog(Dialog parinte. cum ar fi ferestrele de introducere a unor date. subclas˘ a direct˘ a a clasei Window. ferestrele de dialog nu au o existent ¸˘ a de sine st˘ at˘ atoare. 9.de exemplu. ˆ ıns˘ a exist˘ a constructori care s˘ a specifice ¸ si ace¸ sti parametri.stabile¸ ste dac˘ a fereastra poate fi redimenionat˘ a de utilizator. INTERFAT ¸ A GRAFICA • setResizable . String titlu) Dialog(Dialog parinte. Implicit.236 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. dialogul de c˘ autare a unui cuvˆ ant ˆ ıntr-un fi¸ sier. Ferestrele de dialog pot fi de dou˘ a tipuri: • modale: care blocheaz˘ a accesul la fereastra parinte ˆ ın momentul deschiderii lor. cˆ and este minimizat˘ a ferestrele sale de dialog sunt f˘ acute invizibile iar cˆ and este restaurat˘ a acestea sunt aduse la starea ˆ ın care se g˘ aseau ˆ ın momentul minimiz˘ arii ferestrei p˘ arinte. boolean modala) . Cu alte cuvinte. • nemodale: care nu blocheaz˘ a fluxul de intrare c˘ atre fereastra p˘ arinte .3 Clasa Dialog Toate interfet ¸ele grafice ofer˘ a un tip special de ferestre destinate prelu˘ arii unor informat ¸ii sau a unor date de la utilizator. de alegere a unui fi¸ sier. boolean modala) Dialog(Frame parinte. Acestea se numesc ferestre de dialog sau casete de dialog ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei Dialog. Cˆ and fereastra p˘ arinte este distrus˘ a sunt distruse ¸ si ferestrele sale de dialog. String titlu.

Fereastra principal˘ a a aplicatiei va fi p˘ arintele casetei de dialog. Cele dou˘ a ferestre vor ar˘ ata ca ˆ ın imaginile de mai jos: Fereastra principal˘ a Fereastra de dialog Listing 9. o fereastr˘ a de dialog modal˘ a pentru introducerea unui ¸ sir de caractere. import java .5. awt . se poate realiza folosind una din urm˘ atoarele abord˘ ari generale: • obiectul care reprezint˘ a dialogul poate s˘ a trateze evenimentele generate de componentele de pe suprafat ¸a s˘ a¸ si s˘ a seteze valorile unor variabile accesibile ale ferestrei p˘ arinte ˆ ın momentul ˆ ın care dialogul este ˆ ıncheiat. iar fereastra de dialog s˘ a ofere metode publice prin care datele introduse s˘ a fie preluate din exterior. // Fereastra principala class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { . va primi ¸ sirul de caractere introdus ¸ si ˆ ısi va modifica titlul ca fiind acesta. Deschiderea ferestrei de dialog se va face la ap˘ asarea unui buton al ferestrei principale numit ”Schimba titlul”. de exemplu.15: Folosirea unei ferestre de dialog import java .*.*.valoarea implicit˘ a). FOLOSIREA FERESTRELOR 237 Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a la fereastra p˘ arinte. event . Crearea unei ferestre de dialog este relativ simpla ¸ si se realizeaz˘ a prin derivarea clasei Dialog. • obiectul care creeaz˘ a dialogul (fereastra p˘ arinte) s˘ a se ˆ ınregistreze ca ascult˘ ator al evenimentelor de la butoanele care determin˘ aˆ ıncheierea dialogului. S˘ a cre˘ am. pentru ca aceasta din urm˘ a s˘ a poat˘ a folosi datele introduse (sau opt ¸iunea specificata) ˆ ın caseta de dialog. awt .9. ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”modal˘ a” specific˘ am dac˘ a fereastra de dialog creat˘ a va fi modal˘ a (true) sau nemodal˘ a (false . Comunicarea dintre fereastra de dialog ¸ si fereastra sa p˘ arinte.

addActionListener ( this ) . ok = new Button ( " OK " ) . Panel panel = new Panel () . setTitle ( titlu ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { raspuns = null . modala ) . 30) . exit (0) . if ( titlu == null ) return . } }) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FerDialog d = new FerDialog ( this . this . private Button ok . add ( text . raspuns . Button b = new Button ( " Schimba titlul " ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . titlu . String titlu = d . } }) . String titlu . . dispose () . this . cancel . private TextField text . text = new TextField ( " " . boolean modala ) { super ( parinte . CENTER ) .238 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. setSize (300 . b . add ( b ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . public FerDialog ( Frame parinte . 80) . " Dati titlul " . } } // Fereastra de dialog class FerDialog extends Dialog implements ActionListener { public String raspuns = null . INTERFAT ¸ A GRAFICA public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . BorderLayout . true ) .

9. dar forma ˆ ın care vor fi afi¸ sate este specific˘ a platformei pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia. panel . } } // Clasa principala public class TestDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . add ( panel . addActionListener ( this ) . f . ok . FOLOSIREA FERESTRELOR cancel = new Button ( " Cancel " ) . cancel . show () . BorderLayout .5. addActionListener ( this ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object sursa = e . derivat˘ a din Dialog.awt pune la dispozitie ¸ si un tip de fereastr˘ a de dialog folosit˘ a pentru selectarea unui nume de fi¸ sier ˆ ın vederea ˆ ınc˘ arc˘ arii sau salv˘ arii unui fi¸ sier: clasa FileDialog. add ( cancel ) . getSource () . Instant ¸ele acestei clase au un comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea platformelor de lucru. else raspuns = null . panel . dispose () . text . if ( sursa == ok || sursa == text ) raspuns = text . SOUTH ) . addActionListener ( this ) . pack () .4 Clasa FileDialog Pachetul java.5. show () . } } 239 9. add ( ok ) . Constructorii clasei sunt: FileDialog(Frame parinte) . getText () .

"Salvare fisier".pentru ˆ ınc˘ arcare. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { . awt . String titlu) FileDialog(Frame parinte. // Dialog pentru incarcarea unui fisier new FileDialog(parinte. // Dialog pentru salvarea unui fisier new FileDialog(parinte. getDirectory. atunci va fi nemodal˘ a. FileDialog. respectiv • FileDialog. un fi¸ sier cu extensia ”java”. class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . boolean mod) Parametrul ”p˘ arinte” reprezint˘ a referint ¸a ferestrei p˘ arinte. io . valorile pe care le poate lua acest argument sunt: • FileDialog. this .*.pentru salvare.SAVE). S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ın care vom alege. caseta de dialog va fi modal˘ a. import java . String titlu. pentru stabilirea unui criteriu de filtrare setFilenameFilter.240 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.LOAD . Dac˘ a afi¸ sarea se face cu setVisible(true). "Alegere fisier". Listing 9. FileDialog. prin intermediul unui obiect FileDialog. INTERFAT ¸ A GRAFICA FileDialog(Frame parinte.LOAD). iar numele implicit este TestFileDialog. Dup˘ a selectarea unui fi¸ sier ea va fi facut˘ a automat invizibil˘ a. Pe lˆ ang˘ a metodele mo¸ stenite de la superclasa Dialog clasa FileDialog mai cont ¸ine metode pentru obt ¸inerea numelui fi¸ sierului sau directorului selectat getFile. Directorul init ¸ial este directorul curent.SAVE .16: Folosirea unei ferestre de dialog import java . awt .java. Dac˘ a afi¸ sarea sa se face cu show.*.*. La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil. Numele fi¸ sierului ales va fi afi¸ sat la consol˘ a. etc. import java . ”titlu” reprezint˘ a titlul ferestrei iar prin argumentul ”mod” specific˘ am dac˘ a ˆ ınc˘ arc˘ am sau salv˘ am un fi¸ sier. event .

show () . CENTER ) . addActionListener ( this ) . " Alegeti un fisier " . } 241 public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FileDialog fd = new FileDialog ( this . add (b . FileDialog . println ( " Fisierul ales este : " + fd . pack () . java " ) . String numeFis ) { return ( numeFis . // Afisam fereastra de dialog ( modala ) fd . setFile ( " TestFileDialog . System . // Specificam filtrul fd . FOLOSIREA FERESTRELOR public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . . java " ) ) .5. b . Button b = new Button ( " Alege fisier " ) . show () . setFilenameFilter ( new FilenameFilter () { public boolean accept ( File dir . BorderLayout .9. out . } } public class TestFileDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . } } Clasa FileDialog este folosit˘ a mai rar deoarece ˆ ın Swing exist˘ a clasa JFileChooser care ofer˘ a mai multe facilit˘ a¸ ti ¸ si prin urmare va constitui prima opt ¸iune ˆ ıntr-o aplicat ¸ie cu intefat ¸˘ a grafic˘ a. } }) . } }) . exit (0) . LOAD ) . getFile () ) . endsWith ( " . f . // Stabilim numele implicit fd . " ) . // Stabilim directorul curent fd . setDirectory ( " .

care sunt de fapt meniurile derulante propriu-zise. Prin abuz de limbaj. O fereastr˘ a poate avea un singur meniu fix. La rˆ andul lor. • Meniuri de context (popup): sunt meniuri invizbile asociate unei ferestre ¸ si care se activeaz˘ a uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului. componentele unui meniu reprezint˘ a instant ¸e ale unor clase derivate din superclasa abstract˘ a MenuComponent. Un obiect de tip MenuBar cont ¸ine obiecte de tip Menu. vom referi uneori bara de meniuri a unei ferestre ca fiind meniul ferestrei.242 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. comutatoare sau alte meniuri (submeniuri). Meniurile pot fi grupate ˆ ın dou˘ a categorii: • Meniuri fixe (vizibile permanent): sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri ce cont ¸ine cˆ ate un meniu pentru fiecare intrare a sa. aceste meniuri cont ¸in articole ce pot fi selectate. acestea pot cont ¸ine obiecte de tip MenuItem. In figura de mai jos este pus˘ aˆ ın evident ¸˘ a alc˘ atuirea unui meniu fix: Exemplul de mai sus cont ¸ine o bar˘ a de meniuri format˘ a din dou˘ a meniuri principale File ¸ si Edit. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9. CheckBoxMenuItem. In modelul AWT obiectele care reprezint˘ a bare de meniuri sunt reprezentate ca instant ¸e al clasei MenuBar. dar ¸ si alte obiecte de tip Menu (submeniuri). La rˆ andul lor. articolul Undo ¸ si dou˘ a comutatoare Bold ¸ si Italic. Meniul Edit cont ¸ine la rˆ andul lui alt meniu (submeniu) Options. O alt˘ a diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de meniurile fixe const˘ aˆ ın faptul c˘ a meniurile de context nu sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. Aceast˘ a except ¸ie este facut˘ a deoarece unele platforme grafice limiteaz˘ a capabilit˘ a¸ tile unui meniu.6 Folosirea meniurilor Spre deosebire de celelalte obiecte grafice care deriv˘ a din clasa Component. .

cu sintaxa ¸ si semnificat ¸iile uzuale. dintre care amintim getName. // Crearea barei de meniuri MenuBar mb = new MenuBar(). 9.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri S˘ a vedem ˆ ın continuare care este ierarhia claselor folosite ˆ ın lucrul cu meniuri ¸ si s˘ a analiz˘ am pe rˆ and aceste clase: Clasa MenuComponent este o clasa abstract˘ a din care sunt extinse toate celelalte clase folosite la crearea de meniuri. setName. o component˘ a trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a MenuContainer.6. FOLOSIREA MENIURILOR 243 Pentru a putea cont ¸ine un meniu. . getFont. setFont.9.6. MenuComponent cont ¸ine metode cu caracter general. Dup˘ a cum am mai spus. adaptˆ and conceptul de bar˘ a de meniuri la platforma curent˘ a de lucru. fiind similar˘ a celeilalte superclase abstracte Component. meniurile sunt ata¸ sate ferestrelor. Clasa MenuBar permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru de tip Frame. Ata¸ sarea unei bare de meniuri la o fereastr˘ a se face prin metoda addMenuBar a clasei Frame. Cel mai adesea. acestea implementˆ and interfat ¸˘ a MenuContainer. pentru a lega bara de meniuri la o anumit˘ a fereastra trebuie apelat˘ a metoda setMenuBar din clasa Frame. mai precis obiectelor de tip Frame.

ˆ ınsot ¸it˘ a eventual de un accelerator (obiect de tip MenuShortcut) ce reprezint˘ a combinat ¸ia de taste cu care articolul poate fi apelat rapid (vezi ”Acceleratori”).care au dou˘ a st˘ ari logice (validat/nevalidat). Acest mecanism este dependent de platform˘ a¸ si poate fi ignorat pe unele dintre ele. O instant ¸˘ a a clasei MenuItem reprezint˘ a de fapt un buton sau un comutator. Clasa Menu permite crearea unui meniu derulant ˆ ıntr-o bar˘ a de meniuri. Clasa CheckboxMenuItem implementeaz˘ aˆ ıntr-un meniu articole de tip comutator . Menu sau CheckboxMenuItem. Opt ¸ional.244 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.. Clasa CheckboxMenuItem are aceea¸ si funct ¸ionalitate cu cea a casetelor de validare de tip Checkbox. cu o anumit˘ a etichet˘ a care va ap˘ area ˆ ın meniu. Articolele dintr-un meniu trebuie s˘ a apart ¸in˘ a clasei MenuItem. La validarea unui comutator ˆ ın dreptul etichetei sale va fi afi¸ sat un simbol grafic care indic˘ a acest lucru. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a poate fi deschis ¸ si deplasat cu mouse-ul (dragged) ˆ ıntr-o alt˘ a pozit ¸ie decˆ at cea original˘ a (”rupt” din pozit ¸ia sa). la invalidarea sa. // Atasarea barei de meniuri la o fereastra Frame f = new Frame("Fereastra cu meniu"). ”Close”. ”Exit”. care este de fapt numele s˘ au ce va fi afi¸ sat pe bara de meniuri. Obiectele acestei clase descriu a¸ sadar opt ¸iunile individuale ale meniurilor derulante.addMenuBar(mb). simbolul grafic respectiv va disp˘ area. Fiecare meniu are o etichet˘ a. ambele implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable. un meniu poate fi declarat ca fiind tear-off. act ¸ionarea articolului determinˆ and trecerea sa dintr-o stare ˆ ın alta. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a pot fi instant ¸e ale uneia din clasele MenuItem. f. INTERFAT ¸ A GRAFICA // Adaugarea meniurilor derulante la bara de meniuri . .. etc. cum sunt ”Open”. Orice articol al unui meniu trebuie s˘ a fie o instant ¸a a clasei MenuItem.

add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . fisier . fisier . optiuni . editare . f .*. fisier . event . add ( new MenuItem ( " Undo " ) ) . fisier . public class TestMenu { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Menu " ) . f . Menu editare = new Menu ( " Edit " ) . add ( new MenuItem ( " Close " ) ) . f . } } . addSeparator () . optiuni . mb . optiuni .9. editare . add ( new CheckboxMenuItem ( " Italic " ) ) . add ( new CheckboxMenuItem ( " Bold " ) ) . mb . setMenuBar ( mb ) . add ( optiuni ) . add ( fisier ) . addSeparator () . editare . add ( new MenuItem ( " Cut " ) ) .17: Crearea unui meniu import java . awt . Menu fisier = new Menu ( " File " ) .6. editare . FOLOSIREA MENIURILOR 245 S˘ a vedem ˆ ın continuare cum ar ar˘ ata un program care construie¸ ste un meniu ca ˆ ın figura prezentat˘ a anterior: Listing 9. import java . setSize (200 .*. add ( new MenuItem ( " Paste " ) ) . add ( new MenuItem ( " Copy " ) ) . MenuBar mb = new MenuBar () . add ( editare ) . awt . add ( new MenuItem ( " Open " ) ) . Menu optiuni = new Menu ( " Options " ) . show () . 100) . editare .

ceea ce face posibil ca unui buton de pe suprafat ¸a de afi¸ sare s˘ aˆ ıi corespund˘ a o opt ¸iune dintr-un meniu. awt . fie ItemEvent pentru comutatoarele CheckboxMenuItem.DESELECTED. sau alegerii opt ¸iunii. Menu test = new Menu ( " Test " ) .SELECTED ¸ si ItemEvent. Pentru a realiza leg˘ atura ˆ ıntre obiectul meniu ¸ si obiectul de tip listener trebuie s˘ a adaug˘ am receptorul ˆ ın lista de ascult˘ atori a meniului respectiv. MenuBar mb = new MenuBar () . Choice. folosind metodele addActionListener. Obiectele de tip CheckboxMenuItem tip se g˘ asesc ˆ ıntr-o categorie comun˘ a cu List. ItemListener { public TestMenuEvent ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. INTERFAT ¸ A GRAFICA 9.6. Fiec˘ arui meniu ˆ ıi putem asocia un obiect receptor diferit. ceea ce u¸ sureaz˘ a munca ˆ ın cazul ˆ ın care ierarhia de meniuri este complex˘ a. CheckBox. tratarea evenimentelor generate de obiecte de tip MenuItem este identic˘ a cu tratarea butoanelor. tratarea evenimentului corespunz˘ ator ap˘ asarii butonului. public class TestMenuEvent extends Frame implements ActionListener . event . . Tipul de operatie selectare / deselectare este codificat ˆ ın evenimentul generat de cˆ ampurile statice ItemEvent. pentru a activa opt ¸iunile unui meniu trebuie implementate interfat ¸ele ActionListener sau/¸ si ItemListener ˆ ın cadrul obiectelor care trebuie s˘ a specifice codul ce va fi executat la alegerea unei opt ¸iuni ¸ si implementate metodele actionPerformed. respectiv itemStatChanged. ambele cu acela¸ si nume.18: Tratarea evenimentelor unui meniu import java . import java . A¸ sadar.*. f˘ acˆ andu-se o singur˘ a dat˘ aˆ ıntr-o clas˘ a care este ˆ ınregistrat˘ a ca receptor atˆ at la buton cˆ at ¸ si la meniu. Listing 9. CheckboxMenuItem check = new CheckboxMenuItem ( " Check me " ) . A¸ sadar.246 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. toate implementˆ and interfat ¸a ItemSelectable ¸ si deci tratarea lor va fi f˘ acut˘ a la fel. awt . respectiv addItemListener. ˆ ıntocmai ca pe orice component˘ a.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri La alegerea unei opt ¸iuni dintr-un meniu se genereaz˘ a fie un eveniment de tip ActionEvent dac˘ a articolul respectiv este de tip MenuItem.

fiind . f . show () . equals ( " Exit " ) ) System . } public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { if ( e . add ( test ) . getActionCommand () . addActionListener ( this ) . SELECTED ) setTitle ( " Checked ! " ) . } } 247 9. Button btnExit = new Button ( " Exit " ) . test . mb . show () . addActionListener ( this ) .6. test . if ( command . btnExit . BorderLayout . exit (0) .3 Meniuri de context (popup) Au fost introduse ˆ ıncepˆ and cu AWT 1. getStateChange () == ItemEvent . Sunt meniuri invizibile care sunt activate uzual prin ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului.6. addSeparator () . setSize (300 . FOLOSIREA MENIURILOR test . 200) . check .9. test .1 ¸ si sunt implementate prin intermediul clasei PopupMenu. add ( check ) . addItemListener ( this ) . } public static void main ( String args []) { TestMenuEvent f = new TestMenuEvent ( " Tratare evenimente meniuri " ) . add ( btnExit . else setTitle ( " Not checked ! " ) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Valabila si pentru meniu si pentru buton String command = e . subclas˘ a direct˘ a a clasei Menu. add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . setMenuBar ( mb ) . SOUTH ) .

remove(popup1).248 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Pozit ¸ionarea ¸ si afi¸ sarea meniului este ˆ ıns˘ a responsabilitatea programatorului. In cazul cˆ and avem mai multe meniuri popup pe care vrem s˘ a le folosim ˆ ıntr-o fereastr˘ a.show(Component origine. int x. fereastra. la un moment dat. . popup. popup. trebuie s˘ a le definim pe toate ¸ si. In exemplul de mai jos. vom crea un meniu de contex pe care ˆ ıl vom activa la ap˘ asarea butonului drept al mouse-ului pe suprafat ¸a ferestrei principale..addSeparator(). vom ”rupe” leg˘ atura ˆ ıntre fereastr˘ a¸ si meniu prin instruct ¸iunea remove: fereastra. popup. Argumentul ”origine” reprezint˘ a componenta fat ¸˘ a de originile c˘ areia se va calcula pozit ¸ia de afi¸ sare a meniului popup. PopupMenu popup = new PopupMenu("Options"). fereastra. int y) ¸ si este de obicei rezultatul ap˘ asarii unui buton al mouse-ului. INTERFAT ¸ A GRAFICA afi¸ sate la pozit ¸ia la care se g˘ asea mouse-ul ˆ ın momentul ap˘ as˘ arii butonului s˘ au drept. popup.add(new MenuItem("Edit")). Dup˘ aˆ ınchiderea acestuia. Aceasta este isPopupTrigger ¸ si este definit˘ aˆ ın clasa MouseEvent. vom ad˘ auga ferestrei meniul corespunz˘ ator dup˘ a care ˆ ıl vom face vizibil. Metodele de ad˘ augare a articolelor unui meniu de context sunt mo¸ stenite ˆ ıntocmai de la meniurile fixe. Tratarea evenimentelor generate de un meniu popup se realizeaz˘ a identic ca pentru meniurile fixe. exist˘ a o metod˘ a care determin˘ a dac˘ a un eveniment de tip MouseEvent poate fi responsabil cu deschiderea unui meniu de context. Meniurile de context nu se adaug˘ a la un alt meniu (bar˘ a sau sub-meniu) ci se ata¸ seaz˘ a la o component˘ a (de obicei la o fereastr˘ a) prin metoda add a acesteia.add(new MenuItem("New")). . De obicei. reprezint˘ a instant ¸a ferestrei ˆ ın care se va afi¸ sa meniul.add(popup2).add(popup1). Afi¸ sarea meniului de context se face prin metoda show: popup. Deoarece interact ¸iunea cu mouse-ul este dependent˘ a de platforma de lucru.. pentru a avea acces rapid la meniu.add(new MenuItem("Exit")).

e . // Cream meniul popup popup = new PopupMenu ( " Options " ) . e . isPopupTrigger () ) popup . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . show ( origin . awt . e . popup . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . if ( command . } }) . popup . equals ( " Exit " ) ) System . awt . addSeparator () . this . show ( origin . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Definim meniul popup al ferestrei private PopupMenu popup .*. add ( new MenuItem ( " Edit " ) ) . popup . exit (0) . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e .9. event . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mousePressed ( MouseEvent e ) { if ( e . // atasam meniul popup ferestrei popup . 300) . FOLOSIREA MENIURILOR Listing 9. this . import java . isPopupTrigger () ) popup . setSize (300 . getY () ) . getActionCommand () . add ( new MenuItem ( " New " ) ) . exit (0) . getX () .*. e . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .19: Folosirea unui meniu de context (popup) import java . popup . } public void mouseReleased ( MouseEvent e ) { if ( e . add ( popup ) . } }) . origin = this .6. getX () . getY () ) . addActionListener ( this ) . 249 . // Pozitia meniului va fi relativa la fereastra private Component origin .

7 Folosirea componentelor AWT In continuare vor fi date exemple de folosire ale componentelor AWT. new MenuShortcut(’p’). precum ¸ si modul de tratare a evenimentelor generate.250 } } ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. Singurele combinat ¸ii de taste care pot juca rolul acceleratorilor sunt: Ctrl + Tasta sau Ctrl + Shift + Tasta.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) Pentru articolele unui menu este posibil˘ a specificarea unor combinat ¸ii de taste numite acceleratori (shortcuts) care s˘ a permit˘ a accesarea direct˘ a. prin intermediul tastaturii. . Astfel.VK_O)). MenuShortcut accelerator). show () . f . new MenuShortcut(’p’)). Atribuirea unui accelerator la un articol al unui meniu poate fi realizat˘ a prin constructorul obiectelor de tip MenuItem ˆ ın forma: MenuItem(String eticheta. // Ctrl+P new MenuItem("Print". oric˘ arui obiect de tip MenuItem ˆ ıi poate fi asociat un obiect de tip accelerator. definit prin intermediul clasei MenuShortcut. a opt ¸iunilor dintr-un meniu. INTERFAT ¸ A GRAFICA public class TestPopupMenu { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " PopupMenu " ) . } } 9. // Ctrl+Shift+P new MenuItem("Preview". 9.6. true). new MenuShortcut(KeyEvent. ca ˆ ın exemplele de mai jos: // Ctrl+O new MenuItem("Open". ˆ ın care s˘ a fie puse ˆ ın evidentt ¸˘ a cˆ at mai multe din particularit˘ a¸ tile acestora.

SOUTH ) . O etichet˘ a este format˘ a dintr-o singur˘ a linie de text static ce nu poate fi modificat de c˘ atre utilizator. nord = new Label ( " Nord " . add ( nord . awt . BorderLayout . RIGHT ) . centru .20: Folosirea clasei Label import java . CENTER ) . NORTH ) . add ( vest . 14) ) . sud = new Label ( " Sud " . Label . BorderLayout . BorderLayout . BOLD . dar poate fi modificat din program. sud . f . Listing 9.1 Clasa Label Un obiect de tip Label (etichet˘ a) reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui text pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. blue ) . yellow ) . Font . CENTER ) . f . setFont ( new Font ( " Dialog " . Label nord . red ) . 20) ) . f . add ( sud .*. f . CENTER ) . centru .7. est . LEFT ) . centru = new Label ( " Centru " . ITALIC . centru . Label . BorderLayout . Font . Label . est . setFont ( new Font ( " Arial " . Font .9. Label . vest . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 251 9. WEST ) . 14) ) . . add ( est . Label . vest . setFont ( new Font ( " Dialog " . EAST ) . vest = new Label ( " Vest " . est = new Label ( " Est " . nord . setForeground ( Color . ITALIC . sud .7. public class TestLabel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Label " ) . setForeground ( Color . setBackground ( Color .

setSize (200 . this .7. setLayout ( null ) . BOLD . awt . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . Listing 9. 14) ) . Button b1 = new Button ( " OK " ) .2 Clasa Button Un obiect de tip Button reprezint˘ a o component˘ a pentru plasarea unui buton etichetat pe o suprafat ¸a de afi¸ sare. CENTER ) . 30 . setBounds (30 . 70) . event .*. BorderLayout . awt . import java . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . b1 . 50 . Font . . } } 9. Textul etichetei este format dintr-o singur˘ a linie.252 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. 120) .*. add ( centru . } }) . exit (0) . b1 . show () . pack () . setFont ( new Font ( " Arial " . f . INTERFAT ¸ A GRAFICA f .21: Folosirea clasei Button import java . f .

out . . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) .3 Clasa Checkbox Un obiect de tip Checkbox (comutator) reprezint˘ a o component˘ a care se poate g˘ asi ˆ ın dou˘ a st˘ ari: ”selectat˘ a” sau ”neselectat˘ a” (on/off). 30 . addActionListener ( this ) . b2 . if ( command .9. println ( e ) . setBounds (100 . addActionListener ( this ) . add ( b2 ) . equals ( " Cancel " ) ) setTitle ( " Anulare ! " ) . add ( b1 ) . Este folosit pentru a prelua o anumit˘ a opt ¸iune de la utilizator. Act ¸iunea utilizatorului asupra unui comutator ˆ ıl trece pe acesta ˆ ın starea complementar˘ a celei ˆ ın care se g˘ asea. blue ) . orange ) . b1 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT b1 . else if ( command . setBackground ( Color . } } 253 9. } } public class TestButton { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Button " ) . getActionCommand () .7. 70 . show () . equals ( " OK " ) ) setTitle ( " Confirmare ! " ) . b2 . setForeground ( Color . f .7. b2 . 50) . System .

INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. this . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . awt . awt .22: Folosirea clasei Checkbox import java .254 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. label1 . lightGray ) . 1) ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. setBackground ( Color . CENTER ) . exit (0) . cbx1 = new Checkbox ( " cascaval " ) . orange ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . cbx2 . import java . setBackground ( Color . cbx3 = new Checkbox ( " ardei " ) . add ( cbx2 ) . private Checkbox cbx1 . label2 . add ( label2 ) . setLayout ( new GridLayout (5 . cbx3 . . Label .*. add ( cbx3 ) . cbx2 = new Checkbox ( " sunca " ) . } }) . add ( label1 ) . label1 = new Label ( " Ingrediente Pizza : " . event . add ( cbx1 ) . label2 = new Label ( " " ) . label2 .

9. . } } public class TestCheckbox { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Checkbox " ) .4 Clasa CheckboxGroup Un obiect de tip CheckboxGroup define¸ ste un grup de comutatoare din care doar unul poate fi selectat. if ( cbx2 . cbx3 . setText ( ingrediente . append ( " ardei " ) .7. append ( " sunca " ) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { StringBuffer ingrediente = new StringBuffer () . 200) . label2 . addItemListener ( this ) . addItemListener ( this ) . } } 9. aceste componente se mai numesc butoane radio. Aceast˘ a clas˘ a nu este derivat˘ a din Component. append ( " cascaval " ) . if ( cbx1 . getState () == true ) ingrediente . show () . toString () ) . oferind doar o modalitate de grupare a componentelor de tip Checkbox. addItemListener ( this ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 255 setSize (200 . getState () == true ) ingrediente .7. if ( cbx3 . f . cbx2 . Uzual. cbx1 . getState () == true ) ingrediente .

private Checkbox cbx1 . . Label . add ( label1 ) . Label . label1 . cbg . setLayout ( new GridLayout (5 . false ) . cbg . false ) . setBackground ( Color .23: Folosirea clasei CheckboxGroup import java . lightGray ) . CENTER ) . cbx2 .*. setBackground ( Color . false ) . label2 = new Label ( " " . label1 = new Label ( " Alegeti postul TV " . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. add ( cbx1 ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . import java . label2 . add ( label2 ) . cbx3 . private CheckboxGroup cbg .256 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. this . awt . cbg . orange ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . event . cbg = new CheckboxGroup () . label2 . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . } }) . exit (0) . cbx2 = new Checkbox ( " Discovery " . 1) ) . cbx3 = new Checkbox ( " MTV " . awt . CENTER ) .*. cbx1 = new Checkbox ( " HBO " .

show () . cbx3 . cbx1 . O component˘ a Choice este ˆ ınsot ¸it˘ a de un buton etichetat cu o sageat˘ a vertical˘ a la ap˘ asarea c˘ aruia este afi¸ sat˘ aˆ ıntreaga sa list˘ a de elemente.9. add ( cbx3 ) . addItemListener ( this ) . pentru ca utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o anumit˘ a opt ¸iune. La un moment dat. f . getS e lec ted Che ck box () . addItemListener ( this ) . } } 257 9. } } public class TestCheckboxGroup { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " CheckboxGroup " ) . addItemListener ( this ) .7. cea selectat˘ aˆ ın momentul curent. getLabel () ) . din ˆ ıntreaga list˘ a doar o singur˘ a opt ¸iune este vizibil˘ a. setText ( cbx . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { Checkbox cbx = cbg .7. cbx2 . . 200) . if ( cbx != null ) label2 .5 Clasa Choice Un obiect de tip Choice define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni din care utilizatorul poate selecta una singur˘ a. setSize (200 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT add ( cbx2 ) .

setSize (200 . red ) . culori . green ) . add ( " Verde " ) . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. select ( " Rosu " ) . break . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " ) . private Choice culori . culori . break . exit (0) . getSelectedIndex () ) { case 0: label . setLayout ( new GridLayout (4 . case 1: label . addItemListener ( this ) . setBackground ( Color . awt . this . case 2: label .*. culori . } }) . label . import java . culori = new Choice () .*.24: Folosirea clasei Choice import java . culori . event . setBackground ( Color . add ( label ) . . red ) . awt . add ( culori ) . add ( " Albastru " ) . 100) . setBackground ( Color . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . culori . blue ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . 1) ) .258 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. setBackground ( Color . add ( " Rosu " ) .

Listing 9. awt . awt .*.9. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } } } public class TestChoice { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Choice " ) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { .7. f . event .6 Clasa List Un obiect de tip List define¸ ste o list˘ a de opt ¸iuni care poate fi setat˘ a astfel ˆ ıncˆ at utilizatorul s˘ a poat˘ a selecta o singur˘ a opt ¸iune sau mai multe. import java . Toate elementele listei sunt vizibile ˆ ın limita dimensiunilor grafice ale componentei.7.*. this . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .25: Folosirea clasei List import java . } } 259 9. private List culori . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . show () .

1) ) . } } .260 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. case 2: label . getSelectedIndex () ) { case 0: label . INTERFAT ¸ A GRAFICA public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . setBackground ( Color . select (3) . green ) . add ( " Albastru " ) . add ( culori ) . add ( " Verde " ) . setBackground ( Color . case 1: label . label . blue ) . add ( " Rosu " ) . setLayout ( new GridLayout (2 . culori = new List (3) . red ) . culori . label = new Label ( " Alegeti culoarea " . CENTER ) . } }) . setSize (200 . Label . setBackground ( Color . } } } public class TestList { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " List " ) . show () . culori . culori . add ( label ) . exit (0) . culori . f . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . red ) . addItemListener ( this ) . break . 200) . setBackground ( Color . culori . break .

Label . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 261 9.26: Folosirea clasei ScrollBar import java . exit (0) .7. this . } // Metoda interfetei Adju st me ntL is te ne r .9.7 Clasa ScrollBar Un obiect de tip Scrollbar define¸ ste o bar˘ a de defilare pe vertical˘ a sau orizontal˘ a. add ( valoare ) .*. 1 . setBackground ( Color . private Label valoare .7. Este util˘ a pentru punerea la dispozit ¸ia utilizatorului a unei modalit˘ a¸ ti sugestive de a alege o anumit˘ a valoare dintr-un interval. class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar scroll . valoare . HORIZONTAL . 101) . awt . valoare = new Label ( " " . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . 1) ) . 80) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . setLayout ( new GridLayout (2 .*. scroll = new Scrollbar ( Scrollbar . CENTER ) . lightGray ) . add ( scroll ) . import java . awt . setSize (200 . event . add Adjus tmen tLis t e n e r ( this ) . Listing 9. 0 . } }) . 0 . scroll .

this . cum ar fi listele (obiecte din clasa List). awt . . } } public class TestScrollbar { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Scrollbar " ) . awt . setText ( scroll . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .262 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. exit (0) . class Fereastra extends Frame { private ScrollPane sp . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . import java .*. f . private List list . Listing 9.27: Folosirea clasei ScrollPane import java . show () .7.8 Clasa ScrollPane Un obiect de tip ScrollPane permite ata¸ sarea unor bare de defilare (orizontal˘ a¸ ssi/sau vertical˘ a) oric˘ arei componente grafice. INTERFAT ¸ A GRAFICA public void ad ju st m e n t V a lu eC ha n g e d ( AdjustmentEvent e ) { valoare . getValue () + " % " ) . } } 9.*. event . Acest lucru este util pentru acele componente care nu au implementat˘ a funct ¸ionalitatea de defilare automat˘ a.

BorderLayout . add ( sp . list . setSize (200 . sp = new ScrollPane ( ScrollPane . add ( list ) . sp . list . add ( " Sambata " ) . 200) . CENTER ) . add ( " Luni " ) . f . SC ROLLBAR S_ALWAY S ) .9. list . Este util pentru interogarea utilizatorului asupra unor valori. . } } public class TestScrollPane { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " ScrollPane " ) . list . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } }) . add ( " Vineri " ) .9 Clasa TextField Un obiect de tip TextField define¸ ste un control de editare a textului pe o singur˘ a linie. select (1) . add ( " Marti " ) . show () . add ( " Miercuri " ) . list . add ( " Duminica " ) . add ( " Joi " ) . list . list = new List (7) . } } 263 9.7. list .7. list .

addTextListener ( this ) .264 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. LEFT ) ) .*. addTextListener ( this ) . parola = new TextField ( " " . p2 . setLayout ( new GridLayout (3 . add ( acces ) . Panel p2 = new Panel () . parola . CENTER ) .28: Folosirea clasei TextField import java . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . parola . event . nume = new TextField ( " " . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . setSize (350 . add ( parola ) . p2 . add ( p1 ) . add ( nume ) . parola . this . add ( new Label ( " Parola : " ) ) . import java . Panel p1 = new Panel () . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . 10) . Label . add ( new Label ( " Nume : " ) ) . exit (0) . setBackground ( Color . 1) ) . private Label acces . LEFT ) ) . 100) . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . setEchoChar ( ’* ’) . p1 . p1 . private static final String UID = " Duke " . INTERFAT ¸ A GRAFICA Listing 9. awt . } . } }) . 30) . p2 . awt . lightGray ) . add ( p2 ) . PWD = " java " . nume .*. p1 . acces = new Label ( " Introduceti numele si parola ! " . class Fereastra extends Frame implements TextListener { private TextField nume .

*. Este util pentru editarea de texte. setText ( " Acces permis ! " ) . return . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 265 // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( nume . equals ( PWD ) ) acces . show () .10 Clasa TextArea Un obiect de tip TextArea define¸ ste un control de editare a textului pe mai multe linii. equals ( UID ) && parola . f . getText () . } } public class TestTextField { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextField " ) . } if ( nume . getText () .7. else acces . getText () . etc . introducerea unor comentarii. length () == 0) { acces . setText ( " " ) .7.29: Folosirea clasei TextArea import java . length () == 0 || parola .9. getText () . awt . } } 9. setText ( " Acces interzis ! " ) . Listing 9. .

setEnabled ( true ) . lightGray ) . . text . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . BorderLayout .266 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9. 12) . salvare . Panel fisier = new Panel () . add ( new Label ( " Fisier : " ) ) . awt . this . add ( salvare . event . length () == 0 || nume . import java . getText () . ActionListener { private TextArea text . INTERFAT ¸ A GRAFICA import java . add ( fisier . fisier . TextArea . getText () . } // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( text . private Button salvare . else salvare . 10 . salvare = new Button ( " Salveaza text " ) . io . exit (0) . add ( text . BorderLayout . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . setEnabled ( false ) . CENTER ) . salvare . setBackground ( Color . private TextField nume . length () == 0) salvare . 30 . setSize (300 . addTextListener ( this ) .*. SOUTH ) . fisier . 200) . } }) . addActionLi stener ( this ) .*. setEnabled ( false ) . text = new TextArea ( " " . NORTH ) . class Fereastra extends Frame implements TextListener . S C RO L L BA R S _ VE R T I C A L _ O N L Y ) . BorderLayout . add ( nume ) . nume = new TextField ( " " .

show () . getText () ) ) .9. getText () . } } } public class TestTextArea { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextArea " ) . out . print ( continut ) .7. } } 267 . try { PrintWriter out = new PrintWriter ( new FileWriter ( nume . requestFocus () . close () . text . printStackTrace () . f . out . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String continut = text . } catch ( IOException ex ) { ex .

INTERFAT ¸ A GRAFICA .268 ˘ CU UTILIZATORUL CAPITOLUL 9.

redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. Act ¸iunea acestei metode se realizeaz˘ aˆ ın trei pa¸ si: 1. • void update(Graphics g) . 269 . maximizare. Desenarea componentelor se face automat ¸ si este un proces care se execut˘ aˆ ın urm˘ atoarele situat ¸ii: • la afi¸ sarea pentru prima dat˘ a a unei componente.Actualizeaz˘ a starea grafic˘ a a unei componente. ¸ sterge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului. Aceast˘ a desenare include componentele standard folosite ˆ ın aplicat ¸ie precum ¸ si cele definite de c˘ atre programator. Metodele care controleaz˘ a procesul de desenare se g˘ asesc ˆ ın clasa Component ¸ si sunt urm˘ atoarele: • void paint(Graphics g) . Metoda este apelat˘ a de fiecare dat˘ a cˆ and cont ¸inutul componentei trebuie desenat sau redesenat ¸ si nu va fi apelat˘ a explicit.Deseneaz˘ a o component˘ a. • la operat ¸ii de minimizare. Este o metod˘ a supradefinit˘ a de fiecare component˘ aˆ ın parte pentru a furniza reprezentarea sa grafic˘ a specific˘ a. • ca r˘ aspuns al unei solicit˘ ari explicite a programului.Capitolul 10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare Un program Java care are interfat ¸˘ a grafic˘ a cu utilizatorul trebuie s˘ a deseneze pe ecran toate componentele sale care au o reprezentare vizual˘ a.

clasa Graphics”).270 CAPITOLUL 10. avˆ and ˆ ıns˘ a grij˘ a s˘ a apel˘ am ¸ si metoda superclasei care se ocup˘ a cu desenarea efectiv˘ a a componentei.1. redimensionare a suprafet ¸ei de afi¸ sare. 3. stabile¸ ste culoarea (foreground) a componentei. ˆ ıns˘ a putem modifica reprezentarea lor grafic˘ a prin crearea unei subclase ¸ si supradefinirea metodei paint.Execut˘ a explicit un apel al metodei update pentru a actualiza reprezentarea grafic˘ a a unei componente. maximizare. Exist˘ a posibilitatea de a desena ¸ si ˆ ın afara metodei paint. Componentele standard AWT au deja supradefinit˘ a aceast˘ a metod˘ a deci nu trebuie s˘ a ne preocupe desenarea lor. orice obiect grafic care dore¸ ste s˘ a se deseneze trebuie s˘ a o supradefineasc˘ a pentru a-¸ si crea propria sa reprezentare. redefinim metoda paint pentru un obiect de tip Frame.1 Metoda paint Dup˘ a cum am spus. singurul argument al metodelor paint ¸ si update este un obiect de tip Graphics. Metoda paint este definit˘ aˆ ın superclasa Component ˆ ıns˘ a nu are nici o implementare ¸ si. Atent ¸ie Toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸a de desenare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. • void repaint() . Acesta reprezint˘ a contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a desenarea componentelor (vezi ”Contextul grafic de desenare . DESENAREA 2. toate desenele care trebuie s˘ a apar˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare se realizeaz˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. 10. ˆ ıns˘ a aceste desene se vor pierde la prima operat ¸ie de minimizare. In exemplul de mai jos. apeleaz˘ a metoda paint pentru a redesena componenta. din acest motiv. ˆ ın general apelat˘ a automat sau explicit cu metoda repaint ori de cˆ ate ori componenta respectiv˘ a trebuie redesenat˘ a. Dup˘ a cum se observ˘ a. . pentru a crea o clas˘ a ce instant ¸iaz˘ a ferestre pentru o aplicat ¸ie demonstrativ˘ a (ˆ ın colt ¸ul stˆ anga sus este afi¸ sat textul ”Aplicatie DEMO”).

Dac˘ a desenarea acestui text ar fi fost facut˘ a oriunde ˆ ın alt˘ a parte decˆ at ˆ ın metoda paint. } } 271 Observat ¸i c˘ a la orice redimensionare a ferestrei textul ”Aplicatie DEMO” va fi redesenat. } } public class TestPaint { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test paint " ) .1: Supradefinirea metodei paint import java . A¸ sadar. 10.10. show () . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . In AWT a fost definit un tip special de component˘ a numit˘ a Canvas (pˆ anz˘ a de pictor).1. la prima redimensionare a ferestrei acesta s-ar pierde. ci vor fi folosite clase dedicate acestui scop. setColor ( Color . ˆ ın general nu se deseneaz˘ a la nivel de pixel direct pe suprafat ¸a ferestrelor sau a altor containere. respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafat ¸a unei componente.*. setSize (200 . paint ( g ) . red ) . g . awt .clasa Canvas In afara posibilit˘ a¸ tii de a utiliza componente grafice standard. 100) . setFont ( new Font ( " Arial " . al c˘ arei scop este de a fi extins˘ a pentru a implementa . 5 . Font . g . Java ofer˘ a ¸ si posibilitatea controlului la nivel de punct (pixel) pe dispozitivul grafic. 11) ) . CONCEPTUL DE DESENARE Listing 10. g . De¸ si este posibil.1. BOLD . drawString ( " Aplicatie DEMO " . desenarea ˆ ın Java trebuie s˘ a se fac˘ a doar ˆ ın cadrul metodelor paint ale componentelor grafice. f . 35) .2 Suprafet ¸e de desenare . } public void paint ( Graphics g ) { // Apelam metoda paint a clasei Frame super .

Plan¸ sele nu pot cont ¸ine alte componente grafice. Dimensiunile sale implicite sunt 0 ¸ si. Etapele uzuale care trebuie parcurse pentru crearea unui desen. eventual ¸ si getMinimumSize. sau mai bine zis a unei componente cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare. unul sau mai multi constructori public Plansa() { . } // Metode de desenare a componentei public void paint(Graphics g) { . getMaximumSize. eventual getMinimumSize.. MouseEvent. } // Metodele folosite de gestionarii de pozitionare public Dimension getPreferredSize() { // Dimensiunea implicita a plansei . Desenarea pe o plan¸ sa se face prin supradefinirea metodei paint a acesteia.. din acest motiv. Concret. ComponentEvent.. este recomandat ca o plan¸ sa s˘ a redefineasca metoda getPreferredSize. Definirea generic˘ a a unei plan¸ se are urm˘ atorul format: class Plansa extends Canvas implements . dac˘ a este cazul. • ad˘ augarea plan¸ sei pe un container cu metoda add. KeyEvent. sunt: • crearea unei plan¸ se de desenare. • redefinirea metodelor getPreferredSize.. adic˘ a o subclas˘ a a lui Canvas.. A¸ sadar. Canvas este o clas˘ a generic˘ a din care se deriveaz˘ a subclase pentru crearea suprafet ¸elor de desenare (plan¸ se).Listener { //Eventual. deoarece acestea vor fi apelate de c˘ atre gestionarii de pozit ¸ionare. o plan¸ s˘ a este o suprafat ¸˘ a dreptunghiular˘ a de culoare alb˘ a. • tratarea evenimentelor de tip FocusEvent. ele fiind utilizate doar ca suprafet ¸e de desenat sau ca fundal pentru animat ¸ie. pe care se poate desena.272 CAPITOLUL 10. getMaximumSize. • redefinirea metodei paint din clasa respectiv˘ a.. DESENAREA obiecte grafice cu o anumit˘ aˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare.

dim . public Plansa () { this . height ) .. Listing 10. setColor ( color [1 . dim . CONCEPTUL DE DESENARE return .*. import java . width ... } // Implementarea metodelor interfetelor de tip Listener .1. width . dim . g . } public Dimension getPreferredSize () { . awt . } }) . height ) .2: Folosirea clasei Canvas import java . blue }. } public void paint ( Graphics g ) { g .index ]) . private int index = 0. La fiecare click de mouse. } 273 S˘ a definim o plan¸ s˘ a pe care desen˘ am un p˘ atrat ¸ si cercul s˘ au circumscris. red . drawRect (0 . colorate diferite. event . class Plansa extends Canvas { Dimension dim = new Dimension (100 .10. } public Dimension getMaximumSize() { return . g . } public Dimension getMinimumSize() { return .index . private Color color [] = { Color . 100) . 0 .. addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { index = 1 .. awt . 0 . repaint () . Color ..*.... dim . fillOval (0 . setColor ( color [ index ]) . g . vom interschimba cele dou˘ a culori ˆ ıntre ele.

CENTER ) . In general. In funct ¸ie de dispozitivul fizic pe care se face afi¸ sarea (ecran. un obiect prin intermediul c˘ aruia putem controla procesul de desenare a unui obiect. Un context grafic este specificat prin intermediul unui obiect de tip Graphics primit ca parametru ˆ ın metodele paint ¸ si update. etc) metodele de desenare au implement˘ ari interne diferite. adic˘ a stabilirea: .274 return dim . el trebuie s˘ a obt ¸in˘ a un context grafic de desenare pentru suprafat ¸a c˘ areia ˆ ıi apart ¸ine regiunea pe care se va desena. texte ¸ si imagini • stabilirea propriet˘ a¸ tilor contextului grafic. } } 10. setSize (200 . plotter. add ( new Plansa () . } } CAPITOLUL 10. 200) . } } public class TestCanvas { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Canvas " ) .2 Contextul grafic de desenare Inainte ca utilizatorul s˘ a poat˘ a desena. DESENAREA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . BorderLayout . Un context grafic este. • la imprimant˘ a sau •ˆ ıntr-o zon˘ a virtual˘ a de memorie. Clasa Graphics pune la dispozit ¸ie metode pentru: • primitive grafice: desenarea de figuri geometrice. transparente utilizatorului. de fapt. show () . desenarea se poate face: • pe o port ¸iune de ecran. imprimant˘ a.

Desenarea textelor se face cu uzual cu metoda drawString care prime¸ ste ca argumente un ¸ sir ¸ si colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. 20). – originii coordonatelor suprafet ¸ei de desenare. Textul va fi desenat cu fontul ¸ si culoarea curente ale contextului grafic.2.2. etc.10. care permit desenarea de figuri geometrice ¸ si texte. In continuare. – suprafet ¸ei ˆ ın care sunt vizibile componentelor desenate. y=20. – modului de desenare.2. int y) Zona de decupare Shape getClip() (zona ˆ ın care sunt vizibile desenele) void setClip(Shape s) Modul de desenare void setXorMode(Color c) void setPaintMode(Color c) Proprietate Culoarea de desenare 10.2 Primitive grafice Prin primitive grafice ne vom referi ˆ ın continuare la metodele clasei Graphics. font. Metode Color getColor() void setColor(Color c) Fontul de scriere a textelor Font getFont() void setFont(Font f) Originea coordonatelor translate(int x. drawString("Hello". 275 10. CONTEXTUL GRAFIC DE DESENARE – culorii ¸ si fontului curente cu care se face desenarea. Desenarea figurilor geometrice se realizeaz˘ a cu urm˘ atoarele metode: . 10. enumer˘ am aceste propriet˘ a¸ ti ¸ si metodele asociate lor din clasa Graphics. // Desenam la coordonatele x=10.1 Propriet˘ a¸ tile contextului grafic La orice tip de desenare parametrii legat ¸i de culoare. vor fi specificat ¸i pentru contextul grafic ˆ ın care se face desenarea ¸ si nu vor fi trimi¸ si ca argumente metodelor respective de desenare.

ˆ ınclinat (italic). cum ar fi Label. Arial Bold Italic. putem specifica prin intermediul fonturilor cum s˘ a arate textul respectiv. cum ar fi drawString. ˆ ın timp ce metodele care ˆ ıncep cu ”draw” vor desena doar conturul figurii respective. acest lucru realizˆ andu-se prin metoda setFont fie din clasa Component. Indiferent de modalitatea aleas˘ a. • Familia din care face parte fontul: Helvetica. Arial. iar a doua s˘ a apel˘ am la metodele clasei Graphics de desenare a textelor. fie din Graphics. etc. pentru a scrie un text pe ecran avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti.3 Folosirea fonturilor Dup˘ a cum vazut. DESENAREA Metode drawLine drawPolyline Dreptunghi simplu drawRect fillRect clearRect Dreptunghi cu chenar draw3DRect ”ridicat” sau ”adˆ ancit” fill3DRect Dreptunghi cu colt ¸uri drawRoundRect retunjite fillRoundRect Poligon drawPolygon fillPolygon Oval (Elips˘ a drawOval fillOval Arc circular sau drawArc eliptic fillArc Metodele care ˆ ıncep cu ”fill” vor desena figuri geometrice care au interiorul colorat. 10.276 Figur˘ a geometric˘ a Linie CAPITOLUL 10. adic˘ a ”umplut” cu culoarea curent˘ a a contextului de desenare. Prima dintre acestea este s˘ a folosim o component˘ a orientat˘ a-text. • Stilul fontului: ˆ ıngro¸ sat (bold). . • Dimensiunea fontului: ˆ ın˘ alt ¸imea sa. etc. Cei mai important ¸i parametri ce caracterizeaz˘ a un font sunt: • Numele fontului: Helvetica Bold.

PLAIN. Font.3. 14). 20). o serie ˆ ıntreag˘ a de fonturi care sunt disponibile pentru scrierea textelor.PLAIN. Exemplul urmator afi¸ seaz˘ a lista tuturor fonturilor disponibile pe platforma curent˘ a de lucru. 10. 12)). int style. . 12). new Font("Courier". Textul fiec˘ arui nume de font va fi scris cu fontul s˘ au corespunz˘ ator. O platform˘ a de lucru are instalate.ITALIC iar dimensiunea printr-un ˆ ıntreg. Font.PLAIN. // In metoda paint(Graphics g) g. label. 10)). Font. Constructorul uzual al clasei este cel care prime¸ ste ca argument numele fontului. 10. 10).10. ˆ ın continuare fiind prezentate modalit˘ a¸ tile de lucru cu acestea. la un moment dat.BOLD.1 Clasa Font Un obiect de tip Font ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre tot ¸i parametrii unui font.BOLD. Font. int size) Stilul unui font este specificat prin intermediul constantelor: Font. Font. getLocalGraphicsEnvironment().getAllFonts().setFont(new Font("Dialog". mai put ¸in despre metrica acestuia.drawString("Alt text".3.setFont(new Font("Courier". ca ˆ ın exemplele de mai jos: new Font("Dialog". g. Lista acestor fonturi se poate obt ¸ine astfel: Font[] fonturi = GraphicsEnvironment.ITALIC. FOLOSIREA FONTURILOR • Metrica fontului.BOLD. new Font("Arial". dimensiunea ¸ si stilul acestuia: Font(String name. Folosirea unui obiect de tip Font se realizeaz˘ a uzual astfel: // Pentru componente etichetate Label label = new Label("Un text"). Font. Font. 277 Clasele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu fonturi sunt Font ¸ si FontMetrics.

PLAIN . } } . 400) . for ( int i =0. length ) * 20. drawString ( i + " . show () . 20 . length . i ++) { nume = fonturi [ i ]. } } public class TestAllFonts { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " All fonts " ) . setFont ( new Font ( nume .278 CAPITOLUL 10. i < fonturi . awt . 14) ) . 400) . BorderLayout . getFontName () . Font .3: Lucrul cu fonturi import java . ( i + 1) * 20) . } public void paint ( Graphics g ) { String nume . getAllFonts () . g . " + nume .*. Dimension canvasSize = new Dimension (400 . DESENAREA Listing 10. sp . CENTER ) . setSize (400 . add ( sp . public Fonturi () { fonturi = Graphi c sE n v ir o nm e n t . class Fonturi extends Canvas { private Font [] fonturi . } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . g . ScrollPane sp = new ScrollPane () . canvasSize . height = (1 + fonturi . g e t L o c a l G r a p h i c s E n v i r o n m e n t () . add ( new Fonturi () ) . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . sp . pack () .

• Ascendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de ascendent ¸˘ a. • L˘ a¸ timea: l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font. cu alte cuvinte despre dimensiunile ˆ ın pixeli ale caracterelor sale. indiferent de fontul folosit de acestea. Figura de mai jos prezint˘ a o imagine reprezentativ˘ a asupra metricii unui font: . un obiect de tip FontMetrics ˆ ıncapsuleaz˘ a informat ¸ii despre metrica unui font. • Distant ¸a ˆ ıntre linii (”leading”): distant ¸a optim˘ aˆ ıntre dou˘ a linii de text scrise cu acela¸ si font. Metrica unui font const˘ aˆ ın urm˘ atoarele atribute pe care le au caracterele sale: • Linia de baz˘ a: este linia dup˘ a care sunt aliniate caracterele unui font. Un obiect din aceast˘ a clas˘ a se construie¸ ste pornind de la un obiect de tip Font ¸ si pune la dispozit ¸ie informat ¸ii despre dimensiunile ˆ ın pixeli pe care le au caracterele fontului respectiv ˆ ıntr-un anumit context de desenare. sau unele sub altele. trebuie s˘ a calcul˘ am pozit ¸iile lor de afi¸ sare ˆ ın funct ¸ie de lungimea ¸ si ˆ ınalt ¸imea ˆ ın pixeli a celorlalte texte. FOLOSIREA FONTURILOR 279 10.3. Utilitatea principal˘ a a acestei clase const˘ aˆ ın faptul c˘ a permite pozit ¸ionarea precis˘ a a textelor pe o suprafat ¸˘ a de desenare. • In˘ alt ¸imea: distant ¸a dintre liniile de baz˘ a (leading+ascent+descent). Pentru aceasta este folosit˘ a clasa FontMetrics.2 Clasa FontMetrics La afi¸ sarea unui ¸ sir cu metoda drawString trebuie s˘ a specific˘ am pozit ¸ia la care s˘ a apar˘ a textul respectiv pe ecran. • Descendentul: distant ¸a ˆ ıntre linia de baz˘ a¸ si linia de descendent ¸˘ a. • Linia de ascendent ¸˘ a: linia superioara pe care nu o depaseste nici un caracter din font • Linia de descendent ¸˘ a: linia inferioar˘ a sub care nu coboar˘ a nici un caracter din font.10.3. In momentul ˆ ın care avem de afi¸ sat mai multe ¸ siruri consecutiv. A¸ sadar.

pornind de la fontul curent al contextului grafic: public void paint(Graphics g) { Font f = new Font("Arial". Font. FontMetrics fm = g. Ca s˘ a fim mai preci¸ si.determin˘ aˆ ın˘ alt ¸imea unei linii pe care vor fi scrise caractere ale unui font.280 CAPITOLUL 10.determin˘ a l˘ a¸ timea total˘ aˆ ın pixeli a unui ¸ sir de caractere specificat. 11).BOLD. int y) argumentele x ¸ si y repreznit˘ a colt ¸ul din stˆ anga-jos al textului. DESENAREA Reamintim c˘ a la metoda drawString(String s. • charWidth . y reprezint˘ a pozit ¸ia liniei de baz˘ a a textului care va fi scris. • stringWidth . int x. Un context grafic pune la dispozit ¸ie o metod˘ a special˘ a getFontMetrics de creare a unui obiect de tip FontMetrics. In exemplul urm˘ ator sunt afi¸ sate pe ecran zilele s˘ apt˘ amˆ anii ¸ si lunile anului: . } Cele mai folosite metode ale clasei FontMetrics sunt: • getHeight .determin˘ a l˘ a¸ timea unui anumit caracter din font.getFontMetrics().

for ( int i =0. " . y += fm . getHeight () . 14) ) . x += fm .10. stringWidth ( etZile ) . y = fm . drawString ( etLuni . y ) . int x . " August " . " Vineri " . fm = g .1) text += " . " Martie " . length . stringWidth ( etLuni ) .3. x = 0. PLAIN . if ( i < luni . g . x . i < zile . setFont ( new Font ( " Dialog " . 20) ) . " Noiembrie " . " Iulie " . for ( int i =0. public void paint ( Graphics g ) { FontMetrics fm . stringWidth ( text ) . length . x = 0. " Februarie " . " Septembrie " . setFont ( new Font ( " Arial " . text .4: Folosirea clasei FontMetrics import java . x . length . " Iunie " . class Texte extends Canvas { Dimension canvasSize = new Dimension (800 . getHeight () . Font . getFontMetrics () . drawString ( text . " Octombrie " . i ++) { text = luni [ i ]. i < luni . " Mai " . private String [] luni = { " Ianuarie " . x . " Aprilie " . FOLOSIREA FONTURILOR Listing 10. String etZile = " Zilele saptamanii : " . g . " Joi " . private String [] zile = { " Luni " .1) 281 . fm = g . i ++) { text = zile [ i ].*. if ( i < zile . awt . " Miercuri " . " Decembrie " }. getFontMetrics () . 100) . " Duminica " }. y ) . drawString ( etZile . x += fm . etLuni = " Lunile anului : " . } // Schimbam fontul g . g . y . // Alegem un font si aflam metrica sa g . BOLD . " Marti " . length . " Sambata " . x += fm . Font . y ) .

Pentru a crea o culoare avem dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • S˘ a folosim una din constantele definite ˆ ın cele dou˘ a clase. } } 10. g . CAPITOLUL 10. " . add ( new Texte () . BorderLayout . stringWidth ( text ) .4 Folosirea culorilor Orice culoare este format˘ a prin combinat ¸ia culorilor standard ro¸ su (red). fie ˆ ıntre 0. O culoare este reprezentat˘ a printr-o instant ¸˘ a a clasei Color sau a subclasei sale SystemColor. verde (green) ¸ si albastru (blue). Fiecare din ace¸ sti patru parametri poate varia ˆ ıntr-un interval cuprins fie ˆ ıntre 0 ¸ si 255 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere ˆ ıntregi).0 (dac˘ a dorim s˘ a specific˘ am valorile prin numere reale). • S˘ a folosim unul din constructorii clasei Color. y ) . la care se adaug˘ a un anumit grad de transparent ¸˘ a (alpha). show () .282 text += " . drawString ( text . S˘ a vedem mai ˆ ıntˆ ai care sunt constantele definite ˆ ın aceste clase: . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . x += fm . f .0 ¸ si 1. } } public class TestFontMetrics { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " FontMetrics " ) . pack () . CENTER ) . DESENAREA } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . x .

etc) ale platformei curente de lucru. int alpha) Color(int rgb) unde red. alpha sunt valorile pentru ro¸ su. atunci putem crea noi culori prin intermediul constructorilor clasei Color: Color(float red. .yellow. 0-7 albastru. Folosirea acestor constante se face ca ˆ ın exemplele de mai jos: Color rosu = Color.. Color fundal = SystemColor. FOLOSIREA CULORILOR Color black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange pink red white yellow SystemColor activeCaption activeCaptionBorder activeCaptionText control controlHighlight controlShadow contolText desktop menu text textHighlight window . green.10. Dac˘ a nici una din aceste culori predefinite nu corespunde preferint ¸elor noastre. int green. float green. float blue. meniuri. int blue) Color(int red. verde. culorile sunt complet opace. respectiv 0.. flot green.desktop. ˆ ın timp ce ˆ ın clasa SystemColor sunt definite culorile componentelor standard (ferestre. blue. albastru ¸ si transparent ¸˘ a iar parametrul ”rgb” de la ultimul constructor reprezint˘ a un ˆ ıntreg format din: bit ¸ii 16-23 ro¸ su. iar valoarea 0 (sau 0. float blue) Color(flot red.0 pentru tipul float. float alpha) Color(int red.red. int green.0 − 1. 8-15 verde. int blue.4.0) pentru transparent ¸˘ a specific˘ a faptul c˘ a respectiva culoare este complet opac˘ a. Color galben = Color.0) specific˘ a transparent ¸˘ a total˘ a. 283 Observat ¸i c˘ aˆ ın clasa Color sunt definite culori uzuale din paleta standard de culori. texte. Valoarea 255 (sau 1. Implicit. Valorile argumentelor variaz˘ aˆ ıntre 0 − 255 pentru tipul int.

284 CAPITOLUL 10. 255). Color rosu = new Color(255. 0-7 albastru) S˘ a consider˘ am o aplicat ¸ie cu ajutorul c˘ areia putem vizualiza dinamic culorile obt ¸inute prin diferite combinat ¸ii ale parametrilor ce formeaz˘ a o culoare. 255. 0.*. 0. 50) . Color negru = new Color(0. Aplicat ¸ia va ar˘ ata astfel: Listing 10. DESENAREA // Exemple de folosire a constructorilor: Color alb = new Color(255. respectiv mai ˆ ınchis˘ a Determin˘ a parametrii din care este alcatuit˘ a culoarea Determin˘ a valoarea ce reprezint˘ a culoarea respectiv˘ a (bit ¸ii 16-23 ro¸ su. 0. 0). 0 .*. 255) . 0). black ) . Dimension canvasSize = new Dimension (150 . event . public void paint ( Graphics g ) { g . awt . 0. Color rosuTransparent = new Color(255. Metodele cele mai folosite ale clasei Color sunt: brighter darker getRed getGreen getBlue getAlpha getRGB Creeaz˘ a o noua versiune a culorii curente mai deschis˘ a. 0 . 8-15 verde. class Culoare extends Canvas { public Color color = new Color (0 .5: Folosirea clasei Color import java . awt . . setColor ( Color . import java . 128).

rValue = new Scrollbar ( Scrollbar . getBlue () . 0 . fillRect (0 . 256) . 256) . 12) ) . Font . canvasSize . 0 . 1 . green ) . setLayout ( new GridLayout (4 . drawString ( text . setBackground ( Color . text += " R = " + color . rgbValues . 1 . getAlpha () . } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . gValue = new Scrollbar ( Scrollbar . 256) . String text = " " . this . setBackground ( Color . getGreen () . BOLD . bValue . 1) ) . g . 0 . HORIZONTAL . width . Panel rgbValues = new Panel () . . setColor ( color ) . red ) . 0 . g . 256) . exit (0) . setFont ( new Font ( " Arial " . canvasSize . 0 . gValue . 1 . text += " G = " + color . HORIZONTAL . height ) . gValue .10. HORIZONTAL . 0 . rValue . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . 0 . bValue = new Scrollbar ( Scrollbar . private Culoare culoare . 30) . setBackground ( Color . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . 0 .4. g . getRed () . } } 285 class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar rValue . } }) . bValue . HORIZONTAL . text += " B = " + color . aValue = new Scrollbar ( Scrollbar . text += " A = " + color . 0 . FOLOSIREA CULORILOR g . aValue . 0 . blue ) . 1 .

5 Folosirea imaginilor Aceasta este o imagine: . add ( culoare . add ( rValue ) . setBackground ( Color . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . int a = aValue . Color c = new Color (r . rgbValues . 100) . NORTH ) . culoare . culoare . int b = bValue . lightGray ) . rgbValues . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . } public void ad ju stm en tV al u e C h an ge d ( AdjustmentEvent e ) { int r = rValue . int g = gValue . rgbValues . } } public class TestColor { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Color " ) . g . setSize (200 . add ( aValue ) . bValue . getValue () . getValue () . b . add ( bValue ) . getValue () . add ( gValue ) . a ) . gValue . CENTER ) . getValue () . aValue . culoare = new Culoare () . } } 10. rgbValues . rValue . BorderLayout . add ( rgbValues . color = c . show () . BorderLayout . repaint () . DESENAREA aValue . aValue . pack () . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) .286 CAPITOLUL 10. f . rgbValues . setValue (255) . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) .

5.gif"). Crearea unui obiect de tip Image se face folosind o imagine dintr-un fi¸ sier fie aflat pe ma¸ sina pe care se lucreaz˘ a. ca ˆ ın exemplul de mai jos: Toolkit toolkit = Toolkit.gif")). Image image1 = toolkit.getDefaultToolkit(). Orice imagine va fi reprezentat˘ a ca o instant ¸˘ a a clasei Image. . fie aflat la o anumit˘ a adres˘ a Web (URL). Image image2 = toolkit.infoiasi.getImage( new URL("http://www. Metodele pentru ˆ ınc˘ arcarea unei imagini dintr-un fi¸ sier se g˘ asesc ˆ ın clasele Applet ¸ si Toolkit. avˆ and ˆ ıns˘ a aceea¸ si denumire getImage ¸ si urm˘ atoarele formate: Applet Toolkit getImage(URL url) getImage(URL url) getImage(URL url. FOLOSIREA IMAGINILOR 287 In AWT este posibil˘ a folosirea imaginilor create extern ˆ ın format gif sau jpeg. 10. Crearea unui obiect de tip Image. Aceasta nu este o clas˘ a de componente (nu extinde Component) ci implementeaz˘ a obiecte care pot fi desenate pe suprafat ¸a unor componente cu metode specifice unui context grafic pentru componenta respectiva (similar modului cum se deseneaz˘ a o linie sau un cerc). String fisier) getImage(String fisier) Pentru a obt ¸ine un obiect de tip Toolkit se va folosi metoda getDefaultToolkit. 2.1 Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea unei imagini presupune realizarea urm˘ atoarilor doi pa¸ si: 1.ro/~acf/poza. Afi¸ sarea propriu-zis˘ aˆ ıntr-un context grafic.getImage("poza.10.5.

ImageObserver unde: • img este obiectul ce reprezint˘ a imaginea. 0. Color. Color bgcolor. ˆ ın general. x. int Color bgcolor. va fi facut˘ aˆ ın metoda paint a unei componente. DESENAREA Metoda getImage nu verific˘ a dac˘ a fi¸ sierul sau adresa specificata reprezint˘ a o imagine valid˘ a¸ si nici nu ˆ ıncarc˘ a efectiv imaginea ˆ ın memorie. • x. aceste operat ¸iuni fiind f˘ acute abia ˆ ın momentul ˆ ın care se va realiza afi¸ sarea imaginii pentru prima dat˘ a. int y. In exemplul urm˘ ator afi¸ sam aceea¸ si imagine de trei ori. int y. 100. ImageObserver observer) x.drawImage(img. • bgColor reprezint˘ a culoarea cu care vor fi colorat ¸i pixelii transparent ¸i ai imaginii (poate s˘ a lipseasc˘ a). int width. y sunt coordonatele stˆ anga-sus la care va fi afi¸ sat˘ a imaginea.drawImage(img. int width. heigth reprezint˘ aˆ ınalt ¸imea ¸ si l˘ a¸ timea la care trebuie scalat˘ a imaginea (dac˘ a lipsesc. relative la spat ¸iul de coordonate al contextului grafic. g. 200. this). • width.288 CAPITOLUL 10. g. this).gif"). int y. 0. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. 0. imaginea va fi afi¸ sat˘ a la dimensiunile ei reale).getImage("taz. int boolean drawImage(Image img. g. int height. Cele mai uzuale formate ale metodei sunt: boolean drawImage(Image img.yellow. 0. • observer este un obiect care ”observ˘ a” ˆ ınc˘ arcarea imaginii ¸ si va fi informat pe m˘ asura derul˘ arii acesteia. this). 200. 100.getDefaultToolkit(). 200. x. Afi¸ sarea unei imagini ˆ ıntr-un context grafic se realizeaz˘ a prin intermediul metodei drawImage din clasa Graphics ¸ si. 400. folosind forme diferite ale metodei drawImage: Image img = Toolkit. Metoda nu face decˆ at s˘ a creeze un obiect de tip Image care face referint ¸˘ a la o anumit˘ a imagine extern˘ a.drawImage(img. int height. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. observer) . x. int y.

pˆ an˘ a la afi¸ sarea sa complet˘ a. In sect ¸iunea urm˘ atoare vom detalia acest aspect. lucru deosebit de util ˆ ıntrucˆ at procesul de ˆ ınc˘ arcare a unei imagini poate dura mult ¸ si nu este de dorit ca ˆ ın acest interval de timp (pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea complet˘ a a imaginii) aplicat ¸ia s˘ a fie blocat˘ a. Ca urmare. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a deoarece metoda drawImage nu face decˆ at s˘ a declan¸ seze procesul de ˆ ınc˘ arcare ¸ si desenare a imaginii.2 Monitorizarea ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginilor In cazul ˆ ın care se afi¸ seaz˘ a o imagine care se g˘ ase¸ ste pe Internet sau imaginea afi¸ sata este de dimensiuni mari se va observa c˘ a aceasta nu apare complet de la ˆ ınceput ci este desenat˘ a treptat. Formatul acestei metode este: boolean imageUpdate (Image img. ce va fi apelat˘ a periodic de firul de execut ¸ie (creat automat) care se ocup˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea imaginii. Aceast˘ a interfat ¸˘ a descrie obiecte care au ˆ ınceput s˘ a utilizeze o imagine incomplet˘ a¸ si care trebuie anunt ¸ate de noile date obt ¸inute ˆ ın legatur˘ a cu imaginea respectiv˘ a. int y. int h ) Implementarea implicit˘ a const˘ a dintr-un apel la metoda repaint pentru dreptunghiul specificat la apel ¸ si care reprezint˘ a zona din imagine pentru care se cunosc noi informat ¸ii. int flags. Interfat ¸a ImageObserver are o singur˘ a metod˘ a numit˘ a imageUpdate. 10. Acest mecanism este realizat prin intermediul interfet ¸ei ImageObserver. cu alte cuvinte metoda nu a¸ stept˘ a ca o imagine s˘ a fie complet afi¸ sat˘ a ci se termin˘ a imediat ce procesul de afi¸ sare a ˆ ınceput. implementat˘ a de clasa Component ¸ si deci de toate componentele. Intregul f lags furnizeaz˘ a informat ¸ii despre starea transferului. f˘ ar˘ a intervent ¸ia programatorului. int w.5. dup˘ a care red˘ a imediat controlul apelantului. Aceste informat ¸ii pot fi aflate prin intermediul constantelor definite de interfat ¸˘ a: . int x. la apelul metodei drawImage va fi desenat˘ a numai port ¸iunea de imagine care este disponibil˘ a la momentul init ¸ial ¸ si care poate fi incomplet˘ a.10. De aceea trebuie s˘ a existe un mecanism prin care componenta s˘ a fie redesenat˘ a automat ˆ ın momentul ˆ ın care au mai sosit informat ¸ii legate de imagine. FOLOSIREA IMAGINILOR 289 Metoda drawImage returneaz˘ a true dac˘ a imaginea a fost afi¸ sat˘ aˆ ın ˆ ıntregime ¸ si false ˆ ın caz contrar.5.

// Imaginea este completa (flags & ALLBITS) != 0 // Eroare sau transferul imaginii a fost intrerupt (flags & ERROR | ABORT ) != 0 Metoda imageUpdate poate fi redefint˘ a de o component˘ a pentru a personaliza procesul de afi¸ sare al imaginii.290 ABORT CAPITOLUL 10. int w. int x. public boolean imageUpdate(Image img. int getHeight(ImageObserver observer) int getWidth(ImageObserver observer) Dac˘ a desenarea se face folosind clasa Canvas. } De asemenea. DESENAREA Inc˘ arcarea imaginii a fost ˆ ıntrerupt˘ a. atunci argumentul observer al metodelor referitoare la imagini va fi this. se observ˘ a c˘ a metodele clasei Image pentru determinarea dimensiunilor unei imagini au ca argument un obiect de tip ImageObserver. int flags. int h) { // Desenam imaginea numai daca toti bitii sunt disponibili if (( flags & ALLBITS) != 0) repaint(). ˆ ınainte de completarea sa ALLBITS Imaginea a fost ˆ ıncarcat˘ a complet ERROR A ap˘ arut o eroare ˆ ın timpul ˆ ınc˘ arc˘ arii imaginii FRAMEBITS Tot ¸i bit ¸ii cadrului curent sunt disponibili HEIGHT In˘ alt ¸imea imaginii este disponibil˘ a PROPERTIES Propriet˘ a¸ tile imaginii sunt disponibile SOMEBITS Au fost recept ¸ionat ¸i noi pixeli ai imaginii WIDTH L˘ a¸ timea imaginii este disponibil˘ a Prezent ¸a ˆ ın parametrul f lags a unui bit de valoare 1 pe pozit ¸ia reprezentata de o constant˘ aˆ ınseamn˘ a c˘ a respectiva condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a. Aceasta va fi apelat˘ a apelat˘ a asincron de fiecare dat˘ a cˆ and sunt disponibili noi pixeli. int y. . // Daca sunt toti bitii nu mai sunt necesare noi update-uri return ( (flags & (ALLBITS | ABORT)) == 0).

Graphics gmem = img.fillOval(. } public void paint(Graphics g) { // Desenam in memorie pe un obiect de tip Image // w si h sunt dimensiunile desenului Image img = createImage(w..3 Mecanismul de ”double-buffering” Tehnica de double-buffering implic˘ a realizarea unui desen ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul s˘ au pe ecran. 0.setColor(. .).5. h).getGraphics(). gmem.dispose().sun.. pentru a elimina efectul nepl˘ acut de ”clipire” (”flickering”) rezultat atunci cˆ and sunt efectuate redesen˘ ari repetate la intervale mici de timp.5.. /* Realizam desenul folosind gmem gmem. */ // Transferam desenul din memorie pe ecran // desenand de fapt imaginea creata g. 0. FOLOSIREA IMAGINILOR 291 10.10.image.jpeg din distribut ¸ia standard Java ofer˘ a suport pentru salvarea unei imagini aflate ˆ ın memorie ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın for- . Secvent ¸a general˘ a de implementare a mecanismului de double-buffering este urm˘ atoarea: // Supradefinim update pentru a elimina stergerea desenului public void update(Graphics g) { paint(g).)..5. } } 10.4 Salvarea desenelor ˆ ın format JPEG Pachetul com...codec. gmem. O situat ¸ie frecvent˘ aˆ ın care se apeleaz˘ a la double-buffering este crearea de animat ¸ii.drawImage(img. this).

DESENAREA mat JPEG.awt. class JPEGWriter { static float quality = 0. // Folosim setarile de codare jpeg implicite encoder.close(). JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec.getDefaultJPEGEncodeParam(img).awt. } } } 10.image. String filename) { try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename).*.BufferedImage.5. jep. } catch( Exception e ) { e. java.*.sun. false).image. //intre 0 si 1 public static void write(BufferedImage img.jpeg.*. out.image. JPEGEncodeParam jep = encoder. encoder.io. Pentru aceasta va trebui s˘ a definim un . aflata ˆ ın pachetul java.setJPEGEncodeParam(jep). java.292 CAPITOLUL 10. O clas˘ a responsabil˘ a cu realizarea acestei operat ¸iuni ar putea fi definit˘ a astfel: import import import import com.5 Crearea imaginilor ˆ ın memorie In cazul ˆ ın care dorim s˘ a folosim o anumit˘ a imagine creat˘ a direct din program ¸ si nu ˆ ıncarcat˘ a dintr-un fi¸ sier vom folosi clasa MemoryImageSource.setQuality(quality.printStackTrace().codec.9f.encode(img).createJPEGEncoder(out). java.awt.

6. g.getRGB(). normal aceste valori sunt off = 0.drawImage(img. blue). int off. Pachetul care ofer˘ a suport pentru tip˘ arire este java. h. int index = 0. singurul lucru diferit fiind contextul grafic ˆ ın care se execut˘ a operat ¸iile. y < h. for (int y = 0. scan = w In exemplul urmator vom crea o imagine cu pixeli de culori aleatorii ¸ si o vom afi¸ sa pe ecran: int w = 100. // g este un context grafic 10. • pixeli[] este vectorul cu culorile imaginii.random() * 255). 0. int[] pixeli.6 Tip˘ arirea Tip˘ arirea ˆ ın Java este tratat˘ aˆ ın aceea¸ si manier˘ a ca ¸ si desenarea. TIPARIREA 293 vector de numere ˆ ıntregi ˆ ın care vom scrie valorile ˆ ıntregi (RGB) ale culorilor pixelilor ce definesc imaginea noastr˘ a. 0. int[] pix = new int[w * h]. iar clasa principal˘ a care controleaz˘ a procesul de tip˘ arire este PrinterJob. scan reprezint˘ a modalitatea de construire a matricii imaginii pornind de la vectorul cu pixeli. x++) { int red = (int) (Math. Dimensiunea vectorului va fiˆ ın˘ alt ¸imea ˆ ınmult ¸it˘ a cu l˘ a¸ timea ˆ ın pixeli a imaginii. } img = createImage(new MemoryImageSource(w. int blue = (int) (Math. pix[index++] = new Color(red. x < w. this). w)).˘ 10.random() * 255). 0. green. h reprezint˘ a dimensiunile imaginii (l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea). int green = (int) (Math. • of f. int h. pix.print. int h = 100. y++) { for (int x = 0.awt.random() * 255). Constructorul clasei MemoryImageSource este: MemoryImageSource(int w. O aplicat ¸ie va apela metode ale acestei clase pentru: . int scan) unde: • w.

• Invocarea dialogului cu utilizatorul pentru specificarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire. In cazul cˆ and imaginea de pe ecran coincide cu imaginea de la imprimant˘ a. care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a print.PAGE_EXISTS. } return Printable. • Tip˘ arirea efectiv˘ a. care are o reprezentare vizual˘ a descris˘ a de metoda paint ¸ si care va specifica ¸ si modalitatea de reprezentare a sa la imprimant˘ a. orice informat ¸ii care trebuie atˆ at afi¸ sate cˆ at ¸ si tip˘ arite. PageFormat pf. Crearea unei sesiuni de tip˘ arire: PrinterJob. init ¸ierea unui dialog cu utilizatorul pentru precizarea unor parametri legat ¸i de tip˘ arire: printDialog. } Pa¸ sii care trebuie efectuat ¸i pentru tip˘ arirea unui obiect sunt: 1. vor fi ˆ ıncapsulate ˆ ıntr-un obiect grafic . acesta trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. int pageIndex) throws PrinterException { // Descrirea imaginii obiectului ce va fi afisata la imprimanta // Poate fi un apel la metoda paint: paint(g) if (ceva nu este in regula}) { return Printable. In general. Specificarea obiectului care va fi tip˘ arit: setPrintable.getPrinterJob 2. Orice component˘ a care poate fi afi¸ sat˘ a pe ecran poate fi ¸ si tip˘ arit˘ a.294 CAPITOLUL 10. Un obiect care va fi tip˘ arit trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a Printable. metodele paint ¸ si print pot specifica aceea¸ si secvent ¸˘ a de cod.component˘ a. Opt ¸ional.NO_SUCH_PAGE. . In general. metoda print are urm˘ atorul format: public int print(Graphics g. DESENAREA • Crearea unei sesiuni de tip˘ arire (job). responsabil˘ a cu descrierea modalit˘ a¸ tii de tip˘ arire a obiectului. 3.

TIPARIREA 4. g . 200 . return Printable . PAGE_EXISTS .*.*. } public int print ( Graphics g . 100) . private Button print = new Button ( " Print " ) . 200 . drawOval (200 . print . drawRect (200 . 100) . drawString ( " Hello " . 400) . drawString ( " Numai la imprimanta " . awt . 295 In exemplul urm˘ ator vom defini un obiect care are aceea¸ si reprezentare pe ecran cˆ at ¸ si la imprimant˘ a (un cerc circumscris unui p˘ atrat. 300) . class Plansa extends Canvas implements Printable { Dimension d = new Dimension (400 . paint ( g ) . java . g . int pi ) throws PrinterException { if ( pi >= 1) return Printable . g . ˆ ınsotite de un text) ¸ si vom tip˘ ari obiectul respectiv. 200) .*. 100 . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { . } public void paint ( Graphics g ) { g . awt . java . 200 . } } class Fereastra extends Frame implements ActionListener { private Plansa plansa = new Plansa () . event . 100 . public Dimension getPreferredSize () { return d . NO_SUCH_PAGE . PageFormat pf . Listing 10.*. io .˘ 10.6: Tip˘ arirea unei componente import import import import java . Tip˘ arirea efectiv˘ a: print.6. awt . 200 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . java .

addActionListe ner ( this ) . } } . println ( " Exceptie la tiparire ! " ) . // 2. Initierea dialogului cu utilizatorul if ( printJob . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // 1. print () . Tiparirea efectiva printJob . add ( print ) . CENTER ) . DESENAREA add ( plansa . Stabilirea obiectului ce va fi tiparit printJob . printStackTrace () . out . SOUTH ) . Crearea unei sesiuni de tiparire PrinterJob printJob = PrinterJob . } }) . south . setPrintable ( plansa ) . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . getPrinterJob () . CENTER ) ) . pack () . f . add ( south . south . ex . show () . CAPITOLUL 10. // 3.296 System . BorderLayout . } } } } public class TestPrint { public static void main ( String args []) throws Exception { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Print " ) . } catch ( PrinterException ex ) { System . Panel south = new Panel () . printDialog () ) { try { // 4. print . exit (0) . BorderLayout .

Observat ¸i c˘ a aceast˘ a abordare nu este portabil˘ a. pe acest flux. println ( " ABCDE " ) . println ( " Test imprimanta " ) . io . TIPARIREA 297 Tiparirea textelor O alt˘ a variant˘ a pentru tip˘ arirea de texte este deschiderea unui flux c˘ atre dispozitivul special reprezentat de imprimant˘ a¸ si scrierea informat ¸iilor. // pentru UNIX // PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ("/ dev / lp ") ) .*. iar ˆ ın Unix prin ”/dev/lp”. linie cu linie. awt . close () . class TestPrintText { public static void main ( String args []) throws Exception { // pentru Windows PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ( " lpt1 " ) ) . imp . Listing 10. imprimanta poate fi referit˘ a prin ”lpt1”. deoarece necesit˘ a tratare special˘ aˆ ın funct ¸ie de sistemul de operare folosit. import java .7: Tip˘ arirea textelor import java . imp . In sistemul de operare Windows.˘ 10.*. imp . } } .6.

298 CAPITOLUL 10. DESENAREA .

ecrane Braille. • Accessibility API Permite dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a comunice cu dispozitive utilizate de c˘ atre persoane cu diverse tipuri de handicap. acestea putˆ and fi interschimbate de c˘ atre utilizator chiar la momentul execut ¸iei .1. Java.1 Introducere JFC Tehnologia Swing face parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) care pune la dispozit ¸ie o serie ˆ ıntreag˘ a de facilit˘ a¸ ti pentru scrierea de aplicat ¸ii cu o interfat ¸˘ a grafic˘ a mult ˆ ımbog˘ a¸ tit˘ a funct ¸ional ¸ si estetic fat ¸˘ a de vechiul model AWT. Mac. cum ar fi cititoare de ecran. • Java 2D API Folosind Java 2D pot fi create aplicat ¸ii care utilizeaz˘ a grafic˘ a la un 299 .Capitolul 11 Swing 11. cum ar fi cele standard Windows. Acela¸ si program poate utiliza diverse moduri Look-and-Feel. dispozitive de recunoa¸ stere a vocii. • Look-and-Feel Permite schimbarea ˆ ınf˘ a¸ ti¸ s˘ arii ¸ si a modului de interact ¸iune cu aplicat ¸ia ˆ ın funct ¸ie de preferint ¸ele fiec˘ aruia. Motif sau altele oferite de diver¸ si dezvoltatori. In JFC sunt incluse urm˘ atoarele: • Componente Swing Sunt componente ce ˆ ınlocuiesc ¸ si ˆ ın acela¸ si timp extind vechiul set oferit de modelul AWT. etc.1 11.

300

CAPITOLUL 11. SWING nivel avansat. Clasele puse la dispozit ¸ie permit crearea de desene complexe, efectuarea de operat ¸ii geometrice (rotiri, scal˘ ari, translat ¸ii, etc.), prelucrarea de imagini, tip˘ arire, etc.

• Drag-and-Drop Ofer˘ a posibilitatea de a efectua operat ¸ii drag-and-drop ˆ ıntre aplicat ¸ii Java ¸ si aplicat ¸ii native. • Internat ¸ionalizare Internat ¸ionalizarea ¸ si localizarea aplicat ¸iilor sunt dou˘ a facilit˘ a¸ ti extrem de importante care permit dezvoltarea de aplicat ¸ii care s˘ a poat˘ a fi configurate pentru exploatarea lor ˆ ın diverse zone ale globului, utilizˆ and limba ¸ si particularit˘ a¸ tile legate de formatarea datei, numerelor sau a monedei din zona respectiv˘ a. In aceste capitol vom face o prezentare scurt˘ a a componentelor Swing, deoarece prezentarea detaliata a tuturor facilit˘ a¸ tilor oferite de JFC ar oferi suficient material pentru un volum de sine st˘ at˘ ator.

11.1.2

Swing API

Unul din principalele deziderate ale tehnologiei Swing a fost s˘ a pun˘ a la dispozit ¸ie un set de componente GUI extensibile care s˘ a permit˘ a dezvoltarea rapid˘ a de aplicat ¸ii Java cu interfat ¸˘ a grafic˘ a competitiv˘ a din punct de vedere comercial. Pentru a realiza acest lucru, API-ul oferit de Swing este deosebit de complex avˆ and 17 pachete ˆ ın care se g˘ asesc sute de clase ¸ si interfet ¸e. Lista complet˘ a a pacehetelor din distribut ¸ia standard 1.4 este dat˘ aˆ ın tabelul de mai jos: javax.accessibility javax.swing.text.html javax.swing.plaf.basic javax.swing.border javax.swing.text.rtf javax.swing.plaf.multi javax.swing.event javax.swing.undo javax.swing.text javax.swing.plaf javax.swing javax.swing.text.parser javax.swing.plaf.metal javax.swing.colorchooser javax.swing.tree javax.swing.table javax.swing.filechooser

11.1. INTRODUCERE

301

Evident, nu toate aceste pachete sunt necesare la dezvolatarea unei aplicat ¸ii, cel mai important ¸ si care cont ¸ine componentele de baz˘ a fiind javax.swing.

Componentele folosite pentru crearea interfet ¸elor grafice Swing pot fi grupate astfel: • Componente atomice JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JSeparator • Componente complexe JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane • Componente pentru editare de text JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane • Meniuri JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem • Containere intermediare JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar • Containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

11.1.3

Asem˘ an˘ ari ¸ si deosebiri cu AWT

Nu se poate spune c˘ a Swing ˆ ınlocuie¸ ste modelul AWT ci ˆ ıl extinde pe acesta din urm˘ a ad˘ augˆ andu-i noi componente care fie ˆ ınlocuiesc unele vechi fie sunt cu totul noi. O convent ¸ie ˆ ın general respectat˘ a este prefixarea numelui unei clase AWT cu litera ”J” pentru a denumi clasa corespondent˘ a din Swing. Astfel, ˆ ın locul clasei java.awt.Button putem folosi javax.swing.JButton, ˆ ın loc de java.awt.Label putem folosi javax.swing.JLabel, etc. Este recomandat ca o aplicat ¸ie cu interfat ¸˘ a grafic˘ a s˘ a foloseasc˘ a fie componente AWT, fie Swing, amestecarea lor fiind mai put ¸in uzual˘ a.

302

CAPITOLUL 11. SWING

Aplicat ¸iile GUI vor avea ˆ ın continuare nevoie de pachetul java.awt deoarece aici sunt definite unele clase utilitare cum ar fi Color, Font, Dimension, etc. care nu au fost rescrise ˆ ın Swing. De asemenea, pachetul java.awt.event r˘ amˆ ane ˆ ın continuare esent ¸ial pentru tratarea evenimentelor generate atˆ at de componente AWT cˆ at ¸ si de cele din Swing. Pe lˆ ang˘ a acesta mai poate fi necesar ¸ si javax.swing.event care descrie tipuri de evenimente specifice unor componente Swing, mecanismul de tratare a lor fiind ˆ ıns˘ a acela¸ si ca ˆ ın AWT. Pozit ¸ionarea componentelor este preluat˘ a din AWT, fiind ad˘ augate ˆ ıns˘ a noi clase care descriu gestionari de pozit ¸ionare ˆ ın completarea celor existente, cum ar fi BoxLayout ¸ si SpringLayout. Difer˘ aˆ ıns˘ a modul de lucru cu containere, dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea dedicat˘ a acestora. Majoritatea componentelor Swing care permit afi¸ sarea unui text ca parte a reprezent˘ arii lor GUI pot specifica acel text fie ˆ ın mod normal folosind un anumit font ¸ si o anumit˘ a culoare ce pot fi setate cu metodele setFont ¸ si setColor, fie prin intermediul limbajului HTML. Folosirea HTML aduce o flexibilitatea deosebit˘ aˆ ın realizarea interfet ¸ei grafice, ˆ ıntrucˆ at putem aplica format˘ ari multiple unui text, descompunerea acestuia pe mai multe linii, etc., singurul dezavantaj fiind ˆ ıncetinirea etapei de afi¸ sare a componentelor. JButton simplu = new JButton("Text simplu"); JButton html = new JButton( "<html><u>Text</u> <i>formatat</i></html>"); S˘ a descriem o aplict ¸ie simpl˘ a folosind AWT ¸ si apoi Swing, pentru a ne crea o prim˘ a impresie asupra diferent ¸elor ¸ si asem˘ an˘ arilor dintre cele dou˘ a modele. Listing 11.1: O aplicat ¸ie simpl˘ a AWT
import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluAWT extends Frame implements ActionListener { public ExempluAWT ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setLayout ( new FlowLayout () ) ; add ( new Label ( " Hello AWT " ) ) ; Button b = new Button ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ;

11.1. INTRODUCERE
add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluAWT ( " Hello " ) ; } }

303

Listing 11.2: Aplicat ¸ia rescris˘ a folosind Swing
import javax . swing .*; import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluSwing extends JFrame implements ActionListener { public ExempluSwing ( String titlu ) { super ( titlu ) ; // Metoda setLayout nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Componentele au denumiri ce incep cu litera J // Textul poate fi si in format HTML getContentPane () . add ( new JLabel ( " < html > <u > Hello </ u > <i > Swing </ i > </ html > " ) ) ; JButton b = new JButton ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ; // Metoda add nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Tratarea evenimentelor se face ca in AWT System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluSwing ( " Hello " ) ; }

304
}

CAPITOLUL 11. SWING

11.2

Folosirea ferestrelor

Pentru a fi afi¸ sate pe ecran componentele grafice ale unei aplicat ¸ii trebuie plasate pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container). Fiecare component˘ a poate fi cont ¸inut˘ a doar ˆ ıntr-un singur container, ad˘ augarea ei pe o supraft ¸˘ a nou˘ a de afi¸ sare determinˆ and eliminarea ei de pe vechiul container pe care fusese plasat˘ a. Intrucˆ at containerele pot fi ˆ ıncapsulate ˆ ın alte containere, o component˘ a va face parte la un moment dat dintr-o ierarhie. R˘ ad˘ acina acestei ierarhii trebuie s˘ a fie un a¸ sa numit container de nivel ˆ ınalt, care este reprezentat de una din clasele JFrame, JDialog sau JApplet. Intrucˆ at de appleturi ne vom ocupa separat, vom analiza ˆ ın continuare primele dou˘ a clase. In general orice aplicat ¸ie Java independent˘ a bazat˘ a pe Swing cont ¸ine cel put ¸in un container de nivel ˆ ınalt reprezentat de fereastra principal˘ a a programului, instant ¸˘ a a clasei JFrame. Simplificat, un obiect care reprezint˘ a o fereastr˘ a Swing cont ¸ine o zon˘ a care este rezervat˘ a barei de meniuri ¸ si care este situat˘ a de obieci ˆ ın partea sa superioar˘ a¸ si corpul ferestrei pe care vor fi plasate componentele. Imaginea de mai jos pune ˆ ın evident ¸˘ a aceast˘ a separare, valabil˘ a de altfel pentru orice container de nivel ˆ ınalt:

Corpul ferestrei este o instant ¸˘ a a clasei Container ce poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getContentPane. Plasarea ¸ si aranjarea componentelor pe suprafat ¸a

11.2. FOLOSIREA FERESTRELOR

305

ferestrei se va face deci folosind obiectul de tip Container ¸ si nu direct fereastra. A¸ sadar, de¸ si este derivat˘ a din Frame, clasa JFrame este folosit˘ aˆ ıntr-un mod diferit fat ¸˘ a de p˘ arintele s˘ au: Frame f = new Frame(); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(new Button("OK")); JFrame jf = new JFrame(); jf.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); jf.getContentPane().add(new JButton("OK")); Spre deosebire de Frame, un obiect JFrame are un comportament implicit la ˆ ınchiderea ferestrei care const˘ aˆ ın ascunderea ferestrei atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a butonul de ˆ ınchidere. Acest comportament poate fi modificat prin apelarea metodei setDefaultCloseOperation care prime¸ ste ca argument diverse constante ce se g˘ asesc fie ˆ ın clasa WindowConstants, fie chiar ˆ ın JFrame. jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Ad˘ augarea unei bare de meniuri se realizeaz˘ a cu metoda setJMenuBar, care prime¸ ste o instant ¸˘ a de tip JMenuBar. Crearea meniurilor este similar˘ a cu modelul AWT.

11.2.1

Ferestre interne

Din punctul de vedere al folosirii ferestrelor, aplicat ¸iile pot fi ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: • SDI (Single Document Interface) • MDI (Multiple Document Interface) Programele din prima categorie gestioneaz˘ a la un moment dat o singur˘ a fereastr˘ aˆ ın care se g˘ asesc componentele cu care interact ¸ioneaz˘ a utilizatorul. In a doua categorie, fereastra principal˘ a a aplicat ¸iei ˆ ınglobeaz˘ a la rˆ andul ei alte ferestre, uzual cu funct ¸ionalit˘ a¸ ti similare, ce permit lucrul concurent pe mai multe planuri.

306

CAPITOLUL 11. SWING

In Swing, clasa JInternalFrame pune la dispozit ¸ie o modalitate de a crea ferestre ˆ ın cadrul altor ferestre. Ferestrele interne au aproximativ aceea¸ si ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sare ¸ si funct ¸ionalitate cu ferestrele de tip JFrame, singura diferent ¸˘ a fiind modul de gestionare a acestora. Uzual, obiectele de tip JInternalFrame vor fi plasate pe un container de tip DesktopPane, care va fi apoi plasat pe o fereastr˘ a de tip JFrame. Folosirea clasei DesktopPane este necesar˘ a deoarece aceasta ”¸ stie” cum s˘ a gestioneze ferestrele interne, avˆ and ˆ ın vedere c˘ a acestea se pot suprapune ¸ si la un moment dat doar una singur˘ a este activ˘ a. Exemplul urm˘ ator pune ˆ ın evident ¸˘ a modelul general de creare ¸ si afi¸ sare a ferestrelor interne: Listing 11.3: Folosirea ferestrelor interne
import javax . swing .*; import java . awt .*; class FereastraPrinci pal a extends JFrame { public Fereastra Pr i nc i p al a ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setSize (300 , 200) ; s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . EXIT_ON_CLOSE ) ; FereastraInterna fin1 = new FereastraInterna () ; fin1 . setVisible ( true ) ; FereastraInterna fin2 = new FereastraInterna () ; fin2 . setVisible ( true ) ; JDesktopPane desktop = new JDesktopPane () ; desktop . add ( fin1 ) ; desktop . add ( fin2 ) ; setContentPane ( desktop ) ; fin2 . moveToFront () ; } } class FereastraInterna extends JInternalFrame { static int n = 0; // nr . de ferestre interne static final int x = 30 , y = 30; public FereastraInterna () { super ( " Document # " + (++ n ) ,

11.3. CLASA JCOMPONENT
true , // resizable true , // closable true , // maximizable true ) ; // iconifiable setLocation ( x *n , y * n ) ; setSize ( new Dimension (200 , 100) ) ;

307

} } public class TestInternalFrame { public static void main ( String args []) { new FereastraPrincipala ( " Test ferestre interne " ) . show () ; } }

Ferestrele create de acest program vor ar˘ ata ca ˆ ın figura de mai jos:

11.3

Clasa JComponent

JComponent este superclasa tuturor componentelor Swing, mai put ¸in a celor care descriu containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JApplet. Deoarece JComponent extinde clasa Container, deci ¸ si Component, ea mo¸ stene¸ ste funct ¸ionalitatea general˘ a a containerelor ¸ si componentelor AWT, furnizˆ and bineˆ ınt ¸eles ¸ si o serie ˆ ıntreag˘ a de noi facilit˘ a¸ ti. Dintre nout˘ a¸ tile oferite de JComponent amintim: • ToolTips Folosind metoda setToolTip poate fi ata¸ sat unei componente un text cu explicat ¸ii legate de componenta respectiv˘ a. Cˆ and utilizatorul trece

308

CAPITOLUL 11. SWING cu mouse-ul deasupra componentei va fi afi¸ sat, pentru o perioad˘ a de timp, textul ajut˘ ator specificat.

• Chenare Orice component˘ a Swing poate avea unul sau mai multe chenare. Specificarea unui chenar se realizeaz˘ a cu metoda setBorder. • Suport pentru plasare ¸ si dimensionare Folosind metodele setPreferredSize, setMinimumSize, setMaximumSize, setAlignmentX, setAlignmentY pot fi controlat ¸i parametrii folosit ¸i de gestionarii de pozit ¸ionare pentru plasarea ¸ si dimensionarea automat˘ a a componentelor ˆ ın cadrul unui container. • Controlul opacit˘ a¸ tii Folosind metoda setOpaque vom specifica dac˘ a o component˘ a trebuie sau nu s˘ a deseneze tot ¸i pixelii din interiorul s˘ au. Implicit, valoarea propriet˘ a¸ tii de opacitate este false, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a este posibil s˘ a nu fie desenat ¸i unii sau chiar tot ¸i pixelii, permit ¸ˆ and pixelilor de sub component˘ a s˘ a r˘ amˆ an˘ a vizibili (componenta nu este opac˘ a). Valoarea propriet˘ a¸ tii pentru clasele derivate din JComponent depinde ˆ ın general de Look-and-Feel-ul folosit. • Asocierea de act ¸iuni tastelor Pentru componentele Swing exist˘ a posibilitatea de specifica anumite act ¸iuni care s˘ a se execute atunci cˆ and utilizatorul apas˘ a o anumit˘ a combinat ¸ie de taste ¸ si componenta respectiv˘ a este activ˘ a (are focusul). Aceast˘ a facilitate simplific˘ a varianta init ¸ial˘ a de lucru, ¸ si anume tratarea evenimentelor de tip KeyEvent printr-un obiect KeyListener. • Double-Buffering Tehnica de double-buffering, care implic˘ a desenarea componentei ˆ ın memorie ¸ si apoi transferul ˆ ıntregului desen pe ecran, este implementat˘ a automat de componentele Swing, spre deosebire de cele AWT unde trebuia realizat˘ a manual dac˘ a era cazul. Exemplul urm˘ ator ilustreaz˘ a modul de folosire a cˆ atorva dintre facilit˘ a¸ tile amintite mai sus: Listing 11.4: Facilit˘ a¸ ti oferite de clasa JComponent

panel . add ( label1 ) . raised = BorderFactory . c r e a t e R a i s e d B e v e l B o r d e r () . final JPanel panel = new JPanel () . JLabel label2 = new JLabel ( " Raised " ) .11. java . setOpaque ( true ) . add ( btn1 ) . JLabel label1 = new JLabel ( " Lowered " ) . panel . // Folosirea chenarelor Border lowered .*. awt . c r e a t e L o w e r e d B e v e l B o r d e r () . // ToolTips label1 . label1 . EXIT_ON_CLOSE ) . setBackground ( Color .200) ) . raised . label2 . TitledBorder title . setLayout ( new FlowLayout () ) . setBorder ( lowered ) . awt . java . swing . setBorder ( raised ) . btn1 . add ( panel ) . setToolTipText ( " Eticheta ridicata " ) . CLASA JCOMPONENT import import import import javax . border . event . getContentPane () . blue ) . panel . setOpaque ( false ) . add ( label2 ) . // implicit panel . add ( btn2 ) . panel . panel . // Controlul opacitatii JButton btn1 = new JButton ( " Opaque " ) . s e tD e f au l t C lo s e Op e r at i o n ( JFrame . javax . JButton btn2 = new JButton ( " Transparent " ) . . setBorder ( title ) . panel . c re at eT it led Bo rd er ( " Borders " ) .3. setToolTipText ( " Eticheta coborata " ) . getContentPane () . lowered = BorderFactory .*.*. title = BorderFactory . label2 . setPreferredSize ( new Dimension (400 . 309 class Fereastra extends JFrame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . swing .*. btn2 .

show () . SWING btn1 .5 Arhitectura modelului Swing Folosirea modelelor Modelul Swing este bazat pe o arhitectur˘ a asem˘ an˘ atoare cu MVC (modelview-controller). } }) . new AbstractAction () { private Color color = Color . . blue : Color . pack () .4 11. getInputMap () . red ? Color . public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { panel .care va reprezenta datele aplicat ¸iei.310 CAPITOLUL 11. put ( KeyStroke . setBackground ( color ) . Arhitectura MVC specific˘ a descompunerea unei aplicat ¸ii vizuale ˆ ın trei p˘ art ¸i separate: • Modelul . red . // Textul poate fi HTML btn2 . getKeyStroke ( " F2 " ) . " schimbaCuloare " ) . setToolTipText ( " Buton opac " ) . red ) . btn2 . getActionMap () . } } 11. color = ( color == Color . setToolTipText ( " < html > <b > Apasati < font color = red > F2 </ font > " + " cand butonul are <u > focusul </ u > " ) . } } public class TestJComponent { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Facilitati JComponent " ) . // Asocierea unor actiuni ( KeyBindings ) /* Apasarea tastei F2 cand focusul este pe butonul al doilea va determina schimbarea culorii panelului */ btn2 . put ( " schimbaCuloare " .

Din motive practice. fiec˘ arui obiect corespunz˘ ator unei clase ce descrie o component˘ a Swing ˆ ıi este asociat un obiect care gestioneaz˘ a datele sale ¸ si care implementeaz˘ a o interfat ¸˘ a care reprezint˘ a modelul componentei respective. Dup˘ a cum se observ˘ a din tabelul de mai jos. JCheckBox. JPasswordField Fiecare component˘ a are un model init ¸ial implicit. JRadioButtomMenuItem JComboBox ComboBoxModel BoundedRangeModel JProgressBar. ˆ ıns˘ a are posibilitatea de a-l ˆ ınlocui cu unul nou atunci cˆ and este cazul. Metodele care acceseaz˘ a . arhitectura Swing este de fapt o arhitectur˘ a cu model separabil. ˆ ın care datele componentelor (modelul) sunt separate de reprezentarea lor vizual˘ a. JMenuItem. JMenu. JScrollBarm.5. dar exist˘ a¸ si componente care au asociate mai multe modele: Model ButtonModel Component˘ a JButton. JTextArea. JCheckBoxMenuItem.transformarea act ¸iunilor utilizatorului asupra componentelor vizuale ˆ ın evenimente care s˘ a actualizeze automat modelul acestora (datele). A¸ sadar. componente cu reprezent˘ ari diferite pot avea acela¸ si tip de model.modul de reprezentare vizual˘ a a datelor. ˆ ın Swing p˘ art ¸ile de prezentare ¸ si control au fost cuplate deoarece exista o leg˘ atur˘ a prea strˆ ans˘ aˆ ıntre ele pentru a fi concepute ca entit˘ a¸ ti separate. JToggleButton. ˆ ın general. 311 • Controlul . FOLOSIREA MODELELOR • Prezentarea . JSlider JTabbedPane SingleSelectionModel ListModel JList ListSelectionModel JList JTable TableModel JTable TableColumnModel JTree TreeModel JTree TreeSelectionModel Document JEditorPane. JTextField. JRadioButton. Aceast˘ a abordare este logic˘ a ¸ si din perspectiva faptului c˘ a.11. Pentru a realiza separarea modelului de prezentare. JTextPane. modul de concepere a unei aplicat ¸ii trebuie s˘ a fie orientat asupra reprezent˘ arii ¸ si manipul˘ arii informat ¸iilor ¸ si nu asupra interfet ¸ei grafice cu utilizatorul.

*. cu argumente specifice fiec˘ arei componente ˆ ın parte. respectiv getModel. EXIT_ON_CLOSE ) . cum ar fi cele asociate claselor JTable. String data2 [] = { " red " . Crearea unei clase care s˘ a reprezinte un model se va face extinzˆ and interfat ¸a corespunz˘ atoare ¸ si implementˆ and metodele definite de aceasta sau extinzˆ and clasa implicit˘ a oferit˘ a de API-ul Swing ¸ si supradefinind metodele care ne intereseaz˘ a. model2 . int tipModel = 1. event . swing . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . SWING modelul unui obiect sunt: setModel. In funct ¸ie de necesit˘ a¸ ti. " yellow " . JList lst .*. model2 = new Model2 () . " galben " .5: Folosirea mai multor modele pentru o componenta import import import import javax .*. ListModel model1 . // Lista initiala nu are nici un model lst = new JList () . . BorderLayout . border . Pentru modelele mai complexe. " blue " }. add ( lst . oricare din aceste clase poate fi extins˘ a pentru a crea un nou model.*. setModel ( model1 ) . interfat ¸a model a clasei JList este ListModel care este implementat˘ a de clasele DefaultListModel ¸ si AbstractListModel. Listing 11. // La apasara butonului schimbam modelul JButton btn = new JButton ( " Schimba modelul " ) . addActionListene r ( this ) . // Cream obiectele corespunzatoare celor doua modele model1 = new Model1 () . swing . s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . java . awt . class Fereastra extends JFrame implements ActionListener { String data1 [] = { " rosu " . BorderLayout . java . getContentPane () . btn . " albastru " }. awt . add ( btn .312 CAPITOLUL 11. getContentPane () . CENTER ) . JTree sau JList exist˘ a clase abstracte care implementeaz˘ a interfat ¸a ce descrie modelul respectiv De exemplu. SOUTH ) . lst . javax .

} } // Clasele corespunzatoare celor doua modele class Model1 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data1 . tipModel = 1. } public Object getElementAt ( int index ) { return data1 [ index ]. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( tipModel == 1) { lst . length . show () . FOLOSIREA MODELELOR 313 pack () . setModel ( model1 ) . } else { lst . } } Multe componente Swing furnizeaz˘ a metode care s˘ a obt ¸in˘ a starea obiectului f˘ ar˘ a a mai fi nevoie s˘ a obt ¸inem instant ¸a modelului ¸ si s˘ a apel˘ am metodele . } } } public class TestModel { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Model " ) . setModel ( model2 ) .5. } } class Model2 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data2 . } public Object getElementAt ( int index ) { return data2 [ index ]. tipModel = 2. length .11.

Model BoundedRangeModel ButtonModel SingleSelectionModelModel Listener ChangeListener ChangeListener ChangeListener Tip Eveniment ChangeEvent ChangeEvent ChangeEvent Interfat ¸a ChangeListener are o singur˘ a metod˘ a: public void stateChanged(ChangeEvent e). mai ales pentru clase cum ar fi JTable sau JTree. ButtonModel ¸ si SingleSelectionModel.1 Tratarea evenimentelor Modelele componentelor trebuie s˘ a notifice aparit ¸ia unor schimb˘ ari ale datelor gestionate astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi reactualizat˘ a prezentarea lor sau s˘ a fie executat un anumti cod ˆ ın cadrul unui obiect de tip listener. SWING acesteia.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip BoundedRangeModel BoundedRangeModel m = (BoundedRangeModel)e. 11.Modelele trimit un eveniment prin care sunt informat ¸i ascult˘ atorii c˘ a a survenit o anumit˘ a schimbare a datelor. respectiv removeChangeListener. In Swing. In multe situat ¸ii ˆ ıns˘ a.getSource(). model. BoundedRangeModel model = slider.314 CAPITOLUL 11. Un exemplu este metoda getValue a clasei JSlider care este de fapt un apel de genul getModel(). folosirea modelelor aduce flexibilitate sporit˘ a programului ¸ si este recomandat˘ a utilizarea lor. aceast˘ a notificare este realizat˘ aˆ ın dou˘ a moduri: 1.5. JSlider slider = new JSlider(). // Trebuie sa interogam sursa asupra schimbarii . Inregistrarea ¸ si eliminarea obiectelor de tip listener se realizeaz˘ a cu metodele addChangeListener.getValue(). Obiectele de tip listener vor trebui s˘ a apeleze metode specifice componentelor pentru a afla ce anume s-a schimbat.getModel(). Acest lucru se realizeaz˘ a prin intefat ¸a ChangeListener iar evenimentele sunt de tip ChangeEvent. singura informat ¸ie cont ¸inut˘ aˆ ın eveniment fiind componenta surs˘ a. Informativ (lightweight) . f˘ ar˘ a a include ˆ ın eveniment detalii legate de schimbarea survenit˘ a. modelele care suport˘ a aceast˘ a abordare fiind BoundedRangeModel.

"galben". slider. Pentru u¸ surint ¸a program˘ arii. sModel.Modele pun la dispozit ¸ie interfet ¸e specializate ¸ si tipuri de evenimente specifice ce includ toate informat ¸iile legate de schimbarea datelor. Consistent(statefull) .11. FOLOSIREA MODELELOR 315 System. "albastru"). Model ListModel ListSelectionModel ComboBoxModel TreeModel TreeSelectionModel TableModel TableColumnModel Document Document Listener ListDataListener ListSelectionListener ListDataListener TreeModelListener TreeSelectionListener TableModelListener TableColumnModelListener DocumentListener UndoableEditListener Tip Eveniment ListDataEvent ListSelectionEvent ListDataEvent TreeModelEvent TreeSelectionEvent TableModelEvent TableColumnModelEvent DocumentEvent UndoableEditEvent Folosirea acestor interfet ¸e nu difer˘ a cu nimic de cazul general: String culori[] = {"rosu".out. System. unele clase permit ˆ ınregistrarea ascult˘ atorilor direct pentru componenta ˆ ın sine.5.addListSelectionListener( .getSource(). 2.println("Schimbare model: " + m.getValue()).println("Valoare noua: " + s. singura diferent ¸˘ a fat ¸˘ a de varianta anterioar˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a sursa evenimentului este acum de tipul componentei ¸ si nu de tipul modelului.getValue()). } }).getSelectionModel(). } }). ListSelectionModel sModel = list.out. Secvent ¸a de cod de mai sus poate fi rescris˘ a astfel: JSlider slider = new JSlider(). pentru a nu lucra direct cu instant ¸a modelului.addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip JSlider JSlider s = (JSlider)e. JList list = new JList(culori).

11.println("Selectie curenta: " + e. JToggleButton.6 Folosirea componentelor Datorit˘ a complexit˘ a¸ tii modelului Swing.text. 11.316 CAPITOLUL 11. ci vom pune ˆ ın evident ¸˘ a doar aspectele specifice acestui model. Aici includem: • Etichete: JLabel • Butoane simple sau cu dou˘ a st˘ ari: JButton.2 Componente pentru editare de text Componentele Swing pentru afi¸ sarea ¸ si editarea textelor sunt grupate ˆ ıntr-o ierarhie ce are ca r˘ ad˘ acin˘ a clasa JTextComponent din pachetul javax. subliniind diferent ¸ele ¸ si ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirile fat ¸˘ a AWT. JProgressBar.6.1 Componente atomice In categoria componentelor atomice includem componentele Swing cu funct ¸ionalitate simpl˘ a. } } }). JCheckBox. 11.6. JRadioButton.getFirstIndex()).getValueIsAdjusting()) { System. SWING new ListSelectionListener() { public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { // Schimbarea este continuta in eveniment if (!e.swing.out. ˆ ın aceast˘ a sectt ¸iune nu vom ˆ ıncerca o abordare exhaustiv˘ a a modului de utilizare a tuturor componentelor. pentru a permite selectarea doar a unuia dintre ele. . nu vom analiza ˆ ın parte aceste componente. • Componente pentru progres ¸ si derulare: JSlider. JScrollBar • Separatori: JSeparator Deoarece utilizarea acestora este ˆ ın general facil˘ a. a c˘ aror folosire este ˆ ın general asem˘ an˘ atoare cu a echivalentelor din AWT. mai multe butoane radio pot fi grupate folosind clasa ButtonGroup.

date calendaristice. Valoarea cont ¸inut˘ a de o astfel de component˘ a va fi obt ¸inut˘ a/setat˘ a cu metodele getValue. pe mai multe linii. cum ar fi ’*’. clasele pot ˆ ımp˘ art ¸ite ˆ ın trei categorii. Textul acestora va fi ascuns.Permite editarea unui text simplu. Orice atribut legat de stil. • Text simplu pe mai multe linii – JTextArea . o component˘ a de acest tip va fi inclus˘ aˆ ıntr-un container JScrollPane.Permite introducerea unui text care s˘ a respecte un anumit format. Este folosit˘ aˆ ımpreun˘ a cu clase utilitare pentru formatarea textelor. FOLOSIREA COMPONENTELOR 317 Dup˘ a cum se observ˘ a din imaginea de mai sus.6. DateFormatter.Permite editarea unui text simplu. pentru a permite navigarea pe vertical˘ a . se aplic˘ aˆ ıntregului text ¸ si nu poate fi specificat doar unei anumite port ¸iuni. ˆ ın locul caracterelor introduse fiind afi¸ sat un caracter simbolic.11. Uzual. pe o singur˘ a linie. cum ar fi culoarea sau fontul. setText. cum ar fi NumberFormatter. etc. MaskFormatter. corespunz˘ atoare tipului textului editat: • Text simplu pe o singur˘ a linie – JTextField . – JPasswordField . etc. respectiv setValue ¸ si nu cu cele uzuale getText. fiind foarte util˘ a pentru citirea de numere.Permite editarea de parole. – JFormattedTextField .

SWING ¸ si orizontal˘ a dac˘ a textul introdus nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a alocat˘ a obiectului. care este responsabil˘ a cu afi¸ sarea textului.Permite afi¸ sarea ¸ si editarea de texte scrise cu stiluri multiple ¸ si care pot include imagini sau chiar diverse alet componente. • Un ’controller’.318 CAPITOLUL 11. Acest lucru este valabil pentru toate componentele Swing pentru care are sens not ¸iunea de navigare pe orizontal˘ a sau vertical˘ a. Dintre evenimentele ce pot fi generate amintim: • ActionEvent . • Text cu stil ˆ ımbog˘ a¸ tit pe mai multe linii – JEditorPane .Aceast˘ a clas˘ a extinde JEditorPane. Una din utiliz˘ arile cele mai simple ale acestei clase este setarea documentului ce va fi afi¸ sat cu metoda setPage. – JTextPane . ce returneaz˘ a un obiect de tip Document. care gestioneaz˘ a starea componentei. nici una neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸iune. HTML sau RTF. cunoscut sub numele de editor kit care permite scrierea ¸ si citirea textului ¸ si care permite definirea de act ¸iuni necesare edit˘ arii. Exist˘ a diferent ¸ fat ¸˘ a de AWT ¸ si la nivelul trat˘ arii evenimentelor generate de componentele pentru editarea de texte. urm˘ atoarele tipuri de texte sunt recunoscute: text/plain. etc. Orice obiect derivat din JTextComponent este format din: • Un model. referit sub denumirea de document. . componenta Swing avˆ and caracteristici mult mai complexe cum ar fi suport pentru operat ¸ii de undo ¸ si redo. Implicit. ce prime¸ ste ca argument un URL care poate referi un fi¸ sier text. O referint ¸˘ a la model poate fi obt ¸inut˘ a cu metoda getDocument. tratarea evenimentelor generate de cursor (caret). Interfat ¸a care trebuie implementat˘ a este ActionListener. ˆ ıns˘ a exist˘ a diferent ¸e notabile ˆ ıntre cele dou˘ a. text/html ¸ si text/rtf. oferind diverse facilit˘ a¸ ti suplimentare pentru lucrul cu stiluri ¸ si paragrafe. Clasa JTextComponent ˆ ıncearc˘ a s˘ a p˘ astreze cˆ at mai multe similitudini cu clasa TextComponent din AWT. • O reprezentare.Componentele derivate din JTextField vor genera un eveniment de acest tip la ap˘ asarea tastei Enter ˆ ın c˘ asut ¸a de editare a textului.

apelat˘ a dup˘ a o operat ¸iune de ¸ stergere. Interfat ¸a corespunz˘ atoare CaretListener cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a: caretUpdate ce va fi apelat˘ a ori de cˆ ate ori apare o schimbare. fiind generat la orice schimbare a unei propriet˘ a¸ ti a componentei. – changedUpdate .apelat˘ a la ad˘ augarea de noi caractere. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este PropertyChangeListener.Este evenimentul generat la deplasarea cursorului ce gestioneaz˘ a pozit ¸ia curent˘ aˆ ın text.Este un eveniment comun tuturor componentelor de tip JavaBean. din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe. FOLOSIREA COMPONENTELOR 319 • CaretEvent . Clasa JList Clasa JList descrie o list˘ a de elemente dispuse pe una sau mai multe coloane. Interfat ¸a corespunz˘ atoare este DocumentListener. . sursa lor fiind documentul (modelul) componentei ¸ si nu componenta ˆ ın sine. JComboBox ¸ si JSpinner.6. Uzual un obiect de acest tip va fi inclus ˆ ıntr-un container de tip JScrollPane. ce cont ¸ine metodele: – insertUpdate . • PropertyChangeEvent . 11.11.3 Componente pentru selectarea unor elemente In aceast˘ a categorie vom include clasele care permit selectarea unor valori (elemente) dintr-o serie prestabilit˘ a. ce cont ¸ine metoda propertyChange.6.Evenimentele de acest tip sunt generate la orice schimbare a textului. – removeUpdate . • DocumentEvent .apelat˘ a la schimbarea unor atribute legate de stilul textului. Acestea sunt: JList.

aceast˘ a variant˘ a este mai complex˘ a. SWING Init ¸ializarea unei liste se realizeaz˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti: • Folosind unul din constructorii care primesc ca argument un vector de elemente.addElement(new Integer(3)). model. responsabil cu furnizarea elementelor listei. new Double(4)}. model. model.addElement("Unu"). uzual fiind folosit˘ a extinderea clasei predefinite AbstractListModel ¸ si supradefinirea metodelor: getElementAt care furnizeaz˘ a elementul de pe o anumit˘ a posit ¸ie din list˘ a. respectiv getSize care trebuie s˘ a returneze num˘ arul total de elemente din list˘ a. . Acesta este un obiect dintr-o clas˘ a ce trebuie s˘ a implementeze interfat ¸a ListModel. ModelLista model = new ModelLista(). • Folosind un model propriu.320 CAPITOLUL 11. JList lista = new JList(model).addElement(new Double(4)). Evident.addElement("Doi"). • Folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente ¸ si ad˘ augˆ and apoi elemente modelului implicit listei: DefaultListModel model = new DefaultListModel(). oferind flexibilitate sporit˘ aˆ ın lucrul cu liste. JList lista = new JList(model). Object elemente[] = {"Unu". model. "Doi". JList lista = new JList(elemente). new Integer(3).

getSelectedIndex(). FOLOSIREA COMPONENTELOR 321 . public Test() { .SINGLE_SELECTION). . new Integer(3). Obiectele de tip JList genereaz˘ a evenimente de tip ListSelectionEvent. } public Object getElementAt(int index) { return elemente[index]. } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e.. // Stabilim modul de selectie list.getSelectionModel().addListSelectionListener(this).. model.getValueIsAdjusting()) return. class Test implements ListSelectionListener { .. "Doi". . /* sau SINGLE_INTERVAL_SELECTION MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION */ // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = list... int index = list. new Double(4)}. } } Gestiunea articolelor selectate dintr-o list˘ a se realizeaz˘ a prin intermediul unui model. public int getSize() { return elemente.11. acesta fiind un obiect de tip ListSelectionModel.6.. interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind ListSelectionListener ce cont ¸ine metoda valueChanged apelat˘ a ori de cˆ ate ori va fi schimbat˘ a select ¸ia elementelor din list˘ a. class ModelLista extends AbstractListModel { Object elemente[] = {"Unu"..length.setSelectionMode(ListSelectionModel..

Interfat ¸a ListCellRenderer cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a getListCellRendererComponent ce returneaz˘ a un obiect de tip Component. setSelectedIndices. SWING Evident. clasa ofer˘ a metode pentru selectarea unor elemente din cadrul programului setSelectedIndex.red : Color. etc. ˆ ıns˘ a acest lucru poate fi schimbat prin crearea unei clase ce implementeaz˘ a interfat ¸a ListCellRenderer ¸ si personalizeaz˘ a reprezentarea elementelor listei ˆ ın funct ¸ie de diver¸ si parametri. ¸ si pentru obt ¸inerea celor selectate la un moment dat getSelectedIndex. setForeground(isSelected ? Color. setBackground(isSelected ? Color.. } } Setarea unui anumit renderer pentru o list˘ a se realizeaz˘ a cu metoda setCellRenderer.white : Color. Implicit toate elementele listei sunt afi¸ sate ˆ ın acela¸ si fel. Clasa JComboBox Clasa JComboBox este similar˘ a cu JList.black). etc. } } CAPITOLUL 11.toString())... class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer { public MyCellRenderer() { setOpaque(true). getSelectedIndices. int index.322 .white). Lista . } public Component getListCellRendererComponent( JList list. O facilitate extrem de important˘ a pe care o au listele este posibilitatea de a stabili un renderer pentru fiecare articol ˆ ın parte. cu deosebirea c˘ a permite doar selectarea unui singur articol. boolean cellHasFocus) { setText(value. return this. Metoda va fi apelat˘ aˆ ın parte pentru reprezentarea fiec˘ arui element al listei. boolean isSelected. Object value. acesta fiind ¸ si singurul permanent vizibil.

Clasa JSpinner Clasa JSpinner ofer˘ a posibilitatea de a selecta o anumit˘ a valoare (element) dintr-un domeniu prestabilit. Acesta este un obiect de tip SpinnerModel. deoarece JComboBox permite ¸ si editarea explicit˘ a a valorii elementului. respectiv predecesorul element din domeniu. JComboBox funct ¸ioneaz˘ a dup˘ a acelea¸ si principii ca ¸ si clasa JList. ce face parte integrant˘ a din component˘ a. JSpiner se bazeaz˘ a exclusiv pe folosirea unui model. acest lucru fiind controlat de metoda setEditable. .6. FOLOSIREA COMPONENTELOR 323 celorlalte elemente este afi¸ sat˘ a doar la ap˘ asarea unui buton marcat cu o s˘ ageat˘ a. Init ¸ializarea se face dintr-un vector sau folosind un model de tipul ComboBoxModel. respectiv ActionEvent generate la selectarea efectiv˘ a a unui articol. fiecare element putˆ and fi de asemenea reprezentat diferit prin intermediul unui obiect ce implementeaz˘ a aceea¸ si intefat ¸˘ a ca ¸ si ˆ ın cazul listelor: ListCellRenderer. Evenimentele generate de obiectele JComboBox sunt de tip ItemEvent generate la navigarea prin list˘ a. existˆ and o serie de clase predefinite ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a cum ar fi SpinnerListModel. SpinnerNumberModel sau SpinnerDateModel ce pot fi utilizate.11. Componenta cont ¸ine dou˘ a butoane cu care poate fi selectat urm˘ atorul. lista elementelor nefiind ˆ ıns˘ a vizibil˘ a. de exemplu: numere intregi intre 1950 si 2050. O diferent ¸˘ a notabil˘ a const˘ aˆ ın modul de selectare a unui articol. Este folosit atunci cˆ and domeniul din care poate fi f˘ acut˘ a select ¸ia este foarte mare sau chiar nem˘ arginit.

"Varsta". Boolean. Acesta este instalat automat pentru fiecare din modelele standard amintite mai sus.6. Fiecare din editoarele amintite permite diverse format˘ ari specifice.324 CAPITOLUL 11. JSpinner.swing.NumberEditor. Boolean. new Integer(80).table. Un tabel poate fi folosit doar pentru afi¸ sarea formatat˘ a a unor date. toate derivate din JSpinner. new Integer(20).ListEditor. De¸ si clasa JTable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax.TRUE}. JTable tabel = new JTable(elemente. Evenimentele generate de obiectele de tip JSpinner sunt de tip ChangeEvent. dar este posibil˘ a¸ si editarea informat ¸iei din celulele sale. tipul de date al elementelor de pe o coloan˘ a este de tip referint ¸˘ a¸ si poate fi oricare. Dup˘ a cum se observ˘ a. respectiv JSpinner. liniile tabelului pot fi marcate ca selectate. acesta trebuind a¸ sadar importat. SWING Componentele de acest tip permit ¸ si specificarea unui anumit tip de editor pentru valorile elementelor sale. tipul select ¸iei fiind simplu sau compus. Cea mai simpl˘ a variant˘ a este s˘ a folosim unul din constructorii care primesc ca argumente elementele tabelului sub forma unei matrici sau a unei colect ¸ii de tip Vector ¸ si denumirile capurilor de coloan˘ a: String[] coloane = {"Nume". 11. De asemenea. generate la schimbarea st˘ arii componentei.DateEditor. {"Popescu". coloane). tabelele extinzˆ and astfel funct ¸ionalitatea listelor.FALSE}}. articolele fiind dispuse pe linii ¸ si coloane. Init ¸ializarea unui tabel poate fi f˘ acut˘ aˆ ın mai multe moduri.swing.DefaultEditor. Object[][] elemente = { {"Ionescu".4 Tabele Clasa JTable permite crearea de componente care s˘ a afi¸ seze o serie de elemente ˆ ıntr-un format tabelar. fiind reprezentat de una din clasele JSpinner. "Student"}. o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu tabele se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax. In cazul ˆ ın care celulele tabelului sunt .

A doua variant˘ a de creare a unui tabel este prin implementarea modelului acestuia ˆ ıntr-o clas˘ a separat˘ a¸ si folosirea constructorului corespunz˘ ator. • isCellEditable . implementarea acestei clase este orientat˘ a la nivel de coloan˘ a. "Student"}. • getColumnCount .returneaz˘ a denumirea fiec˘ arei coloane.specific˘ a dac˘ a o anumit˘ a celul˘ a este editabil˘ a.TRUE}. crearea unui model se face prin extinderea clasei predefinite AbstractTableModel.FALSE}}. {"Popescu". } public int getRowCount() { . ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a articole de pe o coloan˘ a vor fi reprezentate la fel ¸ si vor avea acela¸ si tip de editor. • getValueAt . ele fiind declarate abstracte ˆ ın clasa de baz˘ a): • getRowCount .6. .length. Object[][] elemente = { {"Ionescu". care implementeaz˘ a deja TableModel. new Integer(20). "Varsta". ModelTabel model = new ModelTabel().returneaz˘ a num˘ arul de linii ale tabelului. Tot ceea ce trebuie s˘ a facem este s˘ a supradefinim metodele care ne intereseaz˘ a. FOLOSIREA COMPONENTELOR 325 editabile trebuie s˘ a existe un editor potrivit pentru tipul elementului din celula respectiv˘ a. Interfat ¸a care descrie modelul clasei JTable este TableModel ¸ si cont ¸ine metodele care vor fi interogate pentru obt ¸inerea informat ¸iei din tabel. new Integer(80). Modelul mai cont ¸ine ¸ si metoda setValueAt care poate fi folosit˘ a pentru setarea explicit˘ a a valorii unei celule. class ModelTabel extends AbstractTableModel { String[] coloane = {"Nume".returneaz˘ a elementul de la o anumit˘ a linie ¸ si coloan˘ a. public int getColumnCount() { return coloane. • getColumnName . Boolean. JTable tabel = new JTable(model).. Boolean. cele mai utilizate fiind (primele trei trebuie obligatoriu supradefinite..returneaz˘ a num˘ arul de coloane ale tabelului. Uzual.11. Din motive de eficient ¸˘ a.

tabel.getModel().. public Test() { .addTableModelListener(this). Object data = model.getFirstRow().. int col = e. } } . } public String getColumnName(int col) { return coloane[col]. .. CAPITOLUL 11. TableModel model = (TableModel)e. SWING } public Object getValueAt(int row. . Pentru a trata aceste evenimente va trebui s˘ a implement˘ am interfat ¸a TableModelListener ce cont ¸ine metoda tableChanged.length.. int col) { // Doar numele este editabil return (col == 0). Inregistrarea unui listener va fi f˘ acut˘ a pentru modelul tabelului: public class Test implements TableModelListener { . } public boolean isCellEditable(int row..getValueAt(row...326 return elemente. } public void tableChanged(TableModelEvent e) { // Aflam celula care a fost modificata int row = e. int col) { return elemente[row][col].. } } Orice schimbare a datelor tabelului va genera un eveniment de tip TableModelEvent. col).getColumn().getSource().

Tratarea evenimentelor generate de schimbarea select ¸iei ˆ ın tabel se realizeaz˘ a prin ˆ ınregistrarea unui ascult˘ ator de tip ListSelectionListener: class Test implements ListSelectionListener { . } else { int index = model.getValueIsAdjusting()) return.isSelectionEmpty()) { // Nu este nici o linie selectata . interfat ¸a ListSelectionModel. celule unei coloane vor fi reprezentare la fel. // Stabilim modul de selectie tabel. ˆ ıntocmai ca la liste.. FOLOSIREA COMPONENTELOR 327 Tabele ofer˘ a posibilitatea de a selecta una sau mai multe linii. gestiunea liniilor selectate fiind realizat˘ a prin intermediul unui model.setSelectionMode(ListSelectionModel.getSelectionModel().. } } } Dup˘ a cum am spus. model... ListSelectionModel model = (ListSelectionModel)e.getMinSelectionIndex()..11. Acesta este o instant ¸˘ a ce implementeaz˘ a. // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = tabel.addListSelectionListener(this)...SINGLE_SELECTION). . public Test() { .. nu neap˘ arat consecutive. if (model. fiecare coloan˘ a avˆ and asociat un obiect renderer responsabil cu crearea componen- . // Linia cu numarul index este prima selectata ..6. } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e.getSource()..

Implicit.. cum ar fi: Boolean. plus implementarea metodei specifice din TreeCellEditor. ce extinde interfat ¸a CellEditor care generalizeaz˘ a conceptul de celul˘ a editabil˘ a pe care ˆ ıl vom mai reg˘ asi la arbori. } .) { . Crearea unui editor propriu se realizeaz˘ a cel mai simplu prin extinderea clasei utilitare AbstractCellEditor. public class MyEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor { // Singura metoda abstracta a parintelui public Object getCellEditorValue() { // Returneaza valoarea editata . ce asociaz˘ a un anumit tip de date cu un obiect de tip TableRenderer.. Icon.. Double. Implicit.. Number. restul tipurilor avˆ and o reprezentare standard ce const˘ aˆ ıntr-o etichet˘ a cu reprezentarea obiectului ca ¸ sir de caractere. } } O situat ¸ie similar˘ a o reg˘ asim la nivelul editorului asociat celulelor dintr-o anumit˘ a coloan˘ a. Acesta este un obiect ce implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellEditor. care are o singur˘ a metod˘ a getTableCellRendererComponent.. return this. Un astfel de obiect implementeaz˘ a interfat ¸a TableCellRenderer.328 CAPITOLUL 11. dar este posibil˘ a specificarea unui editor propriu cu metoda setDefaultEditor. Date. exist˘ a o serie de editoare standard pentru tipurile de date ment ¸ionate anterior. Float. aceasta fiind responsabil˘ a cu crearea componentelor ce vor fi afi¸ sate ˆ ın celulele unei coloane. ImageIcon. exist˘ a o serie de tipuri de date cu reprezent˘ ari specifice. care implementeaz˘ a CellEditor. SWING tei ce descrie celulele sale. public class MyRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(.. Specificarea unui renderer propriu se realizeaz˘ a cu metoda setDefaultRenderer.

De¸ si clasa JTree se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul javax. DefaultMutableTreeNode siruri = . La nivel structural. String text = "<html><b>Radacina</b></html>". aceasta fiind folosit˘ a pentru toate tipurile de noduri. } } 329 11. FOLOSIREA COMPONENTELOR // Metoda definita de TableCellEditor public Component getTableCellEditorComponent(. noduri interne care au cel put ¸in un fiu ¸ si noduri frunz˘ a .6. DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode(text).5 Arbori Clasa JTree permite afi¸ sarea unor elemente ˆ ıntr-o manier˘ a ierarhic˘ a.tree. DefaultMutableTreeNode numere = new DefaultMutableTreeNode("Numere"). o serie de clase ¸ si interfet ¸e necesare lucrului cu arbori se g˘ asesc ˆ ın pachetul javax.. un arbore este format dintr-o r˘ ad˘ acin˘ a..swing. Crearea unui arbore presupune a¸ sadar crearea unui nod (r˘ ad˘ acina)..6.) { // Returneaza componenta de tip editor .swing.care nu mai au nici un descendent. Clasa care modeleaz˘ a not ¸iunea de nod al arborelui este DefaultMutableTreeNode.11. instant ¸ierea unui obiect de tip JTree cu r˘ ad˘ acina creat˘ a¸ si ad˘ augarea apoi de noduri frunz˘ a ca fii ai unor noduri existente. informat ¸ia ˆ ın sine fiind manipulat˘ a prin intermediul unui model.. un obiect JTree reprezint˘ a doar o imagine a datelor. Ca orice component˘ a Swing netrivial˘ a.

. i<3. acesta fiind reprezentat ca atare.getSelectionModel().setSelectionMode( TreeSelectionModel. ˆ ın aceast˘ a situat ¸ie interfat ¸a corespunz˘ atoare fiind TreeSelectionModel.330 CAPITOLUL 11. Dup˘ a cum se observ˘ a. for(int i=0.. i++) { numere.add(numere). reprezentarea lor implicit˘ a fiind obt ¸inut˘ aprin apelarea metodei toString pentru obiectului cont ¸inut. Aceasta trebuie s˘ a implementeze intefat ¸a TreeModel. Scopul unei componente de tip arbore este ˆ ın general selectarea unui nod al ierarhiei. class Test implements TreeSelectionListener { .. de tip TreeSelectionListener. se poate implementa o clas˘ a care s˘ a descrie modelul arborelui..add(new DefaultMutableTreeNode("Sirul " + i)). care s˘ a trateze evenimentele generate la schimbarea select ¸iei ˆ ın arbore. JTree tree = new JTree(root). nodurile arborelui pot fi de tipuri diferite. este posibil˘ a specificarea unui text ˆ ın format HTML ca valoare a unui nod.add(siruri). siruri.addTreeSelectionListener(this)..SINGLE_TREE_SELECTION). public Test() { . Dac˘ a varianta ad˘ aug˘ arii explicite a nodurilor nu este potrivit˘ a. // Adaugam un ascultator tree.add(new DefaultMutableTreeNode(new Integer(i))). } root. root. // Stabilim modul de selectie tree. gestiunea elementelor selectate se realizeaz˘ a printr-un model. . Arborii permit ˆ ınregistrarea unor obiecte listener. Ca ¸ si ˆ ın cazul listelor sau a tabelelor. De asemenea. } . SWING new DefaultMutableTreeNode("Siruri")..

cea folosit˘ a implicit fiind DefaultTreeCellRenderer. "None" • Specificarea unei iconit ¸e pentru nodurile frunz˘ a sau interne: ImageIcon leaf = createImageIcon("img/leaf.Specific˘ a dac˘ a r˘ ad˘ acina e vizibil˘ a sau nu. • putClientProperty . . // Obtinem informatia din nod Object nodeInfo = node. cum ar fi modul de reprezentare a relat ¸iilor (liniilor) dintre nodurile p˘ arinte ¸ si fiu: tree. "Angled").gif").6.Specific˘ a dac˘ a nodurile de pe primul nivel au simboluri care s˘ a permit˘ a expandarea sau restrˆ angerea lor. • setShowsRootHandles .putClientProperty("JTree. Acestea sunt: • setRootVisible . Aceasta implementeaz˘ a interfat ¸a TreeCellRenderer.. Exist˘ aˆ ıns˘ a¸ si diverse metode de a schimba ˆ ınf˘ a¸ ti¸ sarea unui arbore f˘ ar˘ a s˘ a cre˘ am noi clase de tip TreeCellRenderer. } } 331 Fiecare nod al arborelui este reprezentar prin intermediul unei clase renderer.Stabile¸ ste diverse propriet˘ a¸ ti.gif").11..getLastSelectedPathComponent(). .gif"). ImageIcon closed = createImageIcon("img/closed.getUserObject(). ImageIcon open = createImageIcon("img/open. // sau "Horizontal". FOLOSIREA COMPONENTELOR public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { // Obtinem nodul selectat DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree. if (node == null) return. Prin implementarea interfet ¸ei sau extinderea clasei implicite pot fi create modalit˘ a¸ ti de personalizare a nodurilor arborelui ˆ ın funct ¸ie de tipul sau valoarea acestora.lineStyle".

renderer. 11.6. acesta putˆ and fi schimbat ˆ ıns˘ a chiar ˆ ın momentul construirii .Acestea sunt JFrame.setLeafIcon(leaf). Superclasa componentelor de acest tip este Container. Cele mai importante clase care descriu astfel de containere sunt: – JPanel – JScrollPane – JTabbedPane – JSplitPane – JLayeredPane – JDesktopPane – JRootPane JPanel are aceea¸ si funct ¸ionalitate ca ¸ si clasa Panel din AWT. 2. renderer.332 CAPITOLUL 11. JDialog. renderer. SWING DefaultTreeCellRenderer renderer = new DefaultTreeCellRenderer(). clas˘ a despre care am mai discutat ˆ ın capitolul dedicat modeluli AWT. fiind folosit pentru gruparea mai multor componente Swing ¸ si plasarea lor ˆ ımpreun˘ a pe o alt˘ a suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. tree. Containerele pot fi ˆ ımo˘ art ¸ite ˆ ın dou˘ a categorii: 1. containerele reprezint˘ a suprafet ¸ de afi¸ sare pe care pot fi plasate ale componente. Containere intermediare .setClosedIcon(closed). eventual chiar alte containere. Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.setOpenIcon(open). JApplet ¸ si reprezint˘ a r˘ ad˘ acinile ierarhiilor de componente ale unei aplicat ¸ii. Containere de nivel ˆ ınalt .setCellRenderer(renderer).Reprezint˘ a suprafet ¸e de afi¸ sare cu ajutorul c˘ arora pot fi organizate mai eficient componentele aplicat ¸iei. putˆ and fi imbricate.6 Containere Dup˘ a cum ¸ stim.

uzual panouri (obiecte de tip JPanel).add(new JButton("OK")). JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()). Ad˘ augarea de componente se realizeaz˘ a ca pentru orice container. JScrollPane este o clas˘ a foarte important˘ aˆ ın arhitectura modelului Swing. JList lista = new JList(elemente).6. selectarea ... JTabbedPane este util˘ a pentru suprapunerea mai multor containere.add(sp). . FOLOSIREA COMPONENTELOR 333 obiectului JPanel sau ulterior cu metoda setLayout. for(int i=0. p. deoarece nu mai este construit si un obiect de tip FlowLayout (implicit) */ p. deoarece ofer˘ a suport pentru derularea pe orizontal˘ a ¸ si vertical˘ a a componentelor a c˘ aror reprezentare complet˘ a nu ˆ ıncape ˆ ın suprafat ¸a asociat˘ a. nici o component˘ a Swing neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a operat ¸ie. i++) elemente[i] = "Elementul " + i.getContentPane().11.add(new JLabel("Hello")). /* Preferabil. i<100. pe acela¸ si spat ¸iu de afi¸ sare. frame. JScrollPane sp = new JScrollPane(lista). String elemente[] = new String[100]. folosind metoda add.

tabbedPane. SWING unuia sau altui panou realizˆ andu-se prin intermediul unor butoane dispuse pe partea superioar˘ a a componentei. "Aici avem o eticheta"). JList list = new JList(elem). tabbedPane. panel1. JComponent panel2 = new JPanel(). fie una sub alta ¸ si separarea acestora prin intermediul unei bare care s˘ a permit˘ a configurarea suprafet ¸ei alocate fiec˘ arei componente.gif").addTab("Tab 2".setOpaque(true). icon. panel2. panel2.addTab("Tab 1". "Aici avem un buton").add(new JButton("OK")). JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane(). ofer˘ a o implementare asem˘ an˘ atoare gestionarului de pozit ¸ionare CardLayout. fiecare panou avˆ and un astfel de buton corespunz˘ ator.setOpaque(true). JSplitPane permite crearea unui container care cont ¸ine dou˘ a componente dispuse fie una lˆ ang˘ a cealalt˘ a.334 CAPITOLUL 11. KeyEvent. panel2.add(new JLabel("Hello")). .VK_2). JComponent panel1 = new JPanel().VK_1). String elem[] = {"Unu". panel1. "Trei" }. ImageIcon icon = new ImageIcon("smiley.setMnemonicAt(1. KeyEvent. panel1. Ca funct ¸ionalitate. tabbedPane.setMnemonicAt(0. icon. "Doi". tabbedPane.

Permite crearea unor dialoguri simple.add(sp2). panel. list.add(new JButton("Sterge")). . FOLOSIREA COMPONENTELOR JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3. text). 1)). JTextArea text = new JTextArea( "Mai multe componente separate prin\n" + "intermediul containerelor JSplitPane").VERTICAL_SPLIT.11. Acestea sunt: • JOptionPane . panel. realizarea unor interog˘ ari de confirmare/renunt ¸are. folosite pentru afi¸ sarea unor mesaje.7 Dialoguri Clasa care descrie ferestre de dialog este JDialog. // Separam lista de grupul celor trei butoane JSplitPane sp1 = new JSplitPane( JSplitPane. crearea unui dialog realizˆ andu-se prin extinderea acesteia.6. sp1.getContentPane(). In Swing exist˘ aˆ ıns˘ a o serie de clase predefinite ce descriu anumite tipuri de dialoguri.6. frame. 335 11.HORIZONTAL_SPLIT. // Separam containerul cu lista si butoanele // de componenta pentru editare de text JSplitPane sp2 = new JSplitPane( JSplitPane. extrem de utile ˆ ın majoritatea aplicat ¸iilor.add(new JButton("Salveaza")).add(new JButton("Adauga")). panel). ˆ ıntocmai ca ˆ ın modelul AWT. panel.

JOptionPane. cum ar fi o fereastr˘ a sau suprafat ¸a unui applet. ˆ ıns˘ a exist˘ a unele diferent ¸e care trebuie ment ¸ionate. r˘ ad˘ acina acestei fiind un container de nivel ˆ ınalt. JOptionPane.336 CAPITOLUL 11. operat ¸ia de desenare va fi executat˘ a pentru toate containerele.QUESTION_MESSAGE). fie ca urmare a unor act ¸iuni externe sau interne programului. Cˆ and este necesar˘ a desenarea componentei repsective. • ProgressMonitor . Mai jos. "Intrebare". Orice component˘ a se g˘ ase¸ ste ˆ ıntr-o ierarhie format˘ a de containere.showConfirmDialog(frame.7.Dialog standard pentru selectarea ˆ ıntr-o manier˘ a facil˘ a a unei culori. "Eroare".Dialog standard care permite navigarea prin sistemul de fi¸ siere ¸ si selectarea unui anumit fi¸ sier pentru operat ¸ii de deschidere. • JFileChooser . "Doriti inchiderea aplicatiei ? ".ERROR_MESSAGE). sunt exemplificate dou˘ a modalit˘ a¸ ti de utilizare a clasei: JOptionPane.1 Desenarea Metode specifice Dup˘ a cum ¸ stim. ˆ ıncepˆ and cu cel de la nivelul superior. SWING etc. care la rˆ andul ei poate fi plasat˘ a pe alt˘ a suprafat ¸˘ a¸ si a¸ sa mai departe. Procesul ˆ ın sine este asem˘ an˘ ator celui din modelul AWT. JOptionPane.7 11. sau chiar pentru introducerea unor valori.YES_NO_OPTION. . Cu alte cuvinte. • JColorChooser . clasa fiind extrem de configurabil˘ a. desenarea unei componente este un proces care se executa automat ori de cˆ ate ori este necesar.showMessageDialog(frame.Clas˘ a utilizat˘ a pentru monitorizare˘ a progresului unei operat ¸ii consumatoare de timp. JOptionPane. "Eroare de sistem !". respectiv salvare. fie la prima sa afi¸ sare. componenta este plasat˘ a pe o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare. 11.

Este principala metod˘ a pentru desenare ce este supradefinit˘ a pentru fiecare component˘ a Swing ˆ ın parte pentru a descrie reprezentarea sa grafic˘ a. De asemenea. In cazul ˆ ın care dimensiunea sau pozit ¸ia componentei s-au schimbat. Pentru componentele Swing. Nu trebuie supradefinit˘ a. desenarea este realizat˘ a de firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu transmiterea evenimentelor. Pe perioada ˆ ın care acesta este ocupat cu transmiterea unui mesaj nu va fi f˘ acut˘ a nici o desenare.11. Nu trebuie supradefinit˘ a. Atent ¸ie Intocmai ca ˆ ın AWT. pe perioada respectiv˘ a nu va fi transmis nici un mesaj. dac˘ a acesta este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de desenare ce consum˘ a mult timp. dac˘ a se dore¸ ste redesenarea explicit˘ a a unei componente se va apela metoda repaint. ˆ ın cazul ˆ ın care componenta este opac˘ a metoda deseneaz˘ a suprafat ¸a sa cu culoarea de fundal.Deseneaz˘ a chenarele componentei (dac˘ a exist˘ a). apelat˘ a automat ori de cˆ ate ori este necesar. din motivele amintite mai sus.Solicit˘ a desenarea componentelor cont ¸inute de aceast˘ a component˘ a (dac˘ a exist˘ a). • paintChildren . Ca ¸ si ˆ ın AWT. acest lucru nu este recomandat. Metoda paint este responsabil˘ a cu apelul metodelor amintite mai sus ¸ si realizarea unor optimiz˘ ari legate de procesul de desenare. Implicit. cum ar fi implementarea mecanismului de double-buffering. aceast˘ a metod˘ a are ˆ ıns˘ a o implementare specific˘ a ¸ si nu trebuie supradefinit˘ a. metoda cea mai important˘ a fiind paint. Aceasta este responsabil˘ a cu apelul metodelor Swing ce deseneaz˘ a componenta ¸ si anume: • paintComponent .7. . apelul metodei revalidate va precede apelul lui repaint. DESENAREA 337 Desenarea se bazeaz˘ a pe modelul AWT. • paintBorder . De¸ si este posibil˘ a supradefinirea ei. dup˘ a care va executa desenarea propriu-zis˘ a.

getWidth. De exemplu. Aceasta este o facilitate extrem de important˘ a deoarece permite crearea de componente care nu au form˘ a rectangular˘ a.gif"). ˆ ıncetinind astfel procesul de afi¸ sare. Dimensiunile acestei pot fi obt ¸inute cu metodele getSize. cea mai utilizat˘ a fiind crearea unei etichete (JLabel) sau a unui buton (JButton) care s˘ a aib˘ a setat˘ a o anumit˘ a imagine pe suprafat ¸a sa. Acestea includ ˆ ıns˘ a¸ si dimsniunile chenarelor.2 Considerat ¸ii generale In continuare vom prezenta cˆ ateva considerat ¸ii generale legate de diferite aspecte ale desen˘ arii ˆ ın cadrul modelului Swing. deoarece pentru componentele transparente vor trebui redesenate containerele pe care se g˘ ase¸ ste aceasta. Afi¸ sarea imaginilor In AWT afi¸ sarea unei imagini era realizat˘ a uzual prin supradefinirea clasei Canvas ¸ si desenarea imaginii ˆ ın metoda paint a acesteia. ImageIcon img = new ImageIcon("smiley. este necesar˘ a implementarea de cod specific pentru a trata ap˘ asarea acestui tip de buton.338 CAPITOLUL 11. Dimensiunile componentelor Dup˘ a cum ¸ stim. Evident. Din acest motiv.7. Trabsparent ¸a ˆ ıns˘ a vine cu un anumit pret ¸. Transparent ¸a Cu ajutorul metodei setOpaque poate fi controlat˘ a opacitatea componentelor Swing. JLabel label = new JLabel(img). se recomand˘ a setarea componentelor ca fiind opace (setOpaque(true)). de fiecare dat˘ a cˆ and este cazul. evident dac˘ a acestea exist˘ a. orice component˘ a este definit˘ a de o suprafat ¸˘ a rectangular˘ a. In Swing. un buton circular va fi construit ca fiind transparent (setOpaque(false)) ¸ si va desena ˆ ın interiorul s˘ au o elips˘ a umplut˘ a cu o anumit˘ a culoare. exist˘ a cˆ ateva solut ¸ii mai simple pentru afi¸ sarea unei imagini. SWING 11. getHeight. Suprafat ¸a ocupat˘ a de acestea poate fi aflat˘ a cu metoda getInsets . Imaginea respectiv˘ a trebuie creat˘ a folosind clasa ImageIcon.

11. Pentru a avea acces la API-ul Java2D.. Din acest motiv este foarte important ca atunci cˆ and supradefinim metoda paintComponent s˘ a ne asigur˘ am c˘ a la terminarea metodei starea obiectului Graphics este aceea¸ si ca la ˆ ınceput... a chenarelor ¸ si a fiilor s˘ ai. Insets insets = getInsets().translate(x. In majoritatea cazurilor ˆ ıns˘ a.Explicit Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. int currentWidth = getWidth() .. pentru a eficientiza desenarea. obiectul de tip Graphics primit ca argument de metoda paintComponent este refolosit pentru desenarea componentei.right..insets. clas˘ a ce extinde Graphics ¸ si pune la dispozit ¸ie metode mai sofisitcate de desenare cunoscute sub numele de Java2D. y).insets.insets.insets..bottom. .translate(-x. g2d. g2d. argumentul este de fapt de tip Graphics2D. } Contexte grafice Argumentul metodei paintComponent este de tip Graphics ce ofer˘ a primitivele standard de desenare.. DESENAREA 339 ce va returna un obiect de tip Insets ce specific˘ a num˘ arul de pixeli ocupat ¸i cu chenare ˆ ın jurul componentei. fie folosind o copie a contextului grafic primit ca argument: // 1.left .top . // Desenam apoi cu g2d . este suficient s˘ a facem conversia argumentului ce descrie contextul grafic: public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. // modificam contexul . } In Swing. -y).7. Acest lucru poate fi realizat fie explicit. // revenim la starea initiala .. int currentHeight = getHeight() . public void paintComponent(Graphics g) { .

swing.8 Look and Feel Prin sintagma ’Look and Feel’ (L&F) vom ˆ ınt ¸elege modul ˆ ın care sunt desenate componentele Swing ¸ si felul ˆ ın care acestea interact ¸ioneaz˘ a cu utilizatorul. Folosirea unei copii Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. Incepˆ and cu versiunea 1.plaf.swing.translate(x. • com.sun.windows. Orice L&F este descris de o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel.swing.metal.sun. g2d.dispose().sun.java. • com.WindowsLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Windows. y).plaf. .swing.plaf.java.MotifLookAndFeel Specific˘ a interfat ¸a CDE/Motif.MetalLookAndFeel Este varianta implicit˘ a de L&F ¸ si are un aspect specific Java. SWING // 2.GTKLookAndFeel GTK+ reprezint˘ a un standard de creare a interfet ¸elor grafice dezvoltat independent de limbajul Java. (GTK este acronimul de la GNU Image Manipulation Program Toolkit). Folosind acest L&F este posibil˘ a ¸ si .4.swing.mac.gtk. 11.plaf..340 CAPITOLUL 11. Distribut ¸ia standard Java include urm˘ atoarele clase ce pot fi utilizate pentru selectarea unui L&F: • javax.java. g2d.plaf. variantele originale de L&F furnizate ˆ ın distribut ¸ia standard ofereau modalitatea ca o interfat ¸˘ a Swing fie s˘ a se ˆ ıncadreze ˆ ın ansamblul grafic al sistemului de operare folosit.. In principiu.motif. Posibilitatea de a alege ˆ ıntre diferite moduri L&F are avantajul de a oferi prezentarea unei aplicat ¸ii ˆ ıntr-o form˘ a grafic˘ a care s˘ a corespund˘ a preferint ¸elor utilizatorilor. • com.sun.MacLookAndFeel Varianta specific˘ a sistemelor de operare Mac.java.2 exist˘ a¸ si implementarea pentru Windows XP .create(). • com. fie s˘ a aib˘ a un aspect specific Java.

• setLookAndFeel .defaultlaf: . // Exemple: UIManager.Obt ¸ine variant˘ a specific˘ a sistemului de operare folosit.MotifLookAndFeel"). • getCrossPlatformLookAndFeelClassName .8.motif. precum ¸ si pentru obt ¸inerea unor variante specifice: • getLookAndFeel .Obt ¸ine varianta curent˘ a.Returneaz˘ a interfat ¸a grafic˘ a standard Java (JLF).java.defaultlaf Exist˘ a posibilitatea de a specifica varianta de L&F a aplicat ¸ie direct de la linia de comand˘ a prin setarea proprietˆ a¸ tii swing.sun.plaf.11. returneaz˘ a varianta standard.swing.setLookAndFeel( UIManager. Setarea propriet˘ a¸ tii swing.setLookAndFeel( "com. UIManager. Folosirea clasei UImanager Clasa UIManager pune la dispozit ¸ie o serie de metode statice pentru selectarea la momentul execut ¸iei a uni anumit L&F. • getSystemLookAndFeelClassName . returnˆ and un obiect de tip LookAndFeel. fie un ¸ sir de caractere cu numele complet al clasei L&F. LOOK AND FEEL 341 specificarea unei anumite teme prin intermediul unui fi¸ sier de resurse sau folosind variabila swing. Metoda prime¸ ste ca argument un obiect dintr-o clas˘ a derivat˘ a din LookAndFeel. ca ˆ ın exemplul de mai jos: java -Dswing.gtkthemefile=temaSpecifica/gtkrc App Specificare unei anumite interfet ¸e L&F poate fi realizat˘ a prin mai multe modalit˘ a¸ ti.Seteaz˘ a modul curet L&F.getSystemLookAndFeelClassName()).gtkthemefile. In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici o astfel de clas˘ a.

f.setLookAndFeel ˆ ınaintea cre˘ arii unei componente Swing.defaultlaf= com.windows. ˆ ıncepˆ and cu containerele de nivel ˆ ınalt ¸ si va fi realizat prin apelul metodei SwingUtilities.sun. # Swing properties swing.swing.342 CAPITOLUL 11.defaultlaf= com.GTKLookAndFeel App java -Dswing.properties.sun. Acesta este un proces care trebuie s˘ a actualizeze ierarhiile de componente. Exist˘ a posibilitatea de a schimba varianta de L&F chiar ¸ si dup˘ a afi¸ sarea componentelor.gtk.sun.WindowsLookAndFeel App O alt˘ a variant˘ a de a seta aceast˘ a proprietate este schimbarea ei direct ˆ ın fi¸ sierul swing. SwingUtilities. Clasa standard Java (JLF).java.defaultlaf= com. 2.pack(). 3.defaultlaf specificat˘ aˆ ın fi¸ sierul swing.updateComponentTreeUI(f).swing. 4. Proprietatea swing.plaf.swing.WindowsLookAndFeel Ordinea ˆ ın care este aleas˘ a clasa L&F este urm˘ atoarea: 1.properties situat ˆ ın subdirectorul lib al distribut ¸iei Java.updateComponentTreeUI ce va primi ca argument r˘ ad˘ acina unei ierarhii.java.windows. .plaf.defaultlaf specificat˘ a de la linia de comand˘ a.plaf. SWING java -Dswing. Proprietatea swing. Apelul explicit al metodei UIManager. Secvent ¸a care efectueaz˘ a aceast˘ a operat ¸ie pentru o fereastr˘ a f este: UIManager.setLookAndFeel(numeClasaLF).java.

Cu alte cuvinte. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie ¸ si un sfˆ ar¸ sit.1 Introducere Firele de execut ¸ie fac trecerea de la programarea secvent ¸ial˘ a la programarea concurent˘ a. la un moment dat programul are un singur punct de execut ¸ie. ˆ ın timp ce un sistem de operare multitasking. o secvent ¸˘ a de execut ¸ie a instruct ¸iunilor sale ¸ si un sfˆ ar¸ sit. Un fir de execut ¸ie este similar unui proces secvent ¸ial. nu este capabil s˘ a execute decˆ at un singur proces la un moment dat. 343 . folosind diverse strategii de alocare a procesorului fiec˘ aruia dintre acestea. cum ar fi UNIX sau Windows. Un program secvent ¸ial reprezint˘ a modelul clasic de program: are un ˆ ınceput. Un program aflat ˆ ın execut ¸ie se nume¸ ste proces. Definit ¸ie Un fir de execut ¸ie este o succesiune scevent ¸ial˘ a de instruct ¸iuni care se execut˘ aˆ ın cadrul unui proces.Capitolul 12 Fire de execut ¸ie 12. ˆ ın sensul c˘ a are un ˆ ınceput. cum ar fi fi MS-DOS. poate rula oricˆ ate procese ˆ ın acela¸ si timp (concurent). Am reamintit acest lucru deoarece not ¸iunea de fir de execut ¸ie nu are sens decˆ at ˆ ın cadrul unui sistem de operare multitasking. Diferenta dintre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces const˘ aˆ ın faptul c˘ a un fir de execut ¸ie nu poate rula independent ci trebuie s˘ a ruleze ˆ ın cadrul unui proces. Un sistem de operare monotasking.

Firele de execut ¸ie sunt utile ˆ ın multe privint ¸e. 12. De asemenea. execut ¸ia simultan˘ a a firelor ˆ ın cadrul unui proces este similar˘ a cu execut ¸ia concurent˘ a a proceselor: sistemul de operare va aloca procesorul dup˘ a o anumit˘ a strategie fiec˘ arui fir de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea lor. Care ar fi ˆ ıns˘ a deosebirile ˆ ıntre un fir de execut ¸ie ¸ si un proces ? In primul. ˆ ıns˘ a uzual ele sunt folosite pentru executarea unor operat ¸ii consumatoare de timp f˘ ar˘ a a bloca procesul principal: calcule matematice. evident. A¸ sadar. De multe ori ori. toate firele de execut ¸ie avˆ and acces la acelea¸ si date. desenarea componentelor unei aplicat ¸ii GUI. un fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a unei clase. acest lucru nu este obligatoriu. O alt˘ a deosebire rezult˘ a din faptul c˘ a fiecare proces are propria sa memorie (propriul s˘ au spat ¸iu de adrese) iar la crearea unui nou proces (fork) este realizat˘ a o copie exact˘ a a procesului p˘ arinte: cod ¸ si date. FIRE DE EXECUT ¸ IE Program (proces) Un program ˆ ı¸ si poate defini ˆ ıns˘ a nu doar un fir de execut ¸ie ci oricˆ ate. Din acest motiv firele de execut ¸ie mai sunt numite ¸ si procese usoare. rˆ and deosebirea major˘ a const˘ aˆ ın faptul c˘ a firele de execut ¸ie nu pot rula decˆ at ˆ ın cadrul unui proces. aceea¸ si . un fir mai poate fi privit ¸ si ca un context de execut ¸ie ˆ ın cadrul unui proces. ˆ ın timp ce la crearea unui fir nu este copiat decˆ at codul procesului p˘ arinte. etc. ambele rulˆ and simultan ¸ si independent pe o structur˘ a secvent ¸ial˘ a format˘ a de instruct ¸iunile lor. Un fir de execut ¸ie poate fi asem˘ anat cu o versiune redus˘ a a unui proces. a¸ steptarea eliber˘ arii unei resurse. firele ˆ ı¸ si desf˘ a¸ soar˘ a activitatea ˆ ın fundal ˆ ıns˘ a.2 Crearea unui fir de execut ¸ie Ca orice alt obiect Java. prin urmare.344 Program (proces) CAPITOLUL 12. datele procesului original. permit ¸ˆ and efectuarea concurent˘ a a sarcinilor independente ale acelui program. Firele de execut ¸ie definite de o clas˘ a vor avea acela¸ si cod ¸ si. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ aˆ ın cadrul unui proces se pot executa simultan mai multe fire de execut ¸ie.

2. A¸ sadar. Orice clas˘ a ale c˘ arei instant ¸e vor fi executate separat ˆ ıntr-un fir propriu trebuie declarat˘ a ca fiind de tip Runnable. orice clas˘ a ce descrie fire de execut ¸ie va cont ¸ine metoda run ˆ ın care este implementat codul ce va fi rulat.2. metoda run nu cont ¸ine nici un cod. implicit. • prin implementarea interfet ¸ei Runnable. Cea mai important˘ a clas˘ a care implementeaz˘ a interfat ¸a Runnable este Thread.12. Orice fir de execut ¸ie este o instant ¸˘ a a clasei Thread sau a unei subclase a sa. nu face nimic. } public void run() { // Codul firului de executie .1 Extinderea clasei Thread Cea mai simpl˘ a metod˘ a de a crea un fir de execut ¸ie care s˘ a realizeze o anumit˘ a act ¸iune este prin extinderea clasei Thread ¸ si supradefinirea metodei run a acesteia. Formatul general al unei astfel de clase este: public class FirExcecutie extends Thread { public FirExcecutie(String nume) { // Apelam constructorul superclasei super(nume).. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE 345 secvent ¸a de instruct ¸iuni. Crearea unei clase care s˘ a defineasc˘ a fire de execut ¸ie poate fi facut˘ a prin dou˘ a modalit˘ a¸ ti: • prin extinderea clasei Thread. } } Prima metod˘ a a clasei este constructorul. atunci putem renunt ¸a la supradefinirea .. In cazul ˆ ın care nu vrem s˘ a d˘ am nume firelor pe care le cre˘ am. 12. Interfat ¸a Runnable este conceput˘ a ca fiind un protocol comun pentru obiectele care doresc s˘ a execute un anumit cod pe durata existent ¸ei lor. Aceasta implementeaz˘ a un fir de execut ¸ie generic care. Aceasta este o interfat ¸˘ a care cont ¸ine o singur˘ a metod˘ a¸ si anume metoda run. care prime¸ ste ca argument un ¸ sir ce va reprezenta numele firului de execut ¸ie. cu alte cuvinte.

// Numara de la 0 la 100 cu pasul 5 fir2 = new AfisareNumere (100 . this . 100 . // Lansam in executie fir. .1: Folosirea clasei Thread class AfisareNumere extends Thread { private int a . b . } } public class TestThread { public static void main ( String args []) { AfisareNumere fir1 . f˘ ar˘ a argumente. // Cream firul de executie FirExecutie fir = new FirExecutie("simplu"). pas = pas . b = b . lansarea s˘ a fiind realizeaz˘ a de metoda start. int pas ) { this .346 CAPITOLUL 12. Evident. care creeaz˘ a un fir de execut ¸ie f˘ ar˘ a nici un nume. 10) . definit˘ aˆ ın clasa Thread. i <= b . print ( i + " " ) . } public void run () { for ( int i = a . a = a . se pot defini ¸ si alt ¸i constructori. fir2 . int b . ace¸ stia fiinde utili atunci cˆ and vrem s˘ a trimitem diver¸ si parametri de init ¸ializare firului nostru. Listing 12. Un fir de execut ¸ie creat nu este automat pornit. ”inima” oric˘ arui fir de execut ¸ie.start(). public AfisareNumere ( int a . pas . Ulterior. out . ˆ ın care scriem efectiv codul care trebuie s˘ a se execute. S˘ a consider˘ am ˆ ın continuare un exemplu ˆ ın care definim un fir de execut ¸ie ce afi¸ seaz˘ a numerele ˆ ıntregi dintr-un interval. i += pas ) System . fir1 = new AfisareNumere (0 . A dou˘ a metod˘ a este metoda run. FIRE DE EXECUT ¸ IE acestui constructor ¸ si s˘ a folosim constructorul implicit. cu un anumit pas. this . acesta poate primi un nume cu metoda setName. 200 . 5) .

apoi numerele de la 100 la 200 cu pasul 10. Thread // incorect ! In acest caz.2 Implementarea interfet ¸ei Runnable Ce facem ˆ ıns˘ a cˆ and dorim s˘ a cre˘ am o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie dar aceasta are deja o superclas˘ a. nu mai putem extinde clasa Thread ci trebuie s˘ a implement˘ am direct interfat ¸a Runnable. fir2 . f˘ ar˘ a a extinde clasa Thread. Clasa Thread implementeaz˘ a ea ˆ ıns˘ a¸ si interfat ¸a Runnable ¸ si. A¸ sadar.2. Interfat ¸a Runnable se g˘ ase¸ ste ˆ ın pachetul java. ˆ ıntrucˆ at primul apel este c˘ atre contorul fir1. La rul˘ ari diferite se pot obt ¸ine rezultate diferite deoarece timpul alocat fiec˘ arui fir de execut ¸ie poate s˘ a nu fie acela¸ si. deci rezultatul afi¸ sat pe ecran ar trbui s˘ a fie: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 In realitate ˆ ıns˘ a. din acest motiv. start () . la extinderea ei obt ¸ineam implementarea indirect˘ a a interfet ¸ei. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE // Numara de la 100 la 200 cu pasul 10 fir1 . rezultatul obt ¸inut va fi o intercalare de valori produse de cele dou˘ a fire ce ruleaz˘ a simultan. // Pornim firele de executie // Ele vor fi distruse automat la terminarea lor } } 347 Gˆ andind secvent ¸ial.12. el fiind controlat de procesor ˆ ıntr-o manier˘ a ”aparent” aleatoare.2. interfat ¸˘ a Runnable permite unei clase s˘ a fie activ˘ a. s-ar crede c˘ a acest program va afi¸ sa prima dat˘ a numerele de la 0 la 100 cu pasul 5. ¸ stiind c˘ aˆ ın Java nu este permis˘ a mo¸ stenirea multipl˘ a? class FirExecutie extends Parinte.lang ¸ si este definit˘ a astfel: . start () . Un posibil rezultat al programului de mai sus: 0 100 5 110 10 120 15 130 20 140 25 150 160 170 180 190 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12.

start(). prin instruct ¸iunea new. } Prin urmare. urmat˘ a de un apel la un constructor al clasei Thread. ca pentru orice alt obiect. public FirExecutie() if (fir == null) { fir = new Thread(this). firul de execut ¸ie poate fi lansat printr-un apel al metodei start. se pierde ˆ ıns˘ a tot suportul oferit de clasa Thread. Acest lucru se realizeaz˘ a. FIRE DE EXECUT ¸ IE public interface Runnable { public abstract void run(). . Dup˘ a creare.348 CAPITOLUL 12. crearea acestora trebuind f˘ acut˘ a explicit. o clas˘ a care instant ¸iaz˘ a fire de execut ¸ie prin implementarea interfet ¸ei Runnable trebuie obligatoriu s˘ a implementeze metoda run.. fir. ˆ ıns˘ a nu la oricare dintre ace¸ stia. Simpla instant ¸iere a unei clase care implemeneaz˘ a interfat ¸a Runnable nu creeaz˘ a nici un fir de execut ¸ie. Trebuie apelat constructorul care s˘ a primeasc˘ a drept argument o instant ¸˘ a a clasei noastre. O astfel de clas˘ a se mai nume¸ ste clas˘ a activ˘ a¸ si are urm˘ atoarea structur˘ a: public class ClasaActiva implements Runnable { public void run() { //Codul firului de executie . Aceste operat ¸iuni pot fi f˘ acute chiar ˆ ın cadrul clasei noastre: public class FirExecutie implements Runnable { private Thread fir = null. Thread fir = new Thread(obiectActiv). } } Spre deosebire de modalitatea anterioar˘ a. Pentru a realiza acest lucru trebuie s˘ a instant ¸iem un obiect de tip Thread ce va reprezenta firul de execut ¸ie propriu zis al c˘ arui cod se gase¸ ste ˆ ın clasa noastr˘ a. ClasaActiva obiectActiv = new ClasaActiva()..

awt . acest lucru realizˆ andu-se automat la apelul metodei start. Vom porni apoi dou˘ a concurent.start(). anumit tip. Pentru clasa FirExecutie dat˘ a mai sus. . Atent ¸ie Metoda run nu trebuie apelat˘ a explicit. va apela metoda run din clasa curent˘ a.12. awt . lansarea firului va fi f˘ acut˘ a automat la instant ¸ierea unui obiect al clasei: FirExecutie fir = new FirExecutie().*. } } 349 Specificarea argumentului this ˆ ın constructorul clasei Thread determin˘ a crearea unui fir de execut ¸ie care. acest constructor accept˘ a ca argument orice instant ¸˘ a a unei clase ”Runnable”. la lansarea sa. A¸ sadar. event . import java . exemplu ˆ ın care cre˘ am dou˘ a fire de execut ¸ie Fiecare fir va desena figuri geometrice de un desenare de tip Canvas. ˆ ıns˘ a aceasta va fi executat˘ a ca orice alt˘ a metoda. Apelul explicit al metodei run nu va furniza nici o eroare.. ¸ si nu separat ˆ ıntr-un fir. fiecare pe Listing 12.2: Folosirea interfet ¸ei Runnable import java . class Plansa extends Canvas implements Runnable { // Deoarece Plansa extinde Canvas .. desenˆ and figuri diferite. CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE fir. pe o suprafat ¸˘ a de fire de execut ¸ie care vor rula suprafat ¸a sa.2. } } public void run() { //Codul firului de executie .*. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul folosind interfat ¸a Runnable.

setColor ( culoare ) . y . y =0 . } public void update ( Graphics g ) { paint ( g ) . // Supradefinim update ca sa nu mai // fie stearsa suprafata de desenare } public void run () { /* Codul firului de executie : Afisarea a 100 de figuri geometrice la pozitii si dimensiuni calculate aleator . dim . r ) . dim . public Plansa ( String figura . r . g . Color culoare . drawRect (x . setColor ( Color . Intre doua afisari . this . } public Dimension getPreferredSize () { return dim . Color culoare ) { this .350 CAPITOLUL 12. i <100. 0 . facem o pauza de 50 ms */ for ( int i =0. // Desenam figura la coordonatele calculate // de firul de executie g . black ) . String figura . } public void paint ( Graphics g ) { // Desenam un chenar g . culoare = culoare . r ) . equals ( " patrat " ) ) g . height -1) . int x =0 . equals ( " cerc " ) ) g . drawRect (0 . if ( figura . else if ( figura . FIRE DE EXECUT ¸ IE // nu mai putem extinde clasa Thread Dimension dim = new Dimension (300 . 300) . i ++) { . r . y . r =0. width -1 . drawOval (x . figura = figura .

// Cream doua obiecte active de tip Plansa Plansa p1 = new Plansa ( " patrat " . Plansa p2 = new Plansa ( " cerc " . add ( p2 ) . care vor // actualiza desenul celor doua planse new Thread ( p1 ) . start () . Color . height ) . le plasam pe fereastra setLayout ( new GridLayout (1 . random () * dim . blue ) . 2) ) . random () * 100) . } }) . exit (0) . start () . f . } } 351 . this . y = ( int ) ( Math . width ) . add ( p1 ) . } } public class TestRunnable { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Runnable " ) . pack () . // Acestea extind Canvas . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System .2. // Pornim doua fire de executie .12. random () * dim . show () . Color . CREAREA UNUI FIR DE EXECUT ¸ IE x = ( int ) ( Math . } } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . red ) . r = ( int ) ( Math . new Thread ( p2 ) . try { Thread . sleep (50) . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} repaint () .

Thread fir = new Thread(obiectActiv). devine activ prin lansarea sa ¸ si. cu alte cuvinte dup˘ a instant ¸ierea unui obiect din clasa Thread sau dintr-o subclas˘ a a sa.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui fir de execut ¸ie Fiecare fir de execut ¸ie are propriul s˘ au ciclu de viat ¸˘ a: este creat. // fir se gaseste in starea "New Thread" . se termin˘ a. In continuare. vom analiza mai ˆ ındeaproape st˘ arile ˆ ın care se poate g˘ asi un fir de execut ¸ie. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. la un moment dat. un fir de execut ¸ie se poate g˘ asi ˆ ın una din urm˘ atoarele patru st˘ ari: • ”New Thread” • ”Runnable” • ”Not Runnable” • ”Dead” Starea ”New Thread” Un fir de execut ¸ie se g˘ ase¸ ste ˆ ın aceast˘ a stare imediat dup˘ a crearea sa. Diagrama de mai jos ilustreaz˘ a generic aceste st˘ ari precum ¸ si metodele care provoaca tranzit ¸ia dintr-o stare ˆ ın alta: A¸ sadar.352 CAPITOLUL 12.

3. Un fir aflat ˆ ın starea ”Runnable” nu ˆ ınseamn˘ a neap˘ arat c˘ a se g˘ a¸ seste efectiv ˆ ın execut ¸ie. Acest lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a din cauza c˘ a majoritatea calculatoarelor au un singur procesor iar acesta nu poate rula simultan toate firele de execut ¸ie care se gasesc ˆ ın starea ”Runnable”.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. Starea ”Runnable” Dup˘ a apelul metodei start un fir va trece ˆ ın starea ”Runnable”. Starea ”Not Runnable” Un fir de execut ¸ie poate ajunge ˆ ın aceaat˘ a stare ˆ ın una din urm˘ atoarele situat ¸ii: • Este ”adormit” prin apelul metodei sleep. //fir se gaseste in starea "Runnable" Metoda start realizez˘ a urm˘ atoarele operat ¸iuni necesare rul˘ arii firului de execut ¸ie: • Aloc˘ a resursele sistem necesare. un fir care ”ruleaz˘ a” poate s˘ a-¸ si a¸ stepte de fapt rˆ andul la procesor. • Planific˘ a firul de execut ¸ie la procesor pentru a fi lansat. a¸ steptˆ and ca o anumit˘ a condit ¸ie s˘ a fie satisfacut˘ a. el nu are alocate nici un fel de resurse sistem ¸ si singura operat ¸iune pe care o putem executa asupra lui este lansarea ˆ ın execut ¸ie. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 353 In aceast˘ a stare firul este ”vid”. . Apelul oric˘ arei alte metode ˆ ın afar˘ a de start nu are nici un sens ¸ si va provoca o except ¸ie de tipul IllegalThreadStateException. • A apelat metoda wait. prin metoda start. • Apeleaz˘ a metoda run a obiectului activ al firului. Pentru a rezolva aceasta problem˘ a exist˘ a o planificare care s˘ a partajeze dinamic ¸ si corect procesorul ˆ ıntre toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın starea ”Runnable”. adic˘ a instruct ¸iunile sale sunt interpretate de procesor. fir. A¸ sadar. adic˘ a va fi ˆ ın execut ¸ie.start().

apelul acestei metode se face ˆ ıntr-un bloc de tip try-cacth: try { // Facem pauza de o secunda Thread.354 CAPITOLUL 12. acest lucru se realizeaz˘ a prin instruct ¸iunile notify sau notifyAll (vezi ”Sincronizarea firelor de execut ¸ie”). FIRE DE EXECUT ¸ IE • Este blocat ˆ ıntr-o operat ¸ie de intrare/ie¸ sire.sleep(1000). • Dac˘ a un fir de execut ¸ie este blocat ˆ ıntr-o operat ¸iune de intrare/ie¸ sire atunci el redevine ”Runnable” atunci cˆ and acea operat ¸iune s-a terminat. un singur fir este ˆ ın execut ¸ie ¸ si doar pentru acesta are sens ”adormirea” sa. la un moment dat. . Pentru fiecare tip de intrare ˆ ın starea ”Not Runnable”. exist˘ a o secvent ¸˘ a specific˘ a de ie¸ sire din starea repectiv˘ a. • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a¸ steapt˘ a o anumit˘ a condit ¸ie.. } Observat ¸i c˘ a metoda fiind static˘ a apelul ei nu se face pentru o instant ¸˘ a anume a clasei Thread. Acest lucru este foarte normal deoarece. } catch (InterruptedException e) { . atunci el devine ”Runnable” doar dup˘ a scurgerea intervalului de timp specificat de instruct ¸iunea sleep. Dup˘ a expirarea intervalului specificat firul revine ˆ ın starea ”Runnable” iar dac˘ a procesorul este ˆ ın continuare disponibil ˆ ısi va continua execut ¸ia. cu alte cuvinte ˆ ıl ”adoarme” pentru un timp specificat. acesta nu va fi execut chiar dac˘ a procesorul devine disponibil. Intrucˆ at poate provoca except ¸ii de tipul InterruptedException. Acestea sunt: • Dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost ”adormit”. In intervalul ˆ ın care un fir de execut ¸ie ”doarme”. Lungimea acestei pauze este specificat˘ a ˆ ın milisecunde ¸ si chiar nanosecunde. atunci un alt obiect trebuie s˘ aˆ ıl informeze dac˘ a acea condit ¸ie este ˆ ındeplinit˘ a sau nu.. Metoda sleep este o metod˘ a static˘ a a clasei Thread care provoac˘ a o pauz˘ aˆ ın timpul rul˘ arii firului curent aflat ˆ ın execut ¸ie. care readuce firul de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”.

Ambele exemple anteriorare se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın aceast˘ a categorie. odat˘ a cu ea. Uzual.3. A¸ sadar. ci trebuie s˘ a se termine ˆ ın mod natural la ˆ ıncheierea metodei run pe care o execut˘ a. .1 Terminarea unui fir de execut ¸ie Dup˘ a cum am vazut. Un fir nu poate fi oprit din program printr-o anumit˘ a metod˘ a.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. se va termina ¸ si firul de execut ¸ie repsectiv. fie este asociat˘ a cu o metod˘ a public˘ a care permite schimbarea valorii sale. Acest lucru poate fi realizat ˆ ın dou˘ a modalit˘ a¸ ti: 1. un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur propria sa ”moarte”. i <= b. S˘ a consider˘ am exemplul unui fir de execut ¸ie care trebuie s˘ a numere secundele scurse pˆ an˘ a la ap˘ asarea tastei Enter. Spre deosebire de versiunile curente ale limbajului Java. 12. ˆ ın versiunile mai vechi exista metoda stop a clasei Thread care termina fort ¸at un fir de execut ¸ie.print(i + " " ). ˆ ıns˘ a aceasta a fost eliminat˘ a din motive de securitate. } Dup˘ a afi¸ sarea numerelor din intervalul specificat. acesta intrˆ and ˆ ın starea Dead.out. Prin folosirea unei variabile de terminare. Prin scrierea unor metode run care s˘ a-¸ si termine execut ¸ia ˆ ın mod natural. un fir de execut ¸ie nu poate fi terminat fort ¸at de c˘ atre program ci trebuie s˘ a-¸ si ”aranjeze” singur terminarea sa. metoda se termin˘ a ¸ si. vom folosi o variabil˘ a membr˘ a a clasei care descrie firul de execut ¸ie care fie este public˘ a.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 355 Starea ”Dead” Este starea ˆ ın care ajunge un fir de execut ¸ie la terminarea sa. 2. i += pas) System. In cazul cˆ and metoda run trebuie s˘ a execute o bucl˘ a infinit˘ a atunci aceasta trebuie controlat˘ a printr-o variabil˘ a care s˘ a opreasc˘ a ciclul atunci cˆ and dorim ca firul de execut ¸ie s˘ a se termine. // Primul exemplu public void run() { for(int i = a. La terminarea metodei run se va termina automat ¸ si firul de execut ¸ie.

// Oprim firul de executie fir . System . sec ++. . executie = false . Setarea valorii null pentru variabila care referea instant ¸a firului de execut ¸ie va u¸ sura ˆ ıns˘ a activitatea procesului gc. read () . out . // Folosim o variabila de terminare public boolean executie = true .3: Folosirea unei variabile de terminare import java . start () . io . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. out . } } Nu este necesar˘ a distrugerea explicit˘ a a unui fir de execut ¸ie. System . println ( " Apasati tasta Enter " ) .*. System . Metoda System. } catch ( Interr u pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } } public class TestTerminare { public static void main ( String args []) throws IOException { NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde () . " ) . class NumaraSecunde extends Thread { public int sec = 0. System .au scurs " + fir . sec + " secunde " ) . fir . out . sleep (1000) . print ( " . Sistemul Java de colectare a ”gunoiului” se ocup˘ a de acest lucru.exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a. in . public void run () { while ( executie ) { try { Thread .356 CAPITOLUL 12. println ( "S .

dac˘ a firul este ˆ ın una din starile ”New Thread” sau ”Dead” Intre st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable”. // isAlive retuneaza true (starea este Runnable) fir. Listing 12. repectiv ”New Thread” sau ”Dead” nu se poate face nici o diferent ¸iere. beep () . Toolkit .start().˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} } . ma¸ sina virtual˘ a Java nu se va opri decˆ at atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici un fir de execut ¸ie activ. sau scos din aceast˘ a stare. la rularea unei aplicat ¸ii. NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde(). // isAlive retuneaza false (starea este New Thread) fir. sleep (1000) . eventual periodic. Cu alte cuvinte.executie = false. getDef aultToo lkit () .4: Crearea unui fir de excut ¸ie de tip ”daemon” class Beeper implements Runnable { public void run () { while ( true ) { java .3. un fir de execut ¸ie poate fi f˘ acut demon. cu metoda setDaemon.3. De multe ori ˆ ıns˘ a dorim s˘ a folosim fire care s˘ a realizeze diverse activit˘ a¸ ti. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 357 Pentru a testa dac˘ a un fir de execut ¸ie a fost pornit dar nu s-a terminat ˆ ınc˘ a putem folosi metoda isAlive. awt . Metoda returneaz˘ a: • true .dac˘ a firul este ˆ ın una din st˘ arile ”Runnable” sau ”Not Runnable” • false . Dup˘ a crearea sa. // isAlive retuneaza false (starea este Dead) 12. try { Thread .2 Fire de execut ¸ie de tip ”daemon” Un proces este considerat ˆ ın execut ¸ie dac˘ a cont ¸ine cel put ¸in un fir de execut ¸ie activ. Aceste fire de execut ¸ie se numesc demoni. pe toat˘ a durata de execut ¸ie a programului iar ˆ ın momentul termin˘ arii acestuia s˘ a se termine automat ¸ si firele respective.

FIRE DE EXECUT ¸ IE public class TestDaemon { public static void main ( String args []) throws java .3. // " Demonul " se termina automat // la terminarea aplicatiei } } 12. cunoscut sub numele de planificare cu priorit˘ a¸ ti fixate. setDaemon ( true ) . Fiecare fir de execut ¸ie Java prime¸ ste la crearea sa o anumit˘ a prioritate.3 Stabilirea priorit˘ a¸ tilor de execut ¸ie Majoritatea calculatoarelor au un sigur procesor. t . println ( " Apasati Enter . O prioritate este de fapt un num˘ ar ˆ ıntreg cu valori cuprinse ˆ ıntre si MAX PRIORITY. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie trebuie s˘ a-¸ si ˆ ımpart˘ a accesul la acel procesor. io . La nivelul sistemului de operare.. Sistemul Java de execut ¸ie a programelor implementeaz˘ a un algoritm simplu. Aceste trei constante sunt definite ˆ ın clasa Thread astfel: public static final int MAX_PRIORITY = 10. prioritatea unui fir nou creat are MIN PRIORITY ¸ valoarea NORM PRIORITY. public static final int NORM_PRIORITY= 5. read () . System . Schimbarea ulterioar˘ a a priorit˘ a¸ tii unui fir de execut ¸ie se realizeaz˘ a cu metoda setPriority a clasei Thread. System . exist˘ a dou˘ a modele de lucru cu fire de execut ¸ie: . public static final int MIN_PRIORITY = 1. start () .358 } } CAPITOLUL 12. t . determinist de planificare. in . IOException { Thread t = new Thread ( new Beeper () ) . Implicit. out .. Execut ¸ia ˆ ıntr-o anumit˘ a ordine a mai multor fire de execut ¸ie pe un num˘ ar limitat de procesoare se nume¸ ste planificare (scheduling). " ) .

adic˘ a sunt pregatite pentru a fi rulate. • face explicit acest lucru apelˆ and metoda yield. ˆ ın timp ce ˆ ın modelul preemptiv ele trebuie s˘ a partajeze resursele comune. vom mai detalia put ¸in aceste aspecte. ˆ ın care firele de execut ¸ie pot fi ˆ ıntrerupte oricˆ and. atunci firul cu prioritate mai mare este imediat trecut ˆ ın execut ¸ie iar celalalt trecut ˆ ın asteptare. urmˆ and s˘ a fie reluate dup˘ a ce ¸ si celelalte fire aflate ˆ ın execut ¸ie au avut acces la procesor. . Deoarece specificat ¸iile ma¸ sinii virtuale Java nu impun folosirea unui anumit model. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 359 • Modelul cooperativ.˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12. Planificatorul Java lucreaz˘ aˆ ın modul urmator: dac˘ a la un moment dat sunt mai multe fire de execut ¸ie ˆ ın starea ”Runnable”. sau este suspendat din diverse motive. va fi ales un fir cu o prioritate mai mic˘ a. planificatorul ˆ ıl va alege pe cel cu prioritatea cea mai mare pentru a-l executa. un fir de execut ¸ie Java cedeaz˘ a procesorul ˆ ın una din situatiile: • un fir de execut ¸ie cu o prioritate mai mare solicit˘ a procesorul.3. dup˘ a un algoritm simplu de tip ”round-robin”. ˆ ın care firele de execut ¸ie decid cˆ and s˘ a cedeze procesorul. • Modelul preemptiv. nepermit ¸ˆ and ¸ si execut ¸ia altora pˆ an˘ a la terminarea lor. dezavantajul s˘ au fiind nevoia de a sincroniza accesul firelor la resursele comune. Doar cˆ and firul de execut ¸ie cu prioritate maxim˘ a se termin˘ a. dezavantajul acestui model este c˘ a unele fire pot acapara procesorul. In continuare. ˆ ıns˘ a acest lucru ˆ ıl poate face sistemul de operare ˆ ın cazul ˆ ın care acesta aloc˘ a procesorul ˆ ın cuante de timp (un astfel de SO este Windows). dup˘ a ce au fost l˘ asate s˘ a ruleze o perioad˘ a. programele Java trebuie scrise astfel ˆ ıncˆ at s˘ a funct ¸ioneze corect pe ambele modele. De asemenea. A¸ sadar. • timpul alocat pentru execut ¸ia s˘ a a expirat (pe SO cu cuante de timp). • metoda sa run se termin˘ a. In cazul ˆ ın care toate firele au aceea¸ si prioritate ele sunt alese pe rˆ and. dac˘ a un fir cu prioritate mai mare decˆ at firul care se execut˘ a la un moment dat solicit˘ a procesorul. acest sistem se mai nume¸ ste cu ”cuante de timp”. Planificatorul Java nu va ˆ ıntrerupe ˆ ıns˘ a un fir de execut ¸ie ˆ ın favoarea altuia de aceeasi prioritate. A¸ sadar. ˆ ım modelul cooperativ firele de execut ¸ie sunt responsabile cu partajarea timpului de execut ¸ie.

trebuie evitat˘ a scrierea lor ˆ ıntrucˆ at acapareaz˘ a pe termen nedefinit procesorul. Un fir de execut ¸ie trebuie s˘ a fie ”corect” fat ¸˘ ade celelalte fire ¸ si s˘ a cedeze periodic procesorul astfel ˆ ıncˆ at toate s˘ a aib˘ a posibilitatea de a se executa. while ( i < 100000) { // Bucla care acapareaza procesorul i ++. println ( getName () + " a ajuns la " + i ) . s2 . . s1 . // yield () . out . setPriority ( Thread . FIRE DE EXECUT ¸ IE Atent ¸ie In nici un caz corectitudinea unui program nu trebuie s˘ a se bazeze pe mecansimul de planificare a firelor de execut ¸ie. Un fir de execut ¸ie de lung˘ a durat˘ a¸ si care nu cedeaz˘ a explicit procesorul la anumite intervale de timp astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poata fi executate ¸ si celelalte fire de execut ¸ie se nume¸ ste fir de execut ¸ie egoist. MAX_PRIORITY ) . s2 = new FirEgoist ( " Firul 2 " ) . s1 = new FirEgoist ( " Firul 1 " ) . Unele sistemele de operare combat acest tip de comportament prin metoda aloc˘ arii procesorului ˆ ın cuante de timp fiec˘ arui fir de execut ¸ie. } } } public class TestFirEgoist { public static void main ( String args []) { FirEgoist s1 .5: Exemplu de fir de execut ¸ie ”egoist” class FirEgoist extends Thread { public FirEgoist ( String name ) { super ( name ) . MAX_PRIORITY ) . Evident. deoarece acesta poate fi diferit de la un sistem de operare la altul. Listing 12. s2 . blocˆ and efectiv execut ¸ia celorlalte fire de execut ¸ie pˆ an˘ a la terminarea sa. if ( i % 100 == 0) System .360 CAPITOLUL 12. } public void run () { int i = 0. ˆ ıns˘ a nu trebuie s˘ a ne baz˘ am pe acest lucru la scrierea unui program. setPriority ( Thread .

. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE s1 . acaparˆ and efectiv procesorul.. } } 361 Firul de execut ¸ie s1 are prioritate maxim˘ a ¸ si pˆ an˘ a nu-¸ si va termina execut ¸ia nu-i va permite firului s2 s˘ a execute nici o instruct ¸iune. Rezultatul va ar˘ ata astfel: Firul Firul Firul . s2 ..3. dˆ and ocazia ¸ si altor fire s˘ a se execute. Firul Firul Firul Firul . execut ¸ia celor dou˘ a fire se va intercala. Decomentˆ and linia ˆ ın care apel˘ am yeld din exemplul anterior. care determin˘ a firul de execut ¸ie curent s˘ a se opreasc˘ a temporar. fie prin ”adormirea” temporar˘ a a firului curent cu ajutorul metodei sleep.. 1 1 2 1 2 2 a a a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la la la 31900 32000 100 32100 200 300 .. Firul Firul 1 a ajuns la 100 1 a ajuns la 200 1 a ajuns la 300 1 1 2 2 a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la 99900 100000 100 200 2 a ajuns la 99900 2 a ajuns la 100000 Rezolvarea acestei probleme se face fie prin intermediul metodei statice yield a clasei Thread. .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.. Firul Firul Firul Firul Firul Firul ... Prin metoda yield un fir de execut ¸ie nu cedeaz˘ a procesorul decˆ at firelor de execut ¸ie care au aceea¸ si prioritate cu a sa ¸ si nu celor cu priorit˘ a¸ ti mai mici. start () . start () .

Cel mai elocvent scenariu ˆ ın care firele de execut ¸ie trebuie s˘ a se comunice ˆ ıntre ele este cunoscut sub numele de problema produc˘ atorului/consumatorului. numerele generate de c˘ atre produc˘ ator ¸ si va afi¸ sa valoarea lor pe ecran. S˘ a consider˘ am de exemplu o aplicat ¸ie Java ˆ ın care un fir de execut ¸ie (produc˘ atorul) scrie date ˆ ıntr-un fi¸ sier ˆ ın timp ce alt fir de execut ¸ie (consumatorul) cite¸ ste date din acela¸ si fi¸ sier pentru a le prelucra. respectiv o zon˘ a de memorie ¸ si. . In ambele cazuri avem de-a face cu fire de execut ¸ie concurente care folosesc o resurs˘ a comun˘ a: un fi¸ sier. Exist˘ aˆ ıns˘ a numeroase situat ¸ii cˆ and fire de execut ¸ie separate. fiecare la un interval neregulat cuprins ˆ ıntre 0 ¸ si 100 de milisecunde. pe rˆ and. Pentru a fi accesibil˘ a ambelor fire de execut ¸ie. ˆ ıntr-un buffer iar consumatorul cite¸ ste numerele din acel buffer pentru a le procesa. dar care ruleaz˘ a concurent. S˘ a consider˘ am urm˘ atoarea situat ¸ie: • Produc˘ atorul genereaz˘ a numerele ˆ ıntregi de la 1 la 10.4 Sincronizarea firelor de execut ¸ie Pˆ an˘ a acum am v˘ azut cum putem crea fire de execut ¸ie independente ¸ si asincrone. ele trebuie sincronizate ˆ ıntr-o manier˘ a care s˘ a permit˘ a decurgerea normal˘ aa activit˘ a¸ tii lor.3. s˘ a presupunem c˘ a produc˘ atorul genereaz˘ a ni¸ ste numere ¸ si le plaseaz˘ a. din acest motiv. Pe m˘ asura ce le genereaz˘ aˆ ıncearc˘ a s˘ a le plaseze ˆ ıntr-o zon˘ a de memorie (o variabil˘ a ˆ ıntreaga) de unde s˘ a fie citite de c˘ atre consumator.5 Scenariul produc˘ ator / consumator Pentru a ˆ ıntelege mai bine modalitatea de sincronizare a dou˘ a fire de execut ¸ie s˘ a implement˘ am efectiv o problem˘ a de tip produc˘ ator/consumator.362 CAPITOLUL 12. Sau. • Consumatorul va prelua.3. trebuie s˘ a comunice ˆ ıntre ele pentru a accesa diferite resurse comune sau pentru a-¸ si transmite dinamic rezultatele ”muncii” lor. 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12. cu alte cuvinte care nu depind ˆ ın nici un fel de execut ¸ia sau de rezultatele altor fire. vom ˆ ıncapsula variabila ce va contine numerele generate ˆ ıntr-un obiect descris de clasa Buffer ¸ si care va avea dou˘ a metode put (pentru punerea unui numar ˆ ın buffer) ¸ si get (pentru obtinerea numarului din buffer). pe rˆ and. ˆ ın care produc˘ atorul genereaz˘ a un flux de date care este preluat ¸ si prelucrat de c˘ atre consumator.

number = number .3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE 363 F˘ ar˘ a a folosi nici un mecanism de sincronizare clasa Buffer arat˘ a astfel: Listing 12. public Producator ( Buffer b ) { buffer = b .˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.7: Clasele Producator ¸ si Consumator class Producator extends Thread { private Buffer buffer . System . put ( i ) . try { sleep (( int ) ( Math . public int get () { return number . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) .6: Clasa Buffer f˘ ar˘ a sincronizare class Buffer { private int number = -1. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private Buffer buffer . public Consumator ( Buffer b ) { buffer = b . i ++) { buffer . random () * 100) ) . } public void run () { for ( int i = 0. } } Vom implementa acum clasele Producator ¸ si Consumator care vor descrie cele dou˘ a fire de execut ¸ie. Listing 12. i < 10. . } public void put ( int number ) { this . out . Ambele vor avea o referint ¸a comun˘ a la un obiect de tip Buffer prin intermediul c˘ aruia ˆ ı¸ si comunic˘ a valorile.

start () . Mai precis. c1 . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. } } } public class TestSincron izare1 { public static void main ( String [] args ) { Buffer b = new Buffer () . get () . motivul fiind lipsa oric˘ arei sincroniz˘ ari ˆ ıntre cele dou˘ a fire de execut ¸ie. println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . rezultatul va fi ceva de forma: Consumatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a a a a a a a a a a a a a primit: primit: pus: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: pus: pus: pus: pus: pus: -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 . rezultatul rul˘ arii acestui program nu va rezolva nici pe departe problema propus˘ a de noi. out . i ++) { value = buffer . p1 .364 } CAPITOLUL 12. start () . i < 10. System . } } Dup˘ a cum ne a¸ steptam. Consumator c1 = new Consumator ( b ) . for ( int i = 0. Producator p1 = new Producator ( b ) .

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a pus: pus: pus: pus: 6 7 8 9

365

Ambele fire de execut ¸ie acceseaz˘ a resursa comun˘ a, adic˘ a obiectul de tip Buffer, ˆ ıntr-o manier˘ a haotic˘ a¸ si acest lucru se ˆ ıntˆ ampla din dou motive : • Consumatorul nu a¸ steapt˘ aˆ ınainte de a citi ca produc˘ atorul s˘ a genereze un num˘ ar ¸ si va prelua de mai multe ori acela¸ si num˘ ar. • Produc˘ atorul nu a¸ steapt˘ a consumatorul s˘ a preia num˘ arul generat ˆ ınainte de a produce un altul, ˆ ın felul acesta consumatorul va ”rata” cu sigurant ¸˘ a unele numere (ˆ ın cazul nostru aproape pe toate). Problema care se ridic˘ aˆ ın acest moment este: cine trebuie s˘ a se ocupe de sincronizarea celor dou˘ a fire de execut ¸ie : clasele Producator ¸ si Consumator sau resursa comuna Buffer ? R˘ aspunsul este evident: resursa comun˘ a Buffer, deoarece ea trebuie s˘ a permita sau nu accesul la cont ¸inutul s˘ au ¸ si nu firele de execut ¸ie care o folosesc. In felul acesta efortul sincroniz˘ arii este transferat de la produc˘ ator/consumator la un nivel mai jos, cel al resursei critice. Activit˘ a¸ tile produc˘ atorului ¸ si consumatorului trebuie sincronizate la nivelul resursei comune ˆ ın dou˘ a privint ¸e: • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie nu trebuie s˘ a acceseze simultan buffer-ul; acest lucru se realizeaz˘ a prin blocarea obiectului Buffer atunci cˆ and este accesat de un fir de execut ¸ie, astfel ˆ ıncˆ at nici nu alt fir de execut ¸ie s˘ a nu-l mai poat˘ a accesa (vezi ”Monitoare”). • Cele dou˘ a fire de execut ¸ie trebuie s˘ a se coordoneze, adic˘ a produc˘ atorul trebuie s˘ a g˘ aseasc˘ a o modalitate de a ”spune” consumatorului c˘ a a plasat o valoare ˆ ın buffer, iar consumatorul trebuie s˘ a comunice produc˘ atorului c˘ a a preluat aceast˘ a valoare, pentru ca acesta s˘ a poat˘ a genera o alta. Pentru a realiza aceasta comunicare, clasa Thread pune la dispozit ¸ie metodele wait, notify, notifyAll. (vezi ”Semafoare”). Folosind sincronizarea clasa Buffer va ar˘ ata astfel:

366

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12.8: Clasa Buffer cu sincronizare

class Buffer { private int number = -1; private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

Rezultatul obtinut va fi cel scontat: Producatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul ... Producatorul Consumatorul a a a a pus: primit: pus: primit: 0 0 1 1

a pus: 9 a primit: 9

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE

367

12.3.6

Monitoare

Definit ¸ie Un segment de cod ce gestioneaz˘ a o resurs˘ a comun˘ a mai multor de fire de execut ¸ie separate concurente se nume¸ ste sect ¸iune critic˘ a. In Java, o sect ¸iune critic˘ a poate fi un bloc de instruct ¸iuni sau o metod˘ a. Controlul accesului ˆ ıntr-o sect ¸iune critic˘ a se face prin cuvˆ antul cheie synchronized. Platforma Java asociaz˘ a un monitor (”lac˘ at”) fiec˘ arui obiect al unui program aflat ˆ ın execut ¸ie. Acest monitor va indica dac˘ a resursa critic˘ a este accesat˘ a de vreun fir de execut ¸ie sau este liber˘ a, cu alte cuvinte ”monitorizeaz˘ a” resursa respectiv˘ a. In cazul ˆ ın care este accesat˘ a, va pune un lac˘ at pe aceasta, astfel ˆ ıncˆ at s˘ aˆ ımpiedice accesul altor fire de execut ¸ie la ea. In momentul cˆ and resursa este eliberat˘ a ”lac˘ atul” va fi eliminat, pentru a permite accesul altor fire de execut ¸ie. In exemplul de tip produc˘ ator/consumator de mai sus, sect ¸iunile critice sunt metodele put ¸ si get iar resursa critic˘ a comun˘ a este obiectul buffer. Consumatorul nu trebuie s˘ a acceseze buffer-ul cˆ and producatorul tocmai pune o valoare ˆ ın el, iar produc˘ atorul nu trebuie s˘ a modifice valoarea din buffer ˆ ın momentul cˆ and aceasta este citit˘ a de c˘ atre consumator. public synchronized int get() { ... } public synchronized void put(int number) { ... } S˘ a observam c˘ a ambele metode au fost declarate cu modificatorul synchronized. Cu toate acestea, sistemul asociaz˘ a un monitor unei instant ¸e a clasei Buffer ¸ si nu unei metode anume. In momentul ˆ ın care este apelat˘ a o metod˘ a sincronizat˘ a, firul de execut ¸ie care a facut apelul va bloca obiectul a c˘ arei metod˘ a o acceseaz˘ a, ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a celelalte fire de execut ¸ie nu vor mai putea accesa resursele critice ale acelui obiect. Acesta este un lucru logic, deoarece mai multe sect ¸iuni critice ale unui obiect gestioneaz˘ a de fapt o singur˘ a resurs˘ a critic˘ a. In exemplul nostru, atunci cˆ and producatorul apeleaz˘ a metoda put pentru a scrie un num˘ ar, va bloca tot obiectul buffer, astfel c˘ a firul de execut ¸ie

368

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

consumator nu va avea acces la metoda get, ¸ si reciproc. public synchronized void put(int number) { // buffer blocat de producator ... // buffer deblocat de producator } public synchronized int get() { // buffer blocat de consumator ... // buffer deblocat de consumator }

Monitoare fine Adeseori, folosirea unui monitor pentru ˆ ıntreg obiectul poate fi prea restrictiv˘ a. De ce s˘ a bloc˘ am toate resursele unui obiect dac˘ a un fir de execut ¸ie nu dore¸ ste decˆ at accesarea uneia sau a cˆ atorva dintre ele ? Deoarece orice obiect are un monitor, putem folosi obiecte fictive ca lac˘ ate pentru fiecare din resursele obiectului nostru, ca ˆ ın exemplul de mai jos: class MonitoareFine { //Cele doua resurse ale obiectului Resursa x, y; //Folosim monitoarele a doua obiecte fictive Object xLacat = new Object(), yLacat = new Object(); public void metoda() { synchronized(xLacat) { // Accesam resursa x } // Cod care nu foloseste resursele comune ... synchronized(yLacat) { // Accesam resursa y }

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE ... synchronized(xLacat) { synchronized(yLacat) { // Accesam x si y } } ... synchronized(this) { // Accesam x si y } } }

369

Metoda de mai sus nu a fost declarat˘ a cu synchronized ceea ce ar fi determinat blocarea tuturor resurselor comune la accesarea obiectului respectiv de un fir de execut ¸ie, ci au fost folosite monitoarele unor obiecte fictive pentru a controla folosirea fiec˘ arei resurs˘ aˆ ın parte.

12.3.7

Semafoare

Obiectul de tip Buffer din exemplul anterior are o variabil˘ a membr˘ a privat˘ a numit˘ a number, ˆ ın care este memorat num˘ arul pe care ˆ ıl comunic˘ a producatorul ¸ si pe care ˆ ıl preia consumatorul. De asemenea, mai are o variabil˘ a privat˘ a logic˘ a available care ne d˘ a starea buffer-ului: dac˘ a are valoarea true ˆ ınseamn˘ a c˘ a produc˘ atorul a pus o valoare ˆ ın buffer ¸ si consumatorul nu a preluat-o ˆ ınca; dac˘ a este false, consumatorul a preluat valoarea din buffer dar produc˘ atorul nu a pus deocamdat˘ a alta la loc. Deci, la prima vedere, metodele clasei Buffer ar trebui s˘ a arate astfel: public synchronized int get() { while (!available) { // Nimic - asteptam ca variabila sa devina true } available = false; return number; } public synchronized int put(int number) { while (available) {

370

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE // Nimic - asteptam ca variabila sa devina false } available = true; this.number = number;

} Varianta de mai sus, de¸ si pare corect˘ a, nu este. Aceasta deoarece implementarea metodelor este ”selfish”, cele dou˘ a metode ˆ ısi asteapt˘ aˆ ın mod egoist condit ¸ia de terminare. Ca urmare, corectitudinea funct ¸ion˘ arii va depinde de sistemul de operare pe care programul este rulat, ceea ce reprezint˘ a o gre¸ seal˘ a de programare. Punerea corect˘ a a unui fir de execut ¸ie ˆ ın asteptare se realizeaz˘ a cu metoda wait a clasei Thread, care are urm˘ atoarele forme: void wait( ) void wait( long timeout ) void wait( long timeout, long nanos ) Dup˘ a apelul metodei wait, firul de execut ¸ie curent elibereaz˘ a monitorul asociat obiectului respectiv ¸ si a¸ steapt˘ a ca una din urm˘ atoarele condit ¸ii s˘ a fie ˆ ındeplinit˘ a: • Un alt fir de execut ¸ie informeaz˘ a pe cei care ”a¸ steapt˘ a” la un anumit monitor s˘ a se ”trezeasc˘ a” - acest lucru se realizeaz˘ a printr-un apel al metodei notifyAll sau notify. • Perioada de a¸ stepatare specificat˘ a a expirat. Metoda wait poate produce except ¸ii de tipul InterruptedException, atunci cˆ and firul de execut ¸ie care a¸ steapt˘ a (este deci ˆ ın starea ”Not Runnable”) este ˆ ıntrerupt din a¸ steptare ¸ si trecut fort ¸at ˆ ın starea ”Runnable”, de¸ si condit ¸ia a¸ steptat˘ a nu era ˆ ınc˘ aˆ ındeplinit˘ a. Metoda notifyAll informeaz˘ a toate firele de execut ¸ie care sunt ˆ ın asteptare la monitorul obiectului curent ˆ ındeplinirea condit ¸iei pe care o a¸ steptau. Metoda notify informeaz˘ a doar un singur fir de execut ¸ie, specificat ca argument. Reamintim varianta corect˘ a a clasei Buffer: Listing 12.9: Folosirea semafoarelor
class Buffer { private int number = -1;

˘ AL UNUI FIR DE EXECUT 12.3. CICLUL DE VIAT ¸A ¸ IE
private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

371

12.3.8

Probleme legate de sincronizare

Din p˘ acate, folosirea monitoarelor ridic˘ a ¸ si unele probleme. S˘ a analiz˘ am cˆ ateva dintre ele ¸ si posibilele lor solut ¸ii: Deadlock Deadlock-ul este o problem˘ a clasic˘ aˆ ıntr-un mediu ˆ ın care ruleaz˘ a mai multe fire de execut ¸ie ¸ si const˘ aˆ ın faptul c˘ a, la un moment dat, ˆ ıntreg procesul se poate bloca deoarece unele fire a¸ steapt˘ a deblocarea unor monitoare care nu se vor debloca niciodat˘ a. Exist˘ a numeroase exemple ˆ ın acest sens, cea mai cunoscut˘ a fiind ”Problema filozofilor”. Reformulat˘ a, s˘ a ne imagin˘ am dou˘ a persoane ”A” ¸ si ”B” (fire de execut ¸ie) care stau la aceea¸ si mas˘ a¸ si tre-

372

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE

buie s˘ a foloseasc˘ aˆ ın comun cut ¸itul ¸ si furculit ¸a (resursele comune) pentru a mˆ anca. Evident, cele dou˘ a persoane doresc obt ¸inerea ambelor resurse. S˘ a presupunem c˘ a ”A” a ot ¸inut cut ¸itul ¸ si ”B” furculit ¸a. Firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ steptarea eliber˘ arii furculit ¸ei iar firul ”A” se va bloca ˆ ın a¸ stepatrea eliber˘ arii cut ¸itului, ceea ce conduce la starea de ”deadlock”. De¸ si acest exemplu este desprins de realitate, exist˘ a numeroase situat ¸ii ˆ ın care fenomenul de ”deadlock” se poate manifesta, multe dintre acestea fiind dificil de detectat. Exist˘ a cˆ ateva reguli ce pot fi aplicate pentru evitarea deadlock-ului: • Firele de execut ¸ie s˘ a solicite resursele ˆ ın aceea¸ si ordine. Aceast˘ a abordare elimin˘ a situat ¸iile de a¸ steptare circular˘ a. • Folosirea unor monitoare care s˘ a controleze accesul la un grup de resurse. In cazul nostru, putem folosi un monitor ”tacˆ amuri” care trebuie blocat ˆ ınainte de a cere furculit ¸a sau cut ¸itul. • Folosirea unor variabile care s˘ a informeze disponibilitatea resurselor f˘ ar˘ a a bloca monitoarele asociate acestora. • Cel mai importat, conceperea unei arhitecturi a sistemului care s˘ a evite pe cˆ at posibil aparit ¸ia unor potent ¸iale situat ¸ii de deaslock.

Variabile volatile Cuvˆ antul cheie volatile a fost introdus pentru a controla unele aspecte legate de optimiz˘ arile efectuate de unele compilatoare. S˘ a consider˘ am urm˘ atorul exemplu: class TestVolatile { boolean test; public void metoda() { test = false; // * if (test) { // Aici se poate ajunge... } } }

12.4. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE

373

Un compilator care optimizeaz˘ a codul, poate decide c˘ a variabila test fiind setat˘ a pe false, corpul if -ului nu se va executa ¸ si s˘ a exclud˘ a secvent ¸a respectiv˘ a din rezultatul compil˘ arii. Dac˘ a aceast˘ a clas˘ a ar fi ˆ ıns˘ a accesat˘ a de mai multe fire de execut ¸ie, variabile test ar putea fi setat˘ a pe true de un alt fir, exact ˆ ıntre instruct ¸iunile de atribuire ¸ si if ale firului curent. Declararea unei variabile cu modificatorul volatile informeaz˘ a compilatorul s˘ a nu optimizeze codul ˆ ın care aceasta apare, previzionˆ and valoarea pe care variabila o are la un moment dat.

Fire de execut ¸ie inaccesibile Uneori firele de execut ¸ie sunt blocate din alte motive decˆ at a¸ steptarea la un monitor, cea mai frecvent˘ a situat ¸ie de acest tip fiind operat ¸iunile de intrare/ie¸ sire (IO) blocante. Cˆ and acest lucru se ˆ ınt˘ ampl˘ a celelalte fire de execut ¸ie trebuie s˘ a poat˘ a accesa ˆ ın continuare obiectul. Dar dac˘ a operat ¸iunea IO a fost f˘ acut˘ aˆ ıntr-o metod˘ a sincronizat˘ a, acest lucru nu mai este posibil, monitorul obiectului fiind blocat de firul care a¸ steapt˘ a de fapt s˘ a realizeze operat ¸ia de intrare/ie¸ sire. Din acest motiv, operat ¸iile IO nu trebuie f˘ acute ˆ ın metode sincronizate.

12.4

Gruparea firelor de execut ¸ie

Gruparea firelor de execut ¸ie pune la dispozit ¸ie un mecanism pentru manipularea acestora ca un tot ¸ si nu individual. De exemplu, putem s˘ a pornim sau s˘ a suspend˘ am toate firele dintr-un grup cu un singur apel de metod˘ a. Gruparea firelor de execut ¸ie se realizeaz˘ a prin intermediul clasei ThreadGroup. Fiecare fir de execut ¸ie Java este membru al unui grup, indiferent dac˘ a specific˘ am explicit sau nu acest lucru. Afilierea unui fir la un anumit grup se realizeaz˘ a la crearea sa ¸ si devine permanent˘ a, ˆ ın sensul c˘ a nu vom putea muta un fir dintr-un grup ˆ ın altul, dup˘ a ce acesta a fost creat. In cazul ˆ ın care cre˘ am un fir folosind un constructor care nu specific˘ a din ce grup face parte, el va fi plasat automat ˆ ın acela¸ si grup cu firul de execut ¸ie care l-a creat. La pornirea unui program Java se creeaz˘ a automat un obiect de tip ThreadGroup cu numele main, care va reprezenta grupul tuturor firelor de execut ¸ie create direct din program ¸ si care nu au fost ata¸ sate explicit altui grup. Cu alte cuvinte, putem s˘ a ignor˘ am complet plasarea firelor de execut ¸ie ˆ ın grupuri ¸ si s˘ a l˘ as˘ am sistemul s˘ a se ocupe cu aceasta, adunˆ andu-le pe toate

Un grup poate avea ca p˘ arinte un alt grup. FIRE DE EXECUT ¸ IE ˆ ın grupul main. new Thread(grup2. Thread p2 = new Thread(grup1. String name) Fiecare din ace¸ sti costructori creeaz˘ a un fir de execut ¸ie. new Thread(grup2. String name) public Thread(ThreadGroup group. ˆ ıl init ¸ializeaz˘ a ¸ si ˆ ıl plaseaz˘ aˆ ıntr-un grup specificat ca argument. Pentru a afla c˘ arui grup apart ¸ine un anumit fir de execut ¸ie putem folosi metoda getThreadGroup a clasei Thread. Runnable target. new Thread(grup2. "Consumator 2"). "Producator 1"). "Consumator 3"). Exist˘ a situat ¸ii ˆ ıns˘ a cˆ and gruparea firelor de execut ¸ie poate u¸ sura substant ¸ial manevrarea lor. Runnable target) public Thread(ThreadGroup group. Thread p1 = new Thread(grup1.374 CAPITOLUL 12. Crearea unui fir de execut ¸ie ¸ si plasarea lui ˆ ıntr-un grup (altul decˆ at cel implicit) se realizeaz˘ a prin urm˘ atorii constructori ai clasei Thread: public Thread(ThreadGroup group. ThreadGroup Thread c1 = Thread c2 = Thread c3 = grup2 = new ThreadGroup("Consumatori"). "Consumator 1"). In exemplul urm˘ ator vor fi create dou˘ a grupuri. ca ˆ ın figura de mai jos: . ˆ ın care r˘ ad˘ acina este grupul implicit main. "Producator 2"). primul cu dou˘ a fire de execut ¸ie iar al doilea cu trei: ThreadGroup grup1 = new ThreadGroup("Producatori"). ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a firele de execut ¸ie pot fi plasate ˆ ıntr-o ierarhie de grupuri.

Frame ( " Test " ) . } } public static void main ( String args []) { // Cream o fereastra pentru a fi create // automat firele de executie din AWT java . getThreadGroup () . } } . yield () . // Enumeram firele din grup Thread [] lista = new Thread [ n ]. println ( " Thread # " + i + " = " + lista [ i ].12. // Obtinem o referinta la grupul curent Thread firCurent = Thread . grupCurent . i < n . getName () ) . activeCount () . // Le afisam for ( int i =0. // Cream un fir propriu new Thread ( new Dummy () . " Fir de test " ) . currentThread () . ThreadGroup grupCurent = firCurent . GRUPAREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE S˘ a consider˘ am un exemplu ˆ ım care list˘ am firele de execut ¸ie active: 375 Listing 12. i ++) System . awt . Frame f = new java . awt .4. enumerate ( lista ) . out .10: Folosirea clasei ThreadGroup public class TestThreadGroup { static class Dummy implements Runnable { public void run () { while ( true ) Thread . // Aflam numarul firelor de executie active int n = grupCurent . start () .

pw2 = new PipedWriter(pr2). Funct ¸ionarea obicetelor care instant ¸iaz˘ a PipedWriter ¸ si PipedReader este asem˘ an˘ atoare cu a canalelor de comunicare UNIX (pipes). PipedWriter . la cel˘ alalt se citesc. FIRE DE EXECUT ¸ IE 12.376 CAPITOLUL 12. conectarea unui flux de intrare cu un flux de ie¸ sire se face prin metoda connect: public void connect(PipedWriterpw) public void connect(PipedReaderpr) Intrucˆ at fluxurile care sunt conectate printr-un pipe trebuie s˘ a execute simultan operat ¸ii de scriere/citire. pr2 = new PipedReader(). dac˘ a nu sunt date disponibile firul de execut ¸ie se va bloca pˆ an˘ a ce acestea vor deveni disponibile. folosirea lor se va face din cadrul unor fire de execut ¸ie. Realizarea conexiunii se face astfel: PipedWriter PipedReader // sau PipedReader PipedWriter // sau pw1 = new PipedWriter(). . Se observ˘ a c˘ a acesta este un comportament tipic produc˘ ator-consumator asincron. Acestea sunt implementate prin fluxuri descrise de clasele: • PipedReader. Fluxurile ”pipe” de ie¸ sire ¸ si cele de intrare pot fi conectate pentru a efectua transmiterea datelor.pentru octet ¸i. La un cap˘ at se scriu caractere. pr1 = new PipedReader(pw1). firele de execut ¸ie comunicˆ and printr-un canal.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” O modalitate deosebit de util˘ a prin care dou˘ a fire de execut ¸ie pot comunica este realizat˘ a prin intermediul canalelor de comunicatii (pipes).pentru caractere. respectiv • PipedOutputStream. La citire. Acest lucru se realizeaz˘ a uzual prin intemediul constructorilor: public PipedReader(PipedWriterpw) public PipedWriter(PipedReaderpr) In cazul ˆ ın care este folosit un constructor f˘ ar˘ a argumente. PipedInputStream . Fiecare cap˘ at al unui canal este utilizat dintr-un fir de execut ¸ie separat.

} public void run () { for ( int i = 0. pr.*. i < 10. } catch ( IOException e ) { e .connect(pw) //echivalent cu pw. public Consumator ( DataInputStream in ) { this . ˆ ın toate formele lor. try { sleep (( int ) ( Math . Aceste dou˘ a fluxuri vor fi interconectate prin intermediul unor fluxuri de tip ”pipe”. class Producator extends Thread { private DataOutputStream out .5. io . Produc˘ atorul trimite datele printr-un flux de ie¸ sire de tip DataOutputStream c˘ atre consumator. out . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . 377 Scrierea ¸ si citirea pe/de pe canale se realizeaz˘ a prin metodele uzuale read ¸ si write. . COMUNICAREA PRIN FLUXURI DE TIP ”PIPE” PipedReader pr = new PipedReader().11: Folosirea fluxurilor de tip ”pipe” import java . printStackTrace () . writeInt ( i ) . S˘ a reconsider˘ am acum exemplul produc˘ ator/consumator prezentat anterior. } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private DataInputStream in . } System . random () * 100) ) . Listing 12.connect(pr). i ++) { try { out . care le prime¸ ste printr-un flux de intrare de tip DataInputStream. out = out . public Producator ( DataOutputStream out ) { this . folosind canale de comunicat ¸ie. PipedWriter pw = new PipedWirter(). in = in .12.

} } 12. start () . for ( int i = 0. printStackTrace () . Consumator c1 = new Consumator ( in ) . out . } catch ( IOException e ) { e . start () . i < 10. DataInputStream in = new DataInputStream ( pipeIn ) . DataOutputStream out = new DataOutputStream ( pipeOut ) . FIRE DE EXECUT ¸ IE public void run () { int value = 0. } System . p1 . Pa¸ sii care trebuie f˘ acut ¸i pentru folosirea unui timer sunt: . i ++) { try { value = in . Act ¸iunile unui obiect de tip Timer sunt implementate ca instant ¸e ale clasei TimerTask ¸ si pot fi programate pentru o singur˘ a execut ¸ie sau pentru execut ¸ii repetate la intervale regulate.6 Clasele Timer ¸ si TimerTask Clasa Timer ofer˘ a o facilitate de a planifica diverse act ¸iuni pentru a fi realizate la un anumit moment de c˘ atre un fir de execut ¸ie ce ruleaz˘ aˆ ın fundal. readInt () . Producator p1 = new Producator ( out ) . println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . } } } public class TestPipes { public static void main ( String [] args ) throws IOException { PipedOutputStream pipeOut = new Pipe dOutput Stream () . PipedInputStream pipeIn = new PipedInputStream ( pipeOut ) . c1 .378 } CAPITOLUL 12.

task descrie act ¸iunea ce se va executa. Date time. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi ¸ si ele ˆ ıntˆ arziate ˆ ın consecint ¸˘ a. Dup˘ a cum se observ˘ a. long period) time.planificare cu ˆ ıntˆ arziere fix˘ a: dac˘ a dintr-un anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. • Crearea unui obiect de tip Actiune. time momentul exact la care va ˆ ıncepe execut ¸ia iar period intervalul de timp ˆ ıntre dou˘ a execut ¸ii. long period) task. long period) unde. metodele de planificare se ˆ ımpart ˆ ın dou˘ a categorii: • schedule . long delay. CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 379 • Crearea unei subclase Actiune a lui TimerTask ¸ si supreadefinirea metodei run ce va cont ¸ine act ¸iunea pe care vrem s˘ a o planific˘ am. Dup˘ a cum vom vedea.6. . Dup˘ a oprirea sa el nu va mai putea fi folosit pentru planificarea altor act ¸iuni. long schedule(TimerTask task. long period) task. Date scheduleAtFixedRate(TimerTask scheduleAtFixedRate(TimerTask time) delay. De asemenea. Un timer se va opri natural la terminarea metodei sale run sau poate fi oprit fort ¸at folosind metoda cancel. Date schedule(TimerTask task. • Crearea unui fir de execut ¸ie prin instant ¸ierea clasei Timer.exit va oprit fort ¸at toate firele de execut ¸ie ¸ si va termina aplicat ¸ia curent˘ a.planificare cu num˘ ar fix de rate: dac˘ a dintrun anumit motiv act ¸iunea este ˆ ıntˆ arziat˘ a. metoda System. pot fi folosite ¸ si clase anonime. delay reprezint˘ aˆ ıntˆ arzierea fat ¸a de momentul curent dup˘ a care va ˆ ıncepe execut ¸ia. astfel ˆ ıncˆ at num˘ arul total de act ¸iuni dintr-o perioad˘ a de timp s˘ a fie tot timpul acela¸ si. • scheduleAtFixedRate . • Planificarea la execut ¸ie a obiectuluii de tip Actiune. Metodele de planificare pe care le avem la dispozit ¸ie au urm˘ atoarele formate: schedule(TimerTask task. urm˘ atoarele act ¸iuni vor fi executat˘ a mai repede.12. folosind metoda schedule din clasa Timer.

30) . util . Date ora = calendar . FIRE DE EXECUT ¸ IE Listing 12. cu rata fixa final Timer t1 = new Timer () . 22) . println ( mesaj ) . } } public class TestTimer { public static void main ( String args []) { // Setam o actiune repetitiva . // Folosim o clasa anonima pentru o alta actiune Timer t2 = new Timer () . set ( Calendar . // Oprim primul timer t1 . 10*1000) . } } . } } class Alarma extends TimerTask { public String mesaj . class Atentie extends TimerTask { public void run () { Toolkit . public Alarma ( String mesaj ) { this . // Setam o actiune pentru ora 22:30 Calendar calendar = Calendar . calendar . 1*1000) . out . calendar . scheduleAtFix e d Ra t e ( new Atentie () . beep () . cancel () . t2 . print ( " . HOUR_OF_DAY . mesaj = mesaj . calendar . 0) . getDefaultToolkit () . import java . . " ) . SECOND .*. System . awt . schedule ( new TimerTask () { public void run () { System . set ( Calendar .12: Folosirea claselor Timer ¸ si TimerTask import java . out .380 CAPITOLUL 12.au scurs 10 secunde . getInstance () .*. out . set ( Calendar . " ) . MINUTE . 0 . getTime () . println ( "S . } public void run () { System . t1 .

6.12. t3 . } } . ora ) . CLASELE TIMER S ¸ I TIMERTASK 381 Timer t3 = new Timer () . schedule ( new Alarma ( " Toti copiii la culcare ! " ) .

382 CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUT ¸ IE .

Clasele din acest pachet ofer˘ a o modalitate facil˘ a de programare ˆ ın ret ¸ea. Dou˘ a dintre cele mai utilizate protocoale sunt TCP ¸ si UDP. Pachetul care ofer˘ a suport pentru scrierea aplicatiilor de ret ¸ea este java. era nevoie de stabilirea unor convent ¸ii (protocoale) care s˘ a fie folosite atˆ at de calculatorul care trimite datele cˆ at ¸ si de cel care le prime¸ ste. Ce este un protocol ? Un protocol reprezint˘ a o convent ¸ie de reprezentare a datelor folosit˘ aˆ ın comunicarea ˆ ıntre dou˘ a calculatoare.Capitolul 13 Programare ˆ ın ret ¸ea 13. port. octet cu octet. pentru a se ”ˆ ınt ¸elege” ˆ ıntre ele. sunt necesare cˆ ateva not ¸iuni fundamentale referitoare la ret ¸ele cum ar fi: protocol. • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol bazat pe pachete inde383 . Acest protocol asigur˘ a stabilirea unei conexiuni permanente ˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare pe parcursul comunicat ¸iei.1 Introducere Programarea ˆ ın ret ¸ea implic˘ a trimiterea de mesaje ¸ si date ˆ ıntre aplicat ¸ii ce ruleaz˘ a pe calculatoare aflate ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a sau conectate la Internet. Cu toate acestea. • TCP (Transport Control Protocol) este un protocol ce furnizeaz˘ a un flux sigur de date ˆ ıntre dou˘ a calculatoare aflate ˆ ın ret ¸ea. f˘ ar˘ a a fi nevoie de cuno¸ stint ¸e prealabile referitoare la comunicarea efectiv˘ aˆ ıntre calculatoare. Avˆ and ˆ ın vedere faptul c˘ a orice informat ¸ie care trebuie trimis˘ a prin ret ¸ea trebuie serializat˘ a astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a fi transmis˘ a secvent ¸ial.net. socket. c˘ atre destinat ¸ie. adresa IP.

datele trimise c˘ atre o destinat ¸ie trebuie s˘ a specifice pe lˆ anga adresa IP a calculatorului ¸ si procesul c˘ atre care se ˆ ındreapt˘ a informat ¸iile respective. numite datagrame.net Clasele din java. cum ar fi de exemplu: 193. Clase de baz˘ a din java. Aceasta reprezint˘ a un num˘ ar reprezentat pe 32 de bit ¸i. Ce este un port ? Un calculator are ˆ ın general o singur˘ a leg˘ atur˘ a fizic˘ a la ret ¸ea. nu trebuie folosite ˆ ın aplicat ¸ii. cum ar fi thor. Identificarea proceselor se realizeaz˘ a prin intermdiul porturilor. Orice informat ¸ie destinat˘ a unei anumite ma¸ sini trebuie deci s˘ a specifice obligatoriu adresa IP a acelei ma¸ sini. Valorile pe care le poate lua un num˘ ar de port sunt cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 65535 (deoarece sunt numere reprezentate pe 16 bit ¸i). Acest protocol nu stabile¸ ste o conexiun˘ a permant˘ aˆ ıntre cele dou˘ a calculatoare. Orice aplicat ¸ie care realizeaz˘ a o conexiune ˆ ın ret ¸ea va trebui s˘ a ata¸ seze un num˘ ar de port acelei conexiuni. trimise de la un calculator c˘ atre altul f˘ ar˘ a a se garanta ˆ ın vreun fel ajungerea acestora la destinat ¸ie sau ordinea ˆ ın care acestea ajung. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA pendente de date.ro pentru adresa numeric˘ a anterioar˘ a.infoiasi.231. Corespunz˘ atoare unei adrese numerice exista ¸ si o adresa IP simbolic˘ a. uzual sub forma a 4 octet ¸i.131 ¸ si este numit adresa IP numeric˘ a.30.384 CAPITOLUL 13. Clasa Java care reprezint˘ a not ¸iunea de adres˘ a IP este InetAddress. Prin urmare. din acest motiv. Un port este un num˘ ar pe 16 bit ¸i care identific˘ aˆ ın mod unic procesele care ruleaz˘ a pe o anumit˘ a masin˘ a. Ins˘ a pe un calculator pot exista concurent mai multe procese care au stabilite conexiuni ˆ ın ret ¸ea. asteptˆ and diverse informat ¸ii. numerele cuprinse ˆ ıntre 0 ¸ si 1023 fiind ˆ ıns˘ a rezervate unor servicii sistem ¸ si. Cum este identificat un calculator ˆ ın ret ¸ea ? Orice calculator conectat la Internet este identificat ˆ ın mod unic de adresa sa IP (IP este acronimul de la Internet Protocol). De asemenea. fiecare calculator aflat ˆ ıntr-o ret ¸ea local˘ a are un nume unic ce poat fi folosit la identificarea local˘ a a acestuia.net permit comunicarea ˆ ıntre procese folosind protocoalele .

rezultate ale unor comenzi executate la distant ¸a ˘. etc). portul la care s˘ a se realizeze conexiunea.html http://www. imagine.infoiasi.infoiasi. – Opt ¸ional. ftp. In cazul ˆ ın care este specificat doar un director. . TCP URL URLConnection Socket ServerSocket UDP DatagramPacket DatagramSocket MulticastSocket 385 13.ro/index.gif http://www.html#url Dup˘ a cum se observ˘ a din exemplele de mai sus.com http://students.ro/~acf/imgs/taz.. – Calea complet˘ a spre resursa referit˘ a ( acf/java/curs/9/prog retea. – Opt ¸ional.ro).2 Lucrul cu URL-uri Termenul URL este acronimul pentru Uniform Resource Locator ¸ si reprezint˘ a o referint ¸˘ a (adres˘ a) la o resurs˘ a aflat˘ a pe Internet.html). etc. Mai jost. Notat ¸ia user semnific˘ a uzual subdirectorul html al directorului rezervat pe un server Web utilizatorului specificat (HOME). Aceasta este ˆ ın general un fi¸ sier reprezentˆ and o pagin˘ a Web. un text.13. un URL are dou˘ a componente principale: • Identificatorul protocolului folosit (http. ˆ ıns˘ a un URL poate referi ¸ si interog˘ ari la baze de date. sunt prezentate cˆ ateva exemple de URL-uri sunt: http://java.html.2.infoiasi. o referint ¸˘ a de tip anchor ˆ ın cadrul fi¸ sierului referit (#url). • Numele resursei referite.infoiasi. etc.ro/~acf/java/curs/9/prog_retea. LUCRUL CU URL-URI TCP ¸ si UDP ¸ si sunt prezentate ˆ ın tabelul de mai jos.sun. Acesta are urm˘ atoarele componente: – Numele calculatorului gazd˘ a (www. fi¸ sierul ce reprezint˘ a resursa va fi considerat implicit index.

infoiasi. import java . va fi afi¸ sat fi¸ sierul index.abc"). if ( args . infoiasi .println("URL invalid !\n" + e).ro.1: Citirea cont ¸inutului unui URL import java . public class CitireURL { public static void main ( String [] args ) throws IOException { String adresa = " http :// www . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Clasa care permite lucrul cu URL-uri este java.URL. Secvent ¸a standard pentru aceast˘ a operatiune este prezentat˘ aˆ ın exemplul de mai jos. . numele fi¸ sierului. ro " . length > 0) adresa = args [0]. ˆ ın care afi¸ sam cont ¸inutul resursei specificat˘ a la linia de comand˘ a. • Conectarea la acel URL pentru citirea ¸ si scrierea de informat ¸ii.html de la adresa: http://www. Aceasta are mai mult ¸i constructori pentru crearea de obiecte ce reprezint˘ a referint ¸e c˘ atre resurse aflate ˆ ın ret ¸ea.*.386 CAPITOLUL 13. etc). } catch (MalformedURLException e) { System.*. io . protocolul folosit. Dac˘ a nu se specific˘ a mici un argument. • Citirea printr-un flux a continutului fi¸ sierului respectiv. net .err.net. Listing 13. Citirea cont ¸inutului unui URL Orice obiect de tip URL poate returna un flux de intrare de tip InputStream pentru citirea continutului s˘ au. cel mai uzual fiind cel care prime¸ ste ca parametru un ¸ sir de caractere. In cazul ˆ ın care ¸ sirul nu reprezint˘ a un URL valid va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul MalformedURLException. try { URL adresa = new URL("http://xyz. } Un obiect de tip URL poate fi folosit pentru: • Aflarea informat ¸iilor despre resursa referit˘ a (numele calculatorului gazd˘ a.

err .13. } } } 387 Conectarea la un URL Se realizeaz˘ a prin metoda openConnection ce stabile¸ ste o conexiune bidirect ¸ional˘ a cu resursa specificat˘ a. } finally { br . In cazul trimiterii de date. while (( linie = br . openStream () . cˆ at ¸ si a unui flux de ie¸ sire pentru scrierea de date c˘ atre acel URL. servlet.3 Socket-uri Definit ¸ie Un socket (soclu) este o abstract ¸iune software folosit˘ a pentru a reprezenta fiecare din cele dou˘ a ”capete” ale unei conexiuni ˆ ıntre dou˘ a procese ce ruleaz˘ a ˆ ıntr-o ret ¸ea. Metoda folosit˘ a pentru trimitere este POST. readLine () ) != null ) { // Afisam linia citita System .3. String linie . Aceast˘ a conexiune este reprezentat˘ a de un obiect de tip URLConnection. out . br = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( in ) ) . InputStream in = url . 13. . Fiecare socket este ata¸ sat unui port astfel ˆ ıncˆ at s˘ a poat˘ a identifica unic programul c˘ aruia ˆ ıi sunt destinate datele. try { URL url = new URL ( adresa ) . SOCKET-URI BufferedReader br = null . } } catch ( Malfo rmedU RLEx c e p t i o n e ) { System . ce permite crearea atˆ at a unui flux de intrare pentru citirea informat ¸iilor de la URL-ul specificat. cgi-bin. println ( " URL invalid !\ n " + e ) . close () . etc). php. println ( linie ) . Operat ¸iunea de trimitere de date dintr-un program c˘ atre un URL este similar˘ a cu trimiterea de date dintr-un formular de tip FORM aflat ˆ ıntr-o pagin˘ a HTML. obiectul URL este uzual un proces ce ruleaz˘ a pe serverul Web referit prin URL-ul respectiv (jsp.

Uzual. din acest motiv. 13. Programele de tip client sunt cele care init ¸iaz˘ a conversat ¸ia cu un server. fiecare cerere adresat˘ a serverului va fi tratat˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. obiectele sale fiind utilizate de constructori ¸ si metode definite ˆ ın cadrul claselor ce descriu socketuri. constructorul uzual folosit fiind: Socket(InetAddress address. un server trebuie s˘ a fie capabil s˘ a trateze mai mult ¸i clienti simultan ¸ si. num˘ ar port). implementate de clasele Socket ¸ si ServerSocket. existˆ and sigurant ¸a c˘ a informat ¸iile trimise de un proces vor fi recept ¸ionate corect ¸ si complet la destinat ¸ie sau va fi semnalat˘ a o except ¸ie ˆ ın caz contrar. implementate de clasa DatagramSocket. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Socket-urile sunt de dou˘ a tipuri: • TCP. exist˘ a o clas˘ a utilitar˘ a care implementeaz˘ a o pereche de tipul (adresa IP. La nivelul clientului crearea socketului se realizeaz˘ a specificˆ and adresa IP a serverului ¸ si portul la care ruleaz˘ a acesta. Programele de tip server sunt cele care ofer˘ a diverse servicii eventualilor client ¸i. In acest model aplicat ¸ia este format˘ a din dou˘ a categorii distincte de programe numite servere.388 CAPITOLUL 13. Incepˆ and cu versiunea 1. cˆ ate unul pentru fiecare cap˘ at al ”canalului” de comunicat ¸ie dintre cei doi. int port) . pentru a specifica cei doi parametri necesari identific˘ arii unui proces care trimite sau recept ¸ioneaz˘ a date ˆ ın ret ¸ea. • UDP. solicitˆ and un anumit serviciu. permanente ˆ ın ret ¸ea. Avantajul protocolul TCP/IP este c˘ a asigur˘ a realizarea unei comunic˘ ari stabile. Aceasta este InetSocketAddress (derivat˘ a din SocketAddress).4 Comunicarea prin conexiuni In acest model se stabile¸ ste o conexiune TCP ˆ ıntre o aplicat ¸ie client ¸ si o aplicat ¸ie server care furnizeaz˘ a un anumit serviciu. respectiv client ¸i.4 a platformei standard Java. O aplicat ¸ie de ret ¸ea ce folose¸ ste socket-uri se ˆ ıncadreaz˘ aˆ ın modelul client/server de concepere a unei aplicat ¸ii. fiind ˆ ın stare de a¸ steptare atˆ ata vreme cˆ at nici un client nu le solicit˘ a serviciile. Leg˘ atura ˆ ıntre un client ¸ si un server se realizeaz˘ a prin intermediul a dou˘ a obiecte de tip Socket.

Aceasta blocheaz˘ a procesul p˘ arinte pˆ an˘ a la aparit ¸ia unui cereri ¸ si returneaz˘ a un nou obiect de tip Socket ce va asigura comunicarea cu clientul.4. . Blocarea poate s˘ a nu fie permanent˘ a ci doar pentru o anumit˘ a perioad˘ a de timp aceasta va fi specificat˘ a prin metoda setSoTimeout. Pentru fiecare din cele dou˘ a socketuri deschise pot fi create apoi dou˘ a fluxuri pe octet ¸i pentru citirea. constructorul folosit fiind: ServerSocket(int port) Metoda clasei ServerSocket care a¸ steapt˘ a ”ascult˘ a” ret ¸eaua este accept. Acest lucru se realizeaz˘ a prin intermediul metodelor getInputStream. • DataInputStream. acesta trebuie s˘ a creeze ˆ ıntˆ ai un obiect de tip ServerSocket.pentru comunicare prin date primitive. cu argumentul dat ˆ ın milisecunde. COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI 389 La nivelul serverului. Acest tip de socket nu asigur˘ a comunicarea efectiv˘ a cu client ¸ii ci este responsabil cu ”ascultarea” ret ¸elei ¸ si crearea unor obiecte de tip Socket pentru fiecare cerere ap˘ arut˘ a. In funct ¸ie de specificul aplicat ¸iei acestea pot fi perechile: • BufferedReader.13. prin intermediul cˆ aruia va fi realizat˘ a leg˘ atura cu clientul.pentru cominicare prin intermediul obiectelor. Crearea unui obiect de tip ServerSocket se face specificˆ and portul la care ruleaz˘ a serverul. DataOutputStream . ObjectOutputStream . respectiv scrierea datelor. respectuv getOutputStream. BufferedWriter ¸ si PrintWriter . • ObjectInputStream.pentru comunicare prin intermediul ¸ sirurilor de caractere. Fluxurile obt ¸inute vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu fluxuri de procesare care s˘ a asigure o comunicare facil˘ aˆ ıntre cele dou˘ a procese.

2 Deschide un flux de intrare si primeste raspunsul. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Structura general˘ a a unui server bazat pe conexiuni este: 1. In exemplul urm˘ ator vom implementa o aplicat ¸ie client-server folosind comunicarea prin conexiuni. 2.2 Deschide un flux de iesire si trimite raspunsul 3. Asteapta realizarea unei conexiuni cu un client. Clientul va trimite serverului un nume iar acesta va raspunde prin mesajul ”Hello nume”. 3. Trateaza cererea venita de la client: 3. Comunica cu serverul: 3.2: Structura unui server bazat pe conexiuni import java .1 Deschide un flux de intrare si primeste cererea 3. Tratarea cererilor se va face ˆ ın fire de execut ¸ie separate. net . socket = socket .*. Creeaza un obiect de tip Socket cu adresa si portul specificate. folosind metoda accept. Structura general˘ a a unui client bazat pe conexiuni este: 1.1 Deschide un flux de iesire si trimite cererea.3 Inchide fluxurile si socketul nou creat } Este recomandat ca tratarea cererilor s˘ a se realizeze ˆ ın fire de execut ¸ie separate. 3.390 CAPITOLUL 13. (va fi creat un obiect nou de tip Socket) 3. . public ClientThread ( Socket socket ) { this .3 Inchide fluxurile si socketul creat. import java . pentru ca metoda accept s˘ a poat˘ a fi reapelat˘ a cˆ at mai repede ˆ ın vederea stabilirii conexiunii cu un alt client. 3. io . Listing 13. class ClientThread extends Thread { Socket socket = null .*. Creeaza un obiect de tip ServerSocket la un anumit port while (true) { 2. Citeste sau declara adresa IP a serverului si portul la care acesta ruleaza.

println ( raspuns ) . getOutputStream () ) . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI } public void run () { // Executam solicitarea clientului String cerere .13.4. . out . // Trimitem raspuns clientului raspuns = " Hello " + cerere + " ! " . flush () . public SimpleServer () throws IOException { ServerSocket serverSocket = null . } } } } public class SimpleServer { // Definim portul pe care se gaseste serverul // ( in afara intervalului 1 -1024) public static final int PORT = 8100. out . // Primim cerere de la client cerere = in . try { // in este fluxul de intrare de la client BufferedReader in = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( socket . err . readLine () . getInputStream () ) ) . 391 } catch ( IOException e ) { System . println ( " Socketul nu poate fi inchis \ n " + e). } finally { // Inchidem socketul deschis pentru clientul curent try { socket . close () . } catch ( IOException e ) { System . // out este flux de iesire catre client PrintWriter out = new PrintWriter ( socket . err . println ( " Eroare IO \ n " + e ) . raspuns .

import java . try { socket = new Socket ( adresaServer . PrintWriter out = null . public class SimpleClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP a serverului String adresaServer = " 127.. " ) . raspuns .un fir de executie ClientThread t = new ClientThread ( socket ) . net .0. out .*.392 CAPITOLUL 13. accept () . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA try { serverSocket = new ServerSocket ( PORT ) . t . Socket socket = serverSocket . println ( " Asteptam un client . Socket socket = null . . PORT ) .3: Structura unui client bazat pe conexiuni import java . err . BufferedReader in = null . println ( " Eroare IO \ n " + e ) .1 " . String cerere . start () .0.*. } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { SimpleServer server = new SimpleServer () . // Portul la care serverul ofera serviciul int PORT = 8100. } finally { serverSocket . while ( true ) { System . } } Listing 13. } } catch ( IOException e ) { System . // Executam solicitarea clientului intr .. close () . io .

System . // Asteaptam raspunsul de la server (" Hello Duke !") raspuns = in . println ( " Serverul nu poate fi gasit \ n " + e ) . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 393 out = new PrintWriter ( socket . if ( in != null ) in . } } } 13. System . close () . Primirea ¸ si trimiterea datagramelor se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket. out . close () . Rutarea datagramelor de la o ma¸ sin˘ a la alta se face exclusiv pe baza informat ¸iilor cont ¸inute de acestea. exit (1) . Clientul trimite cererea c˘ atre server prin intermediul unuia sau mai multor pachete de date independente. out .5 Comunicarea prin datagrame In acest model nu exist˘ a o conexiune permanent˘ aˆ ıntre client ¸ si server prin intermediul c˘ areia s˘ a se realizeze comunicarea. err .5. } catch ( UnknownHostExc e p t i o n e ) { System .13. in = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( socket . getInputStream () ) ) . modelat prin intermediul clasei DatagramSocket. if ( socket != null ) socket . Un astfel de pachet se nume¸ ste datagram˘ a ¸ si este reprezentat printr-un obiect din clasa DatagramPacket. getOutputStream () . readLine () . . extrage informat ¸iile cont ¸inute ¸ si returneaz˘ a r˘ aspunsul tot prin intermediul pachetelor. // Trimitem o cerere la server cerere = " Duke " . println ( cerere ) . println ( raspuns ) . true ) . serverul le recept ¸ioneaz˘ a. } finally { if ( out != null ) out . close () .

ei nespecificˆ and vreo surs˘ a sau destinat ¸ie. int int length. . port) DatagramPacket(byte[] buf. int offset. diferent ¸a ˆ ıntre ele fiind utilizarea claselor InetAddress. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. int offset. int length. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. int length) DatagramPacket(byte[] buf. Pe de alt˘ a parte. De fapt. PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Dup˘ a cum am ment ¸ionat deja. A trei pereche de constructori este folosit˘ a pentru crearea unui pachet ˆ ın care vor fi recept ¸ionate date. int length. acesta va fi retrimis automat. int length) Primele dou˘ a perechi de constructori sunt pentru creare pachetelor ce vor fi expediate. int length. dezavantajul acestei metode este c˘ a nu garanteaz˘ a ajungerea la destinat ¸ie a pachetelor trimise ¸ si nici c˘ a vor fi primite ˆ ın aceea¸ si ordinie ˆ ın care au fost expediate. cu deosebirea c˘ a asigur˘ a respectarea ordinii de transmitere a mesajelor ¸ si verific˘ a ajungerea la destinat ¸ie a tuturor pachetelor -ˆ ın cazul ˆ ın care unul nu a ajuns. int DatagramPacket(byte[] buf. Clasa DatagramPacket cont ¸ine urm˘ atorii constructori: DatagramPacket(byte[] buf. respectiv SocketAddress pentru specificarea adresei desinat ¸ie. port) int offset. InetAddress address. InetAddress address. exist˘ a situat ¸ii ˆ ın care aceste lucruri nu sunt importante ¸ si acest model este de preferat celui bazat pe conexiuni care solicit˘ a mult mai mult atˆ at serverul cˆ at ¸ si clientul.394 CAPITOLUL 13. protocolul TCP/IP folose¸ ste tot pachete pentru trimiterea informat ¸iilor dintr-un nod ˆ ın altul al ret ¸elei.

private DatagramSocket socket = null . Listing 13. DatagramPacket cerere .5. // Construim raspunsul . public void start () throws IOException { socket = new DatagramSocket ( PORT ) . println ( " Asteptam un pachet . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 395 Dup˘ a crearea unui pachet procesul de trimitere ¸ si primire a acestuia implic˘ a apelul metodelor send ¸ si receive ale clasei DatagramSocket. Acestea sunt: getAdress. length ) . getPort ¸ si getSocketAddress. Extragerea informat ¸iilor cont ¸iunte de un pachet se realizeaz˘ a prin metoda getData din clasa DatagramPacket. try { while ( true ) { // Declaram pachetul in care va fi receptionata cererea byte [] buf = new byte [256]. " ) . // Aflam adresa si portul de la care vine cererea InetAddress adresa = cerere . pentru a-i putea r˘ aspunde dac˘ a este necesar. out .. System . cˆ at ¸ si pentru recept ¸ionarea acestora de la diverse surse. raspuns = null . precum ¸ si adresa la care le trimitem prin setAddress. De asemenea. aceast˘ a clas˘ a ofer˘ a metode pentru aflarea adresei IP ¸ si a portului procesului care a trimis datagrama.*. acela¸ si socket poate fi folosit atˆ at pentru trimiterea de pachete. public class DatagramServer { public static final int PORT = 8200. socket .4: Structura unui server bazat pe datagrame import java .*. putem schimba cont ¸inutul acestora cu metoda setData.13. int port = cerere . getAddress () .. Deoarece toate informat ¸ii sunt incluse ˆ ın datagram˘ a. buf . eventual c˘ atre destinat ¸ii diferite. setPort ¸ si setSocketAddress. In cazul ˆ ın care refolosim pachete. receive ( cerere ) . net . import java . cerere = new DatagramPacket ( buf . getPort () . io .

getData () ). getBytes () . io . socket .396 CAPITOLUL 13.*. getBytes () .5: Structura unui client bazat pe datagrame import java . start () . DatagramPacket packet = null .0. send ( raspuns ) . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA String mesaj = " Hello " + new String ( cerere . import java . net . // Trimitem un pachet cu raspunsul catre client raspuns = new DatagramPacket ( buf . } } finally { if ( socket != null ) socket . // Construim si trimitem pachetul cu cererea catre server buf = " Duke " . port ) . try { // Construim un socket pentru comunicare socket = new DatagramSocket () . byte buf [].*. adresa .0. getByName ( " 127. . } } Listing 13. length . DatagramSocket socket = null . buf . } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { new DatagramServer () .1 " ) . close () . int port =8200. buf = mesaj . public class DatagramClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul la care ruleaza serverul InetAddress adresa = InetAddress .

Un grup de client ¸i abonat ¸i pentru trimitere multipl˘ a este specificat printro adres˘ a IP din intervalul 224. out .255. .0.˘ 13.0.255 ¸ si un port UDP. println ( new String ( packet . port ) .0.0 este rezervat˘ a¸ si nu trebuie folosit˘ a. extensie a clasei DatagramSocket.239. // Afisam raspunsul (" Hello Duke !") System .255. packet = new DatagramPacket ( buf . buf . Adresa 224. length ) .6. } finally { if ( socket != null ) socket . } } } 397 13.0. send ( packet ) .1 .6 Trimiterea de mesaje c˘ atre mai mult ¸i client ¸i Diverse situat ¸ii impun gruparea mai multor client ¸i astfel ˆ ıncˆ at un mesaj (pachet) trimis pe adresa grupului s˘ a fie recept ¸ionat de fiecare dintre ace¸ stia. receive ( packet ) . getData () ) ) . buf . socket . length . // Asteaptam pachetul cu raspunsul de la server buf = new byte [256]. adresa . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I packet = new DatagramPacket ( buf . close () . descris de clasa MulticastSocket. socket . Gruparea mai multor programe ˆ ın vederea trimiterii multiple de mesaje se realizeaz˘ a prin intermediul unui socket special.

System . net . io . MulticastSocket socket = null . out . public class MulticastClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul care reprezinta grupul de clienti InetAddress group = InetAddress . length ) . socket .6: Inregistrarea unui client ˆ ıntr-un grup import java . println ( " Asteptam un pachet . // Asteaptam un pachet venit pe adresa grupului buf = new byte [256].. getByName ( " 230. try { // Ne alaturam grupului aflat la adresa si portul specificate socket = new MulticastSocket ( port ) .*.1 " ) .0.398 CAPITOLUL 13. byte buf []. receive ( packet ) . " ) . socket . buf .. DatagramPacket packet = new DatagramPacket ( buf .0. import java . int port =4444. joinGroup ( group ) . . PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA Listing 13.*.

} } } . } finally { socket .*. } finally { if ( socket != null ) { socket . try { // Trimitem un pachet catre toti clientii din grup buf = ( new String ( " Salut grup ! " ) ) . leaveGroup ( group ) . io . // Cream un socket cu un numar oarecare DatagramSocket socket = new DatagramSocket (0) .7: Transmiterea unui mesaj c˘ atre un grup import java . } } } } Listing 13. buf . port ). println ( new String ( packet . import java . close () . send ( packet ) .0. getByName ( " 230.1 " ) . public class MulticastSend { public static void main ( String [] args ) throws IOException { InetAddress grup = InetAddress . byte [] buf .6. trim () ) . length . DatagramPacket packet = null . net .0.*. socket . getBytes () . packet = new DatagramPacket ( buf .˘ 13. socket . int port = 4444. out . getData () ) . grup . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULT ¸ I CLIENT ¸I 399 System . close () .

PROGRAMARE ˆ IN RET ¸ EA .400 CAPITOLUL 13.

1 Introducere Definit ¸ie Un applet reprezint˘ a un program Java de dimensiuni reduse ce gestioneaz˘ a o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare (container) care poate fi inclus˘ aˆ ıntr-o pagin˘ a Web. fiind dictat de evenimentele generate de c˘ atre browser la vizualizarea documentului HTML ce cont ¸ine appletul. clasa principal˘ a fiind cea care cont ¸ine metoda main. Pachetul care ofer˘ a suport pentru crearea de appleturi este java. 401 . Ca orice alt˘ a aplicat ¸ie Java. Ciclul de viat˘ a al unui applet este complet diferit. care extinde Applet.swing exist˘ a ¸ si clasa JApplet. Un astfel de program se mai nume¸ ste miniaplicatie.applet. Diferent ¸a fundamental˘ a dintre un applet ¸ si o aplicat ¸ie const˘ aˆ ın faptul c˘ a un applet nu poate fi executat independent. oferind suport pentru crearea de appleturi pe arhitectura de componente JFC/Swing. ci va fi executat de browserul ˆ ın care este ˆ ınc˘ arcat˘ a pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv. O aplicat ¸ie independent˘ a este executat˘ a prin apelul interpretorului java. Una dintre acestea este principal˘ a¸ si extinde clasa Applet. In pachetul javax. cea mai important˘ a clas˘ a fiind Applet.Capitolul 14 Appleturi 14. aceasta fiind clasa ce trebuie specificat˘ aˆ ın documentul HTML ce descrie pagina Web ˆ ın care dorim s˘ a includem appletul. codul unui applet poate fi format din una sau mai multe clase. avˆ and ca argument numele clasei principale a aplicat ¸iei.

} . Scrierea codului sursa import java.* . care afi¸ seaz˘ a o imagine ¸ si un ¸ sir de caractere. import java. "taz. public void init() { img = getImage(getCodeBase(). clasa Applet descrie de fapt suprafet ¸e de afi¸ sare.applet.2 Crearea unui applet simplu Crearea structurii de fi¸ siere ¸ si compilarea applet-urilor sunt identice ca ˆ ın cazul aplicat ¸iilor.* . asemenea claselor Frame sau Panel. APPLETURI Ierarhia claselor din care deriv˘ a appleturile este prezentata ˆ ın figura de mai jos: Fiind derivat˘ a din clasa Container.gif").402 CAPITOLUL 14. public class FirstApplet extends Applet { Image img. Difer˘ aˆ ın schimb structura programului ¸ si modul de rulare a acestuia. 1.awt. 14. S˘ a parguream ˆ ın continuare ace¸ sti pa¸ si pentru a realiza un applet extrem de simplu.

sau printr-un program special cum ar fi appletviewer din kitul de dezvoltare J2SDK. etc. avˆ and cont ¸inutul de mai jos: . javac FirstApplet.2. clasa principal˘ a a appletului trebuie s˘ a fie public˘ a. 25).class. Netscape.14. CREAREA UNUI APPLET SIMPLU public void paint (Graphics g) { g.0. 0. Compilarea Compilarea se face la fel ca ¸ si la aplicat ¸iile independente.150. 3.html.drawString("Hello! My name is Taz!".java In cazul ˆ ın care compilarea a reu¸ sit va fi generat fisierul FirstApplet. 2.drawOval(100. 0.drawImage(img. Opera. Salvarea fisierelor surs˘ a Ca orice clas˘ a public˘ a.50). g. folosind compilatorul javac apelat pentru fi¸ sierul ce cont ¸ine appletul. Pentru a executa un applet trebuie s˘ a facem dou˘ a operat ¸ii: • Crearea unui fi¸ sier HTML ˆ ın care vom include applet-ul. Mozilla. g. Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer. 4. 110. vom salva clasa de mai sus ˆ ıntr-un fi¸ sier FirstApplet. Rularea appletului Applet-urile nu ruleaza independent.java.java. A¸ sadar. S˘ a consider˘ am fi¸ sierul simplu. clasa principala a appletului va fi salvat˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier cu acela¸ si nume ¸ si extensia . this). } } 403 Pentru a putea fi executat˘ a de browser.

In unele situat ¸ii ˆ ıntreaga execut ¸ie a appletului se consum˘ a la etapele de init ¸ializare ¸ si pornire.html folosind unul din browser-ele amintite sau efectuˆ and apelul: appletviewer simplu. APPLETURI <html> <head> <title>Primul applet Java</title> </head> <body> <applet code=FirstApplet. • Pornirea Este apelat˘ a metoda start • Execut ¸ia propriu-zis˘ a Const˘ aˆ ın interact ¸iunea dintre utilizator ¸ si componentele afi¸ sate pe suprafat ¸a appletului sau ˆ ın executarea unui anumit cod ˆ ıntr-un fir de execut ¸ie. Fiecare etap˘ a este strˆ ans legat˘ a de un eveniment generat de c˘ atre browser ¸ si determin˘ a apelarea unei metode specifice din clasa ce implementeaz˘ a appletul.3 Ciclul de viat ¸˘ a al unui applet Execut ¸ia unui applet ˆ ıncepe ˆ ın momentul ˆ ın care un browser afi¸ seaz˘ a o pagin˘ a Web ˆ ın care este inclus appletul respectiv ¸ si poate trece prin mai multe etape. . citirea unor parametri de intrare.class width=400 height=400> </applet> </body> </html> • Vizualizarea appletului: se deschide fisierul simplu.404 CAPITOLUL 14. • Inc˘ arcarea ˆ ın memorie Este creat˘ a o instant ¸a a clasei principale a appletului ¸ si ˆ ıncarcat˘ aˆ ın memorie. • Init ¸ializarea Este apelat˘ a metoda init ce permite init ¸ializarea diverselor variabile. etc.html. 14.

la unele browsere. appletul va fi eliminat din memorie ¸ si va fi apelat˘ a metoda destroy a acestuia. CICLUL DE VIAT ¸A 405 • Oprirea temporar˘ a In cazul ˆ ın care utilizatorul p˘ ar˘ ase¸ ste pagina Web ˆ ın care ruleaz˘ a appletul este apelat˘ a metoda stop a acestuia. Apelul metodei destroy este ˆ ıntotdeauna precedat de apelul lui stop. este posibil ca ea s˘ a se apeleze de mai multe ori. pentru a-i permite s˘ a elibereze resursele det ¸inute. va fi reapelat˘ a metoda start. la prima afi¸ sare a appletului ˆ ın pagin˘ a. ˆ ıns˘ a. destroy La ˆ ınchiderea ultimei instant ¸e a browserului care a ˆ ınc˘ arcat ˆ ın memorie clasa principal˘ a a appletului. stop De fiecare dat˘ a cˆ and appletul nu mai este vizibil (pagina Web nu mai este vizibil˘ a. etc) ¸ si ˆ ınainte de destroy. In momentul cˆ and pagina Web ce contine appletul devine din nou activ˘ a. dup˘ a o oprire temporar˘ a. start Imediat dup˘ a init ¸ializare ¸ si de fiecare dat˘ a cˆ and appletul redevine activ. fereastra browserului este minimizat˘ a. pentru a nu consuma inutil din timpul procesorului. Atent ¸ie . Teoretic. exist˘ a o serie de metode specifice appleturilor ce sunt apelate automat la diverse evenimente generate de c˘ atre browser.3. dˆ andu-i astfel posibilitatea s˘ a opreasca temporar execut ¸ia sa pe perioada ˆ ın care nu este vizibil. Metodele specifice appleturilor A¸ sadar. Acestea sunt definite ˆ ın clasa Applet ¸ si sunt enumerate ˆ ın tabelul de mai jos: Metoda Situat ¸ia ˆ ın care este apelat˘ a init La init ¸ializarea appletului. aceast˘ a metod˘ a ar trebui s˘ a se apeleze o singur˘ a dat˘ a.˘ AL UNUI APPLET 14. • Oprirea definitiv˘ a La ˆ ınchiderea tuturor instant ¸elor browserului folosit pentru vizualizare. Acela¸ si lucru se ˆ ıntˆ ampl˘ a dac˘ a fereastra browserului este minimizat˘ a.

applet. APPLETURI Aceste metode sunt apelate automat de browser ¸ si nu trebuie apelate explicit din program ! Structura general˘ a a unui applet import java.4 Interfat ¸a grafic˘ a cu utilizatorul Dup˘ a cum am v˘ azut.awt. import java. suprafet ¸e de afi¸ sare. gestionarea pozit ¸ion˘ arii lor ¸ si tratarea evenimentelor generate se realizeaz˘ a la fel ca ¸ si ˆ ın cazul aplicat ¸iilor.406 CAPITOLUL 14.event.Applet. ad˘ augarea componentelor pe suprafat ¸a appletului precum ¸ si stabilirea obiectelor responsabile cu tratarea evenimentelor generate sunt operat ¸iuni ce vor fi realizate ˆ ın metoda init. ceea ce ˆ ınseamn˘ a c˘ a appleturile sunt. . Uzual. public class StructuraApplet extends Applet { public void init() { } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } } 14.*. clasa Applet este o extensie a superclasei Container. import java. ˆ ınainte de toate. Plasarea componentelor.*.awt.

.4. INTERFAT ¸ A GRAFICA 407 Gestionarul de pozit ¸ionare implicit este FlowLayout.˘ CU UTILIZATORUL 14. ˆ ıns˘ a acesta poate fi schimbat prin metoda setLayout.

evenimentele tratate uzual vor fi cele generate de mouse sau tastatur˘ a. } In cazul ˆ ın care este aleas˘ a aceast˘ a solut ¸ie.. ca ˆ ın exemplul de mai jos: <APPLET CODE="TestParametri. Fiecare parametru are un nume. specificat˘ a prin VALUE. specificat prin NAME ¸ si o valoare. tipul parametrilor este ˆ ıntotdeauna ¸ sir de caractere. 14. Definirea parametrilor se face ˆ ın cadrul tagului APPLET din documentul HTML ce cont ¸ine appletul ¸ si sunt identificat ¸i prin atributul PARAM. deci. metoda paint din clasa Applet nu realizeaz˘ a nimic. Ei permit utilizatorului s˘ a personalizeze aspectul sau comportarea unui applet f˘ ar˘ a a-i schimba codul ¸ si recompila clasele. APPLETURI Desenarea pe suprafat ¸a unui applet Exist˘ a o categorie ˆ ıntreag˘ a de appleturi ce nu comunic˘ a cu utilizatorul prin intermediul componentelor ci. Fiecare applet are ¸ si un set de parametri prestabilit ¸i ale c˘ aror nume nu vor putea fi folosite pentru definirea de noi parametri folosind metoda de . indiferent dac˘ a valoarea este ˆ ıntre ghilimele sau nu.5 Definirea ¸ si folosirea parametrilor Parametrii sunt pentru appleturi ceea ce argumentele de la linia de comand˘ a sunt pentru aplicat ¸iile independente. public void paint(Graphics g) { // Desenare .408 CAPITOLUL 14. Implicit. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a desen˘ am direct pe suprafat ¸a unui applet va fi nevoie s˘ a supradefinim aceast˘ a metod˘ a. execut ¸ia lor se rezum˘ a la diverse operat ¸iuni de desenare realizate ˆ ın metoda paint..class" WIDTH=100 HEIGHT=50 <PARAM NAME=textAfisat VALUE="Salut"> <PARAM NAME=numeFont VALUE="Times New Roman"> <PARAM NAME=dimFont VALUE=20> </APPLET> Ca ¸ si ˆ ın cazul argumentelor trimise aplicat ¸iilor de la linia de comand˘ a. Reamintim c˘ a metoda paint este responsabil˘ a cu definirea aspectului grafic al oric˘ arei componente.

Folosirea parametrilor primit ¸i de c˘ atre un applet se face prin intermediul metodei getParameter care prime¸ ste ca argument numele unui parametru ¸ si returneaz˘ a valoarea acestuia. Ace¸ stia apar direct ˆ ın corpul tagului APPLET ¸ si definesc informat ¸ii generale despre applet. Informat ¸iile furnizate de un applet pot fi citite din browserul folosit pentru vizualizare prin metode specifice acestuia.5. care returneaz˘ a un vector format din triplete de ¸ siruri. pentru a veni ˆ ın ajutorul utilizatorilor care doresc s˘ a includ˘ a appletul ˆ ıntr-o pagin˘ a Web. Applet . WIDTH sau HEIGHT. Aceasta se realizeaz˘ a prin supradefinirea metodei getParameterInfo. De exemplu. Fiecare element al vectorului este de fapt un vector cu trei elemente de tip String. cele trei ¸ siruri reprezentˆ and numele parametrului. public void init () { text = getParameter ( " textAfisat " ) . numeFont . public class TestParametri extends Applet String text . if ( numeFont == null ) numeFont = " Arial " . caz ˆ ın care programul trebuie s˘ a atribuie o valoare implicit˘ a variabilei ˆ ın care se dorea citirea respectivului parametru. awt . Listing 14. // valoare implicita numeFont = getParameter ( " numeFont " ) . Lista lor complet˘ a va fi prezentata la descrierea tagului APPLET. ˆ ın appletviewer informat ¸iile despre parametri pot fi vizualizate la rubrica Info din meniul Applet.1: Folosirea parametrilor import java . Exemple de astfel de parametri sunt CODE. import java . Orice applet poate pune la dispozit ¸ie o ”documentat ¸ie” referitoare la parametrii pe care ˆ ıi suport˘ a. metoda ˆ ıntoarce null. S˘ a scriem un applet care s˘ a afi¸ seze un text primit ca parametru. applet . folosind un font cu numele ¸ si dimensiunea specificate de asemenea ca parametri. etc. if ( text == null ) text = " Hello " . In cazul ˆ ın care nu exist˘ a nici un parametru cu numele specificat. tipul s˘ au ¸ si o descriere a sa. int dimFont .*. { .14. ˆ ın Netscape se folose¸ ste opt ¸iunea Page info din meniul View. DEFINIREA S ¸ I FOLOSIREA PARAMETRILOR 409 mai sus.

dimFont ) ) . " int " . " Numele fontului " } . } catch ( Numb erFo r m at Ex ce pt i o n e ) { dimFont = 16. " String " . return info . { " numeFont " . " Dimensiunea fontului " } }.410 CAPITOLUL 14. cu ajutorul c˘ aruia pot fi incluse appleturi ˆ ın cadrul paginilor Web este: <APPLET CODE = clasaApplet WIDTH = latimeInPixeli HEIGHT = inaltimeInPixeli [ARCHIVE = arhiva. drawString ( text . 20 . setFont ( new Font ( numeFont . } } public void paint ( Graphics g ) { g . " Sirul ce va fi afisat " } .jar] [CODEBASE = URLApplet] [ALT = textAlternativ] [NAME = numeInstantaApplet] [ALIGN = aliniere] [VSPACE = spatiuVertical] . BOLD . } public String [][] getParameterInfo () { String [][] info = { // Nume Tip Descriere { " textAfisat " . Font . { " dimFont " . g . } } 14.6 Tag-ul APPLET Sintaxa complet˘ a a tagului APPLET. APPLETURI try { dimFont = Integer . 20) . parseInt ( getParameter ( " dimFont " ) ) . " String " .

In cazul ˆ ın care lipse¸ ste. se consider˘ a implicit URL-ul documentului. • ALIGN =aliniere Semnific˘ a modalitatea de aliniere a appletului ˆ ın pagina Web. . HEIGHT =inaltimeInPixeli Specific˘ a l˘ a¸ timea ¸ si ˆ ın˘ alt ¸imea suprafet ¸ei ˆ ın care va fi afi¸ sat appletul. 411 • CODE = clasaApplet Numele fi¸ sierului ce cont ¸ine clasa principal˘ a a appletului. Extensia ”. TAG-UL APPLET [HSPACE = spatiuOrizontal] > [< PARAM NAME = parametru1 VALUE = valoare1 >] [< PARAM NAME = parametru2 VALUE = valoare2 >] . Nu poate fi absolut ¸ si trebuie obligatoriu specificat.14. • ALT = textAlternativ Specific˘ a textul ce trebuie afi¸ sat dac˘ a browserul ˆ ınt ¸elege tagul APPLET dar nu poate rula appleturi Java. top. astfel ˆ ıncˆ at mai multe appleturi aflate pe aceea¸ si pagin˘ a s˘ a poat˘ a comunica ˆ ıntre ele folosindu-se de numele lor. • CODEBASE = directorApplet Specific˘ a URL-ul la care se g˘ ase¸ ste clasa appletului.class” poate sau nu s˘ a apar˘ a. Uzual se exprim˘ a relativ la directorul documentului HTML. Acesta va fi c˘ autat ˆ ın directorul specificat de CODEBASE.. right. • NAME =numeInstantaApplet Ofer˘ a posibilitatea de a da un nume respectivei instant ¸e a appletului. • WIDTH =latimeInPixeli.. Acest atribut poate primi una din urm˘ atoarele valori: left.6. Sunt obligatorii. • ARCHIVE = arhiva.jar Specific˘ a arhiva ˆ ın care se g˘ asesc clasele appletului. [text HTML alternativ] </APPLET> Atributele puse ˆ ıntre paranteze p˘ atrate sunt opt ¸ionale.

14.7 Folosirea firelor de execut ¸ie ˆ ın appleturi La ˆ ınc˘ arcarea unei pagini Web. Acestea vor rula concurent dup˘ a regulile de planificare implementate de ma¸ sina virtual˘ a Java a platformei folosite. baseline. fiecare applet aflat pe o pagin˘ a Web are acces la un acela¸ si fir de execut ¸ie. Prima variant˘ a. Browserele Java-enabled vor ignora acest text. bottom. S˘ a considerm˘ am mai ˆ ıntˆ ai dou˘ a abord˘ ari gre¸ site de lucru cu appleturi. HSPACE = spatiuOrizontal Specific˘ a numarul de pixeli dintre applet ¸ si marginile suprafetei de afi¸ sare. middle. Dorim s˘ a cre˘ am un applet care s˘ a afi¸ seze la coordonate aleatoare mesajul ”Hello”. • PARAM Tag-urile PARAM sunt folosite pentru specificarea parametrilor unui applet (vezi ”Folosirea parametrilor”). • VSPACE =spatiuVertical. seminificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si la tagul IMG. deoarece va provoca funct ¸ionarea anormal˘ a sau chiar blocarea celorlalte. cu pauz˘ a de o secund˘ aˆ ıntre dou˘ a afi¸ s˘ ari. fiec˘ arui applet ˆ ıi este creat automat un fir de execut ¸ie responsabil cu apelarea metodelor acestuia. Intrucˆ at toate appleturile de pe pagin˘ a ”ˆ ımpart” acest fir de execut ¸ie. Din punctul de vedere al interfet ¸ei grafice ˆ ıns˘ a. APPLETURI texttop. ar fi: . absbottom . creat de asemenea automat de c˘ atre browser. nici unul nu trebuie s˘ aˆ ıl solicite ˆ ın mod excesiv. redesenarea acestuia sau activitatea celorlalte appleturi de pe pagin˘ a. gre¸ sit˘ a de altfel. ¸ si care este responsabil cu desenarea appletului (apelul metodelor update ¸ si paint) precum ¸ si cu transmiterea mesajelor generate de c˘ atre componente. pentru a nu bloca interact ¸iunea utilizatorului cu appletul. • text HTML alternativ Este textul ce va fi afi¸ sat ˆ ın cazul ˆ ın care browserul nu ˆ ıntelege tagul APPLET. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a efectu˘ am operat ¸iuni consumatoare de timp este recomandat s˘ a le realiz˘ am ˆ ıntr-un alt fir de execut ¸ie. absmiddle.412 CAPITOLUL 14.

import java . random () * getHeight () ) . public class AppletRau1 extends Applet { public void paint ( Graphics g ) { while ( true ) { int x = ( int ) ( Math . este urm˘ atoarea : Listing 14. codul metodei paint trebuie s˘ a fie cˆ at mai simplu de executat ceea ce. y . try { Thread . public void init () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math .*.3: Incorect: appletul nu termin˘ a init ¸ializarea import java . g . drawString ( " Hello " . O alt˘ a idee de rezolvare care ne-ar putea veni.14. import java . random () * getWidth () ) . y ) . sleep (1000) .*.*. sleep (1000) . public class AppletRau2 extends Applet { int x . x . Ca regul˘ a general˘ a. int y = ( int ) ( Math .7. } catch ( InterruptedE xc ep ti on e ) {} } } } 413 Motivul pentru care acest applet nu funct ¸ioneaz˘ a corect ¸ si probabil va duce la anomalii ˆ ın funct ¸ionarea browserului este c˘ a firul de execut ¸ie care se ocup˘ a cu desenarea va r˘ amˆ ane blocat ˆ ın metoda paint. de asemenea gre¸ sit˘ a. applet . random () * getWidth () ) . awt . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI Listing 14. y = ( int ) ( Math . } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { . nu este cazul ˆ ın appletul de mai sus.2: Incorect: blocarea metodei paint import java . random () * getHeight () ) . evident. repaint () . try { Thread . applet . ˆ ıncercˆ and s˘ a o termine. awt .*.

applet . drawString ( " Hello " . sleep (1000) . y ) . y . try { Thread .4: Corect: folosirea unui fir de execut ¸ie propriu import java . public void init () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . drawString ( " Hello " . awt . start () . pˆ an˘ a la oprirea sa natural˘ a (terminarea metodei run) sau pˆ an˘ a la ˆ ınchiderea sesiunii de lucru a browserului. public class AppletCorect1 extends Applet implements Runnable { int x .*. } } public void run () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . Structura unui applet care doreste s˘ a lanseze un fir de execut ¸ie poate avea dou˘ a forme. repaint () . y ) . } } CAPITOLUL 14. x . APPLETURI Pentru a putea da o solut ¸ie corect˘ a problemei propuse. random () * getHeight () ) .*. x . Listing 14. fir . random () * getWidth () ) . y = ( int ) ( Math . import java . trebuie s˘ a folosim un fir de execut ¸ie propriu. In prima situat ¸ie appletul porne¸ ste firul la init ¸ialzarea sa iar acesta va rula. indiferent dac˘ a appletul mai este sau nu vizibil.414 g . } } In cazul ˆ ın care firul de execut ¸ie pornit de applet efectueaz˘ a operatii ce . Thread fir = null . } catch ( Inter ru pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { g .

5: Folosirea metodelor start ¸ si stop import java . } } public void stop () { activ = false . } public void run () { while ( activ ) { x = ( int ) ( Math . activ = true . import java .7. boolean activ = false . public void start () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUT ¸ IE ˆ IN APPLETURI 415 au sens doar dac˘ a appletul este vizibil. public class AppletCorect2 extends Applet implements Runnable { int x . awt . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) {} . random () * getWidth () ) . random () * getHeight () ) . start () . Pentru a afla dac˘ a un applet este activ se folose¸ ste metoda isActive.*. Listing 14. fir .acesta nu va fi incrementat pe perioada ˆ ın care appletul nu este activ. cum ar fi animatie. ar fi de dorit ca acesta s˘ a se opreasca atunci cˆ and appletul nu mai este vizibil (la apelul metodei stop) ¸ si s˘ a reporneasca atunci cˆ and appletul redevine vizibil (la apelul metodei start).14. int n = 0.*. Thread fir = null . applet . y . S˘ a modific˘ am programul anterior. repaint () . ad˘ augˆ and ¸ si un contor care s˘ a numere afi¸ s˘ arile de mesaje . Un applet este considerat activ imediat dup˘ a apelul metodei start ¸ si devine inactiv la apelul metodei stop. n ++. try { Thread . y = ( int ) ( Math . sleep (1000) . fir = null .

public String getAppletInfo() { return "Applet simplist. drawString ( " Hello " + n . Metoda returneaz˘ a un sir de caractere continˆ and informat ¸iile respective. exist˘ a metoda getAppletInfo ce permite specificarea unor informat ¸ii legate de applet cum ar fi numele. } } Atent ¸ie Este posibil ca unele browsere s˘ a nu apele metoda stop ˆ ın situat ¸iile prev˘ azute ˆ ın specficiat ¸iile appleturilor. versiunea. clasa Applet ofer˘ a metode specifice applet-urilor cum ar fi: Punerea la dispozitie a unor informat ¸ii despre applet Similar˘ a cu metoda getParameterInfo ce oferea o ”documentat ¸ie” despre parametrii pe care ˆ ıi accept˘ a un applet.0". start.416 } } CAPITOLUL 14. } Aflarea adreselor URL referitoare la applet Se realizeaz˘ a cu metodele: . destroy. etc. ver 1. autor necunoscut. corectitudinea unui applet nu trebuie s˘ a se bazeze pa acest mecanism. stop. Din acest motiv. y ) . x .8 Alte metode oferite de clasa Applet Pe lˆ ang˘ a metodele de baz˘ a: init. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . autorul. 14.

"). Applet . import java . } . gif " ) . } Afi¸ sarea imaginilor Afi¸ sarea imaginilor ˆ ıntr-un applet se face fie prin intermediul unei componente ce permite acest lucru.returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine documentul HTML ˆ ın care este inclus appletul respectiv. In ambele cazuri. " taz . cum ar fi o suprafat ¸˘ a de desenare de tip Canvas. Aceste metode sunt foarte utile deoarece permit specificarea relativ˘ a a unor fi¸ siere folosite de un applet.*.6: Afi¸ sarea imaginilor import java . fie direct ˆ ın metoda paint a applet-ului. obt ¸inerea unei referint ¸e la imaginea respectiv˘ a se va face cu ajutorul metodei getImage din clasa Applet. awt . ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 417 • getCodeBase . cum ar fi cea a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste documentul HTML ce cont ¸ine appletul (getDocumentBase) sau a directorului ˆ ın care se g˘ ase¸ ste clasa appletului (getCodeBase). Afi¸ sarea unor mesaje ˆ ın bara de stare a browserului Acest lucru se realizeaz˘ a cu metoda showStatus public void init() { showStatus("Initializare applet.14. Listing 14. folosind metoda drawImage a clasei Graphics..ce returneaz˘ a URL-ul directorului ce cont ¸ine clasa appletului. • getDocumentBase . cum ar fi imagini sau sunete. { public void init () { img = getImage ( getCodeBase () . public class Imagini extends Applet Image img = null .8. Aceasta poate primi ca argument fie adresa URL absolut˘ a a fi¸ sierului ce reprezint˘ a imaginea.. fie calea relativ˘ a la o anumit˘ a adres˘ a URL. applet .

la apelul metodei getAppletContext a clasei Applet. } Comunicarea cu alte applet-uri Aceast˘ a comunicare implic˘ a de fapt identificarea unui applet aflat pe aceea¸ si pagina ¸ si apelarea unei metode sau setarea unei variabile publice a acestuia. Crearea unui obiect ce implementeaz˘ a aceast˘ a interfat ¸˘ a se realizeaz˘ a de c˘ atre browser.infoiasi. } } Aflarea contextului de execut ¸ie Contextul de execut ¸ie al unui applet se refer˘ a la pagina ˆ ın care acesta ruleaz˘ a. imagine. Prin intermediul acestei interfet ¸e un applet poate ”vedea” ˆ ın jurul sau. putˆ and comunica cu alte applet-uri aflate pe aceeasi pagin˘ a sau cere browser-ului s˘ a deschid˘ a diverse documente. AppletContext contex = getAppletContext(). . 0 . ¸ si este descris de interfat ¸a AppletContext. 0 . etc). this ) . getAppletContext().err. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . eventual ˆ ımpreun˘ a cu alte appleturi.showDocument(doc). drawImage ( img . try { URL doc = new URL("http://www. html.println("URL invalid! \n" + e). } catch(MalformedURLException e) { System.ro"). Afi¸ sarea unor documente ˆ ın browser Se face cu metoda showDocument ce prime¸ ste adresa URL a fi¸ sierului ce cont ¸ine documentul pe care dorim sa-l deschidem (text.418 CAPITOLUL 14. Identificarea se face prin intermediu numelui pe care orice instant ¸a a unui applet ˆ ıl poate specifica prin atributul NAME. Aceast˘ a metod˘ a este accesat˘ a prin intermediul contextului de execut ¸ie al appletului.

.applet. add ( loop ) . folosind metodele getApplet.*. applet . event . add ( play ) .au. addActionListener ( this ) . AudioClip clip = null . Listing 14. Pentru a reda un sunet aflat ˆ ıntr-un fi¸ sier ”. play .8. stop . public void init () { // Fisierul cu sunetul trebuie sa fie in acelasi // director cu appletul clip = getAudioClip ( getCodeBase () . addActionListener ( this ) . " sunet .*. respectiv getApplets. Button stop = new Button ( " Stop " ) . Button loop = new Button ( " Loop " ) . ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 419 Obt ¸inerea unei referint ¸e la un applet al c˘ arui nume ˆ ıl cunoa¸ stem sau obt ¸inerea unei enumer˘ ari a tuturor applet-urilor din pagin˘ a se fac prin intermediul contextului de execut ¸ie.7: Redarea sunetelor import java .14. public class Sunete extends Applet implements ActionListener { Button play = new Button ( " Play " ) . loop . addActionListener ( this ) .au” la un anumit URL exist˘ a dou˘ a posibilit˘ a¸ ti: • Folosirea metodei play din clasa Applet care prime¸ ste ca argument URL-ul la care se afl˘ a sunetul. acesta poate fi specificat absolut sau relativ la URL-ul appletului • Crearea unui obiect de tip AudioClip cu metoda getAudioClip apoi apelarea metodelor start.*. Acestea sunt descrise prin intermediul unor obiecte ce implementeaz˘ a interfat ¸a AudioClip din pachetul java. au " ) . awt . loop ¸ si stop pentru acesta. import java . add ( stop ) . Redarea sunetelor Clasa Applet ofer˘ a¸ si posibilitatea red˘ arii de sunete ˆ ın format . import java . awt .

jpg *.au // sau jar cvf arhiva. Din aceste motive. APPLETURI public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object src = e . pentru a nu bloca temporar activitatea fireasc˘ a a programului. etc). este recomandat ca ˆ ınc˘ arcarea acestora s˘ a fie f˘ acut˘ aˆ ıntr-un fir de execut ¸ie separat. cu cˆ at dimensiunea fi¸ sierlor care formeaz˘ a appletul este mai redus˘ a. else if ( src == stop ) clip . oferit ˆ ın distribut ¸ia J2SDK. loop () . getSource () . dac˘ a appletul cont ¸ine ¸ si alte clase ˆ ın afar˘ a de cea principal˘ a sau diverse resurse (imagini.class *.class AltaClasa. cu atˆ aˆ ınc˘ arcarea acestuia se va face mai repede. play () . Mai mult. else if ( src == loop ) clip . } } In cazul ˆ ın care appletul folose¸ ste mai multe tipuri de sunete. 14. oprind temporar activitatea appletului pˆ an˘ a la ˆ ınc˘ arcarea lor. Arhivarea fi¸ sierelor unui applet se face cu utilitarul jar. if ( src == play ) clip .jar ClasaPrincipala. acestea vor fi transferate prin ret ¸ea abia ˆ ın momentul ˆ ın care va fi nevoie de ele. cea mai eficient˘ a modalitate de a distribui un applet este s˘ a arhiv˘ am toate fi¸ sierele necesare acestuia. sunete. Deoarece transferul datelor prin ret ¸ea este un proces lent.class imagine.jpg sunet.420 } CAPITOLUL 14.9 Arhivarea appleturilor Dup˘ a cum am v˘ azut. // Exemplu jar cvf arhiva.au . pentru ca un applet aflat pe o pagin˘ a Web s˘ a poat˘ a fi executat codul s˘ au va fi transferat de pe serverul care g˘ azduie¸ ste pagina Web solicitat˘ a pe ma¸ sina clientului. stop () .jar *.

11 Appleturi care sunt ¸ si aplicat ¸ii Deoarece clasa Applet este derivat˘ a din Container.10.14. Un applet nu poate s˘ a: • Citeasc˘ a sau s˘ a scrie fi¸ siere pe calculatorul pe care a fost ˆ ıncarcat (client). aruncˆ and except ¸ii de tip Security Exception ˆ ın cazul ˆ ın care una din acestea ˆ ıncearc˘ a s˘ a efectueze o operat ¸ie nepermis˘ a. Ferestrele folosite de un applet. • Porneasc˘ a programe pe ma¸ sina client.10 Restrict ¸ii de securitate Deoarece un applet se execut˘ a pe ma¸ sina utilizatorului care a solicitat pagina Web ce cont ¸ine appletul respectiv.jar code=ClasaPrincipala width=400 height=200 /> 14. ea descrie o suprafat ¸˘ a de afi¸ sare care poate fi inclus˘ a ca orice alt˘ a component˘ a ˆ ıntr-un alt container. indicˆ and faptul c˘ a au fost create de un applet. cum ar fi ¸ stergeri de fi¸ siere. care s˘ a aduc˘ a prejudicii utilizatorului.. deci ¸ si din Component. • Citeasc˘ a diverse propriet˘ a¸ ti ale sistemului de operare al clientului. vor ar˘ ata altfel decˆ at ˆ ıntr-o aplicat ¸ie obi¸ snuit˘ a. 14. Pentru a realiza acest lucru. pentru a preveni act ¸iuni r˘ au intent ¸ionate. cum ar fi o fereastr˘ a. adic˘ a un obiect de tip SecurityManager care va ”superviza” activitatea metodelor appletului. altele decˆ at cea a browserului. este foarte important s˘ a existe anumite restrict ¸ii de securitate care s˘ a controleze activitatea acestuia. etc. RESTRICT ¸ II DE SECURITATE 421 Includerea unui applet arhivat ˆ ıntr-o pagin˘ a Web se realizeaz˘ a specific˘ and pe lˆ ang˘ a numele clasei principale ¸ si numele arhivei care o cont ¸ine: <applet archive=arhiva. • Deschid˘ a conexiuni cu alte ma¸ sini ˆ ın afar˘ a de cea de pe care provine (host). Un applet poate funct ¸iona ¸ si ca o aplicat ¸ie independent˘ a astfel: . procesul care ruleaz˘ a appleturi instaleaz˘ a un manager de securitate.

applet . 200) . setSize (200 . f . Listing 14. applet . • Cre˘ am o instant ¸˘ a a appletului ¸ si o ad˘ aug˘ am pe suprafat ¸a unei ferestre.8: Applet ¸ si aplicat ¸ie import java . • Facem fereastra vizibil˘ a. Frame f = new Frame ( " Applet si aplicatie " ) . start () . init () .*. APPLETURI • Ad˘ aug˘ am metoda main clasei care descrie appletul. • Apel˘ am metodele init ¸ si start. awt . f . } } { . Applet . } public static void main ( String args []) { AppletAplicatie applet = new AppletAplicatie () .422 CAPITOLUL 14. show () . add ( applet . public class AppletAplicatie extends Applet public void init () { add ( new Label ( " Applet si aplicatie " ) ) . f . applet . CENTER ) . ˆ ın care vom face operat ¸iunile urm˘ atoare. BorderLayout . import java . care ar fi fost apelate automat de c˘ atre browser.

utilizatori ¸ si grupuri de utilizatori. SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date). ˆ ın care datele sunt memorate ˆ ın tabele. In acest capitol vom analiza lucrul cu baze de date din perspectiva program˘ arii 423 . Ce este o baz˘ a de date ? La nivelul cel mai general. Dintre produc˘ atorii cei mai important ¸i de baze de date amintim companiile Oracle. ˆ ın general. o baz˘ a de date mai poate cont ¸ine: proceduri ¸ si funct ¸ii. etc. Un tabel reprezint˘ a o structur˘ a de date format˘ a dintr-o mult ¸ime de articole. Informix. obiecte. Uzual.1. ˆ ın timp ce o linie va reprezenta un articol.1 Introducere Generalit˘ a¸ ti despre baze de date Aplicat ¸iile care folosesc baze de date sunt. o baz˘ a de date reprezint˘ a o modalitate de stocare a unor informat ¸ii (date) pe un suport extern. etc.Capitolul 15 Lucrul cu baze de date 15. aplicat ¸ii complexe folosite pentru gestionarea unor informat ¸ii de dimensiuni mari ˆ ıntr-o manier˘ a sigur˘ a¸ si eficient˘ a. IBM.1 15. Pe lˆ anga tabele. fiecare furnizˆ and o serie ˆ ıntreag˘ a de produse ¸ si utilitare pentru lucrul cu baze de date. Modelul clasic de baze de date este cel relat ¸ional. Aceste produse sunt ˆ ın general referite prin termenii DBMS (Database Management System) sau. fiecare articol avˆ and definite o serie de atribute . cu posibilitatea reg˘ asirii acestora. Sybase. tipuri de date. ˆ ın traducere. o baz˘ a de date este memorat˘ aˆ ıntr-unul sau mai multe fi¸ siere. Microsoft.aceste atribute corespund coloanelor tabelului.

Crearea unei baze de date Crearea unei baze de date se face uzual folosind aplicat ¸ii specializate oferite de produc˘ atorul tipului respectiv de sistem de gestiune a datelor. putem crea aplicat ¸ii care s˘ a ruleze f˘ ar˘ a nici o modificare folosind diverse tipuri de baze care au aceea¸ si structur˘ a. Vom vedea c˘ a. 15. fiind legatura dintre aplicat ¸ie ¸ si baza de date. ducˆ and ˆ ın felul acesta not ¸iunea de portabilitate ¸ si mai departe. dar exist˘ a ¸ si posibilitatea de a crea o baza folosind un script SQL. oferind astfel o modalitate unitar˘ a de lucru cu baze de date.2 JDBC JDBC (Java Database Connectivity) este o interfat ¸˘ a standard SQL de acces la baze de date. folosind Java.424 CAPITOLUL 15.1. Acesta este responsabil cu accesul efectiv la datele stocate. f˘ ar˘ a a descrie particularit˘ a¸ ti ale unei solut ¸ii de stocare a datelor anume. Acesta este standardizat astfel ˆ ıncˆ at diverse tipuri de drivere s˘ a se comporte identic. Limbajul SQL SQL (Structured Query Language) reprezint˘ a un limaj de programare ce permite interogarea ¸ si actualizarea informat ¸iilor din baze de date relat ¸ionale. JDBC este constituit˘ a dintr-un set de clase ¸ si interfet ¸e . exemplele prezentate presupunˆ and c˘ a baza a fost creat˘ a deja ¸ si are o anumit˘ a structur˘ a specificat˘ a. Accesul la baza de date Se face prin intermediul unui driver specific tipului respectiv de SGBD. Acest aspect ne va preocupa ˆ ıns˘ a mai put ¸in. LUCRUL CU BAZE DE DATE ˆ ın limbajul Java.

JDBC demn˘ a de luat ˆ ın seam˘ a. preluat de pe platforma J2EE. 2. Clasele ¸ si interfet ¸ele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: • DriverManager . Cu alte cuvinte.2 Conectarea la o baz˘ a de date Procesul de conectare la o baz˘ a de date implic˘ a efectuarea a dou˘ a operat ¸ii: 1. javax. Definit ¸ie O conexiune (sesiune) la o baz˘ a de date reprezint˘ a un context prin care sunt trimise secvent ¸e SQL ¸ si primite rezultate. Bineˆ ınt ¸eles. . Este de ajuns s˘ a scriem un singur program folosind API-ul JDBC ¸ si acesta va fi capabil s˘ a comunice cu drivere diferite. trimit ¸ˆ and secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date dorit˘ a. Efectuarea de secvent ¸e SQL.˘ DE DATE 15. Prelucrarea rezultatelor obt ¸inute. ne este asigurat˘ a portabilitatea programului. CONECTAREA LA O BAZA 425 scrise ˆ ın Java. Inregistrarea unui driver corespunz˘ ator. Pachetele care ofer˘ a suport pentru lucrul cu baze de date sunt java. scriind codul surs˘ aˆ ın Java. 2. furnizˆ and mecanisme standard pentru proiectant ¸ii aplicat ¸iilor ce folosesc de baze de date. alt program pentru a accesa o baz˘ a de date Sybase ¸ si asa mai departe.este clasa ce se ocup˘ a cu ˆ ınregistrarea driverelor ce vor fi folosite ˆ ın aplicat ¸ie.sql. Stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date. iat˘ a dou˘ a motive puternice care fac combinat ¸ia Java . Folosind JDBC este u¸ sor s˘ a transmitem secvent ¸e SQL c˘ atre baze de date relat ¸ionale.sql ce reprezint˘ a nucleul tehnologiei JDBC ¸ si. 3. Realizarea unei conexiuni propriu-zise. API-ul JDBC ofer˘ a urm˘ atoarele facilit˘ a¸ ti: 1. 15. In linii mari. Intr-o aplicat ¸ie pot exista simultan mai multe conexiuni la baze de date diferite sau la aceea¸ si baz˘ a.2. nu este necesar s˘ a scriem un program pentru a accesa o baz˘ a de date Oracle. Deci.

b.newInstance(). Folosind aceast˘ a metod˘ a. . LUCRUL CU BAZE DE DATE • Driver . a.2.forName("TipDriver").drivers. 15.interfat ¸a pe care trebuie s˘ a o implementeze orice clas˘ a ce descrie un driver. Folosirea metodei Class. ordinea de precedent ¸˘ aˆ ın alegerea driverului folosit la crearea unei noi conexiuni este: 1) Driverele ˆ ınregistrate folosind proprietatea jdbc. Acest lucru presupune ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorie a clasei ce implementeaz˘ a driver-ul ¸ si poate fi realizat˘ aˆ ın mai multe modalit˘ a¸ ti. • DriverPropertyInfo . Dac˘ a sunt ˆ ınregistrate mai multe drivere.forName("TipDriver"). care poate fi realizat˘ aˆ ın dou˘ a feluri: – De la linia de comand˘ a: java -Djdbc.setProperty("jdbc. Folosirea clasei DriverManager: DriverManager. "TipDriver").drivers".prin intermediul acestei clase pot fi specificate diverse propriet˘ a¸ ti ce vor fi folosite la realizarea conexiunilor. Setarea propriet˘ a¸ tii sistem jdbc.1 Inregistrarea unui driver Primul lucru pe care trebuie s˘ a-l fac˘ a o aplicat ¸ie ˆ ın procesul de conectare la o baz˘ a de date este s˘ aˆ ınregistreze la ma¸ sina virtual˘ a ce ruleaz˘ a aplicat ¸ia driverul JDBC responsabil cu comunicarea cu respectiva baz˘ a de date.forName ce apeleaz˘ a ClassLoader-ul ma¸ sinii virtuale: Class. • Connection .drivers=TipDriver Aplicatie – Din program: System. specificarea mai multor drivere se face separˆ and numele claselor cu punct ¸ si virgul˘ a.drivers la init ¸ializarea ma¸ sinii virtuale ce va rula procesul. Class. 2) Driverele ˆ ınregistrate dinamic din aplicat ¸ie. c.registerDriver(new TipDriver()).descrie obiectele ce modeleaz˘ a o conexiune propriu-zis˘ a cu baza de date.426 CAPITOLUL 15.

UID=duke. atunci va fi lansata o except ¸ie de tipul SQLException. etc. oracle.2. numit˘ a JDBC URL. db2 ¸ si a¸ sa mai departe.2 Specificarea unei baze de date O dat˘ a ce un driver JDBC a fost ˆ ınregistrat.CacheSize=20.atribut=valoare]* jdbc:odbc:test jdbc:odbc:test. Aceasta se realizeaz˘ a prin intermediul unei adrese specifice. CONECTAREA LA O BAZA 427 15. Dac˘ a nu exista nici unul potrivit. acesta poate fi folosit la stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ a de date.ExtensionCase=LOWER jdbc:odbc:test. ca ˆ ın exemplele de mai jos: jdbc:odbc:test jdbc:oracle:thin@persistentjava. un num˘ ar de port. trebuie s˘ a avem posibilitea de a specifica pe lˆ ang˘ a un identificator al bazei de date ¸ si driverul ce trebuie folosit.2. DriverManager-ul va parcurge lista driverelor ˆ ınregistrate ˆ ın memorie. pˆ ana cˆ and unul dintre ele va recunoa¸ ste URL-ul respectiv. ce are urm˘ atorul format: jdbc:sub-protocol:identificator Cˆ ampul sub-protocol denume¸ ste tipul de driver ce trebuie folosit pentru realizarea conexiunii ¸ si poate fi odbc.com:1521:test jdbc:sybase:test jdbc:db2:test Subprotocolul odbc este un caz specical.˘ DE DATE 15. .. Identificatorul bazei de date este un indicator specific fiec˘ arui driver corespunz˘ ator bazei de date cu care aplicat ¸ia dore¸ ste s˘ a interact ¸ioneze. sybase.PWD=java La primirea unui JDBC URL. cu mesajul "no suitable driver". Avˆ and ˆ ın vedere faptul ca pot exista mai multe drivere ˆ ınc˘ arcate ˆ ın memorie. In funct ¸ie de tipul driver-ului acest identificator poate include numele unei ma¸ sini gazd˘ a. numele unui fi¸ sier sau al unui director. Sintaxa completa subprotocolului odbc este: jdbc:odbc:identificator[. ˆ ın sensul c˘ a permite specificarea ˆ ın cadrul URL-ului a unor atribute ce vor fi realizate la crearea unei conexiuni.

JDBC-ODBC Bridge Acest tip de driver permite conectarea la o baz˘ a de date care a fost ˆ ınregistrat˘ a ˆ ın prealabil ˆ ın ODBC. driver-ul ODBC efectuˆ and comunicarea cu driverul nativ al bazei de date. LUCRUL CU BAZE DE DATE 15. solut ¸ia JDBC-ODBC nu este portabil˘ a¸ si comunicarea cu baza de date sufer˘ a la nivelul vitezei de execut ¸ie datorit˘ a multiplelor redirect˘ ari ˆ ıntre drivere. De¸ si simplu de utilizat. atˆ at ODBC-ul cˆ at ¸ si driver-ul nativ trebuie s˘ a existe pe ma¸ sina pe care ruleaz˘ a aplicat ¸ia.428 CAPITOLUL 15. asociind acestora un identificator DSN (Data Source Name) ¸ si diver¸ si parametri necesari conect˘ arii.JdbcOdbcDriver ¸ si este inclus˘ aˆ ın distribut ¸ia standard J2SDK. De asemenea.jdbc. Clasa Java care descrie acest tip de driver JDBC este: sun.3 Tipuri de drivere Tipurile de drivere existente ce pot fi folosite pentru realizarea unei conexiuni prin intermediul JDBC se ˆ ımpart ˆ ın urm˘ atoarele categorii: Tip 1.2. Tip 2.odbc. ODBC (Open Database Conectivity) reprezint˘ a o modalitate de a uniformiza accesul la baze de date. Specificarea bazei de date se face printr-un URL de forma: jdbc:odbc:identificator unde identif icator este profilul (DSN) creat bazei de date ˆ ın ODBC. Driver JDBC . Conectarea efectiv˘ a la baza de date se va face prin intermediul acestui identificator.Driver nativ .

2. Driver JDBC . Driver JDBC nativ . distribut ¸ia standard J2SDK neincluzˆ and nici unul. Introducerea serverului ca nivel intermediar aduce flexibilitate maxim˘ aˆ ın sensul c˘ a vor putea fi realizate conexiuni cu diferite tipuri de baze. Protocolul folosit este specific fiec˘ arui produc˘ ator. Clase Java care implementeaz˘ a astfel de drivere pot fi procurate de la produc˘ atorii de SGBD-uri. acestea fiind apoi transormate folosind o aplicat ¸ie server ˆ ıntr-un protocol specfic bazei de date. CONECTAREA LA O BAZA 429 Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın apeluri c˘ atre driverul nativ al bazei de date. care trebuie instalat ˆ ın prealabil.Server Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC folosind un protocol de ret ¸ea independent.˘ DE DATE 15. f˘ ar˘ a nici o modificare la nivelul clientului. Tip 3. Tip 4.

4 Realizarea unei conexiuni Metoda folosit˘ a pentru realizarea unei conexiuni este getConnection din clasa DriverManager ¸ si poate avea mai multe forme: Connection c = DriverManager. try { Class. "java"). .print("ClassNotFoundException: " + e) . 15. try { con = DriverManager.err. } catch(ClassNotFoundException e) { System. "duke". dbproperties). Connection c = DriverManager. Aceast˘ a solut ¸ie este cea mai rapid˘ a.getConnection(url). } Connection con .UID=duke.getConnection(url. fiind preferat˘ a la dezvoltarea aplicat ¸iilor care manevreaz˘ a volume mari de date ¸ si viteza de execut ¸ie este critic˘ a.forName("sun. LUCRUL CU BAZE DE DATE Acest tip de driver transform˘ a cererile JDBC direct ˆ ın cereri c˘ atre baza de date folosind protocolul de ret ¸ea al acesteia. username. Drivere de acest tip pot fi procurate de la diver¸ si produc˘ atori de SGBD-uri. } catch(SQLException e) { System.jdbc.430 CAPITOLUL 15. Connection c = DriverManager. Stabilirea unei conexiuni folosind driverul JDBC-ODBC String url = "jdbc:odbc:test" .println("SQLException: " + e).JdbcOdbcDriver").getConnection(url.PWD=java" .odbc. password).err. return . // sau url = "jdbc:odbc:test.2.getConnection(url.

De asemenea. rollback.Driver") .3.jdbc. } } 431 Stabilirea unei conexiuni folosind un driver MySql Folosirea diferitelor tipuri de drivere implic˘ a doar schimbarea numelui clasei ce reprezint˘ a driverul ¸ si a modalit˘ a¸ tii de specificare a bazei de date.getConection.forName("com. String url = "jdbc:mysql://localhost/test" . clasa Connection asigur˘ a facilit˘ a¸ ti pentru controlul tranzact ¸iilor din memorie c˘ atre baza de date prin metodele commit.PreparedStatement sau CallableStatement cu ajutorul c˘ arora putem trimite secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date. se poate folosi obiectul Connection rezultat pentru a se crea obiecte de tip Statement. Inchiderea unei conexiuni se realizeaz˘ a prin metoda close.mysql.close .. 15. O conexiune va fi folosit˘ a pentru: • Crearea de secvent ¸e SQL utilizate pentru interogarea sau actualizarea bazei. try { Class. } catch(ClassNotFoundException e) { . Cele mai uzuale comenzi SQL sunt cele folosite pentru: • Interogarea bazei de date: SELECT .3 Efectuarea de secvent ¸e SQL O dat˘ a facut˘ a conectarea cu metoda DriverManager. setAutoCommit. // sau url = "jdbc:mysql://localhost/test?user=duke&password=java".15.. • Aflarea unor informat ¸ii legate de baza de date (meta-date).err. } catch(SQLException e) { System.println(SQLException: " + e) . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL } finally { try{ con.

UPDATE. Statement stmt = con. sau 0 ˆ ın cazul unei instruct ¸iuni DDL.createStatement(). Metoda returneaz˘ a un obiect de tip ResultSet ce va cont ¸ine sub o form˘ a tabelar˘ a rezultatul interog˘ arii. DELETE) sau a structurii bazei de date (CREATE. UPDATE. f˘ ar˘ a nici un argument: Connection con = DriverManager. ResultSet rs = stmt. ALTER. Metoda va returna un ˆ ıntreg ce semnific˘ a num˘ arul de linii afectate de operat ¸iunea de actualizare a datelor. ALTER. celelalte dou˘ a interfet ¸e: PreparedStatement ¸ si CallableStatement fiind derivate din aceasta. .432 CAPITOLUL 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Actualizarea datelor: INSERT. 2. 15.3. DROP .executeQuery(sql). Crearea unui obiect Statement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei createStatement a clasei Connection.acestea mai sunt numite instruct ¸iuni DDL (Data Definition Language) • Apelarea unei proceduri stocate: CALL Dup˘ a cum vom vedea.1 Interfat ¸a Statement Interfat ¸a Statement ofer˘ a metodele de baz˘ a pentru trimiterea de secvent ¸e SQL c˘ atre baza de date ¸ si obt ¸inerea rezultatelor. DELETE • Actualizarea structurii: CREATE. executeQuery Este folosit˘ a pentru realizarea de interog˘ ari de tip SELECT. DROP). obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor unei interog˘ ari este realizat˘ a prin intermediul obiectelor de tip ResultSet. executeUpdate Este folosit˘ a pentru actualizarea datelor (INSERT. String sql = "SELECT * FROM persoane". Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL poate fi realizat˘ a prin intermediul a trei metode: 1.getConnection(url).

out. stmt. stmt.getMoreResults(). // Nr de articole care au fost afectate (sterse) sql = "DROP TABLE temp". Metoda ˆ ıntoarce true dac˘ a rezultatul obt ¸inut este format din obiecte de tip ResultSet ¸ si false dac˘ a e format din ˆ ıntregi. Pentru a prelua toate rezultatele va fi apelat˘ a metoda getMoreResults.executeUpdate(sql). if(rowCount > 0) { // Este o actualizare datelor System. pˆ an˘ a la obt ¸inerea valorii null.getUpdateCount().println("Linii afectate = " + rowCount).execute(sql).executeUpdate(sql).out. programatorul ne¸ stiind deci dac˘ a va fi vorba de o actualizare a datelor sau a structurii. // returneaza 0 433 3. } if(rowCount = 0) { // Comanda DDL sau nici o linie afectata System. respectiv −1. execute Aceast˘ a metod˘ a va fi folosit˘ a doar dacˆ a este posibil ca rezultatul unei interog˘ ari s˘ a fie format din dou˘ a sau mai multe obiecte de tip ResultSet sau rezultatul unei actualiz˘ ari s˘ a fie format din mai mule valori.15. Aceast˘ a situat ¸ie. dup˘ a care vor fi apelate din nou metodele amintite. sau o combinat ¸ie ˆ ıntre aceste cazuri. while(true) { int rowCount = stmt. de¸ si mai rar˘ a. . stmt. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String sql = "DELETE FROM persoane WHERE cod > 100". Secvent ¸a complet˘ a de tratare a metodei execute este prezentat˘ a mai jos: String sql = "comanda SQL necunoscuta". int linii = stmt.println("Comanda DDL sau 0 actualizari"). In funct ¸ie de aceasta.3. pot fi apelate metodele: getResultSet sau getUpdateCount pentru a afla efectiv rezultatul comenzii SQL. continue. este posibil˘ a atunci cˆ and sunt executate proceduri stocate sau secvent ¸e SQL cunoscute abia la momentul execut ¸iei.

434 CAPITOLUL 15. } Folosind clasa Statement. String sql = "SELECT * FROM persoane WHERE cod=" + cod + " OR nume=’" + nume + "’". ResultSet rs = stmt. ˆ ın cazul ˆ ın care dorim s˘ a introducem valorile unor variabile ˆ ıntr-o secvent ¸˘ a SQL.getMoreResults(). nu avem alt˘ a solut ¸ie decˆ at s˘ a cre˘ am un ¸ sir de caractere compus din instruct ¸iuni SQL ¸ si valorile variabilelor: int cod = 100..3. } // rowCount este -1 // Avem unul sau mai multe ResultSet-uri ResultSet rs = stmt. continue.getMoreResults(). • O secvent ¸˘ a SQL specificat˘ a unui obiect PreparedStatement poate s˘ a aib˘ a unul sau mai mult ¸i parametri de intrare. LUCRUL CU BAZE DE DATE stmt. if(rs != null) { // Proceseaza rezultatul . continue.executeQuery(sql)..2 Interfat ¸a PreparedStatement Interfat ¸a PreparedStatement este derivat˘ a din Statement. String nume = "Popescu". care vor fi specificat ¸i prin intermediul unui semn de ˆ ıntrebare (”?”) ˆ ın locul fiec˘ aruia dintre . } // Nu mai avem nici un rezultat break. fiind diferit˘ a de aceasta ˆ ın urm˘ atoarele privint ¸e: • Instant ¸ele de tip PreparedStatement cont ¸in secvent ¸e SQL care au fost deja compilate (sunt ”preg˘ atite”). stmt. 15.getResultSet().

folosind metode specifice acestei clase. unde va a¸ stepta parametri de intrare pentru a putea fi executat˘ a. va fiˆ ın general mai rapid˘ a dac˘ a folosim PreparedStatement.setString(1. Putem apoi stabili alte valori de intrare ¸ si refolosi obiectul PreparedStatement pentru execut ¸ii repetate ale comenzii SQL. din punctul de vedere al vitezei de execut ¸ie a acestuia. String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". pstmt. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 435 ei. Este ˆ ıns˘ a posibil ca SGBD-ul folosit s˘ a nu suporte acest tip de operat ¸iune ¸ si s˘ a nu ret ¸in˘ a obiectul precompilat pentru execut ¸ii ulterioare. pstmt. 100). iar argumentele metodei sunt num˘ arul de ordine al parametrului de intrare (al semnului de ˆ ıntrebare) ¸ si valoarea pe care dorim s˘ a o atribuim. ci refolosim o singur˘ a instant ¸˘ a precompilat˘ a furnizˆ andu-i doar alte argumente. dar cu parametri diferit ¸i. Trimiterea parametrilor se realizeaz˘ a prin metode de tip setXXX.getConnection(url). Statement pstmt = con. semnificat ¸iile lor fiind acelea¸ si ca ¸ si ˆ ın cazul obiectelor de tip Statement.15. deoarece nu mai trebuie s˘ a cre˘ am cˆ ate un obiect de tip Statement pentru fiecare apel SQL.setInt(2. Inainte ca secvent ¸a SQL s˘ a poat˘ a fi executat˘ a fiec˘ arui parametru de intrare trebuie s˘ a i se atribuie o valoare. "Ionescu"). cu singura deosebire c˘ aˆ ın cazul de fat ¸˘ a ele nu au nici un argument. Execut ¸ia unei secvent ¸e SQL folosind un obiect PreparedStatement se realizeaz˘ a printr-una din metodele executeQuery. Dup˘ a stabilirea parametrilor de intrare secvent ¸a SQL poate fi executat˘ a. specificˆ an ca argument o secvent ¸˘ a SQL ce cont ¸ine c˘ ate un semn de ˆ ıntrebare pentru fiecare parametru de intrare: Connection con = DriverManager. In aceast˘ a situat ¸ie folosirea interfet ¸ei PreparedStatement ˆ ın loc de Statement nu va ˆ ımbun˘ at˘ a¸ ti ˆ ın nici un fel performant ¸a codului. .prepareStatement(sql). executeUpdate sau execute.3. Obiectul va pstmt cont ¸ine o comand˘ a SQL precompilat˘ a care este trimis˘ a imediat c˘ atre baza de date. unde XXX este tipul corespunz˘ ator parametrului. Crearea unui obiect de tip PreparedStatement se realizeaz˘ a prin intermediul metodei prepareStatement a clasei Connection. Execut ¸ia repetat˘ a a aceleia¸ si secvent ¸e SQL.

setNull(1. pstmt. 100). Statement pstmt = con. Lista tuturor tipurilor generice disponibile. 100). "Ionescu". Exist˘ aˆ ıns˘ a situat ¸ii cˆ and este de preferat ca datele de mari dimensiuni s˘ a fie transferate pe ”buc˘ a¸ ti” de o anumit˘ a dimensiune. pstmt = con.setObject(1. prin constantelor declarate de aceasta. pstmt. pstmt.executeUpdate(). null). pstmt. trebuind ˆ ıns˘ a s˘ a specific˘ am ¸ si tipul de date al coloanei ˆ ın care vom scrie aceast˘ a valoare. // sau doar pstmt. numite ¸ si tipuri JDBC.prepareStatement(sql). Fiec˘ arui tip Java ˆ ıi corespunde un tip generic SQL. pstmt. ResultSet rs = pstmt. Types. Acela¸ si lucru poate fi realizat cu metode de tipul setXXX dac˘ a argumentul folosit are valoarea null.executeUpdate().setInt(2.setObject(2.setString(1. este definit˘ a de clasa Types. LUCRUL CU BAZE DE DATE String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". Folosind metoda setNull putem s˘ a atribuim unui parametru de intrare valoare SQL NULL. "Popescu"). Este responsabilitatea programatorului s˘ a se asigure c˘ a folose¸ ste metoda adecvat˘ a de tip setXXX la stabilirea valorii unui parametru de intrare. Metoda setObject permite specificarea unor valori pentru parametrii de intrare. Types.setInt(1.setInt(2. sql = "SELECT * from persoane WHERE cod >= ?". 100. Types.setString(1. Cu ajutorul metodelor setBytes sau setString avem posibilitatea de a specifica date de orice dimensiuni ca valori pentru anumite articole din baza de date. pstmt. 200).setInt(2.436 CAPITOLUL 15.CHAR). pstmt.setObject(2.prepareStatement(sql). pstmt. 100).CHAR). pstmt. pstmt. Pentru a realiza . pstmt. atunci cˆ and dorim s˘ a folosim maparea implicit˘ aˆ ıntre tipurile Java ¸ si cele JDBC sau atunci cˆ and dorim s˘ a preciz˘ am explicit un tip JDBC.executeQuery().INTEGER). "Ionescu").

prepareStatement( "UPDATE fisiere SET continut = ? WHERE nume = ’date.length(). setAsciiStream ¸ si setUnicodeStream care ata¸ seaz˘ a un flux de intrare pe octet ¸i. caractere ASCII. java. fileLength).3. unui parametru de intrare. Exemplul de mai jos ilustreaz˘ a acest lucru.3. ele vor fi atribuite parametrului. pstmt. Pe m˘ asur˘ a ce sunt citite date de pe flux. CallableStatement cstmt = con.sql.prepareCall( "{call proceduraStocata(?. Crearea unui obiect CallableStatement se realizeaz˘ a prin metoda prepareCall a clasei Connection: Connection con = DriverManager. cu metode de tip setXXX.txt"). ?)}"). 15. pstmt. Trimiterea parametrilor de intrare se realizeaz˘ aˆ ıntocmai ca la PreparedStatement. CallableStatement cstmt = con.prepareCall( . respectiv UNICODE. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 437 acest lucru API-ul JDBC pune la dispozit ¸ie metodele setBinaryStream. atribuind coloanei continut cont ¸inutul unui anumit fi¸ sier: File file = new File("date.getConnection(url). ace¸ stia vor trebui ˆ ınregistrat ¸i cu metoda registerOutParameter ˆ ınainte de execut ¸ia procedurii.PreparedStatement pstmt = con. Obt ¸inerea valorilor rezultate ˆ ın parametrii de ie¸ sie se va face cu metode de tip getXXX.15.setUnicodeStream (1.executeUpdate(). Observat ¸i c˘ a este necesar ˆ ın˘ a s˘ a¸ stim dinainte dimensiunea datelor ce vor fi scrise. acest lucru fiind solicitat de unele tipuri de baze de date.3 Interfat ¸a CallableStatement Interfat ¸a CallableStatement este derivat˘ a din PreparedStatement. int fileLength = file. instant ¸ele de acest tip oferind o modalitate de a apela o procedur˘ a stocat˘ aˆ ıntr-o baz˘ a de date. La execut ¸ia secvent ¸ei. Dac˘ a procedura are ¸ si parametri de ie¸ sire (valori returnate). ˆ ıntr-o manier˘ a standar pentru toate SGBD-urile. fin. InputStream fin = new FileInputStream(file). fluxul de intrare va fi apelat repetat pentru a furniza datele ce vor fi scrise ˆ ın coloana continut a articolului specificat.txt’").

cstmt. ResultSet rs = stmt. num˘ arul lor. tipurile de date specificate trebuind s˘ a coincid˘ a. Coloanele sunt numerotate de la stˆ anga la dreapta. java. ce va cont ¸ine toate liniile ce satisfac condit ¸iile impuse de comanda SQL. nume FROM persoane". Rezultatul interog˘ arii de mai sus va fi obiectul rs cu urm˘ atoarea structur˘ a: cod nume 100 Ionescu 200 Popescu Pentru a extrage informat ¸iile din aceast˘ a structur˘ a va trebui s˘ a parcurgem tabelul linie cu linie ¸ si din fiecare s˘ a extragem valorile de pe coloane. va fi ˆ ınregistrat cu registerOutParameter.438 CAPITOLUL 15.FLOAT). String sql = "SELECT cod. In acest caz el trebuie s˘ a primeasc˘ a o valoare cu setXXX ¸ si. float medie = cstmt. 15.5 Obt ¸inerea ¸ si prelucrarea rezultatelor Interfat ¸a ResultSet In urma execut ¸ie unei interog˘ ari SQL rezultatul va fi reprezentat printr-un obiect de tip ResultSet.4 15. In general. . fie numele acestuia.Types.3. avˆ and un num˘ ar de coloane ¸ si de linii. LUCRUL CU BAZE DE DATE "{call calculMedie(?)}"). ˆ ıncepˆ and cu 1. funct ¸ie de secvent ¸a executat˘ a.getDouble(1). Statement stmt = con.registerOutParameter(1. Este posibil ca un parametru de intrare s˘ a fie ¸ si parametru de ie¸ sire. De asemenea. etc. cstmt. pentru maxim˘ a portabilitate se recomand˘ a citirea coloanelor ˆ ın ordine de la stˆ anga la dreapta ¸ si fiecare citire s˘ a se fac˘ a o singur˘ a dat˘ a.executeQuery(sql). Forma general˘ a a unui ResultSet este tabelar˘ a.sql. obiectul va cont ¸ine ¸ si meta-datele interog˘ arii cum ar fi denumirele coloanelor selectate. Pentru acest lucru vom folosi metode de tip getXXX.executeQuery(). De asemenea. de asemenea.3. unde XXX este tipul de dat˘ a al unei coloane iar argumentul primit indic˘ a fie num˘ arul de ordine din cadrul tabelului. folosirea indexului coloanei ˆ ın loc de numele s˘ au va fi mai eficient˘ a.createStatement().

A¸ sadar.println(cod + ". Este ˆ ıns˘ a posibil s˘ a cre˘ am ResultSet-uri care s˘ a permit˘ a modificarea sau deplasarea ˆ ın ambele sensuri. String sql = "SELECT cod. nume FROM persoane". atunci are la dispozit ¸ie o serie de metode ce se bazeaz˘ a pe acest suport: • absolute . Exemplul urm˘ ator va folosi un cursor care este modificabil ¸ si nu va reflecta schimb˘ arile produse de alt ¸i utilizatori dup˘ a crearea sa: Statement stmt = con.next()) { int cod = r.getInt(1).CONCUR_UPDATABLE).executeQuery(sql). fiecare apel al metodei next determinˆ and trecerea la urm˘ atoarea linie. String nume = r.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE. . ResultSet. linie cu linie.createStatement( ResultSet. EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL 439 Un obiect ResultSet folose¸ ste un cursor pentru a parcurge articolele rezultate ˆ ın urma unei interog˘ ari. /* echivalent: int cod = r. while (rs.getString(2). " + nume). Init ¸ial acest cursor este pozit ¸ionat ˆ ınaintea primei linii. } Implicit.getInt("cod").out. unde XXX este un tip de date.15.3. un tabel de tip ResultSet nu poate fi modificat iar cursorul asociat nu se deplaseaz˘ a decˆ at ˆ ınainte. uzual va fi folosit˘ a o bucl˘ a while-loop petru a itera prin articolele tabelului: String sql = "SELECT cod.getString("nume").Actualizeaz˘ a valoarea unei coloane din linia curent˘ a.Deplaseaz˘ a cursorul la o anumit˘ a linie specificat˘ a absolut. • updateXXX . nume FROM persoane". putem itera prin rezultatul unei interog˘ ari o singur˘ a dat˘ a¸ si numai de la prima la ultima linie. ResultSet rs = stmt. Dac˘ a un ResultSet folose¸ ste un cursor modificabil ¸ si care poate naviga ˆ ın ambele sensuri. String nume = r. ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql). Deoarece next returneaz˘ a false cˆ and nu mai sunt linii de adus. */ System.

Scriptul SQL de creare a bazei este: create table persoane(cod integer. 15. ce cont ¸ine un tabel numit persoane. Aplicat ¸ia va goli tabelul cu persoane. astfel ˆ ıncˆ at s˘ a nu apar˘ a anomalii. LUCRUL CU BAZE DE DATE • updateRow .Transfer˘ a actualiz˘ arile f˘ acute liniei ˆ ın baza de date. dup˘ a care va ad˘ auga aleator un num˘ ar de articole.3. va efectua afi¸ sarea lor ¸ si calculul mediei salariilor. nu poate fi apelat˘ a cˆ and cursorul este ˆ ın modul linie nou˘ a. Linia curent˘ a anterioar˘ a a cursorului va fi memorat˘ a pentru a se putea reveni la ea. avˆ and coloanele: cod. In cazul ˆ ın care acest lucru este permis.1: Exemplu simplu de utilzare JDBC import java . sql .insereaz˘ a articolul din zona linie nou˘ aˆ ın baza de date.¸ sterge linia curent˘ a din tabel ¸ si din baza de date. • moveToCurrentRow .*. salariu double). nume char(50). Listing 15. utilizate˘ a pentru a introduce noi articole ˆ ın baza de date. numit˘ a linie nou˘ a.440 CAPITOLUL 15. public class TestJdbc { public static void main ( String [] args ) { . Programul va folosi o baz˘ a de date MySql.deplaseaz˘ a cursorul la o linie spceial˘ a. Pentru a determina dac˘ a baza de date permite acest lucru pot fi utilizate metodele supportsPositionedUpdate ¸ si supportsPositionedDelete ale clasei DatabaseMetaData. nume ¸ si salariu. • moveToInsertRow . • insertRow . este responsabilitatea driver-ului bazei de date s˘ a asigure rezolvarea problemelor legate de actualizarea concurent˘ a a unui cursor. Nu toate sistemele de gestiune a bazelor de date ofer˘ a suport pentru folosirea cursoarelor care pot fi modificate. • deleteRow . cursorul trebuie s˘ a fie pozit ¸ionat le linia nou˘ a la execut ¸ia acestei operat ¸iuni.revine la linia curent˘ a din tabel.6 Exemplu simplu In continuare vom da un exemplul simplu de utilizare a claselor de baz˘ a ment ¸ionate anterior.

. rs = stmt . cod ) . setString (2 . " + rs . prepareStatement ( sql ) . ResultSet rs = stmt . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . salariu ) . getConnection ( url ) . } try { Connection con = DriverManager . sql = " INSERT INTO persoane VALUES (? . getInt ( " cod " ) + " . forName ( " com . createStatement () . pstmt . stmt . executeQuery ( sql ) . ? . jdbc . executeUpdate () . println ( rs .3. random () * 900) . rs . pstmt . i ++) { int cod = i . nume . double salariu = 100 + Math . setInt (1 . EFECTUAREA DE SECVENT ¸ E SQL String url = " jdbc : mysql :// localhost / test " . // Golim tabelul persoane String sql = " DELETE FROM persoane " . next () ) System . " + rs . // salariul va fi intre 100 si 1000 pstmt . for ( int i =0. PreparedStatement pstmt = con . executeQuery ( sql ) . 441 // Adaugam un numar de persoane generate aleator // Tabelul persoane are coloanele ( cod . out . Statement stmt = con . salariu ) int n = 10. ?) " . setDouble (3 . nume ) . mysql . return . while ( rs . Driver " ) . } catch ( Cl as sNo tF oun dE x c e p t i o n e ) { System . // Calculam salariul mediu sql = " SELECT avg ( salariu ) FROM persoane " . } // Afisam persoanele ordonate dupa salariu sql = " SELECT * FROM persoane ORDER BY salariu " . pstmt . String nume = " Persoana " + i . round ( Math . getDouble ( " salariu " ) ) . i < n . executeUpdate ( sql ) . next () . out . getString ( " nume " ) + " . try { Class .15.

null . null ) . getTables ( null . capabilit˘ a¸ tilor conexiunii. vom obt ¸ine un obiect de tip DatabaseMetaData ce ofer˘ a metode pentru determinarea tabelelor. } catch ( SQLException e ) { e . odbc . null . getMetaData () . getDouble (1) ) . Ca rezult al apelului metodei. forName ( " sun . } try { Connection con = DriverManager . Listing 15. try { Class . } } } 15. getConnection ( url ) . DatabaseMetaData dbmd = con . LUCRUL CU BAZE DE DATE System . printStackTrace () . procedurilor stocate. out . . ResultSet rs = dbmd . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) .4 15. JdbcOdbcDriver " ) .2: Folosirea interfet ¸ei DatabaseMetaData import java . public class TestMetaData { public static void main ( String [] args ) { String url = " jdbc : odbc : test " . a¸ sa numitele meta-date (”date despre date”). close () . out .442 CAPITOLUL 15. // Inchidem conexiunea con . return . gramaticii SQL suportate. sql .4. } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { System . etc. println ( " Media : " + rs . ale bazei de date.1 Lucrul cu meta-date Interfat ¸a DatabaseMetaData Dup˘ a realizarea unui conexiuni la o baz˘ a de date. putem apela metoda getMetaData pentru a afla diverse informat ¸ii legate de baza respectiv˘ a. jdbc . Programul urm˘ ator afi¸ seaz˘ a numele tuturor tabelelor dintr-o baz˘ a de dat ˆ ınregistrat˘ aˆ ın ODBC.*.

getColumnCount().4. println ( rs . etc. care va returna un obiect de tip ResultSetMetaData ce poate fi apoi folosit pentru extragerea informat ¸iilor dorite. LUCRUL CU META-DATE while ( rs . ResultSetMetaData rsmd = rs. i++) nume[i] = rsmd.2 Interfat ¸a ResultSetMetaData Meta-datele unui ResultSet reprezint˘ a informat ¸iile despre rezultatul cont ¸inut ˆ ın acel obiect cum ar fi num˘ arul coloanelor. con . for(int i=1. tipul ¸ si denumirile lor.executeQuery("SELECT * FROM tabel").getMetaData(). // Aflam numarul de coloane int n = rsmd. } catch ( SQLException e ) { e .getColumnName(i). i<=n. out . printStackTrace () . ResultSet rs = stmt. close () . } } } 443 15. Acestea sunt obt ¸inute apelˆ and metoda getMetaData pentru ResultSet-ul respectiv. next () ) System .4.15. // Aflam numele coloanelor Sring nume[] = new String[n+1]. getString ( " TABLE_NAME " ) ) . .

LUCRUL CU BAZE DE DATE .444 CAPITOLUL 15.

Editarea de leg˘ aturi .Capitolul 16 Lucrul dinamic cu clase 16.1 Inc˘ arcarea claselor ˆ ın memorie Dup˘ a cum ¸ stim execut ¸ia unei aplicat ¸ii Java este realizat˘ a de c˘ atre ma¸ sina virtual˘ a Java (JVM).class corespunz˘ atoare fiec˘ arei clase a programului. Ciclul de viat ¸˘ a al unei clase are a¸ sadar urm˘ atoarele etape: 1. Init ¸ializarea . 2. corespunz˘ ator clasei respective. momentul efectiv ˆ ın care se realizeaz˘ a acest lucru depinzˆ and de implementarea ma¸ sinii virtuale. va fi instant ¸iat un obiect de tip java. aceste clase nu sunt ˆ ın˘ arcate toate ˆ ın memorie la pornirea aplicat ¸iei.Class.lang.class) pe baza numelui complet al acestuia ¸ si ˆ ınc˘ arcarea acesteia ˆ ın memorie. Spre deosebire de alte limbaje de programare cum ar fi C sau C++. aceasta fiind responsabil˘ a cu interpretarea codului de octet ¸i rezultat ˆ ın urma compil˘ arii. 3.Const˘ aˆ ın execut ¸ia blocurilor statice de init ¸ializare ¸ si init ¸ializarea variabilelor de clas˘ a.Este procesul reg˘ asirii reprezent˘ arii binare a unei clase (fi¸ sierul . In plus. In urma acestui proces. 445 .Specific˘ a incorporarea noului tip de date ˆ ın JVM pentru a putea fi utlizat. Operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a unei clase este realizat˘ a la un moment ce precede prima utilizare efectiv˘ a a sa. Inc˘ arcarea . ci sunt ˆ ın˘ arcate pe parcursul execut ¸ie acesteia atunci cˆ and este nevoie de ele. un program Java compilat nu este descris de un fi¸ sier executabil ci de o mult ¸ime de fi¸ siere cu extensia .

Acestea nu fac parte intrinsec˘ a din JVM ¸ si sunt instant ¸e ale clasei java. 2. Dac˘ a nici ea nu va reu¸ si. Acestea sunt de dou˘ a tipuri: 1. Fiecare instant ¸a de tip ClassLoader va avea a¸ sadar un p˘ arinte (evident.lang.Reprezint˘ a o parte integrant˘ a a ma¸ sinii virtuale. Incepˆ and cu versiunea 1. a fost introdus un model de tip delegat.446 CAPITOLUL 16. va fi aruncat˘ a o except ¸ie de tipul ClassNotFoundException. pentru a minimiza ˆ ınc˘ arcarea aceleia¸ si clase de mai multe ori. . etc. Astfel. obiectul de tip Class creat va fi marcat pentru a fi eliminat din memorie de c˘ atre garbage collector.ClassLoader. LUCRUL DINAMIC CU CLASE 4. va ˆ ıncerca s˘ a execute operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare a clasei. un classloader poate delega ˆ ın primul rˆ and operat ¸iunea de ˆ ınc˘ arcare p˘ arintelui s˘ au care va delega la rˆ andul s˘ au cererea mai departe pˆ an˘ a la class loader-ul primordial sau pˆ an˘ a unul din ace¸ stia reu¸ se¸ ste s˘ a oˆ ıncarce. Exist˘ aˆ ıns˘ a posibilitarea de a crea noi tipuri derivate din ClassLoader specializate pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor conform unor specificat ¸ii anume care s˘ a realizeze diverse optimiz˘ ari. folosind class loader-e diferite. Aceasta este o clas˘ a abstract˘ a. Abia ˆ ın cazul ˆ ın care nici unul din ace¸ stia nu a reu¸ sit. Desc˘ arcarea . r˘ ad˘ acina acestuia fiind class loader-ul primordial. tipul efectiv al obiectului fiind a¸ sadar derivat din aceasta. mai put ¸in r˘ ad˘ acina). Dup˘ a cum vom vedea. Class loader-ul primordial (eng. ˆ ın care class loader-ele sunt dispuse ierarhic ˆ ıntr-un arbore.2 de Java. Inc˘ arcarea claselor unei aplicat ¸ii Java ˆ ın memorie este realizat˘ a prin intermediul unor obiecte pe care le vom numi generic class loader. fiind responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor standard din distribut ¸ia Java. Class loader-e proprii . De¸ si acest comportament nu este obligatoriu. ˆ ın multe situat ¸ii el este de preferat. bootstrap) . In momentul cˆ and este solicitat˘ aˆ ınc˘ arcarea unei clase. acesta fiind specificat la crearea sa.Atunci cˆ and nu mai exist˘ a nici o referint ¸˘ a de tipul clasei respective. ˆ ınc˘ arcarea unei clase poate determina ˆ ınc˘ arcarea unor altor clase care sigur vor fi folosite ˆ ımpreun˘ a cu prima. la execut ¸ia unui program Java vor fi create implicit dou˘ a obiecte de tip ClassLoader pentru ˆ ınc˘ arcarea ˆ ın memorei a claselor proprii ale aplicat ¸iei. sau a unor resurse ce sunt necesare funct ¸ion˘ arii acesteia.

moment ˆ ın care putem solicita ˆ ınc˘ arcarea sa.Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor proprii aplicat ¸iilor Java (cele din CLASSPATH).URLClassLoader. acesta putˆ and fi obt ¸inut cu metoda getClassLoader. Inc˘ arcarea dinamic˘ a a unei clase ˆ ın memorie se refer˘ a la faptul c˘ a nu cunoast ¸em tipul acesteia decˆ at la execut ¸ia preogramului.lang. etc. Tipul acestuia este java. Acesta este responsabil cu ˆ ınc˘ arcarea claselor din distribut ¸ia Java standard (cele din pachetele java.*. Intrucˆ at tipurile de date Java pot fi ˆ ınc˘ arcate folosind diverse instant ¸e de tip ClassLoader. • Extension Class Loader .Utilizat pentru ˆ ınc˘ arcarea claselor din directoarele extensiilor JRE. unul primordial ¸ si dou˘ a proprii. INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE 447 Implicit. javax. Java 2 JVM ofer˘ a trei class loader-e.˘ 16.*.1. cunoscute sub numele de: • Boostrap Class Loader .Class loader-ul primordial.). fiecare obiect Class va ret ¸ine class loader-ul care a fost folosit pentru ˆ ınc˘ arcare. specificˆ and numele s˘ au complet prin intermediul unui ¸ sir de caractere. Acest lucru poate fi realizat prin mai multe modalit˘ a¸ ti. cele mai comune metode fiind: . • System Class Loader .

Dac˘ a dorim s˘ a instant ¸iem un obiect dintr-o clas˘ aˆ ınc˘ arcat˘ a dinamic putem folosi metoda newInstance. Dup˘ a cum vom vedea ˆ ın sect ¸iunea urm˘ atoare.forName("java.newInstance(). Numele funct ¸iei care trebuie apelat˘ a va fi introdus de la tastatur˘ a.loadClass("NumeCompletClasa"). // echivalent cu ClassLoader loader = this. Button b = (Button) c. Vom detalia acest lucru prin intermediul unui exepmplu. // Clasele standard pot fi si ele incarcate astfel Class t = Class. Folosirea interfet ¸elor sau a claselor abstracte ˆ ımpreun˘ a cu ˆ ınc˘ arcarea dinamic˘ a a claselor ofer˘ a un mecanism extrem de puternic de lucru ˆ ın Java.forName Aceast˘ a metoda va ˆ ınc˘ arca respectiva clas˘ a folosind class loader-ul obiectului curent (care o apeleaz˘ a): Class c = Class. Aceasta va returna 0 dac˘ a metoda s-a executat corect. Toate funct ¸iile vor extinde clasa abstract˘ a Funct ¸ie.lang. iar implementarea ei va fi cont ¸inut˘ aˆ ıntr-o clas˘ a a directorului curent. tot ce trebuie s˘ a facem fiind s˘ a scriem noi clase care extind Functie ¸ si s˘ a implement˘ am metoda executa.Thread"). loader. mai exist˘ a¸ si alte posibilit˘ a¸ ti de a instant ¸ia astfel de obiecte.awt. aplicat ¸ia poate fi extins˘ a cu noi funct ¸ii f˘ ar˘ a a schimba codul ei. • Class. −1 ˆ ın caz contrar. Class c = Class. LUCRUL DINAMIC CU CLASE • loadClass apelat˘ a pentru un obiect de tip ClassLoader ClassLoader loader = new MyClassLoader(). In felul acesta.getClassLoader().getClass().forName("NumeCompletClasa").forName("java.Button").448 CAPITOLUL 16. cu condit ¸ia s˘ a existe constructorul f˘ ar˘ a argumente pentru clasa respectiv˘ a. loader.loadClass("ClasaNecunoscuta"). S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a cre˘ am o aplicat ¸ie care s˘ a genereze aleator un vector de numere dup˘ a care s˘ a aplice o anumit˘ a funct ¸ie acestui vector. .

String numeFunctie = " " . forName ( numeFunctie ) . println ( " Functia nu poate fi instantiata ! "). v = v . // sau f . i ++) v [ i ] = rand . executa () . out . util . // Executam functia int ret = f . err . setVector ( v ) . for ( int i =0. while (! numeFunctie . .*. Random rand = new Random () . err . io . public class TestFunctii { 449 public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. } catch ( Il le gal Ac ces s E x c e p t i o n e ) { System . int v [] = new int [ n ]. // Cream un obiect de tip Functie Functie f = ( Functie ) c .1: Exemplu de ˆ ınc˘ arcare dinamic˘ a a claselor import java . println ( " Functia nu poate fi accesata ! " ) .1. out . import java . } catch ( In st ant ia tio n E x c e p t i o n e ) { System . err . newInstance () . nextInt (100) . println ( " Functie inexistenta ! " ) .˘ 16. System . in ) ) . i < n . print ( " \ nFunctie : " ) . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE Listing 16. equals ( " gata " ) ) { System .*. readLine () . numeFunctie = stdin . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . } catch ( Cl as sNo tF oun d E x c e p t i o n e ) { System . // Setam vectorul f . try { // Incarcam clasa Class c = Class . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) .

for ( int i =0.4: Alt exemplu de funct ¸ie public class Max extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. i ++) System . int max = v [0].3: Un exemplu de funct ¸ie import java . public class Sort extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. for ( int i =1. return 0. i ++) if ( max < v [ i ]) max = v [ i ]. i < v . util .2: Clasa abstract˘ a ce descrie funct ¸ia public abstract class Functie { public int v [] = null . length . print ( v [ i ] + " " ) . } public abstract int executa () . Arrays . out . System . print ( max ) . i < v . out . . sort ( v ) . v = v . length .450 } } } } CAPITOLUL 16. } Listing 16. public void setVector ( int [] v ) { this .*. LUCRUL DINAMIC CU CLASE Listing 16. } } Listing 16. return 0.

Dup˘ a ce o clas˘ a a fost ˆ ınc˘ arcat˘ a folosind un class loader.getClassLoader().addURL(new File("c:\\clase"). } } Inc˘ arcarea claselor folosind clasa nou creat˘ a se va face astfel: . INCARCAREA CLASELOR ˆ IN MEMORIE } } 451 Un obiect de tip URLClassLoader ment ¸ine o list˘ a de adrese URL de unde va ˆ ıncerca s˘ aˆ ıncarce ˆ ın memorie clasa al c˘ arei nume ˆ ıl specific˘ am ca argument al metodelor de mai sus. // Adaugam directorul sub forma unui URL urlLoader.Test"). la crearea class loader-ului aceast˘ a list˘ a este completat˘ a cu informat ¸iile din variabila sistem CLASSPATH sau cu cele specificate prin opt ¸iunea -classpath la lansarea aplicat ¸iei. S˘ a presupunem c˘ aˆ ın directorul c:\clase\demo exist˘ a clasa cu numele Test. // Incarcam clasa urlLoader. aflat˘ aˆ ın pachetul demo ¸ si dorim s˘ a oˆ ınc˘ arc˘ am dinamic ˆ ın memorie: // Obtinem class loaderul curent URLClassLoader urlLoader = (URLClassLoader) this. Bineˆ ınt ¸eles.loadClass("demo.toURL()).1.getClass(). ori de cˆ ate ori dorim s˘ a fort ¸˘ am reˆ ınc˘ arcarea claselor. o variant˘ a simplist˘ a fiind prezentat˘ a mai jos: public class MyClassLoader extends URLClassLoader{ public MyClassLoader(URL[] urls){ super(urls). Implicit. deoarece a fost modificat˘ a¸ si recompilat˘ a.˘ 16. Folosind metoda getURLs putem afla aceste adrese. ea nu va mai putea fi desc˘ arcat˘ a explicit din memorie. trebuie s˘ a folosim class-loadere proprii ¸ si s˘ a instant ¸iem noi obiecte de tip ClassLoader. iar cu addURL putem ad˘ auga o nou˘ a adres˘ a de c˘ autare a claselor. adresele URL pot specifica ¸ si directoare ale sistemului de fi¸ siere local. Crearea unui class loader propriu se face uzual prin extinderea clasei URLClassLoader. In cazul ˆ ın care dorim s˘ a avem posibilitatea de a o reˆ ınc˘ arca.

LUCRUL DINAMIC CU CLASE // La initializare URLClassLoader systemLoader = (URLClassLoader) this. . superclasa. URL[] urls = systemLoader.loadClass("Clasa"). myLoader. constructori. • Invocarea metodelor unui obiect al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie.getURLs(). Suportul pentru reflectare este inclus ˆ ın distribut ¸ia standard Java.. interfat ¸˘ a sau obiect ”reflect˘ a” la momentul execut ¸iei structura lor intern˘ a se nume¸ ste reflectare (eng.getClassLoader(). // Cream class loaderul propriu MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls).loadClass("Clasa"). // Dorim sa reincarcam clasa myLoader. // nu functioneaza ! // Cream alt class loader MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). // reincarca clasa 16. acesta punˆ and la dispozit ¸ie metode pentru: • Determinarea clasei unui obiect. • Aflarea unor informat ¸ii despre o clas˘ a (modificatori. • Setarea sau aflarea atributelor unui obiect. • Instant ¸ierea unor clase al c˘ aror nume este ¸ stiut abia la execut ¸ie. fiind cunoscut sub numele de Reflection API ¸ si cont ¸ine urm˘ atoarele clase: .. chiar dac˘ a numele acestora este ¸ stiut abia la execut ¸ie.2 Mecanismul reflect˘ arii Mecanismul prin care o clas˘ a. metode).getClass(). reflection). myLoader.loadClass("Clasa"). • Crearea unor vectori a c˘ aror dimensiune ¸ si tip nu este ¸ stiut decˆ at la execut ¸ie.452 CAPITOLUL 16.

2. etc.getName().Class • java.Se realizeaz˘ a cu metoda getName: Class clasa = obiect.lang. String nume = clasa. diferent ¸ierea lor f˘ acˆ anduse cu ajutorul metodei isPrimitive. Aflarea numelui unei clase . un obiect de acest tip putˆ and s˘ a reprezinte atˆ at o clas˘ a cˆ at ¸ si o interfat ¸˘ a.lang.lang.getClass(). Tipurile primitive sunt descrise ¸ si ele de instant ¸e de tip Class avˆ and forma TipPrimitiv.1 Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor Examinarea claselor ¸ si interfet ¸elor se realizeaz˘ a cu metode ale clasei java.2..Object • Clasele din pachetul java.Button.class.reflect ¸ si anume: – Array – Constructor – Field – Method – Modifier 453 16.Class. MECANISMUL REFLECTARII • java.˘ 16. Class c = Class.awt. diferent ¸ierea acestora f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isInterface. .class. Reflection API pune la dispozit ¸ie metode pentru obt ¸inerea urm˘ atoarelor informat ¸ii: Aflarea instant ¸ei Class corespunz˘ ator unui anumit obiect sau tip de date: Class c = obiect. Class c = java.class: int. double.getClass().class.forName("NumeClasa").lang.

ce returneaz˘ a un vector de tip Class[].Frame.awt.getSuperclass().getSuperclass(). i++) { String nume = interf[i].out. if (Modifier.getInterfaces().awt.getClass().getName()).isPublic(m)) modif += "public ".length.isFinal(m)) modif += "final ". LUCRUL DINAMIC CU CLASE Aflarea modificatorilor unei clase . if (Modifier. int m = clasa. Pentru a determina u¸ sor prezent ¸a unui anumit modificator se folosesc metodele statice ale clasei Modifier isPublic.println(s). Aflarea superclasei .out.Window Class c = java.getModifiers().isAbstract(m)) modif += "abstract ". Class c = java. System. public void interfete(Class c) { Class[] interf = c. System.class.Se realizeaz˘ a cu metoda getInterfaces.Se realizeaz˘ a cu metoda getModifiers.out. i < interf.print(nume + " "). Class s = c.println(modif + "class" + c. System. String modif = "". aceasta returnˆ and un num˘ ar ˆ ıntreg ce codific˘ a tot ¸i modificatorii clasei.454 CAPITOLUL 16. for (int i = 0.Se realizeaz˘ a cu metoda getSuperclass ce returneaz˘ a o instant ¸˘ a de tip Class.class. isAbstract ¸ si isFinal: Class clasa = obiect. Class s = c. // null Aflarea interfet ¸elor implementate de o clas˘ a sau extinse de o interfat ¸˘ a . corespunz˘ atoare tipului de date al superclasei sau null pentru clasa Object. // java.awt. if (Modifier.Object.getName(). .

respectiv modificatorii unei variabile membru.2. Aflarea metodelor . Cu ajutorul metodei getField este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o variabil˘ a mebr˘ a cu un anumit nume specificat. getExceptionTypes. interfete(java. Collection. getParameterTypes.class). ce returneaz˘ a un vector de tip Method[]. Set 455 interfete(java.Se realizeaz˘ a cu metodele getConstructors sau getDeclaredConstructors. MECANISMUL REFLECTARII } } .util. // Va afisa interfetele extinse de Set: // Collection Aflarea variabilelor membre . clasa Field pune la dispozit ¸ie metodele getName. getReturnType pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate . getModifiers... Serializable.HashSet. Clasa Constructor pune la dispozit ¸ie metodele getName. getParameterTypes. inclusiv cele mo¸ stenite. Aflarea constructorilor . ce returneaz˘ a un vector de tip Constructor[]. tipul. ˆ ın timp ce a doua le returnez˘ a doar pe cele declarate ˆ ın cadrul clasei. // Va afisa interfetele implementate de HashSet: // Cloneable.Se realizeaz˘ a cu una din metodele getFields sau getDeclaredFields.Set). getModifiers.˘ 16.Se realizeaz˘ a cu metodele getMethods sau getDeclaredMethods. La rˆ andul ei. Clasa Method pune la dispozit ¸ie metodele getName. diferent ¸a ˆ ıntre cele dou˘ a constˆ and ˆ ın faptul c˘ a prima returneaz˘ a toate variabilele membre. Cu ajutorul metodei getConstructor este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la constructor cu o signatur˘ a specificat˘ a. getType ¸ si getModifiers pentru a obt ¸ine numele. getExceptionTypes pentru a obt ¸ine toate informat ¸iile legate de respectivul constructor. ce returnez˘ a un vector de tip Field[].util.

bazˆ andu-ne pe informat ¸ii pe care le obt ¸inem abia la execut ¸ie. 16. Dac˘ a nu exist˘ a un astfel de constructor sau nu este accesibil vor fi generate except ¸ii de tipul InstantiationException. Method. LUCRUL DINAMIC CU CLASE de respectiva metod˘ a. // Daca stim tipul obiectului . Aflarea clasei de acoperire . constructorul sau metoda respectiv˘ a.forName("NumeClasa"). Constructor.2 Manipularea obiectelor Pe lˆ ang˘ a posibilitatea de a examina structura unei anumite clase la momentul execut ¸iei. Cu ajutorul metodei getMethod este posibil˘ a obt ¸inerea unei referint ¸e la o metod˘ a cu o signatur˘ a specificat˘ a. pentru acestea returnˆ and clasa c˘ arei ˆ ıi apart ¸ine variabila.lang. Aceast˘ a metod˘ a o reg˘ asim ¸ si ˆ ın clasele Field.Se realizeaz˘ a cu metoda getDeclaringClass. Object o = c. avem la dispozit ¸ie alte dou˘ a variante: • Metoda newInstance din clasa java. Class c = Class.2.Se realizeaz˘ a cu metodele getClasses sau getDeclaredClasses. Aflarea claselor imbricate .newInstance(). folosind Reflection API avem posibilitatea de a lucra dinamic cu obiecte.Class Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind constructorul f˘ ar˘ a argumente al acestuia. In schimb. crearea obiectelor se realizeaz˘ a cu operatorul new urmat de un apel la un constructor al clasei pe care o instant ¸iem. In cazul ˆ ın care numele clasei nu este cunoscut decˆ at la momentul execut ¸iei nu mai putem folosi aceast˘ a metod˘ a de instant ¸iere. ce returnez˘ a un vector de tip Class[].456 CAPITOLUL 16. Crearea obiectelor Dup˘ a cum st ¸im. respectiv IllegalAccessException.

IllegalArgumentException ¸ si InvocationTargetException.newInstance(arg). Object[] arg = new Object[] {x. apelˆ and constructorul cu dou˘ a argumente al clasei Point. y}.awt.˘ 16. // Obtinem constructorul dorit Class[] signatura = new Class[] {int. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a apel˘ am metoda contains .Point. Metoda getConstructor poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException. trebuie s˘ a obt ¸inem ˆ ıntˆ ai o referint ¸˘ a la metoda cu signatura corespunz˘ atoare ¸ si apoi s˘ a specific˘ am argumentele. Ca ¸ si ˆ ın cazul constructorilor. MECANISMUL REFLECTARII Class c = java.class. cel pentru care se face apelul. Class clasa = java.2. Evident. // Pregatim argumentele // Ele trebuie sa fie de tipul referinta corespunzator Integer x = new Integer(10). // Instantiem Point p = (Point) ctor. mai putem obt ¸ine valoarea returnat˘ a.Point. Constructor ctor = clasa. In plus.getConstructor(signatura). S˘ a rescriem exemplul de mai sus. Except ¸ii generate de metoda newInstance sunt: InstantiationException.class. 457 • Metoda newInstance din clasa Constructor Aceasta permite instant ¸ierea unui obiect folosind un anumit constructor.class}. int. Invocarea metodelor Invocarea unei metode al c˘ arei nume ˆ ıl cunoa¸ stem abia la momentul execut ¸iei se realizeaz˘ a cu metoda invoke a clasei Method.class.awt. aceast˘ a solut ¸ie presupune ˆ ın primul rˆ and obt ¸inerea unui obiect de tip Constructor cu o anumit˘ a signatur˘ a. Point p = (Point) c. Integer y = new Integer(20). IllegalAccessException. apoi specificarea argumentelor la apelarea sa.newInstance().

signatura). // Obtinem metoda dorita Class[] signatura = new Class[] {Point. Point obiect = new Point(0. Metoda getMethod poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchMethodException.458 CAPITOLUL 16. 20). atunci putem folosi valoarea null ˆ ın locul vectorilor ce reprezint˘ a signatura. 0. y.Point. Class clasa = java. noi o vom apela pe cea care accept˘ a un argument de tip Point. Setarea ¸ si aflarea variabilelor membre Pentur setarea ¸ si aflarea valorilor variabilelor membre sunt folosite metodele set ¸ si get ale clasei Field. x = clasa. respectiv parametri de apelare ai metodei. 100. y = clasa.class.class. 100). LUCRUL DINAMIC CU CLASE a clasei Rectangle care determin˘ a dac˘ a un anumit punct se g˘ ase¸ ste ˆ ın interiorul drepunghiului. // Obtinem variabilele membre Field x. Method metoda = clasa. Dac˘ a num˘ arul argumentelor metodei este 0. S˘ a presupunem c˘ a dorim s˘ a set˘ am variabila x a unui obiect de tip Point ¸ si s˘ a obt ¸inem valoarea variabilei y a aceluia¸ si obiect: Class clasa = java.invoke(obiect. Except ¸iile generate de metoda invoke sunt: IllegalAccessException ¸ si InvocationTargetException. .class}.awt. Rectangle obiect = new Rectangle(0. 20). Metoda contains are mai multe variante. arg).getField("x").Rectangle.getField("y"). // Pregatim argumentele Point p = new Point(10.getMethod("contains".awt. Object[] arg = new Object[] {p}. // Apelam metoda metoda.

Revenind la exemplul din sect ¸iunea anterioar˘ a cu apelarea dinamic˘ a a unor funct ¸ii pentru un vector. // Obtinem valoarea lui y Integer val = y. String numeFunctie = " " . in ) ) . print ( " \ nFunctie : " ) . for ( int i =0. Listing 16. public class TestFunctii2 { public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. i < n . int v [] = new int [ n ].˘ 16. util . numeFunctie = stdin . reflect . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . readLine () .*. solut ¸ia anterioar˘ a nu mai este viabil˘ a¸ si trebuie s˘ a folosim apelarea metodei executa ˆ ıntr-un mod dinamic. Random rand = new Random () . import java .*. import java . io . equals ( " gata " ) ) { System .5: Lucru dinamic cu metode ¸ si variabile import java . while (! numeFunctie . set sunt: IllegalAccessException ¸ si IllegalArgumentException. MECANISMUL REFLECTARII // Setam valoarea lui x x. .2.get(obiect).*. nextInt (100) . new Integer(10)). lang . out . i ++) v [ i ] = rand .set(obiect. Metoda getField poate provoca except ¸ii de tipul NoSuchFieldException. 459 Except ¸iile generate de metodele get. Din acest motiv. s˘ a presupunem c˘ a exist˘ a deja un num˘ ar ˆ ınsemnat de clase care descriu diferite funct ¸ii dar acestea nu extind clasa abstract˘ a Functie.

null ) . System.Point Lucrul dinamic cu obiecte ce reprezint˘ a vectori se realizeaz˘ a prin intermediul clasei Array.getClass(). } catch ( Exception e ) { System . newInstance () . diferent ¸ierea f˘ acˆ andu-se prin intermediul metodei isArray. LUCRUL DINAMIC CU CLASE try { // Incarcam clasa Class c = Class . getMethod ( " executa " .println(c. // Apelam metoda ’ executa ’ // Folosim null pentru ca nu avem argumente Method m = c .getComponentType()).3 Lucrul dinamic cu vectori Vectorii sunt reprezentat ¸i ca tip de date tot prin intermediul clasei java. println ( " \ nCod returnat : " + ret ) .awt. // Va afisa: class java. Class c = vector. invoke (f . Integer ret = ( Integer ) m . Point []vector = new Point[10].lang. ce ˆ ıntoarce o referint ¸˘ a de tip Class. vector . forName ( numeFunctie ) .460 CAPITOLUL 16. println ( " Eroare la apelarea functiei ! " ) .2. v ) . // Setam vectorul ( setam direct variabila v ) Field vector = c . set (f .Class. getField ( " v " ) . } } } } 16. Aceasta cont ¸ine o serie de metode statice ce permit: • Crearea de noi vectori: newInstance • Aflarea num˘ arului de elemente: getLength . Tipul de date al elementelor din care este format vectorul va fi obt ¸inut cu ajutorul metodei getComponentType.out. // Cream un obiect de tip Functie Object f = c . err . System . null ) . out .

class. for (int i=0. i++) System.getLength(a). for (int i=0. i++) Array. . MECANISMUL REFLECTARII • Setarea / aflarea elementelor: set.set(a. i.newInstance(int.print(Array.2. new Integer(i)).out.get(a. i) + " ").˘ 16. 10). i < Array. i < Array.getLength(a). get 461 Exemplul de mai jos creeaz˘ a un vector ce cont ¸ine numerele ˆ ıntregi de la 0 la 9: Object a = Array.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful