You are on page 1of 20

BBM 3410

ALAM SEMULAJADI LOKASI : TAMAN TASIK TAIPING

SITI NURUL AIN BINTI ZAINAL 159207

Taman Tasik Taiping merupakan kawasan rekreasi bekas lombong bijih timah yang tertua di Malaysia. Taman tasik ini dibuka pada tahun 1880. Keluasan Taman Tasik Taiping ini mencapai hingga 62 hektar. Ia merupakan idea daripada Residen British di Perak iaitu Robert Sandilands Frowd Walker dan dilakar oleh perancang bandar Charles Compton Reade. Ianya menjadi tumpuan penduduk tempatan untuk beristirehat dan beriadah sehingga kini.

LATAR BELAKANG

KEISTIMEWAAN TAMAN TASIK TAIPING

KEKURANGAN TAMAN TASIK TAIPING

BBM 3410

BBM 3410

BBM 3410

KESIMPULAN
Taman Tasik Taiping merupakan kawasan riadah yang memaparkan ketenangan alunan tasik serta kehijauan alam yang memikat hati dan menarik kedamaian jiwa. Oleh itu Taman Tasik Taiping ini wajar dijaga serta dipertahankan daripada unsur-unsur negatif yang mampu mencacatkan keistimewaan yang sedia ada.