You are on page 1of 4

Aprobat prin Înscrierea protocolară nr. 55/12 din 27.12.

2012 Planul de achiziţie Anul 2013
Nr. d/o Expunerea obiectului de achiziţie Suma estimativă planificată fără TVA mii lei Procedura de achiziţie aplicabilă Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică 5. Februarie Februarie Februarie Februarie Februarie Februarie Februarie Februarie IanuarieDecembrie Iunie

1. 1. 2. 3. 4. 5. Timbre Plicuri Rechizite de birou

2.

3. BUNURI 18,0 7,0 42,5 21,8 16,7 12,5 7,5 9,5 10,0 12,1

4. achiziţie dintr-o singură sursă achiziţie publică de valoare mică cerere a ofertelor de preţuri achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică achiziţie dintr-o singură sursă licitație publică achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică cerere a ofertelor de preţuri

Mărfuri de uz gospodăresc

Mărfuri de consum în scop de protocol 6. Anvelope Consumabile pentru tehnica de calcul Safeu Suveniruri

7. 8. 9.

10. Formulare de certificate, licenţe, documente primare cu regim special 11. Produse petroliere 12. Tehnică de calcul 13. Literatură de specialitate 14. Licență pentru virtualizarea serverelor

232,2 25,0 8,3 130,0

AugustSeptembrie Martie Martie Martie
1

0 83. 7.3 SERVICII 17. 96.0 cerere a ofertelor de preţuri cerere a ofertelor de preţuri achiziţie publică de valoare mică cerere a ofertelor de preţuri achiziţie publică de valoare mică Martie Martie 20.0 25. Dispozitiv Network Storage 10TB (păstrarea informației) 16.8 .3 255. Ediţii periodice Total bunuri: 1.0 31. Sistem de semnalizare antiicendiu 18. semnalizare şi supraveghere video Servicii de cleaning Servicii de proiectare și creare a paginii oficiale web Servicii de deservire a paginii oficiale web Servicii de mentenanță a canalelor securizate VPN 120.0 160. păstrare şi pază a unităţilor de transport Servicii de deservire şi reparaţie a unităţilor de transport Servicii de deservire a programei de contabilitate Servicii de deservire şi reparaţii a sistemelor accescontrol.2 1004. Servicii de traducere a raportului anual şi a actelor legislative 12.7 20. 8. Servicii de audit extern 13. Servicii de testare complexă a vulnerabilității și penetrării 33. Sistem de securizare a sistemelor informaționale „WEBSENSE” 17. 5.15.3 280.3 25. 3.3 Martie Martie Noiembrie achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică Ianuarie Ianuarie IanuarieDecembrie Ianuarie Ianuarie 4.0 10. Geamuri 19. Servicii de spălătorie a unităţilor de transport Servicii de parcare. 2.0 120. 9. 25.0 6.8 66. Servicii de transport avia 11.0 41.7 cerere a ofertelor de preţuri cerere a ofertelor de preţuri achiziţie publică de valoare mică achiziţie dintr-o singură sursă licitație publică cerere a ofertelor de preţuri achiziţie publică de valoare mică licitație publică Ianuarie Ianuarie Ianuarie Ianuarie Ianuarie Ianuarie – Decembrie Februarie Februarie 2 10.

6 14. Servicii de asigurare (de răspundere civilă. Servicii de editare a raportului anual 19.5 8.8 21. Servicii de transportare a deşeurilor menajere 29.0 167.5 achiziţie publică de valoare mică cerere a ofertelor de preţuri achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică achiziţie dintr-o singură sursă achiziţie dintr-o singură sursă achiziţie publică de valoare mică Iunie Noiembrie August Septembrie Septembrie Octombrie Octombrie 36. Servicii de deservire şi reparație a cazanelor şi arzătoarelor din cazangerie 26.9 cerere a ofertelor de preţuri cerere a ofertelor de preţuri Iunie Noiembrie Iunie Noiembrie 138.2 40. Servicii de pază fizică 30.3 4.8 licitație publică achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică cerere a ofertelor de preţuri Decembrie Martie Mai Mai Mai MaiIunie 162.infrastructurii IT 14. Servicii de deservire şi reparaţie a climatizatoarelor 18.6 16. Servicii de deservire a sistemelor informaţionale 15. Servicii de menţinere a domenului “cnpf.7 66.3 7.2 0. Servicii de transport 23.0 4. Servicii de deservire a delegației (program cultural) 21.3 7. de asigurare facultativă a bunurilor. Servicii cadastrale 16. Servicii de organizare a reuniunilor (rezervarea sălilor.5 Decembrie Decembrie Decembrie Decembrie Decembrie 3 . Servicii de Internet şi Intranet 28. masă) 22. Servicii de deservire a imprimantelor 27. traducere sincronă. Servicii de coasere a dosarelor 25. de asigurare a unităţilor de transport (RCA şi Casco)) 20.0 32.md” 17. Servicii de reparație și deservire a rețelelor inginerești 24. Servicii de telefonie mobilă 500.

Servicii de furnizare a gazelor naturale 35. Servicii de deservire a sistemului “Managementul Resurselor umane” Total servicii: 1.7 LUCRĂRI 291.0 cerere a ofertelor de preţuri achiziţie dintr-o singură sursă achiziţie dintr-o singură sursă achiziţie dintr-o singură sursă achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică achiziţie publică de valoare mică x cerere a ofertelor de preţuri x x Decembrie Decembrie Decembrie Decembrie Decembrie Decembrie 7.6 291.0 7.6 x Februarie – Aprilie x x 4 . Servicii de furnizare a apei 34. Servicii de telefonie fixă 32.31. Lucrări de reparaţie capitală a intrării din curte Total lucrări: TOTAL GENERAL: 50. Servicii de deservire a sistemului “Managementul documentelor” 37.0 Decembrie 2 638. Practica judiciară 36.0 125.0 208.0 7. Servicii de furnizare a energiei electrice 33.3 25. Servicii de menţinere a bazei de date Jurist.6 3 934.