You are on page 1of 8

Sekolah Menengah Kai Dee Penilaian Menengah Rendah 2013 Kemahiran Hidup Bersepadu (PK) Tingkatan 1 Masa: 1 jam 30 minit

Nama: Tingkatan: ______

Bahagian A: Aneka Pilihan Perhatian: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Hanya terdapat satu jawapan yang betul atau yang paling sesuai. Jawap semua soalan objektif dengan pensel 2B. 1. Rajah 1, Dinamo basikal adalah contoh penghasilan elektrik melalui A Tindak balas kimia B Tekanan udara C Tindak balas haba D Aruhan kemagnetan Namakan bahagian yang bertanda X dalam rajah 2. A Punca positif B Punca negatif C Batang karbon D Elektrolit 6. Apakah jenis wayar yang paling sesuai digunakan untuk membuat pendawaian pada plag 3-pin 13 A? A Wayar tiga teras B Wayar teras tunggal C Wayar teras kembar D Wayar lembar tunggal Apakah jenis asid yang digunakan sebagai elektrolit dalam sel asid plumbum? A Asid nitric cair B Asid sulfurik cair C Asid karbonik cair D Asid hidroklorik cair Apakah fungsi utama kod warna digunakan dalam pendawaian elektrik? A Supaya wayar lebih tahan lama. B Memudahkan kerja pendawaian. C Mencantikkan kemasan pada pendawaian. D Mengelakkan daripada berlakunya kesalahan pendawaian. Pilih pernyataan yang benar daripada pernyataan di bawah. I Fius dipasang di dalam litar untuk melindungi litar dan perkakas elektrik. II Fius dapat mencegah kemalangan yang mungkin berlaku disebabkan oleh litar pintas. III Fius akan lebur dan pengaliran elektrik terputus apabila arus yang terlalu tinggi melaluinya. IV Fius ditentukan mengikut kadaran arus (A=ampere). A I, II,III C II, III, IV B I, II, IV D I, II, III, IV
1

Rajah 1 7.

2.

Rajah 2 8.

3.

Alat yang digunakan untuk memotong dan menjalur wayar dinamai A Gerimit C Pena ujian B Penjalur wayar D Pemutar skru Philips Apakah kegunaan utama pena ujian dalam kerja elektrik? A Sebagai pemutar skru. B Untuk menanggalkan fius. C Untuk mengesan kebocoran arus. D Untuk menskru bongkah penyambung. Tenaga elektrik yang terhasil dari sel kering adalah kesan daripada tindakan A Haba B Bunyi C Kimia D Tekanan

4.

9.

5.

10. III D I. Jenis sel yang boleh dicas semula ialah I Sel alkali III Sel merkuri II Sel lithium IV Sel nikel kadmium A I dan II C III dan IV B II dan IV D IV sahaja 20. playar gabungan yang manakah menunjukkan kerja memotong? I III 16. IV B I. Plat positif pada sel basah dibuat daripada A Plumbum C Gentian kaca peroksida B Batang karbon D Ebonite Mengapakah penggunaan plag seperti di bawah tidak digalakkan? 15. II IV A B C D Rajah 4 Menjimatkan penggunaan elektrik. II C II. C Membekalkan voltan tinggi pada awal penyalaan dan menstabilkan voltan. D Diganti dengan fius dawai yang lebih tinggi kadarannya. C Diganti dengan fius dawai. kepada punca wayar hidup Rajah 3 C Digunakan untuk penyambungan ke peti sejuk. Menyebabkan gangguan dan ketidakstabilan arus elektrik. A I dan II B I dan IV 19. B Mengelakkan tiub daripada terbakar. Mengurangkan kos pendawaian elektrik di dalam rumah. tetapi lampu tidak menyala. Antara yang berikut. Suis dihidupkan. D Wayar biru hendaklah disambungkan ke tamatan E (bumi). Paip apakah yang menyalurkan air ke tangki simpanan air? A Paip cuci B Paip limpah C Paip agihan D Paip perkhidmatan 2 . II. B Terdapat fius 13A yang disambung. Menyebabkan lebihan beban bagi satu punca elektrik. 11. D Menghidupkan lampu dengan lebih cepat. 17. C II dan III D III dan IV Pilih pernyataan yang betul berdasarkan kedudukan warna wayar pada tamatan dalam plag 3 pin seperti jadual di bawah. III. II. 13. B Diganti dengan fius baru yang sama kadarannya. III. 12. Apabila fius kartrij terbakar. fius tersebut hendaklah A Diganti dengan fius baru yang lebih rendah kadarannya. 18. Apakah kerosakan yang mungkin berlaku? I Cok rosak III Suis penghidup rosak II Tiub rosak IV Tidak ada bekalan elektrik A I. Tiub lampu pendarfluor diisi dengan A Fosfur dan merkuri B Merkuri dan natrium C Gas argon dan fosfur D Merkuri dan gas argon Fungsi cok pada lampu pendarfluor ialah untuk A Menghasilkan cahaya yang lebih terang. IV Di antara berikut yang mankah kenyataan yang TIDAK benar mengenai plag dalam Rajah 3? A Dipasangkan kepada satu punca wayar bumi. A B C D Bumi (E) Hijau Biru Hijau Hijau Neutral (N) Perang Hijau Coklat Biru Hidup (L) Biru Coklat Biru Perang 14.

Antara berikut kelengkapan manakah yang dihubungkan terus ke meter air melalui paip perkhidmatan? I II A B Pili dapur Pili tandas I dan II I dan IV III Paip agihan IV Tangki simpanan air C II dan IV D III dan IV 28. Pernyataan di atas menerangkan fungsi penyambung paip. alat yang sesuai ialah A Playar muncung tirus Alat yang manakah paling sesuai untuk membuang gerigis dalam paip? A Kikir rata C Kikir kayu 3 . Rajah 5 22. Rajah 6 Apakah nama jenis penyambung paip yang ditunjukkan dalam Rajah 6? A B C D Puting heksagon Penyuai soket injap Soket penjodoh Penyuai soket PT Manakah pasangan di bawah merupakan padanan yang betul tentang jenis paip yang dihubungkan dengan tangki simpanan air? Nama paip Paip perhubungan B Paip perkhidmatan C Paip agihan A Fungsi paip Menyalurkan air paip utama ke meter air Mengeluarkan air ketika pembersihan Membekalkan air ke dalam tangki simpanan air Mengeluarkan air yang berlebihan 23. Apakah fungsi penyambung yang ditunjukkan di rajah 5 ? A Untuk menyambung paip yang tidak sama diameter B Untuk menyambung paip yang berlainan jenis C Untuk menyambung paip yang sama diameter D Untuk menutup hujung tee 27. Apakah nama penyambung paip tersebut? A Soket sama C Putting heksagon B Soket penjodoh D Penyuai soket injap B Sepana boleh laras C Playar gabung D Perengkuh paip 26. Untuk melonggar dan mengetatkan nat kepala pili. PVC lebih digemari atas sebab-sebab berikut kecuali A B C D Tidak tahan haba Mudah dipotong Lebih murah Ringan 29.21. B D 25. Penyambungan ini digunakan untuk menyambung paip BG yang sama diameternya tanpa memusing paip yang sedia ada. D Paip cuci Manakah di antara berikut yang digunakan untuk menyambung paip yang sama saiz tetepi berlainan jenis? A C 24.

Antara berikut. Kod warna paip besi bergalvani yang sesuai digunakan untuk paip perhubungan dan paip perkhidmatan ialah A Biru B Merah C Kelabu D Perang 32. IV D II. Apakah fungsi bahagian berlabel X? A B C D Mengawal injap bebola Menyalurkan air dari paip perkhidmatan Mengawal aras air bagi tangki simbah Menyalurkan air keluar dari tangki simpanan 37. Apakah fungsi penyambung paip di atas? A Menyambung dua jenis paip yang berlainan. C Terdiri daripada paip perkhidmatan. yang manakah benar tentang sistem bekalan air di rumah? A Pili dan tandas mendapat bekalan air dari tangki simpanan air. Rajah 9 menunjukkan alatan tangan kerja paip. Rajah 7 Rajah 7 menunjukkan sejenis penyambung paip. D Mengetatkan sambungan paip. D Mengetatkan dan melonggarkan nat. D Sistem terus membekalkan air secara terus dari tangki simpanan air. Apakah nama alatan tangan dalam rajah? A Perengkuh paip 4 . C Menyambung paip tanpa mengubah arah. III I. III Hanya dihubungkan oleh paip cucian dan paip limpah. IV III Paip agihan IV Paip perkhidmatan C I. 36. A I dan II C II dan III B I dan IV D II dan IV 38. II. III. III Hendaklah dililit mengikut pusingan jam. B Membuat sambungan bercabang pada sudut 90º. II Merupakan sejenis gam. C Memotong besi bergalvani dengan cepat. II. Antara yang berikut. II. 33. paip cucian dan paip agihan sahaja. Antara yang berikut. II Mempunyai meter air dan kunci paip. IV 35. B Sistem tidak terus membekalkan air tanpa melalui tangki simpanan air. IV Membekalkan air secara terus dari paip perkhidmatan. IV Pita ini lembut dan berwarna putih A I. B Memotong paip PVC dan paip poli dengan kemas. III C I. IV D I. IV 31. IV B I. yang manakah benar tentang pita PTFE? I Digunakan pada sambungan paip besi bergalvani. Antara berikut. II. III. III. D Kikir parut 34.B Kikir bulat 30. yang manakah benar tentang sistem bekalan air terus? I Membekalkan air dari tangki simpanan air. III. II. Perengkuh paip digunakan untuk A Mencengkam dan memutar batang paip besi bergalvani. Rajah 8 Rajah 8 menunjukkan tangki simpanan air. paip manakah yang berfungsi mengeluarkan air dari tangki simpanan air? I II A B Paip limpah Paip cuci I.

Paip apakah yang menyalurkan air keluar dari tangki simpanan sekiranya berlaku kerosakan pada injap bebola? A Paip agihan C Paip perkhidmatan B Paip limpah D Paip perhubungan Dalam amalan 4M di bengkel. D Memastikan bengkel dalam keadaan berselerak. B Untuk mempercepatkan aktiviti. C Melaksanakan sistem penyimpanan alatan tangan dan bahan. II. 46. menyusun atur merujuk kepada A Menilai diri sendiri dan tempat kerja. Mengapakah kasut perlu dipakai ketika bekerja di bengkel? A Supaya kelihatan kemas. 5 . D Mempraktikkan peraturan keselamatan dan penggunaan alatan. 41. 43. B Memastikan kelengkapan bengkel sentiasa teratur. yang manakah benar tentang paip poli? I Berwarna kelabu III Mudah berkarat II Berwarna hitam IV Daya tahan yang tinggi A I dan II C II dan III B I dan IV D II dan IV 40. C Memudahkan kemalangan di bengkel berlaku. D Untuk memudahkan pergerakan Apakah antara tujuan struktur organisasi bengkel? A Membina nilai-nilai negative pada murid. B Membersih diri daripada aspek fizikal dan mental. III. III. Rajah 9 45. peralatan yang manakah disediakan di dalam bengkel untuk tujuan keselamatan? I Alat pemadam api II Peti pertolongan cemas III Mesin pemampat udara IV Alat penggera kebakaran A I. IV B I. IV Apakah kegunaan engsel? A B C D Untuk menyangga rak. II. Antara berikut. 42. C Untuk menggelakkan kecederaan kaki. Manakah yang paling tepat menerangkan maksud reka cipta I Perubahan teknologi II Perubahan harga produk III Perubahan reka bentuk produk IV Perubahan kos penghasilan produk A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 48. 47. IV D II.B Ragum paip yoke C Pemotong paip beroda D Playar cengkam seribu 39. III C I. Untuk mencantum bahan projek. Bahan kemasan Syelek Cat licau Lekar Tona kayu Perut Thiner Turpentin Spirit metil Air Antara yang berikut. Apakah jenis alat pemadam api yang sesuai digunakan untuk memadam semua jenis kebakaran? A Jenis A B Jenis B C Jenis BC D Jenis ABC 44. Untuk memasang tingkap atau pintu. Apakah jenis glu yang sesuai digunakan untuk melekatkan bahan yang berlainan seperti plastik dengan kayu. Pilih pasangan yang tepat dalam jadual di bawah. Untuk menyangkut benda ringan. A B C D 49.

Wayar teras kembar Wayar tiga teras (berpenebat PVC) Wayar tiga teras (berpenebat PVC beranyaman benang) Tidak menguasai Rajah 11. Wayar lembar tunggal iii. : Kelas : Tarikh : Nyatakan tiga jenis wayar. vi. (Instrumen : B1D3E1) 3% i. 2. Menghubungkan meter air ke tangki simpanan air dan Paip Perkhidmatan singki dapur.A Stim B Air C Angin D Elektrik 50. Nyatakan serta terangkan fungsi paip yang dilabel dalam (Instrumen : B1D4E1 & B2D4E1) 15% Rajah 11 P Q Nama Paip Paip Perhubungan Fungsi Paip Menghubungkan paip utama dengan meter air. 6 . v. Rajah 10 Rajah 10 menunjukkan sebuah turbin. Wayar teras tunggal Menguasai iv. Wayar kuprum berenamel ii. apakah kuasa yang digunakan untuk memutarkan turbin? A Glu sentuh C Glu biasa B Glu PVA D Glu PVC Nama 1.

alatan mandian hujan.R S T Paip Limpah Paip Agihan Paip Cuci Menguasai Menyalurkan limpahan air dari tangki simpanan air sekiranya injap bebola yang mengawal paras air rosak. Menutup hujung paip atau hujung tee yang tidak digunakan. : Terangkan fungsi jenis-jenis penyambung paip di bawah. Menyambung paip yang sama diameternya tanpa memusingkan paip yang sedia ada. Mengaigihkan air dari tangki simpanan air kepada kelengkapan perpaipan di dalam rumah seperti pilipiliu singki cuci. Menyambung batang paip dan alat kelengkapan perpaipan yang sama diameter. 2 3 4 5 6 7 8 7 . Tidak menguasai Tidak menguasai Kelas : Tarikh : Instrumen : B1D4E1 Instrumen : B2D4E1 Menguasai Nama 3. (Instrumen : B2D4E2) 20% Jenis Penyambung Paip 1 Fungsi Penyambung Paip Menyambung batang paip yang tidak sama diameternya. dan tangki simbah. Mengubah arah sambungan batang paip yang tidak sama diameternya pada sudut 90º. Menyalurkan air kotor keluar dari tangki simpanan air semasa kerja mencuci tangki. Membuat sambungan bercabang pada sudut 90º kepada paip yang berlainan diameter. Menyambung paip PVC kepada alat kelengkapan paip. Menyambung paip yang berlainan jenis seperti paip besi bergalvani dengan paip pvc.

memegang. Memotong dan Menjalur wayar. Memotong wayar dan memotong lebihan wayar pada punca tamatan.9 Menyambung dua jenis penyambung atau alat kelengkapan perpaipan yang berdekatan yang sama diameternya. e. Terangkan fungsi alatan tangan berikut. Menguji_ dan mengesan kebocoran arus elektrik dan wayar hidup. mencengkam dan membengkok. Menguasai Tidak menguasai 10 4. Memotong. d. Menguasai Tidak menguasai 8 . membentuk dawai atau kaki komponen elektronik. c. Mengetatkan sambungan paip seperti pada sambungan tangki. Memegang benda kecil. b. (Instrumen : B2D3E1) 12% a. dan memotong dawai.