You are on page 1of 7

Phân tích phổ là gì? Để thiết kế. Vậy làm thế nào để có thể đo được những tín hiệu vô tuyến này để xem điều gì sẽ xảy ra khi tín hiệu đi qua một hệ thống hoặc một thiết bị nhằm sẽ xác định đặc tính của tín hiệu? Câu trả lời cho vấn đề này là một thiết bị thu thụ động. Với việc phân tích đặc tính của tín hiệu. một thiết bị sẽ không gây ảnh hưởng tới bất kỳ tham số nào của tín hiệu.PHẦN I: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY PHÂN TÍCH PHỔ 1. Thiết bị này đ ược gọi là máy phân tích phổ. Những máy phân tích phổ luôn luôn hiển thị những thông tin . thiết bị đ ể giúp cho việc phân tích tín hiệu truyền qua hoặc được truyền đi bởi hệ thống hoặc thiết bị của mình. học viên cần phải có công cụ. mà chỉ hiển thị tín hiệu và có thể phân tích một cách dễ dàng. chế tạo hoặc sửa chữa/ bảo dưỡng tại hiện trường những thiết bị tần số hoặc hệ thống rf. học viên có thể xác định đ ược đường đặc tính của tín hiệu từ đó phát hiện lỗi và khắc phục sự cố.

chu kỳ.tín hiệu chưa được xử lý như: điện áp. từ đó hiểu được đặc tính nhiễu và quan sát những tín hiệu nhiễu. dạng sóng. 2. công suất. tín hiệu cần phải được điều chế trên sóng mang tần số cao. so sánh với những dạng tín hiệu khác nh ư thế nào sẽ giúp học viên trong việc phân tích hệ thống và thiết bị của mình. dải biên và tần số. thường phải sử dụng một máy hiện sóng để quan sát tín hiệu biến đổi theo thời . Điển hình là trong truyền thông. kỹ thuật viên cần hiểu cách tạo những tín hiệu méo và dạng tín hiệu méo như thế nào. Miền tần số và miền thời gian Hình ảnh thể hiện miền tần số và miền thời gian Theo cách thông thường. tín hiệu có thể có những đặc điểm khác nhau. khi học viên muốn quan sát một tín hiệu điện. Tùy thuộc vào những ứng dụng. để gửi thông tin nh ư tiếng nói hoặc dữ liệu. Nắm được tất cả các dạng tín hiệu sẽ giúp cho học viên thực hiện phép đo chính xác hơn và chắc chắn hơn trong việc giải thích kết quả. Khi tiến hành kiểm nghiệm những thiết bị phi tuyến tính như bộ khuếch đại hoặc bộ trộn. Tín hiệu được điều chế sẽ có những đặc tính kỹ thuật phụ thuộc vào dạng điều chế đ ược sử dụng.

học viên có thể thấy rằng tín hiệu thực sự đ ược tạo ra bởi nhiều tần số. Máy phân tích phổ phân tích tín hiệu theo miền tần số cũng nh ư máy hiện sóng phân tích ở miền thời gian. Trong những hệ thống này. Để hiểu hoàn toàn đ ược đặc tính của thiết bị/ hệ thống. Nếu quan sát tín hiệu trên máy phân tích phổ. và mức ở mỗi dải tần sẽ được hiển thị. những tín hiệu phức tạp đ ược phân chia thành những thành phần tần số của chúng. Những gì không quan sát được trên máy hiện sóng sẽ trở nên rõ ràng hơn trên máy phân tích phổ.hay là tín hiệu dạng sin không có méo dạng sóng hài. Trạm vô tuyến cũng sử dụng FDM. Trong miền tần sô. Chẳng hạn khi quan sát một tín hiệu dạng sin trên máy hiện sóng. với mỗi trạm ở một vùng địa lý xác định sẽ chiếm một dải tần riêng biệt. Biện pháp này đem lại thông tin rất quan trọng. Chẳng hạn như nhiều hệ thống viễn thông sử dụng cái đ ược gọi là FDMA (Frequency Division Multiple Access) hoặc FDM (Frequency Division Multiplexing). những người sử dụng khác nhau được gán cho những tần số khác nhau để truyền hoặc nhận tín hiệu. tất cả các thành phần tần số của tín hiệu đ ược lấy tổng lại và hiển thị. . ( Điều đáng lưu ý ở đây là máy phân tích phổ có thể đ ược sử dụng ở chế độ điều hưởng cố định (dải 0) để thực hiện khả năng đo ở miền thời gian như một máy hiện sóng) Hình miêu tả bên trên biểu diễn tín hiệu ở cả miền thời gian và miền tần số. tuy nhiên. Những phép đo ở miền tần số có một vài ưu điểm riêng biệt.gian. Một vài hệ thống vốn đã được định hướng miền tần số. nó không hiển thị toàn bộ những thông tin của tín hiệu. điển hình là mạng điện thoại. Trong miền thời gian. học viên cần phải phân tích tín hiệu trong miền tần số.

Bộ phân tích Fourier đang trở nên thông dụng cũng nh ư bộ chuyển đổi tương tự . Tuy vậy.3. bất kỳ máy nào cũng có giới hạn của nó. bộ phân tích Fourier có thể lấy mẫu từng chu kỳ một cách ngẫu nhiên và quá trình quá độ.số (ADC) và công nghệ tiên tiến xử lý tín hiệu số (DSP). Nó cũng cải thiện tốc độ một cách đáng kể h ơn bộ phân tích quét truyền thống và có thể đo pha cũng như độ lớn. Bộ phân tích Fourier Bộ phân tích Fourier thực hiện với phép đo tín hiệu trên miền thời gian. Với khả năng phân tích tín hiệu thời gian thực. nhất là về dải tần số. sau đó hiển thị phổ kết quả. . rời rạc hóa bằng cách lấy mẫu rời rạc và sau đó thực hiện các phép toán đ ể biến đ ổi tín hiệu sang miền tần số. 4. độ nhạy và dải động. Những kiểu phân tích khác nhau Có 2 cách cơ bản để thực hiện phép đo trên miền tần số: biến đổi Fourier và điều chỉnh quét.

3GPP W-CDMA.39. 3GPP W-CDMA . Đo độ chiếm dụng phổ tần - Xóa hết các thiết lập từ trước đó: Nhấn Mode Preset Chọn tiêu chuẩn tín hiệu ở Mode setup: Nhấn Mode setup. Radio Std. Device - Đặt tần số trung tâm : Nhấn Freq Channel Nhấn Meas. Occupied BW Kết quả trên màn hình sẽ tương tự hình sau: .

Đo tần số  Chế độ tự động: • • • Kết nối máy MXA với nguồn tín hiệu. . chọn đơn vị ( Hz. chọn đơn vị thích hợp • Đặt dải tần số: số • Đặt dải đo : • Tìm tín hiệu bằng marker: Nhấn Peak search. chọn tần thích hợp.  Trong trường hợp tín hiệu đầu vào được biết rõ ( tần số. Center Freq. MHz . Nhấn Marker trên mặt trước của máy . chọn giá trị thích hợp . công suất … ) MXA có thể được điều khiển bằng tay • Đặt dải biên độ: thích Nhấn AMPTD Y Scale . Nhấn Auto Tune trên mặt trước của máy.40. chọn biên độ hợp . Nhấn Peak Search trên menu mềm. chọn đơn vị ( dBm) Nhấn Freq Channel. GHz… ) Nhấn SPAN.