Mijloacele-tehnico ştiinţifice folosite în efectuarea expertizelor criminalistice.

Un rol deosebit în activitatea şi administrarea justiţiei penale îi revine expertizei judiciare. Ea fiind prevăzută de legislaţia în vigoare ca principalul mijloc de obţinere a datelor probante prin examinarea diferitelor obiecte materiale descoperite la faţa locului sau ridicate în cadrul efectuării altor acţiuni procesuale. Expertizei criminalistice i se atribuie practic orice obiect material fie de natură organică fie anorganică dacă el desigur este purtător de informaţii probante şi dacă evidenţierea şi descifrarea acestei informaţii impune efectuarea unei examinări speciale bazate pe utilizarea mijloacelor şi metodelor criminalistice. Cele mai fregvent întâlnite obiecte al expertizei criminalistice sunt: fragmentele textuale tipărite şi executate de mână, anonime sau dubioase, din punct de vedere al autentificăriilor, rechezite şi suporturi materiale al documentelor, acte oficiale, diverse obiecte materiale purtătoare de urme de mâini, de picioare, de mijloace de transport, instrumente. Mijloacele şi utilajele de încuiere, muniţiile şi urmele tragerii din arma de foc, armele albe. Diversitatea obiectelor expertizei criminalistice determină după cum este şi feresc complexitatea sarcinilor acesteia. La fel expertiza criminalistică mai are ca scop: • descoperirea urmelor (de corodare, de împuşcătură, de narcotice;) în situaţiile în care evedenţierea lor impune aplicarea metodelor şi mijloacelor criminalistice speciale;

• reconstituirea obiectelor materiale, a textelor înlăturate sau decolorate, a elementelor de marcare reliefată deteriorate, a înfăţişări exterioare a unei persoane în baza oaselor craniului; • stabilirii mecanizmului evenimentului în cauza prin mijlocul investigării urmelor; • stabilirii mecanismului evenimentului în cauză prin mijlocul investigării urmelor; • determinării consecutivităţiiîmpuşcăturilor, executării rechezitelor într-un document. În vederea descoperirii elementelor caracteristice de mărimi scăzute a obiectelor de examinare se apelează la mijloacele optice de mărire. Instituţiile de expertiză sunt dotate cu diferite tipuri de microascoape cele mai frecvent utilizate fiind: microscopul stereoscopic, microscopul comparator, microscopul de polarizare, microscopul electronic. Expertizele efectuate de către specialiştii instituţiilor de expertize judiciare cum ar fi acele destinate determinării provenienţei diferitelor fragmente de obiecte sau urme sun formă de resturi de substanţe sunt bazate pe determinarea structurii de compoziţie şi deci impun aplicarea metodelor şi mijloacelor de analiză spectrală, cromatografică, elecrtochimică. Utilizarea acestor mijloace reclamă cunoştinţe de profesiune în ramurile respective ale ştiinţelor naturale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful