Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Intrebare Situațiile care pot fi considerate drept ”atingeri” aduse vieții private ale unei persoane Cum se stabilește numele și prenumele unui copil Stabilirea domiciliului minorului în cazul în care a. părinții sunt separați b. minorul este reprezentat doar de un părinte sau se află sub tutelă Care sunt măsurile de ocrotire a minorului Care sunt cazurile de insitutire a tutelei Care sunt persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă Ce categorii de persoane nu pot primi funcția de tutore Procedura de numire a tutorelui Condițiile de refuzare a tutelei Care sunt atribuțiile Consiliului de Familie Cazurile de instituire a curatelei De câte categorii poate fi persoana juridică Modurile de înființare a persoanei juridice Cauzele de nulitate a persoanei juridice Ce implică înregistrarea persoanei juridice Cum se stabilesc numele și sediul persoanei juridice Care sunt atributele de identificare a persoanei juridice Ce efecte are procesul de fuziune a pers. juridice Ce se întâmplă în cazul transformării persoanei juridice Modurile de încetare a persoanei juridice Condițiile (cauzele) dizolvării persoanei juridice de drept privat Principiul interesului superior al copilului Efectele divorțului cu privire la regimul patrimonial Raportul dintre părinți divorțați și minori Stabilirea locuinței copilului după divorț Drepturile părintelui separat de copil Cum se stabilește gradul de rudenie Modurile de stabilire a filiației Ce reprezintă posesia de stat Felurile recunoașterii copilului Acțiunea de stabilire a paternității din afara căsătoriei

N.C.C. Cartea I, Cap. II, S3, art. 74 Cap. III, S1, art. 84/1,2 Cap. III, S2, art. 92 /2 Cap. III, S2, art. 92/4 Tit III, Cap. I, art. 106 Cap. II, S1, art. 110 Cap. II, S1, art. 111 Cap. II, S2, art. 113 Cap. II, S2, art. 119 Cap. II, S2, art. 120 Cap. II, S3, art. 130 Cap. IV, art 178 Tit IV, Cap. I, art. 189 Cap. II, S1, art. 194 Cap. II, S2, art. 196 Cap. II, S3, art. 200/2 Cap. IV, art. 226, 227 Cap. IV, art. 230 Cap. V, art. 234 Cap. V, art. 241 Cap. V, art. 244 Cap. V, art. 245 Cartea II, Tit I, art. 263 Cap. VII, S2, art. 385 Cap. VII, S4, art. 396 Cap. VII, S4, art. 400 Cap. VII, S4, art. 401 Tit III, cap. I, art. 406/3 Cap. II, art. 408 art. 410 art. 415 art. 425

863 Tit IX. 499 Tit V. 858 Art. art.2582 Cap. I. Cap. 452 art. cap. VII. 21/ 2 a-d Art. 3 a-c Art. vrs Bugetul alocat de consiliul local se folosește în următoarele scopuri: Cum se stabilește costul mediu lunar de întreținere și ce costuri sunt prevăzute în S2. art. Cap.2000 Art. I.32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Condițiile reproducerii umane asistată medical cu terț donator Numele copilului din afara căsătoriei Principiile măsurii adopției Diferența de vârstă a adoptatorului Persoanele care consimt la adopție Stabilirea numelui unei persoane adoptate Ce este autoritatea părintească Despre obligația de întreținere a părinților față de copil Cum se realizează întreținerea în cazul desfacerii adopției Categoriile de bunuri Ce sunt fructele Ce este proprietatea privată / publică Cum se dobândește dreptul de proprietate Cum se produce stingerea dreptului de proprietate Ce conține contractul de fiducie Definiția dreptului de proprietate publică Doândirea dreptului de proprietate publică (cauzele) Dobândirea personalității juridice Asocierea în participație Raportul între asociați și terți Recunoașterea persoanei juridice fără scop lucrativ Legea aplicabilă filiației copilului din afara căsătoriei Condițiile necesare pentru ca pers. art. vrs să poată beneficia de servicii de as socială Frecvența cu care se revizuiește grila de evaluare a nevoilor pers. 473 Tit IV. 450 Cap. 8 a-c Art. 2605 Lg. 544. Tit II. Tit I. 463 Art. 460 Art. Cap. 548 Cap I. 545. III. cap. 25/ 2 . S2. 562 Tit IV. art. 16/2 a-d Art. art. vârstnice Serviciilor comunitare acordate au în vedere: Categoriile de servicii comunitare acordate pers. I. VII. art. 6/ 2 Art. Cap I. vrs în cămine Criteriile de prioritate privind accesul pers. I. S1. 19 a-g Art. 14. 546 Cap I. II. Cap. art. vrs. art. 520 Car III. 553 / 554 Tit II. vârstnice la domiciliu În ce constă serviciile comunitare sociomedicale acordate pers. 543. 557 Cap. 7 a-c Art. S2. 779 Tit VI. art. art. I. 1949 Art. art. în cămin Principalele obiective ale unui cămin pt. art. S2.03. art. art. 483 Art. S1. 1889 Cap. I. S1. 442 Art. art. S1. 17/6. S1. S2. b Art. pers. 1953 Cart VII. 536.

11 a-g Art. 4/2 Art.3 Art. 28/ 2.12. 10 Art. b Art. la nivel local și județean Sursele de finanțare ale serviciilor de asistență socială Ordinea priorităților în alocarea sumelor necesare serviciilor sociale Rolurile autorităților administrației publice locale Rolul auditului social Ce înseamnă ”muncă forțată”? Ce este contractul individual de muncă? La ce vârstă dobândește o persoană capacitate de muncă? Ce trebuie să știe o persoană care urmează să devină salariată în cadrul unei firme ? Art.2 Art. 91/ 2. 29 a-f Art. 71/4 Art. 79/ 3 a. 4 Art.F.3 Lg. 46 a-f Art. 108/4 Art. indemnizații și stimulente Condițiile pentru ca un copil cu dizabilități să rămână în tutela / plasamentul familiei Serviciile sociale oferite în cadrul protecției copilului Scopul și obiectivele servicilor de protecție a pers cu dizabilități Categoriile de centre rezidențiale pentru pers.63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 acest sens Cine poate efectua ancheta socială în cazul pers vrs Ce reprezintă SNAS ? sistemul național de asistență socială Ce vizează principiul solidarității sociale? Ce reprezintă costul standard Ce reprezintă protecția specială a copilului Categoriile principale de beneficii de asistență socială Definiția persoanei singure Ce este livretul de familie Criteriile care stau la baza clasificării serviciilor sociale Tipurile de servicii sociale oferite în funcție de regimul de asistare Furnizorii publici de servicii sociale Etapele obligatorii ale procesului de acordare a serviciilor sociale Despre alocații. 17/ 3 a-n . 292/20.M.P.S. 89/ 2 a-e Art. soc. 142/2 a-d Codul muncii Art. cu dizabilități Datoria angajatorilor față de pers. 140/ 2 Art.2011 Art. 6 ff. 120 a-e Art. în domeniul asistenței sociale Rolul Inspecțiaei sociale Definiția și rolul Observatorului Social Național Obligațiile serviciilor publice de as. 5 Art. 37/2 a-c Art. 105/a-f Art. 109/1-4 Art. 22/6 a-g Art. 68/ 2 a. 30/3 Art. b . 132 Art. 25/1 Art. 134/4 a-d Art. 6 i Art. 13/1. 70/2 Art. 73/2 a-d Art. 2/1 Art. cu dizabilități Funcțiile M.

Art. Art. 7/2 a-d Art.2000 (fundații) Art. Art. Art. Art. Art. 20/2 a-d 26 /1 28 / a-g 31/1 39 /1.2 40/1. Art.i. Art. 6 /2 a-g Art. Art. Art.2 76 a-d 81/1 83/a-h 88 90/ 2 97/c 229 242 a-i 248 a-e 252/2 a-f 266 116 117 118 119 Ce cuprinde actul constitutiv al asociației ? Ce cuprinde statutul asociației ? Cererea pentru înscrierea la Registrul asociațiilor și fundațiilor cuprinde: Ce este filiala unei asociații și cine o conduce? Lg. Art.01. muncă Situațiile în care concedierea salariatului nu poate fi realizată Care este obligația angajatorului față de salariatul inapt fizic sau psihic în cazul în care nu dispune de locuri de muncă vacante ? Ce conține decizia de concediere ? Ce reprezintă demisia? Situațiile în care c. 18/2 . Art. Art.muncă poate fi încheiat pe perioadă determinată Despre agentul de muncă temporară Care este perioada maximă a unui contract de muncă temporar ? Perioada de probă în cazul în care contr. Art. Art. 13/2.i. de muncă temporară încheiat pe o perioadă de 3-6 luni Ce este contractul colectiv de muncă Conținutul regulamentului intern Sancțiunile disciplinare aplicate de către angajator Conținutul deciziei care prevede aplicarea sancțiunii Implicațiile jurisdicției muncii Art.i. Art. 26/30.93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Clauzele specifice care pot fi cuprinse în contractul individual de muncă Ce reprezintă clauza de confidențialitate ? În ce situații ale angajării unei persoane este necesar / obligatoriu certificatul medical ? Care este perioada de probă maximă acceptată în cazul angajării ? Drepturile / obligațiile salariatului Drepturile / obligațiile angajatorului Ce reprezintă delegarea unui angajat? Situațiile de suspendare de drept a contractului individual de muncă Situațiile de suspendare a c. Art. Art. Art. Art. Art. Art. muncă la cererea salariatului Motivele pentru încetarea c. 6/2 a-i Art.2 43 50 51 55 a-c 60 a-h 64 /1.

55 /1 a-d Art. 62/ 3 Art. 43/1 Art. 4 / 15 Art. 38 a-d Art. 76/1 . 28 a-b Art. 2 a-e . 20 a-c. 39/1 a-e Art. 46 a-g Art. 21 a-h art. 34/ 1 Art.120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Diferența între fundație și asociație Care sunt organele comune ale asociației și fundației ? Rolul adunării generale Ce este fuziunea? În ce condiții poate fi recunoscută o asociație de către Guvern? Ce cuprinde cererea pentru recunoașterea asociației îanintată Guvernului ? Ce se întâmplă cu bunurile asociației în caz de dizolvare? Proveniența veniturilor unei asociațiii Situațiile în care asociația se dizolvă de drept Cine supraveghează activitatea lichidatorilor? Cum poate fi recunoscută o persoană juridică străină fără scop patrimonial ? Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful