R br.

Datum
01.01.

1.

05.01.

2.

06.01.

3.

20.01.

3.a.

20.01.

3.b.

20.01.

4.

02.02.

5.

03.02.

6.

04.02.

6.a.

04.02.

7.

10.02.

8.

23.02.

9.

01.03.

9.a.

01.03.

Konto
021
022
101
120
200
205
211
232
413
432
300
432
561
421
432
232
200
025
270
432
025
270
432
022
025
511
101
512
270
432
520
450
451
452
451
452
200
120
595
432
200
520
450
451
452
450
451

Opis
Građevinski objekti
Oprema
Zalihe materijala
Gotovi proizvodi
Transakcijski račun
Blagajna
Kupci
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze za dugoročne kredite
Dobavljadi
Kapital
Dobavljadi
Rashodi kamate
Obaveze po datoj mjenici
Dobavljadi
Obaveze prema zaposlenima
Transakcijski račun
Mašina u pripremi
PDV
Dobavljadi
Mašina u pripremi
PDV
Dobavljadi
Oprema
Mašina u pripremi
Trošenje materijala
Zalihe materijala
Troškovi el. Energije
PDV
Dobavljadi
Troškovi plada
Obaveze za N-plade
Obaveze za porez
Obeveze za doprinos
Obaveze za porez
Obeveze za doprinos
Transakcijski račun
Gotovi proizvodi
Povečanje vrijednosti zaliha
Dobavljadi
Transakcijski račun
Troškovi plada
Obaveze za N-plade
Obaveze za porez
Obeveze za doprinos
Obaveze za N-plade
Obaveze za porez

10.

10.03.

10.a.

10.03.

10.b.

10.03.

10.c.

10.03.

11.

15.03.

12.

23.03.

13.

27.03.

14.

30.03.

14.a

30.03.

15.

02.04.

16.

05.04.

16.a.

05.04.

17.

10.04.

18.

13.04.

19.

17.04.

20.

20.04.

20.a.

20.b.

20.c.

452
200
1000
2700
4320
1001
2700
4320
1009
1000
1001
1010
1009
511
1010
211
611
470
200
211
520
450
451
452
451
452
520
432
200
490
200
601
490
211
611
470
120
595
200
211
1000
270
432
1001
270
432
1009
1000
1001
1010

Obeveze za doprinos
Transakcijski račun
FV
PDV
Dobavljadi
TT
PDV
Dobavljadi
NV
FV
TT
Zalihe materijala
NV
Trošenje materijala
Zalihe materijala
Kupci
Prihodi od zakupnine
PDV
Transakcijski račun
Kupci
Troškovi plada
Obaveze za N-plade
Obaveze za porez
Obeveze za doprinos
Obaveze za porez
Obeveze za doprinos
Troškovi plada
Dobavljadi
Transakcijski račun
Zakupnina
Transakcijski račun
Prihodi od prodaje
Zakupnina
Kupci
Prihodi od zakupnine
PDV
Gotovi proizvodi
Povečanje vrijednosti zaliha
Transakcijski račun
Kupci
FV
PDV
Dobavljadi
TT
PDV
Dobavljadi
NV
FV
TT
Zalihe materijala

21.

24. 04.

21.a.

21.b.

21.c.
22.

10. 05.

23.

20. 05.

24.

35.05

25.

26. 05.

25.a.
26.

30. 05.

27.

02. 06.

28.

17.06.

29.

20. 06.

30.

23. 06.

30.a.

31.

25. 06.

32.

30. 06.

33.

30. 06 .

34.

30. 06.

35.

30.06.

36.

30.06.

1009
1000
270
432
1001
270
432
1009
1000
1001
1040
1009
200
211
432
200
511
101
421
200
432
421
200
205
200
413
120
595
544
270
432
232
205
523
232
205
611
601
699
595
511
520
110
595
595
110
596
120
599
561

NV
FV
PDV
Dobavljadi
TT
PDV
Dobavljadi
NV
FV
TT
SI u upotrebi
NV
TR
Kupci
Dobavljadi
TR
Trosenje materijala
Zalihe materijala
Obaveze za kratk. Vrijed. Papira
TR
Dobavljadi
Obaveze za kratk. Vrijed. Papira
TR
Blagajna
TR
Obaveze za dugoročne kredite
Gotovi proizvodi
Povecanje vrijed.zaliha
PTT
PDV
Dobavljadi
akontacija
Blagajna
Dnevnice
akontacija
Blagajna
Prihodi od zakupnine
Prihodi od prodaje
Prijenos prihoda
Povecanje vrijed.zaliha
Trošenje materijala
Troškovi plada
Proizvodnja u toku
Povedanje vr. Zaliha
Povecanje vrijed.zaliha
Proizvodnja u toku
Smanjenje vr. Zaliha
Gotovi proizvodi
Prijenos rashoda
Rashodi kamate

37.

30. 06.

38.

30.06.

39.

30. 06.

40.

30.06.

41.

30. 06.

42.

30. 06.

43.

30. 06.

512
520
595
544
523
596
711
599
699
710
712
711
710
712
720
712
724
720
351
724

Tr.el.en.
Troškovi plada
Povecanje vrijed.zaliha
PTT
Dnevnice
Smanjenje vr. Zaliha
Ukupni rashodi
Prijenos rashoda
Prijenos prihoda
Ukupni prihodi
Prijenos rezultata per.
Ukupni rashodi
Ukupni prihodi
Prijenos rezultata per.
Dobit
Prijenos rezultata per.
Prijenos dobiti
Dobit
Izvještaji
Prijenos dobiti

Duguje
170,000
110,000
129,600
6,610,000
800,000
6,000
40,000
80,000

00
00
00
00
00
00
00
00

40,000
335

00
62

60,000
80,000

00
00

60,000
10,200

00
00

100
17

00
00

60,100

00

70,000

00

400
68
5,640

800,000
100,000
7,045,600

00
00
00

40,335

62

140,000

00

70,200

00

117

00

60,100

00

70,000

00

468

00

4,000
400
1240

00
00
00

1640

00

54,460

00

40,000

00

4,000
400
1240

00
00
00

00
00
00

400
1240

00
00

54,460

00

40,000

00

5,640

00

4,000
400

Potražnje

00
00

1240

00

65,000
11,050

00
00

500
85

00
00

66,100

00

66,100

00

67,200

00

3,369,600

3,369,600
3,369,600
8,460

600
1,860

76,650

00

585

00

65,600
500

00
00

66,100

00

67,200

00

2,880,000
489,600

00
00

6,000
600
1,860

00
00
00

2,460

00

70,200

00

5,000

00

1,666

67

2,350,000
399,500

00
00

79,886

00

2,749,500

00

76,650

00

585

00

65,600
500

00
00

00
00

00
00
00

5,000

00

1,666

67
00

79,886

00

2,749,500

00

65,600
11,050

00
00

500
85

00
00

66,100

00

66,100

00

00

70,200

2,749,500

1,640

00

10,000
1,700

00
00

300
51

00
00

10,300

00

10,300

66,100

00

11,700

00

351

00

10,000
300

00
00

00
10,300 00

40,000

00

11,700

00

68,600

00

11,700

00

11,700

00

2,000

00

500,000

00

79,490

00

300
51

00
00

1,000

00

1,500

5,230,000
1,666
213,836

00

11,700

00

68,600

00

11,700

00

11,700

00

2,000

00

500,000

00

79,490

00

351

00

1,000

00

1,000
500

00
00

5,231,666

67

205,800
11,280

00
00

213,836

00

213,836

00

8,120,000

00

335

62

00

00
67
00

213,836

00

213,836

00

8,120,000

00

8,130,995

40,000

62

8,130,995

400
8,460
213,836
300
1,500
8,333,836

00
00
00
00
00
00

8,130,995

62

5,231,666

67

8,130,995

62

5,231,666

67

2,899,324

4

2,899,329

4

2,899,329

4

62

5,231,666

67

8,130,995

62

5,231,666

67

2,899,329

4

2,899,329

4

2,899,329

4

30.06.

Datum
2011 god.
02.02.
10.03.
15.03.
15.03.
20.04.
23.05.
23.05.
30.06.

30.06.

Datum

Saldo
Trebovanje broj 01
Fa. Br. 17
Trebovanje broj 02
Trebovanje br. 02
Fa. Br. 19
Trebovanje br. 03
Trebovanje br. 03
Saldo za izravnanje

jed.mj.

S

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

UKUPNO

O P I

S

Saldo
Trebovanje broj 01
Fa. Br. 17
Trebovanje broj 02
Trebovanje br. 02
Fa. Br. 19
Trebovanje br. 03
Trebovanje br. 03
Saldo za izravnanje

jed.mj.

2011 god.
02.02.
10.03.
15.03.
15.03.
20.04.
23.05.
23.05.
30.06.

O P I

m
m
m
m
m
m
m
m

UKUPNO

O P I

S

jed.mj.

Datum

30.06.

Datum
2011 god.
02.02.
10.03.
15.03.
20.04.
23.05.
30.06.

30.06.

Saldo
Trebovanje broj 01
Fa. Br. 17
Trebovanje broj 02
Fa. Br. 19
Trebovanje br. 03
Trebovanje br. 03
Saldo za izravnanje

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

UKUPNO

O P I
Saldo
Trebovanje broj 01
Fa. Br. 17
Trebovanje broj 02
Fa. Br. 19
Trebovanje br. 03
Saldo za izravnanje

UKUPNO

S

jed.mj.

2011 god.
02.02.
10.03.
15.03.
20.04.
23.05.
23.05.
30.06.

kom
kom
kom
kom
kom
kom

Nabavna
cijena
1
1
1
1
1
1
1
1

40
40
635
40
635
635
635
635

KOLIČINA
Ulaz
4000
3000
3000
-

Nabavna
cijena

10,000

3
3
2
3
2
2
2
2

00
00
235
00
235
235
235
235

1500
1500
1500
2500
500

Ulaz
7000
5000

5000
2000
3000
2000
3000
2000

7000
2000
7000
5000
2000
7000

Izlaz

Duguje
21000 00
11175

15,410

11175

Saldo

Potražuje
15000

00

6000
6705

00
00

4470
67050
4470

00
00
00

43,350

00

00

00

VRIJEDNOST
Duguje

5600
2100
7005
4905
2452.50
7357.50
4905
817.50

00

00

43,350

Stanje

00

Saldo

Potražuje
3500
00
2100
00
2452
50
2452
50
4087
50
817
50

VRIJEDNOST

Stanje

17,000

KOLIČINA

Duguje
5600
00
4905
00
4905
00
-

15,410

Izlaz

5000

Ulaz

4000
1500
4500
3000
1500
4500
3000
500

10,000

KOLIČINA

17,000

Nabavna
cijena

Izlaz
2500

VRIJEDNOST

Stanje

Potražuje

21000.00
6000.00
17175
11175.00
4470.00
15645.00
11175.00
4470.00

Saldo

3
3
3
3
3
3
3

50
50
635
50
635
635
635

8000
3000
3000

Nabavna
cijena

12,000

12 50
12 50
1 385
12 50
1 335
1 385

4000
3000
1000
2000
4000

12,000

KOLIČINA
Ulaz

8000
4000
7000
4000
7000
6000
4000

Izlaz
3000
3000
3000
3000
3000
3000

12,000

12,000

00

10905

00

10905

00

83,010

Stanje

6000

2800

6000
3000
6000
3000
6000
3000

00

14000

00

10905

00

3636
7270
14405

00
00
00

83,010

00

VRIJEDNOST
Duguje
7500 00
4005 00
4005 00

83,010 00

2800.00
14000.00
24905.00
14405.00
25310.00
21675.00
14405.00

Saldo

Potražuje
75000.00
37500 00 375000.00
41505.00
37500 00 4505.00
8010.00
4005 00 4005.00
4005 00

83010 00

PROIZVOD
CIPELE "PLANIKA"
JAKNE "ASTRA"
JEKNE "KIM"
ĆIZME "WINK"

KOLIČINA
8500
8500
10500
10000

EKV.BR.
1
0.8
0.5
0.3

USL.U KOL.
8500
6800
5250
3000
23550

USL. U CIJE.
9.08
9.08
9.08
9.08

C.K.
77180
611746
47670
27240
213836

C.K./KOM
9.8
7.25
4.54
2.72

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful