Ocupare, Mobilitate, Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment, Mobility, Unemployment

and Unemployed Social Protection

Evoluţii în domeniul ocupării, mobilităţii, şomajului şi protecţiei sociale
al şomerilor

Rata şomajului înregistrat la nivel naţional la sfârşitul lunii iunie 2012 a fost de 4,49%, mai mică cu 0,07
pp decât cea din luna mai a anului 2012 şi mai mică cu 0,35 pp decât cea din luna iunie a anului 2011.
Numărul total de şomeri la finele lunii iunie, de 404.114 persoane, a scăzut cu 5.824 persoane faţă de cel de
la finele lunii anterioare.
Din totalul şomerilor înregistraţi, 131.556 au fost şomeri indemnizaţi şi 272.558 neindemnizaţi. Numărul
şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 5.645 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 179
persoane faţă de luna precedentă.
Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor (67,45%) creşte faţă de luna precedentă cu
0,92 pp.
Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna iunie 2012, comparativ cu luna precedentă, rata şomajului
masculin a scăzut de la valoarea de 4,82% în luna mai, la valoarea de 4,72%, iar rata şomajului feminin a
scăzut de la 4, 26% la 4,23%.
În graficul următor este prezentată evoluţia numărului şomerilor înregistraţi în perioada 2008
–2012:
800000
750000
700000
650000
600000
550000
500000
450000
400000
350000
300000
Ian.

Feb.

M artie

Aprilie

2008

M ai

Iunie

2009

Iulie
2010

August

Sept.
2011

Oct.

Nov.

Dec.

2012

Evoluţia ratei şomajului înregistrat şi a ratelor şomajului pe sexe, în anii 2010, 2011 şi 2012 este
prezentată sugestiv în graficul de mai jos:

3

Ocupare, Mobilitate, Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment, Mobility, Unemployment
and Unemployed Social Protection

Evoluţia ratei şomajului înregistrat, 2010-2012
10.00
9.00
8.00

%
7.00
6.00
5.00
4.00
Ian.

Feb.

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Sept.

Oct.

Nov.

Rata şomajului înregistrat 2010
Rata şomajului înregistrat 2011

Rata şomajului feminin 2010
Rata şomajului feminin 2011

Rata şomajului masculin 2010
Rata şomajului masculin 2011

Rata şomajului înregistrat 2012

Rata şomajului feminin 2012

Rata şomajului masculin 2012

Structura şomajului pe grupe de vârstă în luna iunie a anului 2012 se prezintă astfel:

10.86%

14.33%

7.76%
13.74%
24.99%
28.32%

sub 25 ani
40 - 49 ani

25 - 29 ani
50 - 55 ani

43.867 şomeri au sub 25 de ani,

31.353 şomeri au între 25 şi 29 de ani,

101.005 şomeri au între 30 şi 39 de ani;

114.439 şomeri au între 40 şi 49 de ani;

55.530 şomeri au între 50 şi 55 de ani ;

57.920 şomeri au depaşit 55 de ani.
4

30 - 39 ani
peste 55 ani

Dec.

Ocupare, Mobilitate, Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment, Mobility, Unemployment
and Unemployed Social Protection

La nivel teritorial, numărul de şomeri a scăzut în majoritatea judeţelor, cele mai mari scăderi
înregistrându-se în judeţele: Mehedinţi (cu 530 persoane), Cluj (cu 464 persoane), Constanţa (cu 462
persoane), Hunedoara (cu 405 persoane), Vaslui (cu 330 persoane), Gorj (cu 324 persoane), Buzău (cu
289 persoane) şi Sibiu (cu 263 persoane).
Creşteri ale numărului de şomeri s-au înregistrat în judeţele: Satu-Mare (cu 164 persoane), Ialomiţa (cu
49 persoane), Teleorman (cu 46 persoane), Ilfov (cu 31 persoane) şi Vrancea (cu 30 persoane), Suceava
(cu 28 persoane), Tulcea (cu 25 persoane) şi Braşov (cu 15 persoane). În municipiul Bucureşti numărul
de şomeri a crescut cu 278 persoane.
În ceea ce priveşte distribuiţia numărului de şomerii pe categorii, la 30 iunie 2012, se prezenta astfel:

272.558
3.246

128.310

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Persoane neindemnizate
Beneficiarii indemnizaţiei de şomaj 50%
Beneficiarii indemnizaţiei de şomaj 75%

Judeţele cu cea mai mare pondere a şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor sunt:
Teleorman (83,11%), Covasna (82,33%), Dolj (81,72%), Iaşi (80,95%), Galaţi (79,01%) şi Buzău
(78,67%).
În graficul următor este prezentată evoluţia ponderii şomerilor neindemnizaţi în totalul şomerilor
înregistraţi, în perioada 2009- 2012:

5

462 persoane.33%).00 30. Galaţi (6. Gorj (6.30 42.22pp.21 pp.58%.00 40.713 tineri sub 25 de ani aflaţi în şomaj de peste 6 luni (ceea ce reprezintă 44.05 62.71%). Amplitudinea dintre nivelul de maxim şi cel de minim al şomajului (7.38 pondere 2012 59.24%.78 41. În cursul lunii iunie 2012. Covasna cu 0.42 pondere 2011 47.71 65. Şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal reprezintă 17. Feb.53 67.34 61.50 38.06 59. Mehedinţi (8.20%) şi Olt (5. urmate de judeţele: Dolj (8.75 47. În Municipiul Bucureşti.01 48.14 41.67%. gimnazial şi profesional constituie ponderea cea mai mare a persoanelor care se adresează agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în vederea găsirii şi ocupării unui loc de muncă. de 1. Alba (6.00 60. din care: . Nivelul minim al ratei şomajului în luna iunie.19%) şi.04 51. Teleorman (8.61 40.45 Rata şomajului a scăzut în majoritatea judeţelor cele mai mari scăderi înregistrându-se în judeţele: Mehedinţi cu 0.70 57.94% din totalul şomerilor sub 25 de ani) şi 138.85%). Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire. şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar.754 persoane – prin înscrieri noi.63 55.Ocupare.10.11pp. Oct.73 51. iar cei cu studii universitare doar 6.75%. Constanţa cu 0.00 48.391 persoane înregistrate ca şomeri indemnizaţi. În ceea ce priveşte şomajul de lungă durată. repartizat astfel: • 40.867 adulţi aflaţi în şomaj de peste 12 luni (adică 38.15pp. 2009-2012 70. Dec.87 63. la finele lunii iunie. Mobility. pondere 2009 60. Mobilitate. Gorj cu 0.12 46.21 pp.42 52.03 38.55% din totalul şomerilor adulţi).60 45.00 Ian.34 38. numărul total de şomeri intraţi în evidenţe a fost de 47.46 60. se înregistrează în judeţul Ilfov.56 66.45 44. Nov.62 57.21pp.93 pp) este mai mare cu 0.32 pondere 2010 38.77 pp decât cea din luna precedentă (7.16 pp). Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele Vaslui (8.04 63.42 64. Buzău (6.45 pp.24 65.57 65.00 % 50.74 49.15 pp şi Buzău cu 0. Hunedoara cu 0. Creşteri ale ratei şomajului se înregistrează în judeţele Satu-Mare cu 0. Ialomiţa şi Prahova cu 0.02pp. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.01pp. 6 .50%.43%). aceasta fiind de 75.26%).42 47.16 46. Covasna (7.46 59. rata şomajului înregistrat a crescut cu 0. Vaslui cu 0. se aflau înregistraţi în evidenţele agenţiei 19. ponderea şomerilor de lungă durată în numărul total de şomeri fiind de 39.66%). Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept.59 51.57%).09%).45 49. Unemployment and Unemployed Social Protection Evoluţia ponderii şomerilor neindemnizaţi în totalul şomerilor înregistraţi.40 62.

507 persoane în luna iunie ) şi reprezintă 53. decese) . Mobilitate.462 în luna iunie.659 persoane).984 persoane). vânzători în magazine (8.016 reactivări de drepturi. un număr total de 53. observăm că numărul aferent lunii iunie a scazut cu 10. În cursul lunii iunie au ieşit din evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. au scăzut cu 6.97% din totalul ieşirilor din şomaj. muncitori necalificaţi în lucrări publice (31.233 persoane. Unemployment and Unemployed Social Protection .282 persoane faţă de luna mai (de la 18. plecări în străinătate.28.055 persoane). astfel: • prin încadrare în muncă .3.242 persoane). Ieşirile din categoria şomerilor indemnizaţi prin încetări de drepturi bănesti.422 persoane în luna mai. Ieşirile din categoria şomerilor neindemnizaţi. Mobility. de la 57. de la 19.13. 7 . manipulanţi marfă (25. .098 persoane. dacă nu solicită menţinerea cererii de loc de muncă - 11. Analizând intrările totale de şomeri din lună cu cele înregistrate în luna anterioară. iar al înscrierilor noi a scăzut cu 9.30. asistenţi vânzări în magazine (4.286 şomeri. rectificat şi ascuţit (4. • din categoria şomerilor neindemnizaţi.363 persoane înregistrate ca şomeri neindemnizaţi. au scazut în luna iunie cu 7.047 persoane).915 persoane faţă de cele din luna anterioară (de la 35. constructori şi montatori de structuri metalice (12.304 persoane în luna mai.351 persoane.Ocupare.3. care nu solicită menţinerea cererii de loc de muncă. suspendări sau alte situaţii. încetărilor de drepturi băneşti – diferite situaţii (pensionări. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.522 persoane.708 persoane – prin reactualizări de cereri de loc de muncă şi reactivări de drepturi băneşti. Ocupaţiile care au înregistrat cel mai mare număr de şomeri la sfârşitul lunii iunie sunt: muncitori necalificaţi în ferme mixte (69.185 persoane).50% din totalul ieşirilor din şomaj.448 persoane).458 persoane). Numărul şomerilor indemnizaţi a scă zut cu 2. muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare (59. • din categoria şomerilor neindemnizaţi ca urmare a suspendărilor. la 47. • 6. muncitori necalificaţi în construcţia de clădiri (26.53% din totalul ieşirilor din şomaj. la 13. Ieşirile prin încadrare în muncă din rândul şomerilor au scazut cu 6.708 persoane) şi reprezintă 21. personal specializat pentru îngrijire şi supraveghere la domiciliu (4.284 persoane).071 persoane în iunie şi reprezintă 24.692 reactualizări de cereri de loc de muncă. la 11.990 persoane. respectiv a municipiului Bucureşti.708 persoane.987 persoane) etc. la 28. paznici (3.353 persoane).247 persoane).507 persoane.196 persoane). funcţionari în evidenţa stocurilor (4.071 persoane. mecanici de maşini agricole şi industriale (6.813 persoane în luna mai. din care: . operatori pe maşini de polizat.

730). Regiunile care au înregistrat cel mai mic număr de persoane ocupate în semestrul I 2012 sunt: BucureştiIlfov (10.SudMuntenia Reg.41 %).672) şi Sud-Vest Oltenia (18. 298 persoane cu handicap.62. Centru Reg. Unemployment and Unemployed Social Protection Implementarea Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă Numărul persoanelor încadrate prin implementarea 175.Suceava – 3.58 %) urmată de grupa de vârstă peste 45 de ani (28. 4. 37. regiunile care au înregistrat cel mai mare număr de persoane încadrate au fost: Nord-Est (37. În semestrul I 2012.Nord-Est Reg. categoria 35-45 de ani deţine la nivel naţional cea mai mare pondere în realizarea programului(29. când s-au înregistrat următoarele procente: femei – 37. iar în semestrul I 2011. în semestrul I 2012.468. numărul persoanelor încadrate prin PNOFM din rândul grupurilor ţintă au fost: 2. În structura pe grupe de vârste. Bucureşti-ilfov S emestrul I 2012 Din cele 175. .644 persoane.571 şomeri de lungă. Cele mai multe femei au fost încadrate în: municipiul Bucureşti – 4. faţă de 210. Mobility. Sud-Vest Oltenia S emestrul I 2011 Reg.47 % sunt bărbaţi.Vest Reg.19 %. şi Timiş – 3. 5 persoane eliberate din detenţie şi 14 cetăţeni străini.645.53 % sunt femei.08 %). 8 .81 % şi bărbaţi . iar restul de 62.801.717) şi Sud-Muntenia (30. faţă de aceeaşi perioada a anului 2011. în semestrul I 2012.833).409 persoane cât s-a înregistrat în perioada corespunzatoare a anului trecut.491) şi Sud-Muntenia (24. Acest fapt se datorează crizei economice care a afectat şi economia ţării noastre.592.46 %). Sud-Est Reg. Numărul persoanelor încadrate prin realizarea Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă(PNOFM) pe regiuni de dezvoltare. grupele de vârstă care deţineau cea mai mare pondere în realizarea programului erau: 35-45 de ani (29. regiunile care au înregistrat cel mai mic număr de persoane ocupate au fost: Bucureşti-Ilfov (13. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.260) şi Sud-Est (21. Din punct de vedere al mediului de provenienţă. 26 tineri care au părăsit sistemul de protecţie a copilului.399).NordVest Reg. din totalul persoanelor încadrate.Ocupare. Hunedoara 3. iar în semestrul I 2011 aceleaşi regiuni au înregistrat cel mai mare număr de persoane încadrate: Nord-Est (44. iar în semestrul I 2011.958 romi.134). în semestrul I 2011-2012 60000 44717 45000 30134 30000 37491 15000 26436 27691 21399 21080 24730 18833 21691 24015 22757 19343 21804 13260 10672 0 Reg. urmată de grupa de vârstă peste 45 de ani (26. Mobilitate.644 persoane încadrate prin PNOFM în semestrul I 2012.

În semestrul I 2012. Vest .06% (116 persoane) în semestrul I 2011.13.47 %. la nivel naţional.47 % absolvenţi de învăţământ secundar superior sau postliceal şi 52.15 %.25 % (11.8%(1. Unemployment and Unemployed Social Protection Structura pe tipuri de măsuri active a Programului de Ocupare ¾ Medierea muncii este măsura cu ponderea cea mai mare (86. iar 36.93 %). iar ponderea cea mai mică o deţine regiunea Bucuresti-Ilfov – 5.87 % au fost absolvenţi de învăţământ superior. iar regiunea Bucureşti–Ilfov cu cea mai mică valoare. prin: • subvenţionarea locurilor de muncă prin încadrarea şomerilor de peste 45 ani sau şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale: la nivel naţional.037 persoane) cât a fost în aceeaşi perioadă a anului trecut. • subvenţionarea locurilor de muncă prin încadrarea şomerilor care mai au 3 ani până la îndeplinirea condiţiilor legale de pensionare: au fost încadrate 47 persoane. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment. Din totalul de 175.560 persoane) faţă de 4. faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut când din totalul persoanelor încadrate prin activitatea de mediere . 0. un procent de din totalul realizărilor de 2. 9 . s-a concretizat semestrul I 2012.31 %) în totalul persoanelor încadrate prin PNOFM în semestrul I 2012. faţă de 3.21. Mobilitate.04 % au fost ocupate pe locuri de muncă pe perioadă nedeterminată.00% din program au fost încadraţi prin acordarea acestui tip de subvenţie. 40.644 persoane încadrate în semestrul I 2012.17 % absolvenţi ai şcolilor de arte şi meserii.11 %.35 % absolvenţi de învăţământ superior.03% din program.96 % pe perioadă determinată. faţă de 5.00 %. ¾ Informarea şi consilierea profesională deţinea în semestrul I 2012 o pondere de 17.13 % pe perioadă determinată.17. ceea ce reprezintă 0.14.69 %.397) au beneficiat de alocaţii acordate persoanelor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare pentru şomaj. ocupare prin cursuri de formarea profesională. Sud Muntenia . 63.Ocupare. o are regiunea Centru 19.26% au fost absolvenţi ai şcolilor de arte şi meserii.25 % cât a fost în aceeaşi perioadă a anului trecut.48% în semestrul II 2011.82 %.90% în semestrul I 2011.676%). iar 53. Mobility. ponderea cea mai mare în ceea ce priveşte numărul persoanelor încadrate prin organizarea de cursuri de formare profesională. faţă de 1.87 % au fost ocupate pe locuri de muncă pe perioadă nedeterminată şi 35.92%. ¾ Ocuparea prin cursuri de formare profesională este o măsură activă ce deţinea în semestrul I 2012. din totalul persoanelor încadrate prin activitatea de mediere.49 % cât a fost în aceeaşi perioadă a anului trecut. • subvenţionarea locurilor de muncă prin încadrarea absolvenţilor instituţiilor de învăţământ: 1. În total măsură.46 %.93 % din total persoane încadrate. Nord-Est . faţă de 0. 39. urmată de iar regiunea cu cea mai mică pondere este Bucureşti Ilfov . faţă de semestrul I 2011 când au fost 7. 64.3.87 % absolvenţi de învăţământ secundar superior sau postliceal.02%(3. Implementarea măsurilor de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a anumitor categorii de persoane defavorizate pe piaţa muncii.47%. Din totalul absolvenţilor încadraţi prin această măsură. 6. Regiunile cu ponderea cea mai mare în total măsură sunt: Nord-Vest (18. ponderea cea mai mare în total măsură având-o regiunile Nord – Est . ponderea acestei măsuri în total program de ocupare este de 2. respectiv 1. faţă de 17. Nord-Est (17.

respectiv a municipiului Bucureşti sau de către furnizorii de servicii contractaţi în condiţiile legii. faţă de 0. • acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri. • alte categorii de tineri aflaţi în dificultate. Prin alte măsuri active întreprinse la nivel judeţean s-a realizat încadrarea a 1.03%(47 persoane) din program. combaterea migraţiei ilegale şi integrarea migranţilor legali în societăţile de primire. şi anume: • tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copiilor.116/2002. • tineri familişti fără copii în întreţinere. • stimularea mobilităţii forţei de muncă este o altă măsură care vine în sprijinul persoanelor în căutarea unui loc de muncă. dar şi ca urmare a medierii individuale oferite de consilierii EURES. Din totalul celor 959 persoane încadrate prin acordarea de prime de mobilitate. Serviciile acordate pentru 64 persoane s-au concretizat în furnizarea de informaţii juridice.167 persoane. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment. un procent de 30. prin încheierea de contracte de solidaritate în baza Legii nr. Mobility. Mobilitate. consilierii EURES au mediat în trimestrul II 2012.012 persoane aflate în cautarea unui loc de muncă în state europene Totodată. Consilierii EURES coordonaţi de Direcţia Relaţii Internaţionale EURES şi Mediere au oferit în trimestrul II 2012 servicii de informare consiliere şi mediere. • tineri familişti care au executat pedepse privative de libertate. • tineri singuri cu copii în întreţinere. consultanţă acordată de persoane specializate din cadrul agenţiilor judeţene. • încadrarea a 438 persoane. Migraţia forţei de muncă1 impune dezvoltarea a cel puţin trei teme relevante: gestionarea migraţiei legale.97 % persoane şi-au schimbat domiciliul ca urmare a angajarii lor.Ocupare.05%(110 persoane) în semestrul I 2011. • tineri familişti cu copii în întreţinere. 122 persoane care au fost declarate acceptate în urma selecţiilor organizate de EURES România. metode şi tehnici eficiente de management. Unemployment and Unemployed Social Protection • subvenţionarea locurilor de muncă prin încadrarea persoanelor cu handicap: acordarea acestui tip de subvenţie a reprezentat 0. Prevenirea şi combaterea marginalizării sociale vine în sprijinul tinerilor cu acces mai dificil pe piaţa forţei de muncă.03 % persoane au fost angajate într-o localitate situată la distanţă mai mare de 50 Km de localitatea unde îşi au domiciliul stabil. iar 69. după cum urmează: 10 . unui număr de 3. fondurile utilizate pentru susţinerea acestor măsuri active fiind altele decât cele din Bugetul Asigurarilor Sociale(BAS).

calificaţi în agricultură-în ferme de creşterea animalelor. Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă . sere etc. 15 lucrători necalificaţi în agricultură. Unemployment and Unemployed Social Protection Ţara de destinaţie Total .din care: Germania Danemarca Marea Britanie Austria Nr.) 1 lucrător necalificat în agricultură 8 tăietori de lemne Lucrătorii mediaţi. Trimestrul II 2012 100 80 60 40 20 0 femei bărbaţi 18-25 ani 26-35 ani 36-45 ani peste 45 ani Trimestrul II 2012 Utilizarea eficientă a EURES pentru promovarea mobilităţii forţei de muncă la nivel European. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment. âstagiari (lucrători. ajutor bucătar. una dintre măsurile de îmbunătăţire a capacităţii instituţionale a ANOFM se realizează prin îndeplinirea activităţilor prevăzute în Planul Naţional de Activitate EURES. prin reţeaua EURES. Mobilitate. compartimentele EURES 11 . pers.Ocupare.Direcţia EURES.etc. ospătar. Mobility. Ocupaţia angajate 122 98 vânzatori produse agricole.

71 Harghita 7.468 24.09 Gorj 8.43 Sud-Est 54.942 3.10 Arad 6.13 Buzău 12.902 5.39 3.510 3.713 13.36 Covasna 6.407 21.85 Vâlcea 7.752 27.98 1 Înregistraţi la Agenţiile teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.86 Bihor 9.663 4.42 Bistriţa-Năsăud 5.61 Sud-Muntenia 70.917 6.450 11.957 3.742 3.98 Mehedinţi 9.19 4.008 9.97 5.85 4.487 3.46 4. pe regiuni/judeţe.438 2.710 12.863 3.64 Nord-Vest 47.540 4.884 3.243 1.268 2.74 Satu-Mare 6.449 1.178 2. Mobilitate.45 4.16 5.98 4.513 3.042 5.913 2.650 3.858 4.04 Brăila 6.12 .54 Bucureşti-Ilfov 23.448 2.070 1.772 3.605 14.766 5.629 5.57 Constanţa 10.437 3.24 Botoşani 4.57 5.522 2.09 Alba 10.55 6.497 6.70 3.945 3.620 23.92 Ilfov 2.086 4.72 Calaraşi 5.290 8.94 7.10 6.550 4.829 3.74 3.26 Caraş-Severin 5.195 30.748 4.04 Hunedoara 9.233 3. Unemployment and Unemployed Social Protection 1.416 5.771 4.84 Prahova 15.064 2.800 18.919 2.581 3.22 Sălaj 5.822 1.220 4.007 6.841 4.55 Dolj 24.00 5.26 4.78 Timiş 5.02 Iaşi 16.56 2.497 4.06 1.632 6.08 3.274 1.915 1.475 5.498 4.99 4.248 3.114 1.384 5.086 4.834 1.565 2.16 Dâmboviţa 11. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.398 135.) 2 Angajatori cu capital integral privat sau la care acţionarii privaţi deţin peste 2/3 din capital.205 5.114 178.520 14.226 1.33 Sud-Vest Oltenia 60.66 Tulcea 3.98 3.21 3.076 2.912 1.19 Olt 10.568 2.25 Braşov 10.39 Galaţi 13.16 6.240 17.25 4.085 3.720 4.283 6.49 Nord-Est 65.02 Bacău 11.87 Teleorman 14.23 4.31 Vaslui 13.22 Mureş 12.28 Suceava 11.55 Argeş 12.15 Sibiu 6.Bucureşti 21. Mobility.746 15.69 Maramureş 7.649 5.422 1.64 2.86 1.992 1.180 4. (Registered at the County Agencies For Labour Force Employment.43 4.310 4.72 3.909 8.052 6.303 22.105 4.187 2.) Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Source: National Agency for Employment) 12 Rata şomajului feminin (Female unemployment rate) -%4.363 3.487 5.996 7. Numărul şomerilor1 şi rata şomajului.221 5.370 3.909 2.73 5.480 4.11 6.185 2.95 5.788 1.727 3.628 1.05 4.563 4. 2012 Numărul şomerilor (Number of unemployed) Rata şomajului-total din total: provenind Regiune/Judeţ din care: femei (Unemployment din sectorul privat2 (Region/County) Total (out of which: rate – total) (out of which: from women) -%the private sector2) TOTAL 404.051 1.47 Giurgiu 4.84 2.67 5.Ocupare.435 5. (Employers with wholly private capital or to whom the private shareholders hold over 2/3 from the capital.048 2.444 5.244 4.96 Centru 55.561 3.50 Mun.672 1.859 2. la 30 Iunie 2012 Number of unemployed1 and unemployment rate by region/counties.884 3.090 25.895 4.10 Vest 26.563 5.667 2.43 4.03 4.341 4.28 Ialomiţa 6.70 6.855 4. on June 30.715 2.854 18.914 2.555 5.85 3.38 Vrancea 7.999 4.34 5.608 3.307 3.31 3.673 4.660 5.656 5.454 4.397 3.16 Cluj 12.814 3.137 15.705 5.23 Neamţ 8.673 1.295 3.670 5.186 5.86 5.632 7.271 5.414 8.77 4.872 12.163 2.604 6.088 8.593 2.201 3.184 1.321 4.72 4.847 4.34 4.93 3.55 3.328 6.24 3.887 3.08 6.97 5.311 5.592 3.

652 1.745 Ilfov 1.984 6.381 1.031 9.885 1.925 1.118 4.773 1.479 2.600 2.489 1.056 9.945 895 Nord-Vest 18.041 382 Prahova 7.214 1.467 599 Bistriţa-Năsăud 2.274 577 726 273 Ialomiţa 1. Total (out of which: profesional (out of women) (less than high which: school degree) women) TOTAL 128.785 1.202 362 Olt 2.943 922 Sud-Est 14.418 1.250 Nord-Est 18.734 1.203 615 103 280 101 133 776 195 2.053 Alba 3.484 2.619 1.987 3.572 1.458 1.521 1.274 4.215 468 237 148 147 215 1.294 138 2. with subsequent amendments) Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Source: National Agency for Employment) Regiune/Judeţ (Region/County) 13 universitar (university degree) 16.061 343 629 98 213 384 394 2.057 638 826 433 1.840 233 239 620 468 122 158 2.205 Arad 3.106 Vaslui 2.766 1.244 2.256 Brăila 1.229 766 704 410 4.147 691 428 279 1.294 9.865 1.039 1.302 442 Vâlcea 3.127 275 168 332 352 1.114 2.748 3.607 844 819 350 Centru 17.372 2. level of education and regions/counties.351 2.010 520 1.556 3.526 791 876 407 Sud-Muntenia 21.040 Braşov 3.807 1.496 554 Mehedinţi 2.106 785 378 251 300 392 1.373 1.844 1.654 715 1.570 3.620 Dolj 4.847 1.973 894 Caraş-Severin 2.338 7.297 1.313 929 Timiş 3.935 461 324 572 578 2.332 975 1.942 1.644 683 938 300 Buzău 2.841 2.575 1.938 din care: primar.484 Maramureş 2.748 1.207 145 145 433 300 85 99 1.239 68.904 7.182 1.445 1.017 784 505 480 310 492 285 6.231 1.210 690 4.195 269 77 308 186 242 113 1. Mobilitate.454 1.988 1.508 671 Covasna 1.611 592 Giurgiu 1.150 3.707 7.300 4.908 4.284 1.310 890 510 691 402 547 336 5.079 1.606 4.162 2.840 1.985 1.007 492 153 510 283 372 197 1.097 714 776 483 3.351 .665 Argeş 4. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.029 Botoşani 1.408 412 63 178 65 91 484 115 1.Bucureşti 8.518 5.361 3.612 1.471 1.892 646 Gorj 3.112 689 484 262 925 544 700 417 1.250 1. Mobility.156 din care: femei (out of which: women) 10.034 585 447 239 474 272 2.576 643 Mureş 3.423 1 Conform Legii nr.219 25.490 1. 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare (According to the Law no.020 1.996 1.423 999 1.432 486 Satu-Mare 1.445 94 1.527 913 822 517 2. 2012 Numărul şomerilor (Number of unemployed) din care: (out of which:) din care: liceal şi femei post-liceal (out of (high school which: degree) women) 43. niveluri de pregătire şi regiuni/judeţe. by gender. pe sexe.322 789 1.538 585 Constanţa 4.335 554 785 241 Dâmboviţa 2.079 Bihor 3.866 3.921 1.355 1.279 8.469 2.464 581 302 722 412 206 241 2.910 11.491 1.520 1.034 9.945 3.983 810 Calaraşi 1.154 3.320 633 Bucureşti-Ilfov 9.716 761 Cluj 5.119 7.198 811 417 6.340 757 970 489 1.Ocupare.096 663 1.181 28.712 3.284 1.359 214 423 65 152 248 257 1.310 64.548 1.233 1.648 745 1.994 11.515 353 176 450 237 141 158 1.924 Teleorman 2.318 2.582 9.109 1.326 443 Sud-Vest Oltenia 15. Numărul şomerilor care au beneficiat de indemnizaţie de şomaj de 75% din indicatorul social de referinţă1.323 1.693 960 447 250 1. femei din care: femei gimnazial.235 922 Galaţi 2.521 664 Tulcea 1.017 376 Iaşi 2.482 1.481 773 879 378 Vrancea 1.875 473 238 875 520 1.620 828 1.599 901 997 600 6.291 2.043 2.947 1.790 942 893 399 Sălaj 1.559 616 Vest 13.427 7.161 1.229 649 746 322 Mun.339 487 Hunedoara 4. Unemployment and Unemployed Social Protection 2.088 1.107 4.469 1.499 628 Suceava 4.251 3. on June 30.451 2.496 1.088 1.76/2002.561 566 Neamţ 2.211 624 685 280 Harghita 2.910 2.529 5.171 345 233 3.717 1.436 1.627 Bacău 3.842 786 Sibiu 2.124 1. la 30 Iunie 2012 Unemployed receiving unemployment indemnity of 75% of social indicator reference1.987 2.176 1.

Ocupare. Mobility. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.130 159 16 22 12 63 39 7 99 11 15 21 26 10 16 153 38 4 15 8 9 46 33 187 53 48 20 33 33 69 3 22 25 19 273 15 111 36 22 17 72 145 40 49 2 14 26 14 45 7 38 din care: femei (out of which: women) 695 84 6 10 8 35 22 3 52 6 8 9 15 5 9 107 21 3 14 6 7 36 20 98 19 29 10 22 18 40 1 16 15 8 190 11 73 27 17 12 50 96 27 35 1 11 16 6 28 5 23 .Bucureşti 100 47 39 Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Source: National Agency for Employment) Regiune/Judeţ (Region/County) din care: femei (out of which: women) 259 70 14 1 10 19 21 5 18 1 3 0 14 0 0 28 4 0 2 1 3 14 4 13 3 0 3 1 6 18 1 4 5 8 62 12 15 14 2 0 19 34 7 13 1 2 6 5 16 2 14 14 din care: (out of which:) din care: liceal şi postfemei liceal (out of (high school which: degree) women) 1.410 674 229 118 16 8 9 2 18 8 130 69 47 26 9 5 81 38 9 4 25 9 2 2 13 6 19 10 13 7 124 61 20 7 2 1 15 8 5 2 14 6 29 19 39 18 171 86 30 18 46 26 20 7 57 25 18 10 134 59 3 3 84 37 21 9 26 10 502 231 2 0 228 90 13 5 20 13 5 3 234 120 140 66 23 8 81 38 8 4 13 8 13 8 2 29 15 6 5 23 10 universitar (university degree) 1. 2012 Numărul şomerilor (Number of unemployed) primar. by gender. Mobilitate. pe sexe. level of education and regions/counties. Unemployment and Unemployed Social Protection 3. niveluri de pregătire şi regiuni/judeţe. on June 30. din care: femei gimnazial. Total (out of which: profesional women) (less than high school degree) TOTAL 3.246 1. la 30 Iunie 2012 Unemployed receiving unemployment indemnity of 50% of social indicator reference.628 706 Nord-Est 588 272 200 Bacău 71 28 39 Botoşani 40 13 9 Iaşi 62 26 32 Neamţ 235 123 42 Suceava 154 69 68 Vaslui 26 13 10 Sud-Est 252 108 72 Brăila 26 11 6 Buzău 51 20 11 Constanţa 23 11 0 Galaţi 94 35 55 Tulcea 29 15 0 Vrancea 29 16 0 Sud-Muntenia 338 196 61 Argeş 68 32 10 Calaraşi 6 4 0 Dâmboviţa 36 24 6 Giurgiu 15 9 2 Ialomiţa 26 16 3 Prahova 108 69 33 Teleorman 79 42 7 Sud-Vest Oltenia 407 197 49 Dolj 92 40 9 Gorj 101 55 7 Mehedinţi 43 20 3 Olt 94 48 4 Vâlcea 77 34 26 Vest 254 117 51 Arad 13 5 7 Caraş-Severin 118 57 12 Hunedoara 58 29 12 Timiş 65 26 20 Nord-Vest 919 483 144 Bihor 38 23 21 Bistriţa-Năsăud 380 178 41 Cluj 83 46 34 Maramureş 53 32 11 Satu-Mare 27 15 5 Sălaj 338 189 32 Centru 372 196 87 Alba 82 42 19 Braşov 156 86 26 Covasna 11 6 1 Harghita 36 21 9 Mureş 57 30 18 Sibiu 30 11 14 Bucureşti-Ilfov 116 59 42 Ilfov 16 12 3 Mun. Numărul şomerilor care au beneficiat de indemnizaţie de şomaj de 50% din indicatorul social de referinţă.

918 1.072 1.499 2.627 34. Unemployment and Unemployed Social Protection 4.321 Satu-Mare 3.321 6.758 Vâlcea 4.979 4.866 Giurgiu 3.068 873 1.832 Galaţi 10. niveluri de pregătire şi regiuni/judeţe.074 6.204 Arad 3.552 1.210 1.614 2.914 3.052 Alba 6.801 4.634 .801 20.660 1.433 2.956 863 391 1.228 Neamţ 6.055 Bacău 7.483 3.779 din care: femei (out of which: women) 5.321 Covasna 5.239 1.645 1.647 2. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.549 Iaşi 12.521 2.715 Bihor 6.527 2.967 3.958 4.588 681 375 588 303 544 263 423 238 516 261 276 148 4.707 1.184 2.125 Caraş-Severin 2. Total (out of which: profesional women) (less than high school degree) TOTAL 272.269 630 52 40 261 117 103 57 520 98 34 216 104 18 50 497 140 32 76 44 22 161 22 449 106 149 19 43 132 352 33 49 168 102 561 54 58 254 127 32 36 605 106 223 69 44 98 65 1.698 2.451 1.312 1.159 36.054 Hunedoara 4.149 11.028 1.876 Dâmboviţa 8.Ocupare.860 4.263 15.056 1.853 869 1.342 1.840 6.675 2.143 Braşov 7.146 2.326 1.401 12.112 1.280 3.722 4.924 3.981 17.457 1.953 1.313 5.068 Mun.807 28 2.609 Bistriţa-Năsăud 2.614 Buzău 9.682 2.400 Suceava 6.971 15 din care: (out of which:) din care: liceal şi femei post-liceal (out of (high school which: degree) women) 26.307 3.914 6.373 1.994 5.985 2.183 4.363 844 1.478 507 2. Mobilitate.020 Vrancea 5.185 5.088 Sud-Muntenia 48.224 Sud-Vest Oltenia 43.692 10.973 Dolj 19.978 1.802 1.928 Teleorman 11.447 Olt 7.285 5.972 2.672 3.891 3.869 7.680 Sud-Est 39.095 842 2.951 Ialomiţa 4.007 4.602 3.329 Maramureş 4.672 3.290 2.969 847 434 399 187 613 287 593 308 309 147 756 343 595 263 4.351 3.416 7.328 Constanţa 6.976 17.136 Tulcea 2.732 8.867 4.920 Cluj 6.177 565 1.679 618 9.779 2.676 3.735 24.227 7.773 3.328 Centru 38.563 7. din care: femei gimnazial.026 535 464 254 192 103 182 83 3.060 2.239 Nord-Est 46.399 Nord-Vest 28.386 3. Mobility. level of education and regions/counties.664 3.657 2.305 1.687 Bucureşti-Ilfov 14.014 Vest 12.802 2.113 43. la 30 Iunie 2012 Unpaid unemployed by gender.193 81 37 3.451 3.159 1.626 Timiş 1.194 11.200 1.558 112.326 7.472 5.244 3.577 Gorj 5.817 4.664 5.665 1.627 9.354 4.989 2.348 15.548 11.624 1.095 2.167 Prahova 7.941 16.070 2.297 452 209 578 234 932 383 488 208 256 109 350 154 4.322 348 164 340 183 1.619 7.761 6.513 1.058 42.083 1.885 18.655 21 1.893 9.952 3.682 13. Numărul şomerilor neindemnizaţi pe sexe.852 2.156 universitar (university degree) 8.504 1.695 Sibiu 4.266 6.285 Botoşani 2.317 3.275 598 564 291 536 317 570 258 3.913 Vaslui 10.282 Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Source: National Agency for Employment) Regiune/Judeţ (Region/County) din care: femei (out of which: women) 94. on June 30.123 4.166 Mureş 9.066 523 609 294 763 340 909 408 1.177 Mehedinţi 7.182 1.113 2.666 836 188 87 305 140 870 460 303 149 2.692 1.625 2.038 5.380 10.565 5.531 237.604 3.212 4.789 4.Bucureşti 13.050 6.348 1.062 15.350 Ilfov 1.548 1.383 1.033 2.872 Argeş 7.821 38.018 Brăila 5.577 1.752 3.040 Harghita 4.847 18.028 6.753 412 152 350 137 1.312 14.860 Calaraşi 4.249 1.000 2.123 105 79 491 182 165 101 867 173 61 349 165 36 83 817 245 51 123 80 37 240 41 793 179 256 39 83 236 602 70 98 283 151 927 103 88 418 200 51 67 982 148 371 108 71 175 109 2. 2012 Numărul şomerilor (Number of unemployed) primar.434 2.350 1.692 2.208 Sălaj 4.157 2.

şomeri neindemnizaţi (unpaid unemployed) .348 71.269 420 2.928 10.324 2.958 16.femei (women) .209 - 3.173 2.353 184 2.100 - 259 237.338 23 1.250 706 651 653 1.263 1.530 57. Mobility.920 16.139 54 10.011 88 2.171 2 61.280 6.219 237 25. on June 30.132 1.043 21 3.beneficiari de indemnizaţie de şomaj de 75% din ISR1 (beneficiaries of unemployment indemnity of 75% of SIR1) .005 114.296 803 4 581 278 589 131 .131 466 51 2.461 3.684 12.909 20.857 29 1.241 306.867 31.) Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Source: National Agency for Employment) 16 404.568 17.484 13.femei (women) .155 2.518 1.800 3 1.230 7.020 5.636 3. by level of education): a) Persoane cu nivel de instruire primar.635 5.515 3.55 ani Peste 55 ani (Under 25 (25 .114 178.885 23.070 31.130 358 686 1.239 94. în vigoare la data stabilirii dreptului.761 3.413 32.857 68.637 77.730 2.910 562 9.436 3 2.femei (women) .907 6. Numărul şomerilor înregistraţi. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.940 4.077 3.910 14.408 47.021 1.39 (40 .49 ani 50 .531 20.414 8.955 15.536 54.413 5.735 11.030 39.29 ani 30 .726 38. (Social indicator reference guaranteed to be paid.475 8.078 16.beneficiari de indemnizaţie de şomaj de 50% din ISR1 (beneficiaries of unemployment indemnity of 50% of SIR1) .261 1.098 3.979 4. după nivelul de instruire (from total unemployed.251 1. pe niveluri de instruire şi grupe de vârstă.beneficiari de indemnizaţie de şomaj de 50% din ISR1 (beneficiaries of unemployment indemnity of 50% of SIR1) .439 55. 2012 Nivel de instruire (Level of education) Total TOTAL din care: femei (out of which: women): Din total şomeri.şomeri neindemnizaţi (unpaid unemployed) .083 5.658 13.366 64 2.727 13.863 4.761 6.beneficiari de indemnizaţie de şomaj de 75% din ISR1 (beneficiaries of unemployment indemnity of 75% of SIR1) .471 1.401 12.398 Grupe de vârstă (Age groups) Sub 25 ani 25 .747 41 7.539 24.945 1.019 19.305 - 5.beneficiari de indemnizaţie de şomaj de 75% din ISR1 (beneficiaries of unemployment indemnity of 75% of SIR1) .862 86.036 6 435 2 695 8.Ocupare.426 - 674 26.435 16.beneficiari de indemnizaţie de şomaj de 50% din ISR1 (beneficiaries of unemployment indemnity of 50% of SIR1) .250 1.965 1.410 1.femei (women) 1 Indicatorul social de referinţă garantat în plată.028 5.532 1. Mobilitate.796 10. Unemployment and Unemployed Social Protection 5.219 28.109 49.349 14.femei (women) c) Persoane cu nivel de instruire universitar (Persons with university degree) din care: femei (out of which: women) .femei (women) . la 30 Iunie 2012 Number of registered unemployed.55 (Over 55 years) years) years) years) years) years) 43.29 (30 .128 27.106 43.şomeri neindemnizaţi (unpaid unemployed) .238 12 10.683 4.387 566 1.774 319 4.femei (women) .104 2.497 43 4.951 37.978 81 7. by level of education and age groups.195 15. in force at the date of right determination. gimnazial.219 5.746 8.823 44.780 63.39 ani 40 .49 (50 .166 20 17.770 15 5.580 21.564 9. profesional (Persons with less than high school degree) din care: femei (out of which: women) .646 25.069 5.femei (women) b) Persoane cu nivel de instruire liceal şi post-liceal (Persons with high school degree) din care: femei (out of which: women) .126 122.306 25.181 27.170 1.353 101.372 1.986 3.659 514 2.318 1.914 26.918 5.femei (women) .

muncitori necalificaţi în construcţia de clădiri (unskilled workers in building engineering) 26.449 631 553 .lucrători forestieri (forestry workers) 2. Unemployment and Unemployed Social Protection 6.038 1.047 3.984 695 646 1.732 2.39 ani 40 .ebenisti si asimilati 3.110 84.persons) 329.295 of agricultural and industrial machinery ) .248 .29 years) (30 .şoferi de autoturisme şi camionete (motorcar and truck drivers) 3. fitters and repairers 6. Mobility.716 983 508 .689 374 321 957 1.196 3.901 (unskilled workers in manufacturing not classified in previous working groups) .658 24.asistenţi vânzări în magazine (sales assistant in shops) 4.muncitori necalificaţi în servicii publice (unskilled workers in other public services) 31.personal specializat pentru îngrijire şi supraveghere la domiciliu (staff for care and supervision at 4.659 152 372 1.muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare. Situaţia privind ocupaţiile cu numărul cel mai mare de şomeri indemnizaţi conform legii nr.muncitori necalificaţi în transporturi şi manipulanţi mărfuri (unskilled workers in transports and 25.tehnicieni-operatori echipamente de calcul (technical-computing equipment operators) 2. neclasificaţi în grupele de bază anterioare 59.584 8.sudori şi debitatori autogen (welders and debtors autogenous) 3.muncitori necalificati în grupele de baza anterioare (unskilled workers not classified in previous working 3.29 ani 30 .202 399 386 and vegetable crops) .987 165 252 937 1.870 3.880 3.092 merchandise manipulators) .681 .279 3.mecanici. by age groups. 2012 Grupe de vârstă (Age groups) Sub 25 ani 25 .401 439 243 .179 2.160 774 796 .în culturi de câmp şi legumicultură (farmer / worker qualified in field 3.zidari (bricklayers) 2.354 1.448 37 57 441 1.384 125 168 711 688 336 356 .directori generali.613 33.lucratori forestieri si asimilati (forestry workers and judge) 2.560 1.269 99 197 858 964 488 663 .174 192 136 467 925 669 785 .76/2002 şi art.250 93.385 861 307 512 440 164 101 .185 6.116 2.funcţionari în evidenţa stocurilor (employees who hold records of stocks) 4.503 .295 8. 45 al O.39 years) (40 .G.240 484 484 .458 747 402 1.615 2. 98/1999.portari.vânzători în magazine şi pieţe (shop-assistants and street vendors) 8.242 67 154 967 1.235 199 197 623 693 305 218 .223 1.443 119 121 714 779 278 432 .917 15.841 19.mecanici de autovehicule (vehicles mechanics) 3.specialisti în contabilitate şi asimilaţi (specilalists in accounting and assimilated) 3.şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj (truck and high capacity machines drivers) 2.055 573 786 2.ambalatori (packers) 2.413 6.176 124 114 559 1. paznici şi asimilaţi (doorkeepers. rectificat şi ascuţit (operators grinding and sharpening machines) 4.314 180 47 313 863 552 359 workers in execution of textile products crafted from leather and similar materials) .563 1. nr. directori executivi şi asimilaţi (general directory.constructori şi montatori de structuri metalice (building-workers and metallic structure fitters) 12.296 574 404 615 864 501 338 . la 30 Iunie 2012 Report on occupations with a large number of unemployed paid according to the Law no.869 4. montatori şi reparatori de maşini agricole şi industriale (mechanics.733 95 199 861 905 322 351 .persoane (Unemployed by main occupations .55 years) (Over 55 years) Someri pe ocupaţii .49 years) (50 .867 .239 .661 517 172 985 1.019 554 806 groups) .muncitori necalificaţi în ferme mixte (unskilled workers in mixed farming) 69.55 ani Peste 55 ani (Under 25 years) (25 . Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.379 6.206 7.muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile.320 1.550 7.800 .279 45.958 4.516 48.636 720 698 home) .789 15. 98/1999.76/2002 and Emergency Ordinance of Government no.709 718 485 . piele şi materiale similare (skilled 2. executives and assimilated) 2.U.221 7.258 63 65 400 1.403 344 164 687 1.085 2. on June 30.459 4.247 7.048 18.342 4.49 ani 50 . Mobilitate.284 2.montatori de linii electrice (assemblers of electrical lines) 3.operatori pe maşini de polizat.353 238 134 1.010 7.811 63 100 574 858 463 753 .042 11.835 2.115 4.048 9.384 2.489 2. pe grupe de vârstă.044 572 421 . guards and assimilated) 3.agricultor/lucrător calificati .Ocupare.181 236 149 569 638 287 302 Ocupaţii (Occupations) Total 17 .

761 1. Unemployment and Unemployed Social Protection Ocupaţii (Occupations) .instalatori şi montatori de ţevi (plumbers and pipe fitters) .49 ani 50 .376 1. Mobility.521 1.55 ani Peste 55 ani (Under 25 years) (25 .personal de serviciu în birouri.533 1.39 years) (40 .personal de îngrijire în domeniul sănătăţii neclasificat în grupele de bază anterioare (personal healthcare unclassified in previous working groups) .39 ani 40 .048 1.29 ani 30 . blanari si palarieri .tehnicieni şi maiştri mecanici (mechanics . confectioneri.763 1.croitori.bucătari (chefs) .economişti (economists) .administratori de cladiri (buildings administrators) .707 Grupe de vârstă (Age groups) Sub 25 ani 25 .531 1. tehnicians and foremen) .29 years) (30 .asamblatori neclasificaţi în grupele de bază anterioare(unskilled assemblers in the previous working groups) . Mobilitate.540 204 141 418 497 193 87 1.467 1.55 years) (Over 55 years) 48 89 445 742 474 340 642 373 564 303 71 95 147 98 296 541 303 378 157 310 651 379 127 137 21 63 408 627 305 283 1.655 56 61 362 575 363 238 1.brokeri comerciali .muncitori în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (workers in information technology and communications) .profesori în învăţământul secundar (teachers in secondary education) .ingineri mecanici (mechanical engineers) . hoteluri şi alte institutii (personal service in offices.Ocupare.138 2. hotels and other institutions) . Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.644 195 72 256 567 229 325 1.secretari Total 2.49 years) (50 .372 171 52 94 759 220 96 268 107 192 142 76 185 499 173 510 85 272 532 356 389 406 144 470 354 149 404 184 104 220 134 90 406 135 233 118 71 18 .

439 1.281 1.471 387 525 3.241 2.981 2.818 244 431 2.861 1.289 11.bărbaţi (men) 29.560 14.220 Sub 25 ani 43.898 5.206 4.888 .451 2.679 5. Mobilitate.167 (50-55 years) . 2012 Grupa de vârstă (Age groups) Durata şomajului cuprinsă între (unemployment length between): Total 1 zi .010 11.500 456 1.209 6.867 34.526 523 78.133 7.002 1.bărbaţi (men) 17.259 2.796 25-29 ani 31.749 6.456 50.708 6.375 1.622 2.478 .279 Peste 55 ani 57.168 14.542 311 926 957 327 739 675 125 398 434 899 2.469 9.714 1.501 962 1.670 14.899 Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Source: National Agency for Employment) 6 . Unemployment and Unemployed Social Protection 7.408 4.398 40.576 3.27 months) (over 27 months) 90.femei (women) 20.279 319 638 3.716 42.893 12.418 1.436 5.610 662 709 1.066 7.652 3.224 18.738 453 999 912 609 1.475 50-55 ani 55.090 2.134 (30-39 years) .femei (women) 13.961 1.513 4.6 luni (3 .009 10.676 5.767 3. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.062 8.327 1.femei (women) 178.648 600 1.577 (over 55 years) .114 3.739 15.953 9.307 3.786 3.395 .909 4.375 9. pe grupe de vârstă şi după durata şomajului.18 months) (18 .573 1.092 1.163 12.038 1.739 40-49 ani 114.881 2.945 4.283 7.Ocupare.324 (under 25 years) .118 4.393 2.194 6.237 10.528 .882 6.710 6.264 2.femei (women) 25.920 8.793 10.506 1.575 7.24 months) (24 .621 5.971 7.586 17.488 4.582 19 .353 8. Mobility.255 9.452 23.812 12.9 months) 9 .698 .952 942 1.013 939 3.bărbaţi (men) 59.3 luni (1 day .269 3.029 7.bărbaţi (men) 53.646 11.957 1.540 3.233 776 962 6.femei (women) 54.441 5.932 11.005 21.765 5.21 luni 21 .15 luni 15 .394 1.878 6.241 4.167 9.571 3.768 12.24 luni 24 .12 months) 12 .733 3.618 1.824 5.678 .femei (women) 47.712 1.3 months) 3 . by age groups and by unemployment length.684 1.831 927 1.797 47.383 2.153 4.658 5. on June 30.bărbaţi (men) 37.15 months) (15 .21 months) (21 .098 845 1.bărbaţi (men) 225.054 2.011 580 856 6.766 886 1.032 30-39 ani 101.314 .908 10.507 1.351 16.12 luni (9 .608 4.828 2.192 1.730 4.700 2.149 24. Numărul şomerilor înregistraţi.371 1.962 6.135 1.277 20.494 26.707 (25-29 years) .086 6.988 11.6 months) TOTAL 404.536 11.847 13.664 112 322 2.746 6.830 47.483 3.832 23.957 3.559 1.bărbaţi (men) 27.924 1.351 14.130 1.291 2.27 luni peste 27 luni (12 .789 (40-49 years) .144 6.136 1.femei (women) 16.966 3.164 10.611 536 631 1.032 1. la 30 Iunie 2012 Number of registered unemployed.294 1.907 3.114 82.783 3.9 luni (6 .944 23.675 .831 4.745 40.187 2.887 3.439 21.530 10.884 4.163 4.867 12.18 luni 18 .127 2.280 30.

649 3.265 18.826 9.462 20.438 1. year total) 330.412 17.124 23.351 387.986 166.692 1.621 44.284 151.104 2.001 20.255 1.569 32.497 608 409 37 2 1.595 - 746 - 47.412 19.660 20.139 4.542 - 833 - 443 - 721 - 353 - 1.474 23. Mobilitate.809 - 3.105 1.Ocupare. by causes Motive (Causes) TOTAL INTRĂRI Disponibilizări colective (Collective dismissals) Disponibilizări curente de personal (Current staff dismissals) Reactivări de drepturi băneşti ale şomerilor indemnizaţi (Reactivations of entitlements of paid unemployed) Reînnoiri de cereri de loc de muncă ale şomerilor neindemnizaţi (Job requests renewals of unpaid unemployed) Absolvenţi (Graduates) Persoane provenite din activităţi individuale (Persons who were self-employed) Persoane intrate la categoria şomeri neindemnizaţi pentru solicitarea adeverinţei conform Legii nr.485 359 114 8 707 4. pe motive Unemployed entries and exits of the records of the Agencies for Employment.543 75.492 3.490 57.863 13.046 22.671 433 4.923 35.846 18. Unemployment and Unemployed Social Protection 8.670 2.254 2.418 1.362 61.876 5.416/2001 privind venitul minim garantat (Persons registered as unpaid unemployed for requesting a certificate according to the Law no.983 7.985 22.847 3.191 1.360 19. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.004 1.630 11.381 53.848 9.660 502 10. Mobility.668 1.935 65.103 18.889 - 2.813 24.110 9.997 1.140 9. Intrările şi ieşirile de şomeri din evidenţele Agenţiilor pentru Ocuparea Forţei de Muncă.880 1.227 6. pe luni: (Out of total.322 299 80 5 666 8.298 640 331 23 2 1.016 1.015 8.582 3.747 4.790 1.219 50.516 30.106 48.025 7.450 1.879 1.665 108.670 24.945 4.690 729 34 4.087 1.137 din care: Trimestrul din care: femei II 2012 femei (out of (in the II (out of which: Quarter which: women) 2012) women) 141.019 10.131 631 410 26 2 1.933 3.766 4.556 145.009 3.032 331 14 0 2.625 3.866 1.911 1.795 29.676 44.218 5.150 20.716 23.766 8.656 11.163 74.663 3.003 1.226 30.353 190 10 7.644 1.123 103.631 47.416/2001 on minimum guaranteed revenue) Alte situaţii (Other situations) TOTAL IEŞIRI Încadrări în muncă pe perioadă nedeterminată (Hired with open-ended contracts) Încadrări în muncă pe perioadă determinată (Hired with fixed-term contracts) Refuz nejustificat de a se încadra sau de a urma un curs de formare profesională (Unjustified denial to take a job or to attend a training course) Neprezentări la viză (Absented to mandatory visa) Nereînnoire a cererii de loc de muncă la expirarea perioadei de indemnizare (Non-renewal of job request at the end of entitlement) Plecare în străinătate (Went abroad) Încorporare în armată (Went to the army) Pensionare (Retired) Deces (Deceased) Intrare în detenţie (Went into prison) Intrare în concediu de maternitate (Went to maternity leave) Nereînnoire a cererii de loc de muncă a şomerilor neindemnizaţi (Non-renewal of job request of unpaid unemployed) Alte situaţii (Other situations) Total an 2011 (2011.171 18.641 202.401 3.479 57.273 6.236 15.564 43.905 18.681 28.224 183 74 85 37 31 15 20 6 34 16 7.189 8.477 11.737 Din total.967 7.286 19.459 994 773 399 648 256 11.149 - 1.365 59.089 2.102 93.120 9.009 9.703 32.717 73.203 11.714 8.047 11.404 3.318 6.350 2. by months) Aprilie (April) Mai (May) Iunie (June) din care: femei din care: femei din care: femei Total Total Total (out of which: (out of which: (out of which: women) women) women) 46.206 22.727 83.237 4.488 5.150 86 6 3.196 784 343 233 97 303 118 248 128 20 .611 374 137 1 777 7.649 2.673 539 8.

347 1.950 2.907 10.804 2.199 1.793 2.325 7.511 1.986 6.787 447 669 773 542 578 430 2.336 1.072 360 1.655 1.846 2.585 1.577 6.547 558 578 830 333 447 592 655 864 615 5.565 1.584 3. gender.691 2.980 6.919 6.126 3.929 2.646 3.636 337 1.475 2.250 2.958 3.080 1.360 1.366 1.801 1.667 5.966 2.223 288 516 586 1.557 6.919 719 1.676 5.424 1.485 960 1.347 2.009 742 12.005 4.055 3.718 2.871 3.565 10. în perioada ianuarie-iunie 2012 Number of employees by accomplishing the Program Employment.025 891 4.597 21.603 1.064 714 1.211 7.371 909 1.812 2. Unemployment and Unemployed Social Protection 9.369 1.325 8.592 1.205 19.357 1.007 1.379 5.034 6.709 1.800 1.579 980 1.112 1.718 1.070 46.054 1.834 1.247 2.774 4.108 1.132 4.996 2.143 1.646 1.611 4.643 1.234 1. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.062 10.739 1.032 341 242 4.737 11.279 2.570 1.291 6.540 2.120 3.974 3.483 24.389 7.703 547 939 917 1.157 1.386 din total: (out of total): 25 -34 ani 35 -45 ani peste 45 ani (25 -34 (35 -45 (over 45 years) years) years) 44.002 608 1.323 689 723 660 542 679 821 1.497 2.242 3.995 1.779 3.163 701 1.808 1.101 1.554 1.018 1.527 1.331 1.112 883 2. Mobilitate.874 7.717 12.821 1.981 1.032 502 949 1.727 6. area and age groups.870 1.310 4.005 1.442 1. medii şi grupe de vârstă.Bucureşti din care: (out of which:) Total 175.484 98 1.773 3.710 979 1.802 1.208 986 804 2.983 2.874 1.721 24.117 1.424 2.553 1.090 1.667 1.035 1.701 2.833 6.150 1.019 8.344 1.338 1.023 21.595 1.362 11.089 Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Source: National Agency for Employment) 21 rural 71.644 37.842 1.198 3.139 19.339 .047 7.007 2.497 2.298 8.645 3.300 2.393 3.645 966 1. January-June.923 12.534 2.125 8.810 3.333 1.349 2.273 5.218 1.040 1.303 902 544 682 748 1.719 2.251 318 775 462 263 1.305 6.830 12. 2012 Regiune/Judeţ (Region/County) TOTAL Nord-Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud-Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud-Muntenia Argeş Calaraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord-Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu-Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti-Ilfov Ilfov Mun.562 4.468 7.356 10.336 247 10.573 1.758 2.931 629 832 870 5.by regions/counties.193 8.845 2.050 5.123 3.045 2.877 526 537 563 1.093 315 990 173 1.274 5.467 2.265 1.303 4.615 1.312 7.046 10.479 1.021 893 4.182 616 857 677 322 463 4.268 663 1.711 14.374 1.245 1.671 888 2.204 1.812 371 626 752 332 386 523 5.639 1.417 926 2.096 2.491 6.747 2. sexe.585 2.862 457 465 1.909 2.323 420 3.083 844 2.467 4.132 704 194 884 393 214 1.021 15.926 559 856 878 1.022 2.071 270 4.093 2.708 1.980 1.336 3.681 2.107 3.417 1.963 4.343 4.275 1.058 4.642 2.512 1.105 5.166 3.905 1.702 556 3.505 17.792 2.102 757 1.930 2.015 742 3.288 din total: (out of total): urban 104.256 1.031 4.494 4.651 1.316 5.511 998 728 1.519 1.103 1.706 648 462 8.663 1.476 153 195 137 2.092 1.007 875 6.158 7.810 1.647 1.824 1.669 1.267 1.345 981 3.672 583 10.590 5.346 2.218 2.208 650 2.730 4.409 12.749 1.222 789 554 714 705 378 676 606 2.250 1.338 1.433 1.801 bărbaţi (men) 109.575 4.746 796 819 591 506 515 435 1.Ocupare.483 1.089 femei (women) 65.015 9.866 12.075 4.601 313 5. pe regiuni/judeţe.763 8.688 5.908 7.480 4.323 596 318 891 384 4.144 13.858 1.023 912 2.016 1.738 2.578 13.080 2.723 2.572 1.150 3.556 796 600 2.079 5.069 9. Numărul persoanelor încadrate prin realizarea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă.037 3.997 1.400 1.668 5.290 1. Mobility.694 2.951 988 1.801 1.702 2.188 8.731 1.081 741 11.442 1.377 10.672 1.098 3.481 336 336 - sub 25 ani (under 25 years) 33.792 1.718 4.872 51.378 556 2.751 18.191 21.182 2.

January-June.Ocupare. Numărul persoanelor încadrate prin realizarea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.part I Şomeri de lungă durată (Long-term unemployed) Regiune/Judeţ (Region/County) TOTAL Nord-Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud-Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud-Muntenia Argeş Calaraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara cu vârsta sub 25 ani (before the age of 25 years’ old) 1. Unemployment and Unemployed Social Protection 10.Partea I Number of employees employed through the accomplishment of the the National Action Plan for Employment. Mobilitate.916 638 32 57 230 86 199 34 368 77 221 12 39 6 13 243 15 23 24 86 2 84 9 255 28 8 43 120 56 205 32 12 64 din care: femei (out of which: women) 1. 2012.958 224 56 35 99 28 6 170 46 12 15 42 31 24 560 6 60 132 125 19 185 33 122 31 11 12 59 9 403 102 25 162 Tineri care au părăsit Persoane eliberate sistemul de protecţie a Cetăţeni Persoane din detenţie străini copilului refugiate (Persons released (Foreign (Young persons (Refugees) from prison) out the child protection citizens) system) 5 26 14 1 14 8 9 3 8 1 2 4 1 3 2 2 2 1 - . în perioada ianuarie-iunie 2012.655 315 31 2 101 66 95 20 110 34 23 1 29 8 15 185 40 18 28 59 7 32 1 163 31 14 19 73 26 159 39 17 40 din care: femei (out of which: women) 716 131 16 1 44 27 36 7 42 12 8 10 5 7 80 18 8 13 21 3 17 69 13 6 11 30 9 70 12 6 28 cu vârsta de 25 ani şi peste (over 25 years’ old) 2. Mobility. by regions/counties and target groups. pe regiuni/judeţe şi grupuri ţintă.032 185 9 4 85 25 46 16 82 20 40 6 10 2 4 82 8 7 4 32 29 2 59 8 1 9 36 5 84 13 4 26 22 Persoane cu handicap (Disabled persons) 298 25 2 3 11 7 2 27 2 3 2 3 9 8 50 12 10 2 25 1 26 17 1 5 3 23 6 3 2 Romi (Rroma persons) 2.

Mobility.Ocupare.Bucureşti cu vârsta sub 25 ani (before the age of 25 years’ old) 63 338 65 43 165 41 24 170 22 41 74 15 18 215 215 din care: femei (out of which: women) 24 142 30 24 55 23 10 76 11 13 36 8 8 106 106 cu vârsta de 25 ani şi peste (over 25 years’ old) 97 459 136 61 215 16 31 175 4 48 78 18 27 573 573 din care: femei (out of which: women) 41 188 40 24 108 5 11 65 2 16 26 7 14 287 287 23 Persoane cu handicap (Disabled persons) 12 60 16 4 7 26 6 1 73 17 10 4 8 24 10 14 2 12 Romi (Rroma persons) 114 565 361 16 95 14 34 45 735 78 59 62 20 221 295 179 179 Tineri care au părăsit Persoane eliberate sistemul de protecţie a Cetăţeni Persoane din detenţie străini copilului refugiate (Persons released (Foreign (Young persons (Refugees) from prison) out the child protection citizens) system) 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 6 - . Mobilitate. Unemployment and Unemployed Social Protection Şomeri de lungă durată (Long-term unemployed) Regiune/Judeţ (Region/County) Timiş Nord-Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu-Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti-Ilfov Ilfov Mun. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.

040 601 403 808 804 566 1.003 1.015 574 358 6.Partea II Number of employees employed through the accomplishment of the the National Action Plan for Employment.038 12 2.171 2.614 1.282 8.744 585 999 3.305 638 43 5.450 575 4.210 5.222 1.072 1.130 1. Mobilitate.290 3. Mobility.964 718 501 1. Numărul persoanelor încadrate prin realizarea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă.086 838 6 1.941 6 2.026 748 3.018 951 11.764 20 4.225 118 177 294 1.787 19 4.413 29.Ocupare.871 1.002 951 1.225 1.531 1.282 7.part II Nivel de educaţie (level of education) Regiune/Judeţ (Region/County) TOTAL Nord-Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud-Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud-Muntenia Argeş Calaraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Învăţământ primar (Primary educattion) 23.549 2.185 899 1.027 6.133 936 8.382 889 44.011 875 1.524 560 719 517 678 1.875 9.118 64 3.044 814 2.628 7.593 703 341 1.013 875 5.324 7.568 939 62 52 313 202 Învăţământ Învăţământ Învăţământ liceal Învăţământ profesional postliceal gimnazial ( Upper secondary (Post-highschool (Less than upper (Vocational education) level) graduate) secondary) 38.403 754 460 5.882 11 .013 1.639 151 874 191 230 83 110 5.809 557 592 1. by regions/counties and target groups.282 6.558 507 2.256 3.358 371 845 741 378 1.577 588 1.232 724 499 865 2.210 797 1. Unemployment and Unemployed Social Protection 10.015 370 203 343 346 Statutul persoanelor în căutarea unui loc de muncă(Persons are looking for a job) Persoane în căutarea Şomei unui loc neindemnizaţi Şomei indemnizaţi de (Unpaid (Paid unemployed) muncă(Pe unemployed) rsons are looking for a job) 117.717 1.328 111 1.105 1.372 702 4. January-June.826 1.288 2 915 568 16.253 3.400 1.546 1.549 722 395 240 694 498 46.511 56.094 1.810 534 95 259 158 115 438 211 2.290 814 3.536 1.925 1.113 1.908 232 369 313 659 146 189 1.145 508 329 5.670 954 633 2.585 1. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.pe regiuni/judeţe şi grupuri ţintă.140 3.747 127 128 1.903 11.999 994 24 3.948 98 1. în perioada ianuarie-iunie 2012.192 1. 2012.277 1.539 715 1.215 994 4.711 328 200 1.433 8 1.499 1.090 2.119 86 1.481 661 69 35 177 162 165 53 415 81 121 63 88 25 37 447 131 27 53 29 54 119 34 441 142 87 39 79 94 Învăţământ universitar (University) 19.823 800 1.598 2.720 .029 892 7.251 9.074 677 12.908 1.246 117 83 3.361 1.680 8.325 1.044 253 1.

631 903 514 1.977 2.740 4.059 2.213 114 3.251 493 1.779 1.961 5.589 156 286 1.895 655 964 622 558 958 1.939 2.397 680 582 723 5.365 111 1.088 176 61 1.703 1.911 1.148 7.976 491 358 2. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.687 104 3.221 2.502 1.144 240 551 196 185 576 396 2. Unemployment and Unemployed Social Protection Nivel de educaţie (level of education) Regiune/Judeţ (Region/County) Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord-Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu-Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti-Ilfov Ilfov Mun.319 12.614 646 3.434 4.124 - .088 2.308 11 1.018 580 366 57 194 3.282 1.126 1.171 1.812 1.842 838 719 686 779 1.695 5.813 813 17 375 1.277 2.572 1.874 179 1.647 4.099 25 337 58 63 137 79 412 75 29 182 56 27 43 466 29 87 75 59 151 65 302 3 299 Învăţământ universitar (University) 2.403 8.471 1.524 2.115 4 2.690 475 1. Mobility.090 650 1.138 1.359 294 1.557 123 1.175 1.274 620 187 661 298 284 224 2.124 962 119 10.375 640 6.278 1.376 108 754 1.202 408 977 754 269 672 4.308 Statutul persoanelor în căutarea unui loc de muncă(Persons are looking for a job) Persoane în căutarea Şomei unui loc neindemnizaţi Şomei indemnizaţi de (Unpaid (Paid unemployed) muncă(Pe unemployed) rsons are looking for a job) 16.Bucureşti Învăţământ primar (Primary educattion) 1.068 4.925 119 1.655 373 262 799 1. Mobilitate.100 455 1.965 2.857 2.343 8.188 631 479 2.669 1.361 53 2.254 Învăţământ Învăţământ Învăţământ liceal Învăţământ profesional postliceal gimnazial ( Upper secondary (Post-highschool (Less than upper (Vocational education) level) graduate) secondary) 6.151 1.011 136 2.348 47 312 224 47 7.781 1.559 1.912 28 2.Ocupare.098 555 841 779 663 1.320 9.299 489 475 741 5.338 2.946 637 567 2.

090 1. din care: (Through job-matching services) 175.993 2.751 18.419 6.361 114 254 677 907 303 114 76 1.871 3.483 24.Partea I Number of employees through the implementation of the Program for Employment.080 2.275 1. Mobilitate.930 2.787 290 139 153 1. Numărul persoanelor încadrate prin realizarea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă.280 1.683 32.540 2.346 1.644 37.292 219 160 7.225 1.148 490 195 112 9.525 852 3.776 7.559 445 304 436 1.379 1.283 3.938 4.077 5.065 465 731 59 90 687 1.424 2.023 430 1.477 1.535 688 883 1.042 1. pe regiuni/judeţe şi tipuri de măsuri.614 7.483 21. January-June.717 2. Unemployment and Unemployed Social Protection 11.342 4.529 302 168 132 688 537 639 108 45 875 608 39 109 59 13.625 23.775 din care (out of which): Prin acordarea de alocaţii pentru şomerii din care (out of which): Prin organizarea care se încadrează înainte de expirarea în locuri de muncă Prin servicii de informare cursurilor în locuri de muncă şomajului vacante şi consiliere profesională de formare profesională vacante (Through benefits granting to the unemployed pe perioadă (Through organizing pe perioadă determinată (Through information and who take up employment before the end of the nedeterminată counselling services) vocational training (employed with period of entitlement to the unemployment (employed with courses) fixed-term contracts) benefit) open-ended contracts) 95.Part I Regiune/Judeţ (Region/County) Total Nord-Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud-Est Brăila Buzău Constanţa Galati Tulcea Vrancea Sud-Muntenia Argeş Calaraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Total Prin mediere.654 2.346 2.453 4.805 17.060 821 923 3.521 901 76 281 2.986 6.813 2.950 2.248 26 62 309 103 24 61 369 88 - 57 84 65 54 253 992 255 68 .463 1.491 6.502 1.414 391 524 17 153 9.023 19.023 2.023 1.958 3.011 364 88 213 2.003 8.850 3.611 18.272 1.456 8.126 7.264 2.120 1.242 1.385 1.069 9.540 1.194 3.120 866 1.599 2.Ocupare. 2012 .392 2.208 1.018 1.221 2.584 3.953 4.191 21.331 1.089 84 58 85 5.606 8.334 1.718 4.921 1.832 758 1.906 6. by regions/counties and types of measures. Mobility.291 6.433 2.869 5.833 151.571 1.015 6.730 4.580 1.802 1.356 10.584 3.948 1.810 3.492 5.625 56.466 7.655 8.023 21.648 907 785 4.614 1.530 1.250 239 16 616 325 4.774 4.874 7.208 8.366 1.446 559 513 3. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.497 527 1.986 5.349 770 104 154 6. în perioada ianuarie-iunie 2012.657 1.362 2.409 12.296 912 58 254 187 1.772 125 93 1.357 1.266 10 79 2.058 31.332 384 92 127 1.691 2.

Bucureşti Total 9.193 980 1.611 4.058 7.842 622 281 149 926 1.228 129 328 1.694 2. din care: (Through job-matching services) 9.953 690 408 46 183 825 388 35 74 139 1.598 1.471 15.527 2.610 386 138 165 2.189 4.067 1.397 3.083 1.607 1. Mobilitate.594 754 1.110 122 222 6.375 946 1.184 1.415 2.831 515 902 271 88 1.534 2.774 530 1.374 213 271 1.877 687 1. Mobility.529 2.597 21.972 405 126 639 27 .672 583 10.346 2.837 383 8.454 din care (out of which): Prin acordarea de alocaţii pentru şomerii din care (out of which): Prin organizarea care se încadrează înainte de expirarea în locuri de muncă Prin servicii de informare cursurilor în locuri de muncă şomajului vacante şi consiliere profesională de formare profesională vacante (Through benefits granting to the unemployed pe perioadă (Through organizing pe perioadă determinată (Through information and who take up employment before the end of the nedeterminată counselling services) vocational training (employed with period of entitlement to the unemployment (employed with courses) fixed-term contracts) benefit) open-ended contracts) 6.251 2.643 1.125 8.096 2.530 167 129 10.658 2.266 1. Unemployment and Unemployed Social Protection Regiune/Judeţ (Region/County) Hunedoara Timiş Nord-Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu-Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti-Ilfov Ilfov Mun.849 4.533 8.611 3.685 2.348 2.321 17.482 1.804 2.872 5.149 1.205 19.179 464 178 711 176 207 59 52 72 6.201 4.250 2.343 4.723 2.118 430 67 166 2.554 227 461 3.058 4.125 6.123 1.001 1.046 10.317 4.305 6.843 1.213 2.643 1.611 918 271 159 150 1.753 2.089 Prin mediere.590 5.168 54 208 10.Ocupare.907 2.718 1. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.

Part II Regiune/Judeţ (Region/County) TOTAL Nord-Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud-Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud-Muntenia Argeş Calaraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Din total. 2012. pe regiuni/judeţe şi tipuri de măsuri. Mobilitate. Mobility. Unemployment and Unemployed Social Protection 11. persoane încadrate prin subvenţionarea locurilor de muncă (Out of total.Ocupare.521 304 302 2 3 271 45 61 165 278 201 201 48 25 23 39 48 102 100 2 3 205 32 34 139 54 1 1 18 13 2 3 77 36 24 128 127 1 3 79 1 33 45 183 22 22 17 8 9 18 48 34 33 1 1 30 8 22 27 28 15 15 1 3 1 2 21 57 57 1 29 1 16 12 41 949 929 20 18 215 6 123 86 128 225 218 7 60 1 37 22 22 70 67 3 2 11 6 5 4 108 108 40 4 19 17 13 182 180 2 1 14 11 3 17 80 78 2 20 1 11 8 7 171 169 2 7 41 21 20 29 113 109 4 8 29 18 11 36 159 153 6 1 151 3 74 74 196 14 58 2 28 28 67 24 78 76 2 1 33 1 18 14 20 28 Persoane cu handicap (Disabled persons) 47 3 3 2 1 1 7 2 3 1 1 2 2 .480 80 47 1. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment. în perioada ianuarie-iunie 2012.560 3.Partea II Number of employees through the implementation of the Program for Employment.absolvenţi absolvenţi de au unici ai familiei ciclului inferior întreţinători şomeri beneficiari de absolvenţi învăţământ 3 ani până la monoparentale unici ai familiilor având al liceului sau ai primă de de secundar superior pensie Absolvenţi (Unemployed over şcolilor monoparentale peste 45 de încadrare (out of învăţământ sau învăţământ (Graduates) de arte şi meserii (Unemployed 45 years ani (single graduates superior postliceal who are three old or single (inferior providers for the (unemployed beneficiares. by regions/counties and types of measures. Numărul persoanelor încadrate prin realizarea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă. January-June. (university (secondary superior years away providers monoparental over highschool or arts employment graduates) or post-highschool from pension) for the and crafts schools family) 45 years old) bonus) graduates) monoparental graduates) family) 3.771 111 706 954 1. persons taking up employment through employers’subsidization): Şomeri având peste din care (out of which): din care (out of which): 45 de ani sau din Şomeri care mai întreţinători absolvenţi ai total.

persoane încadrate prin subvenţionarea locurilor de muncă (Out of total. Unemployment and Unemployed Social Protection Regiune/Judeţ (Region/County) Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord-Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu-Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti-Ilfov Ilfov Mun.Bucureşti Din total. (university (secondary superior years away providers highschool or arts monoparental over employment graduates) or post-highschool from pension) for the and crafts schools family) 45 years old) bonus) graduates) monoparental graduates) family) 81 77 4 60 28 32 71 303 301 2 1 177 13 33 131 120 240 240 1 53 17 36 43 36 5 63 61 2 124 13 16 95 36 857 824 33 9 440 32 186 222 363 164 159 5 2 150 2 59 89 58 26 25 1 30 20 4 6 60 244 242 2 2 57 1 14 42 40 353 337 16 4 161 7 87 67 123 60 52 8 1 39 1 21 17 72 10 9 1 3 1 1 1 10 623 610 13 11 336 11 172 153 215 96 96 2 9 1 8 60 156 156 2 46 19 27 45 142 130 12 2 26 2 18 6 28 64 63 1 2 136 5 86 45 127 127 2 91 2 44 45 47 38 38 1 28 2 4 22 35 237 234 3 1 102 0 24 78 38 5 5 6 6 2 232 229 3 1 96 24 72 36 29 Persoane cu handicap (Disabled persons) 2 1 1 12 2 1 4 3 2 12 5 4 3 7 2 5 .Ocupare. persons taking up employment through employers’subsidization): Şomeri având peste din care (out of which): din care (out of which): 45 de ani sau din Şomeri care mai întreţinători absolvenţi ai total. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.absolvenţi absolvenţi de au unici ai familiei ciclului inferior întreţinători şomeri beneficiari de absolvenţi învăţământ 3 ani până la monoparentale unici ai familiilor având al liceului sau ai primă de de secundar superior pensie Absolvenţi (Unemployed over şcolilor monoparentale peste 45 de învăţământ încadrare (out of sau învăţământ (Graduates) de arte şi meserii (Unemployed 45 years ani (single graduates superior postliceal who are three old or single (inferior providers for the (unemployed beneficiares. Mobility. Mobilitate.

Mobilitate. 116/2002 (Through concluding solidarity contracts.Partea III Number of employees through the implementation of the Program for Employment. faţă de domiciliu schimbarea domiciliului (Unemployed taking up (Unemployed taking up employment at more than 50 km. by regions/counties and types of measures.Ocupare. January-June.167 203 12 26 7 12 17 25 6 5 6 7 8 10 6 21 1 5 9 15 5 2 - 12 4 123 19 - 36 20 15 132 97 54 43 3 35 90 8 40 13 12 9 15 5 29 5 5 1 9 3 11 8 7 8 6 2 1 - 3 1 1 23 7 35 23 31 1 166 99 67 2 48 311 42 2 22 11 12 52 25 32 2 12 11 7 27 8 10 10 5 25 17 2 - 1 4 9 7 27 58 2 98 11 121 21 189 15 174 1 44 47 4 52 112 21 - 1 3 3 8 - 3 49 109 13 - 1 - 7 5 11 21 1 25 21 83 7 76 0 26 85 42 34 4 1 38 33 - 2 - 10 30 . Mobility. employment in other location away from the locality of by changing their residence) residence) Prin încheierea de contracte de solidaritate. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.116/2002) Prin acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri (Through services of consulting an support for starting an independent activity or a bussiness) Prin alte măsuri active (Through other active measures) 959 99 288 42 671 57 64 7 438 158 1. pe regiuni/judeţe şi tipuri de măsuri – în perioada ianuarie-iunie 2012. 2012 . Numărul persoanelor încadrate prin realizarea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă. în baza Legii nr.Part III Prin stimularea mobilităţii forţei de muncă (Through the stimulation of the labour force mobility) TOTAL Nord-Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud-Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud-Muntenia Argeş Calaraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin din care: (out of which:) Şomeri care se încadrează într-o Şomeri care se încadrează localitate la distanţă de peste 50 în altă localitate cu km. according to the Law no. Unemployment and Unemployed Social Protection 11.

116/2002) 24 - Prin acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri (Through services of consulting an support for starting an independent activity or a bussiness) Prin alte măsuri active (Through other active measures) 75 204 38 166 13 58 52 15 111 24 17 36 1 3 9 12 7 7 - 12 102 12 10 29 1 7 6 3 19 6 27 3 25 26 1 112 30 82 26 68 304 34 27 7 14 21 9 6 17 3 3 1 - 28 10 4 11 20 9 5 20 1 34 4 11 8 7 4 108 12 59 79 17 29 9 3 6 12 1 75 2 7 1 2 1 5 12 1 75 31 . employment in other location away from the locality of by changing their residence) residence) 2 2 5 2 3 Prin stimularea mobilităţii forţei de muncă (Through the stimulation of the labour force mobility) Hunedoara Timiş Nord-Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu-Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti-Ilfov Ilfov Mun. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment. în baza Legii nr. Unemployment and Unemployed Social Protection din care: (out of which:) Şomeri care se încadrează într-o Şomeri care se încadrează localitate la distanţă de peste 50 în altă localitate cu km. Mobilitate. 116/2002 (Through concluding solidarity contracts. Mobility. faţă de domiciliu schimbarea domiciliului (Unemployed taking up (Unemployed taking up employment at more than 50 km.Ocupare.Bucureşti - Prin încheierea de contracte de solidaritate. according to the Law no.

ajutor bucatar . din care: (Total.ospatar . în trimestrul II 2012 Number of workers mediated through EURES network by destination countries and occupations. Numărul lucrătorilor mediaţi prin reţeaua EURES pe ţări de destinaţie şi ocupaţii.drujbist Salariu mediu lunar (Monthly average salary ) 4.lucrator agricultura .300 euro net/lună 1.200 euro brut/lună 1. out of which:) Total.vanzator prod agricole .260 euro brut/lună 9 3 luni (3 months) 15 euro brut/oră 1 1 8 8 6 luni (6 months) 6 luni (6 months) 6 luni (6 months) 6 luni (6 months) 950 lire sterline 950 lire sterline 1. Mobilitate. EURES Directorate. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment. 2012 Durata contractului – luni (Duration of the contract – months) 3-18 luni (3-18 months) 3 luni (3 months) 6-7 luni(6-7 months) 6 luni (6 months) 6 luni (6 months) 6 luni (6 months) 18 luni (18 months) 3 luni (3 months) 2 luni (2 months) 6-18 luni(6-18 months) Număr persoane (Number of persons) 122 98 6 45 15 16 7 3 5 1 15 6 Ţara de destinaţie (Country of destination) Total Germania (Germany) .total -stagiari .500-2.lucrator agricultura Austria .200 euro net/lună 1.Direcţia EURES.camerista .total . din care: (Total. Unemployment and Unemployed Social Protection 12. 2012 Grupa de vârstă (Age group) Total. in the II Quarter. în trimestrul II 2012 Number of workers mediated through EURES network by age groups and destination countries. out of which:) Total femei (women) bărbaţi (men) 122 31 91 21 45 38 peste 45 ani (over 45 years) 18 98 15 1 27 4 - 71 11 1 17 4 - 31 11 1 36 - 14 - 8 - 8 - 2 2 4 18-25 ani (18-25 years) 26-35 ani (26-35 years) Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă . out of which:) Germania (Germany) Danemarca (Denmark) Marea Britanie(Great Britain) Austria Total.536 euro net/lună 800 euro net/lună 1431 euro net/lună 1. in the II Quarter.Ocupare.menajera . EURES units) 32 36-45 ani (36-45 years) .000 euro net/lună 1.personal hotelier Danemarca (Denmark) . Numărul lucrătorilor mediaţi prin reţeaua EURES pe grupe de vârstă şi ţări de destinaţie.lucrători calificaţi în ferme agricole(skilled workers in farms) -muncitori necalificaţi în agricultură (unskilled workers in agriculture) Marea Britanie(Great Britain) .5 euro /oră 1500 euro brut/lună 1. din care: (Total. Mobility.bucatar .300 euro net/lună 13. compartimentele EURES (Source: National Agency for Employment.

out of which:) Germania (Germany) Danemarca (Denmark) Marea Britanie (Great Britain) Austria Total NordEst SudEst SudMuntenia 122 9 2 10 SudVest Oltenia 18 98 7 2 8 15 2 - 1 - 8 - Bucureşti -Ilfov NordVest Centru 10 19 50 4 9 2 19 49 2 2 9 - - - 2 - - - - - 1 - - - - 8 - - - Vest Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă . compartimentele EURES (Source: National Agency for Employment. Unemployment and Unemployed Social Protection 14. EURES Directorate.Ocupare. în trimestrul II 2012 Number of workers mediated through EURES network by age groups and destination countries. EURES units) 33 . in the II Quarter. 2012 Regiuni (Regions) Ţări de destinaţie (Country of destination) Total. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.Direcţia EURES. Mobilitate. Mobility. Numărul lucrătorilor mediaţi prin reţeaua EURES pe regiuni şi ţări de destinaţie. din care: (Total.

EURES (Source: National Agency for Employment. Mobilitate.Ocupare. în trimestrul II 2012 Number of job seekers in UE/SEE* member states.Bucureşti** Total Aprilie (April) 3. Numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în state ale UE/SEE*.099 134 31 26 5 39 15 18 96 21 11 3 35 20 6 175 19 5 32 22 32 39 26 284 121 32 50 49 32 176 57 14 30 75 89 36 28 12 13 92 30 14 2 8 38 53 53 Iunie (June) *) Uniunea Europeană/ Spaţiul Economic European (European Union/European Economic Area) **) Sunt incluse şi datele raportate de ANOFM Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă . in the II Quarter. Mobility. mediate de consilierii EURES.EURES) 34 956 84 22 27 25 10 66 23 7 1 34 1 179 15 9 43 20 21 43 28 238 93 22 49 46 28 130 57 14 25 34 162 28 16 86 20 12 52 16 11 2 4 2 17 45 45 . 2012 Regiuni/judeţe (Regions/counties) Total Nord-Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud-Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Vrancea Tulcea Sud-Muntenia Argeş Calaraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord-Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu-Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti-Ilfov Ilfov Mun. Unemployment and Unemployed Social Protection 15.012 329 81 70 15 94 51 18 266 74 28 10 91 50 13 640 51 27 123 87 125 129 98 704 262 78 153 121 90 361 114 43 95 109 350 107 74 86 51 32 209 46 52 4 25 2 80 153 153 957 111 28 17 10 30 26 104 30 10 6 22 30 6 286 17 13 48 45 72 47 44 182 48 24 54 26 30 55 15 40 99 43 30 19 7 65 27 13 25 55 55 din care (of which) Mai (May) 1. pe regiuni/judeţe. madiated by EURES counsellors taking into consideration by regions/counties. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.

în trimestrul II 2012 Number of job seekers in UE/SEE* member states. Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor / Employment.355 422 487 446 liceal şi postliceeal (High school and speciality post high school) 1.Ocupare. Mobilitate.099 956 primar. secondary school and vocational) 1.EURES (Source: National Agency for Employment.264 406 453 405 superior (Tertiary) 18-25 ani (18-25 years) 26-35 ani (26-35 years) 36-45 ani (36-45 years) >45 ani (over 45 years) 393 129 159 105 517 186 176 155 933 295 372 266 1. in the II Quarter. mediate de consilierii EURES.EURES) 35 Număr solicitanţi pe grupe de vârstă (Number applicants by age groups) din care (of which) . după nivelul de instruire şi grupe de vârstă.012 295 369 348 550 181 182 187 *) Uniunea Europeană/ Spaţiul Economic European (European Union/European Economic Area) Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă . gimnazial şi profesional (Primary. madiated by EURES counsellors taking into consideration professional level. Mobility. Unemployment and Unemployed Social Protection 16. Numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în state ale UE/SEE*.012 957 1. 2012 Nivel de instruire (Educational level) din care (of which) Total Total Aprilie(April) Mai (May) Iunie(June) 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful