EVALUAREA INVESTIȚIILOR

EXEMPLU
Investiție = 16000 RON
Economie manoperă = 8000 RON
Durata de viață = 4 ani
Impozit pe profit = 16%
METODA DURATEI DE RECUPERARE
Flux de numerar înainte de impozitare 8.000
(obţinut din economia de manoperă)
Se scade impozitul suplimentar:
Venit suplimentar 8.000
Se scade amortizarea (16.000÷4 ani) 4.000
Venit suplimentar impozabil 4.000
Impozit suplimentar (imp. 16%) 640
Numerar suplimentar după impozitare 7.360
d
r
= 16.000÷7.360 = 2,17 ani
METODA RATEI SIMPLE DE RENTABILITATE
Venit brut 8.000
Se scade:
Amortizarea (16.000÷4 ani) 4.000
Impozitul 640
Total cheltuieli 4.640
Venit net 3.360
r = 3.360 ÷ 16.000 = 21%
VALOAREA ÎN TIMP A BANILOR
VP
VV
Fructificare
Compunerea dobânzii
100 RON
după 1 an
cu dobânda i=10%
110 RON
după 2 ani
cu dobânda i=10%
(100+100x0,1)
100x1,1
(110+110x0,1)
100x1,1
2

121 RON
VV
n
= VP (1+i)
n

VALOAREA VIITOARE A UNEI ANUITĂȚI
0
1
2 3 10%
10% 10%100 = 100x1,1
0


110 = 100x1,1
1


121 = 100x1,1
2


331 RON
VVA = A(1+i)
0
+ A(1+i)
1
+ A(1+i)
2
+…+A(1+i)
n-1

( )
( )
(
¸
(

¸

+
× =
(
¸
(

¸

+ × =
¿
=
i
1 - i 1
A i 1 A VVA
n
1 - n
0 t
t
VALOAREA VIITOARE A UNEI ANUITĂȚI
DATORATE
0 1 2 3
10%
10% 10%
110,0 = 100(1,1)
1
= 100(1,1)
0
(1,1)

121,0 = 100(1,1)
2
= 100(1,1)
1
(1,1)

133,1 = 100(1,1)
3
= 100(1,1)
2
(1,1)
364,1 RON
( )
( )
i) 1 (
i
1 - i 1
A i 1 A VVA
n
d
n
0 t
t
d d
+ ×
(
¸
(

¸

+
× =
(
¸
(

¸

+ =
¿
=
VALOAREA PREZENTĂ A UNEI ANUITĂȚI
0 1 2
3
10%
10% 10%
100/(1,1)
1
= 90,91


100(1,1)
2
= 82,64


100(1,1)
3
= 75,13
248,69 RON
( )
( )
(
¸
(

¸

+
× =
(
(
(
(
¸
(

¸

+
× =
n
n
i 1 i
1
-
i
1
A
i
i 1
1
- 1
A VPA
EXEMPLU
Se plătesc 1088,83 RON pentru o investiţie
care promite să plătească 250 RON timp de
6 ani (la sfârşitul anului).
Care este rata dobânzii?
1088,83 = 250x
i
i) (1
1
- 1
6
+

i
i) (1
1
- 1
6
+
= 1088,83 / 250 = 4,3553
i = 10%
METODA ACTUALIZĂRII FLUXULUI DE
NUMERAR
RIR = ?
4 3 2
RIR) (1
7.360

RIR) (1
7.360

RIR) (1
7.360

RIR) (1
7.360
000 . 16
+
+
+
+
+
+
+
=
RIR= 29.8%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful