ELEMENTE DE MANAGEMENTUL PROIECTELOR

desfăşurat într-o perioadă limitată de timp. financiare şi umane prevăzute. . cu scopul de a obţine un rezultat concret anticipat.Ce este un proiect Proiectul este o succesiune de activităţi intercondiţionate. în condiţiile încadrării în consumul de resurse materiale.

Managementul proiectelor • planificarea proiectului • programarea desfăşurării în timp • controlul execuţiei • actualizarea proiectului .

Planificarea proiectelor •determinarea activităţilor care stabilesc cursul acţiunii proiectului •relaţiile de precedenţă dintre ele •resursele (materiale. umane şi financiare) •duratele de execuţie .

6. 1. Denumirea activităţii Documentaţia tehnică Comenzi utilaje şi materiale Organizare şantier Lucrări preliminare Aprovizionare cu materiale Aprovizionare cu utilaje Lucrări de construcţii Montaj utilaje Simb. 4.Exemplu Nr. 3. 8. Relaţii de preced.) 5 1 2 3 4 6 15 10 . DT CUM DT OS DT LP OS AM CUM AU CUM LC LP. crt. AU Durata (săpt. 7. AM M LC. 5. 2.

Programarea proiectelor •stabilirea ordinii de desfăşurare a activităţilor în funcţie de relaţiile de precedenţă dintre acestea •determinarea termenelor de început şi de sfârşit ale acestora •analiza utilizării costurilor şi a altor resurse implicate în realizarea proiectului .

04 30.05 21.04 16.04 07.02 09.07 16.01 26.06 11.01 05.02 05.01 29.01 02.12 01.02 11.08 27.08 .06 17.0 18.05 28.07 23.Exemplu Diagrama GANTT ID 1 2 3 4 5 6 7 8 Task Name Duration 5 wks 1 wk 2 wks 3 wks 4 wks 6 wks 15 wks 10 wks Documentatie tehnica Comenzi utilaj e si materiale Organizare santier Lucrari preliminare Aprov izionare materiale Aprov izionare utilaj e Lucrari constructii Montaj utilaj e 27.06 25.02 23.06 26.11 04.07 06.04 23.02 12.01 22.01 29.01 22.07 09.01 15.05 14.02 26.06 02.06 18.03 12.01 22.07 30.12 18.02 19.08 03.08 13.12 25.01 05.04 09.02 29.03 08.05 04.01 08.12 11.02 23.08 20.03 26.03 02.12 19.03 19.

1 10 0 5 M (10) 6 RT=0 35 25.1 35 25 2 RT=0 Legendă: activitate critică activitate necritică .6 3 CUM (1) 0 0 0 DT (5) RT=0 AM (4) RT=0 AU (6) RT=0 1 5 5.Exemplu Metoda CPM 6 19.5 OS (2) LP (3) RT=0 2 7 7 RT=13 LC (15) 4 RT=0 10.

Controlul și Actualizarea proiectelor •Controlul se poate realiza utilizând graficul Gantt •Actualizarea presupune recalcularea parametrilor de timp .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful