P. 1
99433182-Diagnosticarea-strategica

99433182-Diagnosticarea-strategica

|Views: 11|Likes:

More info:

Published by: Meriacre Bivol Daniela on May 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

A.

Diagnosticarea strategică

1. Consideraţii generale Diagnosticarea strategicã este una dintre etapele de baza ale procesului de elaborare a strategiei economice. Concluziile desprinse in urma efectuarii ei reprezinta punctul de plecare pentru fundamentarea obiectivelor si optiunilor strategice, a modalitatilor de realizare a acesteia si de alocare a resurselor necesare. Diagnosticarea strategica se deosebeşte esenţial de analiza-diagnostic a activităţii întreprinderii. In primul rând, analiza-diagnostic are caracter istoric, referindu-se la situaţia întreprinderii in perioadele trecute, considerate de referinţă pentru evaluarea performanţelor realizate. Diagnosticarea strategică are ca obiect identificarea posibilităţilor de dezvoltare a activităţii întreprinderii pe baza perspectivelor de evoluţie a acesteia. O deosebire importantă este cea care priveşte sfera de abordare a problematicii urmărite. Din acest punct de vedere, analiza-diagnostic se referă în principal la posibilităţile interne ale întreprinderii, scopul ei constând în identificarea punctelor forte şi slabe existente la nivelul diferitelor laturi ale activităţii acesteia. În schimb, diagnosticarea strategica vizează nu numai evaluarea potenţialului întreprinderii studiate, ci şi a mediului în care este integrată. In acest sens, ea are ca scop identificarea atât a forţelor şi slăbiciunilor care se manifestă în posibilităţile sale interne, privite din diferite puncte de vedere, cât şi a ocaziilor si ameninţărilor mediului ambiant al întreprinderii. Modalitatea folosită pentru măsurarea performanţelor realizate de întreprindere reprezintă cea de a treia deosebire dintre analiza-diagnostic şi diagnosticarea strategică a activităţii întreprinderii. Astfel, analiza-diagnostic priveşte întreprinderea ca o entitate separată, ale cărei forţe şi slăbiciuni sunt determinate in exclusivitate de posibilităţile sale interne urmărite prin prisma evoluţiei lor în timp. Avem de-a face astfel cu o măsurare autorelativă a performanţelor întreprinderii, concretizată în ansamblul indicatorilor care evidenţiază ritmurile de modificare faţă de perioadele anterioare a diverselor fenomene şi procese economice, a rezultatelor economico-financiare obţinute. Diagnosticarea strategică asigura investigarea posibilităţilor interne ale întreprinderii în corelaţie cu situaţia altor competitori din sectorul în care îşi desfaşoara activitatea. In aceste condiţii, punctele forte şi punctele slabe identificate au un caracter relativ, manifestându-se într-un context concurenţial ca avantaje şi dezavantaje competitive. Ele apar astfel ca rezultate ale măsurării corelative a performanţelor înterprinderii şi se exprimă prin intermediul indicatorilor de competivitate financiari şi de piaţă.
1

’90 toate metodele clasice şi moderne de diagnosticare strategică a activităţii întreprinderii. formează instrumentul metodologic specific procesului de diagnosticare strategică a activităţii întreprinderii. aşa cum s-a mai precizat. marjele unitare de 2 . In concepţia Şcolii Harvard. în timp ce diagnosticarea strategică are în vedere fundamentarea strategiei firmei pentru perioada următoare. volumul vânzărilor. penetrarea produselor pe diferite zone geografice. care include. Grila de diagnostic a şcolii de la Harvard. se consideră că strategia unei întreprinderi este determinată în mod hotarâtor de trei factori:  potenţialul întreprinderii. 1. numărul clienţilor.  mediul în care este integrată întreprinderea. Ca urmare a acestor deosebiri. Prin aceasta. fiecare factor va fi supus unui proces specific de analiză. Poziţia întreprinderii pe pieţele sale. gradul de fidelitate a acestora. spre exemplu. dacă ne referim la scopul pentru care se efectuează. 2. ’80. Analiza potenţialului întreprinderii face obiectul diagnosticării strategice interne. analizadiagnostic urmăreşte relevarea direcţiilor de perfecţionare sau restructurare managerială a uneia sau mai multor laturi ale activităţii întreprinderii. următoarele aspecte esenţiale: partea de piaţă deţinută de fiecare produs comercializat. Pe baza acestui model s-au conturat în anii următori:’70. analiza potenţialului întreprinderii se referă în principal la trei domenii de bază. profesorii Learned. cunoscut in literatura de specialitate sub denumirea ”Grila de diagnostic a Şcolii Harvard” sau “modelul LCAG”(dupa autorii săi. urmărindu-se stabilirea poziţiei relative a întreprinderii în cadrul domeniului abordat. Ea are ca scop identificarea punctelor forte şi slabe ale activităţii întreprinderii. precum şi competenţa sa distinctivă (specifică). Conform autorilor acestui model de diagnosticare strategică. ea ofera un raspuns la întrebarea: “Ce poate să facă întreprinderea mai bine decât concurenţii săi?” şi evidenţiază avantajele şi dezavantajele concurenţiale ale întreprinderii. împreună cu cele preluate sau adoptate din cadrul analizei-diagnostic. analiza se face în comparaţie cu posibilităţile celorlalţi competitori angajaţi în acelaşi sector de activitate.În sfârşit. Dar. Pentru identificarea aspectelor şi caracteristicilor care vor sta la baza formulării strategiei economice pentru perioada următoare. Andrews şi Guth). Christensen.  persoanele care decid strategia înterprinderii. Specialiştii reuniţi în cadrul şcolii de consultanţă Harvard sugerează pentru prima dată un model procedural de diagnosticare a activităţii înterprinderii în vederea elaborării strategiei acesteia. Acestea. procesul de diagnosticare strategică se bazează pe utilizarea unor metode şi tehnici de investigare a fenomenelor şi proceselor diferite de cele ale diagnosticării manageriale a activităţii întreprinderii.

factorului care deţine prioritatea în relaţia furnizor-întreprindere. grilei de salarizare aplicate. etc. nivelului si fluctuaţiei preţurilor de aprovizionare. nivelul lor tehnic.profit. modalităţilor de motivare adoptate. caracteristicilor profesionale şi de calificare. studiul vizează: volumul. politicii de aprovizionare şi stocare adoptate. Concluziile desprinse din diagnosticarea strategică internă vor permite întreprinderii să adopte măsuri pentru eliminarea punctelor slabe susceptibile de a-i compromite evoluţia sa în viitor şi să-şi stabilească strategia pe baza valorificării punctelor forte şi atuurilor concurenţiale de care dispune. În privinta echipamentelor de producţie. În acelaşi context. Analiza resurselor de muncă se face sub raportul numărului şi structurii personalului existent. gradului de experienţă. eficienţa sistemului de management potenţialul de cercetare-dezvoltare şi de inovare. caracteristicile reţelelor de distribuţie oferite. 3 . diagnosticarea stategică externă oferă răspuns la întrebarea: ”Ce este posibil să facă aceasta?”. Ea are ca scop identificarea oportunităţilor şi ameninţărilor mediului. 3. caracterul specializat sau universal. resurselor de munca. mărimea capacităţilor de producţie şi indicatorii de folosire a acestora.a. s. existenţa fenomenului de experienţă.a. Poziţionarea întreprinderii în raport cu factorii sãi de producţie. posibilităţile de flexibilitate statică etc. 2. aptitudinilor de negociere. natura şi volumul serviciilor postvânzare practicate şi facilităţilor comerciale oferite.a. precum şi a factorilor-cheie de succes specifici sectorului de activitate în care operează întreprinderea. resursele de materii prime şi energetice sunt studiate din punctul de vedere al furnizorilor existenţi. gradul de flexibilitate. Pozitionarea întreprinderii în raport cu factorii de competivitate. care se referă la analiza echipamentelor de producţie. politicile de promovare şi de publicitate adoptate. gradul de tehnicitate şi calitate a produselor comercializate. energetice şi de materii prime aflate la dispoziţia întreprinderii sau care pot fi asigurate de aceasta. capacitatea de satisfacere a cerinţelor individuale ale diferiţilor clienţi. preţurile de vânzare practicate şi fluctuaţia lor în timp şi pe zone. climatului social. gradului de fluctuaţie. Analiza mediului în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea face obiectul diagnosticării strategice externe. s. relaţiilor cu sindicatele. gradul de mecanizare şi automatizare. Prin investigarea factorilor specifici mediului concurenţial şi macromediului întreprinderii analizate. diversificarea tipologică a produselor oferite. viteza de reacţie la modificările mediului concurenţial. nivelului productivităţii muncii. nivelului de specializare. dintre care mai importanţi sunt: forţa financiară. analiza mediului de competiţie presupune studierea sectorului de activitate în care este implantată întreprinderea sub două aspecte esenţiale: cererea şi oferte de produse pe pieţele corespunzătoare acestuia. s. reputaţia întreprinderii pe pieţele sale. aptitudinilor. structura şi vechimea acestora. contribuţia fiecărui produs în cifra de afaceri şi în profitul întreprinderii. În conformitate cu sugestiile autorilor grilei de diagnostic.

sau creşterea cifrei de afaceri. urmărind aceste obiective în contextul fie al realizării unor succese pe termen lung. studiul produselor substituibile şi complementare. natura şi cauza dominării în competiţia economică. — barierele de intrare în sector: importanţa economiilor de scară. în urma acestei analize se oferă răspuns la întrebarea “ce doreşte să facă întreprinderea?” În funcţie de concluziile desprinse din diagnosticarea strategică internă şi cea externă.d. următoarele probleme: — natura concurenţei: numărul şi mărimea întreprinderilor din sector. ca urmare a caracteristicilor şi aspiraţiilor individuale. motivarea cumpărării. prin ceea ce îşi propun să facă în viitor. tendinţele de evoluţie a acestora. Pentru stabilirea strategiei întreprinderii se vor lua în considerare şi opţiunile persoanelor care decid în acest sens. analiza ofertei cuprinde... modalităţile de credit consimţite s. sau oferirea unor produse cu o calitate de vârf s. — mijloacele şi capacităţile de plată: modalităţile de plată practicate în sector. posibilităţile de apariţie a unor noi produse şi pieţe etc.a.Pe baza modelului prezentat.a. Aceştia. s. — structura costurilor de producţie: costurile de achiziţionare a echipamen-telor. gradul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ. Spre exemplu.a. Prin exprimarea opţiunilor asupra strategiei ce va fi adoptată de întreprindere. perspectivele pentru noi utilizări. politica de marketing utilizată. Concluziile rezultate din analiza mediului vor permite întreprinderii să stabilească direcţiile de acţiune în viitor pentru valorificarea oportunităţilor apărute şi ocolirea ameninţărilor care pot afecta dezvoltarea activităţii acesteia. costul forţei de munca (inclusiv grila de salarizare specifică sectorului). ţinându-se seama de opţiunile decidenţilor privind obiectivele urmărite. pot urmări cu prioritate anumite obiective şi pot opta pentru modalităţi specifice de realizare a acestora. s. gradul de solvabilitate a clienţilor. mărimea minimă pentru a se putea implanta. în principal. analiza cererii se referă. la următoarele probleme: — natura cererii: tipurile de cumpărători. puterea de negociere a clienţilor. gradul de diferenţiere a produsului. în special. investigarea schimbărilor produse în stilul de viaţă şi în cadrul tehnologiilor folosite. costul materiei prime şi a energiei. a sistemului propriu de valori şi a modului în care văd evoluţia întreprinderii. etc.m. tendinţele manifestate în evoluţia concurenţei etc. ei vor avea în vedere obţinerea unor marje unitare de profit cât mai mari. acţionarilor sau managerilor firmei. În condiţiile aceluiaşi model de diagnosticare.a. respectiv ale proprietarilor. 4 . — perspectivele evoluţiei tehnologice şi reducerile de costuri previzibile. — evoluţia cererii: analiza curbei de viaţă a produsului oferit. mărimea cheltuielilor fixe. — organizarea salariaţilor si modalităţile de intervenţie a statului în sector. fie al speculării unor ocazii conjuncturale.

În caz contrar. Aceste caracteristici constau în: 5 . 3. În acelasi timp. se stabileşte ceea ce va face întreprinderea în viitor. impuse de caracteristicile mediului concurenţial în etapa actualã. nu este necesar sã se schimbe radical strategia existentã. Modelul de diagnosticare strategicã SWOT Denumirea acestui model de diagnosticare strategicã – SWOT – derivã din iniţialele cuvitelor care evidenţiazã esenţa concluziilor folosite ca fundament pentru formularea unei strategii economice: pe de o parte. modelul asigurã realizarea unei bune coerenţe între cei trei factori care sunt prezentaţi pentru prima oarã ca fiind esenţiali pentru formularea corespunzãtoare a unei strategii economice a întreprinderii. iar pe de altã parte. prin intermediul lui nu se realizeazã reflecţia strategicã propriu-zisã ci doar se asigurã elementele necesare pentru alimentarea acesteia. doreşte şi poate sã facã întreprinderea mai bine decât concurentii sãi”. Literatura de specialitate evidenţiazã douã merite semnificative ale grilei de diagnostic a Şcolii Harvard. În acest sens. Pe aceastã bazã poate fi explicatã larga sa difuzare ca model de referinţã în toate demersurile strategice. anticiparea oportunitãţilor şi ameninţãrilor mediului ambiant. adică strategia ei pentru perioada următoare. condiţii care s-au modificat esenţial în deceniile urmãtoare ale secolului XX. concretizatã în concluzia cã “ceea ce este posibil. se impune formularea unei strategii noi a întreprinderii. iar T de la “threat” = ameninţare. grila de diagnostic a Scolii Harvard corespunde condiţiilor existente în mediul concurenţial al anilor 60’. identificarea punctelor forte şi slabe ale potenţialului întreprinderii. punct forte (tare). Acest fapt a impus elaborarea unor noi modele de diagnosticare strategicã. prin care se urmãreşte asigurarea armoniei între concluziile rezultate din analiza celor trei factori prezentaţi anterior.direcţiile de acţiune şi resursele alocate pentru atingerea lor. punct slab. în vederea formulãrii strategiei economice a întreprinderii. O de la “opportunity” = oportunitate. În primul rând. care nu afecteazã esenţa strategiei adoptate anterior. Dacã se considerã cã este cazul. se vor aduce numai anumite modificãri în conţinutul ei. ocazie. dacã între rãspunsurile la cele trei întrebãri existã o concordanţã deplinã. sau în cadrul tacticii folosite pentru transpunerea ei în practicã. Dezavantajul principal al acestei metode constã în faptul cã ea nu indicã modul în care se pot valorifica concluziile analizei. Astfel. În al doilea rând. Modelul SWOT se bazeazã pe principiile generale ale grilei de diagnostic a Şcolii Harvard. S vine de la “strength” = forţã. Dupã cum apreciazã teoreticienii si utilizatorii acestui model. W de la “weakness” = slãbiciune. tãrie. dupã cum se aratã în modelul de diagnosticare strategicã prezentat. El aduce însã o serie de elemente şi accente noi. logica de abordare propusã prin acest model poate fi aplicatã în diferite domenii de activitate şi în orice context al diagnosticãrii strategice.

în analiza potenţialului întreprinderii se pune un accent deosebit pe investigarea factorilor de competitivitate. Analiza presupune şi delimitarea din ansamblul avantajelor competitive deţinut de întreprindere a acelui atribuit în care ea exceleazã şi care corespunde combinaţiei de puncte cheie de succes din domeniul de activitate al acesteia. de calitate. s. de acces la o gamã sporitã de servicii postvânzare. Acest atribut defineşte competenţa distinctivã (specificã) a întreprinderii analizate. — creşterea climatului de incertitudine. La fel ca şi în cazul modelului elaborat de grupul de consultanţã Harvard. Punctul slab. în raporturile sale cu concurenţa. apreciat într-un context concurenţial. de multe ori de lider. de inferioritate. — amplificarea exigenţelor clienţilor. Ele sunt prezentate sub denumirea de vulnerabilitãţi cheie.a.— accelerarea ritmului schimbãrilor. — globalizarea (mondializarea) economiei şi pieţelor. — individualizarea clienţilor sub raportul nevoilor şi cerinţelor. în comparaţie cu situaţia celorlalţi competitori din sectorul în care este integratã. — analiza mediului ambiant. Concluziile desprinse în urma investigãrii celor doi factori determinanţi ai strategiei economice vor fi folosite într-o a treia etapã. Evaluarea (analiza) potenţialului întreprinderii urmãreşte identificarea punctelor forte şi a punctelor slabe ale activitãţii întreprinderii. în competiţia economicã din sectorul în care opereazã. punctele forte se manifestã ca avantaje (atuuri) competitive în raporturile ei cu concurenţa. Cele mai periculoase slãbiciuni sunt cele care se referã la combinaţia de puncte cheie de succes specificã sectorului de activitate în care este implantatã întreprinderea. de respectare a termenelor de livrare. Astfel. a anticipãrii tendinţelor şi schimbãrilor acestuia ceea ce aduce în prim plan caracterizarea oportunitãţilor şi ameninţãrilor cu care se vor confrunta competitorii din fiecare sector de activitate. în diagnosticarea strategicã creşte importanţa analizei mediului concurenţial. care îi asigurã o poziţie de superioritate deplinã. în condiţiile devansãrii cererii de cãtre oferta de produse. stabilit într-un context concurenţial al întreprinderii care îi determinã o poziţie mai putin avantajoasã. 6 . în principal a celor de adaptabilitate la exigentele şi cerinţele de diversificare ale clienţilor. — amplificarea procesului de descentralizare pe domenii a firmelor mari. Punctul forte. metoda SWOT cuprinde douã etape: — evaluarea potentialului întreprinderii. pentru formularea unor alternative strategice corespunzãtoare diferitelor situaţii de acţiune a întreprinderii. reprezintã un atribut sau aspect funcţional al întreprinderii care îi conferã o anumitã superioritate în competiţia economicã. De asemenea. — amplificarea concurenţei. Identificate prin prisma poziţiei relative a întreprinderii analizate faţã de competitorii sãi.

stabilitatea financiarã. 4. Capacitatea productivã a întreprinderii. Capacitatea financiarã a întreprinderii. medie sau scãzutã. de veniturile populaţiei şi alţi factori. capacitatea de respectare a termenelor de livrare. 1. volumul. nivelul de rentabilitate a activitãţii desfãşurate. structura şi repartizarea teritorialã a ofertei. eficienţa sistemului de management adoptat. echilibrul financiar pe termen lung şi pe termen scurt. s. spre exemplu. inovãrile din procesele de distribuţie şi comercializare a produselor. ţinându-se seama de nivelul sãu de importanţã. Evaluarea potenţialului întreprinderii presupune stabilirea nivelului de importanţã al fiecãrui factor încadrat în cele patru domenii de analizã. Capacitatea managerialã a întreprinderii. etc. Capacitatea comercialã a întreprinderii. gradul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ. de obicei pe trei grade de ierarhizare: importanţã ridicatã. calitatea produselor oferite şi a serviciilor postvânzare care le însoţesc. capacitatea de autofinanţare. a cauzelor care le-au generat şi a acţiunilor ce urmeazã a fi întreprinse pentru atenuarea sau eliminarea lor reprezintã una dintre cerintele de bazã ale evaluãrii potentialului întreprinderii. Neglijarea acestora poate afecta grav evoluţia în viitor a întreprinderii şi situaţia sa economico-financiarã.a. etc. creativitatea managerialã. 3. Dintre aspectele cele mai importante care fac obiectul acestui domeniu al analizei pot fi semnalate urmãtoarele: organizarea structuralã şi procesualã a managementului întreprinderii. s. reputaţia întreprinderii în sectorul sãu de activitate. gradul de îndatorare.a. Analiza acestui domeniu va fi orientatã. în principal spre urmãtoarele probleme: echipamentele de fabricaţie şi tehnologiile folosite. În acest sens. natura forţelor de vânzare utilizate. Pe baza studierii detaliate a situatiei fiecãrui factor. sistemul informaţional. eficienţa sistemului de distribuţie a produselor. capacitatea de decizie. eficienţa politicii de promovare. În legãturã cu acest domeniu se vor urmãri. calificarea forţei de muncã şi concordanţa acesteia cu categoria de încadrare a lucrãrilor executate. mãrimea capacitãţilor de producţie existente în diferite verigi de fabricaţie şi gradul de corelare al acestora. se apreciazã influenţa pe care el o exercitã asupra activitãţii de ansamblu a întreprinderii si gradul de performanţã realizat în sfera factorului respectiv. gradul de adaptabilitate. mãsura în care ea acoperã cererea existentã pe piaţã. economiile de scarã.Identificarea celor mai importante puncte slabe ale întreprinderii analizate şi în special a vulnerabilitãţilor cheie cu care se confruntã. indicatorii de utilizare a capacitãţilor de productie. fluxul de numerar. urmãtoarele caracteristici: disponibilitatea capitalului. gradul de mecanizare şi automatizare a producţiei. Cele mai importante aspecte urmãrite în cadrul acestui domeniu sunt cele care se referã la: cotele de piaţã pentru produsele comercializate. fiecare dintre factorii supuşi analizei va fi 7 . politicile de preţ folosite. 2. Pentru evaluarea potenţialului întreprinderii este necesar sã se abordeze patru domenii de analizã. gradul de flexibilitate.

producţie.5 si 3 3. se stabileşte “puterea globalã internã a firmei” PGIF . comercialã. financiar-contabilã şi pe ansamblul acestora.încadrat într-una din urmãtoarele cinci categorii: forţã majorã.capacitatea comercialã. majore pentru domeniul abordat. nu trebuie sã fie neglijate şi slãbiciunile minore care. în anumite condiţii conjuncturale cu caracter intern sau extern. Calculul acestui indicator se face cu relaţia: PGIF = ∑ i= 1 n KiNi . între 3 si 4 a) între 3 si 3. slãbiciune majorã. i= 1 n În funcţie de nivelul “puterii globale interne a firmei” se evalueazã potenţialul acesteia sub raportul fiecãrui domeniu de analizã strategicã şi al fiecãrei funcţiuni. Dar.de la 1 la 4. capacitatea managerialã . factorii evaluaţi prin note de 3 si 4 sunt consideraţi forţe minore şi.sau pe funcţiuni ale întreprinderii – cercetare-dezvoltare.5 si 2 2. în literatura de specialitate se recomandã folosirea “matricii de evaluare a factorilor interni” . capacitatea productivã. În schimb. Pentru diagnosticarea potenţialului întreprinderii. procesul de diagnosticare se va orienta în principal spre forţele şi slãbiciunile majore. factorii notaţi cu 1 si 2 reprezintã slãbiciuni majore şi. putând chiar sã treacã în categoria celor majore. cu condiţia ca ∑ Ki = 1 .şi a unei note . se poate utiliza urmãtoarea scalã de evaluare: PGIF 1. Pe baza factorilor cãrora li s-au ataşat cele douã elemente de evaluare. între 2 si 3 a) între 2 si 2. minore pentru domeniul care face obiectul analizei.pe domenii de analizã strategicã . de resurse umane.Ki .MEFI. în acelaşi timp. respectiv. În cadrul acesteia. respectiv. între 1 si 2 a) între 1 si 1.5 b) între 2.5 Potenţialul întreprinderii scãzut foarte mic mic mediu spre mic spre mare ridicat mare 8 . capacitatea financiarã. slãbiciune minorã şi factor neutru. care exercitã o influenţã semnificativã asupra evoluţiei activitãţii întreprinderii şi a performanţelor sale economice.Ni . precum şi pe ansamblul sistemului.5 b) între 1. fiecare factor de analizã este evaluat prin intermediul unui coeficient subunitar de importanţã . În acest sens. forţã minorã. îşi pot amplifica influenţa lor asupra situaţiei economico-financiare a întreprinderii analizate. Aşa cum este normal. Astfel. Nota acordatã fiecãrui factor evidenţiazã natura acestuia pentru domeniul de analizã abordat.

40 3 Gradul de folosire a capacitãţilor de producţie 0.00 2.10 1 0.10 3 0.10 2 0.40 6 Politica de preţ 0.15 4 0.62 A Capacitatea comercialã 0.530 9 .60 2 Partea de piaţã deţinutã 0.10 D Capacitatea managerialã 1.20 2.20 C Capacitatea productivã a întreprinderii 1.10 3 0.10 2 0.15 2 0.10 1 0.20 3 0.00 2.20 5 Capacitatea de motivare 0.80 7 Promovarea produselor 0.40 3 Fluxul de numerar 0.10 2 0.10 5 Echilibrul financiar 0.40 6 Capacitatea de inovare 0.20 4 Gradul de automatizare 0.60 2 Mãrimea capacitãţilor de producţie 0.b) între 3 si 4 foarte mare În tabelul 1 se prezintã un model pentru “matricea de evaluare a factorilor interni” pe domenii de analizã strategicã şi pe ansamblul acestora.10 2 0.20 2 0.10 2 0.50 1 Tehnologiile folosite 0.75 4 Gradul de îndatorare 0.20 2 0.15 3 0.00 2.45 4 Sistemul informaţional 0.765 B Capacitatea financiarã 0.20 5 Respectarea clauzelor contractuale 0.20 5 Nivelul de organizare a producţiei 0.05 3 0.30 2.30 7 Experienţa personalului 0.30 6 Gradul de calificare a muncitorilor 0.55 0.15 2 0.65 0.75 1 Organizarea structuralã 0.20 3 0.10 1 0.20 4 0. Tabelul 1 Domenii de analizã strategicã şi factori interni Ki Ni Ki• Ni A Capacitatea comercialã a întreprinderii 1.60 6 Gradul de autofinanţare 0.65 1 Încadrarea în costul antecalculat 0.55 1 Calitatea produselor oferite 0.10 4 0.00 2.20 2 0.25 3 0.20 3 0.80 2 Metode de organizare procesualã 0.30 Ansamblul sistemului 1.20 4 0.60 3 Sistemul decizional 0.60 2 Rentabilitatea 0.20 3 0.10 4 Reţeaua de distribuţie 0.20 2 0.40 8 Organizarea activitãţii de perfecţionare 0.00 2.30 3 Imaginea firmei în sector 0.15 B Capacitatea financiarã a întreprinderii 1.

de resurse tehnice. În acest sens. Factorii externi întreprinderii se pot grupa în douã mari categorii. intensitatea concurenţei şi criteriile folosite pentru aprecierea acesteia. Analiza macromediului întreprinderii presupune identificarea tendinţelor specifice fiecãrui domeniu al acestuia şi stabilirea efectelor acestora pe plan local. de aprovizionare cu resurse materiale şi energetice. În al doilea rând. “Ele susţin şi au ca scop schimbãrile unui întreg deceniu şi. barierele de intrare şi de ieşire. se pot delimita factorii din mediul larg (macromediul întreprinderii). sau chiar mai mult”. Aceştia caracterizeazã situaţia în domeniul economic. piaţa financiarã. inclusiv în sfera afacerilor. economice. etc. John Naisbitt si Patricia Aburdene prezintã câte 10 megatendinţe care caracterizeazã anii 80 şi respectiv 90 ai acestui secol si precizeazã cã “aceste schimbãri continuã sã se manifeste” şi sã influenţeze “elementele esenţiale ale vieţii noastre”. mãrindu-se astfel gama factorilor interni luaţi în considerare. demografic. factorii care condiţioneazã succesul în cadrul sectorului şi pe pieţele acestuia.30 2.825 Pentru o diagnosticare mai detaliatã. definite ca fiind “profunde schimbãri sociale. ele îşi exercitã influenţa asupra noastrã pe o duratã mai lungã între şapte şi zece ani.75 0. etc. care acţioneazã direct sau indirect asupra activitãţii ei. În lucrãrile lor intitulate “Megatendinţe”. Prin aceastã analizã se urmãreşte determinarea condiţiilor externe în care funcţioneazã întreprinderea şi a tendinţelor mediului ambiant. politice şi tehnologice” care “se cristalizeazã lent şi odatã înrãdãcinate. principalii factori ai mediului concurenţial care influenţeazã activitatea întreprinderii sunt: pe de o parte concurenţii. prezentat şi sub numele de micromediul întreprinderii. Evaluarea potenţialului întreprinderii se particularizeazã în funcţie de natura sectorului în care opereazã întreprinderea. prin aceasta.500 0. ecologic. din zona şi ţara în care se aflã întreprinderea analizatã şi pe plan mondial. politic. produsele de substituţie şi alţi factori care definesc fiecare sector de activitate 10 .20 0. Analiza mediului ambiant are ca obiect investigarea tuturor factorilor din afara întreprinderii. etc. naţional şi internaţional. social. apãrute în 1982 şi 1990 (versiunile româneşti în 1989 si 1993 la editura Humanitas). Aceştia se referã la situaţia din sectorul de activitate în care este integratã întreprinderea analizatã şi de pe pieţele corespunzãtoare acestuia (de desfacere.C Capacitatea productivã D Capacitatea managerialã 0. tehnologic.50 2. domeniile de analizã strategicã pot fi extinse. o influenţã mai mare asupra strategiei întreprinderii exercitã factorii din mediul concurenţial (de competiţie).). în scopul identificãrii ocaziilor şi ameninţãrilor cu care se va confrunta aceasta în evoluţia ei viitoare. În primul rând. piaţa muncii. Specialiştii în viitorologie John Naisbitt si Patricia Aburdene au identificat aşa numitele “megatendinţe”. exercitã o influentã semnificativã asupra abordãrii strategice a oricãrei organizaţii ce îşi desfãşoarã activitatea pe plan naţional sau multinaţional.

Ocaziile mediului concurenţial pot fi evaluate din douã puncte de vedere: gradul de atractivitate a acestora şi probabilitatea succesului întreprinderii în cazul valorificãrii lor. furnizorii de resurse materiale. atunci când este combinatã cu o anumitã reacţie din partea întreprinderii. iar apoi. atunci când întreprinderea urmãreşte valorificarea lor.în care opereazã întreprinderea. clienţii.ridicat(ã) 11 .economice. reţelele de distribuţie. În literatura de specialitate se recomandã folosirea “matricei ocaziilor (opotunitãţilor) mediului” pentru gruparea acestora în funcţie de cele douã criterii de evaluare într-o abordare bidimensionalã: ridicat(ã) sau scãzut(ã). evoluţii şi tendinţe ale acestuia. se vor identifica şi evalua ocaziile şi ameninţãrile care apar. pentru fiecare dintre acestea. forţele de vânzare (en-grosişti şi detailişti). tehnologice. politice. se concretizeazã în adoptarea unor strategii de extindere a pieţelor existente sau de pãtrundere pe noi pieţe caracterizate prin anumite nevoi primare. Un loc important în sfera ocaziilor mediului concurenţial îl deţin oportunitãţile de piaţã care. sociale. Ocazia (oportunitatea) mediului poate fi definitã printr-o împrejurare specificã acestuia care. — raportul de superioritate/inferioritate în care se aflã factorii ce caracterizeazã potenţialul întreprinderii analizate faţã de cei care definesc potenţialul întreprinderilor concurente din cadrul aceluiaşi sector de activitate. informaţionale şi alţi factori de pe pieţele întreprinderii analizate. financiare. tehnice. provoacã rezultate favorabile în activitatea ei. de muncã. iar pe de altã parte.ale mediului larg şi ale celui de competiţie. etc. . mai ales sub raportul creşterii profitabilitãţii pe termen lung. Probabilitatea de succes în activitatea întreprinderii ca urmare a valorificãrii unei ocazii a mediului concurenţial depinde de douã aspecte esenţiale: — mãsura în care se asigurã o concordanţã între factorii interni care caracterizeazã potenţialul întreprinderii analizate şi criteriile de succes specifice domeniului în care se manifestã oportunitatea respectivã. energetice. Probabilitatea de succes R S Gradul de R 1 2 atractivitate S 3 4 R . similare sau diferite în raport cu cele curente. Ocaziile pot apãrea în diferite domenii . Gradul de atractivitate a unei ocazii poate fi mãsurat în funcţie de efectele favorabile pe care le va genera punerea în valoare a acesteia printr-o anumitã alternativã strategicã a întreprinderii. În cadrul analizei mediului concurenţial se vor stabili cele mai importante condiţii externe.

Cadranele intermediare 2 şi 3. Cadranul 1 cuprinde ocaziile (oportunitãţile) majore. Este posibil ca în anumite cazuri ele sã fie utile întreprinderii analizate. caracterizate printr-o probabilitate de succes şi o atractivitate scãzute. în cadranul 1 sunt comasate ameninţãrile majore. Valorificarea lor prin adoptarea unor alternative strategice corespunzãtoare asigurã efecte favorabile pe termen lung pentru activitatea întreprinderii analizate. caracterizate printr-un grad de atractivitate şi o probabilitate de succes ridicate. Ameninţarea mediului reprezintã o primejdie ce poate apãrea ca urmare a unei evoluţii sau tendinţe nefavorabile a acestuia. prin creşterea gradului de atractivitate sau/şi a probabilitãţii de succes.scãzut(ã) În cadrul matricei se individualizeazã patru cadrane de grupare a ocaziilor mediului concurenţial.S . etc. în deteriorarea situaţiei financiare. reducerea vânzãrilor. caracterizate printr-o probabilitate de apariţie şi o seriozitate ridicate. concretizatã. Astfel. fie pentru valorificarea pe termen scurt a unor efecte favorabile ale acestora. Pentru a se evita influenţa nefavorabilã a acestora asupra activitãţii întreprinderii analizate. Deasemeni. care. va provoca o daunã în activitatea acesteia. ele nu trebuie sã fie neglijate. Ameninţãrile mediului concurenţial pot fi evaluate pe baza a douã criterii: gradul de seriozitate a acestora şi probabilitatea de apariţie în cadrul sectorului de operare a întreprinderii. Probabilitatea de aparitie R S R 1 2 S 3 4 Gradul de seriozitate Şi în cadrul acestei matrici se delimiteazã patru cadrane de grupare a ameninţãrilor mediului concurenţial. Pentru gruparea lor în funcţie de cele douã criterii de evaluare într-un sistem bidimensional se elaboreazã “matricea ameninţãrilor mediului”. printr-o probabilitate de succes ridicatã şi o atractivitate scãzutã. scãderea cotei de piaţã. Aceste oportunitãţi pot fi valorificate de întreprindere în mãsura în care se poate acţiona pentru sporirea probabilitãţii succesului sau a gradului de atractivitate. spre exemplu. în lipsa unei reacţii de contracarare sau apãrare din partea întreprinderii. Deşi nu prezintã o importanţã deosebitã pentru elaborarea strategiei economice a întreprinderii. în anumite condiţii cu caracter conjunctural existã posibilitatea schimbãrii naturii lor. fie pentru ieşirea din unele situaţii dificile. ea trebuie sã 12 . Cadranul 4 include ocaziile (oportunitãţile) minore. cuprind ocaziile definite printr-o atractivitate ridicatã şi o probabilitate de succes scãzutã sau invers.

Ni . invers.00 2.40 1 Scãderea puterii de cumpãrare 0.80 2 Extinderea pieţii de desfacere 0.20 2 0.25 3 0. ele trebuie sã fie menţinute sub un control permanent pentru a se evita agravarea influenţei lor nefavorabile asupra mediului concurenţial şi.şi o notã de evaluare . În aceste condiţii.40 13 .20 4 0. a întreprinderii analizate. Aceastã monitorizare este necesarã deoarece. Pentru detalierea diagnosticãrii mediului în care funcţioneazã întreprinderea. implicit.10 5 Sporirea posibilitãţilor de export 0. fiecãrui factor de caracterizare a mediului i se ataşeazã un coeficient de importanţã Ki . deocamdatã. Ele nu presupun.50 3 Apariţia unor noi competitori 0. “matricea de evaluare a factorilor externi” MEFE. Cadranul 4 grupeazã ameninţãrile minore.30 5 Scãderea preţurilor de vânzare 0.crt. Privitã sub raportul tendinţei de evoluţie a mediului în special. Deşi au un grad de periculozitate redus pentru evoluţia întreprinderii.de la 1 la 4.10 1 0. cu cât nota propusã este mai mare.80 1 Creşterea cererii pe piaţa internã 0.25 3 0.75 B Ameninţãri ale mediului 1. În cadrul acesteia. a celui concurenţial. ele pot atinge un nivel alarmant sau chiar sã devinã periculoase pentru activitatea întreprinderii analizate.00 2. Pe baza evaluãrilor corespunzãtoare factorilor mediului.15 2 0.20 3 0. În cadranele 2 şi 3 se gãsesc acele ameninţãri care se caracterizeazã printr-o seriozitate ridicatã şi o probabilitate de apariţie scãzutã şi. se poate folosi conform recomandãrilor din lucrãrile destinate abordãrii strategice a firmei.20 3 0.atât pentru ocazii şi ameninţãri.40 3 Folosirea unor noi reţele de distribuţie 0. în anumite condiţii ale mediului ambiant. de a rãspunde la cerinţa de valorificare a oportunitãţilor şi de evitare a pericolelor mediului în care aceasta opereazã. cât şi pe ansamblul acestora. notele acordate reflectã capacitatea întreprinderii analizate. factorii respectivi se manifestã ca oportunitãţi şi ameninţãri ale acestuia.25 2 0. dar trebuie sã fie urmãrite cu multã atenţie în evoluţia lor. Tabelul 2 Nr. folosindu-se o relaţie similarã cu cea a “puterii globale interne a firmei”.60 4 Activitatea promoţionalã a firmelor concurente 0.75 4 Diversificarea produselor 0. printr-o probabilitate de apariţie ridicatã dar un grad de seriozitate scãzut. cu atât întreprinderea are posibilitãţi ridicate de a reacţiona în timp util la oportunitãţile şi ameninţãrile corespunzãtoare factorului extern evaluat.20 2 0. Astfel. elaborarea unor programe speciale de contracarare şi apãrare.stabileascã mãsuri posibile de contracarare sau de apãrare înainte de apariţia evenimentelor ce genereazã ameninţãrile respective sau imediat dupã producerea lor. Factori externi Ki Ni Ki• Ni A Oportunitãţi ale mediului 1.60 2 Pericolul unor produse de substituţie 0. se stabileşte “puterea globalã externã a firmei” PGEF . caracterizate printr-o seriozitate şi o probabilitate de apariţie scãzute.

30 0.60 0. În acest scop se poate folosi “matricea ocaziilor si ameninţãrilor mediului” prezentatã în cele ce urmeazã: Ocazii Maj Min 1 2 3 4 14 Amenintãri Maj Min . Prin aceasta se evalueazã gradul de atractivitate al domeniului analizat şi se opteazã pentru o anumitã alternativã strategicã care sã asigure succesul întreprinderii pe termen lung.40 0.00 0. în cazul în care întreprinderea intenţioneazã sã-şi extindã activitatea într-un nou domeniu al mediului.60 0.45 0. pe baza unor coeficienţi de importanţã .Ki a notelor de evaluare .64 1.30 0.80 2.68 0.20 3 2 4 3 2 3 2 Ki• Ni 0.ocazii şi ameninţãri .15 0.75 2.85 Concluziile rezultate în urma diagnosticãrii potenţialului întreprinderii puncte forte şi slabe .Ni .20 0.30 0.20 0.20 0. Astfel.10 0.10 0. Tabelul 3 Nr. sã pãtrundã pe o piaţã nouã. ca de exemplu: sã se integreze într-un nou sector. Pentru realizarea unei imagini mai concludente asupra posibilitãţilor întreprinderii de a acţiona în cadrul mediului de competiţie este necesar sã se analizeze şi poziţia concurenţilor acesteia în raport cu ceilalţi competitori din sectorul în care activeazã.40 2. 1 2 3 4 5 6 7 Factori ce asigurã succesul în sector Calitatea prod oferite Forţa financiarã Preţul de vânzare Cota de piaţã Imaginea întrep Servicii postvânzare Adaptabilitatea la cerinţele clienţilor Ki Întreprinderea analizatã Întreprinderea competitoare 1 Întreprinderea competitoare 2 Ni 0.40 2.10 0.40 Ni 4 2 3 2 3 2 3 Ki• Ni 0.35 2. decizia sa în acest sens poate fi fundamentatã prin compararea ocaziilor şi ameninţãrilor corespunzãtoare domeniului respectiv. etc.şi a mediului ambiant .20 0.15 0.00 2. Un model al “matricii profilului competitiv” este prezentat în tabelul 3.45 0.acordate (de la 1 la 4) se calculeazã “puterea concurenţialã” a întreprinderii analizate şi a principalilor sãi concurenţi.20 0.40 0.80 0.vor fi utilizate pentru caracterizarea evoluţiei firmei analizate în cadrul sectorului de activitate şi pentru elaborarea strategiei economice ce va fi adoptatã de cãtre aceasta.10 0.60 0. crt..40 Ni 2 1 2 3 3 4 2 Ki• Ni 0. în cadrul cãreia. sã opereze într-o nouã zonã geograficã. În acest scop se poate utiliza “matricea profilului competitiv al firmei”.30 0.60 Total 1.A B Ansamblul sistemului Oportunitãţi Ameninţãri 1.30 0.45 0.96 În tabelul 2 se prezintã un model al “matricii de evaluare a factorilor externi”.

profesorul H. El nu este atractiv pentru întreprinderile care doresc sã-şi extindã activitatea. În cadranul 3 întâlnim un domeniu “ideal”. Prin strategia adoptatã în astfel de situaţii. cu caracter conjunctural.ocazii ale mediului în care opereazã întreprinderea. În aceste condiţii.minore În cadranul 1 avem de-a face cu un domeniu caracterizat prin oportunitãţi şi ameninţãri majore. Aceastã linie de acţiune asigurã succesul scontat numai în mãsura în care întreprinderea are capacitatea de a ocoli ameninţãrile majore care îi pot afecta foarte grav evoluţia sa. denumit “speculativ”. Cadranul 1 cuprinde combinaţia puncte forte ale potenţialului întreprinderii analizate . orientatã spre folosirea unor oportunitãţi ale mediului concurenţial. Domeniul corespunzãtor cadranului 2 este “neechilibrat”. dar succesele minore pot fi obţinute fãrã eforturi prea mari. Pentru formularea strategiei economice ce va fi adoptatã de cãtre întreprindere.Maj . în versiune româneascã. Este o alternativã strategicã activã. întreprinderea se va limita la acele ocazii ale mediului pentru a cãror valorificare beneficiazã de forţele necesare în potenţialul sãu intern.majore Min . Ea se bazeazã pe deţinerea capacitãţilor necesare pentru valorificarea oportunitãţilor majore. în cadrul cãruia au fost identificate ocazii majore si ameninţãri minore.ocazii . fãrã a se confrunta cu un pericol deosebit din partea evoluţiei mediului concurenţial. Domeniul din cadranul 4 are un caracter “matur”.puncte slabe . bazatã pe o stabilitate internã: utilizarea în acest scop a punctelor forte de care dispune. În cadranul 2 se include combinaţia puncte slabe ale potenţialului întreprinderii ce formeazã obiectul analizei . Strategia ce urmeazã a fi adoptatã nu este prea pretenţioasã atunci când întreprinderea analizatã posedã anumite avantaje concurenţiale în raport cu ceilalţi competitori. În interiorul matricii se individualizeazã patru cadrane de combinare a concluziilor celor douã etape ale diagnosticãrii strategice. urmãrindu-se în special obţinerea unor efecte pozitive pe termen scurt. caracterizându-se prin ocazii si ameninţãri minore. de valorificare a ocaziilor majore. FSOA). El nu asigurã realizarea unor performanţe deosebite.ameninţãri” (SWOT sau. Strategia adoptatã pentru extinderea activitãţii într-un astfel de domeniu se caracterizeazã prin specularea condiţiilor favorabile. Strategia folositã se bazeazã pe stabilirea unor obiective pe termen scurt şi alocarea unor resurse financiare relativ reduse.ocazii ale mediului acesteia. întreprinderea se va concentra asupra oportunitãţilor pentru a cãror valorificare trebuie sã-si îmbunãtãţeascã unele 15 . Wihrich de la Universitatea din San Franciso propune folosirea unei matrici prin care se combinã concluziile evaluãrii potenţialului firmei cu cele ale analizei mediului. deoarece se caracterizeazã prin ocazii minore si ameninţãri majore. cunoscutã în lucrãrile de specialitate sub denumirea “matricea puncte forte . Strategia folositã în aceste condiţii se bazeazã pe aşa-zisele “lovituri de tun”.

Factori interni Puncte forte Puncte slabe F1 S1 F2 S2 F3 S3 Ocazii ale mediului O1 O2 O3 Factori externi 1 2 Combinaţia puncte Combinaţia puncte strategii forţe-ocazii slabe-ocazii active Ameninţãri ale mediului 3 4 A1 Combinaţia puncte Combinaţia puncte strategii A2 forte-ameninţãri slabe-ameninţãri pasive A3 strategii de stabilitate internã strategii de dezvoltare internã Matricea puncte forte . În cadrul strategiei adoptate pentru o astfel de situaţie. de ocolire a pericolelor cu care se confruntã în cadrul mediului. Aceastã alternativã strategicã are un caracter activ şi este bazatã pe o dezvoltare în interiorul potenţialului întreprinderii concretizatã în mãsuri de perfecţionare a diferitelor laturi de activitate pentru atenuarea sau eliminarea slãbiciunilor.ocazii . cel de-al patrulea cadran cuprinde combinaţia puncte slabe ale potenţialului întreprinderii . Ca urmare.puncte slabe . Avem 16 . Strategia ce urmeazã a fi adoptatã în astfel de cazuri presupune concentrarea întreprinderii pe contracararea ameninţãrilor posibile ale mediului prin folosirea unor acţiuni de eliminare sau atenuare a punctelor slabe din potenţialul sãu.ameninţãri ale mediului se întâlneste în cadranul 3 al matricii. întreprinderea analizatã se va concentra pe contracararea ameninţãrilor posibile ale mediului de competiţie prin aplicarea unor mãsuri orientate spre valorificarea forţelor de care dispune în potenţialul sãu.ameninţãri ale mediului. bazatã pe o stabilitate a posibilitãţilor sale interne. întreprinderea trebuie sã-şi fundamenteze o alternativã strategicã pasivã.puncte slabe.ameninţãri (SWOT sau FSOA) Combinaţia puncte forte ale potenţialului întreprinderii . În sfârsit.

de-a face. cu o alternativã strategicã pasivã. O abordare strategicã performantã este aceea în care întreprinderea dispune de capacitãţile şi abilitãţile necesare pentru adoptarea continuã şi activã a acesteia la exigenţele unui mediu imprevizibil aflat într-o permanentã schimbare. astfel. în condiţiile folosirii punctelor forte şi slabe identificate la nivelul potenţialului întreprinderii. rolul strategiei economice nu trebuie privit numai ca o reacţie a întreprinderii la oportunitãţile şi ameninţãrile mediului. bazatã pe o dezvoltare internã a activitãţii întreprinderii în scopul îmbunãtãţirii diferitelor laturi ale acesteia. În esenţã. Cu toate acestea. 17 . caracteristica principalã a modelului de diagnosticare strategicã SWOT constã în luarea în considerare (pentru formularea strategiei) a oportunitãţilor şi ameninţãrilor mediului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->