You are on page 1of 3

Contabilitatea datoriilor Datoriile reprezintă angajamentul de plată ale întreprinderii faţă de furnizori pentru bunurile procurate şi serviciile prestate

, faţă de personalul angajat privind remunerarea muncii, faţă de stat privind plata impozitelor şi taxelor, faţă de alte persoane juridice şi fizice.În dependenţă de criteriile de clasificare SC “Alimarix Nord” SRL are următoarele datorii: -datorii pe termen scurt privind facturile comerciale; -datorii faţă de personal privind retribuirea muncii; -datorii privind asigurările; -datorii privind decontările cu bugetul; -datorii preliminate. Datoriile se constată şi se evaluează, conform Politicii de contabilitate , la suma nominală, inclusiv TVA şi alte impozite şi taxe care urmează a fi achitate. După constatare, datoriile se reflectă în contabilitate în baza principiului specializării exerciţiului – atunci când au fost înregistrate în documentele contabile, fiind incluse în rapoartele financiare în perioada la care se referă, dar nu atunci când se plătesc mijloace băneşti sau setransmit alte active în schimb Datoriile comerciale cuprind angajamentele de plată ale întreprinderii faţă de furnizori, antreprenori si alţi creditori pentru activele procurate, avansurile primite si serviciile de care întreprinderea a beneficiat. Decontările privind achitarea datoriilor faţă de furnizori la S.R.L. „Alimarix NORD” se efectuează în numerar. S.R.L. „Alimarix Nord” are în evidența mărfuri procurate în bază de Factură fiscală (Anexa12 ) de la S.R.L „Aridon" in valoare de 4352.31 lei (inclusiv TVA). La achiziționarea mărfurilor, se vor întocmi următoarele formule contabile: 1. Intrarea la întreprindere: Debitul contului 2171 “Mărfuri” la suma de 3 626,92 fără TVA Creditul contului 5211 „Facturi de achitat în țară”- la suma de 3 626,92 fără TVA 2. Reflectarea sumei TVA aferentă mărfurilor procurate: Debitulcontului 5342 “Datorii privind taxa pe valoarea adăugată”- la suma de 725,39 lei Creditul contului 5211 „Facturi de achitat în țară”- însumă de 725,39 lei; 3. Achitarea datoriei față de furnizor: Debitulcontului 5211 “Facturi de achitat în țară”- la suma de 4352.31 lei Creditul contului 241 „Conturi curente în valută națională”- în sumă de 4352.31 lei Deasemenea S.R.L. „Alimarix NORD” are incheiat un contract cu S.R.L „Descomplus” ce presteaza servicii de arendă , facturile privind serviciile de arendă întreprinderea le primeste lunar. (Anexa 27 )

la suma de 276.la suma de 237. Reflectarea reținerii din salariu a asigurărilor medicale: Debitul contului 531 „Datorii față de personal privind retribuirea muncii”. Orice agent economic.95 lei Datoriile calculate reprezintă angajamentele de plată a întreprinderii: -faţă de personal (datorii salariale) -faţă de organele asigurării sociale şi asistenţei medicale -faţă de buget (datorii fiscale) -faţă de fondatori Datorii faţă de personal cuprind angajamentele întreprinderii privind : a) Retribuţia muncii b) Alte operaţii Atunci când salariile calculate reprezintă cheltuieli ale perioadei.la suma de 237.32 lei Creditul contului 5332 „Datorii față de organele sindicale privind contribuțiile la asigurările sociale”.32 lei.86 lei Creditul contului 5333 „Datorii privind asigurarea medicală”.se va intocmi prin formula: Debitul contului 7142 „Cheltuieli privind arenda curentă”-6262.24 lei Creditul contului 5347„Datorii privind impozitul pe venit al persoanelor fizice”. Reflectarea reținerii din salariu a fondului de pensie: Debitul contului 531 „Datorii față de personal privind retribuirea muncii”.A.la suma de 276. deci “S.86 lei.la suma de 83. în termenii şi la instituţiile indicate . în dependenţă de domeniul de activitate economică.24 lei.95 lei Creditul contului 5211 “Facturi de achitat în ţară”-6262. RED NORD” pe lîngă datoriile care le are mai are şi obligaţia de a prezenta următoarele dări de seamă:  „Darea de seamă pentru amenajarea teritoriului”(Anexa 28) . se va intocmi formula urmatoare : Reflectarea datoriei faţă de personal: Debitul contului 7133“Cheltuieli de întreţinere a personalului administrativ şi de conducere” 3955.32lei Creditul contului 531 „Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”-3955.la suma de 83.Reflectarea intrarii serviciilor de arenda pe luna noiembrie 2012 .32 lei Reflectarea impozitului reținut la sursa de plată: Debitul contului 531 „Datorii față de personal privind retribuirea muncii”. urmează a prezenta următoarele dări de seamă.

cu excepţia decontărilor privind retribuirea muncii. “Darea de seama pe taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala” (Anexa 29)  “Dare de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta” IRV 09 (Anexa 30)  “Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatory de asistenta medicala “ (Anexa 31)  “Declaratie privind calcularea si utilizarea contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii” (Anexa 32) Pentru evidenţa decontărilor cu personalul întreprinderii privind alte operaţiuni . La întreprinderea S. Alimarix Nord conducatorul întreprinderii este şi titularul de avans .R. este destinat contul de pasiv 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii” .L. În creditul acestui cont se reflectă datoriile aferente altor operaţii calculate personalului. conducatorul plateste din banii proprii apoi timp de 3 zile se face decont de avans (Anexa 33) . Soldul este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii faţă de personal aferente altor operaţiuni la finele perioadei de gestiune. iar în debit – achitarea şi trecerea la scăderi a datoriilor de acest tip.