You are on page 1of 1

AVIZ La teza de licență „ Reglementarea procesuală a efectuării percheziției” Realizată de studentul anului IV, facultatea de drept a Universității de Studii Europene

din Moldova: Crîlov Roman Tema aleasă de către studentul Crîlov Roman este actuală și necesită analiză și sugestii deaceea s-a făcut un studio asupra temei date cu introducerea standartelor internaționale și analizarea celor naționale. Lucrarea este structurată în cîteva compartamente: introducere, conținutul lucrării care la rîndul său cuprinde VI capitol, concluzia, bibliografia. În cadrul introducerii este analizată tema tezei la general fiind adăugate ideile care vor descrie tema din diferite aspecte. În cele VI capitole este descrisă tema de efectuare procesuală a percheziției fiind folosite ca surse reglementările procesuale ale legislației naționale cît și a legislației internaționale. Sunt descrise tipurile de percheziție, modalitățile de efectuare a percheziției cît și organele competente de a efectua o percheziție. Concluzia reprezintă acel rezumat al lucrării care face o analiză totală a temei abordate, deasemenea și expunerea părerilor autorului privind tema dată. Bibliografia reprezintă enumerarea tuturor surselor, informațiilor folosite la elaborarea lucrării. În concluzie, pot menționa că, prezenta teză de licență, corespunde tuturor regurilor înaintate privitor la asemenea lucrări și merită a fi apreciată la intima convingere a comisiei de stat.

Conducător științific: Valeriu Dicaonu Lector Universitar