COMUNICAREA ELEMENTE CONCEPTUALE

1.1 PROCESUL DE COMUNICARE

1.2 LIMBAJUL

1.3 STABILIREA RELAŢIEI INTERPERSONALE

1.4 STILUL PERSONAL DE COMUNICARE

Prof.dr.ing.Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs

1

1 PROCESUL DE COMUNICARE Comunicarea s-a dezvoltat în ultimii ani datorită:  informatizării puternice a societăţii.Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 2 .dr.ing.1.  dezvoltării progresului tehnic.  dezvoltării cunoştinţelor tehnice. sociale etc. economice.  Obiective  să fim receptaţi  să fim înţeleşi  să fim acceptaţi Prof. Omul ca factor de comunicare : • reflectă propriile predispoziţii şi aşteptări. • are propriul limbaj.  schimbării comportamentelor. • îşi creează o anumită imagine a realităţii. ceea ce conduce la diferenţele individuale.

primele elemente de teorie a comunicării umane Sofişti – specialişti în retorică (Protagoras: sec.ing. psihologi.dr. expunerea de motive.Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 3 . negociatori etc. să provocăm o reacţie  Elemente evolutive Epoca greco-romană Retorica – arta de a comunica convingător / ştiinţa şi arta de convinge Corax din Siracuza – “Arta retoricii” . probele şi concluziile În comunicare: • retorica este teoria • oratoria este practica Epoca modernă Comunicarea este studiată de: filosofi.e. lingvişti. Prof. prezentarea faptelor.) Logograf – specialist în evaluarea cuvântărilor Cuvântarea – un proces cu mai multe etape: introducerea.V î. oameni de marketing.n. argumentaţia.

Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 4 . sentimente  emite. Exemple de coduri: muzica. limbaje de calculator. Componentele codului sunt: • elementele: cuvinte.ing.Studiul comunicării vizează:  explicarea teoriilor şi conceptelor comunicării  dezvoltarea abilităţilor de comunicare  dezvoltarea spiritului critic şi crearea de norme etice Comunicarea:  pune în comun idei. • structura: felul de combinare a elementelor (reguli de gramatică).dr. limbaje verbale. semne. Comunicarea utilizează limbajele : • verbal • nonverbal Comunicarea reprezintă transmiterea şi primirea mesajelor şi stabilirea relaţiei dintre emiţător şi Prof. transmite şi recepţionează (informaţii) mesaje Comunicarea umană presupune mesaje ce parcurg spaţiul şi timpul cu ajutorul unor mijloace numite coduri. fapte.

Prof. feed .dr.receptor  Procesul de comunicare Mesaj Emiţător Codificat or Canal Decodo r Recept or Zgom ot Feedback Răspun s  Părţile de comunicare: emiţătorul + receptorul.Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 5 . decodarea.ing.  Funcţiile comunicării: codarea. • Decodarea: procesul prin care receptorul dă sens Simbolurilor emise de transmiţător.  Uneltele comunicării: mesajul + canalul: • Mesajul: setul de simboluri transmis de transmiţător. • Canalul: suportul de transmitere a mesajului.back – ul • Codarea: procesul transpunerii mesajului întrun simbol. răspunsul.

dr.• Răspunsul: setul de reacţii al receptorului după primirea mesajului.ing.  Elementul perturbator: zgomotul – modifică mesajul  Niveluri de comunicare  Comunicare intrapersonală  Comunicare interpersonală  Comunicare de grup  Comunicare de masă  Caracteristicile comunicării  Intenţională  Inevitabilă  Ireversibilă Prof. • Feed-back-ul: partea din răspunsul mesajului comunicată de receptor transmiţătorului.Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 6 .

2 LIMBAJUL ♦ Limbajul verbal Prof.ing.Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 7 .dr. Comunicarea ca mijloc de comportament Stadiul preze nt Stadiul dorit Decizie de acţiune Feed-back Interacţiu ne Comportamen t Modelul ciclic al comportamentului decizional 1.

Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 8 . • discriminare . • transfer . Serveşte ca bază pentru : • analizarea şi organizarea experienţelor. • ceea ce gândim. evenimentelor. imagine despre un obiect. fenomen. întâmplărilor şi relaţiilor din mediul nostru. Prof. oamenilor. influenţează percepţia şi comportamentul. Procesul de elaborare a unui concept: • generalizare .dr. exprimate prin limbaj.identificarea corectă a elementelor şi caracteristicilor din mulţimea celor existente pe acelea particulare sau care interesează şi răspunsul corect la ele.cere înţelegerea a ceea ce are în comun elementul investigat cu alte elemente cunoscute.Este o unealtă a comunicării.ing.o “deplasare” a cuvintelor de la o situaţie la alta facilitată de limbaj.  Procesul formării conceptelor Concept = idee. • cum gândim. Ne dă simbolurile ce ajută la perceperea şi înţelegerea lucrurilor.

. o Calitatea relaţiei Emiţător / Receptor. ambiguităţi. relaţii bine definite. norme. omisiuni. Îmbunătăţirea comunicării prin folosirea limbajului eficient Comunicare bună = adaptare la receptorul dat o Selectarea informaţiilor: • mesajul conţine fapte irelevante. • dorinţe : . • mesajul să aibă un singur scop.influenţarea comportamentului.transmiterea informaţiilor.Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 9 .dr. • evaluarea variabilelor construcţionale. • selectarea informaţiilor.influenţarea credinţei etc. .ing. Receptor. rigide: Prof. o Obiectivul comunicării: • ce doreşti să transmiţi. (E / R) • calitatea formală bazată pe reguli.

dr. o Gradul de interes faţă de subiect al emiţătorului şi receptorului: • E / R trebuie să aibă acelaşi interes faţă de Prof.trebuie să aibă acelaşi nivel de cunoştinţe. selectează . soţ – soţie.şef . • calitatea informală bazată pe reguli flexibile: prieteni. o Nevoile receptorului: • estimează nevoile receptorului. • controlează conţinutul.Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 10 limitele limbajului.subordonat / profesor – student. tonul şi intensitatea mesajului. • comportamentul este orientat spre îndeplinirea mesajului. • intensitatea şi natura nevoii influenţează mesajul. • defineşte : informaţia. o Nevoile emiţătorului: • comportamentul de comunicare serveşte un scop. • include / selectează informaţiile o Nivelul cunoştinţelor emiţătorului sau receptorului: • E / R .ing.

• timpul de răspuns.dr.ing.(jargon = limbaj specializat) Prof.  funcţionalismul cuvintelor: exemple: .datorită faptului că → pentru că.Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 11 . . .  folosirea cu grijă a: • limbajului concret în raport de cel abstract: .  alegerea cuvintelor şi plasarea lor în propoziţie. • încadrarea mesajului. o Tonul mesajului mesaj “adiţional”.subiectul comunicat. o Orizontul de timp al atenţiei receptorului: • timpul de citit.cuvinte concrete → lucruri tangibile.în număr de 7 → 7. • limbajului tehnic sau a jargonului .metacomunicare (fără cuvinte). .în eventualitate că → dacă. • timpul de ascultat.în viitorul apropiat → curând. .cuvinte abstracte → idei.

. se alege în funcţie de situaţie. serveşte pentru a identifica ceva. • limbajul negativ trebuie evitat pe cât posibil.disfenism: expresie ce în context are sens jignitor. • eufemismului sau disfemismului: .• sensului indicat şi cel implicat: . .sens conotativ .reflecţie a sistemului individual de valori.Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 12 .direct. conţinut. • utilizarea construcţiilor paralele: Prof.dr. • structura gramaticală:  stilul. persoană etc.ing.eufemism: expresie care înlocuieşte un cuvânt sau expresie jignitoare.  corectitudinea gramaticală.sens denotativ . comportament. • înlăturarea repetiţiei cuvintelor:  folosirea prenumelui în locul substantivelor.

 exemple: concluzii. se folosesc pentru claritatea mesajului.întăreşte înţelegerea conţinutului mesajului . ♦ Limbajul nonverbal I Impactul total al mesajului = 0.  Funcţiile limbajului nonverbal Accentuarea . • utilizarea fragmentelor de propoziţii (sloganuri) etc.ing. recomandări. Înlocuirea .se foloseşte în ocazii speciale pentru a induce Prof.Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 13 .arată relaţia dintre emiţător şi receptor Contrazicerea (disimularea) .55 nonverbal Comunicarea nonverbală = cheia înţelegerii sensului comunicării verbale.dr.poate schimba sensul mesajului.07conţinut + 0.38 verbal +0. propuneri.

2 m – personal  1.(bodylanguage – limbajul trupului): . modul sau nevoile .limbajul distanţei:  0 ÷ 0.adaptează mesaje subconştiente  Proxemics: .dr. . flori etc.exprimă relaţia dintre emiţător şi receptor  Clasificarea limbajelor nonverbale  Ruesch & Kees propun:  limbajul semnelor  limbajul acţiunilor  limbajul obiectelor  Hayes propune tipurile:  Kinesics .5 m – intim  0.ilustrează sentimente .ing.Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 14 .regularizează mişcarea ochilor (faţă) .2 ÷3 m – social Prof.imaginea.5 ÷1.foloseşte substitute: semne de circulaţie.

public .3 STABILIREA RELAŢIEI INTERPERSONALE • Distanţa potrivită • Plasamentul şi orientarea • Amenajări interioare Prof. 3 m .volum etc.ing.intensitate . 1.calitate .dr.  Paralimbaj: limbajul vocii caracterizată prin: .limbajul îmbrăcăminţii:  indică ocupaţiile indivizilor  starea materială  poziţia socială etc.Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 15 .

• Momentul potrivit • Contactul uzual Salut Strângerea de mână • Poziţia corpului .abilităţi vocale Prof.evitarea lui NU • Alegerea cuvintelor • Controlul vocii .Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 16 .dr.expresia feţei .utilizarea lui DA .contactul fizic .gestica .atitudinea corpului .ing.evitarea manifestărilor ostile • Empatia • Formulări pozitive .

pauza .4 STILUL PERSONAL DE COMUNICARE  Stilul de comunicare este: propriu fiecărui individ este relativ nativ poate fi modelat şi luat sub control este dependent de cultură..expertiza 1.accentul .recompensa .intonaţia • Folosirea surselor de putere .înălţimea vocii .referinţa .volumul vocii .Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 17 .dicţia .dr. experienţă  Cei 3 “î“ înţelege propriul stil de comunicare! Prof.ing.legitimitatea . educaţie.constrângerea . personalitate.ritmul vorbirii .

caracteristic persoanelor cu dominanţă Prof. partener  Stiluri de comunicare • emotiv – caracteristic persoanelor cu dominanţă puternică şi sociabilitate ridicată .sociabilitate ridicată .dr. de a-şi adapta stilul de comunicare funcţie de situaţie.dominanţa puternică • Sociabilitatea – aptitudinea de a stabili cu uşurinţă relaţii cu ceilalţi .ing.sociabilitate redusă – introvertit • Versabilitate – aptitudini de a juca diferite roluri.Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 18 .dominanţa slabă .învaţă să evaluezi rapid stilul celor cu care intri în contact! încearcă să adaptezi propriul stil de comunicare la stilurile celor care te interesează!  Trăsături de personalitate • Dominanţa – atitudinea de a acapara şi controla timpul şi spaţiul comunicării .buni negociatori. utilizează strategii de cooperare şi compromis • autoritar .extrovertiţi .

ing.puternică şi sociabilitate scăzută .nu au aptitudini de negociator utilizează strategia de cedare • flexibil – caracteristic personalităţii versatile buni negociatori Prof.dr.aptitudini reduse de negociator.utilizatori ai strategiei de dominare • reflexiv – caracteristic persoanelor cu dominanţă slabă şi sociabilitate scăzută . utilizează strategia de evitare • îndatoritor – caracteristic persoanelor cu dominanţă slabă şi sociabilitate ridicată .Anca Alexandra Purcărea – COMUNICAREA – suport de curs 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful