Rancangan Pengajaran Harian : Origami

MATAPELAJARAN BIDANG AKTIVITI TEMA TAJUK OBJEKTIF : : : : : : PENDIDIKAN SENI VISUAL Membentuk dan Membuat Binaan Origami Burung Burung Kesayangan Saya Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Objektif Kognitif : Mengetahui cara melipat dan menghasilkan origami burung. Objektif Psikomotor Objektif Afektif : : Mengaplikasikan teknik melipat yang betul . Menghargai haiwan dan mempunyai perasaan Simpati terhadap haiwan. PENERAPAN NILAI KEMAHIRAN SEDIA ADA : : Sayang kepada haiwan, Keprihatinan Murid telah mempelajari cara lipatan yang mudah

http://en.origami-club.com/easy/index.html MASA PERKARA http://en.origami-club.com/easy/index.html 5 minit Set Induksi Guru menayangkan gambar bunga tulip melalui internet. https://www.youtube.com/watch?v=LwGyqJie_gk Murid memerhati gambar. ABM: Slaid Pendekatan : Teori Pelbagai Linguistik Kecerdasan Verbal CATATAN

Apakah origami? ii. sebab ada banyak warna) c. Apa warna yang adik suka? (Merah) d. Cantik tak bunga-bunga ini? (cantik) b. Apa warna yang adik suka? ( KBKK: Mensintesis Menganalisis Menjana idea Perkembangan 7 minit Langkah 1 Guru memberitahu murid bahawa hari ini Pendekatan: Konstruktivisme ABM: origami burung mereka akan menghasilkan origami burung.Guru mengendalikan sesi soal jawab: a. Guru membimbing murid meneroka pelbagai bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan origami secara bersoal jawab: i. bahan-bahan untuk yang boleh KBKK: Menjana idea digunakan menghasilkan Penerokaan: Membanding beza jenis bahan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan origami Langkah 2 Guru menunjukkan cara menghasilkan origami . Adik suka tak bunga-bunga ini? Mengapa (Suka. Pada pendapat kamu. apakah bahanbahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan origami selain kertas? Murid memberi idea masing-masing.

Apakah cara yang perlu diberi perhatian Masteri sewaktu menghasilkan origami? c. Apakah ini? yang perlu kamu sediakan ABM: gambar slaid sebelum bermula menghasilkan origami Pendekatan: Kontektual b. 18 minit v.burung dengan persembahan Power Point. iv. iii. Apakah diambil langkah-langkah supaya bentuk yang origami perlu yang dihasilkan nanti akan bersifat maujud? Langkah 3 Guru membimbing murid semasa menghasilkan origami burung: KBKK: Mensintesis Menghubungkaitkan i. Guru bersoal jawab dengan murid berkenaan prosedur menghasilkan origami burung: a. (Sila rujuk Lampiran 1) 10 minit Murid memerhati dan mendengar penerangan guru. memilih kertas yang sesuai mengguntingkan kertas supaya berbentuk segiempat tepat mula melipat mengikut prosedur untuk menghasilkan origami burung memastikan setiap lipatan adalah kemas dan rapi memperagakan hasil origami burung Langkah 4 . ii.

Guru membahagikan kumpulan. Murid membuat gerakan terbang sambil memegang origami burung yang dihasilkan mengikut iringan muzik. gunting. pensel. ABM: Alat dan Bahan: kertas. pemadam dan pembaris 17 minit Pendekatan: Kontektual KBKK: Mereka cipta ABM: origami burung Pendekatan: Kecergasan . murid kepada empat Guru memainkan muzik.

anda dalam ingin hasil membuat kerja ini? . Guru mengemukakan soalan-soalan: i. iii. ii. Apakah yang paling menarik dalam hasil origami ini? Adakah origami burung ini berjaya atau tidak? Mengapa? Adakah perubahan Kenapa? Murid berbincang dan membanding beza origami burung yang dihasilkan sendiri dengan hasil rakan-rakan.Pelbagaimuzikal dan kinestetik KBKK: Mereka cipta 3 minit Penutup (Sesi apresiasi) Murid memperagakan origami burung KBKK: yang Membanding beza Menganalisis Menginterpretasi dihasilkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful