P. 1
Aleksandr Sergejevič Puškin: Boris Godunov

Aleksandr Sergejevič Puškin: Boris Godunov

|Views: 17|Likes:
Published by buba_buba
(prev. I. Velikanović)
(prev. I. Velikanović)

More info:

Published by: buba_buba on May 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2013

pdf

text

original

Sections

NOVODJEVIdJI MANASTIR

NAROD

JEDAN

U ielijuje sada caricinu
Patrijarh u5o, Boris i u hrpi
Boljari.

DRUGI

Sto se duje?

TRECI

Sve se joS
Protivljuje, no nadaju se ipak.

ZBNa S DJETETOM

Ju, nemoj plakat, mazo, jer (e
Odnijeti te bauk! Nemoj plakat, mazol

.TEDAN

Zar ne bi mogli za ogradu prijedi'/

DRUGI

No kako! iak i na polju je guLva,
A kud tek tamo. Sto 6e3! Tir se slegla
Sva Moskva. Gledaj: ogradu i krov,

Sve katove na sabornom zvoniku,
iak kriZeve i kupole crkvene
Prekrilio je narod.

PRVI

Zbilja, divno!

JEDAN

Sto vicu tamo?

184

185

DRUGI

Sluiaj... Sto to vidu?
Zaclkto narod: padaju ko vali,
Sve red za redom... evo sad je, brate,
I do nas do5lo: deder da kleknemo!

NAROD

(Kledi. Plad i jauk.)

Ah, smiluj nam se, ode! Budi ocern
I carem nasim!

JEDAN

(tiho)

Za5to mi placemo'/

DRUGI

A $to ja znamt. Boljari znaju zalto.
To nije zbog nas.

ZBNa S DJETETOM

Sto ie, sad kad treba,
Sad ne plade5! Alznat ceS! Evo bauk!
Ded pladi, mazot

(Baca ga o zemlju. Dijete piSti.)

Evo na!

JEDAN

Svi pladu -
Pladimo i rni.

DRUGI

Ja se silim, brate,
Ne mogu.

PRVI

Ni ja. Da je otkud luka,
Da protrem odi.

DRUGI

Namazat 6u slinom.
Sto tamo rade?

PRVI

Nek ih davo zna!

NAROD

Privolio je, prirnio je krunu!...
Nai car je Boris! Ziuio nam Borisl

KREMLJEVSKE ODAJE

BORIS, PATRIJARH, BOLJARI

BORIS

Patrijar5e, moj ode, vi boljari!
Razgalio sam svoju duiu vama
I vidjeli ste, da velilar vlast

186

t87

Sa strahom primam i sa smjernoiiu
Ah, tegotna je moja duZnost meni!
Ja nasljednik sam mocnih Ivana,
I nasljednik sam cara - andela.
O pravednide, drZavni moj odel
S nebesa gle'ni suze vjernih slugu
I posalji onom, koga ljubio si
I kog si ovdje tako uzvelido,
Za carevanje sveti blagoslov:
Da vladam svome narodu u slavi,
Da budem blag i pravedan ko ti.
U va5u pomod uzdam se, boljari:
PosluZite mi, kao ito ste njemu,
Dok jo5 me nije narod odabrao
I s vama dok sam razdjeljivo trud.

BOLJARI

Iznevjerit ne cemo se kletvi!

BORIS

A sada ajdmo se poklonit
Pred grobovima ruskih gospodara,
A ouda nek se na pir svi sazovu.
Od velmoZe do shjepca prosjaka;
Svi neka dodu, svi su rnili gosti.

(Odlazi; za njim i boljari.)

VOROTINSKI

(zaustavlja Sujskoga)

Pogodio si.

SUJSKI

Sto I

VOROTINSKI

Ta ovdje, zna5 li,
Onomad.

Su.lsrr

Ne znam, ne sjecam se nideg.

VOROTINSKI

Kad svijet je kreto na Djevidje polje,
Govorio si...

Sursrr

Pusti sada to.
Kadikada je bolje zaboravllat.
A onda, znade5, ja sam namjerice
Kleveto toboZ - pa te isku5avo,
Da bolje saznatrr, Sto u duii misliS.
No evo - narod klice caru, te bi
Primijetiti mogli, da me tamo nema -
Ja idem zanjim.

VOROTINSKI

Lukav caredvoracl

188

189

NOC

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->