III.3. Proiectarea unui calibru tampon T-NT pentru controlul dimensiunii φ 30H7 (0+0,021), pentru operaţia nr.

5

În vederea proiectării calibrului se vor determina mai întâi dimensiunile limită ale alezajului de controlat. D max = ND+ES = 30 + 0,021 = 30,021 mm D min = ND+EI= 30 + 0,000 = 30,000 mm Dimensiunile caracteristice ale părţilor active ale calibrului se calculează cu relaţiile (STAS 8221-68): -partrea "trece" nouă (T): dT nou = (D min + z1) ± H1 / 2 = (30,000 + 0,0035) ± 0,004/2 = = 30,0035 ± 0,002 = 30,00550-0,004 -partea trece uzată: dT uzat = D min + y1 = 30,000 + 0,003 = 30,003 - partea "nu trece" (NT): dNT nou = D max ± H1 / 2 = 30,021 ± 0,004/2 = 30,021 ± 0,002 = 30,0210-0,004 Părţile active ale calibrului se realizează de formă cililndrică şi vor fi prevăzute cu coadă conică de prindere într-un mâner tubular cu alezaje centrale conice la capete. Dimensiunile părţilor active prezentate pe desene prin cote libere se vor executa conform claselor de toleranţă fH din ISO 2768. Materialul de construcţie a părţilor active va fi de tip OLC 15 STAS 880-8o, cementat pe adâncime de 0,8 – 1 mm, călit-revenit la duritate de 58-62 HRC. Mânerul se va executa din oţel laminat de construcţie de tipul OL 37.1 STAS 500-86, care se va bruna după prelucrare. În vederea efectuării controlului dimensiunii analizate se va considera că o piesă este corespunzătoare dacă partea "trece" intră în alezajul de controlat iar partea "nu trece"nu intră în alezaj, sub acţiunea masei calibrului sau fără aplicarea unei forţe axiale prea mari. În caz contrar, piesa controlată se consideră rebut. Calibrul nou se va da muncitorului care execută operaţia de prelucrare a suprafeţei controlate iar calibrul uzat se va da la controlor.

108

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful