C10.

Serii cronologice (II)
Componentele seriei cronologice

• Trend-ul reprezintă evoluţia crescătoare/
descrescătoare pe termen lung a seriei cronologice,
indiferent de variaţiile temporare cu caracter
sistematic sau întâmplător.

• Componenta ciclică descrie fluctuatiile multianuale.
Ex. ciclurile economice

• Sezonalitatea reprezintă variatia sistematică din
cursul unui an.
Ex. producţia unor fructe şi legume, actvitatea din
construcţii.


• Componenta aleatoare este variaţia neexplicată
care rămâne după ce au fost înlăturate trend-ul,
sezonalitatea şi ciclicitatea.
• fluctuaţii întâmplătoare, pe termen scurt, care nu pot fi
anticipate.

AJ USTAREA SERIILOR CRONOLOGICE
-evidenţierea factorilor esenţiali, cu acţiune
sistematică, care urmăresc o legitate matematică
de evoluţie.
I. AJUSTAREA PRIN METODE MECANICE
I.1. AJUSTAREA PE BAZA MEDIILOR MOBILE
• Atunci când graficul seriei cronologice relevă oscilaţii
periodice de la tendinţa centrală (grafic sinusoidal).
• Termenii seriei se înlocuiesc cu medii mobile, care
asigură compensarea oscilaţiilor periodice.
• Noua serie obţinută prin ajustare are o variaţie lină,
continuă, evidenţiind tendinţa de evoluţie a fenomenului
(trendul).

• Mediile mobile sunt medii aritmetice parţiale, glisante,
calculate din k termeni succesivi ai seriei inițiale:
• - medii mobile de ordin k;
• y
i
– termenii seriei reale;
• k – numărul de termeni din care se calculează mediile
(se alege în funcţie de periodicitatea oscilaţiei).

În general, atunci când se dispune de date lunare
mediile parţiale se calculează din câte 12 termeni
succesivi, iar atunci când se folosesc date trimestriale
mediile parţiale se calculează din câte 4 termeni
succesivi.

( )
k
y y y
y
k i i i
i
1 1 ÷ + +
...

i
y

I.2.AJUSTAREA PRIN METODA MODIFICĂRII
MEDII ABSOLUTE
• pentru serii cu tendinţa de creştere în progresie
aritmetică (modificările absolute cu bază mobilă
au valori relativ apropiate).

• Termenii ajustaţi se determină cu relaţia:y
1
– primul termen al seriei reale;
-modificarea medie absolută;
t
i
– variabila timp: t
i
=1,2,…,n.

) ( 1
1 i i
t y Y

A

1
1
÷
÷
= A
n
y y
nPrimul termen ajustat este egal cu primul termen
al seriei reale, iar ultimul termen ajustat este
egal cu ultima valoare a seriei reale:
1 1
y Y
n n
y Y

I.3.AJUSTAREA PE BAZA INDICELUI MEDIU
DE DINAMICĂ
• când seria cronologică are forma unei progresii
geometrice (indicii cu bază mobilă au valori
relativ apropiate).


y
1
– primul termen al seriei reale;
- indicele mediu;
t
i
– variabila timp: t
i
= 1,2,…,n.
1
1
÷
= I
n
n
y
y
I

1
1
÷
i
t
i
y Y

1 1
y Y
n n
y Y


II. AJUSTAREA PRIN METODE ANALITICE

• Alegerea funcţiei de ajustare se face pe baza
analizei graficului şi a indicatorilor seriei
cronologice.

• Frecvent fenomenele evoluează după o funcţie
liniară.

• Parametrii funcţiei se determină cu metoda celor
mai mici pătrate. Această metodă porneşte de la
condiţia minimizării pătratelor abaterilor valorilor
ajustate (Y
i
) de la valorile reale (y
i
):


• Pentru functia liniară Y
i
= a + bt
i
se obţine:


Din condiţiile de anulare a celor două derivate
parţiale,în raport cu a şi b,ale relaţiei precedente
rezultă sistemul de ecuaţii :
= ÷
i
i i
Y y . min ) (
2
= + ÷
i
i i
bt a y . min )] ( [
2


Solutiile sunt:
Cunoscând valorile parametrilor a şi b, se pot
calcula în continuare valorile ajustate Y
i
.
¦
¹
¦
´
¦
· = +
= +
i i i i
i i
y t t b t a
y t b na
2

¦
¹
¦
´
¦
·
=
=
2
i
i i
t
y t
b
y a


Serii impare Serii pare
An t
i
An t
i

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
-3
-2
-1
0
1
2
3
1996
1997
1998
1999
2000
2001
-
-5
-3
-1
1
3
5
-
Total 0 Total 0
În rezolvarea sistemului, pentru simplificare, s-a
recurs la ipoteza . Pentru aceasta, este
necesar să se măsoare într-un anumit mod variaţia
timpului:
0
=
i
i
t 0

Alegerea celei mai bune variante de ajustare

Coeficientul de variaţie a valorilor ajustate de la
valorile reale:
Coeficientul de variaţie cu valoarea cea mai mică indică
cea mai bună metodă sau funcţie de ajustare.
y n
Y y
v
i
i i
·
÷
=
EXTRAPOLAREA (prognoza)

• prelungirea seriei cronologice în viitor, pe baza
trendului observat din analiza perioadei
anterioare.
• mărimile obţinute prin extrapolare sunt valori
probabile, orientative.

• Metodele de extrapolare sunt similare celor
utilizate pentru estimarea trendului. Variabila timp
primește valori în continuarea seriei cronologice
inițiale.

Y
j
– valorile prognozate;
t
j
– unităţi de timp în viitor: t
j
= n+1, n+2, ...

1.Extrapolarea prin metoda modificării absolute
medii:


2. Extrapolarea prin metoda indicelui mediu:3. Extrapolarea prin metoda analitică (funcţia
liniară):
j j
t b a Y
) ( 1
1 j j
t y Y
1
1
÷
j
t
j
y Y

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful