LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN KEPANITERAAN KLINIK ILMU KEDOKTERAN KELUARGA

PENDEKATAN KEDOKTERAN KELUARGA PADA PENDERITA PSORIASIS

Disusun Oleh : Rizka Aslamiah 70. 2008.057

Telah disahkan Pada tanggal 16 Mei 2013

Mengetahui dan Mengesahkan Dokter Pembimbing Dokter Pembimbing Puskesmas

Dr. Husnil Farouk, MPH

dr. Hj. Nurda

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful