Nama : Mohd Khairul Anuar Bin Kasim No.

Matrik: AEE 120064 ]Bincangkan Sumbangan Islam Dalam Perkembangan Ilmu Pergetahuan Pengenalan Segala kajian yang berkaitan dengan dengan aspek ilmu pengetahuan ini didorong dengan kedua-dua aspek ilmu itu didorong oleh agama Islam. Perkara tersebut ada dinyatakan dalam al-Quran iaitu “sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan dalam perbezaan antara malam dengan siang terdapat tanda-tanda bagi mereka yang mengerti”. Penyataan tersebut telah mendorong umat Islam untuk mengkaji tentang ciptaanNya. Ketika eropah berada dalam Zaman Pertengahan, mereka masih berada dalam zaman kegelapan dan disitulah umat Islam yang sedang mengalami zaman kegemilangan telah menjadi pelopor dalam aspek ilmu pengetahuan. Hal ini turut diakui oleh Sarton dan Allamah Muhammad Iqbal, seorang tokoh pemikir Islam. Sumbangan Islam yang paling jelas dalam aspek ilmu pengatahuan ialah dalam bidang fizik, perubatan, matematik, kimia, astronomi dan teknologi.

Perubatan 

Sumbangan Islam dalam bidang ini telah mula sejak zaman Rasulullah s.a.w. Baginda telah menggalakkan umat Islam supaya memakan madu untuk menyembuhkan penyakit.

Ubat-ubatan Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariyya al-Razi (r.h) telah, menyediakan beberapa jenis ubat daripada tumbuhan dan tanaman, merekodkan banyak kes klinik dengan tepat. Beliau membahagikan ubat kepada tiga kategori, iaitu galian (mineral), sayuran (vegetables) dan benda hidup (biological) serta menjelaskan fungsi masing-masing. Dalam bidang pendiaan ubat, al-Ahwazi telah menerangkan dan mencipta pelbagai jenis pil, bedak, sirap, salap dan sebagainya. Pengetahuan perubatan mengenai penyedian ubat daripada tanaman dan pokok tumbuhan banyak diperoleh daripada al-Ghafiqi dan Ibn al-Baytar.

Beliau juga menerangkan kepayahan untuk meyembuhkan penyakit tibi. beliau juga talah menemui bagaimana jangkitan tibi berlaku. Beliau juga banyak menerangkan tentang pelbagai penyakit termasuklah barah.h) merupakan ahli perubatan pertama yang memebezakan antara cacar dengan campak. pemotongan organ dari tubuh badan dan sebagainya. Beliau juga menulis tentang gynaecologi .  Ali ibn al-Abbas al-Ahwazi merupakan tokoh perubatan Islam pertama yang menerangkan hubungan rangkain urat dengan arteri.  Pembedahan  Abu al-Qasim Khalaf Ibn al-Zahrawi (r. pembedahan mata dan gigi.h) telah memberi penerangan penting tentang pembedahan antaranya pembendahan biasa. menjelaskan penyakit yang menyebabka deman kuning (jaundice)  Pengetahuan perubatan mengenai pathologi banyak diketengahkan oleh Abu al-Abbas Yahya ibn Isa ibn Jazlah. . mendedahkan soal peredaran planet.  Beliau juga telah mencipta lebih kurang 300 jenis alat dan pekakas untuk tujuan pembedahan.  Ibn Sina merupakan doktor pertama yang secara tepat menerangkan meningitis. Penyakit  Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariyya al-Razi (r. Astronomi  Sumbangan Islam dalam bidang ini dapat dilihat pada zaman Dinasti Abbasiyyah. kaedah-kaedah mengeluarkan batu dari pundi kencing. Pengkaji zaman itu menentukan tentang saiz bumi. masalah mata dan telinga. proses kejadian gerhana matahari dan pembiasan atmosfra.

Individu yang berperanan menyebarkan ilmu ini ialah Gerbert d’Aurignac dari Perancis.  Al-Khwarizmi juga telah membina semula aljabar yang telah dimulai oleh Diophantes( 250 S. beliau juga telah mencipta rumus-rumus matematik yang masih digunakan sehingga sekarang seperti rumus segitiga. Nombor Arab kemudian berkembang menjadi nombor-nombor yang moden sekarang. Beliau juga menyusun semula dan memperbetulkan kesalahan- kesalahan yang dilakukan Diophates dan kemudian mengembangkan ilmu ini sehingga dianggap bapak aljabar.  Selain itu. menyusun daftar logaritma dan hitungan persepuluhan. Dalam bukunya al Jrabr wal-Mukabala (Pengutuhan Kembali dan Pembandingan) di dalam terjemahan Latinya iaitu bertajuk Liber Argoritum merupakan perangsang kepada ilmu pengatahuan eropah pada abad pertengahan.Farghani telah mengukur garis pusat bumi dan menentukan jarak antara satu planet dengan yang lainnya secara relatif. iaitu karya yang diterjemahkannya dari bahasa Sanskrit.  Beliau juga telah memperkenalkan nombor sifar kepada bangsa Eropah. Beliau juga telah mencipta astrolabe ( jam matahari) yang digunakan untuk mengira lantitud dan longtidud malah digunakan untuk mendapatkan arah kiblat. . Melalui penulisanya.) dari Yunani. Matematik  Penciptaan algebra atau dalam bahasa arab al-jabr yang merupakan Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. 3) al.  Telah juga menciptak peralatan astronomi seperti teropong. Jadual yang telah diperbaiki telah menjadi asas bagi karya-karya kain yang lahir di Timur mahupun di Barat. masyarakat eropah mengenali nombor-nombor Arab dan sistem pepuluhan. Sumbangan tokoh Islam: 1) Ibrahim al-Faza ri( saintis di istan Abu Ja’afar al-Mansur) Telah menulis buku tentang astronomi berdasarkan Siddhanta. 2) al-Khawarizmi menyediakan sebuah jadual astronomi yang kemudiannya telag diperbaikia oleh Maslamah. kompas dan pendulum yang sangat diperlukan untuk kajian astronomi di pusat kajian bintang.M.

iris. Roger Bacon dan Peckham. Pembetulan teori Greek dalam disiplin Optik ( kajian saintifik tentang cahaya dan penglihatan). al-Kindi( abad ke-9):  telah menulis sebanyak 265 buah buku tentang pelbagai aspek fizik.  Telah menulis tentang jirin. Beliau juga telah mengkaji tentang mata dan fungsi segala anggota yang berkaitan dengannya seperti conjuctive. . ruang. i. Telah menghasilkan banyak karya tentang mata dan aspek fizik yang berkaitan dengan fenomena atmosfera seperti kejadian senja. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. ii. Karyanya ini telah mempengaruhi pemikir-pemikir Barat seperti Witelo. ulasannya telah membuka jalan kea rah kajian yang lebih mendalam dalam bidang fizik pada zaman berikutnya. Ibn al-Haitham (bapa optik): i. Kitab al-Manazir ( kitab terangung bidang optik) telah diterjemah dan diterbitkan di bawah tajuk Thesaurus Opticus di Basle (1572).  Telah menentukan gravity dengan menggunakan alat hydrostatic balance (keseimbangan hidrostatik). kornea dan kanta dengan begitu terinci. iii. masa dan gerakan.  Optik: mengulas sebab-sebab langit kelihatan kebiruan-kebirun pada padangan mata manusia.Fizik (tabi’iyat): B. C. Menyatakan dalam proses penglihatan cahaya bergerak dari mata menuju ke objek dan membuktikan proses yang berlaku adalah salah iaitu cahaya bergerak dari objek ke mata.

Beliau juga menyusun semula dan memperbetulkan kesalahan- kesalahan yang dilakukan Diophates dan kemudian mengembangkan ilmu ini sehingga dianggap bapak aljabar. pengwarnaan kain dan kulit.  Tokoh yang dalam bidang ini ialah Jabir ibn Hayyan ( Geber) : o Telah menulis lebih kurang 100 buah buku tentang ilmu kimia yang menjelaskan tentang proses pengiraan. masyarakat eropah mengenali nombor-nombor Arab dan sistem pepuluhan. penyejatan.M. Individu yang berperanan menyebarkan ilmu ini ialah Gerbert d’Aurignac dari Perancis. penghabluran. .) dari Yunani. Dalam bukunya al Jrabr wal-Mukabala (Pengutuhan Kembali dan Pembandingan) di dalam terjemahan Latinya iaitu bertajuk Liber Argoritum merupakan perangsang kepada ilmu pengatahuan eropah pada abad pertengahan. o Menjelaskan proses seperti pembersihan logam. Matematik  Penciptaan algebra atau dalam bahasa arab al-jabr yang merupakan Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi.  Al-Khwarizmi juga telah membina semula aljabar yang telah dimulai oleh Diophantes( 250 S.Kimia  Orang Islam merupakan masyarakat pertama yang mengkaji bidang kimia dan memberi nama alemabik iaitu satu bahan kimia yang digunakan untuk proses penyulingan. o Memperbetulkan dan membaiki teori Aristotle tentang unsur yang terkadung dalam logam. penghasilan besi waja. penganalisisan dengan asid serta menukarkan galian yang beracun kepada ubat-ubatan yang lembut sifatnya dan mampu menyembuhkan penyakit. Nombor Arab kemudian berkembang menjadi nombor-nombor yang moden sekarang. Melalui penulisanya. dan pejalwapan.

Buku yang penting pada abab itu ialah Kitab al-Nabat hasil karya Abu Hanifah al-Dinawari. sumbangan bidang perubatan adalah yang paling menyerlah. semua kejayaan yang dicapai oleh orang Islam adalah dipengaruhi oleh faktor keagamaan. Buku al-Adwiyah al-Mufradah hasil karangan al-Ghafiqi merupakan satu lagi karya penting dalam bidang botani. Antara buku yang dihasilkan ialah Firdaws al-Hikmah yang ditulis oleh Hunayn ibn Ishaq dan Ibn Abbas al-Majusi. Antara semua-semua sumbangan Islam dalam apek ilmu pengetahuan. Namun ini tidaklah menyatakan bidang lain tidak menyumbang kepada ilmu pengetahuan kerana sumbangan seperti bidang matemetik. beliau juga telah mencipta rumus-rumus matematik yang masih digunakan sehingga sekarang seperti rumus segitiga. astronomi dan lain-lain masih dipraktikkan pada zaman sekarang. Selain itu. . buku-buku perubatan berbahasa Arab telah mula memberikan tumpuan kepada bahagian. Kesimpulannya. Botani i.bahagian yang membincangkan tanaman serta tumbuhan dan kepentingan faedahnya dari segi perubatan. Sejak dari abad ke-9 M dan seterus. Buku ini mengabungkan filology ( sejarah nama tumbahan)dan pendekatan yang digunakan dalam mengkaji tumbuhan ii. Buku tersebut menpunyai maklumat-maklumat berharga tentang tumbuhan herba dan tanaman ubatan. Hal ini kerana bidang perubata tidak hanya menyumbang dari segi teori malah dari segi praktikal serta turut mencipta pelbagai ubat-ubatan. menyusun daftar logaritma dan hitungan persepuluhan.  Beliau juga telah memperkenalkan nombor sifar kepada bangsa Eropah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful