1. I. Bireyin böceklenen sebzeler için bahçede ilaçlama yapması II.

Bilgisayar dersinde etkinlikleri tamamlayan öğrencilerin bilgisayarda oyun oynamalarına izin verilmesi III. Annesine yalan söyleyen çocuğun ağzına biber sürülmesi Yukarıda verilenler sırasıyla aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A) Olumlu pekiştirme-olumsuz pekiştirme-ikinci tür ceza B) Olumlu pekiştirme-premack ilkesi-birinci tür ceza C) Olumsuz pekiştirme-olumlu pekiştirme-birinci tür ceza D) Olumsuz pekiştirme-premack ilkesi-ikinci tür ceza E) Olumlu pekiştirme-olumlu pekiştirme-ikinci tür ceza

4. I. Davranışın ardından verilen ve organizma üzerinde hoşa giden bir etki yaratan uyarıcılardır. II.Davranışın ardından hoşa gitmeyen uyarıcı verilerek organizmanın davranışının tekrarlanma olasılığını azaltan eylemdir. Yukarıda verilen iki tanım sırasıyla aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir? A) B) C) D) E) Olumlu pekiştireç-ikinci tür ceza Olumlu pekiştireç-birinci tür ceza Olumlu pekiştireç-olumsuz pekiştireç Koşullu uyarıcı-ikinci tür ceza Olumlu pekiştireç-ikinci tür ceza

5. Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma yoluyla kazanılan bir davranıştır? A) Annesinin elinde şurubu gören bebeğin ağlaması B) Fazla mesai yaptığında ikramiye alan bir kişinin daha çok mesaiye kalması C) Sahibinin ayakkabılarını giydiğini gören köpeğin kapının yanına giderek havlamaya başlaması D) Elektrik kaçağı nedeniyle saç kurutma makinesini çalıştırırken elektrik çarpan kişinin saç kurutma makinesini her eline aldığında tedirgin olması E) Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken araba çarpan çocuğun o günden sonra sokağa çıktığında kaygılanması 6. Genelde çok şımarık olan ve sınıf kurallarına uymayan Arda'nın fen ve teknoloji dersinde oldukça sessiz olma ve bütün kurallara uyma davranışı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A) B) C) D) E) Genelleme Ayırt edici uyarıcı Olumsuz pekiştirme İkinci tür ceza Kaçınma şartlanması

2. Uzun zamandır hazırlandığı atletizm yarışlarında ailesinin ve arkadaşlarının büyük desteğini alan ve başarısız olduğunda dahi, onların "Buna rağmen bu senenin birincisi yine sen olacaksın." biçimindeki desteğinden etkilenerek daha çok çalışan Nevzat, gerçekten de atletizmde katıldığı branşın birincisi olmuştur. Nevzat'ın elde ettiği birincilik aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) B) C) D) E) Öğrenme genellemesi Kendini doğrulayan kehanet Sembolik ödülle biriktirme Kademeli yaklaşma Uyaran kontrolü

3. Selen sofrayı kurma ve toplama işlerinde annesine yardımcı olmasına rağmen bir türlü bu davranışından dolayı ondan takdir alamamış ve bir süre sonra annesine yardım etmeyi bırakmıştır. Selen'in davranışında ortaya çıkan bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A) B) C) D) E) Genelleme Sönme Kaçınma şartlanması Olumsuz pekiştirme Görmezden gelme www.kpsshazirlik.net

7. İlköğretim birinci sınıf öğretmeni Seval Hanım öğrencilerinin okul eşyalarını temiz kullanma davranışını kazanabilmeleri için ilk zamanlar okul eşyasını temiz kullanan öğrencilerini çeşitli pekiştireçler kullanarak ödüllendirmiştir. Seval Hanım öğrencilerin istenen davranışı kazanmalarının ardından hangi pekiştirme tarifesini kullanırsa öğrencilerin okul eşyalarını temiz kullanma davranışı kalıcı hâle gelir? A) B) C) D) E) Sabit oranlı pekiştirme Sabit aralıklı pekiştirme Sürekli pekiştirme Değişken aralıklı pekiştirme Değişken oranlı pekiştirme www.kpsshazirlik.net

www.kpsshazirlik.net

www.kpsshazirlik.net

II. Uzmanın bu önerisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) B) C) D) E) İkinci tür ceza Olumsuz pekiştirme Birinci tür ceza Premack ilkesi Ayırt etme eğitimi 14. Oyuncak IV. kâğıt üzerindeki şekilleri makasla kesmede zorlanan bir öğrencisine bu davranışı kazandırabilmek için edimsel koşullanma kuramına göre aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır? A) Öğrenciye bu konuyla ilgili filmler izletme B) Öğrencinin uygun olmayan davranışlarını cezalandırma C) Öğrencinin kazanması gereken davranışları aşamalara bölerek her aşamadaki doğru davranışını pekiştirme D) Öğrencinin ilgi duyduğu etkinlikleri kazandırılacak davranışla eşleştirme E) Öğrencinin istenilen davranışı belli aralıklarla tekrar etmesini sağlama 12. Yukarıda hangi öğrenme ilkesinden bahsedilmektedir? A) B) C) D) E) Etki yasası Biçimlendirme Premack ilkesi Olumsuz pekiştirme Ayırt etme 10. III. III. I.8. V II. Şekerleme V. Yani organizma davranışı sonucu olumlu bir durumla karşılaşırsa o davranışın tekrarlanma olasılığı artar." şeklinde bir Öneri sunmuştur. Meyve Suyu II.İlgi III. Ya da organizma davranışı sonucu olumsuz bir durumla karşılaşırsa o davranışın tekrarlanma olasılığı azalır. İlköğretim birinci sınıf öğretmeni Derya Hanım. Okul çantası Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri pekiştireç kapsamında değerlendirilir? A) B) C) D) E) Yalnız IV I ve IV I. IV birincil 11. Edimsel koşullanma kuramına göre Öğrenmenin gerçekleşmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) B) C) D) Davranışın tekrar edilmesine Pekiştirecin davranıştan önce verilmesine Organizmanın edilgen olmasına Doğuştan gelen otomatik davranışları şekillendirmeye E) Davranışın sonucunda karşılık elde etmeye 13. III ve V I. Edimsel koşullanma ilkelerine göre organizma yapmış olduğu davranışın sonucundan etkilenir. Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanmanın temelini oluşturan ilkedir? A) B) C) D) E) Nötr uyarıcı ile koşulsuz uyarıcının eşleşmesi Bir uyarıcıya verilen tepkinin genellenmesi Davranışın ortaya çıkardığı sonuçtan etkilenmesi Bir davranışın çok sık aralıklarla tekrar edilmesi Davranışın küçük sistemli adımlarla kazandırılması 1-C 2-B 3-B 4-B 5-B 6-B 7-E 8-C 9-E 10-A 11-C 12-A 13-A 14-B . Aşağıdakilerden hangisinde davranış değişikliği ikincil pekiştireç ile güçlendirilmektedir? A) Davranışlarıyla takdir toplayan futbolcunun takım kaptanlığına getirilmesi B) Sahibinin komutuyla yere yatan köpeğe et verilmesi C) Kardeşinin derslerine yardımcı olan çocuğa çikolatalı kek ikram edilmesi D) Geç saatlere kadar çalışmak zorunda olan kişinin uykusunu gidermek için kahve içmesi E) Bütün gün dinlenmeden çalışan işçilere yemek verilmesi 9. Bir uzman "Çocuk ve Aile" konulu seminerinde velilere "Çocuğunuzun istenmeyen davranışları karşısında ortama olumsuz bir uyarıcı eklemek yerine ortamdan olumlu bir uyarıcıyı kaldırın.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful