Ispitna djela (ESEJ) u školskoj godini 2012./2013. za višu razinu ispita na državnoj maturi su: 1.

Sofoklo, Antigona ________________________________ (1. razred) 2. Salinger, Jerome David, Lovac u žitu 3. Držić, Marin, Dundo Maroje ________________________ (2. razred) 4. Goethe, Johann Wolfgang, Patnje mladog Werthera 5. Poe, Edgar Allan, Crni mačak 6. Flaubert, Gustave, Gospoña Bovary ___________________ (3. razred) 7. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Zločin i kazna 8. Nehajev, Milutin Cihlar, Bijeg 9. Kafka, Franz, Preobrazba __________________________ (4. razred) 10. Camus, Albert, Stranac 11. Šimić, Antun Branko, Preobraženja 12. Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza 13. Marinković, Ranko, Ruke (novele: Ruke, Zagrljaj, Anñeo, Prah) 14. Šoljan, Antun, Kratki izlet

Oba dijela ispita (test i esej) provjeravaju i ispituju razumijevanje književnoga teksta, književnopovijesna, književnoteorijska i jezična znanja. Na višoj razini od pristupnika se pritom očekuje da može: • prepoznati tekstove, autore, razdoblja i poetike hrvatske i svjetske književnosti • prepoznati i razumjeti književnopovijesna razdoblja europske (svjetske) i hrvatske književnosti od staroga vijeka do suvremene književnosti u kronološkome slijedu (vremenske odrednice, predstavnike i poetiku) • razlikovati i usporediti poetike i estetike književnopovijesnih razdoblja od staroga vijeka do suvremene književnosti • prepoznati i razumjeti obilježja književnih rodova i vrsta • objasniti povijesni razvoj lirike, epike, drame i diskurzivnog roda • razlikovati, analizirati i interpretirati lirske, epske, dramske, književnoznanstvene i publicističke tekstove • razumjeti specifičnosti stvaralaštva pojedinoga autora • poznavati i primjenjivati pravopisnu normu hrvatskoga jezika (prema Hrvatskome pravopisu, Babić-Finka-Moguš, Školska knjiga, Zagreb, 1996., 4. izdanje)

ASJ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful