You are on page 1of 2

Orari msimor pr klasn e par (2012-2013)

E hn 1. Gjuh Shqipe 2. Matematik 3. Edukat muzikore 4. Edukat figurative

E mart 1. Matematik 2. Gjuh Shqipe 3. Gjuh Shqipe 4. Edukat fizike

E mrkur 1. Gjuh Shqipe 2. Gjuh Shqipe 3. Matematik 4. Edukat figurative

E enjte 1. Matematik 2. Gjuh Shqipe 3. Lnd zgjedhore 4. Edukat fizike

E premte 1. Gjuh Shqipe 2. Matematik 3. Pundore 4. Edukat muzikore