You are on page 1of 3

Te nderuar student,

Ne vijim keni orarin e provimeve per afatin e Prillit 2013.

Nr.

Lnda

Profesori

Data

Ora

Banka dhe afarizm bankar

Dr. Myrvete Badivuku 10/04/2013

16:00

Transporti ndrkombtar&shped.

Menaxhimi i tregtis

Mr.Fisnik Ismaili

10/04/2013

16:00

Krkime Operacionale Dr. Mixhait Rei

10/04/2013

16:00

Shkrimi akademik II

10/04/2013

11:00 18:00

Kontabiliteti i menaxhmentit

Dr. Mira Hani 11/04/2013

16:00 21:00

Kontabiliteti i menaxhmentit

Dr.Skender Ahmeti

11/04/2013

16:00 21:00

Kontabiliteti i menaxhmentit

Mr.Petrit Hasani

11/04/2013

16:00 21:00

Teoria dhe metodat e vendosjesMr.Blerand Stavileci

11/04/2013

14:00 20:00

10

Integrimet ekonomike evropiane

11

Ekonomi ndrkombtare

12

Mikroekonomi II

13

Financat e koorporatave

14

Ndrmarrsi

Mr.Halit Hoxhaj

15

Ndrmarrsi

Mr.Arbr Rei 15/04/2013

16

Menaxhment

Dr. Berim Ramosaj

16/04/2013

15:00 21:00

17

Menaxhment

Mr. Blerand Stavileci

16/04/2013

15:00 21:00

18

Gjuhe angleze II Dr.Shpresa Hoxha

16/04/2013

16:00 20:00

19

Gjuhe angleze II Dr. Lirak Karjagdiu

16/04/2013

16:00 20:00

20

Marketing

Dr. Myrvete Badivuku 10/04/2013

Dr. Dashamir Brxulli

Dr. Shpresa Kursani

Dr.Shpresa Kursani

Dr. Mustaf Blakaj

15/04/2013

Dr. Nail Reshidi 17/04/2013

12/04/2013

12/04/2013

Dr. Shpresa Reshidi

12/04/2013

15:00 20:00

15:00 20:00

15:00 20:00

13/04/2013
15:00 20:00

15:00 20:00

15:00 20:00

16:00

15:00 18:00

21

Marketing

Dr. Ejup Fejza

17/04/2013

15:00 20:00

22

Makroekonomia II

Dr.Nexhat Muhaxheri

18/04/2013

13:00 20:00

23

Makroekonomia II

Dr.Myrvete Badivuku

18/04/2013

13:00 20:00

24

Makroekonomia II

Dr.Sinan Ademaj

18/04/2013

13:00 20:00

25

Informatika e biznesit Mr.Arbr Rei 19/04/2013

26

Informatika e biznesit Mr.Artan Drmaku

19/04/2013

16:00 19:00

27

Informatika e biznesit Dr.Sadullah Avdiu

19/04/2013

16:00 19:00

28

Informatika e biznesit Mr.Shkelzen Nuza

19/04/2013

16:00 19:00

29

Ekonomi nderkombetare

Dr.Altin Hoti

19/04/2013

15:00 19:00

30

Biznesi i vogl dhe i mesm

Dr. Gazmend Qorraj

31

Biznesi i vogl dhe i mesm

Mr.Arbr Rei 20/04/2013

32

Biznesi i vogl dhe i mesm

Mr.Fisnik Ismaili

33

Menaxhimi i projekteve Dr. Muj Gjonbalaj

22/04/2013

16:00 20:00

34

Menaxhmenti i bankaveDr.Myrvete Badivuku

22/04/2013

14:00 21:00

35

Menaxhmenti i bankaveDr.Shpresa Reshidi

22/04/2013

14:00 21:00

36

Menaxhmenti i bankaveMr.Petrit Hasani

22/04/2013

14:00 21:00

37

Buznesi ndrkombetar Mr.Visar Azemi 23/04/2013

38

Biznesi ndrkombtar Mr.Fisnik Ismaili

23/04/2013

15:00 20:00

39

Biznesi ndrkombtar Mr.Halit Hoxhaj

23/04/2013

15:00 20:00

40

Kontabiliteti financiar

41

Kontabiliteti financiar Mr.Petrit Hasani

24/04/2013

16:00 20:00

42

Kontabiliteti financiar Dr.Skender Ahmeti

24/04/2013

16:00 20:00

43

Kontabiliteti financiar Dr.Mixhait Rei 24/04/2013

44

Menaxhimi i resurseve humane Dr. Mira Hani 25/04/2013

45

Menaxhimi i resurseve humane Dr. Muj Gjonbalaj

25/04/2013

15:00 21:00

46

Menaxhimi i resurseve humane Dr.Shpend Lushi

25/04/2013

15:00 21:00

47

Financa monetare

Dr. Mira Hani 24/04/2013

Mr.Bashkim Isufi

16:00 19:00

20/04/2013

15:00 18:00

15:00 18:00

20/04/2013

15:00 18:00

15:00 20:00

16:00 20:00

16:00 20:00

26/04/2013

15:00 21:00

15:00 20:00

48

Financa monetare

Dr.Sabri Kadriu 26/04/2013

15:00 20:00

49

Financa moneatre

Dr.Sabahudin Komoni 26/04/2013

15:00 20:00

50

Financa monetare

Mr.Petrit Hasani

15:00 20:00

26/04/2013

Vrejtje: Luten te gjith studentet qe paraqitjen e provimeve ta bejne minimum dy dite para dats
se provimit.

Faleminderit pr mirkuptim!

Me respekt,
Erlina Llabjani