ECUAŢIA BILANŢIERĂ MODIFICĂRI BILANŢIERE.

EFECTUL TRANZACŢIILOR ASUPRA BILANŢULUI

ECUAŢIA BILANŢIERĂ: ABORDAREA PATRIMONIALISTĂ: Bunuri economice = Drepturi + Obligaţii Potrivit acestei concepţii, patrimoniul reprezintă un complex de drepturi şi obligaţii cu respectivele lor obiecte de drepturi şi obligaţii. Prin obiecte de drepturi şi obligaţii se înţelege bunurile economice, adică averea, substanţa material a patrimoniului. Relaţiile de drepturi se referă la situaţia în care titularul de patrimoniu îşi procură o parte din bunurile economice din resurse proprii – patrimoniu propriu. Relaţiile de obligaţii – sunt generate de situaţia în care titularul de patrimoniu îşi procură o parte din avere utilizând surse de finanţăre aparţinând altor personae fizice sau juridice – patrimoniu străin. În plan contabil, bunurile economice reprezentau activul patrimonial, iar drepturile şi obligaţiile pasivul. Pornind de la acest fapt, ecuaţia general a contabilităţii era: ACTIV = PASIV ABORDAREA ECONOMICĂ: Avere totală = Capital total În această viziune, averea este reprezentată de activul întreprinderii, adică bunurile economice, iar capitalul total includea toate sursele de provenienţă a bunurilor respective. Această accepţiune dă prioritate realităţii economice în detrimental celei juridice, şi este utilizată la scară internaţională. Echilibrul contabil poate fi dat prin: Activ = Capitaluri proprii + Datorii sau Activ – Datorii = Capitaluri proprii Tranzacţia Tranzacţia = unitate de măsură, înregistrare şi control al efectului produs asupra elementelor de bilanţ. Transpune în sistemul bialnţier schimbul de bunuri şi servicii. Tranzacţiile dau naştere, prin ele însele, la modificări în volumul şi structura elementelor de active, capital propriu şi datorii, influenţând prin aceasta mărimea posturilor din bilanţ corespunzătoare elementelor respective. Aceste modificări se prezintă fie sub formă de creşteri, fie sub formă de micşorări, dar se menţine în permanenţă egalitatea bilanţieră: Activ = Capitaluri proprii + Datorii

1

în sensul micşorării şi în datorii. micşorarea unui alt element de capital propriu (modificarea o notăm cu -x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A = ( C+x-x ) +D Tipul 3. Modificări în capitalul propriu. concomitent şi cu aceeaşi sumă. Creşterea unui element de capital pripriu (modificarea o notăm cu +x) şi. Modificări în activ şi în capitalul propriu în sensul micşorării. 6. 2. Transpuneri şi exemplificări: Tipul 1. concomitent şi cu aceeaşi sumă. 9. evenimentele. concomitent şi cu aceeaşi sumă. 7. Creşterea unui element de activ (modificarea o notăm cu +x) şi. în sensul creşterii. micşorarea unui alt element de activ (modificarea o notăm cu -x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A+x-x = C+D Tipul 2. operaţiile care modifică bilanţul pot fi grupate. conform structurilor bilanţului direct legate de evaluarea poziţiei financiare (………. în sensul micşorării. 4. Modificări în activ şi în datorii. Modificări numai în datorii. concomitent şi cu aceeaşi sumă. în sensul micşorării. în sensul creşterii şi în datorii. Modificări în activ şi în capitalul propriu în sensul creşterii. Modificări numai în capitalul propriu.).Tipuri de modificări: Tranzacţiile. în nouă categorii: 1. Creşterea unui element de datorii (modificarea o notăm cu +x) şi. Creşterea unui element de capital propriu (modificarea o notăm cu +x) şi. Modificări în capitalul propriu. 5. Modificări numai în activ. în sensul creşterii. micşorarea unui alt element de datorii (modificarea o notăm cu -x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A = C + ( D+x-x ) Tipul 4. 8. Modificări în activ şi în datorii. 3. micşorarea unui element de datorii (modificarea o notăm cu -x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A = ( C+x ) + ( D -x ) 2 .

concomitent şi cu aceeaşi sumă. concomitent şi cu aceeaşi sumă. creşterea unui element de datorii (modificarea o notăm cu +x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A+x = C + ( D -x ) Tipul 8. Creşterea unui element de activ (modificarea o notăm cu +x) şi. creşterea unui element de datorii (modificarea o notăm cu +x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A = ( C-x ) + ( D +x ) Tipul 6.Tipul 5. Micşorarea unui element de activ (modificarea o notăm cu -x) şi.000 4000 6000 12000 10000 20000 67000 CAPITAL PROPRIU + DATORII Capital social Rezerve Rezultatul exerciţiului Credite bancare Furnizori Alte datorii Total Solduri iniţiale 10000 20000 15000 10000 10000 2000 67000 3 . creşterea unui element de capital propriu (modificarea o notăm cu +x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A+x = ( C+x ) + D Tipul 7. concomitent şi cu aceeaşi sumă. Micşorarea unui element de activ (modificarea o notăm cu -x) şi. micşorarea unui element de datorii (modificarea o notăm cu -x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A-x = C + ( D -x ) Transpuneri şi exemplificări: Se dă următorul bilanţ iniţial: Bilanţ iniţial ACTIV Terenuri Materiale consumabile Mărfuri Clienţi Casa Banca Total Solduri iniţiale 15. concomitent şi cu aceeaşi sumă. micşorarea unui element de capital propriu (modificarea o notăm cu -x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A-x = ( C-x ) + D Tipul 9. Creşterea unui element de activ (modificarea o notăm cu +x) şi. Micşorarea unui element de capital propriu (modificarea o notăm cu -x) şi. concomitent şi cu aceeaşi sumă.

000 Capital social Rezerve 4000 6000 Rezultatul exerciţiului 2000 Credite bancare 20000 Furnizori 20000 Alte datorii 67000 Total Solduri iniţiale 10000 20000 15000 10000 10000 2000 67000 Tranzacţia nr. 2.000 Capital social Rezerve 4000 6000 Rezultatul exerciţiului 12000 Credite bancare 20000 Furnizori 10000 Alte datorii 67000 Total Solduri iniţiale 30000 15000 10000 10000 2000 67000 4 . concomitent şi cu aceeaşi sumă.Tranzacţia 1. 2 ACTIV Terenuri Materiale consumabile Mărfuri Clienţi Casa Banca Total Solduri iniţiale CAPITAL PROPRIU + DATORII 15. micşorarea unui alt element de capital propriu (modificarea o notăm cu -x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A = ( C+x-x ) +D Bilanţ nr. concomitent şi cu aceeaşi sumă. Creşterea unui element de capital pripriu (modificarea o notăm cu +x) şi.1 ACTIV Terenuri Materiale consumabile Mărfuri Clienţi Casa Banca Total Solduri iniţiale CAPITAL PROPRIU + DATORII 15. Tipul 1. Se încasează clienţii pentru suma de 10000 lei. micşorarea unui alt element de activ (modificarea o notăm cu -x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A+x-x = C+D Bilanţ nr. AGA decide majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor Tipul 2. Creşterea unui element de activ (modificarea o notăm cu +x) şi.

Tipul 4. 4 ACTIV Terenuri Materiale consumabile Mărfuri Clienţi Casa Banca Total Solduri iniţiale CAPITAL PROPRIU + DATORII 15. prin contractarea unui credit bancar Tipul 3. Creşterea unui element de capital propriu (modificarea o notăm cu +x) şi. micşorarea unui element de datorii (modificarea o notăm cu -x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A = ( C+x ) + ( D -x ) Bilanţ nr. concomitent şi cu aceeaşi sumă.000 Capital social Rezerve 4000 6000 Rezultatul exerciţiului 12000 Credite bancare 10000 Furnizori 20000 Alte datorii 67000 Total Solduri iniţiale 10000 20000 15000 12000 8000 2000 67000 Tranzacţia 4: Plata salariaţilor în natură.Tranzacţia 3: Achitare facturi furnizori – 2000 lei. concomitent şi cu aceeaşi sumă. micşorarea unui alt element de datorii (modificarea o notăm cu -x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modifiare este de forma: A = C + ( D+x-x ) Bilanţ nr. 3 ACTIV Terenuri Materiale consumabile Mărfuri Clienţi Casa Banca Total Solduri iniţiale CAPITAL PROPRIU + DATORII 15. Creşterea unui element de datorii (modificarea o notăm cu +x) şi.000 Capital social Rezerve 4000 6000 Rezultatul exerciţiului 12000 Credite bancare 10000 Furnizori 20000 Alte datorii 67000 Total Solduri iniţiale 10000 20000 16000 10000 10000 1000 67000 5 . prin distribuirea unor produse în valoare de 1000 lei.

Tranzacţia 5: AGA aprobă repartizarea a 10000 unităţi din profit sub formă de dividende Tipul 5. Tipul 6.000 Capital social Rezerve 4000 6000 Rezultatul exerciţiului 17000 Credite bancare 10000 Furnizori 20000 Alte datorii 72000 Total Solduri iniţiale 10000 20000 20000 10000 10000 2000 72000 6 . creşterea unui element de datorii (modificarea o notăm cu +x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A = ( C-x ) + ( D +x ) Bilanţ nr.6 ACTIV Terenuri Materiale consumabile Mărfuri Clienţi Casa Banca Total Solduri iniţiale CAPITAL PROPRIU + DATORII 15. concomitent şi cu aceeaşi sumă. Creşterea unui element de activ (modificarea o notăm cu +x) şi.000 Capital social Rezerve 4000 6000 Rezultatul exerciţiului 12000 Credite bancare 10000 Furnizori 20000 Alte datorii 67000 Total Solduri iniţiale 10000 20000 5000 10000 10000 12000 67000 Tranzacţia 6: Se vând mărfuri (50%) în valoare de 5000 unităţi monetare. concomitent şi cu aceeaşi sumă. creşterea unui element de capital propriu (modificarea o notăm cu +x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A+x = ( C+x ) + D Bilanţ nr. 5 ACTIV Terenuri Materiale consumabile Mărfuri Clienţi Casa Banca Total Solduri iniţiale CAPITAL PROPRIU + DATORII 15. Micşorarea unui element de capital propriu (modificarea o notăm cu -x) şi.

Creşterea unui element de activ (modificarea o notăm cu +x) şi. concomitent şi cu aceeaşi sumă. Micşorarea unui element de activ (modificarea o notăm cu -x) şi. Tipul 7.000 Capital social Rezerve 4000 3000 Rezultatul exerciţiului 12000 Credite bancare 10000 Furnizori 20000 Alte datorii 64000 Total Solduri iniţiale 10000 20000 12000 10000 10000 2000 64000 7 . 8 Se descarcă gestiunea de mărfurile vândute clienţilor Tipul 8. 7 ACTIV Terenuri Materiale consumabile Mărfuri Clienţi Casa Banca Total Solduri iniţiale CAPITAL PROPRIU + DATORII 15. creşterea unui element de datorii (modificarea o notăm cu +x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A+x = C + ( D -x ) Bilanţ nr. 7 Societatea achiziţionează materiale consumabile în valoare de 3000 de la furnizori. micşorarea unui element de capital propriu (modificarea o notăm cu -x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A-x = ( C-x ) + D Bilanţ nr.Tranzacţia nr. 8 ACTIV Terenuri Materiale consumabile Mărfuri Clienţi Casa Banca Total Solduri iniţiale CAPITAL PROPRIU + DATORII 15.000 Capital social Rezerve 7000 6000 Rezultatul exerciţiului 12000 Credite bancare 10000 Furnizori 20000 Alte datorii 70000 Total Solduri iniţiale 10000 20000 15000 10000 13000 2000 70000 Tranzacţia nr. concomitent şi cu aceeaşi sumă.

concomitent şi cu aceeaşi sumă. Micşorarea unui element de activ (modificarea o notăm cu -x) şi.9 ACTIV Terenuri Materiale consumabile Mărfuri Clienţi Casa Banca Total Solduri iniţiale CAPITAL PROPRIU + DATORII 15.000 Capital social Rezerve 4000 6000 Rezultatul exerciţiului 12000 Credite bancare 10000 Furnizori 17000 Alte datorii 64000 Total Solduri iniţiale 10000 20000 15000 10000 7000 2000 64000 8 .9 Societatea achită furnizori în valoare de 3000 din contul de disponibil la bancă Tipul 9.Tranzacţia nr. micşorarea unui element de datorii (modificarea o notăm cu -x): Ecuaţia care prezintă acest tip de modificare este de forma: A-x = C + ( D -x ) Bilanţ nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful