P. 1
Pitagora - Numerologija

Pitagora - Numerologija

|Views: 2|Likes:
Published by Valentina

More info:

Published by: Valentina on May 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2015

pdf

text

original

NUMEROLOGIJA Najveći stupanj spoznaje, temelj kosmičkog i unutrašnjeg sklada je uspešno tumačenje brojeva.

Brojevi su vidljive spone koje okružuju svako biće i oni ne utvrđuju samo čovekov fizički sklad, životne, vremenske i prostorne zakone, već mogu, aktivnim tumačenjima, potpomognuti spoznaju o trenutnom i budućem u čoveku i oko njega. Broj nije samo aritmetički izraz nego i spoznaja o konačnoj istini, ideji i kvalitetu. On krije nepoznatu snagu i mamac je za skriveno. Sastoji se od reči i od znaka, a zagonetka njegova je važnija i od samog znaka i reči. A broj je čvor svih veza i izvor razuma i ljudske karakteristike nosi, jer svaki broj teži stvaranju većeg broja. KORENI NUMEROLOGIJE Začetak koncepta brojeva gubi se u maglovitoj prošlosti praistorije, pa se prvobitna ideja o brojevima još jedino može otkriti u numerologiji. U drevnoj Indiji, među Tajnim Mudracima, rođena je zamisao da se svi brojevi mogu predstaviti pomoću deset simbola. Svaki od ovih deset simbola ima svoju apsolutnu vrednost, ali isto tako, u odnosu sa drugim simbolima, i svoju relativnu vrednost – što naravno, zavisi od mesta i položaja samog simbola. Na primer, 2 je simbol za broj dva i dva je njegova apsolutna vrednost; no, isti taj simbol u zapisima 4251 i 7234 nema istu vrednost. U prvom slučaju, simbol dva ima deset puta veću vrednost (200), nego li u drugom primeru (20). Ovih deset simbola i njihova univerzalna primena decimalnog sistema daju potvrdu drevnoj izreci, da je čovek mera svih stvari. Nema sumnje, da je brojanje na prste bila prva čovekova aritmetika. Sistemska upotreba najranijih brojeva seže do drevnih Sumera, Egipćana i Kineza. Oni su verovali da neparni brojevi predstavljaju dan, belinu, toplotu, vatru i Sunce; dok parni brojevi izražavaju noć, tamu, hladnoću, materiju, vodu i Zemlju. Za drevno Egipat vezan je i najstariji kalendar iz 4241. godine pre Hrista. Po ovom kalendaru, godina se sastoji od dvanaest meseci od po trideset dana, a pet preostalih dana bilo je namenjeno za svetkovine. Godina je, dakle imala 365 dana. U okultnim učenjima, kao i drevnim misterijama, neparni brojevi se dovode u vezu sa Nebom i duhom, a parni brojevi u vezu sa Zemljom i materijalnim svetom. Nadalje, neparni brojevi izražavaju muževnost, snagu, moć i kreaciju, dok parni – ženski princip, pasivnost, oblik, sasud. Po Hermesu Trismegistu, neparni brojevi su gore i unutra, a parni dole i napolju, pa su stoga parni brojevi zavisni od neparnih („Kako gore tako dole, kako iznutra tako napolju“). I najprimitivniji čovek iz najzaostalijeg plemena, ima smisao, osećaj i predstavu o broju, mada, doduše, u sasvim malom opsegu. Zanimljivo je da i neke ptice (kao vrana, na primer), pa čak i pojedini insekti (Genus Eumenus) imaju instikt za broj; istina za vrlo male brojeve, kao što su recimo, 1, 2, 3, 4, međutim, ni savremeni čovek, na visokom stupnju intelektualnog razvoja, nema baš najjasnije predstave o veličini broja iznad 6, osim ako se ne služi važnom operacijom – brojanjem i upoređivanjem. Bez upoređivanja raznovrsnih predmeta i skupova, ne može se ni zamisliti upotreba i svesni postanak broja. U slučaju razvoja ideje o brojevima, Indija, kolevka svih docnijih kultura i civilizacija, još jednom je bila mesto rođenja algebre i dekadnog pozicionog sistema. Još i dan-danji deca uče račun na računaljkama sa žicom i drevnim kuglicama, kojima su se služili i drevni narodi. Na abakusu, svaki broj može imati razne vrednosti u zavisnosti od mesta na kojem se nalazi. (Reč abakus je izvedena iz semitske reci abac, sa značenjem prašina, ili od njenog grčkog ekvivalenta abax, što znači tanka ploča).

najranija forma mističkog značenja brojeva. kao tajni jezik. mistika. Geometrija. dugokos mladića koji na 48. Paradigma "Sve je uređeno na osnovu broja" određuje Kosmos kao skladno uređen svet. koji je takođe proučavao Geometriju. a Englezi u cipher. Kad je ova zamisao doprla u Italiju. ušla je u hrišcansku teologiju. matematičara. Numerička vrednost hebrejske reči Elizar ekvivalent je broja 318. Darmi i reinkarnaciji. Peter Bengus. Geometrija. odlazi na dugo putovanje i naukovanje boravi u Egiptu. i 572. što ga je činilo superiornim u odnosu na Patrokla i Hektora ciji su numerički ekvivalenti bili 87. svakom je broju pripisivala dve vrednosti: fonetsku i brojnu. Suvima. koji je vremenom prešao u italijaniziranu reč zero. vazduh i zemlja čine Svetu Četvorostrukost iliti Tetraktis.Deseti simbol. već kao principe u kojima se ogleda kosmički red Pitagora? Reči Kosmos i filozofija se prema predanju pripisuju Pitagori. jer je i sam govorio da teži oslobođenju od točka rođenja. a posve je sigurno da su sva potonja okultna učenja na Zapadu izišla iz njegove mistike. brojeve proživljavaju ne kao jedinice kvantitete. Najmističnije značenje pripisano je broju 666. njihov nastanak i međusobna interakcija prikazani kroz brojeve. . Nemci su izvornu arapsku reč preinačili u cifra. dok je Luter pomenuti broj pridavao periodu papskog režima. pesnik i mistik. Pitagorino učenje je i dan-danas jedna od najvećih tajni. takode je rođen u Indiji. Pitagora je imao veze sa indijskim učenjima o Karmi. Tarot kao i u ostala ezoterijska i mistična učenja. Numerička vrednost imena velikog mitskog junaka Ahila je 1276. Kabalu.. jedan od najvećih mislilaca.e. astrologa i astronoma Starog Sveta. Savremena numerologija danas sledi ovu ideju koja je bila poznata i tvorcima Biblije.n. g. sa značenjem prazan. Arapi su potom ovaj simbol preuzeli od indijanaca i nazvali ga cifr. Ovaj je mistik izvršio veliki uticaj na Platona.snažan. Četiri elemenata: vatra. • • • • rodio se na Samosu između 592. u mladosti . nula. odnosno 1225. Primer Geometrije u Starim zavetu je Avraamovo izvođenje 318 robova i spašavanje Elizara. Alhemiju. voda. za nulu je upotrebljen latiniziran izraz zephirium. Osnovna zamisao Pitagorinog učenja je da se Tajna Univerzuma jedino može dokučiti preko brojeva i formi. broj 666 pridao je Martinu Luteru. Aristotela i noviju evropsku misao. Olimpijadi u šakanju pojeđuje u teškoj kategoriji i osvaja maslinovu grančicu. Pitagorejska religija? • • u njoj su svi dinamički odnosi. u svom opsežnom delu o numerologiji. večnog dolaženja i odlaženja. ništa. U trinaestom veku. PITAGOREJCI Ugaoni kamen u povesti numerologije je Pitagora. filosofa. p.

ona određuje pojavnost nečega. Tako Dijada uzrokuje rađanje. na Dobro i Zlo. s trogodišnjim iskušeništvom koje je prethodilo prijemu u prvi stupanj (tzv.p.i biti će ekskomunicirani iz Bratstva obnovljenog na Siciliji. sa Principom totalne indukcije.e. pa su ga nazivali "Onaj. pretečama današnjih jogija. • • • sa 56 godina vraća se na Samos gde mu uspeh predavanja donosi mnogobrojne pristalice. Monada ne pripada ovoj dimenziji. . ona se k nama spušta kao aditivni element koji učestvuje u izgradnji pojedinih individualnosti. Suprotstavljenost Ja i Ne-Ja označava pojavu Oblika: da bi nešto postojalo u pojavnom svetu. oslabila je snagu društva. nejednakosti. i upoznao vedska učenja. Spasili su se samo Lizid i Filolaj s nekoliko učenika. oblik.n. a vrlo verojatno u Trakiji među poklonicima orfičkih obreda. u ubrzo su intrige i razmirice okončale vladavinu mudrih. u Memfisu. parni brojevi biti će nositelji ženskog načela. Drugi stupanj (matematičari) bio je jedini koji je dozvoljavao da se vidi Majstora (Pitagoru). Besmrtni. a broj sledbenika neprestano mu se povećava Postupno su postali tajno inicijatičko bratstvo. gde je prošao obuku za sveštenika. Dva ili Dijada je nosilac Ideje Dvojstva. Možda je bio u Fenikiji. Ona to i dokazuje svojom deljivošću na jednake polovine. Dva nije dvostruko više od Jedan.n. nomoteti).e. Principa suprotstavljenosti. pa će biti označena kao ženski broj. Osnove Pitagorejske religije? o o zamjenjuju brojeve uređenim grupama tačaka. i razvijaju disciplinu figurativnih brojeva. o prelamanju jedne potpune vrednosti na dva dela. ali i ljubomoru tiranina Polikrata koji ga tera u progonstvo nastanjuje se u Velikoj Grčkoj. Genije. diskriminacije. Emanirana s lica Jednog. Božanski. u Krotonu. oko 529. mora se razlikovati od nečeg drugog. parni brojevi – nositelji ženskoga načela Monada U korenu svega leži Monada. slogu. Uopšteno. Majstorova smrt oko 500. on je u dosluhu sa Jednim.p. Gradovi Lige pali su jedan za drugim i konačno su vođe Bratstva izginule u velikom pokolju oko 450. g. Onaj koga neću imenovati". već dvostruko manje! Radi se o Iskonskom grehu. U Egiptu se susreo i sa indijskim mudracima "gimnofistima". broj Jedan. Saisi i Heliopolisu upućen u misterije i geometriju.p. g. jedinstvo. Dijada U našu dimenziju spuštamo se brojem Dva. Čini se da je u trenutku osvajanja Egipta od strane Kambisa bio zarobljen i odveden u Babilon. među kojima će kasnije Hipokrat. identičnost. osniva pitagorejsko Društvo ili "Bratstvo".n. Ubrzo su naučnici i idealisti postali političari i postepeno preuzeli vlast u većem delu Velike Grčke. Monada nije broj već princip. u formi federacije gradova nazvane "Krotonijanska liga". Hiparh i Hipija izneti u javnost neke strogo čuvane tajne . na prvom stupnju mogli su ga samo čuti.Tamo je. bilo ga je zabranjeno izgovarati. jednakost.e. U ritualu tajne i tišine obuhvaćeno je i samo ime Majstora.

drevni magijski simbol i tajna lozinka i geometrijski simbol pitagorejskog bratstva. osnova trougla i sve njegove simbolike. Četiri godišnja doba. Zvezda u sebi sadrži savršene Zlatne rezove i u centru obrnuti peteugaonik u koji je moguće upisati novu. starohrišćanske Crkve su koristile tri oltara u Liturgiji i mnoge crkve imaju trolisnu osnovu tlocrta. što ga i samog čini svetim. Tetrada Tetrada ili Broj Četiri sudeluje u karakteru Dijade čiji je ona kvadrat (pa je ultra-parna. zemlja. Produkt zbroja (spoja) ženske Dijade i muške Trijade. kvadratni broj. dakle treća osoba. Heksada. treći element. pa na vrh jednu. a krug se ne može podeliti na sedam jednakih delova euklidskom konstrukcijom. U teoriji figurativnih brojeva leži u bazi trouglastog svetog Tetrakisa. potreban je i neko.Trijada Prvi muški. Tu se negde krije i metafizičko čitanje poruke kako je "čovek mera svih stvari". Osnova je četverougla. jednakostraničan trougao sa . a u ovu opet novu i tako u beskraj: beskrajno rađanje i produženje vrste. U ovoj dimenziji. melankolik. Osam je dvostruko četiri. sažetim odrazom. da to percipira. dakle pojavnost je čista subjektivnost. četiri tipa karaktera (sangvinik. ultradeljiva). Zvali su je još i Pentalfa jer se sastoji od pet slova A. jednake ali i suprotne polovine. ali obrnutu zvezdu. Obliku koji se želi afirmirati Dvojka nije dovoljna. Trijada je prvi neparan i prvi muški broj (Jedinica je više princip nego broj). nešto i ne postoji. Odnos između kvadrata (ili pravougaonika. flegmatik). sveti broj. neparni broj je Tri. četvorougla) i trougla najbolje je vidljiv ako četvorougao prepolovimo dijagonalom suprotnih stranica: tada dobijamo dva jednaka trougla čiji vrhovi gledaju prema suprotnim stranama. Sedam je bio znamen Nevinosti. Simbol mu je Pentagram. ili naglašene tri apside. i jednak je zbiru svojih delitelja: 6=1x2x3=1+2+3. je nosilac kristalografskih simetrija. četiri jahača Apokalipse. Heksada Šest. Kažu i da je Sedam "praprvi" broj neosporne čistoće. stabilnosti. kolerik. vazduh). četiri strane svieta. Dekada Deset je savršen. ili trijada. Pentada Pentada ili Broj Pet je jedan od svetih brojeva. pa iznad njih tri. to je za Grke broj ljubavi. devet je tri puta tri. tj. ovde trijade. Afroditin broj. Pet je polovina svetog Deset. ili makar sama svest koja može dobiti autonomiju kao treći element. i četiri osnovna elementa (voda. vatra. simbola Zemlje. bez onoga koji vidi. dobili smo piramidu. Tri je danas impregniran simbolom Svetog Trojstva. Tu se opet vežemo na početnu priču o Monadi i Dijadi: prepolovljena celost raspala se na dve. pravilna petokraka zvezda. To je trouglasti figurativni broj što vidimo ovako: ako u bazu stavimo četiri tačke. pa dve. nija dostatno samo se razlikovati od okoline. Dekadi su se klanjali kao sveobuhvatnom merilu.

) se dele na: 1. i zato su celine i delovi svih stvari neba i Zemlje odnosi sklada. Došavši kući Pitagora je na svom instrumentu počeo proučavati i meriti te proporcije ( i dobio oktavu). dakle iracionalni broj.. koja se nikad ne zamara. Spomenimo i tzv. u pitagotejskoj dijatonskoj lestvici i na tetrakordnim lirama koje su imale žice čije su dužine bile proporcoinirane brojevima 1. u stvaranju Dekade sudeluju svi relevantni brojevi do Pet. i po njoj uređeni. Tekst molitve upućene Dekadi: " Blagoslovi nas božanski broju. Muzika je bila veoma važna. koji se nalaze u krakovima zvezde (koja se dobiva iz pentagrama): hipotenuza 5 naprama baza 3 = 1. bujica. klanjali mu se i upućivali mu molitve kao vrhunskom uredniku Kosmosa. ti koji sadržiš koren i izvor večnog toka stvaranja! Jer božanski broj počinje čistim i dubokim jedinstvom i doseže sveto četiri.. tj. izučavanja (i tajenja postojanja) iracionalnih brojeva i njihove upotrebe i proučavanja teorije mužičkih intervala. koja sve povezuje. svi ostali brojevi dobivaju se interakcijom (sabiranjem. teorije figurativnih brojeva. Dodajmo i ovo. Osim teorije proporcija. Pitagorin trougaot sa stranicama 3-4-5. da je jedan čekić dvostruko veći i teži od drugog. . lupanje u oktavama. na njoj zasnovani. Spomenuli smo već egzekuciju trojice članova Bratstva koji su izdali ljubomorno čuvane tajne: te tajne su bile konstrukcija pravilnog Pentagrama. ograničeno mnoštvo (danas: prebrojivo konačan skup). i 2 prema 1) i intervale kvinte (3 prema 2) i kvarte (4 prema 3). koje drži ključ svih stvari. on je članovima Bratstava bio toliko važan da su ga prizivali. ti koji si stvorio bogove i ljude! O sveti.. tajna iracionalnih brojeva.aritmologija.. kao proticanje monada. U biti konstrukcije pentagrama leži Zlatni rez (Fi) koji se izračunava formulom: 1+koren iz 5/2=1. 3. 2. služila je da se usklade ritmovi duše (Kosmosa) i tela. 3 i 4. rukovođen svojim Umom.. n.stranicama 4-4-4. Kažu da se "Bog. i. 6. zbog čega se nazivao i Tetraktis. bez kraja. geometrijskih konstrukcija. onu koja nikad ne skreće. zatim na naučne brojeve i na konkretne brojeve koji su predmet računanja u užem smislu." Tetraktis je sudelovao i u muzičkoj harmoniji. a zatim takav sistem omera i razera proširio na sav pojavni svet. "Sam Bog bavi se geometrijom" bila je poznata Platonova dosetka.. poslužio Dekadom kao zakonom za sve. jedinica. množenjem. sveti Tetraktise. koji je već sam napola Dekada. Zanimljivo je kako današnja istraživanja pokazuju zapanjujuću količinu prisutnosti Zlatnog razmera u prirodi. e. potom stvara majku svega. I st. koji uređuje veštinom. povezano s tim. za poslovne ljude. Vratimo se Tetraktisu. gotovo da bismo se složili da je to zaista osnova uređenja svemira. Brojevi se inače dele na Čiste ili Božanske kojima se bavi mistika broja . Ušavši u kovačnicu video je kako kovači koriste čekiće proporcionirane prema načelu 1:2." Deset je najveći broj. Vidimo: 4+3+2+1=10. prvorođenu.618. Naučni brojevi (prema Nikomahu.) prvih deset brojeva. proučavanja pet pravilnih tela (kasnije nazvanih Platonovim). kompozicija monada. a natpis na Akademiji glasio je: "Neka niko ne ulazi ko ne zna geometriju". 2. i koje su dopuštale i oktave (odnos 4 prema 2. Sveto Deset. kvadriranjem itd. tj. Legenda kaže da je teoriju muzike zasnovao sam Pitagora kada je prolazeći pokraj kovačnice začuo buku.

svakodnevno ispitivanje savesti. Ali: "Bestelesne veličine kao kvaliteti. načelo stvaranja. U takvom gledanju. staviti bestelesne brojeve kao nosioce metafizičkih bestelesnih kvaliteta čini se kao ingeniozan potez rasterećivanja ljudskog uma od ikonografije antropomorfnih divova sa Olimpa. Zato je pogrešno bogove atribuirati u ljudskom obliku. Copyright © Varga Astrology2007. Metafizička matematika je izmerila svoju okolicu i brojeve međusobno usaglasila. Ali to ne znači da ipak nećemo pokušati. odnosi. jednakost. Pokušajmo na kraju dozvoliti da nas prožme ideja pitagorejstva: bogovi su samo pokušaj shvatanja i strukturalnog uravnoteženja našeg zbunjujućeg i nepredvidivog sveta i traženje harmonije i suštine njegovog porekla u jednim transcedentalnom uređenom ishodištu. oblici. kako njima tada. Matematičari-filozofi nisu zadovoljni mišljenjem da je umetnost i lepota samo intuicija. Broj je apsolut je Bog. prasadi i kozlića. vreme .. ali su bitne relacije i odnosi unutar njega izmerljivi i objektivno prepoznatljivi. a mogu slučajno učestvovati u promenama tela kojima su namenjene. upotrebu mirisa i zajedničku pričest na kojoj se uzimalo samo belo meso žrtvenih životinja: belih petlova. što ne pripada našoj dimenziji. traži se ono što nije slučajno. subjekti traže objektivno. tako i nama danas. u kojem je čak i žrtvovanje života za prijatelja prirodan događaj).pitagorejci su poštovali i zakon uzajamnog pomaganja i kult prijateljstva (oblik privrženosti i nežnog prijateljstva. Pitagorejske molitve tetraktisu nisu upućene broju kakav mi danas poznajemo.. Jedno nam je nepojmljivo. Privlači ideja da se kroz razmere zlatnog reza možda mogu matematički otključati i pomalo otškrinuti mistična vrata iza kojih iskri rajska svetlost Božje konstrukcije Univerzuma. Pitagorejski obred je zahtevao potpunu čistoću tela i odeće (toge od belog lanenog platna)." Dakle. Od toga je sazdana istinska realnost. položaj. to je mistični princip harmonije i ljubavi. . barem za nas u ovoj dimenziji u kojoj govorimo o nečemu iz druge sfere o čemu se ne može govoriti. time se vrlo lako izgubi iz vida da govorimo o nečem neizrecivom. Kozlić je još povezan i sa mitom o Mlečnoj stazi iza koje u zvezdanim vrtovima borave bogovi (uticaj hinduizma).u suštini su nepromenjive i uzajamno zamenjive. uređenja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->