You are on page 1of 75

PANDUAN HAJI DAN UMRAH

HAJI:

Ia adalah rukun kelima dari rukun-rukun asas Islam dan ia mempunyai


keistimewaan dengan menghimpunkan kesemua rukun-rukun yang lain.

Pengertiannya dari sudut bahasa:


Menuju kepada Allah Yang Maha Agung.

Pengertiannya dari sudut istilah syarak:


Menziarahi tempat-tempat tertentu pada masa-masa tertentu dengan
melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

KELEBIHAN HAJI:

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:


(Sesiapa yang mengerjakan Haji dan dia tidak mencampuri isterinya serta
tidak melakukan maksiat, dia akan kembali sebagaimana hari dia dilahirkan
oleh ibunya).

SYARAT-SYARAT WAJIB MENGERJAKAN HAJI:

• Islam • Berkemampuan • Baligh

• Berakal • Merdeka

1
BENTUK-BENTUK BERKEMAMPUAN:

• Selamat tubuh • Tidak ditahan • Tidak berada dalam


badan idah bagi perempuan
• Terdapat
• Aman perjalanan mahram atau
suami bagi
perempuan

SYARAT-SYARAT SAH MENGERJAKAN HAJI:

• Islam • Tempat (Miqat • Boleh melakukan


• Berihram ihram mengikut pekerjaan dengan
tempat) sendirinya
• Masa (Miqat • Mumayyiz melainkan ketika
ihram menepati keuzuran
masa) • Berakal
• Tidak bersetubuh

2
CARA-CARA MENGERJAKAN IBADAT HAJI:

Tiga cara iaitu:

1- Ifrad : Berniat Haji sahaja.

2- Tamattu' : Berniat Umrah terlebih dahulu (iaitu dia berihram Umrah


dari miqat yang ditetapkan untuk negerinya kemudian
dia bertahallul dari ihram tersebut, seterusnya berihram
untuk Haji dari Mekah).

Dinamakan sebagai Tamattu' kerana dia memilih cara yang


membolehkannya untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa
ihram di antara Umrah dan Haji.

3- Qiran : Iaitu berniat Haji dan Umrah bersama-sama (iaitu


berihram Haji dan Umrah bersama-sama secara
serentak).

Firman Allah Taala:

‫جدْ فَصِيَا ُم‬ ِ ‫ستَيْسَرَ ِمنَ ا ْلهَدْي َف َمنْ لَمْ َي‬ ْ ‫( َف َمنْ تَمَ ّتعَ بِالْعُمْرَةِ ِإلَى ا ْلحَجّ فَمَا ا‬
ْ‫ك عَشَرَةٌ كَا ِملَة ٌ َذ ِلكَ ِل َمنْ لَمْ َي ُكن‬ َ ‫ج َوسَبْعَةٍ ِإذَا َرجَعْتُمْ ِت ْل‬
ّ َ‫ثَلثَةِ أَيّامٍ فِي ا ْلح‬
)ِ‫سجِدِ ا ْلحَرَام‬ْ َ‫َأ ْهلُهُ حَاضِرِي ا ْلم‬

3
Bermaksud:

Maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan


Umrah, )dan terus menikmati kemudahan itu( hingga masa
)mengerjakan( ibadat Haji, )bolehlah dia melakukannya kemudian
wajiblah dia( menyembelih Dam yang mudah didapati. Kalau dia tidak
dapat )mengadakan Dam(, maka hendaklah dia berpuasa tiga hari dalam
masa mengerjakan Haji dan tujuh hari lagi apabila kamu kembali )ke
tempat masing-masing(; semuanya itu sepuluh )hari( cukup sempurna.
Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap )di sekitar(
Masjidilharam )Mekah(. )Surah Al-Baqarah, Ayat: 196(.

Jemaah Haji yang mengerjakan Haji Qiran dan Tamattu' diwajibkan


menyembelih kambing biri-biri (dam) sebagai tanda syukur kepada Allah
Taala kerana dia berjaya mengerjakan Umrah dan Haji pada bulan-bulan
Haji dengan baik serta di dalam satu perjalanan musafir, sekiranya dia tidak
mampu menyembelih dam, dia hendaklah berpuasa selama tiga hari pada
musim Haji dan tujuh hari selepas dia pulang ke tanah airnya.

4
PERSEDIAAN UNTUK MUSAFIR HAJI:

Sebelum musafir untuk mengerjakan Haji bakal


jemaah Haji hendaklah melakukan perkara-perkara
berikut:

1. Kembali kepada Allah dengan bertaubat dari


segala dosa-dosa.
2. Mengembalikan hak-hak dan apa yang
diambil secara zalim kepada tuan-tuanya.
3. Jaminan perbelanjaan Haji dari rezeki yang halal lagi baik.
4. Mempunyai teman yang solih cintakan kepada kebaikan dan boleh
membantunya.
5. Berjanji untuk:

• Tidak akan melakukan maksiat selama-lamanya.


• Tetap berpegang dengan sunnah Nabi s.a.w.
• Ikhlas mengerjakan Haji kerana Allah Taala dan tujuan serta niat
hendaklah semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah s.w.t.
• Memberi penumpuan semata-mata untuk beribadat.
• Tidak berbantah, bergaduh, bertengkar dan sibuk dengan orang
ramai.

5
PERKARA-PERKARA YANG DISUNATKAN KETIKA MUSAFIR
DAN DOA-DOANYA:

• Orang yang musafir sunat mengucapkan selamat tinggal kepada


kaum keluarganya, kawan-kawannya serta kenalan-kenalannya.
• Orang musafir berkata kepada orang yang dia tinggalkan:

.(‫)استودعكم ال الذي ل تضيع ودائعه‬

• Orang yang bermukim pula menjawab kepada orang yang musafir:

‫ في حفظ ال وكنفه‬،‫)استودع ال دينك وأمانتك وخواتيم عملك‬


.(‫زودك ال التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيثما توجهت‬

• Sebelum bertolak dia disunatkan mendirikan sembahyang sunat


musafir sebanyak dua rakaat, pada rakaat yang pertama dia

membaca )....‫(قهل يها أيهها الكافرون‬ dan pada rakaat yang kedua

pula dia membaca )....‫(قههل هههو ال أحههد‬ selepas membaca Al-


Fatihah.

6
‫•‬ ‫‪Selepas selesai sembahyang dia membaca ayat Al-Kursi.‬‬
‫•‬ ‫‪Ketika keluar dari rumahnya dia membaca:‬‬

‫)بسم ال‪ ،‬توكلت على ال‪ ،‬ل حول و ل قوة إل بال‪ ،‬اللهم‬
‫إني أعوذُ بكَ أن َأضِلّ أو أُضلّ أو أَ ِزلّ أو أُ َزلّ‪ ،‬أو أَظلِمَ أو‬
‫علَيّ(‪.‬‬
‫أُُظلَمَ‪ ،‬أو أَج َهلَ أو ُيج َهلَ َ‬

‫•‬ ‫‪Kemudian selepas menaiki kenderaan dia bertakbir sebanyak tiga‬‬


‫‪kali:‬‬

‫(ال أكبر‪ ،‬ال أكبر‪ ،‬ال أكبر)‬

‫•‬ ‫‪kemudian dia membaca:‬‬

‫)سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و إنا إلى ربنا‬
‫لمنقلبون‪ ،‬اللهم هون علينا سفرنا هذا و اطوِ عنا بعده‪ ،‬اللهم‬
‫أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والهل‪ ،‬اللهم إني‬
‫أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في‬
‫المال والهل(‪.‬‬

‫•‬ ‫‪Kemudian dia membaca ayat Al-Kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-‬‬
‫‪Masad dan surah An-Nas.‬‬

‫‪7‬‬
IBADAT HAJI DAN UMRAH

Perangkaan Tempat Bagi Jemaah Haji Ifrad

Perangkaan Tempat Bagi Jemaah Haji Tamattu'

Perangkaan Tempat Bagi Jemaah Haji Qiran

Perangkaan Tempat Bagi Jemaah Umrah

JEMAAH HAJI IFRAD

Ifrad bermakna jemaah Haji berihram dari miqat dengan niat Haji sahaja
kemudian dia bertalbiah seterusnya dia kekal berada dalam keadaan
berihram sehingga dia wuquf di Arafah, dia melontar Jamrah Aqabah
dan bertahallul dari ihramnya.

Perangkaan tempat menjelaskan perjalanan jemaah Haji Ifrad langkah demi


langkah.

PERANGKAAN TEMPAT BAGI JEMAAH HAJI IFRAD

8
Sebelum 8 Zulhijah
Berihram Haji sahaja dari miqat dan disusuli dengan
talbiah.

Sebelum 8 Zulhijah
Tawaf Qudum
Sembahyang Sunat Tawaf Dua Rakaat
Multazam – Zamzam

Sebelum 8 Zulhijah
Terus berada di Mekah dalam keadaan berihram
sehingga 8 Zulhijah

8 Zulhijah
Bertolak ke Mina selepas sembahyang Subuh, di sana
dia akan mendirikan sembahyang (Zuhur – Asar –
Maghrib – Isyak – dan Subuh hari ke sembilan)

9 Zulhijah
Bertolak ke Arafah selepas sembahyang Subuh
Sampai di Arafah
Sembahyang Zuhur dan Asar jamak taqdim pada waktu
Zuhur
Banyak berzikir dan berdoa sehingga tenggelam
matahari
Ifadhah dari Arafah ke Muzdalifah selepas Maghrib
Sembahyang Maghrib dan Isyak di Muzdalifah jamak
ta'khir pada waktu Isyak.

9
10 Zulhijah
Berjalan ke Mina selepas sembahyang Subuh
dan sebelum terbit matahari
Melontar jamrah Aqabah
Bercukur atau bergunting
Tawaf Ifadhah
Saie (Jika masih belum bersaie selepas tawaf
Qudum)
Kembali ke Mina untuk bermalam

Dari 11 – 13 Zulhijah
Melontar ketiga-tiga jamrah (Sughra – Wusta – Kubra)

Kembali ke Mekah untuk Tawaf Wida' – Akhir Haji

Perhatian: Jika jemaah Haji yang mengerjakan Haji


Ifrad ingin mengerjakan saie selepas tawaf Ifadhah, dia
boleh berbuat demikian dan saie tersebut adalah saie
Haji malah ketika itu dia tidak perlu lagi bersaie selepas
tawaf Ifadhah.

Firman Allah Taala:

‫شهُرٌ مَ ْعلُومَاتٌس َفمَنْس فَرَضَس فِيهِنّ ا ْلحَجّ فَل رَفَثَس وَل فُسسُوقَ وَل‬ ْ ‫(ا ْلحَجّ َأ‬
ِ‫جِدَالَ فِي ا ْلحَجّ وَمَا َتفْ َعلُوا مِنسْ خَيْرٍ يَ ْعلَمْهسُ الُّ وَتَ َزوّدُوا َفإِنّ خَيْرَ الزّاد‬
.)ِ‫ال ّت ْقوَى وَا ّتقُونِ يَاأُولِي ا َلْلْبَاب‬

10
Bermaksud: Sesungguhnya Rumah Ibadat yang mula-mula dibina untuk
manusia )beribadat kepada Tuhannya( ialah Baitullah yang di Mekah
yang berkat dan )dijadikan( petunjuk hidayat bagi umat manusia. Di situ
ada tanda-tanda keterangan yang nyata )yang menunjukkan
kemuliaannya; di antaranya ialah( Makam Nabi Ibrahim dan sesiapa
yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia dan Allah mewajibkan
manusia mengerjakan ibadat Haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu
sesiapa yang mampu sampai kepadanya dan sesiapa yang kufur
)ingkarkan kewajipan ibadat Haji itu(, maka sesungguhnya Allah Maha
Kaya )tidak berhajatkan sesuatu pun( dari sekalian makhluk.

BERIHRAM DARI MIQAT DENGAN NIAT HAJI SAHAJA


KEMUDIAN DISUSULI DENGAN TALBIAH.

BERIHRAM HAJI IFRAD:

Berihram ialah niat dan talbiah.

11
Ia dilakukan dari tempat miqat atau sebelumnya supaya lebih tenang.
Apabila jemaah Haji ingin berihram dia disunatkan:

• Menggunting rambutnya atau mencukurnya mengikut kebiasaannya


sebelum itu.
• Memotong kukunya dan menghilangkan bulu kemaluannya.
• Mandi dan berwuduk.
• Memakai pakaian ihram iaitu sarung dan selendang putih, bersih dan
yang afdhal adalah yang baru.
• Memakai wangi-wangian kemudian mendirikan sembahyang sunat
sebanyak dua rakaat pada bukan waktu yang makruh.

Kemudian jemaah Haji bertalbiah dengan berkata:

‫ ل‬،‫ إن الحمد والنعمة لك والملك‬،‫ لبيك ل شريك لك لبيك‬،‫لبيك اللهم لبيك‬


‫شريك لك‬.

Dia mengulanginya sebanyak tiga kali dan dia mengakhirinya dengan selawat
kepada Nabi Muhammad s.a.w. Jemaah Haji mengulangi talbiah setiap kali
dia mendaki bukit, turun ke lembah bukit, menaiki kenderaan atau turun
darinya dan ketika berjumpa para sahabat, kenalan-kenalan serta selepas
selesai sembahyang.

12
PERKARA-PERKARA YANG DIHARAMKAN SEMASA IHRAM:

1. Melakukan persetubuhan: Iaitu melakukan persetubuhan dan faktor-


faktor yang mendorong kepadanya dari apa yang berlaku di antara
lelaki dan isterinya seperti bercumbu bergurau senda dan
seumpamanya.
2. Maksiat: Iaitu keluar dari ketaatan.
3. Berbantah: Iaitu membantah kawannya atau sesiapa sahaja sehingga
boleh menimbulkan kemarahannya begitu juga perbalahan dan cacian.
4. Memakai pakaian yang berjahit (bagi lelaki).
5. Memotong rambut.
6. Wangian (iaitu memakai sesuatu yang berbau wangi-wangian).
7. Memotong kuku.
8. Menutup kepala bagi lelaki.
9. Berburu.
10. Memotong Pokok.
11. Memakai stokin dan kasut biasa tetapi harus memakai mana-mana
kasut yang boleh memperlihatkan urat belakang kaki.
12. Menutup muka dan dua kaki ketika tidur.

13
PERKARA-PERKARA YANG DIHARUSKAN SEMASA IHRAM:

1. Mandi dengan niat bersuci, membersihkan badan atau untuk


menyejukkan badan tetapi tanpa menggunakan sesuatu yang berbau
wangi seperti sabun yang berbau wangi, syampo yang berbau wangi
atau ubat gigi yang berbau wangi.
2. Mencabut gigi.
3. Membelat kawasan yang patah.
4. Mengurut kepala atau badan tetapi hendaklah dengan lembut supaya
tidak tergugur rambut atau bulu, apabila tergugur rambut atau bulu,
sedekah wajib dikeluarkan.
5. Harus memakai selipar, cincin, cermin mata, pembesar suara untuk
telinga, jam tangan, tali pinggang serta beg yang digunakan untuk
menyimpan wang dan dokumen penting.
6. Harus menukar pakaian ihram dan membersihkannya tetapi makruh
tanzih.

14
MIQAT MAKANI IHRAM:

Iaitu tempat yang tidak harus bagi orang yang ingin memasuki Mekah Al-
Mukarramah melepasinya melainkan dalam keadaan berihram dan bagi
setiap penduduk terdapat tempat miqat untuk dia berihram darinya.

Miqat penduduk Madinah: Zul Hulaifah dan dikenali dengan nama (Abar Ali)
Miqat penduduk Syam: Juhfah (Rabigh)
Miqat penduduk Iraq: Zaatu Irqin
Miqat penduduk Yaman: Yalamlam.

Sesiapa yang ingin mengerjakan Umrah sedangkan dia berada di Mekah,


dia hanya perlu keluar ke Tan'im (Masjid Sayyidah Aisyah r.a) dan dia
berihram dari sana.

Perangkaan Miqat Ihram

MEMASUKI MEKAH:
15
• Ketika hampir dengan Mekah jemaah Haji membaca:

‫ وأمني من عذابك يوم‬،‫ فحرمني على النار‬،‫)اللهم هذا حرمك و أمنك‬


.(‫ واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك‬,‫تبعث عبادك‬

• Apabila masuk ke Mekah jemaah Haji membaca:

‫ وأؤم طاع متبعًا‬,‫ جئت أطلب رحمتك‬,‫ والبيت بيتك‬,‫)اللهم البلد بلدك‬
‫ المشفق من عذابك أن تستقبلني‬،‫ أسألك مسألة المضطر إليك‬,‫لمرك‬
.(‫ وأن تدخلني جنتك‬,‫ وأن تتجاوز عني برحمتك‬,‫بعفوك‬
• Kemudian dia berselawat kepada Nabi s.a.w.

MEMASUKI MASJIDILHARAM:

• Sunat masuk melalui Bab As-Salam.

Ketika dia masuk dengan menggunakan kaki kanan sambil berselawat


kepada Nabi s.a.w dia membaca:

16
‫)اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك(‬
‫)اللهم هذا حرمك وموضع أمنك فحرم لحمي وبشري ودمي ومخي‬
‫وعظامي على النار(‪.‬‬

‫•‬ ‫ال) ‪Ketika menyaksikan kaabah, dia bertahlil dan bertakbir‬‬ ‫ل إله إل‬
‫‪( sebanyak tiga kali sambil mengangkat tangannya ke langit‬و ال أكبر‬
‫‪dan berdoa kerana doa ketika melihat kaabah adalah mustajab:‬‬

‫)اللهم اجعلني مجاب الدعوة في الخير(‬


‫)أعوذ برب البيت من الدين والفقر ومن ضيق الصدر وعذاب القبر(‬
‫)اللهم إني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتفك رقبتي من النار(‪.‬‬

‫‪Atau dia berdoa dengan apa sahaja yang dia ingin pohonkan daripada Allah‬‬
‫‪Taala sambil berselawat kepada Nabi s.a.w. dan membaca:‬‬

‫)اللهم زِد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة‪ ،‬وزد من‬
‫شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ومهابة‬
‫وبرا‪ ,‬اللهم أنت السلم ومنك السلم فحينا ربنا بالسلم(‪.‬‬

‫‪17‬‬
JEMAAH HAJI TAMATTU'

Tamattu' bermakna jemaah Haji berihram Umrah dari miqat yang ditetapkan
untuk negerinya kemudian dia bertahallul dari ihram Umrah. Setelah itu dia
berihram untuk mengerjakan Haji dari Mekah.

Dinamakan sebagai Tamattu' kerana dia memilih cara yang membolehkannya


untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram di antara
Umrah dan Haji seperti memakai pakaian berjahit, memakai wangian,
bersetubuh dengan perempuan ...

Perangkaan tempat yang terdapat di sebelah kanan paparan menjelaskan


perjalanan jemaah Haji Tamattu' langkah demi langkah.

Firman Allah Taala:

ٌ‫ضعَ لِلنّاسِ َللّذِي بِ َبكّةَ مُبَا َركًا َوهُدًى ِللْعَالَمِينَ * فِي ِه ءَايَات‬ ِ ُ‫ت و‬ ٍ ْ‫(ِإنّ َأ ّولَ بَي‬
ِ‫علَى النّاسِ حِجّ الْبَيْتِ َمن‬ َ ِّ‫خلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَل‬ َ ‫َبيّنَاتٌ َمقَامُ إِبْرَاهِي َم وَ َمنْ َد‬
.)َ‫عنِ الْعَالَمِين‬
َ ‫ي‬ ّ ِ‫لّ غَن‬َ ‫اسْ َتطَاعَ ِإلَيْهِ سَبِيل وَ َمنْ َكفَرَ َف ِإنّ ا‬

Yang bermaksud:

18
Sesungguhnya Rumah Ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia
)beribadat kepada Tuhannya( ialah Baitullah yang di Mekah yang berkat
dan )dijadikan( petunjuk hidayat bagi umat manusia. Di situ ada tanda-
tanda keterangan yang nyata )yang menunjukkan kemuliaannya; di
antaranya ialah( Makam Nabi Ibrahim dan sesiapa yang masuk ke
dalamnya aman tenteramlah dia dan Allah mewajibkan manusia
mengerjakan ibadat Haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa
yang mampu sampai kepadanya dan sesiapa yang kufur )ingkarkan
kewajipan ibadat Haji itu(, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya )tidak
berhajatkan sesuatu pun( dari sekalian makhluk.

BERIHRAM DARI MIQAT DENGAN NIAT HAJI SAHAJA KEMUDIAN


DISUSULI DENGAN TALBIAH.

BERIHRAM HAJI IFRAD:

Berihram ialah niat dan talbiah.

Ia dilakukan dari tempat miqat atau sebelumnya supaya lebih tenang.


Apabila jemaah Haji ingin berihram dia disunatkan:

19
• Menggunting rambutnya atau mencukurnya mengikut kebiasaannya
sebelum itu.
• Memotong kukunya dan menghilangkan bulu kemaluannya.
• Mandi dan berwuduk.
• Memakai pakaian ihram iaitu sarung dan selendang putih, bersih dan
yang afdhal adalah yang baru.
• Memakai wangi-wangian kemudian mendirikan sembahyang sunat
sebanyak dua rakaat pada bukan waktu yang makruh.

Kemudian jemaah Haji bertalbiah dengan berkata:

‫ إن الحمد‬،‫ لبيك ل شريك لك لبيك‬،‫لبيك اللهم لبيك‬

‫ ل شريك لك‬،‫والنعمة لك والملك‬.

Dia mengulanginya sebanyak tiga kali dan dia mengakhirinya dengan selawat
kepada Nabi Muhammad s.a.w. Jemaah Haji mengulangi talbiah setiap kali
dia mendaki bukit, turun ke lembah bukit, menaiki kenderaan atau turun
darinya dan ketika berjumpa para sahabat, kenalan-kenalan serta selepas
selesai sembahyang.

20
PERANGKAAN TEMPAT BAGI JEMAAH HAJI TAMATTU'

Sebelum 8 Zulhijah
Berihram dari miqat dengan niat Haji sahaja dan
disusuli dengan talbiah.

Sebelum 8 Zulhijah
Tawaf Umrah
Sembahyang Sunat Tawaf Dua Rakaat
Multazam – Zamzam
Saie Umrah
Bercukur Atau Bergunting Sebagai
Tahallul Dari Ihram

Sebelum 8 Zulhijah
Terus berada di Mekah dalam keadaan berihram
sehingga 8 Zulhijah

8 Zulhijah
Berihram Haji dari Masjidilharam
Bertolak ke Mina selepas sembahyang
Subuh di sana dia akan mendirikan sembahyang (Zuhur
– Asar – Maghrib – Isyak – dan Subuh hari ke sembilan)

9 Zulhijah
21
Bertolak ke Arafah selepas sembahyang Subuh
Sampai di Arafah
Sembahyang Zuhur dan Asar jamak taqdim pada waktu
Zuhur
Banyak berzikir dan berdoa sehingga tenggelam
matahari
Beredar dari Arafah ke Muzdalifah selepas Maghrib
Sembahyang Maghrib dan Isyak di Muzdalifah jamak
ta'khir pada waktu Isyak.

10 Zulhijah
Berjalan ke Mina selepas sembahyang Subuh
dan sebelum terbit matahari
Melontar jamrah Aqabah
Bercukur atau bergunting
Tawaf Ifadhah
Bersaie jika masih belum bersaie selepas tawaf
Qudum
Kembali ke Mina untuk bermalam

Dari 11 – 13 Zulhijah
Melontar ketiga-tiga jamrah (Sughra – Wusta - Kubra)

Kembali ke Mekah untuk Tawaf Wida' – Akhir Haji

Perhatian: Jika jemaah Haji yang mengerjakan Haji


Tamattu' ingin mengerjakan saie Haji sebelum tawaf

22
Ifadhah, dia boleh berbuat demikian dengan
menambah tawaf sunat selepas dia berihram pada hari
ke 8 Zulhijah dan dia bersaie selepas itu sebagai saie
Haji.

TAWAF:

• Disunatkan menghadap kaabah pada permulaan Tawaf iaitu secara


menjadikan Hajarulaswad berada di kanannya kemudian dia berpindah
pula untuk menghadap Hajarulaswad dan berniat tawaf (tawaf Umrah
atau tawaf Qudum).

23
• Dia mulakan dari marmar yang berwarna coklat sambil membaca:

)‫بسههم ال وال أكههبر اللهههم إيماناً بههك وتصههديقًا بكتابههك ووفاء بعهدك‬
‫(وإتباعاً لسنة نبيك‬.
• Dia melambai Hajarulaswad dan mengucupnya jika dapat berbuat
demikian.
• Tetapi jika tidak dapat mengucupnya, dia bolehlah menyentuhnya
dengan menggunakan tangan kanannya (istilah) kemudian mencium
tangannya.
• Jika dia masih juga tidak dapat berbuat demikian dia bolehlah berdiri
menghadap Hajarulaswad sambil mengisyaratkan kepadanya dengan
menggunakan kedua belah tangannya sebanyak sekali sahaja sambil

dia menyebut )‫أكبر‬ ‫ (بسم ال وال‬kemudian dia memulakan tawaf.

Cara isyarat tangan (dia mengangkat kedua belah tangannya sehingga ke


paras bahu sambil menjadikan tapak tangan ke arah Hajarulaswad dan
menunjukkan kedua-dua belah tangannya sebanyak sekali sahaja)

• Tawaf adalah terdiri dari tujuh pusingan, disunatkan berlari-lari anak


pada tiga pusingan pertama dan ittiba' (sopan) pada setiap pusingan
yang lain dan setiap tawaf mesti disululi dengan Saie.

24
• (Berlari-lari anak dan ittiba' (sopan) bagi lelaki sahaja), ia dilakukan di
dalam tawaf yang disusuli dengan saie sahaja, apabila selesai dari
tawaf dia menutup kedua bahunya.
• Dipintu Kaabah dia membaca:

)‫ وهذا مقام العائذ بك‬،‫ والمن أمنك‬،‫ والحرم حرمك‬،‫(اللهم إن البيت بيتك‬.
• Dirukun Iraqi dia membaca:

)‫اللهم إني أعوذ بك من الشك و الشرك والشقاق والنفاق وسوء الخلق‬


‫(وسوء المنظر في المال والهل والولد‬.
• Dirukun Syami dan Yamani dia membaca:

)ً‫اللهم اجعله حجًا مبروراً وسعياً مشكوراً وذنبًا مغفوراً وعملً مقبول‬
‫(وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور‬.
• Dia disunatkan istilam rukun Yamani setiap kali dia melaluinya di
dalam tawaf iaitu dengan menyentuh rukun ini dengan menggunakan
dua belah tapak tangannya atau dengan menggunakan tangan
kanannya. Sekiranya tidak dapat berbuat demikian dia boleh
digantikan dengan mengisyarat kepadanya sahaja malah sunat berdoa
di rukun Yamani kerana ia adalah mustajab di mana di sana terdapat
seramai tujuh puluh ribu malaikat yang akan menyebut amin.

Supaya sah tawaf, orang yang melakukan tawaf hendaklah berhenti betul-
betul dari berjalan ketika istilam rukun Yamani.

• Di antara rukun Yamani dan Hajarulaswad dia membaca:


25
)ِ‫سنَةً وَقِنَا عَذَابَ النّار‬
َ َ‫لخِرَةِ ح‬
ْ ‫( َربّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ا‬

)‫(اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفاقة ومواقف الخزي في الدنيا والخرة‬.

• Pada tiga pusingan tawaf yang pertama dia hendaklah banyak


membaca:

)‫اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكورا‬.(


• Manakala pada empat pusingan yang berbaki dia membaca:

)‫ إنههك أنههت العههز‬,‫ وتجاوز عمهها تعلم‬،‫اللهههم اغفههر وارحههم واعههف وتكرم‬
‫(الكرم‬
• Banyak berdoa untuk memohon kebaikan di dunia dan akhirat.
• Pada penutup tawaf, dia istilam Hajarulaswad atau dia mengisyaratkan
kepadanya dengan menggunakan dua belah tapak tangan dan pada
setiap kali dia melalui di hadapannya ketika tawaf.

SEMBAHYANG SUNAT TAWAF DUA RAKAAT:

Selepas selesai tawaf dia mendirikan sembahyang sunat tawaf sebanyak dua
rakaat di belakang maqam Ibrahim walaupun di hujung Masjidilharam
ataupun harus dilakukan di mana-mana tempat di dalam Masjidilharam ketika
keadaan penuh sesak.

Pada rakaat pertama dia membaca: )‫(قهل يها أيهها الكافرون‬ dan pada rakaat

yang kedua pula dia membaca )‫آحد‬ ‫ (قل هو ال‬selepas membaca Al-Fatihah.

26
Allah s.w.t berfirman:

)‫(واتخذوا من مقام إبراهيم ُمصَلّى‬

Yang bermaksud:
Jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang.

Selepas sembahyang dia berdoa:

)ً‫ ومبتغيا‬,‫ وقهههد جئت طالبًا رحمتهههك‬,‫اللههههم إنهههك دعوت عبادك إلى بيتهههك‬
‫ إنك على كل شيء قدير‬,‫ فاغفر لي‬,‫ وأنت مننت علي بذلك‬,‫(رضوانك‬

Diriwayatkan daripada Nabi s.a.w, tawaf di baitullah adalah sembahyang


cuma Allah mengharuskan bercakap, oleh yang demikian sesiapa yang ingin
bercakap jangan dia bercakap melainkan perkara yang baik sahaja. Malah di
dalam tawaf juga disyaratkan supaya suci dari hadas besar dan kecil serta
menutup aurat.

Di dalam keadaan terputus tawaf untuk sembahyang atau memperbaharui


wuduk, tawaf hendaklah disempurnakan dari awal pusingan yang sedang
dia berada.

MULTAZAM:

Kemudian selepas itu dia pergi ke Multazam dan dia berdoa di sana:

‫ وقنعني بما‬, ‫ وأعذني من كل سوء‬, ‫)اللهم أعذني من الشيطان الرجيم‬


.(‫ وبارك لي فيه‬, ‫رزقتني‬
27
Berdoa di Multazam adalah mustajab.

AIR ZAMZAM:

Kemudian selepas itu dia disunatkan pergi ke telaga zamzam kemudian


minum airnya sehingga rasa Tadhallu' sambil dia berdoa ketika meminumnya:

‫ )ماء زمزم لما‬:‫اللهم بلغني أن رسول ال )صلى ال عليه وسلم( قال‬


(‫شرب له‬
dan sesungguhnya aku meminumnya dan berdoa:

.(‫داء‬
‫)اللهم إني أسألك علمًا نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل‬
‫)اللهم أدخلني الجنة بغير عذاب ول حساب وارزقني مرافقة نبيك وسيدنا‬
.(‫محمد )صلى ال عليه وسلم( في الفردوس العلى‬

Setelah itu dia berdoa dengan doa yang dia ingin pohonkan daripada Allah
Taala serta dia berselawat kepada Nabi s.a.w.

TAHALLUL DARI UMRAH UNTUK TAMATTU':

Iaitu secara bercukur rambut atau mengguntingnya sekadar hujung jari (1 sm)
kemudian dia bertahallul dari ihram dan ketika itu dia dihalalkan melakukan
semua perkara termasuk bersetubuh dengan isteri kecuali berburu dan dia
terus berada di Mekah sehingga hari kelapan Zulhijah.

>> Berada Di Mekah


28
TEMPOH KEKAL BERADA DI MEKAH SEHINGGA HARI KE 8
ZULHIJAH:

Di dalam tempoh ini sepatutnya jemaah Haji menggunakan peluang untuk:

• Banyak mendirikan sembahyang di Masjidilharam kerana


(Sembahyang di dalamnya menyamai seribu sembahyang)
• Banyak melakukan tawaf kerana tawaf yang dilakukan oleh Al-Aafaaqi
adalah sebaik-baik ibadat di dalam Masjidilharam.

Diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w:

(Sesiapa yang tawaf di Baitullah selama seminggu dan mendirikan


sembahyang dua rakaat seolah-olah dia memerdekakan hamba).

Diriwayatkan juga daripada baginda s.a.w:

(Allah menurunkan kepada jemaah Haji di Baitullah Al-Haram setiap hari


adalah sebanyak 120 rahmat: 60 untuk orang-orang yang tawaf, empat puluh
untuk orang-orang yang mendirikan sembahyang dan 20 untuk orang-orang
yang melihat kepada Kaabah)

Oleh yang demikian ketika seseorang jemaah Haji melakukan tawaf dan
melihat kepada Kaabah, bererti dia mendapat 80 rahmat.

Diriwayatkan juga daripada Baginda S.A.W:

(Sesiapa yang melakukan tawaf di Baitullah sebanyak 50 kali, dia akan


dihapuskan segala dosanya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya).

29
Sekali adalah sebanyak tujuh pusingan dan selepas setiap kali selesai tujuh
pusingan dia hendaklah mendirikan sembahyang sebanyak dua rakaat.

>> Berihram Haji Dari Masjidilharam

HARI PERTAMA: HARI KELAPAN ZULHIJAH.

Pada pagi hari Tarwiah iaitu hari kelapan Zulhijah, jemaah Haji Tamattu'
berihram semula dan dia mendirikan sembahyang sunat ihram dua rakaat
kemudian membaca:

‫ نويت الحج وأحرمت به ل‬،‫)اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني‬
.(‫تعالى فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني‬

Kemudian jemaah Haji bertalbiah dengan berkata:

‫ ل‬،‫ إن الحمد والنعمة لك والملك‬،‫ لبيك ل شريك لك لبيك‬،‫لبيك اللهم لبيك‬


.‫شريك لك‬

Dia mengulanginya sebanyak tiga kali dan dia mengakhirinya dengan selawat
kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Ketika jemaah Haji Tamattu' ingin mendahulukan saie Haji sebelum Tawaf
Ifadhah supaya tidak membebankan dirinya selepas dia pulang dari Arafah,
dia bolehlah berbuat demikian iaitu dengan menambah tawaf sunat, dia ittiba'
(sopan) pada setiap pusingan dan berlari-lari anak pada tiga pusingan

30
pertama kemudian dia bersaie selepas itu sebagai saie Haji.

BERTOLAK KE MINA:

Selepas sembahyang Subuh di Mekah, semua jemaah Haji keluar ke Mina


selepas terbit matahari dan sembahyang sunat Dhuha, kemudian dia
menunggu di sana sehingga terbit matahari hari Arafah iaitu dia mendirikan
sembahyang lima waktu di Mina iaitu (Zuhur – Asar – Maghrib – Isyak – dan
Subuh hari berikutnya iaitu hari kesembilan Zulhijah). Ketika menghala ke
Mina jemaah Haji membaca:

‫اللههم إياك أرجهو ولك أدعهو فبلغنهي صهالح أملي وأغفهر لي وأمنهن علي بمها‬
.‫ إنك على كل شيء قدير‬،‫مننت به على أهل طاعتك‬

Manakala di Mina pula, jemaah Haji banyak berzikir sambil membaca:

.(‫)ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الخرة حسنة وقنا عذاب النار‬
Jemaah Haji sunat menunggu dan sembahyang di masjid Al-Khif.

>> Beredar Ke Arafah

31
HARI KEDUA: HARI 9 ZULHIJAH )HARI ARAFAH(

• Selepas terbit matahari pada hari Arafah jemaah Haji akan beredar
dari Mina menuju ke Arafah sambil membaca di dalam perjalanannya:

‫ ووجهَك الكريمَ أردت فاجعل ذنبي مغفوراً وحجي‬,‫)اللهم إليك توجهت‬


.(‫ً وارحمني إنك على كل شيء قدير‬,‫مبرورا‬

• Jemaah Haji hendaklah banyak bertalbiah dan membaca Al-Quran


seperti firman Allah:

).....‫(ربنا آتنا في الدنيا حسنة‬


dan dia wuquf di Arafah.
• Arafah semuanya tempat wuquf tetapi yang paling afdhal ialah di
tempat wuquf Rasulullah s.a.w di batu-batu yang besar di bawah Jabal
Rahmah.

• Apabila pandangan baginda terlihat kepada Jabal Rahmah, baginda


bertasbih kepada Allah dan bertakbir kepadaNya.

32
• Sunat dia menghala ke masjid Namirah untuk mendengar khutbah,
mendirikan sembahyang Zuhur dan Asar jamak taqdim pada waktu
Zuhur dengan satu azan dan dua iqamat bersama-sama imam umum
tanpa mendirikan sembahyang sunat di antara kedua-duanya.
• Jemaah Haji hendaklah berusaha bersungguh-sungguh supaya
hatinya tetap khusyuk bersamanya dan berusaha bersungguh-
sungguh untuk menangisi dosa yang dilakukan.
• Dia hendaklah banyak berdoa, bertahlil dan membaca Al-Quran
samada sambil berdiri atau duduk serta memperlahankan suaranya
ketika berdoa, turut menyebut kaum keluarganya di dalam doa dan
mengulanginya sebanyak tiga kali. Dia hendaklah berhati-hati supaya
dapat memastikan bahawa dia menghadap kiblat dan memulakan
serta menutup doa dengan tahmid dan tamjid di samping bertasbih
kepada Allah dan berselawat kepada Nabi s.a.w.
• Jemaah Haji disunatkan supaya mandi untuk melakukan ibadat Arafah.

DOA-DOA ARAFAH:

Sebaik-baik apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad s.a.w dan para Nabi
sebelum baginda ialah:

33
‫)ل إله إل ال وحده ل شريك له‪ ،‬له الملك وله الحمد‪ ،‬يحيي ويميت وهو‬
‫على كل شيءٍ قدير(‪.‬‬

‫‪Disunatkan banyak menyebut bacaan ini (sekurang-kurangnya seratus kali).‬‬

‫)اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا‪ ً,‬وإنه ل يغفر الذنوب إل أنت فاغفر لي‬
‫مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم(‪.‬‬

‫)ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ول تحمل علينا إصراً كما حملته‬
‫على الذين من قبلنا‪ ،‬ربنا ول تحملنا ما ل طاقة لنا به و اعفُ عنا و اغفر‬
‫لنا و ارحمنا أنت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين(‪.‬‬

‫)ربنا ل تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت‬
‫الوهاب‪ .‬ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين(‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫)اللهم أنت ربي ل إله إل أنت‪ ,‬خلقتني وأنا عبدك‪ ,‬وأنا على عهدك و‬
‫وعدك ما استطعت‪ ,‬أعوذ بك من شر ما صنعت‪ ,‬أبوء لك بنعمتك علي‪،‬‬

‫وأبوء بذنبي فاغفر لي‪ ،‬فإنه ل يغفر الذنوب إل أنت‪) .‬سيد الستغفار((‪.‬‬

‫)ل إله إل ال وحده ل شريك له‪ ،‬له الملك‪ ،‬وله الحمد‪ ،‬وهو على كل شيء‬
‫قدير‪ ،‬اللهم لك الحمد كالذي تقول‪ ،‬و خيراً مما نقول‪ ،‬اللهم لك صلتي‬
‫ونُسُكِي ومحياي ومماتي‪ ،‬وإليك مآبي‪ ،‬ولك رب تراثي‪ ،‬اللهم إني أعوذ‬
‫بك من عذاب القبر‪ ،‬و وسوسة الصدر‪ ،‬وشتات المر‪ ،‬اللهم إني أعوذ بك‬
‫من شر ما تجيءُ به الريح(‪.‬‬

‫)اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الخرة حسنة وقنا عذاب النار‪ ،‬اللهم‬
‫اغفرلي مغفرة من عندك تصلح بها شأني في الدارين وارحمني رحمة‬

‫‪35‬‬
‫ً وألزمني‬,‫ و تب علي توبة نصوحاً ل أنكثها أبدا‬,‫منك أسعد بها في الدارين‬
‫سبيل الستقامة ل أزيغ عنها أبدًا اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز‬
‫ وبفضلك‬,‫ وبطاعتك عن معصيتك‬,‫ وأغنني بحللك عن حرامك‬,‫الطاعة‬
‫ واجمع لي‬,‫ و أعذني من الشر كله‬,‫ و نوّر قلبي و قبري‬,‫عمن سواك‬
‫ أستودعك ديني وأمانتي وقلبي وبدني وخواتيم عملي وجميع ما‬,‫الخير كله‬
.(‫أنعمت به علي وعلى جميع أحبائي والمسلمين أجمعين‬

Dia terus kekal berada dalam keadaan sedemikian sehinggalah sampai hari
Nafar dan dia diwajibkan terus berada di tempat wuquf sehingga tenggelam
matahari di mana dia menghimpunkan di tempat wuqufnya di antara malam
dan siang, dia tidak mendirikan sembahyang Maghrib di Arafah bahkan dia
mendirikan sembahyang Maghrib jamak ta'khir bersama Isyak pada waktu
Isyak di Muzdalifah dengan satu azan dan satu iqamat.
Banyakkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik pada hari Arafah dan
juga sepanjang hari 10 Zulhijah.

IFADHAH DARI ARAFAH KE MUZDALIFAH:

36
• Apabila tenggelam matahari hari Arafah jemaah Haji menuju ke
Muzdalifah sambil bertalbiah, bertakbir, bertahlil dan memuji kepada
Allah sambil berkata:

)‫ ال أكبر ول الحمد‬،‫ ل إله إل ال وال أكبر‬،‫)ال أكبر ال أكبر ال أكبر‬

Serta berkata:

)‫ وارزقني فيه من‬,‫ فتقبل نسكي ووفقني‬,‫ وإياك أرجو‬,‫إليك اللهم أرغب‬
‫ إنك أنت ال الجواد الكريم‬,‫ ول تخيبني‬,‫(الخير أكثر مما أطلب‬.

• Jemaah Haji berjalan ke Muzdalifah dalam keadaan tenang, perlahan-


lahan serta tetap tanpa tergesa-gesa supaya tidak menyakiti orang
lain.

37
• Ketika jemaah Haji sampai ke Muzdalifah, dia cuba berhenti
berhampiran dengan masjid Masy'arilharam (Jabal Qazah) jika tidak
menjadi kesulitan untuk berbuat demikian.
• Dia disunatkan banyak berdoa, berzikir, bertalbiah dan membaca
mana-mana ayat Al-Quran yang mudah baginya.

) ‫لّ عِ ْندَ الْمَشْ َعرِ ا ْلحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا‬


َ ‫ن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا ا‬
ْ ‫َفِإذَا أَ َفضْتُمْ ِم‬
َ‫هَدَاكُ ْم وَِإنْ كُنْتُمْ ِمنْ قَ ْبلِهِ لَ ِمنَ الضّالّين َ* ثُمّ أَفِيضُوا ِمنْ حَيْثُ َأفَاض‬
‫لّ غَفُورٌ َرحِيم‬
َ ‫ستَ ْغفِرُوا الَّ ِإنّ ا‬
ْ ‫س وَا‬
ُ ‫(النّا‬

Yang bermaksud:

Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah )menuju


ke Muzdalifah( maka sebutlah nama Allah )dengan doa,"talbiah" dan
tasbih( di tempat Masy'ari Haram )di Muzdalifah(, dan ingatlah
kepada Allah dengan menyebutNya sebagaimana Dia telah
memberikan petunjuk hidayah kepadamu; dan sesungguhnya kamu
sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan
ibadatnya. Selain daripada itu kamu hendaklah bertolak turun dari
)Arafah( tempat bertolaknya orang ramai dan beristighfarlah kamu
kepada Allah )dengan memohon ampun( sesungguhnya Allah amat
pengampun lagi amat mengasihani.

• Kemudian dia mendirikan sembahyang Maghrib dan Isyak selepas


masuk waktu Isyak secara jamak dengan sekali azan dan sekali
iqamat serta melewatkan sembahyang sunat Maghrib, Isyak dan witir
sehingga selepas selesai mendirikan fardhu Isyak.
• Di antara doa-doa yang ma'thur di Muzdalifah ialah:

38
)‫اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره‬
‫ وأن تصرف‬,‫ وأن تصلح لي شأني كله‬,‫وباطنه والدرجات العل في الجنة‬
‫ ول يجود به إل أنت‬,‫ فإنه ل يفعل ذلك غيرك‬,‫(عني الشر كله‬.

Dia banyak beristighfar dan bermalam di Muzdalifah sehingga tengah malam.

• Kemudian jemaah Haji berbekal dengan batu-batu kecil dengan jumlah


sebanyak 70 ketul batu (saiz lebih besar sedikit dari kacang kuda dan
kecil sedikit dari kacang itik) untuk melontar ketiga-tiga jamrah.
• Apabila terbit fajar, jemaah Haji disunatkan mendirikan sembahyang
Subuh pada awal waktunya, kemudian dia berkata:

)‫ ال أكبر و ل الحمد‬,‫ ل إله إل ال و ال أكبر‬,‫(ال أكبر ال أكبر ال أكبر‬

• Dia juga berselawat kepada Nabi Muhammad s.a.w dan berdoa sambil
mengangkat kedua belah tangannya ke langit.
Perlu diperhatikan bahawa Muzdalifah kesemuanya tempat berhenti
untuk bermalam melainkan Wadi Muhassir.

>> Berjalan Ke Mina

HARI KETIGA: )BERJALAN KE MINA / HARI MENYEMBELIH(

• Selepas sembahyang Subuh dan sebelum terbit matahari, jemaah Haji


beredar menuju ke Mina sambil mengerahkan tenaganya di dalam
banyak bertalbiah, malah sebaik-baiknya dia membaca di dalam
perjalanannya:

39
)،‫ ومنك رهبت‬،‫ وإليك توجهت‬،‫ ومن عذابك أشفقت‬،‫اللهم إليك أفضت‬
‫ واستجب دعوتي‬،‫ وارحم تضرعي‬،‫ وأعظم أجري‬،‫(اللهم تقبل نسكي‬

dan dia berselawat kepada Nabi s.a.w.

• Apabila sampai di Wadi Muhassir jemaah Haji mempercepatkan


perjalanannya dan ketika sampai di Mina dia membaca:

)،‫ اللهم هذه مِنى قد أتيتها وأنا عبدك‬،‫الحمد ل الذي بلغنيها سالماً معافى‬
‫ اللهم إني‬،‫ أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك‬،‫وفي قبضتك‬
‫ يا أرحم الراحمين‬،‫(أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني‬.

• Beberapa pekerjaan yang dilakukan di Mina pada hari menyembelih


ialah: Melontar Jamrah Aqabah - Menyembelih - Bercukur - Tawaf
Ifadhah - Bersaie jika masih belum bersaie sebelum itu.

1- MELONTAR JAMRAH AQABAH:

• Jemaah Haji melontar tujuk ketul batu di mana dia membaca ketika
melontar setiap ketulan batu:

)‫ رغماً للشيطان وحزبه وإرضاءً للرحمن‬,‫ وال أكبر‬،‫(بسم ال‬

• Jemaah Haji memberhentikan talbiah dengan lontaran yang pertama.

40
• Waktu melontar adalah dari fajar hari menyembelih sehinggalah ke
fajar hari yang berikutnya tetapi sunat melontar pada waktu di antara
terbit matahari sehingga gelincir matahari dan harus melontar selepas
maghrib sehingga fajar tetapi makruh melainkan kerana keuzuran.
• Melontar jamrah ialah secara melontar ketulan batu kecil pada tiang
Jamrah atau jatuh ke dalam kawasan sekitarnya, jemaah Haji
hendaklah berada dalam keadaan berdiri menghadap Jamrah di mana
dia menjadikan Mina berada di kanannya dan jalan Mekah berada di
kirinya manakala melontar dari atas jambatan ia boleh dilakukan dari
mana-mana arah sekalipun.

2- MENYEMBELIH DAM:

• Ia diwajibkan kepada jemaah Haji yang mengerjakan Haji Tamattu' dan


Qiran sahaja dan di Mekah terdapat beberapa Yayasan yang boleh
diwakilkan oleh jemaah Haji untuk membeli Dam (biri-biri),
menyembelih dan mengagihkannya kepada orang-orang fakir di
pelbagai pelusuk dunia, sekiranya dia tidak dapat membayar dam dia
hendaklah berpuasa selama tiga hari pada musim Haji sebelum hari
Arafah dan tujuh hari apabila dia pulang ke tanah airnya.

3- BERCUKUR ATAU BERGUNTING:

• Wajib mencukur rambut atau mengguntingnya sekadar hujung jari (2


sm) dan disunatkan bercukur rambut di seluruh kepala dan dengan
menggunakan pisau cukur berdasarkan kepada hadis Rasulullah
s.a.w:

41
Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:
(Allah merahmati orang-orang yang bercukur. Para sahabat berkata:
Bagaimana dengan orang-orang yang bergunting wahai Rasulullah? Baginda
bersabda: Allah merahmati orang-orang yang bercukur. Para sahabat
berkata: Bagaimana dengan orang-orang yang bergunting wahai Rasulullah?
Baginda tetap bersabda: Allah merahmati orang-orang yang bercukur. Para
sahabat berkata lagi: Bagaimana dengan orang-orang yang bergunting wahai
Rasulullah? Kemudian barulah baginda bersabda: Dan juga orang-orang
yangbergunting).

Manakala perempuan hanya perlu menggunting rambutnya sekadar hujung


jari sahaja.

Ketahuilah wahai saudaraku jemaah Haji bahawa rambut ialah sesuatu yang
akan bertukar ganti dan ketika mencukur rambut setiap helai rambut akan
mendapat satu kebaikan dan menghapuskan satu kejahatan daripada kamu
serta dengannya kedudukan kamu akan diangkat.

• Sebaik-baiknya ketika bercukur dia membaca:

42
)‫ اللهم هذه‬،‫ الحمد ل على ما أنعم به علينا‬،‫الحمد ل على ما هدانا‬
‫ فتقبل مني واغفر لي ذنوبي اللهم اغفر لي وللمحلقين‬,‫ناصيتي‬
‫ آمين‬،‫والمقصرين يا واسع المغفرة‬.(

Selepas selesai dari bercukur atau bergunting dia membaca:

)‫(الحمد ل الذي قضى عنا ُنسُكَنا‬.

Apabila jemaah Haji melakukan perbuatan tersebut bermakna dia telah


bertahallul dengan tahallul kecil, dan dia dihalalkan untuk melakukan semua
perkara yang diharamkan semasa berihram melainkan bersetubuh dan
faktor-faktor yang mendorong kepadanya di mana persetubuhan tidak
dihalalkan baginya sehiggalah dia melakukan tawaf Ifadhah.

>> Tawaf Ifadhah

43
TAWAF IFADHAH:

Selepas kembali dari Mina Ke Mekah, jemaah Haji melakukan tawaf


sebanyak tujuh pusingan, dia mendirikan sembahyang sunat tawaf sebanyak
dua rakaat, seterusnya dia pergi ke Multazam dan zamzam, kemudian dia
bersaie di antara Safa dan Marwah jika dia masih belum bersaie sebelum itu.

Selepas tawaf Ifadhah jemaah Haji bertahallul dengan tahallul akbar di mana
selepas tahallul ini jemaah Haji dibenarkan melakukan semua perkara.

Kemudian jemaah Haji kembali semula ke Mina untuk bermalam di sana


untuk melontar ketiga-tiga jamrah pada ketiga-tiga hari yang berikutnya.

>> Saie

SAIE DI ANTARA SAFA DAN MARWAH:

Naik ke bukit Safa melalui Bab Safa, seboleh-bolehnya sehingga dia dapat
melihat Kaabah sambil membaca:

44
‫صفَا وَالْمَ ْروَةَ ِمنْ شَعَائِرِ الِّ فَ َمنْ حَجّ الْبَيْتَ َأ ِو اعْتَمَرَ فَل جُنَاحَ)‬
‫ِإنّ ال ّ‬
‫علِيم‬
‫طوّعَ خَيْرًا َف ِإنّ الَّ شَاكِ ٌر َ‬
‫طوّفَ ِبهِمَا وَ َمنْ َت َ‬
‫علَيْهِ َأنْ َي ّ‬
‫‪َ (.‬‬

‫‪Kemudian dia membaca:‬‬

‫ال أكبر ال أكبر‪ ،‬ال أكبر و ل الحمد‪ ،‬ال أكبر على ما هدانا والحمد ل)‬
‫على مها أولنها‪ ،‬ل إله إل ال وحده ل شريهك له‪ ،‬له الملك وله الحمهد يحيهي‬
‫ويميهت‪ ،‬بيده الخيهر‪ ،‬وههو على كهل شيهء قديهر‪ ،‬ل إله إل ال وحده‪ ،‬صهدق‬
‫وعده‪ ،‬ونصهههر عبده‪ ،‬وأعهههز جنده‪ ،‬و هزم الحزاب و حده‪ ،‬ل إله إل ال‪،‬‬
‫ول نعبههد إل إياه مخلصههين له الديههن ولو كره الكافرون‪ ،‬اللهههم إنههك قلت‪:‬‬
‫ادعونههي اسههتجب لكههم‪ ,‬وإنههك ل تخلف الميعاد‪ ،‬وإنههي أسههألك كمهها هديتنههي‬
‫(للسلم أن ل تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم‬

‫‪Sebanyak tiga kali.‬‬

‫‪Setelah itu dia berselawat ke atas Nabi s.a.w dan ketika setiap kali turun dari‬‬
‫‪bukit Safa dia membaca:‬‬

‫اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلمة من كل إثم)‬


‫(والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار‬

‫‪45‬‬
Sunat berlari-lari anak di antara dua garisan hijau (bagi lelaki sahaja).
Doa yang dibaca di antara dua garisan hijau ialah:

)‫ رب اغفر‬،‫ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الخرة حسنة وقنا عذاب النار‬
‫ اللهم‬،‫ إنك أنت العز الكرم‬,‫ وتجاوز عما تعلم‬،‫ واعف وتكرم‬،‫وارحم‬
‫ اللهم اعني على ذكرك وشكرك‬،‫إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى‬
‫(وحسن عبادتك‬.

Kemudian dia sampai ke bukit Marwah, dengan ini dia berjaya


menyempurnakan satu pusingan saie di mana tujuh pusingan saie boleh
dilakukan dengan bermula dari Safa dan berakhir dari Marwah.

Bacaan yang dibaca ketika berhenti di bukit Marwah ialah:

)َ‫صفَا وَالْمَ ْروَةَ ِمنْ شَعَائِرِ الِّ فَ َمنْ حَجّ الْبَيْتَ َأوِ اعْتَمَرَ فَل جُنَاح‬
ّ ‫ِإنّ ال‬
‫علِيم‬
َ ٌ‫ط ّوعَ خَيْرًا َف ِإنّ الَّ شَاكِر‬
َ ‫طوّفَ ِبهِمَا وَ َمنْ َت‬
ّ ‫علَيْهِ َأنْ َي‬
َ (.

46
Setelah itu dia membaca zikir dan doa yang sama sebagaimana yang telah
dibaca ketika berada di bukit Safa, (jemaah Haji perlu bertalbiah semasa
bersaie tetapi jemaah Umrah tidak perlu bertalbiah).

Selepas selesai tujuh pusingan saie, disunatkan mendirikan sembahyang


sunat sebanyak dua rakaat dan sebaik-baiknya di dalam Masjidilharam.

Sunat membaca zikir-zikir, doa-doa dan mana-mana ayat Al-Quran yang


mudah dibaca di dalam saie.

Bacaan yang dibaca selepas selesai bersaie:

)‫(ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا‬.

Tidak disyaratkan ittiba' (sopan) di dalam saie di dalam mazhab Hanafi (tetapi
di dalam mazhab Syafie adalah disyaratkan ittiba' (sopan)).

Tidak disyaratkan suci bagi sah saie tetapi dengan mengambil kira tempat
bersaie yang berada di dalam Masjidilharam, jadi disunatkan berbuat
demikian.

Dalam keadaan terputus saie disebabkan sembahyang atau sebab-sebab


yang lain, saie perlu disempurnakan dari pusingan yang terputus.
Ketika jemaah Haji Tamattu' ingin mendahulukan saie Haji sebelum Tawaf
Ifadhah, dia bolehlah berbuat demikian iaitu dengan menambah tawaf sunat
selepas berihram pada 8 Zulhijah kemudian dia bersaie selepas itu sebagai
47
saie Haji.

Setelah itu jemaah Haji kembali semula ke Mina untuk bermalam.

> Kembali Ke Mina >> Melontar Ketiga-tiga Jamrah

HARI KEEMPAT: )PERTAMA HARI TASYRIK, KEDUA HARI


MENYEMBELIH(.

• Di Mina jemaah Haji melontar ketiga-tiga jamrah pada hari ini, sunat
dia mulakan dengan Jamrah Sughra, kemudian wusta, kemudian
kubra (Aqabah), setiap jamrah tadi dilontar dengan tujuh biji batu kecil
sambil membaca pada setiap lontaran:

.(‫ وال أكبر رغماً للشيطان وحزبه وإرضا ًء للرحمن‬،‫)بسم ال‬

• Selepas setiap jamrah kecuali jamrah Aqabah Kubra, dia berdoa


sambil mengangkat kedua belah tangannya menghadap Kaabah serta
berselawat kepada Nabi s.a.w dan memohon permintaannya sambil
membaca:

ً‫)اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعملً صالحاً مقبول‬


.(‫وتجارة لن تبور‬

48
• Waktu melontar adalah dari gelincir matahari (waktu Zuhur) sehingga
terbit matahari hari yang berikutnya tetapi sunat di antara gelincir
matahari dan Maghrib.
• Jamrah Aqabah dilontar dalam keadaan menghadap ke arah Jamrah
dan menjadikan Mina berada di kanannya manakala jalan Mekah pula
berada di kirinya. Manakala melontar dari atas jambatan, ia boleh
dilakukan dari mana-mana arah sekalipun.
• Adapun jamrah Sughra dan Wusta pula, ia dilontar dari semua arah.

HARI KELIMA: )KEDUA HARI TASYRIK, KETIGA HARI


MENYEMBELIH(.

Jemaah Haji juga diwajibkan melontar ketiga-tiga jamrah sebagaimana yang


dilontar pada hari sebelumnya dengan mengikut susunan yang sama dan
cara serta waktu yang sama kemudian jemaah Haji bergegas untuk ke
Mekah.

49
HARI KEENAM: )KETIGA HARI TASYRIK, KEEMPAT HARI
MENYEMBELIH(.

• Jika jemaah Haji terlewat di Mina sehingga ke masa selepas


tenggelam matahari hari ketiga iaitu hari menyembelih, dia wajib
melontar ketiga-tiga jamrah pada hari keempat. Waktu melontar adalah
dari terbit matahari sehingga ke waktu tenggelam matahari (Maghrib).

‫جلَ فِي َيوْمَيْنِس فل إِثْمَس عَلَيْهِس وَمَنْس‬


ّ ‫(وَا ْذكُرُوا الَّ فِي أَيّامٍس مَ ْعدُودَاتٍس َفمَنْس تَ َع‬
.)‫لّ وَاعْلَمُوا أَنّكُمْ ِإلَ ْيهِ ُتحْشَرُون‬
َ ‫علَيْهِ لِ َمنِ ا ّتقَى وَا ّتقُوا ا‬
َ ‫َت َأخّرَ فَل إِثْ َم‬

Yang bermaksud:

Dan sebutlah kamu akan Allah (dengan takbir semasa mengerjakan Haji(
dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian sesiapa yang
segera )meninggalkan Mina( pada hari yang kedua, maka dia tidaklah
berdosa dan sesiapa yang melambatkan )meninggalkan Mina( maka dia
juga tidaklah berdosa; )ketiadaan dosa itu ialah( bagi orang yang
bertakwa. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan ketahuilah
sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya. (Surah Al-Baqarah,
Ayat: 203).
50
Setelah itu jemaah bergegas pergi ke Mekah.

>> Tawaf Wida'

TAWAF WIDA':

Apabila jemaah Haji ingin musafir, dia hendaklah tawaf di Baitullah tanpa
berlari-lari anak dan tidak juga perlu intiba' serta saie. Tawaf ini dinamakan
dengan tawaf Wida' dan ia adalah wajib, kemudian dia mendirikan
sembahyang sunat tawaf sebanyak dua rakaat, seterusnya pergi ke telaga
Zamzam dan meminum airnya sambil menghadap ke arah Kaabah serta rasa
Tadhallu' dengan meminumnya sekadar termampu kemudian dia pergi ke
Multazam, dia merayu kepada Allah Taala memohon apa sahaja dari urusan
dunia dan akhirat yang dia inginkan di mana dia mulakan doa dengan pujian
dan selawat kepada Nabi s.a.w. begitu juga dengan penutupnya. Di dalam
doa dia menyebut:

‫ حملتني على ما‬,‫)اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك‬
,‫ وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك‬,‫سخرت لي من خلقك‬
51
‫فإن كنت رضيت عني فزدني منك رضا‪ ,‬وإل فَ ُمنّ علي بالقبول و الرضا‬
‫من محض فضلك يا ذا الفضل العظيم ها أنا منصرف بإذنك غير مستبدل‬
‫بك ول بيتك‪ ,‬ول راغب عنك ول عن بيتك(‪.‬‬

‫)اللهم فأصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني‪ ,‬وأحسن منقلبي‪,‬‬


‫وارزقني طاعتك ما أبقيتني‪ ,‬واجمع لي خيري الخرة والدنيا إنك على كل‬
‫شيء قدير(‪.‬‬

‫)اللهم ارزقني العود بعد العود‪ ,‬المرة بعد المرة إلى بيتك الحرام‪ ,‬واجعلني‬
‫من المقبولين عندك يا ذا الجلل والكرام‪ ,‬اللهم ل تجعله آخر العهد من‬
‫بيتك الحرام يا أرحم الراحمين(‪.‬‬

‫‪Kemudian dia istilam (mengucapkan selamat) kepada Hajarulaswad dan dia‬‬


‫‪mengucupnya atau mengisyarat kepadanya jika tidak dapat mengucupnya‬‬
‫‪serta dia berjalan keluar dari Al-Haram dalam keadaan mukanya menghadap‬‬
‫‪ke arah pintu dan jangan berjalan secara berpatah kembali ke belakang, dia‬‬

‫‪52‬‬
berpaling berkali-kali ke Kaabah teragak-agak untuk meninggalkannya serta
bercita-cita untuk kembali semula menziarahi Baitul Atiq di mana ia menjadi
tempat untuk mendapatkan rahmat, keampunan dan keredhaan daripada
Allah Taala.

53
>> Akhir Haji

‘UMRAH

54
Umrah ialah Haji kecil, ia diambil dari perkataan al-I'timar iaitu (ziarah).
Orang yang mengerjakan Umrah akan berniat Ihram Umrah dari miqat,
mengerjakan Tawaf Qudum, bersaie dan seterusnya bertahallul dari Ihramnya
dengan bercukur atau bergunting.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya:


Rasulullah s.a.w bersabda:
Umrah ke Umrah yang berikutnya menjadi penebus dosa yang dilakukan di
antara keduanya manakala Haji yang mabrur pula tidak ada balasan selain
syurga.

Diriwayatkan daripada Jabir r.a katanya:


Rasulullah s.a.w bersabda: Jemaah Haji dan Umrah adalah rombongan Allah,
jika mereka berdoa kepada Nya, Dia akan memustajabkan doa mereka dan
sekiranya mereka memohon ampun daripadaNya, Dia akan mengampunkan
mereka.

Jika jemaah Umrah di Mekah ingin mengerjakan Umrah sekali lagi, dia
bolehlah berihram dari Masjid Sayyidah Aisyah r.a (di Tan'im) kemudian
kembali semula ke Mekah untuk melakukan tawaf dan saie.

PERANGKAAN TEMPAT BAGI JEMAAH UMRAH

Berihram Umrah dari miqat dengan niat Umrah dan


disusuli dengan talbiah

55
Melakukan tawaf Umrah

Sembahyang Sunat Tawaf Dua Rakaat

Multazam – Zamzam

Bersaie dengan saie Umrah

Bercukur atau bergunting

Perhatian: Jika jemaah Umrah masih berada di Mekah


dan dia ingin mengerjakan Umrah sekali lagi, dia
bolehlah berihram dari Masjid Sayyidah Aisyah
radhiallahu 'anha (di Tan'im) kemudian kembali ke
Mekah untuk melakukan tawaf dan bersaie.

BERIHRAM DARI MIQAT DENGAN NIAT HAJI SAHAJA


KEMUDIAN DISUSULI DENGAN TALBIAH.

56
BERIHRAM HAJI IFRAD:

Berihram ialah niat dan talbiah.

Ia dilakukan dari tempat miqat atau sebelumnya supaya lebih tenang.


Apabila jemaah Haji ingin berihram dia disunatkan:

• Menggunting rambutnya atau mencukurnya mengikut kebiasaannya


sebelum itu.
• Memotong kukunya dan menghilangkan bulu kemaluannya.
• Mandi dan berwuduk.
• Memakai pakaian ihram iaitu sarung dan selendang putih, bersih dan
yang afdhal adalah yang baru.
• Memakai wangi-wangian kemudian mendirikan sembahyang sunat
sebanyak dua rakaat pada bukan waktu yang makruh.

Kemudian jemaah Haji bertalbiah dengan berkata:

57
‫ ل‬،‫ إن الحمد والنعمة لك والملك‬،‫ لبيك ل شريك لك لبيك‬،‫لبيك اللهم لبيك‬
‫شريك لك‬.

Dia mengulanginya sebanyak tiga kali dan dia mengakhirinya dengan selawat
kepada Nabi Muhammad s.a.w. Jemaah Haji mengulangi talbiah setiap kali
dia mendaki bukit, turun ke lembah bukit, menaiki kenderaan atau turun
darinya dan ketika berjumpa para sahabat, kenalan-kenalan serta selepas
selesai sembahyang.

Larangan dan Harus Ihram | Miqat Makani Ihram

>> Memasuki Mekah dan Masjidilharam

ZIARAH NABI MUHAMMAD S.A.W

58
HUKUM ZIARAH DAN KELEBIHANNYA:

Ulama telah bersepakat mengatakan bahawa menziarahi baginda adalah sebesar-


besar usaha mendekatkan diri kepada Allah dan sebaik-baik ketaatan. Orang yang
menziarahi juga hendaklah berniat menziarahi masjid baginda kerana baginda telah
bersabda bahawa sembahyang di dalamnya lebih baik dari seribu sembahyang di
tempat yang lain melainkan Masjidilharam.

Diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w.:


(Janganlah kamu bersusah payah untuk musafir melainkan ke tiga buah masjid:
Masjidilharam, masjidku ini dan Masjidilaqsa).

Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda:


(Sesiapa yang menziarahi maqamku, pasti dia mendapat syafaatku).

ADAB-ADAB ZIARAH:

• Sepatutnya bagi pengunjung ketika dia menghala ke Madinah Munawwarah,


dia banyak mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi serta memohon
kepada Allah supaya memanfaatkannya dengan ziarahnya itu dan menerima
ziarahnya itu kemudian berdoa:

59
‫ وارزقنهي فهي زيارة نبيهك )صهلى ال‬،‫)اللههم افتهح لي أبواب رحمتهك‬
‫عليه وسلم( ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك واغفر لي وارحمني يا‬
.(‫خير مسؤول‬

• Dia disunatkan mandi sebelum memasuki Madinah Munawwarah dan


memakai pakaian yang paling bersih.
• Apabila sampai di pintu masjid baginda s.a.w, dia hendaklah mendahulukan
kaki kanannya ketika melangkah masuk dan menggunakan kaki kirinya ketika
melangkah keluar.
• Dia masuk dengan menuju ke Raudhah (iaitu bahagian di antara mimbar dan
maqam Nabi di mana permaidaninya berwarna hijau sedangkan permaidani
masjid di bahagian yang lain semuanya berwarna merah). Setelah itu dia
mendirikan sembahyang sunat Tahiyyat Masjid kemudian dia datang ke
maqam Nabi dan berdiri menghadap muka baginda s.a.w. sekitar empat
hasta dari dinding maqam dalam keadaan beradab kemudian memberi salam
tanpa menguatkan suaranya cuma cukup sekadar didengar oleh dirinya
sendiri, sebagai tanda peradaban bersama baginda s.a.w.
• Pengunjung membaca dengan hati yang khusyuk sambil menundukkan muka
serta memperlahankan suara dan tidak banyak menggerakkan anggota
badan:

60
‫)السلم عليك يا رسول ال‪ ,‬السلم عليك يا نبي ال السلم عليك يا‬
‫حبيب ال‪ ,‬السلم عليك يا خيرة خلق ال‪ ,‬السلم عليك يا صفوة ال‪,‬‬
‫السهلم عليهك يها سهيد المرسهلين وخاتهم النهبيين‪ ,‬السهلم عليهك يها قائد‬
‫الغهر المحجليهن‪ ,‬السهلم عليهك وعلى أههل بيتهك الطيهبين الطاهريهن‪,‬‬
‫السههلم عليههك وعلى أزواجههك الطاهرات أمهات المؤمنيههن‪ ,‬السههلم‬
‫عليهك وعلى أصهحابك أجمعيهن‪ ,‬السهلم عليهك وعلى سهائر عباد ال‬
‫الصالحين‪ ,‬جزاك ال يا رسول ال أفضل ما جزى نبياً ورسولً عن‬
‫أمتههه‪ ,‬وصههلى ال عليههك كلمهها ذكرك الذاكرون‪ ,‬وغفههل عههن ذكرك‬
‫الغافلون‪ .‬أشههد أن ل إله إل ال‪ ,‬وأشههد أنهك عبده ورسهوله‪ ,‬وأمينهه‬
‫وخيرتهه مهن خلقهه‪ ,‬وأشههد أنهك قهد بلغهت الرسهالة‪ ,‬وأديهت المانهة‪,‬‬
‫ونصحت المة‪ ,‬وجاهدت في ال حق حهاده(‪.‬‬

‫•‬ ‫‪(Sesiapa yang kesuntukan masa untuk berbuat demikian atau tidak‬‬
‫‪mengingatinya, dia bolehlah membaca sebahagian dari salam ini sahaja).‬‬
‫•‬ ‫‪Jika seseorang memesankannya supaya menyampaikan salam kepada‬‬

‫‪Rasulullah s.a.w dia hendaklah memberi salam secara menyebut:‬‬ ‫السهلم)‬


‫‪(.‬عليك يا رسول ال من فلن ابن فلن‬

‫‪61‬‬
‫•‬ ‫‪Kemudian dia melangkah ke kanan sekadar satu hasta lalu memberi salam‬‬
‫‪kepada Sayidina Abu Bakar r.a dengan berkata:‬‬

‫)السهلم عليهك يها خليفهة رسهول ال ‪ ،‬السهلم عليهك يها صهاحب رسهول‬
‫ال فهي الغار ‪ ،‬السهلم عليهك يها رفيقهه فهي السهفار ‪ ،‬السهلم عليهك يها‬
‫أمينه على السرار ‪ ،‬جزاك ال عن السلم والمسلمين خيراً ‪ ،‬اللهم‬
‫ارض عنه وارض عنا به(‪.‬‬

‫•‬ ‫‪Kemudian dia melangkah ke kanan sekadar satu hasta lalu memberi salam‬‬
‫‪kepada Sayidina Umar r.a. dengan berkata:‬‬

‫)السلم عليك يا أمير المؤمنين‪ ،‬السلم عليك يا من أيد ال به الدين‪،‬‬


‫جزاك ال عههن السههلم والمسههلمين خيراً‪ ،‬اللهههم ارض عنههه وارض‬
‫عنا به(‪.‬‬

‫•‬ ‫‪Setelah itu dia kembali semula ke Raudhah dan banyak mendirikan‬‬
‫‪sembahyang dan berdoa di sana.‬‬

‫‪62‬‬
ZIARAH PERKUBURAN BAQI', SYUHADA' UHUD DAN
MASJID QUBA':

• Sunat keluar ke perkuburan Baqi' pada setiap hari terutamanya tengahari


hari Jumaat iaitu selepas memberi salam kepada Rasulullah s.a.w. Apabila
sampai di sana kita memberi salam dengan berkata:

(‫ اللهم‬،‫ وإنا إن شاء ال بكم لحقون‬،‫السلم عليكم دار قوم مؤمنين‬


‫ اللهم اغفر لنا ولهم‬،‫)اغفر لهل البقيع‬
Pengunjung juga sepatutnya menziarahi masjid Quba' untuk sembahyang di
dalamnya kerana pernah Nabi s.a.w datang ke masjid Quba' dalam keadaan
menunggang dan berjalan kaki, baginda mendirikan sembahyang dua rakaat
di dalamnya dan yang paling afdhal ialah pada hari Sabtu kerana Rasulullah
s.a.w pernah datang ke masjid ini pada setiap hari Sabtu.

• Sebagaimana sunat juga menziarahi syuhada Uhud pada hari Khamis


terutamanya penghulu syuhada' Hamzah bapa saudara Rasulullah s.a.w.

SEMBAHYANG DI MADINAH:

• Sunat mendirikan sembahyang semuanya di Masjid Nabi sebagaimana yang


diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi s.a.w bersabda:
(Sembahyang di masjidku ini lebih baik dari seribu sembahyang yang
dilakukan di masjid yang lain selain Masjidilharam).

63
KELUAR DARI MADINAH DAN MUSAFIR:

• Disunatkan bagi pengunjung apabila dia ingin keluar dan musafir, dia
hendaklah meninggalkan masjid Nabi dengan mendirikan sembahyang
sebanyak dua rakaat dan berdoa dengan doa yang dia inginkan kemudian
dia datang ke Raudhah dan memberi salam sebagaimana dia memberi
salam sebelum itu serta dia berdoa dengan menyebut sanak saudaranya
bersama-sama di dalam doa tersebut dengan penuh tadharru' dan
meninggalkan Nabi s.a.w sambil berdoa:

(‫)اللهم ل تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك )صلى ال عليه وسلم‬
‫ويسهر لي العود إلى الحرميهن سهبيلً سههلة بمنهك وفضلك وارزقنهي‬
‫العفهو والعافيهة فهي الدنيها والخرة وردنها سهالمين غانميهن إلى أوطاننها‬
.(‫آمنين‬

Seterusnya dia berkata: Kamu bukanlah orang yang ditinggalkan wahai Rasulullah).

64
ADAB-ADAB JEMAAH HAJI DAN UMRAH KEMBALI KE
NEGERINYA:

Sunat dia bertakbir di setiap tanah tinggi sebanyak tiga


kali takbir kemudian dia berkata:

‫)آيبون تائبون عابدون سهههههاجدون لربنههههها حامدون‬


‫صهههههدق ال وعده ونصهههههر عبده و هزم الحزاب‬
.(‫وحده‬

Dia menghantar berita tentang kepulangannya kepada keluarganya dan janganlah


dia pulang secara mengejut kerana perbuatan itu adalah dilarang.

Apabila sampai di tanah airnya dia membaca:

‫ و أعوذ بهك مهن‬,‫ و خيهر مها فيهها‬,‫ و خيهر أهلهها‬,‫)اللههم إنهي أسهألك خيرهها‬
‫ اللههم‬,ً‫ و شهر أهلهها و شهر مها فيهها اللههم اجعهل لنها بهها قرراً و رزقا‬,‫شرهها‬
‫ و حبب صالحي أهلها‬,‫ و حببنا إلى أهلها‬,‫ و أعذنا من وباها‬,‫ارزقنا جناها‬
.(‫إلينا‬

65
Apabila dia sampai ke kawasan tempat tinggalnya, dia pergi ke masjid kemudian
sembahyang sunat sebanyak dua rakaat pada bukan waktu yang dilarang
mendirikan sembahyang kemudian dia masuk ke rumahnya dan mendirikan
sembahyang sunat sebanyak dua rakaat, memuji Allah s.w.t serta bersyukur di atas
taufiq dan hidayatNya.

Disunatkan bagi orang yang bersalam dengan orang yang pulang dari mengerjakan
Haji supaya berdoa:

)‫(قبل ال حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك‬.

Yang bermaksud: Semoga Allah menerima ibadat Haji kamu dan mengampunkan
dosa kamu serta menggantikan perbelanjaan kamu.

Jemaah Haji pula menjawab:

)‫(غفر ال لنا ولكم‬.

Yang bermaksud: Semoga Allah mengampunkan dosa kami dan dosa kamu semua.
Sepatutnya selepas jemaah Haji pulang dia hidup dalam keadaan yang lebih baik
dari sebelumnya kerana ia melambangkan bahawa ibadat Hajinya diterima dan
melakukan kebaikan dengan lebih banyak lagi.

66
HAJI PEREMPUAN HAID DAN NIFAS:

1. Apabila seseorang perempuan datang haid atau nifas sedangkan dia berada
dalam ihram, dia diharuskan untuk mengerjakan kesemua ibadat Hajinya
kecuali tawaf dan saie dan selepas itu digugurkan tawaf qudum daripadanya
apabila dia wuquf di Arafah dan dia hendaklah menunggu sehingga suci.
Selepas itu dia tawaf Ifadhah dan tawaf wida', seterusnya bersaie sebagai
saie Haji. Langkah ini sekiranya dia mengerjakan Haji Ifrad, tetapi sekiranya
dia mengerjakan Haji Tamattu' atau Qiran, bererti dia hanya perlu
mengerjakan pekerjaan Haji Ifrad dan dia tidak perlu mengerjakan pekerjaan
Haji Tamattu' atau Qiran jika dia masih belum suci sebelum wuquf di Arafah.
Sekiranya dia suci dia perlu mengerjakan pekerjaan Haji Qiran dan Tamattu'.

2. Apabila dia wuquf di Arafah sedangkan dia berada dalam keadaan suci, dia
wajib mengerjakan tawaf Ifadhah sebelum datang haid supaya tawaf Ifadhah
tidak terlewat sehingga selepas suci.

3. Apabila dia telah mengerjakan tawaf Ifadhah kemudian dia datang haid, dia
tidak perlu lagi mengerjakan tawaf Wida', jika dia ingin meninggalkan Mekah
sebelum suci.

67
PERKARA YANG DIKHUSUSKAN HANYA UNTUK WANITA
SAHAJA:
Terdapat dua belas perkara yang dikhususkan untuk wanita sahaja iaitu:

1. Wanita diharuskan memakai pakaian yang berjahit di dalam Ihram dengan


syarat pakaian tersebut tidak dicelup dengan pewarna seperti pewarna
merah, kuning atau oren.
2. Wanita diharuskan memakai sepasang khuf dan sepasang sarung tangan di
sisi mazhab Hanafi sedangkan di sisi mazhab yang lain melarang dari
memakai sepasang sarung tangan.
3. Wanita diwajibkan menutup kepalanya.
4. Wanita tidak boleh menguatkan suaranya dengan talbiah.
5. Tidak berlari-lari anak pada tawaf.
6. Tidak perlu mengikut cara sebagaimana lelaki ketika bersaie di antara dua
garisan hijau dan tidak perlu bersegera.
7. Tidak perlu mencukur rambutnya bahkan memadai dengan mengguntingnya.
8. Tidak perlu mengucup Hajarulaswad ketika terdapat sekumpulan lelaki malah
memadai dengan mengisyaratkan kepadanya sahaja.
9. Tidak perlu memberi upah kerana meninggalkan tawaf Wida' apabila dia
berada dalam keadaan haid.
10. Tidak perlu memberi upah kerana terlewat tawaf ziarah pada hari-hari
menyembelih jika ketinggalan atau kelewatan tersebut disebabkan oleh haid
atau nifas.
11. Dia hendaklah tawaf di kawasan pinggir tempat tawaf.
12. Tidak wuquf berhampiran dengan Jabal Rahmah dan kedua-dua perintah
terakhir ini adalah supaya dia tidak bersesak-sesak dengan lelaki.

68
NASIHAT-NASIHAT DAN MASALAH-MASALAH PENTING
JEMAAH HAJI:

NASIHAT UMUM:

1. Mengelakkan diri dari berhutang untuk mengerjakan ibadat Haji kerana


tindakan sedemikian adalah salah memandangkan Haji tidak diwajibkan
melainkan kepada orang-orang yang berkemampuan untuk mengerjakannya
sahaja.

2. Cuba berusaha mempelajari ibadat ini supaya tidak mendedahkan diri anda
ke dalam perkara yang boleh merosakkan pekerjaan anda atau
mengurangkan pahala anda dalam keadaan anda tidak sedar.

3. Cuba berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w mengikut


kemampuan anda dan keadaan anda.

4. Ketahuilah wahai saudaraku jemaah Haji bahawa mengikut mazhab adalah


merupakan suatu kemestian di dalam Haji dan jangan cuba untuk
membebankan diri anda lebih dari kemampuan anda kerana (Allah tidak
memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya).

69
5. Cuba berusaha untuk mengelakkan diri anda dari memerhati manusia dan
tumpukan kepada pekerjaan anda dan cara melakukan ibadat anda, kerana
tindakan sedemikian boleh menyebabkan anda terlihat sesuatu yang boleh
jadi perkerjaan yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam adalah pelik bagi
anda sedangkan perkara itu adalah disebabkan kejahilan mereka, cuba
selesaikan dalam keadaan tenang dan bersabar kerana ia adalah
sebahagian dari tanda kebesaran penciptaan Allah.

6. Elakkan diri anda dari melakukan maksiat dan jauhkan diri anda dari
bertengkar dan berbalah. Elakkan diri anda dari bersesak dengan manusia
serta menyakiti mereka di dalam Tawaf, Saie dan ibadat-ibadat yang lain.

7. Elakkan diri anda dari merempuh atau menenyeh wanita di tempat-tempat


yang terlalu penuh sesak (seperti Tawaf, Saie dan di Arafah).

8. Jangan persoalkan diri anda atau orang lain tentang sebab pekerjaan
sebahagian ibadat dan cuba menyerahkan diri anda kepada Allah Taala.

9. Anda hendaklah bersikap lemah lembut dengan penduduk dua tanah Haram
dan jagalah diri anda supaya tidak berlaku kasar dan bengis bersama
mereka kerana sesungguhnya penduduk Mekah adalah jiran Baitullah dan
penduduk Madinah adalah jiran Rasulullah s.a.w.

70
NASIHAT DI DALAM TAWAF:

1. Ketahuilah wahai saudaraku bahawa Tawaf adalah Tahiyat di Al-Haram dan


ia adalah sama seperti sembahyang cuma diharuskan bercakap, oleh sebab
itulah ia disyaratkan supaya suci dari hadas besar dan kecil serta menutup
aurat.
2. Elakkan dari berdiri terlalu lama di Hajarulaswad untuk memberi isyarat
kerana tindakan sedemikian boleh menyebabkan berlaku kesesakan yang
sangat dahsyat.
3. Elakkan dari bersesak untuk mengucup Hajarulaswad kerana mengucupnya
adalah sunat dan tidak menyakiti diri anda serta orang lain adalah wajib,
malah perkara wajib lebih patut diikuti berbanding dengan perkara sunat.
4. Jemaah Haji disunatkan supaya khusyuk dan tenang di dalam tawafnya.
5. Muwalat (berturut-turut) di antara pusingan-pusingan di dalam tawaf adalah
sunat muakkad.
6. Elakkan diri anda dari mematahkan jari-jari anda supaya mengeluarkan bunyi
dan juga menyilangnya di dalam tawaf sebagaimana di dalam tawaf juga
makruh makan, minum dan bercakap selain dari berzikir dan berdoa.
7. Makruh tawaf dalam keadan menahan kencing dan berak atau kentut.
8. Berhati-hati supaya melakukan tawaf melalui bahagian luar binaan Hijir
Ismail, bukan melalui bahagian dalamnya kerana cara yang sedemikian
bermakna jemaah Haji melakukan tawaf di sebahagian Kaabah sahaja dan
tindakan itu membatalkan pusingan tawaf yang sedang dia lakukan.

71
9. Elakkan dari mengangkat suara di dalam tawaf kerana mengangkat suara
kadangkala boleh mengganggu orang lain yang melakukan tawaf.
10. Elakkan dari berlari-lari anak di dalam setiap pusingan tawaf kerana berlari-
lari anak adalah sunat pada tiga pusingan pertama tawaf sahaja yang
selepasnya disusuli dengan saie.
11. Sunat berlari-lari anak pada tiga pusingan tawaf yang pertama dan ittiba'
(sopan) di dalam pusingan-pusingan yang lain yang disusuli dengan saie
selepasnya.
12. Wanita tidak disunatkan berlari-lari anak di dalam tawaf begitu juga di dalam
saie.
13. Elakkan dari ittiba' (sopan) ketika selawat.
14. Elakkan dari menyentuh maqam Ibramim dan menciumnya kerana perbuatan
ini adalah bidaah bercanggah dengan sunnah begitu juga dengan berpegang
pada dinding kaabah.
15. Elakkan dari terlalu berusaha untuk sembahyang di belakang maqam Ibrahim
selepas tawaf ketika keadaan terlalu penuh sesak dan harus sembahyang di
mana-mana tempat di dalam Masjidilharam.
16. Perempuan hendaklah menjaga dirinya supaya tidak memperlihatkan
rambutnya ketika bertahallul (ketika bergunting).

72
NASIHAT PADA HARI ARAFAH:

1. Sentiasa memastikan untuk bertalbiah di dalam perjalanan ke Arafah.


2. Elakkan dari malas, membuang waktu serta tidak mahu lagi sibuk berdoa dan
berzikir pada hari Arafah kerana Nabi s.a.w bersabda: Sebaik-baik doa ialah
doa pada hari Arafah.
3. Sentiasa memastikan untuk menghadap kiblat ketika berdoa sekadar
termampu.
4. Berusaha untuk wuquf di dalam kawasan Arafah bukan di luarnya.
5. Jemaah Haji hendaklah mengambil perhatian bahawa di dalam masjid
Namirah hanya tiga perempat sahaja yang termasuk di dalam Arafah
manakala satu perempat lagi berada di luar Arafah, oleh yang demikian
berhati-hatilah tentang perkara tersebut jika tidak anda akan kehilangan
wuquf di Arafah menyebabkan Haji anda tidak sah.
6. Elakkan dari wuquf di Jabal Rahmah kerana tindakan itu akan menyebabkan
berlaku kesesakan dan boleh menyakiti orang lain.
7. Berusaha untuk turun dari selepas tenggelam matahari, dengan demikian
anda menghimpunkan di antara malam dan siang, sekiranya anda turun
sebelum Maghrib maka anda diwajibkan membayar dam.
8. Jagalah diri anda supaya tidak buruk sangka pada Allah iaitu anda
menyangka Allah tidak mengampunkan dosa anda kerana itu merupakan
dosa pertama yang anda lakukan.

73
NASIHAT DI MINA:

1. Anda wajib memastikan bahawa ketulan batu memang terjatuh ke tempat


lontaran dan tidak melontar dengan cara yang tidak sepatutnya.
2. Elakkan dari melontar kesemua batu-batu secara serantak kerana tindakan
sedemikian tidak dikira bagi jemaah Haji cuma ia dikira sebagai satu lontaran
sahaja.
3. Elakkan diri anda dari melontar secara berlawanan dengan susunannya
bahkah wajib dimulakan dari Sughra kemudian, Wusta seterusnya Kubra.
4. Elakkan dari melontar dengan bilangan yang lebih sedikit atau lebih banyak
secara sengaja melainkan jika anda telah ragu-ragu di dalam bilangannya.
5. Jangan lupa berdoa selepas melontar di Jamrah Sughra dan Wusta kerana ia
bercanggah dengan sunnah dan meluputkan diri anda dari melakukan
kebaikan yang sangat besar.
6. Jangan berdoa selepas melontar di Jamrah Kubra (Jamrah Aqabah) kerana
ia bercanggah dengan sunnah.

74
NASIHAT DI MADINAH MUNAWWARAH:

1. Iltizam dengan sunnah Nabi secara baik dan menetapkannya.


2. Ketika jemaah Haji dipesan supaya menyampaikan salam kepada Rasulullah
s.a.w oleh seseorang maka janganlah kamu berkata Assalamu'alaikum wahai
Rasulullah daripada (syeikh, Haji, jurutera atau doktor si Polan) bahkan sebut
sahaja namanya kerana tidak ada mana-mana kedudukan di hadapan
penghulu segala Rasul s.a.w.
3. Berusaha untuk mendirikan sembahyang di Raudhah kerana Raudhah
adalah merupakan sebahagian dari taman-taman syurga.
4. Tidak memegang dan mencium dinding maqam.
5. Berjalan di Madinah dalam keadaan tenang, sopan serta penuh beradab
kerana anda berjalan mengikut langkah Nabi s.a.w dan para sahabat.
6. Tidak sukan atau bercakap dengan kuat di mana mengangkat suara di sisi
Rasulullah s.a.w boleh menggugurkan amalan soleh.
7. Tidak merokok, apabila anda merupakan perokok, berusahalah bersungguh-
sungguh untuk berhenti dari merokok di tanah suci kerana tidak sedemikian
merupakan perbuatan fasiq terutama di Madinah Rasulullah s.a.w. malah ia
juga dianggap sebagai tidak beradab bersama Rasulullah s.a.w.

75