Ordin nr. 27 din 16 februarie 2004 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O.

- 2004 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 2 martie 2004

Ordin nr. 27
din 16 februarie 2004 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2004 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 2 martie 2004 În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin: Art. 1. - Se aprobă Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2004, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Unităţile din structura şi în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării. Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O. - 2001, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 144/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 6 septembrie 2001. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală, Fănel Iacobescu Bucureşti, 16 februarie 2004. Nr. 27.

în activităţi de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor la legislaţia privind protecţia mediului. .supravegherea metrologică a utilizării. scopurilor de utilizare sau calităţii de subansamblu al aceleiaşi categorii de mijloace de măsurare. . . precum şi intervalele maxime admise între două verificări metrologice succesive.Mijloacele de măsurare din categoriile şi sortimentele specificate în anexă se supun controlului metrologic legal.Prezentul document stabileşte. .măsurări efectuate cu prilejul inspecţiilor tehnice ale autovehiculelor.măsurări efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate. 1. următoarele modalităţi de control: a) aplicabile tuturor sortimentelor de mijloace de măsurare: .verificarea metrologică iniţială (VI).grup de mijloace de măsurare cărora li se impun. Art.măsurări efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice competente. .Asupra mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal se exercită. în condiţiile stabilite prin instrucţiuni de metrologie legală. .măsurări efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate. penalizări sau altor tipuri similare de plată.aprobarea de model (AM). b) măsurări privind ordinea publică: . taxe. fiscale. aprobată şi modificată prin Legea nr.2004 Art.măsurări efectuate în cadrul unor expertize solicitate de instanţele judecătoreşti. . Art. în activităţi de supraveghere a unor mărimi importante pentru sănătatea populaţiei şi protecţia muncii. pentru stabilirea bazei de calcul a unor impozite.avizul metrologic (AV). . e) măsurări privind protecţia consumatorilor sau corectitudinea tranzacţiilor comerciale: . b) aplicabile unora dintre sortimente. prin una sau mai multe reglementări de metrologie legală. . 3.În sensul prezentului document.măsurări efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate. 20/1992 privind activitatea de metrologie. 2.O. cabinete medicale.inspecţia şi testarea inopinată. cu modificările şi completările ulterioare. . dacă sunt utilizate în domenii de interes public în care se realizează: a) măsurări privind sănătatea şi siguranţa populaţiei: .grup de mijloace de măsurare asociate pe baza similitudinii soluţiilor constructive. în scopul aplicării unor normative vamale. în activităţi de aplicare a reglementărilor privind sarcinile maxime admise pe drumurile publice. unităţi de recuperare) în activităţi de urmărire a stării de sănătate. .verificarea iniţială CEE (VI-CEE). . amenzi. modalităţile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment.măsurări efectuate de personalul din cadrul laboratoarelor de analize medicale şi laboratoarelor farmaceutice.măsurări efectuate în scopul asigurării condiţiilor de siguranţă în transporturile auto.verificarea metrologică periodică (VP). aceleaşi cerinţe tehnice şi metrologice.verificarea metrologică după reparare sau modificare. . policlinici. Art.ANEXĂ Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L. . geodezice sau de cadastru. în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. . 11/1994. . . .măsurări efectuate de personalul din farmacii în activitatea de preparare a medicamentelor. diagnosticare sau tratament. 4.aprobarea de model CEE (AM-CEE). în scopul perceperii unor taxe. următorii termeni sunt definiţi astfel: a) categorie de mijloace de măsurare . pe calea ferată sau metrou. . conform prescripţiilor medicale. în activităţi de aplicare a reglementărilor privind sarcinile maxime admise pe drumurile publice.măsurări efectuate de personalul din cadrul unităţilor medicale (spitale. în scopul elaborării unor buletine de analiză. în scopul certificării stării tehnice a acestora.măsurări efectuate de agenţii de circulaţie în scopul aplicării reglementărilor privind circulaţia pe drumurile publice. categoriile şi sortimentele de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal. condiţiilor de funcţionare.măsurări efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate.măsurări efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate. conform coloanei 5 a tabelului din anexa la lista oficială: . d) măsurări privind perceperea taxelor şi impozitelor: . . c) măsurări privind protecţia mediului: . . b) sortiment de mijloace de măsurare . în activităţi de supraveghere a unor mărimi importante pentru protecţia mediului.

. . 6.măsurări efectuate în scopul stabilirii sumelor de plată pentru transportul de persoane şi mărfuri. Nu se admit combinaţii de modalităţi de control din ambele variante. 5.măsurări efectuate în scopul determinării concentraţiei de grăsimi în lapte şi unt. solicitantul poate opta pentru aplicarea modalităţilor de control AM. . .măsurări efectuate în scopul stabilirii sumelor de plată pentru trimiterile poştale. . VI-CEE). Art.Intervalele maxime admise între două verificări metrologice succesive sunt prevăzute în coloana 6 a tabelului din anexa la lista oficială. .măsurări efectuate în scopul determinării concentraţiilor de zahăr şi alcool în băuturi.măsurări efectuate în scopul fabricării preambalatelor. Art. eşantioanelor de lemn sau de tutun. solicitantul putând opta pentru una dintre aceste variante prevăzute în coloana 5 a tabelului din anexa la lista oficială. mijloacele de măsurare aflate în utilizare se supun controlului metrologic prin verificare periodică (VP). aplicarea modalităţilor de control metrologic prevăzute în coloana 5 se interpretează astfel: înainte de introducerea pe piaţă şi de punerea în funcţiune a acestor mijloace de măsurare. Exemplu: Pentru sortimentul menţionat în tabelul din anexa la lista oficială. . Art.măsurări efectuate în scopul stabilirii sumelor de plată pentru convorbirile telefonice şi comunicaţiile telex. . VI sau AM-CEE.Anexa face parte integrantă din prezenta listă oficială.măsurări efectuate în cadrul activităţilor de comercializare directă a produselor şi mărfurilor către populaţie. .măsurări efectuate în tranzacţiile comerciale.măsurări efectuate în scopul determinării umidităţii grăunţelor de cereale. . ..Contoare de apă rece. 7. . VI sau AM-CEE.Pentru unele sortimente modalităţile de control metrologic aplicabile înainte de introducerea pe piaţă şi de punerea în funcţiune sunt grupate în două variante (de exemplu: AM. L 32-1 . la poz. seminţelor oleaginoase. VI-CEE.

VI-CEE 1).AV.AV.VP AM.VP VI sau AM-CEE.VP 2 VI.VI.VI 1) AM.VP VI sau AM-CEE.VI. în pielărie Aparate pentru măsurat multidimensional Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor în rezervoare de stocare fixe Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor în canale deschise Planimetre Butelii utilizate ca recipiente de măsură Butirometre Măsuri de volum din sticlă utilizate în vânzări directe de lichide Măsuri de volum din metal utilizate în vânzări VI sau AM-CEE.VP AM.VP VI.VI.VI:VP Intervale maxime admise între două verificări succesive (ani) 6 2 2 2 2 1 1 L1 2 Aparate geodezice 3 L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L6 L7 Aparate pentru reglarea şi verificarea geometriei sistemului de direcţie auto Măsuri de lungime L6-1 L7-1 L7-2 L7-3 L10 L12 L14 Aparate pentru măsurarea elementelor căii ferate sau de metrou Extensometre Aparate pentru măsurări dimensionale L10-1 L12-1 L14-1 L14-2 L14-3 L15 Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor L15-1 L15-2 L16 L18 L19 L21 Planimetre Butelii utilizate ca recipiente de măsură Butirometre M[suri de volum pentru lichide L16-1 L18-1 L19-1 L21/1 L21-2 4 Teodolite Aparate geodezice cu funcţii multiple Telemetre Aparate de nivelment geometric Aparate pentru reglarea şi verificarea geometriei sistemului de direcţie auto Rigle gradate pentru măsurarea lungimii ţesăturilor Rigle gradate pentru măsurarea nivelului în rezervoare Rulete şi panglici de măsurare Aparate pentru măsurarea elementelor căii ferate sau de metrou Extensometre Aparate pentru măsurarea lungimii firelor.VI.VP 2 2 3 2 AM.VP AM.VP 2 5 1 .VP AM 12). cablurilor şi altele asemenea Aparate pentru măsurarea ariei.VP AM.VI.VP VI-CEE1 AM.VP 2 2 2 AM.VI.ANEXĂ Categorii şi sortimente de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal Poziţia Categorii Denumirea Poziţia Sortimente Denumirea Modalităţi de control metrologic 5 AM.VI.VP AM. ţesăturilor.VI.AV 12).VP AM. VI-CEE1.VI.VI.VP 1 2 AM. VI-CEE 1).VP VI 12).

VP 2 3 7) 3 5 8) 5 8) 5 8) 5 8) 5 2 L37-2 AM.VP AM.VI-CEE.VI 3) AM.VP AM. VP 4) AM 4).VI. VP 4) AM 3).VP AM. altele decât apa Distribuitoare de carburanţi auto Traductoare de presiune Traductoare de temperatură (termorezistenţe)/adapto are de temperatură Traductoare de debit Calculatoare electronice pentru distribuitoare de carburanţă auto Contoare de apă rece până la DN 800 mm Contoare de apă caldă până la DN 200 mm Contoare de gaz cu pereţi deformabili Contoare de gaz cu pistoane Contoare de gaz cu turbină Contoare de gaz cu ultrasunete Convertoare de volum de gaz Sisteme de măsurare a cantităţilor de fluide (de volum şi de masă).VP AM 4).L22 L23 L24 L25 L27 L28 L29 L30 Măsuri de volum pentru cereale Măsuri de volum pentru lapte Butoaie (altele decât cele pentru bere) şi budane Cisterne Rezervoare ale navelor fluviale şi de coastă Rezervoare de stocare pentru lichide Dozatoare pentru lichide Sisteme de măsurare a cantităţilor de lichide.VI-CEE.VI.VP AM.VI.VP AM 4).VI sau AMCEE. altele decât apa Contoare pentru lichide.VI-CEE.VI sau AMCEE.VI-CEE.VI.VI sau AMCEE. altele decât apa.VI 2).AV.VI.VI.AV.VI sau AMCEE.VI.VI 4).VP AM.VP AM.VP 2) VI-CEE 2).VP VI.AV sau AMCEE.VI 4).VP AM.VP AM.VI 4).VP 2 .VP AM.VI.VI.VP AM.AV.VP 2) VI 2).VI 2).VI sau AMCEE. VP 4) 1 2 2 L30-7 L30-8 L32 Contoare de apă 9) L32-1 L32-2 L33 Contoare de gaz 9) Qmax <= 2500m3/h L33-1 L33-2 L33-3 L33-4 L33-5 L37 Sisteme de măsurare a cantităţilor de fluide (de volum şi de masă) 9) L37-1 AM 4). până la DN 400 mm Calculatoare de debit pentru sisteme de măsurare a cantităţilor de lichide. altele decât cele de la L30 Sisteme de măsurare a cantităţilor de gaz (de AM.VP 2) AM.VI 4). VP 4) 1 1 3 2 6 12 10 1 3 3 2 L30-4 L30-5 L30-6 AM.VI-CEE.VI sau AMCEE. altele decât apa L22-1 L23-1 L24-1 L25-1 L25-2 L27-1 L28-1 L29-1 L30-1 L30-2 L30-3 directe de lichide Măsuri de volum pentru cereale Măsuri de volum pentru lapte Butoaie (altele decât cele pentru bere) şi budane Cisterne auto Cisterne de cale ferată Rezervoare ale navelor fluviale şi de coastă Rezervoare de stocare pentru lichide Dozatoare pentru lichide Sisteme de măsurare a cantităţilor de lichide.AV sau AMCEE.VI-CEE.VP 2) AM.VI-CEE.VI-CEE.VP AM.

F1.VP 4) AM 4).VP 2 AM 4).VI 4).VP 4) 2 AM 4). M1.VI 4).VP AM.VP 1 AM.VI. M3 AM.VI.VP AM.VI 4). altele decât cele de la L30 Diafragme pentru măsurarea debitelor Traductoare de presiune Traductoare de temperatură (termorezistenţe(/adapto are de temperatură Traductoare de debit Traductoare de nivel Traductoare de densitate Ceasornice programatoare pentru contoare de energie electrică Ceasornice generatoare de impulsuri de tact Sisteme/echipamente de măsurare şi taxare a duratei convorbirilor telefonice şi a comunicaţiilor telex din centralele analogice Sisteme/echipamente de măsurare şi taxare a duratei convorbirilor telefonice şi a comunicaţiilor telex din centralele digitale Sisteme/echipamente de măsurare şi taxare a duratei convorbirilor telefonice prin reţea Internet Protocol (IP) Anemometre Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre) Instalaţii de măsurare a vitezei la locomotive şi rame de metrou Cronotahografe Taximetre Greutăţi clasă E2.VI.VP 1 2 1 1 .VP 4) AM 4).VI.VP 4) 2 2 2 AM 4).VP AM.AV.VI 11).VI 4).VP AM.VP 1 L43 L44 L45 L47 L48 L49 Anemometre Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre) Instalaţii de măsurare a vitezei la locomotive şi rame de metrou Cronotahografe Taximetre Greutăţi de lucru L43-1 L44-1 AM 12).VP 1 1 L45-1 L47-1 L48-1 L49-1 AM.VP AM 11). M2. F2.VI.VI.VP 4) AM 4).VI.L37-3 L37-4 L37-5 L37-6 L37-7 L37-8 L37-9 L37-10 L40 Ceasornice programatoare pentru contoare de energie electrică Ceasornice generatoare de impulsuri de tact Sisteme/echipamente de măsurare şi taxare a duratei convorbirilor telefonice şi a comunicaţiilor telex L40-1 L41 L42 L41-1 L42-1 volum şi de masă) Sisteme de măsurare a cantităţilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber.VP 1 1 L42-2 AM.VI.VI.VP 4) AM 4).VI sau VICEE.VP 4) AM.VP 2 2 2 10 AM.VI 4).VI 12). cu canale deversoare sau praguri de măsurare Calculatoare de debit pentru sisteme de măsurare a cantităţilor de fluide (de volum şi de masă).VI 4).VI 4).

VI AM.AV sau AMCEE.VI.L50 L51 Celule de cântărire 5) Aparate pentru măsurarea masei hectolitrice a cerealelor Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată Aparate de cântărit cu funcţionare automată L50-1 L51-1 Celule de cântărire Balanţe de cereale de 20l Balante de cereale de 1l Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată Aparate pentru sortareetichetare Aparate totalizatoare continue Aparate totalizatoare discontinue Dozatoare gravimetrice Bascule-pod feroviare Instalaţii de cântărire în mers pentru vehicule rutiere (bascule-pod auto) Indicatoare numerice de masă Instalaţii pentru determinarea sarcinii pe osie la vehicule rutiere Maşini şi aparate pentru încercarea statică a metalelor la tracţiune.AV sau AMCEE. pământurilor Maşini şi aparate pentru încercarea statică a arcurilor.VI.VP 1 L58-1 VI.AV.VP AM.AV.VP VI.VP AM.VP 1 L52 L53 L51-2 L52-1 L53-1 L53-2 L53-3 L53-4 L53-5 L55-1 1 1 1 1 1 1 1 1 L55 L56 L57 L58 Instalaţii de cântărire în mers pentru vehicule rutiere (bascule-pod auto) Indicatoare numerice de masă 5) Instalaţii pentru determinarea sarcinii pe osie la vehicule rutiere Maşini şi aparate pentru încercarea materialelor la solicitări mecanice şi măsurarea cuplului mecanic L56-1 L57-1 AM.VI.VI.AV.VICEE.VI.AV.AV.AV.AV.VP 1 1 1 .VI. firelor Maşini şi aparate pentru încercarea la tracţiune. pielii.VP 1 L58-3 VI.VP VP AM. compresiune sau forfecare a nisipurilor.VP 1 L58-6 L58-7 L58-8 VI.AV.AV. maselor plastice.VI AM-CEE.AV.AV.VI.VP AM. compresiune. inelelor de piston Maşini şi aparate pentru încercarea metalelor la fluaj sau relaxare Maşini şi aparate pentru încercarea la oboseală prin solicitări axiale Maşini şi aparate pentru încercarea prin AM.VI.VP VI.VP AM.VP 1 L58-4 VI.AV.VP AM.VP AM.VP 1 L58-5 VI.VI-CEE.VI-CEE. cauciucului.VP 1 L58-2 VI. forfecare sau încovoiere Maşini şi aparate pentru încercarea statică a betoanelor şi cimenturilor la compresiune şi încovoiere Maşini şi aparate pentru încercarea statică la tracţiune a textilelor.

AV 12).AV.VP 6) AM 4).VI sau AMCEE.VI 4).VP AM.AV.AV 12).VI 12).VP 4) AM 4).VI.VI-CEE.VI.AV 12).VP AM.VP 2 1 1 1 1 1 1 2 L73 L71-2 L73-1 L73-2 L73-3 L76 Sisteme de măsurare a energiei termice 9) L73-4 L76-1 L76-2 Termocupluri Contoare de energie termică până la DN 200 mm Calculatoare de energie termică Perechi de termorezistenţe pentru contoare de energie termică Traductoare de debit Sisteme de măsurare a energiei termice cu diafragmă pentru agent termic apă sau abur Sisteme de măsurare a energiei termice cu alte AM 4).VP 4) AM.VP 1 VI 12).VP VI 12).VI 4).VI 4).L58-9 L58-10 L58-11 L58-12 L58-13 L59 Standuri cu role pentru verificarea sistemului de frânare a vehiculelor rutiere Dinamometre Instalaţii pentru determinarea sarcinii pe roţi la locomotive Manometre cu element elastic L59-1 L60 L61 L62 L60-1 L61-1 L62-1 L62-2 L62-3 L65 L69 L71 Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale Termometre medicale Termometre pentru controlul temperaturii produselor de uz medical şi alimentar supuse sterilizării şi conservării Contoare de energie termică 9) L65-1 L69-1 L71-1 încovoiere rotativă Maşini şi aparate pentru încercarea statică a durităţii Maşini şi aparate pentru încercarea dinamicoelastică a durităţii metalelor Maşini şi aparate pentru încercarea dinamicoplastică a durităţii metalelor Maşini şi aparate pentru încercarea la şoc Chei şi şurubelniţe dinamometrice Standuri cu role pentru verificarea sistemului de frânare a vehiculelor rutiere Dinamometre Instalaţii pentru determinarea sarcinii pe roţi la locomotive Manometre pentru măsurarea presiunii în butelii cu oxigen Manometre pentru măsurarea presiunii gazelor sau lichidelor Manometre pentru măsurarea presiunii în pneurile autovehiculelor Aparate mecanice pentru măsurarea tensiunii arteriale Termometre medicale electronice Termometre din sticlă cu lichid VI 12).VP 1 1 VI 12).AV 12).VI 12).VI:VP AM.VI 6).VP 4) 2 2 2 2 AM 4).VP 2 2 AM.VP 1 1 1 AM 12).VI.VP VP VP AM 12).VP VI 12).VI 4).VP AM.AV.VI.VP 2 .VI.AV.VP 4) AM.VP AM.

VP AM.VI.VI AM.AV.VP 4) 2 AM 4).VI 4).VI.L76-3 L76-4 L76-5 L76-6 L76-7 L77 Ansambluri de măsurare a puterii calorifice a combustibililor L77-1 tipuri de traductoare de debit pentru agent termic apă sau abur Calculatoare pentru sisteme de măsurare a energiei termice pentru agent termic apă Calculatoare pentru sisteme de măsurare a energiei termice pentru agent termic abur Traductoare de presiune Traductoare de temperatură Diafragme pentru măsurarea debitelor Ansambluri de măsurare a puterii calorifice a gazelor combustibile Ansambluri de măsurare a puterii calorifice a combustibililor solizilichizi Sisteme calorimetrice pentru măsurarea puterii calorifice a combustibililor solizilichizi Instalaţii radiometrice pentru măsurări în flux.VP 1 L77-3 AM.VI 4).VI-CEE.VP 4) 2 AM 4).VP 4) AM.VI.VI sau AMCEE.VP AM.VI.VI.VP 4) AM 4).VP AM.VI.VI.VP AM.VI 4).VP 1 L77-4 AM.VP 1 2 2 L80 Aparate pentru măsurarea rezistenţei electrice Contoare de energie electrică activă Contoare de energie electrică reactivă Totalizatoare pentru energie electrică şi putere medie maximă Luxmetre Densitometre Spectrofotometre L80-1 L81 L82 L83 L84 L85 L86 L80-2 L80-1 L83-1 L83-1 L84-1 L85-1 L86-1 L86-2 AM.VI.VP AM.VI.VI AM.VI 4).VI.VI.VP 2 2 2 1 L77-2 AM. a puterii calorifice a combustibililor solizilichizi Bombe calorimetrice Analizoare de putere electrică Transformatoare de curent pentru măsurare Transformatoare de tensiune pentru măsurare Aparate pentru măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ Megohmmetre Contoare de energie electrică activă Contoare de energie electrică reactivă Totalizatoare pentru energie electrică şi putere medie maximă Luxmetre Densitometre Spectrofotometre UV/VIZ/IR Spectrometre cu transformata Fourier AM 4).VI 12).VI.VP AM.VP AM.VP 4) AM 4).VP AM.VI 4).VP 1 L78 L79 Analizoare de putere electrică Transformatoare pentru măsurare L77-5 L78-1 L79-1 L79-2 AM.VP 2 5 5 10 1 2 1 2 . pe bandă.VI.VP AM 12).

VI.VP AM.VI 12).VI.VI.VP AM.VI 12).VI.VI.VP AM.VI.VI.VP AM.VP AM.VP 2 2 2 2 1 1 2 3 L109 Higrometre L111 L112 Traductoare pentru determinarea conţinutului de apă în produse petroliere Umidimetre L109-3 L111-1 L112-1 L112-2 AM.VI.VP AM.VI.VI 12).VP AM.VP VP VP AM.VP AM.VI.VP AM.VI.VI.VI.VP AM.VI sau AMCEE.VP AM 12).VP AM.VP AM.VI.VI.VI.VP AM.VP AM.VP AM.VI.VP AM.VP 1 2 1 2 1 1 2 4 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 L105 L106 Conductometre Refractometre şi polarimetre pentru determinarea concentraţiei de zahăr L106-2 AM.VP AM 12).VP AM.VP AM.VI.VP AM.VI-CEE.VI.VP 1 L108 Mijloace de măsurare a concentraţiei alcoolice L108-1 L108-2 L108-3 L108-4 L109-1 L109-2 AM.VI.VI 12).VP AM 12).VP AM 12).VI.VP VP VP AM 12).VP 1 1 .VI 12).L86-3 L86-4 L86-5 L86-6 L86-7 L88 L89 L90 L92 Opacimetre Dioptrimetre Lentile de testare oftalmologică Mijloace de măsurare a nivelului de presiune acustică 10) L88-1 L89-1 L90-1 L92-1 L92-2 L92-3 L92-4 L92-5 L96 L102 L103 Audiometre Viscozimetre Mijloace de măsurare a densităţii L96-1 L96-2 L102-1 L103-1 L103-2 L103-3 L103-4 L103-5 L105-1 L106-1 Fotocolorimetre Flamfotometre Spectrofotometre cu absorbţie atomică Spectrometre cu emisie în plasmă/optică Spectrometre cu fluorescenţă de raze X Opacimetre Dioptrimetre Lentile de testare oftalmologică Microfoane Sonometre Analizoare de frecvenţă a semnalului acustic de 1/1 şi 1/3 octave Dozimetre de zgomot Expozimetre sonore individuale Audiometre tonale Audiometre vocale Viscozimetre Densimetre Lactodensimetre Zaharometre Termodensimetre Balanţe Mohr-Westphall Conductometre Refractometre pentru determinarea concentraţiei de zahăr Polarimetre şi polarimetre pentru determinarea concentraţiei de zahăr Alcoolmetre Termoalcoolmetre Ebuliometre Analizoare de bere/vin Higrometre cu punct de rouă Higrometre electrice/electronice Psihrometre Traductoare pentru determinarea conţinutului de apă în produse petroliere Umidimetre pentru grăunţe de cereale şi seminţe oleaginoase Umidimetre pentru eşantioane de lemn AM.VI.VI.VP AM.VI.

VP AM.VI.VP AM.VI.VP 1 1 L133-2 AM.VP AM.VI.VP VP VI.VP AM.VI.VP AM.VI.VP AM.VI.VI.VI.VI.VI.VI.VP AM.VP AM.VI.VI.VI.VP 1 L138 Electrocardiografe şi electrocardioscoape L138-1 L138-2 L138-3 VP VP VP 1 1 1 .VI.VI.VP AM.VP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 L117 L118 Analizoare de gaze de eşapament Analizoare de gaze.VP AM.VP AM.VP AM.VI.VI.VP AM.VP AM.VP AM.VI.L113 Analizoare electrochimice pentru lichide 10) L112-3 L113-1 L113-2 L113-3 L113-4 L117-1 L118-1 L118-2 L118-3 Umidimetre pentru tutun pX-metre pH-metre Oxigenometre Redoxmetre Analizoare de gaze de eşapament Analizoare de gaze portabile Analizoare de gaze staţionare Analizoare pentru gaze de ardere Gazcromatografe Lichidcromatografe Etilometre Instalaţii de măsurare a activităţii gama cu cameră de ionizare Contaminometre Dozimetre pentru doză absorbită radiaţii X şi gama Debitmetre pentru doză absorbită radiaţii X şi gama Expozimetre pentru radiaţii X şi gama Dozimetre pentru echivalent de doză radiaţii X şi gama Debitmetre pentru echivalent de doză radiaţii X şi gama Dozimetre pentru kerma radiaţii X şi gama Debitmetre pentru kerma radiaţii X şi gama Ssiteme dozimetrice termolimimiscente pentru radiaţii X/gama/beta Stilodozimetre Avertizoare de debit de expunere sau debit de doză absorbită pentru radiaţii X/gama/beta Avertizoare de expunere saud e doză absorbită pentru radiaţii X/gama/beta Electrocardiografe Electrocardiografe asistate de calculator Electrocardioscoape AM.VI.VI.VP AM.VP AM.VI. altele decât cele de la L117 L119 L121 L122 L124 L125 Gazcromatografe şi lichidcromatografe Etilometre Instalaţii de măsurare a activităţii Contaminometre Dozimetre/debitmetre pentrz radiaţii 10) L119-1 L119-2 L121-1 L122-1 L124-1 L125-1 L125-2 L125-3 L125-4 L125-5 L125-6 L125-7 L125-8 L133 Avertizoare de expunere 10) L125-9 L133-1 AM.VI.VP AM.VP AM.VP AM.

055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare. 8) Pentru contoare de gaz cu debitul maxim >= 65 m3/h. 12) Modalitatea de control se aplică numai mijloacelor de măsurare introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune. 1. la care România a aderat prin Legea nr. Mijloacele de măsurare aflate deja în uz.2004. vor fi prezentate şi acceptate direct la verificarea metrologică periodică. 9) Categoria nu se referă la mijloacele de măsurare care utilizează senzori de debit de tip tub Pitot (de exemplu ANNUBAR) sau senzori ultrasonici aplicaţi pe conductă în mod neintruziv (de exemplu "clamp-on arrangement") 10) În cazul în care aceste mijloace de măsurare sunt utilizate ca dispozitive medicale cu funcţii de măsurare. în această situaţie nu se aplică modalităţile de control prin aprobare de model şi verificare metrologică iniţială. 190/2003.R. 4) Modalitatea de control se aplică în mod obligatoriu numai în cazul în care mijlocul de măsurare respectiv face parte dintr-un ansamblu sau sistem de măsurare supus controlului metrologic legal şi nu poate fi încercat/verificat integral în cadrul acestui ansamblu sau sistem. În cazul mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal prin verificare iniţială CEE. . controlul metrologic legal se exercită separat pentru fiecare funcţie.L140 Electroencefalografe L140-1 L140-2 L140-3 L141 L142 L143 Cardiotahometre Pulsmetre Ergometre L141-1 L142-1 L143-1 L143-2 L143-3 Electroencefalografe analogice Electroencefalografe digitale Electroencefalografe asistate de calculator Cardiotahometre Pulsmetre Eergometre cu pedală Ergometre cu electrocardiograf Ergometre cu electrocardiograf asistate de calculator VP VP VP VP VP VP VP VP 1 1 1 1 1 1 1 1 NOTE: 1) Verificarea se efectuează prin eşantionare statistică. care îndeplinesc funcţiile mai multor mijloace de măsurare care se regăsesc în anexa la L. se realizează prin verificarea metrologică a fiecărui subansamblu al acestuia. cu rezultate corespunzătoare. periodicitatea verificărilor metrologice este de maxim 5 ani. data expirării valabilităţii verificării iniţiale CEE este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. în conformitate cu prevederile normelor de metrologie legală/normelor de metrologie legală CEE. 6) Verificarea metrologică a contorului de energie termică în ansamblu. 7) Pentru contoare de apă cu DN > 200 mm. 3) Modalitatea de control nu se aplică în cazul în care calculatorul este încercat în cadrul sistemului.T. în conformitate cu prevederile legislaţiei din Uniunea Europeană sau ale Acordului european privind activitatea echipajelor autovehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A. evaluarea conformităţii în scopul introducerii pe piaţă şi punerii în funcţiune se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. În cazul unor mijloace de măsurare multiparametrice.O. 2) Cu ocazia verificării se emite în mod obligatoriu şi certificat de calibrare. Modalităţile de control prin aprobare de model CEE (AM-CEE) şi verificare iniţială CEE (VI-CEE) se referă la acele mijloace de măsurare din cadrul unui sortiment. . periodicitatea verificărilor metrologice este de maxim 10 ani.) încheiat la Geneva la 1 iulie 1970. care intră în domeniul de aplicabilitate a normei de metrologie legală CEE corespunzătoare.E. după data intrării în vigoare a prezentei Liste oficiale. 11) Modalitatea de control nu se aplică mijloacelor de măsurare care au fost evaluate. în această situaţie nu se aplică modalităţile de control prin aprobare de model şi verificare iniţială. 617/2003. 101/1994. 5) În cazul în care aceste mijloace de măsurare sunt utilizate ca subansambluri ale aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată. evaluarea conformităţii în scopul introducerii pe piaţă şi punerii în funcţiune se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful