P. 1
12 Analiza Matematica Cls. a XII A

12 Analiza Matematica Cls. a XII A

|Views: 6|Likes:
Published by Vykol Alexandru

More info:

Published by: Vykol Alexandru on May 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

www.mateinfo.

ro
Dacã f, g : I → Z sunt continue ºi λ i Z, λ @ 0, atunci au loc relaþiile: b) ∫ λf ( x )dx = λ ∫ f ( x )dx . a) ∫ ( f ( x ) + g ( x ))dx = ∫ f ( x )dx + ∫ g ( x )dx

Analiză matematică cls. a XII a

Metode de integrare Formula de integrare prin pãrþi . Fie I ⊂ Z interval ºi f , g : I → Z funcþii derivabile cu derivatele continue. Atunci funcþiile f ′Eg ºi f Eg′ admit primitive ºi

∫ f ( x ) ⋅ g ′( x ) dx = f ( x ) ⋅ g ( x ) − ∫ f ′( x ) ⋅ g ( x ) dx .
Teorema de schimbare de variabilã. Fie I, J _ Z intervale, ϕ : I → J ºi f : J → Z funcþii cu proprietãþile: 1) f admite primitiva F pe J ; 2) ϕ este derivabilã pe I. Atunci funcþia ( f o ϕ) ⋅ ϕ′ admite pe I primitiva F o ϕ . Putem scrie .

Practic, pentru a simplifica scrierea, procedãm astfel: 1) facem substituþia t = ϕ(x) 2) diferenþiem formal, adicã scriem dt = ϕ′(x)dx 3) calculãm primitiva F a funcþiei f rezultatã prin schimbarea de variabilã 4) înlocuim argumentul t cu ϕ(x). Primitive uzuale (imediate) n+1 1. ∫ x n dx = x + C n i q; n +1 1 3. ∫ dx = ln | x | +C x 5. 7. 9. 11. 2. 4. 6. 8. 10. 12.
a ∫ x dx =

x a+1 +C a +1

a ≠ −1;

∫ sin x dx = − cos x + C
∫ cos
1
2

∫ cos x dx = sin x + C
∫ sin ∫
1
2

x

dx = tgx + C

x

dx = −ctgx + C

∫ tg x dx = − ln|cos x | +C

∫ ctg x dx = ln | sin x | +C
1 1− x
2

∫x
∫e

2

1 dx = arctg x + C +1
dx = e x + C

dx = arcsin x + C

x

P( x) O funcþie raþionalã f, definitã pe un interval I, este de forma f ( x) = , ∀x ∈ I , Q( x) unde P, Q i Z[X] ºi Q ( x ) ≠ 0 pe I.
O funcþie raþionalã se numeºte funcþie raþionalã simplã dacã are una din formele: 1) f (x) = P(x), P i Z[X] 63

Integrarea funcþiilor raþionale

b] → Z. b].A . b] → Z este continuã. y ) ∈ Z 2 | aT x Tb . J Proprietatea de pozitivitate a integralei: dacã f U 0 pe [a. Aria subgraficului unei funcþii continue pozitive Pentru o funcþie continuã ºi pozitivã f : [a. n ∈ q* 3) f ( x ) = 2 ( x + ax + b)n Orice funcþie raþionalã se poate descompune. 0T y T f ( x )} se numeºte subgrafic al funcþiei f . b] → Z se numeºte continuã pe porþiuni dacã are cel mult un numãr finit de puncte de discontinuitate ºi acestea sunt puncte de discontinuitate de speþa întâi. b] → Z . b]. a a b b J Proprietatea de aditivitate a integralei: µ c i [a. a b Integrarea funcþiilor continue pe porþiuni Funcþia f : [a. Interpretarea geometricã a integralei definite Fie numerele reale a < b ºi funcþia continuã pozitivã f : [a. Mulþimea Γ f = {( x. ∆ = a2 − 4 b < 0. 2) f ( x ) = Integrale definite Fie F : I → Z o primitivã a funcþiei continue f : I → Z. b] → Z avem aria (Γ f ) = ∫ f ( x ) dx . b ∈ Z. ∫ b a (λf ( x ) + µg ( x )) dx = λ ∫ f ( x )dx + µ ∫ g ( x )dx . a . ∫ b a f ( x )dx = F ( x ) a . atunci ºirul n  b−a b−a  converge la  Sn = ∑ f  a + k  ⋅ n  n  n∈q*  k =1  ∫ b a f ( x ) dx .b]. J Proprietatea de liniaritate a integralei: µ λ. A . g :[ a . a c c b J Proprietatea de medie a integralei: j c i (a. unde I = [a. A . Formula se mai scrie: „F(x) luat de la a la b“). în mod unic. b) astfel încât ∫ b a f ( x)dx = f (c) ⋅ (b − a) . ∫ b a f ( x)dx = ∫ f ( x)dx + ∫ f ( x)dx . n ∈ q* ( x − a)n Ax + B . b a ∫ b a f ( x )dx T ∫ g ( x )dx . µ ∈ Z . ∫ b a f ( x )dx U 0 . Dacã funcþia f :[a . în sumã de funcþii raþionale simple. B . 64 . b] → Z .b]. Se numeºte integralã definitã (sau integralã Riemann) a funcþiei f de la a la b numãrul real notat ºi definit prin relaþia: ∫ b a f ( x ) dx = F (b) − F (a ) (formula Leibniz-Newton). unde s-a notat F (b) − F (a) = F ( x ) a (citim b b Proprietãþi ale integralelor definite Fie funcþiile continue f :[a . a ∈ Z . J Proprietatea de monotonie a integralei: dacã f T g pe [a.

Valoarea n →∞ n →∞ Aria unei suprafeþe mãrginitã de grafice de funcþii Fie T o suprafaþã planã mãrginitã. a 65 b { } . precum ºi un ºir de corpuri (mãrginite) (Dn)nU1 care au volum ºi includ pe C. g′ : I → Z continue. iar f i : [ci −1 . 2° Existã un ºir (Pn)nU1 de suprafeþe poligonale incluse în T ºi un ºir (Qn)nU1 de comunã a acestor limite este aria suprafeþei T (unde S(P) este aria poligonului P). . y) ∈ Z2 | aT xTb ºi g ( x)T y T f ( x)} .. Atunci: ∫ b a f ( x )g ′( x ) dx = f ( x ) g ( x ) | a − ∫ g ( x ) f ′( x ) dx . z ) ∈ Z 3 | y 2 + z 2 = f ( x ). i ∈{1. Atunci. b i I. b] → Z continue. Aria suprafeþei de rotaþie S este 2π ∫ f ( x ) 1 + ( f ′( x )) 2 dx . Formula de integrare prin pãrþi. cu derivata continuã ºi funcþia f : I → Z este continuã. Presupunem cã funcþiile f. µ x i [a. suprafeþe poligonale care includ pe T. T cp).Fie f :[a . β i J. cp punctele de discontinuitate (c1 T c2 T . a n →∞ n →∞ { } Aria unei suprafeþe de rotaþie Fie f : [a. x ∈ [a . Integrala (Riemann) funcþiei f este ∫ b a f ( x ) dx = ∑ ∫ i =1 p +1 ci ci −1 f i ( x ) dx .... Volumul b corpului de rotaþie C este π ∫ f 2 ( x ) dx . corpul C are volum ºi volumul sãu V(C) este valoarea comunã a celor douã limite. Mulþimea C = ( x . Fie funcþiile f . z ) ∈ Z 3 | y 2 + z 2 T f ( x ) se numeºte corpul de rotaþie determinat de funcþia f prin rotirea în jurul axei Ox. Fie douã numere α.. b]. astfel încât lim V (Cn ) = lim V ( Dn ) . unde V(P) este volumul poliedrului P. p} este funcþia obþinutã prin prelungirea prin continuitate a lui f la intervalul [ci–1. b] → Z+ o funcþie derivabilã cu derivata continuã. a b b Formula de schimbare de variabilã. . Urmãtoarele afirmaþii sunt echivalente: 1° Suprafaþa T are arie. b] este Γ = {( x.. b] se numeºte suprafaþa de rotaþie determinatã de funcþia f (sau suprafaþa obþinutã prin rotirea graficului funcþiei f în jurul axei Ox). y . Presupunem cã funcþia ϕ : J → I este derivabilã. Fie f : [a. Mulþimea S = ( x . Volumul unui corp de rotaþie Fie C un corp geometric mãrginit. astfel încât lim S ( Pn ) = lim S (Qn ) . Presupunem cã g(x) T f (x). b] « Z o funcþie continuã. unde c0 = a ºi cp+1 = b. ci]. g : I → Z sunt derivabile. y ... Suprafaþa planã delimitatã de graficele funcþiilor f ºi g pe [a. Fie douã numere a. Aria suprafeþei Γ este ∫ b a ( f ( x ) − g ( x )) dx . cu derivatele f ′. Atunci: ∫ β α f (ϕ(t )) ⋅ ϕ′(t ) dt = ∫ ϕ(β ) ϕ(α ) f ( x) dx . ci ] → Z . b] → Z continuã pe porþiuni ºi fie c1. c2. Presupunem cã existã un ºir de corpuri (Cn)nU1 care au volum ºi sunt incluse în C. g :[a .

. yG). b]. derivatele fiind marcate prin puncte adicã x Fiind datã o ecuaþie diferenþialã. ∆) este lungimea liniei poligonale determinatã de ∆ pe graficul lui f. n . ∫ . y(n)) = 0. O ecuaþie diferenþialã de ordinul n se poate scrie sub forma: ϕ(x.. b] → Z derivabilã cu derivatã continuã este l = ∫ b a ∆ →0 1 + ( f ′( x )) 2 dx . Centrul de greutate Dacã avem în plan un sistem finit de puncte materiale Mi(xi. y(n) sunt funcþii de o singurã variabilã x definite pe un interval I ⊆ Z . 66 . Considerãm cazul unei plãci plane omogene (adicã de i =1 i grosime neglijabilã ºi formatã dintr-un material cu densitate constantã). numim soluþie particularã a acesteia oricare dintre funcþiile y care o verificã ºi numim soluþie generalã a ecuaþiei mulþimea tuturor soluþiilor particulare. unde: xG = n ∑ i =1 n n mi xi i ∑m i =1 . mai ales în mecanicã ºi în fizicã. atunci centrul de greutate al acestui sistem de puncte materiale este punctul G(xG. mãrginitã de graficele funcþiilor continue f. b] → Z este o funcþie oarecare. y′′.Lungimea graficului Dacã f :[a. yG = 2 b punctul G de coordonate xG = a b ∫ (g(x) − f (x))dx ∫ (g ( x) − f (x))dx a a Ecuaþii diferenþiale Înþelegem prin ecuaþie diferenþialã o ecuaþie având drept necunoscutã o funcþie y ºi în care apare cel puþin una din derivatele acestei funcþii. iar l( f. Centrul de greutate al lui E este b 1⋅ b 2 − 2 ( ( ) ( )) − x g x f x dx ∫a (g ( x) f ( x))dx . g : [a.. i = 1. necunoscutã cu x. b] → Z unde g(x) > f (x). Lungimea graficului unei funcþii f : [a. yG = ∑m y i =1 n n i i ∑m i =1 iar în centrul de greutate G i este concentratã masa m = ∑ m . y. spunem cã ecuaþia diferenþialã are ordinul n. y′′. µ x i [a. b]. . iar funcþiile y. Dacã derivata de ordin maxim care apare în ecuaþie este y(n).. De obicei funcþia necunoscutã o notãm cu y. unde ϕ este o funcþie de n + 2 variabile.. yi) în care sunt concentrate masele mi. && x etc. iar argumentul acesteia cu x. Prin rezolvarea unei ecuaþii diferenþiale înþelegem determinarea soluþiei generale a acesteia. argumentul se noteazã cu t (timp)iar funcþia & . spunem cã graficul lui f are lungime dacã existã ºi este finitã limita l ( f ) = lim l ( f . Uneori.. y′. Fie E o astfel de placã planã omogenã.. ∆ ) unde ∆ este o diviziune a intervalului [a. Aceastã limitã se numeºte lungimea graficului funcþiei f. y′.

a ≠ 0 . se aratã cã o soluþie generalã a ecuaþiei neomogene se obþine din soluþia generalã a ecuaþiei omogene. G este o primitivã pentru g. Ca ºi în cazul ecuaþiilor liniare de ordinul 1. Ecuaþii diferenþiale liniare de ordinul 2 cu coeficienþi constanþi O ecuaþie diferenþialã de ordinul 2 se numeºte liniarã cu coeficienþi constanþi dacã este de forma: ay′′ + by′ + cy + d = 0. Rezolvarea acestei ecuaþii se face integrând (trecând la primitive) în ambii membri. iar C i Z. x i Z unde a. când ecuaþia devine: a( x ) y ′ + b( x ) y = 0 . x i I. C2 i Z. Scriind simbolic. ∫ f ( y ) dy = ∫ g ( x ) dx . relativ la o ecuaþie diferenþialã de ordinul n se cere determinarea unei soluþii particulare ce verificã anumite „condiþii iniþiale“.Uneori. c sunt funcþii continue definite pe I ºi a( x ) ≠ 0. Ecuaþia a( x ) y ′ + b( x ) y = 0 se numeºte ecuaþia liniarã omogenã asociatã ecuaþiei a(x)y′ + b(x)y + c(x) = 0. atunci soluþia generalã a ecuaþiei date este: y = C1e rx + xC 2 e rx . o astfel de cerinþã se numeºte problemã Cauchy. µ x i I. 67 . x i I unde a. I) Dacã ecuaþia caracteristicã are rãdãcinile reale distincte r1 ≠ r2 (cazul ∆ > 0). Soluþia generalã a ecuaþiei liniare neomogene se obþine dacã adãugãm la soluþia generalã a ecuaþiei omogene o soluþie particularã (fixatã) a ecuaþiei neomogene. atunci soluþia generalã a ecuaþiei date este: y = C1e αx cos β x + C2 e αx sin βx . C 2 ∈ Z . C1 . Când d = 0 ecuaþia devine: ay′′ + by′ + cy = 0. J douã intervale de numere reale. d i Z.Aceastã ecuaþie este o ecuaþie cu variabile separabile. Un caz particular important este acela când c(x) = 0. III) Dacã ecuaþia caracteristicã are rãdãcinile complexe conjugate (nereale) r1 = α + iβ. atunci soluþia generalã a ecuaþiei date este: y = C1e r1 x + C2 e r2 x . Ecuaþii diferenþiale liniare de ordinul 1 O ecuaþie diferenþialã de ordinul 1 se numeºte „liniar㓠dacã este de forma a(x)y′ + b(x)y + c(x) = 0. avem: yneomogenã = yomogenã + yparticularã. Vom numi ecuaþie diferenþialã cu variabile separabile o ecuaþie care se poate scrie sub forma: f (y)Ey′ = g(x). adicã funcþia necunoscutã ºi primele sale n – 1 derivate iau valori date într-un punct dat. x i Z ºi se numeºte ecuaþie liniarã omogenã de ordin 2 cu coeficienþi constanþi. C1 . r2 = α – iβ ( β ≠ 0 ) (cazul ∆ < 0). x i I adicã o egalitate de tipul F(y) = G(x) + C. unde g : I → Z ºi f : J → Z sunt douã funcþii continue. Unei ecuaþii omogene îi asociem ecuaþia algebricã de gradul 2 cu necunoscuta r: ar2 + br + c = 0 numitã ecuaþia caracteristicã asociatã. c. b. µ x i I. la care adãugãm o soluþie particularã (fixatã) a ecuaþiei neomogene. Fie I. C1. ∀ x ∈ I . b. II) Dacã ecuaþia caracteristicã are rãdãcina realã dublã r (cazul ∆ = 0). C2 ∈ Z . Obþinem: unde F este o primitivã pentru f.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->