Doa di dalam Al-Quran

Memohon kepada Allah adalah suruhan-Nya dan ini adalah termasuk salah satu amalan dalam menyembah-Nya. Firman Allah, “Dan Tuhanmu berfirman: berdoalah kepadaKu niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.” (40:60) Apabila berseru, atau memohon, atau berdoa kepada Allah, hendaknya dengan sikap berendah diri dan suara yang lembut, dengan rasa takut, dan penuh harapan. Firman Allah, “Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orangorang yang berbuat baik.” (7:55-56) Juga, kita diseru untuk memurnikan ibadah kepadaNya, "Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan melainkan Dia, maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadat kepadaNya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.” (40:65) Apa yang dipohonkan haruslah yang baik dan tidak tergesa-gesa memohon yang tidak baik. Apabila yang baik dipohon tetapi yang buruk pula yang datang, maka janganlah menjadi jemu dan berputus asa. Firman Allah, "Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa." (17:11) "Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka dia menjadi putus asa lagi putus harapan (41:49) Doa-doa di dalam Al Qur'an bukan sedikit dan harus dipakai atau dijadikan

ditunjukkan cara dan tempat ibadah haji. ampun atas kesalahan. 3. Jalut) 6. 14. karena doa-doa tersebut diajarkan oleh Allah. Al-Fatihah (1:1-7) Tidak menjadi orang bodoh (doa Nabi Musa as)(2:67) Supaya amalan diterima.contoh untuk memohon atau berdoa kepada Allah. taubat diterima (doa Nabi Ibrahim ketika membina Kaabah)(2:127-129) Mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat (2:201) Ketika bertemu musuh dalam peperangan (doa kaum Thalut melawan (2:250) 4. 8. 11. mati sebagai orang yang taat. dan tidak diaibkan pada Hari Kiamat (doa ketika memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi) (3:191-194) Mendapatkan rizki (doa Nabi Isa untuk diturunkan hidangan dari langit) (5:114) 10. 1. lepas daripada kejahatan. 13. . 9. teguhkan pendirian. 7. dan pertolongan terhadap kaum yang tidak percaya (3:147) Dijauhkan daripada azab api. dijadikan tunduk patuh. 2. 5. 12. Tidak dihukum karena terlupa atau salah dan beban diringankan (2:286) Hati tidak menyimpang setelah mendapat petunjuk Al Qur'an (3:8-9) Memohon ampun atas kesalahan dan dilindungi dari siksa neraka (3:16) Setelah melahirkan anak dan memohonkan perlindungan untuknya dari godaan setan (doa ibu Maryam)(3:36) Mendapatkan anak yang baik (doa Nabi Zakariya)(3:38) Menjadi seorang saksi bagi keesaan Allah (3:53) Memohon ampun atas kesalahan dan yang berlebihan dalam urusan.

dijadikan umat yang bersyukur. 19. diberi rizki. Doa Nabi Musa terhadap Firaun supaya Allah membinasakan Fir’aun dan pengikutnya karena menyesatkan manusia dari jalan Allah (10:88) Memohon ampun atas pertanyaan yang "bodoh" terhadap Allah (11:47) Diwafatkan sebagai orang Islam dan digabungkan dengan orang-orang yang shalih (doa Nabi Yusuf) (12:101) Dijadikan negeri yang aman. orang tua dan seluruh orang beriman (doa Nabi Ibrahim) (14:35-41) Doa untuk ibu bapak agar mendapat kasih sayang Allah (17:24) Beribadah dengan niat yang baik. 17. serta bersih dari riya’. diberi ampun untuk diri sendiri. dan sesuatu yang merusakkan pahala. 26. 24. diwafatkan dan dibangkitkan dalam keadaan yang baik (17:80-81) Pengasihan Allah dan kelurusan dalam urusan (doa pemuda-pemuda (18:10) 28. Kahfi) . Memohon ampun dan rahmat Allah setelah menzalimi diri sendiri atau berbuat jahat (doa Nabi Adam dan istrinya)(7:23) Kesabaran dan kemusliman (berserah diri) (7:126) Taubat (doa Nabi Musa)(7:143) Memohon ampun dan rahmat Allah untuk diri sendiri dan saudara (doa Nabi Musa)(7:151) Doa Nabi Musa setelah 70 orang lelaki meminta untuk melihat Tuhan lalu ditelan oleh gempa bumi (7:155-156) 16. Doa orang yang percaya kepada Allah dan Kitab-Nya supaya tidak menjadi cobaan bagi kaum yang tidak percaya. bersyukur dan mengakui rezeki datang dari Allah (18:39) 22. dan diselamatkan daripada kezaliman mereka (doa kaum Nabi Musa)(10:85-86) 21.15. 23. 27. 29. 18. dijauhkan dari kemusyrikan. 25. tetap mendirikan sholat. penuh keikhlashan. Apabila terlupa setelah berjanji untuk melakukan sesuatu (18:24) Apabila memasuki kebun. 20.

46. 48. dan dijadikan orang yang shalih (doa Nabi Sulaiman)(27:19) Memohon ampun setelah menzalimi diri sendiri/berbuat jahat (doa Nabi Musa) (28:16) Mencari arah ke tempat yang baik (doa Nabi Musa)(28:22) Memohon rezeki (doa Nabi Musa)(28:24) Pertolongan terhadap orang jahat (doa Nabi Luth)(29:30) 32. Doa Nabi Sulaiman untuk mendapatkan kerajaan (38:35) . 37. dikaruniai tutur kata yang baik. 31. mohon ditempatkan di tempat yang diberkati (doa Nabi Nuh) (23:29) Tidak diletakkan bersama orang zalim (23:93-94) Perlindungan daripada syaitan (23:97-98) Memohon ampun dan dikasihani (23:109) dan (23:118) Dipalingkan daripada azab Jahanam (25:65-66) Kegembiraan keluarga dan imam bagi orang-orang bertakwa (25:74) Diberi hikmah. 41. dan beramal shalih yang diridhai. 39. . dan fasih bertutur supaya orang faham (doa Nabi Musa)(20:25-28) Menambahkan pengetahuan (dalam Al Qur'an) (20:114) Apabila disentuh penderitaan tetap mengakui bahwa Allah Maha Penyayang (doa Nabi Ayub)(21:83) Setelah orang berpaling daripada peringatan yang disampaikan (21:112) Setelah didustakan orang (doa Nabi Nuh)(23:26) Tempat berlabuh (kapal). 43. 38. 36. 45. 40. Memohon anak yang diridhai (doa Nabi Zakarya) (19:4-6) Lapangkan dada. dijadikan orang yang shalih. mudahkan urusan. 34. 35.30. dikaruniai surga (doa Nabi Ibrahim) (26:83-89) Diberi ilham untuk selalu bersyukur. 44. Memohon mendapatkan anak yang salih (baik)(doa Nabi Ibrahim) (37:100) 49. 47. 42. 33.

59. Ampunan untuk orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Al Qur'an. . dan memohon ampun (doa nabi Ibrahim)(60:4-5) Dibangunkan rumah di surga dan diselamatkan dari orang yang zalim (doa isteri Firaun yang beriman)(66:11) Mohon ampunan untuk diri. 58. Mohon ampunan dan dihindarkan kedengkian terhadap orang beriman (59:10) 55. dan kebinasaan untuk orang kafir (doa Nabi Nuh)(71:26-28) Perlindungan dari berbagai kejahatan (113:1-5) Perlindungan dari bisikan syaitan (jin dan manusia) (114:1-5) 56. dan dipelihara dari balasan dari kejahatan (doa para malaikat)(40:7-9) Ketika menaiki kendaraan (43:13-14) Doa ketika sampai usia 40 tahun (46:15) Mohon dimenangkan setelah dikalahkan (doa Nabi Nuh)(54:10) 51. 52. 54. 53. dimasukkan ke dalam surga.50. 57. dipelihara dari siksa neraka. Tidak menjadi sasaran fitnah bagi orang yang tidak percaya (kepada Allah dan Kitab-Nya). orang tua dan orang beriman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful