- Mojim mrtvim drugovima Radoslavu Pavloviću, Prvoslavu Jovanoviću i Đorđu Milinkoviću

Naraštaj jedan odlazi. 1) . vreme kad se ćuti. što se činilo.« (KNJIGA PROPOVEDNIKOVA GL. i vreme kad se mrzi. vreme kad se razvaljuje. i vreme kad se umire. poslu pod nebom ima vreme. drugi dolazi. odakle teku reke. Vetar ide na jug i obrće se na sever: ide jednako obrćući se. a zemlja stoji uvek. a more se ne prepunja. to će se činiti. to će biti. Ima vreme kad se rađa. vreme kad se ljubi. i vreme kad se gubi. i u obrtanju svom vraća se. i svakom. We reke teku u more. i vreme kad se gradi. vreme kad se teče. vreme plaču i vreme smehu. i nema ništa novo pod suncem.»Svemu ima vreme. vreme ratu i vreme miru. i vreme kad se govori. Što je bilo. onamo se i vraćaju da opet teku.

A izdanak blagoslovenog Simovog uda. I bi veče. i bi jutro. Situ se rodi Enos.« Avram posluša i pohita da na brdu Moriji sklopi večan savez sa Bogom. i bi jutro. Avram Avinu. Dan tko zna koji. imućni govedar Avram ben Tara. božjeg zabrana posađenog u Edenu. . I stvori Bog čoveka po svom obličju. a potomak njegov Noje ben Lameh potraj a devet puta devedeset leta i umre. Bog mu u naknadu i za utehu darova Sita. Dan ko zna koji. I reče Bog: neka bude svetlost. gredući iz Ura haldejskog u Hanan. A prvi čovek počini prvi greh i bi izgnan iz raja. I bi zločin. Avram Praotac naroda. I bi svetlost. I bi svet. A Kain zakla Avelja u polju. Dan prvi.BLAGE VESTI U početku stvori Bog nebo i zemlju. I bi veče. i iz doma oca svojega u zemlju koju ću ti ja pokazati. Hama i Jafeta. I bi Zavet. I bi kazna. Dan ko zna koji. I bi veče. I potraj a Enos devedeset leta i umre. I rodi Kaina i Avelja. i bi jutro. i bi jutro. I učiniću od tebe veliki narod. opet ču zaboravljen glas Adamovog Boga: »Idi iz zemlje svoje i roda svojega. na istoku. I bi čovek. I bi veče. I bi veče. i bi jutro. po obličju božjem stvori muško i žensko. ostavljajući plemenu u nasleđe spomen koji je upozoravao na četrdesetodnevni potop i tri sina nejednake kože: Sima. Tada se pod šatorima poče prizivati ime Gospodnje. Dan šesti.

koji je bio. bačen u misirsko ropstvo pa iz njega izvađen kao što ise sirov loj baca na vatru da omekša. Isahara. Neftalima. i bi jutro. all pošto gorući nije sagorevao. u dane koji su još i dani Izlaska. gustog i niskog neba do grbavog tla žutih gajeva. koji je otac Edomu. bogom Isakovim i bogom Jakovljevim izvede svoj narod iz misirskog suzanjstva. žutih peščara i žutih oranica. to ni ono ne može da objasni. reče taj Bog munjonosnim glasom: »Ja sam onaj koji jeste. Levija. I bi veče. Dana. uz delotvornu pomoć nebeskih žaba. a nevolje koje su ga od tada sledile kud god bi krenulo kao da svedoče da su najmoćniji prijatelji mahom i najzloslutniji. koje od inoča: Ruvima. Simeona. koje od žena. Zemlja obećana. i kada se nepoverljivi zaustaviše da ga osmotre. rodi se u Levijevom klanu Mojsije ben Avram. A kada se.U Hananu rodi Avinu Isaka. i Jakova. Izveden iz Nojevog nakota. A Jakov rodi. koji vođen zadimljenim stubom — bogom Avramovim. To je vreme prvog ropstva. Venijamina. vašaka i skakavaca Izrailj ci najzad odvažiše da otpočnu prvo od svojih zlehudnih potucanja za Domom. između mlitavog sliva Jordana i Sredozemlja. nije moglo biti nikakve sumnje u njegovu svetu Reč. i nemoj imati drugih bogova osim mene!« Nevidljiv i bezobli čan Bog je goreo u jednom žednom kupinovom grmu sred Horiva. i koji će biti. Zašto je odabrao baš pleme Ivrim da na njemu iskali svoju previšnju naklonost. Ja sam Gospod bog tvoj. koga će krstiti Izrailj. zemlje Kema. oca naroda Ivrim. Zakonoprimcu. Zevulona. njih dvanaestoricu rodonačelnika dvanaest izrailjskih plemena. i gle: zemlja pred narodom Ivrim i mrtvim zakonoprimčevim očima bese Hanan. Gada. Između rđastih pešteri Idumeje i sure aramske visoravni. od sedmolikog. Asira i zlehudnog Josifa. koji braću povede u provinciju Gošen. koji je Jahve dao u pritežanje svom narodu-mezimcu. I njemu. Izrailj bi poslat u Hanan s 4 . prostire se leno Erek Jisrael. I bi Zakon. Judu. ispe se Mojsije u nevidljivom društvu Gospoda na vis Navav. A Isak žace rutavog Isava. Dan ko zna koji. ni u njegovu moć da joj pribavi poštovanje izabranog naroda. A kad se građahu kulučarski gradovi Pitom i Ramzes.

prezren da ga nizašta nećemo uzimati. A on će bolesti naše poneti. a mi ćemo misliti da je ranjen i da ga Bog bije i kinji. malo li vam je što dosađujete ljudima. koga je Jovan Krstitelj u Enonu blizu Salima najavljivao govoreći: »Pripravite put Gospodu i poravnajte staze njegove!« . kaza prorok Isaije: »Slušaj sada dome Davidov. pošto ga pokori. razmaženi božjim milodarima. u toj zemlji naći svoj mir. i kao neko od koga svako zaklanja lice. Nije ga našao. Ali on će biti ranjen za naše prestupe. kazna na njemu biće našeg mira radi. legende čije epizode još nisu izredane i čiji kraj još nije zamišljen.nedvosmislenim obećanjem da će. Proroci. bolnik i vičan bolestima. i nemoći naše uzeti na sebe. i bijen za naša bezakonja. Izrailj u — govorahu oni. gnevni tumači bogova. mlateć i se u međuvremenu s neverničkim susedima. nisu mnogo držali do pukih obećanja. jarma duše. — Bog ti je darovao Amramovo posvojče Mojsija da te izbavi iz ropstva tela. i u ruci neće držati mač već grančicu maslinovu! Mora biti da Izrailjci. sve u očekivanju tog neuporedivog izbavitelja. daće ti i sina svog jedinorodnoga da te izbavi iz greha. poučen od Gospoda. I neće to biti jedan od prevarnih spasitelja. srećom. ne bese osuđen na doživotnu patnju. koje imaju u svim vremenima svi narodi. Zato će vam Gospod dati znak: eto. I stoga im. neki telesn o neopozivi znak nebeske brige. zahtevali nešto pouzdano. prorekoše mu bolju sudbinu: čuj. i da su. propisane molitve molio. nego dojadiste i Bogu mojemu.« A Izrailj je gojne žrtve žrtvovao. i njegovom ranom mi ćemo se isceliti. Izrailj. devojka će zatrudneti i roditi sina Emanuila. Njegovo carstvo neće biti od ovog nego od onog sveta. I razvejan bi na četiri strane sveta kao neuništivi pepeo neke prastare uzor-legende o stradanju. skupocene palenice palio.« I još kaza prorok Isaije: »Prezren će biti i odbačen među ljudima.

Spasitelj sveta. On dođe. . I bi Jošua ben Josif. Njegovom učenju i učenicima.I gle. Njegovim čudima i Njegovom stradanju. Pismo se zbi. dan svaki. I bi veče. Isus Nazarećanin. Ovo je pripovest o tome kako se rađalo Njegovo Novo carstvo nad carstvima. i bi jutro. Za vlade cezara Oktavijana Avgusta. Dan ko zna koji. Ovo je pripovest o Njemu.