ADVERBUL 1.

Distingeţi adverbele compuse de cele simple: a) actualmente, musai, pitiş, azi, binişor b) cică, parcă, bagsam, darămite, astăzi 2. Adverbe compuse din prepoziţii şi adverbe se găsesc în varianta: a) laolaltă, îndată, îndeseară, devreme, pesemne b) degeaba, întocmai, înapoi, desigur, dincolo c) oricând, altfel, numai, deodată, întruna 3. Sunt compuse dintr-un adjectiv şi un substantiv adverbele: a) frăţeşte, împrejur, des, vara b) altfel, bunăoară, deseori, astăzi c) peste tot, de fapt, de zor, cu niciun chip 4. Cuvintele ieri-seară, harcea-parcea, astă-noapte sunt ca părţi de vorbire: a) adverbe compuse b) locuţiuni adverbiale c) substantive 5. Cuvintele iar şi nici sunt adverbe, nu conjuncţii în enunţurile: a) Pe-un vârf de campanulă s-a aşezat iar albinuţa. b) El nu te vrea, nici te iubeşte. c) „Flăcăul nici nu vrea să stea de vorbă cu tatăl fetei.” d) Unii preferă o mustrare frumoasă, iar alţii o laudă proastă. 6. Au funcţie de NP adverbele din următoarele combinaţii sintactice: a) E bine să strângi bani albi pentru zile negre. b) „Şi s-aşază toţi la masă cum li-s anii...” c) Cândva, casa a fost – fireşte – mai frumoasă decât acum. 7. Adverbul este PA în frazele: a) Pesemne c-aista-i Flămânzilă... b) Cum îţi aşterni, aşa dormi. c) E uşor de zis, dar greu de făcut. 8. Adverbele şi locuţiunile adverbiale îndeplinesc funcţia de A adverbiale în: a) Turnurile bisericii se prelungeau pe malul dimpotrivă în asfinţitul soarelui. b) Vânzarea cu toptanul e avantajoasă. c) Cu siguranţă că preferăm vremelnicia mângâietoare în locul veşniciei care ne înspăimântă. 9. Adverbul are valoarea unei propoziţii independente în:

la toţi ai curţii li se făcea cruce. Alegeţi contextul cu adverbe întrebuinţate incorect: a) Nu cam învaţă. din una în alta. c) N-am decât numai o speranţă. în vecii vecilor b) clipă de clipă. nici alta.” d) Unde dai şi unde crapă.” b) Poate că o va bucura schimbarea din viaţa ta. cu tot dinadinsul. Alegeţi variantele care nu conţin greşeli de ortografie: a) Mergea cu ele târâşi. de florile mărului.. substantiv b) adjectiv. în niciun caz. adjectiv. unul după altul. pronume sau adverb repetate după o prepoziţie se află în gruparea: a) de-a valma. fără doar şi poate. de colo b) de bună seamă. cât de cât c) de jur împrejur. adverb 15. substantiv. b) N-am decât o speranţă. măi femeie. nici una. c) El. de ici. adverb. Indicaţi contextele în care cuvintele când şi unde aparţin clasei morfologice a adverbului relativ: a) „Când îşi încingea talia cu beteile de aur. are dreptate în privinţa atitudinii tale. 12. ce mi-ar fi.. cât de cât.” c) „Nu se vorbeşte de foame unde n-ai ce mânca. cu chiu cu vai. poate. ca la moară. Identificaţi locuţiunile adverbiale formate dintr-o prepoziţie şi un substantiv cu determinanţi: a) de-a binelea. e) „Unde te duci? Când o să vii?” 11. d) Cam lipseşte de la şcoală. 13. c) Nu-l interesează câtuşi de puţin.” b) „Când aş avea numai grija lui. cel puţin . an de an. de colo până colo 16.a) S-au cofirmat informaţiile ei? Desigur. de multe ori c) de-a latul. b) Totuşi eşti rău. b) Desigur că a observat inconsecvenţa convingerilor sale. d) Dă-i numaidecât are nevoie. nici în ruptul capului. 10. Locuţiuni adverbiale formate dintr-un substantiv. Cuvântul rău din „E rău cu rău... cu orice preţ. adverb. 14. Descoperiţi contextul în care există adverb de mod: a) „Un eşec poate fi premisa unei victorii. dar mai rău e fără rău” este în ordinea din text: a) adverb.

” b) Desigur că te vom ajuta. 20. Adverbul înainte are: a) toate gradele de comparaţie b) numai un grad – comparativul de superioritate c) numai un grad – superlativ relativ de superioritate 23. Adverbul înadins este corelativ în regentă pentru a evidenţia conţinutul unei finale în: a) A venit înadins. în limba română un adverb se poate obţine prin: a) derivarea cu sufixe b) derivarea cu prefixe c) compunere d) schimbarea categoriei gramaticale 22. Recunoaşteţi varianta unde mai este un adverb de repetare ( din nou. biografia subţire. Identificaţi contextul în care adverbul abia are valoare temporală: a) „Şi abia plecă bătrânul. c) Va veni desigur şi el. b) „I se părea că învăţătorul exagerează înadins ca să-i arate lui cât se interesează de soarta tuturor. ce mai zbucium!” b) Abia mai vorbeşte de bolnav ce este. În enunţul „Am vorbit pe franţuzeşte”. folosirea prepoziţiei pe înaintea adverbului este: a) facultativă b) obligatorie c) recomandabilă d) greşită 24. Pe lângă adverbele primare (moştenite). concurenţii au alergat în paralel”. iar): a) „Când te-oi mai prinde că strici lucrul şcolii. desigur.. doar eşti copilul nostru.” b) „Ce mai freamăt!” 21.. 18. să ştii că îţi iau custura. În enunţul „Un timp. cu funcţiunea de propoziţie incidentă există în varianta: a) „Ei vor aplauda. folosirea prepoziţiei înaintea adverbului este: a) facultativă b) obligatorie c) recomandabilă d) greşită .” 19. fiindcă vrea să mă supere.17. Ce mai freamăt. Adverb predicativ izolat.

invariabil. După adverbul conform. folosirea prepoziţiei cu este: a) facultativă b) obligatorie c) recomandabilă d) greşită 26. Ac. c) adverb de mod / fără funcţie sintactică. În enunţul „Sunt grei bătrânii de pornit”. c) A adverbial / adverb relativ de mod. că aproape l-a atins tramvaiul. b) adverb relativ de mod. b) PV / adverb pred. a) A adverbial / locuţiune adverbială de loc.. În enunţul „Sigur va veni mâine”. bine c-ai apărut şi tu. 29. d) altă interpretare. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: În sfârşit. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: Mi-e dor de iarba verde de acasă. adverbul este: a) predicativ b) copulativ c) de mod 27. 30. c) NP / adjectiv.. d) altă interpretare. de mod. 31. b) ASP / substantiv.25. d) altă interpretare. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: N-ai idee cum sunt nunţile-n Bihor. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: Era atât de distrat. d) altă interpretare. N. (cu prepoziţie). a) NP / adverb de mod. cu valoare de conjuncţie subordonatoare / fără funcţie sintactică. . a) CCM / adverb rel. b) CCM / adverb de mod. grei este: a) adjectiv b) adverb 28. c) CCL / adverb de loc cu prepoziţie. a) PV / adverb predicativ.

3 d) altă interpretare. Ac. În vacanţa de iarnă merge în Elveţia. Până la primăvară trebuie să termin cabana. Cuvintele subliniate sunt: . c) adverb de timp în 2. b) substantiv (Ac. d) altă interpretare. Cuvântul subliniat este: a) adverb de timp în toate enunţurile. Iarna trecuta a fost foarte frig. 4. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: Bogat cum e. d) adverb de mod / fără funcţie sintactică. b) adverb de loc. 2.) în 1. / A adverbial. 3. îşi permite cam multe. 4. nearticulat.) în toate enunţurile. Fie enunţurile: 1. 34. c) verb predicativ. Ac. 3. 4. a) substantiv. c) adverb de loc / CCL. b) conjuncţie subordonatoare cauzală (cum "cauzal") / fără funcţie sintactică.) / PV. a) adverb relativ de mod / NP. / CCL. c) adverb relativ de cauză / CC de cauză. d) adverb relativ de mod cu valoare cauzală / CC de cauză. impersonal (pers. Vara merg la munte. 35. substantiv (Ac. b) adverb de mod / CCM. 36. Vara aceasta n-am fost la mare. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: Ne-am bucurat cu toţii de întoarcerea acasă a fiului rătăcitor. La vară voi pleca în străinătate. Fie enunţurile: 1. a III-a sg. 33.32. Toată vara a stat în casă. Pe la noi vara e mai lungă. a) adverb predicativ / PV. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: Poate o să plouă iar zile în şir. 2.

d) altă interpretare. Ac. intră în casă. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: Viclean cum pare. 40. Duminica lenevesc până târziu în pat. c) substantiv / SB în 3. 39. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: Întoarcerea lui aseară târziu ne-a găsit nepregătiţi. . Copile. / A adverbial. d) adverb de mod / CCM 38. b) conjuncţie subordonatoare cauzală (cum “cauzal”) / fără funcţie sintactică. c) adverb predicativ / PV. d) altă interpretare. 37. d) adverb de mod / NP. b) adverb de mod / CCM. c) adverb relativ de mod / CCM. că se face frig. b) adverb de mod / NP. b) adverb de timp. a) adverb de mod / fără funcţie sintactică. Ac. a) substantiv nearticulat.a) substantiv / CCT în toate enunţurile. Iarna nopţile sunt lungi şi friguroase. 3. b) adverb de timp / CCT în toate enunţurile. a) adverb relativ de mod / NP. 2. Fie enunţurile: 1. substantiv / ASP în 4. c) adverb de timp / CCT. adverb de timp / CCT în 1. 41. 2. E iarnă şi zăpada-i peste tot. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: Aproape că le ştiu pe toate. a) adverb de loc / CCL. / CCT. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: Probabil ne vom mai întâlni. mulţi îl ocolesc în afaceri. d) adverb relativ de mod cu valoare cauzală / CC de cauză. c) adverb predicativ / PV. 4.

. cu prepoziţie / NP. b) conjuncţie subordonatoare cauzală (cum "cauzal") / fără funcţie sintactică. N. Ac. 44. c) adverb de timp în toate enunţurile. 3.. impersonal / PV. 4. d) substantiv în 2. c) adverb relativ de cauză / CC de cauză. 43. b) conjuncţie subordonatoare cauzală (cum "cauzal") / fără funcţie sintactică. nu ieşea niciodată în faţă. adverb de timp în 3. / NP.Cuvintele subliniate sunt: a) substantiv în 1. masc. 42. b) substantiv în toate enunţurile. sg. c) locuţiune adverbială predicativă / PV. d) altă interpretare. d) adverb relativ de mod cu valoare cauzală / CC de cauză. a) adverb relativ de mod / NP. va avansa repede. 4. b) substantiv. adverb de timp în 1. 2. d) altă interpretare. c) adjectiv. / NP.. a) adverb relativ de mod / NP. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: Modest cum era. a) locuţiune adverbială de mod / NP. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: Cu siguranţă că va fi primul pe lista reuşiţilor. a) adverb de mod. c) adverb relativ de cauză / CC de cauză. N. 45. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: După ce căldură e acum. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: Inteligent cum e. posibil să plouă după-masă. b) adverb predicativ.

neart. d) altă interpretare. / CCT. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: După prinderea alaltăseară a periculosului infractor. populaţia oraşului a răsuflat uşurată. d) altă interpretare. 46. 47. Ac. Ac. c) adverb de mod / fără funcţie sintactică ( destul că = locuţiune conjuncţională subordonatoare).d) adverb relativ de mod cu valoare cauzală / CC de cauză. b) adverb de mod / NP. a) substantiv compus. b) adverb compus de timp. . mai vrei să-mi cer şi scuze? a) adverb (de mod) predicativ / PV. c) adverb compus de timp / CCT. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: Destul că-ţi suport toate ieşirile. / A adverbial..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful