You are on page 1of 15

Koa

Koa predstavlja omota tela koji je u

neposrednom dodiru sa spoljanjom sredinom. Kod niih hordata (amfioksus) koa je jednoslojna, dok je kod kimenjaka izgraena od vie slojeva.

*Boja koe zavisi od stanja krvnih ilica I koliine pigmenta.

Povrina koe

odraslog oveka prosene visine iznosi 1,7 m2, a teina oko 18% ukupne teine tela. Debljina koe je promenljiva. Kod oveka, na primer, debljina koe se kree od 0.5 do 4 mm, najtanja je na onim kapcima, a najdeblja je na dlanovima i petama.

Graa koe

Koa kimenjaka sastoji se iz dva dela:


Spoljanji deo

ini pokoica (epidermis); Unutranji je krzno (dermis) Ispod krzna nalazi se potkoni sloj (hypodermis)

Pokoica ili epidermis nastaje od


spoljanjeg klicinog lista-ektoderma. Jednoslojna pokoica se tokom celog ivota odrava samo kod amfioksusa dok je kod ostalih vieslojna. Kod larvi vodozemaca, riba i amfioksusa spoljanji sloj pokoice lui na svojoj povrini tanak sloj kutikule. Kod svih suvozemnih kimenjaka spoljanji slojevi oronjavaju.

*Pokoica mnogih kimenjaka sadri u sebi i pigmente koji daju boju koi.

Krzno (lat. dermis) razvija se od mezoderma. Sastavljeno je od rastresitog vezivnog tkiva u kome su dominantna kolagena vlakna utopljena u matriksu koji sadri elije: -fibroblaste -mikrofage -limfocite -adipozne elije

Pored toga u krznu su smeteni i:

-zavreci krvnih i limfnih sudova -nervni zavreci -razni ulni organi -miina vlakna -derivati epidermisa i krzna -razne egzokrine lezde *elije koje nose pigment (hromatofore) lee preteno u krznu, ali ih ima i u epidermisu. *U krznu se nalaze kolagen i elastin koji ine kou rastegljivom.

Dermis je deblji sloj koe od epidermisa i kod veine kimenjaka sastoji se iz dva dela: -Gornji sloj (stratum reticulare) izgraen je od rastresitog veziva. -Donji sloj (stratum compactum) izgraen je od gusto sabijenih kolagenih vlakana. Potkoni sloj (hypodermis) deli donji sloj krzna od ostalog telesnog zida i sadri masne elemente.

Funkcija koe

Osnovne uloge koe su: zatitna titi telo od mehanikih povreda, patogenih organizama, od UV Sunevih zraka

*Primanje spoljanjih nadraaja pomou brojnih ulnih organa koji su u njoj smeteni;

odravanje stalnog sastava unutranje telesne

sredine (homeostaza). uestvuje u razmeni materija razmena gasova uestvuje u procesima ekskrecije koji se vre konim lezdama; uestvuje u termoregulaciji kod homeotermnih organizama tako to regulie odavanje toplote iz tela