B1D1E1

MODUL 1 Band 1 Eviden Aktiviti Arahan : KESIHATAN FIZIKAL : Tahu 1 : Mengenal jenis bahan ketagihan iaitu rokok, dadah dan alkohol. : Bertulis :

Deskriptor 1 : Jenis bahan ketagihan

Padankan gambar dengan perkataan yang sesuai. 根根根根根根根根

Alkohol 根根

Dadah 根根

Rokok 根根

Gariskan jawapan yang betul. 根根根根根根根根根

根 )根 3. EMOSI DAN SOSIAL : Tahu . Jauhilah ( makanan .1. 根根根 ( 根 . dadah ) dari hidup kita. 根根根根根根根根 根根 ( 根根 根 根根 ) 2. air ) kerana tidak baik untuk kesihatan. Jangan minum ( arak . 根 ) 根根根根根根根 B1D2E1 MODUL 1 Band 1 : MENTAL. Dilarang ( merokok . 根根根根根根根根 ( 根根 . minum ) di kawasan sekolah.

Apakah perasaan kamu? 根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根 Bimbang Situasi 2 根根 2 Ibu lewat menjemput kamu balik dari sekolah.Deskriptor 2 : Perasaan yang dialami Eviden Aktiviti Arahan 1 : Mempamerkan perasaan seperti bimbang. Apakah perasaan kamu? 根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根 Situasi 3 根根 3 Kamu ditinggalkan keseorangan di rumah. Apakah perasaan kamu? 根根根根根根根根根根根根根根根根根根 Cemas Tidak selamat B2D1E1 MODUL 1 Band 2 : KESIHATAN FIZIKAL : Tahu dan Faham Deskriptor 1 : Aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. 根根根根根根根根根根根 Situasi 1 根根 1 Kamu tidak sengaja memecahkan pasu bunga kesayangan ibu. . : Lisan / situasi : 1. 根根根根根根根根根根根 根根根根根根根根根根根 2. Guru menyediakan kad situasi yang berkaitan dengan perasaan bimbang. cemas dan tidak selamat. Murid menyatakan perasaan berdasarkan situasi yang digambarkan. cemas dan tidak selamat.

. Murid dikehendaki menulis angka yang sesuai pada petak yang disediakan.Eviden Aktiviti Arahan 1 : Menyenaraikan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sihat. 根根根根根根根根根根根根根根根 a b c d Aktiviti fizikal yang sihat 根根根根根根根 e f Aktiviti fizikal yang kurang sihat 根根根根根根根根 B2D2E1 MODUL 1 Band 2 : KESIHATAN FIZIKAL : Tahu dan Faham Deskriptor 2 : Pemakanan yang sihat dan selamat. : Bertulis : 1.

根根根根根根根根根根根根根根根 . : Bertulis : 1.Eviden Aktiviti Arahan 1 : Memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap kali waktu makan. Warnakan makanan dan minuman yang berkhasiat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful