You are on page 1of 14

3.

FAZE RAZVOJA - SAVREMENA NEONATOLOGIJA

Prof. dr sc. med. Aleksandar Mili

ODNOS SA OBJEKTOM

Razvoj
linosti djeteta, maloljetnika (i odrasle osobe)...

FAZE RAZVOJA OBJEKTNOG ODNOSA


Prenatalni period (materini ivot)
odnos izmeu napetosti i razdraljivosti; fetus; odnos plod-majka uspostavljen; odnos otac-drugi lanovi porodice; prijatna / neprijatna iskustva; majka (u trudnoi); poremeaji stabilnosti...

in roenja Stimulusi iz spoljne sredine

Prilagodljivost novoroeneta
Produavanje tjesne veze izmeu majke i novoroeneta

PREOBJEKTNI STADIJUM
preobjektni stadij dijete neraspolae dovoljnim sposobnostima opaanja, pamenja i miljenja samo svoje potrebe ne razlikovanje objekata

beba emituje znake

PRELAZNI OBJEKAT

od drugog do treeg mjeseca odnos sa objektom krajem treeg mjeseca povezanost majke i bebe

signali odnosa (dijete objekat)


stadij prvobitnog narcizma

prvi osmjeh
prelaz iz pasivnosti u aktivnost

PARCIJALNI OBJEKAT
od treeg do estog mjeseca mijenja se napetost miia dijete jo ne doivljava objekat majke

OBJEKTNI STADIJUM

od estog, osmog do desetog mjeseca doivljaj cjeline psihika majka razdvajanje i separacija uenje drutvenog ivota majka kao izvor znanja znaajne refleksije bizarnog objekta dalji razvoj

verbalna i neverbalna komunikacija (interaktivnost) proirenje odnosa (oponaanje, uenje, poistovjeenje...)

ORALNA (USNA) FAZA FAZA ZAVISNOSTI

traje do kraja prve godine razvoja centralno pitanje sistema JA; stanje prvobitne samozaljubljenosti (primarnog narcizma) stanje svemoi pasivnost i zavisnost djeteta od majke (objekta)

uskraivanjem zadovoljenja potreba zamiljeni objekat ostaje u njemu trajno (psihiki objekat)

OBILJEJA ISKUSTAVA (U OVOJ FAZI RAZVOJA)


a)

b)
c) d) e) f) g) h) i) j) k)

pasivnost, zavisnost, agresivnost, nezajaljivost, pohlepnost, tenja za posjedovanjem, samoljubivost, Ispoljavanje crta linosti pesimizam, zavisi od stepena optimizam, uvrivanja instiktivne slab i dobar apetit, (afektivne sklonost grickanju (noktiju...) ikateksije dr vezanosti). obiljeja.

ANALNA FAZA FAZA POSVOJNOSTI


druga trea godina ivota; o pomjeranje posljedica manipulacije drugim djelovima tijela od strane objekta i djeteta; o zadovoljenje potreba; o energija se poveava...
o

Obiljeja iskustava (u ovoj fazi razvoja)

urednost i tanost (higijena, nain odijevanja, nain miljenja, odnos prema moralu, prema drugima, egoizam, osjetljivost, potovanje pravila ponaanja itd.

FALUSNA FAZA
o

o
o o o

o o o o

tri do pet godina EGO jaa edipni sukob razvoj i razrjeavanje edipnog odnosa i edipnog sukoba kastracioni strah stvaranje mentalnih predstava

super EGO (nad JA) zabranjuje, kanjava, osuuje ponekada jae nego roditelj uzrokovanje osjeaja krivice i buenje strepnje

super EGO postaje realistiniji i pogodniji


jaanje slabljenje super EGA (rigidnost ili fleksibilnost)

poveana spremnost za

FAZA LATENCIJE
faza mirovanja (pet osam devet godina) usvajanje estetskih i kulturnih vrijednosti znanja i tuih miljenja EGO i super EGO organizovaniji, vri, realistiniji

PUBERTET I MLADALAKO DOBA

Krajem falusne faze izgraeni osnovni sklopovi; Pubertet i mladalatvo faze oivljavanja ranijih sukoba i nagonskih tenji Postupno odvajanje od roditeljskog objekta; Edipni odnos zamjenjuje se nerodoskrvnim odnosom sa osobama izvan porodice

Izbor heteroseksualnog odnosa Ljubavni odnos Proiruje se prijateljstvo Osjeajni ivot Poviena osjetljivost na povreivanje samoljublje; EGO i super EGO sazrijevaju Saznajni procesi postaju zreliji Daljnje traganje za identitetom