Bălăbăneanu, A.

, 2013, Primul centru gratuit pentru informarea consumatorilor din domeniul financiar-bancar, deschis vineri, http://www.b365.ro/primul-centru-gratuitpentru-informarea-consumatorilor-din-domeniul-financiar-bancar-deschisvineri_188295.html [Accesat 29 aprilie 2013] 2. Burghelea, C. , 2010, Securitatea și protecția consumatorului. Amfiteatrul Economic, XII(28). 3. Dinu, V., 2001, Protecția drepturilor și intereselor consumatorului, Buzău: Editura Alpha. 4. Dinu, V., 2011, Protecția consumatorilor, București: Editura ASE. 5. Paraschivescu, V., 2006, Asigurarea calității și protecția consumatorului, Bacău: Editura Moldavia. 6. Patriche, D., Pistol, G., (coordonatori) et al., 1998, Protecția consumatorului, București: Editura ASE. 7. XXX, 2008, Consumatori: comisarul Kuneva lansează programele UE de educație online pentru consumatori în Bulgaria și România, Bruxellles, europa.eu/rapid/pressrelease_IP-08-1902_ro.pdf [Accesat 30 aprilie 2013] 8. XXX, 2009, ANPC promovează drepturile consumatorilor printr-o campanie de informare, http://protectiaconsumatorilor.wordpress.com/ [Accesat 29 aprilie 2013] 9. XXX, 2013, Campania Naţională de Educare şi Informare a Consumatorilor în Domeniul Financiar – Bancar, http://www.protectia-consumatorilor.ro/campania-nationala-de-educare-si-informare-aconsumatorilor-in-domeniul-financiar-bancar/ [Accesat 29 aprilie 2013] 10. XXX, 2013, Educarea și Informarea consumatorilor privind etichetarea ecologică europeană, http://www.protectia-consumatorilor.ro/educarea-si-informarea-consumatorilor-privindetichetarea-ecologica-europeana/ [Accesat 29 aprilie 2013] 1. Legislație românească 11. Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată în 2008. Monitorul Oficial, partea I, nr.224 din 24 martie 2008. Disponibilă la , http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_consumului.php [Accesat 01 mai 2013] 12. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relație cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor. Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 28.12.2007. Disponibilă la http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/comert-electronic/ordonanta-privind-protectiaconsumatorilor-la-incheierea-si-executarea-contractelor-la-distanta/legea-3632007protectia-consumatorului.html [Accesat 02 mai 2013] 13. Ordin nr. 473/2012 din 03/12/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor. Monitorul Oficial, Partea I nr. 823 din 07/12/2012. Disponibil la http://www.anpc.gov.ro/anpcftp/legislatie/ordinul_473_privind_masuri_informare_cons umatorilor_121210.pdf [Accesat 17 aprilie 2013] 14. O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, versiune actualizată la 27.12.2008, avându-se în vedere republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007.Disponibil la http://www.anpc.gov.ro/anpcftp/legislatie/Ordonanta%20nr.%2021(r2)%20din%201992 .html [Accesat 01 mai 2013]

Resurse Internet 15. European Commission –Consumer Education Europa Diary http://ec.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.dolceta.nestle.ro/index. InfoCons o9atitudine Comanda InfoCons InfoCons Test http://o9atitudine.europa. cuprinzând 27 de ţări ale UE fiind finanţat de Comisia Europeană.teste-comparative.htm 22. un proiect online de educație în derulare. Compania Nestlé Despre noi Noutăți Media http://www.ro/page. Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România (ANPCPPSR) http://www.telecons.php?p=5 http://www. http://www.htm http://ec.grupsapte. TeleCons Emisiuni http://www.eu/consumers/europadiary/ro/index_ro.ro/ 18. Consumer Classroom http://www.ro/despre-noi http://www.ro/our-history/ 16.ro/media/noutati/cerealele-nestl%C3%A9-la-fiecare-mic-dejun 19.eu/ 20.nestle.anpc. DOLCETA Online Consumer Education.consumerclassroom.ro/category.europa.gov. Agenția de comunicare Grup Șapte History http://www.eu/romana/ 21.php?page=173 23.telecons.php?cat=emisiuni .ro/ 17. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) http://www.ro/infocons/comanda/ http://www.protectia-consumatorilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful